Samsung | HG32ED470SK | Samsung 32''Kurumsal LED TV (Hospitality TV) Kullanım kılavuzu

450S/470S
LED TV
Kurulum kılavuzu
yapabileceklerinizi hayal edin
Bu Samsung ürününü satın aldığınız için
teşekkür ederiz. Daha fazla hizmet almak için
lütfen şu adresten ürününüzü kaydedin
www.samsung.com/register
Model
Seri No.
Bu Kullanıcı Kılavuzundaki şekiller ve resimler yalnızca referans amaçlı verilmiştir ve gerçek ürünün görünümünden farklı
olabilir. Ürün tasarımı ve teknik özelikler haber verilmeden değiştirilebilir.
Talimat
Bu TV'de TV'ye bağlı bir set arkası kutusu (SBB/STB) yoluyla ve oteller ve diğer ağırlama işletmeleri için bilgisayarla kontrol edilen sistemde diğer
TV'lerle etkileşim işlevselliği vardır.
Etkileşimli: TV ilk kez çalıştırıldığında, SBB/STB'yi tanımlamak için bir komut gönderir. Tanımlanırsa, SBB/STB yoluyla TV ÇEVRİMİÇİ moda ve
tam kontrole geçer. (Yalnızca HD470S için)
TV ÇEVRİMİÇİ moddayken, IR (Samsung uzaktan kumandası) komutları almayı durdurur ve arayüz protokolüne uygun hareket eder.
Bağımsız: SBB/STB tanımlanmadıysa, TV kısıtlı işlemlerle BAĞIMSIZ moduna geçmelidir.
Çalıştırma Modları
Bu TV (Hotel modunda) bir SBB/STB ile çalıştırılırken iki durumdan birindedir:
yy ÇEVRİMİÇİ veya BAĞIMSIZ. BAĞIMSIZ durumunda, TV, etkin iletişimi olmayan bir Otel TV'si gibi çalışır. Bu, konukların SBB/STB
bağlantısını keserek sistemi kandırmaya çalışmalarını önler.
Otel Modu Açık
Otel TV
Bağımsız Modu
10 denemeden biri
başarılı olursa SBB/
STB Çevrimiçi olur
SBB/STB
Çevrimiçi-Art
arda 10 kez
başarısız
Power (Güç)
ON (AÇIK)
SBB/STB
Durumu-Her
2 sn'de
dememe
Çevrimiçi Modu
Yoklama Hızı 20/sn
Bağımsız veya etkileşimli modu ayarlamak için, bkz. sayfa 19-24 (Otel seçeneği verilerini ayarlama: Bağımsız mod ve Etkileşimli mod)
yy Konukların TV sistemini "kandırmalarını" önlemek için bazı işlemler kısıtlanabilir.
yy Ana Menü'de hiç ana menü (Etkileşimli modu) veya Kanal Menüsü, Plug & Play yok (Bağımsız modu)
yy Sınırlı Ses Düzeyi ve Panel tuş kilidi veya kilidi açma
Sabit görüntü uyarısı
Ekranda hareketsiz görüntüler (jpeg resim dosyaları gibi) veya hareketsiz öğeler (TV Programı logoları, panorama veya 4:3 görüntü biçimi,
ekranın en altında borsa veya haber çubukları vb. gibi) görüntülemekten kaçının. Hareketsiz resimleri sürekli görüntüleme ekran fosforunun eşit
olmayan bir şekilde aşınmasına neden olabilerek görüntü kalitesini etkileyebilir. Bu etkinin gerçekleşme riskini azaltmak için, lütfen aşağıdaki
önerileri uygulayın:
yy Uzun süre aynı TV kanalını görüntülemekten kaçının.
yy Her zaman görüntüyü tam ekran görüntülemeye çalışın, en iyi olası eşleşme için TV seti resim biçimi menüsünü kullanın.
yy İstenen resim kalitesini elde etmek için parlaklık ve kontrast değerlerini gerekli minimum değerlere azaltın. Bu değerleri aşma yanma işlemini
hızlandırabilir.
yy Görüntü artığını ve ekran yanmasını azaltmak için sık sık tüm TV özelliklerini kullanın, daha fazla ayrıntı için kullanıcı kılavuzunun uygun
bölümüne bakın.
Montaj Alanını Sabitleme
Uygun havalandırmayı sağlamak için ürün ve diğer nesneler (örn. duvarlar) arasındaki gerekli mesafeyi koruyun.
Aksi halde, ürünün iç sıcaklığındaki yükseklik nedeniyle yangın çıkabilir veya üründe sorunlar oluşabilir.
✎✎ Bir stand veya duvar montajı kullanırken, yalnızca Samsung Electronics tarafından sağlanan parçaları kullananın.
yy Diğer üreticilerin sağladığı parçaları kullanırsanız, üründe bir sorun oluşabilir veya ürün düşer ve yaralanabilirsiniz.
✎✎ Görünüm ürüne bağlı olarak değişebilir.
Standlı montaj.
Duvar düzeneğiyle montaj.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
içindekiler
yy Çalıştırma Modları..................................................................................................................................... 2
yy Sabit görüntü uyarısı................................................................................................................................. 2
yy Montaj Alanını Sabitleme........................................................................................................................... 2
yy Aksesuarlar............................................................................................................................................... 4
yy LED TV Standını Takma............................................................................................................................. 4
yy Bağlantı Panelini Görüntüleme.................................................................................................................. 5
yy TV'nin Kumandasını Kullanma (Panel Tuşu)............................................................................................... 10
yy Uzaktan Kumandayı Görüntüleme............................................................................................................. 11
yy TV'yi SBB'ye Bağlama (Yalnızca HD470S için)........................................................................................... 13
yy MediaHub HD'yi Bağlama (Yalnızca HD470S için)..................................................................................... 16
yy RJP'yi (Uzak Jak Paketi) Bağlama (Yalnızca HD470S için)......................................................................... 17
yy Otel Seçeneği Verilerini Ayarlama.............................................................................................................. 19
yy Duvar Montajını Kurma.............................................................................................................................. 48
yy TV'yi Duvara Sabitleme............................................................................................................................. 49
yy Hırsıza Karşı Kensington Kilidi................................................................................................................... 49
yy Teknik Özellikler......................................................................................................................................... 50
Türkçe
3
Türkçe
yy Talimat...................................................................................................................................................... 2
Aksesuarlar
✎✎ LED TV'nizle birlikte aşağıdaki öğelerin verildiğinden emin olun. Öğelerden herhangi biri eksikse, bayinizle görüşün.
✎✎ Öğelerin renkleri ve şekilleri modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.
yy
yy
yy
yy
Uzaktan Kumanda ve Piller (AAA x 2)
Güç Kablosu / Veri Kablosu
Güvenlik Kılavuzu (Bazı ülkelerde yoktur)
Duvara Montaj Adaptörü
yy
yy
yy
yy
Hızlı Kurulum Kılavuzu
Kılavuz Stand
Vidalar
Stand
✎✎ Stand ve stand vidaları modele bağlı olarak birlikte verilmeyebilir.
✎✎ Veri Kablosu SI Satıcısına bağlı olarak birlikte verilmeyebilir.
LED TV Standını Takma
Stand Bileşenleri
Standı takarken, birlikte verilen bileşenleri ve parçaları kullanın.
A
B
Stand
1
(M4 X L12) (2EA)
Vidalar
2
3
✎✎ Birleştirirken Standın ve Stand Kılavuzunun önünü ve arkasını karıştırmayın.
✎✎ TV'yi en az iki kişinin kaldırıp taşıdığından emin olun.
4
Türkçe
M4 X L12 (4EA)
(M4 X L12) (2EA)
Bağlantı Panelini Görüntüleme
9
HG32ED470S
DATA
EXT (RGB)
HP-ID
RJP
COMMON
INTERFACE
2
USB
(5V 0.5A) /CLONING
1
87 6
HDMI IN
(ARC)
ANT IN
3
4
5
HG32AD470S
0
USB
(5V 0.5A) /CLONING
1
8 7 6
DATA
AV IN
HP-ID
VIDEO
AUDIO
RJP
HDMI IN
(ARC)
ANT IN
3
4
5
Türkçe
5
HG32ED450S
9
EXT (RGB)
HP-ID
RJP
COMMON
INTERFACE
2
USB
(5V 0.5A) /CLONING
1
8 6
HDMI IN
ANT IN
3
4
0
8 6
USB
(5V 0.5A) /CLONING
1
5
AV IN
HP-ID
VIDEO
AUDIO
RJP
HDMI IN
ANT IN
3
4
6
Türkçe
5
HG32AD450S
(Çin hariç)
✎✎ Harici bir cihazı TV'nize bağladığınızda, ünitenin gücünün kapalı olduğundan emin olun.
✎✎ Harici bir cihazı bağlarken, bağlantı terminalinin rengini kabloyla eşleştirin.
1USB (5V 0.5A) / CLONING
–– Yazılım yükseltmeleri ve Media Play vb. için konektör.
–– Servis bağlantısı.
–– USB KLONLAMA yalnızca 2.0 Standardını destekler.
2COMMON INTERFACE
3ANT IN
–– Televizyon kanallarını düzgün görüntülemek için, TV aşağıdaki kaynaklardan birinden bir sinyal almalıdır:
–– Dış anten / Kablolu televizyon sistemi
4HDMI IN: Bir HDMI çıkışıyla bir cihazın HDMI jakına bağlanır.
✎✎ Bir HDMI-HDMI bağlantısı için hiç ses bağlantısı gerekmez. HDMI bağlantıları hem ses hem de video taşır.
✎✎ Harici bir cihaza bir DVI bağlantısı için HDMI GİRİŞİ (DVI) jakını kullanın. Video bağlantısı için bir DVI - HDMI kablosu
veya DVI-HDMI adaptörü (DVI - HDMI) ve ses için PC/DVI SES GİRİŞİ jakları kullanın.
5RJP: Bu bağlantı noktası, cihaz kullanımını ve rahatlığı iyileştirmek için farklı cihazları ek modüllere bağlayan bir RJP (Uzak
Jak Paketi) iletişim bağlantı noktasıdır.
6KULAKLIK JAKI: Kulaklıklar TV'nizdeki kulaklık jakına bağlanabilir. Kulaklıklar bağlıyken, dahili hoparlörlerden ses devre
dışı bırakılır.
7DATA
–– TV ve SBB arasındaki veri iletişimini desteklemek için kullanılır.
–– RJ-12 TV tipi fişler kullanılarak bağlanır.
8HP-ID: Kabloyu HP-ID ve Kulaklık Jakına aynı anda bağlayın ve ayrı bir Kulaklık Kutusuna bağlayın. Bkz. sayfa 15.
Kulaklığı Kulaklık Kutusuna bağlarken Kulaklık işleviyle aynı çalışır.
9EXT (RGB)
–– Ext. modunda, DTV Çıkışı yalnızca MPEG SD Video ve Sesi destekler.
0AV IN
–– Komponent video / sesi bağlar.
–– Komponent video kablolarını (isteğe bağlı) TV'nizin arkasındaki komponent jaklarına ("PR", "PB", "Y") ve diğer
uçlarını DVD'deki ilgili komponent video çıkış jaklarına bağlayın.
–– Hem Set Üstü Kutusunu hem de DVD oynatıcıyı bağlamak istiyorsanız, Set Üstü Kutusunu DVD Oynatıcıya
bağlamanız ve DVD Oynatıcıyı TV'nizdeki komponent jaklarına ("PR", "PB", "Y") bağlamanız gerekir.
–– Komponent cihazlarınızdaki (DVD) PR, PB ve Y jakları bazen Y, B-Y ve R-Y ya da Y, Cb ve Cr şeklinde etiketlenebilir.
–– RCA ses kablolarını (isteğe bağlı) TV setinin arkasındaki [Sağ - SES - Sol]'a bağlayın ve diğer uçları DVD
Oynatıcıdaki ilgili ses çıkış jaklarına bağlayın.
Türkçe
7
Görüntüleme Modları
Çözünürlük sütununda listelenen standart çözünürlüklerden birini de seçebilirsiniz. TV otomatik olarak seçtiğiniz çözünürlüğe
ayarlanır.
Bir bilgisayarı TV'ye bağladıktan sonra, bilgisayarda TV'nin ekran çözünürlüğünü ayarlayın. Optimum çözünürlük 60 Hz'de
1920 X 1080'dir. Aşağıdaki tablodakinden farklı bir değere ayarlanırsa, TV hiçbir şey göstermeyebilir. Bilgisayarın kullanıcı
kılavuzuna veya grafik kartına bakarak çözünürlüğü düzgün ayarlayın.
Tablodaki çözünürlükler önerilir.
✎✎ Optimum çözünürlük 60 Hz'de 1366 X 768'dir.
Görüntüleme Modu
8
Görüntüleme
biçimi
Horizontal
Frequency
(kHz)
Vertical
Frequency
(Hz)
Pixel Clock
(MHz)
Sync Polarity
(H/V)
IBM
720 x 400
70Hz
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA DMT
640 x 480
60Hz
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC
640 x 480
67Hz
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA DMT
640 x 480
72Hz
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA DMT
640 x 480
75Hz
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA DMT
800 x 600
60Hz
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA DMT
800 x 600
72Hz
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA DMT
800 x 600
75Hz
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC
832 x 624
75Hz
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA DMT
1024 x 768
60Hz
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA DMT
1024 x 768
70Hz
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA DMT
1024 x 768
75Hz
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA DMT
1280 x 720
60Hz
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA DMT
1366 x 768
60Hz
47,712
59,790
85,500
+/+
Türkçe
✎✎ Optimum çözünürlük 60 Hz'de 1920 X 1080'dir.
Görüntüleme Modu
Görüntüleme
biçimi
Yatay Frekans
(KHz)
Dikey Frekans
(Hz)
Piksel Saat
Frekansı
(MHz)
Senkronizasyon
Polaritesi
(Y / D)
IBM
720 x 400
70Hz
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA DMT
640 x 480
60Hz
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC
640 x 480
67Hz
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA DMT
640 x 480
72Hz
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA DMT
640 x 480
75Hz
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA DMT
800 x 600
60Hz
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA DMT
800 x 600
72Hz
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA DMT
800 x 600
75Hz
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC
832 x 624
75Hz
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA DMT
1024 x 768
60Hz
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA DMT
1024 x 768
70Hz
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA DMT
1024 x 768
75Hz
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA DMT
1152 x 864
75Hz
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC
1152 x 870
75Hz
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA DMT
1280 x 720
60Hz
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA DMT
1280 x 800
60Hz
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA DMT
1280 x 1024
60Hz
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA DMT
1280 x 1024
75Hz
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA DMT
1366 x 768
60Hz
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA DMT
1440 x 900
60Hz
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA DMT
1600 x 900RB
60Hz
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA DMT
1680 x 1050
60Hz
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA DMT
1920 x 1080
60Hz
67,500
60,000
148,500
+/+
✎✎ Geçişli modu desteklenmez.
✎✎ Standart olmayan video biçimi seçilirse set anormal çalışabilir.
✎✎ Ayrı ve Kompozit modları desteklenir. SOG desteklenmez.
Türkçe
9
TV'nin Kumandasını Kullanma (Panel Tuşu)
TV'yi uzaktan kumandadaki veya TV panelindeki P düğmesini kullanarak açın.
✎✎ TV'nin sağ altındaki TV Kumandası, uzaktan kumanda olmadan TV'yi kumunda etmenizi sağlar.
✎✎ Önce ona basarsanız kontrol menüsü görünür. İşlevi TV'nin kumandasını basılı tutarak seçebilirsiniz.
✎✎ Ürünün rengi ve şekli, modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.
✎✎ TV'nin Kumandasıyla, TV'yi açma veya kapatma, kanalı değiştirme, ses düzeyini ayarlama ve giriş kaynağını değiştirme
dışındaki işlemleri gerçekleştiremezsiniz.
: TV'yi açar ve kapatır.
Press: Move
Press & Hold: Select
Kontrol Menüsü
/
: Kanalı değiştirir.
/
: Ses düzeyini ayarlar.
: Kullanılabilir video kaynaklarını görüntüler ve seçer.
Uzaktan kumanda sensörü/TV Kumandası
Bekleme modu
TV'nizi uzun süre bekleme modunda bırakmayın (örneğin tatile çıktığınızda). Güç düğmesi kapatıldığında bile az miktarda
elektrik gücü hala tüketilir. Güç kablosunu prizden çıkarmak en iyi yoldur.
10
Türkçe
Uzaktan Kumandayı Görüntüleme
✎✎ Bu uzaktan kumandada Power, Channel ve Volume düğmeleri üzerinde Braille noktaları bulunmaktadır ve görme
engelli kişiler tarafından kullanılabilirler.
Kullanılabilir video kaynaklarını
görüntüleyin ve seçin.
TV'yi açar ve kapatır.
Kanallara doğrudan erişim sağlar.
Teletekst, Çift veya Karışık'ı dönüşümlü
olarak seçer.
GUIDE
TTX/MIX
Elektronik Program Kılavuzu'nu (EPG)
görüntüler.
Sesi geçici olarak kapatın.
Ses düzeyini ayarlayın.
Kanalları değiştirin.
CH LIST
Ekranda kanal listesini görüntüleyin.
HOME ekranına geçiş yapın.
T
HOME
Ana ekran menüsünü görüntüleyin.
CONTENT
CLOCK
Sık kullanılan işlevleri hızlıca seçin.
Ekran menüsü öğelerini seçin ve
menü değerlerini değiştirin.
Önceki menüye geri dönün.
Kanal Listesi, İçindekiler Ana
menüsü vb.'deki düğmeler.
İçindekiler Ana Sayfası öğesini
görüntüleyin.
TV ekranında bilgileri görüntülemek
için basın.
CLOCK: Bekleme modunda INFO
tuşuna bastığınızda, TV ekranı saati
görüntüler.
Menüden çıkın.
A
ALARM
ALARM: TV'nin açılmasını istediğiniz
saati girin. (HD450S desteklenmez)
W: 3D görüntüyü açar veya kapatır.
(Mevcut değil)
SUBT.: Dijital altyazıları görüntüler.
B
C
D
SUBT.
İçindekiler Ana Sayfası içindeki bu
düğmeleri kullanın.
Pilleri takma (Pil boyutu: AAA)
Uzaktan Kumandanın Arkası
✎✎ Pilleri taktıktan sonra, pil kapağını kapalı tutan vidayı
vidalamak için bir tornavida kullanın.
✎✎ NOT
yy Uzaktan kumandayı TV'den en fazla 7 m uzaklıkta
kullanın.
yy Parlak ışık uzaktan kumandanın performansını
etkileyebilir. Özel yapım flüoresan lamba veya neon
ışıkları yakınında kullanmaktan kaçının.
yy Renk ve şekil, modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.
yy Uzaktan kumanda düğmesi '3D' desteklenmez. Bu
düğmelere basarken TV ünitesi yanıt vermez.
Türkçe
11
Spor Modu'nu Kullanma
Spor Modu t
✎✎ MENU m → Applications → Spor Modu → ENTER E
Bu mod, spor müsabakalarını izlemek için optimize edilmiş koşul sağlar.
yy a (Zoom): Oynatmayı duraklatır ve resmi 9 parçaya ayırır. Yakınlaştırmak için bir parçayı seçin. Sürdürmek için bu
düğmeye yeniden basın.
✎✎ Spor Modu Açık iken resim ve ses modları otomatik olarak Stadium değerine ayarlanır.
✎✎ Spor Modu'nda izlerken TV'yi kapatırsanız, Spor Modu devre dışı bırakılır.
✎✎ Veri Hizmeti çalışırken, Zoom kullanılamaz.
12
Türkçe
TV'yi SBB'ye Bağlama (Yalnızca HD470S için)
TV Arka Paneli
ETH MODEM
DATA
Veri Kablosu
EXT (RGB)
HP-ID
RJP
HDMI IN
(ARC)
1. TV'nin DATA jakını Veri kablosuyla STB (SBB)'nin [ETH MODEM] jakına bağlayın.
✎✎ Veri iletişimini kullanın.
Türkçe
13
TV ile Sağlanan Satıcıların ve Uyumlu Veri Kablolarının Listesi
yy Satıcınız için doğru veri kablosunu kullandığınızı onaylayın. Veri kablolarındaki kod etiketine bakın.
✎✎ Veri Kablosunun (RJ12) Çalışma Belirtimi: RS232
14
Türkçe
HP-ID
Ek rahatlık için yatağa veya çalışma masasına ek bir Kulaklık Kutusu takılabilir. Kurulum prosedürleri aşağıda verilmiştir.
yy Kulaklık Kutusunun Ayrıntılı Çizimi.
TV Arka Paneli
HEADPHON BOX
A
Kulaklık Kutusu
HP-ID
Shield wire
TV Headphones jack
Red Wire (Audio-R)
Whitewire (Audio-L)
Red wire + White wire
Shield Wire
TV HP-ID jack
<Kulaklık Kutusu>
Türkçe
15
MediaHub HD'yi Bağlama (Yalnızca HD470S için)
Otel masasındaki MediaHub HD'ye bağlı harici bir kaynağa çıkış.
MediaHub HD Arka
HDMI
USB
TV Arka Paneli
RS/232
USB
(5V 0.5A) /CLONING
EXT (RGB)
COMMON
INTERFACE
1 RS-232 Veri Kablosu
DATA
HP-ID
RJP
HDMI IN
(ARC)
2 HDMI kablosu
ANT IN
1. TV'nin RJP bağlantı noktasını ve MediaHub HD'nin RS/232 bağlantı noktasını bağlayın.
2. TV'nin HDMI IN bağlantı noktasını ve MediaHub HD'nin HDMI bağlantı noktasını bağlayın.
yy MediaHub HD
–– MediaHub HD farklı Ses Video girişlerine (A/V, Audio (Ses), PC, HDMI ve USB) ve ilgili çıkışlara sahip bir donanım
modülüdür. İlgili çıkış kaynakları MediaHub'dan TV'ye bağlanır. MediaHub, TV ile RS232 yoluyla iletişim kurar.
Çalışırken Plug & Play, otel konuklarının harici bir kaynağı MediaHub'a bağlamalarına izin verir. MediaHub, Etkin/
Devre Dışı kaynaklarla ilgili mesajları göndererek TV ile iletişim kurar. TV, Etkin harici kaynağa geçer.
–– MediaHub'ın HDMI'sını TV'nin HDMI IN bağlantı noktasına bağlamanız gerekir.
–– TV açıkken, TV'yi ve RJP'yi 10 saniye içinde bağlayın.
yy Özel özellikler
–– PIP
–– Otomatik Algılama
16
Türkçe
RJP'yi (Uzak Jak Paketi) Bağlama (Yalnızca HD470S için)
Otel masasındaki RJP'ye bağlı harici bir kaynağa çıkış.
RJP Arka
USB
HDMI
TV Arka Paneli
VIDEO AUDIO AUDIO/PC
RS/232
USB
(5V 0.5A) /CLONING
COMMON
INTERFACE
2
DATA
EXT (RGB)
HP-ID
RJP
HDMI IN
(ARC)
1 HDMI kablosu
ANT IN
1. TV'nin HDMI IN bağlantı noktasını ve RJP'nin HDMI bağlantı noktasını bağlayın.
2. TV'nin RJP bağlantı noktasını ve RJP'nin RS/232 bağlantı noktasını bağlayın.
✎✎ Bu Samsung TV ile uyumlu RJP TeleAdapt TA-7610, TA-7650 (HD) ve TA-7660 (HD Plus)'tır.
yy RJP: RJP, Uzak Jak Paketi'nin kısaltmasıdır. RJP farklı Ses Video girişlerine (A/V, Audio (Ses), PC ve HDMI) ve ilgili
çıkışlara sahip bir donanım modülüdür. İlgili çıkış kaynakları RJP'den TV'ye bağlanır. RJP, TV ile RS232 yoluyla iletişim
kurar. Çalışırken Plug & Play işlevi otel konuklarının harici bir kaynağı RJP'ye bağlayabilmelerini sağlar. RJP, Etkin/Devre
Dışı kaynaklarla ilgili mesajları göndererek TV ile iletişim kurar. TV, Kullanıcı tarafından ayarlanan önceliğe göre Etkin harici
kaynağa geçecektir.
✎✎ RJP'yi bağlamak için HDMI IN ve AV IN öğelerini seçebilirsiniz.
✎✎ TV açıkken, TV'yi ve RJP'yi 10 saniye içinde bağlayın.
Türkçe
17
yy A/V ve HDMI düğmelerine aynı anda 10 saniye kadar basılarak RJP fabrika varsayılan ayarlarına döndürülebilir. Bunun
bittiğini bildirmek için tüm LED'ler 5 kez yanıp söner.
yy RJP, otel odasındaki gereksiz ışık kirliliğini önlemek için 5 dakika sonra otomatik olarak tüm LED'leri kapatır. Konuk
düğmelerden herhangi birine dokunduğunda kapatılan LED'ler yeniden açılacak ve 5 dakikalık zamanlayıcı yeniden
başlatılacaktır. Konuk sonra başka bir kaynak düğmesine dokunursa, TV seçili kaynağa değişecek ve ilgili LED yanacaktır.
yy Bir RJP Sıfırlama veya bir TV Gücü KAPATMA/AÇMA işleminden sonra, TV ve RJP arasında iletişim kurma yaklaşık 10
saniye sürer.
yy Aşağıdaki tabloda önceliğe bağlı olarak TV'den giriş kaynağına geçmek için saniye cinsinden yaklaşık süre gösterilir.
✎✎ Senaryo 1: Hiç giriş bağlanmadığında.
Kaynak
Bağlamak için
AV
HDMI
2 Sn
3,9 Sn
✎✎ Senaryo 2: İki veya daha fazla giriş bağlandığında ve bir Giriş kaynağı bağlantısı kesildiğine ve sonra yeniden
bağlandığında.
Kaynak
Bağlantı Kesik
Bağlamak için
Toplam
AV
PC
HDMI
4,5 Sn
0,7 Sn
3,9 Sn
2 Sn
0,7 Sn
3,9 Sn
6,5 Sn
1,4 Sn
7,8 Sn
✎✎ Örn. RJP'nin tüm canlı kaynakları AV ve HDMI bağlıysa, AV en yüksek öncelikle görüntülenir. RJP, HDMI
modundaysa ve bir konuk AV'yi çıkarıp yeniden bağlarsa, AV'ye geçmek için gereken minimum süre 6,5 saniyedir.
yy Sesi (Ipod veya Mp3) bağlamak için, Müzik modu ON (AÇIK) olmalı ve Jack Ident detect (Jak Kimliği algılama) OFF
(KAPALI) olmalıdır.
yy A/V, PC ve HDMI giriş kaynakları desteklenir.
18
Türkçe
Otel Seçeneği Verilerini Ayarlama
Girmek için: MUTE → 1 → 1 → 9 → E düğmelerine sırayla basın. (Hospitality (Konuk) modundan, Standalone (Bağımsız) modunu ayarlayın.)
Bu menüden Çıkmak için: gücü kapatıp tekrar açın.
HD470S'nin Otel Seçeneği Verisi
Numara
1
2
3
Otel TV İşlevi
Kategori
Hospitality Mode
SI Vendor
Power On
Öğe
Hospitality Mode
SI Vendor
ilk değer
Açıklama
Standalone
yy Hospitality (Konuk) modunu seçin.
yy Interactive (Etkileşimli) mod: TV bir SI STB veya SBB ile çalışır.
yy Stand-alone (Bağımsız) modu: TV bir SI STB veya SBB olmadan tek
çalışır.
OFF
yy Interactive (Etkileşimli) mod: Samsung /2M/ Locatel / VDA / VDA-S
/ Acentic
yy Stand-alone (Bağımsız) modu: OFF / Movielink / Swisscom /
Smoovie / SSCP
TV açıldığında uygulanacak varsayılan değerleri ayarlayın.
yy User Defined (Kullanıcı Tnmlı): Power On Channel (Güç Açma Kanalı)
ve Channel Type (Kanal Türü) öğelerini manuel olarak ayarlamanızı
sağlar. Aşağıdaki Power On Channel Number (Güç Açma Kanalı
Numarası) ve Channel Type (Kanal Türü) konularına bakın.
yy Last Saved (Son Kaydedilen): TV açıldığında bu öğeyi seçerseniz,
kapandığında görüntülediği kanalı görüntüler.
Power On Channel
Last Saved
Power On Channel
Num
…
TV açıldığında, bu kanala otomatik geçer.
Power On Channel
Type
…
yy Select channel band (Kanal bandını seç): ATV (analog dış anten
bandı), DTV (dijital dış anten bandı), CATV (analog kablo bandı),
CDTV (dijital kablo bandı)
yy User Defined (Kullanıcı Tnmlı): Power On Volume (Güç Açma Ses
Düzeyi) öğesini manüel olarak ayarlamanızı sağlar. Aşağıdaki Power
On Volume Number (Güç Açma Ses Düzeyi Numarası) konusuna
bakın.
yy Last Saved (Son Kaydedilen): TV açıldığında, güç kapatıldığında
ayarlanan ses düzeyine döner.
Power On Volume
Last Saved
Power On Volume Num
…
TV, bu Ses Düzeyi ile açılacaktır.
Min Volume
0
Kullanıcının Stand Alone Hospitality (Bağımsız Konuk) modunda
ayarlayabileceği minimum Volume Level (Ses Düzeyi).
Max Volume
100
Kullanıcının ayarlayabileceği maksimum Ses Düzeyidir.
Power On Source
TV
TV açıldığında görüntüleyeceği giriş kaynağını seçin.
Power On Option
Last Option
Güç kesintisinden sonra güç geri geldiğinde veya TV'nin fişini çıkarıp
yeniden taktığınızda TV'nin durumunu belirler.
yy Last Option (SON SEÇENEK): Son güç durumuna döner. Bekleme
modundaysa, Bekleme moduna döner. Açıksa açılır.
yy Power On (Güç Açma): Güç geri geldiğinde, TV açılır.
yy Standby (Bekleme): Güç geri geldiğinde, TV Bekleme moduna girer.
Türkçe
19
Numara
Otel TV İşlevi
Kategori
Öğe
…
…
Channel Editor (Kanal Düzenleyicisi) TV'nin belleğinde depolanan
kanalları düzenlemenizi sağlar. Channel Editor (Kanal Düzenleyicisi)'ni
kullanarak şunları yapabilirsiniz:
yy Kanal numaralarını ve adları değiştirebilir ve kanalları istediğiniz kanal
numarası sırasında sıralayabilirsiniz.
yy Seçtiğiniz kanallara video sessize alma işlemini uygulayın. Video
sessize alma bir kanaldan videoyu karartır ve ekranda bir hoparlör
simgesi görüntülerken yalnızca sesi çıkarır. Channel Editor (Kanal
Düzenleyicisi) ayrıca her kanalı doğrudan görüntülemek gerekmeden
her kanal hakkında bilgileri kolayca görüntülemenizi de sağlar.
ON
yy Bu Özellik tüm anten türleri (Air (Dış Anten)/Cable (Kablo) veya
Satellite (Uydu)) kanallarını aynı anda göstermeyi/gözatmayı
etkinleştirir.
yy On (Açık): ON (AÇIK) iken seçili anten türüne bakılmaksızın konuklar
eksiksiz Kanal Haritasına erişebilirler. Kanal listesi Air (Dış Anten) ve
Cable (Kablo) türü kanalları da dolduracaktır.
yy Off (Kapalı): OFF (KAPALI) iken konuk, yalnızca seçili anten türüne
[AIR (DIŞ ANTEN)/CABLE (KABLO) veya Satellite (Uydu)] göre Konuk
Haritası'na erişebilir. Kanal listesi/Düzenleyici yalnızca seçili anten
türü kanallarını gösterecektir.
OFF
yy On (Açık): DTV Programı kanal numarasını kontrol eder. (DTV kanal
düzenleyiciye erişilemez)
yy Off (Kapalı): DTV Programı kanal numarasını kontrol etmeyin. (DTV
kanal düzenleyiciye erişilebilir, ancak ek kanal Programı numarası
güncellemesi desteklenmez)
ON
Kanal haritasında ve verilen veriler arasında eşleşmezlik olduğunda,
TV, kanal haritasında veri/parametreleri geri yüklemek için kanalları
otomatik ayarlar.
yy On (Açık): Channel Rescan Message (Kanal Yeniden Tarama Mesajı)
ON (AÇIK) olduğunda, yeniden taranmakta olan kanalları gösteren
OSD Otel Konuklarına gösterilecektir.
yy Off (Kapalı): Yeniden tarama mesajı OSD'si Otel Konuklarına
görüntülenmeyecekse bir Otel Yöneticisi Channel Rescan Message
(Kanal Yeniden Tarama Mesajı) öğesini OFF (KAPALI) hale getirebilir.
Pan Euro MHEG
OFF
yy Off (Kapalı): Pan EURO MHEG Off (Kapalı) olarak ayarlanırsa, MHEG
varolan ürün özelliklerine göre çalışır.
yy ON (AÇIK): Pan EURO MHEG On (Açık) olarak ayarlanırsa, ürün
özelliklerine veya bölgeye bakılmaksızın MHEG ON (AÇIK) olur.
My Channel
OFF
Mychannel özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
Genre Editor
…
Channel Editor
Mixed Channel Map
Dynamic SI
Channel
Channel Rescan
Message
20
Türkçe
Açıklama
Kullanıcı Kanal menüsündeki Auto Tuning (Otomatik Ayarlama),
Manual Tuning (Manuel Ayarlama), Antenna setting (Anten ayarı) vb.
gibi Kanal menüsü işlevlerinden bazılarına doğrudan, anında erişim
sağlar.
Channel Setup
4
ilk değer
Kanalların türünü düzenleyin. (Mychannel On (Açık) olduğunda
kullanılabilir)
Subtitle Auto On
OFF
Bu işlev belirli bir ülkedeki altyazıları otomatik olarak açan işlevi On
(Açık)/Off (Kapalı) durumuna getirir. Bu işlev Avrupa'ya gönderilen DVB
yayınları almaya hazır Otel TV'leri için desteklenir. Bu işlev Fransa'nın
altyazı özellikleriyle ilgilidir. Ülkelerin altyazılarının kalanı Subtitle
Auto On (Altyazı Otomatik Açık) işlevine bakılmaksızın uygun ülke
özelliklerine göre çalışır.
yy On (Açık): Subtitle Auto On (Altyazı Otomatik Açık) işlevi ON (AÇIK)
iken Fransa'nın altyazı özelliklerini izler.
yy Off (Kapalı): Subtitle Auto On (Altyazı Otomatik Açık) işlevi OFF
(KAPALI) iken Fransa'nın altyazı özelliklerini izlemez.
TTX Widescreen Mode
OFF
yy On (Açık):TTX bilgileri geniş ekran görünümü.
yy Off (Kapalı): TTX bilgileri normal görünümü.
Numara
5
Otel TV İşlevi
Kategori
ilk değer
Picture Menu Lock
OFF
Picture Menu (Resim Menüsü)'nü etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
Menu Display
ON
yy On (Açık): Main Menu (Ana Menü) görüntülenir.
yy Off (Kapalı): Main Menu (Ana Menü) görüntülenmez.
Tools Display
ON
yy On (Açık): Araçlar Menüsü görüntülenir.
yy Off (Kapalı): Araçlar Menüsü görüntülenmez.
Channel Menu Display
OFF
yy On (Açık):Kanal Menüsü görüntülenir.
yy Off (Kapalı): Kanal Menüsü görüntülenmez.
Menu OSD
Panel Button Lock
Unlock
Home Menu Display
ON
Home Menu Editor
8
Home Menu (Ana Menü)'yü düzenleyin.
OFF
Saat türünü seçin (Kapalı/Yazılım Saati/Harici Saat)
yy Off (Kapalı): Otel seçeneklerinin saat seçeneklerinden hiçbiri
çalışmayacaktır.
yy SW Clock (Yazılım Saati): Yalnızca SW clock (Yazılım saati)
çalışacaktır.
yy Ext. Clock (Harici Saat): LED Saatiyle ilgili öğe Dimming (Karartma)/
Clock test (Saat testi)/Time Format (Saat Biçimi) olarak çalışır.
Local Time
Manual
Saat verilerini güncelleme yolunu seçin.
TV bağımsız modundayken saati otomatik olarak ayarlamak veya
saati manuel olarak ayarlamak için bir DTV kanalından saat verilerini
kullanın.
Timer Type
Wakeup
Wakeup: Uyandırma Zamanlayıcısı görüntülenir.
On/Off: Açma Zamanlayıcısı ve Kapama Zamanlayıcısı görüntülenir.
Tiime Channel Type
…
Saatin ayarlanacağı DTV kanalından saat verilerini kullanın.
Time Channel Num
…
Music Mode AV
OFF
Music Mode PC
OFF
Music Mode Backlight
OFF
Priority AV
1
DTV channel Number (DTV kanalı Numarası)
Mp3/müzikçalardan çıkan sesi AV Giriş Kaynağı üzerinden almak
içindir. Açık olduğunda, video sinyali olmasa bile, müzikçalarda çalınan
müziği TV'den duyabilirsiniz. Ancak TV'nin arka ışığı yanmaya devam
eder. Ve normal çalıştığı bir video sinyalini ekler.
Mp3/müzikçalardan çıkan sesi PC Giriş Kaynağı üzerinden almak
içindir. Açık olduğunda, video sinyali olmasa bile, müzikçalarda çalınan
müziği TV'den duyabilirsiniz. Ancak TV'nin arka ışığı yanmaya devam
eder. Ve normal çalıştığı bir video sinyalini ekler.
Müzik modunda enerji tasarrufu için Backlight On/Off (Arka Işık Açık/
Kapalı) seçeneği
Jak önceliği ayarlandıysa, karşılık gelen kaynak bir jak takıldığında jak
önceliğine göre otomatik ayarlanır
Jak önceliği ayarlandıysa, karşılık gelen kaynak bir jak takıldığında jak
önceliğine göre otomatik ayarlanır.
RJP AV Kaynağı'nı seçin (Kaynak seçimi Modele bağlıdır).
TV'nin hangi HDMI kaynağının RJP jakına bağlı olduğunu seçin.
(HDMI1/HDMI2/HDMI3)
Clock
Music Mode
Remote Jack
Pack
OFF (KAPALI): Home Menu (Ana Menü) görüntülenmez.
ON (AÇIK): Home Menu (Ana Menü) görüntülenir.
ON (AÇIK): Home Menu (Ana Menü) otomatik başlatılır.
OFF (KAPALI): Home Menu (Ana Menü) otomatik başlatmaz.
Clock Type
7
Ön panel (yerel tuş) işlemlerini açar/kapatır.
yy Unlock (Kilidi aç): Tüm panel tuşlarının kilidini açar.
yy Lock (Kilitle): Tüm panel tuşlarını kilitler.
yy OnlyPower: Power panel tuşu dışında tüm panel tuşlarını kilitler.
yy Menu/Source (Menü/Kaynak): Menu (Menü) ve Source (Kaynak)
panel tuşlarını kilitler.
ON
Home Menu Auto Start
6
Açıklama
Öğe
Priority HDMI
3
AV Option
AV
HDMI Option
HDMI 1
Türkçe
21
Numara
9
Otel TV İşlevi
Kategori
External Source
Öğe
ilk değer
USB Pop-up Screen
Default
External Source Banner
ON
Auto source
OFF
Anynet+Return Source Power On Src
10
11
HP Management
Eco Solution
HP Mode
Default HP Volume
Main Speaker
13
Bir Anynet+(HDMI-CEC) bağlantısını durdurduktan sonra dönüş TV kaynağını
seçin. (Bu İşlev özellikle Guestlink RJP için kullanışlıdır.)
Energy saving
OFF
Güç tüketimini azaltmak için TV'nin parlaklığını ayarlar.
yy Off (Kapalı): Enerji tasarrufu işlevini kapatır.
yy Low (Düşük): TV'yi düşük enerji tasarrufu moduna ayarlar.
yy Medium (Orta): TV'yi orta enerji tasarrufu moduna ayarlar.
yy High (Yüksek): TV'yi yüksek enerji tasarrufu moduna ayarlar.
Welcome Message
OFF
TV Açıldığında 5 saniye kadar bir Hoş Geldiniz Mesajı görüntüler.
Hoş Geldiniz Mesajını düzenleyin.
Hospitality (Konuk) logosu özelliğini On (Açık) veya Off (Kapalı) duruma
getirir; On (Açık) ise TV açıldığında, ayarlanan süre kadar başlangıç
kaynağından sinyal "Logo Display Time (Logo Görüntüleme Süresi)"
içinde ayarlanmadan önce Logo görüntülenir.
Hospitality (Konuk) logosunu indirir. Hospitality (Konuk) logosu dosyası
gereksinimleri:
yy Yalnızca BMP veya AVI dosyaları.
yy Maks dosya boyutu: BMP - 960 X 540. AVI - 30 MB.
yy Dosya yalnızca samsung.bmp veya samsung.avi olarak adlandırılabilir.
Hospitality (Konuk) Logosu Görüntüleme Süresi (3/5/7 saniye).
Hospitality Logo
OFF
Hospitality Logo DL
…
Logo Display Time
…
Clone TV to USB
-
Geçerli TV seçeneklerini bir USB bellek cihazına klonlayın.
Clone USB to TV
-
USB bellek cihazında kayıtlı TV seçeneklerini TV'ye klonlayın.
Logo/Message
Cloning
Türkçe
yy On (Açık): Harici bir giriş kaynağı TV'ye bağlandığında, TV giriş
kaynağını tanımlar ve sonra otomatik olarak o giriş kaynağına geçer.
yy Off (Kapalı): Auto Source (Otomatik Kaynak) işlevi Off (Kapalı).
Belirli durum için lütfen aşağıdaki tabloya bakın.
Setting Auto Intialize
22
USB cihazı TV'ye bağlandığında:
yy Default (Varsayılan): Açılır bir pencere görünür.
yy Automatic (Otomatik): USB içerik menüsünü otomatik açar.
yy Disable (Devre Dışı): Açılır pencere ve menü görünmez.
On (Açık) olarak ayarlarsanız, TV kaynağını başka bir harici girişe
değiştirdiğinizde TV, External Source Banner (Harici Kaynak Başlığı)
(bilgi) öğesini görüntüler, Info (Bilgi) tuşuna basın veya TV'yi açın.
yy On (Açık): External Source (Harici Kaynak) bilgileri TV ekranında
görüntülenir.
yy Off (Kapalı): External Source (Harici Kaynak) bilgileri TV ekranında
görüntülenmez.
OFF
…
ON
Edit Welcome Message
12
Açıklama
OFF
Setting Auto Initialize (Otomatik Başlatma Ayarı), On (Açık) olarak
ayarlandığında ve güç kapatıldığında ve açıldığında ya da Master
Power (Ana Güç) kapatıldığında ve açıldığında, veriler klonlanan
değerlere geri yüklenir. Klonlanan değer yoksa Setting Auto Initialize
(Otomatik Başlat Ayarı) On (Açık) olarak ayarlansa bile yoksayılır ve
işlem Setting Auto Initialize (Otomatik Başlat Ayarı) Off (Kapalı) olarak
ayarlandığıyla aynı olur
Numara
14
15
16
Otel TV İşlevi
Kategori
REACH
Solution
Security
System
Öğe
ilk değer
REACH 3.0
OFF
REACH Channel
…
Group ID
…
Ticker
OFF
REACH Update Time
…
REACH Update
Immediate
…
Room Number
…
REACH Server Version
0000
Password Input
Password Setting
Password Reset
Security Mode
USB
HDMI
TTX Security
…
…
…
…
…
…
…
Açıklama
yy ON (AÇIK): REACH 3,0'ı açın
yy OFF (KAPALI): REACH 3,0'ı kapatın
SIRCH Güncelleme Kanalını seçin
SIRCH Grup Kimliğini seçin
yy On (Açık): TICKER (Kayan Yazı) içeriği görüntülenir.
yy Off (Kapalı): TICKER (Kayan Yazı) içeriği görüntülenmez.
SIRCH Güncelleme Zamanını seçin. SIRCH güncelleme zamanında, 12:00
ÖÖ/ÖS veya 2:00 ÖÖ/ÖS'de otomatik bir yükseltme gerçekleştirme
seçeneğiniz vardır. Saatlik yükseltmeleri 1 saat veya 2 saatlik aralıklarla
gerçekleştirebilirsiniz.
yy On (Açık): TV, Standby (Bekleme) moduna girdiğinde her zaman
SIRCH Güncellemesi işlemini gerçekleştirir.
yy Off (Kapalı): SIRCH Güncellemesi işlemini yalnızca seçili SIRCH
Güncelleme Zamanında gerçekleştirir.
Oda numarasını düzenleyin.
TV'de geçerli olarak güncellenen SIRCH Klon dosyasının sürümünü
görüntüler.
Parola Olarak 00000000 Girin.
Yeni Parolayı ayarlayın.
Parolayı 00000000 olarak sıfırlayın.
Güvenlik Modu ON (AÇIK) veya OFF (KAPALI).
USB Devre Dışı veya Etkin.
HDMI Devre Dışı veya Etkin.
TTX işlevi Etkin veya Devre Dışı.
Self Diagnosis (Otomatik Test) Menüsüne girer.
yy Picture Test (Görüntü Testi): Bunu resim sorunlarını kontrol etmek için
kullanın. Test görüntüsünde sorun görünürse, Yes (Evet) öğesini seçin
ve ekrandaki yönergeleri izleyin.
yy Sound Test (Ses Testi): Ses sorunlarını kontrol etmek için, yerleşik
melodi sesi kullanın. Test sırasında sorun oluşursa, Yes (Evet) öğesini
seçin ve ekrandaki yönergeleri izleyin.
Bu, Değişken ses çıkışı durumunu ve SI STB veya SBB ile iletişimi
kontrol etmenizi sağlar. Değişken ses çıkışı özelliği veya SI STB veya
SBB ile iletişimde sorunlarla karşılaşırsanız lütfen bu öğeleri kontrol
edin.
Self Diagnosis for TV
…
Self Diagnosis for HTV
…
SW Update
…
SW USB Güncelleme işlevi.
Service Pattern
OFF
Hizmet desenini görüntüler.
Sound Bar Out
OFF
Samsung Sound Bar (Ses Çubuğu) gibi harici bir cihaz TV'ye bir
Anynet Bağlantısı yoluyla bağlanabilir ve TV Sesi Sound Bar Device
(Ses Çubuğu Çıkışı)'na yönlendirilebilir. Hotel Factory Menu (Otel
Fabrika Menüsü)'nde özellik OFF (KAPALI) ise bu işlevsellik devre dışı
bırakılır Sound Bar (Ses Çubuğu) seçeneği ON (AÇIK) iken ana TV
Hoparlörü sessize alınır ve Hoparlör HDMI yoluyla bağlanır.
Contact Samsung
…
Standby LED
ON
TV reset
…
Samsung Başvuru bilgileri
yy On (Açık): Bekleme durumunda KÖ Açık'tır.
yy Off (Kapalı): Bekleme durumunda KÖ Kapalı'dır.
Fabrika sıfırlaması
✎✎ REACH (Konuklar İçin Uzak Gelişmiş Etkin Kontrol), TV donanım yazılımı güncellemeleri, klon verileri, kanal eşleme
değişikliklerini, S-LYNK REACH içeriğini ve TICKER (Kayan Yazı) içeriğini RF DTV yoluyla yüzlerce konuk TV'ye aynı
anda sunan profesyonel ve etkileşimli bir uzaktan kumandadır. REACH işlevsellikleri yalnızca standalone (bağımsız)
modda kullanılabilir. REACH Sunucusu ayrıca satılır. Çalıştırma hakkında daha fazla bilgi için REACH sunucusu
ürünüyle verilen REACH sunucusu kılavuzuna bakın.
Türkçe
23
HP Modu
Ana
Hoparlör
Sessiz
AÇ/
TV Eylemi
ON
ON
OFF
Power ON
ON
ON
OFF
Volume up/down
ON
ON
ON
Mute
ON
ON
ON
volume up/down
ON
ON
OFF
Unmute
Greyed
OFF
OFF
Power ON
Greyed
OFF
OFF
Volume up/down
Greyed
OFF
ON
Greyed
OFF
ON
Greyed
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
ON
ON
OFF
OFF
ON
OFF
ON
ON
OFF
ON
OFF
24
Türkçe
Çıkış
Açıklamalar
KAPAT
Mute
Ana Hoparlör Sesi - EVET (Son Kaydedilen/Kullanıcı tanımlı
ses düzeyi uygulanır)
HP Ses - Yok
Ana Hoparlör - Ses düzeyi, ses düzeyi OSD'sine göre değişir
HP Ses - Yok
Ana Hoparlör - Sessiz
HP Sesi - Evet - Ses düzeyi, Otel Seçenek Menüsündeki HP
Ses düzeyi seviyesinden uygulanır.
Ana Hoparlör Sesi - Hayır (Sessiz)
HP - geçerli HP ses düzeyine göre ses düzeyi artar/azalır
Ana Hoparlör Sesi - Evet.
HP Ses - Yok
Ana Hoparlör Sesi - Hayır (Sessiz)
HP Sesi - EVET (Fabrikanın uyguladığı HP ses düzeyi)
Ana Hoparlör - Sessiz
HP - geçerli HP ses düzeyine göre ses düzeyi artar/azalır
Ana Hoparlör - Sessiz (Eylem Yok)
HP - Sessize Değiştir
Ana Hoparlör Sesi - Hayır (Sessiz)
volume up/down
keeping Mute
HP - geçerli HP ses düzeyine göre ses düzeyi artar/azalır
state
Ana Hoparlör Sesi - Hayır (Sessiz)
Unmute
HP - Evet (geçerli HP ses düzeyine göre ses düzeyi)
Power ON
Volume up/down
HP Yönetimi KAPALI ise, zorla Ana Hoparlörü KAPALI olarak
Mute
ayarlar.
volume up/down (HP yönetimi KAPALI ise Normal HTV'nin çalıştığıyla aynı
keeping Mute çalışır.)
state
Unmute
Kulaklık fiziki olarak
bağlanmasa bile
Kulaklığın zorla
bağlanması dışında
normal çalışmaya benzer.
Hiç HP Yönetimi özelliği
olmadan Kulaklık
Bağlandı/bağlantısı
kesildi durumuyla aynıdır.
HD450S'nin Otel Seçeneği Verisi
Numara
1
2
3
Otel TV İşlevi
Açıklama
Kategori
Öğe
ilk değer
Hospitality Mode
Hospitality Mode
Standalone
yy Hospitality (Konuk) modunu seçin.
yy Interactive (Etkileşimli) mod: TV bir SI STB veya SBB ile çalışır.
yy Stand-alone (Bağımsız) modu: TV bir SI STB veya SBB olmadan tek çalışır.
Power On Channel
Last Saved
TV açıldığında uygulanacak varsayılan değerleri ayarlayın.
yy User Defined (Kullanıcı Tnmlı): Power On Channel (Güç Açma Kanalı)
ve Channel Type (Kanal Türü) öğelerini manuel olarak ayarlamanızı
sağlar. Aşağıdaki Power On Channel Number (Güç Açma Kanalı
Numarası) ve Channel Type (Kanal Türü) konularına bakın.
yy Last Saved (Son Kaydedilen): TV açıldığında bu öğeyi seçerseniz,
kapandığında görüntülediği kanalı görüntüler.
Power On Channel Num
…
TV açıldığında, bu kanala otomatik geçer.
Power On Channel
Type
…
yy Select channel band (Kanal bandını seç): ATV (analog dış anten bandı), DTV
(dijital dış anten bandı), CATV (analog kablo bandı), CDTV (dijital kablo bandı)
Power On Volume
Last Saved
yy User Defined (Kullanıcı Tnmlı): Power On Volume (Güç Açma Ses
Düzeyi) öğesini manüel olarak ayarlamanızı sağlar. Aşağıdaki Power On
Volume Number (Güç Açma Ses Düzeyi Numarası) konusuna bakın.
yy Last Saved (Son Kaydedilen): TV açıldığında, güç kapatıldığında
ayarlanan ses düzeyine döner.
Power On Volume Num
…
TV, bu Ses Düzeyi ile açılacaktır.
Min Volume
0
Kullanıcının Stand Alone Hospitality (Bağımsız Konuk) modunda
ayarlayabileceği minimum Volume Level (Ses Düzeyi).
Max Volume
100
Kullanıcının ayarlayabileceği maksimum Ses Düzeyidir.
Power On Source
TV
TV açıldığında görüntüleyeceği giriş kaynağını seçin.
Power On
Channel
Power On Option
Last Option
Channel Setup
…
Channel Editor
…
Dynamic SI
OFF
Channel Rescan
Message
ON
Pan Euro MHEG
OFF
TTX Widescreen Mode
OFF
Güç kesintisinden sonra güç geri geldiğinde veya TV'nin fişini çıkarıp
yeniden taktığınızda TV'nin durumunu belirler.
yy Last Option (SON SEÇENEK): Son güç durumuna döner. Bekleme
modundaysa, Bekleme moduna döner. Açıksa açılır.
yy Power On (Güç Açma): Güç geri geldiğinde, TV açılır.
yy Standby (Bekleme): Güç geri geldiğinde, TV Bekleme moduna girer.
Kullanıcı Kanal menüsündeki Auto Tuning (Otomatik Ayarlama), Manual
Tuning (Manuel Ayarlama), Antenna setting (Anten ayarı) vb. gibi Kanal
menüsü işlevlerinden bazılarına doğrudan, anında erişim sağlar.
Channel Editor (Kanal Düzenleyicisi) TV'nin belleğinde depolanan
kanalları düzenlemenizi sağlar. Channel Editor (Kanal Düzenleyicisi)'ni
kullanarak şunları yapabilirsiniz:
yy Kanal numaralarını ve adları değiştirebilir ve kanalları istediğiniz kanal
numarası sırasında sıralayabilirsiniz.
yy Seçtiğiniz kanallara video sessize alma işlemini uygulayın. Video
sessize alma bir kanaldan videoyu karartır ve ekranda bir hoparlör
simgesi görüntülerken yalnızca sesi çıkarır. Channel Editor (Kanal
Düzenleyicisi) ayrıca her kanalı doğrudan görüntülemek gerekmeden
her kanal hakkında bilgileri kolayca görüntülemenizi de sağlar.
yy On (Açık): DTV Programı kanal numarasını kontrol eder. (DTV kanal
düzenleyiciye erişilemez)
yy Off (Kapalı): DTV Programı kanal numarasını kontrol etmeyin. (DTV
kanal düzenleyiciye erişilebilir, ancak ek kanal Programı numarası
güncellemesi desteklenmez)
Kanal haritasında ve verilen veriler arasında eşleşmezlik olduğunda, TV, kanal
haritasında veri/parametreleri geri yüklemek için kanalları otomatik ayarlar.
yy On (Açık): Channel Rescan Message (Kanal Yeniden Tarama Mesajı)
ON (AÇIK) olduğunda, yeniden taranmakta olan kanalları gösteren
OSD Otel Konuklarına gösterilecektir.
yy Off (Kapalı): Yeniden tarama mesajı OSD'si Otel Konuklarına
görüntülenmeyecekse bir Otel Yöneticisi Channel Rescan Message
(Kanal Yeniden Tarama Mesajı) öğesini OFF (KAPALI) hale getirebilir.
yy Off (Kapalı): Pan EURO MHEG Off (Kapalı) olarak ayarlanırsa, MHEG
varolan ürün özelliklerine göre çalışır.
yy ON (AÇIK): Pan EURO MHEG On (Açık) olarak ayarlanırsa, ürün
özelliklerine veya bölgeye bakılmaksızın MHEG ON (AÇIK) olur.
yy On (Açık):TTX bilgileri geniş ekran görünümü.
yy Off (Kapalı): TTX bilgileri normal görünümü.
Türkçe
25
Numara
4
Otel TV İşlevi
Kategori
ilk değer
Picture Menu Lock
OFF
Picture Menu (Resim Menüsü)'nü etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
Menu Display
ON
yy On (Açık): Main Menu (Ana Menü) görüntülenir.
yy Off (Kapalı): Main Menu (Ana Menü) görüntülenmez.
Tools Display
ON
yy On (Açık): Araçlar Menüsü görüntülenir.
yy Off (Kapalı): Araçlar Menüsü görüntülenmez.
Channel Menu Display
OFF
yy On (Açık):Kanal Menüsü görüntülenir.
yy Off (Kapalı): Kanal Menüsü görüntülenmez.
Menu OSD
Panel Button Lock
Unlock
Home Menu Display
ON
Home Menu Editor
5
6
7
8
9
26
External Source
HP Management
Eco Solution
Türkçe
Ön panel (yerel tuş) işlemlerini açar/kapatır.
yy Unlock (Kilidi aç): Tüm panel tuşlarının kilidini açar.
yy Lock (Kilitle): Tüm panel tuşlarını kilitler.
yy OnlyPower: Power panel tuşu dışında tüm panel tuşlarını kilitler.
yy Menu/Source (Menü/Kaynak): Menu (Menü) ve Source (Kaynak)
panel tuşlarını kilitler.
OFF (KAPALI): Home Menu (Ana Menü) görüntülenmez.
ON (AÇIK): Home Menu (Ana Menü) görüntülenir.
Home Menu (Ana Menü)'yü düzenleyin.
Home Menu Auto Start
ON
ON (AÇIK): Home Menu (Ana Menü) otomatik başlatılır.
OFF (KAPALI): Home Menu (Ana Menü) otomatik başlatmaz.
Music Mode AV
OFF
Mp3/müzikçalardan çıkan sesi AV Giriş Kaynağı üzerinden almak
içindir. Açık olduğunda, video sinyali olmasa bile, müzikçalarda çalınan
müziği TV'den duyabilirsiniz. Ancak TV'nin arka ışığı yanmaya devam
eder. Ve normal çalıştığı bir video sinyalini ekler.
Music Mode Backlight
OFF
Müzik modunda enerji tasarrufu için Backlight On/Off (Arka Işık Açık/
Kapalı) seçeneği.
Priority AV
1
Jak önceliği ayarlandıysa, karşılık gelen kaynak bir jak takıldığında jak
önceliğine göre otomatik ayarlanır.
Priority HDMI
3
Jak önceliği ayarlandıysa, karşılık gelen kaynak bir jak takıldığında jak
önceliğine göre otomatik ayarlanır.
AV Option
AV
RJP AV Kaynağı'nı seçin (Kaynak seçimi Modele bağlıdır).
HDMI Option
HDMI
USB Pop-up Screen
Default
External Source Banner
ON
Auto source
OFF
Anynet+Return Source
Power On
Src
HP Mode
OFF
Music Mode
Remote Jack
Pack
Açıklama
Öğe
Default HP Volume
…
Main Speaker
ON
Energy saving
OFF
TV'nin hangi HDMI kaynağının RJP jakına bağlı olduğunu seçin.
(HDMI1/HDMI2/HDMI3)
USB cihazı TV'ye bağlandığında:
yy Default (Varsayılan): Açılır bir pencere görünür.
yy Automatic (Otomatik): USB içerik menüsünü otomatik açar.
yy Disable (Devre Dışı): Açılır pencere ve menü görünmez.
On (Açık) olarak ayarlarsanız, TV kaynağını başka bir harici girişe
değiştirdiğinizde TV, External Source Banner (Harici Kaynak Başlığı)
(bilgi) öğesini görüntüler, Info (Bilgi) tuşuna basın veya TV'yi açın.
yy On (Açık): External Source (Harici Kaynak) bilgileri TV ekranında
görüntülenir.
yy Off (Kapalı): External Source (Harici Kaynak) bilgileri TV ekranında
görüntülenmez.
yy On (Açık): Harici bir giriş kaynağı TV'ye bağlandığında, TV giriş
kaynağını tanımlar ve sonra otomatik olarak o giriş kaynağına geçer.
yy Off (Kapalı): Auto Source (Otomatik Kaynak) işlevi Off (Kapalı).
Bir Anynet+(HDMI-CEC) bağlantısını durdurduktan sonra dönüş TV
kaynağını seçin. (Bu İşlev özellikle Guestlink RJP için kullanışlıdır.)
Belirli durum için lütfen aşağıdaki tabloya bakın.
Güç tüketimini azaltmak için TV'nin parlaklığını ayarlar.
yy Off (Kapalı): Enerji tasarrufu işlevini kapatır.
yy Low (Düşük): TV'yi düşük enerji tasarrufu moduna ayarlar.
yy Medium (Orta): TV'yi orta enerji tasarrufu moduna ayarlar.
yy High (Yüksek): TV'yi yüksek enerji tasarrufu moduna ayarlar.
Numara
10
Otel TV İşlevi
Kategori
ilk değer
Clone TV to USB
-
Geçerli TV seçeneklerini bir USB bellek cihazına klonlayın.
Clone USB to TV
-
Setting Auto Intialize
OFF
USB bellek cihazında kayıtlı TV seçeneklerini TV'ye klonlayın.
Setting Auto Initialize (Otomatik Başlatma Ayarı), On (Açık) olarak
ayarlandığında ve güç kapatıldığında ve açıldığında ya da Master
Power (Ana Güç) kapatıldığında ve açıldığında, veriler klonlanan
değerlere geri yüklenir. Klonlanan değer yoksa Setting Auto Initialize
(Otomatik Başlat Ayarı) On (Açık) olarak ayarlansa bile yoksayılır ve
işlem Setting Auto Initialize (Otomatik Başlat Ayarı) Off (Kapalı) olarak
ayarlandığıyla aynı olur.
Self Diagnosis (Otomatik Test) Menüsüne girer.
Cloning
Self Diagnosis for TV
11
Açıklama
Öğe
…
SW Update
…
Service Pattern
OFF
Sound Bar Out
OFF
Contact Samsung
…
Standby LED
ON
TV reset
…
System
–– Picture Test (Görüntü Testi): Bunu resim sorunlarını kontrol etmek
için kullanın. Test görüntüsünde sorun görünürse, Yes (Evet)
öğesini seçin ve ekrandaki yönergeleri izleyin.
–– Sound Test (Ses Testi): Ses sorunlarını kontrol etmek için, yerleşik
melodi sesi kullanın. Test sırasında sorun oluşursa, Yes (Evet)
öğesini seçin ve ekrandaki yönergeleri izleyin.
SW USB Güncelleme işlevi.
Hizmet desenini görüntüler.
Samsung Sound Bar (Ses Çubuğu) gibi harici bir cihaz TV'ye bir
Anynet Bağlantısı yoluyla bağlanabilir ve TV Sesi Sound Bar Device
(Ses Çubuğu Çıkışı)'na yönlendirilebilir. Hotel Factory Menu (Otel
Fabrika Menüsü)'nde özellik OFF (KAPALI) ise bu işlevsellik devre dışı
bırakılır Sound Bar (Ses Çubuğu) seçeneği ON (AÇIK) iken ana TV
Hoparlörü sessize alınır ve Hoparlör HDMI yoluyla bağlanır.
Samsung Başvuru bilgileri
yy On (Açık): Bekleme durumunda KÖ Açık'tır.
yy Off (Kapalı): Bekleme durumunda KÖ Kapalı'dır.
Fabrika sıfırlaması
Türkçe
27
Welcome Message (Yalnızca HD470S için)
Hoş geldiniz mesajı, Otel odasında TV bir konuk tarafından her açıldığında özelleştirilmiş mesajı TV'de görüntülemenizi
sağlayan bir özelliktir.
–– Hoş Geldiniz mesajı ayarları Hotel Option Menu (Otel Seçeneği Menüsü)'ne yerleştirilir.
–– Güç açıldığında mesajın görüntülenmesini sağlamak için Hoş Geldiniz mesajı ON (AÇIK) olmalıdır.
Standalone
Hospitality Mode
Security
System
OFF
Standalone
SIHospitality
Vendor Mode
SI Vendor
Power
On
OFF
Power On
Channel
Channel
Menu OSD
Menu OSD
Clock
Clock
Welcome Message
Remote
RemoteJack
JackPack
Pack
ON
Edit Welcome Message
r
Music Mode
Music Mode
Hospitality Logo
ExternalSource
Source
External
ON
Hospitality Logo DL
...
Logo Display Time
...
Eco
Solution
HP
Management
Logo/Message
Eco Solution
Cloning
Logo/Message
REACH Solution
Cloning
Security
REACH
SystemSolution
<Modele ve bölgeye bağlı olarak bazı menü öğeleri bulunmayabilir>
–– Hoş Geldiniz mesajı en fazla 25 karakter olabilir ve Hotel Service (Otel Servisi) menüsünde düzenlenebilir.
–– Aşağıda Hoş Geldiniz mesajı için desteklenen karakterlerin listesi bulunmaktadır.
✎✎ Yalnızca A'dan Z'ye büyük harflere izin verilir.
–– Hoş Geldiniz mesajı "Edit Welcome Message (Hoş Geldiniz Mesajını Düzenle)" OSD'sinde uzaktan kumandanın
navigasyon, renk ve giriş tuşları kullanılarak düzenlenebilir.
Edit Welcome Message
W
E
L
C
O
M
E
_
A
B
C
D
E
F
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Move
G
Enter
A
Move to left
B
Move to Right
C
Leave Black
D
Done
Return
–– Hoş Geldiniz mesajı ve otel logosu aynı anda etkin olamaz.
28
Türkçe
Hotel Logo (Otel Logosu) (Yalnızca HD470S için)
Hospitality Logo (Otel Logosu) işlevi TV gücü açıldığında Otelin logosunu görüntüler.
–– Hospitality Logo (Otel Logosu) ayarları Hospitality (Konuk) modu menülerindedir.
–– Hospitality Logo (Konuk Logosu) seçeneğini açtığınızda Logo Download (Logo İndirme) ve Logo Display (Logo
Görüntüleme) Menüsü öğeleri etkindir.
–– Bellekte depolanan bir logo görüntüsü varsa ve Hospitality Logo (Konuk Logosu) seçeneği açıksa, TV açıldığında
Hospitality logo (Konuk logosu) görüntülenir.
–– Logo görüntüsü TV'ye yüklenmiş olsa bile Hospitality Logo (Konuk Logosu) seçeneği kapalıyken Hospitality logo
(Konuk logosu) görüntülenmez.
Hospitality Mode
SIHospitality
Vendor Mode
SI Vendor
Power
On
Standalone
Security
System
OFF
Standalone
OFF
Power On
Channel
Channel
Menu OSD
Menu OSD
Clock
Clock
Music Mode
Music Mode
Remote
RemoteJack
JackPack
Pack
Welcome Message
OFF
Edit Welcome Message
r
Hospitality Logo
BMP
Hospitality Logo DL
Logo Display Time
5 Saniye
ExternalSource
Source
External
Eco
Solution
HP
Management
Logo/Message
Eco Solution
Cloning
Logo/Message
REACH Solution
Cloning
Security
REACH
SystemSolution
<Modele ve bölgeye bağlı olarak bazı menü öğeleri bulunmayabilir>
yy Hospitality Logo
–– Bu seçenek Hospitality Logo (Konuk Logosu) görüntüsünün görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçmenizi sağlar.
–– Başlangıç değeri OFF (KAPALI)'dır.
–– OFF (KAPALI) veya ON (AÇIK) olarak ayarlanabilir.
–– ON (AÇIK) olarak ayarlandığında, Logo Download (Logo İndirme) ve Logo Time Display (Logo Süresi Görüntüleme)
menü öğeleri erişilebilir durumu gelir.
yy Hospitality Logo DL
–– Bu seçenek logo görüntüsünü bir USB cihazından TV'nin belleğine indirmenizi sağlar.
–– Görüntü TV'ye kopyalanırken Wait (Bekleyin) mesajı görünür.
–– Kopyalama işlemi başarıyla bittiğinde Completed (Tamamlandı) mesajı görünür.
–– Kopyalama işlemi başarısız olduğunda Failed (Başarısız) mesajı görünür.
–– Bağlı USB yoksa No USB device (USB cihazı yok) mesajı görünür.
–– USB cihazda kopyalanacak bir dosya yoksa veya dosya yanlış biçimdeyse (bir BMP dosyası olmalı) No File (Dosya
Yok) mesajı görünür. No File (Dosya Yok) mesajı görünürse ve USB cihazda bir logo dosyası varsa dosya biçimini
kontrol edin.
yy Logo File Format
–– TV yalnızca BMP ve AVI biçimlerini destekler.
–– Dosya adı samsung.bmp veya samsung.avi olmalıdır.
–– BMP biçiminin maksimum çözünürlüğü 1280 x 720'dir.
–– AVI biçiminin maksimum dosya boyutu 30 MB'dir.
–– TV, görüntünün boyutunu veya ölçeğini değiştirmez.
Türkçe
29
Cloning (Klonlama)
USB Cloning (USB Klonlama) kullanıcının yapılandırdığı ayarları (Goruntu, Ses, Giriş, Kanal,
Kurulum ve Otel Kurulumu) bir TV setinden indirmek ve aynı ayarları başka TV setlerine
kopyalamak için bir işlevdir.
TV'den (Ana Set) kullanıcı tanımlı tüm ayarlar USB cihazına kopyalanabilir.
(
(ARC)
)
(5V 0.5A)
/ CLONING
–– USB KLONLAMA yalnızca 2.0 Standardını destekler.
yy Cloning from TV to USB: Bu, depolanan verileri TV EEPROM'un belirli bir alanından USB
cihazına kopyalama işlemidir.
1. TV'nin arkasındaki bir USB sürücüsünü USB bağlantı noktasına takın.
2. Bu düğmelere şu sırada basarak Hotel Options (Otel Seçenekleri) öğesine girin.
MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. ▲ veya ▼TV'yi USB'ye Klonla “Clone TV to USB” düğmesine basın, sonra ENTER
düğmesine basın.
Logo/Message
Cloning
4. "Clone TV to USB" mesajı görüntülenir, sonra ENTER düğmesine basın.
5. USB klonlama işleminin durumunu kontrol edebilirsiniz.
yy In Progress: Verileri USB cihazına kopyalarken.
yy Completed: Kopyalama işlemi başarıyla bitti.
yy Failed: Kopyalama işlemi başarıyla bitmedi.
yy No USB: Bağlı USB cihazı yoktur.
yy Clone USB to TV: Bu, depolanan verileri USB cihazından TV setine indirme işlemidir.
1. TV'nin arkasındaki bir USB sürücüsünü USB bağlantı noktasına takın.
2. Bu düğmelere şu sırada basarak Hotel Options (Otel Seçenekleri) öğesine girin.
MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. ▲ veya ▼USB'yi TV'ye Klonla “Clone USB to TV”, düğmesine basın, sonra ENTER
düğmesine basın.
d
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
Logo/Message
Cloning
d
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
4. "Clone USB to TV" mesajı görüntülenir, sonra ENTER düğmesine basın.
5. USB klonlama işleminin durumunu kontrol edebilirsiniz
yy In Progress: Verileri USB cihazına kopyalarken.
yy Completed: Kopyalama işlemi başarıyla bitti.
yy Failed: Kopyalama işlemi başarıyla bitmedi.
yy No USB: Bağlı USB cihazı yoktur.
yy No File: USB cihazında kopyalanacak dosya yoktur.
✎✎ ENTER tuşuna 5 saniye kadar basmaya devam ederek USB'den TV'ye kopyalamayı etkinleştirin.
✎✎ CLONE işlevi yalnızca aynı model serisini destekler. (Farklı model serileri için düzgün çalışmaz.)
Yükleme sırasında hızlı, anında klonlama için,
ilk TV'den ana ayarları içeren bir USB sürücüsünü takın ve Enter tuşuna 5 saniye kadar basın.
30
Türkçe
OFF
OFF
Plug & Play
Hotel Plug & Play (Otel Tak Çalıştır) işlevi TV ilk kez başlatıldığında otomatik olarak Hotel mode selection (Otel modu seçimi),
Country Setup (Ülke Ayarı), Clock Setup (Saat Ayarı) ve Picture mode Setup (Resim modu Ayarı) işlemlerini gerçekleştirir.
–– Hotel Plug & Play (Otel Tak Çalıştır) yalnızca güç ilk kez ON (AÇIK) durumuna getirildiğinde kullanılabilir.
–– TV ilk kez ayarlandıktan ve Clone TV to USB (TV'yi USB'ye Klonla) çalıştırıldıktan sonra.
–– Sonra, TV'nin yalnızca Hotel Plug & Play (Otel Tak Çalıştır) işleminden çıkması, USB cihazına bağlanması, sonra
Clone USB to TV (USB'yi TV'ye Kopyala) çalıştırılması gerekir.
TV, RF moduna girecektir
Bağımsız mod ayarlandı
Local Set
Change Local Set if Located in North America, Latin America and Europe.
In other regions, Please press SKIP button move to the next step.
Current Localset : EU
Change
Skip
Sadece
Bağımsız
seçiliyse
Configure your TV
Select your information in the
categories below.
Country
Select the country that
you're in now
Bulgaria
Picture Mode
Standard
Atla seçiliyse
Easy Set up
c
If you select this, the
setup process will be
completed and go to
hotel menu
Interactive
(Hotel Menu)
<Bölgeye bağlı olarak bu adım bulunmayabilir.>
Ülke menüsünde ülke seçildikten sonra, bazı
modeller pin numarasını ayarlamak için ek bir
seçenekle ilerleyebilir.
PIN kodunu unutursanız, Otel menüsünde, System
→ TV Reset öğesini seçin. Ve Plug & Play'de pin
kodunu yeniden ayarlayın.
Standalone Setup
(Continue Setup)
Standalone Only
(End Setup)
Bağımsız Kurulum
seçiliyse
Auto Tuning
Select your Language
To receive channels, configure the options
below then select Scan.
Select your language to start the on screen setup.
Aerial
English
Channel Type
Press the arrow
buttons to move
around the screen.
Press the enter button
to select.
Eesti
Suomi
Français
Terrestrial
Select the
connected aerial
that you want to use
to get channels.
Digital & Analogue
Scan
Deutsch
The Language Setting will be applied to Main Menu and not Plug and Play.
Auto Tuning
TV Setup Complete!
Hospitality Mode
SIHospitality
Vendor Mode
SI Vendor
Power
On
Standalone
Auto Tuning Complete.
Security
Your TV is now ready to use.
System
OFF
Standalone
OFF
Power On
Channel
Channel
Menu OSD
Menu OSD
Clock
Clock
Remote
RemoteJack
JackPack
Pack
ExternalSource
Source
External
Eco
Solution
HP
Management
0
0
0
0
Analogue
0
Change Settings
Ok
Music Mode
Music Mode
Digital
TV
Radio
Data/Other
* Bu, modele bağlı olarak
farklı olabilir.
Scan Again
* Bu, modele bağlı olarak
farklı olabilir.
Logo/Message
Eco Solution
Cloning
Logo/Message
REACH Solution
Cloning
Security
REACH
SystemSolution
Tamam düğmesine basıldığında,
solda gösterildiği gibi otel menüsü
görünür. Otel menüsü ayarlarını
tamamlayın ve sonra TV'yi sıfırlayın.
TV'nizi kullanabilirsiniz.
Clock
You can adjust your time to set DST, Time
Zone and clock mode
Clock Mode
Date
--/--/----
Time
--:--
Time Zone
Auto
DST
Set current date and time
Auto
Off
--:--
Türkçe
31
1.LocalSet
–– Current Localset (Geçerli Yerel Ayar) öğesini kontrol edin.
–– Yerel ayarı değiştirmek istiyorsanız, Change (Değiştir) öğesini seçin.
–– Skip (Atla) öğesini seçerseniz, Start (Başlat) ekranı görünür.
2. Start - Easy Set Up (Başlat - Kolay Kurulum)
–– Standalone Only (Yalnızca Bağımsız) öğesini seçerseniz, Standalone (Bağımsız) otel modu varsayılan olarak
ayarlanır.
–– Interactive (Etkileşimli) öğesini seçerseniz, Interactive Setup Menu (Etkileşimli Kurulum Menüsü) görüntülenir.
Interactive (Etkileşimli) menüsünden çıkmak için güç kapatma düğmesine basın.
–– Sonraki adıma gitmek için Standalone Plug & Play (Bağımsız Tak & Çalıştır) öğesini seçin.
3. Dili seçin
–– OSD (Ekran Görüntüsü) dilini seçin.
–– Görüntüleme zamanı: OSD zaman aşımları ve işlemler Samsung'un tüm tüketici TV modellerinde aynıdır.
4. Country (Ülke) ve Picture Mode (Resim Modu) öğesini seçin
–– Uygun ülkeyi ve resim modunu seçin.
–– Modele ve bölgeye bağlı olarak bazı ülkeler bulunmayabilir.
5. Auto Tuning (Otomatik Ayarlama)
–– Anten kaynağını ve kanal türünü seçin. Ayarları yapılandırın ve Scan (Tara) öğesini seçin.
–– Auto Tuning (Otomatik Ayarlama) işlemi kanalları aramaya başlar
–– Auto Tuning (Otomatik Ayarlama) işlemi tamamlandığında, kanal bilgileri görüntülenir.
6.Clock
–– DST (Yaz Saati Uygulaması) ve Time Zone (Saat Dilimi) öğelerini ayarlayarak doğru zamanı ayarlayın.
7. TV Setup Complete (TV Kurulumu Tamam)
32
Türkçe
HD Plug & Play – Local Set (Yerel Set) (Yalnızca Avrupa)
yy Local Set (Yerel Ayar) Diller, Yayın frekansları vb. gibi çok önemli yazılım ayarı değeridir.
yy Local Set (Yerel Ayar) düzgün yapılandırılmadıysa TV çalışmayabilir. Sağlanan ülke listesiyle doğru Local Set (Yerel Ayar)
öğesini seçin.
Local Set HD tak ve çalıştır ilk
sayfasındaki seçeneği değiştirir
Ülke listesiyle doğru Local Set
ayarını seçin
TV yeni Local Set ayarını
uygulamak için otomatik olarak
yeniden başlatılacaktır
Local Set
Local Set
Local Set
Change Locat Set if Located in North America, Latin America and Europe.
In other regions, Please press SKIP button move to the next step.
When Local Set is Changed, TV will turn off automatically to apply it.
When Local Set is Changed, TV will restart automatically to apply it.
Turn and reboot automatically
as Local Set is changed
EU
Current Localset : EU
Change
Bölge
Europe
OK
Countries List
Bulgaria, Croatia, Czech, Estonia, Greece, Hungary, Latvia, Lithuania
Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, EU-Others
Skip
Ülke
yerel Seti
Bulgaria
Croatia
Czech
Estonia
Greece
Hungary
Latvia
Lithuania
Romania
Serbia
Slovakia
Slovenia
EU-Others
EU
Italy
EU_ITALY
Austria
Germany
Switzerland
EU_GER
France
EU_FRANCE
Belgium
Luxembourg
Netherlands
EU_BELELUX
Portugal
Spain
EU_SPAIN
Countries List
Bulgria, Croatia, Czech, Estonia, Greece, Hungary, Latvia, Lithuania
Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, EU-Others
Local Set
When Local Set is Changed, TV will turn off automatically to apply it.
Yeniden başlatmadan sonra,
güncellenen Local Set gösterilir
EU_FRANCE
Countries List
France
Local Set
Change Locat Set if Located in North America, Latin America and Europe.
In other regions, Please press SKIP button move to the next step.
Local Set
Current Localset : EU_FRANCE
When Local Set is Changed, TV will turn off automatically to apply it.
Change
Countries List
Austria, Germany, Switzerland
Local Set
When Local Set is Changed, TV will turn off automatically to apply it.
Skip öğesine basın, genel HD
tak ve çalıştır devam edecektir
Local Set
NORDIC
Change Locat Set if Located in North America, Latin America and Europe.
In other regions, Please press SKIP button move to the next step.
Countries List
Denmark, Finland, Norway, Sweden
United Kingdom EU_UK
Ireland
CIS
Denmark
Finland
Norway
Sweden
NORDIC
Turkey
EU_TURKEY
Poland
EU_POLAND
Kazakhstan
CIS_RUSSIA
Current Localset : EU_FRANCE
Change
Russia
Ukraine
Skip
EU_GER
Self Diagnosis for TV
Self Diagnosis for HTV
SW Upgrade
Service Pattern
OFF
Sound Bar Out
OFF
TV Reset
HD tak ve çalıştır
işleminden sonra
Local Set ayarını
değiştirmeniz
gerekiyorsa, Fabrika
modunda TV Reset
işlevini tıklatın, Local
Set değişikliği dahil
HD tak ve çalıştır
işlemine devam
edebilirsiniz.
Skip
Start
Interactive
(Hotel Menu)
Standalone Plug & Play
If you select this, the
setup process will be
completed and go to
hotel menu.
(Continue Setup)
Standalone Only
(End Setup)
Türkçe
33
SW Clock (Yalnızca HD470S için)
Kullanıcı bekleme modundayken Info (Bilgi) uzaktan kumanda tuşuna bastığında SW Clock (Yazılım Saati) ekranda geçerli
saati gösterir.
–– TV bekleme modundayken kullanıcı Info (Bilgi) tuşuna basarsa, TV açılır ve geçerli saati ekranda 10 saniye kadar
gösterir ve sonra bekleme moduna döner.
–– Zaman dijital bir saat olarak normal başlık boyutunda görüntülenir. 12 veya 24 saatlik süre biçimi Bilginin biçimine
göre belirlenir.
–– Kullanıcı TV açıkken Info (Bilgi) tuşuna basarsa, orijinal Info (Bilgi) tuşu işlevi yürütülür.
yy Ayrıntılı Açıklamalar
–– SW clock (Yazılım saati), Factory install (Fabrika kurulumu) menüsündeki On (Açık)/Off (Kapalı) ayarına göre çalışır.
–– SW clock (Yazılım saati) açılırsa, Fast logo (Hızlı logo) seçeneği otomatik kapatılır. (Bu durumda, Fast logo (Hızlı logo)
seçeneğini yeniden açsanız bile, TV yeniden açıldığında otomatik kapatılır.)
–– Ana güç kapatılırsa, zaman ayarı yalnızca yedek kondansatörü ve bir RTC'si olan modellerde korunur.
–– Bekleme modundaki bir TV geçerli zamanı gösterirken, video sessize alma ve ses sessize alma ayarları korunur.
–– Bu durumda, Hotel logo (Otel logosu) açık olarak ayarlansa bile Hotel Logo (Otel Logosu) ekranı atlanır.
–– Bu özellik yalnızca StandAlone (Bağımsız) modunda çalışır.
–– SW clock (Yazılım saati) çalışırken diğer tuş işlevi özellikleri
–– Info (Bilgi) tuşu güç tuşu gibi çalışır.
–– SW clock (Yazılım saati) çalışırken Power (Güç) veya Info (Bilgi) tuşuna basma, TV'yi Standby (Bekleme) moduna
geçirir.
–– SW clock (Yazılım saati) çalışırken Power (Güç) ve Info (Bilgi) tuşları dışındaki tuşlara basma yoksayılır.
–– Bu durumda, açma zamanlayıcısı çalışmaz.
–– Kapama zamanlayıcısı ve kapanış ayarı çalışır.
–– Time (Zaman) menüsündeki saat modu manuel olarak ayarlanırsa, sub micom'un saati RTC devresi tarafından
korunur.
–– Geçerli saat yapılandırılmamış olsa bile menüyle aynı şekilde görüntülenir. (--:--)
34
Türkçe
Çok Kodlu Remocon (Yalnızca HD470S için)
Çok Kodlu Uzaktan Kumanda birden fazla TV'yi bir uzaktan kumanda ile kontrol etmek için tasarlanmış özel bir vericidir.
Bu işlev hastane gibi bir konumda birden fazla TV varsa kullanışlıdır. Set ID number (Kimlik numarasını ayarla) kaynak OSD'de
görüntülenecektir. Çoklu kod için en fazla 9 farklı uzaktan kumanda iletimini desteklemek mümkündür.
Her TV'nin başlangıç kimliği kodu "0"dır.
Kimlik kodu Analog TV modunda veya PC modunda ayarlanabilir veya sıfırlanabilir. (TTX veya DTV kanallarında kullanılamaz)
–– Kimlik kodu 0 ila 9 arasında olabilir.
–– RETURN + MUTE tuşlarına ve ayarlamak istediğiniz sayı tuşuna 7 saniyeden uzun süre basın.
–– Set ID (Kimliği Ayarla) OSD'si ortada görüntülenecektir.
–– Aşağıdaki sözcükler görüntülenecektir. “Uzaktan kumanda kodu x ayarlanır. Uzaktan kumanda kodunu
değiştirmek istiyorsanız değiştirmek istediğiniz sayıyı girin.” (x sayı numarasıdır) Bu OSD çıkış tuşuna basılana kadar
görüntülenecektir.
Remote control code is set to 0. If you want
to change the Remote control code, enter the
chosen digit.
–– Örneğin, kullanıcı #1 tuşuna basarsa TV ve Uzaktan kumanda Kimlik kodu #1 olarak ayarlanacaktır.
–– Şu sözcükler görüntülenecektir. "Remote control code is changed to 1 (Uzaktan kumanda kodu 1 olarak değişti)".
TV, yalnızca TV ile aynı kimlik koduna sahip bir uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir.
–– Uzaktan kumanda ve TV arasındaki kimlik kodu eşleşmiyorsa, aşağıdaki sözcükler görüntülenecektir.
"TV ID x (TV Kimliği x)" (x, TV'nin kimliğidir)
–– Kimlik kodunu sıfırlamak için, EXIT + MUTE tuşlarına 7 saniyeden uzun süre basın. Hem TV'nin hem de uzaktan
kumandanın kimlik kodları "0"a sıfırlanacaktır. "Remote control code is set to 0. (Uzaktan kumanda kodu 0'a
sıfırlandı.)" görüntülenecektir.
–– Kimliği ayarlama veya sıfırlama yolu uzaktan kumandaya bağlı olarak değişebilir. Aşağıdaki tabloya bakın.
Saati Ayarlamaz
OMENU → Sistem → Zaman → Saat → Saat Ayarı
yy Zaman girilir
–– Saat öğesini seçmek için uzaktan kumandanın düğmesine basın ve
zamanı ayarlayın.
Zaman
Saat
Kapanış Ayarı
Kapalı
Uyandırma Zmnlyc
yy Etkileşimli Mod Süresini Ayarlama
–– Otel Sistemi zaman bilgilerini iletirse, zaman otomatik ayarlanır.
–– Otel Sistemi zaman bilgilerini iletmezse, zaman görüntülenemez.
Zaman
Saat Modu
✎✎ Zaman ayarlanırsa, saat ön panelde görüntülenecektir.
Manuel
yy Saat Ayarı
yy Saat Dilimi
Otomatik
Türkçe
35
Channel Bank Editor (Kanal Bankası Düzenleyicisi) (Yalnızca Smoovie TV) (Yalnızca HD470S için)
Channel Bank Editor (Kanal Bankası Düzenleyicisi) 3 farklı Banka Seçeneğiyle kanalları düzenlemek için bir işlevdir.
Banka kartına bağlı olarak, otel müşterilerinin beğenecekleri belirli kanallar vardır.
Stand-alone (Bağımsız) Modunda Channel Bank Editor (Kanal Bankası Düzenleyicisi) Öğesini
Ayarlama
1. düğmelerine basarak “MUTE+1+1+9+Otel Bağımsız menüsüne girin”
2. Lütfen Sistem entegratörü satıcısını seçin: “Smoovie"
3. "Channel Bank Editor (Kanal Bankası Düzenleyicisi)" yeni menü seçeneğini görebileceksiniz
4. "Channel Bank Editor (Kanal Bankası Düzenleyicisi)" öğesine girin
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
System
OFF
d
SI Vendor
Smoovie
d
Channel
d
Channel Bank Editor
<Modele ve bölgeye bağlı olarak bazı menü öğeleri bulunmayabilir>
5. Kanal bankasını aşağıdaki örnekteki gibi düzenleyin.
a. Bank1 (Ücretsiz kanal): Uzaktan kumandada kart olmadığında kullanılacak kanalı seçin.
b. Bank2 (Aile Kartı - Yeşil): Uzaktan kumandada YEŞİL KART olduğunda kullanılacak kanalı seçin.
b. Bank3 (Yetişkin Kartı - Kırmızı): Uzaktan kumandada KIRMIZI KART olduğunda kullanılacak kanalı seçin.
Channel Bank Edit
Bank1 (4)
Bank2 (6)
Bank3 (36)
All
c
1
1futech
c
c
c
1
BBC1
c
c
c
2
24ore.tv
c
c
2
C3
c
c
3
BBC World
c
c
3
C5
c
c
4
Coming Soom
c
4
S2
c
n Move
E Select/Deselect
R Return
SMOOVIE Uzaktan Kumandasının kullanımı için başvurular
1. SMOOVIE'yi Sistem entegratörü satıcısı olarak seçerseniz, bir SMOOVIE Uzaktan Kumandasını kullanmanız gerekir.
2. Uzaktan kumandanın sayısal tuşlarını kullanarak, kullanıcılar yalnızca Bank1 kanallarını seçebilirler.
Bunu unutmadan, kanalı bir Yeşil veya Kırmızı Kart kullanarak değiştirmek istiyorsanız, lütfen kanal yukarı/aşağı
tuşlarını kullanın.
3. Kanal kılavuzu veya Kanal listesinde, kullanıcılar yalnızca Bank1 kanal listesini görebilirler.
36
Türkçe
Channel Editor (Kanal Düzenleyicisi)
Channel Editor (Kanal Düzenleyicisi) kanal numarasını ve bir adı düzenler.
–– Channel Editor (Kanal Düzenleyicisi) öğesini kanalları kullanıcının istediği kanal numaraları olarak sıralamak için
kullanın.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
Security
OFF
System
Power On
Channel
Menu OSD
Clock
Music Mode
Remote Jack Pack
r
Channel Editor
External Source
HP Management
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
<Modele ve bölgeye bağlı olarak bazı menü öğeleri bulunmayabilir>
Stand-alone (Bağımsız) Modunda Channel Editor (Kanal Düzenleyicisi) İçin Basit Adımlar
Adım
Geniş Özet
1
Otel Seçeneği Menüsünde 'Kanal Otomatik Depolama' işlemini yapın
2
Otel Seçeneği Menüsünde 'Kanal Düzenleyicisi' öğesine girin
3
İstediğiniz son kanal listesiyle ilgili bir tabloyu derleyin
4
Derlediğiniz tabloya göre TOOLS düğmesiyle kanalları yeniden düzenleyin
5
Çıkmak için EXIT veya RETURN düğmesine basın.
<Daha iyi anlamak için, lütfen aşağıdaki ayrıntılara bakın>
Türkçe
37
My Channel (Kanalım) (Yalnızca HD470S için)
Otel tarafından sağlanan kanallar için ülkeyi veya türü belirler ve kullanıcı bir ülke veya tür seçerse ilgili kanalları gösterir.
yy Önce ülkeyi seçmeniz gerekir, aksi halde türü ayarlayamazsınız.
yy Herhangi bir kanal eklenmemiş türü seçerseniz, Kanal listesi kullanılabilir tüm kanalları görüntüler.
yy My Channel (Kanalım) yalnızca Standalone (Bağımsız) modda çalışır.
yy Standalone (Bağımsız) modunda Sistem Entegratörü Satıcısı: Smoovie seçilirse bu çalışmaz.
yy Bu, Hotel Menu (Otel Menüsü) -> Service Mode (Servis Modu) içindeki Hotel Options (Otel Seçenekleri) içindedir ve açılıp
kapatılabilir.
yy Bu seçenek yalnızca Açık olarak ayarlandığında çalışır.
Channel Composition [Genre Mode] (Kanal Kompozisyonu [Tür Modu])
Standart
Hotel (Otel)
Kategori
Kanal Modu
Genre (Tür)
All (Tümü) (Varsayılan)
News (Haber)
Radio (Radyo)
Entertainment
(Eğlence)
Sport (Spor)
Hotel (Otel)
Anten Modu
Etkinleştirme
Air/Cable (Anten/
Kablo)
O
O
O
O
Açıklama
Ana tarafından fabrika modunda yönetilen her ülkeye göre
tür kanal modunu sağlar.
O
O
My Channel
Current status All Country / All
Country
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
* Listede görüntülenecek öğe sayısı için tasarım belgesine bakın.
Tuş Kılavuzu
Düğme
Eylem
Nav. Yardım
MAVİ
Ekrana geri döner. (Tür ayarı: Son Ülke ve Tür)
Öncekini Koru
ENTER
Bir öğeyi seçer.
Enter
Önceki/Sonraki Kanal
Vurguyu sayfa sayfa taşır.
(Kılavuz Yok)
YUKARI/AŞAĞI
Her ülkeye, tür listesine gider. (dairesel anlamda.)
SAĞ
Vurgulanan öğeyi seçer ve sonra vurguyu Tür seçimine taşır.
RETURN
Ekrana geri döner. (Tür ayarı: Son Ülke ve Tür)
(Kılavuz Yok)
EXIT
Ekrana geri döner. (Tür ayarı: Son Ülke ve Tür)
(Kılavuz Yok)
38
Türkçe
Taşı
✎✎ Notlar
yy Bu bölümde TV açıldığında görünen Ön Kullanıcı Arayüzünün düzeni açıklanmaktadır. (Fabrika Modu > Tür Modu:
Etkin)
yy Tür, her ülke için bir alt listedir.
yy Son hafızaya alınan kanalı görüntülenmekte olan yayın ekranı.
–– Kullanıcı önceki ülke ve tür kanal haritasını korumak istiyorsa, Ön Kullanıcı Arayüzünü kapatmak için 'MAVİ',
RETURN ve EXIT uzaktan kumanda tuşuna basın.
✎✎ Vb.
yy Varsayılan Vurgu: Son Bellek öğeleri (Ülke, Tür)
yy Zaman Aşımı (60 sn)
Öğeler
Numara
Ad
Açıklama
1
Background Screen (Arka
Plan Ekranı)
TV açıldığında görünen son hafızaya alınan kanalı görüntüler.
2
Function Title (İşlev Başlığı)
Bu, işlevin adıdır.
3
Current Status (Geçerli
Durum)
Geçerli Ülke/Tür ayarlarını görüntüler.
4
Country Items (Ülke Öğeleri)
Ülke listesi için öğe görüntülenir.
Seçili son ülkeyi görüntüler.
5
Genre Items (Tür Öğeleri)
Tür listesi için öğe görüntülenir.
Fabrika modunda yönetilen her ülke için kullanılabilir tür öğeleri görüntülenir. (her zaman 'All
(Tümü)' öğesini sağlayın)
Seçili son türü görüntüler.
6
Highlight (Vurgu)
Öğe başlığı alan içinde görüntülenemeyecek kadar uzunsa, Auto Text Sliding (Otomatik Metin
Kaydırma) çalışır.
7
Indicator (Gösterge)
Bu, önceki veya sonraki sayfa olduğunda görüntülenir.
8
Nav. Yardım
Tuş kılavuzu sağa hizalıdır.
Türkçe
39
Highlight Interaction (Etkileşimi Vurgula) [Ülke Öğeleri]
yy Bu sayfa yalnızca olası etkileşimleri göstermek içindir. Gerçek ekranlarla tamamen aynı olmayabilir.
✎✎ Notlar
yy Kullanıcılar yukarı veya aşağı uzaktan kumanda tuşlarına basarak her ülke ve tür listesindeki öğelerde dolaşabilir.
yy Dairesel gezinme desteklenir.
1
My Channel
My Channel
AŞAĞI
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
OK
Cancel
YUKARI
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
} Keep Previous n Move E Enter
YUKARI x 5
AŞAĞI x 5
My Channel
Current status All Country / All
Country
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
AŞAĞI
YUKARI
YUKARI
AŞAĞI
My Channel
Current status All Country / All
Country
Genre
Belgium
All
China
News
Denmark
Radio
Finland
Entertainment
France
Sports
Germany
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
YUKARI x N
AŞAĞI x N
SON
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
Country
Genre
South Korea
All
South Korea
All
Spain
News
Spain
News
Sweden
Radio
Sweden
Radio
Turkey
Entertainment
UK
Sports
USA
Hotel
Turkey
Entertainment
UK
Sports
USA
Hotel
40
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
Türkçe
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
Highlight Interaction (Etkileşimi Vurgula) [Varsayılan Tür]
yy Bu sayfa yalnızca olası etkileşimleri göstermek içindir. Gerçek ekranlarla tamamen aynı olmayabilir.
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
ENTER / SAĞ
Genre
Country
Genre
All Country
All
All Country
All
Austria
News
Austria
News
Belgium
Radio
Belgium
Radio
China
Entertainment
China
Entertainment
Denmark
Sports
Denmark
Sports
Finland
Hotel
Finland
Hotel
OK
Cancel
SOL
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
} Keep Previous n Move E Enter
yy Geçerli ülke seçimi vurgulanır.
yy Varsayılan Vurgu: Geçerli tür seçimi.
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
Country
Genre
ENTER / SAĞ
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
SOL
} Keep Previous n Move E Enter
yy Kaynak hatası gibi görünür, "The other item of the county
is high-lighted. (Diğer ülke öğesi vurgulandı.)" olmalıdır.
Lütfen doğrulayın. (örn. Fransa)
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy Varsayılan Vurgu: All (Tümü)
Türkçe
41
Mod Değişimi Etkileşimi 1 (1/2)
yy Bu sayfa yalnızca olası etkileşimleri göstermek içindir. Gerçek ekranlarla tamamen aynı olmayabilir.
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
Country
AŞAĞI
Genre
All Country
All
All Country
All
Austria
News
Austria
News
Belgium
Radio
Belgium
Radio
China
Entertainment
China
Entertainment
Denmark
Sports
Denmark
Sports
Finland
Hotel
Finland
Hotel
OK
Cancel
SOL
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
} Keep Previous n Move E Enter
yy Geçerli Tür Modu: All Country / Sports
ENTER / SAĞ
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
ENTER
Genre
Country
YUKARI
Genre
All Country
All
All Country
All
Austria
News
Austria
News
Belgium
Radio
Belgium
Radio
China
Entertainment
China
Entertainment
Denmark
Sports
Denmark
Sports
Finland
Hotel
Finland
Hotel
OK
Cancel
AŞAĞI
} Keep Previous n Move E Enter
} Keep Previous n Move E Enter
yy Ülke seçilirse, vurgu tür menüsüne
otomatik taşınır.
ENTER / SAĞ
6
42
Türkçe
OK
Cancel
Mod Değişimi Etkileşimi 1 (2/2)
yy Bu sayfa yalnızca olası etkileşimleri göstermek içindir. Gerçek ekranlarla tamamen aynı olmayabilir.
1
5
6
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
Country
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy Tür modu değişimi tamamlandı mesajı görüntülenir.
yy Zaman Aşımı (5 sn)
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy Türden ülkeye menüsünden sol tuşa basma varolan seçili
bir ülke öğesini vurgular.
ENTER / RETURN / Timeout
Genre Mode changed to Aistria / News.
Türkçe
43
Mod Değişimi Etkileşimi 2 (1/2)
yy Bu sayfa yalnızca olası etkileşimleri göstermek içindir. Gerçek ekranlarla tamamen aynı olmayabilir.
1
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
OK
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
Country
AŞAĞI X 6
Cancel
YUKARI
X6
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
} Keep Previous n Move E Enter
yy Geçerli Tür Modu: All Country / Sports
ENTER / SAĞ
5
My Channel
Current status All Country / All
Country
Genre Mode Keep All Country / All.
MAVİ
/
RETURN
/
EXIT
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy Geçerli Tür Modu: All Country / Sports
44
Türkçe
yy Ülke seçilirse, vurgu tür menüsüne otomatik
taşınır.
Power On Scenario (Güç Açma Senaryosu) [Son Bellek]
yy Bu sayfa yalnızca olası etkileşimleri göstermek içindir. Gerçek ekranlarla tamamen aynı olmayabilir.
1
Genre Mode changed to Aistria / News.
POWER
Power Off
yy Geçerli Tür Modu: Austria (Avusturya) / News (Haber)
POWER
Genre Mode changed to Aistria / News.
yy Geçerli Tür Modu: Austria (Avusturya) / News
(Haber)
Türkçe
45
Genre Editor (Tür Düzenleyici)
yy Country (Ülke) ve Genre (Tür) seçimi kanal menüsü listesi Menüsünde yapılabilir.
yy Kırmızı Tuşa basma ülke alt listesini etkinleştirir, burada izleyici aşağı kaydırabilir ve istediği ülkeyi seçilebilir.
yy Tür seçimi Sol/sağ tuşu kullanılarak, yani kanal listesi menüsünde yatay kaydırılarak yapılabilir.
yy İzleyici TV On (Açık) durumunda Türü veya ülkeyi değiştirmek istiyorsa, bu özellik kullanılarak yapılabilir.
Channel Genre Edit
Registered
0
News
Radio
Entertainment
Sports
Hotel
C67
1
C--
2
C78
b Select All Items On Column
yy
yy
yy
yy
{ Deselect All Items On Column E Select (Seç)
R Return
Her Otel TV kanalı için tür ayarlamak için bir düzenleyicidir.
Depolanan kanallar, tür düzenleyicisi menüsündeki belirli bir türe eklenebilir.
Bir kanal birden fazla türe ait olabilir.
Kullanılabilir Genre Options (Tür Seçenekleri) şunlardır: News (Haber), Radio (Radyo), Entertainment (Eğlence), Sport
(Spor) ve Hotel (Otel).
yy Tür seçimi Mychannel FrontUI (Kanalım Ön Kullanıcı Arayüzü) veya Channel List (Kanal Listesi) içinde yapılabilir.
yy Bu özellik bir listedeki belirli türdeki kanalları sıralar. Konuk istediği türü seçebilir ve sıralı listede kaydırarak kanalı
seçebilir.
46
Türkçe
Mixed Channel Map (Karışık Kanal Haritası) (Yalnızca HD470S için)
Mixed Channel Map (Karışık Kanal Haritası) işlevi Air (Dış Anten), Cable (Kablo) ve Satellite (Uydu) kanallarını karıştırır
–– Air (Dış Anten), Cable (Kablo) ve Satellite (Uydu) kanallarını karıştırmak için Mixed Channel Map (Karışık Kanal Haritası)
işlevinin ON (AÇIK) olması gerekir.
–– Hotel Option (Otel Seçeneği) Menüsünde 'Mixed Channel Map (Karışık Kanal Haritası)' işlevini açtıktan sonra Kanalları
sıralamak için Channel Editor (Kanal Düzenleyicisi) öğesini kullanın
Sound Bar (Ses Çubuğu) (Yalnızca HD470S için)
yy 2015'te Samsung Sound-Bar & Hospitality TV (Samsung Ses Çubuğu ve Konuk TV)
–– Sound-Bar (Ses Çubuğu)'nda tek bir HDMI kablosu kullanarak TV sesini dinlemek için HDMI 1.4'ü destekleyen
Samsung Sound-Bar & hospitality TV (Samsung Ses Çubuğu ve konuk TV) kullanın.
–– Desteklenen model.
yy Sound Bar (Ses Çubuğu): HW-F350/F450/F550
yy Ses Çubuğu'ndan "Otel modu" işlemi
–– Aşağıdaki TV otel seçenekleri önceden ayarlanmalıdır.
yy Otel seçeneği → Power On (Gücü Aç) → Power ON Volume (Güç Açıldığında Ses Düzeyi) = "Enable (Etkin)" /
Power ON Vol (Güç Açıldığında Ses Düzeyi) / Max Vol (Maks Ses Düzeyi)
yy Otel seçeneği → External Device (Harici Cihaz) → Sound Bar Out (Ses Çubuğu Çıkışı) = "On (Açık)"
–– Bir HDMI kablosunu Sound-BAR (Ses Çubuğu)'nun HDMI ÇIKIŞI bağlantı noktasından hospitality TV (konuk TV)'nin
HDMI1 bağlantı noktasına bağlayın.
–– 2014 konuk TV'ye bir HDMI Kablosu yoluyla bağlandıktan sonra, Sound-Bar (Ses Çubuğu) otomatik olarak açılırken
TV'yi algılar ve kendisi "hotel mode (otel modu)"na dönüşür.
–– TV iki kez başlatılacağından TV'deki güç açma ses düzeyi ve maks ses düzeyi değişimi bağlı ses çubuğuna
uygulanır.
yy Ses Çubuğu "'ndaki" Otel ModuÖzellikleri
–– TV ile eşitlenen güç açma/kapatma.
–– HDMI_CEC etkin.
–– Yalnızca "HDMI OUT (HDMI ÇIKIŞI)" bağlantı noktasına erişilebilir. (Diğer girişler devre dışı bırakılır)
–– TV ile eşitlenen "power-on (güç açma)" ve "max (maks)" ses düzeyi. Ses Çubuğu ses düzeyi TV'nin yarısına
ayarlanmıştır)
–– TV'nin otel seçeneği menüsünden alınan ayarlanabilir "power-on (güç açma)" ve "max (maks)" ses düzeyi. (SoundBar (Ses Çubuğu) ses düzeyi=TV ses düzeyi/2)
Örn.) TV'deki ses düzeyi ayarı "güç açma ses düzeyi=20 ve maks ses düzeyi=90" ise Sound bar (Ses çubuğu) güç
açma ses düzeyi=10, maks ses düzeyi=45 olarak çalışacaktır.
*Bu işlev modele bağlı olarak farklı olabilir.
Türkçe
47
Duvar Montajını Kurma
Duvara montaj kiti (ayrıca satılır) TV'yi duvara monte etmenize izin verir. Duvara montaj kitinin takılmasıyla ilgili daha fazla
bilgi için, duvar düzeneğiyle ile birlikte verilen talimatlara bakın. Duvara montaj braketini takarken yardım için bir teknisyene
başvurun. Kendi başınıza yapmanızı önermeyiz.
Samsung Electronics, TV'yi kendiniz monte etmeyi seçtiğinizde ürüne veya kendinize ya da başkalarına vereceğiniz
hasarlardan sorumlu değildir.
Duvara Montaj Adaptörü
( Modele bağlıdır )
Başka bir duvara montaj kitini kurmadan önce, sağlanan duvara montaj adaptörünü TV'den ayrı birleştirin.
Duvara Montaj Kiti Teknik Özellikleri (VESA)
✎✎ Duvara montaj kiti birlikte verilmez, ayrıca satılır.
Duvara montaj kitinizi zeminle dik açıda duran ve sağlam bir duvara monte edin. Duvar dışında başka yapı malzemelerine
takacaksanız, lütfen en yakınınızdaki bayi ile görüşün. Tavana veya eğik bir duvara monte edilirse, düşebilir ve ciddi kişisel
yaralanmaya neden olabilir.
✎✎ NOT
yy Duvara montaj kitlerinin standart boyutları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
yy Duvara montaj kitimizi satın alırken, ayrıntılı bir kurulum kılavuzu ve montaj için gerekli tüm parçalar sağlanır.
yy VESA standart vida teknik özelliklerine uymayan vidalar kullanmayın.
yy TV setinin içine zarar verebileceğinden standart boyutlardan büyük vidalar kullanmayın.
yy VESA standardı vida teknik özelliklerine uymayan duvara montaj kitleri için, vidaların uzunluğu teknik özelliklere bağlı
olarak değişebilir.
yy Vidaları çok fazla sıkmayın. Bu, ürüne zarar verebilir veya ürünün düşmesine neden olarak yaralanmaya neden olabilir.
Samsung bu tür kazalardan sorumlu değildir.
yy VESA'ya uygun olmayan veya belirtilmemiş bir duvar montajı kullanıldığında veya müşteri ürün montaj talimatlarına
uymadığında, Samsung, ürünün zarar görmesinden veya yaralanmalardan sorumlu değildir.
yy Bu TV'yi monte ederken 15 derecelik eğimi aşmayın.
inç
VESA Özelliği (A * B)
Standart Vida
Adet
32
200 x 200
M8
4
Duvara Montaj Kitinizi TV'niz açıkken kurmayın. Elektrik çarpmasından kaynaklanan kişisel yaralanmaya neden olabilir.
48
Türkçe
TV'yi Duvara Sabitleme
[
Dikkat: TV'yi çekme, itme veya üzerine çıkma TV'nin düşmesine neden olabilir. Özellikle, çocuklarınızın asılmadıklarından veya
TV'nin dengesini bozmadıklarından emin olun; bunları yaparlarsa TV'nin düşmesine neden olarak ciddi yaralanmalara veya
ölüme neden olabilirler. Birlikte verilen Güvenlik Broşüründeki tüm güvenlik önlemlerini izleyin. Ekstra sağlamlık için, güvenlik
amacıyla aşağıdaki gibi düşmeyi önleyici cihaz takın.
TV'nin düşmesini önlemek için
1. Vidaları kelepçelere yerleştirin ve duvara sıkı bir şekilde sabitleyin. Vidaların, duvara sağlam bir şekilde takıldıklarını
onaylayın.
✎✎ Duvar tipine bağlı olarak dübel gibi ek malzemelere ihtiyacınız olabilir.
✎✎ Gerekli kelepçeler, vidalar ve bağlar ürünle birlikte sağlanmadığı için, lütfen bunları ayrı olarak satın alın.
2. TV'nin arkasında ortada bulunan vidaları çıkarın, vidaları kelepçelerin içinden geçirin ve daha sonra yeniden TV'ye takıp
sıkın.
✎✎ Vidalar ürünle birlikte verilmemiş olabilir. Bu durumda, lütfen aşağıdaki özelliklere uygun vidaları satın alın.
3. TV'ye ve duvara sabitlenmiş kelepçeleri sağlam bir bağ ile birleştirin ve daha sonra bağı sıkı bir şekilde bağlayın.
✎✎ NOT
yy TV'yi arkaya doğru düşmemesi için duvara yakın bir yere yerleştirin.
yy Bağı, duvarda sabitlenmiş kelepçeler TV'ye sabitlenen kelepçelerle aynı hizada veya daha aşağıda olacak şekilde
bağlayabilirsiniz.
yy TV'yi taşımadan önce bağı çözün.
4. Tüm bağlantıların uygun şekilde sabitlendiğini doğrulayın. Belirli aralıklarla bağlantılarda yıpranma ya da kopukluk
olmadığını kontrol edin. Bağlantılarınızın güvenliğiyle ilgili herhangi bir şüpheniz varsa, profesyonel bir montajcıyla görüşün.
Hırsıza Karşı Kensington Kilidi
Kensington Kilidi Samsung tarafından sağlanmaz. Kamuya açık bir alanda
kullanırken sistemi fiziki olarak sabitlemek için bir cihazdır. Üreticiye bağlı olarak
görünüm ve kilitleme yöntemi çizimdekinden farklı olabilir. Düzgün kullanım
hakkında ek bilgi için Kensington Kilidiyle sağlanan kılavuza bakın.
Ürünü kilitlemek için şu adımları izleyin:
Lütfen TV'nin arkasındaki "K" simgesini bulun. Bir kensington yuvası "K"
simgesinin yanındadır.
1. Kensington kilidi kablosunu masa veya sandalye gibi büyük, sabit bir
nesnenin çevresine sarın.
2. Kablonun kilit takılı ucunu Kensington kilidi kablosunun yuvarlak ucundan kaydırın.
1
<İsteğe Bağlı>
3. Kilitleme cihazını üründeki Kensington yuvasına takın (1).
4. Kilidi kilitleyin.
✎✎ Bunlar genel talimatlardır. Tam talimatlar için, kilitleme kılavuzuyla verilen Kullanıcı kılavuzuna bakın.
✎✎ Kilitleme cihazının ayrıca satın alınması gerekir.
✎✎ Kensington Kilidinin konumu, modele bağlı olarak farklılık gösterebilir.
Türkçe
49
Teknik Özellikler
Öğeler
Teknik Özellikler
TV Sistemi
Ses çıkışı
DVB-TC, DVB-T2C
Hoparlör çıkışı
5W X 2
A/V
Ses Video Jakı
EXT(RGB)
Giriş
HDMI
Scart Jakı
HDMI Teknik Özellikleriyle Uyumlu
Anten Tipi
VERİ
Çalışma sıcaklığı
75 ohm Dengesiz, Din Jakı
VERİ
RJ-12
RJP
RS232
10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
Çalışma Nemi
Depolama Sıcaklığı
Yorum
10% ~ 80%
yoğunlaşmayan
-20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)
Depolama Nemi
5% ~ 95%
yoğunlaşmayan
✎✎ Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
✎✎ Güç kaynağı ve güç tüketimi hakkında daha fazla bilgi için, ürün üzerindeki etikete bakın.
✎✎ Yukarıdaki özellikler modele göre farklı olabilir.
✎✎ Samsung’un çevre taahhütleri ve REACH, WEEE, Piller gibi ürüne özel mevzuat yükümlülükleri hakkında bilgi için bkz.
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
50
Türkçe
Desteklenen Video Biçimleri
Dosya Uzantısı
Kapsayıcı
Video Kodeki
DivX 3.11/4.x/5.x/6.x
*.avi / *.mkv
*.asf / *.wmv
*.mp4 / *.3gp
*.vro / *.mpg
*.mpeg / *.ts
*.tp / *.trp
*.mov / *.flv
*.vob / *.svi
*.divx
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
*.webm
WebM
MPEG4 SP/ASP
Çözünürlük
Çerçeve hızı (fps) Bit hızı (Mb/sn)
1920 x 1080
30
640 x 480
8
H.264 BP/MP/HP
Motion JPEG
Window Media Video v9
MPEG2
MPEG1
6~30
30
1920 x 1080
VP8
20
Ses Kodeki
AC3
LPCM
ADPCM
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
DD+
MPEG (MP3)
DTS (Core)
G.711(A-Law,
μ-Law)
Vorbis
✎✎ Diğer Kısıtlamalar
yy İçerikte veya kapsayıcıda bir hata varsa, video içeriği oynatılmaz veya düzgün bir şekilde oynatılmaz.
yy İçerik tabloda listelenenle uyumlu Çerçeve/sn'nin üzerinde standart bit hızı/kare hızına sahipse ses veya video
çalışmayabilir.
yy Dizin Tablosunda hata varsa Ara (Atla) işlevi desteklenmez.
yy Bazı USB/dijital kamera cihazları oynatıcıya uygun olmayabilir.
yy Video 10 Mb/sn (bit hızı) üzerindeyse menü geç görüntülenebilir.
Video dekoderi
Ses dekoderi
yy En fazla H.264, Düzey 4.1'i destekler (FMO/ASO/RS
desteklenmez.)
yy çerçeve hızı:
–– 1280 x 720 altı: 60 çerçeve maks
–– 1280 x 720 üstü: 30 çerçeve maks
yy VC1 AP L4 desteklenmez.
yy GMC desteklenmez.
yy
yy
yy
yy
WMA 10 Pro, 5.1 kanala ve M2 profiline kadar destekler.
WMA kayıpsız ses desteklenmez.
Vorbis en fazla 2 kanal destekler.
DD+ en fazla 5.1 kanal destekler.
Desteklenen Altyazı Biçimleri
yy Harici
yy Dahili
Ad
Dosya uzantısı
Ad
Kapsayıcı
biçim
MPEG-4 zamanlı metin
.ttxt
Xsub
AVI
Resim Biçimi
SAMI
.smi
SubStation Alpha
MKV
Metin Biçimi
SubRip
.srt
SubViewer
.sub
Gelişmiş SubStation
Alpha
MKV
Metin Biçimi
Mikro DVD
.sub ya da .txt
SubRip
MKV
Metin Biçimi
SubStation Alpha
.ssa
MPEG-4 zamanlı metin
MP4
Metin Biçimi
Gelişmiş SubStation Alpha
.ass
Powerdivx
.psb
Desteklenen Müzik Biçimleri
Desteklenen Fotoğraf Biçimleri
Dosya Uzantısı
Tür
Çözünürlük
*.jpg
*.jpeg
JPEG
15360 X 8640
*.bmp
BMP
4096 X 4096
*.mpo
MPO
15360 X 8640
Dosya Uzantısı
Tür
*.mp3
MPEG
Kodek
MPEG1 Ses
Katmanı 3
*.m4a
*.mpa
*.aac
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
*.ogg
OGG
Vorbis
*.wma
WMA
WMA
*.wav
*.mid
*.midi
wav
wav
midi
midi
Açıklama
En fazla 2 kanal
destekleyebilir
En fazla 2 kanal
destekleyebilir
WMA 10 Pro, 5.1 kanala
ve M2 profiline kadar
destekler. (WMA kayıpsız ses
desteklenmez.)
Aramayı desteklemez
Türkçe
51
DÜNYA ÇAPINDA SAMSUNG'a Başvurun
Samsung ürünleriyle ilgili sorularınız veya yorumlarınız varsa lütfen SAMSUNG müşteri hizmetleri merkezine başvurun.
Ülke
AUSTRIA
BELGIUM
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
MONTENEGRO
SLOVENIA
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
UK
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
TURKEY
Müşteri Hizmetleri Merkezi
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Dealers] 0810-112233
02-201-24-18
055 233 999
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
072 726 786
Web Sitesi
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
www.samsung.com/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/hr/support
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
70 70 19 70
www.samsung.com/dk/support
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
0180 6 SAMSUNG bzw.
www.samsung.com/de/support
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk
max. 0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line www.samsung.com/gr/support
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
www.samsung.com/hu/support
0680PREMIUM (0680-773-648)
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
020 405 888
www.samsung.com/support
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
815 56480
www.samsung.com/no/support
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
www.samsung.com/pl/support
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
808 20 7267
www.samsung.com/pt/support
*8000 (apel in retea)
www.samsung.com/ro/support
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
34902172678
www.samsung.com/es/support
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
www.samsung.com/se/support
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
444 77 11
© 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır.
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
www.samsung.com/tr/support
HD450S_470S-EU-TUR-03
Download PDF

advertising