Samsung | HG40EE890UB | Samsung HG40EE890UB Kullanım kılavuzu

LED TV
Kurulum kılavuzu
Bu Samsung ürününü satın aldığınız için
teşekkür ederiz. Daha fazla hizmet almak için
lütfen şu adresten ürününüzü kaydedin
www.samsung.com/register
Model
Seri No.
Bu Kullanıcı Kılavuzundaki şekiller ve resimler yalnızca referans amaçlı verilmiştir ve gerçek ürünün görünümünden
farklı olabilir. Ürün tasarımı ve teknik özelikler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.
Talimat
Bu TV, TV'ye bağlı bir set arkası kutu (SBB/STB) ile etkileşimli işlevsellik ve oteller ve diğer hastane işletmeleri için bir bilgisayar kontrollü
sistemde başka TV'lerle birlikte sağlanır.
Etkileşimli: TV'nin gücü ilk kez açıldığında, SBB/STB'yi tanımlamak için bir komut gönderir, tanımlanırsa TV ÇEVRİMİÇİ moda geçer ve SBB/STB
ile tam kontrol sağlanır.
TV ÇEVRİMİÇİ moddaysa, IR (Samsung uzaktan kumanda) komutlarını ve eylemlerini arayüz protokolüne göre almayı durdurur.
Tek Başına: SBB/STB tanımlanmazsa, TV kısıtlı işlemle birlikte TEK BAŞINA moduna alınmalıdır.
Çalışma Modları
Bu TV (Otel modunda) bir SBB/STB ile çalıştırılıyorsa, iki durumdan birindedir
• ÇEVRİMİÇİ veya TEK BAŞINA. TEK BAŞINA durumunda, TV bir Otel TV'si gibi çalışır, ancak etkin komuta sahip olmaz. Bu konukların SBB/STB
bağlantısını keserek sistemi kandırmaya çalışmasını önler.
Otel TV'si
Otel Modu Açık
10 deneme arasından
biri başarılıysa SBB/STB
Çevrimiçi
Güç
AÇIK
Tek Başına Modu
SBB/STB
Çevrimiçi-10
ardışık
başarısızlık
SBB/STB
DurumuHer 2 san'de
bir deneme
Çevrimiçi Modu
Sorgulama Hızı 20/san
Tek Başına veya etkileşimli mod ayrıntılarını belirlemek için, bkz. sayfa 19-24 (Otel seçenek verilerini ayarlama: Tek Başına modu ve Etkileşimli
mod)
• Bazı işlemler konukların TV sistemini "kandırmasını" önlemek için kısıtlandırılabilir.
• Ana menü (Etkileşimli mod) veya Kanal Menüsü, Ana Menüde (Tek Başına modu) Plug & Play yok
• Sınırlı Ses Düzeyi ve Panel anahtarını kilitleme veya kilidini açma
Sabit görüntü uyarısı
Ekranda sabit görüntü (jpeg resim dosyaları gibi) veya sabit görüntü öğesi (TV programı logosu, panorama veya 4:3 görüntü formatı, ekran
düğmesindeki stok veya haber çubuğu) görüntülemekten kaçının. Sabit görüntünün sürekli görüntülenmesi ekran fosforunun aniden
aşınmasına neden olarak görüntü kalitesini etkiler. Bu etkinin gerçekleşme riskini azaltmak için, lütfen aşağıdaki önerileri izleyin:
• Uzun süre aynı TV kanalını görüntülemekten kaçının.
• Herhangi bir görüntüyü her zaman tam ekran görüntülemeye çalışın, mümkün en iyi eşleme için TV'de ayarlanmış resim formatını kullanın.
• İstediğiniz resim kalitesini elde etmek için, parlaklık ve kontrast değerlerini en düşük düzeye indirin, çok yüksek değerler yanma sürecini
hızlandırabilir.
• Görüntü alıkonmasını ve ekran yanmasını azaltmak için sık sık tüm TV özelliklerini kullanın, ayrıntılı bilgi için uygun kullanım kılavuzu
bölümüne bakın.
Kurulum Alanının Sabitlenmesi
Uygun havalandırma için, ürün ve diğer nesneler (duvar gibi) arasında gerekli mesafeyi bırakın.
Buna dikkat edilmemesi ürünün dahili sıcaklığında gerçekleşecek artış nedeniyle yangına veya üründe bir soruna neden olabilir.
• Bir stand veya duvar montajı kullanırken, yalnızca Samsung Electronics tarafından sağlanan parçaları kullanın.
–– Başka bir üretici tarafından sağlanan parçaların kullanılması, ürünün düşmesi nedeniyle üründe bir soruna veya yaralanmaya neden
olabilir.
• Görünüm ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Bir standla monte etme.
Bir duvara montaj ile monte etme.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
İçindekiler
yy LED TV Standını Takma................................................................................................................................................ 5
yy Bağlantı Panelini Görüntüleme.................................................................................................................................. 7
yy UHD Giriş Sinyallerinin Her Biri İçin Desteklenen Çözünürlükler........................................................................ 8
yy Ekran Çözünürlüğü....................................................................................................................................................... 9
yy TV'nin Kumandası (Panel Tuşu) kullanılarak........................................................................................................... 11
yy Uzaktan Kumandaya Bakış.......................................................................................................................................... 12
yy Samsung Smart Control............................................................................................................................................... 14
yy TV'yi SBB ile bağlama................................................................................................................................................... 17
yy COMMON INTERFACE yuvasına (TV'nizin İzleme Kartı Yuvası) bağlama........................................................... 18
yy Otel Seçeneği Verilerini Ayarlama............................................................................................................................. 19
yy Duvara Montajının Takılması...................................................................................................................................... 63
yy TV'yi Duvara Sabitleme................................................................................................................................................ 64
yy Hırsıza Karşı Kensington Kilidi................................................................................................................................... 64
yy Teknik Özellikler............................................................................................................................................................ 65
yy Boyutlar........................................................................................................................................................................... 66
yy Lisans............................................................................................................................................................................... 68
Türkçe
3
TÜRKÇE
yy Aksesuarlar.................................................................................................................................................................... 4
Aksesuarlar
✎✎ LED TV'nizle birlikte aşağıdaki öğelerin verildiğinden emin olun. Öğelerden herhangi biri eksikse, bayinizle görüşün.
✎✎ Öğelerin renk ve şekilleri modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.
Uzaktan Kumanda (AA59-00818A) ve Piller
(AAA x 2)
Samsung Smart Control (BN59-01181Q) ve
Piller (AA x 2)
Güç Kablosu
Güvenlik Kılavuzu / Hızlı Kurulum Kılavuzu
(Bütün ülkelerde yoktur)
Veri Kablosu (modele bağlı olarak)
KOMPONENT GİRİŞİ / AV GİRİŞİ Adaptörü
Kablo Kılavuzu
CI Card Adaptörü
4 adet
Duvara Montaj Adaptörü
✎✎ Stand ve stand vidası, modele bağlı olarak ürün paketinde bulunmayabilir.
✎✎ Veri Kablosu SI Tedarikçisine bağlı olarak dahil edilmeyebilir.
Bu Ürünün Doğru Şekilde Elden Çıkarılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Aletler)
(Avrupa Birliği'nde ve ayrı toplama sistemlerine sahip Avrupa ülkelerinde geçerlidir)
Ürün, aksesuarlar veya kitapçık üzerindeki bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı,
kulaklık, USB kablosu) kullanım süresi sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.
Atıkların kontrolsüz şekilde elden çıkarılmasından doğabilecek çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası
zararları önlemek için, lütfen bu ürünleri diğer atık türlerinden ayırın ve sorumlu davranarak malzeme
kaynaklarının sürdürülebilir yeniden kullanımını kolaylaştırın. Ürünü evde kullananlar, bu ürünlerin çevreye
dost şekilde geri dönüşümünü sağlamakla ilgili ayrıntılar için ürünü satın aldıkları bayi ya da yerel yönetim
ofisleriyle irtibat kurmalıdır. Ticari kullanıcılar tedarikçilerine başvurmalı ve satın alma sözleşmesinin
hüküm ve koşullarını kontrol etmelidir. Bu ürün ve elektronik aksesuarlar, elden çıkarılırken diğer ticari
atıklarla karıştırılmamalıdır.
Bu üründeki pillerin doğru şekilde elden çıkarılması
(Avrupa Birliği ve ayrı pil geri dönüşüm sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri içindir.)
Pil, kılavuz veya ambalaj üzerindeki bu işaret, bu üründeki pillerin kullanım süresi sonunda diğer ev atıkları
ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Belirtildiği durumda, Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin
EC Direktifi 2006/66'daki seviyelere göre yüksek civa, kadmiyum ve kurşun içerdiğini gösterir. Piller doğru
şekilde çöpe atılmazlarsa, bu maddeler insan sağlığına ya da çevreye zarar verebilir. Doğal kaynakları
korumak ve malzeme yeniden kullanımını desteklemek için, lütfen pilleri diğer atık türlerinden ayırın ve
bölgenizdeki boş pil geri dönüş sistemi ile geri dönüştürün.
4
Türkçe
LED TV Standını Takma
Stand Bileşenleri
Standı takarken, birlikte verilen bileşenleri ve parçaları kullanın.
A 1 adet
B 1 adet
Stand
1
3
C
40"~55" x4 (M4 x L14)
65" x8 (M4 x L14)
D
40"~55" x4 (M4 x L16)
Kılavuz Stand
Vidalar
2
C
65" x4 (M4 x L14)
D
40"~55" x4 (M4 x L16)
✎✎ TV'yi korumak için masanın
üzerine yumuşak bir bez koyun ve
sonra TV'yi ekranı aşağı bakacak
şekilde bezin üzerine yerleştirin.
✎✎ Stand Kılavuzunu TV'nin altındaki
yuvaya takın.
✎✎ Ok yönünde bitiş çizgisine kadar
kaydırın ve monte edin.
Türkçe
5
4
5
C
x4 (M4 X L14)
✎✎ Kılavuzdaki sıraya göre vidaları
monte etmeye devam edin.
!
!
✎✎ NOT
•• Birleştirirken her bileşenin önünü ve arkasını karıştırmayın.
•• TV'yi en az iki kişinin kaldırıp taşıdığından emin olun.
6
Türkçe
Bağlantı Panelini Görüntüleme
1
2
3
4
5
6
7
✎✎ Harici bir cihazı TV'nize bağladığınızda, ünitenin gücünün kapalı olduğundan emin olun.
✎✎ Harici bir cihazı bağlarken, bağlantı terminalinin rengini kabloyla eşleştirin.
1 USB (5V 0.5A), USB (HDD/1.0A) / CLONING
‒‒ Yazılım yükseltmeleri ve Media Play vb. için konektör.
‒‒ Servis bağlantısı.
2 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Bir Dijital Ses bileşenine bağlanır.
3 HDMI IN 1 (ARC) / HDMI IN 2 (DVI)
Bir HDMI çıkışıyla bir cihazın HDMI jakına bağlanır.
✎✎ Bir HDMI-HDMI bağlantısı için hiç ses bağlantısı gerekmez. HDMI bağlantıları hem ses hem de video taşır.
✎✎ Harici bir cihaza bir DVI bağlantısı için HDMI IN 2 (DVI) jakını kullanın. Video bağlantısı için bir DVI - HDMI
kablosu veya DVI-HDMI adaptörü (DVI - HDMI) ve ses için PC/DVI AUDIO IN jakları kullanın. Bazı DVI veya HDMI
cihazları ses için DVI AUDIO IN bağlantısına gereksinim duymayabilir veya duymamalıdır.
✎✎ Bu TV ile HDMI 1.3 veya 1.4 sürümünün harici cihazının kullanılması önerilir. HDMI 1.2 sürüm cihazda ses
olmaması veya anormal ekran vb. gibi uyumluluk sorunlarıyla karşılaşırsanız, Samsung müşteri hizmetleri
merkezine danışın. Samsung müşteri hizmetleri merkezi bilgileri için sayfa 69'a bakın.
✎✎ En iyi UHD izleme kalitesini almak için 3 m'den kısa bir kablo kullanmayı deneyin.
4 DATA
‒‒ TV ve SBB arasındaki veri iletişimini desteklemek için kullanılır.
‒‒ RJ-12 TV tipi fişler kullanılarak bağlanır.
5 LAN
CAT 7 kablosu kullanarak kablolu bir LAN'a bağlayın.
Türkçe
7
6 COMPONENT IN / AV IN
–– VCR'ler, DVD oynatıcılar ve AV (Kompozit) cihazlar gibi komponent video / ses cihazlarına bağlanmak için
kullanın.
–– Ses kablolarını TV'nizde "R-AUDIO-L" öğesine bağlayın ve kabloların diğer uçlarını A/V veya Komponent
cihazlarındaki karşılık gelen ses çıkış jaklarına bağlayın.
–– COMPONENT jakı, VIDEO jakı olarak da kullanılır.
–– Komponent video kablolarını (birlikte verilmez) TV'nizin arkasındaki komponent jaklarına ("PR", "PB", "Y")
bağlayın ve kabloların diğer uçlarını DVD oynatıcının karşılık gelen komponent video çıkış jaklarına bağlayın.
Jaklardaki ve kablolardaki renkleri eşleştirin.
–– Hem Set Üstü Kutusunu ve hem de DVD oynatıcıyı bağlamak istiyorsanız, Set Üstü Kutusunu DVD'ye ve DVD'yi
TV'nizdeki komponent jaklarına ("PR", "PB", "Y") bağlayın.
–– Komponent cihazlarınızdaki (DVD) PR, PB ve Y jakları bazen Y, B-Y ve R-Y ya da Y, Cb ve Cr şeklinde
etiketlenebilir.
–– AV cihazları için RCA ses kablolarını (birlikte verilmez) TV setinin arkasındaki "R - AUDIO - L"ye bağlayın ve
kabloların diğer uçlarını harici cihazın karşılık gelen ses çıkış jaklarına bağlayın.
–– Bir kompozit (AV) cihazı AV IN [Y/VIDEO] öğesine bağlarken, video kablosunu (Sarı) AV IN [Y/VIDEO] jakına
(Yeşil/Sarı) bağlayın.
7 ANT IN (SATELLITE), (AIR/CABLE)
‒‒ Televizyon kanallarını düzgün görüntülemek için, TV aşağıdaki kaynaklardan birinden bir sinyal almalıdır:
‒‒ Dış anten / Kablolu televizyon sistemi
UHD Giriş Sinyallerinin Her Biri İçin Desteklenen Çözünürlükler
•• Çözünürlük: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p
✎✎ HDMI UHD Color ile HDMI bağlantısı Kapalı olarak ayarlandığında en fazla UHD 50P/60P 4:2:0 giriş sinyallerine
kadar desteklenirken, HDMI UHD Color ile HDMI bağlantısı Açık olarak ayarlandığında en fazla UHD 50P/60P
4:4:4 ve 4:2:2 giriş sinyallerine kadar desteklenir.
HDMI UHD Color öğesi Kapalı olarak ayarlanırsa
Çerçeve hızı (fps)
24 / 25 / 30
50 / 60
RGB
O
-
YCbCr 4:4:4
O
-
YCbCr 4:2:2
O
-
YCbCr 4:2:0
O
YCbCr 4:2:2
O
O
YCbCr 4:2:0
O
HDMI UHD Color öğesi Açık olarak ayarlanırsa
Çerçeve hızı (fps)
24 / 25 / 30
50 / 60
8
Türkçe
RGB
O
O
YCbCr 4:4:4
O
O
Ekran Çözünürlüğü
Çözünürlük sütununda listelenen standart çözünürlüklerden birini de seçebilirsiniz. TV otomatik olarak seçtiğiniz
çözünürlüğe ayarlanır.
Bir bilgisayarı TV'ye bağladıktan sonra, bilgisayarda TV'nin ekran çözünürlüğünü ayarlayın. Optimum çözünürlük 60 Hz'de
3840 X 2160'dir. Aşağıdaki tablodakinden farklı bir değere ayarlanırsa, TV hiçbir şey göstermeyebilir. Bilgisayarın kullanıcı
kılavuzuna veya grafik kartına bakarak çözünürlüğü düzgün ayarlayın.
Tablodaki çözünürlükler önerilir.
✎✎ Optimum çözünürlük 60 Hz'de 3840 X 2160'dir.
Mod
Çözünürlük
Görüntüleme
biçimi
Yatay Frekans
(KHz)
Dikey Frekans (Hz)
Saat frekansı
(MHz)
Polarite (yatay/
dikey)
IBM
720 x 400
70 Hz
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
67 Hz
75 Hz
75 Hz
35,000
49,726
68,681
66,667
74,551
75,062
30,240
57,284
100,000
-/-/-/-
VESA DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 1024
1366 x 768
1440 x 900
1600 x 900 RB
1680 x 1050
1920 x 1080
1920 x 1200
60 Hz
72 Hz
75 Hz
60 Hz
72 Hz
75 Hz
60 Hz
70 Hz
75 Hz
75 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
75 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
31,469
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
67,500
45,000
49,702
63,981
79,976
47,712
55,935
60,000
65,290
67,500
74,556
59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
75,000
60,000
59,810
60,020
75,025
59,790
59,887
60,000
59,954
60,000
59,885
25,175
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
108,000
74,250
83,500
108,000
135,000
85,500
106,500
108,000
146,250
148,500
193,250
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
-/+
+/+
-/+
Türkçe
9
Mod
Çözünürlük
Görüntüleme
biçimi
Yatay Frekans
(KHz)
Dikey Frekans (Hz)
Saat frekansı
(MHz)
Polarite (yatay/
dikey)
CEA-861
720(1440) x 576i
720(1440) x 480i
720 x 576
720 x 480
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080i
1920 x 1080i
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
4096 x 2160
4096 x 2160
4096 x 2160
4096 x 2160
4096 x 2160
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
24 Hz
25 Hz
30 Hz
50 Hz
60 Hz
24 Hz
25 Hz
30 Hz
50 Hz
60 Hz
24 Hz
25 Hz
30 Hz
50 Hz
60 Hz
15,625
15,734
31,250
31,469
37,500
45,000
28,125
33,750
27,000
28,125
33,750
56,250
67,500
54,000
56,250
67,500
112,500
135,000
54,000
56,250
67,500
112,500
135,000
50,000
59,940
50,000
59,940
50,000
60,000
50,000
60,000
24,000
25,000
30,000
50,000
60,000
24,000
25,000
30,000
50,000
60,000
24,000
25,000
30,000
50,000
60,000
27,000
27,000
27,000
27,000
74,250
74,250
74,250
74,250
74,250
74,250
74,250
148,500
148,500
297,000
297,000
297,000
594,000
594,000
297,000
297,000
297,000
594,000
594,000
-/-/-/-/+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
HDMI
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
4096 x 2160
30 Hz
25 Hz
24 Hz
24 Hz
67,500
56,250
54,000
54,000
30,000
25,000
24,000
24,000
297,000
297,000
297,000
297,000
+/+
+/+
+/+
+/+
✎✎ Bir HDMI/DVI kablo bağlantısı kullanırken, HDMI IN jakını kullanmanız gerekir.
✎✎ Geçmeli tarama modu desteklenmez.
✎✎ Standart olmayan video biçimi seçilirse set anormal çalışabilir.
✎✎ Ayrı ve Kompozit modlar desteklenir. SOG desteklenmez.
10
Türkçe
TV'nin Kumandası (Panel Tuşu) kullanılarak
TV Denetleyicisi, uzaktan kumanda olmadan gezinmeye yardımcı olan çok yönlü bir düğmedir.
✎✎ Bir PIN kodu gerektiren bazı işlevler kullanılamayabilir.
✎✎ Ürünün rengi ve şekli, modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.
✎✎ Denetleyiciye 1 saniyeden daha uzun süre basıldığında menüden çıkar.
✎✎ TV Kumandası, TV'nin sağ alt tarafında oyun çubuğu benzeri küçük bir düğme olup TV'yi uzaktan kumandasız kontrol
etmenizi sağlar.
Kontrol Menüsü
: Güç Kapalı
: Ses Arttr
: Kanal Yukr
: Ses Kıs
: Kanal Aşağı
: Kaynak
TV Kumandası / Uzaktan kumanda sensörü
Bas: Taşı
Bas ve Tut: Seç
TV Kumandası, TV'nin altına yerleştirilir.
Bekleme modu
TV'nizi uzun süre (örneğin, tatile gittiğinizde) bekleme modunda bırakmayın. Güç düğmesi kapatılsa bile, az miktarda güç
tüketimi hala devam eder. Fişi prizden çıkarmak en iyi yoldur.
Türkçe
11
Uzaktan Kumandaya Bakış
✎✎ Bu uzaktan kumandada Güç, Kanal ve Ses Düzeyi düğmeleri üzerinde Braille noktaları bulunmaktadır ve görme
engelli kişiler tarafından kullanılabilirler.
TV'yi açar ve kapatır.
Kullanılabilir video kaynaklarını
görüntüleyin ve seçin.
Kanallara doğrudan erişim sağlar.
Teletekst, Çift veya Karışık'ı
dönüşümlü olarak seçer.
Elektronik Program Kılavuzu'nu
(EPG) görüntüler.
Sesi geçici olarak kapatır.
Kanalları değiştirir.
Ses düzeyini ayarlar.
Ekranda kanal listesini görüntüleyin.
HOME
Ana ekran menüsünü görüntüleyin.
MENU
Sık kullanılan işlevleri hızlıca
seçebilirsiniz.
TOOLS
HOME Ekranına gidin.
CONTENT
Ev İçerikleri Öğesini Görüntüleme.
TV ekranında bilgileri görüntülemek
için basın.
CLOCK: Bekleme modunda INFO
tuşuna bastığınızda, TV ekranı saati
görüntüler.
Ekran menüsü öğelerini seçin ve
menü değerlerini değiştirin.
Menüden çıkın.
Önceki menüye geri döner.
Kanal Listesi, Ev İçerikleri
menüsündeki düğmeler, vb.
ALARM: TV'nin açılmasını
istediğiniz saati girin.
X: 3D görüntüyü açar veya
kapatır. (Mevcut değil)
SUBT.: Dijital altyazıları
görüntüler.
12
Türkçe
ALARM
SUBT.
Ev İçerikleri içindeki bu düğmeleri
kullanın.
Pillerin takılması (Pil boyutu: AAA)
✎✎ Notlar
• Uzaktan kumandayı TV'den en fazla 7 m uzaklıkta kullanın.
• Parlak ışık uzaktan kumandanın performansını etkileyebilir. Yakınlarda özel flüoresan lamba veya neon işaretleri
kullanmaktan kaçının.
• Renk ve şekil, modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.
• Uzaktan kumanda düğmesi 'HOME' ve '3D' desteklenmez. Bu düğmelere basarken TV ünitesi yanıt vermez.
Türkçe
13
Samsung Smart Control
✎✎ Renkler ve şekil, modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.
¢: Sesi açar/kapatır.
AD: Erişebilirlik Kısayolları
panelini getirmek için bu
düğmeyi basılı tutun. Bunları
açmak veya kapatmak için
seçenekleri seçin.
MIC: Sesle Kumanda Ses işlevleriyle mikrofonu kullanın.
‒‒ Sesle Kumanda işlevi, net olmayan te­laffuz, ses düzeyi veya ortam
gürültüsünden etkilenebilir.
TV'yi açar/kapatır.
SEARCH: Arama penceresini kullanmak için bu düğmeye basın. (Mevcut
değil)
KEYPAD: Sanal uzaktan kumanda ekrandayken, kolayca sayı girebilir,
içeriği kontrol edebilir ve işlevleri kullanabilirsiniz.
SOURCE: Kaynağı değiştirir.
VOICE: Ses tanımayı başlatır. Ekranda mikrofon simgesi görünürken,
mikrofona bir ses komutu söyleyin. Temel kullanım ve ses komutları
hakkında bilgi edinmek için "Yardım" deyin.
‒‒ Mikrofondan 10 cm - 15 cm öteden ve uygun bir ses düzeyiyle bir
ses komutu söyleyin.
Kanalı değiştirir.
Ses düzeyini değiştirir.
‒‒ Dokunmatik yüzey: Dokunmatik yüzeye bir parmağınızı yerleştirin
ve Samsung Smart Control'ü hareket ettirin. Ekrandaki işaretçi
o yönde ve Samsung Smart Control hareket ettiği kadar hareket
eder. Odaklanılan öğeyi çalıştırmak için dokunmatik yüzeye basın.
‒‒ < > ¡ £: İşaretçiyi ve odayı taşır.
RETURN: Önceki menüye geri döner. Ek olarak, TV izlerken bu düğmeye
bastığınızda, önceki kanala dönebilirsiniz.
EXIT: Geçerli olarak çalışan tüm uygulamalardan çıkmak için bu
düğmeyi basılı tutun.
SMART HUB: Smart Hub öğesini başlatır. Bir uygulama çalışırken
SMART HUB öğesine basma uygulamayı sonlandırır.
GUIDE: Dijital kanal yayın programını görüntüler.
CH.LIST: Kanal Listesi öğesini başlatmak için basılı tutun.
Bu düğmeleri belirli özelliklerle kullanın. Bu düğmeleri TV ekranındaki
talimatlara göre kullanın.
¥: Optimum spor izleme deneyimi için Futbol Modu öğesini etkinleştirin.
M.SCREEN: TV ekranını bölebilir ve TV izleme, web'de dolaşma, video izleme vb. gibi çeşitli işlevleri
kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz. e-Manual.
Renk düğmesi: Bu renkli düğmeleri, kullanılmakta olan özelliğe özgü ek seçeneklere erişmek için kullanın.
‒‒ MENU: Ekranda bir menüyü görüntülemek için basılı tutun.
‒‒ REC: Yayını kaydetmek için basılı tutun.
‒‒ INFO: Geçerli dijital kanal veya ortam dosyası hakkında bilgi görüntülemek için basılı tutun.
14
Türkçe
Samsung Smart Control İçine Pilleri Takma
Samsung Smart Control kullanmak için, önce aşağıdaki şekle bakın ve üniteye pilleri takın.
Yavaşça pil kapağı çentiğini çekin ve sonra gevşediğinde kapağı tamamen çıkarın.
Artı ve eksi kutuplarını düzgün ayarladığınızdan emin olarak 2 AA alkalin pil takın.
¦¦ Samsung Smart Control Öğesini Kullanma
Samsung Smart Control, TV'yi kullanmayı daha da kolay ve rahat hale getirir. KEYPAD düğmesine basma kolayca sayıları
girmenizi, içeriği kontrol etmenizi ve ekrandaki işlevleri etkinleştirmenizi sağlayan sanal bir uzaktan kumanda görüntüler.
‒‒ Samsung Smart Control'ü 6 m'den az bir mesafeden kullanmanızı öneririz. Kullanışlı bir mesafe kablosuz ortam
koşullarına bağlı olarak değişebilir.
Samsung Smart Control'ü Eşleştirme
TV'yi Samsung Smart Control ile kumanda etmek için, Samsung Smart Control ile TV'yi Bluetooth yoluyla eşlemeniz
gerekir. Samsung Smart Control ile TV'yi eşleyin.
‒‒ Samsung Smart Control yalnızca tek bir TV'ye eşlenebilir.
Samsung Smart Control'ü TV'nin uzaktan kumanda sensörüne yöneltin ve TV'yi açmak için TV düğmesine basın.
‒‒ Uzaktan kumanda alıcısının konumu modele bağlı olarak değişebilir.
Samsung Smart Control Yeniden Bağlanıyor
Samsung Smart Control çalışmayı durdurursa veya anormal çalışırsa, bu durum yetersiz pil gücü nedeniyle
olabileceğinden pilleri değiştirin.
Sorun devam ederse, Samsung Smart Control TV ile eşleşmeyi geri yükler.
1. RETURN düğmesine ve GUIDE düğmesine eşzamanlı olarak 3 saniye kadar basın.
‒‒ Samsung Smart Control'ü TV'nin yaklaşık 30 cm ~ 40 cm ötesine yerleştirmeniz ve uzaktan kumanda alıcısına
doğru yönlendirildiğinden emin olmanız gerekir.
2. Bağlantı görüntüsü ekranda görünür. Ve sonra, Samsung Smart Control TV'ye otomatik bağlanır.
Türkçe
15
Ekranda bu alarm simgesini gördüğünüzde...
Aşağıdaki alarm simgesi Samsung Smart Control pillerinin azaldığını gösterir. Alarm
simgesi açılırsa pilleri değiştirin. Samsung daha uzun süre çalışma ömrü için alkalin
piller kullanılmasını önerir.
<Düşük pil Alarm Simgesi>
TV'yi Samsung Smart Control'ü Hareket Ettirerek Kullanma
Samsung Smart Control'de, Samsung Smart Control'ü tutup hareket ettirerek TV'yi kolayca kontrol etmenizi sağlayan bir
hareket sensörü (jiro sensörü) bulunur.
Dokunmatik yüzeye bir parmağınızı yerleştirdikten sonra ekranda bir işaretçi görünür. Samsung Smart Control'ü tutun ve
hareket ettirin. İşaretçi Samsung Smart Control'ün hareketiyle aynı şekilde hareket eder. Kaydırılabilir ekranlarda yukarı
ve aşağı da kaydırmak mümkündür.
‒‒ Dokunmatik yüzeyden parmağınızı kaldırırsanız ekran işaretçisi kaybolur.
TV'yi Dokunmatik Yüzeyle Kullanma
Dokunmatik yüzeyi kullanmayı öğrenmek için Destek menüsüne gidin ve Smart Control Eğitseli seçeneğini seçin,
ekrandaki talimatları izleyin.
Odağı/İşaretçiyi Taşıma
İşaretçiyi veya odağı istediğiniz yönde hareket ettirmek için yön düğmelerine basın (yukarı, aşağı, sol ve sağ).
Menü Erişimi ve Öğe Seçimi
Dokunmatik yüzeye basın. Bu, bir TV menüsüne erişmenizi veya bir öğe seçmenizi sağlar.
Smart Hub'da Bağlama Duyarlı Menüyü Görüntüleme
Smart Hub ekranından dokunmatik yüzeye basın ve basılı tutun. Seçili öğe için Seçenekler menüsü görünür.
‒‒ Seçenekler menüsü bağlama bağlıdır.
Smart Hub paneline gitme
Smart Hub ekranında, dokunmatik yüzeyde sola veya sağa sürükleyin. Bu, Smart Hub panellerini sola veya sağa
taşıyacaktır.
Web Tarayıcısında kaydırma
Web browser ekranında dokunmatik yüzeyde yukarı/aşağı sürükleyin. Bu, web ekranında kaydırır.
16
Türkçe
TV'yi SBB ile bağlama
TV Arka Paneli
ETH MODEM
Veri Kablosu
1. TV'nin DATA jakını Veri Kablolu STB'nin (SBB) [ETH MODEM] jakına bağlayın.
✎✎ Veri iletişimini kullanın.
¦¦ Tedarikçilerin ve TV ile Sağlanan Uyumlu Veri Kablolarının Listesi
• Tedarikçiniz için doğru veri kablosu kullandığınızdan emin olun. Veri kabloları üzerindeki kod etiketine bakın.
6
1
TV SIDE
STB SIDE
1
6
CON A
CON B
CON A
6: NC
5: IR
4: GND
3: Rx
2: Tx
1: Nc
CON A
CON B
5
6
4
2
3
5
2
3
CON B
1: NC
2: GND
3: Rx
4: NC
5: Tx
6: IR
✎✎ Veri Kablosunun (RJ12) Çalışma Belirtimi: RS232
Türkçe
17
COMMON INTERFACE yuvasına (TV'nizin İzleme Kartı Yuvası) bağlama
✎✎ Senaryo 1: Bağlı giriş yokken.
CI Kart Adaptörünü Takma
Adaptörü yanda gösterildiği gibi takın.
✎✎ CI CARD Adaptörünü takmak için, lütfen TV'ye takılı çıkartmayı
çıkarın.
CI CARD Adaptörünü bağlamak için şu adımları izleyin.
✎✎ Duvar düzeneğini monte etmeden ya da "CI veya CI+ CARD"ı takmadan
önce adaptörün takılmasını öneriyoruz.
1. CI CARD Adaptörünü ürün 1 üzerindeki iki deliğe takın.
TV'nin
Arkası
✎✎ Lütfen TV’nin arkasındaki COMMON INTERFACE bağlantı
noktasının yanındaki iki deliği bulun.
2. CI CARD Adaptörünü ürün 2 üzerindeki COMMON INTERFACE bağlantı noktasına bağlayın.
3. “CI veya CI+ CARD”ı takın.
TV'yi duvara monte etmeden önce, CI card'ı takmanızı öneririz. Montajdan sonra takmak zor olabilir. CI Card
Adaptörünü TV'ye taktıktan sonra kartı takın. Modülü takmadan önce kartı takarsanız, modülü takmak
zorlaşır.
"CI veya CI+ CARD"ı kullanma
Ücretli kanalları izlemek için, "CI veya CI+ CARD" takılı olmalıdır.
•• "CI veya CI+ CARD"ı takmazsanız, bazı kanallar "Scrambled Signal"
(Şifreli Sinyal) mesajıyla birlikte görüntülenir.
•• Bir telefon numarası, "CI veya CI+ CARD" Kimliği, Ana Makine Kimliği
ve diğer bilgileri içeren eşleme bilgileri yaklaşık 2-3 dakika içinde
görüntülenecektir. Bir hata mesajı görüntülenirse, lütfen servis
sağlayıcınızla görüşün.
•• Kanal bilgileri yapılandırması tamamlandığında, kanal listesinin
güncellendiğini belirten "Güncelleme Tamamlandı" mesajı görüntülenir.
✎✎ NOT
•• Yerel bir kablo hizmet sağlayıcısından bir "CI veya CI+ CARD" edinmeniz gerekir.
•• "CI veya CI+ CARD"ı çıkarırken, "CI veya CI+ CARD"ın düşmesi hasar görmesine neden olabileceği için ellerinizle
dikkatli bir şekilde çekin.
•• "CI veya CI+ CARD"ı kart üzerinde işaretli yönde takın.
•• COMMON INTERFACE yuvasının konumu, modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.
•• "CI veya CI+ CARD" bazı ülkelerde ve bölgelerde desteklenmez, yetkili bayinize danışın.
•• Herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen servis sağlayıcısı ile irtibat kurun.
•• Geçerli anten ayarlarını destekleyen "CI veya CI+ CARD"ı takın. Görüntüde bozukluk olur veya görüntü görünmez.
18
Türkçe
Otel Seçeneği Verilerini Ayarlama
Girmek için: Sırasıyla MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTERE düğmelerine basın. (Konuk modundan, Bağımsız modunu ayarlayın.)
Bu menüden Çıkmak için: gücü kapatıp tekrar açın.
✎✎ Modele ve Bölgeye bağlı olarak bazı menüler TV setinde bulunmaz.
Category
(Kategori)
Otel TV İşlevi
Öğe
İlk değer
Hospitality
Mode
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
SI Vendor
OFF
Power On Channel
Last Saved
Power On Channel
Num
Power On Channel
Type
1
ATV
Power On Volume
Last Saved
Power On Volume
Num
10
Min Volume
0
Power On
Max Volume
100
Power On Source
TV
Power On Option
Last Option
Channel Setup
Channel Editor
Channel
Mixed Channel Map
ON
Açıklama
Hospitality (Konuk) modunu seçin.
•• Interactive mode: TV bir SI STB veya SBB ile çalışır.
•• Standalone mode: TV bir SI STB veya SBB olmadan tek çalışır.
•• Interactive mode: Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic / Innvne /
Quadriga / ETV / Ibahn / Magilink / Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo
•• Standalone mode: OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
TV açıldığında uygulanacak varsayılan değerleri ayarlayın.
•• User Defined: Power On Channel (Güç Açma Kanalı) ve Channel Type (Kanal Tipi)
öğelerini manuel olarak ayarlamanızı sağlar. Aşağıdaki Power On Channel (Güç
Açma Kanalı) ve Channel Type (Kanal Tipi) konularına bakın.
•• Last Saved: TV açıldığında bu öğeyi seçerseniz, kapandığında görüntülediği
kanalı görüntüler.
TV açıldığında, bu kanala otomatik geçer.
Select channel band (Kanal bandını seç): AIR (analog dış anten bandı), DTV (dijital
dış anten bandı), CATV (analog kablo bandı), CDTV (dijital kablo bandı)
•• User Defined: Power On Volume (Güç Açma Ses Düzeyi) öğesini manüel olarak
ayarlamanızı sağlar. Aşağıdaki Güç Açma Ses Düzeyi konusuna bakın.
•• Last Saved: TV açıldığında, güç kapatıldığında ayarlanan ses düzeyine döner.
TV Stand Alone Hospitality (Bağımsız Konuk) modunda bu Volume Level (Ses
Seviyesi) ile açılır.
Kullanıcının Stand Alone Hospitality (Bağımsız Konuk) modunda ayarlayabileceği
minimum Volume Level (Ses Seviyesi).
Kullanıcının Stand Alone Hospitality (Bağımsız Konuk) modunda ayarlayabileceği
maksimum Volume Level (Ses Seviyesi).
TV açıldığında görüntüleyeceği giriş kaynağını seçin.
Güç kesintisinden sonra güç geri geldiğinde veya TV'nin fişini çıkarıp yeniden
taktığınızda TV'nin durumunu belirler.
•• Last Option: Son Güç durumuna döner. Bekleme modundaysa, Bekleme moduna
döner. Açıksa açılır.
•• Power On: Güç geri geldiğinde, TV açılır.
•• Standby: Güç geri geldiğinde, TV Bekleme moduna girer.
Kullanıcı Kanal menüsündeki Otomatik Ayarlama, Anten seçimi vb. gibi Kanal
menüsü işlevlerinden bazılarına doğrudan, anında erişim sağlar.
Channel Editor (Kanal Düzenleyicisi) TV'nin belleğinde depolanan kanalları
düzenlemenizi sağlar. Channel Editor (Kanal Düzenleyicisi)'ni kullanarak şunları
yapabilirsiniz:
•• Kanal numaralarını ve adlarını değiştirebilir ve kanalları istediğiniz kanal
numarası sırasında sıralayabilirsiniz.
•• Seçtiğiniz kanallara video sessize alma işlemini uygulayın. Video sessize alma
bir kanaldan videoyu karartır ve ekranda bir hoparlör simgesi görüntülerken
yalnızca sesi çıkarır.
Channel Editor (Kanal Düzenleyicisi) ayrıca her kanalı doğrudan görüntülemek
gerekmeden her kanal hakkında bilgileri kolayca görüntülemenizi de sağlar.
Bu Özellik tüm anten türleri (Air/Cable (Anten/Kablo) veya Satellite (Uydu))
kanallarını aynı anda göstermeyi/gözatmayı etkinleştirir.
•• ON: ON iken seçili anten türüne bakılmaksızın konuklar eksiksiz Kanal
Haritasına erişebilirler. Kanal listesi Air (Dış Anten) ve Cable (Kablo) türü
kanalları da dolduracaktır.
•• OFF: OFF iken konuk, yalnızca seçili anten türüne [DIŞ ANTEN/KABLO veya
Uydu] göre Konuk Haritası'na erişebilir. Kanal listesi/Düzenleyici yalnızca seçili
anten türü kanallarını gösterecektir.
Türkçe
19
Category
(Kategori)
Channel
Otel TV İşlevi
Öğe
İlk değer
Dynamic SI
OFF
Channel Rescan
Message
ON
Pan Euro MHEG
OFF
My Channel
Genre Editor
OFF
..
Subtitle Auto On
OFF
TTX Widescreen
Mode
Picture Menu Lock
Menu OSD
OFF
Ekranın genişliğine sığması için altyazı bölümünü genişletin.
OFF
Menu Display
ON
Tools Display
Channel Menu
Display
ON
OFF
Kanal menüsünü gizleyin veya gösterin.
Panel Button Lock
Unlock
Home Menu Display
ON
BT Auto Remove
Device List
Türkçe
•• ON: DTV Programı kanal numarasını kontrol eder. (TV kanal düzenleyiciye
erişilemez)
•• OFF: DTV Programı kanal numarasını kontrol etmeyin. (DTV kanal düzenleyiciye
erişilebilir, ancak ek kanal Programı numarası güncellemesi desteklenmez)
Kanal haritasında ve verilen veriler arasında eşleşmezlik olduğunda, TV, kanal
haritasında veri/parametreleri geri yüklemek için kanalları otomatik ayarlar.
•• ON: Kanal Yeniden Tarama Mesajı ON olduğunda, yeniden taranmakta olan
kanalları gösteren OSD Otel Konuklarına gösterilecektir.
•• OFF: Yeniden tarama mesajı OSD'si Otel Konuklarına görüntülenmeyecekse bir
Otel Yöneticisi Kanal Yeniden Tarama Mesajı öğesini OFF hale getirebilir.
•• OFF: Pan Euro MHEG Kapalı olarak ayarlanırsa, MHEG varolan ürün özelliklerine
göre çalışır.
•• ON: Pan Euro MHEG Açık olarak ayarlanırsa, ürün özelliklerine veya bölgeye
bakılmaksızın MHEG ON olur.
My Channel özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
Kanalların türünü düzenleyin. (My Channel Açık olduğunda kullanılabilir)
Bu işlev belirli bir ülkedeki altyazıları otomatik olarak açan işlevi On (Açık)/Off
(Kapalı) durumuna getirir.
Bu işlev Avrupa'ya gönderilen DVB yayınları almaya hazır Otel TV'leri için
desteklenir.
Bu işlev Fransa'nın altyazı özellikleriyle ilgilidir. Ülkelerin altyazılarının kalanı
Altyazı Otomatik Açık işlevine bakılmaksızın uygun ülke özelliklerine göre çalışır.
•• ON: Altyazı Otomatik Açık işlevi ON olduğunda Fransa'nın altyazı özelliklerini
izler.
•• OFF: Altyazı Otomatik Açık işlevi OFF iken Fransa'nın altyazı özelliklerini
izlemez.
Picture Menu (Resim Menüsü)'nü etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
•• ON: Ana Menü görünümü.
•• OFF: Ana Menü Görüntü yok.
Araçlar menüsünü gizleyin veya gösterin.
Home Menu Editor
Home Menu Auto
Start
20
Açıklama
ON
ON
Ön panel (yerel tuş) işlemlerini açar/kapatır.
•• Unlock: Panel tuşunun kilidini açar.
•• Lock: Panel tuşunu kilitler.
•• OnlyPower: Panel tuşu yalnızca gücü açmak veya kapatmak için kullanılabilir.
•• OFF: Ana Menü görüntülenmez.
•• ON: Ana Menü görüntülenir.
Ana Menüyü Düzenle
•• ON: Ana Menü otomatik başlatılır.
•• OFF: Ana Menü otomatik başlatılmaz.
Güç açık veya kapalıyken Cihaz Listesi'ni silin.
•• ON: Bağlantı geçmişi BT Music Player'dan kaldırılır.
•• OFF: Bu özelliği devre dışı bırakın.
Category
(Kategori)
Clock
Music Mode
External
Source
Eco Solution
Otel TV İşlevi
Öğe
İlk değer
Clock Type
OFF
Local Time
Manual
Timer Type
WakeUp
Music Mode AV
OFF
Music Mode Comp
OFF
Music Mode
Backlight
OFF
USB Pop-up Screen
Default
External Source
Banner
ON
Auto Source
OFF
Anynet+ Return
Source
Power On Src
Energy Saving
OFF
Açıklama
•• OFF: Factory (Fabrika) menüsünün saat seçeneklerinden hiçbiri çalışmaz.
Yalnızca Ana menü çalışır.
•• SW Clock: Yalnızca yazılım saati çalışacaktır.
Saat verilerini güncellemek için yöntemi seçin.
•• Manual: TV bağımsız modundayken DVB kanalından veya manuel saat
ayarından saat verilerini kullanın.
•• TTX: TTX akışından saat bilgilerini getirin.
•• Time Channel: Seçili Kanal tipi ve Kanal numarası'ndan saat verilerini kullanın.
Alarm işlevini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
•• WakeUp: Cihazı belirli bir zamanda açmak için alarm işlevini etkinleştirir.
•• OnOff: Alarm işlevini devre dışı bırakır.
Mp3/müzikçalardan çıkan sesi AV Giriş Kaynağı üzerinden almak içindir. Açık
olduğunda, video sinyali olmasa bile, müzikçalarda çalınan müziği TV'den
duyabilirsiniz. Ancak TV'nin arka ışığı yanmaya devam eder. Ve normal çalıştığı bir
video sinyalini ekler.
TV üzerindeki Bileşen Giriş Kaynağına (Component Input Source) bağlanan mp3/
müzik çalardan müzik çıkışı sağlar. Açık olduğunda, video sinyali olsa da olmasa
da, müzik çalarda çalınan müziği TV'den duyabilirsiniz. Ayrıca konuk müzik
dinlerken TV'nin görüntü vermemesi için videoyu da susturur. Ancak TV'nin arka
ışığı yanmaya devam eder.
Müzik modunda enerji tasarrufu için Backlight On/Off (Arka Işık Açık/Kapalı)
seçeneği
USB TV'ye bağlandığında,
•• Default: Açılır bir pencere görünür.
•• Automatic: Bu, USB içerik menüsüne otomatik girer.
•• Disable: Açılır pencere ve menü görünmez.
Kullanıcılar External Source Banner'ı On veya Off olarak ayarlayabilirler.
•• ON: TV gücü On iken veya Mod değiştiğinde, TV, harici kaynak başlığını
görüntüler.
•• OFF: TV gücü On iken veya Mod değiştiğinde, TV, harici kaynak başlığını
görüntülemez.
•• OFF: Otomatik Kaynak, Kapalı ayarındadır.
•• ON: TV'ye harici bir kaynak bağlandığında, TV otomatik olarak algılama yaparak
giriş kaynağını değiştirir.
•• PC: Yalnızca PC Girişini Otomatik Algılar.
Bir Anynet+(HDMI-CEC) bağlantısını durdurduktan sonra dönüş TV kaynağını
seçin. (Bu işlev özellikle Guestlink RJP için kullanışlıdır.)
Güç tüketimini azaltmak için TV'nin parlaklığını ayarlar.
•• Off: Enerji tasarrufu işlevini kapatır.
•• Low: TV'yi düşük enerji tasarrufu moduna ayarlar.
•• Medium: TV'yi orta enerji tasarrufu moduna ayarlar.
•• High: TV'yi yüksek enerji tasarrufu moduna ayarlar.
Türkçe
21
Category
(Kategori)
Otel TV İşlevi
Öğe
İlk değer
Welcome Message
Edit Welcome
Message
OFF
Hospitality Logo
OFF
Hospitality Logo DL
..
Logo Display Time
Clone TV to USB
Clone USB to TV
..
REACH
Solution
22
Türkçe
Welcome Message'ı görüntüler.
Welcome Message'ı düzenleyin.
Logo/
Message
Cloning
Açıklama
Konuk logosu özelliğini KAPALI, BMP, AVI, HER İKİSİ olarak ayarlar. KAPALI
değilse, TV açıldığında ilk kaynaktan sinyalden önce "Logo Display Time" içinde
ayarlanan süre kadar Logo görüntülenir.
Hospitality (Konuk) logosunu indirir.
Hospitality (Konuk) logosu dosyası gereksinimleri:
•• Yalnızca BMP veya AVI dosyaları.
•• Maks dosya boyutu: BMP - 960 X 540. AVI - 30 MB.
•• Dosya yalnızca samsung.bmp veya samsung.avi olarak adlandırılabilir.
Logo görüntüleme süresini ayarlayın (3/5/7 Saniye).
Geçerli TV seçeneği değerlerini bir USB bellek aygıtına klonlayın.
USB bellek aygıtında kayıtlı TV seçeneği değerlerini TV'ye klonla.
Setting Auto Initialize (Otomatik Başlatma Ayarı), On (Açık) olarak ayarlandığında
ve güç kapatıldığında ve açıldığında ya da Master Power (Ana Güç) kapatıldığında
ve açıldığında, veriler klonlanan değerlere geri yüklenir. Klonlanan değer yoksa
Otomatik Başlat Ayarı Açık olarak ayarlansa bile yoksayılır ve işlem Otomatik
Başlat Ayarı Kapalı olarak ayarlandığıyla aynı olur
•• ON: Bu TV'de REACH özelliği kullanılabilir hale gelir.
•• OFF: Bu TV'de REACH özelliği kullanılmaz hale gelir.
Setting Auto
Intialize
OFF
REACH
OFF
REACH IP Mode
…
Etkinleştirilirse, Reach özelliği RF yerine IP üzerinden çalışır.
Server IP Setting
…
Reach IP sunucusunun URL'si; örneğin, https:\\192.168.1.2:443.
REACH Channel
…
REACH Update Time
…
REACH Update
Immediate
…
Group ID
…
Room Number
REACH Config
Version
…
REACH verilerini güncelleme işlemi için bir DTV kanalı numarası atayın. Bu kanal
numarası REACH sunucusunda ayarlanan numarayla aynı olmalıdır.
Güncellenen yazılım, klonlama dosyaları ve S-LYNC REACH içerikleri gibi veriler
REACH sunucusundan TV'ye indirildiğinde ayarlamanızı sağlar:
1hour: Her saat
2hour: Her 2 saatte bir
12:00 AM: Her ÖÖ 12:00
2:00 AM: Her ÖÖ 02:00:00
12:00 PM: her ÖS 12:00
2:00 PM: her ÖS 02:00:00
•• ON: TV bekleme moduna girdiğinde (güç kablosu takıldığında ve güç
kapatıldığında), TV'de REACH verileri güncellenir.
•• OFF: REACH verileri yalnızca TV'de REACH sunucusu güncelleme zamanında
güncellenir.
REACH sunucusunun Group ID'sini seçin. (Daha ayrıntılı bilgi için REACH sunucusu
kılavuzuna bakın.)
Oda Numarasını ayarlayın.
…
REACH sürümü görüntülenir.
Category
(Kategori)
Otel TV İşlevi
Öğe
İnternet bağlantısı kurmak için bir IP adresi ayarlayın.
Soft AP: Bu işlevi kullanarak TV'yi mobil cihazlarınıza bağlayabilirsiniz. Wi-Fi
cihazının bağlantısı için seçenekleri ayarlayın.
• Soft AP: Soft AP öğesini açar veya kapatır. Soft AP Açık olarak ayarlandığında,
mobil cihazlarınız Wi-Fi bağlantı listesinde TV adını bulabilir.
• Security key: TV'ye bağlanabilmeleri için diğer cihazlara girmeniz gereken bir
güvenlik anahtarı ayarlayın.
–– Oluşturulan güvenlik anahtarını bağlamak istediğiniz cihaza girin.
–– Ağ normal çalışmazsa güvenlik anahtarını yeniden kontrol edin. Yanlış bir
güvenlik anahtarı arızaya neden olabilir.
✎✎ Model desteklemiyorsa Soft AP kullanılamayabilir.
✎✎ Bağlanabilen maksimum cihaz sayısı: 4 cihaz.
✎✎ Bit hızı: 10 Mb/sn / cihaz.
✎✎ Yukarıdaki özellikler şirket içinde yaptığımız teste göredir. Gerçek
performans kablolu/kablosuz ağ ortamınıza göre değişebilir.
Network Setup
Network
SmartHub Model
Setting
SmartHub Setting
Service Discovery
Widget
Solution
Widget Mode
Solution Type
Server URL Setting
License Server IP
Setting
IPTV Mode
Virtual Standby
Smart Hub Modelini ayarlayın.
Smart Hub'ı ayarlayın.
Bu seçenek Açık olarak ayarlanırsa, içeriği akıllı telefonlar gibi diğer cihazlarla
DLNA modunda paylaşabilirsiniz.
ON
Widget Modu Açık/Kapalı.
Vendor Server Çözüm türünü (Vender Server/ SINC Server) seçin.
Sunucu URL'sini ayarlayın.
On
…
ON
OFF
Room Num Setting
Virtual
Standby
Açıklama
İlk değer
PHY Sleep Mode
OFF
Virtual Standby
Mode
OFF
Reboot Time
HDMI 1
Sunucu IP'sini ayarlayın.
IPTV modunu Açın/Kapatın.
Virtual Standby (Sanal Bekleme) modunu Açın/Kapatın.
Sanal Bekleme Açık iken, TV güç tüketimi 9,5 W ila 17,4 W arasındadır (TV ekranının
boyutuna bağlı olarak).
Oda Numarasını ayarlayın.
•• ON: WOL etkindir.
•• OFF: WOL devre dışıdır. (Varsayılan)
TV modu Sanal Bekleme moduna ayarlanırsa TV bekleme modunda ana özellikleri
sağlayabilir.
•• ON: Sanal Bekleme modu etkindir.
•• OFF: Sanal Bekleme modu devre dışıdır.
Sanal Bekleme Açık iken, TV güç tüketimi 9,5 W ila 17,4 W arasındadır (TV ekranının
boyutuna bağlı olarak).
Bu Özellik TV Sanal Bekleme Moduna girdiğinde TV'nin Yeniden Başlatma
aralığını ayarlayabilir.
Türkçe
23
Category
(Kategori)
Otel TV İşlevi
Öğe
İlk değer
Factory Lock
OFF
Password Input
HDMI 1
Password Setting
Password Reset
HDMI 1
HDMI 1
Password Popup
HDMI 1
Security Mode
HDMI 1
USB
HDMI 1
HDMI
HDMI 1
TTX Security
HDMI 1
DRM Mode
OFF
Security Mode
DRM
Self Diagnosis for TV
Self Diagnosis for
HTV
System
SW Update
Service Pattern
OFF
Sound Bar Out
OFF
Contact Samsung
Standby LED
TV Reset
24
Türkçe
ON
Açıklama
Güç açık veya kapalıyken Cihaz Listesi'ni silin.
•• ON: Fabrika menüsüne girmeden önce parola gerekir.
•• OFF: Bu özelliği devre dışı bırakın.
Bu seçenek etkinleştirilirse, bir açılan giriş kutusu görüntülenerek 8 karakterli
güvenlik parolasını sorar. Yöneticinin güvenlik tercihlerini uygulamadan veya
güncellemeden önce parola girmesi gerekir. Doğru parola girildikten sonra, Parola
Ayarlama, Parola Sıfırlama ve Güvenlik Modu gibi seçenekler kullanılabilir.
Kullanıcı şifreyi değiştirebilir.
Şifre "00000000"a sıfırlanır.
Parola Açılan Penceresini etkinleştirin/devre dışı bırakın. Bu seçenek Kapalı
olarak ayarlanırsa, TV Fabrika menüsüne girerken parola giriş açılır penceresini
görüntülemez. Açık olarak ayarlanırsa, parola girişi açılır penceresini görüntülenir.
Güvenlik Modu Hospitality TV'nin HDMI, USB ve TTX gibi özelliklerini
etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için parola korumalı yönetim işlevleri
sunar. Güvenlik modunu açmak veya kapatmak için bu seçeneği kullanın.
Güvenlik modunu açtıktan sonra, güvenlik alt menüsündeki "USB," "HDMI" ve "TTX
Güvenliği” gibi seçenekler otomatik olarak etkinleşir. Otel Menüsü'nde “USB-TV
klonlama” ve “TV Sıfırlama” devre dışı olur.
USB erişimini etkinleştirin/devre dışı bırakın. Devre dışı bırakıldığında, USB
medyaya erişim engellenir.
HDMI erişimini etkinleştirin/devre dışı bırakın. Devre dışı olursa, Anynet, HDMI
kaynağı, HDMI tipi Dış Kanallar özelliklerine kullanıcı erişemez.
Bu seçenek devre dışı bırakılırsa, uzaktan kumandada TTX düğmesine basıldığında
TTX özelliği çalışmaz.
DRM desteğini yapılandırın.
OFF: DRM desteğini kapatır.
LYNK DRM: Yalnızca S-LYNK DRM CAS desteğini açmak için seçin.
Pro:idiom: Yalnızca Pro:Idim CAS desteğini açmak için seçin.
LYNK DRM,PI: TV'nin S-LYNK DRM CAS ve Pro:Idiom CAS özelliklerini desteklemesi
için seçin.
Self Diagnosis Menu'ye (Otomatik Test Menüsü) girer.
•• Picture Test: Resim sorunlarını kontrol etmek için kullanın. Test görüntüsünde
sorun görünürse, Yes (Evet) öğesini seçin ve ekrandaki yönergeleri izleyin.
•• Sound Test: Ses sorunlarını kontrol etmek için, yerleşik melodi sesi kullanın.
Test sırasında sorun oluşursa, Yes (Evet) öğesini seçin ve ekrandaki yönergeleri
izleyin.
OSD Altındaki Öğe Çalıştırılırken HD İşlev Denetimi Menüsü görüntülendiğinde
ProIdiom DTV
Channel Key Loss: Tamam/Arıza (Otel ABD) STB Sistem Entegratörü Satıcısı
Setting: Sistem Entegratörü Adı Tamam/Arıza
Bathroom AMP: Tamam/Arıza (Otel AB)
RTC: Tamam/Arıza (Otel AB)
PC Audio Test: Tamam/Arıza
PC Self Test: Tamam/Arıza
SW USB Güncelleme işlevi
SVC Hizmet Deseni ile aynı işlev
ON: Hoparlör sesi sessize alınacaktır. Ses HDMI'dan çıkacaktır.
Ses duymak için Ses Çubuğunu bağlamanız gerekir.
OFF: Ses normalde TV hoparlörlerinden çıkacaktır.
İlgili Samsung servis merkezinin web sitesi, yazılım sürümü ve Mac adresi bilgileri
görüntülenir.
TV bekleme modundayken, harici LED'in ayarlarını yapılandırabilirsiniz.
•• ON: LED yanar.
•• OFF: LED sönüktür.
TV'deki tüm ayarları fabrika varsayılanlarına döndürür.
¦¦ Welcome Message
Welcome Message Otel odasındaki Konuklar tarafından TV her açıldığında özel bir mesaj görüntüleyen bir özelliktir.
–– Welcome Message ayarları Otel Seçeneği Menüsünde bulunur.
–– Welcome Message güç açıldığında mesajı görüntülemek için AÇIK durumda olmalıdır.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
OFF
Power On
Security Mode
DRM
System
Channel
Menu OSD
Clock
Welcome Message
Music Mode
Edit Welcome Message
r
External Source
Eco Solution
ON
Hospitality Logo
OFF
Hospitality Logo DL
...
Logo Display Time
...
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
Network
Widget Solution
Vitual Standby
–– Karşılama mesajı en fazla 25 karakter olabilir ve Otel Hizmeti menüsündeki metin değiştirilerek düzenlenebilir.
–– Aşağıdaki Karşılama mesajı için desteklenen karakterlerin bir listesidir:
✎✎ A'dan Z'ye harflere ve büyük harflere izin verilir.
–– Karşılama mesajı gezinti, Uzaktan Kumandanın "Edit Welcome Message" OSD'sinde color & enter tuşu
kullanılarak düzenlenebilir.
Edit Welcome Message
W
E
L
C
O
M
E
_
A
B
C
D
E
F
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Move
G
Enter
A
Move to left
B
Move to Right
C
Leave Black
D
Done
Return
–– Karşılama mesajı ve otel logosu aynı anda etkinleştirilemez.
Türkçe
25
¦¦ Hotel Logo
Hospitality Logo işlevi TV açıldığında Otelin resim görüntüsünü görüntüler.
–– Hospitality Logo ayarları, Konaklama modu menülerindedir.
–– Logo Yükleme ve Logo Görüntüleme Menüsü öğeleri Hospitality Logo seçeneğini açtığınızda etkinleştirilir.
–– Bellekte kayıtlı bir logo görüntüsü varsa ve Hospitality Logo seçeneği açıksa, Hospitality Logo TV açıldığında
görüntülenir.
–– Hospitality Logo kapalıysa, logo görüntüsü TV'de yüklenmiş olsa bile Hospitality Logo görüntülenmez.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
OFF
Power On
Security Mode
DRM
System
Channel
Menu OSD
Clock
Welcome Message
Music Mode
Edit Welcome Message
External Source
Eco Solution
Logo/Message
r
Hospitality Logo
OFF
BMP
Hospitality Logo DL
Logo Display Time
5 Second
Cloning
REACH Solution
Network
Widget Solution
Vitual Standby
yy Hospitality Logo
––
––
––
––
Bu seçenek, Konaklama Logosu görüntüsünün görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçmenizi sağlar.
Başlangıç değeri KAPALI'dır.
BMP, AVI, HER İKİSİ olarak ayarlanabilir.
BMP, AVI, HER İKİSİ olarak ayarlandığında Logo Download ve Logo Time Display menü öğeleri erişilebilir olur.
yy Logo File Format
––
––
––
––
––
––
Bu seçenek, logo görüntüsünü bir USB aygıtından TV belleğine indirmenizi sağlar.
Görüntü TV'ye kopyalanırken Bekleyin ifadesi görüntülenir.
Kopyalama işlemi başarılı bir şekilde tamamlandıktan sonra, Tamamlandı ifadesi görüntülenir.
Kopyalama işlemi başarısız olduğunda, Başarısız ifadesi görüntülenir.
Herhangi bir USB aygıtı bağlı değilse, USB Yok ifadesi görüntülenir.
USB aygıtında kopyalanacak bir dosya yoksa veya dosya yanlış biçimdeyse (bir BMP dosyası olmalıdır), Dosya
Yok ifadesi görüntülenir. Dosya Yok ifadesi görüntülenirse ve USB aygıtında bir logo dosyasına sahipseniz, dosya
biçimini kontrol edin.
yy Logo File Format
––
––
––
––
––
26
TV, yalnızca BMP ve AVI biçimini destekler.
Dosya adı samsung.bmp veya samsung.avi olmalıdır.
BMP biçiminin maksimum çözünürlüğü 960 x 540'tır.
AVI biçiminin maksimum dosya boyutu 30MB'dir.
TV, boyutu veya görüntünün ölçeğini değiştirmez.
Türkçe
¦¦ Cloning
USB Klonlama bir TV cihazından kullanıcı tarafından yapılandırılmış ayarları (Görüntü, Ses, Giriş, Kanal, Ayar ve Otel Ayarı)
indirmek ve aynı ayarları diğer TV cihazlarına yüklemek içindir.
TV'deki diğer tüm kullanıcı tarafından tanımlanmış ayarlar (Ana Cihaz) USB cihazına kopyalanabilir.
✎✎ Klonladıktan sonra, TV yeniden açıldığında bazı özellikler uygulanır.
• Clone TV to USB: EEPROM'da belirli bir alanda saklanan verileri TV cihazından USB aygıtına kopyalamak için
gerçekleştirilen bir işlemdir.
1. TV'nizin arkasındaki USB bağlantı noktasına bir USB aygıtı takın.
2. Bu düğmelere sırasıyla basarak Etkileşimli menüsüne girin.
• MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. “Clone TV to USB” seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın ve
ardından ENTER düğmesine basın.
4. “Clone TV to USB” mesajı görüntülenir, ardından ENTER düğmesine
basın.
5. USB klonlama davranışından emin olabilirsiniz.
• In Progress: veri USB'ye kopyalanırken.
• Completed: kopyalama işlemi başarılı bir şekilde sone erdiğinde.
• Failed: kopyalama işlemi başarılı bir şekilde sone ermediğinde.
• No USB: herhangi bir USB bağlı olmadığında.
• Clone USB to TV: Bu USB aygıtında kayıtlı verileri TV cihazına yüklemek için bir
gerçekleştirilen bir işlemdir.
Logo/Message
Cloning
d
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
Logo/Message
Cloning
1. TV'nizin arkasındaki USB bağlantı noktasına bir USB aygıtı takın.
2. Bu düğmelere sırasıyla basarak Etkileşimli menüsüne girin. MUTE → 1 → 1 → 9 →
ENTER
3. “Clone USB to TV” seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın ve ardından
ENTER düğmesine basın.
OFF
d
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
4. “Clone USB to TV” mesajı görüntülenir, ardından ENTER düğmesine basın.
5. USB klonlama davranışından emin olabilirsiniz.
• In Progress: veri TV'ye kopyalanırken.
• Completed: kopyalama işlemi başarılı bir şekilde sone erdiğinde.
• Failed: kopyalama işlemi başarılı bir şekilde sone ermediğinde.
• No USB: herhangi bir USB bağlı olmadığında.
• No File: USB'de kopyalamak için dosya yok.
✎✎ USB'den TV'ye kopyalama işlemi ENTER tuşuna 5 saniye boyunca basılarak gerçekleştirilebilir.
✎✎ Otel TV ürün ailesi, uydu/T2 çalışmasını destekleyen bir model ve desteklemeyen bir model arasında CLONE
işlevini desteklemez.
Kurulum sırasında anlık klonlama için!
İlk TV'deki ana ayarların bulunduğu USB tuşunu takın ve 5 saniye boyunca Enter tuşuna basın.
Klonlama için ön koşul (kontrol noktası)
–– Aynı modeller (aynı sürüm) arasında klonlama yapılmalıdır.
–– Klonlamadan önce, tüm görüntülerin en son sürüme (aynı sürüm) güncellenmesi gerekir.
Türkçe
27
¦¦ Otomatik Başlatmayı Ayarlama
Bir TV'den diğerine ayarları klonlarken, hem konuk tarafındaki menü hem de otel tarafındaki menü ayarlarını (Resim, Ses,
Giriş, Kanal, Kurulum ve Otel Kurulumu) klonlarsınız. Bu, konaklama TV'lerinizde hemen hemen tüm menü değerlerini
aynı, standart ayarlara ayarlamanızı sağlar. Konukların Resim menüsü gibi konuk tarafındaki menülere erişmesine
izin verirseniz, bu menülerdeki ayarları değiştirebilirler, böylece bunlar artık standart olmazlar. Otomatik Başlatmayı
Ayarlama işlevini açık olarak ayarlarsanız, TV kapatıldığında ve sonra yeniden açıldığında TV otomatik olarak herhangi
bir konuk tarafındaki menü değerlerini klonlanan, standart değerlere geri yükler (başlatır). Otomatik Başlatmayı Ayarla
yalnızca klonlanan konuk tarafındaki menü değerlerinde çalışır. Klonlanmamış ayarlar yoksayılır.
Aşağıdaki tabloda Otomatik Başlatmayı Ayarla işlevini açık olarak ayarladığınızda klonlanan değerlerine geri yüklenen
ayarlar listelenmektedir.
Menü
Görüntü
Ses
28
Menü Öğesi
Resim Modu
Arka Işık
Kontrast
Parlaklık
Netlik
Renk
Ton (Y/K)
Resim Modunu Uygula
Resim Boyutu
Resim Boyutu
Zoom/Konum
4:3 Ekran Boyutu
Otomatik Ayarlama
PC Ekran Ayarı
Kaba
İnce
Konum
Görüntü Sıfırla
PIP
Gelişmiş Ayarlar
Dinamik Kntrast
Siyah Tonu
Ten Tonu
Salt RGB Modu
Renk Alanı
Beyaz Dengesi
Gamma
Hareketli Aydnltma
Resim Seçenekleri
Renk Tonu
Dijital Temiz Görünüm
MPEG Przt Filtresi
HDMI Siyahlık Düzeyi
Film modu
LED Net Hrktl Görntü
Resim Kapalı
Görüntüyü Sıfırla
Ses Modu
Ses Efekti
DTS TruSurround HD
DTS TruDialog
Ekolayzer
Hoparlör Ayarları
Ek Ayarlar
DTV Ses Düzeyi
HDMI Ses Biçimi
Ses Biçimi
Ses Gecikmesi
Dolby Digital Comp
Oto ses ayar
Ses Sıfırlama
Türkçe
Menü
Sistem
Menü Öğesi
Erişebilirlik
Voice Guide
Sesli Açıklama
Altyazı
Menü Saydamlığı
Yüksek Kontrast
Genişlet
Spor Modu
Menü Dili
Smart Control Ayarları
Hareket Duyarlılığı
Dokunma Duyarlılığı
Ekran uzaktan Kumandası Boyutu
Sesle Kumanda
Dil
TV Sesi
Sesin Cinsiyeti
Cihaz Yönetic.
Klavye Ayarları
Fare Ayarları
Zaman
Saat
Kapanış Ayarı
Uyandırma Zmnlyc
Eko Çözüm
Enrj. Tasarrufu
Eko Sensör
Sinyal Yok Askıda
Oto Kapatma
Akıllı Güvenlik
Akıllı Güvenlik
Tara
Yalıtılmış Liste
İzinli Liste
Ayarlar
Oto Koruma Süresi
PIN Değiştir
Genel
Oyun Modu
Ses Geri Bildirimi
Açılış Logosu
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
Otomatik Kapatma
Cihaz arama
DivX® İsteğe Bağlı Video
¦¦ Plug & Play
Otel Tak ve Çalıştır otomatik olarak Otel modu seçimi, Ülke Ayarı, Saat Ayarı ve Resim Modu Ayarı gerçekleştiren bir işlevdir.
–– Otel Tak ve Çalıştır yalnızca güç ilk kez AÇIK duruma getirildiğinde bir kez kullanılabilir.
–– İlk TV ve TV'den USB'ye klonla ayarlandıktan sonra
–– TV'nin yalnızca Otel Tak ve Çalıştır işlevinden çıkması, USB'nin bağlanması ve ardından USB'den TV'ye klonlanma
gerçekleştirilmesi gerekir.
–– Modele ve bölgeye bağlı olarak, bazı menüler BULUNMAYABİLİR.
Self Diagnosis for TV (TV İçin
Otomatik Test)
Fabrika Sıfırlama'yı seçerseniz, TV tüm değerleri fabrika
varsayılanlarına sıfırlar ve Otel Tak & Kullan menüsünü
görüntüler. Aşağıdaki ilk Otel Plug & Play ekranına gidin.
Self Diagnosis for HTV (HTV İçin
Otomatik Test)
SW Update (Yazılım Güncellemesi)
Service Pattern (Hizmet Deseni)
KAPALI
Sound Bar Out (Ses Çubuğu Çıkışı)
KAPALI
Samsung'a Başvurun
Bekleme LED'i
AÇIK
TV Reset
E+P
Current Location'ın
ülkesini
değiştirirseniz
TV otomatik kapanır ve
açılır.
E
EU
EU_ITALY
EU_GER
EU_FRANCE
Geçerli Konum'un ülkesini
değiştirmezseniz
Klonlama
Modu öğesini
seçerseniz
USB veya sunucudan sistem ayarlarını TV'ye
kopyalayın.
E
TV Temel
Kurulum öğesini
seçerseniz
Fabrika
Menüsü öğesini
seçerseniz
E
Kurulumu sonlandırın ve
doğrudan Fabrika Menüsü'ne
gidin.
E
E
Їϩͱťθͱ˝θɇ͔
English
Country
Bulgaria
Picture Mode
Standard
Please select your country.
Both
Select Both to scan for both
Terrestrial or Cable channels
and Satellite channels.
Terrestrial/Cable
Eesti
Satellite
Suomi
E
E
Français
Deutsch
Dilinizi seçin
Otomatik Ayarlama
için kullanılacak
kanal bandını seçin
Ülke ve Resim Modu'u seçin
E
Auto Tuning
Auto tuning is finding channels for you...
Channel 7
2%
Digital
- TV
- Radio
- Data/Other
Analogue
Çıkmak için Power OFF tuşuna
basın.
0
0
0
0
0
Stop
Kanallar
arandıktan sonra.
E
E
Setup Complete!
Your TV is now ready to use.
Otel Seçeneği Menüsü
görüntülenir.
E
E
Done
Saat Modu, DST ve Saat Dilimi'ni seçin
Türkçe
29
•• LocalSet
‒‒ Başlangıçta vurgulanan: AB
‒‒ Değiştir'i seçtikten sonra Enter tuşuna basarsanız ülkeyi değiştirebilirsiniz.
‒‒ Ülke değiştirilirse, TV otomatik olarak kapanıp açılır.
‒‒ Yanlış ülke seçerseniz, Otel Menüsü'nün System bölümüne girip TV Reset komutunu tekrar çalıştırın.
•• Menü Dili OSD
‒‒ "TV Kurulum Tipi" OSD seçeneğini TV Temel Kurulum olarak seçerseniz, “Menü Dili” OSD görüntülenir.
‒‒ Başlangıçta vurgulanan: English
‒‒ Enter tuşuna basarsanız, “Resim Modu” OSD görüntülenir
•• Resim Modu OSD
‒‒ Başlangıçta vurgulanan: Standart
‒‒ TV Resim Modu OSD'yi görüntüler ve burada Dinamik veya bir Standart Resim modu seçebilirsiniz.
•• Otomatik kayıt OSD
‒‒ Enter tuşuna basarsanız, TV otomatik olarak kanal arar.
•• Saat Modu, DST(Yaz saati) ve Saat Dilimi OSD'yi ayarlayın
‒‒ Başlangıçta vurgulanan: Saat Modu: Otomatik,DST: Kapalı,Saat Dilimi: Doğu
‒‒ TV dijital yayın kanallarına ayarlanacaksa ve bu kanallar tarih ve saat bilgisi veriyorsa, Saat Modu ayarını
Otomatik olarak belirleyin. TV tarih ve saati otomatik olarak ayarlar.
‒‒ TV dijital yayın kanallarına ayarlanmayacaksa, Saat Modu ayarını Manuel olarak belirtin ve TV'deki tarih ve saati
elle ayarlayın.
‒‒ TV'ye yaz saati uygulanması veya uygulanmaması için DST Açık veya Kapalı olarak ayarlayın.
‒‒ Görüntülenen haritadan saat dilimini seçin.
30
Türkçe
¦¦ Çok Kodlu Uzaktan Kumanda
Çok Kodlu Uzaktan Kumanda tüm TV'leri tek bir uzaktan kumandayla kontrol etmek için tasarlanmış özel bir vericidir.
Bu işlev hastane gibi bir konumda birden fazla TV bulunan yerler için kullanışlıdır. Kaynak osd'de Kimlik Numarasını Ayarla
görüntülenir. Çoklu kod için 9 farklı uzak anahtar iletişimini desteklemek mümkündür.
Her bir TV'nin sahip olduğu ilk kimlik kodu “0”dır.
–– ID kodu Analog TV modunda veya PC modunda ayarlanabilir ve sıfırlanabilir. (TTX kanalında veya DTV kanalında
kullanılamaz)
–– ID kodu 0 - 9 arasında olabilir.
–– MUTE düğmesine ve RETURN düğmesine aynı anda 7 saniyeden fazla basın ve sonra kodu ayarlamak için sayı
düğmesini seçin.
–– Kimliği Ayarla OSD'si orta konumda görüntülenir.
–– Aşağıdaki cümle görüntülenir. “Remote control code is set to X. If you want to change the Remote control code,
enter the chosen digit." x ilgili sayıdır.
✎✎ Bu OSD Exit tuşu girilinceye kadar görüntülenir.
Remote control code is set to 0. If you want
to change the Remote control code, enter the
chosen digit.
–– Örneğin, TV ve Uzaktan Kumanda kullanıcı 1 tuşuna bastığında Kimlik kodu No 1 olarak ayarlanır.
–– Aşağıdaki cümle görüntülenir. "Uzaktan kumanda kodu 1 olarak değiştirildi". Ardından TV yalnızca TV'yle aynı
kimlik koduna sahip bir uzaktan kumandayla kontrol edilebilir.
–– Kimlik kodu uzaktan kumanda ve TV arasında eşleşmiyorsa, aşağıdaki cümle görüntülenir. “ TV Kimliği x”(x
TV’nin kimlik kodudur)
–– Kimlik kodunu sıfırlamak için, MUTE düğmesine ve EXIT düğmesine aynı anda 7 saniyeden fazla basın.
Düğmelere basmayı bıraktığınızda, hem TV'nin hem de Uzaktan kumandanın kimlik kodu "0" olarak sıfırlanır.
“Uzaktan kumanda kodu 0 olarak ayarlandı.” cümlesi görüntülenir.
Türkçe
31
¦¦ Channel Bank Editor (Yalnızca Smoovie TV)
Channel Bank Editor kanalı 3 farklı Banka Seçeneğiyle düzenlemek için kullanılan bir işlevdir.
Banka kartına bağlı olarak, Otel müşterilerinin kullanabileceği belirli kanallar vardır.
Channel Bank Editor Tek Başına Modu altında ayarlama
1. “MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER” tuşlarına basarak Otel Tek Başına moduna girin
2. Lütfen SI tedarikçisini seçin: “Smoovie”
3. Yeni “Channel Bank Editor” menü seçeneğini bulabilirsiniz
4. “Channel Bank Editor” moduna girin
Hospitality Mode
Standalone
OFF
SI Vendor
d
SI Vendor
Smoovie
d
Channel
d
Channel Bank Editor
<Modele ve bölgeye bağlı olarak, bazı menü öğeleri bulunmayabilir>
32
Türkçe
5. Kanal bankasını aşağıdaki örnekte olduğu gibi düzenleyin.
a. Bank1 (Ücretsiz kanal): Uzaktan kumanda herhangi bir karta sahip olmadığında kullanılacak kanalı ayarlayın.
b. Bank2 (Aile Kartı - Yeşil): Uzaktan kumanda GREEN CARD'a sahip olduğunda kullanılacak kanalı ayarlayın.
c. Bank3 (Yetişkin Kartı - Kırmızı): Uzaktan kumanda RED CARD'a sahip olduğunda kullanılacak kanalı ayarlayın.
Channel Bank Edit
Registered
Bank1 (4)
Bank2 (6)
BBC1
c
c
c
3
24ore.tv
c
c
c
4
C3
c
c
5
BBC World
c
c
6
C5
c
c
7
Coming Soom
c
c
8
S2
c
9
S2
c
1
1futech
2
Bank3 (36)
c
n Move
E Select/Deselect
R Return
SMOOVIE Uzaktan Kumandayı Kullanma Referansları
1. SI tedarikçisi olarak SMOOVIE seçeneğini seçtiyseniz, SMOOVIE Uzaktan Kumandayı kullanmalısınız.
2. Uzaktan kumandanın sayısal tuşlarıyla, kullanıcı yalnızca Bank1 kanalını seçebilir.
Bu nedenden ötürü, Yeşil veya Kırmızı Kartı kullanarak kanalı değiştirmek istiyorsanız, lütfen kanal yukarı/aşağı
tuşlarına basın.
3. Kanal kılavuzunda veya Kanal listesinde, kullanıcı yalnızca Bank1 kanal listesini görebilir.
Türkçe
33
¦¦ Channel Editor
Kanal Düzenleyicisi kanal numarasını ve adını düzenlemek için bir işlevdir.
–– Kanalları kullanıcı tanımlı kanal numaraları olarak sıralamak için Kanal Düzenleyicisini kullanın.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
OFF
Power On
Security Mode
DRM
System
Channel
Menu OSD
Clock
Music Mode
External Source
Eco Solution
r
Channel Editor
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
Network
Widget Solution
Vitual Standby
<Modele ve bölgeye bağlı olarak, bazı menü öğeleri bulunmayabilir>
Tek Başına modunda Kanal Düzenleyicisi için Basit Adımlar
Adım
Kapsamlı Özet
1
Otel Seçeneği Menüsünde 'Channel Auto Store’ özelliğini çalıştırın
2
Otel Seçeneği Menüsünde ‘Channel Editor’ işlevine girin
3
Sahip olmak istediğiniz son kanal listeleriyle ilgili bir tablo oluşturun
4
Oluşturduğunuz tabloya dayanarak TOOLS Düğmesiyle kanalları yeniden düzenleyin
5
Çıkmak için EXIT veya RETURN Düğmesine basın.
<Daha kapsamlı bilgi için, lütfen aşağıdaki ayrıntılara bakın>
34
Türkçe
Sırayla Smoovie
Smovie TV kullanılır (Anten / Kablo )
Adım
Karışık Kanal Haritası Açık (hem Anten hem de Kablo kullanılır)
Sadece Anten veya Kablo
kullanılır
Sadece Anten veya Kablo
kullanılır
TV Otel P&P ile başlarsa
TV Otel P&P ile başlarsa
P&P zaten gerçekleştirilmişse
P&P zaten gerçekleştirilmişse
1
Kanal saklama hariç P&P işlemi
Otel menüsüne girin
gerçekleştirin
P&P tümü işlemi gerçekleştirin
(Dış Anten veya Kablo otomatik Otel menüsüne girin
ayar)
2
P&P TV otel menüsünü
görüntüledikten sonra
Karışık Kanal Haritasını Açık
olarak ayarlayın
P&P TV otel menüsünü
görüntüledikten sonra
Kanal türünü seçin
- Dış anten için ATV veya ADTV
- Kablo için CATV veya CDTV
3
Karışık Kanal Haritasını Açık
olarak ayarlayın
TV'yi açık ve kapalı olarak
ayarlayın
Kanal türünü seçin
- Dış anten için ATV veya ADTV
- Kablo için CATV veya CDTV
Otel menüsünde smoovie TV
seçeneğini seçin
4
TV'yi açık ve kapalı olarak
ayarlayın
Otel menüsüne girin
Otel menüsünde smoovie TV
seçeneğini seçin
Kanal Kurulumu seçeneğini
seçin
5
Otel menüsüne girin
Otel menüsünde smoovie TV
seçeneğini seçin
Kanal Kurulumu seçeneğini
seçin
(atlanabilir)
Otomatik ayar yapmak için
"Air" veya "Cable" seçimini
yapın.
6
Otel menüsünde smoovie TV
seçeneğini seçin
Kanal Kurulumu seçeneğini
seçin
Otomatik ayar yapmak için
"Air" veya "Cable" seçimini
yapın.(atlanabilir)
CH Banka Düzenleyicisi
Kurulumu
7
Kanal Kurulumu seçeneğini
seçin
Otomatik ayar yapmak için "Air
+ Cable" seçeneğini seçin.
CH Banka Düzenleyicisi
Kurulumu
Açıp kapattıktan sonra,
kullanıcı TV'yi kullanabilir
8
Otomatik ayar yapmak için "Air
+ Cable" seçeneğini seçin.
CH Banka Düzenleyicisi
Kurulumu
Açıp kapattıktan sonra,
kullanıcı TV'yi kullanabilir
9
CH Banka Düzenleyicisi
Kurulumu
Açıp kapattıktan sonra,
kullanıcı TV'yi kullanabilir
10
Açıp kapattıktan sonra,
kullanıcı TV'yi kullanabilir
Smovie TV kullanılır (Uydu)
Karışık Kanal Haritası Açık (Uydu ve Dış Anten ya da Kablo
Adım kullanılır)
Yalnızca Uydu kullanılır
TV Otel P&P ile başlarsa
P&P zaten gerçekleştirilmişse TV Otel P&P ile başlarsa
1
Kanal saklama hariç P&P işlemi
gerçekleştirin
Otel menüsüne girin
P&P tümü işlemi gerçekleştirin
(Dış Anten veya Kablo otomatik
ayar)
2
P&P TV otel menüsünü
görüntüledikten sonra
Karışık Kanal Haritasını Açık
olarak ayarlayın
P&P TV otel menüsünü
görüntüledikten sonra
3
Karışık Kanal Haritasını Açık
olarak ayarlayın
4
5
6
7
8
9
10
Kanal türünü seçin
- Dış anten için ATV veya ADTV
- Kablo için CATV veya CDTV
TV'yi açık ve kapalı olarak
Otel menüsünde smoovie TV
Otel menüsüne girin
ayarlayın
seçeneğini seçin
Otel menüsünde smoovie TV Kanal Kurulumu seçeneğini seçin
Otel menüsüne girin
seçeneğini seçin
(atlanabilir)
Otel menüsünde smoovie TV
Kanal Kurulumu seçeneğini Otomatik ayar yapmak için, Uydu
seçeneğini seçin
seçin
seçeneğini seçin (atlanabilir)
Otomatik ayar yapmak için,
Kanal Kurulumu seçeneğini seçin
CH Banka Düzenleyicisi Kurulumu
Uydu seçeneğini seçin
Otomatik ayar yapmak için, Uydu CH Banka Düzenleyicisi
Açıp kapattıktan sonra, kullanıcı
seçeneğini seçin
Kurulumu
TV'yi kullanabilir
CH Banka Düzenleyicisi
Açıp kapattıktan sonra,
Kurulumu
kullanıcı TV'yi kullanabilir
Açıp kapattıktan sonra, kullanıcı
TV'yi kullanabilir
TV'yi açık ve kapalı olarak
ayarlayın
P&P zaten gerçekleştirilmişse
Otel menüsüne girin
Kanal türünü seçin
- Dış anten için ATV veya ADTV
- Kablo için CATV veya CDTV
Otel menüsünde smoovie TV
seçeneğini seçin
Kanal Kurulumu seçeneğini
seçin
Otomatik ayar yapmak için,
Uydu seçeneğini seçin
CH Banka Düzenleyicisi
Kurulumu
Açıp kapattıktan sonra, kullanıcı
TV'yi kullanabilir
Türkçe
35
Kanal Listesi
Kanal bilgilerini, Tümü, TV, Radyo, Veri/Diğer, Analog veya Favori 1-5 öğelerini görüntüleyebilirsiniz.
✎✎ Uzaktan kumandada CH LIST düğmesine bastığınızda, Kanal Listesi ekranı bir kez görüntülenir.
• Tümü: O anda mevcut tüm kanalları gösterir.
• TV: O anda mevcut tüm TV kanallarını gösterir.
• Radyo: O anda mevcut tüm radyo kanallarını gösterir.
• Veri/Diğer: O anda mevcut tüm MHP kanallarını veya diğer kanalları gösterir.
• Analog: O anda mevcut tüm analog kanalları gösterir.
• Favori 1-5: Tüm favori kanalları gösterir.
✎✎ Eklediğiniz favori kanalları görüntülemek istiyorsanız, Favori 1-5 öğesini taşımak için CH LIST düğmesine basın ve
L (Ch. Modu) düğmesini kullanın.
✎✎ Kanal Listesi ile kumanda düğmelerini kullanma.
• T (Araçlar): Seçenek menüsünü görüntüler.
• L (Ch. Modu / Kanał): Tümü, TV, Radyo, Veri/Diğer, Analog veya Favori 1-5 öğelerine gidin.
✎✎ T (Araçlar) menüsünde Program Grnt öğesini seçtiğinizde, L (Kanal) düğmesini kullanarak diğer
kanallara gidebilirsiniz.
• E (İzle / Bilgi): Seçtiğiniz kanalı izler. / Seçilen programın ayrıntılarını görüntüler.
• k (Sayfa): Sonraki ya da önceki sayfaya gider.
36
Türkçe
Zamanlı Görüntüleme özelliğini Kanal Listesinde kullanma
(yalnızca dijital kanallar)
Zamanlı Görüntüleme özelliğini Kanal Listesi öğesinde ayarladığınızda, programı yalnızca Program Grnt öğesinde
ayarlayabilirsiniz.
1. CH LIST düğmesine basın, ardından istediğiniz bir dijital kanalı seçin.
2. TOOLS düğmesine basın ve ardından Program Grnt öğesini seçin. O kanal için program listesi görüntülenir.
3. İstediğiniz programı seçmek için ▲ / ▼ düğmesine basın, ardından ENTERE (Bilgi) veya INFO düğmesine basın.
4. Zamanlı Görüntüleme seçeneğini seçin, ardından bittiğinde ENTERE düğmesine basın.
✎✎ Zamanlı Görüntüleme seçeneğini iptal etmek istiyorsanız, adım 1 ila 3 arasını takip edin. Progrmı iptl et seçeneğini
seçin.
Seçenek Menüsünü Kullanma t
Kanal Listesi menü seçeneklerini (Program Grnt, Favorilri dznle, Kilit/Kilit aç, Kanal Adı Düzenleme, Kanal No Düzenle,
Sil, Bilgi, Sırala, Düzen Modu).
Seçenek menüsü öğeleri kanal durumuna göre değişebilir.
1. Bir kanal seçin ve TOOLS düğmesine basın.
2. Bir işlev seçin ve ayarlarını değiştirin.
• Program Grnt: Dijital kanal seçildiğinde, programı görüntüler.
• Favorilri dznle: Sık seyrettiğiniz kanalları favoriler olarak ayarlayın. Seçilen kanalları Favori 1-5 özelliğinde ekleyin veya
silin.
1. Favorilri dznle öğesini seçin, ardından ENTERE düğmesine basın.
•
•
•
•
•
•
•
2. Favourites 1-5 seçeneğini seçmek için ENTERE düğmesine basın, ardından OK düğmesine basın.
✎✎ Favorites 1-5 arasındaki birkaç Favorileröğesinden bir favori kanal eklenebilir.
Kilit / Kilit aç: Bir kanalı kilitleyin, böylece kanal seçilemez ve izlenemez.
✎✎ Bu işlev yalnızca Kanal Kilidi öğesi Açık olarak ayarlandığında kullanılabilir.
✎✎ PIN giriş ekranı görünür. 4 basamaklı PIN'inizi girin. PIN Değiştir seçeneğini kullanarak PIN'i değiştirin.
Kanal Adını Düzenle (yalnızca analog kanallar): Kendi kanal adınızı atayın.
Kanal No Düzenle (yalnızca dijital kanallar): İstenilen sayı düğmelerine basarak numarayı düzenleyin.
✎✎ Bazı alanlar Kanal Adını Düzenle ve Kanal No Düzenle işlevini desteklemeyebilir.
Sil: İstediğiniz kanalları görüntülemek için bir kanalı silebilirsiniz.
Bilgi: / Seçilen programın ayrıntılarını görüntüler.
Sırala: Kanal numarasına veya kanal adına göre sıralanmış listeyi değiştirir.
Düzen Modu: İstediğiniz kanalı seçebilir ve düzenleyebilirsiniz.
Türkçe
37
Seçenek Menüsünü Kullanma t
Menü seçeneklerini (Favorilri dznle, Kilit/Kilit aç, Sil, Seçimi kaldır, Tümünü Seç) kullanarak herbir kanalı ayarlayın.
1. Kanal Listesi ekranında TOOLS düğmesine basın, ardından Düzen Modu öğesini seçin. Kanalın solunda bir onay kutusu
görünür.
2. İstediğiniz kanalı seçmek için ▲ / ▼ düğmelerine basın, ardından ENTERE düğmesine basın. (c) işareti, kanalı
seçtiğinizi gösterir.
✎✎ Birden fazla kanal seçebilirsiniz.
✎✎ Kanalların seçimini kaldırmak için tekrar ENTERE düğmesine basın.
3. TOOLS düğmesine basın, ardından bir işlev seçin ve ayarlarını değiştirin.
• Favorilri dznle: Sık seyrettiğiniz seçilen kanalları favoriler olarak ayarlayın.
✎✎ Favorilri dznle ekranı beş gruba (Favori 1, Favori 2 vb.) sahiptir. Gruplardan herhangi birisine sık kullanılan bir kanal
ekleyebilirsiniz. Bir grup seçmek için▲ / ▼ düğmelerine basın.
• Kilit / Kilit aç: Bir kanalı kilitleyin, böylece kanal seçilemez ve izlenemez.
✎✎ Bu işlev yalnızca Kanal Kilidi öğesi Açık olarak ayarlandığında kullanılabilir.
✎✎ PIN giriş ekranı görünür. 4 basamaklı PIN'inizi girin. PIN Değiştir seçeneğini kullanarak PIN'i değiştirin.
• Sil: İstediğiniz kanalları görüntülemek için bir kanalı silebilirsiniz.
• Seçimi Kaldır: Seçili kanalların seçimini kaldırır.
• Tümünü Seç: Kanal listesindeki tüm kanalları seçin.
38
Türkçe
¦¦ My Channel
Otel tarafından sağlanan kanallar için ülke ve tür öğelerini belirler ve kullanıcı bir ülke ve tür seçmişse, ilgili kanalları
gösterir.
• Önce ülkeyi seçmeniz gerekir, aksi halde bir tür BELİRLEYEMEZSİNİZ.
• Herhangi bir kanala EKLENMEMİŞ bir tür seçerseniz, Kanal listesi tüm kanalları görüntüler.
• Kanalım, yalnızca Bekleme modunda çalışır.
• Bekleme modundaki SI Tedarikçisi: Smoovie seçiliyse, bu özellik çalışmaz.
• Bu, Otel Menüsü > Servis Modu öğesindeki Otel Seçenekleri kısmındadır ve açılıp kapatılabilir.
• Seçenek yalnızca Açık olarak ayarlandığında çalışır.
Kanal Bileşimi [Tür Modu]
Standart
Otel
Kategori
Anten / Kablo
Uydu
Tümü (Varsayılan)
O
O
Haberler
O
O
Radyo
O
O
Eğlence
O
O
Spor
O
O
Otel
O
O
Tür
2
1
3
Anten Modu Etkinleştirmesi
Ch. Modu
Geçerli durum: Avusturya/Spor
Ana öğesi fabrika modunda yönetilen
her bir ülke tarafından tür kanal modunu
sağlar.
Kanalım
4
5
Ülke
6
Açıklama
Tür
Tüm Ülkeler
Tümü
Avusturya
Haberler
Belçika (Almanca)
Radyo
Belçika (Fransızca)
Eğlence
Çekçe
Spor
Fransa
Otel
Almanya
▼
7
(Mavi)Öncekini Tut (U/D/L/R)Taşı (En)Enter 8
* Listede görüntülenecek öğe sayısı için, tasarım belgesine bakın.
Türkçe
39
Ana Kılavuz
Düğme
İşlem
Gezinti Yardımı
BLUE
Ekrana geri döner. (Tür kurulumu: Son Ülke ve Tür)
Öncekini Tut
ENTER
Bir öğe seçer.
Gir
Ch. Up/Down
Sayfaya göre vurgulanmış olana gider.
(Kılavuz yok)
UP/DOWN
Her bir ülkede, tür listesinde gezinir. (dairesel şekilde.)
RIGHT
Vurgulanan öğeyi seçer ve vurgulanan öğeyi Tür bölümüne taşır.
RETURN
Ekrana geri döner. (Tür kurulumu: Son Ülke ve Tür)
(Kılavuz yok)
EXIT
Ekrana geri döner. (Tür kurulumu: Son Ülke ve Tür)
(Kılavuz yok)
Taşı
✎✎ Notlar
• Bu bölüm, TV açıldığında görüntülenen Ön UI'nın düzenini açıklamaktadır. (Fabrika Modu > Tür Modu: Etkin)
• Tür her bir ülkenin alt listesidir.
• Yayın ekranı son belleğe alınan kanalı görüntüler.
–– Kullanıcı önceki ülke ve tür kanal haritasını tutmak isterse, Ön UI'yı kapatmak için ‘BLUE’, RETURN, EXIT uzaktan
kumanda tuşuna basmalıdır.
–– Vb.
• Varsayılan Vurgulama: Son Bellek Öğeleri (Ülke, Tür)
• Zaman Aşımı (60 san)
Öğeler
No
Ad
Açıklama
1
Arkaplan Ekranı
• TV açıldığında gösterilen son belleğe alınmış kanalı görüntüler.
2
İşlev Başlığı
• Bu işlevin adıdır.
3
Geçerli Durum
• Ülke/Tür öğelerinin geçerli ayarlarını görüntüler.
4
Ülke Öğeleri
• Ülke listesinin öğesi görüntülenir.
• Son seçilen ülkeyi görüntüler.
5
Tür Öğeleri
• Tür listesinin öğesi görüntülenir.
• Yetkili kişinin fabrika modunda yönettiği her bir ülkeye göre mevcut tür öğelerini sağlar. (her
zaman ‘Tümü’ öğesi ile sağlanır)
• Son seçilen türü görüntüler.
6
Vurgula
• Alan dahilinde görüntülenecek öğe başlığı çok uzunsa, Otomatik Metin Kaydırma özelliği çalışır.
7
Gösterge
• Önceki veya sonraki sayfa olduğunda, bu görüntülenir.
8
Gezinti Yardımı
• Ana kılavuz sağa yaslanmıştır.
40
Türkçe
Vurgulama Etkileşimi [Ülke Öğeleri]
• Bu sayfa yalnızca etkileşim içindir. Ekranların her birisi gerçek olanla kesin şekilde aynı olmayabilir.
✎✎ Notlar
• Kullanıcı üst ve alt uzaktan kumanda tuşlarına basarak her bir ülke ve tür listesi liste öğesinde gezinebilir.
• Dairesel gezinti desteklenir.
1
My Channel
My Channel
Current status: All Country/Sports
Current status: All Country/Sports
Country
Genre
DOWN x 4
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
UP x 4
Country
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
▼
UP x 4
DOWN x 4
My Channel
Current status: All Country/Sports
Country
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
DOWN
UP
UP
DOWN
My Channel
Current status: All Country/Sports
Country
Genre
▲
Austria
All
Belgium (Dutch)
News
Belgium (French)
Radio
Czech
Entertainment
France
Sports
Germany
Hotel
Hungary
▼
END
UP x N
My Channel
Current status: All Country/Sports
Country
Genre
▲
Slovakia
DOWN x N
My Channel
Current status: All Country/Sports
Country
All
▲
Genre
Spain
News
Slovakia
All
Switzerland
Radio
Spain
News
United Kingdom
Entertainment
Eastern Europe
Sports
Other
Hotel
▼
Switzerland
Radio
United Kingdom
Entertainment
Eastern Europe
Sports
Other
Hotel
▼
Türkçe
41
Vurgulama Etkileşimi [Varsayılan Tür]
• Bu sayfa yalnızca etkileşim içindir. Ekranların her birisi gerçek olanla kesin şekilde aynı olmayabilir.
My Channel
My Channel
Current status: All Country/Sports
Country
Current status: All Country/Sports
Genre
Country
ENTER / RIGHT
▲
Genre
▲
All Country
All
All Country
All
Austria
News
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
Czech
Sports
France
Hotel
France
Hotel
LEFT
Germany
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
• Geçerli ülke seçimi vurgulanır.
• Varsayılan Vurgulama: Geçerli tür seçimi
My Channel
My Channel
Current status: All Country/Sports
Country
Current status: All Country/Sports
Genre
Country
▲
All Country
All
Austria
News
ENTER / RIGHT
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
Czech
Sports
France
Hotel
France
Hotel
LEFT
Germany
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
• Diğer ülke öğesi vurgulanır. (örn. Fransa)
42
Genre
▲
Türkçe
Navigation Help Area
• Varsayılan Vurgulama: Tümü
Mod Değiştirme Etkileşimi 1 (1/2)
• Bu sayfa yalnızca etkileşim içindir. Ekranların her birisi gerçek olanla kesin şekilde aynı olmayabilir.
My Channel
My Channel
Current status: All Country/Sports
Current status: All Country/Sports
Country
Genre
Country
▲
Genre
▲
DOWN
All Country
All
Austria
News
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
Czech
Sports
France
Hotel
France
Hotel
LEFT
Germany
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
• Geçerli Tür Modu: Tümü Ülke /Spor
ENTER / RIGHT
My Channel
My Channel
Current status: All Country/Sports
Country
Current status: All Country/Sports
Genre
Country
▲
ENTER
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
UP
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
Czech
Sports
France
Hotel
France
Hotel
DOWN
Germany
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
• Ülke seçiliyse, vurgulama tür menüsüne otomatik
olarak gider.
ENTER / RIGHT
6
Türkçe
43
Mod Değiştirme Etkileşimi 1 (2/2)
• Bu sayfa yalnızca etkileşim içindir. Ekranların her birisi gerçek olanla kesin şekilde aynı olmayabilir
5
1
6
My Channel
Current status: All Country/Sports
ENTER
Country
1
Genre
▲
Info
Genre Mode change to Austria/News.
OK
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
Navigation Help Area
• Tür modu değişim tamamlandı mesajı görüntülenir.
• Zaman Aşımı (5 san)
ENTER / RETURN / Timeout
Current Status: Austria / News
44
Türkçe
• Türden ülkeye menüsünden sol tuşa basılırsa,
mevcut durumda seçili ülke öğesi vurgulanır.
Mod Değiştirme Etkileşimi 2 (1/2)
• Bu sayfa yalnızca etkileşim içindir. Ekranların her birisi gerçek olanla kesin şekilde aynı olmayabilir.
1
My Channel
My Channel
Current status: All Country/Sports
Current status: All Country/Sports
Country
Genre
Country
▲
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
DOWN
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
Czech
Sports
France
Hotel
France
Hotel
UP x 5
Germany
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
• Geçerli Tür Modu: Tümü Ülke /Spor
ENTER / RIGHT
My Channel
Current status: All Country/Sports
Country
101
Info
Genre
▲
Genre Mode change to Austria/News.
BLUE
/
RETURN
/
OK
EXIT
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
Navigation Help Area
ENTER
/
RETURN
5
• Ülke seçiliyse, vurgulama tür menüsüne otomatik
olarak gider.
/
Zaman Aşımı
Current Status: Austria / News
Türkçe
45
Güç Açık Senaryosu [Son Bellek]
• Bu sayfa yalnızca etkileşim içindir. Ekranların her birisi gerçek olanla kesin şekilde aynı olmayabilir.
1
Current Status: Austria / News
POWER
Power Off
• Geçerli Tür Modu: Avusturya / Haberler
POWER
My Channel
Current status: All Country/Sports
Country
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
Navigation Help Area
• Geçerli Tür Modu: Avusturya / Haberler
46
Türkçe
Tür Düzenleyicisi (Bu otel TV kanallarının her birisinin türünü yapılandırır.)
• Bu Otel Menüsü ile kullanılabilir (Fabrika).
• Desteklenen türler arasında Haber, Radyo, Eğlence, Spor ve Otel yer alır.
• Aynı anda bir kanal için birden fazla tür seçilebilir.
Ülke Düzenleyicisi (Kanal Düzenleyicisi): Bu otel TV kanallarının her birisi için ülkeyi yapılandıran düzenleyicidir.
• Desteklenen ülkeler (20 ülke): Avusturya, Belçika, Çin, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya,
Japonya, Hollanda, Norveç, Portekiz, Rusya, Kore, İspanya, İsveç, Türkiye, ABD
• Birden fazla kanal bir ülkeye ayarlanırsa, ülke kategori olarak kaydedilir ve kullanıcılar kanalları ülkeye göre
görüntüleyebilir.
• Bir kanala birden fazla ülke ayarlanabilir. Kullanıcı bir kategori seçerse, yalnızca ülkeye karşılık gelen kanallar kanal
listesinde görüntülenir.
• Ülkenin ayarlandığı herhangi bir kanal, kanal listesinden seçilirse, Ülkeleri Düzenle öğesi Araçlar'a eklenir. Aksi halde,
Ülkelere Ekle öğesi Araçlar'a eklenir
• * İlgili işlev yürütülürse, seçilen kanal için bir ülle ayarlanabilir veya iptal edilebilir.
• Ön UI
• Kullanıcı gücü açtığında, kullanıcının bir ülke veya tür seçtiği ekranı sağlar.
Sol Çerçeve Düzeni
Ana Kılavuz
Düğme
İşlem
Gezinti Yardımı
ENTER
İlgili Kanal Tarayıcısı alanını seçer veya alana girer.
(Kılavuz yok)
RETURN
İlgili Kanal Tarayıcısı alanını seçer veya alana girer.
Geri
UP/DOWN
Vurguyu yukarı veya aşağı taşır.
(Kılavuz yok)
RIGHT
Vurguyu Kanal Tarayıcısı alanına taşır.
(Kılavuz yok)
INFO
Kategori Bilgisini gösterir.
(Kılavuz yok)
TOOLS
Yardımcı işlev menülerini gösterir.
Araçlar
EXIT
İptal eder ve önceki adıma geri döner (Fabrika Modu).
(Kılavuz yok)
✎✎ Notlar
• Bu Sol Çerçeve için bir bileşendir (Ülke Kategorileri).
✎✎ Vb.
• Varsayılan Vurgulama: ‘Mevcut durumda seçili ülke’
Türkçe
47
Öğeler
No
Ad
Açıklama
• Kullanıcı bu ekrana girdiğinde, mevcut durumda seçili varsayılan öğe vurgulanır.
• Ülke Simgesi + Kategori Adı sağlanır. (Vurgu Ana Çerçevedeyse, yalnızca simge görüntülenir.)
• Vurguyu taşıma
–– Yukarı veya aşağı düğmelerine basmak vurguyu taşır.
–– Öğeler bir sayfada görüntülenemiyorsa, yukarı ve aşağı göstergeleri sağlanır.
–– Vurgu kategoriye taşındıktan sonra, ilgili kategoriye karşılık gelen kanal listesi Ana Çerçeveye
yüklenir.
1
Sol Çerçeve [Ülke Kategorileri]
Standart
Otel
Kategori
Ch. Modu
İlk Ayarlanan
Ülke
Anten Modu Etkinleştirmesi
Anten / Kablo
Uydu
Kayıtlı
O
O
Tüm Ülkeler
O
O
Ülke 1
O
O
Ülke 2
O
O
.
O
O
Açıklama
• Oto Ayarlama işlemi ile kaydedilen tüm
kanalları listeler.
• Kayıtlı Kanal listesinde belirtilmiş kanalların
ve kaynakların listesini sağlar.
• Tüm Ülke her bir ülkeye kaydedilmiş tüm
kanalların toplamıdır. (Bu yalnızca son
kullanıcıya sağlanır.)
Araçlar [Kayıtlı/Ülkeler Kategorileri]
• Kanal Yöneticisi > Kanal Kategorisi > Araçlar > Info
• Öğeler ‘Kanal’ olmadan görüntülenir.
• Sol Çerçevedeki Kayıtlı/Ülke öğesi vurgulanırsa, ‘INFO’
uzaktan kumanda düğmesine basarak ilgili pencereyi
etkinleştirebilirsiniz.
• Tüm ülkeler görüntülenir.
• Yukarı veya aşağı tuşuna basarak ülke öğelerinde
gezinebilirsiniz. (Göstergeler sağlanmıştır.)
48
Türkçe
✎✎ Notlar
• Bu Sol Çerçeve Kategorisindeki Araçlar menüsünün bir tanımıdır.
• Her bir Kaydet/Ülke için yalnızca Info öğesi sağlanır.
Öğeler
Kategori
Araçlar menüsü
Açıklamalar
Kayıtlı, Ülke
Bilgi
Kayıtlı Kanallar. Tür her bir ülkenin kanal sayısı.
• Öğeler ‘Kanal’ olmadan görüntülenir.
Hata Durumları
✎✎ Notlar
• Bu, Kayıtlı Kanallar listesinde kayıtlı hiçbir kanal olmadığında görüntülenen mesajdır.
Öğeler
No
1
Ad
Açıklama
Mesaj
• Tarayıcıya girerken, Kayıtlı kanallar öğesi boşsa, kullanıcının Otomatik Yükle (Programla)
menüsüne geçmesini sağlayan bir açılır pencere görüntülenir.
• Saat ve kanal yapılandırılmadığında ve kullanıcı Kanal Yöneticisine girdiğinde, kullanıcının
Otomatik Ayarlama (Otomatik Programlama) işlemine geçmesini sağlayan bir mesaj
yukarıda olduğu gibi görüntülenir.
• Bu, zaman yapılandırılmadığında görüntülenen mesajdır.
–– Zaman yapılandırılmamışsa, Kanal Yöneticisine girmeden önce mesaj Fabrika Modunda görüntülenir.
Türkçe
49
✎✎ Notlar
• Bu, ülke kategorisinde kayıtlı hiçbir kanal olmadığında sunulan bir bileşendir.
Öğeler
No
Açıklama
Açıklama
• Mevcut durumda seçili ülke herhangi bir öğe içermediğinde, bu mesaj görüntülenir.
Ana Çerçeve [Kanal Tarayıcısı]
50
Türkçe
Ana Kılavuz
Düğme
İşlem
Gezinti Yardımı
CH UP/DOWN
Sayfaya gider.
Sayfa
ENTER
İlgili Kanal Tarayıcısı alanını seçer veya alana girer.
Seç
RETURN
Önceki adıma geri döner (Fabrika Modu).
Geri
UP/DOWN
Vurguyu yukarı veya aşağı taşır.
(Kılavuz yok)
RIGHT
Vurguyu Kanal Tarayıcısı alanına taşır.
(Kılavuz yok)
INFO
Kategori Bilgisini gösterir.
(Kılavuz yok)
TOOLS
Yardımcı işlev menülerini gösterir.
Araçlar
EXIT
İptal eder ve önceki adıma geri döner (Fabrika Modu).
(Kılavuz yok)
✎✎ Notlar
• Bu Ana Çerçeve için bir bileşendir (Kanal Tarayıcısı).
• Fabrika Moduna veya harici girişe girmeden önce, ilk vurgu kanal üzerinedir.
Öğeler
No
Ad
Açıklama
1
Ana Çerçeve
• Kanalı veya mevcut durumda seçili kategorinin kaynak listesini gösterir.
2
Kaydırma Çubuğu
• Toplam sayfa miktarı arasından, mevcut sayfanın konumunu gösterir.
3
Gezinti Yardımı Alanı
• Kullanıcı her Kanal Yöneticisine girdiğinde bu görüntülenir. (Kullanıcı çıkarsa ve ardından Kanal
Yöneticisine yeniden girerse, tekrar görüntülenir.)
• Zaman aşımına ulaşıldığında (5 san) veya kullanıcı bir tuşa bastığında, bu kaybolur.
4
Gezinti Yardımı Alanı
• Mevcut durumda yapılandırılmış ülke bilgisi ve RED düğmeleri sola yaslanmıştır. (Bunlar
görüntülenir ve bunlar arasında grafiksel olarak gruba göre gezilir.) Ana kılavuz sağa
yaslanmıştır.
Türkçe
51
Kanal Ortak Öğeleri [+ Simge-yöntem]
Kanal listesi gösterim kuralları
Standart
Öğe
Yapı
Dijital kanallar
Onay Kutusu + Durum Simgesi + Dijital Kanal Numarası + Kanal Adı
–– Kanal numarası gösterim biçimi: ###-### (Kanal numarası ‘-’ ile gösterilir.)
Analog kanallar
Onay Kutusu + Analog Simgesi + Analog Kanal Numarası + Kanal Adı
–– Kanal numarası gösterim biçimi: ### (Analog kanal numaralarını göstermek
için, ‘-’ kullanılmaz.)
Dijital kanallar
Onay Kutusu + Durum Simgesi + Dijital Kanal Numarası + Kanal Adı
–– Kanal numarası gösterim biçimi: ### (Kanal numarası gösteriminin
maksimum uzunluğu için, aşağıdaki bölgesel özellikleri izleyin.)
Analog kanallar
Onay Kutusu + Analog Simgesi + Analog Kanal Numarası + Kanal Adı
–– Kanal numarası gösterim biçimi: ### (Kanal numarası gösteriminin
maksimum uzunluğu için, aşağıdaki bölgesel özellikleri izleyin.)
ATSC
DVB (CHEM)
Kanal listesi simgesi gösterim kuralları
Öğe
Örnek
Dinamik SI
Simge
Dinamik SI ile
silinmiş kanallar
Dinamik SI ile
eklenmiş kanallar
Analog Kanal Simgesi
Kaynak Kanal Simgesi
Anten Simgesi
Dış Anten
Kablo
Uydu
Öncelik
NNNNNNNN CH. NAME
• Kullanıcı tarafından değil, Dinamik SI ile
silinmiş kanallar
1
NNNNNNNN CH. NAME
• Kullanıcı tarafından değil, Dinamik SI ile
eklenmiş kanallar
2
• Analog kanal simgesi görüntülenir.
3
• Bir giriş kaynağı olan kanal.
4
• Antenlerden sağlanan canlı kanalları gösterir.
Anten, Kablo veya Uydu anten simgeleri en
düşük öncelikte görüntülenir.
5
NNNNNNNN CH. NAME
(Düzenlenen kanal adı.)
NNNNNNNN CH. NAME
NNNNNNNN CH. NAME
NNNNNNNN CH. NAME
NNNNNNNN CH. NAME
Şifreli Kanal Simgesi
NNNNNNNN CH. NAME
• Şifreli kanal simgesi. (Bu Uydu anteni için
görüntülenir.)
-
Video Sessiz
NNNNNNNN CH. NAME
• Ekranı sessize alınmış kanal. (Ses ve kanal bilgisi
sağlanır.)
-
52
Türkçe
Ülkelere Ekle / Ülkeleri Düzenle (1/2)
• Kanal Yöneticisi > Tarayıcı > Araçlar > Ülkelere Ekle
Ana Kılavuz
Düğme
İşlem
Gezinti Yardımı
ENTER
Vurgulanan öğeyi seçer.
Gir
RETURN
İptal eder ve önceki ekrana geri döner (Araçlar).
Geri
UP/DOWN
Ülke öğeleri üzerinde vurguyu taşır.
Taşı
LEFT/RIGHT
Vurguyu taşır.
Taşı
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Geçerli pencereyi kapatır ve 'Araçlar' menüsünü görüntüler.
(Kılavuz yok)
EXIT
İptal eder ve önceki adıma geri döner (Fabrika Modu).
(Kılavuz yok)
✎✎ Notlar
• Bu Ülkelere Ekle tanımıdır.
• Vurgulanan kanal veya birden fazla seçilen kanal Ülke kategorisine eklenir.
✎✎ Vb.
• Zaman Aşımı (60 san)
Türkçe
53
Öğeler
No
Ad
Açıklama
1
Ülkelere Ekle
Pencere
• Seçilen kanallarda ülke listesine kaydedilmiş herhangi bir kanal bulunmuyorsa, “Ülkelere Ekle”
başlık olarak görüntülenir.
• Girilen ekran kaydedilmiş olsun veya olmasın, seçilen ülkeden bağımsız olarak bir onay kutusu
görüntülenir.
2
Kılavuz
3
Seçim Bilgisi
• Seçilen kanalın sayısı veya kanal adı.
–– Bir kanal seçildiğinde, kanal adı görüntülenir: Seçilen kanal: NNNN-NNN ABC
–– Birden fazla kanal seçildiğinde, seçilen kanalların sayısı görüntülenir: Seçilen Kanallar: N
4
Tamamlandı Mesajı
• İşlem tamamlandıktan sonra, mesaj görüntülenir. (Bu mesaj her zaman Tamam düğmesi seçilirse
görüntülenir.)
Seçim İşareti
• Birden fazla kanal seçiminin nasıl tanımlandığına yönelik işaretler
• : Öğelerin tümü kaydedildiğinde.
• : Öğelerin yalnızca bir kısmı kaydedildiğinde.
• : Öğelerin hiçbirisi kaydedilmediğinde.
5
Ülkelere Ekle / Ülkeleri Düzenle (2/2)
•
Kanal Yöneticisi > Tarayıcı > Araçlar > Ülkelere Ekle
54
Türkçe
Ana Kılavuz
Düğme
İşlem
Gezinti Yardımı
ENTER
Vurgulanan öğeyi seçer.
Gir
RETURN
İptal eder ve önceki ekrana geri döner (Araçlar).
Geri
UP/DOWN
Ülke öğeleri üzerinde vurguyu taşır.
Taşı
LEFT/RIGHT
Vurguyu taşır.
Taşı
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Geçerli pencereyi kapatır ve 'Araçlar' menüsünü görüntüler.
(Kılavuz yok)
EXIT
İptal eder ve önceki adıma geri döner (Fabrika Modu).
(Kılavuz yok)
✎✎ Notlar
• Bu Ülkeleri Düzenle tanımıdır.
• Vurgulanan kanal öğesi veya birden fazla seçilen kanal öğesi Ülke kategorisine eklenir veya buradan silinir.
• Zaman Aşımı (60 san)
Öğeler
No
Ad
Açıklama
1
Ülkelere Ekle
• Seçilen kanallar arasında kayıtlı bir kanal varsa, Ülkeleri Düzenle başlık olarak görüntülenir.
• Seçilen ülkeden kaydedilmiş olsun veya olmasın bir onay kutusu görüntülenir.
2
Kılavuz
3
Tamamlandı Mesajı
• İşlem tamamlandıktan sonra, mesaj görüntülenir. (Bu mesaj her zaman Tamam düğmesi seçilirse
görüntülenir.)
Kanal No Düzenle (Türün Yerini Değiştir]
• Kanal Yöneticisi > Tarayıcı > Araçlar > Kanal No Düzenle
Türkçe
55
Ana Kılavuz
Düğme
İşlem
Gezinti Yardımı
ENTER
Değişiklikleri uygular ve pencereyi kapatır.
Gir
RETURN
İptal eder ve önceki ekrana geri döner (Araçlar).
Geri
▲/▼
Seçilen kanalın kanal numarasını değiştirir.
Ayarla
0~9
Bir hane girer.
Sayı
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Geçerli pencereyi kapatır ve 'Araçlar' menüsünü görüntüler.
(Kılavuz yok)
EXIT
İptal eder ve önceki adıma geri döner (Fabrika Modu).
(Kılavuz yok)
✎✎ Notlar
• Bu kanal numarasını düzenleyen işlevin tanımıdır. (Türün Yerini Değiştir)
• Kanal numaraları tüm kanal listelerinde değiştirilebilir ve değişiklikler tüm kanallara uygulanır.
• Yeni kanal numarası başka bir kanala tahsis edilmemişse, kanal numarası yeni kanal numarası olarak güncellenir ve
liste kanal numarasının artan sırasında yeniden sıralanır.
• Yeni kanal numarası zaten başka bir kanala tahsis edilmişse, Otel özelliklerini takip edin.
✎✎ Vb.
• Dikey dağıtım desteklenir.
Öğeler
No
Ad
Açıklama
1
Kanalı Düzenle
Numara Penceresi
• Hem sayısal tuşlar hem de Yukarı/Aşağı tuşları desteklenir.
–– Seçilen Kanal: Geçerli durumda seçilen kanal adını görüntüler.
–– Sayı: Yeni kanal numarasını gösterir.
(Mevcut durumda tahsis edilmiş kanal adı da görüntülenir.)
–– Ad: Geçerli durumda tahsis edilen kanal adını görüntüler. (Hiç kanal yoksa, “(Boş)” olarak
görüntülenir.): Bir kanal varsa, ancak adı yoksa, ad “-----” olarak gösterilir.
2
Uyarı
Mesaj
• Mevcut durumda tahsis edilmiş kanal seçilmişse
–– Yeni kanal numarası zaten başka bir kanala tahsis edilmişse, onay mesajı açılır. (Aşağıdaki
şekle bakın.)
–– Kullanıcı kanal numarasını zaten başka bir kanala tahsis edilmiş numarayla değiştirmek
istiyorsa, kanal numaralarının yeri değiştirilir ve kaydedilir.
56
Türkçe
Kanal Numarasını Düzenle [Harici Giriş] (3/3)
• Kanal Yöneticisi > Tarayıcı > Araçlar > Kanal No Düzenle
Ana Kılavuz
Düğme
İşlem
Gezinti Yardımı
RED
Kullanıcı düğmeye basarsa, kanal numarası başlatılır.
Sıfırla
ENTER
Değişiklikleri uygular ve pencereyi kapatır.
Gir
RETURN
İptal eder veya önceki ekrana geri döner (Araçlar).
Geri
▲/▼
Seçilen kanalın kanal numarasını değiştirir.
Ayarla
0~9T
Bir hane girer.
Sayı
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Geçerli pencereyi kapatır ve 'Araçlar' menüsünü görüntüler.
(Kılavuz yok)
EXIT
İptal eder ve önceki adıma geri döner (Fabrika Modu).
(Kılavuz yok)
✎✎ Notlar
• Bu işlev harici giriş kaynağını bir kanal numarasına tahsis eder. (Değişiklikler tüm kanallara uygulanır.)
• Yeni kanal numarası zaten başka bir kanala tahsis edilmişse, Otel özelliklerini takip edin.
✎✎ Vb.
• Varsayılan Vurgulama: Kanal numarası alanı.
• Dikey dağıtım desteklenir.
• Zaman Aşımı (60 san)
Türkçe
57
Öğeler
No
Ad
Açıklama
• Kanal numarası alanı.
–– Hem sayısal tuşlar hem de Yukarı/Aşağı tuşları desteklenir.
–– Hiçbir değer tahsis edilmemişse, hanelerin numaraları olarak pek çok ‘-’ görüntülenir.
1
Kanal Numarası Alanı
▲
--
▲
→
▼
1
▲
→
▼
15
▼
2
Kaynak Adı
• Harici giriş adı
–– Yapılandırılamayan öğeler görüntülenir.
3
Gezinti Yardım Alanı
• Kullanıcı kırmızı düğmeye basarsa, kanal numarası başlatılır.
Kanal Adı Düzenleme
• Kanal Yöneticisi > Tarayıcı > Araçlar > Kanal Adını Düzenle
Ana Kılavuz
Düğme
İşlem
Gezinti Yardımı
GREEN
Değişiklikleri kaydeder ve Kanal Yöneticisine döner.
Bitti
ENTER
Kanal adını kaydeder ve imleci bir sonraki alana taşır.
Gir
RETURN
İptal eder ve önceki ekrana geri döner (Araçlar).
Geri
▲/▼/◄/►
Klavyede gezinir.
Taşı
0~9
Bir hane girer.
(Kılavuz yok)
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Geçerli pencereyi kapatır ve 'Araçlar' menüsünü görüntüler.
(Kılavuz yok)
EXIT
İptal eder ve önceki adıma geri döner (Fabrika Modu).
(Kılavuz yok)
✎✎ Notlar
• Bu Kanal Adını Düzenle işlevi için kullanılan klavyenin tanımıdır.
✎✎ Vb.
• Zaman Aşımı (60 san)
58
Türkçe
Öğeler
No
Ad
Açıklama
1
Kanal Adını Düzenle Penceresi
2
Kanal Adı
• İmleç ve mevcut durumda girilen karakter vurgu rengindedir.
• Maksimum karakter sayısına erişildiğinde, imleç görüntülenmez.
3
Klavye
• Daha ayrıntılı bir senaryo için, klavye tasarım belgesine bakın.
Araçlar [Düzen Modu]
Düzen Modu
İçerik Vurgusu (işaretlenen öğelerin sayısı 0 veya 1 olduğunda)
Ülkelere Ekle
Ülkeleri Düzenle (halihazırda kayıtlı öğe işaretli olduğunda.)
Kanal Adı Düzenleme
Kanal No Düzenle
Video Sessiz
Kanal Kopyası (Astra HD +)
Yeniden Sırala (Uydu)
Tümünü Seç
Tüm Seçimleri Kaldır (1 veya daha fazla öğe seçildiğinde, yalnızca bu
görüntülenir)
Sil
Birden fazla işaretli öğe olduğunda
Ülkelere Ekle
Ülkeleri Düzenle (halihazırda kayıtlı öğe işaretli olduğunda.)
Video Sessiz
Yeniden Sırala (Uydu)
Tümünü Seç
Tüm Seçimleri Kaldır
Sil
✎✎ Notlar
• Bu Araçlar menüsü tanımıdır.
• Açılır menü konumu: Kanal Listesinin sol sütunundaki bir öğe için Araçlar menüsü → Bu sağda görüntülenir. Kanal
Listesinin sağ sütunundaki bir öğe için Araçlar menüsü → Bu solda görüntülenir.
• Vurgulanan öğe seçilmemiş durumdayken kullanıcı Araçlar düğmesine basarsa, öğe otomatik olarak seçildi şeklinde
işaretlenir.
• Her bir işlevi ayrıntılı özellikleri için, NEO Kanal Yöneticisine bakın.
Türkçe
59
CH Sayfası [bir kanal numarası harici bir girişe tahsis edildiğinde]
✎✎ Notlar
• TV kanal sayfası özellikleri uygulanır.
• Desteklenmeyen bir öğe veya ilgili bilgi olmadığında, öğe değerleri görüntülenmez.
• Kanal adı ‘harici giriş adı’ olarak gösterilir.
Öğeler
No
1
Ad
Açıklama
Harici Giriş Adı
Kanal Listesi bazı GenreTV işlevleri sağlar.
• Ülke Modu
• Tür modunu değiştirir.
¦¦ Mixed Channel Map
Karışık Kanal Haritası Dış Anten, Kablo ve Uydu kanallarını karıştırmak için bir işlevdir.
[ Aus, Singapore, NZ modelleri hariç ]
–– - Karışık Kanal Haritası Dış Anten, Kablo ve Uydu kanallarını karıştırmak için AÇIK durumda olmalıdır.
–– Otel Seçeneği menüsünde 'Karışık Kanal Haritası' öğesini açtıktan sonra, Kanal Düzenleyicisi'ni kullanın.
60
Türkçe
¦¦ Sound Bar (Ses Çubuğunu)
• Samsung Ses Çubuğu ve Konuk TV
–– HDMI 'teki ARC özelliğini destekleyen Samsung hospitality TV'leri (konuk TV'leri) ve Sound Bar'ları (Ses
Çubuklarını) kullanın. Tek bir HDMI kablosuyla, uyumlu bir Samsung Sound Bar'ı (Ses Çubuğunu), uyumlu bir
Samsung hospitality TV'sine (konuk TV'sine) bağlamanız halinde, konuklarınız, TV'nin sesini Sound Bar'dan (Ses
Çubuğundan) duyabilirler.
–– ARC fonksiyonunu destekleyen modeller aşağıda listelenmiştir.
•• Sound-Bars (Ses Çubukları): HW-H450/H550/H570/H600/H7500
HW-J450/J470/J550
HW-K450/K550
•• Sound Bar'ları (Ses Çubuklarını) Otel Moduna ayarlama
1. Aşağıdaki Otel menüsü seçeneklerini ayarlayın:
‒‒ Hotel option > System > Sound Bar Out = On.
‒‒ Hotel option > Power On > Power On Volume EN = User Defined.
‒‒ Hotel option > Power On > Power On Volume > Set greater than 0.
‒‒ Hotel option > Power On > Max Volume > Set greater than 0.
2. Bir HDMI kablosunu Sound-BAR'ın (Ses Çubuğu'nun) arkasındaki HDMI ÇIKIŞI bağlantı noktasından hospitality TV'nin
(konuk TV'nin) HDMI IN 1 bağlantı noktasına (ARC'yi destekleyen) bağlayın.
3. S
ound Bar (Ses Çubuğu), Hospitality TV (Konuk TV)'ye bağlandıktan sonra, TV açıldığında Sound Bar (Ses Çubuğu) TV'yi
otomatik olarak tespit eder ve otomatik olarak Otel Moduna geçer.
Sound Bar (Ses Çubuğu) Otel Modu fonksiyonel özellikleri
•
•
•
•
•
TV ile senkronize güç açma/kapatma
HDMI_CEC varsayılan ayarı Açık
Fonksiyonlara yalnızca "HDMI OUT" bağlantı noktasına erişilebilir
Beklenmedik audio kaynağı değişikliklerini önlemek için, VFD'deki "Giriş modu" anahtarını devre dışı bırakır.
TV'nin otel seçeneği menüsünden alınan ayarlanabilir Power-on ve Max Volume. Ancak Sound Bar (Ses Çubuğu)'nun
Power On Volume ve Max Volume değerleri, TV'nin otel seçeneği menüsündeki Power On Volume ve Max Volume
seçeneklerinin yarısı kadar olacaktır.
Örnek: TV'deki ses düzeyi ayarı "güç açma ses düzeyi=20 ve maks ses düzeyi=90" ise Sound bar (Ses çubuğu) güç
açma ses düzeyi=10, maks ses düzeyi=45 olarak çalışacaktır.
*Bu işlev modele bağlı olarak farklı olabilir.
Türkçe
61
¦¦ Güvenlik modu
Teknik Özellikler
• Bu, ıslah merkezi gibi özel merkezlerde, TTX ve harici giriş (HDMI, USB) kaynakları gibi bazı fonksiyonları
sınırlandırmak içindir.
• Güvenlik menüsü şifreyle korunmaktadır. Şifre olmadığında, Güvenlik menüsüne erişim reddedilir.
• Güvenlik Ayarı:
–– Güvenlik Ayarı Açık veya Kapalı olarak ayarlanabilir.
–– Varsayılan ayar kapalıdır.
–– Güvenlik Ayarı: Eğer Açık olarak ayarlanırsa, harici giriş kaynağı (HDMI, USB) ve TTX fonksiyonu devre dışı
bırakılır.
• Parola Ayarı
–– Bu, kullanıcıların parola değiştirmesine olanak tanır.
–– Kullanıcılar, mevcut parola, yeni parolayı ve yeni parolayı teyit etmek üzere ikinci defa aynı parolayı girmelidir.
• Parolayı Sıfırla
–– Bu parolayı sıfırlamak içindir.
–– Parolayı 00000000 olarak sıfırlayın.
–– Parola Sıfırlama, Factory (Fabrika) menüsündeyken, Info (Bilgi) ve Factory (Fabrika) tuşlarına basarak
görüntülenebilir.
MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER tuşlarına basıldığında görülmez.
• Güvenlik Ayarı: Açık olarak ayarlanırsa, SIRCH fonksiyonu kullanım dışı olur.
• Fabrika Sıfırlaması Güvenlik Ayarı'nı sıfırlamaz.
62
Türkçe
Duvara Montajının Takılması
Duvara montaj kiti (ayrı satılır) TV'nin duvara monte edilmesini sağlar. Duvara montaj kitinin takılmasıyla ilgili daha fazla
bilgi için, duvara montaj ile birlikte verilen talimatlara bakın. Duvara montaj braketini takarken yardım için bir teknisyenle
görüşün. Bunu sizin yapmanızı öneririz.
Samsung Electronics, TV'yi kendiniz monte etmeyi seçtiğinizde kendinize ya da başkalarına vereceğiniz hasarlardan
sorumlu değildir.
Duvar Montaj Kiti Teknik Özellikleri (VESA)
✎✎ Duvara montaj kiti tedarik edilmez, ayrı olarak satılır.
Duvara montajınızı zemine dik olacak şekilde sağlam bir duvara monte edin. Diğer bina malzemelerine takarken lütfen
en yakınınızdaki bayi ile görüşün Tavana veya eğik bir duvara monte edilirse, düşebilir ve ciddi kişisel yaralanmaya neden
olabilir.
✎✎ Notlar
• Duvara montaj kitlerinin standart boyutları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
• Duvara montaj kitimizi satın alırken, ayrıntılı bir kurulum kılavuzu ve montaj için gerekli tüm parçalar sağlanır.
• VESA standart vida teknik özelliklerine uymayan vidalar kullanmayın.
• Standart boyuttan daha uzun vidalar kullanmayın, aksi takdirde TV setinin iç kısmına zarar verebilirsiniz.
• VESA standardı vida özelliklerine uymayan duvar montajı için, vidaların uzunluğu özelliklere bağlı olarak değişebilir.
• Vidaları çok fazla sıkmayın, bu ürüne hasar verebilir ve ürünün düşerek kişisel yaralanmaya neden olmasına yol
açabilir. Samsung bu tür kazalardan sorumlu değildir.
• VESA olmayan veya belirtilmemiş duvar montajı kullanıldığında veya müşteri yükleme yönergelerine uymadığında,
Samsung, ürünün zarar görmesinden veya yaralanmalardan sorumlu değildir.
• Bu TV'yi monte ederken, 15 derecelik eğimi aşmayın.
Duvara
Montaj
Braketi
Duvara Montaj Adaptörü
TV
C
Duvara
Montaj
Braketi
Duvara Montaj Adaptörü
TV
C
inç
VESA Özelliği (A * B)
40
200 X 200
49 ~ 65
C (mm)
Standart Vida
Adet
43 ~ 45
M8
4
400 X 400
Duvara Montaj Kitinizi TV'niz açıkken kurmayın. Elektrik çarpmasından kaynaklanan kişisel yaralanmaya
neden olabilir.
Türkçe
63
TV'yi Duvara Sabitleme
[
Dikkat: TV'yi çekme, itme veya üzerine çıkma TV'yi düşürebilir. Özellikle çocuklarınızın TV'ye asılmamasına
veya TV'nin dengesini bozmamasına özen gösterin; böyle bir durumda, TV devrilebilir ve ciddi yaralanmalara
veya ölüme neden olabilir. Güvenlik Notundaki tüm güvenlik önlemlerine uyun. Birimin daha dengeli
durması için, güvenlik amacıyla aşağıdaki talimatları uygulayarak düşmeyi önleyici cihazı takın.
TV'nin Düşmesini Önlemek için:
1. Vidaları sıkıştırıcı parçalara yerleştirin ve duvara sıkı bir şekilde sabitleyin. Vidaların, duvara sağlam bir şekilde
takıldıklarını onaylayın.
✎✎ Duvar tipine bağlı olarak dübel gibi ek malzemelere ihtiyacınız olabilir.
✎✎ Gerekli sıkıştırıcı parçalar, vidalar ve bağ ürünle birlikte sağlanmadığı için, lütfen bunları ayrı olarak satın alın.
2. TV'nin arkasında, orta kısımda bıulunan vidaları çıkarın, sıkıştırıcı parçaların içinden geçirin ve daha sonra yeniden
TV'ye takıp sıkıştırın.
✎✎ Vidalar ürünle birlikte verilmemiş olabilir. Bu durumda, lütfen aşağıdaki özelliklere uygun vidaları alın.
3. TV'ye ve duvara sabitlenmiş sıkıştırıcı parçaları sağlam bir kablo ile birleştirin ve daha sonra, bağı sıkı bir şekilde
bağlayın.
✎✎ Notlar
• TV'yi arkaya doğru düşmemesi için duvara yakın bir yere yerleştirin.
• Bağı, duvardaki sıkıştırıcı parçalar, TV'ye sabitlenen sıkıştırıcı parçalarla aynı hizada veya daha aşağıda olacak
şekilde bağlayabilirsiniz.
• TV'yi taşımadan önce bağı çözün.
4. Tüm bağlantıların uygun şekilde sabitlendiğini doğrulayın. Belirli aralıklarla bağlantılarda yorgunluk belirtisi olup
olmadığını kontrol edin. Bağlantılarınızın güvenliğiyle ilgili herhangi bir şüpheniz varsa, bir kurulum uzmanıyla
görüşün.
Hırsıza Karşı Kensington Kilidi
Kensington Kilidi Samsung tarafından sağlanmaz. Kensington kilidi,
televizyonu halka açık bir ortamda kullanıyorsanız, sistemi fiziksel olarak
sabitlemek için kullanılan bir aygıttır. Üreticiye bağlı olarak, görünüm ve
kilitleme yöntemi resimde gösterilenden farklı olabilir. Doğru kullanım ek
bilgiler için, Kensington Kilidiyle birlikte verilen kılavuza başvurun.
Ürünü kilitlemek için, aşağıdaki adımları izleyin:
Lütfen TV’nin arkasındaki “K” simgesini bulun. Kensington yuvası “K”
simgesinin yanındadır.
1
<İsteğe bağlı>
1. Kensington kilidi kablosunu, masa veya sandalye gibi büyük ve sabit bir
nesneye sarın.
2. Kilidin takılı olduğu kablo ucunu, Kensington kilidi kablosunun kıvrımlı
ucuna doğru kaydırın.
3. Kilitleme aygıtını, ürün üzerindeki Kensington kilidine takın (1).
4. Kilidi kilitleyin.
✎✎ Bunlar genel yönergelerdir. Kesin yönergeler için, kilitleme aygıtı ile birlikte sağlanan Kullanıcı kılavuzuna bakın.
✎✎ Kilitleme cihazının ayrıca satın alınması gerekmektedir.
✎✎ Kensington Kilidinin konumu, modeline bağlı olarak farklılık gösterebilir.
64
Türkçe
Teknik Özellikler
Çevre Koşulları
Çalışma Sıcaklığı
Çalışma Nemi
Depolama Sıcaklığı
Depolama Nemi
Model Adı
10°C ila 40°C (50°F ila 104°F) arası
%10 ila %80 arası, yoğunlaşmayan
-20°C ila 45°C (-4°F ila 113°F) arası
%5 ila %95 arası, yoğunlaşmayan
HG40EE890U
Ekran Çözünürlüğü
Döner Stand
Ekran Boyutu (Diyagonal)
HG49EE890U
3840 x 2160
0˚
40 inç
Ses (Çıkış)
49 inç
10 W x 2
Boyut (GxYxD)
Gövde
Stand dahil
903,7 x 519,8 x 54,1 mm
903,7 x 575,2 x 304,0 mm
1099,4 x 638,7 x 55,3 mm
1099,4 x 709,0 x 334,1 mm
Ağırlık
Stand Olmadan
Stand Dahil
9,2 kg
10,5 kg
14,0 kg
16,1 kg
HG55EE890U
HG65EE890U
Model Adı
Ekran Çözünürlüğü
3840 x 2160
Döner Stand
Ekran Boyutu (Diyagonal)
0˚
55 inç
Ses (Çıkış)
65 inç
10 W x 2
Boyut (GxYxD)
Gövde
Stand dahil
1235,2 x 715,1 x 54,7 mm
1235,2 x 786,7 x 334,1 mm
1456,1 x 840,4 x 54,4 mm
1456,1 x 924,3 x 378,7 mm
Ağırlık
Stand Olmadan
Stand Dahil
16,9 kg
19,1 kg
23,2 kg
26,7 kg
✎✎ Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
✎✎ Güç kaynağı ve güç tüketimi bilgileri için, ürüne takılı etikete bakın.
✎✎ Samsung’un çevre taahhütleri ve REACH, WEEE, Piller gibi ürüne özel mevzuat yükümlülükleri hakkında bilgi için bkz.
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Türkçe
65
Boyutlar
Önden görünüm / Yandan görünüm
7
1
2
3
5
6
4
8
(Birim: mm)
1
2
3
4
5
6
7
8
HG40EE890U
903,7
881,5
488,6
709,9
519,8
575,2
54,1
304,0
HG49EE890U
1099,4
1077,2
607,2
947,5
638,7
709,0
55,3
334,1
HG55EE890U
1235,2
1213,0
683,6
947,5
715,1
786,7
54,7
334,1
HG65EE890U
1456,1
1431,9
806,7
1061,3
840,4
924,3
54,4
378,7
Jak paneli ayrıntısı / Arkadan görünüm
✎✎ Detailed dimensions can be checked at Displaysolutions.samsung.com.
66
Türkçe
Taban Standı ayrıntısı
•• HG40EE890U
(Birim: mm)
223,0
709,9
304,0
304,0
•• HG49EE890U / HG55EE890U
(Birim: mm)
250,6
947,5
334,1
334,1
•• HG65EE890U
(Birim: mm)
265,0
1061,3
378,7
378,7
✎✎ Notlar: Tüm çizimlerin ölçeklendirilmesi gerekmemektedir. Bazı boyutlar önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
TV'nizi kurma işlemini gerçekleştirmeden önceki boyutlara bakın. Yazım ve baskı hatalarından sorumlu değiliz.
Türkçe
67
Lisans
Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir. Dolby ve çift D sembolü, Dolby
Laboratories'in ticari markalarıdır.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc.
DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS
Digital Surround, DTS Express, and DTS Neo2:5 are registered trademarks or trademarks
of DTS, Inc. in the United States and/or other countries.
© DTS, Inc. All Rights Reserved.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS
Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS
Studio Sound are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States
and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo
are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States
and other countries.
This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your
registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used
under license.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
8,656,183; 8,731,369; RE45,052.
Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com)
Open Source Licence Notice is written only English.
68
Türkçe
SAMSUNG WORLDWIDE ile iletişim kurun
Samsung ürünleri ile ilgili sorularınız ya da yorumlarınız varsa lütfen SAMSUNG müşteri hizmetleri merkezi ile temasa
geçin.
Ülkeye
Müşteri Hizmetleri Merkezi
Web Sitesi
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk
max. 0,60 €/Anruf)
www.samsung.com/de/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
http://www.samsung.com/hu/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL
808 20 7267
www.samsung.com/pt/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
SPAIN
34902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
EIRE
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
© 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.
EE890U-EU-TUR-03
Download PDF

advertising