Samsung | SBB-SSF | Samsung SBB-SSF Kullanım kılavuzu

Kullanım Kılavuzu
SBB-SSF
Bu ürünün ortalama yasam süresi 7 yıl, garanti suresi 2 yildir
Renk ve görünüm ürüne bağlı olarak değişebilir ve teknik özellikler
performansı arttırmak için haber verilmeksizin değiştirilebilir.
AEEE Yönetmeliğine
Uygundur
İçindekiler
Ürünü Kullanmadan Önce
Telif Hakkı
Güvenlik Önlemleri
Elektrik ve Güvenlik
Kurulum
Çalışma
Temizleme
Depolama
5
6
6
7
8
10
10
Hazırlıklar
Bileşenleri Kontrol Etme
Bileşenler
11
11
Parçalar
Denetim Masası
Arka Taraf
Signage Oynatıcı Kutusu'nu Takma
Signage Oynatıcı Kutusu'nu Bağlama
Uzaktan Kumanda
12
12
13
14
14
15
Uzaktan Kumanda (RS232C)
Kablo Bağlantısı
Bağlantı
Denetim Kodları
17
17
20
21
Bir Kaynak Cihaz Bağlama
ve Kullanma
Oynatıcı özelliği
Bağlamadan Önce
Bağlantı Öncesi Kontrol Noktaları
28
28
PC’ye bağlama
HDMI Kablosu Kullanarak Bağlanma
DP Kablosu Kullanarak Bağlama
28
28
29
Video Cihazına Bağlama
HDMI Kablosu Kullanarak Bağlanma
30
30
LAN Kablosunu bağlama
31
Giriş kaynağını değiştirme
Kaynak
32
32
Web Browser
Ayarlar
Seçenekleri Yenileme
33
33
35
MDC Kullanma
MDC Program Yükleme/Kaldırma
Kurulum
Yüklemeyi Kaldırma
36
36
36
MDC'ye Bağlanma
37
RS-232C (seri veri iletişim standartları) ile MDC
kullanma
37
Ethernet ile MDC Kullanma
38
Oynatıcı
İçeriği görüntüleme
İçerik yürütülürken
Mevcut menü
Oynatıcı ile Uyumlu Dosya Biçimleri
Video Wall ile Uyumlu Dosya Biçimleri
40
40
41
41
42
47
Zamanlama
49
Ürünü Klonla
50
ID Ayarları
Cihaz Kimliği
Cihaz ID Oto Ayarı
PC Bağlantı Kablosu
51
51
51
51
Video Wall
Video Wall
Horizontal x Vertical
Ekran Konumu
Biçim
52
52
52
52
53
Ağ Durumu
54
Açma/Kapatma Zmnlycsı
Açma Zmnlycsı
Kapama Zmnlycsı
Tatil Yönetimi
55
55
56
56
Kayan yazı
57
URL Başlatıcı
58
URL Başlatıcı Ayarları
59
2
İçindekiler
Bağlantılı cihazı sunucudan onaylama
Geçerli saati ayarlama
60
61
Ekran Gösterimi sıfırla
65
Ses Ayarlama
Görüntü
HDMI UHD Color
62
HDMI Siyahlık Düzeyi
62
Resim Boyutu
Resim Boyutu
Oto Geniş
Ekrana sığdır
Zoom/Konum
63
63
63
63
63
Görüntüyü Sıfırla
63
Ekran Gösterimi
Ekran Yönelimi
Ekran Menüsü Yönü
Kaynak İçerik Yönü
En-Boy Oranı
64
64
64
64
Mesaj Ekranı
Kaynak Bilgisi
Sinyal Mesajı Yok
MDC Mesajı
İndirme Durumu Mesajı
65
65
65
65
65
Dil
65
Sistem
Erişebilirlik
Menü Saydamlığı
Yüksek Kontrast
Genişlet
72
72
72
72
Kurulumu Başlat
73
73
73
73
73
73
Ses Modu
66
Balans
66
Ekolayzer
67
Oto ses ayar
67
Ses Sıfırlama
67
Zaman
Saat Ayarı
DST
Kapanış Ayarı
Güç Açık Gecikmesi
Ağ Durumu
68
Oto Kaynak Değiştirme
Oto Kaynak Değiştirme
Birincil Kaynak Krtrma
Birincil Kaynak
İkincil Kaynak
74
74
74
74
74
Ağ Ayarlarını Aç
Ağ Ayarları
68
69
Sunucu Ağ Ayarları
Sunucuya Bağlan
MagicInfo Modu
Sunucu Erişimi
FTP Modu
Proxy Sunucusu
71
71
71
71
71
71
Güç Kontrolü
Oto Güç Açık
Maks Güç Tasarrufu
Bekleme Kontrolü
Ağ Beklemede
Güç Düğmesi
74
74
74
75
75
75
Aygıt Adı
71
Eko Çözüm
Sinyal Yok Askıda Oto Kapatma
75
75
75
Sıcaklık Kontrolü
75
Giriş Cihazı Yöneticisi
Klavyenin Dili
76
76
Ağ
3
İçindekiler
Klavye Türü
Giriş Dili Kısayolu
76
76
Şununla çal
76
PIN Değiştir
76
Güvenlik
Güvenlik Kilidi Açık
Düğme Kilidi
USB Oto Oynatma Kilidi
Dok. Kontrol Kilidi
76
76
77
77
77
Genel
Akıllı Güvenlik
Anynet+ (HDMI-CEC)
HDMI Tak Çıkar
Oyun Modu
77
77
78
79
79
Sistemi Sıfırla
79
Destek
Yazılım Güncelleme
Şimdi güncelle
Otomatik Güncelleme
80
80
80
Samsung'a Başvurun
80
Tümünü Sıfırla
80
Fotoğraf ve video oynatma
(Medya Oynatımı)
Medya oynatma özelliğini USB aygıtıyla
kullanmadan önce aşağıdakileri okuyun
USB aygıtı kullanma
Teknik Özellikler
81
83
Medya içerik listesi sayfasında sunulan
özellikler
84
Medya içerik listesi sayfasındaki menü öğeleri85
Fotoğraf yürütme sırasında mevcut düğmeler ve
özellikler
86
Video oynatımı sırasında mevcut düğmeler ve
86
özellikler
Desteklenen Altyazı ve Medya oynatım dosya
87
formatları
Altyazı
87
Desteklenen görüntü çözünürlükleri
87
Desteklenen müzik dosyası biçimleri
88
Desteklenen Video Biçimleri
88
Genel
99
Önceden Ayarlı Zamanlama Modları
100
Ek
Ücretli Servis Sorumluluğu (Müşterilere
Ücretlendirilir)
Bir ürün kusuru yoksa
Bir ürün müşteri hatası yüzünden hasar
görmüşse
Diğer
102
102
102
102
Lisans
103
Terminoloji
104
Sorun Giderme Kılavuzu
Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne
Başvurmadan Önce Yapılması Gerekenler
Ürünü Sınama
Çözünürlüğü ve Frekansı Kontrol Etme
Aşağıdakileri kontrol edin.
90
90
90
91
S & C
97
4
Bölüm 01
Ürünü Kullanmadan Önce
Telif Hakkı
Bu el kitabının içindekiler kaliteyi yükseltmek için bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir.
© 2016 Samsung Electronics
Bu el kitabının telif hakkı Samsung Electronics'e aittir.
Samsung Electronics'in izni olmadan bu el kitabının kısmen veya bütünüyle kullanımı veya çoğaltılması yasaktır.
Microsoft, Windows, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.
VESA, DPM ve DDC, Video Electronics Standards Association'ın tescilli ticari markalarıdır.
Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerine ait olabilir.
•• Aşağıdaki durumlarda bir idari ücret alınabilir.
–– (a) bir teknisyen talep ettiğinizde ve ürününüzde bir sorun yoksa.
(örn, bu kullanım kılavuzunu okumamanızdan kaynaklanabilir).
–– (b) ürünü onarım merkezine getirdiğinizde ve ürününüzde bir sorun yoksa.
(örn, bu kullanım kılavuzunu okumamanızdan kaynaklanabilir).
•• Bu gibi bir idari ücretin miktarı herhangi bir çalışma ya da ev ziyareti gerçekleşmeden önce size
bildirilecektir.
5
Güvenlik Önlemleri
Elektrik ve Güvenlik
Uyarı
Uyarı
Dikkat
Yönergeler izlenmezse ciddi veya ölümcül
yaralanmalar olabilir.
Yönergeler izlenmezse yaralanmalar veya
eşyalarda hasarlar olabilir.
Hasarlı bir elektrik kablosu, fişi veya gevşek bir elektrik prizi kullanmayın.
•• Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Tek bir prizde birden çok ürün kullanmayın.
•• Aşırı ısınmış prizler yangına neden olabilir.
Bu simgeyle işaretlenmiş etkinlikler yasaktır.
Bu simgeyle işaretlenmiş olan yönergelere
uyulmalıdır.
Elektrik fişine ıslak ellerle dokunmayın. Aksi takdirde, elektrik çarpabilir.
Elektrik fişini yerine tam oturtarak gevşek kalmamasını sağlayın.
•• Sağlam olmayan bir bağlantı yangına neden olabilir.
Elektrik fişini topraklı bir prize takın (yalnızca tip 1 yalıtımlı aygıtlar).
•• Elektrik çarpması veya yaralanmaya neden olabilir.
Güç kablosunu bükmeyin veya zorlayarak çekmeyin. Elektrik kablosunun ağır bir eşyanın
altında bırakmamaya dikkat edin.
•• Kablonun hasar görmesi yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Elektrik kablosunu veya ürünü ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin.
•• Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Elektrik fişinin veya prizinin pimlerindeki tozları kuru bir bezle temizleyin.
•• Yangına neden olabilir.
6
Dikkat
Kurulum
Ürün kullanılırken elektrik kablosunu çıkarmayın.
Uyarı
•• Elektrik çarpması üründe hasara neden olabilir.
Ürünle birlikte yalnızca Samsung tarafından sağlanan elektrik kablosunu kullanın. Elektrik
kablosunu başka ürünlerle kullanmayın.
•• Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Elektrik kablosunun takıldığı prizin önünün açık olmasına dikkat edin.
•• Bir sorun çıktığında ürüne gelen elektriği kesmek için elektrik kablosunun çıkarılması
gerekir.
•• Uzaktan kumandanın güç düğmesine basıldığında ürünün elektriğinin tümüyle
kesilmediğini aklınızda bulundurun.
Elektrik kablosunu prizden çıkarırken fişi tutun.
•• Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Ürünün üzerine mum, böcek kovucu veya sigara koymayın. Ürünü ısı kaynaklarının yakınına
kurmayın.
•• Yangına neden olabilir.
Duvar montajı askısını bir teknisyenin takmasını sağlayın.
•• Kalifiye olmayan kişilerin montaj yapması yaralanmaya neden olabilir.
•• Yalnızca onaylı dolapları kullanın.
Ürünü kitaplık veya gömme dolap gibi havalandırmanın az olduğu alanlara yerleştirmeyin.
•• Dahili sıcaklıktaki bir artış yangına neden olabilir.
Havalandırma sağlamak için ürünü duvardan en az 10 cm uzağa yerleştirin.
•• Dahili sıcaklıktaki bir artış yangına neden olabilir.
Plastik ambalajları çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
•• Çocuklar boğulabilir.
Ürünü dengesiz veya titreşimli yüzeylere yerleştirmeyin (oynayan bir raf, eğimli bir yüzey, vb.)
•• Ürün düşüp hasar görebilir ve/veya yaralanmaya yol açabilir.
•• Ürünü aşırı titreşimli bir yerde kullanmak ürüne zarar verebilir veya yangına neden olabilir.
Ürünü araçlara ya da toz, nem (su damlaları, vb.), yağ veya duman bulunan yerlere kurmayın.
•• Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Ürünü doğrudan güneş ışığına, sıcaklığa, veya soba gibi sıcak nesnelere maruz bırakmayın.
•• Ürünün yaşam süresi kısalabilir veya yangına neden olabilir.
Ürünü küçük çocukların erişebileceği yerlere yerleştirmeyin.
•• Ürün düşebilir ve çocuklara zarar verebilir.
Soya yağı gibi yenilebilir yağlar üründe hasar veya bozulmaya neden olabilir. Ürünü mutfağa
veya mutfak tezgahının yanına kurmayın.
7
Dikkat
Çalışma
Taşırken ürünü düşürmeyin.
Uyarı
•• Ürünün bozulmasına veya yaralanmaya neden olabilir.
Ürünü ön tarafı yere gelecek şekilde koymayın.
•• Ekran hasara uğrayabilir.
Ürünü dolaba veya rafa yerleştirirken, ürünün ön tarafının alt kenarının dışarı taşmadığından
emin olun.
•• Ürün düşüp hasar görebilir ve/veya yaralanmaya yol açabilir.
•• Ürünü yalnızca uygun boyuttaki dolaplara veya raflara yerleştirin.
Ürünü yere yavaşça koyun.
•• Ürünün bozulmasına veya yaralanmaya neden olabilir.
Ürünün alışılmadık bir yere (çok fazla ince toz, kimyasal maddeler, aşırı sıcaklık veya yüksek
nem bulunan yerlere ya da ürünün çok uzun zaman sürekli olarak çalışacağı yerlere) kurulması
ürün performansını önemli ölçüde etkileyebilir.
•• Ürünü böyle bir alana yerleştirmek istiyorsanız, Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne
danışmayı unutmayın.
Ürünün içinde yüksek voltaj vardır. Ürünü hiçbir zaman kendiniz sökmeyin, onarmayın veya
değiştirmeyin.
•• Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
•• Onarımlar için Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun.
Ürünü hareket ettirmeden önce güç düğmesini kullanarak kapatın, güç kablosunu ve bağlı olan
diğer kabloları çıkarın.
•• Kablonun hasar görmesi yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Üründen anormal sesler, yanık kokusu veya duman çıkarsa, elektrik kablosunu hemen çıkarın
ve Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun.
•• Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Ürün düşerse veya dış kasası hasar görürse, güç düğmesini kapatın ve elektrik kablosunu
çıkarın. Sonra Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun.
•• Kullanıma devam edilmesi yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Ürünün üzerinde çocukların hoşlandığı ağır nesneler veya eşyalar (oyuncak, şeker, vb.)
bırakmayın.
Şimşekli veya yıldırımlı havalarda, ürünü kapatın ve güç kablosunu çıkarın.
•• Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Ürünün üzerine bir şey düşürmeyin veya ürüne vurmayın.
•• Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Ürünü güç kablosundan veya herhangi bir kablodan çekerek hareket ettirmeyin.
•• Hasarlı bir kablo üründe arızaya, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Gaz sızıntısı bulunursa, ürüne veya elektrik fişine dokunmayın. Ayrıca, alanı hemen
havalandırın.
•• Kıvılcımlar patlamaya veya yangına neden olabilir.
8
Ürünü, elektrik kablosundan veya herhangi bir kablodan çekerek kaldırmayın veya taşımayın.
•• Hasarlı bir kablo üründe arızaya, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Ürünün yakınında parlayıcı sprey veya yanıcı madde kullanmayın veya bulundurmayın.
•• Patlama veya yangın meydana gelebilir.
Havalandırma deliklerinin masa örtüsü veya perde tarafından engellenmediğinden emin olun.
•• Dahili sıcaklıktaki bir artış yangına neden olabilir.
Ürünün içine (havalandırma deliği, giriş/çıkış bağlantı noktaları, vb. yoluyla) metal nesneler
(yemek çubuğu, bozuk para, saç tokası, vb.) veya kolayca yanan nesneler (kağıt, kibrit, vb.)
sokmayın.
•• Ürünün içine su veya başka yabancı madde girdiğinde ürünün gücünü kapattığınızdan
ve elektrik kablosunu çıkardığınızdan emin olun. Sonra Samsung Müşteri Hizmetleri
Merkezi'ne başvurun.
•• Üründe hasar, elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Ürünün üstüne sıvı içeren eşyalar (vazo, saksı, şişe, vb.) veya metal nesneler koymayın.
Dikkat
Ürünü uzun bir süre (tatil, vb.) kullanmayı planlamadığınız durumlarda elektrik kablosunu
prizden çıkarın.
•• Toz birikimi ısıyla bir araya geldiğinde yangına, elektrik çarpmasına veya elektrik kaçağına
neden olabilir.
AC/DC adaptörlerini bir araya getirmeyin.
•• Aksi takdirde, yangına yol açabilir.
AC/DC adaptörünü kullanmadan önce plastik torbayı çıkarın.
•• Aksi takdirde, yangına yol açabilir.
AC/DC adaptörüne su girmesine veya aygıtın ıslanmasına izin vermeyin.
•• Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
•• Ürünü, yağmur veya kara maruz kalabileceği dış mekanlarda kullanmaktan kaçının.
•• Yerleri yıkarken AC/DC adaptörünün ıslanmamasına dikkat edin.
•• Ürünün içine su veya başka yabancı madde girdiğinde ürünün gücünü kapattığınızdan
ve elektrik kablosunu çıkardığınızdan emin olun. Sonra Samsung Müşteri Hizmetleri
Merkezi'ne başvurun.
AC/DC adaptörünü herhangi bir ısıtıcının yakınına koymayın.
•• Üründe hasar, elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
AC/DC adaptörünü havalandırmanın iyi olduğu bir yerde tutun.
•• Aksi takdirde, yangına yol açabilir.
AC/DC güç adaptörünü kablo girişi yukarı gelecek şekilde asılı kalarak yerleştirirseniz, Adaptöre
su veya başka yabancı maddeler girebilir ve Adaptörün düzgün çalışmamasına neden olabilir.
AC/DC güç adaptörünü bir masa veya zemin üzerine düz şekilde yerleştirmeye dikkat edin.
Ürünün çevresinde nemlendirici veya ısıtıcı kullanmayın.
•• Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Küçük aksesuarları çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
Ürünün üzerine ağır nesneler koymayın.
•• Ürünün bozulmasına veya yaralanmaya neden olabilir.
Kulaklık veya kulak içi kulaklıklar kullanırken, ses seviyesini çok yükseğe ayarlamayın.
•• Çok yüksek ses seviyesinde dinleme, işitme sorunlarına yol açabilir.
9
Çocukların uzaktan kumandadan çıkarılan pilleri ağzına almamasına dikkat edin. Pilleri, bebek
veya çocukların erişemeyeceği bir yere koyun.
•• Çocuklar pilleri ağzına alırsa, derhal doktorunuza başvurun.
Pili değiştirirken, pil kutuplarını (+, -) doğru yerleştirdiğinizden emin olun.
•• Aksi halde, pil zarar görebilir veya iç sıvısının akması nedeniyle yangına, bedensel
yaralanmaya ya da zarara yol açabilir.
Sadece belirli standartlaştırılmış pilleri kullanın ve yeni bir pil ile kullanılmış bir pili aynı anda
kullanmayın.
•• Aksi takdirde piller zarar görebilir veya içteki sıvının sızıntısı nedeniyle yangına,
yaralanmaya veya hasara neden olabilir.
Piller (ve şarj edilebilir piller), sıradan bir atık değildir ve geri dönüşüme gönderilmelidir.
Kullanılmış ya da şarj edilebilir pillerin geri dönüşüm amacıyla gönderilmesinden müşteri
sorumludur.
•• Müşteri, kullanılmış ya da şarj edilebilir pilleri bulunduğu yere yakın bir geri dönüşüm
merkezine ya da benzer türde pil ya da şarj edilebilir pil satan bir mağazaya götürebilir.
Pilleri ateşe atmayın.
Temizleme
――Panel ve gelişmiş LCD'lerin dış yüzeyi kolayca çizilebildiğinden, ürünü temizlerken dikkatli
olun.
――Temizleme sırasında aşağıdaki adımları izleyin.
1
Ürünün ve bilgisayarın gücünü kapatın.
2
Güç kablosunu üründen çıkarın.
――Güç kablosunu fişinden tutun ve kabloya ıslak elle dokunmayın. Aksi takdirde, elektrik
çarpabilir.
3
Ürünü temiz, yumuşak ve kuru bir bezle kurulayın.
•• Alkol, çözücü veya yüzey aktif madde içeren deterjanlar kullanmayın.
•• Ürüne doğrudan su veya deterjan püskürtmeyin.
4
Ürünün dışını temizlemek için, yumuşak ve kuru bir bezi suyla ıslatıp iyice sıkın.
5
Elektrik kablosunu ürüne temizleme işlemi bittikten sonra takın.
6
Ürünün ve bilgisayarın gücünü açın.
Depolama
Parlak ürünlerin özelliğinden dolayı, yakınlarda UV nemlendiricisi kullanılıyorsa üründe beyaz
renkli lekeler oluşabilir.
――Ürünün iç kısmını temizlemek gerekirse, Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun (servis
ücreti alınır).
10
Bölüm 02
Hazırlıklar
Bileşenleri Kontrol Etme
Bileşenler
-
-
+
+
–– Herhangi bir parça eksikse, ürünü
satın aldığınız satıcıyla temas kurun.
Garanti Kartı
Piller
Hızlı Kurulum Kılavuzu
(Bazı bölgelerde
olmayabilir)
Mevzuat kılavuzu
Güç kablosu
Uzaktan Kumanda
DP kablosu
AC/DC adaptörü
IR blaster kablosu
RS232C(IN) Adaptör
Lastik (x 2)
Vida (M4 L8) (x 5)
Vida (M4 L8 B Tipi) (x 4)
–– Bileşenlerin görünümü resimlerde
gösterilenlerden farklı olabilir.
(Bazı bölgelerde
olmayabilir)
–– RS232C adaptörü, D-SUB (9-pimli)
türü RS232C kablo kullanılarak
başka bir monitöre bağlanmak için
kullanılabilir.
Cırt bant
11
Parçalar
Düğmeler
Açıklama
Ürünü kapatır.
Güç Kapalı
Denetim Masası
Bağlanan giriş kaynağını seçer.
――Ürün açık durumdayken, kontrol menüsünü görüntülemek için P
düğmesine basın.
Kaynak
Kontrol menüsü
Kontrol menü ekranındayken, P düğmesine basarak imleci Güç Kapalı
öğesine taşıyın ve ürünü kapatmak için P düğmesine basıp basılı tutun.
Kontrol menü ekranındayken, P düğmesine basarak imleci Kaynak
öğesine taşıyın ve giriş kaynağı ekranını görüntülemek için P düğmesine
basıp basılı tutun.
Giriş kaynağı ekranı görüntülenirken, giriş kaynağını değiştirmek için P
düğmesine basıp basılı tutun.
――P düğmesi yalnızca Güç Kapalı ve Kaynak kontrolü için kullanılabilir.
――Kontrol menüsü ekranını kapatmak için, P düğmesine basmadan en az 3 saniye bekleyin.
Güç Kapalı
Bas: Taşı
Kaynak
Bas ve Tut: Seç
12
Arka Taraf
――Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.
DISP
LAY
OUT
Bağlantı
Noktası
Açıklama
POWER STATUS
Signage Oynatıcı Kutusu'nun güç durumunu görüntüleyin.
P
Signage Oynatıcı Kutusu'nu açın veya kapatın.
IR IN
IR ateşleyici kablosunu bağlayın.
USB ¨
USB bellek cihazını takın.
RS232C OUT
RS232C adaptörü kullanarak bir MDC'ye bağlar.
RS232C IN
AUDIO OUT
Ses kablosu aracılığıyla sesi ses cihazına verir.
Bağlantı
Noktası
Açıklama
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Bir HDMI kablosu ya da HDMI-DVI kablosu kullanan bir kaynak cihaza
bağlanır.
DP IN
DP kablosuyla bir PC'ye bağlar.
DISPLAY OUT
DP kablosuyla başka bir görüntüleme cihazına bağlar.
DVI OUT
Signage Oynatıcı Kutusu'nu görüntüleme cihazına bağlamak için DVI
kablosunu ya da HDMI-DVI kablosunu kullanın.
RJ45
LAN kablosuyla MDC'ye bağlanır. (10/100 Mbps)
DC 14V
AC/DC adaptörüne bağlanır.
SD Card
Bir SD bellek kartına bağlayın.
13
Signage Oynatıcı Kutusu'nu Takma
Signage Oynatıcı Kutusu'nu Bağlama
Signage Oynatıcı Kutusu'ndaki DISPLAY OUT veya DVI OUT bağlantı noktasını görüntüleme
cihazına bağlamak için DP ya da DVI kablosunu kullanın.
* Giriş kaynağını MagicInfo ile değiştirmek için görüntüleme cihazı ile birlikte verilen uzaktan
kumandadaki SOURCE düğmesine basın.
* Medyayı UHD çözünürlüğünde görüntülemek için, verilen DP kablosunu kullanın.
――Cihaz çalışırken ısınabilir. Dikkat edin.
Signage Oynatıcı'yı görüntüleme cihazına DVI - DVI bağlantısı kullanarak bağlarken,
görüntüleme cihazının HOT PLUG DETECT ayarını (Samsung görüntüleme menüsü: HDMI Tak
Çıkar) Açık olarak belirleyin.
Signage Oynatıcı Kutusu'nu ürünün içine takmak için, ürünü takmak ve sökmek üzere eğitim
almış bir teknisyen tarafından takıldığından emin olun.
* Havalandırma deliklerinin ( A ) bir nesne tarafından engellenmediğinden emin olun.
* Bu Signage Oynatıcı Kutusu'nu görüntüleme cihazınıza takıyorsanız, Samsung Ultra Slim
WallMount (WMN1000*/WMN2000*) kullanılamaz.
14
Uzaktan Kumanda
――Bı ürünün uzaktan kumandasıyla aynı yerde başka görüntüleme cihazları kullanmak, diğer görüntüleme cihazlarının yanlışlıkla kontrol edilmesine neden
olabilir.
――Aşağıdaki resimde açıklaması bulunmayan düğmeler bu üründe desteklenmemektedir.
Ürünü açar.
Ürünü kapatır.
Numara düğmeleri
OSD menüsünde parolayı girin.
–– Uzaktan kumanda düğme
işlevleri farklı ürünler için farklılık
gösterebilir.
Sesi kapatın.
Ses düzeyini ayarlayın.
Giriş kaynağını değiştirin.
Ekran görüntüsü menüsünü görüntüleyin veya
gizleyin ya da bir önceki menüye dönün.
Sesi açma: Tekrar MUTE düğmesine basın
veya ses düzeyi kontrol (+ VOL -) düğmesine
basın.
MagicInfo'ya doğrudan erişmek için bu
kısayolu kullanın.
Bir Signage Oynatıcı Kutusu bağlı olduğunda
bu kısayol kullanılabilir.
Oynatıcı Başlatma Düğmesi
15
Sık kullanılan işlevleri hızlıca seçin.
Geçerli giriş kaynağıyla ilgili bilgileri
görüntüleyin.
Üst, alt, sol veya sağ menüye gidin veya
seçeneğin ayarını yapın.
Bir menü seçimini onaylayın.
Bir önceki menüye dönün.
Geçerli menüden çıkın.
Bağlı bir giriş kaynağını; HDMI 1, HDMI 2 veya
DisplayPort'den manuel olarak seçin.
Multimedya modunda kullanılır.
POWER ON / POWER OFF
Smart Signage cihazını açın veya kapatın.
SOURCE
Smart Signage cihazına bağlanan harici bir
cihazı görüntüleyin veya seçin.
–– Uzaktan kumanda düğme
işlevleri farklı ürünler için farklılık
gösterebilir.
İlgili işlevi gerçekleştirmek için
uzaktan kumandayı ürünün ön
tarafındaki sensöre doğrultarak
bir düğmeye basın.
–– Bı ürünün uzaktan kumandasıyla aynı
yerde başka görüntüleme cihazları
kullanmak, diğer görüntüleme
cihazlarının yanlışlıkla kontrol
edilmesine neden olabilir.
Pilleri uzaktan kumandaya yerleştirmek için
Uzaktan kumandayı üründeki
sensörden 7 m ila 10 m dahilinde,
sol ve sağdan 30 'lik bir açıyla
kullanın.
–– Kullanılmış pilleri çocukların
ulaşamayacağı bir yerde saklayın ve
geri dönüştürün.
–– Yeni ve kullanılmış bir pili bir arada
kullanmayın. Her iki pili aynı anda
değiştirin.
–– Uzaktan kumanda uzun bir süre
kullanılmadığında pilleri çıkartın.
16
Uzaktan Kumanda (RS232C)
•• Pim ataması
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
Kablo Bağlantısı
RS232C kablosu
Arayüz
RS232C (9 pim)
Pim
TxD (No.2), RxD (No.3), GND (No.5)
Bit hızı
9600 b/s
Veri bitleri
8 bit
Eşlik
Yok
Durdurma biti
1 bit
Akış kontrolü
Yok
Maksimum uzunluk
15 m (yalnızca korumalı tür)
<Erkek tip>
Pim
<Dişi tip>
Sinyal
1
Veri taşıyıcısını algılama
2
Alınan veri
3
İletilen veri
4
Veri terminalini hazırlama
5
Sinyal topraklama
6
Veri kümesini hazırlama
7
Talep gönderme
8
Göndermeye uygun
9
Zil göstergesi
17
LAN Kablosu
•• RS232C kablosu
Konektör : 9 Pimli D-Sub ila Stereo Kablosu
6
•• Pim ataması
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
5
9
-P1-
-P1Erkek tip
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
3
----------
2
Tx
STEREO
Tx
2
----------
1
Rx
FİŞ
Gnd
5
----------
3
Gnd
(3,5ø)
Pim No
Standart Renk
Sinyal
1
Beyaz ve turuncu
TX+
2
Turuncu
TX-
3
Beyaz ve yeşil
RX+
4
Mavi
NC
5
Beyaz ve mavi
NC
6
Yeşil
RX-
7
Beyaz ve kahverengi
NC
8
Kahverengi
NC
18
Çapraz LAN kablosu (PC - PC)
•• Konektör : RJ45
Direkt LAN kablosu (PC - HUB)
HUB
RJ45
P2
RJ45
P1
P2
P1
P1
P2
RJ45 MDC
Sinyal
P1
TX+
1
P2
Sinyal
<-------->
3
RX+
P2
Sinyal
TX-
2
<-------->
6
RX-
<-------->
1
TX+
RX+
3
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX-
6
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
Sinyal
P1
TX+
1
TX-
19
Bağlantı
•• Bağlantı 2
――Her bir adaptörü ürün üzerindeki doğru RS232C IN veya OUT bağlantı noktasına
bağladığınızdan emin olun.
•• Bağlantı 1
DISPLA
Y OUT
DISPLA
Y OUT
•• Bağlantı 3
DISPLA
Y OUT
20
Denetim Kodları
Örn. Güç Açık & ID=0
Kontrol durumunu görüntüleme (Al kontrol komutu)
Başlık
Komut
0xAA
Komut türü
ID
Veri uzunluğu
Denetim
toplamı
0
Kontrol (Ayarla kontrol komutu)
Başlık
Komut
0xAA
Komut türü
ID
Veri uzunluğu
Veri
1
Değer
Denetim
toplamı
Başlık
Komut
0xAA
0x11
Başlık
Komut
0xAA
0x11
ID
ID
Veri uzunluğu
Veri 1
1
"Power"
Veri uzunluğu
Veri 1
1
1
Denetim
toplamı
12
•• ID'lerden bağımsız olarak eş zamanlı şekilde bir seri kablosu ile bağlı tüm cihazları
kontrol etmek için, ID'yi "0xFE" olarak ayarlayın ve komutları iletin. Komutlar her bir cihaz
tarafından yürütülür, fakat ACK yanıt vermez.
Komut
Hayır.
Komut türü
Komut
Değer aralığı
1
Güç kontrolü
0x11
0~1
2
Ses seviyesi kontrolü
0x12
0~100
3
Giriş kaynağı kontrolü
0x14
-
4
Güvenlik Kilidi
0x5D
0~1
•• Tüm iletişimler onaltılık olarak gerçekleşir. Denetim toplamı başlık hariç tüm değerler
eklenerek hesaplanır. Bir denetim toplamı aşağıda gösterildiği gibi 2 basamaktan daha
çok eklenirse (11+FF+01+01=112), ilk basamak kaldırılır.
21
Güç kontrolü
Ses seviyesi kontrolü
•• İşlev
Bir ürün bir PC kullanılarak açılabilir ve kapatılabilir.
•• İşlev
Bir ürünün ses düzeyi bir PC kullanılarak ayarlanabilir.
•• Güç durumunu görüntüleme (Güç AÇIK / KAPALI Durumunu Al)
•• Ses seviyesi durumunu görüntüleme (Ses Seviyesi Durumunu Al)
Başlık
Komut
0xAA
0x11
ID
Veri uzunluğu
Denetim
toplamı
0
•• Gücü AÇIK/KAPALI olarak ayarlama (Güç AÇIK / KAPALI olarak Ayarla)
Başlık
Komut
0xAA
0x11
ID
Veri uzunluğu
Veri
1
"Power"
Başlık
Komut
0xAA
0x12
ID
Veri uzunluğu
Denetim
toplamı
0
•• Ses seviyesini ayarlama (Ses Seviyesini Ayarla)
Denetim
toplamı
"Power": Bir üründe ayarlanacak güç kodu.
Başlık
Komut
0xAA
0x12
ID
Veri uzunluğu
Veri
1
"Volume"
Denetim
toplamı
"Volume": Bir üründe ayarlanacak ses düzeyi. (0-100)
1: Güç AÇIK
•• Ack
0: Güç KAPALI
•• Ack
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
ID
Veri uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'A'
0x11
"Power"
Denetim
toplamı
•• Nak
Komut
0xAA
0xFF
ID
Veri uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'N'
0x11
"ERR"
Komut
0xAA
0xFF
ID
Veri uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'A'
0x12
"Volume"
Denetim
toplamı
"Volume": Bir üründe ayarlanacak ses düzeyi. (0-100)
•• Nak
"Power": Bir üründe ayarlanacak güç kodu.
Başlık
Başlık
Denetim
toplamı
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
ID
Veri uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'N'
0x12
"ERR"
Denetim
toplamı
"ERR" : Hangi hatanın oluştuğunu gösteren kod.
"ERR" : Hangi hatanın oluştuğunu gösteren kod.
22
Giriş kaynağı kontrolü
•• Ack
•• İşlev
Bir ürünün giriş kaynağı bir PC kullanılarak değiştirilebilir.
•• Giriş kaynağı durumunu görüntüleme (Giriş Kaynağı Durumunu Al)
Başlık
Komut
0xAA
0x14
ID
Veri uzunluğu
Denetim
toplamı
Komut
0xAA
0x14
Veri uzunluğu
Veri
1
"Input Source"
0xAA
0xFF
ID
Veri uzunluğu Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
0x14
"Input
Source"
'A'
Denetim
toplamı
•• Nak
0
ID
Komut
"Input Source": Bir üründe ayarlanacak giriş kaynağı kodu.
•• Giriş kaynağını ayarlama (Giriş Kaynağını Ayarla)
Başlık
Başlık
Denetim
toplamı
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
ID
Veri uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'N'
0x14
"ERR"
Denetim
toplamı
"ERR" : Hangi hatanın oluştuğunu gösteren kod.
"Input Source": Bir üründe ayarlanacak giriş kaynağı kodu.
0x0C
Giriş kaynağı
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
0x24
HDMI2_PC
――DVI_video, HDMI1_PC ve HDMI2_PC Ayarla komutuyla kullanılamaz. Bunlar, yalnızca "Al"
komutlarına yanıt verir.
――Bu model HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 ve HDMI2_PC bağlantı noktalarını desteklemez.
――MagicInfo yalnızca, MagicInfo işlevini destekleyen modellerde kullanılabilir.
23
Video Duvarı Modu Kontrolü
Güvenlik Kilidi
•• İşlev
Video Wall modu, PC kullanan ürünlerde etkinleştirilemez.
•• İşlev
Üründe Güvenlik Kilidi Açık işlevi, bilgisayar kullanılarak açılıp kapatılabilir.
Bu kontrol yalnızca, Video Wall özelliğinin etkin olduğu ürünlerde kullanılabilir.
Bu kontrol, gücün açık olup olmamasına bakılmaksızın kullanılabilir.
•• Video duvarı modunu görüntüleme (Video Duvarı Modunu Al)
Başlık
Komut
0xAA
0x5C
ID
Veri uzunluğu
•• Güvenlik kilidi durumunu görüntüleme (Güvenlik Kilidi Durumunu Al)
Denetim
toplamı
0
•• Video duvarını ayarlama (Video Duvarı Modunu Ayarla)
Başlık
Komut
0xAA
0x5C
ID
Veri uzunluğu
Veri
Denetim
toplamı
1
"Video Wall Mode"
"Video Wall Mode": Üründe Video Wall modunu etkinleştirmek için bir kod kullanılır
Başlık
Komut
0xAA
0x5D
ID
Veri uzunluğu
Denetim
toplamı
0
•• Güvenlik kilidini etkinleştirme veya devre dışı bırakma (Güvenlik Kilidini Etkinleştir /
Devre Dışı Bırak)
Başlık
Komut
0xAA
0x5D
ID
Veri uzunluğu
Veri
Denetim
toplamı
1
"Safety Lock"
"Safety Lock": Üründe güvenlik kilidi kodu ayarlanmalıdır
1: Tam
1: AÇIK
0: Doğal
0: KAPALI
•• Ack
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
ID
Veri
uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'A'
0x5C
"Video Wall
Mode"
Denetim
toplamı
"Video Wall Mode": Üründe Video Wall modunu etkinleştirmek için bir kod kullanılır
•• Ack
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
ID
Veri
Ack/Nak
uzunluğu
r-CMD
Değer1
3
0x5D
"Safety Lock"
'A'
Denetim
toplamı
"Safety Lock": Üründe güvenlik kilidi kodu ayarlanmalıdır
•• Nak
•• Nak
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
ID
Veri
uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'A'
0x5C
"ERR"
"ERR" : Hangi hatanın oluştuğunu gösteren kod
Denetim
toplamı
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
ID
Veri
Ack/Nak
uzunluğu
r-CMD
Değer1
3
0x5D
"ERR"
'N'
Denetim
toplamı
"ERR" : Hangi hatanın oluştuğunu gösteren kod
24
Video Duvarı Açık
Video Duvarı Kullanıcı Kontrolü
•• İşlev
Bilgisayar, ürünün Video Duvarı işlevini AÇAR/KAPATIR.
•• İşlev
Bilgisayar, ürünün Video Duvarı işlevini açar/kapatır.
•• Video Duvarı Açık/Kapalı Durumunu Alın
•• Video Duvarı Durumunu Alın
Başlık
Komut
0xAA
0x84
ID
Veri uzunluğu
Denetim
toplamı
0
•• Video Duvarı Açık/Kapalı Ayarı
Başlık
Komut
0xAA
0x84
Başlık
Komut
0xAA
0x89
ID
Veri uzunluğu
Denetim toplamı
0
•• Video Duvarı Ayarı
ID
Veri uzunluğu
Veri
Denetim
toplamı
1
V.Wall_On
•• V.Wall_On : Üründe ayarlanacak Video Duvarı Kodu
Başlık
Komut
0xAA
0x89
ID
Veri uzunluğu Değer1
Değer2
2
Wall_SNo
Wall_Div
Denetim
toplamı
Wall_Div: Üründe ayarlanan Video Duvarı Bölücü kodu
1: Video Duvarı AÇIK
0: Video Duvarı KAPALI
•• Ack
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
ID
Veri uzunluğu Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'A'
0x84
V.Wall_On
Veri
uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'N'
0x84
ERR
Denetim
toplamı
V.Wall_On : Yukarıdakiyle aynı
•• Nak
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
ID
Denetim
toplamı
"ERR" : Hangi hatanın oluştuğunu gösteren kod
25
10x10 Video Duvarı Modeli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Kapalıyken
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0x3C
0x3D
0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4D
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D
0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
26
Wall_SNo : Üründe ayarlanan Ürün Numarası kodu
10x10 Video Duvarı Modeli : ( 1 ~ 100)
Ayarlanan Sayı
Veri
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Ack
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
ID
Veri uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
Değer2
4
'A'
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Denetim
toplamı
•• Nak
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
ID
Veri uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'N'
0x89
ERR
Denetim toplamı
"ERR" : Hangi hatanın oluştuğunu gösteren kod
27
Bölüm 03
Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
Bağlamadan Önce
Bağlantı Öncesi Kontrol Noktaları
――Bir kaynak cihaz bağlamadan önce, birlikte verilen kullanıcı kılavuzunu okuyun.
Kaynak cihazlardaki bağlantı noktalarının sayısı ve konumu cihazdan cihaza farklılık
gösterir.
――Tüm bağlantılar tamamlanıncaya kadar, güç kablosu bağlamayın.
Bağlantı sırasında güç kablosunun bağlanması ürüne zarar verebilir.
――Ses bağlantı noktalarını doğru bir şekilde bağlayın: sol = beyaz ve sağ = kırmızı.
PC’ye bağlama
•• Tüm diğer kabloları bağlamadan güç kablosunu bağlamayın.
Güç kablosunu bağlamadan önce bir kaynak aygıt bağladığınızdan emin olun.
•• Ürüne PC çeşitli yollarla bağlanabilir.
PC'niz için uygun bir bağlantı yöntemi seçin.
――Parçaları bağlamak farlı ürünlere göre farklılık gösterebilir.
HDMI Kablosu Kullanarak Bağlanma
――Bağlamak istediğiniz ürünün arkasındaki bağlantı noktalarının türünü kontrol edin.
DISP
LAY
OUT
HDMI IN 1, HDMI IN 2
28
DP Kablosu Kullanarak Bağlama
DISP
LAY
OUT
DP IN
•• DP kullanımına ilişkin önlemler
――DP standardıyla uyumlu olmayan bazı grafik kartları, ürün güç tasarrufu modundayken
Windows Başlangıç/Bios ekranının görüntülenmesini engelleyebilir. Bu durumda,
bilgisayarınızı açmadan önce ürünü açtığınızdan emin olun.
――Üründeki DP IN arayüzü ve ürünle birlikte verilen DP kablosu VESA standartlarına göre
tasarlanmıştır. VESA standartlarını karşılamayan bir DP kablosu kullanmak ürünün
bozulmasına neden olabilir. Samsung Electronics, ilgili standartları karşılamayan bir
kablonun kullanılmasından kaynaklanan performans sorunlarından sorumlu tutulamaz.
VESA standartlarını karşılayan bir DP kablosu kullanın.
――Giriş kaynağı DisplayPort olduğunda optimum çözünürlüğü (60Hz'de 3840x2160)
kullanabilmek için, 5 metreden kısa bir DP kablosu kullanılması önerilir.
――Giriş kaynağı DisplayPort olduğunda güç tasarrufu modu devre dışı bırakılırsa,
yeni çözünürlük bilgileri içeri aktarılabilir ve görev penceresinin boyutu ve konumu
sıfırlanabilir.
29
Video Cihazına Bağlama
•• Tüm diğer kabloları bağlamadan güç kablosunu bağlamayın.
Güç kablosunu bağlamadan önce bir kaynak aygıt bağladığınızdan emin olun.
•• Kablo kullanarak ürüne bir video cihazı bağlayabilirsiniz.
――Parçaları bağlamak farlı ürünlere göre farklılık gösterebilir.
――Kaynağı değiştirmek için uzaktan kumandadaki SOURCE düğmesine basın.
HDMI Kablosu Kullanarak Bağlanma
HDMI kablosu kullanma
•• Daha iyi resim ve ses kalitesi için dijital cihazı HDMI kablosuyla bağlayın.
•• HDMI kablosu dijital videoyu ve ses sinyallerini destekler ve bir ses kablosu gerektirmez.
•• Ürüne, HDMI modunun eski bir sürümünü kullanan bir harici cihaz bağlanırsa resim
normal olarak görüntülenmeyebilir (resim görüntülenmişse) veya ses çalışmayabilir.
Böyle bir sorun oluşursa harici cihazın üreticisine HDMI sürümünü sorun ve eğer süresi
dolmuşsa bir güncelleme talep edin.
•• 14 mm veya daha az kalınlıkta bir HDMI kablosu kullandığınızdan emin olun.
DISP
LAY
OUT
HDMI IN 1, HDMI IN 2
•• Sertifikalı bir HDMI kablosu aldığınızdan emin olun. Aksi halde resim görüntülenmeyebilir
veya bağlantı hatası oluşabilir.
•• Temel yüksek hızlı HDMI kablosu veya etherneti olan bir tane tavsiye edilir.
Bu ürün HDMI ile ethernet işlevini desteklemez.
30
LAN Kablosunu bağlama
――Parçaları bağlamak farlı ürünlere göre farklılık gösterebilir.
DISP
LAY
OUT
RJ45
•• Bağlantı için Cat 7(*STP tipi) kablo kullanın.
*Kılıflı Bükümlü Tel Çifti
31
Giriş kaynağını değiştirme
Kaynak çeşitli kaynakları seçmenizi ve kaynak cihaz adlarını değiştirmenizi sağlar.
Kaynak
――Bağlamak istediğiniz kaynak cihaz için yanlış bir kaynak seçilirse, ekran düzgün şekilde görüntülenmeyebilir.
Ürüne bağlı kaynak cihazının ekranını görüntüleyebilirsiniz. Seçilen kaynağın ekranını görüntülemek için, Kaynak
Listesinden bir kaynak seçin.
――Giriş kaynağı aynı zamanda uzaktan kumandadaki SOURCE düğmesiyle değiştirilebilir.
sSOURCE → Kaynak
Düzenle
Kaynak
sSOURCE → Kaynak → u → Düzenle → E
Bağlı olan harici cihazın adını ve cihaz türünü düzenleyin.
MagicInfo S
Web Browser
HDMI 1
HDMI 2
DisplayPort
•• Liste aşağıdaki kaynak cihazları içerebilir. Listedeki kaynak cihazlar seçilen kaynağa göre değişir.
HDMI 1 / HDMI 2 / DisplayPort / Kablo Kutusu / Oyun Konsolu / PC / Blu-ray oynatıcı
•• Aşağıdaki kaynakları düzenleyemezsiniz.
MagicInfo S / URL Başlatıcı / Web Browser
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Bilgi
INFO
Seçilen harici cihazla ilgili ayrıntılı bilgiyi görebilirsiniz.
32
Web Browser
Ayarlar
sSOURCE → Kaynak → Web Browser → u → Ayarlar → E
sSOURCE → Kaynak → Web Browser → E
Genel
Sekmeleri ve Araç Çubuğunu otomatik gizle
Tarayıcı sekmeleri, menü ya da araç çubuğu bir süre kullanılmadığında otomatik olarak kaybolur. Tekrar
görünmeleri için imleci ekranın üst kısmına getirin ya da buraya odaklanın.
•• Kullan / Kullanma
Web Browser
Açılır Pencere Engelleyici
Açılır pencereleri engelleyerek gözatma deneyiminizi daha keyifli hale getirin.
•• Kullan / Kullanma
Ayarları Sıfırla
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
–– Bilgisayardan İnternet'e erişmeye benzer şekilde, üründen İnternet'e erişmek için bir
LAN kablosu bağlayın.
Kişiselleştirilmiş tüm Web Tarayıcısı ayarlarınız varsayılan değerlerine sıfırlanır. Yer imleriniz ve geçmişiniz
etkilenmez.
Arama Motoru
URL/anahtar kelime giriş alanına anahtar kelime girdiğinizde, Web Tarayıcısı Arama Sonuçları sayfasını açar.
Kullanmak istediğiniz arama motorunu seçin.
•• Google / Bing
33
Gizlilik ve Güvenlik
Engellenmiş sayfalar
Güvenlik Modu
Engellenmiş sayfalar
Web Tarayıcısı güvenliğini artırmak için güvenli olmayan sayfalar hakkında uyarı verir veya
erişimi engeller.
Engellenen sayfalar listesine eklediğiniz sayfalara erişimi engeller.
Bu, Web Tarayıcısını yavaşlatabilir.
•• Kullan / Kullanma
Özel Tarama
Özel Tarama etkin durumdayken, gözatma geçmişiniz kaydedilmez.
•• Kullan / Kullanma
•• Kullan / Kullanma
Engellenen Sayfalar Listesi
Belirli sayfaları engelleyin ya da engelini kaldırın.
•• Ekle
Onaylanmış sayfalar
Do Not Track
Onaylanmış sayfalar
Web sitelerinden sizi takip etmemelerini isteyin.
Sadece onayladığınız sayfalara web erişimine izin verir.
•• Kullan / Kullanma
•• Kullan / Kullanma
JavaScript
Onaylı sayfalar için parola
Daha iyi gözatma deneyimi için tüm sitelerin JavaScript çalıştırmasına izin verin.
Onaylı sayfaları yönetmek için parola belirleyin.
•• Kullan / Kullanma
•• Parola Belirle
Geçmişi Temizle
Onaylı Sayfalar Listesi
Tüm gözatma geçmişinizi temizleyin.
Belirli sayfaları onaylayın ya da bunları Onaylı sayfalar listesinden kaldırın.
Gözatma verilerini sil
•• Ekle
Tanımlama bilgileri, önbelleğe alınan resimler ve veriler gibi tüm gözatma verilerini silin.
Yer imleriniz ve geçmişiniz etkilenmez.
34
Şifreleme
Seçenekleri Yenileme
Şifreleme
sSOURCE → Kaynak → Web Browser → u → Seçenekleri Yenileme → E
Web sayfaları için kodlama yöntemi seçin. Geçerli ayar Otomatiktir.
Yenileme Aralığı
•• Otomatik / Manuel (Geçerli Olan: Unicode)
Web tarayıcısının ana sayfaya dönmeden önce bekleyeceği süreyi ayarlayın.
•• Kapalı / 5 dk / 10 dk / 15 dk / 30 dk
Zoom
Web tarayıcısı yenilendiğinde uygulanacak yakınlaştırma oranını ayarlayın.
•• 50% / 75% / 100% / 125% / 150%
Ana Sayfa
Web tarayıcısı yenilendiğinde görüntülenecek web sitesini belirleyin.
•• Samsung Görntlm / Kişisel
Kişisel
Ana sayfa olarak ayarlanacak URL'yi girin.
•• URL girin
――Sadece Ana Sayfa seçeneği Kişisel.
35
Bölüm 04
MDC Kullanma
"MDC" bir PC kullanarak birden fazla ekran aygıtını aynı anda kontrol etmenizi sağlayan bir uygulamadır.
-MDC programını nasıl kullanacağınızla ilgili ayrıntılar için, programı yükledikten sonra Yardım bölümüne bakın. MDC programına web sitesinden ulaşılabilir.
MDC Program Yükleme/Kaldırma
Kurulum
――MDC kurulumu grafik kartından, ana karttan ve ağ durumundan etkilenebilir.
1
MDC Unified yükleme programını tıklatın.
2
Kurulum dilini seçin. Ardından "OK" öğesini tıklatın.
3
"Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified" ekranı görüntülendiğinde, "Next"
7
yolunu kontrol edin ve "Install" düğmesini tıklatın.
8
Yükleme ilerlemesi görüntülenir.
9
Görüntülenen "InstallShield Wizard Complete" penceresinde "Finish" düğmesini tıklatın.
――"Launch MDC Unified" seçeneğini seçin ve MDC programını hemen başlatmak için "Finish"
düğmesini tıklatın.
10 Kurulumdan sonra, masaüstünde MDC Unified kısayol simgesi oluşturulur.
――MDC yürütme simgesi PC sistemine veya ürün teknik özelliklerine bağlı olarak
görüntülenmeyebilir.
――Yürütme simgesi görüntülenmiyorsa, F5 tuşuna basın.
öğesini tıklatın.
4
5
Görüntülenen "License Agreement" penceresinde, "I accept the terms in the license
agreement" öğesini seçip "Next" öğesini tıklatın.
Yüklemeyi Kaldırma
Görüntülenen "Customer Information" penceresinde, tüm bilgi alanlarını doldurun ve
1
Görüntülenen "Destination Folder" penceresinde, programın yükleneceği dizin yolunu
Başlat menüsünde Ayarlar > Denetim Masası seçeneğini seçin ve Program Ekle/Sil öğesini
çift tıklatın.
"Next" düğmesini tıklatın.
6
Görüntülenen "Ready to Install the Program" penceresinde, programın yükleneceği dizin
2
Listeden MDC Unified seçeneğini seçin ve Değiştir/Kaldır düğmesini tıklatın.
seçip "Next" düğmesini tıklatın.
――Dizin yolu belirtilmezse, program varsayılan dizin yoluna yüklenir.
36
MDC'ye Bağlanma
RS-232C (seri veri iletişim standartları) ile MDC kullanma
PC'deki ve monitördeki seri bağlantı noktalarına bir RS-232C seri kablo bağlanması gerekir.
DISP
LAY
OUT
Monitör 1
RS232C IN RS232C OUT
Monitör 2
Bilgisayar
37
Ethernet ile MDC Kullanma
Birincil ekran için IP'yi girin ve cihazı PC'ye bağlayın. Ekran cihazları LAN kablosu kullanılarak birbirine bağlanabilir.
Düz LAN kablosu ile bağlantı
――Çoklu ürünler üründeki RJ45 bağlantı noktası ve HUB'daki LAN bağlantı noktalarıyla bağlanabilir.
DISP
LAY
OUT
Bilgisayar
RJ45
HUB
Monitör 1
Monitör 2
38
Çapraz LAN kablosu ile bağlantı
――Çoklu ürünler üründeki RS232C GİRİŞİ / ÇIKIŞI bağlantı noktası kullanılarak bağlanabilir.
Monitör 1
DISP
LAY
RJ45
OUT
RS232C OUT
Monitör 2
Bilgisayar
39
Bölüm 05
Oynatıcı özelliği
Uzaktan kumandadaki
düğmesi kullanılarak erişilebilir.
Oynatıcı
Hayır. Açıklama
→ Oynatıcı → E
1
Dahili ya da harici bellek arasında seçim yapın.
2
Sunucuda yapılandırılmış içeriği, şablonları ve planları oynatın.
Planlamaları atanmış kanallar, şablonlar veya dosyalar gibi bir dizi içeriği oynatın.
Oynatıcı
Used
199.33 MB
Dahili Bellek
1
Filtrele: Tümü
5
•• Oynatıcı ekranında sunucunun bağlanıp bağlanmadığını (onay durumu)
görebilirsiniz. Bir Ağ Kanalı çalışır durumdayken sunucunun bağlı olup
olmadığını görmek için uzaktan kumandanın INFO düğmesine basın.
Available
4.26 GB(95%)
1
6
2
Kanal yok.
2
3
Ağ Dosyası
Şablonlarım
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Ağ Kanalı yürütülecektir.
3
Sunucuda kayıtlı içeriği oynatın.
4
Dahili bellekte kayıtlı bir şablonu oynatın.
5
İstediğiniz bir içerik listesini aramak için kriter olarak bir içerik türünü seçin.
6
Oynatıcı için farklı seçenekler ayarlayın.
Ağ Kanalı
4
Oynatıcı ekranında Ağ Kanalı öğesini seçin. Herhangi bir kanal Ağ Kanalı
seçeneğine kayıtlı değilse Kanal yok. mesajı görüntülenir.
Seçenekler
İçeriği görüntüleme
1
Dahili ya da harici bellek arasında seçim yapın. Seçilen bellekte kayıtlı dosyalar görünür.
2
İstenilen dosyayı seçin. İçerik ekranda görünür. (Uyumlu dosya biçimleri hakkında ayrıntılı
bilgi için "Oynatıcı ile Uyumlu Dosya Biçimleri" bölümüne bakın.)
–– Oynatıcı özelliğini kullanmak için, Sistem içinde Şununla çal seçeneğini MagicInfo olarak ayarlayın.
40
İçerik yürütülürken
Mevcut menü
Uzaktan kumandadaki kontrol düğmeleri
Ayarları yapılandırmak için içerik yürütme sırasında uzaktan kumandadaki TOOLS düğmesine
basın.
Oynatma listesindeki içeriği oynatmak, duraklatmak veya birinden diğerine atlamak için
uzaktan kumandanızdaki düğmeleri kullanabilirsiniz.
Düğme
İşlev
Menu
Açıklama
Oynt Lstsi
Oynatılmakta olan içerik öğelerinin bir listesini görüntüleyin.
TOOLS
Menü çubuğunu getirir.
Kanal Listesi
Ağ Kanalı / Dahili Kanal
INFO
İçerik bilgilerini görüntüler.
Ses Modu
Geçerli olarak oynatılan içerik için ses ayarlarını kişiselleştirir.
►
Sonraki dosyaya veya sayfaya gider.
Tekrarla
Yineleme modunu ayarlayın.
◄
Önceki dosyaya veya sayfaya gider.
Fon Müziği
İçerik yürütülürken oynatılacak arka plan müziğini ayarlayın.
E/∆/³
Slayt gösterisini veya video içeriğini oynatır ya da duraklatır.
Sıfırla
Arka plan müziğini sıfırlayın.
´
İçerik oynatmayı durdurur ve Oynatıcı ekranına gider.
Duraklat
Arka plan müziğini duraklatın.
π
Video içeriğini geri sarar.
Önceki
Listedeki önceki arka plan müziğini oynatın.
µ
Video içeriğini ileri sarar.
Sonraki
Listedeki sonraki arka plan müziğini oynatın.
――Sıfırla, Duraklat, Önceki, Sonraki yalnızca arka plan müziği ayarlandığında görünür.
41
Oynatıcı ile Uyumlu Dosya Biçimleri
•• FAT32 ve NTFS dosya sistemleri desteklenir.
•• Dikey ve yatay çözünürlüğü maksimum çözünürlükten yüksek olan dosyalar oynatılamaz.
Dosyanın dikey ve yatay çözünürlüğünü denetleyin.
•• Desteklenen video ve ses Codec türlerini ve Sürümlerini denetleyin.
•• Desteklenen dosya sürümlerini denetleyin.
–– Desteklenen PowerPoint sürümleri 97 – 2007'dir
•• Sadece bağlanan son USB aygıtı tanınır.
Ağ Programı Çoklu Çerçevesi
Oynatma kısıtlamaları
Şablon dosyaları ve LFD(.lfd) dosyaları
Kısıtlamalar
•• Dahili / USBbellek içinde bir dağıtılan klasör (içerik / programlar) mevcut olduğundan
emin olun.
Oynatma kısıtlamaları
•• Maksimum iki video (Video) dosyası oynatılabilir.
•• Office dosyalarında (PPT veya Word dosyaları) ve PDF dosyalarında tek seferde sadece bir
dosya türü kullanılabilir.
•• Video duvarının tek bir ekranında birden çok video (Video) aynı anda oynatılamaz.
Ses çıkışı kısıtlamaları
•• Aynı anda en fazla iki video dosyası (Video) oynatılabilir.
•• Birden çok ses çıkışı kullanılamaz.
•• Dikey oynatma modunda belirli bir anda sadece bir video oynatılabilir.
•• Oynatma önceliği: ağ fon müziği > yerel fon müziği > ana çerçevede kullanıcı tarafından
seçilen video dosyası
•• Office dosyalarında (PPT veya Word dosyaları) ve PDF dosyalarında tek seferde sadece bir
dosya türü kullanılabilir.
•• LFD(.lfd) dosyaları desteklenmez.
Ses çıkışı kısıtlamaları
•• Birden çok ses çıkışı kullanılamaz.
•• Oynatma önceliği: ağ fon müziği > yerel fon müziği > ana çerçevede kullanıcı tarafından
seçilen video dosyası
――Ağ Fon Müziği: Sunucu programı oluşturulurken ayarlar adım 1'de yapılandırılabilir.
――Yerel Fon Müziği: Fon müziği ayarları, Oynatıcı ile oynatma sırasında TOOLS düğmesine
basıldığında görüntülenen araçlar kullanılarak yapılandırılabilir.
――Kullanıcı tarafından seçilen ana çerçeve: Ana çerçeve ayarları, sunucu programı
oluşturulurken adım 2'de yapılandırılabilir.
42
İçindekiler
Dosya Uzantısı
Kapsayıcı
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
MOV
*.3gp
*.vro
*.mpg
VOB
*.mpeg
PS
Video Codec
H.264 BP / MP / HP
Çözünürlük
4096x2160
Kare hızı
(fps)
4096X2160: 24
Bit hızı
(Mbps)
40
3840X2160: 30
60
80
Hareketli JPEG
30
80
60
20
1920 x 1080
AC3
LPCM
HEVC (H.265 - Ana, Main10, Main4:2:2 10)
MVC
Ses Codec'i
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
FLV
Divx 3.11 / 4 / 5 / 6
DD+
VRO
MPEG4 SP / ASP
MPEG(MP3)
*.ts
TS
MPEG2
*.tp
SVAF
MPEG1
*.trp
DTS (Core , LBR)
Window Media Video v9 (VC1)
G.711(A-Law, μ-Law)
Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3
*.mov
*.flv
Window Media Video v7(WMV1),v8(WMV2)
*.vob
H 263 Sorenson
*.svi
VP6
*.m2ts
30
20
*.mts
*.divx
*.webm
WebM
VP8
1920x1080
90
20
VP9
4096x2160
4096X2160: 24
20
Vorbis
3840X2160: 30
*.rmvb
RMVB
RV8/9/10 (RV30/40)
1920x1080
60
20
RealAudio 6
43
Video
•• 3D video desteklenmez.
•• Yukarıdaki tabloda belirtilen çözünürlükten daha yüksek
çözünürlükteki içerik desteklenmez.
•• Bit hızı veya Çerçeve hızı yukarıdaki tabloda belirtilen
hızdan yüksek olan video içeriği oynatılırken
dalgalanmaya neden olabilir.
•• İçerik veya kapta bir hata varsa video içeriği
oynatılmayacak veya doğru olarak oynatılmayacaktır.
•• Bazı USB/dijital kamera cihazları oynatıcıyla uyumlu
olmayabilir.
Ses
•• Bit hızı veya Çerçeve hızı yukarıdaki tabloda belirtilen
hızdan yüksek olan ses içeriği çalınırken dalgalanmaya
neden olabilir.
•• İçerik veya kapsayıcıda hata varsa ses içeriği oynatılmaz
veya düzgün oynatılmaz.
•• Bazı USB/dijital kamera cihazları oynatıcıyla uyumlu
olmayabilir.
•• WMA 10 Pro 5.1 kanala kadar desteklenir. WMA, kayıpsız
ses desteklenmez.
Görüntü
•• Uyumlu görüntü dosya biçimi: JPEG, PNG, BMP
――32 bit, 24 bit ve 8 bit BMP dosyaları desteklenir.
•• Desteklenen maksimum çözünürlük: 4096 x 4096
•• Desteklenen maksimum dosya boyutu: 20MB
•• Desteklenen görüntü efektleri: 9 efekt
(Solklştr1, Solklştr2, Panjur, Spiral, Dama tahtası,
Doğrusal, Merdiven, Silinme, Rastgele)
•• QCELP, AMR NB/WB desteklenmemektedir.
•• H.264i Seviye 4.1'e kadar destekler
•• H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / AP L4 ve AVCHD
desteklenmez.
•• MVC, VP8, VP6 dışındaki tüm Video kodekleri için:
–– 1280 x 720'nin altında: maks 60 çerçeve
–– 1280 x 720'nin üstünde: maks 30 çerçeve
•• GMC 2 veya üstü desteklenmez.
•• Yalnızca BD MVC özelliklerini destekler.
•• Monitördeki video dosyaları uyumsuz codec'ler
kullanıyorsa veya çözünürlük 1080 x 1920 ise bir kerede
yalnızca bir video dosyası çalışabilir.
•• Tek bir video dosyası çalışırken, Kesintisiz modu aşağıdaki
koşullarda desteklenmez:
–– Uyumsuz codec (MVC, VP3, MJPEG) ↔ Uyumsuz codec
–– Uyumlu codec ↔ Uyumlu codec
–– Çözünürlük monitörünkinden farklıdır
–– Frekans monitörünkinden farklıdır
44
Power Point
•• Uyumlu belge dosya biçimleri
–– Uzantı: ppt, pptx
–– Sürüm: Office 97 ~ Office 2007
•• Desteklenmeyen işlevler
–– Animasyon efekti
–– 3D şekiller (2D olarak gösterilir)
–– Üstbilgi ve altbilgi (bazı alt öğeler desteklenmez)
–– Word Art
–– Hizalama
Grup hizalama hatası oluşabilir
–– Office 2007
SmartArt tam olarak desteklenmemektedir. 115 alt
öğeden 97 tanesi desteklenir.
––
––
––
––
––
Nesne ekleme
Yarım genişliğe sahip karakterler
Karakterler arası boşluk düzeltmesi
Grafikler
Dikey metin
Bazı alt öğeler desteklenmez
PDF
•• Uyumlu belge dosya biçimleri
–– Uzantı: pdf
•• Desteklenmeyen işlevler
–– Performansta düşüşe neden olacağından 1 pikselin
altında olan içerik desteklenmez.
–– Maskeli Görüntü ve Döşenmiş Görüntü içerikleri
desteklenmez.
–– Döndürülmüş Metne sahip içerik desteklenmez.
–– 3B Gölge Efektleri desteklenmez.
–– Bazı karakterler desteklenmez
(Özel karakterler hatalı görünebilir)
WORD
•• Uyumlu belge dosya biçimleri
–– Uzantı: .doc, .docx
–– Sürüm: Office 97 ~ Office 2007
•• Desteklenmeyen işlevler
–– Sayfa arka planı efekti
–– Bazı paragraf stilleri
–– Word Art
–– Hizalama
Grup hizalama hatası oluşabilir
–– 3D şekiller (2D olarak gösterilir)
–– Office 2007
SmartArt tam olarak desteklenmemektedir. 115 alt
öğeden 97 tanesi desteklenir.
––
––
––
––
Grafikler
Yarım genişliğe sahip karakterler
Karakterler arası boşluk düzeltmesi
Dikey metin
Bazı alt öğeler desteklenmez
–– Slayt notları ve dinleyici notları
–– Slayt notları ve dinleyici notları
45
Şablon dosyaları
•• Oluşturma/düzenleme/oynatma işlemleri sadece Şablon
içinde yapılabilir.
LFD
•• Ağ Kanalı modunda desteklenir.
•• Uyumlu belge dosya biçimleri
–– Uzantı: .lfd
46
Video Wall ile Uyumlu Dosya Biçimleri
――Daha ayrıntılı bilgi için <MagicInfo Server kullanım kılavuzuna> bakın.
Video
Görüntü
•• 3D video desteklenmez.
•• Uyumlu görüntü dosya biçimi: Jpeg, bmp, png
•• Yukarıdaki tabloda belirtilen çözünürlükten daha yüksek
çözünürlükteki içerik desteklenmez.
•• Desteklenen maksimum çözünürlük: 15.360 x 8.640
――Yüksek çözünürlüklü resimlerin ekrana iletilmesi daha uzun sürebilir.
•• Bit hızı veya Çerçeve hızı yukarıdaki tabloda belirtilen hızdan yüksek
olan video içeriği oynatılırken dalgalanmaya neden olabilir.
•• İçerik veya kapta bir hata varsa video içeriği oynatılmayacak veya
doğru olarak oynatılmayacaktır.
•• Bazı USB/dijital kamera cihazları oynatıcıyla uyumlu olmayabilir.
•• H.264i Seviye 4.1'e kadar destekler
•• H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 ve AVCHD desteklenmez.
•• MVC, VP8, VP6 dışındaki tüm Video kodekleri için:
–– 1280 x 720'nin altında: maks 60 çerçeve
–– 1280 x 720'nin üstünde: maks 30 çerçeve
•• GMC 2 veya üstü desteklenmez.
•• Yalnızca BD MVC özelliklerini destekler.
•• Dikey oynatma mıodunda bazı codec türleri desteklenmeyebilir.
47
Kısıtlamalar
•• Her istemci için sadece bir video (Video) dosyası oynatılabilir.
――Video duvarının ekranlarında farklı içerik dosyaları oynatılabilir.
Video duvarının tek bir ekranında iki video (Video) dosyası oynatılamaz.
Oynatılabilir
Oynatılabilir
Kullanılamaz
48
Zamanlama
Sunucudaki, harici bir depolama cihazından içeri aktarılmış veya mobil cihazdaki içeriğin
oynatma takvimini kontrol edebilirsiniz.
Hayır.
→ Zamanlama → E
Zamanlama
Bağlandı
1
Ağ
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
1
Sunucu ve harici bellek arasında seçim yapın.
2
İçerik oynatma haftalık takvimini görüntüleyin.
Her olaya ait ayrıntılı bilgileri görüntülemek için seçin.
Sat
AM
3
2
Bilgi
Tüm gün
Tüm gün
Tüm gün
PM
Tüm gün
Tüm gün
Açıklama
Yer:
Dahili Bellek
İçeriğe ait küçük resmi ve kısa bilgiyi görüntüleyin.
3
Tarih:
**-**-**** ~
**-**-****
Tekrarla:
Günlük
Zaman:
Tüm gün
AM
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
49
Ürünü Klonla
Üründeki ayarları bir harici depolama aygıtına aktarın. Ayrıca ayarları bir harici depolama aygıtından da
aktarabilirsiniz.
Bu seçenek, birden fazla ürüne aynı ayarlar atanırken kullanışlı olur.
→ Ürünü Klonla → E
MENÜ
Harici depolama aygıtında tekrarlanan bir dosya bulunamadığında
1
Harici depolama aygıtını bağlayın, ardından Ürünü Klonla işlevini çalıştırın.
2
Harici depolama cihazında klonlama dosyası bulunamadı. Bu cihazın ayarlarını harici depolama cihazına dışa
aktarmak istiyor musunuz? mesajı görünür.
Harici depolama aygıtında tekrarlanan bir dosya bulunduğunda
Ürünü Klonla
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
1
Harici depolama aygıtını bağlayın, ardından Ürünü Klonla işlevini çalıştırın.
2
Klonlama dosyası bulundu. Lütfen bir seçenek seçin. mesajı görünür.
Harici Depolama Cihazından İçe Aktar ya da Harici Depolama Cihazından Dışa Aktar işlevini yürütün.
–– Harici Depolama Cihazından İçe Aktar: Bir harici depolama aygıtında kayıtlı olan ayarları ürüne kopyalayın.
–– Harici Depolama Cihazından Dışa Aktar: Üründeki ayarları bir harici depolama aygıtına kopyalayın.
――Yapılandırma tamamlandıktan sonra, ürün otomatik olarak yeniden başlatılır.
50
ID Ayarları
→ ID Ayarları → E
Bir sete ID atar.
Cihaz Kimliği
Giriş sinyalini almak için giriş kablosuna bağlı ürünün ID numarasını girin. (Aralık: 0~224)
――Bir sayı seçmek için, u/d düğmesine basın ve E düğmesine basın.
――Uzaktan kumandadaki sayı düğmelerini kullanarak istediğiniz sayıyı girin.
Cihaz ID Oto Ayarı
Bu özellik, otomatik olarak bir ID numarasını bir RS232C kablosu ile bağlı olan bir cihaza atar.
ID Ayarları
Birden fazla aygıt bağlandığında, ilk ya da son aygıtta özelliği etkinleştirin.
――Bu işlev sadece bir RS-232C daisy chain dahilindeki ilk cihazda kullanılabilir.
PC Bağlantı Kablosu
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
MDC sinyalini almak için MDC'ye bağlanmak amacıyla bir yöntem seçin.
•• RS232C kablosu
Bir RS232C kablosu üzerinden MDC ile bağlantı kurar.
•• RJ-45 (LAN)/Wi-Fi Ağı
RJ45 kablosu üzerinden MDC ile iletişim kurun.
51
Video Wall
→ Video Wall → E
Bir video duvarı oluşturmak için bağlanmış çoklu ekranların düzenini özelleştirin.
Ayrıca, tüm resmin bir kısmını görüntüleyin veya aynı resmi bağlı çoklu ekranların her birisinde tekrarlayın.
Çoklu görüntüleri görüntülemek için, MDC Yardımına veya MagicInfo kullanım kılavuzuna bakın. Bazı modeller
MagicInfo işlevini desteklemez.
Video Wall
Video Wall özelliğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.
Bir video duvar organize etmek için, Açık öğesini seçin.
•• Kapalı / Açık
Video Wall
Horizontal x Vertical
Bu özellik otomatik olarak bir videowall matris yapılandırmasına dayalı olarak bir videowall ekranını böler.
Videowall matrisini girin.
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Videowall ekranı yapılandırılan matrise göre bölünür. Dikey veya yatay görüntüleme cihazlarının sayısı 1 ila 15
aralığında belirlenebilir.
――Bir videowall ekranı en fazla 100 ekrana bölünebilir.
――Horizontal x Vertical seçeneği yalnızca, Video Wall öğesi Açık olarak ayarlandığında etkinleşir.
Ekran Konumu
Bölünmüş ekranları yeniden düzenlemek için, Ekran Konumu özelliğini kullanarak matristeki her ürün için sayıyı
ayarlayın.
Ekran Konumu öğesinin seçilmesi videowall'u oluşturan ürünlere atanmış sayılarla birlikte videowall matrisini
gösterecektir.
Ürünleri yeniden düzenlemek için, uzaktan kumandadaki yön düğmelerini kullanarak bir ürünü başka bir istenen
numaraya taşıyın. E düğmesine basın.
――Ekran Konumu, ekranı maksimum 100 görünüme (15x15) bölmenize olanak tanır. Ürünler DP Loopout ile
bağlandığında bölünebilecek maksimum görünüm sayısı da 100'dür.
――Ekran Konumu seçeneği yalnızca, Video Wall öğesi Açık olarak ayarlandığında etkinleşir.
――İşlevi kullanmak için, Horizontal x Vertical seçeneğinin yapılandırıldığından emin olun.
52
Biçim
Videowall ekranında resimlerin nasıl gösterileceğini seçin.
•• Tam: Resimleri kenar boşluğu olmadan tam ekran gösterin.
•• Doğal: Boyutu büyütmeden ya da azaltmadan resimleri orijinal en boy oranında görüntüleyin.
――Biçim seçeneği yalnızca, Video Wall öğesi Açık olarak ayarlandığında etkinleşir.
53
Ağ Durumu
Geçerli ağı ve Internet bağlantısını kontrol edin.
→ Ağ Durumu → E
Ağ Durumu
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
54
Açma/Kapatma Zmnlycsı
→ Açma/Kapatma Zmnlycsı → E
――Bu özelliği kullanabilmeniz için Saat Ayarı öğesini ayarlamanız gerekir.
Açma Zmnlycsı
Ürünün, belirttiğiniz gün ve saatte otomatik olarak açılması için Açma Zmnlycsı olarak ayarlayın.
Güç, belirtilen ses düzeyinde ve belirtilen giriş kaynağıyla açılır.
Açma Zmnlycsı: Yedi seçenek arasından seçim yaparak açılma zamanlayıcısını ayarlayın. Önce şu anki saati
ayarladığınızdan emin olun.
(Açma Zmnlycsı 1 ~ Açma Zmnlycsı 7)
•• Kurulum: Kapalı, Bir Kez, Her gün, Pts~Cum, Pts~Cts, Cts~Paz veya Manuel öğesini seçin. Manuel öğesini
seçerseniz, Açma Zmnlycsı özelliğinin ürünü çalıştırmasını istediğiniz günleri seçebilirsiniz.
–– Onay işareti seçtiğiniz günleri belirtir.
Açma/Kapatma Zmnlycsı
•• Zaman: Saat ve dakikayı ayarlayın. Numaraları girmek için numara düğmelerine veya yukarı ve aşağı ok
düğmelerine basın. Giriş alanlarını değiştirmek için sol ve sağ ok düğmelerine basın.
•• Ses Düzeyi: İstediğiniz ses düzeyini ayarlayın. Ses düzeyini değiştirmek için sol ve sağ ok düğmelerine basın.
•• Kaynak: İstediğiniz giriş kaynağını seçin.
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
•• içerik (Kaynak öğesi Dahili/USB olarak ayarlandığında): USB cihazından veya dahili bellek cihazından, ürün
açıldığında yürütmek istediğiniz içeriğin bulunduğu klasörü seçin. İçerikte müzik, fotoğraf veya video dosyaları
bulunabilir.
――Bu işlev yalnızca, USB aygıtı bağlandığında kullanılabilir.
――USB cihazında bir müzik dosyası yoksa veya müzik dosyası içeren bir klasör seçmediyseniz, Zamanlayıcı işlevi
doğru olarak çalışmaz.
――USB'de tek bir fotoğraf varsa Slayt Gösterisi oynatılmayacaktır.
――Klasör adı çok uzun olursa klasör seçilemez.
――Kullandığınız her USB'ye kendi klasörü atanır. Birden fazla aynı türde USB kullanırken her USB'ye atanan
klasörlerin farklı isimlere sahip olduğundan emin olun.
――Açma Zmnlycsı özelliğini kullanırken bir USB bellek çubuğu kullanmanız önerilir.
――Açma Zmnlycsı işlevi kendi pili olan USB aygıtlarıyla, MP3 çalarlarla veya bazı üreticilerin PMP aygıtlarıyla
çalışmayabilir, çünkü ürünün bu aygıtları tanıması çok uzun sürebilir.
55
Kapama Zmnlycsı
Kapatma zamanlayıcısını, yedi seçenek arasından seçim yaparak (Kapama Zmnlycsı) ayarlayın. (Kapama Zmnlycsı 1
~ Kapama Zmnlycsı 7)
•• Kurulum: Kapalı, Bir Kez, Her gün, Pts~Cum, Pts~Cts, Cts~Paz veya Manuel öğesini seçin. Manuel öğesini
seçerseniz, Kapama Zmnlycsı özelliğinin ürünü kapatmasını istediğiniz günleri seçebilirsiniz.
–– Onay işareti seçtiğiniz günleri belirtir.
•• Zaman: Saat ve dakikayı ayarlayın. Numaraları girmek için numara düğmelerine veya yukarı ve aşağı ok
düğmelerine basın. Giriş alanlarını değiştirmek için sol ve sağ ok düğmelerine basın.
Tatil Yönetimi
Zamanlayıcı, tatil olarak belirtilen zaman diliminde devre dışı olur.
•• Tatil Ekle: Tatil olarak eklemek istediğiniz zaman dilimini belirtin.
Eklemek istediğiniz tatilin başlangıç ve bitiş tarihlerini u/d düğmelerini kullanarak seçin ve Bitti düğmesini
tıklatın.
Süre tatil listesine eklenir.
–– Başlama: Tatilin başlangıç tarihini ayarlayın.
–– Sonlandır: Tatilin bitiş tarihini ayarlayın.
――Sil: Seçili öğeleri tatil listesinden silin.
――Düzenle: Bir tatil öğesini seçin ve ardından tarihi değiştirin.
•• Uyg Zamanlayıcı Ayarla: Açma Zmnlycsı ve Kapama Zmnlycsı öğelerini resmi tatillerde etkinleşmeyecek
şekilde ayarlayın.
–– E düğmesine basarak, etkin olmasını istemediğiniz Açma Zmnlycsı ve Kapama Zmnlycsı ayarlarını seçin.
–– Seçilen Açma Zmnlycsı ve Kapama Zmnlycsı etkinleşmez.
56
Kayan yazı
→ Kayan yazı → E
Video veya resim görüntülenirken metin girin ve bu metni ekranda görüntüleyin.
•• Kapalı / Açık
•• Mesaj: Ekranda görüntülenmek üzere bir mesaj girin.
•• Zaman: Mesaj görüntülemek için Başlama Zamanı ve Bitiş Süresi öğelerini ayarlayın.
•• Yazı tipi seçeneği: Mesaj metninin yazı tipini ve rengini belirleyin.
•• Konum: Mesaj görüntülemek üzere yönlendirmeyi seçin.
•• Kaydır: Mesajın kaydırma Yön ve Hız ayarlarını yapın.
•• Ön İzleme: Yapılandırılan resim yazısı ayarlarını önizleyin.
Kayan yazı
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
57
URL Başlatıcı
URL Başlatıcı özelliğinin nasıl kullanılacağı konusunda ayrıntılı bilgi için, ürünü satın aldığınız satıcıya başvurun.
――URL Başlatıcı özelliğini kullanmak için, Sistem içinde Şununla çal seçeneğini URL Başlatıcı olarak ayarlayın.
→ URL Başlatıcı → E
URL Başlatıcı
URL Başlatıcı
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
58
URL Başlatıcı Ayarları
→ URL Başlatıcı Ayarları → E
•• Web Uygulamasını Yükleme: Web uygulamasını yüklemek için URL'yi girin.
•• USB Cihazından Kur: USB depolama cihazından web uygulamasını yükleyin.
•• Kaldır: Yüklü web uygulamasını kaldırın.
•• Zaman Aşımı Ayarı: URL'ye bağlanmak için zaman aşımı süresini ayarlayın.
•• Geliştirici Modu: Geliştirici modunu etkinleştirin.
URL Başlatıcı Ayarları
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
59
Bağlantılı cihazı sunucudan onaylama
――Cihaz onayından önce sunucu Sunucu Ağ Ayarları yapılandırın.
1
Cihazınıza atadığınız sunucuya erişin.
2
ID ve parolanızı girerek oturum açın.
4
Alt menülerden Unapproved öğesini seçin.
5
Listeden cihazı seçin ve Approve düğmesini tıklatın.
6
Cihazı onaylamak için gereken bilgileri girin.
――Device Name: Cihaz adını girin.
――Device Group: Grubu belirtmek için
3
Üstteki menü çubuğundan Device öğesini seçin.
öğesini seçin.
――Location: Cihazın geçerli konumunu girin.
――Expired: Cihaz onayı için sona erme tarihini belirleyin. Sona erme tarihi belirlemek
istemiyorsanız Never expired öğesini seçin.
――Ağ programı çalışırken uzaktan kumandanın INFO düğmesine basıldığında, programın
ayrıntıları gösterilir. Ayrıntılarda cihaz ID'sine bakarak doğru cihazın seçilip seçilmediğini
denetleyin.
60
Geçerli saati ayarlama
Cihazda ayarlanan saat sunucunun geçerli saatinden farklıysa, program çalışmayabilir.
7
Cihazın kaydedildiğini kontrol etmek için All menüsünü seçin.
8
Cihaz sunucu tarafından onaylandığında, seçili grupta kaydedilen program cihaza indirilir.
1
Yandaki menü çubuğundan Device öğesini seçin.
――Programı yapılandırma hakkında daha detaylı bilgi için <MagicInfo Lite Server kullanım
2
Cihazınızı seçin.
――Bir aygıt sunucu tarafından onaylanan aygıtlar listesinden silinirse, aygıt kendi ayarlarını
3
Edit → Setup öğesini seçin.
4
Time Zone öğesini seçin.
Program, indirildikten sonra çalıştırılır.
kılavuzu> belgesine bakın.
sıfırlamak için yeniden başlatılır.
――Sunucuya ilk kez bağlanılırken ürünün saati sunucunun kurulu olduğu bölgenin GMT
saatine göre ayarlanır.
――Ürünün saati adım 3te gösterilen şekilde sunucudan değiştirilebilir.
――Ürün kapatılıp yeniden açıldığında ürünün saat ayarı sunucuda yapılan son ayara göre
geri yüklenir.
――Zaman yönetimi (programlama, tatil yönetimi vb.) hakkında daha detaylı bilgi için
<MagicInfo Lite Server kullanım kılavuzu> belgesine bakın.
61
Bölüm 06
Görüntü
Görüntü menüsü seçeneklerinin düzeni ürüne bağlı olarak değişebilir.
HDMI UHD Color
Görüntü
HDMI UHD Color
HDMI Siyahlık Düzeyi
Resim Boyutu
m MENU → Görüntü → HDMI UHD Color → E
Otomatik
16:9 Standart
Görüntüyü Sıfırla
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
HDMI UHD bağlantısı için görüntü kalitesini optimize etmek üzere etkinleştirin.
•• HDMI 1 (Kapalı / Açık)
•• HDMI 2 (Kapalı / Açık)
•• Display Port (Kapalı / Açık)
HDMI Siyahlık Düzeyi
m MENU → Görüntü → HDMI Siyahlık Düzeyi → E
Ekran derinliğini ayarlamak için ekrandaki siyahlık düzeyini seçer.
•• Normal / Düşük / Otomatik
――Yalnızca HDMI 1 ve HDMI 2 modunda kullanılabilir (AV Zamanlaması : 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p)
kullanılabilir.
62
Resim Boyutu
m MENU → Görüntü → Resim Boyutu → E
ekranda görüntülenen resmin boyutunu ve en-boy oranını seçin.
Ekrana sığdır
Görüntü konumunu ayarlar. Seçildiğinde, tam program görüntüsü ekrana gelir. Görüntünün
herhangi bir kısmı kesilmez.
•• Kapalı / Açık / Otomatik
Resim Boyutu
Zoom/Konum
――Geçerli giriş kaynağına bağlı olarak, farklı ekran seçenekleri görüntülenir.
Resmin yakınlaşmasını ve konumunu ayarlar. Bu seçenek, giriş kaynağı HDMI 1, HDMI 2,
DisplayPort (1080i/1080p) olarak ayarlandığında kullanılabilir. Seçeneğin kullanılabilmesi için
Resim Boyutu öğesi Kişisel olarak ayarlanmalıdır.
•• 16:9 Standart: Resmi 16:9 Standart geniş moda ayarlar.
•• Kişisel: Kullanıcı tercihlerini sağlamak için çözünürlüğü değiştirir.
1
Zoom/Konum öğesini seçmek için d düğmesine basın. E düğmesine basın.
2
Zoom veya Konum öğesini seçin. E düğmesine basın.
3
Resmi taşımak için u/d/l/r düğmesine basın.
Oto Geniş
4
E düğmesine basın.
Açık olarak ayarladığınızda, TV'niz otomatik olarak program sağlayıcısı tarafından önerilen
resim boyutunu kullanır.
――Resmi orijinal konumuna geri döndürmek isterseniz, Zoom/Konum ekranında Sıfırla öğesini
•• 4:3: Resmi temel (4:3) moduna ayarlar.
――Ürününüzü uzun süreliğine 4:3 biçimine ayarlamayın.
Ekranın sol ve sağında veya üst ve altında görüntülenen sınırlar resim alıkonulmasına
(ekran yanması) neden olabilir ve bu garanti kapsamında değildir.
seçin. Resim varsayılan konuma ayarlanacaktır.
4:3 Ekran Boyutu
Sadece resim boyutu Oto Geniş seçeneğine ayarlandığında kullanılabilir. İstenen resim
boyutunu 4:3 WSS (Geniş Ekran Hizmeti) boyutuna veya orijinal boyuta ayarlayabilirsiniz. Her
Avrupa ülkesinde resim boyutu koşulları farklıdır.
Görüntüyü Sıfırla
m MENU → Görüntü → Görüntüyü Sıfırla → E
Geçerli resim modunu varsayılan ayarlara sıfırlar.
63
Bölüm 07
Ekran Gösterimi
Ekran Yönelimi
Ekran Gösterimi
Ekran Yönelimi
m MENU → Ekran Gösterimi → Ekran Yönelimi → E
Mesaj Ekranı
Dil
Türkçe
Ekran Gösterimi sıfırla
Ekran Menüsü Yönü
Menü ekranı yönlendirmesini ayarlayın.
•• Yatay: Menüyü, yatay modda görüntüler (varsayılan).
•• Dikey: Menüyü, ürün ekranının sağ tarafında dikey modda görüntüler.
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Kaynak İçerik Yönü
Ürüne bağlı dış aygıtlardaki içeriklerin yönlendirmesini ayarlayın.
•• Yatay: Ekranı, yatay modda görüntüler (varsayılan).
•• Dikey: Ekranı, dikey modda görüntüler.
En-Boy Oranı
Döndürülen ekran için tam ekran veya orijinal görüntü seçeneğini ayarlayın.
•• Tam Ekran: Döndürülen ekranı tam ekran olarak görüntüle.
•• Orijinal Oran: Döndürülen ekranı orijinal en boy oranıyla görüntüle.
――Yalnızca Kaynak İçerik Yönü öğesi Dikey olarak ayarlandığında kullanılabilir.
64
Mesaj Ekranı
Dil
m MENU → Ekran Gösterimi → Mesaj Ekranı → E
m MENU → Ekran Gösterimi → Dil → E
Kaynak Bilgisi
Menü dilini ayarlar.
――Dil ayarında yapılan bir değişiklik ekran menü görünümüne uygulanır. PC'nizdeki diğer
Giriş kaynağı değiştiğinde kaynak OSD'nin görünüp görünmeyeceğini seçin.
işlevlere uygulanmaz.
•• Kapalı / Açık
Sinyal Mesajı Yok
Hiçbir sinyal gelmediğinde, sinyal yok OSD'sinin gösterilip gösterilmeyeceğini seçin.
•• Kapalı / Açık
Ekran Gösterimi sıfırla
m MENU → Ekran Gösterimi → Ekran Gösterimi sıfırla → E
Bu seçenek Ekran Gösterimi altındaki mevcut ayarları varsayılan fabrika ayarlarına geri yükler.
MDC Mesajı
Ürün MDC tarafından kontrol edilirken MDC OSD'sinin gösterilip gösterilmeyeceğini seçin.
•• Kapalı / Açık
İndirme Durumu Mesajı
Bir sunucudan veya başka bir aygıttan içerik indirirken durumu görüntülemek için seçin.
•• Kapalı / Açık
65
Bölüm 08
Ses Ayarlama
Ürünün ses (Ses) ayarlarını yapılandırın.
Ses Modu
Ses
Ses Modu
Standart
Kişisel tercihlerinize uygun bir ses modu seçebilirsiniz.
Balans
•• Standart: Normal ses modunu seçer.
Ekolayzer
Oto ses ayar
m MENU → Ses → Ses Modu → E
•• Müzik: Seslerin üzerinde müziği vurgular.
Kapalı
Ses Sıfırlama
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
•• Film: Filmler için en iyi sesi sağlar.
•• Sesi Netleştir: Diğer seslerin üzerinde insan seslerini vurgular.
•• Yüksek: Duyma zorluğu olanlara daha iyi bir dinleme deneyimi sağlamak için yüksek frekans sesin
yoğunluğunu arttırır.
Balans
m MENU → Ses → Balans → E
Ses dengesi optimizasyonu için hoparlör ses düzeylerini ayarlayın.
•• Balans Sol/Sağ: Sağ ve sol hoparlör arasındaki dengeyi ayarlar.
66
Ekolayzer
Ses Sıfırlama
m MENU → Ses → Ekolayzer → E
m MENU → Ses → Ses Sıfırlama → E
Ses düzeyini ve aralığı özelleştirmek ve ses çıkışı zenginliğini geliştirmek için ekolayzeri
ayarlayın.
Tüm ses ayarlarını varsayılan fabrika ayarlarına ayarlayın.
•• 100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (Bant Genişliği Ayarı): Belirli bant genişliği
frekanslarını ayarlar.
•• Sıfırla: Ekolayzeri varsayılan ayarlara sıfırlar.
――Yalnızca Ses Modu öğesi Standart olarak ayarlandığında kullanılabilir.
Oto ses ayar
m MENU → Ses → Oto ses ayar → E
Ses düzeyi kanala bağlı olarak değişebilir.
Başka bir kanala geçerken ses düzeyi otomatik olarak eşitlenir.
•• Kapalı / Normal / Gece
Normal her kanaldaki ses düzeyini dengeler, böylece kanalları değiştirdiğinizde ses düzeyi aynı
kalır.
Gece her kanalın ses düzeyini, daha düşük ses verecek şekilde dengeler ve azaltır. Gece, ses
düzeyinin düşük olmasının istendiği gece saatlerinde kullanışlıdır.
――Bağlı bir kaynak aygıtın ses denetimini kullanmak için, Oto ses ayar öğesini Kapalı olarak
ayarlayın. Oto ses ayar öğesi Normal veya Gece olarak ayarlandığında, bağlı kaynak aygıtın
ses denetiminde yapılan değişiklikler uygulanmayabilir.
67
Bölüm 09
Ağ
Ağ Durumu
Ağ
Ağ Durumu
m MENU → Ağ → Ağ Durumu → E
Ağ Ayarlarını Aç
Geçerli ağ ve İnternet durumunu kontrol edebilirsiniz.
Sunucu Ağ Ayarları
Aygıt Adı
[Signage]Ekran 1
Ağ Ayarlarını Aç
m MENU → Ağ → Ağ Ayarlarını Aç → E
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Internet araması, bir ev ağından içerik paylaşımı ve özellik güncellemeleri gibi çeşitli akıllı hub özelliklerini
kullanmak için ağ ayarlarını yapılandırın.
68
Ağ Ayarları
•• Ağınızın nasıl yapılandırıldığına bağlı olarak ürününüzü, ürününüzün arkasındaki LAN
bağlantı noktasını bir LAN kablosuyla doğrudan bir ağ duvar çıkışına bağlayarak LAN'a
bağlayabilirsiniz.
Aşağıdaki şekle bakın. Duvar çıkışının evinizdeki bir modeme veya yönlendiriciye bağlı
olmasına dikkat edin.
Kablolu Ağa Bağlama
Ürününüzü kabloyla LAN'a bağlamak için üç yol vardır.
•• Ürününüzü, ürününüzün arkasındaki LAN bağlantı noktasını bir LAN kablosuyla harici bir
modeme bağlayarak LAN'a bağlayabilirsiniz.
Aşağıdaki şekle bakın.
LAN
RJ45
LAN
Duvardaki Modem
Bağlantı Noktası
Harici Modem
(ADSL / VDSL)
Modem Kablosu
RJ45
LAN Kablosu
•• Ürününüzü, ürününüzün arkasındaki LAN bağlantı noktasını, harici bir modeme bağlı
olan IP Paylaşıcıya bağlayarak LAN'a bağlayabilirsiniz. Bağlantı için LAN kablosu kullanın.
Aşağıdaki şekle bakın.
Duvardaki Modem
Bağlantı Noktası
Duvardaki LAN
Ba lantı Noktası
LAN
Harici Modem
(ADSL / VDSL)
Modem Kablosu
IP Paylaştırıcısı
(DHCP sunucusuna sahip olan)
LAN Kablosu
RJ45
LAN Kablosu
Dinamik bir Ağınız varsa Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü'nü (DHPC) destekleyen
bir ADSL modem veya yönlendirici kullanmanız gerekir. DHCP'yi destekleyen modem ve
yönlendiriciler, ürününüzün internete erişmesi için gereken IP adresi, alt ağ maskesi, ağ geçidi
ve DNS değerlerini otomatik olarak sağlar, böylece bunları manuel olarak girmeniz gerekmez.
Ev ağlarının çoğu Dinamik Ağdır.
Bazı ağlar Statik IP gerektirir. Ağınız Statik IP gerektiriyorsa ağ bağlantısını kurarken
ürününüzün Kablo Kurulum Ekranında IP adresi, alt ağ maskesi, ağ geçidi ve DNS değerlerini
manuel olarak girmeniz gerekir. IP adresi, alt ağ maskesi, ağ geçidi ve DNS değerlerini almak
için Internet Hizmet Sağlayıcınıza (ISP) danışın.
Bir Windows bilgisayarınız varsa bu değerleri bilgisayarınızdan da alabilirsiniz.
――Ağınız Statik IP adresi gerektiriyorsa DHCP'yi destekleyen ADSL modemlerini
kullanabilirsiniz.
――DHCP'yi destekleyen ADSL modemleri Statik IP adresleri kullanmanıza izin verir.
LAN Kablosu
69
Yazılım yükseltmeleri gerçekleştirme gibi İnternet hizmetlerini kullanmak için ağ bağlantısını
ayarlayın.
Otomatik Ağ Ayarlarını Aç
LAN kablosuyla ağa bağlanmak için kullanılır.
Manuel olarak ayarlama
1
Ağ Ayarlarını Aç öğesini seçin. Ağ Ayarlarını Aç oturumu başlar.
2
Ağ sınama ekranı görünür ve doğrulama işlemi başlar. Durdur düğmesine basın.
Doğrulama işlemi durur.
İlk olarak bağlı bir LAN kablosunun olduğunu kontrol edin.
Otomatik olarak ayarlama
3
Ağ bağlantısı ekranında IP Ayarları öğesini seçin. IP Ayarları ekranı görüntülenir.
1
Ağ Ayarlarını Aç öğesini seçin. Ağ Ayarlarını Aç oturumu başlar.
4
Üst taraftaki alanı seçin, E düğmesine basın ve IP Ayarları öğesini Manuel girin olarak
2
Ağ sınama ekranı görünür ve ağ bağlantısını doğrular.
Bağlantı doğrulandıktan sonra, “Cihazınız İnternete bağlı. Çevrimiçi servisleri kullanmakla
ilgili herhangi bir sorununuz varsa lütfen İnternet servis sağlayıcınıza başvurun.” mesajı
görüntülenir.
――Bağlantı işlemi başarısız olursa LAN bağlantı noktası bağlantısını kontrol edin.
――Otomatik işlem ağ bağlantı değerlerini bulamaz veya bağlantıyı manuel olarak yapmak
isterseniz bir sonraki bölüm olan Manuel Ağ Kurulumu'na gidin.
Manuel Ağ Ayarlarını Aç
ayarlayın. IP Adresi seçeneğindeki her alan için giriş işlemini tekrarlayın.
――IP Ayarları öğesi Manuel girin olarak ayarlandığında, DNS Setting otomatik olarak
Manuel girin olur.
5
Bittiğinde, sayfanın altında Tamam öğesini seçin ve E düğmesine basın. Ağ sınama
ekranı görünür ve doğrulama işlemi başlar.
6
Bağlantı doğrulandıktan sonra, “Cihazınız İnternete bağlı. Çevrimiçi servisleri kullanmakla
ilgili herhangi bir sorununuz varsa lütfen İnternet servis sağlayıcınıza başvurun.” mesajı
görüntülenir.
Ofislerde statik IP adresleri kullanılıyor olabilir.
Böyle bir durum söz konusuysa, ağ yöneticisinden IP adresini, alt ağ maskesini, ağ geçidini ve
DNS sunucusu adresini öğrenin. Bu değerleri manuel olarak girin.
Ağ Bağlantı Değerlerini Alma
Ağ bağlantı değerlerini birçok Windows bilgisayarda görüntülemek için şu adımları izleyin.
1
Ekranın sağ alt köşesindeki Ağ simgesine sağ tıklatın.
2
Açılan menüde Durum'u tıklatın.
3
Açılan ekranda Support sekmesini tıklatın.
4
Support Sekmesinde Details düğmesini tıklatın. Ağ bağlantı değerleri görüntülenir.
70
Sunucu Ağ Ayarları
FTP Modu
FTP çalıştırma modunu belirleyin.
m MENU → Ağ → Sunucu Ağ Ayarları → E
•• Aktif / Pasif
Sunucuya Bağlan
Proxy Sunucusu
Oynatıcı'yu çalıştırmak için, bir ağa bağlanın.
Proxy sunucusu bağlantınızı ve ilgili işlevleri ayarlayın.
•• Sunucu Adresi / SSL / Bağlantı Noktası
――SSL seçeneği etkinleştirildiğinde sunucu, https kullanacak şekilde yapılandırılır ve veri
Kapalı / Açık
aktarımı şifrelenir.
――Sunucu IP adresini ve bağlantı noktası numarasını girin. Bağlantı noktası numarası olarak
7001'i kullanın. (7001 bağlantı noktası numarasını kullanarak sunucuya bağlanmakta
başarısız olunduysa doğru bağlantı noktası numarasını bulmak için sunucu yöneticinize
danışın ve sonra bağlantı noktası numarasını değiştirin.)
MagicInfo Modu
Ürünü kullandığınız ortama bağlı olarak uygun MagicInfo Modu tercihini yapın.
•• Lite / Premium
Sunucu Erişimi
•• Adres / Bağlantı Noktası / Kimlik / Şifre
――Adres / Bağlantı Noktası / Kimlik ve Şifre yalnızca, Proxy Sunucusu öğesi Açık olarak
ayarlandığında etkinleşir.
Aygıt Adı
m MENU → Ağ → Aygıt Adı → E
Bir aygıt seçin veya aygıt adı girin.
Bu ad ağ üzerinden ağ uzaktan kumandalarında gösterilebilir.
•• [Signage]Ekran 1 ~ 6 / Kllnc Girişi
Sunucu ağı bağlantı metodunu seçin.
•• İzn ver / Reddet
71
Bölüm 10
Sistem
Erişebilirlik
Sistem
Erişebilirlik
m MENU → Sistem → Erişebilirlik → E
Kurulumu Başlat
Menü Saydamlığı
Zaman
Menü kutusunun saydamlığını ayarlayın.
Oto Kaynak Değiştirme
•• Yüksek / Düşük
Güç Kontrolü
Yüksek Kontrast
Eko Çözüm
Sıcaklık Kontrolü
100
Menüde arka plan ve yazı tipi için yüksek kontrastlı renkler ayarını yapın. Bu seçenek belirtildiğinde şeffaf menüler
mat hale gelir.
•• Kapalı / Açık
Genişlet
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Menüde vurgulanan öğenin daha büyük görünüp görünmeyeceğini ayarlayın.
•• Kapalı / Açık
72
Kurulumu Başlat
DST
DST (Yaz Saati) işlevini açar veya kapatır.
m MENU → Sistem → Kurulumu Başlat → E
Bu ürünü ilk kullandığınızda yaptığınız gibi başlangıç kurulumu adımları boyunca ilerleyin.
――4 basamaklı PIN numaranızı girin. Varsayılan PIN numarası “0-0-0-0" şeklindedir.
PIN numarasını değiştirirseniz, PIN Değiştir işlevini kullanın.
Kapalı / Açık
•• Başlan. Tarihi: Yaz Saati'nin başlama tarihini ayarlayın.
•• Bit Tar.: Yaz Saatinin bitiş tarihini ayarlayın.
•• Zaman Ofseti: Saat diliminizdeki doğru saat farkını seçin.
――Başlan. Tarihi, Bit Tar. ve Zaman Ofseti yalnızca, DST öğesi Açık olarak ayarlandığında
etkinleşir.
Zaman
m MENU → Sistem → Zaman → E
Saat Ayarı veya Kapanış Ayarı öğesini yapılandırabilirsiniz. Ayrıca, Zamanlayıcı işlevini
kullanarak, ürünü belirtilen saatte otomatik olarak açılacak veya kapanacak şekilde
ayarlayabilirsiniz.
――Geçerli saati görmek istiyorsanız INFO düğmesine basın.
Saat Ayarı
Saat Ayarı öğesini seçin. Tarih veya Zaman öğesini seçip E düğmesine basın.
Kapanış Ayarı
Önceden ayarlanmış bir süreden sonra ürünü kapatır.
(Kapalı / 30 dk / 60 dk / 90 dk / 120 dk / 150 dk / 180 dk)
――Yukarı ve aşağı okları kullanarak bir zaman dilimi seçin ve E düğmesine basın. Kapanış
Ayarı özelliğini iptal etmek için, Kapalı öğesini seçin.
Güç Açık Gecikmesi
Birden fazla ürünü bağlarken, aşırı güç yüklenmesini önlemek amacıyla her ürün için açılış
süresini ayarlayın (0–50 saniye aralığında).
Numaraları girmek için numara düğmelerine veya yukarı ve aşağı ok düğmelerine basın.
Bir giriş alanından diğerine geçmek için sol ve sağ ok düğmelerini kullanın. Bittiğinde E
düğmesine basın.
――Tarih ve Zaman öğelerini, uzaktan kumandadaki sayı tuşlarına basarak doğrudan
ayarlayabilirsiniz.
73
Oto Kaynak Değiştirme
Birincil Kaynak
Otomatik giriş kaynağı için Birincil Kaynak ayarını belirtin.
m MENU → Sistem → Oto Kaynak Değiştirme → E
Ekranı Oto Kaynak Değiştirme Açık olarak açtığınızda ve önceki video kaynağı seçimi etkin
olmadığında, ekran etkin video için farklı video giriş kaynaklarını otomatik olarak arar.
Oto Kaynak Değiştirme
Oto Kaynak Değiştirme Açık olduğunda, ekran video kaynağından otomatik olarak etkin video
aranır.
Mevcut giriş kaynağı tanınmadığında, Birincil Kaynak seçimi etkinleştirilir.
Hiçbir ana video kaynağı kullanılamadığında, İkincil Kaynak seçimi etkinleştirilir.
Hem birincil hem de ikincil giriş kaynakları tanınmazsa, ekran etkin kaynak için iki arama
gerçekleştirir, bu iki aramanın birisi birincil diğeri ise ikincil kaynağı kontrol eder. Her iki arama
da başarısız olursa, ekran ilk video kaynağına geri döner ve hiç sinyal olmadığını gösteren bir
mesaj görüntüler.
Birincil Kaynak seçimi Tümü olarak ayarlandığında, ekran etkin video kaynağını aramak için
tüm video kaynak girişlerini sırayla iki kez arar, hiç video bulunamazsa ilk video kaynağına geri
döner.
Birincil Kaynak Krtrma
Birincil giriş kaynağı bağlı durumdayken seçili birincil giriş kaynağını geri yükleyip
yüklemeyeceğinizi seçin.
――Birincil Kaynak öğesi Tümü olarak ayarlanırsa, Birincil Kaynak Krtrma işlevi devre dışı olur.
İkincil Kaynak
Otomatik giriş kaynağı için İkincil Kaynak ayarını belirtin.
――Birincil Kaynak öğesi Tümü olarak ayarlanırsa, İkincil Kaynak işlevi devre dışı olur.
Güç Kontrolü
m MENU → Sistem → Güç Kontrolü → E
Oto Güç Açık
Prize takılı olduğu sürece bu özellik otomatik olarak ürünü açar. Güç düğmesine basılmasına
gerek yoktur.
•• Kapalı / Açık
Maks Güç Tasarrufu
PC belirli bir süre boşta kaldıktan sonra güç tüketimini azaltmak için ürünü kapatır.
•• Kapalı / Açık
74
Bekleme Kontrolü
Eko Çözüm
Ekran bekleme modunu giriş sinyali alındığında uygulanacak şekilde yapılandırabilirsiniz.
•• Otomatik
Hiçbir giriş sinyali algılanmadığında, ekrana bir kaynak cihaz bağlı olsa bile güç tasarrufu
modu etkinleştirilir.
Bağlı kaynak aygıt yoksa Sinyal Yok mesajı görünür.
•• Kapalı
Giriş sinyali algılanmazsa Sinyal Yok mesajı görünür.
――Bir kaynak cihaz bağlı olasına rağmen Sinyal Yok mesajı görüntüleniyorsa, kablo
bağlantısını kontrol edin.
――Sinyal Mesajı Yok seçeneği Kapalı olarak ayarlanırsa, Sinyal Yok mesajı görünmez.
Bu durumda, Sinyal Mesajı Yok ayarını Açık olarak belirleyin.
•• Açık
Hiçbir giriş sinyali algılanmadığında, güç tasarrufu modu etkinleştirilir.
Ağ Beklemede
m MENU → Sistem → Eko Çözüm → E
Sinyal Yok Askıda
Herhangi bir kaynaktan sinyal gelmediğinde aygıtı kapatarak güç tasarrufu sağlayın.
•• Kapalı / 15 dk / 30 dk / 60 dk
――Takılı olan PC güç tasarrufu modundaysa devre dışıdır.
――Ürün, belirlenen bir zamanda otomatik olarak kapanacaktır. Zaman, istendiği gibi
değiştirilemez.
Oto Kapatma
Ürün, aşırı ısınmayı engellemek için kumandada bir düğmeye basmadığınız veya ürün ön
panelindeki bir düğmeye dokunmadığınızda seçilen saatler içinde otomatik olarak kapanacaktır.
•• Kapalı / 4 saat / 6 saat / 8 saat
Bu özellik, ürün kapatıldığında ağ gücünü açık konumda tutar.
•• Kapalı / Açık
Güç Düğmesi
Güç düğmesi gücü açma/kapatma konumuna ayarlanabilir.
•• Sadece Güç Açık: Gücü açmak için güç düğmesini ilgili konuma getirin.
•• Güç Açık/Kapalı: Gücü açmak/kapatmak için güç düğmesini ilgili konuma getirin.
Sıcaklık Kontrolü
m MENU → Sistem → Sıcaklık Kontrolü → E
Bu işlev, ürünün dahili sıcaklığını algılar. Kabul edilebilir olan sıcaklık aralığını
belirleyebilirsiniz.
Varsayılan sıcaklık 100 °C olarak ayarlanmıştır.
Ürün için önerilen çalışma sıcaklığı 95 ila 100 °C'dir (40 °C'lik ortam sıcaklığına bağlı olarak).
――Mevcut sıcaklık değeri belirlenen sıcaklık sınırını aşarsa, ekranda kararma olacaktır. Sıcaklık
artmaya devam ederse, cihaz, aşırı ısınmayı önlemek için kapanacaktır.
75
Giriş Cihazı Yöneticisi
PIN Değiştir
m MENU → Sistem → Giriş Cihazı Yöneticisi → E
m MENU → Sistem → PIN Değiştir → E
Ürününüze bağlı harici giriş cihazları için seçenekleri yapılandırın.
PIN Değiştir ekranı görüntülenir.
Klavyenin Dili
Giriş dilini değiştirmek için kullanılan tuş kombinasyonunu yapılandırın.
PIN için istediğiniz 4 basamaklı sayıyı seçip Yeni PIN'i Girin alanına girin. Aynı 4 basamaklı
sayıyı Yeni PIN'i Onaylayın alanına tekrar girin.
Ürün yeni PIN'i hafızaya aldı.
――Varsayılan parola: 0 - 0 - 0 - 0
Klavye Türü
Klavye türünü belirtin.
Giriş Dili Kısayolu
Giriş dilleri arasında geçiş yapmak için kısayol tuşlarını seçin.
Güvenlik
m MENU → Sistem → Güvenlik → E
――4 basamaklı PIN numaranızı girin. Varsayılan PIN numarası “0-0-0-0" şeklindedir.
PIN numarasını değiştirirseniz, PIN Değiştir işlevini kullanın.
Şununla çal
m MENU → Sistem → Şununla çal → E
Ürünü kullandığınız ortama bağlı olarak uygun Şununla çal modu tercihini yapın.
Ana ekran, ayara bağlı olarak farklı olabilir.
•• MagicInfo / URL Başlatıcı
Güvenlik Kilidi Açık
Güvenlik Kilidi Açık işlevi, uzaktan kumandanın LOCK düğmesi dışında, ürünün ve uzaktan
kumandanın tüm menüleri ve düğmelerini kilitler.
Menülerin ve düğmelerin kilidini açmak için bir düğmeye basın ve parolayı girin (varsayılan
parola: 0-0-0-0).
Güvenlik Kilidi Açık etkinken uzaktan kumandadaki Güç düğmesinin cihazı açmasına izin
vermek için bu Güç Açık Düğmesi düğmesini açın.
Güç Açık Düğmesi
Güvenlik Kilidi Açık etkinken uzaktan kumandadaki Güç düğmesinin cihazı açmasına izin
vermek için bu özelliği açın.
•• Kapalı / Açık
76
Düğme Kilidi
Genel
Bu menü üründeki düğmeleri kilitlemek için kullanılabilir.
Düğme Kilidi özelliği Açık olarak ayarlanırsa ürün yalnızca uzaktan kumandayla kontrol
edilebilir.
•• Kapalı / Açık
m MENU → Sistem → Genel → E
Akıllı Güvenlik
USB Oto Oynatma Kilidi
TV'nizi ve bağlanan depolama aygıtlarını virüslere karşı korumak için sağlanan güvenlik
aşağıdakileri içerir.
Bir USB aygıta kaydedilen MagicInfo içeriğinin otomatik olarak oynatılıp oynatılmayacağını
seçin.
Tara
•• Kapalı
Bir USB aygıta kaydedilen MagicInfo içeriğini otomatik olarak oynatın.
Virüs denetimi yapmak için TV'nizi ve bağlanana depolama aygıtlarınızı inceleyin.
•• Açık
Bir USB aygıta kaydedilen MagicInfo içeriğini otomatik olarak oynatmayın.
Yalıtılmış Liste
――MagicInfo içeriği bulunan bir USB aygıt bağlandığında beş saniye süreyle "USB Oto
Oynatma Kilidi : Açık" görüntülenir.
Virüs içerdiği için Yalıtılan öğelerin listesidir.
Gerçek zamanlı koruma
Dok. Kontrol Kilidi
Görüntüleme cihazını gerçek zamanlı izleyerek virüs taraması yapın.
Aygıtların dokunmatik girişle kontrolünü engellemek için dokunmatik ekran kontrolünü
kilitleyin.
İzleme Sonuçları
•• Kapalı / Açık
Engellenen dosya, ağ ve işlemler listesine göz atın.
77
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+, Samsung uzaktan kumandanızla Anynet+'yı destekleyen tüm bağlı Samsung
cihazlarını kontrol etmenizi sağlar. Anynet+ sistemi yalnızca Anynet+ özelliği olan Samsung
cihazlarıyla kullanılabilir. Samsung cihazınızın bu özelliğe sahip olduğundan emin olmak için
üzerinde Anynet+ logosu olup olmadığını kontrol edin.
Anynet+ için Sorun Giderme
Sorun
Anynet+ çalışmıyor.
Olası Çözüm
•• Aygıtın Anynet+ cihazı olduğunu kontrol edin. Anynet+
sistemi yalnızca Anynet+ aygıtlarını destekler.
•• Anynet+ cihazı güç kablosunun düzgün bağlı olup olmadığını
kontrol edin.
•• Anynet+ cihazının Video/Audio/HDMI kablo bağlantılarına
sahip olduğunu kontrol edin.
•• Kapalı / Açık
――Anynet+ aygıtlarını üründeki düğmeleri değil yalnızca ürün uzaktan kumandasını kullanarak
•• Sistem menüsünde Anynet+ (HDMI-CEC) öğesinin Açık
olarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.
kontrol edebilirsiniz.
――Ürün uzaktan kumandası bazı durumlarda çalışmayabilir. Bu olursa Anynet+ aygıtını tekrar
•• Uzaktan kumandanın Anynet+ ile uyumlu olup olmadığını
kontrol edin.
seçin.
――Anynet+, Anynet+ destekleyen AV aygıtı beklemede veya açık durumda olduğunda çalışır.
•• Anynet+ bazı durumlarda çalışmayabilir. (ilk kurulum)
――Anynet+ toplamda 12 AV aygıtına kadar destekler. Aynı türde 3 cihazı bağlayabileceğinize
•• HDMI kablosunu çıkarıp sonra tekrar bağladıysanız lütfen
cihazları tekrar aradığınızdan veya ürünü kapatıp tekrar
açtığınızdan emin olun.
dikkat edin.
•• Anynet cihazının Anynet+ işlevinin açık olup olmadığını
kontrol edin.
Anynet+ başlatmak
istiyorum.
•• Anynet+ cihazının ürüne düzgün bağlandığını ve Sistem
menüsünde Anynet+ (HDMI-CEC) öğesinin Açık olarak
ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.
Anynet+'dan çıkmak
istiyorum.
•• Ürün uzaktan kumandasındaki SOURCE düğmesine basın ve
Anynet+ olmayan bir cihaz seçin.
Ekranda “Anynet+
cihazı bağlantısı
kaldırılıyor...” mesajı
görünür.
•• Anynet+'yı yapılandırırken veya yeni bir görüntüleme
moduna geçmek için uzaktan kumandayı kullanamazsınız.
Anynet+ aygıtı
oynatmıyor.
•• İlk kurulum devam ederken oynatma işlevini
kullanamazsınız.
•• Uzaktan kumandayı ürün, Anynet+ yapılandırmayı
tamamladıktan veya Anynet+'ya geçiş işlemini bitirdikten
sonra kullanın.
78
Sorun
Bağlı olan cihaz
görüntülenmez.
Olası Çözüm
•• Cihazın Anynet+ işlevlerini destekleyip desteklemediğini
kontrol edin.
•• HDMI kablosunun düzgün bağlı olup olmadığını kontrol edin.
HDMI Tak Çıkar
Bu özellik, bir DVI/HDMI kaynak cihazını açmak için gecikmeyi etkinleştirmekte kullanılır.
•• Kapalı / Açık
•• Sistem menüsünde Anynet+ (HDMI-CEC) öğesinin Açık
olarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.
Oyun Modu
•• Anynet+ cihazlarını tekrar arayın.
PlayStation™ veya Xbox™ gibi bir oyun konsoluna bağlanırken, oyun modunu seçerek daha
gerçekçi bir oyun tecrübesinin keyfini sürebilirsiniz.
•• Anynet+ bir HDMI bağlantısı gerektirir. Cihazın ürününüze
bir HDMI kablosuyla bağlı olduğundan emin olun.
•• Bazı HDMI kabloları Anynet+ işlevlerini desteklemeyebilir.
•• Bir güç kesintisinden veya HDMI kablosunun çıkmasından
dolayı bağlantı sonlandırılırsa lütfen cihaz taramasını tekrar
edin.
•• Kapalı / Açık
――Oyun Modu için önlemler ve sınırlamalar
Oyun konsolunun bağlantısını kesip başka bir harici aygıt bağlamak için, kurulum
menüsünde Oyun Modu öğesini Kapalı olarak ayarlayın.
Sistemi Sıfırla
m MENU → Sistem → Sistemi Sıfırla → E
Bu seçenek Sistem altındaki mevcut ayarları varsayılan fabrika ayarlarına geri yükler.
79
Bölüm 11
Destek
Yazılım Güncelleme
Samsung'a Başvurun
m MENU → Destek → Yazılım Güncelleme → E
m MENU → Destek → Samsung'a Başvurun → E
Yazılım Güncelleme menüsü ürün yazılımınızı en son sürüme yükseltmenizi sağlar.
――Yükseltme tamamlanana kadar gücü kesmediğinize dikkat edin. Ürün, yazılım yükseltme
Ürününüz düzgün çalışmadığında veya yazılımı yükseltmek istediğinizde bu bilgiyi
görüntüleyin.
tamamlandıktan sonra otomatik olarak kapanacak ve açılacaktır.
――Yazılımı yükselttiğinizde yaptığınız tüm video ve ses ayarları kendi varsayılan ayarlarına
Çağrı merkezlerimiz ile ürünler ve yazılımı nasıl indireceğinize dair bilgi bulabilirsiniz.
――Samsung'a Başvurun ve ürün Model Kodu ve Yazılım Sürümü bilgilerini bulun.
Şimdi güncelle
Tümünü Sıfırla
geri dönecektir. Ayarlarınızı yazmanızı tavsiye ederiz, böylece bunları yükseltmeden sonra
kolayca sıfırlayabilirsiniz.
Yazılımı en son sürüme güncelleyin.
m MENU → Destek → Tümünü Sıfırla → E
Otomatik Güncelleme
Bu seçenek bir ekran için mevcut ayarları varsayılan fabrika ayarlarına geri yükler.
Bu özellik, ürün kullanılmadığında ürünü otomatik olarak günceller.
•• Kapalı / Açık
80
Bölüm 12
Fotoğraf ve video oynatma (Medya Oynatımı)
Bir USB Yığın Depolama Sınıfı (MSC) aygıtında kayıtlı video ve fotoğraf dosyalarının keyfini çıkarın.
Bir depolama aygıtında saklanan fotoğraf veya video dosyalarını oynatın.
Aşağıdaki yöntemleri kullanarak çeşitli içerikleri oynatın.
•• USB aygıtının kullanımı: Bir USB aygıtından video ve fotoğraf gibi medya içeriklerini oynatın.
•• Bir depolama aygıtının bağlanması: Akıllı telefon, kamera, PC ya da bulut servisi gibi bir depolama aygıtında saklı medya içeriğini oynatın.
Medya oynatma özelliğini USB aygıtıyla kullanmadan önce
aşağıdakileri okuyun
Dikkat
•• Ürüne bir USB bellek bağlamadan önce, verilerinizin kaybolmasını veya hasar görmesini engellemek için, dosyalarınızı yedekleyin.
Samsung Electronics herhangi bir verinin kaybolmasından veya hasar görmesinden sorumlu tutulamaz.
•• Yükleme işlemi devam ederken, USB aygıtını çıkarmayın.
•• Eğer bir USB aygıtı, bir USB ara kablosu ile bağlanmış ise, USB aygıtı tanınamayabilir veya aygıta kaydedilmiş olan dosyalar okunamayabilir.
•• Ürün, bağlanan USB aygıtını tanımazsa, USB aygıtındaki dosyalar bozulmuş veya oynatılamayacak hale gelmiş olabilir.
Bu durumda, USB aygıtını bir PC'ye bağlayarak biçimlendirip aygıtın doğru şekilde bağlandığından emin olun.
•• 2 TB üzeri kapasiteye sahip USB HDD'ler desteklenmemektedir.
81
Medya oynatımı ile uyumlu aygıtlar
•• Bazı USB dijital kameralar, akıllı telefonlar ve ses cihazları ürünle uyumlu olmayabilir.
•• Medya oynatımı sadece USB MSC aygıtları ile uyumludur.
•• MSC; Yığın Depolama Sınıfı Toplu Veri Taşıma aygıtını ifade etmektedir.
MSC aygıtlarına örnek olarak, Thumb sürücüleri, Flash card okuyucular ve USB HDD'ler verilebilir. (USB hub'lar desteklenmemektedir.)
MSC aygıtları, doğrudan aygıt üzerindeki bir USB portuna bağlanmış olmalıdır.
•• Birden fazla Görüntü Transfer Protokolü (PTP) aygıtı bağlıysa, aynı anda bu aygıtlardan yalnızca biri çalışacaktır.
•• Birden fazla MSC aygıtı bağlanmışsa, bu aygıtlardan bazıları tanınamayabilir.
•• Yüksek güç gerektiren USB aygıtları (500mA veya 5V) desteklenmeyebilir.
•• USB aygıtı bağlı veya kullanımdayken, aşırı ısınma uyarı mesajı görüntülenirse USB aygıtı tanınmayabilir veya çalışmayabilir.
•• Ürün Oto Koruma Süresi kısmında belirtilen bir süre boyunca kullanım dışı kalırsa ekran koruyucu devreye girer.
•• Bazı harici sabit disk sürücülerindeki güç tasarrufu modu, ürüne bağlanmanın ardından otomatik olarak devre dışı kalabilir.
Dosya sistemi ve biçimleri
•• Medya oynatımı lisanssız multimedya dosyaları ile düzgün çalışmayabilir.
•• Medya Transfer Protokolü (MTP) desteklenmemektedir.
•• Desteklenen dosya sistemleri arasında FAT16, FAT32 ve NTFS (salt okunur) bulunmaktadır.
•• Medya oynatımı sıralı JPEG formatını destekler.
Progresif JPEG formatı desteklenmemektedir.
•• Daha yüksek çözünürlüğe sahip resimlerin ekranda görüntülenmesi daha uzun sürebilir.
•• Desteklenen maksimum JPEG çözünürlüğü 15360x8640 pikseldir.
•• Bir dosya uyumlu değilse veya bozuksa, Desteklenmeyen Dosya Biçimi. mesajı görüntülenir.
•• Klasör görüntüleme modunda dosyaları ayırırken, her bir klasörde en fazla 1000 dosya görüntülenebilmektedir.
•• USB'de 8000'den fazla dosya ve klasör varsa, bazı dosya ve klasörler açılmayabilir.
•• Web sitelerinden indirilen ücretli DRM MP3 dosyaları yürütülememektedir.
Dijital Hak Yönetimi (DRM); verilerin güvenli dağıtımını sağlayarak ve/veya yasa dışı dağıtımını engelleyerek Internet veya benzer dijital medyalar ile
dolaşan verilerin telif haklarının korunması amacıyla geliştirilmiş bir sistemdir.
82
USB aygıtı kullanma
USB aygıtı bağlama
1
Ürününüzü açın.
2
Ürünün arka veya yan panelindeki USB bağlantı noktasına fotoğraf ve/veya film dosyaları içeren bir USB cihazını bağlayın.
3
Ürüne bir USB cihazı bağlanır bağlanmaz Oynatıcı sayfası otomatik olarak görüntülenir.
――Yalnızca bir USB aygıtı bağlanmışsa, USB aygıtına kaydedilmiş olan dosyalar otomatik olarak görüntülenir.
–– Güç adaptörüne sahip USB sabit
diskleri kullanmanız önerilmektedir.
――USB aygıtına kaydedilmiş olan içeriği görüntülemek için USB aygıtını aygıtın USB portlarından birine bağlayın.
USB aygıtını kaldırma
USB aygıtını Kaynak öğesinden kaldırma
1
Uzaktan kumandada
düğmesine basın.
→ Oynatıcı → Seçenekler → Güvenli Biçimde Kaldırma
–– USB aygıtlarının Güvenli Biçimde
Kaldırma işlevi kullanılarak
kaldırılması önerilir.
2
Güvenli Biçimde Kaldırma öğesini seçin ve USB aygıtının bağlantısı kesilene kadar bekleyin. USB aygıtı bağlantısı kesilir.
83
Medya içerik listesi sayfasında sunulan özellikler
→ Oynatıcı → Depolama cihazı → USB
Bir depolama aygıtındaki medya içerik listesi sayfası aşağıdaki özellikleri sağlar.
•• Depolama cihazı
Dahili Bellek / USB
•• Filtrele
Bir depolama aygıtında saklı Video, Resim, PDF, Office ve Şablonlarım içerikleri arasında sadece istenilen dosya formatındaki içerik dosyalarını
görüntüleyin.
•• Seçenekler
84
Medya içerik listesi sayfasındaki menü
öğeleri
Seçileni Oynat
Gönder
Sil
Dahili Bellek
Depolama
Güvenli Biçimde Kaldırma
İçerik Boyutu
Slayt Gösterisi Hızı
Rastgele
Slayt Gösterisi Efekti
Yatay
İçerik Yönü
MagicINFO
Varsayılan İçerik
Sıfırla
Seçenek Adı
Seçileni Oynat
Oynatmak istediğiniz içeriği seçin, sonra ekranın üst kısmında oynat düğmesini
seçin.
Gönder
Diğer aygıta göndermek istediğiniz içeriği seçin, sonra ekranın üst kısmında
Gönder düğmesini seçin.
Sil
Silmek istediğiniz içeriği seçin, sonra ekranın üst kısmında Sil düğmesini seçin.
Depolama
magicInfo sunucusundan ve diğer aygıtlar indirilen programlar için kaydetme
konumunu seçin.
Güvenli Biçimde Kaldırma
USB belleğini güvenle kaldırır
İçerik Boyutu
İçerik için ekran boyutunu ayarlayın.
Slayt Gösterisi Hızı
Her slaytın oynatılacağı süreyi ayarlayın.
Slayt Gösterisi Efekti
Resim slaytları arasında hangi geçiş efektinin uygulanacağını ayarlayın.
İçerik Yönü
Oynatılan içeriğin yönünü Yatay veya Dikey moduna alın.
Varsayılan İçerik
Bir kanalda planlanmış program yokken kanalı çalıştırdığınızda varsayılan içerik
görüntülenir.
Sıfırla
Seçenekler altındaki tüm değerleri, ürünün satın alındığı zamanki varsayılan
değerlere geri yükleyin.
Oynatmak istediğiniz içeriği seçin, ardından ekranın üst kısmındaki Oynat düğmesini
seçin.
Çalışmalar
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
85
Fotoğraf yürütme sırasında mevcut düğmeler ve özellikler
E düğmesi ya da π, ∂, ∑, µ düğmesine basılması ile aşağıdaki düğmeler görüntülenir. RETURN düğmesi düğmelerin kaybolmasını sağlar.
•• Duraklat / Oynat
Bir slayt gösterisini başlatın ya da durdurun. Bir slayt gösterisini kullanarak bir klasördeki tüm fotoğrafları oynatmak mümkündür.
–– Bir cihaz adı seçiliyken INFO
düğmesine basmak seçilen cihazla
ilgili bilgiyi görüntüleyecektir.
–– Bir dosya seçiliyken INFO düğmesine
basmak seçilen dosyayla ilgili bilgiyi
görüntüleyecektir.
•• Önceki / Sonraki
Önceki ya da sonraki fotoğrafı görüntüleyin.
Video oynatımı sırasında mevcut düğmeler ve özellikler
E düğmesi ya da π, ∂, ∑, µ düğmesine basılması ile aşağıdaki düğmeler görüntülenir. RETURN düğmesi düğmelerin kaybolmasını sağlar.
•• Duraklat / Oynat
Bir videoyu duraklatın ya da oynatın.
Aşağıdaki özellikler duraklatma modunda mevcuttur. Sesin duraklatma modunda duyulamayacağını dikkate alın.
•• Geri Sar / Hızlı Oynat
Bir videoyu geri sarın ya da hızlı ileri oynatın. Gerekirse, yürütmeyi 3x'e kadar hızlandırın. Oynatım hızını orijinal hıza getirmek için, ∂ öğesini seçin.
•• Önceki / Sonraki
Önceki videoyu oynatmak için, π öğesini iki kez seçin. π öğesinin bir kez seçilmesi, geçerli videoyu baştan itibaren oynatacaktır.
Sonraki videoyu oynatmak için, µ öğesini seçin
86
Desteklenen Altyazı ve Medya oynatım dosya formatları
Altyazı
Harici
Dahili
•• MPEG-4 timed text (.ttxt)
•• Xsub
Kapsayıcı: AVI
•• SAMI (.smi)
•• SubStation Alpha
Kapsayıcı: MKV
•• SubRip (.srt)
•• SubViewer (.sub)
•• Advanced SubStation Alpha
Kapsayıcı: MKV
•• Micro DVD (.sub veya .txt)
•• SubStation Alpha (.ssa)
•• SubRip
Kapsayıcı: MKV
•• Advanced SubStation Alpha (.ass)
•• Powerdivx (.psb)
•• MPEG-4 Süreli metin
Kapsayıcı: MP4
Desteklenen görüntü çözünürlükleri
Dosya Uzantısı
Tür
Çözünürlük
*.jpg, *.jpeg
JPEG
15360 x 8640
*.png
PNG
1920 x 1080
*.bmp
BMP
1920 x 1080
*.mpo
MPO
15360 x 8640
87
Desteklenen müzik dosyası biçimleri
Dosya Uzantısı
Tür
Codec
Yorumlar
*.mp3
MPEG
MPEG1 Ses Katman 3
*.m4a, *.mpa, *.aac, *.3ga
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
Arama (atlama) işlevi desteklenmemektedir.
2 kanala kadar ses desteği
Desteklenen Video Biçimleri
•• İçerik veya kapta bir hata varsa video içeriği oynatılmayacak veya doğru olarak oynatılmayacaktır.
•• İçerikler yukarıdaki tabloda listelenen uyumlu Çerçeve/sn oranından daha yüksek bir standart bithızı/çerçeveye sahipse ses veya video çalışmayabilir.
•• Dizin Tablosu hatalıysa Ara (Atla) işlevi desteklenmez.
•• Bir videoyu ağ bağlantısı ile oynattığınızda dosya tutukluğu yaşayabilirsiniz.
•• Videonun bit hızı 10 Mpbs'yi geçerse menünün görünmesi daha uzun zaman alabilir.
•• Bazı USB/dijital kamera cihazları oynatıcıyla uyumlu olmayabilir.
Video Dekoderi
Ses Dekoderi
H.264i Seviye 4.1'e kadar destekler
WMA 10 Pro 5.1 kanala kadar desteklenir.
H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 ve AVCHD desteklenmez.
WMA, kayıpsız ses desteklenmez.
MVC, VP8, VP6 dışındaki tüm Video kodekleri için:
QCELP, AMR NB/WB desteklenmemektedir.
•• 1280 x 720'nin altında: maks 60 çerçeve
Vorbis yalnızca Webm kapsayıcısındaysa, 2 kanala kadar destekler.
•• 1280 x 720'nin üstünde: maks 30 çerçeve
GMC 2 ve üzeri olanlar desteklenmez.
Yalnızca BD MVC özelliklerini destekler.
88
Dosya
Uzantısı
Kapsayıcı
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
Video Codec
DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x
Çözünürlük
1920 x 1080
Kare hızı
(fps)
6~30
Bit hızı
(Mbps)
30
Ses Codec'i
AC3
LPCM
ADMPCM
MPEG4 SP / ASP
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
H.264 BP / MP / HP
WMA
DD+
Hareketli JPEG
MPEG(MP3)
*.mpeg
DTS Core
*.ts
Window Medya Video v9
G.711(ALaw,μ-Law)
*.tp
*.trp
MPEG2
*.mov
*.flv
MPEG1
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
*.webm
WebM
VP6
640 x 480
MVC
1920 x 1080
VP8
4
24 / 25 / 30
40
6 ~ 30
8
Vorbis
89
Bölüm 13
Sorun Giderme Kılavuzu
Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne Başvurmadan Önce Yapılması
Gerekenler
–– Samsung Müşteri Hizmetleri
Merkezi'ni aramadan önce,
ürününüzü aşağıda belirtildiği
gibi sınayın. Sorun devam ederse,
Samsung Müşteri Hizmetleri
Merkezi'ne başvurun.
–– Ekran boş kalırsa, PC sistemini,
video denetleyicisini ve kabloyu
kontrol edin.
Ürünü Sınama
Ürün sınama işlevini kullanarak ürününüzün normal şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Ürün bir PC'ye doğru şekilde bağlı olmasına rağmen güç LED'i yanıp sönerken ekran boşsa, ürün sınaması gerçekleştirin.
1
Hem PC'yi hem de ürünü kapatın.
2
Tüm kabloları üründen sökün.
3
Ürünü açar.
4
Sinyal Yok görüntülenirse, ürün normal çalışıyordur.
Çözünürlüğü ve Frekansı Kontrol Etme
Desteklenen çözünürlüğün üzerinde bir mod seçilirse kısa süre için Uygun Olmayan Mod görüntülenir
(bkz. Desteklenen Çözünürlükler).
90
Aşağıdakileri kontrol edin.
Kurulum sorunu (PC modu)
Ekran açılıp kapanmaya devam ediyor.
Ürün ve PC arasındaki kablo bağlantısını kontrol edin ve bağlantının sağlam olduğundan
emin olun.
Bir HDMI veya HDMI-DVI kablosu ürüne ve PC'ye bağlı
olduğunda, ekranın dört yanında boş alanlar bulunur.
Ekranda bulunan boş alanların ürünle bir ilgisi yoktur.
Ekrandaki boş alanlar PC'den veya grafik kartından kaynaklanır. Bu sorunu çözmek için, HDMI
veya DVI ayarlarındaki ekran boyutunu grafik kartı için ayarlayın.
Grafik kartı ayarlar menüsü ekran boyutunu ayarlamak için seçeneğe sahip değilse, grafik
kartı sürücüsünü en son sürüme güncelleyin.
(Ekran ayarlarının yapılması hakkında ayrıntılı bilgi için, lütfen grafik kartı veya bilgisayar
üreticisiyle temasa geçin.)
Ekran sorunu
Güç LED'i kapalı. Ekran açılmıyor.
Güç kablosunun bağlı olduğundan emin olun.
Ekranda Sinyal Yok görüntüleniyor.
Ürünün bir kabloyla doğru şekilde bağlandığını kontrol edin.
Cihazın bağlı olduğu ürünün açık olduğunu kontrol edin.
Uygun Olmayan Mod görüntüleniyor.
Bu mesaj, grafik kartından gelen bir sinyal ürünün maksimum çözünürlüğünü ve frekansını
aştığında görüntülenir.
Standart Sinyal Modu Tablosu'na bakın ve ürünün teknik özelliklerine uygun olarak maksimum
çözünürlüğü ve frekansı ayarlayın.
Ekrandaki görüntüler bozuk.
Ürünün kablo bağlantısını kontrol edin.
91
Ekran sorunu
Ekran net değil. Ekran bulanık.
Tüm aksesuarları sökün (video uzatma kablosu, vb.) ve tekrar deneyin.
Çözünürlük ve frekansı önerilen düzeye ayarlayın.
Ekran sabit görünmüyor ve titriyor.
Ekranda kalan gölgeler veya takılmalar mevcut.
Ürünün resim kalitesi satın alındığı bayi
mağazasındakinden farklıdır.
PC ve grafik kartı çözünürlüğünün ve frekansının ürünle uyumlu aralıkta ayarlandığını kontrol
edin. Ardından, gerekirse ürün menüsündeki Ek Bilgiler'e ve Standart Sinyal Modu Tablosu'na
başvurarak ekran ayarlarını değiştirin.
Yüksek tanımlı (HD) resim kalitesi elde etmek için bir HDMI kablosu kullanın.
Ekranda görüntü yok ve güç LED'i her 0,5 ila 1 saniyede bir
yanıp sönüyor.
Ürün güç tasarrufu modundadır.
Ürün otomatik olarak kapanır.
Sistem bölümüne gidin ve Kapanış Ayarı özelliğinin Kapalı seçeneğine ayarlanmış olduğundan
emin olun.
Bir önceki ekrana dönmek için, klavyedeki herhangi bir tuşa basın ya da fareyi hareket ettirin.
Ürüne bir PC bağlanmışsa, PC'nin güç durumunu kontrol edin.
Güç kablosunun ürüne ve duvar prizine düzgün şekilde takılı olduğundan emin olun.
Bağlı bir cihazdan herhangi bir sinyalin geldiği algılanmazsa, ürün 10-15 dakika sonra otomatik
olarak kapanır.
Ekran normal görünmüyor.
Kodlanmış video içeriği, bir spor etkinliği veya aksiyon filmi gibi hızlı hareket eden nesnelerin
bulunduğu sahnelerde görüntünün bozulmasına neden olabilir.
Düşük sinyal düzeyi veya düşük resim kalitesi görüntünün bozulmasına neden olabilir. Bu,
ürünün arızalı olduğu anlamına gelmez.
Bir metrelik mesafe içinde bir cep telefonu varsa analog ve dijital ürünlerde parazit
oluşturabilir.
Parlaklık ve renk normal görünmüyor.
Sistem öğesine gidin ve Eko Çözüm ayarlarını ayarlayın.
Ekran ayarlarını varsayılan değerlere sıfırlayın.
92
Ekran sorunu
Ekranda çizgiler (kırmızı, yeşil veya mavi) görülüyor.
Bu çizgiler, monitördeki DATA SOURCE DRIVER IC entegresinde arıza olduğunda görünür.
Sorunu çözmek için bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.
Görüntü kararsız hale geliyor ve ardından donuyor.
Önerilen çözünürlükten farklı bir çözünürlük değeri kullanıldığında veya sinyal kararlı
olmadığında ekran donabilir. Sorunu çözmek için PC çözünürlüğünü önerilen çözünürlük
değerine ayarlayın.
Tam ekran olarak görüntülenemiyor.
Ölçeklenmiş bir SD (4:3) içerik dosyası, bir HD kanal ekranın iki yanında siyah renkli çubukların
oluşmasına neden olabilir.
Ürünün en boy oranından farklı orana sahip bir video, ekranın üst ve alt tarafında siyah renkli
çubukların oluşmasına neden olabilir.
Üründe veya kaynak cihazda ekran boyutu ayarını tam ekran yapın.
Ses sorunu
Ses yok.
Ses kablosunun bağlantısını kontrol edin veya ses düzeyini ayarlayın.
Ses seviyesini kontrol edin.
Ses seviyesi çok düşük.
Ses düzeyini ayarlayın.
Maksimum düzeye yükselttikten sonra ses seviyesi hala düşükse, PC'nizin ses kartındaki ya
da yazılım programındaki ses seviyesini ayarlayın.
93
Ses sorunu
Görüntü var, ancak ses yok.
Bir HDMI kablosu takılı ise, PC'de ses çıkış ayarlarını kontrol edin.
Bir kaynak cihaz kullanılıyorsa
•• Ses kablosunun üründeki ses girişi bağlantı noktasına düzgün şekilde takılı olduğundan
emin olun.
•• Kaynak cihazın ses çıkış ayarlarını kontrol edin.
(Örneğin, monitöre bir HDMI kablosu takılı ise, kablo yayın kutusunun ses ayarının HDMI
olarak değiştirilmesi gerekebilir.)
Bir DVI-HDMI kablosu kullanılıyorsa, ayrı bir ses kablosu gerekir.
Üründe bir kulaklık bağlantı noktası varsa, o noktaya herhangi bir şeyin bağlı olmadığından
emin olun.
Cihazın güç kablosunu çıkarıp tekrar takın ve ardından cihazı yeniden başlatın.
Hoparlörlerden parazit geliyor.
Kablo bağlantısını kontrol edin. Ses giriş bağlantı noktasına bir video kablosu
bağlanmadığından emin olun.
Kabloyu taktıktan sonra sinyal gücünü kontrol edin.
Düşük sinyal düzeyi sesin bozulmasına neden olabilir.
Ses kapatıldığında ses seviyesi hala işitilebilir bir düzeyde
kalıyor.
Ana hoparlörlerin ses ayarları ürünün üzerindeki dahili hoparlörlerinkinden ayrıdır.
Sesi ürün üzerinden değiştirmek veya kapatmak harici bir ses amplifikatörünü (dekoder)
etkilemez.
94
Uzaktan kumanda sorunu
Uzaktan kumanda çalışmıyor.
Pillerin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun (+/-).
Pillerin boş olup olmadığını kontrol edin.
Güç kesintisi olup olmadığını kontrol edin.
Güç kablosunun bağlı olduğundan emin olun.
Ürünün yakınında herhangi bir özel aydınlatma ya da neon işaretin açık olup olmadığını
kontrol edin.
Kaynak cihaz sorunu
PC'im önyüklenirken bir bip sesi duyuluyor.
PC önyüklenirken, bir bip sesi duyuluyorsa, PC'nizi servise götürün.
Başka sorunlar
Üründen plastik kokusu gibi bir koku geliyor.
Plastik kokusu normaldir ve zaman içinde kaybolur.
Ses veya video zaman zaman kesiliyor.
Kablo bağlantısını kontrol edin ve gerekirse çıkarıp tekrar takın.
Çok sert veya kalın kablo kullanılırsa ses ve video dosyalarında bozukluklar meydana
gelebilir.
Dayanıklı olması için kabloların yeterince esnek olduğundan emin olun. Ürünü bir duvara
monte ederken, dik açılı kablolar kullanmanız önerilir.
PC çözünürlüğünü değiştirmeye çalıştığımda, "Tanımlı
çözünürlük şu anda desteklenmiyor." iletisi görünüyor.
Giriş kaynağı çözünürlüğü ekranın maksimum çözünürlüğünden fazla ise "Tanımlı çözünürlük
şu anda desteklenmiyor." iletisi görünür.
Sorunu çözmek için PC çözünürlüğünü ekranda desteklenen bir çözünürlük değerine
ayarlayın.
Bir DVI-HDMI kablosu takılı iken, HDMI modunda
hoparlörlerden ses gelmiyor.
DVI kabloları ses verilerini aktarmaz.
Sesin duyulması için, ses kablosunu doğru giriş jakına taktığınızdan emin olun.
95
Başka sorunlar
HDMI Siyahlık Düzeyi, YCbCr çıkışına sahip bir HDMI
cihazında düzgün çalışmıyor.
Bu işlev sadece bir HDMI (RGB sinyali) kablosu kullanılarak ürüne bir ses cihazı (örneğin, DVD
oynatıcı ve STB) bağlandığında kullanılabilir.
HDMI modunda ses gelmiyor.
Görüntü renkleri normal görünmüyor. Görüntü veya ses gidiyor. Ürüne sadece HDMI
standardının eski bir sürümünü destekleyen bir kaynak cihaz bağlandığında bu durum
meydana gelebilir.
Bazı PC ekran kartları ses içermeyen HDMI sinyallerini otomatik olarak tanımayabilir. Böyle
durumlarda, el ile bir ses girişi seçin.
Kızılötesi sensörü çalışmıyor.
Uzaktan kumandadaki bir düğmeye basıldığında sensör ışığının yandığından emin olun.
•• Sensör ışığı yanmıyorsa, ürünün arkasındaki güç düğmesini kapatıp açın.
(Ekran kapatıldığında güç LED ışıkları kırmızı yanar.)
Güç düğmesi kapatılıp açıldıktan sonra da sensör ışığı yanmıyorsa dahili bir jak yerinden
çıkmış olabilir.
Ürünü en yakın servis merkezine götürün.
•• Kırmızı renkte sabit olarak yanan sensör ışığı uzaktan kumandadaki bir düğmeye
basıldığında yanıp sönmeye başlamıyorsa, kızılötesi sensör bozulmuş olabilir.
Ürünü en yakın servis merkezine götürün.
•• Bu işlev sadece bir HDMI (RGB sinyali) kablosu kullanılarak ürüne bir ses cihazı (örneğin,
DVD oynatıcı ve STB) bağlandığında kullanılabilir.
Güç tasarrufu modunda, giriş kaynağı DisplayPort
olduğunda PC ekranı ayarları kaydedilemez.
Sistem → Güç Kontrolü öğesine gidin ve Maks Güç Tasarrufu ayarını Kapalı olarak belirleyin.
Alternatif olarak, PC ekran çıkışı ayarlarını tekrar yapılandırın. Setin açık olduğundan emin
olun.
Giriş kaynağı DisplayPort olarak ayarlıyken PC yeniden
başlatıldığında BIOS ve önyükleme ekranları görünmez.
Bilgisayarı set açıkken veya giriş kaynağı DisplayPort olarak ayarlı değilken yeniden başlatın.
96
S&C
Soru
Frekansı nasıl değiştirebilirim?
Yanıt
Grafik kartınızdaki frekansı ayarlayın.
•• Windows XP: Denetim Masası → Görünüm ve Temalar → Görüntü → Ayarlar → Gelişmiş → Monitör
öğelerine gidin ve Monitör Ayarları altında frekansı ayarlayın.
•• Windows ME/2000: Denetim Masası → Görüntü → Ayarlar → Gelişmiş → Monitör öğelerine gidin ve
Monitör Ayarları altında frekansı ayarlayın.
–– Ayarlarla ilgili diğer yönergeler
için PC'nizin veya grafik kartınızın
kullanım el kitabına bakın.
•• Windows Vista : Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Kişiselleştirme → Görüntü Ayarları →
Gelişmiş Ayarlar → Monitör öğelerine gidin ve Monitör Ayarları altında frekansı ayarlayın.
•• Windows 7: Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Görüntü → Çözünürlüğü ayarla → Gelişmiş
Ayarlar → Monitör öğelerine gidin ve Monitör Ayarları altında frekansı ayarlayın.
•• Windows 8: Ayarlar → Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Görüntü → Çözünürlüğü ayarla
→ Gelişmiş Ayarlar → Monitör öğelerine gidin ve Monitör Ayarları altında frekansı ayarlayın.
•• Windows 10: Ayarlar → Sistem → Görüntü → Gelişmiş görüntü ayarları → Görüntü adaptörü özellikleri →
Monitör'e gidin ve Monitör ayarları altında Ekran yenileme hızı'nı ayarlayın.
Çözünürlüğü nasıl değiştirebilirim?
•• Windows XP: Denetim Masası → Görünüm ve Temalar → Ekran → Ayarlar öğesine gidin ve çözünürlüğü
ayarlayın.
•• Windows ME/2000: Denetim Masası → Ekran → Ayarlar öğesine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın.
•• Windows Vista : Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Kişiselleştirme → Görüntü Ayarları
öğesine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın.
•• Windows 7: Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Ekran → Çözünürlüğü Ayarla öğesine gidin
ve çözünürlüğü ayarlayın.
•• Windows 8: Ayarlar → Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Görüntü → Çözünürlüğü Ayarla
öğelerine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın.
•• Windows 10: Ayarlar → Sistem → Görüntü → Gelişmiş görüntü ayarları öğelerine gidin ve çözünürlüğü
ayarlayın.
97
Soru
Güç tasarrufu modunu nasıl ayarlarım?
Yanıt
•• Windows XP: Denetim Masası → Görünüm ve Temalar → Ekran → Ekran Koruyucu Ayarları öğesinde veya
PC üzerindeki BIOS AYARI kısmında güç tasarrufu modunu ayarlayın.
•• Windows ME/2000: Denetim Masası → Ekran → Ekran Koruyucu Ayarları öğesinde veya PC üzerindeki
BIOS AYARI kısmında güç tasarrufu modunu ayarlayın.
•• Windows Vista : Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Kişiselleştirme → Ekran Koruyucu
Ayarları öğesinde veya PC üzerindeki BIOS AYARI kısmında güç tasarrufu modunu ayarlayın.
•• Windows 7: Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Kişiselleştirme → Ekran Koruyucu Ayarları
öğesinde veya PC üzerindeki BIOS AYARI kısmında güç tasarrufu modunu ayarlayın.
•• Windows 8: Ayarlar → Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Kişiselleştirme → Ekran
Koruyucu Ayarları öğesinde veya PC'nin BIOS SETUP programındaki güç tasarrufu modunu ayarlayın.
•• Windows 10: Ayarlar → Kişiselleştirme → Ekranı kilitle → Ekran zaman aşımı ayarları → Güç & uyku
öğesinde veya PC'nin BIOS AYARI programındaki güç tasarrufu modunu ayarlayın.
98
Bölüm 14
Teknik Özellikler
Genel
Model Adı
SBB-SSF
Güç Kaynağı
AC100-240V~ 50/60Hz
Adaptörün AC voltajına göre. Ürünün DC voltajı için ürün etiketine bakın.
Ortam koşulları
Çalışma
Sıcaklık: 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)
* Muhafazayı takmak için, iç sıcaklığı 40 ℃ veya altında tutun.
Nem : %10 – %80, yoğunlaşmayan
Depolama
Sıcaklık: -20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F)
Nem : %5 – %95, yoğunlaşmayan
Desteklenen modeller
DCE, QMF
――Tak ve Çalıştır
Bu monitör herhangi bir Tak ve Çalıştır özelliğiyle uyumlu sisteme takılabilir ve kullanılabilir. Monitör ve PC sistemi arasındaki iki yönlü veri alışverişi
monitör ayarlarını en iyi hale getirir. Monitör kurulumu otomatik olarak gerçekleşir. Ancak, isterseniz kurulum ayarlarını özelleştirebilirsiniz.
――Bu, A sınıfı bir üründür. Ev ortamında bu ürün radyo parazitlenmesine neden olabilir ve bu durumda kullanıcının uygun önlemler alması gerekebilir.
――Cihazın ayrıntılı teknik özellikleri için Samsung Electronics web sitesini ziyaret edin.
99
Önceden Ayarlı Zamanlama Modları
――Bu ürün, panelin doğası gereği en uygun resim kalitesini elde etmek için her bir ekran boyutu için yalnız bir çözünürlüğe ayarlanabilir. Belirtilen
çözünürlüğün dışında bir çözünürlüğü kullanmak görüntü kalitesini bozabilir. Bunu önlemek için, ürününüz için belirtilmiş en iyi çözünürlüğü seçmeniz
önerilir.
――Bir CDT ürününü (bir PC'ye bağlı) bir LCD ürünüyle değiştirirken frekansı kontrol edin. LCD ürün 85 Hz'yi desteklemiyorsa, bir LCD ürün ile değiştirmeden
önce CDT ürünü kullanarak dikey frekansı 60 Hz olarak değiştirin.
–– Yatay Frekans
Ekranın sol tarafından sağ tarafına
tek bir satırı taramak için gerekli
süredir. Yatay döngünün karşıt sayısı
yatay frekans olarak adlandırılır. Yatay
frekans kHz cinsinden ölçülür.
–– Dikey Frekans
Ürün, izleyicinin gördüğünü
göstermek için saniye başına tek bir
görüntüyü bir kaç kez görüntüler
(bir flüoresan lamba gibi). Saniyede
tekrarlı olarak görüntülenen tek bir
görüntünün hızı dikey frekans veya
yenilenme hızı olarak adlandırılır.
Dikey frekans Hz cinsinden ölçülür.
Senkronizasyon
Çözünürlük
Yatay Frekans
30 – 135 kHz
Dikey Frekans
30 – 75 Hz
Uygun çözünürlük
3840 x 2160 @ 60 Hz
Maksimum çözünürlük
3840 x 2160 @ 60 Hz
PC'nizden aşağıdaki standart sinyal modlarına ait bir sinyal iletilirse, ekran otomatik olarak ayarlanır. PC'den iletilen sinyal standart sinyal modlarına ait
değilse, güç LED'i açık şekilde ekran boş olabilir. Böyle bir durumda, grafik kart kullanıcı kılavuzuna başvurarak aşağıdaki tabloya göre ayarları değiştirin.
Çözünürlük
Yatay Frekans
(kHz)
Dikey Frekans
(Hz)
Piksel Hızı
(MHz)
Senkronizasyon
Polaritesi
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
100
Çözünürlük
Yatay Frekans
(kHz)
Dikey Frekans
(Hz)
Piksel Hızı
(MHz)
Senkronizasyon
Polaritesi
(H/V)
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 3840 x 2160
67,500
30,000
297,000
+/+
VESA, 3840 x 2160
135,000
60,000
594,000
+/+
101
Bölüm 15
Ek
Ücretli Servis Sorumluluğu (Müşterilere
Ücretlendirilir)
――Garanti kapsamı dışında servis istendiğinde, aşağıdaki durumlarda sizden servis teknisyenin
ziyareti için ücret alabiliriz.
Bir ürün kusuru yoksa
Ürünün Temizliği, Ayarlanması, Açıklaması, Yeniden Kurulması vb.
•• Bir servis teknisyeni ürünün kullanımına ilişkin bilgi verirse veya ürünü açmadan yalnızca
seçenekleri ayarlarsa.
•• Dış çevresel etkenlerin (Internet, Anten, Kablolu Sinyal vb.) neden olduğu bir kusur varsa.
•• Bir ürün yeniden kurulmuşsa veya satın alınan ürünün ilk kurulumundan sonra ek cihazlar
bağlanmışsa.
•• Bir ürün başka bir yere veya başka bir eve taşınmak için yeniden kurulmuşsa.
•• Müşteri, başka bir şirketin ürünü yüzünden kullanım hakkında bilgi isterse.
•• Müşteri, ağın veya başka bir şirketin programının kullanımı hakkında bilgi isterse.
•• Müşteri, yazılım yüklenmesini ve ürünün kurulmasını isterse.
Bir ürün müşteri hatası yüzünden hasar görmüşse
Müşterinin hatalı kullanımından veya yanlış onarımından kaynaklanan ürün hasarı varsa.
Bir ürün şu nedenlerle hasar görmüşse;
•• Dış darbe veya düşürme.
•• Samsung tarafından belirtilmeyen malzeme veya ayrı olarak satılan ürün kullanımı.
•• Samsung Electronics Co., Ltd'in dış kaynak servis şirketi veya iş ortağı haricinde bir
mühendisin yaptığı onarın.
•• Ürünün müşteri tarafından şeklinin değiştirilmesi veya onarılması.
•• Ürünü yanlış voltaj veya izin verilmeyen elektrik bağlantılarıyla kullanmak.
•• Kullanıcı Kılavuzu'ndaki "uyarılar" bölümünün uygulanmaması.
Diğer
•• Ürün doğal felaket nedeniyle arızalanırsa. (yıldırım, deprem, su baskını vb)
•• Sarf bileşenlerinin tamamı bitmişse. (Pil, Toner, Floresan ışıklar, Başlık, Titreştirici, Lamba,
Filtre, Şerit vb.)
――Müşteri üründe kusur olmadığı halde servis isterse, servis ücreti uygulanabilir. Lütfen önce
Kullanıcı Kılavuzu'nu okuyun.
•• Bir servis teknisyeni ürünün içindeki yabancı maddeleri çıkartırsa/ürünün tozunu
temizlerse.
•• Müşteri, çevrimiçi alışveriş ile bir ürünü satın aldıktan sonra ek kurulum isterse.
102
Lisans
Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license
from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, DTS
Premium Sound|5.1, DTS Digital Surround, DTS Express, and DTS Neo2:5
are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States
and/ or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license
from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol
together are registered trademarks, and HEADPHONE:X and the DTS
HEADPHONE:X logo are trademarks of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights
Reserved.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium
content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX,
LLC and are used under license.
This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your
registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.
Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
8,656,183; 8,731,369; RE45,052.
This device supports DivX Plus Streaming® for enjoying HD movies and TV shows with
advanced features (multi-language subtitles, multiple audio tracks, chapters, smooth FF/RW,
etc.) streamed to your device.
Açık Kaynak Lisans Bildirimi
Açık kaynak yazılımı kullanılması durumunda, Açık Kaynak Lisansları ürün menüsünde
mevcuttur. Açık Kaynak Lisans Bildirimi yalnızca İngilizce yazılmıştır.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing
LLC in the United States and other countries.
Açık Kaynak Lisans Bildirimi hakkında bilgi için, Samsung Çağrı Merkezi ile iletişime geçin
veya oss.request@samsung.com adresine e-posta gönderin.
103
Terminoloji
480i / 480p / 720p / 1080i /
1080p____ Yukarıdaki tarama
hızlarından her birisi ekran
çözünürlüğünü belirleyen etkili
tarama satırlarının sayısını gösterir.
Tarama hızı tarama yöntemine bağlı
olarak i (titreşimli) veya p (ilerleyen)
olarak gösterilebilir.
- Tarama
Tarama ilerlemeli olarak bir
görüntüyü oluşturan piksellerin
gönderilme işlemini belirtir. Piksel
sayısının daha fazla olması daha net
ve daha canlı görüntü sağlar.
- İlerleyen
İlerleyen tarama modunda,
piksellerin tüm satırları ekran
üzerinde birer birer taranır
(ilerleyen).
- Titreşimli
Titreşimli tarama modunda,
piksellerin her bir satırı önce üstten
alta taranır ve ardından geriye kalan
piksellerin satırları (taranmamış)
taranır.
Taramasız Mod ve Taramalı
Mod____ Taramasız Mod (ilerleyen
tarama) bir ekranın üstünden altına
doğru ilerlemeli bir şekilde yatay
satırı görüntüler. Taramalı mod önce
tek sayılı satırları ve sonra çift sayılı
satırları görüntüler. Taramasız mod
esas olarak monitörlerde kullanılır,
çünkü ekran netliği meydana getirir
ve taramalı mod esas olarak TV'lerde
kullanılır.
Nokta Aralığı____ Ekran; kırmızı,
yeşil ve mavi noktalardan oluşur.
Noktalar arasındaki mesafenin daha
olması daha yüksek çözünürlük
meydana getirir. Nokta aralığı aynı
renkteki noktalar arasında en kısa
mesafe anlamına gelir. Nokta aralığı
milimetre cinsinden ölçülür.
Dikey Frekans____ Ürün, bir
görüntünün görüntüleyiciye
gösterilmesi için saniyede pek
çok kez tek bir görüntüyü gösterir
(titreyen bir flüoresan lamba
gibi). Saniyede tekrarlı olarak
görüntülenen tek bir görüntünün
hızı dikey frekans veya yenilenme
hızı olarak adlandırılır. Dikey frekans
Hz cinsinden ölçülür.
Örn. 60Hz, tek bir görüntünün
saniyede 60 kez görüntülendiği
anlamına gelir.
Yatay Frekans____ Ekranın sol
tarafından sağ tarafına tek bir satırı
taramak için gerekli süredir. Yatay
döngünün karşıt sayısı yatay frekans
olarak adlandırılır. Yatay frekans kHz
cinsinden ölçülür.
Kaynak____ Giriş kaynağı, video
kamera, video veya DVD oynatıcı
gibi ürüne bağlı bir video kaynağı
anlamına gelir.
Tak & Çalıştır____ Tak & Çalıştır,
en iyi görüntüleme ortamı sunmak
için bir monitör ve PC arasında
otomatik bilgi alışverişi sağlayan
bir işlevdir. Ürün Tak & Çalıştır
özelliğini kullanmak için VESA DDC
(uluslararası standart) kullanır.
DVD (Dijital Çok Amaçlı Disk)____
DVD, MPEG-2 video sıkıştırma
teknolojisi kullanarak çoklu ortam
(ses, video, oyun) uygulamalarını
kaydedebileceğiniz CD boyutunda
bir veri depolama diski anlamına
gelir.
Çözünürlük____ Çözünürlük bir
ekranı oluşturan yatay noktaların
(piksel) ve dikey noktaların
(piksel) sayısıdır. Ekran ayrıntı
düzeyini temsil eder. Daha yüksek
çözünürlük ekranda daha fazla
verinin görüntülenmesini sağlar
ve birden fazla görevi aynı anda
gerçekleştirmek için kullanışlıdır.
Örn. 1920 X 1080 değerinde bir
çözünürlük 1.920 yatay pikselden
(yatay çözünürlük) ve 1.080 dikey
pikselden (dikey çözünürlük) oluşur.
HDMI (Yüksek Tanımlı Multimedya
Arabirimi)____ Dijital ses kaynağına
ve ayrıca yüksek tanımlı ses
kaynağına sıkıştırma olmaksızın tek
bir kablo kullanarak bağlanabilen bir
arayüzdür.
Çoklu Ekran Kontrolü (MDC)____
MDC (Çoklu Ekran Kontrolü)
bir PC kullanarak birden fazla
ekran cihazının aynı anda kontrol
edilmesini sağlayan bir uygulamadır.
Bir Pc ve monitör arasındaki
iletişim RS232C (seri veri iletimi) ve
RJ45 (LAN) kabloları kullanılarak
gerçekleşir.
104
İmalatçı
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
(Maetan dong) 129, Samsung-ro Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 443-742, Korea
Tel: +82-2-2255-0114 / Fax: +82-2-2255-0117
LVD
Korea Testing Laboratory (KTL)
87, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul 152-718 KOREA, REPUBLIC OF
Tel: + 82-2-860-1309
Nemko Korea Co., Ltd.
153, Osan-Ro, Mohyeon-Myeon, Cheoin-Gu, Yongin-Si, Gyeonggi-Do 449-852 KOREA, REPUBLIC OF
Tel: + 82-31-330-1700
UL (Demko) Korea, Ltd.
#808, Manhatan Building, 36-2 Yeouido-Dong, Yeongdeungpo-Gu, Seoul 150-749, Korea
Tel: + 82-2-2009-9100
TÜV Rheinland Korea Ltd.
Test Center 4F, E&C Venture Dream Tower 6, 197-28, Guro-dong, Guro-gu 152-719 Seoul KOREA, REPUBLIC OF
Tel: + 82-2-860-9941
EMC
DT&C Co., Ltd.
42, Yurim-ro, 154 beon-gil, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 449-935, Korea
Tel: + 82-31-321-2664
KCTL Inc.
65, Sinwon-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-390, Korea
Tel: + 82-70-5008-1021
CTK Co., Ltd.
113, Yejik-ro, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea
Tel: + 82-31-339-9970
ONETECH Corp.
43-14, Jinsaegol-gil, Chowol-eup, Gwangju-si, Gyeonggi-do 464-862 Korea (301-14 Daessangnyeong-ri)
Tel: + 82-31-799-9500
Nemko Korea Co., Ltd.
153, Osan-Ro, Mohyeon-Myeon, Cheoin-Gu, Yongin-Si, Gyeonggi-Do 449-852 KOREA, REPUBLIC OF
Tel: + 82-31-330-1700
SGS Korea Co., Ltd.
Giheung1 - 35, Giheungdanji-ro 121beon-gil, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea
Tel: + 82-31-8007-5301
Giheung2 - 23, Giheungdanji-ro 24beon-gil, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea
Tel: + 82-31-548-0711
CS & Environment Centre of
Samsung Electronics Co., Ltd.
(Maetan-Dong) 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Korea
Tel: + 82-31-277-7752
Download PDF

advertising