Samsung | DC49H | Samsung DC49H Kullanım kılavuzu

Kullanım Kılavuzu
DCH (DC43H DC49H DC55H)
DCJ (DC43J DC49J)
Renk ve görünüm ürüne bağlı olarak değişebilir ve teknik özellikler performansı arttırmak
için haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Bu ürünün önerilen günlük kullanım süresi en fazla 16 saattir.
Ürün günlük olarak 16 saatten fazla süreyle kullanılırsa garanti geçersiz olabilir.
Bu ürünün ortalama yasam süresi 7 yıl, garanti suresi 2 yildir
AEEE Yönetmeliğine
Uygundur
İçindekiler
Ürünü Kullanmadan Önce
Telif Hakkı
Güvenlik Önlemleri
Temizleme
Depolama
Elektrik ve Güvenlik
Kurulum
Çalışma
6
7
7
8
8
9
11
Hazırlıklar
Bileşenleri Kontrol Etme
Bileşenler
14
14
Parçalar
Denetim Masası
Arka Taraf
Hırsıza Karşı Kilit
Uzaktan Kumanda
15
15
18
20
21
Ürünü Kurmadan Önce (Kurulum Kılavuzu) 23
Havalandırma
23
Duvar Montajının Kurulumu
Duvara Montaj Kitinin Kurulumu
Duvara Montaj Kiti Özellikleri (VESA)
24
24
24
Uzaktan Kumanda (RS232C)
Kablo Bağlantısı
Bağlantı
Denetim Kodları
25
25
28
29
Bir Kaynak Cihaz Bağlama
ve Kullanma
MDC Kullanma
MDC Program Yükleme/Kaldırma
Kurulum
Yüklemeyi Kaldırma
49
49
49
MDC'ye Bağlanma
Ethernet ile MDC Kullanma
50
50
Bağlamadan Önce
Bağlantı Öncesi Kontrol Noktaları
38
38
PC’ye bağlama
DVI-RGB Kablosu Kullanarak Bağlama
DVI Kablosu Kullanarak Bağlama (Dijital tip)
HDMI-DVI Kablosu Kullanarak Bağlanma
HDMI Kablosu Kullanarak Bağlanma
38
38
39
39
40
Video Cihazına Bağlama
AV Kablosu Kullanarak Bağlama
Komponent Kablosu Kullanarak Bağlama
HDMI-DVI Kablosu Kullanarak Bağlanma
HDMI Kablosu Kullanarak Bağlanma
41
41
41
42
43
Resim Modu
Giriş kaynağı PC, DVI(PC), HDMI(PC) ise
Giriş kaynağı AV, Komponent, DVI(AV),
HDMI(AV) ise
Bir Ses Sistemi Bağlama
43
LAN Kablosunu bağlama
44
Arka Işık / Kontrast / Parlaklık / Netlik /
Renk / Ton (Y/K)
52
Ağ kutusunu bağlama (ayrıca satılır)
45
Gamma
52
Ağ kutusuna bağlanma (ayrıca satılır)
MagicInfo
46
46
Kalibre Edilmiş Değer
53
Giriş kaynağını değiştirme
Kaynak
48
48
Ekran Ayarı
51
51
51
Resim Boyutu
54
Resim Boyutu54
Konum55
Zoom/Konum55
Çözünürlük Seçimi
56
Otomatik Ayarlama
56
PC Ekran Ayarı
57
PIP
58
2
İçindekiler
Gelişmiş Ayarlar
Dinamik Kntrast
Siyah Tonu
Ten Tonu
Salt RGB Modu
Renk Alanı
Beyaz Dengesi
Hareketli Aydnltma
59
60
60
60
60
60
61
61
Hoparlörü Seçin
Oto ses ayar
69
69
Ses Sıfırlama
70
Resim Seçenekleri
Renk Tonu
Renk Ayarı
Dijital Temiz Görünüm
MPEG Przt Filtresi
HDMI Siyahlık Düzeyi
Film modu
Dinamik Arka Işık
62
63
63
63
63
64
64
64
Ağ Durumu
71
Ağ Ayarları
Ağ Türü
Ağ Ayarları (Kablolu)
71
71
72
AllShare Ayarları
İçerik Paylaşımı
74
74
Resim Kapalı
65
Görüntüyü Sıfırla
65
Sunucu Ağ Ayarları
Sunucuya Bağlan
Sunucu Erişimi
FTP Modu
74
74
74
74
Aygıt Adı
75
Ses Ayarlama
Ağ
Uygulamalar
Kaynak Listesi
Yenile
İsim Değiştir
Bilgi
76
76
76
76
MagicInfo Lite
Dahili bellek veya USB'den içerik oynatma
Ağ Kanalı
77
77
78
Sistem
Kurulum
80
Menü Dili
81
Çoklu Kontrol
Çoklu Kontrol ayarlarını yapılandırma
81
81
Zaman
Saat Ayarı
Kapanış Ayarı
Açma Zmnlycsı
Kapama Zmnlycsı
Tatil Yönetimi
82
82
82
82
83
83
84
84
84
84
84
85
Ses Modu
66
HDMI Ses
67
Ses Efekti
DTS TruSurround HD
DTS TruDialog Ekolayzer
68
68
68
68
Eko Çözüm
Enrj. Tasarrufu
Eko Sensör
Sinyal Yok Askıda
Oto Kapatma
Hoparlör Ayarları
69
Oto Koruma Süresi
3
İçindekiler
Ekrn Yanması Korums
Piksel Kayması
Zamanlayıcı
Anlık Ekran
Kenar Gri
86
86
87
88
88
Kayan yazı
89
Video Wall
Video Wall
Biçim
Yatay
Dikey
Ekran Konumu
90
90
90
90
91
91
Kaynak OtoGeçiş Ayarları
92
Kaynak OtoGeçiş
92
Birincil Kaynak Krtrma
92
Birincil Kaynak
92
İkincil Kaynak93
PIN Değiştir
94
Genel
95
Maks Güç Tasarrufu95
Oyun Modu95
Oto Güç Açık95
Güvenlik Kilidi95
Düğme Kilidi
96
Bekleme Kontrolü
96
Ağ Beklemede
96
Lamba Çizelgesi
97
OSD Ekran
98
Güç Açma Ayarı
98
Sıcaklık Kontrolü
98
Güç Düğmesi
98
Anynet+ (HDMI-CEC)
99
Anynet+ (HDMI-CEC)99
Otomatik Kapatma
100
Anynet+ için Sorun Giderme
101
Ürünü Klonla
103
DVI Bağlantısı
103
Sistemi Sıfırla
104
Tümünü Sıfırla
104
PC Modülü Gücü
Senk Güç-Açma
Senk Güç-Kapama
105
105
105
Destek
Yazılım Güncelleme
Şimdi güncelle
106
106
Samsung'a Başvurun
106
Fotoğraf, video ve müziğin
oynatılması (Medya oynatımı)
Medya oynatma özelliğini USB aygıtıyla
kullanmadan önce aşağıdakileri okuyun
USB aygıtı kullanma
Medya içerik listesi sayfasındaki menü
öğeleri
107
109
110
Fotoğraf yürütme sırasında mevcut
düğmeler ve özellikler
111
Video oynatımı sırasında mevcut
düğmeler ve özellikler
112
Müzik çalma sırasında mevcut
düğmeler ve özellikler
113
Desteklenen Altyazı ve Medya
oynatım dosya formatları
Altyazı
Uyumlu görüntü dosya biçimi
Desteklenen müzik dosyası biçimleri
Desteklenen Video Biçimleri
114
114
114
115
115
4
İçindekiler
Sorun Giderme Kılavuzu
Ek
Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne
Başvurmadan Önce Yapılması Gerekenler
Ürünü Sınama
Çözünürlüğü ve Frekansı Kontrol Etme
Aşağıdakileri kontrol edin.
118
118
118
119
S & C
125
Teknik Özellikler
Genel
126
Önceden Ayarlı Zamanlama Modları
128
Ücretli Servis Sorumluluğu (Müşterilere
Ücretlendirilir)
Bir ürün kusuru yoksa
Bir ürün müşteri hatası yüzünden hasar
görmüşse
Diğer
130
130
130
130
Görüntü İzi Yanmasını Önleme
Görüntü izi yanması nedir?
Önerilen önleme uygulamaları
131
131
131
Lisans
132
Terminoloji
133
5
Bölüm 01
Ürünü Kullanmadan Önce
Telif Hakkı
Bu el kitabının içindekiler kaliteyi yükseltmek için bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir.
© 2017 Samsung Electronics
Bu el kitabının telif hakkı Samsung Electronics'e aittir.
Samsung Electronics'in izni olmadan bu el kitabının kısmen veya bütünüyle kullanımı veya çoğaltılması yasaktır.
Microsoft, Windows, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.
VESA, DPM ve DDC, Video Electronics Standards Association'ın tescilli ticari markalarıdır.
Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerine ait olabilir.
•• Aşağıdaki durumlarda bir idari ücret alınabilir.
–– (a) bir teknisyen talep ettiğinizde ve ürününüzde bir sorun yoksa.
(örn, bu kullanım kılavuzunu okumamanızdan kaynaklanabilir).
–– (b) ürünü onarım merkezine getirdiğinizde ve ürününüzde bir sorun yoksa.
(örn, bu kullanım kılavuzunu okumamanızdan kaynaklanabilir).
•• Bu gibi bir idari ücretin miktarı herhangi bir çalışma ya da ev ziyareti gerçekleşmeden önce size
bildirilecektir.
6
Güvenlik Önlemleri
Uyarı
Yönergeler izlenmezse ciddi veya ölümcül yaralanmalar olabilir.
Temizleme
――Panel ve gelişmiş LCD'lerin dış yüzeyi kolayca çizilebildiğinden, ürünü temizlerken dikkatli
olun.
――Temizleme sırasında aşağıdaki adımları izleyin.
――Aşağıdaki resimler yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek durumlar, resimlerde gösterilenden
farklı olabilir.
Dikkat
Yönergeler izlenmezse yaralanmalar veya eşyalarda hasarlar olabilir.
Bu simgeyle işaretlenmiş etkinlikler yasaktır.
1
Ürünün ve bilgisayarın gücünü kapatın.
2
Güç kablosunu üründen çıkarın.
――Güç kablosunu fişinden tutun ve kabloya ıslak elle dokunmayın.
Aksi takdirde, elektrik çarpabilir.
3
Bu simgeyle işaretlenmiş olan yönergelere uyulmalıdır.
Ürünü temiz, yumuşak ve kuru bir bezle kurulayın.
•• Alkol, çözücü veya yüzey aktif madde içeren
deterjanlar kullanmayın.
!
•• Ürüne doğrudan su veya deterjan püskürtmeyin.
4
Ürünün dışını temizlemek için, yumuşak ve kuru bir bezi suyla
ıslatıp iyice sıkın.
5
Elektrik kablosunu ürüne temizleme işlemi bittikten sonra
takın.
6
Ürünün ve bilgisayarın gücünü açın.
7
Depolama
Elektrik fişini topraklı bir prize takın (yalnızca tip 1 yalıtımlı aygıtlar).
Parlak ürünlerin özelliğinden dolayı, yakınlarda UV nemlendiricisi kullanılıyorsa üründe beyaz
renkli lekeler oluşabilir.
――Ürünün iç kısmını temizlemek gerekirse, Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne başvurun (servis
•• Elektrik çarpması veya yaralanmaya neden olabilir.
!
Güç kablosunu bükmeyin veya zorlayarak çekmeyin. Elektrik
kablosunun ağır bir eşyanın altında bırakmamaya dikkat edin.
ücreti alınır).
Elektrik ve Güvenlik
•• Kablonun hasar görmesi yangına veya elektrik çarpmasına
neden olabilir.
――Aşağıdaki resimler yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek durumlar, resimlerde gösterilenden
farklı olabilir.
Elektrik kablosunu veya ürünü ısı kaynaklarının yakınına
yerleştirmeyin.
Uyarı
•• Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Hasarlı bir elektrik kablosu, fişi veya gevşek bir elektrik prizi
kullanmayın.
Elektrik fişinin veya prizinin pimlerindeki tozları kuru bir bezle
temizleyin.
•• Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
•• Yangına neden olabilir.
Tek bir prizde birden çok ürün kullanmayın.
•• Aşırı ısınmış prizler yangına neden olabilir.
!
Elektrik fişine ıslak ellerle dokunmayın. Aksi takdirde, elektrik
çarpabilir.
Elektrik fişini yerine tam oturtarak gevşek kalmamasını sağlayın.
•• Sağlam olmayan bir bağlantı yangına neden olabilir.
!
8
Kurulum
Dikkat
Ürün kullanılırken elektrik kablosunu çıkarmayın.
•• Elektrik çarpması üründe hasara neden olabilir.
Uyarı
Ürünün üzerine mum, böcek kovucu veya sigara koymayın. Ürünü ısı
kaynaklarının yakınına kurmayın.
•• Yangına neden olabilir.
Ürünle birlikte yalnızca Samsung tarafından sağlanan elektrik
kablosunu kullanın. Elektrik kablosunu başka ürünlerle kullanmayın.
•• Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Duvar montajı askısını bir teknisyenin takmasını sağlayın.
!
•• Kalifiye olmayan kişilerin montaj yapması yaralanmaya neden
olabilir.
Elektrik kablosunun takıldığı prizin önünün açık olmasına dikkat edin.
•• Bir sorun çıktığında ürüne gelen elektriği kesmek için elektrik
kablosunun çıkarılması gerekir.
!
!
•• Yalnızca onaylı dolapları kullanın.
Ürünü kitaplık veya gömme dolap gibi havalandırmanın az olduğu
alanlara yerleştirmeyin.
•• Uzaktan kumandanın güç düğmesine basıldığında ürünün
elektriğinin tümüyle kesilmediğini aklınızda bulundurun.
•• Dahili sıcaklıktaki bir artış yangına neden olabilir.
Elektrik kablosunu prizden çıkarırken fişi tutun.
•• Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Havalandırma sağlamak için ürünü duvardan en az 10 cm uzağa
yerleştirin.
!
•• Dahili sıcaklıktaki bir artış yangına neden olabilir.
!
Plastik ambalajları çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
•• Çocuklar boğulabilir.
!
9
Ürünü dengesiz veya titreşimli yüzeylere yerleştirmeyin (oynayan bir
raf, eğimli bir yüzey, vb.)
Dikkat
•• Ürün düşüp hasar görebilir ve/veya yaralanmaya yol açabilir.
Taşırken ürünü düşürmeyin.
•• Ürünü aşırı titreşimli bir yerde kullanmak ürüne zarar verebilir
veya yangına neden olabilir.
Ürünü araçlara ya da toz, nem (su damlaları, vb.), yağ veya duman
bulunan yerlere kurmayın.
•• Ürünün bozulmasına veya yaralanmaya neden olabilir.
!
Ürünü ön tarafı yere gelecek şekilde koymayın.
•• Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
•• Ekran hasara uğrayabilir.
!
Ürünü doğrudan güneş ışığına, sıcaklığa, veya soba gibi sıcak
nesnelere maruz bırakmayın.
Ürünü dolaba veya rafa yerleştirirken, ürünün ön tarafının alt
kenarının dışarı taşmadığından emin olun.
•• Ürünün yaşam süresi kısalabilir veya yangına neden olabilir.
•• Ürün düşüp hasar görebilir ve/veya yaralanmaya yol açabilir.
•• Ürünü yalnızca uygun boyuttaki dolaplara veya raflara
yerleştirin.
Ürünü küçük çocukların erişebileceği yerlere yerleştirmeyin.
•• Ürün düşebilir ve çocuklara zarar verebilir.
Ürünü yere yavaşça koyun.
•• Ön kısım ağır olduğundan, ürünü düz ve dengeli bir yüzeye
yerleştirin.
Soya yağı gibi yenilebilir yağlar üründe hasar veya bozulmaya neden
olabilir. Ürünü mutfağa veya mutfak tezgahının yanına kurmayın.
•• Ürünün bozulmasına veya yaralanmaya neden olabilir.
!
SAMSUNG
!
Ürünün alışılmadık bir yere (çok fazla ince toz, kimyasal maddeler,
aşırı sıcaklık veya yüksek nem bulunan yerlere ya da ürünün çok
uzun zaman sürekli olarak çalışacağı yerlere) kurulması ürün
performansını önemli ölçüde etkileyebilir.
•• Ürünü böyle bir alana yerleştirmek istiyorsanız, Samsung
Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne danışmayı unutmayın.
10
Çalışma
Ürünün üzerinde çocukların hoşlandığı ağır nesneler veya eşyalar
(oyuncak, şeker, vb.) bırakmayın.
•• Çocuklar oyuncaklara veya şekerlere ulaşmaya çalışırken ürün
veya ağır nesneler düşebilir ve ciddi yaralanmalara neden
olabilir.
Uyarı
Ürünün içinde yüksek voltaj vardır. Ürünü hiçbir zaman kendiniz
sökmeyin, onarmayın veya değiştirmeyin.
Şimşekli veya yıldırımlı havalarda, ürünü kapatın ve güç kablosunu
çıkarın.
•• Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
•• Onarımlar için Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne
başvurun.
•• Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
!
Ürünü hareket ettirmeden önce güç düğmesini kullanarak kapatın,
güç kablosunu ve bağlı olan diğer kabloları çıkarın.
Ürünün üzerine bir şey düşürmeyin veya ürüne vurmayın.
•• Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
•• Kablonun hasar görmesi yangına veya elektrik çarpmasına
neden olabilir.
!
!
Üründen anormal sesler, yanık kokusu veya duman çıkarsa, elektrik
kablosunu hemen çıkarın ve Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne
başvurun.
Ürünü güç kablosundan veya herhangi bir kablodan çekerek hareket
ettirmeyin.
•• Hasarlı bir kablo üründe arızaya, elektrik çarpmasına veya
yangına neden olabilir.
•• Elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
!
Çocukların ürüne asılmasına veya ürünün üzerine tırmanmasına izin
vermeyin.
Gaz sızıntısı bulunursa, ürüne veya elektrik fişine dokunmayın. Ayrıca,
alanı hemen havalandırın.
•• Çocuklar yaralanabilir ve ciddi düzeyde zarar görebilir.
•• Kıvılcımlar patlamaya veya yangına neden olabilir.
!
GAS
Ürün düşerse veya dış kasası hasar görürse, güç düğmesini kapatın
ve elektrik kablosunu çıkarın. Sonra Samsung Müşteri Hizmetleri
Merkezi'ne başvurun.
Ürünü, elektrik kablosundan veya herhangi bir kablodan çekerek
kaldırmayın veya taşımayın.
•• Kullanıma devam edilmesi yangına veya elektrik çarpmasına
neden olabilir.
•• Hasarlı bir kablo üründe arızaya, elektrik çarpmasına veya
yangına neden olabilir.
11
Ürünün yakınında parlayıcı sprey veya yanıcı madde kullanmayın veya
bulundurmayın.
Dikkat
•• Patlama veya yangın meydana gelebilir.
Uzun bir süre ekranda sabit bir görüntünün kalması görüntü izi
yanmasına veya kusurlu piksellere yol açabilir.
!
Havalandırma deliklerinin masa örtüsü veya perde tarafından
engellenmediğinden emin olun.
!
•• Dahili sıcaklıktaki bir artış yangına neden olabilir.
100
Ürünün içine (havalandırma deliği, giriş/çıkış bağlantı noktaları, vb.
yoluyla) metal nesneler (yemek çubuğu, bozuk para, saç tokası, vb.)
veya kolayca yanan nesneler (kağıt, kibrit, vb.) sokmayın.
•• Ürünün içine su veya başka yabancı madde girdiğinde ürünün
gücünü kapattığınızdan ve elektrik kablosunu çıkardığınızdan
emin olun. Sonra Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne
başvurun.
•• Ürünü uzunca bir süre kullanmayacağınız durumlarda güç
tasarrufu modunu veya hareketli resim içeren bir ekran
koruyucuyu etkinleştirin.
-_-
Ürünü uzun bir süre (tatil, vb.) kullanmayı planlamadığınız
durumlarda elektrik kablosunu prizden çıkarın.
•• Toz birikimi ısıyla bir araya geldiğinde yangına, elektrik
çarpmasına veya elektrik kaçağına neden olabilir.
!
Ürünü önerilen çözünürlükte ve frekansta kullanın.
•• Görüşünüz bozulabilir.
!
•• Üründe hasar, elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
Ürünü baş aşağı tutmayın veya standından tutarak taşımayın.
Ürünün üstüne sıvı içeren eşyalar (vazo, saksı, şişe, vb.) veya metal
nesneler koymayın.
•• Ürün düşebilir ve hasar görebilir veya yaralanmaya neden
olabilir.
•• Ürünün içine su veya başka yabancı madde girdiğinde ürünün
gücünü kapattığınızdan ve elektrik kablosunu çıkardığınızdan
emin olun. Sonra Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne
başvurun.
Uzun süre ekrana fazla yakından bakılması görüşünüzü bozabilir.
•• Üründe hasar, elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
!
Ürünün çevresinde nemlendirici veya ısıtıcı kullanmayın.
•• Yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
12
Ürünü kullanırken her 1 saatte 5 dakika kadar gözlerinizi dinlendirin.
Çocukların uzaktan kumandadan çıkarılan pilleri ağzına almamasına
dikkat edin. Pilleri, bebek veya çocukların erişemeyeceği bir yere
koyun.
•• Göz yorgunluğu geçer.
•• Çocuklar pilleri ağzına alırsa, derhal doktorunuza başvurun.
!
Ürün uzun süre açık kaldığında ısınabileceğinden ekrana dokunmayın.
Pili değiştirirken, pil kutuplarını (+, -) doğru yerleştirdiğinizden emin
olun.
!
Küçük aksesuarları çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
Sadece belirli standartlaştırılmış pilleri kullanın ve yeni bir pil ile
kullanılmış bir pili aynı anda kullanmayın.
•• Aksi takdirde piller zarar görebilir veya içteki sıvının sızıntısı
nedeniyle yangına, yaralanmaya veya hasara neden olabilir.
!
Ürünün açısını veya standın yüksekliğini ayarlarken dikkatli olun.
Piller (ve şarj edilebilir piller), sıradan bir atık değildir ve geri
dönüşüme gönderilmelidir. Kullanılmış ya da şarj edilebilir pillerin
geri dönüşüm amacıyla gönderilmesinden müşteri sorumludur.
•• Eliniz veya parmağınız sıkışabilir ve yaralanabilir.
!
•• Aksi halde, pil zarar görebilir veya iç sıvısının akması nedeniyle
yangına, bedensel yaralanmaya ya da zarara yol açabilir.
•• Ürüne çok yüksek bir eğim verilmesi ürünün düşmesine ve
yaralanmaya neden olabilir.
Ürünün üzerine ağır nesneler koymayın.
!
•• Müşteri, kullanılmış ya da şarj edilebilir pilleri bulunduğu yere
yakın bir geri dönüşüm merkezine ya da benzer türde pil ya da
şarj edilebilir pil satan bir mağazaya götürebilir.
•• Ürünün bozulmasına veya yaralanmaya neden olabilir.
Kulaklık veya kulak içi kulaklıklar kullanırken, ses seviyesini çok
yükseğe ayarlamayın.
•• Çok yüksek ses seviyesinde dinleme, işitme sorunlarına yol
açabilir.
13
Bölüm 02
Hazırlıklar
Bileşenleri Kontrol Etme
–– Herhangi bir parça eksikse, ürünü
satın aldığınız satıcıyla temas kurun.
Bileşenler
–– Resimlerle gerçek bileşenler arasında
farklılıklar olabilir.
–– Ürün ile birlikte altlık
sağlanmamaktadır. Ayrı olarak
satın aldığınız bir standı monte
edebilirsiniz.
–– RS232C adaptörü, D-SUB (9-pimli)
türü RS232C kablo kullanılarak
başka bir monitöre bağlanmak için
kullanılabilir.
Hızlı Kurulum Kılavuzu
Piller
(Bazı bölgelerde olmayabilir)
Garanti Kartı
(Bazı bölgelerde olmayabilir)
Uzaktan Kumanda
Mevzuat kılavuzu
Güç kablosu
RS232C(IN) Adaptör
14
――Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi
Parçalar
verilmeden değiştirilebilir.
Güç açık
Denetim Masası
Üç saniye basılı tutun.
Panel tuşuna basın. Açılır bir menü görünür.
Güç Kapalı
DCH
Güç Kapalı öğesinin seçili olduğundan emin olun ve sonra ekran kapanana kadar panel
tuşunu basılı tutun.
Panel tuşuna basın. Açılır bir menü görünür.
Kaynak seçin
Ara parça logosu (İsteğe
bağlı)
Kaynak öğesini seçmek için panel tuşuna yeniden basın. Sonra, istenen kaynaklar
arasında dolaşmak için panel tuşunu basılı tutun.
Ara parça logosunu güç kullanarak çekmeyin. Logo yırtılabilir veya kopabilir.
İlgili işlevi gerçekleştirmek için üründeki uzak sensöre doğru tutarak uzaktan
kumandadaki bir düğmeye basın.
――Bı ürünün uzaktan kumandasıyla aynı yerde başka görüntüleme cihazları
Hoparlör
kullanmak, diğer görüntüleme cihazlarının yanlışlıkla kontrol edilmesine neden
olabilir.
Uzaktan kumanda sensörü & Panel düğmesi
Uzaktan kumanda
sensörü
DCH
Uzaktan kumandayı üründeki sensörden 7 m ila 10 m dahilinde, sol ve sağdan 30°'lik
bir açıyla kullanın.
Ürünün ekranı da uzaktan kumanda sensörü olarak çalışır.
Uzaktan kumandayı ekrana tutarken şundan emin olun:
•• uzaktan kumandayı ekranın ortasına doğru tutun.
•• uzaktan kumandayı ekranın 40 cm ila 70 cm ötesinden kullanın.
――Kullanılmış pilleri çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın ve geri dönüştürün.
Ara parça logosu
Uzaktan kumanda
sensörü
――Yeni ve kullanılmış bir pili bir arada kullanmayın. Her iki pili aynı anda değiştirin.
――Uzaktan kumanda uzun bir süre kullanılmadığında pilleri çıkartın.
•• Panel tuşunu kullanmak için kayar panel tuşunun ürünün altından çıkıntı yapmadığından emin olun.
•• Uzak/eko sensörü kullanmak için, kayar panel tuşunun ürünün altından çıkıntı yaptığından emin olun.
15
Denetim Masası
――Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler, kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi
verilmeden değiştirilebilir.
DCJ
Uzaktan kumanda
sensörü
İlgili işlevi gerçekleştirmek için uzaktan kumandayı ürünün ön yüzünde alt tarafa
doğrultarak bir düğmeye basın. Uzaktan kumanda sensörü ürünün alt tarafında
bulunur.
――Bı ürünün uzaktan kumandasıyla aynı yerde başka görüntüleme cihazları
kullanmak, diğer görüntüleme cihazlarının yanlışlıkla kontrol edilmesine neden
olabilir.
Uzaktan kumandayı üründeki sensörden 7 m ila 10 m dahilinde, sol ve sağdan 30°'lik bir açıyla kullanın.
――Kullanılmış pilleri çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın ve geri dönüştürün.
――Yeni ve kullanılmış bir pili bir arada kullanmayın. Her iki pili aynı anda değiştirin.
Hoparlör
――Uzaktan kumanda uzun bir süre kullanılmadığında pilleri çıkartın.
Uzaktan kumanda sensörü & Panel düğmesi
DCJ
Uzaktan kumanda sensörü
16
――Panel tuşu ürünün önünde sağ altta bulunur.
――Ürün açıkken panel düğmesindeki P düğmesine bastığınızda kontrol
Düğmeler
Ürünü kapatır.
menüsü görüntülenir.
Kontrol menüsü
Güç Kapalı
Kaynak
Bas ve Tut: Seç
Kontrol menü ekranı görüntülenirken, Panel tuşuna kısaca basarak imleci
Güç Kapalı
öğesine taşıyın ve ürünü kapatmak için panel tuşuna basıp
basılı tutun.
Bağlanan giriş kaynağını seçer.
Güç Kapalı
Bas: Taşı
Açıklama
Kontrol menü ekranı görüntülenirken, panel tuşuna kısaca basarak imleci
öğesine taşıyın ve giriş kaynağı ekranını görüntülemek için panel
Kaynak
tuşuna basıp basılı tutun.
Giriş kaynağı ekranı görüntülenirken, istediğiniz giriş kaynağına geçmek için
panel tuşuna basıp tutun.
――Panel tuşu yalnızca Güç Kapalı ve Kaynak için kullanılabilir.
――Kontrol menü ekranından çıkmak için, panel tuşuna basmadan en az 3 saniye bekleyin.
17
Arka Taraf
Bağlantı Noktası
――Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler,
AUDIO OUT
Bir kaynak cihazın ses kısmına bağlanır.
RS232C IN
RS232C adaptörü kullanarak bir MDC'ye bağlar.
AUDIO IN
PC'den sesi bir ses kablosu ile alır.
HDMI 1, HDMI 2
Bir HDMI kablosu ya da HDMI-DVI kablosu kullanan bir kaynak cihaza bağlanır.
DVI/PC/MAGICINFO IN
DVI: Bir DVI kablosu ya da HDMI-DVI kablosu kullanan bir kaynak cihaza bağlanır.
PC: Bir bilgisayara bir D-SUB kablosu (DVI-RGB adaptörü üzerinden) veya bir DVI-RGB
kablosu bağlayın.
MAGICINFO IN: Bir ağ kutusuna (ayrı satılır) bağlanırken (özel) DP-DVI kablosunu
kullanın.
USB ¨ (1.0A)
USB bellek cihazını takın.
kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.
DCH
Açıklama
――Ürün üzerindeki USB bağlantı noktaları maksimum 1,0 A gücünde sabit akım
geçebilir. Maksimum değer aşılırsa USB bağlantı noktaları çalışmayabilir.
AV IN / COMPONENT IN
AV/Komponent adaptörüyle bir kaynak cihaza bağlanır.
RJ45
LAN kablosuyla MDC'ye bağlanır. (10/100 Mbps)
18
Arka Taraf
Bağlantı Noktası
――Parçaların rengi ve şekli gösterilenden farklı olabilir. Teknik özellikler,
USB ¨(1.0A)
kaliteyi geliştirmek için önceden bilgi verilmeden değiştirilebilir.
Açıklama
USB bellek cihazını takın.
――Ürün üzerindeki USB bağlantı noktaları maksimum 1,0 A gücünde
sabit akım geçebilir. Maksimum değer aşılırsa USB bağlantı noktaları
çalışmayabilir.
HDMI IN 1
Bir HDMI kablosu ya da HDMI-DVI kablosu kullanan bir kaynak cihaza bağlanır.
HDMI IN 2
DCJ
DVI/MAGICINFO IN
DVI: Bir DVI kablosu ya da HDMI-DVI kablosu kullanan bir kaynak cihaza
bağlanır.
MAGICINFO IN: MagicInfo'yu kullanmak için DP-DVI kablosunu bağladığınızdan
emin olun.
RS232C IN
RS232C adaptörü kullanarak bir MDC'ye bağlar.
AV/COMPONENT IN
AV/Komponent adaptörüyle bir kaynak cihaza bağlanır.
RJ45
LAN kablosuyla MDC'ye bağlanır. (10/100 Mbps)
DVI/HDMI/AUDIO IN
PC'den sesi bir ses kablosu ile alır.
AUDIO OUT
Bir kaynak cihazın ses kısmına bağlanır.
19
Hırsıza Karşı Kilit
――Hırsıza karşı kilit halka açık yerlerde bile ürünü güvenle kullanmanızı sağlar.
――Kilitleme cihazının şekli ve kilitleme yöntemi üreticiye bağlıdır. Ayrıntılar için, hırsıza karşı kilitleme cihazı ile sunulan kullanıcı kılavuzuna bakın.
――Aşağıdaki resimler yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek durumlar, resimlerde gösterilenden farklı olabilir.
Hırsıza karşı kilitleme cihazını kilitlemek için:
――Altlık : Ayrı satılır
DCH
DCJ
1
Hırsıza karşı kilitleme cihazınızın kablosunu masa gibi ağır bir nesneye sabitleyin.
2
Kablonun bir ucunu diğer uçtaki halkaya geçirin.
3
Kilitleme cihazını, ürünün arkasındaki hırsıza karşı kilit yuvasına takın.
4
Kilitleme cihazını kilitleyin.
–– Hırsıza karşı kilitleme cihazı ayrı olarak satın alınabilir.
–– Ayrıntılar için, hırsıza karşı kilitleme cihazı ile sunulan kullanıcı kılavuzuna bakın.
–– Hırsıza karşı kilitleme cihazları elektronik ürün satıcılarından ya da çevrimiçi olarak satın alınabilir.
20
Uzaktan Kumanda
――Bı ürünün uzaktan kumandasıyla aynı yerde başka görüntüleme cihazları kullanmak, diğer görüntüleme cihazlarının yanlışlıkla kontrol edilmesine neden
olabilir.
――Aşağıdaki resimde açıklaması bulunmayan düğmeler bu üründe desteklenmemektedir.
Ürünü açar.
Ürünü kapatır.
Numara düğmeleri
OSD menüsünde parolayı girin.
–– Uzaktan kumanda düğme
işlevleri farklı ürünler için farklılık
gösterebilir.
Sesi kapatın.
Ses düzeyini ayarlayın.
Sesi açma: Tekrar MUTE düğmesine basın
veya ses düzeyi kontrol (+ VOL -) düğmesine
basın.
Giriş kaynağını değiştirin.
MagicInfo Lite'ya doğrudan erişmek için bu
kısayolu kullanın.
Ekran görüntüsü menüsünü görüntüleyin veya
gizleyin ya da bir önceki menüye dönün.
Bu kısayol bir ağ kutusu veya PIM (Eklenti
Modülü) bağlandığında kullanılabilir.
MagicInfo Lite Başlatma Düğmesi.
21
Sık kullanılan işlevleri hızlıca seçin.
Geçerli giriş kaynağıyla ilgili bilgileri
görüntüleyin.
Üst, alt, sol veya sağ menüye gidin veya
seçeneğin ayarını yapın.
Bir menü seçimini onaylayın.
Bir önceki menüye dönün.
Geçerli menüden çıkın.
Bağlı bir giriş kaynağını; PC, DVI, HDMI1,
HDMI2'den manuel olarak seçin.
Güvenli kilit işlevini ayarlar.
Anynet+ modunda ve multimedya modunda
kullanılır.
–– Uzaktan kumanda düğme
işlevleri farklı ürünler için farklılık
gösterebilir.
Pilleri uzaktan kumandaya yerleştirmek için
22
Ürünü Kurmadan Önce (Kurulum
Kılavuzu)
Yaralanmayı engellemek için bu cihaz yere/duvara kurulum talimatlarına uygun olarak takılmalıdır.
•• Duvar montajını yetkili bir kurulum şirketinin yaptığından emin olun.
•• Aksi halde, düşebilir ve yaralanmaya neden olabilir.
•• Belirtilen duvar montajının kurulduğundan emin olun.
Havalandırma
――Diğer ayrıntılar için Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi ile iletişim kurun.
Dikey Bir Duvara Kurulum
A
A Minimum 40 mm
B Ortam sıcaklığı: 35 °C'nin altında
――Ürünü dik bir duvara kurarken, havalandırma için ürün ve duvar yüzeyi arasında en az 40 mm'lik bir alan olmasını
sağlayın ve ortam A sıcaklığını 35 °C'nin altında tutun.
B
Girintili Bir Duvara Kurulum
D
B
D
A Minimum 40 mm
B Minimum 70 mm
C Minimum 50 mm
D Minimum 50 mm
A
E Ortam sıcaklığı: 35 °C'nin altında
――Ürünü girintili bir duvara kurarken, havalandırma için ürün ve duvar arasında en az yukarıda belirtilen kadar bir
alan olmasını sağlayın ve ortam sıcaklığını 35 °C'nin altında tutun.
C
E
23
Duvar Montajının Kurulumu
Duvara Montaj Kitinin Kurulumu
Duvara montaj kiti (ayrı olarak satılır) ürünü duvara monte etmenizi sağlar.
Duvar montajının kurulumuyla ilgili ayrıntılı bilgi için duvar montajıyla birlikte verilen yönergelere bakın.
Duvar montajı braketini takarken yardım için bir teknisyene başvurmanızı öneririz.
Duvar montajını kendiniz kurmayı seçtiğiniz durumda Samsung Electronics ürüne gelecek herhangi bir hasar veya sizin yaralanmanızdan sorumlu değildir.
Duvara Montaj Kiti Özellikleri (VESA)
――Duvar montajınızı sert bir duvara, yere dik olacak şekilde kurun. Duvar
montajını sıva gibi yüzeylere takmadan önce lütfen daha fazla bilgi için
en yakındaki satıcıya danışın.
Ürünü eğik bir duvara takarsanız düşebilir ve ciddi yaralanmalara neden
olabilir.
•• Samsung duvara montaj kitleri detaylı kurulum kılavuzunu içerir ve kurulum için gerekli tüm parçalar birlikte
verilir.
•• Standart uzunluktan daha uzun olan ve VESA standartlarına uymayan vidalar kullanmayın. Çok uzun olan
vidalar ürünün içine zarar verebilir.
•• VESA standartlarına uymayan vidaları olan duvar montajları için vidaların uzunluğu duvar montajı özelliklerine
bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
•• Vidaları çok sıkı sabitlemeyin. Bu ürüne hasar verebilir veya kişisel yaralanmalara neden olacak şekilde ürünün
düşmesine neden olabilir. Samsung bu tür kazalar için sorumlu tutulamaz.
•• Samsung, VESA olmayan veya belirtilmemiş duvar montajı kullanıldığında ya da tüketicinin ürün kurulum
yönergelerini takip etmediği durumlarda ürün hasarı veya kişisel yaralanmalardan sorumlu tutulamaz.
•• Ürünü duvara her zaman iki kişi monte etsin.
•• Duvara montaj kitleri için standart boyutlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Model adı
Milimetre olarak VESA vida
delik özellikleri (A * B)
DC43H / DC43J / DC49J
200 x 200
DC49H / DC55H
400 x 400
Standart Vida
M8
Miktar
4
――Ürününüz açıkken Duvara Montaj Kitini kurmayın. Elektrik çarpmasına bağlı olarak kişisel yaralanmalara neden
olabilir.
――Duvar montajı kullanmak istiyorsanız, bunun ek alet kullanmadan ürünü bundan kaldırmanıza olanak
tanıdığından emin olun. (Desteklenen modeller: DCJ)
24
Uzaktan Kumanda (RS232C)
•• Pim ataması
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
Kablo Bağlantısı
RS232C kablosu
Arayüz
RS232C (9 pim)
Pim
TxD (No.2), RxD (No.3), GND (No.5)
Bit hızı
9600 b/s
Veri bitleri
8 bit
Eşlik
Yok
Durdurma biti
1 bit
Akış kontrolü
Yok
Maksimum uzunluk
15 m (yalnızca korumalı tür)
<Erkek tip>
Pim
<Dişi tip>
Sinyal
1
Veri taşıyıcısını algılama
2
Alınan veri
3
İletilen veri
4
Veri terminalini hazırlama
5
Sinyal topraklama
6
Veri kümesini hazırlama
7
Talep gönderme
8
Göndermeye uygun
9
Zil göstergesi
25
LAN Kablosu
•• RS232C kablosu
Konektör : 9 Pimli D-Sub ila Stereo Kablosu
6
•• Pim ataması
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
9
-P1-
5
-P1Erkek tip
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
3
----------
1
Tx
STEREO
Tx
2
----------
2
Rx
FİŞ
Gnd
5
----------
3
Gnd
(3,5ø)
Pim No
Standart Renk
Sinyal
1
Beyaz ve turuncu
TX+
2
Turuncu
TX-
3
Beyaz ve yeşil
RX+
4
Mavi
NC
5
Beyaz ve mavi
NC
6
Yeşil
RX-
7
Beyaz ve kahverengi
NC
8
Kahverengi
NC
26
Çapraz LAN kablosu (PC - PC)
•• Konektör : RJ45
Direkt LAN kablosu (PC - HUB)
HUB
RJ45
RJ45
P2
RJ45
P1
P2
P1
P1
P2
Sinyal
P1
TX+
1
P2
Sinyal
↔
3
RX+
P2
Sinyal
TX-
2
↔
6
RX-
↔
1
TX+
RX+
3
↔
1
TX+
2
↔
2
TX-
RX-
6
↔
2
TX-
RX+
3
↔
3
RX+
RX-
6
↔
6
RX-
Sinyal
P1
TX+
1
TX-
27
Bağlantı
•• Bağlantı 2
――RS232C(IN) adaptörünü üründeki RS232C IN bağlantı noktasına taktığınızdan emin olun.
•• Bağlantı 1
RJ45
RJ45
RS232C
IN
28
Hayır.
Denetim Kodları
Kontrol durumunu görüntüleme (Al kontrol komutu)
Başlık
Komut
0xAA
Komut türü
ID
Veri uzunluğu
Denetim
toplamı
Komut
0xAA
Komut türü
ID
Komut türü
Değer aralığı
10
Video Duvarı Açık
0x84
0~1
11
Video Duvarı Kullanıcı Kontrolü
0x89
-
Örn. Güç Açık & ID=0
Veri uzunluğu
Veri
1
Değer
Denetim
toplamı
Komut
Hayır.
Komut
•• Tüm iletişimler onaltılık olarak gerçekleşir. Denetim toplamı başlık hariç tüm değerler
eklenerek hesaplanır. Bir denetim toplamı aşağıda gösterildiği gibi 2 basamaktan daha
çok eklenirse (11+FF+01+01=112), ilk basamak kaldırılır.
0
Kontrol (Ayarla kontrol komutu)
Başlık
Komut türü
Komut
Değer aralığı
1
Güç kontrolü
0x11
0~1
2
Ses seviyesi kontrolü
0x12
0~100
3
Giriş kaynağı kontrolü
0x14
-
4
Ekran modu kontrolü
0x18
-
5
Ekran boyutu kontrolü
0x19
0~255
6
PIP açma/kapatma kontrolü
0x3C
0~1
7
Otomatik ayarlama kontrolü
(Yalnız PC ve BNC)
0x3D
0
8
Video duvarı modu kontrolü
0x5C
0~1
9
Güvenlik Kilidi
0x5D
0~1
Başlık
Komut
0xAA
0x11
Başlık
Komut
0xAA
0x11
ID
ID
Veri uzunluğu
Veri 1
1
"Power"
Veri uzunluğu
Veri 1
1
1
Denetim
toplamı
12
•• ID'lerden bağımsız olarak eş zamanlı şekilde bir seri kablosu ile bağlı tüm cihazları
kontrol etmek için, ID'yi "0xFE" olarak ayarlayın ve komutları iletin. Komutlar her bir cihaz
tarafından yürütülür, fakat ACK yanıt vermez.
29
Güç kontrolü
Ses seviyesi kontrolü
•• İşlev
Bir ürün bir PC kullanılarak açılabilir ve kapatılabilir.
•• İşlev
Bir ürünün ses düzeyi bir PC kullanılarak ayarlanabilir.
•• Güç durumunu görüntüleme (Güç AÇIK / KAPALI Durumunu Al)
•• Ses seviyesi durumunu görüntüleme (Ses Seviyesi Durumunu Al)
Başlık
Komut
Başlık
Komut
0xAA
0x11
0xAA
0x12
ID
Veri uzunluğu
Denetim
toplamı
0
•• Gücü AÇIK/KAPALI olarak ayarlama (Güç AÇIK / KAPALI olarak Ayarla)
Başlık
Komut
0xAA
0x11
ID
Veri uzunluğu
Veri
1
"Power"
ID
Denetim
toplamı
Başlık
Komut
0xAA
0x12
0
ID
•• Ack
0: Güç KAPALI
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
ID
•• Ack
0xAA
0xFF
ID
Veri
uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'A'
0x11
"Power"
Denetim
toplamı
0xAA
0xFF
ID
1
"Volume"
Denetim
toplamı
Veri
uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'N'
0x11
"ERR"
Veri
uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'A'
0x12
"Volume"
Denetim
toplamı
•• Nak
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
•• Nak
Komut
Veri
"Volume": Bir üründe ayarlanacak ses düzeyi. (0-100)
"Power": Bir üründe ayarlanacak güç kodu.
Başlık
Veri uzunluğu
"Volume": Bir üründe ayarlanacak ses düzeyi. (0-100)
1: Güç AÇIK
Komut
Denetim
toplamı
•• Ses seviyesini ayarlama (Ses Seviyesini Ayarla)
"Power": Bir üründe ayarlanacak güç kodu.
Başlık
Veri uzunluğu
Denetim
toplamı
ID
Veri
uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'N'
0x12
"ERR"
Denetim
toplamı
"ERR" : Hangi hatanın oluştuğunu gösteren kod.
"ERR" : Hangi hatanın oluştuğunu gösteren kod.
30
Giriş kaynağı kontrolü
0x24
•• İşlev
Bir ürünün giriş kaynağı bir PC kullanılarak değiştirilebilir.
HDMI2_PC
――DVI_video, HDMI1_PC(HDMI_PC) ve HDMI2_PC Ayarla komutuyla kullanılamaz. Bunlar,
•• Giriş kaynağı durumunu görüntüleme (Giriş Kaynağı Durumunu Al)
yalnızca "Al" komutlarına yanıt verir.
――Kullanılabilir giriş kaynakları, modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Başlık
Komut
――MagicInfo yalnızca, MagicInfo işlevini destekleyen modellerde kullanılabilir.
0xAA
0x14
ID
Veri uzunluğu
Denetim
toplamı
――RF (TV), DTV yalnızca TV içeren modellerle kullanılabilir.
0
•• Ack
•• Giriş kaynağını ayarlama (Giriş Kaynağını Ayarla)
Başlık
Komut
0xAA
0x14
ID
Veri uzunluğu
Veri
1
"Input Source"
"Input Source": Bir üründe ayarlanacak giriş kaynağı kodu.
Denetim
toplamı
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
ID
Veri
uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'A'
0x14
"Input
Source"
Denetim
toplamı
"Input Source": Bir üründe ayarlanacak giriş kaynağı kodu.
0x14
PC
•• Nak
0x18
DVI
Başlık
Komut
0x0C
Giriş kaynağı
0xAA
0xFF
0x08
Komponent
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x30
RF(TV)
0x40
DTV
0x21
HDMI1(HDMI)
0x22
HDMI1_PC(HDMI_PC)
0x23
HDMI2
ID
Veri
uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'N'
0x14
"ERR"
Denetim
toplamı
"ERR" : Hangi hatanın oluştuğunu gösteren kod.
31
Ekran modu kontrolü
•• Nak
•• İşlev
Bir ürünün ekran modu bir PC kullanılarak değiştirilebilir.
Video Wall işlevi etkin olduğunda ekran modu kontrol edilemez.
――Bu kontrol yalnız TV içeren modellerde kullanılabilir.
Komut
0xAA
0x18
ID
Veri
uzunluğu
Denetim
toplamı
0xAA
ID
0x18
16 : 9
0x04
Yakınlaştır
0x31
Geniş Yakınlaştır
0x0B
4:3
Veri
uzunluğu
Veri
Denetim
toplamı
1
"Screen
Mode"
Başlık
Komut
0xAA
0x19
Komut
0xAA
0xFF
ID
r-CMD
Değer1
3
'N'
0x18
"ERR"
Denetim
toplamı
ID
Veri uzunluğu
Denetim
toplamı
0
•• Ack
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
ID
Veri
uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'A'
0x19
"Screen
Size"
Denetim
toplamı
"Screen Size": ürün ekran boyutu (aralık: 0 – 255, birim: inç)
•• Nak
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
•• Ack
Başlık
Ack/Nak
•• Ekran boyutunu görüntüleme (Ekran Boyutu Durumunu Al)
"Screen Mode": Ürün durumunu ayarlayan bir kod
0x01
0xFF
Veri
uzunluğu
•• İşlev
Ürünün ekran boyutu, bilgisayar kullanılarak değiştirilebilir.
0
Komut
0xAA
ID
Ekran boyutu kontrolü
•• Resim boyutunu ayarlama (Resim Boyutunu Ayarla)
Başlık
Komut
"ERR" : Hangi hatanın oluştuğunu gösteren kod
•• Ekran durumunu görüntüleme (Ekran Modu Durumunu Al)
Başlık
Başlık
Veri
uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'A'
0x18
"Screen
Mode"
Denetim
toplamı
ID
Veri
uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'N'
0x19
"ERR"
Denetim
toplamı
"ERR" : Hangi hatanın oluştuğunu gösteren kod
"Screen Mode": Ürün durumunu ayarlayan bir kod
32
PIP Açma/Kapatma kontrolü
Otomatik ayarlama kontrolü (Yalnız PC ve BNC)
•• İşlev
Bir ürünün PIP modu, bilgisayar kullanılarak açılıp kapatılabilir.
•• İşlev
Bir PC kullanarak PC sistemi ekranını otomatik olarak ayarlayın.
――Yalnızca PIP işlevine sahip modellerde kullanılabilir.
――Video Wall özelliği Açık olarak ayarlanırsa, bu mod kontrol edilemez.
•• Otomatik ayarlama durumunu görüntüleme (Otomatik Ayarlama Durumunu Al)
Yok
――Bu işlev MagicInfo ile kullanılamaz.
•• Otomatik ayarı ayarlama (Otomatik Ayarı Ayarla)
•• PIP açık/kapalı durumunu görüntüleme (PIP AÇMA / KAPATMA Durumunu Al)
Başlık
Komut
0xAA
0x3C
ID
Veri uzunluğu
Denetim
toplamı
0
•• PIP açık/kapalı olarak ayarlama (PIP AÇIK / KAPALI olarak ayarla)
Başlık
Komut
0xAA
0x3C
ID
Veri uzunluğu
Veri
1
"PIP"
Başlık
Komut
0xAA
0x3D
ID
Veri
uzunluğu
Veri
1
"Auto
Adjustment"
Denetim
toplamı
"Auto Adjustment" : 0x00 (her zaman)
Denetim
toplamı
•• Ack
"PIP": Ürünün PIP modunu açıp kapatmak için bir kod kullanılır
1: PIP AÇIK
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
ID
Veri
uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'A'
0x3D
"Auto
Adjustment"
Veri
uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'A'
0x3D
"ERR"
0: PIP KAPALI
•• Ack
Denetim
toplamı
•• Nak
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
ID
Veri
uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'A'
0x3C
"PIP"
Denetim
toplamı
"PIP": Ürünün PIP modunu açıp kapatmak için bir kod kullanılır
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
ID
Denetim
toplamı
"ERR" : Hangi hatanın oluştuğunu gösteren kod
•• Nak
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
ID
Veri
uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'A'
0x3C
"PIP"
Denetim
toplamı
"ERR" : Hangi hatanın oluştuğunu gösteren kod
33
Video Duvarı Modu Kontrolü
Güvenlik Kilidi
•• İşlev
Video Wall modu, PC kullanan ürünlerde etkinleştirilemez.
•• İşlev
Üründe Güvenlik Kilidi işlevi, bilgisayar kullanılarak açılıp kapatılabilir.
Bu kontrol yalnızca, Video Wall özelliğinin etkin olduğu ürünlerde kullanılabilir.
Bu kontrol, gücün açık olup olmamasına bakılmaksızın kullanılabilir.
•• Video duvarı modunu görüntüleme (Video Duvarı Modunu Al)
•• Güvenlik kilidi durumunu görüntüleme (Güvenlik Kilidi Durumunu Al)
Başlık
Komut
Başlık
Komut
0xAA
0x5C
0xAA
0x5D
ID
Veri uzunluğu
Denetim
toplamı
Komut
0xAA
0x5C
Veri
uzunluğu
ID
Veri uzunluğu
Veri
Denetim
toplamı
1
"Video Wall Mode"
"Video Wall Mode": Üründe Video Wall modunu etkinleştirmek için bir kod kullanılır
1: Tam
0
•• Güvenlik kilidini etkinleştirme veya devre dışı bırakma (Güvenlik Kilidini Etkinleştir /
Devre Dışı Bırak)
Başlık
Komut
0xAA
0x5D
ID
Veri
uzunluğu
Veri
1
"Safety
Lock"
0: Doğal
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
ID
Veri
uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'A'
0x5C
"Video Wall
Mode"
Denetim
toplamı
•• Nak
Komut
0xFF
ID
Veri
uzunluğu
Ack/Nak
3
'A'
"ERR" : Hangi hatanın oluştuğunu gösteren kod
r-CMD
0x5C
Değer1
"ERR"
1: AÇIK
0: KAPALI
•• Ack
"Video Wall Mode": Üründe Video Wall modunu etkinleştirmek için bir kod kullanılır
0xAA
Denetim
toplamı
"Safety Lock": Üründe güvenlik kilidi kodu ayarlanmalıdır
•• Ack
Başlık
Denetim
toplamı
0
•• Video duvarını ayarlama (Video Duvarı Modunu Ayarla)
Başlık
ID
Denetim
toplamı
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
ID
Veri
uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'A'
0x5D
"Safety Lock"
Denetim
toplamı
"Safety Lock": Üründe güvenlik kilidi kodu ayarlanmalıdır
•• Nak
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
ID
Veri
uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'N'
0x5D
"ERR"
"ERR" : Hangi hatanın oluştuğunu gösteren kod
Denetim
toplamı
34
Video Duvarı Açık
•• Nak
•• İşlev
Bilgisayar, ürünün Video Duvarı işlevini AÇAR/KAPATIR.
•• Video Duvarı Açık/Kapalı Durumunu Alın
Başlık
Komut
0xAA
0x84
ID
Veri
uzunluğu
Denetim
toplamı
Komut
0xAA
0x84
0xAA
0xFF
ID
Veri
uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'N'
0x84
ERR
Denetim
toplamı
Video Duvarı Kullanıcı Kontrolü
0
ID
Komut
"ERR" : Hangi hatanın oluştuğunu gösteren kod
•• İşlev
Bilgisayar, ürünün Video Duvarı işlevini açar/kapatır.
•• Video Duvarı Açık/Kapalı Ayarı
Başlık
Başlık
Veri
uzunluğu
Veri
Denetim
toplamı
1
V.Wall_On
•• Video Duvarı Durumunu Alın
Başlık
Komut
0xAA
0x89
ID
Veri uzunluğu
Denetim
toplamı
0
•• V.Wall_On : Üründe ayarlanacak Video Duvarı Kodu
1: Video Duvarı AÇIK
•• Video Duvarı Ayarı
0: Video Duvarı KAPALI
Başlık
Komut
0xAA
0x89
•• Ack
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
ID
Veri
uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'A'
0x84
V.Wall_On
Denetim
toplamı
ID
Veri
uzunluğu
Değer1
Değer2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Denetim
toplamı
Wall_Div: Üründe ayarlanan Video Duvarı Bölücü kodu
V.Wall_On : Yukarıdakiyle aynı
35
10x10 Video Duvarı Modeli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Kapalıyken
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0x3C
0x3D
0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4D
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D
0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
36
Wall_SNo : Üründe ayarlanan Ürün Numarası kodu
10x10 Video Duvarı Modeli : ( 1 ~ 100)
Ayarlanan Sayı
Veri
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Ack
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
ID
Veri
uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
Değer2
4
'A'
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Veri
uzunluğu
Ack/Nak
r-CMD
Değer1
3
'N'
0x89
ERR
Denetim
toplamı
•• Nak
Başlık
Komut
0xAA
0xFF
ID
Denetim
toplamı
"ERR" : Hangi hatanın oluştuğunu gösteren kod
37
Bölüm 03
Bir Kaynak Cihaz Bağlama ve Kullanma
Bağlamadan Önce
Bağlantı Öncesi Kontrol Noktaları
――Bir kaynak cihaz bağlamadan önce, birlikte verilen kullanıcı kılavuzunu okuyun.
Kaynak cihazlardaki bağlantı noktalarının sayısı ve konumu cihazdan cihaza farklılık
gösterir.
――Tüm bağlantılar tamamlanıncaya kadar, güç kablosu bağlamayın.
Bağlantı sırasında güç kablosunun bağlanması ürüne zarar verebilir.
――Ses bağlantı noktalarını doğru bir şekilde bağlayın: sol = beyaz ve sağ = kırmızı.
PC’ye bağlama
•• Tüm diğer kabloları bağlamadan güç kablosunu bağlamayın.
Güç kablosunu bağlamadan önce bir kaynak aygıt bağladığınızdan emin olun.
•• Ürüne PC çeşitli yollarla bağlanabilir.
PC'niz için uygun bir bağlantı yöntemi seçin.
――Parçaları bağlamak farlı ürünlere göre farklılık gösterebilir.
DVI-RGB Kablosu Kullanarak Bağlama
――Bağlamak istediğiniz ürünün arkasındaki bağlantı noktalarının türünü kontrol edin.
DCH: DVI/PC/MAGICINFO IN
DCJ: DVI/MAGICINFO IN
DCH: AUDIO IN
DCJ: DVI/HDMI/AUDIO IN
38
DVI Kablosu Kullanarak Bağlama (Dijital tip)
HDMI-DVI Kablosu Kullanarak Bağlanma
――Bir PC'yi HDMI-DVI kablosu kullanarak ürüne bağladığınızda, PC'de yüklü video ve ses
içeriğine erişmek için İsim Değiştir öğesini DVI PC olarak ayarlayın.
DCH: DVI/PC/MAGICINFO IN
DCJ: DVI/MAGICINFO IN
DCH: HDMI 1, HDMI 2
DCJ: HDMI IN 1, HDMI IN 2
DCH: AUDIO IN
DCJ: DVI/HDMI/AUDIO IN
DCH: AUDIO IN
DCJ: DVI/HDMI/AUDIO IN
――DVI-HDMI adaptöründen yararlanarak üründeki DVI bağlantı noktasını HDMI bağlantı
noktası gibi kullanabilirsiniz.
HDMI
DCH: DVI/PC/MAGICINFO IN
DCJ: DVI/MAGICINFO IN
39
HDMI Kablosu Kullanarak Bağlanma
DCH: HDMI 1, HDMI 2
DCJ: HDMI IN 1, HDMI IN 2
40
Video Cihazına Bağlama
•• Tüm diğer kabloları bağlamadan güç kablosunu bağlamayın.
Güç kablosunu bağlamadan önce bir kaynak aygıt bağladığınızdan emin olun.
•• Kablo kullanarak ürüne bir video cihazı bağlayabilirsiniz.
――Parçaları bağlamak farlı ürünlere göre farklılık gösterebilir.
――Kaynağı değiştirmek için uzaktan kumandadaki SOURCE düğmesine basın.
AV Kablosu Kullanarak Bağlama
Komponent Kablosu Kullanarak Bağlama
DCH: AV IN / COMPONENT IN
DCJ: AV/COMPONENT IN
DCH: AV IN / COMPONENT IN
DCJ: AV/COMPONENT IN
DCH: AUDIO IN
DCJ: DVI/HDMI/AUDIO IN
DCH: AUDIO IN
DCJ: DVI/HDMI/AUDIO IN
41
HDMI-DVI Kablosu Kullanarak Bağlanma
――Ürün HDMI-DVI kablosu kullanarak bir video cihazına bağlanmışsa, ses etkinleştirilmez. Bunu çözmek için, üründeki ve video cihazındaki ses bağlantı noktalarına ayrıca bir ses kablosu bağlayın.
Bir video aygıtını HDMI-DVI kablosu kullanarak ürüne bağladığınızda, video aygıtında yüklü video ve ses içeriğine erişmek için İsim Değiştir öğesini DVI Cihazları olarak ayarlayın.
――Desteklenen çözünürlükler 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p ve 576p değerlerini içerir.
DCH: DVI/PC/MAGICINFO IN
DCJ: DVI/MAGICINFO IN
HDMI
DCH: HDMI 1, HDMI 2
DCJ: HDMI IN 1, HDMI IN 2
DCH: AUDIO IN
DCJ: DVI/HDMI/AUDIO IN
42
HDMI Kablosu Kullanarak Bağlanma
Bir Ses Sistemi Bağlama
Bir HDMI kablosu veya HDMI ila DVI Kablosu (1080p'ye kadar)
kullanma
――Parçaları bağlamak farlı ürünlere göre farklılık gösterebilir.
•• Daha iyi resim ve ses kalitesi için dijital cihazı HDMI kablosuyla bağlayın.
•• HDMI kablosu dijital videoyu ve ses sinyallerini destekler ve bir ses kablosu gerektirmez.
–– Ürünü, HDMI çıkışını desteklemeyen bir dijital aygıta bağlamak için HDMI-DVI ve ses
kablolarını kullanın.
AUDIO OUT
•• Ürüne, HDMI modunun eski bir sürümünü kullanan bir harici cihaz bağlanırsa resim
normal olarak görüntülenmeyebilir (resim görüntülenmişse) veya ses çalışmayabilir.
Böyle bir sorun oluşursa harici cihazın üreticisine HDMI sürümünü sorun ve eğer süresi
dolmuşsa bir güncelleme talep edin.
•• 14 mm veya daha az kalınlıkta bir HDMI kablosu kullandığınızdan emin olun.
•• Sertifikalı bir HDMI kablosu aldığınızdan emin olun. Aksi halde resim görüntülenmeyebilir
veya bağlantı hatası oluşabilir.
•• Temel yüksek hızlı HDMI kablosu veya etherneti olan bir tane tavsiye edilir.
Bu ürün HDMI ile ethernet işlevini desteklemez.
DCH: HDMI 1, HDMI 2
DCJ: HDMI IN 1, HDMI IN 2
43
LAN Kablosunu bağlama
――Parçaları bağlamak farlı ürünlere göre farklılık gösterebilir.
RJ45
•• Bağlantı için Cat 7(*STP tipi) kablo kullanın.
*Kılıflı Bükümlü Tel Çifti
44
Ağ kutusunu bağlama (ayrıca satılır)
――Desteklenen modeller: DCH
1
Ağ kutusunu gösterildiği şekilde
yerleştirin.
2
önce ağ kutusundaki tırnakları bağlantı
çerçevesi üzerindeki işaretli ( A ) yuvalara
3
Ağ kutusunu, sabitlenen bağlantı
çerçevelerine bağlayın.
yerleştirin. Tırnaklar çerçeveye asılı
kalmalıdır. Sonra, işaretli ( B ) delikleri
hizalayın.
45
Ağ kutusuna bağlanma (ayrıca satılır)
――Ağ kutusuna bağlanma ayrıntıları için, ağ kutusu satın alınırken sağlanan kullanım kılavuzuna bakın.
MagicInfo
MagicInfo'yu kullanmak için, ürüne bir ağ kutusu (ayrı satılır) bağlanmalıdır.
――MagicInfo ayarlarını değiştirmek için, masaüstünde "MagicinfoSetupWizard" programını çalıştırın.
――MagicInfo'nun kullanımıyla ilgili ayrıntılar için, ağ kutusuyla birlikte sağlanan DVD'ye bakın.
――Bu bölümdeki bilgiler kaliteyi geliştirmek için önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
――Ağ kutusuyla birlikte sağlanan işletim sisteminden farklı bir işletim sisteminin yüklenmesi, işletim sisteminin önceki sürümünün geri yüklenmesi veya
sağlanan işletim sistemiyle uyumlu olmayan bir yazılımın yüklenmesi üzerine sorunla karşılaşırsanız, teknik destekten yararlanamazsınız ve servis
teknisyeninin ziyareti bir ücrete tabi olur. Ayrıca ürün değiştirme veya ücret iadesi de söz konusu olmaz.
MagicInfo moduna girme
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Select Application - step 1
MagicInfo Pro (LAN, WAN based version)
1
Ağ kutusunu (ayrı satılır) kurduktan ve ürüne bağladıktan sonra, ürünün gücünü açın.
2
Uzaktan kumandada SOURCE düğmesine basın ve MagicInfo öğesini seçin.
――Ağ kutusu, üründeki DVI/MAGICINFO IN(DVI/PC/MAGICINFO IN) bağlantı noktasına bağlandığında Kaynak ayarı
DVI yerine MagicInfo olarak değişir.
MagicInfo-i Premium (Web-based version)
3
Select Later
< Back(B)
Next(N) >
Finish
MagicInfo başlatıldığında çalıştırılmasını istediğiniz varsayılan uygulamayı seçin.
Cancel
46
4
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
IP bilgilerini girin.
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Select TCP/IP - step 2
6
Görüntüleme modu seçin.
7
Yeni yapılandırdığınız ayarları bir
Select Screen Type - step 4
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
Landscape
IP address:
192 . 168 . 0 . 102
Subnet mask:
255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
192 . 168 . 0 . 1
Portrait
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server address:
Preferred DNS server:
10 . 44 . 33 . 22
Alternate DNS server:
10 . 33 . 22 . 11
< Back(B)
Next(N) >
Finish
< Back(B)
Cancel
5
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Dil seçin. (Varsayılan dil
Next(N) >
Finish
Cancel
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
English'dir.)
kez daha denetleyin.
Setup Information
Select Language -step 3
Select the language you want to install on the system for menus and
dialogs.
1. Application :
Current Language
2. Internet Protocol [TCP/IP]
:
Engilsh
IP :
Chinese [Traditional]
German
4. Screen Type :
French
masaüstünde MagicInfo simgesini
çift tıklatın. Simge, ekranın sağ alt
kısmında gösterilir.
MagicInfo Pro [LAN,WAN based version\
192.168.0.102
3. Language :
English
――Yürütme simgesi gösterilmiyorsa,
English
Landscape
Italian
Japanese
Korean
Russian
Swedish
Turkish
Chinese [Simplified]
Portuguese
< Back(B)
Do not show again
Next(N) >
Finish
Cancel
< Back(B)
Apply
Finish
Cancel
47
Giriş kaynağını değiştirme
Kaynak çeşitli kaynakları seçmenizi ve kaynak cihaz adlarını değiştirmenizi sağlar.
Kaynak
――Bağlamak istediğiniz kaynak cihaz için yanlış bir kaynak seçilirse, ekran düzgün şekilde görüntülenmeyebilir.
SOURCE → Kaynak
İsim Değiştir
Kaynak
DVI
Ürüne bağlı kaynak cihazının ekranını görüntüleyebilirsiniz. Seçilen kaynağın ekranını görüntülemek için, Kaynak
Listesinden bir kaynak seçin.
――Giriş kaynağı aynı zamanda uzaktan kumandadaki SOURCE düğmesiyle değiştirilebilir.
SOURCE → Kaynak → TOOLS → İsim Değiştir → ENTER E
HDMI1
HDMI2
AV
Komponent
PC
Bağlanan bir harici cihazın adını özelleştirin.
――Liste aşağıdaki kaynak cihazları içerebilir. Listedeki Kaynak aygıtları seçili kaynağa göre değişir.
Video / DVD / Kablolu Alıcı / Uydu Alıcısı / PVR STB / AV Alıcısı / Oyun / Video Kamera / PC / DVI PC / DVI
Cihazları / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA
Bilgi
SOURCE → Kaynak → TOOLS → Bilgi → ENTER E
Seçilen harici cihazla ilgili ayrıntılı bilgiyi görebilirsiniz.
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
48
Bölüm 04
MDC Kullanma
"MDC" bir PC kullanarak birden fazla ekran aygıtını aynı anda kontrol etmenizi sağlayan bir uygulamadır.
MDC programını nasıl kullanacağınızla ilgili ayrıntılar için, programı yükledikten sonra Yardım bölümüne bakın. MDC programına web sitesinden ulaşılabilir.
MDC Program Yükleme/Kaldırma
Kurulum
――MDC kurulumu grafik kartından, ana karttan ve ağ durumundan etkilenebilir.
1
MDC Unified yükleme programını tıklatın.
2
Kurulum dilini seçin. Ardından "OK" öğesini tıklatın.
3
"Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified" ekranı görüntülendiğinde, "Next"
7
yolunu kontrol edin ve "Install" düğmesini tıklatın.
8
Yükleme ilerlemesi görüntülenir.
9
Görüntülenen "InstallShield Wizard Complete" penceresinde "Finish" düğmesini tıklatın.
――"Launch MDC Unified" seçeneğini seçin ve MDC programını hemen başlatmak için "Finish"
düğmesini tıklatın.
10 Kurulumdan sonra, masaüstünde MDC Unified kısayol simgesi oluşturulur.
――MDC yürütme simgesi PC sistemine veya ürün teknik özelliklerine bağlı olarak
görüntülenmeyebilir.
――Yürütme simgesi görüntülenmiyorsa, F5 tuşuna basın.
öğesini tıklatın.
4
5
Görüntülenen "License Agreement" penceresinde, "I accept the terms in the license
agreement" öğesini seçip "Next" öğesini tıklatın.
Yüklemeyi Kaldırma
Görüntülenen "Customer Information" penceresinde, tüm bilgi alanlarını doldurun ve
1
Görüntülenen "Destination Folder" penceresinde, programın yükleneceği dizin yolunu
Başlat menüsünde Ayarlar > Denetim Masası seçeneğini seçin ve Program Ekle/Sil öğesini
çift tıklatın.
"Next" düğmesini tıklatın.
6
Görüntülenen "Ready to Install the Program" penceresinde, programın yükleneceği dizin
2
Listeden MDC Unified seçeneğini seçin ve Değiştir/Kaldır düğmesini tıklatın.
seçip "Next" düğmesini tıklatın.
――Dizin yolu belirtilmezse, program varsayılan dizin yoluna yüklenir.
49
MDC'ye Bağlanma
Ethernet ile MDC Kullanma
Birincil ekran için IP'yi girin ve cihazı PC'ye bağlayın. Ekran cihazları LAN kablosu kullanılarak birbirine bağlanabilir.
Düz LAN kablosu ile bağlantı
――Çoklu ürünler üründeki RJ45 bağlantı noktası ve HUB'daki LAN bağlantı noktalarıyla bağlanabilir.
Bilgisayar
RJ45
HUB
Monitör 1
Monitör 2
50
Bölüm 05
Ekran Ayarı
Görüntü ayarlarını (Arka Işık, Renk Tonu vb.) yapılandırın.
Görüntü menüsü seçeneklerinin düzeni ürüne bağlı olarak değişebilir.
Resim Modu
Ürünün kullanıldığı ortam için uygun bir görüntü modu (Resim Modu) seçin.
MENU m → Görüntü → Resim Modu → ENTER E
Giriş kaynağı PC, DVI(PC), HDMI(PC) ise
Geçerli giriş kaynağına bağlı olarak, farklı Resim Modu seçenekleri görüntülenir.
•• Bilgi: Bu mod göz yorgunluğunu azaltır ve bilgileri izleyicilere sunmak için uygundur.
Görüntü
•• Reklam: Bu mod video içeriğini ve iç/dış mekan reklamlarını görüntülemek için uygundur.
Resim Modu
Bilgi
· Arka Işık
100
100
· Kontrast
100
100
· Parlaklık
45
45
· Netlik
50
50
· Renk
50
50
· Ton (Y/K)
Y50
50
K50
50
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
•• Kalibre edildi: Bu modda, Color Expert renk kalibrasyon programı kullanılarak özelleştirilmiş olan parlaklık,
renk, gama ve benzerlik ayarları uygulanır.
–– Kalibre edildi modunu uygun şekilde uygulamak için, Color Expert renk kalibrasyon programını kullanarak,
parlaklık, renk, gama ve benzerlik gibi görüntü kalitesi ayarlarını yapılandırdığınızdan emin olun.
–– Color Expert programını bilgisayarınıza indirmek için www.samsung.com/displaysolutions adresini ziyaret
edin.
Giriş kaynağı AV, Komponent, DVI(AV), HDMI(AV) ise
•• Dinamik: Bu mod ortam ışığı parlaksa uygundur.
•• Standart: Bu mod genel olarak her ortam için uygundur.
•• Film: Bu mod göz yorgunluğunu azaltır.
•• Kalibre edildi: Bu modda, Color Expert renk kalibrasyon programı kullanılarak özelleştirilmiş olan parlaklık,
renk, gama ve benzerlik ayarları uygulanır.
–– Kalibre edildi modunu uygun şekilde uygulamak için, Color Expert renk kalibrasyon programını kullanarak,
parlaklık, renk, gama ve benzerlik gibi görüntü kalitesi ayarlarını yapılandırdığınızdan emin olun.
–– Color Expert programını bilgisayarınıza indirmek için www.samsung.com/displaysolutions adresini ziyaret
edin.
51
Arka Işık / Kontrast / Parlaklık /
Netlik / Renk / Ton (Y/K)
MENU m → Görüntü → ENTER E
Giriş kaynağı
PC, DVI, HDMI1, HDMI2, MagicInfo
(PC bağlıyken)
AV, Komponent, DVI, HDMI1,
HDMI2 (720p, 1080i, 1080p)
Görüntü
Resim Modu
Bilgi
· Arka Işık
100
100
· Kontrast
100
100
· Parlaklık
45
45
· Netlik
50
50
· Renk
50
50
· Ton (Y/K)
Ürününüzün, resim kalitesini ayarlamak için çeşitli seçenekleri vardır.
Y50
50
Resim Modu
Ayarlanabilir seçenekler
Bilgi / Reklam
Arka Işık / Kontrast / Parlaklık / Netlik
Kalibre edildi
Arka Işık
Dinamik / Standart / Film
Arka Işık / Kontrast / Parlaklık / Netlik
/ Renk / Ton (Y/K)
Kalibre edildi
Arka Işık
――Arka Işık, Kontrast, Parlaklık, Netlik, Renk veya Ton (Y/K) ayarlarında değişiklik yaptığınızda, OSD de buna uygun
şekilde ayarlanır.
――Üründe bir girişe bağladığınız her harici cihaz için ayarları ayarlayabilir veya saklayabilirsiniz.
――Resim parlaklığını düşürmek güç tüketimini azaltır.
K50
50
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Gamma
Birincil renk yoğunluğunu ayarlayın.
――Resim Modu öğesi Dinamik olarak ayarlanırsa, Gamma devre dışı olur.
――Resim Modu öğesi Kalibre edildi olarak ayarlanırsa, Gamma devre dışı olur.
MENU m → Görüntü → Gamma → ENTER E
Gamma
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
0
52
Kalibre Edilmiş Değer
Color Expert renk kalibrasyon programı kullanılarak özelleştirilen parlaklık, renk, gama ve benzerlik ayarlarının
Bilgi ve Reklam modlarında geçerli olup olmayacağını ayarlayın.
MENU m → Görüntü → Kalibre Edilmiş Değer → ENTER E
•• Uygulama / Uygula
――Color Expert programını bilgisayarınıza indirmek için www.samsung.com/displaysolutions adresini ziyaret edin.
――Resim Modu öğesi Kalibre edildi olarak ayarlanırsa, Kalibre Edilmiş Değer devre dışı olur.
Görüntü
Kalibre Edilmiş Değer
Uygulama
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
53
Resim Boyutu
Resim Boyutu
MENU m → Görüntü → Resim Boyutu → ENTER E
Bir kablo kutunuz veya uydu alıcınız varsa bunun kendi ekran boyutları olabilir. Ancak, ürününüzü çoğu zaman 16:9
modunda kullanmanızı tavsiye ederiz.
――Geçerli giriş kaynağına bağlı olarak, farklı ekran seçenekleri görüntülenir.
•• 16:9: Resmi 16:9 geniş moda ayarlar.
Resim Boyutu
Resim Boyutu
•• Zoom1: Orta derecede büyütme için kullanın. Üstü ve kenarları keser.
16:9
•• 4:3: Resmi temel (4:3) moduna ayarlar.
――Ürününüzü uzun süreliğine 4:3 biçimine ayarlamayın.
· Konum
Çözünürlük Seçimi
•• Zoom2: Daha güçlü büyütme için kullanın.
Kapalı
Ekranın sol ve sağında veya üst ve altında görüntülenen sınırlar resim alıkonulmasına (ekran yanması) neden
olabilir ve bu garanti kapsamında değildir.
•• Ekrana Sığdır: HDMI1, HDMI2 (720p / 1080i / 1080p) veya Komponent (1080i / 1080p) sinyalleri alındığında
tam görüntüyü herhangi bir kesme olmadan gösterir.
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
•• Akıllı Grnm 1: 16:9 resmi %50 küçültür.
•• Akıllı Grnm 2: 16:9 resmi %25 küçültür.
•• Kişisel: Kullanıcı tercihlerini sağlamak için çözünürlüğü değiştirir.
•• Orijinal Oran: Giriş kaynağı PC, DVI, HDMI1, HDMI2 (PC bağlantısı) ise, video orijinal en boy oranıyla
görüntülenir.
――Kullanılabilir bağlantı noktaları, modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
――Üründe bir girişe bağladığınız her harici cihaz için ayarları ayarlayabilir veya saklayabilirsiniz.
54
Konum
Resmin konumunu ayarlar. Konum yalnızca, Resim Boyutu öğesi Zoom1, Zoom2, Ekrana Sığdır olarak ayarlandığında
kullanılabilir.
――Zoom1, Zoom2 veya Ekrana Sığdır öğesini seçtikten sonra Konum işlevini kullanmak için şu adımları izleyin.
Resim Boyutu
Resim Boyutu
Zoom1
· Konum
Çözünürlük Seçimi
1
Konum öğesini seçmek için d düğmesine basın. E düğmesine basın.
2
Resmi yukarı veya aşağı hareket ettirmek için u veya d düğmesine basın.
3
E düğmesine basın.
Kapalı
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
――Kişisel in DVI, HDMI1, HDMI2 (1080i/1080p) veya Komponent (1080i/1080p) veya Kişisel öğesini seçtikten sonra
Zoom/Konum
Zoom/Konum işlevini kullanmak için şu adımları izleyin.
Resim Boyutu
Resim Boyutu
Kişisel
· Zoom/Konum
Çözünürlük Seçimi
Kapalı
1
Zoom/Konum öğesini seçmek için d düğmesine basın. E düğmesine basın.
2
Zoom veya Konum öğesini seçin. E düğmesine basın.
3
Resmi taşımak için u/d/l/r düğmesine basın.
4
E düğmesine basın.
――Resmi orijinal konumuna geri döndürmek isterseniz, Zoom/Konum ekranında Sıfırla öğesini seçin.
Resim varsayılan konuma ayarlanacaktır.
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
55
Çözünürlük Seçimi
Grafik kartının çözünürlüğü aşağıdakilerden birisi olmasına rağmen görüntü normal değilse, bu menüyü kullanarak
ürünün çözünürlüğünü PC'nin çözünürlüğü ile aynı olacak şekilde seçip görüntü kalitesini en iyi hale getirebilirsiniz.
Mevcut çözünürlükler: Kapalı / 1024x768 / 1280x768 / 1360x768 / 1366x768
Resim Boyutu
Resim Boyutu
16:9
· Konum
Çözünürlük Seçimi
Kapalı
–– Yalnızca PC modunda kullanılabilir.
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Otomatik Ayarlama
Frekans değerleri/konumlarını ayarlar ve ayarlara otomatik olarak ince ayar yapar.
MENU m → Görüntü → Otomatik Ayarlama → ENTER E
Görüntü
Otomatik Ayarlama
–– Yalnızca PC modunda kullanılabilir.
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
56
PC Ekran Ayarı
•• Kaba / İnce
Resim parazitini ortadan kaldırır veya azaltır.
Parazit, yalnızca ince ayar yapılarak ortadan kaldırılamıyorsa frekansı en iyi şekilde (Kaba) ayarlamak için
Kaba işlevini kullanın ve tekrar İnce ayar yapın. Parazit azaltıldıktan sonra resmi, ekranın ortasına hizalanacak
şekilde tekrar ayarlayın.
MENU m → Görüntü → PC Ekran Ayarı → ENTER E
•• Konum
Ortaya hizalanmamışsa veya ürün ekranına oturmuyorsa, PC'nin ekran konumunu ayarlama.
PC Ekran Ayarı
Kaba
50
İnce
0
Dikey Konumu ayarlamak için u veya d düğmesine basın. Yatay Konumu ayarlamak için l veya r düğmesine
basın.
•• Görüntü Sıfırla
Görüntüyü varsayılan ayarlara ayarlar.
Konum
Görüntü Sıfırla
–– Yalnızca PC modunda kullanılabilir.
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
57
PIP
MENU m → Görüntü → PIP → ENTER E
Görüntü
PIP
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
–– PIP sesi için, Ses Seçimi yönergelerine bakın.
–– PIP ekranındaki resmin, bir oyun veya karaoke görüntülemek için ana ekranı
kullandığınız zaman daha az doğal göründüğünü fark etmişsinizdir.
–– PIP seçeneği yalnızca, Video Wall öğesi Kapalı olarak ayarlandığında etkinleşir.
–– Resim Modu öğesi Kalibre edildi olarak ayarlanırsa, PIP devre dışı olur.
PIP Ayarları
Harici video kaynağından gelen resim ana ekran olacaktır ve üründen gelen resim PIP alt resim ekranında olacaktır.
Ana resim
Alt resim
AV
PC, DVI, HDMI1, HDMI2, MagicInfo
Komponent
DVI, HDMI1, HDMI2, MagicInfo
PC
AV, HDMI1, HDMI2, MagicInfo
DVI
AV, Komponent
HDMI1, HDMI2
PC, AV, Komponent
――Kullanılabilir giriş kaynakları, modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
•• PIP (Kapalı / Açık): PIP işlevini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
•• Kaynak: Alt resmin kaynağını seçebilirsiniz.
•• Boyut (
,
,
,
,
,
): Alt resim için boyut seçin.
•• Konum (
,
,
,
): Alt resim için bir konum seçin.
――(
,
,
) modunda Konum seçimi yapamazsınız.
•• Ses Seçimi (ANA / ALT): ANA resmin veya ALT resmin sesini dinlemeyi seçebilirsiniz.
58
Gelişmiş Ayarlar
Giriş Kaynağı
MENU m → Görüntü → Gelişmiş Ayarlar → ENTER E
Gelişmiş Ayarlar
Dinamik Kntrast
Siyah Tonu
Orta
Kapalı
Ten Tonu
Resim Modu
Gelişmiş Ayarlar
PC, DVI, HDMI1, HDMI2,
MagicInfo (PC bağlıyken)
Bilgi / Reklam
Beyaz Dengesi
AV, Komponent, DVI, HDMI1,
HDMI2
Standart / Film
Dinamik Kntrast / Siyah Tonu / Ten Tonu / Salt RGB Modu
/ Renk Alanı / Beyaz Dengesi / Hareketli Aydnltma
――Kullanılabilir giriş kaynakları, modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
――Resim Modu öğesi Dinamik olarak ayarlanırsa, Gelişmiş Ayarlar devre dışı olur.
――Resim Modu öğesi Kalibre edildi olarak ayarlanırsa, Gelişmiş Ayarlar devre dışı olur.
0
Salt RGB Modu
Kapalı
Renk Alanı
Doğal
Beyaz Dengesi
Hareketli Aydnltma
Kapalı
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
59
Dinamik Kntrast
Gelişmiş Ayarlar
Dinamik Kntrast
Siyah Tonu
Orta
Kapalı
Ten Tonu
0
Salt RGB Modu
Kapalı
Renk Alanı
Doğal
Beyaz Dengesi
Hareketli Aydnltma
Kapalı
Ekran kontrastını ayarlayın.
•• Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek
Siyah Tonu
Ekran derinliğini ayarlamak için siyah seviyesini seçin.
•• Kapalı / Koyu / Daha Koyu / En Koyu
Ten Tonu
Pembe vurgulama Ten Tonu.
Salt RGB Modu
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Renk tonu ve doygunluk için ince ayar yapmak üzere Kırmızı, Yeşil ve Mavi rengi görüntüler.
•• Kapalı / Kırmızı / Yeşil / Mavi
Renk Alanı
Görüntü oluşturmak için kullanılan renk aralığı ve çeşitliliğini (renk alanı) ayarlar.
•• Otomatik / Doğal
60
Beyaz Dengesi
Daha doğal bir resim için renk sıcaklığını ayarlayın.
•• R-Ofseti / G-Ofseti / B-Ofseti: Her rengin (kırmızı, yeşil, mavi) koyuluğunu ayarlayın.
•• R-Kazanımı / G-Kazanımı / B-Kazanımı: Her rengin (kırmızı, yeşil, mavi) parlaklığını ayarlayın.
•• Sıfırla: Beyaz Dengesi öğesini varsayılan ayarlara ayarlar.
Hareketli Aydnltma
Ekrandaki resim hareketliyken ekran parlaklığını azaltarak güç tüketimini azaltır.
•• Kapalı / Açık
61
Resim Seçenekleri
u ve d ok tuşlarını kullanarak seçenek belirleyin ve E düğmesine basın.
MENU m → Görüntü → Resim Seçenekleri → ENTER E
Giriş kaynağı
Resim Modu
PC, MagicInfo
Bilgi / Reklam
Renk Tonu / Renk Ayarı / Dinamik Arka Işık
Kalibre edildi
Dinamik Arka Işık
Bilgi / Reklam
Renk Tonu / Renk Ayarı / HDMI Siyahlık Düzeyi /
Dinamik Arka Işık
Kalibre edildi
HDMI Siyahlık Düzeyi / Dinamik Arka Işık
Dinamik / Standart / Film
Renk Tonu / Renk Ayarı / Dijital Temiz Görünüm /
MPEG Przt Filtresi / Film modu / Dinamik Arka Işık
Kalibre edildi
Dijital Temiz Görünüm / MPEG Przt Filtresi / Film
modu / Dinamik Arka Işık
Dinamik / Standart / Film
Renk Tonu / Renk Ayarı / Dijital Temiz Görünüm /
MPEG Przt Filtresi / Dinamik Arka Işık
Kalibre edildi
Dijital Temiz Görünüm / MPEG Przt Filtresi /
Dinamik Arka Işık
Ayarı değiştirmek için ok tuşlarını kullanın ve sonra E düğmesine basın.
Resim Seçenekleri
Renk Tonu
Standart
Renk Ayarı
10000K
Dijital Temiz Görünüm
Kapalı
MPEG Przt Filtresi
Kapalı
HDMI Siyahlık Düzeyi
DVI, HDMI1, HDMI2 (PC
bağlıyken)
AV
Normal
Film modu
Kapalı
Dinamik Arka Işık
Kapalı
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
DVI, Komponent, HDMI1,
HDMI2
Resim Seçenekleri
――Kullanılabilir giriş kaynakları, modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
62
Renk Tonu
Resim Seçenekleri
Renk Tonu
Standart
Renk Ayarı
10000K
Giriş kaynağı PC, DVI, HDMI1, HDMI2, MagicInfo (PC bağlı) ise
•• Kapalı / Mavi / Standart / Kırmızı
Giriş kaynağı AV, Komponent, DVI, HDMI1 veya HDMI2 ise.
Dijital Temiz Görünüm
Kapalı
•• Kapalı / Mavi / Standart / Kırmızı1 / Kırmızı2
――Resim Modu öğesi Dinamik olduğunda Kırmızı1 veya Kırmızı2 devre dışı olacaktır.
MPEG Przt Filtresi
Kapalı
――Ürün girişlerine bağlı her bir harici aygıt için ayrıca ayar yapabilir ve bu ayarları saklayabilirsiniz.
HDMI Siyahlık Düzeyi
Normal
Film modu
Kapalı
Dinamik Arka Işık
Kapalı
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
――Kullanılabilir giriş kaynakları, modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Renk Ayarı
Renk sıcaklığını ayarlar (Kırmızı/Yeşil/Mavi). (Aralık: 3000K–15000K)
――Bu seçenek, Renk Tonu öğesi Kapalı olarak ayarlandığında kullanılabilir.
Dijital Temiz Görünüm
Ürününüzün aldığı yayın sinyali zayıfsa ekranda görünebilecek herhangi bir duraklamaları ve takılmaları azaltmak
için Dijital Temiz Görünüm özelliğini etkinleştirebilirsiniz.
•• Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek / Otomatik
――Sinyal zayıf olduğunda ürün en iyi resmi görüntüleyene kadar tüm seçenekleri deneyin.
MPEG Przt Filtresi
Daha iyi resim kalitesi sağlamak için MPEG parazitini azaltır.
•• Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek / Otomatik
63
HDMI Siyahlık Düzeyi
Ekran derinliğini ayarlamak için ekrandaki siyahlık düzeyini seçer.
•• Düşük / Normal
――Bu işlev yalnızca, ürüne HDMI1, HDMI2 veya DVI konektörü ile bağlanan giriş sinyali RGB444 olarak ayarlandığında kullanılabilir.
Film modu
Bu mod film görüntülemek için uygundur.
Ürünün tüm kaynaklardan film sinyallerini otomatik almasını, işlemesini ve en kaliteli resmi ayarlamasını sağlar.
•• Kapalı / Oto1 / Oto2
Dinamik Arka Işık
Geçerle koşullar altında olası en iyi ekran kontrastını sağlamak için arkaplan ışığı otomatik olarak ayarlanır.
•• Kapalı / Açık
――Video Wall öğesi Açık olup, giriş kaynağı PC olarak ayarlandığında Dinamik Arka Işık kullanılamaz.
64
Resim Kapalı
Ürün ekranı kapanır ancak ses gelmeye devam eder. Ekranı tekrar açmak için uzaktan kumandanızdaki herhangi bir
tuşa basın.
MENU m → Görüntü → Resim Kapalı → ENTER E
Görüntü
Resim Kapalı
Görüntüyü Sıfırla
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Görüntüyü Sıfırla
Geçerli resim modunu varsayılan ayarlara sıfırlar.
MENU m → Görüntü → Görüntüyü Sıfırla → ENTER E
Görüntü
Resim Kapalı
Görüntüyü Sıfırla
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
65
Bölüm 06
Ses Ayarlama
Ürünün ses (Ses) ayarlarını yapılandırın.
Ses Modu
Kişisel tercihlerinize uygun bir ses modu seçebilirsiniz.
•• Standart: Normal ses modunu seçer.
•• Müzik: Seslerin üzerinde müziği vurgular.
MENU m → Ses → Ses Modu → ENTER E
•• Film: Filmler için en iyi sesi sağlar.
•• Sesi Netleştir: Diğer seslerin üzerinde insan seslerini vurgular.
Ses
Ses Modu
Standart
HDMI Ses
AV(HDMI)
•• Yüksek: Duyma zorluğu olanlara daha iyi bir dinleme deneyimi sağlamak için yüksek frekans sesin
yoğunluğunu arttırır.
――Hoparlörü Seçin öğesi Harici olarak ayarlanırsa, Ses Modu devre dışı olur.
Ses Efekti
Hoparlör Ayarları
Ses Sıfırlama
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
66
HDMI Ses
Ses çıkışı için AV(HDMI) veya PC(DVI) seçin.
•• AV(HDMI) / PC(DVI)
MENU m → Ses → HDMI Ses → ENTER E
Ses
Ses Modu
Standart
HDMI Ses
AV(HDMI)
Ses Efekti
Hoparlör Ayarları
Ses Sıfırlama
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
67
Ses Efekti
Çıkış sesi için tercih ettiğiniz ses efektini yapılandırın.
――Hoparlörü Seçin öğesi Harici olarak ayarlanırsa, Ses Efekti devre dışı olur.
――Yalnızca Ses Modu öğesi Standart olarak ayarlandığında kullanılabilir.
MENU m → Ses → Ses Efekti → ENTER E
DTS TruSurround HD
Ses
Ses Modu
Standart
HDMI Ses
AV(HDMI)
Ses Efekti
Hoparlör Ayarları
Ses Sıfırlama
Bu işlev, HRTF (Head Related Transfer Function) teknolojisini kullanan bir çift hoparlör ile gerçek bir 5.1 kanal
surround ses deneyimi sağlar.
•• Kapalı / Açık
DTS TruDialog
Bu işlev, arka plan müziğinin veya ses efektlerinin üzerinde ses yoğunluğunu arttırmanızı sağlar ve böylece diyalog
daha açık olarak duyulur.
•• Kapalı / Açık
Ekolayzer
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Her hoparlörün ses ayarını özelleştirmek için Ekolayzer öğesini kullanın.
•• Balans Sol/Sağ: Sağ ve sol hoparlör arasındaki dengeyi ayarlar.
•• 100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (Bant Genişliği Ayarı): Belirli bant genişliği frekanslarını ayarlar.
•• Sıfırla: Ekolayzeri varsayılan ayarlara sıfırlar.
68
Hoparlör Ayarları
Hoparlörü Seçin
MENU m → Ses → Hoparlör Ayarları → ENTER E
Bir yayının veya filmin müziğini harici bir alıcıdan dinliyorsanız ürün hoparlörleriyle ses alıcınıza bağlı olan
hoparlörler arasındaki kod çözme hızlarındaki farklılıktan kaynaklanan bir ses yankısı duyabilirsiniz. Bu olursa
ürünü Harici olarak ayarlayın.
•• Harici / Dahili / Alıcı
――Hoparlörü Seçin öğesini Harici olarak ayarladığınızda, ürünün hoparlörleri kapanır.
Ses
Ses Modu
Standart
HDMI Ses
AV(HDMI)
Ses Efekti
Yalnızca harici hoparlörlerden gelen sesi duyacaksınız. Hoparlörü Seçin öğesi Dahili olarak ayarlandığında, hem
ürünün hoparlörleri, hem de harici hoparlörler açıktır. Sesi her ikisinden de duyarsınız.
――Video sinyali yoksa hem ürün hoparlörleri hem de harici hoparlörler sessiz olacaktır.
Oto ses ayar
Hoparlör Ayarları
Ses düzeyi kanala bağlı olarak değişebilir.
Ses Sıfırlama
Başka bir kanala geçerken ses düzeyi otomatik olarak eşitlenir.
•• Kapalı / Normal / Gece
Normal her kanaldaki ses düzeyini dengeler, böylece kanalları değiştirdiğinizde ses düzeyi aynı kalır.
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Gece her kanalın ses düzeyini, daha düşük ses verecek şekilde dengeler ve azaltır. Gece, ses düzeyinin düşük
olmasının istendiği gece saatlerinde kullanışlıdır.
――Bağlı bir kaynak aygıtın ses denetimini kullanmak için, Oto ses ayar öğesini Kapalı olarak ayarlayın. Oto ses
ayar öğesi Normal veya Gece olarak ayarlandığında, bağlı kaynak aygıtın ses denetiminde yapılan değişiklikler
uygulanmayabilir.
――Hoparlörü Seçin öğesi Harici olarak ayarlanırsa, Oto ses ayar devre dışı olur.
69
Ses Sıfırlama
Tüm ses ayarlarını varsayılan fabrika ayarlarına ayarlayın.
MENU m → Ses → Ses Sıfırlama → ENTER E
Ses
Ses Modu
Standart
HDMI Ses
AV(HDMI)
Ses Efekti
Hoparlör Ayarları
Ses Sıfırlama
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
70
Bölüm 07
Ağ
Ağ Durumu
Ağ Ayarları
MENU m → Ağ → Ağ Durumu → ENTER E
MENU m → Ağ → Ağ Ayarları → ENTER E
Geçerli ağ ve İnternet durumunu kontrol edebilirsiniz.
Internet araması, bir ev ağından içerik paylaşımı ve özellik güncellemeleri gibi çeşitli akıllı hub
özelliklerini kullanmak için ağ ayarlarını yapılandırın.
Ağ Türü
•• Kablo
71
Ağ Ayarları (Kablolu)
•• Ağınızın nasıl yapılandırıldığına bağlı olarak ürününüzü, ürününüzün arkasındaki LAN
bağlantı noktasını bir LAN kablosuyla doğrudan bir ağ duvar çıkışına bağlayarak LAN'a
bağlayabilirsiniz.
Aşağıdaki şekle bakın. Duvar çıkışının evinizdeki bir modeme veya yönlendiriciye bağlı
olmasına dikkat edin.
Kablolu Ağa Bağlama
Ürününüzü kabloyla LAN'a bağlamak için üç yol vardır.
•• Ürününüzü, ürününüzün arkasındaki LAN bağlantı noktasını bir LAN kablosuyla harici bir
modeme bağlayarak LAN'a bağlayabilirsiniz.
Aşağıdaki şekle bakın.
RJ45
LAN
Harici Modem
Duvardaki Modem Bağlantı Noktası
LAN
Duvardaki LAN Bağlantı Noktası
(ADSL / VDSL)
RJ45
LAN Kablosu
Modem Kablosu
LAN Kablosu
•• Ürününüzü, ürününüzün arkasındaki LAN bağlantı noktasını, harici bir modeme bağlı
olan IP Paylaşıcıya bağlayarak LAN'a bağlayabilirsiniz. Bağlantı için LAN kablosu kullanın.
Aşağıdaki şekle bakın.
Duvardaki Modem Bağlantı Noktası
LAN
Harici Modem
IP Paylaştırıcısı
(ADSL / VDSL)
(DHCP sunucusuna sahip olan)
RJ45
Dinamik bir Ağınız varsa Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü'nü (DHPC) destekleyen
bir ADSL modem veya yönlendirici kullanmanız gerekir. DHCP'yi destekleyen modem ve
yönlendiriciler, ürününüzün internete erişmesi için gereken IP adresi, alt ağ maskesi, ağ geçidi
ve DNS değerlerini otomatik olarak sağlar, böylece bunları manuel olarak girmeniz gerekmez.
Ev ağlarının çoğu Dinamik Ağdır.
Bazı ağlar Statik IP gerektirir. Ağınız Statik IP gerektiriyorsa ağ bağlantısını kurarken
ürününüzün Kablo Kurulum Ekranında IP adresi, alt ağ maskesi, ağ geçidi ve DNS değerlerini
manuel olarak girmeniz gerekir. IP adresi, alt ağ maskesi, ağ geçidi ve DNS değerlerini almak
için Internet Hizmet Sağlayıcınıza (ISP) danışın.
Bir Windows bilgisayarınız varsa bu değerleri bilgisayarınızdan da alabilirsiniz.
――Ağınız Statik IP adresi gerektiriyorsa DHCP'yi destekleyen ADSL modemlerini kullanabilirsiniz.
――DHCP'yi destekleyen ADSL modemleri Statik IP adresleri kullanmanıza izin verir.
Modem Kablosu
LAN Kablosu
LAN Kablosu
72
Yazılım yükseltmeleri gerçekleştirme gibi İnternet hizmetlerini kullanmak için ağ bağlantısını
ayarlayın.
Otomatik Ağ Ayarları (Kablolu)
LAN kablosuyla ağa bağlanmak için kullanılır.
2
Açılan menüde Durum'u tıklatın.
3
Açılan ekranda Support sekmesini tıklatın.
4
Support Sekmesinde Details düğmesini tıklatın. Ağ bağlantı değerleri görüntülenir.
İlk olarak bağlı bir LAN kablosunun olduğunu kontrol edin.
Otomatik olarak ayarlama
1
Ağ Ayarları sayfasından Ağ Türü seçeneğini Kablo olarak ayarlayın.
2
Bağlan düğmesine basarak Ağ Ayarları seçeneğini başlatın.
–– Bağlan düğmesi, sadece LAN kablosu düzgün bağlandığında etkindir.
3
Ağ sınama ekranı görünür ve ağ bağlantısını doğrular.
Bağlantı doğrulandıktan sonra, “Kablolu ağ ve Internet bağlantısı tamamlandı.” mesajı
görüntülenir.
――Bağlantı işlemi başarısız olursa LAN bağlantı noktası bağlantısını kontrol edin.
――Otomatik işlem ağ bağlantı değerlerini bulamaz veya bağlantıyı manuel olarak yapmak
Manuel olarak ayarlama
1
Ağ Ayarları sayfasından Ağ Türü seçeneğini Kablo olarak ayarlayın.
2
Bağlan düğmesine basarak Ağ Ayarları seçeneğini başlatın.
–– Bağlan düğmesi, sadece LAN kablosu düzgün bağlandığında etkindir.
3
işlemi durur.
4
Ağ bağlantısı ekranında IP Ayarları öğesini seçin. IP Ayarları ekranı görüntülenir.
5
Üst taraftaki alanı seçin, E düğmesine basın ve IP Ayarları öğesini Manuel girin olarak
ayarlayın. IP Adresi seçeneğindeki her alan için giriş işlemini tekrarlayın.
isterseniz bir sonraki bölüm olan Manuel Ağ Kurulumu'na gidin.
――IP Ayarları öğesi Manuel girin olarak ayarlandığında, DNS Setting otomatik olarak Manuel
Manuel Ağ Ayarları (Kablolu)
Ofislerde statik IP adresleri kullanılıyor olabilir.
Böyle bir durum söz konusuysa, ağ yöneticisinden IP adresini, alt ağ maskesini, ağ geçidini ve
DNS sunucusu adresini öğrenin. Bu değerleri manuel olarak girin.
Ağ Bağlantı Değerlerini Alma
Ağ bağlantı değerlerini birçok Windows bilgisayarda görüntülemek için şu adımları izleyin.
1
Ağ sınama ekranı görünür ve doğrulama işlemi başlar. Durdur düğmesine basın. Doğrulama
girin olur.
6
Bittiğinde, sayfanın altında Tamam öğesini seçin ve E düğmesine basın. Ağ sınama ekranı
görünür ve doğrulama işlemi başlar.
7
Bağlantı doğrulandıktan sonra, “Kablolu ağ ve Internet bağlantısı tamamlandı.” mesajı
görüntülenir.
Ekranın sağ alt köşesindeki Ağ simgesine sağ tıklatın.
73
AllShare Ayarları
Sunucu Ağ Ayarları
MENU m → Ağ → AllShare Ayarları → ENTER E
MENU m → Ağ → Sunucu Ağ Ayarları → ENTER E
Çeşitli akıllı cihazlar bağlayarak deneyim paylaşın. İçerik Paylaşımı özelliğini ayarlayın.
İçerik Paylaşımı
Ürününüz ile içerik paylaşmak için akıllı telefonlar ve tabletler gibi ağınızdaki diğer cihazlara izin
verin.
Sunucuya Bağlan
MagicInfo sunucusuna bağlanın.
•• Sunucu Adresi / SSL / Bağlantı Noktası
――SSL seçeneği etkinleştirildiğinde sunucu, https kullanacak şekilde yapılandırılır ve veri
aktarımı şifrelenir.
――Sunucu IP adresini ve bağlantı noktası numarasını girin. Bağlantı noktası numarası olarak
7001'i kullanın. (7001 bağlantı noktası numarasını kullanarak sunucuya bağlanmakta
başarısız olunduysa doğru bağlantı noktası numarasını bulmak için sunucu yöneticinize
danışın ve sonra bağlantı noktası numarasını değiştirin.)
Sunucu Erişimi
Sunucu ağı bağlantı metodunu seçin.
•• İzn ver / Reddet
FTP Modu
FTP çalıştırma modunu belirleyin.
•• Aktif / Pasif
74
Aygıt Adı
MENU m → Ağ → Aygıt Adı → ENTER E
Bir aygıt seçin veya aygıt adı girin.
Bu ad ağ üzerinden ağ uzaktan kumandalarında gösterilebilir.
•• Kllnc Girişi / [Signage]Ekran 1 ~ 6
75
Bölüm 08
Uygulamalar
Kaynak Listesi
Yenile
MENU m → Uygulamalar → Kaynak Listesi → TOOLS → Yenile → ENTER E
Kaynak çeşitli kaynakları seçmenizi ve kaynak cihaz adlarını değiştirmenizi
sağlar.
İstediğiniz aygıtı bulamazsanız listeyi yenilemek için Yenile'yi seçin.
Ürüne bağlı kaynak cihazının ekranını görüntüleyebilirsiniz. Seçilen
kaynağın ekranını görüntülemek için, Kaynak Listesinden bir kaynak seçin.
――Giriş kaynağı aynı zamanda uzaktan kumandadaki SOURCE düğmesiyle
İsim Değiştir
değiştirilebilir.
――Bağlamak istediğiniz kaynak cihaz için yanlış bir kaynak seçilirse, ekran
düzgün şekilde görüntülenmeyebilir.
MENU m → Uygulamalar → Kaynak Listesi → ENTER E
MENU m → Uygulamalar → Kaynak Listesi → TOOLS → İsim Değiştir → ENTER E
Bağlanan bir harici cihazın adını özelleştirin.
――Liste şu kaynak aygıtları içerebilir. Listedeki Kaynak aygıtları seçili kaynağa göre değişir.
Video / DVD / Kablolu Alıcı / Uydu Alıcısı / PVR STB / AV Alıcısı / Oyun / Video Kamera / PC / DVI PC / DVI
Cihazları / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA
Uygulamalar
Bilgi
Kaynak Listesi
MENU m → Uygulamalar → Kaynak Listesi → TOOLS → Bilgi → ENTER E
MagicInfo Lite
Seçilen harici cihazla ilgili ayrıntılı bilgiyi görebilirsiniz.
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
76
MagicInfo Lite
MENU m → Uygulamalar → MagicInfo Lite → ENTER E
Uygulamalar
MagicInfo ürünün bilgi ekranı (reklam medyası) olarak kullanılmasını sağlayan ticari amaçlı kullanıma yönelik bir
özelliktir. Bu özelliği kullanarak dahili bellekten veya bağlı bir USB depolama cihazından resim ve video dosyalarını
oynatın.
Dahili bellek veya USB'den içerik oynatma
Dahili bellek veya bağlı USB depolama cihazından içerik oynatın.
Kaynak Listesi
MagicInfo Lite
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
77
Aygıt : Tümü
içerik : Tümü
Sıralama kriter : Dosya Adı Seçenekler
MagicInfo sayfasında mevcut olan özellikler
MagicInfo liste sayfası aşağıdaki özellikleri sunar.
Kanal yok.
Ağ Kanalı
•• Aygıt
–– İstediğiniz bir aygıt listesini aramak için Dahili ya da USB öğesini seçin.
Tümü / Dahili / USB
•• içerik
–– İstediğiniz bir içerik listesini aramak için kriter olarak bir içerik türünü seçin.
Tümü / Video / Resim
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Ağ Kanalı
•• MagicInfo menü ekranında sunucunun bağlanıp bağlanmadığını (onay
durumunu) görebilirsiniz.
Bir Ağ Kanalı çalışır durumdayken sunucunun bağlanıp
bağlanmadığını görmek için, uzaktan kumandanın INFO düğmesine
basın.
1
MagicInfo menüsünden Ağ Kanalı öğesini seçin.
――Herhangi bir kanal Ağ Kanalı seçeneğine kayıtlı değilse Kanal yok.
mesajı görüntülenir.
2
Ağ Kanalı yürütülecektir.
•• Sıralama kriter
İçerik sıralama kriterini belirleyin.
–– Dosya Adı / Son Oynatılan
•• Seçenekler
MagicInfo ekranındaki Seçenekler menü öğeleri
Seçenek Adı
Çalışmalar
Seçileni Oynat
İstenilen içeriği seçin ve oynatın.
Gönder
İçeriği başka bir depolama aygıtına kopyalayın.
Sil
İstediğiniz içeriği silin.
Ayarlar
İçeriğin detaylı özelliklerini ayarlayın.
――Ayarlar özelliğine ilişkin detaylar için aşağıdaki sayfaya bakın.
78
Ayarlar
Varsayılan Depolama
Ağdaki planlanmış kanalları indirmek istediğiniz depolama konumunu seçin.
Ayarlar
•• Dahili / USB
Zamanlanan kanallarınız ağdan indirmek istediğiniz depolama konumunu
seçin.
Varsayılan Depolama
Tekrar Modu
Tekrar Modu
Tekrarlama modunun, oynatılan içeriği tekrarlayıp tekrarlamayacağını belirleyin.
Dahili
Bir
Kapat
•• Bir / Tümü
Resim Boyutu
Görüntüleme Süresi
USB’yi Güvenle Kaldırın
Ayarları Sıfrla
Resim Boyutu
Resim Boyutu seçeneğini Ekrana Sığdır ya da Orijinal Boyut olarak ayarlayın.
•• Ekrana Sığdır / Orijinal Boyut
――Yalnızca Video ve Resim içeriği için kullanılabilir.
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Görüntüleme Süresi
Bir slayt gösterisindeki her sayfa için süreyi ayarlayın.
USB’yi Güvenle Kaldırın
USB belleğini güvenle kaldırır
Ayarları Sıfrla
Ayarlar altındaki tüm değerleri, ürünün satın alındığı zamanki varsayılan değerlere geri yükleyin.
79
Bölüm 09
Sistem
Kurulum
Bu ürünü ilk kullandığınızda yaptığınız gibi başlangıç kurulumu adımları boyunca ilerleyin.
――4 basamaklı PIN numaranızı girin. Varsayılan PIN numarası "0-0-0-0" şeklindedir.
PIN numarasını değiştirirseniz, PIN Değiştir işlevini kullanın.
MENU m → Sistem → Kurulum → ENTER E
Sistem
Kurulum
Menü Dili
Türkçe
Çoklu Kontrol
Zaman
Eko Çözüm
Oto Koruma Süresi
Kapalı
Ekrn Yanması Korums
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
80
Menü Dili
MENU m → Sistem → Menü Dili → ENTER E
Menü dilini ayarlar.
――Dil ayarında yapılan bir değişiklik ekran menü görünümüne uygulanır. PC'nizdeki diğer
işlevlere uygulanmaz.
Çoklu Kontrol
MENU m → Sistem → Çoklu Kontrol → ENTER E
Çoklu Kontrol ayarlarını yapılandırma
•• ID Ayarı
Bir sete ID atar. (Aralık: 0~99)
Bir sayı seçmek için, u veya d düğmesine basın ve E düğmesine basın.
•• ID Giriş
Giriş sinyalini almak için giriş kablosuna bağlı ürünün ID numarasını girin.
Uzaktan kumandadaki sayı düğmelerini kullanarak istediğiniz sayıyı girin.
•• PC Bağlantısı
MDC sinyalini almak için MDC'ye bağlanmak amacıyla bir yöntem seçin.
–– RS232C kablosu
Bir RS232C kablosu üzerinden MDC ile bağlantı kurar.
–– RJ-45 (LAN)/Wi-Fi Ağı
Wi-Fi üzerinden MDC ile bağlantı kurar.
81
Zaman
Saat Ayarı veya Kapanış Ayarı öğesini yapılandırabilirsiniz. Zamanla ilgili çeşitli ayarları yapılandırın.
Saat Ayarı
MENU m → Sistem → Zaman → ENTER E
Saat Ayarı öğesini seçin. Tarih veya Zaman öğesini seçip E düğmesine basın.
Numaraları girmek için numara düğmelerine veya yukarı ve aşağı ok düğmelerine basın. Bir giriş alanından diğerine
geçmek için sol ve sağ ok düğmelerini kullanın. Bittiğinde E düğmesine basın.
――Tarih ve Zaman öğelerini, uzaktan kumandadaki sayı tuşlarına basarak doğrudan ayarlayabilirsiniz.
Zaman
Saat Ayarı
Kapanış Ayarı
Kapalı
Kapanış Ayarı
Açma Zmnlycsı
Önceden ayarlanmış bir süreden sonra ürünü kapatır.
Kapama Zmnlycsı
(Kapalı / 30 dk / 60 dk / 90 dk / 120 dk / 150 dk / 180 dk)
――Yukarı ve aşağı okları kullanarak bir zaman dilimi seçin ve E düğmesine basın. Kapanış Ayarı özelliğini iptal
Tatil Yönetimi
etmek için, Kapalı öğesini seçin.
Açma Zmnlycsı
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Ürünün, belirttiğiniz gün ve saatte otomatik olarak açılması için Açma Zmnlycsı olarak ayarlayın.
Güç, belirtilen ses düzeyinde ve belirtilen giriş kaynağıyla açılır.
Açma Zmnlycsı: Yedi seçenek arasından seçim yaparak açılma zamanlayıcısını ayarlayın. Önce şu anki saati
ayarladığınızdan emin olun.
(Açma Zmnlycsı 1 ~ Açma Zmnlycsı 7)
――Açma Zmnlycsı özelliğini kullanabilmeniz için önce saati ayarlamanız gerekir.
•• Kurulum: Kapalı, Bir Kez, Her gün, Pts~Cum, Pts~Cts, Cts~Paz veya Manuel öğesini seçin. Manuel öğesini
seçerseniz, Açma Zmnlycsı özelliğinin ürünü çalıştırmasını istediğiniz günleri seçebilirsiniz.
――Onay işareti seçtiğiniz günleri belirtir.
•• Zaman: Saat ve dakikayı ayarlayın. Numaraları girmek için numara düğmelerine veya yukarı ve aşağı ok
düğmelerine basın. Giriş alanlarını değiştirmek için sol ve sağ ok düğmelerine basın.
•• Ses Düzeyi: İstediğiniz ses düzeyini ayarlayın. Ses düzeyini değiştirmek için sol ve sağ ok düğmelerine basın.
•• Kaynak: İstediğiniz giriş kaynağını seçin.
82
Kapama Zmnlycsı
Zaman
Saat
Kapanış Ayarı
Kapalı
Açma Zmnlycsı
Kapama Zmnlycsı
Tatil Yönetimi
Kapatma zamanlayıcısını, yedi seçenek arasından seçim yaparak (Kapama Zmnlycsı) ayarlayın. (Kapama Zmnlycsı 1
~ Kapama Zmnlycsı 7)
――Kapama Zmnlycsı özelliğini kullanabilmeniz için önce saati ayarlamanız gerekir.
•• Kurulum: Kapalı, Bir Kez, Her gün, Pts~Cum, Pts~Cts, Cts~Paz veya Manuel öğesini seçin. Manuel öğesini
seçerseniz, Kapama Zmnlycsı özelliğinin ürünü kapatmasını istediğiniz günleri seçebilirsiniz.
――Onay işareti seçtiğiniz günleri belirtir.
•• Zaman: Saat ve dakikayı ayarlayın. Numaraları girmek için numara düğmelerine veya yukarı ve aşağı ok
düğmelerine basın. Giriş alanlarını değiştirmek için sol ve sağ ok düğmelerine basın.
Tatil Yönetimi
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Zamanlayıcı, tatil olarak belirtilen zaman diliminde devre dışı olur.
•• Ekle: Tatil olarak eklemek istediğiniz zaman dilimini belirtin.
Eklemek istediğiniz tatilin başlangıç ve bitiş tarihlerini u/d düğmelerini kullanarak seçin ve Kaydet
düğmesini tıklatın.
Süre tatil listesine eklenir.
–– Başlama: Tatilin başlangıç tarihini ayarlayın.
–– Sonlandır: Tatilin bitiş tarihini ayarlayın.
–– Sil: Tüm öğeleri tatil listesinden silin.
•• Uygula: Açma Zmnlycsı ve Kapama Zmnlycsı öğelerini resmi tatillerde etkinleşmeyecek şekilde ayarlayın.
–– E düğmesine basarak, etkin olmasını istemediğiniz Açma Zmnlycsı ve Kapama Zmnlycsı ayarlarını seçin.
–– Seçilen Açma Zmnlycsı ve Kapama Zmnlycsı etkinleşmez.
83
Eko Çözüm
Enrj. Tasarrufu
Güç tüketimini azaltmak için ekran parlaklığını ayarlayın.
MENU m → Sistem → Eko Çözüm → ENTER E
•• Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek
Eko Sensör
Eko Çözüm
Enrj. Tasarrufu
Kapalı
Eko Sensör
Kapalı
Sinyal Yok Askıda
Oto Kapatma
15 dk
Kapalı
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Güç tasarrufunuzu arttırmak için resim ayarları odadaki ışığa otomatik olarak adapte olacaktır.
•• Kapalı / Açık
――Eko Sensör açıkken Görüntü altında Arka Işık ayarı belirlendiğinde Kapalı devre dışı kalır.
――Ekran kontrastı yeterli değilse Eko Sensör ayarını Kapalı olarak belirleyin.
Eko Sensör, Kapalı olarak ayarlanırsa enerji standartlarına uymayabilir.
Min Arka Işık
Eko Sensör öğesi Açık olduğunda, minimum ekran parlaklığını manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Min Arka Işık en
karanlık arka ışık modudur. Min Arka Işık ayarının Arka Işık ayarından daha düşük olmasına dikkat edin.
――Eko Sensör öğesi Açık ise, ekran parlaklığı ortamdaki ışığın yoğunluğuna bağlı olarak değişebilir (az miktarda
daha koyu veya daha açık olabilir).
Sinyal Yok Askıda
Herhangi bir kaynaktan sinyal gelmediğinde aygıtı kapatarak güç tasarrufu sağlayın.
•• Kapalı / 15 dk / 30 dk / 60 dk
――Takılı olan PC güç tasarrufu modundaysa devre dışıdır.
――Ürün, belirlenen bir zamanda otomatik olarak kapanacaktır. Zaman, istendiği gibi değiştirilemez.
Oto Kapatma
Ürün, aşırı ısınmayı engellemek için kumandada bir düğmeye basmadığınız veya ürün ön panelindeki bir düğmeye
dokunmadığınızda 4 saat içinde otomatik olarak kapanacaktır.
•• Kapalı / Açık
84
Oto Koruma Süresi
Ekran, belirlediğiniz bir süre boyunca sabit bir görüntü gösteriyorsa ürün, ekrandaki çift görüntünün oluşmasını
engellemek için ekran koruyucuyu devreye sokacaktır.
•• Kapalı / 2 saat / 4 saat / 8 saat / 10 saat
MENU m → Sistem → Oto Koruma Süresi → ENTER E
Sistem
Oto Koruma Süresi
Kapalı
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
85
Ekrn Yanması Korums
MENU m → Sistem → Ekrn Yanması Korums → ENTER E
Ekran yanmalarını azaltmak için ünite, Piksel Kayması ekran yanması engelleme teknolojisiyle donatılmıştır.
Piksel Kayması resmi ekranda biraz hareket ettirir.
Piksel Kayması Zaman ayarı resmin hareketleri arasındaki süreyi dakika olarak programlamanızı sağlar.
Piksel Kayması
Ekrn Yanması Korums
Pikselleri yatay veya dikey olarak küçük hareketlerle taşıyarak iz bırakmaları en aza indirir.
Piksel Kayması
Kapalı
Zamanlayıcı
Kapalı
Anlık Ekran
Kapalı
Kenar Gri
Kapalı
•• Piksel Kayması (Kapalı / Açık)
――Yatay, Dikey ve Zaman yalnızca, Piksel Kayması öğesi Açık olarak ayarlandığında etkinleşir.
•• Yatay: Ekranın kaç piksel yatay olarak hareket edeceğini ayarlar.
•• Dikey: Ekranın kaç piksel dikey olarak hareket edeceğini ayarlar.
•• Zaman: Yatay ve dikey hareket için sırasıyla zaman aralığını ayarlayın.
Kullanılabilir Piksel Kayması Ayarları ve Optimum Ayarlar.
Mevcut Ayarlar
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Optimum Ayarlar
Yatay (piksel)
0~4
4
Dikey (piksel)
0~4
4
Zaman (dakika)
1 dk ~ 4 dk
4 dk
――Piksel Kayması değeri ürün boyutu (inç) ve moduna bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
――Uzun süre bir sabit görüntü veya 4:3 çıkışı görüntülemek iz bırakılmasına neden olabilir. Bu ürünün kusuru
değildir.
――Resim Boyutu öğesi Ekrana Sığdır olarak ayarlanırsa, Piksel Kayması devre dışı olur.
86
Zamanlayıcı
Ekrn Yanması Korums
Piksel Kayması
Kapalı
Zamanlayıcı
Kapalı
Anlık Ekran
Kapalı
Kenar Gri
Kapalı
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Ekrn Yanması Korums zamanlayıcısını ayarlayabilirsiniz.
Ekrn Yanması Korums özelliği belirtilen süre sonunda otomatik olarak durur.
Zamanlayıcı
•• Kapalı
•• Tekrarla: Modu ayarında belirtilen görüntü tutma-koruma desenini belirtilen zaman aralıklarıyla (Süre)
görüntüler.
•• Aralık: Modu ayarında belirtilen iz bırakma-koruma desenini belirtilen zaman diliminde (Başlama Zamanı ila
Bitiş Süresi arasında) görüntüler.
――Bu seçenek yalnızca, Saat Ayarı yapılandırıldığında etkinleşir.
――Modu, Süre, Zaman, Başlama Zamanı ve Bitiş Süresi yalnızca, Zamanlayıcı öğesi Tekrarla veya Aralık olarak
ayarlandığında etkinleşir.
•• Modu: Görüntülenmek amacıyla ekran için bir koruyucu desen seçin.
–– Piksel: Ekrandaki pikseller devamlı olarak siyahla değiştirilir.
–– Kaydırma Çubuğu: Dikey bir çubuk, soldan sağa doğru hareket eder.
–– Solan Ekran: Tüm ekran önce daha parlak, ardından daha karanlık hale gelir.
――Kaydırma Çubuğu ve Solan Ekran desenleri, belirtilen tekrarlama zaman dilimine bakılmadan yalnızca bir kez
görünür.
•• Süre: Ekrn Yanması Korums işlevini etkinleştirmek için zaman aralığını belirtin.
–– 1 saat ~ 10 saat
――Bu seçenek, Zamanlayıcı için Tekrarla seçildiğinde etkinleşir.
•• Zaman: Ekrn Yanması Korums işlevinin açık kalacağı süreyi belirtin.
–– 10 Sn ~ 50 Sn
――Zamanlayıcı, Tekrarla olarak ve Modu ise Piksel olarak ayarlandığında etkinleştirilir.
•• Başlama Zamanı: Ekran koruma işlevinin etkinleştirilmesi için başlangıç zamanını ayarlayın.
――Bu seçenek, Zamanlayıcı için Aralık seçildiğinde etkinleşir.
•• Bitiş Süresi: Ekran koruma işlevinin devre dışı bırakılması için bitiş zamanını ayarlayın.
――Bu seçenek, Zamanlayıcı için Aralık seçildiğinde etkinleşir.
87
Anlık Ekran
Ekrn Yanması Korums
Piksel Kayması
Kapalı
Zamanlayıcı
Kapalı
Anlık Ekran
Kapalı
Kenar Gri
Kapalı
Hemen görüntülemek istediğiniz ekran koruyucuyu seçin.
•• Kapalı / Piksel / Kaydırma Çubuğu / Solan Ekran
Kenar Gri
Ekran 4:3 görüntü oranına ayarlandığında, ekranı korumak için yanlardaki beyaz kenarlıkların parlaklığını ayarlayın.
•• Kapalı / Açık / Koyu
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
88
Kayan yazı
MENU m → Sistem → Kayan yazı → ENTER E
–– Kayan yazı işlevi sadece Menü Dili ayarı English olduğunda kullanılabilir.
Video veya resim görüntülenirken metin girin ve bu metni ekranda görüntüleyin.
•• Off / On
――Message, Time, Position, Motion ve Font Style yalnızca, Kayan yazı öğesi On olarak ayarlandığında etkinleşir.
•• Message: Ekranda görüntülenmek üzere bir mesaj girin.
•• Time: Message görüntülemek için Start Time ve End Time öğelerini ayarlayın.
•• Position: Bir Message görüntülemek için Horizontal ve Vertical arasından yönü seçin.
–– Horizontal (Left / Centre / Right)
–– Vertical (Top / Middle / Bottom)
•• Motion: Message görüntülemek için Direction ve Speed öğelerini belirtin.
–– Motion (Off / On)
–– Direction (To the Left / To the Right / To the Top / To the Bottom)
–– Speed (Slow / Normal / Fast)
――Direction ve Speed yalnızca, Motion öğesi On olarak ayarlandığında etkinleşir.
•• Font Style: Mesaj için Size ve Font colour belirtin.
–– Size / Font colour / Background colour / Font opacity / Background opacity / Reset
89
Video Wall
Bir video duvarı oluşturmak için bağlanmış çoklu ekranların düzenini özelleştirin.
Ayrıca, tüm resmin bir kısmını görüntüleyin veya aynı resmi bağlı çoklu ekranların her birisinde tekrarlayın.
Çoklu görüntüleri görüntülemek için, MDC Yardımına veya MagicInfo kullanım kılavuzuna bakın. Bazı modeller
MagicInfo işlevini desteklemez.
MENU m → Sistem → Video Wall → ENTER E
Video Wall
Video Wall
Video Wall
Açık
· Biçim
Tam
· Yatay
1
· Dikey
1
· Ekran Konumu
Video Wall özelliğini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.
Bir video duvar organize etmek için, Açık öğesini seçin.
•• Kapalı / Açık
Biçim
Görüntüleri çoklu ekranlarda görüntülemek için bir biçim seçin.
•• Tam: Görüntüleri tam ekran görüntüleyin.
•• Doğal: Orijinal çözünürlükteki görüntüleri büyütmeden veya küçültmeden görüntüleyin.
――Biçim seçeneği yalnızca, Video Wall öğesi Açık olarak ayarlandığında etkinleşir.
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
–– Bazı modeller MagicInfo işlevini desteklemez.
Yatay
–– Video Wall seçeneği yalnızca, PIP öğesi Kapalı olarak ayarlandığında etkinleşir.
Bu işlev, belirtilen yatay ekranların sayısına göre ekranı otomatik olarak böler.
–– Dörtten fazla ekran yatay veya dikey olarak bağlanırsa, kontrasttaki veya renk
yoğunluğundaki bozulma nedeniyle gerçekleşen koyu görüntüyü önlemek için, XGA
(1024 x 768) seviyesinde veya dah yüksek seviyede bir giriş çözünürlüğü kullanmanız
önerilir.
Yatay olarak düzenlenecek ekranların sayısını girin.
Yatay ekran girilen sayıya göre otomatik olarak bölünür.
Yatay düzene maksimum 15 ekran atanabilir.
――Ekran maksimum 100 ekrana (bölünmüş yatay ve dikey ekranlar) bölünebilir. Örneğin, yatay düzen 15 olarak
ayarlanmışsa, dikey düzene maksimum 6 ekran atanabilir. Bunun tam tersi şekilde, dikey düzen 15 olarak
ayarlanmışsa, yatay ekrana maksimum 6 ekran atanabilir.
――Yatay seçeneği yalnızca, Video Wall öğesi Açık olarak ayarlandığında etkinleşir.
90
Dikey
Video Wall
Video Wall
Açık
· Biçim
Tam
· Yatay
1
· Dikey
1
· Ekran Konumu
Bu işlev belirtilen dikey ekranların sayısına göre ekranı otomatik olarak böler.
Dikey olarak düzenlenecek ekranların sayısını girin.
Dikey ekran girilen sayıya göre otomatik olarak bölünür.
Dikey düzene maksimum 15 ekran atanabilir.
――Ekran maksimum 100 ekrana (bölünmüş yatay ve dikey ekranlar) bölünebilir. Örneğin, yatay düzen 15 olarak
ayarlanmışsa, dikey düzene maksimum 6 ekran atanabilir. Bunun tam tersi şekilde, dikey düzen 15 olarak
ayarlanmışsa, yatay ekrana maksimum 6 ekran atanabilir.
――Dikey seçeneği yalnızca, Video Wall öğesi Açık olarak ayarlandığında etkinleşir.
Ekran Konumu
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Bölünmüş ekranların düzenini Ekran Konumu işlevini kullanarak bir sayı ile tanımlanmış ekranları taşıyarak
özelleştirebilirsiniz.
Yatay veya Dikey ayarlarına göre belirtilmiş ekranların (bir sayı ile tanımlanmış) düzenini görüntülemek için Ekran
Konumu seçeneğini seçin. Düzeni özelleştirmek için, uzaktan kumandadaki yön düğmelerini kullanarak bir sayıya
(ekrana) gidin ve E düğmesine basın.
――Ekran Konumu içinde maksimum 100 ekran düzenlenebilir.
――Ekran Konumu seçeneği yalnızca, Video Wall öğesi Açık olarak ayarlandığında etkinleşir.
――Ekran Konumu penceresi yalnızca, Yatay ve Dikey yapılandırıldığında görüntülenir.
91
Kaynak OtoGeçiş Ayarları
Ekranı Kaynak OtoGeçiş Açık olarak açtığınızda ve önceki video kaynağı seçimi etkin olmadığında, ekran etkin video
için farklı video giriş kaynaklarını otomatik olarak arar.
MENU m → Sistem → Kaynak OtoGeçiş Ayarları → ENTER E
Kaynak OtoGeçiş
Kaynak OtoGeçiş Açık olduğunda, ekran video kaynağından otomatik olarak etkin video aranır.
Kaynak OtoGeçiş Ayarları
Kaynak OtoGeçiş
Mevcut giriş kaynağı tanınmadığında, Birincil Kaynak seçimi etkinleştirilir.
Açık
· Birincil Kaynak Krtrma
Kapalı
· Birincil Kaynak
Tümü
· İkincil Kaynak
PC
Hiçbir ana video kaynağı kullanılamadığında, İkincil Kaynak seçimi etkinleştirilir.
Hem birincil hem de ikincil giriş kaynakları tanınmazsa, ekran etkin kaynak için iki arama gerçekleştirir, bu iki
aramanın birisi birincil diğeri ise ikincil kaynağı kontrol eder. Her iki arama da başarısız olursa, ekran ilk video
kaynağına geri döner ve hiç sinyal olmadığını gösteren bir mesaj görüntüler.
Birincil Kaynak seçimi Tümü olarak ayarlandığında, ekran etkin video kaynağını aramak için tüm video kaynak
girişlerini sırayla iki kez arar, hiç video bulunamazsa ilk video kaynağına geri döner.
Birincil Kaynak Krtrma
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
–– Kaynak OtoGeçiş Ayarları seçeneği yalnızca, PIP öğesi Kapalı olarak ayarlandığında
etkinleşir.
Birincil giriş kaynağı bağlı durumdayken seçili birincil giriş kaynağını geri yükleyip yüklemeyeceğinizi seçin.
――Birincil Kaynak öğesi Tümü olarak ayarlanırsa, Birincil Kaynak Krtrma işlevi devre dışı olur.
Birincil Kaynak
Otomatik giriş kaynağı için Birincil Kaynak ayarını belirtin.
92
İkincil Kaynak
Otomatik giriş kaynağı için İkincil Kaynak ayarını belirtin.
――Birincil Kaynak öğesi Tümü olarak ayarlanırsa, İkincil Kaynak işlevi devre dışı olur.
Birincil Kaynak
İkincil Kaynak
PC
AV, HDMI1, HDMI2, MagicInfo
DVI
AV, Komponent
AV
PC, DVI, HDMI1, HDMI2, MagicInfo
Komponent
DVI, HDMI1, HDMI2, MagicInfo
HDMI1, HDMI2, MagicInfo
PC, AV, Komponent
――Birincil Kaynak Krtrma Açık olarak ayarlandığında, Birincil Kaynak ve İkincil Kaynak yukarıdaki tabloda
gösterilen şekilde ayarlanabilir.
93
PIN Değiştir
MENU m → Sistem → PIN Değiştir → ENTER E
PIN Değiştir ekranı görüntülenir.
PIN için istediğiniz 4 basamaklı sayıyı seçip Yeni PIN'i Girin alanına girin. Aynı 4 basamaklı sayıyı Yeni PIN'i
Onaylayın alanına tekrar girin.
Onayla ekranı kaybolduğunda, Kapat düğmesine basın. Ürün yeni PIN'i hafızaya aldı.
Sistem
PIN Değiştir
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
94
Genel
Maks Güç Tasarrufu
PC belirli bir süre boşta kaldıktan sonra güç tüketimini azaltmak için ürünü kapatır.
MENU m → Sistem → Genel → ENTER E
•• Kapalı / Açık
――Yalnızca PC, DVI, HDMI1, HDMI2 modunda kullanılabilir.
Genel
Maks Güç Tasarrufu
Açık
Oyun Modu
Kapalı
Oto Güç Açık
Kapalı
Güvenlik Kilidi
Kapalı
Düğme Kilidi
Kapalı
Bekleme Kontrolü
Kapalı
Ağ Beklemede
Kapalı
Oyun Modu
PlayStation™ veya Xbox™ gibi bir oyun konsoluna bağlanırken, oyun modunu seçerek daha gerçekçi bir oyun
tecrübesinin keyfini sürebilirsiniz.
•• Kapalı / Açık
――Oyun Modu için önlemler ve sınırlamalar
Oyun konsolunun bağlantısını kesip başka bir harici aygıt bağlamak için, kurulum menüsünde Oyun Modu
öğesini Kapalı olarak ayarlayın.
――Giriş kaynağı PC olarak ayarlandığında Oyun Modu kullanılamaz.
――Oyun Modu öğesi Açık ise. Resim Modu öğesi Oyun olarak ve Ses Modu öğesi de Oyun olarak ayarlanır.
Oto Güç Açık
Prize takılı olduğu sürece bu özellik otomatik olarak ürünü açar. Güç düğmesine basılmasına gerek yoktur.
•• Kapalı / Açık
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Güvenlik Kilidi
――4 basamaklı PIN numaranızı girin. Varsayılan PIN numarası "0-0-0-0" şeklindedir.
PIN numarasını değiştirirseniz, PIN Değiştir işlevini kullanın.
Güvenli kilit işlevini ayarlar.
•• Kapalı / Açık
Güvenlik Kilidi işlevi, uzaktan kumandanın LOCK düğmesi dışında, ürünün ve uzaktan kumandanın tüm menüleri ve
düğmelerini kilitler.
Menülerin ve düğmelerin kilidini açmak için LOCK düğmesine basın ve parolayı girin (varsayılan parola: 0 - 0 - 0 - 0).
95
Düğme Kilidi
Genel
Maks Güç Tasarrufu
Açık
Bu menü üründeki düğmeleri kilitlemek için kullanılabilir.
Düğme Kilidi özelliği Açık olarak ayarlanırsa ürün yalnızca uzaktan kumandayla kontrol edilebilir.
•• Kapalı / Açık
Oyun Modu
Kapalı
Oto Güç Açık
Kapalı
Bekleme Kontrolü
Güvenlik Kilidi
Kapalı
Ekran bekleme modunu giriş sinyali alındığında uygulanacak şekilde yapılandırabilirsiniz.
Düğme Kilidi
Kapalı
Bekleme Kontrolü
Kapalı
Ağ Beklemede
Kapalı
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
•• Otomatik
Hiçbir giriş sinyali algılanmadığında, ekrana bir kaynak cihaz bağlı olsa bile güç tasarrufu modu etkinleştirilir.
Bağlı kaynak aygıt yoksa Sinyal Yok mesajı görünür.
•• Açık
Hiçbir giriş sinyali algılanmadığında, güç tasarrufu modu etkinleştirilir.
•• Kapalı
Giriş sinyali algılanmazsa Sinyal Yok mesajı görünür.
――Bekleme Kontrolü seçeneği yalnızca, Kaynak öğesi PC, DVI, HDMI1, HDMI2 olarak ayarlandığında etkin olur.
――Bir kaynak cihaz bağlı olasına rağmen Sinyal Yok mesajı görüntüleniyorsa, kablo bağlantısını kontrol edin.
Ağ Beklemede
Bu özellik, ürün kapatıldığında ağ gücünü açık konumda tutar.
•• Kapalı / Açık
――Bu işlev, yalnızca ağa bağlanabilen modellerde kullanılabilir.
96
Lamba Çizelgesi
Genel
Lamba Çizelgesi
Kapalı
OSD Ekran
Güç Açma Ayarı
Lamba Çizelgesi
0 Sn
Sıcaklık Kontrolü
Güç Düğmesi
Ekran parlaklığının, ayarlanan zamanda ayarlanan değere otomatik olarak ayarlanıp ayarlanmayacağını belirler.
――Bu seçenek yalnızca, Saat Ayarı yapılandırıldığında etkinleşir.
77
Sadece Güç Açık
Lamba planını etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.
•• Kapalı / Açık
Program1, Program2
Zaman
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Panel parlaklığı belirlenen zamanda Lmba seçeneğinde ayarlı olan parlaklık değerine ayarlanacaktır.
Lmba
Panel parlaklığını ayarlayın. 100'e yakın bir değer paneli daha parlak hale getirir.
•• 0 ~ 100
97
OSD Ekran
Güç Açma Ayarı
Menü öğelerini ekranda gösterir veya saklar.
Güç düğmesine basıldıktan sonra, ekranın açılmak için ısınma süresini ayarlayabilirsiniz. (Aralık:
0 – 50 saniye)
――Çok kısa olan ısınma süresi yüksek voltaj nedeniyle ürüne hasar verir.
Kaynak OSD
Giriş kaynağı değiştiğinde kaynak OSD'nin görünüp görünmeyeceğini seçin.
•• Kapalı / Açık
Sinyal OSD
Hiçbir sinyal gelmediğinde, sinyal yok OSD'sinin gösterilip gösterilmeyeceğini seçin.
•• Kapalı / Açık
MDC OSD
Ürün MDC tarafından kontrol edilirken MDC OSD'sinin gösterilip gösterilmeyeceğini seçin.
•• Kapalı / Açık
Sıcaklık Kontrolü
Bu işlev, ürünün dahili sıcaklığını algılar. Kabul edilebilir olan sıcaklık aralığını belirleyebilirsiniz.
Varsayılan sıcaklık 77 °C olarak ayarlanmıştır.
Ürün için önerilen çalışma sıcaklığı 75 ila 80 °C'dir (40 °C'lik ortam sıcaklığına bağlı olarak).
――Mevcut sıcaklık değeri belirlenen sıcaklık sınırını aşarsa, ekranda kararma olacaktır. Sıcaklık
artmaya devam ederse, cihaz, aşırı ısınmayı önlemek için kapanacaktır.
Güç Düğmesi
Güç düğmesinin işlevini ayarlayın. Düğmeyi, yalnızca ürünü açacak veya ürünü açıp kapayacak
şekilde ayarlayabilirsiniz.
•• Sadece Güç Açık / Güç Açık/Kapalı
98
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
MENU m → Sistem → Anynet+ (HDMI-CEC) → ENTER E
Anynet+, Samsung uzaktan kumandanızla Anynet+'yı destekleyen tüm bağlı Samsung cihazlarını kontrol etmenizi
sağlar. Anynet+ sistemi yalnızca Anynet+ özelliği olan Samsung cihazlarıyla kullanılabilir. Samsung cihazınızın bu
özelliğe sahip olduğundan emin olmak için üzerinde Anynet+ logosu olup olmadığını kontrol edin.
――Anynet+ aygıtlarını üründeki düğmeleri değil yalnızca ürün uzaktan kumandasını kullanarak kontrol
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
Açık
Otomatik Kapatma
Evet
edebilirsiniz.
――Ürün uzaktan kumandası bazı durumlarda çalışmayabilir. Bu olursa Anynet+ aygıtını tekrar seçin.
――Anynet+, Anynet+ destekleyen AV aygıtı beklemede veya açık durumda olduğunda çalışır.
――PIP modunda, Anynet+ özelliği sadece AV aygıtı birincil ekran olarak bağlı olduğunda çalışır. AV cihazı ikincil
ekran olarak bağlandıysa Anynet+ özelliği çalışmaz.
――Anynet+ toplamda 12 AV aygıtına kadar destekler. Aynı türde 3 cihazı bağlayabileceğinize dikkat edin.
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Anynet+ Menüsü
–– Anynet+ işlevleri başka üreticilerin ürünleriyle çalışmaz.
Anynet+ menüsü ürüne bağlı olan Anynet+ aygıtlarının türü ve durumuna bağlı olarak değişir.
–– Anynet+ harici aygıtlarının nasıl bağlanacağını açıklayan yönergeler için aygıtın
kullanım kılavuzuna bakın.
–– Yalnızca tek bir alıcı (home theater) bağlayabilirsiniz.
Anynet+ Menüsü
Açıklama
PC’yi göster
Anynet+ modunu PC moduna değiştirir.
Cihaz Seç
Anynet+ cihaz listesini gösterir.
(aygıt_adı) MENÜ
Bağlı olan cihaz menülerinin menüsünü gösterir. Örn. bir DVD oynatıcı bağlı
olursa DVD oynatıcısının disk menüsü görünecektir.
(aygıt_adı) Araçlar
Bağlı olan cihazın araçlar menüsünü gösterir. Örn. bir DVD oynatıcı bağlı
olursa DVD oynatıcısının araçlar menüsü görünecektir.
――Cihaza bağlı olarak bu menü kullanılmayabilir.
(aygıt_adı) Başlık Menüsü
Bağlı olan cihaztaki diskin başlık menüsünü gösterir. Örn. bir DVD oynatıcı
bağlı olursa DVD oynatıcısındaki filmin başlık menüsü görünecektir.
――Cihaza bağlı olarak bu menü kullanılmayabilir.
99
Otomatik Kapatma
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
Açık
Otomatik Kapatma
Evet
Ürün kapalıyken bir Anynet+ Cihazını otomatik olarak Kapalı olarak ayarlama.
•• Hayır / Evet
――Otomatik Kapatma öğesi Evet olarak ayarlanırsa, ürün kapandığında çalışan harici aygıtlar da kapanır.
――Aygıta bağlı olarak etkinleştirilmeyebilir.
Anynet+ Aygıtları Arasında Geçiş
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
1
TOOLS düğmesine basın, Anynet+ (HDMI-CEC) öğesini seçin ve E düğmesine basın.
2
Cihaz Seç öğesini seçin ve E düğmesine basın.
İstediğiniz aygıtı bulamazsanız listeyi yenilemek için Yenile'yi seçin.
3
Bir cihaz seçin ve sonra E düğmesine basın. Seçilen cihaza geçebilirsiniz.
――Cihaz Seç menüsü yalnızca, Sistem menüsünde Anynet+ (HDMI-CEC) öğesini Açık olarak ayarladığınızda
görüntülenir.
――Seçilen cihaza geçme 2 dakika sürebilir. Geçiş işlemi sürerken değiştirme işlemini iptal edemezsiniz.
――Bir Anynet+ cihazını SOURCE düğmesine basarak seçtiyseniz ve sonra giriş kaynağını seçtiyseniz, Anynet+
işlevini kullanamazsınız.
――Cihaz Seç öğesini kullanarak bir Anynet+ aygıtına geçmiş yaptığınızdan emin olun.
100
Anynet+ için Sorun Giderme
Sorun
Anynet+ çalışmıyor.
Olası Çözüm
•• Aygıtın Anynet+ cihazı olduğunu kontrol edin. Anynet+ sistemi yalnızca Anynet+ aygıtlarını destekler.
•• Yalnızca tek bir alıcı (home theater) bağlayabilirsiniz.
•• Anynet+ cihazı güç kablosunun düzgün bağlı olup olmadığını kontrol edin.
•• Anynet+ cihazının Video/Audio/HDMI kablo bağlantılarına sahip olduğunu kontrol edin.
•• Anynet+setup menüsünde Anynet+ (HDMI-CEC) öğesinin Açık olarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.
•• Uzaktan kumandanın Anynet+ ile uyumlu olup olmadığını kontrol edin.
•• Anynet+ bazı durumlarda çalışmayabilir. (ilk kurulum)
•• HDMI kablosunu çıkarıp sonra tekrar bağladıysanız lütfen cihazları tekrar aradığınızdan veya ürünü kapatıp
tekrar açtığınızdan emin olun.
•• Anynet cihazının Anynet+ işlevinin açık olup olmadığını kontrol edin.
Anynet+ başlatmak istiyorum.
•• Anynet+ cihazının ürüne düzgün bağlandığını ve Anynet+ Sistem menüsünde Anynet+ (HDMI-CEC) öğesinin Açık
olarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.
•• Anynet+ menüsünü görüntülemek için TOOLS düğmesine basın ve istediğiniz bir menüyü seçin.
Anynet+'dan çıkmak istiyorum.
•• Anynet+ menüsünde PC’yi göster öğesini seçin.
•• Ürün uzaktan kumandasındaki SOURCE düğmesine basın ve Anynet+ olmayan bir cihaz seçin.
Ekranda “Anynet+ cihazı
bağlantısı kaldırılıyor...” mesajı
görünür.
•• Anynet+'yı yapılandırırken veya yeni bir görüntüleme moduna geçmek için uzaktan kumandayı kullanamazsınız.
Anynet+ aygıtı oynatmıyor.
•• İlk kurulum devam ederken oynatma işlevini kullanamazsınız.
•• Uzaktan kumandayı ürün, Anynet+ yapılandırmayı tamamladıktan veya Anynet+'ya geçiş işlemini bitirdikten
sonra kullanın.
101
Sorun
Bağlı olan cihaz görüntülenmez.
Olası Çözüm
•• Cihazın Anynet+ işlevlerini destekleyip desteklemediğini kontrol edin.
•• HDMI kablosunun düzgün bağlı olup olmadığını kontrol edin.
•• Anynet+ Sistem menüsünde Anynet+ (HDMI-CEC) öğesinin Açık olarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.
•• Anynet+ cihazlarını tekrar arayın.
•• Anynet+ bir HDMI bağlantısı gerektirir. Cihazın ürününüze bir HDMI kablosuyla bağlı olduğundan emin olun.
•• Bazı HDMI kabloları Anynet+ işlevlerini desteklemeyebilir.
•• Bir güç kesintisinden veya HDMI kablosunun çıkmasından dolayı bağlantı sonlandırılırsa lütfen cihaz taramasını
tekrar edin.
102
Ürünü Klonla
Ürünün ayarlarını bir USB aygıtına aktarın veya bir USB aygıtından ayarları yükleyin.
Bu seçenek, birden fazla ürüne aynı ayarlar atanırken kullanışlı olur.
MENU m → Sistem → Ürünü Klonla → ENTER E
Ürünü Klonla
•• USB’ye klonla: Ürünün ayarlarını bir USB aygıtına kopyalayın.
•• USB’den klonla: Bir USB aygıtına kaydedilen ayarları ürüne atayın.
–– Yapılandırma tamamlandıktan sonra, ürün otomatik olarak yeniden başlatılır.
――USB aygıtında ayarlar dosyasından başka dosya varsa, bu seçenek düzgün çalışmayabilir.
――Seçeneği çalıştırmadan önce USB aygıtının düzgün çalıştığını doğrulayın.
USB’ye klonla
――Bu seçenek, aynı Model Kodu ve Yazılım Sürümü'a sahip ürünler için kullanılabilir.
Destek → Samsung'a Başvurun'a gidin ve ürün Model Kodu ve Yazılım Sürümü bilgilerini bulun.
USB’den klonla
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
DVI Bağlantısı
DVI girişine bağlı kaynak cihazı seçin.
•• Otomatik / PC / DVI
MENU m → Sistem → DVI Bağlantısı → ENTER E
Sistem
DVI Bağlantısı
Otomatik
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
103
Sistemi Sıfırla
Bu seçenek Sistem altındaki mevcut ayarları varsayılan fabrika ayarlarına geri yükler.
MENU m → Sistem → Sistemi Sıfırla → ENTER E
Sistem
Sistemi Sıfırla
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
Tümünü Sıfırla
Bu seçenek bir ekran için mevcut ayarları varsayılan fabrika ayarlarına geri yükler.
MENU m → Sistem → Tümünü Sıfırla → ENTER E
Sistem
Tümünü Sıfırla
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
104
PC Modülü Gücü
PC Modülü, ayrı olarak LFD'den etkin veya devre dışı konuma alınabilir.
MENU m → Sistem → PC Modülü Gücü → ENTER E
Senk Güç-Açma
PC modülünü LFD’yi açmadan açmak için Kapalı’yı seçin.
•• Kapalı / Açık
PC Modülü Gücü
Senk Güç-Açma
Açık
Senk Güç-Kapama
Açık
Senk Güç-Kapama
PC modülünü LFD’yi kapatmadan kapamak için Kapalı’yı seçin.
•• Kapalı / Açık
–– Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
105
Bölüm 10
Destek
Yazılım Güncelleme
MENU m → Destek → Yazılım Güncelleme → ENTER E
Yazılım Güncelleme menüsü ürün yazılımınızı en son sürüme yükseltmenizi sağlar.
――Yükseltme tamamlanana kadar gücü kesmediğinize dikkat edin. Ürün, yazılım yükseltme tamamlandıktan sonra otomatik olarak kapanacak ve
açılacaktır.
――Yazılımı yükselttiğinizde yaptığınız tüm video ve ses ayarları kendi varsayılan ayarlarına geri dönecektir. Ayarlarınızı yazmanızı tavsiye ederiz, böylece
bunları yükseltmeden sonra kolayca sıfırlayabilirsiniz.
Şimdi güncelle
Yazılımı en son sürüme güncelleyin.
Samsung'a Başvurun
MENU m → Destek → Samsung'a Başvurun → ENTER E
Ürününüz düzgün çalışmadığında veya yazılımı yükseltmek istediğinizde bu bilgiyi görüntüleyin.
Çağrı merkezlerimiz ile ürünler ve yazılımı nasıl indireceğinize dair bilgi bulabilirsiniz.
――Samsung'a Başvurun ve ürün Model Kodu ve Yazılım Sürümü bilgilerini bulun.
106
Bölüm 11
Fotoğraf, video ve müziğin oynatılması (Medya oynatımı)
Bir USB Yığın Depolama Sınıfı (MSC) aygıtında kayıtlı video, fotoğraf ve müzik dosyalarının keyfini çıkarın.
Bir depolama aygıtında saklanan fotoğraf, video veya müzik dosyalarını oynatın.
Aşağıdaki yöntemleri kullanarak çeşitli içerikleri oynatın.
•• USB aygıtının kullanımı: Bir USB aygıtından video, fotoğraf ve müzik gibi medya içeriklerini oynatın.
•• Bir depolama aygıtının bağlanması: Akıllı telefon, kamera, PC ya da bulut servisi gibi bir depolama aygıtında saklı medya içeriğini oynatın.
Medya oynatma özelliğini USB aygıtıyla kullanmadan önce
aşağıdakileri okuyun
Dikkat
•• Ürüne bir USB bellek bağlamadan önce, verilerinizin kaybolmasını veya hasar görmesini engellemek için, dosyalarınızı yedekleyin.
Samsung Electronics herhangi bir verinin kaybolmasından veya hasar görmesinden sorumlu tutulamaz.
•• Yükleme işlemi devam ederken, USB aygıtını çıkarmayın.
•• Eğer bir USB aygıtı, bir USB ara kablosu ile bağlanmış ise, USB aygıtı tanınamayabilir veya aygıta kaydedilmiş olan dosyalar okunamayabilir.
•• Ürün, bağlanan USB aygıtını tanımazsa, USB aygıtındaki dosyalar bozulmuş veya oynatılamayacak hale gelmiş olabilir.
Bu durumda, USB aygıtını bir PC'ye bağlayarak biçimlendirip aygıtın doğru şekilde bağlandığından emin olun.
•• 2 TB üzeri kapasiteye sahip USB HDD'ler desteklenmemektedir.
107
Medya oynatımı ile uyumlu aygıtlar
•• Bazı USB dijital kameralar, akıllı telefonlar ve ses cihazları ürünle uyumlu olmayabilir.
•• Medya oynatımı sadece USB MSC aygıtları ile uyumludur.
•• MSC; Yığın Depolama Sınıfı Toplu Veri Taşıma aygıtını ifade etmektedir.
MSC aygıtlarına örnek olarak, Thumb sürücüleri, Flash card okuyucular ve USB HDD'ler verilebilir. (USB hub'lar desteklenmemektedir.)
MSC aygıtları, doğrudan aygıt üzerindeki bir USB portuna bağlanmış olmalıdır.
•• Birden fazla Görüntü Transfer Protokolü (PTP) aygıtı bağlıysa, aynı anda bu aygıtlardan yalnızca biri çalışacaktır.
•• Birden fazla MSC aygıtı bağlanmışsa, bu aygıtlardan bazıları tanınamayabilir. Yüksek güç gerektiren USB aygıtları (500mA veya 5V) desteklenmeyebilir.
•• USB aygıtı bağlı veya kullanımdayken, aşırı ısınma uyarı mesajı görüntülenirse USB aygıtı tanınmayabilir veya çalışmayabilir.
•• Ürün Oto Koruma Süresi kısmında belirtilen bir süre boyunca kullanım dışı kalırsa ekran koruyucu devreye girer.
•• Bazı harici sabit disk sürücülerindeki güç tasarrufu modu, ürüne bağlanmanın ardından otomatik olarak devre dışı kalabilir.
Dosya sistemi ve biçimleri
•• Medya oynatımı lisanssız multimedya dosyaları ile düzgün çalışmayabilir.
•• Medya Transfer Protokolü (MTP) desteklenmemektedir.
•• Desteklenen dosya sistemleri arasında FAT16, FAT32 ve NTFS (salt okunur) bulunmaktadır.
•• Medya oynatımı sıralı JPEG formatını destekler.
Progresif JPEG formatı desteklenmemektedir.
•• Daha yüksek çözünürlüğe sahip resimlerin ekranda görüntülenmesi daha uzun sürebilir.
•• Desteklenen maksimum JPEG çözünürlüğü 15360x8640 pikseldir.
•• Bir dosya uyumlu değilse veya bozuksa, Desteklenmeyen Dosya Biçimi. mesajı görüntülenir.
•• Klasör görüntüleme modunda dosyaları ayırırken, her bir klasörde en fazla 1000 dosya görüntülenebilmektedir.
•• USB'de 8000'den fazla dosya ve klasör varsa, bazı dosya ve klasörler açılmayabilir.
•• Web sitelerinden indirilen ücretli DRM MP3 dosyaları yürütülememektedir.
――Dijital Hak Yönetimi (DRM); verilerin güvenli dağıtımını sağlayarak ve/veya yasa dışı dağıtımını engelleyerek Internet veya benzer dijital medyalar ile
dolaşan verilerin telif haklarının korunması amacıyla geliştirilmiş bir sistemdir.
108
USB aygıtı kullanma
Güç adaptörüne sahip USB sabit
diskleri kullanmanız önerilmektedir.
USB aygıtı bağlama
1
Ürününüzü açın.
2
Ürünün arka veya yan panelindeki USB bağlantı noktasına fotoğraf, müzik ve/veya film dosyaları içeren bir USB cihazını bağlayın.
3
Ürüne bir USB cihazı bağlanır bağlanmaz USB cihazı takıldı. sayfası otomatik olarak görüntülenir.
――Yalnızca bir USB aygıtı bağlanmışsa, USB aygıtına kaydedilmiş olan dosyalar otomatik olarak görüntülenir.
――USB aygıtına kaydedilmiş olan içeriği görüntülemek için USB aygıtını aygıtın USB portlarından birine bağlayın.
USB aygıtını kaldırma
USB aygıtlarının Uzak USB işlevi
kullanılarak kaldırılması önerilir.
USB aygıtını Kaynak öğesinden kaldırma
1
Uzaktan kumandada SOURCE düğmesine basın. Bunun yerine, OSD menüsünden Kaynak öğesine de gidebilirsiniz.
SOURCE → Kaynak
2
Kaynak öğesinden USB seçeneğini tercih edin ve ardından uzaktan kumandadaki TOOLS düğmesine basın. İsteğe bağlı menü öğeleri gösterilir.
3
Uzak USB öğesini seçin ve USB aygıtının bağlantısı kesilene kadar bekleyin. USB aygıtı bağlantısı kesilir.
109
Medya içerik listesi sayfasındaki menü öğeleri
Seçenek Adı
Çalışmalar
Slayt Gösterisi
Bir slayt gösterisini başlatın.
Şifreleme
Medya içeriğinin başlığı bozuk şekilde görünürse bir kodlama dili seçin.
Seçileni Oynat
Medya içerik listesinden istediğiniz içeriği seçin ve oynatın.
Fotolar
Videolar
Müzik
c
c
c
c
c
110
Fotoğraf yürütme sırasında mevcut düğmeler ve özellikler
E ya da TOOLS düğmesine basılması ile aşağıdaki düğmeler görüntülenir. RETURN düğmesi düğmelerin kaybolmasını sağlar.
Bir dosya seçiliyken INFO düğmesine
basmak seçilen dosyayla ilgili bilgiyi
görüntüleyecektir.
•• Önceki / Sonraki
Önceki ya da sonraki fotoğrafı görüntüleyin.
•• Slayt Gösterisini Başlat / Slayt Gösterisini Durdur
Bir slayt gösterisini başlatın ya da durdurun. Bir slayt gösterisini kullanarak bir klasördeki tüm fotoğrafları oynatmak mümkündür.
•• Slayt Gösterisi Ayarları
–– Hız: Slayt gösterisi hızını değiştirin.
–– Efektler: Fotoğraflar arasına geçiş efektlerini uygulayın.
•• Zoom
Fotoğrafları 4x'e kadar yakınlaştırın.
•• Döndür
Fotoğrafları döndürün.
•• Fon Müziği
Fotoğraflara bakarken arka plan müziği çalın.
–– Fon Müziği / Mini Player
――Aynı aygıta bir müzik dosyasının kaydedildiğinden emin olun.
――Mini Player ile çalmakta olan müziği duraklatın veya başka bir müzik dosyasına geçin.
•• Ayarlar
Seçenek Adı
Çalışmalar
Resim Modu
Resim Modu seçeneğini değiştirin.
Ses Modu
Ses Modu seçeneğini değiştirin.
――Bu menü öğesi sadece Fon Müziği çalarken mevcuttur.
Bilgi
Bir dosya hakkındaki bilgileri görüntüleyin.
111
Video oynatımı sırasında mevcut
düğmeler ve özellikler
Seçenek Adı
Altyazı Ayarları
Altyazı Dili / Altyazı Senkr / Altyazı Senkr Sıfırlama / Altyazı Boyutu / Şifreleme
――Altyazı düzgün görüntülenmiyorsa Şifreleme seçeneklerini değiştirin.
E ya da TOOLS düğmesine basılması ile aşağıdaki düğmeler görüntülenir.
RETURN düğmesi düğmelerin kaybolmasını sağlar.
Resim Modu
Resim Modu seçeneğini değiştirin.
Ses Modu
Ses Modu seçeneğini değiştirin.
Ses Dili
İstenilen bir dili kullanarak bir videoyu oynatın. Bu özellik, sadece birden fazla formatı
destekleyen bir görüntü akış dosyası oynatılırken kullanılabilir.
Bilgi
Bir dosya hakkındaki bilgileri görüntüleyin.
•• Duraklat / Oynat
Bir videoyu duraklatın ya da oynatın.
Aşağıdaki özellikler duraklatma modunda mevcuttur. Sesin
duraklatma modunda duyulamayacağını dikkate alın.
•• Geri sar / İleri sar
Bir videoyu geri sarın ya da hızlı ileri oynatın. Gerekirse, yürütmeyi
3x'e kadar hızlandırın. Oynatım hızını orijinal hıza getirmek için, ∂
öğesini seçin.
Çalışmalar
•• Önceki / Sonraki
Önceki videoyu oynatmak için,  öğesini iki kez seçin.  öğesinin bir
kez seçilmesi, geçerli videoyu baştan itibaren oynatacaktır.
Sonraki videoyu oynatmak için, ‚ öğesini seçin.
•• Ara
Aynı klasördeki başka bir videoyu seçin ve oynatın. (Başlıkları Arama /
Zaman çubuğunu arama)
•• Tekrar Modu
Tekrar Modu seçeneğini ayarlayın. (Kapalı, Biri Tkrar, Tümü Tekrar)
•• Resim Boyutu
Ekran boyutunu değiştirin (Resim Boyutu). Desteklenen ekran
boyutları görüntüye bağlı olarak değişir. (Orijinal / Mod 1 / Mod 2)
•• Ayarlar
112
Müzik çalma sırasında mevcut düğmeler ve özellikler
E ya da TOOLS düğmesine basılması ile aşağıdaki düğmeler görüntülenir. RETURN düğmesi düğmelerin kaybolmasını sağlar.
•• Duraklat / Oynat
Müziği duraklatın ya da çalın.
•• Geri sar / İleri sar
Müziği geri sarın ya da hızlı çalın. Gerekirse, yürütmeyi 3x'e kadar hızlandırın. Önceki müzik dosyasını yürütmek için, ∂ öğesini iki kez seçin.
•• Önceki / Sonraki
Önceki müzik dosyasını yürütmek için,  öğesini iki kez seçin.  öğesinin bir kez seçilmesi, geçerli müziği baştan itibaren çalacaktır.
Sonraki müzik dosyasını yürütmek için, ‚ öğesini seçin.
•• Tekrarla
Tekrarla modunu ayarlayın. Bir Şarkı geçerli müzik dosyasını tekrarlı şekilde yürütür. Tümü, bir klasördeki tüm dosyaları tekrarlı şekilde yürütür.
•• Karışık
Karışık oynatma modunu etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.
•• Ses Modu
Ses Modu seçeneğini değiştirin.
113
Desteklenen Altyazı ve Medya oynatım dosya formatları
Altyazı
Harici
•• MPEG-4 timed text (.ttxt)
•• SAMI (.smi)
•• SubRip (.srt)
•• SubViewer (.sub)
•• Micro DVD (.sub veya .txt)
•• SubStation Alpha (.ssa)
•• Advanced SubStation Alpha (.ass)
•• Powerdivx (.psb)
Dahili
•• Xsub
Kapsayıcı: AVI
•• SubStation Alpha
Kapsayıcı: MKV
•• Advanced SubStation Alpha
Kapsayıcı: MKV
•• SubRip
Kapsayıcı: MKV
•• MPEG-4 Süreli metin
Kapsayıcı: MP4
Uyumlu görüntü dosya biçimi
Tür
JPEG
4096 x 4096
PNG
BMP
114
Desteklenen müzik dosyası biçimleri
Dosya Uzantısı
*.avi, *.mkv, *.asf, *.wmv, *.mp4, *.3gp, *.vro, *.mpg,
*.mpeg, *.ts, *.tp, *.trp, *.mov, *.flv, *.vob, *.svi, *.divx
Desteklenen Video Biçimleri
•• İçerik veya kapta bir hata varsa video içeriği oynatılmayacak veya doğru olarak oynatılmayacaktır.
•• İçerikler yukarıdaki tabloda listelenen uyumlu Çerçeve/sn oranından daha yüksek bir standart bithızı/çerçeveye sahipse ses veya video çalışmayabilir.
•• Dizin Tablosu hatalıysa Ara (Atla) işlevi desteklenmez.
•• Bir videoyu ağ bağlantısı ile oynattığınızda dosya tutukluğu yaşayabilirsiniz.
•• Videonun bit hızı 10 Mpbs'yi geçerse menünün görünmesi daha uzun zaman alabilir.
•• Bazı USB/dijital kamera cihazları oynatıcıyla uyumlu olmayabilir.
Video Dekoderi
Ses Dekoderi
H.264i Seviye 4.1'e kadar destekler
WMA 10 Pro 5.1 kanala kadar desteklenir.
H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / AP L4 ve AVCHD desteklenmez.
WMA, kayıpsız ses desteklenmez.
MVC, VP8, VP6 dışındaki tüm Video kodekleri için:
QCELP, AMR NB/WB desteklenmemektedir.
•• 1280 x 720'nin altında: maks 60 çerçeve
Vorbis yalnızca Webm kapsayıcısındaysa, 2 kanala kadar destekler.
•• 1280 x 720'nin üstünde: maks 30 çerçeve
GMC 2 ve üzeri olanlar desteklenmez.
Yalnızca BD MVC özelliklerini destekler.
115
Kapsayıcı
Video Codec
Çözünürlük
Kare hızı
(fps)
Bit hızı
(Mbps)
Ses Codec'i
3gpp
DivX 3.11 /DivX4
1280 x 720
60
30
AAC
asf
avi
flv
mkv
mov
AC3
XVID
H.264 BP / MP / HP
MPEG-4 SP/ASP
mp4
ps
ts
vob
vro
ADPCM
DD+
DTS Core
HE-AAC
LPCM
WINDOW MEDIA VIDEO V9
MPEG2
MP3
WMA
MPEG1
H.263
DivX5
DivX6
116
Kapsayıcı
Video Codec
Çözünürlük
Kare hızı
(fps)
Bit hızı
(Mbps)
Ses Codec'i
3gpp
DivX 3.11 /DivX4
1920 x 1080
30
30
AAC
asf
avi
flv
mkv
mov
AC3
XVID
ADPCM
DD+
H.264 BP / MP / HP
DTS Core
HE-AAC
MPEG-4 SP/ASP
mp4
ps
ts
vob
vro
LPCM
WINDOW MEDIA VIDEO V9
MP3
WMA
MPEG2
MPEG1
H.263
DivX5
DivX6
MOTION JPEG
640 x 480
30
8
117
Bölüm 12
Sorun Giderme Kılavuzu
Samsung Müşteri Hizmetleri
Merkezi'ni aramadan önce, ürününüzü
aşağıda belirtildiği gibi sınayın. Sorun
devam ederse, Samsung Müşteri
Hizmetleri Merkezi'ne başvurun.
Samsung Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne Başvurmadan Önce Yapılması
Gerekenler
Ürünü Sınama
Ürün sınama işlevini kullanarak ürününüzün normal şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Ürün bir PC'ye doğru şekilde bağlı olmasına rağmen güç LED'i yanıp sönerken ekran boşsa, ürün sınaması gerçekleştirin.
Ekran boş kalırsa, PC sistemini, video
denetleyicisini ve kabloyu kontrol edin.
1
Hem PC'yi hem de ürünü kapatın.
2
Tüm kabloları üründen sökün.
3
Ürünü açar.
4
Sinyal Yok görüntülenirse, ürün normal çalışıyordur.
Çözünürlüğü ve Frekansı Kontrol Etme
Desteklenen çözünürlüğün üzerinde bir mod seçilirse kısa süre için Uygun Olmayan Mod görüntülenir
(bkz. Desteklenen Çözünürlükler).
118
Aşağıdakileri kontrol edin.
Kurulum sorunu (PC modu)
Ekran açılıp kapanmaya devam ediyor.
Ürün ve PC arasındaki kablo bağlantısını kontrol edin ve bağlantının sağlam olduğundan
emin olun.
Bir HDMI veya HDMI-DVI kablosu ürüne ve PC'ye bağlı
olduğunda, ekranın dört yanında boş alanlar bulunur.
Ekranda bulunan boş alanların ürünle bir ilgisi yoktur.
Ekrandaki boş alanlar PC'den veya grafik kartından kaynaklanır. Bu sorunu çözmek için, HDMI
veya DVI ayarlarındaki ekran boyutunu grafik kartı için ayarlayın.
Grafik kartı ayarlar menüsü ekran boyutunu ayarlamak için seçeneğe sahip değilse, grafik
kartı sürücüsünü en son sürüme güncelleyin.
(Ekran ayarlarının yapılması hakkında ayrıntılı bilgi için, lütfen grafik kartı veya bilgisayar
üreticisiyle temasa geçin.)
Bir PC bağlı değilken PC dili Kaynak bölümünde gösterilir.
Bir PC bağlı olsa da olmasa da, PC her zaman Kaynak bölümünde gösterilir.
Ekran sorunu
Güç LED'i kapalı. Ekran açılmıyor.
Güç kablosunun bağlı olduğundan emin olun.
Ekranda Sinyal Yok görüntüleniyor.
Ürünün bir kabloyla doğru şekilde bağlandığını kontrol edin.
Cihazın bağlı olduğu ürünün açık olduğunu kontrol edin.
Uygun Olmayan Mod görüntüleniyor.
Bu mesaj, grafik kartından gelen bir sinyal ürünün maksimum çözünürlüğünü ve frekansını
aştığında görüntülenir.
Standart Sinyal Modu Tablosu'na bakın ve ürünün teknik özelliklerine uygun olarak
maksimum çözünürlüğü ve frekansı ayarlayın.
Ekrandaki görüntüler bozuk.
Ürünün kablo bağlantısını kontrol edin.
119
Ekran sorunu
Ekran net değil. Ekran bulanık.
Kaba ve İnce ayarlarını yapın.
Tüm aksesuarları sökün (video uzatma kablosu, vb.) ve tekrar deneyin.
Çözünürlük ve frekansı önerilen düzeye ayarlayın.
Ekran sabit görünmüyor ve titriyor.
Ekranda kalan gölgeler veya takılmalar mevcut.
PC ve grafik kartı çözünürlüğünün ve frekansının ürünle uyumlu aralıkta ayarlandığını kontrol
edin. Ardından, gerekirse ürün menüsündeki Ek Bilgiler'e ve Standart Sinyal Modu Tablosu'na
başvurarak ekran ayarlarını değiştirin.
Ekran çok parlak. Ekran çok karanlık.
Parlaklık ve Kontrast ayarlarını yapın.
Ekran rengi tutarlı değil.
Görüntü öğesine gidin ve Renk Alanı ayarlarını ayarlayın.
Beyaz tam olarak beyaz görünmüyor.
Görüntü öğesine gidin ve Beyaz Dengesi ayarlarını ayarlayın.
Ekranda görüntü yok ve güç LED'i her 0,5 ila 1 saniyede bir
yanıp sönüyor.
Ürün güç tasarrufu modundadır.
Ürün otomatik olarak kapanır.
Sistem bölümüne gidin ve Kapanış Ayarı özelliğinin Kapalı seçeneğine ayarlanmış
olduğundan emin olun.
Bir önceki ekrana dönmek için, klavyedeki herhangi bir tuşa basın ya da fareyi hareket ettirin.
Ürüne bir PC bağlanmışsa, PC'nin güç durumunu kontrol edin.
Güç kablosunun ürüne ve duvar prizine düzgün şekilde takılı olduğundan emin olun.
Bağlı bir cihazdan herhangi bir sinyalin geldiği algılanmazsa, ürün 10-15 dakika sonra
otomatik olarak kapanır.
Ürünün resim kalitesi satın alındığı bayi
mağazasındakinden farklıdır.
Yüksek tanımlı (HD) resim kalitesi elde etmek için bir HDMI kablosu kullanın.
120
Ekran sorunu
Ekran normal görünmüyor.
Kodlanmış video içeriği, bir spor etkinliği veya aksiyon filmi gibi hızlı hareket eden nesnelerin
bulunduğu sahnelerde görüntünün bozulmasına neden olabilir.
Düşük sinyal düzeyi veya düşük resim kalitesi görüntünün bozulmasına neden olabilir. Bu,
ürünün arızalı olduğu anlamına gelmez.
Bir metrelik mesafe içinde bir cep telefonu varsa analog ve dijital ürünlerde parazit
oluşturabilir.
Parlaklık ve renk normal görünmüyor.
Görüntü bölümüne giderek, Resim Modu, Renk, Parlaklık ve Netlik gibi ekran ayarlarını yapın.
Sistem öğesine gidin ve Enrj. Tasarrufu ayarlarını ayarlayın.
Ekran ayarlarını varsayılan değerlere sıfırlayın.
Ekranın kenarlarında kesik çizgiler görüntüleniyor.
Resim Boyutu, Ekrana Sığdır seçeneğine ayarlanmışsa, ayarı 16:9 olarak değiştirin.
Ekranda çizgiler (kırmızı, yeşil veya mavi) görülüyor.
Bu çizgiler, monitördeki DATA SOURCE DRIVER IC entegresinde arıza olduğunda görünür.
Sorunu çözmek için bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.
Görüntü kararsız hale geliyor ve ardından donuyor.
Önerilen çözünürlükten farklı bir çözünürlük değeri kullanıldığında veya sinyal kararlı
olmadığında ekran donabilir. Sorunu çözmek için PC çözünürlüğünü önerilen çözünürlük
değerine ayarlayın.
Tam ekran olarak görüntülenemiyor.
Ölçeklenmiş bir SD (4:3) içerik dosyası, bir HD kanal ekranın iki yanında siyah renkli
çubukların oluşmasına neden olabilir.
Ürünün en boy oranından farklı orana sahip bir video, ekranın üst ve alt tarafında siyah renkli
çubukların oluşmasına neden olabilir.
Üründe veya kaynak cihazda ekran boyutu ayarını tam ekran yapın.
121
Ses sorunu
Ses yok.
Ses kablosunun bağlantısını kontrol edin veya ses düzeyini ayarlayın.
Ses seviyesini kontrol edin.
Ses seviyesi çok düşük.
Ses düzeyini ayarlayın.
Maksimum düzeye yükselttikten sonra ses seviyesi hala düşükse, PC'nizin ses kartındaki ya
da yazılım programındaki ses seviyesini ayarlayın.
Görüntü var, ancak ses yok.
Bir HDMI kablosu takılı ise, PC'de ses çıkış ayarlarını kontrol edin.
Ses bölümüne giderek Hoparlörü Seçin özelliğinin ayarını Dahili olarak değiştirin.
Bir kaynak cihaz kullanılıyorsa
•• Ses kablosunun üründeki ses girişi bağlantı noktasına düzgün şekilde takılı olduğundan
emin olun.
•• Kaynak cihazın ses çıkış ayarlarını kontrol edin.
(Örneğin, monitöre bir HDMI kablosu takılı ise, kablo yayın kutusunun ses ayarının HDMI
olarak değiştirilmesi gerekebilir.)
Bir DVI-HDMI kablosu kullanılıyorsa, ayrı bir ses kablosu gerekir.
Üründe bir kulaklık bağlantı noktası varsa, o noktaya herhangi bir şeyin bağlı olmadığından
emin olun.
Cihazın güç kablosunu çıkarıp tekrar takın ve ardından cihazı yeniden başlatın.
Hoparlörlerden parazit geliyor.
Kablo bağlantısını kontrol edin. Ses giriş bağlantı noktasına bir video kablosu
bağlanmadığından emin olun.
Kabloyu taktıktan sonra sinyal gücünü kontrol edin.
Düşük sinyal düzeyi sesin bozulmasına neden olabilir.
122
Ses sorunu
Ses kapatıldığında ses seviyesi hala işitilebilir bir düzeyde
kalıyor.
Hoparlörü Seçin özelliği Harici seçeneğine ayarlandığında, ses düğmesi ve sesi kapatma işlevi
devre dışı olur.
Sesi harici hoparlörlerden ayarlayın.
Ana hoparlörlerin ses ayarları ürünün üzerindeki dahili hoparlörlerinkinden ayrıdır.
Sesi ürün üzerinden değiştirmek veya kapatmak harici bir ses amplifikatörünü (dekoder)
etkilemez.
Ses Modu değiştirildiğinde monitörden gelen ses
değişmiyor.
Ana hoparlörlerin ses ayarları ürünün üzerindeki dahili hoparlörlerinkinden ayrıdır.
Hoparlörlerden eko geliyor.
Ürün hoparlörleri ile harici hoparlörlerin kod çözme hızları farklı olduğunda eko oluşabilir.
Bir kaynak cihazın ses ayarları ürünün dahili hoparlör ayarlarını etkilemez.
Bu durumda Hoparlörü Seçin özelliğini Harici seçeneğine ayarlayın.
Uzaktan kumanda sorunu
Uzaktan kumanda çalışmıyor.
Pillerin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun (+/-).
Pillerin boş olup olmadığını kontrol edin.
Güç kesintisi olup olmadığını kontrol edin.
Güç kablosunun bağlı olduğundan emin olun.
Ürünün yakınında herhangi bir özel aydınlatma ya da neon işaretin açık olup olmadığını
kontrol edin.
Kaynak cihaz sorunu
PC'im önyüklenirken bir bip sesi duyuluyor.
PC önyüklenirken, bir bip sesi duyuluyorsa, PC'nizi servise götürün.
123
Başka sorunlar
Ürünün kenarlarında küçük tanecikler var.
Tanecikler ürün tasarımındandır. Ürün kusurlu değildir.
PIP menüsü kullanılamıyor.
Menü, Kaynak moduna bağlı olarak etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır.
PC çözünürlüğünü değiştirmeye çalıştığımda, "Tanımlı
çözünürlük şu anda desteklenmiyor." iletisi görünüyor.
Giriş kaynağı çözünürlüğü ekranın maksimum çözünürlüğünden fazla ise "Tanımlı çözünürlük
şu anda desteklenmiyor." iletisi görünür.
Sorunu çözmek için PC çözünürlüğünü ekranda desteklenen bir çözünürlük değerine
ayarlayın.
Bir DVI-HDMI kablosu takılı iken, HDMI modunda
hoparlörlerden ses gelmiyor.
DVI kabloları ses verilerini aktarmaz.
HDMI Siyahlık Düzeyi, YCbCr çıkışına sahip bir HDMI
cihazında düzgün çalışmıyor.
Bu işlev sadece bir HDMI (RGB sinyali) kablosu kullanılarak ürüne bir ses cihazı (örneğin, DVD
oynatıcı ve STB) bağlandığında kullanılabilir.
HDMI modunda ses gelmiyor.
Görüntü renkleri normal görünmüyor. Görüntü veya ses gidiyor. Ürüne sadece HDMI
standardının eski bir sürümünü destekleyen bir kaynak cihaz bağlandığında bu durum
meydana gelebilir.
Sesin duyulması için, ses kablosunu doğru giriş jakına taktığınızdan emin olun.
Bu sorunlar olduğunda, HDMI kablosu ile birlikte bir ses kablosu bağlayın.
Bazı PC ekran kartları ses içermeyen HDMI sinyallerini otomatik olarak tanımayabilir. Böyle
durumlarda, el ile bir ses girişi seçin.
Ses girişi
Ekran modu
PC
Otomatik
PC ayarları
DVI PC
Ses Girişi (Streo bağlantı
noktaları)
PC ayarları
124
S&C
Soru
Frekansı nasıl değiştirebilirim?
Yanıt
Grafik kartınızdaki frekansı ayarlayın.
•• Windows 7: Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Görüntü → Çözünürlüğü
ayarla → Gelişmiş Ayarlar → Monitör öğelerine gidin ve Monitör Ayarları altında frekansı
ayarlayın.
•• Windows 8: Ayarlar → Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Görüntü →
Çözünürlüğü ayarla → Gelişmiş Ayarlar → Monitör öğelerine gidin ve Monitör Ayarları
altında frekansı ayarlayın.
Ayarlarla ilgili diğer yönergeler için
PC'nizin veya grafik kartınızın kullanım
el kitabına bakın.
•• Windows 10: Ayarlar → Sistem → Görüntü → Gelişmiş görüntü ayarları → Görüntü
adaptörü özellikleri → Monitör'e gidin ve Monitör ayarları altında Ekran yenileme hızı'nı
ayarlayın.
Çözünürlüğü nasıl değiştirebilirim?
•• Windows 7: Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Ekran → Çözünürlüğü
Ayarla öğesine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın.
•• Windows 8: Ayarlar → Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Görüntü →
Çözünürlüğü Ayarla öğelerine gidin ve çözünürlüğü ayarlayın.
•• Windows 10: Ayarlar → Sistem → Görüntü → Gelişmiş görüntü ayarları öğelerine gidin ve
çözünürlüğü ayarlayın.
Güç tasarrufu modunu nasıl ayarlarım?
•• Windows 7: Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Kişiselleştirme → Ekran
Koruyucu Ayarları öğesinde veya PC üzerindeki BIOS AYARI kısmında güç tasarrufu
modunu ayarlayın.
•• Windows 8: Ayarlar → Denetim Masası → Görünüm ve Kişiselleştirme → Kişiselleştirme
→ Ekran Koruyucu Ayarları öğesinde veya PC'nin BIOS SETUP programındaki güç
tasarrufu modunu ayarlayın.
•• Windows 10: Ayarlar → Kişiselleştirme → Ekranı kilitle → Ekran zaman aşımı ayarları
→ Güç & uyku öğesinde veya PC'nin BIOS AYARI programındaki güç tasarrufu modunu
ayarlayın.
125
Bölüm 13
Teknik Özellikler
Genel
- Boyut
Model Adı
Panel
DC43H / DC43J
DC49H / DC49J
DC55H
Boyut
43 Sınıf (42,5 inç / 107,9 cm)
49 Sınıf (48,5 inç / 123,2 cm)
55 Sınıf (54,6 inç / 138,7 cm)
Görüntü alanı
940,89 mm (Y) x 529,25 mm (D)
1073,779 mm (Y) x 604,00 mm (D)
1209,6 mm (Y) x 680,4 mm (D)
Ses Çıkışı
10 W + 10 W
10 W + 10 W
10 W + 10 W
Güç Kaynağı
AC100-240V~ 50/60Hz
- Görüntü alanı
Y
Standart voltaj farklı ülkelerde çeşitlilik gösterebildiğinden ötürü, ürünün arkasındaki etikete bakın.
D
Ortam koşulları
Çalışma
Sıcaklık: 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)
* Muhafazayı takmak için, iç sıcaklığı 40 °C veya altında tutun.
Nem : %10 – %80, yoğunlaşmayan
Depolama
Sıcaklık: -20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F)
Nem : %5 – %95, yoğunlaşmayan
126
――Tak ve Çalıştır
Bu monitör herhangi bir Tak ve Çalıştır özelliğiyle uyumlu sisteme takılabilir ve kullanılabilir. Monitör ve PC sistemi arasındaki iki yönlü veri alışverişi
monitör ayarlarını en iyi hale getirir. Monitör kurulumu otomatik olarak gerçekleşir. Ancak, isterseniz kurulum ayarlarını özelleştirebilirsiniz.
――Panel Noktaları (Pikseller)
Bu ürünün üretim şekli nedeniyle, panelde yaklaşık olarak milyonda 1 piksel (1 ppm) daha parlak veya daha karanlık görünebilir. Bu ürün performansını
etkilemez.
――Bu, A sınıfı bir üründür. Ev ortamında bu ürün radyo parazitlenmesine neden olabilir ve bu durumda kullanıcının uygun önlemler alması gerekebilir.
――Cihazın ayrıntılı teknik özellikleri için Samsung Electronics web sitesini ziyaret edin.
127
Önceden Ayarlı Zamanlama Modları
――Bu ürün, panelin doğası gereği en uygun resim kalitesini elde etmek için her bir ekran boyutu için yalnız bir çözünürlüğe ayarlanabilir. Belirtilen
çözünürlüğün dışında bir çözünürlüğü kullanmak görüntü kalitesini bozabilir. Bunu önlemek için, ürününüz için belirtilmiş en iyi çözünürlüğü seçmeniz
önerilir.
Bir CDT ürününü (bir PC'ye bağlı) bir LCD ürünüyle değiştirirken frekansı kontrol edin. LCD ürün 85 Hz'i desteklemiyorsa, LCD ürün ile değiştirmeden önce
CDT ürünü kullanarak dikey frekansı 60 Hz olarak değiştirin.
Senkronizasyon
Çözünürlük
–– Yatay Frekans
Ekranın sol tarafından sağ tarafına
tek bir satırı taramak için gerekli
süredir. Yatay döngünün karşıt sayısı
yatay frekans olarak adlandırılır. Yatay
frekans kHz cinsinden ölçülür.
–– Dikey Frekans
Ürün, izleyicinin gördüğünü
göstermek için saniye başına tek bir
görüntüyü bir kaç kez görüntüler
(bir flüoresan lamba gibi). Saniyede
tekrarlı olarak görüntülenen tek bir
görüntünün hızı dikey frekans veya
yenilenme hızı olarak adlandırılır.
Dikey frekans Hz cinsinden ölçülür.
Yatay Frekans
30 – 81 kHz
Dikey Frekans
48 – 75 Hz
Uygun çözünürlük
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maksimum çözünürlük
1920 x 1080 @ 60 Hz
PC'nizden aşağıdaki standart sinyal modlarına ait bir sinyal iletilirse, ekran otomatik olarak ayarlanır. PC'den iletilen sinyal standart sinyal modlarına ait
değilse, güç LED'i açık şekilde ekran boş olabilir. Böyle bir durumda, grafik kart kullanıcı kılavuzuna başvurarak aşağıdaki tabloya göre ayarları değiştirin.
Çözünürlük
Yatay Frekans
(kHz)
Dikey Frekans
(Hz)
Piksel Hızı
(MHz)
Senkronizasyon
Polaritesi
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
128
Çözünürlük
Yatay Frekans
(kHz)
Dikey Frekans
(Hz)
Piksel Hızı
(MHz)
Senkronizasyon
Polaritesi
(H/V)
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA,1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA,1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA,1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA,1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
129
Bölüm 14
Ek
Ücretli Servis Sorumluluğu (Müşterilere
Ücretlendirilir)
――Garanti kapsamı dışında servis istendiğinde, aşağıdaki durumlarda sizden servis teknisyenin
ziyareti için ücret alabiliriz.
Bir ürün kusuru yoksa
Ürünün Temizliği, Ayarlanması, Açıklaması, Yeniden Kurulması vb.
•• Bir servis teknisyeni ürünün kullanımına ilişkin bilgi verirse veya ürünü açmadan yalnızca
seçenekleri ayarlarsa.
•• Dış çevresel etkenlerin (Internet, Anten, Kablolu Sinyal vb.) neden olduğu bir kusur varsa.
•• Bir ürün yeniden kurulmuşsa veya satın alınan ürünün ilk kurulumundan sonra ek cihazlar
bağlanmışsa.
•• Bir ürün başka bir yere veya başka bir eve taşınmak için yeniden kurulmuşsa.
•• Müşteri, başka bir şirketin ürünü yüzünden kullanım hakkında bilgi isterse.
•• Müşteri, ağın veya başka bir şirketin programının kullanımı hakkında bilgi isterse.
•• Müşteri, yazılım yüklenmesini ve ürünün kurulmasını isterse.
Bir ürün müşteri hatası yüzünden hasar görmüşse
Müşterinin hatalı kullanımından veya yanlış onarımından kaynaklanan ürün hasarı varsa.
Bir ürün şu nedenlerle hasar görmüşse;
•• Dış darbe veya düşürme.
•• Samsung tarafından belirtilmeyen malzeme veya ayrı olarak satılan ürün kullanımı.
•• Samsung Electronics Co., Ltd'in dış kaynak servis şirketi veya iş ortağı haricinde bir
mühendisin yaptığı onarın.
•• Ürünün müşteri tarafından şeklinin değiştirilmesi veya onarılması.
•• Ürünü yanlış voltaj veya izin verilmeyen elektrik bağlantılarıyla kullanmak.
•• Kullanıcı Kılavuzu'ndaki "uyarılar" bölümünün uygulanmaması.
Diğer
•• Ürün doğal felaket nedeniyle arızalanırsa. (yıldırım, deprem, su baskını vb)
•• Sarf bileşenlerinin tamamı bitmişse. (Pil, Toner, Floresan ışıklar, Başlık, Titreştirici, Lamba,
Filtre, Şerit vb.)
――Müşteri üründe kusur olmadığı halde servis isterse, servis ücreti uygulanabilir. Lütfen önce
Kullanıcı Kılavuzu'nu okuyun.
•• Bir servis teknisyeni ürünün içindeki yabancı maddeleri çıkartırsa/ürünün tozunu
temizlerse.
•• Müşteri, çevrimiçi alışveriş ile bir ürünü satın aldıktan sonra ek kurulum isterse.
130
Görüntü İzi Yanmasını Önleme
Görüntü izi yanması nedir?
Panel normal şekilde çalışırken görüntü izi yanması meydana gelmemelidir. Normal çalışma,
sürekli olarak değişen desenler anlamına gelir. Panelde uzun süre sabit bir desen görüntülenirse,
sıvı kristalleri kontrol eden piksellerdeki elektrotlar arasında küçük bir voltaj farkı meydana
gelebilir.
Elektrotlar arasındaki bu voltaj farkı zamanla artar ve sıvı kristallerin zayıflamasına neden olur.
Bu gerçekleşirse, desen değiştiği halde önceki görüntü ekranda kalabilir.
Bu bilgiler görüntü izi yanmasını önlemeye yönelik bir kılavuzdur. Uzun süre sabit
ekran görüntülenmesi görüntü izi yanmasına neden olabilir. Bu sorun garanti
kapsamında değildir.
Önerilen önleme uygulamaları
Uzun süre sabit ekran görüntülenmesi görüntü izi yanmalarına veya lekelere neden olabilir.
Uzun süre kullanılmadığında ürünü kapatın, Güç tasarrufu modunu etkinleştirin veya hareketli
bir ekran koruyucu çalıştırın.
•• Renkleri düzenli olarak değiştirin.
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
SAMSUNG
20:30
SAMSUNG
20:30
SAMSUNG
21:10
SAMSUNG
21:10
•• Kontrast parlaklıkta bir metin rengi ile arka plan renginin bir arada olmasından kaçının.
――Kontrast parlaklıkta renkler (siyah ve beyaz; gri) kullanmaktan kaçının.
FLIGHT : TIME
SAMSUNG : 20:30
FLIGHT : TIME
SAMSUNG : 20:30
131
Lisans
Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.
――HDMI kaynakları DOLBY AUDIO modunu desteklemez.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
Açık Kaynak Lisans Bildirimi
Açık kaynak yazılımı kullanılması durumunda, Açık Kaynak Lisansları ürün menüsünde
mevcuttur. Açık Kaynak Lisans Bildirimi yalnızca İngilizce yazılmıştır.
Açık Kaynak Lisans Bildirimi hakkında bilgi için, Samsung Çağrı Merkezi ile iletişime geçin
veya oss.request@samsung.com adresine e-posta gönderin.
132
Terminoloji
480i / 480p / 720p / 1080i /
1080p_____ Yukarıdaki tarama
hızlarından her birisi ekran
çözünürlüğünü belirleyen etkili
tarama satırlarının sayısını gösterir.
Tarama hızı tarama yöntemine bağlı
olarak i (titreşimli) veya p (ilerleyen)
olarak gösterilebilir.
- Tarama
Tarama ilerlemeli olarak bir
görüntüyü oluşturan piksellerin
gönderilme işlemini belirtir. Piksel
sayısının daha fazla olması daha net
ve daha canlı görüntü sağlar.
- İlerleyen
İlerleyen tarama modunda,
piksellerin tüm satırları ekran
üzerinde birer birer taranır
(ilerleyen).
- Titreşimli
Titreşimli tarama modunda,
piksellerin her bir satırı önce üstten
alta taranır ve ardından geriye kalan
piksellerin satırları (taranmamış)
taranır.
Taramasız Mod ve Taramalı
Mod____ Taramasız Mod (ilerleyen
tarama) bir ekranın üstünden altına
doğru ilerlemeli bir şekilde yatay
satırı görüntüler. Taramalı mod önce
tek sayılı satırları ve sonra çift sayılı
satırları görüntüler. Taramasız mod
esas olarak monitörlerde kullanılır,
çünkü ekran netliği meydana getirir
ve taramalı mod esas olarak TV'lerde
kullanılır.
Nokta Aralığı____ Ürün ve ekran;
kırmızı, yeşil ve mavi noktalardan
oluşur. Noktalar arasındaki
mesafenin daha olması daha yüksek
çözünürlük meydana getirir. Nokta
aralığı aynı renkteki noktalar
arasında en kısa mesafe anlamına
gelir. Nokta aralığı milimetre
cinsinden ölçülür.
Dikey Frekans____ Ürün, bir
görüntünün görüntüleyiciye
gösterilmesi için saniyede pek
çok kez tek bir görüntüyü gösterir
(titreyen bir flüoresan lamba
gibi). Saniyede tekrarlı olarak
görüntülenen tek bir görüntünün
hızı dikey frekans veya yenilenme
hızı olarak adlandırılır. Dikey frekans
Hz cinsinden ölçülür.
Örn. 60Hz, tek bir görüntünün
saniyede 60 kez görüntülendiği
anlamına gelir.
Yatay Frekans____ Ekranın sol
tarafından sağ tarafına tek bir satırı
taramak için gerekli süredir. Yatay
döngünün karşıt sayısı yatay frekans
olarak adlandırılır. Yatay frekans kHz
cinsinden ölçülür.
Kaynak____ Giriş kaynağı, video
kamera, video veya DVD oynatıcı
gibi ürüne bağlı bir video kaynağı
anlamına gelir.
Komponent bağlantı noktaları (yeşil,
mavi ve kırmızı)____ Kontrast
sinyalleri tanımlayan, ileten ve
alan parça bağlantı noktaları
başka herhangi bir video bağlantı
yöntemine göre en yüksek görüntü
kalitesi sağlar.
Tak & Çalıştır____ Tak & Çalıştır,
en iyi görüntüleme ortamı sunmak
için bir monitör ve PC arasında
otomatik bilgi alışverişi sağlayan
bir işlevdir. Ürün Tak & Çalıştır
özelliğini kullanmak için VESA DDC
(uluslararası standart) kullanır.
HDMI (Yüksek Tanımlı Multimedya
Arabirimi)____ Dijital ses kaynağına
ve ayrıca yüksek tanımlı ses
kaynağına sıkıştırma olmaksızın tek
bir kablo kullanarak bağlanabilen bir
arayüzdür.
Çoklu Ekran Kontrolü (MDC)____
MDC (Çoklu Ekran Kontrolü)
bir PC kullanarak birden fazla
ekran cihazının aynı anda kontrol
edilmesini sağlayan bir uygulamadır.
Bir Pc ve monitör arasındaki
iletişim RS232C (seri veri iletimi) ve
RJ45 (LAN) kabloları kullanılarak
gerçekleşir.
Çözünürlük____ Çözünürlük bir
ekranı oluşturan yatay noktaların
(piksel) ve dikey noktaların
(piksel) sayısıdır. Ekran ayrıntı
düzeyini temsil eder. Daha yüksek
çözünürlük ekranda daha fazla
verinin görüntülenmesini sağlar
ve birden fazla görevi aynı anda
gerçekleştirmek için kullanışlıdır.
Örn. 1920 X 1080 değerinde bir
çözünürlük 1.920 yatay pikselden
(yatay çözünürlük) ve 1.080 dikey
pikselden (dikey çözünürlük) oluşur.
133
İmalatçı
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
(Maetan dong) 129, Samsung-ro Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 443-742, Korea
Tel: +82-2-2255-0114 / Fax: +82-2-2255-0117
LVD
Korea Testing Laboratory (KTL)
87, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul 152-718 KOREA, REPUBLIC OF
Tel: + 82-2-860-1309
Nemko Korea Co., Ltd.
153, Osan-Ro, Mohyeon-Myeon, Cheoin-Gu, Yongin-Si, Gyeonggi-Do 449-852 KOREA, REPUBLIC OF
Tel: + 82-31-330-1700
UL (Demko) Korea, Ltd.
#808, Manhatan Building, 36-2 Yeouido-Dong, Yeongdeungpo-Gu, Seoul 150-749, Korea
Tel: + 82-2-2009-9100
TÜV Rheinland Korea Ltd.
Test Center 4F, E&C Venture Dream Tower 6, 197-28, Guro-dong, Guro-gu 152-719 Seoul KOREA, REPUBLIC OF
Tel: + 82-2-860-9941
EMC
DT&C Co., Ltd.
42, Yurim-ro, 154 beon-gil, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 449-935, Korea
Tel: + 82-31-321-2664
KCTL Inc.
65, Sinwon-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-390, Korea
Tel: + 82-70-5008-1021
CTK Co., Ltd.
113, Yejik-ro, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea
Tel: + 82-31-339-9970
ONETECH Corp.
43-14, Jinsaegol-gil, Chowol-eup, Gwangju-si, Gyeonggi-do 464-862 Korea (301-14 Daessangnyeong-ri)
Tel: + 82-31-799-9500
Nemko Korea Co., Ltd.
153, Osan-Ro, Mohyeon-Myeon, Cheoin-Gu, Yongin-Si, Gyeonggi-Do 449-852 KOREA, REPUBLIC OF
Tel: + 82-31-330-1700
SGS Korea Co., Ltd.
Giheung1 - 35, Giheungdanji-ro 121beon-gil, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea
Tel: + 82-31-8007-5301
Giheung2 - 23, Giheungdanji-ro 24beon-gil, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea
Tel: + 82-31-548-0711
CS & Environment Centre of
Samsung Electronics Co., Ltd.
(Maetan-Dong) 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Korea
Tel: + 82-31-277-7752
Download PDF

advertising