Samsung | HG32EE470FK | Samsung HG32EE470FK Kurulum Rehberi

460/470/570/670
LED TV
Kurulum kılavuzu
Bu Samsung ürününü satın aldığınız için
teşekkür ederiz. Garantiden tam olarak
yararlanmak için lütfen ürününüzü kaydedin:
www.samsung.com/register
Model
Seri No.
Bu Kullanıcı Kılavuzundaki şekiller ve resimler yalnızca referans amaçlı verilmiştir ve gerçek ürünün görünümünden
farklı olabilir. Ürün tasarımı ve teknik özelikler haber verilmeden değiştirilebilir.
Talimat
Bu TV’de TV’ye bağlanan bir set arkası kutusu (SBB/STB) yoluyla etkileşimli işlevler sunulmaktadır ve oteller ve diğer ağırlama işletmeleri
için bilgisayarla kontrol edilen sistemlerde diğer TV’lere bağlanabilir.
yy Etkileşimli: TV ilk kez çalıştırıldığında, SBB/STB’yi tanımlamak için bir komut gönderir. Tanımlandığında, TV ÇEVRİMİÇİ moda geçer ve
tamamen SBB/STB kontrolünde olur. TV ÇEVRİMİÇİ moddayken, IR (Samsung uzaktan kumandası) komutlarını göz ardı eder ve arayüz
protokolüne uygun hareket eder.
yy Bağımsız: SBB/STB tanımlanmazsa, TV kısıtlı işlemler bulunan BAĞIMSIZ moduna geçmelidir.
Çalıştırma Modları
Bu TV (Otel modunda) bir SBB/STB ile çalıştırılırken iki durumdan birindedir:
yy ÇEVRİMİÇİ veya BAĞIMSIZ. BAĞIMSIZ durumunda, TV, etkin iletişimi olmayan bir Otel TV’si gibi çalışır. Bu, konukların SBB/STB
bağlantısını keserek sistemi kandırmaya çalışmalarını önler.
Otel TV
Otel Modu Açık
Bağımsız
Modu
10 deneme içinde
başarılı olursa SBB/
STB Çevrimiçi olur
SBB/STB
Çevrimiçi-Art
arda 10 kez
başarısız
Güç
AÇIK
SBB/STB
Durumu-2 sn’de
bir deneme
Çevrimiçi Modu
Yoklama Hızı 20/sn
Bağımsız veya etkileşimli modla ilgili ayrıntıları ayarlamak için, bkz. sayfa 40-45 (Otel seçeneği verilerini ayarlama: Bağımsız mod ve
Etkileşimli mod)
yy Konukların TV sistemini “kandırmalarını” önlemek için bazı işlemler kısıtlanabilir.
yy Hiç ana menü yok (Etkileşimli modu) veya Ana Menüde Kanal Menüsü, Plug & Play (Bağımsız modu)
yy Sınırlı Ses Düzeyi ve Panel tuş kilidi veya kilidi açma
Sabit görüntü uyarısı
Ekranda hareketsiz görüntüler (jpeg resim dosyaları gibi) veya hareketsiz görüntü öğeleri (TV Programı/Kanal logoları gibi filigranlar,
panorama veya 4:3 görüntü biçimi, ekranın en altında borsa veya haber çubukları gibi) görüntülemekten kaçının. Hareketsiz resimleri
sürekli görüntüleme ekran fosforunun eşit olmayan bir şekilde aşınmasına neden olarak görüntü kalitesini etkileyebilir. Bu etkinin
gerçekleşme riskini azaltmak için, lütfen aşağıdaki önerileri uygulayın:
yy Uzun süre aynı TV kanalını görüntülemekten kaçının.
yy Her zaman görüntüyü tam ekran görüntülemeye çalışın, en iyi olası eşleşme için TV resim biçimini ayarlama menüsünü kullanın.
yy İstediğiniz resim kalitesini elde etmek için, parlaklık ve kontrast değerlerini en düşük düzeye indirin. Bu değerleri aşmak yanma sürecini
hızlandırabilir.
yy Görüntü artığını ve ekran yanmasını azaltmak için tasarlanmış TV özelliklerini sık sık kullanın, daha fazla ayrıntı için lütfen kullanıcı
kılavuzunun uygun bölümüne bakın.
Montaj Alanını Güvene Alma
Uygun havalandırmayı sağlamak için, ürün ile diğer nesneler (duvar gibi) arasında gerekli mesafe bırakın.
Aksi halde, ürünün iç sıcaklığının yükselmesi nedeniyle yangın çıkabilir veya üründe sorunlar oluşabilir.
✎✎ Bir stand veya duvar montajı kullanırken, yalnızca Samsung Electronics tarafından sağlanan parçaları kullananın.
yy Diğer üreticilerin sağladığı parçaların kullanılması üründe sorun çıkmasına yol açabilir veya ürün düşerek yaralanmaya neden olabilir.
✎✎ Görünüm ürüne bağlı olarak değişebilir.
Standlı kurulum
Duvar düzeneğiyle kurulum
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
İçindekiler
yy LED TV Standını Takma................................................................................................................................................ 4
yy Döner standı birleştirme.............................................................................................................................................. 14
yy Bağlantı Paneline Genel Bakış................................................................................................................................... 16
yy TV’nin Kumandasını Kullanma.................................................................................................................................... 28
yy Uzaktan Kumandayı Görüntüleme............................................................................................................................ 29
yy TV’yi SBB ile Bağlama.................................................................................................................................................. 33
yy Banyo Hoparlörlerini Bağlama................................................................................................................................... 35
yy MediaHub HD’yi Bağlama............................................................................................................................................ 37
yy RJP’yi (Uzak Jak Paketi) Bağlama.............................................................................................................................. 38
yy Otel Seçeneği Verilerini Ayarlama............................................................................................................................. 40
yy Duvar Montajını Kurma................................................................................................................................................ 67
yy TV’yi Duvara Sabitleme................................................................................................................................................ 69
yy Hırsıza Karşı Kensington Kilidi................................................................................................................................... 69
yy Teknik Özellikler............................................................................................................................................................ 70
Türkçe
3
TÜRKÇE
yy Aksesuarlar.................................................................................................................................................................... 4
Aksesuarlar
✎✎ LED TV’nizle birlikte aşağıdaki öğelerin verildiğinden emin olun. Öğelerden herhangi biri eksikse, bayinizle görüşün.
✎✎ Aşağıdaki öğelerin rengi ve görünümü modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.
yy
yy
yy
yy
yy
yy
Uzaktan Kumanda ve Piller (AAA x 2)
Güç Kablosu
Güvenlik Kılavuzu (Tüm modellerde bulunmaz)
Otel Montaj Kiti (Tüm modellerde bulunmaz)
Veri Kablosu (Tüm modellerde bulunmaz)
Duvara Montaj Adaptörü (Tüm modellerde bulunmaz)
yy
yy
yy
yy
yy
Hızlı Kurulum Kılavuzu
Kılavuz Stand
Vidalar
Stand
Tutucu-Stand Kablosu (Tüm modellerde bulunmaz)
✎✎ Stand ve stand vidaları modele bağlı olarak birlikte verilmeyebilir.
✎✎ Veri Kablosu SI Satıcısına bağlı olarak birlikte verilmeyebilir.
LED TV Standını Takma
Stand Bileşenleri
Standı takarken, birlikte verilen bileşenleri ve parçaları kullanın.
HG**EE470
A
ya da
ya da
B
ya da
Stand
ya da
C
Kılavuz Stand
(M4 X L12)
Vidalar
1
HG40EE470/HG48EE470
HG24EE470
B
A
C
HG32EE470
B
Üstten Görünüm
Ön
A
Arka
KİMYASAL
YAĞ
GRES
MADDE
KULLANMAYIN KULLANMAYIN
KULLANMAYIN
Yan
4
Türkçe
C
x4 (M4 X L12)
B
A
DİKKAT
x4 (M4 X L12)
x3 (M4 X L12)
HG28EE470
C
x4 (M4 X L12)
C
Üstten
Görünüm
2
3
HG32EE470/HG40EE470/HG48EE470
HG28EE470
X X
O
O
OO
✎✎ TV’yi korumak için masa üzerine yumuşak bir bez koyun ve sonra TV’yi bez
üzerine ekran aşağı bakacak şekilde düz yerleştirin.
✎✎ Stand Kılavuzunu TV’nin altındaki yuvaya takın.
4
HG40EE470/HG48EE470
HG32EE470
x4 (M4 X L12)
HG28EE470
x3 (M4 X L12)
x4 (M4 X L12)
HG24EE460
A
B
Stand
1
x3 (M4 X L12)
Vidalar
2
Türkçe
5
HG28EE460
A
B
C
Stand
1 C
x7 (M4 X L12)
Kılavuz Stand
2
x4 (M4 X L12)
Vidalar
3
C
x3 (M4 X L12)
Ön
B
A
Üstten
Görünüm
DİKKAT
KİMYASAL
MADDE
KULLANMAYIN
GRES
YAĞ
KULLANMAYIN KULLANMAYIN
✎✎ TV’yi korumak için masa üzerine
yumuşak bir bez yerleştirin ve
sonra TV’yi bez üzerine ekran aşağı
bakacak şekilde düz yerleştirin.
✎✎ Stand Kılavuzunu TV’nin altındaki
yuvaya takın.
HG32EE460/HG32AE460
A
B
C
Stand
Kılavuz Stand
1
2
Vidalar
3
x4 (M4 X L12)
C
Ön
C x4 (M4 X L12)
B
A
Üstten
Görünüm
DİKKAT
KİMYASAL
MADDE
KULLANMAYIN
6
x8 (M4 X L12)
Türkçe
GRES
YAĞ
KULLANMAYIN KULLANMAYIN
✎✎ TV’yi korumak için masa üzerine
yumuşak bir bez yerleştirin ve
sonra TV’yi bez üzerine ekran aşağı
bakacak şekilde düz yerleştirin.
✎✎ Stand Kılavuzunu TV’nin altındaki
yuvaya takın.
HG40EE460/HG40AE460/HG48AE460/HG43AE570/HG48AE570
R
L
A
B
Sol: 1 adet
Sağ: 1 adet
C
2 Adet
Stand
x4 (M4 X L12)
Kılavuz Stand
1
2
Vidalar
3
C
x4
(M4 X L12)
5
4
6
!!
!
!
!
!
HG32AE570
B
A
C
Stand
Kılavuz Stand
(M4 X L12)
Vidalar
1
C
x4 (M4 X L12)
Türkçe
7
2
!
3
C
x3 (M4 X L12)
!
8
Türkçe
HG32AE570
A
B
Stand
1
x4 (M4 X L12)
Vidalar
2
x2 (M4 X L12)
x2 (M4 X L12)
3
Türkçe
9
HG43AE570/HG48AE570
A
B
C
Stand
Kılavuz Stand
Vidalar
1
2
3
x4 (M4 X L12)
10
Türkçe
x4 (M4 X L12)
HG58AE570
B
A
x8 (M4 X L12)
C
Stand
Kılavuz Stand
Vidalar
1
C
x4 (M4 X L12)
俯视图
B
正面
A
注意
背面
请勿使用化学品
2
请勿使用润滑脂
请勿使用润滑油
3
X X
O O
4
x4 (M4 X L12)
x4 (M4 X L12)
Türkçe
11
HG**AE570 (Çin ve Hongkong Hariç)
A
B
Stand
Kılavuz Stand
C
1-1
C
ya da
(M4 X L12)
Vidalar
x4 (M4 X L12)
1-2
B
A
Dikkat
YAĞ
GRES
KİMYASAL MADDE
KULLANMAYIN KULLANMAYIN KULLANMAYIN
1-3
C
✎✎ TV’yi korumak için masa üzerine yumuşak bir bez
yerleştirin ve sonra TV’yi bez üzerine ekran aşağı
bakacak şekilde düz yerleştirin.
✎✎ Stand Kılavuzunu TV’nin altındaki yuvaya takın.
✎✎ Ok yönünde bitiş çizgisine kadar kaydırın ve monte
edin.
x4 (M4 X L12)
✎✎ Önce alt taraftaki vidaları sıkın ve üst taraftaki vidayı en son
yerleştirin.
✎✎ Kılavuzdaki talimatları izleyerek vidayı bağlayarak ilerleyin.
2
HG40AE570/HG48AE570/HG43AE570
3
O
OO
O
✎✎ TV’yi korumak için masa üzerine yumuşak bir bez yerleştirin ve sonra TV’yi
bez üzerine ekran aşağı bakacak şekilde düz yerleştirin.
✎✎ Stand Kılavuzunu TV’nin altındaki yuvaya takın.
4
HG40AE570/HG48AE570/HG43AE570
x4 (M4 X L12)
12
Türkçe
X X
HG**EE670
A 1 adet
B 1 adet
C
32”~55”
32”
Stand
Kılavuz Stand
1
40”~55”
Vidalar
1-1
x4
(M4 X L12)
C
32” x7 (M4 X L12)
40”~55” x8 (M4 X L12)
B
1-2
A
1-3
✎✎ TV’yi korumak için masa üzerine yumuşak bir bez
yerleştirin ve sonra TV’yi bez üzerine ekran aşağı
bakacak şekilde düz yerleştirin.
2
2-1
3
3-2
3-1
2-2
2-3
3-1
3-2
C 40” ~ 55”
C 32”
x3 (M4 X L12)
x4 (M4 X L12)
Türkçe
13
Döner standı birleştirme
Bazı modeller dönme işlevini destekler. Desteklenen dönme açıları 20°, 60° ve 90°’din ve dönüş açısını BRAKET TUTUCUSU
DÖNER SEHPASINI kullanarak değiştirebilirsiniz.
Döner sehpa destekli modeller:
HG**EE670
HG32EE470
HG40EE470
HG48EE470
HG32AE570SW/K
HG40AE570SW/K
HG43AE570SW/K
HG48AE570SW/K
20° ~ 60° dönüş
Standın altındaki kamayı BRAKET TUTUCUSU DÖNER SEHPA deliğine monte ederseniz (burada 20° veya 60° işaretli),
dönüş açısı sol ve sağ tarafta 20° ~ 60° olur.
(Standın şekli modele bağlıdır.)
90° dönüş
BRAKET TUTUCUSU DÖNÜŞ SEHPASINI çıkardıktan sonra yalnızca vidaları monte ederseniz, dönüş açısı sol ve sağda 90°
derece olur.
14
Türkçe
Otel Montaj Kiti (Tüm modellerde bulunmaz)
Cıvata + Somun
Kısa Cıvata (2 adet)
Uzun Cıvata (2 adet)
Somun (2 adet)
Rondela (2 adet)
Üst
Alt
Standı şekilde gösterildiği gibi konsol üstü, masa üstü veya
eğlence merkezi gibi düz bir yüzeye takın.
UYARI: Yaralanmayı önlemek için, bu cihaz kurulum talimatlarına uygun şekilde yere/masaya sıkıca
takılmalıdır.
Türkçe
15
Bağlantı Paneline Genel Bakış
HG24EE470
5 @
PC / DVI
AUDIO IN
HDMI IN
(ARC)
RJP
AV IN
VIDEO
#
(5V 0.5A)/
CLONING
!
COMMON
INTERFACE
%
ANT IN
DATA
HP-ID
1 3 4
$
HG28EE470
2 1
7
DATA
PC/ /DVI
DVI
PC
AUDIOININ
AUDIO
3
CLOCK
@
HDMI IN
(DVI/ARC)
#
(5V 0.5A)/
CLONING
$
ANT IN
AV IN
HP-ID
5
PC IN
RJP
%
Türkçe
COMMON
INTERFACE
VIDEO
4
16
!
8
HG32EE470
% 5 7
RJP
PC / DVI
AUDIO IN
#
(5V 0.5A)/
CLONING
!
COMMON
INTERFACE
$
ANT IN
PC / DVI
AUDIO IN
AV IN
VIDEO
CLOCK
8
PC IN
HDMI IN
(DVI/ARC)
@
DATA
HP-ID
1
4 3
1
HG40EE470
HG48EE470
7
DATA
PC / DVI
AUDIO IN
AV IN
!
COMMON
INTERFACE
@
HDMI IN
(DVI/ARC)
#
(5V 0.5A)
/CLONING
$
ANT IN
VIDEO
3
PC / DVI
AUDIO IN
4
HP-ID
PC IN
RJP
5
%
8
Türkçe
17
HG24EE460
5@ $
6
RJP
HDMI IN
(ARC)
#
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
AUDIO
!
COMMON
INTERFACE
5@ $
6
ANT IN
4 3
HP-ID
4
3
6
RJP
HDMI IN
(ARC)
#
!
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
COMMON
INTERFACE
7
PC/DVI
AUDIO IN
AUDIO
$
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
ANT IN
!
HP-ID
ANT IN
RJP
4 3
6
65
PC/DVI
AUDIO IN
HP-ID
PC IN
RJP
8
5
PC IN
AUDIO
ANT IN
@
65
ANT IN
USB
(5V 0.5A)/CLONING
43
PC/DVI
AUDIO IN
6
PC IN
AUDIO
COMMON
INTERFACE
Türkçe
HDMI IN
(DVI/ARC)
HDMI IN
(DVI/ARC)
USB
HP-ID
HP-ID
PC IN
AUDIO
ANT IN
@
$
3
4
7
RJP
COMMON
INTERFACE
18
7
AUDIO
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
HP-ID
!
!
4
3
5
8
7
PC/DVI
AUDIO IN
HDMI IN
(DVI/ARC)
HDMI IN
(DVI/ARC)
$
#
8
RJP
COMMON
INTERFACE
#
!
$
PC IN
COMMON
INTERFACE
USB
(5V 0.5A)/CLONING
#
@
HP-ID
AUDIO
@
!
#
HDMI IN
(DVI/ARC)
COMMON
INTERFACE
PC/DVI
AUDIO IN
8
7
@
8
3
HG28EE460
!
!
@
COMMON
INTERFACE
COMMON
INTERFACE
HDMI IN
(DVI/ARC)
HP-ID
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
$
ANT IN
8
4
3
HP-ID
PC IN
ANT IN
AUDIO
#
!
7
PC/DVI
AUDIO IN AUDIO
4 3
6
RJP
5
COMMON
INTERFACE
7
PC/DVI
AUDIO IN
65
@
#
#
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
$
!
COMMON
INTERFACE
8
RJP
HP-ID
PC IN
AUDIO
USB
(5V 0.5A)/CLONING
HDMI IN
(DVI/ARC)
PC/DVI
AUDIO IN
7
RJP
5
8
ANT IN
PC IN
AUDIO
65
HDMI IN
(DVI/ARC)
@
HP-ID
USB
ANT
IN
(5V 0.5A)/CLONING
$
#
3
4
7
RJP
PC/DVI
AUDIO IN
43
6
COMMON
INTERFACE
8
7
@
8
3
4
PC IN
AUDIO
!
!
PC/DVI
AUDIO IN
COMMON
INTERFACE
HDMI IN
(DVI/ARC)
HP-ID
ANT IN
@
$
HDMI IN
(DVI/ARC)
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
$
ANT IN
COMMON
INTERFACE
@
HDMI IN
(DVI/ARC)
#
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
$
ANT IN
RJP
43
6
HG40EE460
5
7
PC/DVI
AUDIO IN
4
6 8
HP-ID
8
PC IN
PC IN
RJP
HP-ID
PC/DVI
AUDIO IN
AUDIO
3
1
2
PC IN
AUDIO
!
HP-ID
AUDIO
#
HG32EE460
DATA
4
VARIABLE
AUDIO OUT
6 8
VOL-CTRL
CLOCK
7
9
0
5
RJP
PC IN
5
HP-ID
PC/DVI
AUDIO IN
AUDIO
3
1
2
DATA
VARIABLE
AUDIO OUT
VOL-CTRL
CLOCK
7
9
0
Türkçe
19
!
COMMON
INTERFACE
@
HDMI IN
(DVI/ARC)
#
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
$
ANT IN
7
PC/DVI
AUDIO IN
8
HP-ID
PC IN
AUDIO
RJP
HG32EE670
HG40EE670
HG49EE670
HG55EE670
5
4
6 8
PC IN
HP-ID
3
1
2
PC/DVI
AUDIO IN
AUDIO
DATA
VARIABLE
AUDIO OUT
VOL-CTRL
CLOCK
7
9
0
RJP
5
HG32AE460
5
#
PC / DVI
AUDIO IN
(5V 0.5A)/CLONING
RJP
7
AV IN
VIDEO
PC IN
AUDIO
6
8
HDMI IN
(DVI/ARC)
@
HP-ID
20
Türkçe
ANT IN
4 3
$
HG32AE460
(TAIWAN)
5
(5V 0.5A)/CLONING
#
RJP
PC/DVI
音訊輸入
7
AV IN
輸入
PC 輸入
視訊
左
8
音訊
右
HDMI 輸入
(DVI/ARC)
@
HP-ID
ANT 輸入
$
6 4 3
HG40AE460
(TAIWAN)
3 4 6
B
PC/DVI
音訊輸入
7
AV IN
@
輸入
HDMI 輸入
(DVI/ARC)
RJP
PC 輸入
音訊
(5V 0.5A)
/ CLONING
左
#
8
視訊
HP-ID
右
$
ANT 輸入
5
Türkçe
21
HG32AE570
5
(5V 0.5A)/CLONING
#
RJP
PC / DVI
AUDIO IN
7
AV IN
VIDEO
8
PC IN
AUDIO
6
HDMI IN
(DVI/ARC)
@
HP-ID
DATA
ANT IN
$
4 3
1
HG40AE570
HG43AE570
HG48AE570
1
DATA
PC / DVI
AUDIO IN
@
HDMI IN
(DVI/ARC)
#
(5V 0.5A) /
CLONING
3
AV IN
HP-ID
AUDIO
RJP
ANT IN
5
22
Türkçe
8
VIDEO
4
$
7
6
PC IN
HG32AE570
HG43AE570
HG48AE570
(HONGKONG)
1
DATA
PC / DVI
AUDIO IN
7
HDMI IN 2
(DVI)
VIDEO
@
HDMI IN 1
(ARC)
3
#
VIDEO
4
8
PC IN
HP-ID
RJP
5
9
VOL-CTRL
0
AUDIO
AUDIO
DOOR-EYE
VARIABLE
AUDIO OUT
(5V 0.5A) /
CLONING
$
ANT IN
6
HG32AE570
(CHINA)
5
RJP
(5V 0.5A/CLONING
#
7
AV 输入
视频
左
6
音频
PC 输入
8
右
1
DATA
HDMI 输覂
(DVI/ARC)
@
HP-ID
ANT 输入
$
3
DC 19V
4
Türkçe
23
HG43AE570
HG48AE570
HG58AE570
(CHINA)
1
DATA
分量/AV 输入2
@
HDMI
输覂 2
(DVI)
HDMI
输覂 1
(ARC)
3
PC 输入
7
8
AV 输入1
(5V 0.5A)
/CLONING
4
视频
#
PC / DVI
音频输入
左
HP-ID
可变音频输出
恒量音频输出
9
左
RJP
5
24
Türkçe
6
声音控制
右
电子猫眼
音频
ANT 输入
无线/有线
音频 右
$
0
✎✎ Harici bir cihazı TV’nize bağlarken, ünitenin gücünün kapalı olduğundan emin olun.
✎✎ Harici bir cihazı bağlarken, bağlantı terminalinin rengini kabloyla eşleştirin.
1 DATA
−− TV ve SBB arasındaki veri iletişimini desteklemek için kullanılır.
−− RJ-12 TV tipi fişler kullanılarak bağlanır.
2 CLOCK
Harici Saatin kablosunu Clock (Saat) jakına bağladıktan sonra saati ayarlayın. Harici Saat Görüntüleme işlevini
kullanabilirsiniz.
3 HEADPHONE JACK (KULAKLIK JAKI)
Kulaklıklar TV’nizdeki kulaklık jakına bağlanabilir. Kulaklıklar bağlıyken, dahili hoparlörlerden çıkan ses devre dışı
bırakılır.
4HP-ID
Kabloyu HP-ID ve Kulaklık Jakına aynı anda bağlayın ve ayrı bir Kulaklık Kutusuna bağlayın. Ek ayrıntı için bkz. sayfa
36. Kulaklıklar Kulaklık Kutusuna bağlandığında, Kulaklık işleviyle aynı şekilde çalışır.
5 RJP
Bu bağlantı noktası, cihaz kullanımını ve rahatlığı iyileştirmek için farklı cihazları ek modüllere bağlamanızı sağlayan
bir RJP (Uzak Jak Paketi) iletişim bağlantı noktasıdır.
6 AV IN / COMPONENT IN
−− Komponent video / sesi bağlar.
−− Komponent video kablolarını (isteğe bağlı) TV’nizin arkasındaki komponent jaklarına (“PR”, “PB”, “Y”) ve diğer
uçlarını DVD oynatıcıdaki ilgili komponent video çıkış jaklarına bağlayın.
−− Hem Set Üstü Kutusu hem de DVD oynatıcı bağlamak istiyorsanız, Set Üstü Cihazını DVD Oynatıcıya ve DVD
Oynatıcıyı da TV’nizdeki komponent jaklarına (“PR”, “PB”, “Y”) bağlamalısınız.
−− Komponent cihazlarındaki (DVD) PR, PB ve Y jakları bazen Y, B-Y ve R-Y ya da Y, Cb ve Cr şeklinde etiketlenebilir.
−− RCA ses kablolarını (isteğe bağlı) TV setinin arkasındaki [Sağ - SES - Sol]’a bağlayın ve diğer uçları DVD
Oynatıcıdaki ilgili ses çıkış jaklarına bağlayın.
7 PC/DVI AUDIO IN
Amfi/Ev Sinemasındaki ses giriş jaklarına bağlar.
8 PC IN
Bilgisayarınızdaki video çıkış jakına bağlanır.
9 VARIABLE AUDIO OUT
Ses çıkışını Banyo hoparlörüne vermek için kullanılır. Banyo Duvarı Kutusunu ve Değişken bağlantı noktasını (RCA)
bağlayın.
0 VOL-CTRL
Banyo hoparlörünün ses düzeyini kontrol etmek için kullanılır. Banyo Duvarı Kutusunu ve SES KONTROLÜ bağlantı
noktasını bağlayın.
! COMMON INTERFACE
Türkçe
25
@ HDMI IN (ARC), (DVI/ARC)
HDMI çıkışı olan bir cihazın HDMI jakına bağlanır.
−− Bir HDMI-HDMI bağlantısı için ses bağlantısı gerekmez. HDMI bağlantıları hem ses hem de video taşır.
−− Harici bir cihaza DVI bağlantısı için HDMI GİRİŞİ (DVI) jakını kullanın. Video bağlantısı için bir DVI - HDMI kablosu
veya DVI-HDMI adaptörü (DVI - HDMI) ve ses için PC/DVI AUDIO IN jakları kullanın.
# USB (5V 0.5A) / CLONING
−− Yazılım yükseltmeleri, Media Play vb. için konektör.
−− Servis bağlantısı
−− USB KLONLAMA yalnızca USB 2.0 Standardını destekler.
$ ANT IN (SATELLITE), (AIR/CABLE)
−− Televizyon kanallarını düzgün görüntülemek için, TV aşağıdaki kaynaklardan birinden bir sinyal almalıdır:
−− Dış anten / Kablolu televizyon sistemi
% EXT (RGB)
−− Harici modunda, DTV Çıkışı yalnızca MPEG SD Video ve Sesi destekler.
Görüntüleme Modları
Çözünürlük sütununda listelenen standart çözünürlüklerden birini de seçebilirsiniz. TV otomatik olarak seçtiğiniz
çözünürlüğe ayarlanır.
Bir bilgisayarı TV’ye bağladıktan sonra, bilgisayarda TV’nin ekran çözünürlüğünü ayarlayın. Optimum çözünürlük 60 Hz’de
1920 x 1080’dir. Bilgisayarın çıkışı aşağıda listelenenlerden farklı herhangi bir çözünürlüğe ayarlanırsa TV’de hiçbir şey
görüntülenmeyebilir. Bilgisayarın veya grafik kartının kullanıcı kılavuzuna bakarak çözünürlüğü düzgün ayarlayın.
Tablodaki çözünürlüklerden birinin kullanılması önerilir.
✎✎ Optimum çözünürlük 60 Hz’de 1366 x 768’dir.
Mod
Çözünürlük
Yatay Frekans
(KHz)
Dikey Frekans
(Hz)
Piksel Saat Frekansı
(MHz)
Senkronizasyon
Polaritesi
(Y / D)
IBM
720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
35,000
49,726
68,681
66,667
74,551
75,062
30,240
57,284
100,000
-/-/-/-
VESA CVT/DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 1024
1366 x 768
31,469
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
67,500
45,000
49,702
63,981
79,976
47,712
59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
75,000
60,000
59,810
60,020
75,025
59,790
25,175
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
108,000
74,250
83,500
108,000
135,000
85,500
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
+/+
+/+
26
Türkçe
✎✎ Optimum çözünürlük 60 Hz’de 1920 x 1080’dir.
Mod
Çözünürlük
Yatay Frekans
(KHz)
Dikey Frekans
(Hz)
Piksel Saat Frekansı
(MHz)
Senkronizasyon
Polaritesi
(Y / D)
IBM
720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
35,000
49,726
68,681
66,667
74,551
75,062
30,240
57,284
100,000
-/-/-/-
VESA CVT
720 x 576
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 960
35,910
53,783
56,456
75,231
59,950
59,959
74,777
74,857
32,750
81,750
95,750
130,000
-/+
-/+
-/+
-/+
VESA DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 1024
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 800
1360 x 768
1440 x 900
1440 x 900
1680 x 1050
31,469
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
67,500
63,981
79,976
45,000
49,702
62,795
47,712
55,935
70,635
65,290
59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
75,000
60,020
75,025
60,000
59,810
74,934
60,015
59,887
74,984
59,954
25,175
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
108,000
108,000
135,000
74,250
83,500
106,500
85,500
106,500
136,750
146,250
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
-/+
-/+
+/+
-/+
-/+
-/+
VESA GTF
1280 x 720
1280 x 1024
52,500
74,620
70,000
70,000
89,040
128,943
-/+
-/-
VESA DMT / DTV CEA
1920 x 1080p
67,500
60,000
148,500
+/+
✎✎ HDMI/DVI kablosu bağlantısı kullanıyorsanız, HDMI IN (DVI) jakını kullanmanız gerekir. (HG24EE470/460
desteklenmez)
✎✎ Geçmeli tarama modu desteklenmez.
✎✎ Standart olmayan video biçimi seçilirse set anormal çalışabilir.
✎✎ Ayrı ve Kompozit modları desteklenir. SOG desteklenmez.
Türkçe
27
TV’nin Kumandasını Kullanma
TV Kumandası, TV’nin arkasında sağ tarafta bulunan oyun çubuğu benzeri küçük bir düğme olup TV’yi uzaktan kumanda
olmadan kontrol etmenizi sağlar.
İki tür TV Kumandası vardır.
Birinci tür aşağıdaki gibi çalışır.
Media Play öğesini seçme
Menu (Menü)’yü
seçme
Bir Kaynak seçin.
İşlev menüsü
Uzaktan kumanda sensörü
Gücü kapatma
TV Kumandası
Görüntü, TV’nin ön
tarafından bakılarak
çizilmiştir.
✎✎ Bir PIN kodu gerektiren bazı işlevler kullanılamayabilir.
✎✎ Ürünün rengi ve şekli modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.
✎✎ Menüden çıkmak için, kumandayı 1 saniyeden uzun süre basılı tutun.
✎✎ Kumandayı yukarı/aşağı/sol/sağ yöne hareket ettirerek işlev seçiyorken, kumandaya basmadığınızdan emin olun.
Önce basarsanız, yukarı/aşağı/sol/sağ yönde hareket ettiremezsiniz.
İkinci tür aşağıdaki gibidir.
TV’yi uzaktan kumandadaki veya TV panelindeki P düğmesini kullanarak açın.
✎✎ TV’nin sağ altında bulunan TV Kumandası, uzaktan kumanda olmadan TV’yi kumanda etmenizi sağlar.
✎✎ Önce ona basarsanız, kontrol menüsü görünür. İşlevi TV’nin kumandasını basılı tutarak seçebilirsiniz.
✎✎ Ürünün rengi ve şekli modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.
✎✎ TV’nin Kumandasıyla, TV’yi açma veya kapatma, kanalı değiştirme, ses düzeyini ayarlama ve giriş kaynağını
değiştirme dışında bir işlem gerçekleştiremezsiniz.
: TV’yi açar veya kapatır.
Press: Move
Press & Hold: Select
Kontrol Menüsü
/
: Kanalları değiştirir.
/
: Ses düzeyini ayarlar.
: Kullanılabilir video kaynaklarını görüntüler ve seçer.
Uzaktan kumanda sensörü/TV Denetleyicisi
Bekleme modu
Kapattığınızda TV’niz Bekleme moduna girer ve az miktarda elektrik gücü tüketmeye devam eder. Güvenlik açısından ve
güç tüketimini azaltmak için, TV’nizi uzun süre (örneğin, tatile gittiğinizde) bekleme modunda bırakmayın. Güç kablosunu
prizden çıkarmak en iyi yoldur.
28
Türkçe
Uzaktan Kumandayı Görüntüleme
✎✎ Bu uzaktan kumandada, görme engelliler tarafından kullanılabilmesi için Power, Channel ve Volume düğmeleri
üzerinde Braille noktaları bulunmaktadır.
TV’yi açar ve kapatır.
Kullanılabilir video kaynaklarını
görüntüleyin ve seçin.
Doğrudan bir kanal numarası girin.
Teletekst, Çift veya Karışık arasında
geçiş yapar.
TTX/MIX
GUIDE
Elektronik Program Kılavuzu’nu
(EPG) görüntüler.
Sesi geçici olarak kapatır.
Ses düzeyini ayarlar.
Geçerli kanalı değiştirir.
CH LIST
Ekranda kanal listesini görüntüleyin.
Ekranına gidin.
Ana ekran menüsünü görüntüleyin.
HOME
CONTENT
Ev İçerikleri Öğesini Görüntüleme.
CLOCK
Geçerli program veya içerik hakkında
bilgi görüntüler.
CLOCK: Bekleme modundayken
INFO tuşuna bastığınızda, süre TV
ekranında görüntülenir.
Sık kullanılan işlevlerden hızlıca
seçin.
İmleci hareket ettirir, ekran
üzerindeki menü öğelerini seçer ve
TV menüsü üzerinde görüntülenen
değerleri değiştirir.
Önceki menüye geri döner.
TV ekranındaki yönergelere göre bu
düğmeleri kullanın.
ALARM: TV’nin açılmasını istediğiniz
saati girin.
X: 3D görüntüyü açar veya kapatır.
(Mevcut değil)
SUBT.: Dijital altyazıları görüntüler.
Menüden çıkın.
A
ALARM
B
C
D
SUBT.
Bu düğmeleri belirli özelliklerle
kullanın. Bu düğmeleri TV
ekranındaki talimatlara göre
kullanın.
Türkçe
29
TV’yi açar ve kapatır.
Kullanılabilir video kaynaklarını
görüntüleyin ve seçin.
Doğrudan bir kanal numarası girin.
Önceki kanala geri döner.
Kullanılamaz.
PRE-CH
Sesi kapatır ve açar.
Ses düzeyini ayarlar.
CH
Ekranda kanal listesini görüntüleyin.
Ana ekran menüsünü görüntüleyin.
Sık kullanılan işlevlerden hızlıca
seçin.
CH LIST
㰣虝
HOME
虡擖
Ekranına gidin.
CONTENT
䯍㽟
Geçerli program veya içerik
hakkında bilgi görüntüler.
CLOCK: Bekleme modundayken
INFO tuşuna bastığınızda, süre TV
ekranında görüntülenir.
Menüden çıkın.
Önceki menüye geri döner.
ALARM: TV’nin açılmasını istediğiniz
saati girin.
DUAL: Ses efekti seçimi.
X: 3D görüntüyü açar veya kapatır.
(Mevcut değil)
30
Türkçe
Ev İçerikleri Öğesini Görüntüleme.
CLOCK
İmleci hareket ettirir, ekran
üzerindeki menü öğelerini seçer ve
TV menüsü üzerinde görüntülenen
değerleri değiştirir.
TV ekranındaki yönergelere göre bu
düğmeleri kullanın.
Geçerli kanalı değiştirir.
A
B
ALARM
DUAL
C
D
Bu düğmeleri belirli özelliklerle
kullanın. Bu düğmeleri TV
ekranındaki talimatlara göre
kullanın.
TV’yi açar ve kapatır.
Kullanılabilir video kaynaklarını
görüntüleyin ve seçin.
Doğrudan bir kanal numarası girin.
Önceki kanala geri döner.
Sesi geçici olarak kapatır.
Ses düzeyini ayarlar.
Geçerli kanalı değiştirir.
Ekranda kanal listesini görüntüleyin.
Ana ekran menüsünü görüntüleyin.
㟣஧
Sık kullanılan işlevlerden hızlıca seçin.
ᇗ࢞
㸂㴖
Ev İçerikleri Öğesini Görüntüleme.
CLOCK
Geçerli program veya içerik
hakkında bilgi görüntüler.
CLOCK: Bekleme modundayken
訊息 tuşuna bastığınızda, süre TV
ekranında görüntülenir.
İmleci hareket ettirir, ekran üzerindeki
menü öğelerini seçer ve TV menüsü
üzerinde görüntülenen değerleri
değiştirir.
Menüden çıkın.
Önceki menüye geri döner.
TV ekranındaki yönergelere göre bu
düğmeleri kullanın.
Ekranına gidin.
CONTENT
ူ᠞
定時: TV’nin açılmasını istediğiniz
saati girin.
雙語: Ses efekti seçimi.
字幕: Dijital altyazıları görüntüler.
㰴㐃
࿻ሞ
Bu düğmeleri belirli özelliklerle
kullanın. Bu düğmeleri TV
ekranındaki talimatlara göre
kullanın.
Pilleri takma (Pil boyutu: AAA)
Uzaktan Kumandanın Arkası
✎✎ Pilleri taktıktan sonra, pil kapağını kapalı tutan vidayı
vidalamak için bir tornavida kullanın.
✎✎ NOT
yy Uzaktan kumandayı TV’den en fazla 23 ft (7 m) uzaklıkta
tutun.
yy Parlak ışık uzaktan kumandanın performansını etkileyebilir.
Yakınında özel yapım flüoresan lamba veya neon ışıkları
kullanmaktan kaçının.
yy Renk ve şekil, modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.
yy Uzaktan kumandadaki ‘3D’ düğmesi desteklenmeyen bir
işlev içindir. Bu düğmeye bastığınızda TV ünitesi yanıt
vermez.
Türkçe
31
Spor Modu Öğesini Kullanma
Spor Modu t
OO MENU m → Uygulamalar → Spor Modu → ENTER E
Bu mod, spor müsabakalarını izlemek için optimize edilmiş izleme koşulu sağlar.
yy a (Zoom): Oynatmayı duraklatır ve resmi 9 parçaya ayırır. Yakınlaştırmak için bir parçayı seçin. Sürdürmek için bu
düğmeye yeniden basın.
✎✎ Spor Modu Açık iken resim ve ses modları otomatik olarak Stadyum değerine ayarlanır.
✎✎ Spor Modu ile izlerken TV’yi kapatırsanız, Spor Modu devre dışı kalacaktır.
✎✎ Veri Hizmeti çalışırken, Zoom kullanılamaz.
32
Türkçe
TV’yi SBB ile Bağlama
TV Arka Paneli
RJP
PC / DVI
AUDIO IN
AV IN
VIDEO
AUDIO
PC IN
ETH MODEM
HDMI IN
(DVI/ARC)
Veri Kablosu
DATA
HP-ID
✎✎ Kullanılabilirlik ilgili modele bağlıdır.
1. TV’nin DATA jakını Veri kablosuyla STB (SBB)’nin [ETH MODEM] jakına bağlayın.
✎✎ Veri iletişimini kullanın.
Türkçe
33
TV ile Birlikte Sağlanan Uyumlu Veri Kabloları ve Sağlayıcıların Listesi
yy Satıcınız için doğru veri kablosunu kullandığınızı onaylayın. Veri kabloları üzerindeki kod etiketine bakın.
✎✎ Veri Kablosunun Çalıştırma Özellikleri (RJ12): RS232
34
Türkçe
Banyo Hoparlörlerini Bağlama
Aşağıdaki yöntemi kullanarak Banyo Hoparlörlerini bağlayabilirsiniz. (Bölgeye bağlıdır)
Değişken Çıkış üzerinden bağlama (harici amfi gerekmez)
TV Arka Paneli
VIDEO
1
Hoparlör
VARIABLE
AUDIO OUT
AUDIO
Ses Kontrol Kutusu
VOL-CTRL
2
VOL+
VOL-
1. TV’nin VARIABLE AUDIO OUT bağlantı noktasını otelin Banyo Duvarı Hoparlörlerine bağlayın.
Hoparlör +
Hoparlör -
N/C
2. TV’nin VOL-CTRL jakını Otelin Banyo Duvarındaki Ses Kontrolü Kutusu Anahtarı bağlantı noktasına bağlayın.
✎✎ Maksimum hoparlör çıkışı: 4W, 8Ω.
✎✎ VARIABLE AUDIO OUT bağlantı noktası sadece MONO çıkışı destekler.
yy Ses Kontrolünü Kurma
−− Şekilde gösterildiği gibi Ses Kontrolü Kutusunu yapılandırırsanız, banyo hoparlörünün ses düzeyini kontrol
edebilirsiniz.
−− Ses Kontrolü Kutusundan TV’ye bağlantı için kullanılan jak 3,5 mm normal Telefon jakıdır.
−− Ses Kontrolü Kutusu anahtarında Dokunmatik bir anahtar bulunur.
✎✎ Sub AMP Modunu Ayarlama.
−− 0: Sub AMP işlevini kapatır (PWM kapalı).
−− 1: Ana ses düzeyi kontrolüne göre Alt sesi belirler. Yani, alt ses düzeyi Otel Modunun Power On Volume (Güç
Açma Ses Düzeyi), Min Volume (Min Ses Düzeyi) ve Max Volume (Maks Ses Düzeyi) değerlerine göre belirlenir.
−− 2: Ses düzeyini banyo kontrol paneli ayarına göre belirler.
yy Değişken Çıkış Bağlantı Noktası Özellikleri
−− Hoparlör Teli: 82 fitten (25 m) uzun olmayan bir hoparlör kablosu kullanın.
Ses Kontrol Kutusu
VOL +
1
3
2
VOL -
VOL - DOWN (Ses - VOL - UP (Ses - GND (Toprak)
Yukarı)
Aşağı)
( Korumalı Kablo 3 )
( Beyaz 1 ) ( Siyah/Kırmızı 2 )
Türkçe
35
HP-ID
Ek rahatlık için yatağa veya çalışma masasına ek bir Kulaklık Kutusu takılabilir. Bunu yapmak için aşağıda anlatılan
prosedürü izleyin.
yy Kulaklık Kutusunun Ayrıntılı Çizimi.
TV Arka Paneli
HEADPHON BOX
A
Kulaklık Kutusu
HP-ID
Shield wire
TV Headphones jack
Red Wire (Audio-R)
Whitewire (Audio-L)
Red wire + White wire
Shield Wire
TV HP-ID jack
<Kulaklık Kutusu>
36
Türkçe
MediaHub HD’yi Bağlama
Otel masasındaki MediaHub HD’ye bağlı harici bir kaynağa çıkış.
MediaHub HD Arka
USB
HDMI
RS/232
TV Arka Paneli
(5V 0.5A)/CLONING
RJP
1 RS-232 Veri Kablosu
PC / DVI
AUDIO IN
AV IN
VIDEO
AUDIO
PC IN
HDMI IN
(DVI/ARC)
ANT IN
DATA
HP-ID
2 HDMI kablosu
✎✎ Kullanılabilirlik ilgili modele bağlıdır.
1. TV’nin RJP bağlantı noktasını ve MediaHub HD’nin RS/232 bağlantı noktasını bağlayın.
2. TV’nin HDMI IN bağlantı noktasını ve MediaHub HD’nin HDMI bağlantı noktasını bağlayın.
yy MediaHub HD
−− MediaHub HD farklı Ses Video girişlerine (A/V, Audio (Ses), PC, HDMI ve USB) ve ilgili çıkışlara sahip bir donanım
modülüdür. İlgili çıkış kaynakları MediaHub’dan TV’ye bağlanır. MediaHub, TV ile RS232 yoluyla iletişim kurar.
Çalışırken Plug & Play, otel konuklarının harici bir kaynağı MediaHub’a bağlamalarına izin veren bir işlevdir.
MediaHub, Etkin/Devre Dışı kaynaklarla ilgili mesajları göndererek TV ile iletişim kurar. TV, Etkin harici kaynağa
geçer.
−− MediaHub’ın HDMI’sını TV’nin HDMI IN bağlantı noktasına bağlamanız gerekir.
−− TV açıkken, TV’yi ve RJP’yi 10 saniye içinde bağlayın.
yy Özel özellikler
−− PIP
−− Otomatik Algılama
Türkçe
37
RJP’yi (Uzak Jak Paketi) Bağlama
Otel masasındaki RJP’ye bağlı harici bir kaynağa çıkış.
1 D-sub / PC Ses kablosu
RJP Rear (RJP Arka)
USB
HDMI
VIDEO AUDIO AUDIO/PC
RS/232
TV Arka Paneli
(5V 0.5A)/CLONING
RJP
PC / DVI
AUDIO IN
AV IN
VIDEO
AUDIO
PC IN
HDMI IN
(DVI/ARC)
ANT IN
DATA
HP-ID
4 HDMI kablosu
3 Video Kablosu
2 Ses Kablosu
5
✎✎ Kullanılabilirlik ilgili modele bağlıdır.
1. TV’nin PC IN / PC/DVI AUDIO IN bağlantı noktasını RJP’nin PC/AUDIO bağlantı noktasına bağlayın.
2. TV’nin AV IN [VIDEO] / [L-AUDIO-R] bağlantı noktasını RJP’nin VIDEO bağlantı noktasına bağlayın.
3. TV’nin AV IN [VIDEO] bağlantı noktasını RJP’nin VIDEO bağlantı noktasına bağlayın.
4. TV’nin HDMI IN bağlantı noktasını RJP’nin HDMI bağlantı noktasına bağlayın.
5. TV’nin RJP bağlantı noktasını RJP’nin RS/232 bağlantı noktasına bağlayın.
✎✎ Bu Samsung TV ile uyumlu RJP (Uzak Jak Paketi), TeleAdapt TA-7610 ürünüdür.
yy RJP(Uzak Jak Paketi): RJP kısaltması Uzak Jak Paketi anlamına gelir ve farklı Ses Video girişlerine (A/V, Audio (Ses), PC
ve HDMI) ve ilgili çıkışlara sahip bir donanım modülüdür. İlgili çıkış kaynakları RJP’den TV’ye bağlanır. RJP, TV ile RS232
yoluyla iletişim kurar. Çalışırken Plug & Play işlevi otel konuklarının harici bir kaynağı RJP’ye bağlayabilmelerini sağlar.
RJP, Etkin/Devre Dışı kaynaklarla ilgili mesajları göndererek TV ile iletişim kurar. TV, Kullanıcı tarafından ayarlanan
önceliğe göre Etkin harici kaynağa geçecektir.
✎✎ RJP’yi bağlarken HDMI IN veya AV IN seçebilirsiniz.
✎✎ TV açıkken, TV’yi ve RJP’yi 10 saniye içinde bağlayın.
38
Türkçe
yy A/V ve HDMI düğmelerine aynı anda basıp 10 saniye kadar tutularak RJP fabrika varsayılan ayarlarına döndürülebilir.
Tüm LED’ler 5 kere yanıp söndüğünde fabrika ayarlarına döndürme tamamlanmıştır.
yy Otel odasındaki gereksiz ışık kirliliğini önlemek için RJP 5 dakika sonra otomatik olarak tüm LED’leri kapatır. Konuk
düğmelerden herhangi birine dokunduğunda kapatılan LED’ler yeniden yanar ve 5 dakikalık zamanlayıcı yeniden
başlar. Konuk ardından başka bir kaynak düğmesine dokunursa, TV seçilen kaynağa geçer ve ilgili LED yanar.
yy Bir RJP Sıfırlama veya bir TV Gücü Kapatma/Açma işleminden sonra, TV ile RJP arasında iletişim kurulması yaklaşık 10
saniye sürer.
yy Aşağıdaki tabloda önceliğe bağlı olarak TV’den giriş kaynağına geçmek için gereken yaklaşık süre saniye olarak
gösterilmiştir.
✎✎ Senaryo 1: Bağlı giriş yokken.
Kaynak
Bağlamak için
AV
2 Sn
PC
0,7 Sn
HDMI
3,9 Sn
✎✎ Senaryo 2: İki veya daha fazla giriş bağlandığında ve bir Giriş kaynağı bağlantısı kesilip sonra yeniden
bağlandığında.
Kaynak
Bağlantı Kesme
Bağlamak için
Toplam
AV
4,5 Sn
2 Sn
6,5 Sn
PC
0,7 Sn
0,7 Sn
1,4 Sn
HDMI
3,9 Sn
3,9 Sn
7,8 Sn
✎✎ Örneğin, RJP’nin tüm canlı AV, PC ve HDMI kaynakları bağlıysa, AV en yüksek öncelikle görüntülenir. RJP HDMI
modundaysa ve bir konuk AV’yi çıkarıp yeniden bağlarsa, AV’ye geçmek için gereken minimum süre 6,5 saniyedir.
yy Sesi (iPod veya başka bir MP3 çalar) bağlamak için, Music mode (Müzik modu) ON olmalı ve Jack Ident detect (Jak
Kimliği algılama) OFF olmalıdır.
yy A/V, PC ve HDMI giriş kaynakları desteklenir.
Türkçe
39
Otel Seçeneği Verilerini Ayarlama
Girmek için: Sırasıyla MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER E düğmelerine basın. (Konuk modundan, Bağımsız modu ayarlanır.)
Bu menüden çıkmak için: gücü kapatıp tekrar açın.
Otel TV İşlevi
Numara
1
2
Öğe
İlk değer
Hospitality
Mode
Hospitality Mode
Standalone
yy Hospitality Mode öğesini seçin.
yy Interactive Mode (Mod): TV bir SI STB veya SBB ile çalışır.
yy Standalone Mode (Mod): TV bir SI STB veya SBB olmadan tek çalışır.
OFF
yy Interactive Mode (Mod): Samsung / 36M / Locatel / VDA / VDA-S /
Acentic / Sustinere / Quadriga / ETV / Ibahn / Magilink / Otrum /
Siemens / Amino / MDC / Enseo
yy Standalone Mode (Mod): OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie /
SSCP
SI Vendor
SI Vendor
4
Power On
Last Saved
Power On Channel Num
…
TV açıldığında otomatik olarak bu kanala geçer.
…
yy Kanal bandını seçin: ATV (analog dış anten bandı), DTV (dijital dış
anten bandı), CATV (analog kablo bandı) veya CDTV (dijital kablo
bandı)
Power On Volume
Last Saved
yy User Defined: Power On Volume (Güç Açma Ses Düzeyi) öğesini
manuel olarak ayarlamanızı sağlar. Aşağıdaki Power On Volume
Number (Güç Açma Ses Düzeyi Numarası) konusuna bakın.
yy Last Saved: TV açıldığında, güç kapatıldığı sırada ayarlı olan ses
düzeyine döner.
Power On Volume Num
…
TV, bu Ses Düzeyi ile açılacaktır.
Min Volume
0
Kullanıcının Stand Alone Hospitality (Bağımsız Konuk) modunda
ayarlayabileceği minimum Volume Level (Ses Seviyesi).
Max Volume
100
Kullanıcının ayarlayabileceği maksimum Ses Düzeyidir.
Power On Source
TV
TV açıldığında görüntüleyeceği giriş kaynağını seçin.
Power On Option
Last Option
Güç kesintisinden sonra güç geri geldiğinde veya TV’nin fişini çıkarıp
yeniden taktığınızda TV’nin durumunun ne olacağını belirler.
yy Last Option: Son Güç durumuna döner. Bekleme modundaysa,
Bekleme moduna döner. Açıksa açılır.
yy Power On: Güç geri geldiğinde, TV açılır.
yy Standby: Güç geri geldiğinde, TV Bekleme moduna girer.
Channel Setup
…
Kullanıcı Channel (Kanal) menüsündeki Auto Tuning (Otomatik
Ayarlama), Manual Tuning (Manuel Ayarlama), Antenna setting
(Anten ayarı) gibi Kanal menüsü işlevlerinden bazılarına doğrudan,
anında erişim sağlar.
…
Channel Editor, TV’nin belleğinde depolanan kanalları düzenlemenizi
sağlar. Channel Editor ile şunları yapabilirsiniz:
yy Kanal numaralarını ve adlarını değiştirebilir ve kanalları istediğiniz
kanal numarası sırasında sıralayabilirsiniz.
yy Seçtiğiniz kanallara video kapatma işlemini uygulayabilirsiniz. Video
kapatma, bir kanaldaki videoyu karartır ve ekranda bir hoparlör
simgesi görüntüleyerek yalnızca ses çıktısı verir. Channel Editor
ayrıca her kanalı doğrudan görüntülemek gerekmeden kanallarla
ilgili bilgileri kolayca görüntülemenizi sağlar.
Channel
Channel Editor
40
Türkçe
TV açıldığında uygulanacak varsayılan değerleri ayarlar.
yy User Defined: Power On Channel (Güç Açma Kanalı) ve Channel Type
(Kanal Tipi) öğelerini manuel olarak ayarlamanızı sağlar. Aşağıdaki
Power On Channel Number (Güç Açma Kanalı Numarası) ve Channel
Type (Kanal Tipi) konularına bakın.
yy Last Saved: Bu öğeyi seçerseniz, TV açıldığında kapatıldığı sırada
görüntülemekte olduğu kanalı görüntüler.
Power On Channel
Power On Channel Type
3
Açıklama
Category
(Kategori)
Otel TV İşlevi
Numara
Category
(Kategori)
Öğe
Açıklama
ON
Bu Özellik tüm anten türleri (Air/Cable (Anten/Kablo) veya Satellite
(Uydu)) kanallarını aynı anda izlemenizi/gözatmanızı sağlar.
yy ON: ON olduğunda, seçili anten türüne bakılmaksızın konuklar tüm
Kanal Haritasına erişebilirler. Kanal listesi Air (Dış Anten) ve Cable
(Kablo) türü kanalları da dolduracaktır.
yy OFF: OFF olduğunda, yalnızca seçili anten türüne [AIR (Dış Anten)/
CABLE (Kablo) veya Satellite (Uydu)] göre konuklar Kanal Haritasına
erişebilirler. Kanal listesi/Düzenleyici yalnızca seçili anten türü
kanallarını gösterecektir.
OFF
yy ON: DTV Programı kanal numarasını kontrol eder. (DTV kanal
düzenleyiciye erişilemez)
yy OFF: DTV Programı kanal numarasını kontrol etmez. (DTV kanal
düzenleyiciye erişilebilir, ancak ek kanal Programı numarası
güncellemesi desteklenmez)
Channel Rescan
Message
ON
Kanal haritasında ve verilen veriler arasında uyuşmazlık olduğunda,
TV, kanal haritasındaki veri/parametreleri geri yüklemek için kanalları
otomatik ayarlar.
yy ON: Channel Rescan Message (Kanal Yeniden Tarama Mesajı) ON
olduğunda, yeniden taranmakta olan kanalları gösteren OSD Otel
Konuklarına gösterilecektir.
yy OFF: Yeniden tarama mesajı OSD’sinin Otel Konuklarına
gösterilmemesi gerekiyorsa, bir Otel Yöneticisi Channel Rescan
Message (Kanal Yeniden Tarama Mesajı) ayarını OFF yapabilir.
Pan Euro MHEG
OFF
yy OFF: Pan Euro MHEG Off (Kapalı) olarak ayarlanırsa, MHEG varolan
ürün özelliklerine göre çalışır.
yy ON: Pan Euro MHEG On (Açık) olarak ayarlanırsa, ürün özelliklerine
veya bölgeye bakılmaksızın MHEG ON olur.
My Channel
OFF
Mychannel özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
Genre Editor
…
Mixed Channel Map
Dynamic SI
4
İlk değer
Channel
Kanalların türünü düzenleyin. (Mychannel On (Açık) olduğunda
kullanılabilir)
Subtitle Auto On
OFF
Bu işlev belirli bir ülkede altyazıları otomatik olarak açan işlevi
açar veya kapatır. Bu işlev Avrupa’ya gönderilen DVB yayınlarını
almaya hazır Otel TV’leri için desteklenir. Bu işlev Fransa’nın altyazı
özellikleriyle ilgilidir. Ülkelerin altyazılarının kalanı Subtitle Auto
On (Altyazı Otomatik Açık) işlevinin açık veya kapalı olmasına
bakılmaksızın uygun ülke özelliklerine göre çalışır.
yy ON: Subtitle Auto On (Altyazı Otomatik Açık) işlevi ON olduğunda
Fransa’nın altyazı özelliklerine uyar.
yy OFF: Subtitle Auto On (Altyazı Otomatik Açık) işlevi OFF olduğuna
Fransa’nın altyazı özelliklerine uymaz.
TTX Widescreen Mode
OFF
yy ON: TTX bilgileri geniş ekran görünümü.
yy OFF: TTX bilgileri normal görünümü.
Türkçe
41
Otel TV İşlevi
Numara
5
Category
(Kategori)
Menu OSD
İlk değer
Picture Menu Lock
OFF
Picture (Resim) Menüsünü etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Menu Display
ON
yy ON: Ana Menü görüntülenir.
yy OFF: Ana Menü görüntülenmez.
Tools Display
ON
yy ON: Tools (Araçlar) Menüsü görüntülenir.
yy OFF: Tools (Araçlar) Menüsü görüntülenmez.
Channel Menu Display
OFF
yy ON: Channel (Kanal) Menüsü görüntülenir.
yy OFF: Channel (Kanal) Menüsü görüntülenmez.
42
Saat
Türkçe
Ön panel (yerel tuş) işlemlerini açar/kapatır.
yy Unlock: Tüm panel tuşlarının kilidini açar.
yy Lock: Tüm panel tuşlarını kilitler.
yy OnlyPower: Power (Güç) panel tuşu dışında tüm panel tuşlarını
kilitler.
yy Menu/Source: Menu (Menü) ve Source (Kaynak) panel tuşlarını
kilitler.
Panel Button Lock
Unlock
Home Menu Display
ON
Home Menu Editor
…
Home (Ana) Menüsünü düzenleyin.
Home Menu Auto Start
…
ON: Home (Ana) Menü Auto Start (Otomatik Başlat) olarak ayarlanır.
OFF: Home (Ana) Menü Auto Start (Otomatik Başlat) olarak
ayarlanmaz.
Clock Type
6
Açıklama
Öğe
OFF
OFF: Home (Ana) Menüsü görüntülenmez.
ON: Home (Ana) Menü görüntülenir.
Saat türünü (OFF/SW Clock/Ext. Clock) seçin
yy OFF: Otel seçeneklerinin saat seçeneklerinden hiçbiri
çalışmayacaktır.
yy SW Clock: Yalnızca SW clock (Yazılım saati) çalışacaktır.
yy Ext. Clock: LED Clock (LED Saat) ile ilgili öğeler Dimming/Clock test/
Time Format (Karartma/Saat testi/Saat Biçimi) olarak çalışır.
Local Time
Manual
Saat verilerini güncelleme yolunu seçin.
Saati otomatik olarak ayarlamak için bir DTV kanalından saat
verilerini kullanın veya TV bağımsız modundayken saati manuel
olarak ayarlayın.
Timer Type
Wakeup
yy Wakeup: TV’nin otomatik olarak açılmasını sağlamak için belirli bir
zaman ayarlayabilirsiniz.
yy OnOff: TV’nizin belirli bir zaman otomatik olarak açılmasını/
kapanmasını sağlar. Bir defada en fazla üç saat ayarlayabilirsiniz.
Time Channel Type
…
Saatin ayarlamak için DTV kanalındaki saat verilerini kullanın.
Time Channel Num
…
DTV kanalı Numarası.
Otel TV İşlevi
Numara
Category
(Kategori)
Öğe
OFF
Music Mode PC
OFF
Bir PC Giriş Kaynağı üzerinden mp3/müzikçalardan müzik çıkışını
almayı etkinleştirir. Açık olduğunda, video sinyali olmasa bile
müzikçalarda çalan müziği TV’den duyabilirsiniz. Ancak TV’nin arka
ışığı yanmaya devam eder. Bir video sinyali sağlanıyorsa, normal
şekilde çalışır.
Music Mode Backlight
OFF
Müzik modunda enerji tasarrufu için Backlight On/Off (Arka Işık Açık/
Kapalı) seçeneği.
Priority AV
1
Jak önceliği ayarlandıysa, bir jak takıldığında, karşılık gelen kaynak
jak önceliğine göre otomatik ayarlanır.
Priority PC
2
Jak önceliği ayarlandıysa, bir jak takıldığında, karşılık gelen kaynak
jak önceliğine göre otomatik ayarlanır.
8
Priority HDMI
3
Jak önceliği ayarlandıysa, bir jak takıldığında, karşılık gelen kaynak
jak önceliğine göre otomatik ayarlanır.
AV Option
AV
HDMI Option
HDMI/DVI
Music Mode
Remote Jack
Pack
USB Pop-up Screen
9
10
11
External
Source
HP
Management
Bathroom
Speaker
(Depending
on the region)
Açıklama
Bir AV Giriş Kaynağı üzerinden mp3/müzikçalardan müzik çıkışını
almayı etkinleştirir. Açık olduğunda, video sinyali olmasa bile
müzikçalarda çalan müziği TV’den duyabilirsiniz. Ancak TV’nin arka
ışığı yanmaya devam eder. Bir video sinyali sağlanıyorsa, normal
şekilde çalışır.
Music Mode AV
7
İlk değer
Default
RJP AV Kaynağı’nı seçin (Kaynak seçimi Modele bağlıdır).
TV’nin hangi HDMI kaynağının RJP jakına bağlı olduğunu seçin.
(HDMI1/HDMI2/HDMI3)
Bir USB cihazı TV’ye bağlandığında:
yy Default: Açılır bir pencere görünür.
yy Automatic: USB içerik menüsünü otomatik açar.
yy Disable: Açılır pencere ve menü görünmez.
External Source Banner
ON
On (Açık) olarak ayarlanırsa, TV kaynağını başka bir harici giriş olarak
değiştirdiğinizde TV External Source Banner (bilgi) görüntüler; Info
(Bilgi) tuşuna basın veya TV’yi açın.
yy ON: External Source (Harici Kaynak) bilgileri TV ekranında
görüntülenir.
yy OFF: External Source (Harici Kaynak) bilgileri TV ekranında
görüntülenmez.
Auto Source
OFF
yy ON: Harici bir giriş kaynağı TV’ye bağlandığında, TV giriş kaynağını
tanımlar ve sonra otomatik olarak o giriş kaynağına geçer.
yy OFF: Auto Source (Otomatik Kaynak) işlevi Off (Kapalı).
Anynet+Return Source
Power On
Src
Bir Anynet+(HDMI-CEC) bağlantısını durdurduktan sonra dönüş TV
kaynağını seçer. (Bu İşlev özellikle Guestlink RJP için kullanışlıdır.)
HP Mode
OFF
Default HP Volume
…
Main Speaker
ON
Belirli durum için lütfen aşağıdaki tabloya bakın.
Sub Amp Mode
2
Sub AMP çalışma modunu belirler.
0: Sub AMP işlevini kapatır (PWM kapalı).
1: Ana ses düzeyi kontrolüne göre Alt sesi belirler. Yani, alt ses düzeyi
Power On Volume (Güç Açma Ses Düzeyi), Min Volume (Min Ses
Düzeyi) ve Max Volume (Maks Ses Düzeyi) değerlerine göre belirlenir.
2: Ses düzeyini banyo kontrol paneli ayarına göre belirler.
Sub Amp Volume
6
Güç açma başlangıç durumunda Sub AMP Ses Düzeyi.
Türkçe
43
Otel TV İşlevi
Numara
12
Category
(Kategori)
Eco Solution
Öğe
Energy Saving
OFF
Güç tüketimini azaltmak için TV’nin parlaklığını ayarlar.
yy OFF: Enerji tasarrufu işlevini kapatır.
yy Low: TV’yi düşük enerji tasarrufu moduna ayarlar.
yy Medium: TV’yi orta enerji tasarrufu moduna ayarlar.
yy High: TV’yi yüksek enerji tasarrufu moduna ayarlar.
Welcome Message
OFF
TV Açıldığında 5 saniye süreyle Hoş Geldiniz Mesajı görüntüler.
Edit Welcome Message
Hospitality Logo
13
14
15
44
Hoş Geldiniz Mesajını düzenler.
OFF
Hospitality Logo DL
…
Logo Display Time
…
Konuk Logosu Görüntüleme Süresi (3/5/7 saniye). (Sadece “Home
menu Display (Ana Menü Görüntüleme)” OFF (Kapalı) olduğunda
kullanılabilir)
Clone TV to USB
-
Geçerli TV seçeneklerini bir USB bellek cihazına klonlar.
Clone USB to TV
-
Bir USB bellek cihazında kayıtlı TV seçeneklerini TV’ye klonlar.
Setting Auto Intialize
OFF
Setting Auto Initialize (Otomatik Başlatma Ayarı) On (Açık) olarak
ayarlandığında ve güç kapatılıp açıldığında ya da Master Power (Ana
Güç) kapatılıp açıldığında, veriler klonlanan değerlere döndürülür.
Klonlanmış değer yoksa, Setting Auto Initialize (Otomatik Başlat
Ayarı) On (Açık) olarak ayarlanmış olsa bile yoksayılır ve işlem
Setting Auto Initialize (Otomatik Başlat Ayarı) Off (Kapalı) olarak
ayarlandığıyla aynı olur.
REACH 4.0
OFF
yy ON: REACH 4.0’ı aç
yy OFF: REACH 4.0’ı kapat
REACH Channel
…
SIRCH Güncelleme Kanalını seçin.
Group ID
…
SIRCH Grup Kimliğini seçin.
REACH Update Time
…
SIRCH Güncelleme Zamanını seçin. SIRCH güncelleme zamanında,
12:00 ÖÖ/ÖS veya 2:00 ÖÖ/ÖS’de otomatik yükseltme gerçekleştirme
seçeneğiniz vardır. Saatlik yükseltmeleri 1 ya da 2 saatlik aralıklarla
gerçekleştirebilirsiniz.
REACH Update
Immediate
…
yy ON: TV, Bekleme moduna her girdiğinde SIRCH Güncellemesi
işlemini gerçekleştirir.
yy OFF: SIRCH Güncellemesi işlemini yalnızca seçilen SIRCH
Güncelleme Zamanında gerçekleştirir.
Room Number
…
Oda numarasını düzenleyin.
REACH Server Version
0000
Cloning
Türkçe
Konuk logosu özelliğini açar veya kapatır. Açılırsa, TV açıldığında ilk
kaynaktan gelen sinyalden önce “Logo Display Time” içinde ayarlanan
süre kadar Logo görüntülenir.
Konuk logosunu indirir. Konuk logosu dosyası gereksinimleri:
yy Yalnızca BMP veya AVI dosyaları.
yy Maks dosya boyutu: BMP - 960 X 540. AVI - 30 MB.
yy Dosya samsung.bmp veya samsung.avi olarak adlandırılmış
olmalıdır.
Logo/
Message
REACH
Solution
Açıklama
İlk değer
TV’de o anda mevcut olan SIRCH Klon dosyasının sürümünü
görüntüler.
Otel TV İşlevi
Numara
16
17
Category
(Kategori)
Security
System
Öğe
İlk değer
Factory Lock
OFF
Açıklama
Güç açık veya kapalıyken Cihaz Listesini siler.
yy ON: Fabrika menüsüne girmeden önce parola gerekir.
yy OFF: Parola gerekliliği devre dışı bırakılır.
Password Popup
…
Parola Açılır Penceresini etkinleştirin/devre dışı bırakın. Bu seçenek
OFF (Kapalı) olarak ayarlanırsa, Factory (Fabrika) menüsüne
girmenize izin vermeden önce TV parola girme penceresini
görüntülemez. ON (Açık) olarak ayarlanırsa, parola girme penceresi
görünür.
Password Input
…
Parola olarak 00000000 girin.
Password Setting
…
Yeni Parolayı ayarlayın.
Password Reset
…
Parolayı 00000000 olarak sıfırlayın.
Security Mode
…
Güvenlik Modu ON veya OFF.
USB
…
USB Devre Dışı veya Etkin.
HDMI
…
HDMI Devre Dışı veya Etkin.
TTX Security
…
TTX işlevi Etkin veya Devre Dışı.
Self Diagnosis for TV
…
Self Diagnosis (Otomatik Test) Menüsüne girer.
yy Görüntü Testi: Bunu resim sorunlarını kontrol etmek için kullanın.
Test görüntüsünde sorun görünüyorsa, Yes’i (Evet) seçin ve
ekrandaki yönergeleri izleyin.
yy Ses Testi: Ses sorunlarını kontrol etmek için yerleşik test sesini
kullanın. Test sırasında sorun oluşursa, Yes’i (Evet) öğesini seçin ve
ekrandaki yönergeleri izleyin.
Self Diagnosis for HTV
…
Bu, Değişken ses çıkışı durumunu ve SI STB veya SBB ile iletişimi
kontrol etmenizi sağlar. Değişken ses çıkışı özelliğinde veya SI STB
veya SBB ile iletişimde sorunlarla karşılaşırsanız lütfen bu öğeyi
kontrol edin.
SW Update
…
SW USB Güncelleme işlevi.
Service Pattern
OFF
Hizmet desenini görüntüler.
Sound Bar Out
OFF
Samsung Sound Bar (Ses Çubuğu) gibi harici bir cihaz TV’ye bir Anynet
Bağlantısı yoluyla bağlanabilir ve TV Sesi Sound Bar Device’a (Ses
Çubuğu Çıkışı) yönlendirilebilir. Hotel Factory Menu’de (Otel Fabrika
Menüsü) özellik OFF (Kapalı) ise bu işlevsellik devre dışı bırakılır.
Sound Bar (Ses Çubuğu) seçeneği ON (Açık) iken ana TV Hoparlörü
sessize alınır ve Hoparlör HDMI yoluyla bağlanır.
Contact Samsung
…
Standby LED
ON
TV Reset
…
Samsung Başvuru bilgileri
yy ON: Bekleme durumunda İşlev IR Açık’tır.
yy OFF: Bekleme durumunda İşlev IR Kapalı’dır.
Fabrika sıfırlaması.
✎✎ REACH (Remote Enhanced Active Control for Hospitality, Konuklar İçin Uzak Gelişmiş Etkin Kontrol), TV donanım
yazılımı güncellemeleri, klon verileri, kanal eşleme değişikliklerini, S-LYNK REACH içeriğini ve TICKER (Kayan Yazı)
içeriğini RF DTV yoluyla yüzlerce konuk TV’ye aynı anda sunan profesyonel ve etkileşimli bir uzaktan kumandadır.
REACH işlevleri yalnızca bağımsız modda kullanılabilir. REACH Sunucusu ayrıca satılır. Çalıştırma hakkında daha
fazla bilgi için REACH sunucusu ürünüyle verilen REACH sunucusu kılavuzuna bakın.
✎✎ Modele ve bölgeye bağlı olarak bazı menü öğeleri farklı olabilir.
Türkçe
45
HP Modu
Ana
Hoparlör
Sessiz
AÇ/
KAPAT
ON
ON
OFF
ON
ON
OFF
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
OFF
Gri
OFF
OFF
Gri
OFF
OFF
Gri
OFF
ON
Gri
OFF
ON
Gri
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
ON
ON
OFF
ON
ON
OFF
ON
OFF
46
Türkçe
TV Eylemi
Çıkış
Ana Hoparlör Sesi - EVET (Son Kaydedilen/Kullanıcı tanımlı
ses düzeyi uygulanır)
HP Ses - Yok
Ses düzeyi artır/ Ana Hoparlör - Ses düzeyi, ses düzeyi OSD’sine göre değişir
azalt
HP Ses - Yok
Ana Hoparlör - Sessiz
Sessiz
HP Sesi - Evet - Ses düzeyi, Otel Seçenek Menüsündeki HP
Ses düzeyi seviyesinden uygulanır.
ses düzeyi artır/ Ana Hoparlör Sesi - Hayır (Sessiz)
azalt
HP - geçerli HP ses düzeyine göre ses düzeyi artar/azalır
Ana Hoparlör Sesi - Evet.
Sesi aç
HP Ses - Yok
Ana Hoparlör Sesi - Hayır (Sessiz)
Güç AÇIK
HP Sesi - EVET (Fabrikanın uyguladığı HP ses düzeyi)
Ses düzeyi artır/ Ana Hoparlör - Sessiz
azalt
HP - geçerli HP ses düzeyine göre ses düzeyi artar/azalır
Ana Hoparlör - Sessiz (Eylem Yok)
Sessiz
HP - Sessiz Olarak Değiştir
Ana Hoparlör Sesi - Hayır (Sessiz)
Sesi artır/azalt /
Sessiz durum HP - geçerli HP ses düzeyine göre ses düzeyi artar/azalır
Açıklamalar
Güç AÇIK
Sesi aç
Bu Normal işlevine
benzer, ancak Kulaklıklar
fiziksel olarak takılı
olmasa da ses zorla
Kulaklık jakına
yönlendirilir.
Ana Hoparlör Sesi - Hayır (Sessiz)
HP - Evet (geçerli HP ses düzeyine göre ses düzeyi)
Güç AÇIK
Ses düzeyi artır/
azalt
HP Yönetimi KAPALI ise, Ana Hoparlörü KAPALI yapılır.
Sessiz
Sessiz durum (HP yönetimi KAPALI ise, işlev Normal HTV ile aynıdır.)
korunarak ses
artar/azalır
Sesi aç
Hiç HP Yönetimi özelliği
olmadan Kulaklık
Bağlandı/bağlantısı
kesildi durumuyla
aynıdır.
Welcome Message (Hoş Geldiniz Mesajı)
Hoş geldiniz mesajı özelliği, otel odasında bir konuk tarafından TV her açıldığında özelleştirilmiş bir mesajı TV’de
görüntülemenizi sağlar.
−− Hoş Geldiniz mesajı ayarları Hotel Option (Otel Seçenek) Menüsünde bulunur.
−− Güç açıldığında mesajın görüntülenmesini sağlamak için Hoş Geldiniz mesajı ON olmalıdır.
Standalone
Hospitality Mode
Security
System
OFF
Standalone
SIHospitality
Vendor Mode
SI Vendor
Power
On
OFF
Power On
Channel
Channel
Menu OSD
Menu OSD
Clock
Clock
Welcome Message
Music Mode
Music Mode
ON
Edit Welcome Message
r
Remote
RemoteJack
JackPack
Pack
Hospitality Logo
ExternalSource
Source
External
Eco
Solution
HP
Management
ON
Hospitality Logo DL
...
Logo Display Time
...
Logo/Message
Bathroom Speaker
Cloning
Eco Solution
REACH Solution
Logo/Message
Security
Cloning
System
REACH Solution
<Modele ve bölgeye bağlı olarak bazı menü öğeleri kullanılamayabilir>
−− Hoş Geldiniz mesajı en fazla 25 karakter olabilir ve Hotel Service (Otel Servisi) menüsünde düzenlenebilir.
−− Hoş Geldiniz mesajına girilebilecek karakterler aşağıdaki gibidir:
✎✎ Yalnızca A’dan Z’ye büyük harflere izin verilir.
−− Hoş Geldiniz mesajı “Edit Welcome Message” OSD’sinde uzaktan kumandanın gezinti, renk ve giriş tuşları
kullanılarak düzenlenebilir.
Edit Welcome Message
W
E
L
C
O
M
E
_
A
B
C
D
E
F
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Move
G
Enter
A
Move to left
B
Move to Right
C
Leave Black
D
Done
Return
−− Hoş Geldiniz mesajı ve otel logosu aynı anda etkin olamaz.
Türkçe
47
Otel Logosu
Hospitality Logo (Otel Logosu) işlevi TV açıldığında Otelin logosunu görüntüler.
−− Hospitality Logo ayarları Hospitality (Konuk) modu menülerinde yer alır.
−− Hospitality Logo (Konuk Logosu) seçeneğini açtığınızda, Logo Download (Logo İndirme) ve Logo Display (Logo
Görüntüleme) Menü öğeleri etkinleşir.
−− Bellekte depolanan bir logo görüntüsü varsa ve Hospitality Logo (Konuk Logosu) seçeneği açıksa, TV açıldığında
Konuk logosu görüntülenir.
−− Logo görüntüsü TV’ye yüklenmiş olsa bile Hospitality Logo (Konuk Logosu) seçeneği kapalıyken Konuk logosu
görüntülenmez.
Hospitality Mode
Standalone
Security
SIHospitality
Vendor Mode
OFF
System
SI Vendor
Power
On
Power On
Channel
Channel
Menu OSD
Menu OSD
Clock
Clock
Welcome Message
Music Mode
Music Mode
Remote
RemoteJack
JackPack
Pack
ON
Edit Welcome Message
r
ExternalSource
Source
External
Eco
Solution
HP
Management
Hospitality Logo
BMP
Hospitality Logo DL
Logo Display Time
5 Second
Logo/Message
Bathroom Speaker
Cloning
Eco Solution
REACH Solution
Logo/Message
Security
Cloning
System
REACH Solution
<Modele ve bölgeye bağlı olarak bazı menü öğeleri kullanılamayabilir.>
yy Hospitality Logo
−− Bu seçenek Konuk Logosu görüntüsünün görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçmenizi sağlar.
−− Varsayılan olarak OFF şeklinde ayarlanmıştır.
−− OFF veya ON olarak ayarlanabilir.
−− ON olarak ayarlandığında, Logo Download (Logo İndirme) ve Logo Time Display (Logo Görüntüleme Süresi) menü
öğeleri erişilebilir durumu gelir.
yy Hospitality Logo DL
−− Bu seçenek logo görüntüsünü bir USB cihazından TV’nin belleğine yüklemenizi sağlar.
−− Görüntü TV’ye kopyalanırken Wait (Bekleyin) mesajı görünür.
−− Kopyalama işlemi başarıyla bittiğinde Completed (Tamamlandı) mesajı görünür.
−− Kopyalama işlemi başarısız olduğunda Failed (Başarısız) mesajı görünür.
−− Bağlı USB cihazı yoksa No USB device (USB cihazı yok) mesajı görünür.
−− USB cihazında kopyalanacak bir dosya yoksa veya dosya yanlış biçimdeyse (BMP dosyası olmalıdır) No File
(Dosya Yok) mesajı görünür. No File (Dosya Yok) mesajı görünürse ve USB cihazında bir logo dosyası varsa
dosyanın biçimini kontrol edin.
yy Logo Dosyası Biçimi
−− TV yalnızca BMP ve AVI biçimlerini destekler.
−− Dosya adı samsung.bmp veya samsung.avi olmalıdır.
−− BMP biçiminin maksimum çözünürlüğü 1280 x 720’dir.
−− AVI biçiminin maksimum dosya boyutu 30 MB’dir.
−− TV, görüntünün boyutunu veya ölçeğini değiştirmez.
Video Kodeki: H.264 /MPEG-4 /MPEG2
Bit Hızı: 10 Mb/sn’den az
çerçeve hızı: 24~30
Çözünürlük: 640*480 | 1920*1080
48
Türkçe
Klonlama
USB Klonlama kullanıcının yapılandırdığı ayarları (Görüntü, Ses, Giriş, Kanal, Kurulum ve
Hotel Setup) bir TV setinden indirmenizi ve aynı ayarları başka TV setlerine yüklemenizi
sağlayan bir işlevdir.
TV’den (Ana Set) kullanıcı tanımlı tüm ayarlar USB cihazına kopyalanabilir.
(
(ARC)
)
(5V 0.5A)
/ CLONING
−− USB Klonlama yalnızca 2.0 Standardını destekler.
yy Clone TV to USB: Bu, depolanan verileri TV EEPROM’un belirli bir alanından USB
cihazına kopyalama işlemidir.
1. Bir USB sürücüsünü TV’nin arkasındaki USB bağlantı noktasına takın.
Logo/Message
Cloning
2. Otel Seçeneklerini bu düğmelere şu sırada basarak girin:
MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. “Clone TV to USB” öğesini seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın, sonra ENTER
düğmesine basın.
d
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
4. “Clone TV to USB” mesajı görüntülenir; ENTER düğmesine basın.
5. USB klonlama işleminin durumunu kontrol edebilirsiniz.
yy In Progress (Sürüyor): Verileri USB cihazına kopyalarken.
yy Completed (Tamamlandı): Kopyalama işlemi başarıyla tamamlandı.
yy Failed (Başarısız): Kopyalama işlemi başarıyla tamamlanmadı.
yy No USB (USB Olmadan): Bağlı USB cihazı yoktur.
Logo/Message
Cloning
d
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
yy Clone USB to TV: Bu, verileri bir USB cihazından TV setine yükleyen bir işlemdir.
1. Bir USB sürücüsünü TV’nin arkasındaki USB bağlantı noktasına takın.
2. Otel Seçeneklerini bu düğmelere şu sırada basarak girin:
MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. “Clone TV to USB” öğesini seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın, sonra ENTER
düğmesine basın.
4. “Clone USB to TV” mesajı görüntülenir, sonra ENTER düğmesine basın.
5. USB klonlama işleminin durumunu kontrol edebilirsiniz.
yy In Progress (Sürüyor): Verileri USB cihazına kopyalama.
yy Completed (Tamamlandı): Kopyalama işlemi başarıyla tamamlandı.
yy Failed (Başarısız): Kopyalama işlemi başarıyla tamamlanmadı.
yy No USB (USB Olmadan): Bağlı USB cihazı yoktur.
yy No File (Dosya Yok): USB cihazında kopyalanacak dosya yoktur.
✎✎ ENTER tuşunu 5 saniye kadar basılı tutarak USB’den TV’ye kopyalamayı
etkinleştirin.
✎✎ CLONE işlevi yalnızca aynı model serisini destekler. (Farklı model serileri için
çalışmaz.)
Kurulum sırasında hızlı, anında klonlama için ilk önce TV’den ana ayarları içeren bir USB sürücüsünü takın ve Enter
tuşunu 5 saniye basılı tutun.
Türkçe
49
Konuk Plug & Play
Otel Plug & Play otomatik olarak Hotel mode (Otel modu) seçimini, Local Set (Yerel Ayar) ve Picture mode Setup (Resim
Modu Ayarı) işlemini gerçekleştirir.
−− Otel Plug & Play, güç ilk kez açık duruma getirildiğinde yalnızca bir kez kullanılabilir.
−− Bu, TV ilk kez kurulup Klon TV verileri bir USB sürücüye aktarıldıktan sonra kullanılabilir.
−− Sonraki TV’yi kullanmak için, Otel Plug & Play içinden çıkmanız, USB’yi bağlamanız, sonra USB’yi TV’ye
klonlamanız gerekir.
−− Modele ve bölgeye bağlı olarak bazı menüler dahil edilmeyebilir.
“Standalone(Home Menu)” veya
yy Kullanıcı Arayüzünün Senaryo
“Interactive(STB)” seçilirse.
Region Settings
Country List
Bulgaria
Czech
Greece
Latvia
Romania
Slovakia
EU-Others
EU
EU_GER
EU_FRANCE
Croatia
Estonia
Hungary
Lithuania
Serbia
Slovenia
c
2
3
4
Clone system settings from a USB flash drive to your TV. Skip this step if you want to clone system
settings from a server.
Select a solution to install on your TV.
NONE
c
1
Clone Settings
Select Solution
Change the region settings if you are located in North America,
Latin America, or Europe. Your TV might not function if the
region settings are not correctly configured. When the region
settings are changed, your TV will automatically restart to
apply them.
Select if you do not want
to connect to a specific
solution and only want
to use the TV.
Standalone (Home Menu)
LYNK REACH
A USB flash drive is not connected. Please check and try again.
Interactive(STB)
EU_BENELUX
Clone from USB
“Fabrika
Menüsü”
seçilirse.
B
TV Installation Type
Select your TV installation Type.
c
Start basic setup to use
your TV.
TV Basic Setup
“Klonlama
Modu” seçilirse.
Solution Setup
“LYNK
REACH”
seçilirse.
Cloning Mode
Room Number
Group
“TV Temel Kurulum” veya “Commercial TV
Mode” seçilirse.
Configure your TV
Menu Language
c
All
Group ID
Commercial TV Mode
Select your infomation in the categories below.
Select your language to start the on screen setup.
English
Press the arrow buttons
to move around
the screen.
Press the Enter button to
select.
Eesti
Suomi
Country
Bulgaria
Picture Mode
Standard
Select the country that
you’re in now
Français
Deutsch
Auto Tuning
Auto Tuning
Auto Tuning completed.
To receive channels, configure the options below
then select Scan.
Digital
• TV
• Radio
• Data/Other
0
0
0
0
Analogue
0
Aerial
Channel Type
Change Settings
Scan Again
Select the connected aerial
that you want to use to get
channels.
Terrestrial
Digital & Analogue
Scan
Setup Complete!
Clock
Your TV is now ready to use.
Select whether to apply daylight saving time.
Set current date and time
Clock Settings
Auto
Date
-- / -- / ----
Time
-- : -- --
Time Zone
DST
Hospitality Mode
Auto
Off
SI Vendor
-- : --
Power On
Done
SI Vendor
Channel
Menu OSD
Clock
Music Mode
Remote Jack Pack
Adım A’da “Commercial TV Mode” seçilirse, TV
RF moduna geçer.
External Source
Adım B’de “Interactive(STB)” seçilirse,
Interactive Hospitality Option Menu
(Etkileşimli Konuk Seçeneği Menüsü) görünür.
REACH Solution
50
Türkçe
2
3
4
Set options regarding the selected solution.
Factory Menu
A
1
HP Management
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
Security
Standalone
OFF
System
Enter the room number.
Only numbers and
English letters can be
entered.
5
1. Region Settings (Bölge Ayarları)
−− Region settings (Bölge ayarları) öğesini kontrol edin.
−− Bir ayarı değiştirmek isterseniz, seçin ve ENTER tuşuna basın.
−− Herhangi bir ayarı değiştirmek istemiyorsanız sonraki adıma gidin.
2. TV Installation Type (TV Kurulum Türü)
−− “Klonlama Modu” öğesini seçerseniz, “Select Solution” görünür.
−− Sonraki adıma gitmek için “TV Temel Kurulum” veya “Commercial TV Mode” öğesini seçin.
3. Menu Language (Menü Dili)
−− OSD (Ekran Görüntüsü) dilini seçin.
4. Country (Ülke) ve Picture Mode (Resim Modu) öğesini seçin
−− Uygun ülkeyi ve resim modunu seçin.
−− Modele ve bölgeye bağlı olarak bazı ülkeler dahil edilmeyebilir.
5. Otomatik Ayarlama
−− Anten kaynağını ve kanal tipini seçin. Ayarları yapılandırın ve Tara öğesini seçin.
−− Auto Tuning (Otomatik Ayarlama) işlevi kanalları aramaya başlar.
−− Auto Tuning (Otomatik Ayarlama) tamamlandığında, kanal bilgileri görüntülenir.
6. Clock (Saat)
−− DST (Yaz Saati Uygulaması) ve Saat Dilimi öğelerini ayarlayarak doğru zamanı ayarlayın.
7. TV Setup Complete (TV Kurulumu Tamam)
Türkçe
51
HD Plug & Play (HD Tak ve Çalıştır) – Local Set (Yerel Ayar) (Yalnızca Avrupa)
yy Local Set (Yerel Ayar) Diller, Yayın frekansları vb. gibi konuları kapsayan çok önemli yazılım ayarı değeridir.
yy Local Set (Yerel Ayar) düzgün yapılandırılmadıysa TV çalışmayabilir. Sağlanan ülke listesine bakarak doğru Local Set
(Yerel Ayar) değerini seçin.
TV, yeni Local Set (Yerel Ayar) öğesini uygulamak için otomatik olarak yeniden
başlatılacaktır.
Region Settings
Region Settings
Change the region settings if you are located in North America,
Latin America, or Europe. Your TV might not function if the
region settings are not correctly configured. When the region
settings are changed, your TV will automatically restart to
apply them.
Country List
NONE
c
Change the region settings if you are located in North America,
Latin America, or Europe. Your TV might not function if the
region settings are not correctly configured. When the region
settings are changed, your TV will automatically restart to
apply them.
Bulgaria
Czech
Greece
Latvia
Romania
Slovakia
EU-Others
EU
EU_GER
EU_FRANCE
EU_GER
Croatia
Estonia
Hungary
Lithuania
Serbia
Slovenia
EU_FRANCE
Turn off and reboot automatically Country List
as Local Set is changed.
Austria
Germany
Switzerland
Yes
No
EU_BENELUX
EU_SPAIN
EU_BENELUX
EU_UK
Region Settings
Region Settings
Change the region settings if you are located in North America,
Latin America, or Europe. Your TV might not function if the
region settings are not correctly configured. When the region
settings are changed, your TV will automatically restart to
apply them.
Country List
NONE
c
Change the region settings if you are located in North America,
Latin America, or Europe. Your TV might not function if the
region settings are not correctly configured. When the region
settings are changed, your TV will automatically restart to
apply them.
EU_GER
EU_FRANCE
c
EU_FRANCE
EU_BENELUX
EU_BENELUX
Region Settings
Change the region settings if you are located in North America,
Latin America, or Europe. Your TV might not function if the
region settings are not correctly configured. When the region
settings are changed, your TV will automatically restart to
apply them.
NONE
EU
TV Installation Type
Select your TV installation Type.
Country List
France
c
TV Basic Setup
Factory Menu
EU_FRANCE
Commercial TV Mode
Türkçe
ENTER öğesine basın ve genel HD
plug&play devam edecektir.
Start basic setup to use
your TV.
Cloning Mode
EU_GER
EU_BENELUX
52
Austria
Germany
Switzerland
EU
EU_GER
c
Country List
NONE
Austria
Germany
Switzerland
EU
Yeniden başlatmadan
sonra, güncellenen Local
Set (Yerel Ayar) gösterilir.
HD plug & play’den sonra Local Set
(Yerel Set)’i değiştirmeniz gerekirse,
Factory (Fabrika) modunda TV Reset
(TV Sıfırlama) işlevini tıklatın. Local
Set (Yerel Set) değişimi hariç HD plug
& play ile devam edebilirsiniz.
SW Clock (Yazılım Saati)
Kullanıcı bekleme modundayken Info (Bilgi) uzaktan kumanda tuşuna bastığında SW Clock (Yazılım Saati) ekranda geçerli
saati gösterir.
−− TV bekleme modundayken kullanıcı Info (Bilgi) tuşuna basarsa, TV açılır ve geçerli saati ekranda 10 saniye kadar
gösterir, sonra bekleme moduna döner.
−− Zaman dijital bir saat olarak normal başlık boyutunda görüntülenir. 12 veya 24 saatlik süre biçimi Bilginin
biçimine göre belirlenir.
−− Kullanıcı TV açıkken Info (Bilgi) tuşuna basarsa, orijinal Info (Bilgi) tuşu işlevi yürütülür.
yy Ayrıntılı Açıklama
−− SW clock (Yazılım saati) Factory install (Fabrika kurulumu) menüsündeki On (Açık)/Off (Kapalı) ayarına göre
çalışır.
−− SW clock (Yazılım saati) açılırsa, Fast logo (Hızlı logo) seçeneği otomatik kapatılır. (Bu durumda, Fast logo (Hızlı
logo) seçeneğini yeniden açsanız bile, TV yeniden açıldığında otomatik kapatılır.)
−− Ana güç kapatılırsa, zaman ayarı yalnızca yedek kondansatörü ve bir RTC’si olan modellerde korunur.
−− Bekleme modundaki bir TV geçerli zamanı gösterirken, video sessize alma ve ses sessize alma ayarları korunur.
−− Bu durumda, Hotel logo (Otel logosu) açık olarak ayarlansa bile Hotel Logo (Otel Logosu) ekranı atlanır.
−− Bu özellik yalnızca StandAlone (Bağımsız) modunda çalışır.
−− SW clock (Yazılım saati) çalışırken diğer tuş işlevi özellikleri
−− Info (Bilgi) tuşu güç tuşu gibi çalışır.
−− SW clock (Yazılım saati) çalışırken Power (Güç) veya Info (Bilgi) tuşuna basma, TV’yi Standby (Bekleme) moduna
geçirir.
−− SW clock (Yazılım saati) çalışırken Power (Güç) ve Info (Bilgi) tuşları dışındaki tuşlar yok sayılır.
−− Bu durumda, açma zamanlayıcısı çalışmaz.
−− Kapama zamanlayıcısı ve kapanış ayarı çalışır.
−− Time (Zaman) menüsündeki saat modu manuel olarak ayarlanırsa, sub micom’un saati RTC devresi tarafından
korunur.
−− Geçerli saat yapılandırılmamış olsa bile menüdekiyle aynı şekilde görüntülenir. (--:--)
Türkçe
53
Çok Kodlu Remocon
Çok Kodlu Uzaktan Kumanda birden fazla TV’yi bir uzaktan kumanda ile kontrol edebilen özel bir vericidir.
Bu işlev hastaneler gibi bir konumda birden fazla TV olan ortamlarda kullanışlıdır. Set ID number (Kimlik numarasını
ayarla) kaynak OSD’de görüntülenecektir. Çoklu kod için en fazla 9 farklı uzaktan kumanda iletimini desteklemek
mümkündür.
Her TV’nin başlangıç kimliği kodu “0”dır.
Kimlik kodu Analog TV modunda veya PC modunda ayarlanabilir veya sıfırlanabilir. (TTX veya DTV kanallarında
kullanılamaz)
−− Kimlik kodu 0 ila 9 arasında olabilir.
−− RETURN + MUTE tuşlarını 7 saniyeden uzun süre basılı tutun ve sonra ayarlamak istediğiniz sayı tuşuna basın.
−− Set ID (Kimliği Ayarla) OSD’si orta konumda görüntülenecektir.
−− Aşağıdaki metin görüntülenecektir. “Remote control code is set to X. If you want to change the Remote
control code, enter the chosen digit. (Uzaktan kumanda kodu X olarak ayarlandı. Uzaktan kumanda kodunu
değiştirmek istiyorsanız seçilen sayıyı girin.)” (x basamak numarasıdır) Çıkış tuşuna basılana kadar bu OSD
görüntülenecektir.
Remote control code is set to 0. If you want
to change the Remote control code, enter the
chosen digit.
−− Örneğin, kullanıcı #1 tuşuna basarsa TV ve Uzaktan kumanda Kimlik kodu #1 olarak ayarlanacaktır.
−− Aşağıdaki metin görüntülenecektir: “Remote control code is changed to 1 (Uzaktan kumanda kodu 1 olarak
değişti)”. TV, yalnızca TV ile aynı kimlik koduna sahip bir uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir.
−− Uzaktan kumanda ve TV arasındaki kimlik kodu eşleşmezse aşağıdaki metin görüntülenecektir:
“ TV ID x (TV kimliği x)” (x, TV’nin kimliğidir)
−− Kimlik kodunu sıfırlamak için, EXIT + MUTE tuşlarını 7 saniyeden uzun süre basılı tutun. Hem TV’nin hem de
uzaktan kumandanın kimlik kodları “0”a sıfırlanacaktır. “Remote control code is set to 0. (Uzaktan kumanda kodu
0’a sıfırlandı.)” görüntülenecektir.
−− Kimliği ayarlama veya sıfırlama yolu uzaktan kumandaya bağlı olarak değişebilir. Aşağıdaki tabloya bakın.
Saati Ayarlama
O MENU m → Sistem → Zaman → Saat → Saat Ayarı
yy Zaman girilir
−− Saat öğesini seçmek için uzaktan kumandanın düğmesine basın ve
zamanı ayarlayın.
yy Etkileşimli Mod Süresini Ayarlama
−− Otel Sistemi zaman bilgilerini iletirse, zaman otomatik ayarlanır.
Zaman
Clock (Saat)
Kapalı
Sleep Timer (Kapanış Ayarı)
Wake-up Timer (Uyandırma Zmnlyc)
−− Otel Sistemi zaman bilgilerini iletmezse, zaman görüntülenemez.
Clock (Saat)
Clock Mode (Saat Modu)
✎✎ Zaman ayarlanırsa, saat ön panelde görüntülenecektir.
yy Time Zone (Saat Dilimi)
54
Türkçe
Manual (Manuel)
yy Clock Set (Saat Ayarı)
Auto (Otomatik)
Channel Bank Editor (Yalnızca Smoovie TV)
Channel Bank Editor (Kanal Bankası Düzenleyicisi) 3 farklı Banka Seçeneği ile kanalları düzenlemek için kullanılabilir.
Banka kartına bağlı olarak, otel müşterilerinin beğenecekleri belirli kanallar vardır.
Stand-alone (Bağımsız) Modunda Channel Bank Editor (Kanal Bankası Düzenleyicisi) Öğesini Ayarlama
1. “MUTE → 1 → 1 → 9 → Enter” düğmelerine basarak Hotel Standalone (Otel Bağımsız) menüsüne girin
2. Lütfen SI satıcısını seçin: “Smoovie”
3. Yeni bir menü seçeneği olan “Channel Bank Editor” öğesini görebileceksiniz
4. “Channel Bank Editor” girin.
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
System
OFF
d
SI Vendor
Smoovie
d
Channel
d
Channel Bank Editor
<Modele ve bölgeye bağlı olarak bazı menü öğeleri kullanılabilir olmayabilir>
5. Kanal bankasını aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi düzenleyin.
a. Bank1 (Banka1) (Ücretsiz kanal): Uzaktan kumandada kart olmadığında kullanılacak kanalı seçin.
b. Bank2 (Banka 2) (Aile Kartı - Yeşil): Uzaktan kumandada YEŞİL KART olduğunda kullanılacak kanalı seçin.
c. Bank3 (Banka 3) (Yetişkin Kartı - Kırmızı): Uzaktan kumandada KIRMIZI KART olduğunda kullanılacak kanalı
seçin.
Channel Bank Edit
Bank1 (4)
Bank2 (6)
Bank3 (36)
All
c
1
1futech
c
c
c
1
BBC1
c
c
c
2
24ore.tv
c
c
2
C3
c
c
3
BBC World
c
c
3
C5
c
c
4
Coming Soon
c
4
S2
c
n Move
E Select/Deselect
R Return
SMOOVIE Uzaktan Kumandasını kullanırken aşağıdakine bakın
1. SMOOVIE’yi SI Vendor olarak seçerseniz, bir SMOOVIE Uzaktan Kumandasını kullanmanız gerekir.
2. Uzaktan kumandanın sayısal tuşlarını kullanarak kullanıcılar yalnızca Bank1 (Banka1) kanallarını seçebilirler.
Bunu unutmadan, kanalı bir Yeşil veya Kırmızı Kart kullanarak değiştirmek istiyorsanız, lütfen kanal yukarı/aşağı
tuşlarını kullanın.
3. Kanal kılavuzu veya Kanal listesinde, kullanıcılar yalnızca Bank1 (Banka1) kanal listesini görebilirler.
Türkçe
55
Channel Editor
Channel Editor kanal numarası ve adını düzenler.
−− Channel Editor öğesini kanalları kullanıcının istediği kanal numaraları olarak sıralamak için kullanın.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
Security
OFF
System
Power On
Channel
Menu OSD
Clock
Music Mode
Remote Jack Pack
r
Channel Editor
External Source
HP Management
Bathroom Speaker
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
<Modele ve bölgeye bağlı olarak bazı menü öğeleri kullanılabilir olmayabilir>
Stand-alone (Bağımsız) Modunda Channel Editor (Kanal Düzenleyicisi) İçin Basit Adımlar
Adım
Eylem
1
Hotel Option (Otel Seçeneği) Menüsünde ‘Channel Auto Store’ (Kanal Otomatik Depolama) öğesini seçin
2
Hotel Option (Otel Seçeneği) Menüsünde ‘Channel Editor’ (Kanal Düzenleyicisi) öğesini seçin
3
İstediğiniz son kanal listesiyle ilgili bir tabloyu derleyin
4
Derlediğiniz tabloya göre TOOLS düğmesini kullanarak kanalları yeniden düzenleyin
5
Çıkmak için EXIT veya RETURN Düğmesine basın.
<Anlamanıza yardımcı olması için lütfen aşağıdaki ayrıntıları okuyun>
56
Türkçe
My Channel
Otel tarafından sağlanan kanallar için ülke ve türü belirleyin. Kullanıcı bir ülke ve tür seçerse, ilgili kanalları gösterir.
yy Önce ülkeyi seçmeniz gerekir, aksi halde türü ayarlayamazsınız.
yy İlişkilendirilmiş kanallarınıza sahip bir türü seçerseniz, Kanal listesi kullanılabilir tüm kanalları görüntüler.
yy My Channel yalnızca Standalone (Bağımsız) modda çalışır.
yy Standalone (Bağımsız) modunda Sistem Entegratörü Satıcısı: Smoovie seçilirse bu çalışmaz.
yy Bu, Hotel Menu (Otel Menüsü) -> Service Mode (Servis Modu) içindeki Hotel Options (Otel Seçenekleri) içindedir ve
açılıp kapatılabilir.
yy Bu seçenek yalnızca Açık olarak ayarlandığında çalışır.
Channel Composition [Genre Mode] (Kanal Kompozisyonu [Tür Modu])
Category
(Kategori)
Standart
Hotel (Otel)
Kanal Modu
Genre (Tür)
Anten Modu
Etkinleştirme
Açıklama
Air/Cable (Anten/
Kablo)
All (Tümü)
(Varsayılan)
O
News (Haber)
O
Radio (Radyo)
O
Entertainment
(Eğlence)
O
Sport (Spor)
O
Hotel (Otel)
O
Ana tarafından fabrika modunda yönetilen her ülkeye
göre tür kanal modunu sağlar.
My Channel
Current status All Country / All
Country
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
* Listede görüntülenecek öğe sayısı için tasarım belgesine bakın.
Tuş Kılavuzu
Düğme
Eylem
Enter
Bir öğeyi seçer.
Gezinme Help (Gezinme
Yardımı)
Enter
Önceki/Sonraki Kanal
Seçiciyi sayfa sayfa taşır.
(Kılavuz Yok)
YUKARI/AŞAĞI
Her ülkeye, tür listesine gider. (dairesel anlamda.)
SAĞ
Vurgulanan öğeyi seçer ve sonra Tür seçimine taşır.
RETURN
Ekrana geri döner. (Tür ayarı: Last Country & Genre) (Son Ülke ve Tür)
(Kılavuz Yok)
EXIT
Ekrana geri döner. (Tür ayarı: Last Country & Genre) (Son Ülke ve Tür)
(Kılavuz Yok)
Taşı
Türkçe
57
✎✎ Notlar
yy Bu bölümde TV açıldığında görünen Ön Kullanıcı Arayüzünün düzeni açıklanmaktadır. (Fabrika Modu > Tür Modu:
Etkin)
yy Tür, her ülke için bir alt listedir.
yy Son hafızaya alınan kanalı görüntülenmekte olan yayın ekranı.
−− Önceki ülke & tür kanal haritasını korumak için, Ön Kullanıcı Arayüzünü kapatmak için ‘MAVİ’, RETURN ve EXIT
uzaktan kumanda tuşlarına art arda basın.
✎✎ Çeşitli
yy Varsayılan Vurgu: Son Bellek öğeleri (Ülke, Tür)
yy Zaman Aşımı (60 sn)
Öğeler
Numara
Ad
Açıklama
1
Background Screen (Arka
Plan Ekranı)
TV açıldığında seçilen son kanalı görüntüler.
2
Function Title (İşlev Başlığı) İşlevin adıdır.
3
Current Status (Geçerli
Durum)
Geçerli Ülke/Tür ayarlarını görüntüler.
4
Country Items (Ülke
Öğeleri)
Ülke listesi için öğeler görüntülenir.
Seçili son ülkeyi görüntüler.
5
Genre Items (Tür Öğeleri)
Tür listesi için öğeler görüntülenir.
Fabrika modunda yönetilen her ülke için kullanılabilir tür öğeleri görüntülenir. (her zaman ‘All’
(Tümü) öğesini sağlayın)
Seçili son türü görüntüler.
6
Highlight (Vurgu)
Öğe başlığı alan içinde görüntülenemeyecek kadar uzunsa, Auto Text Sliding (Otomatik Metin
Kaydırma) tüm başlığı gösterecektir.
7
Indicator (Gösterge)
Bu, önceki veya sonraki sayfa olduğunda görüntülenir.
8
Gezinme Help (Gezinme
Yardımı)
Tuş kılavuzu sağa hizalıdır.
58
Türkçe
Highlight Interaction (Etkileşimi Vurgula) [Ülke Öğeleri]
yy Bu sayfa yalnızca olası etkileşimleri göstermek içindir. Gerçek ekranda görünenlerle tamamen aynı olmayabilir.
✎✎ Notlar
yy Kullanıcılar yukarı veya aşağı uzaktan kumanda tuşlarına basarak her ülke ve tür listesindeki öğelerde dolaşabilir.
yy Dairesel gezinme desteklenir.
1
My Channel
My Channel
AŞAĞI
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
OK
Cancel
YUKARI
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
} Keep Previous n Move E Enter
AŞAĞI x 5
YUKARI x 5
My Channel
Current status All Country / All
Country
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
YUKARI
AŞAĞI
AŞAĞI
YUKARI
My Channel
Current status All Country / All
Country
Genre
Belgium
All
China
News
Denmark
Radio
Finland
Entertainment
France
Sports
Germany
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
AŞAĞI x N
YUKARI x N
SON
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Country
Current status All Country / All
Genre
South Korea
All
Spain
News
Sweden
Radio
Turkey
Entertainment
UK
Sports
USA
Hotel
Country
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
Genre
South Korea
All
Spain
News
Sweden
Radio
Turkey
Entertainment
UK
Sports
USA
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
Türkçe
59
Highlight Interaction (Etkileşimi Vurgula) [Varsayılan Tür]
yy Bu sayfa yalnızca olası etkileşimleri göstermek içindir. Gerçek ekranda görünenlerle tamamen aynı olmayabilir.
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Country
ENTER / SAĞ
Genre
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
All Country
All
Austria
News
Austria
News
Belgium
Radio
Belgium
Radio
China
Entertainment
China
Entertainment
Denmark
Sports
Denmark
Sports
Finland
Hotel
Finland
Hotel
OK
Cancel
SOL
} Keep Previous n Move E Enter
} Keep Previous n Move E Enter
yy Geçerli olarak seçili ülke vurgulanır.
yy Varsayılan Vurgu: Geçerli tür seçilidir.
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
Country
ENTER / SAĞ
All
News
Belgium
News
Radio
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
All
Belgium
China
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
SOL
} Keep Previous n Move E Enter
yy Diğer ülke öğesi vurgulandı.
Türkçe
Genre
Austria
Austria
60
OK
Cancel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy Varsayılan Vurgu: All (Tümü)
Mod Değişimi Etkileşimi 1 (1/2)
yy Bu sayfa yalnızca olası etkileşimleri göstermek içindir. Gerçek ekranda görünenlerle tamamen aynı olmayabilir.
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
Country
AŞAĞI
Genre
All Country
All
All Country
All
Austria
News
Austria
News
Belgium
Radio
Belgium
Radio
China
Entertainment
China
Entertainment
Denmark
Sports
Denmark
Sports
Finland
Hotel
Finland
Hotel
OK
Cancel
SOL
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
} Keep Previous n Move E Enter
yy Geçerli Tür Modu: All Country (Tüm Ülke) /
Sports (Spor)
ENTER / SAĞ
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
ENTER
Genre
Country
YUKARI
Genre
All Country
All
All Country
All
Austria
News
Austria
News
Belgium
Radio
Belgium
Radio
China
Entertainment
China
Entertainment
Denmark
Sports
Denmark
Sports
Finland
Hotel
Finland
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
AŞAĞI
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy Ülke seçildiğinde, odak otomatik olarak
tür menüsüne taşınır.
ENTER / SAĞ
6
Türkçe
61
Mod Değişimi Etkileşimi 1 (2/2)
yy Bu sayfa yalnızca olası etkileşimleri göstermek içindir. Gerçek ekranda görünenlerle tamamen aynı olmayabilir.
1
5
6
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
Country
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy Tür modu değişimi tamamlandı mesajı görüntülenir.
yy Zaman Aşımı (5 sn)
ENTER / RETURN / Zaman aşımı
Genre Mode changed to Austria / News.
62
Türkçe
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy Türden ülke menüsüne geçmek için sol tuşa basma
varolan seçili bir ülke öğesini vurgular.
Mod Değişimi Etkileşimi 2 (1/2)
yy Bu sayfa yalnızca olası etkileşimleri göstermek içindir. Gerçek ekranda görünenlerle tamamen aynı olmayabilir.
1
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
Country
AŞAĞI X 6
Genre
All Country
All
Austria
All
Austria
News
Belgium
News
Belgium
Radio
China
Radio
China
Entertainment
Denmark
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Sports
Finland
Hotel
France
Hotel
OK
Cancel
YUKARI X 6
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
} Keep Previous n Move E Enter
yy Geçerli Tür Modu: All Country (Tüm Ülke) /
Sports (Spor)
ENTER / SAĞ
5
My Channel
Current status All Country / All
Country
Genre Mode Keep All Country / All.
MAVİ
/
RETURN
/
EXIT
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy Geçerli Tür Modu: All Country (Tüm Ülke) /
Sports (Spor)
yy Ülke seçildiğinde, odak otomatik olarak tür
menüsüne taşınır.
Türkçe
63
Mod Değişimi Etkileşimi 2 (2/2)
yy Bu sayfa yalnızca olası etkileşimleri göstermek içindir. Gerçek ekranda görünenlerle tamamen aynı olmayabilir.
1
POWER
Genre Mode changed to Austria / News.
yy Geçerli Tür Modu: Austria (Avusturya) / News
(Haber)
Power Off
POWER
Genre Mode changed to Austria / News.
yy Geçerli Tür Modu: Austria (Avusturya) / News
(Haber)
64
Türkçe
Genre Editor (Tür Düzenleyici)
yy Country (Ülke) ve Genre selection (Tür seçimi) channel list (kanal listesi) Menüsünde yapılabilir.
yy Kırmızı Tuşa basma ülke alt listesini etkinleştirir. Burada, görüntüleyici aşağı kaydırabilir ve istediğiniz ülkeyi
seçebilir.
yy Tür seçimi Sol/sağ tuşu kullanılarak, yani kanal listesi menüsünde yatay kaydırılarak yapılabilir.
yy İzleyici TV On (Açık) durumunda Türü veya ülkeyi değiştirmek istiyorsa, bu özellik kullanılarak yapılabilir.
Channel Genre Edit
Registered
0
C67
1
C--
2
C78
News
Radio
b Select All Items On Column
Entertainment
Sports
{ Deselect All Items On Column E Select
Hotel
R Return
yy
yy
yy
yy
Bu, her Otel TV kanalını ayarlamak için bir düzenleyicidir.
Depolanan kanallar, tür düzenleyicisi menüsündeki belirli bir türe eklenebilir.
Bir kanal birden fazla türe ait olabilir.
Kullanılabilir Tür Seçenekleri şunlardır: News (Haber), Radio (Radyo), Entertainment (Eğlence), Sport (Spor) ve
Hotel (Otel).
yy Tür seçimi Mychannel FrontUI (Kanalım Ön Kullanıcı Arayüzü) veya Channel List (Kanal Listesi) içinde yapılabilir.
yy Bu özellik bir listedeki belirli türdeki kanalları sıralar. Bir konuk seçiminin türünü seçebilir ve sıralanan listede aşağı
kaydırılarak bir kanal seçebilir.
Türkçe
65
Mixed Channel Map (Karışık Kanal Haritası)
Mixed Channel Map (Karışık Kanal Haritası) işlevi Air (Dış Anten), Cable (Kablo) ve Satellite (Uydu) kanallarını karıştırır.
−− Air (Dış Anten), Cable (Kablo) ve Satellite (Uydu) kanallarını karıştırmak için Mixed Channel Map (Karışık Kanal
Haritası) işlevinin ON olması gerekir.
−− Hotel Option (Otel Seçeneği) Menüsünde ‘Mixed Channel Map’ işlevini açtıktan sonra kanalları sıralamak için
Channel Editor (Kanal Düzenleyicisi) öğesini kullanın.
Sound Bar (Ses Çubuğu)
yy Samsung Sound-Bar & Hospitality TV (Samsung Ses Çubuğu ve Konuk TV)
−− Sound-Bar (Ses Çubuğu)’nda tek bir HDMI kablosu kullanarak TV sesini dinlemek için HDMI 1.4’ü destekleyen
Samsung Sound-Bar & hospitality TV (Samsung Ses Çubuğu ve konuk TV) kullanın.
−− Desteklenen modeller:
yy Sound Bar (Ses Çubuğu): HW-K450/K550/M550/M450/M4500
yy Sound Bar (Ses Çubuğu)’ndan “Hotel mode (Otel modu)” işlemi
−− Aşağıdaki TV otel seçenekleri önceden ayarlanmalıdır.
yy Otel seçeneği → Power On (Gücü Aç) → Power ON Volume (Güç Açıldığında Ses Düzeyi) = “Enable (Etkin)” /
Power ON Vol (Güç Açıldığında Ses Düzeyi) / Max Vol (Maks Ses Düzeyi)
yy Otel seçeneği → External Device (Harici Cihaz) → Sound Bar Out (Ses Çubuğu Çıkışı) = “On (Açık)”
−− Bir HDMI kablosunu Sound-BAR (Ses Çubuğu)’nun HDMI ÇIKIŞI bağlantı noktasından hospitality TV (konuk
TV)’nin HDMI1 bağlantı noktasına bağlayın.
−− Konuk TV’ye bir HDMI Kablosu yoluyla bağlandıktan sonra, Sound-Bar (Ses Çubuğu) otomatik olarak açılırken
TV’yi algılar ve kendisi “hotel mode (otel modu)”na dönüşür.
−− TV iki kez başlatılacağından TV’deki güç açma ses düzeyi ve maks ses düzeyi değişimi bağlı ses çubuğuna
uygulanır.
yy Sound Bar (Ses Çubuğu)’nda “Hotel Mode (Otel Modu)” Özellikleri
−− TV ile senkronize güç açın/kapatın.
−− HDMI_CEC etkin.
−− Yalnızca “HDMI OUT (HDMI ÇIKIŞI)” bağlantı noktasından erişilebilir. (Diğer girişler devre dışı bırakılır)
−− “Power-on (Güç açma)” ve “max (maks)” ses düzeyi TV ile eşitlenir. (Sound-Bar (Ses Çubuğu) ses düzeyi TV’nin
yarısına ayarlanmıştır)
−− Ayarlanabilir “power-on (güç açma)” ve “max (maks)” ses düzeyi TV’nin otel seçeneği menüsünden alınır. (SoundBar (Ses Çubuğu) ses düzeyi=TV ses düzeyi/2)Örn.) TV’deki ses düzeyi ayarı “güç açma ses düzeyi=20 ve maks ses
düzeyi=90” ise Sound bar (Ses çubuğu) güç açma ses düzeyi=10, maks ses düzeyi=45 olarak çalışacaktır.
*Bu işlev modele bağlı olarak farklı olabilir.
66
Türkçe
Duvar Montajını Kurma
Duvara montaj kiti (ayrı satılır) TV’nin duvara monte edilmesini sağlar. Duvara montaj kitinin takılmasıyla ilgili daha fazla
bilgi için, duvar montajı ile birlikte verilen talimatlara bakın. Duvara montaj braketini takarken yardım için bir teknisyenle
görüşün. Bunu kendi başınıza yapmanızı önermeyiz.
Samsung Electronics, TV’yi kendiniz monte etmeyi seçtiğinizde ürüne veya kendinize ya da başkalarına vereceğiniz
hasarlardan sorumlu değildir.
Duvara Montaj Adaptörü
(Tüm modellerde bulunmaz)
Duvara Montaj Adaptörü
Duvara
montaj
braketi
TV
C
Duvara Montaj Adaptörü
Duvara
montaj
braketi
TV
C
Türkçe
67
Başka bir duvara montaj kitini kurmadan önce, sağlanan duvara montaj adaptörünü TV’den ayrı birleştirin.
Duvara Montaj Kiti Teknik Özellikleri (VESA)
✎✎ Duvara montaj kiti TV ile verilmez, ayrıca satılır.
Duvara montaj kitinizi zeminle dik açıda duran ve sağlam bir duvara monte edin. Diğer bina malzemelerine takarken
lütfen en yakınınızdaki bayi ile görüşün. Tavana veya eğik bir duvara monte edilirse, TV düşebilir ve ciddi kişisel
yaralanmaya neden olabilir.
✎✎ NOT
yy Duvara montaj kitlerinin standart boyutları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
yy Ayrıntılı bir kurulum kılavuzu ve montaj için gerekli tüm parçalar duvara montaj kitimizle sağlanır.
yy VESA standart vida teknik özelliklerine uymayan vidalar kullanmayın.
yy TV setinin içine zarar verebileceğinden standart boyutlardan büyük vidalar kullanmayın.
yy VESA standardı vida teknik özelliklerine uymayan duvara montaj kitleri için, vidaların uzunluğu teknik özelliklere
bağlı olarak değişebilir.
yy Vidaları çok fazla sıkmayın. Bu, ürüne zarar verebilir veya ürünün düşmesine neden olarak yaralanmaya neden
olabilir. Samsung bu tür kazalardan sorumlu değildir.
yy VESA olmayan veya belirtilmemiş duvara montaj kullanıldığında veya müşteri yükleme yönergelerine uymadığında,
Samsung, ürünün zarar görmesinden veya yaralanmalardan sorumlu değildir.
yy Bu TV’yi monte ederken 15 dereceden fazla eğmeyin.
inç
VESA Özelliği (A * B)
24
75 x 75
28 (HG32EE670)
100 x 100
32-49
200 x 200
55-58
400 x 400
Standart Vida
Adet
M4
4
M8
Duvara Montaj Kitinizi TV’niz açıkken kurmayın. Bu, elektrik çarpması nedeniyle kişisel yaralanmaya yol açabilir.
68
Türkçe
TV’yi Duvara Sabitleme
[
Dikkat: TV’yi çekme, itme veya üzerine çıkma TV’nin düşmesine neden olabilir. Özellikle, çocuklarınızın asılmadıklarından
veya TV’nin dengesini bozmadıklarından emin olun; bunları yaparlarsa TV’nin düşmesine neden olarak ciddi
yaralanmalara veya ölüme neden olabilirler. Birlikte verilen Güvenlik Broşüründeki tüm güvenlik önlemlerini izleyin.
Ekstra sağlamlık için, güvenlik amacıyla aşağıdaki gibi düşmeyi önleyici cihaz takın.
TV’nin düşmesini önlemek için
1. Vidaları kelepçelere yerleştirin ve duvara sıkı bir şekilde sabitleyin. Vidaların, duvara sıkı bir şekilde takıldıklarını
onaylayın.
✎✎ Duvarın türüne bağlı olarak dübel gibi ek donanım gerekebilir.
✎✎ Gerekli kelepçeler, vidalar ve bağlar ürünle birlikte sağlanmadığı için, lütfen bunları ayrı olarak satın alın.
2. TV’nin arkasında ortada bulunan vidaları çıkarın, vidaları kelepçelerin içine yerleştirin ve daha sonra yeniden TV
üzerine sıkıştırın.
✎✎ Vidalar ürünle birlikte verilmemiş olabilir. Bu durumda, lütfen aşağıdaki özelliklere uygun vidaları satın alın.
3. TV üzerinde sabit kelepçeleri ve duvarda sabit kelepçeleri güçlü bir iple bağlayın ve sonra ipi sıkıca bağlayın.
✎✎ NOT
yy TV’yi geriye doğru düşmemesi için duvara yakın bir yere yerleştirin.
yy Bağı, duvarda sabitlenmiş kelepçeler TV’ye sabitlenen kelepçelere paralel veya daha aşağıda olacak şekilde
bağlayabilirsiniz.
yy TV’yi taşımadan önce bağı çözün.
4. Tüm bağlantıların uygun şekilde sabitlendiğini doğrulayın. Belirli aralıklarla bağlantılarda yıpranma ya da kopukluk
olmadığını kontrol edin. Bağlantılarınızın güvenliğiyle ilgili herhangi bir şüpheniz varsa, profesyonel bir montajcıyla
görüşün.
Hırsıza Karşı Kensington Kilidi
Kensington Kilidi Samsung tarafından sağlanmaz. Kamuya açık bir alanda
kullanırken sistemi fiziki olarak sabitlemek için bir cihazdır. Üreticiye
bağlı olarak görünüm ve kilitleme yöntemi çizimdekinden farklı olabilir.
Doğru kullanımla ilgili ek bilgiler için, Kensington Kilidiyle birlikte verilen
kılavuza başvurun.
Ürünü kilitlemek için, şu adımları izleyin:
Lütfen TV’nin arkasındaki “K” simgesini bulun. Bir kensington yuvası “K”
simgesinin yanındadır.
1. Kensington kilidi kablosunu masa veya sandalye gibi büyük, sabit bir
nesnenin çevresine sarın.
1
<İsteğe bağlı>
2. Kablonun kilit takılı ucunu Kensington kilidi kablosunun yuvarlak ucundan kaydırın.
3. Kilitleme aygıtını, ürün üzerindeki Kensington kilidine takın (1).
4. Kilidi kilitleyin.
✎✎ Bunlar genel yönergelerdir. Tam yönergeler için, kilitleme aygıtı ile birlikte sağlanan Kullanıcı kılavuzuna bakın.
✎✎ Kilitleme aygıtının ayrıca satın alınması gerekmektedir.
✎✎ Kensington Kilidinin konumu, modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.
Türkçe
69
Teknik Özellikler
Öğeler
Teknik Özellikler
TV Sistemi
24-32 inç: 5 W X 2
Hoparlör çıkışı
Değişken Ses
PC
D-sub, Ses-L/R
A/V
Ses Video Jakı
HDMI
Anten Tipi
Scart Jak
HDMI Teknik Özellikleriyle Uyumlu
75 ohm Dengesiz, Din Jakı, F Jakı
VERİ
RJ-12
RJP
RS232
Döner Stand (Sol / Sağ)
Çalışma sıcaklığı
20˚ / 60˚ / 90˚
Döner sehpa destekli modeller:
HG**EE670
HG32EE470
HG40EE470
HG48EE470
HG32AE570SW/K
HG40AE570SW/K
HG43AE570SW/K
HG48AE570SW/K
Diğer modeller döndürme işlevini
desteklemez
10°C ila 40°C (50°F ila 104°F) arası
Çalışma Nemi
Depolama Sıcaklığı
Telefon Jakı çıkışı
BTL Ses çıkışı
4 W mono 8 ohm SPK’
HARİCİ (RGB)
VERİ
HG32AE570SJXXZ, 5W X 2’dir,
diğeri 10W X 2, 32 inçtir
40-58 inç: 10 W x 2
Ses çıkışı
Giriş
Yorum
PAL, SECAM DVB-TC, DTMB (HongKong),
DVB-T2C
10% ~ 80%
yoğunlaşmayan
-20°C ila 45°C (-4°F ila 113°F) arası
Depolama Nemi
5% ~ 95%
yoğunlaşmayan
✎✎ Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
✎✎ Güç kaynağı ve güç tüketimi hakkında daha fazla bilgi için, ürün üzerindeki etikete bakın.
✎✎ Yukarıdaki özellikler modele göre farklı olabilir.
✎✎ Samsung’un çevre taahhütleri ve REACH, WEEE, Piller gibi ürüne özel mevzuat yükümlülükleri hakkında bilgi için
bkz. http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
70
Türkçe
Desteklenen Video Biçimleri
Dosya Uzantısı
Kapsayıcı
*.avi / *.mkv
*.asf / *.wmv
*.mp4 / *.3gp
*.vro / *.mpg
*.mpeg / *.ts
*.tp / *.trp
*.mov / *.flv
*.vob / *.svi
*.divx
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
*.webm
WebM
Video Kodeki
Çözünürlük
Çerçeve hızı (fps)
Bit hızı (Mb/sn)
DivX 3.11/4.x/5.x/6.x
MPEG4 SP/ASP
1920 x 1080
30
640 x 480
8
H.264 BP/MP/HP
Motion JPEG
Window Media Video v9
MPEG2
MPEG1
6~30
30
1920 x 1080
VP8
Ses Codec’i
Dolby Digital
LPCM
ADPCM
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital Plus
MPEG (MP3)
DTS (Core)
G.711(A-Law,
μ-Law)
20
Vorbis
✎✎ Diğer Kısıtlamalar
yy İçerikte veya kapsayıcıda bir hata varsa, video içeriği oynatılmaz veya düzgün bir şekilde oynatılmaz.
yy İçerik tabloda listelenenle uyumlu Çerçeve/sn’nin üzerinde standart bit hızı/kare hızına sahipse ses veya video
çalışmayabilir.
yy Dizin Tablosu hatalıysa, Ara (Atla) işlevi desteklenmez.
yy Bazı USB/dijital kamera aygıtları oynatıcıyla oynatmak için uygun olmayabilir.
yy Video 10 Mb/sn (bit hızı) üzerindeyse menü geç görüntülenebilir.
Video dekoderi
Ses dekoderi
yy En fazla H.264, Düzey 4.1’i destekler (FMO/ASO/RS desteklenmez.)
yy çerçeve hızı:
−− 1280 x 720 Altı: Maks. 60 çerçeve
−− 1280 x 720 Üstü: Maks. 30 çerçeve
yy VC1 AP L4 desteklenmez.
yy GMC desteklenmez.
yy
yy
yy
yy
WMA 10 Pro, 5.1 kanala ve M2 profiline kadar destekler.
WMA kayıpsız ses desteklenmez.
Vorbis en fazla 2 kanal destekler.
Dolby Digital Plus en fazla 5.1 kanal destekler.
Desteklenen Altyazı Biçimleri
yy Harici
yy Dahili
Ad
Dosya uzantısı
Ad
Kapsayıcı
Biçim
MPEG-4 zamanlı metin
.ttxt
Xsub
AVI
Resim Biçimi
SAMI
.smi
SubStation Alpha
MKV
Metin Biçimi
SubRip
.srt
Gelişmiş SubStation Alpha
MKV
Metin Biçimi
SubViewer
.sub
SubRip
MKV
Metin Biçimi
Mikro DVD
.sub ya da .txt
MPEG-4 zamanlı metin
MP4
Metin Biçimi
SubStation Alpha
.ssa
Gelişmiş SubStation Alpha
.ass
Powerdivx
.psb
Desteklenen Fotoğraf Biçimleri
Dosya Uzantısı
Tür
Desteklenen Müzik Biçimleri
Çözünürlük
*.jpg
*.jpeg
JPEG
15360 X 8640
*.bmp
BMP
4096 X 4096
*.mpo
MPO
15360 X 8640
Dosya Uzantısı
Tür
*.mp3
MPEG
*.m4a
*.mpa
*.aac
*.flac
*.ogg
*.wma
*.wav
*.mid
*.midi
Kodek
MPEG1 Ses
Katmanı 3
Açıklama
MPEG4
AAC
FLAC
OGG
FLAC
Vorbis
En fazla 2 kanal destekleyebilir
En fazla 2 kanal destekleyebilir
WMA
WMA
WMA 10 Pro, 5.1 kanala ve M2
profiline kadar destekler. (WMA
kayıpsız ses desteklenmez.)
wav
wav
midi
midi
Aramayı desteklemez
Türkçe
71
DÜNYA ÇAPINDA SAMSUNG’a Başvurun
Samsung ürünleriyle ilgili sorularınız veya yorumlarınız varsa lütfen SAMSUNG müşteri hizmetleri merkezine başvurun.
Ülke
Müşteri Hizmetleri Merkezi
Web Sitesi
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk
max. 0,60 €/Anruf)
www.samsung.com/de/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
www.samsung.com/hu/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL
808 20 7267
www.samsung.com/pt/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
SPAIN
34902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
EIRE
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
© 2017 Samsung Electronics Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.
HE460_470_570_670-WW-TUR-02
Download PDF

advertising