Samsung | HG32EE590FK | Samsung HG32EE590FK Kurulum Rehberi

LED TV
Kurulum kılavuzu
Bu Samsung ürününü satın aldığınız için
teşekkür ederiz. Daha fazla hizmet almak için
lütfen şu adresten ürününüzü kaydedin
www.samsung.com
Model
Seri No.
Bu Yükleme Kılavuzu'ndaki şekiller ve resimler yalnızca referans amaçlı verilmiştir ve gerçek ürünün görünümünden
farklı olabilir. Ürün tasarımı ve teknik özelikler haber verilmeden değiştirilebilir.
Talimat
Bu TV'de TV'ye bağlı bir set arkası kutusu (SBB/STB) yoluyla ve oteller ve diğer ağırlama işletmeleri için bilgisayarla kontrol edilen sistemde
diğer TV'lerle etkileşim işlevselliği vardır.
Etkileşimli: TV ilk kez çalıştırıldığında, SBB/STB'yi tanımlamak için bir komut gönderir; tanımlandıysa, TV ÇEVRİMİÇİ moda geçer ve SBB/
STB yoluyla tam kontrol olur.
TV ÇEVRİMİÇİ moddayken, IR (Samsung uzaktan kumandası) komutları almayı durdurur ve arayüz protokolüne uygun hareket eder.
Bağımsız: SBB/STB tanımlanmadıysa TV kısıtlı işlemle BAĞIMSIZ moduna geçmelidir.
Çalıştırma Modları
Bu TV'de iki mod bulunur: Etkileşimli ve Bağımsız modu.
•• Etkileşimli modu: Bu modda, TV, konuk SE'si (Sistem Entegrasyonu) satıcısının sağladığı bağlı bir Set Arkası Kutusu (SBB) veya Set
Üstü Kutusu (STB) ile iletişim kurar ve tam olarak veya kısmen kontrol edilir. TV'nin fişi ilk kez takıldığında, ona bağlı SSB veya STB'yi
tanımlamaya çalışan bir komut gönderir. TV SBB veya STB'yi tanırsa ve SBB veya STB TV'yi tanırsa TV SBB veya STB'ye tam kontrol verir.
•• Bağımsız modu: Bu modda, bu TV harici bir SBB veya STB olmadan yalnız çalışır.
TV'de çeşitli konuk işlevlerini kolayca ayarlamanızı sağlayan bir Otel (Konuk) Menüsü bulunur. Lütfen 21 ila 27 arası sayfalara bakın.
Menü ayrıca optimum konuk yapılandırmanızı oluşturabilmeniz için bazı TV ve konuk işlevlerini etkinleştirmenizi veya devre dışı
bırakmanızı da sağlar.
Sabit görüntü uyarısı
Ekranda sabit görüntü (jpeg resim dosyaları gibi) veya sabit görüntü öğesi (TV Programı logosu, panorama veya 4:3 görüntü formatı,
ekranın altındaki borsa veya haber çubuğu vb.) görüntülemekten kaçının. Hareketsiz resimleri sürekli görüntüleme ekran fosforunun
eşit olmayan bir şekilde aşınmasına neden olabilerek görüntü kalitesini etkileyebilir. Bu etkinin gerçekleşme riskini azaltmak için, lütfen
aşağıdaki önerileri izleyin:
•• Uzun süre aynı TV kanalını görüntülemekten kaçının.
•• Herhangi bir görüntüyü her zaman tam ekran görüntülemeye çalışın, mümkün en iyi eşleme için TV'de ayarlanmış resim formatı
menüsünü kullanın.
•• İstediğiniz resim kalitesini elde etmek için, parlaklık ve kontrast değerlerini en düşük düzeye indirin, çok yüksek değerler yanma sürecini
hızlandırabilir.
•• Görüntü artığı ve ekran yanmasını azaltmak için TV'nin tüm özelliklerini sık sık kullanın.
Montaj Alanını Güvene Alma
Uygun havalandırmayı sağlamak için ürün ve diğer nesneler (örn. duvarlar) arasındaki gerekli mesafeyi koruyun.
Aksi halde, iç sıcaklıktaki yükseklik nedeniyle yangın çıkabilir veya üründe sorunlar oluşabilir.
•• Bir stand veya duvar montajı kullanırken, yalnızca Samsung Electronics tarafından sağlanan parçaları kullananın.
‒‒ Başka üreticinin sağladığı parçaları kullanma üründe bir sorunla veya ürünün düşmesi sonucu yaralanmayla sonuçlanabilir.
•• Görünüm ürüne bağlı olarak değişebilir.
Standlı kurulum.
Duvar düzeneğiyle kurulum.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
İçindekiler
yy Döner standı birleştirme.............................................................................................................................................. 5
yy LED TV Standını Takma................................................................................................................................................ 6
yy Bağlantı Panelini Görüntüleme.................................................................................................................................. 9
yy TV Kumandası................................................................................................................................................................ 12
yy Uzaktan Kumandayı Görüntüleme............................................................................................................................ 13
yy TV'yi SBB ile bağlama................................................................................................................................................... 15
yy Banyo Hoparlörlerini Bağlama................................................................................................................................... 16
yy MediaHub HD bağlama................................................................................................................................................ 17
yy RJP'yi (Uzak Jak Paketi) Bağlama.............................................................................................................................. 18
yy COMMON INTERFACE yuvasına (TV'nizin İzleme Kartı Yuvası) bağlama........................................................... 20
yy Otel Seçeneği Verilerini Ayarlama............................................................................................................................. 21
yy Duvara Montajının Takılması...................................................................................................................................... 69
yy TV'yi Duvara Sabitleme................................................................................................................................................ 70
yy Hırsıza Karşı Kensington Kilidi................................................................................................................................... 70
yy Teknik Özellikler............................................................................................................................................................ 71
yy Boyutlar........................................................................................................................................................................... 72
yy Lisans............................................................................................................................................................................... 74
Türkçe
3
TÜRKÇE
yy Aksesuarlar.................................................................................................................................................................... 4
Aksesuarlar
✎✎ LED TV'nizle birlikte aşağıdaki öğelerin verildiğinden emin olun. Öğelerden herhangi biri eksikse, bayinizle görüşün.
✎✎ Öğelerin rengi ve şekli modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.
•• Uzaktan Kumanda ve Piller (AAA x 2)
•• Hızlı Kurulum Kılavuzu
•• Otel Montaj Kiti (32 inç veya daha büyük TV'ler)
•• Kablo Tutucu
•• Güç Kablosu / Veri Kablosu
•• Garanti Kartı / Düzenleme Kılavuzu (Bazı ülkelerde
yoktur)
✎✎ Stand ve stand vidası modele bağlı olarak birlikte verilmeyebilir.
✎✎ Veri Kablosu SI Satıcısına bağlı olarak birlikte verilmeyebilir.
Kablo Tutucusunu kullanarak kabloları düzenleme
✎✎ Samsung’un çevre taahhütleri ve REACH, WEEE, Piller gibi ürüne özel mevzuat yükümlülükleri hakkında bilgi için bkz.
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
4
Bu Ürünün Doğru Şekilde Elden Çıkarılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Aletler)
(Avrupa Birliği'nde ve ayrı toplama sistemlerine sahip Avrupa ülkelerinde geçerlidir)
Ürün, aksesuarlar veya kitapçık üzerindeki bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı,
kulaklık, USB kablosu) kullanım süresi sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.
Atıkların kontrolsüz şekilde elden çıkarılmasından doğabilecek çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası
zararları önlemek için, lütfen bu ürünleri diğer atık türlerinden ayırın ve sorumlu davranarak malzeme
kaynaklarının sürdürülebilir yeniden kullanımını kolaylaştırın. Ürünü evde kullananlar, bu ürünlerin çevreye
dost şekilde geri dönüşümünü sağlamakla ilgili ayrıntılar için ürünü satın aldıkları bayi ya da yerel yönetim
ofisleriyle irtibat kurmalıdır. Ticari kullanıcılar tedarikçilerine başvurmalı ve satın alma sözleşmesinin
hüküm ve koşullarını kontrol etmelidir. Bu ürün ve elektronik aksesuarlar, elden çıkarılırken diğer ticari
atıklarla karıştırılmamalıdır.
Bu üründeki pillerin doğru şekilde elden çıkarılması
(Avrupa Birliği ve ayrı pil geri dönüşüm sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri içindir.)
Pil, kılavuz veya ambalaj üzerindeki bu işaret, bu üründeki pillerin kullanım süresi sonunda diğer ev atıkları
ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Belirtildiği durumda, Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin
EC Direktifi 2006/66'daki seviyelere göre yüksek civa, kadmiyum ve kurşun içerdiğini gösterir. Piller doğru
şekilde çöpe atılmazlarsa, bu maddeler insan sağlığına ya da çevreye zarar verebilir. Doğal kaynakları
korumak ve malzeme yeniden kullanımını desteklemek için, lütfen pilleri diğer atık türlerinden ayırın ve
bölgenizdeki boş pil geri dönüş sistemi ile geri dönüştürün.
Türkçe
Döner standı birleştirme
[[ UYARI:
TV'yi dönebileceği şekilde yapılandırırsanız, kurulum talimatlarında açıklanan şekilde yere, bir
masaya, konsol üstüne vb. sıkıca takmalısınız.
32"ve daha büyük LED TV'lerde döner standlar bulunur. Bu standları BRAKET TUTUCUSU DÖNER SEHPASINI
kullanarak TV'nin dönüşü 20 derece sola ve sağa, 60 derece sola ve sağa ya da 90 derece sola ve sağa olacak şekilde
yapılandırabilirsiniz.
* Ürün standın döndürme açısı 20°'ye ayarlanmış olarak gelir.
¦¦ * 20° Döner
TV'yi 20° sola ve sağa dönecek şekilde yapılandırmak için, standın altındaki fiş uçlarını 20° işaretli Braket Tutucusu Döner
Sehpasındaki kavisli delikten geçirin. Sonra, Braket Tutucusu Döner Sehpasını aşağıda gösterilen şekilde standa birlikte
verilen üç vidayla sabitleyin.
¦¦ 60° Döner
TV'yi 60° sola ve sağa dönecek şekilde yapılandırmak için, standın altındaki fiş uçlarını 60° işaretli Braket Tutucusu Döner
Sehpasındaki kavisli delikten geçirin. Sonra, Braket Tutucusu Döner Sehpasını aşağıda gösterilen şekilde standa birlikte
verilen üç vidayla sabitleyin.
¦¦ 90° Döner
TV'yi 90° sola ve sağa dönecek şekilde yapılandırmak için, Braket Tutucusu Döner Sehpasını çıkarın ve sonra aşağıda
gösterilen şekilde birlikte verilen üç vidayı standa takın.
Türkçe
5
LED TV Standını Takma
32"ve daha büyük LED TV'lerde döner standlar bulunur. Bu standları TV'nin dönüşü 20 derece sola ve sağa ya da 90 derece
sola ve sağa olacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
Stand Bileşenleri
Standı takarken, birlikte verilen bileşenleri ve parçaları kullanın.
32″: BN96-29120C x 8 (M4 x L12)
49″: BN96-18013E x 4 (M4 x L12)
49″: BN96-27704A x 4 (M4 x L12)
Stand
Kılavuz Stand
1
Vidalar
2
32″: BN96-29120C
x 4 (M4 x L12)
49″: BN96-18013E
x 4 (M4 x L12)
•• TV'yi korumak için masanın üzerine yumuşak bir bez
koyun ve sonra TV'yi ekranı aşağı bakacak şekilde bezin
üzerine yerleştirin.
•• Stand Kılavuzunu TV'nin altındaki yuvaya takın.
•• Ok yönünde bitiş çizgisine kadar kaydırın ve monte edin.
6
Türkçe
3
ya da
32″: BN96-29120C
x 4 (M4 x L12)
4
49″: BN96-27704A
x 4 (M4 x L12)
İlk önce alt vidayı sıkın ve en son üst vidayı sıkın.
•• Kılavuzdaki sıraya göre vidaları monte etmeye devam
edin.
kategorisiyle yeniden birleştirmeyi
Eğim varsa,
deneyin.
•• Stand kılavuzunu TV'ye sıkıca takılacak şekilde monte
ettiğinizden emin olun.
✎✎ NOT
•• Birleştirirken her bileşenin önünü ve arkasını karıştırmayın.
•• TV'yi en az iki kişinin kaldırıp taşıdığından emin olun.
Türkçe
7
¦¦ Otel Montaj Kiti
Kısa Cıvata (2 adet)
Uzun Cıvata (2 adet)
Rondela (2 adet)
Somun (2 adet)
ya da
[[ Standı gösterilen şekilde konsol
üstü, masa üstü veya eğlence
merkezi gibi düz bir yüzeye takın.
[
8
Türkçe
UYARI: Yaralanmayı önlemek için, bu TV'yi talimatlarda açıklanan şekilde Otel Montaj Kitiyle sıkıca yere,
masaya, konsol üstüne vb. takmanız gerekir.
Bağlantı Panelini Görüntüleme
✎✎ Harici bir cihazı TV'nize bağladığınızda, ünitenin gücünün kapalı olduğundan emin olun.
✎✎ Harici bir cihazı bağlarken, bağlantı terminalinin rengini kabloyla eşleştirin.
1 HDMI IN 1 / HDMI IN 2 (ARC)
Bir HDMI çıkışıyla bir cihazın HDMI jakına bağlanır.
✎✎ Bir HDMI-HDMI bağlantısı için hiç ses bağlantısı gerekmez. HDMI bağlantıları hem ses hem de video taşır.
2 USB (HDD 1.0A) / CLONING
‒‒ Yazılım yükseltmeleri ve Media Play vb. için konektör.
‒‒ Servis bağlantısı.
3 COMMON INTERFACE
CI veya CI+ Card'ı Ekleme.
Türkçe
9
4 ANT IN (AIR/CABLE)
‒‒ Televizyon kanallarını düzgün görüntülemek için, TV aşağıdaki kaynaklardan birinden bir sinyal almalıdır:
‒‒ Dış anten / Kablolu televizyon sistemi
5 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Bir Dijital Ses bileşenine bağlanır.
6 DATA
‒‒ TV ve SBB arasındaki veri iletişimini desteklemek için kullanılır.
‒‒ RJ-12 TV tipi fişler kullanılarak bağlanır.
7 RJP
Bu bağlantı noktası, cihaz kullanımını ve rahatlığı iyileştirmek için farklı cihazları ek modüllere bağlayan bir RJP (Uzak
Jak Paketi) iletişim bağlantı noktasıdır.
8 LAN
CAT 7 kablosu kullanarak kablolu bir LAN'a bağlayın.
9 AV IN
‒‒ Ses kablolarını TV'nizdeki "L-AUDIO-R"ye ve diğer uçları A/V aygıtındaki ilgili ses çıkış jaklarına bağlayın.
‒‒ RCA ses kablolarını (isteğe bağlı) TV'nizin arkasındaki "L-AUDIO-R"ye takın ve kabloların diğer uçlarını harici
cihazın karşılık gelen ses çıkış jaklarına takın.
‒‒ AV IN bağlantı noktasına bağlarken, AV IN [VIDEO] jakının rengi (sarı) video kablonuzun rengiyle (sarı) aynı
değildir.
0 KULAKLIK JAKI
Kulaklıklar TV'nizdeki kulaklık jakına bağlanabilir. Kulaklıklar bağlıyken, dahili hoparlörlerden çıkan ses devre dışı
bırakılır.
! HP-ID
Kabloyu HP-ID ve Kulaklık Jakına aynı anda bağlayın ve ayrı bir Kulaklık Kutusuna bağlayın. Bkz. sayfa 16. Kulaklığı
Kulaklık Kutusuna bağlarken Kulaklık işleviyle aynı çalışır.
10
Türkçe
Görüntüleme Modları
Çözünürlük sütununda listelenen standart çözünürlüklerden birini de seçebilirsiniz. TV otomatik olarak seçtiğiniz
çözünürlüğe ayarlanır.
Bir bilgisayarı TV'ye bağladıktan sonra, bilgisayarda TV'nin ekran çözünürlüğünü ayarlayın. Aşağıdaki tablodakinden
farklı bir değere ayarlanırsa, TV hiçbir şey göstermeyebilir. Bilgisayarın kullanıcı kılavuzuna veya grafik kartına bakarak
çözünürlüğü düzgün ayarlayın.
Tablodaki çözünürlükler önerilir.
✎✎ HG32EE590: Optimum çözünürlük 60 Hz'de 1366 x 768'dir.
✎✎ HG49EE590: Optimum çözünürlük 60 Hz'de 1920 x 1080'dir.
Mod
Çözünürlük
Yatay Frekans (KHz)
Dikey Frekans (Hz)
Piksel Saati Frekansı
(MHz)
Senkronizasyon
Polaritesi (Y / D)
IBM
720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
35,000
49,726
68,681
66,667
74,551
75,062
30,240
57,284
100,000
-/-/-/-
VESA DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 1024
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 960
1366 x 768
1440 x 900
1600 x 900RB
1680 x 1050
1920 x 1080
31,469
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
67,500
63,981
79,976
45,000
49,702
60,000
47,712
55,935
60,000
65,290
67,500
59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
75,000
60,020
75,025
60,000
59,810
60,000
60,015
59,887
60,000
59,954
60,000
25,175
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
108,000
108,000
135,000
74,250
83,500
108,000
85,500
106,500
108,000
146,250
148,500
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
+/+
-/+
+/+
-/+
+/+
✎✎ Geçmeli tarama modu desteklenmez.
✎✎ Standart olmayan video biçimi seçilirse set anormal çalışabilir.
✎✎ Ayrı ve Kompozit modları desteklenir. SOG (Sync On Green) desteklenmez.
Türkçe
11
TV Kumandası
TV Kumandası, uzaktan kumandayı kullanmadan dolaşmaya yardımcı olan çok yönlü bir düğmedir.
✎✎ Bir PIN kodu gerektiren bazı işlevler kullanılamayabilir.
✎✎ Ürünün rengi ve şekli, modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.
✎✎ Kumandaya 3 saniyeden daha fazla basıldığında menüden çıkar.
✎✎ TV Kumandası, TV'nin sağ alt tarafında oyun çubuğu benzeri küçük bir düğme olup TV'yi uzaktan kumandasız
kontrol etmenizi sağlar.
Kontrol Menüsü
: Güç Kapalı
: Ses Arttr
: Kanal Yukr
: Ses Kıs
: Kanal Aşağı
: Source
TV Kumandası / Uzaktan kumanda sensörü
Bas: Taşı
Bas ve Tut: Seç
TV Kumandası, TV'nin altına yerleştirilir.
Bekleme modu
Ürününüzü uzun süre bekleme modunda bırakmayın (örneğin tatile çıktığınızda). Güç düğmesi kapatıldığında bile az
miktarda elektrik gücü hala tüketilir.
12
Türkçe
Uzaktan Kumandayı Görüntüleme
✎✎ Bu uzaktan kumandada Güç, Kanal ve Ses Düzeyi düğmeleri üzerinde Braille noktaları bulunmaktadır ve görme
engelli kişiler tarafından kullanılabilirler.
TV'yi açar ve kapatır.
Kullanılabilir video kaynaklarını
görüntüleyin ve seçin.
Kanallara doğrudan erişim sağlar.
Teletekst, Çift veya Karışık'ı
dönüşümlü olarak seçer.
Elektronik Program Kılavuzu'nu
(EPG) görüntüler.
Sesi geçici olarak kapatır.
Kanalları değiştirir.
Ses düzeyini ayarlar.
Ekranda kanal listesini görüntüleyin.
Ekranına gidin.
HOME
Ana ekran menüsünü görüntüleyin.
MENU
Sık kullanılan işlevleri hızlıca
seçebilirsiniz.
TOOLS
CONTENT
Contents Home (İçindekiler Ana
Sayfası) öğesini görüntüleyin.
TV ekranında bilgileri görüntülemek
için basın.
CLOCK: Bekleme modunda INFO
tuşuna bastığınızda, TV ekranı
saatisgörüntüler.
Ekran menüsü öğelerini seçin ve
menü değerlerini değiştirin.
Menüden çıkın.
Önceki menüye geri döner.
Kanal Listesi, Media Play menüsünde
vb. kullanılan düğmeler.
ALARM: TV'nin açılmasını
istediğiniz saati girin.
X: 3D görüntüyü açar veya
kapatır. (Mevcut değil)
SUBT.: Dijital altyazıları
görüntüler.
ALARM
SUBT.
Contents Home (İçindekiler Ana
Sayfası) içindeki bu düğmeleri
kullanın.
Türkçe
13
Pilleri takma (Pil boyutu: AAA)
✎✎ NOT
•• Uzaktan kumandayı TV'den en fazla 7 m uzaklıkta kullanın.
•• Parlak ışık uzaktan kumandanın performansını etkileyebilir. Özel yapım flüoresan lamba veya neon ışıkları
yakınında kullanmaktan kaçının.
•• Renk ve şekil, modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.
•• Uzaktan kumanda düğmesi '3D' desteklenmez. Bu düğmelere basarken TV ünitesi yanıt vermez.
14
Türkçe
TV'yi SBB ile bağlama
TV Arka Paneli
Veri Kablosu
✎✎ Arka panel modele göre farklı olabilir.
1. TV'nin DATA jakını Veri Kablolu STB'nin (SBB) [ETH MODEM] jakına bağlayın.
✎✎ Veri iletişimini kullanın.
¦¦ Tedarikçilerin ve TV ile Sağlanan Uyumlu Veri Kablolarının Listesi
• Tedarikçiniz için doğru veri kablosu kullandığınızdan emin olun. Veri kabloları üzerindeki kod etiketine bakın.
1
6
STB SIDE
TV SIDE
6
1
CON B
CON A
CON B
1: NC
2: GND
3: Rx
4: NC
5: Tx
6: IR
CON B
CON A
6
5
2
4
5
3
3
2
CON A
6: NC
5: IR
4: GND
3: Rx
2: Tx
1: Nc
✎✎ Veri Kablosunun (RJ12) Çalışma Belirtimi: RS232
Türkçe
15
Banyo Hoparlörlerini Bağlama
Aşağıdaki yöntemi kullanarak Banyo Hoparlörlerini bağlayabilirsiniz.
¦¦ Audio Loop In
Ek olarak oluşturulmuş Kulaklık Kutusu bir yatağa veya çalışma masasına takılabilir, böylece kullanıcılar rahatça
kullanabilir.
Takma yordamı aşağıda verilmiştir.
• Ayrıntılı Kulaklık Kutusu Çizimi.
TV Arka Paneli
Kulaklık Kutusu
✎✎ Arka panel modele göre farklı olabilir.
Shield wire
TV Headphones jack
Red Wire (Audio-R)
Whitewire (Audio-L)
Red wire + White wire
Shield Wire
TV HP-ID jack
<Kulaklık Kutusu>
16
Türkçe
MediaHub HD bağlama
Otel masasında MediaHub HD'ye bağlı herhangi bir harici kaynağın çıkışı.
MediaHub HD Arka
HDMI
USB
RS/232
TV Arka Paneli
2 HDMI
kablosu
1 RS-232 Veri
Kablosu
✎✎ Arka panel modele göre farklı olabilir.
1. TV'nin RJP bağlantı noktasını ve MediaHub HD'nin RS/232 bağlantı noktasını bağlayın.
2. TV'nin HDMI IN 1, 2(ARC) bağlantı noktasını ve MediaHub HD'nin HDMI bağlantı noktasını bağlayın.
• MediaHub HD
–– MediaHub HD farklı Audio Video girişlerine (A/V, Ses, PC, HDMI ve USB) ve ilgili çıkışlara sahip bir donanım
modülüdür. İlgili çıkış kaynakları MediaHub'dan TV'ye bağlanır. MediaHub RS232 aracılığıyla TV ile iletişim kurar.
Hot Plug & Play otel konuklarının harici bir kaynakla MediaHub'a bağlanmasını sağlayan bir işlevdir MediaHub
Etkin/Devre Dışı kaynaklara ilişkin mesajlar göndererek TV ile iletişim kurar. TV Etkin harici kaynağa geçer.
–– MediaHub'un HDMI'sini TV'nin HDMI IN 1 bağlantı noktasına bağlamanız gerekir.
–– TV açıkken, TV'yi ve RJP'yi 10 saniye içinde bağlayın.
• Özel özellikler
–– PIP
–– Otomatik Algılama
Türkçe
17
RJP'yi (Uzak Jak Paketi) Bağlama
Otel masasındaki RJP'ye bağlı harici bir kaynağa çıkış.
RJP Rear (RJP Arka)
USB
HDMI
VIDEO
AUDIO
RS/232
TV Arka Paneli
1 HDMI kablosu
2 RS-232 Veri
Kablosu
✎✎ Arka panel modele göre farklı olabilir.
1. TV'nin HDMI IN 1, 2(ARC) bağlantı noktasını ve RJP'nin HDMI bağlantı noktasını bağlayın.
2. TV'nin RJP bağlantı noktasını ve RJP'nin RS/232 bağlantı noktasını bağlayın.
✎✎ Bu Samsung TV ile uyumlu RJP (Uzak Jak Paketi) TeleAdapt TA-7610, TA-7650 (HD) ve TA-7660 (HD Plus)'tır.
• RJP (Remote Jack Pack): RJP Uzak Jak Paketi anlamına gelir. RJP farklı Audio Video girişlerine (A/V, Ses, PC ve HDMI)
ve ilgili çıkışlara sahip bir donanım modülüdür. İlgili çıkış kaynakları RJP'den TV'ye bağlanır. RJP RS232 aracılığıyla TV
ile iletişim kurar. Otel Tak ve Çalıştır otel konuklarının harici bir kaynakla RJP'ye bağlanmasını sağlayan bir işlevdir RJP
Etkin/Devre Dışı kaynaklara ilişkin mesajlar göndererek TV ile iletişim kurar. TV Kullanıcı tarafından ayarlanan önceliğe
göre Etkin harici kaynağa geçer.
✎✎ RJP'yi bağlamak için HDMI IN 1, 2(ARC) ve AV IN öğelerini seçebilirsiniz.
✎✎ TV açıkken, TV'yi ve RJP'yi 10 saniye içinde bağlayın.
18
Türkçe
• RJP 10 saniye boyunca A/V ve HDMI düğmelerine aynı anda basıldığında fabrika varsayılan ayarlarına geri döner. Tüm
LED'ler geriye kalan işlemin gerçekleştirildiğini göstermek için 5 kez yanıp söner.
• Otel odasında gereksiz ışık kirliliğini önlemek için, RJP tüm LED'leri 5 dakika sonra otomatik olarak söndürür. Kapatılan
LED'ler konuk herhangi bir düğmeye bastığında tekrar açılır ve 5 dakikalık zaman ayarı yeniden başlar. Konuk başka bir
kaynak düğmesine dokunduğunda, TV seçilen kaynak olarak değişir ve ilgili LED yanar.
• Bir RJP Sıfırlama veya TV Güç KAPATMA/AÇMA işleminden sonra, TV ve RJP arasında iletişim oluşturmak yaklaşık 10
saniye sürer.
• Aşağıdaki tablo önceliğe bağlı olarak TV'den giriş kaynağına geçmek için yaklaşık süreyi saniye cinsinden gösterir.
✎✎ Senaryo 1: Hiçbir giriş bağlı olmadığında.
Kaynak
Bağlanmak için
AV
2 San
HDMI
3,9 San
✎✎ Senaryo 2: İki veya daha fazla giriş bağlandığında ve Giriş kaynağı bağlantısı kesilip yeniden yapıldığında.
Kaynak
Bağlantıyı kesmek için
Bağlanmak için
Toplam
AV
4,5 San
2 San
6,5 San
HDMI
3,9 San
3,9 San
7,8 San
✎✎ Örn. RJP bağlı tüm canlı AV, PC ve HDMI kaynaklarına sahipse, AV en yüksek öncelikte görüntülenir. RJP HDMI
modundaysa ve konuk AV'yi çıkarır ve tekrar bağlarsa, AV'ye geçmek için minimum süre 6,5 saniyedir.
• Ses (Ipod veya Mp3) bağlamak için, Müzik modu AÇIK durumda olmalıdır ve Jak Kimliği algılama KAPALI durumda
olmalıdır.
• A/V, PC ve HDMI giriş kaynakları desteklenir.
Türkçe
19
COMMON INTERFACE yuvasına (TV'nizin İzleme Kartı Yuvası) bağlama
•• Ülkeye ve modele bağlıdır.
•• Bir CI veya CI+ card'a bağlamak veya bağlantısını kesmek için TV'yi kapatın.
"CI veya CI+ CARD"ı kullanma
Ücretli kanalları izlemek için, "CI veya CI+ CARD" takılı olmalıdır.
•• "CI veya CI+ CARD"ı takmazsanız, bazı kanallar "Scrambled Signal"
(Şifreli Sinyal) mesajıyla birlikte görüntülenir.
•• Bir telefon numarası, "CI veya CI+ CARD", Ana Makine Kimliği ve
diğer bilgileri içeren eşleme bilgileri yaklaşık 2-3 dakika içinde
görüntülenecektir. Bir hata mesajı görüntülenirse, lütfen servis
sağlayıcınızla görüşün.
•• Kanal bilgileri yapılandırması tamamlandığında, kanal listesinin
güncellendiğini belirten "Güncelleme Tamamlandı" mesajı görüntülenir.
•• Bu görüntü modele bağlı olarak farklı
olabilir.
✎✎ NOT
•• Yerel bir kablo hizmet sağlayıcısından bir "CI veya CI+ CARD" edinmeniz gerekir.
•• "CI veya CI+ CARD"ı çıkarırken, "CI veya CI+ CARD"ın düşmesi hasar görmesine neden olabileceği için ellerinizle
dikkatli bir şekilde çekin.
•• "CI veya CI+ CARD"ı kart üzerinde işaretli yönde takın.
•• yuvasının konumu, modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.
•• "CI veya CI+ CARD" bazı ülkelerde ve bölgelerde desteklenmez, yetkili bayinize danışın.
•• Herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen servis sağlayıcısı ile irtibat kurun.
•• Ekran bozuksa veya görünmüyorsa anten ayarlarını destekleyen "CI veya CI+CARD"ı takın.
20
Türkçe
Otel Seçeneği Verilerini Ayarlama
Girmek için: MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTERE düğmelerine sırayla basın. (Konuk modundan, Bağımsız modunu ayarlayın.)
Bu menüden Çıkmak için: gücü kapatıp tekrar açın.
✎✎ Modele ve Bölgeye bağlı olarak bazı menüler TV setinde bulunmaz.
Otel TV İşlevi
Açıklama
Category
(Kategori)
Öğe
İlk değer
Hospitality
Mode
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
SI Vendor
OFF
•• Interactive mode : Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic / Sustinere /
Quadriga / ETV / IBahn / Magilink / Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo
•• Standalone mode : OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
Power On Channel
Last Saved
TV açıldığında uygulanacak varsayılan değerleri ayarlayın.
•• User Defined : Power On Channel (Güç Açma Kanalı) ve Channel Type (Kanal
Tipi) öğelerini manuel olarak ayarlamanızı sağlar. Aşağıdaki Power On Channel
(Güç Açma Kanalı) ve Channel Type (Kanal Tipi) konularına bakın.
•• Last Saved : Bu öğeyi seçerseniz, TV açıldığında kapatıldığı sırada
görüntülemekte olduğu kanalı görüntüler.
Power On Channel
Num
1
Power On Channel
Type
ATV
Power On Volume
Last Saved
Power On Volume
Num
10
TV Stand Alone Hospitality (Bağımsız Konuk) modunda bu Volume Level (Ses
Seviyesi) ile açılır.
Min Volume
0
Kullanıcının Stand Alone Hospitality (Bağımsız Konuk) modunda ayarlayabileceği
minimum Volume Level (Ses Seviyesi).
Max Volume
100
Kullanıcının Stand Alone Hospitality (Bağımsız Konuk) modunda ayarlayabileceği
maksimum Volume Level (Ses Seviyesi).
Power On Source
TV
TV açıldığında görüntüleyeceği giriş kaynağını seçin.
Power On
Power On Option
Last Option
Hospitality (Konuk) modunu seçin.
•• Interactive mode : TV bir SI STB veya SBB ile çalışır.
•• Standalone mode : TV bir SI STB veya SBB olmadan tek çalışır.
TV açıldığında, bu kanala otomatik geçer.
Kanal bandını seçin : AIR (analog dış anten bandı), DTV (dijital dış anten bandı),
CATV (analog kablo bandı), CDTV (dijital kablo bandı)
•• User Defined : Power On Volume (Güç Açma Ses Düzeyi) öğesini manuel olarak
ayarlamanızı sağlar. Aşağıdaki Güç Açma Ses Düzeyi konusuna bakın.
•• Last Saved : TV açıldığında, güç kapatıldığında ayarlanan ses düzeyine döner.
Güç kesintisinden sonra güç geri geldiğinde veya TV'nin fişini çıkarıp yeniden
taktığınızda TV'nin durumunun ne olacağını belirler.
•• Last Option : Son Güç durumuna döner. Bekleme modundaysa, Bekleme
moduna döner. Açıksa açılır.
•• Power On : Güç geri geldiğinde, TV açılır.
•• Standby : Güç geri geldiğinde, TV Bekleme moduna girer.
Türkçe
21
Otel TV İşlevi
Category
(Kategori)
Öğe
İlk değer
Channel Setup
Kullanıcı Kanal menüsündeki Otomatik Ayarlama, Anten seçimi vb. gibi Kanal
menüsü işlevlerinden bazılarına doğrudan, anında erişim sağlar.
Channel Editor
Channel Editor (Kanal Düzenleyicisi) TV'nin belleğinde depolanan kanalları
düzenlemenizi sağlar. Channel Editor (Kanal Düzenleyicisi)'ni kullanarak şunları
yapabilirsiniz:
•• Kanal numaralarını ve adlarını değiştirebilir ve kanalları istediğiniz kanal
numarası sırasında sıralayabilirsiniz.
•• Seçtiğiniz kanallara video sessize alma işlemini uygulayın. Video sessize alma
bir kanaldan videoyu karartır ve ekranda bir hoparlör simgesi görüntülerken
yalnızca sesi çıkarır.
Channel Editor (Kanal Düzenleyicisi) ayrıca her kanalı doğrudan görüntülemek
gerekmeden her kanal hakkında bilgileri kolayca görüntülemenizi de sağlar.
Mixed Channel
Map
ON
Bu Özellik tüm anten türleri (Air/Cable (Anten/Kablo) veya Satellite (Uydu))
kanallarını aynı anda göstermeyi/gözatmayı etkinleştirir.
•• ON: iken seçili anten türüne bakılmaksızın konuklar eksiksiz Kanal Haritasına
erişebilirler. Kanal listesi Air (Dış Anten) ve Cable (Kablo) türü kanalları da
dolduracaktır.
•• OFF: iken konuk, yalnızca seçili anten türüne [DIŞ ANTEN/KABLO veya Uydu]
göre Konuk Haritası'na erişebilir. Kanal listesi/Düzenleyici yalnızca seçili anten
türü kanallarını gösterecektir.
Dynamic SI
OFF
•• ON: DTV Programı kanal numarasını kontrol eder. (TV kanal düzenleyiciye
erişilemez)
•• OFF: DTV Programı kanal numarasını kontrol etmez. (DTV kanal düzenleyiciye
erişilebilir, ancak ek kanal Programı numarası güncellemesi desteklenmez)
Channel Rescan
Message
ON
Kanal haritasında ve verilen veriler arasında uyuşmazlık olduğunda, TV, kanal
haritasındaki veri/parametreleri geri yüklemek için kanalları otomatik ayarlar.
•• ON: Channel Rescan Message (Kanal Yeniden Tarama Mesajı) ON olduğunda,
yeniden taranmakta olan kanalları gösteren OSD Otel Konuklarına
gösterilecektir.
•• OFF: Yeniden tarama mesajı OSD'sinin Otel Konuklarına gösterilmemesi
gerekiyorsa, bir Otel Yöneticisi Channel Rescan Message (Kanal Yeniden Tarama
Mesajı) ayarını OFF yapabilir.
Pan Euro MHEG
OFF
•• OFF: Pan Euro MHEG Off (Kapalı) olarak ayarlanırsa, MHEG varolan ürün
özelliklerine göre çalışır.
•• ON: Pan Euro MHEG On (Açık) olarak ayarlanırsa, ürün özelliklerine veya
bölgeye bakılmaksızın MHEG ON olur.
My Channel
OFF
özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
Genre Editor
..
Channel
22
Türkçe
Açıklama
Kanalların türünü düzenleyin. (My Channel Açık olduğunda kullanılabilir)
Subtitle Auto On
OFF
Bu işlev belirli bir ülkedeki altyazıları otomatik olarak açan işlevi On (Açık)/Off
(Kapalı) durumuna getirir.
Bu işlev Avrupa'ya gönderilen DVB yayınları almaya hazır Otel TV'leri için
desteklenir.
Bu işlev Fransa'nın altyazı özellikleriyle ilgilidir. Ülkelerin altyazılarının kalanı
Altyazı Otomatik Açık işlevine bakılmaksızın uygun ülke özelliklerine göre çalışır.
•• ON: Subtitle Auto On (Altyazı Otomatik Açık) işlevi ON olduğunda Fransa'nın
altyazı özelliklerine uyar.
•• OFF: Subtitle Auto On (Altyazı Otomatik Açık) işlevi OFF olduğuna Fransa'nın
altyazı özelliklerine uymaz.
TTX Widescreen
Mode
OFF
Ekranın genişliğine sığması için altyazı bölümünü genişletin.
Otel TV İşlevi
Category
(Kategori)
Menu OSD
Clock
İlk değer
Picture Menu Lock
OFF
Picture (Resim) Menüsünü etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Menu Display
ON
•• ON : Ana Menü görünümü.
•• OFF : Ana Menü Görüntü yok.
Tools Display
ON
Araçlar menüsünü gizleyin veya gösterin.
Channel Menu
Display
OFF
Kanal menüsünü gizleyin veya gösterin.
Ön panel (yerel tuş) işlemlerini açar/kapatır.
•• Unlock : Tüm panel tuşlarının kilidini açar.
•• Lock : Tüm panel tuşlarını kilitler.
•• OnlyPower : Power (Güç) panel tuşu dışında tüm panel tuşlarını kilitler.
•• Menu/Source : Menu (Menü) ve Source (Kaynak) panel tuşlarını kilitler.
Panel Button Lock
Unlock
Home Menu
Display
ON
•• OFF : Ana Menü görüntülenmez.
•• ON : Ana Menü görüntülenir.
Home Menu Editor
Ana Menüyü Düzenle
Home Menu Auto
Start
ON
•• ON : Ana Menü otomatik başlatılır.
•• OFF : Ana Menü otomatik başlatılmaz.
Clock Type
OFF
•• OFF : Factory (Fabrika) menüsünün saat seçeneklerinden hiçbiri çalışmaz.
Yalnızca Ana menü çalışır.
•• SW Clock : Yalnızca yazılım saati çalışacaktır.
Local Time
Manual
Saat verilerini güncellemek için yöntemi seçin.
•• Manual: TV bağımsız modundayken DVB kanalından veya manuel saat
ayarından saat verilerini kullanın.
•• TTX: TTX akışından saat bilgilerini getirin.
•• Time Channel: Seçili Kanal tipi ve Kanal numarası'ndan saat verilerini kullanın.
Timer Type
WakeUp
Alarm işlevini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
•• WakeUp : Cihazı belirli bir zamanda açmak için alarm işlevini etkinleştirir.
•• OnOff : Alarm işlevini devre dışı bırakır.
Music Mode AV
OFF
Mp3/müzikçalardan çıkan sesi AV Giriş Kaynağı üzerinden almak içindir. Açık
olduğunda, video sinyali olmasa bile, müzikçalarda çalınan müziği TV'den
duyabilirsiniz. Ancak TV'nin arka ışığı yanmaya devam eder. Ve normal çalıştığı bir
video sinyalini ekler.
Music Mode
Backlight
OFF
Müzik modunda enerji tasarrufu için Backlight On/Off (Arka Işık Açık/Kapalı)
seçeneği
Priority AV
1
Jak önceliği ayarlandıysa, karşılık gelen kaynak bir jak takıldığında jak önceliğine
göre otomatik ayarlanır
Priority HDMI
3
Jak önceliği ayarlandıysa, karşılık gelen kaynak bir jak takıldığında jak önceliğine
göre otomatik ayarlanır.
AV Option
AV
HDMI Option
HDMI 1
Music Mode
Remote Jack
Pack
Açıklama
Öğe
RJP AV Kaynağı'nı seçin (Kaynak seçimi Modele bağlıdır).
TV'nin hangi HDMI kaynağının RJP jakına bağlı olduğunu seçin. (HDMI1/HDMI2/
HDMI3)
Türkçe
23
Otel TV İşlevi
Category
(Kategori)
Öğe
USB Pop-up
Screen
External
Source
HP
Management
Eco Solution
Default
ON
Auto Source
OFF
•• OFF : Otomatik Kaynak, Kapalı ayarındadır.
•• ON : TV'ye harici bir kaynak bağlandığında, TV otomatik olarak algılama yaparak
giriş kaynağını değiştirir.
•• PC : Yalnızca PC Girişini Otomatik Algılar.
Anynet+ Return
Source
Power On Src
External Source
Banner
•• ON: Kulaklık TV'ye bağlandığında, sesi TV'nin hoparlörlerinden ve bağlı
telefonlardan eşzamanlı olarak dinlemenizi sağlar. Ancak, yalnızca TV
hoparlörünün ses düzeylerini ayarlayabilirsiniz.
•• OFF: Kulaklık TV'ye bağlandığında, sesi yalnızca bağlı kulaklıklardan dinlemenizi
sağlar.
OFF
Default HP Volume
10
HP MODU AÇIK olarak ayarlandığında kulaklıkların ses düzeyinin değerlerini
yapılandırın.
Main Speaker
ON
•• ON: TV sesini TV hoparlöründen çalar.
•• OFF: TV sesini yalnızca kulaklıklardan çalar.
Energy Saving
OFF
Güç tüketimini azaltmak için TV'nin parlaklığını ayarlar.
•• Off: Enerji tasarrufu işlevini kapatır.
•• Low: TV'yi düşük enerji tasarrufu moduna ayarlar.
•• Medium: TV'yi orta enerji tasarrufu moduna ayarlar.
•• High: TV'yi yüksek enerji tasarrufu moduna ayarlar.
Welcome Message
OFF
Welcome Message'ı görüntüler.
Welcome Message'ı düzenleyin.
OFF
Logo/
Message
Türkçe
Bir Anynet+(HDMI-CEC) bağlantısını durdurduktan sonra dönüş TV kaynağını
seçin. (Bu işlev özellikle Guestlink RJP için kullanışlıdır.)
HP Mode
Hospitality Logo
24
USB TV'ye bağlandığında,
•• Default : Açılır bir pencere görünür.
•• Automatic : Bu, USB içerik menüsüne otomatik girer.
•• Disable : Açılır pencere ve menü görünmez.
Kullanıcılar External Source Banner'ı On veya Off olarak ayarlayabilirler.
•• ON : TV gücü On iken veya Mod değiştiğinde, TV, harici kaynak başlığını
görüntüler.
•• OFF : TV gücü On iken veya Mod değiştiğinde, TV, harici kaynak başlığını
görüntülemez.
Edit Welcome
Message
Cloning
Açıklama
İlk değer
Hospitality Logo
DL
..
Logo Display Time
..
Konuk logosu özelliğini KAPALI, BMP, AVI, HER İKİSİ olarak ayarlar. KAPALI
değilse TV açıldığında, "Logo Görüntüleme Süresi" içinde ayarlanan süre kadar ilk
kaynaktan sinyalden önce Logo görüntülenir.
•• DivX kodek desteklenmez.
Konuk logosunu indirir.
Konuk logosu dosyası gereksinimleri:
•• Yalnızca BMP veya AVI dosyaları.
•• Maks dosya boyutu: BMP - 960 X 540. AVI - 30MB.
•• Dosya yalnızca samsung.bmp veya samsung.avi olarak adlandırılabilir.
Logo görüntüleme süresini ayarlayın (3/5/7 Saniye).
Clone TV to USB
Geçerli TV seçeneği değerlerini bir USB bellek aygıtına klonlayın.
Clone USB to TV
USB bellek aygıtında kayıtlı TV seçeneği değerlerini TV'ye klonla.
Setting Auto
Intialize
OFF
Setting Auto Initialize (Otomatik Başlatma Ayarı) On (Açık) olarak ayarlandığında
ve güç kapatılıp açıldığında ya da Master Power (Ana Güç) kapatılıp açıldığında,
veriler klonlanan değerlere döndürülür. Klonlanan değer yoksa Otomatik Başlat
Ayarı Açık olarak ayarlansa bile yoksayılır ve işlem Otomatik Başlat Ayarı Kapalı
olarak ayarlandığıyla aynı olur
Otel TV İşlevi
Category
(Kategori)
REACH
Solution
Açıklama
Öğe
İlk değer
REACH
OFF
REACH IP Mode
…
Etkinleştirilirse, Reach özelliği RF yerine IP üzerinden çalışır.
Server IP Setting
…
Reach IP sunucusunun URL'si; örneğin, https:\\192.168.1.2:443.
REACH Channel
…
verilerini güncelleme işlemi için bir DTV kanalı numarası atayın. Bu kanal
numarası REACH sunucusunda ayarlanan numarayla aynı olmalıdır.
…
Güncellenen yazılım, klonlama dosyaları ve S-LYNC REACH içerikleri gibi veriler
REACH sunucusundan TV'ye indirildiğinde ayarlamanızı sağlar:
1hour: Her saat
2hour: Her 2 saatte bir
12:00 AM: Her ÖÖ 12:00
2:00 AM: Her ÖÖ 02:00
12:00 PM: Her ÖS 12:00
2:00 PM: Her ÖS 02:00
REACH Update
Immediate
…
•• ON: TV bekleme moduna girdiğinde (güç kablosu takıldığında ve güç
kapatıldığında), TV'de REACH verileri güncellenir.
•• OFF: REACH verileri yalnızca TV'de REACH sunucusu güncelleme zamanında
güncellenir.
Group ID
…
sunucusunun Group ID'sini seçin. (Daha ayrıntılı bilgi için REACH sunucusu
kılavuzuna bakın.)
Room Number
…
Oda Numarasını ayarlayın.
REACH Config
Version
…
sürümü görüntülenir.
REACH Update
Time
•• ON: Bu TV'de REACH özelliği kullanılabilir hale gelir.
•• OFF: Bu TV'de REACH özelliği kullanılmaz hale gelir.
İnternet bağlantısı kurmak için bir IP adresi ayarlayın.
Soft AP: Bu işlevi kullanarak TV'yi mobil cihazlarınıza bağlayabilirsiniz. Wi-Fi
cihazının bağlantısı için seçenekleri ayarlayın.
•• Soft AP: öğesini açar veya kapatır. Açık olarak ayarlandığında, mobil cihazlarınız
Wi-Fi bağlantı listesinde TV adını bulabilir.
•• Security key: TV'ye bağlanabilmeleri için diğer cihazlara girmeniz gereken bir
güvenlik anahtarı ayarlayın.
‒‒ Oluşturulan güvenlik anahtarını bağlamak istediğiniz cihaza girin.
‒‒ Ağ normal çalışmazsa güvenlik anahtarını yeniden kontrol edin. Yanlış bir
güvenlik anahtarı arızaya neden olabilir.
Network Setup
Network
✎✎ Model desteklemiyorsa Soft AP kullanılmayabilir.
✎✎ Bağlanabilen maksimum cihaz sayısı: 4 cihaz.
✎✎ Bit hızı: 10 Mb/sn / cihaz.
✎✎ Yukarıdaki özellikler şirket içinde yaptığımız teste göredir. Gerçek
performans kablolu/kablosuz ağ ortamınıza göre değişebilir.
SmartHub Model
Setting
Modelini ayarlayın.
SmartHub Setting
'ı ayarlayın.
Service Discovery
On
Bu seçenek Açık olarak ayarlanırsa, içeriği akıllı telefonlar gibi diğer cihazlarla
DLNA modunda paylaşabilirsiniz.
Türkçe
25
Otel TV İşlevi
Category
(Kategori)
Öğe
İlk değer
Widget Mode
ON
Solution Type
Vendor Server
Server URL Setting
Widget
Solution
Security Mode
DRM
26
Türkçe
Widget Modu Açık/Kapalı.
Çözüm türünü (Vender Server/ SINC Server) seçin.
Sunucu URL'sini ayarlayın.
License Server IP
Setting
…
IPTV Mode
ON
Room Num Setting
Virtual
Standby
Açıklama
Sunucu IP'sini ayarlayın.
IPTV modunu Açın/Kapatın.
Oda Numarasını ayarlayın.
HMS HalfTicker
Display
HalfTicker UI öğesini kullanmak istiyorsanız On olarak ayarlayın.
Off olarak ayarlandığında, HalfTicker UI görüntülenmeyecektir. Ancak, HMS
uzaktan kumandasındaki tüm kısayol tuşları (Room Control tuşu için olan hariç)
HalfTicker UI görüntüsü olmadan normal çalışacaktır.
Virtual Standby
Mode
OFF
TV modu Sanal Bekleme moduna ayarlanırsa TV bekleme modunda ana özellikleri
sağlayabilir.
•• ON: Sanal Bekleme modu etkindir.
•• OFF: Sanal Bekleme modu devre dışıdır.
Sanal Bekleme Açık iken, TV güç tüketimi 9,5 W ila 17,4 W arasındadır (TV ekranının
boyutuna bağlı olarak).
Reboot Time
...
Factory Lock
OFF
Password Popup
...
Parola Açılır Penceresini etkinleştirin/devre dışı bırakın. Bu seçenek Kapalı
olarak ayarlanırsa, TV Fabrika menüsüne girerken parola giriş açılır penceresini
görüntülemez. ON (Açık) olarak ayarlanırsa, parola girme penceresi görünür.
Password Input
...
Bu seçenek etkinleştirilirse, bir açılan giriş kutusu görüntülenerek 8 karakterli
güvenlik parolasını sorar. Yöneticinin güvenlik tercihlerini uygulamadan veya
güncellemeden önce parola girmesi gerekir. Doğru parola girildikten sonra, Parola
Ayarlama, Parola Sıfırlama ve Güvenlik Modu gibi seçenekler kullanılabilir.
Password Setting
...
Kullanıcı şifreyi değiştirebilir.
Password Reset
...
Şifre "00000000"a sıfırlanır.
Security Mode
...
Güvenlik Modu Hospitality TV'nin HDMI, USB ve TTX gibi özelliklerini
etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için parola korumalı yönetim işlevleri
sunar. Güvenlik modunu açmak veya kapatmak için bu seçeneği kullanın.
Güvenlik modunu açtıktan sonra, güvenlik alt menüsündeki "USB," "HDMI" ve "TTX
Güvenliği” gibi seçenekler otomatik olarak etkinleşir. Otel Menüsü'nde “USB-TV
klonlama” ve “TV Sıfırlama” devre dışı olur.
USB
...
USB erişimini etkinleştirin/devre dışı bırakın. Devre dışı bırakıldığında, USB
medyaya erişim engellenir.
HDMI
...
HDMI erişimini etkinleştirin/devre dışı bırakın. Devre dışı olursa, Anynet, HDMI
kaynağı, HDMI tipi Dış Kanallar özelliklerine kullanıcı erişemez.
TTX Security
...
Bu seçenek devre dışı bırakılırsa, uzaktan kumandada TTX düğmesine basıldığında
TTX özelliği çalışmaz.
OFF
DRM desteğini yapılandırın.
OFF: DRM desteğini kapatır.
LYNK DRM: Yalnızca S-LYNK DRM CAS desteğini açmak için seçin.
Pro:idiom: Yalnızca Pro:Idim CAS desteğini açmak için seçin.
LYNK DRM,PI: TV'nin S-LYNK DRM CAS ve Pro:Idiom CAS özelliklerini desteklemesi
için seçin.
DRM Mode
Bu Özellik TV Sanal Bekleme Moduna girdiğinde TV'nin Yeniden Başlatma
aralığını ayarlayabilir.
Güç açık veya kapalıyken Cihaz Listesi'ni silin.
•• ON: Fabrika menüsüne girmeden önce parola gerekir.
•• OFF: Bu özelliği devre dışı bırakın.
Otel TV İşlevi
Category
(Kategori)
Öğe
Açıklama
İlk değer
Self Diagnosis Menu'ye (Otomatik Test Menüsü) girer.
•• Görüntü Testi: Bu testi TV'nizin görüntüsüyle ilgili bir sorunla karşılaştığınızda
kullanın.
•• Ses Testi: Bu testi TV'nizin sesiyle ilgili bir sorunla karşılaştığınızda kullanın.
•• Sinyal Bilgileri: Dijital yayın sinyal bilgilerini gösterin.
•• Sıfırla: Ağ ayarları hariç tüm TV ayarlarını fabrika varsayılanlarına geri yükleyin.
Self Diagnosis
for TV
Bu işlevi Otel TV ana işlevlerinin durumlarını kontrol etmek için kullanın.
•• STB SI Vendor Setting
‒‒ Pro:Idiom durumunu ve SI STB veya SBB ile iletişimlerini kontrol etmenizi
sağlar.
‒‒ Pro:idiom şifreli kanalı veya SI STB veya SBB ile iletişimde sorun
yaşıyorsanız bu tanılama işlevini kullanın.
‒‒ "Pro:Idiom DTV Channel Key Loss" başarısız olduysa ve Pro:Idim şifreli
kanalı içeriği oynatamadıysa önce Pro:Idiom şifrelemesiyle ilgili yayın
sistemini kontrol edin.
‒‒ Yayın sisteminizde sorun yoksa Samsung Servisi'ne başvurun.
‒‒ STB SI Vendor Setting başarısız olduysa ve SI STB veya SBB ile iletişim
başarısız olduysa önce SI STB veya SBB öğenizi kontrol edin. SI STB veya
SBB öğesinde bir sorun yoksa Samsung Servisi'ne başvurun.
Self Diagnosis for
HTV
System
•• RTC
‒‒ TV'yi kapatıp açtığınızda zaman ayarları eşleşmezse bu işlevi kullanın.
‒‒ Zaman ayarları eşleşmezse Samsung Servisi'ne başvurun.
SW Update
SW USB Güncelleme işlevi
Service Pattern
OFF
SVC Hizmet Deseni ile aynı işlev
Sound Bar Out
OFF
ON: Hoparlör sesi sessize alınacaktır. Ses HDMI'dan çıkacaktır.
Ses duymak için Ses Çubuğunu bağlamanız gerekir.
OFF: Ses normalde TV hoparlörlerinden çıkacaktır.
İlgili Samsung servis merkezinin web sitesi, yazılım sürümü ve Mac adresi bilgileri
görüntülenir.
Contact Samsung
Standby LED
TV Reset
ON
TV bekleme modundayken, harici LED'in ayarlarını yapılandırabilirsiniz.
•• ON: LED yanar.
•• OFF: LED sönüktür.
TV'deki tüm ayarları fabrika varsayılanlarına döndürür.
✎✎ REACH, HMS ve H.Browser gibi işlev ve çözümlerin ayarları hakkında ayrıntılar için her çözümün kılavuzuna bakın.
✎✎ REACH (Konuklar İçin Uzak Gelişmiş Etkin Kontrol), TV donanım yazılımı güncellemeleri, klon verileri, kanal eşleme
değişikliklerini, REACH içeriğini ve TICKER (Kayan Yazı) içeriğini RF/IP DTV yoluyla yüzlerce konuk TV'ye aynı anda
sunan profesyonel, etkileşimli bir uzaktan kumandadır. REACH işlevsellikleri yalnızca bağımsız modda kullanılabilir.
REACH Sunucusu ayrıca satılır. Çalıştırma hakkında daha fazla bilgi için REACH sunucusu ürünüyle verilen REACH
sunucusu kılavuzuna bakın.
Türkçe
27
¦¦ Welcome Message
Welcome Message Otel odasındaki Konuklar tarafından TV her açıldığında özel bir mesaj görüntüleyen bir özelliktir.
‒‒ Otel seçeneği menülerinin Logo/Mesaj kısmında Hoş Geldiniz mesajı ayarları bulundu.
‒‒ Welcome Message güç açıldığında mesajı görüntülemek için AÇIK durumda olmalıdır.
r
‒‒ Karşılama mesajı en fazla 25 karakter olabilir ve Otel Hizmeti menüsündeki metin değiştirilerek düzenlenebilir.
‒‒ Aşağıdaki Karşılama mesajı için desteklenen karakterlerin bir listesidir:
✎✎ A-Z arası Büyük Harfler, a-z arası Küçük Harfler, Boşluk, Özel harfler.
‒‒ Hoş geldiniz mesajı oluşturabilir ve Edit Welcome Message içinde düzenleyebilirsiniz.
‒‒ Hoş geldiniz mesajı, Edit Welcome Message öğesindeki uzaktan kumandasındaki navigasyon E düğmesi
kullanılarak düzenlenebilir.
‒‒ Karşılama mesajı ve otel logosu aynı anda etkinleştirilemez.
28
Türkçe
¦¦ Hotel Logo
Hospitality Logo işlevi TV açıldığında Otelin resim görüntüsünü görüntüler.
–– Konuk Logosu ayarları Otel seçeneği menülerinin Logo/Mesaj kısmıdır.
–– Logo Yükleme ve Logo Görüntüleme Menüsü öğeleri Hospitality Logo seçeneğini açtığınızda etkinleştirilir.
–– Bellekte kayıtlı bir logo görüntüsü varsa ve Hospitality Logo seçeneği açıksa, Hospitality Logo TV açıldığında
görüntülenir.
–– Hospitality Logo kapalıysa, logo görüntüsü TV'de yüklenmiş olsa bile Hospitality Logo görüntülenmez.
Welcome Message
r
OFF
Edit Welcome Message
Hospitality Logo
BMP
Hospitality Logo DL
Logo Display Time
5 Second
•• Hospitality Logo (Konuk Logosu)
‒‒ Bu seçenek Hospitality Logo (Konuk Logosu) görüntüsünün görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçmenizi
sağlar.
‒‒ Başlangıç değeri KAPALI'dır.
‒‒ BMP, AVI veya HER İKİSİ olarak ayarlanabilir.
‒‒ BMP, AVI veya BOTH olarak ayarlandığında, Logo Download ve Logo Display Time menüsü öğeleri erişilebilir hale
gelir.
‒‒ DivX kodek desteklenmez.
•• Konuk Logosu DL
‒‒ Bu seçenek logo görüntüsünü bir USB cihazından TV'nin belleğine indirmenizi sağlar.
‒‒ Görüntü TV'ye kopyalanırken "Sürüyor" mesajı görünür.
‒‒ Kopyalama işlemi başarıyla bittiğinde "Tamamlandı" mesajı görünür.
‒‒ Kopyalama işlemi başarısız olduğunda "Başarısız" sözcüğü görünür.
‒‒ Bağlı USB cihazı yoksa USB Yok görünür.
‒‒ Hiç dosya görünmez USB cihazda kopyalanacak hiç dosya görünmüyorsa veya USB cihazdaki dosya yanlış
biçimdeyse. Dosya yok görünürse ve USB cihazda bir logo dosyası varsa dosya biçimini kontrol edin. Dosya biçimi
bir BMP veya AVI olmalıdır.
•• Logo Dosyası Biçimi
‒‒ TV yalnızca BMP ve AVI biçimini destekler.
‒‒ Dosya adı samsung.bmp veya samsung.avi olmalıdır.
‒‒ BMP biçiminin maksimum çözünürlüğü 960 x 540'dir.
‒‒ AVI biçiminin maksimum dosya boyutu 30 MB'dir.
‒‒ TV, görüntünün boyutunu veya ölçeğini değiştirmez.
Türkçe
29
¦¦ Cloning
USB Klonlama bir TV cihazından kullanıcı tarafından yapılandırılmış ayarları (Görüntü, Ses, Giriş, Kanal, Ayar ve Otel Ayarı)
indirmek ve aynı ayarları diğer TV cihazlarına yüklemek içindir.
TV'deki diğer tüm kullanıcı tarafından tanımlanmış ayarlar (Ana Cihaz) USB cihazına kopyalanabilir.
✎✎ Klonladıktan sonra, TV yeniden açıldığında bazı özellikler uygulanır.
• Clone TV to USB: EEPROM'da belirli bir alanda saklanan verileri TV cihazından USB aygıtına kopyalamak için
gerçekleştirilen bir işlemdir.
1. TV'nizin arkasındaki USB bağlantı noktasına bir USB aygıtı takın.
2. Bu düğmelere sırasıyla basarak Etkileşimli menüsüne girin.
• MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. “Clone TV to USB” seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın
ve ardından ENTER düğmesine basın.
4. USB klonlama davranışından emin olabilirsiniz.
• In Progress: veri USB'ye kopyalanırken.
• Completed: kopyalama işlemi başarılı bir şekilde sone erdiğinde.
• Failed: kopyalama işlemi başarılı bir şekilde sone ermediğinde.
• No USB: herhangi bir USB bağlı olmadığında.
✎✎ Klon klasörü T-KTMDEUCB olarak etiketlenecektir.
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
• Clone USB to TV: Bu USB aygıtında kayıtlı verileri TV cihazına yüklemek için
bir gerçekleştirilen bir işlemdir.
1. TV'nizin arkasındaki USB bağlantı noktasına bir USB aygıtı takın.
2. Bu düğmelere sırasıyla basarak Etkileşimli menüsüne girin. MUTE → 1
→ 1 → 9 → ENTER
3. “Clone USB to TV” seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın
ve ardından ENTER düğmesine basın.
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
4. "Verileri USB'den TV Setine kopyala. Tüm TV Ayarları değerleri değişti" mesajı görüntülendiğinde "Tamam"ı seçin.
5. USB klonlama davranışından emin olabilirsiniz.
• In Progress: veri TV'ye kopyalanırken.
• Completed: kopyalama işlemi başarılı bir şekilde sone erdiğinde.
• Failed: kopyalama işlemi başarılı bir şekilde sone ermediğinde.
• No USB: herhangi bir USB bağlı olmadığında.
• No File: USB cihazında kopyalanacak dosya yoktur. Dosya Yok mesajı alırsanız, USB cihazınızdaki klasörü kontrol
edin. Klasör adı T-KTMDEUCB olmalıdır.
✎✎ USB'den TV'ye kopyalama işlemi ENTER tuşuna 5 saniye boyunca basılarak gerçekleştirilebilir.
✎✎ Otel TV ürün ailesi, uydu/T2 çalışmasını destekleyen bir model ve desteklemeyen bir model arasında CLONE
işlevini desteklemez.
Kurulum sırasında anlık klonlama için!
İlk TV'deki ana ayarların bulunduğu USB tuşunu takın ve 5 saniye boyunca Enter tuşuna basın.
Klonlama için ön koşul (kontrol noktası)
‒‒ Aynı modeller arasında klonlama yapılmalıdır.
‒‒ Klonlamadan önce, tüm görüntülerin en son sürüme (aynı sürüm) güncellenmesi gerekir.
30
Türkçe
¦¦ Otel Menüsünde Klonlanmış Ayarlar
✎✎ Menü öğesi modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.
Menü Öğesi
Alt Öğe
Klonlanmış veya
klonlanmamış
Hospitality Mode
Standalone / Interactive
Default : Standalone
Yes
SI Vendor
Interactive mode :
Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic
/ Sustinere / Quadriga / ETV / IBahn / Magilink /
Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo
Standalone mode :
OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
Yes
User Defined / Last Saved
Yes
Power On Channel Num
***
Yes
Power On Channel Type
ATV / DTV / CATV / CDTV
Yes
Power On Channel
Power On
Channel
Menu OSD
Power On Volume
User Defined / Last Saved
Yes
Power On Volume Num
0~100
Yes
Min Volume
0~100
Yes
Max Volume
0~100
Yes
Power On Source
TV / HDMI1 / HDMI2 / AV / Last Saved
Yes
Power On Option
Power On / Standby / Last Option
Yes
Channel Setup
―
No
Channel Editor
―
No
Mixed Channel Map
On / Off
Yes
Dynamic SI
On / Off
Yes
Channel Rescan Message
On / Off
Yes
Pan Euro MHEG
On / Off
Yes
MyChannel
On / Off
Yes
Genre Editor
―
Yes
Subtitle Auto On
On / Off
Yes
TTX Widescreen Mode
On/Off
Yes
Picture Menu Lock
On / Off
Yes
Menu Display
On / Off
Yes
Tools Display
On / Off
Yes
Channel Menu Display
On / Off
Yes
Panel Button Lock
Unlock / Lock / OnlyPower / Menu / Source
Yes
Home Menu Display
On / Off
Yes
Home Menu Editor
―
Yes
Home Menu Auto Start
―
Yes
Türkçe
31
Menü Öğesi
Clock
Music Mode
Remote Jack
Pack
External Source
HP Management
Eco Solution
Logo / Message
Cloning
REACH Solution
32
Türkçe
Alt Öğe
Klonlanmış veya
klonlanmamış
Clock Type
Standalone mode: Off / SW Clock
Yes
Local Time
Manual / TTX / Time Channel
Yes
Timer Type
WakeUp / OnOff
Yes
Music Mode AV
On / Off
Yes
Music Mode Backlight
On / Off
Yes
Priority AV
1~2
Yes
Priority HDMI
1~2
Yes
AV Option
AV
Yes
HDMI Option
HDMI1 / HDMI2 / HDMI3
Yes
USB Pop-up Screen
Default / Automatic / Disable
Yes
External Source Banner
On / Off
Yes
Auto Source
On / Off
Yes
Anynet+Return Source
Power On Src / Last Source / TV / HDMI1 / HDMI2
/ AV
Yes
HP Mode
On / Off
Yes
Default HP Volume
0~100
Yes
Main Speaker
On / Off
Yes
Energy Saving
Off / Low / Medium / High
Yes
Welcome Message
On / Off
Yes
Edit Welcome Message
―
Yes
Hospitality Logo
Off / BMP / AVI / BOTH
Yes
Hospitality Logo DL
―
Yes
Logo Display Time
3 second / 5 second / 7 second
Yes
Clone TV to USB
―
No
Clone USB to TV
―
No
Setting Auto Intialize
On / Off
Yes
REACH
On / Off
Yes
REACH IP Mode
On / Off
Yes
Server IP Setting
―
Yes
REACH Channel
***
Yes
REACH Update Time
OFF / 1hour / 2hour / 12:00 am / 2:00 am / 12:00
pm / 2:00 pm
Yes
REACH Update Immediate
On / Off
Yes
Group ID
ALL, 1 - 511
No
Room Number
―
No
REACH Config Version
―
No
Menü Öğesi
Network
Widget Solution
Virtual Standby
Security Mode
DRM
System
Alt Öğe
Klonlanmış veya
klonlanmamış
Network Setup
―
No
SmartHub Model Setting
―
Yes
SmartHub Setting
―
Yes
Service Discovery
On / Off
Yes
Widget Mode
On / Off
Yes
Solution Type
Vender Server/ SINC Server
Yes
Server URL Setting
―
Yes
License Server IP Setting
―
Yes
IPTV Mode
On / Off
Yes
Room Num Setting
―
No
HMS HalfTicker Display
―
No
Virtual Standby Mode
On / Off
Yes
Reboot Time
―
Yes
FactoryLock
On / Off
Yes
Password Popup
On / Off
Yes
Password Input
―
No
Password Setting
―
Yes
Password Reset
―
No
Security Mode
On / Off
Yes
USB
Enable / Disable
Yes
HDMI
Enable / Disable
Yes
TTX Security
Enable / Disable
Yes
DRM Mode
PI Model - OFF/LYNK DRM/ProIdiom/LYNK DRM, PI
Non PI Model - OFF/LYNK DRM
Yes
Self Diagnosis for TV
―
No
Self
Diagnosis for
HTV
STB SI Vendor Setting
Si Name Ok / Failure
RTC
Ok / Failure
No
SW Update
-
No
Service Pattern
On / Off
No
Sound Bar Out
On / Off
Yes
Contact Samsung
―
No
Standby LED
On / Off
Yes
TV Reset
―
No
Türkçe
33
¦¦ Otomatik Başlatmayı Ayarlama
Bir TV'den diğerine ayarları klonlarken, hem konuk tarafındaki menü hem de otel tarafındaki menü ayarlarını (Resim, Ses,
Giriş, Kanal, Kurulum ve Otel Kurulumu) klonlarsınız. Bu, konaklama TV'lerinizde hemen hemen tüm menü değerlerini
aynı, standart ayarlara ayarlamanızı sağlar. Konukların Resim menüsü gibi konuk tarafındaki menülere erişmesine
izin verirseniz, bu menülerdeki ayarları değiştirebilirler, böylece bunlar artık standart olmazlar. Otomatik Başlatmayı
Ayarlama işlevini açık olarak ayarlarsanız, TV kapatıldığında ve sonra yeniden açıldığında TV otomatik olarak herhangi
bir konuk tarafındaki menü değerlerini klonlanan, standart değerlere geri yükler (başlatır). Otomatik Başlatmayı Ayarla
yalnızca klonlanan konuk tarafındaki menü değerlerinde çalışır. Klonlanmamış ayarlar yoksayılır.
Aşağıdaki tabloda Otomatik Başlatmayı Ayarla işlevini açık olarak ayarladığınızda klonlanan değerlerine geri yüklenen
ayarlar listelenmektedir.
✎✎ Menü öğesi modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.
Menü Öğesi
Backlight
Contrast
Picture Mode
Brightness
Sharpness
Colour
Tint (G/R)
Apply Picture Mode
Picture Size
Picture Size
Zoom/Position
4:3 Screen Size
PIP
Dynamic Contrast
Black Tone
Flesh Tone
Picture
Advanced Settings
RGB Only Mode
Colour Space
White Balance
Gamma
Motion Lighting
Colour Tone
Digital Clean View
Picture Options
MPEG Noise Filter
HDMI Black Level
Film Mode
LED Clear Motion
Picture Off
Reset Picture
Sound Mode
Sound Effect
Equaliser
Speaker Settings
DTV Audio Level
Audio Format
Sound
Additional Settings
Audio Delay
Dolby Digital Comp
Auto Volume
Reset Sound
34
Türkçe
Menü Öğesi
Voice Guide
Audio Description
Accessibility
Subtitle
Menu Transparency
High Contrast
Enlarge
Sports Mode
Menu Language
Device Manager
Keyboard Settings
Mouse Settings
Clock
Time
Sleep Timer
Wake-up Timer
Energy Saving
System
Eco Solution
No Signal Power Off
Auto Power Off
Smart Security
Scan
Smart Security
Isolated List
Allowed List
Settings
Auto Protection Time
Change PIN
Game Mode
General
Sound Feedback
Boot Logo
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
Auto Turn Off
Search for Devices
DivX® Video On Demand
Türkçe
35
¦¦ Plug & Play
Otel Tak ve Çalıştır otomatik olarak Otel modu seçimi, Ülke Ayarı, Saat Ayarı ve Resim Modu Ayarı gerçekleştiren bir işlevdir.
–– Otel Tak ve Çalıştır yalnızca güç ilk kez AÇIK duruma getirildiğinde bir kez kullanılabilir.
–– İlk TV ve TV'den USB'ye klonla ayarlandıktan sonra
–– TV'nin yalnızca Otel Tak ve Çalıştır işlevinden çıkması, USB'nin bağlanması ve ardından USB'den TV'ye klonlanma
gerçekleştirilmesi gerekir.
–– Modele ve bölgeye bağlı olarak, bazı menüler BULUNMAYABİLİR.
TV Reset öğesini seçerseniz, TV tüm değerleri varsayılan
fabrika varsayılanlarına sıfırlar ve sonra Konuk Tak Çalıştır
menüsünü görüntüler. Önce aşağıdaki Konuk Tak Çalıştır
ekranına gidin.
Self Diagnosis for TV
Self Diagnosis for HTV
SW Update
Service Pattern
OFF
Sound Bar Out
OFF
Contact Samsung
Standby LED
ON
TV Reset
E+P
Current Location'ın
ülkesini
değiştirirseniz
EU
TV otomatik kapanır ve
açılır.
E
EU_ITALY
EU_GER
EU_FRANCE
Geçerli Konum'un ülkesini
değiştirmezseniz
Klonlama Modu
öğesini seçerseniz
USB veya sunucudan sistem ayarlarını TV'ye
kopyalayın.
E
TV Temel
Kurulum öğesini
seçerseniz
Otel Seçeneği
Menüsünü seçiyorsanız
E
Kurulumu bitirin ve Otel seçeneği
Menüsüne doğrudan gidin.
E
E
ЇϩͱƟЇ̈͝͝˝
To receive channels, configure the options below then select
Scan.
English
Eesti
Country
Bulgaria
Picture Mode
Standard
Please select your country.
Aerial
Channel Type
Terrestrial
Digital & Analogue
Select the connected aerial
that you want to use to get
channels.
Suomi
Français
E
Deutsch
r+E
Dilinizi seçin
Country ve Resim Modu öğelerini
seçin
Ɗʀɇ͝
Otomatik Ayarlama
için kullanılacak kanal
bandını seçin
r+E
Setup Complete!
Auto Tuning
Your TV is now ready to use.
Auto tuning is finding channels for you...
Channel 7
2%
r+E
Done
Saat Modu, DST öğesini ve Saat
Dilimi öğesini seçin
E
Otel Seçeneği Menüsü
görüntülenir.
36
Türkçe
E
E
Çıkmak için Power OFF tuşuna
basın.
Digital
- TV
- Radio
- Data/Other
0
0
0
0
Analogue
0
Stop
Kanallar arandıktan sonra.
•• LocalSet
‒‒ Başlangıçta vurgulanan: AB
‒‒ Değiştir'i seçtikten sonra Enter tuşuna basarsanız ülkeyi değiştirebilirsiniz.
‒‒ Ülke değiştirilirse, TV otomatik olarak kapanıp açılır.
‒‒ Yanlış ülke seçerseniz, Otel Menüsü'nün TV Reset bölümüne girip System komutunu tekrar çalıştırın.
•• Menü Dili OSD
‒‒ "TV Kurulum Tipi" OSD seçeneğini TV Temel Kurulum olarak seçerseniz, “Menü Dili” OSD görüntülenir.
‒‒ Başlangıçta vurgulanan: English
‒‒ tuşuna basarsanız, “Resim Modu” OSD görüntülenir
•• Resim Modu OSD
‒‒ Başlangıçta vurgulanan: Standart
‒‒ TV Resim Modu OSD'yi görüntüler ve burada Dinamik veya bir Standart Resim modu seçebilirsiniz.
•• Otomatik kayıt OSD
‒‒ tuşuna basarsanız, TV otomatik olarak kanal arar.
•• Saat Modu, DST(Yaz saati) ve Saat Dilimi OSD'yi ayarlayın
‒‒ Başlangıçta vurgulanan: Saat Modu : Otomatik, DST : Kapalı, Saat Dilimi : Doğu
‒‒ TV dijital yayın kanallarına ayarlanacaksa ve bu kanallar tarih ve saat bilgisi veriyorsa, Saat Modu ayarını
Otomatik olarak belirleyin. TV tarih ve saati otomatik olarak ayarlar.
‒‒ TV dijital yayın kanallarına ayarlanmayacaksa, Saat Modu ayarını Manuel olarak belirtin ve TV'deki tarih ve saati
elle ayarlayın.
‒‒ TV'ye yaz saati uygulanması veya uygulanmaması için DST Açık veya Kapalı olarak ayarlayın.
‒‒ Görüntülenen haritadan saat dilimini seçin.
Türkçe
37
¦¦ Çok Kodlu Uzaktan Kumanda
Çok Kodlu Uzaktan Kumanda tüm TV'leri tek bir uzaktan kumandayla kontrol etmek için tasarlanmış özel bir vericidir.
Bu işlev hastane gibi bir konumda birden fazla TV bulunan yerler için kullanışlıdır. Kaynak osd'de Kimlik Numarasını Ayarla
görüntülenir. Çoklu kod için 9 farklı uzak anahtar iletişimini desteklemek mümkündür.
Her bir TV'nin sahip olduğu ilk kimlik kodu “0”dır.
–– ID kodu Analog TV modunda veya PC modunda ayarlanabilir ve sıfırlanabilir. (TTX kanalında veya DTV kanalında
kullanılamaz)
–– ID kodu 0 - 9 arasında olabilir.
–– MUTE düğmesine ve RETURN düğmesine aynı anda 7 saniyeden fazla basın ve sonra kodu ayarlamak için sayı
düğmesini seçin.
–– Kimliği Ayarla OSD'si orta konumda görüntülenir.
–– Aşağıdaki cümle görüntülenir. “Remote control code is set to X. If you want to change the Remote control code,
enter the chosen digit." x ilgili sayıdır.
✎✎ Bu OSD Exit tuşu girilinceye kadar görüntülenir.
–– Örneğin, TV ve Uzaktan Kumanda kullanıcı 1 tuşuna bastığında Kimlik kodu No 1 olarak ayarlanır.
–– Aşağıdaki cümle görüntülenir. "Uzaktan kumanda kodu 1 olarak değiştirildi". Ardından TV yalnızca TV'yle aynı
kimlik koduna sahip bir uzaktan kumandayla kontrol edilebilir.
–– Kimlik kodu uzaktan kumanda ve TV arasında eşleşmiyorsa, aşağıdaki cümle görüntülenir. “ TV Kimliği x”(x
TV’nin kimlik kodudur)
–– Kimlik kodunu sıfırlamak için, MUTE düğmesine ve EXIT düğmesine aynı anda 7 saniyeden fazla basın.
Düğmelere basmayı bıraktığınızda, hem TV'nin hem de Uzaktan kumandanın kimlik kodu "0" olarak sıfırlanır.
“Uzaktan kumanda kodu 0 olarak ayarlandı.” cümlesi görüntülenir.
38
Türkçe
¦¦ Channel Bank Editor (Yalnızca Smoovie TV)
Channel Bank Editor kanalı 3 farklı Banka Seçeneğiyle düzenlemek için kullanılan bir işlevdir.
Banka kartına bağlı olarak, Otel müşterilerinin kullanabileceği belirli kanallar vardır.
Channel Bank Editor Tek Başına Modu altında ayarlama
1. “MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER” tuşlarına basarak Otel Tek Başına moduna girin
2. Lütfen SI tedarikçisini seçin: “Smoovie”
3. Yeni “Channel Bank Editor” menü seçeneğini bulabilirsiniz
4. “Channel Bank Editor” moduna girin
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
OFF
d
SI Vendor
Smoovie
d
Channel
d
Channel Bank Editor
<Modele ve bölgeye bağlı olarak, bazı menü öğeleri bulunmayabilir>
Türkçe
39
5. Kanal bankasını aşağıdaki örnekte olduğu gibi düzenleyin.
a. Bank1 (Ücretsiz kanal): Uzaktan kumanda herhangi bir karta sahip olmadığında kullanılacak kanalı ayarlayın.
b. Bank2 (Aile Kartı - Yeşil): Uzaktan kumanda GREEN CARD'a sahip olduğunda kullanılacak kanalı ayarlayın.
c. Bank3 (Yetişkin Kartı - Kırmızı): Uzaktan kumanda RED CARD'a sahip olduğunda kullanılacak kanalı ayarlayın.
SMOOVIE Uzaktan Kumandayı Kullanma Referansları
1. SI tedarikçisi olarak SMOOVIE seçeneğini seçtiyseniz, SMOOVIE Uzaktan Kumandayı kullanmalısınız.
2. Uzaktan kumandanın sayısal tuşlarıyla, kullanıcı yalnızca Bank1 kanalını seçebilir.
Bu nedenden ötürü, Yeşil veya Kırmızı Kartı kullanarak kanalı değiştirmek istiyorsanız, lütfen kanal yukarı/aşağı
tuşlarına basın.
3. Kanal kılavuzunda veya Kanal listesinde, kullanıcı yalnızca Bank1 kanal listesini görebilir.
40
Türkçe
¦¦ Channel Editor
Kanal Düzenleyicisi kanal numarasını ve adını düzenlemek için bir işlevdir.
–– Kanalları kullanıcı tanımlı kanal numaraları olarak sıralamak için Kanal Düzenleyicisini kullanın.
r
<Modele ve bölgeye bağlı olarak, bazı menü öğeleri bulunmayabilir>
Tek Başına modunda Kanal Düzenleyicisi için Basit Adımlar
Adım
Kapsamlı Özet
1
Otel Seçeneği Menüsü'nde 'Channel Setup' işlemini gerçekleştirin
2
Otel Seçeneği Menüsünde ‘Channel Editor’ işlevine girin
3
Sahip olmak istediğiniz son kanal listeleriyle ilgili bir tablo oluşturun
4
Oluşturduğunuz tabloya dayanarak TOOLS Düğmesiyle kanalları yeniden düzenleyin
5
Çıkmak için EXIT veya RETURN Düğmesine basın.
<Daha kapsamlı bilgi için, lütfen aşağıdaki ayrıntılara bakın>
Smoovie Açık sırası
Smoovie TV kullanıldı (Anten / Kablo)
Adım
Karışık Kanal Haritası Açık (Anten ve Kablonun ikisi de
kullanıldı)
Yalnızca Anten veya Kablo kullanıldı
Kanal depolama hariç P&P işlemini yapın
P&P tümü işlemini yapın (Anten veya Kablo otomatik ayarı)
✎✎ P&P zaten yapıldıysa Otel seçeneği menüsüne girdikten
sonra adım 3'ten ilerleyin. (Otel seçeneği menüsü: MUTE
→ 1 → 1 → 9 → ENTER).
✎✎ P&P zaten yapıldıysa Otel seçeneği menüsüne girdikten
sonra adım 3'ten ilerleyin. (Otel seçeneği menüsü: MUTE
→ 1 → 1 → 9 → ENTER).
2
P&P'den sonra TV otel menüsünü gösterir
P&P'den sonra TV otel menüsünü gösterecektir
3
Karışık Kanal Haritası Ayarı Açık
1
4
TV gücünü kapatın ve açın
5
Otel menüsüne girin
Otel menüsünde smoovie TV'yi seçin
Kanal Ayarını seçin (atlanabilir)
6
Otel menüsünde smoovie TV'yi seçin
Otomatik ayarlama için "Karasal" veya "Kablolu" öğesini seçin
(atlanabilir)
7
Kanal Ayarını seçin
Kanal Bankası Düzenleyicisini Ayarla
8
Otomatik ayarlama için "Karasal + Kablolu" öğesini seçin
Gücü kapatıp açtıktan sonra, kullanıcı TV'yi kullanabilir
9
Kanal Bankası Düzenleyicisini Ayarla
10
Gücü kapatıp açtıktan sonra, kullanıcı TV'yi kullanabilir
Türkçe
41
Kanal Listesi
Kanal bilgilerini, Tümü, TV, Radyo, Veri/Diğer, Analog veya Favori 1-5 öğelerini görüntüleyebilirsiniz.
✎✎ Uzaktan kumandada CH LIST düğmesine bastığınızda, Kanal Listesi ekranı bir kez görüntülenir.
• Tümü: O anda mevcut tüm kanalları gösterir.
• TV: O anda mevcut tüm TV kanallarını gösterir.
• Radyo: O anda mevcut tüm radyo kanallarını gösterir.
• Veri/Diğer: O anda mevcut tüm MHP kanallarını veya diğer kanalları gösterir.
• Analog: O anda mevcut tüm analog kanalları gösterir.
• Favori 1-5: Tüm favori kanalları gösterir.
✎✎ Eklediğiniz favori kanalları görüntülemek istiyorsanız, Favori 1-5 öğesini taşımak için CH LIST düğmesine basın ve
L (Ch. Modu) düğmesini kullanın.
✎✎ Kanal Listesi ile kumanda düğmelerini kullanma.
• T (Araçlar): Seçenek menüsünü görüntüler.
• L (Ch. Modu / Kanał): Tümü, TV, Radyo, Veri/Diğer, Analog veya Favori 1-5 öğelerine gidin.
• T (Araçlar) menüsünde Program Grnt öğesini seçtiğinizde, L (Kanal) düğmesini kullanarak diğer kanallara
gidebilirsiniz.
• E (İzle / Bilgi): Seçtiğiniz kanalı izler. / Seçilen programın ayrıntılarını görüntüler.
• k (Sayfa): Sonraki ya da önceki sayfaya gider.
42
Türkçe
Zamanlı Görüntüleme özelliğini Kanal Listesinde kullanma
(yalnızca dijital kanallar)
Zamanlı Görüntüleme özelliğini Kanal Listesi öğesinde ayarladığınızda, programı yalnızca Program Grnt öğesinde
ayarlayabilirsiniz.
1. CH LIST düğmesine basın, ardından istediğiniz bir dijital kanalı seçin.
2. TOOLS düğmesine basın ve ardından Program Grnt öğesini seçin. O kanal için program listesi görüntülenir.
3. İstediğiniz programı seçmek için ▲ / ▼ düğmesine basın, ardından ENTERE (Bilgi) veya INFO düğmesine basın.
4. Zamanlı Görüntüleme seçeneğini seçin, ardından bittiğinde ENTERE düğmesine basın.
✎✎ Zamanlı Görüntüleme seçeneğini iptal etmek istiyorsanız, adım 1 ila 3 arasını takip edin. Progrmı iptl et seçeneğini
seçin.
Seçenek Menüsünü Kullanma t
Kanal Listesi menü seçeneklerini (Program Grnt, Favorilri dznle, Kilit/Kilit aç, Kanal Adı Düzenleme, Kanal No Düzenle,
Sil, Bilgi, Sırala, Düzen Modu).
Seçenek menüsü öğeleri kanal durumuna göre değişebilir.
1. Bir kanal seçin ve TOOLS düğmesine basın.
2. Bir işlev seçin ve ayarlarını değiştirin.
• Program Grnt: Dijital kanal seçildiğinde, programı görüntüler.
• Favorilri dznle: Sık seyrettiğiniz kanalları favoriler olarak ayarlayın. Seçilen kanalları Favori 1-5 özelliğinde ekleyin veya
silin.
1. Favorilri dznle öğesini seçin, ardından ENTERE düğmesine basın.
2. Favourites 1-5 seçeneğini seçmek için ENTERE düğmesine basın, ardından OK düğmesine basın.
✎✎ Favorites 1-5 arasındaki birkaç Favorileröğesinden bir favori kanal eklenebilir.
• Kilit / Kilit aç: Bir kanalı kilitleyin, böylece kanal seçilemez ve izlenemez.
✎✎ Bu işlev yalnızca Kanal Kilidi öğesi Açık olarak ayarlandığında kullanılabilir.
✎✎ PIN giriş ekranı görünür. 4 basamaklı PIN'inizi girin. PIN Değiştir seçeneğini kullanarak PIN'i değiştirin.
• Kanal Adını Düzenle (yalnızca analog kanallar): Kendi kanal adınızı atayın.
• Kanal No Düzenle (yalnızca dijital kanallar): İstenilen sayı düğmelerine basarak numarayı düzenleyin.
✎✎ Bazı alanlar Kanal Adını Düzenle ve Kanal No Düzenle işlevini desteklemeyebilir.
• Sil: İstediğiniz kanalları görüntülemek için bir kanalı silebilirsiniz.
• Bilgi: / Seçilen programın ayrıntılarını görüntüler.
• Sırala: Kanal numarasına veya kanal adına göre sıralanmış listeyi değiştirir.
• Düzen Modu: İstediğiniz kanalı seçebilir ve düzenleyebilirsiniz.
Türkçe
43
Seçenek Menüsünü Kullanma t
Menü seçeneklerini (Favorilri dznle, Kilit/Kilit aç, Sil, Seçimi kaldır, Tümünü Seç) kullanarak herbir kanalı ayarlayın.
1. Kanal Listesi ekranında TOOLS düğmesine basın, ardından Düzen Modu öğesini seçin. Kanalın solunda bir onay kutusu
görünür.
2. İstediğiniz kanalı seçmek için ▲ / ▼ düğmelerine basın, ardından ENTERE düğmesine basın. (c) işareti, kanalı
seçtiğinizi gösterir.
✎✎ Birden fazla kanal seçebilirsiniz.
✎✎ Kanalların seçimini kaldırmak için tekrar ENTERE düğmesine basın.
3. TOOLS düğmesine basın, ardından bir işlev seçin ve ayarlarını değiştirin.
• Favorilri dznle: Sık seyrettiğiniz seçilen kanalları favoriler olarak ayarlayın.
✎✎ Favorilri dznle ekranı beş gruba (Favori 1, Favori 2 vb.) sahiptir. Gruplardan herhangi birisine sık kullanılan bir kanal
ekleyebilirsiniz. Bir grup seçmek için▲ / ▼ düğmelerine basın.
• Kilit / Kilit aç: Bir kanalı kilitleyin, böylece kanal seçilemez ve izlenemez.
✎✎ Bu işlev yalnızca Kanal Kilidi öğesi Açık olarak ayarlandığında kullanılabilir.
✎✎ PIN giriş ekranı görünür. 4 basamaklı PIN'inizi girin. PIN Değiştir seçeneğini kullanarak PIN'i değiştirin.
• Sil: İstediğiniz kanalları görüntülemek için bir kanalı silebilirsiniz.
• Seçimi Kaldır: Seçili kanalların seçimini kaldırır.
• Tümünü Seç: Kanal listesindeki tüm kanalları seçin.
44
Türkçe
¦¦ My Channel
Otel tarafından sağlanan kanallar için dili veya türü belirler ve kullanıcı bir dil veya tür seçerse ilgili kanalları gösterir.
•• Önce dili seçmeniz gerekir, aksi halde türü ayarlayamazsınız.
•• Herhangi bir kanal eklemeden türü seçerseniz, kanal listesi kullanılabilir tüm kanalları görüntüler.
•• My Channel (Kanalım) yalnızca Standalone (Bağımsız) modda çalışır.
•• Standalone (Bağımsız) modunda Sistem Entegratörü Satıcısı: Smoovie seçilirse bu çalışmaz.
•• Kanalım, Otel Seçeneği Menüsü > Kanal içindedir ve açık veya kapalı olarak ayarlanabilir.
•• Kanalım yalnızca açık olarak ayarlandığında çalışır.
Channel Composition [Genre Mode] (Kanal Kompozisyonu [Tür Modu])
Standart
Hotel (Otel)
Kategori
Genre (Tür)
Kanal Modu
Anten Modu Etkinleştirme
All (Tümü)
(Varsayılan)
O
News (Haber)
O
Radio (Radyo)
O
Entertainment
(Eğlence)
O
Sport (Spor)
O
Hotel (Otel)
O
2
1
Ana tarafından fabrika modunda yönetilen her
dile göre tür kanal modunu sağlar.
My Channel
3
4
Language
5
Açıklama
Genre
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Cambodia
▼
6
* Listede görüntülenecek öğe sayısı için Öğelere bakın.
Türkçe
45
Tuş Kılavuzu
Düğme
Eylem
Gezinme Help (Gezinme
Yardımı)
BLUE
Ekrana geri döner. (Tür ayarı: Son Dil ve Tür)
Öncekini Koru
Enter
Bir öğeyi seçer.
Seç
Ch. Up/Down
Vurguyu sayfa sayfa taşır.
(Kılavuz Yok)
UP/DOWN
Her dile, tür listesine gider. (dairesel anlamda.)
RIGHT
Vurgulanan öğeyi seçer ve sonra vurguyu Tür seçimine taşır.
RETURN
Ekrana geri döner. (Tür ayarı: Son Dil ve Tür)
(Kılavuz Yok)
EXIT
Ekrana geri döner. (Tür ayarı: Son Dil ve Tür)
(Kılavuz Yok)
Taşı
✎✎ NOT
•• Bu bölümde TV açıldığında görünen Ön Kullanıcı Arayüzünün düzeni açıklanmaktadır. (Otel Seçeneği Menüsü >
Kanal > Kanalım: Açık)
•• Tür, her dil için bir alt listedir.
•• Son hafızaya alınan kanalı görüntülenmekte olan yayın ekranı.
‒‒ Kullanıcı önceki dili ve tür kanal haritasını korumak istiyorsa Ön Kullanıcı Arayüzünü kapatmak için 'MAVİ',
RETURN ve EXIT uzaktan kumanda tuşuna basın.
✎✎ VB.
•• Varsayılan Vurgu: Son Bellek öğeleri (Dil, Tür)
Öğeler
Numara
Ad
Açıklama
1
Background Screen (Arka
Plan Ekranı)
TV açıldığında görünen son hafızaya alınan kanalı görüntüler.
2
Function Title (İşlev
Başlığı)
Bu, işlevin adıdır.
3
Dil Öğeleri
Dil listesi için öğe görüntülenir.
Seçili son dili görüntüler.
4
Genre Items (Tür Öğeleri)
Tür listesi için öğe görüntülenir.
Fabrika modunda yönetilen her dil için kullanılabilir tür öğelerini görüntüler. (her zaman 'All'
(Tümü) öğesini sağlayın)
Seçili son türü görüntüler.
5
Highlight (Vurgu)
Öğe başlığı alan içinde görüntülenemeyecek kadar uzunsa, Auto Text Sliding (Otomatik Metin
Kaydırma) çalışır.
6
Indicator (Gösterge)
Bu, önceki veya sonraki sayfa olduğunda görüntülenir.
46
Türkçe
Etkileşimi Vurgula [Dil Öğeleri]
•• Bu sayfa yalnızca olası etkileşimleri göstermek içindir. Gerçek ekranlarla tamamen aynı olmayabilir.
✎✎ NOT
•• Kullanıcılar yukarı veya aşağı uzaktan kumanda tuşlarına basarak her dil ve tür listesindeki öğelerde dolaşabilir.
•• Dairesel gezinme desteklenir.
My Channel
My Channel
Language
Genre
▲
Language
AŞAĞI
Genre
▲
All
All
All
All
Afrikaans
News
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Bulgarian
Hotel
YUKARI
Cambodia
Cambodia
▼
▼
YUKARI x 4
AŞAĞI x 4
My Channel
Language
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Cambodia
▼
AŞAĞI
YUKARI
AŞAĞI x 4
YUKARI x 4
My Channel
Language
Genre
▲
Afrikaans
All
Albanian
News
Arabic
Radio
Bosnia
Entertainment
Bulgarian
Sports
Cambodia
Hotel
Chinese (Simple)
▼
AŞAĞI x N
YUKARI x N
SON
My Channel
Language
My Channel
Genre
Language
▲
Genre
▲
Swedish
All
Swedish
All
Thailand
News
Thailand
News
Turkish
Radio
Turkish
Radio
Ukraina
Entertainment
Ukraina
Entertainment
Uzbek
Sports
Uzbek
Sports
Vietnam
Hotel
Vietnam
▼
Hotel
▼
Türkçe
47
Etkileşimi Vurgula [Tür Öğeleri]
•• Bu sayfa yalnızca olası etkileşimleri göstermek içindir. Gerçek ekranlarla tamamen aynı olmayabilir.
My Channel
Language
My Channel
Genre
Language
▲
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
All
All
Afrikaans
News
Radio
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Seç / SAĞ
SOL
Cambodia
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Cambodia
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Geçerli dil seçimi vurgulanır.
•• Varsayılan Vurgu: Geçerli tür seçimi.
My Channel
Language
My Channel
Genre
Language
▲
Genre
▲
Czech
All
Danish
News
All
All
Afrikaans
News
Dutch
Estonian
Radio
Albanian
Radio
Entertainment
Arabic
Finnish
Sports
Entertainment
Bosnia
French
Hotel
Sports
Bulgarian
Hotel
German
Seç / SAĞ
SOL
Cambodia
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Varsayılan Vurgu: All
48
Türkçe
Mod Değişimi Etkileşimi (1/3)
•• Bu sayfa yalnızca olası etkileşimleri göstermek içindir. Gerçek ekranlarla tamamen aynı olmayabilir.
My Channel
Language
My Channel
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Enter
/
Aşağı
/
Enter
Cambodia
Language
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Cambodia
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Geçerli Tür Modu: All / All
SAĞ
My Channel
Language
My Channel
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Arabic
Enter
/
Aşağı
/
Enter
Language
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Radio
Albanian
Radio
Entertainment
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Bulgarian
Hotel
Cambodia
Cambodia
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Dil seçilirse vurgu tür menüsüne otomatik taşınır.
Kaydet
Türkçe
49
Mod Değişimi Etkileşimi (2/3)
•• Bu sayfa yalnızca olası etkileşimleri göstermek içindir. Gerçek ekranlarla tamamen aynı olmayabilir.
1
Başarıyla kaydedildi.
Dilinizdeki ve seçtiğiniz türdeki kanalları izleyebilirsiniz.
Kaydet
Language : Afrikaans
Genre
: News
OK
•• Tür modu değişimi tamamlandı mesajı görüntülenir.
•• Zaman Aşımı (5 sn)
TAMAM / Return veya Zaman Aşımı
Geçerli Durum : Afrikaans / News
50
Türkçe
Mod Değişimi Etkileşimi (3/3)
•• Bu sayfa yalnızca olası etkileşimleri göstermek içindir. Gerçek ekranlarla tamamen aynı olmayabilir.
My Channel
Language
My Channel
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Enter
/
Aşağı x 5
/
Enter
Cambodia
Language
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Cambodia
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Geçerli Tür Modu: All / All
SAĞ
My Channel
Language
101
Genre
▲
Info
Genre Mode change to Afrikaans/News.
OK
MAVİ
/
RETURN
/
EXIT
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Cambodia
▼
Navigation Help Area
Seç
/
RETURN
/
Zaman Aşımı
•• Türden dil menüsünden sol tuşa basma varolan
seçili bir dil öğesini vurgular.
Geçerli Durum : Afrikaans / News
Türkçe
51
Güç Açma Senaryosu [Son Bellek]
•• Bu sayfa yalnızca olası etkileşimleri göstermek içindir. Gerçek ekranlarla tamamen aynı olmayabilir.
Geçerli Durum : Afrikaans / News
POWER
Gücü Kapat
POWER
My Channel
Language
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Cambodia
▼
Navigation Help Area
•• Geçerli Tür Modu: Afrikaans / News
52
Türkçe
Tür Düzenleyicisi (Bu otel TV kanallarının her birisinin türünü yapılandırır.)
• Bu Otel Menüsü ile kullanılabilir (Fabrika).
• Desteklenen türler arasında Haber, Radyo, Eğlence, Spor ve Otel yer alır.
• Aynı anda bir kanal için birden fazla tür seçilebilir.
Kanal Düzenleyicisi (Dil Düzenleyicisi): Bu, her bir otel TV kanalı için dili yapılandıran bir düzenleyicidir.
• Desteklenen dil (47 Dil): Afrikaner dili, Arnavutça, Arapça, Bosnakça, Bulgarca, Kamboçyaca, Çince, Hırvatça, Çekçe,
Danca, Hollandaca, İngilizce, Estonca, Fince, Fransızca, Almanca, Yunanca, İbranice, Hintçe, Macarca, Endonezya dili,
İtalyanca, Japonca, Kazakça, Korece, Letonca, Litvanca, Makedonca, Malay dili, Myanmar dili, Nepalce, Norveççe, Farsça,
Lehçe, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Slovakça, Slovence, İspanyolca, İsveççe, Tayland dili, Türkçe, Ukrayna dili,
Özbekçe, Vietnamca
• Birden fazla kanal bir dile ayarlanırsa dil bir kategori olarak kaydedilir ve kullanıcılar kanalları dile göre görüntüleyebilir.
• Bir kanala birden fazla dil ayarlanabilir. Kullanıcı bir kategori seçerse kanal listesinde yalnızca dille ilgili kanallar
görüntülenir.
• Kanal listesinden dilin ayarlandığı kanallardan biri seçilirse Dil düzenle öğesi Araçlar'a eklenir. Aksi halde, Dil ekle öğesi
Araçlar'a eklenir.
• * İlgili işlev yürütülürse seçili kanal için bir dil ayarlanabilir veya iptal edilebilir.
• Kullanıcı gücü açtığında kullanıcı bir dil veya tür seçebildiğinde Ön Kullanıcı Arayüzü ekranı sağlar.
Sol Çerçeve Düzeni
Ana Kılavuz
Düğme
İşlem
Gezinti Yardımı
Enter
İlgili Kanal Tarayıcısı alanını seçer veya alana girer.
(Kılavuz yok)
RETURN
İlgili Kanal Tarayıcısı alanını seçer veya alana girer.
Geri
UP/DOWN
Vurguyu yukarı veya aşağı taşır.
(Kılavuz yok)
RIGHT
Vurguyu Kanal Tarayıcısı alanına taşır.
(Kılavuz yok)
INFO
Kategori Bilgisini gösterir.
(Kılavuz yok)
TOOLS
Yardımcı işlev menülerini gösterir.
Araçlar
EXIT
İptal eder ve önceki adıma geri döner (Fabrika Modu).
(Kılavuz yok)
Türkçe
53
✎✎ NOT
•• Bu, Sol Çerçeve (Dil Kategorileri) bileşenidir.
✎✎ VB.
•• Varsayılan Vurgu: 'Geçerli olarak seçili dil'
Öğeler
Numara
Ad
Açıklama
•• Kullanıcı bu ekrana girdiğinde, geçerli olarak seçili varsayılan öğe vurgulanır.
•• Dil Simgesi + Kategori Adı sağlanır. (Vurgu Ana Çerçevedeyken, yalnızca simge görüntülenir.)
•• Vurguyu taşıma
‒‒ Yukarı veya aşağı düğmesine basma vurguyu taşır.
‒‒ Öğeler bir sayfada görüntülenemezse, yukarı ve aşağı göstergeleri sağlanır.
‒‒ Vurgu bir kategoriye taşındığında, ilgili kategoriye karşılık gelen kanal listesi Ana
Çerçeveye yüklenir.
1
Sol Çerçeve [Dil Kategorileri]
Standart
Hotel (Otel)
Category
(Kategori)
Kanal Modu
Anten Modu Etkinleştirme
Orijinal
Ayarlı
Registered
(Kaydedildi)
O
Dil
Tüm Diller
O
Dil 1
O
Dil 2
O
.
O
Açıklama
•• Otomatik ayarlama işlemiyle kayıtlı tüm
kanalları listeler.
•• Kayıtlı Kanallar listesinde belirtilen kanal ve
kaynak listesi sağlar.
•• Tüm Diller her dile kayıtlı tüm kanalların
toplamıdır. (Bu yalnızca son kullanıcılara
sağlanır.)
Araçlar [Kayıtlı/Dil Kategorileri]
•• Otel Seçeneği Menüsü > Kanal > Kanal Düzenleyicisi >
Araç > Bilgi
54
•• Öğeler 'Kanal' olmadan görüntülenir.
•• Kayıtlı/Dil öğesi vurgulanırsa 'INFO' uzaktan kumanda tuşuna basarak ilgili
pencereyi etkinleştirebilirsiniz.
•• Tüm diller görüntülenir.
•• Yukarı veya aşağı tuşuna basarak dil öğelerinde dolaşın. Göstergeler sağlanır.
Türkçe
✎✎ NOT
•• Bu, Sol Çerçeve Kategorisi'nde Araçlar menüsünün bir tanımıdır.
•• Her Kayıt/Dil için Yalnızca Bilgi öğesi sağlanır.
•• Öğeler 'Kanal' olmadan görüntülenir.
Hata Durumları
✎✎ NOT
•• Bu, Kayıtlı Kanal listesinde kayıtlı kanal olmadığında çıkan mesajdır.
Öğeler
Numara
1
Ad
Mesaj
Açıklama
•• Tarayıcıya girildiğinde, Kayıtlı kanallar öğesi boşsa kullanıcıların
Otomatik Ayarlama menüsüne geçmesini sağlayan bir açılır mesaj
görüntülenir.
•• Hem zaman hem de kanal yapılandırılmadığında ve bir kullanıcı
Kanal Düzenleyicisi'ne girdiğinde, kullanıcının yukarıdakiyle aynı
şekilde Otomatik Ayarlama işlemine geçmesini sağlayan bir mesaj
görüntülenir.
•• Bu, zaman yapılandırılmadığında çıkan mesajdır.
‒‒ Zaman yapılandırılmadıysa mesaj Kanal Düzenleyicisi'ne girmeden Fabrika Modu'nda görüntülenir.
Türkçe
55
✎✎ Notlar
•• Bu, dil kategorisine kayıtlı kanal olmadığındaki bileşendir.
Öğeler
No
Ad
Açıklama
• Mevcut durumda seçili ülke herhangi bir öğe içermediğinde, bu mesaj görüntülenir.
1
Ana Çerçeve [Kanal Tarayıcısı]
56
Türkçe
Ana Kılavuz
Düğme
İşlem
Gezinti Yardımı
CH UP/DOWN
Sayfaya gider.
Sayfa
Enter
İlgili Kanal Tarayıcısı alanını seçer veya alana girer.
Seç
RETURN
Önceki adıma geri döner (Fabrika Modu).
Geri
UP/DOWN
Vurguyu yukarı veya aşağı taşır.
(Kılavuz yok)
RIGHT
Vurguyu Kanal Tarayıcısı alanına taşır.
(Kılavuz yok)
INFO
Kategori Bilgisini gösterir.
(Kılavuz yok)
TOOLS
Yardımcı işlev menülerini gösterir.
Araçlar
EXIT
İptal eder ve önceki adıma geri döner (Fabrika Modu).
(Kılavuz yok)
✎✎ Notlar
• Bu Ana Çerçeve için bir bileşendir (Kanal Tarayıcısı).
• Fabrika Moduna veya harici girişe girmeden önce, ilk vurgu kanal üzerinedir.
Öğeler
No
Ad
Açıklama
1
Ana Çerçeve
Kanalı veya mevcut durumda seçili kategorinin kaynak listesini gösterir.
2
Kaydırma Çubuğu
Toplam sayfa miktarı arasından, mevcut sayfanın konumunu gösterir.
3
Gezinti Yardımı Alanı
Bu, bir kullanıcı Kanal Düzenleyicisi'ne her girdiğinde görüntülenir. (Bir kullanıcı Kanal
Düzenleyicisi'nden çıkarsa ve sonra yeniden girerse yeniden görüntülenir.)
Bu, zaman aşımına (5 sn.) erişildiğinde veya kullanıcı bir tuşa bastığında kaybolur.
4
Gezinti Yardımı Alanı
Mevcut durumda yapılandırılmış ülke bilgisi ve RED düğmeleri sola yaslanmıştır. (Bunlar
görüntülenir ve bunlar arasında grafiksel olarak gruba göre gezilir.) Ana kılavuz sağa
yaslanmıştır.
Türkçe
57
Kanal Ortak Öğeleri [+ Simge-yöntem]
Kanal listesi gösterim kuralları
Standart
Öğe
Yapı
Dijital kanallar
• Onay Kutusu + Durum Simgesi + Dijital Kanal Numarası + Kanal Adı
• Kanal numarası gösterim biçimi: ###-### (Kanal numarası ‘-’ ile gösterilir.)
Analog kanallar
• Onay Kutusu + Analog Simgesi + Analog Kanal Numarası + Kanal Adı
• Kanal numarası gösterim biçimi: ### (Analog kanal numaralarını göstermek için, ‘-’
kullanılmaz.)
Dijital kanallar
• Onay Kutusu + Durum Simgesi + Dijital Kanal Numarası + Kanal Adı
• Kanal numarası gösterim biçimi: ### (Kanal numarası gösteriminin maksimum
uzunluğu için, aşağıdaki bölgesel özellikleri izleyin.)
Analog kanallar
• Onay Kutusu + Analog Simgesi + Analog Kanal Numarası + Kanal Adı
• Kanal numarası gösterim biçimi: ### (Kanal numarası gösteriminin maksimum
uzunluğu için, aşağıdaki bölgesel özellikleri izleyin.)
ATSC
DVB (CHEM)
Kanal listesi simgesi gösterim kuralları
Öğe
Örnek
Dinamik SI
Simge
Dinamik SI ile
silinmiş kanallar
Dinamik SI ile
eklenmiş kanallar
Analog Kanal Simgesi
Kaynak Kanal Simgesi
Anten Simgesi
Dış Anten
Kablo
Uydu
Öncelik
NNNNNNNN CH. NAME
• Kullanıcı tarafından değil, Dinamik SI ile
silinmiş kanallar
1
NNNNNNNN CH. NAME
• Kullanıcı tarafından değil, Dinamik SI ile
eklenmiş kanallar
2
• Analog kanal simgesi görüntülenir.
3
• Bir giriş kaynağı olan kanal.
4
• Antenlerden sağlanan canlı kanalları gösterir.
Anten, Kablo veya Uydu anten simgeleri en
düşük öncelikte görüntülenir.
5
NNNNNNNN CH. NAME
(Düzenlenen kanal adı.)
NNNNNNNN CH. NAME
NNNNNNNN CH. NAME
NNNNNNNN CH. NAME
NNNNNNNN CH. NAME
Şifreli Kanal Simgesi
NNNNNNNN CH. NAME
• Şifreli kanal simgesi. (Bu Uydu anteni için
görüntülenir.)
-
Video Sessiz
NNNNNNNN CH. NAME
• Ekranı sessize alınmış kanal. (Ses ve kanal bilgisi
sağlanır.)
-
58
Türkçe
Ülkelere Ekle / Ülkeleri Düzenle (1/2)
•• Otel Seçeneği Menüsü > Kanal > Kanal Düzenleyicisi > Araç >
Dil Düzenle
Ana Kılavuz
Düğme
İşlem
Gezinti Yardımı
Enter
Vurgulanan öğeyi seçer.
Gir
RETURN
İptal eder ve önceki ekrana geri döner (Araçlar).
Geri
UP/DOWN
Ülke öğeleri üzerinde vurguyu taşır.
Taşı
LEFT/RIGHT
Vurguyu taşır.
Taşı
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Geçerli pencereyi kapatır ve 'Araçlar' menüsünü görüntüler.
(Kılavuz yok)
EXIT
İptal eder ve önceki adıma geri döner (Fabrika Modu).
(Kılavuz yok)
✎✎ Notlar
• Bu Ülkelere Ekle tanımıdır.
• Vurgulanan kanal veya birden fazla seçilen kanal Ülke kategorisine eklenir.
✎✎ Vb.
• Zaman Aşımı (60 san)
Türkçe
59
Öğeler
No
Ad
Açıklama
1
Ülkelere Ekle
Pencere
• Seçilen kanallarda ülke listesine kaydedilmiş herhangi bir kanal bulunmuyorsa, “Ülkelere Ekle”
başlık olarak görüntülenir.
• Girilen ekran kaydedilmiş olsun veya olmasın, seçilen ülkeden bağımsız olarak bir onay kutusu
görüntülenir.
2
Kılavuz
3
Seçim Bilgisi
• Seçilen kanalın sayısı veya kanal adı.
–– Bir kanal seçildiğinde, kanal adı görüntülenir: Seçilen kanal: NNNN-NNN ABC
–– Birden fazla kanal seçildiğinde, seçilen kanalların sayısı görüntülenir: Seçilen Kanallar: N
4
Tamamlandı Mesajı
• İşlem tamamlandıktan sonra, mesaj görüntülenir. (Bu mesaj her zaman Tamam düğmesi seçilirse
görüntülenir.)
Seçim İşareti
• Birden fazla kanal seçiminin nasıl tanımlandığına yönelik işaretler
• : Öğelerin tümü kaydedildiğinde.
• : Öğelerin yalnızca bir kısmı kaydedildiğinde.
• : Öğelerin hiçbirisi kaydedilmediğinde.
5
Ülkelere Ekle / Ülkeleri Düzenle (2/2)
•• Otel Seçeneği Menüsü > Kanal > Kanal Düzenleyicisi >
Araç > Dil Düzenle
60
Türkçe
Ana Kılavuz
Düğme
İşlem
Gezinti Yardımı
Enter
Vurgulanan öğeyi seçer.
Gir
RETURN
İptal eder ve önceki ekrana geri döner (Araçlar).
Geri
UP/DOWN
Ülke öğeleri üzerinde vurguyu taşır.
Taşı
LEFT/RIGHT
Vurguyu taşır.
Taşı
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Geçerli pencereyi kapatır ve 'Araçlar' menüsünü görüntüler.
(Kılavuz yok)
EXIT
İptal eder ve önceki adıma geri döner (Fabrika Modu).
(Kılavuz yok)
✎✎ Notlar
• Bu Ülkeleri Düzenle tanımıdır.
• Vurgulanan kanal öğesi veya birden fazla seçilen kanal öğesi Ülke kategorisine eklenir veya buradan silinir.
• Zaman Aşımı (60 san)
Öğeler
No
Ad
Açıklama
1
Ülkelere Ekle
• Seçilen kanallar arasında kayıtlı bir kanal varsa, Ülkeleri Düzenle başlık olarak görüntülenir.
• Seçilen ülkeden kaydedilmiş olsun veya olmasın bir onay kutusu görüntülenir.
2
Kılavuz
•
3
Tamamlandı Mesajı
• İşlem tamamlandıktan sonra, mesaj görüntülenir. (Bu mesaj her zaman Tamam düğmesi seçilirse
görüntülenir.)
Kanal No Düzenle (Türün Yerini Değiştir]
•• Otel Seçeneği Menüsü > Kanal > Kanal Düzenleyicisi > Araç > Kanal No Düzenle
Türkçe
61
Ana Kılavuz
Düğme
İşlem
Gezinti Yardımı
Enter
Değişiklikleri uygular ve pencereyi kapatır.
Gir
RETURN
İptal eder ve önceki ekrana geri döner (Araçlar).
Geri
▲/▼
Seçilen kanalın kanal numarasını değiştirir.
Ayarla
0~9
Bir hane girer.
Sayı
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Geçerli pencereyi kapatır ve 'Araçlar' menüsünü görüntüler.
(Kılavuz yok)
EXIT
İptal eder ve önceki adıma geri döner (Fabrika Modu).
(Kılavuz yok)
✎✎ Notlar
• Bu kanal numarasını düzenleyen işlevin tanımıdır. (Türün Yerini Değiştir)
• Kanal numaraları tüm kanal listelerinde değiştirilebilir ve değişiklikler tüm kanallara uygulanır.
• Yeni kanal numarası başka bir kanala tahsis edilmemişse, kanal numarası yeni kanal numarası olarak güncellenir ve
liste kanal numarasının artan sırasında yeniden sıralanır.
• Yeni kanal numarası zaten başka bir kanala tahsis edilmişse, Otel özelliklerini takip edin.
✎✎ Vb.
• Dikey dağıtım desteklenir.
Öğeler
No
Ad
Açıklama
1
Kanalı Düzenle
Numara Penceresi
• Hem sayısal tuşlar hem de Yukarı/Aşağı tuşları desteklenir.
–– Seçilen Kanal: Geçerli durumda seçilen kanal adını görüntüler.
–– Sayı: Yeni kanal numarasını gösterir.
(Mevcut durumda tahsis edilmiş kanal adı da görüntülenir.)
–– Ad: Geçerli durumda tahsis edilen kanal adını görüntüler. (Hiç kanal yoksa, “(Boş)” olarak
görüntülenir.): Bir kanal varsa, ancak adı yoksa, ad “-----” olarak gösterilir.
2
Uyarı
Mesaj
• Mevcut durumda tahsis edilmiş kanal seçilmişse
–– Yeni kanal numarası zaten başka bir kanala tahsis edilmişse, onay mesajı açılır. (Aşağıdaki
şekle bakın.)
–– Kullanıcı kanal numarasını zaten başka bir kanala tahsis edilmiş numarayla değiştirmek
istiyorsa, kanal numaralarının yeri değiştirilir ve kaydedilir.
62
Türkçe
Kanal Numarasını Düzenle [Harici Giriş] (3/3)
•• Otel Seçeneği Menüsü > Kanal > Kanal Düzenleyicisi > Araç > Kanal No Düzenle
Ana Kılavuz
Düğme
İşlem
Gezinti Yardımı
RED
Kullanıcı düğmeye basarsa, kanal numarası başlatılır.
Sıfırla
Enter
Değişiklikleri uygular ve pencereyi kapatır.
Gir
RETURN
İptal eder veya önceki ekrana geri döner (Araçlar).
Geri
▲/▼
Seçilen kanalın kanal numarasını değiştirir.
Ayarla
0~9
Bir hane girer.
Sayı
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Geçerli pencereyi kapatır ve 'Araçlar' menüsünü görüntüler.
(Kılavuz yok)
EXIT
İptal eder ve önceki adıma geri döner (Fabrika Modu).
(Kılavuz yok)
✎✎ Notlar
• Bu işlev harici giriş kaynağını bir kanal numarasına tahsis eder. (Değişiklikler tüm kanallara uygulanır.)
• Yeni kanal numarası zaten başka bir kanala tahsis edilmişse, Otel özelliklerini takip edin.
✎✎ Vb.
• Varsayılan Vurgulama: Kanal numarası alanı.
• Dikey dağıtım desteklenir.
• Zaman Aşımı (60 san)
Türkçe
63
Öğeler
Numara
Ad
Açıklama
•• Kanal numarası alanıdır.
‒‒ Hem sayısal tuşlar hem de Yukarı/Aşağı tuşları desteklenir.
‒‒ Hiç değer ayrılmazsa basamak sayısı kadar '-' görüntülenir.
1
Kanal Numarası Alanı
2
Kaynak Adı
3
Gezinme Yardım Alanı
▲
-▼
→
▲
1
▼
→
▲
15
▼
•• Harici giriş adı
‒‒ Yapılandırılamayan öğeler devre dışıdır.
•• Kullanıcı kırmızı düğmeye basarsa kanal numarası ilklenir.
Kanalı Yeniden Adlandır
•• Otel Seçeneği Menüsü > Kanal > Kanal Düzenleyicisi > Araç > Kanalı Yeniden Adlandır
Tuş Kılavuzu
Düğme
Eylem
Gezinme Help (Gezinme
Yardımı)
YEŞİL
Değişiklikleri kaydeder ve Kanal Düzenleyicisi'ne döner.
Bitti
Enter
Kanal adını kaydeder ve imleci sonraki alana taşır.
Seç
RETURN
İptal eder ve önceki ekrana döner (Araçlar).
Geri
▲/▼/◀/▶
Klavyede dolaşır.
Taşı
0~9
Bir sayı girer.
(Kılavuz Yok)
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Geçerli pencereyi kapatır ve 'Araçlar' menüsünü görüntüler.
(Kılavuz Yok)
EXIT
İptal eder ve önceki adıma döner (Fabrika Modu).
(Kılavuz Yok)
✎✎ NOT
•• Bu, Kanal Adını Düzenle işlevi için kullanılan tuş takımının tanımıdır.
✎✎ VB.
•• Zaman Aşımı (60 sn)
64
Türkçe
Öğeler
No
Ad
Açıklama
1
Kanal Adını Düzenle Penceresi
2
Kanal Adı
• İmleç ve mevcut durumda girilen karakter vurgu rengindedir.
• Maksimum karakter sayısına erişildiğinde, imleç görüntülenmez.
3
Klavye
• Daha ayrıntılı bir senaryo için, klavye tasarım belgesine bakın.
Araçlar [Düzen Modu]
Düzen Modu
İçerik Vurgusu (işaretlenen öğelerin sayısı 0 veya 1 olduğunda)
Ülkelere Ekle
Ülkeleri Düzenle (halihazırda kayıtlı öğe işaretli olduğunda.)
Kanal Adı Düzenleme
Kanal No Düzenle
Video Sessiz
Kanal Kopyası (Astra HD +)
Yeniden Sırala (Uydu)
Tümünü Seç
Tüm Seçimleri Kaldır (1 veya daha fazla öğe seçildiğinde, yalnızca bu
görüntülenir)
Sil
Birden fazla işaretli öğe olduğunda
Ülkelere Ekle
Ülkeleri Düzenle (halihazırda kayıtlı öğe işaretli olduğunda.)
Video Sessiz
Yeniden Sırala (Uydu)
Tümünü Seç
Tüm Seçimleri Kaldır
Sil
✎✎ Notlar
• Açılır menü konumu: Kanal Listesinin sol sütunundaki bir öğe için Araçlar menüsü → Bu sağda görüntülenir. Kanal
Listesinin sağ sütunundaki bir öğe için Araçlar menüsü → Bu solda görüntülenir.
• Vurgulanan öğe seçilmemiş durumdayken kullanıcı Araçlar düğmesine basarsa, öğe otomatik olarak seçildi şeklinde
işaretlenir.
• Her işlevin ayrıntılı özellikleri için NEO Kanal Düzenleyicisi'ne bakın.
Türkçe
65
CH Sayfası [bir kanal numarası harici bir girişe tahsis edildiğinde]
✎✎ Notlar
• TV kanal sayfası özellikleri uygulanır.
• Desteklenmeyen bir öğe veya ilgili bilgi olmadığında, öğe değerleri görüntülenmez.
• Kanal adı ‘harici giriş adı’ olarak gösterilir.
Öğeler
No
1
Ad
Açıklama
Harici Giriş Adı
Kanal Listesi bazı GenreTV işlevleri sağlar.
• Ülke Modu
• Tür modunu değiştirir.
¦¦ Mixed Channel Map
Karışık Kanal Haritası Dış Anten, Kablo ve Uydu kanallarını karıştırmak için bir işlevdir.
[ Aus, Singapore, NZ modelleri hariç ]
–– - Karışık Kanal Haritası Dış Anten, Kablo ve Uydu kanallarını karıştırmak için AÇIK durumda olmalıdır.
–– Otel Seçeneği menüsünde 'Karışık Kanal Haritası' öğesini açtıktan sonra, Kanal Düzenleyicisi'ni kullanın.
66
Türkçe
¦¦ Sound Bar (Ses Çubuğu)
•• Samsung Sound-Bar Hospitality TV (Samsung Ses Çubuğu ve Konuk TV)
‒‒ HDMI ile ARC özelliğini destekleyen Samsung Ses Çubukları ve Konuk TV'yi kullanın. Tek bir HDMI kablosu
kullanarak uyumlu bir Samsung Ses Çubuğunu, uyumlu bir Samsung konuk TV'sine bağlamanız halinde,
konuklarınız, TV'nin sesini Ses Çubuğundan duyabilirler.
‒‒ ARC fonksiyonunu destekleyen modeller aşağıda listelenmiştir.
•• Sound-Bars (Ses Çubukları):
‒‒ HW-H450/H550/H570/H600/H7500
‒‒ HW-J450/J470/J550
‒‒ HW-K450/K550
•• Sound Bar'ları (Ses Çubuklarını) Otel Moduna ayarlama
1. Aşağıdaki Otel menüsü seçeneklerini ayarlayın:
‒‒ Otel seçeneği > System > Sound Bar Out = On
‒‒ Otel seçeneği > Power On > Power On Volume > User Defined
‒‒ Otel seçeneği > Power On > Power On Volume > 0'dan büyük bir değere ayarlayın
‒‒ Otel seçeneği > Power On > Max Volume > 0'dan büyük bir değere ayarlayın
2. Bir HDMI kablosunu Ses Çubuğu'nun arkasındaki HDMI ÇIKIŞI bağlantı noktasından konuk TV'nin HDMI bağlantı
noktasına (ARC'yi destekleyen) bağlayın.
3. Ses Çubuğu, Konuk TV'ye bağlandıktan sonra, TV açıldığında Ses Çubuğu TV'yi otomatik olarak tespit eder ve sonra
otomatik olarak Otel Moduna geçer.
Sound Bar (Ses Çubuğu) Otel Modu fonksiyonel özellikleri
•• TV ile senkronize güç açma/kapatma
•• HDMI_CEC varsayılan ayarı Açık
•• Fonksiyonlara yalnızca "HDMI OUT (HDMI ÇIKIŞI)" bağlantı noktasına erişilebilir
•• Beklenmedik audio kaynağı değişikliklerini önlemek için, VFD'deki "Giriş modu" anahtarını devre dışı bırakır.
•• TV'nin otel seçeneği menüsünden alınan ayarlanabilir Power-on (güç açma ses düzeyi) ve Max Volume (Maks ses
düzeyi). Ancak Sound Bar (Ses Çubuğu)'nun Power On Volume (Güç Açma Ses Düzeyi) ve Max Volume (Maks Ses
Düzeyi) değerleri, TV'nin otel seçeneği menüsündeki Power On Volume (Güç Açma Ses Düzeyi) ve Max Volume
(Maks Ses Düzeyi) seçeneklerinin yarısı kadar olacaktır.
Örnek: TV'deki ses düzeyi ayarı Güç Açma Ses Düzeyi=20 ve Maks Ses Düzeyi=90 ise Ses Çubuğu'nun Güç Açma
Ses Düzeyi=10 ve Maks Ses Düzeyi=45'tir.
*Bu işlev modele bağlı olarak farklı olabilir.
Türkçe
67
¦¦ Güvenlik modu
Teknik Özellikler
• Bu, ıslah merkezi gibi özel merkezlerde, TTX ve harici giriş (HDMI, USB) kaynakları gibi bazı fonksiyonları
sınırlandırmak içindir.
• Güvenlik menüsü şifreyle korunmaktadır. Şifre olmadığında, Güvenlik menüsüne erişim reddedilir.
• Güvenlik Ayarı:
–– Güvenlik Ayarı Açık veya Kapalı olarak ayarlanabilir.
–– Varsayılan ayar kapalıdır.
–– Güvenlik Ayarı: Eğer Açık olarak ayarlanırsa, harici giriş kaynağı (HDMI, USB) ve TTX fonksiyonu devre dışı
bırakılır.
• Parola Ayarı
–– Bu, kullanıcıların parola değiştirmesine olanak tanır.
–– Kullanıcılar, mevcut parola, yeni parolayı ve yeni parolayı teyit etmek üzere ikinci defa aynı parolayı girmelidir.
• Parolayı Sıfırla
–– Bu parolayı sıfırlamak içindir.
–– Parolayı 00000000 olarak sıfırlayın.
–– Parola Sıfırlama, Factory (Fabrika) menüsündeyken, Info (Bilgi) ve Factory (Fabrika) tuşlarına basarak
görüntülenebilir.
MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER tuşlarına basıldığında görülmez.
• Güvenlik Ayarı: Açık olarak ayarlanırsa, SIRCH fonksiyonu kullanım dışı olur.
• Fabrika Sıfırlaması Güvenlik Ayarı'nı sıfırlamaz.
68
Türkçe
Duvara Montajının Takılması
Duvara montaj kiti (ayrı satılır) TV'nin duvara monte edilmesini sağlar. Duvara montaj kitinin takılmasıyla ilgili daha fazla
bilgi için, duvara montaj ile birlikte verilen talimatlara bakın. Duvara montaj braketini takarken yardım için bir teknisyenle
görüşün. Bunu sizin yapmanızı öneririz.
Samsung Electronics, TV'yi kendiniz monte etmeyi seçtiğinizde kendinize ya da başkalarına vereceğiniz hasarlardan
sorumlu değildir.
Duvar Montaj Kiti Teknik Özellikleri (VESA)
✎✎ Duvara montaj kiti tedarik edilmez, ayrı olarak satılır.
Duvara montajınızı zemine dik olacak şekilde sağlam bir duvara monte edin. Diğer bina malzemelerine takarken lütfen
en yakınınızdaki bayi ile görüşün Tavana veya eğik bir duvara monte edilirse, düşebilir ve ciddi kişisel yaralanmaya neden
olabilir.
✎✎ Notlar
• Duvara montaj kitlerinin standart boyutları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
• Duvara montaj kitimizi satın alırken, ayrıntılı bir kurulum kılavuzu ve montaj için gerekli tüm parçalar sağlanır.
• VESA standart vida teknik özelliklerine uymayan vidalar kullanmayın.
• Standart boyuttan daha uzun vidalar kullanmayın, aksi takdirde TV setinin iç kısmına zarar verebilirsiniz.
• VESA standardı vida özelliklerine uymayan duvar montajı için, vidaların uzunluğu özelliklere bağlı olarak değişebilir.
• Vidaları çok fazla sıkmayın, bu ürüne hasar verebilir ve ürünün düşerek kişisel yaralanmaya neden olmasına yol
açabilir. Samsung bu tür kazalardan sorumlu değildir.
• VESA olmayan veya belirtilmemiş duvar montajı kullanıldığında veya müşteri yükleme yönergelerine uymadığında,
Samsung, ürünün zarar görmesinden veya yaralanmalardan sorumlu değildir.
• Bu TV'yi monte ederken, 15 derecelik eğimi aşmayın.
Duvara
Montaj
Braketi
TV
C
inç
VESA Özelliği (A * B)
C (mm)
Standart Vida
32
100 x 100
20,9 - 21,9
M4
49
200 x 200
20 - 21
M8
Adet
4
Duvara Montaj Kitinizi TV'niz açıkken kurmayın. Elektrik çarpmasından kaynaklanan kişisel yaralanmaya
neden olabilir.
Türkçe
69
TV'yi Duvara Sabitleme
[
Dikkat: TV'yi çekme, itme veya üzerine çıkma TV'yi düşürebilir. Özellikle çocuklarınızın TV'ye asılmamasına
veya TV'nin dengesini bozmamasına özen gösterin; böyle bir durumda, TV devrilebilir ve ciddi yaralanmalara
veya ölüme neden olabilir. Güvenlik Notundaki tüm güvenlik önlemlerine uyun. Birimin daha dengeli
durması için, güvenlik amacıyla aşağıdaki talimatları uygulayarak düşmeyi önleyici cihazı takın.
TV'nin Düşmesini Önlemek için:
1. Vidaları sıkıştırıcı parçalara yerleştirin ve duvara sıkı bir şekilde sabitleyin. Vidaların, duvara sağlam bir şekilde
takıldıklarını onaylayın.
✎✎ Duvar tipine bağlı olarak dübel gibi ek malzemelere ihtiyacınız olabilir.
✎✎ Gerekli sıkıştırıcı parçalar, vidalar ve bağ ürünle birlikte sağlanmadığı için, lütfen bunları ayrı olarak satın alın.
2. TV'nin arkasında, orta kısımda bıulunan vidaları çıkarın, sıkıştırıcı parçaların içinden geçirin ve daha sonra yeniden
TV'ye takıp sıkıştırın.
✎✎ Vidalar ürünle birlikte verilmemiş olabilir. Bu durumda, lütfen aşağıdaki özelliklere uygun vidaları alın.
3. TV'ye ve duvara sabitlenmiş sıkıştırıcı parçaları sağlam bir kablo ile birleştirin ve daha sonra, bağı sıkı bir şekilde
bağlayın.
✎✎ Notlar
• TV'yi arkaya doğru düşmemesi için duvara yakın bir yere yerleştirin.
• Bağı, duvardaki sıkıştırıcı parçalar, TV'ye sabitlenen sıkıştırıcı parçalarla aynı hizada veya daha aşağıda olacak
şekilde bağlayabilirsiniz.
• TV'yi taşımadan önce bağı çözün.
4. Tüm bağlantıların uygun şekilde sabitlendiğini doğrulayın. Belirli aralıklarla bağlantılarda yorgunluk belirtisi olup
olmadığını kontrol edin. Bağlantılarınızın güvenliğiyle ilgili herhangi bir şüpheniz varsa, bir kurulum uzmanıyla
görüşün.
Hırsıza Karşı Kensington Kilidi
Kensington Kilidi Samsung tarafından sağlanmaz. Kensington kilidi,
televizyonu halka açık bir ortamda kullanıyorsanız, sistemi fiziksel olarak
sabitlemek için kullanılan bir aygıttır. Üreticiye bağlı olarak, görünüm ve
kilitleme yöntemi resimde gösterilenden farklı olabilir. Doğru kullanım ek
bilgiler için, Kensington Kilidiyle birlikte verilen kılavuza başvurun.
Ürünü kilitlemek için, aşağıdaki adımları izleyin:
Lütfen TV’nin arkasındaki “K” simgesini bulun. Kensington yuvası “K”
simgesinin yanındadır.
1
<İsteğe bağlı>
1. Kensington kilidi kablosunu, masa veya sandalye gibi büyük ve sabit bir
nesneye sarın.
2. Kilidin takılı olduğu kablo ucunu, Kensington kilidi kablosunun kıvrımlı
ucuna doğru kaydırın.
3. Kilitleme aygıtını, ürün üzerindeki Kensington kilidine takın (1).
4. Kilidi kilitleyin.
✎✎ Bunlar genel yönergelerdir. Tam yönergeler için kilitleme aygıtı ile birlikte sağlanan Yükleme Kılavuzu'na bakın.
✎✎ Kilitleme cihazının ayrıca satın alınması gerekmektedir.
✎✎ Kensington Kilidinin konumu, modeline bağlı olarak farklılık gösterebilir.
70
Türkçe
Teknik Özellikler
Çevre Koşulları
Çalışma Sıcaklığı
Çalışma Nemi
Depolama Sıcaklığı
Depolama Nemi
10°C ila 40°C (50°F ila 104°F) arası
%10 ila %80 arası, yoğunlaşmayan
-20°C ila 45°C (-4°F ila 113°F) arası
%5 ila %95 arası, yoğunlaşmayan
Model Adı
HG32EE590
HG49EE590
Ekran Çözünürlüğü
1366 x 768
1920 x 1080
32 inç (80 cm)
49 inç (123 cm)
10 W
20 W
20˚ / 60˚ / 90˚
20˚ / 60˚ / 90˚
745,4 x 442,2 x 69,0 mm
745,4 x 484,2 x 192,6 mm
1118,8 x 650,0 x 74,2 mm
1118,8 x 700,1 x 226,5 mm
4,3 kg
5,8 kg
10,3 kg
13,3 kg
Ekran Boyutu (Diyagonal)
Ses (Çıkış)
Döner Stand (Sol / Sağ)
Boyutlar (G x Y x D)
Gövde
Stand dahil
Ağırlık
Stand Olmadan
Stand Dahil
✎✎ Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
✎✎ Güç kaynağı ve güç tüketimi bilgileri için, ürüne takılı etikete bakın.
Türkçe
71
Boyutlar
4
8
Önden görünüm / Yandan görünüm
•• HG32EE590 / HG49EE590
7
1
2
3
6
5
8
4
(Birim: mm)
1
2
3
4
5
6
7
8
HG32EE590
745,4
699,7
394,3
451,2
442,2
484,2
69,0
192,6
HG49EE590
1118,8
1075,8
606,0
556,5
650,0
700,1
74,2
226,5
Jak paneli ayrıntısı / Arkadan görünüm
✎✎ Detailed dimensions can be checked at Displaysolutions.samsung.com.
72
Türkçe
Taban Standı ayrıntısı
•• HG32EE590
(Birim: mm)
55,9
135
R9,5
R3,75
152
451,2
192,6
122,2
•• HG49EE590
(Birim: mm)
70,0
135
R9,5
R3,75
152
556,5
226,5
173,2
✎✎ NOT: Tüm çizimlerin ölçeklendirilmesi gerekmemektedir. Bazı boyutlar önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
TV'nizi kurma işlemini gerçekleştirmeden önceki boyutlara bakın. Yazım ve baskı hatalarından sorumlu değiliz.
Türkçe
73
Lisans
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D
symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS
in combination with the Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS Digital Surround, DTS Express, and DTS Neo2:5
are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries.
© DTS, Inc. All Rights Reserved.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited.
DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS Studio Sound are registered trademarks or
trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries.
© DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or
registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the
DivX VOD section of your device setup menu.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.
Covered by one or more of the following U.S. patents:7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369;
RE45,052.
Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com)Open Source License Notice is
written only English.
74
Türkçe
SAMSUNG WORLDWIDE ile iletişim kurun
Samsung ürünleri ile ilgili sorularınız ya da yorumlarınız varsa lütfen SAMSUNG müşteri hizmetleri merkezi ile temasa geçin.
Ülkeye
Müşteri Hizmetleri Merkezi
Web Sitesi
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
CZECH
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
06196 77 555 77
www.samsung.com/de/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL
808 207 267
www.samsung.com/pt/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
SPAIN
0034902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
© 2017 Samsung Electronics Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.
EE590-EU-TUR-00
Download PDF

advertising