Samsung | QM85D-BR | Samsung QM85D-BR Kullanım kılavuzu

Kullanım Kılavuzu
QM85D QM85D-BR
Renk ve görünüm ürüne bağlı olarak değişebilir ve teknik özellikler
performansı arttırmak için haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Bu ürünün önerilen günlük kullanım süresi en fazla 16 saattir.
Ürün günlük olarak 16 saatten fazla süreyle kullanılırsa garanti geçersiz
olabilir.
AEEE Yönetmeliğine
Uygundur
İçindekiler
Ürünü Kullanmadan Önce
Telif Hakkı
5
Güvenlik Önlemleri
6
Simgeler6
Temizleme6
Depolama7
Elektrik ve Güvenlik
7
Kurulum8
Çalışma10
Paneli ele alırken alınacak önlemler
13
Hazırlıklar
Bileşenleri Kontrol Etme
14
Bileşenler14
Ayrı olarak satılan öğeler
15
Parçalar16
Denetim Masası
16
Arka Taraf
18
Hırsıza Karşı Kilit
19
Uzaktan Kumanda
20
IR Stereo Kablosu Kullanarak Bağlama
(ayrı satılır)
22
Ürünü Kurmadan Önce (Kurulum Kılavuzu) 23
Eğme Açısı ve Döndürme
23
Havalandırma23
Boyutlar24
Duvar Montajının Kurulumu
Duvar Montajının Kurulumu
Duvara Montaj Kiti Özellikleri (VESA)
25
25
25
Uzaktan Kumanda (RS232C)
26
Kablo Bağlantısı
26
Bağlantı29
Denetim Kodları
30
Dokunma katmanını bağlama
Ağ kutusu üzerinden bağlanma
Bilgisayar üzerinden bağlanma
48
48
48
Giriş kaynağını değiştirme
49
Kaynak49
MDC Kullanma
Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve
Kullanma
Bağlamadan Önce
Bağlantı Öncesi Kontrol Noktaları
MDC Program Yükleme/Kaldırma
50
Kurulum50
Yüklemeyi Kaldırma
50
39
39
PC’ye bağlama
39
D-SUB Kablosu Kullanarak Bağlama (Analog tipi) 39
DVI Kablosu Kullanarak Bağlama (Dijital tip)
40
HDMI-DVI Kablosu Kullanarak Bağlanma
40
HDMI Kablosu Kullanarak Bağlanma
41
DP Kablosu Kullanarak Bağlama
41
Video Cihazına Bağlama
HDMI-DVI Kablosu Kullanarak Bağlanma
HDMI Kablosu Kullanarak Bağlanma
42
42
43
Bir Ses Sistemi Bağlama
43
LAN Kablosunu bağlama
44
Ağ kutusunu bağlama (ayrıca satılır)
45
Ağ kutusuna bağlanma (ayrıca satılır)
46
MagicInfo46
MDC'ye Bağlanma
51
RS-232C (seri veri iletişim standartları) ile MDC
kullanma51
Ethernet ile MDC Kullanma
52
Ev özelliği
Çoklu Ekran54
Resim Modu55
Açma/Kapatma Zmnlycsı56
Açma Zmnlycsı56
Kapama Zmnlycsı56
Tatil Yönetimi57
Ağ Ayarları58
MagicInfo Player I59
2
İçindekiler
ID Ayarları60
Cihaz Kimliği60
PC Bağlantı Kablosu60
Video Wall61
Video Wall61
Horizontal x Vertical61
Ekran Konumu62
Biçim62
Resim Boyutu71
Resim Boyutu71
Zoom/Konum72
Çözünürlük72
Otomatik Ayarlama73
PC Ekran Ayarı73
Resim Kapalı74
Daha fazla ayar63
Görüntüyü Sıfırla74
Ekran Ayarı
Ekran Gösterimi
Resim Modu64
Çoklu Ekran75
Çoklu Ekran75
Arka Işık / Parlaklık / Kontrast / Netlik / Renk /
Ton (Y/K)65
Renk Sıcaklığı66
Beyaz Dengesi66
Gamma67
Kalibre Edilmiş Değer67
Resim Seçenekleri68
Renk Tonu69
Dijital azal69
HDMI Siyahlık Düzeyi69
Film modu69
Auto Motion Plus70
Dinamik Arka Işık70
Döndür80
Menüyü Döndürün80
İçeriği Döndür80
En-Boy Oranı80
Ekran Koruması81
Piksel Kayması81
Zamanlayıcı82
Anlık Ekran83
Kenar Gri83
Mesaj Ekranı83
Kaynak Bilgisi83
Sinyal Mesajı Yok83
MDC Mesajı83
Menü Dili84
Ekran Gösterimi sıfırla84
Sistem
Kurulum85
İlk ayarlar (Sistem)85
Zaman86
Saat Ayarı86
DST86
Kapanış Ayarı86
Güç Açık Gecikmesi86
MagicInfo I Kaynak87
Auto Source Switching88
Auto Source Switching88
Birincil Kaynak Krtrma88
Birincil Kaynak88
İkincil Kaynak88
Güç Kontrolü89
Oto Güç Açık89
PC Modülü Gücü89
Bekleme Kontrolü90
Ağ Beklemede90
Güç Düğmesi90
Eko Çözüm91
Enrj. Tasarrufu91
Eko Sensör91
Ekran Lamba Çizelgesi91
Sinyal Yok Askıda92
3
İçindekiler
Oto Kapatma92
Sıcaklık Kontrolü92
PIN Değiştir93
Genel94
Güvenlik94
HDMI Tak Çıkar94
Sistemi Sıfırla95
Ses Ayarlama
Ses Çıkışı96
Görüntülü Aramada Ses97
Destek
Teknik Özellikler
Yazılım Güncelleme99
Genel113
Samsung'a Başvurun99
Güç Tasarrufu
115
Ana Sayfa'ya git100
Çoklu Ekran100
Resim Modu100
Açma/Kapatma Zmnlycsı100
Ağ Ayarları100
MagicInfo Player I100
ID Ayarları101
Video Wall101
Daha fazla ayar101
Önceden Ayarlı Zamanlama Modları
116
Tümünü Sıfırla102
Ücretli Servis Sorumluluğu
(Müşterilere Ücretlendirilir)
119
Bir ürün kusuru yoksa
119
Bir ürün müşteri hatası yüzünden hasar görmüşse 119
Diğer119
WEEE120
Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması
(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)
120
Bu üründeki pillerin doğru atılması
120
Hoparlör Seçimi97
Ses Sıfırlama98
Ek
Sorun Giderme Kılavuzu
Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne
Başvurmadan Önce Yapılması Gerekenler
Ürünü Sınama
Çözünürlüğü ve Frekansı Kontrol Etme
Aşağıdakileri kontrol edin.
103
103
103
104
S & C
111
En İyi Görüntü Kalitesi ve Görüntü İzi Yanma
Koruması121
En İyi Görüntü Kalitesi
121
Görüntü İzi Yanmasını Önleme
121
Lisans123
Terminoloji124
4
Bölüm 01
Ürünü Kullanmadan Önce
Telif Hakkı
Bu el kitabının içindekiler kaliteyi yükseltmek için bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir.
© 2015 Samsung Electronics
Bu el kitabının telif hakkı Samsung Electronics'e aittir.
Samsung Electronics'in izni olmadan bu el kitabının kısmen veya bütünüyle kullanımı veya çoğaltılması yasaktır.
Microsoft, Windows, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.
VESA, DPM ve DDC, Video Electronics Standards Association'ın tescilli ticari markalarıdır.
Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerine ait olabilir.
•• Aşağıdaki durumlarda bir idari ücret alınabilir.
-- (a) bir teknisyen talep ettiğinizde ve ürününüzde bir sorun yoksa.
(örn, bu kullanım kılavuzunu okumamanızdan kaynaklanabilir).
-- (b) ürünü onarım merkezine getirdiğinizde ve ürününüzde bir sorun yoksa.
(örn, bu kullanım kılavuzunu okumamanızdan kaynaklanabilir).
•• Bu gibi bir idari ücretin miktarı herhangi bir çalışma ya da ev ziyareti gerçekleşmeden önce size bildirilecektir.
5
Güvenlik Önlemleri
Temizleme
――Panel ve gelişmiş LCD'lerin dış yüzeyi kolayca çizilebildiğinden, ürünü temizlerken dikkatli olun.
Dikkat
――Temizleme sırasında aşağıdaki adımları izleyin.
――Aşağıdaki resimler yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek durumlar, resimlerde gösterilenden farklı olabilir.
ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİ VAR, AÇMAYIN
Dikkat : ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI ÇIKARMAYIN. (VEYA ARKASINI)
İÇ KISIMDA KULLANICININ SERVİS VEREBİLECEĞİ PARÇA YOKTUR.
TÜM SERVİS İŞLEMLERİNDE KALİFİYE PERSONELE BAŞVURUN.
1
Ürünün ve bilgisayarın gücünü kapatın.
2
Güç kablosunu üründen çıkarın.
――Güç kablosunu fişinden tutun ve kabloya ıslak elle dokunmayın. Aksi
takdirde, elektrik çarpabilir.
Bu simge, içeride yüksel voltaj bulunduğunu gösterir.
3
Bu ürünün iç kısmındaki parçalarla her türlü temas tehlikelidir.
Ürünü temiz, yumuşak ve kuru bir bezle kurulayın.
•• Alkol, çözücü veya yüzey aktif madde içeren deterjanlar
kullanmayın.
!
Bu simge, bu ürünle birlikte işletim ve bakımla ilgili önemli bilgilerin sağlandığı konusunda sizi uyarır.
•• Ürüne doğrudan su veya deterjan püskürtmeyin.
Simgeler
Uyarı
Yönergeler izlenmezse ciddi veya ölümcül yaralanmalar olabilir.
4
Ürünün dışını temizlemek için, yumuşak ve kuru bir bezi suyla ıslatıp
iyice sıkın.
Dikkat
Yönergeler izlenmezse yaralanmalar veya eşyalarda hasarlar olabilir.
Bu simgeyle işaretlenmiş etkinlikler yasaktır.
5
Elektrik kablosunu ürüne temizleme işlemi bittikten sonra takın.
6
Ürünün ve bilgisayarın gücünü açın.
Bu simgeyle işaretlenmiş olan yönergelere uyulmalıdır.
6
Depolama
Elektrik fişini topraklı bir prize takın
(yalnızca tip 1 yalıtımlı aygıtlar).
•• Elektrik çarpması veya yaralanmaya neden olabilir.
Parlak ürünlerin özelliğinden dolayı, yakınlarda UV nemlendiricisi kullanılıyorsa üründe beyaz renkli lekeler
oluşabilir.
!
――Ürünün iç kısmını temizlemek gerekirse, Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun (servis ücreti alınır).
Güç kablosunu bükmeyin veya zorlayarak çekmeyin. Elektrik kablosunun ağır
bir eşyanın altında bırakmamaya dikkat edin.
Elektrik ve Güvenlik
•• Kablonun hasar görmesi yangına veya elektrik çarpmasına neden
olabilir.
――Aşağıdaki resimler yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek durumlar, resimlerde gösterilenden farklı olabilir.
Elektrik kablosunu veya ürünü ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin.
Uyarı
•• Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Hasarlı bir elektrik kablosu, fişi veya gevşek bir elektrik prizi kullanmayın.
•• Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Elektrik fişinin veya prizinin pimlerindeki tozları kuru bir bezle temizleyin.
•• Yangına neden olabilir.
Tek bir prizde birden çok ürün kullanmayın.
•• Aşırı ısınmış prizler yangına neden olabilir.
!
Elektrik fişine ıslak ellerle dokunmayın. Aksi takdirde, elektrik çarpabilir.
Elektrik fişini yerine tam oturtarak gevşek kalmamasını sağlayın.
•• Sağlam olmayan bir bağlantı yangına neden olabilir.
!
7
Kurulum
Dikkat
Ürün kullanılırken elektrik kablosunu çıkarmayın.
•• Elektrik çarpması üründe hasara neden olabilir.
Uyarı
Ürünün üzerine mum, böcek kovucu veya sigara koymayın. Ürünü ısı
kaynaklarının yakınına kurmayın.
•• Yangına neden olabilir.
Ürünle birlikte yalnızca Samsung tarafından sağlanan elektrik kablosunu
kullanın. Elektrik kablosunu başka ürünlerle kullanmayın.
•• Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Duvar montajı askısını bir teknisyenin takmasını sağlayın.
!
•• Kalifiye olmayan kişilerin montaj yapması yaralanmaya neden olabilir.
•• Yalnızca onaylı dolapları kullanın.
Elektrik kablosunun takıldığı prizin önünün açık olmasına dikkat edin.
•• Bir sorun çıktığında ürüne gelen elektriği kesmek için elektrik
kablosunun çıkarılması gerekir.
!
!
Ürünü kitaplık veya gömme dolap gibi havalandırmanın az olduğu alanlara
yerleştirmeyin.
•• Uzaktan kumandanın güç düğmesine basıldığında ürünün elektriğinin
tümüyle kesilmediğini aklınızda bulundurun.
•• Dahili sıcaklıktaki bir artış yangına neden olabilir.
Elektrik kablosunu prizden çıkarırken fişi tutun.
•• Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Havalandırma sağlamak için ürünü duvardan en az 10 cm uzağa yerleştirin.
•• Dahili sıcaklıktaki bir artış yangına neden olabilir.
!
!
Plastik ambalajları çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
•• Çocuklar boğulabilir.
!
8
Ürünü dengesiz veya titreşimli yüzeylere yerleştirmeyin (oynayan bir raf,
eğimli bir yüzey, vb.)
Dikkat
•• Ürün düşüp hasar görebilir ve/veya yaralanmaya yol açabilir.
Taşırken ürünü düşürmeyin.
•• Ürünü aşırı titreşimli bir yerde kullanmak ürüne zarar verebilir veya
yangına neden olabilir.
Ürünü araçlara ya da toz, nem (su damlaları, vb.), yağ veya duman bulunan
yerlere kurmayın.
•• Ürünün bozulmasına veya yaralanmaya neden olabilir.
!
Ürünü ön tarafı yere gelecek şekilde koymayın.
•• Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
•• Ekran hasara uğrayabilir.
!
Ürünü doğrudan güneş ışığına, sıcaklığa, veya soba gibi sıcak nesnelere
maruz bırakmayın.
Ürünü dolaba veya rafa yerleştirirken, ürünün ön tarafının alt kenarının dışarı
taşmadığından emin olun.
•• Ürünün yaşam süresi kısalabilir veya yangına neden olabilir.
•• Ürün düşüp hasar görebilir ve/veya yaralanmaya yol açabilir.
•• Ürünü yalnızca uygun boyuttaki dolaplara veya raflara yerleştirin.
Ürünü küçük çocukların erişebileceği yerlere yerleştirmeyin.
•• Ürün düşebilir ve çocuklara zarar verebilir.
Ürünü yere yavaşça koyun.
•• Ön kısım ağır olduğundan, ürünü düz ve dengeli bir yüzeye yerleştirin.
Soya yağı gibi yenilebilir yağlar üründe hasar veya bozulmaya neden olabilir.
Ürünü mutfağa veya mutfak tezgahının yanına kurmayın.
•• Ürünün bozulmasına veya yaralanmaya neden olabilir.
!
SAMSUNG
!
Ürünün alışılmadık bir yere (çok fazla ince toz, kimyasal maddeler, aşırı
sıcaklık veya yüksek nem bulunan yerlere ya da ürünün çok uzun zaman
sürekli olarak çalışacağı yerlere) kurulması ürün performansını önemli ölçüde
etkileyebilir.
•• Ürünü böyle bir alana yerleştirmek istiyorsanız, Samsung Müşteri
Hizmetleri Merkezi'ne danışmayı unutmayın.
9
Çalışma
Ürünün üzerinde çocukların hoşlandığı ağır nesneler veya eşyalar (oyuncak,
şeker, vb.) bırakmayın.
•• Çocuklar oyuncaklara veya şekerlere ulaşmaya çalışırken ürün veya ağır
nesneler düşebilir ve ciddi yaralanmalara neden olabilir.
Uyarı
Ürünün içinde yüksek voltaj vardır. Ürünü hiçbir zaman kendiniz sökmeyin,
onarmayın veya değiştirmeyin.
Şimşekli veya yıldırımlı havalarda, ürünü kapatın ve güç kablosunu çıkarın.
•• Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
•• Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
•• Onarımlar için Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun.
!
Ürünü taşımak için, güç kablosu dahil olmak üzere önce tüm kablolarını
çıkarın.
Ürünün üzerine bir şey düşürmeyin veya ürüne vurmayın.
•• Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
•• Aksi takdirde, güç kablosu zarar görebilir ve yangın veya elektrik
çarpmasına yol açabilir.
!
!
Üründen anormal sesler, yanık kokusu veya duman çıkarsa, elektrik
kablosunu hemen çıkarın ve Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne
başvurun.
Ürünü güç kablosundan veya herhangi bir kablodan çekerek hareket
ettirmeyin.
•• Hasarlı bir kablo üründe arızaya, elektrik çarpmasına veya yangına
neden olabilir.
•• Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
!
Çocukların ürüne asılmasına veya ürünün üzerine tırmanmasına izin
vermeyin.
Gaz sızıntısı bulunursa, ürüne veya elektrik fişine dokunmayın. Ayrıca, alanı
hemen havalandırın.
•• Çocuklar yaralanabilir ve ciddi düzeyde zarar görebilir.
•• Kıvılcımlar patlamaya veya yangına neden olabilir.
!
Ürün düşerse veya dış kasası hasar görürse, güç düğmesini kapatın ve
elektrik kablosunu çıkarın. Sonra Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne
başvurun.
•• Kullanıma devam edilmesi yangına veya elektrik çarpmasına neden
olabilir.
GAS
Ürünü, elektrik kablosundan veya herhangi bir kablodan çekerek kaldırmayın
veya taşımayın.
•• Hasarlı bir kablo üründe arızaya, elektrik çarpmasına veya yangına
neden olabilir.
10
Ürünün yakınında parlayıcı sprey veya yanıcı madde kullanmayın veya
bulundurmayın.
Dikkat
•• Patlama veya yangın meydana gelebilir.
Uzun bir süre ekranda sabit bir görüntünün kalması görüntü izi yanmasına
veya kusurlu piksellere yol açabilir.
!
Havalandırma deliklerinin masa örtüsü veya perde tarafından
engellenmediğinden emin olun.
•• Ürünü uzunca bir süre kullanmayacağınız durumlarda güç tasarrufu
modunu veya hareketli resim içeren bir ekran koruyucuyu etkinleştirin.
!
•• Dahili sıcaklıktaki bir artış yangına neden olabilir.
100
Ürünün içine (havalandırma deliği, giriş/çıkış bağlantı noktaları, vb. yoluyla)
metal nesneler (yemek çubuğu, bozuk para, saç tokası, vb.) veya kolayca
yanan nesneler (kağıt, kibrit, vb.) sokmayın.
-_-
•• Toz birikimi ısıyla bir araya geldiğinde yangına, elektrik çarpmasına veya
elektrik kaçağına neden olabilir.
!
Ürünü önerilen çözünürlükte ve frekansta kullanın.
•• Ürünün içine su veya başka yabancı madde girdiğinde ürünün gücünü
kapattığınızdan ve elektrik kablosunu çıkardığınızdan emin olun. Sonra
Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun.
•• Üründe hasar, elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Ürünü uzun bir süre (tatil, vb.) kullanmayı planlamadığınız durumlarda
elektrik kablosunu prizden çıkarın.
•• Görüşünüz bozulabilir.
!
Ürünü baş aşağı tutmayın veya standından tutarak taşımayın.
Ürünün üstüne sıvı içeren eşyalar (vazo, saksı, şişe, vb.) veya metal nesneler
koymayın.
•• Ürün düşebilir ve hasar görebilir veya yaralanmaya neden olabilir.
•• Ürünün içine su veya başka yabancı madde girdiğinde ürünün gücünü
kapattığınızdan ve elektrik kablosunu çıkardığınızdan emin olun. Sonra
Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun.
•• Üründe hasar, elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Uzun süre ekrana fazla yakından bakılması görüşünüzü bozabilir.
!
Ürünün çevresinde nemlendirici veya ısıtıcı kullanmayın.
•• Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
11
Ürünü kullanırken her 1 saatte 5 dakika kadar gözlerinizi dinlendirin.
Çocukların uzaktan kumandadan çıkarılan pilleri ağzına almamasına dikkat
edin. Pilleri, bebek veya çocukların erişemeyeceği bir yere koyun.
•• Göz yorgunluğu geçer.
•• Çocuklar pilleri ağzına alırsa, derhal doktorunuza başvurun.
!
Ürün uzun süre açık kaldığında ısınabileceğinden ekrana dokunmayın.
Pili değiştirirken, pil kutuplarını (+, -) doğru yerleştirdiğinizden emin olun.
•• Aksi halde, pil zarar görebilir veya iç sıvısının akması nedeniyle yangına,
bedensel yaralanmaya ya da zarara yol açabilir.
Küçük aksesuarları çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
Sadece belirli standartlaştırılmış pilleri kullanın ve yeni bir pil ile kullanılmış
bir pili aynı anda kullanmayın.
•• Aksi takdirde piller zarar görebilir veya içteki sıvının sızıntısı nedeniyle
yangına, yaralanmaya veya hasara neden olabilir.
!
!
Ürünün açısını veya standın yüksekliğini ayarlarken dikkatli olun.
Piller (ve şarj edilebilir piller), sıradan bir atık değildir ve geri dönüşüme
gönderilmelidir. Kullanılmış ya da şarj edilebilir pillerin geri dönüşüm
amacıyla gönderilmesinden müşteri sorumludur.
•• Eliniz veya parmağınız sıkışabilir ve yaralanabilir.
!
•• Ürüne çok yüksek bir eğim verilmesi ürünün düşmesine ve
yaralanmaya neden olabilir.
Ürünün üzerine ağır nesneler koymayın.
!
•• Müşteri, kullanılmış ya da şarj edilebilir pilleri bulunduğu yere yakın bir
geri dönüşüm merkezine ya da benzer türde pil ya da şarj edilebilir pil
satan bir mağazaya götürebilir.
•• Ürünün bozulmasına veya yaralanmaya neden olabilir.
Kulaklık veya kulak içi kulaklıklar kullanırken, ses seviyesini çok yükseğe
ayarlamayın.
•• Çok yüksek ses seviyesinde dinleme, işitme sorunlarına yol açabilir.
12
Paneli ele alırken alınacak önlemler
Ürüne şekilde gösterildiği gibi basmayın. Panel kırılgandır ve hasar görebilir.
Ürünü şekilde gösterildiği gibi ele almak için yere düzgünce koyun. (ambalaj
kullanılabilir).
!
Ürünü taşırken, arkadaki kolları kullanabilirsiniz.
!
Önden 15 mm dahilinde ürün alanını tutmayın ya da kavramayın.
15 mm
13
Bölüm 02
Hazırlıklar
Bileşenleri Kontrol Etme
-- Herhangi bir parça eksikse, ürünü satın
aldığınız satıcıyla temas kurun.
Bileşenler
-- Ayrı satılan parçaların ve eşyaların
görünümü gösterilen görüntüden farklı
olabilir.
――Parçalar farklı bölgelerde farklılık gösterebilir.
Garanti Kartı
Hızlı kurulum kılavuzu
(Bazı bölgelerde olmayabilir)
Mevzuat kılavuzu
Güç kablosu
-
-
+
+
Piller
(Bazı bölgelerde olmayabilir)
Uzaktan Kumanda
DP kablosu
Dokunmatik Kalem (1 Adet)
(yalnızca QM85D-BR modelleri)
Harici IR kablosu
(yalnızca QM85D-BR modelleri)
14
Ayrı olarak satılan öğeler
-- Aşağıdaki öğeler en yakın satıcınızdan
satın alınabilir.
DP-DVI kablosu
Duvara takma Seti
RS232C-Stereo kablosu
DVI kablosu
HDMI-DVI kablosu
(Ağ kutusuna bağlantı için
kullanılır)
HDMI kablosu
D-SUB kablosu
RS232C(IN) Adaptör
RS232C(OUT) Adaptör
Stereo kablosu
RCA stereo kablosu
LAN kablosu
Ağ kutusu
-- RS232C adaptörü, D-SUB (9-pimli) türü
RS232C kablo kullanılarak başka bir
monitöre bağlanmak için kullanılabilir.
-- Her bir adaptörü ürün üzerindeki doğru
RS232C IN veya OUT bağlantı noktasına
bağladığınızdan emin olun.
15
――Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi verilmeden
Parçalar
değiştirilebilir.
Panel düğmesi
Denetim Masası
Düğmeler
Açıklama
Ürünü açar.
Ürün açıkken
düğmesine bastığınızda kontrol menüsü görüntülenir.
――OSD menüsünden çıkmak için panel düğmesini en az bir saniye basılı tutun.
Bir üst veya alt menüye gider. Bir seçeneğin değerini ayarlamak için de
kullanabilirsiniz.
Soldaki veya sağdaki menüye gider.
――Kontrol menüsü görüntülenmiyorken panel düğmesini sola veya sağa hareket
Hoparlör
ettirerek ses seviyesini de ayarlayabilirsiniz.
Panel düğmesi
Uzaktan kumanda sensörü
İlgili işlevi gerçekleştirmek için uzaktan kumandayı ürünün ön tarafındaki sensöre
doğrultarak bir düğmeye basın.
――Bı ürünün uzaktan kumandasıyla aynı yerde başka görüntüleme cihazları
kullanmak, diğer görüntüleme cihazlarının yanlışlıkla kontrol edilmesine neden
olabilir.
Uzaktan kumandayı üründeki sensörden 7 m ila 10 m dahilinde, sol ve sağdan 30 'lik bir açıyla kullanın.
――Kullanılmış pilleri çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın ve geri dönüştürün.
――Yeni ve kullanılmış bir pili bir arada kullanmayın. Her iki pili aynı anda değiştirin.
Uzaktan kumanda
sensörü
――Uzaktan kumanda uzun bir süre kullanılmadığında pilleri çıkartın.
16
――Ürün açıkken panel düğmesindeki
görüntülenir.
düğmesine bastığınızda kontrol menüsü
Düğmeler
Açıklama
Bağlanan giriş kaynağını seçer.
Kontrol menüsü
Kaynak
Kontrol menüsünde Kaynak
öğesini seçmek için panel düğmesini sağa hareket
ettirin. Giriş kaynakları listesi görüntülendiğinde istediğiniz giriş kaynağını seçmek için
panel tuşunu sola veya sağa hareket ettirin. Ardından panel tuşuna basın.
OSD menüsünü görüntüler.
Menü
Kontrol menüsünde Menü
öğesini seçmek için panel düğmesini sola hareket
ettirin. OSD kontrol ekranı görünür. İstediğiniz menüyü seçmek için panel düğmesini
sağa hareket ettirin. Alt menü öğelerini seçmek için panel düğmesini yukarı, aşağı,
sola veya sağa hareket ettirin. Ayarları değiştirmek için istediğiniz menüyü seçin ve
panel düğmesine basın.
Ana Sayfa'ya git moduna girin.
Ana Sayfa
Kontrol menüsünde Ana Sayfa
hareket ettirin.
öğesini seçmek için panel düğmesini yukarı
Ürünü kapatır.
Güç Kapalı
Kontrol menüsünde Güç Kapalı
öğesini seçmek için panel düğmesini aşağı
hareket ettirin. Ardından panel tuşuna basın.
Geri
Kontrol menüsünden çıkar.
Geri
17
Arka Taraf
Bağlantı Noktası
――Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi
IR / AMBIENT SENSOR IN
Açıklama
Harici sensör kartına güç sağlar veya ışık sensör sinyalini alır.
――Aydınlatma sensörü işlevine sahip bir dış IR sensörünü QMD-BR modeline
geliştirmek için önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.
bağlarsanız Eko Sensör çalışmaya başlar.
IR /AMBIENT
SENSOR IN
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
Bir HDMI kablosu ya da HDMI-DVI kablosu kullanan bir kaynak cihaza bağlanır.
DP IN 3 (UHD 30Hz)
DP kablosuyla bir PC'ye bağlar.
――UHD çözünürlüğe sahip içeriği 30 Hz'de izlerken net görüntü kalitesi elde
HDMI IN 3
edin.
――DP IN 3 (UHD 30Hz) bağlantı noktası için önerilen çözünürlük 30 Hz'de
3840 x 2160'dir. Gerekirse çözünürlük optimal çözünürlük olan 30 Hz'de
3840 x 2160 olarak değiştirilebilir.
HDMI IN 2
DP IN 2 (UHD 60Hz)
HDMI IN 1
DP IN 1 (UHD 60Hz)
DVI IN / MAGICINFO IN
DP IN 3
(UHD 30Hz)
――UHD çözünürlüğe sahip içeriği 60 Hz'de izlerken net görüntü kalitesi elde edin.
DVI IN: Bir DVI kablosu ya da HDMI-DVI kablosu kullanan bir kaynak cihaza bağlanır.
MAGICINFO IN: MagicInfo'yu kullanmak için DP-DVI kablosunu bağladığınızdan
emin olun.
DP IN 2
(UHD 60Hz)
RJ45
LAN kablosuyla MDC'ye bağlanır.
IR OUT
Uzaktan kumanda sinyalini harici sensör kartından alır ve LOOP OUT aracılığıyla
sinyal çıkışı verir.
RS232C OUT
RS232C adaptörü kullanarak bir MDC'ye bağlar.
DP IN 1
(UHD 60Hz)
DVI IN /
MAGICINFO IN
IR OUT
USB
RJ45
DP kablosuyla bir PC'ye bağlar.
RGB IN
RS232C OUT RS232C IN
RS232C IN
AUDIO OUT
RGB / DVI /
HDMI /
AUDIO IN
USB
Yazılım yükseltirken bir USB cihaza bağlanır.
RGB IN
D-SUB kablosuyla bir kaynak cihaza bağlanır.
AUDIO OUT
Bir kaynak cihazın ses kısmına bağlanır.
RGB / DVI / HDMI / AUDIO IN
PC'den sesi bir ses kablosu ile alır.
18
Hırsıza Karşı Kilit
――Hırsıza karşı kilit halka açık yerlerde bile ürünü güvenle kullanmanızı sağlar.
――Kilitleme cihazının şekli ve kilitleme yöntemi üreticiye bağlıdır. Ayrıntılar için, hırsıza karşı kilitleme cihazı ile sunulan kullanıcı kılavuzuna bakın.
Hırsıza karşı kilitleme cihazını kilitlemek için:
1
Hırsıza karşı kilitleme cihazınızın kablosunu masa gibi ağır bir nesneye sabitleyin.
2
Kablonun bir ucunu diğer uçtaki halkaya geçirin.
3
Kilitleme cihazını, ürünün arkasındaki hırsıza karşı kilit yuvasına takın.
4
Kilitleme cihazını kilitleyin.
-- Hırsıza karşı kilitleme cihazı ayrı olarak satın alınabilir.
-- Ayrıntılar için, hırsıza karşı kilitleme cihazı ile sunulan kullanıcı kılavuzuna bakın.
-- Hırsıza karşı kilitleme cihazları elektronik ürün satıcılarından ya da çevrimiçi olarak satın alınabilir.
19
Uzaktan Kumanda
――Bı ürünün uzaktan kumandasıyla aynı yerde başka görüntüleme cihazları kullanmak, diğer görüntüleme cihazlarının yanlışlıkla kontrol edilmesine neden olabilir.
――Aşağıdaki resimde açıklaması bulunmayan düğmeler bu üründe desteklenmemektedir.
POWER
OFF
Ürünü açar.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
1
4
7
Kullanılamaz.
Ekran görüntüsü menüsünü görüntüleyin veya
gizleyin ya da bir önceki menüye dönün.
5
8
0
3
6
VOL
MENU
SOURCE
HOME
Numara düğmeleri
OSD menüsünde parolayı girin.
9
CH LIST
Kullanılamaz.
-- Uzaktan kumanda düğme işlevleri farklı
ürünler için farklılık gösterebilir.
Sesi kapatın.
Sesi açma: Tekrar MUTE düğmesine basın veya
ses düzeyi kontrol (+ VOL -) düğmesine basın.
MUTE
Ses düzeyini ayarlayın.
Giriş kaynağını değiştirin.
2
Ürünü kapatır.
CH
MagicInfo
Player I
MagicInfo Player I Başlatma Düğmesi
Ana Sayfa'ya git Başlatma Düğmesi
20
Sık kullanılan işlevleri hızlıca seçin.
TOOLS
INFO
Geçerli giriş kaynağıyla ilgili bilgileri görüntüleyin.
Üst, alt, sol veya sağ menüye gidin veya
seçeneğin ayarını yapın.
Bir menü seçimini onaylayın.
Bir önceki menüye dönün.
Güvenli kilit işlevini ayarlar.
Video Wall özelliğiyle birden fazla ürün
bağlandıysa SET düğmesine basın ve numara
düğmelerini kullanarak bir ürün kimliği girin.
Uzaktan kumandayı kullanarak ürünü kontrol
edin.
Ayarlanan bir değeri
SET düğmesini kullanarak iptal edin ve bağlanan
tüm ürünleri uzaktan kumandayı kullanarak
kontrol edin.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
Geçerli menüden çıkın.
Bağlı bir giriş kaynağını; PC, DVI, HDMI1, HDMI2,
HDMI3 veya EkranPortu1, EkranPortu2,
EkranPortu3'den manuel olarak seçin.
IR control
SET
Kullanılamaz.
-- Uzaktan kumanda düğme işlevleri farklı
ürünler için farklılık gösterebilir.
Pilleri uzaktan kumandaya yerleştirmek için
21
IR Stereo Kablosu Kullanarak Bağlama
(ayrı satılır)
1
2
Dış IR kablosunu ürün kapalıyken bağladığınızdan emin olun. Sonra ürünü açın.
Uzaktan kumandanızı kullanarak birden çok ekran
ürününü kontrol etme
IR OUT
IR /AMBIENT
SENSOR IN
•• Ürünün üzerindeki IR OUT bağlantı noktasını, özel stereo kablo ile diğer
ekrandaki IR / AMBIENT SENSOR IN bağlantı noktasına bağlayın.
••
1 ürüne doğrultulmuş uzaktan kumandadan gönderilen bir komut
ekran ürünlerinin her ikisi tarafından da algılanır.
1
ve
2
――Görünüm ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Dış IR kablosunu kullanarak birden çok ekran
ürününü kontrol etme
••
1 ürüne (Dış IR kablosu bu ürüne bağlanır) doğrultulmuş uzaktan
kumandadan gönderilen bir komut 1 ve 2 ekran ürünlerinin her ikisi
tarafından da algılanır.
――Görünüm ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
――yalnızca QM85D-BR modelleri
1
IR /AMBIENT
SENSOR IN
IR OUT
2
IR /AMBIENT
SENSOR IN
22
Ürünü Kurmadan Önce (Kurulum
Kılavuzu)
Yaralanmayı engellemek için bu cihaz yere/duvara kurulum talimatlarına uygun olarak takılmalıdır.
•• Duvar montajını yetkili bir kurulum şirketinin yaptığından emin olun.
•• Aksi halde, düşebilir ve yaralanmaya neden olabilir.
•• Belirtilen duvar montajının kurulduğundan emin olun.
Eğme Açısı ve Döndürme
――Diğer ayrıntılar için Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişim kurun.
•• Ürünü dikey olarak kullanmak için (dikey), LED aşağıyı gösterecek şekilde saat yönünde çevirin.
Havalandırma
Dikey Bir Duvara Kurulum
A Minimum 40 mm
B Ortam sıcaklığı: 35 C'nin altında
A
•• Ürünü dik bir duvara kurarken, havalandırma için ürün ve duvar yüzeyi arasında en az 40 mm'lik bir alan olmasını sağlayın
ve ortam A sıcaklığını 35 C'nin altında tutun.
B
Şekil 1.1 Yan görünüm
23
Şekil 1.3 Yan görünüm
Girintili Bir Duvara Kurulum
――Diğer ayrıntılar için Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişim kurun.
B
D
D
Düz görünüm
A Minimum 40 mm
B Minimum 70 mm
A
C Minimum 50 mm
D Minimum 50 mm
E Ortam sıcaklığı: 35 C'nin altında
――Ürünü girintili bir duvara kurarken, havalandırma için ürün ve duvar arasında en az yukarıda belirtilen kadar bir alan olmasını
sağlayın ve ortam sıcaklığını 35 C'nin altında tutun.
C
E
Şekil 1.2 Yan görünüm
Boyutlar
Birim: mm
Model adı
5
1
2
4
1
1 2
23
34
45
QM85D
1903,4
1877,0
1058,0
1090,5
105,1
QM85D-BR
1949
1831,9
1041,9
1130
128,8
――Tüm çizimler ölçekli değildir. Bazı boyutlar önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir. Ürününüzün yüklemesini yapmadan
önce boyutlara bakın. Yazım ve baskı hataları için sorumluluk kabul edilmez.
3
24
Duvar Montajının Kurulumu
Duvar Montajının Kurulumu
Duvara montaj kiti (ayrı olarak satılır) ürünü duvara monte etmenizi sağlar.
Duvar montajının kurulumuyla ilgili ayrıntılı bilgi için duvar montajıyla birlikte verilen
yönergelere bakın.
Duvar montajı braketini takarken yardım için bir teknisyene başvurmanızı öneririz.
Duvar montajını kendiniz kurmayı seçtiğiniz durumda Samsung Electronics ürüne
gelecek herhangi bir hasar veya sizin yaralanmanızdan sorumlu değildir.
Duvara Montaj Kiti Özellikleri (VESA)
――Duvar montajınızı sert bir duvara, yere dik olacak şekilde kurun. Duvar montajını
sıva gibi yüzeylere takmadan önce lütfen daha fazla bilgi için en yakındaki
satıcıya danışın.
Ürünü eğik bir duvara takarsanız düşebilir ve ciddi yaralanmalara neden olabilir.
•• Samsung duvara montaj kitleri detaylı kurulum kılavuzunu içerir ve kurulum için gerekli tüm parçalar birlikte verilir.
•• Standart uzunluktan daha uzun olan ve VESA standartlarına uymayan vidalar kullanmayın. Çok uzun olan vidalar ürünün
içine zarar verebilir.
•• VESA standartlarına uymayan vidaları olan duvar montajları için vidaların uzunluğu duvar montajı özelliklerine bağlı olarak
değişiklik gösterebilir.
•• Vidaları çok sıkı sabitlemeyin. Bu ürüne hasar verebilir veya kişisel yaralanmalara neden olacak şekilde ürünün düşmesine
neden olabilir. Samsung bu tür kazalar için sorumlu tutulamaz.
•• Samsung, VESA olmayan veya belirtilmemiş duvar montajı kullanıldığında ya da tüketicinin ürün kurulum yönergelerini
takip etmediği durumlarda ürün hasarı veya kişisel yaralanmalardan sorumlu tutulamaz.
•• Ürünü duvara her zaman iki kişi monte etsin.
•• Duvara montaj kitleri için standart boyutlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Birim: mm
Model adı
Milimetre olarak
VESA vida delik
özellikleri (A * B)
QM85D
Standart Vida
M8 / L 14~16
600 × 400
QM85D-BR
Miktar
4
M8
――Ürününüz açıkken Duvara Montaj Kitini kurmayın. Elektrik çarpmasına bağlı olarak kişisel yaralanmalara neden olabilir.
25
Uzaktan Kumanda (RS232C)
•• Pim ataması
1 2 3 4 5
Kablo Bağlantısı
RS232C kablosu
Arayüz
RS232C (9 pim)
Pim
TxD (No.2), RxD (No.3), GND (No.5)
Bit hızı
9600 b/s
Veri bitleri
8 bit
Eşlik
Yok
Durdurma biti
1 bit
Akış kontrolü
Yok
Maksimum uzunluk
15 m (yalnızca korumalı tür)
6 7 8 9
Pim
Sinyal
1
Veri taşıyıcısını algılama
2
Alınan veri
3
İletilen veri
4
Veri terminalini hazırlama
5
Sinyal topraklama
6
Veri kümesini hazırlama
7
Talep gönderme
8
Göndermeye uygun
9
Zil göstergesi
26
LAN Kablosu
•• RS232C kablosu
Konektör : 9 Pimli D-Sub ila Stereo Kablosu
9
•• Pim ataması
3
2
1
5
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
6
-P1-
1
-P1Dişi
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
2
-------->
3
Tx
STEREO
Tx
3
<--------
2
Rx
FİŞ
Gnd
5
----------
5
Gnd
(3.5ø)
Pim No
Standart Renk
Sinyal
1
Beyaz ve turuncu
TX+
2
Turuncu
TX-
3
Beyaz ve yeşil
RX+
4
Mavi
NC
5
Beyaz ve mavi
NC
6
Yeşil
RX-
7
Beyaz ve kahverengi
NC
8
Kahverengi
NC
27
Çapraz LAN kablosu (PC - PC)
•• Konektör : RJ45
Direkt LAN kablosu (PC - HUB)
HUB
RJ45
P2
RJ45
P1
P2
Sinyal
P1
P2
Sinyal
TX+
1
<-------->
3
RX+
P1
P1
P2
RJ45 MDC
P2
Sinyal
TX-
2
<-------->
6
RX-
<-------->
1
TX+
RX+
3
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX-
6
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
Sinyal
P1
TX+
1
TX-
28
Bağlantı
•• Bağlantı 2
•• Bağlantı 1
RJ45
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
RJ45
OUT
•• Bağlantı 3
RJ45
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
29
Hayır.
Denetim Kodları
Kontrol durumunu görüntüleme (Al kontrol komutu)
Başlık
Komut
0xAA
Komut türü
ID
Veri uzunluğu
Denetim
toplamı
Komut
0xAA
Komut türü
ID
Veri uzunluğu
Veri
1
Değer
Komut türü
Değer aralığı
10
Video Duvarı Açık
0x84
0~1
11
Video Duvarı Kullanıcı Kontrolü
0x89
-
Örn. Güç Açık & ID=0
Denetim
toplamı
Komut
Hayır.
Komut
•• Tüm iletişimler onaltılık olarak gerçekleşir. Denetim toplamı başlık hariç tüm değerler eklenerek
hesaplanır. Bir denetim toplamı aşağıda gösterildiği gibi 2 basamaktan daha çok eklenirse
(11+FF+01+01=112), ilk basamak kaldırılır.
0
Kontrol (Ayarla kontrol komutu)
Başlık
Komut türü
Komut
Değer aralığı
1
Güç kontrolü
0x11
0~1
2
Ses seviyesi kontrolü
0x12
0~100
3
Giriş kaynağı kontrolü
0x14
-
4
Ekran modu kontrolü
0x18
-
5
Ekran boyutu kontrolü
0x19
0~255
6
PIP açma/kapatma kontrolü
0x3C
0~1
7
Otomatik ayarlama kontrolü (Yalnız
PC ve BNC)
0x3D
0
8
Video duvarı modu kontrolü
0x5C
0~1
9
Güvenlik Kilidi
0x5D
0~1
Başlık
Komut
0xAA
0x11
Başlık
Komut
0xAA
0x11
ID
ID
Veri uzunluğu
Veri 1
1
"Power"
Veri uzunluğu
Veri 1
1
1
Denetim
toplamı
12
•• ID'lerden bağımsız olarak eş zamanlı şekilde bir seri kablosu ile bağlı tüm cihazları kontrol etmek
için, ID'yi "0xFE" olarak ayarlayın ve komutları iletin. Komutlar her bir cihaz tarafından yürütülür, fakat
ACK yanıt vermez.
30
Güç kontrolü
Ses seviyesi kontrolü
•• İşlev
Bir ürün bir PC kullanılarak açılabilir ve kapatılabilir.
•• İşlev
Bir ürünün ses düzeyi bir PC kullanılarak ayarlanabilir.
•• Güç durumunu görüntüleme (Güç AÇIK / KAPALI Durumunu Al)
•• Ses seviyesi durumunu görüntüleme (Ses Seviyesi Durumunu Al)
Başlık
Komut
0xAA
0x11
ID
Veri uzunluğu
Denetim
toplamı
0
•• Gücü AÇIK/KAPALI olarak ayarlama (Güç AÇIK / KAPALI olarak Ayarla)
Başlık
Komut
0xAA
0x11
ID
Veri uzunluğu
Veri
1
"Power"
Başlık
Komut
0xAA
0x12
ID
Veri uzunluğu
Denetim
toplamı
0
•• Ses seviyesini ayarlama (Ses Seviyesini Ayarla)
Denetim
toplamı
"Power": Bir üründe ayarlanacak güç kodu.
Başlık
Komut
0xAA
0x12
ID
Veri uzunluğu
Veri
Denetim
toplamı
1
"Volume"
"Volume": Üründe ses düzeyi değer kodu ayarlanmalıdır. (0-100)
•• Ack
1: Güç AÇIK
0: Güç KAPALI
•• Ack
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
ID
Veri uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'A'
0x11
"Power"
Denetim
toplamı
•• Nak
Komut
0xAA
0xFF
ID
Veri uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'N'
0x11
"ERR"
Komut
0xAA
0xFF
ID
Veri uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'A'
0x12
"Volume"
Denetim
toplamı
"Volume": Üründe ses düzeyi değer kodu ayarlanmalıdır. (0-100)
•• Nak
"Power": Bir üründe ayarlanacak güç kodu.
Başlık
Başlık
Denetim
toplamı
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
ID
Veri uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'N'
0x12
"ERR"
Denetim
toplamı
"ERR" : Hangi hatanın oluştuğunu gösteren kod.
"ERR" : Hangi hatanın oluştuğunu gösteren kod.
31
Giriş kaynağı kontrolü
0x24
HDMI2_PC
•• İşlev
Bir ürünün giriş kaynağı bir PC kullanılarak değiştirilebilir.
0x25
DisplayPort
――DVI_video, HDMI1_PC ve HDMI2_PC Ayarla komutuyla kullanılamaz. Bunlar, yalnızca "Al" komutlarına
•• Giriş kaynağı durumunu görüntüleme (Giriş Kaynağı Durumunu Al)
Başlık
Komut
0xAA
0x14
ID
Veri uzunluğu
yanıt verir.
――Bu model HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 ve HDMI2_PC bağlantı noktalarını desteklemez.
Denetim
toplamı
――MagicInfo yalnızca, MagicInfo işlevini destekleyen modellerde kullanılabilir.
0
――RF (TV), DTV yalnızca TV içeren modellerle kullanılabilir.
•• Giriş kaynağını ayarlama (Giriş Kaynağını Ayarla)
Başlık
Komut
0xAA
0x14
ID
•• Ack
Veri uzunluğu
Veri
1
"Input Source"
"Input Source": Üründe giriş kaynağı kodu ayarlanmalıdır.
Denetim
toplamı
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
0x14
PC
0x18
DVI
0x0C
Giriş kaynağı
Başlık
Komut
0x08
Komponent
0xAA
0xFF
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x30
RF(TV)
0x40
DTV
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
ID
Veri
uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'A'
0x14
"Input
Source"
Denetim
toplamı
"Input Source": Üründe giriş kaynağı kodu ayarlanmalıdır.
•• Nak
ID
Veri uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'N'
0x14
"ERR"
Denetim
toplamı
"ERR" : Hangi hatanın oluştuğunu gösteren kod.
32
Ekran modu kontrolü
•• Nak
•• İşlev
Bir ürünün ekran modu bir PC kullanılarak değiştirilebilir.
Video Wall işlevi etkin olduğunda ekran modu kontrol edilemez.
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
ID
Veri
uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'N'
0x18
"ERR"
Denetim
toplamı
――Bu kontrol yalnız TV içeren modellerde kullanılabilir.
"ERR" : Hangi hatanın oluştuğunu gösteren kod
•• Ekran durumunu görüntüleme (Ekran Modu Durumunu Al)
Başlık
Komut
0xAA
0x18
ID
Veri uzunluğu
Denetim
toplamı
Ekran boyutu kontrolü
0
•• İşlev
Ürünün ekran boyutu, bilgisayar kullanılarak değiştirilebilir.
•• Resim boyutunu ayarlama (Resim Boyutunu Ayarla)
Başlık
Komut
0xAA
0x18
ID
•• Ekran boyutunu görüntüleme (Ekran Boyutu Durumunu Al)
Veri
uzunluğu
Veri
Denetim
toplamı
1
"Screen
Mode"
16 : 9
0x04
Yakınlaştır
0x31
Geniş Yakınlaştır
0x0B
4:3
Komut
0xAA
0xFF
0xAA
0x19
ID
Veri uzunluğu
Denetim
toplamı
0
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
ID
Veri
uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'A'
0x19
"Screen
Size"
Denetim
toplamı
"Screen Size": ürün ekran boyutu (aralık: 0 – 255, birim: inç)
•• Nak
•• Ack
Başlık
Komut
•• Ack
"Screen Mode": Ürün durumunu ayarlayan bir kod
0x01
Başlık
ID
Veri
uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'A'
0x18
"Screen
Mode"
Denetim
toplamı
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
ID
Veri uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'N'
0x19
"ERR"
Denetim
toplamı
"ERR" : Hangi hatanın oluştuğunu gösteren kod
"Screen Mode": Ürün durumunu ayarlayan bir kod
33
PIP Açma/Kapatma kontrolü
Otomatik ayarlama kontrolü (Yalnız PC ve BNC)
•• İşlev
Bir ürünün PIP modu, bilgisayar kullanılarak açılıp kapatılabilir.
•• İşlev
Bir PC kullanarak PC sistemi ekranını otomatik olarak ayarlayın.
――Yalnızca PIP işlevine sahip modellerde kullanılabilir.
――Video Wall özelliği Açık olarak ayarlanırsa, bu mod kontrol edilemez.
•• Otomatik ayarlama durumunu görüntüleme (Otomatik Ayarlama Durumunu Al)
Yok
――Bu işlev MagicInfo ile kullanılamaz.
•• Otomatik ayarı ayarlama (Otomatik Ayarı Ayarla)
•• PIP açık/kapalı durumunu görüntüleme (PIP AÇMA / KAPATMA Durumunu Al)
Başlık
Komut
0xAA
0x3C
ID
Veri uzunluğu
Denetim
toplamı
Komut
0xAA
0x3C
Komut
0xAA
0x3D
ID
Veri uzunluğu
Veri
1
"Auto
Adjustment"
0
ID
Veri uzunluğu
Veri
1
"PIP"
Denetim
toplamı
"Auto Adjustment" : 0x00 (her zaman)
•• PIP açık/kapalı olarak ayarlama (PIP AÇIK / KAPALI olarak ayarla)
Başlık
Başlık
•• Ack
Denetim
toplamı
"PIP": Ürünün PIP modunu açıp kapatmak için bir kod kullanılır
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
ID
Veri
uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'A'
0x3D
"Auto
Adjustment"
Veri
uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'A'
0x3D
"ERR"
1: PIP AÇIK
0: PIP KAPALI
Denetim
toplamı
•• Nak
•• Ack
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
ID
Veri
uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'A'
0x3C
"PIP"
Denetim
toplamı
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
ID
Denetim
toplamı
"ERR" : Hangi hatanın oluştuğunu gösteren kod
"PIP": Ürünün PIP modunu açıp kapatmak için bir kod kullanılır
•• Nak
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
ID
Veri
uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'A'
0x3C
"PIP"
Denetim
toplamı
"ERR" : Hangi hatanın oluştuğunu gösteren kod
34
Video Duvarı Modu Kontrolü
Güvenlik Kilidi
•• İşlev
Video Wall modu, PC kullanan ürünlerde etkinleştirilemez.
•• İşlev
Üründe Güvenlik Kilidi işlevi, bilgisayar kullanılarak açılıp kapatılabilir.
Bu kontrol yalnızca, Video Wall özelliğinin etkin olduğu ürünlerde kullanılabilir.
Bu kontrol, gücün açık olup olmamasına bakılmaksızın kullanılabilir.
•• Video duvarı modunu görüntüleme (Video Duvarı Modunu Al)
Başlık
Komut
0xAA
0x5C
ID
Veri uzunluğu
•• Güvenlik kilidi durumunu görüntüleme (Güvenlik Kilidi Durumunu Al)
Denetim
toplamı
0
•• Video duvarını ayarlama (Video Duvarı Modunu Ayarla)
Başlık
Komut
0xAA
0x5C
ID
Başlık
Komut
0xAA
0x5D
ID
Veri uzunluğu
0
•• Güvenlik kilidini etkinleştirme veya devre dışı bırakma (Güvenlik Kilidini Etkinleştir / Devre Dışı Bırak)
Veri uzunluğu
Veri
Denetim
toplamı
1
"Video Wall Mode"
Başlık
Komut
0xAA
0x5D
ID
Veri uzunluğu
Veri
1
"Safety Lock"
"Video Wall Mode": Üründe Video Wall modunu etkinleştirmek için bir kod kullanılır
"Safety Lock": Üründe güvenlik kilidi kodu ayarlanmalıdır
1: Tam
1: AÇIK
0: Doğal
0: KAPALI
•• Ack
•• Ack
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
ID
Denetim
toplamı
Veri
uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'A'
0x5C
"Video Wall
Mode"
Denetim
toplamı
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
ID
Denetim
toplamı
Veri
uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'A'
0x5D
"Safety Lock"
Denetim
toplamı
"Safety Lock": Üründe güvenlik kilidi kodu ayarlanmalıdır
"Video Wall Mode": Üründe Video Wall modunu etkinleştirmek için bir kod kullanılır
•• Nak
•• Nak
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
ID
Veri
uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'A'
0x5C
"ERR"
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
Denetim
toplamı
ID
Veri
uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'N'
0x5D
"ERR"
Denetim
toplamı
"ERR" : Hangi hatanın oluştuğunu gösteren kod
"ERR" : Hangi hatanın oluştuğunu gösteren kod
35
Video Duvarı Açık
•• Nak
•• İşlev
Bilgisayar, ürünün Video Duvarı işlevini AÇAR/KAPATIR.
•• Video Duvarı Açık/Kapalı Durumunu Alın
Başlık
Komut
0xAA
0x84
ID
Veri uzunluğu
Denetim
toplamı
Komut
0
0xAA
0x84
ID
Komut
0xAA
0xFF
ID
Veri
uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'N'
0x84
ERR
Denetim
toplamı
"ERR" : Hangi hatanın oluştuğunu gösteren kod
Video Duvarı Kullanıcı Kontrolü
•• Video Duvarı Açık/Kapalı Ayarı
Başlık
Başlık
Veri uzunluğu
Veri
1
V.Wall_On
•• İşlev
Bilgisayar, ürünün Video Duvarı işlevini açar/kapatır.
Denetim
toplamı
•• Video Duvarı Durumunu Alın
Başlık
Komut
0xAA
0x89
ID
Veri uzunluğu
Denetim toplamı
•• V.Wall_On : Üründe ayarlanacak Video Duvarı Kodu
1: Video Duvarı AÇIK
0: Video Duvarı KAPALI
•• Video Duvarı Ayarı
•• Ack
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
0
ID
Veri
uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'A'
0x84
V.Wall_
On
Başlık
Komut
0xAA
0x89
Denetim
toplamı
ID
Veri
uzunluğu
Değer1
Değer2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Denetim
toplamı
Wall_Div: Üründe ayarlanan Video Duvarı Bölücü kodu
V.Wall_On : Yukarıdakiyle aynı
36
10x10 Video Duvarı Modeli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Kapalıyken
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0x3C
0x3D
0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4D
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D
0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
37
Wall_SNo : Üründe ayarlanan Ürün Numarası kodu
10x10 Video Duvarı Modeli : ( 1 ~ 100)
Ayarlanan Sayı
Veri
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Ack
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
ID
Veri uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
Değer2
4
'A'
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Veri uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'N'
0x89
ERR
Denetim
toplamı
•• Nak
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
ID
Denetim
toplamı
"ERR" : Hangi hatanın oluştuğunu gösteren kod
38
Bölüm 03
Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
Bağlamadan Önce
Bağlantı Öncesi Kontrol Noktaları
――Bir kaynak cihaz bağlamadan önce, birlikte verilen kullanıcı kılavuzunu okuyun.
Kaynak cihazlardaki bağlantı noktalarının sayısı ve konumu cihazdan cihaza farklılık gösterir.
――Tüm bağlantılar tamamlanıncaya kadar, güç kablosu bağlamayın.
Bağlantı sırasında güç kablosunun bağlanması ürüne zarar verebilir.
――Ses bağlantı noktalarını doğru bir şekilde bağlayın: sol = beyaz ve sağ = kırmızı.
PC’ye bağlama
•• Tüm diğer kabloları bağlamadan güç kablosunu bağlamayın.
Güç kablosunu bağlamadan önce bir kaynak aygıt bağladığınızdan emin olun.
•• Ürüne PC çeşitli yollarla bağlanabilir.
PC'niz için uygun bir bağlantı yöntemi seçin.
――Parçaları bağlamak farlı ürünlere göre farklılık gösterebilir.
D-SUB Kablosu Kullanarak Bağlama (Analog tipi)
――Bağlamak istediğiniz ürünün arkasındaki bağlantı noktalarının türünü kontrol edin.
RGB IN
RGB / DVI / HDMI / AUDIO IN
39
DVI Kablosu Kullanarak Bağlama (Dijital tip)
HDMI-DVI Kablosu Kullanarak Bağlanma
DVI IN /
MAGICINFO IN
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
RGB / DVI / HDMI / AUDIO IN
RGB / DVI / HDMI / AUDIO IN
40
HDMI Kablosu Kullanarak Bağlanma
DP Kablosu Kullanarak Bağlama
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
DP IN 1 (UHD 60Hz),
DP IN 2 (UHD 60Hz), DP IN 3 (UHD 30Hz)
•• DP kullanımına ilişkin önlemler
――DP standardıyla uyumlu olmayan bazı grafik kartları, ürün güç tasarrufu modundayken Windows
Başlangıç/Bios ekranının görüntülenmesini engelleyebilir. Bu durumda, bilgisayarınızı açmadan
önce ürünü açtığınızdan emin olun.
――Üründeki DP IN 1 (UHD 60Hz), DP IN 2 (UHD 60Hz), DP IN 3 (UHD 30Hz) arayüzü ve ürünle
birlikte verilen DP kablosu VESA standartlarına göre tasarlanmıştır. VESA standartlarını karşılamayan
bir DP kablosu kullanmak ürünün bozulmasına neden olabilir. Samsung Electronics, ilgili
standartları karşılamayan bir kablonun kullanılmasından kaynaklanan performans sorunlarından
sorumlu tutulamaz.
VESA standartlarını karşılayan bir DP kablosu kullanın.
――Giriş kaynağı EkranPortu1 veya EkranPortu2 olduğunda optimal çözünürlüğü (60Hz'de
3840x2160) kullanabilmek için, 5 metreden kısa bir DP kablosu kullanılması önerilir.
――Giriş kaynağı EkranPortu1, EkranPortu2 veya EkranPortu3 olduğunda güç tasarrufu modu
devre dışı bırakılırsa, yeni çözünürlük bilgileri içeri aktarılabilir ve görev penceresinin boyutu ve
konumu sıfırlanabilir.
41
Video Cihazına Bağlama
•• Tüm diğer kabloları bağlamadan güç kablosunu bağlamayın.
Güç kablosunu bağlamadan önce bir kaynak aygıt bağladığınızdan emin olun.
•• Kablo kullanarak ürüne bir video cihazı bağlayabilirsiniz.
――Parçaları bağlamak farlı ürünlere göre farklılık gösterebilir.
――Kaynağı değiştirmek için uzaktan kumandadaki SOURCE düğmesine basın.
HDMI-DVI Kablosu Kullanarak Bağlanma
――Ürün HDMI-DVI kablosu kullanarak bir video cihazına bağlanmışsa, ses etkinleştirilmez. Bunu çözmek
için, üründeki ve video cihazındaki ses bağlantı noktalarına ayrıca bir ses kablosu bağlayın.
――Desteklenen çözünürlükler 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p ve 576p değerlerini içerir.
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
RGB / DVI / HDMI / AUDIO IN
42
HDMI Kablosu Kullanarak Bağlanma
Bir Ses Sistemi Bağlama
Bir HDMI kablosu veya HDMI ila DVI Kablosu (1080p'ye kadar)
kullanma
――Parçaları bağlamak farlı ürünlere göre farklılık gösterebilir.
•• Daha iyi resim ve ses kalitesi için dijital cihazı HDMI kablosuyla bağlayın.
•• HDMI kablosu dijital videoyu ve ses sinyallerini destekler ve bir ses kablosu gerektirmez.
-- Ürünü, HDMI çıkışını desteklemeyen bir dijital aygıta bağlamak için HDMI-DVI ve ses kablolarını
kullanın.
•• Ürüne, HDMI modunun eski bir sürümünü kullanan bir harici cihaz bağlanırsa resim normal olarak
görüntülenmeyebilir (resim görüntülenmişse) veya ses çalışmayabilir. Böyle bir sorun oluşursa harici
cihazın üreticisine HDMI sürümünü sorun ve eğer süresi dolmuşsa bir güncelleme talep edin.
•• 14 mm veya daha az kalınlıkta bir HDMI kablosu kullandığınızdan emin olun.
AUDIO OUT
•• Sertifikalı bir HDMI kablosu aldığınızdan emin olun. Aksi halde resim görüntülenmeyebilir veya
bağlantı hatası oluşabilir.
•• Temel yüksek hızlı HDMI kablosu veya etherneti olan bir tane tavsiye edilir.
Bu ürün HDMI ile ethernet işlevini desteklemez.
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
43
LAN Kablosunu bağlama
――Parçaları bağlamak farlı ürünlere göre farklılık gösterebilir.
RJ45
44
Ağ kutusunu bağlama (ayrıca satılır)
――Ağ kutusu bağlanırsa, ürünün arkasındaki bağlantı noktaları kullanılamaz.
Kullanılamayan bağlantı noktaları şunlardır: IR OUT, RS232C OUT, RS232C IN, USB
1
Ağ kutusunu gösterildiği gibi
, RGB IN, AUDIO OUT ve RGB / DVI / HDMI / AUDIO IN.
3
Vidaları kullanarak ağ kutusunu ürüne
sabitleyin.
deliklere hizalayarak ürün üzerine
yerleştirin.
2
A
Önce ağ kutusundaki tırnakları
4
Ağ kutusu başarıyla bağlanmıştır.
ürün üzerindeki işaretli ( A )
yuvalara yerleştirin. Sonra, işaretli
( B ) delikleri hizalayın.
B
45
Ağ kutusuna bağlanma (ayrıca satılır)
――Ağ kutusuna bağlanma ayrıntıları için, ağ kutusu satın alınırken sağlanan kullanım kılavuzuna bakın.
MagicInfo
MagicInfo'yu kullanmak için, ürüne bir ağ kutusu (ayrı satılır) bağlanmalıdır.
――MagicInfo ayarlarını değiştirmek için, masaüstünde "MagicinfoSetupWizard" programını çalıştırın.
――MagicInfo'nun kullanımıyla ilgili ayrıntılar için, ağ kutusuyla birlikte sağlanan DVD'ye bakın.
――Bu bölümdeki bilgiler kaliteyi geliştirmek için önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
――Ağ kutusuyla birlikte sağlanan işletim sisteminden farklı bir işletim sisteminin yüklenmesi, işletim sisteminin önceki sürümünün geri yüklenmesi veya sağlanan işletim
sistemiyle uyumlu olmayan bir yazılımın yüklenmesi üzerine sorunla karşılaşırsanız, teknik destekten yararlanamazsınız ve servis teknisyeninin ziyareti bir ücrete tabi olur.
Ayrıca ürün değiştirme veya ücret iadesi de söz konusu olmaz.
MagicInfo moduna girme
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Select Application - step 1
MagicInfo Pro (LAN, WAN based version)
1
Ağ kutusunu (ayrı satılır) kurduktan ve ürüne bağladıktan sonra, ürünün gücünü açın.
2
Uzaktan kumandada SOURCE düğmesine basın ve MagicInfo öğesini seçin.
――Ağ kutusu, üründeki DVI IN / MAGICINFO IN bağlantı noktasına bağlandığında Kaynak ayarı DVI yerine MagicInfo olarak
MagicInfo-i Premium (Web-based version)
3
Select Later
< Back(B)
Next(N) >
değişir.
Finish
MagicInfo başlatıldığında çalıştırılmasını istediğiniz varsayılan uygulamayı seçin.
Cancel
46
4
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
IP bilgilerini girin.
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
6
Görüntüleme modu seçin.
7
Yeni yapılandırdığınız ayarları bir kez
Select Screen Type - step 4
Select TCP/IP - step 2
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
Landscape
IP address:
192 . 168 . 0 . 102
Subnet mask:
255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
192 . 168 . 0 . 1
Portrait
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server address:
Preferred DNS server:
10 . 44 . 33 . 22
Alternate DNS server:
10 . 33 . 22 . 11
< Back(B)
Next(N) >
Finish
< Back(B)
Cancel
5
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Dil seçin. (Varsayılan dil English'dir.)
Next(N) >
Finish
Cancel
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
daha denetleyin.
Setup Information
Select Language -step 3
Select the language you want to install on the system for menus and
dialogs.
1. Application :
Current Language
2. Internet Protocol [TCP/IP]
:
Engilsh
IP :
Chinese [Traditional]
German
4. Screen Type :
French
masaüstünde MagicInfo simgesini çift
tıklatın. Simge, ekranın sağ alt kısmında
gösterilir.
192.168.0.102
3. Language :
English
――Yürütme simgesi gösterilmiyorsa,
MagicInfo Pro [LAN,WAN based version\
English
Landscape
Italian
Japanese
Korean
Russian
Swedish
Turkish
Chinese [Simplified]
Portuguese
< Back(B)
Do not show again
Next(N) >
Finish
Cancel
< Back(B)
Apply
Finish
Cancel
47
Dokunma katmanını bağlama
――Parçaları bağlamak farlı ürünlere göre farklılık gösterebilir.
Ağ kutusu üzerinden bağlanma
Bilgisayar üzerinden bağlanma
48
Giriş kaynağını değiştirme
Kaynak çeşitli kaynakları seçmenizi ve kaynak cihaz adlarını değiştirmenizi sağlar.
Kaynak
――Bağlamak istediğiniz kaynak cihaz için yanlış bir kaynak seçilirse, ekran düzgün şekilde görüntülenmeyebilir.
SOURCE → Kaynak
Ürüne bağlı kaynak cihazının ekranını görüntüleyebilirsiniz. Seçilen kaynağın ekranını görüntülemek için, Kaynak Listesinden bir
kaynak seçin.
――Giriş kaynağı aynı zamanda uzaktan kumandadaki SOURCE düğmesiyle değiştirilebilir.
İsim Değiştir
Kaynak
SOURCE → Kaynak → TOOLS → İsim Değiştir → ENTER E
Zaman zaman, kaynak cihaz adı İsim Değiştir öğesinde belirtilmediğinde ekran düzgün şekilde görüntülenmez.
PC
DVI
HDMI1
HDMI2
HDMI3
EkranPortu1
Ayrıca, en iyi görüntü kalitesi elde etmek için, kaynak cihazı İsim Değiştir öğesinde yeniden adlandırmak en iyisidir.
――Liste şu kaynak aygıtları içerebilir. Listedeki Kaynak aygıtları seçili kaynağa göre değişir.
Video / DVD / Kablolu Alıcı / Uydu Alıcısı / HD STB / AV Alıcısı / DVD Alıcısı / Oyun / Video Kamera / DVD Combo /
DVD Kaydedici / PC / DVI PC / DVI Cihazları
――Görüntü menüsündeki kullanılabilir ayarlar geçerli kaynağa ve İsim Değiştir içinde yapılan ayarlara göre değişir.
•• HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3 bağlantı noktasına bilgisayar bağlarken İsim Değiştir ayarını PC olarak yapın. Diğer
durumlarda İsim Değiştir seçeneğini AV cihazları olarak ayarlayın.
•• HDMI kablosuyla HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3 bağlantı noktasına PC bağlarken, ürünü İsim Değiştir altında PC
moduna ayarlamanız gerekir.
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
•• HDMI ila DVI kablosuyla HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3 bağlantı noktasına PC bağlarken, ürünü İsim Değiştir altında
DVI PC moduna ayarlamanız gerekir.
•• HDMI-DVI kablosuyla HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3 bağlantı noktasına AV aygıtları bağlarken, ürünü İsim Değiştir
altında DVI Cihazları moduna ayarlamanız gerekir.
49
Bölüm 04
MDC Kullanma
"MDC" bir PC kullanarak birden fazla ekran aygıtını aynı anda kontrol etmenizi sağlayan bir uygulamadır.
MDC programını nasıl kullanacağınızla ilgili ayrıntılar için, programı yükledikten sonra Yardım bölümüne bakın. MDC programı, web sitesinden indirilebilir.
Off düğmesinin ardından On düğmesine bastıktan sonra, ürün yaklaşık bir dakika boyunca durumunu
denetler. Bir komutu çalıştırmak için, bir dakika bekleyip deneyin.
MDC Program Yükleme/Kaldırma
7
Görüntülenen "Ready to Install the Program" penceresinde, programın yükleneceği dizin
yolunu kontrol edin ve "Install" düğmesini tıklatın.
8
Yükleme ilerlemesi görüntülenir.
9
Görüntülenen "InstallShield Wizard Complete" penceresinde "Finish" düğmesini tıklatın.
――"Launch MDC Unified" seçeneğini belirleyin ve MDC programını hemen başlatmak için
Kurulum
――MDC kurulumu grafik kartından, ana karttan ve ağ durumundan etkilenebilir.
1
MDC Unified yükleme programını tıklatın.
2
Kurulum dilini seçin. Ardından "OK" öğesini tıklatın.
3
"Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified" ekranı görüntülendiğinde, "Next"
öğesini tıklatın.
4
Görüntülenen "License Agreement" penceresinde, "I accept the terms in the license
agreement" öğesini seçip "Next" öğesini tıklatın.
5
Görüntülenen "Customer Information" penceresinde, tüm bilgi alanlarını doldurun ve "Next"
düğmesini tıklatın.
6
Görüntülenen "Destination Folder" penceresinde, programın yükleneceği dizin yolunu seçip
"Next" düğmesini tıklatın.
"Finish" düğmesini tıklatın.
10Kurulumdan sonra, masaüstünde MDC Unified kısayol simgesi oluşturulur.
――MDC yürütme simgesi PC sistemine veya ürün teknik özelliklerine bağlı olarak
görüntülenmeyebilir.
――Yürütme simgesi görüntülenmiyorsa, F5 tuşuna basın.
Yüklemeyi Kaldırma
1
Başlat menüsünde Ayarlar > Denetim Masası seçeneğini seçin ve Program Ekle/Sil öğesini çift
tıklatın.
2
Listeden MDC Unified seçeneğini seçin ve Değiştir/Kaldır düğmesini tıklatın.
――Dizin yolu belirtilmezse, program varsayılan dizin yoluna yüklenir.
50
MDC'ye Bağlanma
RS-232C (seri veri iletişim standartları) ile MDC kullanma
PC'deki ve monitördeki seri bağlantı noktalarına bir RS-232C seri kablo bağlanması gerekir.
RS232C IN RS232C OUT
51
Ethernet ile MDC Kullanma
Birincil ekran için IP'yi girin ve cihazı PC'ye bağlayın. Ekran cihazları LAN kablosu kullanılarak birbirine bağlanabilir.
Düz LAN kablosu ile bağlantı
――Çoklu ürünler üründeki RJ45 bağlantı noktası ve HUB'daki LAN bağlantı noktalarıyla bağlanabilir.
RJ45
HUB
52
Çapraz LAN kablosu ile bağlantı
――Çoklu ürünler üründeki RS232C GİRİŞİ / ÇIKIŞI bağlantı noktası kullanılarak bağlanabilir.
RJ45
RS232C OUT
53
Bölüm 05
Ev özelliği
Bu özellik Destek → Ana Sayfa'ya git seçeneğinde sağlanmıştır.
Uzaktan kumandadaki HOME düğmesi kullanılarak erişilebilir.
Çoklu Ekran
HOME
lone Product
Ekranda aynı anda birden çok kaynağı görüntüleyin.
•• Kapalı
•• PIP: Harici video kaynağından gelen resim ana ekran olacaktır ve üründen gelen resim PIP alt resim ekranında olacaktır.
→ Çoklu Ekran → ENTER E
Çoklu Ekran
•• Üçlü Ekran: Harici bir cihaz veya bilgisayar ekranı görüntülenirken, aynı anda diğer cihazlardaki görüntüleri de izleyin.
Diğer cihazlardan alınan görüntüler iki alt ekran olarak gösterilir.
비디오 월
•• Dört Ekran: Harici bir cihaz veya bilgisayar ekranı görüntülenirken, aynı anda diğer cihazlardaki görüntüleri de izleyin.
Diğer cihazlardan alınan görüntüler üç alt ekran olarak gösterilir.
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
-- Alt özellikler hakkında daha fazla bilgi için bkz. Ekran Gösterimi bölümü - Çoklu Ekran
54
Resim Modu
HOME
→ Resim Modu → ENTER E
Resim Modu
Ürünün kullanıldığı ortam için uygun bir görüntü modu (Resim Modu) seçin.
•• Alışveriş ve AVM
Alışveriş merkezleri için uygundur.
-- Resim moduna bağlı olarak Video/Resim ya da Metin seçimini yapın.
•• Ofis ve Okul
Ofisler ve okullar için uygundur.
-- Resim moduna bağlı olarak Video/Resim ya da Metin seçimini yapın.
•• Terminal ve İstasyon
Otobüs terminalleri ve tren istasyonları için uygundur.
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
-- Resim moduna bağlı olarak Video/Resim ya da Metin seçimini yapın.
•• Video Wall
Videowall ekranın kullanıldığı ortamlar için uygundur.
-- Resim moduna bağlı olarak Video/Resim ya da Metin seçimini yapın.
•• Kalibre edildi
Bu modda, Advanced Color Management renk kalibrasyon programı kullanılarak özelleştirilmiş olan parlaklık, renk,
gama ve benzerlik ayarları uygulanır.
-- Kalibre edildi modunu uygun şekilde uygulamak için, Advanced Color Management renk kalibrasyon programını
kullanarak, parlaklık, renk, gama ve benzerlik gibi görüntü kalitesi ayarlarını yapılandırdığınızdan emin olun.
-- Advanced Color Management programını bilgisayarınıza indirmek için www.samsung.com/displaysolutions
adresini ziyaret edin.
55
Açma/Kapatma Zmnlycsı
HOME
→ Açma/Kapatma Zmnlycsı → ENTER E
――Saat Ayarı özelliğini kullanabilmeniz için önce saati ayarlamanız gerekir.
Açma Zmnlycsı
Ürünün, belirttiğiniz gün ve saatte otomatik olarak açılması için Açma Zmnlycsı olarak ayarlayın.
Güç, belirtilen ses düzeyinde ve belirtilen giriş kaynağıyla açılır.
Açma/Kapatma Zmnlycsı
티커
Açma Zmnlycsı: Yedi seçenek arasından seçim yaparak açılma zamanlayıcısını ayarlayın. Önce şu anki saati ayarladığınızdan
emin olun.
(Açma Zmnlycsı 1 ~ Açma Zmnlycsı 7)
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
•• Kurulum: Kapalı, Bir Kez, Her gün, Pts~Cum, Pts~Cts, Cts~Paz veya Manuel öğesini seçin.
Manuel öğesini seçerseniz, Açma Zmnlycsı özelliğinin ürünü çalıştırmasını istediğiniz günleri seçebilirsiniz.
-- Onay işareti seçtiğiniz günleri belirtir.
•• Zaman: Saat ve dakikayı ayarlayın. Numaraları girmek için numara düğmelerine veya yukarı ve aşağı ok düğmelerine
basın. Giriş alanlarını değiştirmek için sol ve sağ ok düğmelerine basın.
•• Ses Düzeyi: İstediğiniz ses düzeyini ayarlayın. Ses düzeyini değiştirmek için sol ve sağ ok düğmelerine basın.
•• Kaynak: İstediğiniz giriş kaynağını seçin.
Kapama Zmnlycsı
Kapatma zamanlayıcısını, yedi seçenek arasından seçim yaparak (Kapama Zmnlycsı) ayarlayın. (Kapama Zmnlycsı 1 ~
Kapama Zmnlycsı 7)
•• Kurulum: Kapalı, Bir Kez, Her gün, Pts~Cum, Pts~Cts, Cts~Paz veya Manuel öğesini seçin.
Manuel öğesini seçerseniz, Kapama Zmnlycsı özelliğinin ürünü kapatmasını istediğiniz günleri seçebilirsiniz.
-- Onay işareti seçtiğiniz günleri belirtir.
•• Zaman: Saat ve dakikayı ayarlayın. Numaraları girmek için numara düğmelerine veya yukarı ve aşağı ok düğmelerine
basın. Giriş alanlarını değiştirmek için sol ve sağ ok düğmelerine basın.
56
Tatil Yönetimi
Zamanlayıcı, tatil olarak belirtilen zaman diliminde devre dışı olur.
•• Tatil Ekle: Tatil olarak eklemek istediğiniz zaman dilimini belirtin.
Eklemek istediğiniz tatilin başlangıç ve bitiş tarihlerini u/d düğmelerini kullanarak seçin ve Kaydet düğmesini tıklatın.
Süre tatil listesine eklenir.
-- Başlama: Tatilin başlangıç tarihini ayarlayın.
-- Sonlandır: Tatilin bitiş tarihini ayarlayın.
――Düzenle: Bir tatil öğesini seçin ve ardından tarihi değiştirin.
――Sil: Seçili öğeleri tatil listesinden silin.
•• Uyg Zamanlayıcı Ayarla: Açma Zmnlycsı ve Kapama Zmnlycsı öğelerini resmi tatillerde etkinleşmeyecek şekilde
ayarlayın.
-- E düğmesine basarak, etkin olmasını istemediğiniz Açma Zmnlycsı ve Kapama Zmnlycsı ayarlarını seçin.
-- Seçilen Açma Zmnlycsı ve Kapama Zmnlycsı etkinleşmez.
57
Ağ Ayarları
HOME
Ağ ayarlarını görüntüleyin.
Ağ Ayarları
→ Ağ Ayarları→ ENTER E
IP Ayarları
Ağ Ayarları
Manuel girin
IP Adresi
***.
***.
***.
***
Alt Ağ Maskesi
***.
***.
***.
***
Ağ Geçidi
***.
***.
***.
***
Kaydet
Kapat
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
•• IP Ayarları: Otomatik olarak edin, Manuel girin
•• IP Adresi: IP Ayarları Manuel girin olarak ayarlanmışsa, IP Adresi öğesini manuel olarak girin.
•• Alt Ağ Maskesi: IP Ayarları Manuel girin olarak ayarlanmışsa, Alt Ağ Maskesi öğesini manuel olarak girin.
•• Ağ Geçidi: IP Ayarları Manuel girin olarak ayarlanmışsa, Ağ Geçidi öğesini manuel olarak girin.
――Otomatik olarak edin ayarlandığında, IP Adresi/Alt Ağ Maskesi/Ağ Geçidi bilgisi görüntülenmez.
58
MagicInfo Player I
HOME
Kaynağı MagicInfo Player I olarak değiştirin.
MagicInfo Player I, bir sunucudaki veya bağlı cihazdaki oluşturulan içerik veya multimedya içeriği (resimler, videolar ve ses
içeriği) gibi çeşitli içerikleri yayınlar ve oynatır.
→ MagicInfo Player I → ENTER E
MagicInfo Player I
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
59
ID Ayarları
HOME
one Product
Bir sete ID atar.
Bir sayı seçmek için, u/d düğmesine basın ve E düğmesine basın.
→ ID Ayarları → ENTER E
ID Ayarları
Cihaz Kimliği
비디오 월
Giriş sinyalini almak için giriş kablosuna bağlı ürünün ID numarasını girin. (Aralık: 0~224)
――Uzaktan kumandadaki sayı düğmelerini kullanarak istediğiniz sayıyı girin.
PC Bağlantı Kablosu
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
MDC sinyalini almak için MDC'ye bağlanmak amacıyla bir yöntem seçin.
•• RS232C kablosu
RS232C-stereo kablosu üzerinden MDC ile iletişim kurun.
•• RJ45(LAN) kablosu
RJ45 kablosu üzerinden MDC ile iletişim kurun.
60
Video Wall
HOME
→ Video Wall → ENTER E
Video Wall
Bir video duvarı oluşturmak için bağlanmış çoklu ekranların düzenini özelleştirin.
Ayrıca, tüm resmin bir kısmını görüntüleyin veya aynı resmi bağlı çoklu ekranların her birisinde tekrarlayın.
Çoklu görüntüleri görüntülemek için, MDC Yardımına veya MagicInfo kullanım kılavuzuna bakın. Bazı modeller MagicInfo
işlevini desteklemez.
Video Wall
Video Wall özelliğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.
Bir video duvar organize etmek için, Açık öğesini seçin.
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
•• Kapalı / Açık
Horizontal x Vertical
Bu özellik otomatik olarak bir videowall matris yapılandırmasına dayalı olarak bir videowall ekranını böler.
Videowall matrisini girin.
Videowall ekranı yapılandırılan matrise göre bölünür. Dikey veya yatay görüntüleme cihazlarının sayısı 1 ila 15 aralığında
belirlenebilir.
――Bir videowall ekranı en fazla 225 ekrana bölünebilir.
――Horizontal x Vertical seçeneği yalnızca, Video Wall öğesi Açık olarak ayarlandığında etkinleşir.
61
Ekran Konumu
Bölünmüş ekranları yeniden düzenlemek için, Ekran Konumu özelliğini kullanarak matristeki her ürün için sayıyı ayarlayın.
Ekran Konumu öğesinin seçilmesi videowall'u oluşturan ürünlere atanmış sayılarla birlikte videowall matrisini gösterecektir.
Görüntüleme cihazı sırasını değiştirmek için cihaz numarasını değiştirin ve E düğmesine basın.
――Ekran Konumu içinde maksimum 255 ekran düzenlenebilir.
――Ekran Konumu seçeneği yalnızca, Video Wall öğesi Açık olarak ayarlandığında etkinleşir.
――İşlevi kullanmak için, Horizontal x Vertical seçeneğinin yapılandırıldığından emin olun.
Biçim
Videowall ekranında resimlerin nasıl gösterileceğini seçin.
•• Tam: Görüntüleri tam ekran görüntüleyin.
•• Doğal: Görüntüleri orijinal en boy oranıyla görüntüleyin.
――Biçim seçeneği yalnızca, Video Wall öğesi Açık olarak ayarlandığında etkinleşir.
62
Daha fazla ayar
HOME
Resim ayarları menüsü gösterilir.
→ Daha fazla ayar → ENTER E
Daha fazla ayar
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
63
Bölüm 06
Ekran Ayarı
Görüntü ayarlarını (Arka Işık, Renk Tonu vb.) yapılandırın.
Görüntü menüsü seçeneklerinin düzeni ürüne bağlı olarak değişebilir.
Resim Modu
Ürünün kullanıldığı ortam için uygun bir görüntü modu (Resim Modu) seçin.
•• Alışveriş ve AVM
Alışveriş merkezleri için uygundur.
MENU m → Görüntü → Resim Modu → ENTER E
-- Resim moduna bağlı olarak Video/Resim ya da Metin seçimini yapın.
•• Ofis ve Okul
Ofisler ve okullar için uygundur.
Görüntü
Resim Modu
-- Resim moduna bağlı olarak Video/Resim ya da Metin seçimini yapın.
Ofis ve Okul
· Arka Işık
100
· Parlaklık
45
· Kontrast
70
· Netlik
65
· Renk
50
· Ton (Y/K)
50
•• Terminal ve İstasyon
Otobüs terminalleri ve tren istasyonları için uygundur.
-- Resim moduna bağlı olarak Video/Resim ya da Metin seçimini yapın.
•• Video Wall
Videowall ekranın kullanıldığı ortamlar için uygundur.
-- Resim moduna bağlı olarak Video/Resim ya da Metin seçimini yapın.
•• Kalibre edildi
Bu modda, Advanced Color Management renk kalibrasyon programı kullanılarak özelleştirilmiş olan parlaklık, renk,
gama ve benzerlik ayarları uygulanır.
-- Kalibre edildi modunu uygun şekilde uygulamak için, Advanced Color Management renk kalibrasyon programını
kullanarak, parlaklık, renk, gama ve benzerlik gibi görüntü kalitesi ayarlarını yapılandırdığınızdan emin olun.
-- Advanced Color Management programını bilgisayarınıza indirmek için www.samsung.com/displaysolutions
adresini ziyaret edin.
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
64
Arka Işık / Parlaklık / Kontrast /
Netlik / Renk / Ton (Y/K)
MENU m → Görüntü → ENTER E
Görüntü
Resim Modu
Ürününüzün, resim kalitesini ayarlamak için çeşitli seçenekleri vardır.
Resim Modu
Alışveriş ve AVM, Ofis ve Okul,
Terminal ve İstasyon, Video Wall
Resim Modu Ayarları
Video/Resim
Arka Işık / Parlaklık / Kontrast / Netlik / Renk /
Ton (Y/K)
Metin
Arka Işık / Parlaklık / Kontrast / Netlik
Kalibre edildi
Ofis ve Okul
· Arka Işık
100
· Parlaklık
45
· Kontrast
70
· Netlik
65
· Renk
50
· Ton (Y/K)
50
Ayarlanabilir seçenekler
Arka Işık
――Arka Işık, Parlaklık, Kontrast, Netlik, Renk veya Ton (Y/K) ayarlarında değişiklik yaptığınızda, OSD de buna uygun şekilde
ayarlanır.
――Üründe bir girişe bağladığınız her harici cihaz için ayarları ayarlayabilir veya saklayabilirsiniz.
――Resim parlaklığını düşürmek güç tüketimini azaltır.
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
65
Renk Sıcaklığı
Renk sıcaklığını ayarlar (kırmızı / Yeşil / Mavi). (Aralık: 2800K-16000K)
MENU m → Görüntü → Renk Sıcaklığı → ENTER E
Görüntü
Renk Sıcaklığı
10000K
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Beyaz Dengesi
MENU m → Görüntü → Beyaz Dengesi → ENTER E
Daha doğal bir resim için renk sıcaklığını ayarlayın.
•• R-Kazanımı / G-Kazanımı / B-Kazanımı: Her rengin (kırmızı, yeşil, mavi) parlaklığını ayarlayın.
•• R-Ofseti / G-Ofseti / B-Ofseti: Her rengin (kırmızı, yeşil, mavi) koyuluğunu ayarlayın.
•• Sıfırla: Videowall ekranın kullanıldığı ortamlar için uygundur.
Görüntü
Beyaz Dengesi
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
66
Gamma
Birincil renk yoğunluğunu ayarlayın.
――Resim Modu öğesi Kalibre edildi olarak ayarlanırsa, Gamma devre dışı olur.
MENU m → Görüntü → Gamma → ENTER E
Görüntü
Gamma
0
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Kalibre Edilmiş Değer
MENU m → Görüntü → Kalibre Edilmiş Değer → ENTER E
Görüntü
Advanced Color Management renk kalibrasyon programı kullanılarak özelleştirilen parlaklık, renk, gama ve benzerlik
ayarlarının Bilgi ve Reklam modlarında geçerli olup olmayacağını ayarlayın.
•• Uygulama / Uygula
――Advanced Color Management programını bilgisayarınıza indirmek için www.samsung.com/displaysolutions adresini
ziyaret edin.
――Resim Modu öğesi Kalibre edildi olarak ayarlanırsa, Kalibre Edilmiş Değer devre dışı olur.
Kalibre Edilmiş Değer
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
67
Resim Seçenekleri
Resim Modu
MENU m → Görüntü → Resim Seçenekleri → ENTER E
Alışveriş ve AVM, Ofis ve Okul,
Terminal ve İstasyon, Video Wall
Resim Seçenekleri
Renk Tonu
Kapalı
Dijital azal
Kapalı
HDMI Siyahlık Düzeyi
Kalibre edildi
Resim Modu Ayarları
Ayarlanabilir seçenekler
Video/Resim
Renk Tonu / Dijital azal / HDMI Siyahlık
Düzeyi / Film modu / Auto Motion Plus /
Dinamik Arka Işık
Metin
Renk Tonu / Dijital azal / HDMI Siyahlık
Düzeyi / Dinamik Arka Işık
Dinamik Arka Işık
Normal
Film modu
Kapalı
Auto Motion Plus
Kişisel
Dinamik Arka Işık
Kapalı
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
68
Renk Tonu
Resim Seçenekleri
Renk Tonu
Kapalı
Dijital azal
Kapalı
HDMI Siyahlık Düzeyi
Normal
Film modu
Kapalı
Auto Motion Plus
Kişisel
Dinamik Arka Işık
Kapalı
Giriş kaynağı PC, DVI veya HDMI1 (PC bağlı), HDMI2 (PC bağlı), HDMI3 (PC bağlı), EkranPortu1, EkranPortu2, EkranPortu3
ise.
•• Kapalı / Mavi / Normal / Kırmızı
Giriş kaynağı HDMI1, HDMI2 veya HDMI3 ise.
•• Kapalı / Mavi / Normal / Kırmızı1 / Kırmızı2
――Resim Modu öğesi Kalibre edildi olarak ayarlanırsa, Renk Tonu devre dışı olur.
――Ürün girişlerine bağlı her bir harici aygıt için ayrıca ayar yapabilir ve bu ayarları saklayabilirsiniz.
Dijital azal
Resimdeki paraziti azaltarak dikkat dağıtan titremeleri önler.
•• Kapalı / Açık
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
HDMI Siyahlık Düzeyi
Ekran derinliğini ayarlamak için ekrandaki siyahlık düzeyini seçer.
•• Düşük / Normal
――Giriş PC olarak ayarlanmışsa bu seçenek kullanılamaz.
Film modu
Bu mod film görüntülemek için uygundur.
Ürünün tüm kaynaklardan film sinyallerini otomatik almasını, işlemesini ve en kaliteli resmi ayarlamasını sağlar.
•• Kapalı / Otomatik
――Giriş kaynağı 480i, 576i veya 1080i çözünürlükleri destekliyorsa bu seçenek yapılandırılabilir.
――PC bağlıysa bu seçenek desteklenmez.
69
Auto Motion Plus
Resim Seçenekleri
Renk Tonu
Kapalı
Auto Motion Plus
Dijital azal
Kapalı
Çok hareketli ve hızlı görüntülerdeki bulanıklığı ve titreşimi giderir, daha net bir görüntü sağlar.
HDMI Siyahlık Düzeyi
Düşük
Film modu
Kapalı
•• Netleştir : Auto Motion Plus özelliğini Netleştir moduna ayarlar (hareketli görüntüleri net bir şekilde görüntülemek için
uygundur).
Auto Motion Plus
Kişisel
•• Standart : Auto Motion Plus özelliğini Standart moduna ayarlar.
Dinamik Arka Işık
Kapalı
•• Düzleştir : Auto Motion Plus özelliğini Düzleştir moduna ayarlar (hareketli görüntülerde doğal görünüm sağlamak için
uygundur).
Menü adları ülkeye göre değişebilir.
•• Kapalı : Auto Motion Plus özelliğini kapatır.
•• Kişisel : Görüntü izini ve titreşimi azaltmak için istediğiniz şekilde ayarlayın.
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Bulanıklık Azaltma
Görüntü izini azaltmak için istediğiniz şekilde ayarlayın.
――Sadece Auto Motion Plus özelliği Kişisel olarak ayarlandığında kullanılabilir.
Titreme Azaltma
Titreşimi azaltmak için istediğiniz şekilde ayarlayın.
――Sadece Auto Motion Plus özelliği Kişisel olarak ayarlandığında kullanılabilir.
Sıfırla
Auto Motion Plus ayarlarını varsayılan değerlere geri yükleyin.
――Ekrandaki renk bu seçenekle istemeden değişebilir.
Dinamik Arka Işık
Geçerle koşullar altında olası en iyi ekran kontrastını sağlamak için arkaplan ışığı otomatik olarak ayarlanır.
•• Kapalı / Açık
――Video Wall öğesi Açık olup, giriş kaynağı PC olarak ayarlandığında Dinamik Arka Işık kullanılamaz.
70
Resim Boyutu
ekranda görüntülenen resmin boyutunu ve en-boy oranını seçin.
MENU m → Görüntü → Resim Boyutu → ENTER E
16:9
· Zoom/Konum
Çözünürlük
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Geçerli giriş kaynağına bağlı olarak, farklı ekran seçenekleri görüntülenir.
Kullanılabilecek Resim Boyutu seçenekleri Resim Modu seçeneğinin Video/Resim veya Metin olmasına bağlı olarak farklılık
gösterebilir.
Resim Boyutu
Resim Boyutu
Resim Boyutu
•• 16:9: Resmi 16:9 geniş moda ayarlar.
•• Zoom1: Orta derecede büyütme için kullanın. Üstü ve kenarları keser.
•• Zoom2: Daha güçlü büyütme için kullanın.
Kapalı
•• Akıllı Grnm 1: 16:9 resmi %50 küçültür.
――Akıllı Grnm 1 yalnızca HDMI1, HDMI2, HDMI3 modunda etkinleşir.
•• Akıllı Grnm 2: 16:9 resmi %25 küçültür.
――Akıllı Grnm 2 yalnızca HDMI1, HDMI2, HDMI3 modunda etkinleşir.
•• Geniş açı: Resmin en boy oranını tüm ekrana sığdıracak şekilde genişletir.
•• 4:3: Resmi temel (4:3) moduna ayarlar.
――Ürününüzü uzun süreliğine 4:3 biçimine ayarlamayın.
Ekranın sol ve sağında veya üst ve altında görüntülenen sınırlar resim alıkonulmasına (ekran yanması) neden olabilir ve
bu garanti kapsamında değildir.
•• Ekrana Sığdır: HDMI1, HDMI2, HDMI3 (720p / 1080i / 1080p) sinyalleri alındığında tam görüntüyü herhangi bir kesme
olmadan gösterir.
•• Kişisel: Kullanıcı tercihlerini sağlamak için çözünürlüğü değiştirir.
•• Orijinal: Görüntüleri orijinal resim kalitesinde görüntüleyin.
――Kullanılabilir bağlantı noktaları, modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
71
Zoom/Konum
Resim Boyutu
Resim Boyutu
Kişisel
· Zoom/Konum
Çözünürlük
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Kapalı
Ekran boyutu ve konumunu ayarlayın.
Giriş kaynağı 1080i veya 1080p çözünürlükleri destekliyorsa ve Resim Boyutu Kişisel olarak ayarlanmışsa bu seçenek
yapılandırılabilir.
――PC bağlıysa bu seçenek desteklenmez.
――Zoom/Konum ekranından aşağıdaki adımları uygulayın.
1
Zoom/Konum öğesini seçmek için d düğmesine basın. E düğmesine basın.
2
Zoom veya Konum öğesini seçin. E düğmesine basın.
3
Resmi taşımak için u/d/l/r düğmesine basın.
4
E düğmesine basın.
――Resmi orijinal konumuna geri döndürmek isterseniz, Zoom/Konum ekranında Sıfırla öğesini seçin.
Resim varsayılan konuma ayarlanacaktır.
Çözünürlük
Grafik kartının çözünürlüğü aşağıdakilerden birisi olmasına rağmen görüntü normal değilse, bu menüyü kullanarak ürünün
çözünürlüğünü PC'nin çözünürlüğü ile aynı olacak şekilde seçip görüntü kalitesini en iyi hale getirebilirsiniz.
Mevcut çözünürlükler: Kapalı / 1024 x 768 / 1280 x 768 / 1360 x 768 / 1366 x 768
72
Otomatik Ayarlama
Frekans değerleri/konumlarını ayarlar ve ayarlara otomatik olarak ince ayar yapar.
MENU m → Görüntü → Otomatik Ayarlama → ENTER E
Görüntü
Otomatik Ayarlama
-- Yalnızca PC modunda kullanılabilir.
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
PC Ekran Ayarı
MENU m → Görüntü → PC Ekran Ayarı → ENTER E
Görüntü
PC Ekran Ayarı
•• Kaba / İnce
Resim parazitini ortadan kaldırır veya azaltır.
Parazit, yalnızca ince ayar yapılarak ortadan kaldırılamıyorsa frekansı en iyi şekilde (Kaba) ayarlamak için Kaba işlevini
kullanın ve tekrar İnce ayar yapın. Parazit azaltıldıktan sonra resmi, ekranın ortasına hizalanacak şekilde tekrar ayarlayın.
•• Konum
Ortaya hizalanmamışsa veya ürün ekranına oturmuyorsa, PC'nin ekran konumunu ayarlama.
Dikey Konumu ayarlamak için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Yatay Konumu ayarlamak için ◄ veya ► düğmesine basın.
•• Görüntü Sıfırla
Görüntüyü varsayılan ayarlara ayarlar.
-- Yalnızca PC modunda kullanılabilir.
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
73
Resim Kapalı
Resim Kapalı seçildiğinde ekran kapanır. Ses düzeyi devre dışı kalmaz.
Ekranı tekrar açmak için, ses düğmesinden başka herhangi bir düğmeye basın.
MENU m → Görüntü → Resim Kapalı → ENTER E
Görüntü
Resim Kapalı
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Görüntüyü Sıfırla
Geçerli resim modunu varsayılan ayarlara sıfırlar.
MENU m → Görüntü → Görüntüyü Sıfırla → ENTER E
Görüntü
Görüntüyü Sıfırla
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
74
Bölüm 07
Ekran Gösterimi
Çoklu Ekran
Çoklu Ekran
•• Kapalı
MENU m → Ekran Gösterimi → Çoklu Ekran → ENTER E
•• PIP: Harici video kaynağından gelen resim ana ekran olacaktır ve üründen gelen resim PIP alt resim ekranında olacaktır.
•• Üçlü Ekran: Harici bir cihaz veya bilgisayar ekranı görüntülenirken, aynı anda diğer cihazlardaki görüntüleri de izleyin.
Diğer cihazlardan alınan görüntüler iki alt ekran olarak gösterilir.
Ekran Gösterimi
•• Dört Ekran: Harici bir cihaz veya bilgisayar ekranı görüntülenirken, aynı anda diğer cihazlardaki görüntüleri de izleyin.
Diğer cihazlardan alınan görüntüler üç alt ekran olarak gösterilir.
Çoklu Ekran
Döndür
Ekran Koruması
Mesaj Ekranı
Menü Dili
Türkçe
Ekran Gösterimi sıfırla
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
-- Çoklu Ekran sesi için, Ses Seçimi yönergelerine bakın.
-- Çoklu Ekran modunda izlerken ürünü kapatırsanız, yeniden açtığınızda Çoklu Ekran modu etkin olur.
-- PIP ekranındaki resmin, bir oyun veya karaoke görüntülemek için ana ekranı kullandığınız zaman daha
az doğal göründüğünü fark etmişsinizdir.
-- Çoklu Ekran modu iki UHD çözünürlüklü ekranı (30 Hz/60 Hz'de 3840 x 2160) destekler. Bu mod
kullanılırken, ekranda yanma (resim kalitesinde düşüş) denen durum ortaya çıkabilir.
75
PIP (Yatay)
PIP
Ekran Boyutu
Õ
Konum
Ã
ANA
Ses Seçimi
En-Boy Oranı
Harici video kaynağından gelen resim ana ekran olacaktır ve üründen gelen resim PIP alt resim ekranında olacaktır.
PC
Kaynak
•• Kaynak: Alt resmin kaynağını seçebilirsiniz.
•• Ekran Boyutu: Alt resim için bir boyut seçin.
Kapat
Tam Ekran
•• Konum: Alt resim için bir konum seçin.
――Çift modunda, Konum seçimi yapamazsınız.
•• Ses Seçimi (ANA / ALT): PIP modunda etkinleştirilecek ses kaynağını seçin.
•• En-Boy Oranı (Tam Ekran / Orijinal): Ekran modunu Tam Ekran ya da Orijinal olarak ayarlayın.
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
PIP (Dikey)
PIP
Kaynak
Harici video kaynağından gelen resim ana ekran olacaktır ve üründen gelen resim PIP alt resim ekranında olacaktır.
――Yalnızca İçeriği Döndür öğesi Dikey olarak ayarlandığında kullanılabilir.
PC
Ekran Boyutu
•• Kaynak: Alt resmin kaynağını seçebilirsiniz.
Konum
Ses Seçimi
En-Boy Oranı
ANA
Kapat
Tam Ekran
•• Ekran Boyutu: Alt resim için bir boyut seçin.
•• Konum: Alt resim için bir konum seçin.
――Çift modunda, Konum seçimi yapamazsınız.
•• Ses Seçimi (ANA / ALT): PIP modunda etkinleştirilecek ses kaynağını seçin.
•• En-Boy Oranı (Tam Ekran / Orijinal): Ekran modunu Tam Ekran ya da Orijinal olarak ayarlayın.
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
76
Kısıtlamalar
――Bölünmüş ekranlar aynı anda aynı giriş kaynağını kullanamaz. Bölünmüş ekranlara farklı giriş kaynağı atayın.
――Ekran bölünmüşse HDMI3 ve DVI giriş kaynakları aynı anda kullanılamaz.
Ağ kutusu (ayrı satılır) bağlanmamışsa
ANA resim
ALT resim
PC
DVI, HDMI1, HDMI2, HDMI3, EkranPortu1, EkranPortu2, EkranPortu3
DVI
PC, HDMI1, HDMI2, EkranPortu1, EkranPortu2, EkranPortu3
HDMI1
PC, DVI, HDMI2, HDMI3, EkranPortu1, EkranPortu2, EkranPortu3
HDMI2
PC, DVI, HDMI1, HDMI3, EkranPortu1, EkranPortu2, EkranPortu3
HDMI3
PC, HDMI1, HDMI2, EkranPortu1, EkranPortu2, EkranPortu3
EkranPortu1
PC, DVI, HDMI1, HDMI2, HDMI3, EkranPortu2, EkranPortu3
EkranPortu2
PC, DVI, HDMI1, HDMI2, HDMI3, EkranPortu1, EkranPortu3
EkranPortu3
PC, DVI, HDMI1, HDMI2, HDMI3, EkranPortu1, EkranPortu2
Ağ kutusu (ayrı satılır) bağlanmışsa
ANA resim
ALT resim
PC
MagicInfo, HDMI1, HDMI2, HDMI3, EkranPortu1, EkranPortu2, EkranPortu3
HDMI1
PC, MagicInfo, HDMI2, HDMI3, EkranPortu1, EkranPortu2, EkranPortu3
HDMI2
PC, MagicInfo, HDMI1, HDMI3, EkranPortu1, EkranPortu2, EkranPortu3
HDMI3
PC, HDMI1, HDMI2, EkranPortu1, EkranPortu2, EkranPortu3
EkranPortu1
PC, MagicInfo, HDMI1, HDMI2, HDMI3, EkranPortu2, EkranPortu3
EkranPortu2
PC, MagicInfo, HDMI1, HDMI2, HDMI3, EkranPortu1, EkranPortu3
EkranPortu3
PC, MagicInfo, HDMI1, HDMI2, HDMI3, EkranPortu1, EkranPortu2
MagicInfo
PC, HDMI1, HDMI2, EkranPortu1, EkranPortu2, EkranPortu3
77
Üçlü Ekran (Yatay)
Üçlü Ekran
Harici bir cihaz veya bilgisayar ekranı görüntülenirken, aynı anda diğer cihazlardaki görüntüleri de izleyin. Diğer cihazlardan
alınan görüntüler iki alt ekran olarak gösterilir.
――Bölünmüş ekranlar aynı anda aynı giriş kaynağını kullanamaz. Bölünmüş ekranlara farklı giriş kaynağı atayın.
ANA
Alltyazı 1
Alltyazı 2
Kapat
Ekran Boyutu
Ses Seçimi
•• ANA: Üçlü Ekran modundaki ANA ekranı için Kaynak ve En-Boy Oranı belirtin.
•• Alltyazı 1: Üçlü Ekran modundaki Alltyazı 1 ekranı için Kaynak ve En-Boy Oranı belirtin.
•• Alltyazı 2: Üçlü Ekran modundaki Alltyazı 2 ekranı için Kaynak ve En-Boy Oranı belirtin.
•• Ekran Boyutu: ANA, Alltyazı 1 ve Alltyazı 2 ekranlarının boyutlarını ayarlayın.
•• Ses Seçimi: Üçlü Ekran modunda etkinleştirilecek ses kaynağını seçin.
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Üçlü Ekran (Dikey)
Üçlü Ekran
Harici bir cihaz veya bilgisayar ekranı görüntülenirken, aynı anda diğer cihazlardaki görüntüleri de izleyin. Diğer cihazlardan
alınan görüntüler iki alt ekran olarak gösterilir.
――Yalnızca İçeriği Döndür öğesi Dikey olarak ayarlandığında kullanılabilir.
ANA
Alltyazı 1
Alltyazı 2
Ekran Boyutu
Kapat
Ses Seçimi
――Bölünmüş ekranlar aynı anda aynı giriş kaynağını kullanamaz. Bölünmüş ekranlara farklı giriş kaynağı atayın.
•• ANA: Üçlü Ekran modundaki ANA ekranı için Kaynak ve En-Boy Oranı belirtin.
•• Alltyazı 1: Üçlü Ekran modundaki Alltyazı 1 ekranı için Kaynak ve En-Boy Oranı belirtin.
•• Alltyazı 2: Üçlü Ekran modundaki Alltyazı 2 ekranı için Kaynak ve En-Boy Oranı belirtin.
•• Ekran Boyutu: ANA, Alltyazı 1 ve Alltyazı 2 ekranlarının boyutlarını ayarlayın.
•• Ses Seçimi: Üçlü Ekran modunda etkinleştirilecek ses kaynağını seçin.
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
78
Dört Ekran (Yatay)
Dört Ekran
Harici bir cihaz veya bilgisayar ekranı görüntülenirken, aynı anda diğer cihazlardaki görüntüleri de izleyin. Diğer cihazlardan
alınan görüntüler üç alt ekran olarak gösterilir.
――Bölünmüş ekranlar aynı anda aynı giriş kaynağını kullanamaz. Bölünmüş ekranlara farklı giriş kaynağı atayın.
ANA
Alltyazı 1
Alltyazı 2
Kapat
Alltyazı 3
Ses Seçimi
•• ANA: Dört Ekran modundaki ANA ekranı için Kaynak ve En-Boy Oranı belirtin.
•• Alltyazı 1: Dört Ekran modundaki Alltyazı 1 ekranı için Kaynak ve En-Boy Oranı belirtin.
•• Alltyazı 2: Dört Ekran modundaki Alltyazı 2 ekranı için Kaynak ve En-Boy Oranı belirtin.
•• Alltyazı 3: Dört Ekran modundaki Alltyazı 3 ekranı için Kaynak ve En-Boy Oranı belirtin.
•• Ses Seçimi: Dört Ekran modunda etkinleştirilecek ses kaynağını seçin.
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Dört Ekran (Dikey)
Dört Ekran
Harici bir cihaz veya bilgisayar ekranı görüntülenirken, aynı anda diğer cihazlardaki görüntüleri de izleyin. Diğer cihazlardan
alınan görüntüler üç alt ekran olarak gösterilir.
――Yalnızca İçeriği Döndür öğesi Dikey olarak ayarlandığında kullanılabilir.
ANA
Alltyazı 1
Alltyazı 2
Alltyazı 3
Kapat
Ses Seçimi
――Bölünmüş ekranlar aynı anda aynı giriş kaynağını kullanamaz. Bölünmüş ekranlara farklı giriş kaynağı atayın.
•• ANA: Dört Ekran modundaki ANA ekranı için Kaynak ve En-Boy Oranı belirtin.
•• Alltyazı 1: Dört Ekran modundaki Alltyazı 1 ekranı için Kaynak ve En-Boy Oranı belirtin.
•• Alltyazı 2: Dört Ekran modundaki Alltyazı 2 ekranı için Kaynak ve En-Boy Oranı belirtin.
•• Alltyazı 3: Dört Ekran modundaki Alltyazı 3 ekranı için Kaynak ve En-Boy Oranı belirtin.
•• Ses Seçimi: Dört Ekran modunda etkinleştirilecek ses kaynağını seçin.
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
79
Döndür
Menüyü Döndürün
Menü ekranını yapılandırın.
MENU m → Ekran Gösterimi → Döndür → ENTER E
•• Yatay: Menüyü, yatay modda görüntüler (varsayılan).
•• Dikey: Ekranı yatay modda görüntüler.
Döndür
Menüyü Döndürün
Yatay
İçeriği Döndür
Yatay
En-Boy Oranı
Tam Ekran
İçeriği Döndür
Ürünün ekran yönünü döndürün.
•• Yatay: Ekranı, yatay modda görüntüler (varsayılan).
•• Dikey: Ekranı, dikey modda görüntüler.
――İçeriği Döndür özelliği Çoklu Ekran modunda kullanılamaz.
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
En-Boy Oranı
-- Döndür özelliği Taramalı sinyal modunda kullanılamaz.
Döndürülen ekran için tam ekran veya orijinal görüntü seçeneğini ayarlayın.
•• Tam Ekran: Döndürülen ekranı tam ekran olarak görüntüle.
•• Orijinal: Döndürülen ekranı orijinal en boy oranıyla görüntüle.
――Yalnızca İçeriği Döndür öğesi Dikey olarak ayarlandığında kullanılabilir.
――En-Boy Oranı özelliği Çoklu Ekran modunda kullanılamaz.
80
Ekran Koruması
Ekran yanmalarını azaltmak için ünite, Piksel Kayması ekran yanması engelleme teknolojisiyle donatılmıştır.
Piksel Kayması resmi ekranda biraz hareket ettirir.
MENU m → Ekran Gösterimi → Ekran Koruması → ENTER E
Piksel Kayması süre ayarı resmin hareketleri arasındaki süreyi dakika olarak programlamanızı sağlar.
Piksel Kayması
Ekran Koruması
Pikselleri yatay veya dikey olarak küçük hareketlerle taşıyarak iz bırakmaları en aza indirir.
Piksel Kayması
•• Piksel Kayması (Kapalı / Açık)
――Yatay, Dikey ve Zaman yalnızca, Piksel Kayması öğesi Açık olarak ayarlandığında etkinleşir.
Zamanlayıcı
•• Yatay: Ekranın kaç piksel yatay olarak hareket edeceğini ayarlar.
Anlık Ekran
Kapalı
Kenar Gri
Kapalı
•• Dikey: Ekranın kaç piksel dikey olarak hareket edeceğini ayarlar.
•• Zaman: Yatay ve dikey hareket için sırasıyla zaman aralığını ayarlayın.
Kullanılabilir Piksel Kayması Ayarları ve Optimum Ayarlar.
Mevcut Ayarlar
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Optimum Ayarlar
Yatay (piksel)
0~4
4
Dikey (piksel)
0~4
4
Zaman (dakika)
1 dk ~ 4 dk
4 dk
――Piksel Kayması değeri ürün boyutu (inç) ve moduna bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
――Uzun süre bir sabit görüntü veya 4:3 çıkışı görüntülemek iz bırakılmasına neden olabilir. Bu ürünün kusuru değildir.
81
Zamanlayıcı
Ekran Koruması zamanlayıcısını ayarlayabilirsiniz.
Ekran Koruması özelliği belirtilen süre sonunda otomatik olarak durur.
•• Zamanlayıcı (Kapalı / Tekrarla / Aralık)
-- Kapalı
-- Tekrarla: Görüntü izini belirtilen aralıkla desen içinde görüntüler.
-- Aralık: Görüntü izini desen içinde belirtilen süre boyunca (başlangıçtan bitişe kadar) görüntüler.
――Saat Ayarı yapılandırıldığında Aralık etkinleştirilecektir.
――Süre, Başlama Zamanı ve Bitiş Süresi yalnızca, Zamanlayıcı öğesi Tekrarla veya Aralık olarak ayarlandığında
etkinleşir.
•• Süre: Ekran Koruması işlevini etkinleştirmek için zaman aralığını belirtin.
――Bu seçenek, Zamanlayıcı için Tekrarla seçildiğinde etkinleşir.
•• Başlama Zamanı: Ekran koruma işlevinin etkinleştirilmesi için başlangıç zamanını ayarlayın.
――Bu seçenek, Zamanlayıcı için Aralık seçildiğinde etkinleşir.
•• Bitiş Süresi: Ekran koruma işlevinin devre dışı bırakılması için bitiş zamanını ayarlayın.
――Bu seçenek, Zamanlayıcı için Aralık seçildiğinde etkinleşir.
82
Anlık Ekran
Ekran Koruması
Hemen görüntülemek istediğiniz ekran koruyucuyu seçin.
Piksel Kayması
•• Kapalı / Solan Ekran
Zamanlayıcı
Anlık Ekran
Kapalı
Kenar Gri
Kapalı
Kenar Gri
Ekran 4:3 görüntü oranına ayarlandığında, ekranı korumak için yanlardaki beyaz kenarlıkların parlaklığını ayarlayın.
•• Kapalı / Açık / Koyu
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Mesaj Ekranı
Kaynak Bilgisi
Giriş kaynağı değiştiğinde kaynak OSD'nin görünüp görünmeyeceğini seçin.
MENU m → Ekran Gösterimi → Mesaj Ekranı → ENTER E
•• Kapalı / Açık
Sinyal Mesajı Yok
Mesaj Ekranı
Kaynak Bilgisi
Açık
Sinyal Mesajı Yok
Açık
MDC Mesajı
Açık
Hiçbir sinyal gelmediğinde, sinyal yok OSD'sinin gösterilip gösterilmeyeceğini seçin.
•• Kapalı / Açık
MDC Mesajı
Ürün MDC tarafından kontrol edilirken MDC OSD'sinin gösterilip gösterilmeyeceğini seçin.
•• Kapalı / Açık
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
83
Menü Dili
Menü dilini ayarlar.
――Dil ayarında yapılan bir değişiklik ekran menü görünümüne uygulanır. PC'nizdeki diğer işlevlere uygulanmaz.
MENU m → Ekran Gösterimi → Menü Dili → ENTER E
Ekran Gösterimi
Menü Dili
Türkçe
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Ekran Gösterimi sıfırla
Bu seçenek Ekran Gösterimi altındaki mevcut ayarları varsayılan fabrika ayarlarına geri yükler.
MENU m → Ekran Gösterimi → Ekran Gösterimi sıfırla → ENTER E
Ekran Gösterimi
Ekran Gösterimi sıfırla
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
84
Bölüm 08
Sistem
Kurulum
İlk ayarlar (Sistem)
MENU m → Sistem → Kurulum → ENTER E
Ürünü ilk kullandığınızda yapılandırılan ilk ayarları değiştirin.
düğmesine basın.
1
Sistem
Ekran üzerinden kuruluma başlamak için dil seçimi yapın.
2
Kurulum
DVI
-- Yatay / Dikey
3
Auto Source Switching
Ağ Ayarları
IP ayarlarını yapın ve Sonraki öğesini seçin.
Güç Kontrolü
4
Eko Çözüm
Sıcaklık Kontrolü
Menüyü Döndürün
Kurulum yönüne göre menü görüntüleme yönünü seçin.
Zaman
MagicInfo I Kaynak
Dil
Saat Ayarı
Geçerli saati ve tarihi ayarlayın ve ardından Sonraki öğesini seçin.
77
5
Tamamlandı
Tebrikler! Kurulum tamamlandı ve artık başlamaya hazırsınız.
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
85
Zaman
Saat Ayarı veya Kapanış Ayarı öğesini yapılandırabilirsiniz. Ayrıca, Zamanlayıcı işlevini kullanarak, ürünü belirtilen saatte
otomatik olarak açılacak veya kapanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
――Geçerli saati görmek istiyorsanız INFO düğmesine basın.
MENU m → Sistem → Zaman → ENTER E
Saat Ayarı
Zaman
Saat Ayarı öğesini seçin. Tarih veya Zaman öğesini seçip E düğmesine basın.
Saat Ayarı
DST
Kapalı
Kapanış Ayarı
Kapalı
Güç Açık Gecikmesi
0 sn
Numaraları girmek için numara düğmelerine veya yukarı ve aşağı ok düğmelerine basın. Bir giriş alanından diğerine geçmek
için sol ve sağ ok düğmelerini kullanın. Bittiğinde E düğmesine basın.
――Tarih ve Zaman öğelerini, uzaktan kumandadaki sayı tuşlarına basarak doğrudan ayarlayabilirsiniz.
DST
DST (Yaz Saati) işlevini açar veya kapatır.
Kapalı / Açık
•• Başlan. Tarihi: Yaz Saati'nin başlama tarihini ayarlayın.
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
•• Bit Tar.: Yaz Saatinin bitiş tarihini ayarlayın.
•• Zaman Ofseti: Saat diliminizdeki doğru saat farkını seçin.
Kapanış Ayarı
Önceden ayarlanmış bir süreden sonra ürünü kapatır.
(Kapalı / 30 dk / 60 dk / 90 dk / 120 dk / 150 dk / 180 dk)
――Yukarı ve aşağı okları kullanarak bir zaman dilimi seçin ve E düğmesine basın. Kapanış Ayarı özelliğini iptal etmek için,
Kapalı öğesini seçin.
Güç Açık Gecikmesi
Birden fazla ürünü bağlarken, aşırı güç yüklenmesini önlemek amacıyla her ürün için açılış süresini ayarlayın (0–50 saniye
aralığında).
86
――MagicInfo I Kaynak özelliği, ağ kutusu (ayrı satılır) bağlıysa kullanılabilir.
MagicInfo I Kaynak
Uzaktan kumandanın MagicInfo Player I düğmesine basıldığında, ağ kutusuna (ayrı satılır) bağlı içerik görüntülenir.
MENU m → Sistem → MagicInfo I Kaynak → ENTER E
•• DVI / EkranPortu1
Sistem
MagicInfo I Kaynak
DVI
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
87
Auto Source Switching
Ekranı Auto Source Switching Açık olarak açtığınızda ve önceki video kaynağı seçimi etkin olmadığında, ekran etkin video için
farklı video giriş kaynaklarını otomatik olarak arar.
MENU m → Sistem → Auto Source Switching → ENTER E
Auto Source Switching
Auto Source Switching Açık olduğunda, ekran video kaynağından otomatik olarak etkin video aranır.
Auto Source Switching
Mevcut giriş kaynağı tanınmadığında, Birincil Kaynak seçimi etkinleştirilir.
Auto Source Switching
Kapalı
Hiçbir ana video kaynağı kullanılamadığında, İkincil Kaynak seçimi etkinleştirilir.
Birincil Kaynak Krtrma
Kapalı
끄기
Birincil Kaynak
Tümü
Hem birincil hem de ikincil giriş kaynakları tanınmazsa, ekran etkin kaynak için iki arama gerçekleştirir, bu iki aramanın birisi
birincil diğeri ise ikincil kaynağı kontrol eder. Her iki arama da başarısız olursa, ekran ilk video kaynağına geri döner ve hiç sinyal
olmadığını gösteren bir mesaj görüntüler.
İkincil Kaynak
HDMI1
Birincil Kaynak seçimi Tümü olarak ayarlandığında, ekran etkin video kaynağını aramak için tüm video kaynak girişlerini sırayla
iki kez arar, hiç video bulunamazsa ilk video kaynağına geri döner.
Birincil Kaynak Krtrma
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Birincil giriş kaynağı bağlı durumdayken seçili birincil giriş kaynağını geri yükleyip yüklemeyeceğinizi seçin.
――Birincil Kaynak öğesi Tümü olarak ayarlanırsa, Birincil Kaynak Krtrma işlevi devre dışı olur.
Birincil Kaynak
Otomatik giriş kaynağı için Birincil Kaynak ayarını belirtin.
İkincil Kaynak
Otomatik giriş kaynağı için İkincil Kaynak ayarını belirtin.
88
Güç Kontrolü
Oto Güç Açık
Prize takılı olduğu sürece bu özellik otomatik olarak ürünü açar. Güç düğmesine basılmasına gerek yoktur.
MENU m → Sistem → Güç Kontrolü → ENTER E
PC Modülü Gücü
Güç Kontrolü
Oto Güç Açık
Kapalı
Ağ Beklemede
Güç Düğmesi
PC Modülü, ayrı olarak LFD'den etkin veya devre dışı konuma alınabilir.
Senk Güç-Açma
PC Modülü Gücü
Bekleme Kontrolü
•• Kapalı / Açık
Otomatik
Kapalı
Sadece Güç Açık
PC modülünü kapatmadan LFD'yi kapatmak için Kapalı öğesini seçin.
•• Kapalı / Açık
Senk Güç-Kapama
LFD'yi açmadan PC modülünü açmak için, Kapalı öğesini seçin.
•• Kapalı / Açık
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
89
Bekleme Kontrolü
Güç Kontrolü
Oto Güç Açık
Kapalı
PC Modülü Gücü
Bekleme Kontrolü
Ağ Beklemede
Güç Düğmesi
Ekran bekleme modunu giriş sinyali alındığında uygulanacak şekilde yapılandırabilirsiniz.
•• Otomatik
Hiçbir giriş sinyali algılanmadığında, ekrana bir kaynak cihaz bağlı olsa bile güç tasarrufu modu etkinleştirilir.
Bağlı kaynak aygıt yoksa Sinyal Yok mesajı görünür.
Otomatik
Kapalı
Sadece Güç Açık
•• Kapalı
Giriş sinyali algılanmazsa Sinyal Yok mesajı görünür.
――Bir kaynak cihaz bağlı olasına rağmen Sinyal Yok mesajı görüntüleniyorsa, kablo bağlantısını kontrol edin.
――Sinyal Mesajı Yok seçeneği Kapalı olarak ayarlanırsa, Sinyal Yok mesajı görünmez.
Bu durumda, Sinyal Mesajı Yok öğesini Açık olarak ayarlayın.
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
•• Açık
Hiçbir giriş sinyali algılanmadığında, güç tasarrufu modu etkinleştirilir.
Ağ Beklemede
Bu özellik, ürün kapatıldığında ağ gücünü açık konumda tutar.
•• Kapalı / Açık
Güç Düğmesi
Güç düğmesi gücü açma/kapatma konumuna ayarlanabilir.
•• Sadece Güç Açık: Gücü açmak için güç düğmesini ilgili konuma getirin.
•• Güç Açık/Kapalı: Gücü açmak/kapatmak için güç düğmesini ilgili konuma getirin.
90
Eko Çözüm
Enrj. Tasarrufu
Güç tüketimini azaltmak için ekran parlaklığını ayarlayın.
MENU m → Sistem → Eko Çözüm → ENTER E
•• Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek
Eko Sensör
Eko Çözüm
Kapalı
Güç tasarrufunuzu arttırmak için resim ayarları odadaki ışığa otomatik olarak adapte olacaktır.
Ekran Lamba Çizelgesi
Kapalı
Min Arka Işık
Sinyal Yok Askıda
Kapalı
Oto Kapatma
Kapalı
Eko Sensör öğesi Açık olduğunda, minimum ekran parlaklığını manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Min Arka Işık en karanlık arka
ışık modudur. Min Arka Işık ayarının Arka Işık ayarından daha düşük olmasına dikkat edin.
――Eko Sensör öğesi Açık ise, ekran parlaklığı ortamdaki ışığın yoğunluğuna bağlı olarak değişebilir (az miktarda daha koyu
Enrj. Tasarrufu
Eko Sensör
•• Kapalı / Açık
――Eko Sensör açıkken Görüntü altında Yüksek ayarı belirlendiğinde Kapalı devre dışı kalır.
veya daha açık olabilir).
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Ekran Lamba Çizelgesi
Panel parlaklığı Ekran Lamba Çizelgesi değerlerine göre ayarlanır. 100'e yakın bir değer paneli daha parlak hale getirir.
――Bu seçenek Saat Ayarı yapılandırıldığında etkinleştirilir.
•• Kapalı / Açık
91
Sinyal Yok Askıda
Eko Çözüm
Enrj. Tasarrufu
Kapalı
Eko Sensör
Herhangi bir kaynaktan sinyal gelmediğinde aygıtı kapatarak güç tasarrufu sağlayın.
•• Kapalı / 15 dk / 30 dk / 60 dk
――Takılı olan PC güç tasarrufu modundaysa devre dışıdır.
――Ürün, belirlenen bir zamanda otomatik olarak kapanacaktır. Zaman, istendiği gibi değiştirilemez.
Ekran Lamba Çizelgesi
Kapalı
Sinyal Yok Askıda
Kapalı
Oto Kapatma
Oto Kapatma
Kapalı
Ürün, aşırı ısınmayı engellemek için kumandada bir düğmeye basmadığınız veya ürün ön panelindeki bir düğmeye
dokunmadığınızda seçilen saatler içinde otomatik olarak kapanacaktır.
•• Kapalı / 4 saat / 6 saat / 8 saat
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Sıcaklık Kontrolü
Bu işlev, ürünün dahili sıcaklığını algılar. Kabul edilebilir olan sıcaklık aralığını belirleyebilirsiniz.
Varsayılan sıcaklık 77 C olarak ayarlanmıştır.
MENU m → Sistem → Sıcaklık Kontrolü → ENTER E
ısınmayı önlemek için kapanacaktır.
Sistem
Sıcaklık Kontrolü
Sıcaklık Kontrolü için önerilen sıcaklık 75 C ~ 80'dir C (ortam sıcaklığının 40 C olması durumunda).
――Mevcut sıcaklık değeri belirlenen sıcaklık sınırını aşarsa, ekranda kararma olacaktır. Sıcaklık artmaya devam ederse, cihaz, aşırı
77
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
92
PIN Değiştir
PIN Değiştir ekranı görüntülenir.
MENU m → Sistem → PIN Değiştir → ENTER E
Onayla ekranı kaybolduğunda, Kapat düğmesine basın. Ürün yeni PIN'i hafızaya aldı.
――Varsayılan parola: 0 - 0 - 0 - 0
PIN için istediğiniz 4 basamaklı sayıyı seçip Bir PIN girin. alanına girin. Aynı 4 basamaklı sayıyı PIN’i tekrar girin. alanına tekrar
girin.
Sistem
PIN Değiştir
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
93
Genel
Güvenlik
4 basamaklı PIN numaranızı girin. Varsayılan PIN numarası “0-0-0-0" şeklindedir.
MENU m → Sistem → Genel → ENTER E
PIN numarasını değiştirirseniz, PIN Girin işlevini kullanın.
Güvenlik Kilidi
Genel
Güvenli kilit işlevini ayarlar.
Güvenlik
HDMI Tak Çıkar
•• Kapalı / Açık
Açık
Güvenlik Kilidi işlevi, uzaktan kumandanın LOCK düğmesi dışında, ürünün ve uzaktan kumandanın tüm menüleri ve
düğmelerini kilitler.
Menülerin ve düğmelerin kilidini açmak için LOCK düğmesine basın ve parolayı girin (varsayılan parola: 0 - 0 - 0 - 0).
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Düğme Kilidi
Bu menü üründeki düğmeleri kilitlemek için kullanılabilir.
Düğme Kilidi özelliği Açık olarak ayarlanırsa ürün yalnızca uzaktan kumandayla kontrol edilebilir.
•• Kapalı / Açık
HDMI Tak Çıkar
Bu özellik, bir DVI/HDMI kaynak cihazını açmak için gecikmeyi etkinleştirmekte kullanılır.
•• Kapalı / Açık
94
Sistemi Sıfırla
Bu seçenek Sistem altındaki mevcut ayarları varsayılan fabrika ayarlarına geri yükler.
MENU m → Sistem → Sistemi Sıfırla → ENTER E
Sistem
Sistemi Sıfırla
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
95
Bölüm 09
Ses Ayarlama
Ürünün ses (Ses) ayarlarını yapılandırın.
Ses Çıkışı
Ses çıkışı için AV(HDMI) veya PC(DVI) seçin.
•• AV(HDMI) / PC(DVI)
MENU m → Ses → Ses Çıkışı → ENTER E
Ses
Ses Çıkışı
AV(HDMI)
Görüntülü Aramada Ses
Geçerli Kaynak
Hoparlör Seçimi
Dahili Hoparlör
Ses Sıfırlama
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
96
Görüntülü Aramada Ses
Bir görüntülü arama sırasında dinlenecek ses çıkışını seçin.
•• Geçerli Kaynak / Video Call
MENU m → Ses → Görüntülü Aramada Ses → ENTER E
Ses
Görüntülü Aramada Ses
Geçerli Kaynak
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Hoparlör Seçimi
Bir yayının veya filmin müziğini harici bir alıcıdan dinliyorsanız ürün hoparlörleriyle ses alıcınıza bağlı olan hoparlörler arasındaki
kod çözme hızlarındaki farklılıktan kaynaklanan bir ses yankısı duyabilirsiniz. Bu olursa ürünü Harici Hoparlör olarak ayarlayın.
MENU m → Ses → Hoparlör Seçimi → ENTER E
Ses
Hoparlör Seçimi
•• Dahili Hoparlör / Harici Hoparlör
――Hoparlör Seçimi öğesini Harici Hoparlör olarak ayarladığınızda, ürünün hoparlörleri kapanır.
Yalnızca harici hoparlörlerden gelen sesi duyacaksınız. Hoparlör Seçimi öğesi Dahili Hoparlör olarak ayarlandığında, hem
ürünün hoparlörleri, hem de harici hoparlörler açıktır. Sesi her ikisinden de duyarsınız.
――Video sinyali yoksa hem ürün hoparlörleri hem de harici hoparlörler sessiz olacaktır.
Dahili Hoparlör
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
97
Ses Sıfırlama
Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir. Tüm ses ayarlarını varsayılan fabrika ayarlarına ayarlayın.
MENU m → Ses → Ses Sıfırlama → ENTER E
Ses
Ses Sıfırlama
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
98
Bölüm 10
Destek
Yazılım Güncelleme
MENU m → Destek → Yazılım Güncelleme → ENTER E
Yazılım Güncelleme menüsü ürün yazılımınızı en son sürüme yükseltmenizi sağlar.
――Yükseltme tamamlanana kadar gücü kesmediğinize dikkat edin. Ürün, yazılım yükseltme tamamlandıktan sonra otomatik olarak kapanacak ve açılacaktır.
――Yazılımı yükselttiğinizde yaptığınız tüm video ve ses ayarları kendi varsayılan ayarlarına geri dönecektir. Ayarlarınızı yazmanızı tavsiye ederiz, böylece bunları yükseltmeden
sonra kolayca sıfırlayabilirsiniz.
Samsung'a Başvurun
MENU m → Destek → Samsung'a Başvurun → ENTER E
Ürününüz düzgün çalışmadığında veya yazılımı yükseltmek istediğinizde bu bilgiyi görüntüleyin.
Çağrı merkezlerimiz ile ürünler ve yazılımı nasıl indireceğinize dair bilgi bulabilirsiniz.
――Samsung'a Başvurun ve ürün Model Kodu ve Yazılım Sürümü bilgilerini bulun.
99
Ana Sayfa'ya git
Uzaktan kumandadaki HOME
Bir bellek cihazından ya da bağlı bir ağdan çeşitli içerikleri oynatmak için Ana Sayfa'ya git.
Çoklu Ekran
düğmesi kullanılarak erişilebilir.
Harici video kaynağından gelen resim ana ekran olacaktır ve üründen gelen resim PIP alt resim ekranında olacaktır.
MENU m → Destek → Ana Sayfa'ya git → ENTER E
Resim Modu
Ürünün kullanıldığı ortam için uygun bir görüntü modu (Resim Modu) seçin.
Açma/Kapatma Zmnlycsı
――Açma/Kapatma Zmnlycsı özelliğini kullanabilmeniz için önce saati ayarlamanız gerekir.
Çoklu Ekran
Resim Modu
Açma/Kapatma Zmnlycsı
Ağ Ayarları
MagicInfo Player I
ID Ayarları
Video Wall
Daha fazla ayar
Ürünün, belirttiğiniz gün ve saatte otomatik olarak açılması için Açma Zmnlycsı olarak ayarlayın.
Güç, belirtilen ses düzeyinde ve belirtilen giriş kaynağıyla açılır.
Ağ Ayarları
Ağ ayarlarını görüntüleyin.
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
-- Alt menü öğeleri hakkında ayrıntılı bilgi için "Ev özelliği" bölümüne bakın.
MagicInfo Player I
Kaynağı MagicInfo Player I olarak değiştirin.
MagicInfo Player I, bir sunucudaki veya bağlı cihazdaki oluşturulan içerik veya multimedya içeriği (resimler, videolar ve ses
içeriği) gibi çeşitli içerikleri yayınlar ve oynatır.
100
ID Ayarları
Bir sete ID atar.
Bir sayı seçmek için, u/d düğmesine basın ve E düğmesine basın.
Video Wall
Bir video duvarı oluşturmak için bağlanmış çoklu ekranların düzenini özelleştirin.
Ayrıca, tüm resmin bir kısmını görüntüleyin veya aynı resmi bağlı çoklu ekranların her birisinde tekrarlayın.
Çoklu görüntüleri görüntülemek için, MDC Yardımına veya MagicInfo kullanım kılavuzuna bakın. Bazı modeller MagicInfo işlevini desteklemez.
Daha fazla ayar
Resim ayarları menüsü gösterilir.
101
Tümünü Sıfırla
Bu seçenek bir ekran için mevcut ayarları varsayılan fabrika ayarlarına geri yükler.
MENU m → Destek → Tümünü Sıfırla → ENTER E
Destek
Tümünü Sıfırla
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
102
Bölüm 11
Sorun Giderme Kılavuzu
Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ni
aramadan önce, ürününüzü aşağıda
belirtildiği gibi sınayın. Sorun devam
ederse, Samsung Müşteri Hizmetleri
Merkezi'ne başvurun.
Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne Başvurmadan Önce Yapılması
Gerekenler
Ürünü Sınama
Ürün sınama işlevini kullanarak ürününüzün normal şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Ürün bir PC'ye doğru şekilde bağlı olmasına rağmen güç LED'i yanıp sönerken ekran boşsa, ürün sınaması gerçekleştirin.
Ekran boş kalırsa, PC sistemini, video
denetleyicisini ve kabloyu kontrol edin.
1
Hem PC'yi hem de ürünü kapatın.
2
Tüm kabloları üründen sökün.
3
Ürünü açar.
4
Sinyal Yok görüntülenirse, ürün normal çalışıyordur.
Çözünürlüğü ve Frekansı Kontrol Etme
Desteklenen çözünürlüğün üzerinde bir mod seçilirse kısa süre için Uygun Olmayan Mod görüntülenir
(bkz. Desteklenen Çözünürlükler).
103
Aşağıdakileri kontrol edin.
Kurulum sorunu (PC modu)
Ekran açılıp kapanmaya devam ediyor.
Ürün ve PC arasındaki kablo bağlantısını kontrol edin ve bağlantının sağlam olduğundan emin olun.
Bir HDMI veya HDMI-DVI kablosu ürüne ve PC'ye bağlı
olduğunda, ekranın dört yanında boş alanlar bulunur.
Ekranda bulunan boş alanların ürünle bir ilgisi yoktur.
Ekrandaki boş alanlar PC'den veya grafik kartından kaynaklanır. Bu sorunu çözmek için, HDMI veya DVI
ayarlarındaki ekran boyutunu grafik kartı için ayarlayın.
Grafik kartı ayarlar menüsü ekran boyutunu ayarlamak için seçeneğe sahip değilse, grafik kartı
sürücüsünü en son sürüme güncelleyin.
(Ekran ayarlarının yapılması hakkında ayrıntılı bilgi için, lütfen grafik kartı veya bilgisayar üreticisiyle
temasa geçin.)
Bir PC bağlı değilken PC dili Kaynak bölümünde gösterilir.
Bir PC bağlı olsa da olmasa da, PC her zaman Kaynak bölümünde gösterilir.
Ekran sorunu
Güç LED'i kapalı. Ekran açılmıyor.
Güç kablosunun bağlı olduğundan emin olun.
Ekranda Sinyal Yok görüntüleniyor.
Ürünün bir kabloyla doğru şekilde bağlandığını kontrol edin.
Cihazın bağlı olduğu ürünün açık olduğunu kontrol edin.
Uygun Olmayan Mod görüntüleniyor.
Bu mesaj, grafik kartından gelen bir sinyal ürünün maksimum çözünürlüğünü ve frekansını aştığında
görüntülenir.
Standart Sinyal Modu Tablosu'na bakın ve ürünün teknik özelliklerine uygun olarak maksimum
çözünürlüğü ve frekansı ayarlayın.
Ekrandaki görüntüler bozuk.
Ürünün kablo bağlantısını kontrol edin
104
Ekran sorunu
Ekran net değil. Ekran bulanık.
Kaba ve İnce ayarlarını yapın.
Tüm aksesuarları sökün (video uzatma kablosu, vb.) ve tekrar deneyin.
Çözünürlük ve frekansı önerilen düzeye ayarlayın.
Ekran sabit görünmüyor ve titriyor.
Ekranda kalan gölgeler veya takılmalar mevcut.
PC ve grafik kartı çözünürlüğünün ve frekansının ürünle uyumlu aralıkta ayarlandığını kontrol edin.
Ardından, gerekirse ürün menüsündeki Ek Bilgiler'e ve Standart Sinyal Modu Tablosu'na başvurarak
ekran ayarlarını değiştirin.
Ekran çok parlak. Ekran çok karanlık.
Parlaklık ve Kontrast ayarlarını yapın.
Beyaz tam olarak beyaz görünmüyor.
Görüntü öğesine gidin ve Beyaz Dengesi ayarlarını ayarlayın.
Ekranda görüntü yok ve güç LED'i her 0,5 ila 1 saniyede bir
yanıp sönüyor.
Ürün güç tasarrufu modundadır.
Ürün otomatik olarak kapanır.
Sistem bölümüne gidin ve Kapanış Ayarı özelliğinin Kapalı seçeneğine ayarlanmış olduğundan emin
olun.
Bir önceki ekrana dönmek için, klavyedeki herhangi bir tuşa basın ya da fareyi hareket ettirin.
Ürüne bir PC bağlanmışsa, PC'nin güç durumunu kontrol edin.
Güç kablosunun ürüne ve duvar prizine düzgün şekilde takılı olduğundan emin olun.
Bağlı bir cihazdan herhangi bir sinyalin geldiği algılanmazsa, ürün 10-15 dakika sonra otomatik olarak
kapanır.
Ürünün resim kalitesi satın alındığı bayi mağazasındakinden
farklıdır.
Yüksek tanımlı (HD) resim kalitesi elde etmek için bir HDMI kablosu kullanın.
105
Ekran sorunu
Ekran normal görünmüyor.
Kodlanmış video içeriği, bir spor etkinliği veya aksiyon filmi gibi hızlı hareket eden nesnelerin
bulunduğu sahnelerde görüntünün bozulmasına neden olabilir.
Düşük sinyal düzeyi veya düşük resim kalitesi görüntünün bozulmasına neden olabilir. Bu, ürünün
arızalı olduğu anlamına gelmez.
Bir metrelik mesafe içinde bir cep telefonu varsa analog ve dijital ürünlerde parazit oluşturabilir.
Parlaklık ve renk normal görünmüyor.
Görüntü bölümüne giderek, Resim Modu, Renk, Parlaklık ve Netlik gibi ekran ayarlarını yapın.
Sistem öğesine gidin ve Enrj. Tasarrufu ayarlarını ayarlayın.
Ekran ayarlarını varsayılan değerlere sıfırlayın.
Ekranın kenarlarında kesik çizgiler görüntüleniyor.
Resim Boyutu, Ekrana Sığdır seçeneğine ayarlanmışsa, ayarı 16:9 olarak değiştirin.
Ekranda çizgiler (kırmızı, yeşil veya mavi) görülüyor.
Bu çizgiler, monitördeki DATA SOURCE DRIVER IC entegresinde arıza olduğunda görünür. Sorunu
çözmek için bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.
Görüntü kararsız hale geliyor ve ardından donuyor.
Önerilen çözünürlükten farklı bir çözünürlük değeri kullanıldığında veya sinyal kararlı olmadığında
ekran donabilir. Sorunu çözmek için PC çözünürlüğünü önerilen çözünürlük değerine ayarlayın.
Tam ekran olarak görüntülenemiyor.
Ölçeklenmiş bir SD (4:3) içerik dosyası, bir HD kanal ekranın iki yanında siyah renkli çubukların
oluşmasına neden olabilir.
Ürünün en boy oranından farklı orana sahip bir video, ekranın üst ve alt tarafında siyah renkli çubukların
oluşmasına neden olabilir.
Üründe veya kaynak cihazda ekran boyutu ayarını tam ekran yapın.
Ses sorunu
Ses yok.
Ses kablosunun bağlantısını kontrol edin veya ses düzeyini ayarlayın.
Ses seviyesini kontrol edin.
106
Ses sorunu
Ses seviyesi çok düşük.
Ses düzeyini ayarlayın.
Maksimum düzeye yükselttikten sonra ses seviyesi hala düşükse, PC'nizin ses kartındaki ya da yazılım
programındaki ses seviyesini ayarlayın.
Görüntü var, ancak ses yok.
Bir HDMI kablosu takılı ise, PC'de ses çıkış ayarlarını kontrol edin.
Ses bölümüne giderek Hoparlör Seçimi özelliğinin ayarını Dahili Hoparlör olarak değiştirin.
Bir kaynak cihaz kullanılıyorsa
•• Ses kablosunun üründeki ses girişi bağlantı noktasına düzgün şekilde takılı olduğundan emin
olun.
•• Kaynak cihazın ses çıkış ayarlarını kontrol edin.
(Örneğin, monitöre bir HDMI kablosu takılı ise, kablo yayın kutusunun ses ayarının HDMI olarak
değiştirilmesi gerekebilir.)
Bir DVI-HDMI kablosu kullanılıyorsa, ayrı bir ses kablosu gerekir.
Üründe bir kulaklık bağlantı noktası varsa, o noktaya herhangi bir şeyin bağlı olmadığından emin olun.
Cihazın güç kablosunu çıkarıp tekrar takın ve ardından cihazı yeniden başlatın.
Hoparlörlerden parazit geliyor.
Kablo bağlantısını kontrol edin. Ses giriş bağlantı noktasına bir video kablosu bağlanmadığından emin
olun.
Kabloyu taktıktan sonra sinyal gücünü kontrol edin.
Düşük sinyal düzeyi sesin bozulmasına neden olabilir.
Ses kapatıldığında ses seviyesi hala işitilebilir bir düzeyde
kalıyor.
Hoparlör Seçimi özelliği Harici Hoparlör seçeneğine ayarlandığında, ses düğmesi ve sesi kapatma
işlevi devre dışı olur.
Sesi harici hoparlörlerden ayarlayın.
Ana hoparlörlerin ses ayarları ürünün üzerindeki dahili hoparlörlerinkinden ayrıdır.
Sesi ürün üzerinden değiştirmek veya kapatmak harici bir ses amplifikatörünü (dekoder) etkilemez.
107
Ses sorunu
Ses Modu değiştirildiğinde monitörden gelen ses
değişmiyor.
Ana hoparlörlerin ses ayarları ürünün üzerindeki dahili hoparlörlerinkinden ayrıdır.
Hoparlörlerden eko geliyor.
Ürün hoparlörleri ile harici hoparlörlerin kod çözme hızları farklı olduğunda eko oluşabilir.
Bir kaynak cihazın ses ayarları ürünün dahili hoparlör ayarlarını etkilemez.
Bu durumda Hoparlör Seçimi özelliğini Harici Hoparlör seçeneğine ayarlayın.
Uzaktan kumanda sorunu
Uzaktan kumanda çalışmıyor.
Pillerin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun (+/-).
Pillerin boş olup olmadığını kontrol edin.
Güç kesintisi olup olmadığını kontrol edin.
Güç kablosunun bağlı olduğundan emin olun.
Ürünün yakınında herhangi bir özel aydınlatma ya da neon işaretin açık olup olmadığını kontrol edin.
Kaynak cihaz sorunu
PC'im önyüklenirken bir bip sesi duyuluyor.
PC önyüklenirken, bir bip sesi duyuluyorsa, PC'nizi servise götürün.
108
Başka sorunlar
Üründen plastik kokusu gibi bir koku geliyor.
Plastik kokusu normaldir ve zaman içinde kaybolur.
Monitör eğik görünüyor.
Üründen sehpayı çıkarıp tekrar takın.
Ses veya video zaman zaman kesiliyor.
Kablo bağlantısını kontrol edin ve gerekirse çıkarıp tekrar takın.
Çok sert veya kalın kablo kullanılırsa ses ve video dosyalarında bozukluklar meydana gelebilir.
Dayanıklı olması için kabloların yeterince esnek olduğundan emin olun. Ürünü bir duvara monte
ederken, dik açılı kablolar kullanmanız önerilir.
Ürünün kenarlarında küçük tanecikler var.
Tanecikler ürün tasarımındandır. Ürün kusurlu değildir.
Çoklu Ekran menüsü kullanılamıyor.
Menü, Kaynak moduna bağlı olarak etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır.
PC çözünürlüğünü değiştirmeye çalıştığımda, "Tanımlı
çözünürlük şu anda desteklenmiyor." iletisi görünüyor.
Giriş kaynağı çözünürlüğü ekranın maksimum çözünürlüğünden fazla ise "Tanımlı çözünürlük şu
anda desteklenmiyor." iletisi görünür.
Sorunu çözmek için PC çözünürlüğünü ekranda desteklenen bir çözünürlük değerine ayarlayın.
Bir DVI-HDMI kablosu takılı iken, HDMI modunda
hoparlörlerden ses gelmiyor.
DVI kabloları ses verilerini aktarmaz.
HDMI Siyahlık Düzeyi, YCbCr çıkışına sahip bir HDMI
cihazında düzgün çalışmıyor.
Bu işlev sadece bir HDMI (RGB sinyali) kablosu kullanılarak ürüne bir ses cihazı (örneğin, DVD oynatıcı ve
STB) bağlandığında kullanılabilir.
HDMI modunda ses gelmiyor.
Görüntü renkleri normal görünmüyor. Görüntü veya ses gidiyor. Ürüne sadece HDMI standardının eski
bir sürümünü destekleyen bir kaynak cihaz bağlandığında bu durum meydana gelebilir.
Sesin duyulması için, ses kablosunu doğru giriş jakına taktığınızdan emin olun.
Bu sorunlar olduğunda, HDMI kablosu ile birlikte bir ses kablosu bağlayın.
Bazı PC ekran kartları ses içermeyen HDMI sinyallerini otomatik olarak tanımayabilir. Böyle durumlarda,
el ile bir ses girişi seçin.
PC
DVI PC
Ses girişi
Ekran modu
Otomatik
PC ayarları
Ses Girişi (Streo bağlantı
PC ayarları
noktaları)
109
Başka sorunlar
HDMI-CEC çalışmıyor.
Bu ürün HDMI-CEC özelliğini desteklemez.
HDMI-CEC özelliğiyle uyumlu olan ve üründeki HDMI1, HDMI2 ve HDMI3 bağlantı noktalarına bağlı
olan bazı aygıtları kullanmak için, tüm dış aygıtlarda HDMI-CEC özelliğini kapatın. Dış aygıtlar Blu-ray ve
DVD oynatıcıları kapsar.
HDMI-CEC özelliği etkinken bir dış aygıtı çalıştırmak diğer aygıtların otomatik olarak durdurulmasına
neden olabilir.
HDMI-CEC ayarlarını değiştirmek için, aygıtın kullanım kılavuzuna bakın veya yardım için aygıtın
üreticisine başvurun.
Kızılötesi sensörü çalışmıyor.
Uzaktan kumandadaki bir düğmeye basıldığında sensör ışığının yandığından emin olun.
•• Sensör ışığı yanmıyorsa, ürünün arkasındaki güç düğmesini kapatıp açın.
(Ekran kapatıldığında güç LED ışıkları kırmızı yanar.)
Güç düğmesi kapatılıp açıldıktan sonra da sensör ışığı yanmıyorsa dahili bir jak yerinden çıkmış
olabilir.
Ürünü en yakın servis merkezine götürün.
•• Kırmızı renkte sabit olarak yanan sensör ışığı uzaktan kumandadaki bir düğmeye basıldığında
yanıp sönmeye başlamıyorsa, kızılötesi sensör bozulmuş olabilir.
Ürünü en yakın servis merkezine götürün.
•• Bu işlev sadece bir HDMI (RGB sinyali) kablosu kullanılarak ürüne bir ses cihazı (örneğin, DVD
oynatıcı ve STB) bağlandığında kullanılabilir.
Giriş kaynağı EkranPortu1, EkranPortu2, EkranPortu3 olarak
ayarlıyken PC yeniden başlatıldığında BIOS ve önyükleme
ekranları görünmez.
•• Bilgisayarı set açıkken veya giriş kaynağı EkranPortu1, EkranPortu2, EkranPortu3 olarak ayarlı
değilken yeniden başlatın.
110
S&C
Soru
Frekansı nasıl değiştirebilirim?
Yanıt
Grafik kartınızdaki frekansı ayarlayın.
•• Windows XP: Denetim Masası → Görünüm ve Temalar → Görüntü → Ayarlar → Gelişmiş →
Monitör öğelerine gidin ve Monitör Ayarları altında frekansı ayarlayın.
•• Windows ME/2000: Denetim Masası → Görüntü → Ayarlar → Gelişmiş → Monitör öğelerine
gidin ve Monitör Ayarları altında frekansı ayarlayın.
-- Ayarlarla ilgili diğer yönergeler için
PC'nizin veya grafik kartınızın kullanım
el kitabına bakın.
•• Windows Vista : Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Kişiselleştirme →
Görüntü Ayarları → Gelişmiş Ayarlar → Monitör öğelerine gidin ve Monitör Ayarları altında
frekansı ayarlayın.
•• Windows 7: Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Görüntü → Çözünürlüğü
ayarla → Gelişmiş Ayarlar → Monitör öğelerine gidin ve Monitör Ayarları altında frekansı
ayarlayın.
•• Windows 8: Ayarlar → Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Görüntü →
Çözünürlüğü ayarla → Gelişmiş Ayarlar → Monitör öğelerine gidin ve Monitör Ayarları
altında frekansı ayarlayın.
Çözünürlüğü nasıl değiştirebilirim?
•• Windows XP: Denetim Masası → Görünüm ve Temalar → Ekran → Ayarlar öğesine gidin ve
çözünürlüğü ayarlayın.
•• Windows ME/2000: Denetim Masası → Ekran → Ayarlar öğesine gidin ve çözünürlüğü
ayarlayın.
•• Windows Vista : Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Kişiselleştirme →
Görüntü Ayarları öğesine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın.
•• Windows 7: Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Ekran → Çözünürlüğü
Ayarla öğesine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın.
•• Windows 8: Ayarlar → Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Görüntü →
Çözünürlüğü Ayarla öğelerine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın.
111
Soru
Güç tasarrufu modunu nasıl ayarlarım?
Yanıt
•• Windows XP: Denetim Masası → Görünüm ve Temalar → Ekran → Ekran Koruyucu Ayarları
öğesinde veya PC üzerindeki BIOS AYARI kısmında güç tasarrufu modunu ayarlayın.
•• Windows ME/2000: Denetim Masası → Ekran → Ekran Koruyucu Ayarları öğesinde veya PC
üzerindeki BIOS AYARI kısmında güç tasarrufu modunu ayarlayın.
•• Windows Vista : Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Kişiselleştirme→ Ekran
Koruyucu Ayarları öğesinde veya PC üzerindeki BIOS AYARI kısmında güç tasarrufu modunu
ayarlayın.
•• Windows 7: Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Kişiselleştirme → Ekran
Koruyucu Ayarları öğesinde veya PC üzerindeki BIOS AYARI kısmında güç tasarrufu modunu
ayarlayın.
•• Windows 8: Ayarlar → Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Kişiselleştirme
→ Ekran Koruyucu Ayarları öğesinde veya PC'nin BIOS SETUP programındaki güç tasarrufu
modunu ayarlayın.
112
Bölüm 12
Teknik Özellikler
-
Genel
Boyut
Model Adı
Panel
-
Görüntü alanı
Y
D
Boyutlar (G x Y x D)
D
QM85D-BR
Boyut
85 Sınıf (84,5 inç / 214 cm)
85 Sınıf (84,5 inç / 214,7 cm)
Görüntü alanı
1872,0 mm (Y) x 1053,0 mm (D)
1872,0 mm (Y) x 1053,0 mm (D)
Boyutlar (G x Y x D)
1903,4 x 1090,5 x 105,1 mm
1949 x 1130 x 128,8 mm
Ağırlık (sehpa hariç)
55,5 kg
81,2 kg
Güç Kaynağı
AC 100 - 240 VAC (+/- %10), 60 / 50 Hz ± 3 Hz
Standart voltaj farklı ülkelerde çeşitlilik gösterebildiğinden ötürü, ürünün arkasındaki etikete bakın.
Ortam koşulları
-
QM85D
Çalışma
Sıcaklık: 0 C - 40 C (32 F - 104 F)
Nem : %10 – %80, yoğunlaşmayan
Depolama
Sıcaklık: -20 C - 45 C (-4 F - 113 F)
Nem : %5 – %95, yoğunlaşmayan
Y
G
113
――Tak ve Çalıştır
Bu monitör herhangi bir Tak ve Çalıştır özelliğiyle uyumlu sisteme takılabilir ve kullanılabilir. Monitör ve PC sistemi arasındaki iki yönlü veri alışverişi monitör ayarlarını en
iyi hale getirir.
――Monitör kurulumu otomatik olarak gerçekleşir. Ancak, isterseniz kurulum ayarlarını özelleştirebilirsiniz.
――Bu ürünün üretim şekli nedeniyle, panelde yaklaşık olarak milyonda 1 piksel (1 ppm) daha parlak veya daha karanlık görünebilir. Bu ürün performansını etkilemez.
――Bu aygıt A Sınıfı dijital ekipmandır.
[ Öneri ]- Yalnızca AB
•• İşbu belge ile, Samsung Electronics bunun Monitor esas gerekliliklere ve 1999/5/EC Direktifinin diğer ilgili hükümlerine
uygun olduğunu beyan eder.
•• Resmi Uyumluluk Beyanı www.samsung.com/displaysolutions adresinde bulunabilir, Destek > Ürün Desteği Ara
bölümüne gidin ve model adını girin.
•• Bu ekipman, tüm AB ülkelerinde çalıştırılabilir.
114
Güç Tasarrufu
Bu ürünün güç tasarrufu fonksiyonu, ürün belirli bir süre kullanılmazsa ekranı kapatarak ve güç LED'inin rengini değiştirerek güç tüketimini azaltır. Güç tasarrufu modunda
güç kapatılmaz. Ekranı yeniden açmak için, klavyedeki herhangi bir tuşa basın ya da fareyi hareket ettirin. Güç tasarrufu modu yalnız ürün güç tasarrufu fonksiyonuna sahip
bir PC'ye bağlandığında çalışır.
Güç Tasarrufu
Normal Çalışma
Derecelendirme
Güç Göstergesi
Kapalıyken
Güç Tüketimi
450 W
Tipik
375 W /
Maks
495 W
Güç tasarruf modu
(SOG Sinyali: DPM Modunu Desteklemez)
Güç kapalı
Yanıp Sönme
Açık
0,5 W
0,5 W
369 W (Yalnızca
Avrupa)
――Görüntülenen güç tüketimi düzeyi farklı çalışma koşullarında ya da ayarlar değiştirildiğinde çeşitlilik gösterebilir.
――SOG (Sync On Green) desteklenmez.
――Güç tüketimini sıfıra indirmek için güç kablosunun bağlantısını kesin. Ürünü uzun süre kullanmayacaksanız, güç kablosunu çıkarın (tatil esnasında, vb.)
115
Önceden Ayarlı Zamanlama Modları
――Bu ürün, panelin doğası gereği en uygun resim kalitesini elde etmek için her bir ekran boyutu için yalnız bir çözünürlüğe ayarlanabilir. Belirtilen çözünürlüğün dışında bir
çözünürlüğü kullanmak görüntü kalitesini bozabilir. Bunu önlemek için, ürününüz için belirtilmiş en iyi çözünürlüğü seçmeniz önerilir.
――Bir CDT ürününü (bir PC'ye bağlı) bir LCD ürünüyle değiştirirken frekansı kontrol edin. LCD ürün 85 Hz'yi desteklemiyorsa, bir LCD ürün ile değiştirmeden önce CDT ürünü
-- Yatay Frekans
Ekranın sol tarafından sağ tarafına tek bir
satırı taramak için gerekli süredir. Yatay
döngünün karşıt sayısı yatay frekans olarak
adlandırılır. Yatay frekans kHz cinsinden
ölçülür.
-- Dikey Frekans
Ürün, izleyicinin gördüğünü göstermek
için saniye başına tek bir görüntüyü bir kaç
kez görüntüler (bir flüoresan lamba gibi).
Saniyede tekrarlı olarak görüntülenen tek
bir görüntünün hızı dikey frekans veya
yenilenme hızı olarak adlandırılır. Dikey
frekans Hz cinsinden ölçülür.
kullanarak dikey frekansı 60 Hz olarak değiştirin.
Model Adı
Senkronizasyon
Çözünürlük
Maksimum Piksel Hızı
QM85D / QM85D-BR
Yatay Frekans
30 - 81 kHz, 30 - 134 kHz (DisplayPort), 30 - 90 kHz (HDMI)
Dikey Frekans
48 - 75 Hz, 56 - 75 Hz (DisplayPort), 24 - 75 Hz (HDMI)
RGB Analog , DVI (Dijital Görsel Arayüz) Uyumlu Dijital RGB
Uygun çözünürlük
1920 x 1080 @ 60 Hz, 3840 x 2160 @ 60 Hz (DisplayPort1, DisplayPort2)
Maksimum çözünürlük
1920 x 1080 @ 60 Hz, 3840 x 2160 @ 30 Hz (HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort3)
148,5 MHz (Analog, Dijital), 533 MHz (DisplayPort), 297 MHz (HDMI)
PC'nizden aşağıdaki standart sinyal modlarına ait bir sinyal iletilirse, ekran otomatik olarak ayarlanır. PC'den iletilen sinyal standart sinyal modlarına ait değilse, güç LED'i açık
şekilde ekran boş olabilir. Böyle bir durumda, grafik kart kullanıcı kılavuzuna başvurarak aşağıdaki tabloya göre ayarları değiştirin.
116
Çözünürlük
Yatay Frekans
(kHz)
Dikey Frekans
(Hz)
Piksel Hızı
(MHz)
Senkronizasyon
Polaritesi
(H/V)
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
117
Çözünürlük
Yatay Frekans
(kHz)
Dikey Frekans
(Hz)
Piksel Hızı
(MHz)
Senkronizasyon
Polaritesi
(H/V)
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
CEA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
118
Bölüm 13
Ek
Ücretli Servis Sorumluluğu
(Müşterilere Ücretlendirilir)
――Garanti kapsamı dışında servis istendiğinde, aşağıdaki durumlarda sizden servis teknisyenin ziyareti
için ücret alabiliriz.
Bir ürün kusuru yoksa
Ürünün Temizliği, Ayarlanması, Açıklaması, Yeniden Kurulması vb.
•• Bir servis teknisyeni ürünün kullanımına ilişkin bilgi verirse veya ürünü açmadan yalnızca
seçenekleri ayarlarsa.
•• Dış çevresel etkenlerin (Internet, Anten, Kablolu Sinyal vb.) neden olduğu bir kusur varsa.
•• Bir ürün yeniden kurulmuşsa veya satın alınan ürünün ilk kurulumundan sonra ek cihazlar
bağlanmışsa.
•• Bir ürün başka bir yere veya başka bir eve taşınmak için yeniden kurulmuşsa.
•• Müşteri, başka bir şirketin ürünü yüzünden kullanım hakkında bilgi isterse.
•• Müşteri, ağın veya başka bir şirketin programının kullanımı hakkında bilgi isterse.
•• Müşteri, yazılım yüklenmesini ve ürünün kurulmasını isterse.
Bir ürün müşteri hatası yüzünden hasar görmüşse
Müşterinin hatalı kullanımından veya yanlış onarımından kaynaklanan ürün hasarı varsa.
Bir ürün şu nedenlerle hasar görmüşse;
•• Dış darbe veya düşürme.
•• Samsung tarafından belirtilmeyen malzeme veya ayrı olarak satılan ürün kullanımı.
•• Samsung Electronics Co., Ltd'in dış kaynak servis şirketi veya iş ortağı haricinde bir mühendisin
yaptığı onarın.
•• Ürünün müşteri tarafından şeklinin değiştirilmesi veya onarılması.
•• Ürünü yanlış voltaj veya izin verilmeyen elektrik bağlantılarıyla kullanmak.
•• Kullanıcı Kılavuzu'ndaki "uyarılar" bölümünün uygulanmaması.
Diğer
•• Ürün doğal felaket nedeniyle arızalanırsa. (yıldırım, deprem, su baskını vb)
•• Sarf bileşenlerinin tamamı bitmişse. (Pil, Toner, Floresan ışıklar, Başlık, Titreştirici, Lamba, Filtre, Şerit
vb.)
――Müşteri üründe kusur olmadığı halde servis isterse, servis ücreti uygulanabilir. Lütfen önce Kullanıcı
Kılavuzu'nu okuyun.
•• Bir servis teknisyeni ürünün içindeki yabancı maddeleri çıkartırsa/ürünün tozunu temizlerse.
•• Müşteri, çevrimiçi alışveriş ile bir ürünü satın aldıktan sonra ek kurulum isterse.
119
WEEE
Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)
(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)
Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB
kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin
çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının
sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.
Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için
ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.
İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik
aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.
Bu üründeki pillerin doğru atılması
(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)
Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması
gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva,
kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir.
Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.
Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki
ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.
120
En İyi Görüntü Kalitesi ve Görüntü İzi Yanma
Koruması
En İyi Görüntü Kalitesi
•• Bu ürünün üretim şekli nedeniyle, panelinde yaklaşık milyonda 1 piksel (1 ppm) daha parlak veya
daha koyu görünebilir. Bu ürün performansını etkilemez.
-- panel türüne göre alt piksel sayısı: 6.220.800
Görüntü izi yanması nedir?
LCD panel normal şekilde çalışırken, görüntü izi yanması meydana gelmemelidir. Normal çalışma, sürekli
olarak değişen desenler anlamına gelir. LCD panel uzun bir süre (12 saatten daha fazla) sabit bir desen
görüntülerse, sıvı kristalleri kontrol eden piksellerdeki elektrotlar arasında hafif bir voltaj farkı meydana
gelebilir.
Elektrotlar arasındaki bu voltaj farkı zamanla artar ve sıvı kristallerin zayıflamasına neden olur. Bu
gerçekleşirse, desen değiştiği halde önceki görüntü ekranda kalabilir. Bunu önlemek için, toplam voltaj
farkı azaltılmalıdır.
――Bir LCD panel uygun koşullarda çalıştırıldığında kalıcı görüntü izi oluşmaz.
Siyah Matriks
•• Resim kalitesini artırmak için Otomatik Ayarlama öğesini çalıştırın. Otomatik ayarlamadan sonra
yine parazit görülüyorsa, Kaba veya İnce öğesini ayarlayın.
Ortak
Elektrot (ITO)
Renk Filtresi
•• Uzun bir süre ekranda sabit bir görüntünün kalması görüntü izi yanmasına veya kusurlu piksellere yol
açabilir.
-- Ürünü uzun bir süre kullanmayacaksanız, güç tasarrufu modunu veya dinamik ekran
koruyucusunu etkinleştirin.
Kaynak
Boşalt
Görüntü İzi Yanmasını Önleme
Ekran yanmasına karşı koruma deseninin ayarlanması
Ekran yanmasına karşı koruma deseni bekleme modunda otomatik olarak çalışır.
•• Ekran yanmasına karşı koruma deseninin devre dışı bırakılması
Uzaktan kumanda üzerinde 2 → 2 → 7 → CH → 0 tuşlarına basın.
Geçit
TFT
Piksel
Elektrotu (ITO)
Saklama
Kapasitörü (Cs)
Veri Yolu Hattı
Uzaktan kumanda sensörü bir kez yanıp söndüğünde desen devre dışı bırakılır.
•• Ekran yanmasına karşı koruma deseninin etkinleştirilmesi
Uzaktan kumanda üzerinde 2 → 2 → 7 → CH → 0 tuşlarına basın.
Uzaktan kumanda sensörü iki kez yanıp söndüğünde desen etkinleştirilir.
――Ekran kapatıldığında ekran yanmasına karşı koruma deseni iki saat boyunca çalışmaya devam
edecektir.
――Ekran yanmasına karşı koruma deseninin çalıştırılması fazladan güç tüketimi gerektirir.
121
Kalıcı görüntü izinin önlenmesi
――Ürünü görüntü izi yanmasından korumanın en iyi yolu gücü kapatmak veya PC'yi ya da sistemi
kullanılmadığında ekran koruyucu çalıştıracak şekilde ayarlamaktır. Ayrıca, talimat kılavuzuna dayanarak
Garanti hizmeti de sınırlanabilir.
•• Güç Kapalı, Ekran Koruyucu ya da Güç Tasarrufu Modu
-- 12 saat boyunca kullandıktan sonra, ürünü 2 saat kapatın.
-- PC'nizde, Ekran Özellikleri > Güç kaynağı öğesine gidin ve ürünü gerektiği şekilde güç kapalı
olarak ayarlayın.
-- Bir ekran koruyucunun kullanılması önerilir.
Tek renkli veya hareketli bir görüntüye sahip ekran koruyucu kullanmanız en iyisidir.
•• Düzenli renk Değişimi
-- 2 renk kullanın
Yukarıda gösterildiği gibi, her 30 dakikada bir 2 renk arasında geçiş yapın.
Type 1
•• Düzenli Metin renk Değişimi
-- Benzer parlaklıkta renkler kullanın.
Aralık: 30 dakikada bir metin rengini ve arka plan rengini değiştirin.
FLIGHT : TIME
OZ348
FLIGHT : TIME
OZ348
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
•• Kontrast parlaklıkta bir metin rengi ile arka plan renginin bir arada olmasından kaçının.
(Parlaklık: saçılan ışık miktarına bağlı olarak rengin ne kadar aydınlık veya karanlık olduğunu ifade
eder.)
――Görüntü izi yanmasını arttıracağı için gri kullanmaktan kaçının.
――Kontrast parlaklıkta renkler (siyah ve beyaz; gri) kullanmaktan kaçının.
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
: 20:30
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
-- Aşağıda gösterildiği gibi, her 30 dakikada bir metni hareket ettirin ve değiştirin.
Type 2
FLIGHT
: 20:30
FLIGHT : TIME
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 3 ]
-- Bir logoyla birlikte düzenli olarak hareketli bir görüntü görüntüleyin.
Aralık: 4 saat kullandıktan sonra 60 saniye boyunca bir logoyla birlikte hareketli görüntü
görüntüleyin.
122
Lisans
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in
the United States and other countries.
Açık Kaynak Lisans Bildirimi
Açık kaynak yazılımı kullanılması durumunda, Açık Kaynak Lisansları ürün menüsünde mevcuttur. Açık
Kaynak Lisans Bildirimi yalnızca İngilizce yazılmıştır.
Açık Kaynak Lisans Bildirimi hakkında bilgi için, Samsung Çağrı Merkezi ile iletişime geçin veya oss.
request@samsung.com adresine e-posta gönderin.
123
Terminoloji
480i / 480p / 720p / 1080i / 1080p____
Yukarıdaki tarama hızlarından her birisi
ekran çözünürlüğünü belirleyen etkili
tarama satırlarının sayısını gösterir.
Tarama hızı tarama yöntemine bağlı
olarak i (titreşimli) veya p (ilerleyen)
olarak gösterilebilir.
- Tarama
Tarama ilerlemeli olarak bir görüntüyü
oluşturan piksellerin gönderilme işlemini
belirtir. Piksel sayısının daha fazla olması
daha net ve daha canlı görüntü sağlar.
- İlerleyen
İlerleyen tarama modunda, piksellerin
tüm satırları ekran üzerinde birer birer
taranır (ilerleyen).
- Titreşimli
Titreşimli tarama modunda, piksellerin
her bir satırı önce üstten alta taranır ve
ardından geriye kalan piksellerin satırları
(taranmamış) taranır.
Taramasız Mod ve Taramalı Mod____
Taramasız Mod (ilerleyen tarama) bir
ekranın üstünden altına doğru ilerlemeli
bir şekilde yatay satırı görüntüler.
Taramalı mod önce tek sayılı satırları
ve sonra çift sayılı satırları görüntüler.
Taramasız mod esas olarak monitörlerde
kullanılır, çünkü ekran netliği meydana
getirir ve taramalı mod esas olarak
TV'lerde kullanılır.
Nokta Aralığı____ Ekran; kırmızı, yeşil
ve mavi noktalardan oluşur. Noktalar
arasındaki mesafenin daha olması daha
yüksek çözünürlük meydana getirir.
Nokta aralığı aynı renkteki noktalar
arasında en kısa mesafe anlamına
gelir. Nokta aralığı milimetre cinsinden
ölçülür.
Dikey Frekans____ Ürün, bir
görüntünün görüntüleyiciye
gösterilmesi için saniyede pek çok kez
tek bir görüntüyü gösterir (titreyen bir
flüoresan lamba gibi). Saniyede tekrarlı
olarak görüntülenen tek bir görüntünün
hızı dikey frekans veya yenilenme hızı
olarak adlandırılır. Dikey frekans Hz
cinsinden ölçülür.
Örn. 60Hz, tek bir görüntünün saniyede
60 kez görüntülendiği anlamına gelir.
Yatay Frekans____ Ekranın sol
tarafından sağ tarafına tek bir satırı
taramak için gerekli süredir. Yatay
döngünün karşıt sayısı yatay frekans
olarak adlandırılır. Yatay frekans kHz
cinsinden ölçülür.
Kaynak____ Giriş kaynağı, video
kamera, video veya DVD oynatıcı gibi
ürüne bağlı bir video kaynağı anlamına
gelir.
Tak & Çalıştır____ Tak & Çalıştır, en iyi
görüntüleme ortamı sunmak için bir
monitör ve PC arasında otomatik bilgi
alışverişi sağlayan bir işlevdir. Ürün Tak
& Çalıştır özelliğini kullanmak için VESA
DDC (uluslararası standart) kullanır.
DVD (Dijital Çok Amaçlı Disk)____
DVD, MPEG-2 video sıkıştırma teknolojisi
kullanarak çoklu ortam (ses, video, oyun)
uygulamalarını kaydedebileceğiniz
CD boyutunda bir veri depolama diski
anlamına gelir.
Çözünürlük____ Çözünürlük bir ekranı
oluşturan yatay noktaların (piksel) ve
dikey noktaların (piksel) sayısıdır. Ekran
ayrıntı düzeyini temsil eder. Daha yüksek
çözünürlük ekranda daha fazla verinin
görüntülenmesini sağlar ve birden fazla
görevi aynı anda gerçekleştirmek için
kullanışlıdır.
Örn. 1920 X 1080 değerinde bir
çözünürlük 1.920 yatay pikselden (yatay
çözünürlük) ve 1.080 dikey pikselden
(dikey çözünürlük) oluşur.
HDMI (Yüksek Tanımlı Multimedya
Arabirimi)____ Dijital ses kaynağına
ve ayrıca yüksek tanımlı ses kaynağına
sıkıştırma olmaksızın tek bir kablo
kullanarak bağlanabilen bir arayüzdür.
Çoklu Ekran Kontrolü (MDC)____
MDC (Çoklu Ekran Kontrolü) bir PC
kullanarak birden fazla ekran cihazının
aynı anda kontrol edilmesini sağlayan
bir uygulamadır. Bir Pc ve monitör
arasındaki iletişim RS232C (seri
veri iletimi) ve RJ45 (LAN) kabloları
kullanılarak gerçekleşir.
124
Download PDF

advertising