Samsung | HG40EC690DB | Samsung HG40EC690DB Kurulum Rehberi

LED TV
Kurulum kılavuzu
olasılıkları hayal edin
Bu Samsung ürününü satın aldığınız için teşekkür
ederiz. Daha eksiksiz bir hizmet almak için, lütfen
ürününüzü şu adreste kayıt ediniz:
www.samsung.com/register
Model
Seri No.
Bu Kullanıcı Kılavuzundaki şekiller ve resimler yalnızca referans amaçlı verilmiştir ve gerçek ürünün görünümünden farklı
olabilir. Ürün tasarımı ve teknik özelikler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.
Talimat
Bu TV, TV'ye bağlı bir set arkası kutu (SBB/STB) ile etkileşimli işlevsellik ve oteller ve diğer hastane işletmeleri için bir bilgisayar kontrollü sistemde başka
TV'lerle birlikte sağlanır.
Etkileşimli : TV'nin gücü ilk kez açıldığında, SBB/STB'yi tanımlamak için bir komut gönderir, tanımlanırsa TV ÇEVRİMİÇİ moda geçer ve SBB/STB ile tam
kontrol sağlanır.
TV ÇEVRİMİÇİ moddaysa, IR (Samsung uzaktan kumanda) komutlarını ve eylemlerini arayüz protokolüne göre almayı durdurur.
Tek Başına: SBB/STB tanımlanmazsa, TV kısıtlı işlemle birlikte TEK BAŞINA moduna alınmalıdır.
Çalışma Modları
Bu TV (Otel modunda) bir SBB/STB ile çalıştırılıyorsa, iki durumdan birindedir
• ÇEVRİMİÇİ veya TEK BAŞINA. TEK BAŞINA durumunda, TV bir Otel TV'si gibi çalışır, ancak etkin komuta sahip olmaz. Bu konukların SBB/STB
bağlantısını keserek sistemi kandırmaya çalışmasını önler.
Otel TV'si
Otel Modu Açık
10 deneme arasından
biri başarılıysa SBB/STB
Çevrimiçi
Tek Başına
Modu
SBB/STB Çevrimiçi-10
ardışık başarısızlık
Güç
AÇIK
SBB/STB
Durumu-Her
2 san'de bir
deneme
Çevrimiçi Modu
Sorgulama Hızı 20/san
Tek Başına veya etkileşimli mod ayrıntılarını belirlemek için, bkz. sayfa 22-25 (Otel seçenek verilerini ayarlama: Tek Başına modu ve Etkileşimli mod)
• Bazı işlemler konukların TV sistemini "kandırmasını" önlemek için kısıtlandırılabilir.
• Ana menü (Etkileşimli mod) veya Kanal Menüsü, Ana Menüde (Tek Başına modu) Plug & Play yok
• Sınırlı Ses Düzeyi ve Panel anahtarını kilitleme veya kilidini açma
Sabit görüntü uyarısı
Ekranda sabit görüntü (jpeg resim dosyaları gibi) veya sabit görüntü öğesi (TV programı logosu, panorama veya 4:3 görüntü formatı, ekran düğmesindeki
stok veya haber çubuğu) görüntülemekten kaçının. Sabit görüntünün sürekli görüntülenmesi ekran fosforunun aniden aşınmasına neden olarak görüntü
kalitesini etkiler. Bu etkinin gerçekleşme riskini azaltmak için, lütfen aşağıdaki önerileri izleyin:
• Uzun süre aynı TV kanalını görüntülemekten kaçının.
• Herhangi bir görüntüyü her zaman tam ekran görüntülemeye çalışın, mümkün en iyi eşleme için TV'de ayarlanmış resim formatını kullanın.
• İstediğiniz resim kalitesini elde etmek için, parlaklık ve kontrast değerlerini en düşük düzeye indirin, çok yüksek değerler yanma sürecini hızlandırabilir.
• Görüntü alıkonmasını ve ekran yanmasını azaltmak için sık sık tüm TV özelliklerini kullanın, ayrıntılı bilgi için uygun kullanım kılavuzu bölümüne bakın.
Kurulum Alanının Sabitlenmesi
Uygun havalandırma için, ürün ve diğer nesneler (duvar gibi) arasında gerekli mesafeyi bırakın.
Buna dikkat edilmemesi ürünün dahili sıcaklığında gerçekleşecek artış nedeniyle yangına veya üründe bir soruna neden olabilir.
✎✎ Bir stand veya duvar montajı kullanırken, yalnızca Samsung Electronics tarafından sağlanan parçaları kullanın.
xx Başka bir üretici tarafından sağlanan parçaların kullanılması, ürünün düşmesi nedeniyle üründe bir soruna veya yaralanmaya neden olabilir.
✎✎ Görünüm ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Bir standla monte etme.
Bir duvara montaj ile monte etme.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
İçindekiler
TÜRKÇE
yy Talimat....................................................................................................................................................................... 2
yy Çalışma Modları......................................................................................................................................................... 2
yy Sabit görüntü uyarısı.................................................................................................................................................. 2
yy Kurulum Alanının Sabitlenmesi................................................................................................................................... 2
yy Aksesuarlar................................................................................................................................................................ 4
yy LED TV Standının Takılması........................................................................................................................................ 5
yy Döner standı birleştirme (32 inç veya daha büyük TV)................................................................................................. 7
yy Bağlantı Paneline Bakış.............................................................................................................................................. 9
yy TV'nin Kumandası (Panel Tuşu) kullanılarak.............................................................................................................. 12
yy Uzaktan Kumandaya Bakış...................................................................................................................................... 13
yy TV'yi SBB ile bağlama.............................................................................................................................................. 14
yy Banyo Hoparlörlerini Bağlama.................................................................................................................................. 16
yy MediaHub HD bağlama............................................................................................................................................ 18
yy RJP'yi (Uzak Jak Paketi) bağlama............................................................................................................................ 19
yy COMMON INTERFACE yuvasına bağlama (TV'nizin izleme Kartı Yuvası)................................................................... 21
yy Otel Seçenek Verisini Ayarlama................................................................................................................................ 22
yy Duvara Montajının Takılması..................................................................................................................................... 60
yy TV'yi Duvara Sabitleme............................................................................................................................................ 61
yy Hırsıza Karşı Kensington Kilidi.................................................................................................................................. 61
yy Teknik Özellikler........................................................................................................................................................ 62
yy Boyutlar................................................................................................................................................................... 63
Türkçe
3
Aksesuarlar
✎✎LED TV'nizle birlikte aşağıdaki öğelerin verildiğinden emin olun. Öğelerden herhangi biri eksikse, bayinizle görüşün.
✎✎Öğelerin renk ve şekilleri modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.
yy
yy
yy
yy
Uzaktan Kumanda ve Piller (AAA x 2)
Hızlı Kurulum Kılavuzu
CI Kart Adaptörü
Otel Montaj Kiti
yy Güç Kablosu / Veri Kablosu
yy Kullanma Kılavuzu
Güvenlik Kılavuzu (Her yerde yoktur)
yy Kablo Tutucu
✎✎Stand ve stand vidası, modele bağlı olarak ürün paketinde bulunmayabilir.
✎✎Veri Kablosu SI Tedarikçisine bağlı olarak dahil edilmeyebilir.
Bu Ürünün Doğru Şekilde Elden Çıkarılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Aletler)
(Avrupa Birliği'nde ve ayrı toplama sistemlerine sahip Avrupa ülkelerinde geçerlidir)
Ürün, aksesuarlar veya kitapçık üzerindeki bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı,
kulaklık, USB kablosu) kullanım süresi sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.
Atıkların kontrolsüz şekilde elden çıkarılmasından doğabilecek çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası
zararları önlemek için, lütfen bu ürünleri diğer atık türlerinden ayırın ve sorumlu davranarak malzeme
kaynaklarının sürdürülebilir yeniden kullanımını kolaylaştırın. Ürünü evde kullananlar, bu ürünlerin çevreye
dost şekilde geri dönüşümünü sağlamakla ilgili ayrıntılar için ürünü satın aldıkları bayi ya da yerel yönetim
ofisleriyle irtibat kurmalıdır. Ticari kullanıcılar tedarikçilerine başvurmalı ve satın alma sözleşmesinin hüküm
ve koşullarını kontrol etmelidir. Bu ürün ve elektronik aksesuarlar, elden çıkarılırken diğer ticari atıklarla
karıştırılmamalıdır.
Bu üründeki pillerin doğru şekilde elden çıkarılması
(Avrupa Birliği ve ayrı pil geri dönüşüm sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri içindir.)
Pil, kılavuz veya ambalaj üzerindeki bu işaret, bu üründeki pillerin kullanım süresi sonunda diğer ev atıkları
ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Belirtildiği durumda, Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC
Direktifi 2006/66'daki seviyelere göre yüksek civa, kadmiyum ve kurşun içerdiğini gösterir. Piller doğru
şekilde çöpe atılmazlarsa, bu maddeler insan sağlığına ya da çevreye zarar verebilir. Doğal kaynakları
korumak ve malzeme yeniden kullanımını desteklemek için, lütfen pilleri diğer atık türlerinden ayırın ve
bölgenizdeki boş pil geri dönüş sistemi ile geri dönüştürün.
4
Türkçe
LED TV Standının Takılması
32” ve daha büyük LED TV'ler döner standlara sahiptir. Bu standları TV 20 derece sola ve sağa ya da 90 derece sola ve sağa
dönecek şekilde ayarlayabilirsiniz.
Stand Bileşenleri
Altlığı takarken, sağlanan bileşenleri ve parçaları kullanın.
A 1 adet
B 1 adet
C
28" ~ 32"
x7 (M4 X L12)
32"
D
28"
40" ~ 55"
32" ~ 55"
28"
•Stand
x8 (M4 X L12)
40" ~ 55"
•Kılavuz Stand
•Vidalar
HG28EC690
1
x4
C
2
(M4 X L12)
1-1
B
1-2
A
2-1
2-2
2-3
1-3
✎✎ TV'yi korumak için masanın üzerine yumuşak bir bez koyun ve
sonra TV'yi ekranı aşağı bakacak şekilde bezin üzerine yerleştirin.
✎✎ Stand Kılavuzunu TV'nin altındaki yuvaya takın.
✎✎ Ok yönünde bitiş çizgisine kadar kaydırın ve monte edin.
3
Önce alt taraftaki vidaları sıkıştırın ve üst taraftaki vidayı en
son yerleştirin.
Eğim varsa yeniden birleştirmeye çalışın
2
kategorisi.
✎✎ Stand kılavuzunu TV'ye sıkıca takılacak şekilde monte
ettiğinizden emin olun.
x3
C
4
(M4 X L12)
3-1
3-2
✎✎ Kılavuzdaki sıraya göre vidaları monte etmeye devam edin.
Türkçe
5
HG32EC690 / HG40EC690 / HG48EC690 / HG55EC690
x4
C
1
2
(M4 X L12)
1-1
B
A
1-3
3
2-1
1-2
2-2
2-3
✎✎ TV'yi korumak için masanın üzerine yumuşak bir bez koyun
ve sonra TV'yi ekranı aşağı bakacak şekilde bezin üzerine
yerleştirin.
✎✎ Stand Kılavuzunu TV'nin altındaki yuvaya takın.
✎✎ Ok yönünde bitiş çizgisine kadar kaydırın ve monte edin.
3-1
Önce alt taraftaki vidaları sıkıştırın ve üst taraftaki vidayı en son yerleştirin.
C 32"
x3 (M4 X L12)
3-2
D 40" ~ 55"
x4 (M4 X L12)
✎✎ Kılavuzdaki sıraya göre vidaları
monte etmeye devam edin.
4
Eğim varsa yeniden birleştirmeye çalışın
2
kategorisi.
✎✎ Stand kılavuzunu TV'ye sıkıca takılacak şekilde monte ettiğinizden
emin olun.
✎✎NOT
yy Birleştirirken her bileşenin önünü ve arkasını karıştırmayın.
yy TV'yi en az iki kişinin kaldırıp taşıdığından emin olun.
6
Türkçe
Döner standı birleştirme (32 inç veya daha büyük TV)
]] UYARI:
TV'yi dönebileceği şekilde yapılandırırsanız, kurulum talimatlarında açıklanan şekilde yere, bir masaya, konsol
üstüne vb. sıkıca takmalısınız.
32" ve daha büyük LED TV'lerde döner standlar bulunur. Bu standları BRAKET TUTUCUSU DÖNER SEHPASINI
kullanarak TV'nin dönüşü 20 derece sola ve sağa, 60 derece sola ve sağa ya da 90 derece sola ve sağa olacak şekilde
yapılandırabilirsiniz.
¦¦ 20° dönüş
TV'yi 20° sola ve sağa dönecek şekilde yapılandırmak için, standın altındaki fiş uçlarını 20° işaretli Braket Tutucusu Döner
Sehpasındaki kavisli delikten geçirin. Sonra, Braket Tutucusu Döner Sehpasını aşağıda gösterilen şekilde standa birlikte verilen
üç vidayla sabitleyin.
¦¦ 60° dönüş
TV'yi 60° sola ve sağa dönecek şekilde yapılandırmak için, standın altındaki fiş uçlarını 60° işaretli Braket Tutucusu Döner
Sehpasındaki kavisli delikten geçirin. Sonra, Braket Tutucusu Döner Sehpasını aşağıda gösterilen şekilde standa birlikte verilen
üç vidayla sabitleyin.
¦¦ 90° dönüş
TV'yi 90° sola ve sağa dönecek şekilde yapılandırmak için, Braket Tutucusu Döner Sehpasını çıkarın ve sonra aşağıda
gösterilen şekilde birlikte verilen üç vidayı standa takın.
Türkçe
7
¦¦ Otel Montaj Kiti
Cıvata + Somun
Kısa Cıvata (2 adet)
Uzun Cıvata (2 adet)
Somun (2 adet)
Rondela (2 adet)
Üst
Alt
[
8
Türkçe
Standı gösterilen şekilde konsol üstü, masa üstü
veya eğlence merkezi gibi düz bir yüzeye takın.
UYARI: Yaralanmayı önlemek için, bu TV'yi talimatlarda açıklanan şekilde Otel Montaj Kitiyle sıkıca yere,
masaya, konsol üstüne vb. takmanız gerekir.
$
Bağlantı Paneline Bakış
HG28EC690**
1
$
2
3
#
3
5
@
6
!
7
0
8
4
9
HG32EC690**
HG40EC690**
HG48EC690**
HG55EC690**
#
1
$
2
@
!
0
3
#
3
5
@
6
!
7
0
8
4
9
9
✎✎TV'nize harici bir cihaz bağladığınızda, birimdeki gücün kapatıldığından emin olun.
✎✎Harici bir cihaza bağlarken, bağlantı terminalinin rengiyle kablonun rengini eşleştirin.
Türkçe
9
1 AV IN
–– Ses kablolarını TV'nizdeki "R-AUDIO-L"ye ve diğer uçları A/V aygıtındaki ilgili ses çıkış jaklarına bağlayın.
–– Komponent video / sesi bağlar.
–– RCA ses kablolarını (isteğe bağlı) TV'nizin arkasındaki "R - AUDIO - L"ye takın ve kabloların diğer uçlarını harici
cihazın karşılık gelen ses çıkış jaklarına takın.
–– AV IN'e bağlarken AV IN [Y/VIDEO] jakının rengi (Yeşil) video kablosunun rengiyle (Sarı) eşleşmez.
2 USB (5V 0.5A)
USB (HDD/1.0A) / CLONING
–– Yazılım yükseltmeleri ve Ev İçerikleri, vb. için konektör.
–– Servis bağlantısı.
3 HDMI IN 1, 2(DVI), 3(ARC): Bir HDMI çıkışıyla bir cihazın HDMI jakına bağlanır.
✎✎ HDMI - HDMI bağlantıları için ses bağlantısı gerekmez.
✎✎ Harici bir cihaza DVI bağlantısı yapmak için, HDMI IN 2(DVI) jakını kullanın. Video bağlantısı için bir DVI - HDMI
kablosu ya da DVI - HDMI adaptörü (DVI'dan HDMI'a) kullanın, ses için ise PC/DVI AUDIO IN jaklarını kullanın.
4 ANT IN (SATELLITE), (AIR/CABLE)
–– Televizyon kanallarını düzgün görüntülemek için, TV aşağıdaki kaynaklardan birinden bir sinyal almalıdır:
–– Dış anten / Kablolu televizyon sistemi
5 HEADPHONE JACK: Kulaklıklar, TV'nizdeki kulaklık jakına bağlanabilir. Kulaklıklar takılıyken, dahili hoparlörlerden gelen
ses kapatılır.
6 HP-ID: Kabloyu HP-ID ve Kulaklık Jakına aynı anda bağlayın ve ayrı bir Kulaklık Kutusuna bağlayın. Bkz. sayfa 17. Kulaklığı
Kulaklık Kutusuna bağlarken Kulaklık işleviyle aynı çalışır.
Ekran Modları
Çözünürlük sütununda listelenen standart çözünürlüklerden birini de seçebilirsiniz. TV otomatik olarak seçtiğiniz
çözünürlüğe ayarlanır.
Bir bilgisayarı TV'ye bağladıktan sonra, bilgisayarda TV'nin ekran çözünürlüğünü ayarlayın. Optimal çözünürlük 60 Hz'de
1920 X 1080'dir. Aşağıdaki tablodakinden farklı bir değere ayarlanırsa, TV hiçbir şey göstermeyebilir. Bilgisayarın kullanıcı
kılavuzuna veya grafik kartına bakarak çözünürlüğü düzgün ayarlayın.
Tablodaki çözünürlükler önerilmektedir.
✎✎Optimal çözünürlük 1366 X 768 @ 60 Hz'dir.
10
Mod
Çözünürlük
Yatay Frekans
(KHz)
Dikey Frekans
(Hz)
Piksel Saat Frekansı
(MHz)
Senk. Polarite
(Y / D)
IBM
640 x 350
720 x 400
31.469
31.469
70.086
70.087
25.175
28.322
+/-/+
MAC
640 x 480
832 x 624
35.000
49.726
66.667
74.551
30.240
57.284
-/-/-
VESA CVT
720 x 576
1280 x 720
35.910
56.456
59.950
74.777
32.750
95.750
-/+
-/+
VESA DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1280 x 720
1366 x 768
31.469
37.500
37.861
37.879
46.875
48.077
48.363
56.476
60.023
45.000
47.712
59.940
75.000
72.809
60.317
75.000
72.188
60.004
70.069
75.029
60.000
60.015
25.175
31.500
31.500
40.000
49.500
50.000
65.000
75.000
78.750
74.250
85.500
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
VESA GTF
1280 x 720
52.500
70.000
89.040
-/+
Türkçe
✎✎ Optimal resolution is 1920 X 1080 @ 60 Hz.
Piksel Saat Frekansı
(MHz)
Senkronizasyon
Polaritesi
(H / V)
70.087
28.322
-/+
66.667
74.551
75.062
30.240
57.284
100.000
-/-/-/-
59.940
72.809
75.000
60.317
72.188
75.000
60.004
70.069
75.029
75.000
60.020
75.025
60.000
59.810
60.000
60.015
59.887
60.000
59.954
60.000
25.175
31.500
31.500
40.000
50.000
49.500
65.000
75.000
78.750
108.000
108.000
135.000
74.250
83.500
108.000
85.500
106.500
108.000
146.250
148.500
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
+/+
-/+
+/+
-/+
+/+
Mode
Çözünürlük
Yatay Frekans
(KHz)
Dikey Frekans
(Hz)
IBM
720 x 400
31.469
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
35.000
49.726
68.681
VESA DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 1024
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 960
1366 x 768
1440 x 900
1600 x 900RB
1680 x 1050
1920 x 1080
31.469
37.861
37.500
37.879
48.077
46.875
48.363
56.476
60.023
67.500
63.981
79.976
45.000
49.702
60.000
47.712
55.935
60.000
65.290
67.500
✎✎HDMI / DVI kablo bağlantısı kullanırken HDMI IN 2(DVI) jakını kullanmalısınız.
✎✎Geçmeli tarama modu desteklenmez.
✎✎Standartlara uymayan bir video biçimi seçilirse, cihaz normal olarak çalışmayabilir.
✎✎Ayrı ve Kompozit modlar desteklenir. SOG desteklenmez.
7 RJP: Bu bağlantı noktası farklı cihazların ek modüle bağlanmasını ve böylece cihaz kullanım uyumluluğunun arttırılmasını
sağlayan RJP (Uzak Jak Paketi) iletişim bağlantı noktasıdır.
8 PC/ DVI AUDIO IN: PC'nizin üzerindeki ses çıkış jakına bağlayın.
9 VOL-CTRL: Banyo hoparlörü ses düzeyini kontrol etmek için kullanılır. Banyo Duvar Kutusunu ve VOL-CTRL bağlantı
noktasını bağlayın..
0 VARIABLE AUDIO OUT: Banyo hoparlörüne ses çıkışı sağlamak için kullanılır. Banyo Duvar Kutusunu ve Değişken
bağlantı noktasını (RCA) bağlayın.
! CLOCK: Harici Saat kablosunu Saat jakına bağladıktan sonra saati ayarlayın. Harici Saat Görüntüleme işlevini
kullanabilirsiniz.
@ DATA
–– TV ve SBB arasındaki veri iletişimini desteklemek için kullanılır.
–– TV jak türü RJ-12'dir.
# PC IN: Bilgisayarınızdaki video çıkış jakına bağlanır.
$ LAN: CAT 7 kablo kullanarak kablolu bir LAN ağına bağlayın.
Türkçe
11
TV'nin Kumandası (Panel Tuşu) kullanılarak
TV Denetleyicisi, uzaktan kumanda olmadan gezinmeye yardımcı olan çok yönlü bir düğmedir.
✎✎Bir PIN kodu gerektiren bazı işlevler kullanılamayabilir.
✎✎Ürünün rengi ve şekli, modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.
✎✎Denetleyiciye 1 saniyeden daha uzun süre basıldığında menüden çıkar.
✎✎Kontrolörü yukarı/aşağı/sol/sağ yönlere hareket ettirerek işlev seçerken, kontrolöre basmamaya dikkat edin. Eğer çalıştırma öncesinde
kontrolöre basarsanız, kontrolörü yukarı/aşağı/sol/sağ yönlerde çalıştıramazsınız.
İşlev menüsü
TV Kumandası
Resim, TV'nin ön tarafından
görünümü yansıtır.
Uzaktan kumanda sensörü
Güç Açık
Bekleme modunda denetleyiciye basarak TV'yi açar.
Ses düzeyini ayarlar.
Güç açıkken denetleyiciyi bir taraftan diğer tarafa hareket ettirerek ses düzeyini ayarlar.
Bir kanal seçme
Güç açıkken denetleyiciyi yukarı ve aşağı hareket ettirerek bir kanal seçer.
İşlev menüsünü kullanma
Güç açıkken denetleyiciye basın, ardından işlev menüsü ekranı görüntülenir. Tekrar basarsanız, işlev
menüsü ekranı kaybolur.
Menüyü kullanma
İşlev menüsü ekranında denetleyiciyi hareket ettirerek MENÜ(m) seçeneğini seçer. TV'nizin OSD
(Ekran Menüsü) özelliği görüntülenir.
Kaynak Seçme
İşlev menüsü ekranında denetleyiciyi hareket ettirerek Kaynak(s) seçeneğini seçer. Kaynak liste
ekranı görüntülenir.
SMART HUB'ı Seçme
(™)
İşlev menüsü ekrandayken Kontrol Ünitesini yukarı doğru hareket ettirerek SMART HUB (™)
öğesini seçin. SMART HUB ana ekranı görünür. Kontrol Ünitesini hareket ettirip ardından Kontrol
Ünitesine basarak bir uygulama seçebilirsiniz.
Güç Kapalı
TV'yi kapatmak için işlev menüsü ekranında denetleyiciyi hareket ettirerek Güç Kapalı(P)
seçeneğini seçer.
✎✎Menü, SMART HUB veya Kaynak'ı kapatmak için, Kontrol Ünitesine 1 saniyeden uzun basın.
Bekleme modu
TV'nizi uzun süre (örneğin, tatile gittiğinizde) bekleme modunda bırakmayın. Güç düğmesi kapatılsa bile, az miktarda güç tüketimi hala devam
eder. Fişi prizden çıkarmak en iyi yoldur.
12
Türkçe
Uzaktan Kumandaya Bakış
✎✎ Bu uzaktan kumandada Güç, Kanal ve Ses Düzeyi düğmeleri üzerinde Braille noktaları bulunmaktadır ve görme
engelli kişiler tarafından kullanılabilirler.
TV'yi açar ve kapatır.
Kullanılabilir video kaynaklarını görüntüler
ve seçer.
Kanallara doğrudan erişim sağlar.
Alternatif olarak Teletekst, Çift ya da
Karışık seçeneklerini seçer.
GUIDE
TTX/MIX
Elektronik Program Kılavuzu (EPG) ekranı.
Sesi geçici olarak kapatın.
Ses düzeyini ayarlayın.
Kanalları değiştirin.
CH LIST
HOME ekranına geçin.
Ekranda kanal listelerini görüntüler.
HOME
Ana ekran menüsünü görüntüleyin.
CONTENT
CLOCK
Sık kullanılan işlevleri hızlıca seçin.
nceki menüye geri dönün.
Menüden çıkar.
A
ALARM
Bu düğmeleri Ev İçerikleri kullanın.
TV ekranında bilgileri görüntüler.
CLOCK: Bekleme modunda INFO
tuşuna bastığınızda, TV ekranı saati
görüntüler.
Ekran üzerindeki menü öğelerini seçin ve
menü değerlerini değiştirin.
Kanal listesi, Ev İçerikleri menüsündeki
vb. düğmeler
Ev İçerikleri seçeneğini görüntüleyin.
B
C
SUBT.
D
ALARM: TV'nin açılmasını istediğiniz
saati girin.
W: 3D görüntüyü açar veya kapatır.
(Mevcut değil)
SUBT.: Dijital altyazıları görüntüler.
' : Durdurur.
Türkçe
13
Pillerin takılması (Pil boyutu: AAA)
X
Y
Z
✎✎NOT
• Uzaktan kumandayı TV'den en fazla 7 m uzaklıkta kullanın.
• Parlak ışık uzaktan kumandanın performansını etkileyebilir. Yakınlarda özel flüoresan lamba veya neon işaretleri
kullanmaktan kaçının.
• Renk ve şekil, modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.
• Uzaktan kumanda düğmesi 'HOME' ve '3D' desteklenmez. Bu düğmelere basarken TV ünitesi yanıt vermez.
TV'yi SBB ile bağlama
TV Arka Paneli
ETH MODEM
Veri Kablosu
1.TV'nin DATA jakını Veri Kablolu STB'nin (SBB) [ETH MODEM] jakına bağlayın.
✎✎ Veri iletişimini kullanın.
14
Türkçe
¦¦ Tedarikçilerin ve TV ile Sağlanan Uyumlu Veri Kablolarının Listesi
yy Tedarikçiniz için doğru veri kablosu kullandığınızdan emin olun. Veri kabloları üzerindeki kod etiketine bakın.
Türkçe
15
Banyo Hoparlörlerini Bağlama
Banyo Hoparlörlerini aşağıdaki yöntemi kullanarak bağlayabilirsiniz.
¦¦ Değişken Çıkış ile bağlama (harici amplifikatör olmadan kullanılabilir)
TV Arka Paneli
1
Hoparlör
2
VOL+
VOL-
Ses Düzeyi Kontrol
Kutusu
1.TV'nin VARIABLE AUDIO OUT bağlantı noktasını otelin Banyo Duvarı Hoparlörlerine bağlayın.
Hoparlör +
Hoparlör -
N/C
2.TV'nin VOL-CTRL jakını otelin Banyo Duvarındaki Ses Düzeyi Kontrol Kutusu Anahtar bağlantı noktasına bağlayın.
✎✎ Maksimum hoparlör çıkışı 4W, 8Ω'dur.
✎✎ VARIABLE AUDIO OUT bağlantı noktası yalnızca Mono ses çıkışını destekler.
yy Ses Düzeyi Kontrolünü Takma
–– Ses Düzeyi Kontrol Kutusunu aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi yapılandırdıysanız, banyo hoparlörlerinin ses düzeyini
kontrol edebilirsiniz.
–– Ses Düzeyi Kontrol Kutusundan TV'ye bağlanan jak 3,5 mm'lik normal Telefon jakıdır.
–– Ses Düzeyi Kontrol Kutusu anahtarı Takt anahtarından oluşur.
Alt AMP Modunu Ayarlama
✎✎
–– 0: Alt AMP işlevini kapatır (PWM kapalı).
–– 1: Alt ses düzeyini ana ses düzeyi kontrolüne göre belirler. Bu alt ses düzeyinin Otel Modunun Güç Açık Ses Düzeyi, Min
Ses Düzeyi ve Maks Ses Düzeyi değerlerine göre belirlendiğini gösterir.
–– 2: Ses düzeyini banyo kontrol paneli ayarına göre belirler.
yy Değişken Ses Bağlantı Noktası Özellikleri
–– Hoparlör Kablosu: En fazla 25m uzunluğunda bir hoparlör kablosu kullanın.
Ses Düzeyi Kontrol Kutusu
VOL +
1
3
2
GND
VOL - UP
VOL - DOWN
( Beyaz 1 ) ( Siyah /Kırmızı 2 )( Koruma Kablosu 3 )
16
Türkçe
VOL -
¦¦ Audio Loop In
Ek olarak oluşturulmuş Kulaklık Kutusu bir yatağa veya çalışma masasına takılabilir, böylece kullanıcılar rahatça kullanabilir.
Takma yordamı aşağıda verilmiştir.
yy Ayrıntılı Kulaklık Kutusu Çizimi.
TV Arka Paneli
HEADPHON BOX
Kulaklık Kutusu
Shield wire
TV Headphones jack
Red Wire (Audio-R)
Whitewire (Audio-L)
Red wire + White wire
Shield Wire
TV HP-ID jack
<Kulaklık Kutusu>
Türkçe
17
MediaHub HD bağlama
Otel masasında MediaHub HD'ye bağlı herhangi bir harici kaynağın çıkışı.
TV Arka Paneli
HDMI
USB
RS/232
MediaHub HD Arka
1 RS-232 Veri Kablosu
2 HDMI kablosu
1.TV'nin RJP bağlantı noktasını ve MediaHub HD'nin RS/232 bağlantı noktasını bağlayın.
2.TV'nin HDMI IN 1, 2(DVI) veya 3(ARC) bağlantı noktasını ve MediaHub HD'nin HDMI bağlantı noktasını bağlayın.
yy MediaHub HD
–– MediaHub HD farklı Audio Video girişlerine (A/V, Ses, PC, HDMI ve USB) ve ilgili çıkışlara sahip bir donanım modülüdür.
İlgili çıkış kaynakları MediaHub'dan TV'ye bağlanır. MediaHub RS232 aracılığıyla TV ile iletişim kurar. Hot Plug & Play otel
konuklarının harici bir kaynakla MediaHub'a bağlanmasını sağlayan bir işlevdir MediaHub Etkin/Devre Dışı kaynaklara
ilişkin mesajlar göndererek TV ile iletişim kurar. TV Etkin harici kaynağa geçer.
–– MediaHub'un HDMI'sini TV'nin HDMI IN 2(DVI) bağlantı noktasına bağlamanız gerekir.
–– TV açıkken, TV'yi ve RJP'yi 10 saniye içinde bağlayın.
yy Özel özellikler
–– PIP
–– Otomatik Algılama
18
Türkçe
RJP'yi (Uzak Jak Paketi) bağlama
Otel masasında RJP'ye bağlı herhangi bir harici kaynağın çıkışı.
RJP Arka
USB
HDMI
5
VIDEO AUDIO AUDIO/PC
RS/232
TV Arka Paneli
3 Video Kablosu
4 HDMI kablosu
2 Ses Kablosu
1 D-sub / PC Ses kablosu
1.TV'nin PC IN / PC/DVI AUDIO IN bağlantı noktasını RJP'nin PC/AUDIO bağlantı noktasına bağlayın.
2.TV'nin AV IN [VIDEO]/[L-AUDIO-R] bağlantı noktasını RJP'nin VIDEO bağlantı noktasına bağlayın.
3.TV'nin AV IN [VIDEO] bağlantı noktasını RJP'nin VIDEO bağlantı noktasına bağlayın.
4.TV'nin HDMI IN 1, 2(DVI) veya 3(ARC) bağlantı noktasını ve RJP'nin HDMI bağlantı noktasını bağlayın.
5.TV'nin RJP bağlantı noktasını ve RJP'nin RS/232 bağlantı noktasını bağlayın.
✎✎ Bu Samsung TV ile uyumlu RJP (Uzak Jak Paketi) TeleAdapt TA-7610, TA-7650 (HD) ve TA-7660'tır (HD Plus).
yy RJP (Remote Jack Pack): RJP Uzak Jak Paketi anlamına gelir. RJP farklı Audio Video girişlerine (A/V, Ses, PC ve HDMI)
ve ilgili çıkışlara sahip bir donanım modülüdür. İlgili çıkış kaynakları RJP'den TV'ye bağlanır. RJP RS232 aracılığıyla TV ile
iletişim kurar. Otel Tak ve Çalıştır otel konuklarının harici bir kaynakla RJP'ye bağlanmasını sağlayan bir işlevdir RJP Etkin/
Devre Dışı kaynaklara ilişkin mesajlar göndererek TV ile iletişim kurar. TV Kullanıcı tarafından ayarlanan önceliğe göre Etkin
harici kaynağa geçer.
RJP'yi bağlamak için, HDMI IN 1, 2(DVI) veya 3(ARC) ve AV IN seçeneğini seçebilirsiniz.
✎✎
✎✎ TV açıkken, TV'yi ve RJP'yi 10 saniye içinde bağlayın.
Türkçe
19
yy RJP 10 saniye boyunca A/V ve HDMI düğmelerine aynı anda basıldığında fabrika varsayılan ayarlarına geri döner. Tüm
LED'ler geriye kalan işlemin gerçekleştirildiğini göstermek için 5 kez yanıp söner.
yy Otel odasında gereksiz ışık kirliliğini önlemek için, RJP tüm LED'leri 5 dakika sonra otomatik olarak söndürür. Kapatılan
LED'ler konuk herhangi bir düğmeye bastığında tekrar açılır ve 5 dakikalık zaman ayarı yeniden başlar. Konuk başka bir
kaynak düğmesine dokunduğunda, TV seçilen kaynak olarak değişir ve ilgili LED yanar.
yy Bir RJP Sıfırlama veya TV Güç KAPATMA/AÇMA işleminden sonra, TV ve RJP arasında iletişim oluşturmak yaklaşık 10
saniye sürer.
yy Aşağıdaki tablo önceliğe bağlı olarak TV'den giriş kaynağına geçmek için yaklaşık süreyi saniye cinsinden gösterir.
✎✎ Senaryo 1: Hiçbir giriş bağlı olmadığında.
Kaynak
Bağlanmak için
AV
PC
HDMI
2 San
0,7 San
3,9 San
✎✎ Senaryo 2: İki veya daha fazla giriş bağlandığında ve Giriş kaynağı bağlantısı kesilip yeniden yapıldığında.
Kaynak
AV
PC
HDMI
Bağlantıyı kesmek için
4,5 San
0,7 San
3,9 San
Bağlanmak için
2 San
0,7 San
3,9 San
Toplam
6,5 San
1,4 San
7,8 San
✎✎ Örn. RJP bağlı tüm canlı AV, PC ve HDMI kaynaklarına sahipse, AV en yüksek öncelikte görüntülenir. RJP HDMI
modundaysa ve konuk AV'yi çıkarır ve tekrar bağlarsa, AV'ye geçmek için minimum süre 6,5 saniyedir.
yy Ses (Ipod veya Mp3) bağlamak için, Müzik modu AÇIK durumda olmalıdır ve Jak Kimliği algılama KAPALI durumda
olmalıdır.
yy A/V, PC ve HDMI giriş kaynakları desteklenir.
20
Türkçe
COMMON INTERFACE yuvasına bağlama (TV'nizin izleme Kartı Yuvası)
✎✎ Senaryo 1: Bağlı giriş yokken.
CI Kart Adaptörünü Takma
Adaptörü yanda gösterildiği gibi takın.
✎✎ CI CARD Adaptörünü takmak için, lütfen TV'ye takılı çıkartmayı çıkarın.
CI CARD Adaptörünü bağlamak için şu adımları izleyin.
✎✎ Duvar düzeneğini monte etmeden ya da "CI veya CI+ CARD"ı takmadan
önce adaptörün takılmasını öneriyoruz.
1.CI CARD Adaptörünü ürün 1 üzerindeki iki deliğe takın.
✎✎ Lütfen TV’nin arkasındaki COMMON INTERFACE bağlantı noktasının
yanındaki iki deliği bulun.
TV'nin
Arkası
2.CI CARD Adaptörünü üründeki COMMON INTERFACE bağlantı noktasına 2
bağlayın.
3."CI veya CI+ CARD"ı takın.
TV'yi duvara monte etmeden önce, CI card'ı takmanızı öneririz. Montajdan sonra takmak zor olabilir. CI Card Adaptörünü TV'ye
taktıktan sonra kartı takın. Modülü takmadan önce kartı takarsanız, modülü takmak zorlaşır.
"CI veya CI+ CARD"ı kullanma
Ücretli kanalları izlemek için, "CI veya CI+ CARD" takılı olmalıdır.
•"CI veya CI+ CARD"ı takmazsanız, bazı kanallar "Şifreli Sinyal" mesajıyla birlikte görüntülenir.
•Bir telefon numarası, "CI veya CI+ CARD" Kimliği, Ana Makine Kimliği ve diğer bilgileri içeren
eşleştirme bilgileri yaklaşık 2~3 dakika içinde görüntülenecektir. Bir hata mesajı görüntülenirse, lütfen servis sağlayıcınızla görüşün.
•Kanal bilgileri yapılandırması tamamlandığında, kanal listesinin güncellendiğini belirten "Güncelleme Tamamlandı" mesajı görüntülenir.
✎✎ NOT
• Yerel bir kablo hizmet sağlayıcısından bir "CI veya CI+ CARD" edinmeniz
gerekir.
• "CI veya CI+ CARD"ı çıkarırken, "CI veya CI+ CARD"ın düşmesi hasar
görmesine neden olabileceği için ellerinizle dikkatli bir şekilde çekin.
• "CI veya CI+ CARD"ı kart üzerinde işaretli yönde takın.
• COMMON INTERFACE yuvasının konumu, modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.
• "CI veya CI+ CARD" bazı ülkelerde ve bölgelerde desteklenmez, yetkili bayinize danışın.
• Herhangi bir sorun yaşarsanız, lütfen servis sağlayıcınız ile irtibat kurun.
• Geçerli anten ayarlarını destekleyen "CI veya CI+ CARD"ı takın. Görüntüde bozukluk olur veya görüntü ekrana hiç
gelmez.
Türkçe
21
Otel Seçenek Verisini Ayarlama
Girmek için: MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTERE düğmelerine sırayla basın. (Konaklama modundan, Bağımsız mod ayarlanır.)
Bu menüden Çıkmak için: gücü kapatıp tekrar açın.
✎✎Modele ve Bölgeye bağlı olarak TV setinde bazı menüler BULUNMAYABİLİR.
Otel TV İşlevi
Öğe
kategoriler
Hospitality
Mode
SI Vendor
Power On
ilk değer
Hospitality (Konuk) modunu seçin.
Standalone •Interactive mode : TV bir SI STB veya SBB ile çalışır.
•Stand-alone mode : TV bir SI STB veya SBB olmadan tek çalışır.
•Interactive mode : Samsung / OCC / MTI / Nstreams / Enseo / Cardinal / Guestek /
SI Vendor
OFF
Seachange / MDC / Innvne
•Standalone mode : Smoovie
TV açıldığında uygulanacak varsayılan değerleri ayarlayın.
•User Defined : Power On Channel ve Channel Type öğelerini manuel olarak
Power On Channel
Last Saved ayarlamanızı sağlar.
•Last Saved : TV açıldığında bu öğeyi seçerseniz, kapandığında görüntülediği kanalı
görüntüler.
Power On Channel Num
1
TV açıldığında, bu kanala otomatik geçer.
Select channel band : AIR (analog air band), DTV (digital air band), CATV (analog cable
Power On Channel Type
ATV
band), CDTV (digital cable band)
•User Defined : Power On Volume öğesini manüel olarak ayarlamanızı sağlar.
Power On Volume
Last Saved Aşağıdaki Power On Volume konusuna bakın.
•Last Saved : TV açıldığında, güç kapatıldığında ayarlanan ses düzeyine döner.
Power On Volume Num
10
TV Stand Alone Hospitality modunda bu Volume Level ile açılır.
Kullanıcının Stand Alone Hospitality modunda ayarlayabileceği minimum Volume Level .
Min Volume
0
Max Volume
100
Kullanıcının Stand Alone Hospitality modunda ayarlayabileceği maksimum Volume Level.
Power on Source
TV
TV açıldığında görüntüleyeceği giriş kaynağını seçin.
Güç kesintisinden sonra güç geri geldiğinde veya TV'nin fişini çıkarıp yeniden
taktığınızda TV'nin durumunu belirler.
•LAST OPTION : Son güç durumuna döner. Bekleme modundaysa, Bekleme moPower On Option
Last Option
duna döner. Açıksa açılır.
•Power On : Güç geri geldiğinde, TV açılır.
•Standby : Güç geri geldiğinde, TV Bekleme moduna girer.
Hospitality Mode
Channel Setup
Kullanıcı Kanal menüsündeki Auto Program, Antenna selection vb. gibi Kanal menüsü
işlevlerinden bazılarına doğrudan, anında erişim sağlar.
Channel Editor
Channel Editor TV'nin belleğinde depolanan kanalları düzenlemenizi sağlar. Channel
Editor'ni kullanarak şunları yapabilirsiniz:
•Kanal numaralarını ve adları değiştirebilir ve kanalları istediğiniz kanal numarası
sırasında sıralayabilirsiniz.
•Seçtiğiniz kanallara video sessize alma işlemini uygulayın. Video sessize alma bir kanaldan
videoyu karartır ve ekranda bir hoparlör simgesi görüntülerken yalnızca sesi çıkarır.
Channel Editor ayrıca her kanalı doğrudan görüntülemek gerekmeden her kanal hakkında
bilgileri kolayca görüntülemenizi de sağlar.
Bu Özellik tüm anten türleri (Air /Cable veya Satellite) kanallarını aynı anda göstermeyi/
gözatmayı etkinleştirir.
•On: ON iken seçili anten türüne bakılmaksızın konuklar eksiksiz Kanal Haritasına
erişebilirler. Kanal listesi Air (Dış Anten) ve Cable (Kablo) türü kanalları da dolduracaktır.
•Off: OFF iken konuk, yalnızca seçili anten türüne [AIR/CABLE veya Satellite]
göre Konuk Haritası'na erişebilir. Kanal listesi/Düzenleyici yalnızca seçili anten türü
kanallarını gösterecektir.
•On : DTV Programı kanal numarasını kontrol eder.(TV kanal düzenleyiciye erişilemez)
•Off: DTV Programı kanal numarasını kontrol etmez
(DTV kanal düzenleyicisine erişilebilir, ancak ek kanal Program numarası güncellemesi desteklenmez)
Kanal haritasında ve verilen veriler arasında eşleşmezlik olduğunda, TV, kanal haritasında
veri/parametreleri geri yüklemek için kanalları otomatik ayarlar.
•ON: Channel Rescan Message (Kanal Yeniden Tarama Mesajı) ON (AÇIK)
olduğunda, yeniden taranmakta olan kanalları gösteren OSD Otel Konuklarına
gösterilecektir.
•OFF: Yeniden tarama mesajı OSD'si Otel Konuklarına görüntülenmeyecekse bir Otel
Yöneticisi Channel Rescan Message öğesini OFF hale getirebilir.
Mixed Channel Map
ON
Dynamic SI
OFF
Channel Rescan
Message
ON
Pan Euro MHEG
OFF
•OFF: Pan EURO MHEG Off (Kapalı) olarak ayarlanırsa, MHEG varolan ürün özelliklerine göre çalışır.
ON: Pan EURO MHEG On (Açık) olarak ayarlanırsa, ürün özelliklerine veya bölgeye
bakılmaksızın MHEG ON (AÇIK) olur.
Mychannel
OFF
Mychannel özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
Channel
22
Açıklama
Türkçe
kategoriler
Channel
Otel TV İşlevi
Öğe
Genre Editor
ilk değer
...
Subtitle Auto On
OFF
Picture Menu Lock
OFF
Menu Display
ON
Panel Button Lock
Unlock
Home Menu Display
ON
Menu OSD
Home Menu Editor
Home Menu Auto Start
ON
Clock Type
OFF
Local Time
Manual
Music Mode AV
OFF
Music Mode PC
OFF
Music Mode Backlight
OFF
Priority AV
1
Priority PC
2
Priority HDMI
3
Clock
Music
Mode
Remote
Jack Pack
External
Source
Kanalların türünü düzenleyin. (Mychannel On (Açık) olduğunda kullanılabilir)
Bu işlev belirli bir ülkedeki altyazıları otomatik olarak açan işlevi On /Off durumuna getirir.
Bu işlev Avrupa'ya gönderilen DVB yayınları almaya hazır Otel TV'leri için desteklenir.
Bu işlev Fransa'nın altyazı özellikleriyle ilgilidir. Ülkelerin altyazılarının kalanı Subtitle Auto On
(Altyazı Otomatik Açık) işlevine bakılmaksızın uygun ülke özelliklerine göre çalışır.
•On: Subtitle Auto On işlevi ON iken Fransa'nın altyazı özelliklerini izler.
•Off: Subtitle Auto On işlevi OFF iken Fransa'nın altyazı özelliklerini izlemez.
Picture Menu 'nü etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
•On : Ana Menü görünümü
•Off : Ana Menü görünümü yok
Ön panel işlemlerini açar/kapatır.
•Unlock : Tüm panel tuşlarının kilidini açar.
•Lock :Tüm panel tuşlarını kilitler.
•OnlyPower : Power panel tuşu dışında tüm panel tuşlarını kilitler.
•Menu/Source : Menu ve Source panel tuşlarını kilitler.
OFF : Home Menu görüntülenmez.
OFF : Home Menu otomatik başlatmaz.
Home Menu 'yü düzenleyin.
ON : Home Menu otomatik başlatılır.
OFF : Home Menu otomatik başlatmaz.
OFF : Factory menüsünün saat seçeneklerinden hiçbiri çalışmaz. Yalnızca Ana menü
çalışır.
SW Clock : Yalnızca SW clock çalışacaktır.
Saat verilerini güncellemek için yöntemi seçin
•Manual: TV bağımsız modundayken DVB kanalından veya manuel saat ayarından
saat verilerini kullanın.
•Time Channel: Seçili Channel type ve Channel num ndan saat verilerini kullanın.
Mp3/müzikçalardan çıkan sesi AV Giriş Kaynağı üzerinden almak içindir. Açık olduğunda, video
sinyali olmasa bile, müzikçalarda çalınan müziği TV'den duyabilirsiniz. Ancak TV'nin arka ışığı
yanmaya devam eder. Ve normal çalıştığı bir video sinyalini ekler.
Mp3/müzikçalardan çıkan sesi PC Giriş Kaynağı üzerinden almak içindir. Açık olduğunda,
video sinyali olmasa bile, müzikçalarda çalınan müziği TV'den duyabilirsiniz. Ancak TV'nin arka ışığı
yanmaya devam eder. Ve normal çalıştığı bir video sinyalini ekler.
Müzik modunda enerji tasarrufu için Backlight On / Off seçeneği
Jak önceliği ayarlandıysa, karşılık gelen kaynak bir jak takıldığında jak önceliğine göre otomatik
ayarlanır.
Jak önceliği ayarlandıysa, karşılık gelen kaynak bir jak takıldığında jak önceliğine göre otomatik
ayarlanır.
Jak önceliği ayarlandıysa, karşılık gelen kaynak bir jak takıldığında jak önceliğine göre otomatik
ayarlanır.
AV Option
AV
HDMI Option
HDMI 1
USB Pop-up Screen
Default
External Source Banner
ON
Kullanıcılar External Source Banner'ı On veya Off olarak ayarlayabilirler.
•ON : TV gücü On iken veya Mod değiştiğinde, TV, harici kaynak başlığını görüntüler.
•OFF : TV gücü On iken veya Mod değiştiğinde, TV, harici kaynak başlığını görüntülemez.
Auto Source
OFF
•OFF : Auto Source, Off ayarındadır.
•ON : TV'ye harici bir kaynak bağlandığında, TV otomatik olarak algılama yaparak giriş
kaynağını değiştirir.
•PC : Yalnızca PC Girişini Otomatik Algılar.
Anynet+ Return Source
Bathroom
Speaker
Açıklama
Sub AMP Mode
Sub AMP Volume
RJP AV Kaynağı'nı seçin (Kaynak seçimi Modele bağlıdır).
TV'nin hangi HDMI kaynağının RJP jakına bağlı olduğunu seçin. (HDMI1/HDMI2/HDMI3)
USB TV'ye bağlandığında:
•Default : Açılır bir pencere görünür.
•Automatic : Bu, USB içerik menüsüne otomatik girer.
•Disable : Açılır pencere ve menü görünmez.
Power On Bir Anynet+(HDMI-CEC) bağlantısını durdurduktan sonra dönüş TV kaynağını seçin.
Src
(Bu işlev özellikle Guestlink RJP için kullanışlıdır.)
Sub AMP çalışma modunu belirler.
•0: : Sub AMP işlevini kapatır (PWM kapalı).
•1: Ana ses düzeyi kontrolüne göre Alt sesi belirler.
2
Yani, alt ses Güç Açma Ses Düzeyi, Min Ses Düzeyi ve Maks Ses Düzeyi değerlerine
göre belirlenir.
•2: Ses düzeyini banyo kontrol paneli ayarına göre belirler.
6
Güç açma başlangıç durumunda Sub AMP Ses Düzeyi.
Türkçe
23
Otel TV İşlevi
Öğe
kategoriler
Eco
Solution
ilk değer
Energy Saving
Off
Welcome Message
OFF
Edit Welcome Message
Hospitality Logo
OFF
Hospitality Logo DL
...
Logo Display Time
Clone TV to USB
...
Clone USB to TV
Hospitality logosunu indirir.
Hospitality logosu dosyası gereksinimleri:
•Yalnızca BMP veya AVI dosyaları.
•Maks dosya boyutu: BMP - 960 X 540. AVI - 30MB.
•Dosya yalnızca samsung.bmp veya samsung.avi olarak adlandırılabilir.
Logo Görüntüleme Süresini ayarlayın (3/5/7 Saniye).
Geçerli TV seçeneği değerlerini bir USB bellek aygıtına klonlayın.
Setting Auto Initialize, On olarak ayarlandığında ve güç kapatıldığında ve açıldığında ya
da Master Power kapatıldığında ve açıldığında, veriler klonlanan değerlere geri yüklenir.
Klonlanan değer yoksa Setting Auto Initialize On olarak ayarlansa bile yoksayılır ve işlem
Setting Auto Initialize Off olarak ayarlandığıyla aynı olu.
Setting Auto Initialize
OFF
REACH Server Update Time
REACH Update Immediate
1hour
OFF
REACH Server Channel
87
REACH Server Version
0000
TV'nin REACH Sunucusu sürümünü görüntüler.
REACH Server Group ID
REACH
Background TV Sound
TICKER
All
...
OFF
OFF
REACH'i belirli bir sette çalıştırmak için sağlanan REACH Sunucusu Kimliği.
REACH işlevinin kullanılıp kullanılmayacağını ayarlayın.
Arka Plan TV Sesi Açık ve Kapalı.
Kayan Yazı Açık ve Kapal.
AppLite
…
•On : Applite içeriği görüntülenir.
•Off : Applite içeriği görüntülenmez.
Room Number Setting
…
•Oda Numarasını ayarlayın.
Network Setup
SmartHub Model Setting
SmartHub Setting
24
Hospitality logosu özelliğini On veya Off duruma getirir; On ise TV açıldığında, ayarlanan
süre kadar başlangıç kaynağından sinyal "Logo Display Time" içinde ayarlanmadan önce
Logo görüntülenir.
USB bellek aygıtında kayıtlı TV seçeneği değerlerini TV'ye klonla.
Cloning
Network
Güç tüketimini azaltmak için TV'nin parlaklığını ayarlar.
•Off: Enerji tasarrufu işlevini kapatır.
•Low: TV'yi düşük enerji tasarrufu moduna ayarlar.
•Medium: TV'yi orta enerji tasarrufu moduna ayarlar.
•High: TV'yi yüksek enerji tasarrufu moduna ayarlar.
Welcome Message'ı görüntüleyin.
Welcome Message'ı düzenleyin.
Logo/
Message
REACH
Solution
Açıklama
Türkçe
Standby REACH Server saat ayarına göre çalıştırılacaktır
TV'nin Bekleme modundan 1 dakika sonra REACH Sunucusunu çalıştırmasını sağlayın.
REACH Sunucusu için varsayılan kanalı ayarlayın
•None : Otomatik Taramadan Sonra, REACH Sunucusunu Çalıştırır
•Channel value : REACH Sunucusunu seçili kanalda çalıştırır
İnternet bağlantısı kurmak için bir IP adresi ayarlayın.
SmartHub Modelini ayarlayın.
SmartHub'ı ayarlayın.
kategoriler
Otel TV İşlevi
Öğe
ilk değer
Widget Mode
ON
Solution Type
Vendor
Server
Server URL Setting
Widget
Solution
Widget Modu AÇIN/KAPATIN.
Çözüm türünü seçin (Satıcı Sunucusu/ SINC Sunucusu).
Sunucu URL'sini ayarlayın.
License Server IP Setting
Sunucu IP'sini ayarlayın.
IPTV Mode
ON
IPTV modunu Açın/Kapatın.
Virtual Standby
OFF
Virtual Standby (Sanal Bekleme) modunu Açın/Kapatın.
Virtual Standby (Sanal Bekleme) On (Açık) iken, TV güç tüketimi 9,5 W ila 17,4 W
arasındadır (TV ekranının boyutuna bağlı olarak).
Instant On
OFF
Önyükleme modunu ayarlayın.
Room Num Setting
Self Diagnosis
for TV
SERVICE
Açıklama
Self Diagnosis for HTV
SW Upgrade
Service Pattern
OFF
Sound Bar Out
OFF
TV Reset
Oda Numarasını ayarlayın.
Self Diagnosis Menu'ye (Otomatik Test Menüsü) girer.
•Picture Test: Test görüntüsünde sorun görünürse, Yes (Evet) öğesini seçin ve ekrandaki yönergeleri izleyin.
•Sound Test: Ses sorunlarını kontrol etmek için, yerleşik melodi sesini kullanın. Test
sırasında sorun oluşursa, Yes (Evet) öğesini seçin ve ekrandaki yönergeleri izleyin.
ProIdiom DTV Kanal tuşu başarısız olursa HD işlevi kontrol menüsü öğeleri
görüntülenir: Tamam/Arıza (Otel ABD) STB Sistem Entegratörü Satıcısı
Setting: Sistem Entegratörü Adı Tamam/Arıza
Bathroom AMP: Tamam/Arıza (Otel ABD)
RTC: Tamam/Arıza (Otel ABD)
PC Audio Test: Tamam/Arıza
PC Self Test: Tamam/Arıza
SW USB Güncelleme işlevi.
SVC Service Pattern ile aynı işlev.
ON: Hoparlör sesi sessize alınacaktır. Ses HDMI'dan çıkacaktır.
Ses duymak için Ses Çubuğunu bağlamanız gerekir.
OFF: Ses normalde TV hoparlörlerinden çıkacaktır.
TV'deki tüm ayarları fabrika varsayılanlarına döndürür.
Türkçe
25
¦¦ Welcome Message
Welcome Message Otel odasındaki Konuklar tarafından TV her açıldığında özel bir mesaj görüntüleyen bir özelliktir.
–– Welcome Message ayarları Otel Seçeneği Menüsünde bulunur.
–– Welcome Message güç açıldığında mesajı görüntülemek için AÇIK durumda olmalıdır.
Hospitality Mode
Standalone
Widget Solution
OFF
SI Vendor
Service
Power On
Channel
Menu OSD
Clock
Welcome Message
Music Mode
External Source
ON
Edit Welcome Message
r
Remote Jack Pack
Hospitality Logo
Bathroom Speaker
OFF
Hospitality Logo DL
...
Logo Display Time
...
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
Network
–– Karşılama mesajı en fazla 25 karakter olabilir ve Otel Hizmeti menüsündeki metin değiştirilerek düzenlenebilir.
–– Aşağıdaki Karşılama mesajı için desteklenen karakterlerin bir listesidir:
A'dan Z'ye harflere ve büyük harflere izin verilir.
✎✎
–– Karşılama mesajı gezinti, Uzaktan Kumandanın "Edit Welcome Message" OSD'sinde color & enter tuşu kullanılarak
düzenlenebilir.
Edit Welcome Message
W
E
L
C
O
M
E
_
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Move
Enter
A
Move to left
B
Move to Right
C
Leave Black
D
Done
Return
–– Karşılama mesajı ve otel logosu aynı anda etkinleştirilemez.
26
Türkçe
¦¦ Hotel Logo
Hospitality Logo işlevi TV açıldığında Otelin resim görüntüsünü görüntüler.
–– Hospitality Logo ayarları, Konaklama modu menülerindedir.
–– Logo Yükleme ve Logo Görüntüleme Menüsü öğeleri Hospitality Logo seçeneğini açtığınızda etkinleştirilir.
–– Bellekte kayıtlı bir logo görüntüsü varsa ve Hospitality Logo seçeneği açıksa, Hospitality Logo TV açıldığında
görüntülenir.
–– Hospitality Logo kapalıysa, logo görüntüsü TV'de yüklenmiş olsa bile Hospitality Logo görüntülenmez.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
OFF
Widget Solution
Service
Power On
Channel
Menu OSD
Welcome Message
Clock
Edit Welcome Message
Music Mode
Remote Jack Pack
External Source
Hospitality Logo
r
OFF
BMP
Hospitality Logo DL
Logo Display Time
5 Second
Bathroom Speaker
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
Network
yy Hospitality Logo
–– Bu seçenek, Konaklama Logosu görüntüsünün görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçmenizi sağlar.
–– Başlangıç değeri KAPALI'dır.
–– KAPALI veya AÇIK olarak ayarlanabilir.
–– AÇIK olarak ayarlandığında, Logo Yükleme ve Logo Görüntüleme Süresi menü öğeleri erişilebilir durumda olur.
•Logo File Format
––
––
––
––
––
––
Bu seçenek, logo görüntüsünü bir USB aygıtından TV belleğine indirmenizi sağlar.
Görüntü TV'ye kopyalanırken Bekleyin ifadesi görüntülenir.
Kopyalama işlemi başarılı bir şekilde tamamlandıktan sonra, Tamamlandı ifadesi görüntülenir.
Kopyalama işlemi başarısız olduğunda, Başarısız ifadesi görüntülenir.
Herhangi bir USB aygıtı bağlı değilse, USB Yok ifadesi görüntülenir.
USB aygıtında kopyalanacak bir dosya yoksa veya dosya yanlış biçimdeyse (bir BMP dosyası olmalıdır), Dosya Yok
ifadesi görüntülenir. Dosya Yok ifadesi görüntülenirse ve USB aygıtında bir logo dosyasına sahipseniz, dosya biçimini
kontrol edin.
yy Logo File Format
–– TV, yalnızca BMP ve AVI biçimini destekler.
–– Dosya adı samsung.bmp veya samsung.avi olmalıdır.
–– BMP biçiminin maksimum çözünürlüğü 960 x 540'tır.
–– AVI biçiminin maksimum dosya boyutu 30MB'dir.
–– TV, boyutu veya görüntünün ölçeğini değiştirmez.
Türkçe
27
¦¦ Cloning
USB Klonlama bir TV cihazından kullanıcı tarafından yapılandırılmış ayarları (Görüntü, Ses, Giriş, Kanal, Ayar ve Otel Ayarı)
indirmek ve aynı ayarları diğer TV cihazlarına yüklemek içindir.
TV'deki diğer tüm kullanıcı tarafından tanımlanmış ayarlar (Ana Cihaz) USB cihazına
kopyalanabilir.
yy Clone TV to USB: EEPROM'da belirli bir alanda saklanan verileri TV cihazından USB
aygıtına kopyalamak için gerçekleştirilen bir işlemdir.
1.TV'nizin arkasındaki USB bağlantı noktasına bir USB aygıtı takın.
2.Bu düğmelere sırasıyla basarak Etkileşimli menüsüne girin.
xx MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3.“Clone TV to USB” seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın ve ardından ENTER düğmesine basın.
4.“Clone TV to USB” mesajı görüntülenir, ardından ENTER düğmesine basın.
5.USB klonlama davranışından emin olabilirsiniz.
xx In Progress: veri USB'ye kopyalanırken.
Logo/Message
Cloning
xx Completed: kopyalama işlemi başarılı bir şekilde sone erdiğinde.
xx Failed: kopyalama işlemi başarılı bir şekilde sone ermediğinde.
xx No USB: herhangi bir USB bağlı olmadığında.
yy Clone USB to TV: Bu USB aygıtında kayıtlı verileri TV cihazına yüklemek için bir
gerçekleştirilen bir işlemdir.
1.TV'nizin arkasındaki USB bağlantı noktasına bir USB aygıtı takın.
d
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
Logo/Message
Cloning
2.Bu düğmelere sırasıyla basarak Etkileşimli menüsüne girin. MUTE → 1 → 1 → 9 →
ENTER.
3.“Clone USB to TV” seçeneğini seçmek için ▲ veya ▼ düğmesine basın ve ardından
ENTER düğmesine basın.
OFF
d
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
4.“Clone USB to TV” mesajı görüntülenir, ardından ENTER düğmesine basın.
5.USB klonlama davranışından emin olabilirsiniz.
xx In Progress: veri TV'ye kopyalanırken.
xx Completed: kopyalama işlemi başarılı bir şekilde sone erdiğinde.
xx Failed: kopyalama işlemi başarılı bir şekilde sone ermediğinde.
xx No USB: herhangi bir USB bağlı olmadığında.
xx No File: USB'de kopyalamak için dosya yok.
✎✎ USB'den TV'ye kopyalama işlemi ENTER tuşuna 5 saniye boyunca basılarak gerçekleştirilebilir.
✎✎ Otel TV ürün ailesi, uydu/T2 çalışmasını destekleyen bir model ve desteklemeyen bir model arasında CLONE işlevini
desteklemez.
Kurulum sırasında anlık klonlama için!
İlk TV'deki ana ayarların bulunduğu USB tuşunu takın ve 5 saniye boyunca Enter tuşuna basın.
Klonlama için ön koşul (kontrol noktası)
–– Aynı modeller (aynı sürüm) arasında klonlama yapılmalıdır.
–– Klonlamadan önce, tüm görüntülerin en son sürüme (aynı sürüm) güncellenmesi gerekir.
28
Türkçe
¦¦ Otomatik Başlatmayı Ayarlama
Bir TV'den diğerine ayarları klonlarken, hem konuk tarafındaki menü hem de otel tarafındaki menü ayarlarını (Resim, Ses,
Giriş, Kanal, Kurulum ve Otel Kurulumu) klonlarsınız. Bu, konaklama TV'lerinizde hemen hemen tüm menü değerlerini aynı,
standart ayarlara ayarlamanızı sağlar. Konukların Resim menüsü gibi konuk tarafındaki menülere erişmesine izin verirseniz, bu
menülerdeki ayarları değiştirebilirler, böylece bunlar artık standart olmazlar. Otomatik Başlatmayı Ayarlama işlevini açık olarak
ayarlarsanız, TV kapatıldığında ve sonra yeniden açıldığında TV otomatik olarak herhangi bir konuk tarafındaki menü değerlerini
klonlanan, standart değerlere geri yükler (başlatır). Otomatik Başlatmayı Ayarla yalnızca klonlanan konuk tarafındaki menü
değerlerinde çalışır. Klonlanmamış ayarlar yoksayılır.
Aşağıdaki tabloda Otomatik Başlatmayı Ayarla işlevini açık olarak ayarladığınızda klonlanan değerlerine geri yüklenen ayarlar
listelenmektedir.
Menü
Görüntü
Menü Öğe
Resim Modu
Arka Işık
Kontrast
Parlaklık
Netlik
Renk
Ton (Y/K)
Resim Modunu Uygula
Resim Boyutu
Resim Boyutu
Zoom/Konum
4:3 Ekran Boyutu
Otomatik Ayarlama
PC Ekran Ayarı
Kaba
İnce
Konum
Görüntü Sıfırla
PIP
Gelişmiş Ayarlar
Dinamik Kntrast
Siyah Tonu
Ten Tonu
Salt RGB Modu
Renk Alanı
Beyaz Dengesi
10n Beyaz Dengesi
Gamma
Uzman Şablonu
Hareketli Aydnltma
Resim Seçenekleri
Renk Tonu
Dijital Temiz Görünüm
MPEG Przt Filtresi
HDMI Siyahlık Düzeyi
Film modu
Auto Motion Plus
Resim Kapalı
Resim Modu Belleği
Görüntüyü Sıfırla
Menü
Ses
Sistem
Menü Öğe
Ses Modu
Ses Efekti
Virtual Surround
Dialog Clarity
Ekolayzer
Hoparlör Ayarları
Ek Ayarlar
DTV Ses Düzeyi
Ses Biçimi
Ses Gecikmesi
Dolby Digital Comp
Oto ses ayar
Ses Sıfırlama
Erişebilirlik
Sesli Açıklama
Altyazı
Menü Saydamlığı
Yüksek Kontrast
Zoomu Odakla
Menü Dili
Smart Touch Kumanda Ayarları
Dokunma Duyarlılığı
Ekran uzaktan Kumandası Boyutu
Sesle Kumanda
Dil
TV Sesi
Ses Türünü Tanı
Bildirimler
Cihaz Yönetic.
Klavye Ayarları
Fare Ayarları
Zaman
Saat
Kapanış Ayarı
Uyandırma Zmnlyc
Eko Çözüm
Enrj. Tasarrufu
Eko Sensör
Sinyal Yok Askıda
Oto Kapatma
Akıllı Güvenlik
Oto Koruma Süresi
PIN Değiştir
Genel
Oyun Modu
BD Wise
Ses Geri Bildirimi
Açılış Logosu
Anlık Açık
Anynet+(HDMI-CEC)
DivX® İsteğe Bağlı Video
Türkçe
29
¦¦ Plug & Play
Otel Tak ve Çalıştır otomatik olarak Otel modu seçimi, Ülke Ayarı, Saat Ayarı ve Resim Modu Ayarı gerçekleştiren bir işlevdir.
–– Otel Tak ve Çalıştır yalnızca güç ilk kez AÇIK duruma getirildiğinde bir kez kullanılabilir.
–– İlk TV ve TV'den USB'ye klonla ayarlandıktan sonra
–– TV'nin yalnızca Otel Tak ve Çalıştır işlevinden çıkması, USB'nin bağlanması ve ardından USB'den TV'ye klonlanma
gerçekleştirilmesi gerekir.
–– Modele ve bölgeye bağlı olarak, bazı menüler BULUNMAYABİLİR.
Local Set
Local Set
Change 'i
seçerseniz
Change Local Set if Located in North America, Latin America and Europe.
In other regions, Please press SKIP button move to the next step.
When Local Set is changed, TV will turn off automatically to apply it.
Current Localset : EU
Skip
E
TV otomatik kapanır
ve açılır.
Next
EU
E
Change
Current Location'ın
ülkesini değiştirirseniz
Warning! TV might not function if Local Set is not correctly configured.
Countries List
Bulgaria, Croatia, Czech, Estonia, Greece, Hungary, Latvia, Lithuania,
Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, EU-Others
Skip'i seçerseniz
E
TV Setup Complete!
Easy Set Up
Your TV is now ready to use.
If you select this, Easy
setup will be started.
There are Essential
Details, Channel Scan,
Clock and Terms in Easy
setup.
Interactive
(Hotel Menu)
Standalone Setup
c
Previous
Next
(Continue Setup)
Standalone Only
(End Setup)
OK
Standalone Setup'ı
seçerseniz
E
E
Clock
Select your Language
You can adjust your time to set DST, Time Zone and clock
mode
Select your language to start the on screen setup.
Clock Mode
c
English
Previous
Eesti
Press the udlr buttons
to move the highlight.
Press the enter button to
select.
Suomi
Next
Fraçais
Set current date and time
Auto
Date
-- / -- / ----
Time
-- : --
Time Zone
Auto
DST
Off
Deutsch
Next
-- : --
The Language Setting will be applied to Main Menu and not Plug and Play.
Dilinizi seçin
E
E
Auto Tuning
Essential Details
This is basic setup to use your Smart TV.
Previous
Country
Bulgaria
Picture Mode
Standard
Auto Tuning completed.
Please Select your country
Previous
Next
Digital
- TV
- Radio
- Data/Other
0
0
0
0
Analogue
0
Next
Change settings
Scan Again
E
Auto Tuning
Auto Tuning
Auto Tuning
How do you get your broadcast signal?
To receive channels, configure the options belows then
select Scan.
Auto tuning is finding channels for you...
c
Previous
E
E
Both
Terrestrial/Cable
Satellite
Select Both to scan for both
Terrestrial or Cable channels and
Satellite channels.
Next
Aerial
Previous
Channel Type
Scan
30
Türkçe
E
Terrestrial
Digital & Analogue
Channel
Select the connected aerial that
you want to use to get channels.
Next
Previous
7
2%
Digital
- TV
- Radio
- Data/Other
0
0
0
0
Analogue
0
Next
Stop
yy Plug & Play OSD
–– İlk Vurgu: Etkileşimli
–– Sadece Bağımsız düğmesi seçilirse, Tek Başına otel modu varsayılan olarak ayarlanır ve 3 saniye boyunca OSD'de “Tek
Başına modu ayarlandı” cümlesi görüntülenir.
–– 3 saniye boyunca OSD'de Tek Başına modu ayarlandı” cümlesi görüntülendikten sonra TV RF moduna girer.
–– Etkileşimli mod seçildiğinde, Etkileşimli Kurulum Modu görüntülenir. Etkileşimli menüsünden çıkmak için güç kapatma
düğmesine basın.
–– Bağımsız Tak & Çalıştır modu seçildiğinde, “Menü Dilini Seç” OSD'si görüntülenir.
yy Menü Dili OSD'sini seçin
–– "Kolay Kurulum" OSD'sinde Bağımsız Tak & Çalıştır modu seçildiğinde, “Menü Dilini Seç” OSD'si görüntülenir.
–– İlk Vurgu: Türkçe
–– Görüntüleme süresi: OSD zaman aşımı ve çalışma Samsung'un tüketici TV modelleriyle aynıdır.
–– ENTER düğmesine basıldığında, “Alanı Seç” OSD'si görüntülenir.
yy Ülke Seçin
–– İlk Vurgu: İngiltere.
–– Ülke OSD'si görüntülenir ve bölge seçilebilir.
yy Saat ayarı OSD'si
–– Görüntüleme süresi: 30 saniye.
–– Saat Ayarı öğesi OSD'si görüntülenir
–– Saat ayarı ayarlandıktan sonra veya Otomatik modunda ENTER düğmesine basıldığında, Resim Modu OSD'si
görüntülenir.
yy Otomatik Arama Modu OSD'si
–– Atla seçeneği seçildiğinde, Saat ayarı OSD'sine gider.
–– ENTER düğmesine basıldığında, otomatik kanal araması gerçekleşir.
–– Otomatik Kayıt işleminin başladığı zamandan Otomatik Sıralama işleminin tamamlandığı zamana kadar olan OSD
Görüntüleme süresi 30 saniyedir.
yy Resim Modu OSD'si
–– İlk Vurgu: Standart.
–– Resim Modu OSD'si görüntülenir ve Dinamik veya Standart Resim modu seçilebilir.
–– Resim modu seçildikten sonra, Tek Başına Kurulum Menü OSD'sine girer, çıkmak için güç kapalı tuşuna basın.
Türkçe
31
¦¦ Çok Kodlu Uzaktan Kumanda
Çok Kodlu Uzaktan Kumanda tüm TV'leri tek bir uzaktan kumandayla kontrol etmek için tasarlanmış özel bir vericidir.
Bu işlev hastane gibi bir konumda birden fazla TV bulunan yerler için kullanışlıdır. Kaynak osd'de Kimlik Numarasını Ayarla
görüntülenir. Çoklu kod için 9 farklı uzak anahtar iletişimini desteklemek mümkündür.
Her bir TV'nin sahip olduğu ilk kimlik kodu “0”dır.
–– ID kodu Analog TV modunda veya PC modunda ayarlanabilir ve sıfırlanabilir. (TTX kanalında veya DTV kanalında
kullanılamaz)
–– ID kodu 0 - 9 arasında olabilir.
–– MUTE düğmesine ve RETURN düğmesine aynı anda 7 saniyeden fazla basın ve sonra kodu ayarlamak için sayı
düğmesini seçin.
–– Kimliği Ayarla OSD'si orta konumda görüntülenir.
–– Aşağıdaki cümle görüntülenir. “Uzaktan kumanda kodu 0 olarak ayarlanır. Uzaktan kumanda kodunu değiştirmek
istiyorsanız, seçilen sayıyı girin." x ilgili sayıdır.
Bu OSD Exit tuşu girilinceye kadar görüntülenir.
✎✎
Remote control code is set to 0. If you want
to change the Remote control code, enter the
chosen digit.
–– Örneğin, TV ve Uzaktan Kumanda kullanıcı 1 tuşuna bastığında Kimlik kodu No 1 olarak ayarlanır.
–– Aşağıdaki cümle görüntülenir. "Uzaktan kumanda kodu 1 olarak değiştirildi". Ardından TV yalnızca TV'yle aynı kimlik
koduna sahip bir uzaktan kumandayla kontrol edilebilir.
–– Kimlik kodu uzaktan kumanda ve TV arasında eşleşmiyorsa, aşağıdaki cümle görüntülenir. “ TV Kimliği x”(x TV’nin kimlik
kodudur)
–– Kimlik kodunu sıfırlamak için, MUTE düğmesine ve EXIT düğmesine aynı anda 7 saniyeden fazla basın. Düğmelere
basmayı bıraktığınızda, hem TV'nin hem de Uzaktan kumandanın kimlik kodu "0" olarak sıfırlanır. “Uzaktan kumanda
kodu 0 olarak ayarlandı.” cümlesi görüntülenir.
32
Türkçe
¦¦ Channel Bank Editor (Yalnızca Smoovie TV)
Channel Bank Editor kanalı 3 farklı Banka Seçeneğiyle düzenlemek için kullanılan bir işlevdir.
Banka kartına bağlı olarak, Otel müşterilerinin kullanabileceği belirli kanallar vardır.
Channel Bank Editor Tek Başına Modu altında ayarlama
1.“MUTE+1+1+9+Enter” tuşlarına basarak Otel Tek Başına moduna girin
2.Lütfen SI tedarikçisini seçin : “Smoovie”
3.Yeni “Channel Bank Editor” menü seçeneğini bulabilirsiniz
4.“Channel Bank Editor” moduna girin
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
OFF
REACH Sever
Network
d
SI Vendor
Smoovie
d
Channel
d
Channel Bank Editor
<Modele ve bölgeye bağlı olarak, bazı menü öğeleri bulunmayabilir>
5.Kanal bankasını aşağıdaki örnekte olduğu gibi düzenleyin.
a.Bank1 (Ücretsiz kanal): Uzaktan kumanda herhangi bir karta sahip olmadığında kullanılacak kanalı ayarlayın.
b.Bank2 (Aile Kartı - Yeşil): Uzaktan kumanda GREEN CARD'a sahip olduğunda kullanılacak kanalı ayarlayın.
c.Bank3 (Yetişkin Kartı - Kırmızı): Uzaktan kumanda RED CARD'a sahip olduğunda kullanılacak kanalı ayarlayın.
Channel Bank Edit
Registered
Bank1 (4)
Bank2 (6)
BBC1
c
c
c
3
24ore.tv
c
c
c
4
C3
c
c
5
BBC World
c
c
6
C5
c
c
7
Coming Soom
c
c
8
S2
9
S2
1
1futech
2
Bank3 (36)
c
c
c
n Move
E Select/Deselect
R Return
SMOOVIE Uzaktan Kumandayı Kullanma Referansları
1.SI tedarikçisi olarak SMOOVIE seçeneğini seçtiyseniz, SMOOVIE Uzaktan Kumandayı kullanmalısınız.
2.Uzaktan kumandanın sayısal tuşlarıyla, kullanıcı yalnızca Bank1 kanalını seçebilir.
Bu nedenden ötürü, Yeşil veya Kırmızı Kartı kullanarak kanalı değiştirmek istiyorsanız, lütfen kanal yukarı/aşağı tuşlarına
basın.
3.Kanal kılavuzunda veya Kanal listesinde, kullanıcı yalnızca Bank1 kanal listesini görebilir.
Türkçe
33
¦¦ Channel Editor
Kanal Düzenleyicisi kanal numarasını ve adını düzenlemek için bir işlevdir.
–– Kanalları kullanıcı tanımlı kanal numaraları olarak sıralamak için Kanal Düzenleyicisini kullanın.
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
OFF
Widget Solution
Service
Power On
Channel
Menu OSD
Clock
Music Mode
r
Remote Jack Pack
External Source
Channel Editor
Bathroom Speaker
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
Network
<Modele ve bölgeye bağlı olarak, bazı menü öğeleri bulunmayabilir>
Tek Başına modunda Kanal Düzenleyicisi için Basit Adımlar
Adım
Kapsamlı Özet
1
2
3
4
5
Otel Seçeneği Menüsünde 'Channel Auto Store’ özelliğini çalıştırın
Otel Seçeneği Menüsünde ‘Channel Editor’ işlevine girin
Sahip olmak istediğiniz son kanal listeleriyle ilgili bir tablo oluşturun
Oluşturduğunuz tabloya dayanarak TOOLS Düğmesiyle kanalları yeniden düzenleyin
Çıkmak için EXIT veya RETURN Düğmesine basın.
<Daha kapsamlı bilgi için, lütfen aşağıdaki ayrıntılara bakın>
Sırayla Smoovie
Smovie TV kullanılır (Anten / Kablo )
Adım
Sadece Anten veya Kablo
kullanılır
Sadece Anten veya Kablo
kullanılır
TV Otel P&P ile başlarsa
P&P zaten gerçekleştirilmişse
TV Otel P&P ile başlarsa
P&P zaten gerçekleştirilmişse
Otel menüsüne girin
1
Kanal saklama hariç P&P işlemi
gerçekleştirin
Otel menüsüne girin
P&P tümü işlemi gerçekleştirin
(Dış Anten veya Kablo otomatik
ayar)
2
P&P TV otel menüsünü
görüntüledikten sonra
Karışık Kanal Haritasını Açık
olarak ayarlayın
P&P TV otel menüsünü
görüntüledikten sonra
Kanal türünü seçin
- Dış anten için ATV veya ADTV
- Kablo için CATV veya CDTV
3
Karışık Kanal Haritasını Açık
olarak ayarlayın
TV'yi açık ve kapalı olarak
ayarlayın
Kanal türünü seçin
- Dış anten için ATV veya ADTV
- Kablo için CATV veya CDTV
Otel menüsünde smoovie TV
seçeneğini seçin
4
TV'yi açık ve kapalı olarak
ayarlayın
Otel menüsüne girin
Otel menüsünde smoovie TV
seçeneğini seçin
5
Otel menüsüne girin
6
7
8
9
10
34
Karışık Kanal Haritası Açık (hem Anten hem de Kablo kullanılır)
Kanal Kurulumu seçeneğini seçin
Kanal Kurulumu seçeneğini seçin
Otomatik ayar yapmak için "Air"
veya "Cable" seçimini yapın.
(atlanabilir)
Kanal Kurulumu seçeneğini seçin Otomatik ayar yapmak için "Air"
CH Banka Düzenleyicisi
Otel menüsünde smoovie TV
veya "Cable" seçimini yapın.
Kurulumu
seçeneğini seçin
(atlanabilir)
Otomatik ayar yapmak için "Air + CH Banka Düzenleyicisi
Açıp kapattıktan sonra, kullanıcı
Kanal Kurulumu seçeneğini seçin
Cable" seçeneğini seçin.
Kurulumu
TV'yi kullanabilir
Otomatik ayar yapmak için "Air + CH Banka Düzenleyicisi
Açıp kapattıktan sonra, kullanıcı
Cable" seçeneğini seçin.
Kurulumu
TV'yi kullanabilir
CH Banka Düzenleyicisi
Açıp kapattıktan sonra, kullanıcı
Kurulumu
TV'yi kullanabilir
Açıp kapattıktan sonra, kullanıcı
TV'yi kullanabilir
Türkçe
Otel menüsünde smoovie TV
seçeneğini seçin
Smovie TV kullanılır (Uydu)
Karışık Kanal Haritası Açık (Uydu ve Dış Anten ya da Kablo
kullanılır)
Yalnızca Uydu kullanılır
TV Otel P&P ile başlarsa
P&P zaten gerçekleştirilmişse
TV Otel P&P ile başlarsa
P&P zaten gerçekleştirilmişse
1
Kanal saklama hariç P&P işlemi
gerçekleştirin
Otel menüsüne girin
P&P tümü işlemi gerçekleştirin (Dış
Anten veya Kablo otomatik ayar)
Otel menüsüne girin
2
P&P TV otel menüsünü
görüntüledikten sonra
Karışık Kanal Haritasını Açık
olarak ayarlayın
P&P TV otel menüsünü
görüntüledikten sonra
Kanal türünü seçin
- Dış anten için ATV veya ADTV
- Kablo için CATV veya CDTV
3
Karışık Kanal Haritasını Açık
olarak ayarlayın
TV'yi açık ve kapalı olarak
ayarlayın
Kanal türünü seçin
- Dış anten için ATV veya ADTV
- Kablo için CATV veya CDTV
Otel menüsünde smoovie TV
seçeneğini seçin
4
TV'yi açık ve kapalı olarak
ayarlayın
Otel menüsüne girin
Otel menüsünde smoovie TV
seçeneğini seçin
Kanal Kurulumu seçeneğini
seçin
5
Otel menüsüne girin
Otel menüsünde smoovie TV
seçeneğini seçin
Kanal Kurulumu seçeneğini seçin
(atlanabilir)
Otomatik ayar yapmak için,
Uydu seçeneğini seçin
6
Otel menüsünde smoovie TV
seçeneğini seçin
Kanal Kurulumu seçeneğini
seçin
Otomatik ayar yapmak için, Uydu
seçeneğini seçin (atlanabilir)
CH Banka Düzenleyicisi
Kurulumu
7
Kanal Kurulumu seçeneğini seçin
Otomatik ayar yapmak için,
Uydu seçeneğini seçin
CH Banka Düzenleyicisi Kurulumu
Açıp kapattıktan sonra, kullanıcı
TV'yi kullanabilir
8
Otomatik ayar yapmak için, Uydu
seçeneğini seçin
CH Banka Düzenleyicisi
Kurulumu
Açıp kapattıktan sonra, kullanıcı
TV'yi kullanabilir
9
CH Banka Düzenleyicisi
Kurulumu
Açıp kapattıktan sonra,
kullanıcı TV'yi kullanabilir
10
Açıp kapattıktan sonra, kullanıcı
TV'yi kullanabilir
Adım
Kanal Listesi
Kanal bilgilerini, Tümü, TV, Radyo, Veri/Diğer, Analog veya Favori 1-5 öğelerini görüntüleyebilirsiniz.
Uzaktan kumandada CH LIST düğmesine bastığınızda, Kanal Listesi ekranı bir kez görüntülenir.
✎✎
Ev İçerikleri
Kanal Listesi
Kılavuz
AllShare Play
Program Yöneticisi
Kaynak
R Geri
* Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişebilir.
yy
yy
yy
yy
yy
yy
Tümü: O anda mevcut tüm kanalları gösterir.
TV: O anda mevcut tüm TV kanallarını gösterir.
Radyo: O anda mevcut tüm radyo kanallarını gösterir.
Veri/Diğer: O anda mevcut tüm MHP kanallarını veya diğer kanalları gösterir.
Analog: O anda mevcut tüm analog kanalları gösterir.
Favori 1-5: Tüm favori kanalları gösterir.
Eklediğiniz favori kanalları görüntülemek istiyorsanız, Favori 1-5 öğesini taşımak için CH LIST düğmesine basın ve
L (Ch. Modu) düğmesini kullanın.
✎✎
✎✎ Kanal Listesi ile kumanda düğmelerini kullanma.
xx T (Araçlar): Seçenek menüsünü görüntüler.
xx L (Ch. Modu / Kanał): Tümü, TV, Radyo, Veri/Diğer, Analog veya Favori 1-5 öğelerine gidin.
✎✎T (Araçlar) menüsünde Program Grnt öğesini seçtiğinizde, L (Kanal) düğmesini kullanarak diğer
kanallara gidebilirsiniz.
xx E (İzle / Bilgi): Seçtiğiniz kanalı izler. / Seçilen programın ayrıntılarını görüntüler.
xx k (Sayfa): Sonraki ya da önceki sayfaya gider.
Türkçe
35
Zamanlı Görüntüleme özelliğini Kanal Listesinde kullanma
(yalnızca dijital kanallar)
Zamanlı Görüntüleme özelliğini Kanal Listesi öğesinde ayarladığınızda, programı yalnızca Program Grnt öğesinde
ayarlayabilirsiniz.
1. CH LIST düğmesine basın, ardından istediğiniz bir dijital kanalı seçin.
2. TOOLS düğmesine basın ve ardından Program Grnt öğesini seçin. O kanal için program listesi görüntülenir.
3. İstediğiniz programı seçmek için ▲ / ▼ düğmesine basın, ardından ENTERE (Bilgi) veya INFO düğmesine basın.
4. Zamanlı Görüntüleme seçeneğini seçin, ardından bittiğinde ENTERE düğmesine basın.
✎✎Zamanlı Görüntüleme seçeneğini iptal etmek istiyorsanız, adım 1 ila 3 arasını takip edin. Progrmı iptl et seçeneğini
seçin.
Seçenek Menüsünü Kullanma t
Kanal Listesi menü seçeneklerini (Program Grnt, Favorilri dznle, Kilit/Kilit aç, Kanal Adı Düzenleme, Kanal No Düzenle,
Sil, Bilgi, Sırala, Düzen Modu).
Seçenek menüsü öğeleri kanal durumuna göre değişebilir.
1.Bir kanal seçin ve TOOLS düğmesine basın.
2.Bir işlev seçin ve ayarlarını değiştirin.
yy Program Grnt: Dijital kanal seçildiğinde, programı görüntüler.
yy Favorilri dznle: Sık seyrettiğiniz kanalları favoriler olarak ayarlayın. Seçilen kanalları Favori 1-5 özelliğinde ekleyin veya silin.
1. Favorilri dznle öğesini seçin, ardından ENTERE düğmesine basın.
2. Favourites 1-5 seçeneğini seçmek için ENTERE düğmesine basın, ardından OK düğmesine basın.
✎✎ Favorites 1-5 arasındaki birkaç Favorileröğesinden bir favori kanal eklenebilir.
yy Kilit / Kilit aç: Bir kanalı kilitleyin, böylece kanal seçilemez ve izlenemez.
Bu işlev yalnızca Kanal Kilidi öğesi Açık olarak ayarlandığında kullanılabilir.
✎✎
✎✎ PIN giriş ekranı görünür. 4 basamaklı PIN'inizi girin. PIN Değiştir seçeneğini kullanarak PIN'i değiştirin.
yy Kanal Adını Düzenle (yalnızca analog kanallar): Kendi kanal adınızı atayın.
yy Kanal No Düzenle (yalnızca dijital kanallar): İstenilen sayı düğmelerine basarak numarayı düzenleyin.
Bazı alanlar Kanal Adını Düzenle ve Kanal No Düzenle işlevini desteklemeyebilir.
✎✎
yy
yy
yy
yy
Sil: İstediğiniz kanalları görüntülemek için bir kanalı silebilirsiniz.
Bilgi: / Seçilen programın ayrıntılarını görüntüler.
Sırala : Kanal numarasına veya kanal adına göre sıralanmış listeyi değiştirir.
Düzen Modu: İstediğiniz kanalı seçebilir ve düzenleyebilirsiniz.
Seçenek Menüsünü Kullanma t
Menü seçeneklerini (Favorilri dznle, Kilit/Kilit aç, Sil, Seçimi kaldır, Tümünü Seç) kullanarak herbir kanalı ayarlayın.
1. Kanal Listesi ekranında TOOLS düğmesine basın, ardından Düzen Modu öğesini seçin. Kanalın solunda bir onay kutusu
görünür.
2. İstediğiniz kanalı seçmek için ▲/▼ düğmelerine basın, ardından ENTERE düğmesine basın. (c) işareti, kanalı seçtiğinizi
gösterir.
✎✎ Birden fazla kanal seçebilirsiniz.
✎✎ Kanalların seçimini kaldırmak için tekrar ENTERE düğmesine basın.
3. TOOLS düğmesine basın, ardından bir işlev seçin ve ayarlarını değiştirin.
yy Favorilri dznle: Sık seyrettiğiniz seçilen kanalları favoriler olarak ayarlayın.
Favorilri dznle ekranı beş gruba (Favori 1, Favori 2 vb.) sahiptir. Gruplardan herhangi birisine sık kullanılan bir
kanal ekleyebilirsiniz. Bir grup seçmek için ▲/▼ düğmelerine basın.
✎✎
yy Kilit / Kilit aç: Bir kanalı kilitleyin, böylece kanal seçilemez ve izlenemez.
Bu işlev yalnızca Kanal Kilidi öğesi Açık olarak ayarlandığında kullanılabilir.
✎✎
✎✎ PIN giriş ekranı görünür. 4 basamaklı PIN'inizi girin. PIN Değiştir seçeneğini kullanarak PIN'i değiştirin.
yy Sil: İstediğiniz kanalları görüntülemek için bir kanalı silebilirsiniz.
yy Seçimi Kaldır: Seçili kanalların seçimini kaldırır.
yy Tümünü Seç: Kanal listesindeki tüm kanalları seçin.
36
Türkçe
¦¦ My Channel
Otel tarafından sağlanan kanallar için ülke ve tür öğelerini belirler ve kullanıcı bir ülke ve tür seçmişse, ilgili kanalları gösterir.
yy Önce ülkeyi seçmeniz gerekir, aksi halde bir tür BELİRLEYEMEZSİNİZ.
yy Herhangi bir kanala EKLENMEMİŞ bir tür seçerseniz, Kanal listesi tüm kanalları görüntüler.
yy Kanalım, yalnızca Bekleme modunda çalışır.
yy Bekleme modundaki SI Tedarikçisi: Smoovie seçiliyse, bu özellik çalışmaz.
yy Bu, Otel Menüsü > Servis Modu öğesindeki Otel Seçenekleri kısmındadır ve açılıp kapatılabilir.
yy Seçenek yalnızca Açık olarak ayarlandığında çalışır.
Kanal Bileşimi [Tür Modu]
Standart
Otel
Kategori
Ch. Modu
Tür
Tümü (Varsayılan)
Haberler
Radyo
Eğlence
Spor
Otel
1
3
2
Geçerli durum : Avusturya/Spor
6
Anten Modu Etkinleştirmesi
Anten / Kablo
Uydu
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Açıklama
Ana öğesi fabrika modunda yönetilen
her bir ülke tarafından tür kanal
modunu sağlar.
Kanalım
4
5
Ülke
Tür
Tüm Ülkeler
Tümü
Avusturya
Haberler
Belçika (Almanca)
Radyo
Belçika (Fransızca)
Eğlence
Çekçe
Spor
Fransa
Otel
Almanya
▼
7
(Mavi)Öncekini Tut (U/D/L/R)Taşı (En)Enter 8
* Listede görüntülenecek öğe sayısı için, tasarım belgesine bakın.
Ana Kılavuz
Düğme
İşlem
Gezinti Yardımı
BLUE
Ekrana geri döner. (Tür kurulumu: Son Ülke ve Tür)
Öncekini Tut
ENTER
Bir öğe seçer.
Gir
Ch. Up/Down
Sayfaya göre vurgulanmış olana gider.
(Kılavuz yok)
UP/DOWN
Her bir ülkede, tür listesinde gezinir. (dairesel şekilde.)
RIGHT
Vurgulanan öğeyi seçer ve vurgulanan öğeyi Tür bölümüne taşır.
RETURN
Ekrana geri döner. (Tür kurulumu: Son Ülke ve Tür)
(Kılavuz yok)
EXIT
Ekrana geri döner. (Tür kurulumu: Son Ülke ve Tür)
(Kılavuz yok)
Taşı
Türkçe
37
✎✎Notlar
xx Bu bölüm, TV açıldığında görüntülenen Ön UI'nın düzenini açıklamaktadır. (Fabrika Modu > Tür Modu: Etkin)
xx Tür her bir ülkenin alt listesidir.
xx Yayın ekranı son belleğe alınan kanalı görüntüler.
–– Kullanıcı önceki ülke ve tür kanal haritasını tutmak isterse, Ön UI'yı kapatmak için ‘BLUE’, RETURN, EXIT uzaktan
kumanda tuşuna basmalıdır.
✎✎Vb.
xx Varsayılan Vurgulama: Son Bellek Öğeleri (Ülke, Tür)
xx Zaman Aşımı (60 san)
Öğeler
No
Ad
1
Arkaplan Ekranı
yy TV açıldığında gösterilen son belleğe alınmış kanalı görüntüler.
2
İşlev Başlığı
yy Bu işlevin adıdır.
3
Geçerli Durum
yy Ülke/Tür öğelerinin geçerli ayarlarını görüntüler.
4
Ülke Öğeleri
yy Ülke listesinin öğesi görüntülenir.
yy Son seçilen ülkeyi görüntüler.
5
Tür Öğeleri
yy Tür listesinin öğesi görüntülenir.
yy Yetkili kişinin fabrika modunda yönettiği her bir ülkeye göre mevcut tür öğelerini
sağlar. (her zaman ‘Tümü’ öğesi ile sağlanır)
yy Son seçilen türü görüntüler.
6
Vurgula
yy Alan dahilinde görüntülenecek öğe başlığı çok uzunsa, Otomatik Metin Kaydırma
özelliği çalışır.
7
Gösterge
yy Önceki veya sonraki sayfa olduğunda, bu görüntülenir.
8
Gezinti Yardımı
yy Ana kılavuz sağa yaslanmıştır.
38
Türkçe
Açıklama
Vurgulama Etkileşimi [Ülke Öğeleri]
• Bu sayfa yalnızca etkileşim içindir. Ekranların her birisi gerçek olanla kesin şekilde aynı olmayabilir.
✎✎Notlar
xx Kullanıcı üst ve alt uzaktan kumanda tuşlarına basarak her bir ülke ve tür listesi liste öğesinde gezinebilir.
xx Dairesel gezinti desteklenir.
1
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Country
Genre
DOWN x 4
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
UP x 4
Country
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
▼
DOWN x 4
UP x 4
My Channel
Current status : All Country/Sports
Country
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
DOWN
UP
DOWN
UP
My Channel
Current status : All Country/Sports
Country
Genre
▲
Austria
All
Belgium (Dutch)
News
Belgium (French)
Radio
Czech
Entertainment
France
Sports
Germany
Hotel
Hungary
▼
END
DOWN x N
UP x N
My Channel
Current status : All Country/Sports
Country
Genre
▲
My Channel
Current status : All Country/Sports
Country
Genre
Slovakia
All
Spain
News
Slovakia
All
Switzerland
Radio
Spain
News
United Kingdom
Entertainment
Switzerland
Radio
Eastern Europe
Sports
United Kingdom
Entertainment
Other
Hotel
Eastern Europe
Sports
Other
Hotel
▼
▲
▼
Türkçe
39
Vurgulama Etkileşimi [Varsayılan Tür]
• Bu sayfa yalnızca etkileşim içindir. Ekranların her birisi gerçek olanla kesin şekilde aynı olmayabilir.
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Country
Current status : All Country/Sports
Genre
▲
Country
ENTER / RIGHT
All
All Country
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
Czech
Sports
France
Hotel
France
Hotel
LEFT
Germany
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
yy Geçerli ülke seçimi vurgulanır.
yy Varsayılan Vurgulama: Geçerli tür seçimi
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Country
Current status : All Country/Sports
Genre
Country
▲
All Country
All
Austria
News
ENTER / RIGHT
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
Czech
Sports
France
Hotel
France
Hotel
LEFT
Germany
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
yy Diğer ülke öğesi vurgulanır. (örn. Fransa)
40
Genre
▲
Türkçe
Navigation Help Area
yy Varsayılan Vurgulama: Tümü
Mod Değiştirme Etkileşimi 1 (1/2)
• Bu sayfa yalnızca etkileşim içindir. Ekranların her birisi gerçek olanla kesin şekilde aynı olmayabilir.
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Country
Current status : All Country/Sports
Genre
Country
▲
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
DOWN
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
Czech
Sports
France
Hotel
France
Hotel
LEFT
Germany
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
yy Geçerli Tür Modu : Tümü Ülke /Spor
ENTER / RIGHT
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Country
Current status : All Country/Sports
Genre
Country
▲
ENTER
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
UP
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
Czech
Sports
France
Hotel
France
Hotel
DOWN
Germany
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
yy Ülke seçiliyse, vurgulama tür menüsüne otomatik olarak gider.
ENTER / RIGHT
6
Türkçe
41
Mod Değiştirme Etkileşimi 1 (2/2)
• Bu sayfa yalnızca etkileşim içindir. Ekranların her birisi gerçek olanla kesin şekilde aynı olmayabilir
1
5
6
My Channel
Current status : All Country/Sports
ENTER
Country
1
Info
Genre
▲
Genre Mode change to Austria/News.
OK
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
Navigation Help Area
yy Tür modu değişim tamamlandı mesajı görüntülenir.
yy Zaman Aşımı (5 san)
ENTER / RETURN / Timeout
Current Status : Austria / News
42
Türkçe
yy Türden ülkeye menüsünden sol tuşa basılırsa, mevcut
durumda seçili ülke öğesi vurgulanır.
Mod Değiştirme Etkileşimi 2 (1/2)
• Bu sayfa yalnızca etkileşim içindir. Ekranların her birisi gerçek olanla kesin şekilde aynı olmayabilir.
1
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Country
Current status : All Country/Sports
Genre
Country
▲
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
DOWN
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
Czech
Sports
France
Hotel
France
Hotel
UP x 5
Germany
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
yy Geçerli Tür Modu : Tümü Ülke /Spor
ENTER / RIGHT
My Channel
Current status : All Country/Sports
Country
101
Info
Genre
▲
Genre Mode change to Austria/News.
OK
BLUE
/
RETURN
/
EXIT
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
Navigation Help Area
5
ENTER
/
RETURN
/
Zaman Aşımı
yy Ülke seçiliyse, vurgulama tür menüsüne otomatik olarak gider.
Current Status : Austria / News
yy Geçerli Tür Modu : Tümü Ülke /Spor
Türkçe
43
Güç Açık Senaryosu [Son Bellek]
• Bu sayfa yalnızca etkileşim içindir. Ekranların her birisi gerçek olanla kesin şekilde aynı olmayabilir.
1
Current Status : Austria / News
POWER
Power Off
yy Geçerli Tür Modu : Avusturya / Haberler
POWER
My Channel
Current status : All Country/Sports
Country
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
Navigation Help Area
yy Geçerli Tür Modu : Avusturya / Haberler
44
Türkçe
Tür Düzenleyicisi (Bu otel TV kanallarının her birisinin türünü yapılandırır.)
yy Bu Otel Menüsü ile kullanılabilir (Fabrika).
yy Desteklenen türler arasında Haber, Radyo, Eğlence, Spor ve Otel yer alır.
yy Aynı anda bir kanal için birden fazla tür seçilebilir.
Ülke Düzenleyicisi (Kanal Düzenleyicisi): Bu otel TV kanallarının her birisi için ülkeyi yapılandıran düzenleyicidir.
yy Desteklenen ülkeler (20 ülke): Avusturya, Belçika, Çin, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya,
Japonya, Hollanda, Norveç, Portekiz, Rusya, Kore, İspanya, İsveç, Türkiye, ABD
yy Birden fazla kanal bir ülkeye ayarlanırsa, ülke kategori olarak kaydedilir ve kullanıcılar kanalları ülkeye göre görüntüleyebilir.
yy Bir kanala birden fazla ülke ayarlanabilir. Kullanıcı bir kategori seçerse, yalnızca ülkeye karşılık gelen kanallar kanal
listesinde görüntülenir.
yy Ülkenin ayarlandığı herhangi bir kanal, kanal listesinden seçilirse, Ülkeleri Düzenle öğesi Araçlar'a eklenir. Aksi halde,
Ülkelere Ekle öğesi Araçlar'a eklenir
yy * İlgili işlev yürütülürse, seçilen kanal için bir ülle ayarlanabilir veya iptal edilebilir.
yy Ön UI
yy Kullanıcı gücü açtığında, kullanıcının bir ülke veya tür seçtiği ekranı sağlar.
Sol Çerçeve Düzeni
Ana Kılavuz
Düğme
İşlem
Gezinti Yardımı
ENTER
İlgili Kanal Tarayıcısı alanını seçer veya alana girer.
(Kılavuz yok)
RETURN
İlgili Kanal Tarayıcısı alanını seçer veya alana girer.
Geri
▲/▼
Vurguyu yukarı veya aşağı taşır.
(Kılavuz yok)
►
Vurguyu Kanal Tarayıcısı alanına taşır.
(Kılavuz yok)
INFO
Kategori Bilgisini gösterir.
(Kılavuz yok)
TOOLS
Yardımcı işlev menülerini gösterir.
Araçlar
EXIT
İptal eder ve önceki adıma geri döner (Fabrika Modu).
(Kılavuz yok)
✎✎Notlar
xx Bu Sol Çerçeve için bir bileşendir (Ülke Kategorileri).
✎✎Vb.
xx Varsayılan Vurgulama: ‘Mevcut durumda seçili ülke’
Türkçe
45
Öğeler
No
Ad
Açıklama
yy Kullanıcı bu ekrana girdiğinde, mevcut durumda seçili varsayılan öğe vurgulanır.
yy Ülke Simgesi + Kategori Adı sağlanır. (Vurgu Ana Çerçevedeyse, yalnızca simge görüntülenir.)
yy Vurguyu taşıma
–– Yukarı veya aşağı düğmelerine basmak vurguyu taşır.
–– Öğeler bir sayfada görüntülenemiyorsa, yukarı ve aşağı göstergeleri sağlanır.
–– Vurgu kategoriye taşındıktan sonra, ilgili kategoriye karşılık gelen kanal listesi Ana
Çerçeveye yüklenir.
1
Sol Çerçeve [Ülke Kategorileri]
Standart
Kategori
Ch. Modu
İlk Ayarlanan
Ülke
Anten Modu Etkinleştirmesi
Anten / Kablo
Uydu
Kayıtlı
O
O
Tüm Ülkeler
O
O
Ülke 1
O
O
Ülke 2
O
O
.
O
O
Otel
Açıklama
yy Oto Ayarlama işlemi ile kaydedilen
tüm kanalları listeler.
yy Kayıtlı Kanal listesinde belirtilmiş
kanalların ve kaynakların listesini
sağlar.
yy Tüm Ülke her bir ülkeye kaydedilmiş
tüm kanalların toplamıdır. (Bu
yalnızca son kullanıcıya sağlanır.)
Araçlar [Kayıtlı/Ülkeler Kategorileri]
• Kanal Yöneticisi > Kanal Kategorisi > Araçlar > Info
yy
yy
yy
yy
46
Türkçe
Öğeler ‘Kanal’ olmadan görüntülenir.
Sol Çerçevedeki Kayıtlı/Ülke öğesi vurgulanırsa, ‘INFO’ uzaktan
kumanda düğmesine basarak ilgili pencereyi etkinleştirebilirsiniz.
Tüm ülkeler görüntülenir.
Yukarı veya aşağı tuşuna basarak ülke öğelerinde gezinebilirsiniz.
(Göstergeler sağlanmıştır.)
✎✎Notlar
xx Bu Sol Çerçeve Kategorisindeki Araçlar menüsünün bir tanımıdır.
xx Her bir Kaydet/Ülke için yalnızca Info öğesi sağlanır.
Öğeler
Kategori
Araçlar menüsü
Açıklamalar
Kayıtlı, Ülke
Bilgi
Kayıtlı Kanallar. Tür her bir ülkenin kanal sayısı.
• Öğeler ‘Kanal’ olmadan görüntülenir.
Hata Durumları
✎✎Notlar
xx Bu, Kayıtlı Kanallar listesinde kayıtlı hiçbir kanal olmadığında görüntülenen mesajdır.
Öğeler
No
1
Ad
Mesaj
Açıklama
yy Tarayıcıya girerken, Kayıtlı kanallar öğesi boşsa, kullanıcının Otomatik Yükle
(Programla) menüsüne geçmesini sağlayan bir açılır pencere görüntülenir.
yy Saat ve kanal yapılandırılmadığında ve kullanıcı Kanal Yöneticisine girdiğinde,
kullanıcının Otomatik Ayarlama (Otomatik Programlama) işlemine geçmesini
sağlayan bir mesaj yukarıda olduğu gibi görüntülenir.
xx Bu, zaman yapılandırılmadığında görüntülenen mesajdır.
–– Zaman yapılandırılmamışsa, Kanal Yöneticisine girmeden önce mesaj Fabrika Modunda görüntülenir.
Türkçe
47
✎✎Notlar
xx Bu, ülke kategorisinde kayıtlı hiçbir kanal olmadığında sunulan bir bileşendir.
Öğeler
No
Açıklama
Açıklama
yy Mevcut durumda seçili ülke herhangi bir öğe içermediğinde, bu mesaj görüntülenir.
Ana Çerçeve [Kanal Tarayıcısı]
48
Türkçe
Ana Kılavuz
Düğme
İşlem
Gezinti Yardımı
< CH >
Sayfaya gider.
Sayfa
ENTER
İlgili Kanal Tarayıcısı alanını seçer veya alana girer.
Seç
RETURN
Önceki adıma geri döner (Fabrika Modu).
Geri
▲/▼
Vurguyu yukarı veya aşağı taşır.
(Kılavuz yok)
►
Vurguyu Kanal Tarayıcısı alanına taşır.
(Kılavuz yok)
INFO
Kategori Bilgisini gösterir.
(Kılavuz yok)
TOOLS
Yardımcı işlev menülerini gösterir.
Araçlar
EXIT
İptal eder ve önceki adıma geri döner (Fabrika Modu).
(Kılavuz yok)
✎✎Notlar
xx Bu Ana Çerçeve için bir bileşendir (Kanal Tarayıcısı).
xx Fabrika Moduna veya harici girişe girmeden önce, ilk vurgu kanal üzerinedir.
Öğeler
No
Ad
Açıklama
1
Ana Çerçeve
yy Kanalı veya mevcut durumda seçili kategorinin kaynak listesini gösterir.
2
Kaydırma Çubuğu
yy Toplam sayfa miktarı arasından, mevcut sayfanın konumunu gösterir.
3
Gezinti Yardımı Alanı
yy Kullanıcı her Kanal Yöneticisine girdiğinde bu görüntülenir. (Kullanıcı çıkarsa ve
ardından Kanal Yöneticisine yeniden girerse, tekrar görüntülenir.)
yy Zaman aşımına ulaşıldığında (5 san) veya kullanıcı bir tuşa bastığında, bu kaybolur.
4
Gezinti Yardımı Alanı
yy Mevcut durumda yapılandırılmış ülke bilgisi ve RED düğmeleri sola yaslanmıştır.
(Bunlar görüntülenir ve bunlar arasında grafiksel olarak gruba göre gezilir.) Ana
kılavuz sağa yaslanmıştır.
Türkçe
49
Kanal Ortak Öğeleri [+ Simge-yöntem]
Kanal listesi gösterim kuralları
Standart
Öğe
Yapı
Dijital kanallar
• Onay Kutusu + Durum Simgesi + Dijital Kanal Numarası + Kanal Adı
–– Kanal numarası gösterim biçimi: ###-### (Kanal numarası ‘-’ ile
gösterilir.)
ATSC
Analog kanallar
• Onay Kutusu + Analog Simgesi + Analog Kanal Numarası + Kanal Adı
–– Kanal numarası gösterim biçimi: ### (Analog kanal numaralarını
göstermek için, ‘-’ kullanılmaz.)
Dijital kanallar
• Onay Kutusu + Durum Simgesi + Dijital Kanal Numarası + Kanal Adı
–– Kanal numarası gösterim biçimi: ### (Kanal numarası gösteriminin
maksimum uzunluğu için, aşağıdaki bölgesel özellikleri izleyin.)
DVB (CHEM)
Analog kanallar
• Onay Kutusu + Analog Simgesi + Analog Kanal Numarası + Kanal Adı
–– Kanal numarası gösterim biçimi: ### (Kanal numarası gösteriminin
maksimum uzunluğu için, aşağıdaki bölgesel özellikleri izleyin.)
Kanal listesi simgesi gösterim kuralları
Öğe
Örnek
Dinamik SI
Simge
Dinamik SI ile
silinmiş kanallar
Dinamik SI ile
eklenmiş kanallar
Analog Kanal Simgesi
Kaynak Kanal Simgesi
Anten Simgesi
Öncelik
NNNNNNNN CH. NAME
yy Kullanıcı tarafından değil, Dinamik SI ile
silinmiş kanallar
1
NNNNNNNN CH. NAME
yy Kullanıcı tarafından değil, Dinamik SI ile
eklenmiş kanallar
2
yy Analog kanal simgesi görüntülenir.
3
yy Bir giriş kaynağı olan kanal.
4
yy Antenlerden sağlanan canlı kanalları
gösterir. Anten, Kablo veya Uydu anten
simgeleri en düşük öncelikte görüntülenir.
5
NNNNNNNN CH. NAME
(Düzenlenen kanal adı.)
NNNNNNNN CH. NAME
Dış Anten
NNNNNNNN CH. NAME
Kablo
NNNNNNNN CH. NAME
Uydu
NNNNNNNN CH. NAME
Şifreli Kanal Simgesi
NNNNNNNN CH. NAME
yy Şifreli kanal simgesi. (Bu Uydu anteni için
görüntülenir.)
-
Video Sessiz
NNNNNNNN CH. NAME
yy Ekranı sessize alınmış kanal. (Ses ve kanal
bilgisi sağlanır.)
-
50
Türkçe
Ülkelere Ekle / Ülkeleri Düzenle (1/2)
• Kanal Yöneticisi > Tarayıcı > Araçlar > Ülkelere Ekle
Ana Kılavuz
Düğme
İşlem
Gezinti Yardımı
ENTER
Vurgulanan öğeyi seçer.
Gir
RETURN
İptal eder ve önceki ekrana geri döner (Araçlar).
Geri
▲/▼
Ülke öğeleri üzerinde vurguyu taşır.
Taşı
◄/►
Vurguyu taşır.
Taşı
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Geçerli pencereyi kapatır ve 'Araçlar' menüsünü görüntüler.
(Kılavuz yok)
EXIT
İptal eder ve önceki adıma geri döner (Fabrika Modu).
(Kılavuz yok)
✎✎Not.
xx Bu Ülkelere Ekle tanımıdır.
xx Vurgulanan kanal veya birden fazla seçilen kanal Ülke kategorisine eklenir.
✎✎Vb.
xx Zaman Aşımı (60 san)
Türkçe
51
Öğeler
No
Ad
Açıklama
1
Ülkelere Ekle
Pencere
• Seçilen kanallarda ülke listesine kaydedilmiş herhangi bir kanal bulunmuyorsa, “Ülkelere
Ekle” başlık olarak görüntülenir.
• Girilen ekran kaydedilmiş olsun veya olmasın, seçilen ülkeden bağımsız olarak bir onay
kutusu görüntülenir.
2
Kılavuz
3
Seçim Bilgisi
4
Tamamlandı Mesajı
5
Seçim İşareti
• Seçilen kanalın sayısı veya kanal adı.
- Bir kanal seçildiğinde, kanal adı görüntülenir: Seçilen kanal: NNNN-NNN ABC
- Birden fazla kanal seçildiğinde, seçilen kanalların sayısı görüntülenir: Seçilen Kanallar: N
• İşlem tamamlandıktan sonra, mesaj görüntülenir. (Bu mesaj her zaman Tamam düğmesi
seçilirse görüntülenir.)
• Birden fazla kanal seçiminin nasıl tanımlandığına yönelik işaretler
• Öğelerin tümü kaydedildiğinde.
• Öğelerin yalnızca bir kısmı kaydedildiğinde.
• Öğelerin hiçbirisi kaydedilmediğinde.
Ülkelere Ekle / Ülkeleri Düzenle (2/2)
• Kanal Yöneticisi > Tarayıcı > Araçlar > Ülkelere Ekle
Ana Kılavuz
Düğme
İşlem
Gezinti Yardımı
ENTER
Vurgulanan öğeyi seçer.
Gir
RETURN
İptal eder ve önceki ekrana geri döner (Araçlar).
Geri
▲/▼
Ülke öğeleri üzerinde vurguyu taşır.
Taşı
◄/►
Vurguyu taşır.
Taşı
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Geçerli pencereyi kapatır ve 'Araçlar' menüsünü görüntüler.
(Kılavuz yok)
EXIT
İptal eder ve önceki adıma geri döner (Fabrika Modu).
(Kılavuz yok)
52
Türkçe
✎✎Notlar
xx Bu Ülkeleri Düzenle tanımıdır.
xx Vurgulanan kanal öğesi veya birden fazla seçilen kanal öğesi Ülke kategorisine eklenir veya buradan silinir.
xx Zaman Aşımı (60 san)
Öğeler
No
Ad
Açıklama
1
Ülkelere Ekle
2
Kılavuz
3
Tamamlandı Mesajı
yy Seçilen kanallar arasında kayıtlı bir kanal varsa, Ülkeleri Düzenle başlık olarak
görüntülenir.
yy Seçilen ülkeden kaydedilmiş olsun veya olmasın bir onay kutusu görüntülenir.
yy İşlem tamamlandıktan sonra, mesaj görüntülenir. (Bu mesaj her zaman Tamam
düğmesi seçilirse görüntülenir.)
Kanal No Düzenle (Türün Yerini Değiştir]
• Kanal Yöneticisi > Tarayıcı > Araçlar > Kanal No Düzenle
Ana Kılavuz
Düğme
İşlem
Gezinti Yardımı
ENTER
Değişiklikleri uygular ve pencereyi kapatır.
Gir
RETURN
İptal eder ve önceki ekrana geri döner (Araçlar).
Geri
▲/▼
Seçilen kanalın kanal numarasını değiştirir.
Ayarla
0~9
Bir hane girer.
Sayı
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Geçerli pencereyi kapatır ve 'Araçlar' menüsünü görüntüler.
(Kılavuz yok)
EXIT
İptal eder ve önceki adıma geri döner (Fabrika Modu).
(Kılavuz yok)
✎✎Notlar
xx Bu kanal numarasını düzenleyen işlevin tanımıdır. (Türün Yerini Değiştir)
xx Kanal numaraları tüm kanal listelerinde değiştirilebilir ve değişiklikler tüm kanallara uygulanır.
xx Yeni kanal numarası başka bir kanala tahsis edilmemişse, kanal numarası yeni kanal numarası olarak güncellenir ve
liste kanal numarasının artan sırasında yeniden sıralanır.
xx Yeni kanal numarası zaten başka bir kanala tahsis edilmişse, Otel özelliklerini takip edin.
✎✎Vb.
xx Dikey dağıtım desteklenir.
Türkçe
53
Öğeler
No
1
2
Ad
Açıklama
Kanalı Düzenle
Numara Penceresi
yy Hem sayısal tuşlar hem de Yukarı/Aşağı tuşları desteklenir.
–– Seçilen Kanal: Geçerli durumda seçilen kanal adını görüntüler.
–– Sayı: Yeni kanal numarasını gösterir.
(Mevcut durumda tahsis edilmiş kanal adı da görüntülenir.)
–– Ad: Geçerli durumda tahsis edilen kanal adını görüntüler. (Hiç kanal yoksa, “(Boş)”
olarak görüntülenir.) : Bir kanal varsa, ancak adı yoksa, ad “-----” olarak gösterilir.
Uyarı
Mesaj
yy Mevcut durumda tahsis edilmiş kanal seçilmişse
–– Yeni kanal numarası zaten başka bir kanala tahsis edilmişse, onay mesajı açılır.
(Aşağıdaki şekle bakın.)
–– Kullanıcı kanal numarasını zaten başka bir kanala tahsis edilmiş numarayla
değiştirmek istiyorsa, kanal numaralarının yeri değiştirilir ve kaydedilir.
Kanal Numarasını Düzenle [Harici Giriş] (3/3)
• Kanal Yöneticisi > Tarayıcı > Araçlar > Kanal No Düzenle
54
Türkçe
Ana Kılavuz
Düğme
İşlem
Gezinti Yardımı
KIRMIZI
Kullanıcı düğmeye basarsa, kanal numarası başlatılır.
Sıfırla
ENTER
Değişiklikleri uygular ve pencereyi kapatır.
Gir
RETURN
İptal eder veya önceki ekrana geri döner (Araçlar).
Geri
▲/▼
Seçilen kanalın kanal numarasını değiştirir.
Ayarla
0~9
Bir hane girer.
Sayı
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Geçerli pencereyi kapatır ve 'Araçlar' menüsünü görüntüler.
(Kılavuz yok)
EXIT
İptal eder ve önceki adıma geri döner (Fabrika Modu).
(Kılavuz yok)
✎✎Notlar
xx Bu işlev harici giriş kaynağını bir kanal numarasına tahsis eder. (Değişiklikler tüm kanallara uygulanır.)
xx Yeni kanal numarası zaten başka bir kanala tahsis edilmişse, Otel özelliklerini takip edin.
✎✎Vb.
xx Varsayılan Vurgulama: Kanal numarası alanı.
xx Dikey dağıtım desteklenir.
xx Zaman Aşımı (60 san)
Öğeler
No
Ad
Açıklama
yy Kanal numarası alanı.
–– Hem sayısal tuşlar hem de Yukarı/Aşağı tuşları desteklenir.
–– Hiçbir değer tahsis edilmemişse, hanelerin numaraları olarak pek çok ‘-’ görüntülenir.
1
Kanal Numarası Alanı
▲
-▼
▲
→
1
▲
→
▼
2
Kaynak Adı
yy Harici giriş adı
–– Yapılandırılamayan öğeler görüntülenir.
3
Gezinti Yardım Alanı
yy Kullanıcı kırmızı düğmeye basarsa, kanal numarası başlatılır.
15
▼
Türkçe
55
Kanal Adı Düzenleme
• Kanal Yöneticisi > Tarayıcı > Araçlar > Kanal Adını Düzenle
Ana Kılavuz
Düğme
İşlem
Gezinti Yardımı
YEŞİL
Değişiklikleri kaydeder ve Kanal Yöneticisine döner.
Bitti
ENTER
Kanal adını kaydeder ve imleci bir sonraki alana taşır.
Gir
RETURN
İptal eder ve önceki ekrana geri döner (Araçlar).
Geri
▲/▼/◄/►
Klavyede gezinir.
Taşı
0~9
Bir hane girer.
(Kılavuz yok)
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Geçerli pencereyi kapatır ve 'Araçlar' menüsünü görüntüler.
(Kılavuz yok)
EXIT
İptal eder ve önceki adıma geri döner (Fabrika Modu).
(Kılavuz yok)
✎✎Notlar
xx Bu Kanal Adını Düzenle işlevi için kullanılan klavyenin tanımıdır.
✎✎Vb.
xx Zaman Aşımı (60 san)
Öğeler
No
Ad
1
Kanal Adını Düzenle Penceresi
2
Kanal Adı
yy İmleç ve mevcut durumda girilen karakter vurgu rengindedir.
yy Maksimum karakter sayısına erişildiğinde, imleç görüntülenmez.
3
Klavye
yy Daha ayrıntılı bir senaryo için, klavye tasarım belgesine bakın.
56
Türkçe
Açıklama
Araçlar [Düzen Modu]
Düzen Modu
İçerik Vurgusu (işaretlenen öğelerin sayısı 0 veya 1 olduğunda)
Ülkelere Ekle
Ülkeleri Düzenle (halihazırda kayıtlı öğe işaretli olduğunda.)
Kanal Adı Düzenleme
Kanal No Düzenle
Video Sessiz
Kanal Kopyası (Astra HD +)
Yeniden Sırala (Uydu)
Tümünü Seç
Tüm Seçimleri Kaldır (1 veya daha fazla öğe seçildiğinde, yalnızca
bu görüntülenir)
Sil
Birden fazla işaretli öğe olduğunda
Ülkelere Ekle
Ülkeleri Düzenle (halihazırda kayıtlı öğe işaretli
olduğunda.)
Video Sessiz
Yeniden Sırala (Uydu)
Tümünü Seç
Tüm Seçimleri Kaldır
Sil
✎✎Notlar
xx Bu Araçlar menüsü tanımıdır.
xx Açılır menü konumu: Kanal Listesinin sol sütunundaki bir öğe için Araçlar menüsü → Bu sağda görüntülenir. Kanal
Listesinin sağ sütunundaki bir öğe için Araçlar menüsü → Bu solda görüntülenir.
xx Vurgulanan öğe seçilmemiş durumdayken kullanıcı Araçlar düğmesine basarsa, öğe otomatik olarak seçildi şeklinde
işaretlenir.
xx Her bir işlevi ayrıntılı özellikleri için, NEO Kanal Yöneticisine bakın.
Türkçe
57
CH Sayfası [bir kanal numarası harici bir girişe tahsis edildiğinde]
✎✎Notlar
xx TV kanal sayfası özellikleri uygulanır.
xx Desteklenmeyen bir öğe veya ilgili bilgi olmadığında, öğe değerleri görüntülenmez.
xx Kanal adı ‘harici giriş adı’ olarak gösterilir.
Öğeler
No
Ad
1
Harici Giriş Adı
Açıklama
Kanal Listesi bazı GenreTV işlevleri sağlar.
yy Ülke Modu
yy Tür modunu değiştirir.
¦¦ Mixed Channel Map
Karışık Kanal Haritası Dış Anten, Kablo ve Uydu kanallarını karıştırmak için bir işlevdir.
[ Aus, Singapore, NZ modelleri hariç ]
–– - Karışık Kanal Haritası Dış Anten, Kablo ve Uydu kanallarını karıştırmak için AÇIK durumda olmalıdır.
–– Otel Seçeneği menüsünde 'Karışık Kanal Haritası' öğesini açtıktan sonra, Kanal Düzenleyicisi'ni kullanın.
58
Türkçe
¦¦ Sound Bar (Ses Çubuğunu)
•Samsung Ses Çubuğu ve Konuk TV
–– HDMI 'teki ARC özelliğini destekleyen Samsung hospitality TV'leri (konuk TV'leri) ve Sound Bar'ları (Ses
Çubuklarını) kullanın. Tek bir HDMI kablosuyla, uyumlu bir Samsung Sound Bar'ı (Ses Çubuğunu), uyumlu bir
Samsung hospitality TV'sine (konuk TV'sine) bağlamanız halinde, konuklarınız, TV'nin sesini Sound Bar'dan (Ses
Çubuğundan) duyabilirler.
–– ARC fonksiyonunu destekleyen modeller aşağıda listelenmiştir.
• Sound-Bars (Ses Çubuğunu): HW-F350/F450/F550
•Sound Bar'ları Otel Moduna ayarlama.
1. Aşağıdaki Otel menüsü seçeneklerini ayarlayın:
–– Hotel option > External Device > Sound Bar Out = On.
–– Hotel option > Power On > Power On Volume EN = User Defined.
–– Hotel option > Power On > Power On Volume > Set greater than 0.
–– Hotel option > Power On > Max Volume > Set greater than 0.
2. Bir HDMI kablosunu Sound-BAR'ın (Ses Çubuğu'nun) arkasındaki HDMI ÇIKIŞI bağlantı noktasından hospitality
TV'nin (konuk TV'nin) HDMI3 bağlantı noktasına (ARC'yi destekleyen) bağlayın.
3.Sound Bar (Ses Çubuğu), Hospitality TV (Konuk TV)'ye bağlandıktan sonra, TV açıldığında Sound Bar (Ses
Çubuğu) TV'yi otomatik olarak tespit eder ve otomatik olarak Otel Moduna geçer.
Sound Bar (Ses Çubuğu) Otel Modu fonksiyonel özellikleri
•
•
•
•
•
TV ile senkronize güç açma/kapatma
HDMI_CEC varsayılan ayarı Açık
Fonksiyonlara yalnızca "HDMI OUT" bağlantı noktasına erişilebilir
Beklenmedik audio kaynağı değişikliklerini önlemek için, VFD'deki "Giriş modu" anahtarını devre dışı bırakır.
TV'nin otel seçeneği menüsünden alınan ayarlanabilir Power-on ve Max Volume. Ancak Sound Bar (Ses
Çubuğu)'nun Power On Volume ve Max Volume değerleri, TV'nin otel seçeneği menüsündeki Power On Volume
ve Max Volume seçeneklerinin yarısı kadar olacaktır.
Örnek: TV'deki ses düzeyi ayarı "güç açma ses düzeyi=20 ve maks ses düzeyi=90" ise Sound bar (Ses çubuğu)
güç açma ses düzeyi=10, maks ses düzeyi=45 olarak çalışacaktır.
*Bu işlev modele bağlı olarak farklı olabilir.
¦¦ Güvenlik modu
Teknik Özellikler
• Bu, ıslah merkezi gibi özel merkezlerde, TTX ve harici giriş (HDMI, USB) kaynakları gibi bazı fonksiyonları
sınırlandırmak içindir.
• Güvenlik menüsü şifreyle korunmaktadır. Şifre olmadığında, Güvenlik menüsüne erişim reddedilir.
• Güvenlik Ayarı:
–– Güvenlik Ayarı Açık veya Kapalı olarak ayarlanabilir.
–– Varsayılan ayar kapalıdır.
–– Güvenlik Ayarı: Eğer Açık olarak ayarlanırsa, harici giriş kaynağı (HDMI, USB) ve TTX fonksiyonu devre dışı
bırakılır.
• Parola Ayarı
–– Bu, kullanıcıların parola değiştirmesine olanak tanır.
–– Kullanıcılar, mevcut parola, yeni parolayı ve yeni parolayı teyit etmek üzere ikinci defa aynı parolayı girmelidir.
• Parolayı Sıfırla
–– Bu parolayı sıfırlamak içindir.
–– Parolayı 00000000 olarak sıfırlayın.
–– Parola Sıfırlama, Factory (Fabrika) menüsündeyken, Info (Bilgi) ve Factory (Fabrika) tuşlarına basarak görüntülenebilir.
MUTE + 1 + 1 + 9 + ENTER tuşlarına basıldığında görülmez.
• Güvenlik Ayarı: Açık olarak ayarlanırsa, SIRCH fonksiyonu kullanım dışı olur.
• Fabrika Sıfırlaması Güvenlik Ayarı'nı sıfırlamaz.
Türkçe
59
Duvara Montajının Takılması
Duvara montaj kiti (ayrı satılır) TV'nin duvara monte edilmesini sağlar. Duvara montaj kitinin takılmasıyla ilgili daha fazla bilgi için, duvara montaj ile
birlikte verilen talimatlara bakın. Duvara montaj braketini takarken yardım için bir teknisyenle görüşün. Bunu sizin yapmanızı öneririz.
Samsung Electronics, TV'yi kendiniz monte etmeyi seçtiğinizde kendinize ya da başkalarına vereceğiniz hasarlardan sorumlu değildir.
Duvar Montaj Kiti Teknik Özellikleri (VESA)
✎✎Duvara montaj kiti tedarik edilmez, ayrı olarak satılır.
Duvara montajınızı zemine dik olacak şekilde sağlam bir duvara monte edin. Diğer bina malzemelerine takarken lütfen en yakınınızdaki bayi ile
görüşün Tavana veya eğik bir duvara monte edilirse, düşebilir ve ciddi kişisel yaralanmaya neden olabilir.
✎✎NOT
Duvara montaj kitlerinin standart boyutları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Duvara montaj kitimizi satın alırken, ayrıntılı bir kurulum kılavuzu ve montaj için gerekli tüm parçalar sağlanır.
VESA standart vida teknik özelliklerine uymayan vidalar kullanmayın.
Standart boyuttan daha uzun vidalar kullanmayın, aksi takdirde TV setinin iç kısmına zarar verebilirsiniz.
VESA standardı vida özelliklerine uymayan duvar montajı için, vidaların uzunluğu özelliklere bağlı olarak değişebilir.
Vidaları çok fazla sıkmayın, bu ürüne hasar verebilir ve ürünün düşerek kişisel yaralanmaya neden olmasına yol açabilir.
Samsung bu tür kazalardan sorumlu değildir.
xx VESA olmayan veya belirtilmemiş duvar montajı kullanıldığında veya müşteri yükleme yönergelerine uymadığında, Samsung,
ürünün zarar görmesinden veya yaralanmalardan sorumlu değildir.
xx Bu TV'yi monte ederken, 15 derecelik eğimi aşmayın.
xx
xx
xx
xx
xx
xx
inç
VESA Tek. Öz. (A * B)
Standart Vida
28
100 x 100
M4
32~40
200 X 200
Adet
4
M8
48~55
400 X 400
Duvara Montaj Kitinizi TV'niz açıkken kurmayın. Elektrik çarpmasından kaynaklanan kişisel yaralanmaya neden olabilir.
60
Türkçe
TV'yi Duvara Sabitleme
[
Dikkat: TV'yi çekme, itme veya üzerine çıkma TV'yi düşürebilir. Özellikle çocuklarınızın TV'ye asılmamasına veya TV'nin dengesini
bozmamasına özen gösterin; böyle bir durumda, TV devrilebilir ve ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Güvenlik Notundaki tüm
güvenlik önlemlerine uyun. Birimin daha dengeli durması için, güvenlik amacıyla aşağıdaki talimatları uygulayarak düşmeyi önleyici cihazı
takın.
TV'nin Düşmesini Önlemek için:
1.
2.
3.
Vidaları sıkıştırıcı parçalara yerleştirin ve duvara sıkı bir şekilde sabitleyin. Vidaların, duvara sağlam bir şekilde takıldıklarını onaylayın.
✎✎Duvar tipine bağlı olarak dübel gibi ek malzemelere ihtiyacınız olabilir.
✎✎Gerekli sıkıştırıcı parçalar, vidalar ve bağ ürünle birlikte sağlanmadığı için, lütfen bunları ayrı olarak satın alın.
TV'nin arkasında, orta kısımda bıulunan vidaları çıkarın, sıkıştırıcı parçaların içinden geçirin ve daha sonra yeniden TV'ye takıp sıkıştırın.
✎✎Vidalar ürünle birlikte verilmemiş olabilir. Bu durumda, lütfen aşağıdaki özelliklere uygun vidaları alın.
TV'ye ve duvara sabitlenmiş sıkıştırıcı parçaları sağlam bir kablo ile birleştirin ve daha sonra, bağı sıkı bir şekilde bağlayın.
✎✎NOT
4.
• TV'yi arkaya doğru düşmemesi için duvara yakın bir yere yerleştirin.
• Bağı, duvardaki sıkıştırıcı parçalar, TV'ye sabitlenen sıkıştırıcı parçalarla aynı hizada veya daha aşağıda olacak şekilde bağlayabilirsiniz.
• TV'yi taşımadan önce bağı çözün.
Tüm bağlantıların uygun şekilde sabitlendiğini doğrulayın. Belirli aralıklarla bağlantılarda yorgunluk belirtisi olup olmadığını kontrol edin. Bağlantılarınızın
güvenliğiyle ilgili herhangi bir şüpheniz varsa, bir kurulum uzmanıyla görüşün.
Hırsıza Karşı Kensington Kilidi
Kensington Kilidi Samsung tarafından sağlanmaz. Kensington kilidi, televizyonu halka
açık bir ortamda kullanıyorsanız, sistemi fiziksel olarak sabitlemek için kullanılan bir
aygıttır. Üreticiye bağlı olarak, görünüm ve kilitleme yöntemi resimde gösterilenden
farklı olabilir. Doğru kullanım ek bilgiler için, Kensington Kilidiyle birlikte verilen kılavuza
başvurun.
Ürünü kilitlemek için, aşağıdaki adımları izleyin:
1
✎✎Lütfen TV’nin arkasındaki “K” simgesini bulun. Kensington yuvası “K”
simgesinin yanındadır.
1.Kensington kilidi kablosunu, masa veya sandalye gibi büyük ve sabit bir nesneye
sarın.
2.Kilidin takılı olduğu kablo ucunu, Kensington kilidi kablosunun kıvrımlı ucuna doğru
kaydırın.
<İsteğe bağlı>
3.Kilitleme aygıtını, ürün üzerindeki Kensington kilidine takın (1).
4.Kilidi kilitleyin.
✎✎Bunlar genel yönergelerdir. Kesin yönergeler için, kilitleme aygıtı ile birlikte sağlanan Kullanıcı kılavuzuna bakın.
✎✎Kilitleme cihazının ayrıca satın alınması gerekmektedir.
✎✎Kensington Kilidinin konumu, modeline bağlı olarak farklılık gösterebilir.
Türkçe
61
Teknik Özellikler
Çevre Koşulları
Çalışma Sıcaklığı
Çalışma Nemi
Depolama Sıcaklı
Depolama Nemi
10°C ila 40°C (50°F ila 104°F)
%10 ila %80, yoğunlaşmayan
-20°C ila 45°C (-4°F ila 113°F)
%5 ila %95, yoğunlaşmayan
Model Adı
HG28EC690
Ekran Çözünürlüğü
1366 x 768
Döner Altlık (Sol / Sağ)
0˚
Ekran Boyutu (Çapraz)
28 inç
Ses (Çıkış)
5W x 2
HG32EC690
HG40EC690
1920 x 1080
20˚ / 60˚ / 90˚
32 inç
40 inç
10W x 2
Boyutlar (GxDxY)
Gövde
Stand dahil
643,4 x 62,9 x 396,5 mm
643,4 x 163,4 x 435,1 mm
721,4 x 64,9 x 428,5 mm
721,4 x 192,6 x 465,6 mm
906,6 x 65,1 x 532,9 mm
906,6 x 226,5 x 577,6 mm
Ağırlık
Stand Olmadan
Stand Dahil
3,7 kg
4,1 kg
5,0 kg
6,4 kg
7,8 kg
10,7 kg
Model Adı
HG48EC690
Ekran Çözünürlüğü
Döner Altlık (Sol / Sağ)
Ekran Boyutu (Çapraz)
HG55EC690
1920 x 1080
20˚ / 60˚ / 90˚
48 inç
Ses (Çıkış)
55 inç
10W x 2
Boyutlar (GxDxY)
Gövde
Stand dahil
1075,1 x 65,5 x 627,6 mm
1075,1 x 226,5 x 673,5 mm
1230,6 x 64,0 x 718,4 mm
1230,6 x 226,5 x 762,8 mm
Ağırlık
Stand Olmadan
Stand Dahil
11,1 kg
14,0 kg
15,7 kg
18,6 kg
✎✎Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
✎✎Güç kaynağı ve güç tüketimi bilgileri için, ürüne takılı etikete bakın.
62
Türkçe
Boyutlar
yy Önden görünüm / Yandan görünüm
HG28EC690
7
1
7
1
2
2
3
5
6
3
5
6
4
8
4
HG28EC690
1
643,4
2
609,5
(Ünitesini: mm)
8
3
347,0
4
311,4
5
396,5
6
435,1
7
62,9
8
163,4
7
HG32EC690 / HG40EC690 / HG48EC690
1/ HG55EC690
7
1
2
2
3
5
6
3
5
6
8
8
4
4
(Ünitesini: mm)
HG32EC690
1
721,4
2
700,4
3
394,8
4
450,8
5
428,5
6
465,6
7
49,1
8
192,6
HG40EC690
906,6
887,6
500,2
556,5
532,9
577,6
49,3
226,5
HG48EC690
1075,1
1056,1
594,9
556,5
527,6
673,5
49,7
226,5
HG55EC690
1230,6
1209,6
680,4
556,5
718,4
762,8
64,0
226,5
Türkçe
63
yy Jak paneli ayrıntısı / Arkadan görünüm
HG28EC690
(Ünitesini: mm)
HG28EC690
1
2
3
4
5
6
7
8
100
100
271,7
140,5
147,3
78,7
113,5
392,4
HG32EC690 / HG40EC690 / HG48EC690 / HG55EC690
5
6
8
7
(Ünitesini: mm)
1
2
3
4
5
6
7
8
HG32EC690
200
200
242,6
95,9
176,5
114,2
110,5
477,7
HG40EC690
200
200
284,7
124,0
195,4
156,3
196,9
620,8
HG48EC690
400
400
305,9
73,6
262,8
177,5
223,3
768,0
HG55EC690
400
400
356,8
150,2
336,0
228,2
238,1
872,8
64
Türkçe
yy Taban Standı ayrıntısı
HG28EC690 / HG32EC690
(Ünitesini: mm)
311,4
163,4
122,5
HG40EC690 / HG48EC690 / HG55EC690
(Ünitesini: mm)
67
135
149,5
R3,8
9,5
556,5
5,8
NOT: Tüm çizimlerin ölçeklendirilmesi gerekmemektedir. Bazı boyutlar önceden haber verilmeden değiştirilebilir. TV'nizi kurma
işlemini gerçekleştirmeden önceki boyutlara bakın. Yazım ve baskı hatalarından sorumlu değiliz.
Türkçe
65
SAMSUNG WORLDWIDE ile iletişim kurun
Samsung ürünleri ile ilgili sorularınız ya da yorumlarınız varsa lütfen SAMSUNG müşteri hizmetleri merkezi ile temasa geçin.
Ülkeye
AUSTRIA
BELGIUM
Müşteri Hizmetleri Merkezi
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
051 331 999
07001 33 11 , sharing cost
062 726 786
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
70 70 19 70
030-6227 515
01 48 63 00 00
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
[HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw.
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk
max. 0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
800-SAMSUNG (726-7864)
[HHP] 800.Msamsung (800.67267864)
261 03 710
020 405 888
080 697 267
090 726 786
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815 56480
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **
[HHP] 0 801-672-678* lub +48 22 607-93-33**
*(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy
operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
808 20 7267
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
011 321 6899
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
MONTENEGRO
SLOVENIA
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
Web Sitesi
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
www.samsung.com/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/gr/support
http://www.samsung.com/hu/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
SWITZERLAND
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
0034902172678
[HHP] 0034902167267
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
TURKEY
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
444 77 11
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
www.samsung.com/tr/support
© 2014 Samsung Electronics Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
Download PDF

advertising