Samsung | ME95C | Samsung ME95C Kullanım kılavuzu

LFD EKRAN
Kullanım Kılavuzu
ME95C
Renk ve görünüm ürüne bağlı olarak değişebilir ve teknik
özellikler performansı arttırmak için haber verilmeksizin
değiştirilebilir.
BN46-00354C-02
AEEE Yönetmeliğine
Uygundur.
İçindekiler
Ürünü Kullanmadan Önce
Telif Hakkı
7
Güvenlik Önlemleri
8
Simgeler8
Temizleme8
Depolama9
Elektrik ve Güvenlik
9
Kurulum10
Çalışma12
Hazırlıklar
İçeriği Kontrol Etme
Paketi Çıkartma
Parçaları Kontrol Etme
15
15
16
Parçalar19
Denetim Masası
19
Arka Taraf
21
Uzaktan Kumanda
22
Bir IR Stereo Kablo Kullanarak Bağlantı
(ayrı satılır)
25
Ürünü Kurmadan Önce (Kurulum Kılavuzu) 26
Eğme Açısı ve Döndürme
26
Havalandırma26
Boyutlar27
Duvar Montajının Kurulumu
Duvara Montaj Kitinin Kurulumu
29
Ses Sistemine Bağlama
51
Uzaktan Kumanda (RS232C)
30
Kablo Bağlantısı
30
Bağlantı33
Denetim Kodları
34
Harici Monitör Bağlama
51
Plug In Module
52
BRAKET-PIM'i takma
52
Duvara Montaj Kiti Özellikleri
28
28
Giriş kaynağını değiştirme
53
Kaynak53
Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve
Kullanma
Bağlamadan Önce
Ön bağlantı kontrol noktaları
43
43
PC’ye bağlama
D-SUB kablosu (Analog tipi)
kullanılarak bağlantı
Bir DVI kablosu (Dijital tip)
kullanılarak bağlantı
Bir HDMI/DVI Kablosu Kullanarak Bağlanma
HDMI Kablosu Kullanarak Bağlanma
DP Kablosu Kullanarak Bağlama
44
Çözünürlüğü Değiştirme
Windows XP'de Çözünürlüğü Değiştirme
Windows Vista'da Çözünürlüğü Değiştirme
Windows 7'de Çözünürlüğü Değiştirme
Windows 8'de Çözünürlüğü Değiştirme
47
47
47
48
48
Video Cihazına Bağlama
AV Kablosu Kullanarak Bağlama
Komponent Kablosu Kullanarak Bağlama
Bir HDMI/DVI Kablosu Kullanarak Bağlanma
HDMI Kablosu Kullanarak Bağlanma
49
49
49
50
50
44
44
45
45
46
MDC Kullanma
Çoklu Kontrol Ayarlarını Yapılandırma
Çoklu Kontrol ayarlarını yapılandırma
55
55
MDC Program Yükleme/Kaldırma
57
Kurulum57
Yüklemeyi Kaldırma
57
MDC nedir?
58
MDC'ye Bağlanma
58
Bağlantı Yönetimi
61
User Login62
Auto Set ID63
Klonlama64
Komut Yeniden Deneme
65
MDC'ye Başlama
66
Ana Ekran Düzeni
67
Menüler67
Ekran Ayarı
69
Gelişmiş özellikler
72
Ses Ayarlama
74
2
İçindekiler
Sistem Kurulumu
Araç Ayarları
Diğer İşlevler
Grup Yönetimi
Çizelge Yönetimi
Sorun Giderme Kılavuzu
74
83
86
87
89
91
Ekran Ayarı
Resim Modu93
Giriş kaynağı PC, DVI veya DisplayPort ise
93
Giriş kaynağı AV, Komponent, HDMI1, HDMI2,
93
HDMI3 ise
Arka Işık / Kontrast / Parlaklık /
Netlik / Renk / Ton (Y/K)94
Ekran Ayarı95
Resim Boyutu95
Konum97
Zoom/Konum97
PC Ekran Ayarı98
Çözünürlük Seçimi98
Otomatik Ayarlama99
Döndür99
En-Boy Oranı100
Gelişmiş Ayarlar101
Dinamik Kntrast102
Siyah Tonu102
Ten Tonu102
Salt RGB Modu102
Renk Alanı102
Beyaz Dengesi103
10n Beyaz Dengesi103
Gamma103
Hareketli Aydnltma104
Resim Seçenekleri105
Renk Tonu106
Renk Ayarı106
Diji Parazit Filtre106
MPEG Przt Filtresi106
HDMI Siyahlık Düzeyi107
Film modu107
Motion Plus107
Dinamik Arka Işık108
Ağ
Ağ Ayarları114
Kablolu Ağa Bağlama
114
Kablolu Ağ Ayarları
115
Kablosuz Ağa Bağlama
116
Kablosuz Ağ Ayarı
117
Manuel Ağ Kurulumu
117
WPS(PBC)118
Ağ Durumu119
Wi-Fi Direct119
Soft AP120
AllShare Ayarları120
Görüntüyü Sıfırla108
Aygıt Adı120
Ses Ayarlama
Sistem
Ses Modu109
Çoklu Kontrol121
Çoklu Kontrol ayarlarını yapılandırma
121
Ses Efekti110
Görüntülü Aramada Ses111
Hoparlör Ayarları112
Ses Sıfırlama113
Zaman122
Saat Ayarı122
Kapanış Ayarı122
Açma Zmnlycsı123
Kapama Zmnlycsı124
Tatil Yönetimi124
Ön Logo Uzunluğu125
Menü Dili126
3
İçindekiler
Menüyü Döndürün127
Cihaz Yönetic.128
Klavye Ayarları128
Eko Çözüm129
Enrj. Tasarrufu129
Eko Sensör129
Sinyal Yok Askıda129
Oto Kapatma129
Güvenlik130
Güvenlik Kilidi130
Düğme Kilidi130
PIN Değiştir130
PIP131
Üçlü Ekran132
Oto Koruma Süresi133
Ekrn Yanması Korums134
Piksel Kayması134
Zamanlayıcı135
Anlık Ekran136
Kenar Gri136
Kaynak OtoGeçiş Ayarları140
Kaynak OtoGeçiş140
Birincil Kaynak Krtrma140
Birincil Kaynak140
İkincil Kaynak140
Senk Güç-Kapama150
Genel141
Maks Güç Tasarrufu141
Oyun Modu141
BD Wise141
Menü Saydamlığı141
Ses Geri Bildirimi142
Oto Güç142
Bekleme Kontrolü142
Lamba Çizelgesi143
OSD Ekran143
Güç Açma Ayarı143
Sıcaklık Kontrolü143
Yazılım Güncelleme151
Çevrimiçi olarak151
Anynet+ (HDMI-CEC)144
Anynet+ (HDMI-CEC)144
Otomatik Kapatma145
Anynet+ için Sorun Giderme
146
AllShare Play
DivX® İsteğe Bağlı Video148
Kayan yazı137
Oynatıcı Modu148
Video Wall138
Video Wall138
Biçim138
Yatay138
Dikey139
Ekran Konumu139
Magic Clone149
Sistemi Sıfırla149
Tümünü Sıfırla150
PC Modülü Gücü150
Senk Güç-Açma150
Destek
Samsung'a Başvurun151
Ev İçerikleri152
MagicInfo Lite152
MagicInfo Premium S152
MagicInfo Videowall S152
AllShare Play153
Kaynak153
AllShare Play Nedir?
AllShare Play özelliğini USB aygıtıyla
kullanmadan önce aşağıdakileri okuyun
USB aygıtı kullanma
Ağ üzerinden PC'ye bağlanma
AllShare Play işlevlerini kullanma
154
154
156
157
158
AllShare Play Temel Özelliklerini kullanma 159
Dosya listelerini sıralama
159
Seçilen Dosyaların Oynatılması
160
Dosyaları Kopyalama
160
Oynt Lstsi oluşturma
160
4
İçindekiler
Listem161
Listem seçenekleri
161
Ayarlar189
İçerik Çalıştırılırken
191
Videolar162
Bir Video Oynatma
162
Fotolar163
Fotoğraf (ya da slayt gösterisi) izleme
163
Müzik164
Müzik çalma
164
Videolar / Fotolar / Müzik Oynatma
Seçenek menüsü
165
Desteklenen Altyazı ve AllShare Play
dosya formatları
167
Altyazı167
Desteklenen görüntü çözünürlükleri
167
Desteklenen müzik dosyası biçimleri
168
Desteklenen Video Biçimleri
168
MagicInfo Lite
MagicInfo Lite Oynatıcı ile Uyumlu Dosya
Biçimleri170
MagicInfo Lite Oynatıcı'yu kullanmadan önce
okuyun170
Bağlantılı cihazı sunucudan onaylama
175
MagicInfo Lite177
MagicInfo Lite Oynatıcı177
Yerel Program Yöneticisi180
İçerik Yöneticisi187
MagicInfo Premium S
MagicInfo Premium S Oynatıcı ile
Uyumlu Dosya Biçimleri
193
MagicInfo Premium S Oynatıcı'yu kullanmadan
önce okuyun
193
Bağlantılı cihazı sunucudan onaylama
199
MagicInfo Premium S201
MagicInfo Premium S Oynatıcı201
Yerel Program Yöneticisi204
Şablon Yöneticisi211
İçerik Yöneticisi214
Ayarlar216
İçerik Çalıştırılırken
218
Sorun Giderme Kılavuzu
Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne
Başvurmadan Önce Yapılması Gerekenler
Ürünü Sınama
Çözünürlüğü ve Frekansı Kontrol Etme
Aşağıdakileri kontrol edin.
225
225
225
226
S & C
236
Teknik Özellikler
Genel238
Güç Tasarrufu
241
Önceden Ayarlı Zamanlama Modları
242
MagicInfo Videowall S
MagicInfo Videowall S Oynatıcı ile
Uyumlu Dosya Biçimleri
220
MagicInfo Videowall S Oynatıcı'yu kullanmadan
önce okuyun
220
MagicInfo Videowall S223
Ayarlar223
İçerik Çalıştırılırken
224
5
İçindekiler
Ek
SAMSUNG WORLD WIDE ile iletişim
244
Ücretli Servis Sorumluluğu
(Müşterilere Ücretlendirilir)
253
Bir ürün kusuru yoksa
253
Bir ürün müşteri hatası yüzünden hasar
görmüşse.253
Diğer253
WEEE254
Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması
(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)
254
Bu üründeki pillerin doğru atılması
254
En İyi Görüntü Kalitesi ve Görüntü İzi
Yanma Koruması
En İyi Görüntü Kalitesi
Görüntü İzi Yanmasını Önleme
255
255
256
Lisans258
Terminoloji259
6
Bölüm 01
Ürünü Kullanmadan Önce
Telif Hakkı
Bu el kitabının içindekiler kaliteyi yükseltmek için bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir.
© 2013 Samsung Electronics
Bu el kitabının telif hakkı Samsung Electronics'e aittir.
Samsung Electronics'in izni olmadan bu el kitabının kısmen veya bütünüyle kullanımı veya çoğaltılması yasaktır.
Microsoft, Windows, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.
VESA, DPM ve DDC, Video Electronics Standards Association'ın tescilli ticari markalarıdır.
Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerine ait olabilir.
•• Aşağıdaki durumlarda bir idari ücret alınabilir.
-- (a) bir teknisyen talep ettiğinizde ve ürününüzde bir sorun yoksa.
(örn, bu kullanım kılavuzunu okumamanızdan kaynaklanabilir).
-- (b) ürünü onarım merkezine getirdiğinizde ve ürününüzde bir sorun yoksa.
(örn, bu kullanım kılavuzunu okumamanızdan kaynaklanabilir).
•• Bu gibi bir idari ücretin miktarı herhangi bir çalışma ya da ev ziyareti gerçekleşmeden önce size bildirilecektir.
7
Güvenlik Önlemleri
Temizleme
――Panel ve gelişmiş LCD'lerin dış yüzeyi kolayca çizilebildiğinden, ürünü temizlerken dikkatli olun.
Dikkat
――Temizleme sırasında aşağıdaki adımları izleyin.
――Aşağıdaki resimler yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek durumlar, resimlerde gösterilenden farklı olabilir.
ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİ VAR, AÇMAYIN
Dikkat : ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI ÇIKARMAYIN. (VEYA ARKASINI)
İÇ KISIMDA KULLANICININ SERVİS VEREBİLECEĞİ PARÇA YOKTUR.
TÜM SERVİS İŞLEMLERİNDE KALİFİYE PERSONELE BAŞVURUN.
1
Ürünün ve bilgisayarın gücünü kapatın.
2
Güç kablosunu üründen çıkarın.
――Güç kablosunu fişinden tutun ve kabloya ıslak elle dokunmayın. Aksi
takdirde, elektrik çarpabilir.
Bu simge, içeride yüksel voltaj bulunduğunu gösterir.
3
Bu ürünün iç kısmındaki parçalarla her türlü temas tehlikelidir.
Ürünü temiz, yumuşak ve kuru bir bezle kurulayın.
•• Alkol, çözücü veya yüzey aktif madde içeren deterjanlar
kullanmayın.
!
Bu simge, bu ürünle birlikte işletim ve bakımla ilgili önemli bilgilerin sağlandığı konusunda sizi uyarır.
•• Ürüne doğrudan su veya deterjan püskürtmeyin.
Simgeler
Uyarı
Yönergeler izlenmezse ciddi veya ölümcül yaralanmalar olabilir.
4
Ürünün dışını temizlemek için, yumuşak ve kuru bir bezi suyla ıslatıp
iyice sıkın.
Dikkat
Yönergeler izlenmezse yaralanmalar veya eşyalarda hasarlar olabilir.
Bu simgeyle işaretlenmiş etkinlikler yasaktır.
5
Elektrik kablosunu ürüne temizleme işlemi bittikten sonra takın.
6
Ürünün ve bilgisayarın gücünü açın.
Bu simgeyle işaretlenmiş olan yönergelere uyulmalıdır.
8
Depolama
Elektrik fişini topraklı bir prize takın (yalnızca tip 1 yalıtımlı aygıtlar).
•• Elektrik çarpması veya yaralanmaya neden olabilir.
Parlak ürünlerin özelliğinden dolayı, yakınlarda UV nemlendiricisi kullanılıyorsa üründe beyaz renkli lekeler
oluşabilir.
――Ürünün iç kısmını temizlemek gerekirse, Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun (servis ücreti alınır).
!
Güç kablosunu bükmeyin veya zorlayarak çekmeyin. Elektrik kablosunun ağır
bir eşyanın altında bırakmamaya dikkat edin.
Elektrik ve Güvenlik
•• Kablonun hasar görmesi yangına veya elektrik çarpmasına neden
olabilir.
――Aşağıdaki resimler yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek durumlar, resimlerde gösterilenden farklı olabilir.
Uyarı
Elektrik kablosunu veya ürünü ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin.
•• Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Hasarlı bir elektrik kablosu, fişi veya gevşek bir elektrik prizi kullanmayın.
•• Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Elektrik fişinin veya prizinin pimlerindeki tozları kuru bir bezle temizleyin.
•• Yangına neden olabilir.
Tek bir prizde birden çok ürün kullanmayın.
•• Aşırı ısınmış prizler yangına neden olabilir.
!
Elektrik fişine ıslak ellerle dokunmayın. Aksi takdirde, elektrik çarpabilir.
Elektrik fişini yerine tam oturtarak gevşek kalmamasını sağlayın.
•• Sağlam olmayan bir bağlantı yangına neden olabilir.
!
9
Kurulum
Dikkat
Ürün kullanılırken elektrik kablosunu çıkarmayın.
•• Elektrik çarpması üründe hasara neden olabilir.
Uyarı
Ürünün üzerine mum, böcek kovucu veya sigara koymayın. Ürünü ısı
kaynaklarının yakınına kurmayın.
•• Yangına neden olabilir.
Ürünle birlikte yalnızca Samsung tarafından sağlanan elektrik kablosunu
kullanın. Elektrik kablosunu başka ürünlerle kullanmayın.
•• Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Duvar montajı askısını bir teknisyenin takmasını sağlayın.
!
•• Kalifiye olmayan kişilerin montaj yapması yaralanmaya neden olabilir.
•• Yalnızca onaylı dolapları kullanın.
Elektrik kablosunun takıldığı prizin önünün açık olmasına dikkat edin.
•• Bir sorun çıktığında ürüne gelen elektriği kesmek için elektrik
kablosunun çıkarılması gerekir.
!
!
Ürünü kitaplık veya gömme dolap gibi havalandırmanın az olduğu alanlara
yerleştirmeyin.
•• Uzaktan kumandanın güç düğmesine basıldığında ürünün elektriğinin
tümüyle kesilmediğini aklınızda bulundurun.
•• Dahili sıcaklıktaki bir artış yangına neden olabilir.
Elektrik kablosunu prizden çıkarırken fişi tutun.
•• Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Havalandırma sağlamak için ürünü duvardan en az 10 cm uzağa yerleştirin.
•• Dahili sıcaklıktaki bir artış yangına neden olabilir.
!
!
Plastik ambalajları çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
•• Çocuklar boğulabilir.
!
10
Ürünü dengesiz veya titreşimli yüzeylere yerleştirmeyin (oynayan bir raf,
eğimli bir yüzey, vb.)
Dikkat
•• Ürün düşüp hasar görebilir ve/veya yaralanmaya yol açabilir.
Taşırken ürünü düşürmeyin.
•• Ürünü aşırı titreşimli bir yerde kullanmak ürüne zarar verebilir veya
yangına neden olabilir.
Ürünü araçlara ya da toz, nem (su damlaları, vb.), yağ veya duman bulunan
yerlere kurmayın.
•• Ürünün bozulmasına veya yaralanmaya neden olabilir.
!
Ürünü ön tarafı yere gelecek şekilde koymayın.
•• Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
•• Ekran hasara uğrayabilir.
!
Ürünü doğrudan güneş ışığına, sıcaklığa, veya soba gibi sıcak nesnelere
maruz bırakmayın.
Ürünü dolaba veya rafa yerleştirirken, ürünün ön tarafının alt kenarının dışarı
taşmadığından emin olun.
•• Ürünün yaşam süresi kısalabilir veya yangına neden olabilir.
•• Ürün düşüp hasar görebilir ve/veya yaralanmaya yol açabilir.
•• Ürünü yalnızca uygun boyuttaki dolaplara veya raflara yerleştirin.
Ürünü küçük çocukların erişebileceği yerlere yerleştirmeyin.
•• Ürün düşebilir ve çocuklara zarar verebilir.
Ürünü yere yavaşça koyun.
•• Ön kısım ağır olduğundan, ürünü düz ve dengeli bir yüzeye yerleştirin.
Soya yağı gibi yenilebilir yağlar üründe hasar veya bozulmaya neden olabilir.
Ürünü mutfağa veya mutfak tezgahının yanına kurmayın.
•• Ürünün bozulmasına veya yaralanmaya neden olabilir.
!
SAMSUNG
!
Ürünün alışılmadık bir yere (çok fazla ince toz, kimyasal maddeler, aşırı
sıcaklık veya yüksek nem bulunan yerlere ya da ürünün çok uzun zaman
sürekli olarak çalışacağı yerlere) kurulması ürün performansını önemli ölçüde
etkileyebilir.
•• Ürünü böyle bir alana yerleştirmek istiyorsanız, Samsung Müşteri
Hizmetleri Merkezi'ne danışmayı unutmayın.
11
Çalışma
Ürünün üzerinde çocukların hoşlandığı ağır nesneler veya eşyalar (oyuncak,
şeker, vb.) bırakmayın.
•• Çocuklar oyuncaklara veya şekerlere ulaşmaya çalışırken ürün veya ağır
nesneler düşebilir ve ciddi yaralanmalara neden olabilir.
Uyarı
Ürünün içinde yüksek voltaj vardır. Ürünü hiçbir zaman kendiniz sökmeyin,
onarmayın veya değiştirmeyin.
Şimşekli veya yıldırımlı havalarda, ürünü kapatın ve güç kablosunu çıkarın.
•• Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
•• Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
•• Onarımlar için Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun.
!
Ürünü hareket ettirmeden önce güç düğmesini kullanarak kapatın, güç
kablosunu ve bağlı olan diğer kabloları çıkarın.
Ürünün üzerine bir şey düşürmeyin veya ürüne vurmayın.
•• Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
•• Kablonun hasar görmesi yangına veya elektrik çarpmasına neden
olabilir.
!
!
Üründen anormal sesler, yanık kokusu veya duman çıkarsa, elektrik
kablosunu hemen çıkarın ve Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne
başvurun.
Ürünü güç kablosundan veya herhangi bir kablodan çekerek hareket
ettirmeyin.
•• Hasarlı bir kablo üründe arızaya, elektrik çarpmasına veya yangına
neden olabilir.
•• Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
!
Çocukların ürüne asılmasına veya ürünün üzerine tırmanmasına izin
vermeyin.
Gaz sızıntısı bulunursa, ürüne veya elektrik fişine dokunmayın. Ayrıca, alanı
hemen havalandırın.
•• Çocuklar yaralanabilir ve ciddi düzeyde zarar görebilir.
•• Kıvılcımlar patlamaya veya yangına neden olabilir.
!
Ürün düşerse veya dış kasası hasar görürse, güç düğmesini kapatın ve
elektrik kablosunu çıkarın. Sonra Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne
başvurun.
•• Kullanıma devam edilmesi yangına veya elektrik çarpmasına neden
olabilir.
GAS
Ürünü, elektrik kablosundan veya herhangi bir kablodan çekerek kaldırmayın
veya taşımayın.
•• Hasarlı bir kablo üründe arızaya, elektrik çarpmasına veya yangına
neden olabilir.
12
Ürünün yakınında parlayıcı sprey veya yanıcı madde kullanmayın veya
bulundurmayın.
Dikkat
•• Patlama veya yangın meydana gelebilir.
Uzun bir süre ekranda sabit bir görüntünün kalması görüntü izi yanmasına
veya kusurlu piksellere yol açabilir.
!
Havalandırma deliklerinin masa örtüsü veya perde tarafından
engellenmediğinden emin olun.
•• Ürünü uzunca bir süre kullanmayacağınız durumlarda güç tasarrufu
modunu veya hareketli resim içeren bir ekran koruyucuyu etkinleştirin.
!
•• Dahili sıcaklıktaki bir artış yangına neden olabilir.
100
Ürünün içine (havalandırma deliği, giriş/çıkış bağlantı noktaları, vb. yoluyla)
metal nesneler (yemek çubuğu, bozuk para, saç tokası, vb.) veya kolayca
yanan nesneler (kağıt, kibrit, vb.) sokmayın.
-_-
•• Toz birikimi ısıyla bir araya geldiğinde yangına, elektrik çarpmasına veya
elektrik kaçağına neden olabilir.
!
Ürünü önerilen çözünürlükte ve frekansta kullanın.
•• Ürünün içine su veya başka yabancı madde girdiğinde ürünün gücünü
kapattığınızdan ve elektrik kablosunu çıkardığınızdan emin olun. Sonra
Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun.
•• Üründe hasar, elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Ürünü uzun bir süre (tatil, vb.) kullanmayı planlamadığınız durumlarda
elektrik kablosunu prizden çıkarın.
•• Görüşünüz bozulabilir.
!
Ürünü baş aşağı tutmayın veya standından tutarak taşımayın.
Ürünün üstüne sıvı içeren eşyalar (vazo, saksı, şişe, vb.) veya metal nesneler
koymayın.
•• Ürün düşebilir ve hasar görebilir veya yaralanmaya neden olabilir.
•• Ürünün içine su veya başka yabancı madde girdiğinde ürünün gücünü
kapattığınızdan ve elektrik kablosunu çıkardığınızdan emin olun. Sonra
Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun.
•• Üründe hasar, elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Uzun süre ekrana fazla yakından bakılması görüşünüzü bozabilir.
!
Ürünün çevresinde nemlendirici veya ısıtıcı kullanmayın.
•• Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
13
Ürünü kullanırken her 1 saatte 5 dakika kadar gözlerinizi dinlendirin.
Çocukların uzaktan kumandadan çıkarılan pilleri ağzına almamasına dikkat
edin. Pilleri, bebek veya çocukların erişemeyeceği bir yere koyun.
•• Göz yorgunluğu geçer.
•• Çocuklar pilleri ağzına alırsa, derhal doktorunuza başvurun.
!
Ürün uzun süre açık kaldığında ısınabileceğinden ekrana dokunmayın.
Pili değiştirirken, pil kutuplarını (+, -) doğru yerleştirdiğinizden emin olun.
•• Aksi halde, pil zarar görebilir veya iç sıvısının akması nedeniyle yangına,
bedensel yaralanmaya ya da zarara yol açabilir.
Küçük aksesuarları çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
Sadece belirli standartlaştırılmış pilleri kullanın ve yeni bir pil ile kullanılmış
bir pili aynı anda kullanmayın.
•• Aksi takdirde piller zarar görebilir veya içteki sıvının sızıntısı nedeniyle
yangına, yaralanmaya veya hasara neden olabilir.
!
!
Ürünün açısını veya standın yüksekliğini ayarlarken dikkatli olun.
Piller (ve şarj edilebilir piller), sıradan bir atık değildir ve geri dönüşüme
gönderilmelidir. Kullanılmış ya da şarj edilebilir pillerin geri dönüşüm
amacıyla gönderilmesinden müşteri sorumludur.
•• Eliniz veya parmağınız sıkışabilir ve yaralanabilir.
!
•• Ürüne çok yüksek bir eğim verilmesi ürünün düşmesine ve
yaralanmaya neden olabilir.
Ürünün üzerine ağır nesneler koymayın.
!
•• Müşteri, kullanılmış ya da şarj edilebilir pilleri bulunduğu yere yakın bir
geri dönüşüm merkezine ya da benzer türde pil ya da şarj edilebilir pil
satan bir mağazaya götürebilir.
•• Ürünün bozulmasına veya yaralanmaya neden olabilir.
Kulaklık veya kulak içi kulaklıklar kullanırken, ses seviyesini çok yükseğe
ayarlamayın.
•• Çok yüksek ses seviyesinde dinleme, işitme sorunlarına yol açabilir.
14
Bölüm 02
Hazırlıklar
İçeriği Kontrol Etme
2
Paket kutusunu açmak için deliklerden tutun.
3
Paket içeriğinde eksik bileşen olmadığını kontrol edin.
Paketi Çıkartma
――Aşağıdaki resimler yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek durumlar, resimlerde gösterilenden farklı olabilir.
1
Kutunun altındaki siyah kilitleme cihazını çıkartın.
1
2
3
Koruyucu köpük ve kontrplakları çıkarın.
――Gerçek parçaların görünümü gösterilen görüntüden farklı olabilir.
4
Kutuyu kuru bir yerde saklayın, böylece gelecekte ürünü taşırken kullanılabilir.
15
Parçaları Kontrol Etme
Bileşenler
-- Herhangi bir parça eksikse, ürünü satın
aldığınız satıcıyla temas kurun.
――Parçalar farklı bölgelerde farklılık gösterebilir.
-- Ayrı satılan parçaların ve eşyaların
görünümü gösterilen görüntüden farklı
olabilir.
-
-
+
+
Hızlı Kurulum Kılavuzu
Uzaktan Kumanda (S.22)
(AA59-00714A)
Garanti Kartı
(Bazı bölgelerde olmayabilir)
Güç kablosu
Kullanım kılavuzu
D-SUB kablosu (S.44)
Piller (S.23)
(Bazı bölgelerde olmayabilir)
RS232C(IN) Adaptör
BRAKET-PIM (2 Adet)
16
Ayrı olarak satılan öğeler
-- Aşağıdaki öğeler en yakın satıcınızdan
satın alınabilir.
Duvara takma Seti
RS232C-Stereo kablosu (S.58)
DVI kablosu (S.44)
HDMI-DVI kablosu (S.45)
DP kablosu (S.46)
HDMI kablosu (S.45)
Video kablosu (S.49)
Stereo kablosu (S.25)
Komponent kablosu (S.49)
RCA stereo kablosu (S.51)
RCA kablosu (S.49)
AV/Komponent adaptörü (S.49)
SES adaptörü (S.49)
Dış sensör kiti (S.25)
LAN kablosu
17
-- RS232C adaptörü, D-SUB (9-pimli) türü
RS232C kablo kullanılarak başka bir
monitöre bağlanmak için kullanılabilir.
-- Her bir adaptörü ürün üzerindeki doğru
RS232C IN veya OUT bağlantı noktasına
bağladığınızdan emin olun.
RS232C(OUT) Adaptör
PIM
18
Parçalar
――Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir.
Denetim Masası
Panel düğmesi
Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.
Düğmeler
Açıklama
Ürünü açar.
Ürün açıkken
düğmesine bastığınızda kontrol menüsü görüntülenir.
――OSD menüsünden çıkmak için panel düğmesini en az bir saniye basılı tutun.
Hoparlör
ON
POWER
Bir üst veya alt menüye gider.
Bir seçeneğin değerini ayarlamak için de kullanabilirsiniz.
Soldaki veya sağdaki menüye gider.
――Kontrol menüsü görüntülenmiyorken panel düğmesini sola veya sağa hareket
ettirerek ses seviyesini de ayarlayabilirsiniz.
Panel düğmesi
Uzaktan kumandadan sinyalleri alır.
――Bı ürünün uzaktan kumandasıyla aynı yerde başka görüntüleme cihazları
kullanmak, diğer görüntüleme cihazlarının yanlışlıkla kontrol edilmesine neden
olabilir.
Uzaktan kumanda sensörü
Uzaktan kumanda sensörü
――Belirtilen ekranın yanındaki ortam ışığı yoğunluğunu algıla ve ekran parlaklığını
otomatik olarak ayarla.
――Parlaklığıı Ön Logo Uzunluğu öğesinden ayarlayın.
――Sipariş edilen ürünün ön tarafında altta yer alır.
Ekran yönü değiştirildiğinde yerinden çıkarılabilir ve ürünün sağ tarafında
alınabilir.
19
――Ürün açıkken panel düğmesindeki
menüsü görüntülenir.
düğmesine (S.19) bastığınızda kontrol
Düğmeler
Açıklama
Bağlanan giriş kaynağını seçer.
Kontrol menüsü
Kaynak
Kontrol menüsünde Kaynak
öğesini seçmek için panel düğmesini sağa hareket
ettirin.
Giriş kaynakları listesi görüntülendiğinde istediğiniz giriş kaynağını seçmek için panel
düğmesini yukarı ve aşağı hareket ettirin. Ardından panel düğmesine basın.
OSD menüsünü görüntüler.
CONTENT
MENÜ
Kontrol menüsünde Menü
öğesini seçmek için panel düğmesini sola hareket
ettirin. OSD kontrol ekranı görünür. İstediğiniz menüyü seçmek için panel düğmesini
sağa hareket ettirin.
Alt menü öğelerini seçmek için panel düğmesini yukarı, aşağı, sola veya sağa hareket
ettirin.
Ayarları değiştirmek için istediğiniz menüyü seçin ve panel düğmesine basın.
Ev İçerikleri moduna girin.
CONTENT
Ev İçerikleri
Kontrol menüsünde Ev İçerikleri
hareket ettirin.
CONTENT
öğesini seçmek için panel düğmesini yukarı
Ürünü kapatır.
Geri
Güç Kapalı
öğesini seçmek için panel düğmesini aşağı
Kontrol menüsünde Güç Kapalı
hareket ettirin. Ardından panel düğmesine basın.
Geri
Kontrol menüsünden çıkar.
20
Arka Taraf
Bağlantı Noktası
――Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir.
IR / AMBIENT SENSOR IN
Harici sensör kartına güç sağlar veya ışık sensör sinyalini alır.
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
HDMI kablosuyla bir kaynak aygıta bağlanır.
DVI IN
Bir DVI kablosu ya da HDMI-DVI kablosu kullanan bir kaynak cihaza bağlanır.
DP IN
DP kablosuyla bir PC'ye bağlar.
DP OUT
DP kablosuyla başka bir ürüne bağlanır.
USB
USB bellek cihazını takın.
AUDIO OUT
Bir kaynak cihazın ses kısmına bağlanır.
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT /
AUDIO IN
PC'den sesi bir ses kablosu ile alır.
RS232C IN
RS232C stereo adaptörüyle MDC'ye bağlanır.
Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.
IR /
AMBIENT
SENSOR IN
HDMI IN 1
HDMI IN 2
Açıklama
HDMI IN 3
DVI IN
RS232C OUT
DP IN
DP OUT
USB
USB
RGB IN
D-SUB kablosuyla bir kaynak cihaza bağlanır.
AV IN / COMPONENT IN
AV/Komponent adaptörüyle bir kaynak cihaza bağlanır.
IR OUT
Uzaktan kumanda sinyalini harici sensör kartından alır ve LOOP OUT aracılığıyla
sinyal çıkışı verir.
RJ45
LAN kablosuyla MDC'ye bağlanır.
AUDIO OUT
RGB / DVI /
HDMI / AV /
COMPONENT
/ AUDIO IN
RS232C
IN
OUT
RGB IN
IR
COMPONENT IN OUT
RJ45
21
Uzaktan Kumanda
――Bı ürünün uzaktan kumandasıyla aynı yerde başka görüntüleme cihazları kullanmak, diğer görüntüleme cihazlarının yanlışlıkla kontrol edilmesine neden olabilir.
――Aşağıdaki resimde açıklaması bulunmayan düğmeler bu üründe desteklenmemektedir.
OFF
Ürünü açar.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
MUTE
1
4
7
Ses düzeyini ayarlayın.
Giriş kaynağını değiştirin.
MagicInfo Lite, MagicInfo Premium S,
MagicInfo Videowall S Başlatma Düğmesi
Oynatıcı Modu ayarlarına bağlı olarak düğmeler
farklılık gösterebilir.
2
5
8
0
3
6
MagicInfo
Lite/S
SOURCE
Numara düğmeleri
OSD menüsünde parolayı girin.
-- Uzaktan kumanda düğme işlevleri farklı
ürünler için farklılık gösterebilir.
9
CONTENT
(HOME)
VOL
Ürünü kapatır.
Sesi kapatın.
Sesi açma: Tekrar MUTE düğmesine basın veya
ses düzeyi kontrol (+ VOL -) düğmesine basın.
Ev İçerikleri Başlatma Düğmesi
CH
MENU
BLANK
Videoyu geçici olarak kapatın ve sesi susturun.
BLANK işlevini devre dışı bırakma
- BLANK düğmesine bir kez daha basın.
- SOURCE düğmesine basın.
- Ürünü kapatın ve tekrar açın.
Ekran görüntüsü menüsünü görüntüleyin veya
gizleyin ya da bir önceki menüye dönün.
22
Sık kullanılan işlevleri hızlıca seçin.
TOOLS
INFO
Geçerli giriş kaynağıyla ilgili bilgileri görüntüleyin.
Üst, alt, sol veya sağ menüye gidin veya
seçeneğin ayarını yapın.
Bir menü seçimini onaylayın.
Bir önceki menüye dönün.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
MagicInfo
3D
LOCK
Geçerli menüden çıkın.
Bağlı bir giriş kaynağını; PC, DVI, HDMI veya
DisplayPort'den manuel olarak seçin.
Güvenli kilit işlevini ayarlar.
Videolar, Fotolar, Müzik ve Anynet+
modlarında bu düğmeleri kullanın.
-- Uzaktan kumanda düğme işlevleri farklı
ürünler için farklılık gösterebilir.
Pilleri uzaktan kumandaya yerleştirmek için
23
Uzaktan Kumanda ile OSD'yi Ayarlama
Açıklama
1
OSD menüsünü açın.
2
Görüntülenen OSD menü ekranında Görüntü, Ses, Ağ,
Sistem veya Destek arasından seçim yapın.
3
7m ~ 10m
Düğmeler
Uzaktan Kumanda Alış Aralığı
30˚
30˚
İstenildiği şekilde ayarları değiştirin.
Uzaktan kumandayı üründeki sensörden 7m ila 10m dahilinde, sol ve sağdan 30 'lik bir açıyla kullanın.
――Kullanılmış pilleri çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın ve geri dönüştürün.
4
Ayarı sonlandırın.
5
Ekran görüntüsü (OSD) menüsünü kapatın.
――Yeni ve kullanılmış bir pili bir arada kullanmayın. Her iki pili aynı anda değiştirin.
――Uzaktan kumanda uzun bir süre kullanılmadığında pilleri çıkartın.
24
Bir IR Stereo Kablo Kullanarak Bağlantı
(ayrı satılır)
1
2
Harici Sensör Kit'i bağlamadan önce aygıtı kapatın. Bağladıktan sonra, cihazı tekrar
açın.
Uzaktan kumandanızı kullanarak birden çok ekran
ürününü kontrol etme
IR/
AMBIENT
SENSOR IN
IR OUT
•• Ürünün üzerindeki IR OUT bağlantı noktasını, özel stereo kablo ile diğer
ekrandaki IR / AMBIENT SENSOR IN bağlantı noktasına bağlayın.
••
1 ürüne doğrultulmuş uzaktan kumandadan gönderilen bir komut 1
2 ekran ürünlerinin her ikisi tarafından da algılanır.
ve
――Görünüm ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Harici sensör kiti (ayrıca satılır) kullanarak birden çok
ekran ürününü kontrol etme
••
1
1 ürüne (harici sensör kiti bu ürüne bağlıdır) doğrultulmuş uzaktan
kumandadan gönderilen bir komut 1 ve 2 ekran ürünlerinin her ikisi
tarafından da algılanır.
IR/
AMBIENT
SENSOR IN
――Görünüm ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
IR OUT
2
SOURCE
IR/
AMBIENT
SENSOR IN
POWER
25
Ürünü Kurmadan Önce (Kurulum
Kılavuzu)
Yaralanmayı engellemek için bu cihaz yere/duvara kurulum talimatlarına uygun olarak takılmalıdır.
•• Duvar montajını yetkili bir kurulum şirketinin yaptığından emin olun.
•• Aksi halde, düşebilir ve yaralanmaya neden olabilir.
•• Belirtilen duvar montajının kurulduğundan emin olun.
Eğme Açısı ve Döndürme
15 ˚
――Diğer ayrıntılar için Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişim kurun.
•• Ürün, dik bir duvar yüzeyinden maksimum 15 'lik bir açıyla eğilebilir.
•• Ürünü dikey olarak kullanmak için (dikey), LED aşağıyı gösterecek şekilde saat yönünde çevirin.
Havalandırma
Dikey Bir Duvara Kurulum
A Minimum 40 mm
B Ortam sıcaklığı: 35 C'nin altında
A
•• Ürünü dik bir duvara kurarken, havalandırma için ürün ve duvar yüzeyi arasında en az 40 mm'lik bir alan olmasını sağlayın
ve ortam A sıcaklığını 35 C'nin altında tutun.
B
Şekil 1.1 Yan görünüm
26
Şekil 1,3 Yan görünüm
Girintili Bir Duvara Kurulum
――Diğer ayrıntılar için Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişim kurun.
B
D
D
Düz görünüm
A Minimum 40 mm
B Minimum 70 mm
A
C Minimum 50 mm
D Minimum 50 mm
E Ortam sıcaklığı: 35 C'nin altında
――Ürünü girintili bir duvara kurarken, havalandırma için ürün ve duvar arasında en az yukarıda belirtilen kadar bir alan olmasını
sağlayın ve ortam sıcaklığını 35 C'nin altında tutun.
C
E
Şekil 1,2 Yan görünüm
Boyutlar
Birim: mm
Model adı
5
1
ME95C
1
2127,2
1 2
2102,6
23
34
1185,4
1210,0
45
45,8
――Tüm çizimler ölçekli değildir. Bazı boyutlar önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.
Ürününüzün yüklemesini yapmadan önce boyutlara bakın. Yazım ve baskı hataları için sorumluluk kabul edilmez.
2
4
3
27
Duvar Montajının Kurulumu
Duvara Montaj Kitinin Kurulumu
Duvara montaj kiti (ayrı olarak satılır) ürünü duvara monte etmenizi sağlar.
Duvar montajının kurulumuyla ilgili ayrıntılı bilgi için duvar montajıyla birlikte verilen yönergelere bakın.
Duvar montajı braketini takarken yardım için bir teknisyene başvurmanızı öneririz.
Duvar montajını kendiniz kurmayı seçtiğiniz durumda Samsung Electronics ürüne gelecek herhangi bir hasar veya sizin
yaralanmanızdan sorumlu değildir.
28
Duvara Montaj Kiti Özellikleri
――Duvar montajınızı sert bir duvara, yere dik olacak şekilde kurun. Duvar montajını
sıva gibi yüzeylere takmadan önce lütfen daha fazla bilgi için en yakındaki
satıcıya danışın.
Ürünü eğik bir duvara takarsanız düşebilir ve ciddi yaralanmalara neden olabilir.
•• Samsung duvara montaj kitleri detaylı kurulum kılavuzunu içerir ve kurulum için gerekli tüm parçalar birlikte verilir.
•• Standart uzunluktan daha uzun olan ve VESA standartlarına uymayan vidalar kullanmayın. Çok uzun olan vidalar ürünün
içine zarar verebilir.
•• VESA standartlarına uymayan vidaları olan duvar montajları için vidaların uzunluğu duvar montajı özelliklerine bağlı olarak
değişiklik gösterebilir.
•• Vidaları çok sıkı sabitlemeyin. Bu ürüne hasar verebilir veya kişisel yaralanmalara neden olacak şekilde ürünün düşmesine
neden olabilir. Samsung bu tür kazalar için sorumlu tutulamaz.
•• Samsung, türü belirtilmemiş duvar montajı kullanıldığında ya da tüketicinin ürün kurulum yönergelerini takip etmediği
durumlarda ortaya çıkan ürün hasarı veya kişisel yaralanmalardan sorumlu tutulamaz.
•• Ürünü 15 dereceden fazla eğimli olarak monte etmeyin.
•• Ürünü duvara her zaman iki kişi monte etsin.
•• Duvara montaj kitleri için standart boyutlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Birim: mm
Model adı
ME95C
Milimetre olarak vida delik Standart Vida
özellikleri (A * B)
900 X 600
M8
Miktar
L40
――Ürününüz açıkken Duvara Montaj Kitini kurmayın. Elektrik çarpmasına bağlı olarak kişisel yaralanmalara neden olabilir.
29
Uzaktan Kumanda (RS232C)
•• Pim ataması
1 2 3 4 5
Kablo Bağlantısı
RS232C kablosu
Arayüz
RS232C (9 pim)
Pim
TxD (No.2), RxD (No.3), GND (No.5)
Bit hızı
9600 b/s
Veri bitleri
8 bit
Eşlik
Yok
Durdurma biti
1 bit
Akış kontrolü
Yok
Maksimum uzunluk
15 m (yalnızca korumalı tür)
6 7 8 9
Pim
Sinyal
1
Veri taşıyıcısını algılama
2
Alınan veri
3
İletilen veri
4
Veri terminalini hazırlama
5
Sinyal topraklama
6
Veri kümesini hazırlama
7
Talep gönderme
8
Göndermeye uygun
9
Zil göstergesi
30
LAN Kablosu
•• RS232C kablosu
Konektör : 9 Pimli D-Sub ila Stereo Kablosu
9
•• Pim ataması
3
2
1
5
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
6
-P1-
1
-P1Dişi
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
2
-------->
3
Tx
STEREO
Tx
3
<--------
2
Rx
FİŞ
Gnd
5
----------
5
Gnd
(3.5ø)
Pim No
Standart Renk
Sinyal
1
Beyaz ve turuncu
TX+
2
Turuncu
TX-
3
Beyaz ve yeşil
RX+
4
Mavi
NC
5
Beyaz ve mavi
NC
6
Yeşil
RX-
7
Beyaz ve kahverengi
NC
8
Kahverengi
NC
31
Çapraz LAN kablosu (PC - PC)
•• Konektör : RJ45
Direkt LAN kablosu (PC - HUB)
HUB
P1
P2
Sinyal
P1
P2
Sinyal
TX+
1
<-------->
3
RX+
RJ45
P2
RJ45
P1
P1
P2
RJ45 MDC
P2
Sinyal
TX-
2
<-------->
6
RX-
<-------->
1
TX+
RX+
3
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX-
6
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
Sinyal
P1
TX+
1
TX-
32
Bağlantı
•• Bağlantı 2
•• Bağlantı 1
RJ45
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
RJ45
OUT
•• Bağlantı 3
RJ45
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
33
Hayır.
Denetim Kodları
Kontrol durumunu görüntüleme (Al kontrol komutu)
Başlık
Komut
0xAA
Komut türü
ID
Veri uzunluğu
Denetim
toplamı
Komut
0xAA
Komut türü
ID
Veri uzunluğu
Veri
1
Değer
Komut türü
Değer aralığı
10
Video Duvarı Açık
0x84
0~1
11
Video Duvarı Kullanıcı Kontrolü
0x89
-
Örn. Güç Açık & ID=0
Denetim
toplamı
Komut
Hayır.
Komut
•• Tüm iletişimler onaltılık olarak gerçekleşir. Denetim toplamı başlık hariç tüm değerler eklenerek
hesaplanır. Bir denetim toplamı aşağıda gösterildiği gibi 2 basamaktan daha çok eklenirse
(11+FF+01+01=112), ilk basamak kaldırılır.
0
Kontrol (Ayarla kontrol komutu)
Başlık
Komut türü
Komut
Değer aralığı
1
Güç kontrolü
0x11
0~1
2
Ses seviyesi kontrolü
0x12
0~100
3
Giriş kaynağı kontrolü
0x14
-
4
Ekran modu kontrolü
0x18
-
5
Ekran boyutu kontrolü
0x19
0~255
6
PIP açma/kapatma kontrolü
0x3C
0~1
7
Otomatik ayarlama kontrolü (Yalnız
PC ve BNC)
0x3D
0
8
Video duvarı modu kontrolü
0x5C
0~1
9
Güvenlik Kilidi
0x5D
0~1
Başlık
Komut
0xAA
0x11
Başlık
Komut
0xAA
0x11
ID
ID
Veri uzunluğu
Veri 1
1
"Power"
Veri uzunluğu
Veri 1
1
1
Denetim
toplamı
12
•• ID'lerden bağımsız olarak eş zamanlı şekilde bir seri kablosu ile bağlı tüm cihazları kontrol etmek
için, ID'yi "0xFE" olarak ayarlayın ve komutları iletin. Komutlar her bir cihaz tarafından yürütülür, fakat
ACK yanıt vermez.
34
Güç kontrolü
Ses seviyesi kontrolü
•• İşlev
Bir ürün bir PC kullanılarak açılabilir ve kapatılabilir.
•• İşlev
Bir ürünün ses düzeyi bir PC kullanılarak ayarlanabilir.
•• Güç durumunu görüntüleme (Güç AÇIK / KAPALI Durumunu Al)
•• Ses seviyesi durumunu görüntüleme (Ses Seviyesi Durumunu Al)
Başlık
Komut
0xAA
0x11
ID
Veri uzunluğu
Denetim
toplamı
0
•• Gücü AÇIK/KAPALI olarak ayarlama (Güç AÇIK / KAPALI olarak Ayarla)
Başlık
Komut
0xAA
0x11
ID
Veri uzunluğu
Veri
1
"Power"
Başlık
Komut
0xAA
0x12
ID
Veri uzunluğu
Denetim
toplamı
0
•• Ses seviyesini ayarlama (Ses Seviyesini Ayarla)
Denetim
toplamı
"Power": Bir üründe ayarlanacak güç kodu.
Başlık
Komut
0xAA
0x12
ID
Veri uzunluğu
Veri
Denetim
toplamı
1
"Volume"
"Volume": Üründe ses düzeyi değer kodu ayarlanmalıdır. (0-100)
•• Ack
1: Güç AÇIK
0: Güç KAPALI
•• Ack
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
ID
Veri uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'A'
0x11
"Power"
Denetim
toplamı
•• Nak
Komut
0xAA
0xFF
ID
Veri uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'N'
0x11
"ERR"
Komut
0xAA
0xFF
ID
Veri uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'A'
0x12
"Volume"
Denetim
toplamı
"Volume": Üründe ses düzeyi değer kodu ayarlanmalıdır. (0-100)
•• Nak
"Power": Bir üründe ayarlanacak güç kodu.
Başlık
Başlık
Denetim
toplamı
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
ID
Veri uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'N'
0x12
"ERR"
Denetim
toplamı
"ERR" : Hangi hatanın oluştuğunu gösteren kod.
"ERR" : Hangi hatanın oluştuğunu gösteren kod.
35
Giriş kaynağı kontrolü
0x31
HDMI3
•• İşlev
Bir ürünün giriş kaynağı bir PC kullanılarak değiştirilebilir.
0x32
HDMI3_PC
•• Giriş kaynağı durumunu görüntüleme (Giriş Kaynağı Durumunu Al)
0x25
DisplayPort
Başlık
Komut
0xAA
0x14
ID
Veri uzunluğu
Denetim
toplamı
――DVI_video, HDMI1_PC, HDMI2_PC ve HDMI3_PC Ayarla komutuyla kullanılamaz. Bunlar, yalnızca "Al"
komutlarına yanıt verir.
――Bu model HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2, HDMI2_PC, HDMI3 ve HDMI3_PC bağlantı noktalarını
0
desteklemez.
•• Giriş kaynağını ayarlama (Giriş Kaynağını Ayarla)
Başlık
Komut
0xAA
0x14
ID
Veri uzunluğu
Veri
1
"Input Source"
Denetim
toplamı
――RF (TV), DTV yalnızca TV içeren modellerle kullanılabilir.
•• Ack
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
ID
Veri
uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'A'
0x14
"Input
Source"
Denetim
toplamı
"Input Source": Üründe giriş kaynağı kodu ayarlanmalıdır.
0x14
PC
0x18
DVI
0x0C
Giriş kaynağı
0x08
Komponent
0x1F
DVI_video
0x30
RF(TV)
0x40
DTV
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
0x24
HDMI2_PC
"Input Source": Üründe giriş kaynağı kodu ayarlanmalıdır.
•• Nak
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
ID
Veri uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'N'
0x14
"ERR"
Denetim
toplamı
"ERR" : Hangi hatanın oluştuğunu gösteren kod.
36
Ekran modu kontrolü
•• Nak
•• İşlev
Bir ürünün ekran modu bir PC kullanılarak değiştirilebilir.
Video Wall işlevi etkin olduğunda ekran modu kontrol edilemez.
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
ID
Veri
uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'N'
0x18
"ERR"
Denetim
toplamı
――Bu kontrol yalnız TV içeren modellerde kullanılabilir.
"ERR" : Hangi hatanın oluştuğunu gösteren kod
•• Ekran durumunu görüntüleme (Ekran Modu Durumunu Al)
Başlık
Komut
0xAA
0x18
ID
Veri uzunluğu
Denetim
toplamı
Ekran boyutu kontrolü
0
•• İşlev
Ürünün ekran boyutu, bilgisayar kullanılarak değiştirilebilir.
•• Resim boyutunu ayarlama (Resim Boyutunu Ayarla)
Başlık
Komut
0xAA
0x18
ID
•• Ekran boyutunu görüntüleme (Ekran Boyutu Durumunu Al)
Veri
uzunluğu
Veri
Denetim
toplamı
1
"Screen
Mode"
16 : 9
0x04
Yakınlaştır
0x31
Geniş Yakınlaştır
0x0B
4:3
Komut
0xAA
0xFF
0xAA
0x19
ID
Veri uzunluğu
Denetim
toplamı
0
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
ID
Veri
uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'A'
0x19
"Screen
Size"
Denetim
toplamı
"Screen Size": ürün ekran boyutu (aralık: 0 – 255, birim: inç)
•• Nak
•• Ack
Başlık
Komut
•• Ack
"Screen Mode": Ürün durumunu ayarlayan bir kod
0x01
Başlık
ID
Veri
uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'A'
0x18
"Screen
Mode"
Denetim
toplamı
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
ID
Veri uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'N'
0x19
"ERR"
Denetim
toplamı
"ERR" : Hangi hatanın oluştuğunu gösteren kod
"Screen Mode": Ürün durumunu ayarlayan bir kod
37
PIP Açma/Kapatma kontrolü
Otomatik ayarlama kontrolü (Yalnız PC ve BNC)
•• İşlev
Bir ürünün PIP modu, bilgisayar kullanılarak açılıp kapatılabilir.
•• İşlev
Bir PC kullanarak PC sistemi ekranını otomatik olarak ayarlayın.
――Yalnızca PIP işlevine sahip modellerde kullanılabilir.
•• Otomatik ayarlama durumunu görüntüleme (Otomatik Ayarlama Durumunu Al)
Yok
――Video Wall özelliği Açık olarak ayarlanırsa, bu mod kontrol edilemez.
•• Otomatik ayarı ayarlama (Otomatik Ayarı Ayarla)
•• PIP açık/kapalı durumunu görüntüleme (PIP AÇMA / KAPATMA Durumunu Al)
Başlık
Komut
0xAA
0x3C
ID
Veri uzunluğu
Denetim
toplamı
0
Başlık
Komut
0xAA
0x3D
ID
Veri uzunluğu
Veri
1
"Auto
Adjustment"
Denetim
toplamı
•• PIP açık/kapalı olarak ayarlama (PIP AÇIK / KAPALI olarak ayarla)
Başlık
Komut
0xAA
0x3C
ID
Veri uzunluğu
Veri
1
"PIP"
"Auto Adjustment" : 0x00 (her zaman)
Denetim
toplamı
•• Ack
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
ID
"PIP": Ürünün PIP modunu açıp kapatmak için bir kod kullanılır
1: PIP AÇIK
Veri
uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'A'
0x3D
"Auto
Adjustment"
Veri
uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'A'
0x3D
"ERR"
0: PIP KAPALI
•• Ack
Denetim
toplamı
•• Nak
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
ID
Veri
uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'A'
0x3C
"PIP"
Denetim
toplamı
"PIP": Ürünün PIP modunu açıp kapatmak için bir kod kullanılır
Komut
0xAA
0xFF
ID
Komut
0xAA
0xFF
ID
Denetim
toplamı
"ERR" : Hangi hatanın oluştuğunu gösteren kod
•• Nak
Başlık
Başlık
Veri
uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'A'
0x3C
"PIP"
Denetim
toplamı
"ERR" : Hangi hatanın oluştuğunu gösteren kod
38
Video Duvarı Modu Kontrolü
Güvenlik Kilidi
•• İşlev
Video Wall modu, PC kullanan ürünlerde etkinleştirilemez.
•• İşlev
Üründe Güvenlik Kilidi işlevi, bilgisayar kullanılarak açılıp kapatılabilir.
Bu kontrol yalnızca, Video Wall özelliğinin etkin olduğu ürünlerde kullanılabilir.
Bu kontrol, gücün açık olup olmamasına bakılmaksızın kullanılabilir.
•• Video duvarı modunu görüntüleme (Video Duvarı Modunu Al)
Başlık
Komut
0xAA
0x5C
ID
Veri uzunluğu
•• Güvenlik kilidi durumunu görüntüleme (Güvenlik Kilidi Durumunu Al)
Denetim
toplamı
0
•• Video duvarını ayarlama (Video Duvarı Modunu Ayarla)
Başlık
Komut
0xAA
0x5C
ID
Başlık
Komut
0xAA
0x5D
ID
Veri uzunluğu
0
•• Güvenlik kilidini etkinleştirme veya devre dışı bırakma (Güvenlik Kilidini Etkinleştir / Devre Dışı Bırak)
Veri uzunluğu
Veri
Denetim
toplamı
1
"Video Wall Mode"
Başlık
Komut
0xAA
0x5D
ID
Veri uzunluğu
Veri
1
"Safety Lock"
"Video Wall Mode": Üründe Video Wall modunu etkinleştirmek için bir kod kullanılır
"Safety Lock": Üründe güvenlik kilidi kodu ayarlanmalıdır
1: Tam
1: AÇIK
0: Doğal
0: KAPALI
•• Ack
•• Ack
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
ID
Denetim
toplamı
Veri
uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'A'
0x5C
"Video Wall
Mode"
Denetim
toplamı
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
ID
Denetim
toplamı
Veri
uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'A'
0x5D
"Safety Lock"
Denetim
toplamı
"Safety Lock": Üründe güvenlik kilidi kodu ayarlanmalıdır
"Video Wall Mode": Üründe Video Wall modunu etkinleştirmek için bir kod kullanılır
•• Nak
•• Nak
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
ID
Veri
uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'A'
0x5C
"ERR"
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
Denetim
toplamı
ID
Veri
uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'N'
0x5D
"ERR"
Denetim
toplamı
"ERR" : Hangi hatanın oluştuğunu gösteren kod
"ERR" : Hangi hatanın oluştuğunu gösteren kod
39
Video Duvarı Açık
•• Nak
•• İşlev
Bilgisayar, ürünün Video Duvarı işlevini AÇAR/KAPATIR.
•• Video Duvarı Açık/Kapalı Durumunu Alın
Başlık
Komut
0xAA
0x84
ID
Veri uzunluğu
Denetim
toplamı
Komut
0
0xAA
0x84
ID
Komut
0xAA
0xFF
ID
Veri
uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'N'
0x84
ERR
Denetim
toplamı
"ERR" : Hangi hatanın oluştuğunu gösteren kod
Video Duvarı Kullanıcı Kontrolü
•• Video Duvarı Açık/Kapalı Ayarı
Başlık
Başlık
Veri uzunluğu
Veri
1
V.Wall_On
•• İşlev
Bilgisayar, ürünün Video Duvarı işlevini açar/kapatır.
Denetim
toplamı
•• Video Duvarı Durumunu Alın
Başlık
Komut
0xAA
0x89
ID
Veri uzunluğu
Denetim toplamı
•• V.Wall_On : Üründe ayarlanacak Video Duvarı Kodu
1: Video Duvarı AÇIK
0: Video Duvarı KAPALI
•• Video Duvarı Ayarı
•• Ack
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
0
ID
Veri
uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'A'
0x84
V.Wall_
On
Başlık
Komut
0xAA
0x89
Denetim
toplamı
ID
Veri
uzunluğu
Değer1
Değer2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Denetim
toplamı
Wall_Div: Üründe ayarlanan Video Duvarı Bölücü kodu
V.Wall_On : Yukarıdakiyle aynı
40
10x10 Video Duvarı Modeli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Kapalıyken
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0x3C
0x3D
0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4D
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D
0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
41
Wall_SNo : Üründe ayarlanan Ürün Numarası kodu
10x10 Video Duvarı Modeli : ( 1 ~ 100)
Ayarlanan Sayı
Veri
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Ack
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
ID
Veri uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
Değer2
4
'A'
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Veri uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'N'
0x89
ERR
Denetim
toplamı
•• Nak
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
ID
Denetim
toplamı
"ERR" : Hangi hatanın oluştuğunu gösteren kod
42
Bölüm 03
Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
Bağlamadan Önce
Bu ürünü diğer cihazlara bağlamadan önce aşağıdakini kontrol edin.
Bu ürüne bağlanabilen cihazlar arasında PC'ler, video kameralar, hoparlörler, set üstü kutuları ve DVD/Blu-ray Disk Oynatıcıları
yer alır.
Ön bağlantı kontrol noktaları
――Bir kaynak cihaz bağlamadan önce, birlikte verilen kullanım kılavuzunu okuyun.
Kaynak cihazlardaki bağlantı noktalarının sayısı ve konumu cihazdan cihaza
farklılık gösterir.
――Tüm bağlantılar tamamlanıncaya kadar, güç kablosu bağlamayın.
Bağlantı sırasında güç kablosunun bağlanması ürüne zarar verebilir.
――Ses bağlantı noktalarını doğru bir şekilde bağlayın: sol = beyaz ve sağ = kırmızı.
――Bağlamak istediğiniz ürünün arkasındaki bağlantı noktalarının türünü kontrol
edin.
43
PC’ye bağlama
•• Tüm diğer kabloları bağlamadan güç kablosunu bağlamayın.
Güç kablosunu bağlamadan önce bir kaynak aygıt bağladığınızdan emin olun.
•• Ürüne PC çeşitli yollarla bağlanabilir.
PC'niz için uygun bir bağlantı yöntemi seçin.
――Parçaları bağlamak farlı ürünlere göre farklılık gösterebilir.
D-SUB kablosu (Analog tipi) kullanılarak bağlantı
Bir DVI kablosu (Dijital tip) kullanılarak bağlantı
RGB IN
DVI IN
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT
/ AUDIO IN
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT
/ AUDIO IN
44
Bir HDMI/DVI Kablosu Kullanarak Bağlanma
HDMI Kablosu Kullanarak Bağlanma
――Bir PC'yi HDMI-DVI kablosu kullanarak ürüne bağladığınızda, PC'de yüklü video ve ses içeriğine erişmek
için İsim Değiştir öğesini DVI PC olarak ayarlayın.
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT
/ AUDIO IN
45
DP Kablosu Kullanarak Bağlama
DP IN
•• DP kullanımına ilişkin önlemler
――Ürün kapatıldığında veya güç tasarrufu moduna alındığında bekleme durumu güç kapasitesini artırmak için DP
iletişimini durdurur. İkili monitör modundaki ürün kapalıysa veya güç tasarrufu moduna girmişse monitör ayarı
değişiklileri güncellenmez. Sonuçta ekran çıkışı düzgün biçimde görüntülenmeyebilir.
Bu sorun meydana gelirse ürünü kullanmadan önce Maks Güç Tasarrufu ayarını Kapalı olarak belirtin.
――DP standardıyla uyumlu olmayan bazı grafik kartları, ürün güç tasarrufu modundayken Windows Başlangıç/Bios
ekranının görüntülenmesini engelleyebilir. Bu durumda, bilgisayarınızı açmadan önce ürünü açtığınızdan emin olun.
46
Çözünürlüğü Değiştirme
――En iyi görüntü kalitesi elde etmek için, PC'nizdeki Denetim Masasında çözünürlüğü ve yenileme hızını ayarlayın.
――TFT-LCD'lerin görüntü kalitesi en iyi çözünürlük seçilmemişse bozulabilir.
Windows XP'de Çözünürlüğü Değiştirme
Denetim Masası
Görüntü
Ayarlar öğelerine gidin ve çözünürlüğü değiştirin.
Windows Vista'da Çözünürlüğü Değiştirme
Denetim Masası
Kişisel Ayarlar
Görüntü Ayarları'na gidin ve çözünürlüğü değiştirin.
47
Windows 7'de Çözünürlüğü Değiştirme
Denetim Masası
Görüntü
Ekran Çözünürlüğü öğelerine gidin ve çözünürlüğü değiştirin.
Windows 8'de Çözünürlüğü Değiştirme
Ayarlar
Denetim Masası
Görüntü
Ekran Çözünürlüğü öğelerine gidin ve çözünürlüğü değiştirin.
48
Video Cihazına Bağlama
•• Tüm diğer kabloları bağlamadan güç kablosunu bağlamayın.
Güç kablosunu bağlamadan önce bir kaynak aygıt bağladığınızdan emin olun.
•• Kablo kullanarak ürüne bir video cihazı bağlayabilirsiniz.
――Parçaları bağlamak farlı ürünlere göre farklılık gösterebilir.
――Kaynağı değiştirmek için uzaktan kumandadaki SOURCE düğmesine basın.
AV Kablosu Kullanarak Bağlama
AV IN / COMPONENT IN
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT
/ AUDIO IN
Komponent Kablosu Kullanarak Bağlama
AV IN / COMPONENT IN
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT
/ AUDIO IN
49
Bir HDMI/DVI Kablosu Kullanarak Bağlanma
――Ürün HDMI-DVI kablosu kullanarak bir video cihazına bağlanmışsa, ses etkinleştirilmez.
Bunu çözmek için, üründeki ve video cihazındaki ses bağlantı noktalarına ayrıca bir ses kablosu
bağlayın. Bir video aygıtını HDMI-DVI kablosu kullanarak ürüne bağladığınızda, video aygıtında yüklü
video ve ses içeriğine erişmek için İsim Değiştir öğesini DVI Cihazları olarak ayarlayın.
――Desteklenen çözünürlükler 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p ve 576p değerlerini içerir.
HDMI Kablosu Kullanarak Bağlanma
Bir HDMI kablosu veya HDMI ila DVI Kablosu (1080p'ye kadar)
kullanma
•• Daha iyi resim ve ses kalitesi için dijital cihazı HDMI kablosuyla bağlayın.
•• HDMI kablosu dijital videoyu ve ses sinyallerini destekler ve bir ses kablosu gerektirmez.
-- Ürünü, HDMI çıkışını desteklemeyen bir dijital cihaza bağlamak için HDMI-DVI ve ses kablolarını
kullanın.
•• Ürüne, HDMI modunun eski bir sürümünü kullanan bir harici cihaz bağlanırsa resim normal olarak
görüntülenmeyebilir (resim görüntülenmişse) veya ses çalışmayabilir. Böyle bir sorun oluşursa harici
cihazın üreticisine HDMI sürümünü sorun ve eğer süresi dolmuşsa bir güncelleme talep edin.
•• 14 mm veya daha az kalınlıkta bir HDMI kablosu kullandığınızdan emin olun.
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
•• Sertifikalı bir HDMI kablosu aldığınızdan emin olun. Aksi halde resim görüntülenmeyebilir veya
bağlantı hatası oluşabilir.
•• Temel yüksek hızlı HDMI kablosu veya etherneti olan bir tane tavsiye edilir.
Bu ürün HDMI ile ethernet işlevini desteklemez.
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT
/ AUDIO IN
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
50
Ses Sistemine Bağlama
Harici Monitör Bağlama
――Parçaları bağlamak farlı ürünlere göre farklılık gösterebilir.
――Parçaları bağlamak farlı ürünlere göre farklılık gösterebilir.
AUDIO OUT
DP OUT
51
Plug In Module
Plug In Module özelliğini kullanmak için bir Samsung PIM (ayrı satılır) bağladığınızdan emin olun.
Başka bir üretici tarafından üretilen bir aygıtı bağlamak için, aygıtın Açık Takılabilir Teknik Özellikler (OPS) standartları ile uyumlu olduğundan emin olun.
――Aygıt bağlama konusunda ayrıntılı bilgi için, PIM satın alınırken sağlanan kullanıcı kılavuzuna bakın.
――En iyi ses kalitesini elde etmek için, OPS aygıtındaki Windows Kontrol Paneli'ni kullanarak HDMI ses ayarlarını yapılandırın.
Diğer üreticiler tarafından üretilen ürünler için, bu sadece HDMI ile uyumlu aygıtlarda uygulanır.
――Üründen ses çıkışını HDMI desteklemeyen bir OPS aygıtı ile sağlamak için, Windows Kontrol Paneli'ni kullanarak analog ses ayarlarını yapılandırın, Plug In Module > İsim Değiştirseçeneğine gidin ve giriş kaynağını
PC, DVI PC veya DVI olarak ayarlayın.
BRAKET-PIM'i takma
İşaretli olarak gösterilen vidaları gevşetin ve
KAPAK PIM'i yerinden çıkartın.
İşaretli olarak gösterilen vidaları gevşetin.
PIM'i gösterildiği şekilde yerleştirin.
BRAKET-PIM'leri gösterildiği şekilde yerleştirin
ve vidaları sıkıştırın.
52
Giriş kaynağını değiştirme
Kaynak çeşitli kaynakları seçmenizi ve kaynak cihaz adlarını değiştirmenizi sağlar.
Kaynak
――Bağlamak istediğiniz kaynak cihaz için yanlış bir kaynak seçilirse, ekran düzgün şekilde görüntülenmeyebilir.
Ürüne bağlı kaynak cihazının ekranını görüntüleyebilirsiniz. Seçilen kaynağın ekranını görüntülemek için, Kaynak Listesinden bir
kaynak seçin.
――Giriş kaynağı aynı zamanda uzaktan kumandadaki SOURCE düğmesiyle değiştirilebilir.
MENU m → Destek → Ev İçerikleri → Kaynak → ENTER E
Intel® WiDi Nedir?
Kaynak
HDMI1
PC
HDMI2
PC
WiDi görüntüleme teknolojisi ile, ürünü dizüstü bilgisayarınızla kablosuz şekilde eşleştirebilirsiniz.
Bu teknoloji, kablosuz aygıtlar arasında 720p veya 1080p çözünürlükte yüksek kaliteli sinyal aktarmak için tasarlanan kablosu
LAN N serisini temel almaktadır.
HDMI3
PC
Bu özellikle masaüstü veya dizüstü bilgisayarınızı, bir ürün gibi daha büyük bir ekrana bağlamak istiyorsanız kullanışlıdır.
DisplayPort
---
PC
---
DVI
---
•• WiDi özelliğini uygulamak için, dizüstü bilgisayarınız aşağıdaki gereksinimleri karşılamalıdır.
(Dizüstü bilgisayarınız ile olan uyumluluk hakkında bilgi almak için, dizüstü bilgisayarınızın üreticisine başvurun.)
――Widi 3,5 desteklenir
Intel® WiDi
-----
AV
Araçlar
Geri
Sistem Gereksinimleri
•• İşlemci: Intel Core i3 Serisi
•• Grafik kartı: Intel HD Graphics
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
•• Kablosuz bağdaştırıcı
-- Intel® Centrino® Wireless-N 1000, 1030
-- Intel® Centrino® Advanced-N 6200, veya 6230, 6205
-- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
-- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
-- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
•• Yazılım: Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) 2, Intel®Wireless Display yazılımlarının yüklenmesi gereklidir
•• İşletim sistemi: Windows 7 32 bit, 64 bit
53
WiDi Bağlantısı
1
Kaynak ekranından, Intel® WiDi seçeneğini seçin.
2
Masaüstünüzde Intel® WiDi'yi (
) başlatın.
――Program başlar başlamaz kullanılabilir bağdaştırıcıları arar.
3
Program için doğru bağdaştırıcıyı seçin ve "Bağlan" seçeneğine basın.
――Seçtiğiniz bağdaştırıcı bulunamazsa, "Kullanılabilir bağdaştırıcıları ara" seçeneğine basın.
――Arama sonucunda 2 eşleşmeden fazlası varsa, bağlamak istediğiniz ürünün numarasını kontrol edin.
4
Güvenlik kodunu dizüstü bilgisayarınızdaki WiDi programına girin.
Güvenlik kodunun sadece ilk çalıştırmada görüntüleneceğini unutmayın.
5
Diz üstü bilgisayarınızla bağlantı kuruldu. Artık kablosuz şekilde veri aktarmak için WiDi özelliğini kullanabilirsiniz.
Kullanım Koşulları
•• Frekans: 2.4G / 5G
•• Etki Mesafesi: 0.5m ~ 3m (en çok 10m) - elektrik parazitini en aza indirmek için gereklidir
•• Çalışma: WiDi teknolojisinin iletişim amaçlarıyla sıkıştırma temelli bir kodek sistemi kullanması nedeniyle, yayında gecikme
veya ekranda bozuk bir görüntü ile karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle sabit ve optimum performans için
kablolu bir bağlantı noktası kullanılması tavsiye edilir.
54
Bölüm 04
MDC Kullanma
Çoklu Kontrol Ayarlarını Yapılandırma
Wake On LAN(WOL):
Bu özellik, önceden belirlenmiş bir komutu
ağ yoluyla harici bir sistemden göndererek
ürünü açmanıza olanak tanır.
Ağın ürüne komutu gönderen PC ile veri
iletişimi kurabildiğinden emin olun. Wake
on LAN sinyalleri üreten bir programa
sahip olduğunuzdan emin olun.
MENUm→ Sistem → Çoklu Kontrol → ENTERE
Ürününüze ayrı bir ID atayın.
Çoklu Kontrol ayarlarını yapılandırma
•• ID Ayarı
Bir sete ID atar. (Aralık: 0~99)
Bir sayı seçmek için, ▲/▼ düğmesine basın ve E düğmesine basın.
•• ID Giriş
Giriş sinyalini almak için giriş kablosuna bağlı ürünün ID numarasını girin.
Uzaktan kumandadaki sayı düğmelerini kullanarak istediğiniz sayıyı girin.
•• MDC Bağlantısı
MDC sinyalini almak için MDC'ye bağlanmak amacıyla bir yöntem seçin.
-- RS232C MDC
Bir RS232C MDC kablosu üzerinden MDC ile bağlantı kurar.
-- RJ45 MDC
Bir RJ45 MDC kablosu üzerinden MDC ile bağlantı kurar.
――MDC Bağlantısı ayarı RJ45 MDC olarak yapılmışken ürün kapatıldığında sadece WOL işlevi etkinleştirilir. MDC iletişimi kullanılamaz.
――WOL işlevi sadece MDC Bağlantısı ayarı RJ45 MDC olarak yapıldığında etkinleştirilir.
55
•• DisplayPort Papatya Zinciri
DP IN video girişini, DP OUT çıkış portu üzerinden görüntülemek için, Tek Akışlı İletim (SST) veya Çok Akışlı İletim (MST) olmak üzere aygıt bağlantı yöntemini seçin.
Klon: Tek Akışlı İletim (SST) çıkış modunda, bağlı olan iki görüntüleme aygıtında da, aynı ekran çıkışı görüntülenir.
――Klon seçilmişse, PC iki ekranı tek bir monitör olarak algılar.
――Giriş kaynağı DVI, HDMI1, HDMI2, veya HDMI3 gibi, DisplayPort dışı bir dijital girişse, Klon modu etkinleşir.
Genişlet: Çok Akışlı İletim (MST) modunda, bağlı olan iki görüntüleme aygıtında da farklı birer ekran çıkışı görüntülenir.
――Genişlet seçilirse, PC iki ekranı ayrı monitörler olarak algılar.
――Bu mod yalnızca DisplayPort 1.2 MST desteğine sahip olan PC'lerde çalışmaktadır.
――Full HD çözünürlüğe sahip (1920x1080) ekranlar için en fazla dört ekran bağlanabilir.
56
MDC Program Yükleme/Kaldırma
Kurulum
MDC kurulumu grafik kartından, ana
karttan ve ağ durumundan etkilenebilir.
Ana ekranda bir yükleme penceresi
görüntülenmezse, CD'deki MDC
klasöründe bulunan MDC Unified
yürütme dosyasıyla yükleyin.
Dizin yolu belirtilmezse, program varsayılan
dizin yoluna yüklenir.
"Launch MDC Unified" seçeneğini seçin
ve MDC programını hemen başlatmak için
"Finish" düğmesini tıklatın.
1
CD-ROM sürücüsüne yükleme CD'sini takın.
2
MDC Unified yükleme programını tıklatın.
3
Kurulum dilini seçin. Ardından "OK" öğesini tıklatın.
4
"Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified" ekranı görüntülendiğinde, "Next" öğesini tıklatın.
5
Görüntülenen "License Agreement" penceresinde, "I accept the terms in the license agreement" öğesini seçip "Next" öğesini tıklatın.
6
Görüntülenen "Customer Information" penceresinde, tüm bilgi alanlarını doldurun ve "Next" düğmesini tıklatın.
7
Görüntülenen "Destination Folder" penceresinde, programın yükleneceği dizin yolunu seçip "Next" düğmesini tıklatın.
8
Görüntülenen "Ready to Install the Program" penceresinde, programın yükleneceği dizin yolunu kontrol edin ve "Install" düğmesini tıklatın.
9
Yükleme ilerlemesi görüntülenir.
10Görüntülenen "InstallShield Wizard Complete" penceresinde "Finish" düğmesini tıklatın.
11Kurulumdan sonra, masaüstünde MDC Unified kısayol simgesi oluşturulur.
-- MDC yürütme simgesi PC sistemine
veya ürün teknik özelliklerine bağlı
olarak görüntülenmeyebilir.
-- Yürütme simgesi görüntülenmiyorsa, F5
tuşuna basın.
Yüklemeyi Kaldırma
1
Başlat menüsünde Ayarlar > Denetim Masası seçeneğini seçin ve Program Ekle/Sil öğesini çift tıklatın.
2
Listeden MDC Unified seçeneğini seçin ve Değiştir/Kaldır düğmesini tıklatın.
57
MDC nedir?
"MDC" bir PC kullanarak birden fazla
ekran cihazını aynı anda kontrol etmenizi
sağlayan bir uygulamadır.
MDC'ye Bağlanma
RS-232C (seri veri iletişim standartları) ile MDC kullanma
PC'deki ve monitördeki seri bağlantı noktalarına bir RS-232C seri kablo bağlanması gerekir.
Monitor 1
RS232C IN / OUT
Monitor 2
Computer
58
Ethernet ile MDC Kullanma
Birincil ekran için IP'yi girin ve cihazı PC'ye bağlayın. Bir ekran cihazı diğer bir cihaza RS-232C seri kablosu kullanarak bağlanabilir.
Düz LAN kablosu ile bağlantı
――Çoklu ürünler üründeki RJ45 bağlantı noktası ve HUB'daki LAN bağlantı noktalarıyla bağlanabilir.
Monitor 1
RJ45
HUB
Monitor 2
Computer
59
Çapraz LAN kablosu ile bağlantı
――Çoklu ürünler üründeki RS232C GİRİŞİ / ÇIKIŞI bağlantı noktası kullanılarak bağlanabilir.
Monitor 1
RJ45
RS232C OUT
Monitor 2
Computer
60
Bağlantı Yönetimi
Bağlantı yönetimi, Bağlantı listesi ve Bağlantı listesi değişiklik seçenekleri değişiklik seçeneklerini içerir.
Bağlantı listesi – Bağlantı listesi; bağlantı ayarı (IP/COM, Port No, MAC, ve Bağlantı Türü), bağlantı durumu, Set ID Range ve algılanan cihazlar gibi bağlantıların detaylarını
gösterir.
Her bağlantı, seri papatya dizimi şeklinde bağlanmış maksimum 100 cihazı içerebilir. Bir bağlantıda algılanan LFD'ler, kullanıcının gruplar yapabileceği ve algılanan cihaza
komutlar gönderebileceği Cihaz listesinde görüntülenir.
Bağlantı listesi değişiklik seçenekleri – Bağlantı değişiklik seçenekleri şunları içerir: Add, Edit, Delete, ve Refresh.
61
User Login
Program başlatıldığında kullanıcı oturum açma ekranı görüntülenir.
İlk oturum açma kimliği(Username: admin) ve parolası (Password: admin) admin olarak ayarlanmıştır.
――İlk kez oturum açtıktan sonra güvenliğiniz için parolayı değiştirmeyi unutmayın.
――Parolayı değiştirmek için Home > User Settings öğesine gidin.
Oturum açıldıktan sonra programın sağ alt tarafında [User Login : admin] görünür.
Program yeniden başlatıldığında oturumun otomatik olarak açılması için User Login penceresindeki Auto Login onay kutusunu işaretleyin.
62
Auto Set ID
Auto Set ID özelliği seçilen bir bağlantıda papatya dizimi şeklinde bağlı olan tüm LFD'ler için Ayarlı bir ID atar.
Bir bağlantıda maksimum 100 LFD olabilir.
Ayarlı ID, papatya diziminde 1'den 99'a doğru giden sırayla ve sen sonunda Ayarlı ID 0 olarak atanır.
――Son 100. LFD'nin ID'si 0 olarak ayarlanmıştır.
63
Klonlama
Klonlama özelliğini kullanarak bir LFD ayarını kopyalayabilir ve birden çok LFD'ye uygulayabilirsiniz.
Klonlama için, kopyalama ayar seçeneği penceresini kullanarak spesifik bir sekme kategorisi veya tüm sekme kategorilerini seçebilirsiniz.
――Yapılandırmış olduğunuz ayarları silmek için Paste Settings düğmesini tıklatın.
64
Komut Yeniden Deneme
Bu özellik, LFD'de yanıt olmaması veya hatalı bir yanıt gelmesi durumunda MDC komutunun maksimum tekrar deneme sayısını belirlemek için kullanılır.
Yeniden deneme sayıcı, MDC seçenekleri penceresi kullanılarak ayarlanabilir.
Tekrar deneme sayı değeri 1 ila 10 arasında olmalıdır. Varsayılan değer 1'dir.
65
MDC'ye Başlama
1
Programı başlatmak için, Başlat
Programlar
Samsung
MDC
Unified öğelerini tıklatın.
MDC programı başlatıldıktan sonra oturum açma penceresi görünür.
Kullanıcı kimliğini ve parolayı girin.
•• Varsayılan kullanıcı kimliği ve parolası admin'dir.
•• İlk kez oturum açtığınızda parolayı mutlaka değiştirin.
2
Bir ekran cihazı eklemek için Add öğesini tıklatın.
SET ID Range: Bir monitöre atanan benzersiz ID aralığını seçin.
-- Serial: Bağlantı, RS232C ile sağlanıyorsa, Serial öğesine gidin ve COM
Port öğesini belirleyin.
-- Ethernet: Bağlantı, Ethernet ile sağlanıyorsa, ekran cihazı için girilen IP'yi
girin.
-- Detect: Ethernet yoluyla bağlanmış görüntüleme cihazı arayın.
66
Ana Ekran Düzeni
1
6
1 Menü Çubuğu
Ekran cihazının durumunu veya programın özelliklerini değiştirir.
2 Cihaz Kategorisi
Bağlı olan ekran cihazları veya cihaz gruplarının listesini görüntüler.
3 Çizelge Kategorisi
Ekran cihazları için çizelge listesini görüntüler.
4 Ayar Listesi
Ayarlamak istediğiniz ekran cihazını seçer.
2
5 Ayar Listesini Değiştirme
Ayarları ekler, düzenler, yeniden gruplar veya siler.
3
6 Yardım Başlıkları
Program için yardım başlıklarını görüntüler.
5
4
Menüler
Seçilen bir cihazı açabilir, kapatabilir veya cihazın giriş kaynağı ya da sesini değiştirebilirsiniz.
Home
Bir öğeyi seçin ve ilgili ayarı değiştirin.
Ayar listesinden ekran cihazlarını seçin ve Home sekmesini seçin.
Güç
•• On : Seçilen ekranı açar.
1
•• Off : Seçilen ekranı kapar.
Input
2
3
•• Giriş Kaynağı : Giriş kaynağını değiştirin.
-- Kullanılabilir giriş kaynakları Ekran Cihaz Modellerine göre değişiklik gösterebilir.
-- Giriş kaynağı yalnızca açık ekranlar için değiştirilebilir.
•• Channel : Kanalı değiştirir.
-- TV kanalı, yukarı/aşağı ok tuşlarıyla değiştirilebilir.
-- Kanal, yalnızca giriş kaynağı TV olduğunda değiştirilebilir.
-- Yalnızca kayıtlı kanallar seçilebilir.
-- Sadece TV'leri destekleyen modellerde geçerlidir.
67
――Ses yalnızca açık olan ekranlar için değiştirilebilir veya tamamen kapatılabilir.
Volume
Volume
•• Seçilen bir ekranın sesini ayarlayın.
2
Uyarı
3
•• Ses, 0 ila 100 aralığında kaydırıcı çubuk kullanılarak ayarlanabilir.
Mute
•• Seçilen bir ekran için Mute öğesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
Mute açık olduğunda, Volume ayarlanırsa Mute otomatik olarak devre dışı kalacaktır.
Fault Device
•• Bu menü, şu hataları veren ekran cihazlarını gösterir: fan hatası, sıcaklık hatası, parlaklık sensör hatası veya lamba hatası.
•• Listeden bir ekran cihazı seçin. Repair düğmesi etkinleştirilir.
3
•• Ekran cihazının hata durumunu yenilemek için Refresh düğmesini tıklatın. Kurtarılan ekran cihazı Fault Device List
durumundan çıkacaktır.
Fault Device Alert
•• Hatanın belirlendiği ekran cihazı eposta ile rapor edilecektir.
•• Gerekli tüm alanları doldurun. Test ve OK düğmeleri etkinleştirilir.
Sender bilgisinin ve en azından bir Recipient girildiğine emin olun.
68
User Login
User Settings
•• Oturum açma bilgilerini ekleyin, silin veya düzenleyin.
Logout
•• Geçerli kullanıcı oturumunu şu şekilde kapatın.
•• Logout öğesini tıklatın. "Do you want to log admin out?" mesajı görüntülenir
•• Yes öğesini tıklatın. Kullanıcı oturum açma penceresi görünür.
•• Oturum açmak istiyorsanız Close öğesini tıklatın. Program kapatılır.
――Programı Logout kullanarak kapatırsanız, Auto Login onay kutusu işaretli olsa da oturum açma penceresi görünür ve
kullanıcı bilgilerini girmeniz istenir.
Ekran Ayarı
Ekran ayarları (kontrast, parlaklık, vb.) ayarlanabilir.
Kişisel
Bir ekran öğesini seçin ve ilgili ayarı değiştirin.
Ayar listesinden ekran cihazlarını seçin ve Picture sekmesini seçin.
Picture Mode
•• Seçilen ekran cihazı için Resim Modu özelliğini ayarlar.
Contrast
•• Seçilen ekran cihazının kontrastını ayarlar.
Brightness
•• Seçilen ekran cihazının parlaklığını ayarlar.
69
Renk
Color
•• Seçilen ekran cihazının renklerini ayarlar.
Tint (G/R)
•• Seçilen ekran cihazının renk tonunu ayarlar.
Color Tone
•• Seçilen ekran cihazının arkaplan renk tonunu ayarlar.
Color Temp.
-- Color ve Tint (G/R) giriş kaynağı PC ise kullanılabilir değildir.
-- PC Source ve Video Source birlikte seçildiğinde Color, Tint (G/R), Color Tone ve Color
Temp. kullanılamaz.
Seçenekler
•• Seçilen ekran cihazının renk sıcaklığını ayarlar.
――Bu seçenek Color Tone, Off olarak ayarlandığında etkinleştirilir.
HDMI Black Level
•• Seçilen ekran cihazı için HDMI Black Level özelliğini ayarlar.
Auto Motion Plus
Bu seçenek, dinamik görüntüleri görüntülemek için kullanılır.
•• Off : Auto Motion Plus işlevini devre dışı bırakır.
•• Clear : Auto Motion Plus seviyesini temizlemeye ayarlar. Bu mod, canlı görüntüler için uygundur.
•• Standard : Auto Motion Plus seviyesini standart olarak ayarlar.
•• Smooth : Auto Motion Plus seviyesini yumuşatmaya ayarlar. Bu mod, yumuşak görüntüler için uygundur.
•• Custom : Ekran yanması veya titreşim seviyesini kişiselleştirir.
•• Demo : Bu işlev, Auto Motion Plus teknolojisini gösterir. Mod değiştirildikten sonraki sonuç, penceresinin sol tarafında ön
görüntülenebilir.
――Auto Motion Plus ürüne bağlı olarak kullanılmayabilir.
•• Detail: Seçili görüntüleme cihazıyla ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşın.
Brightness Sensor
•• Seçilen ekran cihazı için Brightness Sensor öğesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
•• Brightness Sensor ortam ışık yoğunluğunu algılar ve ekran parlaklığını otomatik olarak ayarlar.
――Brightness Sensor ürüne bağlı olarak kullanılmayabilir.
70
MPEG Noise Filter
MPEG Noise Filter
Daha iyi resim kalitesi sağlamak için MPEG parazitini azaltır.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
Smart LED
En iyi görüntü netliği için LED arka ışığını kontrol eder.
Cinema Black
Film modunda, izleyiciyi sarmalayan görüntüleme deneyimi için bu özellik video görüntüsünün alt ve üst tarafları karartır.
•• Off: Cinema Black özelliğini kapatır.
•• On: Videonun alt ve üst taraflarının videoya göre karartılmasını ayarlar.
Boyut
Picture Size
•• Seçilen ekran cihazı için ekran boyutunu ayarlar.
•• Detail öğesi, Picture Size detaylı yapılandırmayı desteklemeyen bir moda ayarlıysa devre dışı kalacaktır.
•• -/+ düğmeleri Zoom öğesini ayarlamak için kullanılabilir.
•• Ekran, yukarı/aşağı/sol/sağ düğmeleri kullanılarak tekrar konumlandırılabilir.
Detail
•• Seçilen ekran boyutunun detaylarını görüntüleyebilirsiniz.
PC Screen Adjustment
•• Frekans ayarı veya ince ayar, Coarse veya Fine öğesindeki -/+ düğmeleriyle kullanılabilir.
•• Ekranı yeniden konumlandırmak için Position öğesinin altındaki dört görüntüden birini tıklatın.
•• Frekansı otomatik olarak ayarlamak, ince ayar yapmak veya ekranı yeniden konumlandırmak için Auto Adjustment
öğesini tıklatın.
71
Gelişmiş özellikler
3D Mode
3D giriş biçimini seçin.
3D L/R Change
Sol ve sağ resimleri değiştirir.
3D
2D
Görüntüyü yalnızca sol göz için gösterir.
3D Auto View
3D Control
3D Auto View ayarını Message Notice olarak yaparsanız, ürün 3D sinyali aldığında açılan pencere mesajı görüntülenir.
3D Optimization
3D efektinin genel ayarı.
3D Expert Pattern
3D desen görüntüleyin.
3D Effect
Perspektif ve derinlik gibi 3D efektleri tercih edilen 3D görüntüleme tecrübeniz olarak ayarlayın.
•• Auto: Perspektif ve derinlik ayarlarını 3D giriş kaynağına uygun olarak otomatik olarak ayarlayın.
•• Manual: Perspektif ve derinlik ayarlarını manuel olarak ayarlayın.
72
Advanced Settings
Dynamic Contrast
Ekran kontrastını ayarlayın.
Gamma Control
Birincil renk yoğunluğunu ayarlayın.
RGB Only Mode
Renk tonu ve doygunluk için ince ayar yapmak üzere Red, Green ve Blue rengi görüntüler.
Flesh Tone
Pembe "Ten Tonu"nu vurgulayın.
Motion Lighting
Ekrandaki resim hareketliyken ekran parlaklığını azaltarak güç tüketimini azaltır.
LED Motion Plus
Çok hareketli ve hızlı görüntülerdeki bulanıklığı ve titreşimi giderir, daha net bir görüntü sağlar.
Color Space
Görüntü oluşturmak için kullanılan renk aralığı ve çeşitliliğini (renk alanı) ayarlar.
•• Auto / Native / Custom
-- Color, Red, Green, Blue ve Reset ayarlarını yapmak için, Color Space öğesini Custom olarak ayarlayın.
White Balance
Daha doğal bir resim için renk sıcaklığını ayarlayın.
•• R-Offset / G-Offset / B-Offset
Her rengin (kırmızı, yeşil, mavi) koyuluğunu ayarlayın
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain
Her rengin (kırmızı, yeşil, mavi) parlaklığını ayarlayın.
•• Reset
White Balance için varsayılan ayarları geri yükler.
73
Ses Ayarlama
Ses ayarlarını kişiselleştirebilirsiniz.
Ayar listesinden ekran cihazlarını seçin ve Sound sekmesini seçin.
Bass
•• Seçilen ekran için bas seviyesini ayarlayın.
Treble
•• Seçilen ekran için tiz seviyesini ayarlayın.
-- Bass veya Treble öğesi, öğe seçilen ayar tarafından desteklenmezse devre dışı kalacaktır.
Balance(L/R)
•• Seçilen ekranın sol ve sağ hoparlörlerin ses seviyesini ayarlayın.
SRS TS XT
•• Seçilen ekran cihazı için SRS TS XT öğesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
Sistem Kurulumu
Video Wall
Ayar listesinden ekran cihazlarını seçin ve System sekmesini seçin.
Video Wall işlevi tüm resmin bir kısmını görüntülemek veya aynı resmi bağlı çoklu ekran cihazlarının her birisinde tekrarlamak
için kullanılır.
――Video Wall yalnızca cihazlar bir gruptayken etkindir.
Video Wall
•• Video Wall öğesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
74
Biçim
H
•• Bölünmüş ekranı görüntülemek için biçimi seçin.
•• Yatay ekran cihazlarının sayısını seçer.
•• Bir satırsa maksimum 15 ekran düzenlenebilir.
――15 tanesi H'ye atanmışsa maksimum 6 tane V'ye atanabilir.
V
•• Dikey ekran cihazlarının sayısını seçer.
•• Bir satırsa maksimum 15 ekran düzenlenebilir.
――15 tanesi V'ye atanmışsa maksimum 6 tane H'ye atanabilir.
Screen Position
•• Ekranların düzenini görüntüleyin (ekran bölücüsü tarafından yapılandırılmış) veya düzeni gerektiği şekilde değiştirin.
•• Screen Position ve Preview öğeleri, Video Wall açık olarak ayarlandığında etkindir.
•• Çoklu ayar seçiliyse, Preview öğesi yalnızca H ve V için olan ayarlar seçilen ayarların düzeniyle eşleştiğinde etkindir.
Full
Natural
•• Position öğesini değiştirmek için bir ayar seçin ve yeni bir konuma sürükleyin.
――Ekran bölücüsü ayarlarının aralığı modele bağlı olarak değişebilir.
PIP
PIP Size
•• Geçerli ekranın PIP Size öğesini görüntüler.
PIP Source
•• Bir PIP giriş kaynağı seçer.
Sound Select
•• Ya birincil ekrandan ya da ikincil ekrandan sesi seçin ve etkinleştirin.
Channel
-- PIP öğesini ayarlamak için gerekli temel bilgi menü ekranında görünecektir.
•• Kanal, PIP Source, TV olarak ayarlıysa değiştirilebilir.
-- Video Wall On olduğunda PIP devre dışı olacaktır.
-- PIP On olarak ayarlıyken Picture Size devre dışıdır.
75
Genel
User Auto Color
•• Ekran renklerini otomatik olarak ayarlar.
――Yalnızca PC modunda kullanılabilir.
Auto Power
•• Ürünü otomatik açık olarak ayarlayın.
Standby Control
•• Bekleme modunu, bir giriş kaynağı algılanmadığında etkinleşmek için ayarlar.
Fan & Sıcaklık
Ürünün korunması için fan hızını ve dahili sıcaklığı algılamak için gereken ayarları yapılandırır.
Fan Control
•• Fan hızını ayarlamak için bir yöntem seçin.
Fan Speed Setting
•• Fan hızını yapılandırır.
Temperature
•• Sıcaklık aralığını belirleyerek dahili sıcaklığı algılar.
76
Güvenlik
Safety Lock
•• Ekran menülerini kilitletin.
――Menülerin kilidini açmak için Safety Lock öğesini Off olarak ayarlayın.
Button Lock
•• Ekran cihazındaki düğmeleri kilitler.
――Düğmelerin kilidini açmak için Button Lock öğesini Off olarak ayarlayın.
OSD Ekranı
Source OSD
•• Source değiştirildiğinde bir mesaj görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçer.
Not Optimum Mode OSD
•• Uyumsuz bir mod seçildiğinde bir mesaj görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçer.
No Signal OSD
•• Giriş sinyali olmadığında bir mesaj görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçer.
MDC OSD
•• Ayarlar MDC tarafından değiştirildiğinde bir mesaj görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçer.
77
Zaman
Clock Set
PC'de ayarlı olan zamana göre seçilen ekran cihazındaki geçerli zamanı değiştirir
Zaman, ekran cihazında ayarlı değilse sıfır değerleri görüntülenecektir.
Timer
On Timer
•• Repeat : Seçilen Timer tekrar etmek istediğiniz zaman aralığını belirler.
Once, EveryDay, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun, Manual
•• Holiday Apply : Holiday Management ayarları Timer öğesine uygulanabilir.
•• On Time : Zamanı, seçilen ekran cihazını açmak için ayarlar.
•• Volume : Ekran cihazı On Time tarafından açıldığında sesi belirler.
•• Source : Ekran cihazı On Time tarafından açıldığında ekranın giriş kaynağını belirler.
Off Timer
•• Repeat : Seçilen Timer tekrar etmek istediğiniz zaman aralığını belirler.
Once, EveryDay, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun, Manual
•• Holiday Apply : Holiday Management ayarları Timer öğesine uygulanabilir.
•• Off Time : Zamanı, seçilen ekran cihazını kapatmak için ayarlar.
――Haftanın günlerini seçmek için Repeat öğesinin altındaki onay kutuları yalnızca Manual seçiliyse etkindir.
78
Holiday Management
Holiday Management, cihazların belirli bir tarihte Timer tarafından açılmasını engeller.
――Holiday Management, Timer ayarlarında etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.
•• Add: Tatilleri belirtebilirsiniz.
Add düğmesini Holiday Management penceresinde tıklatın.
•• Delete : Tatilleri silme. ilgili onay kutularını işaretleyin ve bu düğmeyi tıklatın.
•• Tatil listesi: Eklediğiniz tatilleri görüntüler.
Ekran Yanması Koruması
Pixel Shift
Ekran yanmalarını engellemek için ekranı belirli aralıklarla hafifçe hareket ettirir.
79
Screen Saver
Bu işlev, seçilen ekran cihazının ekranı uzun süre boşta kalması durumunda ekran yanmasını engeller.
Timer: Screen Saver zamanlayıcısını ayarlayabilirsiniz.
•• Off
•• Repeat: Mode ayarında belirtilen görüntü tutma-koruma desenini belirtilen zaman aralıklarıyla (Period) görüntüler.
•• Interval: Mode ayarında belirtilen görüntü tutma-koruma desenini belirtilen zaman diliminde (Start Time ila End Time
arasında) görüntüler.
•• Mode: Görüntülenmek amacıyla ekran için bir koruyucu desen seçin.
•• Period (Hour): Screen Saver işlevini etkinleştirmek için zaman aralığını belirtin.
――Bu seçenek, Timer için Repeat seçildiğinde etkin olur.
•• Time (Sec): Screen Saver işlevinin açık kalacağı süreyi belirtin.
――Bu seçenek, Timer için Repeat seçildiğinde etkin olur.
•• Start Time: Ekran koruyucu görüntüleme başlangıç saatini ayarlayın.
――Bu seçenek, Timer için Interval seçildiğinde etkin olur.
•• End Time: Ekran koruyucu görüntüleme bitiş saatini ayarlayın.
――Bu seçenek, Timer için Interval seçildiğinde etkin olur.
――Repeat seçildiğinde Period (Hour) ve Time (Sec) yapılandırılabilir.
――Interval seçildiğinde Start Time ve End Time yapılandırılabilir.
80
Safety Screen
Safety Screen işlevi, ekran cihazının ekranında uzun bir süre boyunca sabit bir görüntü görüntülediğinde ekran yanmasını
önlemek için kullanılabilir.
Lamp Control
Lamp Control, güç tüketimini azaltmak üzere arka ışığı ayarlamak için kullanılır.
Seçilen erkanın arka ışığını belirtilen saatte otomatik olarak ayarlar.
Manual Lamp Control ayarlıysa, Auto Lamp Control öğesi otomatik olarak Off olarak değişecektir.
Seçilen ekranın arka ışığını manuel olarak ayarların.
Auto Lamp Control ayarlıysa, Manual Lamp Control öğesi otomatik olarak Off olarak değişecektir.
•• Ambient Light : Ambient Light, ortamın ışık yoğunluğunu belirler ve aynı seri zincirdeki tüm LFD'lerin ekran parlaklığını
otomatik olarak ayarlar.
81
Ticker
Video veya resim görüntülenirken metin girin ve bu metni ekranda görüntüleyin.
Ticker
Ticker öğesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
•• Off / On
Message
Ekranda görüntülenmek üzere bir mesaj girin.
Timer
Mesaj (Message) görüntülemek için Start Time ve End Time ayarlarını yapın.
Position
Mesaj (Message) görüntüleme yönü için Horizontal veya Vertical seçin.
Motion
Mesaj (Message) görüntülemek için Direction ve Speed ayarlarını belirtin.
Font Options
Mesaj Size, Foreground Color, Foreground Opacity, Background Color veBackground Opacity ayarlarını belirtin.
82
Araç Ayarları
•• Panel Control: Bir ekran cihazının ekranını açar veya kapatır.
Güvenlik
•• Virtual Romete Control: Sanal uzaktan kumandayı kullanarak bir cihazı bilgisayardan kumanda edin.
Sıfırla
•• Reset Picture: Ekran ayarlarını sıfırlar.
•• Remote Control: Uzaktan kumandayı etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
•• Reset Sound: Ses ayarlarını sıfırlar.
•• Reset System: Sistem ayarlarını sıfırlar.
•• Reset All: Ekran, ses ve sistem ayarlarını aynı anda sıfırlar.
83
Sütunu Düzenle
Ekranlar listesinde görüntülenecek öğelere ilişkin ayarları yapılandırın.
•• Language: MDC programında kullanılacak dili seçin. Dil seçiminin etkili olması için MDC programını yeniden başlatın.
Options
•• Command Retry Count: Başarısız olan komutlar için yeniden deneme girişimi sayısını belirtin.
•• Error Status Interval: "Fault Device" oluşup oluşmadığının kontrol edilmesi için görüntüleme cihazının sorgulanacağı
zaman aralığını belirtin.
•• Mail Alert Interval: "Fault Device" oluştuğunda gönderilecek e-posta bildirimleri için zaman aralığı belirtin.
Edit Column
Ayar listesinde görüntülemek istediğiniz öğeleri seçin.
84
Monitor Window
Bilgisayar ve ekran cihazları arasındaki veri transferine ilişkin detayları gösteren bir pencere görünür.
•• Filter
Information
Program bilgisini görüntüler.
85
Diğer İşlevler
Bir Pencereyi Yeniden Boyutlandırma
Fare imlecini program penceresinin köşesine konumlandırın. Bir ok görünecektir.
Oku, program penceresinin boyutunu kişiselleştirmek için hareket ettirin.
86
Grup Yönetimi
Grupları oluşturur ve ayar listesini grup bazında yönetir.
――Çakışan grup isimleri kullanılamaz.
Grup Oluşturma
1
Program penceresinin sol tarafındaki cihaz listesi görüntüleme bölümünde Group
2
Görüntülenen Edit Group penceresinde, Add on the same level veya Add on the sub level öğesini tıklatın.
Edit öğesini sağ tıklatın ve seçin.
•• Add on the same level: Seçilen grupla aynı seviyede bir grup oluşturur.
-- Add on the same level düğmesi yalnızca en az bir grup oluşturulduğunda etkindir.
87
•• Add on the sub level: Seçilen grupta bir alt grup oluşturur.
Grupları Silme
3
Grup adını girin.
1
Bir grup adı seçin ve Edit öğesini tıklatın.
2
Görüntülenen Edit Group penceresinde, Delete öğesini tıklatın.
3
Yes öğesini tıklatın. Grup silinecektir.
88
Grupları Yeniden Adlandırma
1
Bir grup adı seçin ve Edit öğesini tıklatın.
2
Görüntülenen Edit Group penceresinde, Rename öğesini tıklatın.
3
İmleç, eski grup adından görünürse yeni bir grup adı girin.
Rename
Çizelge Yönetimi
Çizelge Oluşturma
Grup tabanında bir çizelge oluşturun ve kaydedin.
1
Program penceresinin sol tarafındaki çizelge bölümünde All Schedule List öğesini tıklatın. Ortadaki Add düğmesi
etkinleştirilir.
89
2
Add düğmesini tıklatın. Add Schedule penceresi görüntülenecektir.
3
Add düğmesine, Device Group öğesinin altında yer alır, tıklatın ve çizelgeye eklemek istediğiniz grubu seçin.
4
Date&Time/Action öğesini seçin ve OK düğmesini tıklatın. Çizelge eklenecek ve çizelge listesi ayarlı liste penceresinde
görüntülenecektir.
-- Device Group : Bir grup seçer.
-- Date&Time
Instant Execution : Çizelgeyi derhal çalıştırır.
Timer: Çizelgenin çalıştırılacağı tarih, zaman ve aralığı ayarlar.
-- Action : Belirli bir zamanda ve aralıkta etkinleşecek işlevi seçer.
Çizelge Değişikliği
Biz çizelgeyi değiştirmek için çizelgeyi seçin ve Edit öğesini tıklatın.
Bir Çizelgeyi Silme
Biz çizelgeyi silmek için çizelgeyi seçin ve Delete öğesini tıklatın.
90
Sorun Giderme Kılavuzu
-- Bu program PC ve ekran arasındaki
iletişim sorunundan ötürü veya
yakındaki elektronik cihazlardan yayılan
elektromanyetik dalgalar nedeniyle arıza
yapabilir.
Sorun
Kontrol etmek istediğiniz ekran sistem
bilgi şemasında görüntülenmiyor.
Çözüm
1
RS232C kablosunun bağlantısını kontrol edin (kablonun uygun seri bağlantı noktasına düzgün şekilde bağlandığını
kontrol edin).
2
Aynı ID'ye sahip başka bir ekranın bağlı olmadığını kontrol edin. Aynı ID 'ye sahip ekranların bağlanması veri çakışması
nedeniyle ekranların gösterilmemesine neden olur.
3
Ekran numarasının 0-99 aralığında olduğunu kontrol edin. (Numarayı Ekran menüsünü kullanarak değiştirin.)
――0-99 aralığında bir ID'yi destekleyen bir ekran için, ID 0 - 99 arasında ayarlanmalıdır.
Kontrol etmek istediğiniz ekran, diğer
Kontrol Bilgilendirme Tablolarında
görünmüyor.
Ekranın açık durumda olduğundan emin olun. (Sistem bilgi şemasında güç durumuna bakın.)
Sürekli olarak aşağıdaki mesaj
görüntüleniyor.
Kontrol etmek istediğiniz ekranın seçildiğini kontrol edin.
On Time veya Off Time ayarlanmış
olmasına rağmen, birbirinden farklı
zamanlarda güç açık veya kapalı
görüntüleniyor.
Bağlı ekranlar arasındaki süreyi senkronize etmek için, süreyi PC'de arayın.
Uzaktan kumanda çalışmıyor.
RS-232C kablosu kaldırılmışsa veya Remote Control işlevi Disable durumdayken program anormal şekilde kapatılmışsa
uzaktan kumanda çalışmayabilir.
Bu sorunu çözmek için, programı yeniden çalıştırın ve Remote Control özelliğini Enable olarak ayarlayın.
Bağlı ekranın giriş kaynağını seçtiğinizden emin olun.
91
Çoklu ekran kullanıldığında ekran özellikleri nasıl görüntülenir
1
Hiç ekran seçilmediğinde: Varsayılan değer görüntülenir.
2
Bir ekran seçildiğinde: Seçilen ekran için ayarlar görüntülenir.
3
İki ekran seçildiğinde (örn. ID 1 ve ID 3 sırasında): ID 1 ayarları ID 3 ayarlarından önce görüntülenir.
4
All+Select onay kutusu işaretlendiğinde ve tüm ekranlar seçildiğinde: Varsayılan ayarlar görüntülenir.
92
Bölüm 05
Ekran Ayarı
Görüntü ayarlarını (Arka Işık, Renk Tonu, vb.) yapılandırın.
-- Görüntü menüsü seçeneklerinin düzeni ürüne bağlı olarak değişebilir.
Resim Modu
Giriş kaynağı PC, DVI veya DisplayPort ise
•• Bilgi: Bu mod göz yorgunluğunu azaltır ve bilgileri genele görüntülemek için uygundur.
MENUm → Görüntü → Resim Modu → ENTERE
•• Reklam: Bu mod video içeriğini ve iç/dış mekan reklamlarını görüntülemek için uygundur.
Ürünün kullanıldığı ortam için uygun bir görüntü modu (Resim Modu) seçin.
Geçerli giriş kaynağına bağlı olarak, farklı Resim Modu seçenekleri görüntülenir.
•• Dinamik: Bu mod ortam ışığı parlaksa uygundur.
Görüntü
•• Standart: Bu mod genel olarak her ortam için uygundur.
Resim Modu
Bilgi
· Arka Işık
60
· Kontrast
70
· Parlaklık
45
· Netlik
50
· Renk
50
· Ton (Y/K)
Giriş kaynağı AV, Komponent, HDMI1, HDMI2, HDMI3 ise
Y 50
•• Doğal: Göz yorgunluğunu azaltmak için uygundur.
•• Film: Bu mod göz yorgunluğunu azaltır.
K 50
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
93
Arka Işık / Kontrast / Parlaklık /
Netlik / Renk / Ton (Y/K)
MENUm → Görüntü → ENTERE
Ürününüzün, resim kalitesini ayarlamak için çeşitli seçenekleri vardır.
Giriş kaynağı
PC, DVI, DisplayPort,
HDMI1 (PC bağlıyken), HDMI2 (PC
bağlıyken), HDMI3 (PC bağlıyken)
Resim Modu
Bilgi
Arka Işık / Kontrast / Parlaklık / Netlik
Reklam
Arka Işık / Kontrast / Parlaklık / Netlik /
Renk
Dinamik, Standart, Doğal, Film
Arka Işık / Kontrast / Parlaklık / Netlik /
Renk / Ton (Y/K)
Görüntü
Resim Modu
Bilgi
· Arka Işık
60
· Kontrast
70
· Parlaklık
45
· Netlik
50
· Renk
50
· Ton (Y/K)
Y 50
AV, Komponent, HDMI1, HDMI2,
HDMI3
Ayarlanabilir seçenekler
――Arka Işık, Kontrast, Parlaklık, Netlik, Renk veya Ton (Y/K) ayarlarında değişiklik yaptığınızda, OSD de buna uygun şekilde
ayarlanır.
――Üründe bir girişe bağladığınız her harici cihaz için ayarları ayarlayabilir veya saklayabilirsiniz.
――Resim parlaklığını düşürmek güç tüketimini azaltır.
K 50
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
94
Ekran Ayarı
ekranda görüntülenen resmin boyutunu ve en-boy oranını seçin.
MENUm → Görüntü → Ekran Ayarı → ENTERE
•• Zoom1: Orta derecede büyütme için kullanın. Üstü ve kenarları keser.
Kişisel
Çözünürlük Seçimi
•• Zoom2: Daha güçlü büyütme için kullanın.
•• Akıllı Grnm 1: 16:9 resmi %50 küçültür.
――Akıllı Grnm 1 yalnızca HDMI1, HDMI2, HDMI3 modunda etkinleşir.
· Zoom/Konum
PC Ekran Ayarı
――Geçerli giriş kaynağına bağlı olarak, farklı Ekran Ayarı seçenekleri görüntülenir.
•• 16:9: Resmi 16:9 geniş moda ayarlar.
Ekran Ayarı
Resim Boyutu
Resim Boyutu
Kapalı
•• Akıllı Grnm 2: 16:9 resmi %25 küçültür.
――Akıllı Grnm 2 yalnızca HDMI1, HDMI2, HDMI3 modunda etkinleşir.
•• Geniş Sığdır: Resmin en boy oranını tüm ekrana sığdıracak şekilde genişletir.
•• 4:3: Resmi temel (4:3) moduna ayarlar.
――Ürününüzü uzun süre 4:3 biçimine ayarlamayın.
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Ekranın sol ve sağında veya üst ve altında görüntülenen sınırlar resim alıkonulmasına (ekran yanması) neden olabilir ve
bu garanti kapsamında değildir.
•• Ekrana Sığdır: HDMI1, HDMI2, HDMI3 (720p / 1080i / 1080p) veya Komponent (1080i / 1080p) sinyalleri alındığında
tam görüntüyü herhangi bir kesme olmadan gösterir.
•• Kişisel: Kullanıcı tercihlerini sağlamak için çözünürlüğü değiştirir.
•• Orijinal Oran: Giriş kaynağı PC, DVI, HDMI1(PC bağlantısı), HDMI2 (PC bağlantısı), HDMI3(PC bağlantısı) veya
DisplayPort ise, video orijinal en boy oranıyla görüntülenir.
――Kullanılabilir bağlantı noktaları, modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
95
Giriş Kaynağında mevcut olan Resim Boyutları.
Giriş Kaynağı
Resim Boyutu
AV, Komponent (480i, 480p)
16:9, Zoom1, Zoom2, 4:3, Kişisel
Komponent (1080i, 1080p)
16:9, Geniş Sığdır, Ekrana Sığdır, 4:3 , Kişisel
HDMI1, HDMI2, HDMI3 (720p, 1080i, 1080p)
16:9, Akıllı Grnm 1, Akıllı Grnm 2, Geniş Sığdır, 4:3 , Ekrana
Sığdır, Kişisel
HDMI1, HDMI2, HDMI3 (480i, 480p)
16:9, Zoom1, Zoom2, Akıllı Grnm 1, Akıllı Grnm 2, 4:3,
Kişisel
PC, DVI, DisplayPort, HDMI1(PC bağlıyken),
HDMI2 (PC bağlıyken),
HDMI3 (PC bağlıyken)
16:9, 4:3, Orijinal Oran
96
Konum
Resmin konumunu ayarlar. Konum yalnızca, Resim Boyutu öğesi Zoom1, Zoom2, Geniş Sığdır, Ekrana Sığdır veya Kişisel
olarak ayarlandığında kullanılabilir.
――Zoom1, Zoom2, Geniş Sığdır veya Ekrana Sığdır öğesini seçtikten sonra Konum işlevini kullanmak için şu adımları izleyin.
Ekran Ayarı
Resim Boyutu
Zoom1
· Konum
PC Ekran Ayarı
Çözünürlük Seçimi
1
Konum öğesini seçmek için ▼ düğmesine basın. E düğmesine basın.
2
Resmi yukarı veya aşağı hareket ettirmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın.
3
E düğmesine basın.
Kapalı
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
――Ekrana Sığdır in HDMI1, HDMI2, HDMI3 (1080i/1080p) veya Komponent (1080i/1080p) veya Kişisel öğesini seçtikten
Zoom/Konum
sonra Zoom/Konum işlevini kullanmak için şu adımları izleyin.
1
Zoom/Konum öğesini seçmek için ▼ düğmesine basın. E düğmesine basın.
2
Zoom veya Konum öğesini seçin. E düğmesine basın.
· Zoom/Konum
3
Resmi taşımak için ▲/▼/◄/► düğmesine basın.
PC Ekran Ayarı
4
E düğmesine basın.
Ekran Ayarı
Resim Boyutu
Çözünürlük Seçimi
Kişisel
Kapalı
――Resmi orijinal konumuna geri döndürmek isterseniz, Zoom/Konum ekranında Sıfırla öğesini seçin.
Resim varsayılan konuma ayarlanacaktır.
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
97
PC Ekran Ayarı
•• Kaba / İnce
Resim parazitini ortadan kaldırır veya azaltır.
Parazit, yalnızca ince ayar yapılarak ortadan kaldırılamıyorsa frekansı en iyi şekilde (Kaba) ayarlamak için Kaba işlevini
kullanın ve tekrar İnce ayar yapın. Parazit azaltıldıktan sonra resmi, ekranın ortasına hizalanacak şekilde tekrar ayarlayın.
Ekran Ayarı
Resim Boyutu
Kişisel
Dikey Konumu ayarlamak için ▲ veya ▼ düğmesine basın. Yatay Konumu ayarlamak için ◄ veya ► düğmesine basın.
· Zoom/Konum
•• Görüntü Sıfırla
Görüntüyü varsayılan ayarlara ayarlar.
PC Ekran Ayarı
Çözünürlük Seçimi
•• Konum
Ortaya hizalanmamışsa veya ürün ekranına oturmuyorsa, PC'nin ekran konumunu ayarlama.
Kapalı
-- Yalnızca PC modunda kullanılabilir.
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Çözünürlük Seçimi
Grafik kartının çözünürlüğü aşağıdakilerden birisi olmasına rağmen görüntü normal değilse, bu menüyü kullanarak ürünün
çözünürlüğünü PC'nin çözünürlüğü ile aynı olacak şekilde seçip görüntü kalitesini en iyi hale getirebilirsiniz.
Mevcut çözünürlükler: Kapalı / 1024x768 / 1280x768 / 1360x768 / 1366x768
Ekran Ayarı
Resim Boyutu
Kişisel
· Zoom/Konum
PC Ekran Ayarı
Çözünürlük Seçimi
Kapalı
-- Yalnızca PC modunda kullanılabilir.
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
98
Otomatik Ayarlama
Frekans değerleri/konumlarını ayarlar ve ayarlara otomatik olarak ince ayar yapar.
MENUm → Görüntü → Otomatik Ayarlama → ENTERE
Görüntü
Otomatik Ayarlama
-- Yalnızca PC modunda kullanılabilir.
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Döndür
Ürünün ekran yönünü döndürün.
•• Yatay: Ekranı, yatay modda görüntüler (varsayılan).
•• Dikey: Ekranı, dikey modda görüntüler.
――Bu menü yalnızca şu modlarda kullanılabilir: HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 (PC bağlıyken), PC, DVI, DisplayPort.
MENUm → Görüntü → Döndür → ENTERE
Görüntü
Döndür
· En-Boy Oranı
Dikey
Tam Ekran
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
99
En-Boy Oranı
Döndürülen ekran için tam ekran veya orijinal görüntü seçeneğini ayarlayın.
•• Tam Ekran: Döndürülen ekranı tam ekran olarak görüntüle.
MENUm → Görüntü → En-Boy Oranı → ENTERE
Görüntü
Döndür
· En-Boy Oranı
•• Orijinal: Döndürülen ekranı orijinal en boy oranıyla görüntüle.
――Sadece Döndür seçeneği Dikey olarak ayarlandığında kullanılabilir.
――Bu menü yalnızca şu modlarda kullanılabilir: HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 (PC bağlıyken), PC, DVI, DisplayPort
Dikey
Tam Ekran
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
100
Gelişmiş Ayarlar
Giriş Kaynağı
MENUm → Görüntü → Gelişmiş Ayarlar → ENTERE
Gelişmiş Ayarlar
Dinamik Kntrast
Siyah Tonu
Orta
Kapalı
Ten Tonu
0
Salt RGB Modu
Kapalı
Renk Alanı
Doğal
Resim Modu
Gelişmiş Ayarlar
PC, DVI, DisplayPort, HDMI1
(PC bağlıyken), HDMI2
(PC bağlıyken), HDMI3(PC
bağlıyken)
Bilgi
Beyaz Dengesi / Gamma
Reklam
Dinamik Kntrast / Siyah Tonu / Ten Tonu / Renk Alanı /
Beyaz Dengesi / Gamma
AV, Komponent, HDMI1,
HDMI2, HDMI3
Doğal, Dinamik
Kullanılamaz
AV, Komponent, HDMI1,
HDMI2, HDMI3
Standart
Dinamik Kntrast / Siyah Tonu / Ten Tonu / Salt RGB Modu /
Renk Alanı / Beyaz Dengesi / Gamma / Hareketli Aydnltma
Film
Dinamik Kntrast / Siyah Tonu / Ten Tonu / Salt RGB Modu /
Renk Alanı / Beyaz Dengesi / 10n Beyaz Dengesi / Gamma
Beyaz Dengesi
10n Beyaz Dengesi
Kapalı
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
101
Dinamik Kntrast
Gelişmiş Ayarlar
Dinamik Kntrast
Siyah Tonu
Orta
Kapalı
Ten Tonu
0
Salt RGB Modu
Kapalı
Renk Alanı
Doğal
Beyaz Dengesi
10n Beyaz Dengesi
Kapalı
Ekran kontrastını ayarlayın.
•• Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek
Siyah Tonu
Ekran derinliğini ayarlamak için siyah seviyesini seçin.
•• Kapalı / Koyu / Daha Koyu / En Koyu
Ten Tonu
Pembe vurgulama Ten Tonu.
Salt RGB Modu
Renk tonu ve doygunluk için ince ayar yapmak üzere Kırmızı, Yeşil ve Mavi rengi görüntüler.
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
•• Kapalı / Kırmızı / Yeşil / Mavi
Renk Alanı
Görüntü oluşturmak için kullanılan renk aralığı ve çeşitliliğini (renk alanı) ayarlar.
•• Otomatik / Doğal / Kişisel
――Renk, Kırmızı, Yeşil, Mavi ve Sıfırla ayarlarını yapmak için, Renk Alanı öğesini Kişisel olarak ayarlayın.
102
Beyaz Dengesi
Gelişmiş Ayarlar
Daha doğal bir resim için renk sıcaklığını ayarlayın.
•• R-Ofseti / G-Ofseti / B-Ofseti: Her rengin (kırmızı, yeşil, mavi) koyuluğunu ayarlayın.
Beyaz Dengesi
10n Beyaz Dengesi
•• R-Kazanımı / G-Kazanımı / B-Kazanımı: Her rengin (kırmızı, yeşil, mavi) parlaklığını ayarlayın.
Kapalı
Gamma
Hareketli Aydnltma
0
Kapalı
•• Sıfırla: Beyaz Dengesi öğesini varsayılan ayarlara ayarlar.
10n Beyaz Dengesi
Kırmızı, yeşil ve mavi parlaklığını ayarlayarak beyaz dengesini 10 puan aralıkla kontrol eder.
•• Kapalı / Açık
Aralık: Ayarlamak için aralığı seçin.
Kırmızı: Kırmızı seviyesini ayarlayın.
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Yeşil: Yeşil seviyesini ayarlayın.
Mavi: Mavi seviyesini ayarlayın.
Sıfırla: 10n Beyaz Dengesi öğesini varsayılan ayarlara ayarlar.
――Resim Modu öğesi Film olarak ayarlandığında ve harici giriş tüm girişler olarak ayarlandığında kullanılabilir.
――Bazı harici cihazlar bu işlevi desteklemez.
Gamma
Birincil renk yoğunluğunu ayarlayın.
103
Hareketli Aydnltma
Gelişmiş Ayarlar
Ekrandaki resim hareketliyken ekran parlaklığını azaltarak güç tüketimini azaltır.
•• Kapalı / Açık
Beyaz Dengesi
10n Beyaz Dengesi
Gamma
Hareketli Aydnltma
Kapalı
0
Kapalı
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
104
Resim Seçenekleri
▲ ve ▼ ok tuşlarını kullanarak seçenek belirleyin ve E düğmesine basın.
Ayarı değiştirmek için ok tuşlarını kullanın ve sonra E düğmesine basın.
MENUm → Görüntü → Resim Seçenekleri → ENTERE
PC
Resim Seçenekleri
Renk Tonu
Standart
Renk Ayarı
10000K
Diji Parazit Filtre
Kapalı
MPEG Przt Filtresi
Kapalı
HDMI Siyahlık Düzeyi
Giriş kaynağı
Normal
Film modu
Kapalı
Motion Plus
Kapalı
Resim Modu
Resim Seçenekleri
Bilgi
Renk Tonu / Renk Ayarı / Dinamik Arka Işık
Reklam
Renk Tonu / Renk Ayarı / Diji Parazit Filtre / MPEG Przt
Filtresi / Motion Plus / Dinamik Arka Işık
DVI, DisplayPort,
HDMI1, (PC bağlıyken), HDMI2
(PC bağlıyken), HDMI3 (PC
bağlıyken)
Bilgi
Renk Tonu / Renk Ayarı / HDMI Siyahlık Düzeyi /
Dinamik Arka Işık
Reklam
Renk Tonu / Renk Ayarı / Diji Parazit Filtre / MPEG Przt
Filtresi / HDMI Siyahlık Düzeyi / Motion Plus / Dinamik
Arka Işık
HDMI1, HDMI2, HDMI3
Dinamik, Standart, Doğal,
Film
Renk Tonu / Renk Ayarı / Diji Parazit Filtre / MPEG Przt
Filtresi / HDMI Siyahlık Düzeyi / Motion Plus / Dinamik
Arka Işık
AV, Komponent, HDMI1
(1080i), HDMI2 (1080i), HDMI3
(1080i)
Dinamik, Standart, Doğal,
Film
Renk Tonu / Renk Ayarı / Diji Parazit Filtre / MPEG Przt
Filtresi / Film modu / Motion Plus / Dinamik Arka Işık
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
105
Renk Tonu
Resim Seçenekleri
Renk Tonu
Standart
Renk Ayarı
10000K
Diji Parazit Filtre
Kapalı
MPEG Przt Filtresi
Kapalı
Giriş kaynağı PC, DVI, DisplayPort veya HDMI1 (PC bağlı), HDMI2 (PC bağlı), HDMI3 (PC bağlı) ise.
•• Kapalı / Mavi / Standart / Kırmızı
Giriş kaynağı AV, Komponent, HDMI1, HDMI2 veya HDMI3 ise.
•• Kapalı / Mavi / Standart / Kırmızı1 / Kırmızı2
――Ürün girişlerine bağlı her bir harici aygıt için ayrıca ayar yapabilir ve bu ayarları saklayabilirsiniz.
Renk Ayarı
Renk sıcaklığını ayarlar. (Aralık: 3000K–15000K)
――Bu seçenek, Renk Tonu öğesi Kapalı olarak ayarlandığında kullanılabilir.
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Diji Parazit Filtre
Ürününüzün aldığı yayın sinyali zayıfsa ekranda görünebilecek herhangi bir statik ve takılmaları azaltmak için Diji Parazit Filtre
özelliğini etkinleştirebilirsiniz.
•• Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek / Otomatik
――Sinyal zayıf olduğunda ürün en iyi resmi görüntüleyene kadar tüm seçenekleri deneyin.
MPEG Przt Filtresi
Daha iyi resim kalitesi sağlamak için MPEG parazitini azaltır.
•• Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek / Otomatik
106
HDMI Siyahlık Düzeyi
Resim Seçenekleri
HDMI Siyahlık Düzeyi
Normal
Film modu
Kapalı
Motion Plus
Kapalı
Dinamik Arka Işık
Kapalı
Ekran derinliğini ayarlamak için ekrandaki siyahlık düzeyini seçer.
•• Normal / Düşük
Film modu
Bu mod film görüntülemek için uygundur.
Ürünün tüm kaynaklardan film sinyallerini otomatik almasını, işlemesini ve en kaliteli resmi ayarlamasını sağlar.
•• Kapalı / Oto1 / Oto2
――AV, Komponent, HDMI1(1080i), HDMI2(1080i) veya HDMI3(1080i) modunda kullanılabilir.
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Motion Plus
Çok hareketli ve hızlı görüntülerdeki bulanıklığı ve titreşimi giderir, daha net bir görüntü sağlar.
Menü adları ülkeye göre değişebilir.
Kapalı : Motion Plus özelliğini kapatır.
Netleştir : Motion Plus özelliğini Netleştir moduna ayarlar (hareketli görüntüleri net bir şekilde görüntülemek için uygundur).
Standart : Motion Plus özelliğini Standart moduna ayarlar.
Düzleştir : Motion Plus özelliğini Düzleştir moduna ayarlar (hareketli görüntülerde doğal görünüm sağlamak için uygundur).
Kişisel : Görüntü izini ve titreşimi azaltmak için istediğiniz şekilde ayarlayın.
Demo : Motion Plus özelliğini gösterir (Motion Plus seçeneği Açık olarak ayarlandığında resim ekranın sol yarısında
görüntülenir).
•• Bulanıklık Azaltma : Görüntü izini azaltmak için istediğiniz şekilde ayarlayın.
-- Sadece Motion Plus özelliği Kişisel olarak ayarlandığında kullanılabilir.
•• Titreme Azaltma : Titreşimi azaltmak için istediğiniz şekilde ayarlayın.
-- Sadece Motion Plus özelliği Kişisel olarak ayarlandığında kullanılabilir.
•• Sıfırla: Motion Plus ayarlarını varsayılan değerlere geri yükleyin.
-- Ekrandaki renk bu seçenekle istemeden değişebilir.
-- PIP seçeneği Açık olarak ayarlandığında devre dışı bırakılır.
107
Dinamik Arka Işık
Resim Seçenekleri
HDMI Siyahlık Düzeyi
k Film
ı ç Amodu
Geçerle koşullar altında olası en iyi ekran kontrastını sağlamak için arkaplan ışığı otomatik olarak ayarlanır.
Normal
Kapalı
Motion Plus
Kapalı
Dinamik Arka Işık
Kapalı
•• Kapalı / Açık
――Video Wall öğesi Açık olup, giriş kaynağı PC, AV veya Komponent olarak ayarlandığında Dinamik Arka Işık kullanılamaz.
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Görüntüyü Sıfırla
Geçerli resim modunu varsayılan ayarlara sıfırlar.
MENUm → Görüntü → Görüntüyü Sıfırla → ENTERE
Görüntü
Görüntüyü Sıfırla
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
108
Bölüm 06
Ses Ayarlama
Ürünün ses (Ses) ayarlarını yapılandırın.
Ses Modu
Kişisel tercihlerinize uygun bir ses modu seçebilirsiniz.
•• Standart: Normal ses modunu seçer.
•• Müzik: Seslerin üzerinde müziği vurgular.
MENUm → Ses → Ses Modu → ENTERE
•• Film: Filmler için en iyi sesi sağlar.
•• Sesi Netleştir: Diğer seslerin üzerinde insan seslerini vurgular.
Ses
Ses Modu
Standart
•• Yüksek: Duyma zorluğu olanlara daha iyi bir dinleme deneyimi sağlamak için yüksek frekans sesin yoğunluğunu arttırır.
――Hoparlörü Seçin öğesi Harici olarak ayarlanırsa, Ses Modu devre dışı olur.
Ses Efekti
Görüntülü Aramada Ses
Geçerli Kaynak
Hoparlör Ayarları
Ses Sıfırlama
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
109
Ses Efekti
Çıkış sesi için tercih ettiğiniz ses efektini yapılandırın.
――Hoparlörü Seçin öğesi Harici olarak ayarlanırsa, Ses Efekti devre dışı olur.
――Yalnızca Ses Modu öğesi Standart olarak ayarlandığında kullanılabilir.
MENUm → Ses → Ses Efekti → ENTERE
•• Virtual Surround (Kapalı / Açık)
Bu işlev, HRTF (Head Related Transfer Function) teknolojisini kullanan bir çift hoparlör ile gerçek bir 5.1 kanal surround ses
deneyimi sağlar.
Ses
Ses Modu
Standart
Ses Efekti
Görüntülü Aramada Ses
Geçerli Kaynak
Hoparlör Ayarları
Ses Sıfırlama
•• Dialog Clarity (Kapalı / Açık)
Bu işlev, arka plan müziğinin veya ses efektlerinin üzerinde ses yoğunluğunu arttırmanızı sağlar ve böylece diyalog daha
açık olarak duyulur.
•• Ekolayzer
Her hoparlörün ses ayarını özelleştirmek için Ekolayzer öğesini kullanın.
-- Balans L/R: Sağ ve sol hoparlör arasındaki balansı ayarlar.
-- 100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (Bant Genişliği Ayarı): Belirli bant genişliği frekanslarını ayarlar.
-- Sıfırla: Ekolayzeri varsayılan ayarlara ayarlar.
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
110
Görüntülü Aramada Ses
MENUm → Ses → Görüntülü Aramada Ses → ENTERE
Görüntü arama sırasında duymak istediğiniz ses kaynağını seçin.
•• Geçerli Kaynak / Görüntülü Arama
――Hoparlörü Seçin öğesi Harici olarak ayarlanırsa, Görüntülü Aramada Ses devre dışı olur.
Ses
Ses Modu
Standart
Ses Efekti
Görüntülü Aramada Ses
Geçerli Kaynak
Hoparlör Ayarları
Ses Sıfırlama
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
111
Hoparlör Ayarları
MENUm → Ses → Hoparlör Ayarları → ENTERE
Standart
Ses Efekti
Görüntülü Aramada Ses
――Hoparlörü Seçin öğesini Harici olarak ayarladığınızda, ürünün hoparlörleri kapanır.
Yalnızca harici hoparlörlerden gelen sesi duyacaksınız. Hoparlörü Seçin öğesi Dahili olarak ayarlandığında, hem
ürünün hoparlörleri, hem de harici hoparlörler açıktır. Sesi her ikisinden de duyarsınız.
Ses
Ses Modu
•• Hoparlörü Seçin (Harici / Dahili)
Bir yayının veya filmin müziğini harici bir alıcıdan dinliyorsanız ürün hoparlörleriyle ses alıcınıza bağlı olan hoparlörler
arasındaki kod çözme hızlarındaki farklılıktan kaynaklanan bir ses yankısı duyabilirsiniz. Bu olursa ürünü Harici olarak
ayarlayın.
――Video sinyali yoksa hem ürün hoparlörleri hem de harici hoparlörler sessiz olacaktır.
•• Oto ses ayar (Kapalı / Normal / Gece)
Ses düzeyi kanala bağlı olarak değişebilir.
Başka bir kanala geçerken ses düzeyi otomatik olarak eşitlenir.
Geçerli Kaynak
Hoparlör Ayarları
Ses Sıfırlama
-- Normal her kanaldaki ses düzeyini dengeler, böylece kanalları değiştirdiğinizde ses düzeyi aynıdır.
-- Gece her kanalın ses düzeyini, daha düşük ses verecek şekilde dengeler ve azaltır. Gece, ses düzeyinin düşük
olmasının istendiği gece saatlerinde kullanışlıdır.
――Bağlı bir kaynak aygıtın ses denetimini kullanmak için, Oto ses ayar öğesini Kapalı olarak ayarlayın. Oto ses ayar öğesi
Normal veya Gece olarak ayarlandığında, bağlı kaynak aygıtın ses denetiminde yapılan değişiklikler uygulanmayabilir.
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
112
Ses Sıfırlama
Tüm ses ayarlarını varsayılan fabrika ayarlarına ayarlayın.
MENUm → Ses → Ses Sıfırlama → ENTERE
Ses
Ses Modu
Standart
Ses Efekti
Görüntülü Aramada Ses
Geçerli Kaynak
Hoparlör Ayarları
Ses Sıfırlama
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
113
Bölüm 07
Ağ
Ağ Ayarları
Kablolu Ağa Bağlama
Ürününüzü kabloyla LAN'a bağlamak için üç yol vardır.
MENU m → Ağ → Ağ Ayarları → ENTER E
•• Ürününüzü, ürününüzün arkasındaki LAN bağlantı noktasını bir LAN kablosuyla harici bir modeme bağlayarak LAN'a
bağlayabilirsiniz. Aşağıdaki şekle bakın.
Ağ Ayarları
LAN
Duvardaki Modem
Bağlantı Noktası
Bir sonraki adım, dahili LAN Adaptörü kullanarak kablosuz
ağ kurmaktır.
Harici Modem
(ADSL / VDSL)
RJ45
Başlama
İptal
Modem Kablosu
Kablolu ağınıza bağlanmak isterseniz, ağ kablosu takın.
LAN Kablosu
•• Ürününüzü, ürününüzün arkasındaki LAN bağlantı noktasını, harici bir modeme bağlı olan IP Paylaşıcıya bağlayarak LAN'a
bağlayabilirsiniz. Bağlantı için LAN kablosu kullanın. Aşağıdaki şekle bakın.
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Duvardaki Modem
Bağlantı Noktası
LAN
Harici Modem
(ADSL / VDSL)
Modem Kablosu
IP Paylaştırıcısı
(DHCP sunucusuna sahip olan)
LAN Kablosu
RJ45
LAN Kablosu
114
•• Ağınızın nasıl yapılandırıldığına bağlı olarak ürününüzü, ürününüzün arkasındaki LAN bağlantı
noktasını bir LAN kablosuyla doğrudan bir ağ duvar çıkışına bağlayarak LAN'a bağlayabilirsiniz.
Aşağıdaki şekle bakın. Duvar çıkışının evinizdeki bir modeme veya yönlendiriciye bağlı olmasına
dikkat edin.
Duvardaki LAN
Bağlantı Noktası
LAN
RJ45
Kablolu Ağ Ayarları
Yazılım yükseltmeleri gerçekleştirme gibi İnternet hizmetlerini kullanmak için ağ bağlantısını ayarlayın.
Otomatik Ağ Ayarları
LAN kablosuyla ağa bağlanmak için kullanılır.
Önce bir LAN kablosunun bağlı olduğunu kontrol edin.
Otomatik olarak ayarlama
LAN Kablosu
1
Ağ Ayarları ekranına gidin. Başlama öğesini seçin, E düğmesine basın ve sonra tekrar E
düğmesine basın.
Dinamik bir Ağınız varsa Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü'nü (DHPC) destekleyen bir ADSL
modem veya yönlendirici kullanmanız gerekir. DHCP'yi destekleyen modem ve yönlendiriciler, ürününüzün
internete erişmesi için gereken IP adresi, alt ağ maskesi, ağ geçidi ve DNS değerlerini otomatik olarak sağlar,
böylece bunları manuel olarak girmeniz gerekmez. Ev ağlarının çoğu Dinamik Ağdır.
2
Bazı ağlar Statik IP gerektirir. Ağınız Statik IP gerektiriyorsa ağ bağlantısını kurarken ürününüzün Kablo
Kurulum Ekranında IP adresi, alt ağ maskesi, ağ geçidi ve DNS değerlerini manuel olarak girmeniz gerekir. IP
adresi, alt ağ maskesi, ağ geçidi ve DNS değerlerini almak için Internet Hizmet Sağlayıcınıza (ISP) danışın.
――Bağlantı işlemi başarısız olursa LAN bağlantı noktası bağlantısını kontrol edin.
Bir Windows bilgisayarınız varsa bu değerleri bilgisayarınızdan da alabilirsiniz.
――Ağınız Statik IP adresi gerektiriyorsa DHCP'yi destekleyen ADSL modemlerini kullanabilirsiniz.
――DHCP'yi destekleyen ADSL modemleri Statik IP adresleri kullanmanıza izin verir.
Ağ sınama ekranı görünür ve ağ bağlantısını doğrular.
Bağlantı doğrulandıktan sonra, “Kablolu ağ ve Internet bağlantısı tamamlandı.” mesajı
görüntülenir.
――Otomatik işlem ağ bağlantı değerlerini bulamaz veya bağlantıyı manuel olarak yapmak isterseniz bir
sonraki bölüm olan Manuel Ağ Kurulumu'na gidin.
Manuel Ağ Ayarları
Ofislerde statik IP adresleri kullanılıyor olabilir.
Böyle bir durum söz konusuysa, ağ yöneticisinden IP adresini, alt ağ maskesini, ağ geçidini ve DNS
sunucusu adresini öğrenin. Bu değerleri manuel olarak girin.
Ağ Bağlantı Değerlerini Alma
Ağ bağlantı değerlerini birçok Windows bilgisayarda görüntülemek için şu adımları izleyin.
1
Ekranın sağ alt köşesindeki Ağ simgesine sağ tıklatın.
2
Açılan menüde Durum'u tıklatın.
115
3
Açılan ekranda Destek sekmesini tıklatın.
4
Support Sekmesinde Details düğmesini tıklatın. Ağ bağlantı değerleri görüntülenir.
Manuel olarak ayarlama
1
Kablosuz Ağa Bağlama
Duvardaki LAN
Ba lantı Noktası
Kablosuz IP payla tırıcısı
(DHCP sunucusuna sahip yönlendirici)
Ağ Ayarları ekranına gidin. Başlama öğesini seçin, E düğmesine basın ve sonra tekrar E
düğmesine basın.
LAN Kablosu
2
Ağ sınama ekranı görünür ve doğrulama işlemi başlar. Durdur düğmesine basın. Doğrulama işlemi
durur.
3
Ağ bağlantısı ekranında IP Ayarları öğesini seçin. IP Ayarları ekranı görüntülenir.
4
Üst taraftaki alanı seçin, E düğmesine basın ve IP Ayarları öğesini Manuel girin olarak ayarlayın.
IP Adresi seçeneğindeki her alan için giriş işlemini tekrarlayın.
――IP Ayarları öğesi Manuel girin olarak ayarlandığında, DNS Ayarı otomatik olarak Manuel girin
olur.
5
Bittiğinde, sayfanın altında Tamam öğesini seçin ve E düğmesine basın. Ağ sınama ekranı görünür
ve doğrulama işlemi başlar.
6
Bağlantı doğrulandıktan sonra, “Kablolu ağ ve Internet bağlantısı tamamlandı.” mesajı
Samsung, IEEE 802.11n kullanılmasını tavsiye eder. Videoyu bir ağ bağlantısından oynatırsanız video
düzgün oynatılmayabilir.
――Kablosuz IP paylaşıcı için geçerli olarak kullanılmayan bir kanal seçin. IP paylaşıcı için ayarlı olan kanal,
geçerli olarak yakındaki başka bir aygıt tarafından kullanılıyorsa bu, girişime ve iletişim hatasına neden
olur.
――Ürününüz yalnızca şu kablosuz ağ güvenlik protokollerini destekler.
Salt Yüksek Giriş Çıkışlı (Greenfield) 802.11n modu seçerseniz ve AP'niz ya da kablosuz modeminizde
Şifreleme türü WEP, TKIP veya TKIP AES (WPS2Mixed) olarak ayarlıysa Samsung ürünleri, yeni Wİ-Fi
sertifikasyon özelliklerine uyumlu olarak bağlantıyı desteklemeyecektir.
――Kablosuz yönlendiriciniz WPS'i (Wi-Fi Korumalı Kurulum) destekliyorsa, ağa PBC (Push Button
Yapılandırma) veya PIN (Kişisel Kimlik Numarası) ile bağlanabilirsiniz. WPS otomatik olarak SSID ve WPA
anahtarını iki moddan birinde yapılandıracaktır.
――Bağlantı Yöntemleri: Kablosuz ağ bağlantınızı üç şekilde kurabilirsiniz.
Otomatik Kurulum (Otomatik Ağ Arama işleviyle), Manuel Kurulum, WPS(PBC)
görüntülenir.
116
Kablosuz Ağ Ayarı
4
Otomatik Ağ Kurulumu
5
Yönlendiricide güvenlik etkinse, Gvnlk anahtarı (Gvnlk anahtarı veya PIN bilgisini girin).
6
Bittiğinde, imleci Sonraki'ne getirmek için sağ ok tuşunu kullanın ve sonra E düğmesine basın.
Güvenlik kodunu girin. ekranı görünürse adım 5'e gidin. Güvenliği olmayan bir kablosuz
yönlendirici seçerseniz adım 7'ye gidin.
Kablosuz ağların birçoğu ağa erişen cihazların Erişim veya Gvnlk anahtarı denilen şifreli bir güvenlik kodu
iletmesini gerektiren isteğe bağlı bir güvenlik sistemi vardır. Gvnlk anahtarı, kablosuz ağınız için güvenlik
ayarı yaparken girmeniz istenen tipik olarak belirli bir uzunluktaki bir kelime veya bir dizi harf ve rakamdan
oluşan Parola Kelimesine dayanır. Bir ağ bağlantısı kurulumu için bu yöntemi kullanırsanız ve kablosuz
bağlantınız için bir Gvnlk anahtarı'nız varsa otomatik veya manuel kurulum işlemi sırasında Parola
Kelimesini girmeniz gerekecektir.
Ağ bağlantı ekranı görünür ve doğrulama işlemi başlar.
――Yönlendiriciyle bağlantı kurulur, ancak Internet'e erişilemez.
7
Otomatik olarak ayarlama
Bağlantı doğrulandıktan sonra, “Kablosuz ağınız ve internet bağlantınız ayarlandı ve kullanıma
hazır.” mesajı görüntülenir.
1
Ağ Ayarları ekranına gidin. Başlama öğesini seçin, E düğmesine basın.
2
Ağ işlevi kullanılabilir kablosuz ağları arar. Bittiğinde kullanılabilir ağların bir listesini gösterir.
3
Ağ listesinde bir ağ seçmek için
veya
düğmesine basın ve sonra E düğmesine iki kere basın.
――Kablosuz yönlendirici Gizli (Görünmez) olarak ayarlanmışsa, bağlantı kurmak için Ağ Ekle öğesini
seçmeniz ve doğru Ağ Adı ve Gvnlk anahtarı bilgilerini girmeniz gerekir.
Manuel Ağ Kurulumu
Ofislerde statik IP adresleri kullanılıyor olabilir.
Böyle bir durum söz konusuysa, ağ yöneticisinden IP adresini, alt ağ maskesini, ağ geçidini ve DNS
sunucusu adresini öğrenin. Bu değerleri manuel olarak girin.
Ağ Bağlantı Değerlerini Alma
Ağ bağlantı değerlerini birçok Windows bilgisayarda görüntülemek için şu adımları izleyin.
1
Ekranın sağ alt köşesindeki Ağ simgesine sağ tıklatın.
2
Açılan menüde Durum'u tıklatın.
3
Açılan ekranda Destek sekmesini tıklatın.
4
Support Sekmesinde Details düğmesini tıklatın. Ağ bağlantı değerleri görüntülenir.
117
10Bittiğinde, sayfanın altında Tamam öğesini seçin ve E düğmesine basın. Ağ sınama ekranı görünür
Manuel olarak ayarlama
1
Ağ Ayarları ekranına gidin. Başlama öğesini seçin, E düğmesine basın.
2
Ağ işlevi kullanılabilir kablosuz ağları arar. Bittiğinde kullanılabilir ağların bir listesini gösterir.
3
Ağ listesinde bir ağ seçmek için
veya
ve doğrulama işlemi başlar.
11Bağlantı doğrulandıktan sonra, “Kablosuz ağınız ve internet bağlantınız ayarlandı ve kullanıma
hazır.” mesajı görüntülenir.
düğmesine basın ve sonra E düğmesine iki kere basın.
――Kablosuz yönlendirici Gizli (Görünmez) olarak ayarlanmışsa, bağlantı kurmak için Ağ Ekle öğesini
WPS(PBC)
seçmeniz ve doğru Ağ Adı ve Gvnlk anahtarı bilgilerini girmeniz gerekir.
Güvenlik kodunu girin. ekranı görünürse adım 5'e gidin. Güvenliği olmayan bir kablosuz
WPS(PBC) kullanarak ayarlama
yönlendirici seçerseniz adım 7'ye gidin.
Yönlendiricinizde WPS(PBC) düğmesi varsa şu adımları izleyin.
5
Yönlendiricide güvenlik etkinse, Gvnlk anahtarı (Gvnlk anahtarı veya PIN bilgisini girin).
1
Ağ Ayarları ekranına gidin.
6
Bittiğinde, imleci Sonraki'ne getirmek için sağ ok tuşunu kullanın ve sonra E düğmesine basın. Ağ
2
WPS(PBC) öğesini seçin, E düğmesine basın ve sonra tekrar E düğmesine basın.
3
2 dakika içinde yönlendiricinizdeki WPS(PBC) düğmesine basın. Ürününüz gereken tüm ağ ayar
4
bağlantı ekranı görünür ve doğrulama işlemi başlar.
7
Ağa bağlantı kurma denemeleri yapılırken Durdur öğesini seçin. Böylece bağlantı durdurulur.
8
Ağ bağlantısı ekranında IP Ayarları öğesini seçin. IP Ayarları ekranı görüntülenir.
9
Üst taraftaki alanı seçin, E düğmesine basın ve IP Ayarları öğesini Manuel girin olarak ayarlayın.
değerlerini otomatik olarak alır ve ağınıza bağlanır.
4
Ağ bağlantı ekranı görünür ve ağ kurulumu tamamlanır.
IP Adresi seçeneğindeki her alan için giriş işlemini tekrarlayın.
――IP Ayarları öğesi Manuel girin olarak ayarlandığında, DNS Ayarı otomatik olarak Manuel girin
olur.
118
Ağ Durumu
Wi-Fi Direct
MENU m → Ağ → Ağ Durumu → ENTER E
MENU m → Ağ → Wi-Fi Direct → ENTER E
Geçerli ağ ve İnternet durumunu kontrol edebilirsiniz.
Ürünü kablosuz mobil aygıtlara bağlanacak şekilde ayarlayın. Bu işlevi kullanarak, herhangi bir yönlendirici
gereksinimi olmaksızın kablosuz mobil aygıtlarınızın ürüne bağlanmasını sağlayabilirsiniz.
――Bu işlevi kullanmak için, mobil aygıtınızın Wi-Fi Direct tarafından desteklenmesi gerekir.
Ağ Durumu
Mobil aygıtınızı ürüne Wi-Fi Direct kullanarak bağlamak için
aşağıdaki adımları izleyin:
IP Ayarları
Tekrar Dene
Kapat
――Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
1
Wi-Fi Direct ekranına gidin. Ürün, aygıtları aramaya başlar.
2
Aygıtınızda Wi-Fi Direct işlevini açın. İstediğiniz Wi-Fi aygıtını seçin.
•• PBC (Basmalı Düğme Yapılandırması): 2 dakika içerisinde, Wi-Fi aygıtınızdaki WPS(PBC) düğmesine
basın. Ürününüz gereken tüm ağ ayar değerlerini otomatik olarak alır ve ağınıza bağlanır.
•• PIN: Görüntülenen PIN bilgisini aygıtınıza girin.
――Aygıtın bağlantısını kesmek istediğinizde, bağlanan Wi-Fi aygıtını seçin ve Bağlantı Kesildi öğesini
seçin.
119
Soft AP
AllShare Ayarları
MENU m → Ağ → Soft AP → ENTER E
MENU m → Ağ → AllShare Ayarları → ENTER E
Bu işlevi kullanarak, Wi-Fi Direct desteği olmayan mobil aygıtlarınızın ürünle bağlantısını sağlayabilirsiniz.
Wi-Fi aygıt bağlantısı için gerekli öğeleri seçin.
Bu ürünle birlikte AllShare Play işlevini kullanmak için kurulmuş olan mobil telefon veya bağlı cihazların
listesini gösterir.
•• Soft AP
Soft AP öğesini açıp kapatır. Soft AP öğesi Açık olarak ayarlandığında, mobil aygıtlarınız Wi-Fi
bağlantı listesinde ürün adını bulabilir.
•• Gvnlk anahtarı
Uzaktan kumandayı kullanarak Gvnlk anahtarı manuel olarak ayarlayın.
--------
B Güvnlk anhtrnı gstrn: Güvenlik anahtarını gösterir. Güvenlik anahtarının gösterilip
gösterilmeyeceği, üstte bulunan bir seçim kutusuyla belirlenir.
A Sil.: Girilen güvenlik anahtarını, her seferinde bir hane olmak üzere siler.
C Boşluk: Güvenlik anahtarını girerken karakterler arasına bir boşluk yerleştirir.
Geri: Güvenlik anahtarını girmeden önce ekrana döner.
Gvnlk anahtarı 8 haneden uzun olamaz.
Üretilen güvenlik anahtarını bağlanmak istediğiniz aygıta girin.
Ağ doğru çalışmıyorsa güvenlik anahtarını yeniden kontrol edin. Yanlış girilen güvenlik anahtarı
arızaya neden olabilir.
•• İzn ver / Reddet: Cihazlara İzin verir/Bloke eder.
•• Listeden silin: Cihazları listeden siler.
――Bu işlev yalnızca cihaz ismini listeden siler. Silinen cihaz açılırsa veya ürüne bağlanmaya çalışırsa
listede tekrar görünebilir.
AllShare Play İşlevini Kullanma
Mobil bir telefondan gönderilen medya içeriklerinin (video, fotoğraf, müzik) ürününüzde gösterileceğinin
bilgisini veren bir alarm penceresi açılır. Alarm penceresi açıldıktan sonraki 3 saniye içinde içerikler oynatılır.
Alarm penceresi göründüğünde RETURN veya EXIT düğmelerine basarsanız medya içerikleri oynatılmaz.
――Bir cihaz ürününüze medya işleviyle ilk defa eriştiğinde açılır bir uyarı penceresi görünür. İzn ver öğesini
seçmek için E düğmesine basın. Bu, telefonun içeriği oynatmak için serbest olarak AllShare Play
işlevine erişmesini ve bunu kullanmasını sağlar.
――Cep telefonunda medya içeriği iletimlerini kapatmak için, AllShare Ayarları içinde Reddet öğesini
ayarlayın.
――İçerikler çözünürlük ve biçime bağlı olarak ürününüzde oynatılamayabilir.
――Medya içeriğinin türüne bağlı olarak E ve
/ düğmeleri çalışmayabilir.
――Mobil aygıtı kullanarak, AllShare Play özelliğini kontrol edebilirsiniz. Detaylar için her mobil cihazın
kullanım kılavuzuna bakın.
Aygıt Adı
MENU m → Ağ → Aygıt Adı → ENTER E
Bir aygıt seçin veya aygıt adı girin.
Bu ad ağ üzerinden ağ uzaktan kumandalarında gösterilebilir.
120
Bölüm 08
Sistem
Çoklu Kontrol
Çoklu Kontrol ayarlarını yapılandırma
•• ID Ayarı
Bir sete ID atar. (Aralık: 0~99)
MENUm → Sistem → Çoklu Kontrol → ENTERE
veya
Çoklu Kontrol
•• ID Giriş
Giriş sinyalini almak için giriş kablosuna bağlı ürünün ID numarasını girin.
ID Ayarı
00
ID Giriş
--
MDC Bağlantısı
düğmesine basarak bir sayı seçin ve E düğmesine basın.
RS232C MDC
DisplayPort Papatya Zinciri
Klon
Uzaktan kumandadaki sayı düğmelerini kullanarak istediğiniz sayıyı girin.
•• MDC Bağlantısı
MDC sinyalini almak için MDC'ye bağlanmak amacıyla bir yöntem seçin.
-- RS232C MDC: RS232C-stereo kablosu üzerinden MDC ile iletişim kurun.
-- RJ45 MDC: RJ45 kablosu üzerinden MDC ile iletişim kurun.
•• DisplayPort Papatya Zinciri
DP IN video girişini, DP OUT çıkış portu üzerinden görüntülemek için, Tek Akışlı İletim (SST) veya Çok Akışlı İletim (MST) olmak
üzere aygıt bağlantı yöntemini seçin.
Klon: Tek Akışlı İletim (SST) çıkış modunda, bağlı olan iki görüntüleme aygıtında da, aynı ekran çıkışı görüntülenir.
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
――Klon seçilmişse, PC iki ekranı tek bir monitör olarak algılar.
Genişlet: Çok Akışlı İletim (MST) modunda, bağlı olan iki görüntüleme aygıtında da farklı birer ekran çıkışı görüntülenir.
――Genişlet seçilirse, PC iki ekranı ayrı monitörler olarak algılar.
――Bu mod yalnızca DisplayPort 1.2 MST desteğine sahip olan PC'lerde çalışmaktadır.
――Full HD çözünürlüğe sahip (1920x1080) ekranlar için en fazla dört ekran bağlanabilir.
121
Zaman
Saat Ayarı veya Kapanış Ayarı öğesini yapılandırabilirsiniz.
Ayrıca, Zamanlayıcı işlevini kullanarak, ürünü belirtilen saatte otomatik olarak açılacak veya kapanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
MENUm → Sistem → Zaman → ENTERE
Saat Ayarı
Saati, ürünün farklı zamanlayıcı özelliklerini kullanmak için ayarlayın.
Zaman
•• Saat Ayarı
Tarih ve Zaman öğesini seçin.
Saat Ayarı
Kapanış Ayarı
Açma Zmnlycsı
Kapama Zmnlycsı
Tatil Yönetimi
Kapalı
끄기
Saat Ayarı öğesini seçin. Tarih veya Zaman öğesini seçip E düğmesine basın.
Numaraları girmek için numara düğmelerine veya yukarı ve aşağı ok düğmelerine basın.
Bir giriş alanından diğerine geçmek için sol ve sağ ok düğmelerini kullanın. Bittiğinde E düğmesine basın.
――Tarih ve Zaman öğelerini, uzaktan kumandadaki sayı tuşlarına basarak doğrudan ayarlayabilirsiniz.
Kapanış Ayarı
Önceden ayarlanmış bir süreden sonra ürünü kapatır.
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
(Kapalı / 30 dk / 60 dk / 90 dk / 120 dk / 150 dk / 180 dk)
――Yukarı ve aşağı okları kullanarak bir zaman dilimi seçin ve E düğmesine basın. Kapanış Ayarı özelliğini iptal etmek için,
Kapalı öğesini seçin.
122
Zaman
Açma Zmnlycsı
Ürünün, belirttiğiniz gün ve saatte otomatik olarak açılması için Açma Zmnlycsı olarak ayarlayın.
Açma Zmnlycsı
Güç, belirtilen ses düzeyinde ve belirtilen giriş kaynağıyla açılır.
Kapama Zmnlycsı
Açma Zmnlycsı: Yedi seçenek arasından seçim yaparak açılma zamanlayıcısını ayarlayın. Önce şu anki saati ayarladığınızdan
emin olun.
Tatil Yönetimi
(Açma Zmnlycsı1 ~ Açma Zmnlycsı7)
――Açma Zmnlycsı özelliğini kullanabilmeniz için önce saati ayarlamanız gerekir.
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
•• Kurulum: Kapalı, Bir Kez, Her gün, Pzt~Cum, Pzt~Cmt, Cmt~Paz veya Manuel öğesini seçin. Manuel öğesini
seçerseniz, Açma Zmnlycsı özelliğinin ürünü çalıştırmasını istediğiniz günleri seçebilirsiniz.
――Onay işareti seçtiğiniz günleri belirtir.
•• Zaman: Saat ve dakikayı ayarlayın. Numaraları girmek için numara düğmelerine veya yukarı ve aşağı ok düğmelerine
basın. Giriş alanlarını değiştirmek için sol ve sağ ok düğmelerine basın.
•• Ses Düzeyi: İstediğiniz ses düzeyini ayarlayın. Ses düzeyini değiştirmek için sol ve sağ ok düğmelerine basın.
•• Kaynak: İstediğiniz giriş kaynağını seçin.
•• Müzik / Fotoğraf (Kaynak öğesi USB olarak ayarlandığında): USB aygıtında ürün otomatik olarak açıldığında
oynatılmasını istediğiniz müzik veya fotoğraf dosyalarını içeren klasörü seçin.
――Bu işlev yalnızca, USB aygıtı bağlandığında kullanılabilir.
――USB cihazında bir müzik dosyası yoksa veya müzik dosyası içeren bir klasör seçmediyseniz, Zamanlayıcı işlevi doğru olarak
çalışmaz.
――USB'de tek bir fotoğraf varsa Slayt Gösterisi oynatılmayacaktır.
――Klasör adı çok uzun olursa klasör seçilemez.
――Kullandığınız her USB'ye kendi klasörü atanır. Birden fazla aynı türde USB kullanırken her USB'ye atanan klasörlerin farklı
isimlere sahip olduğundan emin olun.
――Açma Zmnlycsı özelliğini kullanırken bir USB bellek çubuğu kullanmanız önerilir. Açma Zmnlycsı işlevi kendi pili olan USB
aygıtlarıyla, MP3 çalarlarla veya bazı üreticilerin PMP aygıtlarıyla çalışmayabilir, çünkü ürünün bu aygıtları tanıması çok uzun
sürebilir.
123
Zaman
Açma Zmnlycsı
Kapama Zmnlycsı
Tatil Yönetimi
Kapama Zmnlycsı
Kapatma zamanlayıcısını, yedi seçenek arasından seçim yaparak (Kapama Zmnlycsı) ayarlayın. (Kapama Zmnlycsı1 ~ Kapama
Zmnlycsı7)
――Kapama Zmnlycsı özelliğini kullanabilmeniz için önce saati ayarlamanız gerekir.
•• Kurulum: Kapalı, Bir Kez, Her gün, Pzt~Cum, Pzt~Cmt, Cmt~Paz veya Manuel öğesini seçin. Manuel öğesini
seçerseniz, Kapama Zmnlycsı özelliğinin ürünü kapatmasını istediğiniz günleri seçebilirsiniz.
――Onay işareti seçtiğiniz günleri belirtir.
•• Zaman: Saat ve dakikayı ayarlayın. Numaraları girmek için numara düğmelerine veya yukarı ve aşağı ok düğmelerine
basın. Giriş alanlarını değiştirmek için sol ve sağ ok düğmelerine basın.
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Tatil Yönetimi
Zamanlayıcı, tatil olarak belirtilen zaman diliminde devre dışı olur.
•• Ekle: Tatil olarak eklemek istediğiniz zaman dilimini belirtin.
Eklemek istediğiniz tatilin başlangıç ve bitiş tarihlerini ▲/▼ düğmelerini kullanarak seçin ve Kaydet düğmesini tıklatın.
Süre tatil listesine eklenir.
-- Başlama: Tatilin başlangıç tarihini ayarlayın.
-- Sonlandır: Tatilin bitiş tarihini ayarlayın.
-- Sil: Tüm öğeleri tatil listesinden silin.
Sil öğesini seçin. "Tüm tatiller sil?" mesajı görüntülenir.
Evet öğesini seçin. Tüm tatiller silinir.
•• Uygula: Açma Zmnlycsı ve Kapama Zmnlycsı öğelerini toplumsal tatillerde etkinleşmeyecek şekilde ayarlayın.
-- E düğmesine basarak, etkin olmasını istemediğiniz Açma Zmnlycsı ve Kapama Zmnlycsı ayarlarını seçin.
-- Seçilen Açma Zmnlycsı ve Kapama Zmnlycsı etkinleşmez.
124
Ön Logo Uzunluğu
Ürünün ön tarafında altta bulunan SAMSUNG logo panelinin parlaklığını ayarlayın.
•• Kapalı
MENU m → Sistem → Ön Logo Uzunluğu → ENTER E
•• Loş: Samsung logo panelinin parlaklığını azaltın.
•• Parlak: Samsung logo panelinin parlaklığını artırın.
Sistem
Ön Logo Uzunluğu
Kapalı
Menü Dili
Türkçe
Menüyü Döndürün
Yatay
Cihaz Yönetic.
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
125
Menü Dili
Menü dilini ayarlar.
――Dil ayarında yapılan bir değişiklik ekran menü görünümüne uygulanır.
PC'nizdeki diğer işlevlere uygulanmaz.
MENUm → Sistem → Menü Dili → ENTERE
Sistem
Ön Logo Uzunluğu
Kapalı
Menü Dili
Türkçe
Menüyü Döndürün
Yatay
Cihaz Yönetic.
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
126
Menüyü Döndürün
Menü ekranını yapılandırın.
•• Otomatik: Ekran yönünün değiştirilmesine bağlı olarak menü ekranını otomatik olarak ayarla. (Varsayılan)
MENUm → Sistem → Menüyü Döndürün → ENTERE
Sistem
Ön Logo Uzunluğu
Kapalı
Menü Dili
Türkçe
Menüyü Döndürün
•• Yatay: Menüyü, yatay modda görüntüler (varsayılan).
•• Dikey: Menüyü, ürün ekranının sağ tarafında dikey modda görüntüler.
――Menüyü Döndürün, Dikey olarak ayarlandıysa, yalnızca menü penceresi dikey moda geçecektir. İşlevler, tam ekran yönü
dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.
Yatay
Cihaz Yönetic.
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
127
Cihaz Yönetic.
MENUm → Sistem → Cihaz Yönetic. → ENTERE
Ürününüze bağlı harici giriş cihazları için seçenekleri yapılandırın.
Klavye Ayarları
Klavye bağlantı ayarlarını veya bağlı bir klavye için seçenekleri yapılandırın.
Cihaz Yönetic.
Klavye Ayarları
Klavye seçin
Şu anda bağlı olan klavyelerden kullanmak istediğiniz klavyeyi seçin.
――Sadece bir bağlı klavye kullanılabilir.
Klavye Seçenekleri
――Ülkeye bağlıdır.
Klavyenin Dili
Klavye giriş dilini belirtin.
Klavye Türü
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Klavye türünü belirtin.
Girdi Dilini Değiştir
Giriş dilini değiştirmek için kullanılan tuş kombinasyonunu yapılandırın.
128
Eko Çözüm
Enrj. Tasarrufu
Güç tüketimini azaltmak için ekran parlaklığını ayarlayın.
MENUm → Sistem → Eko Çözüm → ENTERE
Resim Kapalı seçildiğinde ekran kapanır. Ses düzeyi devre dışı kalmaz.
Ekranı tekrar açmak için, ses düğmesinden başka herhangi bir düğmeye basın.
Eko Çözüm
•• Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek / Resim Kapalı
Enrj. Tasarrufu
Kapalı
Eko Sensör
Eko Sensör
Kapalı
Güç tasarrufunuzu arttırmak için resim ayarları odadaki ışığa otomatik olarak adapte olacaktır.
Sinyal Yok Askıda
Kapalı
Oto Kapatma
Kapalı
•• Kapalı / Açık
――Eko Sensör açıkken Görüntü altında Arka Işık ayarı belirlendiğinde Kapalı devre dışı kalır.
Min Arka Işık
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Eko Sensör öğesi Açık olduğunda, minimum ekran parlaklığını manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Min Arka Işık en karanlık arka
ışık modudur. Min Arka Işık ayarının Arka Işık ayarından daha düşük olmasına dikkat edin.
――Eko Sensör öğesi Açık ise, ekran parlaklığı ortamdaki ışığın yoğunluğuna bağlı olarak değişebilir (az miktarda daha koyu
veya daha açık olabilir).
Sinyal Yok Askıda
Herhangi bir kaynaktan sinyal gelmediğinde aygıtı kapatarak güç tasarrufu sağlayın.
•• Kapalı / 15 dk / 30 dk / 60 dk
――Takılı olan PC güç tasarrufu modundaysa devre dışıdır.
――Ürün, belirlenen bir zamanda otomatik olarak kapanacaktır. Zaman, istendiği gibi değiştirilemez.
Oto Kapatma
Ürün, aşırı ısınmayı engellemek için kumandada bir düğmeye basmadığınız veya ürün ön panelindeki bir düğmeye
dokunmadığınızda 4 saat içinde otomatik olarak kapanacaktır.
•• Kapalı / Açık
129
Güvenlik
Güvenlik işlevlerine her erişiminizde PIN ekranı görünecektir ve varsayılan PIN numarası "0-0-0-0" şeklindedir (varsayılan parola:
0 - 0 - 0 - 0).
MENUm → Sistem → Güvenlik → ENTERE
Güvenlik Kilidi
Güvenli kilit işlevini ayarlar.
Güvenlik
•• Kapalı / Açık
Güvenlik Kilidi
Kapalı
Güvenlik Kilidi işlevi, uzaktan kumandanın LOCK düğmesi dışında, ürünün ve uzaktan kumandanın tüm menüleri ve
düğmelerini kilitler.
Düğme Kilidi
Kapalı
Menülerin ve düğmelerin kilidini açmak için LOCK düğmesine basın ve parolayı girin (varsayılan parola: 0 - 0 - 0 - 0).
PIN Değiştir
Düğme Kilidi
Bu menü üründeki düğmeleri kilitlemek için kullanılabilir.
Düğme Kilidi özelliği Açık olarak ayarlanırsa ürün yalnızca uzaktan kumandayla kontrol edilebilir.
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
•• Kapalı / Açık
PIN Değiştir
PIN Değiştir ekranı görüntülenir.
PIN için istediğiniz 4 basamaklı sayıyı seçip Yeni PIN'i Girin alanına girin. Aynı 4 basamaklı sayıyı Yeni PIN'i Onaylayın alanına
tekrar girin.
Onayla ekranı kaybolduğunda, Kapat düğmesine basın. Ürün yeni PIN'i hafızaya aldı.
130
PIP
PIP Ayarları
Harici video kaynağından gelen resim ana ekran olacaktır ve üründen gelen resim PIP alt resim ekranında olacaktır.
MENUm → Sistem → PIP → ENTERE
Ana resim
Sistem
Alt resim
PC, DVI, DisplayPort
AV
PIP
Kapalı
AV
HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort, Plug In Module, PC, DVI
Üçlü Ekran
Kapalı
HDMI1, HDMI2, HDMI3
DVI, AV, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort, Plug In Module
Oto Koruma Süresi
Kapalı
•• PIP (Kapalı / Açık): PIP işlevini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
Ekrn Yanması Korums
Kayan yazı
•• Kaynak: Alt resmin kaynağını seçebilirsiniz.
•• Boyut (
Kapalı
•• Konum (
――(
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
): Alt resim için boyut seçin.
): Alt resim için bir konum seçin.
) modunda Konum seçimi yapamazsınız.
•• Ses Seçimi (ANA / ALT): ANA resmin veya ALT resmin sesini dinlemeyi seçebilirsiniz.
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
-- PIP sesi için, Ses Seçimi yönergelerine bakın.
-- PIP modunda izlerken ürünü kapatırsanız, yeniden açtığınızda PIP modu etkin olur.
-- PIP ekranındaki resmin, bir oyun veya karaoke görüntülemek için ana ekranı kullandığınız
zaman daha az doğal göründüğünü fark etmişsinizdir.
131
Üçlü Ekran
Aynı anda birden çok video görüntülemek için ekranı üç bölmeye ayırın.
•• Üçlü Ekran (Kapalı / Açık): Üç bölümlü ekran modunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
•• Kaynak (Alt 1): Üç bölmeli ekran modunda görüntülenecek alt ekran kaynağını seçin.
-- HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / DVI / DisplayPort / Plug In Module
――Bu seçenek sadece Sol ayarı Açık. olduğunda kullanılabilir.
MENUm → Sistem → Üçlü Ekran → ENTERE
Sistem
Üçlü Ekran
Kapalı
•• Ses Seçimi (
,
,
): Sesi hangi ekran için etkinleştirmek istediğinizi seçin.
――Bu seçenek sadece Üçlü Ekran ayarı Açık. olduğunda kullanılabilir.
Oto Koruma Süresi
Ekrn Yanması Korums
•• Ses Seçimi: Üç bölmeli ekran modunda görüntülenecek diğer alt ekran kaynağını seçin.
-- HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / DVI / DisplayPort / Plug In Module
――Bu seçenek sadece Üçlü Ekran ayarı Açık. olduğunda kullanılabilir.
Kapalı
Kayan yazı
Video Wall
•• Ekran Boyutu (
,
,
,
,
,
): Ana ekran, alt ekran 1 ve alt ekran 2 boyutlarını seçin.
――Bu seçenek sadece Üçlü Ekran ayarı Açık. olduğunda kullanılabilir.
•• En-Boy Oranı (Ana) (Orijinal / Tam): Ana ekran için en-boy oranını seçin.
――Bu seçenek sadece Üçlü Ekran ayarı Açık. olduğunda kullanılabilir.
•• En-Boy Oranı (Alt 1) (Orijinal / Tam): Alt ekran 1 için en-boy oranını seçin.
――Bu seçenek sadece Üçlü Ekran ayarı Açık. olduğunda kullanılabilir.
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
•• En-Boy Oranı (Alt 2) (Orijinal / Tam): Alt ekran 2 için en-boy oranını seçin.
――Bu seçenek sadece Üçlü Ekran ayarı Açık. olduğunda kullanılabilir.
-- Sadece HDMI1, HDMI2, HDMI3, AV veya Plug In Module modunda kullanılabilir.
132
Oto Koruma Süresi
Ekran, belirlediğiniz bir süre boyunca sabit bir görüntü gösteriyorsa ürün, ekrandaki çift görüntünün oluşmasını engellemek için
ekran koruyucuyu devreye sokacaktır.
•• Kapalı / 2 saat / 4 saat / 8 saat / 10 saat
MENUm → Sistem → Oto Koruma Süresi → ENTERE
Sistem
Oto Koruma Süresi
Kapalı
Ekrn Yanması Korums
Kayan yazı
Kapalı
Video Wall
Kaynak OtoGeçiş Ayarları
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
133
Ekrn Yanması Korums
Ekran yanmalarını azaltmak için ünite, Piksel Kayması ekran yanması engelleme teknolojisiyle donatılmıştır.
Piksel Kayması resmi ekranda biraz hareket ettirir.
MENUm → Sistem → Ekrn Yanması Korums → ENTERE
Piksel Kayması Zaman ayarı resmin hareketleri arasındaki süreyi dakika olarak programlamanızı sağlar.
Piksel Kayması
Ekrn Yanması Korums
Pikselleri yatay veya dikey olarak küçük hareketlerle taşıyarak resim alıkonulmasını en aza indirir.
Piksel Kayması
Kapalı
Zamanlayıcı
Kapalı
Anlık Ekran
Kapalı
Kenar Gri
Kapalı
•• Piksel Kayması (Kapalı / Açık)
――Yatay, Dikey ve Zaman yalnızca, Piksel Kayması öğesi Açık olarak ayarlandığında etkinleşir.
•• Yatay: Ekranın kaç piksel yatay olarak hareket edeceğini ayarlar.
•• Dikey: Ekranın kaç piksel dikey olarak hareket edeceğini ayarlar.
•• Zaman: Yatay ve dikey hareket için sırasıyla zaman aralığını ayarlayın.
Kullanılabilir Piksel Kayması Ayarları ve Optimum Ayarlar.
Mevcut Ayarlar
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Optimum Ayarlar
Yatay (piksel)
0~4
4
Dikey (piksel)
0~4
4
Zaman (dakika)
1 dk ~ 4 dk
4 dk
――Piksel Kayması değeri ürün boyutu (inç) ve moduna bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
――Uzun süre bir sabit görüntü veya 4:3 çıkışı görüntülemek resim alıkonmasına neden olabilir.
Bu ürünün kusuru değildir.
――Bu işlev Ekrana Sığdır modunda kullanılamaz.
134
Zamanlayıcı
Ekrn Yanması Korums
Piksel Kayması
Kapalı
Zamanlayıcı
Kapalı
Anlık Ekran
Kapalı
Kenar Gri
Kapalı
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Ekrn Yanması Korums zamanlayıcısını ayarlayabilirsiniz.
Piksel Kayması özelliği belirtilen süre sonunda otomatik olarak durur.
Zamanlayıcı
•• Kapalı
•• Tekrarla: Modu ayarında belirtilen görüntü tutma-koruma desenini belirtilen zaman aralıklarıyla (zaman diliminde)
görüntüler.
•• Aralık: Modu ayarında belirtilen görüntü tutma-koruma desenini belirtilen zaman diliminde (Başlama Zamanı ila Bitiş
Süresi arasında) görüntüler.
――Bu seçenek yalnızca, Saat Ayarı yapılandırıldığında etkin olur.
――Modu, Süre, Zaman, Başlama Zamanı ve Bitiş Süresi yalnızca, Zamanlayıcı öğesi Tekrarla veya Aralık olarak
ayarlandığında etkinleşir.
•• Modu: Görüntülenmek amacıyla ekran için bir koruyucu desen seçin.
-- Piksel: Ekrandaki pikseller devamlı olarak siyahla değiştirilir.
-- Kaydırma Çubuğu: Dikey bir çubuk, soldan sağa doğru hareket eder.
-- Solan Ekran: Tüm ekran önce daha parlak, ardından daha karanlık hale gelir.
――Kaydırma Çubuğu ve Solan Ekran desenleri, belirtilen tekrarlama zaman dilimine bakılmadan yalnızca bir kez görünür.
•• Süre: Ekrn Yanması Korums işlevini etkinleştirmek için zaman aralığını belirtin.
――Bu seçenek, Zamanlayıcı için Tekrarla seçildiğinde etkin olur.
•• Zaman: Ekrn Yanması Korums işlevinin açık kalacağı süreyi belirtin.
――Bu seçenek, Modu için Piksel seçildiğinde etkin olur.
•• Başlama Zamanı: Ekran koruma işlevinin etkinleştirilmesi için başlangıç zamanını ayarlayın.
――Bu seçenek, Zamanlayıcı için Aralık seçildiğinde etkin olur.
•• Bitiş Süresi: Ekran koruma işlevinin devre dışı bırakılması için bitiş zamanını ayarlayın.
――Bu seçenek, Zamanlayıcı için Aralık seçildiğinde etkin olur.
135
Anlık Ekran
Ekrn Yanması Korums
Piksel Kayması
Kapalı
Zamanlayıcı
Kapalı
Anlık Ekran
Kapalı
Kenar Gri
Kapalı
Hemen görüntülemek istediğiniz ekran koruyucuyu seçin.
•• Kapalı / Piksel / Kaydırma Çubuğu / Solan Ekran
Kenar Gri
Ekran 4:3 görüntü oranına ayarlandığında, ekranı korumak için yanlardaki beyaz kenarlıkların parlaklığını ayarlayın.
•• Kapalı / Açık / Koyu
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
136
Kayan yazı
Video veya resim görüntülenirken metin girin ve bu metni ekranda görüntüleyin.
•• Kapalı / Açık
――Mesaj, Zaman, Konum, Hareket ve Ön Seçenekler yalnızca, Kayan yazı öğesi Açık olarak ayarlandığında etkinleşir.
MENUm → Sistem → Kayan yazı → ENTERE
•• Mesaj: Ekranda görüntülenmek üzere bir mesaj girin.
•• Zaman: Mesaj görüntülemek için Başlama Zamanı ve Bitiş Süresi öğelerini ayarlayın.
Sistem
Oto Koruma Süresi
Kapalı
Ekrn Yanması Korums
Kayan yazı
Kapalı
Video Wall
Kaynak OtoGeçiş Ayarları
•• Konum: Bir Mesaj görüntülemek için Yatay ve Dikey arasından yönü seçin.
-- Yatay (Sol / Merkez / Right)
-- Dikey (Üst / Orta / Alt)
•• Hareket: Mesaj görüntülemek için Yön ve Hız öğelerini belirtin.
-- Hareket (Kapalı / Açık)
-- Yön (Sol / Sağ / Üst / Alt)
-- Hız (Yavaş / Normal / Hızlı)
――Yön ve Hız yalnızca, Hareket öğesi Açık olarak ayarlandığında etkinleşir.
•• Ön Seçenekler: Mesaj için Boyut ve Ön Plan Rengi belirtin.
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
137
Video Wall
Bir video duvarı oluşturmak için bağlanmış çoklu ekranların düzenini özelleştirin.
MENUm → Sistem → Video Wall → ENTERE
Video Wall
Ayrıca, tüm resmin bir kısmını görüntüleyin veya aynı resmi bağlı çoklu ekranların her birisinde tekrarlayın.
Video Wall özelliğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.
Video Wall
Bir video duvarı organize etmek için, Açık öğesini seçin.
Video Wall
Açık
· Biçim
Tam
· Yatay
1
· Dikey
1
· Ekran Konumu
Biçim
Görüntüleri çoklu ekranlarda görüntülemek için bir biçim seçin.
•• Tam: Görüntüleri tam ekranda görüntüleyin.
•• Doğal: Orijinal çözünürlükteki görüntüleri büyütmeden veya küçültmeden görüntüleyin.
――Biçim seçeneği yalnızca, Video Wall öğesi Açık olarak ayarlandığında etkin olur.
Yatay
Bu işlev, belirtilen yatay ekranların sayısına göre ekranı otomatik olarak böler.
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Yatay olarak düzenlenecek ekranların sayısını girin.
-- Video Wall seçeneği yalnızca, PIP öğesi Kapalı olarak ayarlandığında etkin olur.
Yatay ekran girilen sayıya göre otomatik olarak bölünür.
-- Dörtten fazla ekran yatay veya dikey olarak bağlanırsa, kontrasttaki veya renk yoğunluğundaki
bozulma nedeniyle gerçekleşen koyu görüntüyü önlemek için, XGA (1024 x 768) seviyesinde
veya dah yüksek seviyede bir giriş çözünürlüğü kullanmanız önerilir.
Yatay düzene maksimum 15 ekran atanabilir.
――Ekran maksimum 91 ekrana (bölünmüş yatay ve dikey ekranlar) bölünebilir.
Örneğin, yatay düzen 15 olarak ayarlanmışsa, dikey düzene maksimum 6 ekran atanabilir.
Bunun tam tersi şekilde, dikey düzen 13 olarak ayarlanmışsa, yatay ekrana maksimum 7 ekran atanabilir.
――Yatay seçeneği yalnızca, Video Wall öğesi Açık olarak ayarlandığında etkin olur.
138
Dikey
Video Wall
Video Wall
Açık
· Biçim
Tam
· Yatay
1
· Dikey
1
· Ekran Konumu
Bu işlev belirtilen dikey ekranların sayısına göre ekranı otomatik olarak böler.
Dikey olarak düzenlenecek ekranların sayısını girin.
Dikey ekran girilen sayıya göre otomatik olarak bölünür.
Dikey düzene maksimum 13 ekran atanabilir.
――Ekran maksimum 91 ekrana (bölünmüş yatay ve dikey ekranlar) bölünebilir.
Örneğin, yatay düzen 15 olarak ayarlanmışsa, dikey düzene maksimum 6 ekran atanabilir.
Bunun tam tersi şekilde, dikey düzen 13 olarak ayarlanmışsa, yatay ekrana maksimum 7 ekran atanabilir.
――Dikey seçeneği yalnızca, Video Wall öğesi Açık olarak ayarlandığında etkin olur.
Ekran Konumu
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Bölünmüş ekranların düzenini Ekran Konumu işlevini kullanarak bir sayı ile tanımlanmış ekranları taşıyarak özelleştirebilirsiniz.
Yatay veya Dikey ayarlarına göre belirtilmiş ekranların (bir sayı ile tanımlanmış) düzenini görüntülemek için Ekran Konumu
seçeneğini seçin. Düzeni özelleştirmek için, uzaktan kumandadaki yön düğmelerini kullanarak bir sayıya (ekrana) gidin ve E
düğmesine basın.
――Ekran Konumu içinde maksimum 100 ekran düzenlenebilir.
――Ekran Konumu seçeneği yalnızca, Video Wall öğesi Açık olarak ayarlandığında etkin olur.
――Ekran Konumu penceresi yalnızca, Yatay ve Dikey yapılandırıldığında görüntülenir.
139
Kaynak OtoGeçiş Ayarları
Ekranı Kaynak OtoGeçiş Açık olarak açtığınızda ve önceki video kaynağı seçimi etkin olmadığında, ekran etkin video için farklı
video giriş kaynaklarını otomatik olarak arar.
MENUm → Sistem → Kaynak OtoGeçiş Ayarları → ENTERE
Kaynak OtoGeçiş
Kaynak OtoGeçiş Açık olduğunda, ekran video kaynağından otomatik olarak etkin video aranır.
Kaynak OtoGeçiş Ayarları
Kaynak OtoGeçiş
Mevcut giriş kaynağı tanınmadığında, Birincil Kaynak seçimi etkinleştirilir.
Açık
· Birincil Kaynak Krtrma
Kapalı
· Birincil Kaynak
Tümü
· İkincil Kaynak
PC
Hiçbir ana video kaynağı kullanılamadığında, İkincil Kaynak seçimi etkinleştirilir.
Hem birincil hem de ikincil giriş kaynakları tanınmazsa, ekran etkin kaynak için iki arama gerçekleştirir, bu iki aramanın birisi
birincil diğeri ise ikincil kaynağı kontrol eder.
Her iki arama da başarısız olursa, ekran ilk video kaynağına geri döner ve hiç sinyal olmadığını gösteren bir mesaj görüntüler.
Birincil Kaynak seçimi Tümü olarak ayarlandığında, ekran etkin video kaynağını aramak için tüm video kaynak girişlerini sırayla
iki kez arar, hiç video bulunamazsa ilk video kaynağına geri döner.
Birincil Kaynak Krtrma
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Birincil giriş kaynağı bağlı durumdayken seçili birincil giriş kaynağını geri yükleyip yüklemeyeceğinizi seçin.
――Birincil Kaynak öğesi Tümü olarak ayarlanırsa, Birincil Kaynak Krtrma işlevi devre dışı olur.
Birincil Kaynak
Otomatik giriş kaynağı için Birincil Kaynak ayarını belirtin.
İkincil Kaynak
Otomatik giriş kaynağı için İkincil Kaynak ayarını belirtin.
――Birincil Kaynak öğesi Tümü olarak ayarlanırsa, İkincil Kaynak işlevi devre dışı olur.
140
Genel
Maks Güç Tasarrufu
PC belirli bir süre boşta kaldıktan sonra güç tüketimini azaltmak için ürünü kapatır.
MENUm → Sistem → Genel → ENTERE
•• Kapalı / Açık
――Yalnızca PC, DVI, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort modunda kullanılabilir.
Genel
Maks Güç Tasarrufu
Oyun Modu
Açık
Kapalı
BD Wise
Açık
Menü Saydamlığı
Orta
Ses Geri Bildirimi
Düşük
Oto Güç
Kapalı
Bekleme Kontrolü
Oyun Modu
PlayStation™ veya Xbox™ gibi bir oyun konsoluna bağlanırken, oyun modunu seçerek daha gerçekçi bir oyun tecrübesinin
keyfini sürebilirsiniz.
•• Kapalı / Açık
――Oyun Modu için önlemler ve sınırlamalar
Oyun konsolunun bağlantısını kesip başka bir harici aygıt bağlamak için, kurulum menüsünde Oyun Modu öğesini Kapalı
olarak ayarlayın.
――Giriş kaynağı PC, DVI veya DisplayPort olarak ayarlandığında Oyun Modu kullanılamaz.
――Oyun Modu öğesi Açık ise
Resim Modu öğesi Standart olarak ve Ses Modu öğesi de Film olarak ayarlanır.
Otomatik
BD Wise
BD Wise'ı destekleyen Samsung DVD, Blu-ray ve Home Theater ürünleri için en iyi resim kalitesini sağlar.
BD Wise Açık olduğunda, resim modu otomatik olarak optimum çözünürlüğe değişir.
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
•• Kapalı / Açık
――BD Wise'ı desteleyen Samsung ürünlerini ürüne bir HDMI kablosuyla bağladığınızda kullanılabilir.
――BD Wise işlevi yalnızca, BD Wise işlevi olan bir kaynak aygıt bağlandığında etkin olur.
Menü Saydamlığı
Menü kutusunun saydamlığını ayarlayın.
•• Yüksek / Orta / Düşük
141
Ses Geri Bildirimi
Genel
Ses Geri Bildirimi
Düşük
Oto Güç
Kapalı
Bekleme Kontrolü
Lamba Çizelgesi
Otomatik
Kapalı
Sıcaklık Kontrolü
Ses Geri Bildirimi varsayılan olarak etkindir. Ses Geri Bildirimi'i kapatın veya ses düzeyini ayarlayın.
Bu işlev varsayılan olarak etkindir. Ses düzeyi ayarlanabilir veya sessizleştirilebilir.
――Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek
Oto Güç
Bu seçeneğin etkinleştirilmesi güç kablosu bağlıysa ürünü otomatik olarak açar.
OSD Ekran
Güç Açma Ayarı
Ürününüz, kullanım esnasında sesli tepki verir.
0 Sn
77
•• Kapalı / Açık
Bekleme Kontrolü
Ekran bekleme modunu giriş sinyali alındığında uygulanacak şekilde yapılandırabilirsiniz.
•• Otomatik
Hiçbir giriş sinyali algılanmadığında, ekrana bir kaynak cihaz bağlı olsa bile güç tasarrufu modu etkinleştirilir.
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Bağlı kaynak aygıt yoksa Sinyal Yok mesajı görünür.
•• Açık
Hiçbir giriş sinyali algılanmadığında, güç tasarrufu modu etkinleştirilir.
•• Kapalı
Giriş sinyali algılanmazsa Sinyal Yok mesajı görünür.
――Bekleme Kontrolü seçeneği yalnızca, Kaynak öğesi PC, DVI, HDMI1, HDMI2, HDMI3 veya DisplayPort olarak
ayarlandığında etkin olur.
――Bir kaynak cihaz bağlı olasına rağmen Sinyal Yok mesajı görüntüleniyorsa, kablo bağlantısını kontrol edin.
142
Lamba Çizelgesi
Genel
Ses Geri Bildirimi
Düşük
Oto Güç
Kapalı
Bekleme Kontrolü
Lamba Çizelgesi
Otomatik
Kapalı
OSD Ekran
Güç Açma Ayarı
Sıcaklık Kontrolü
0 Sn
77
MDC modunda Lamba değerinin belirli bir zamanda kullanıcı tarafından belirlenen bir değere ayarlanmasını sağlar.
•• Kapalı / Açık
OSD Ekran
Menü öğelerini ekranda gösterir veya saklar.
――Kaynak OSD / Sinyal OSD / MDC OSD
Güç Açma Ayarı
Güç düğmesine basıldıktan sonra, ekranın açılmak için ısınma süresini ayarlayabilirsiniz. (Aralık: 0 – 50 saniye)
――Çok kısa olan ısınma süresi yüksek voltaj nedeniyle ürüne hasar verir.
Sıcaklık Kontrolü
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Bu işlev, ürünün dahili sıcaklığını algılar. Kabul edilebilir olan sıcaklık aralığını belirleyebilirsiniz.
Varsayılan sıcaklık 77 C olarak ayarlanmıştır.
Ürün için önerilen çalışma sıcaklığı 75 ila 80 C'dir (40 C'lik ortam sıcaklığına bağlı olarak).
――Mevcut sıcaklık değeri belirlenen sıcaklık sınırını aşarsa, ekranda kararma olacaktır.
Sıcaklık artmaya devam ederse, cihaz, aşırı ısınmayı önlemek için kapanacaktır.
143
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
MENUm → Sistem → Anynet+ (HDMI-CEC) → ENTERE
Anynet+, Samsung uzaktan kumandanızla Anynet+'yı destekleyen tüm bağlı Samsung cihazlarını kontrol etmenizi sağlar.
Anynet+ sistemi yalnızca Anynet+ özelliği olan Samsung cihazlarıyla kullanılabilir.
Samsung cihazınızın bu özelliğe sahip olduğundan emin olmak için üzerinde Anynet+ logosu olup olmadığını kontrol edin.
――Anynet+ cihazlarını üründeki düğmeleri değil yalnızca ürün uzaktan kumandasını kullanarak kontrol edebilirsiniz.
Anynet+ (HDMI-CEC)
――Ürün uzaktan kumandası bazı durumlarda çalışmayabilir. Bu olursa Anynet+ cihazını tekrar seçin.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Açık
――Anynet+, Anynet+ destekleyen AV cihazı beklemede veya açık durumda olduğunda çalışır.
Otomatik Kapatma
Evet
AV cihazı ikincil ekran olarak bağlandıysa Anynet+ özelliği çalışmaz.
――Anynet+ toplamda 12 AV cihazına kadar destekler. Aynı türde 3 cihazı bağlayabileceğinize dikkat edin.
Alıcı
Kapalı
――PIP modunda, Anynet+ özelliği sadece AV cihazı birincil ekran olarak bağlı olduğunda çalışır.
Anynet+ Menüsü
Anynet+ menüsü ürüne bağlı olan Anynet+ cihazlarının türü ve durumuna bağlı olarak değişir.
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
-- Anynet+ işlevleri başka üreticilerin ürünleriyle çalışmaz.
-- Anynet+ harici aygıtlarının nasıl bağlanacağını açıklayan yönergeler için aygıtın kullanım
kılavuzuna bakın.
-- Yalnızca tek bir alıcı (home theater) bağlayabilirsiniz.
Anynet+ Menüsü
Açıklama
PC’yi göster
Anynet+ modunu PC moduna değiştirir.
Cihaz Listesi
Anynet+ cihaz listesini gösterir.
(cihaz_adı) MENÜ
Bağlı olan cihaz menülerinin menüsünü gösterir. Örn. bir DVD oynatıcı bağlı olursa
DVD oynatıcısının disk menüsü görünecektir.
(cihaz_adı) Araçlar
Bağlı olan cihazın araçlar menüsünü gösterir. Örn. bir DVD oynatıcı bağlı olursa DVD
oynatıcısının araçlar menüsü görünecektir.
――Cihaza bağlı olarak bu menü kullanılmayabilir.
(cihaz_adı) Başlık Menüsü
Bağlı olan cihaztaki diskin başlık menüsünü gösterir. Örn. bir DVD oynatıcı bağlı olursa
DVD oynatıcısındaki filmin başlık menüsü görünecektir.
――Cihaza bağlı olarak bu menü kullanılmayabilir.
144
Otomatik Kapatma
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
Açık
Otomatik Kapatma
Evet
Alıcı
Kapalı
Ürün kapalıyken bir Anynet+ Cihazını otomatik olarak Kapalı olarak ayarlama.
•• Hayır / Evet
――Otomatik Kapatma öğesi Evet olarak ayarlanırsa, ürün kapandığında çalışan harici aygıtlar da kapanır.
――Aygıta bağlı olarak etkinleştirilmeyebilir.
Anynet+ Cihazları Arasında Geçiş
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
1
TOOLS düğmesine basın, Anynet+ (HDMI-CEC) öğesini seçin ve E düğmesine basın.
2
Cihaz Listesi öğesini seçin ve E düğmesine basın.
İstediğiniz cihazı bulamazsanız listeyi yenilemek için Yenile'yi seçin.
3
Bir cihaz seçin ve sonra E düğmesine basın. Seçilen cihaza geçebilirsiniz.
――Cihaz Listesi menüsü yalnızca, Sistem menüsünde Anynet+ (HDMI-CEC) öğesini Açık olarak ayarladığınızda görüntülenir.
――Seçilen cihaza geçme 2 dakika sürebilir. Geçiş işlemi sürerken değiştirme işlemini iptal edemezsiniz.
――Bir Anynet+ cihazını SOURCE düğmesine basarak seçtiyseniz ve sonra giriş kaynağını seçtiyseniz, Anynet+ işlevini
kullanamazsınız.
――Cihaz Listesi öğesini kullanarak bir Anynet+ aygıtına geçmiş yaptığınızdan emin olun.
145
Anynet+ için Sorun Giderme
Sorun
Anynet+ çalışmıyor.
Olası Çözüm
•• Cihazın Anynet+ cihazı olduğunu kontrol edin. Anynet+ sistemi yalnızca Anynet+ cihazlarını destekler.
•• Anynet+ cihazı güç kablosunun düzgün bağlı olup olmadığını kontrol edin.
•• Anynet+ cihazının Video/Audio/HDMI kablo bağlantılarına sahip olduğunu kontrol edin.
•• Anynet+ kurulum menüsünde Anynet+ (HDMI-CEC) öğesinin Açık olarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.
•• Uzaktan kumandanın Anynet+ ile uyumlu olup olmadığını kontrol edin.
•• Anynet+ bazı durumlarda çalışmayabilir. (ilk kurulum)
•• HDMI kablosunu çıkarıp sonra tekrar bağladıysanız lütfen cihazları tekrar aradığınızdan veya ürünü kapatıp tekrar
açtığınızdan emin olun.
•• Anynet cihazının Anynet+ işlevinin açık olup olmadığını kontrol edin.
Anynet+ başlatmak istiyorum.
•• Anynet+ cihazının ürüne düzgün bağlandığını ve Anynet+ Kurulum menüsünde Anynet+ (HDMI-CEC) öğesinin Açık
olarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.
•• Anynet+ menüsünü görüntülemek için TOOLS düğmesine basın ve istediğiniz bir menüyü seçin.
Anynet+'dan çıkmak istiyorum.
•• Anynet+ menüsünde PC’yi göster öğesini seçin.
•• Ürün uzaktan kumandasındaki SOURCE düğmesine basın ve Anynet+ olmayan bir cihaz seçin.
Ekranda “Anynet+ cihazı
bağlantısı kaldırılıyor...” mesajı
görünür.
•• Anynet+'yı yapılandırırken veya yeni bir görüntüleme moduna geçmek için uzaktan kumandayı kullanamazsınız.
Anynet+ aygıtı oynatmıyor.
•• İlk kurulum devam ederken oynatma işlevini kullanamazsınız.
•• Uzaktan kumandayı ürün, Anynet+ yapılandırmayı tamamladıktan veya Anynet+'ya geçiş işlemini bitirdikten sonra kullanın.
146
Sorun
Bağlı olan cihaz görüntülenmez.
Olası Çözüm
•• Cihazın Anynet+ işlevlerini destekleyip desteklemediğini kontrol edin.
•• HDMI kablosunun düzgün bağlı olup olmadığını kontrol edin.
•• Anynet+ Kurulum menüsünde Anynet+ (HDMI-CEC) öğesinin Açık olarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.
•• Anynet+ cihazlarını tekrar arayın.
•• Anynet+ bir HDMI bağlantısı gerektirir. Cihazın ürününüze bir HDMI kablosuyla bağlı olduğundan emin olun.
•• Bazı HDMI kabloları Anynet+ işlevlerini desteklemeyebilir.
•• Bir güç kesintisinden veya HDMI kablosunun çıkmasından dolayı bağlantı sonlandırılırsa lütfen cihaz taramasını tekrar edin.
147
DivX® İsteğe Bağlı Video
MENUm → Sistem → DivX® İsteğe Bağlı Video → ENTERE
Ürün için yetkili kayıt kodunu gösterir.
DivXⓇ web sitesine bağlanır ve bu kodu kullanarak kayıt olursanız VOD kayıt dosyasını indirebilirsiniz.
DivXⓇ VOD ile ilgili daha fazla bilgi için, "http://vod.divx.com" sitesini ziyaret edin.
Sistem
DivX® İsteğe Bağlı Video
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Oynatıcı Modu
Oynatıcı Modu öğesini seçin.
Oynatıcı Modu değiştirildiğinde, Ev İçerikleri içindeki işlevler de değişir.
MENUm → Sistem → Oynatıcı Modu → ENTERE
Sistem
Oynatıcı Modu
•• MagicInfo Lite / MagicInfo Premium S / MagicInfo Videowall S
――Oynatıcı Modu değiştirildiğinde ürün otomatik olarak yeniden başlar ve değişiklikler uygulanır.
――Oynatıcı Modu değiştirildiğinde, Oynatıcı Modu içinde yapılandırılan önceki tüm ayarlar sıfırlanır.
MagicInfo Lite
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
148
Magic Clone
MENUm → Sistem → Magic Clone → ENTERE
Magic Clone
USB’ye klonla
USB’den klonla
Ürünün ayarlarını bir USB aygıtına aktarın veya bir USB aygıtından ayarları yükleyin.
Bu seçenek, birden fazla ürüne aynı ayarlar atanırken kullanışlı olur.
•• USB’ye klonla: Ürünün ayarlarını bir USB aygıtına kopyalayın.
•• USB’den klonla: Bir USB aygıtına kaydedilen ayarları ürüne atayın.
-- Yapılandırma tamamlandıktan sonra, ürün otomatik olarak yeniden başlatılır.
――USB aygıtında ayarlar dosyasından başka dosya varsa, bu seçenek düzgün çalışmayabilir.
――Seçeneği çalıştırmadan önce USB aygıtının düzgün çalıştığını doğrulayın.
――Bu seçenek, aynı Model Kodu ve Yazılım Sürümü'a sahip ürünler için kullanılabilir.
Destek → Samsung'a Başvurun'a gidin ve ürün Model Kodu ve Yazılım Sürümü bilgilerini bulun.
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Sistemi Sıfırla
Bu seçenek Sistem altındaki mevcut ayarları varsayılan fabrika ayarlarına geri yükler.
MENUm → Sistem → Sistemi Sıfırla → ENTERE
Sistem
Sistemi Sıfırla
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
149
Tümünü Sıfırla
Bu seçenek bir ekran için mevcut ayarları varsayılan fabrika ayarlarına geri yükler.
MENUm → Sistem → Tümünü Sıfırla → ENTERE
Sistem
Tümünü Sıfırla
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
PC Modülü Gücü
MENUm → Sistem → PC Modülü Gücü → ENTERE
PC Modülü, ayrı olarak LFD'den etkin veya devre dışı konuma alınabilir.
Senk Güç-Açma
LFD'yi açmadan PC modülünü açmak için, Kapalı öğesini seçin.
Sistem
PC Modülü Gücü
•• Kapalı / Açık
Senk Güç-Kapama
PC modülünü kapatmadan LFD'yi kapatmak için Kapalı öğesini seçin.
•• Kapalı / Açık
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
-- PC modülü: Ağ bağlantı kutusu veya PIM'e karşılık gelir.
150
Bölüm 09
Destek
Yazılım Güncelleme
-- Geçerli Sürüm: Bu, üründe yüklü olan
yazılım sürümüdür.
MENUm → Destek → Yazılım Güncelleme → ENTERE
Yazılım Güncelleme menüsü ürün yazılımınızı en son sürüme yükseltmenizi sağlar.
――Yükseltme tamamlanana kadar gücü kesmediğinize dikkat edin. Ürün, yazılım yükseltme tamamlandıktan sonra otomatik olarak kapanacak ve açılacaktır.
――Yazılımı yükselttiğinizde yaptığınız tüm video ve ses ayarları kendi varsayılan ayarlarına geri dönecektir.
Ayarlarınızı yazmanızı tavsiye ederiz, böylece bunları yükseltmeden sonra kolayca sıfırlayabilirsiniz.
Çevrimiçi olarak
-- Yükseltme tamamlanana kadar USB
belleğin çıkarılmış olmasına lütfen
dikkat edin.
USB aygıtı yoluyla yazılım güncellemesi yapmak için müşteri hizmetleri merkezine başvurun.
Samsung'a Başvurun
MENUm → Destek → Samsung'a Başvurun → ENTERE
Ürününüz düzgün çalışmadığında veya yazılımı yükseltmek istediğinizde bu bilgiyi görüntüleyin.
Çağrı merkezlerimiz ile ürünler ve yazılımı nasıl indireceğinize dair bilgi bulabilirsiniz.
――Samsung'a Başvurun ve ürün Model Kodu ve Yazılım Sürümü bilgilerini bulun.
151
Ev İçerikleri
MagicInfo Lite
MENUm → Destek → Ev İçerikleri → ENTERE
MENU m → Destek → Ev İçerikleri → MagicInfo Lite → ENTER E
――MagicInfo Lite'ya ayrıca uzaktan kumandanın MagicInfo Lite/S düğmesine basılarak da ulaşılabilir.
――MagicInfo Lite'yu başlatmak için, Sistem'de Oynatıcı Modu için MagicInfo Lite'yu seçin.
Destek
Ev İçerikleri
MagicInfo Lite Oynatıcı istenen bir zamanda içerik (görüntü, video, belge dosyaları) oynatmanızı sağlar.
Dahili bellekte veya USB belleğinde kayıtlı içeriği oynatabilirsiniz. Ayrıca bir ağa bağlandıktan sonra MagicInfo Lite Server ile
içerik oynatabilirsiniz.
――MagicInfo Lite menüsü hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 170.
MagicInfo Premium S
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
MENU m → Destek → Ev İçerikleri → MagicInfo Premium S → ENTER E
――MagicInfo Premium S'ya ayrıca uzaktan kumandanın MagicInfo Lite/S düğmesine basılarak da ulaşılabilir.
――MagicInfo Premium S'yu başlatmak için, Sistem'de Oynatıcı Modu için MagicInfo Premium S'yu seçin.
――MagicInfo Premium S kullanmak için lisans satın almak gerekir.
MagicInfo Premium S Oynatıcı, görüntü, video ve belge gibi şablon içeren içerik dosyalarını düzenlemek ve çalmak için
kullanılabilir.
USB bellekten veya yerleşik bellekten içerik dosyalarını ve şablonlarını çalıştırın. Alternatif olarak, içerik dosyalarını ve şablonlarını
ağ üzerinden MagicInfo Premium Server ile de çalıştırabilirsiniz.
――MagicInfo Premium S menüsü hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 193.
MagicInfo Videowall S
MENU m → Destek → Ev İçerikleri → MagicInfo Videowall S → ENTER E
――MagicInfo Videowall S'ya ayrıca uzaktan kumandanın MagicInfo Lite/S düğmesine basılarak da ulaşılabilir.
――MagicInfo Videowall S'yu başlatmak için, Sistem'de Oynatıcı Modu için MagicInfo Videowall S'yu seçin.
――MagicInfo Videowall S kullanmak için lisans satın almak gerekir.
MagicInfo Videowall S Oynatıcı istediğiniz zamanda içerik oynatmanıza olanak tanır. Diğer resim ve video dosyalarının yanı
sıra MagicInfo VideoWall Author kullanılarak oluşturulan VideoWall içeriği de oynatılabilir.
VideoWall Console yoluyla sadece bir ağ üzerinden içerik oynatılabilir.
――MagicInfo Videowall S menüsü hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 220.
152
AllShare Play
MENU m → Destek → Ev İçerikleri → AllShare Play → ENTER E
Bir USB Yığın Depolama Sınıfı (MSC) aygıtında kayıtlı video, fotoğraf ve müzik dosyalarının keyfini çıkarın.
――AllShare Play menüsü hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 154.
Kaynak
-- Giriş kaynağı aynı zamanda uzaktan
kumandadaki SOURCE düğmesiyle
değiştirilebilir.
MENUm → Destek → Ev İçerikleri → Kaynak → ENTERE
Ürüne bağlı kaynak cihazının ekranını görüntüleyebilirsiniz. Seçilen kaynağın ekranını görüntülemek için, Kaynak listesinden bir kaynak seçin.
İsim Değiştir
MENUm → Destek → Ev İçerikleri → Kaynak → TOOLS → İsim Değiştir → ENTERE
Zaman zaman, kaynak cihaz adı İsim Değiştir öğesinde belirtilmediğinde ekran düzgün şekilde görüntülenmez.
Ayrıca, en iyi görüntü kalitesi elde etmek için, kaynak cihazı İsim Değiştir öğesinde yeniden adlandırmak en iyisidir.
――Liste şu kaynak aygıtları içerebilir. Listedeki Kaynak aygıtları seçili kaynağa göre değişir.
Video / DVD / Kablolu Alıcı / Uydu Alıcısı / PVR STB / AV Alıcısı / Oyun / Video Kamera / PC / DVI PC / DVI Cihazları / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA
――Görüntü menüsündeki kullanılabilir ayarlar geçerli kaynağa ve İsim Değiştir içinde yapılan ayarlara göre değişir.
•• Bir PC'yi HDMI terminaline bağlarken, İsim Değiştir öğesini PC olarak ayarlayın. Diğer durumlarda İsim Değiştir seçeneğini AV cihazları olarak ayarlayın.
•• HDMI kablosuyla HDMI IN 1, HDMI IN 2 veya HDMI IN 3 bağlantı noktasına PC bağlarken, ürünü İsim Değiştir altında PC moduna ayarlamanız gerekir.
•• HDMI ila DVI kablosuyla HDMI IN 1, HDMI IN 2 veya HDMI IN 3 bağlantı noktasına PC bağlarken, ürünü İsim Değiştir altında DVI PC moduna ayarlamanız gerekir.
•• HDMI-DVI kablosuyla HDMI IN 1, HDMI IN 2 veya HDMI IN 3 bağlantı noktasına AV aygıtları bağlarken, ürünü İsim Değiştir altında DVI Cihazları moduna
ayarlamanız gerekir.
Bilgi
MENUm → Destek → Ev İçerikleri → Kaynak → TOOLS → Bilgi → ENTERE
Seçilen harici cihazla ilgili ayrıntılı bilgiyi görebilirsiniz.
153
Bölüm 10
AllShare Play
Bir USB Yığın Depolama Sınıfı (MSC) aygıtında kayıtlı video, fotoğraf ve müzik dosyalarının keyfini çıkarın.
AllShare Play Nedir?
AllShare Play'ya ayrıca uzaktan
kumandanın CONTENET(HOME)
düğmesine basılarak da ulaşılabilir.
Depolama aygıtında saklanan fotoğraf, video veya müzik dosyalarınızı yürütün. Kablosuz ağla akıllı telefona veya bilgisayara bağlanın.
Çeşitli içerikleri AllShare Play içinde aşağıdaki yöntemleri kullanarak çalıştırın:
•• Dahili bellek ve USB aygıt kullanarak: USB aygıtından fotoğraf, video veya müzik dosyalarınızı oynatın. Dosyaları dahili belleğe kopyalayın.
•• Ağ üzerinden PC'ye bağlanma: PC'de saklanan fotoğraf, video veya müzik dosyalarınızı, ağ bağlantısını kullanarak oynatın.
AllShare Play özelliğini USB aygıtıyla kullanmadan önce aşağıdakileri okuyun
Dikkat
•• Ürüne bir USB bellek bağlamadan önce, verilerinizin kaybolmasını veya hasar görmesini engellemek için, dosyalarınızı yedekleyin.
Samsung Electronics herhangi bir verinin kaybolmasından veya hasar görmesinden sorumlu tutulamaz.
•• Yükleme işlemi devam ederken, USB aygıtını çıkarmayın.
•• Eğer bir USB aygıtı, bir USB ara kablosu ile bağlanmış ise, USB aygıtı tanınamayabilir veya aygıta kaydedilmiş olan dosyalar okunamayabilir.
•• Ürün, bağlanan USB aygıtını tanımazsa, USB aygıtındaki dosyalar bozulmuş veya oynatılamayacak hale gelmiş olabilir.
Bu durumda, USB aygıtını bir PC'ye bağlayarak biçimlendirip aygıtın doğru şekilde bağlandığından emin olun.
•• 2 TB üzeri kapasiteye sahip USB HDD'ler desteklenmemektedir.
154
AllShare Play ile uyumlu aygıtlar
•• Bazı USB aygıtları, dijital kameralar ve ses aygıtları ürünle uyumlu olmayabilir.
•• AllShare Play yalnızca USB MSC aygıtlarıyla uyumludur.
•• MSC; Yığın Depolama Sınıfı Toplu Veri Taşıma aygıtını ifade etmektedir. MSC aygıtlarına örnek olarak, Thumb sürücüleri, Flash card okuyucular ve USB HDD'ler verilebilir.
(USB hub'lar desteklenmemektedir.)
MSC aygıtları, doğrudan aygıt üzerindeki bir USB portuna bağlanmış olmalıdır.
•• Birden fazla Görüntü Transfer Protokolü (PTP) aygıtı bağlıysa, aynı anda bu aygıtlardan yalnızca biri çalışacaktır.
•• Birden fazla MSC aygıtı bağlanmışsa, bu aygıtlardan bazıları tanınamayabilir. Yüksek güç gerektiren USB aygıtları (500mA veya 5V) desteklenmeyebilir.
•• USB aygıtı bağlı veya kullanımdayken, aşırı ısınma uyarı mesajı görüntülenirse USB aygıtı tanınmayabilir veya çalışmayabilir.
•• Ürün Oto Koruma Süresi kısmında belirtilen bir süre boyunca kullanım dışı kalırsa ekran koruyucu devreye girer.
•• Bazı harici sabit disk sürücülerindeki güç tasarrufu modu, ürüne bağlanmanın ardından otomatik olarak devre dışı kalabilir.
Dosya sistemi ve biçimleri
•• AllShare Play, lisanslı olmayan multimedya dosyalarında düzgün çalışmayabilir.
•• Medya Transfer Protokolü (MTP) desteklenmemektedir.
•• Desteklenen dosya sistemleri arasında FAT16, FAT32 ve NTFS (salt okunur) bulunmaktadır.
•• AllShare Play sıralı JPEG biçimini destekler.
Progresif JPEG formatı desteklenmemektedir.
•• Daha yüksek çözünürlüğe sahip resimlerin ekranda görüntülenmesi daha uzun sürebilir.
•• Desteklenen maksimum JPEG çözünürlüğü 15360x8640 pikseldir.
•• Bir dosya uyumlu değilse veya bozuksa, Desteklenmeyen Dosya Biçimi. mesajı görüntülenir.
•• Klasör görüntüleme modunda dosyaları ayırırken, her bir klasörde en fazla 1000 dosya görüntülenebilmektedir.
•• USB'de 8000'den fazla dosya ve klasör varsa, bazı dosya ve klasörler açılmayabilir.
•• Web sitelerinden indirilen ücretli DRM MP3 dosyaları yürütülememektedir.
Dijital Hak Yönetimi (DRM); verilerin güvenli dağıtımını sağlayarak ve/veya yasa dışı dağıtımını engelleyerek Internet veya benzer dijital medyalar ile dolaşan verilerin
telif haklarının korunması amacıyla geliştirilmiş bir sistemdir.
155
USB aygıtı kullanma
USB aygıtı bağlama
Güç adaptörüne sahip USB sabit diskleri
kullanmanız önerilmektedir.
1
Ürününüzü açın.
2
Ürünün arka veya yan panelindeki USB bağlantı noktasına fotoğraf, müzik ve/veya film dosyaları içeren bir USB cihazını bağlayın.
3
USB aygıtı düzgün bağlandığında Yeni aygıt bağlandı. iletisi görüntülenir. Videolar, Fotolar ve Müzik arasından, çalıştırılacak içerik türünü seçin.
――Yalnızca bir USB aygıtı bağlanmışsa, USB aygıtına kaydedilmiş olan dosyalar otomatik olarak görüntülenir.
――USB aygıtına kaydedilmiş olan içeriği görüntülemek için USB aygıtını aygıtın USB portlarından birine bağlayın.
USB aygıtını kaldırma
Kaynak'tan USB aygıtını kaldırma
USB aygıtlarının USB’yi Güvenle Kaldırın
işlevi kullanılarak kaldırılması önerilir.
1
Uzaktan kumandada SOURCE düğmesine basın. Bunun yerine, OSD menüsünden Kaynak öğesine de gidebilirsiniz.
MENUm → Destek → Ev İçerikleri → Kaynak → ENTERE
2
USB aygıtını seçin ve uzaktan kumandadaki TOOLS düğmesine basın. Araçlar seçeneği görünür.
3
USB’yi Güvenle Kaldırın öğesini seçin ve USB aygıtının bağlantısı kesilene kadar bekleyin. USB aygıtı bağlantısı kesilir.
AllShare Play öğesini ekrandan silme
1
AllShare Play sayfasına gidin.
MENUm → Destek → Ev İçerikleri → AllShare Play → ENTERE
2
Listem dışında tüm seçenekleri seçin ve uzaktan kumandanın E düğmesine basın.
3
USB aygıtını seçin ve uzaktan kumandadaki TOOLS düğmesine basın. Araçlar seçeneği görünür.
4
USB’yi Güvenle Kaldırın öğesini seçin ve USB aygıtının bağlantısı kesilene kadar bekleyin. USB aygıtı bağlantısı kesilir.
156
Ağ üzerinden PC'ye bağlanma
PC'de saklanan fotoğraf, video veya müzik dosyalarınızı, AllShare Play modunda ağ bağlantısını kullanarak oynatın.
•• Ağ yapılandırmasına ilişkin ayrınlar için bkz. Ağ Ayarları.
•• Bilgisayarda kayıtlı bulunan içeriği görüntülemek için ürünü bilgisayarla aynı kablosuz yönlendiriciye bağlayın ve AllShare PC yazılımını bilgisayarınıza yüklemek için
http://www.samsung.com adresini ziyaret edin.
•• Ürünün ve bilgisayarın aynı alt ağa bağlı olduğundan emin olun.
Tüm IP adresler, noktalarla ayrılmış dört kısımdan oluşmaktadır.
(Örneğin, IP adresi olarak; 111.222.333.444) Aynı alt ağa bağlı olduğunda, ürün ve bilgisayarın IP adresleri, dördüncü hane haricinde aynı olmalıdır. (Örn. 111.222.333.***)
Ağ üzerinden bilgisayara bağlandığında, AllShare Play aşağıdaki özellikleri desteklememektedir.
•• Fon Müziği Açık ve Fon Müziği Ayarı özellikleri
•• Videolar, Fotolar veya Müzik klasöründeki dosyaları varsayılan ayara göre sıralayan özellik
Video oynatımı sırasında π veya µ özelliği
•• DivXⓇ DRM desteklenmemektedir.
•• Windows Güvenlik Duvarı programının, AllShare PC yazılımına izin verdiğinden emin olun.
•• AllShare Play modunu ağ bağlantısıyla kullanırken, kullanılabilir işlevler sunucuya göre aşağıdaki şekilde değişiklik gösterebilir:
-- Kullanılabilir düzenleme modları değişiklik gösterebilir.
-- Sahne Arama işlevi desteklenmiyor olabilir.
-- Çoklu kullanıcılar için devam etme işlevi kullanılamayabilir.
(İşlev yalnızca en son kullanıcının oynatmayı durdurduğu noktayı hatırlayacaktır.)
-- Arama işlevi içerik bilgisine bağlı olarak çalışmayabilir.
•• Videoyu ağ bağlantısıyla oynattığınızda dosya tutukluğu yaşayabilirsiniz.
157
AllShare Play işlevlerini kullanma
Ürün ve cep telefonu veya PC gibi bir kaynak aygıtı aynı ağa bağlarsanız, aygıta kaydedilmiş olan video, fotoğraf veya müzik gibi medya içeriğini onayabilirsiniz.
Daha fazla bilgi için http://www.samsung.com adresini ziyaret edin veya Samsung Electronics Müşteri Merkezi ile temasa geçin.
Mobil aygıtınıza ek yazılım kurulması gerekebilir.
Ayrıntılar için mobil aygıtınızın kullanıcı kılavuzuna bakın.
――Samsung görüntü aygıtınızı, AllShare Play ile ağa bağlayın ve Samsung tarafından özel olarak sunulan aşağıdaki özelliklerden faydalanın:
•• Çeşitli video biçimlerini oynatma (DivX, MP4, 3GPP, AVI, ASF, MKV, vb.)
•• Video küçük resim özelliği
•• Yer imleri özelliği (video oynatmaya devam etmek için)
•• Otomatik bölümlendirme (sahne gezinimi)
•• Dijital içerik yönetimi
•• Çeşitli altyazı biçimleriyle uyumlululk (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT)
•• Dosya adıyla arama
•• Daha birçok özellik
――Samsung Electronics tarafından sağlanmamış bir sunucuya bağlanılmışsa, video dosyası oynatılırken uyumluluk sorunu olabilir.
――AllShare Play'i kullanmak için http:// www.samsung.com adresine giderek AllShare yazılımını indirin.
158
AllShare Play Temel Özelliklerini
kullanma
MENUm → Destek → Ev İçerikleri → AllShare Play → ENTERE
AllShare Play / Listem /
Dosya listelerini sıralama
Dosyaları ayrıştırmak için uzaktan kumandanızda D düğmesine basarak ayrıştırma kriterlerini belirtin.
Sıralama
Kriterleri
Videolar
Videolar Fotolar
Müzik
Klasör görün
Tüm klasörü görüntüler. Dosyayı seçerek dosya
adını ve küçük resmi görüntüleyebilirsiniz.
c
c
c
Başlık
Dosya başlığını simge, sayı, alfabe ve özel sıralı
olarak sıralar ve görüntüler.
c
c
c
En Son Tarih
Dosyaları en son tarihe göre sıralar ve gösterir.
c
c
En Erken Tarih
Dosyaları ilk tarihe göre sıralar ve gösterir.
c
c
Aylık
Fotoğraf dosyalarını aya göre sıralar ve gösterir.
Sanatçı
Müziği alfabetik düzende sanatçıya göre sıralar.
c
Albüm
Müziği alfabetik düzende albüme göre sıralar.
c
Tür
Müzik dosyalarını Türe göre sıralar.
c
Son Oynatılan
Listem
Çalışma
Son oynatılan dosyalar burada görüntülenecek.
Yeni Ne Vr
Güncellenen dosyalar burada görüntülenecek.
Fotolar
Oynt Lstsi
Müzik
Oynatma listesi oluşturulmadı.
İçeriğinize hızlı ve kolay erişmek için oynatma listesi oluşturn.
Geri
Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
c
159
Seçilen Dosyaların Oynatılması
Oynt Lstsi oluşturma
1
Videolar, Fotolar dosya listesinden veya Müzik dosyalarından dosya seçin.
1
Videolar, Fotolar dosya listesinden veya Müzik dosyalarından dosya seçin.
2
Uzaktan kumandada TOOLS düğmesine basın ve Oynatma Seçimi öğesini seçin.
2
Uzaktan kumandada TOOLS düğmesine basın ve Playliste Ekle öğesini seçin.
――Klasör bir imleçle vurgulanmışsa bu seçenek görüntülenmemektedir.
3
Dosyaları seçin ve Oynat düğmesine basın.
――Klasör bir imleçle vurgulanmışsa bu seçenek görüntülenmemektedir.
3
Dosyaları seçin ve Ekle düğmesine basın.
Playliste Ekle sayfası görüntülenir.
――Seçilen dosyalar için c belirir.
――Geçerli klasördeki tüm dosyaları seçin ve Tümünü Seç düğmesine basın.
――Seçilen dosyalar için c belirir.
――Tüm dosyalardan seçim kaldırmak için, Dsy sçm kldr düğmesine basın.
――Geçerli klasördeki tüm dosyaları seçin ve Tümünü Seç düğmesine basın.
――Tüm dosyalardan seçim kaldırmak için, Dsy sçm kldr düğmesine basın.
Dosyaları Kopyalama
4
Yeni Olştr öğesini seçin. Yeni oynatma listesi olştr sayfası görüntülenir.
1
Videolar, Fotolar dosya listesinden veya Müzik dosyalarından dosya seçin.
5
Uzaktan kumandayı kullanarak çalma listesi adını girin ve Bitti öğesini seçin.
2
Depolama aygıtı seçin.
6
Çalma listesi oluşturulur.
•• Dahili Bellek: Dahili Bellek öğesinden USB Cihazları bellek aygıtına dosya kopyalayın.
Oluşturulan çalma listesini çalmak için Oynat öğesini seçin.
•• USB Cihazları: Bir USB Cihazları bellek aygıtından Dahili Bellek öğesine dosya kopyalayın.
Dosya listesine geri dönmek için Tamam öğesini seçin.
3
Uzaktan kumandada TOOLS düğmesine basın ve Gönder öğesini seçin.
7
Oluşturulan Oynt Lstsi, Listem içinde görüntülenir.
Klasör bir imleçle vurgulanmışsa bu seçenek görüntülenmemektedir.
4
Dosyaları seçin ve Gönder düğmesine basın.
――Seçilen dosyalar için c belirir.
――Geçerli klasördeki tüm dosyaları seçin ve Tümünü Seç düğmesine basın.
――Tüm dosyalardan seçim kaldırmak için, Dsy sçm kldr düğmesine basın.
160
Listem
MENUm → Destek → Ev İçerikleri → AllShare Play → Listem → ENTERE
İstediğiniz içeriğe daha rahat ve daha hızlı erişin.
Dosyaları çalıştırmak için, dosyaları veya bir Oynt Lstsi seçin ve E düğmesine basın.
•• Son Oynatılan: Yakın zamanda oynatılmış olan video, fotoğraf veya müzik dosyalarını oynatın. Bu mod, daha önceden oynatılan dosyaları yeniden oynatmak için
uygundur.
•• Yeni Ne Vr: Bilgisayar veya USB aygıtına yüklenmiş olan yeni video, fotoğraf veya müzik dosyalarını görüntüleyin. Bu mod, yakın zamanda yüklenen yeni dosyaları
oynatmak için uygundur.
•• Oynt Lstsi: Bir PC'ye veya USB aygıtına kaydedilen Oynt Lstsi dosyalarını görüntüleyin. Bir Oynt Lstsi'ni çalmak için, istediğiniz Oynt Lstsi'ni seçin.
Listem seçenekleri
Seçenek Adı
Çalışmalar
Son Oynatılan
Yeni Ne Vr
Oynt Lstsi
Oynat
Seçili bir dosyayı veya Oynt Lstsi'ni çalın.
c
Kaldır
Seçilen bir dosyayı silin.
c
Sil
Seçilen bir Oynt Lstsi'ni silin.
c
Playlist Düzenle
Seçili Oynt Lstsi'ni düzenleyin.
c
Bilgi
Seçili bir dosya veya Oynt Lstsi ile ilgili bilgileri
görüntüleyin.
c
c
c
c
c
161
Videolar
MENUm → Destek → Ev İçerikleri → AllShare Play → Videolar → ENTERE
Bir Video Oynatma
1
Dahili hafıza veya USB aygıtı seçin. Dosya listesinden dosya seçin.
2
E düğmesine veya ∂(Oynat) düğmesine basın.
•• Dosya adı oynatma süresiyle birlikte üstte görünür.
•• Video süre bilgisi bilinmiyorsa oynatma süresi ve ilerleme çubuğu görüntülenmez.
•• Video oynatma sırasında ◄ ve ► düğmelerini kullanarak arama yapabilirsiniz.
•• Oynatma sırasında kumandanızın altındaki π(GERİ), µ(İLERİ), ∑(Duraklat), ∫(Durdur) ve ∂(Oynat) düğmelerini kullanabilirsiniz.
( π 3 / π 2 / π 1 / µ 1 / µ 2 / µ 3)
•• Filmden çıkmak için RETURN düğmesine basın
Sürekli Oynatma İşlevini Kullanma (Oynatmaya Devam Et)
Oynatılırken bir filmden çıkarsanız filmi sonra durdurulan noktadan oynatabilirsiniz.
-- Devam etme işlevi birden çok kullanıcı
desteklenmez. (Yalnızca en son
kullanıcının oynatmayı durdurduğu
noktayı hafızaya alacaktır.)
1
Dosya listesinden bir dosya seçin.
2
∂(Oynat) veya E düğmesine basın.
3
Film, durdurduğunuz yerden oynamaya devam edecektir.
――Devam etmeyi sadece daha önce durduğunuz bir videoyu oynatmaya devam etmek istediğinizde kullanabilirsiniz.
――Duraklatma için ∑ düğmesine basın.
162
Fotolar
MENUm → Destek → Ev İçerikleri → AllShare Play → Fotolar → ENTERE
Fotoğraf (ya da slayt gösterisi) izleme
1
Dahili hafıza veya USB aygıtı seçin. Dosya listesinden bir dosya seçin.
2
E düğmesine basın.
•• Dosyaları manuel olarak görüntülemek için sol veya sağ ok tuşlarına basın.
•• Seçtiğiniz dosya görüntülendiğinde slayt gösterisini başlatmak için ∂(Oynat) düğmesine basın.
•• Slayt gösterisi sırasında dosya listesindeki tüm dosyalar seçtiğiniz dosyadan başlayarak sırasıyla görüntülenir.
――Yanlış fon müziği seçmeniz halinde, BGM (Fon Müziği) yüklenene kadar müziği değiştiremezsiniz.
――Slayt gösterisi sırasında, Fotoğrf Lstsi’ne Git, Slayt Gösterisini Durdur, Slayt Gösterisi Hızı, Slayt Göst Efekti, Fon Müziği Açık / Fon Müziği Kapalı, Fon Müziği
Ayarı, Resim Modu, Ses Modu, Zoom, Döndür ve Bilgi gibi ek işlevlere erişmek için TOOLS düğmesine basın.
――Slayt gösterisi sırasında uzaktan kumandanızın alt tarafındaki ∑(Duraklat), ∫(Durdur) ve ∂(Oynat) düğmelerini kullanabilirsiniz.
――∫(Durdur) veya GERİ DÖN düğmesine bastığınızda slayt gösterisi durur ve ana fotoğraf ekranı tekrar görünür.
163
Müzik
MENUm → Destek → Ev İçerikleri → AllShare Play → Müzik → ENTERE
Müzik çalma
1
Dahili hafıza veya USB aygıtı seçin. Dosya listesinden dosya seçin.
2
E düğmesine veya ∂(Oynat) düğmesine basın.
•• Müzik çalınırken π(GERİ) ve µ(İLERİ) düğmeleriyle arama yapabilirsiniz.
――MP3 dosyalarını oynatırken ses anormalse Ses menüsünde Ekolayzer'ı ayarlayın.
(Fazla modüle edilen MP3 dosyası ses problemine neden olabilir.)
164
Videolar / Fotolar / Müzik Oynatma Seçenek menüsü
-- Bir cihaz adı seçiliyken INFO düğmesine
basmak seçilen cihazla ilgili bilgiyi
görüntüleyecektir.
-- Bir dosya seçiliyken INFO düğmesine
basmak seçilen dosyayla ilgili bilgiyi
görüntüleyecektir.
Video veya fotoğraf dosyalarını oynatırken Seçenek menüsünü görüntülemek için TOOLS düğmesine basabilirsiniz.
Seçenek Adı
Çalışmalar
Videolar
Fotolar
Müzik
Görünüm
Müzik dosyalarını Klasör görün, Başlık, Sanatçı, Albüm veya
Tür'e göre gruplanmış olarak sıralayın.
c
Oynatma Seçimi
Müzik dosyaları listesinden dosya seçin ve oynat.
c
Video Listesi’ne Git
Video dosyaları listesine geri dönün.
Fotoğrf Lstsi’ne Git
Fotoğraf dosyaları listesine geri dönün.
Oynatma listesine git
Listem öğesine gidin.
Baştan Oynat
Oynatılmakta olan videoyu başından itibaren tekrar oynatın.
c
Sahne Arama
Sahne Arama işlevini, oynatma sırasında filmi istediğiniz
sahneden görüntülemek veya başlatmak için kullanabilirsiniz.
c
Başlık Arama
Doğrudan başka bir Başlığa geçebilirsiniz.
c
Zaman Arama
l ve r düğmelerini kullanarak filmde 1 dakikalık aralarla arama
yapabilirsiniz.
c
Tekrar Modu
Film ve müzik dosyalarını tekrarlı olarak oynatabilirsiniz.
c
Resim Boyutu
Resim boyutunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.
c
Resim Modu
Resim Modu'i değiştirebilirsiniz.
c
c
c
c
c
165
Seçenek Adı
Çalışmalar
Videolar
Ses Modu
Ses Modu'i değiştirebilirsiniz.
c
Ses Dili
Videoyu desteklenen dillerden birinde izleyebilirsiniz.
c
Fotolar
Müzik
c
Bu işlev yalnızca çoklu ses biçimlerini destekleyen akan-türde
dosyaları oynatırken etkindir.
Altyazı
Bir altyazı görüntüleyebilirsiniz. Altyazı dosyası birden fazla dil
içeriyorsa belirli bir dili seçebilirsiniz.
c
Altyazı Ayarları
Altyazı Ayarları görüntüler. Bir altyazı seçeneği
ayarlayabilirsiniz.
c
Slayt Gösterisini Başlat /
Slayt Gösterisini Durdur
Slayt gösterisini başlatabilir veya durdurabilirsiniz.
Slayt Gösterisi Hızı
Slayt gösterisi hızını slayt gösterisi sırasında seçebilirsiniz.
Alternatif olarak kumandadaki π veya µ düğmesini
kullanın.
c
Slayt Göst Efekti
Çeşitli slayt gösterisi efektleri ayarlayabilirsiniz.
c
Fon Müziği Açık / Fon Müziği
Kapalı
Fon müziğini başlatabilir veya durdurabilirsiniz.
c
Fon Müziği Ayarı
Fon müziğini bir fotoğraf dosyası veya slayt gösterisi izlerken
seçebilir ve ayarlayabilirsiniz.
c
Zoom
Tam ekran modunda görüntülere zoom yapabilirsiniz.
c
Döndür
Görüntüleri döndürebilirsiniz.
c
Bilgi
Dosya bilgisini görüntüleyin.
c
Alternatif olarak kumandadaki ∂ veya ∑ düğmesini
kullanın.
c
c
c
166
Desteklenen Altyazı ve AllShare Play dosya formatları
Altyazı
Harici
Dahili
•• MPEG-4 timed text (.ttxt)
•• Xsub
Kapsayıcı: AVI
•• SAMI (.smi)
•• SubStation Alpha
Kapsayıcı: MKV
•• SubRip (.srt)
•• SubViewer (.sub)
•• Advanced SubStation Alpha
Kapsayıcı: MKV
•• Micro DVD (.sub veya .txt)
•• SubStation Alpha (.ssa)
•• SubRip
Kapsayıcı: MKV
•• Advanced SubStation Alpha (.ass)
•• Powerdivx (.psb)
•• MPEG-4 Süreli metin
Kapsayıcı: MP4
Desteklenen görüntü çözünürlükleri
Dosya Uzantısı
Tür
Çözünürlük
*.jpg, *.jpeg
JPEG
15360 X 8640
*.png
PNG
1920 X 1080
*.bmp
BMP
1920 X 1080
*.mpo
MPO
15360 X 8640
167
Desteklenen müzik dosyası biçimleri
Dosya Uzantısı
Tür
Codec
Yorumlar
*.mp3
MPEG
MPEG1 Ses Katman 3
*.m4a, *.mpa, *.aac, *.3ga
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
Arama (atlama) işlevi desteklenmemektedir.
2 kanala kadar ses desteği
Desteklenen Video Biçimleri
•• İçerik veya kapta bir hata varsa video içeriği oynatılmayacak veya doğru olarak oynatılmayacaktır.
•• İçerikler yukarıdaki tabloda listelenen uyumlu Çerçeve/sn oranından daha yüksek bir standart bithızı/çerçeveye sahipse ses veya video çalışmayabilir.
•• Dizin Tablosu hatalıysa Ara (Atla) işlevi desteklenmez.
•• Bir videoyu ağ bağlantısı ile oynattığınızda dosya tutukluğu yaşayabilirsiniz.
•• Videonun bit hızı 10 Mpbs'yi geçerse menünün görünmesi daha uzun zaman alabilir.
•• Bazı USB/dijital kamera cihazları oynatıcıyla uyumlu olmayabilir.
Video Dekoderi
Ses Dekoderi
H.264i Seviye 4.1'e kadar destekler
WMA 10 Pro 5.1 kanala kadar desteklenir.
H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 ve AVCHD desteklenmez.
WMA, kayıpsız ses desteklenmez.
MVC, VP8, VP6 dışındaki tüm Video kodekleri için:
QCELP, AMR NB/WB desteklenmemektedir.
•• 1280 x 720'nin altında: maks 60 çerçeve
Vorbis yalnızca Webm kapsayıcısındaysa, 2 kanala kadar destekler.
•• 1280 x 720'nin üstünde: maks 30 çerçeve
GMC 2 ve üzeri olanlar desteklenmez.
Yalnızca BD MVC özelliklerini destekler.
168
Dosya
Uzantısı
Kapsayıcı
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
Video Codec
DIVX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x
Çözünürlük
1920 X 1080
Kare hızı
(fps)
6~30
Bit hızı
(Mbps)
30
Ses Codec'i
AC3
LPCM
ADMPCM
MPEG4 SP / ASP
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
H.264 BP / MP / HP
WMA
DD+
Hareketli JPEG
MPEG(MP3)
*.mpeg
DTS Core
*.ts
Window Medya Video v9
G.711(ALaw,μ-Law)
*.tp
*.trp
MPEG2
*.mov
*.flv
MPEG1
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
*.webm
WebM
VP6
640 X 480
MVC
1920 X 1080
VP8
4
24 / 25 / 30
40
6 ~ 30
8
Vorbis
169
Bölüm 11
MagicInfo Lite
-- MagicInfo Lite'yu başlatmak için,
Sistem'de Oynatıcı Modu için
MagicInfo Lite'yu seçin.
MagicInfo Lite Oynatıcı ile Uyumlu Dosya Biçimleri
MagicInfo Lite Oynatıcı'yu kullanmadan önce okuyun
•• FAT32 ve NTFS dosya sistemleri desteklenir.
•• Dikey ve yatay çözünürlüğü maksimum çözünürlükten yüksek olan dosyalar oynatılamaz.
Dosyanın dikey ve yatay çözünürlüğünü denetleyin.
•• Desteklenen video ve ses Codec türlerini ve Sürümlerini denetleyin.
•• Desteklenen dosya sürümlerini denetleyin.
-- Desteklenen en yüksek Flash sürümü 10.1'dir
-- Desteklenen PowerPoint sürümleri 97 – 2007'dir
•• Sadece bağlanan son USB aygıtı tanınır.
170
İçindekiler
Dosya Uzantısı Kapsayıcı
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
Video Codec
DIVX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x
Çözünürlük
1920 X 1080
Kare hızı
(fps)
6~30
Bit hızı
(Mbps)
30
Ses Codec'i
AC3
LPCM
AAC
MPEG4 SP / ASP
HE-AAC
WMA
H.264 BP / MP / HP
DD+
MPEG(MP3)
DTS Core
Hareketli JPEG
G.711(ALaw,μ-Law)
*.mpeg
*.ts
Window Medya Video v9
*.tp
*.trp
MPEG2
*.flv
*.vob
*.svi
MPEG1
*.m2ts
*.mts
VP6
640 X 480
4
*.divx
171
Video
•• 3D video desteklenmez.
Ses
Görüntü
•• Uyumlu görüntü dosya biçimi: Jpeg
•• Yukarıdaki tabloda belirtilen çözünürlükten daha
yüksek çözünürlükteki içerik desteklenmez.
•• Bit hızı veya Çerçeve hızı yukarıdaki tabloda
belirtilen hızdan yüksek olan ses içeriği
çalınırken dalgalanmaya neden olabilir.
•• Bit hızı veya Çerçeve hızı yukarıdaki tabloda
belirtilen hızdan yüksek olan video içeriği
oynatılırken dalgalanmaya neden olabilir.
•• İçerik veya kapta bir hata varsa video
içeriği oynatılmayacak veya doğru olarak
oynatılmayacaktır.
•• İçerik veya kapta bir hata varsa video
içeriği oynatılmayacak veya doğru olarak
oynatılmayacaktır.
•• Bazı USB/dijital kamera cihazları oynatıcıyla
uyumlu olmayabilir.
•• Desteklenen görüntü efektleri: 13 efekt
(Solklştr1, Solklştr2, Panjur, Spiral, Dama
tahtası, Doğrusal, Merdiven, Silinme, Dalgalı
Su, Damla Dalgası, Pin Çarkı, Rastgele
Büyüme, 4 Spin)
•• Bazı USB/dijital kamera cihazları oynatıcıyla
uyumlu olmayabilir.
•• Desteklenen maksimum çözünürlük: 15,360 X
8,640
•• WMA 10 Pro 5.1 kanala kadar desteklenir. WMA,
kayıpsız ses desteklenmez.
•• QCELP, AMR NB/WB desteklenmemektedir.
•• H.264i Seviye 4.1'e kadar destekler
•• H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 ve
AVCHD desteklenmez.
•• MVC, VP8, VP6 dışındaki tüm Video kodekleri için:
-- 1280 x 720'nin altında: maks 60 çerçeve
-- 1280 x 720'nin üstünde: maks 30 çerçeve
•• GMC 2 veya üstü desteklenmez.
•• Yalnızca BD MVC özelliklerini destekler.
•• Dikey oynatma mıodunda bazı codec türleri
desteklenmeyebilir.
172
Flash
Power Point
•• Flash 10.1 ile uyumlu
•• Flash Animasyon
-- Uyumlu dosya biçimi: SWF
•• Önerilen çözünürlük : 960 X 540
-- Dikkat
Windows işletim sisteminde Flash Player'la karşılaştırılabilecek bir
performans garanti edilemez
İçerik oluşturma sırasında optimizasyon gereklidir
•• Flash Video
-- Uyumlu dosya biçimi: FLV
-- Video
Codec: H.264 BP
Çözünürlük: 1920 X 1080
-- Ses
Codec: H.264 BP
-- Dikkat
F4V dosya biçimi desteklenmez
Ekran Videosu desteklenmez
•• Uyumlu belge dosya biçimleri
-- Uzantı: ppt, pptx
-- Sürüm: Office 97 ~ Office 2007
•• Desteklenmeyen işlevler
-- Animasyon efekti
-- 3D şekiller (2D olarak gösterilir)
-- Üstbilgi ve altbilgi (bazı alt öğeler desteklenmez)
-- Word Art
-- Hizalama
Grup hizalama hatası oluşabilir
-- Office 2007
SmartArt tam olarak desteklenmemektedir. 115 alt öğeden 97 tanesi
desteklenir.
-- Nesne ekleme
-- Şifrelenmiş belgeleri açma
-- Dikey metin
bazı alt öğeler desteklenmez
-- Slayt notları ve dinleyici notları
173
PDF
•• Uyumlu belge dosya biçimleri
-- Uzantı: pdf
•• Desteklenmeyen işlevler
-- Performansta düşüşe neden olacağından 1 pikselin altında olan içerik
desteklenmez.
-- Maskeli Görüntü ve Döşenmiş Görüntü içerikleri desteklenmez.
-- Döndürülmüş Metne sahip içerik desteklenmez.
-- 3B Gölge Efektleri desteklenmez.
WORD
•• Uyumlu belge dosya biçimleri
-- Uzantı: .doc, .docx
-- Sürüm: Office 97 ~ Office 2007
•• Desteklenmeyen işlevler
-- Sayfa arka planı efekti
-- Bazı paragraf stilleri
-- Word Art
-- Hizalama
Grup hizalama hatası oluşabilir
-- 3D şekiller (2D olarak gösterilir)
-- Office 2007
SmartArt tam olarak desteklenmemektedir. 115 alt öğeden 97 tanesi
desteklenir.
-----
Grafikler
Yarım genişliğe sahip karakterler
Karakterler arası boşluk düzeltmesi
Dikey metin
bazı alt öğeler desteklenmez
-- Slayt notları ve dinleyici notları
174
Bağlantılı cihazı sunucudan onaylama
――Cihaz onayından önce sunucu ağ ayarlarını yapılandırın. (sayfa 189)
1
4
Soldaki menülerden Lite öğesini seçin.
5
Lite alt menülerinden Unapproved öğesini seçin.
6
Onaylanmayan Lite cihazları listesinde cihazınız için Approve düğmesini seçin.
Cihazınıza atadığınız sunucuya erişin.
2
ID ve parolanızı girerek oturum açın.
3
Üstteki menü çubuğundan Device öğesini seçin.
175
7
Cihazı onaylamak için gereken bilgileri girin.
9
Cihaz sunucu tarafından onaylandığında, seçili grupta kaydedilen program cihaza indirilir. Program,
indirildikten sonra çalıştırılır.
――Programı yapılandırma hakkında daha detaylı bilgi için <MagicInfo Lite Server kullanım kılavuzu>
belgesine bakın.
――Bir aygıt sunucu tarafından onaylanan aygıtlar listesinden silinirse, aygıt kendi ayarlarını sıfırlamak için
yeniden başlatılır.
Geçerli saati ayarlama
Cihazda ayarlanan saat sunucunun geçerli saatinden farklıysa, program çalışmayabilir.
1
Device → Time sekmelerine gidin.
2
Cihazınızı seçin.
3
Clock Set öğesini seçin ve sunucuyla saat senkronizasyonu yapın.
•• Device Name: Cihaz adını girin.
•• Device Group: Grubu belirtmek için
öğesini seçin.
•• Location: Cihazın geçerli konumunu girin.
――Ağ programı çalışırken uzaktan kumandanın INFO düğmesine basıldığında, programın ayrıntıları
gösterilir. Ayrıntılarda cihaz ID'sine bakarak doğru cihazın seçilip seçilmediğini denetleyin.
8
Cihazın kaydedildiğini kontrol etmek için All menüsünü seçin.
•• Sunucuya ilk kez bağlanılırken ürünün saati sunucunun kurulu olduğu bölgenin GMT saatine göre
ayarlanır.
•• Ürünün saati adım 3te gösterilen şekilde sunucudan değiştirilebilir.
•• Ürün kapatılıp yeniden açıldığında ürünün saat ayarı sunucuda yapılan son ayara göre geri yüklenir.
――Zaman yönetimi (programlama, tatil yönetimi vb.) hakkında daha detaylı bilgi için <MagicInfo Lite
Server kullanım kılavuzu> belgesine bakın.
176
2
MagicInfo Lite
MagicInfo Lite Oynatıcı menüsünde Ağ Programı öğesini seçin.
MagicInfo Lite Oynatıcı
MENUm → Destek → Ev İçerikleri → MagicInfo Lite → ENTERE
――MagicInfo Lite'yu başlatmak için, Sistem'de Oynatıcı Modu için MagicInfo Lite'yu seçin.
――Uzaktan kumandada MagicInfo Lite/S düğmesine basın.
Ağ Programı
Yerel Program
Dahili Otmtk Yürütme
MagicInfo Lite Oynatıcı
Ağ Programı
MagicInfo Lite menü ekranında sunucunun bağlanıp bağlanmadığını (onay durumunu) görebilirsiniz. Bir
Ağ Programı çalışır durumdayken sunucunun bağlanıp bağlanmadığını görmek için, uzaktan kumandanın
INFO düğmesine basın.
1
Kapat
USB Otomatik Yürütme
Modu
Sunucu
USB
Yerel Program
Bağlandı
Bağlandı
Geri
MagicInfo Lite menüsünde MagicInfo Lite Oynatıcı öğesini seçin.
MagicInfo Lite
MagicInfo Lite Oynatıcı
Yerel Program Yöneticisi
İçerik Yöneticisi
Kapat
Ayarlar
Modu
Sunucu
USB
Yerel Program
Bağlandı
Bağlandı
Geri
177
Yerel Program
Yerel Program Yöneticisi öğesine gidin→ Program oluşturmak için Oluştur öğesini tıklatın →Çalıştırmak istediğiniz
programı seçin → Çalıştır
1
MagicInfo Lite Oynatıcı
Ağ Programı
MagicInfo Lite Oynatıcı menü ekranında Yerel Program öğesini seçin.
Yerel Program Yöneticisi içinde oluşturulan programları çalıştırın.
――Daha önce Yerel Program Yöneticisi içinde çalıştırılan program yoksa bu menü devre dışıdır.
Yerel Program
Dahili Otmtk Yürütme
Kapat
USB Otomatik Yürütme
Modu
Sunucu
USB
Yerel Program
Bağlandı
Bağlandı
Geri
――Bu seçeneği etkinleştirmek ve kullanmak için Dahili Bellek içinde en az bir içerik dosyasının kayıtlı olduğundan emin olun.
Dahili Otmtk Yürütme
Bu içerik dosyası müzik veya metin dosyası harici bir dosya olmalıdır.
1
MagicInfo Lite Oynatıcı
Ağ Programı
MagicInfo Lite Oynatıcı menü ekranında Dahili Otmtk Yürütme öğesini seçin.
•• Dahili Bellek içine kopyalanmış olan içeriği, alfabetik sırayla oynatın.
Yerel Program
Dahili Otmtk Yürütme
Kapat
USB Otomatik Yürütme
Modu
Sunucu
USB
Yerel Program
Bağlandı
Bağlandı
Geri
178
――Bu seçeneği etkinleştirmek ve kullanmak için USB cihazındaki "MagicInfoSlide" klasöründe en az bir içerik dosyasının kayıtlı
olduğundan emin olun. Bu içerik dosyası müzik veya metin dosyası harici bir dosya olmalıdır.
――Bir USB cihazının takılı olduğundan emin olun. USB cihazında "MagicInfoSlide" adlı bir klasör oluşturduğunuzdan emin olun
USB Otomatik Yürütme
MagicInfo Lite Oynatıcı
ve içeriği bu klasöre koyun.
Ağ Programı
1
Yerel Program
MagicInfo Lite Oynatıcı menü ekranında USB Otomatik Yürütme öğesini seçin.
•• USB cihazındaki "MagicInfoSlide" klasörünün içindeki içerik alfabetik sırayla çalacaktır.
Dahili Otmtk Yürütme
Kapat
USB Otomatik Yürütme
Modu
Sunucu
USB
Yerel Program
Bağlandı
Bağlandı
•• Ağ Programı, Yerel Program veya Dahili Otmtk Yürütme çalıştığı sırada USB bellek bağlanırsa,
USB Otomatik Yürütme otomatik olarak çalışır.
Geri
179
2
Yerel Program Yöneticisi
Yerel Program Yöneticisi ekranında Oluştur öğesini seçin.
Yerel Program içinden çalıştırma ayarlarını yapılandırın.
Yerel Program Yöneticisi
Alternatif olarak, dahili veya USB belleğinden içeriği kişisel oynatma sırasına göre seçin ve oynatın.
Depolama
Dahili Bellek
Yerel Program kaydını yaptırma
1
Oluştur
Düzenle
Oynatılan Program Yok
Sil
MagicInfo Lite menü ekranında Yerel Program Yöneticisi öğesini seçin.
Çalıştır
Bilgi
MagicInfo Lite
Kopyala
Kapat
MagicInfo Lite Oynatıcı
Yerel Program Yöneticisi
Geri
İçerik Yöneticisi
Kapat
Ayarlar
Modu
Sunucu
USB
Yerel Program
Bağlandı
Bağlandı
3
İçeriğin oynatılacağı zamanı ayarlamak için Zaman öğesini seçin.
Oluştur
Z
Geri
iç
Zaman
içerik
00
:
00
~
00
:
00
No Item
--:-- ~ --:-Öğe yok
Kaydet
İptal
Geri
-- En fazla 24 zamanlama oluşturulabilir.
-- Birden fazla zamanlama yaratılırsa, başlama zamanı her zamanlama için farklı olmalıdır.
(Hatalı ayarlama örneği: 00:00 - 00:00 / 00:00 - 23:00)
-- Birden çok program olduğunda önce listenin alt tarafındaki program oynatılır.
180
4
Oynatmak istediğiniz içeriği belirtmek için içerik öğesini seçin.
5
Süre öğesini seçin.
içerik
Yön
USB
Dahili Bellek
Yerel program
içerik
Klasör1
1
Menu1.jpg
2
Menu2.jpg
-- En fazla 99 içerik dosyası seçilebilir.
Süre
Menu1.jpg
00:00:05
Menu2.jpg
00:00:05
Tamam
Yukarı
İptal
Aşağı
Seçimi Kaldır
Kaydet
Süre
İptal
Geri
Geri
İçerik dosyalarını oynatmak için sıra ve süre belirleyin.
•• Oynatım sırasını değiştirme
Bir içerik dosyası seçin ve Yukarı veya Aşağı düğmesini kullanarak sırayı değiştirin.
•• Süre
İçeriğin oynatılacağı süre miktarını seçin.
-- Süre, videolar için belirtilemez.
-- Süre en az 5 saniye olmalıdır.
Ayarları kaydetmek için Kaydet düğmesine basın.
181
6
Kaydet öğesini seçin. İçeriğin kaydedilmesini istediğiniz bellek alanını seçin.
――En az bir kayıtlı Yerel Program olduğundan emin olun.
Oluştur
Zaman
--:-- ~ --:--
içerik
Menu1.jpg Menu2
Zam
Nereye kaydetmek istiyorsunuz?
Yerel Program değiştirme
1
Sil
MagicInfo Lite menü ekranında Yerel Program Yöneticisi öğesini seçin.
MagicInfo Lite
ydet
MagicInfo Lite Oynatıcı
içeri
USB
Dahili
Zaman
İptal
İptal
Yerel Program Yöneticisi
İçerik Yöneticisi
--:-- ~ --:--
içerik
Geri
7
Kapat
Ayarlar
Öğe yok
Modu
Sunucu
USB
Yerel Program
Bağlandı
Bağlandı
Programın Yerel Program Yöneticisi içine eklendiğini kontrol edin.
Geri
Yerel Program Yöneticisi
Depolama
Dahili Bellek
Oynatılan Program Yok
Oluştur
2
Düzenlemek istediğiniz yerel programı seçin ve Düzenle öğesini seçin.
Düzenle
Yerel Program Yöneticisi
Sil
Tüm Zaman.
2012.01.01_1834.lsch
Dahili Bellek
Depolama
Oluştur
Çalıştır
Oynatılan Program Yok
Bilgi
Düzenle
Sil
Kopyala
Kapat
Tüm Zaman.
2012.01.01_1834.lsch
Çalıştır
Bilgi
Geri
Kopyala
Kapat
Geri
182
3
Yerel programın ayarlarını değiştirin. Daha sonra Kaydet seçeneğini belirleyin.
――En az bir kayıtlı Yerel Program olduğundan emin olun.
Düzenle
Zaman
içerik
00:00 ~ 00:00
――Kopyalan bir yerel program silindiğinde programdaki içerik dosyaları da silinir.
Sil
1
Menu1.jpg Menu2
--:-- ~ --:--
Kaydet
içerik
Öğe yok
İptal
Zaman
--:-- ~ --:--
Zaman
Yerel Program silme
MagicInfo Lite menü ekranında Yerel Program Yöneticisi öğesini seçin.
MagicInfo Lite
MagicInfo Lite Oynatıcı
Yerel Program Yöneticisi
içerik
İçerik Yöneticisi
Öğe yok
Kapat
Ayarlar
Geri
Modu
Sunucu
USB
Yerel Program
Bağlandı
Bağlandı
Geri
2
Silmek istediğiniz yerel programı seçin ve Sil öğesini seçin.
Yerel Program Yöneticisi
Depolama
Dahili Bellek
Oynatılan Program Yok
Oluştur
Düzenle
Sil
Tüm Zaman.
2012.01.01_1834.lsch
Çalıştır
Bilgi
Kopyala
Kapat
Geri
183
Yerel Program çalıştırma
Yerel Program durdurma
――En az bir kayıtlı Yerel Program olduğundan emin olun.
――Bu seçeneğin kullanılabilmesi için bir programın çalışıyor olması gerekir.
1
MagicInfo Lite menü ekranında Yerel Program Yöneticisi öğesini seçin.
Durdur seçildiğinde çalıştırma modu Yerel Program yerine Ağ Programı olarak değiştirilir.
1
MagicInfo Lite menü ekranında Yerel Program Yöneticisi öğesini seçin.
MagicInfo Lite
MagicInfo Lite
MagicInfo Lite Oynatıcı
MagicInfo Lite Oynatıcı
Yerel Program Yöneticisi
Yerel Program Yöneticisi
İçerik Yöneticisi
Kapat
Ayarlar
İçerik Yöneticisi
Kapat
Ayarlar
Modu
Sunucu
USB
Yerel Program
Bağlandı
Bağlandı
Modu
Sunucu
USB
Yerel Program
Bağlandı
Bağlandı
Geri
Geri
2
Çalıştırmak istediğiniz yerel programı seçin. Daha sonra Çalıştır seçeneğini belirleyin.
2
Yerel Program Yöneticisi
Depolama
Dahili Bellek
Oynatılan Program Yok
Durdur öğesini seçin.
Yerel Program Yöneticisi
Oluştur
Düzenle
Depolama
Sil
[Dahili Bellek] 2012.01.01_1834.lsch
Tüm Zaman.
2012.01.01_1834.lsch
Bilgi
Kapat
Oluştur
Düzenle
Sil
Çalıştır
Kopyala
Dahili Bellek
Tüm Zaman.
2012.01.01_1834.lsch
Durdur
Bilgi
Kopyala
Kapat
Geri
Geri
184
Yerel Program ayrıntılarını görüntüleme
1
3
Programın ayrıntıları görüntülenir.
MagicInfo Lite menü ekranında Yerel Program Yöneticisi öğesini seçin.
Bilgi
2012.01.01_1834.lsch
MagicInfo Lite
00:00 ~ 00:00, 2 File(s)
- Menu1.jpg Menu2.jpg
MagicInfo Lite Oynatıcı
Yerel Program Yöneticisi
Kapat
İçerik Yöneticisi
Kapat
Ayarlar
Modu
Sunucu
USB
Yerel Program
Bağlandı
Bağlandı
Geri
Geri
2
Detaylarını görmek istediğiniz yerel programı seçin ve Bilgi öğesini seçin.
Yerel Program Yöneticisi
Depolama
Dahili Bellek
Oynatılan Program Yok
Oluştur
Düzenle
Sil
Tüm Zaman.
2012.01.01_1834.lsch
Çalıştır
Bilgi
Kopyala
Kapat
Geri
185
3
Yerel Program kopyalama
1
Yerel program dosyalarını seçin ve Kopyala düğmesine basın.
MagicInfo Lite menü ekranında Yerel Program Yöneticisi öğesini seçin.
Yerel Program Yöneticisi
Depolama
MagicInfo Lite
Dahili Bellek
Oynatılan Program Yok
MagicInfo Lite Oynatıcı
Oluştur
Düzenle
Sil
Tüm Zaman.
Yerel Program Yöneticisi
2012.01.01_1834.lsch
İçerik Yöneticisi
Çalıştır
Bilgi
Kapat
Ayarlar
Kopyala
Kapat
Modu
Sunucu
USB
Yerel Program
Bağlandı
Bağlandı
Geri
Geri
2
Kopyalanacak yerel plan dosyalarının saklanacağı bir depolama aygıtı seçin.
4
Bir pencere görüntülenerek, dosyaları Dahili Bellek veya USB bellek aygıtına kopyalamak isteyip
istemediğinizi sorar. Dosyaları kopyalamak için Evet'i seçin.
Yerel Program Yöneticisi
Dahili Bellek
Internal Memory
Depolama
Oluştur
Düzenle
Oynat
USB
Sil
Tüm Zaman.
2012.01.01_1834.lsch
Çalıştır
Bilgi
Kopyala
Kapat
Geri
•• USB → Dahili Bellek: Kopyalanan bir programda yer alan içerik dosyaları Dahili Bellek içindeki
yerel programlar klasörünün içinde bir alt klasöre kaydedilir. Bu alt klasöre programın adı verilir.
•• Dahili Bellek → USB: Kopyalanan bir programda yer alan içerik dosyaları USB bellek cihazındaki
yerel programlar klasörünün içinde bir alt klasöre kaydedilir. Bu alt klasöre programın adı verilir.
186
2
İçerik Yöneticisi
İçerik Yöneticisi
İçeriği kopyalama
1
Kopyalamak istediğiniz içeriği seçin.
MagicInfo Lite menü ekranında İçerik Yöneticisi öğesini seçin.
Dahili Bellek
USB
Yerel program
Klasör1
Menu1.jpg
Menu2.jpg
MagicInfo Lite Oynatıcı
MagicInfo Lite Oynatıcı
Kopyala
Yerel Program Yöneticisi
İçerik Yöneticisi
Boş Alan
5549.2MB
Boş Alan
6227.2MB
Seçln Dsylr :
0.0MB (0)
Seçln Dsylr :
0.2MB (2)
Sil
Kapat
Kapat
Ayarlar
Seçim
Modu
Sunucu
USB
Yerel Program
Bağlandı
Bağlandı
Geri
•• İçerik Dahili Bellek konumundan seçildiğinde: Dahili Bellek altındaki içeriği USB belleğe
kopyalayabilirsiniz.
Geri
•• İçerik USB konumundan seçildiğinde: USB bellek altındaki içeriği Dahili Bellek içine
kopyalayabilirsiniz.
――Aynı anda Dahili Bellek altındaki ve USB bellekteki içerikler seçilirse kopyalama devre dışı kalır.
3
Daha sonra Kopyala seçeneğini belirleyin.
187
2
İçeriği silme
1
MagicInfo Lite menü ekranında İçerik Yöneticisi öğesini seçin.
Silmek istediğiniz içeriği seçin. Daha sonra Sil seçeneğini belirleyin.
•• Dahili Bellek altındaki ve USB bellekteki içerikler aynı anda silinemez.
İçerik Yöneticisi
MagicInfo Lite Oynatıcı
MagicInfo Lite Oynatıcı
Yerel Program Yöneticisi
İçerik Yöneticisi
Dahili Bellek
USB
Yerel program
Klasör1
Menu3.jpg
Menu1.jpg
Menu4.jpg
Menu2.jpg
Kapat
Ayarlar
Kopyala
Modu
Sunucu
USB
Yerel Program
Bağlandı
Bağlandı
Geri
Boş Alan
5549.2MB
Boş Alan
6227.2MB
Seçln Dsylr :
0.0MB (0)
Seçln Dsylr :
0.2MB (2)
Seçim
Sil
Kapat
Geri
188
Ayarlar
Sunucu Ağ Ayarları
MagicInfo Lite'yu çalıştırmak için, bir ağa bağlanın.
Ayarlar
Sunucu Ağ Ayarları
Sunucu
İçerik Varsayılan Süresi
MagicInfo Lite sunucu ayarlarını girin.
(Örn. http://192.168.0.10:7001/MagicInfo/)
İçerik Oranı
Görüntü Efekti
Varsayılan İçerik
Rastgele
Kapat
Yok
İçerik Düzeni
Yatay
Program Adı
YYYYMMDD
•• SSL seçeneği etkinleştirildiğinde sunucu, https kullanacak şekilde yapılandırılır ve veri aktarımı şifrelenir.
――Sunucu IP adresini ve bağlantı noktası numarasını girin. Bağlantı noktası numarası olarak 7001'i kullanın. (7001 bağlantı
noktası numarasını kullanarak sunucuya bağlanmakta başarısız olunduysa doğru bağlantı noktası numarasını bulmak için
sunucu yöneticinize danışın ve sonra bağlantı noktası numarasını değiştirin.)
USB’yi Güvenle Kaldırın
FTP Modu
Geri
FTP çalıştırma modunu belirleyin.
•• Aktif / Pasif
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Varsayılan Depolama
İçeriğin (sunucudan indirilen) kaydedilmesini istediğiniz konumu belirtin.
•• Dahili Bellek: İçeriği ürünün dahili belleğine kaydedin.
•• USB: İçeriği USB belleğine kaydedin.
――USB bellek bağlı değilken bir Ağ Ayarları çalışıyorsa varsayılan içerik çalıştırılır.
189
İçerik Varsayılan Süresi
İçerik Düzeni
İçeriğin oynatılacağı süre miktarını belirtin.
Oynatılan içeriğin yönünü Yatay veya Dikey moduna alın.
•• Görüntü Görüntüleyici Süresi, Doc Görüntüleyici Süresi, PPT Görüntüleyici Süresi,
PDF Gsöterme Süresi, Flash Gösterme Sresi
――Süre en az 5 saniye olmalıdır.
•• Yatay / Dikey
――İçerik Düzeni, Dikey görünüm olarak ayarlandıysa, VP8 video codec'i desteklenmez.
İçerik Oranı
İçeriğin oynatımı sırasında, içerik türüne göre, ekranın görüntü boyutunu belirtin.
•• DOC Oranı, PPT Oranı, PDF Oranı, Video Oranı
-- Orijinal: İçeriği orijinal boyutunda görüntüleyin.
-- Tam Ekran: İçeriği tam ekranda görüntüleyin.
Görüntü Efekti
Görüntü geçiş efektlerini yapılandırır.
•• Solklştr1, Solklştr2, Panjur, Spiral, Dama tahtası, Doğrusal, Merdiven, Silinme, Dalgalı Su,
Damla Dalgası, Pin Çarkı, Rastgele Büyüme, 4 Spin, Rastgele, Yok
Varsayılan İçerik
Program Adı
Yerel bir program oluştururken bir program başlık biçimi seçin.
•• YYYYMMDD / YYYYDDMM / DDMMYYYY
USB’yi Güvenle Kaldırın
USB belleğini güvenle kaldırır
Tüm İçeriği Sil
Dahili Bellek içindeki tüm içerik dosyalarını silin.
Ayarları Sıfrla
Ayarlar altındaki tüm değerleri, ürünün satın alındığı zamanki varsayılan değerlere geri yükleyin.
MagicInfo Lite başlatıldığında varsayılan olarak çalıştırılacak içeriği belirtin.
•• Varsayılan İçerik için en fazla 20MB boyutlu içerik desteklenir.
190
İçerik Çalıştırılırken
Çalıştırılan içeriğin ayrıntılarını görüntüleme
Bilgi
Yazılım Sürümü
: A-LUBXGDSP-0100.18
Aygıt Adı
: Monitor
Cihaz Kimliği
: FF-FF-FF-FF-FF-FF
Modu
: Yerel Program
Sunucu
: Bağlantı Kesildi
USB
: Bağlandı
İndirme zamanlama
: İndirme zamanlaması yok
Uzaktan kumandada INFO düğmesine basın.
•• Yazılım Sürümü: Cihazın yazılım sürümünü görüntüler
•• Aygıt Adı: Sunucu tarafından tanınan bir cihazın adını görüntüler
•• Cihaz Kimliği: Cihazın orijinal kimlik numarasını görüntüler
•• Modu: Geçerli çalışma modunu görüntüler
(Ağ Programı, Yerel Program, Dahili Otmtk Yürütme veya USB Otomatik Yürütme) / MagicInfo Lite Oynatıcı
•• Sunucu: Sunucunun bağlantı durumunu (Bağlandı, Bağlantı Kesildi veya Onaylanmamış) görüntüler
•• USB: Bir USB cihazının bağlantı durumunu görüntüler
•• İndirme zamanlama: Sunucudan indirilen ağ programının ilerlemesini görüntüler
İptal
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
191
Çalıştırılan içeriğin ayarlarını değiştirme
Araçlar
Resim Modu
Standart
Ses Modu
Standart
PIP
Kapalı
Fon Müziği
Kapalı
Fon Müziği Ayarı
USB’yi Güvenle Kaldırın
Uzaktan kumandada TOOLS düğmesine basın.
İçerik çalıştırıldığı sırada uzaktan kumandanın TOOLS düğmesine basarak Resim Modu veya Ses Modu ayarını değiştirebilir
veya bir USB aygıtını güvenle (USB’yi Güvenle Kaldırın) kaldırabilirsiniz.
•• Resim Modu (Dinamik / Standart / Doğal / Film)
Geçerli olarak oynatılan içerik için ekran ayarlarını kişiselleştirir
•• Ses Modu (Standart / Müzik / Film / Sesi Netleştir / Yüksek)
Geçerli olarak oynatılan içerik için ses ayarlarını kişiselleştirir
•• PIP (Kapalı / Açık)
PIP işlevini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
•• Fon Müziği (Kapalı / Açık)
Fon Müziği işlevini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
Geri
•• Fon Müziği Ayarı (Karışık / Oynat / İptal / Seçimi Kaldır)
Dahili Bellek içinde kaydedilen müzik dosyalarını Fon Müziği olarak ayarlayın.
――Fon Müziği Ayarı seçeneğinin etkinleştirilebilmesi için Dahili Bellek içinde en az bir MP3 dosyası kayıtlı olmalıdır.
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
•• USB’yi Güvenle Kaldırın
USB belleğini güvenle kaldırır
192
Bölüm 12
MagicInfo Premium S
-- MagicInfo Premium S'yu başlatmak
için, Sistem'de Oynatıcı Modu için
MagicInfo Premium S'yu seçin.
MagicInfo Premium S kullanmak için lisans satın almak gerekir.
Yazılımı indirmek için Samsung giriş sayfasına gidin (http://www.samsunglfd.com).
Lisans satın almak için bir Müşteri Sunucu Merkezi'ne başvurun.
MagicInfo Premium S Oynatıcı ile Uyumlu Dosya Biçimleri
MagicInfo Premium S Oynatıcı'yu kullanmadan önce okuyun
•• FAT32 ve NTFS dosya sistemleri desteklenir.
•• Dikey ve yatay çözünürlüğü maksimum çözünürlükten yüksek olan dosyalar oynatılamaz.
Dosyanın dikey ve yatay çözünürlüğünü denetleyin.
•• Desteklenen video ve ses Codec türlerini ve Sürümlerini denetleyin.
•• Desteklenen dosya sürümlerini denetleyin.
-- Desteklenen en yüksek Flash sürümü 10.1'dir
-- Desteklenen PowerPoint sürümleri 97 – 2007'dir
•• Sadece bağlanan son USB aygıtı tanınır.
――Desteklenen codec türleri hakkında daha detaylı bilgi için bkz. sayfa 171
193
Video
•• 3D video desteklenmez.
Ses
Görüntü
•• Uyumlu görüntü dosya biçimi: Jpeg
•• Yukarıdaki tabloda belirtilen çözünürlükten daha
yüksek çözünürlükteki içerik desteklenmez.
•• Bit hızı veya Çerçeve hızı yukarıdaki tabloda
belirtilen hızdan yüksek olan ses içeriği
çalınırken dalgalanmaya neden olabilir.
•• Bit hızı veya Çerçeve hızı yukarıdaki tabloda
belirtilen hızdan yüksek olan video içeriği
oynatılırken dalgalanmaya neden olabilir.
•• İçerik veya kapta bir hata varsa video
içeriği oynatılmayacak veya doğru olarak
oynatılmayacaktır.
•• İçerik veya kapta bir hata varsa video
içeriği oynatılmayacak veya doğru olarak
oynatılmayacaktır.
•• Bazı USB/dijital kamera cihazları oynatıcıyla
uyumlu olmayabilir.
•• Desteklenen görüntü efektleri: 8 efekt
(Solklştr1, Solklştr2, Panjur, Spiral, Dama
tahtası, Doğrusal, Merdiven, Silinme)
•• Bazı USB/dijital kamera cihazları oynatıcıyla
uyumlu olmayabilir.
•• Desteklenen maksimum çözünürlük: 15,360 X
8,640
•• WMA 10 Pro 5.1 kanala kadar desteklenir. WMA,
kayıpsız ses desteklenmez.
•• QCELP, AMR NB/WB desteklenmemektedir.
•• H.264i Seviye 4.1'e kadar destekler
•• H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 ve
AVCHD desteklenmez.
•• MVC, VP8, VP6 dışındaki tüm Video kodekleri için:
-- 1280 x 720'nin altında: maks 60 çerçeve
-- 1280 x 720'nin üstünde: maks 30 çerçeve
•• GMC 2 veya üstü desteklenmez.
•• Yalnızca BD MVC özelliklerini destekler.
•• İki video dosyasının eşzamanlı olarak oynatıldığı
ikili oynatma modunda ve dikey oynatma
modunda bazı codec türleri desteklenmeyebilir
194
Flash
Power Point
•• Flash 10.1 ile uyumlu
•• Flash Animasyon
-- Uyumlu dosya biçimi: SWF
•• Önerilen çözünürlük : 960 X 540
-- Dikkat
Windows işletim sisteminde Flash Player'la
karşılaştırılabilecek bir performans garanti
edilemez
İçerik oluşturma sırasında optimizasyon
gereklidir
•• Flash Video
-- Uyumlu dosya biçimi: FLV
-- Video
Codec: H.264 BP
Çözünürlük: 1920 X 1080
-- Ses
Codec: H.264 BP
-- Dikkat
F4V dosya biçimi desteklenmez
Ekran Videosu desteklenmez
•• Uyumlu belge dosya biçimleri
-- Uzantı: ppt, pptx
-- Sürüm: Office 97 ~ Office 2007
•• Desteklenmeyen işlevler
-- Animasyon efekti
-- 3D şekiller (2D olarak gösterilir)
-- Üstbilgi ve altbilgi (bazı alt öğeler
desteklenmez)
-- Word Art
-- Hizalama
Grup hizalama hatası oluşabilir
-- Office 2007
SmartArt tam olarak desteklenmemektedir.
115 alt öğeden 97 tanesi desteklenir.
------
PDF
•• Uyumlu belge dosya biçimleri
-- Uzantı: pdf
•• Desteklenmeyen işlevler
-- Performansta düşüşe neden olacağından 1
pikselin altında olan içerik desteklenmez.
-- Maskeli Görüntü ve Döşenmiş Görüntü
içerikleri desteklenmez.
-- Döndürülmüş Metne sahip içerik
desteklenmez.
-- 3B Gölge Efektleri desteklenmez.
-- Bazı karakterler desteklenmez
(Özel karakterler hatalı görünebilir)
Nesne ekleme
Yarım genişliğe sahip karakterler
Karakterler arası boşluk düzeltmesi
Grafikler
Dikey metin
bazı alt öğeler desteklenmez
-- Slayt notları ve dinleyici notları
195
WORD
Şablon dosyaları
•• Uyumlu belge dosya biçimleri
-- Uzantı: .doc, .docx
-- Sürüm: Office 97 ~ Office 2007
•• Desteklenmeyen işlevler
-- Sayfa arka planı efekti
-- Bazı paragraf stilleri
-- Word Art
-- Hizalama
Grup hizalama hatası oluşabilir
•• Oluşturma/düzenleme/oynatma işlemleri
sadece Şablon Yöneticisi içinde yapılabilir.
LFD
•• USB Otomatik Yürütme ve Ağ Programı ile
desteklenir (Premium S Player oynatıcısına
yönelik bir bilgisayar içerik oluşturma aracıyla
oluşturulmalıdır)
•• Uyumlu belge dosya biçimleri
-- Uzantı: .lfd
-- 3D şekiller (2D olarak gösterilir)
-- Office 2007
SmartArt tam olarak desteklenmemektedir.
115 alt öğeden 97 tanesi desteklenir.
-----
Grafikler
Yarım genişliğe sahip karakterler
Karakterler arası boşluk düzeltmesi
Dikey metin
bazı alt öğeler desteklenmez
-- Slayt notları ve dinleyici notları
196
Ağ Programı Çoklu Çerçevesi
Oynatma kısıtlamaları
•• Aynı anda en fazla iki video dosyası (Videolar) oynatılabilir.
•• Dikey oynatma modunda belirli bir anda sadece bir video oynatılabilir.
•• PIP modu etkinleştirildiğinde birden çok video (Videolar) dosyası oynatılamaz.
•• Birden çok Flash dosyası oynatılamaz.
•• Office dosyalarında (PPT veya Word dosyaları) ve PDF dosyalarında tek seferde sadece bir dosya türü kullanılabilir.
•• LFD(.lfd) dosyaları desteklenmez.
Ses çıkışı kısıtlamaları
•• Birden çok ses çıkışı kullanılamaz.
•• Oynatma önceliği: Flash dosyası > ağ fon müziği > yerel fon müziği > ana çerçevede kullanıcı tarafından seçilen video dosyası
――Ağ Fon Müziği: Sunucu programı oluşturulurken ayarlar adım 1'de yapılandırılabilir.
――Yerel Fon Müziği: Fon müziği ayarları, MagicInfo Premium S ile oynatma sırasında TOOLS düğmesine basıldığında görüntülenen araçlar kullanılarak yapılandırılabilir.
――Kullanıcı tarafından seçilen ana çerçeve: Ana çerçeve ayarları, sunucu programı oluşturulurken adım 2'de yapılandırılabilir.
Şablon dosyaları ve LFD(.lfd) dosyaları
Kısıtlamalar
•• Sadece Dahili Otmtk Yürütme / USB Otomatik Yürütme kullanılarak içerik oynatılabilir.
•• Dahili Bellek / USBbellek içinde bir dağıtılan klasör (içerik / programlar) mevcut olduğundan emin olun.
197
Oynatma kısıtlamaları
•• Maksimum iki video (Videolar) dosyası oynatılabilir.
•• PIP modu etkinleştirildiğinde birden çok video (Videolar) dosyası oynatılamaz.
•• Birden çok Flash dosyası oynatılamaz.
•• Office dosyalarında (PPT veya Word dosyaları) ve PDF dosyalarında tek seferde sadece bir dosya türü kullanılabilir.
•• Video duvarının tek bir ekranında birden çok video (Videolar) aynı anda oynatılamaz.
•• Birden çok PIP içerik dosyası oynatılamaz.
Ses çıkışı kısıtlamaları
•• Birden çok ses çıkışı kullanılamaz.
•• Oynatma önceliği: Flash dosyası > ağ fon müziği > yerel fon müziği > ana çerçevede kullanıcı tarafından seçilen video dosyası
――Kullanıcı tarafından seçilen ana çerçeve: Şablon Yöneticisi ile içerik oluşturma sırasında adım 3'te ses çıkışı seçilebilir.
Diğer
Flash içeriği bilgisayarla oynatıldığında performans düşük olabilir (H/W performans kısıtlamaları)
PIP işlevi kısıtlamaları
•• PIP işlevi Flash oynatma sırasında kullanılamaz.
•• İçerik düzeni Dikey olduğunda desteklenmez. (PIP işlevinin Şablon Yöneticisi içinde yapılandırıldığında ve bir .lfd dosyasına uygulandığında desteklendiğini
unutmayın.)
•• Şablon Yöneticisi içinde yapılandırılan veya bir .lfd dosyasına uygulanan PIP içeriği ve üründe yapılandırılan PIP içeriği aynı anda kullanılamaz.
•• PIP içeriği Şablon Yöneticisi ile yapılandırıldığında veya bir .lfd dosyasına uygulandığında her zaman Yatay. modundadır.
(İçerik düzeni Dikey olduğunda görüntünün döndürülemediğini unutmayın.)
198
Bağlantılı cihazı sunucudan onaylama
――Cihaz onayından önce sunucu ağ ayarlarını yapılandırın. (sayfa 216)
1
4
Soldaki menülerden Premium öğesini seçin.
5
Premium alt menülerinden Unapproved öğesini seçin.
6
Onaylanmayan Premium cihazları listesinde cihazınıza karşılık gelen Approve düğmesini seçin.
Cihazınıza atadığınız sunucuya erişin.
2
ID ve parolanızı girerek oturum açın.
3
Üstteki menü çubuğundan Device öğesini seçin.
199
7
Cihazı onaylamak için gereken bilgileri girin.
9
Cihaz sunucu tarafından onaylandığında, seçili grupta kaydedilen program cihaza indirilir. Program,
indirildikten sonra çalıştırılır.
――Programı yapılandırma hakkında daha detaylı bilgi için <MagicInfo Premium Server kullanım kılavuzu>
belgesine bakın.
――Bir aygıt sunucu tarafından onaylanan aygıtlar listesinden silinirse, aygıt kendi ayarlarını sıfırlamak için
yeniden başlatılır.
Geçerli saati ayarlama
Cihazda ayarlanan saat sunucunun geçerli saatinden farklıysa, program çalışmayabilir.
1
Device → Time sekmelerine gidin.
2
Cihazınızı seçin.
3
Clock Set öğesini seçin ve sunucuyla saat senkronizasyonu yapın.
•• Device Name: Cihaz adını girin.
•• Device Group: Grubu belirtmek için
öğesini seçin.
•• Location: Cihazın geçerli konumunu girin.
――Ağ programı çalışırken uzaktan kumandanın INFO düğmesine basıldığında, programın ayrıntıları
gösterilir. Ayrıntılarda cihaz ID'sine bakarak doğru cihazın seçilip seçilmediğini denetleyin.
8
Cihazın kaydedildiğini kontrol etmek için All menüsünü seçin.
•• Sunucuya ilk kez bağlanılırken ürünün saati sunucunun kurulu olduğu bölgenin GMT saatine göre
ayarlanır.
•• Ürünün saati adım 3te gösterilen şekilde sunucudan değiştirilebilir.
•• Ürün kapatılıp yeniden açıldığında ürünün saat ayarı sunucuda yapılan son ayara göre geri yüklenir.
――Zamanı yönetme hakkındaki diğer ayrıntılar için (programlama, tatil yönetimi, vb.) <MagicInfo
Premium Server kullanım kılavuzu> belgesine bakın.
200
MagicInfo Premium S
2
MagicInfo Premium S Oynatıcı menüsünde Ağ Programı öğesini seçin.
MagicInfo Premium S Oynatıcı
T Ev İçerikleri MagicInfo Premium S ENTER E
MENUm :
Destek
――MagicInfo Premium S'yu başlatmak için, Sistem'de Oynatıcı Modu için MagicInfo Premium S'yu
seçin.
――Uzaktan kumandada MagicInfo Lite/S düğmesine basın.
Ağ Programı
Yerel Program
Şablon Oynatıcı
Kapat
Dahili Otmtk Yürütme
MagicInfo Premium S Oynatıcı
Ağ Programı
MagicInfo Premium S menü ekranında sunucunun bağlanıp bağlanmadığını (onay durumunu)
görebilirsiniz. Bir Ağ Programı çalışır durumdayken sunucunun bağlanıp bağlanmadığını görmek için,
uzaktan kumandanın INFO düğmesine basın.
1
USB Otomatik Yürütme
Modu
Sunucu
USB
Yerel Program
Bağlandı
Bağlandı
Geri
MagicInfo Premium S menüsünde MagicInfo Premium S Oynatıcı öğesini seçin.
MagicInfo Premium S
MagicInfo Premium S Oynatıcı
Yerel Program Yöneticisi
Şablon Yöneticisi
Kapat
İçerik Yöneticisi
Ayarlar
Modu
Sunucu
USB
Yerel Program
Bağlandı
Bağlandı
Geri
201
Yerel Program
Yerel Program Yöneticisi öğesine gidin→ Program oluşturmak için Oluştur öğesini tıklatın →Çalıştırmak istediğiniz
programı seçin → Çalıştır
1
MagicInfo Premium S Oynatıcı
Ağ Programı
MagicInfo Premium S Oynatıcı menü ekranında Yerel Program öğesini seçin.
Yerel Program Yöneticisi içinde oluşturulan programları çalıştırın.
――Daha önce Yerel Program Yöneticisi içinde çalıştırılan program yoksa bu menü devre dışıdır.
Yerel Program
Şablon Oynatıcı
Kapat
Dahili Otmtk Yürütme
USB Otomatik Yürütme
Modu
Sunucu
USB
Yerel Program
Bağlandı
Bağlandı
Geri
Şablon Oynatıcı
Şablon Yöneticisi öğesine gidin→ Şablon oluşturmak için Oluştur öğesini tıklatın → Çalıştırmak istediğiniz şablonu seçin →
Çalıştır
1
MagicInfo Premium S Oynatıcı
Ağ Programı
MagicInfo Premium S Oynatıcı menü ekranında Şablon Oynatıcı öğesini seçin.
Şablon Yöneticisi içinde oluşturulan şablonları çalıştırın.
Yerel Program
――Daha önce Yerel Program Yöneticisi içinde çalıştırılan program yoksa bu menü devre dışıdır.
Şablon Oynatıcı
Dahili Otmtk Yürütme
Kapat
USB Otomatik Yürütme
Modu
Sunucu
USB
Yerel Program
Bağlandı
Bağlandı
Geri
202
――Bu seçeneği etkinleştirmek ve kullanmak için Dahili Bellek içinde en az bir içerik dosyasının kayıtlı olduğundan emin olun.
Dahili Otmtk Yürütme
Bu içerik dosyası müzik veya metin dosyası harici bir dosya olmalıdır.
1
MagicInfo Premium S Oynatıcı
Ağ Programı
MagicInfo Premium S Oynatıcı menü ekranında Dahili Otmtk Yürütme öğesini seçin.
•• Dahili Bellek içine kopyalanmış olan içeriği, alfabetik sırayla oynatın.
――Dahili Bellek içinde bir dağıtılan klasör varsa, dağıtılan klasörde yer alan programlar sadece Dahili Otmtk Yürütme
Yerel Program
yürütüldüğünde çalıştırılır.
――Dahili Bellek içinde bir dağıtılan klasör mevcut değilse, Dahili Bellek yürütüldüğünde Dahili Otmtk Yürütme içindeki
Şablon Oynatıcı
Kapat
Dahili Otmtk Yürütme
içerik dosyaları alfabetik sırayla oynatılır.
USB Otomatik Yürütme
Modu
Sunucu
USB
Yerel Program
Bağlandı
Bağlandı
Geri
――Bu seçeneği etkinleştirmek ve kullanmak için USB cihazındaki "MagicInfoSlide" klasöründe en az bir içerik dosyasının kayıtlı
olduğundan emin olun. Bu içerik dosyası müzik veya metin dosyası harici bir dosya olmalıdır.
――Bir USB cihazının takılı olduğundan emin olun. USB cihazında "MagicInfoSlide" adlı bir klasör oluşturduğunuzdan emin olun
USB Otomatik Yürütme
MagicInfo Premium S Oynatıcı
ve içeriği bu klasöre koyun.
Ağ Programı
1
Yerel Program
Şablon Oynatıcı
MagicInfo Premium S Oynatıcı menü ekranında USB Otomatik Yürütme öğesini seçin.
•• USB cihazındaki "MagicInfoSlide" klasörünün içindeki içerik alfabetik sırayla çalacaktır.
Kapat
Dahili Otmtk Yürütme
USB Otomatik Yürütme
Modu
Sunucu
USB
Yerel Program
Bağlandı
Bağlandı
•• Ağ Programı, Yerel Program veya Dahili Otmtk Yürütme çalıştığı sırada USB bellek bağlanırsa, USB Otomatik Yürütme
otomatik olarak çalışır.
――USB bellek cihazında bir dağıtılan klasör varsa, dağıtılan klasörde yer alan programlar sadece USB Otomatik Yürütme
yürütüldüğünde çalıştırılır.
――USB bellek cihazında dağıtılan klasör mevcut değilse, USB bellek cihazındaki "MagicInfoSlide" klasöründe yer alan
Geri
içerik dosyaları USB Otomatik Yürütme yürütüldüğünde alfabetik olarak oynatılır.
203
2
Yerel Program Yöneticisi
Yerel Program Yöneticisi ekranında Oluştur öğesini seçin.
Yerel Program içinden çalıştırma ayarlarını yapılandırın.
Yerel Program Yöneticisi
Alternatif olarak, dahili veya USB belleğinden içeriği kişisel oynatma sırasına göre seçin ve oynatın.
Depolama
Dahili Bellek
Yerel Program kaydını yaptırma
1
Oluştur
Düzenle
Oynatılan Program Yok
Sil
MagicInfo Premium S menü ekranında Yerel Program Yöneticisi öğesini seçin.
Çalıştır
Bilgi
MagicInfo Premium S
Kopyala
Kapat
MagicInfo Premium S Oynatıcı
Yerel Program Yöneticisi
Geri
Şablon Oynatıcı
Kapat
İçerik Yöneticisi
Ayarlar
Modu
Sunucu
USB
Yerel Program
Bağlandı
Bağlandı
3
İçeriğin oynatılacağı zamanı ayarlamak için Zaman öğesini seçin.
Oluştur
Z
Geri
iç
Zaman
içerik
00
:
00
~
00
:
00
No Item
--:-- ~ --:-Öğe yok
Kaydet
İptal
Geri
-- En fazla 24 zamanlama oluşturulabilir.
-- Birden fazla zamanlama yaratılırsa, başlama zamanı her zamanlama için farklı olmalıdır.
(Hatalı ayarlama örneği: 00:00 - 00:00 / 00:00 - 23:00)
-- Birden çok program olduğunda önce listenin alt tarafındaki program oynatılır.
204
4
Oynatmak istediğiniz içeriği belirtmek için içerik öğesini seçin.
5
Süre öğesini seçin.
içerik
USB
Dahili Bellek
Yerel program
Şablon
Yön
içerik
Klasör1
1
Menu1.jpg
2
Menu2.jpg
-- En fazla 99 içerik dosyası seçilebilir.
Süre
Menu1.jpg
00:00:05
Menu2.jpg
00:00:05
Tamam
Yukarı
İptal
Aşağı
Seçimi Kaldır
Kaydet
Süre
İptal
Geri
Geri
İçerik dosyalarını oynatmak için sıra ve süre belirleyin.
•• Oynatım sırasını değiştirme
Bir içerik dosyası seçin ve Yukarı veya Aşağı düğmesini kullanarak sırayı değiştirin.
•• Süre
İçeriğin oynatılacağı süre miktarını seçin.
-- Süre, videolar için belirtilemez.
-- Süre en az 5 saniye olmalıdır.
Ayarları kaydetmek için Kaydet düğmesine basın.
205
6
Kaydet öğesini seçin. İçeriğin kaydedilmesini istediğiniz bellek alanını seçin.
――En az bir kayıtlı Yerel Program olduğundan emin olun.
Oluştur
Zaman
--:-- ~ --:--
içerik
Menu1.jpg Menu2
Zam
Nereye kaydetmek istiyorsunuz?
Yerel Program değiştirme
1
Sil
MagicInfo Premium S menü ekranında Yerel Program Yöneticisi öğesini seçin.
MagicInfo Premium S
aydet
MagicInfo Premium S Oynatıcı
içeri
USB
Dahili
Zaman
İptal
İptal
Yerel Program Yöneticisi
Şablon Oynatıcı
--:-- ~ --:--
içerik
Kapat
İçerik Yöneticisi
Öğe yok
Ayarlar
Geri
7
Modu
Sunucu
USB
Yerel Program
Bağlandı
Bağlandı
Programın Yerel Program Yöneticisi içine eklendiğini kontrol edin.
Geri
Yerel Program Yöneticisi
Depolama
Dahili Bellek
Oynatılan Program Yok
Oluştur
2
Düzenlemek istediğiniz yerel programı seçin ve Düzenle öğesini seçin.
Düzenle
Yerel Program Yöneticisi
Sil
2012.01.01_1834.lsch
Dahili Bellek
Depolama
Tüm Zaman.
Çalıştır
Oynatılan Program Yok
Bilgi
Kopyala
Kapat
Oluştur
Düzenle
Sil
Tüm Zaman.
2012.01.01_1834.lsch
Çalıştır
Bilgi
Kopyala
Geri
Kapat
Geri
206
3
Yerel programın ayarlarını değiştirin. Daha sonra Kaydet seçeneğini belirleyin.
――En az bir kayıtlı Yerel Program olduğundan emin olun.
Düzenle
Zaman
içerik
00:00 ~ 00:00
――Kopyalan bir yerel program silindiğinde programdaki içerik dosyaları da (şablon dosyaları hariç) silinir.
Sil
1
Menu1.jpg Menu2
--:-- ~ --:--
Kaydet
içerik
Öğe yok
İptal
Zaman
--:-- ~ --:--
Zaman
içerik
Yerel Program silme
MagicInfo Premium S menü ekranında Yerel Program Yöneticisi öğesini seçin.
MagicInfo Premium S
MagicInfo Premium S Oynatıcı
Yerel Program Yöneticisi
Şablon Oynatıcı
Öğe yok
Kapat
İçerik Yöneticisi
Ayarlar
Geri
Modu
Sunucu
USB
Yerel Program
Bağlandı
Bağlandı
Geri
2
Silmek istediğiniz yerel programı seçin ve Sil öğesini seçin.
Yerel Program Yöneticisi
Depolama
Dahili Bellek
Oynatılan Program Yok
Oluştur
Düzenle
Sil
Tüm Zaman.
2012.01.01_1834.lsch
Çalıştır
Bilgi
Kopyala
Kapat
Geri
207
Yerel Program çalıştırma
Yerel Program durdurma
――En az bir kayıtlı Yerel Program olduğundan emin olun.
――Bu seçeneğin kullanılabilmesi için bir programın çalışıyor olması gerekir.
1
MagicInfo Premium S menü ekranında Yerel Program Yöneticisi öğesini seçin.
Durdur seçildiğinde çalıştırma modu Yerel Program yerine Ağ Programı olarak değiştirilir.
1
MagicInfo Premium S menü ekranında Yerel Program Yöneticisi öğesini seçin.
MagicInfo Premium S
MagicInfo Premium S
MagicInfo Premium S Oynatıcı
MagicInfo Premium S Oynatıcı
Yerel Program Yöneticisi
Yerel Program Yöneticisi
Şablon Oynatıcı
Kapat
İçerik Yöneticisi
Şablon Oynatıcı
Kapat
İçerik Yöneticisi
Ayarlar
Modu
Sunucu
USB
Yerel Program
Bağlandı
Bağlandı
Ayarlar
Modu
Sunucu
USB
Yerel Program
Bağlandı
Bağlandı
Geri
Geri
2
Çalıştırmak istediğiniz yerel programı seçin. Daha sonra Çalıştır seçeneğini belirleyin.
2
Yerel Program Yöneticisi
Depolama
Dahili Bellek
Oynatılan Program Yok
Durdur öğesini seçin.
Yerel Program Yöneticisi
Oluştur
Düzenle
Depolama
Sil
[Dahili Bellek] 2012.01.01_1834.lsch
Tüm Zaman.
2012.01.01_1834.lsch
Dahili Bellek
Oluştur
Düzenle
Sil
Çalıştır
Tüm Zaman.
Bilgi
2012.01.01_1834.lsch
Kopyala
Kapat
Durdur
Bilgi
Kopyala
Kapat
Geri
Geri
208
Yerel Program ayrıntılarını görüntüleme
1
3
Programın ayrıntıları görüntülenir.
MagicInfo Premium S menü ekranında Yerel Program Yöneticisi öğesini seçin.
Bilgi
2012.01.01_1834.lsch
MagicInfo Premium S
00:00 ~ 00:00, 2 File(s)
- Menu1.jpg Menu2.jpg
MagicInfo Premium S Oynatıcı
Yerel Program Yöneticisi
Kapat
Şablon Oynatıcı
Kapat
İçerik Yöneticisi
Ayarlar
Modu
Sunucu
USB
Yerel Program
Bağlandı
Bağlandı
Geri
Geri
2
Detaylarını görmek istediğiniz yerel programı seçin ve Bilgi öğesini seçin.
Yerel Program Yöneticisi
Depolama
Dahili Bellek
Oynatılan Program Yok
Oluştur
Düzenle
Sil
Tüm Zaman.
2012.01.01_1834.lsch
Çalıştır
Bilgi
Kopyala
Kapat
Geri
209
Yerel Program kopyalama
1
MagicInfo Premium S menü ekranında Yerel Program Yöneticisi öğesini seçin.
MagicInfo Premium S
•• Dahili Bellek → USB: Kopyalanan bir programda yer alan içerik dosyaları (şablonlar hariç) USB bellek
cihazındaki yerel programlar klasörünün içinde bir alt klasöre kaydedilir. Bu alt klasöre programın
adı verilir. Kopyalanan bir programdaki içerik dosyası bir şablon dosyası içeriyorsa, bu içerik dosyası
USBbellek cihazındaki şablonlar klasöründe bir alt klasöre kaydedilir. Bu alt klasöre şablonun adı
verilir.
3
Yerel program dosyalarını seçin ve Kopyala düğmesine basın.
MagicInfo Premium S Oynatıcı
Yerel Program Yöneticisi
Yerel Program Yöneticisi
Şablon Oynatıcı
Depolama
Dahili Bellek
Kapat
İçerik Yöneticisi
Oynatılan Program Yok
Ayarlar
Oluştur
Düzenle
Sil
Tüm Zaman.
Modu
Sunucu
USB
Yerel Program
Bağlandı
Bağlandı
2012.01.01_1834.lsch
Çalıştır
Bilgi
Kopyala
Geri
Kapat
2
Kopyalanacak yerel plan dosyalarının saklanacağı bir depolama aygıtı seçin.
Geri
Yerel Program Yöneticisi
Dahili Bellek
Internal Memory
Depolama
Oluştur
Düzenle
Oynat
4
Bir pencere görüntülenerek, dosyaları Dahili Bellek veya USB bellek aygıtına kopyalamak isteyip
istemediğinizi sorar. Dosyaları kopyalamak için Evet'i seçin.
USB
Sil
Tüm Zaman.
2012.01.01_1834.lsch
Çalıştır
Bilgi
Kopyala
Kapat
Geri
•• USB → Dahili Bellek: Kopyalanan bir programda yer alan içerik dosyaları (şablonlar hariç)
Dahili Bellek içindeki yerel programlar klasörünün içinde bir alt klasöre kaydedilir. Bu alt klasöre
programın adı verilir. Kopyalanan bir programdaki içerik dosyası bir şablon dosyası içeriyorsa, bu içerik
dosyası Dahili Bellek içindeki şablonlar klasöründe bir alt klasöre kaydedilir. Bu alt klasöre şablonun
adı verilir.
210
2
Şablon Yöneticisi
Şablon Yöneticisi ekranında Oluştur öğesini seçin.
Şablon Yöneticisi
Şablon Kaydı Yapma
1
Depolama
MagicInfo Premium S menü ekranında Şablon Yöneticisi öğesini seçin.
Dahili Bellek
Oynatılan Program Yok
Oluştur
Düzenle
Kopyala
MagicInfo Premium S
Sil
Oynat
MagicInfo Premium S Oynatıcı
Ön İzleme
Yerel Program Yöneticisi
Kapat
Şablon Yöneticisi
Kapat
İçerik Yöneticisi
Geri
Ayarlar
Modu
Sunucu
USB
Yerel Program
Bağlandı
Bağlandı
3
Geri
Yatay veya Dikey modunda bir şablon seçin.
Oluştur
Bir şablon seç.
Yatay
Dikey
Sonraki
İptal
211
4
Bir şablonu metin, video, fotoğraf veya PDF dosyaları ekleyerek istediğiniz gibi organize edin.
Mesaj
Mesaj
Oluştur
Konumu ve arkaplanı seç.
Arkaplan resmi kullan
Ön İzleme
Mesaj
Yok
Kaydır
Yok
Hizalama
Merkez
Renk
Beyaz
Önceki
Sonraki
Tamam
İptal
Geri
İptal
-- Bir dosya yüklemek veya manuel olarak metin girmek için Giriş Mtni öğesini seçin.
•• Mesaj: Mesaj giriş modu seçin.
-- Yok: Mesaj girmek istemiyorsanız bu modu seçin.
-- Dosyadan: Bir .txt dosyası seçin.
-- Kllnc Girişi: Sanal klavyeyi kullanarak bir mesaj girin. Mesaj en fazla 27 karakter uzunluğunda
olabilir.
•• Kaydır: Mesaj kayma yönünü seçin.
-- Yok / Soldan Sağa / Sağdan Sola / Üstten Alta / Alttan Üste
•• Hizalama: Mesaj hizalama modu seçin.
-- Sol / Merkez / Sağ
•• Renk: Mesaj metin rengini seçin.
-- Beyaz / Siyah / Kırmızı / Turuncu / Sarı / Açık Yeşil / Yeşil / Cam Göbeği Mavi / Mavi /
Açık Mavi / Ten Rengi / Mor / Macenta / Koyu Soluk Kahverengi / Açık Gri / Koyu Gri
212
5
içerik
içerik
Ses/Arkaplan müziği seç.
Oluştur
Tür
Yok
içerik
Öğe yok
Boyut
Ekrana sığdır
Kaynak
PC
Ses/Arkaplan müziği seç.
Fon Müziği
Ön İzleme
Önceki
Tamam
İptal
Sonraki
Geri
İptal
•• Tür: Şablonu organize etmek için kullanılacak bir dosya türü seçin.
-- Yok / PIP / Videolar / Resim / Flash / Office / PDF
•• içerik: Dahili Bellek içine veya bir USB aygıtına kaydedilmiş bir dosyayı seçin.
•• Boyut: Şablon sayfasında bir içerik dosyasını görüntülerken kullanılacak ekran boyutunu belirtin.
-- Ekrana sığdır / En Boy Oranını Kilitle
•• Kaynak: Bu seçenek, Tür öğesi PIP olarak ayarlandığında etkinleştirilir.
-- Komponent / AV / PC / DVI / HDMI
――Bir şablon en fazla iki Videolar dosyası içerebilir.
――Bir şablon sadece bir PIP dosyası içerebilir.
•• İki Videolar dosyası atanırsa, kullanmak istediğiniz sesin olduğu dosyayı seçin.
-- Video dosyalarından birinde PIP içeriği olduğunda PIP içeriğinin sesi seçilebilir.
•• Flash dosyası seçildiğinde başka bir dosyadan ses çıkışı veya arka plan müziği etkinleştirilemez.
(Adım 5 atlanır.)
•• Fon Müziği etkinleştirildiğinde bir dosya içinde yer alan ses ayarları işlevi desteklenmez.
(Bir PIP dosyası seçildiğinde sadece bir Videolar dosyası seçilebilir.)
――Bir Office dosyası ile PDF dosyası aynı şablon içinde yer alamaz.
――Bir şablon birden fazla Flash dosyası içeremez.
213
6
Depolama öğesini belirtin ve Şablon Adı öğesini değiştirin. Tamam öğesini seçin.
Oluştur
İçerik Yöneticisi
İçeriği kopyalama
Şablonu kaydet ve bitir.
Depolama
Dahili
Şablon Adı
20130101_2222
1
MagicInfo Premium S menü ekranında İçerik Yöneticisi öğesini seçin.
Ön İzleme
MagicInfo Premium S
Önceki
MagicInfo Premium S Oynatıcı
Tamam
Yerel Program Yöneticisi
İptal
Şablon Yöneticisi
İçerik Yöneticisi
Kapat
Ayarlar
7
Şablonun Şablon Yöneticisi içine eklendiğini kontrol edin.
Modu
Sunucu
USB
Yerel Program
Bağlandı
Bağlandı
Geri
Şablon Yöneticisi
Depolama
Dahili Bellek
Oynatılan Program Yok
Oluştur
Düzenle
Kopyala
Tüm Zaman.
Sil
20130101_2222.stmp
Çalıştır
Ön İzleme
Kapat
Geri
214
2
İçeriği silme
Kopyalamak istediğiniz içeriği seçin.
1
İçerik Yöneticisi
Dahili Bellek
USB
Dağıtılan Klasörler
Dağıtılan Klasörler
MagicInfo Premium S menü ekranında İçerik Yöneticisi öğesini seçin.
MagicInfo Premium S
Menu1.jpg
MagicInfo Premium S Oynatıcı
Menu2.jpg
Yerel Program Yöneticisi
Şablon Yöneticisi
Kopyala
İçerik Yöneticisi
Boş Alan
5549.2MB
Boş Alan
6227.2MB
Seçln Dsylr :
0.0MB (0)
Seçln Dsylr :
0.2MB (2)
Seçim
Sil
Kapat
Ayarlar
Kapat
Geri
Modu
Sunucu
USB
Yerel Program
Bağlandı
Bağlandı
•• Dahili Bellek altındaki içerik seçilirse: Dahili Bellek altındaki içeriği USB belleğe
kopyalayabilirsiniz.
•• USB altındaki içerik seçilirse: USB bellek altındaki içeriği Dahili Bellek içine kopyalayabilirsiniz.
――Aynı anda Dahili Bellek altındaki ve USB bellekteki içerikler seçilirse kopyalama devre dışı kalır.
――Dahili Bellek / USB içinde MagicInfo Author/Schedule üzerinden USB bellek cihazına dağıtılan
Geri
2
Silmek istediğiniz içeriği seçin. Daha sonra Sil seçeneğini belirleyin.
•• Dahili Bellek altındaki ve USB bellekteki içerikler aynı anda silinemez.
içerik veya program klasörleri mevcut olduğunda Dahili Bellek / USB belleğin üzerinde
Dağıtılan Klasörler öğesi görünür.
――Zaten dağıtılan klasör içeren bir USB belleğe başka bir dağıtılan klasör kopyalandığında, yeni
klasör kopyalanmadan önce mevcut dağıtılan klasördeki içerik ve program klasörleri silinir.
3
Daha sonra Kopyala seçeneğini belirleyin.
İçerik Yöneticisi
Dahili Bellek
USB
Dağıtılan Klasörler
Dağıtılan Klasörler
Menu3.jpg
Menu1.jpg
Menu4.jpg
Menu2.jpg
Kopyala
Boş Alan
5549.2MB
Boş Alan
6227.2MB
Seçln Dsylr :
0.0MB (0)
Seçln Dsylr :
0.2MB (2)
Seçim
Sil
Kapat
Geri
215
Ayarlar
Sunucu Ağ Ayarları
MagicInfo Premium S'yu çalıştırmak için, bir ağa bağlanın.
Ayarlar
Sunucu
Sunucu Ağ Ayarları
MagicInfo Premium S sunucu ayarlarını girin.
İçerik Varsayılan Süresi
İçerik Oranı
Dağıtılan Klasörleri Kpyl
Görüntü Efekti
Varsayılan İçerik
Manuel
Kapat
kullanın. (7001 bağlantı noktası numarasını kullanarak sunucuya bağlanmakta başarısız olunduysa
doğru bağlantı noktası numarasını bulmak için sunucu yöneticinize danışın ve sonra bağlantı noktası
numarasını değiştirin.)
Rastgele
Yok
İçerik Düzeni
Yatay
Program Adı
YYYYMMDD
•• SSL seçeneği etkinleştirildiğinde sunucu, https kullanacak şekilde yapılandırılır ve veri aktarımı
şifrelenir.
――Sunucu IP adresini ve bağlantı noktası numarasını girin. Bağlantı noktası numarası olarak 7001'i
FTP Modu
Geri
FTP çalıştırma modunu belirleyin.
•• Aktif / Pasif
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Varsayılan Depolama
İçeriğin (sunucudan indirilen) kaydedilmesini istediğiniz konumu belirtin.
•• Dahili Bellek: İçeriği ürünün dahili belleğine kaydedin.
•• USB: İçeriği USB belleğine kaydedin.
――USB bellek bağlı değilken bir Ağ Programı çalışıyorsa varsayılan içerik çalıştırılır.
216
İçerik Varsayılan Süresi
İçerik Düzeni
İçeriğin oynatılacağı süre miktarını belirtin.
Oynatılan içeriğin yönünü Yatay veya Dikey moduna alın.
•• Görüntü Görüntüleyici Süresi, Şablon Görüntüleme Zamanı, Doc Görüntüleyici Süresi, PPT
Görüntüleyici Süresi, PDF Gsöterme Süresi, Flash Gösterme Sresi
――Süre en az 5 saniye olmalıdır.
•• Yatay / Dikey
――İçerik Düzeni, Dikey görünüm olarak ayarlandıysa, VP8 video codec'i desteklenmez.
İçerik Oranı
İçeriğin oynatımı sırasında, içerik türüne göre, ekranın görüntü boyutunu belirtin.
•• Görüntü Oranı, DOC Oranı, PPT Oranı, PDF Oranı, Video Oranı
-- Orijinal: İçeriği orijinal boyutunda görüntüleyin.
-- Tam Ekran: İçeriği tam ekranda görüntüleyin.
Dağıtılan Klasörleri Kpyl
MagicInfo Author/Schedule üzerinden USB bellek cihazına içerik dağıtıldıktan sonra sete USB bellek
cihazı bağlandığında, USB bellek cihazından Dahili Bellek üzerine otomatik olarak içerik kopyalanıp
kopyalanmayacağını seçin.
•• Manuel / Otomatik
Görüntü Efekti
Program Adı
Yerel bir program oluştururken bir program başlık biçimi seçin.
•• YYYYMMDD / YYYYDDMM / DDMMYYYY
USB’yi Güvenle Kaldırın
USB belleğini güvenle kaldırır
Tüm İçeriği Sil
Dahili Bellek içindeki tüm içerik dosyalarını silin.
Ayarları Sıfrla
Ayarlar altındaki tüm değerleri, ürünün satın alındığı zamanki varsayılan değerlere geri yükleyin.
Görüntü geçiş efektlerini yapılandırır.
•• Solklştr1, Solklştr2, Panjur, Spiral, Dama tahtası, Doğrusal, Merdiven, Silinme, Rastgele, Yok
Varsayılan İçerik
MagicInfo Premium S başlatıldığında varsayılan olarak çalıştırılacak içeriği belirtin.
•• Varsayılan İçerik için en fazla 20MB boyutlu içerik desteklenir.
217
İçerik Çalıştırılırken
Çalıştırılan içeriğin ayrıntılarını görüntüleme
Bilgi
Uzaktan kumandada INFO düğmesine basın.
•• Yazılım Sürümü: Cihazın yazılım sürümünü görüntüler
•• Aygıt Adı: Sunucu tarafından tanınan bir cihazın adını görüntüler
•• Cihaz Kimliği: Cihazın orijinal kimlik numarasını görüntüler
•• Modu: Geçerli çalışma modunu görüntüler
(Ağ Programı, Yerel Program, Şablon Oynatıcı, Dahili Otmtk Yürütme veya USB Otomatik
Yürütme) / MagicInfo Premium S Oynatıcı
Yazılım Sürümü
: A-LUBXGDSP-0100.18
Aygıt Adı
: Monitor
Cihaz Kimliği
: FF-FF-FF-FF-FF-FF
•• Sunucu: Sunucunun bağlantı durumunu (Bağlandı, Bağlantı Kesildi veya Onaylanmamış)
görüntüler
Modu
: Yerel Program
•• USB: Bir USB cihazının bağlantı durumunu görüntüler
Sunucu
: Bağlantı Kesildi
•• İndirme zamanlama: Sunucudan indirilen ağ programının ilerlemesini görüntüler
USB
: Bağlandı
İndirme zamanlama
: İndirme zamanlaması yok
İptal
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
218
Çalıştırılan içeriğin ayarlarını değiştirme
Araçlar
Resim Modu
Standart
Ses Modu
Standart
PIP
Kapalı
Fon Müziği
Kapalı
Fon Müziği Ayarı
USB’yi Güvenle Kaldırın
Uzaktan kumandada TOOLS düğmesine basın.
İçerik çalıştırıldığı sırada uzaktan kumandanın TOOLS düğmesine basarak Resim Modu veya Ses Modu ayarını değiştirebilir
veya bir USB aygıtını güvenle (USB’yi Güvenle Kaldırın) kaldırabilirsiniz.
•• Resim Modu (Dinamik / Standart / Doğal / Film)
Geçerli olarak oynatılan içerik için ekran ayarlarını kişiselleştirir
•• Ses Modu (Standart / Müzik / Film / Sesi Netleştir / Yüksek)
Geçerli olarak oynatılan içerik için ses ayarlarını kişiselleştirir
•• PIP (Kapalı / Açık)
PIP işlevini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
•• Fon Müziği (Kapalı / Açık)
Fon Müziği işlevini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
Geri
•• Fon Müziği Ayarı (Karışık / Oynat / İptal / Seçimi Kaldır)
Dahili Bellek içinde kaydedilen müzik dosyalarını Fon Müziği olarak ayarlayın.
――Fon Müziği Ayarı seçeneğinin etkinleştirilebilmesi için Dahili Bellek içinde en az bir MP3 dosyası kayıtlı olmalıdır.
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
•• USB’yi Güvenle Kaldırın
USB belleğini güvenle kaldırır
219
Bölüm 13
MagicInfo Videowall S
-- MagicInfo Videowall S'yu başlatmak
için, Sistem'de Oynatıcı Modu için
MagicInfo Videowall S'yu seçin.
MagicInfo Videowall S kullanmak için lisans satın almak gerekir.
Yazılımı indirmek için Samsung giriş sayfasına gidin (http://www.samsunglfd.com).
Lisans satın almak için bir Müşteri Sunucu Merkezi'ne başvurun.
MagicInfo Videowall S Oynatıcı ile Uyumlu Dosya Biçimleri
MagicInfo Videowall S Oynatıcı'yu kullanmadan önce okuyun
MagicInfo Videowall S içerik dosyalarını yalnızca VideoWall Console üzerinden yapılandırabilir ve kontrol edebilir.
•• Daha ayrıntılı bilgi için VideoWall Console kullanım kılavuzuna bakın.
•• Menü seçimi penceresini görüntülemek için, uzaktan kumandanın RETURN tuşuna basın.
――Desteklenen codec türleri hakkında daha detaylı bilgi için bkz. sayfa 171
220
Video
Görüntü
•• 3D video desteklenmez.
•• Uyumlu görüntü dosya biçimi: Jpeg, bmp, png
•• Yukarıdaki tabloda belirtilen çözünürlükten daha yüksek çözünürlükteki içerik
desteklenmez.
•• Desteklenen maksimum çözünürlük: 15,360 X 8,640
-- Yüksek çözünürlüklü resimlerin ekrana iletilmesi daha uzun sürebilir.
•• Bit hızı veya Çerçeve hızı yukarıdaki tabloda belirtilen hızdan yüksek olan
video içeriği oynatılırken dalgalanmaya neden olabilir.
•• İçerik veya kapta bir hata varsa video içeriği oynatılmayacak veya doğru olarak
oynatılmayacaktır.
•• Bazı USB/dijital kamera cihazları oynatıcıyla uyumlu olmayabilir.
•• H.264i Seviye 4.1'e kadar destekler
•• H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 ve AVCHD desteklenmez.
•• MVC, VP8, VP6 dışındaki tüm Video kodekleri için:
-- 1280 x 720'nin altında: maks 60 çerçeve
-- 1280 x 720'nin üstünde: maks 30 çerçeve
•• GMC 2 veya üstü desteklenmez.
•• Yalnızca BD MVC özelliklerini destekler.
•• İki video dosyasının eşzamanlı olarak oynatıldığı ikili oynatma modunda ve
dikey oynatma modunda bazı codec türleri desteklenmeyebilir
221
Kısıtlamalar
•• Her istemci için sadece bir video (Videolar) dosyası oynatılabilir.
――Video duvarının ekranlarında farklı içerik dosyaları oynatılabilir.
Video duvarının tek bir ekranında iki video (Videolar) dosyası oynatılamaz.
Oynatılabilir
Oynatılabilir
Kullanılamaz
222
MagicInfo Videowall S
MENUm → Destek → Ev İçerikleri → MagicInfo Videowall S → ENTERE →
RETURN
――MagicInfo Videowall S'yu başlatmak için, Sistem'de Oynatıcı Modu için
MagicInfo Videowall S'yu seçin.
――Uzaktan kumandada MagicInfo Lite/S düğmesine basın.
Ayarlar
Varsayılan İçerik
İçerik Düzeni
Bağlantı Noktası
İçeriğin (sunucudan indirilen) kaydedilmesini istediğiniz konumu belirtin.
•• Dahili Bellek: İçeriği ürünün dahili belleğine kaydedin.
•• Harici: İçeriği USB belleğine kaydedin.
Varsayılan İçerik
Varsayılan olarak oynatılacak içeriğe ilişkin ayarları yapılandırın.
İçerik Düzeni
Oynatılan içeriğin yönünü Yatay veya Dikey moduna alın.
Ayarlar
Varsayılan Depolama
Varsayılan Depolama
•• Yatay / Dikey
――İçerik Düzeni, Dikey görünüm olarak ayarlandıysa, VP8 video codec'i desteklenmez.
Dahili Bellek
Yok
Bağlantı Noktası
Yatay
51001
Kapat
USB’yi Güvenle Kaldırın
Sunucunun bağlantı noktası numarasını görüntüleyin. Bağlantı noktası numarası olarak 51001'i kullanın.
•• 51001 bağlantı noktası numarasını kullanarak sunucuya bağlanmakta başarısız olunduysa doğru bağlantı noktası
numarasını bulmak için sunucu yöneticinize danışın ve sonra bağlantı noktası numarasını değiştirin.
Sıfırla
USB’yi Güvenle Kaldırın
Geri
USB belleğini güvenle kaldırır
Sıfırla
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Ayarlar altındaki tüm değerleri, ürünün satın alındığı zamanki varsayılan değerlere geri yükleyin.
223
İçerik Çalıştırılırken
Uzaktan kumandada INFO düğmesine basın.
•• Yazılım Sürümü: Cihazın yazılım sürümünü görüntüler
•• Aygıt Adı: Sunucu tarafından tanınan bir cihazın adını görüntüler
Bilgi
Yazılım Sürümü
: A-LUBXGDSP-0100.18
Aygıt Adı
: Monitor
Cihaz Kimliği
: FF-FF-FF-FF-FF-FF
USB
: Bağlandı
•• Cihaz Kimliği: Cihazın orijinal kimlik numarasını görüntüler
•• USB: Bir USB cihazının bağlantı durumunu görüntüler
İptal
-- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
224
Bölüm 14
Sorun Giderme Kılavuzu
Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne Başvurmadan Önce Yapılması
Gerekenler
Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ni
aramadan önce, ürününüzü aşağıda
belirtildiği gibi sınayın. Sorun devam
ederse, Samsung Müşteri Hizmetleri
Merkezi'ne başvurun.
Ekran boş kalırsa, PC sistemini, video
denetleyicisini ve kabloyu kontrol edin.
Ürünü Sınama
Ürün sınama işlevini kullanarak ürününüzün normal şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Ürün bir PC'ye doğru şekilde bağlı olmasına rağmen güç LED'i yanıp sönerken ekran boşsa, ürün sınaması gerçekleştirin.
1
Hem PC'yi hem de ürünü kapatın.
2
Tüm kabloları üründen sökün.
3
Ürünü açar.
4
Sinyal Yok görüntülenirse, ürün normal çalışıyordur.
Çözünürlüğü ve Frekansı Kontrol Etme
Desteklenen çözünürlüğün üzerinde bir mod seçilirse kısa süre için Uygun Olmayan Mod görüntülenir
(bkz. Desteklenen Çözünürlükler).
225
Aşağıdakileri kontrol edin.
Kurulum sorunu (PC modu)
Ekran açılıp kapanmaya devam ediyor.
Ürün ve PC arasındaki kablo bağlantısını kontrol edin ve bağlantının sağlam olduğundan emin olun.
Bir HDMI veya HDMI-DVI kablosu ürüne ve PC'ye bağlı
olduğunda, ekranın dört yanında boş alanlar bulunur.
Ekranda bulunan boş alanların ürünle bir ilgisi yoktur.
Ekrandaki boş alanlar PC'den veya grafik kartından kaynaklanır. Bu sorunu çözmek için, HDMI veya DVI
ayarlarındaki ekran boyutunu grafik kartı için ayarlayın.
Grafik kartı ayarlar menüsü ekran boyutunu ayarlamak için seçeneğe sahip değilse, grafik kartı
sürücüsünü en son sürüme güncelleyin.
(Ekran ayarlarının yapılması hakkında ayrıntılı bilgi için, lütfen grafik kartı veya bilgisayar üreticisiyle
temasa geçin.)
Bir PC bağlı değilken PC dili Kaynak bölümünde gösterilir.
Bir PC bağlı olsa da olmasa da, PC her zaman Kaynak bölümünde gösterilir.
Ekran sorunu
Güç LED'i kapalı. Ekran açılmıyor.
Güç kablosunun bağlı olduğundan emin olun.
Ekranda Sinyal Yok görüntüleniyor (bkz. "Bir PC'ye
Ürünün bir kabloyla doğru şekilde bağlandığını kontrol edin
bağlama").
Uygun Olmayan Mod görüntüleniyor.
Cihazın bağlı olduğu ürünün açık olduğunu kontrol edin.
Bu mesaj, grafik kartından gelen bir sinyal ürünün maksimum çözünürlüğünü ve frekansını aştığında
görüntülenir.
Standart Sinyal Modu Tablosu'na bakın ve ürünün teknik özelliklerine uygun olarak maksimum
çözünürlüğü ve frekansı ayarlayın.
Ekrandaki görüntüler bozuk.
Ürünün kablo bağlantısını kontrol edin
226
Ekran sorunu
Ekran net değil. Ekran bulanık.
Kaba ve İnce ayarlarını yapın.
Tüm aksesuarları sökün (video uzatma kablosu, vb.) ve tekrar deneyin.
Çözünürlük ve frekansı önerilen düzeye ayarlayın.
Ekran sabit görünmüyor ve titriyor.
Ekranda kalan gölgeler veya takılmalar mevcut.
PC ve grafik kartı çözünürlüğünün ve frekansının ürünle uyumlu aralıkta ayarlandığını kontrol edin.
Ardından, gerekirse ürün menüsündeki Ek Bilgiler'e ve Standart Sinyal Modu Tablosu'na başvurarak
ekran ayarlarını değiştirin.
Ekran çok parlak. Ekran çok karanlık.
Parlaklık ve Kontrast ayarlarını yapın.
Ekran rengi tutarlı değil.
Görüntü öğesine gidin ve Renk Alanı ayarlarını ayarlayın.
Beyaz tam olarak beyaz görünmüyor.
Görüntü öğesine gidin ve Beyaz Dengesi ayarlarını ayarlayın.
Ekranda görüntü yok ve güç LED'i her 0,5 ila 1 saniyede bir
yanıp sönüyor.
Ürün güç tasarrufu modundadır.
Ürün otomatik olarak kapanır.
Sistem bölümüne gidin ve Kapanış Ayarı özelliğinin Kapalı seçeneğine ayarlanmış olduğundan emin
olun.
Bir önceki ekrana dönmek için, klavyedeki herhangi bir tuşa basın ya da fareyi hareket ettirin.
Ürüne bir PC bağlanmışsa, PC'nin güç durumunu kontrol edin.
Güç kablosunun ürüne ve duvar prizine düzgün şekilde takılı olduğundan emin olun.
Bağlı bir cihazdan herhangi bir sinyalin geldiği algılanmazsa, ürün 10-15 dakika sonra otomatik olarak
kapanır.
Ürünün resim kalitesi satın alındığı bayi mağazasındakinden
farklıdır.
Yüksek tanımlı (HD) resim kalitesi elde etmek için bir HDMI kablosu kullanın.
227
Ekran sorunu
Ekran normal görünmüyor.
Kodlanmış video içeriği, bir spor etkinliği veya aksiyon filmi gibi hızlı hareket eden nesnelerin
bulunduğu sahnelerde görüntünün bozulmasına neden olabilir.
Düşük sinyal düzeyi veya düşük resim kalitesi görüntünün bozulmasına neden olabilir.
Bu, ürünün arızalı olduğu anlamına gelmez.
Bir metrelik mesafe içinde bir cep telefonu varsa analog ve dijital ürünlerde parazit oluşturabilir.
Parlaklık ve renk normal görünmüyor.
Görüntü bölümüne giderek, Resim Modu, Renk, Parlaklık ve Netlik gibi ekran ayarlarını yapın.
――Görüntü menüsü hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 93.
Sistem öğesine gidin ve Enrj. Tasarrufu ayarlarını ayarlayın.
――Sistem menüsü hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 129.
Ekran ayarlarını varsayılan değerlere sıfırlayın.
――Görüntüyü Sıfırla menüsü hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 108.
Ekranın kenarlarında kesik çizgiler görüntüleniyor.
Resim Boyutu, Ekrana Sığdır seçeneğine ayarlanmışsa, ayarı 16:9 olarak değiştirin.
Ekranda çizgiler (kırmızı, yeşil veya mavi) görülüyor.
Bu çizgiler, monitördeki DATA SOURCE DRIVER IC entegresinde arıza olduğunda görünür.
Sorunu çözmek için bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.
Görüntü kararsız hale geliyor ve ardından donuyor.
Önerilen çözünürlükten farklı bir çözünürlük değeri kullanıldığında veya sinyal kararlı olmadığında
ekran donabilir. Sorunu çözmek için PC çözünürlüğünü önerilen çözünürlük değerine ayarlayın.
Tam ekran olarak görüntülenemiyor.
Ölçeklenmiş bir SD (4:3) içerik dosyası, bir HD kanal ekranın iki yanında siyah renkli çubukların
oluşmasına neden olabilir.
Ürünün en boy oranından farklı orana sahip bir video, ekranın üst ve alt tarafında siyah renkli çubukların
oluşmasına neden olabilir.
Üründe veya kaynak cihazda ekran boyutu ayarını tam ekran yapın.
228
Ses sorunu
Ses yok.
Ses kablosunun bağlantısını kontrol edin veya ses düzeyini ayarlayın.
Ses seviyesini kontrol edin.
Ses seviyesi çok düşük.
Ses düzeyini ayarlayın.
Maksimum düzeye yükselttikten sonra ses seviyesi hala düşükse, PC'nizin ses kartındaki ya da yazılım
programındaki ses seviyesini ayarlayın.
Görüntü var, ancak ses yok.
Bir HDMI kablosu takılı ise, PC'de ses çıkış ayarlarını kontrol edin.
Ses bölümüne giderek Hoparlörü Seçin özelliğinin ayarını Dahili olarak değiştirin.
Bir kaynak cihaz kullanılıyorsa
•• Ses kablosunun üründeki ses girişi bağlantı noktasına düzgün şekilde takılı olduğundan emin
olun.
•• Kaynak cihazın ses çıkış ayarlarını kontrol edin.
(Örneğin, monitöre bir HDMI kablosu takılı ise, kablo yayın kutusunun ses ayarının HDMI olarak
değiştirilmesi gerekebilir.)
Bir DVI-HDMI kablosu kullanılıyorsa, ayrı bir ses kablosu gerekir.
Üründe bir kulaklık bağlantı noktası varsa, o noktaya herhangi bir şeyin bağlı olmadığından emin olun.
Cihazın güç kablosunu çıkarıp tekrar takın ve ardından cihazı yeniden başlatın.
Hoparlörlerden parazit geliyor.
Kablo bağlantısını kontrol edin. Ses giriş bağlantı noktasına bir video kablosu bağlanmadığından emin
olun.
Kabloyu taktıktan sonra sinyal gücünü kontrol edin.
Düşük sinyal düzeyi sesin bozulmasına neden olabilir.
229
Ses sorunu
Ses kapatıldığında ses seviyesi hala işitilebilir bir düzeyde
kalıyor.
Hoparlörü Seçin özelliği Harici seçeneğine ayarlandığında, ses düğmesi ve sesi kapatma işlevi devre
dışı olur.
Sesi harici hoparlörlerden ayarlayın.
Ana hoparlörlerin ses ayarları ürünün üzerindeki dahili hoparlörlerinkinden ayrıdır.
Sesi ürün üzerinden değiştirmek veya kapatmak harici bir ses amplifikatörünü (dekoder) etkilemez.
Ses Modu değiştirildiğinde monitörden gelen ses
değişmiyor.
Ana hoparlörlerin ses ayarları ürünün üzerindeki dahili hoparlörlerinkinden ayrıdır.
Hoparlörlerden eko geliyor.
Ürün hoparlörleri ile harici hoparlörlerin kod çözme hızları farklı olduğunda eko oluşabilir.
Bir kaynak cihazın ses ayarları ürünün dahili hoparlör ayarlarını etkilemez.
Bu durumda Hoparlörü Seçin özelliğini Harici seçeneğine ayarlayın.
Uzaktan kumanda sorunu
Uzaktan kumanda çalışmıyor.
Pillerin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun (+/-).
Pillerin boş olup olmadığını kontrol edin.
Güç kesintisi olup olmadığını kontrol edin.
Güç kablosunun bağlı olduğundan emin olun.
Ürünün yakınında herhangi bir özel aydınlatma ya da neon işaretin açık olup olmadığını kontrol edin.
Kaynak cihaz sorunu
PC'im önyüklenirken bir bip sesi duyuluyor.
PC önyüklenirken, bir bip sesi duyuluyorsa, PC'nizi servise götürün.
230
Intel® WiDi bağlantı sorunu
WiDi bağlantısı kurulamıyor.
Dizüstü bilgisayar ile ürün arasında 3m mesafe olması önerilir.
Ofis gibi birden fazla yönlendirici olan bir ortamda bağlantı hatasıyla veya bozuk ekranla
karşılaşabilirsiniz. WiDi gerçek zamanlı yayın için kullanıldığından, elektrik paraziti olması durumunda
bozuk sinyalle karşılaşabilirsiniz.
Elektrik paraziti olma ihtimaline karşı ürünün çevresini kontrol edin ve ürünü o konumdan (örneğin
elektrik direği, mikrodalga fırın veya diğer elektromanyetik ortamlar) olabildiğince uzağa taşıyın.
WiDi'nin ilk açılıştan sonra Kaynak listesinde
görüntülenmiyor.
Dahili/harici WiFi modülünün kablosuz bağlantısını onaylamak yaklaşık 20 saniye sürer. Lütfen biraz
bekleyin.
Sorun devam ediyorsa, bunun nedeni arızalı kablosuz modül veya modüller arasındaki kabloların yanlış
bağlanmasıdır.
Ekran düzenli aralıklarla bozuluyor.
Ürün çevredeki radyo sinyallerinden etkileniyor olabilir. Ürün ile PC/dizüstü bilgisayar arasına elektrik
parazitine neden olabilecek nesneler koymayın.
•• Ürün laptop bilgisayara çok yakınsa, WiDi performansı düşebilir. İkisi arasındaki önerilen mesafeyi
korumak tavsiye edilir.
•• Bir mikrodalga fırın veya elektrikli süpürge, WiDi sinyalinde elektrik parazitine yol açabilir. Bu
nedenle, WiDi özelliğini kullanırken bu aygıtları çalıştırmayın.
•• Bir elektrik direği, mikrodalga fırın veya başka bir elektromanyetik aygıt ekranın bozulmasına yol
açabilir. Ürünü bu gibi aygıtlardan olabildiğince uzak tutun.
WiDi modundayken yazılım sürücüsünü güncelleyebilir
miyim?
Ürün ile laptop bilgisayar arasında kablosuz bağlantı oluşturmak için WiDi'yi kullanırken kablosuz/grafik
yazılım sürücüsünü güncellerseniz veya silerseniz, WiDi bağdaştırıcısının bağlantısı kesilerek sistem
hatasına neden olur.
Yazılım sürücüsünü güncellemeden önce WiDi bağlantısını kaldırın.
Bağdaştırıcının bağlantısı kesildiyse, programdan ses çıkışı
olmaz.
Programdan çıkın ve dizüstü bilgisayarının ses seviyesini el ile ayarlayın.
231
Intel® WiDi bağlantı sorunu
WiDi tabanlı kablosuz LAN ayarlarını değiştirirseniz,
geçici bozulmuş veya bağlantısı kesilmiş bağdaştırıcı ile
karşılaşabilirsiniz.
WiDi modundayken kablosuz LAN ayarlarını değiştirmeyin.
Ürün dizüstü bilgisayardan çok uzaktaysa, ürünün oynatma
performansı buna bağlı olarak düşer.
İkisi arasındaki ideal mesafeyi korumak tavsiye edilir.
WiDi modunda genişletilmiş video özelliğine nasıl
erişebilirim?
Ürün 1080p HD videoyu destekliyorsa, dizüstü bilgisayarınız desteklemiyor olsa da üründe 1080p HD
bir video oynatabilirsiniz. WiDi modunda genişletilmiş video (1080p HD) özelliğinden yararlanmak için
aşağıdaki adımları uygulayın:
1
Genişlet seçeneğini seçmek için klavyedeki Windows tuşu + P tuşu kombinasyonunu kullanın. Bu
işlem modu Genişletilmiş Masaüstü moduna geçirir.
2
Genişletilmiş masaüstü modu için ekran çözünürlüğünü 1920 x 1080 olarak değiştirin.
3
Video oynatıcıyı genişletilmiş masaüstü ekranına taşıyın.
4
1080p video kaynağını oynatmadan önce video oynatıcının ekranını büyütün.
Fare imleci WiDi modunda yavaş hareket ediyor.
WiDi sinyali işlerken 0.3 saniye gecikme yaşadığından, klavye ve fareden daha yavaş tepki alabilirsiniz.
PC oyunu gibi daha hızlı tepki gerektiren modda, WiDi yerine PC/HDMI modu gibi kablolu bir bağlantı
kullanın.
WiDi ekranının boyutunu değiştirmek istiyorum.
WiDi modunda video kaynağının sadece orijinal boyutu desteklenmektedir.
WiDi yazılım sürücüsünü nasıl edinebilirim?
Dizüstü bilgisayarınızın üreticisine danışın. Intel ® giriş sayfasından indirilen yazılım sürücüsü düzgün
şekilde çalışmayabilir. Sistem özellikleri, yazılım sürücüsü ve ilgili diğer araçlar hakkında daha fazla bilgi
almak için, dizüstü bilgisayarınızın üreticisine başvurun.
232
Intel® WiDi bağlantı sorunu
Ekran çözünürlüğünü değiştirdiğimde ekranda geçici
parazitlenme meydana geliyor.
WiDi modunda ekran çözünürlüğünü değiştirirseniz, ekranda geçici parazitlenme yaşayabilirsiz.
Üründeki video ekranının boyutunu dizüstü
bilgisayarımdaki WiDi programı ile değiştiremiyorum.
WiDi programının yeniden boyutlandırma menüsü, sadece ayrı bir harici WiDi bağdaştırıcısı ile
kullanılabilir.
Ürün bağdaştırıcıyla uyumlu değil.
Dizüstü bilgisayarımdaki kullanılabilir WiDi bağdaştırıcılarını
aradım, ancak bağlantı kuramıyorum.
WiDi, kablosuz iletişim ortamından geniş ölçüde etkilenebilir. Bu nedenle zaman zaman bağlantı hatası
ile karşılaşabilirsiniz. Lütfen biraz sonra yeniden deneyin.
Tam yüksek çözünürlüklü (1920 X 1080) videoda karakterler
bulanık görüntüleniyor.
WiDi, doğası gereği videoyu küçültülmüş çözünürlükte görüntüler. Netliği artırmak üzere en son yazılım
sürücüsü için dizüstü bilgisayarınızın üreticisine başvurun.
Başka sorunlar
Üründen plastik kokusu gibi bir koku geliyor.
Plastik kokusu normaldir ve zaman içinde kaybolur.
Monitör eğik görünüyor.
Üründen sehpayı çıkarıp tekrar takın.
Ses veya video zaman zaman kesiliyor.
Kablo bağlantısını kontrol edin ve gerekirse çıkarıp tekrar takın.
Çok sert veya kalın kablo kullanılırsa ses ve video dosyalarında bozukluklar meydana gelebilir.
Dayanıklı olması için kabloların yeterince esnek olduğundan emin olun. Ürünü bir duvara monte
ederken, dik açılı kablolar kullanmanız önerilir.
Ürünün kenarlarında küçük tanecikler var.
Tanecikler ürün tasarımındandır. Ürün kusurlu değildir.
PIP menüsü kullanılamıyor.
Menü, Kaynak moduna bağlı olarak etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır.
――PIP menüsü hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 131.
PC çözünürlüğünü değiştirmeye çalıştığımda, "Tanımlı
çözünürlük şu anda desteklenmiyor." iletisi görünüyor.
Giriş kaynağı çözünürlüğü ekranın maksimum çözünürlüğünden fazla ise "Tanımlı çözünürlük şu
anda desteklenmiyor." iletisi görünür.
Sorunu çözmek için PC çözünürlüğünü ekranda desteklenen bir çözünürlük değerine ayarlayın.
233
Başka sorunlar
Bir DVI-HDMI kablosu takılı iken, HDMI modunda
hoparlörlerden ses gelmiyor.
DVI kabloları ses verilerini aktarmaz.
HDMI Siyahlık Düzeyi, YCbCr çıkışına sahip bir HDMI
cihazında düzgün çalışmıyor.
Bu işlev sadece bir HDMI (RGB sinyali) kablosu kullanılarak ürüne bir ses cihazı (örneğin, DVD oynatıcı ve
STB) bağlandığında kullanılabilir.
HDMI modunda ses gelmiyor.
Görüntü renkleri normal görünmüyor. Görüntü veya ses gidiyor. Ürüne sadece HDMI standardının eski
bir sürümünü destekleyen bir kaynak cihaz bağlandığında bu durum meydana gelebilir.
Sesin duyulması için, ses kablosunu doğru giriş jakına taktığınızdan emin olun.
Bu sorunlar olduğunda, HDMI kablosu ile birlikte bir ses kablosu bağlayın.
Bazı PC ekran kartları ses içermeyen HDMI sinyallerini otomatik olarak tanımayabilir. Böyle durumlarda,
el ile bir ses girişi seçin.
PC
DVI PC
Ses girişi
Ekran modu
Otomatik
PC ayarları
Ses Girişi (Streo bağlantı
PC ayarları
noktaları)
Kızılötesi sensörü çalışmıyor.
Uzaktan kumandadaki bir düğmeye basıldığında sensör ışığının yandığından emin olun.
•• Sensör ışığı yanmıyorsa, ürünün arkasındaki güç düğmesini kapatıp açın.
(Ekran kapatıldığında güç LED ışıkları kırmızı yanar.)
Güç düğmesi kapatılıp açıldıktan sonra da sensör ışığı yanmıyorsa dahili bir jak yerinden çıkmış
olabilir.
Ürünü en yakın servis merkezine götürün.
•• Kırmızı renkte sabit olarak yanan sensör ışığı uzaktan kumandadaki bir düğmeye basıldığında
yanıp sönmeye başlamıyorsa, kızılötesi sensör bozulmuş olabilir.
Ürünü en yakın servis merkezine götürün.
•• Uzaktan kumandadaki bir düğmeye basıldığında sensör ışığı kırmızı renkte yanıp söndüğü halde
ekranda hiçbir değişiklik olmuyorsa, ana kartta bozukluk olabilir.
Ürünü en yakın servis merkezine götürün.
234
Başka sorunlar
Güç tasarrufu modunda, giriş kaynağı DisplayPort
olduğunda PC ekranı ayarları kaydedilemez.
Sistem → Genel öğesine gidin ve Maks Güç Tasarrufu ayarını Kapalı olarak belirleyin. Alternatif
olarak, PC ekran çıkışı ayarlarını tekrar yapılandırın. Setin açık olduğundan emin olun.
Giriş kaynağı DisplayPort olarak ayarlıyken PC yeniden
başlatıldığında BIOS ve önyükleme ekranları görünmez.
Bilgisayarı set açıkken veya giriş kaynağı DisplayPort olarak ayarlı değilken yeniden başlatın.
235
S&C
Soru
Frekansı nasıl değiştirebilirim?
Yanıt
Grafik kartınızdaki frekansı ayarlayın.
•• Windows XP: Denetim Masası → Görünüm ve Temalar → Görüntü → Ayarlar → Gelişmiş →
Monitör öğelerine gidin ve Monitör Ayarları altında frekansı ayarlayın.
•• Windows ME/2000: Denetim Masası → Görüntü → Ayarlar → Gelişmiş → Monitör öğelerine
gidin ve Monitör Ayarları altında frekansı ayarlayın.
Ayarlarla ilgili diğer yönergeler için PC'nizin
veya grafik kartınızın kullanım el kitabına
bakın.
•• Windows Vista : Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Kişiselleştirme →
Görüntü Ayarları → Gelişmiş Ayarlar → Monitör öğelerine gidin ve Monitör Ayarları altında
frekansı ayarlayın.
•• Windows 7 : Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Görüntü → Çözünürlüğü
ayarla → Gelişmiş Ayarlar → Monitör öğelerine gidin ve Monitör Ayarları altında frekansı
ayarlayın.
•• Windows 8 : Ayarlar → Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Görüntü →
Çözünürlüğü ayarla → Gelişmiş Ayarlar → Monitör öğelerine gidin ve Monitör Ayarları
altında frekansı ayarlayın.
Çözünürlüğü nasıl değiştirebilirim?
•• Windows XP: Denetim Masası → Görünüm ve Temalar → Ekran → Ayarlar öğesine gidin ve
çözünürlüğü ayarlayın.
•• Windows ME/2000: Denetim Masası → Ekran → Ayarlar öğesine gidin ve çözünürlüğü
ayarlayın.
•• Windows Vista : Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Kişiselleştirme →
Görüntü Ayarları öğesine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın.
•• Windows 7 : Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Ekran → Çözünürlüğü
Ayarla öğesine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın.
•• Windows 8 : Ayarlar → Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Görüntü →
Çözünürlüğü Ayarla öğelerine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın.
236
Soru
Güç tasarrufu modunu nasıl ayarlarım?
Yanıt
•• Windows XP: Denetim Masası → Görünüm ve Temalar → Ekran → Ekran Koruyucu Ayarları
öğesinde veya PC üzerindeki BIOS AYARI kısmında güç tasarrufu modunu ayarlayın.
•• Windows ME/2000: Denetim Masası → Ekran → Ekran Koruyucu Ayarları öğesinde veya PC
üzerindeki BIOS AYARI kısmında güç tasarrufu modunu ayarlayın.
•• Windows Vista : Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Kişiselleştirme→ Ekran
Koruyucu Ayarları öğesinde veya PC üzerindeki BIOS AYARI kısmında güç tasarrufu modunu
ayarlayın.
•• Windows 7 : Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Kişiselleştirme → Ekran
Koruyucu Ayarları öğesinde veya PC üzerindeki BIOS AYARI kısmında güç tasarrufu modunu
ayarlayın.
•• Windows 8 : Ayarlar → Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Kişiselleştirme
→ Ekran Koruyucu Ayarları öğesinde veya PC'nin BIOS SETUP programındaki güç tasarrufu
modunu ayarlayın.
237
Bölüm 15
Teknik Özellikler
1
Genel
Boyut
Model Adı
Panel
2
Görüntüleme alanı
Y
D
Boyutlar (G x Y x D)
Boyut
95 Sınıf (94,7 inç / 240 cm)
Görüntü alanı
2096,64 mm (Y) x 1179,36 mm (D)
Boyutlar (G x Y x D)
2127,2 x 1210,0 x 45,8 mm
Ağırlık (sehpa hariç)
60,8 kg
VESA
900 mm × 600 mm
Ekran Rengi
1,07 Milyar (10bit Titreklik)
Senkronizasyon
3
ME95C
Yatay Frekans
30 ~ 81 kHz
Dikey Frekans
56 ~ 75 Hz
D
Y
G
238
Model Adı
Çözünürlük
ME95C
Uygun çözünürlük
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maksimum
çözünürlük
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maksimum Piksel Hızı
148,5 MHz (Analog, Dijital)
Ses Çıkışı
15 W X 2
Güç Kaynağı
Bu ürün 100 ila 240V kullanır.
Standart voltaj farklı ülkelerde çeşitlilik gösterebildiğinden ötürü, ürünün arkasındaki etikete bakın.
USB
Sinyal konektörleri
Ortam koşulları
2 DOWN
Giriş
Composite/Component(common), PC D-Sub, DVI, HDMI 3ea, Audio In, RJ45, RS232C In, USB 2ea(Media Player), DP In
Çıkış
Audio Out, RS232C Out, DP Out
Çalışma
Sıcaklık: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)
Nem : %10 ~ %80, yoğunlaşmayan
Depolama
Sıcaklık: -20 C ~ 45 C (-4 F ~ 113 F)
Nem : %5 ~ %95, yoğunlaşmayan
239
――Tak ve Çalıştır
Bu monitör herhangi bir Tak ve Çalıştır özelliğiyle uyumlu sisteme takılabilir ve kullanılabilir. Monitör ve PC sistemi arasındaki iki yönlü veri alışverişi monitör ayarlarını en
iyi hale getirir.
Monitör kurulumu otomatik olarak gerçekleşir. Ancak, isterseniz kurulum ayarlarını özelleştirebilirsiniz.
――Bu ürünün üretim şekli nedeniyle, panelde yaklaşık olarak milyonda 1 piksel (1 ppm) daha parlak veya daha karanlık görünebilir.
Bu ürün performansını etkilemez.
――Bu aygıt A Sınıfı dijital ekipmandır.
[ Öneri ]- Yalnızca AB
•• İşbu belge ile, Samsung Electronics bunun Monitor esas gerekliliklere ve 1999/5/EC Direktifinin diğer ilgili hükümlerine
uygun olduğunu beyan eder.
•• Resmi Uyumluluk Beyanı http://www.samsung.com adresinde bulunabilir, Destek > Ürün Desteği Ara bölümüne gidin
ve model adını girin.
•• Bu ekipman, tüm AB ülkelerinde çalıştırılabilir.
240
Güç Tasarrufu
Bu ürünün güç tasarrufu fonksiyonu, ürün belirli bir süre kullanılmazsa ekranı kapatarak ve güç LED'inin rengini değiştirerek güç tüketimini azaltır. Güç tasarrufu modunda
güç kapatılmaz. Ekranı yeniden açmak için, klavyedeki herhangi bir tuşa basın ya da fareyi hareket ettirin.
Güç tasarrufu modu yalnız ürün güç tasarrufu fonksiyonuna sahip bir PC'ye bağlandığında çalışır.
Güç Tasarrufu
Normal Çalışma
Tipik
Güç Göstergesi
Açık
Güç Tüketimi
290 W
Derecelendirme
400 W
Derecelendirme
(PIM ile)
450 W
Maks
495 W
Güç tasarruf Güç kapalı
modu
Güç kapalı
(Güç düğmesi
kapalı)
Yanıp Sönme
Amber
Kapalıyken
0,5 W altında
0,5 W altında
0W
――Görüntülenen güç tüketimi düzeyi farklı çalışma koşullarında ya da ayarlar değiştirildiğinde çeşitlilik gösterebilir.
――SOG (Sync On Green) desteklenmez.
――Güç tüketimini 0'a düşürmek için, arkadaki düğmeyi kapatın ya da güç kablosunu çıkarın.
Ürünü uzun süre kullanmayacaksanız, güç kablosunu çıkarın (tatil esnasında, vb.).
241
Önceden Ayarlı Zamanlama Modları
――Bu ürün, panelin doğası gereği en uygun resim kalitesini elde etmek için her bir ekran boyutu için yalnız bir çözünürlüğe ayarlanabilir. Belirtilen çözünürlüğün dışında bir
çözünürlüğü kullanmak görüntü kalitesini bozabilir. Bunu önlemek için, ürününüz için belirtilmiş en iyi çözünürlüğü seçmeniz önerilir.
Bir CDT ürününü (bir PC'ye bağlı) bir LCD ürünüyle değiştirirken frekansı kontrol edin. LCD ürün 85 Hz'yi desteklemiyorsa, bir LCD ürün ile değiştirmeden önce CDT ürünü
kullanarak dikey frekansı 60 Hz olarak değiştirin.
PC'nizden aşağıdaki standart sinyal modlarına ait bir sinyal iletilirse, ekran otomatik olarak ayarlanır. PC'den iletilen sinyal standart sinyal modlarına ait değilse, güç LED'i açık
şekilde ekran boş olabilir. Böyle bir durumda, grafik kart kullanıcı kılavuzuna başvurarak aşağıdaki tabloya göre ayarları değiştirin.
-- Yatay Frekans
Ekranın sol tarafından sağ tarafına tek bir
satırı taramak için gerekli süredir.
Yatay döngünün karşıt sayısı yatay frekans
olarak adlandırılır. Yatay frekans kHz
cinsinden ölçülür.
-- Dikey Frekans
Ürün, izleyicinin gördüğünü göstermek
için saniye başına tek bir görüntüyü bir kaç
kez görüntüler (bir flüoresan lamba gibi).
Saniyede tekrarlı olarak görüntülenen tek
bir görüntünün hızı dikey frekans veya
yenilenme hızı olarak adlandırılır. Dikey
frekans Hz cinsinden ölçülür.
Çözünürlük
Yatay Frekans (kHz)
Dikey Frekans
(Hz)
Piksel Hızı
(MHz)
Senkronizasyon
Polaritesi
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
242
Çözünürlük
Yatay Frekans (kHz)
Dikey Frekans
(Hz)
Piksel Hızı
(MHz)
Senkronizasyon
Polaritesi
(H/V)
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA,1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA,1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA,1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA,1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
243
Bölüm 16
Ek
SAMSUNG WORLD WIDE ile iletişim
――Samsung ürünleri ile ilgili soru ve taleplerinizde lütfen Samsung Çağrı Merkezi ile iletişime geçiniz.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/us
http://www.samsung.com/ca (English)
http://www.samsung.com/ca_fr (French)
LATIN AMERICA
ARGENTINE
0800 333 3733
http://www.samsung.com.ar
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com
BRAZIL
CHILE
COLOMBIA
0800-124-421 (Demais cidades e regiões)
4004-0000 (Capitais e grandes centros)
800-SAMSUNG (726-7864)
01 8000 112 112
Bogotá 600 12 72
http://www.samsung.com.br
http://www.samsung.com/cl
http://www.samsung.com/co
244
LATIN AMERICA
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
COSTA RICA
0-800-507-7267
DOMINICA
1-800-751-2676
ECUADOR
1-800-10-7267
EL SALVADOR
800-6225
GUATEMALA
1-800-299-0013
HONDURAS
800-27919267
JAMAICA
1-800-234-7267
NICARAGUA
001-800-5077267
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
PANAMA
800-7267
PARAGUAY
009 800 542 0001
http://www.samsung.com.py
PERU
0-800-777-08
http://www.samsung.com/pe
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com/latin_en (English)
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
245
LATIN AMERICA
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
URUGUAY
000 405 437 33
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/ve
EUROPE
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
051 331 999
http://www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11 , share cost tariff
http://www.samsung.com/bg
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 786)
http://www.samsung.com/hr
CYPRUS
8009 4000 only from landline
http://www.samsung.com/gr
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com/be (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
FINLAND
030-6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com/fr
246
EUROPE
0180 6 SAMSUNG bzw.
GERMANY
http://www.samsung.com
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf )
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
http://www.samsung.com/gr
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815 56480
http://www.samsung.com
0 801-172-678*
POLAND
lub +48 22 607-93-33 **
*(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora)
http://www.samsung.com/pl
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
http://www.samsung.com
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.
http://www.samsung.com/ro
SERBIA
011 321 6899
http://www.samsung.com/rs
247
EUROPE
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
http://www.samsung.com
SPAIN
902172678
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
http://www.samsung.com
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com
GEORGIA
0-800-555-555
http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MOLDOVA
0-800-614-40
http://www.samsung.com
MONGOLIA
+7-800-555-55-55
http://www.samsung.com
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ch (German)
http://www.samsung.com/ch_fr (French)
CIS
http://www.samsung.com/ua (Ukrainian)
http://www.samsung.com/ua_ru (Russian)
248
CIS
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 4698
ASIA PACIFIC
INDIA
INDONESIA
1800 3000 8282
1800 266 8282
0800-112-8888 (Toll Free)
(021) 56997777
http://www.samsung.com/hk (Chinese)
http://www.samsung.com/hk_en (English)
http://www.samsung.com/in
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com/nz
1-800-10-7267864 [PLDT]
PHILIPPINES
1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile]
http://www.samsung.com/ph
02-4222111 [Other landline]
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/sg
TAIWAN
0800-32-9999
http://www.samsung.com/tw
THAILAND
0-2689-3232,
1800-29-3232
http://www.samsung.com/th
249
ASIA PACIFIC
VIETNAM
1800 588 889
http://www.samsung.com
ALGERIA
0800 100 100
http://www.samsung.com/n_africa
BAHRAIN
8000-4726
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
IRAN
021-8255
http://www.samsung.com
MENA
JORDAN
0800-22273
06 5777444
http://www.samsung.com/ae (English)
http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
http://www.samsung.com/Levant (English)
http://www.samsung.com/ae (English)
KUWAIT
183-2255 (183-CALL)
MOROCCO
080 100 2255
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
PAKISTAN
0800-Samsung (72678)
QATAR
800-2255 (800-CALL)
SAUDI ARABIA
920021230
http://www.samsung.com/sa
SYRIA
18252273
http://www.samsung.com/Levant (English)
http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com/ae (English)
http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
http://www.samsung.com/pk/
http://www.samsung.com/ae (English)
http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
250
MENA
TUNISIA
80-1000-12
http://www.samsung.com/n_africa
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
BOTSWANA
8007260000
http://www.samsung.com
BURUNDI
200
http://www.samsung.com
CAMEROON
7095-0077
http://www.samsung.com/africa_fr
COTE D’ IVOIRE
8000 0077
http://www.samsung.com/africa_fr
DRC
499999
http://www.samsung.com
AFRICA
GHANA
0800-10077
0302-200077
http://www.samsung.com/africa_en
KENYA
0800 545 545
http://www.samsung.com
NAMIBIA
08 197 267 864
http://www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com/africa_en
MOZAMBIQUE
847267864 / 827267864
http://www.samsung.com
RWANDA
9999
http://www.samsung.com
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com/africa_fr
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG (726 7864)
http://www.samsung.com
251
AFRICA
SUDAN
1969
http://www.samsung.com
TANZANIA
0685 88 99 00
http://www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com
ZAMBIA
0211 350370
http://www.samsung.com
252
Ücretli Servis Sorumluluğu
(Müşterilere Ücretlendirilir)
――Garanti kapsamı dışında servis istendiğinde, aşağıdaki durumlarda sizden servis teknisyenin ziyareti için
ücret alabiliriz.
Bir ürün kusuru yoksa
Ürünün Temizliği, Ayarlanması, Açıklaması, Yeniden Kurulması vb.
•• Bir servis teknisyeni ürünün kullanımına ilişkin bilgi verirse veya ürünü açmadan yalnızca seçenekleri
ayarlarsa.
•• Dış çevresel etkenlerin (Internet, Anten, Kablolu Sinyal vb.) neden olduğu bir kusur varsa.
•• Bir ürün yeniden kurulmuşsa veya satın alınan ürünün ilk kurulumundan sonra ek cihazlar
bağlanmışsa.
•• Bir ürün başka bir yere veya başka bir eve taşınmak için yeniden kurulmuşsa.
•• Müşteri, başka bir şirketin ürünü yüzünden kullanım hakkında bilgi isterse.
•• Müşteri, ağın veya başka bir şirketin programının kullanımı hakkında bilgi isterse.
•• Müşteri, yazılım yüklenmesini ve ürünün kurulmasını isterse.
Bir ürün müşteri hatası yüzünden hasar görmüşse.
Müşterinin hatalı kullanımından veya yanlış onarımından kaynaklanan ürün hasarı varsa.
Bir ürün şu nedenlerle hasar görmüşse;
•• Dış darbe veya düşürme.
•• Samsung tarafından belirtilmeyen malzeme veya ayrı olarak satılan ürün kullanımı.
•• Samsung Electronics Co., Ltd'in dış kaynak servis şirketi veya iş ortağı haricinde bir mühendisin
yaptığı onarın.
•• Ürünün müşteri tarafından şeklinin değiştirilmesi veya onarılması.
•• Ürünü yanlış voltaj veya izin verilmeyen elektrik bağlantılarıyla kullanmak.
•• Kullanıcı Kılavuzu'ndaki "uyarılar" bölümünün uygulanmaması.
Diğer
•• Ürün doğal felaket nedeniyle arızalanırsa. (yıldırım, deprem, su baskını vb)
•• Sarf bileşenlerinin tamamı bitmişse.
(Pil, Toner, Floresan ışıklar, Başlık, Titreştirici, Lamba, Filtre, Şerit vb.)
――Müşteri üründe kusur olmadığı halde servis isterse, servis ücreti uygulanabilir.
Lütfen önce Kullanıcı Kılavuzu'nu okuyun.
•• Bir servis teknisyeni ürünün içindeki yabancı maddeleri çıkartırsa/ürünün tozunu temizlerse.
•• Müşteri, çevrimiçi alışveriş ile bir ürünü satın aldıktan sonra ek kurulum isterse.
253
WEEE
Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)
(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)
Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB
kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.
Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık
türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.
Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için
ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.
İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik
aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.
Bu üründeki pillerin doğru atılması
(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)
Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması
gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva,
kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir.
Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.
Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki
ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.
254
En İyi Görüntü Kalitesi ve Görüntü İzi Yanma Koruması
En İyi Görüntü Kalitesi
•• En iyi görüntü kalitesinin keyfini çıkarmak için, PC'nizde Denetim Masası'na girin ve çözünürlüğü ve yenileme hızını aşağıda olduğu gibi ayarlayın.
TFT-LCD'lerin görüntü kalitesi en iyi çözünürlük seçilmemişse bozulabilir.
-- Çözünürlük: 1920 x 1080 @ 60 Hz
-- Dikey frekans (yenileme hızı): 56 ~ 75 Hz
Ekran yenileme hızı: bir saniyede yenilenen ekran görüntüsü sayısını ifade eder.
•• Bu ürünün üretim şekli nedeniyle, panelinde yaklaşık milyonda 1 piksel (1 ppm) daha parlak veya daha koyu görünebilir.
Bu ürün performansını etkilemez.
-- panel türüne göre alt piksel sayısı: 6.220.800
•• Resim kalitesini artırmak için Otomatik Ayarlama öğesini çalıştırın. Otomatik ayarlamadan sonra yine parazit görülüyorsa, Kaba veya İnce öğesini ayarlayın.
•• Uzun bir süre ekranda sabit bir görüntünün kalması görüntü izi yanmasına veya kusurlu piksellere yol açabilir.
-- Ürünü uzun bir süre kullanmayacaksanız, güç tasarrufu modunu veya dinamik ekran koruyucusunu etkinleştirin.
•• CDT monitörlerin aksine, TFT-LCD monitörler (panelin doğasından ötürü) en iyi görüntü kalitesi elde etmek için yalnızca bir çözünürlüğe ayarlanabilir.
Bu nedenle, bir çözünürlüğü belirtilen çözünürlüğün dışında ayarlamak görüntü kalitesini bozabilir.
Bunu önlemek için, monitörünüz için belirtilmiş en iyi çözünürlüğü seçmeniz önerilir.
255
Görüntü İzi Yanmasını Önleme
Görüntü izi yanması nedir?
LCD panel normal şekilde çalışırken, görüntü izi yanması meydana gelmemelidir. Normal çalışma, sürekli olarak değişen
desenler anlamına gelir. LCD panel uzun bir süre (12 saatten daha fazla) sabit bir desen görüntülerse, sıvı kristalleri kontrol eden
piksellerdeki elektrotlar arasında hafif bir voltaj farkı meydana gelebilir.
Siyah Matriks
Kaynak
Ortak
Elektrot (ITO)
Renk Filtresi
Elektrotlar arasındaki bu voltaj farkı zamanla artar ve sıvı kristallerin zayıflamasına neden olur. Bu gerçekleşirse, desen değiştiği
halde önceki görüntü ekranda kalabilir. Bunu önlemek için, toplam voltaj farkı azaltılmalıdır.
――Bir LCD panel uygun koşullarda çalıştırıldığında kalıcı görüntü izi oluşmaz.
Kalıcı görüntü izinin önlenmesi
Boşalt
――Ürünü görüntü izi yanmasından korumanın en iyi yolu gücü kapatmak veya PC'yi ya da sistemi kullanılmadığında ekran
koruyucu çalıştıracak şekilde ayarlamaktır. Ayrıca, talimat kılavuzuna dayanarak Garanti hizmeti de sınırlanabilir.
•• Güç Kapalı, Ekran Koruyucu ya da Güç Tasarrufu Modu
-- PC'nizde, Ekran Özellikleri > Güç kaynağı öğesine gidin ve ürünü gerektiği şekilde güç kapalı olarak ayarlayın.
-- Bir ekran koruyucunun kullanılması önerilir.
Tek renkli veya hareketli bir görüntüye sahip ekran koruyucu kullanmanız en iyisidir.
TFT
Veri Yolu Hattı
Geçit
Piksel
Elektrotu (ITO)
Saklama
Kapasitörü (Cs)
•• Düzenli renk Değişimi
-- 2 renk kullanın
Yukarıda gösterildiği gibi, her 30 dakikada bir 2 renk arasında geçiş yapın.
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
256
•• Kontrast parlaklıkta bir metin rengi ile arka plan renginin bir arada olmasından kaçının.
――Görüntü izi yanmasını arttıracağı için gri kullanmaktan kaçının.
――Kontrast parlaklıkta renkler (siyah ve beyaz; gri) kullanmaktan kaçının.
-- Parlaklık: saçılan ışık miktarına bağlı
olarak rengin ne kadar aydınlık veya
karanlık olduğunu ifade eder.
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
•• Düzenli Metin renk Değişimi
-- Benzer parlaklıkta renkler kullanın.
Aralık: 30 dakikada bir metin rengini ve arka plan rengini değiştirin.
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
-- Aşağıda gösterildiği gibi, her 30 dakikada bir metni hareket ettirin ve değiştirin.
FLIGHT
: TIME
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
[ Step 3 ]
-- Bir logoyla birlikte düzenli olarak hareketli bir görüntü görüntüleyin.
Aralık: 4 saat kullandıktan sonra 60 saniye boyunca bir logoyla birlikte hareketli görüntü görüntüleyin.
257
Lisans
Dolby Laboratories'den alınan lisans kapsamında üretilmiştir.
Dolby ve double-D simgesi Dolby Laboratories'in tescilli markalarıdır.
DivX Certified Ⓡ to play DivX Ⓡ video up to HD 1080p, including premium
content.
DivXⓇ, DivX CertifiedⓇ and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and
are used under license.
Ⓡ
2.0 Channel
Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380;
6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the
Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0
Channel is a trademark of DTS, Inc. ⓒ DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in
the United States and other countries.
ABOUT DIVX VIDEO: DivXⓇ is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX
CertifiedⓇ device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools
to convert your files into DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX CertifiedⓇ device must be registered in order to play
purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the
DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to
complete your registration.
Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
Açık Kaynak Lisans Bildirimi
Açık kaynak yazılımı kullanılması durumunda, Açık Kaynak Lisansları ürün menüsünde mevcuttur. Açık
Kaynak Lisans Bildirimi yalnızca İngilizce yazılmıştır.
258
Terminoloji
480i / 480p / 720p / 1080i / 1080p____
Yukarıdaki tarama hızlarından her birisi
ekran çözünürlüğünü belirleyen etkili
tarama satırlarının sayısını gösterir.
Tarama hızı tarama yöntemine bağlı
olarak i (titreşimli) veya p (ilerleyen)
olarak gösterilebilir.
- Tarama
Tarama ilerlemeli olarak bir görüntüyü
oluşturan piksellerin gönderilme işlemini
belirtir. Piksel sayısının daha fazla olması
daha net ve daha canlı görüntü sağlar.
- İlerleyen
İlerleyen tarama modunda, piksellerin
tüm satırları ekran üzerinde birer birer
taranır (ilerleyen).
- Titreşimli
Titreşimli tarama modunda, piksellerin
her bir satırı önce üstten alta taranır ve
ardından geriye kalan piksellerin satırları
(taranmamış) taranır.
Taramasız Mod ve Taramalı Mod____
Taramasız Mod (ilerleyen tarama) bir
ekranın üstünden altına doğru ilerlemeli
bir şekilde yatay satırı görüntüler.
Taramalı mod önce tek sayılı satırları
ve sonra çift sayılı satırları görüntüler.
Taramasız mod esas olarak monitörlerde
kullanılır, çünkü ekran netliği meydana
getirir ve taramalı mod esas olarak
TV'lerde kullanılır.
Nokta Aralığı____ Ekran; kırmızı, yeşil
ve mavi noktalardan oluşur. Noktalar
arasındaki mesafenin daha olması daha
yüksek çözünürlük meydana getirir.
Nokta aralığı aynı renkteki noktalar
arasında en kısa mesafe anlamına gelir.
Nokta aralığı milimetre cinsinden
ölçülür.
Dikey Frekans____ Ürün, bir
görüntünün görüntüleyiciye
gösterilmesi için saniyede pek çok kez
tek bir görüntüyü gösterir (titreyen bir
flüoresan lamba gibi). Saniyede tekrarlı
olarak görüntülenen tek bir görüntünün
hızı dikey frekans veya yenilenme hızı
olarak adlandırılır. Dikey frekans Hz
cinsinden ölçülür.
Örn. 60Hz, tek bir görüntünün saniyede
60 kez görüntülendiği anlamına gelir.
Yatay Frekans____ Ekranın sol
tarafından sağ tarafına tek bir satırı
taramak için gerekli süredir. Yatay
döngünün karşıt sayısı yatay frekans
olarak adlandırılır. Yatay frekans kHz
cinsinden ölçülür.
Kaynak____ Giriş kaynağı, video
kamera, video veya DVD oynatıcı gibi
ürüne bağlı bir video kaynağı anlamına
gelir.
Komponent bağlantı noktaları (yeşil,
mavi ve kırmızı)____ Kontrast sinyalleri
tanımlayan, ileten ve alan parça bağlantı
noktaları başka herhangi bir video
bağlantı yöntemine göre en yüksek
görüntü kalitesi sağlar.
DVD (Dijital Çok Amaçlı Disk)____
DVD, MPEG-2 video sıkıştırma teknolojisi
kullanarak çoklu ortam (ses, video, oyun)
uygulamalarını kaydedebileceğiniz
CD boyutunda bir veri depolama diski
anlamına gelir.
Tak & Çalıştır____ Tak & Çalıştır, en iyi
görüntüleme ortamı sunmak için bir
monitör ve PC arasında otomatik bilgi
alış verişi sağlayan bir işlevdir. Ürün Tak
& Çalıştır özelliğini kullanmak için VESA
DDC (uluslararası standart) kullanır.
HDMI (Yüksek Tanımlı Multimedya
Arabirimi)____ Dijital ses kaynağına
ve ayrıca yüksek tanımlı ses kaynağına
sıkıştırma olmaksızın tek bir kablo
kullanarak bağlanabilen bir arayüzdür.
Çözünürlük____ Çözünürlük bir ekranı
oluşturan yatay noktaların (piksel) ve
dikey noktaların (piksel) sayısıdır. Ekran
ayrıntı düzeyini temsil eder. Daha yüksek
çözünürlük ekranda daha fazla verinin
görüntülenmesini sağlar ve birden fazla
görevi aynı anda gerçekleştirmek için
kullanışlıdır.
Örn. 1920 X 1080 değerinde bir
çözünürlük 1.920 yatay pikselden (yatay
çözünürlük) ve 1.080 dikey pikselden
(dikey çözünürlük) oluşur.
Çoklu Ekran Kontrolü (MDC)____
MDC (Çoklu Ekran Kontrolü) bir PC
kullanarak birden fazla ekran cihazının
aynı anda kontrol edilmesini sağlayan
bir uygulamadır. Bir Pc ve monitör
arasındaki iletişim RS232C (seri
veri iletimi) ve RJ45 (LAN) kabloları
kullanılarak gerçekleşir.
259
Download PDF

advertising