Samsung | HG32EE690DB | Samsung HG32EE690DB Kurulum Rehberi

LED TV
Kurulum kılavuzu
Bu Samsung ürününü satın aldığınız için
teşekkür ederiz. Daha fazla hizmet almak için
lütfen şu adresten ürününüzü kaydedin
www.samsung.com
Model
Seri No.
Bu Yükleme Kılavuzu'ndaki şekiller ve resimler yalnızca referans amaçlı verilmiştir ve gerçek ürünün görünümünden
farklı olabilir. Ürün tasarımı ve teknik özelikler haber verilmeden değiştirilebilir.
Talimat
Bu TV'de TV'ye bağlı bir set arkası kutusu (SBB/STB) yoluyla ve oteller ve diğer ağırlama işletmeleri için bilgisayarla kontrol edilen sistemde
diğer TV'lerle etkileşim işlevselliği vardır.
Etkileşimli: TV ilk kez çalıştırıldığında, SBB/STB'yi tanımlamak için bir komut gönderir; tanımlandıysa, TV ÇEVRİMİÇİ moda geçer ve SBB/
STB yoluyla tam kontrol olur.
TV ÇEVRİMİÇİ moddayken, IR (Samsung uzaktan kumandası) komutları almayı durdurur ve arayüz protokolüne uygun hareket eder.
Bağımsız: SBB/STB tanımlanmadıysa TV kısıtlı işlemle BAĞIMSIZ moduna geçmelidir.
Çalıştırma Modları
Bu TV'de iki mod bulunur: Etkileşimli ve Bağımsız modu.
•• Etkileşimli modu: Bu modda, TV, konuk SE'si (Sistem Entegrasyonu) satıcısının sağladığı bağlı bir Set Arkası Kutusu (SBB) veya Set
Üstü Kutusu (STB) ile iletişim kurar ve tam olarak veya kısmen kontrol edilir. TV'nin fişi ilk kez takıldığında, ona bağlı SSB veya STB'yi
tanımlamaya çalışan bir komut gönderir. TV SBB veya STB'yi tanırsa ve SBB veya STB TV'yi tanırsa TV SBB veya STB'ye tam kontrol verir.
•• Bağımsız modu: Bu modda, bu TV harici bir SBB veya STB olmadan yalnız çalışır.
TV'de çeşitli konuk işlevlerini kolayca ayarlamanızı sağlayan bir Otel (Konuk) Menüsü bulunur. Lütfen sayfa 28 - 33'ye bakın.
Menü ayrıca optimum konuk yapılandırmanızı oluşturabilmeniz için bazı TV ve konuk işlevlerini etkinleştirmenizi veya devre dışı
bırakmanızı da sağlar.
Sabit görüntü uyarısı
Ekranda sabit görüntü (jpeg resim dosyaları gibi) veya sabit görüntü öğesi (TV Programı logosu, panorama veya 4:3 görüntü formatı,
ekranın altındaki borsa veya haber çubuğu vb.) görüntülemekten kaçının. Hareketsiz resimleri sürekli görüntüleme ekran fosforunun
eşit olmayan bir şekilde aşınmasına neden olabilerek görüntü kalitesini etkileyebilir. Bu etkinin gerçekleşme riskini azaltmak için, lütfen
aşağıdaki önerileri izleyin:
•• Uzun süre aynı TV kanalını görüntülemekten kaçının.
•• Herhangi bir görüntüyü her zaman tam ekran görüntülemeye çalışın, mümkün en iyi eşleme için TV'de ayarlanmış resim formatı
menüsünü kullanın.
•• İstediğiniz resim kalitesini elde etmek için, parlaklık ve kontrast değerlerini en düşük düzeye indirin, çok yüksek değerler yanma sürecini
hızlandırabilir.
•• Görüntü artığı ve ekran yanmasını azaltmak için TV'nin tüm özelliklerini sık sık kullanın.
Montaj Alanını Güvene Alma
Uygun havalandırmayı sağlamak için ürün ve diğer nesneler (örn. duvarlar) arasındaki gerekli mesafeyi koruyun.
Aksi halde, iç sıcaklıktaki yükseklik nedeniyle yangın çıkabilir veya üründe sorunlar oluşabilir.
•• Bir stand veya duvar montajı kullanırken, yalnızca Samsung Electronics tarafından sağlanan parçaları kullananın.
‒‒ Başka üreticinin sağladığı parçaları kullanma üründe bir sorunla veya ürünün düşmesi sonucu yaralanmayla sonuçlanabilir.
•• Görünüm ürüne bağlı olarak değişebilir.
Standlı kurulum.
Duvar düzeneğiyle kurulum.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
İçindekiler
yy Döner standı birleştirme (32 inç veya daha büyük TV).......................................................................................... 5
yy LED TV Standını Takma................................................................................................................................................ 6
yy Bağlantı Panelini Görüntüleme.................................................................................................................................. 10
yy TV'nin Kumandası kullanılarak................................................................................................................................... 14
yy Uzaktan Kumandaya Bakış.......................................................................................................................................... 16
yy Samsung Smart Control (ayrı satılır)........................................................................................................................ 18
yy TV'yi SBB ile bağlama................................................................................................................................................... 21
yy Banyo Hoparlörlerini Bağlama................................................................................................................................... 22
yy MediaHub HD bağlama................................................................................................................................................ 24
yy RJP'yi (Uzak Jak Paketi) Bağlama.............................................................................................................................. 25
yy COMMON INTERFACE yuvasına (TV'nizin İzleme Kartı Yuvası) bağlama........................................................... 27
yy Otel Seçeneği Verilerini Ayarlama............................................................................................................................. 28
yy Duvara Montajının Takılması...................................................................................................................................... 75
yy TV'yi Duvara Sabitleme................................................................................................................................................ 76
yy Hırsıza Karşı Kensington Kilidi................................................................................................................................... 76
yy Teknik Özellikler............................................................................................................................................................ 77
yy Boyutlar........................................................................................................................................................................... 78
yy Lisans............................................................................................................................................................................... 82
Türkçe
3
TÜRKÇE
yy Aksesuarlar.................................................................................................................................................................... 4
Aksesuarlar
✎✎ LED TV'nizle birlikte aşağıdaki öğelerin verildiğinden emin olun. Öğelerden herhangi biri eksikse, bayinizle görüşün.
✎✎ Öğelerin renk ve şekilleri modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.
•• Uzaktan Kumanda ve Piller (AAA x 2)
•• Otel Montaj Kiti (32 inç veya daha büyük TV'ler)
•• Samsung Smart Control (ayrı satılır) (32 inç veya daha
büyük TV'ler)
•• Güç Kablosu / Veri Kablosu
•• Hızlı Kurulum Kılavuzu
•• Garanti Kartı / Düzenleme Kılavuzu (Bazı ülkelerde
yoktur)
•• CI Card Adaptörü
•• Kablo Tutucu
x4
Duvara Montaj Adaptörü
✎✎ Stand ve stand vidası, modele bağlı olarak ürün paketinde bulunmayabilir.
✎✎ Veri Kablosu SI Tedarikçisine bağlı olarak dahil edilmeyebilir.
✎✎ Samsung’un çevre taahhütleri ve REACH, WEEE, Piller gibi ürüne özel mevzuat yükümlülükleri hakkında bilgi için bkz.
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Bu Ürünün Doğru Şekilde Elden Çıkarılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Aletler)
(Avrupa Birliği'nde ve ayrı toplama sistemlerine sahip Avrupa ülkelerinde geçerlidir)
Ürün, aksesuarlar veya kitapçık üzerindeki bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı,
kulaklık, USB kablosu) kullanım süresi sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.
Atıkların kontrolsüz şekilde elden çıkarılmasından doğabilecek çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası
zararları önlemek için, lütfen bu ürünleri diğer atık türlerinden ayırın ve sorumlu davranarak malzeme
kaynaklarının sürdürülebilir yeniden kullanımını kolaylaştırın. Ürünü evde kullananlar, bu ürünlerin çevreye
dost şekilde geri dönüşümünü sağlamakla ilgili ayrıntılar için ürünü satın aldıkları bayi ya da yerel yönetim
ofisleriyle irtibat kurmalıdır. Ticari kullanıcılar tedarikçilerine başvurmalı ve satın alma sözleşmesinin
hüküm ve koşullarını kontrol etmelidir. Bu ürün ve elektronik aksesuarlar, elden çıkarılırken diğer ticari
atıklarla karıştırılmamalıdır.
Bu üründeki pillerin doğru şekilde elden çıkarılması
(Avrupa Birliği ve ayrı pil geri dönüşüm sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri içindir.)
Pil, kılavuz veya ambalaj üzerindeki bu işaret, bu üründeki pillerin kullanım süresi sonunda diğer ev atıkları
ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Belirtildiği durumda, Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin
EC Direktifi 2006/66'daki seviyelere göre yüksek civa, kadmiyum ve kurşun içerdiğini gösterir. Piller doğru
şekilde çöpe atılmazlarsa, bu maddeler insan sağlığına ya da çevreye zarar verebilir. Doğal kaynakları
korumak ve malzeme yeniden kullanımını desteklemek için, lütfen pilleri diğer atık türlerinden ayırın ve
bölgenizdeki boş pil geri dönüş sistemi ile geri dönüştürün.
4
Türkçe
Döner standı birleştirme (32 inç veya daha büyük TV)
[[ UYARI:
TV'yi dönebileceği şekilde yapılandırırsanız, kurulum talimatlarında açıklanan şekilde yere, bir
masaya, konsol üstüne vb. sıkıca takmalısınız.
32"ve daha büyük LED TV'lerde döner standlar bulunur. Bu standları BRAKET TUTUCUSU DÖNER SEHPASINI
kullanarak TV'nin dönüşü 20 derece sola ve sağa, 60 derece sola ve sağa ya da 90 derece sola ve sağa olacak şekilde
yapılandırabilirsiniz.
* Ürün standın döndürme açısı 20°'ye ayarlanmış olarak gelir.
¦¦ * 20° Döner
TV'yi 20° sola ve sağa dönecek şekilde yapılandırmak için, standın altındaki fiş uçlarını 20° işaretli Braket Tutucusu Döner
Sehpasındaki kavisli delikten geçirin. Sonra, Braket Tutucusu Döner Sehpasını aşağıda gösterilen şekilde standa birlikte
verilen üç vidayla sabitleyin.
¦¦ 60° Döner
TV'yi 60° sola ve sağa dönecek şekilde yapılandırmak için, standın altındaki fiş uçlarını 60° işaretli Braket Tutucusu Döner
Sehpasındaki kavisli delikten geçirin. Sonra, Braket Tutucusu Döner Sehpasını aşağıda gösterilen şekilde standa birlikte
verilen üç vidayla sabitleyin.
¦¦ 90° Döner
TV'yi 90° sola ve sağa dönecek şekilde yapılandırmak için, Braket Tutucusu Döner Sehpasını çıkarın ve sonra aşağıda
gösterilen şekilde birlikte verilen üç vidayı standa takın.
Türkçe
5
LED TV Standını Takma
32"ve daha büyük LED TV'lerde döner standlar bulunur. Bu standları TV'nin dönüşü 20 derece sola ve sağa ya da 90 derece
sola ve sağa olacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
Stand Bileşenleri
Standı takarken, birlikte verilen bileşenleri ve parçaları kullanın.
24"
x3 (M4 x L12)
1
2
3
x3 (M4 x L12)
6
Türkçe
28"
x7 (M4 x L12)
1
2
✎✎ TV'yi korumak için masanın üzerine yumuşak bir bez koyun
ve sonra TV'yi ekranı aşağı bakacak şekilde bezin üzerine
yerleştirin.
✎✎ Stand Kılavuzunu TV'nin altındaki yuvaya takın.
✎✎ Ok yönünde bitiş çizgisine kadar kaydırın ve monte edin.
3
4
Eğim varsa,
kategorisiyle yeniden birleştirmeyi deneyin.
✎✎ Stand kılavuzunu TV'ye sıkıca takılacak şekilde monte
ettiğinizden emin olun.
İlk önce alt vidayı sıkın ve en son üst vidayı sıkın.
✎✎ Kılavuzdaki sıraya göre vidaları monte etmeye devam edin.
Türkçe
7
32" ~ 55"
32" x7 (M4 x L12)
40"~55" x8 (M4 x L12)
32"
Stand (1 adet)
1
40"~55"
Kılavuz Stand (1 adet)
x4
(M4 x L12)
Vidalar
2
✎✎ TV'yi korumak için masanın üzerine yumuşak bir bez koyun
ve sonra TV'yi ekranı aşağı bakacak şekilde bezin üzerine
yerleştirin.
3
32"
40"~55"
x3 (M4 x L12)
8
Türkçe
x4 (M4 x L12)
4
Eğim varsa,
kategorisiyle yeniden birleştirmeyi deneyin.
✎✎ Stand kılavuzunu TV'ye sıkıca takılacak şekilde monte
ettiğinizden emin olun.
✎✎ Notlar
•• Birleştirirken her bileşenin önünü ve arkasını karıştırmayın.
•• TV'yi en az iki kişinin kaldırıp taşıdığından emin olun.
¦¦ Otel Montaj Kiti
Kısa Cıvata (2 adet)
Uzun Cıvata (2 adet)
Rondela (2 adet)
Somun (2 adet)
ya da
[[ Standı gösterilen şekilde konsol
üstü, masa üstü veya eğlence
merkezi gibi düz bir yüzeye takın.
[
UYARI: Yaralanmayı önlemek için, bu TV'yi talimatlarda açıklanan şekilde Otel Montaj Kitiyle sıkıca yere,
masaya, konsol üstüne vb. takmanız gerekir.
Türkçe
9
Bağlantı Panelini Görüntüleme
24"
28"
32" ~ 55"
10
Türkçe
✎✎ Harici bir cihazı TV'nize bağladığınızda, ünitenin gücünün kapalı olduğundan emin olun.
✎✎ Harici bir cihazı bağlarken, bağlantı terminalinin rengini kabloyla eşleştirin.
1 AV IN, COMPONENT IN / AV IN1
‒‒ Ses kablolarını TV'nizdeki "[L-AUDIO-R]"ye ve diğer uçları A/V aygıtındaki ilgili ses çıkış jaklarına bağlayın.
‒‒ RCA ses kablolarını (isteğe bağlı) TV'nizin arkasındaki "[L-AUDIO-R]"ye takın ve kabloların diğer uçlarını harici
cihazın karşılık gelen ses çıkış jaklarına takın.
‒‒ AV IN bağlantı noktasına bağlarken, AV IN [Y/VIDEO] jakının rengi (Yeşil) video kablonuzun rengiyle (Sarı) aynı
değildir.
2 USB (5V 0.5A), USB (HDD/1.0A) / CLONING
‒‒ Yazılım yükseltmeleri ve Media Play vb. için konektör.
‒‒ Servis bağlantısı.
3 HDMI IN / HDMI IN (ARC) / HDMI IN (DVI)
Bir HDMI çıkışıyla bir cihazın HDMI jakına bağlanır.
✎✎ Bir HDMI-HDMI bağlantısı için hiç ses bağlantısı gerekmez. HDMI bağlantıları hem ses hem de video taşır.
✎✎ Harici bir cihaza bir DVI bağlantısı için HDMI IN (DVI) jakını kullanın. Video bağlantısı için bir DVI - HDMI kablosu
veya DVI-HDMI adaptörü (DVI - HDMI) ve ses için PC/DVI AUDIO IN jaklarını kullanın.
4 LAN
CAT 7 kablosu kullanarak kablolu bir LAN'a bağlayın.
5 ANT IN (SATELLITE), (AIR/CABLE)
‒‒ Televizyon kanallarını düzgün görüntülemek için, TV aşağıdaki kaynaklardan birinden bir sinyal almalıdır:
‒‒ Dış anten / Kablolu televizyon sistemi
6 KULAKLIK JAKI
Kulaklıklar TV'nizdeki kulaklık jakına bağlanabilir. Kulaklıklar bağlıyken, dahili hoparlörlerden ses devre dışı bırakılır.
7 RJP
Bu bağlantı noktası, cihaz kullanımını ve rahatlığı iyileştirmek için farklı cihazları ek modüllere bağlayan bir RJP (Uzak
Jak Paketi) iletişim bağlantı noktasıdır.
8 PC/DVI AUDIO IN
Kulaklıklar TV'nizdeki kulaklık jakına bağlanabilir. Kulaklıklar bağlıyken, dahili hoparlörlerden ses devre dışı bırakılır.
9 PC IN
Bilgisayarınızdaki video çıkış jakına bağlanır.
0 VOL-CTRL
Banyo hoparlörü ses düzeyini kontrol etmek için kullanılır. Banyo Duvarı Kutusunu ve SES KONTROLÜ bağlantı
noktasını bağlayın.
! VARIABLE AUDIO OUT
Ses çıkışını Banyo hoparlörüne vermek için kullanılır. Banyo Duvarı Kutusunu ve Değişken bağlantı noktasını (RCA)
bağlayın.
@ CLOCK
Harici Saat kablosunu Saat jakına bağladıktan sonra saati ayarlayın. Harici Saat Görüntüleme işlevini kullanabilirsiniz.
# DATA
‒‒ TV ve SBB arasındaki veri iletişimini desteklemek için kullanılır.
‒‒ RJ-12 TV tipi fişler kullanılarak bağlanır.
$ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Bir Dijital Ses bileşenine bağlanır.
Türkçe
11
% HP-ID
Kabloyu HP-ID ve Kulaklık Jakına aynı anda bağlayın ve ayrı bir Kulaklık Kutusuna bağlayın. Bkz. sayfa 23. Kulaklığı
Kulaklık Kutusuna bağlarken Kulaklık işleviyle aynı çalışır.
^ COMMON INTERFACE
CI veya CI+ Card'ı Ekleme. "CI veya CI+ Card"ı bağlamak için bkz. sayfa 27.
& LAN OUT
Dizüstü bilgisayar gibi harici cihazları İnternet'e bağlamak için kullanılan kablolu LAN bağlantısıdır. (Bununla birlikte,
TV İnternet'e kablolu LAN üzerinden bağlanmalıdır.)
Ekran Modları
Çözünürlük sütununda listelenen standart çözünürlüklerden birini de seçebilirsiniz. TV otomatik olarak seçtiğiniz
çözünürlüğe ayarlanır.
Bir bilgisayarı TV'ye bağladıktan sonra, bilgisayarda TV'nin ekran çözünürlüğünü ayarlayın. Optimal çözünürlük 60 Hz'de
1920 X 1080'dir. Aşağıdaki tablodakinden farklı bir değere ayarlanırsa, TV hiçbir şey göstermeyebilir. Bilgisayarın kullanıcı
kılavuzuna veya grafik kartına bakarak çözünürlüğü düzgün ayarlayın.
Tablodaki çözünürlükler önerilmektedir.
✎✎ 24" ~ 28": Optimum çözünürlük 60 Hz'de 1366 x 768'dir.
Mod
Çözünürlük
Yatay Frekans
(KHz)
Dikey Frekans
(Hz)
Piksel Saat Frekansı
(MHz)
Senk. Polarite
(Y / D)
IBM
640 x 350
720 x 400
31,469
31,469
70,086
70,087
25,175
28,322
+/-/+
MAC
640 x 480
832 x 624
35,000
49,726
66,667
74,551
30,240
57,284
-/-/-
VESA CVT
720 x 576
1280 x 720
35,910
56,456
59,950
74,777
32,750
95,750
-/+
-/+
VESA DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1280 x 720
1366 x 768
31,469
37,500
37,861
37,879
46,875
48,077
48,363
56,476
60,023
45,000
47,712
59,940
75,000
72,809
60,317
75,000
72,188
60,004
70,069
75,029
60,000
60,015
25,175
31,500
31,500
40,000
49,500
50,000
65,000
75,000
78,750
74,250
85,500
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
VESA GTF
1280 x 720
52,500
70,000
89,040
-/+
12
Türkçe
✎✎ 32" ~ 55": Optimum çözünürlük 60 Hz'de 1920 x 1080'dir.
Mode
✎✎
✎✎
✎✎
✎✎
Çözünürlük
Yatay Frekans
(KHz)
Dikey Frekans
(Hz)
Piksel Saat Frekansı
(MHz)
Senkronizasyon
Polaritesi (H / V)
IBM
720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
35,000
49,726
68,681
66,667
74,551
75,062
30,240
57,284
100,000
-/-/-/-
VESA DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 1024
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 960
1366 x 768
1440 x 900
1600 x 900RB
1680 x 1050
1920 x 1080
31,469
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
67,500
63,981
79,976
45,000
49,702
60,000
47,712
55,935
60,000
65,290
67,500
59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
75,000
60,020
75,025
60,000
59,810
60,000
60,015
59,887
60,000
59,954
60,000
25,175
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
108,000
108,000
135,000
74,250
83,500
108,000
85,500
106,500
108,000
146,250
148,500
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
+/+
-/+
+/+
-/+
+/+
HDMI / DVI kablo bağlantısı kullanırken HDMI IN (DVI) jakını kullanmalısınız.
Geçmeli tarama modu desteklenmez.
Standartlara uymayan bir video biçimi seçilirse, cihaz normal olarak çalışmayabilir.
Ayrı ve Kompozit modları desteklenir. SOG (Sync On Green) desteklenmez.
Türkçe
13
TV'nin Kumandası kullanılarak
TV Denetleyicisi, uzaktan kumanda olmadan gezinmeye yardımcı olan çok yönlü bir düğmedir.
✎✎ Bir PIN kodu gerektiren bazı işlevler kullanılamayabilir.
✎✎ Ürünün rengi ve şekli, modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.
✎✎ Kumandaya 3 saniyeden daha fazla basıldığında menüden çıkar.
✎✎ Kontrolörü yukarı/aşağı/sol/sağ yönlere hareket ettirerek işlev seçerken, kontrolöre basmamaya dikkat edin. Eğer
çalıştırma öncesinde kontrolöre basarsanız, kontrolörü yukarı/aşağı/sol/sağ yönlerde çalıştıramazsınız.
24" ~ 28"
İşlev menüsü
TV Kumandası
Resim, TV'nin ön tarafından
görünümü yansıtır.
Uzaktan kumanda sensörü
Güç Açık
Bekleme modunda denetleyiciye basarak TV'yi açar.
Ses düzeyini ayarlar.
Güç açıkken denetleyiciyi bir taraftan diğer tarafa hareket ettirerek ses düzeyini
ayarlar.
Bir kanal seçme
Güç açıkken denetleyiciyi yukarı ve aşağı hareket ettirerek bir kanal seçer.
İşlev menüsünü kullanma
Güç açıkken denetleyiciye basın, ardından işlev menüsü ekranı görüntülenir. Tekrar
basarsanız, işlev menüsü ekranı kaybolur.
Menüyü kullanma
İşlev menüsü ekranında denetleyiciyi hareket ettirerek MENÜ (m) seçeneğini seçer.
TV'nizin OSD (Ekran Menüsü) özelliği görüntülenir.
Kaynak Seçme
İşlev menüsü ekranında denetleyiciyi hareket ettirerek Kaynak (s) seçeneğini
seçer. Kaynak liste ekranı görüntülenir.
SMART HUB'ı Seçme (™)
İşlev menüsü ekrandayken Kontrol Ünitesini yukarı doğru hareket ettirerek SMART
HUB (™) öğesini seçin. SMART HUB ana ekranı görünür. Kontrol Ünitesini hareket
ettirip ardından Kontrol Ünitesine basarak bir uygulama seçebilirsiniz.
Güç Kapalı
TV'yi kapatmak için işlev menüsü ekranında denetleyiciyi hareket ettirerek Güç
Kapalı (P) seçeneğini seçer.
✎✎ Menü, SMART HUB veya Kaynak'ı kapatmak için, Kontrol Ünitesine 1 saniyeden uzun basın.
14
Türkçe
32" ~ 55"
✎✎ TV Kumandası, TV'nin sağ alt tarafında oyun çubuğu benzeri küçük bir düğme olup TV'yi uzaktan kumandasız kontrol
etmenizi sağlar.
Kumanda Menüsü
: Güç Kapalı
: Ses Arttr
: Kanal Yukr
: Ses Kıs
: Kanal Aşağı
: Kaynak
TV Kumandası / Uzaktan kumanda sensörü
Bas: Taşı
Bas ve Tut: Seç
TV Kumandası, TV'nin altına yerleştirilir.
Bekleme modu
TV'nizi uzun süre (örneğin, tatile gittiğinizde) bekleme modunda bırakmayın. Güç düğmesi kapatılsa bile, az miktarda güç
tüketimi hala devam eder. Fişi prizden çıkarmak en iyi yoldur.
Türkçe
15
Uzaktan Kumandaya Bakış
✎✎ Bu uzaktan kumandada Güç, Kanal ve Ses Düzeyi düğmeleri üzerinde Braille noktaları bulunmaktadır ve görme
engelli kişiler tarafından kullanılabilirler.
TV'yi açar ve kapatır.
Kullanılabilir video kaynaklarını
görüntüleyin ve seçin.
Kanallara doğrudan erişim sağlar.
Teletekst, Çift veya Karışık'ı
dönüşümlü olarak seçer.
Elektronik Program Kılavuzu'nu
(EPG) görüntüler.
Sesi geçici olarak kapatır.
Kanalları değiştirir.
Ses düzeyini ayarlar.
Ekranda kanal listesini görüntüleyin.
HOME Ekranına gidin.
HOME
Ana ekran menüsünü görüntüleyin.
MENU
Sık kullanılan işlevleri hızlıca
seçebilirsiniz.
TOOLS
CONTENT
Ev İçerikleri Öğesini Görüntüleme.
TV ekranında bilgileri görüntülemek
için basın.
CLOCK: Bekleme modunda INFO
tuşuna bastığınızda, TV ekranı saati
görüntüler.
Ekran menüsü öğelerini seçin ve
menü değerlerini değiştirin.
Menüden çıkın.
Önceki menüye geri döner.
Kanal Listesi, Ev İçerikleri
menüsündeki düğmeler, vb.
ALARM: TV'nin açılmasını
istediğiniz saati girin.
X: 3D görüntüyü açar veya
kapatır. (Mevcut değil)
SUBT.: Dijital altyazıları
görüntüler.
16
Türkçe
ALARM
SUBT.
Ev İçerikleri içindeki bu düğmeleri
kullanın.
Pillerin takılması (Pil boyutu: AAA)
✎✎ Notlar
• Uzaktan kumandayı TV'den en fazla 7 m uzaklıkta kullanın.
• Parlak ışık uzaktan kumandanın performansını etkileyebilir. Yakınlarda özel flüoresan lamba veya neon işaretleri
kullanmaktan kaçının.
• Renk ve şekil, modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.
• Uzaktan kumanda düğmesi '3D' desteklenmez. Bu düğmeye basarken TV ünitesi yanıt vermez.
Türkçe
17
Samsung Smart Control (ayrı satılır)
✎✎ Bu işlev, belirli coğrafi alanlarda HG32EE690 serisi veya üst modelleri için desteklenir.
✎✎ Renkler ve şekil, modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.
¢: Sesi açar/kapatır.
AD: Erişebilirlik Kısayolları
panelini getirmek için bu
düğmeyi basılı tutun. Bunları
açmak veya kapatmak için
seçenekleri seçin.
MIC: Sesle Kumanda Ses işlevleriyle mikrofonu kullanın.
‒‒ Sesle Kumanda işlevi, net olmayan te­laffuz, ses düzeyi veya ortam
gürültüsünden etkilenebilir.
TV'yi açar/kapatır.
SEARCH: Arama penceresini kullanmak için bu düğmeye basın. (Mevcut
değil)
KEYPAD: Sanal uzaktan kumanda ekrandayken, kolayca sayı girebilir,
içeriği kontrol edebilir ve işlevleri kullanabilirsiniz.
SOURCE: Kaynağı değiştirir.
VOICE: Ses tanımayı başlatır. Ekranda mikrofon simgesi görünürken,
mikrofona bir ses komutu söyleyin. Temel kullanım ve ses komutları
hakkında bilgi edinmek için "Yardım" deyin.
‒‒ Mikrofondan 10 cm - 15 cm öteden ve uygun bir ses düzeyiyle bir
ses komutu söyleyin.
Kanalı değiştirir.
Ses düzeyini değiştirir.
‒‒ Dokunmatik yüzey: Dokunmatik yüzeye bir parmağınızı yerleştirin
ve Samsung Smart Control'ü hareket ettirin. Ekrandaki işaretçi
o yönde ve Samsung Smart Control hareket ettiği kadar hareket
eder. Odaklanılan öğeyi çalıştırmak için dokunmatik yüzeye basın.
‒‒ < > ¡ £: İşaretçiyi ve odayı taşır.
RETURN: Önceki menüye geri döner. Ek olarak, TV izlerken bu düğmeye
bastığınızda, önceki kanala dönebilirsiniz.
EXIT: Geçerli olarak çalışan tüm uygulamalardan çıkmak için bu
düğmeyi basılı tutun.
SMART HUB: Smart Hub öğesini başlatır. Bir uygulama çalışırken
SMART HUB öğesine basma uygulamayı sonlandırır.
GUIDE: Dijital kanal yayın programını görüntüler.
CH.LIST: Kanal Listesi öğesini başlatmak için basılı tutun.
Bu düğmeleri belirli özelliklerle kullanın. Bu düğmeleri TV ekranındaki
talimatlara göre kullanın.
MEMU: Ana ekran menüsünü görüntüleyin.
HOME: ANA SAYFA ekranına geçiş yapın.
Renk düğmesi: Bu renkli düğmeleri, kullanılmakta olan özelliğe özgü ek seçeneklere erişmek için kullanın.
18
Türkçe
Samsung Smart Control İçine Pilleri Takma
Samsung Smart Control kullanmak için, önce aşağıdaki şekle bakın ve üniteye pilleri takın.
Yavaşça pil kapağı çentiğini çekin ve sonra gevşediğinde kapağı tamamen çıkarın.
Artı ve eksi kutuplarını düzgün ayarladığınızdan emin olarak 2 AA alkalin pil takın.
¦¦ Samsung Smart Control Öğesini Kullanma
Samsung Smart Control, TV'yi kullanmayı daha da kolay ve rahat hale getirir. KEYPAD düğmesine basma kolayca sayıları
girmenizi, içeriği kontrol etmenizi ve ekrandaki işlevleri etkinleştirmenizi sağlayan sanal bir uzaktan kumanda görüntüler.
‒‒ Samsung Smart Control'ü 6 m'den az bir mesafeden kullanmanızı öneririz. Kullanışlı bir mesafe kablosuz ortam
koşullarına bağlı olarak değişebilir.
Samsung Smart Control'ü Eşleştirme
TV'yi Samsung Smart Control ile kumanda etmek için, Samsung Smart Control ile TV'yi Bluetooth yoluyla eşlemeniz
gerekir. Samsung Smart Control ile TV'yi eşleyin.
‒‒ Samsung Smart Control yalnızca tek bir TV'ye eşlenebilir.
Samsung Smart Control'ü TV'nin uzaktan kumanda sensörüne yöneltin ve TV'yi açmak için TV düğmesine basın.
‒‒ Uzaktan kumanda alıcısının konumu modele bağlı olarak değişebilir.
Samsung Smart Control Yeniden Bağlanıyor
Samsung Smart Control çalışmayı durdurursa veya anormal çalışırsa, bu durum yetersiz pil gücü nedeniyle
olabileceğinden pilleri değiştirin.
Sorun devam ederse, Samsung Smart Control TV ile eşleşmeyi geri yükler.
1. RETURN düğmesine ve GUIDE düğmesine eşzamanlı olarak 3 saniye kadar basın.
‒‒ Samsung Smart Control'ü TV'nin yaklaşık 30 cm ~ 40 cm ötesine yerleştirmeniz ve uzaktan kumanda alıcısına
doğru yönlendirildiğinden emin olmanız gerekir.
2. Bağlantı görüntüsü ekranda görünür. Ve sonra, Samsung Smart Control TV'ye otomatik bağlanır.
Türkçe
19
Ekranda bu alarm simgesini gördüğünüzde...
Aşağıdaki alarm simgesi Samsung Smart Control pillerinin azaldığını gösterir. Alarm
simgesi açılırsa pilleri değiştirin. Samsung daha uzun süre çalışma ömrü için alkalin
piller kullanılmasını önerir.
<Düşük pil Alarm Simgesi>
TV'yi Samsung Smart Control'ü Hareket Ettirerek Kullanma
Samsung Smart Control'de, Samsung Smart Control'ü tutup hareket ettirerek TV'yi kolayca kontrol etmenizi sağlayan bir
hareket sensörü (jiro sensörü) bulunur.
Dokunmatik yüzeye bir parmağınızı yerleştirdikten sonra ekranda bir işaretçi görünür. Samsung Smart Control'ü tutun ve
hareket ettirin. İşaretçi Samsung Smart Control'ün hareketiyle aynı şekilde hareket eder. Kaydırılabilir ekranlarda yukarı
ve aşağı da kaydırmak mümkündür.
‒‒ Dokunmatik yüzeyden parmağınızı kaldırırsanız ekran işaretçisi kaybolur.
Odağı/İşaretçiyi Taşıma
İşaretçiyi veya odağı istediğiniz yönde hareket ettirmek için yön düğmelerine basın (yukarı, aşağı, sol ve sağ).
Menü Erişimi ve Öğe Seçimi
Dokunmatik yüzeye basın. Bu, bir TV menüsüne erişmenizi veya bir öğe seçmenizi sağlar.
Smart Hub'da Bağlama Duyarlı Menüyü Görüntüleme
Smart Hub ekranından dokunmatik yüzeye basın ve basılı tutun. Seçili öğe için Seçenekler menüsü görünür.
‒‒ Seçenekler menüsü bağlama bağlıdır.
Smart Hub paneline gitme
Smart Hub ekranında, dokunmatik yüzeyde sola veya sağa sürükleyin. Bu, Smart Hub panellerini sola veya sağa
taşıyacaktır.
Web Tarayıcısında kaydırma
Web browser ekranında dokunmatik yüzeyde yukarı/aşağı sürükleyin. Bu, web ekranında kaydırır.
20
Türkçe
TV'yi SBB ile bağlama
TV Arka Paneli
ETH MODEM
Veri Kablosu
✎✎ Arka panel modele göre farklı olabilir.
1. TV'nin DATA jakını Veri Kablolu STB'nin (SBB) [ETH MODEM] jakına bağlayın.
✎✎ Veri iletişimini kullanın.
¦¦ Tedarikçilerin ve TV ile Sağlanan Uyumlu Veri Kablolarının Listesi
• Tedarikçiniz için doğru veri kablosu kullandığınızdan emin olun. Veri kabloları üzerindeki kod etiketine bakın.
1
6
STB SIDE
TV SIDE
6
1
CON A
CON B
CON A
1: NC
2: GND
3: Rx
4: NC
5: Tx
6: IR
CON A
CON B
6
5
2
4
5
3
3
2
CON B
6: NC
5: IR
4: GND
3: Rx
2: Tx
1: Nc
✎✎ Veri Kablosunun (RJ12) Çalışma Belirtimi: RS232
Türkçe
21
Banyo Hoparlörlerini Bağlama
Aşağıdaki yöntemi kullanarak Banyo Hoparlörlerini bağlayabilirsiniz.
¦¦ Değişken Çıkışıyla Bağlama (harici amfi olmadan kullanılabilir)
TV Arka Paneli
1
Hoparlör
2
VOL+
VOL-
Ses Kontrol Kutusu
✎✎ Arka panel modele göre farklı olabilir.
1. TV'nin VARIABLE AUDIO OUT bağlantı noktasını otelin Banyo Duvar Hoparlörlerine bağlayın.
Hoparlör +
Hoparlör -
N/C
2. TV'nin VOL-CTRL jakını Otelin Banyo Duvarındaki Ses Kontrolü Kutusu Anahtarı bağlantı noktasına bağlayın.
✎✎ Maksimum hoparlör çıkışı 4W, 8Ω.
✎✎ VARIABLE AUDIO OUT bağlantı noktası yalnızca MONO ses çıkışını destekler.
•• Ses Kontrolünü Kurma
‒‒ Şekilde gösterildiği gibi Ses Kontrolü Kutusu'nu yapılandırırsanız, banyo hoparlörünün ses düzeyini kontrol
edebilirsiniz.
‒‒ Ses Kontrolü Kutusu'nu TV'ye bağlayan jak 3,5 mm normal Telefon jakıdır.
‒‒ Ses kontrolü Kutusu anahtarı bir Tact anahtarıdır.
✎✎ Sub AMP Modunu Ayarlama
‒‒ 0: Sub AMP işlevini kapatır (PWM kapalı).
‒‒ 1: Ana ses düzeyi kontrolüne göre Alt sesi belirler. Alt ses düzeyi Otel Modunun Güç Açma Ses Düzeyi, Min Ses
Düzeyi ve Maks Ses Düzeyi değerlerine göre belirlenir.
‒‒ 2: Ses düzeyini banyo kontrol paneli ayarına göre belirler.
•• Değişken Çıkış Bağlantı Noktası Özellikleri
‒‒ Hoparlör Teli: Uzunluğu 25 metreyi (82 feet) aşmayan hoparlör kablosu kullanın.
Ses Kontrol Kutusu
VOL - UP (Siyah /Kırmızı 2)
VOL +
1
3
2
VOL - DOWN
(Beyaz 1)
22
Türkçe
GND (Korumalı
Kablo 3)
VOL -
¦¦ Audio Loop In
Ek olarak oluşturulmuş Kulaklık Kutusu bir yatağa veya çalışma masasına takılabilir, böylece kullanıcılar rahatça
kullanabilir.
Takma yordamı aşağıda verilmiştir.
• Ayrıntılı Kulaklık Kutusu Çizimi.
TV Arka Paneli
HEADPHON BOX
Kulaklık Kutusu
✎✎ Arka panel modele göre farklı olabilir.
Shield wire
TV Headphones jack
Red Wire (Audio-R)
Whitewire (Audio-L)
Red wire + White wire
Shield Wire
TV HP-ID jack
<Kulaklık Kutusu>
Türkçe
23
MediaHub HD bağlama
Otel masasında MediaHub HD'ye bağlı herhangi bir harici kaynağın çıkışı.
MediaHub HD Arka
TV Arka Paneli
2 HDMI kablosu
1 RS-232 Veri
Kablosu
✎✎ Arka panel modele göre farklı olabilir.
1. TV'nin RJP bağlantı noktasını ve MediaHub HD'nin RS/232 bağlantı noktasını bağlayın.
2. TV'nin HDMI IN 1, 2 veya 3 bağlantı noktasını ve MediaHub HD'nin HDMI bağlantı noktasını bağlayın.
• MediaHub HD
–– MediaHub HD farklı Audio Video girişlerine (A/V, Ses, PC, HDMI ve USB) ve ilgili çıkışlara sahip bir donanım
modülüdür. İlgili çıkış kaynakları MediaHub'dan TV'ye bağlanır. MediaHub RS232 aracılığıyla TV ile iletişim kurar.
Hot Plug & Play otel konuklarının harici bir kaynakla MediaHub'a bağlanmasını sağlayan bir işlevdir MediaHub
Etkin/Devre Dışı kaynaklara ilişkin mesajlar göndererek TV ile iletişim kurar. TV Etkin harici kaynağa geçer.
–– MediaHub'un HDMI'sini TV'nin HDMI IN 3 bağlantı noktasına bağlamanız gerekir.
–– TV açıkken, TV'yi ve RJP'yi 10 saniye içinde bağlayın.
• Özel özellikler
–– PIP
–– Otomatik Algılama
24
Türkçe
RJP'yi (Uzak Jak Paketi) Bağlama
Otel masasındaki RJP'ye bağlı harici bir kaynağa çıkış.
RJP Arka
TV Arka Paneli
4 HDMI kablosu
5 RS-232 Veri Kablosu
3 Video Kablosu
2 Ses Kablosu
1 D-sub / PC Ses kablosu
✎✎ Arka panel modele göre farklı olabilir.
1. TV'nin PC IN/PC/DVI AUDIO IN bağlantı noktasını RJP'nin PC/AUDIO bağlantı noktasına bağlayın.
2. TV'nin AV IN [VIDEO]/[L-AUDIO-R] bağlantı noktasını RJP'nin PC/AUDIO bağlantı noktasına bağlayın.
3. TV'nin AV IN [VIDEO] bağlantı noktasını RJP'nin VIDEO bağlantı noktasına bağlayın.
4. TV'nin HDMI IN 1, 2 veya 3 bağlantı noktasını RJP'nin HDMI bağlantı noktasına bağlayın.
5. TV'nin RJP bağlantı noktasını RJP'nin RS/232 bağlantı noktasına bağlayın.
✎✎ Bu Samsung TV ile uyumlu RJP (Uzak Jak Paketi) TeleAdapt TA-7610, TA-7650 (HD) ve TA-7660 (HD Plus)'tır.
• RJP (Remote Jack Pack): RJP Uzak Jak Paketi anlamına gelir. RJP farklı Audio Video girişlerine (A/V, Ses, PC ve HDMI)
ve ilgili çıkışlara sahip bir donanım modülüdür. İlgili çıkış kaynakları RJP'den TV'ye bağlanır. RJP RS232 aracılığıyla TV
ile iletişim kurar. Otel Tak ve Çalıştır otel konuklarının harici bir kaynakla RJP'ye bağlanmasını sağlayan bir işlevdir RJP
Etkin/Devre Dışı kaynaklara ilişkin mesajlar göndererek TV ile iletişim kurar. TV Kullanıcı tarafından ayarlanan önceliğe
göre Etkin harici kaynağa geçer.
✎✎ RJP'yi bağlamak için HDMI IN 1, 2 veya 3 ve AV IN öğelerini seçebilirsiniz.
✎✎ TV açıkken, TV'yi ve RJP'yi 10 saniye içinde bağlayın.
Türkçe
25
• RJP 10 saniye boyunca A/V ve HDMI düğmelerine aynı anda basıldığında fabrika varsayılan ayarlarına geri döner. Tüm
LED'ler geriye kalan işlemin gerçekleştirildiğini göstermek için 5 kez yanıp söner.
• Otel odasında gereksiz ışık kirliliğini önlemek için, RJP tüm LED'leri 5 dakika sonra otomatik olarak söndürür. Kapatılan
LED'ler konuk herhangi bir düğmeye bastığında tekrar açılır ve 5 dakikalık zaman ayarı yeniden başlar. Konuk başka bir
kaynak düğmesine dokunduğunda, TV seçilen kaynak olarak değişir ve ilgili LED yanar.
• Bir RJP Sıfırlama veya TV Güç KAPATMA/AÇMA işleminden sonra, TV ve RJP arasında iletişim oluşturmak yaklaşık 10
saniye sürer.
• Aşağıdaki tablo önceliğe bağlı olarak TV'den giriş kaynağına geçmek için yaklaşık süreyi saniye cinsinden gösterir.
✎✎ Senaryo 1: Hiçbir giriş bağlı olmadığında.
Kaynak
Bağlanmak için
AV
2 San
PC
0,7 San
HDMI
3,9 San
✎✎ Senaryo 2: İki veya daha fazla giriş bağlandığında ve Giriş kaynağı bağlantısı kesilip yeniden yapıldığında.
Kaynak
Bağlantıyı kesmek için
Bağlanmak için
Toplam
AV
4,5 San
2 San
6,5 San
PC
0,7 San
0,7 San
1,4 San
HDMI
3,9 San
3,9 San
7,8 San
✎✎ Örn. RJP bağlı tüm canlı AV, PC ve HDMI kaynaklarına sahipse, AV en yüksek öncelikte görüntülenir. RJP HDMI
modundaysa ve konuk AV'yi çıkarır ve tekrar bağlarsa, AV'ye geçmek için minimum süre 6,5 saniyedir.
• Ses (Ipod veya Mp3) bağlamak için, Müzik modu AÇIK durumda olmalıdır ve Jak Kimliği algılama KAPALI durumda
olmalıdır.
• A/V, PC ve HDMI giriş kaynakları desteklenir.
26
Türkçe
COMMON INTERFACE yuvasına (TV'nizin İzleme Kartı Yuvası) bağlama
•• Ülkeye ve modele bağlıdır.
•• Bir CI veya CI+ card'a bağlamak veya bağlantısını kesmek için TV'yi kapatın.
CI Kart Adaptörünü Takma
Adaptörü yanda gösterildiği gibi takın.
✎✎ CI CARD Adaptörünü takmak için, lütfen TV'ye takılı çıkartmayı
çıkarın.
CI CARD Adaptörünü bağlamak için şu adımları izleyin.
28" ~ 55"
✎✎ Duvar düzeneğini monte etmeden ya da "CI veya CI+ CARD"ı takmadan
önce adaptörün takılmasını öneriyoruz.
1. CI CARD Adaptörünü ürün 1 üzerindeki iki deliğe takın.
TV'nin Arkası
✎✎ Lütfen TV'nin arkasındaki COMMON INTERFACE bağlantı
noktasının yanındaki iki deliği bulun.
2. CI CARD Adaptörünü ürün 2 üzerindeki COMMON INTERFACE bağlantı noktasına takın.
3. "CI veya CI+ CARD"ı takın.
TV'yi duvara monte etmeden önce, CI card'ı takmanızı öneririz. Montajdan sonra takmak zor olabilir. CI Card
Adaptörünü TV'ye taktıktan sonra kartı takın. Modülü takmadan önce kartı takarsanız, modülü takmak
zorlaşır.
"CI veya CI+ CARD"ı kullanma
Ücretli kanalları izlemek için, "CI veya CI+ CARD" takılı olmalıdır.
•• "CI veya CI+ CARD"ı takmazsanız, bazı kanallar "Scrambled Signal"
(Şifreli Sinyal) mesajıyla birlikte görüntülenir.
28" ~ 55"
•• Bir telefon numarası, "CI veya CI+ CARD" Kimliği, Ana Makine Kimliği
ve diğer bilgileri içeren eşleme bilgileri yaklaşık 2~3 dakika içinde
görüntülenecektir. Bir hata mesajı görüntülenirse, lütfen servis
sağlayıcınızla görüşün.
•• Kanal bilgileri yapılandırması tamamlandığında, kanal listesinin
güncellendiğini belirten "Güncelleme Tamamlandı" mesajı görüntülenir.
✎✎ Notlar
•• Yerel bir kablo hizmet sağlayıcısından bir "CI veya CI+ CARD"
edinmeniz gerekir.
24"
•• "CI veya CI+ CARD"ı çıkarırken, "CI veya CI+ CARD"ın düşmesi
hasar görmesine neden olabileceği için ellerinizle dikkatli bir
şekilde çekin.
•• "CI veya CI+ CARD"ı kart üzerinde işaretli yönde takın.
•• yuvasının konumu, modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.
•• "CI veya CI+ CARD" bazı ülkelerde ve bölgelerde desteklenmez,
yetkili bayinize danışın.
•• Herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen servis sağlayıcısı ile irtibat kurun.
•• Ekran bozuksa veya görünmüyorsa anten ayarlarını destekleyen "CI veya CI+CARD"ı takın.
Türkçe
27
Otel Seçeneği Verilerini Ayarlama
Girmek için: MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTERE düğmelerine sırayla basın. (Konuk modundan, Bağımsız modunu ayarlayın.)
Bu menüden Çıkmak için: gücü kapatıp tekrar açın.
✎✎ Modele ve Bölgeye bağlı olarak bazı menüler TV setinde bulunmaz.
Category
(Kategori)
Otel TV İşlevi
Öğe
İlk değer
Hospitality
Mode
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
SI Vendor
OFF
Power On Channel
Last Saved
Power On Channel
Num
Power On Channel
Type
Power On
1
ATV
Power On Volume
Last Saved
Power On Volume
Num
10
Min Volume
0
Max Volume
100
Power On Source
TV
Power On Option
Last Option
Channel Setup
Channel Editor
Channel
Mixed Channel Map
28
Türkçe
ON
Açıklama
Hospitality (Konuk) modunu seçin.
•• Interactive mode: TV bir SI STB veya SBB ile çalışır.
•• Standalone mode: TV bir SI STB veya SBB olmadan tek çalışır.
•• Interactive mode: Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic / Innvne /
Quadriga / ETV / Ibahn / Magilink / Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo
•• Standalone mode: OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
TV açıldığında uygulanacak varsayılan değerleri ayarlayın.
•• User Defined: Power On Channel (Güç Açma Kanalı) ve Channel Type (Kanal Tipi)
öğelerini manuel olarak ayarlamanızı sağlar. Aşağıdaki Power On Channel (Güç
Açma Kanalı) ve Channel Type (Kanal Tipi) konularına bakın.
•• Last Saved: TV açıldığında bu öğeyi seçerseniz, kapandığında görüntülediği
kanalı görüntüler.
TV açıldığında, bu kanala otomatik geçer.
Select channel band (Kanal bandını seç): AIR (analog dış anten bandı), DTV (dijital
dış anten bandı), CATV (analog kablo bandı), CDTV (dijital kablo bandı)
•• User Defined: Power On Volume (Güç Açma Ses Düzeyi) öğesini manüel olarak
ayarlamanızı sağlar. Aşağıdaki Güç Açma Ses Düzeyi konusuna bakın.
•• Last Saved: TV açıldığında, güç kapatıldığında ayarlanan ses düzeyine döner.
TV Stand Alone Hospitality (Bağımsız Konuk) modunda bu Volume Level (Ses
Seviyesi) ile açılır.
Kullanıcının Stand Alone Hospitality (Bağımsız Konuk) modunda ayarlayabileceği
minimum Volume Level (Ses Seviyesi).
Kullanıcının Stand Alone Hospitality (Bağımsız Konuk) modunda ayarlayabileceği
maksimum Volume Level (Ses Seviyesi).
TV açıldığında görüntüleyeceği giriş kaynağını seçin.
Güç kesintisinden sonra güç geri geldiğinde veya TV'nin fişini çıkarıp yeniden
taktığınızda TV'nin durumunu belirler.
•• Last Option: Son Güç durumuna döner. Bekleme modundaysa, Bekleme moduna
döner. Açıksa açılır.
•• Power On: Güç geri geldiğinde, TV açılır.
•• Standby: Güç geri geldiğinde, TV Bekleme moduna girer.
Kullanıcı Kanal menüsündeki Otomatik Ayarlama, Anten seçimi vb. gibi Kanal
menüsü işlevlerinden bazılarına doğrudan, anında erişim sağlar.
Channel Editor (Kanal Düzenleyicisi) TV'nin belleğinde depolanan kanalları
düzenlemenizi sağlar. Channel Editor (Kanal Düzenleyicisi)'ni kullanarak şunları
yapabilirsiniz:
•• Kanal numaralarını ve adlarını değiştirebilir ve kanalları istediğiniz kanal
numarası sırasında sıralayabilirsiniz.
•• Seçtiğiniz kanallara video sessize alma işlemini uygulayın. Video sessize alma
bir kanaldan videoyu karartır ve ekranda bir hoparlör simgesi görüntülerken
yalnızca sesi çıkarır.
Channel Editor (Kanal Düzenleyicisi) ayrıca her kanalı doğrudan görüntülemek
gerekmeden her kanal hakkında bilgileri kolayca görüntülemenizi de sağlar.
Bu Özellik tüm anten türleri (Air/Cable (Anten/Kablo) veya Satellite (Uydu))
kanallarını aynı anda göstermeyi/gözatmayı etkinleştirir.
•• ON: ON iken seçili anten türüne bakılmaksızın konuklar eksiksiz Kanal
Haritasına erişebilirler. Kanal listesi Air (Dış Anten) ve Cable (Kablo) türü
kanalları da dolduracaktır.
•• OFF: OFF iken konuk, yalnızca seçili anten türüne [DIŞ ANTEN/KABLO veya
Uydu] göre Konuk Haritası'na erişebilir. Kanal listesi/Düzenleyici yalnızca seçili
anten türü kanallarını gösterecektir.
Category
(Kategori)
Channel
Otel TV İşlevi
Öğe
İlk değer
Dynamic SI
OFF
Channel Rescan
Message
ON
Pan Euro MHEG
OFF
My Channel
OFF
Genre Editor
..
Subtitle Auto On
OFF
•• ON: DTV Programı kanal numarasını kontrol eder. (TV kanal düzenleyiciye
erişilemez)
•• OFF: DTV Programı kanal numarasını kontrol etmeyin. (DTV kanal düzenleyiciye
erişilebilir, ancak ek kanal Programı numarası güncellemesi desteklenmez)
Kanal haritasında ve verilen veriler arasında eşleşmezlik olduğunda, TV, kanal
haritasında veri/parametreleri geri yüklemek için kanalları otomatik ayarlar.
•• ON: Kanal Yeniden Tarama Mesajı ON olduğunda, yeniden taranmakta olan
kanalları gösteren OSD Otel Konuklarına gösterilecektir.
•• OFF: Yeniden tarama mesajı OSD'si Otel Konuklarına görüntülenmeyecekse bir
Otel Yöneticisi Kanal Yeniden Tarama Mesajı öğesini OFF hale getirebilir.
•• OFF: Pan Euro MHEG Kapalı olarak ayarlanırsa, MHEG varolan ürün özelliklerine
göre çalışır.
•• ON: Pan Euro MHEG Açık olarak ayarlanırsa, ürün özelliklerine veya bölgeye
bakılmaksızın MHEG ON olur.
My Channel özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
Kanalların türünü düzenleyin. (My Channel Açık olduğunda kullanılabilir)
Bu işlev belirli bir ülkedeki altyazıları otomatik olarak açan işlevi On (Açık)/Off
(Kapalı) durumuna getirir.
Bu işlev Avrupa'ya gönderilen DVB yayınları almaya hazır Otel TV'leri için
desteklenir.
Bu işlev Fransa'nın altyazı özellikleriyle ilgilidir. Ülkelerin altyazılarının kalanı
Altyazı Otomatik Açık işlevine bakılmaksızın uygun ülke özelliklerine göre çalışır.
•• ON: Altyazı Otomatik Açık işlevi ON olduğunda Fransa'nın altyazı özelliklerini
izler.
•• OFF: Altyazı Otomatik Açık işlevi OFF iken Fransa'nın altyazı özelliklerini
izlemez.
TTX Widescreen
Mode
OFF
Ekranın genişliğine sığması için altyazı bölümünü genişletin.
Picture Menu Lock
OFF
Menu Display
ON
Tools Display
ON
Picture Menu (Resim Menüsü)'nü etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
•• ON: Ana Menü görünümü.
•• OFF: Ana Menü Görüntü yok.
Araçlar menüsünü gizleyin veya gösterin.
Channel Menu
Display
OFF
Kanal menüsünü gizleyin veya gösterin.
Panel Button Lock
Unlock
Home Menu Display
ON
Menu OSD
Home Menu Editor
Clock
Açıklama
Home Menu Auto
Start
ON
BT Auto Remove
Device List
ON
Clock Type
OFF
Ön panel (yerel tuş) işlemlerini açar/kapatır.
•• Unlock: Tüm panel tuşlarının kilidini açar.
•• Lock: Tüm panel tuşlarını kilitler.
•• OnlyPower: Power panel tuşu dışında tüm panel tuşlarını kilitler.
•• Menu/Source: Menu (Menü) ve Source (Kaynak) panel tuşlarını kilitler.
•• OFF: Ana Menü görüntülenmez.
•• ON: Ana Menü görüntülenir.
Ana Menüyü Düzenle
•• ON: Ana Menü otomatik başlatılır.
•• OFF: Ana Menü otomatik başlatılmaz.
Güç açık veya kapalıyken Cihaz Listesi'ni silin.
•• ON: Bağlantı geçmişi BT Music Player'dan kaldırılır.
•• OFF: Bu özelliği devre dışı bırakın.
•• OFF: Factory (Fabrika) menüsünün saat seçeneklerinden hiçbiri çalışmaz.
Yalnızca Ana menü çalışır.
•• SW Clock: Yalnızca yazılım saati çalışacaktır.
Local Time
Manual
Saat verilerini güncellemek için yöntemi seçin.
•• Manual: TV bağımsız modundayken DVB kanalından veya manuel saat
ayarından saat verilerini kullanın.
•• TTX: TTX akışından saat bilgilerini getirin.
•• Time Channel: Seçili Kanal tipi ve Kanal numarası'ndan saat verilerini kullanın.
Timer Type
WakeUp
Alarm işlevini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
•• WakeUp: Cihazı belirli bir zamanda açmak için alarm işlevini etkinleştirir.
•• OnOff: Alarm işlevini devre dışı bırakır.
Türkçe
29
Category
(Kategori)
Otel TV İşlevi
Öğe
İlk değer
Music Mode AV
OFF
Music Mode PC
OFF
Music Mode Comp
OFF
Music Mode
Backlight
OFF
Priority AV
1
Priority PC
2
Priority HDMI
3
Music Mode
Remote Jack
Pack
External
Source
Bathroom
Speaker
HP
Management
Eco Solution
30
Türkçe
AV Option
AV
HDMI Option
HDMI 1
USB Pop-up Screen
Default
External Source
Banner
ON
Auto Source
OFF
Anynet+ Return
Source
Power On Src
Sub AMP Mode
2
Sub AMP Volume
6
HP Mode
OFF
Default HP Volume
10
Main Speaker
ON
Energy Saving
OFF
Açıklama
Mp3/müzikçalardan çıkan sesi AV Giriş Kaynağı üzerinden almak içindir. Açık
olduğunda, video sinyali olmasa bile, müzikçalarda çalınan müziği TV'den
duyabilirsiniz. Ancak TV'nin arka ışığı yanmaya devam eder. Ve normal çalıştığı bir
video sinyalini ekler.
Mp3/müzikçalardan çıkan sesi PC Giriş Kaynağı üzerinden almak içindir. Açık
olduğunda, video sinyali olmasa bile, müzikçalarda çalınan müziği TV'den
duyabilirsiniz. Ancak TV'nin arka ışığı yanmaya devam eder. Ve normal çalıştığı bir
video sinyalini ekler.
TV üzerindeki Bileşen Giriş Kaynağına (Component Input Source) bağlanan mp3/
müzik çalardan müzik çıkışı sağlar. Açık olduğunda, video sinyali olsa da olmasa
da, müzik çalarda çalınan müziği TV'den duyabilirsiniz. Ayrıca konuk müzik
dinlerken TV'nin görüntü vermemesi için videoyu da susturur. Ancak TV'nin arka
ışığı yanmaya devam eder.
Müzik modunda enerji tasarrufu için Backlight On/Off (Arka Işık Açık/Kapalı)
seçeneği
Jak önceliği ayarlandıysa, karşılık gelen kaynak bir jak takıldığında jak önceliğine
göre otomatik ayarlanır
Jak önceliği ayarlandıysa, karşılık gelen kaynak bir jak takıldığında jak önceliğine
göre otomatik ayarlanır.
Jak önceliği ayarlandıysa, karşılık gelen kaynak bir jak takıldığında jak önceliğine
göre otomatik ayarlanır.
RJP AV Kaynağı'nı seçin (Kaynak seçimi Modele bağlıdır).
TV'nin hangi HDMI kaynağının RJP jakına bağlı olduğunu seçin. (HDMI1/HDMI2/
HDMI3)
USB TV'ye bağlandığında,
•• Default: Açılır bir pencere görünür.
•• Automatic: Bu, USB içerik menüsüne otomatik girer.
•• Disable: Açılır pencere ve menü görünmez.
Kullanıcılar External Source Banner'ı On veya Off olarak ayarlayabilirler.
•• ON: TV gücü On iken veya Mod değiştiğinde, TV, harici kaynak başlığını
görüntüler.
•• OFF: TV gücü On iken veya Mod değiştiğinde, TV, harici kaynak başlığını
görüntülemez.
•• OFF: Otomatik Kaynak, Kapalı ayarındadır.
•• ON: TV'ye harici bir kaynak bağlandığında, TV otomatik olarak algılama yaparak
giriş kaynağını değiştirir.
•• PC: Yalnızca PC Girişini Otomatik Algılar.
Bir Anynet+(HDMI-CEC) bağlantısını durdurduktan sonra dönüş TV kaynağını
seçin. (Bu işlev özellikle Guestlink RJP için kullanışlıdır.)
Sub AMP çalışma modunu belirler.
•• 0: Sub AMP işlevini kapatır (PWM kapalı).
•• 1: Ana ses düzeyi kontrolüne göre Alt sesi belirler.
•• Yani, alt ses Güç Açma Ses Düzeyi, Min Ses Düzeyi ve Maks Ses Düzeyi
değerlerine göre belirlenir.
•• 2: Ses düzeyini banyo kontrol paneli ayarına göre belirler.
Güç açma başlangıç durumunda Sub AMP Ses Düzeyi.
•• ON: Kulaklık TV'ye bağlandığında, sesi TV'nin hoparlörlerinden ve bağlı
telefonlardan eşzamanlı olarak dinlemenizi sağlar. Ancak, yalnızca TV
hoparlörünün ses düzeylerini ayarlayabilirsiniz.
•• OFF: Kulaklık TV'ye bağlandığında, sesi yalnızca bağlı kulaklıklardan dinlemenizi
sağlar.
HP MODU AÇIK olarak ayarlandığında kulaklıkların ses düzeyinin değerlerini
yapılandırın.
•• ON: TV sesini TV hoparlöründen çalar.
•• OFF: TV sesini yalnızca kulaklıklardan çalar.
Güç tüketimini azaltmak için TV'nin parlaklığını ayarlar.
•• Off: Enerji tasarrufu işlevini kapatır.
•• Low: TV'yi düşük enerji tasarrufu moduna ayarlar.
•• Medium: TV'yi orta enerji tasarrufu moduna ayarlar.
•• High: TV'yi yüksek enerji tasarrufu moduna ayarlar.
Category
(Kategori)
Otel TV İşlevi
Öğe
İlk değer
Welcome Message
Edit Welcome
Message
OFF
REACH
Solution
Welcome Message'ı görüntüler.
Welcome Message'ı düzenleyin.
Hospitality Logo
OFF
Hospitality Logo DL
..
Logo Display Time
Clone TV to USB
Clone USB to TV
..
Logo/
Message
Cloning
Açıklama
Konuk logosu özelliğini Açık veya Kapalı duruma getirir; Açık ise TV açıldığında,
ayarlanan süre kadar başlangıç kaynağından sinyal "Logo Görüntüleme Süresi"
içinde ayarlanmadan önce Logo görüntülenir
Hospitality (Konuk) logosunu indirir.
Hospitality (Konuk) logosu dosyası gereksinimleri:
•• Yalnızca BMP veya AVI dosyaları.
•• Maks dosya boyutu: BMP - 960 X 540. AVI - 30 MB.
•• Dosya yalnızca samsung.bmp veya samsung.avi olarak adlandırılabilir.
Logo görüntüleme süresini ayarlayın (3/5/7 Saniye).
Geçerli TV seçeneği değerlerini bir USB bellek aygıtına klonlayın.
USB bellek aygıtında kayıtlı TV seçeneği değerlerini TV'ye klonla.
Setting Auto Initialize (Otomatik Başlatma Ayarı), On (Açık) olarak ayarlandığında
ve güç kapatıldığında ve açıldığında ya da Master Power (Ana Güç) kapatıldığında
ve açıldığında, veriler klonlanan değerlere geri yüklenir. Klonlanan değer yoksa
Otomatik Başlat Ayarı Açık olarak ayarlansa bile yoksayılır ve işlem Otomatik
Başlat Ayarı Kapalı olarak ayarlandığıyla aynı olur
•• ON: Bu TV'de REACH özelliği kullanılabilir hale gelir.
•• OFF: Bu TV'de REACH özelliği kullanılmaz hale gelir.
Setting Auto
Intialize
OFF
REACH
OFF
REACH IP Mode
…
Etkinleştirilirse, Reach özelliği RF yerine IP üzerinden çalışır.
Server IP Setting
…
Reach IP sunucusunun URL'si; örneğin, https:\\192.168.1.2:443.
REACH Channel
…
REACH Update Time
…
REACH Update
Immediate
…
Group ID
…
Room Number
REACH Config
Version
…
REACH verilerini güncelleme işlemi için bir DTV kanalı numarası atayın. Bu kanal
numarası REACH sunucusunda ayarlanan numarayla aynı olmalıdır.
Güncellenen yazılım, klonlama dosyaları ve S-LYNC REACH içerikleri gibi veriler
REACH sunucusundan TV'ye indirildiğinde ayarlamanızı sağlar:
1hour: Her saat
2hour: Her 2 saatte bir
12:00 AM: Her ÖÖ 12:00
2:00 AM: Her ÖÖ 02:00:00
12:00 PM: her ÖS 12:00
2:00 PM: her ÖS 02:00:00
•• ON: TV bekleme moduna girdiğinde (güç kablosu takıldığında ve güç
kapatıldığında), TV'de REACH verileri güncellenir.
•• OFF: REACH verileri yalnızca TV'de REACH sunucusu güncelleme zamanında
güncellenir.
REACH sunucusunun Group ID'sini seçin. (Daha ayrıntılı bilgi için REACH sunucusu
kılavuzuna bakın.)
Oda Numarasını ayarlayın.
…
REACH sürümü görüntülenir.
Türkçe
31
Category
(Kategori)
Otel TV İşlevi
Öğe
İnternet bağlantısı kurmak için bir IP adresi ayarlayın.
Soft AP: Bu işlevi kullanarak TV'yi mobil cihazlarınıza bağlayabilirsiniz. Wi-Fi
cihazının bağlantısı için seçenekleri ayarlayın.
•• Soft AP: Soft AP öğesini açar veya kapatır. Soft AP Açık olarak ayarlandığında,
mobil cihazlarınız Wi-Fi bağlantı listesinde TV adını bulabilir.
•• Security key: TV'ye bağlanabilmeleri için diğer cihazlara girmeniz gereken bir
güvenlik anahtarı ayarlayın.
‒‒ Oluşturulan güvenlik anahtarını bağlamak istediğiniz cihaza girin.
‒‒ Ağ normal çalışmazsa güvenlik anahtarını yeniden kontrol edin. Yanlış bir
güvenlik anahtarı arızaya neden olabilir.
Network Setup
✎✎ Model desteklemiyorsa Soft AP kullanılamayabilir.
✎✎ Bağlanabilen maksimum cihaz sayısı: 4 cihaz
✎✎ Bit hızı: 10 Mb/sn/cihaz
✎✎ Yukarıdaki özellikler şirket içinde yaptığımız teste göredir. Gerçek performans
kablolu/kablosuz ağ ortamınıza göre değişebilir.
Network
SmartHub Model
Setting
Smart Hub Modelini ayarlayın.
SmartHub Setting
Smart Hub'ı ayarlayın.
Service Discovery
On
Lan Out
OFF
VLAN ID
...
Solution VLAN ID
...
Device VLAN ID
Widget
Solution
Widget Mode
Solution Type
Server URL Setting
License Server IP
Setting
IPTV Mode
Virtual Standby
...
32
Türkçe
Bu seçenek Açık olarak ayarlanırsa, içeriği akıllı telefonlar gibi diğer cihazlarla
DLNA modunda paylaşabilirsiniz.
LAN Çıkışını etkinleştirin/devre dışı bırakın. Etkinleştirildiğinde, TV diğer ağ
cihazları için kablolu yönlendirici olarak çalışabilir.
Ayrı VLAN grupları oluşturun. VLAN ID için 1 ila 255 arasında 3 basamaklı bir sayı
girilebilir.
VLAN kullanıldığında, bir çözüme (örneğin, SYNC, H.Browser vb.) atanacak bir
VLAN ID ayarlayın.
LAN OUT bağlantı noktasına bağlı harici cihazlara atanacak bir VLAN ID ayarlayın.
ON
Widget Modu Açık/Kapalı.
Vendor Server Çözüm türünü (Vender Server/ SINC Server) seçin.
Sunucu URL'sini ayarlayın.
…
ON
OFF
Room Num Setting
Virtual
Standby
Açıklama
İlk değer
Virtual Standby
Mode
OFF
Reboot Time
...
Sunucu IP'sini ayarlayın.
IPTV modunu Açın/Kapatın.
Virtual Standby (Sanal Bekleme) modunu Açın/Kapatın.
Sanal Bekleme Açık iken, TV güç tüketimi 9,5 W ila 17,4 W arasındadır (TV ekranının
boyutuna bağlı olarak).
Oda Numarasını ayarlayın.
TV modu Sanal Bekleme moduna ayarlanırsa TV bekleme modunda ana özellikleri
sağlayabilir.
•• ON: Sanal Bekleme modu etkindir.
•• OFF: Sanal Bekleme modu devre dışıdır.
Sanal Bekleme Açık iken, TV güç tüketimi 9,5 W ila 17,4 W arasındadır (TV ekranının
boyutuna bağlı olarak).
Bu Özellik TV Sanal Bekleme Moduna girdiğinde TV'nin Yeniden Başlatma
aralığını ayarlayabilir.
Category
(Kategori)
Security Mode
DRM
Otel TV İşlevi
Öğe
İlk değer
Factory Lock
OFF
Password Popup
...
Password Input
...
Password Setting
Password Reset
...
...
Security Mode
...
USB
...
HDMI
...
TTX Security
...
DRM Mode
OFF
Self Diagnosis for TV
Self Diagnosis for
HTV
System
SW Update
Service Pattern
OFF
Sound Bar Out
OFF
Contact Samsung
Standby LED
TV Reset
ON
Açıklama
Güç açık veya kapalıyken Cihaz Listesi'ni silin.
•• ON: Fabrika menüsüne girmeden önce parola gerekir.
•• OFF: Bu özelliği devre dışı bırakın.
Parola Açılan Penceresini etkinleştirin/devre dışı bırakın. Bu seçenek Kapalı
olarak ayarlanırsa, TV Fabrika menüsüne girerken parola giriş açılır penceresini
görüntülemez. Açık olarak ayarlanırsa, parola girişi açılır penceresini görüntülenir.
Bu seçenek etkinleştirilirse, bir açılan giriş kutusu görüntülenerek 8 karakterli
güvenlik parolasını sorar. Yöneticinin güvenlik tercihlerini uygulamadan veya
güncellemeden önce parola girmesi gerekir. Doğru parola girildikten sonra, Parola
Ayarlama, Parola Sıfırlama ve Güvenlik Modu gibi seçenekler kullanılabilir.
Kullanıcı şifreyi değiştirebilir.
Şifre "00000000"a sıfırlanır.
Güvenlik Modu Hospitality TV'nin HDMI, USB ve TTX gibi özelliklerini
etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için parola korumalı yönetim işlevleri
sunar. Güvenlik modunu açmak veya kapatmak için bu seçeneği kullanın.
Güvenlik modunu açtıktan sonra, güvenlik alt menüsündeki "USB," "HDMI" ve "TTX
Güvenliği” gibi seçenekler otomatik olarak etkinleşir. Otel Menüsü'nde “USB-TV
klonlama” ve “TV Sıfırlama” devre dışı olur.
USB erişimini etkinleştirin/devre dışı bırakın. Devre dışı bırakıldığında, USB
medyaya erişim engellenir.
HDMI erişimini etkinleştirin/devre dışı bırakın. Devre dışı olursa, Anynet, HDMI
kaynağı, HDMI tipi Dış Kanallar özelliklerine kullanıcı erişemez.
Bu seçenek devre dışı bırakılırsa, uzaktan kumandada TTX düğmesine basıldığında
TTX özelliği çalışmaz.
DRM desteğini yapılandırın.
OFF: DRM desteğini kapatır.
LYNK DRM: Yalnızca S-LYNK DRM CAS desteğini açmak için seçin.
Pro:idiom: Yalnızca Pro:Idim CAS desteğini açmak için seçin.
LYNK DRM,PI: TV'nin S-LYNK DRM CAS ve Pro:Idiom CAS özelliklerini desteklemesi için seçin.
Self Diagnosis Menu'ye (Otomatik Test Menüsü) girer.
•• Görüntü Testi: Bu testi TV'nizin görüntüsüyle ilgili bir sorunla karşılaştığınızda
kullanın.
•• Ses Testi: Bu testi TV'nizin sesiyle ilgili bir sorunla karşılaştığınızda kullanın.
•• Sinyal Bilgileri: Dijital yayın sinyal bilgilerini gösterin.
•• Sıfırla: Ağ ayarları hariç tüm TV ayarlarını fabrika varsayılanlarına geri yükleyin.
Bu işlevi Otel TV ana işlevlerinin durumlarını kontrol etmek için kullanın.
•• STB SI Vendor Setting
‒‒ Pro:Idiom durumunu ve SI STB veya SBB ile iletişimlerini kontrol etmenizi sağlar.
‒‒ Pro:idiom şifreli kanalı veya SI STB veya SBB ile iletişimde sorun yaşıyorsanız bu
tanılama işlevini kullanın.
‒‒ "Pro:Idiom DTV Channel Key Loss" başarısız olduysa ve Pro:Idim şifreli kanalı
içeriği oynatamadıysa önce Pro:Idiom şifrelemesiyle ilgili yayın sistemini kontrol
edin.
‒‒ Yayın sisteminizde sorun yoksa Samsung Servisi'ne başvurun.
‒‒ STB SI Vendor Setting başarısız olduysa ve SI STB veya SBB ile iletişim başarısız
olduysa önce SI STB veya SBB öğenizi kontrol edin. SI STB veya SBB öğesinde bir
sorun yoksa Samsung Servisi'ne başvurun.
•• RTC
‒‒ TV'yi kapatıp açtığınızda zaman ayarları eşleşmezse bu işlevi kullanın.
‒‒ Zaman ayarları eşleşmezse Samsung Servisi'ne başvurun.
SW USB Güncelleme işlevi
SVC Hizmet Deseni ile aynı işlev
ON: Hoparlör sesi sessize alınacaktır. Ses HDMI'dan çıkacaktır.
Ses duymak için Ses Çubuğunu bağlamanız gerekir.
OFF: Ses normalde TV hoparlörlerinden çıkacaktır.
İlgili Samsung servis merkezinin web sitesi, yazılım sürümü ve Mac adresi bilgileri
görüntülenir.
TV bekleme modundayken, harici LED'in ayarlarını yapılandırabilirsiniz.
•• ON: LED yanar.
•• OFF: LED sönüktür.
TV'deki tüm ayarları fabrika varsayılanlarına döndürür.
Türkçe
33
¦¦ Welcome Message
Welcome Message Otel odasındaki Konuklar tarafından TV her açıldığında özel bir mesaj görüntüleyen bir özelliktir.
–– Otel seçeneği menülerinin Logo/Mesaj kısmında Hoş Geldiniz mesajı ayarları bulundu.
–– Welcome Message güç açıldığında mesajı görüntülemek için AÇIK durumda olmalıdır.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
OFF
Network
Widget Solution
Power On
Vitual Standby
Channel
Security Mode
Menu OSD
DRM
Clock
System
Music Mode
Remote Jack Pack
External Source
Bathroom Speaker
Welcome Message
r
ON
Edit Welcome Message
Hospitality Logo
OFF
Hospitality Logo DL
...
Logo Display Time
...
HP Management
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
–– Karşılama mesajı en fazla 25 karakter olabilir ve Otel Hizmeti menüsündeki metin değiştirilerek düzenlenebilir.
–– Aşağıdaki Karşılama mesajı için desteklenen karakterlerin bir listesidir:
✎✎ A-Z arası Büyük Harfler, a-z arası Küçük Harfler, Boşluk, Özel harfler.
–– Hoş geldiniz mesajı oluşturabilir ve Edit Welcome Message içinde düzenleyebilirsiniz.
–– Hoş geldiniz mesajı, Edit Welcome Message öğesindeki uzaktan kumandasındaki navigasyon E düğmesi
kullanılarak düzenlenebilir.
–– Karşılama mesajı ve otel logosu aynı anda etkinleştirilemez.
34
Türkçe
¦¦ Hotel Logo
Hospitality Logo işlevi TV açıldığında Otelin resim görüntüsünü görüntüler.
–– Konuk Logosu ayarları Otel seçeneği menülerinin Logo/Mesaj kısmıdır.
–– Logo Yükleme ve Logo Görüntüleme Menüsü öğeleri Hospitality Logo seçeneğini açtığınızda etkinleştirilir.
–– Bellekte kayıtlı bir logo görüntüsü varsa ve Hospitality Logo seçeneği açıksa, Hospitality Logo TV açıldığında
görüntülenir.
–– Hospitality Logo kapalıysa, logo görüntüsü TV'de yüklenmiş olsa bile Hospitality Logo görüntülenmez.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
OFF
Network
Widget Solution
Power On
Vitual Standby
Channel
Security Mode
Menu OSD
DRM
Clock
System
Music Mode
Remote Jack Pack
External Source
Bathroom Speaker
Welcome Message
r
OFF
Edit Welcome Message
Hospitality Logo
BMP
Hospitality Logo DL
Logo Display Time
5 Second
HP Management
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
yy Hospitality Logo
––
––
––
––
Bu seçenek, Konaklama Logosu görüntüsünün görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçmenizi sağlar.
Başlangıç değeri KAPALI'dır.
KAPALI veya AÇIK olarak ayarlanabilir.
AÇIK olarak ayarlandığında, Logo Yükleme ve Logo Görüntüleme Süresi menü öğeleri erişilebilir durumda olur.
yy Logo File Format
––
––
––
––
––
––
Bu seçenek logo görüntüsünü bir USB cihazından TV'nin belleğine indirmenizi sağlar.
Görüntü TV'ye kopyalanırken "Sürüyor" mesajı görünür.
Kopyalama işlemi başarıyla bittiğinde "Completed" mesajı görünür.
Kopyalama işlemi başarısız olduğunda "Failed" sözcüğü görünür.
Bağlı USB cihazı yoksa USB Yok görünür.
Hiç dosya görünmez USB cihazda kopyalanacak hiç dosya görünmüyorsa veya USB cihazdaki dosya yanlış
biçimdeyse. Dosya yok görünürse ve USB cihazda bir logo dosyası varsa dosya biçimini kontrol edin. Dosya biçimi
bir BMP veya AVI olmalıdır.
yy Logo File Format
––
––
––
––
––
TV, yalnızca BMP ve AVI biçimini destekler.
Dosya adı samsung.bmp veya samsung.avi olmalıdır.
BMP biçiminin maksimum çözünürlüğü 960 x 540'tır.
AVI biçiminin maksimum dosya boyutu 30MB'dir.
TV, boyutu veya görüntünün ölçeğini değiştirmez.
Türkçe
35
¦¦ Cloning
USB Klonlama bir TV cihazından kullanıcı tarafından yapılandırılmış ayarları (Görüntü, Ses, Giriş, Kanal, Ayar ve Otel Ayarı)
indirmek ve aynı ayarları diğer TV cihazlarına yüklemek içindir.
TV'deki diğer tüm kullanıcı tarafından tanımlanmış ayarlar (Ana Cihaz) USB cihazına kopyalanabilir.
✎✎ Klonladıktan sonra, TV yeniden açıldığında bazı özellikler uygulanır.
• Clone TV to USB: EEPROM'da belirli bir alanda saklanan verileri TV
cihazından USB aygıtına kopyalamak için gerçekleştirilen bir işlemdir.
1. TV'nizin arkasındaki USB bağlantı noktasına bir USB aygıtı takın.
2. Bu düğmelere sırasıyla basarak Etkileşimli menüsüne girin.
• MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3.“Clone TV to USB” seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın ve
ardından ENTER düğmesine basın.
4.USB klonlama davranışından emin olabilirsiniz.
• In Progress: veri USB'ye kopyalanırken.
• Completed: kopyalama işlemi başarılı bir şekilde sone erdiğinde.
• Failed: kopyalama işlemi başarılı bir şekilde sone ermediğinde.
• No USB: herhangi bir USB bağlı olmadığında.
Logo/Message
Cloning
d
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
• Clone USB to TV: Bu USB aygıtında kayıtlı verileri TV cihazına yüklemek için bir
gerçekleştirilen bir işlemdir.
Logo/Message
1. TV'nizin arkasındaki USB bağlantı noktasına bir USB aygıtı takın.
Cloning
d
2. Bu düğmelere sırasıyla basarak Etkileşimli menüsüne girin. MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3.“Clone USB to TV” seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın ve ardından ENTER
düğmesine basın.
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
4."Verileri USB'den TV Setine kopyala. Tüm TV Ayarları değerleri değişti" mesajı
görüntülendiğinde "Tamam"ı seçin.
5. USB klonlama davranışından emin olabilirsiniz.
• In Progress: veri TV'ye kopyalanırken.
• Completed: kopyalama işlemi başarılı bir şekilde sone erdiğinde.
• Failed: kopyalama işlemi başarılı bir şekilde sone ermediğinde.
• No USB: herhangi bir USB bağlı olmadığında.
• No File: USB'de kopyalamak için dosya yok.
✎✎ USB'den TV'ye kopyalama işlemi ENTER tuşuna 5 saniye boyunca basılarak gerçekleştirilebilir.
✎✎ Otel TV ürün ailesi, uydu/T2 çalışmasını destekleyen bir model ve desteklemeyen bir model arasında CLONE
işlevini desteklemez.
Kurulum sırasında anlık klonlama için!
İlk TV'deki ana ayarların bulunduğu USB tuşunu takın ve 5 saniye boyunca Enter tuşuna basın.
Klonlama için ön koşul (kontrol noktası)
–– Aynı modeller arasında klonlama yapılmalıdır.
–– Klonlamadan önce, tüm görüntülerin en son sürüme (aynı sürüm) güncellenmesi gerekir.
36
Türkçe
¦¦ Otel Menüsünde Klonlanmış Ayarlar
✎✎ Menü öğesi modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.
Menü Öğesi
Alt Öğe
Klonlanmış veya
klonlanmamış
Hospitality Mode
Standalone / Interactive
Default : Standalone
Yes
SI Vendor
Interactive mode :
Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic
/ Sustinere / Quadriga / ETV / IBahn / Magilink /
Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo
Standalone mode :
OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
Yes
User Defined / Last Saved
Yes
Power On Channel Num
***
Yes
Power On Channel Type
ATV / DTV / CATV / CDTV
Yes
Power On Channel
Power On
Channel
Menu OSD
Power On Volume
User Defined / Last Saved
Yes
Power On Volume Num
0~100
Yes
Min Volume
0~100
Yes
Max Volume
0~100
Yes
Power On Source
TV / HDMI1 / HDMI2 / AV / Last Saved
Yes
Power On Option
Power On / Standby / Last Option
Yes
Channel Setup
―
No
Channel Editor
―
No
Mixed Channel Map
On / Off
Yes
Dynamic SI
On / Off
Yes
Channel Rescan Message
On / Off
Yes
Pan Euro MHEG
On / Off
Yes
MyChannel
On / Off
Yes
Genre Editor
―
Yes
Subtitle Auto On
On / Off
Yes
TTX Widescreen Mode
On/Off
Yes
Picture Menu Lock
On / Off
Yes
Menu Display
On / Off
Yes
Tools Display
On / Off
Yes
Channel Menu Display
On / Off
Yes
Panel Button Lock
Unlock / Lock / OnlyPower / Menu / Source
Yes
Home Menu Display
On / Off
Yes
Home Menu Editor
―
Yes
Home Menu Auto Start
―
Yes
Türkçe
37
Menü Öğesi
Clock
Music Mode
Remote Jack
Pack
External Source
HP Management
Eco Solution
Logo / Message
Cloning
REACH Solution
38
Türkçe
Alt Öğe
Klonlanmış veya
klonlanmamış
Clock Type
Standalone mode: Off / SW Clock
Yes
Local Time
Manual / TTX / Time Channel
Yes
Timer Type
WakeUp / OnOff
Yes
Music Mode AV
On / Off
Yes
Music Mode Backlight
On / Off
Yes
Priority AV
1~2
Yes
Priority HDMI
1~2
Yes
AV Option
AV
Yes
HDMI Option
HDMI1 / HDMI2 / HDMI3
Yes
USB Pop-up Screen
Default / Automatic / Disable
Yes
External Source Banner
On / Off
Yes
Auto Source
On / Off
Yes
Anynet+Return Source
Power On Src / Last Source / TV / HDMI1 / HDMI2
/ AV
Yes
HP Mode
On / Off
Yes
Default HP Volume
0~100
Yes
Main Speaker
On / Off
Yes
Energy Saving
Off / Low / Medium / High
Yes
Welcome Message
On / Off
Yes
Edit Welcome Message
―
Yes
Hospitality Logo
Off / BMP / AVI / BOTH
Yes
Hospitality Logo DL
―
Yes
Logo Display Time
3 second / 5 second / 7 second
Yes
Clone TV to USB
―
No
Clone USB to TV
―
No
Setting Auto Intialize
On / Off
Yes
REACH
On / Off
Yes
REACH IP Mode
On / Off
Yes
Server IP Setting
―
Yes
REACH Channel
***
Yes
REACH Update Time
OFF / 1hour / 2hour / 12:00 am / 2:00 am / 12:00
pm / 2:00 pm
Yes
REACH Update Immediate
On / Off
Yes
Group ID
ALL, 1 - 511
No
Room Number
―
No
REACH Config Version
―
No
Menü Öğesi
Network
Widget Solution
Virtual Standby
Security Mode
DRM
System
Alt Öğe
Klonlanmış veya
klonlanmamış
Network Setup
―
No
SmartHub Model Setting
―
Yes
SmartHub Setting
―
Yes
Service Discovery
On / Off
Yes
Widget Mode
On / Off
Yes
Solution Type
Vender Server/ SINC Server
Yes
Server URL Setting
―
Yes
License Server IP Setting
―
Yes
IPTV Mode
On / Off
Yes
Room Num Setting
―
No
HMS HalfTicker Display
―
No
Virtual Standby Mode
On / Off
Yes
Reboot Time
―
Yes
FactoryLock
On / Off
Yes
Password Popup
On / Off
Yes
Password Input
―
No
Password Setting
―
Yes
Password Reset
―
No
Security Mode
On / Off
Yes
USB
Enable / Disable
Yes
HDMI
Enable / Disable
Yes
TTX Security
Enable / Disable
Yes
DRM Mode
PI Model - OFF/LYNK DRM/ProIdiom/LYNK DRM, PI
Non PI Model - OFF/LYNK DRM
Yes
Self Diagnosis for TV
―
No
Self
Diagnosis for
HTV
STB SI Vendor Setting
Si Name Ok / Failure
RTC
Ok / Failure
No
SW Update
-
No
Service Pattern
On / Off
No
Sound Bar Out
On / Off
Yes
Contact Samsung
―
No
Standby LED
On / Off
Yes
TV Reset
―
No
Türkçe
39
¦¦ Otomatik Başlatmayı Ayarlama
Bir TV'den diğerine ayarları klonlarken, hem konuk tarafındaki menü hem de otel tarafındaki menü ayarlarını (Resim, Ses,
Giriş, Kanal, Kurulum ve Otel Kurulumu) klonlarsınız. Bu, konaklama TV'lerinizde hemen hemen tüm menü değerlerini
aynı, standart ayarlara ayarlamanızı sağlar. Konukların Resim menüsü gibi konuk tarafındaki menülere erişmesine izin
verirseniz, bu menülerdeki ayarları değiştirebilirler, böylece bunlar artık standart olmazlar. Otomatik Başlatmayı Ayarlama
işlevini açık olarak ayarlarsanız, TV kapatıldığında ve sonra yeniden açıldığında TV otomatik olarak herhangi bir konuk
tarafındaki menü değerlerini klonlanan, standart değerlere geri yükler (başlatır). Otomatik Başlatmayı Ayarla yalnızca
klonlanan konuk tarafındaki menü değerlerinde çalışır. Klonlanmamış ayarlar yoksayılır.
Aşağıdaki tabloda Otomatik Başlatmayı Ayarla işlevini açık olarak ayarladığınızda klonlanan değerlerine geri yüklenen
ayarlar listelenmektedir.
✎✎ Menü öğesi modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.
Menü Öğesi
Backlight
Contrast
Picture Mode
Brightness
Sharpness
Colour
Tint (G/R)
Apply Picture Mode
Picture Size
Picture Size
Zoom/Position
4:3 Screen Size
PIP
Dynamic Contrast
Black Tone
Flesh Tone
Picture
Advanced Settings
RGB Only Mode
Colour Space
White Balance
Gamma
Motion Lighting
Colour Tone
Digital Clean View
Picture Options
MPEG Noise Filter
HDMI Black Level
Film Mode
LED Clear Motion
Picture Off
Reset Picture
Sound Mode
Sound Effect
Equaliser
Speaker Settings
DTV Audio Level
Audio Format
Sound
Additional Settings
Audio Delay
Dolby Digital Comp
Auto Volume
Reset Sound
40
Türkçe
Menü Öğesi
Voice Guide
Audio Description
Accessibility
Subtitle
Menu Transparency
High Contrast
Enlarge
Sports Mode
Menu Language
Device Manager
Keyboard Settings
Mouse Settings
Clock
Time
Sleep Timer
Wake-up Timer
Energy Saving
System
Eco Solution
No Signal Power Off
Auto Power Off
Smart Security
Scan
Smart Security
Isolated List
Allowed List
Settings
Auto Protection Time
Change PIN
Game Mode
General
Sound Feedback
Boot Logo
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
Auto Turn Off
Search for Devices
DivX® Video On Demand
Türkçe
41
¦¦ Plug & Play
Otel Tak ve Çalıştır otomatik olarak Otel modu seçimi, Ülke Ayarı, Saat Ayarı ve Resim Modu Ayarı gerçekleştiren bir işlevdir.
Ayrıca, Otel seçeneği menülerinin System kısmından TV Reset öğesini seçerseniz kurulum otomatik çalışır.
–– Otel Tak ve Çalıştır yalnızca güç ilk kez AÇIK duruma getirildiğinde bir kez kullanılabilir.
–– İlk TV ve TV'den USB'ye klonla ayarlandıktan sonra
–– TV'nin yalnızca Otel Tak ve Çalıştır işlevinden çıkması, USB'nin bağlanması ve ardından USB'den TV'ye klonlanma
gerçekleştirilmesi gerekir.
–– Modele ve bölgeye bağlı olarak, bazı menüler BULUNMAYABİLİR.
Self Diagnosis for TV
TV Reset öğesini seçerseniz, TV tüm değerleri varsayılan
fabrika varsayılanlarına sıfırlar ve sonra Konuk Tak Çalıştır
menüsünü görüntüler. Aşağıdaki ilk Otel Plug & Play
ekranına gidin.
Self Diagnosis for HTV
SW Update
Service Pattern
OFF
Sound Bar Out
OFF
Contact Samsung
Standby LED
ON
TV Reset
E+P
Current Location'ın
ülkesini
değiştirirseniz
TV otomatik kapanır ve
açılır.
E
EU
EU_ITALY
EU_GER
EU_FRANCE
E Geçerli Konum'un ülkesini
değiştirmezseniz
Klonlama
Modu öğesini
seçerseniz
USB veya sunucudan sistem ayarlarını TV'ye
kopyalayın.
E
TV Temel
Kurulum öğesini
seçerseniz
Kurulumu bitirin ve Otel
seçeneği Menüsüne doğrudan E
gidin.
Fabrika Menüsü'nü
seçerseniz
E
E
ЇϩͱƟЇ̈͝͝˝
To receive channels, configure the options below then select
Scan.
English
Eesti
Country
Bulgaria
Picture Mode
Standard
Please select your country.
Aerial
Channel Type
Terrestrial
Digital & Analogue
Select the connected aerial
that you want to use to get
channels.
Suomi
Français
r+E
E
Deutsch
Dilinizi seçin
Ülke ve Resim Modu öğelerini
seçin
Ɗʀɇ͝
Otomatik Ayarlama
için kullanılacak kanal
bandını seçin
r+E
Auto Tuning
Auto tuning is finding channels for you...
Channel 7
2%
Digital
- TV
- Radio
- Data/Other
Çıkmak için Power OFF tuşuna
basın.
Analogue
0
0
0
0
0
Stop
Kanallar
arandıktan sonra.
E
E
Setup Complete!
Your TV is now ready to use.
Otel Seçeneği Menüsü
görüntülenir.
r+E
E
Done
42
Türkçe
Saat Modu, DST öğesini ve Saat
Dilimi öğesini seçin
•• LocalSet
‒‒ Başlangıçta vurgulanan: AB
‒‒ Değiştir'i seçtikten sonra Enter tuşuna basarsanız ülkeyi değiştirebilirsiniz.
‒‒ Ülke değiştirilirse, TV otomatik olarak kapanıp açılır.
‒‒ Yanlış ülke seçerseniz, Otel Menüsü'nün System bölümüne girip TV Reset komutunu tekrar çalıştırın.
•• Menü Dili OSD
‒‒ "TV Kurulum Tipi" OSD seçeneğini TV Temel Kurulum olarak seçerseniz, “Menü Dili” OSD görüntülenir.
‒‒ Başlangıçta vurgulanan: English
‒‒ Enter tuşuna basarsanız, “Resim Modu” OSD görüntülenir
•• Resim Modu OSD
‒‒ Başlangıçta vurgulanan: Standart
‒‒ TV Resim Modu OSD'yi görüntüler ve burada Dinamik veya bir Standart Resim modu seçebilirsiniz.
•• Otomatik kayıt OSD
‒‒ Enter tuşuna basarsanız, TV otomatik olarak kanal arar.
•• Saat Modu, DST(Yaz saati) ve Saat Dilimi OSD'yi ayarlayın
‒‒ Başlangıçta vurgulanan: Saat Modu: Otomatik,DST: Kapalı,Saat Dilimi: Doğu
‒‒ TV dijital yayın kanallarına ayarlanacaksa ve bu kanallar tarih ve saat bilgisi veriyorsa, Saat Modu ayarını
Otomatik olarak belirleyin. TV tarih ve saati otomatik olarak ayarlar.
‒‒ TV dijital yayın kanallarına ayarlanmayacaksa, Saat Modu ayarını Manuel olarak belirtin ve TV'deki tarih ve saati
elle ayarlayın.
‒‒ TV'ye yaz saati uygulanması veya uygulanmaması için DST Açık veya Kapalı olarak ayarlayın.
‒‒ Görüntülenen haritadan saat dilimini seçin.
Türkçe
43
¦¦ Çok Kodlu Uzaktan Kumanda
Çok Kodlu Uzaktan Kumanda tüm TV'leri tek bir uzaktan kumandayla kontrol etmek için tasarlanmış özel bir vericidir.
Bu işlev hastane gibi bir konumda birden fazla TV bulunan yerler için kullanışlıdır. Kaynak osd'de Kimlik Numarasını Ayarla
görüntülenir. Çoklu kod için 9 farklı uzak anahtar iletişimini desteklemek mümkündür.
Her bir TV'nin sahip olduğu ilk kimlik kodu “0”dır.
–– ID kodu Analog TV modunda veya PC modunda ayarlanabilir ve sıfırlanabilir. (TTX kanalında veya DTV kanalında
kullanılamaz)
–– ID kodu 0 - 9 arasında olabilir.
–– MUTE düğmesine ve RETURN düğmesine aynı anda 7 saniyeden fazla basın ve sonra kodu ayarlamak için sayı
düğmesini seçin.
–– Kimliği Ayarla OSD'si orta konumda görüntülenir.
–– Aşağıdaki cümle görüntülenir. “Remote control code is set to X. If you want to change the Remote control code,
enter the chosen digit." x ilgili sayıdır.
✎✎ Bu OSD Exit tuşu girilinceye kadar görüntülenir.
Remote control code is set to 0. If you want
to change the Remote control code, enter the
chosen digit.
–– Örneğin, TV ve Uzaktan Kumanda kullanıcı 1 tuşuna bastığında Kimlik kodu No 1 olarak ayarlanır.
–– Aşağıdaki cümle görüntülenir. "Uzaktan kumanda kodu 1 olarak değiştirildi". Ardından TV yalnızca TV'yle aynı
kimlik koduna sahip bir uzaktan kumandayla kontrol edilebilir.
–– Kimlik kodu uzaktan kumanda ve TV arasında eşleşmiyorsa, aşağıdaki cümle görüntülenir. “ TV Kimliği x”(x
TV’nin kimlik kodudur)
–– Kimlik kodunu sıfırlamak için, MUTE düğmesine ve EXIT düğmesine aynı anda 7 saniyeden fazla basın.
Düğmelere basmayı bıraktığınızda, hem TV'nin hem de Uzaktan kumandanın kimlik kodu "0" olarak sıfırlanır.
“Uzaktan kumanda kodu 0 olarak ayarlandı.” cümlesi görüntülenir.
44
Türkçe
¦¦ Channel Bank Editor (Yalnızca Smoovie TV)
Channel Bank Editor kanalı 3 farklı Banka Seçeneğiyle düzenlemek için kullanılan bir işlevdir.
Banka kartına bağlı olarak, Otel müşterilerinin kullanabileceği belirli kanallar vardır.
Channel Bank Editor Tek Başına Modu altında ayarlama
1. “MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER” tuşlarına basarak Otel Tek Başına moduna girin
2. Lütfen SI tedarikçisini seçin: “Smoovie”
3. Yeni “Channel Bank Editor” menü seçeneğini bulabilirsiniz
4. “Channel Bank Editor” moduna girin
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
OFF
REACH Sever
Network
d
SI Vendor
Smoovie
d
Channel
d
Channel Bank Editor
<Modele ve bölgeye bağlı olarak, bazı menü öğeleri bulunmayabilir>
Türkçe
45
5. Kanal bankasını aşağıdaki örnekte olduğu gibi düzenleyin.
a. Bank1 (Ücretsiz kanal): Uzaktan kumanda herhangi bir karta sahip olmadığında kullanılacak kanalı ayarlayın.
b.Bank2 (Aile Kartı - Yeşil): Uzaktan kumanda GREEN CARD'a sahip olduğunda kullanılacak kanalı ayarlayın.
c. Bank3 (Yetişkin Kartı - Kırmızı): Uzaktan kumanda RED CARD'a sahip olduğunda kullanılacak kanalı ayarlayın.
SMOOVIE Uzaktan Kumandayı Kullanma Referansları
1. SI tedarikçisi olarak SMOOVIE seçeneğini seçtiyseniz, SMOOVIE Uzaktan Kumandayı kullanmalısınız.
2. Uzaktan kumandanın sayısal tuşlarıyla, kullanıcı yalnızca Bank1 kanalını seçebilir.
Bu nedenden ötürü, Yeşil veya Kırmızı Kartı kullanarak kanalı değiştirmek istiyorsanız, lütfen kanal yukarı/aşağı
tuşlarına basın.
3. Kanal kılavuzunda veya Kanal listesinde, kullanıcı yalnızca Bank1 kanal listesini görebilir.
46
Türkçe
¦¦ Channel Editor
Kanal Düzenleyicisi kanal numarasını ve adını düzenlemek için bir işlevdir.
Kanalları kullanıcı tanımlı kanal numaraları olarak sıralamak için Kanal Düzenleyicisini kullanın.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
OFF
Network
Widget Solution
Power On
Vitual Standby
Channel
Security Mode
Menu OSD
DRM
Clock
System
Music Mode
r
Remote Jack Pack
External Source
Channel Editor
Bathroom Speaker
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
<Modele ve bölgeye bağlı olarak, bazı menü öğeleri bulunmayabilir>
Bağımsız Modunda Düzenleyici İçin Basit Adımlar
Adım
Geniş Özet
1
Otel Seçeneği Menüsü'nde 'Channel Setup' işlemini gerçekleştirin
2
Otel Seçeneği Menüsünde 'Kanal Düzenleyicisi' öğesine girin
3
İstediğiniz son kanal listesiyle ilgili bir tabloyu derleyin
4
Derlediğiniz tabloya göre TOOLS Düğmesiyle kanalları yeniden düzenleyin
5
Çıkmak için EXIT veya RETURN Düğmesine basın.
<lütfen aşağıdaki ayrıntılara bakın>
Smoovie Açık sırası
Smoovie TV kullanıldı (Anten / Kablo)
Adım
Karışık Kanal Haritası Açık (Anten ve Kablonun ikisi de
kullanıldı)
Yalnızca Anten veya Kablo kullanıldı
Kanal depolama hariç P&P işlemini yapın
✎✎ P&P zaten yapıldıysa Otel seçeneği menüsüne girdikten
sonra adım 3'ten ilerleyin. (Otel seçeneği menüsü: MUTE
→ 1 → 1 → 9 → ENTER).
P&P tümü işlemini yapın (Anten veya Kablo otomatik ayarı)
✎✎ P&P zaten yapıldıysa Otel seçeneği menüsüne girdikten
sonra adım 3'ten ilerleyin. (Otel seçeneği menüsü: MUTE
→ 1 → 1 → 9 → ENTER).
2
P&P'den sonra TV otel menüsünü gösterir
P&P'den sonra TV otel menüsünü gösterecektir
3
Karışık Kanal Haritası Ayarı Açık
1
4
TV gücünü kapatın ve açın
Otel menüsünde smoovie TV'yi seçin
5
Otel menüsüne girin
Kanal Ayarını seçin (atlanabilir)
6
Otel menüsünde smoovie TV'yi seçin
Otomatik ayarlama için "Karasal" veya "Kablolu" öğesini seçin
(atlanabilir)
7
Kanal Ayarını seçin
Kanal Bankası Düzenleyicisini Ayarla
8
Otomatik ayarlama için "Karasal + Kablolu" öğesini seçin
Gücü kapatıp açtıktan sonra, kullanıcı TV'yi kullanabilir
9
Kanal Bankası Düzenleyicisini Ayarla
10
Gücü kapatıp açtıktan sonra, kullanıcı TV'yi kullanabilir
Türkçe
47
Kanal Listesi
Kanal bilgilerini, Tümü, TV, Radyo, Veri/Diğer, Analog veya Favori 1-5 öğelerini görüntüleyebilirsiniz.
✎✎ Uzaktan kumandada CH LIST düğmesine bastığınızda, Kanal Listesi ekranı bir kez görüntülenir.
• Tümü: O anda mevcut tüm kanalları gösterir.
• TV: O anda mevcut tüm TV kanallarını gösterir.
• Radyo: O anda mevcut tüm radyo kanallarını gösterir.
• Veri/Diğer: O anda mevcut tüm MHP kanallarını veya diğer kanalları gösterir.
• Analog: O anda mevcut tüm analog kanalları gösterir.
• Favori 1-5: Tüm favori kanalları gösterir.
✎✎ Eklediğiniz favori kanalları görüntülemek istiyorsanız, Favori 1-5 öğesini taşımak için CH LIST düğmesine basın ve
L (Ch. Modu) düğmesini kullanın.
✎✎ Kanal Listesi ile kumanda düğmelerini kullanma.
• T (Araçlar): Seçenek menüsünü görüntüler.
• L (Ch. Modu / Kanał): Tümü, TV, Radyo, Veri/Diğer, Analog veya Favori 1-5 öğelerine gidin.
• T (Araçlar) menüsünde Program Grnt öğesini seçtiğinizde, L (Kanal) düğmesini kullanarak diğer kanallara
gidebilirsiniz.
• E (İzle / Bilgi): Seçtiğiniz kanalı izler. / Seçilen programın ayrıntılarını görüntüler.
• k (Sayfa): Sonraki ya da önceki sayfaya gider.
48
Türkçe
Zamanlı Görüntüleme özelliğini Kanal Listesinde kullanma
(yalnızca dijital kanallar)
Zamanlı Görüntüleme özelliğini Kanal Listesi öğesinde ayarladığınızda, programı yalnızca Program Grnt öğesinde
ayarlayabilirsiniz.
1. CH LIST düğmesine basın, ardından istediğiniz bir dijital kanalı seçin.
2. TOOLS düğmesine basın ve ardından Program Grnt öğesini seçin. O kanal için program listesi görüntülenir.
3. İstediğiniz programı seçmek için ▲ / ▼ düğmesine basın, ardından ENTERE (Bilgi) veya INFO düğmesine basın.
4. Zamanlı Görüntüleme seçeneğini seçin, ardından bittiğinde ENTERE düğmesine basın.
✎✎ Zamanlı Görüntüleme seçeneğini iptal etmek istiyorsanız, adım 1 ila 3 arasını takip edin. Progrmı iptl et seçeneğini
seçin.
Seçenek Menüsünü Kullanma t
Kanal Listesi menü seçeneklerini (Program Grnt, Favorilri dznle, Kilit/Kilit aç, Kanal Adı Düzenleme, Kanal No Düzenle,
Sil, Bilgi, Sırala, Düzen Modu).
Seçenek menüsü öğeleri kanal durumuna göre değişebilir.
1. Bir kanal seçin ve TOOLS düğmesine basın.
2. Bir işlev seçin ve ayarlarını değiştirin.
• Program Grnt: Dijital kanal seçildiğinde, programı görüntüler.
• Favorilri dznle: Sık seyrettiğiniz kanalları favoriler olarak ayarlayın. Seçilen kanalları Favori 1-5 özelliğinde ekleyin veya
silin.
1. Favorilri dznle öğesini seçin, ardından ENTERE düğmesine basın.
2. Favourites 1-5 seçeneğini seçmek için ENTERE düğmesine basın, ardından OK düğmesine basın.
✎✎ Favorites 1-5 arasındaki birkaç Favorileröğesinden bir favori kanal eklenebilir.
• Kilit / Kilit aç: Bir kanalı kilitleyin, böylece kanal seçilemez ve izlenemez.
✎✎ Bu işlev yalnızca Kanal Kilidi öğesi Açık olarak ayarlandığında kullanılabilir.
✎✎ PIN giriş ekranı görünür. 4 basamaklı PIN'inizi girin. PIN Değiştir seçeneğini kullanarak PIN'i değiştirin.
• Kanal Adını Düzenle (yalnızca analog kanallar): Kendi kanal adınızı atayın.
• Kanal No Düzenle (yalnızca dijital kanallar): İstenilen sayı düğmelerine basarak numarayı düzenleyin.
✎✎ Bazı alanlar Kanal Adını Düzenle ve Kanal No Düzenle işlevini desteklemeyebilir.
• Sil: İstediğiniz kanalları görüntülemek için bir kanalı silebilirsiniz.
• Bilgi: / Seçilen programın ayrıntılarını görüntüler.
• Sırala: Kanal numarasına veya kanal adına göre sıralanmış listeyi değiştirir.
• Düzen Modu: İstediğiniz kanalı seçebilir ve düzenleyebilirsiniz.
Türkçe
49
Seçenek Menüsünü Kullanma t
Menü seçeneklerini (Favorilri dznle, Kilit/Kilit aç, Sil, Seçimi kaldır, Tümünü Seç) kullanarak herbir kanalı ayarlayın.
1. Kanal Listesi ekranında TOOLS düğmesine basın, ardından Düzen Modu öğesini seçin. Kanalın solunda bir onay kutusu
görünür.
2. İstediğiniz kanalı seçmek için ▲ / ▼ düğmelerine basın, ardından ENTERE düğmesine basın. (c) işareti, kanalı
seçtiğinizi gösterir.
✎✎ Birden fazla kanal seçebilirsiniz.
✎✎ Kanalların seçimini kaldırmak için tekrar ENTERE düğmesine basın.
3. TOOLS düğmesine basın, ardından bir işlev seçin ve ayarlarını değiştirin.
• Favorilri dznle: Sık seyrettiğiniz seçilen kanalları favoriler olarak ayarlayın.
✎✎ Favorilri dznle ekranı beş gruba (Favori 1, Favori 2 vb.) sahiptir. Gruplardan herhangi birisine sık kullanılan bir kanal
ekleyebilirsiniz. Bir grup seçmek için▲ / ▼ düğmelerine basın.
• Kilit / Kilit aç: Bir kanalı kilitleyin, böylece kanal seçilemez ve izlenemez.
✎✎ Bu işlev yalnızca Kanal Kilidi öğesi Açık olarak ayarlandığında kullanılabilir.
✎✎ PIN giriş ekranı görünür. 4 basamaklı PIN'inizi girin. PIN Değiştir seçeneğini kullanarak PIN'i değiştirin.
• Sil: İstediğiniz kanalları görüntülemek için bir kanalı silebilirsiniz.
• Seçimi Kaldır: Seçili kanalların seçimini kaldırır.
• Tümünü Seç: Kanal listesindeki tüm kanalları seçin.
50
Türkçe
¦¦ My Channel
Otel tarafından sağlanan kanallar için dili veya türü belirler ve kullanıcı bir dil veya tür seçerse ilgili kanalları gösterir.
• Önce dili seçmeniz gerekir, aksi halde türü ayarlayamazsınız.
• Herhangi bir kanal eklemeden türü seçerseniz, kanal listesi kullanılabilir tüm kanalları görüntüler.
• My Channel (Kanalım) yalnızca Standalone (Bağımsız) modda çalışır.
• Standalone (Bağımsız) modunda Sistem Entegratörü Satıcısı: Smoovie seçilirse bu çalışmaz.
• Kanalım, Otel Seçeneği Menüsü > Kanal içindedir ve açık veya kapalı olarak ayarlanabilir.
• Kanalım yalnızca açık olarak ayarlandığında çalışır.
Channel Composition [Genre Mode] (Kanal Kompozisyonu [Tür Modu])
Standart
Hotel (Otel)
Kategori
Genre (Tür)
Kanal Modu
Anten Modu Etkinleştirme
All (Tümü)
(Varsayılan)
O
News (Haber)
O
Radio (Radyo)
O
Entertainment
(Eğlence)
O
Sport (Spor)
O
Hotel (Otel)
O
2
1
Ana tarafından fabrika modunda yönetilen her
dile göre tür kanal modunu sağlar.
My Channel
3
4
Language
5
Açıklama
Genre
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Cambodia
▼
6
* Listede görüntülenecek öğe sayısı için Öğelere bakın.
Türkçe
51
Tuş Kılavuzu
Düğme
Eylem
Gezinme Help (Gezinme
Yardımı)
BLUE
Ekrana geri döner. (Tür ayarı: Son Dil ve Tür)
Öncekini Koru
ENTER
Bir öğeyi seçer.
Seç
Ch. Up/Down
Vurguyu sayfa sayfa taşır.
(Kılavuz Yok)
UP/DOWN
Her dile, tür listesine gider. (dairesel anlamda.)
RIGHT
Vurgulanan öğeyi seçer ve sonra vurguyu Tür seçimine taşır.
RETURN
Ekrana geri döner. (Tür ayarı: Son Dil ve Tür)
(Kılavuz Yok)
EXIT
Ekrana geri döner. (Tür ayarı: Son Dil ve Tür)
(Kılavuz Yok)
Taşı
✎✎ Notlar
•• Bu bölümde TV açıldığında görünen Ön Kullanıcı Arayüzünün düzeni açıklanmaktadır. (Otel Seçeneği Menüsü >
Kanal > Kanalım: Açık)
•• Tür, her dil için bir alt listedir.
•• Son hafızaya alınan kanalı görüntülenmekte olan yayın ekranı.
‒‒ Kullanıcı önceki dili ve tür kanal haritasını korumak istiyorsa Ön Kullanıcı Arayüzünü kapatmak için 'MAVİ',
RETURN ve EXIT uzaktan kumanda tuşuna basın.
✎✎ VB.
•• Varsayılan Vurgu: Son Bellek öğeleri (Dil, Tür)
Öğeler
Numara
Ad
Açıklama
1
Background Screen (Arka
Plan Ekranı)
TV açıldığında görünen son hafızaya alınan kanalı görüntüler.
2
Function Title (İşlev
Başlığı)
Bu, işlevin adıdır.
3
Dil Öğeleri
Dil listesi için öğe görüntülenir.
Seçili son dili görüntüler.
4
Genre Items (Tür Öğeleri)
Tür listesi için öğe görüntülenir.
Fabrika modunda yönetilen her dil için kullanılabilir tür öğelerini görüntüler. (her zaman 'All'
(Tümü) öğesini sağlayın)
Seçili son türü görüntüler.
5
Highlight (Vurgu)
Öğe başlığı alan içinde görüntülenemeyecek kadar uzunsa, Auto Text Sliding (Otomatik Metin
Kaydırma) çalışır.
6
Indicator (Gösterge)
Bu, önceki veya sonraki sayfa olduğunda görüntülenir.
52
Türkçe
Etkileşimi Vurgula [Dil Öğeleri]
• Bu sayfa yalnızca olası etkileşimleri göstermek içindir. Gerçek ekranlarla tamamen aynı olmayabilir.
✎✎ Notlar
•• Kullanıcılar yukarı veya aşağı uzaktan kumanda tuşlarına basarak her dil ve tür listesindeki öğelerde dolaşabilir.
•• Dairesel gezinme desteklenir.
My Channel
My Channel
Language
Genre
▲
Language
AŞAĞI
Genre
▲
All
All
All
All
Afrikaans
News
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Bulgarian
Hotel
YUKARI
Cambodia
Cambodia
▼
▼
YUKARI x 4
AŞAĞI x 4
My Channel
Language
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Cambodia
▼
AŞAĞI
YUKARI
AŞAĞI x 4
YUKARI x 4
My Channel
Language
Genre
▲
Afrikaans
All
Albanian
News
Arabic
Radio
Bosnia
Entertainment
Bulgarian
Sports
Cambodia
Hotel
Chinese (Simple)
▼
AŞAĞI x N
YUKARI x N
SON
My Channel
Language
My Channel
Genre
Language
▲
Genre
▲
Swedish
All
Swedish
All
Thailand
News
Thailand
News
Turkish
Radio
Turkish
Radio
Ukraina
Entertainment
Ukraina
Entertainment
Uzbek
Sports
Uzbek
Sports
Vietnam
Hotel
Vietnam
▼
Hotel
▼
Türkçe
53
Etkileşimi Vurgula [Tür Öğeleri]
• Bu sayfa yalnızca olası etkileşimleri göstermek içindir. Gerçek ekranlarla tamamen aynı olmayabilir.
My Channel
Language
My Channel
Genre
Language
▲
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
All
All
Afrikaans
News
Radio
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Seç / SAĞ
SOL
Cambodia
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Cambodia
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
• Geçerli dil seçimi vurgulanır.
• Varsayılan Vurgu: Geçerli tür seçimi.
My Channel
Language
My Channel
Genre
Language
▲
Genre
▲
Czech
All
Danish
News
All
All
Afrikaans
News
Dutch
Estonian
Radio
Albanian
Radio
Entertainment
Arabic
Entertainment
Finnish
Sports
Bosnia
Sports
French
Hotel
Bulgarian
Hotel
German
Seç / SAĞ
SOL
Cambodia
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
• Varsayılan Vurgu: All
54
Türkçe
Mod Değişimi Etkileşimi (1/3)
• Bu sayfa yalnızca olası etkileşimleri göstermek içindir. Gerçek ekranlarla tamamen aynı olmayabilir.
My Channel
Language
My Channel
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Enter
/
Aşağı
/
Enter
Cambodia
Language
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Cambodia
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
• Geçerli Tür Modu: All / All
SAĞ
My Channel
Language
My Channel
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Arabic
Enter
/
Aşağı
/
Enter
Language
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Radio
Albanian
Radio
Entertainment
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Bulgarian
Hotel
Cambodia
Cambodia
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
• Dil seçilirse vurgu tür menüsüne otomatik taşınır.
Kaydet
Türkçe
55
Mod Değişimi Etkileşimi (2/3)
• Bu sayfa yalnızca olası etkileşimleri göstermek içindir. Gerçek ekranlarla tamamen aynı olmayabilir.
1
Başarıyla kaydedildi.
Dilinizdeki ve seçtiğiniz türdeki kanalları izleyebilirsiniz.
Kaydet
Language : Afrikaans
Genre
: News
OK
• Tür modu değişimi tamamlandı mesajı görüntülenir.
• Zaman Aşımı (5 sn)
TAMAM / Return veya Zaman Aşımı
Geçerli Durum : Afrikaans / News
56
Türkçe
Mod Değişimi Etkileşimi (3/3)
• Bu sayfa yalnızca olası etkileşimleri göstermek içindir. Gerçek ekranlarla tamamen aynı olmayabilir.
My Channel
Language
My Channel
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Enter
/
Aşağı x 5
/
Enter
Cambodia
Language
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Cambodia
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
• Geçerli Tür Modu: All / All
SAĞ
My Channel
Language
101
Genre
▲
Info
Genre Mode change to Afrikaans/News.
OK
MAVİ
/
RETURN
/
EXIT
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Cambodia
▼
Navigation Help Area
Seç
/
RETURN
/
Zaman Aşımı
• Türden dil menüsünden sol tuşa basma varolan
seçili bir dil öğesini vurgular.
Geçerli Durum : Afrikaans / News
Türkçe
57
Güç Açma Senaryosu [Son Bellek]
• Bu sayfa yalnızca olası etkileşimleri göstermek içindir. Gerçek ekranlarla tamamen aynı olmayabilir.
Geçerli Durum : Afrikaans / News
POWER
Gücü Kapat
POWER
My Channel
Language
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Cambodia
▼
Navigation Help Area
• Geçerli Tür Modu: Afrikaans / News
58
Türkçe
Tür Düzenleyici: Bu, otel TV kanallarının her birinin türünü yapılandırır.
•• Bu, Otel Menüsü (Fabrika) yoluyla kullanılabilir.
•• Desteklenen türler arasında Haberler, Radyo, Eğlence, Spor ve Otel bulunur.
•• Her kanal için aynı anda birden fazla tür seçilebilir.
Kanal Düzenleyicisi (Dil Düzenleyicisi): Bu, her bir otel TV kanalı için dili yapılandıran bir düzenleyicidir.
•• Desteklenen dil (47 Dil): Afrikaner dili, Arnavutça, Arapça, Bosnakça, Bulgarca, Kamboçyaca, Çince, Hırvatça, Çekçe,
Danca, Hollandaca, İngilizce, Estonca, Fince, Fransızca, Almanca, Yunanca, İbranice, Hintçe, Macarca, Endonezya dili,
İtalyanca, Japonca, Kazakça, Korece, Letonca, Litvanca, Makedonca, Malay dili, Myanmar dili, Nepalce, Norveççe,
Farsça, Lehçe, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Slovakça, Slovence, İspanyolca, İsveççe, Tayland dili, Türkçe,
Ukrayna dili, Özbekçe, Vietnamca
•• Birden fazla kanal bir dile ayarlanırsa dil bir kategori olarak kaydedilir ve kullanıcılar kanalları dile göre
görüntüleyebilir.
•• Bir kanala birden fazla dil ayarlanabilir. Kullanıcı bir kategori seçerse kanal listesinde yalnızca dille ilgili kanallar
görüntülenir.
•• Kanal listesinden dilin ayarlandığı kanallardan biri seçilirse Dil düzenle öğesi Araçlar'a eklenir. Aksi halde, Dil ekle
öğesi Araçlar'a eklenir.
•• * İlgili işlev yürütülürse seçili kanal için bir dil ayarlanabilir veya iptal edilebilir.
•• Ön Kullanıcı Arayüzü, kullanıcı gücü açtığında kullanıcının bir dil veya tür seçebileceği ekranı sağlar.
Sol Çerçeve Durumu
Tuş Kılavuzu
Düğme
Eylem
Gezinme Help (Gezinme Yardımı)
ENTER
İlgili Kanal Tarayıcı alanını seçer veya girer.
(Kılavuz Yok)
RETURN
İptal eder ve önceki ekrana döner.
Geri
UP/DOWN
Vurguyu yukarı veya aşağı taşır.
(Kılavuz Yok)
RIGHT
Vurguyu Kanal Tarayıcı alanına taşır.
(Kılavuz Yok)
INFO
Kategori Bilgilerini gösterir.
(Kılavuz Yok)
TOOLS
Yardımcı program işlevi menülerini gösterir.
Araçlar
EXIT
İptal eder ve önceki adıma döner (Fabrika Modu).
(Kılavuz Yok)
Türkçe
59
✎✎ Notlar
•• Bu, Sol Çerçeve (Dil Kategorileri) bileşenidir.
✎✎ VB.
•• Varsayılan Vurgu: 'Geçerli olarak seçili dil'
Öğeler
Numara
Ad
Açıklama
•• Kullanıcı bu ekrana girdiğinde, geçerli olarak seçili varsayılan öğe vurgulanır.
•• Dil Simgesi + Kategori Adı sağlanır. (Vurgu Ana Çerçevedeyken, yalnızca simge görüntülenir.)
•• Vurguyu taşıma
‒‒ Yukarı veya aşağı düğmesine basma vurguyu taşır.
‒‒ Öğeler bir sayfada görüntülenemezse, yukarı ve aşağı göstergeleri sağlanır.
‒‒ Vurgu bir kategoriye taşındığında, ilgili kategoriye karşılık gelen kanal listesi Ana
Çerçeveye yüklenir.
1
Sol Çerçeve [Dil Kategorileri]
Standart
Hotel (Otel)
Category
(Kategori)
Kanal Modu
Anten Modu Etkinleştirme
Orijinal
Ayarlı
Registered
(Kaydedildi)
O
Dil
Tüm Diller
O
Dil 1
O
Dil 2
O
.
O
Açıklama
•• Otomatik ayarlama işlemiyle kayıtlı tüm
kanalları listeler.
•• Kayıtlı Kanallar listesinde belirtilen kanal ve
kaynak listesi sağlar.
•• Tüm Diller her dile kayıtlı tüm kanalların
toplamıdır. (Bu yalnızca son kullanıcılara
sağlanır.)
Araçlar [Kayıtlı/Dil Kategorileri]
•• Otel Seçeneği Menüsü > Kanal > Kanal Düzenleyicisi >
Araç > Bilgi
•• Öğeler 'Kanal' olmadan görüntülenir.
•• Kayıtlı/Dil öğesi vurgulanırsa 'INFO' uzaktan kumanda tuşuna basarak ilgili
pencereyi etkinleştirebilirsiniz.
•• Tüm diller görüntülenir.
60
Türkçe
•• Yukarı veya aşağı tuşuna basarak dil öğelerinde dolaşın. Göstergeler sağlanır.
✎✎ Notlar
•• Bu, Sol Çerçeve Kategorisi'nde Araçlar menüsünün bir tanımıdır.
•• Her Kayıt/Dil için Yalnızca Bilgi öğesi sağlanır.
•• Öğeler 'Kanal' olmadan görüntülenir.
Hata Durumları
✎✎ Notlar
•• Bu, Kayıtlı Kanal listesinde kayıtlı kanal olmadığında çıkan mesajdır.
Öğeler
Numara
1
Ad
Mesaj
Açıklama
• Tarayıcıya girildiğinde, Kayıtlı kanallar öğesi boşsa kullanıcıların
Otomatik Ayarlama menüsüne geçmesini sağlayan bir açılır mesaj
görüntülenir.
• Hem zaman hem de kanal yapılandırılmadığında ve bir kullanıcı
Kanal Düzenleyicisi'ne girdiğinde, kullanıcının yukarıdakiyle aynı
şekilde Otomatik Ayarlama işlemine geçmesini sağlayan bir mesaj
görüntülenir.
• Bu, zaman yapılandırılmadığında çıkan mesajdır.
–– Zaman yapılandırılmadıysa mesaj Kanal Düzenleyicisi'ne girmeden Fabrika Modu'nda görüntülenir.
Türkçe
61
✎✎ Notlar
•• Bu, dil kategorisine kayıtlı kanal olmadığındaki bileşendir.
Öğeler
No
Açıklama
1
Açıklama
Mevcut durumda seçili ülke herhangi bir öğe içermediğinde, bu mesaj görüntülenir.
Ana Çerçeve [Kanal Tarayıcısı]
62
Türkçe
Ana Kılavuz
Düğme
İşlem
Gezinti Yardımı
CH UP/DOWN
Sayfaya gider.
Sayfa
ENTER
İlgili Kanal Tarayıcısı alanını seçer veya alana girer.
Seç
RETURN
Önceki adıma geri döner (Fabrika Modu).
Geri
UP/DOWN
Vurguyu yukarı veya aşağı taşır.
(Kılavuz yok)
RIGHT
Vurguyu Kanal Tarayıcısı alanına taşır.
(Kılavuz yok)
INFO
Kategori Bilgisini gösterir.
(Kılavuz yok)
TOOLS
Yardımcı işlev menülerini gösterir.
Araçlar
EXIT
İptal eder ve önceki adıma geri döner (Fabrika Modu).
(Kılavuz yok)
✎✎ Notlar
• Bu Ana Çerçeve için bir bileşendir (Kanal Tarayıcısı).
• Fabrika Moduna veya harici girişe girmeden önce, ilk vurgu kanal üzerinedir.
Öğeler
No
Ad
Açıklama
1
Ana Çerçeve
Kanalı veya mevcut durumda seçili kategorinin kaynak listesini gösterir.
2
Kaydırma Çubuğu
Toplam sayfa miktarı arasından, mevcut sayfanın konumunu gösterir.
3
Gezinti Yardımı Alanı
Bu, bir kullanıcı Kanal Düzenleyicisi'ne her girdiğinde görüntülenir. (Bir kullanıcı Kanal
Düzenleyicisi'nden çıkarsa ve sonra yeniden girerse yeniden görüntülenir.)
Bu, zaman aşımına (5 sn.) erişildiğinde veya kullanıcı bir tuşa bastığında kaybolur.
4
Gezinti Yardımı Alanı
Mevcut durumda yapılandırılmış ülke bilgisi ve RED düğmeleri sola yaslanmıştır. (Bunlar
görüntülenir ve bunlar arasında grafiksel olarak gruba göre gezilir.) Ana kılavuz sağa
yaslanmıştır.
Türkçe
63
Kanal Ortak Öğeleri [+ Simge-yöntem]
Kanal listesi gösterim kuralları
Standart
Öğe
Yapı
Dijital kanallar
Onay Kutusu + Durum Simgesi + Dijital Kanal Numarası + Kanal Adı
–– Kanal numarası gösterim biçimi: ###-### (Kanal numarası ‘-’ ile gösterilir.)
Analog kanallar
Onay Kutusu + Analog Simgesi + Analog Kanal Numarası + Kanal Adı
–– Kanal numarası gösterim biçimi: ### (Analog kanal numaralarını göstermek
için, ‘-’ kullanılmaz.)
Dijital kanallar
Onay Kutusu + Durum Simgesi + Dijital Kanal Numarası + Kanal Adı
–– Kanal numarası gösterim biçimi: ### (Kanal numarası gösteriminin
maksimum uzunluğu için, aşağıdaki bölgesel özellikleri izleyin.)
Analog kanallar
Onay Kutusu + Analog Simgesi + Analog Kanal Numarası + Kanal Adı
–– Kanal numarası gösterim biçimi: ### (Kanal numarası gösteriminin
maksimum uzunluğu için, aşağıdaki bölgesel özellikleri izleyin.)
ATSC
DVB (CHEM)
Kanal listesi simgesi gösterim kuralları
Öğe
Örnek
Dinamik SI
Simge
Dinamik SI ile
silinmiş kanallar
Dinamik SI ile
eklenmiş kanallar
Analog Kanal Simgesi
Kaynak Kanal Simgesi
Anten Simgesi
Dış Anten
Kablo
Uydu
Öncelik
NNNNNNNN CH. NAME
• Kullanıcı tarafından değil, Dinamik SI ile
silinmiş kanallar
1
NNNNNNNN CH. NAME
• Kullanıcı tarafından değil, Dinamik SI ile
eklenmiş kanallar
2
• Analog kanal simgesi görüntülenir.
3
• Bir giriş kaynağı olan kanal.
4
• Antenlerden sağlanan canlı kanalları gösterir.
Anten, Kablo veya Uydu anten simgeleri en
düşük öncelikte görüntülenir.
5
NNNNNNNN CH. NAME
(Düzenlenen kanal adı.)
NNNNNNNN CH. NAME
NNNNNNNN CH. NAME
NNNNNNNN CH. NAME
NNNNNNNN CH. NAME
Şifreli Kanal Simgesi
NNNNNNNN CH. NAME
• Şifreli kanal simgesi. (Bu Uydu anteni için
görüntülenir.)
-
Video Sessiz
NNNNNNNN CH. NAME
• Ekranı sessize alınmış kanal. (Ses ve kanal bilgisi
sağlanır.)
-
64
Türkçe
Ülkelere Ekle / Ülkeleri Düzenle (1/2)
•• Otel Seçeneği Menüsü > Kanal > Kanal Düzenleyicisi > Araç >
Dil Düzenle
Ana Kılavuz
Düğme
İşlem
Gezinti Yardımı
ENTER
Vurgulanan öğeyi seçer.
Gir
RETURN
İptal eder ve önceki ekrana geri döner (Araçlar).
Geri
UP/DOWN
Ülke öğeleri üzerinde vurguyu taşır.
Taşı
LEFT/RIGHT
Vurguyu taşır.
Taşı
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Geçerli pencereyi kapatır ve 'Araçlar' menüsünü görüntüler.
(Kılavuz yok)
EXIT
İptal eder ve önceki adıma geri döner (Fabrika Modu).
(Kılavuz yok)
✎✎ Notlar
• Bu Ülkelere Ekle tanımıdır.
• Vurgulanan kanal veya birden fazla seçilen kanal Ülke kategorisine eklenir.
✎✎ Vb.
• Zaman Aşımı (60 san)
Türkçe
65
Öğeler
No
Ad
Açıklama
1
Ülkelere Ekle
Pencere
• Seçilen kanallarda ülke listesine kaydedilmiş herhangi bir kanal bulunmuyorsa, “Ülkelere Ekle”
başlık olarak görüntülenir.
• Girilen ekran kaydedilmiş olsun veya olmasın, seçilen ülkeden bağımsız olarak bir onay kutusu
görüntülenir.
2
Kılavuz
3
Seçim Bilgisi
• Seçilen kanalın sayısı veya kanal adı.
–– Bir kanal seçildiğinde, kanal adı görüntülenir: Seçilen kanal: NNNN-NNN ABC
–– Birden fazla kanal seçildiğinde, seçilen kanalların sayısı görüntülenir: Seçilen Kanallar: N
4
Tamamlandı Mesajı
• İşlem tamamlandıktan sonra, mesaj görüntülenir. (Bu mesaj her zaman Tamam düğmesi seçilirse
görüntülenir.)
Seçim İşareti
• Birden fazla kanal seçiminin nasıl tanımlandığına yönelik işaretler
• : Öğelerin tümü kaydedildiğinde.
• : Öğelerin yalnızca bir kısmı kaydedildiğinde.
• : Öğelerin hiçbirisi kaydedilmediğinde.
5
Ülkelere Ekle / Ülkeleri Düzenle (2/2)
•• Otel Seçeneği Menüsü > Kanal > Kanal Düzenleyicisi >
Araç > Dil Düzenle
66
Türkçe
Ana Kılavuz
Düğme
İşlem
Gezinti Yardımı
ENTER
Vurgulanan öğeyi seçer.
Gir
RETURN
İptal eder ve önceki ekrana geri döner (Araçlar).
Geri
UP/DOWN
Ülke öğeleri üzerinde vurguyu taşır.
Taşı
LEFT/RIGHT
Vurguyu taşır.
Taşı
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Geçerli pencereyi kapatır ve 'Araçlar' menüsünü görüntüler.
(Kılavuz yok)
EXIT
İptal eder ve önceki adıma geri döner (Fabrika Modu).
(Kılavuz yok)
✎✎ Notlar
• Bu Ülkeleri Düzenle tanımıdır.
• Vurgulanan kanal öğesi veya birden fazla seçilen kanal öğesi Ülke kategorisine eklenir veya buradan silinir.
• Zaman Aşımı (60 san)
Öğeler
No
Ad
Açıklama
1
Ülkelere Ekle
• Seçilen kanallar arasında kayıtlı bir kanal varsa, Ülkeleri Düzenle başlık olarak görüntülenir.
• Seçilen ülkeden kaydedilmiş olsun veya olmasın bir onay kutusu görüntülenir.
2
Kılavuz
3
Tamamlandı Mesajı
• İşlem tamamlandıktan sonra, mesaj görüntülenir. (Bu mesaj her zaman Tamam düğmesi seçilirse
görüntülenir.)
Kanal No Düzenle (Türün Yerini Değiştir]
•• Otel Seçeneği Menüsü > Kanal > Kanal Düzenleyicisi > Araç > Kanal No Düzenle
Türkçe
67
Ana Kılavuz
Düğme
İşlem
Gezinti Yardımı
ENTER
Değişiklikleri uygular ve pencereyi kapatır.
Gir
RETURN
İptal eder ve önceki ekrana geri döner (Araçlar).
Geri
▲/▼
Seçilen kanalın kanal numarasını değiştirir.
Ayarla
0~9
Bir hane girer.
Sayı
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Geçerli pencereyi kapatır ve 'Araçlar' menüsünü görüntüler.
(Kılavuz yok)
EXIT
İptal eder ve önceki adıma geri döner (Fabrika Modu).
(Kılavuz yok)
✎✎ Notlar
• Bu kanal numarasını düzenleyen işlevin tanımıdır. (Türün Yerini Değiştir)
• Kanal numaraları tüm kanal listelerinde değiştirilebilir ve değişiklikler tüm kanallara uygulanır.
• Yeni kanal numarası başka bir kanala tahsis edilmemişse, kanal numarası yeni kanal numarası olarak güncellenir ve
liste kanal numarasının artan sırasında yeniden sıralanır.
• Yeni kanal numarası zaten başka bir kanala tahsis edilmişse, Otel özelliklerini takip edin.
✎✎ Vb.
• Dikey dağıtım desteklenir.
Öğeler
No
Ad
Açıklama
1
Kanalı Düzenle
Numara Penceresi
• Hem sayısal tuşlar hem de Yukarı/Aşağı tuşları desteklenir.
–– Seçilen Kanal: Geçerli durumda seçilen kanal adını görüntüler.
–– Sayı: Yeni kanal numarasını gösterir.
(Mevcut durumda tahsis edilmiş kanal adı da görüntülenir.)
–– Ad: Geçerli durumda tahsis edilen kanal adını görüntüler. (Hiç kanal yoksa, “(Boş)” olarak
görüntülenir.): Bir kanal varsa, ancak adı yoksa, ad “-----” olarak gösterilir.
2
Uyarı
Mesaj
• Mevcut durumda tahsis edilmiş kanal seçilmişse
–– Yeni kanal numarası zaten başka bir kanala tahsis edilmişse, onay mesajı açılır. (Aşağıdaki
şekle bakın.)
–– Kullanıcı kanal numarasını zaten başka bir kanala tahsis edilmiş numarayla değiştirmek
istiyorsa, kanal numaralarının yeri değiştirilir ve kaydedilir.
68
Türkçe
Kanal Numarasını Düzenle [Harici Giriş] (3/3)
•• Otel Seçeneği Menüsü > Kanal > Kanal Düzenleyicisi > Araç > Kanal No Düzenle
Ana Kılavuz
Düğme
İşlem
Gezinti Yardımı
RED
Kullanıcı düğmeye basarsa, kanal numarası başlatılır.
Sıfırla
ENTER
Değişiklikleri uygular ve pencereyi kapatır.
Gir
RETURN
İptal eder veya önceki ekrana geri döner (Araçlar).
Geri
▲/▼
Seçilen kanalın kanal numarasını değiştirir.
Ayarla
0~9
Bir hane girer.
Sayı
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Geçerli pencereyi kapatır ve 'Araçlar' menüsünü görüntüler.
(Kılavuz yok)
EXIT
İptal eder ve önceki adıma geri döner (Fabrika Modu).
(Kılavuz yok)
✎✎ Notlar
• Bu işlev harici giriş kaynağını bir kanal numarasına tahsis eder. (Değişiklikler tüm kanallara uygulanır.)
• Yeni kanal numarası zaten başka bir kanala tahsis edilmişse, Otel özelliklerini takip edin.
✎✎ Vb.
• Varsayılan Vurgulama: Kanal numarası alanı.
• Dikey dağıtım desteklenir.
• Zaman Aşımı (60 san)
Türkçe
69
Öğeler
No
Ad
Açıklama
• Kanal numarası alanı.
–– Hem sayısal tuşlar hem de Yukarı/Aşağı tuşları desteklenir.
–– Hiçbir değer tahsis edilmemişse, hanelerin numaraları olarak pek çok ‘-’ görüntülenir.
1
Kanal Numarası Alanı
▲
--
▲
→
▼
1
▲
→
▼
15
▼
2
Kaynak Adı
• Harici giriş adı
–– Yapılandırılamayan öğeler görüntülenir.
3
Gezinti Yardım Alanı
• Kullanıcı kırmızı düğmeye basarsa, kanal numarası başlatılır.
Kanalı Yeniden Adlandır
•• Otel Seçeneği Menüsü > Kanal > Kanal Düzenleyicisi > Araç > Kanalı Yeniden Adlandır
Ana Kılavuz
Düğme
İşlem
GREEN
Değişiklikleri kaydeder ve Kanal Düzenleyicisi'ne döner.
Bitti
ENTER
Kanal adını kaydeder ve imleci bir sonraki alana taşır.
Gir
RETURN
İptal eder ve önceki ekrana geri döner (Araçlar).
Geri
▲/▼/◄/►
Klavyede gezinir.
Taşı
0~9
Bir hane girer.
(Kılavuz yok)
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Geçerli pencereyi kapatır ve 'Araçlar' menüsünü görüntüler.
(Kılavuz yok)
EXIT
İptal eder ve önceki adıma geri döner (Fabrika Modu).
(Kılavuz yok)
✎✎ Notlar
• Bu Kanal Adını Düzenle işlevi için kullanılan klavyenin tanımıdır.
✎✎ Vb.
• Zaman Aşımı (60 san)
70
Türkçe
Gezinti Yardımı
Öğeler
No
Ad
Açıklama
1
Kanal Adını Düzenle Penceresi
2
Kanal Adı
• İmleç ve mevcut durumda girilen karakter vurgu rengindedir.
• Maksimum karakter sayısına erişildiğinde, imleç görüntülenmez.
3
Klavye
• Daha ayrıntılı bir senaryo için, klavye tasarım belgesine bakın.
Araçlar [Düzen Modu]
Düzen Modu
İçerik Vurgusu (işaretlenen öğelerin sayısı 0 veya 1 olduğunda)
Ülkelere Ekle
Ülkeleri Düzenle (halihazırda kayıtlı öğe işaretli olduğunda.)
Kanal Adı Düzenleme
Kanal No Düzenle
Video Sessiz
Kanal Kopyası (Astra HD +)
Yeniden Sırala (Uydu)
Tümünü Seç
Tüm Seçimleri Kaldır (1 veya daha fazla öğe seçildiğinde, yalnızca bu
görüntülenir)
Sil
Birden fazla işaretli öğe olduğunda
Ülkelere Ekle
Ülkeleri Düzenle (halihazırda kayıtlı öğe işaretli olduğunda.)
Video Sessiz
Yeniden Sırala (Uydu)
Tümünü Seç
Tüm Seçimleri Kaldır
Sil
✎✎ Notlar
• Açılır menü konumu: Kanal Listesinin sol sütunundaki bir öğe için Araçlar menüsü → Bu sağda görüntülenir. Kanal
Listesinin sağ sütunundaki bir öğe için Araçlar menüsü → Bu solda görüntülenir.
• Vurgulanan öğe seçilmemiş durumdayken kullanıcı Araçlar düğmesine basarsa, öğe otomatik olarak seçildi şeklinde
işaretlenir.
• Her işlevin ayrıntılı özellikleri için NEO Kanal Düzenleyicisi'ne bakın.
Türkçe
71
CH Sayfası [bir kanal numarası harici bir girişe tahsis edildiğinde]
✎✎ Notlar
• TV kanal sayfası özellikleri uygulanır.
• Desteklenmeyen bir öğe veya ilgili bilgi olmadığında, öğe değerleri görüntülenmez.
• Kanal adı ‘harici giriş adı’ olarak gösterilir.
Öğeler
No
1
Ad
Açıklama
Harici Giriş Adı
Kanal Listesi bazı GenreTV işlevleri sağlar.
• Ülke Modu
• Tür modunu değiştirir.
¦¦ Mixed Channel Map
Karışık Kanal Haritası Dış Anten, Kablo ve Uydu kanallarını karıştırmak için bir işlevdir.
[ Aus, Singapore, NZ modelleri hariç ]
–– - Karışık Kanal Haritası Dış Anten, Kablo ve Uydu kanallarını karıştırmak için AÇIK durumda olmalıdır.
–– Otel Seçeneği menüsünde 'Karışık Kanal Haritası' öğesini açtıktan sonra, Kanal Düzenleyicisi'ni kullanın.
72
Türkçe
¦¦ Sound Bar (Ses Çubuğunu)
• Samsung Ses Çubuğu ve Konuk TV
–– HDMI 'teki ARC özelliğini destekleyen Samsung hospitality TV'leri (konuk TV'leri) ve Sound Bar'ları (Ses
Çubuklarını) kullanın. Tek bir HDMI kablosuyla, uyumlu bir Samsung Sound Bar'ı (Ses Çubuğunu), uyumlu bir
Samsung hospitality TV'sine (konuk TV'sine) bağlamanız halinde, konuklarınız, TV'nin sesini Sound Bar'dan (Ses
Çubuğundan) duyabilirler.
–– ARC fonksiyonunu destekleyen modeller aşağıda listelenmiştir.
•• Sound-Bars (Ses Çubukları): ‒‒ HW-H450/H550/H570/H600/H7500
‒‒ HW-J450/J470/J550
‒‒ HW-K450/K550
•• Sound Bar'ları (Ses Çubuklarını) Otel Moduna ayarlama
1. Aşağıdaki Otel menüsü seçeneklerini ayarlayın:
‒‒ Hotel Option > System > Sound Bar Out = On.
‒‒ Hotel Option > Power On > Power On Volume EN = User Defined.
‒‒ Hotel Option > Power On > Power On Volume > Set greater than 0.
‒‒ Hotel Option > Power On > Max Volume > Set greater than 0.
2. Bir HDMI kablosunu Ses Çubuğu'nun arkasındaki HDMI ÇIKIŞI bağlantı noktasından konuk TV'nin HDMI bağlantı
noktasına (ARC'yi destekleyen) bağlayın.
3. S
ound Bar (Ses Çubuğu), Hospitality TV (Konuk TV)'ye bağlandıktan sonra, TV açıldığında Sound Bar (Ses Çubuğu) TV'yi
otomatik olarak tespit eder ve otomatik olarak Otel Moduna geçer.
Sound Bar (Ses Çubuğu) Otel Modu fonksiyonel özellikleri
•
•
•
•
•
TV ile senkronize güç açma/kapatma
HDMI_CEC varsayılan ayarı Açık
Fonksiyonlara yalnızca "HDMI OUT" bağlantı noktasına erişilebilir
Beklenmedik audio kaynağı değişikliklerini önlemek için, VFD'deki "Giriş modu" anahtarını devre dışı bırakır.
TV'nin otel seçeneği menüsünden alınan ayarlanabilir Power-on ve Max Volume. Ancak Sound Bar (Ses Çubuğu)'nun
Power On Volume ve Max Volume değerleri, TV'nin otel seçeneği menüsündeki Power On Volume ve Max Volume
seçeneklerinin yarısı kadar olacaktır.
Örnek: TV'deki ses düzeyi ayarı "güç açma ses düzeyi=20 ve maks ses düzeyi=90" ise Sound bar (Ses çubuğu) güç
açma ses düzeyi=10, maks ses düzeyi=45 olarak çalışacaktır.
*Bu işlev modele bağlı olarak farklı olabilir.
Türkçe
73
¦¦ Güvenlik modu
Teknik Özellikler
• Bu, ıslah merkezi gibi özel merkezlerde, TTX ve harici giriş (HDMI, USB) kaynakları gibi bazı fonksiyonları
sınırlandırmak içindir.
• Güvenlik menüsü şifreyle korunmaktadır. Şifre olmadığında, Güvenlik menüsüne erişim reddedilir.
• Güvenlik Ayarı:
–– Güvenlik Ayarı Açık veya Kapalı olarak ayarlanabilir.
–– Varsayılan ayar kapalıdır.
–– Güvenlik Ayarı: Eğer Açık olarak ayarlanırsa, harici giriş kaynağı (HDMI, USB) ve TTX fonksiyonu devre dışı
bırakılır.
• Parola Ayarı
–– Bu, kullanıcıların parola değiştirmesine olanak tanır.
–– Kullanıcılar, mevcut parola, yeni parolayı ve yeni parolayı teyit etmek üzere ikinci defa aynı parolayı girmelidir.
• Parolayı Sıfırla
–– Bu parolayı sıfırlamak içindir.
–– Parolayı 00000000 olarak sıfırlayın.
–– Parola Sıfırlama, Factory (Fabrika) menüsündeyken, Info (Bilgi) ve Factory (Fabrika) tuşlarına basarak
görüntülenebilir.
MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER tuşlarına basıldığında görülmez.
• Güvenlik Ayarı: Açık olarak ayarlanırsa, SIRCH fonksiyonu kullanım dışı olur.
• Fabrika Sıfırlaması Güvenlik Ayarı'nı sıfırlamaz.
74
Türkçe
Duvara Montajının Takılması
Duvara montaj kiti (ayrı satılır) TV'nin duvara monte edilmesini sağlar. Duvara montaj kitinin takılmasıyla ilgili daha fazla
bilgi için, duvara montaj ile birlikte verilen talimatlara bakın. Duvara montaj braketini takarken yardım için bir teknisyenle
görüşün. Bunu sizin yapmanızı öneririz.
Samsung Electronics, TV'yi kendiniz monte etmeyi seçtiğinizde kendinize ya da başkalarına vereceğiniz hasarlardan
sorumlu değildir.
Duvar Montaj Kiti Teknik Özellikleri (VESA)
✎✎ Duvara montaj kiti tedarik edilmez, ayrı olarak satılır.
Duvara montajınızı zemine dik olacak şekilde sağlam bir duvara monte edin. Diğer bina malzemelerine takarken lütfen
en yakınınızdaki bayi ile görüşün Tavana veya eğik bir duvara monte edilirse, düşebilir ve ciddi kişisel yaralanmaya neden
olabilir.
✎✎ Notlar
• Duvara montaj kitlerinin standart boyutları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
• Duvara montaj kitimizi satın alırken, ayrıntılı bir kurulum kılavuzu ve montaj için gerekli tüm parçalar sağlanır.
• VESA standart vida teknik özelliklerine uymayan vidalar kullanmayın.
• Standart boyuttan daha uzun vidalar kullanmayın, aksi takdirde TV setinin iç kısmına zarar verebilirsiniz.
• VESA standardı vida özelliklerine uymayan duvar montajı için, vidaların uzunluğu özelliklere bağlı olarak değişebilir.
• Vidaları çok fazla sıkmayın, bu ürüne hasar verebilir ve ürünün düşerek kişisel yaralanmaya neden olmasına yol
açabilir. Samsung bu tür kazalardan sorumlu değildir.
• VESA olmayan veya belirtilmemiş duvar montajı kullanıldığında veya müşteri yükleme yönergelerine uymadığında,
Samsung, ürünün zarar görmesinden veya yaralanmalardan sorumlu değildir.
• Bu TV'yi monte ederken, 15 derecelik eğimi aşmayın.
Duvara
Montaj
Braketi
Duvara Montaj Adaptörü
TV
C
Duvara
Montaj
Braketi
Duvara Montaj Adaptörü
TV
C
inç
VESA Özelliği (A * B)
C (mm)
24"
75 x 75
9,3
28"
32"
100 x 100
40" ~ 49"
200 x 200
55"
400 x 400
19,5
Standart Vida
Adet
M4
4
43 ~ 45
M8
Duvara Montaj Kitinizi TV'niz açıkken kurmayın. Elektrik çarpmasından kaynaklanan kişisel yaralanmaya
neden olabilir.
Türkçe
75
TV'yi Duvara Sabitleme
[
Dikkat: TV'yi çekme, itme veya üzerine çıkma TV'yi düşürebilir. Özellikle çocuklarınızın TV'ye asılmamasına
veya TV'nin dengesini bozmamasına özen gösterin; böyle bir durumda, TV devrilebilir ve ciddi yaralanmalara
veya ölüme neden olabilir. Güvenlik Notundaki tüm güvenlik önlemlerine uyun. Birimin daha dengeli
durması için, güvenlik amacıyla aşağıdaki talimatları uygulayarak düşmeyi önleyici cihazı takın.
TV'nin Düşmesini Önlemek için:
1. Vidaları sıkıştırıcı parçalara yerleştirin ve duvara sıkı bir şekilde sabitleyin. Vidaların, duvara sağlam bir şekilde
takıldıklarını onaylayın.
✎✎ Duvar tipine bağlı olarak dübel gibi ek malzemelere ihtiyacınız olabilir.
✎✎ Gerekli sıkıştırıcı parçalar, vidalar ve bağ ürünle birlikte sağlanmadığı için, lütfen bunları ayrı olarak satın alın.
2. TV'nin arkasında, orta kısımda bıulunan vidaları çıkarın, sıkıştırıcı parçaların içinden geçirin ve daha sonra yeniden
TV'ye takıp sıkıştırın.
✎✎ Vidalar ürünle birlikte verilmemiş olabilir. Bu durumda, lütfen aşağıdaki özelliklere uygun vidaları alın.
3. TV'ye ve duvara sabitlenmiş sıkıştırıcı parçaları sağlam bir kablo ile birleştirin ve daha sonra, bağı sıkı bir şekilde
bağlayın.
✎✎ Notlar
• TV'yi arkaya doğru düşmemesi için duvara yakın bir yere yerleştirin.
• Bağı, duvardaki sıkıştırıcı parçalar, TV'ye sabitlenen sıkıştırıcı parçalarla aynı hizada veya daha aşağıda olacak
şekilde bağlayabilirsiniz.
• TV'yi taşımadan önce bağı çözün.
4. Tüm bağlantıların uygun şekilde sabitlendiğini doğrulayın. Belirli aralıklarla bağlantılarda yorgunluk belirtisi olup
olmadığını kontrol edin. Bağlantılarınızın güvenliğiyle ilgili herhangi bir şüpheniz varsa, bir kurulum uzmanıyla
görüşün.
Hırsıza Karşı Kensington Kilidi
Kensington Kilidi Samsung tarafından sağlanmaz. Kensington kilidi,
televizyonu halka açık bir ortamda kullanıyorsanız, sistemi fiziksel olarak
sabitlemek için kullanılan bir aygıttır. Üreticiye bağlı olarak, görünüm ve
kilitleme yöntemi resimde gösterilenden farklı olabilir. Doğru kullanım ek
bilgiler için, Kensington Kilidiyle birlikte verilen kılavuza başvurun.
Ürünü kilitlemek için, aşağıdaki adımları izleyin:
Lütfen TV’nin arkasındaki “K” simgesini bulun. Kensington yuvası “K”
simgesinin yanındadır.
1
<İsteğe bağlı>
1. Kensington kilidi kablosunu, masa veya sandalye gibi büyük ve sabit bir
nesneye sarın.
2. Kilidin takılı olduğu kablo ucunu, Kensington kilidi kablosunun kıvrımlı
ucuna doğru kaydırın.
3. Kilitleme aygıtını, ürün üzerindeki Kensington kilidine takın (1).
4. Kilidi kilitleyin.
✎✎ Bunlar genel yönergelerdir. Tam yönergeler için kilitleme aygıtı ile birlikte sağlanan Yükleme Kılavuzu'na bakın.
✎✎ Kilitleme cihazının ayrıca satın alınması gerekmektedir.
✎✎ Kensington Kilidinin konumu, modeline bağlı olarak farklılık gösterebilir.
76
Türkçe
Teknik Özellikler
Çevre Koşulları
Çalışma Sıcaklığı
Çalışma Nemi
Depolama Sıcaklığı
Depolama Nemi
10°C ila 40°C (50°F ila 104°F) arası
%10 ila %80 arası, yoğunlaşmayan
-20°C ila 45°C (-4°F ila 113°F) arası
%5 ila %95 arası, yoğunlaşmayan
Model Adı
Ekran Çözünürlüğü
HG24EE690
HG28EE690
1366 x 768
1366 x 768
Döner Stand
0˚
0˚
24 inç (59 cm)
28 inç (69 cm)
10W
10W
Boyut (GxYxD)
Gövde
Stand dahil
561,8 x 349,1 x 65,2 mm
561,8 x 384,2 x 163,8 mm
643,4 x 396,5 x 62,9 mm
643,4 x 435,0 x 163,4 mm
Ağırlık
Stand Olmadan
Stand Dahil
3,9 kg
4,1 kg
3,8 kg
4,2 kg
Model Adı
HG32EE690
HG40EE690
Ekran Çözünürlüğü
1920 x 1080
1920 x 1080
Döner Stand
20˚ / 60˚ / 90˚
20˚ / 60˚ / 90˚
Ekran Boyutu (Diyagonal)
32 inç (80 cm)
40 inç (101 cm)
Ekran Boyutu (Diyagonal)
Ses (Çıkış)
Ses (Çıkış)
20W
20W
Boyut (GxYxD)
Gövde
Stand dahil
730,4 x 433,8 x 54,6 mm
730,4 x 482,8 x 192,6 mm
917,6 x 539,2 x 54,2 mm
917,6 x 591,1 x 226,5 mm
Ağırlık
Stand Olmadan
Stand Dahil
5,5 kg
7,1 kg
8,5 kg
11,4 kg
Model Adı
HG43EE690
HG49EE690
HG55EE690
Ekran Çözünürlüğü
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
Döner Stand
20˚ / 60˚ / 90˚
20˚ / 60˚ / 90˚
20˚ / 60˚ / 90˚
Ekran Boyutu (Diyagonal)
43 inç (108 cm)
49 inç (123 cm)
55 inç (138 cm)
20W
20W
20W
Boyut (GxYxD)
Gövde
Stand dahil
972,9 x 570,1 x 54,0 mm
972,9 x 622,0 x 226,5 mm
1105,8 x 645,0 x 54,6 mm
1105,8 x 697,0 x 226,5 mm
1241,6 x 721,4 x 54,5 mm
1241,6 x 773,3 x 226,5 mm
Ağırlık
Stand Olmadan
Stand Dahil
9,4 kg
12,3 kg
13,1 kg
16,0 kg
16,0 kg
18,9 kg
Ses (Çıkış)
✎✎ Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
✎✎ Güç kaynağı ve güç tüketimi bilgileri için, ürüne takılı etikete bakın.
Türkçe
77
Boyutlar
Önden görünüm / Yandan görünüm
•• 24"
7
1
2
3
5
6
4
8
(Birim: mm)
HG24EE690
1
2
3
4
5
6
7
8
561,8
523,7
295,6
226,7
349,1
383,5
65,4
163,8
•• 28"
7
1
2
3
6
5
4
8
(Birim: mm)
HG28EE690
1
2
3
4
5
6
7
8
643,4
609,5
347,0
311,4
396,5
435,0
62,9
163,4
7
1
2
78
Türkçe
3
5
6
4
8
•• 32" ~ 55"
7
1
2
3
6
5
8
4
(Birim: mm)
1
2
3
4
5
6
7
8
730,4
701,4
395,8
451,3
433,8
482,8
54,6
192,6
HG40EE690
917,6
888,6
501,2
559,6
539,2
591,1
54,2
226,5
HG43EE690
972,9
943,9
532,1
559,6
570,1
623,0
54,0
226,5
HG49EE690
1105,8
1076,8
607,0
559,6
645,0
697,0
54,6
226,5
HG55EE690
1241,6
1212,6
683,4
559,6
721,4
773,3
54,5
226,5
HG32EE690
Jak paneli ayrıntısı / Arkadan görünüm
✎✎ Detailed dimensions can be checked at Displaysolutions.samsung.com.
Türkçe
79
Taban Standı ayrıntısı
•• 24"
(Birim: mm)
226,7
162,7
55,9
•• 28"
311,4
(Birim: mm)
162,0
117,4
•• 32"
(Birim: mm)
55,9
135
R9,5
R3,75
152
451,3
192,6
80
156,0
Türkçe
•• 40" ~ 55"
(Birim: mm)
70,0
135
R9,5
R3,75
152
559,6
226,5
168,7
✎✎ Notlar: Tüm çizimlerin ölçeklendirilmesi gerekmemektedir. Bazı boyutlar önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
TV'nizi kurma işlemini gerçekleştirmeden önceki boyutlara bakın. Yazım ve baskı hatalarından sorumlu değiliz.
Türkçe
81
Lisans
Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir. Dolby ve çift D sembolü, Dolby
Laboratories'in ticari markalarıdır.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc.
DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS
Digital Surround, DTS Express, and DTS Neo2:5 are registered trademarks or trademarks
of DTS, Inc. in the United States and/or other countries.
© DTS, Inc. All Rights Reserved.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS
Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS
Studio Sound are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States
and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo
are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States
and other countries.
This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your
registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used
under license.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
8,656,183; 8,731,369; RE45,052.
Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com)
Open Source Licence Notice is written only English.
82
Türkçe
SAMSUNG WORLDWIDE ile iletişim kurun
Samsung ürünleri ile ilgili sorularınız ya da yorumlarınız varsa lütfen SAMSUNG müşteri hizmetleri merkezi ile temasa geçin.
Ülkeye
Müşteri Hizmetleri Merkezi
Web Sitesi
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
CZECH
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
06196 77 555 77
www.samsung.com/de/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL
808 207 267
www.samsung.com/pt/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
SPAIN
0034902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
© 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.
EE690-EU-TUR-04
Download PDF

advertising