Samsung | HG32ED670AK | Samsung HG32ED670AK Kullanım kılavuzu

470/670
LED TV
Kurulum kılavuzu
Bu Samsung ürününü satın aldığınız için
teşekkür ederiz. Daha fazla hizmet almak için
lütfen şu adresten ürününüzü kaydedin
www.samsung.com/register
Model
Seri No.
Bu Kullanıcı Kılavuzundaki şekiller ve resimler yalnızca referans amaçlı verilmiştir ve gerçek ürünün görünümünden farklı
olabilir. Ürün tasarımı ve teknik özelikler haber verilmeden değiştirilebilir.
Talimat
Bu TV'de TV'ye bağlı bir set arkası kutusu (SBB/STB) yoluyla ve oteller ve diğer ağırlama işletmeleri için bilgisayarla kontrol edilen sistemde diğer
TV'lerle etkileşim işlevselliği vardır.
yy Etkileşimli: TV ilk kez çalıştırıldığında, SBB/STB'yi tanımlamak için bir komut gönderir. Tanımlanırsa, SBB/STB yoluyla TV
ÇEVRİMİÇİ moda ve tam kontrole geçer.
yy TV ÇEVRİMİÇİ moddayken, IR (Samsung uzaktan kumandası) komutları almayı durdurur ve arayüz protokolüne uygun hareket eder.
yy Bağımsız: SBB/STB tanımlanmadıysa, TV kısıtlı işlemlerle BAĞIMSIZ moduna geçmelidir.
Çalıştırma Modları
Bu TV (Hotel modunda) bir SBB/STB ile çalıştırılırken iki durumdan birindedir:
yy ÇEVRİMİÇİ veya BAĞIMSIZ. BAĞIMSIZ durumunda, TV, etkin iletişimi olmayan bir Otel TV'si gibi çalışır. Bu, konukların
SBB/STB bağlantısını keserek sistemi kandırmaya çalışmalarını önler.
Otel Modu Açık
Bağımsız Modu
Otel TV
10 denemeden biri
başarılı olursa SBB/
STB Çevrimiçi olur
SBB/STB
Çevrimiçi-Art
arda 10 kez
başarısız
Power (Güç)
ON (AÇIK)
SBB/STB
Durumu-Her
2 sn'de
dememe
Çevrimiçi Modu
Yoklama Hızı 20/sn
Bağımsız veya etkileşimli modu ayarlamak için, bkz. sayfa 29-33 (Otel seçeneği verilerini ayarlama: Bağımsız mod ve Etkileşimli mod)
yy Konukların TV sistemini "kandırmalarını" önlemek için bazı işlemler kısıtlanabilir.
yy Ana Menü'de hiç ana menü (Etkileşimli modu) veya Kanal Menüsü, Plug & Play yok (Bağımsız modu)
yy Sınırlı Ses Düzeyi ve Panel tuş kilidi veya kilidi açma
Sabit görüntü uyarısı
Ekranda hareketsiz görüntüler (jpeg resim dosyaları gibi) veya hareketsiz öğeler (TV Programı logoları, panorama veya 4:3 görüntü biçimi,
ekranın en altında borsa veya haber çubukları vb. gibi) görüntülemekten kaçının. Hareketsiz resimleri sürekli görüntüleme ekran fosforunun eşit
olmayan bir şekilde aşınmasına neden olabilerek görüntü kalitesini etkileyebilir. Bu etkinin gerçekleşme riskini azaltmak için, lütfen aşağıdaki
önerileri uygulayın:
yy Uzun süre aynı TV kanalını görüntülemekten kaçının.
yy Her zaman görüntüyü tam ekran görüntülemeye çalışın, en iyi olası eşleşme için TV seti resim biçimi menüsünü kullanın.
yy İstenen resim kalitesini elde etmek için parlaklık ve kontrast değerlerini gerekli minimum değerlere azaltın. Bu değerleri
aşma yanma işlemini hızlandırabilir.
yy Görüntü artığını ve ekran yanmasını azaltmak için sık sık tüm TV özelliklerini kullanın, daha fazla ayrıntı için kullanıcı
kılavuzunun uygun bölümüne bakın.
Montaj Alanını Sabitleme
Uygun havalandırmayı sağlamak için ürün ve diğer nesneler (örn. duvarlar) arasındaki gerekli mesafeyi koruyun.
Aksi halde, ürünün iç sıcaklığındaki yükseklik nedeniyle yangın çıkabilir veya üründe sorunlar oluşabilir.
✎✎ Bir stand veya duvar montajı kullanırken, yalnızca Samsung Electronics tarafından sağlanan parçaları kullananın.
yy Diğer üreticilerin sağladığı parçaları kullanırsanız, üründe bir sorun oluşabilir veya ürün düşer ve yaralanabilirsiniz.
✎✎ Görünüm ürüne bağlı olarak değişebilir.
Standlı montaj.
Duvar düzeneğiyle montaj.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
içindekiler
yy LED TV Standını Takma............................................................................................................................. 4
yy Döner standı birleştirme (32 inç veya daha büyük TV)................................................................................ 9
yy Bağlantı Panelini Görüntüleme.................................................................................................................. 10
yy TV'nin Kumandasını Kullanma................................................................................................................... 19
yy Uzaktan Kumandayı Görüntüleme............................................................................................................. 20
yy TV'yi SBB'ye Bağlama.............................................................................................................................. 22
yy Banyo Hoparlörlerini Bağlama................................................................................................................... 24
yy MediaHub HD'yi Bağlama......................................................................................................................... 26
yy RJP'yi (Uzak Jak Paketi) Bağlama............................................................................................................. 27
yy Otel Seçeneği Verilerini Ayarlama.............................................................................................................. 29
yy Duvar Montajını Kurma.............................................................................................................................. 55
yy TV'yi Duvara Sabitleme............................................................................................................................. 56
yy Hırsıza Karşı Kensington Kilidi................................................................................................................... 56
yy Teknik Özellikler......................................................................................................................................... 57
Türkçe
3
Türkçe
yy Aksesuarlar............................................................................................................................................... 4
Aksesuarlar
✎✎ LED TV'nizle birlikte aşağıdaki öğelerin verildiğinden emin olun. Öğelerden herhangi biri eksikse, bayinizle görüşün.
✎✎ Öğelerin renkleri ve şekilleri modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.
yy
yy
yy
yy
Uzaktan Kumanda ve Piller (AAA x 2)
Güç Kablosu / Veri Kablosu
Güvenlik Kılavuzu (Bazı ülkelerde yoktur)
Otel Montaj Kiti (HD670)
yy
yy
yy
yy
Hızlı Kurulum Kılavuzu
Kılavuz Stand
Vidalar
Stand
✎✎ Stand ve stand vidaları modele bağlı olarak birlikte verilmeyebilir.
✎✎ Veri Kablosu SI Satıcısına bağlı olarak birlikte verilmeyebilir.
LED TV Standını Takma
Stand Bileşenleri
Standı takarken, birlikte verilen bileşenleri ve parçaları kullanın.
A-2 1 EA
A-1 1 EA
HG32*D670, HG40*D670,
HG48*D670, HG55*D670
B-1 1 EA
HG32ED470
A-3 1 EA
A-4 1 EA
HG**ED670, HG**AD670, HG28ED470,
HG40ED470, HG40AD470
B-2 1 EA
HG24ED470
C
HG40*D470
A-5 1 EA
A-6 1 EA
HG32ED470
M4 X L12
B-3 1 EA
HG28ED470
HG24AD470
A-7 1 EA
HG24AD470
B-4 1 EA
HG32AD670
HG32AD670
Stand
4
Türkçe
Kılavuz Stand
Vidalar
HG**ED670,HG**AD670
C
1
x4
2
(M4 X L12)
B
Ön
A-1
✎✎ TV'yi korumak için masanın üzerine yumuşak bir
bez koyun ve sonra TV'yi ekranı aşağı bakacak
şekilde bezin üzerine yerleştirin.
DİKKAT
YAĞ
YAĞ
YAĞ
KULLANMAYIN
KULLANMAYIN
KULLANMAYIN
✎✎ Stand Kılavuzunu TV'nin altındaki yuvaya takın.
Yan
✎✎ Ok yönünde bitiş çizgisine kadar kaydırın ve monte edin.
3
x3
C
(M4 X L12)
veya
C
x4
(M4 X L12, 40" ve
üstü modeller için)
✎✎ Birleştirirken Standın ve Stand Kılavuzunun önünü ve arkasını karıştırmayın.
✎✎ TV'yi en az iki kişinin kaldırıp taşıdığından emin olun.
HG24ED470
1
2
Türkçe
5
HG28ED470
1
2
x 4 (M4 X L12)
C
3
C
X3 (M4 X L12)
B-1
Ön
A-5
Üstten Görünüm
DİKKAT
✎✎ TV'yi korumak için masanın üzerine yumuşak
bir bez koyun ve sonra TV'yi ekranı aşağı
bakacak şekilde bezin üzerine yerleştirin.
YAĞ
YAĞ
YAĞ
KULLANMAYIN KULLANMAYIN KULLANMAYIN
✎✎ Stand Kılavuzunu TV' nin altındaki yuvaya
takın.
HG32ED470
1
C
2
x4
(M4 X L12)
Üstten Görünüm
B-2
Ön
A-2
DİKKAT
Arka
YAĞ
YAĞ
YAĞ
KULLANMAYIN KULLANMAYIN KULLANMAYIN
3
✎✎ TV'yi korumak için masanın üzerine yumuşak bir bez koyun
ve sonra TV'yi ekranı aşağı bakacak şekilde bezin üzerine
yerleştirin.
✎✎ Stand Kılavuzunu TV'nin altındaki yuvaya takın.
(Yandan Görünüm)
C
(Doğru montaj)
x4
(M4 X L12)
(Yanlış montaj)
6
Türkçe
HG40ED470 / HG40AD470
1
2
x 4 (M4×L14)
C
B-1
Ön
A-5
Üstten Görünüm
DİKKAT
YAĞ
YAĞ
✎✎ TV'yi korumak için masanın üzerine yumuşak bir
bez koyun ve sonra TV'yi ekranı aşağı bakacak
şekilde bezin üzerine yerleştirin.
YAĞ
✎✎ Stand Kılavuzunu TV'nin altındaki yuvaya takın.
KULLANMAYIN KULLANMAYIN KULLANMAYIN
C
x 4 (M4×L14)
3
HG24AD470
1
2
C
C
X 2 (M4 X L12)
X 1 (M4 X L12)
B-3
A-6
3
C
4
X 3 (M4 X L12)
!
Türkçe
7
HG32AD670
1
C
X4 (M4 X L12)
B-4
A-7
2
3
C
!
8
Türkçe
X3 (M4 X L12)
!
Döner standı birleştirme (32 inç veya daha büyük TV)
32 inçten büyük TV standı döner işlevini destekler. Dönme açıcı 20°, 60° ve 90°'nin tümünü destekler ve dönüş açısını
BRAKET TUTUCUSU DÖNER SEHPASINI kullanarak değiştirebilirsiniz.
Döner sehpa destekli modeller: HG**D670 (HG32AD670DJXZK desteklenmez)
20° ~ 60° dönüş
Standın altındaki wedge'i BRAKET TUTUCUSU DÖNER SEHPA deliğine monte ettiğinizde (burada 20° veya 60° işaretli),
dönüş açısı sol ve sağ tarafta 20° ~ 60° olur.
(Standın şekli modele bağlıdır.)
90° dönüş
BRAKET TUTUCUSU DÖNÜŞ SEHPASINI çıkardıktan sonra yalnızca vidaları monte ederseniz, dönüş açısı sol ve sağda 90°
derece olur.
Otel Montaj Kiti (yalnızca HD670'te bulunur)
Cıvata + Somun
Kısa Cıvata (2 adet) Uzun Cıvata (2 adet)
Somun (2 adet)
Rondela (2 adet)
Üst
Alt
Standı gösterilen şekilde konsol üstü, masa üstü veya
eğlence merkezi gibi düz bir yüzeye takın.
UYARI: Yaralanmayı önlemek için, bu cihaz kurulum talimatlarına göre yere/masaya sıkıca takılmalıdır.
Türkçe
9
Bağlantı Panelini Görüntüleme
COMMON
INTERFACE
1
!
<HD670>
HG32ED670
HG40ED670
HG48ED670
HG55ED670
DATA
2
PC / DVI
AUDIO IN
CLOCK
HDMI IN 2
(DVI)
7
@
HDMI IN 1
(ARC)
3
8
PC IN
AV IN
VIDEO
4
HP-ID
AUDIO
5
RJP
VARIABLE
AUDIO OUT
9
VOL-CTRL
0
(5V 0.5A)
/ CLONING
#
$
6
1
3
DATA
!
COMMON
INTERFACE
CLOCK
@
HDMI IN
(ARC)
#
USB
(5V 0.5A)
/CLONING
HP-ID
RJP
$
EXT (RGB)
4
10
Türkçe
5
%
2
<HD470>
HG28ED470
<HD470>
HG24ED470
5 @
RJP
HDMI IN
(ARC)
#
USB
(5V 0.5A)
/CLONING
EXT (RGB)
!
COMMON
INTERFACE
ANT IN
DATA
DATA
HP-ID
$ % 1 3 4
<HD470>
HG24AD470
5
(5V 0.5A)
/ CLONING
#
@
6
RJP
HDMI IN
(ARC)
AUDIO
ANT IN
DATA
$
1
HP-ID
3
4
Türkçe
11
<HD670>
HG**AD670
1
DATA
2
PC / DVI
AUDIO IN
CLOCK
HDMI IN 2
(DVI)
7
@
HDMI IN 1
(ARC)
3
PC IN
8
AV IN
VIDEO
4
HP-ID
AUDIO
RJP
5
VARIABLE
AUDIO OUT
9
VOL-CTRL
0
#
(5V 0.5A)
/ CLONING
$
ANT IN
6
<HD670>
HG**AD670
(Hong Kong)
1
DATA
PC / DVI
AUDIO IN
HDMI IN 2
(DVI)
7
@
HDMI IN 1
(ARC)
3
PC IN
8
AV IN
VIDEO
4
HP-ID
AUDIO
^
DOOR-EYE
RJP
5
12
Türkçe
6
VARIABLE
AUDIO OUT
9
VOL-CTRL
0
#
(5V 0.5A)
/ CLONING
$
ANT IN
<HD670>
HG**AD670
(Çin)
1
DATA
3&'9,
䷈书䕨ܺ
HDMI 䕨覂 2
(DVI)
7
@
HDMI 䕨覂 1
(ARC)
3
8
3&䕨ܺ
$9䕨ܺ
㾛书
4
HP-ID
Ꮋ
䷈书
^
RJP
ৈ
⬊ᄥ⤀ⴑ
(5V 0.5A)
/ CLONING
#
ৄভ䷈书䕨ߏ
ᘧ䞤䷈书䕨ߏ
9
໅䷈᥼ࠋ
0
$17䕨ܺ
$
5
᮵㒔/᳞㒔
6
<HD470>
HG40AD470
6
5
AV IN
(5V 0.5A)
/ CLONING
#
AUDIO
RJP
VIDEO
@
HDMI IN
(ARC)
ANT IN
$
DATA
1
HP-ID
3 4
Türkçe
13
<HD470>
HG32ED470
5 @ #
RJP
!
HDMI IN
(ARC)
USB
(5V 0.5A)
/CLONING
COMMON
INTERFACE
EXT (RGB)
ANT IN
DATA
DATA
$
%
HP-ID
1 3 4
<HD470>
HG40ED470
%
5 @
EXT (RGB)
RJP
USB
(5V 0.5A)
/CLONING
#
HDMI IN
(ARC)
ANT IN
COMMON
INTERFACE
!
DATA
$
14
Türkçe
HP-ID
1 3 4
<HD570>
HG58AD570
-ռ-
1
DATA
ߛ䞤/ AV 䕨ܺ
PC / DVI
䷈书䕨ܺ
7
@
HDMI 䕨覂 1
(ARC)
㾛书
3
HDMI 䕨覂 2
(DVI)
PC 䕨ܺ
8
AV 䕨ܺ
㾛书
#
4
ৄভ䷈书䕨ߏ
ᘧ䞤䷈书䕨ߏ
HP-ID
(5V 0.5A) /
CLONING
9
Ꮋ
^
5
䷈书
RJP
䷈书 ৈ
⬊ᄥ⤀ⴑ
໅䷈᥼ࠋ
0
$
ANT 䕨ܺ
᮵㒔᳞㒔
6
Türkçe
15
✎✎ Harici bir cihazı TV'nize bağladığınızda, ünitenin gücünün kapalı olduğundan emin olun.
✎✎ Harici bir cihazı bağlarken, bağlantı terminalinin rengini kabloyla eşleştirin.
1DATA
–– TV ve SBB arasındaki veri iletişimini desteklemek için kullanılır.
–– RJ-12 TV tipi fişler kullanılarak bağlanır.
2CLOCK: Harici Saat kablosunu Saat jakına bağladıktan sonra saati ayarlayın. Harici Saat Görüntüleme işlevini
kullanabilirsiniz.
3KULAKLIK JAKI: Kulaklıklar TV'nizdeki kulaklık jakına bağlanabilir. Kulaklıklar bağlıyken, dahili hoparlörlerden ses devre
dışı bırakılır.
4HP-ID: Kabloyu HP-ID ve Kulaklık Jakına aynı anda bağlayın ve ayrı bir Kulaklık Kutusuna bağlayın. Bkz. sayfa 25.
Kulaklığı Kulaklık Kutusuna bağlarken Kulaklık işleviyle aynı çalışır.
5RJP: Bu bağlantı noktası, cihaz kullanımını ve rahatlığı iyileştirmek için farklı cihazları ek modüllere bağlayan bir RJP (Uzak
Jak Paketi) iletişim bağlantı noktasıdır.
6AV IN / COMPONENT IN
–– Komponent video / sesi bağlar.
–– Komponent video kablolarını (isteğe bağlı) TV'nizin arkasındaki komponent jaklarına ("PR", "PB", "Y") ve diğer
uçlarını DVD'deki ilgili komponent video çıkış jaklarına bağlayın.
–– Hem Set Üstü Kutusunu hem de DVD oynatıcıyı bağlamak istiyorsanız, Set Üstü Kutusunu DVD Oynatıcıya
bağlamanız ve DVD Oynatıcıyı TV'nizdeki komponent jaklarına ("PR", "PB", "Y") bağlamanız gerekir.
–– Komponent cihazlarınızdaki (DVD) PR, PB ve Y jakları bazen Y, B-Y ve R-Y ya da Y, Cb ve Cr şeklinde etiketlenebilir.
–– RCA ses kablolarını (isteğe bağlı) TV setinin arkasındaki [Sağ - SES - Sol]'a bağlayın ve diğer uçları DVD
Oynatıcıdaki ilgili ses çıkış jaklarına bağlayın.
7PC/ DVI AUDIO IN: Amfi/Ev Sinemasındaki ses giriş jaklarına bağlar.
8PC IN: Bilgisayarınızdaki video çıkış jakına bağlanır.
9VARIABLE AUDIO OUT: Ses çıkışını Banyo hoparlörüne vermek için kullanılır. Banyo Duvarı Kutusunu ve Değişken
bağlantı noktasını (RCA) bağlayın.
0VOL-CTRL: Banyo hoparlörü ses düzeyini kontrol etmek için kullanılır. Banyo Duvarı Kutusunu ve SES KONTROLÜ
bağlantı noktasını bağlayın.
!COMMON INTERFACE
16
Türkçe
@HDMI IN (ARC): Bir HDMI çıkışıyla bir cihazın HDMI jakına bağlanır.
✎✎ Bir HDMI-HDMI bağlantısı için hiç ses bağlantısı gerekmez. HDMI bağlantıları hem ses hem de video taşır.
✎✎ Harici bir cihaza bir DVI bağlantısı için HDMI GİRİŞİ (DVI) jakını kullanın. Video bağlantısı için bir DVI - HDMI kablosu
veya DVI-HDMI adaptörü (DVI - HDMI) ve ses için PC/DVI SES GİRİŞİ jakları kullanın.
#USB (5V 0.5A) / CLONING
–– Yazılım yükseltmeleri ve Media Play vb. için konektör.
–– Servis bağlantısı.
–– USB KLONLAMA yalnızca 2.0 Standardını destekler.
$ANT IN (SATELLITE), (AIR/CABLE)
–– Televizyon kanallarını düzgün görüntülemek için, TV aşağıdaki kaynaklardan birinden bir sinyal almalıdır:
–– Dış anten / Kablolu televizyon sistemi
%EXT (RGB)
–– Ext. modunda, DTV Çıkışı yalnızca MPEG SD Video ve Sesi destekler.
^DOOR-EYE
Görüntüleme Modları
Çözünürlük sütununda listelenen standart çözünürlüklerden birini de seçebilirsiniz. TV otomatik olarak seçtiğiniz çözünürlüğe
ayarlanır.
Bir bilgisayarı TV'ye bağladıktan sonra, bilgisayarda TV'nin ekran çözünürlüğünü ayarlayın. Optimum çözünürlük 60 Hz'de
1920 X 1080'dir. Aşağıdaki tablodakinden farklı bir değere ayarlanırsa, TV hiçbir şey göstermeyebilir. Bilgisayarın kullanıcı
kılavuzuna veya grafik kartına bakarak çözünürlüğü düzgün ayarlayın.
Tablodaki çözünürlükler önerilir.
✎✎ Optimum çözünürlük 60 Hz'de 1366 X 768'dir.
Mod
Çözünürlük
Yatay Frekans
(KHz)
Dikey Frekans
(Hz)
Piksel Saat Frekansı
(MHz)
Senkronizasyon
Polaritesi
(Y / D)
IBM
720 x 400
31.469
70.087
28.322
-/+
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
35.000
49.726
68,681
66.667
74.551
75,062
30.240
57.284
100,000
-/-/-/-
VESA CVT/DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 1024
1366 x 768
31,469
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
67,500
45,000
49,702
63,981
79,976
47,712
59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
75,000
60,000
59,810
60,020
75,025
59,790
25,175
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
108,000
74,250
83,500
108,000
135,000
85,500
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
+/+
+/+
Türkçe
17
✎✎ Optimum çözünürlük 60 Hz'de 1920 X 1080'dir.
Mod
Çözünürlük
Yatay Frekans
(KHz)
Dikey Frekans
(Hz)
Piksel Saat Frekansı
(MHz)
Senkronizasyon
Polaritesi
(Y / D)
IBM
720 x 400
31.469
70.087
28.322
-/+
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
35.000
49.726
68.681
66.667
74.551
75.062
30.240
57.284
100.000
-/-/-/-
VESA CVT
720 x 576
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 960
35,910
53,783
56,456
75,231
59,950
59,959
74,777
74,857
32,750
81,750
95,750
130,000
-/+
-/+
-/+
-/+
VESA DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 1024
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 800
1360 x 768
1440 x 900
1440 x 900
1680 x 1050
31,469
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
67,500
63,981
79,976
45,000
49,702
62,795
47,712
55,935
70,635
65,290
59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
75,000
60,020
75,025
60,000
59,810
74,934
60,015
59,887
74,984
59,954
25,175
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
108,000
108,000
135,000
74,250
83,500
106,500
85,500
106,500
136,750
146,250
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
-/+
-/+
+/+
-/+
-/+
-/+
VESA GTF
1280 x 720
1280 x 1024
52,500
74,620
70,000
70,000
89,040
128,943
-/+
-/-
VESA DMT /
DTV CEA
1920 x 1080p
67,500
60,000
148,500
+/+
✎✎ Bir HDMI/DVI kablo bağlantısı kullanırken, HDMI IN (DVI) jakını kullanmanız gerekir. (HD470 desteklemez)
✎✎ Geçişli modu desteklenmez.
✎✎ Standart olmayan video biçimi seçilirse set anormal çalışabilir.
✎✎ Ayrı ve Kompozit modları desteklenir. SOG desteklenmez.
18
Türkçe
TV'nin Kumandasını Kullanma
TV Kumandası, TV'nin arka sağ tarafında oyun çubuğu benzeri küçük bir düğme olup TV'yi uzaktan kumandasız kontrol
etmenizi sağlar.
Media Play'i Seçme
Bir Kaynak
Seçme
Menü'yü
Seçme
İşlev menüsü
Uzaktan kumanda sensörü
Gücü kapatma
TV Kumandası
Görüntü, TV'nin ön
tarafından bakılarak
çizilmiştir.
✎✎ Bir PIN kodu gerektiren bazı işlevler kullanılamayabilir.
✎✎ Ürünün rengi ve şekli, modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.
✎✎ Denetleyiciye 1 saniyeden uzun süre basıldığında menüden çıkar.
✎✎ İşlevi denetleyiciyi yukarı/aşağı/sol/sağ yöne hareket ettirerek seçerken, denetleyiciye basmadığınızdan emin olun.
Önce ona basarsanız, yukarı/aşağı/sol/sağ yönüne hareket ettiremezsiniz.
Bekleme modu
Kapattığınızda TV'niz Bekleme moduna girer ve az miktarda elektrik gücü tüketmeye devam eder. Güvenli olması için ve
güç tüketimini azaltmak için, TV'nizi uzun süre bekleme modunda tutmayın (örneğin tatil için uzakta olduğunuzda). Güç
kablosunu çıkarmanız en iyisidir.
Türkçe
19
Uzaktan Kumandayı Görüntüleme
✎✎ Bu uzaktan kumandada Power, Channel ve Volume düğmeleri üzerinde Braille noktaları bulunmaktadır ve görme
engelli kişiler tarafından kullanılabilirler.
Kullanılabilir video kaynaklarını
görüntüleyin ve seçin.
TV'yi açar ve kapatır.
Kanallara doğrudan erişim sağlar.
Teletekst, Çift veya Karışık'ı dönüşümlü
olarak seçer.
GUIDE
TTX/MIX
Elektronik Program Kılavuzu'nu (EPG)
görüntüler.
Sesi geçici olarak kapatın.
Ses düzeyini ayarlayın.
Kanalları değiştirin.
CH LIST
Ekranda kanal listesini görüntüleyin.
HOME ekranına geçiş yapın.
T
HOME
Ana ekran menüsünü görüntüleyin.
CONTENT
CLOCK
Sık kullanılan işlevleri hızlıca seçin.
Ekran menüsü öğelerini seçin ve
menü değerlerini değiştirin.
Önceki menüye geri dönün.
Kanal Listesi, İçindekiler Ana
menüsü vb.'deki düğmeler.
İçindekiler Ana Sayfası öğesini
görüntüleyin.
TV ekranında bilgileri görüntülemek
için basın.
CLOCK: Bekleme modunda INFO
tuşuna bastığınızda, TV ekranı saati
görüntüler.
Menüden çıkın.
A
ALARM
ALARM: TV'nin açılmasını istediğiniz
saati girin.
W: 3D görüntüyü açar veya kapatır.
(Mevcut değil)
SUBT.: Dijital altyazıları görüntüler.
B
C
D
SUBT.
İçindekiler Ana Sayfası içindeki bu
düğmeleri kullanın.
Pilleri takma (Pil boyutu: AAA)
Uzaktan Kumandanın Arkası
✎✎ Pilleri taktıktan sonra, pil kapağını kapalı tutan vidayı
vidalamak için bir tornavida kullanın.
20
Türkçe
✎✎ NOT
yy Uzaktan kumandayı TV'den en fazla 7 m uzaklıkta
kullanın.
yy Parlak ışık uzaktan kumandanın performansını
etkileyebilir. Özel yapım flüoresan lamba veya neon
ışıkları yakınında kullanmaktan kaçının.
yy Renk ve şekil, modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.
yy Uzaktan kumanda düğmesi 'HOME' ve '3D'
desteklenmez. Bu düğmelere basarken TV ünitesi yanıt
vermez.
Spor Modu'nu Kullanma
Spor Modu t
✎✎ MENU m → Applications → Spor Modu → ENTER E
Bu mod, spor müsabakalarını izlemek için optimize edilmiş koşul sağlar.
yy a (Zoom): Oynatmayı duraklatır ve resmi 9 parçaya ayırır. Yakınlaştırmak için bir parçayı seçin. Sürdürmek için bu
düğmeye yeniden basın.
✎✎ Spor Modu Açık iken resim ve ses modları otomatik olarak Stadium değerine ayarlanır.
✎✎ Spor Modu'nda izlerken TV'yi kapatırsanız, Spor Modu devre dışı bırakılır.
✎✎ Veri Hizmeti çalışırken, Zoom kullanılamaz.
Türkçe
21
TV'yi SBB'ye Bağlama
TV Arka Paneli
ETH MODEM
DATA
Veri Kablosu
PC / DVI
AUDIO IN
CLOCK
PC IN
AV IN
VIDEO
VARIABLE
AUDIO OUT
HP-ID
1. TV'nin DATA jakını Veri kablosuyla STB (SBB)'nin [ETH MODEM] jakına bağlayın.
✎✎ Veri iletişimini kullanın.
22
Türkçe
AUDIO
RJP
VOL-CTRL
TV ile Sağlanan Satıcıların ve Uyumlu Veri Kablolarının Listesi
yy Satıcınız için doğru veri kablosunu kullandığınızı onaylayın. Veri kablolarındaki kod etiketine bakın.
✎✎ Veri Kablosunun (RJ12) Çalışma Belirtimi: RS232
Türkçe
23
Banyo Hoparlörlerini Bağlama
Aşağıdaki yöntemi kullanarak Banyo Hoparlörlerini bağlayabilirsiniz. (HD470 onu desteklemez)
Değişken Çıkışıyla Bağlama (harici amfi olmadan kullanılabilir)
TV Arka Paneli
VIDEO
1
VARIABLE
AUDIO OUT
Hoparlör
AUDIO
2
Ses Kontrol Kutusu
VOL-CTRL
VOL+
VOL-
1. TV'nin VARIABLE AUDIO OUT bağlantı noktasını otelin Banyo Duvar Hoparlörlerine bağlayın.
Hoparlör +
Hoparlör -
N/C
2. TV'nin VOL-CTRL jakını Otelin Banyo Duvarındaki Ses Kontrolü Kutusu Anahtarı bağlantı noktasına bağlayın.
✎✎ Maksimum hoparlör çıkışı 4W, 8Ω.
✎✎ VARIABLE AUDIO OUT bağlantı noktası yalnızca MONO ses çıkışını destekler.
yy Ses Kontrolünü Kurma
–– Şekilde gösterildiği gibi Ses Kontrolü Kutusu'nu yapılandırırsanız, banyo hoparlörünün ses düzeyini kontrol
edebilirsiniz.
–– Ses Kontrolü Kutusu'ndan TV'ye bağlı jak 3,5 mm normal Telefon jakıdır.
–– Ses Kontrolü Kutusu anahtarında Dokunmatik bir anahtar bulunur.
✎✎ Sub AMP Modunu Ayarlama
–– 0: Sub AMP işlevini kapatır (PWM kapalı).
–– 1: Ana ses düzeyi kontrolüne göre Alt sesi belirler. Yani, alt ses düzeyi Otel Modunun Güç Açma Ses Düzeyi, Min
Ses Düzeyi ve Maks Ses Düzeyi değerlerine göre belirlenir.
–– 2: Ses düzeyini banyo kontrol paneli ayarına göre belirler.
yy Değişken Çıkış Bağlantı Noktası Özellikleri
–– Hoparlör Teli: 82 fitten (25 m) uzun olmayan bir hoparlör kablosu kullanın.
Ses Kontrol Kutusu
VOL +
1
3
2
VOL - DOWN VOL - UP
GND
(Beyaz 1) (Siyah /Kırmızı 2) (Korumalı Kablo 3)
24
Türkçe
VOL -
HP-ID
Ek rahatlık için yatağa veya çalışma masasına ek bir Kulaklık Kutusu takılabilir. Kurulum prosedürleri aşağıda verilmiştir.
yy Kulaklık Kutusunun Ayrıntılı Çizimi.
TV Arka Paneli
HEADPHON BOX
A
Kulaklık Kutusu
HP-ID
Shield wire
TV Headphones jack
Red Wire (Audio-R)
Whitewire (Audio-L)
Red wire + White wire
Shield Wire
TV HP-ID jack
<Kulaklık Kutusu>
Türkçe
25
MediaHub HD'yi Bağlama
Otel masasındaki MediaHub HD'ye bağlı harici bir kaynağa çıkış.
MediaHub HD Arka
HDMI
USB
RS/232
TV Arka Paneli
COMMON
INTERFACE
DATA
PC / DVI
AUDIO IN
CLOCK
HDMI IN 2
(DVI)
( )
HDMI IN 1
(ARC)
(
)
PC IN
2 HDMI kablosu
AV IN
VIDEO
VARIABLE
AUDIO OUT
HP-ID
AUDIO
RJP
(5V 0.5A)
/ CLONING
VOL-CTRL
AIR/CABLE
1 RS-232 Veri Kablosu
1. TV'nin RJP bağlantı noktasını ve MediaHub HD'nin RS/232 bağlantı noktasını bağlayın.
2. TV'nin HDMI IN bağlantı noktasını ve MediaHub HD'nin HDMI bağlantı noktasını bağlayın.
yy MediaHub HD
–– MediaHub HD farklı Ses Video girişlerine (A/V, Audio (Ses), PC, HDMI ve USB) ve ilgili çıkışlara sahip bir donanım
modülüdür. İlgili çıkış kaynakları MediaHub'dan TV'ye bağlanır. MediaHub, TV ile RS232 yoluyla iletişim kurar.
Çalışırken Plug & Play, otel konuklarının harici bir kaynağı MediaHub'a bağlamalarına izin verir. MediaHub, Etkin/
Devre Dışı kaynaklarla ilgili mesajları göndererek TV ile iletişim kurar. TV, Etkin harici kaynağa geçer.
–– MediaHub'ın HDMI'sını TV'nin HDMI IN bağlantı noktasına bağlamanız gerekir.
–– TV açıkken, TV'yi ve RJP'yi 10 saniye içinde bağlayın.
yy Özel özellikler
–– PIP
–– Otomatik Algılama
26
Türkçe
RJP'yi (Uzak Jak Paketi) Bağlama
Otel masasındaki RJP'ye bağlı harici bir kaynağa çıkış.
1 D-sub / PC Ses kablosu
RJP Arka
USB
HDMI
VIDEO AUDIO AUDIO/PC
RS/232
TV Arka Paneli
DATA
COMMON
INTERFACE
PC / DVI
AUDIO IN
CLOCK
HDMI IN 2
(DVI)
( )
PC IN
AV IN
HDMI IN 1
(ARC)
(
)
VIDEO
VARIABLE
AUDIO OUT
HP-ID
AUDIO
RJP
4H
DMI kablosu
(5V 0.5A)
/ CLONING
3 Video Kablosu
2 Ses Kablosu
VOL-CTRL
AIR/CABLE
5
1. TV'nin PC IN / PC/DVI AUDIO IN bağlantı noktasını RJP'nin PC/AUDIO bağlantı noktasına bağlayın.
2. TV'nin AV IN [VIDEO]/[L-AUDIO-R] bağlantı noktasını RJP'nin VİDEO bağlantı noktasına bağlayın.
3. TV'nin AV IN [VIDEO] bağlantı noktasını RJP'nin VIDEO bağlantı noktasına bağlayın.
4. TV'nin HDMI IN bağlantı noktasını ve RJP'nin HDMI bağlantı noktasını bağlayın.
5. TV'nin RJP bağlantı noktasını ve RJP'nin RS/232 bağlantı noktasını bağlayın.
✎✎ Bu Samsung TV ile uyumlu RJP TeleAdapt TA-7610, TA-7650 (HD) ve TA-7660 (HD Plus)'tır.
yy RJP: RJP, Uzak Jak Paketi'nin kısaltmasıdır. RJP farklı Ses Video girişlerine (A/V, Audio (Ses), PC ve HDMI) ve ilgili
çıkışlara sahip bir donanım modülüdür. İlgili çıkış kaynakları RJP'den TV'ye bağlanır. RJP, TV ile RS232 yoluyla iletişim
kurar. Çalışırken Plug & Play işlevi otel konuklarının harici bir kaynağı RJP'ye bağlayabilmelerini sağlar. RJP, Etkin/Devre
Dışı kaynaklarla ilgili mesajları göndererek TV ile iletişim kurar. TV, Kullanıcı tarafından ayarlanan önceliğe göre Etkin harici
kaynağa geçecektir.
✎✎ RJP'yi bağlamak için HDMI IN ve AV IN öğelerini seçebilirsiniz.
✎✎ TV açıkken, TV'yi ve RJP'yi 10 saniye içinde bağlayın.
Türkçe
27
yy A/V ve HDMI düğmelerine aynı anda 10 saniye kadar basılarak RJP fabrika varsayılan ayarlarına döndürülebilir. Bunun
bittiğini bildirmek için tüm LED'ler 5 kez yanıp söner.
yy RJP, otel odasındaki gereksiz ışık kirliliğini önlemek için 5 dakika sonra otomatik olarak tüm LED'leri kapatır. Konuk
düğmelerden herhangi birine dokunduğunda kapatılan LED'ler yeniden açılacak ve 5 dakikalık zamanlayıcı yeniden
başlatılacaktır. Konuk sonra başka bir kaynak düğmesine dokunursa, TV seçili kaynağa değişecek ve ilgili LED yanacaktır.
yy Bir RJP Sıfırlama veya bir TV Gücü KAPATMA/AÇMA işleminden sonra, TV ve RJP arasında iletişim kurma yaklaşık 10
saniye sürer.
yy Aşağıdaki tabloda önceliğe bağlı olarak TV'den giriş kaynağına geçmek için saniye cinsinden yaklaşık süre gösterilir.
✎✎ Senaryo 1: Hiç giriş bağlanmadığında.
Kaynak
Bağlamak için
AV
PC
HDMI
2 Sn
0,7 Sn
3,9 Sn
✎✎ Senaryo 2: İki veya daha fazla giriş bağlandığında ve bir Giriş kaynağı bağlantısı kesildiğine ve sonra yeniden
bağlandığında.
Kaynak
Bağlantı Kesik
Bağlamak için
Toplam
AV
PC
HDMI
4,5 Sn
0,7 Sn
3,9 Sn
2 Sn
0,7 Sn
3,9 Sn
6,5 Sn
1,4 Sn
7,8 Sn
✎✎ Örn. RJP'nin tüm canlı kaynakları AV, PC ve HDMI bağlıysa, AV en yüksek öncelikle görüntülenir. RJP, HDMI
modundaysa ve bir konuk AV'yi çıkarıp yeniden bağlarsa, AV'ye geçmek için gereken minimum süre 6,5 saniyedir.
yy Sesi (Ipod veya Mp3) bağlamak için, Müzik modu ON (AÇIK) olmalı ve Jack Ident detect (Jak Kimliği algılama) OFF
(KAPALI) olmalıdır.
yy A/V, PC ve HDMI giriş kaynakları desteklenir.
28
Türkçe
Otel Seçeneği Verilerini Ayarlama
Girmek için: MUTE → 1 → 1 → 9 → E düğmelerine sırayla basın. (Hospitality (Konuk) modundan, Standalone (Bağımsız) modunu ayarlayın.)
Bu menüden Çıkmak için: gücü kapatıp tekrar açın.
Numara
Otel TV İşlevi
Açıklama
Kategori
Öğe
ilk değer
1
Hospitality Mode
Hospitality Mode
Standalone
yy Hospitality (Konuk) modunu seçin.
yy Interactive (Etkileşimli) mod: TV bir SI STB veya SBB ile çalışır.
yy Stand-alone (Bağımsız) modu: TV bir SI STB veya SBB olmadan tek çalışır.
2
SI Vendor
SI Vendor
OFF
yy Interactive (Etkileşimli) mod: Samsung /2M/ Locatel / VDA / VDA-S
/ Acentic /
Sutrinerelone modu: OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
Power On Channel
Last Saved
TV açıldığında uygulanacak varsayılan değerleri ayarlayın.
yy User Defined (Kullanıcı Tnmlı): Power On Channel (Güç Açma Kanalı)
ve Channel Type (Kanal Türü) öğelerini manuel olarak ayarlamanızı
sağlar. Aşağıdaki Power On Channel Number (Güç Açma Kanalı
Numarası) ve Channel Type (Kanal Türü) konularına bakın.
yy Last Saved (Son Kaydedilen): TV açıldığında bu öğeyi seçerseniz,
kapandığında görüntülediği kanalı görüntüler.
Power On Channel
Num
…
TV açıldığında, bu kanala otomatik geçer.
Power On Channel
Type
…
yy Select channel band (Kanal bandını seç): ATV (analog dış anten
bandı), DTV (dijital dış anten bandı), CATV (analog kablo bandı),
CDTV (dijital kablo bandı)
3
Power On
Power On Volume
Last Saved
Power On Volume Num
…
TV, bu Ses Düzeyi ile açılacaktır.
Min Volume
0
Kullanıcının Stand Alone Hospitality (Bağımsız Konuk) modunda
ayarlayabileceği minimum Volume Level (Ses Düzeyi).
Max Volume
100
Kullanıcının ayarlayabileceği maksimum Ses Düzeyidir.
Power On Source
TV
TV açıldığında görüntüleyeceği giriş kaynağını seçin.
Güç kesintisinden sonra güç geri geldiğinde veya TV'nin fişini çıkarıp
yeniden taktığınızda TV'nin durumunu belirler.
yy Last Option (SON SEÇENEK): Son güç durumuna döner. Bekleme
modundaysa, Bekleme moduna döner. Açıksa açılır.
yy Power On (Güç Açma): Güç geri geldiğinde, TV açılır.
yy Standby (Bekleme): Güç geri geldiğinde, TV Bekleme moduna girer.
Power On Option
Last Option
Channel Setup
…
Kullanıcı Kanal menüsündeki Auto Tuning (Otomatik Ayarlama),
Manual Tuning (Manuel Ayarlama), Antenna setting (Anten ayarı) vb.
gibi Kanal menüsü işlevlerinden bazılarına doğrudan, anında erişim
sağlar.
…
Channel Editor (Kanal Düzenleyicisi) TV'nin belleğinde depolanan
kanalları düzenlemenizi sağlar. Channel Editor (Kanal Düzenleyicisi)'ni
kullanarak şunları yapabilirsiniz:
yy Kanal numaralarını ve adları değiştirebilir ve kanalları istediğiniz kanal
numarası sırasında sıralayabilirsiniz.
yy Seçtiğiniz kanallara video sessize alma işlemini uygulayın. Video
sessize alma bir kanaldan videoyu karartır ve ekranda bir hoparlör
simgesi görüntülerken yalnızca sesi çıkarır. Channel Editor (Kanal
Düzenleyicisi) ayrıca her kanalı doğrudan görüntülemek gerekmeden
her kanal hakkında bilgileri kolayca görüntülemenizi de sağlar.
ON
yy Bu Özellik tüm anten türleri (Air (Dış Anten)/Cable (Kablo) veya Satellite
(Uydu)) kanallarını aynı anda göstermeyi/gözatmayı etkinleştirir.
yy On (Açık): ON (AÇIK) iken seçili anten türüne bakılmaksızın konuklar
eksiksiz Kanal Haritasına erişebilirler. Kanal listesi Air (Dış Anten) ve
Cable (Kablo) türü kanalları da dolduracaktır.
yy Off (Kapalı): OFF (KAPALI) iken konuk, yalnızca seçili anten türüne
[AIR (DIŞ ANTEN)/CABLE (KABLO) veya Satellite (Uydu)] göre Konuk
Haritası'na erişebilir. Kanal listesi/Düzenleyici yalnızca seçili anten
türü kanallarını gösterecektir.
Channel Editor
4
yy User Defined (Kullanıcı Tnmlı): Power On Volume (Güç Açma Ses
Düzeyi) öğesini manüel olarak ayarlamanızı sağlar. Aşağıdaki Power On
Volume Number (Güç Açma Ses Düzeyi Numarası) konusuna bakın.
yy Last Saved (Son Kaydedilen): TV açıldığında, güç kapatıldığında
ayarlanan ses düzeyine döner.
Channel
Mixed Channel Map
Türkçe
29
Numara
Otel TV İşlevi
Kategori
Öğe
OFF
ON
Kanal haritasında ve verilen veriler arasında eşleşmezlik olduğunda, TV, kanal
haritasında veri/parametreleri geri yüklemek için kanalları otomatik ayarlar.
yy On (Açık): Channel Rescan Message (Kanal Yeniden Tarama Mesajı)
ON (AÇIK) olduğunda, yeniden taranmakta olan kanalları gösteren
OSD Otel Konuklarına gösterilecektir.
yy Off (Kapalı): Yeniden tarama mesajı OSD'si Otel Konuklarına
görüntülenmeyecekse bir Otel Yöneticisi Channel Rescan Message
(Kanal Yeniden Tarama Mesajı) öğesini OFF (KAPALI) hale getirebilir.
Pan Euro MHEG
OFF
yy Off (Kapalı): Pan EURO MHEG Off (Kapalı) olarak ayarlanırsa, MHEG
varolan ürün özelliklerine göre çalışır.
yy ON (AÇIK): Pan EURO MHEG On (Açık) olarak ayarlanırsa, ürün
özelliklerine veya bölgeye bakılmaksızın MHEG ON (AÇIK) olur.
My Channel
OFF
Mychannel özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
Genre Editor
…
Kanalların türünü düzenleyin. (Mychannel On (Açık) olduğunda kullanılabilir)
Subtitle Auto On
OFF
Bu işlev belirli bir ülkedeki altyazıları otomatik olarak açan işlevi On
(Açık)/Off (Kapalı) durumuna getirir. Bu işlev Avrupa'ya gönderilen DVB
yayınları almaya hazır Otel TV'leri için desteklenir. Bu işlev Fransa'nın
altyazı özellikleriyle ilgilidir. Ülkelerin altyazılarının kalanı Subtitle
Auto On (Altyazı Otomatik Açık) işlevine bakılmaksızın uygun ülke
özelliklerine göre çalışır.
yy On (Açık): Subtitle Auto On (Altyazı Otomatik Açık) işlevi ON (AÇIK)
iken Fransa'nın altyazı özelliklerini izler.
yy Off (Kapalı): Subtitle Auto On (Altyazı Otomatik Açık) işlevi OFF
(KAPALI) iken Fransa'nın altyazı özelliklerini izlemez.
TTX Widescreen Mode
OFF
yy On (Açık):TTX bilgileri geniş ekran görünümü.
yy Off (Kapalı): TTX bilgileri normal görünümü.
Picture Menu Lock
OFF
Picture Menu (Resim Menüsü)'nü etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
Menu Display
ON
yy On (Açık): Main Menu (Ana Menü) görüntülenir.
yy Off (Kapalı): Main Menu (Ana Menü) görüntülenmez.
Tools Display
ON
yy On (Açık): Araçlar Menüsü görüntülenir.
yy Off (Kapalı): Araçlar Menüsü görüntülenmez.
Channel Menu Display
OFF
yy On (Açık):Kanal Menüsü görüntülenir.
yy Off (Kapalı): Kanal Menüsü görüntülenmez.
Channel Rescan
Message
5
Channel
Menu OSD
Panel Button Lock
Unlock
Home Menu Display
ON
Home Menu Editor
30
OFF (KAPALI): Home Menu (Ana Menü) görüntülenmez.
ON (AÇIK): Home Menu (Ana Menü) görüntülenir.
Home Menu (Ana Menü)'yü düzenleyin.
ON (AÇIK): Home Menu (Ana Menü) otomatik başlatılır.
OFF (KAPALI): Home Menu (Ana Menü) otomatik başlatmaz.
Clock Type
OFF
Saat türünü seçin (Kapalı/Yazılım Saati/Harici. Saat)
yy Off (Kapalı): Otel seçeneklerinin saat seçeneklerinden hiçbiri
çalışmayacaktır.
yy SW Clock (Yazılım Saati): Yalnızca SW clock (Yazılım saati) çalışacaktır.
yy Harici. Saat: LED Saatiyle ilgili öğe Karartma/Saat testi/Saat Biçimi
olarak çalışır.
Local Time
Manual
Saat verilerini güncelleme yolunu seçin.
TV bağımsız modundayken saati otomatik olarak ayarlamak veya saati
manuel olarak ayarlamak için bir DTV kanalından saat verilerini kullanın.
Tiime Channel Type
…
Saatin ayarlanacağı DTV kanalından saat verilerini kullanın.
Time Channel Num
…
DTV channel Number (DTV kanalı Numarası)
Clock
Türkçe
Ön panel (yerel tuş) işlemlerini açar/kapatır.
yy Unlock (Kilidi aç): Tüm panel tuşlarının kilidini açar.
yy Lock (Kilitle): Tüm panel tuşlarını kilitler.
yy OnlyPower: Power panel tuşu dışında tüm panel tuşlarını kilitler.
yy Menu/Source (Menü/Kaynak): Menu (Menü) ve Source (Kaynak)
panel tuşlarını kilitler.
ON
Home Menu Auto Start
6
Açıklama
yy On (Açık): DTV Programı kanal numarasını kontrol eder. (DTV kanal
düzenleyiciye erişilemez)
yy Off (Kapalı): DTV Programı kanal numarasını kontrol etmeyin. (DTV
kanal düzenleyiciye erişilebilir, ancak ek kanal Programı numarası
güncellemesi desteklenmez)
Dynamic SI
4
ilk değer
Numara
7
8
9
Otel TV İşlevi
Kategori
Music Mode
Remote Jack
Pack
External Source
Öğe
ilk değer
Music Mode AV
OFF
Music Mode PC
OFF
Music Mode Backlight
OFF
Priority AV
1
Priority PC
2
Priority HDMI
3
AV Option
AV
HDMI Option
HDMI 1
USB Pop-up Screen
Default
External Source Banner
ON
Auto source
OFF
Anynet+Return Source Power On Src
10
11
12
HP Management
Bathroom Speaker
(HD470 onu
desteklemez)
Eco Solution
HP Mode
Default HP Volume
Main Speaker
OFF
…
ON
Sub Amp Mode
2
Sub Amp Volume
6
Energy saving
OFF
Welcome Message
OFF
Edit Welcome Message
13
Hospitality Logo
OFF
Hospitality Logo DL
…
Logo Display Time
…
Logo/Message
Açıklama
Mp3/müzikçalardan çıkan sesi AV Giriş Kaynağı üzerinden almak
içindir. Açık olduğunda, video sinyali olmasa bile, müzikçalarda çalınan
müziği TV'den duyabilirsiniz. Ancak TV'nin arka ışığı yanmaya devam
eder. Ve normal çalıştığı bir video sinyalini ekler.
Mp3/müzikçalardan çıkan sesi PC Giriş Kaynağı üzerinden almak
içindir. Açık olduğunda, video sinyali olmasa bile, müzikçalarda çalınan
müziği TV'den duyabilirsiniz. Ancak TV'nin arka ışığı yanmaya devam
eder. Ve normal çalıştığı bir video sinyalini ekler.
Müzik modunda enerji tasarrufu için Backlight On/Off (Arka Işık Açık/
Kapalı) seçeneği
Jak önceliği ayarlandıysa, karşılık gelen kaynak bir jak takıldığında jak
önceliğine göre otomatik ayarlanır
Jak önceliği ayarlandıysa, karşılık gelen kaynak bir jak takıldığında jak
önceliğine göre otomatik ayarlanır.
Jak önceliği ayarlandıysa, karşılık gelen kaynak bir jak takıldığında jak
önceliğine göre otomatik ayarlanır.
RJP AV Kaynağı'nı seçin (Kaynak seçimi Modele bağlıdır).
TV'nin hangi HDMI kaynağının RJP jakına bağlı olduğunu seçin.
(HDMI1/HDMI2/HDMI3)
USB cihazı TV'ye bağlandığında:
yy Default (Varsayılan): Açılır bir pencere görünür.
yy Automatic (Otomatik): USB içerik menüsünü otomatik açar.
yy Disable (Devre Dışı): Açılır pencere ve menü görünmez.
On (Açık) olarak ayarlarsanız, TV kaynağını başka bir harici girişe
değiştirdiğinizde TV, External Source Banner (Harici Kaynak Başlığı)
(bilgi) öğesini görüntüler, Info (Bilgi) tuşuna basın veya TV'yi açın.
yy On (Açık): External Source (Harici Kaynak) bilgileri TV ekranında
görüntülenir.
yy Off (Kapalı): External Source (Harici Kaynak) bilgileri TV ekranında
görüntülenmez.
yy On (Açık): Harici bir giriş kaynağı TV'ye bağlandığında, TV giriş
kaynağını tanımlar ve sonra otomatik olarak o giriş kaynağına geçer.
yy Off (Kapalı): Auto Source (Otomatik Kaynak) işlevi Off (Kapalı).
Bir Anynet+(HDMI-CEC) bağlantısını durdurduktan sonra dönüş TV kaynağını
seçin. (Bu İşlev özellikle Guestlink RJP için kullanışlıdır.)
Belirli durum için lütfen aşağıdaki tabloya bakın.
Sub AMP çalışma modunu belirler.
–– 0: Sub AMP işlevini kapatır (PWM kapalı).
–– 1: Ana ses düzeyi kontrolüne göre Alt sesi belirler. Yani, alt ses
Güç Açma Ses Düzeyi, Min Ses Düzeyi ve Maks Ses Düzeyi
değerlerine göre belirlenir.
–– 2: Ses düzeyini banyo kontrol paneli ayarına göre belirler.
Güç açma başlangıç durumunda Sub AMP Ses Düzeyi.
Güç tüketimini azaltmak için TV'nin parlaklığını ayarlar.
yy Off (Kapalı): Enerji tasarrufu işlevini kapatır.
yy Low (Düşük): TV'yi düşük enerji tasarrufu moduna ayarlar.
yy Medium (Orta): TV'yi orta enerji tasarrufu moduna ayarlar.
yy High (Yüksek): TV'yi yüksek enerji tasarrufu moduna ayarlar.
TV Açıldığında 5 saniye kadar bir Hoş Geldiniz Mesajı görüntüler.
Hoş Geldiniz Mesajını düzenleyin.
Hospitality (Konuk) logosu özelliğini On (Açık) veya Off (Kapalı) duruma
getirir; On (Açık) ise TV açıldığında, ayarlanan süre kadar başlangıç
kaynağından sinyal "Logo Display Time (Logo Görüntüleme Süresi)"
içinde ayarlanmadan önce Logo görüntülenir.
Hospitality (Konuk) logosunu indirir. Hospitality (Konuk) logosu dosyası
gereksinimleri:
yy Yalnızca BMP veya AVI dosyaları.
yy Maks dosya boyutu: BMP - 960 X 540. AVI - 30 MB.
yy Dosya yalnızca samsung.bmp veya samsung.avi olarak adlandırılabilir.
Hospitality (Konuk) Logosu Görüntüleme Süresi (3/5/7 saniye).
Türkçe
31
Numara
14
15
16
32
Otel TV İşlevi
Kategori
Öğe
Clone TV to USB
Clone USB to TV
ilk değer
-
Setting Auto Intialize
OFF
REACH 3.0
OFF
REACH Channel
…
Cloning
REACH
Solution
Security
Türkçe
Group ID
…
Ticker
OFF
REACH Update Time
…
REACH Update
Immediate
…
Room Number
…
REACH Server Version
0000
Password Input
Password Setting
Password Reset
Security Mode
USB
HDMI
TTX Security
…
…
…
…
…
…
…
Açıklama
Geçerli TV seçeneklerini bir USB bellek cihazına klonlayın.
USB bellek cihazında kayıtlı TV seçeneklerini TV'ye klonlayın.
Setting Auto Initialize (Otomatik Başlatma Ayarı), On (Açık) olarak
ayarlandığında ve güç kapatıldığında ve açıldığında ya da Master
Power (Ana Güç) kapatıldığında ve açıldığında, veriler klonlanan
değerlere geri yüklenir. Klonlanan değer yoksa Setting Auto Initialize
(Otomatik Başlat Ayarı) On (Açık) olarak ayarlansa bile yoksayılır ve
işlem Setting Auto Initialize (Otomatik Başlat Ayarı) Off (Kapalı) olarak
ayarlandığıyla aynı olur
yy ON (AÇIK): REACH 3,0'ı açın
yy OFF (KAPALI): REACH 3,0'ı kapatın
SIRCH Güncelleme Kanalını seçin
SIRCH Grup Kimliğini seçin
yy On (Açık): TICKER (Kayan Yazı) içeriği görüntülenir.
yy Off (Kapalı): TICKER (Kayan Yazı) içeriği görüntülenmez.
SIRCH Güncelleme Zamanını seçin. SIRCH güncelleme zamanında, 12:00
ÖÖ/ÖS veya 2:00 ÖÖ/ÖS'de otomatik bir yükseltme gerçekleştirme
seçeneğiniz vardır. Saatlik yükseltmeleri 1 saat veya 2 saatlik aralıklarla
gerçekleştirebilirsiniz.
yy On (Açık): TV, Standby (Bekleme) moduna girdiğinde her zaman
SIRCH Güncellemesi işlemini gerçekleştirir.
yy Off (Kapalı): SIRCH Güncellemesi işlemini yalnızca seçili SIRCH
Güncelleme Zamanında gerçekleştirir.
Oda numarasını düzenleyin.
TV'de geçerli olarak güncellenen SIRCH Klon dosyasının sürümünü
görüntüler.
Parola Olarak 00000000 Girin.
Yeni Parolayı ayarlayın.
Parolayı 00000000 olarak sıfırlayın.
Güvenlik Modu ON (AÇIK) veya OFF (KAPALI).
USB Devre Dışı veya Etkin.
HDMI Devre Dışı veya Etkin.
TTX işlevi Etkin veya Devre Dışı.
Numara
17
Otel TV İşlevi
Kategori
System
Öğe
Açıklama
ilk değer
Self Diagnosis for TV
…
Self Diagnosis for HTV
…
SW Update
Service Pattern
…
OFF
Sound Bar Out
OFF
Contact Samsung
…
Standby LED
ON
TV reset
…
Self Diagnosis (Otomatik Test) Menüsüne girer.
yy Picture Test (Görüntü Testi): Bunu resim sorunlarını kontrol etmek için
kullanın. Test görüntüsünde sorun görünürse, Yes (Evet) öğesini seçin
ve ekrandaki yönergeleri izleyin.
yy Sound Test (Ses Testi): Ses sorunlarını kontrol etmek için, yerleşik
melodi sesi kullanın. Test sırasında sorun oluşursa, Yes (Evet) öğesini
seçin ve ekrandaki yönergeleri izleyin.
Bu, Değişken ses çıkışı durumunu ve SI STB veya SBB ile iletişimi
kontrol etmenizi sağlar. Değişken ses çıkışı özelliği veya SI STB veya
SBB ile iletişimde sorunlarla karşılaşırsanız lütfen bu öğeleri kontrol
edin.
SW USB Güncelleme işlevi.
Hizmet desenini görüntüler.
Samsung Sound Bar (Ses Çubuğu) gibi harici bir cihaz TV'ye bir
Anynet Bağlantısı yoluyla bağlanabilir ve TV Sesi Sound Bar Device
(Ses Çubuğu Çıkışı)'na yönlendirilebilir. Hotel Factory Menu (Otel
Fabrika Menüsü)'nde özellik OFF (KAPALI) ise bu işlevsellik devre dışı
bırakılır Sound Bar (Ses Çubuğu) seçeneği ON (AÇIK) iken ana TV
Hoparlörü sessize alınır ve Hoparlör HDMI yoluyla bağlanır.
Samsung Başvuru bilgileri
yy On (Açık): Bekleme durumunda KÖ Açık'tır.
yy Off (Kapalı): Bekleme durumunda KÖ Kapalı'dır.
Fabrika sıfırlaması
✎✎ REACH (Konuklar İçin Uzak Gelişmiş Etkin Kontrol), TV donanım yazılımı güncellemeleri, klon verileri, kanal eşleme
değişikliklerini, S-LYNK REACH içeriğini ve TICKER (Kayan Yazı) içeriğini RF DTV yoluyla yüzlerce konuk TV'ye aynı
anda sunan profesyonel ve etkileşimli bir uzaktan kumandadır. REACH işlevsellikleri yalnızca standalone (bağımsız)
modda kullanılabilir. REACH Sunucusu ayrıca satılır. Çalıştırma hakkında daha fazla bilgi için REACH sunucusu
ürünüyle verilen REACH sunucusu kılavuzuna bakın.
Türkçe
33
HP Modu
Ana
Hoparlör
Sessiz
AÇ/
TV Eylemi
ON
ON
OFF
Power ON
ON
ON
OFF
Volume up/down
ON
ON
ON
Mute
ON
ON
ON
volume up/down
ON
ON
OFF
Unmute
Greyed
OFF
OFF
Power ON
Greyed
OFF
OFF
Volume up/down
Greyed
OFF
ON
Greyed
OFF
ON
Greyed
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
ON
ON
OFF
OFF
ON
OFF
ON
ON
OFF
ON
OFF
34
Türkçe
Çıkış
Açıklamalar
KAPAT
Mute
Ana Hoparlör Sesi - EVET (Son Kaydedilen/Kullanıcı tanımlı
ses düzeyi uygulanır)
HP Ses - Yok
Ana Hoparlör - Ses düzeyi, ses düzeyi OSD'sine göre değişir
HP Ses - Yok
Ana Hoparlör - Sessiz
HP Sesi - Evet - Ses düzeyi, Otel Seçenek Menüsündeki HP
Ses düzeyi seviyesinden uygulanır.
Ana Hoparlör Sesi - Hayır (Sessiz)
HP - geçerli HP ses düzeyine göre ses düzeyi artar/azalır
Ana Hoparlör Sesi - Evet.
HP Ses - Yok
Ana Hoparlör Sesi - Hayır (Sessiz)
HP Sesi - EVET (Fabrikanın uyguladığı HP ses düzeyi)
Ana Hoparlör - Sessiz
HP - geçerli HP ses düzeyine göre ses düzeyi artar/azalır
Ana Hoparlör - Sessiz (Eylem Yok)
HP - Sessize Değiştir
Ana Hoparlör Sesi - Hayır (Sessiz)
volume up/down
keeping Mute
HP - geçerli HP ses düzeyine göre ses düzeyi artar/azalır
state
Ana Hoparlör Sesi - Hayır (Sessiz)
Unmute
HP - Evet (geçerli HP ses düzeyine göre ses düzeyi)
Power ON
Volume up/down
HP Yönetimi KAPALI ise, zorla Ana Hoparlörü KAPALI olarak
Mute
ayarlar.
volume up/down (HP yönetimi KAPALI ise Normal HTV'nin çalıştığıyla aynı
keeping Mute çalışır.)
state
Unmute
Kulaklık fiziki olarak
bağlanmasa bile
Kulaklığın zorla
bağlanması dışında
normal çalışmaya benzer.
Hiç HP Yönetimi özelliği
olmadan Kulaklık
Bağlandı/bağlantısı
kesildi durumuyla aynıdır.
Welcome Message
Hoş geldiniz mesajı, Otel odasında TV bir konuk tarafından her açıldığında özelleştirilmiş mesajı TV'de görüntülemenizi
sağlayan bir özelliktir.
–– Hoş Geldiniz mesajı ayarları Hotel Option Menu (Otel Seçeneği Menüsü)'ne yerleştirilir.
–– Güç açıldığında mesajın görüntülenmesini sağlamak için Hoş Geldiniz mesajı ON (AÇIK) olmalıdır.
Hospitality Mode
Standalone
Security
System
OFF
Standalone
SIHospitality
Vendor Mode
SI Vendor
Power
On
OFF
Power On
Channel
Channel
Menu OSD
Menu OSD
Clock
Clock
Welcome Message
Music Mode
Music Mode
ON
Edit Welcome Message
r
Remote
RemoteJack
JackPack
Pack
ON
Hospitality Logo
ExternalSource
Source
External
Hospitality Logo DL
...
Logo Display Time
...
Eco
Solution
HP
Management
Logo/Message
Bathroom Speaker
Cloning
Eco Solution
REACH Solution
Logo/Message
Security
Cloning
System
REACH Solution
<Modele ve bölgeye bağlı olarak bazı menü öğeleri bulunmayabilir>
–– Hoş Geldiniz mesajı en fazla 25 karakter olabilir ve Hotel Service (Otel Servisi) menüsünde düzenlenebilir.
–– Aşağıda Hoş Geldiniz mesajı için desteklenen karakterlerin listesi bulunmaktadır.
✎✎ Yalnızca A'dan Z'ye büyük harflere izin verilir.
–– Hoş Geldiniz mesajı "Edit Welcome Message (Hoş Geldiniz Mesajını Düzenle)" OSD'sinde uzaktan kumandanın
navigasyon, renk ve giriş tuşları kullanılarak düzenlenebilir.
Edit Welcome Message
W
E
L
C
O
M
E
_
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Move
Enter
A
Move to left
B
Move to Right
C
Leave Black
D
Done
Return
–– Hoş Geldiniz mesajı ve otel logosu aynı anda etkin olamaz.
Türkçe
35
Hotel Logo (Otel Logosu)
Hospitality Logo (Otel Logosu) işlevi TV gücü açıldığında Otelin logosunu görüntüler.
–– Hospitality Logo (Otel Logosu) ayarları Hospitality (Konuk) modu menülerindedir.
–– Hospitality Logo (Konuk Logosu) seçeneğini açtığınızda Logo Download (Logo İndirme) ve Logo Display (Logo
Görüntüleme) Menüsü öğeleri etkindir.
–– Bellekte depolanan bir logo görüntüsü varsa ve Hospitality Logo (Konuk Logosu) seçeneği açıksa, TV açıldığında
Hospitality logo (Konuk logosu) görüntülenir.
–– Logo görüntüsü TV'ye yüklenmiş olsa bile Hospitality Logo (Konuk Logosu) seçeneği kapalıyken Hospitality logo
(Konuk logosu) görüntülenmez.
Hospitality Mode
SIHospitality
Vendor Mode
SI Vendor
Power
On
Standalone
Security
System
OFF
Standalone
OFF
Power On
Channel
Channel
Menu OSD
Menu OSD
Clock
Clock
Welcome Message
Music Mode
Music Mode
Remote
RemoteJack
JackPack
Pack
ExternalSource
Source
External
OFF
Edit Welcome Message
r
Hospitality Logo
BMP
Hospitality Logo DL
Logo Display Time
5 Saniye
Eco
Solution
HP
Management
Logo/Message
Bathroom Speaker
Cloning
Eco Solution
REACH Solution
Logo/Message
Security
Cloning
System
REACH Solution
<Modele ve bölgeye bağlı olarak bazı menü öğeleri bulunmayabilir>
yy Hospitality Logo
–– Bu seçenek Hospitality Logo (Konuk Logosu) görüntüsünün görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçmenizi sağlar.
–– Başlangıç değeri OFF (KAPALI)'dır.
–– OFF (KAPALI) veya ON (AÇIK) olarak ayarlanabilir.
–– ON (AÇIK) olarak ayarlandığında, Logo Download (Logo İndirme) ve Logo Time Display (Logo Süresi Görüntüleme)
menü öğeleri erişilebilir durumu gelir.
yy Hospitality Logo DL
–– Bu seçenek logo görüntüsünü bir USB cihazından TV'nin belleğine indirmenizi sağlar.
–– Görüntü TV'ye kopyalanırken Wait (Bekleyin) mesajı görünür.
–– Kopyalama işlemi başarıyla bittiğinde Completed (Tamamlandı) mesajı görünür.
–– Kopyalama işlemi başarısız olduğunda Failed (Başarısız) mesajı görünür.
–– Bağlı USB yoksa No USB device (USB cihazı yok) mesajı görünür.
–– USB cihazda kopyalanacak bir dosya yoksa veya dosya yanlış biçimdeyse (bir BMP dosyası olmalı) No File (Dosya
Yok) mesajı görünür. No File (Dosya Yok) mesajı görünürse ve USB cihazda bir logo dosyası varsa dosya biçimini
kontrol edin.
yy Logo File Format
–– TV yalnızca BMP ve AVI biçimlerini destekler.
–– Dosya adı samsung.bmp veya samsung.avi olmalıdır.
–– BMP biçiminin maksimum çözünürlüğü 1280 x 720'dir.
–– AVI biçiminin maksimum dosya boyutu 30 MB'dir.
–– TV, görüntünün boyutunu veya ölçeğini değiştirmez.
36
Türkçe
Cloning (Klonlama)
USB Cloning (USB Klonlama) kullanıcının yapılandırdığı ayarları (Goruntu, Ses, Giriş, Kanal,
Kurulum ve Otel Kurulumu) bir TV setinden indirmek ve aynı ayarları başka TV setlerine
kopyalamak için bir işlevdir.
TV'den (Ana Set) kullanıcı tanımlı tüm ayarlar USB cihazına kopyalanabilir.
(
(ARC)
)
(5V 0.5A)
/ CLONING
–– USB KLONLAMA yalnızca 2.0 Standardını destekler.
yy Clone TV to USB: Bu, depolanan verileri TV EEPROM'un belirli bir alanından USB
cihazına kopyalama işlemidir.
1. TV'nin arkasındaki bir USB sürücüsünü USB bağlantı noktasına takın.
Logo/Message
Cloning
2. Bu düğmelere şu sırada basarak Hotel Options (Otel Seçenekleri) öğesine girin.
MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. ▲ veya ▼TV'yi USB'ye Klonla “Clone TV to USB” düğmesine basın, sonra ENTER
düğmesine basın.
d
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
4. "Clone TV to USB" mesajı görüntülenir, sonra ENTER düğmesine basın.
5. USB klonlama işleminin durumunu kontrol edebilirsiniz.
yy In Progress: Verileri USB cihazına kopyalarken.
yy Completed: Kopyalama işlemi başarıyla bitti.
yy Failed: Kopyalama işlemi başarıyla bitmedi.
yy No USB: Bağlı USB cihazı yoktur.
Logo/Message
Cloning
d
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
yy Clone USB to TV: Bu, depolanan verileri USB cihazından TV setine indirme işlemidir.
1. TV'nin arkasındaki bir USB sürücüsünü USB bağlantı noktasına takın.
2. Bu düğmelere şu sırada basarak Hotel Options (Otel Seçenekleri) öğesine girin.
MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. ▲ veya ▼USB'yi TV'ye Klonla “Clone USB to TV”, düğmesine basın, sonra ENTER
düğmesine basın.
4. "Clone USB to TV" mesajı görüntülenir, sonra ENTER düğmesine basın.
5. USB klonlama işleminin durumunu kontrol edebilirsiniz
yy In Progress: Verileri USB cihazına kopyalarken.
yy Completed: Kopyalama işlemi başarıyla bitti.
yy Failed: Kopyalama işlemi başarıyla bitmedi.
yy No USB: Bağlı USB cihazı yoktur.
yy No File: USB cihazında kopyalanacak dosya yoktur.
✎✎ ENTER tuşuna 5 saniye kadar basmaya devam ederek USB'den TV'ye
kopyalamayı etkinleştirin.
✎✎ CLONE işlevi yalnızca aynı model serisini destekler. (Farklı model serileri için
düzgün çalışmaz.)
Yükleme sırasında hızlı, anında klonlama için,
ilk TV'den ana ayarları içeren bir USB sürücüsünü takın ve Enter tuşuna 5 saniye kadar basın.
Türkçe
37
Plug & Play
Hotel Plug & Play (Otel Tak Çalıştır) işlevi TV ilk kez başlatıldığında otomatik olarak Hotel mode selection (Otel modu seçimi),
Country Setup (Ülke Ayarı), Clock Setup (Saat Ayarı) ve Picture mode Setup (Resim modu Ayarı) işlemlerini gerçekleştirir.
–– Hotel Plug & Play (Otel Tak Çalıştır) yalnızca güç ilk kez ON (AÇIK) durumuna getirildiğinde kullanılabilir.
–– TV ilk kez ayarlandıktan ve Clone TV to USB (TV'yi USB'ye Klonla) çalıştırıldıktan sonra.
–– Sonra, TV'nin yalnızca Hotel Plug & Play (Otel Tak Çalıştır) işleminden çıkması, USB cihazına bağlanması, sonra
Clone USB to TV (USB'yi TV'ye Kopyala) çalıştırılması gerekir.
TV, RF moduna girecektir
Bağımsız mod ayarlandı
Local Set
Change Local Set if Located in North America, Latin America and Europe.
In other regions, Please press SKIP button move to the next step.
Current Localset : EU
Change
Skip
Sadece
Bağımsız
seçiliyse
Configure your TV
Select your information in the
categories below.
Country
Select the country that
you're in now
Bulgaria
Picture Mode
Standard
Atla seçiliyse
Easy Set up
If you select this, the
setup process will be
completed and go to
hotel menu
Interactive
c
(Hotel Menu)
<Bölgeye bağlı olarak bu adım bulunmayabilir.>
Ülke menüsünde ülke seçildikten sonra, bazı
modeller pin numarasını ayarlamak için ek bir
seçenekle ilerleyebilir.
PIN kodunu unutursanız, Otel menüsünde, System
→ TV Reset öğesini seçin. Ve Plug & Play'de pin
kodunu yeniden ayarlayın.
Standalone Setup
(Continue Setup)
Standalone Only
(End Setup)
Bağımsız Kurulum
seçiliyse
Auto Tuning
Select your Language
To receive channels, configure the options
below then select Scan.
Select your language to start the on screen setup.
Aerial
English
Channel Type
Press the arrow
buttons to move
around the screen.
Press the enter button
to select.
Eesti
Suomi
Français
Terrestrial
Select the
connected aerial
that you want to use
to get channels.
Digital & Analogue
Scan
Deutsch
The Language Setting will be applied to Main Menu and not Plug and Play.
Auto Tuning
TV Setup Complete!
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
OFF
Auto Tuning Complete.
Security
Your TV is now ready to use.
System
Power On
Channel
Menu OSD
Clock
Digital
TV
Radio
Data/Other
0
0
0
0
Analogue
0
Music Mode
Change Settings
Ok
Remote Jack Pack
Scan Again
External Source
HP Management
Bathroom Speaker
Eco Solution
* Bu, modele bağlı olarak
farklı olabilir.
* Bu, modele bağlı olarak
farklı olabilir.
Logo/Message
Cloning
Clock
REACH Solution
You can adjust your time to set DST, Time
Zone and clock mode
Tamam düğmesine basıldığında,
solda gösterildiği gibi otel menüsü
görünür. Otel menüsü ayarlarını
tamamlayın ve sonra TV'yi sıfırlayın.
TV'nizi kullanabilirsiniz.
38
Türkçe
Clock Mode
Date
--/--/----
Time
--:--
Time Zone
Auto
DST
Set current date and time
Auto
Off
--:--
1.LocalSet
–– Current Localset (Geçerli Yerel Ayar) öğesini kontrol edin.
–– Yerel ayarı değiştirmek istiyorsanız, Change (Değiştir) öğesini seçin.
–– Skip (Atla) öğesini seçerseniz, Start (Başlat) ekranı görünür.
2. Start - Easy Set Up (Başlat - Kolay Kurulum)
–– Standalone Only (Yalnızca Bağımsız) öğesini seçerseniz, Standalone (Bağımsız) otel modu varsayılan olarak
ayarlanır.
–– Interactive (Etkileşimli) öğesini seçerseniz, Interactive Setup Menu (Etkileşimli Kurulum Menüsü) görüntülenir.
Interactive (Etkileşimli) menüsünden çıkmak için güç kapatma düğmesine basın.
–– Sonraki adıma gitmek için Standalone Plug & Play (Bağımsız Tak & Çalıştır) öğesini seçin.
3. Dili seçin
–– OSD (Ekran Görüntüsü) dilini seçin.
–– Görüntüleme zamanı: OSD zaman aşımları ve işlemler Samsung'un tüm tüketici TV modellerinde aynıdır.
4. Country (Ülke) ve Picture Mode (Resim Modu) öğesini seçin
–– Uygun ülkeyi ve resim modunu seçin.
–– Modele ve bölgeye bağlı olarak bazı ülkeler bulunmayabilir.
5. Auto Tuning (Otomatik Ayarlama)
–– Anten kaynağını ve kanal türünü seçin. Ayarları yapılandırın ve Scan (Tara) öğesini seçin.
–– Auto Tuning (Otomatik Ayarlama) işlemi kanalları aramaya başlar
–– Auto Tuning (Otomatik Ayarlama) işlemi tamamlandığında, kanal bilgileri görüntülenir.
6.Clock
–– DST (Yaz Saati Uygulaması) ve Time Zone (Saat Dilimi) öğelerini ayarlayarak doğru zamanı ayarlayın.
7. TV Setup Complete (TV Kurulumu Tamam)
Türkçe
39
HD Plug & Play – Local Set (Yerel Set) (Yalnızca Avrupa)
yy Local Set (Yerel Ayar) Diller, Yayın frekansları vb. gibi çok önemli yazılım ayarı değeridir.
yy Local Set (Yerel Ayar) düzgün yapılandırılmadıysa TV çalışmayabilir. Sağlanan ülke listesiyle doğru Local Set (Yerel Ayar)
öğesini seçin.
Local Set HD tak ve çalıştır ilk
sayfasındaki seçeneği değiştirir
Ülke listesiyle doğru Local Set
ayarını seçin
TV yeni Local Set ayarını
uygulamak için otomatik olarak
yeniden başlatılacaktır
Local Set
Local Set
Local Set
Change Locat Set if Located in North America, Latin America and Europe.
In other regions, Please press SKIP button move to the next step.
When Local Set is Changed, TV will turn off automatically to apply it.
When Local Set is Changed, TV will restart automatically to apply it.
Turn and reboot automatically
as Local Set is changed
EU
Current Localset : EU
Change
Bölge
Europe
OK
Countries List
Bulgaria, Croatia, Czech, Estonia, Greece, Hungary, Latvia, Lithuania
Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, EU-Others
Skip
Ülke
yerel Seti
Bulgaria
Croatia
Czech
Estonia
Greece
Hungary
Latvia
Lithuania
Romania
Serbia
Slovakia
Slovenia
EU-Others
EU
Italy
EU_ITALY
Austria
Germany
Switzerland
EU_GER
France
EU_FRANCE
Belgium
Luxembourg
Netherlands
EU_BELELUX
Portugal
Spain
EU_SPAIN
Countries List
Bulgria, Croatia, Czech, Estonia, Greece, Hungary, Latvia, Lithuania
Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, EU-Others
Local Set
When Local Set is Changed, TV will turn off automatically to apply it.
Yeniden başlatmadan sonra,
güncellenen Local Set gösterilir
EU_FRANCE
Countries List
France
Local Set
Change Locat Set if Located in North America, Latin America and Europe.
In other regions, Please press SKIP button move to the next step.
Local Set
Current Localset : EU_FRANCE
When Local Set is Changed, TV will turn off automatically to apply it.
Change
Countries List
Austria, Germany, Switzerland
Local Set
When Local Set is Changed, TV will turn off automatically to apply it.
Skip öğesine basın, genel HD
tak ve çalıştır devam edecektir
Local Set
NORDIC
Change Locat Set if Located in North America, Latin America and Europe.
In other regions, Please press SKIP button move to the next step.
Countries List
Denmark, Finland, Norway, Sweden
United Kingdom EU_UK
Ireland
CIS
Denmark
Finland
Norway
Sweden
NORDIC
Turkey
EU_TURKEY
Poland
EU_POLAND
Kazakhstan
CIS_RUSSIA
Current Localset : EU_FRANCE
Change
Russia
Ukraine
Self Diagnosis for TV
Self Diagnosis for HTV
SW Upgrade
Service Pattern
OFF
Sound Bar Out
OFF
TV Reset
40
Türkçe
Skip
EU_GER
HD tak ve çalıştır
işleminden sonra
Local Set ayarını
değiştirmeniz
gerekiyorsa,
Fabrika modunda
TV Reset işlevini
tıklatın, Local Set
değişikliği dahil
HD tak ve çalıştır
işlemine devam
edebilirsiniz.
Skip
Start
Interactive
(Hotel Menu)
Standalone Plug & Play
(Continue Setup)
Standalone Only
(End Setup)
If you select this, the
setup process will be
completed and go to
hotel menu.
SW Clock
Kullanıcı bekleme modundayken Info (Bilgi) uzaktan kumanda tuşuna bastığında SW Clock (Yazılım Saati) ekranda geçerli
saati gösterir.
–– TV bekleme modundayken kullanıcı Info (Bilgi) tuşuna basarsa, TV açılır ve geçerli saati ekranda 10 saniye kadar
gösterir ve sonra bekleme moduna döner.
–– Zaman dijital bir saat olarak normal başlık boyutunda görüntülenir. 12 veya 24 saatlik süre biçimi Bilginin biçimine
göre belirlenir.
–– Kullanıcı TV açıkken Info (Bilgi) tuşuna basarsa, orijinal Info (Bilgi) tuşu işlevi yürütülür.
yy Ayrıntılı Açıklamalar
–– SW clock (Yazılım saati), Factory install (Fabrika kurulumu) menüsündeki On (Açık)/Off (Kapalı) ayarına göre çalışır.
–– SW clock (Yazılım saati) açılırsa, Fast logo (Hızlı logo) seçeneği otomatik kapatılır. (Bu durumda, Fast logo (Hızlı logo)
seçeneğini yeniden açsanız bile, TV yeniden açıldığında otomatik kapatılır.)
–– Ana güç kapatılırsa, zaman ayarı yalnızca yedek kondansatörü ve bir RTC'si olan modellerde korunur.
–– Bekleme modundaki bir TV geçerli zamanı gösterirken, video sessize alma ve ses sessize alma ayarları korunur.
–– Bu durumda, Hotel logo (Otel logosu) açık olarak ayarlansa bile Hotel Logo (Otel Logosu) ekranı atlanır.
–– Bu özellik yalnızca StandAlone (Bağımsız) modunda çalışır.
–– SW clock (Yazılım saati) çalışırken diğer tuş işlevi özellikleri
–– Info (Bilgi) tuşu güç tuşu gibi çalışır.
–– SW clock (Yazılım saati) çalışırken Power (Güç) veya Info (Bilgi) tuşuna basma, TV'yi Standby (Bekleme) moduna
geçirir.
–– SW clock (Yazılım saati) çalışırken Power (Güç) ve Info (Bilgi) tuşları dışındaki tuşlara basma yoksayılır.
–– Bu durumda, açma zamanlayıcısı çalışmaz.
–– Kapama zamanlayıcısı ve kapanış ayarı çalışır.
–– Time (Zaman) menüsündeki saat modu manuel olarak ayarlanırsa, sub micom'un saati RTC devresi tarafından
korunur.
–– Geçerli saat yapılandırılmamış olsa bile menüyle aynı şekilde görüntülenir. (--:--)
Türkçe
41
Çok Kodlu Remocon
Çok Kodlu Uzaktan Kumanda birden fazla TV'yi bir uzaktan kumanda ile kontrol etmek için tasarlanmış özel bir vericidir.
Bu işlev hastane gibi bir konumda birden fazla TV varsa kullanışlıdır. Set ID number (Kimlik numarasını ayarla) kaynak OSD'de
görüntülenecektir. Çoklu kod için en fazla 9 farklı uzaktan kumanda iletimini desteklemek mümkündür.
Her TV'nin başlangıç kimliği kodu "0"dır.
Kimlik kodu Analog TV modunda veya PC modunda ayarlanabilir veya sıfırlanabilir. (TTX veya DTV kanallarında kullanılamaz)
–– Kimlik kodu 0 ila 9 arasında olabilir.
–– RETURN + MUTE tuşlarına ve ayarlamak istediğiniz sayı tuşuna 7 saniyeden uzun süre basın.
–– Set ID (Kimliği Ayarla) OSD'si ortada görüntülenecektir.
–– Aşağıdaki sözcükler görüntülenecektir. “Uzaktan kumanda kodu x ayarlanır. Uzaktan kumanda kodunu
değiştirmek istiyorsanız değiştirmek istediğiniz sayıyı girin.” (x sayı numarasıdır) Bu OSD çıkış tuşuna basılana kadar
görüntülenecektir.
Remote control code is set to 0. If you want
to change the Remote control code, enter the
chosen digit.
–– Örneğin, kullanıcı #1 tuşuna basarsa TV ve Uzaktan kumanda Kimlik kodu #1 olarak ayarlanacaktır.
–– Şu sözcükler görüntülenecektir. "Remote control code is changed to 1 (Uzaktan kumanda kodu 1 olarak değişti)".
TV, yalnızca TV ile aynı kimlik koduna sahip bir uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir.
–– Uzaktan kumanda ve TV arasındaki kimlik kodu eşleşmiyorsa, aşağıdaki sözcükler görüntülenecektir.
"TV ID x (TV Kimliği x)" (x, TV'nin kimliğidir)
–– Kimlik kodunu sıfırlamak için, EXIT + MUTE tuşlarına 7 saniyeden uzun süre basın. Hem TV'nin hem de uzaktan
kumandanın kimlik kodları "0"a sıfırlanacaktır. "Remote control code is set to 0. (Uzaktan kumanda kodu 0'a
sıfırlandı.)" görüntülenecektir.
–– Kimliği ayarlama veya sıfırlama yolu uzaktan kumandaya bağlı olarak değişebilir. Aşağıdaki tabloya bakın.
Saati Ayarlamaz
OMENU → Sistem → Zaman → Saat → Saat Ayarı
yy Zaman girilir
–– Saat öğesini seçmek için uzaktan kumandanın düğmesine basın ve
zamanı ayarlayın.
Zaman
Saat
Kapanış Ayarı
Kapalı
Uyandırma Zmnlyc
yy Etkileşimli Mod Süresini Ayarlama
–– Otel Sistemi zaman bilgilerini iletirse, zaman otomatik ayarlanır.
–– Otel Sistemi zaman bilgilerini iletmezse, zaman görüntülenemez.
Zaman
Saat Modu
✎✎ Zaman ayarlanırsa, saat ön panelde görüntülenecektir.
42
Türkçe
Manuel
yySaat Ayarı
yySaat Dilimi
Otomatik
Channel Bank Editor (Kanal Bankası Düzenleyicisi) (Yalnızca Smoovie TV)
Channel Bank Editor (Kanal Bankası Düzenleyicisi) 3 farklı Banka Seçeneğiyle kanalları düzenlemek için bir işlevdir.
Banka kartına bağlı olarak, otel müşterilerinin beğenecekleri belirli kanallar vardır.
Stand-alone (Bağımsız) Modunda Channel Bank Editor (Kanal Bankası Düzenleyicisi) Öğesini Ayarlama
1. düğmelerine basarak “MUTE+1+1+9+Otel Bağımsız menüsüne girin”
2. Lütfen Sistem entegratörü satıcısını seçin: “Smoovie"
3. "Channel Bank Editor (Kanal Bankası Düzenleyicisi)" yeni menü seçeneğini görebileceksiniz
4. "Channel Bank Editor (Kanal Bankası Düzenleyicisi)" öğesine girin
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
System
OFF
d
SI Vendor
Smoovie
d
Channel
d
Channel Bank Editor
<Modele ve bölgeye bağlı olarak bazı menü öğeleri bulunmayabilir>
5. Kanal bankasını aşağıdaki örnekteki gibi düzenleyin.
a. Bank1 (Ücretsiz kanal): Uzaktan kumandada kart olmadığında kullanılacak kanalı seçin.
b. Bank2 (Aile Kartı - Yeşil): Uzaktan kumandada YEŞİL KART olduğunda kullanılacak kanalı seçin.
b. Bank3 (Yetişkin Kartı - Kırmızı): Uzaktan kumandada KIRMIZI KART olduğunda kullanılacak kanalı seçin.
Channel Bank Edit
Bank1 (4)
Bank2 (6)
Bank3 (36)
All
c
1
1futech
c
c
c
1
BBC1
c
c
c
2
24ore.tv
c
c
2
C3
c
c
3
BBC World
c
c
3
C5
c
c
4
Coming Soom
c
4
S2
c
n Move
E Select/Deselect
R Return
SMOOVIE Uzaktan Kumandasının kullanımı için başvurular
1. SMOOVIE'yi Sistem entegratörü satıcısı olarak seçerseniz, bir SMOOVIE Uzaktan Kumandasını kullanmanız gerekir.
2. Uzaktan kumandanın sayısal tuşlarını kullanarak, kullanıcılar yalnızca Bank1 kanallarını seçebilirler.
Bunu unutmadan, kanalı bir Yeşil veya Kırmızı Kart kullanarak değiştirmek istiyorsanız, lütfen kanal yukarı/aşağı
tuşlarını kullanın.
3. Kanal kılavuzu veya Kanal listesinde, kullanıcılar yalnızca Bank1 kanal listesini görebilirler.
Türkçe
43
Channel Editor (Kanal Düzenleyicisi)
Channel Editor (Kanal Düzenleyicisi) kanal numarasını ve bir adı düzenler.
–– Channel Editor (Kanal Düzenleyicisi) öğesini kanalları kullanıcının istediği kanal numaraları olarak sıralamak için
kullanın.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
Security
OFF
System
Power On
Channel
Menu OSD
Clock
Music Mode
Remote Jack Pack
External Source
r
Channel Editor
HP Management
Bathroom Speaker
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
<Modele ve bölgeye bağlı olarak bazı menü öğeleri bulunmayabilir>
Stand-alone (Bağımsız) Modunda Channel Editor (Kanal Düzenleyicisi) İçin Basit Adımlar
Adım
Geniş Özet
1
Otel Seçeneği Menüsünde 'Kanal Otomatik Depolama' işlemini yapın
2
Otel Seçeneği Menüsünde 'Kanal Düzenleyicisi' öğesine girin
3
İstediğiniz son kanal listesiyle ilgili bir tabloyu derleyin
4
Derlediğiniz tabloya göre TOOLS düğmesiyle kanalları yeniden düzenleyin
5
Çıkmak için EXIT veya RETURN düğmesine basın.
<Daha iyi anlamak için, lütfen aşağıdaki ayrıntılara bakın>
44
Türkçe
My Channel (Kanalım)
Otel tarafından sağlanan kanallar için ülkeyi veya türü belirler ve kullanıcı bir ülke veya tür seçerse ilgili kanalları gösterir.
yy Önce ülkeyi seçmeniz gerekir, aksi halde türü ayarlayamazsınız.
yy Herhangi bir kanal eklenmemiş türü seçerseniz, Kanal listesi kullanılabilir tüm kanalları görüntüler.
yy My Channel (Kanalım) yalnızca Standalone (Bağımsız) modda çalışır.
yy Standalone (Bağımsız) modunda Sistem Entegratörü Satıcısı: Smoovie seçilirse bu çalışmaz.
yy Bu, Hotel Menu (Otel Menüsü) -> Service Mode (Servis Modu) içindeki Hotel Options (Otel Seçenekleri) içindedir ve açılıp
kapatılabilir.
yy Bu seçenek yalnızca Açık olarak ayarlandığında çalışır.
Channel Composition [Genre Mode] (Kanal Kompozisyonu [Tür Modu])
Standart
Hotel (Otel)
Kategori
Kanal Modu
Genre (Tür)
All (Tümü) (Varsayılan)
News (Haber)
Radio (Radyo)
Entertainment
(Eğlence)
Sport (Spor)
Hotel (Otel)
Anten Modu
Etkinleştirme
Air/Cable (Anten/
Kablo)
O
O
O
O
Açıklama
Ana tarafından fabrika modunda yönetilen her ülkeye göre
tür kanal modunu sağlar.
O
O
My Channel
Current status All Country / All
Country
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
* Listede görüntülenecek öğe sayısı için tasarım belgesine bakın.
Tuş Kılavuzu
Düğme
Eylem
Nav. Yardım
MAVİ
Ekrana geri döner. (Tür ayarı: Son Ülke ve Tür)
Öncekini Koru
ENTER
Bir öğeyi seçer.
Enter
Önceki/Sonraki Kanal
Vurguyu sayfa sayfa taşır.
(Kılavuz Yok)
YUKARI/AŞAĞI
Her ülkeye, tür listesine gider. (dairesel anlamda.)
SAĞ
Vurgulanan öğeyi seçer ve sonra vurguyu Tür seçimine taşır.
RETURN
Ekrana geri döner. (Tür ayarı: Son Ülke ve Tür)
(Kılavuz Yok)
EXIT
Ekrana geri döner. (Tür ayarı: Son Ülke ve Tür)
(Kılavuz Yok)
Taşı
Türkçe
45
✎✎ Notlar
yy Bu bölümde TV açıldığında görünen Ön Kullanıcı Arayüzünün düzeni açıklanmaktadır. (Fabrika Modu > Tür Modu:
Etkin)
yy Tür, her ülke için bir alt listedir.
yy Son hafızaya alınan kanalı görüntülenmekte olan yayın ekranı.
–– Kullanıcı önceki ülke ve tür kanal haritasını korumak istiyorsa, Ön Kullanıcı Arayüzünü kapatmak için 'MAVİ',
RETURN ve EXIT uzaktan kumanda tuşuna basın.
✎✎ Vb.
yy Varsayılan Vurgu: Son Bellek öğeleri (Ülke, Tür)
yy Zaman Aşımı (60 sn)
Öğeler
Numara
Ad
Açıklama
1
Background Screen (Arka
Plan Ekranı)
TV açıldığında görünen son hafızaya alınan kanalı görüntüler.
2
Function Title (İşlev Başlığı)
Bu, işlevin adıdır.
3
Current Status (Geçerli
Durum)
Geçerli Ülke/Tür ayarlarını görüntüler.
4
Country Items (Ülke Öğeleri)
Ülke listesi için öğe görüntülenir.
Seçili son ülkeyi görüntüler.
5
Genre Items (Tür Öğeleri)
Tür listesi için öğe görüntülenir.
Fabrika modunda yönetilen her ülke için kullanılabilir tür öğeleri görüntülenir. (her zaman 'All
(Tümü)' öğesini sağlayın)
Seçili son türü görüntüler.
6
Highlight (Vurgu)
Öğe başlığı alan içinde görüntülenemeyecek kadar uzunsa, Auto Text Sliding (Otomatik Metin
Kaydırma) çalışır.
7
Indicator (Gösterge)
Bu, önceki veya sonraki sayfa olduğunda görüntülenir.
8
Nav. Yardım
Tuş kılavuzu sağa hizalıdır.
46
Türkçe
Highlight Interaction (Etkileşimi Vurgula) [Ülke Öğeleri]
yy Bu sayfa yalnızca olası etkileşimleri göstermek içindir. Gerçek ekranlarla tamamen aynı olmayabilir.
✎✎ Notlar
yy Kullanıcılar yukarı veya aşağı uzaktan kumanda tuşlarına basarak her ülke ve tür listesindeki öğelerde dolaşabilir.
yy Dairesel gezinme desteklenir.
1
My Channel
My Channel
AŞAĞI
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
OK
Cancel
YUKARI
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
} Keep Previous n Move E Enter
YUKARI x 5
AŞAĞI x 5
My Channel
Current status All Country / All
Country
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
AŞAĞI
YUKARI
YUKARI
AŞAĞI
My Channel
Current status All Country / All
Country
Genre
Belgium
All
China
News
Denmark
Radio
Finland
Entertainment
France
Sports
Germany
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
YUKARI x N
AŞAĞI x N
SON
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
Country
Genre
South Korea
All
South Korea
All
Spain
News
Spain
News
Sweden
Radio
Sweden
Radio
Turkey
Entertainment
UK
Sports
USA
Hotel
Turkey
Entertainment
UK
Sports
USA
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
Türkçe
47
Highlight Interaction (Etkileşimi Vurgula) [Varsayılan Tür]
yy Bu sayfa yalnızca olası etkileşimleri göstermek içindir. Gerçek ekranlarla tamamen aynı olmayabilir.
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
ENTER / SAĞ
Genre
Country
Genre
All Country
All
All Country
All
Austria
News
Austria
News
Belgium
Radio
Belgium
Radio
China
Entertainment
China
Entertainment
Denmark
Sports
Denmark
Sports
Finland
Hotel
Finland
Hotel
OK
Cancel
SOL
} Keep Previous n Move E Enter
yy Geçerli ülke seçimi vurgulanır.
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy
yy Varsayılan Vurgu: Geçerli tür seçimi.
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
Country
Genre
ENTER / SAĞ
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
SOL
} Keep Previous n Move E Enter
yy Kaynak hatası gibi görünür, "The other item of the county yy
is high-lighted. (Diğer ülke öğesi vurgulandı.)" olmalıdır.
Lütfen doğrulayın. (örn. Fransa)
48
Türkçe
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy Varsayılan Vurgu: All (Tümü)
Mod Değişimi Etkileşimi 1 (1/2)
yy Bu sayfa yalnızca olası etkileşimleri göstermek içindir. Gerçek ekranlarla tamamen aynı olmayabilir.
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
Country
AŞAĞI
Genre
All Country
All
All Country
All
Austria
News
Austria
News
Belgium
Radio
Belgium
Radio
China
Entertainment
China
Entertainment
Denmark
Sports
Denmark
Sports
Finland
Hotel
Finland
Hotel
OK
Cancel
SOL
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
} Keep Previous n Move E Enter
yy Geçerli Tür Modu: All Country / Sports
ENTER / SAĞ
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
ENTER
Genre
Country
YUKARI
Genre
All Country
All
All Country
All
Austria
News
Austria
News
Belgium
Radio
Belgium
Radio
China
Entertainment
China
Entertainment
Denmark
Sports
Denmark
Sports
Finland
Hotel
Finland
Hotel
OK
Cancel
AŞAĞI
} Keep Previous n Move E Enter
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy Ülke seçilirse, vurgu tür menüsüne
otomatik taşınır.
ENTER / SAĞ
6
Türkçe
49
Mod Değişimi Etkileşimi 1 (2/2)
yy Bu sayfa yalnızca olası etkileşimleri göstermek içindir. Gerçek ekranlarla tamamen aynı olmayabilir.
1
5
6
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
Country
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy Tür modu değişimi tamamlandı mesajı görüntülenir.
yy Zaman Aşımı (5 sn)
ENTER / RETURN / Timeout
Genre Mode changed to Aistria / News.
50
Türkçe
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy Türden ülkeye menüsünden sol tuşa basma varolan seçili
bir ülke öğesini vurgular.
Mod Değişimi Etkileşimi 2 (1/2)
yy Bu sayfa yalnızca olası etkileşimleri göstermek içindir. Gerçek ekranlarla tamamen aynı olmayabilir.
1
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
OK
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
Country
AŞAĞI X 6
Cancel
YUKARI X 6
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
} Keep Previous n Move E Enter
yy Geçerli Tür Modu: All Country / Sports
ENTER / SAĞ
5
My Channel
Current status All Country / All
Country
Genre Mode Keep All Country / All.
MAVİ
/
RETURN
/
EXIT
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy Geçerli Tür Modu: All Country / Sports
yy Ülke seçilirse, vurgu tür menüsüne otomatik
taşınır.
Türkçe
51
Power On Scenario (Güç Açma Senaryosu) [Son Bellek]
yy Bu sayfa yalnızca olası etkileşimleri göstermek içindir. Gerçek ekranlarla tamamen aynı olmayabilir.
1
Genre Mode changed to Aistria / News.
POWER
Power Off
yy Geçerli Tür Modu: Austria (Avusturya) / News (Haber)
POWER
Genre Mode changed to Aistria / News.
yy Geçerli Tür Modu: Austria (Avusturya) / News
(Haber)
52
Türkçe
Genre Editor (Tür Düzenleyici)
yy Country (Ülke) ve Genre (Tür) seçimi kanal menüsü listesi Menüsünde yapılabilir.
yy Kırmızı Tuşa basma ülke alt listesini etkinleştirir, burada izleyici aşağı kaydırabilir ve istediği ülkeyi seçilebilir.
yy Tür seçimi Sol/sağ tuşu kullanılarak, yani kanal listesi menüsünde yatay kaydırılarak yapılabilir.
yy İzleyici TV On (Açık) durumunda Türü veya ülkeyi değiştirmek istiyorsa, bu özellik kullanılarak yapılabilir.
Channel Genre Edit
Registered
0
C67
1
C--
2
C78
News
Radio
b Select All Items On Column
Entertainment
Sports
{ Deselect All Items On Column E Select
Hotel
R Return
yy
yy
yy
yy
Her Otel TV kanalı için tür ayarlamak için bir düzenleyicidir.
Depolanan kanallar, tür düzenleyicisi menüsündeki belirli bir türe eklenebilir.
Bir kanal birden fazla türe ait olabilir.
Kullanılabilir Genre Options (Tür Seçenekleri) şunlardır: News (Haber), Radio (Radyo), Entertainment (Eğlence), Sport
(Spor) ve Hotel (Otel).
yy Tür seçimi Mychannel FrontUI (Kanalım Ön Kullanıcı Arayüzü) veya Channel List (Kanal Listesi) içinde yapılabilir.
yy Bu özellik bir listedeki belirli türdeki kanalları sıralar. Konuk istediği türü seçebilir ve sıralı listede kaydırarak kanalı
seçebilir.
Türkçe
53
Mixed Channel Map (Karışık Kanal Haritası)
Mixed Channel Map (Karışık Kanal Haritası) işlevi Air (Dış Anten), Cable (Kablo) ve Satellite (Uydu) kanallarını karıştırır
–– Air (Dış Anten), Cable (Kablo) ve Satellite (Uydu) kanallarını karıştırmak için Mixed Channel Map (Karışık Kanal Haritası)
işlevinin ON (AÇIK) olması gerekir.
–– Hotel Option (Otel Seçeneği) Menüsünde 'Mixed Channel Map (Karışık Kanal Haritası)' işlevini açtıktan sonra Kanalları
sıralamak için Channel Editor (Kanal Düzenleyicisi) öğesini kullanın
Sound Bar (Ses Çubuğu)
yy 2015'te Samsung Sound-Bar & Hospitality TV (Samsung Ses Çubuğu ve Konuk TV)
–– Sound-Bar (Ses Çubuğu)'nda tek bir HDMI kablosu kullanarak TV sesini dinlemek için HDMI 1.4'ü destekleyen
Samsung Sound-Bar & hospitality TV (Samsung Ses Çubuğu ve konuk TV) kullanın.
–– Desteklenen model.
yy Sound Bar (Ses Çubuğu): HW-F350/F450/F550
yy Ses Çubuğu'ndan "Otel modu" işlemi
–– Aşağıdaki TV otel seçenekleri önceden ayarlanmalıdır.
yy Otel seçeneği → Power On (Gücü Aç) → Power ON Volume (Güç Açıldığında Ses Düzeyi) = "Enable (Etkin)" / Power
ON Vol (Güç Açıldığında Ses Düzeyi) / Max Vol (Maks Ses Düzeyi)
yy Otel seçeneği → External Device (Harici Cihaz) → Sound Bar Out (Ses Çubuğu Çıkışı) = "On (Açık)"
–– Bir HDMI kablosunu Sound-BAR (Ses Çubuğu)'nun HDMI ÇIKIŞI bağlantı noktasından hospitality TV (konuk TV)'nin
HDMI1 bağlantı noktasına bağlayın.
–– 2014 konuk TV'ye bir HDMI Kablosu yoluyla bağlandıktan sonra, Sound-Bar (Ses Çubuğu) otomatik olarak açılırken
TV'yi algılar ve kendisi "hotel mode (otel modu)"na dönüşür.
–– TV iki kez başlatılacağından TV'deki güç açma ses düzeyi ve maks ses düzeyi değişimi bağlı ses çubuğuna
uygulanır.
yy Ses Çubuğu "'ndaki" Otel ModuÖzellikleri
–– TV ile eşitlenen güç açma/kapatma.
–– HDMI_CEC etkin.
–– Yalnızca "HDMI OUT (HDMI ÇIKIŞI)" bağlantı noktasına erişilebilir. (Diğer girişler devre dışı bırakılır)
–– TV ile eşitlenen "power-on (güç açma)" ve "max (maks)" ses düzeyi. Ses Çubuğu ses düzeyi TV'nin yarısına
ayarlanmıştır)
–– TV'nin otel seçeneği menüsünden alınan ayarlanabilir "power-on (güç açma)" ve "max (maks)" ses düzeyi. (SoundBar (Ses Çubuğu) ses düzeyi=TV ses düzeyi/2)
Örn.) TV'deki ses düzeyi ayarı "güç açma ses düzeyi=20 ve maks ses düzeyi=90" ise Sound bar (Ses çubuğu) güç
açma ses düzeyi=10, maks ses düzeyi=45 olarak çalışacaktır.
*Bu işlev modele bağlı olarak farklı olabilir.
54
Türkçe
Duvar Montajını Kurma
1. Duvara Montaj kitini SAMSUNG'un sağladığı KILAVUZ-STAND ile takma hakkında bilgi için, lütfen bkz. "Duvara Montaj
Hızlı kurulum kılavuzu"
2. Diğer Duvara Montaj kitlerini takmak için, lütfen aşağıdakilere bakın:
Duvara montaj kiti (ayrıca satılır) TV'yi duvara monte etmenize izin verir. Duvara montaj kitinin takılmasıyla ilgili daha fazla
bilgi için, duvar düzeneğiyle ile birlikte verilen talimatlara bakın. Duvara montaj braketini takarken yardım için bir teknisyene
başvurun. Kendi başınıza yapmanızı önermeyiz.
Samsung Electronics, TV'yi kendiniz monte etmeyi seçtiğinizde ürüne veya kendinize ya da başkalarına vereceğiniz
hasarlardan sorumlu değildir.
Duvara Montaj Kiti Teknik Özellikleri (VESA)
✎✎ Duvara montaj kiti birlikte verilmez, ayrıca satılır.
Duvara montaj kitinizi zeminle dik açıda duran ve sağlam bir duvara monte edin. Duvar dışında başka yapı malzemelerine
takacaksanız, lütfen en yakınınızdaki bayi ile görüşün. Tavana veya eğik bir duvara monte edilirse, düşebilir ve ciddi kişisel
yaralanmaya neden olabilir.
✎✎ NOT
yy Duvara montaj kitlerinin standart boyutları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
yy Duvara montaj kitimizi satın alırken, ayrıntılı bir kurulum kılavuzu ve montaj için gerekli tüm parçalar sağlanır.
yy VESA standart vida teknik özelliklerine uymayan vidalar kullanmayın.
yy TV setinin içine zarar verebileceğinden standart boyutlardan büyük vidalar kullanmayın.
yy VESA standardı vida teknik özelliklerine uymayan duvara montaj kitleri için, vidaların uzunluğu teknik özelliklere bağlı
olarak değişebilir.
yy Vidaları çok fazla sıkmayın. Bu, ürüne zarar verebilir veya ürünün düşmesine neden olarak yaralanmaya neden olabilir.
Samsung bu tür kazalardan sorumlu değildir.
yy VESA'ya uygun olmayan veya belirtilmemiş bir duvar montajı kullanıldığında veya müşteri ürün montaj talimatlarına
uymadığında, Samsung, ürünün zarar görmesinden veya yaralanmalardan sorumlu değildir.
yy Bu TV'yi monte ederken 15 derecelik eğimi aşmayın.
inç
VESA Özelliği (A * B)
24
75 x 75
28
100 x 100
32~40
200 X 200
48~55
400 X 400
Standart Vida
Adet
M4
4
M8
Duvara Montaj Kitinizi TV'niz açıkken kurmayın. Elektrik çarpmasından kaynaklanan kişisel yaralanmaya neden olabilir.
Türkçe
55
TV'yi Duvara Sabitleme
[
Dikkat: TV'yi çekme, itme veya üzerine çıkma TV'nin düşmesine neden olabilir. Özellikle, çocuklarınızın asılmadıklarından veya
TV'nin dengesini bozmadıklarından emin olun; bunları yaparlarsa TV'nin düşmesine neden olarak ciddi yaralanmalara veya
ölüme neden olabilirler. Birlikte verilen Güvenlik Broşüründeki tüm güvenlik önlemlerini izleyin. Ekstra sağlamlık için, güvenlik
amacıyla aşağıdaki gibi düşmeyi önleyici cihaz takın.
TV'nin düşmesini önlemek için
1. Vidaları kelepçelere yerleştirin ve duvara sıkı bir şekilde sabitleyin. Vidaların, duvara sağlam bir şekilde takıldıklarını
onaylayın.
✎✎ Duvar tipine bağlı olarak dübel gibi ek malzemelere ihtiyacınız olabilir.
✎✎ Gerekli kelepçeler, vidalar ve bağlar ürünle birlikte sağlanmadığı için, lütfen bunları ayrı olarak satın alın.
2. TV'nin arkasında ortada bulunan vidaları çıkarın, vidaları kelepçelerin içinden geçirin ve daha sonra yeniden TV'ye takıp
sıkın.
✎✎ Vidalar ürünle birlikte verilmemiş olabilir. Bu durumda, lütfen aşağıdaki özelliklere uygun vidaları satın alın.
3. TV'ye ve duvara sabitlenmiş kelepçeleri sağlam bir bağ ile birleştirin ve daha sonra bağı sıkı bir şekilde bağlayın.
✎✎ NOT
yy TV'yi arkaya doğru düşmemesi için duvara yakın bir yere yerleştirin.
yy Bağı, duvarda sabitlenmiş kelepçeler TV'ye sabitlenen kelepçelerle aynı hizada veya daha aşağıda olacak şekilde
bağlayabilirsiniz.
yy TV'yi taşımadan önce bağı çözün.
4. Tüm bağlantıların uygun şekilde sabitlendiğini doğrulayın. Belirli aralıklarla bağlantılarda yıpranma ya da kopukluk
olmadığını kontrol edin. Bağlantılarınızın güvenliğiyle ilgili herhangi bir şüpheniz varsa, profesyonel bir montajcıyla görüşün.
Hırsıza Karşı Kensington Kilidi
Kensington Kilidi Samsung tarafından sağlanmaz. Kamuya açık bir alanda
kullanırken sistemi fiziki olarak sabitlemek için bir cihazdır. Üreticiye bağlı olarak
görünüm ve kilitleme yöntemi çizimdekinden farklı olabilir. Düzgün kullanım
hakkında ek bilgi için Kensington Kilidiyle sağlanan kılavuza bakın.
Ürünü kilitlemek için şu adımları izleyin:
Lütfen TV'nin arkasındaki "K" simgesini bulun. Bir kensington yuvası "K"
simgesinin yanındadır.
1. Kensington kilidi kablosunu masa veya sandalye gibi büyük, sabit bir
nesnenin çevresine sarın.
2. Kablonun kilit takılı ucunu Kensington kilidi kablosunun yuvarlak ucundan kaydırın.
3. Kilitleme cihazını üründeki Kensington yuvasına takın (1).
4. Kilidi kilitleyin.
✎✎ Bunlar genel talimatlardır. Tam talimatlar için, kilitleme kılavuzuyla verilen Kullanıcı kılavuzuna bakın.
✎✎ Kilitleme cihazının ayrıca satın alınması gerekir.
✎✎ Kensington Kilidinin konumu, modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.
56
Türkçe
1
<İsteğe Bağlı>
Teknik Özellikler
Öğeler
Teknik Özellikler
PAL,SECAM DVB-TC,DTMB
(HongKong),DVB-T2C
TV Sistemi
24-28 inç : 5W X 2
Hoparlör çıkışı
Değişken Ses
VERİ
PC
D-sub, Ses-L/R
A/V
Ses Video Jakı
EXT(RGB)
Scart Jakı
HDMI
HDMI Teknik Özellikleriyle Uyumlu
Anten Tipi
75 ohm Dengesiz, Din Jakı, F Jakı
VERİ
RJ-12
RJP
RS232
20˚ / 60˚ / 90˚
Döner sehpa destekli modeller: HG**D670
(HG32AD670DJXZK desteklenmez)
Diğer modeller döndürme işlevini
desteklemez
10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
Çalışma Nemi
Depolama Sıcaklığı
Telefon Jakı çıkışı
BTL Ses çıkışı
4 W mono 8 ohm SPK'
Döner Stand (Sol / Sağ)
Çalışma sıcaklığı
HG32ED470, 5 W X 2'dir,
diğeri 32 inç, 10 W X 2'dir
40inç / 48inç / 55inç : 10W X 2
Ses çıkışı
Giriş
Yorum
10% ~ 80%
yoğunlaşmayan
-20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)
Depolama Nemi
5% ~ 95%
yoğunlaşmayan
✎✎ Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
✎✎ Güç kaynağı ve güç tüketimi hakkında daha fazla bilgi için, ürün üzerindeki etikete bakın.
✎✎ Yukarıdaki özellikler modele göre farklı olabilir.
✎✎ Samsung'un REACH, WEEE, Piller gibi çevre taahhütleri ve ürüne özgü düzenleme zorunlulukları için, http://www.
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html adresini ziyaret edin
Türkçe
57
Desteklenen Video Biçimleri
Dosya Uzantısı
Kapsayıcı
Video Kodeki
DivX 3.11/4.x/5.x/6.x
*.avi / *.mkv
*.asf / *.wmv
*.mp4 / *.3gp
*.vro / *.mpg
*.mpeg / *.ts
*.tp / *.trp
*.mov / *.flv
*.vob / *.svi
*.divx
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
*.webm
WebM
MPEG4 SP/ASP
Çözünürlük
Çerçeve hızı (fps) Bit hızı (Mb/sn)
1920 x 1080
30
640 x 480
8
H.264 BP/MP/HP
Motion JPEG
Window Media Video v9
MPEG2
MPEG1
6~30
30
1920 x 1080
VP8
20
Ses Kodeki
AC3
LPCM
ADPCM
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
DD+
MPEG (MP3)
DTS (Core)
G.711(A-Law,
μ-Law)
Vorbis
✎✎ Diğer Kısıtlamalar
yy İçerikte veya kapsayıcıda bir hata varsa, video içeriği oynatılmaz veya düzgün bir şekilde oynatılmaz.
yy İçerik tabloda listelenenle uyumlu Çerçeve/sn'nin üzerinde standart bit hızı/kare hızına sahipse ses veya video
çalışmayabilir.
yy Dizin Tablosunda hata varsa Ara (Atla) işlevi desteklenmez.
yy Bazı USB/dijital kamera cihazları oynatıcıya uygun olmayabilir.
yy Video 10 Mb/sn (bit hızı) üzerindeyse menü geç görüntülenebilir.
Video dekoderi
Ses dekoderi
yy En fazla H.264, Düzey 4.1'i destekler (FMO/ASO/RS
desteklenmez.)
yy çerçeve hızı:
–– 1280 x 720 altı: 60 çerçeve maks
–– 1280 x 720 üstü: 30 çerçeve maks
yy VC1 AP L4 desteklenmez.
yy GMC desteklenmez.
yy
yy
yy
yy
WMA 10 Pro, 5.1 kanala ve M2 profiline kadar destekler.
WMA kayıpsız ses desteklenmez.
Vorbis en fazla 2 kanal destekler.
Dolby Digital Plus en fazla 5.1 kanal destekler.
Desteklenen Altyazı Biçimleri
yy Harici
yy Dahili
Ad
Dosya uzantısı
Ad
Kapsayıcı
biçim
MPEG-4 zamanlı metin
.ttxt
Xsub
AVI
Resim Biçimi
SAMI
.smi
SubStation Alpha
MKV
Metin Biçimi
SubRip
.srt
SubViewer
.sub
Gelişmiş SubStation
Alpha
MKV
Metin Biçimi
Mikro DVD
.sub ya da .txt
SubRip
MKV
Metin Biçimi
SubStation Alpha
.ssa
MPEG-4 zamanlı metin
MP4
Metin Biçimi
Gelişmiş SubStation Alpha
.ass
Powerdivx
.psb
Desteklenen Müzik Biçimleri
Desteklenen Fotoğraf Biçimleri
Dosya Uzantısı
58
Tür
Çözünürlük
*.jpg
*.jpeg
JPEG
15360 X 8640
*.bmp
BMP
4096 X 4096
*.mpo
MPO
15360 X 8640
Türkçe
Dosya Uzantısı
Tür
*.mp3
MPEG
Kodek
MPEG1 Ses
Katmanı 3
*.m4a
*.mpa
*.aac
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
*.ogg
OGG
Vorbis
*.wma
WMA
WMA
*.wav
*.mid
*.midi
wav
wav
midi
midi
Açıklama
En fazla 2 kanal
destekleyebilir
En fazla 2 kanal
destekleyebilir
WMA 10 Pro, 5.1 kanala
ve M2 profiline kadar
destekler. (WMA kayıpsız ses
desteklenmez.)
Aramayı desteklemez
DÜNYA ÇAPINDA SAMSUNG'a Başvurun
Samsung ürünleriyle ilgili sorularınız veya yorumlarınız varsa lütfen SAMSUNG müşteri hizmetleri merkezine başvurun.
Ülke
AUSTRIA
BELGIUM
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
MONTENEGRO
SLOVENIA
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
UK
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
TURKEY
Müşteri Hizmetleri Merkezi
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Dealers] 0810-112233
02-201-24-18
055 233 999
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
072 726 786
Web Sitesi
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
www.samsung.com/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/hr/support
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
70 70 19 70
www.samsung.com/dk/support
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
0180 6 SAMSUNG bzw.
www.samsung.com/de/support
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk
max. 0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line www.samsung.com/gr/support
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
www.samsung.com/hu/support
0680PREMIUM (0680-773-648)
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
020 405 888
www.samsung.com/support
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
815 56480
www.samsung.com/no/support
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
www.samsung.com/pl/support
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
808 20 7267
www.samsung.com/pt/support
*8000 (apel in retea)
www.samsung.com/ro/support
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
34902172678
www.samsung.com/es/support
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
www.samsung.com/se/support
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
444 77 11
© 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
www.samsung.com/tr/support
HD470_670-EU-TUR-04
Download PDF

advertising