Samsung | HG40ED890UB | Samsung 40'' Kurumsal LED TV (Hospitality TV) Kullanım kılavuzu

LED TV
Kurulum kılavuzu
Bu Samsung ürününü satın aldığınız için
teşekkür ederiz. Daha eksiksiz bir hizmet almak
için, lütfen ürününüzü şu adreste kayıt ediniz:
www.samsung.com/register
Model
Seri No.
Bu Kullanıcı Kılavuzundaki şekiller ve resimler yalnızca referans amaçlı verilmiştir ve gerçek ürünün görünümünden farklı
olabilir. Ürün tasarımı ve teknik özelikler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.
Talimat
Bu TV, TV'ye bağlı bir set arkası kutu (SBB/STB) ile etkileşimli işlevsellik ve oteller ve diğer hastane işletmeleri için bir bilgisayar kontrollü
sistemde başka TV'lerle birlikte sağlanır.
Etkileşimli: TV'nin gücü ilk kez açıldığında, SBB/STB'yi tanımlamak için bir komut gönderir, tanımlanırsa TV ÇEVRİMİÇİ moda geçer ve SBB/
STB ile tam kontrol sağlanır.
TV ÇEVRİMİÇİ moddaysa, IR (Samsung uzaktan kumanda) komutlarını ve eylemlerini arayüz protokolüne göre almayı durdurur.
Tek Başına: SBB/STB tanımlanmazsa, TV kısıtlı işlemle birlikte TEK BAŞINA moduna alınmalıdır.
Çalışma Modları
Bu TV (Otel modunda) bir SBB/STB ile çalıştırılıyorsa, iki durumdan birindedir
•ÇEVRİMİÇİ veya TEK BAŞINA. TEK BAŞINA durumunda, TV bir Otel TV'si gibi çalışır, ancak etkin komuta sahip olmaz. Bu konukların SBB/
STB bağlantısını keserek sistemi kandırmaya çalışmasını önler.
Otel TV'si
Otel Modu Açık
10 deneme arasından
biri başarılıysa SBB/STB
Çevrimiçi
Güç
AÇIK
Tek Başına Modu
SBB/STB
Çevrimiçi-10
ardışık
başarısızlık
SBB/STB
DurumuHer 2
san'de bir
deneme
Çevrimiçi Modu
Sorgulama Hızı 20/san
Tek Başına veya etkileşimli mod ayrıntılarını belirlemek için, bkz. sayfa 23-27 (Otel seçenek verilerini ayarlama: Tek Başına modu ve Etkileşimli
mod)
•Bazı işlemler konukların TV sistemini "kandırmasını" önlemek için kısıtlandırılabilir.
•Ana menü (Etkileşimli mod) veya Kanal Menüsü, Ana Menüde (Tek Başına modu) Plug & Play yok
•Sınırlı Ses Düzeyi ve Panel anahtarını kilitleme veya kilidini açma.
Sabit görüntü uyarısı
Ekranda sabit görüntü (jpeg resim dosyaları gibi) veya sabit görüntü öğesi (TV programı logosu, panorama veya 4:3 görüntü formatı,
ekran düğmesindeki stok veya haber çubuğu) görüntülemekten kaçının. Sabit görüntünün sürekli görüntülenmesi ekran fosforunun aniden
aşınmasına neden olarak görüntü kalitesini etkiler. Bu etkinin gerçekleşme riskini azaltmak için, lütfen aşağıdaki önerileri izleyin:
•Uzun süre aynı TV kanalını görüntülemekten kaçının.
•Herhangi bir görüntüyü her zaman tam ekran görüntülemeye çalışın, mümkün en iyi eşleme için TV'de ayarlanmış resim formatını kullanın.
•İstediğiniz resim kalitesini elde etmek için, parlaklık ve kontrast değerlerini en düşük düzeye indirin, çok yüksek değerler yanma sürecini
hızlandırabilir.
•Görüntü alıkonmasını ve ekran yanmasını azaltmak için sık sık tüm TV özelliklerini kullanın, ayrıntılı bilgi için uygun kullanım kılavuzu bölümüne
bakın.
Kurulum Alanının Sabitlenmesi
Uygun havalandırma için, ürün ve diğer nesneler (duvar gibi) arasında gerekli mesafeyi bırakın.
Buna dikkat edilmemesi ürünün dahili sıcaklığında gerçekleşecek artış nedeniyle yangına veya üründe bir soruna neden olabilir.
•Bir stand veya duvar montajı kullanırken, yalnızca Samsung Electronics tarafından sağlanan parçaları kullanın.
–– Başka bir üretici tarafından sağlanan parçaların kullanılması, ürünün düşmesi nedeniyle üründe bir soruna veya yaralanmaya neden
olabilir.
•Görünüm ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Bir standla monte etme.
Bir duvara montaj ile monte etme.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
İçindekiler
yy LED TV Standının Takılması....................................................................................................................... 5
yy Bağlantı Paneline Bakış............................................................................................................................. 7
yy TV'nin Kumandası (Panel Tuşu) kullanılarak............................................................................................... 10
yy Uzaktan Kumandaya Bakış....................................................................................................................... 11
yy Samsung Smart Control............................................................................................................................ 13
yy TV'yi SBB ile bağlama............................................................................................................................... 16
yy Banyo Hoparlörlerini Bağlama................................................................................................................... 17
yy MediaHub HD bağlama............................................................................................................................. 19
yy RJP'yi (Uzak Jak Paketi) bağlama............................................................................................................. 20
yy COMMON INTERFACE yuvasına bağlama (TV'nizin izleme Kartı Yuvası).................................................... 22
yy Otel Seçenek Verisini Ayarlama................................................................................................................. 23
yy Duvara Montajının Takılması...................................................................................................................... 66
yy TV'yi Duvara Sabitleme............................................................................................................................. 67
yy Hırsıza Karşı Kensington Kilidi................................................................................................................... 67
yy Teknik Özellikler......................................................................................................................................... 68
yy Boyutlar.................................................................................................................................................... 69
Türkçe
3
TÜRKÇE
yy Aksesuarlar............................................................................................................................................... 4
Aksesuarlar
✎✎ LED TV'nizle birlikte aşağıdaki öğelerin verildiğinden emin olun. Öğelerden herhangi biri eksikse, bayinizle görüşün.
✎✎ Öğelerin renk ve şekilleri modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.
•
•
•
•
Uzaktan Kumanda ve Piller (AAA x 2)
Samsung Smart Control ve Piller (AA x 2)
Hızlı Kurulum Kılavuzu
CI Kart Adaptörü
• Güç Kablosu / Veri Kablosu
• Kullanma Kılavuzu
Güvenlik Kılavuzu (Her yerde yoktur)
✎✎ Stand ve stand vidası, modele bağlı olarak ürün paketinde bulunmayabilir.
✎✎ Veri Kablosu SI Tedarikçisine bağlı olarak dahil edilmeyebilir.
Bu Ürünün Doğru Şekilde Elden Çıkarılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Aletler)
(Avrupa Birliği'nde ve ayrı toplama sistemlerine sahip Avrupa ülkelerinde geçerlidir)
Ürün, aksesuarlar veya kitapçık üzerindeki bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı,
kulaklık, USB kablosu) kullanım süresi sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların
kontrolsüz şekilde elden çıkarılmasından doğabilecek çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası zararları önlemek
için, lütfen bu ürünleri diğer atık türlerinden ayırın ve sorumlu davranarak malzeme kaynaklarının sürdürülebilir
yeniden kullanımını kolaylaştırın. Ürünü evde kullananlar, bu ürünlerin çevreye dost şekilde geri dönüşümünü
sağlamakla ilgili ayrıntılar için ürünü satın aldıkları bayi ya da yerel yönetim ofisleriyle irtibat kurmalıdır. Ticari
kullanıcılar tedarikçilerine başvurmalı ve satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarını kontrol etmelidir. Bu
ürün ve elektronik aksesuarlar, elden çıkarılırken diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.
Bu üründeki pillerin doğru şekilde elden çıkarılması
(Avrupa Birliği ve ayrı pil geri dönüşüm sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri içindir.)
Pil, kılavuz veya ambalaj üzerindeki bu işaret, bu üründeki pillerin kullanım süresi sonunda diğer ev atıkları ile
birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Belirtildiği durumda, Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Direktifi
2006/66'daki seviyelere göre yüksek civa, kadmiyum ve kurşun içerdiğini gösterir. Piller doğru şekilde çöpe
atılmazlarsa, bu maddeler insan sağlığına ya da çevreye zarar verebilir. Doğal kaynakları korumak ve malzeme
yeniden kullanımını desteklemek için, lütfen pilleri diğer atık türlerinden ayırın ve bölgenizdeki boş pil geri dönüş
sistemi ile geri dönüştürün.
4
Türkçe
LED TV Standının Takılması
Stand Bileşenleri
Altlığı takarken, sağlanan bileşenleri ve parçaları kullanın.
B 1 adet
A 1 adet
x8 (M4 X L14)
C
40" ~ 55"
Stand
65"
Kılavuz Stand
Vidalar
1
C
x4 (M4 X L14)
2
✎✎ TV'yi korumak için masanın
üzerine yumuşak bir bez
koyun ve sonra TV'yi ekranı
aşağı bakacak şekilde bezin
üzerine yerleştirin.
✎✎ Stand Kılavuzunu TV'nin
altındaki yuvaya takın.
✎✎ Ok yönünde bitiş çizgisine
kadar kaydırın ve monte
edin.
Türkçe
5
3
4
C
x4 (M4 X L14)
✎✎ Kılavuzdaki sıraya göre vidaları
monte etmeye devam edin.
!
!
✎✎ Notlar
yy Birleştirirken her bileşenin önünü ve arkasını karıştırmayın.
yy TV'yi en az iki kişinin kaldırıp taşıdığından emin olun.
6
Türkçe
Bağlantı Paneline Bakış
1
RJP
2
3
VOL-CTRL
4
DVI
AUDIO IN
6
9
0
5
HDMI IN 3
(ARC)
HDMI IN 1
(DVI)
6
HDMI IN 2
7
DIGITAL
AUDIO OUT
(OPTICAL)
LAN
8
!
@
#
✎✎ TV'nize harici bir cihaz bağladığınızda, birimdeki gücün kapatıldığından emin olun.
✎✎ Harici bir cihaza bağlarken, bağlantı terminalinin rengiyle kablonun rengini eşleştirin.
1RJP
Bu bağlantı noktası farklı cihazların ek modüle bağlanmasını ve böylece cihaz kullanım uyumluluğunun arttırılmasını
sağlayan RJP (Uzak Jak Paketi) iletişim bağlantı noktasıdır.
2VARIABLE AUDIO OUT
Banyo hoparlörüne ses çıkışı sağlamak için kullanılır. Banyo Duvar Kutusunu ve Değişken bağlantı noktasını (RCA)
bağlayın.
3VOL-CTRL
Banyo hoparlörü ses düzeyini kontrol etmek için kullanılır. Banyo Duvar Kutusunu ve VOL-CTRL bağlantı noktasını
bağlayın..
4DVI AUDIO IN
Amfi/Ev Sinemasındaki ses giriş jaklarına bağlar.
5USB (5V 0.5A), USB 3.0 (HDD/1.0A) / CLONING
–– Yazılım yükseltmeleri ve Ev İçerikleri, vb. için konektör.
–– Servis bağlantısı.
6HDMI IN 1(DVI), 2, 3(ARC)
Bir HDMI çıkışıyla bir cihazın HDMI jakına bağlanır.
✎✎ HDMI - HDMI bağlantıları için ses bağlantısı gerekmez.
✎✎ Harici bir cihaza DVI bağlantısı yapmak için, HDMI IN 1(DVI) jakını kullanın. Video bağlantısı için bir DVI - HDMI
kablosu ya da DVI - HDMI adaptörü (DVI'dan HDMI'a) kullanın, ses için ise DVI AUDIO IN jaklarını kullanın.
Türkçe
7
7LAN
CAT 7 kablo kullanarak kablolu bir LAN ağına bağlayın.
8ANT IN (SATELLITE), (AIR/CABLE)
–– Televizyon kanallarını düzgün görüntülemek için, TV aşağıdaki kaynaklardan birinden bir sinyal almalıdır:
–– Dış anten / Kablolu televizyon sistemi
9DATA
–– TV ve SBB arasındaki veri iletişimini desteklemek için kullanılır.
–– TV jak türü RJ-12'dir.
0COMPONENT/AV IN 1
–– Ses kablolarını TV'nizdeki "R-AUDIO-L"ye ve diğer uçları A/V aygıtındaki ilgili ses çıkış jaklarına bağlayın.
–– Komponent video / sesi bağlar.
–– RCA ses kablolarını (isteğe bağlı) TV'nizin arkasındaki "R - AUDIO - L"ye takın ve kabloların diğer uçlarını harici
cihazın karşılık gelen ses çıkış jaklarına takın.
–– AV IN 1'e bağlarken AV IN 1 [Y/VIDEO] jakının rengi (Yeşil) video kablosunun rengiyle (Sarı) eşleşmez.
!DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Ansluter till en digital ljudkomponent.
@HP-ID
Kabloyu HP-ID ve Kulaklık Jakına aynı anda bağlayın ve ayrı bir Kulaklık Kutusuna bağlayın. Bkz. sayfa 18. Kulaklığı
Kulaklık Kutusuna bağlarken Kulaklık işleviyle aynı çalışır.
#KULAKLIK JAKI
Kulaklıklar, TV'nizdeki kulaklık jakına bağlanabilir. Kulaklıklar takılıyken, dahili hoparlörlerden gelen ses kapatılır.
Ekran Modları
Çözünürlük sütununda listelenen standart çözünürlüklerden birini de seçebilirsiniz. TV otomatik olarak seçtiğiniz çözünürlüğe
ayarlanır.
Bir bilgisayarı TV'ye bağladıktan sonra, bilgisayarda TV'nin ekran çözünürlüğünü ayarlayın. Optimal çözünürlük 60 Hz'de
3840 x 2160. Aşağıdaki tablodakinden farklı bir değere ayarlanırsa, TV hiçbir şey göstermeyebilir. Bilgisayarın kullanıcı
kılavuzuna veya grafik kartına bakarak çözünürlüğü düzgün ayarlayın.
Tablodaki çözünürlükler önerilmektedir.
✎✎ Optimal resolution is 3840 x 2160 @ 60 Hz.
8
Mode
Çözünürlük
Görüntüleme
biçimi
Yatay Frekans
(KHz)
Dikey Frekans (Hz)
Piksel Saat
Frekansı (MHz)
Senkronizasyon
Polaritesi (H / V)
IBM
720 x 400
70 Hz
31.469
70.087
28.322
-/+
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
67 Hz
75 Hz
75 Hz
35.000
49.726
68.681
66.667
74.551
75.062
30.240
57.284
100.000
-/-/-/-
Türkçe
Mode
Çözünürlük
Görüntüleme
biçimi
Yatay Frekans
(KHz)
Dikey Frekans (Hz)
Piksel Saat
Frekansı (MHz)
Senkronizasyon
Polaritesi (H / V)
VESA
DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 1024
1366 x 768
1440 x 900
1600 x 900RB
1680 x 1050
1920 x 1080
60 Hz
72 Hz
75 Hz
60 Hz
72 Hz
75 Hz
60 Hz
70 Hz
75 Hz
75 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
75 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
31.469
37.861
37.500
37.879
48.077
46.875
48.363
56.476
60.023
67.500
45.000
49.702
63.981
79.976
47.712
55.935
60.000
65.290
67.500
59.940
72.809
75.000
60.317
72.188
75.000
60.004
70.069
75.029
75.000
60.000
59.810
60.020
75.025
59.790
59.887
60.000
59.954
60.000
25.175
31.500
31.500
40.000
50.000
49.500
65.000
75.000
78.750
108.000
74.250
83.500
108.000
135.000
85.500
106.500
108.000
146.250
148.500
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
-/+
+/+
CEA-861
720(1440) x 576i
720(1440) x 480i
720 x 576
720 x 480
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080i
1920 x 1080i
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
4096 x 2160
4096 x 2160
4096 x 2160
4096 x 2160
4096 x 2160
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
24 Hz
25 Hz
30 Hz
50 Hz
60 Hz
24 Hz
25 Hz
30 Hz
50 Hz
60 Hz
24 Hz
25 Hz
30 Hz
50 Hz
60 Hz
15.625
15.734
31.250
31.469
37.500
45.000
28.125
33.750
27.000
28.125
33.750
56.250
67.500
54.000
56.250
67.500
112.500
135.000
54.000
56.250
67.500
112.500
135.000
50.000
59.940
50.000
59.940
50.000
60.000
50.000
60.000
24.000
25.000
30.000
50.000
60.000
24.000
25.000
30.000
50.000
60.000
24.000
25.000
30.000
50.000
60.000
27.000
27.000
27.000
27.000
74.250
74.250
74.250
74.250
74.250
74.250
74.250
148.500
148.500
297.000
297.000
297.000
594.000
594.000
297.000
297.000
297.000
594.000
594.000
-/-/-/-/+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
✎✎ HDMI / DVI kablo bağlantısı kullanırken HDMI IN 1(DVI) jakını kullanmalısınız.
✎✎ Geçmeli tarama modu desteklenmez.
✎✎ Standartlara uymayan bir video biçimi seçilirse, cihaz normal olarak çalışmayabilir.
✎✎ Ayrı ve Kompozit modlar desteklenir. SOG desteklenmez.
Türkçe
9
TV'nin Kumandası (Panel Tuşu) kullanılarak
TV Denetleyicisi, uzaktan kumanda olmadan gezinmeye yardımcı olan çok yönlü bir düğmedir.
✎✎ Bir PIN kodu gerektiren bazı işlevler kullanılamayabilir.
✎✎ Ürünün rengi ve şekli, modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.
✎✎ Denetleyiciye 1 saniyeden daha uzun süre basıldığında menüden çıkar.
✎✎ Kontrolörü yukarı/aşağı/sol/sağ yönlere hareket ettirerek işlev seçerken, kontrolöre basmamaya dikkat edin. Eğer
çalıştırma öncesinde kontrolöre basarsanız, kontrolörü yukarı/aşağı/sol/sağ yönlerde çalıştıramazsınız.
İşlev menüsü
TV Kumandası
Resim, TV'nin ön tarafından
görünümü yansıtır.
Uzaktan kumanda sensörü
Güç Açık
Bekleme modunda denetleyiciye basarak TV'yi açar.
Ses düzeyini ayarlar.
Güç açıkken denetleyiciyi bir taraftan diğer tarafa hareket ettirerek ses düzeyini ayarlar.
Bir kanal seçme
Güç açıkken denetleyiciyi yukarı ve aşağı hareket ettirerek bir kanal seçer.
İşlev menüsünü kullanma
Güç açıkken denetleyiciye basın, ardından işlev menüsü ekranı görüntülenir. Tekrar
basarsanız, işlev menüsü ekranı kaybolur.
Menüyü kullanma
İşlev menüsü ekranında denetleyiciyi hareket ettirerek MENÜ (m) seçeneğini seçer.
TV'nizin OSD (Ekran Menüsü) özelliği görüntülenir.
Kaynak Seçme
İşlev menüsü ekranında denetleyiciyi hareket ettirerek Kaynak (s) seçeneğini seçer.
Kaynak liste ekranı görüntülenir.
SMART HUB'ı Seçme (™)
İşlev menüsü ekrandayken Kontrol Ünitesini yukarı doğru hareket ettirerek SMART
HUB (™) öğesini seçin. SMART HUB ana ekranı görünür. Kontrol Ünitesini hareket
ettirip ardından Kontrol Ünitesine basarak bir uygulama seçebilirsiniz.
Güç Kapalı
TV'yi kapatmak için işlev menüsü ekranında denetleyiciyi hareket ettirerek Güç Kapalı
(P) seçeneğini seçer.
✎✎ Menü, SMART HUB veya Kaynak'ı kapatmak için, Kontrol Ünitesine 1 saniyeden uzun basın.
Bekleme modu
TV'nizi uzun süre (örneğin, tatile gittiğinizde) bekleme modunda bırakmayın. Güç düğmesi kapatılsa bile, az miktarda güç
tüketimi hala devam eder. Fişi prizden çıkarmak en iyi yoldur.
10
Türkçe
Uzaktan Kumandaya Bakış
✎✎ Bu uzaktan kumandada Güç, Kanal ve Ses Düzeyi düğmeleri üzerinde Braille noktaları bulunmaktadır ve görme
engelli kişiler tarafından kullanılabilirler.
SOURCE
TV'yi açar ve kapatır.
Kullanılabilir video kaynaklarını
görüntüler ve seçer.
Kanallara doğrudan erişim sağlar.
GUIDE
Alternatif olarak Teletekst, Çift ya da
Karışık seçeneklerini seçer.
Elektronik Program Kılavuzu (EPG)
ekranı.
Sesi geçici olarak kapatın.
Kanalları değiştirin.
Ses düzeyini ayarlayın.
Ekranda kanal listelerini görüntüler.
HOME ekranına geçin.
HOME
Ana ekran menüsünü görüntüleyin.
CONTENT
CLOCK
Sık kullanılan işlevleri hızlıca seçin.
Ev İçerikleri seçeneğini görüntüleyin.
TV ekranında bilgileri görüntüler.
CLOCK: Bekleme modunda INFO
tuşuna bastığınızda, TV ekranı saati
görüntüler.
Ekran üzerindeki menü öğelerini seçin
ve menü değerlerini değiştirin.
Menüden çıkar.
nceki menüye geri dönün.
Kanal listesi, Ev İçerikleri
menüsündeki vb. düğmeler
ALARM: TV'nin açılmasını istediğiniz
saati girin.
X: 3D görüntüyü açar veya kapatır.
(Mevcut değil)
SUBT.: Dijital altyazıları görüntüler.
ALARM
Bu düğmeleri Ev İçerikleri kullanın.
Türkçe
11
Pillerin takılması (Pil boyutu: AAA)
X
Y
Z
✎✎ Notlar
yy Uzaktan kumandayı TV'den en fazla 7 m uzaklıkta kullanın.
yy Parlak ışık uzaktan kumandanın performansını etkileyebilir. Yakınlarda özel flüoresan lamba veya neon işaretleri
kullanmaktan kaçının.
yy Renk ve şekil, modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.
yy Uzaktan kumanda düğmesi 'HOME' ve '3D' desteklenmez. Bu düğmelere basarken TV ünitesi yanıt vermez.
12
Türkçe
Samsung Smart Control
✎✎ Renkler ve şekil, modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.
¢: Sesi açar/kapatır.
AD: Erişebilirlik Kısayolları
panelini getirmek için bu
düğmeye basın ve basılı tutun.
Bunları açmak veya kapatmak
için seçenekleri seçin.
MIC: Sesle Kumanda ve Ses işlevleriyle mikrofonu kullanın.
–– Voice Control işlevi, net olmayan telaffuz, ses düzeyi veya ortam
gürültüsünden etkilenebilir.
TV'yi açar/kapatır.
SEARCH: Arama penceresini kullanmak için bu düğmeye basın. (Bazı
ülkelerde)
KEYPAD: Sanal uzaktan kumanda ekrandayken, kolayca sayı girebilir,
içeriği kontrol edebilir ve işlevleri kullanabilirsiniz.
SOURCE: Kaynağı değiştirir.
VOICE: Ses tanımayı başlatır. Ekranda mikrofon simgesi görünürken,
mikrofona bir ses komutu söyleyin.
–– Mikrofondan 10 cm - 15 cm öteden ve uygun bir ses düzeyiyle bir
ses komutu söyleyin.
Kanalı değiştirir.
Ses düzeyini değiştirir.
–– Dokunmatik yüzey: Dokunmatik yüzeye bir parmağınızı yerleştirin
ve Samsung Smart Control'ü hareket ettirin. Ekrandaki işaretçi o
yönde ve Samsung Smart Control hareket ettiği kadar hareket eder.
Odaklanılan öğeyi çalıştırmak için dokunmatik yüzeye basın.
–– < > ¡ £: İşaretçiyi ve odayı taşır.
RETURN: Önceki menüye geri döner. Ek olarak, TV izlerken bu düğmeye
bastığınızda, önceki kanala dönebilirsiniz.
EXIT: Geçerli olarak çalışan tüm uygulamalardan çıkmak için bu düğmeyi
basılı tutun.
SMART HUB: Smart Hub öğesini başlatır. Bir uygulama çalışırken
SMART HUB öğesine basma uygulamayı sonlandırır.
GUIDE: Dijital kanal yayın programını görüntüler.
CH.LIST: Kanal Listesi 'i başlatmak için basılı tutun.
Belirli özelliklerle bu düğmeleri kullanın. TV ekranındaki talimatlara göre bu
düğmeleri kullanın.
¥:Optimum spor izleme deneyimi için Futbol Modu öğesini etkinleştirin.
M.SCREEN: TV ekranını bölebilir ve TV izleme, web'de dolaşma, video izleme vb. gibi çeşitli işlevleri kullanabilirsiniz.
Daha fazla bilgi için, bkz.e-Manual.
Renkli Düğme: Bu renkli düğmeleri kullanılmakta olan özelliğe özgü ek seçeneklere erişmek için kullanın.
–– MENU: Ekranda bir menüyü görüntülemek için basılı tutun.
–– REC: Yayını kaydetmek için basılı tutun.
–– INFO: Geçerli dijital kanal veya ortam dosyası hakkında bilgi görüntülemek için basılı tutun.
Türkçe
13
Samsung Smart Control İçine Pilleri Takma
Samsung Smart Control kullanmak için, önce aşağıdaki şekle bakın ve üniteye pilleri takın.
Yavaşça pil kapağı çentiğini çekin ve sonra gevşediğinde kapağı tamamen çıkarın.
Artı ve eksi kutuplarını düzgün ayarladığınızdan emin olarak 2 AA alkalin pil takın.
¦¦Samsung Smart Control Öğesini Kullanma
Samsung Smart Control, TV'yi kullanmayı daha da kolay ve rahat hale getirir. KEYPAD düğmesine basma kolayca sayıları
girmenizi, içeriği kontrol etmenizi ve ekrandaki işlevleri etkinleştirmenizi sağlayan sanal bir uzaktan kumanda görüntüler.
–– Samsung Smart Control'ü 6 m'den az bir mesafeden kullanmanızı öneririz. Kullanışlı bir mesafe kablosuz ortam
koşullarına bağlı olarak değişebilir.
Samsung Smart Control Eşleme
TV'yi Samsung Smart Control ile kumanda etmek için, Samsung Smart Control ile TV'yi Bluetooth yoluyla eşlemeniz gerekir.
Samsung Smart Control ile TV'yi eşleyin.
–– Samsung Smart Control yalnızca tek bir TV'ye eşlenebilir.
Samsung Smart Control'ü TV'nin uzaktan kumanda sensörüne yöneltin ve TV'yi açmak için TV düğmesine basın.
–– Uzaktan kumanda alıcısının konumu modele bağlı olarak değişebilir.
Samsung Smart Control Yeniden Bağlanıyor
Samsung Smart Control çalışmayı durdurursa veya anormal çalışırsa, bu durum yetersiz pil gücü nedeniyle olabileceğinden
pilleri değiştirin.
Sorun devam ederse, Samsung Smart Control TV ile eşlemeyi geri yükler.
1. Hem RETURN düğmesine hem de GUIDE düğmesine 3 saniyeden fazla aynı anda basın.
–– Samsung Smart Control'ü TV'nin yaklaşık 30 cm ~ 40 cm ötesine yerleştirmeniz ve uzaktan kumanda alıcısına
doğru yönlendirildiğinden emin olmanız gerekir.
2. Bağlantı görüntüsü ekranda görünür. Ve sonra, Samsung Smart Control TV'ye otomatik bağlanır.
14
Türkçe
Ekranda bu alarm simgesini gördüğünüzde...
Aşağıdaki alarm simgesi Samsung Smart Control pillerinin azaldığını gösterir. Alarm
simgesi açılırsa pilleri değiştirin. Samsung daha uzun süre çalışma ömrü için alkalin piller
kullanılmasını önerir.
<Düşük Pil Alarm Simgesi>
TV'yi Samsung Smart Control'ü Hareket Ettirerek Kullanma
Samsung Smart Control'de, Samsung Smart Control'ü tutup hareket ettirerek TV'yi kolayca kontrol etmenizi sağlayan bir
hareket sensörü (jiro sensörü) bulunur.
Dokunmatik yüzeye bir parmağınızı yerleştirdikten sonra ekranda bir işaretçi görünür. Samsung Smart Control'ü tutun ve
hareket ettirin. İşaretçi Samsung Smart Control'ün hareketiyle aynı şekilde hareket eder. Kaydırılabilir ekranlarda yukarı ve
aşağı da kaydırmak mümkündür.
–– Dokunmatik yüzeyden parmağınızı kaldırırsanız ekran işaretçisi kaybolur.
TV'yi Dokunmatik Yüzeyle Kullanma
Dokunmatik yüzeyi kullanmayı öğrenmek için Destek menüsüne gidin ve Smart Control Eğitseli seçeneğini seçin, ekrandaki
talimatları izleyin.
Odağı/İşaretçiyi Taşıma
İşaretçiyi veya odağı istediğiniz yönde hareket ettirmek için yön düğmelerine basın (yukarı, aşağı, sol ve sağ).
Menü Erişimi ve Öğe Seçimi
Dokunmatik yüzeye basın. Bu, bir TV menüsüne erişmenizi veya bir öğe seçmenizi sağlar.
Smart Hub'da Bağlama Duyarlı Menüyü Görüntüleme
Smart Hub ekranından dokunmatik yüzeye basın ve basılı tutun. Seçili öğe için Seçenekler menüsü görünür.
–– Seçenekler menüsü bağlama bağlıdır.
Smart Hub paneline Gitme
Smart Hub ekranında, dokunmatik yüzeyde sola veya sağa sürükleyin. Bu, Smart Hub panellerini sola veya sağa taşıyacaktır.
Web Browser'da kaydırma
Web browser ekranında dokunmatik yüzeyde yukarı/aşağı sürükleyin. Bu, web ekranında kaydırır.
Türkçe
15
TV'yi SBB ile bağlama
TV Arka Paneli
ETH MODEM
Veri Kablosu
DIGITAL
AUDIO OUT
(OPTICAL)
1. TV'nin DATA jakını Veri Kablolu STB'nin (SBB) [ETH MODEM] jakına bağlayın.
✎✎ Veri iletişimini kullanın.
¦¦Tedarikçilerin ve TV ile Sağlanan Uyumlu Veri Kablolarının Listesi
• Tedarikçiniz için doğru veri kablosu kullandığınızdan emin olun. Veri kabloları üzerindeki kod etiketine bakın.
6
1
TV SIDE
STB SIDE
1
6
CON A
CON B
CON A
6: NC
5: IR
4: GND
3: Rx
2: Tx
1: Nc
16
Türkçe
CON A
CON B
5
6
4
2
3
5
2
3
CON B
1: NC
2: GND
3: Rx
4: NC
5: Tx
6: IR
Banyo Hoparlörlerini Bağlama
Banyo Hoparlörlerini aşağıdaki yöntemi kullanarak bağlayabilirsiniz.
¦¦Değişken Çıkış ile bağlama (harici amplifikatör olmadan kullanılabilir)
TV Arka Paneli
1
RJP
Hoparlör
VOL-CTRL
2
VOL+
VOL-
DVI
AUDIO IN
Ses Düzeyi
Kontrol Kutusu
1. TV'nin VARIABLE AUDIO OUT bağlantı noktasını otelin Banyo Duvarı Hoparlörlerine bağlayın.
Hoparlör +
Hoparlör -
N/C
2. TV'nin VOL-CTRL jakını otelin Banyo Duvarındaki Ses Düzeyi Kontrol Kutusu Anahtar bağlantı noktasına bağlayın.
✎✎ Maksimum hoparlör çıkışı 4W, 8Ω'dur.
✎✎ VARIABLE AUDIO OUT bağlantı noktası yalnızca Mono ses çıkışını destekler.
• Ses Düzeyi Kontrolünü Takma
–– Ses Düzeyi Kontrol Kutusunu aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi yapılandırdıysanız, banyo hoparlörlerinin ses
düzeyini kontrol edebilirsiniz.
–– Ses Düzeyi Kontrol Kutusundan TV'ye bağlanan jak 3,5 mm'lik normal Telefon jakıdır.
–– Ses Düzeyi Kontrol Kutusu anahtarı Takt anahtarından oluşur.
✎✎ Alt AMP Modunu Ayarlama
–– 0: Alt AMP işlevini kapatır (PWM kapalı).
–– 1: A
lt ses düzeyini ana ses düzeyi kontrolüne göre belirler. Bu alt ses düzeyinin Otel Modunun Güç Açık Ses Düzeyi,
Min Ses Düzeyi ve Maks Ses Düzeyi değerlerine göre belirlendiğini gösterir.
–– 2: Ses düzeyini banyo kontrol paneli ayarına göre belirler.
• Değişken Ses Bağlantı Noktası Özellikleri
–– Hoparlör Kablosu: En fazla 25m uzunluğunda bir hoparlör kablosu kullanın.
VOL - UP
(Siyah /Kırmızı 2)
Ses Düzeyi Kontrol Kutusu
VOL +
1
3
2
VOL - DOWN
(Beyaz 1)
VOL -
GND
(Koruma Kablosu 3)
Türkçe
17
¦¦Audio Loop In
Ek olarak oluşturulmuş Kulaklık Kutusu bir yatağa veya çalışma masasına takılabilir, böylece kullanıcılar rahatça kullanabilir.
Takma yordamı aşağıda verilmiştir.
• Ayrıntılı Kulaklık Kutusu Çizimi.
TV Arka Paneli
HEADPHON BOX
Kulaklık Kutusu
Shield wire
TV Headphones jack
Red Wire (Audio-R)
Whitewire (Audio-L)
Red wire + White wire
Shield Wire
TV HP-ID jack
<Kulaklık Kutusu>
18
Türkçe
MediaHub HD bağlama
Otel masasında MediaHub HD'ye bağlı herhangi bir harici kaynağın çıkışı.
TV Arka Paneli
HDMI
USB
RS/232
MediaHub HD Arka
RJP
1 RS-232 Veri
Kablosu
VOL-CTRL
DVI
AUDIO IN
HDMI IN 3
(ARC)
2 HDMI kablosu
HDMI IN 1
(DVI)
HDMI IN 2
LAN
DIGITAL
AUDIO OUT
(OPTICAL)
1. TV'nin RJP bağlantı noktasını ve MediaHub HD'nin RS/232 bağlantı noktasını bağlayın.
2. TV'nin HDMI IN 1(DVI), 2 veya 3(ARC) bağlantı noktasını ve MediaHub HD'nin HDMI bağlantı noktasını bağlayın.
• MediaHub HD
–– MediaHub HD farklı Audio Video girişlerine (A/V, Ses, PC, HDMI ve USB) ve ilgili çıkışlara sahip bir donanım
modülüdür. İlgili çıkış kaynakları MediaHub'dan TV'ye bağlanır. MediaHub RS232 aracılığıyla TV ile iletişim kurar.
Hot Plug & Play otel konuklarının harici bir kaynakla MediaHub'a bağlanmasını sağlayan bir işlevdir MediaHub Etkin/
Devre Dışı kaynaklara ilişkin mesajlar göndererek TV ile iletişim kurar. TV Etkin harici kaynağa geçer.
–– MediaHub'un HDMI'sini TV'nin HDMI IN 1(DVI) bağlantı noktasına bağlamanız gerekir.
–– TV açıkken, TV'yi ve RJP'yi 10 saniye içinde bağlayın.
• Özel özellikler
–– PIP
–– Otomatik Algılama
Türkçe
19
RJP'yi (Uzak Jak Paketi) bağlama
Otel masasında RJP'ye bağlı herhangi bir harici kaynağın çıkışı.
RJP Arka
USB
HDMI
5
VIDEO AUDIO AUDIO/PC
RS/232
2 Ses Kablosu
RJP
3 Video Kablosu
1 D-sub Ses kablosu
VOL-CTRL
DVI
AUDIO IN
HDMI IN 3
(ARC)
4 HDMI kablosu
HDMI IN 1
(DVI)
HDMI IN 2
LAN
DIGITAL
AUDIO OUT
(OPTICAL)
TV Arka Paneli
1. TV'nin DVI AUDIO IN bağlantı noktasını RJP'nin PC/AUDIO bağlantı noktasına bağlayın.
2. TV'nin AV IN 1 [VIDEO]/[L-AUDIO-R] bağlantı noktasını RJP'nin VIDEO bağlantı noktasına bağlayın.
3. TV'nin AV IN 1 [VIDEO] bağlantı noktasını RJP'nin VIDEO bağlantı noktasına bağlayın.
4. TV'nin HDMI IN 1(DVI), 2 veya 3(ARC) bağlantı noktasını ve RJP'nin HDMI bağlantı noktasını bağlayın.
5. TV'nin RJP bağlantı noktasını ve RJP'nin RS/232 bağlantı noktasını bağlayın.
✎✎ Bu Samsung TV ile uyumlu RJP (Uzak Jak Paketi) TeleAdapt TA-7610, TA-7650 (HD) ve TA-7660'tır (HD Plus).
• RJP (Remote Jack Pack): RJP Uzak Jak Paketi anlamına gelir. RJP farklı Audio Video girişlerine (A/V, Ses, PC ve HDMI)
ve ilgili çıkışlara sahip bir donanım modülüdür. İlgili çıkış kaynakları RJP'den TV'ye bağlanır. RJP RS232 aracılığıyla TV ile
iletişim kurar. Otel Tak ve Çalıştır otel konuklarının harici bir kaynakla RJP'ye bağlanmasını sağlayan bir işlevdir RJP Etkin/
Devre Dışı kaynaklara ilişkin mesajlar göndererek TV ile iletişim kurar. TV Kullanıcı tarafından ayarlanan önceliğe göre Etkin
harici kaynağa geçer.
• RJP'yi bağlamak için, HDMI IN 1(DVI), 2 veya 3(ARC) ve AV IN 1 seçeneğini seçebilirsiniz.
✎✎ TV açıkken, TV'yi ve RJP'yi 10 saniye içinde bağlayın.
20
Türkçe
• RJP 10 saniye boyunca A/V ve HDMI düğmelerine aynı anda basıldığında fabrika varsayılan ayarlarına geri döner. Tüm
LED'ler geriye kalan işlemin gerçekleştirildiğini göstermek için 5 kez yanıp söner.
• Otel odasında gereksiz ışık kirliliğini önlemek için, RJP tüm LED'leri 5 dakika sonra otomatik olarak söndürür. Kapatılan
LED'ler konuk herhangi bir düğmeye bastığında tekrar açılır ve 5 dakikalık zaman ayarı yeniden başlar. Konuk başka bir
kaynak düğmesine dokunduğunda, TV seçilen kaynak olarak değişir ve ilgili LED yanar.
• Bir RJP Sıfırlama veya TV Güç KAPATMA/AÇMA işleminden sonra, TV ve RJP arasında iletişim oluşturmak yaklaşık 10
saniye sürer.
• Aşağıdaki tablo önceliğe bağlı olarak TV'den giriş kaynağına geçmek için yaklaşık süreyi saniye cinsinden gösterir.
• Senaryo 1: Hiçbir giriş bağlı olmadığında.
Kaynak
Bağlanmak için
AV
2 San
PC
0,7 San
HDMI
3,9 San
✎✎ Senaryo 2: İki veya daha fazla giriş bağlandığında ve Giriş kaynağı bağlantısı kesilip yeniden yapıldığında.
Kaynak
Bağlantıyı kesmek için
Bağlanmak için
Toplam
AV
4,5 San
2 San
6,5 San
PC
0,7 San
0,7 San
1,4 San
HDMI
3,9 San
3,9 San
7,8 San
✎✎ Örn. RJP bağlı tüm canlı AV, PC ve HDMI kaynaklarına sahipse, AV en yüksek öncelikte görüntülenir. RJP HDMI
modundaysa ve konuk AV'yi çıkarır ve tekrar bağlarsa, AV'ye geçmek için minimum süre 6,5 saniyedir.
• Ses (Ipod veya Mp3) bağlamak için, Müzik modu AÇIK durumda olmalıdır ve Jak Kimliği algılama KAPALI durumda
olmalıdır.
• A/V, PC ve HDMI giriş kaynakları desteklenir.
Türkçe
21
COMMON INTERFACE yuvasına bağlama (TV'nizin izleme Kartı Yuvası)
✎✎ Scenario 1: When no inputs are connected.
CI Kart Adaptörünü Takma
Adaptörü yanda gösterildiği gibi takın.
✎✎ CI CARD Adaptörünü takmak için, lütfen TV'ye takılı çıkartmayı çıkarın.
CI CARD Adaptörünü bağlamak için şu adımları izleyin.
✎✎ Duvar düzeneğini monte etmeden ya da "CI veya CI+ CARD"ı takmadan
önce adaptörün takılmasını öneriyoruz.
TV'nin
Arkası
1. CI CARD Adaptörünü ürün 1 üzerindeki iki deliğe takın.
✎✎ Lütfen TV’nin arkasındaki COMMON INTERFACE bağlantı
noktasının yanındaki iki deliği bulun.
2. CI CARD Adaptörünü üründeki COMMON INTERFACE bağlantı noktasına 2 bağlayın.
3. "CI veya CI+ CARD"ı takın.
TV'yi duvara monte etmeden önce, CI card'ı takmanızı öneririz. Montajdan sonra takmak zor olabilir. CI Card
Adaptörünü TV'ye taktıktan sonra kartı takın. Modülü takmadan önce kartı takarsanız, modülü takmak zorlaşır.
"CI veya CI+ CARD"ı kullanma
Ücretli kanalları izlemek için, "CI veya CI+ CARD" takılı olmalıdır.
• "CI veya CI+ CARD"ı takmazsanız, bazı kanallar "Şifreli Sinyal" mesajıyla
birlikte görüntülenir.
• Bir telefon numarası, "CI veya CI+ CARD" Kimliği, Ana Makine
Kimliği ve diğer bilgileri içeren eşleştirme bilgileri yaklaşık 2~3 dakika
içinde görüntülenecektir. Bir hata mesajı görüntülenirse, lütfen servis
sağlayıcınızla görüşün.
• Kanal bilgileri yapılandırması tamamlandığında, kanal listesinin
güncellendiğini belirten "Güncelleme Tamamlandı" mesajı görüntülenir.
✎✎ Notlar
yy Yerel bir kablo hizmet sağlayıcısından bir "CI veya CI+ CARD" edinmeniz gerekir.
yy "CI veya CI+ CARD"ı çıkarırken, "CI veya CI+ CARD"ın düşmesi hasar görmesine neden olabileceği için ellerinizle dikkatli
bir şekilde çekin.
yy "CI veya CI+ CARD"ı kart üzerinde işaretli yönde takın.
yy COMMON INTERFACE yuvasının konumu, modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.
yy "CI veya CI+ CARD" bazı ülkelerde ve bölgelerde desteklenmez, yetkili bayinize danışın.
yy Herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen servis sağlayıcınız ile irtibat kurun.
yy Geçerli anten ayarlarını destekleyen "CI veya CI+ CARD"ı takın. Görüntüde bozukluk olur veya görüntü ekrana hiç
gelmez.
22
Türkçe
Otel Seçenek Verisini Ayarlama
Girmek için: MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTERE düğmelerine sırayla basın. (Konaklama modundan, Bağımsız mod ayarlanır.)
Bu menüden Çıkmak için: gücü kapatıp tekrar açın.
✎✎ Modele ve Bölgeye bağlı olarak TV setinde bazı menüler BULUNMAYABİLİR.
Otel TV İşlevi
kategoriler
Öğe
Hospitality
Mode
Hospitality Mode
SI Vendor
SI Vendor
Power On Channel
Hospitality (Konuk) modunu seçin.
•Interactive mod: TV bir SI STB veya SBB ile çalışır.
•Stand-alone mod: TV bir SI STB veya SBB olmadan tek çalışır.
•Interactive mod: Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic / Sustinere / Quadriga /
ETV / Ibahn / Magilink / Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo
•Standalone mod: OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
TV açıldığında uygulanacak varsayılan değerleri ayarlayın.
•User Defined: Power On Channel ve Channel Type öğelerini manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
•Last Saved: TV açıldığında bu öğeyi seçerseniz, kapandığında görüntülediği kanalı görüntüler.
Power On Channel Num
TV açıldığında, bu kanala otomatik geçer.
Power On Channel Type
Select channel band: AIR (analog air band), DTV (digital air band), CATV (analog cable band),
CDTV (digital cable band)
Power On Volume
Power On
Açıklama
Power On Volume Num
•User Defined: Power On Volume öğesini manüel olarak ayarlamanızı sağlar. Aşağıdaki Power
On Volume konusuna bakın.
•Last Saved: TV açıldığında, güç kapatıldığında ayarlanan ses düzeyine döner.
TV Stand Alone Hospitality modunda bu Volume Level ile açılır.
Min Volume
Kullanıcının Stand Alone Hospitality modunda ayarlayabileceği minimum Volume Level .
Max Volume
Kullanıcının Stand Alone Hospitality modunda ayarlayabileceği maksimum Volume Level.
Power On Source
TV açıldığında görüntüleyeceği giriş kaynağını seçin.
Power On Option
Güç kesintisinden sonra güç geri geldiğinde veya TV'nin fişini çıkarıp yeniden taktığınızda TV'nin
durumunu belirler.
•Last Option: Son güç durumuna döner. Bekleme modundaysa, Bekleme moduna döner.
Açıksa açılır.
•Power ON: Güç geri geldiğinde, TV açılır.
•Standby: Güç geri geldiğinde, TV Bekleme moduna girer.
Channel Setup
Kullanıcı Kanal menüsündeki Otomatik Ayarlama, Anten seçimi vb. gibi Kanal menüsü
işlevlerinden bazılarına doğrudan, anında erişim sağlar.
Channel Editor
Channel Editor TV'nin belleğinde depolanan kanalları düzenlemenizi sağlar. Channel Editor'ni
kullanarak şunları yapabilirsiniz:
•Kanal numaralarını ve adları değiştirebilir ve kanalları istediğiniz kanal numarası sırasında
sıralayabilirsiniz.
•Seçtiğiniz kanallara video sessize alma işlemini uygulayın. Video sessize alma bir kanaldan
videoyu karartır ve ekranda bir hoparlör simgesi görüntülerken yalnızca sesi çıkarır.
Channel Editor ayrıca her kanalı doğrudan görüntülemek gerekmeden her kanal hakkında bilgileri
kolayca görüntülemenizi de sağlar.
Mixed Channel Map
Bu Özellik tüm anten türleri (Air /Cable veya Satellite) kanallarını aynı anda göstermeyi/gözatmayı
etkinleştirir.
•ON: ON iken seçili anten türüne bakılmaksızın konuklar eksiksiz Kanal Haritasına erişebilirler.
Kanal listesi Air (Dış Anten) ve Cable (Kablo) türü kanalları da dolduracaktır.
•OFF: OFF iken konuk, yalnızca seçili anten türüne [AIR/CABLE veya Satellite] göre Konuk
Haritası'na erişebilir. Kanal listesi/Düzenleyici yalnızca seçili anten türü kanallarını gösterecektir.
Channel
Dynamic SI
•ON: DTV Programı kanal numarasını kontrol eder.(TV kanal düzenleyiciye erişilemez)
•OFF: DTV Programı kanal numarasını kontrol etmez
(DTV kanal düzenleyicisine erişilebilir, ancak ek kanal Program numarası güncellemesi
desteklenmez)
Türkçe
23
Otel TV İşlevi
kategoriler
Channel
Channel Rescan
Message
Kanal haritasında ve verilen veriler arasında eşleşmezlik olduğunda, TV, kanal haritasında veri/
parametreleri geri yüklemek için kanalları otomatik ayarlar.
•ON: Channel Rescan Message (Kanal Yeniden Tarama Mesajı) ON (AÇIK) olduğunda, yeniden
taranmakta olan kanalları gösteren OSD Otel Konuklarına gösterilecektir.
•OFF: Yeniden tarama mesajı OSD'si Otel Konuklarına görüntülenmeyecekse bir Otel Yöneticisi
Channel Rescan Message öğesini OFF hale getirebilir.
Pan Euro MHEG
•OFF: Pan Euro MHEG Off (Kapalı) olarak ayarlanırsa, MHEG varolan ürün özelliklerine göre
çalışır.ON: Pan Euro MHEG On (Açık) olarak ayarlanırsa, ürün özelliklerine veya bölgeye
bakılmaksızın MHEG ON (AÇIK) olur.
Mychannel
Genre Editor
Subtitle Auto On
TTX Widescreen Mode
Picture Menu Lock
Menu OSD
Ekranın genişliğine sığması için altyazı bölümünü genişletin.
Picture Menu 'nü etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
Tools Display
Araçlar menüsünü gizleyin veya gösterin.
Kanal menüsünü gizleyin veya gösterin.
Panel Button Lock
Ön panel işlemlerini açar/kapatır.
•Unlock: Tüm panel tuşlarının kilidini açar.
•Lock :Tüm panel tuşlarını kilitler.
•OnlyPower: Power panel tuşu dışında tüm panel tuşlarını kilitler.
•Menu/Source: Menu ve Source panel tuşlarını kilitler.
Home Menu Display
OFF: Home Menu görüntülenmez.
ON: Home Menu görüntülenir.
Home Menu Editor
Home Menu 'yü düzenleyin.
Güç açık veya kapalıyken Cihaz Listesi'ni silin.
ON: Bağlantı geçmişi BT Music Player'dan kaldırılır.
OFF: Bu özelliği devre dışı bırakın.
Clock Type
OFF: Factory menüsünün saat seçeneklerinden hiçbiri çalışmaz. Yalnızca Ana menü çalışır.
SW Clock: Yalnızca SW clock çalışacaktır.
Local Time
Saat verilerini güncellemek için yöntemi seçin
•Manual: TV bağımsız modundayken DVB kanalından veya manuel saat ayarından saat verilerini
kullanın.
•TTX: TTX akışından saat bilgilerini getirin.
•Time Channel: Seçili Channel type ve Channel num ndan saat verilerini kullanın.
Timer Type
Alarm işlevini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
•WakeUp: Cihazı belirli bir zamanda açmak için alarm işlevini etkinleştirir.
•OnOff: Alarm işlevini devre dışı bırakır.
Music Mode AV
Mp3/müzikçalardan çıkan sesi AV Giriş Kaynağı üzerinden almak içindir. Açık olduğunda, video
sinyali olmasa bile, müzikçalarda çalınan müziği TV'den duyabilirsiniz. Ancak TV'nin arka ışığı
yanmaya devam eder. Ve normal çalıştığı bir video sinyalini ekler.
Music Mode Comp
Mp3/müzikçalardan çıkan sesi Component Giriş Kaynağı üzerinden almak içindir. Açık
olduğunda, video sinyali olmasa bile, müzikçalarda çalınan müziği TV'den duyabilirsiniz. Ancak
TV'nin arka ışığı yanmaya devam eder. Ve normal çalıştığı bir video sinyalini ekler.
Müzik modunda enerji tasarrufu için Backlight On / Off seçeneği
Priority AV
Jak önceliği ayarlandıysa, karşılık gelen kaynak bir jak takıldığında jak önceliğine göre otomatik
ayarlanır.
Priority HDMI
Jak önceliği ayarlandıysa, karşılık gelen kaynak bir jak takıldığında jak önceliğine göre otomatik
ayarlanır.
AV Option
HDMI Option
Türkçe
Bu işlev belirli bir ülkedeki altyazıları otomatik olarak açan işlevi On /Off durumuna getirir.
Bu işlev Avrupa'ya gönderilen DVB yayınları almaya hazır Otel TV'leri için desteklenir.
Bu işlev Fransa'nın altyazı özellikleriyle ilgilidir. Ülkelerin altyazılarının kalanı Subtitle Auto On
(Altyazı Otomatik Açık) işlevine bakılmaksızın uygun ülke özelliklerine göre çalışır.
•ON: Subtitle Auto On işlevi ON iken Fransa'nın altyazı özelliklerini izler.
•OFF: Subtitle Auto On işlevi OFF iken Fransa'nın altyazı özelliklerini izlemez.
Channel Menu Display
Music Mode Backlight
24
Kanalların türünü düzenleyin. (Mychannel On (Açık) olduğunda kullanılabilir)
•ON: Ana Menü görünümü
•OFF: Ana Menü görünümü yok
Music Mode
Remote Jack
Pack
Mychannel özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
Menu Display
BT Auto Remove Device
List
Clock
Açıklama
Öğe
RJP AV Kaynağı'nı seçin (Kaynak seçimi Modele bağlıdır).
TV'nin hangi HDMI kaynağının RJP jakına bağlı olduğunu seçin. (HDMI1/DVI / HDMI2 / HDMI3)
Otel TV İşlevi
kategoriler
USB Pop-up Screen
External
Source
External Source Banner
Auto Source
Anynet+ Return Source
Bathroom
Speaker
Sub AMP Mode
Sub AMP Volume
HP Mode
HP
Management
Eco Solution
Açıklama
Öğe
Default HP Volume
USB TV'ye bağlandığında:
•Default: Açılır bir pencere görünür.
•Automatic: Bu, USB içerik menüsüne otomatik girer.
•Disable: Açılır pencere ve menü görünmez.
Kullanıcılar External Source Banner'ı On veya Off olarak ayarlayabilirler.
•ON: TV gücü On iken veya Mod değiştiğinde, TV, harici kaynak başlığını görüntüler.
•OFF: TV gücü On iken veya Mod değiştiğinde, TV, harici kaynak başlığını görüntülemez.
•OFF: Auto Source, Off ayarındadır.
•ON: TV'ye harici bir kaynak bağlandığında, TV otomatik olarak algılama yaparak giriş kaynağını
değiştirir.
•PC: Yalnızca PC Girişini Otomatik Algılar.
Bir Anynet+(HDMI-CEC) bağlantısını durdurduktan sonra dönüş TV kaynağını seçin. (Bu işlev
özellikle Guestlink RJP için kullanışlıdır.)
Sub AMP çalışma modunu belirler.
•0:: Sub AMP işlevini kapatır (PWM kapalı).
•1: Ana ses düzeyi kontrolüne göre Alt sesi belirler.
Yani, alt ses Güç Açma Ses Düzeyi, Min Ses Düzeyi ve Maks Ses Düzeyi değerlerine göre
belirlenir.
•2: Ses düzeyini banyo kontrol paneli ayarına göre belirler.
Güç açma başlangıç durumunda Sub AMP Ses Düzeyi.
•ON: Kulaklık TV'ye bağlandığında, sesi TV'nin hoparlörlerinden ve bağlı telefonlardan eşzamanlı
olarak dinlemenizi sağlar. Ancak, yalnızca TV hoparlörünün ses düzeylerini ayarlayabilirsiniz.
•OFF: Kulaklık TV'ye bağlandığında, sesi yalnızca bağlı kulaklıklardan dinlemenizi sağlar.
HP Mode AÇIK olarak ayarlandığında kulaklıkların ses düzeyinin değerlerini yapılandırın.
Main Speaker
•ON: TV sesini TV hoparlöründen çalar.
•OFF: TV sesini yalnızca kulaklıklardan çalar.
Energy Saving
Güç tüketimini azaltmak için TV'nin parlaklığını ayarlar.
•OFF: Enerji tasarrufu işlevini kapatır.
•Low: TV'yi düşük enerji tasarrufu moduna ayarlar.
•Medium: TV'yi orta enerji tasarrufu moduna ayarlar.
•High: TV'yi yüksek enerji tasarrufu moduna ayarlar.
Welcome Message
Edit Welcome Message
Hospitality Logo
Logo/
Message
Welcome Message'ı görüntüleyin.
Welcome Message'ı düzenleyin.
Hospitality logosu özelliğini On veya Off duruma getirir; On ise TV açıldığında, ayarlanan süre
kadar başlangıç kaynağından sinyal "Logo Display Time" içinde ayarlanmadan önce Logo
görüntülenir.
Hospitality Logo DL
Hospitality logosunu indirir.
Hospitality logosu dosyası gereksinimleri:
•Yalnızca BMP veya AVI dosyaları.
•Maks dosya boyutu: BMP - 960 X 540. AVI - 30MB.
•Dosya yalnızca samsung.bmp veya samsung.avi olarak adlandırılabilir.
Logo Display Time
Logo Görüntüleme Süresini ayarlayın (3/5/7 Saniye).
Clone TV to USB
Geçerli TV seçeneği değerlerini bir USB bellek aygıtına klonlayın.
Clone USB to TV
USB bellek aygıtında kayıtlı TV seçeneği değerlerini TV'ye klonla.
Cloning
Setting Auto Initialize
Setting Auto Initialize, On olarak ayarlandığında ve güç kapatıldığında ve açıldığında ya da Master
Power kapatıldığında ve açıldığında, veriler klonlanan değerlere geri yüklenir. Klonlanan değer
yoksa Setting Auto Initialize On olarak ayarlansa bile yoksayılır ve işlem Setting Auto Initialize Off
olarak ayarlandığıyla aynı olu.
Türkçe
25
Otel TV İşlevi
kategoriler
REACH 3.0
REACH Channel
Group ID
Ticker
REACH
Solution
REACH Update Time
•ON: Bu TV'de REACH 3.0 özelliği kullanılabilir hale gelir.
•OFF: Bu TV'de REACH 3.0 özelliği kullanılamaz hale gelir.
REACH verilerini güncellemeyi gerçekleştirmek için bir DTV kanalı numarası atayın. Bu kanal
numarası REACH sunucusunda ayarlanan numarayla aynı olmalıdır.
REACH sunucusunun Group ID değerini seçin. (Daha fazla ayrıntı için REACH sunucusu
kılavuzuna bakın.)
•ON: Ticker içeriği görüntülenir.
•OFF: Ticker içeriği görüntülenmez.
Güncellenen yazılım, klonlama dosyaları ve S-LYNC REACH içerikleri gibi veriler REACH
sunucusundan TV'ye indirildiğinde ayarlamanızı sağlar:
1hour: Her saat
2hour: Her 2 saatte bir
12:00 am: Her ÖÖ 12:00
2:00 am: her ÖÖ 2:00
12:00 pm: her ÖS 12:00
2:00 pm: her ÖS 2:00
REACH Update
Immediate
•ON: TV bekleme moduna girdiğinde (güç kablosu takıldığında ve güç kapatıldığında), TV'de
REACH verileri güncellenir.
•OFF: REACH verileri yalnızca TV'de REACH sunucusu güncelleme zamanında güncellenir.
Room Number
Oda Numarasını ayarlayın.
REACH Server Version
Network Setup
Network
Açıklama
Öğe
REACH Sunucusunun sürümü görüntülenir.
İnternet bağlantısı kurmak için bir IP adresi ayarlayın.
SmartHub Model Setting SmartHub Modelini ayarlayın.
SmartHub Setting
SmartHub'ı ayarlayın.
Widget Mode
Widget Modu AÇIN/KAPATIN.
Solution Type
Çözüm türünü seçin (Satıcı Sunucusu/ SINC Sunucusu).
Server URL Setting
Sunucu URL'sini ayarlayın.
License Server IP Setting Sunucu IP'sini ayarlayın.
Widget
Solution
IPTV Mode
Virtual Standby
Instant On
Room Num Setting
PHY Sleep Mode
Security
Mode
26
Türkçe
Factory Lock
IPTV modunu Açın/Kapatın.
Virtual Standby (Sanal Bekleme) modunu Açın/Kapatın.
Virtual Standby (Sanal Bekleme) On (Açık) iken, TV güç tüketimi 9,5 W ila 17,4 W arasındadır (TV
ekranının boyutuna bağlı olarak).
Önyükleme modunu ayarlayın.
Oda Numarasını ayarlayın.
PHY Sleep Mode Açık/Kapalı.
Güç açık veya kapalıyken Cihaz Listesi'ni silin.
ON: Fabrika menüsüne girmeden önce şifre gerekir.
OFF: Bu özelliği devre dışı bırakın.
Password Setting
Kullanıcı şifreyi değiştirebilir.
Password Reset
Şifre "00000000"a sıfırlanır.
Otel TV İşlevi
kategoriler
Self Diagnosis
for TV
System
Açıklama
Öğe
Self Diagnosis for HTV
SW Update
Self Diagnosis Menu'ye (Otomatik Test Menüsü) girer.
•Görüntü Testi: Test görüntüsünde sorun görünürse, Yes (Evet) öğesini seçin ve ekrandaki
yönergeleri izleyin.
•Ses Testi: Ses sorunlarını kontrol etmek için, yerleşik melodi sesini kullanın. Test sırasında
sorun oluşursa, Yes (Evet) öğesini seçin ve ekrandaki yönergeleri izleyin.
•Motion Control Environment Test: Düzgün çalışması için bu testi Hareketle Kumandayı
kullanmadan önce çalıştırın.
•Signal Information: Dijital kanalın sinyal bilgisi ve gücünü kontrol edebilirsiniz.
•Reset: Tüm ayarlar sıfırlanır. TV otomatik olarak kapanır ve yeniden açılır ve Setup ekranı
görüntülenir.
ProIdiom DTV Kanal tuşu başarısız olursa HD işlevi kontrol menüsü öğeleri görüntülenir: Tamam/
Arıza (Otel ABD) STB Sistem Entegratörü Satıcısı
Setting: Sistem Entegratörü Adı Tamam/Arıza
Bathroom AMP: Tamam/Arıza (Otel ABD)
RTC: Tamam/Arıza (Otel ABD)
PC Audio Test: Tamam/Arıza
PC Self Test: Tamam/Arıza
SW USB Güncelleme işlevi.
Service Pattern
SVC Service Pattern ile aynı işlev.
Sound Bar Out
ON: Hoparlör sesi sessize alınacaktır. Ses HDMI'dan çıkacaktır. Ses duymak için Ses Çubuğunu
bağlamanız gerekir.
OFF: Ses normalde TV hoparlörlerinden çıkacaktır.
Contact Samsung
Standby LED
TV Reset
İlgili Samsung servis merkezinin web sitesi, yazılım sürümü ve Mac adresi bilgileri görüntülenir.
TV bekleme modundayken, harici LED'in ayarlarını yapılandırabilirsiniz.
•ON: LED yanıktır.
•OFF: LED sönüktür.
TV'deki tüm ayarları fabrika varsayılanlarına döndürür.
Türkçe
27
¦¦Welcome Message
Welcome Message Otel odasındaki Konuklar tarafından TV her açıldığında özel bir mesaj görüntüleyen bir özelliktir.
–– Welcome Message ayarları Otel Seçeneği Menüsünde bulunur.
–– Welcome Message güç açıldığında mesajı görüntülemek için AÇIK durumda olmalıdır.
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
OFF
Network
Widget Solution
Power On
System
Channel
Menu OSD
Clock
Welcome Message
Music Mode
ON
Edit Welcome Message
r
Remote Jack Pack
External Source
Hospitality Logo
OFF
Hospitality Logo DL
...
Logo Display Time
...
Bathroom Speaker
HP Management
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
–– Karşılama mesajı en fazla 25 karakter olabilir ve Otel Hizmeti menüsündeki metin değiştirilerek düzenlenebilir.
–– Aşağıdaki Karşılama mesajı için desteklenen karakterlerin bir listesidir:
✎✎ A'dan Z'ye harflere ve büyük harflere izin verilir.
–– Karşılama mesajı gezinti, Uzaktan Kumandanın "Edit Welcome Message" OSD'sinde color & enter tuşu kullanılarak
düzenlenebilir.
Edit Welcome Message
W
E
L
C
O
M
E
_
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Move
Enter
A
Move to left
B
Move to Right
C
Leave Black
D
Done
Return
–– Karşılama mesajı ve otel logosu aynı anda etkinleştirilemez.
28
Türkçe
¦¦Hotel Logo
Hospitality Logo işlevi TV açıldığında Otelin resim görüntüsünü görüntüler.
–– Hospitality Logo ayarları, Konaklama modu menülerindedir.
–– Logo Yükleme ve Logo Görüntüleme Menüsü öğeleri Hospitality Logo seçeneğini açtığınızda etkinleştirilir.
–– Bellekte kayıtlı bir logo görüntüsü varsa ve Hospitality Logo seçeneği açıksa, Hospitality Logo TV açıldığında
görüntülenir.
–– Hospitality Logo kapalıysa, logo görüntüsü TV'de yüklenmiş olsa bile Hospitality Logo görüntülenmez.
Hospitality Mode
SI Vendor
Power On
Standalone
OFF
Network
Widget Solution
System
Channel
Menu OSD
Clock
Welcome Message
Music Mode
Edit Welcome Message
Remote Jack Pack
External Source
Bathroom Speaker
r
Hospitality Logo
OFF
BMP
Hospitality Logo DL
Logo Display Time
5 Second
HP Management
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
yy Hospitality Logo
––
––
––
––
Bu seçenek, Konaklama Logosu görüntüsünün görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçmenizi sağlar.
Başlangıç değeri KAPALI'dır.
KAPALI veya AÇIK olarak ayarlanabilir.
AÇIK olarak ayarlandığında, Logo Yükleme ve Logo Görüntüleme Süresi menü öğeleri erişilebilir durumda olur.
yy Logo File Format
––
––
––
––
––
––
Bu seçenek, logo görüntüsünü bir USB aygıtından TV belleğine indirmenizi sağlar.
Görüntü TV'ye kopyalanırken Bekleyin ifadesi görüntülenir.
Kopyalama işlemi başarılı bir şekilde tamamlandıktan sonra, Tamamlandı ifadesi görüntülenir.
Kopyalama işlemi başarısız olduğunda, Başarısız ifadesi görüntülenir.
Herhangi bir USB aygıtı bağlı değilse, USB Yok ifadesi görüntülenir.
USB aygıtında kopyalanacak bir dosya yoksa veya dosya yanlış biçimdeyse (bir BMP dosyası olmalıdır), Dosya
Yok ifadesi görüntülenir. Dosya Yok ifadesi görüntülenirse ve USB aygıtında bir logo dosyasına sahipseniz, dosya
biçimini kontrol edin.
yy Logo File Format
––
––
––
––
––
TV, yalnızca BMP ve AVI biçimini destekler.
Dosya adı samsung.bmp veya samsung.avi olmalıdır.
BMP biçiminin maksimum çözünürlüğü 960 x 540'tır.
AVI biçiminin maksimum dosya boyutu 30MB'dir.
TV, boyutu veya görüntünün ölçeğini değiştirmez.
Türkçe
29
¦¦Cloning
USB Klonlama bir TV cihazından kullanıcı tarafından yapılandırılmış ayarları (Görüntü, Ses, Giriş, Kanal, Ayar ve Otel Ayarı)
indirmek ve aynı ayarları diğer TV cihazlarına yüklemek içindir.
TV'deki diğer tüm kullanıcı tarafından tanımlanmış ayarlar (Ana Cihaz) USB cihazına kopyalanabilir.
• Clone TV to USB: EEPROM'da belirli bir alanda saklanan verileri TV cihazından
USB aygıtına kopyalamak için gerçekleştirilen bir işlemdir.
1. TV'nizin arkasındaki USB bağlantı noktasına bir USB aygıtı takın.
2. Bu düğmelere sırasıyla basarak Etkileşimli menüsüne girin.
yy MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. “Clone TV to USB” seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın ve
ardından ENTER düğmesine basın.
Logo/Message
Cloning
4. “Clone TV to USB” mesajı görüntülenir, ardından ENTER düğmesine basın.
5. USB klonlama davranışından emin olabilirsiniz.
yy In Progress: veri USB'ye kopyalanırken.
yy Completed: kopyalama işlemi başarılı bir şekilde sone erdiğinde.
yy Failed: kopyalama işlemi başarılı bir şekilde sone ermediğinde.
yy No USB: herhangi bir USB bağlı olmadığında.
d
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
Logo/Message
Cloning
• Clone USB to TV: Bu USB aygıtında kayıtlı verileri TV cihazına yüklemek için bir
gerçekleştirilen bir işlemdir.
1. TV'nizin arkasındaki USB bağlantı noktasına bir USB aygıtı takın.
d
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
2. Bu düğmelere sırasıyla basarak Etkileşimli menüsüne girin. MUTE → 1 → 1
→ 9 → ENTER
3. “Clone USB to TV” seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın ve ardından ENTER düğmesine basın.
4. “Clone USB to TV” mesajı görüntülenir, ardından ENTER düğmesine basın.
5. USB klonlama davranışından emin olabilirsiniz.
yy In Progress: veri TV'ye kopyalanırken.
yy Completed: kopyalama işlemi başarılı bir şekilde sone erdiğinde.
yy Failed: kopyalama işlemi başarılı bir şekilde sone ermediğinde.
yy No USB: herhangi bir USB bağlı olmadığında.
yy No File: USB'de kopyalamak için dosya yok.
✎✎ USB'den TV'ye kopyalama işlemi ENTER tuşuna 5 saniye boyunca basılarak gerçekleştirilebilir.
✎✎ Otel TV ürün ailesi, uydu/T2 çalışmasını destekleyen bir model ve desteklemeyen bir model arasında CLONE
işlevini desteklemez.
Kurulum sırasında anlık klonlama için!
İlk TV'deki ana ayarların bulunduğu USB tuşunu takın ve 5 saniye boyunca Enter tuşuna basın.
30
Türkçe
¦¦Otomatik Başlatmayı Ayarlama
Bir TV'den diğerine ayarları klonlarken, hem konuk tarafındaki menü hem de otel tarafındaki menü ayarlarını (Resim, Ses,
Giriş, Kanal, Kurulum ve Otel Kurulumu) klonlarsınız. Bu, konaklama TV'lerinizde hemen hemen tüm menü değerlerini aynı,
standart ayarlara ayarlamanızı sağlar. Konukların Resim menüsü gibi konuk tarafındaki menülere erişmesine izin verirseniz,
bu menülerdeki ayarları değiştirebilirler, böylece bunlar artık standart olmazlar. Otomatik Başlatmayı Ayarlama işlevini açık
olarak ayarlarsanız, TV kapatıldığında ve sonra yeniden açıldığında TV otomatik olarak herhangi bir konuk tarafındaki
menü değerlerini klonlanan, standart değerlere geri yükler (başlatır). Otomatik Başlatmayı Ayarla yalnızca klonlanan konuk
tarafındaki menü değerlerinde çalışır. Klonlanmamış ayarlar yoksayılır.
Aşağıdaki tabloda Otomatik Başlatmayı Ayarla işlevini açık olarak ayarladığınızda klonlanan değerlerine geri yüklenen ayarlar
listelenmektedir.
Menu
Picture
Sound
Menü Öğe
Picture Mode
Backlight
Contrast
Brightness
Sharpness
Colour
Tint (G/R)
Apply Picture Mode
Picture Size
Picture Size
Zoom/Position
4:3 Screen Size
PIP
Advanced Settings
Dynamic Contrast
Black Tone
Flesh Tone
RGB Only Mode
Colour Space
White Balance
Gamma
Motion Lighting
Picture Options
Colour Tone
Digital Clean View
MPEG Noise Filter
HDMI Black Level
HDMI UHD Color
Film Mode
Motion Plus
Picture Off
Reset Picture
Sound Mode
Sound Effect
Virtual Surround
Dialog Clarity
Equaliser
Speaker Settings
Additional Settings
DTV Audio Level
Audio Format
Audio Delay
Dolby Digital Comp
Auto Volume
Reset Sound
Menu
System
Menü Öğe
Accessibility
Voice Guide
Audio Description
Subtitle
Menu Transparency
High Contrast
Enlarge
Football Mode
Menu Language
Smart Control Settings
Motion Sensitivity
Touch Sensitivity
Onscreen Remote Size
Voice Control
Language
Use TV Voice
Voice Gender
Motion Control
Motion Control
Animated Motion Guide
Pointer Speed
Motion Control Environment Test
Device Manager
Keyboard Settings
Mouse Settings
Time
Clock
Sleep Timer
Wake-up Timer
Eco Solution
Energy Saving
Eco Sensor
No Signal Power Off
Auto Power Off
Smart Security
Auto Protection Time
Change PIN
General
Game Mode
BD Wise
Sound Feedback
Boot Logo
Samsung Instant On
Anti Flicker
Anynet+(HDMI-CEC)
DivX® Video On Demand
Türkçe
31
¦¦Plug & Play
Otel Tak ve Çalıştır otomatik olarak Otel modu seçimi, Ülke Ayarı, Saat Ayarı ve Resim Modu Ayarı gerçekleştiren bir işlevdir.
–– Otel Tak ve Çalıştır yalnızca güç ilk kez AÇIK duruma getirildiğinde bir kez kullanılabilir.
–– İlk TV ve TV'den USB'ye klonla ayarlandıktan sonra
–– TV'nin yalnızca Otel Tak ve Çalıştır işlevinden çıkması, USB'nin bağlanması ve ardından USB'den TV'ye klonlanma
gerçekleştirilmesi gerekir.
–– Modele ve bölgeye bağlı olarak, bazı menüler BULUNMAYABİLİR.
Local Set
Local Set
Change 'i
seçerseniz
Change Local Set if Located in North America, Latin America and Europe.
In other regions, Please press SKIP button move to the next step.
When Local Set is changed, TV will turn off automatically to apply it.
Current Localset : EU
Skip
E
TV otomatik kapanır
ve açılır.
Next
EU
E
Change
Current Location'ın
ülkesini değiştirirseniz
Warning! TV might not function if Local Set is not correctly configured.
Countries List
Bulgaria, Croatia, Czech, Estonia, Greece, Hungary, Latvia, Lithuania,
Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, EU-Others
Skip'i seçerseniz
E
TV Setup Complete!
Easy Set Up
Your TV is now ready to use.
If you select this, Easy
setup will be started.
There are Essential
Details, Channel Scan,
Clock and Terms in Easy
setup.
Interactive
(Hotel Menu)
Standalone Setup
c
Previous
Next
(Continue Setup)
Standalone Only
(End Setup)
OK
Standalone Setup'ı
seçerseniz
E
E
Clock
Select your Language
You can adjust your time to set DST, Time Zone and clock
mode
Select your language to start the on screen setup.
Clock Mode
c
English
Previous
Eesti
Press the udlr buttons
to move the highlight.
Press the enter button to
select.
Suomi
Next
Fraçais
Set current date and time
Auto
Date
-- / -- / ----
Time
-- : --
Time Zone
Auto
DST
Next
Off
-- : --
Deutsch
The Language Setting will be applied to Main Menu and not Plug and Play.
E
E
Dilinizi seçin
Auto Tuning
Essential Details
This is basic setup to use your Smart TV.
Previous
Country
Bulgaria
Picture Mode
Standard
Auto Tuning completed.
Please Select your country.
Previous
Next
Digital
- TV
- Radio
- Data/Other
0
0
0
0
Analogue
0
Next
Change settings
Scan Again
E
E
Auto Tuning
Auto Tuning
Auto Tuning
How do you get your broadcast signal?
To receive channels, configure the options belows then
select Scan.
Auto tuning is finding channels for you...
c
Previous
E
Both
Terrestrial/Cable
Satellite
Select Both to scan for both
Terrestrial or Cable channels and
Satellite channels.
Next
Aerial
Previous
Channel Type
Scan
32
Türkçe
E
Terrestrial
Digital & Analogue
Channel
Select the connected aerial that
you want to use to get channels.
Next
Previous
7
2%
Digital
- TV
- Radio
- Data/Other
0
0
0
0
Analogue
0
Next
Stop
yy Plug & Play OSD
–– İlk Vurgu: Etkileşimli
–– Sadece Bağımsız düğmesi seçilirse, Tek Başına otel modu varsayılan olarak ayarlanır ve 3 saniye boyunca OSD'de
“Tek Başına modu ayarlandı” cümlesi görüntülenir.
–– 3 saniye boyunca OSD'de Tek Başına modu ayarlandı” cümlesi görüntülendikten sonra TV RF moduna girer.
–– Etkileşimli mod seçildiğinde, Etkileşimli Kurulum Modu görüntülenir. Etkileşimli menüsünden çıkmak için güç
kapatma düğmesine basın.
–– Bağımsız Tak & Çalıştır modu seçildiğinde, “Menü Dilini Seç” OSD'si görüntülenir.
yy Menü Dili OSD'sini seçin
––
––
––
––
"Kolay Kurulum" OSD'sinde Bağımsız Tak & Çalıştır modu seçildiğinde, “Menü Dilini Seç” OSD'si görüntülenir.
İlk Vurgu: Türkçe
Görüntüleme süresi: OSD zaman aşımı ve çalışma Samsung'un tüketici TV modelleriyle aynıdır.
ENTER düğmesine basıldığında, “Alanı Seç” OSD'si görüntülenir.
yy Ülke Seçin
–– İlk Vurgu: İngiltere.
–– Ülke OSD'si görüntülenir ve bölge seçilebilir.
yy Saat ayarı OSD'si
–– Görüntüleme süresi: 30 saniye.
–– Saat Ayarı öğesi OSD'si görüntülenir
–– Saat ayarı ayarlandıktan sonra veya Otomatik modunda ENTER düğmesine basıldığında, Resim Modu OSD'si
görüntülenir.
yy Otomatik Arama Modu OSD'si
–– Atla seçeneği seçildiğinde, Saat ayarı OSD'sine gider.
–– ENTER düğmesine basıldığında, otomatik kanal araması gerçekleşir.
–– Otomatik Kayıt işleminin başladığı zamandan Otomatik Sıralama işleminin tamamlandığı zamana kadar olan OSD
Görüntüleme süresi 30 saniyedir.
yy Resim Modu OSD'si
–– İlk Vurgu: Standart.
–– Resim Modu OSD'si görüntülenir ve Dinamik veya Standart Resim modu seçilebilir.
–– Resim modu seçildikten sonra, Tek Başına Kurulum Menü OSD'sine girer, çıkmak için güç kapalı tuşuna basın.
Türkçe
33
¦¦Çok Kodlu Uzaktan Kumanda
Çok Kodlu Uzaktan Kumanda tüm TV'leri tek bir uzaktan kumandayla kontrol etmek için tasarlanmış özel bir vericidir.
Bu işlev hastane gibi bir konumda birden fazla TV bulunan yerler için kullanışlıdır. Kaynak osd'de Kimlik Numarasını Ayarla
görüntülenir. Çoklu kod için 9 farklı uzak anahtar iletişimini desteklemek mümkündür.
Her bir TV'nin sahip olduğu ilk kimlik kodu “0”dır.
–– ID kodu Analog TV modunda veya PC modunda ayarlanabilir ve sıfırlanabilir. (TTX kanalında veya DTV kanalında
kullanılamaz)
–– ID kodu 0 - 9 arasında olabilir.
–– MUTE düğmesine ve RETURN düğmesine aynı anda 7 saniyeden fazla basın ve sonra kodu ayarlamak için sayı
düğmesini seçin.
–– Kimliği Ayarla OSD'si orta konumda görüntülenir.
–– Aşağıdaki cümle görüntülenir. “Remote control code is set to X. If you want to change the Remote control code,
enter the chosen digit." x ilgili sayıdır.
✎✎ Bu OSD Exit tuşu girilinceye kadar görüntülenir.
Remote control code is set to 0. If you want
to change the Remote control code, enter the
chosen digit.
–– Örneğin, TV ve Uzaktan Kumanda kullanıcı 1 tuşuna bastığında Kimlik kodu No 1 olarak ayarlanır.
–– Aşağıdaki cümle görüntülenir. "Uzaktan kumanda kodu 1 olarak değiştirildi". Ardından TV yalnızca TV'yle aynı kimlik
koduna sahip bir uzaktan kumandayla kontrol edilebilir.
–– Kimlik kodu uzaktan kumanda ve TV arasında eşleşmiyorsa, aşağıdaki cümle görüntülenir. “ TV Kimliği x”(x TV’nin
kimlik kodudur)
–– Kimlik kodunu sıfırlamak için, MUTE düğmesine ve EXIT düğmesine aynı anda 7 saniyeden fazla basın. Düğmelere
basmayı bıraktığınızda, hem TV'nin hem de Uzaktan kumandanın kimlik kodu "0" olarak sıfırlanır. “Uzaktan
kumanda kodu 0 olarak ayarlandı.” cümlesi görüntülenir.
34
Türkçe
¦¦Channel Bank Editor (Yalnızca Smoovie TV)
Channel Bank Editor kanalı 3 farklı Banka Seçeneğiyle düzenlemek için kullanılan bir işlevdir.
Banka kartına bağlı olarak, Otel müşterilerinin kullanabileceği belirli kanallar vardır.
Channel Bank Editor Tek Başına Modu altında ayarlama
1. “MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER” tuşlarına basarak Otel Tek Başına moduna girin
2. Lütfen SI tedarikçisini seçin: “Smoovie”
3. Yeni “Channel Bank Editor” menü seçeneğini bulabilirsiniz
4. “Channel Bank Editor” moduna girin
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
OFF
Network
Widget Solution
d
SI Vendor
Smoovie
d
Channel
d
Channel Bank Editor
<Modele ve bölgeye bağlı olarak, bazı menü öğeleri bulunmayabilir>
Türkçe
35
5. Kanal bankasını aşağıdaki örnekte olduğu gibi düzenleyin.
a.Bank1 (Ücretsiz kanal): Uzaktan kumanda herhangi bir karta sahip olmadığında kullanılacak kanalı ayarlayın.
b.Bank2 (Aile Kartı - Yeşil): Uzaktan kumanda GREEN CARD'a sahip olduğunda kullanılacak kanalı ayarlayın.
c.Bank3 (Yetişkin Kartı - Kırmızı): Uzaktan kumanda RED CARD'a sahip olduğunda kullanılacak kanalı ayarlayın.
Channel Bank Edit
Registered
Bank1 (4)
Bank2 (6)
BBC1
c
c
c
3
24ore.tv
c
c
c
4
C3
c
c
5
BBC World
c
c
6
C5
c
c
7
Coming Soom
c
c
8
S2
c
9
S2
c
1
1futech
2
Bank3 (36)
c
n Move
E Select/Deselect
R Return
SMOOVIE Uzaktan Kumandayı Kullanma Referansları
1. SI tedarikçisi olarak SMOOVIE seçeneğini seçtiyseniz, SMOOVIE Uzaktan Kumandayı kullanmalısınız.
2. Uzaktan kumandanın sayısal tuşlarıyla, kullanıcı yalnızca Bank1 kanalını seçebilir.
Bu nedenden ötürü, Yeşil veya Kırmızı Kartı kullanarak kanalı değiştirmek istiyorsanız, lütfen kanal yukarı/aşağı tuşlarına
basın.
3. Kanal kılavuzunda veya Kanal listesinde, kullanıcı yalnızca Bank1 kanal listesini görebilir.
36
Türkçe
¦¦Channel Editor
Kanal Düzenleyicisi kanal numarasını ve adını düzenlemek için bir işlevdir.
–– Kanalları kullanıcı tanımlı kanal numaraları olarak sıralamak için Kanal Düzenleyicisini kullanın.
Hospitality Mode
SI Vendor
Power On
Standalone
OFF
Network
Widget Solution
System
Channel
Menu OSD
Clock
Music Mode
Remote Jack Pack
External Source
r
Channel Editor
Bathroom Speaker
HP Management
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
<Modele ve bölgeye bağlı olarak, bazı menü öğeleri bulunmayabilir>
Tek Başına modunda Kanal Düzenleyicisi için Basit Adımlar
Adım
Kapsamlı Özet
1
Otel Seçeneği Menüsünde 'Channel Auto Store’ özelliğini çalıştırın
2
Otel Seçeneği Menüsünde ‘Channel Editor’ işlevine girin
3
Sahip olmak istediğiniz son kanal listeleriyle ilgili bir tablo oluşturun
4
Oluşturduğunuz tabloya dayanarak TOOLS Düğmesiyle kanalları yeniden düzenleyin
5
Çıkmak için EXIT veya RETURN Düğmesine basın.
<Daha kapsamlı bilgi için, lütfen aşağıdaki ayrıntılara bakın>
Türkçe
37
Sırayla Smoovie
Smovie TV kullanılır (Anten / Kablo )
Adım
Karışık Kanal Haritası Açık (hem Anten hem de Kablo kullanılır)
Sadece Anten veya Kablo
kullanılır
Sadece Anten veya Kablo
kullanılır
TV Otel P&P ile başlarsa
TV Otel P&P ile başlarsa
P&P zaten gerçekleştirilmişse
P&P zaten gerçekleştirilmişse
1
Kanal saklama hariç P&P işlemi
Otel menüsüne girin
gerçekleştirin
P&P tümü işlemi gerçekleştirin
(Dış Anten veya Kablo otomatik Otel menüsüne girin
ayar)
2
P&P TV otel menüsünü
görüntüledikten sonra
Karışık Kanal Haritasını Açık
olarak ayarlayın
P&P TV otel menüsünü
görüntüledikten sonra
3
Karışık Kanal Haritasını Açık
olarak ayarlayın
TV'yi açık ve kapalı olarak
ayarlayın
Kanal türünü seçin
Otel menüsünde smoovie TV
- Dış anten için ATV veya ADTV
seçeneğini seçin
- Kablo için CATV veya CDTV
4
TV'yi açık ve kapalı olarak
ayarlayın
Otel menüsüne girin
Otel menüsünde smoovie TV
seçeneğini seçin
Kanal Kurulumu seçeneğini
seçin
5
Otel menüsüne girin
Otel menüsünde smoovie TV
seçeneğini seçin
Kanal Kurulumu seçeneğini
seçin
(atlanabilir)
Otomatik ayar yapmak için
"Air" veya "Cable" seçimini
yapın.
6
Otel menüsünde smoovie TV
seçeneğini seçin
Kanal Kurulumu seçeneğini
seçin
Otomatik ayar yapmak için
"Air" veya "Cable" seçimini
yapın.(atlanabilir)
CH Banka Düzenleyicisi
Kurulumu
7
Kanal Kurulumu seçeneğini
seçin
Otomatik ayar yapmak için "Air
+ Cable" seçeneğini seçin.
CH Banka Düzenleyicisi
Kurulumu
Açıp kapattıktan sonra,
kullanıcı TV'yi kullanabilir
8
Otomatik ayar yapmak için "Air
+ Cable" seçeneğini seçin.
CH Banka Düzenleyicisi
Kurulumu
Açıp kapattıktan sonra,
kullanıcı TV'yi kullanabilir
9
CH Banka Düzenleyicisi
Kurulumu
Açıp kapattıktan sonra,
kullanıcı TV'yi kullanabilir
10
Açıp kapattıktan sonra,
kullanıcı TV'yi kullanabilir
Kanal türünü seçin
- Dış anten için ATV veya ADTV
- Kablo için CATV veya CDTV
Smovie TV kullanılır (Uydu)
Adım
Karışık Kanal Haritası Açık (Uydu ve Dış Anten ya da Kablo
kullanılır)
Yalnızca Uydu kullanılır
TV Otel P&P ile başlarsa
P&P zaten
gerçekleştirilmişse
TV Otel P&P ile başlarsa
P&P zaten gerçekleştirilmişse
1
Kanal saklama hariç P&P işlemi
gerçekleştirin
Otel menüsüne girin
P&P tümü işlemi gerçekleştirin
(Dış Anten veya Kablo otomatik
ayar)
Otel menüsüne girin
2
P&P TV otel menüsünü
görüntüledikten sonra
Karışık Kanal Haritasını Açık
olarak ayarlayın
P&P TV otel menüsünü
görüntüledikten sonra
Kanal türünü seçin
- Dış anten için ATV veya ADTV
- Kablo için CATV veya CDTV
3
Karışık Kanal Haritasını Açık
olarak ayarlayın
TV'yi açık ve kapalı olarak
ayarlayın
Kanal türünü seçin
- Dış anten için ATV veya ADTV
- Kablo için CATV veya CDTV
Otel menüsünde smoovie TV
seçeneğini seçin
4
TV'yi açık ve kapalı olarak
ayarlayın
Otel menüsüne girin
Otel menüsünde smoovie TV
seçeneğini seçin
Kanal Kurulumu seçeneğini
seçin
5
Otel menüsüne girin
Otel menüsünde smoovie
TV seçeneğini seçin
Kanal Kurulumu seçeneğini seçin Otomatik ayar yapmak için,
(atlanabilir)
Uydu seçeneğini seçin
6
Otel menüsünde smoovie TV
seçeneğini seçin
Kanal Kurulumu seçeneğini
seçin
Otomatik ayar yapmak için, Uydu CH Banka Düzenleyicisi
seçeneğini seçin (atlanabilir)
Kurulumu
7
Kanal Kurulumu seçeneğini
seçin
Otomatik ayar yapmak için,
Uydu seçeneğini seçin
CH Banka Düzenleyicisi
Kurulumu
8
Otomatik ayar yapmak için,
Uydu seçeneğini seçin
CH Banka Düzenleyicisi
Kurulumu
Açıp kapattıktan sonra, kullanıcı
TV'yi kullanabilir
9
CH Banka Düzenleyicisi
Kurulumu
Açıp kapattıktan sonra,
kullanıcı TV'yi kullanabilir
10
Açıp kapattıktan sonra, kullanıcı
TV'yi kullanabilir
38
Türkçe
Açıp kapattıktan sonra, kullanıcı
TV'yi kullanabilir
Kanal Listesi
Kanal bilgilerini, Tümü, TV, Radyo, Veri/Diğer, Analog veya Favori 1-5 öğelerini görüntüleyebilirsiniz.
Uzaktan kumandada CH LIST düğmesine bastığınızda, Kanal Listesi ekranı bir kez görüntülenir.
Contents Home
Channel List
Guide
AllShare Play Schedule Manager
Source
R Return
* Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
• Tümü: O anda mevcut tüm kanalları gösterir.
• TV: O anda mevcut tüm TV kanallarını gösterir.
• Radyo: O anda mevcut tüm radyo kanallarını gösterir.
• Veri/Diğer: O anda mevcut tüm MHP kanallarını veya diğer kanalları gösterir.
• Analog: O anda mevcut tüm analog kanalları gösterir.
• Favori 1-5: Tüm favori kanalları gösterir.
✎✎ Eklediğiniz favori kanalları görüntülemek istiyorsanız, Favori 1-5 öğesini taşımak için CH LIST düğmesine basın ve
L (Ch. Modu) düğmesini kullanın.
✎✎ Kanal Listesi ile kumanda düğmelerini kullanma.
yy T (Araçlar): Seçenek menüsünü görüntüler.
yy L (Ch. Modu / Kanał): Tümü, TV, Radyo, Veri/Diğer, Analog veya Favori 1-5 öğelerine gidin.
✎✎ T (Araçlar) menüsünde Program Grnt öğesini seçtiğinizde, L (Kanal) düğmesini kullanarak diğer
kanallara gidebilirsiniz.
yy E (İzle / Bilgi): Seçtiğiniz kanalı izler. / Seçilen programın ayrıntılarını görüntüler.
yy k (Sayfa): Sonraki ya da önceki sayfaya gider.
Türkçe
39
Zamanlı Görüntüleme özelliğini Kanal Listesinde kullanma
(yalnızca dijital kanallar)
Zamanlı Görüntüleme özelliğini Kanal Listesi öğesinde ayarladığınızda, programı yalnızca Program Grnt öğesinde
ayarlayabilirsiniz.
1. CH LIST düğmesine basın, ardından istediğiniz bir dijital kanalı seçin.
2. TOOLS düğmesine basın ve ardından Program Grnt öğesini seçin. O kanal için program listesi görüntülenir.
3. İstediğiniz programı seçmek için ▲ / ▼ düğmesine basın, ardından ENTERE (Bilgi) veya INFO düğmesine basın.
4. Zamanlı Görüntüleme seçeneğini seçin, ardından bittiğinde ENTERE düğmesine basın.
✎✎ Zamanlı Görüntüleme seçeneğini iptal etmek istiyorsanız, adım 1 ila 3 arasını takip edin. Progrmı iptl et seçeneğini
seçin.
Seçenek Menüsünü Kullanma t
Kanal Listesi menü seçeneklerini (Program Grnt, Favorilri dznle, Kilit/Kilit aç, Kanal Adı Düzenleme, Kanal No
Düzenle, Sil, Bilgi, Sırala, Düzen Modu).
Seçenek menüsü öğeleri kanal durumuna göre değişebilir.
1. Bir kanal seçin ve TOOLS düğmesine basın.
2. Bir işlev seçin ve ayarlarını değiştirin.
• Program Grnt: Dijital kanal seçildiğinde, programı görüntüler.
• Favorilri dznle: Sık seyrettiğiniz kanalları favoriler olarak ayarlayın. Seçilen kanalları Favori 1-5 özelliğinde ekleyin veya
silin.
1. Favorilri dznle öğesini seçin, ardından ENTERE düğmesine basın.
2. Favourites 1-5 seçeneğini seçmek için ENTERE düğmesine basın, ardından OK düğmesine basın.
✎✎ Favorites 1-5 arasındaki birkaç Favorileröğesinden bir favori kanal eklenebilir.
• Kilit / Kilit aç: Bir kanalı kilitleyin, böylece kanal seçilemez ve izlenemez.
✎✎ Bu işlev yalnızca Kanal Kilidi öğesi Açık olarak ayarlandığında kullanılabilir.
✎✎ PIN giriş ekranı görünür. 4 basamaklı PIN'inizi girin. PIN Değiştir seçeneğini kullanarak PIN'i değiştirin.
• Kanal Adını Düzenle (yalnızca analog kanallar): Kendi kanal adınızı atayın.
• Kanal No Düzenle (yalnızca dijital kanallar): İstenilen sayı düğmelerine basarak numarayı düzenleyin.
✎✎ Bazı alanlar Kanal Adını Düzenle ve Kanal No Düzenle işlevini desteklemeyebilir.
• Sil: İstediğiniz kanalları görüntülemek için bir kanalı silebilirsiniz.
• Bilgi: / Seçilen programın ayrıntılarını görüntüler.
• Sırala: Kanal numarasına veya kanal adına göre sıralanmış listeyi değiştirir.
• Düzen Modu: İstediğiniz kanalı seçebilir ve düzenleyebilirsiniz.
40
Türkçe
Seçenek Menüsünü Kullanma t
Menü seçeneklerini (Favorilri dznle, Kilit/Kilit aç, Sil, Seçimi kaldır, Tümünü Seç) kullanarak herbir kanalı ayarlayın.
1. Kanal Listesi ekranında TOOLS düğmesine basın, ardından Düzen Modu öğesini seçin. Kanalın solunda bir onay
kutusu görünür.
2. İstediğiniz kanalı seçmek için ▲ / ▼ düğmelerine basın, ardından ENTERE düğmesine basın. (c) işareti, kanalı
seçtiğinizi gösterir.
✎✎ Birden fazla kanal seçebilirsiniz.
✎✎ Kanalların seçimini kaldırmak için tekrar ENTERE düğmesine basın.
3. TOOLS düğmesine basın, ardından bir işlev seçin ve ayarlarını değiştirin.
• Favorilri dznle: Sık seyrettiğiniz seçilen kanalları favoriler olarak ayarlayın.
✎✎ Favorilri dznle ekranı beş gruba (Favori 1, Favori 2 vb.) sahiptir. Gruplardan herhangi birisine sık kullanılan bir
kanal ekleyebilirsiniz. Bir grup seçmek için▲ / ▼ düğmelerine basın.
• Kilit / Kilit aç: Bir kanalı kilitleyin, böylece kanal seçilemez ve izlenemez.
✎✎ Bu işlev yalnızca Kanal Kilidi öğesi Açık olarak ayarlandığında kullanılabilir.
✎✎ PIN giriş ekranı görünür. 4 basamaklı PIN'inizi girin. PIN Değiştir seçeneğini kullanarak PIN'i değiştirin.
• Sil: İstediğiniz kanalları görüntülemek için bir kanalı silebilirsiniz.
• Seçimi Kaldır: Seçili kanalların seçimini kaldırır.
• Tümünü Seç: Kanal listesindeki tüm kanalları seçin.
Türkçe
41
¦¦My Channel
Otel tarafından sağlanan kanallar için ülke ve tür öğelerini belirler ve kullanıcı bir ülke ve tür seçmişse, ilgili kanalları gösterir.
• Önce ülkeyi seçmeniz gerekir, aksi halde bir tür BELİRLEYEMEZSİNİZ.
• Herhangi bir kanala EKLENMEMİŞ bir tür seçerseniz, Kanal listesi tüm kanalları görüntüler.
• Kanalım, yalnızca Bekleme modunda çalışır.
• Bekleme modundaki SI Tedarikçisi: Smoovie seçiliyse, bu özellik çalışmaz.
• Bu, Otel Menüsü > Servis Modu öğesindeki Otel Seçenekleri kısmındadır ve açılıp kapatılabilir.
• Seçenek yalnızca Açık olarak ayarlandığında çalışır.
Kanal Bileşimi [Tür Modu]
Standart
Otel
Kategori
Ch. Modu
Uydu
Tümü (Varsayılan)
O
O
Haberler
O
O
Radyo
O
O
Eğlence
O
O
Spor
O
O
Otel
O
O
Tür
2
1
3
Anten Modu Etkinleştirmesi
Anten / Kablo
Geçerli durum: Avusturya/Spor
Ana öğesi fabrika modunda yönetilen
her bir ülke tarafından tür kanal modunu
sağlar.
Kanalım
4
5
Ülke
6
Açıklama
Tür
Tüm Ülkeler
Tümü
Avusturya
Haberler
Belçika (Almanca)
Radyo
Belçika (Fransızca)
Eğlence
Çekçe
Spor
Fransa
Otel
Almanya
▼
7
(Mavi)Öncekini Tut (U/D/L/R)Taşı (En)Enter 8
* Listede görüntülenecek öğe sayısı için, tasarım belgesine bakın.
Ana Kılavuz
Düğme
İşlem
Gezinti Yardımı
BLUE
Ekrana geri döner. (Tür kurulumu: Son Ülke ve Tür)
Öncekini Tut
ENTER
Bir öğe seçer.
Gir
< CH >
Sayfaya göre vurgulanmış olana gider.
(Kılavuz yok)
▲/▼
Her bir ülkede, tür listesinde gezinir. (dairesel şekilde.)
►
Vurgulanan öğeyi seçer ve vurgulanan öğeyi Tür bölümüne taşır.
RETURN
Ekrana geri döner. (Tür kurulumu: Son Ülke ve Tür)
(Kılavuz yok)
EXIT
Ekrana geri döner. (Tür kurulumu: Son Ülke ve Tür)
(Kılavuz yok)
42
Türkçe
Taşı
✎✎ Notlar
yy Bu bölüm, TV açıldığında görüntülenen Ön UI'nın düzenini açıklamaktadır. (Fabrika Modu > Tür Modu: Etkin)
yy Tür her bir ülkenin alt listesidir.
yy Yayın ekranı son belleğe alınan kanalı görüntüler.
–– Kullanıcı önceki ülke ve tür kanal haritasını tutmak isterse, Ön UI'yı kapatmak için ‘BLUE’, RETURN, EXIT uzaktan
kumanda tuşuna basmalıdır.
–– Vb.
yy Varsayılan Vurgulama: Son Bellek Öğeleri (Ülke, Tür)
yy Zaman Aşımı (60 san)
Öğeler
No
Ad
Açıklama
1
Arkaplan Ekranı
•TV açıldığında gösterilen son belleğe alınmış kanalı görüntüler.
2
İşlev Başlığı
•Bu işlevin adıdır.
3
Geçerli Durum
•Ülke/Tür öğelerinin geçerli ayarlarını görüntüler.
4
Ülke Öğeleri
•Ülke listesinin öğesi görüntülenir.
•Son seçilen ülkeyi görüntüler.
5
Tür Öğeleri
•Tür listesinin öğesi görüntülenir.
•Yetkili kişinin fabrika modunda yönettiği her bir ülkeye göre mevcut tür öğelerini sağlar. (her
zaman ‘Tümü’ öğesi ile sağlanır)
•Son seçilen türü görüntüler.
6
Vurgula
•Alan dahilinde görüntülenecek öğe başlığı çok uzunsa, Otomatik Metin Kaydırma özelliği çalışır.
7
Gösterge
•Önceki veya sonraki sayfa olduğunda, bu görüntülenir.
8
Gezinti Yardımı
•Ana kılavuz sağa yaslanmıştır.
Türkçe
43
Vurgulama Etkileşimi [Ülke Öğeleri]
• Bu sayfa yalnızca etkileşim içindir. Ekranların her birisi gerçek olanla kesin şekilde aynı olmayabilir.
✎✎ Notlar
yy Kullanıcı üst ve alt uzaktan kumanda tuşlarına basarak her bir ülke ve tür listesi liste öğesinde gezinebilir.
yy Dairesel gezinti desteklenir.
1
My Channel
My Channel
Current status: All Country/Sports
Current status: All Country/Sports
Country
Genre
DOWN x 4
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
UP x 4
Country
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
▼
UP x 4
DOWN x 4
My Channel
Current status: All Country/Sports
Country
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
DOWN
UP
UP
DOWN
My Channel
Current status: All Country/Sports
Country
Genre
▲
Austria
All
Belgium (Dutch)
News
Belgium (French)
Radio
Czech
Entertainment
France
Sports
Germany
Hotel
Hungary
▼
END
UP x N
DOWN x N
My Channel
Current status: All Country/Sports
Country
Genre
▲
Country
Genre
Slovakia
All
Spain
News
Slovakia
All
Switzerland
Radio
Spain
News
United Kingdom
Entertainment
Switzerland
Radio
Eastern Europe
Sports
United Kingdom
Entertainment
Other
Hotel
Eastern Europe
Sports
Other
Hotel
▼
44
My Channel
Current status: All Country/Sports
Türkçe
▲
▼
Vurgulama Etkileşimi [Varsayılan Tür]
• Bu sayfa yalnızca etkileşim içindir. Ekranların her birisi gerçek olanla kesin şekilde aynı olmayabilir.
My Channel
My Channel
Current status: All Country/Sports
Country
Current status: All Country/Sports
Genre
▲
Country
ENTER / RIGHT
All
All Country
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
Czech
Sports
France
Hotel
France
Hotel
LEFT
Germany
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
• Geçerli ülke seçimi vurgulanır.
• Varsayılan Vurgulama: Geçerli tür seçimi
My Channel
My Channel
Current status: All Country/Sports
Country
Current status: All Country/Sports
Genre
Country
▲
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
ENTER / RIGHT
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
Czech
Sports
France
Hotel
France
Hotel
LEFT
Germany
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
• Diğer ülke öğesi vurgulanır. (örn. Fransa)
Navigation Help Area
• Varsayılan Vurgulama: Tümü
Türkçe
45
Mod Değiştirme Etkileşimi 1 (1/2)
• Bu sayfa yalnızca etkileşim içindir. Ekranların her birisi gerçek olanla kesin şekilde aynı olmayabilir.
My Channel
My Channel
Current status: All Country/Sports
Current status: All Country/Sports
Country
Genre
Country
▲
Genre
▲
DOWN
All Country
All
Austria
News
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
Czech
Sports
France
Hotel
France
Hotel
LEFT
Germany
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
• Geçerli Tür Modu: Tümü Ülke /Spor
ENTER / RIGHT
My Channel
My Channel
Current status: All Country/Sports
Country
Current status: All Country/Sports
Genre
Country
▲
ENTER
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
UP
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
Czech
Sports
France
Hotel
France
Hotel
DOWN
Germany
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
• Ülke seçiliyse, vurgulama tür menüsüne otomatik olarak gider.
ENTER / RIGHT
6
46
Türkçe
Mod Değiştirme Etkileşimi 1 (2/2)
• Bu sayfa yalnızca etkileşim içindir. Ekranların her birisi gerçek olanla kesin şekilde aynı olmayabilir
5
1
6
My Channel
Current status: All Country/Sports
ENTER
Country
1
Info
Genre
▲
Genre Mode change to Austria/News.
OK
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
Navigation Help Area
• Tür modu değişim tamamlandı mesajı görüntülenir.
• Zaman Aşımı (5 san)
• Türden ülkeye menüsünden sol tuşa basılırsa, mevcut
durumda seçili ülke öğesi vurgulanır.
ENTER / RETURN / Timeout
Current Status: Austria / News
Türkçe
47
Mod Değiştirme Etkileşimi 2 (1/2)
• Bu sayfa yalnızca etkileşim içindir. Ekranların her birisi gerçek olanla kesin şekilde aynı olmayabilir.
1
My Channel
My Channel
Current status: All Country/Sports
Current status: All Country/Sports
Country
Genre
Country
▲
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
DOWN
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
Czech
Sports
France
Hotel
France
Hotel
UP x 5
Germany
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
• Geçerli Tür Modu: Tümü Ülke /Spor
ENTER / RIGHT
My Channel
Current status: All Country/Sports
Country
101
Info
Genre
▲
Genre Mode change to Austria/News.
OK
BLUE
/
RETURN
/
EXIT
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
Navigation Help Area
ENTER
/
RETURN
/
Zaman Aşımı
5
Current Status: Austria / News
• Geçerli Tür Modu: Tümü Ülke /Spor
48
Türkçe
• Ülke seçiliyse, vurgulama tür menüsüne otomatik olarak gider.
Güç Açık Senaryosu [Son Bellek]
• Bu sayfa yalnızca etkileşim içindir. Ekranların her birisi gerçek olanla kesin şekilde aynı olmayabilir.
1
Current Status: Austria / News
POWER
Power Off
• Geçerli Tür Modu: Avusturya / Haberler
POWER
My Channel
Current status: All Country/Sports
Country
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
Navigation Help Area
• Geçerli Tür Modu: Avusturya / Haberler
Türkçe
49
Tür Düzenleyicisi (Bu otel TV kanallarının her birisinin türünü yapılandırır.)
• Bu Otel Menüsü ile kullanılabilir (Fabrika).
• Desteklenen türler arasında Haber, Radyo, Eğlence, Spor ve Otel yer alır.
• Aynı anda bir kanal için birden fazla tür seçilebilir.
Ülke Düzenleyicisi (Kanal Düzenleyicisi): Bu otel TV kanallarının her birisi için ülkeyi yapılandıran düzenleyicidir.
• Desteklenen ülkeler (20 ülke): Avusturya, Belçika, Çin, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya,
Japonya, Hollanda, Norveç, Portekiz, Rusya, Kore, İspanya, İsveç, Türkiye, ABD
• Birden fazla kanal bir ülkeye ayarlanırsa, ülke kategori olarak kaydedilir ve kullanıcılar kanalları ülkeye göre görüntüleyebilir.
• Bir kanala birden fazla ülke ayarlanabilir. Kullanıcı bir kategori seçerse, yalnızca ülkeye karşılık gelen kanallar kanal
listesinde görüntülenir.
• Ülkenin ayarlandığı herhangi bir kanal, kanal listesinden seçilirse, Ülkeleri Düzenle öğesi Araçlar'a eklenir. Aksi halde,
Ülkelere Ekle öğesi Araçlar'a eklenir
• * İlgili işlev yürütülürse, seçilen kanal için bir ülle ayarlanabilir veya iptal edilebilir.
• Ön UI
• Kullanıcı gücü açtığında, kullanıcının bir ülke veya tür seçtiği ekranı sağlar.
Sol Çerçeve Düzeni
Ana Kılavuz
Düğme
İşlem
Gezinti Yardımı
ENTER
İlgili Kanal Tarayıcısı alanını seçer veya alana girer.
(Kılavuz yok)
RETURN
İlgili Kanal Tarayıcısı alanını seçer veya alana girer.
Geri
▲/▼
Vurguyu yukarı veya aşağı taşır.
(Kılavuz yok)
►
Vurguyu Kanal Tarayıcısı alanına taşır.
(Kılavuz yok)
INFO
Kategori Bilgisini gösterir.
(Kılavuz yok)
TOOLS
Yardımcı işlev menülerini gösterir.
Araçlar
EXIT
İptal eder ve önceki adıma geri döner (Fabrika Modu).
(Kılavuz yok)
✎✎ Notlar
yy Bu Sol Çerçeve için bir bileşendir (Ülke Kategorileri).
✎✎ Vb.
yy Varsayılan Vurgulama: ‘Mevcut durumda seçili ülke’
50
Türkçe
Öğeler
No
Ad
Açıklama
•Kullanıcı bu ekrana girdiğinde, mevcut durumda seçili varsayılan öğe vurgulanır.
•Ülke Simgesi + Kategori Adı sağlanır. (Vurgu Ana Çerçevedeyse, yalnızca simge görüntülenir.)
•Vurguyu taşıma
–– Yukarı veya aşağı düğmelerine basmak vurguyu taşır.
–– Öğeler bir sayfada görüntülenemiyorsa, yukarı ve aşağı göstergeleri sağlanır.
–– Vurgu kategoriye taşındıktan sonra, ilgili kategoriye karşılık gelen kanal listesi Ana Çerçeveye yüklenir.
1
Sol Çerçeve [Ülke Kategorileri]
Standart
Otel
Kategori
Ch. Modu
İlk Ayarlanan
Ülke
Anten Modu Etkinleştirmesi
Anten / Kablo
Uydu
Kayıtlı
O
O
Tüm Ülkeler
O
O
Ülke 1
O
O
Ülke 2
O
O
.
O
O
Açıklama
•Oto Ayarlama işlemi ile kaydedilen tüm
kanalları listeler.
•Kayıtlı Kanal listesinde belirtilmiş kanalların
ve kaynakların listesini sağlar.
•Tüm Ülke her bir ülkeye kaydedilmiş tüm
kanalların toplamıdır. (Bu yalnızca son
kullanıcıya sağlanır.)
Araçlar [Kayıtlı/Ülkeler Kategorileri]
• Kanal Yöneticisi > Kanal Kategorisi > Araçlar > Info
•Öğeler ‘Kanal’ olmadan görüntülenir.
•Sol Çerçevedeki Kayıtlı/Ülke öğesi vurgulanırsa, ‘INFO’
uzaktan kumanda düğmesine basarak ilgili pencereyi
etkinleştirebilirsiniz.
•Tüm ülkeler görüntülenir.
•Yukarı veya aşağı tuşuna basarak ülke öğelerinde
gezinebilirsiniz. (Göstergeler sağlanmıştır.)
Türkçe
51
✎✎ Notlar
yy Bu Sol Çerçeve Kategorisindeki Araçlar menüsünün bir tanımıdır.
yy Her bir Kaydet/Ülke için yalnızca Info öğesi sağlanır.
Öğeler
Kategori
Araçlar menüsü
Açıklamalar
Kayıtlı, Ülke
Bilgi
Kayıtlı Kanallar. Tür her bir ülkenin kanal sayısı.
• Öğeler ‘Kanal’ olmadan görüntülenir.
Hata Durumları
✎✎ Notlar
yy Bu, Kayıtlı Kanallar listesinde kayıtlı hiçbir kanal olmadığında görüntülenen mesajdır.
Öğeler
No
1
Ad
Açıklama
Mesaj
•Tarayıcıya girerken, Kayıtlı kanallar öğesi boşsa, kullanıcının Otomatik Yükle (Programla)
menüsüne geçmesini sağlayan bir açılır pencere görüntülenir.
•Saat ve kanal yapılandırılmadığında ve kullanıcı Kanal Yöneticisine girdiğinde, kullanıcının
Otomatik Ayarlama (Otomatik Programlama) işlemine geçmesini sağlayan bir mesaj
yukarıda olduğu gibi görüntülenir.
• Bu, zaman yapılandırılmadığında görüntülenen mesajdır.
–– Zaman yapılandırılmamışsa, Kanal Yöneticisine girmeden önce mesaj Fabrika Modunda görüntülenir.
52
Türkçe
✎✎ Notlar
yy Bu, ülke kategorisinde kayıtlı hiçbir kanal olmadığında sunulan bir bileşendir.
Öğeler
No
Açıklama
Açıklama
•Mevcut durumda seçili ülke herhangi bir öğe içermediğinde, bu mesaj görüntülenir.
Ana Çerçeve [Kanal Tarayıcısı]
Türkçe
53
Ana Kılavuz
Düğme
İşlem
Gezinti Yardımı
< CH >
Sayfaya gider.
Sayfa
ENTER
İlgili Kanal Tarayıcısı alanını seçer veya alana girer.
Seç
RETURN
Önceki adıma geri döner (Fabrika Modu).
Geri
▲/▼
Vurguyu yukarı veya aşağı taşır.
(Kılavuz yok)
►
Vurguyu Kanal Tarayıcısı alanına taşır.
(Kılavuz yok)
INFO
Kategori Bilgisini gösterir.
(Kılavuz yok)
TOOLS
Yardımcı işlev menülerini gösterir.
Araçlar
EXIT
İptal eder ve önceki adıma geri döner (Fabrika Modu).
(Kılavuz yok)
✎✎ Notlar
yy Bu Ana Çerçeve için bir bileşendir (Kanal Tarayıcısı).
yy Fabrika Moduna veya harici girişe girmeden önce, ilk vurgu kanal üzerinedir.
Öğeler
No
Ad
Açıklama
1
Ana Çerçeve
•Kanalı veya mevcut durumda seçili kategorinin kaynak listesini gösterir.
2
Kaydırma Çubuğu
•Toplam sayfa miktarı arasından, mevcut sayfanın konumunu gösterir.
3
Gezinti Yardımı Alanı
•Kullanıcı her Kanal Yöneticisine girdiğinde bu görüntülenir. (Kullanıcı çıkarsa ve ardından Kanal
Yöneticisine yeniden girerse, tekrar görüntülenir.)
•Zaman aşımına ulaşıldığında (5 san) veya kullanıcı bir tuşa bastığında, bu kaybolur.
4
Gezinti Yardımı Alanı
•Mevcut durumda yapılandırılmış ülke bilgisi ve RED düğmeleri sola yaslanmıştır. (Bunlar
görüntülenir ve bunlar arasında grafiksel olarak gruba göre gezilir.) Ana kılavuz sağa yaslanmıştır.
54
Türkçe
Kanal Ortak Öğeleri [+ Simge-yöntem]
Kanal listesi gösterim kuralları
Standart
Öğe
Yapı
Dijital kanallar
Onay Kutusu + Durum Simgesi + Dijital Kanal Numarası + Kanal Adı
–– Kanal numarası gösterim biçimi: ###-### (Kanal numarası ‘-’ ile gösterilir.)
Analog kanallar
Onay Kutusu + Analog Simgesi + Analog Kanal Numarası + Kanal Adı
–– Kanal numarası gösterim biçimi: ### (Analog kanal numaralarını göstermek
için, ‘-’ kullanılmaz.)
Dijital kanallar
Onay Kutusu + Durum Simgesi + Dijital Kanal Numarası + Kanal Adı
–– Kanal numarası gösterim biçimi: ### (Kanal numarası gösteriminin maksimum
uzunluğu için, aşağıdaki bölgesel özellikleri izleyin.)
Analog kanallar
Onay Kutusu + Analog Simgesi + Analog Kanal Numarası + Kanal Adı
–– Kanal numarası gösterim biçimi: ### (Kanal numarası gösteriminin maksimum
uzunluğu için, aşağıdaki bölgesel özellikleri izleyin.)
ATSC
DVB (CHEM)
Kanal listesi simgesi gösterim kuralları
Öğe
Dinamik SI
Simge
Örnek
Dinamik SI ile
silinmiş kanallar
Dinamik SI ile
eklenmiş kanallar
Analog Kanal Simgesi
Kaynak Kanal Simgesi
Anten Simgesi
Dış Anten
Kablo
Uydu
Öncelik
NNNNNNNN CH. NAME
•Kullanıcı tarafından değil, Dinamik SI ile silinmiş
kanallar
1
NNNNNNNN CH. NAME
•Kullanıcı tarafından değil, Dinamik SI ile
eklenmiş kanallar
2
•Analog kanal simgesi görüntülenir.
3
•Bir giriş kaynağı olan kanal.
4
•Antenlerden sağlanan canlı kanalları gösterir.
Anten, Kablo veya Uydu anten simgeleri en
düşük öncelikte görüntülenir.
5
NNNNNNNN CH. NAME
(Düzenlenen kanal adı.)
NNNNNNNN CH. NAME
NNNNNNNN CH. NAME
NNNNNNNN CH. NAME
NNNNNNNN CH. NAME
Şifreli Kanal Simgesi
NNNNNNNN CH. NAME
•Şifreli kanal simgesi. (Bu Uydu anteni için
görüntülenir.)
-
Video Sessiz
NNNNNNNN CH. NAME
•Ekranı sessize alınmış kanal. (Ses ve kanal bilgisi
sağlanır.)
-
Türkçe
55
Ülkelere Ekle / Ülkeleri Düzenle (1/2)
•Kanal Yöneticisi > Tarayıcı > Araçlar > Ülkelere Ekle
Ana Kılavuz
Düğme
İşlem
Gezinti Yardımı
ENTER
Vurgulanan öğeyi seçer.
Gir
RETURN
İptal eder ve önceki ekrana geri döner (Araçlar).
Geri
▲/▼
Ülke öğeleri üzerinde vurguyu taşır.
Taşı
◄/►
Vurguyu taşır.
Taşı
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Geçerli pencereyi kapatır ve 'Araçlar' menüsünü görüntüler.
(Kılavuz yok)
EXIT
İptal eder ve önceki adıma geri döner (Fabrika Modu).
(Kılavuz yok)
✎✎ Notlar
yy Bu Ülkelere Ekle tanımıdır.
yy Vurgulanan kanal veya birden fazla seçilen kanal Ülke kategorisine eklenir.
✎✎ Vb.
yy Zaman Aşımı (60 san)
56
Türkçe
Öğeler
No
Ad
Açıklama
1
Ülkelere Ekle
Pencere
•Seçilen kanallarda ülke listesine kaydedilmiş herhangi bir kanal bulunmuyorsa, “Ülkelere Ekle”
başlık olarak görüntülenir.
•Girilen ekran kaydedilmiş olsun veya olmasın, seçilen ülkeden bağımsız olarak bir onay kutusu
görüntülenir.
2
Kılavuz
3
Seçim Bilgisi
•Seçilen kanalın sayısı veya kanal adı.
–– Bir kanal seçildiğinde, kanal adı görüntülenir: Seçilen kanal: NNNN-NNN ABC
–– Birden fazla kanal seçildiğinde, seçilen kanalların sayısı görüntülenir: Seçilen Kanallar: N
4
Tamamlandı Mesajı
•İşlem tamamlandıktan sonra, mesaj görüntülenir. (Bu mesaj her zaman Tamam düğmesi seçilirse
görüntülenir.)
Seçim İşareti
Birden fazla kanal seçiminin nasıl tanımlandığına yönelik işaretler
• : Öğelerin tümü kaydedildiğinde.
• : Öğelerin yalnızca bir kısmı kaydedildiğinde.
• : Öğelerin hiçbirisi kaydedilmediğinde.
5
Ülkelere Ekle / Ülkeleri Düzenle (2/2)
• Kanal Yöneticisi > Tarayıcı > Araçlar > Ülkelere Ekle
Türkçe
57
Ana Kılavuz
Düğme
İşlem
Gezinti Yardımı
ENTER
Vurgulanan öğeyi seçer.
Gir
RETURN
İptal eder ve önceki ekrana geri döner (Araçlar).
Geri
▲/▼
Ülke öğeleri üzerinde vurguyu taşır.
Taşı
◄/►
Vurguyu taşır.
Taşı
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Geçerli pencereyi kapatır ve 'Araçlar' menüsünü görüntüler.
(Kılavuz yok)
EXIT
İptal eder ve önceki adıma geri döner (Fabrika Modu).
(Kılavuz yok)
✎✎ Notlar
yy Bu Ülkeleri Düzenle tanımıdır.
yy Vurgulanan kanal öğesi veya birden fazla seçilen kanal öğesi Ülke kategorisine eklenir veya buradan silinir.
yy Zaman Aşımı (60 san)
Öğeler
No
Ad
Açıklama
1
Ülkelere Ekle
•Seçilen kanallar arasında kayıtlı bir kanal varsa, Ülkeleri Düzenle başlık olarak görüntülenir.
•Seçilen ülkeden kaydedilmiş olsun veya olmasın bir onay kutusu görüntülenir.
2
Kılavuz
3
Tamamlandı Mesajı
•İşlem tamamlandıktan sonra, mesaj görüntülenir. (Bu mesaj her zaman Tamam düğmesi seçilirse
görüntülenir.)
Kanal No Düzenle (Türün Yerini Değiştir]
• Kanal Yöneticisi > Tarayıcı > Araçlar > Kanal No Düzenle
58
Türkçe
Ana Kılavuz
Düğme
İşlem
Gezinti Yardımı
ENTER
Değişiklikleri uygular ve pencereyi kapatır.
Gir
RETURN
İptal eder ve önceki ekrana geri döner (Araçlar).
Geri
▲/▼
Seçilen kanalın kanal numarasını değiştirir.
Ayarla
0~9
Bir hane girer.
Sayı
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Geçerli pencereyi kapatır ve 'Araçlar' menüsünü görüntüler.
(Kılavuz yok)
EXIT
İptal eder ve önceki adıma geri döner (Fabrika Modu).
(Kılavuz yok)
✎✎ Notlar
yy Bu kanal numarasını düzenleyen işlevin tanımıdır. (Türün Yerini Değiştir)
yy Kanal numaraları tüm kanal listelerinde değiştirilebilir ve değişiklikler tüm kanallara uygulanır.
yy Yeni kanal numarası başka bir kanala tahsis edilmemişse, kanal numarası yeni kanal numarası olarak güncellenir ve liste
kanal numarasının artan sırasında yeniden sıralanır.
yy Yeni kanal numarası zaten başka bir kanala tahsis edilmişse, Otel özelliklerini takip edin.
✎✎ Vb.
yy Dikey dağıtım desteklenir.
Öğeler
No
Ad
Açıklama
1
Kanalı Düzenle
Numara Penceresi
•Hem sayısal tuşlar hem de Yukarı/Aşağı tuşları desteklenir.
–– Seçilen Kanal: Geçerli durumda seçilen kanal adını görüntüler.
–– Sayı: Yeni kanal numarasını gösterir.
(Mevcut durumda tahsis edilmiş kanal adı da görüntülenir.)
–– Ad: Geçerli durumda tahsis edilen kanal adını görüntüler. (Hiç kanal yoksa, “(Boş)” olarak
görüntülenir.): Bir kanal varsa, ancak adı yoksa, ad “-----” olarak gösterilir.
2
Uyarı
Mesaj
•Mevcut durumda tahsis edilmiş kanal seçilmişse
–– Yeni kanal numarası zaten başka bir kanala tahsis edilmişse, onay mesajı açılır. (Aşağıdaki
şekle bakın.)
–– Kullanıcı kanal numarasını zaten başka bir kanala tahsis edilmiş numarayla değiştirmek
istiyorsa, kanal numaralarının yeri değiştirilir ve kaydedilir.
Türkçe
59
Kanal Numarasını Düzenle [Harici Giriş] (3/3)
• Kanal Yöneticisi > Tarayıcı > Araçlar > Kanal No Düzenle
Ana Kılavuz
Düğme
İşlem
Gezinti Yardımı
KIRMIZI
Kullanıcı düğmeye basarsa, kanal numarası başlatılır.
Sıfırla
ENTER
Değişiklikleri uygular ve pencereyi kapatır.
Gir
RETURN
İptal eder veya önceki ekrana geri döner (Araçlar).
Geri
▲/▼
Seçilen kanalın kanal numarasını değiştirir.
Ayarla
0~9
Bir hane girer.
Sayı
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Geçerli pencereyi kapatır ve 'Araçlar' menüsünü görüntüler.
(Kılavuz yok)
EXIT
İptal eder ve önceki adıma geri döner (Fabrika Modu).
(Kılavuz yok)
✎✎ Notlar
yy Bu işlev harici giriş kaynağını bir kanal numarasına tahsis eder. (Değişiklikler tüm kanallara uygulanır.)
yy Yeni kanal numarası zaten başka bir kanala tahsis edilmişse, Otel özelliklerini takip edin.
✎✎ Vb.
yy Varsayılan Vurgulama: Kanal numarası alanı.
yy Dikey dağıtım desteklenir.
yy Zaman Aşımı (60 san)
60
Türkçe
Öğeler
No
Ad
Açıklama
•Kanal numarası alanı.
–– Hem sayısal tuşlar hem de Yukarı/Aşağı tuşları desteklenir.
–– Hiçbir değer tahsis edilmemişse, hanelerin numaraları olarak pek çok ‘-’ görüntülenir.
1
Kanal Numarası Alanı
▲
--
▲
→
▼
1
▼
▲
→
15
▼
2
Kaynak Adı
•Harici giriş adı
–– Yapılandırılamayan öğeler görüntülenir.
3
Gezinti Yardım Alanı
•Kullanıcı kırmızı düğmeye basarsa, kanal numarası başlatılır.
Kanal Adı Düzenleme
• Kanal Yöneticisi > Tarayıcı > Araçlar > Kanal Adını Düzenle
Ana Kılavuz
Düğme
İşlem
Gezinti Yardımı
YEŞİL
Değişiklikleri kaydeder ve Kanal Yöneticisine döner.
Bitti
ENTER
Kanal adını kaydeder ve imleci bir sonraki alana taşır.
Gir
RETURN
İptal eder ve önceki ekrana geri döner (Araçlar).
Geri
▲/▼/◄/►
Klavyede gezinir.
Taşı
0~9
Bir hane girer.
(Kılavuz yok)
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Geçerli pencereyi kapatır ve 'Araçlar' menüsünü görüntüler.
(Kılavuz yok)
EXIT
İptal eder ve önceki adıma geri döner (Fabrika Modu).
(Kılavuz yok)
✎✎ Notlar
yy Bu Kanal Adını Düzenle işlevi için kullanılan klavyenin tanımıdır.
✎✎ Vb.
yy Zaman Aşımı (60 san)
Türkçe
61
Öğeler
No
Ad
Açıklama
1
Kanal Adını Düzenle Penceresi
2
Kanal Adı
•İmleç ve mevcut durumda girilen karakter vurgu rengindedir.
•Maksimum karakter sayısına erişildiğinde, imleç görüntülenmez.
3
Klavye
•Daha ayrıntılı bir senaryo için, klavye tasarım belgesine bakın.
Araçlar [Düzen Modu]
Düzen Modu
İçerik Vurgusu (işaretlenen öğelerin sayısı 0 veya 1 olduğunda)
Ülkelere Ekle
Ülkeleri Düzenle (halihazırda kayıtlı öğe işaretli olduğunda.)
Kanal Adı Düzenleme
Kanal No Düzenle
Video Sessiz
Kanal Kopyası (Astra HD +)
Yeniden Sırala (Uydu)
Tümünü Seç
Tüm Seçimleri Kaldır (1 veya daha fazla öğe seçildiğinde, yalnızca bu
görüntülenir)
Sil
Birden fazla işaretli öğe olduğunda
Ülkelere Ekle
Ülkeleri Düzenle (halihazırda kayıtlı öğe işaretli olduğunda.)
Video Sessiz
Yeniden Sırala (Uydu)
Tümünü Seç
Tüm Seçimleri Kaldır
Sil
✎✎ Notlar
yy Bu Araçlar menüsü tanımıdır.
yy Açılır menü konumu: Kanal Listesinin sol sütunundaki bir öğe için Araçlar menüsü → Bu sağda görüntülenir. Kanal
Listesinin sağ sütunundaki bir öğe için Araçlar menüsü → Bu solda görüntülenir.
yy Vurgulanan öğe seçilmemiş durumdayken kullanıcı Araçlar düğmesine basarsa, öğe otomatik olarak seçildi şeklinde
işaretlenir.
yy Her bir işlevi ayrıntılı özellikleri için, NEO Kanal Yöneticisine bakın.
62
Türkçe
CH Sayfası [bir kanal numarası harici bir girişe tahsis edildiğinde]
✎✎ Notlar
yy TV kanal sayfası özellikleri uygulanır.
yy Desteklenmeyen bir öğe veya ilgili bilgi olmadığında, öğe değerleri görüntülenmez.
yy Kanal adı ‘harici giriş adı’ olarak gösterilir.
Öğeler
No
1
Ad
Açıklama
Harici Giriş Adı
Kanal Listesi bazı GenreTV işlevleri sağlar.
• Ülke Modu
• Tür modunu değiştirir.
¦¦Mixed Channel Map
Karışık Kanal Haritası Dış Anten, Kablo ve Uydu kanallarını karıştırmak için bir işlevdir.
[ Aus, Singapore, NZ modelleri hariç ]
–– - Karışık Kanal Haritası Dış Anten, Kablo ve Uydu kanallarını karıştırmak için AÇIK durumda olmalıdır.
–– Otel Seçeneği menüsünde 'Karışık Kanal Haritası' öğesini açtıktan sonra, Kanal Düzenleyicisi'ni kullanın.
Türkçe
63
¦¦Sound Bar (Ses Çubuğunu)
• Samsung Ses Çubuğu ve Konuk TV
–– HDMI 'teki ARC özelliğini destekleyen Samsung hospitality TV'leri (konuk TV'leri) ve Sound Bar'ları (Ses
Çubuklarını) kullanın. Tek bir HDMI kablosuyla, uyumlu bir Samsung Sound Bar'ı (Ses Çubuğunu), uyumlu bir
Samsung hospitality TV'sine (konuk TV'sine) bağlamanız halinde, konuklarınız, TV'nin sesini Sound Bar'dan (Ses
Çubuğundan) duyabilirler.
–– ARC fonksiyonunu destekleyen modeller aşağıda listelenmiştir.
yy Sound-Bars (Ses Çubuğunu): HW-H450/H550/H570/H600/H7500
HW-J450/J470/J550/J6000
• Sound Bar'ları Otel Moduna ayarlama.
1. Aşağıdaki Otel menüsü seçeneklerini ayarlayın:
–– Hotel option > External Device > Sound Bar Out = On.
–– Hotel option > Power On > Power On Volume EN = User Defined.
–– Hotel option > Power On > Power On Volume > Set greater than 0.
–– Hotel option > Power On > Max Volume > Set greater than 0.
2. Bir HDMI kablosunu Sound-BAR'ın (Ses Çubuğu'nun) arkasındaki HDMI ÇIKIŞI bağlantı noktasından hospitality
TV'nin (konuk TV'nin) HDMI3 bağlantı noktasına (ARC'yi destekleyen) bağlayın.
3. S
ound Bar (Ses Çubuğu), Hospitality TV (Konuk TV)'ye bağlandıktan sonra, TV açıldığında Sound Bar (Ses Çubuğu)
TV'yi otomatik olarak tespit eder ve otomatik olarak Otel Moduna geçer.
Sound Bar (Ses Çubuğu) Otel Modu fonksiyonel özellikleri
yy
yy
yy
yy
yy
64
TV ile senkronize güç açma/kapatma
HDMI_CEC varsayılan ayarı Açık
Fonksiyonlara yalnızca "HDMI OUT" bağlantı noktasına erişilebilir
Beklenmedik audio kaynağı değişikliklerini önlemek için, VFD'deki "Giriş modu" anahtarını devre dışı bırakır.
TV'nin otel seçeneği menüsünden alınan ayarlanabilir Power-on ve Max Volume. Ancak Sound Bar (Ses Çubuğu)'nun
Power On Volume ve Max Volume değerleri, TV'nin otel seçeneği menüsündeki Power On Volume ve Max Volume
seçeneklerinin yarısı kadar olacaktır.
Örnek: TV'deki ses düzeyi ayarı "güç açma ses düzeyi=20 ve maks ses düzeyi=90" ise Sound bar (Ses çubuğu) güç
açma ses düzeyi=10, maks ses düzeyi=45 olarak çalışacaktır.
*Bu işlev modele bağlı olarak farklı olabilir.
Türkçe
¦¦Güvenlik modu
Teknik Özellikler
yy Bu, ıslah merkezi gibi özel merkezlerde, TTX ve harici giriş (HDMI, USB) kaynakları gibi bazı fonksiyonları sınırlandırmak
içindir.
yy Güvenlik menüsü şifreyle korunmaktadır. Şifre olmadığında, Güvenlik menüsüne erişim reddedilir.
yy Güvenlik Ayarı:
–– Güvenlik Ayarı Açık veya Kapalı olarak ayarlanabilir.
–– Varsayılan ayar kapalıdır.
–– Güvenlik Ayarı: Eğer Açık olarak ayarlanırsa, harici giriş kaynağı (HDMI, USB) ve TTX fonksiyonu devre dışı bırakılır.
yy Parola Ayarı
–– Bu, kullanıcıların parola değiştirmesine olanak tanır.
–– Kullanıcılar, mevcut parola, yeni parolayı ve yeni parolayı teyit etmek üzere ikinci defa aynı parolayı girmelidir.
yy Parolayı Sıfırla
–– Bu parolayı sıfırlamak içindir.
–– Parolayı 00000000 olarak sıfırlayın.
–– Parola Sıfırlama, Factory (Fabrika) menüsündeyken, Info (Bilgi) ve Factory (Fabrika) tuşlarına basarak
görüntülenebilir.
MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER tuşlarına basıldığında görülmez.
yy Güvenlik Ayarı: Açık olarak ayarlanırsa, SIRCH fonksiyonu kullanım dışı olur.
yy Fabrika Sıfırlaması Güvenlik Ayarı'nı sıfırlamaz.
Türkçe
65
Duvara Montajının Takılması
Duvara montaj kiti (ayrı satılır) TV'nin duvara monte edilmesini sağlar. Duvara montaj kitinin takılmasıyla ilgili daha fazla bilgi
için, duvara montaj ile birlikte verilen talimatlara bakın. Duvara montaj braketini takarken yardım için bir teknisyenle görüşün.
Bunu sizin yapmanızı öneririz.
Samsung Electronics, TV'yi kendiniz monte etmeyi seçtiğinizde kendinize ya da başkalarına vereceğiniz hasarlardan sorumlu
değildir.
Duvar Montaj Kiti Teknik Özellikleri (VESA)
✎✎ Duvara montaj kiti tedarik edilmez, ayrı olarak satılır.
Duvara montajınızı zemine dik olacak şekilde sağlam bir duvara monte edin. Diğer bina malzemelerine takarken lütfen en
yakınınızdaki bayi ile görüşün Tavana veya eğik bir duvara monte edilirse, düşebilir ve ciddi kişisel yaralanmaya neden olabilir.
✎✎ Notlar
yy Duvara montaj kitlerinin standart boyutları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
yy Duvara montaj kitimizi satın alırken, ayrıntılı bir kurulum kılavuzu ve montaj için gerekli tüm parçalar sağlanır.
yy VESA standart vida teknik özelliklerine uymayan vidalar kullanmayın.
yy Standart boyuttan daha uzun vidalar kullanmayın, aksi takdirde TV setinin iç kısmına zarar verebilirsiniz.
yy VESA standardı vida özelliklerine uymayan duvar montajı için, vidaların uzunluğu özelliklere bağlı olarak değişebilir.
yy Vidaları çok fazla sıkmayın, bu ürüne hasar verebilir ve ürünün düşerek kişisel yaralanmaya neden olmasına yol açabilir.
Samsung bu tür kazalardan sorumlu değildir.
yy VESA olmayan veya belirtilmemiş duvar montajı kullanıldığında veya müşteri yükleme yönergelerine uymadığında,
Samsung, ürünün zarar görmesinden veya yaralanmalardan sorumlu değildir.
yy Bu TV'yi monte ederken, 15 derecelik eğimi aşmayın.
inç
VESA Tek. Öz. (A * B)
40
200 X 200
48~65
Standart Vida
Adet
M8
4
400 X 400
Duvara Montaj Kitinizi TV'niz açıkken kurmayın. Elektrik çarpmasından kaynaklanan kişisel yaralanmaya neden
olabilir.
66
Türkçe
TV'yi Duvara Sabitleme
[
Dikkat: TV'yi çekme, itme veya üzerine çıkma TV'yi düşürebilir. Özellikle çocuklarınızın TV'ye asılmamasına
veya TV'nin dengesini bozmamasına özen gösterin; böyle bir durumda, TV devrilebilir ve ciddi yaralanmalara
veya ölüme neden olabilir. Güvenlik Notundaki tüm güvenlik önlemlerine uyun. Birimin daha dengeli durması
için, güvenlik amacıyla aşağıdaki talimatları uygulayarak düşmeyi önleyici cihazı takın.
TV'nin Düşmesini Önlemek için:
1. Vidaları sıkıştırıcı parçalara yerleştirin ve duvara sıkı bir şekilde sabitleyin. Vidaların, duvara sağlam bir şekilde takıldıklarını
onaylayın.
✎✎ Duvar tipine bağlı olarak dübel gibi ek malzemelere ihtiyacınız olabilir.
✎✎ Gerekli sıkıştırıcı parçalar, vidalar ve bağ ürünle birlikte sağlanmadığı için, lütfen bunları ayrı olarak satın alın.
2. TV'nin arkasında, orta kısımda bıulunan vidaları çıkarın, sıkıştırıcı parçaların içinden geçirin ve daha sonra yeniden TV'ye
takıp sıkıştırın.
✎✎ Vidalar ürünle birlikte verilmemiş olabilir. Bu durumda, lütfen aşağıdaki özelliklere uygun vidaları alın.
3. TV'ye ve duvara sabitlenmiş sıkıştırıcı parçaları sağlam bir kablo ile birleştirin ve daha sonra, bağı sıkı bir şekilde bağlayın.
✎✎ Notlar
yy TV'yi arkaya doğru düşmemesi için duvara yakın bir yere yerleştirin.
yy Bağı, duvardaki sıkıştırıcı parçalar, TV'ye sabitlenen sıkıştırıcı parçalarla aynı hizada veya daha aşağıda olacak şekilde
bağlayabilirsiniz.
yy TV'yi taşımadan önce bağı çözün.
4. Tüm bağlantıların uygun şekilde sabitlendiğini doğrulayın. Belirli aralıklarla bağlantılarda yorgunluk belirtisi olup olmadığını
kontrol edin. Bağlantılarınızın güvenliğiyle ilgili herhangi bir şüpheniz varsa, bir kurulum uzmanıyla görüşün.
Hırsıza Karşı Kensington Kilidi
Kensington Kilidi Samsung tarafından sağlanmaz. Kensington kilidi, televizyonu
halka açık bir ortamda kullanıyorsanız, sistemi fiziksel olarak sabitlemek için
kullanılan bir aygıttır. Üreticiye bağlı olarak, görünüm ve kilitleme yöntemi resimde
gösterilenden farklı olabilir. Doğru kullanım ek bilgiler için, Kensington Kilidiyle
birlikte verilen kılavuza başvurun.
Ürünü kilitlemek için, aşağıdaki adımları izleyin:
✎✎ Lütfen TV’nin arkasındaki “K” simgesini bulun. Kensington yuvası “K”
simgesinin yanındadır.
1
<İsteğe bağlı>
1. Kensington kilidi kablosunu, masa veya sandalye gibi büyük ve sabit bir
nesneye sarın.
2. Kilidin takılı olduğu kablo ucunu, Kensington kilidi kablosunun kıvrımlı ucuna
doğru kaydırın.
3. Kilitleme aygıtını, ürün üzerindeki Kensington kilidine takın (1).
4. Kilidi kilitleyin.
✎✎ Bunlar genel yönergelerdir. Kesin yönergeler için, kilitleme aygıtı ile birlikte sağlanan Kullanıcı kılavuzuna bakın.
✎✎ Kilitleme cihazının ayrıca satın alınması gerekmektedir.
✎✎ Kensington Kilidinin konumu, modeline bağlı olarak farklılık gösterebilir.
Türkçe
67
Teknik Özellikler
Ekran Çözünürlüğü
3840 x 2160
Çevre Koşulları
Çalışma Sıcaklığı
Çalışma Nemi
Depolama Sıcaklı
Depolama Nemi
10°C till 40°C (50°F till 104°F)
10 % till 80 %, icke-kondenserande
-20°C till 45°C (-4°F till 113°F)
5 % till 95 %, icke-kondenserande
Döner Altlık (Sol / Sağ)
Model Adı
Ekran Boyutu (Çapraz)
0˚
HG40ED890U
HG48ED890U
40,0 inç
Ses (Çıkış)
47,6 inç
10W x 2
Boyutlar (GxDxY)
Gövde
Stand dahil
917,7 x 66,8 x 535,6 mm
917,7 x 271,7 x 587,7 mm
1087,1 x 67,4 x 630,8 mm
1087,1 x 277,7 x 683,4 mm
Ağırlık
Stand Olmadan
Stand Dahil
8,3 Kg
10,4 Kg
11,1 kg
13,9 kg
HG55ED890U
HG65ED890U
Model Adı
Ekran Boyutu (Çapraz)
54,6 inç
Ses (Çıkış)
64,5 inç
10W x 2
Boyutlar (GxDxY)
Gövde
Stand dahil
1242,6 x 67,4 x 718,3 mm
1242,6 x 277,7 x 770,5 mm
1463,4 x 68,8 x 844,2 mm
1463,4 x 295,1 x 897,0 mm
Ağırlık
Stand Olmadan
Stand Dahil
15,4 Kg
18,2 Kg
23,9 Kg
28,1 Kg
✎✎ Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
✎✎ Güç kaynağı ve güç tüketimi bilgileri için, ürüne takılı etikete bakın.
68
Türkçe
Boyutlar
Önden görünüm / Yandan görünüm
7
6
1
2
4 5
3
8
(Ünitesini: mm)
HG40ED890U
1
917,7
2
886,7
3
449,7
4
535,6
5
587,7
6
55,7
7
66,8
8
271,7
HG48ED890U
1087,1
1056,1
594,9
630,8
683,4
56,3
67,4
277,7
HG55ED890U
1242,6
1211,6
682,4
718,3
770,5
56,3
67,4
277,7
HG65ED890U
1463,4
1430,4
805,5
844,2
897,0
57,6
68,8
295,1
Jak paneli ayrıntısı / Arkadan görünüm
1
3
7
2
8
6
4
5
(Ünitesini: mm)
HG40ED890U
1
358,8
2
233,1
3
200
4
171,4
5
204,5
6
631,2
7
126,8
8
200
HG48ED890U
343,5
332,2
400
184,1
200,6
HG55ED890U
421,3
354
400
320
266,4
787,9
78,9
400
807,5
151,7
HG65ED890U
531,7
424
400
413,8
322,4
400
934,6
219,2
400
Türkçe
69
Taban Standı ayrıntısı
2
1
3
(Ünitesini: mm)
HG40ED890U
HG48ED890U
HG55ED890U
HG65ED890U
1
759,9
2
271,7
3
45,7
859,9
277,7
145,4
999,9
295,1
206,5
✎✎ Notlar: Tüm çizimlerin ölçeklendirilmesi gerekmemektedir. Bazı boyutlar önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
TV'nizi kurma işlemini gerçekleştirmeden önceki boyutlara bakın. Yazım ve baskı hatalarından sorumlu değiliz.
70
Türkçe
SAMSUNG WORLDWIDE ile iletişim kurun
Samsung ürünleri ile ilgili sorularınız ya da yorumlarınız varsa lütfen SAMSUNG müşteri hizmetleri merkezi ile temasa geçin.
Ülkeye
Web Sitesi
AUSTRIA
BELGIUM
Müşteri Hizmetleri Merkezi
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
051 331 999
800 111 31 , Безплатна телефонна линия
072 726 786
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4
70 70 19 70
www.samsung.com/dk/support
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
0180 6 SAMSUNG bzw.
www.samsung.com/de/support
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk
max. 0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line www.samsung.com/gr/support
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
http://www.samsung.com/hu/support
0680PREMIUM (0680-773-648)
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/it/support
261 03 710
www.samsung.com/support
020 405 888
www.samsung.com/support
080 697 267
www.samsung.com/si/support
090 726 786
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
www.samsung.com/nl/support
815 56480
www.samsung.com/no/support
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 *
www.samsung.com/pl/support
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
808 20 7267
www.samsung.com/pt/support
08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG)
www.samsung.com/ro/support
Apel GRATUIT
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
0034902172678
www.samsung.com/es/support
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com/se/support
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
MONTENEGRO
SLOVENIA
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
UK
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
TURKEY
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
444 77 11
© 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
www.samsung.com/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
www.samsung.com/tr/support
ED890U-EU-TUR-04
Download PDF

advertising