Samsung | HG40ED450BW | Samsung HG40ED450BW Kullanım kılavuzu

450
LED TV
Kurulum kılavuzu
yapabileceklerinizi hayal edin
Bu Samsung ürününü satın aldığınız için teşekkür
ederiz. Daha fazla hizmet almak için lütfen şu
adresten ürününüzü kaydedin
www.samsung.com/register
Model
Seri No.
Bu Kullanıcı Kılavuzundaki şekiller ve resimler yalnızca referans amaçlı verilmiştir ve gerçek ürünün görünümünden
farklı olabilir. Ürün tasarımı ve teknik özelikler haber verilmeden değiştirilebilir.
Talimat
Bu TV B2B (İşletmeden İşletmeye) modeli oteller veya diğer konuk işletmeleri için tasarlanmıştır, çeşitli özel özellikleri destekler ve bazı
kullanıcı (konuk) kontrollerini sınırlamanızı sağlar.
Çalıştırma Modları
Etkileşimli ve Bağımsız modu.
• Bağımsız modu: Bu modda, bu TV harici bir SBB veya STB olmadan yalnız çalışır.
TV'de çeşitli konuk işlevlerini kolayca ayarlamanızı sağlayan bir Otel (Konuk) Menüsü bulunur. Lütfen sayfa 16 - 17'ye bakın.
Menü ayrıca optimum konuk yapılandırmanızı oluşturabilmeniz için bazı TV ve konuk işlevlerini etkinleştirmenizi veya devre dışı
bırakmanızı da sağlar.
Sabit görüntü uyarısı
Ekranda hareketsiz görüntüler (jpeg resim dosyaları gibi) veya hareketsiz öğeler (TV Programı logoları, panorama veya 4:3 görüntü
biçimi, ekranın en altında borsa veya haber çubukları vb. gibi) görüntülemekten kaçının. Hareketsiz resimleri sürekli görüntüleme
ekran fosforunun eşit olmayan bir şekilde aşınmasına neden olabilerek görüntü kalitesini etkileyebilir. Bu etkinin gerçekleşme
riskini azaltmak için, lütfen aşağıdaki önerileri uygulayın:
• Uzun süre aynı TV kanalını görüntülemekten kaçının.
• Her zaman görüntüyü tam ekran görüntülemeye çalışın, en iyi olası eşleşme için TV seti resim biçimi menüsünü kullanın.
• İstenen resim kalitesini elde etmek için parlaklık ve kontrast değerlerini gerekli minimum değerlere azaltın. Bu değerleri aşma
yanma işlemini hızlandırabilir.
• Görüntü artığını ve ekran yanmasını azaltmak için sık sık tüm TV özelliklerini kullanın, daha fazla ayrıntı için kullanıcı
kılavuzunun uygun bölümüne bakın.
Montaj Alanını Sabitleme
Uygun havalandırmayı sağlamak için ürün ve diğer nesneler (örn. duvarlar) arasındaki gerekli mesafeyi koruyun.
Aksi halde, ürünün iç sıcaklığındaki yükseklik nedeniyle yangın çıkabilir veya üründe sorunlar oluşabilir.
✎✎ Bir stand veya duvar montajı kullanırken, yalnızca Samsung Electronics tarafından sağlanan parçaları kullananın.
• Diğer üreticilerin sağladığı parçaları kullanırsanız, üründe bir sorun oluşabilir veya ürün düşer ve yaralanabilirsiniz.
✎✎ Görünüm ürüne bağlı olarak değişebilir.
Standlı montaj.
Duvar düzeneğiyle montaj.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
içindekiler
yy Çalıştırma Modları......................................................................................................................................... 2
yy Sabit görüntü uyarısı..................................................................................................................................... 2
yy Montaj Alanını Sabitleme............................................................................................................................... 2
yy Aksesuarlar................................................................................................................................................... 4
yy LED TV Standını Takma................................................................................................................................ 4
yy TV'nin Kumandasını Kullanma..................................................................................................................... 13
yy Uzaktan Kumandayı Görüntüleme.............................................................................................................. 14
yy Otel Seçeneği Verilerini Ayarlama................................................................................................................ 16
yy Duvar Montajını Kurma............................................................................................................................... 23
yy TV'yi Duvara Sabitleme............................................................................................................................... 24
yy Hırsıza Karşı Kensington Kilidi..................................................................................................................... 24
yy Teknik Özellikler.......................................................................................................................................... 25
Bu Ürünün Doğru Şekilde Elden Çıkarılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Aletler)
(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemi olan diğer Avrupa ülkeleri içindir)
Ürün, aksesuarlar veya kitapçık üzerindeki bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı,
kulaklık, USB kablosu) kullanım süresi sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.
Atıkların kontrolsüz şekilde elden çıkarılmasından doğabilecek çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası
zararları önlemek için, lütfen bu ürünleri diğer atık türlerinden ayırın ve sorumlu davranarak malzeme
kaynaklarının sürdürülebilir yeniden kullanımını kolaylaştırın. Ürünü evde kullananlar, bu ürünlerin çevreye
dost şekilde geri dönüşümünü sağlamakla ilgili ayrıntılar için ürünü satın aldıkları bayi ya da yerel yönetim
ofisleriyle irtibat kurmalıdır. Ticari kullanıcılar tedarikçilerine başvurmalı ve satın alma sözleşmesinin hüküm
ve koşullarını kontrol etmelidir. Bu ürün ve elektronik aksesuarları, elden çıkarılırken diğer ticari atıklarla
karıştırılmamalıdır.
Bu üründeki pilleri doğru şekilde elden çıkarma
(Avrupa Birliği ve ayrı pil geri dönüşüm sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri içindir.)
Pil, kılavuz veya paket üzerinde gösterilen bu işaret, bu üründeki pillerin kullanım süresi sonunda diğer ev
atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Belirtildiği durumda, Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri
pilin EC Direktifi 2006/66'daki seviyelere göre yüksek cıva, kadmiyum ve kurşun içerdiğini gösterir. Piller
doğru şekilde elden çıkarılmazlarsa, bu maddeler insan sağlığına ya da çevreye zarar verebilir. Doğal
kaynakları korumak ve malzeme yeniden kullanımını desteklemek için, lütfen pilleri diğer atık türlerinden
ayırın ve bölgenizdeki ücretsiz pil geri dönüşüm sistemi ile geri dönüştürün.
Türkçe
3
Türkçe
yy Talimat.......................................................................................................................................................... 2
Aksesuarlar
✎✎ LED TV'nizle birlikte aşağıdaki öğelerin verildiğinden emin olun. Öğelerden herhangi biri eksikse, bayinizle görüşün.
✎✎ Öğelerin renkleri ve şekilleri modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.
•
•
•
•
•
•
Güvenlik Kılavuzu (Bazı ülkelerde yoktur)
Braket-Duvar (Yalnızca HG24/28AD450 için)
Duvara Montaj Kitiv (Yalnızca HG24/28AD450 için)
Tampon-Keçe (Yalnızca HG24/28AD450 için)
VESA Standardı (Yalnızca HG24/28AD450 için)
Duvara Montaj Hızlı kurulum kılavuzu
(Yalnızca HG24/28AD450 için)
•
•
•
•
•
•
Hızlı Kurulum Kılavuzu
Kılavuz Stand
Vidalar
Stand
Uzaktan Kumanda ve Piller (AAA x 2)
Güç Kablosu
✎✎ Stand ve stand vidaları modele bağlı olarak birlikte verilmeyebilir.
✎✎ Veri Kablosu SI Satıcısına bağlı olarak birlikte verilmeyebilir.
LED TV Standını Takma
Stand Bileşenleri
Standı takarken, birlikte verilen bileşenleri ve parçaları kullanın.
B-1 1 EA
A-1 1 EA
A-2 1 EA
HG24AD450
HG**ED450, HG40AD450
C
B-2 1 EA
A-3 1 EA
M4 X L12
HG28AD450
A-5 1 EA
HG24ED450
HG24AD450
A-4 1 EA
HG*D450
M4 x L14
B-3 1 EA
HG28ED450
HG28AD450
Stand
4
Türkçe
Kılavuz Stand
Vidalar
HG24ED450
1
2
HG28ED450
1
2
x 4 (M4 X L12)
C
3
C
X3 (M4 X L12)
B-1
Ön
A-4
Üstten Görünüm
DİKKAT
YAĞ
YAĞ
✎✎ TV'yi korumak için masanın üzerine yumuşak
bir bez koyun ve sonra TV'yi ekranı aşağı
bakacak şekilde bezin üzerine yerleştirin.
YAĞ
✎✎ Stand Kılavuzunu TV'nin altındaki yuvaya takın.
KULLANMAYIN KULLANMAYIN KULLANMAYIN
HG40ED450/HG40AD450
2
1
x 4 (M4×L14)
C
B-1
Ön
A-4
Üstten Görünüm
DİKKAT
YAĞ
YAĞ
YAĞ
KULLANMAYIN KULLANMAYIN KULLANMAYIN
3
✎✎ TV'yi korumak için masanın üzerine yumuşak bir
bez koyun ve sonra TV'yi ekranı aşağı bakacak
şekilde bezin üzerine yerleştirin.
✎✎ Stand Kılavuzunu TV'nin altındaki yuvaya takın.
C
x 4 (M4×L14)
Türkçe
5
HG24AD450
1
2
C
C
X 2 (M4 X L12)
X 1 (M4 X L12)
B-2
A-1
3
4
C
X 3 (M4 X L12)
!
HG28AD450
1
2
C
C
X 2 (M4 X L12)
X 1 (M4 X L12)
B-3
A-2
3
C
4
X 4 (M4 X L12)
!
6
Türkçe
Bağlantı Panelini Görüntüleme
HG24ED450
8 7
6
1 (STB)
2 (DVI)
HDMI IN
1
USB
(5V 0.5A)
2
COMMON
INTERFACE
EXT (RGB)
AIR/CABLE
ANT IN
3
4
HG28ED450
8 7
6
1 (STB)
5
2 (DVI)
HDMI IN
1
USB
(5V 0.5A)
AUDIO
2
COMMON
INTERFACE
AIR/CABLE
ANT IN
3
EXT (RGB)
4
Türkçe
7
HG40ED450
6
8
HDMI IN
1 (STB)
USB
(5V 0.5A)
1
HDMI IN
2 (DVI)
ANT IN
AIR/CABLE
COMMON
INTERFACE
2
EXT (RGB)
4
9 8
3
HG24AD450
HG28AD450
6
AUDIO OUT
1 (STB)
2 (DVI)
HDMI IN
1
USB
(5V 0.5A)
AUDIO
ANT IN
3
8
Türkçe
5
HG40AD450
8
6
HDMI IN
1 (STB)
HDMI IN
2 (DVI)
1
USB
(5V 0.5A)
ANT IN
AUDIO
3
5
Türkçe
9
✎✎ Harici bir cihazı TV'nize bağladığınızda, ünitenin gücünün kapalı olduğundan emin olun.
✎✎ Harici bir cihazı bağlarken, bağlantı terminalinin rengini kabloyla eşleştirin.
1USB (5V 0.5A)
–– Yazılım yükseltmeleri ve Media Play vb. için konektör.
–– Servis bağlantısı.
2COMMON INTERFACE
3ANT IN (AIR/CABLE)
–– Televizyon kanallarını düzgün görüntülemek için, TV aşağıdaki kaynaklardan birinden bir sinyal almalıdır:
–– Dış anten / Kablolu televizyon sistemi
4EXT (RGB)
–– Ext. modunda, DTV Çıkışı yalnızca MPEG SD Video ve Sesi destekler.
5COMPONENT / AV IN
–– Komponent video / sesi bağlar.
–– Komponent video kablolarını (isteğe bağlı) TV'nizin arkasındaki komponent jaklarına ("PR", "PB", "Y") ve diğer
uçlarını DVD'deki ilgili komponent video çıkış jaklarına bağlayın.
–– Hem Set Üstü Kutusunu hem de DVD oynatıcıyı bağlamak istiyorsanız, Set Üstü Kutusunu DVD Oynatıcıya
bağlamanız ve DVD Oynatıcıyı TV'nizdeki komponent jaklarına ("PR", "PB", "Y") bağlamanız gerekir.
–– Komponent cihazlarınızdaki (DVD) PR, PB ve Y jakları bazen Y, B-Y ve R-Y ya da Y, Cb ve Cr şeklinde
etiketlenebilir.
–– RCA ses kablolarını (isteğe bağlı) TV setinin arkasındaki [Sağ - SES - Sol]'a bağlayın ve diğer uçları DVD
Oynatıcıdaki ilgili ses çıkış jaklarına bağlayın.
6HDMI IN : Bir HDMI çıkışıyla bir cihazın HDMI jakına bağlanır.
✎✎ Bir HDMI-HDMI bağlantısı için hiç ses bağlantısı gerekmez. HDMI bağlantıları hem ses hem de video taşır.
✎✎ Harici bir cihaza bir DVI bağlantısı için HDMI GİRİŞİ (DVI) jakını kullanın. Video bağlantısı için bir DVI - HDMI kablosu
veya DVI-HDMI adaptörü (DVI - HDMI) ve ses için PC/DVI SES GİRİŞİ jakları kullanın.
7KULAKLIK JAKI: Kulaklıklar TV'nizdeki kulaklık jakına bağlanabilir. Kulaklıklar bağlıyken, dahili hoparlörlerden ses
devre dışı bırakılır.
8DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
9AUDIO OUT
10
Türkçe
Görüntüleme Modları
Çözünürlük sütununda listelenen standart çözünürlüklerden birini de seçebilirsiniz. TV otomatik olarak seçtiğiniz
çözünürlüğe ayarlanır.
Bir bilgisayarı TV'ye bağladıktan sonra, bilgisayarda TV'nin ekran çözünürlüğünü ayarlayın. Optimum çözünürlük 60
Hz'de 1920 X 1080'dir. Aşağıdaki tablodakinden farklı bir değere ayarlanırsa, TV hiçbir şey göstermeyebilir. Bilgisayarın
kullanıcı kılavuzuna veya grafik kartına bakarak çözünürlüğü düzgün ayarlayın.
Tablodaki çözünürlükler önerilir.
✎✎ Optimum çözünürlük 60 Hz'de 1366 X 768'dir.
Mod
Çözünürlük
Yatay Frekans
(KHz)
Dikey Frekans
(Hz)
Piksel Saat Frekansı
(MHz)
Senkronizasyon
Polaritesi
(Y / D)
IBM
720 x 400
31.469
70.087
28.322
-/+
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
35.000
49.726
68,681
66.667
74.551
75,062
30.240
57.284
100,000
-/-/-/-
VESA CVT/DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 1024
1366 x 768
31,469
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
67,500
45,000
49,702
63,981
79,976
47,712
59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
75,000
60,000
59,810
60,020
75,025
59,790
25,175
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
108,000
74,250
83,500
108,000
135,000
85,500
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
+/+
+/+
Türkçe
11
✎✎ Optimum çözünürlük 60 Hz'de 1920 X 1080'dir.
Mod
Çözünürlük
Yatay Frekans
(KHz)
Dikey Frekans
(Hz)
Piksel Saat Frekansı
(MHz)
Senkronizasyon
Polaritesi
(Y / D)
IBM
720 x 400
31.469
70.087
28.322
-/+
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
35.000
49.726
68.681
66.667
74.551
75.062
30.240
57.284
100.000
-/-/-/-
VESA CVT
720 x 576
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 960
35,910
53,783
56,456
75,231
59,950
59,959
74,777
74,857
32,750
81,750
95,750
130,000
-/+
-/+
-/+
-/+
VESA DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 1024
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 800
1360 x 768
1440 x 900
1440 x 900
1680 x 1050
31,469
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
67,500
63,981
79,976
45,000
49,702
62,795
47,712
55,935
70,635
65,290
59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
75,000
60,020
75,025
60,000
59,810
74,934
60,015
59,887
74,984
59,954
25,175
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
108,000
108,000
135,000
74,250
83,500
106,500
85,500
106,500
136,750
146,250
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
-/+
-/+
+/+
-/+
-/+
-/+
VESA GTF
1280 x 720
1280 x 1024
52,500
74,620
70,000
70,000
89,040
128,943
-/+
-/-
VESA DMT /
DTV CEA
1920 x 1080p
67,500
60,000
148,500
+/+
✎✎ Bir HDMI/DVI kablo bağlantısı kullanırken, HDMI IN (DVI) jakını kullanmanız gerekir.
✎✎ Geçişli modu desteklenmez.
✎✎ Standart olmayan video biçimi seçilirse set anormal çalışabilir.
✎✎ Ayrı ve Kompozit modları desteklenir. SOG desteklenmez.
12
Türkçe
TV'nin Kumandasını Kullanma
TV Kumandası, TV'nin arka sağ tarafında oyun çubuğu benzeri küçük bir düğme olup TV'yi uzaktan kumandasız kontrol
etmenizi sağlar.
Media Play'i Seçme
Bir Kaynak
Seçme
Menü'yü
Seçme
İşlev menüsü
Uzaktan kumanda sensörü
Gücü kapatma
TV Kumandası
Görüntü, TV'nin ön
tarafından bakılarak
çizilmiştir.
✎✎ Bir PIN kodu gerektiren bazı işlevler kullanılamayabilir.
✎✎ Ürünün rengi ve şekli, modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.
✎✎ Denetleyiciye 1 saniyeden uzun süre basıldığında menüden çıkar.
✎✎ İşlevi denetleyiciyi yukarı/aşağı/sol/sağ yöne hareket ettirerek seçerken, denetleyiciye basmadığınızdan emin olun.
Önce ona basarsanız, yukarı/aşağı/sol/sağ yönüne hareket ettiremezsiniz.
Bekleme modu
Kapattığınızda TV'niz Bekleme moduna girer ve az miktarda elektrik gücü tüketmeye devam eder. Güvenli olması için ve
güç tüketimini azaltmak için, TV'nizi uzun süre bekleme modunda tutmayın (örneğin tatil için uzakta olduğunuzda). Güç
kablosunu çıkarmanız en iyisidir.
Türkçe
13
Uzaktan Kumandayı Görüntüleme
✎✎ Bu uzaktan kumandada Power, Channel ve Volume düğmeleri üzerinde Braille noktaları bulunmaktadır ve görme
engelli kişiler tarafından kullanılabilirler.
Kullanılabilir video kaynaklarını
görüntüleyin ve seçin.
TV'yi açar ve kapatır.
Kanallara doğrudan erişim sağlar.
Teletekst, Çift veya Karışık'ı dönüşümlü
olarak seçer.
GUIDE
TTX/MIX
Sesi geçici olarak kapatın.
Ses düzeyini ayarlayın.
GUIDE
Elektronik Program Kılavuzu'nu (EPG)
görüntüler.
Kanalları değiştirin.
CH LIST
Ekranda kanal listesini görüntüleyin.
HOME ekranına geçiş yapın.
CONTENT
CLOCK
HOME
Ana ekran menüsünü görüntüleyin.
CONTENT
CLOCK
Sık kullanılan işlevleri hızlıca seçin.
CLOCK: Bekleme modunda INFO
tuşuna bastığınızda, TV ekranı saati
görüntüler.
Ekran menüsü öğelerini seçin ve menü
değerlerini değiştirin.
Önceki menüye geri dönün.
Kanal Listesi, İçindekiler Ana menüsü
vb.'deki düğmeler.
İçindekiler Ana Sayfası öğesini
görüntüleyin.
TV ekranında bilgileri görüntülemek için
basın.
Menüden çıkın.
A
ALARM
ALARM: TV'nin açılmasını istediğiniz
saati girin.
B
C
D
SUBT.
İçindekiler Ana Sayfası içindeki bu
düğmeleri kullanın.
W: 3D görüntüyü açar veya kapatır.
(Mevcut değil)
SUBT.: Dijital altyazıları görüntüler.
Pilleri takma (Pil boyutu: AAA)
Uzaktan Kumandanın Arkası
✎✎ Pilleri taktıktan sonra, pil kapağını kapalı tutan vidayı
vidalamak için bir tornavida kullanın.
14
Türkçe
✎✎ NOT
• Uzaktan kumandayı TV'den en fazla 7 m uzaklıkta
kullanın.
• Parlak ışık uzaktan kumandanın performansını
etkileyebilir. Özel yapım flüoresan lamba veya neon
ışıkları yakınında kullanmaktan kaçının.
• Renk ve şekil, modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.
• Uzaktan kumanda düğmesi 'ALARM' ve '3D'
desteklenmez. Bu düğmelere basarken TV ünitesi
yanıt vermez.
¦¦ Spor Modu'nu Kullanma
Spor Modu t
✎✎ MENU m → Applications → Spor Modu → ENTER E
Bu mod, spor müsabakalarını izlemek için optimize edilmiş koşul sağlar.
• a (Zoom): Oynatmayı duraklatır ve resmi 9 parçaya ayırır. Yakınlaştırmak için bir parçayı seçin. Sürdürmek için bu
düğmeye yeniden basın.
✎✎ Spor Modu Açık iken resim ve ses modları otomatik olarak Stadium değerine ayarlanır.
✎✎ Spor Modu'nda izlerken TV'yi kapatırsanız, Spor Modu devre dışı bırakılır.
✎✎ Veri Hizmeti çalışırken, Zoom kullanılamaz.
Türkçe
15
Otel Seçeneği Verilerini Ayarlama
Girmek için: MUTE → 1 → 1 → 9 → E düğmelerine sırayla basın. (Hospitality (Konuk) modundan, Standalone (Bağımsız) modunu
ayarlayın.)
Bu menüden Çıkmak için: gücü kapatıp tekrar açın.
Numara
1
2
Otel TV İşlevi
Kategori
Power On
Menu OSD
Öğe
Last Saved
Power On Channel Num
…
TV açıldığında, bu kanala otomatik geçer.
Power On Channel Type
…
• Select channel band (Kanal bandını seç): ATV (analog dış anten bandı),
DTV (dijital dış anten bandı), CATV (analog kablo bandı), CDTV (dijital
kablo bandı)
• User Defined (Kullanıcı Tnmlı): Power On Volume (Güç Açma Ses Düzeyi)
öğesini manüel olarak ayarlamanızı sağlar. Aşağıdaki Power On Volume
Number (Güç Açma Ses Düzeyi Numarası) konusuna bakın.
• Last Saved (Son Kaydedilen): TV açıldığında, güç kapatıldığında ayarlanan ses düzeyine döner.
Power On Volume
Last Saved
Power On Volume Num
…
TV, bu Ses Düzeyi ile açılacaktır.
Min Volume
0
Kullanıcının Stand Alone Hospitality (Bağımsız Konuk) modunda
ayarlayabileceği minimum Volume Level (Ses Düzeyi).
Max Volume
100
Kullanıcının ayarlayabileceği maksimum Ses Düzeyidir.
Power On Source
TV
TV açıldığında görüntüleyeceği giriş kaynağını seçin.
Güç kesintisinden sonra güç geri geldiğinde veya TV'nin fişini çıkarıp
yeniden taktığınızda TV'nin durumunu belirler.
• Last Option (SON SEÇENEK): Son güç durumuna döner. Bekleme
modundaysa, Bekleme moduna döner. Açıksa açılır.
• Power On (Güç Açma): Güç geri geldiğinde, TV açılır.
• Standby (Bekleme): Güç geri geldiğinde, TV Bekleme moduna girer.
Power On Option
Last Option
Picture Menu Lock
OFF
Picture Menu (Resim Menüsü)'nü etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
Menu Display
ON
• On (Açık): Main Menu (Ana Menü) görüntülenir.
• Off (Kapalı): Main Menu (Ana Menü) görüntülenmez.
Channel Menu Display
OFF
• On (Açık):Kanal Menüsü görüntülenir.
• Off (Kapalı): Kanal Menüsü görüntülenmez.
Panel Button Lock
Unlock
Home Menu Display
ON
Home Menu Auto Start
Türkçe
TV açıldığında uygulanacak varsayılan değerleri ayarlayın.
• User Defined (Kullanıcı Tnmlı): Power On Channel (Güç Açma Kanalı) ve
Channel Type (Kanal Türü) öğelerini manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
Aşağıdaki Power On Channel Number (Güç Açma Kanalı Numarası) ve
Channel Type (Kanal Türü) konularına bakın.
• Last Saved (Son Kaydedilen): TV açıldığında bu öğeyi seçerseniz,
kapandığında görüntülediği kanalı görüntüler.
Power On Channel
Ön panel (yerel tuş) işlemlerini açar/kapatır.
• Unlock (Kilidi aç): Tüm panel tuşlarının kilidini açar.
• Lock (Kilitle): Tüm panel tuşlarını kilitler.
• OnlyPower: Power panel tuşu dışında tüm panel tuşlarını kilitler.
• Menu/Source (Menü/Kaynak): Menu (Menü) ve Source (Kaynak) panel
tuşlarını kilitler.
OFF (KAPALI): Home Menu (Ana Menü) görüntülenmez.
ON (AÇIK): Home Menu (Ana Menü) görüntülenir.
Home Menu (Ana Menü)'yü düzenleyin.
Home Menu Editor
16
Açıklama
ilk değer
ON
ON (AÇIK): Home Menu (Ana Menü) otomatik başlatılır.
OFF (KAPALI): Home Menu (Ana Menü) otomatik başlatmaz.
Numara
3
4
5
6
Otel TV İşlevi
Kategori
Öğe
ilk değer
Eco Solution
Mp3/müzikçalardan çıkan sesi AV Giriş Kaynağı üzerinden almak içindir. Açık
olduğunda, video sinyali olmasa bile, müzikçalarda çalınan müziği TV'den
duyabilirsiniz. Ancak TV'nin arka ışığı yanmaya devam eder. Ve normal
çalıştığı bir video sinyalini ekler.
Mp3/müzikçalardan çıkan sesi PC Giriş Kaynağı üzerinden almak içindir.
Açık olduğunda, video sinyali olmasa bile, müzikçalarda çalınan müziği
TV'den duyabilirsiniz. Ancak TV'nin arka ışığı yanmaya devam eder. Ve
normal çalıştığı bir video sinyalini ekler.
Mp3/müzikçalardan çıkan sesi Component Giriş Kaynağı üzerinden almak
içindir. Açık olduğunda, video sinyali olmasa bile, müzikçalarda çalınan
müziği TV'den duyabilirsiniz. Ancak TV'nin arka ışığı yanmaya devam eder.
Ve normal çalıştığı bir video sinyalini ekler.
Müzik modunda enerji tasarrufu için Backlight On/Off (Arka Işık Açık/Kapalı)
seçeneği
Music Mode AV
OFF
Music Mode PC
…
Music Mode Comp
OFF
Music Mode Backlight
OFF
Auto source
OFF
• On (Açık): Harici bir giriş kaynağı TV'ye bağlandığında, TV giriş kaynağını
tanımlar ve sonra otomatik olarak o giriş kaynağına geçer.
• Off (Kapalı): Auto Source (Otomatik Kaynak) işlevi Off (Kapalı).
Energy saving
Off
Güç tüketimini azaltmak için TV'nin parlaklığını ayarlar.
• Off (Kapalı): Enerji tasarrufu işlevini kapatır.
• Low (Düşük): TV'yi düşük enerji tasarrufu moduna ayarlar.
• Medium (Orta): TV'yi orta enerji tasarrufu moduna ayarlar.
• High (Yüksek): TV'yi yüksek enerji tasarrufu moduna ayarlar.
Clone TV to USB
-
Geçerli TV seçeneklerini bir USB bellek cihazına klonlayın.
Clone USB to TV
-
USB bellek cihazında kayıtlı TV seçeneklerini TV'ye klonlayın.
Music Mode
External Source
Açıklama
Cloning
Setting Auto Intialize
OFF
Setting Auto Initialize (Otomatik Başlatma Ayarı), On (Açık) olarak
ayarlandığında ve güç kapatıldığında ve açıldığında ya da Master Power (Ana
Güç) kapatıldığında ve açıldığında, veriler klonlanan değerlere geri yüklenir.
Klonlanan değer yoksa Setting Auto Initialize (Otomatik Başlat Ayarı) On
(Açık) olarak ayarlansa bile yoksayılır ve işlem Setting Auto Initialize (Otomatik
Başlat Ayarı) Off (Kapalı) olarak ayarlandığıyla aynı olur
✎✎ HD450 kanal araması diğer modellerden farklıdır. MENU → Broadcasting içinde kanal arayabilirsiniz.
Türkçe
17
¦¦ Cloning (Klonlama)
USB Cloning (USB Klonlama) kullanıcının yapılandırdığı ayarları (Goruntu, Ses, Giriş, Kanal, Kurulum ve Otel Kurulumu)
bir TV setinden indirmek ve aynı ayarları başka TV setlerine kopyalamak için bir işlevdir.
TV'den (Ana Set) kullanıcı tanımlı tüm ayarlar USB cihazına kopyalanabilir.
–– USB KLONLAMA yalnızca 2.0 Standardını destekler.
USB
(5V 0.5A)
• Cloning from TV to USB: Bu, depolanan verileri TV EEPROM'un belirli bir alanından
USB cihazına kopyalama işlemidir.
1. TV'nin arkasındaki bir USB sürücüsünü USB bağlantı noktasına takın.
2. Bu düğmelere şu sırada basarak Hotel Options (Otel Seçenekleri) öğesine girin.
MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. ▲ veya ▼TV'yi USB'ye Klonla “Clone TV to USB” düğmesine basın, sonra
ENTER düğmesine basın.
4."Clone TV to USB" mesajı görüntülenir, sonra ENTER düğmesine basın.
5. USB klonlama işleminin durumunu kontrol edebilirsiniz.
• In Progress: Verileri USB cihazına kopyalarken.
• Completed: Kopyalama işlemi başarıyla bitti.
• Failed: Kopyalama işlemi başarıyla bitmedi.
• No USB: Bağlı USB cihazı yoktur.
Eco Solution
Cloning
d
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
• Clone USB to TV: Bu, depolanan verileri USB cihazından TV setine indirme işlemidir.
1. TV'nin arkasındaki bir USB sürücüsünü USB bağlantı noktasına takın.
2. Bu düğmelere şu sırada basarak Hotel Options (Otel Seçenekleri) öğesine girin.
MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. ▲ veya ▼USB'yi TV'ye Klonla “Clone USB to TV”, düğmesine basın, sonra ENTER
düğmesine basın.
4. "Clone USB to TV" mesajı görüntülenir, sonra ENTER düğmesine basın.
Eco Solution
Cloning
d
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
5. USB klonlama işleminin durumunu kontrol edebilirsiniz
• In Progress: Verileri USB cihazına kopyalarken.
• Completed: Kopyalama işlemi başarıyla bitti.
• Failed: Kopyalama işlemi başarıyla bitmedi.
• No USB: Bağlı USB cihazı yoktur.
• No File: USB cihazında kopyalanacak dosya yoktur.
✎✎ ENTER tuşuna 5 saniye kadar basmaya devam ederek USB'den TV'ye kopyalamayı etkinleştirin.
✎✎ CLONE işlevi yalnızca aynı model serisini destekler. (Farklı model serileri için düzgün çalışmaz.)
Yükleme sırasında hızlı, anında klonlama için,
ilk TV'den ana ayarları içeren bir USB sürücüsünü takın ve Enter tuşuna 5 saniye kadar basın.
18
Türkçe
OFF
¦¦ Plug & Play
Hotel Plug & Play (Otel Tak Çalıştır) işlevi TV ilk kez başlatıldığında otomatik olarak Hotel mode selection (Otel modu
seçimi), Country Setup (Ülke Ayarı), Clock Setup (Saat Ayarı) ve Picture mode Setup (Resim modu Ayarı) işlemlerini
gerçekleştirir.
–– Hotel Plug & Play (Otel Tak Çalıştır) yalnızca güç ilk kez ON (AÇIK) durumuna getirildiğinde kullanılabilir.
–– TV ilk kez ayarlandıktan ve Clone TV to USB (TV'yi USB'ye Klonla) çalıştırıldıktan sonra.
–– Sonra, TV'nin yalnızca Hotel Plug & Play (Otel Tak Çalıştır) işleminden çıkması, USB cihazına bağlanması, sonra
Clone USB to TV (USB'yi TV'ye Kopyala) çalıştırılması gerekir.
–– Modele ve bölgeye bağlı olarak bazı menüler farklı olabilir.
–– TV sıfırlama: INFO - MENU - MUTE - ÜÇ AÇMA, Option → factory reset.
Local Set
Configure your TV
Change Local Set if Located in North America Latin America and Europe.
Select your information in the categories below.
In other regions, Please press SKIP button move to the next step.
Current Localset : EU
Change
Select the country that
you’re in now.
Country
Bulgaria
Picture Mode
Standard
Skip
<Bölgeye bağlı olarak bu adım bulunmayabilir.>
Ülke menüsünde ülke seçildikten sonra, bazı
modeller pin numarasını ayarlamak için ek bir
seçenekle ilerleyebilir.
PIN kodunu unutursanız, Otel menüsünde,
SERVICE → TV Reset öğesini seçin. Ve Plug &
Play'de pin kodunu yeniden ayarlayın.
Tamam düğmesine
basıldığında,
solda gösterildiği
gibi otel menüsü
görünür. Otel
menüsü ayarlarını
tamamlayın
ve sonra TV'yi
sıfırlayın. TV'nizi
kullanabilirsiniz.
Power On
Kanallar arandıktan
sonra.
Atla seçiliyse
Menu OSD
Music Mode
External Source
Eco Solution
Cloning
Easy Set up
Standalone Setup
c
(Continue Setup)
Standalone Only
If you select this, Easy
setup will be started.
There are Essential
Details, Channel Scan,
Clock and Terms in
Easy setup.
Auto Tuning
To receive channels, configure the options
below then select Scan.
Aerial
Select the connected
aerial that you want to
use to get channels.
Air
Channel Type
Digital & Analogue
TV Setup Complete!
(End Setup)
Your Samsung TV is now ready to use.
Scan
Bağımsız Kurulum
seçiliyse
OK
Select your Language
c
English
Eesti
Suomi
Français
Deutsch
Press the arrow buttons
to move around the
screen.
Press the Enter button to
select an option.
Clock
Auto Tuning
Auto Tuning not Completed.
Select your language to start the on screen setup.
Digital
TV
Radio
Data/Other
0
0
0
0
Analogue
0
You can adjust your time to set DST, Time Zone and
clock mode
Clock Mode
Date
Scan Again
--/--/----
Time
--:--
Time Zone
Auto
DST
Change settings
Set current date and time
Auto
Off
--:--
Türkçe
19
1.LocalSet
–– Current Localset (Geçerli Yerel Ayar) öğesini kontrol edin.
–– Yerel ayarı değiştirmek istiyorsanız, Change (Değiştir) öğesini seçin.
–– Skip (Atla) öğesini seçerseniz, Start (Başlat) ekranı görünür.
2. Start - Easy Set Up (Başlat - Kolay Kurulum)
–– Standalone Only (Yalnızca Bağımsız) öğesini seçerseniz, Standalone (Bağımsız) otel modu varsayılan olarak
ayarlanır.
–– Interactive (Etkileşimli) öğesini seçerseniz, Interactive Setup Menu (Etkileşimli Kurulum Menüsü) görüntülenir.
Interactive (Etkileşimli) menüsünden çıkmak için güç kapatma düğmesine basın.
–– Sonraki adıma gitmek için Standalone Plug & Play (Bağımsız Tak & Çalıştır) öğesini seçin.
3. Dili seçin
–– OSD (Ekran Görüntüsü) dilini seçin.
–– Görüntüleme zamanı: OSD zaman aşımları ve işlemler Samsung'un tüm tüketici TV modellerinde aynıdır.
4. Country (Ülke) ve Picture Mode (Resim Modu) öğesini seçin
–– Uygun ülkeyi ve resim modunu seçin.
–– Modele ve bölgeye bağlı olarak bazı ülkeler bulunmayabilir.
5. Auto Tuning (Otomatik Ayarlama)
–– Anten kaynağını ve kanal türünü seçin. Ayarları yapılandırın ve Scan (Tara) öğesini seçin.
–– Auto Tuning (Otomatik Ayarlama) işlemi kanalları aramaya başlar
–– Auto Tuning (Otomatik Ayarlama) işlemi tamamlandığında, kanal bilgileri görüntülenir.
6.Clock
–– DST (Yaz Saati Uygulaması) ve Time Zone (Saat Dilimi) öğelerini ayarlayarak doğru zamanı ayarlayın.
7. TV Setup Complete (TV Kurulumu Tamam)
20
Türkçe
¦¦ HD Plug & Play – Local Set (Yerel Set) (Yalnızca Avrupa)
• Local Set (Yerel Ayar) Diller, Yayın frekansları vb. gibi çok önemli yazılım ayarı değeridir.
• Local Set (Yerel Ayar) düzgün yapılandırılmadıysa TV çalışmayabilir. Sağlanan ülke listesiyle doğru Local Set (Yerel
Ayar) öğesini seçin.
Local Set HD tak ve çalıştır ilk
sayfasındaki seçeneği değiştirir
Ülke listesiyle doğru Local Set
ayarını seçin
TV yeni Local Set ayarını
uygulamak için otomatik olarak
yeniden başlatılacaktır
Local Set
Local Set
Local Set
Change Locat Set if Located in North America, Latin America and Europe.
In other regions, Please press SKIP button move to the next step.
When Local Set is Changed, TV will turn off automatically to apply it.
When Local Set is Changed, TV will restart automatically to apply it.
Turn and reboot automatically
as Local Set is changed
EU
Current Localset : EU
Change
Bölge
Europe
Countries List
Bulgaria, Croatia, Czech, Estonia, Greece, Hungary, Latvia, Lithuania
Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, EU-Others
Skip
Ülke
yerel Seti
Bulgaria
Croatia
Czech
Estonia
Greece
Hungary
Latvia
Lithuania
Romania
Serbia
Slovakia
Slovenia
EU-Others
EU
Italy
EU_ITALY
Austria
Germany
Switzerland
EU_GER
France
EU_FRANCE
Belgium
Luxembourg
Netherlands
EU_BELELUX
Portugal
Spain
EU_SPAIN
OK
Countries List
Bulgria, Croatia, Czech, Estonia, Greece, Hungary, Latvia, Lithuania
Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, EU-Others
Local Set
When Local Set is Changed, TV will turn off automatically to apply it.
EU_FRANCE
Yeniden başlatmadan sonra,
güncellenen Local Set gösterilir
Countries List
France
Local Set
Change Locat Set if Located in North America, Latin America and Europe.
In other regions, Please press SKIP button move to the next step.
Local Set
Current Localset : EU_FRANCE
When Local Set is Changed, TV will turn off automatically to apply it.
Change
Countries List
Austria, Germany, Switzerland
Local Set
When Local Set is Changed, TV will turn off automatically to apply it.
Skip öğesine basın, genel HD tak
ve çalıştır devam edecektir
Local Set
NORDIC
Change Locat Set if Located in North America, Latin America and Europe.
In other regions, Please press SKIP button move to the next step.
Countries List
Denmark, Finland, Norway, Sweden
United Kingdom EU_UK
Ireland
CIS
Skip
EU_GER
Denmark
Finland
Norway
Sweden
NORDIC
Turkey
EU_TURKEY
Poland
EU_POLAND
Kazakhstan
CIS_RUSSIA
Current Localset : EU_FRANCE
Change
Skip
Russia
Ukraine
Start
HD tak ve çalıştır işleminden sonra Local Set
ayarını değiştirmeniz gerekiyorsa, Fabrika
modunda TV Reset işlevini tıklatın, Local Set
değişikliği dahil HD tak ve çalıştır işlemine
devam edebilirsiniz.
Interactive
(Hotel Menu)
Standalone Plug & Play
If you select this, the
setup process will be
completed and go to
hotel menu.
(Continue Setup)
Standalone Only
(End Setup)
Türkçe
21
¦¦ Saati Ayarlamaz
OMENU → Sistem → Zaman → Saat → Saat Ayarı
• Zaman girilir
–– Saat öğesini seçmek için uzaktan kumandanın düğmesine basın ve
zamanı ayarlayın.
Zaman
Saat
Kapanış Ayarı
Kapalı
Uyandırma Zmnlyc
• Etkileşimli Mod Süresini Ayarlama
–– Otel Sistemi zaman bilgilerini iletirse, zaman otomatik ayarlanır.
–– Otel Sistemi zaman bilgilerini iletmezse, zaman görüntülenemez.
Zaman
Saat Modu
✎✎ Zaman ayarlanırsa, saat ön panelde görüntülenecektir.
22
Türkçe
Manuel
•Saat Ayarı
•Saat Dilimi
Otomatik
Duvar Montajını Kurma
1. Duvara Montaj kitini SAMSUNG'un sağladığı KILAVUZ-STAND ile takma hakkında bilgi için, lütfen bkz. "Duvara Montaj
Hızlı kurulum kılavuzu" (Yalnızca HG24/28AD450 için)
2. Diğer Duvara Montaj kitlerini takmak için, lütfen aşağıdakilere bakın:
Duvara montaj kiti (ayrıca satılır) TV'yi duvara monte etmenize izin verir. Duvara montaj kitinin takılmasıyla ilgili daha
fazla bilgi için, duvar düzeneğiyle ile birlikte verilen talimatlara bakın. Duvara montaj braketini takarken yardım için bir
teknisyene başvurun. Kendi başınıza yapmanızı önermeyiz.
Samsung Electronics, TV'yi kendiniz monte etmeyi seçtiğinizde ürüne veya kendinize ya da başkalarına vereceğiniz
hasarlardan sorumlu değildir.
Duvara Montaj Kiti Teknik Özellikleri (VESA)
✎✎ Duvara montaj kiti birlikte verilmez, ayrıca satılır.
Duvara montaj kitinizi zeminle dik açıda duran ve sağlam bir duvara monte edin. Duvar dışında başka yapı malzemelerine
takacaksanız, lütfen en yakınınızdaki bayi ile görüşün. Tavana veya eğik bir duvara monte edilirse, düşebilir ve ciddi kişisel
yaralanmaya neden olabilir.
✎✎ NOT
• Duvara montaj kitlerinin standart boyutları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
• Duvara montaj kitimizi satın alırken, ayrıntılı bir kurulum kılavuzu ve montaj için gerekli tüm parçalar sağlanır.
• VESA standart vida teknik özelliklerine uymayan vidalar kullanmayın.
• TV setinin içine zarar verebileceğinden standart boyutlardan büyük vidalar kullanmayın.
• VESA standardı vida teknik özelliklerine uymayan duvara montaj kitleri için, vidaların uzunluğu teknik özelliklere
bağlı olarak değişebilir.
• Vidaları çok fazla sıkmayın. Bu, ürüne zarar verebilir veya ürünün düşmesine neden olarak yaralanmaya neden
olabilir. Samsung bu tür kazalardan sorumlu değildir.
• VESA'ya uygun olmayan veya belirtilmemiş bir duvar montajı kullanıldığında veya müşteri ürün montaj talimatlarına
uymadığında, Samsung, ürünün zarar görmesinden veya yaralanmalardan sorumlu değildir.
• Bu TV'yi monte ederken 15 derecelik eğimi aşmayın.
inç
VESA Özelliği (A * B)
24
75 x 75
28
100 x 100
40
200 X 200
Standart Vida
Adet
M4
4
M8
Duvara Montaj Kitinizi TV'niz açıkken kurmayın. Elektrik çarpmasından kaynaklanan kişisel yaralanmaya neden olabilir.
Türkçe
23
TV'yi Duvara Sabitleme
[
Dikkat: TV'yi çekme, itme veya üzerine çıkma TV'nin düşmesine neden olabilir. Özellikle, çocuklarınızın asılmadıklarından veya TV'nin
dengesini bozmadıklarından emin olun; bunları yaparlarsa TV'nin düşmesine neden olarak ciddi yaralanmalara veya ölüme neden
olabilirler. Birlikte verilen Güvenlik Broşüründeki tüm güvenlik önlemlerini izleyin. Ekstra sağlamlık için, güvenlik amacıyla aşağıdaki gibi
düşmeyi önleyici cihaz takın.
TV'nin düşmesini önlemek için
1. Vidaları kelepçelere yerleştirin ve duvara sıkı bir şekilde sabitleyin. Vidaların, duvara sağlam bir şekilde
takıldıklarını onaylayın.
✎✎ Duvar tipine bağlı olarak dübel gibi ek malzemelere ihtiyacınız olabilir.
✎✎ Gerekli kelepçeler, vidalar ve bağlar ürünle birlikte sağlanmadığı için, lütfen bunları ayrı olarak satın alın.
2. TV'nin arkasında ortada bulunan vidaları çıkarın, vidaları kelepçelerin içinden geçirin ve daha sonra yeniden TV'ye
takıp sıkın.
✎✎ Vidalar ürünle birlikte verilmemiş olabilir. Bu durumda, lütfen aşağıdaki özelliklere uygun vidaları satın alın.
3. TV'ye ve duvara sabitlenmiş kelepçeleri sağlam bir bağ ile birleştirin ve daha sonra bağı sıkı bir şekilde bağlayın.
✎✎ NOT
• TV'yi arkaya doğru düşmemesi için duvara yakın bir yere yerleştirin.
• Bağı, duvarda sabitlenmiş kelepçeler TV'ye sabitlenen kelepçelerle aynı hizada veya daha aşağıda olacak şekilde
bağlayabilirsiniz.
• TV'yi taşımadan önce bağı çözün.
4. Tüm bağlantıların uygun şekilde sabitlendiğini doğrulayın. Belirli aralıklarla bağlantılarda yıpranma ya da kopukluk
olmadığını kontrol edin. Bağlantılarınızın güvenliğiyle ilgili herhangi bir şüpheniz varsa, profesyonel bir montajcıyla
görüşün.
Hırsıza Karşı Kensington Kilidi
Kensington Kilidi Samsung tarafından sağlanmaz. Kamuya açık bir alanda
kullanırken sistemi fiziki olarak sabitlemek için bir cihazdır. Üreticiye bağlı olarak
görünüm ve kilitleme yöntemi çizimdekinden farklı olabilir. Düzgün kullanım
hakkında ek bilgi için Kensington Kilidiyle sağlanan kılavuza bakın.
Ürünü kilitlemek için şu adımları izleyin:
Lütfen TV'nin arkasındaki "K" simgesini bulun. Bir kensington yuvası "K"
simgesinin yanındadır.
1. Kensington kilidi kablosunu masa veya sandalye gibi büyük, sabit bir
nesnenin çevresine sarın.
2. Kablonun kilit takılı ucunu Kensington kilidi kablosunun yuvarlak ucundan kaydırın.
3. Kilitleme cihazını üründeki Kensington yuvasına takın (1).
4. Kilidi kilitleyin.
✎✎ Bunlar genel talimatlardır. Tam talimatlar için, kilitleme kılavuzuyla verilen Kullanıcı kılavuzuna bakın.
✎✎ Kilitleme cihazının ayrıca satın alınması gerekir.
✎✎ Kensington Kilidinin konumu, modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.
24
Türkçe
1
<İsteğe Bağlı>
Teknik Özellikler
Öğeler
TV Sistemi
Hoparlör çıkışı
Ses çıkışı
Giriş
Teknik Özellikler
Yorum
SECAM DVB-TC
24-28 inç : 5W X 2
40inç : 10W X 2
Değişken Ses
4 W mono 8 ohm SPK'
EXT(RGB)
Scart Jakı
HDMI
HDMI Teknik Özellikleriyle Uyumlu
Anten Tipi
75 ohm Dengesiz, Din Jakı, F Jakı
Çalışma sıcaklığı
10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
Çalışma Nemi
10% ~ 80%
Depolama Sıcaklığı
-20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)
Depolama Nemi
5% ~ 95%
Telefon Jakı çıkışı
BTL Ses çıkışı
yoğunlaşmayan
yoğunlaşmayan
✎✎ Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
✎✎ Güç kaynağı ve güç tüketimi hakkında daha fazla bilgi için, ürün üzerindeki etikete bakın.
✎✎ Yukarıdaki özellikler modele göre farklı olabilir.
Türkçe
25
Desteklenen Video Biçimleri
Dosya Uzantısı
Kapsayıcı
Video Kodeki
DivX 3.11/4.x/5.x/6.x
*.avi / *.mkv
*.asf / *.wmv
*.mp4 / *.3gp
*.vro / *.mpg
*.mpeg / *.ts
*.tp / *.trp
*.mov / *.flv
*.vob / *.svi
*.divx
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
*.webm
WebM
MPEG4 SP/ASP
Çözünürlük
Çerçeve hızı (fps)
Bit hızı (Mb/sn)
1920 x 1080
30
640 x 480
8
H.264 BP/MP/HP
Motion JPEG
Window Media Video v9
MPEG2
MPEG1
6~30
30
1920 x 1080
VP8
20
Ses Kodeki
AC3
LPCM
ADPCM
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
DD+
MPEG (MP3)
DTS (Core)
G.711(A-Law,
μ-Law)
Vorbis
✎✎ Diğer Kısıtlamalar
• İçerikte veya kapsayıcıda bir hata varsa, video içeriği oynatılmaz veya düzgün bir şekilde oynatılmaz.
• İçerik tabloda listelenenle uyumlu Çerçeve/sn'nin üzerinde standart bit hızı/kare hızına sahipse ses veya video
çalışmayabilir.
• Dizin Tablosunda hata varsa Ara (Atla) işlevi desteklenmez.
• Bazı USB/dijital kamera cihazları oynatıcıya uygun olmayabilir.
• Video 10 Mb/sn (bit hızı) üzerindeyse menü geç görüntülenebilir.
Video dekoderi
Ses dekoderi
• En fazla H.264, Düzey 4.1'i destekler (FMO/ASO/RS desteklenmez.)
• çerçeve hızı:
−− 1280 x 720 altı: 60 çerçeve maks
−− 1280 x 720 üstü: 30 çerçeve maks
• VC1 AP L4 desteklenmez.
• GMC desteklenmez.
•
•
•
•
WMA 10 Pro, 5.1 kanala ve M2 profiline kadar destekler.
WMA kayıpsız ses desteklenmez.
Vorbis en fazla 2 kanal destekler.
DD+ en fazla 5.1 kanal destekler.
Desteklenen Altyazı Biçimleri
• Dahili
• Harici
Ad
Dosya uzantısı
Ad
Kapsayıcı
biçim
MPEG-4 zamanlı metin
.ttxt
Xsub
AVI
Resim Biçimi
SAMI
.smi
SubStation Alpha
MKV
Metin Biçimi
SubRip
.srt
SubViewer
.sub
Gelişmiş SubStation
Alpha
MKV
Metin Biçimi
Mikro DVD
.sub ya da .txt
SubRip
MKV
Metin Biçimi
SubStation Alpha
.ssa
MPEG-4 zamanlı metin
MP4
Metin Biçimi
Gelişmiş SubStation Alpha
.ass
Powerdivx
.psb
Desteklenen Müzik Biçimleri
Desteklenen Fotoğraf Biçimleri
Dosya Uzantısı
Tür
Çözünürlük
*.jpg
*.jpeg
JPEG
15360 X 8640
*.bmp
BMP
4096 X 4096
*.mpo
MPO
15360 X 8640
Dosya Uzantısı
Tür
*.mp3
MPEG
*.m4a
*.mpa
*.aac
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
*.ogg
OGG
Vorbis
*.wma
WMA
WMA
*.wav
*.mid
*.midi
26
Türkçe
Kodek
MPEG1 Ses
Katmanı 3
wav
wav
midi
midi
Açıklama
En fazla 2 kanal
destekleyebilir
En fazla 2 kanal
destekleyebilir
WMA 10 Pro, 5.1 kanala
ve M2 profiline kadar
destekler. (WMA kayıpsız ses
desteklenmez.)
Aramayı desteklemez
DÜNYA ÇAPINDA SAMSUNG'a Başvurun
Samsung ürünleriyle ilgili sorularınız veya yorumlarınız varsa lütfen SAMSUNG müşteri hizmetleri merkezine başvurun.
Ülke
Müşteri Hizmetleri Merkezi
Web Sitesi
AUSTRIA
BELGIUM
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
051 331 999
800 111 31 , Безплатна телефонна линия
072 726 786
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
www.samsung.com/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4
70 70 19 70
www.samsung.com/dk/support
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
0180 6 SAMSUNG bzw.
www.samsung.com/de/support
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk
max. 0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line www.samsung.com/gr/support
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
http://www.samsung.com/hu/support
0680PREMIUM (0680-773-648)
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/it/support
261 03 710
www.samsung.com/support
020 405 888
www.samsung.com/support
080 697 267
www.samsung.com/si/support
090 726 786
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
www.samsung.com/nl/support
815 56480
www.samsung.com/no/support
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 *
www.samsung.com/pl/support
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
808 20 7267
www.samsung.com/pt/support
08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG)
www.samsung.com/ro/support
Apel GRATUIT
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
0034902172678
www.samsung.com/es/support
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com/se/support
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
MONTENEGRO
SLOVENIA
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
UK
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
TURKEY
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
444 77 11
© 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
www.samsung.com/tr/support
HD450-EU-TUR-X0
Download PDF

advertising