Samsung | NX300M | Samsung NX300M Kullanım kılavuzu

Kullanım 
Kılavuzu
TUR  Bu kullanım kılavuzunda fotoğraf makinenizin 
kullanımıyla ilgili ayrıntılı açıklamalar bulunmaktadır. 
Lütfen öncelikle bu kılavuzun tamamını okuyun.
Telif hakkı bilgileri
• Microsoft Windows ve Windows logosu, Microsoft Corporation'ın
tescilli ticari markalarıdır.
• Mac ve Apple App Store, Apple Corporation'ın tescilli ticari
markalarıdır.
• Google Play Store, Google, Inc firmasının tescilli ticari markasıdır.
• Adobe, Adobe logosu, Photoshop ve Lightroom, Adobe Systems
Incorporated firmasının ABD ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari
markaları ya da ticari markalarıdır.
• microSD™, microSDHC™ ve microSDXC™ SD Association'ın tescilli
ticari markasıdır.
• HDMI, HDMI logosu ve "High – Definition
Multimedia Interface" terimi HDMI
Licencing LLC'nin ticari markaları veya
tescilli ticari markalarıdır.
• Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logosu ve Wi-Fi logosu Wi-Fi Alliance’ın
• Fotoğraf Makinesinin teknik özellikleri veya bu kılavuzun içeriği
fotoğraf makinesi işlevlerinin yükseltilmesi nedeniyle önceden
haber verilmeden değiştirilebilir.
• Fotoğraf Makinenizi satın aldığınız ülkede kullanmanızı
öneriyoruz.
• Bu fotoğraf makinesini sorumlu bir şekilde kullanın ve kullanımı
ile ilgili tüm yasalara ve düzenlemelere uygun hareket edin.
• Önceden izin almadan bu kılavuzun herhangi bir bölümünü
yeniden kullanamaz veya dağıtamazsınız.
PlanetFirst ibaresi, Samsung Electronics'in eko-sisteme
duyarlı işletme ve yönetim faaliyetleri aracılığıyla
sürdürülebilir kalkınmaya ve sosyal sorumluluklara olan
bağlılığını simgeler.
tescilli ticari markalarıdır.
• Bu kılavuzda kullanılan ticari markalar ve adların mülkiyeti ilgili
sahiplerine aittir.
1
Sağlık ve güvenlik bilgileri
Tehlikeli durumlardan kaçınmak ve fotoğraf makinenizden en iyi
performansı elde etmek için aşağıdaki uyarılara her zaman uyun.
  Dikkat—kendinizi veya başkalarını yaralamanıza
neden olabilecek durumlar
Fotoğraf Makinenizi demonte etmeyin ve tamir etmeye
kalkışmayın.
Fotoğraf makinesine zarar verebilir ve kendinizi elektrik çarpması
riskine maruz bırakabilirsiniz.
Fotoğraf Makinenizi yanıcı veya patlayıcı gazların veya
sıvıların yakınında kullanmayın.
Bu bir yangına veya patlamaya neden olabilir.
Fotoğraf Makinesinin içine yanıcı maddeler sokmayın
veya bu tür maddeleri fotoğraf makinesine yakın yerlerde
saklamayın.
Görüntüsünü çektiğiniz kişinin gözlerinin zarar
görmemesine dikkat edin.
Flaşı insanlara veya hayvanlara yakın mesafede (1 m’den daha yakın)
kullanmayın. Flaşı öznenin gözüne çok yakın tutarak kullanırsanız, bu
geçici veya kalıcı görme hasarlarına neden olabilir.
Fotoğraf Makinenizi küçük çocuklardan ve evcil
hayvanlardan uzak tutun.
Fotoğraf Makinenizi ve tüm aksesuarlarını küçük çocukların ve
hayvanların erişmeyeceği bir yerde saklayın. Küçük parçalar yutulursa
boğulmaya ve ciddi yaralanmalara yol açabilir. Hareketli parçalar ve
aksesuarlar da fiziksel tehlike arz edebilir.
Fotoğraf Makinesini uzun süre doğrudan güneş ışığına
veya yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın.
Güneş ışığına veya yüksek sıcaklıklara uzun süre maruz kalması
fotoğraf makinenizin iç bileşenlerinin kalıcı bir şekilde hasar
görmesine neden olabilir.
Bu bir yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Fotoğraf Makinesini veya şarj cihazını örtüler veya
giysiler ile örtmekten kaçının.
Fotoğraf Makinenizi ıslak elle kullanmayın.
Fotoğraf Makinesi fazla ısınabilir ve bu fotoğraf makinesini bozabilir
veya bir yangına neden olabilir.
Elektrik çarpması ile sonuçlanabilir.
Gök gürlemesi boyunca güç beslemesi kablosuna veya
şarj aletine dokunmayın.
Elektrik çarpması ile sonuçlanabilir
2
Sağlık ve güvenlik bilgileri
Eğer fotoğraf makinenize sıvı veya yabancı maddeler
girerse pil veya şarj cihazı gibi tüm güç kaynaklarından
hemen ayırın ve sonra bir Samsung servis merkezi ile
iletişime geçin.
Belirli yerlerde kullanımını sınırlayan yasal düzenlemelere
uyun.
• Diğer elektronik cihazlarla etkileşime girmesine izin vermeyin.
• Fotoğraf Makinenizi uçuş esnasında kapalı tutun. Fotoğraf
Makineniz uçaktaki cihazları etkileyebilir. Havayolu düzenlemelerine
uyun ve havayolu personeli tarafından istendiğinde fotoğraf
makinenizi kapatın.
• Tıbbi cihazların yakınında fotoğraf makinesini kapatın. Fotoğraf
Makineniz hastanelerdeki veya sağlık merkezlerindeki tıbbi cihazları
etkileyebilir. Tüm düzenlemelere, uyarı işaretlerine ve sağlık
personelinin talimatlarına uyun.
Fotoğraf Makinenizin kalp pilleriyle etkileşime
girmesinden kaçının.
Bu fotoğraf makinesi ile tüm kalp pilleri arasında üretici firma ve
bağımsız araştırma grubu olan Kablosuz Teknoloji Araştırması
tarafından ve önerildiği üzere güvenilir bir mesafe bırakarak olası
etkileşimlerden kaçının. Fotoğraf Makinenizin bir kalp pilini veya başka
bir tıbbi aygıtı etkilediğinden şüphe etmenize yol açacak herhangi bir
durum olursa, fotoğraf makinenizi derhal kapatın ve yardım için kalp
pilinin veya tıbbi aygıtın üreticisine başvurun.
  Uyarı—fotoğraf makinenizin veya diğer cihazların
zarar görmesine neden olabilecek durumlar
Fotoğraf Makinesini uzun süre kullanmadan
saklayacaksanız içindeki pilleri çıkarın.
İçindeki pillerde akma olabilir veya zamanla paslanarak fotoğraf
makinenize önemli hasar verebilir.
Yedek pil olarak yalnızca üreticinin önerdiği, orijinal
Lityum-iyon pilleri kullanın. Pile zarar vermeyin veya
ısıtmayın.
Bu bir yangına veya kişisel yaralanmalara neden olabilir.
Yalnızca Samsung tarafından onaylanan pilleri, şarj
cihazlarını, kabloları ve aksesuarları kullanın.
• Onaylanmamış piller, şarj cihazları, kablolar veya aksesuarlar
pillerin patlamasına, fotoğraf makinenizin zarar görmesine veya
yaralanmanıza neden olabilir.
• Onaylanmamış piller, şarj cihazları, kablolar ve aksesuarlardan
meydana gelecek zarar veya yaralanmalardan Samsung sorumlu
değildir.
Pilleri amacına uygun olmayan şekilde kullanmayın.
Bu bir yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
3
Sağlık ve güvenlik bilgileri
Patlarken flaşa dokunmayın.
Patlarken flaş çok sıcaktır ve derinizi yakabilir.
AC şarj cihazını kullandığınızda, AC şarj cihazını fişten
çekmeden önce fotoğraf makinesini kapatın.
Aksi takdirde yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Kullanmadığınız zamanlarda şarj cihazlarını güç
kaynağından çıkarın.
Aksi takdirde yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Pilleri şarj ettiğinizde hasarlı bir güç kablosu, hasarlı bir
fiş veya gevşek bir priz kullanmayın.
Bu yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
AC şarj cihazının pildeki +/- kutupları ile temas etmesine
izin vermeyin.
Bu yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Fotoğraf Makinesini düşürmeyin ya da hızlı bir şekilde bir
yere çarpmayın.
Aksi halde ekrana ya da dahili parçalara hasar gelebilir.
Kabloları veya adaptörleri bağlarken ve pilleri veya hafıza
kartlarını takarken dikkatli olun.
Bağlantıları zorlarsanız, kabloları doğru takmazsanız veya pilleri ve
hafıza kartlarını yanlış takarsanız bağlantı noktalarına, girişlere ve
aksesuarlara zarar verebilirsiniz.
Manyetik şeritli kartları fotoğraf makinesi çantasından
uzak tutun.
Kartta saklanan bilgiler zarar görebilir veya silinebilir.
Asla hasarlı şarj cihazı, pil veya hafıza kartı kullanmayın.
Bu durum elektrik çarpması veya fotoğraf makinesinin çalışmaması
veya yangın çıkması ile sonuçlanabilir.
Lütfen fotoğraf makinesini manyetik alanların içine veya
yakınına koymayın.
Aksi halde fotoğraf makinesinin arızalanmasına sebep olabilir.
Eğer ekran hasar görürse fotoğraf makinesini
kullanmayın.
Eğer cam veya akrilik parçalar kırılırsa, fotoğraf makinesini tamir
ettirmek için bir Samsung servis merkezini ziyaret ediniz.
4
Sağlık ve güvenlik bilgileri
Kullanmadan önce fotoğraf makinesinin doğru çalışıp
çalışmadığını kontrol edin.
Diğer elektronik cihazlarla etkileşime girmesine izin
vermeyin.
Üretici fotoğraf makinesinin hatalı çalışmasından veya doğru
kullanılmamasından kaynaklanabilecek hiçbir dosya kaybı veya
zararlardan sorumlu tutulamaz.
Fotoğraf Makineniz kalp pili, işitme cihazı ve evde ya da araçta
bulunan diğer elektronik cihazlar gibi korumasız veya uygun koruması
olmayan elektronik ekipmanları etkileyebilecek radyo frekansı
(RF) sinyalleri yayar. Etkileşim sorunlarını çözmek için elektronik
cihazlarınızın üretici firmalarına başvurun. İstenmeyen etkileşimi
önlemek için yalnızca Samsung tarafından onaylanan cihaz ve
aksesuarları kullanın.
USB kablosunun kısa ucunu fotoğraf makinenize
takmalısınız.
Kablo ters takılırsa, dosyalarınız zarar görebilir. Üretici firma hiçbir veri
kaybından sorumlu tutulamaz.
Merceği doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
Bu, görüntü sensöründe renk kaybına ya da arızalanmaya sebep
olabilir.
Eğer fotoğraf makinesi aşırı ısınırsa, pili çıkarın ve
soğumasını bekleyin.
• Fotoğraf makinesinin uzun süreli kullanımı pili aşırı ısındırabilir ve
fotoğraf makinesinin iç sıcaklığını artırabilir. Eğer fotoğraf makinesi
çalışmayı durdurursa, pili çıkarın ve soğumasını bekleyin.
Fotoğraf Makinenizi normal konumda kullanın.
Fotoğraf Makinenizin dahili antenine dokunmayın.
Veri aktarımı ve sorumluluklar
• WLAN ile aktarılan veriler başkalarının eline geçebilir, bu nedenle
ortak alanlarda veya açık ağlarda önemli verileri aktarmaktan
kaçının.
• Telif haklarına, ticari markalara, fikir hakları yasalarına veya kamu
ahlakına aykırı hiçbir veri aktarımından dolayı fotoğraf makinesi
üreticisi sorumlu tutulamaz.
• Cihazın aşırı ısınması fotoğraflarınızn kumlu bir görünüm almasına
neden olabilir. Bu doğaldır ve fotoğraf makinenizin genel başarısını
olumsuz yönde etkilemez.
5
Bu kılavuzda kullanılan gösterimler
Bu kılavuzda kullanılan simgeler
Simge
Mod gösterimleri
Mod
Gösterge
Ek Bilgi
Akıllı Otomatik
t
Güvenlik uyarıları ve önlemler
Program
P
İşlev
[
]
Fotoğraf makinesi düğmeleri. Örneğin, [Deklanşör]
deklanşör düğmesini gösterir.
Diyafram Önceliği
A
S
)
İlgili bilgilerin bulunduğu sayfa numarası
Deklanşör Önceliği
(
Manüel
M
Mercek Önceliği
i
Akıllı
s
Wi-Fi
B
→
*
Bir adımı yerine getirmek için seçeneklerin veya 
menülerin sıralamasını seçmeniz gereklidir; örneğin: 
1 → Çekim kalitesi öğesini seçin (1 seçmeniz 
ve ardından Çekim kalitesi’ni seçmeniz gerektiğini 
gösterir). 
Ek Açıklama
6
İçindekiler
İpuçları
Bölüm 1
Çekim duruşları............................................................................. 13
Başlarken........................................................................................ 30
Paketi açma........................................................................................................... 30
Fotoğraf makinesi düzeni............................................................ 31
Fotoğrafçılık kavramları
Fotoğraf makinesi nasıl tutulur?....................................................................... 13
Ayakta fotoğraf çekme......................................................................................... 14
Diz çökerek fotoğraf çekme................................................................................ 14
Ekranı kullanma....................................................................................................... 15
Düşük açı çekimi..................................................................................................... 16
Yüksek açı çekimi.................................................................................................... 16
Diyafram........................................................................................ 17
Diyaframın değeri ve alanın derinliği.............................................................. 18
Deklanşör hızı................................................................................ 19
ISO duyarlılığı................................................................................ 20
Diyafram ayarı, deklanşör hızı ve ISO duyarlılığı
pozlamayı nasıl kontrol eder?..................................................... 21
Odak uzunluğu, açı ve perspektif arasındaki bağlantı............. 22
Alan derinliği................................................................................. 23
Odak dışı efektleri ne denetler?........................................................................ 23
Optik önizleme........................................................................................................ 25
Kompozisyon................................................................................. 25
Fotoğraf Makinem
DIRECT LINK düğmesini kullanma.................................................................. 33
Pilin ve hafıza kartının takılması................................................. 34
Pilin ve hafıza kartının çıkarılması.................................................................... 34
Hafıza kartı adaptörünü kullanma.................................................................... 34
Pili şarj etme ve fotoğraf makinesini açma............................... 35
Pili şarj etme.......................................................................................................... 35
Fotoğraf makinesini açma............................................................................... 35
İlk ayarı yerine getirme................................................................ 36
İşlevlerin seçilmesi (seçenekler).................................................. 37
Düğmeler ile seçme........................................................................................... 37
Dokunarak seçme............................................................................................... 37
m Kullanımı................................................................................................. 38
Örn. P modunda fotoğraf boyutunu seçme............................................... 38
Akıllı paneli kullanma......................................................................................... 39
Örn. P modunda poz değerini ayarlayın...................................................... 39
Üçte Bir Kuralı........................................................................................................... 25
İki özneli fotoğraflar.............................................................................................. 26
Flaş.................................................................................................. 27
Flaş kılavuz numarası............................................................................................. 27
Işığı Yansıtarak Fotoğraf Çekme........................................................................ 28
7
İçindekiler
Ekran simgeleri.............................................................................. 41
Çekim modunda.................................................................................................. 41
Fotoğraf çekme...................................................................................................... 41
Video kaydetme..................................................................................................... 42
Seviye göstergesi hakkında................................................................................ 42
Oynatma modunda............................................................................................ 43
Fotoğrafları görüntüleme................................................................................... 43
Videoları oynatma................................................................................................. 43
Görüntülenen bilgileri değiştirme................................................................ 44
Mercekler....................................................................................... 45
Mercek düzeni...................................................................................................... 45
Merceğin kilitlenmesi veya kilidinin açılması.............................................. 46
Mercek işaretleri.................................................................................................. 48
Aksesuarlar.................................................................................... 49
Harici flaş yerleşimi............................................................................................. 49
Harici flaş bağlama................................................................................................ 50
GPS modülü düzeni (isteğe bağlı)................................................................ 52
GPS modülünü takma....................................................................................... 52
Çekim modları............................................................................... 54
t Akıllı Otomatik modu........................................................................ 54
P Program modu................................................................................................ 56
Program Kaydırma................................................................................................. 57
Minimum deklanşör hızı..................................................................................... 57
A Diyafram Önceliği Modu............................................................................ 58
S Deklanşör Önceliği modu........................................................................... 59
M Manüel mod .................................................................................................. 60
Çerçeveleme modu............................................................................................... 60
Bulb işlevini kullanma........................................................................................... 61
i Mercek Önceliği modu............................................................................... 61
E Kullanımı................................................................................................. 61
i-Function'ın P/A/S/M modlarında kullanılması..................................... 62
Z Kullanımı.................................................................................................. 64
s Akıllı mod....................................................................................................... 65
En iyi Yüz modunu kullanma............................................................................. 66
Panoramik Fotoğrafları çekme.......................................................................... 67
Video kaydetme................................................................................................... 69
3D modu................................................................................................................. 70
Çekim modunda kullanılabilen işlevler....................................................... 72
8
İçindekiler
Bölüm 2
Çekim İşlevleri
Boyut ve Çözünürlük.................................................................... 74
Fotoğraf boyutu................................................................................................... 74
Çekim kalitesi........................................................................................................ 75
ISO duyarlılığı................................................................................ 76
Beyaz Dengesi............................................................................... 77
Önceden ayarlı beyaz dengesi seçeneklerini özelleştirme.................... 78
Resim Sihirbazı (fotoğraf stilleri)................................................ 79
AF modu......................................................................................... 80
Tekli AF.................................................................................................................... 81
Sürekli AF................................................................................................................ 81
Manüel odaklama............................................................................................... 82
AF alanı........................................................................................... 83
Seçim AF................................................................................................................. 83
Çoklu AF................................................................................................................. 84
Yüz algılama AF.................................................................................................... 84
Kendi Portrem AF................................................................................................ 85
Dokunmatik otomatik odak........................................................ 86
Dokunmatik otomatik odak............................................................................ 86
AF Noktası.............................................................................................................. 86
İzleme otomatik odak........................................................................................ 86
Bir dokunuşta çekim.......................................................................................... 87
Odak yardımcısı............................................................................ 88
MF Yardımı............................................................................................................. 88
Odak Zirvesi.......................................................................................................... 88
Optik Görüntü Sabitleme (OIS)................................................... 89
Film İlerletme (çekim yöntemi)................................................... 90
Tek............................................................................................................................. 90
Sürekli...................................................................................................................... 90
Seri Çekim.............................................................................................................. 91
Zamanlayıcı............................................................................................................ 91
Oto Poz Taraması (AE Ayracı).......................................................................... 92
Beyaz Denge Poz Tarama (WB Ayracı)........................................................ 92
Resim Sihirbazı Poz Taraması (P Wiz Ayracı)............................................. 93
Poz Tarama ayarı.................................................................................................. 93
Flaş.................................................................................................. 94
Kırmızı göz etkisini azaltma............................................................................. 95
Flaş yoğunluğunu ayarlama............................................................................ 95
Kendini Çekme.............................................................................. 96
Ölçüm............................................................................................. 97
Çoklu........................................................................................................................ 97
Nokta....................................................................................................................... 98
Merkez ağırlıklı..................................................................................................... 98
Odak alanının poz değerini ölçme  ............................................................... 99
Dinamik Mesafe.......................................................................... 100
Akıllı Filtre.................................................................................... 101
Poz dengelemesi......................................................................... 102
Pozlama kilidi.............................................................................. 103
9
İçindekiler
Video işlevleri.............................................................................. 104
Film boyutu........................................................................................................ 104
Film kalitesi......................................................................................................... 104
Çoklu Hareket.................................................................................................... 105
Kısıcı...................................................................................................................... 105
Ses.......................................................................................................................... 106
Rüzgar kesme.................................................................................................... 106
Mikrofon Seviyesi............................................................................................. 106
Videoları oynatma...................................................................... 115
Oynatma sırasında videoyu kırpma.......................................................... 115
Oynatma sırasında görüntü yakalama..................................................... 116
Fotoğrafları düzenleyin.............................................................. 117
Bir fotoğrafı kırpma......................................................................................... 117
Bir fotoğrafı döndürme.................................................................................. 118
Fotoğrafları yeniden boyutlandırma......................................................... 118
Fotoğraflarınızı ayarlama............................................................................... 119
Yüzlerin rötuşu................................................................................................... 120
Akıllı Filtre efektlerini uygulama................................................................. 121
Bölüm 3
Oynatma/Düzenleme
Dosyaları arama ve yönetme..................................................... 108
Fotoğrafları görüntüleme............................................................................. 108
Görüntü küçük resimlerini görüntüleme................................................. 108
Dosyaları kategoriye göre görüntüleme................................................. 109
Dosyaları bir klasörde görüntüleme......................................................... 109
Dosyaları koruma............................................................................................. 110
Tüm dosyaları kilitleme/kilidi açma..............................................................
Dosyaları silme..................................................................................................
Tek bir dosyayı silme.........................................................................................
Birden çok dosyayı silme.................................................................................
Tüm dosyaları silme...........................................................................................
110
111
111
111
112
Fotoğrafları görüntüleme.......................................................... 113
Fotoğrafı büyütme........................................................................................... 113
Slayt gösterisi görüntüleme......................................................................... 113
Oto döndür......................................................................................................... 114
Baskı siparişi (DPOF) oluşturma.................................................................. 114
Bölüm 4
Kablosuz ağ
WLAN'a bağlanma ve ağ ayarlarını yapılandırma.................. 123
WLAN'a bağlanma........................................................................................... 123
Ağ seçeneklerini ayarlama............................................................................... 124
IP adresini manuel olarak ayarlama............................................................. 124
Oturum açma tarayıcısını kullanma.......................................................... 125
Ağ bağlantısı ipuçları...................................................................................... 126
Metin girme........................................................................................................ 127
Dosyaları bir akıllı telefona otomatik kaydetme.................... 128
Fotoğrafları ve videoları bir akıllı telefona gönderme........... 129
Akıllı telefonu uzaktan deklanşöre basmak için kullanma.... 131
10
İçindekiler
Fotoğraf ve videoları göndermek için Oto
yedekleme kullanımı.................................................................. 133
PC'nizde Oto yedeklemesi yapmak için programı yükleme............ 133
Fotoğrafları ve videoları bir bilgisayara gönderme............................. 133
Fotoğraf veya videoları e-posta ile gönderme........................ 135
E-posta ayarlarını değiştirme....................................................................... 135
Bilgilerinizi kaydetme........................................................................................ 135
E-posta parolasını ayarlama........................................................................... 136
E-posta parolasını değiştirme........................................................................ 137
Fotoğraf veya videoları e-posta ile gönderme..................................... 137
Fotoğraf veya video paylaşım web sitelerini kullanma.......... 139
Web sitesine erişme........................................................................................ 139
Fotoğrafları veya videoları siteye yükleme............................................. 140
Samsung Link'i kullanarak dosyaları gönderme..................... 141
Fotoğrafları çevrimiçi depoya yükleme................................................... 141
Fotoğrafları veya videoları Samsung Link'i desteleyen
cihazlarda görüntüleme................................................................................. 142
Wi-Fi Direct kullanarak fotoları gönderme............................. 144
Bölüm 5
Fotoğraf makinesi ayarları menüsü
Kullanıcı ayarları......................................................................... 146
ISO özelleştirmesi............................................................................................. 146
Renk alanı............................................................................................................
Bozukluk Düzeltme..........................................................................................
Dokunma İşlemi................................................................................................
iFn Özelleştirme................................................................................................
Kullanıcı Ekranı..................................................................................................
Düğme eşleme..................................................................................................
Kılavuz Çizgisi....................................................................................................
AF Lambası..........................................................................................................
148
149
149
149
149
150
151
151
Ayar.............................................................................................. 152
Bölüm 6
Harici cihazlara bağlama
Dosyaları bir HDTV veya 3D TV'de görüntüleme................... 158
HDTV'de dosyaları görüntüleme................................................................ 158
Dosyaları 3D TV'de görüntüleme.............................................................. 159
Dosyaları bilgisayarınıza aktarma............................................. 160
Dosyaları Windows İS yüklü bilgisayarınıza aktarma......................... 160
Fotoğraf makinesini çıkarılabilir bir disk gibi bağlama........................ 160
Cihazın bağlantısını kesme (Windows XP için)........................................ 161
Dosyaları Mac OS'e aktarma........................................................................ 161
Programları bir bilgisayarda kullanma.................................... 163
Programları verilen CD'den yükleme........................................................ 163
i-Launcher'ı kullanırken faydalanabileceğiniz programlar.................. 163
ISO adımı................................................................................................................ 146
Oto. ISO Aralığı.................................................................................................... 146
Gürültü Azaltma................................................................................................ 146
Tarama Ayarı....................................................................................................... 147
DMF (Direct Manual Focus).......................................................................... 147
11
İçindekiler
i-Launcher kullanma.......................................................................................
Windows OS Gereksinimleri...........................................................................
Mac OS Gereksinimleri.....................................................................................
i-Launcher'ı açma................................................................................................
Multimedia Viewer kullanma.........................................................................
Cihaz yazılımını indirme...................................................................................
PC Auto Backup programını indirme..........................................................
Adobe Photoshop Lightroom yükleme...................................................
Adobe Photoshop Lightroom kullanma..................................................
163
163
164
164
165
166
166
167
167
Bölüm 7
Hafıza kartı hakkında...................................................................................... 173
Desteklenen hafıza kartı................................................................................... 173
Hafıza kartı kapasitesi....................................................................................... 174
Hafıza kartlarının kullanıma dair uyarılar................................................... 176
Pil hakkında bilgi.............................................................................................. 177
Pil teknik özellikleri............................................................................................. 177
Pil ömrü.................................................................................................................. 178
Düşük pil uyarısı.................................................................................................. 178
Pilin kullanımı ile ilgili notlar.......................................................................... 178
Pilin kullanımı hakkında ikazlar..................................................................... 179
Pilin şarj edilmesiyle ilgili notlar.................................................................... 179
Bir bilgisayar bağlı iken şarj etme üzerine notlar................................... 180
Pilleri ve şarj cihazlarını kullanırken ve elden çıkarırken
özen gösterin..........................................................................................................180
Ek
Servis merkezine başvurmadan önce....................................... 181
Hata mesajları............................................................................. 169
Fotoğraf makinesinin teknik özellikleri................................... 184
Fotoğraf makinesinin bakımı.................................................... 170
Fotoğraf makinesini temizleme.................................................................. 170
Sözlük........................................................................................... 189
Fotoğraf makinesi merceği ve ekranı.......................................................... 170
Görüntü sensörü................................................................................................. 170
Fotoğraf makinesinin gövdesi....................................................................... 170
İsteğe bağlı aksesuarlar.............................................................. 195
Dizin.............................................................................................. 197
Fotoğraf makinesini kullanma veya saklama......................................... 171
Fotoğraf makinesini kullanmak veya saklamak için uygun
olmayan yerler.......................................................................................................171
Plaj ve sahillerde kullanma.............................................................................. 171
Uzun süreli saklama........................................................................................... 171
Nemli ortamlarda fotoğraf makinesini dikkatli kullanma................... 172
Diğer önlemler..................................................................................................... 172
12
Fotoğrafçılık kavramları
Çekim duruşları
Fotoğraf makinesini sabitlemek için doğru bir duruş, iyi bir fotoğraf
çekmeniz açısından önemlidir. Fotoğraf makinesini doğru tutsanız
bile, yanlış duruş fotoğraf makinesinin titremesine neden olabilir. Dik
durun ve fotoğraf makinenizin titrememesi için kıpırdamayın. Yavaş
deklanşör hızlarında çekim yaparken, vücut hareketini en aza indirmek
için nefesinizi tutun.
Fotoğraf makinesi nasıl tutulur?
Fotoğraf makinesini sağ elinizle tutun ve sağ elinizin işaret parmağını
deklanşör düğmesinin üzerine koyun. Sol elinizi ise, desteklemek için
merceğin altına yerleştirin.
13
Fotoğrafçılık kavramları
Ayakta fotoğraf çekme
Çekeceğiniz sahneyi oluşturun; ayaklarınızı omuz genişliğinde açıp
dirseklerinizi aşağıyı gösterecek şekilde tutun.
Diz çökerek fotoğraf çekme
Çekeceğiniz sahneyi oluşturun, bir dizinizi yere koyarak çökün ve dik
durun.
14
Fotoğrafçılık kavramları
Ekranı kullanma
Yüksek veya düşük açılarda fotoğraf çekmek için, ekranı yukarı veya
aşağı eğin.
1
• Bir kendi kendine portre çekmek için, Kendini Çekme öğesini
On, olarak ayarlayın, ekrana hafifçe vurarak 180° yukarı doğru
çevirin ve ekrandaki subjeye dokunun. (sf. 96)
Ekranı dikkatli bir şekilde aşağı doğru kaydırın.
2 Ekranı 180° yukarıdan 45° aşağıya eğin.
• Fotoğraf makinesi kullanılmıyorken ekranı kapalı tutun.
• Ekranı sadece izin verilen açı kadar eğin. Bunu yapmamanız
halinde fotoğraf makinenize zarar verebilirsiniz.
• Ekranı eğerken ekrana zarar vermemek için dikkatli olun.
• Kamerayı elinizle tutmadığınızda ve ekrana hafifçe vurarak
yukarı doğru eğdiğinizde, bir üçayak kullanın. Aksi halde,
kameranızın hasar görmesine sebep olabilirsiniz.
15
Fotoğrafçılık kavramları
Düşük açı çekimi
Düşük açı çekimi göz çizginizin altına yerleştirilen ve subjeye bakan bir
fotoğraf makinesinden çekilen bir çekimdir.
Yüksek açı çekimi
Yüksek açı çekimi göz çizginizin üstüne yerleştirilen ve subjeye bakan
bir fotoğraf makinesinden çekilen bir çekimdir.
16
Fotoğrafçılık kavramları
Diyafram
Açıklık, pozlamayı belirleyen üç faktörden biridir. Diyafram yuvası, 
ışığın diyaframdan geçip fotoğraf makinesine girmesini sağlamak 
için açılıp kapanan ince, metal plakalar içerir. Diyaframın boyutu 
ışık miktarı ile ilgilidir: daha büyük bir diyafram daha fazla ışığa izin 
verirken daha küçük bir diyafram daha az ışığa izin verir.
Diyafram boyutları
Diyafram boyutu “F-numarası” olarak bilinen bir değer tarafından 
temsil edilir. f-numarası odak uzunluğunun mercek çapına bölünmesi 
ile elde edilir. Örneğin, 50 mm odak uzaklığı olan bir merceğin f-sayısı 
F2'yse diyafram çapı 25 mm'dir. (50 mm/25 mm=F2) F-sayısı ne kadar 
küçükse diyafram büyüklüğü o kadar büyük olur.
Diyaframdaki ışığın geçeceği genişlik Poz Değeri (EV) olarak tanımlanır 
Poz Değerinin (+1 EV) artırılması, ışık miktarının ikiye katlanması 
anlamına gelir. Poz Değerinin (-1 EV) azaltılması, ışık miktarının yarıya 
inmesi anlamına gelir. Poz değerlerini 1/2, 1/3 EV gibi değerlere 
bölerek ışık miktarının hassas ayarını yapmak için poz dengelemesi 
özelliğini de kullanabilirsiniz.
+1 EV
Minimum diyafram
Orta düzey diyafram 
-1 EV
Maksimum diyafram
F1.4
F2
F2.8
F4
F5.6
F8
Poz Değeri Adımları
Diyafram hafifçe açıldı
Diyafram geniş açıldı
17
Fotoğrafçılık kavramları
Diyaframın değeri ve alanın derinliği
Açıklığı kontrol ederek bir fotoğrafın arka planını bulanıklaştırabilir 
veya netleştirebilirsiniz. Bu, küçük veya büyük olarak ifade edilebilecek 
alan derinliğiyle (DOF) yakından ilgilidir.
Diyafram yuvasında çeşitli kanatlar bulunur. Bu kanatlar birlikte hareket 
eder ve açıklığın merkezinden geçen ışığın miktarını denetler. Kanat sayısı, 
gece sahnelerinin çekiminde ışığın şeklini de etkiler. Bir diyaframdaki kanat 
sayısı çiftse, ışık eşit sayıda bölümlere ayrılır. Kanat sayısı tek ise, bölümlerin 
sayısı kanat sayısının iki katı olur.
Örneğin, 8 kanatlı bir diyafram ışığı 8 bölüme ayırırken, 7 kanatlı bir 
diyafram 14 bölüme ayırır.
Büyük DOF'li bir fotoğraf 
Küçük DOF'li bir fotoğraf
7 kanat 
8 kanat
18
Fotoğrafçılık kavramları
Deklanşör hızı
Deklanşör hızı, deklanşörü açmak ve kapatmak için gerekli olan zaman 
miktarı ile ilgilidir. Görüntü sensörüne ulaşmadan önce diyaframdan 
geçen ışık miktarını kontrol eder.
Genellikle, deklanşör hızı el ile ayarlanabilir. Deklanşör hızının ölçümü 
"Poz Değeri" (EV) olarak bilinir ve 1 sn, 1/2 sn, 1/4 sn, 1/8 sn, 1/15 sn, 
1/1.000 sn, 1/2.000 sn gibi aralıklarda işaretlenir.
Bu nedenle deklanşör hızı ne kadar fazla olursa içeri o kadar az ışık 
girer. Aynı şekilde deklanşör hızı ne kadar düşük olursa içeri o kadar 
fazla ışık girer.
Aşağıdaki fotoğraflar, daha düşük bir deklanşör hızının fotoğraf 
makinesine daha fazla ışık girmesine izin verir. Bu, hareket eden 
nesnelere hareketi bulandırma efekti ekler. Diğer taraftan, hızlı 
deklanşör hızı ışığın içeri girmesi için daha az zaman verir ve fotoğraf 
hareket eden nesneleri daha kolay dondurur.
+1 EV
Pozlama
-1 EV
0,8 sn
1 sn
1/2 sn
1/4 sn
1/8 sn
1/15 sn
0,004 sn
1/30 sn
Deklanşör Hızı
19
Fotoğrafçılık kavramları
ISO duyarlılığı
Bir görüntünün pozlaması, fotoğraf makinesinin duyarlılığına göre 
belirlenir. Bu duyarlılık, ISO standartları olarak bilinen uluslararası 
film standartlarına dayanır. Dijital fotoğraf makinesinde bu duyarlılık 
derecesi, görüntüyü yakalayan dijital mekanizmanın duyarlılığını 
göstermek için kullanılır.
Numara ikiye katlandıkça ISO duyarlılığı da ikiye katlanır. Örneğin, bir 
ISO 200 ayarı, görüntüleri ISO 100 ayarının iki katı hızda yakalayabilir. 
Bununla birlikte, yüksek ISO ayarları küçük benekler, noktalar ve 
fotoğraftaki, çekime gürültülü veya kirli bir görünüm veren diğer 
kavramlar olarak nitelenebilecek "gürültü"ye neden olabilir. Genel 
bir kural olarak, karanlık ortamlarda veya gece çekim yapmıyorsanız, 
fotoğraflarınızda gürültüyü önlemek için düşük bir ISO ayarı 
kullanmanız önerilir.
Düşük bir ISO duyarlılığı, fotoğraf makinesinin ışığa daha az duyarlı 
olacağı anlamına geleceğinden, en uygun pozlamayı elde etmek 
için daha fazla ışığa ihtiyaç duyarsınız. Düşük bir ISO duyarlılığını 
kullanırken, açıklığı daha fazla açarak veya deklanşör hızını düşürerek 
fotoğraf makinesine daha fazla ışık girmesini sağlayın. Örneğin, ışığın 
bol olduğu güneşli bir günde, düşük bir ISO duyarlılığı düşük bir 
deklanşör hızını gerektirmez. Bununla birlikte, karanlık bir ortamda 
veya geceleri, düşük ISO duyarlılık, fotoğraflarınızın bulanık olmasına 
neden olur. Dolayısıyla, ISO hassaslığını orta düzeyde artırmanız 
önerilir.
Üçayak ve yüksek ISO duyarlılığında 
çekilmiş bir fotoğraf
Düşük ISO duyarlılığıyla çekilmiş 
bulanık bir fotoğraf
ISO duyarlılığına göre kalite ve parlaklıkta görülen değişiklikler
20
Fotoğrafçılık kavramları
Diyafram ayarı, deklanşör hızı ve ISO
duyarlılığı pozlamayı nasıl kontrol eder?
Diyafram ayarı, deklanşör hızı ve ISO duyarlılığı fotoğrafçılıkta birbirine
yakından bağlı kavramlardır. Diyafram ayarı, fotoğraf makinesine giren
ışığı düzenleyen açıklığı denetlerken, deklanşör hızı ışığın girmesine
izin verilen süreyi belirler. ISO hassaslığı, filmin ışığa gösterdiği hızı
belirler. Birlikte, bu üç faktör pozlama üçgeni olarak açıklanır.
Deklanşör hızı, diyafram değeri veya ISO duyarlılığında yapılacak bir
değişiklik, ışık miktarını korumak için diğerlerinde yapılacak ayarlarla
dengelenebilir. Bununla birlikte, sonuçlar ayarlara göre değişir.
Örneğin deklanşör hızı hareketin fotoğrafa aktarımını etkilerken,
diyafram alan derinliğini kontrol edebilir ve ISO da fotoğrafın
grenliliğini (renklerin parçacıklar halinde görüntüye yansımasını)
denetleyebilir.
Ayarlar
Sonuçlar
Ayarlar
Deklanşör
hızı
Sonuçlar
Hızlı hız
= daha az ışık
Yavaş hız
= daha fazla ışık
Hızlı = hareketsiz
Yavaş = bulanık
ISO
duyarlılığı
Yüksek hassaslık
= ışığa daha fazla
duyarlılık
Düşük hassaslık
= ışığa daha az
duyarlılık
Yüksek = daha taneli
Düşük = daha az taneli
Diyafram
değeri
Geniş diyafram
= daha fazla ışık
Dar diyafram
= daha az ışık
Geniş = küçük alan derinliği
Dar = büyük alan derinliği
21
Fotoğrafçılık kavramları
Odak uzunluğu, açı ve perspektif 
arasındaki bağlantı
Uzun odak uzunluğu
Milimetre cinsinden ölçülen odak uzunluğu, mercek ile görüntü 
sensörü arasındaki mesafedir. Bu mesafe, çekilen görüntülerin açısını 
ve perspektifini etkiler. Kısa bir odak uzunluğu, geniş bir görüntü 
yakalamanızı sağlayan geniş bir açı oluşturur. Odak uzunluğunun 
fazla olması ise, teleobjektif çekimleri yapmanızı sağlayan dar bir açı 
oluşturur.
teleobjektif mercek
teleobjektif çekimi
dar açı
Kısa odak uzunluğu
Aşağıdaki fotoğraflara bakın ve değişiklikleri karşılaştırın.
geniş açılı mercek
geniş görüntü
geniş açı
18 mm'lik açı
55 mm'lik açı
200 mm'lik açı
Olağan koşullarda, geniş açılı bir mercek manzara çekimleri için uygundur. 
Dar açılı bir mercek de spor etkinliklerini veya portreleri çekmek için 
önerilir.
22
Fotoğrafçılık kavramları
Alan derinliği
Odak dışı efektleri ne denetler?
İnsanların çoğunlukla beğendiği portreler veya natürmort fotoğrafları, 
arka planın odak dışına çıkarılarak öznenin belirgin göründüğü 
fotoğraflardır. Odaklanılan alanların niteliğine bağlı olarak, bir fotoğraf 
bulanıklaştırılabilir veya netleştirilebilir. Buna, 'düşük DOF' veya 'yüksek 
DOF' denir.
DOF diyafram değerine bağlıdır
Diyafram genişledikçe (diğer bir deyişle, diyafram değeri düştükçe), 
DOF düşer. Odak uzunluğunun denk olduğu şartlarda, düşük diyafram 
değeri düşük DOF değerine sahip bir diyafram değerine yol açar.
Alan derinliği fotoğrafın öznesi çevresinde odaklanılan alandır. 
Dolayısıyla, küçük bir DOF değeri odaklanılan alanın dar olduğu, 
büyük bir DOF ise odaklanılan alanın geniş olduğu anlamına gelir.
Öznenin vurgulandığı ve geri kalan her şeyin bulanıklaştırıldığı küçük 
DOF değerine sahip bir fotoğraf, teleskop merceği kullanılarak veya 
düşük bir diyafram değeri seçilerek elde edilebilir. Buna karşılık, 
fotoğraftaki tüm öğeleri net bir şekilde odaklanılmış olarak gösteren 
geniş DOF değerine sahip bir fotoğraf, geniş açılı bir mercek 
kullanılarak veya yüksek bir diyafram değeri seçilerek çekilebilir.
Küçük Alan Derinliği
55 mm F5.7
55 mm F22
Büyük Alan Derinliği
23
Fotoğrafçılık kavramları
DOF odak uzunluğuna bağlıdır
Odak uzunluğu arttıkça, DOF küçülür. Kısa odak uzunluğuna sahip bir 
geniş açılı merceğe göre daha uzun bir odak uzunluğuna sahip bir 
teleskop merceği, düşük DOF'li bir fotoğrafı daha iyi çeker.
18 mm geniş açılı lens ile çekilen bir fotoğraf
100 mm teleskop mercekle çekilmiş bir fotoğraf
DOF özne ile fotoğraf makinesi arasındaki mesafeye
bağlıdır
Özne ile fotoğraf makinesi arasındaki mesafe kısaldıkça, DOF küçülür. 
Dolayısıyla, öznenin yakınından bir fotoğraf çekmek fotoğrafın küçük 
DOF değerine sahip olmasına yol açar.
100 mm teleskop mercekle çekilmiş bir fotoğraf
Yakından çekilmiş bir fotoğraf 
24
Fotoğrafçılık kavramları
Optik önizleme
Bir fotoğraf yakalamadan önce optik önizlemeyi görüntülemek için
Özel düğmesine basın. Fotoğraf makinesi diyafram ayarını önceden
tanımlanmış ayarlara göre yapar ve sonuçları ekranda gösterir. Özel
düğmesinin işlevini Optik Önizleme seçeneğine ayarlayın. (sf. 150)
Kompozisyon
Dünyanın sunduğu güzelliklerin fotoğraflarını çekmek eğlencelidir.
Bununla birlikte, dünya ne kadar güzel olsa da, kötü bir kompozisyon
onun güzelliğini yakalayamaz.
Söz konusu kompozisyon olduğunda, öznelere öncelik vermek çok
önemlidir.
Fotoğrafçılıkta kompozisyon, fotoğraftaki nesnelerin düzenlenmesi
anlamına gelir. Genelde üçte bir kuralına sadık kalarak iyi bir
kompozisyon elde edilebilir.
Üçte Bir Kuralı
Üçte bir kuralını kullanmak için, görüntüyü 3'e 3 şeklinde eşit
dikdörtgenlere bölün.
En çok öznenin vurgulandığı fotoğraf kompozisyonları oluşturmak için
öznenin ortadaki dikdörtgenin köşelerinden birinde olmasına dikkat
edin.
25
Fotoğrafçılık kavramları
Üçte bir kuralını kullandığınızda, dengeli ve inandırıcı kompozisyonlara 
sahip fotoğraflar çekersiniz. Aşağıda bunun birkaç örneği vardır.
İki özneli fotoğraflar
Özneniz fotoğrafın bir köşesindeyse, dengesiz bir kompozisyon 
oluşturur. Fotoğrafın ağırlığını dengelemek için karşı köşede ikinci bir 
özne yakalayarak fotoğrafı dengeleyebilirsiniz.
Özne 2
Özne 1
Dengesiz
Özne 2
Özne 1
Dengeli
Manzara fotoğrafları çekerken, ufuk çizgisinin ortalanması dengesiz 
bir etki oluşturur. Ufuk çizgisini yukarı veya aşağı taşıyarak fotoğrafa 
daha fazla ağırlık verin.
Özne 1
Özne 1
Özne 2
Özne 2
Dengesiz
Dengeli
26
Fotoğrafçılık kavramları
Flaş
Flaş kılavuz numarası
Işık fotoğrafın en önemli unsurlarından bir tanesidir. Ancak her zaman 
ve her yerde yeterli ışık bulmak kolay değildir. Flaş kullanmak ışık 
ayarlarını iyileştirmenize ve çeşitli efektler oluşturmanıza olanak sağlar.
Işık çakması veya ışık hızı olarak da bilinen flaş, düşük ışık koşullarında 
yeterli pozlama oluşturmanıza imkan sağlar. Işığın fazlasıyla olduğu 
yerlerde de işe yarar. Örneğin, bir öznenin gölgesini pozlamasını 
dengelemek veya arka ışık durumunda hem özneyi hem de arka planı 
net bir şekilde çekmek için flaş kullanılabilir.
Flaşın model numarası flaşın gücüyle ilgilidir. Maksimum ışık miktarı 
"kılavuz numarası" olarak da bilinen bir değerle temsil edilir. Kılavuz 
numarası ne kadar büyük olursa flaştan o kadar çok ışık çıkar. Kılavuz 
numarası flaştan özneye olan uzaklı ile ISO hassasiyeti 100 olarak 
ayarlandığındaki diyafram değeri çarpılarak hesaplanır. 
Kılavuz numarası = Flaşın Özneye Olan Uzaklığı X Diyafram değeri
Diyafram değeri = Kılavuz numarası / Flaşın Özneye Olan Uzaklığı
Flaşın Özneye Olan Uzaklığı = Kılavuz numarası / Diyafram değeri
Bu nedenle, bir flaşın kılavuz numarasını biliyorsanız flaşı kendiniz 
ayarlarken öznenin uzaklığına göre kullanılacak optimum değeri 
tahmin edebilirsiniz. Örneğin, flaşın kılavuz numarası GN 20'yse ve 
özneden 4 metre uzaklıktaysa optimum diyafram değeri F5.0'dır.
Düzeltmeden önce
Düzelttikten sonra
27
Fotoğrafçılık kavramları
Işığı Yansıtarak Fotoğraf Çekme
Seken fotoğraf ışığın tavandan veya duvarlardan sıçrayarak ışığın subje 
üzerinde homojen bir şekilde dağılması anlamına gelir. Bu şekilde ışık 
eşit şekilde yayılır. Normalde flaşla çekilen fotoğraflar doğal görünmez 
ve gölgeler çıkabilir. Işık yansıtılarak çekilen fotoğraflardaki öznelerde 
gölge oluşmaz ve ışık eşit yayıldığından sorunsuz görünürler.
28
Bölüm 1
Fotoğraf Makinem
Fotoğraf makinenizin düzenini, ekrandaki simgeleri, merceği, isteğe bağlı aksesuarları
ve temel işlevleri öğrenin.
Fotoğraf Makinem
Başlarken
Paketi açma
Aşağıdaki parçaların ürün kutunuzda olduğundan emin olun.
Fotoğraf Makinesi
(vücut kemeri ve flaş yuvası kapağı 
dahildir)
AC adaptörü/USB kablosu
Yeniden şarj edilebilir pil
Harici Flaş
Yazılım CD-ROM'u
(Kullanım kılavuzu dahil)
Adobe Photoshop Lightroom 
DVD-ROM
Kullanım Kılavuzu Temel İşlemler
Askı
• Çizimler sizdeki gerçek parçalardan farklı olabilir. 
• Bir bayiden veya Samsung servis merkezinden isteğe bağlı aksesuarları satın alabilirsiniz. Samsung, izinsiz aksesuar 
kullanımı sonucu oluşan herhangi bir sorundan sorumlu değildir. Aksesuarlar hakkında bilgi için 195. sayfaya bakın.
30
Fotoğraf Makinem
Fotoğraf makinesi düzeni
1
2
No.
3 4
5 6
16
15
7
14
No.
İsim
Mod düğmesi
4
Mikrofon
5
Flaş yuvası kapağı
6
Flaş yuvası
7
Fotoğraf makinesi askısı gözü
8
Görüntü sensörü
4
İsim
• t: Akıllı Otomatik modu
7
•
(sf. 54)
P: Program modu (sf. 56)
A: Diyafram Önceliği modu (sf. 58)
S: Deklanşör Önceliği modu (sf. 59)
M: Manüel modu (sf. 60)
i: Lens Öncelikli mod (sf. 61)
s: Akıllı modu (sf. 65)
B: Wi-Fi (sf. 122)
1
•
8
•
13
12
•
9
•
10
•
•
İlerleme düğmesi
• Menü ekranında: İstediğiniz menü 
11
2
3
öğesine gidin.
• Akıllı panelde: Seçilen bir seçeneği 
ayarlayın.
• Çekim modunda: Bazı çekim 
modlarında deklanşör hızını veya 
diyafram değerini ayarlayın ve odak 
alanının büyüklüğünü değiştirin.
• Oynatma modunda: Küçük 
resimleri görüntüleyin, bir fotoğrafı 
büyütün veya küçültün ya da 
Oynatma modunda sürekli veya seri 
çekimlerin bulunduğu bir klasörü 
açın veya kapatın.
9
Dahili anten/NFC etiketi
*  Kablosuz ağı kullanırken dahili anten 
ile temas etmeyin.
10
Hoparlör
11
Mercek bırakma düğmesi
12
Mercek montajı
13
Lens montaj işareti
14
AF yardımcı ışığı/Zamanlayıcı
lambası
15
Güç düğmesi
16
Deklanşör düğmesi
DIRECT LINK düğmesi: Bir ön ayar 
Wi-Fi işlevi başlatın. (sf. 33)
31
Fotoğraf makinesi düzeni
Fotoğraf Makinem > 
No.
1
1
2
3
4
9
5
8
İsim
Video kaydını başlatır.
EV ayar düğmesi (sf. 102)
2
3
No.
Video kaydı düğmesi
Düğmeye uzun basın ve pozlama 
değerini ayarlamak içi ilerleme 
düğmesini kaydırın. M modunda, 
diyafram değeri ayarlanacaktır.
6
7
Akıllı panele erişme ve hassas ayar 
yapma.
• Menü ekranında: Seçilen seçenekleri 
4
kaydedin.
• Çekim modunda: Bazı çekim 
8
modlarında manüel bir odak alanı 
seçmenizi sağlar.
Gezinme düğmesi
• Çekim modunda
- D: Fotoğraf makinesi ayarlarını 
5
görüntülemenizi ve seçenekleri 
değiştirmenizi sağlar.
- I: Bir ISO değeri seçmenizi sağlar.
- C: Bir sürüş seçeneği belirleyin.
- F: Bir AF modu seçin.
Sil/Özel düğmesi
• Çekim modunda: Atanan işlevi yerine 
getirin. (sf. 150)
• Oynatma modunda: Dosyaları siler.
Oynatma düğmesi
Oynatma moduna girin.
Durum lambası
Fn düğmesi
o düğmesi
7 6
İsim
9
Fotoğraf makinesinin durumunu 
gösterir.
• Yanıp sönüyor: Bir fotoğraf 
kaydederken, bir video çekerken, 
verileri bir bilgisayara veya 
yazıcıya gönderirken veya WLAN'a 
bağlanırken veya bir fotoğraf 
gönderirken.
• Sabit: Veri aktarımı yokken, 
bir bilgisayara veri aktarımı 
tamamlandığında veya pili şarj 
ederken.
MENU düğmesi
Seçeneklere ve menülere erişin.
• Diğer durumlarda
Sırasıyla yukarı, aşağı, sola, sağa 
hareket ettirin. 
32
Fotoğraf makinesi düzeni
Fotoğraf Makinem > 
No.
1
1
2
5
4
USB ve deklanşör açma girişi
Fotoğraf makinesini bir bilgisayara veya deklanşör açıcıya bağlayın. Fotoğraf makinesi 
hareketini en aza indirgemek için deklanşör açma kablosunu bir üçayaklı ile kullanın.
2
HDMI bağlantı noktası
3
Pil bölümü/Hafıza kartı kapağı
4
3
İsim
5
Hafıza kartı ve pili takmanızı sağlar.
Ekran
• Yüksek veya düşük açılarda fotoğraf çekmek için, ekranı yukarı veya aşağı eğin. (sf. 15)
• Bir menüyü veya seçeneği seçmek için ekrana dokunun. (sf. 37)
Üçayak bağlantısı
DIRECT LINK düğmesini kullanma
[DIRECT LINK] düğmesine basarak Wi-Fi özelliğini güvenle açabilirsiniz. 
Önceki moda dönmek için [DIRECT LINK] üzerine tekrar basın.
DIRECT LINK düğmesini ayarlama
[DIRECT LINK] düğmesine bastığınızda Wi-Fi işlevinin başlamasını seçebilirsiniz. (sf. 150)
DIRECT LINK
seçeneği
ayarlamak için,
Çekim modunda, [m] → 5 → Düğme eşleme → DIRECT LINK → bir seçeneğe 
basın.
33
Fotoğraf Makinem
Pilin ve hafıza kartının takılması
Pili ve isteğe bağlı hafıza kartını fotoğraf makinesine nasıl takacağınızı 
öğrenin.
Pilin ve hafıza kartının çıkarılması
Pili çıkarmak için kilidi yukarı 
doğru kaydırın.
Pil kilidi
Yeniden şarj edilebilir pil
Kartı fotoğraf makinesinden çıkıncaya 
kadar hafifçe itin ve ardından yuvasından 
çıkarın.
Hafıza kartını sarı renkli temas noktaları 
aşağıya doğru bakacak şekilde 
yerleştirin.
Hafıza kartı
Hafıza kartı
Pili Samsung logosu yukarı bakacak 
şekilde yerleştirin.
Hafıza kartı adaptörünü kullanma
Mikro hafıza kartlarını bu ürün, bir PC veya hafıza kartı 
okuyucusu ile kullanmak için, kartı bir adaptöre takın.
Yeniden şarj edilebilir pil
Fotoğraf makinesinin durum lambası yanıp sönerken hafıza kartını veya pili 
çıkartmayın. Aksi takdirde hafıza kartında veya fotoğraf makinenizde kayıtlı 
veriler zarar görebilir.
34
Fotoğraf Makinem
Pili şarj etme ve fotoğraf makinesini açma
Pili şarj etme
Fotoğraf makinesini açma
Fotoğraf makinesini ilk kez kullanmadan önce pili tam olarak şarj 
etmeniz gerekir. USB kablosunun küçük ucunu fotoğraf makinenize 
takın ve ardından USB kablosunun diğer ucunu AC adaptörüne takın.
Güç düğmesini On konuma ayarlayın.
• Fotoğraf makinesini kapatmak için, Güç düğmesini OFF konuma 
ayarlayın.
• Fotoğraf makinesini ilk kez açtığınızda ilk ayar ekranı belirir. (sf. 36)
Durum lambası
• Kırmızı aşık açık: Şarj ediyor
• Kırmızı aşık kapalı: Tam şarj oldu
• Kırmızı aşık yanıp sönüyor: Hata
•
• Fotoğraf makinenizde sadece AC adaptörü ve USB kablosunu kullanın. 
Eğer başka bir AC adaptörü kullanırsanız, fotoğraf makinesi pili şarj 
olmayabilir ya da düzgün çalışmayabilir.
Sadece fotoğraf makinesi kapatıldığında USB kablosu ile pili şarj 
edebilirsiniz.
35
Fotoğraf Makinem
İlk ayarı yerine getirme
Fotoğraf makinesini ilk kez açtığınızda, ilk ayar ekranı belirir. Fotoğraf 
makinesinin satıldığı ülke veya bölge için dil önceden ayarlanır. Dili 
istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Ekranda bir öğeye dokunarak da bir 
öğeye seçebilirsiniz.
1
2
[I] öğesine dokunarak Saat Dilimi üzerine basın ve 
ardından [F] veya [o] üzerine basın.
Zaman dilimini seçmek için [D/I] düğmesine basın 
ve ardından [o] düğmesine basın.
Saat Dilimi
4
[C/F] seçeneğine basarak bir seçeneği seçin (Yıl/Ay/
Gün/Sa/Dk/DST).
5
Bir seçeneği ayarlamak için [D/I] öğesine basın ve 
ardından [o] öğesine basın.
6
[I] öğesine basarak Tarih Tipi öğesine basın ve 
ardından [F] veya [o] öğesine basın.
7
Bir tarih türü seçmek için [D/I] öğesine basın ve 
ardından [o] üzerine basın.
8
[I] öğesine basarak Zaman Türü öğesini seçin ve 
ardından [F] veya [o] üzerine basın.
9
Bir zaman türü seçmek için [D/I] üzerine basın ve 
ardından [o] öğesine basın.
[GMT +00:00] Londra
[GMT -01:00] Cabo Verde
[GMT -02:00] Orta Atlantik
[GMT -03:00] Buenos Aires, Sao Paulo
[GMT -03:30] Newfoundland
Geri
3
Ayarla
[I] üzerine basarak Trh&saat üzerine basın ve ardından 
[F] veya [o] öğesine basın.
10 İlk ayarı tamamlamak için [m] üzerine basın.
Trh&saat
Yıl
Geri
Ay
Gün Sa
Dk
DST
Ayarla
• Ekran seçilen dile bağlı olarak farklılık gösterebilir.
36
Fotoğraf Makinem
İşlevlerin seçilmesi (seçenekler)
Düğmeler ile seçme
Dokunarak seçme
İlerleme düğmesini kaydırın veya [D/I/C/F] üzerine basarak 
hareket edin ve ardından [o] üzerine basarak bir seçenek seçin.
Ekrana dokunmak için kalem gibi keskin nesneleri kullanmayın. Ekrana zarar 
verebilirsiniz.
Dokunma: Bir menüyü veya seçeneği seçmek için bir simgeye 
dokunun.
MobileLink
SNS ve 
Bulut
Remote 
Otomatik 
Viewfinder Yedekleme
E-posta
Samsung 
Link
Sürükleme: Ekranda bir alana uzun dokunun ve ardından 
parmağınızla sürükleyin.
AutoShare
Fotoğraf Boyutu
Çekim kalitesi
ISO
Beyaz dengesi
Geri
Seç
37
İşlevlerin seçilmesi (seçenekler)
Fotoğraf Makinem > 
Fiskeleme: Parmağınızı ekran üzerine hafifçe vurun.
m Kullanımı
Ekranda [m] üzerine basın veya 
 üzerine dokunun ve 
ardından çekim seçeneklerini veya ayarlarını değiştirin.
Örn. P modunda fotoğraf boyutunu seçme
• Çoklu öğelere aynı anda dokunursanız dokunmatik ekran girişlerini 
algılamayabilir.
•
•
•
• Ekrana dokunduğunuzda veya sürüklediğinizde, renk atmaları oluşabilir. 
Bu bir arıza değildir, bunun yerine dokunmatik ekranın bir özelliğidir. 
Renk atmalarını en aza indirgemek için dokunun veya hafifçe sürükleyin.
Fotoğraf makinenizi aşırı nemli ortamlarda kullanırsanız dokunmatik 
ekran doğru çalışmayabilir.
Ekrana ekran koruması filmi veya diğer aksesuarları uygularsanız 
dokunmatik ekran doğru çalışmayabilir.
Kameranın veya ekranın görüntüleme açısına bağlı olarak, ekran loş 
görünebilir. Görüntüleme açısını veya parlaklığı ayarlayarak çözünürlüğü 
iyileştirin.
1
Mod düğmesini P öğesine döndürün.
2
[m] üzerine basın veya 
3
[C] → [D/I] öğesine basarak 1 öğesine gidin ve 
ardından [o] üzerine basın.
 öğesine dokunun.
• Ekranda 1 öğesine de dokunabilirsiniz.
4
İlerleme düğmesini kaydırın veya [D/I] üzerine 
basarak Fotoğraf Boyutu öğesine gidin ve ardından [o]
öğesine basın.
• Ayrıca seçenek listesini de sürükleyebilir ve ardından bir 
seçeneğe dokunabilirsiniz.
AutoShare
Fotoğraf Boyutu
Çekim kalitesi
ISO
Beyaz dengesi
Geri
Seç
38
İşlevlerin seçilmesi (seçenekler)
Fotoğraf Makinem > 
5
İlerleme düğmesini kaydırın veya [D/I] öğesine 
basarak bir seçeneğe gidin ve ardından [o] öğesine basın.
• Ayrıca seçenek listesini de sürükleyebilir ve ardından bir 
seçeneğe dokunabilirsiniz.
Akıllı paneli kullanma
Pozlama, ISO ve Beyaz Dengesi gibi bazı işlevlere erişmek için ekranda 
[f] üzerine basın veya 
 öğesine dokunun.
• [m] üzerine basın veya Geri üzerine dokunarak önceki 
menüye gidin.
AutoShare
5472x3648 (3:2)
Fotoğraf Boyutu
3888x2592 (3:2)
Çekim kalitesi
2976x1984 (3:2)
ISO
1728x1152 (3:2)
Beyaz dengesi
5472x3080 (16:9)
Geri
6
Örn. P modunda poz değerini ayarlayın
1
Mod düğmesini P öğesine döndürün.
2
[f] üzerine basın veya 
 öğesine dokunun.
Ayarla
Çekim moduna geçmek için [m] üzerine basın veya 
Geri üzerine dokunun.
39
İşlevlerin seçilmesi (seçenekler)
Fotoğraf Makinem > 
3
[D/I/C/F] öğesine basarak EV öğesine gidin ve 
ardından [o] üzerine basın. 
• [o] düğmesine basmanıza gerek kalmadan ilerleme düğmesini 
kaydırarak doğrudan bir seçenek seçebilirsiniz.
4
İlerleme düğmesini kaydırın veya [C/F] öğesine basarak 
poz değeri ayarlayın ve ardından [o] öğesine basın.
• Aynı zamanda ekrandaki düğmeyi sürükleyebilir ve ardından 
Ayarla öğesini seçerek seçeneği ayarlayabilirsiniz.
• Bir öğeye dokunarak da bir seçeneği seçebilirsiniz.
EV : 0.0
EV : 0.0
Bunları sürükleyerek bazı 
seçenekleri ayarlayabilirsiniz. 
Geri
Geri
Ayarla
Ayarla
40
Fotoğraf Makinem
Ekran simgeleri
Çekim modunda
Simge
Açıklama
Fotoğraf çekme
1
London
Simge
Otomatik odak çerçevesi
AF modu (sf. 80)
Nokta ölçüm alanı
Odak alanı
Fotoğraf makinesinin 
titremesi
Yüz algılama
Beyaz Dengesi (sf. 77)
Manüel odak ölçeği
2
Beyaz Dengesi mikro ayarı
Seviye göstergesi (sf. 42)
Optik Görüntü Sabitleme (OIS) (sf. 89)
Histogram (sf. 150)
Z açık
Odak
3
Z oran
Deklanşör hızı
RAW dosyası
Diyafram değeri
1. Çekim bilgisi
Simge
Açıklama
Dinamik Aralık (sf. 100)
Poz ayar değeri
Açıklama
Çekim modu
Güncel tarih
Güncel saat
GPS etkin*
Konum bilgisi*
London
Hafıza kartı takılı değil**
Oto pozlama kilidi (sf. 103)
•
Çekilebilir fotoğraf sayısı
: Tam olarak şarjlı
•
: Kısmi şarjlı
•
(Kırmızı): Boş 
(pili tekrar şarj edin)
ISO yoğunluğu (sf. 76)
*  Bu simgeler, isteğe bağlı GPS modülü taktığınızda 
görünür.
**  Bir hafıza kartı takmadan çekilen fotoğraflar bir hafıza 
kartına veya bilgisayara aktarılamaz.
2. Çekim seçenekleri
Simge
Açıklama
Fotoğraf boyutu
Sürücü modu
Flaş (sf. 94)
Flaş şiddetinin ayarı
3. Çekim seçenekleri (Dokun)
Simge
Açıklama
Akıllı moda değiştir***
AutoShare
Dokunmatik oto.o. seçenekleri
Çekim seçenekleri
Akıllı panel
***  Bu simge yalnızca Akıllı modu seçtiğinizde belirir. 
Görüntülenen simgeler seçtiğiniz moda veya 
ayarladığınız seçeneklere bağlı olarak değişir.
Ölçüm (sf. 97)
41
Ekran simgeleri
Fotoğraf Makinem > 
Video kaydetme
2. Çekim seçenekleri
1
Simge
Açıklama
Video boyutu
AF modu (sf. 80)
2
Ölçüm (sf. 97)
Beyaz Dengesi (sf. 77)
Optik Görüntü Sabitleme (OIS) 
(sf. 89)
Seviye göstergesi hakkında
Seviye göstergesi fotoğraf makinesini 
ekrandaki yatay ve dikey çizgiler ile 
hizalamanıza yardım eder. Eğer seviye 
göstergesi düz değilse, Yatay Kalibrasyon 
işlevini kullanarak seviye göstergesini 
ayarlayın. (sf. 152)
Dikey
Beyaz dengesi mikro ayarı
1. Çekim bilgisi
Simge
Karartıcı (sf. 105)
Açıklama
Çoklu Hareket (sf. 105)
Çekim modu
Ses kaydı kapalı (sf. 106)
Mevcut kayıt süresi/
Kullanılabilir kayıt süresi
•
: Tam olarak şarjlı
•
: Kısmi şarjlı
•
(Kırmızı): Boş (pili tekrar 
şarj edin)
Deklanşör hızı
Yatay
Görüntülenen simgeler seçtiğiniz moda veya 
ayarladığınız seçeneklere bağlı olarak değişir.
▲ Düzgün Seviye
▲ Düzgün olmayan seviye
Portre yönlendirmesinde çekim yaparken 
seviye ölçeri kullanamazsınız.
Diyafram değeri
Poz değeri
ISO yoğunluğu (sf. 76)
42
Ekran simgeleri
Fotoğraf Makinem > 
Oynatma modunda
Fotoğrafları görüntüleme
1
Videoları oynatma
London
Mode
F No
Shutter
ISO
Metering
Flash
Focal Length
White Balance
EV
Photo Size
Date
2
Bilgilendirme
London
3
Durdur
Simge
No.
Açıklama
Sürekli çekilen dosya
1
2
Çekilen resim
Oynatma hızı
RGB histogram (sf. 150)
Çoklu Hareket
Çekim modu, Ölçekleme, Flaş, 
Beyaz Dengesi, Diyafram Değeri, 
Deklanşör hızı, ISO, Odak uzunluğu, 
Poz değeri, Fotoğraf Boyutu, Tarih, 
Konum bilgisi
Geçerli oynatma süresi
Klasör numarası - Dosya numarası
Konum bilgisine sahip dosya
Konum bilgisi
RAW dosyası
3
Video uzunluğu
/
Önceki dosyayı görüntüleyin/Geri 
tarayın. (Geri tara simgesine her 
dokunuşunuzda, tarama hızını şu 
sırada değiştirirsiniz: 2X, 4X, 8X.)
/
Oynatmayı duraklatmanızı veya 
devam ettirmenizi sağlar.
/
Sonraki dosyayı görüntüle/İleri 
tara. (İleri tara simgesine her 
dokunuşunuzda, tarama hızını şu 
sırada değiştirirsiniz: 2X, 4X, 8X.)
Korumalı dosya
Dosyaya eklenen bilgileri yazdırmanızı 
(sf. 114)
3D dosyası
m
Açıklama
Açıklama
Geçerli dosya/Toplam dosya sayısı
London
Simge
Yakala
Oynatma/Düzenleme menüsü (Dokun)
Fotoğrafları düzenleme (Dokun)
Bir videoyu kırpma (Dokun)
Görüntü küçük resimlerini görüntüleme 
(Dokun)
Sesi ayarlayın veya sesi kapatın.
43
Ekran simgeleri
Fotoğraf Makinem > 
Görüntülenen bilgileri değiştirme
Ekran türünü değiştirmek için [D] üzerine sürekli basın.
Mod
Ekran türü
• Temel çekim bilgisi (Çekim modu, Deklanşör hızı, 
Diyafram değeri, Pozlama değeri, ISO hassaslığı vb.)
• Temel çekim bilgisi + Çekim seçeneği düğmeleri 
Çekim
(MENÜ, Fn, AutoShare, Dokunmatik AF) + Seviye 
göstergesi
• Temel çekim bilgisi + Çekim seçeneği düğmeleri + 
Mevcut çekim seçenekleri bilgisi (Fotoğraf boyutu, 
Sürüş modu, Flaş, Metreleme, AF modu vb.)
• Temel çekim bilgisi + Çekim seçeneği düğmeleri + 
Mevcut çekim seçenekleri bilgisi + Histogram + Tarih 
ve saat
• Temel bilgiler
Oynatma
• Geçerli dosya ile ilgili tüm bilgileri görüntüle.
• RGB histogramı dahil mevcut dosya hakkındaki tüm 
bilgileri görüntüle.
44
Fotoğraf Makinem
Mercekler
Özel olarak NX serisi fotoğraf makineniz için yapılmış isteğe bağlı 
mercekler satın alabilirsiniz. 
Her bir merceğin işlevleriyle ilgili daha fazla bilgi edinin ve 
ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize uygun bir tanesini seçin.
Mercek düzeni
SAMSUNG 18-55 mm F3.5-5.6 OIS III mercek (örnek)
8
1
2
No.
Açıklama
1
2
Lens montaj işareti
3
Odak halkası (sf. 88)
4
Mercek kapağı montaj işareti
5
Lens
6
i-Function düğmesi (sf. 61)
7
AF/MF düğmesi (sf. 80)
8
Mercek temas noktaları
Yakınlaştırma halkası
Kullanmadığınız zamanlarda, merceği toz ve çiziklerden korumak için 
mercek kapağını ve montaj kapağını yerine takın.
3
4
5
6
7
45
Mercekler
Fotoğraf Makinem > 
SAMSUNG 20-50 mm F3.5-5.6 ED II mercek (örnek)
7
1
Merceğin kilitlenmesi veya kilidinin açılması
Merceği kilitlemek için odaklama kilidi düğmesini çekip tutarak 
fotoğraf makinesinin gövdesinden ayırın ve odaklama halkasını şekilde 
gösterildiği gibi döndürün.
2
6
3
5
4
No.
Açıklama
1
2
Lens montaj işareti
3
Lens
4
Odak halkası (sf. 88)
5
i-Function düğmesi (sf. 61)
6
Yakınlaştırma halkası
7
Mercek temas noktaları
Odak kilidi anahtarı
46
Mercekler
Fotoğraf Makinem > 
Merceğin kilidini açmak için tık sesi duyana kadar odaklama halkasını 
resimde gösterildiği gibi döndürün.
SAMSUNG 16 mm F2.4 mercek (örnek)
5
1
2
3
4
Mercek kilitlendiğinde bir fotoğraf yakalayamazsınız.
No.
Açıklama
1
2
3
i-Function düğmesi (sf. 61)
4
Lens
5
Mercek temas noktaları
Lens montaj işareti
Odak halkası (sf. 88)
47
Mercekler
Fotoğraf Makinem > 
Mercek işaretleri
No.
Merceğin üzerindeki sayıların neyi belirttiğini öğrenin.
1
SAMSUNG 18-200 mm F3.5-6.3 ED OIS mercek (örnek)
Açıklama
Diyafram değeri
Desteklenen diyafram değerleri aralığı. Örneğin, 1:3.5 – 6.3
maksimum diyafram değeri aralığı 3,5 – 6,3 demektir.
Odak Uzunluğu
2
Merceğin ortasında odak noktasına kadar olan mesafe (milimetre). 
Bu şekil bir aralık ile ifade edilir: merceğin minimum odak 
uzunluğundan maksimum odak uzunluğuna.
Odak uzunluğunun fazla olması, görüş açısının daralmasına ve 
özne büyümesine neden olur. Kısa odak uzunlukları, daha geniş 
görüş açıları sağlar.
ED
3
1
2
3 4 5
ED, Ekstra düşük dağılım anlamına gelir. Ekstra düşük dağılım 
kromatik sapmaları (mercek tüm renkleri aynı yakınsaklık 
noktasına odaklayamadığında oluşan bozulma).
OIS (sf. 89)
4
5
Optik Görüntü Sabitleme. Bu özelliğe sahip mercekler, fotoğraf 
makinesi titremesini algılayabilir ve fotoğraf makinesinin içindeki 
hareketi etkili bir şekilde ortadan kaldırabilir.
Ø
Mercek çapı. Merceğe bir filtre eklediğinizde, merceğin ve filtrenin 
çaplarının aynı olmasına dikkat edin.
48
Fotoğraf Makinem
Aksesuarlar
Daha iyi ve güvenilir fotğraflar çekmenize yardımcı olabilecek harici 
flaş ve GPS modülü dahil aksesuarları kullanabilirsiniz.
İsteğe bağlı aksesuarlar hakkında daha fazla bilgi için, her aksesuar için 
olan kılavuza bakın.
Harici flaş yerleşimi
SEF8A (örnek)
1
• Çizimler gerçek parçalardan farklı olabilir.
• Bir bayiden veya Samsung servis merkezinden Samsung onayladığı 
aksesuarları satın alabilirsiniz. Samsung, diğer üreticilere ait aksesuarları 
kullanmanızdan kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir.
2
3
No.
Açıklama
1
Ampul
2
Flaş yuvası bağlama düğmesi
3
Flaş yuvası bağlantısı
49
Aksesuarlar
Fotoğraf Makinem > 
Harici flaş bağlama
1
Fotoğraf makinesinden flaş yuvası kapağını çıkarın.
2
Flaşı flaş yuvasına doğru kaydırarak takın.
3
Flaş yuvası sabitleme düğmesini saat yönünde çevirerek 
flaşı yerine oturtun.
4
Kullanmak için flaşı kaldırın.
50
Aksesuarlar
Fotoğraf Makinem > 
• Tam şarj edilmeyen bir flaş ile bir fotoğraf çekebilirsiniz, fakat tam şarj 
•
•
•
•
•
edilmiş bir flaş kullanmanız önerilir.
Mevcut harici flaşlar için isteğe bağlı aksesuar sayfasına bakın. (sf. 195)
Kullanabileceğiniz seçenekler çekim moduna bağlı olarak değişir.
Flaşın arka arkaya iki kez yanması arasında bir süre geçer. Flaş ikinci kez 
patlayana kadar hareket etmeyin.
SEF8A diğer NX serisi fotoğraf makineleri ile uyumlu olmayabilir.
İsteğe bağlı flaşlar hakkında daha fazla bilgi için, flaş kullanım kılavuzuna 
bakın.
Yalnızca Samsung tarafından onaylanan flaşları kullanın. Uyumlu olmayan 
flaşları kullanmanız, fotoğraf makinenize zarar verebilir.
SEF220A (örnek) (isteğe bağlı)
7
8
1
2
3
6
5
4
No.
Açıklama
1
Ekran simgeleri
2
READY lambası/Test düğmesi
3
MODE düğmesi
4
Flaş açma düğmesi
5
Güç düğmesi
6
Pil kapağı
7
Ampul
8
TELE/WIDE modu anahtarı
9
Flaş yuvası bağlantısı
9
51
Aksesuarlar
Fotoğraf Makinem > 
GPS modülü düzeni (isteğe bağlı)
1
GPS modülünü takma
1
Fotoğraf makinesinden flaş yuvası kapağını çıkarın.
2
GPS modülünü flaş yuvasının içine doğru kaydırarak takın.
2
3
4
5
No.
Açıklama
1
Durum lambası
2
Güç düğmesi
3
Flaş yuvası bağlama düğmesi
4
Flaş yuvası bağlantısı
5
Pil kapağı
52
Aksesuarlar
Fotoğraf Makinem > 
3
Flaş yuvası sabitleme düğmesini LOCK konumuna doğru 
çevirerek GPS modülünü kilitleyin.
4
GPS modülünün güç düğmesine basın.
53
Fotoğraf Makinem
Çekim modları
İki basit çekim modu—Akıllı Otomatik ve Akıllı modu—çeşitli otomatik 
ayarlarıyla fotoğraf çekmenize yardımcı olur. Diğer modlar, ayarlarda 
daha fazla özelleştirme yapmanıza olanak tanır.
Simge
t
Akıllı Otomatik modunda, fotoğraf makinesi çevre koşullarını tanır 
ve deklanşör hızı, diyafram değeri, ölçüm, beyaz dengesi ve poz 
dengelemesi gibi pozlamaya katkıda bulunan faktörleri otomatik 
olarak ayarlar. Fotoğraf makinesi işlevlerin çoğunu kontrol ettiğinden, 
bazı çekim işlevleri sınırlanır. Bu mod, en az ayarlamayla hızlı anlık 
çekimler yapmak için yararlıdır.
Açıklama
Akıllı Otomatik modu (sf. 54)
P
Program modu (sf. 56)
A
Diyafram Önceliği modu (sf. 58)
S
Deklanşör Önceliği modu (sf. 59)
M
Manüel modu (sf. 60)
i
Lens Öncelikli mod (sf. 61)
s
Akıllı modu (sf. 65)
B
t Akıllı Otomatik modu
Wi-Fi özellikleri (sf. 122)
54
Çekim modları
Fotoğraf Makinem > 
1
Mod düğmesini t öğesine döndürün.
2
Çekeceğiniz özneyi çerçeveye yerleştirin.
3
Odaklamak için [Deklanşör] düğmesine yarım basın.
Simge
Açıklama
Gece portreleri
Işıklı manzaralar
Aydınlatmalı portreler
Portreler
• Fotoğraf makinesi bir sahne seçer. Uygun bir sahne simgesi 
Nesnelerin yakın fotoğrafları
ekranda görünür.
Metnin yakın fotoğrafları
Gün Batımları
İç mekanlar, karanlık
Kısmen aydınlık
Spot ışıklı yakın çekim
Spot ışıklı portreler
Mavi gök
Orman alanları genellikle yeşil renkli subjelerden oluşur
Renkli nesnelerin yakın fotoğrafları
Tanımlanabilir sahneler
Simge
Fotoğraf Makinesi üçayakta dengeye gelir ve subje belirli bir 
süre hareket etmez. (karanlıkta çekerken)
Açıklama
Aktif olarak hareket eden özneler
Manzaralar
Havai Fişek (Bir üçayak kullanırken)
Parlak arkaplanlı sahneler
Gece manzaraları
4
Fotoğraf çekmek için [Deklanşör] düğmesine basın.
55
Çekim modları
Fotoğraf Makinem > 
•
•
•
•
• Özne aynı bile olsa fotoğraf makinesi, titreme, ışık durumu ve öznenin 
uzaklığı gibi çekim koşullarına bağlı olarak, farklı sahneler seçebilir.
Eğer fotoğraf makinesi uygun sahne modunu algılamazsa, Akıllı Otomatik  
modu için varsayılan ayarları kullanacaktır.
Bir yüz algılansa da, öznenin konumuna veya ışığa bağlı olarak fotoğraf 
makinesi bir portre modu seçmeyebilir.
Bir üçayaklı kullansanız dahi, özne hareket ediyorsa fotoğraf makinesi 
üçayak modunu algılamayabilir ( ).
Fotoğraf makinesi daha fazla pil gücü tüketir, çünkü uygun sahneleri 
seçmek için ayarları sık sık değiştirir.
P Program modu
Fotoğraf makinesi, en uygun pozlama değerinin elde edilebilmesi için 
deklanşör hızı ve diyafram değerini otomatik olarak ayarlar.
Bu mod, diğer ayarları yapabiliyorken anlık pozlama çekimlerini 
yapmak istediğinizde yararlı olur.
1
Mod düğmesini P öğesine döndürün.
2
İstediğiniz seçenekleri ayarlayın. 
3
Odaklanmak için [Deklanşör]'e yarım basın ve ardından bir 
fotoğraf yakalamak için [Deklanşör] üzerine basın.
56
Çekim modları
Fotoğraf Makinem > 
Program Kaydırma
Program Kaydırma işlevi, fotoğraf makinesi aynı pozlamayı korurken 
deklanşör hızını ve diyafram değerini ayarlamanıza olanak sağlar. 
İlerleme düğmesini sola kaydırdığınızda, deklanşör hızı düşer ve 
diyafram değeri artar. İlerleme düğmesini sağa kaydırdığınızda, 
deklanşör hızı artar ve diyafram değeri azalır.
Minimum deklanşör hızı
Seçilen hızdan daha yavaş olmayan deklanşör hızını ayarlayın. Ancak, 
eğer Oto ISO Aralığı tarafından ayarlanan ISO hassaslığı maksimum 
ISO değerine ulaştığından bir optimum pozlama değeri elde 
edilemezse, deklanşör hızı seçilen minimum deklanşör hızından daha 
yavaş olabilir.
Minimum deklanşör
hızını ayarlamak için,
Çekim modunda, [m] → 1 → Minimum
Deklanşör Hızı → bir seçenek üzerine basın.
• Bu özellik sadece ISO hassaslığının Oto olarak ayarlandığı durumlarda 
kullanılabilir.
• Bu özellik sadece Program veya Diyafram öncelik modunda kullanılabilir.
57
Çekim modları
Fotoğraf Makinem > 
A Diyafram Önceliği Modu
1
Mod düğmesini A öğesine döndürün.
Diyafram Önceliği modunda, fotoğraf makinesi deklanşör hızını 
seçtiğiniz diyafram değerine göre otomatik olarak hesaplar. 
2
Diyafram değerini ayarlamak için çevirmeli düğmeyi 
kaydırın. 
• Diyafram değerini aynı zamanda [f] üzerine basarak, diyafram 
Alan derinliğini (DOF), diyafram değerini değiştirerek ayarlayabilirsiniz. 
Bu mod, portre, çiçek ve manzara çekimleri için yararlıdır.
değerini taşıyarak ve ardından ilerletme düğmesini kaydırarak 
veya ekranda sürükleyerek ayarlayabilirsiniz. 
3
İstediğiniz seçenekleri ayarlayın. 
4
Odaklanmak için [Deklanşör]'e yarım basın ve ardından bir 
fotoğraf yakalamak için [Deklanşör] üzerine basın.
• Düşük ışıklı ortamlarda, bulanık fotoğrafları önlemek için ISO 
yoğunluğunu artırmanız gerekebilir.
• Minimum deklanşör hızını ayarlamak için, Çekim modunda, [m] →
1 → Minimum Deklanşör Hızı → bir seçenek üzerine basın.
Geniş Alan Derinliği 
Dar Alan Derinliği
58
Çekim modları
Fotoğraf Makinem > 
S Deklanşör Önceliği modu
1
Mod düğmesini S öğesine döndürün.
Deklanşör Önceliği modunda, fotoğraf makinesi diyafram değerini 
seçtiğiniz deklanşör hızına göre otomatik olarak ayarlar. Bu mod, hızlı 
hareket eden öznelerin fotoğraflarının çekilmesinde veya bir fotoğrafta 
takip efektlerinin oluşturulmasında yararlı olur.
2
Deklanşör hızını ayarlamak için çevirmeli düğmeyi kaydırın.
Örneğin, özneyi dondurmak için deklanşör hızını 1/500 sn değerinin 
üzerine ayarlayın. Öznenin bulanık görünmesi için, deklanşör hızını 
1/30 sn değerinin altına ayarlayın.
• Deklanşör hızını aynı zamanda [f] üzerine basarak, deklanşör 
hızını taşıyarak ve ardından ilerletme düğmesini kaydırarak veya 
ekranda sürükleyerek ayarlayabilirsiniz.
3
İstediğiniz seçenekleri ayarlayın. 
4
Odaklanmak için [Deklanşör]'e yarım basın ve ardından bir 
fotoğraf yakalamak için [Deklanşör] üzerine basın.
Yüksek deklanşör hızlarının izin verdiği daha az ışık miktarını dengelemek 
için açıklığı artırın ve daha fazla ışık girmesini sağlayın. Fotoğraflarını yine 
de karanlıksa, ISO değerini artırın.
Düşük deklanşör hızı
Yüksek deklanşör hızı
59
Çekim modları
Fotoğraf Makinem > 
M Manüel mod 
Manüel mod, deklanşör hızını ve diyafram değerini el ile 
ayarlayabilmenizi sağlar. Bu modda, fotoğraflarınızın pozlamasını tam 
olarak denetleyebilirsiniz.
Bu mod, stüdyo gibi kontrollü çekim ortamlarında veya fotoğraf 
makinesinde hassas ayarlar yapılması gerektiğinde yararlı olur. Manüel 
mod, ayrıca, gece sahneleri veya hava fişek çekimleri için önerilir.
1
Mod düğmesini M öğesine döndürün.
2
Deklanşör hızını ayarlamak için çevirmeli düğmeyi kaydırın.
3
[W] tuşuna uzun basın ve ardından mod düğmesini 
döndürerek diyafram değerini ayarlayın.
Çerçeveleme modu
Diyafram değerini veya deklanşör hızını ayarlarsanız pozlama ayarlara 
göre değişir ve ekran kararabilir. Bu işlev açıkken, ayarlardan bağımsız 
olarak ekranın parlaklığı sabittir, bu şekilde çekiminizi daha iyi 
kareleyebilirsiniz.
Çerçeveleme
modu'nu
kullanmak için,
Çekim modunda, [m] → 1 → Çerçeveleme Modu
→ bir seçeneğe basın.
• Deklanşör hızını veya diyafram değerini aynı zamanda [f]
üzerine basarak, deklanşör hızını veya diyafram değerini 
taşıyarak ve ardından ilerletme düğmesini kaydırarak veya 
ekranda sürükleyerek ayarlayabilirsiniz.
4
İstediğiniz seçenekleri ayarlayın.
5
Odaklanmak için [Deklanşör]'e yarım basın ve ardından bir 
fotoğraf yakalamak için [Deklanşör] üzerine basın.
60
Çekim modları
Fotoğraf Makinem > 
Bulb işlevini kullanma
i Mercek Önceliği modu
Gece sahneleri veya gece gökyüzünü çekmek için bir Bulb işlevi 
kullanın. [Deklanşör]'e basarken deklanşör açık kalır, böylece hareket 
eden ışık efektleri oluşturabilirsiniz.
Bulb kullanmak
için,
İlerleme düğmesini tamamen sola kaydırarak Bulb →
öğesine getirin, İstediğiniz zaman için [Deklanşör] öğesine 
uzun basın.
•
•
•
•
•
• Yüksek bir ISO değerine ayarlarsanız veya deklanşörü uzun süre açık 
tutarsanız, görüntü gürültüsü artabilir.
Sürücü seçenekleri, flaş ve Tek dokunuşla çekim Bulb işlevi ile birlikte 
kullanılamaz.
Bulb işlevi yalnızca Manuel modda kullanılabilir.
Fotoğraf makinesinin titrememesi için üçayak ve deklanşör serbest 
bırakmayı kullanın.
Deklanşörü daha uzun açarsanız bir fotoğrafı kaydetmek daha uzun 
olur. Fotoğraf makinesi bir fotoğrafı kaydederken fotoğraf makinesini 
kapatmayın. 
Bu işlevi uzun süre kullanırsanız, tam şarj edilmiş bir pil kullanın. 
E Kullanımı
Arkaplanı bulanıklaştırmak ya da netleştirmek için alan derinliğini 
ayarlayabilirsiniz.
1
Mod düğmesini döndürerek i seçeneğine getirin.
2
Mercekte [i-Function] üzerine basarak E seçeneğini 
belirleyin.
• Aynı zamanda [i-Function], üzerine basabilir ve ardından 
[C/F] üzerine basabilir veya ekranı sürükleyerek E
öğesini seçebilirsiniz.
61
Çekim modları
Fotoğraf Makinem > 
3
Bir değer seçmek için odaklama halkasını ayarlayın.
• Değeri ayarlamak için döner düğmeyi de kaydırabilirsiniz.
• Değeri ayarlamak için kaydırıcıyı kaydırabilir veya +/- üzerine 
dokunabilirsiniz.
Defocus
Keskin
E
4
Odaklanmak için [Deklanşör]'e yarım basın ve ardından bir 
fotoğraf yakalamak için [Deklanşör] üzerine basın.
i-Function'ın P/A/S/M modlarında kullanılması
i-Function mercekte i-Function düğmesini kullandığınızda, 
mercek üzerinde deklanşör hızını, diyafram değerini, pozlama 
değerini, ISO hassasiyetini ve Beyaz Dengesini manuel olarak seçip 
ayarlayabilirsiniz.
1
Mod düğmesini döndürerek P, A, S veya M öğesine 
döndürün.
2
Bir ayar seçmek için mercekte [i-Function] düğmesine 
basın.
• Aynı zamanda [i-Function] üzerine basabilir ve ardından 
[C/F] üzerine basabilir veya ekranı sürükleyerek bir ayar 
seçebilirsiniz.
• Fotoğrafları netleştirdiğinizde, diyafram değeri artar ve deklanşör hızı 
azalır. Karanlık yerlerde, fotoğraflar bulanabilir.
• 3D modunda 3D Oto Modu'nu ayarlamadıysanız, bu işlev kullanılamaz.
62
Çekim modları
Fotoğraf Makinem > 
3
Bir seçenek belirlemek için odaklama halkasını ayarlayın.
• İsterseniz bir seçenek belirlemek için döner düğmeyi 
kaydırabilirsiniz veya ekranı sürükleyebilirsiniz.
4
Odaklanmak için [Deklanşör]'e yarım basın ve ardından bir 
fotoğraf yakalamak için [Deklanşör] üzerine basın.
Kullanılabilir seçenekler
Çekim modu
P
A
S
M
3D
Diyafram Açıklığı
-
O
-
O
-
Deklanşör hızı
-
-
O
O
-
EV
O
O
O
-
O
ISO
O
O
O
O
-
Beyaz dengesi
O
O
O
O
O
Z
O
O
O
O
-
• Çekim modunda mercekteki [i-Function] öğesine bastığınızda görünecek 
olan öğeleri seçmek için, [m] → 5 → iFn Özelleştirme → bir 
seçeneğe basın.
• 3D modunda 3D Oto Modu'nu ayarlamadıysanız, bu işlev kullanılamaz.
63
Çekim modları
Fotoğraf Makinem > 
Z Kullanımı
4
Z, Dijital yakınlaştırmaya göre fotoğraf kalitesi daha az bozularak 
subjeye yakınlaştırmanıza olanak sağlar. Ancak, büyütme halkasını 
döndürerek yakınlaştırma yaparsanız fotoğraf çözünürlüğü değişebilir.
1
2
Mod düğmesini döndürerek P, A, S, M veya i seçeneğine 
getirin.
Odaklanmak için [Deklanşör]'e yarım basın ve ardından bir 
fotoğraf yakalamak için [Deklanşör] üzerine basın.
• Seri çekim yaparken Z kullanılamaz.
• Fotoları RAW dosya biçiminde çektiğinizde Z kullanılamamaktadır.
• Video kayıt düğmesine basarak video kaydettiğinizde Z devre dışı 
bırakılır.
• 3D modunda 3D Oto Modu'nu ayarlamadıysanız, bu işlev kullanılamaz.
Mercekte [i-Function] üzerine basarak Z seçeneğini 
belirleyin.
• Aynı zamanda [i-Function], üzerine basabilir ve ardından [C/F]
üzerine basabilir veya ekranı sürükleyerek Z öğesini 
seçebilirsiniz.
3
Bir yakınlaştırma değeri seçmek için odaklama halkasını ayarlayın.
• İsterseniz bir seçenek belirlemek için döner düğmeyi 
kaydırabilirsiniz veya ekranı sürükleyebilirsiniz.
• Z öğesini kullanırsanız fotoğrafın çözünürlüğü 
yakınlaştırmaya göre değişir.
3:2
16:9
1:1
x1.2 4560X3040 (13.9M)
4560X2568 (11.7M)
3040X3040 (9.2M)
x1.4 3888X2592 (10.1M)
3888X2184 (8.5M)
2592X2592 (6.7M)
x1.7
3264X2176 (7.1M)
3264X1840 (6.0M)
2176X2176 (4.7M)
x2
2736X1824 (5.0M)
2736X1536 (4.2M)
1824X1824 (3.3M)
Bu rakamlar her görüntü oranındaki maksimum çözünürlüğe bağlıdır.
64
Çekim modları
Fotoğraf Makinem > 
s Akıllı mod
Akıllı modda belirli bir sahne için önceden ayarlanmış seçeneklerle 
fotoğraf çekebilirsiniz.
Seçenek
Açıklama
Makro
Küçük veya yakın özneleri yakalayın.
Hareket
dondurma
Yüksek hızda hareket eden özneleri yakalayın.
1
Mod düğmesini s öğesine döndürün.
Zengin ton
Canlı renklerin bulunduğu bir fotoğraf çekin.
Panorama
Tekli fotoğrafta geniş panoramik sahne yakalayın.
2
Bir sahne seçin. 
Şelale
Şelalelerin yer aldığı sahneleri yakalayın.
• Mod düğmesi s öğesine ayarlandığında bir çekim modu 
Siluet
Işıklı bir arkaplana karşı özneleri koyu şekiller olarak 
yakalayın.
Gün Batımı
Gün batımındaki sahneleri, doğal görünümlü 
kırmızılar ve sarılarla çekmenizi sağlar.
Gece
Bir flaş olmadan düşük ışıklı şartlarda birden fazla 
fotoğraf yakalayın. Fotoğraf makinesi bunları 
birleştirerek daha parlak olan ve daha az bulanık 
olan tek bir görüntü oluşturur.
Havai Fişek
Havai fişeklerin yer aldığı sahneleri yakalayın.
Işık izi
Işık ışık şartlarında ışık izi bulunan sahneleri 
yakalayın.
Yaratıcı Çekim
Otomatik olarak uygulanan efektler ile birlikte 
fotoğrafları çekin.
seçmek için, [f] üzerine basın veya 
ardından istediğiniz bir modu seçin. 
 üzerine dokunun ve 
Akıllı : Güzel yüz
Ayarla
Seçenek
Açıklama
Güzel yüz
Yüzdeki kusurları gizlemek için seçeneklerin 
bulunduğu bir portreyi yakalayın.
En iyi Yüz
Çoklu fotoğrafları çekin ve mümkün olan en iyi 
görüntüyü oluşturmak için yüzleri değiştirin.
Manzara
Sabit sahneleri ve manzaraları çekmenizi sağlar.
3
Odaklanmak için [Deklanşör]'e yarım basın ve ardından 
yakalamak için [Deklanşör] üzerine basın.
65
Çekim modları
Fotoğraf Makinem > 
En iyi Yüz modunu kullanma
5
• Fotoğrafdaki geride kalan yüzleri değiştirmek için adım 4 ve 5’i 
En iyi Yüz modunda, çoklu fotoğrafları çekin ve mümkün olan en 
iyi görüntüyü oluşturmak için yüzleri değiştirin. Grup fotoğrafları 
çekerken her birey için en iyi görüntüyü seçerken bu modu kullanın.
1
Mod düğmesini döndürerek s öğesine gidin ve ardından 
En iyi Yüz seçeneğini belirleyin.
2
Özneyi çerçeveye oturtun ve ardından odaklamak için 
[Deklanşör] düğmesine yarım basın.
3
Fotoğraf çekmek için [Deklanşör] düğmesine basın.
Yakalanan 5 yüzden en iyi görüntüye dokunun.
tekrarlayın.
•
 simgesi fotoğraf makinesinin önerdiği görüntüde 
görünecektir.
• Fotoğraf makinesi ard arda 5 fotoğraf yakalar.
• İlk fotoğraf arkaplan görüntüsü olarak kaydedilir.
• Fotoğraf makinesi çekim yaptıktan sonra yüzleri otomatik olarak 
algılar.
4
Değiştireceğiniz bir yüze dokunun.
6
Fotoğrafı kaydetmek için   öğesine dokunun.
• Fotoğraf makinesinin titrememesi için üçayak kullanın.
• Fotoğraf çözünürlüğü 5.9M veya daha küçük bir değere ayarlıdır.
66
Çekim modları
Fotoğraf Makinem > 
Panoramik Fotoğrafları çekme
5
Bir 2D veya 3D panoramik foto yakalayın. Çekilen 3D panoramik 
fotolar sadece 3D TV veya 3D monitörde görüntülenebilir.
1
• 3D Panorama modunda, bir sahneyi sadece yatay yönde 
yakalayabilirsiniz.
Mod düğmesini döndürerek s öğesine gidin ve ardından 
Panorama seçeneğini belirleyin.
2
[m] → 1 → Panorama → Canlı Panorama veya 3D
üzerine basın.
3
Çekim moduna dönmek için [m] düğmesine basın.
4
Çekime başlamak için [Deklanşör] düğmesine basın ve 
basılı tutun.
[Deklanşör] düğmesine basılı halde fotoğraf makinesini 
seçtiğiniz yöne doğru yavaşça hareketlendirin.
• Hareket yönünü gösteren oklar görüntülenir ve çekilen tüm 
görüntü önizleme kutusunda görüntülenir.
• Sahneler hizalandığında, fotoğraf makinesi otomatik olarak 
sonraki fotoğrafı çeker.
6
Tamamlandığında, [Deklanşör] düğmesini bırakın.
• Fotoğraf makinesi çekimleri otomatik olarak bir fotoğrafa 
kaydedecektir.
• Çekim sırasında [Deklanşör] öğesini serbest bırakırsanız, 
panoramik çekim durur ve çekilen fotolar kaydedilir.
67
Çekim modları
Fotoğraf Makinem > 
• Çözünürlük çektiğiniz panoramik fotoğrafa bağlı olarak farklılık gösterir.
• Panoramik fotoğrafları çekerken en iyi sonuç için, aşağıdakilerden kaçının:
- fotoğraf makinesini çok hızlı veya çok yavaş hareket ettirme
- sonraki görüntüyü çekmek için fotoğraf makinesini çok az hareket 
• Panorama moduda, bazı çekim seçenekleri kullanılamaz.
• Çekim kompozisyonu ya da öznenin hareketi sebebiyle fotoğraf makinesi 
çekimi durabilir.
•
•
•
•
• Fotoğraf kalitesini iyileştirmek için fotoğraf makinesini hareket ettirmeyi 
durdurursanız panorama modunda, fotoğraf makineniz son sahnenin 
tamamını yakalayamayabilir. Tüm sahneyi yakalamak için, fotoğraf 
makinenizi sahneyi sonlandırmak istediğiniz noktanın hafif ilerisine 
getirin.
3D Panorama modunda iken fotoğraf makineniz 3D etkisi sebebiyle 
sahnenin en başını veya en sonunu yakalamayabilir. Tüm sahneyi 
yakalamak için, yakalamak istediğiniz başlangıç ve bitiş noktalarının hafif 
ilerisine taşıyın.
3D işlevi ile yakalanan fotoğraflar JPEG (2D) ve MPO (3D) dosya 
biçimlerinde kaydedilir. Kameranızın ekranında, sadece JPEG dosyalarını 
görüntüleyebilirsiniz.
3D dosyalarını görüntülemek için, fotoğraf makinenizi isteğe bağlı bir 
HDMI kablosu ile bir 3D TV veya 3D monitörüne bağlayın. Görüntülerken, 
doğru 3D gözlükleri giyin.
Fotoğrafları 3D Panorama modunda çekmek, bir 3D merceği kullanarak 
çekim yapılmasından daha az 3D efekti oluşması ile sonuçlanabilir. 3D 
efektini artırmak için, isteğe bağlı 3D merceğini takın ve 3D modunu 
kullanın. (sf. 70)
•
ettirme
fotoğraf makinesini, düzensiz bir hızda hareket ettirme
fotoğraf makinesini sallama
karanlık ortamlarda çekim yapma
yakındaki nesneleri taşırken yakalama
parlaklığın veya renk ışığının değiştiği durumlarda çekim yapma
Çekilen fotoğraflar otomatik olarak kaydedilir ve aşağıdaki şartlarda 
çekim durur:
- çekim sırasında çekim yönünü değiştirirseniz
- fotoğraf makinesini çok hızlı hareket ettirirseniz
- fotoğraf makinesini hareket ettirmezseniz
-
68
Çekim modları
Fotoğraf Makinem > 
Video kaydetme
Çekim modunda, Full HD videoları (1920X1080)   (Video kaydı) 
üzerine basarak kaydedebilirsiniz. Fotoğraf makinesi, 60, 30, 24 veya 
15 kare/san değerinde en çok 29 dakika ve 59 saniyelik bir videoyu 
kaydederek izin verir ve dosyaları, MP4 (H.264) formatında kaydeder. 
60 kare/san yalnızca 1920X1080 ve 1280X720 ile kullanılabilir ve 
24 kare/san yalnızca 1920X810 ile kullanılabilir. 15 kare/san sadece 
bazı Akıllı Filtre seçenekleri ile kullanılabilir. Fotoğraf makinesinin 
mikrofonu ile ses kaydedilir.
1
Mod düğmesini döndürerek t, P, A, S, M, i veya 
s öğesine gelin.
• Bu özellik bazı modlarda çalışmaz.
2
3
4
İstediğiniz seçenekleri ayarlayın.
 (Video kaydı) üzerine basarak kaydı başlatın.
Durdurmak için 
Seçtiğiniz mod için diyafram değerini ve deklanşör hızını ayarlayarak 
pozlamayı ayarlayabilirsiniz. Bir videoyu kaydederken bir AF/MF 
düğmesi bulunmayan bir merceği kullandığınızda, [F] üzerine 
basarak AF işlevini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Bir AF/MF 
düğmesine sahip olan merceği kullanırken, AF işlevi düğmenin ayarına 
göre çalışır.
 (Video kaydı) üzerine tekrar basın.
Bir sahneyi karartmak ya da parlatmak için Kısıcı seçeneğini belirleyin. 
Kayıt seçeneklerini ayarlamak için aynı zamanda Ses, Rüzgar kesme
veya diğer seçenekleri ayarlayabilirsiniz. (sf. 106)
•
•
• H.264 (MPEG-4 part10/AVC) ISO-IEC ve ITU-T ile birlikte 2003'de 
•
•
•
oluşturulan en son video kodlama biçimidir. Bu format yüksek bir 
sıkıştırma oranı kullandığından, daha az hafıza alanına daha fazla veri 
kaydedilebilmektedir.
Bir filmi çekerken görüntü sabitleyici seçeneğini açtıysanız, fotoğraf 
makinesi görüntü sabitleyici sesini kaydedebilir.
Video kaydı sırasında lens ayarı yaparsanız, yakınlaştırma sesi veya diğer 
lens sesleri kayda girebilir.
Tercihli bir video lensi kullanılırken, oto yakınlaştırma sesi kayda girmez.
Bir filmi kaydederken fotoğraf makinesi merceğini çıkarırsanız, kayıt 
kesintiye uğrar. Kayıt sırasında merceği değiştirmeyin.
Bir film kaydederken harici bir mikrofon takarsanız, harici mikrofondan 
ses kaydedilmeyecektir. (Önceki ayarlar korunacaktır.) Bir film 
kaydederken harici mikrofonu çıkarırsanız, ses kaydedilmeyecektir. harici 
mikrofonu takmadan veya çıkarmadan önce fotoğraf makinesini kapatın. 
69
Çekim modları
Fotoğraf Makinem > 
3D modu
•
İsteğe bağlı 3D merceği ile 3D fotoğraflarını veya videoları 
yakalayabilirsiniz.
•
•
•
•
•
•
• Bir film çekerken fotoğraf makinesinin çekim açısını aniden değiştirirseniz, 
fotoğraf makinesi görüntüleri doğru bir şekilde kaydedemeyebilir. 
Fotoğraf makinesi titremesini en aza indirmek için bir üçayak kullanın.
Bir video kaydederken fotoğraf makinesi sadece Çoklu oto.o. işlevini 
destekler. Yüz Algılama AF gibi diğer odak alanı ayar işlevlerini 
kullanamazsınız.
Film dosyasının boyutu 4 GB'ı geçerse, maksimum kayıt zamanına 
(29 dakika ve 59 saniye) ulaşılmasa da fotoğraf makinesi kaydetmeyi 
otomatik olarak durdurur.
Yavaş yazılan bir hafıza kartı kullanıyorsanız, kart verileri videonun 
çekildiği hızda işleyemeyeceğinden filminizin kaydı kesintiye uğrayabilir. 
Böyle bir durumda, kartı daha hızlı bir hafıza kartıyla değiştirin veya video 
boyutunu azaltın (örneğin, 1280X720'den 640X480'e).
Bir hafıza kartını formatlarken, formatlama işlemini her zaman 
fotoğraf makinesini kullanarak yapın. Formatlamayı başka bir fotoğraf 
makinesinde veya bilgisayarda yaparsanız, karttaki dosyaları kaybedebilir 
veya kartın kapasitesinde değişikliğe neden olabilirsiniz.
Video kaydı düğmesine bastığınızda, Z kapanır.
Aynı ISO hassaslığında bir videoyu kaydederken, ekran bir fotoğraf 
çekmekten daha karanlık görünebilir. ISO duyarlılığını ayarlayın.
Bir videoyu P, A veya S modunda kaydederken, ISO otomatik olarak 
Otomatik moduna ayarlanır.
SAMSUNG 45 mm F1.8 [T6] 2D/3D merceği (örnek)
Mercekteki 2D/3D düğmesini 3D'ye getirin ve ardından subjeden 
1,5 – 5 m uzakta bir fotoğraf veya video çekin.
70
Çekim modları
Fotoğraf Makinem > 
• Fotoğraf makinesinin mod düğmesinden bağımsız olarak B
• Mevcut çekim seçenekleri diğer çekim modları ile karşılaştırıldığında 
dışında 3D modu daima açıktır.
farklılık gösterebilir.
• 3D modundaki çekim şartlarına bağlı olarak fotoğraf makinesinin 
• 4.1M (2688X1512) veya 2.1M (1920X1080) foto boyutu seçebilirsiniz.
• Video çözünürlüğü 1920X1080 değerine ayarlanır.
çekim seçeneklerini otomatik olarak ayarlamasına olanak sağlayan 
otomatik 3D seçeneklerini kullanmak için, [m] → 1 →
3D Oto Modu → Açık üzerine basın.
• 3D'de kaydedilen videolar karanlık olabilir ya da titreyebilir.
• Düşük sıcaklıklarda çekim yapmak görüntülerde renk bozulması ile 
sonuçlanabilir ve daha fazla pil gücü tüketebilir.
• 3D kayıt seçeneği değiştirmek için, [m] → 6 → 3D REC Modu
→ istediğiniz bir seçeneğe basın.
• 8.5 LV/900 lüks değerinin altındaki durumlarda doğru çekim 
•
* Varsayılan
Simge
Açıklama
Yan Yana*: İki görüntüyü yan yana gösterir.
•
Çerçeve Paketleme: Sol ve sağ göz için görüntüleri alternatif 
olarak yan yana gösterir.
•
•
•
•
•
•
•
yapamayabilirsiniz. En iyi sonuç için, yeterli ışığa sahip yerlerde fotoğraf 
çekin.
Ekran, güneş gözlüğü ya da polarize etme filtresi gibi polarize etme 
malzemeleri bulunan nesneleri fotoğraflarken ya da merceğiniz ile birlikte 
polarize etme malzemesi kullanırken, görüntüler karanlık görünebilir ya 
da 3D efekti doğru görünmeyebilir.
Fotoğraf makinesinin titrememesi için üçayak kullanın.
Eğer fotoğraf makinesini çekim sırasında döndürürseniz ya da dikey 
yönde eğerseniz, 3D efekti doğru uygulanmayabilir. Görüntüleri fotoğraf 
makinesi ile birlikte normal konumda yakalayın.
Eğer floresan ışığında çekim yaparsanız ya da projektörler veya TV'ler 
tarafından çekilen görüntüleri çekerseniz, görüntüler titreme efekti 
sebebiyle siyah görünebilir.
3D modunda, MF Yardımı'nın Genişlet x8 seçeneği kullanılamayabilir.
Fotoğraf makinesinin ekranında sadece 2D'de iken 3D videoları gösterilir.
3D işlevi ile yakalanan fotoğraflar JPEG (2D) ve MPO (3D) dosya 
biçimlerinde kaydedilir. Kameranızın ekranında, sadece JPEG dosyalarını 
görüntüleyebilirsiniz.
3D dosyalarını görüntülemek için, fotoğraf makinenizi isteğe bağlı bir 
HDMI kablosu ile bir 3D TV veya 3D monitörüne bağlayın. Görüntülerken, 
doğru 3D gözlükleri giyin.
Flaşı 3D modunda kullanamazsınız.
71
Çekim modları
Fotoğraf Makinem > 
Çekim modunda kullanılabilen işlevler
Çekim işlevleri hakkında ayrıntılı bilgi için, Bölüm 2'ye bakınız. Her işlev 
için bir kısayola basın.
İşlev
Kullanılabildiği mod
Kısayol
Çerçeveleme Modu
(sf. 60)
P/A/S/M
-
OIS (Titreşim
Önleyici) (sf. 89)
P/A/S/M/i/s*/t*
-
P/A/S/M/i*/s*/t*/3D*
f/C
İşlev
Kullanılabildiği mod
Kısayol
Fotoğraf Boyutu
(sf. 74)
P/A/S/M/i/s*/t/3D*
-
Çekim kalitesi (sf. 75)
P/A/S/M/i/s*
-
Film ilerletme
(Sürekli/Seri çekim/
Zamanlayıcı/
Poz Tarama) (sf. 90)
ISO (sf. 76)
P/A/S/M
f/I
Ölçüm (sf. 97)
P/A/S/M
f
Beyaz dengesi (sf. 77)
P/A/S/M
f
P/A/S/M
-
Resim Sihirbazı
(sf. 79)
Dinamik Mesafe
(sf. 100)
P/A/S/M
f
Flaş (sf. 94)
P*/A*/S*/M*/i*/s*/t*
f
Akıllı Filtre (sf. 101)
P/A/S/M
f
P/A/S
f/W
AF Modu (sf. 80)
P/A/S/M/i*/s*/3D*
f
Poz dengelemesi
(sf. 102)
AF Alanı (sf. 83)
P/A/S/M/i*/s*
f/F
Pozlama kilidi
(sf. 103)
P/A/S
-
Dokunmatik oto.o.
(sf. 86)
P/A/S/M/i/s*/t/3D*
-
MF Yardımı (sf. 88)
P/A/S/M/i/s/t/3D*
-
Odak Zirvesi (sf. 88)
P/A/S/M/i/s/t
-
AE'yi AF Noktasına
Bağla (sf. 99)
P/A/S/M
-
*  Bazı işlevler, bu modlarla sınırlıdır.
72
Bölüm 2
Çekim İşlevleri
Çekim modunda ayarlayabileceğiniz işlevler hakkında bilgi edinin.
Çekim işlevlerini kullanarak fotoğrafların ve videoların ayarlarını istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.
Çekim İşlevleri
Çekim
İşlevleri
Boyut ve Çözünürlük
Fotoğraf boyutu
Çözünürlüğü artırdıkça, fotoğrafınız veya videonuz daha fazla piksel 
içerir. Bu nedenle, bunlar daha büyük bir kağıda yazdırılabilir veya 
daha büyük bir ekranda görüntülenebilir. Yüksek bir çözünürlük 
kullandığınızda, dosyanın boyutu da büyüyecektir. Fotoğrafları bir 
dijital resim çerçevesinde görüntülemek veya internete yüklemek için 
düşük bir çözünürlük değeri seçin.
Boyutu
ayarlamak için,
Çekim modunda, [m] → 1 → Fotoğraf Boyutu →
 bir seçeneğe basın.
Simge
Boyut
Öneri
5472x3648 (3:2)
A1 kağıda yazdırma.
3888x2592 (3:2)
A2 kağıda yazdırma.
2976x1984 (3:2)
A3 kağıda yazdırma.
1728x1152 (3:2)
A5 kağıda yazdırma.
5472x3080 (16:9)
A1 kağıda yazdırma veya HDTV'de 
görüntüleme.
3712x2088 (16:9)
A3 kağıda yazdırma veya HDTV'de 
görüntüleme.
2944x1656 (16:9)
A4 kağıda yazdırma veya HDTV'de 
görüntüleme.
1920x1080 (16:9)
A5 kağıda yazdırma veya HDTV'de 
görüntüleme.
3648x3648 (1:1)
A1 kağıda kare fotoğraf yazdırma.
2640x2640 (1:1)
A3 kağıda kare fotoğraf yazdırma.
2000x2000 (1:1)
A4 kağıda kare fotoğraf yazdırma.
1024x1024 (1:1)
A5 kağıda kare fotoğraf yazdırma.
Kullanabileceğiniz seçenekler çekim şartlarına bağlı olarak değişir.
74
Boyut ve Çözünürlük
Çekim İşlevleri > 
Çekim kalitesi
Simge
Fotoğraf makinesi, fotoğrafları JPEG veya RAW formatında kaydeder.
Bir fotoğraf makinesi tarafından çekilen fotoğraflar genellikle JPEG 
formatına dönüştürülür ve fotoğraf makinesinin çekim anında 
geçerli olan ayarlarına göre hafızada saklanır. RAW dosyaları ise JPEG 
formatına dönüştürülmez ve hiçbir değişiklik yapılmadan hafızaya 
kaydedilir. 
RAW dosyaları, "SRW" dosya uzantısına sahiptir. RAW dosyalarının 
pozlamalarını, Beyaz Dengelerini, tonlarını, kontrastlarını ve renklerini 
ayarlamak veya bunları JPEG ya da TIFF formatına dönüştürmek için, 
DVD-ROM'da sunulan Adobe Photoshop Lightroom programında 
kullanın.
Fotoğrafları RAW formatında kaydetmek için yeterli kullanılabilir 
alanınızın bulunduğundan emin olun.
Çekim kalitesini
ayarlamak için,
Simge
Çekim modunda, [m] → 1 → Çekim kalitesi →
bir seçeneğe basın.
Format
Açıklama
JPEG
Çok iyi:
• En iyi kalite için sıkıştırılır.
• Büyük boyutlu baskı işlemleri için önerilir.
JPEG
• Daha iyi kalite için sıkıştırılır.
Format
Açıklama
Normal:
JPEG
• Normal kalite için sıkıştırılır.
• Küçük boyutlu baskılar veya internete 
yükleme yapmak için önerilir.
RAW:
RAW
• Bir fotoğrafı veri kaybı olmadan kaydetmenizi 
sağlar.
• Çekim sonrası düzenleme için önerilir.
RAW+JPEG
RAW + Ç.İyi: Bir fotoğrafı hem JPEG (S. Yüksek 
kalite) hem de RAW formatında kaydetmenizi 
sağlar.
RAW+JPEG
RAW + İyi: Bir fotoğrafı hem JPEG (Yüksek 
kalite) ve RAW formatında kaydetmenizi sağlar.
RAW+JPEG
RAW + Normal: Bir fotoğrafı hem JPEG 
(Normal kalite) hem de RAW formatında 
kaydetmenizi sağlar.
Kullanabileceğiniz seçenekler çekim şartlarına bağlı olarak değişir. 
İyi:
• Normal boyutlu baskı işlemleri için önerilir.
75
Çekim İşlevleri
Çekim
İşlevleri
ISO duyarlılığı
ISO duyarlılık değeri, fotoğraf makinesinin ışığa olan duyarlılığını 
gösterir. 
Örnekler
ISO değeri büyüdükçe, fotoğraf makinesi da ışığa karşı daha duyarlı 
hale gelir. Sonuç olarak, yüksek bir ISO duyarlılığı değeri seçtiğinizde, 
loş veya karanlık yerlerde fotoğrafları daha yüksek deklanşör hızlarında 
çekebilirsiniz. Ancak, bu elektronik gürültüyü artırabilir ve taneciklerin 
bulunduğu bir fotoğrafla sonuçlanabilir.
ISO duyarlılığını
ayarlamak için,
Çekim modunda, [I] → bir seçeneğe basın.
ISO 100
ISO 400
ISO 800
ISO 3200
• Çekim modunda [m] → 1 → ISO → bir seçeneğe basarak da 
seçeneği ayarlayabilirsiniz.
• Flaş kullanımının yasak olduğu yerlerde ISO değerini artırın. Daha fazla 
ışık sağlamadan, yüksek bir ISO değeriyle net bir fotoğraf çekebilirsiniz.
• Yüksek bir ISO değerine sahip fotoğraflarda görülebilecek görsel 
gürültüyü azaltmak için Gürültü Azaltma işlevini kullanın. (sf. 146)
• Kullanabileceğiniz seçenekler çekim şartlarına bağlı olarak değişir.
76
Çekim İşlevleri
Çekim
İşlevleri
Beyaz Dengesi
Beyaz Dengesi bir fotoğrafın rengini etkileyen ışık kaynağını gösterir. 
Bir fotoğrafın rengi ışık kaynağının türüne ve kalitesine bağlıdır. 
Fotoğrafınızın renginin gerçekçi olmasını istiyorsanız, beyaz dengesini 
ayarlamak için Otomatik bd, Günışığı, Bulutlu, Akkor gibi uygun bir 
aydınlatma koşulu seçin veya renk sıcaklığını el ile ayarlayın.
Ayrıca fotoğraf renklerinin karışık ışıklandırma koşullarının geçerli 
olduğu gerçek sahneye uygun olmasını istiyorsanız, önceden 
ayarlanmış ışık kaynakları için renk ayarlaması yapabilirsiniz.
Beyaz dengesini
ayarlamak için,
Simge
Çekim modunda, [m] → 1 → Beyaz dengesi → bir 
seçeneğe basın.
Açıklama
Otomatik bd: Işık koşullarına bağlı olarak otomatik ayarları 
kullanmanızı sağlar.
Günışığı: Güneşli bir günde, dışarıda fotoğraf çekerken bu 
seçeneği kullanın. Bu seçenek, fotoğrafların sahnenin doğal 
renklerine en yakın şekilde çekilmesini sağlar.
Bulutlu: Bulutlu bir günde veya gölgede dış mekan fotoğrafları 
çekerken bu seçeneği kullanın. Bulutlu günlerde çekilen 
fotoğraflar, güneşli günlerde çekilenlere göre daha mavi çıkar. 
Bu seçenek, bu etkiyi dengeler.
Simge
Açıklama
Floresan NW: Özellikle çok beyaz renk tonları için gün ışığı 
floresan lambasında çekim yaparken seçin.
Floresan Gün Işığı: Özellikle hafif mavimsi renk tonu için gün 
ışığı floresan lambasında çekim yaparken seçin.
Akkor: İç mekanda, ampul veya halojen ışığı altında fotoğraf 
çekerken bu seçeneği kullanın. Akkor ampuller, kırmızı bir renk 
tonuna sahiptir. Bu seçenek, bu etkiyi dengeler.
Flaş BD: Bir flaş kullanırken seçin.
Özel ayar: Önceden tanımlı ayarlarınızı kullanın. Beyaz 
dengesini [D] öğesine basarak ve ardından beyaz bir 
sayfayı çekerek el ile ayarlayabilirsiniz. Nokta ölçüm dairesini 
kağıtla doldurun ve beyaz dengesini ayarlayın.
Renk Sıcaklığı: Işık kaynağının renk sıcaklığını el ile ayarlayın. 
Renk sıcaklığı, 'Kelvin derece' olarak ölçülen ve belirli türde bir 
ışık kaynağını ifade eden bir değerdir. Daha yüksek bir değer ile 
daha sıcak bir fotoğraf elde edebilir ve daha düşük bir değer ile 
daha soğuk bir fotoğraf elde edebilirsiniz. [D] üzerine basın 
ve ardından değeri ayarlayın.
Kullanabileceğiniz seçenekler çekim şartlarına bağlı olarak değişir.
Floresan Beyazı: Özellikle floresan ışığı için gün ışığı floresan 
lambasında çekim yaparken seçin.
77
Beyaz Dengesi
Çekim İşlevleri > 
Önceden ayarlı beyaz dengesi seçeneklerini özelleştirme
Örnekler
Önceden ayarlanmış Beyaz Dengesi seçeneklerini de 
özelleştirebilirsiniz.
Ön ayar
seçeneklerini
özelleştirmek
için,
Çekim modunda, [m] → 1 → Beyaz dengesi → bir 
seçenek → [D] → öğesine basın, ilerleme düğmesini 
kaydırın veya [D/I/C/F] üzerine basın. 
Beyaz dengesi : Günışığı
Geri
Ayarla
Otomatik bd
Günışığı
Floresan Gün Işığı
Akkor
Sıfırla
Ekranda bir alana da dokunabilirsiniz.
78
Çekim İşlevleri
Çekim
İşlevleri
Resim Sihirbazı (fotoğraf stilleri)
Picture Wizard (Resim Sihirbazı), çeşitli görünümler ve duygusal 
atmosferler oluşturmak için fotoğrafınıza farklı fotoğraf stilleri 
uygulamanızı sağlar. Ayrıca, her bir stile ilişkin rengi, doygunluğu, 
netliği ve kontrastı ayarlayarak kendi fotoğraf stillerini oluşturabilir ve 
kaydedebilirsiniz.
Hangi stilin hangi koşullarda uygun olacağına ilişkin herhangi bir kural 
yoktur. Farklı stillerle denemeler yapın ve kendi ayarlarınızı bulun.
Soğuk
Sakin
Klasik
• Önceden ayarlanmış stil ayarlarının değerini de düzenleyebilirsiniz. Bir 
Bir fotoğraf stili
ayarlamak için,
Çekim modunda, [m] → 1 → Resim Sihirbazı →
bir seçeneğe basın.
•
•
Örnekler
Standart
Canlı
Portre
Manzara
Orman
Retro
Resim Sihirbazı seçeneği belirleyin, [D] düğmesine basın ve ardından 
renk, doygunluk, netlik veya kontrast ayarını yapın.
Kendi resim sihirbazınızı özelleştirmek için,  ,   veya   öğesini seçin 
ve ardından rengi, doygunluğu, netliği ve kontrastı ayarlayın.
Resim Sihirbazı seçenekleri aynı zamanda Akıllı Filtre seçenekleri ile 
ayarlanamaz.
79
Çekim İşlevleri
Çekim
İşlevleri
AF modu
Fotoğraf makinesinin odağını öznelere göre nasıl ayarlayacağınızı 
öğrenin.
Tekli Otomatik Odaklama, Sürekli Otomatik Odaklama ve Manüel 
Odaklama seçenekleri arasından, özneye uygun bir odaklama modu 
seçebilirsiniz. AF işlevi, [Deklanşör] düğmesine yarım bastığınızda 
etkinleşir. MF modunda, odaklamayı el ile ayarlamak için merceğin 
üzerindeki odaklama halkasını döndürmeniz gerekir.
Otomatik
odaklama modunu
ayarlamak için,
Çekim modunda, [F] → bir seçeneğe basın.
• Çekim modunda [m] → 1 → AF Modu → bir seçeneğe basarak 
da seçeneği ayarlayabilirsiniz.
• Kullanılan merceğe bağlı olarak mevcut seçenekler farklı olabilir.
Çoğu durumda, Tekli AF seçeneğini belirleyerek bir odağa sahip 
olabilirsiniz. Hızlı hareket eden veya arka planla benzer bir renge sahip 
nesnelere odaklanmak zordur. Bu tür durumlarda uygun bir odaklama 
modu seçin.
Eğer mercekte bir AF/MF anahtarı varsa, anahtarı seçilen moda göre 
ayarlamanız gereklidir. Tekli AF veya Sürekli AF'yi seçerken anahtarı AF 
değerine ayarlayın. Manüel Odağı seçerken anahtarı MF'ye ayarlayın.
Merceğinizde AF/MF düğmesi yoksa istediğiniz bir A modunu seçmek 
için [F] düğmesine basın.
80
AF modu
Çekim İşlevleri > 
Tekli AF
Sürekli AF
Tekli AF, sabit bir özneyi çekmek için uygundur. [Deklanşör]
düğmesine yardım bastığınızda odak, odaklama alanında sabitlenir. 
Odaklanma gerçekleştiğinde alan yeşil renkte yanar.
[Deklanşör] düğmesi yarım basılıyken, fotoğraf makinesi otomatik 
odaklanmaya devam eder. Odak alanı özne üzerinde sabitlendiğinde, 
özne hareket etse bile her zaman odakta olur. Bu mod, bisiklet 
üzerindeki bir kişiyi, koşan bir köpeği veya bir otomobil yarışı sahnesini 
çekmek için önerilir.
81
AF modu
Çekim İşlevleri > 
Manüel odaklama
Odağı, merceğin üzerindeki odaklama halkasını döndürerek bir özne 
üzerinde el ile ayarlayabilirsiniz. MF Yardım işlevi kolayca bir odak 
elde etmenize olanak sağlar. Odak halkasını döndürürken, odak alanı 
büyütülür. Odak Zirvesi işlevini kullanırken, seçtiğiniz renk odaklanan 
öznede belirir. Bu mod, arka planla benzer renge sahip bir nesneyi, bir 
gece sahnesini veya havai fişekleri çekmek için önerilir.
Eğer bu işlevi kullanıyorsanız, Dokunmatik oto.o., AF Alanı, ve AE'yi AF 
Noktasına Bağla seçeneklerini ayarlayamazsınız.
82
Çekim İşlevleri
Çekim
İşlevleri
AF alanı
AF alanı işlevi, odak alanının konumlarını değiştirir.
Seçim AF
Genel olarak, fotoğraf makineleri en yakın özneye odaklanır. Çok fazla 
özne varsa istenmeyen özneler odaklanabilir. İstenmeyen öznelere 
odaklanmaya önlemek için odak alanını, istediğiniz özne odakta olacak 
şekilde değiştirin. Uygun bir odak alanı seçerek daha açık ve net bir 
fotoğraf elde edebilirsiniz.
Odağı, istediğiniz bir alana ayarlayabilirsiniz. Özneyi daha ayırt 
edilebilir yapmak için odak dışı efekti uygulayın.
Otomatik odak
alanını ayarlamak
için,
Aşağıdaki fotoğrafta odak yeniden konumlandırılmış ve boyutu, 
öznenin yüzüne sığacak şekilde yeniden ayarlanmıştır. 
Çekim modunda, [m] → 1 → AF Alanı →
bir seçeneğe basın.
• Kullanabileceğiniz seçenekler çekim şartlarına bağlı olarak değişir.
• AF/MF anahtarı MF olarak ayarlandığında, AF alanını çekim menüsünden 
değiştiremezsiniz.
• Yüz Algılama AF seçeneğini kullandığınızda, fotoğraf makinesi beyaz 
çerçeve ile birlikte otomatik olarak alana odaklanır.
• Resim Sihirbazı seçeneklerine bağlı olarak, Yüz Algılama etkin olmayabilir.
• Manüel Odağı ayarladığınızda, Yüz Algılama kullanılamayabilir.
• Yüz Algılama şu durumlarda çalışmayabilir:
- özne fotoğraf makinesinden uzaksa
- çok parlak veya çok karanlıksa
- özne fotoğraf makinesine bakmıyorsa
- özne güneş gözlüğü veya bir maske takmışsa
- öznenin yüz ifadesi önemli oranda değişir
- özne arkadan ışık alıyorsa veya ışıklandırma şartları dengesiz ise
Odak alanının boyutunu yeniden belirlemek veya taşımak için Çekim 
modunda [o] düğmesine basın. Odak alanına gitmek için gezinme 
düğmesini kullanın. Odak alanını yeniden boyutlandırmak için çevirmeli 
düğmeyi kaydırın.
83
AF alanı
Çekim İşlevleri > 
Çoklu AF
Yüz algılama AF
Odağın doğru biçimde ayarlandığı yerlerde, fotoğraf makinesinde yeşil 
bir dikdörtgen görüntülenir. Fotoğraf iki veya daha fazla alana bölünür 
ve fotoğraf makinesi, her bir alanın odak noktalarını alır. Bu mod, 
manzara fotoğrafları için önerilir.
Fotoğraf makinesi, tercihen insan yüzlerine odaklanır. Yüzler en fazla 
10 kişiye kadar algılanabilir. Bu ayarı, bir grubun fotoğrafını çekerken 
kullanmanız önerilir.
[Deklanşör] düğmesine yarım bastığınızda fotoğraf makinesi odak 
alanlarını aşağıdaki fotoğrafta da gösterildiği gibi görüntülenir.
[Deklanşör] düğmesine bastığınızda, fotoğraf makinesi aşağıdaki 
fotoğrafta gösterildiği gibi yüzlere odaklanır. Bir grubun fotoğrafını 
çekerken, fotoğraf makinesi odağı en yakın kişinin yüzünde beyaz 
renkte ve diğer kişilerin yüzlerinde gri renkte gösterir.
84
AF alanı
Çekim İşlevleri > 
Kendi Portrem AF
Kendi portrenizi çekerken odağın yüzünüzde olup olmadığını kontrol 
etmek zor olabilir. Bu işlev açıkken, yüzünüzü kompozisyonun ortasına 
getirdiğinizde fotoğraf makinesinden çıkan bip sesi hızlanır.
85
Çekim İşlevleri
Çekim
İşlevleri
Dokunmatik otomatik odak
Ekranda dokunduğunuz bir odak alanını seçin veya odaklanın. 
Ayrıca, özneye odaklanın ve ekrana dokunarak bir fotoğraf çekin.
Dokunmatik
otomatik odak
ayarlamak için,
Çekim modunda, [m] → 1 → Dokunmatik oto.o.
→ bir seçeneğe basın.
İzleme otomatik odak
İzleme otomatik odak izlemenize olanak sağlar ve subje hareket 
ederken ya da çekim kompozisyonunu değiştirdiğinizde subjeye 
otomatik olarak odaklanır. 
Beyaz Çerçeve: Fotoğraf 
makineniz özneyi izler.
Kullanabileceğiniz seçenekler çekim şartlarına bağlı olarak değişir.
Dokunmatik otomatik odak
Dokunmatik oto.o., ekrana dokunduğunuzda odak alanını seçmenize 
ve odaklanmanıza olanak sağlar. 
Yeşil çerçeve: [Deklanşör]'e 
yarım bastığınızda özneniz 
odakdadır.
Kırmızı çerçebe: Fotoğraf 
makineniz odaklanamadı. 
AF Noktası
Odak alanı ekranda dokunduğunuz alanı ilgilendirir ve odak elde 
edilmeyecektir. 
86
Dokunmatik otomatik odak
Çekim İşlevleri > 
• Eğer bir odak alanı seçmezseniz, Oto Odak işlevi çalışmaz.
• Şu durumlarda özne izlenemeyebilir: 
- özne çok küçükse
- özne aşırı hızlı hareket ediyorsa 
- özne arkadan ışık alıyorsa veya karanlık bir yerde çekim yapıyorsanız 
- öznenin üzerindeki renkler veya modeller ve arkaplan aynı renkte ise 
- öznede jaluzide olduğu gibi yatay öğeler varsa 
- fotoğraf makinesi aşırı sallanıyorsa
Bir dokunuşta çekim
Parmağınız ile dokunarak bir fotoğraf çekebilirsiniz. Bir özneye 
dokunduğunuzda, fotoğraf makinesi otomatik olarak özneye odaklanır 
ve bir fotoğrafı çeker.
• İzleme başarısız olursa, özellik sıfırlanacaktır.
• Eğer fotoğraf makinesi subjeyi izleyemezse, odak alanı sıfırlanacaktır.
• eğer fotoğraf makinesi odaklanamazsa, odak çerçevesi kırmızıya 
değişecek ve odak sıfırlanacaktır.
87
Çekim İşlevleri
Çekim
İşlevleri
Odak yardımcısı
Manüel odaklama modunda, odaklanmak için merceğin üzerindeki 
odaklama halkasını döndürmeniz gerekir. MF Yardımcı işlevini veya 
Odak Zirve işlevini kullanırken daha net bir odak elde edebilirsiniz. 
Bu işlev yalnızca manüel odaklamayı destekleyen bir mercekle 
kullanılabilir.
* Varsayılan
Seçenek
Açıklama
Odak halkasını döndürdüğünüzde odak alanı 8 kat 
büyütülür.
Genişlet
x8
MF Yardımı
Manüel Odak modunda, sahneyi büyütebilir ve odak halkasını 
döndürürken odağı kolaylıkla ayarlayabilirsiniz.
Manüel
odaklama
yardımını
ayarlamak için,
Çekim modunda, [m] → 1 → MF Yardımı →
bir seçeneğe basın.
* Varsayılan
Seçenek
Açıklama
Kapalı
MF yardımı işlevini kullanmayın.
Odak halkasını döndürdüğünüzde odak alanı 5 kat 
büyütülür.
Odak Zirvesi
Manuel odak modunda, odak halkasını çevirirken odaklanmanıza 
yardımcı olması için seçtiğiniz renk odaklanılan öznede görünür.
Odak Zirvesi
seçeneklerini
ayarlamak için,
Çekim modunda, [m] → 1 → Odak Zirvesi →
bir seçeneğe basın.
* Varsayılan
Genişlet
x5*
Seçenek
Açıklama
Düzey
Odaklanılan özneyi algılamak için bir hassaslık ayarlayın. 
(Kapalı, Yüksek, Normal*, Düşük)
Renk
Odaklanılan öznede görünmesi için bir renk ayarlayın. 
(Beyaz*, Kırmızı, Yeşil)
88
Çekim İşlevleri
Çekim
İşlevleri
Optik Görüntü Sabitleme (OIS)
Fotoğraf makinesi titremesini en aza indirmek için Optik Görüntü 
Sabitleme (OIS) işlevini kullanın. OIS özelliği tüm merceklerde 
bulunmayabilir.
Fotoğraf makinesi titremesi, karanlık yerlerde veya kapalı mekan 
çekimlerinde daha çok olur. Bu tür durumlarda, fotoğraf makinesi 
alınan ışık miktarını artırmak için daha yavaş deklanşör hızları kullanır 
ve bu, fotoğrafın bulanık çıkmasına neden olabilir. OIS işlevini 
kullanarak bu durumu önleyebilirsiniz.
Eğer merceğinizde OIS anahtarı varsa, OIS işlevini kullanmak için 
anahtarı On konumuna ayarlamanız gereklidir.
OIS seçeneklerini
ayarlamak için,
OIS düzeltmesi olmadan
Çekim modunda [m] → 1 → OIS (Titreşim
Önleyici) → bir seçeneğe basın.
• OIS şu durumlarda düzgün çalışmayabilir: 
- hareketli bir özneyi takip etmek için fotoğraf makinenizi hareket 
ettiriyorsanız 
- çok fazla fotoğraf makinesi sallanması var 
- deklanşör hızı çok düşükse (örn. s modunda Gece ayarını 
* Varsayılan
Simge
OIS düzeltmesi ile
seçtiğinizde) 
Açıklama
Kapalı: OIS işlevi kapalı kalır. (Bu seçenek, bazı merceklerde 
bulunmayabilir.)
- pil zayıfsa
- yakın çekim yapıyorsanız
Mod 1*: OIS işlevi yalnızca [Deklanşör]'e yarım veya tam 
bastığınızda uygulanır.
• OIS işlevini üçayakla birlikte kullanırsanız, OIS sensörünün titremesi 
Mod 2: OIS işlevi açık kalır.
•
•
•
•
•
nedeniyle fotoğraflarınız bulanık çıkabilir. Üçayak kullanırken OIS işlevini 
devre dışı bırakın.
Fotoğraf makinesine vurulursa veya cihaz düşerse, ekran bulanıklaşır. Bu 
durum oluşursa, fotoğraf makinesini kapatın ve ardından tekrar açın.
OIS işlevi fazla pil harcadığından, yalnızca gerekli olduğunda kullanın.
Menüdeki bir OIS seçeneğini ayarlamak için, merceğinizdeki OIS 
anahtarını On konumuna ayarlayın.
Bu seçenek, bazı merceklerde bulunmayabilir.
Kapalı tüm merceklerde bulunmayabilir.
89
Çekim İşlevleri
Film İlerletme (çekim yöntemi)
Sürekli, Seri, Zamanlayıcı ve benzeri çekim yöntemlerini
ayarlayabilirsiniz.
Her defasında bir fotoğraf çekmek için Tek kare seçeneğini belirleyin.
Hızlı hareket eden öznelerin fotoğrafını çekmek için Sürekli veya
Seri çekim seçeneğini belirleyin. Pozlamayı, Beyaz Dengesini
ayarlamak veya Resim Sihirbazı uygulamak için AE Ayracı, WB Ayracı
veya P Wiz Ayracı öğesini seçin. Kendi fotoğrafınızı çekmek için
Zamanlayıcı seçeneğini de belirleyebilirsiniz.
Çekim yöntemini
ayarlamak için,
Sürekli
[Deklanşör] düğmesine basarken sürekli fotoğraf çekmenizi sağlar.
Saniyede 5 fotoğrafa kadar (Sürekli Düşük) veya 8,6 fotoğrafa kadar
(Sürekli Yüksek) çekim yapabilirsiniz.
Çekim modunda, [C] → bir seçeneğe basın.
• Çekim modunda [m] → 1 → Film ilerletme → bir seçeneğe
basarak da seçeneği ayarlayabilirsiniz.
• Kullanabileceğiniz seçenekler çekim şartlarına bağlı olarak değişir.
Tek
[Deklanşör] düğmesine her basışınızda bir fotoğraf çekmenizi sağlar.
Genel olarak bu ayar önerilir.
• Eğer Sürekli Yüksek seçerseniz, gürültü azaltma işlevi bulunmamaktadır.
• Maksimum çekim hızı saniyede 8,6 karedir. Yaklaşık JPEG 13 çekim, RAW
5 çekim ardından yavaşlayacaktır. (Hafıza kartının özelliğine göre farklılık
gösterebilir.)
90
Film İlerletme (çekim yöntemi)
Çekim İşlevleri > 
Seri Çekim
Zamanlayıcı
[Deklanşör] düğmesine bir kez bastığınızda saniyede 10 kare 
(3 saniye), saniyede 15 kare (2 saniye) veya 30 kare (1 saniye) fotoğraf 
çekebilirsiniz. Yarış arabaları gibi hızlı hareket eden öznelerin hızlı 
hareketinin çekilmesi için önerilir.
Bir fotoğrafı 2 – 30 saniye gecikmeli çekmenizi sağlar. Gecikme, 
1 saniyelik artımlarla ayarlanabilir.
• Çekim modunda iken çekim sayısını belirlemek için, [C] → Seri çekim
seçeneğine basın ve ardından [D] düğmesine basın.
• Fotoğraf boyutu 5M olarak ayarlanır. 
Çekim modunda iken gecikmeyi belirlemek için, [C] → Zamanlayıcı öğesine 
basın ve ardından [D] öğesini belirleyin.
• Bir fotoğrafı çekmek daha uzun sürebilir. 
• Bu seçenekte flaş kullanamazsınız.
• Deklanşör hızı 1/30 saniyeden hızlı olmalıdır.
• Bu seçenekle çekilen fotoğraflar kaydedilirken biraz büyütülebilir.
• Bir ISO seçeneğini ISO 3200'den yükseğe ayarlayamazsınız.
• Bu seçenek RAW dosya biçimi ile kullanılamaz ve fotoğraf kalitesi RAW 
olarak ayarlandığında yoktur.
91
Film İlerletme (çekim yöntemi)
Çekim İşlevleri > 
Oto Poz Taraması (AE Ayracı)
Beyaz Denge Poz Tarama (WB Ayracı)
[Deklanşör] düğmesine bastığınızda, fotoğraf makinesi arka arkaya 
3 fotoğraf çeker: orijinal, bir adım koyu ve bir adım açık. Fotoğraf 
makinesi üç fotoğrafı arka arkaya çekerken fotoğrafların bulanık 
çıkmasını önlemek için üçayak kullanın. Ayarları, Ayraç Ayarı
menüsünden yapabilirsiniz.
[Deklanşör] düğmesine bastığınızda, fotoğraf makinesi arka arkaya 
3 fotoğraf çeker: orijinal ve farklı beyaz dengesi ayarlarıyla iki çekim 
daha. Orijinal fotoğraf [Deklanşör] düğmesine bastığınızda çekilir. 
Diğer ikisi, belirlediğiniz beyaz dengesi ayarına göre otomatik olarak 
ayarlanır. Ayarları, Ayraç Ayarı menüsünden yapabilirsiniz.
Pozlama +2
Pozlama -2
Orijinal
WB+2
WB-2
Orijinal
Bu seçenek RAW dosya biçimi ile kullanılamaz ve fotoğraf kalitesi RAW 
olarak ayarlandığında yoktur.
92
Film İlerletme (çekim yöntemi)
Çekim İşlevleri > 
Resim Sihirbazı Poz Taraması 
(P Wiz Ayracı)
Poz Tarama ayarı
[Deklanşör] düğmesine bastığınızda, fotoğraf makinesi her biri farklı 
bir Picture Wizard (Resim Sihirbazı) ayarına sahip 3 fotoğrafı arka 
arkaya yapar. Fotoğraf makinesi bir fotoğraf çeker ve ayarladığınız üç 
Picture Wizard'ı (Resim Sihirbazı) çekilen resme uygular. Üç farklı ayarı, 
Ayraç Ayarı menüsünden yapabilirsiniz.
AE Ayracı, WB Ayracı ve P Wiz Ayracı seçeneklerini ayarlayabilirsiniz. 
(sf. 147)
Bir tarama
seçeneği
belirlemek için,
Çekim modunda, [m] → 5 → Ayraç Ayarı →
bir seçeneğe basın.
Retro
Canlı
Standart
Bu seçenek RAW dosya biçimi ile kullanılamaz ve fotoğraf kalitesi RAW 
olarak ayarlandığında yoktur.
93
Çekim İşlevleri
Çekim
İşlevleri
Flaş
Bir öznenin gerçekçi bir fotoğrafını çekmek için ışık miktarının sabit 
olması gerekir. Işık kaynağı değiştiğinde, bir flaş kullanabilir ve sabit 
bir ışık miktarı sağlayabilirsiniz. Işık kaynağına ve nesneye göre uygun 
ayarları seçin.
Flaş seçeneklerini
ayarlamak için,
Simge
Çekim modunda, [m] → 1 → Flaş →
bir seçeneğe basın.
Açıklama
Kapalı: Flaşı kullanmayın.
Akıllı Flaş: Fotoğraf makinesi, bulunduğunuz ortamdaki ışık 
miktarına göre flaşın parlaklığını otomatik olarak ayarlar.
Oto: Flaş karanlık yerlerde otomatik olarak yanar.
Oto Kırmızı göz: Flaş otomatik olarak yanar ve kırmızı gözleri 
düşürür.
Doldur: Flaş, her fotoğraf çekişinizde yanar. (Parlaklık otomatik 
olarak ayarlanır.)
Kırmızı Dolgu: Flaş, her fotoğraf çekişinizde yanar ve kırmızı 
göz etkisini azaltır.
Simge
Açıklama
1. Perde: Flaş, deklanşör açıldıktan 
hemen sonra yanar. Fotoğraf 
makinesi, öznenin bir hareket 
sırasının başındaki fotoğrafını net 
bir şekilde çeker. 
Topun hareket yönü
2. Perde: Flaş, deklanşör 
kapanmadan hemen önce yanar. 
Fotoğraf makinesi, öznenin bir 
hareket sırasının sonundaki 
fotoğrafını net bir şekilde çeker. 
Topun hareket yönü
• Kullanabileceğiniz seçenekler çekim şartlarına bağlı olarak değişir.
• Flaşın arka arkaya iki kez yanması arasında bir süre geçer. Flaş ikinci kez 
patlayana kadar harekete etmeyin.
• Eğer Kapalı seçeneğini belirlerseniz, harici flaş takılı olsa dahi flaş 
patlamaz.
Yalnızca Samsung tarafından onaylanan flaşları kullanın. Uyumlu olmayan 
flaşları kullanmanız, fotoğraf makinenize zarar verebilir. 
94
Flaş
Çekim İşlevleri > 
Kırmızı göz etkisini azaltma
Flaş yoğunluğunu ayarlama
Karanlıkta bir kişinin fotoğrafını çekerken flaş yanarsa, gözlerde kırmızı 
bir parlama oluşabilir. Kırmızı göz efektini azaltmak için, Oto Kırmızı
göz veya Kırmızı Dolgu seçeneğini belirleyin.
Flaş açıkken, flaş yoğunluğunu +/-2 seviyesine ayarlayın.
Flaş yoğunluğunu
ayarlamak için,
Çekim modunda, [f] → Flaş → bir seçeneğe basın →
[D] → ilerleme düğmesini kaydırın veya [C/F] üzerine 
basarak flaş yoğunluğunu ayarlayın. 
Flaş : 0.0
Kırmızı göz azaltması olmadan
Kırmızı göz azaltması ile
Geri
Ayarla
• Şiddeti ayarlamak için kaydırıcıyı kaydırabilir veya +/- üzerine 
Eğer özne fotoğraf makinesinden çok uzaktaysa veya ilk flaş patladığında 
hareket halindeyse kırmızı gözler azaltılmaz.
dokunabilirsiniz.
• Şu durumlarda, flaş yoğunluğunu ayarlamak etkili olmayabilir:
- özne fotoğraf makinesine çok yakınsa
- yüksek bir ISO hassasiyeti ayarladıysanız
- pozlama değeri çok büyük veya çok küçük ise
• Bazı çekim modlarında, bu işlevi kullanamazsınız.
• Eğer fotoğraf makinesine yoğunluğu ayarlanabilir harici flaş takmak 
istiyorsanız, flaşın yoğunluk ayarları uygulanacaktır. 
•
• Eğer flaşı kullandığınızda özne çok yakınsa, ışığın bir kısmı engellenerek 
karanlık bir fotoğraf çekilebilir. Öznenin, merceğe göre farklılık gösteren 
önerilen aralıkta olduğundan emin olun.
Mercek kapağı takılıyken, flaşın ışığı kapak tarafından engellenebilir. Flaşı 
kullanmak için kapağı çıkarın.
95
Çekim İşlevleri
Çekim
İşlevleri
Kendini Çekme
Ekrana hafifçe vurarak 180° yukarı doğru çevirdiğinizde çekim 
yöntemini ayarlayarak kendi kendine portreyi kolaylıkla yakalamanıza 
yardım edin. Ekrandaki subjeye dokunduğunuzda, zamanlayıcı bir 
fotoğraf otomatik olarak ayarlayacaktır.  
* Varsayılan
Seçenek
Açıklama
Kapalı
Kendi kendine portre için işlevi uygulamayın.
Açık*
Eğer ekrana hafifçe vurarak 180° yukarı doğru çevirirseniz, 
zamanlayıcı (3 saniye), Bir dokunuşta çekim ve yüz algılama 
işlevleri otomatik olarak ayarlanacaktır. Ekran kapandığında, 
bu seçenekler varsayılan ayarlara geri dönecektir. Bu işlev 
bazı modlarda uygulanmaz.
Eğer kendi portrenizi yakalamak için hafifçe ekrana vurursanız, yakalanan 
görüntü yatay olacaktır.
Kendini Çek seçeneklerini
ayarlamak için,
Çekim modunda [m] → 1 → Kendini Çekme
→ bir seçeneğe basın.
96
Çekim İşlevleri
Çekim
İşlevleri
Ölçüm
Ölçüm modu fotoğraf makinesinin ışık miktarını ölçmek için kullandığı 
yöntemi gösterir.
Fotoğraf makinesi, bir sahnedeki ışık miktarını ölçer ve modlarının 
birçoğunda, ölçümü çeşitli ayarları yapmak için kullanır. Örneğin, bir 
özne gerçek renginden daha koyu görünüyorsa, fotoğraf makinesi 
öznenin fazla pozlanmış bir fotoğrafını çeker. Bir özne gerçek 
renginden daha açık görünüyorsa, fotoğraf makinesi öznenin az 
pozlanmış bir fotoğrafını çeker.
Çoklu
Çoklu modu, birden çok alandaki ışık miktarını hesaplar. Işık yeterli 
veya yetersiz olduğunda, fotoğraf makinesi pozlamayı sahnenin 
ortalama parlaklığına göre ayarlar. Bu mod, genel fotoğraflar için 
uygundur.
Fotoğrafın parlaklığı ve genel atmosferi de fotoğraf makinesinin ışık 
miktarını ölçme şeklinden etkilenebilir. Çekim koşulu için uygun bir 
ayar seçin.
Bir ölçüm
seçeneği
belirlemek için,
Çekim modunda, [m] → 1 → Ölçüm →
bir seçeneğe basın.
97
Ölçüm
Çekim İşlevleri > 
Nokta
Merkez ağırlıklı
Nokta modu, merkezdeki ışık miktarını hesaplar. Öznenin arkasında 
güçlü bir aydınlatmanın olduğu koşullarda fotoğraf çekerken, fotoğraf 
makinesi pozlamayı özneyi doğru çekecek şekilde ayarlar. Örneğin, 
güçlü bir arkadan aydınlatma koşulunda Çoklu modunu seçerseniz, 
fotoğraf makinesi toplam ışık miktarının fazla olduğunu hesaplayıp 
karanlık bir fotoğraf çeker. Nokta modunda fotoğraf makinesi belirtilen 
alandaki ışık miktarını hesapladığından, bu durum önlenebilir.
Center-weighted (Merkez ağırlıklı) modu, Nokta modundan daha 
geniş bir alanı hesaplar. Çekimin merkez bölümündeki (60 – 80 %) ve 
çekimin geri kalan kısmındaki (20 – 40 %) ışık miktarını toplar. Özne 
ile arka planın parlaklığı arasında çok az bir fark olduğunda veya 
özne alanının, fotoğrafın genel kompozisyonuna göre geniş olduğu 
durumlarda kullanılması önerilir.
Arka plan karanlıkken, özne açık renktedir. Nokta modu, özne ile arka 
plan arasındaki pozlama farkının çok büyük olduğu buna benzer 
durumlar için de önerilir.
98
Ölçüm
Çekim İşlevleri > 
Odak alanının poz değerini ölçme
Bu işlev açıldığında, fotoğraf makinesi odak alanının parlaklığını 
hesaplayıp otomatik olarak en uygun pozlamayı belirler. Bu 
işlev yalnızca Nokta ölçümü veya Çoklu ölçüm ve Seçim oto.o.
seçtiğinizde kullanılabilir.
Bu işlevi
ayarlamak için,
Çekim modunda, [m] → 1 → AE'yi AF Noktasına
Bağla → bir seçeneğe basın.
99
Çekim İşlevleri
Çekim
İşlevleri
Dinamik Mesafe
Bu işlev fotoğraftaki gölge farklarından ötürü aydınlık kısımlarda 
ortaya çıkan detay kaybını otomatik olarak düzeltir.
Akıllı Aralık
seçeneklerini
ayarlamak için,
Simge
Açıklama
Kapalı: Dinamik Mesafe'yi kullanmayın.
Akıllı Aralık+: Parlak ayrıntı kaybını düzeltin.
Çekim modunda, [m] → 1 → Dinamik Mesafe
→ bir seçeneğe basın.
ISO 100'ü ayarlayamazsınız.
HDR: Farklı pozlar ile 2 fotoğrafı yakalayın ve ardından bunları 
otomatik olarak tek bir görüntüde birleştirin.
• Bir ISO seçeneğini ISO 3200'den yükseğe ayarlayamazsınız.
• Dinamik Aralık seçenekleri Resim Sihirbazı seçenekleri ile 
aynı zamanda ayarlanamaz. 
Dinamik Mesafe efekti olmadan
Dinamik Mesafe efekti ile
100
Çekim İşlevleri
Çekim
İşlevleri
Akıllı Filtre
Akıllı Filtre fotoğraflarınıza özel efektler uygulamanıza olanak sağlar. 
Normal mercekler ile elde edilmesi zor olan özel efektler oluşturmak 
için çeşitli filtre seçenekleri seçebilirsiniz.
Akıllı Filtre
seçeneklerini
ayarlamak için,
Çekim modunda, [m] → 1 → Akıllı Filtre →
bir seçeneğe basın.
Seçenek
Açıklama
Kapalı
Efekt yok
Parlaklığı Azaltma
Lomo fotoğraf makinelerinin retro-görünümlü 
renkler, yüksek kontrast ve güçlü bir vinyet efekti 
uygulamanızı sağlar.
Minyatür
Subjenin minyatürde görünmesini sağlamak için 
tilt-shift efekti uygulayın.
Renkli Kalem
Renkli kalem boyama efekti uygulayın.
Sulu boya
Sulu boya efekti uygulayın.
Yıkama çizimi
Bir yıkama efekti uygulayın.
Yağlı Boya Çizimi
Bir yağlı boya çizimi efekti uygulayın.
Mürekkeple Çizim
Bir mürekkep boyası çizimi efekti uygulayın.
Akril
Akril boyama efekti uygulayın.
Seçenek
Açıklama
Negatif
Bir negatif film efekti uygulayın.
Kırmızı
Kırmızı hariç tüm renklerin doygunluğunu azaltır.
Yeşil
Yeşil hariç tüm renklerin doygunluğunu azaltır.
Mavi
Mavi hariç tüm renklerin doygunluğunu azaltır.
Sarı
Sarı hariç tüm renklerin doygunluğunu azaltır. 
Akıllı filtre seçenekleri aynı zamanda Resim Sihirbazı seçenekleri ile 
ayarlanamaz.
101
Çekim İşlevleri
Çekim
İşlevleri
Poz dengelemesi
Fotoğraf makinesi, fotoğrafın kompozisyonundan ve öznenin 
konumundan ışık düzeylerini ölçerek pozlamayı otomatik 
olarak ayarlar. Fotoğraf makinesi tarafından ayarlanan pozlama 
beklediğinizden yüksek veya düşük olursa, poz değerini el ile 
ayarlayabilirsiniz. Poz değeri, ±3'lük artımlarda ayarlanabilir. Fotoğraf 
makinesi, ±3 aralığının ötesindeki her bir adım için pozlama uyarısını 
kırmızıyla görüntüler.
Pozlama değerini ayarlamak için [W], öğesine basılı tutarken, 
ilerleme düğmesinden kaydırın veya gezinti düğmesini döndürün. 
[f] düğmesine basarak poz değerini ayarlayabilir ve ardından EV
seçeneğini belirleyebilirsiniz.
+2
-2
Orijinal
Poz değerini, pozlama düzeyi göstergesinin konumundan 
denetleyebilirsiniz.
Pozlama uyarısı
Standart pozlama endeksi
Pozlama düzeyi 
göstergesi
Azalan pozlama 
(daha karanlık) 
Artan pozlama 
(daha parlak)
102
Çekim İşlevleri
Çekim
İşlevleri
Pozlama kilidi
Güçlü renk kontrastlığı sebebiyle uygun bir pozlama elde 
edemezseniz, pozlamayı kilitleyin ve ardından fotoğraf çekin.
Pozlamayı kilitledikten sonra, merceği istediğiniz değere ayarlayın ve 
ardından [Deklanşör] düğmesine basın.
Poz değerini kilitlemek için, fotoğrafın pozunu ayarlayın ve ardından 
özel düğmeye basın.
• Mevcut pozlama değerini kilitlemek için özelleştirilen düğmenin işlevini 
AEL (Oto Pozlama Kilidi) olarak ayarlayın. (sf. 150)
• Bu özellik Manüel modunda kullanılamaz.
103
Çekim İşlevleri
Çekim
İşlevleri
Video işlevleri
Video için kullanabileceğiniz işlevler aşağıda açıklanmıştır.
Simge
Boyut
Öneri
320X240 (30 kare/san) (4:3)
Kablosuz ağı kullanarak bir web 
sitesine gönderin (maksimum 
30 saniye).
Film boyutu
Film boyutunu ayarlayın.
Film boyutu
seçeneklerini
ayarlamak için,
Simge
Çekim modunda, [m] → 6 → Film Boyutu →
bir seçeneğe basın.
Boyut
Öneri
1920X1080 (60 kare/san) 
(16:9)
Bir Full HDTV İzleyin. (Sadece 
60 fps değerinde oynatılabilen 
tam HDTV'de oynatılabilir.)
1920X1080 (30 kare/san) 
(16:9)
Bir Full HDTV İzleyin. 
1920X1080 (15 kare/san) 
(16:9)
Bir Full HDTV İzleyin. (Sadece 
bazı Akıllı Filtre seçenekleri ile 
kullanılabilir.)
1920X810 (24 kare/san) 
(Yaklaşık 2,35:1)
HDTV'de görüntüleyin.
1280X720 (60 kare/san) 
(16:9)
HDTV'de görüntüleyin.
1280X720 (30 kare/san) 
(16:9)
HDTV'de görüntüleyin.
640X480 (30 kare/san) (4:3)
Bir TV'de görüntüleyin.
Film kalitesi
Film kalitesini ayarlayın.
Film kalitesi
seçeneklerini
ayarlamak için,
Simge
Çekim modunda, [m] → 6 → Film Kalitesi →
bir seçeneğe basın.
Uzantı
Açıklama
MP4 (H.264)
Normal: Videoları normal kalitede 
kaydetmenizi sağlar.
MP4 (H.264)
HQ: Videoları yüksek kalitede kaydetmenizi 
sağlar.
104
Video işlevleri
Çekim İşlevleri > 
Çoklu Hareket
Kısıcı
Bir videonun oynatma hızını ayarlayın.
Fotoğraf makinesindeki kısıcı işlevi sayesinde sahnelerin aydınlanarak 
başlamasını veya kararak bitmesini bilgisayara gerek kalmadan 
sağlayabilirsiniz. Sahnenizin başlangıcında derece derece aydınlanma 
sağlamak için seçeneklerden kısıcıyı ayarlayabilirsiniz. Sahne sonunda 
videonuzun karararak bitmesini istiyorsanız yine aynı ayarı kullanın. 
İşlevi doğru bir şekilde kullandığınızda, videolarınıza etkileyici efektler 
ekleyebilirsiniz.
Hız seçeneklerini
oynatmak için,
Simge
Çekim modunda, [m] → 6 → Çoklu Hareket →
bir seçeneğe basın.
Açıklama
x0.25: Bir video kaydedin ve 1/4 normal hızda oynatın. 
(Sadece 640x480 veya 320x240 ile kullanılabilir)
x0.5: Bir video kaydedin ve 1/2 normal hızda oynatın. (Sadece 
1280x720 (30 kare/san), 640x480 veya 320x240 ile kullanılabilir)
Kısıcı
seçeneklerini
ayarlamak için,
Çekim modunda [m] → 6 → Kısıcı →
bir seçeneği belirleyin.
x1: Bir video kaydedin ve normal hızda oynatın.
x5: Bir video kaydedin ve 5X normal hızda oynatın.
x10: Bir video kaydedin ve 10X normal hızda oynatın.
x20: Bir video kaydedin ve 20X normal hızda oynatın.
Simge
Açıklama
Kapalı: Kısıcı işlevi kullanılmaz.
Giriş: Sahne yavaş yavaş belirir.
Çıkış: Sahne yavaş yavaş kaybolur.
• Eğer x1 dışında bir seçenek belirlerseniz, ses kaydedilmeyecektir.
• Kullanabileceğiniz seçenekler çekim şartlarına bağlı olarak değişir.
Giriş-Çıkış: Kısıcı işlevi, sahnenin başında ve sonunda uygulanır.
Kısıcı seçeneğini kullandığınızda, bir dosyayı kaydetmek aha uzun sürebilir.
105
Video işlevleri
Çekim İşlevleri > 
Ses
Mikrofon Seviyesi
Bazen, sessiz bir video sesli olana göre daha çekicidir. Sessiz bir video 
kaydetmek için sesi kapatın. 
Çekim şartları için mik seviyesini ayarlayın. 
Ses seçeneklerini
ayarlamak için,
Çekim modunda, [m] → 6 → Ses →
bir seçeneğe basın.
Mik seviyesini
ayarlamak için,
Çekim modunda, [m] → 6 → Mikrofon Seviyesi →
bir seçeneğe basın.
Rüzgar kesme
Videoları gürültülü ortamlarda kaydederken, videolara istenmeyen 
sesler kaydedilebilir. Özellikle, videolara kaydedilen ciddi rüzgar 
gürültüsü videolarınızı kullanmaktan sizi geri çevirir. Rüzgar 
gürültüsüne ek olarak bazı çevre gürültülerini kaldırmak için Rüzgar 
kesme işlevini kullanın.
Rüzgar sesini
azaltmak için,
Çekim modunda, [m] → 6 → Rüzgar kesme →
bir seçeneğe basın.
106
Bölüm 3
Oynatma/Düzenleme
Fotoğrafları ve videoları nasıl oynatacağınızı ve düzenleyeceğinizi öğrenin.
Dosyaların bir bilgisayarda düzenlenmesiyle ilgili olarak bölüm 6'e bakın.
Oynatma/Düzenleme
Dosyaları arama ve yönetme
Fotoğraf ve video küçük resimlerini nasıl görüntüleyeceğinizi ve 
dosyaları nasıl koruyacağınızı veya sileceğinizi öğrenin.
Bir süre herhangi bir işlemi yerine getirmezseniz, ekrandaki bilgiler ve 
simgeler kaybolacaktır. Fotoğraf makinenizi bir sonraki kullanışınızda, tekrar 
görünecektir.
Görüntü küçük resimlerini görüntüleme
İstediğiniz fotoğrafları ve videoları aramak için küçük resim 
görünümüne geçin. Küçük resim görünümünde, bulmak istediğiniz 
öğeleri kolayca arayabilmeniz için aynı anda birçok görüntüyü 
gösterilir. Tarih veya dosya türü gibi kategorilere göre dosyaları 
sınıflandırabilir ve görüntüleyebilirsiniz.
Fotoğrafları görüntüleme
1
[y] düğmesine basın.
• En son çektiğiniz dosya görüntülenir.
Küçük resim modunu seçmek için ilerleme düğmesini
sola kaydırın.
(Bir önceki moda dönmek için mod düğmesini sağa 
kaydırın.)
2
Dosyalarda dolaşmak için [C/F] üzerine basın.
• Diğer dosyaya gitmek için görüntüyü sola veya sağa doğru da 
sürükleyebilirsiniz.
Desteklenmeyen boyutlar veya kodekler sebebiyle diğer fotoğraf makineleri 
kullanılarak çekilen dosyaları düzenleyemeyebilir veya yürütemeyebilirsiniz. 
Bu dosyaları düzenlemek veya yürütmek için bir bilgisayar veya başka bir 
cihaz kullanın.
108
Dosyaları arama ve yönetme
Oynatma/Düzenleme > 
Dosyaları kategoriye göre görüntüleme
1
Küçük resim görüntüsünde, [m] → z → Filtrele →
bir kategoriye basın.
• Bir kategoriyi seçmek için FILTER üzerine de dokunabilirsiniz.
* Varsayılan
Seçenek
Açıklama
Tümü*
Dosyaları normal görüntüleyin.
Tarih
Dosyaları kaydedildikleri tarihe göre 
görüntülemenizi sağlar.
Tip
Dosyaları, dosya türüne göre görüntülemenizi 
sağlar.
Konum
Dosyaları kaydedildikleri yere göre görüntülemenizi 
sağlar. (Yalnızca isteğe bağlı GPS modülü ile çekilen 
fotoğraflarda konum bilgisi olur.)
2
Açmak için bir liste seçin.
3
Görüntülemek için bir liste seçin.
4
Bir önceki görünüme dönmek için 
Dosyaları bir klasörde görüntüleme
Sürekli ve seri çekimler bir klasör olarak görünür. Bir klasör seçtiğinizde 
tüm fotoğrafları otomatik olarak oynatacaktır. Bir klasörü sildiğinizde 
klasördeki tüm fotoğraflar silinecektir.
1
Oynatma modunda, [C/F] üzerine basın veya görüntüyü 
sola veya sağa sürükleyerek istediğiniz klasöre getirin.
• Fotoğraf makinesi klasördeki fotoğrafları otomatik olarak 
oynatacaktır.
2
Klasörü açmak için ilerleme düğmesini sağa kaydırın.
• Klasörü açmak için ekranda klasöre de dokunabilirsiniz.
 düğmesine basın.
3
Diğer dosyaya gitmek için [C/F] üzerine basın veya 
görüntüyü sola veya sağa doğru da sürükleyin.
4
Oynatma moduna dönmek için mod düğmesini sola 
kaydırın.
109
Dosyaları arama ve yönetme
Oynatma/Düzenleme > 
Dosyaları koruma
Dosyalarınızı yanlışlıkla silinmeye karşı koruyabilirsiniz.
Tüm dosyaları kilitleme/kilidi açma
Tüm dosyaları kilitleyin veya kilidini açın.
1
Oynatma modunda, [m] → z → Koruma → Seç
üzerine basın.
1
Oynatma modunda, [m] → z → Koruma → Tümü
üzerine basın.
2
Bir dosya seçmek için [C/F] üzerine basın ve ardından 
[o] üzerine basın.
2
Bir seçenek belirleyin.
3
[f] düğmesine basın.
Seçenek
Açıklama
Kilitle
Tüm dosyaları kilitleyin.
Kilidi aç
Tüm dosyaların kilidini açın.
İptal
Önceki menüye gidin.
Korunan bir dosyayı silemez veya döndüremezsiniz.
110
Dosyaları arama ve yönetme
Oynatma/Düzenleme > 
Dosyaları silme
Dosyaları Oynatma modunda silin ve hafıza kartınızda daha fazla alan 
olmasını sağlayın. Korunan dosyalar silinmez.
Tek bir dosyayı silme
Birden çok dosyayı silme
Birden çok dosyayı seçebilir ve silebilirsiniz.
1
• Alternatif olarak, küçük resimler görüntüsünde, [n] üzerine 
Tek bir dosyayı seçebilir ve silebilirsiniz.
1
Oynatma modunda bir dosya seçin ve ardından [n]
düğmesine basın.
2
Açılır mesaj belirdiğinde Evet'i seçin.
Oynatma modunda, [m] → z → Sil → Seç üzerine 
basın.
basın ve ardından sileceğiniz dosyaları seçin.
2
[C/F] üzerine basarak silmek istediğiniz dosyaları seçin 
ve ardından [o] üzerine basın.
• Seçiminizi iptal etmek için [o] düğmesine tekrar basın.
3
[n] düğmesine basın.
4
Açılır mesaj belirdiğinde Evet'i seçin.
111
Dosyaları arama ve yönetme
Oynatma/Düzenleme > 
Tüm dosyaları silme
Hafıza kartındaki tüm dosyaları bir defada silebilirsiniz.
1
Oynatma modunda, [m] düğmesine basın.
2
z → Sil → Tümü seçeneğini belirleyin.
3
Açılır mesaj belirdiğinde Evet'i seçin.
112
Oynatma/Düzenleme
Fotoğrafları görüntüleme
Fotoğrafı büyütme
Slayt gösterisi görüntüleme
Fotoğrafları, Oynatma modunda görüntülerken büyütebilirsiniz. 
Ekranda görüntülenen resmin bir bölümünü çıkarmak ve yeni bir 
dosya olarak kaydetmek için Kırpma işlevini de kullanabilirsiniz.
Fotoğrafları bir slayt gösterisinde görüntüleyebilir, slayt gösterisine 
çeşitli efektler uygulayabilir ve arka plan müziği çalabilirsiniz.
Büyütülmüş alan
Büyütme (büyütme üst sınırı 
çözünürlüğe göre değişebilir) 
1
Oynatma modunda, [m] düğmesine basın.
2
z → Slayt Gösterisi Seçenekleri öğesini seçin.
3
Bir slayt gösterisi efekti seçeneği ayarlayın.
• Efekt kullanılmayacak bir slayt gösterisi başlatmak için 4. adıma 
geçin.
Tam Görüntü
Kırp
* Varsayılan
Fotoğrafı büyütmek için ilerleme düğmesini sağa
kaydırın.
(Fotoğrafı küçültmek için ilerleme düğmesini sola 
kaydırın.)
Yapılacak işlem
Şunu yapın
Büyütülen alanı taşıma
[D/I/C/F] düğmesine basın.
Büyütülen görüntüyü kırpma
[f] düğmesine basın. (yeni bir dosya 
olarak kaydedilir)
Orijinal görüntüye dönme
[o] düğmesine basın.
Seçenek
Açıklama
Oynatma modu
Slayt gösterisini yineleyip yinelemeyeceğinizi 
ayarlayın. (Bir kez oynat*, Tekrar oynat)
Aralık
Fotoğraflar arasındaki süreyi ayarlar. 
(1 sn*, 3 sn, 5 sn, 10 sn)
Müzik
Arka plan sesi ayarlamanızı sağlar.
Efekt
• Fotoğraflar arasında sahne değiştirme efekti 
ayarlamanızı sağlar.
• Efekti iptal etmek için Kapalı'yı seçin.
Bir fotoğrafı küçültmek ya da büyütmek için parmaklarınızı ekranın üstünde 
birbirine yaklaştırabilir ya da uzaklaştırabilirsiniz. Ayrıca hızla büyütmek için 
bir alana çift tıklayabilirsiniz. 
113
Fotoğrafları görüntüleme
Oynatma/Düzenleme > 
4
[m] düğmesine basın.
Baskı siparişi (DPOF) oluşturma
5
Slayt Gösterisini Başlat öğesini seçin.
DPOF (Digital Print Order Format), yazdırılacak kopya sayısını 
belirlemenizi sağlar. 
6
Slayt gösterisi görüntüleyin.
Fotoğraf makinesi, DPOF bilgilerini hafıza kartınızın MISC klasörüne 
kaydeder. Görüntülerinizin DPOF bilgilerini ayarladıysanız, yazdırmak 
üzere hafıza kartını bir dijital baskı mağazasına götürebilirsiniz. RAW 
format dosyalarının yazdırma sırasını ayarlayamazsınız.
• Duraklatmak için [o] düğmesine basın.
• Devam etmek için [o] düğmesine tekrar basın. 
• Slayt gösterisini durdurmak için [m] üzerine basın ve 
Oynatma moduna dönün.
• Ses seviyesini ayarlamak için [D/I] üzerine basın.
Oto döndür
Oto Dönüş etkinleştirildiğinde, yakaladığınız dönüş yönü ile eşleşmesi 
için kamera fotoğrafı otomatik olarak döndürür.
Otomatik döndürme
seçeneklerini
ayarlamak için,
Oynatma modunda, [m] → z → Oto. Döndürme
→ bir seçeneğe basın.
Kağıttan daha geniş olan boyutların yer aldığı fotoğraflar sol ve sağ 
kenarlarda kesilebilir. Fotoğraf boyutlarınızın seçtiğiniz kağıt ile uyumlu 
olduğundan emin olun.
1
Oynatma modunda bir fotoğraf seçin ve ardından [m]
düğmesine basın. 
2
z → DPOF öğesini seçin. 
3
Kopya sayısını ayarlamak için [D/I] üzerine basın. 
• Başka bir fotoğraf seçmek için, [C/F] üzerine basın. 
4
Kaydetmek için [o] üzerine basın.
114
Oynatma/Düzenleme
Videoları oynatma
Oynatma modunda bir videoyu oynatabilir, videodan bir görüntü 
yakalayabilir veya videoyu kırparak yeni bir dosyaya kaydedebilirsiniz.
Durdur
1
Oynatma modunda, bir videoya gidin ve ardından 
 üzerine dokunun.
2
Videoyu oynatmaya başlamak için [o] öğesine basın veya 
 üzerine dokunun.
3
Kırpmanın başlamasını istediğiniz noktada [o] öğesine 
basın veya   üzerine dokunun.
4
[f] öğesine basın veya Başlangıç Noktası üzerine 
dokunun.
Önceki dosyayı görüntüleyin/Geri tarayın. (Video 
oynatılırken simgeye her dokunuşunuzda ya da 
düğmeye basışınızda, tarama hızını şu sırada 
değiştirirsiniz: 2X, 4X, 8X.)
5
Videoyu oynatmaya kaldığı yerden devam etmek için [o]
öğesine basın veya   üzerine dokunun.
Oynatmayı duraklatmanızı veya devam ettirmenizi 
sağlar.
6
Kırpmanın sonlanmasını istediğiniz noktada [o] öğesine 
basın veya   üzerine dokunun.
Yakala
Video görüntüleme denetimleri
Simge/Düğme
/
/[C]
/ /[o]
/
/[F]
/[D/I]
Oynatma sırasında videoyu kırpma
Açıklama
Sonraki dosyayı görüntüle/İleri tara. (Video 
oynatılırken simgeye her dokunuşunuzda ya da 
düğmeye basışınızda, tarama hızını şu sırada 
değiştirirsiniz: 2X, 4X, 8X.)
Sesi ayarlayın veya sesi kapatın. 
115
Videoları oynatma
Oynatma/Düzenleme > 
7
[f] öğesine basın veya Bitiş Noktası üzerine dokunun.
Oynatma sırasında görüntü yakalama
8
Bir videoyu kırpmak için [f] öğesine basın veya Kırp
üzerine dokunun.
1
Bir videoyu görüntülerken, bir görüntüyü yakalamak 
istediğiniz yerde [o] öğesine basın veya   üzerine 
dokunun.
2
[f] öğesine basın veya Yakala üzerine dokunun.
• İlerleme çubuğunda görünen tutma yerlerinden sürükleyerek 
kırpılacak olan sahneyi ayarlayabilirsiniz.
9
Açılır mesaj belirdiğinde Evet'i seçin.
• 3D modunda kaydedilen bir videoyu kırpamazsınız.
• Orijinal video en az 10 saniye uzunluğunda olmalıdır.
• 3D modunda kaydedilen bir videodaki bir görüntüyü yakalayamazsınız.
• Yakalanan görüntünün çözünürlüğü, orijinal video ile aynı olacaktır.
• Yakalanan görüntü yeni bir dosya olarak kaydedilir.
• Fotoğraf makinesi düzenlenen videoyu yeni bir dosya olarak kaydedecek 
ve orijinal videoyu bozulmadan bırakacaktır.
116
Oynatma/Düzenleme
Fotoğrafları düzenleyin
Düzenlenen fotoğraflar, farklı dosya adları altında yeni dosyalar olarak 
kaydedilir. Bazı modlarda yakalanan fotoğraflar Görüntü Düzenleme 
işlevi ile düzenlenemez.
Görüntüleri
düzenlemek için,
Bir fotoğrafı kırpma
1
→
 üzerine dokunun.
→
2
Alanın boyutunu ayarlamak için kutunun köşelerini 
sürükleyin.
• Aynı zamanda bir fotoğraf seçerek görüntüleri Oynatma modunda da 
düzenleyebilir ve ardından [f] veya [m] → Görüntü Düzenle
3
Alanın konumunu taşımak için kutuyu sürükleyin.
• Bazı görüntüler Görüntü Düzenle işlevi ile düzenlenemez. Bu durumda, 
4
OK üzerine dokunun.
•
5
Kaydetmek için   üzerine dokunun.
Oynatma modunda, bir fotoğraf gidin ve ardından 
bir seçeneğe dokunun.
•
•
öğesine basabilirsiniz. 
sağlanan görüntü düzenleme yazılımını kullanın.
Fotoğraf makinesi düzenlenen fotoğrafları yeni dosyalar olarak 
kaydedecektir.
Fotoğrafları düzenlerken, fotoğraf makinesi bunları otomatik olarak daha 
düşük bir çözünürlüğe dönüştürecektir. Manuel olarak döndürdüğünüz 
ya da yeniden boyutlandırdığınız fotoğraflar daha düşük bir çözünürlüğe 
otomatik olarak dönüştürülemez.
Dosyaları bir klasör olarak görüntülerken fotoğrafları düzenleyemezsiniz. 
Klasörü açın ve her fotoğrafı düzenlemek için bir fotoğraf seçin.
117
Fotoğrafları düzenleyin
Oynatma/Düzenleme > 
Bir fotoğrafı döndürme
1
2
→
 üzerine dokunun.
Bir seçeneğe dokunun.
Döndür : Sağ 90˚
Fotoğrafları yeniden boyutlandırma
Bir fotoğrafın boyutunu değiştirin ve yeni bir dosya olarak kaydedin.
1
2
→
 üzerine dokunun.
Bir seçeneğe dokunun.
Yeniden Boyutlandır : 10.1M 3:2
3
OK üzerine dokunun.
4
Kaydetmek için   üzerine dokunun.
• Oynatma modunda [m] üzerine basarak da fotoğrafı döndürebilir ve 
ardından z → Döndür → istediğiniz bir seçeneği seçebilirsiniz.
• Fotoğraf makinesi orijinal dosyanın üzerine yazacaktır.
3
OK üzerine dokunun.
4
Kaydetmek için   üzerine dokunun.
Mevcut yeniden boyutlandırma seçenekleri fotoğrafın orijinal boyutuna 
bağlı olarak farklılık gösterebilir.
118
Oynatma/Düzenleme >
Fotoğrafları düzenleyin
Fotoğraflarınızı ayarlama
Parlaklığı, kontrastı veya doygunluğu ayarlayarak yakalanan
fotoğrafları yakalayabilirsiniz.
1
üzerine dokunun.
2 Bir ayar seçeneğine dokunun.
Simge
Açıklama
3 Seçeneği ayarlamak için [C/F] üzerine basın.
• Seçeneği ayarlamak için kaydırıcıyı kaydırabilir veya +/- üzerine
dokunabilirsiniz.
• Eğer
öğesini seçmişseniz, adım 4'e geçin.
4 OK üzerine dokunun.
5 Kaydetmek için
üzerine dokunun.
Orijinal (orijinal görüntüye sıfırla)
Otomatik ayarlama
Parlaklık
Kontrast
Doyma
RGB ayarlaması
Renk Sıcaklığı
Pozlama
Renk tonu
119
Fotoğrafları düzenleyin
Oynatma/Düzenleme > 
Yüzlerin rötuşu
1
2
→
 üzerine dokunun.
Seçeneği ayarlamak için [C/F] üzerine basın.
• Seçeneği ayarlamak için kaydırıcıyı kaydırabilir veya +/- üzerine 
dokunabilirsiniz.
• Sayı arttıkça, cilt tonu daha parlak ve pürüzsüz olur.
3
OK üzerine dokunun.
• Düzeltmeyi iptal etmek için, 
4
 üzerine dokunun.
Kaydetmek için   üzerine dokunun.
120
Fotoğrafları düzenleyin
Oynatma/Düzenleme > 
Akıllı Filtre efektlerini uygulama
Fotoğraflarınıza özel efektler uygulayın.
1
 üzerine dokunun ve ardından bir seçeneğe dokunun.
Akıllı Filtre : Parlaklığı Azaltma
Seçenek
Açıklama
Orijinal
Efekt yok
Parlaklığı Azaltma
Lomo fotoğraf makinelerinin retrogörünümlü renkler, yüksek kontrast ve güçlü 
bir vinyet efekti uygulamanızı sağlar.
Minyatür
Subjenin minyatürde görünmesini sağlamak 
için tilt-shift efekti uygulayın.
Renkli Kalem
Renkli kalem boyama efekti uygulayın.
Sulu boya
Sulu boya efekti uygulayın.
Yıkama çizimi
Bir yıkama efekti uygulayın.
Seçenek
Açıklama
Yağlı Boya Çizimi
Bir yağlı boya çizimi efekti uygulayın.
Mürekkeple Çizim
Bir mürekkep boyası çizimi efekti uygulayın.
Akril
Akril boyama efekti uygulayın.
Negatif
Bir negatif film efekti uygulayın.
Kırmızı
Kırmızı hariç tüm renklerin doygunluğunu 
azaltır.
Yeşil
Yeşil hariç tüm renklerin doygunluğunu 
azaltır.
Mavi
Mavi hariç tüm renklerin doygunluğunu 
azaltır.
Sarı
Sarı hariç tüm renklerin doygunluğunu 
azaltır. 
2
OK üzerine dokunun.
3
Kaydetmek için   üzerine dokunun.
121
Bölüm 4
Kablosuz ağ
Kablosuz yerel alan ağlara (WLAN'lar) bağlanmayı ve işlevleri kullanmayı öğrenin.
Kablosuz ağ
WLAN'a bağlanma ve ağ ayarlarını yapılandırma
WLAN kapsamındayken erişim noktası (AP) üzerinden nasıl 
bağlanacağınızı öğrenin. Ağ ayarlarını da yapılandırabilirsiniz.
Simge/Seçenek
Açıklama
Geçici AP
Güvenli AP
WLAN'a bağlanma
1
2
3
Sinyal gücü
Mod düğmesini döndürerek B öğesine getirin.
, 
,
veya 
 seçeneğini belirleyin.
[m] öğesine basın ve ardından Wi-Fi Ayarı seçeneğini 
belirleyin.
[F] öğesine basarak veya dokunarak ağ ayarları 
seçeneklerini açın.
• Korunan bir AP seçtiğinizde açılır bir pencere çıkacaktır. WLAN'a 
bağlanmak için gerekli parolaları girin. Metin girmek ile ilgili 
bilgiler için, "Metin girme" kısmına bakın. (sf. 127)
• Bazı modlarda, Wi-Fi Ayarı ekranı görününceye kadar ekranda 
• Oturum açma sayfası belirdiğinde, "Oturum açma tarayıcısını 
• Fotoğraf makinesi, uygun AP cihazlarını otomatik olarak 
• Korunmayan bir AP'yi seçtiğinizde fotoğraf makinesi WLAN'a 
verilen talimatları izleyin.
arayacaktır.
4
WPS AP
Bir AP'yi seçin.
Yenile
Samsung1
Samsung2
Samsung3
Samsung4
kullanma" kısmına bakın. (sf. 125)
bağlanacaktır.
→ WPS PIN
bağlantısı seçeneğini belirleyin ve AP cihazı üzerinde bir PIN 
kodu girin. Aynı şekilde, fotoğraf makinesi üzerindeki WPS PBC 
seçeneğini belirleyerek ve ardından AP cihazı üzerindeki  →
WPS düğmesi bağlantısı basarak da WPS profilini destekleyen 
bir AP'ye bağlanabilirsiniz.
• WPS profilini destekleyen AP seçerseniz 
• Aynı AP farklı frekanslar ile iki kez listelenebilir, çünkü fotoğraf 
makineniz çift bant işlevini destekler.
Geri
• Bağlanabildir AP'leri yenilemek için Yenile seçeneğini belirleyin.
• AP'yi manüel olarak eklemek için Kablosuz ağ ekle seçeneğini 
belirleyin. AP’yi manuel eklemek için AP adı İngilizce olmalıdır.
123
WLAN'a bağlanma ve ağ ayarlarını yapılandırma
Kablosuz ağ > 
Ağ seçeneklerini ayarlama
IP adresini manuel olarak ayarlama
1
Wi-Fi Ayarı ekranında, bir AP'ye gidin ve ardından [F]
öğesine basın veya   üzerine dokunun.
1
Wi-Fi Ayarı ekranında, bir AP'ye gidin ve ardından [F]
öğesine basın veya   üzerine dokunun.
2
Her seçeneği belirleyin ve ardından gerekli bilgileri girin.
2
Sırasıyla IP Ayarı → Manüel seçeneklerini belirleyin.
3
Her seçeneği belirleyin ve ardından gerekli bilgileri girin.
Seçenek
Açıklama
Ağ Parolası
Ağ parolanızı girin.
IP Ayarı
IP adresini otomatik veya manüel olarak ayarlayın.
Seçenek
Açıklama
IP
Statik IP adresini girmenizi sağlar.
Alt Ağ Maskesi
Alt ağ maskesini girmenizi sağlar.
Ağ Geçidi
Ağ geçidini girmenizi sağlar.
DNS Sunucusu
DNS adresini girin.
124
WLAN'a bağlanma ve ağ ayarlarını yapılandırma
Kablosuz ağ > 
Oturum açma tarayıcısını kullanma
• Bağlandığınız sayfaya bağlı olarak bazı öğeleri seçemeyebilirsiniz. Bu bir 
Bazı AP'lere bağlanırken, siteleri veya bulut sunucuları paylaşırken 
oturum açma bilgilerinizi oturum açma tarayıcısından girebilirsiniz.
• Bazı sayfalara oturum açtıktan sonra oturum açma tarayıcısı otomatik 
Simge
Açıklama
Oturum açma tarayıcısını kapatır.
•
arıza olduğu anlamına gelmez.
olarak kapanmayabilir. Bu durumda,  , öğesine dokunarak oturum açma 
tarayıcısını kapatın ve ardından istediğiniz işleme devam edin.
Sayfa boyutu veya ağ hızı sebebiyle oturum açma sayfasının yüklenmesi 
daha uzun sürebilir. Bu durumda, oturum açma bilgi girişi penceresi 
görününceye kadar bekleyin.
Önceki sayfaya gidin.
Sonraki sayfaya gidin.
Sayfayı yüklemeyi durdurur.
Sayfayı yeniden yükleyin.
125
WLAN'a bağlanma ve ağ ayarlarını yapılandırma
Kablosuz ağ > 
Ağ bağlantısı ipuçları
• Wi-Fi özelliğini kullanmak için bir hafıza kartı eklemeniz gereklidir.
• Ağ bağlantısının kalitesini AP belirleyecektir.
• Fotoğraf makinenizle AP arasındaki mesafe ne kadar uzak olursa, 
ağa bağlanmak o kadar uzun sürecektir.
• Yakında bulunan bir cihaz fotoğraf makinenizle aynı radyo frekansı 
sinyalini kullanıyorsa, bağlantınız kesilebilir.
• AP adınız İngilizce karaktere sahip değilse, fotoğraf makinesi cihazı 
bulamayabilir veya adı doğru şekilde görüntülenmeyebilir.
• Ağ ayarları veya parola için ağ yöneticinize veya ağ hizmet 
sağlayıcınıza başvurun.
• WLAN, servis sağlayıcınızdan doğrulama gerektiriyorsa, o 
WLAN'a bağlanamayabilirsiniz. WLAN’a bağlanmak için, ağ servis 
sağlayıcısına bağlayın.
• Şifreleme türüne bağlı olarak, paroladaki rakamların sayısı farklılık 
gösterebilir.
• Bulunduğunuz yere veya çevrenize bağlı olarak WLAN bağlantısı 
kullanılamayabilir.
• Fotoğraf makinesi, WLAN özellikli bir yazıcıyı AP listesinde 
gösterebilir. Bir yazıcı üzerinden ağa bağlanamazsınız.
• Fotoğraf makinenizi aynı anda hem ağa, hem TV'ye bağlayamazsınız.
• Bir ağa bağlanmak için ek ücret ödemek gerekebilir. Bağlantının 
maliyetleri sözleşmenizdeki hükümlere bağlı olacaktır.
• Bir WLAN'a bağlanamazsanız, mevcut AP listesinden başka bir AP 
deneyin.
• Bazı ağ servis sağlayıcıları tarafından sağlanan boş WLAN'lar 
seçtiğinizde bir oturum açma sayfası açılabilir. Adınızı ve parolanızı 
girerek WLAN'a bağlanın. Kaydolma veya hizmetler hakkında bilgi 
için, ağ servis sağlayıcıları ile temasa geçin.
• AP bağlantısı için kişisel bilgilerinizi gireceğinizde dikkatli olun. 
Fotoğraf makinenize herhangi bir ödeme veya kredi kartı bilgisi 
girmeyin. Üretici firma bu gibi bilgilerin girilmesi ile oluşabilecek 
sorunlardan sorumluluk kabul etmemektedir.
• Kullanılabilir ağ bağlantıları ülkelere göre farklılık arzedebilir.
• Fotoğraf makinenizin WLAN özelliği bölgenizdeki radyo iletişim 
yasaları ile uyumlu olmalıdır. Uyumluluğu güvenceye almak için 
WLAN özelliğini yalnızca fotoğraf makinesini satın aldığınız ülkede 
kullanmanızı öneririz.
• Ağ ayarlarını ayarlama işlemi, ağ bağlantılarına göre farklılık 
arzedebilir.
• Kullanmanıza izin verilmeyen bir ağa erişmeyin.
• Bir ağa bağlanmadan önce, pilinizin tam şarjlı olduğundan emin 
olun.
• Bazı modlarda çekilen dosyaları yükleyemez veya gönderemezsiniz.
• Diğer cihaza aktardığınız dosyalar cihaz tarafından 
desteklenmeyebilir. Bu durumda, dosyaları oynatmak için bir 
bilgisayar kullanın.
126
WLAN'a bağlanma ve ağ ayarlarını yapılandırma
Kablosuz ağ > 
Metin girme
Nasıl metin girileceğini öğrenin. Tablodaki simgeler imleci taşımanıza, 
büyük, küçük harfi değiştirmenize vb olanak sağlar. Girmek istediğiniz 
bir tuşa dokunun.
Simge
Açıklama
İmleci hareket ettirmenizi sağlar.
Metin girmeyi durdurun ve önceki sayfaya dönün.
Büyük, küçük harf değiştirin.
Sembol/Numara modu ile normal mod arasında geçiş yapın.
Giriş dilini değiştirin.
Boşluk girmenizi sağlar.
Görüntülenen metni kaydetmenizi sağlar.
Son harfi silmenizi sağlar.
• Bazı modlarda görüntülenen dilden bağımsız olarak yalnızca İngilizce 
karakter kullanabilirsiniz.
• 64 karaktere kadar giriş yapamazsınız.
• Ekran, giriş modunda bağlı olarak farklılık gösterebilir.
• Tuşun sağ üst köşesinde karakter girmek için bir tuşa uzun dokunun.
127
Kablosuz ağ
Dosyaları bir akıllı telefona otomatik kaydetme
Fotoğraf makinesi bir WLAN aracılığıyla AutoShare özelliğini 
destekleyen bir akıllı telefona bağlanır. Fotoğraf makineniz ile 
bir fotoğraf çektiğinizde, fotoğraf otomatik olarak akıllı telefona 
kaydedilir.
3
• iOS cihazları için, uygulamada açmadan önce Wi-Fi özelliğini 
açın.
• Uygulamayı NFC-etkin bir akıllı telefonda otomatik olarak 
• AutoShare özelliği Galaxy serisi akıllı telefonlar ya da Android 2.3 OS 
•
•
•
•
•
veya üstü Galaxy Tab modelleri ya da iOS 6.0 veya üstü iOS cihazları ile 
desteklenebilir. Bu özelliği kullanmadan önce, cihazın bellenimini kontrol 
edin ve gerekirse güncelleyin.
Bu özelliği kullanmadan önce telefonunuza veya cihazınıza Samsung 
SMART CAMERA App uygulamasını yüklemelisiniz. Uygulamayı Samsung 
Apps, Google Play Store veya the Apple App Store'dan indirebilirsiniz. 
Samsung SMART CAMERA App 2013 veya daha sonra üretilen Samsung 
fotoğraf makinesi modelleri ile uyumludur.
Samsung SMART CAMERA App uygulamasını NFC-etkin olan bir akıllı 
telefona yüklemek ve çalıştırmak için, NFC özelliğini açın ve akıllı telefonu 
fotoğraf makinesinde NFC etiketinin (sf. 31) yanına yerleştirin. Bu özellik 
Android OS 2.3 veya üstü çalışan akıllı telefonlar tarafından desteklenir. 
Bu özellik iOS cihazlarında kullanılamaz.
Bu özelliği kullanmak için bir hafıza kartı eklemeniz gereklidir.
Eğer bu işlevi ayarlarsanız, Çekim modunu değiştirseniz dahi ayar 
korunur.
Bu özellik bazı modlarda desteklenmeyebilir veya bazı çekim 
seçeneklerinde bulunmayabilir.
Akıllı telefonda, Samsung SMART CAMERA App
uygulamasını açın.
başlatmak için, işlevi açın ve akıllı telefonu fotoğraf makinesinde 
NFC etiketinin (sf. 31) yanına yerleştirin. Akıllı telefonun fotoğraf 
makinenize bağlandığını doğrulayın ve ardından 6 adımına 
geçin.
4
Listeden bir fotoğraf makinesi seçin ve akıllı telefona bir 
fotoğraf makinesi bağlayın.
• Akıllı telefon bir kerede yalnızca bir fotoğraf makinesine 
bağlanabilir.
5
Fotoğraf makinesinde akıllı telefonun fotoğraf makinenize 
bağlanmasına izin verin.
• Akıllı telefon daha önceden fotoğraf makinenize bağlanmışsa, 
otomatik olarak bağlanır.
• Bağlantı durumunu gösteren bir simge (
1
2
Fotoğraf makinesinde, Çekim modunda [m] üzerine 
basın.
Fotoğraf makinesinde 1 → AutoShare → Açık öğesini 
seçin.
• Uygulamayı indirmeniz için uyarı veren bir açılır mesaj 
görünürse, Sonraki seçeneğini belirleyin.
makinesinin ekranında görünecektir.
6
) fotoğraf 
Fotoğraf makinesinde, bir fotoğraf çekin.
• Çekilen fotoğraf, fotoğraf makinesine kaydedilir ve ardından 
akıllı telefona aktarılır.
• Bir videoyu kaydetmişseniz, sadece fotoğraf makinesine 
kaydedilir.
128
Kablosuz ağ
Fotoğrafları ve videoları bir akıllı telefona gönderme
Fotoğraf makinesi bir WLAN aracılığıyla MobileLink özelliğini
destekleyen bir akıllı telefona bağlanır. Fotolarınızı veya videolarınızı
akıllı telefonunuza kolaylıkla gönderebilirsiniz.
• MobileLink özelliği Galaxy serisi akıllı telefonlar ya da Android 2.3 OS
veya üstü Galaxy Tab modelleri ya da iOS 6.0 veya üstü iOS cihazları ile
desteklenebilir. Bu özelliği kullanmadan önce, cihazın bellenimini kontrol
edin ve gerekirse güncelleyin.
• Bu özelliği kullanmadan önce telefonunuza veya cihazınıza Samsung
SMART CAMERA App uygulamasını yüklemelisiniz. Uygulamayı Samsung
Apps, Google Play Store veya Apple App Store'dan indirebilirsiniz.
Samsung SMART CAMERA App 2013 veya daha sonra üretilen Samsung
fotoğraf makinesi modelleri ile uyumludur.
• Samsung SMART CAMERA App uygulamasını NFC-etkin olan bir akıllı
telefona yüklemek ve çalıştırmak için, NFC özelliğini açın ve akıllı telefonu
fotoğraf makinesinde NFC etiketinin (sf. 31) yanına yerleştirin. Bu özellik
Android OS 2.3 veya üstü çalışan akıllı telefonlar tarafından desteklenir.
Bu özellik iOS cihazlarında kullanılamaz.
• Fotoğraf makinesinin hafızasında dosyalar yoksa bu özelliği göremezsiniz.
• Eğer dosyaları akıllı telefondan seçerseniz, 1.000'e kadar olan en
yeni fotoğrafları görüntüleyebilir ve aynı anda 150'ye kadar dosyayı
gönderebilirsiniz. Dosyaları fotoğraf makinesinden seçerseniz, fotoğraf
makinesinden seçilen dosyaları görüntüleyebilirsiniz. Gönderebileceğiniz
maksimum dosya sayısı akıllı telefonun depolama alanına bağlı olarak
farklılık gösterir.
• MobileLink özelliğini kullanarak Full HD videolarını gönderirken, dosyaları
bazı cihazlarda oynatamayabilirsiniz.
• Bir iOS cihazında bu özelliği kullanmak için, cihaz Wi-Fi bağlantısını
kaybedebilir.
• RAW dosyalarını gönderemezsiniz.
1
Fotoğraf makinesinde, mod düğmesni B öğesine
döndürün.
2 Fotoğraf makinesinde,
öğesini seçin.
• Uygulamayı indirmeniz için uyarı veren bir açılır mesaj
görünürse, Sonraki seçeneğini belirleyin.
3 Fotoğraf makinesinde, bir gönderme seçeneği seçin.
• Eğer Akıllı telefondan dosyaları seçin öğesini seçerseniz,
fotoğraf makinesine kaydedilen dosyaları görüntülemek ve
paylaşmak için akıllı telefonunuzu kullanabilirsiniz.
• Eğer Fotoğraf makinesinden dosyaları seçin öğesini
seçerseniz, fotoğraf makinesinden göndereceğiniz dosyaları
seçebilirsiniz.
4 Akıllı telefonda, Samsung SMART CAMERA App
uygulamasını açın.
• iOS cihazları için, uygulamada açmadan önce Wi-Fi özelliğini
açın.
• Uygulamayı NFC-etkin bir akıllı telefonda otomatik olarak
başlatmak için, işlevi açın ve akıllı telefonu fotoğraf makinesinde
NFC etiketinin (sf. 31) yanına yerleştirin. Akıllı telefonun fotoğraf
makinenize bağlandığını doğrulayın ve ardından 7 adımına
geçin.
129
Kablosuz ağ >
Fotoğrafları ve videoları bir akıllı telefona gönderme
5 Listeden bir fotoğraf makinesi seçin ve akıllı telefona bir
fotoğraf makinesi bağlayın.
• Akıllı telefon bir kerede yalnızca bir fotoğraf makinesine
bağlanabilir.
6 Fotoğraf makinesinde akıllı telefonun fotoğraf makinenize
bağlanmasına izin verin.
• Akıllı telefon daha önceden fotoğraf makinenize bağlanmışsa,
otomatik olarak bağlanır.
7
Akıllı telefonda veya fotoğraf makinesinde, fotoğraf
makinesinden aktaracağınız dosyaları seçin.
8 Akıllı telefonda, kopyala düğmesine dokunun veya fotoğraf
makinesinde Gönderme öğesini seçin.
• Fotoğraf makinesi dosyaları gönderecektir.
130
Kablosuz ağ
Akıllı telefonu uzaktan deklanşöre basmak için kullanma
Fotoğraf makinesi bir WLAN aracılığıyla Remote Viewfinder özelliğini
destekleyen bir akıllı telefona bağlanır. Remote Viewfinder özelliği
ile uzaktan deklanşöre basmak için akıllı telefonu kullanın. Çekilen
fotoğraf akıllı telefonda görüntülenecektir.
• Remote Viewfinder özelliği Galaxy serisi akıllı telefonlar ya da Android 2.3
OS veya üstü Galaxy Tab modelleri ya da iOS 6.0 veya üstü iOS cihazları
ile desteklenebilir. Bu özelliği kullanmadan önce, cihazın bellenimini
kontrol edin ve gerekirse güncelleyin.
• Bu özelliği kullanmadan önce telefonunuza veya cihazınıza Samsung
SMART CAMERA App uygulamasını yüklemelisiniz. Uygulamayı Samsung
Apps, Google Play Store veya Apple App Store'dan indirebilirsiniz.
Samsung SMART CAMERA App 2013 veya daha sonra üretilen Samsung
fotoğraf makinesi modelleri ile uyumludur.
• Samsung SMART CAMERA App uygulamasını NFC-etkin olan bir akıllı
telefona yüklemek ve çalıştırmak için, NFC özelliğini açın ve akıllı telefonu
fotoğraf makinesinde NFC etiketinin (sf. 31) yanına yerleştirin. Bu özellik
Android OS 2.3 veya üstü çalışan akıllı telefonlar tarafından desteklenir.
Bu özellik iOS cihazlarında kullanılamaz.
• Bu işlev 3D modunda kullanılamaz.
1
Fotoğraf makinesinde, mod düğmesni B öğesine
döndürün.
2 Fotoğraf makinesinde
öğesini seçin.
• Uygulamayı indirmeniz için uyarı veren bir açılır mesaj
görünürse, Sonraki seçeneğini belirleyin.
3 Akıllı telefonda, Samsung SMART CAMERA App
uygulamasını açın.
• iOS cihazları için, uygulamada açmadan önce Wi-Fi özelliğini
açın.
• Uygulamayı NFC-etkin bir akıllı telefonda otomatik olarak
başlatmak için, işlevi açın ve akıllı telefonu fotoğraf makinesinde
NFC etiketinin (sf. 31) yanına yerleştirin. Akıllı telefonun fotoğraf
makinenize bağlandığını doğrulayın ve ardından 6 adımına
geçin.
4 Listeden bir fotoğraf makinesi seçin ve akıllı telefona bir
fotoğraf makinesi bağlayın.
• Akıllı telefon bir kerede yalnızca bir fotoğraf makinesine
bağlanabilir.
131
Kablosuz ağ >
Akıllı telefonu uzaktan deklanşöre basmak için kullanma
5 Fotoğraf makinesinde akıllı telefonun fotoğraf makinenize
bağlanmasına izin verin.
• Akıllı telefon daha önceden fotoğraf makinenize bağlanmışsa,
otomatik olarak bağlanır.
6 Akıllı telefonunda aşağıdaki çekim seçeneklerini seçin.
Simge
Açıklama
Flaş seçeneği
7
Akıllı telefonda odaklamak için
dokunun.
seçeneğine uzun
• Odak, otomatik olarak Çoklu oto.o.'ya ayarlanır.
8 Fotoğraf çekmek için
düğmesine basın.
• Akıllı telefona kaydedilen fotoğraflar
değerinde çekim
yapılırken 1616X1080 olarak ve çözünürlüğünde çekim
yapılırken 1920X1080 olarak yeniden boyutlandırılacaktır.
Zamanlayıcı seçeneği
• Bu özelliği kullanacağınızda, fotoğraf makinesi ile akıllı telefon arasındaki
Fotoğraf boyutu
• Bu özelliği kullanabilmek için, akıllı telefon, fotoğraf makinesinin 7 m
Kayıt yeri
• Akıllı telefonda
ideal mesafe ortama bağlı olarak farklılık gösterebilir.
• Bu özelliği kullanırken, bazı düğmeler fotoğraf makinenizde
bulunmaz.
• Bu özelliği kullandığınızda akıllı telefonunuzdaki yakınlaştırma
düğmesi ve deklanşör düğmesi çalışmayacaktır.
• Remote Viewfinder yalnızca
ve
foto boyutlarını destekler.
yakınında olmalıdır.
bıraktıktan sonra fotoğrafın çekilmesi belirli bir zaman
alacaktır.
• Remote Viewfinder işlevi şu durumda engellenecektir:
-- akıllı telefonda gelen bir arama var
-- fotoğraf makinesi ya da akıllı telefon kapalı iken
-- hafıza doluysa
-- her iki cihaz WLAN bağlantısını kaybederlerse
-- Wi-Fi bağlantısı zayıf veya değişken ise
-- bağlı iken yaklaşık 5 dakika herhangi bir işlem yapmamanız
132
Kablosuz ağ
Fotoğraf ve videoları göndermek için Oto yedekleme kullanımı
Fotoğraf makinenizle çektiğiniz fotoğrafları veya videoları kablosuz 
olarak bir bilgisayara gönderebilirsiniz.
PC'nizde Oto yedeklemesi yapmak için 
programı yükleme
1
PC'ye i-Launcher yükleyin. (sf. 163)
2
USB kablosunu kullanarak fotoğraf makinenizi bilgisayara 
bağlayın.
3
Otomatik Yedekleme programı simgesi belirir, buna 
tıklayın.
• Otomatik Yedekleme programı PC'ye yüklenir ve PC hakkındaki 
bilgiler fotoğraf makinesine kaydedilecektir. Kurulumu 
tamamlamak için ekranda verilen talimatları izleyin.
Fotoğrafları ve videoları bir bilgisayara 
gönderme
1
2
Mod düğmesini B öğesine döndürün.
 öğesini seçin.
• Uygulamayı indirmeniz için uyarı veren bir açılır mesaj 
görünürse, Sonraki seçeneğini belirleyin.
• Otomatik Yedekleme özelliğini kullanmak için yedek PC bilgisini 
yapılandırmalısınız. Ayrıntılı bilgi için, "PC'nizde Oto yedeklemesi 
yapmak için programı yükleme" öğesine bakın. (sf. 133) Eğer 
Otomatik Yedekleme programı PC'nize yüklenirse, PC bilgilerini 
USB kablosu veya Wi-Fi bağlantısı ile kaydedin.
• Fotoğraf makinesi, en son bağlanılan AP cihazı üzerinden bir 
WLAN'a bağlanmaya çalışacaktır.
• Fotoğraf makinesi önceden WLAN'a bağlanmadıysa, 
kullanılabilir AP cihazlarını arar. (sf. 123)
• PC ve fotoğraf makinesini Wi-Fi ile bağlayarak PC hakkındaki 
bilgileri fotoğraf makinesine de kaydedebilirsiniz.
4
USB kablosunu çıkarın.
Programı kurmadan önce, PC'nin ağa bağlandığından emin olun. Eğer 
internet bağlantısı yoksa, verilen CD'den programı kurmanız gereklidir.
133
Fotoğraf ve videoları göndermek için Oto yedekleme kullanımı
Kablosuz ağ > 
3
Bir yedekleme PC'si seçin.
• Fotoğraf makinesini WLAN'a bağladığınızda bilgisayara bağlı olan AP'yi 
seçin.
• Daha önce yedekleme yapmışsanız, adım 4'e gidin.
4
• Aynı erişim noktasına tekrar bağlanıyorsanız bile fotoğraf makinesi uygun 
durumdaki erişim noktalarını arayacaktır.
OK seçeneğini belirleyin.
• Dosya gönderirken fotoğraf makinesini kapatırsanız veya akülerini 
çıkarırsanız dosya aktarımı kesilecektir.
• Gönderiyi iptal etmek için, İptal seçeneğini belirleyin.
• Yedeklemek için ayrı ayrı dosyaları seçemezsiniz. Bu işlev 
• Bu özelliği kullanırken, deklanşör fotoğraf makinenizde engellenir.
• Dosya göndermek için aynı anda bilgisayara sadece bir fotoğraf makinesi 
fotoğraf makinenizde sadece yeni dosyaları yedekler.
bağlayabilirsiniz.
• Yedekleme ilerlemesi bilgisayarın monitöründe 
• Ağ şartları sebebiyle yedekleme iptal edilebilir.
• Fotolar veya videolar bir PC'ye sadece bir kez gönderilebilir. Fotoğraf 
görüntülenecektir.
• Aktarma tamamlandığında, fotoğraf makinesi yaklaşık 30 saniye 
•
içinde otomatik olarak kapanacaktır. Önceki ekrana dönmek 
için İptal seçeneğini belirleyin ve fotoğraf makinesinin otomatik 
olarak kapanmasını önleyin.
• Aktarma tamamlandıktan sonra PC'nizi otomatik olarak 
•
•
•
kapatmak için, Yedeklemeden sonra PC'yi kapat seçeneğini 
belirleyin.
• Yedek PC'yi değiştirmek için, 
•
makinesini tekrar başka bir bilgisayara bağlasanız dahi dosyalar tekrar 
gönderilemez.
Fotoğraf makinesinin hafızasında dosyalar yoksa bu özelliği göremezsiniz.
Bu özelliği kullanmadan önce Windows Güvenlik Duvarını ve diğer 
herhangi bir güvenlik duvarını kapatmanız gereklidir.
En yeni 1.000 dosyaya kadar gönderebilirsiniz.
PC yazılımında, sunucu adı Latin alfabesinde girilmeli ve en fazla 48 
karakter içermelidir.
Bir kerede birden fazla dosya türü oluşturulduğunda, sadece görüntü 
dosyaları (JPG) bu özellik ile PC'ye gönderilecektir.
 öğesini seçin.
134
Kablosuz ağ
Fotoğraf veya videoları e-posta ile gönderme
E-posta menüsündeki ayarları değiştirebilir ve fotoğraf makinesinde 
saklanan fotoğrafları veya videoları e-postayla gönderebilirsiniz.
5
Ad kutusunu seçin, adınızı girin ve ardından   üzerine 
dokunun.
Gönderen Ayarı
Ad
E-posta ayarlarını değiştirme
E-posta menüsünde bilgilerinizi depolamak için ayarları 
değiştirebilirsiniz. Ayrıca e-posta parolasını oluşturabilir veya 
değiştirebilirsiniz. Metin girmek ile ilgili bilgiler için, "Metin girme" 
kısmına bakın. (sf. 127)
Bilgilerinizi kaydetme
1
2
Mod düğmesini B öğesine döndürün.
 öğesini seçin.
E-posta
Kaydet
Sıfırla
6
E-posta kutusunu seçin, e-posta adresinizi girin ve 
ardından   üzerine dokunun.
7
Değişklikleri kaydetmek için Kaydet seçeneğini seçin.
• Bilgilerinizi silmek için Sıfırla seçeneğini belirleyin.
• Fotoğraf makinesi, en son bağlanılan AP cihazı üzerinden bir 
WLAN'a bağlanmaya çalışacaktır.
• Fotoğraf makinesi önceden WLAN'a bağlanmadıysa, 
kullanılabilir AP cihazlarını arar. (sf. 123)
3
[m] düğmesine basın.
4
Gönderen Ayarı seçeneğini belirleyin.
135
Fotoğraf veya videoları e-posta ile gönderme
Kablosuz ağ > 
E-posta parolasını ayarlama
1
2
Mod düğmesini B öğesine döndürün.
 öğesini seçin.
• Fotoğraf makinesi, en son bağlanılan AP cihazı üzerinden bir 
WLAN'a bağlanmaya çalışacaktır.
• Fotoğraf makinesi önceden WLAN'a bağlanmadıysa, 
kullanılabilir AP cihazlarını arar. (sf. 123)
3
[m] düğmesine basın.
4
Ayar Parolası → Açık seçeneğini seçin.
6
4 basamaklı bir parola girin.
7
Parolayı tekrar girin.
8
Açılır mesaj belirdiğinde OK'ı seçin.
Parolanızı unutursanız, parola ayarlama ekranında RESET öğesini seçerek 
sıfırlayabilirsiniz. Bilgileri sıfırladığınızda, önceden kaydedilen kullanıcı ayarı 
bilgisi, e-posta adresi ve son gönderilen e-posta listesi silinecektir.
• Parolayı devre dışı bırakmak için, Kapalı seçeneğini belirleyin.
5
Açılır mesaj belirdiğinde OK'ı seçin.
136
Fotoğraf veya videoları e-posta ile gönderme
Kablosuz ağ > 
E-posta parolasını değiştirme
1
2
Mod düğmesini B öğesine döndürün.
 öğesini seçin.
• Fotoğraf makinesi, en son bağlanılan AP cihazı üzerinden bir 
WLAN'a bağlanmaya çalışacaktır.
• Fotoğraf makinesi önceden WLAN'a bağlanmadıysa, 
kullanılabilir AP cihazlarını arar. (sf. 123)
Fotoğraf veya videoları e-posta ile 
gönderme
Fotoğraf makinesinde saklanan fotoğrafları veya videoları e-posta 
üzerinden gönderebilirsiniz. Metin girmek ile ilgili bilgiler için, 
"Metin girme" kısmına bakın. (sf. 127)
1
2
Mod düğmesini B öğesine döndürün.
 öğesini seçin.
3
[m] düğmesine basın.
• Fotoğraf makinesi, en son bağlanılan AP cihazı üzerinden bir 
4
Değişiklik Parolası seçeneğini belirleyin.
• Fotoğraf makinesi önceden WLAN'a bağlanmadıysa, 
5
Mevcut 4 basamaklı parolanızı girin.
6
Yeni 4 basamaklı bir parola girin.
7
Yeni parolayı tekrar girin.
8
Açılır mesaj belirdiğinde OK'ı seçin.
WLAN'a bağlanmaya çalışacaktır.
kullanılabilir AP cihazlarını arar. (sf. 123)
3
Gönderen kutusunu seçin, e-posta adresinizi girin ve 
ardından   üzerine dokunun.
• Bilgilerinizi daha önce kaydettiyseniz otomatik olarak bu bilgiler 
girilecektir. (sf. 135)
• Önceki gönderenlerin listesindeki bir adresi kullanmak için, 
→ bir adres seçin.
137
Fotoğraf veya videoları e-posta ile gönderme
Kablosuz ağ > 
4
Alıcı kutusunu seçin, bir e-posta adresi girin ve ardından 
 üzerine dokunun.
• Bir fotoğraf başarılı bir şekilde aktarılmış görünse bile, alıcının e-posta 
• Önceki alıcıların listesindeki bir adresi kullanmak için, 
•
bir adres seçin.
→
•
• Ek alıcıları eklemek için   seçeneğini belirleyin. 
30 alıcıya kadar giriş yapabilirsiniz.
• Adresi listeden silmek için   seçeneğini belirleyin.
5
Sonraki ayarını seçin.
6
Göndereceğiniz dosyaları seçin.
• 20 dosyaya kadar seçebilirsiniz. Toplam boyut 7 MB'den büyük 
olmamalıdır.
7
Sonraki ayarını seçin.
8
Yorum kutusunu seçin, yorumlarınızı girin ve ardından 
 üzerine dokunun.
9
Gönderme seçeneğini belirleyin.
•
•
•
hesabındaki hatalar fotoğrafın geri çevrilmesine veya spam olarak 
algılanmasına sebep olabilir.
Herhangi bir ağ bağlantısı bulunamazsa veya e-posta ayarlarınız yanlış ise 
e-postayı gönderemeyebilirsiniz.
Birleştirilen dosya boyutları 7 MB değerini aşarsa, bir e-posta 
gönderemezsiniz. Gönderebileceğiniz fotoğrafların maksimum 
çözünürlüğü 2M’dir. Gönderebileceğiniz videoların maksimum 
çözünürlüğü  ’dir. Seçilen fotoğrafın çözünürlüğü 2M boyutundan 
büyükse boyutu otomatik olarak daha düşük bir çözünürlüğe ayarlanır.
Güvenlik duvarı veya kullanıcı kimliğini doğrulama ayarları nedeniyle 
e-posta gönderemiyorsanız, ağ yöneticinize veya ağ hizmeti sağlayıcısına 
başvurun.
Fotoğraf makinesinin hafızasında dosyalar yoksa bu özelliği göremezsiniz.
Aynı zamanda [m] düğmesine basarak Oynatma modunda bir 
e-posta gönderebilir ve ardından Paylaş (Wi-Fi) → E-posta seçeneğini 
beirleyebilirsiniz.
• Fotoğraf makinesi e-posta gönderecektir.
138
Kablosuz ağ
Fotoğraf veya video paylaşım web sitelerini kullanma
Fotoğraflarınızı veya videolarınızı dosya paylaşım web sitelerine 
yükleyin. Uygun web siteleri fotoğraf makinenizde görüntülenecektir. 
Dosyaları bazı web sitelerine yüklemek için, web sitesini ziyaret 
etmeniz ve fotoğraf makinenizi bağlamadan önce kaydolmanız 
gereklidir.
Web sitesine erişme
1
Mod düğmesini döndürerek B öğesine getirin.
2
 öğesini seçin.
3
Bir web sitesi seçin.
4
Adınızı ve parolanızı girerek oturum açın.
• Metin girmek ile ilgili bilgiler için, "Metin girme" kısmına bakın. 
(sf. 127)
• Eğer SkyDrive'a bağlandıysanız, "Oturum açma tarayıcısını 
kullanma" bölümüne bakın. 
(sf. 125)
• Listeden bir ID seçmek için, 
→ bir ID belirleyin.
• Eğer web sitesine daha önceden oturum açmışsanız, otomatik 
olarak oturum açabilirsiniz.
Bu özelliği kullanmak için dosya paylaşım sitesinde daha önceden mevcut 
bir hesabınızın olması gerekir.
• Bir hesap oluşturmanız için uyarı veren bir açılır mesaj 
görünürse, OK seçeneğini belirleyin.
• Fotoğraf makinesi, en son bağlanılan AP cihazı üzerinden bir 
WLAN'a bağlanmaya çalışacaktır.
• Fotoğraf makinesi önceden WLAN'a bağlanmadıysa, 
kullanılabilir AP cihazlarını arar. (sf. 123)
139
Fotoğraf veya video paylaşım web sitelerini kullanma
Kablosuz ağ > 
Fotoğrafları veya videoları siteye yükleme
1
Fotoğraf makineniz ile web sitesine giriş yapın.
2
Yükleyeceğiniz dosyaları seçin.
• 20 dosyaya kadar seçebilirsiniz. Toplam boyut 10 MB'den büyük 
•
• [m] öğesine basarak ve ardından web sitesinin listeleme ekranında 
olmamalıdır. (Bazı web sitelerinde, toplam boyut veya dosya 
sayısı farklılık gösterebilir.)
3
Yükle seçeneğini seçin.
•
•
• Bazı web sitelerinde, yorum kutusunu seçerek yorumlarınızı 
•
girebilirsiniz. Metin girmek ile ilgili bilgiler için, "Metin girme" 
kısmına bakın. (sf. 127)
•
•
•
•
•
Klasörü yükle (Facebook) öğesini seçerek Facebook için bir yükleme 
klasörü ayarlayabilirsiniz.
Dosya boyutu sınırı aşmışsa dosyaları yükleyemezsiniz. Yükleyebileceğiniz 
fotoğrafların maksimum çözünürlüğü 2M’dir. Yükleyebileceğiniz 
videoların maksimum çözünürlüğü  ’dir. Seçilen fotoğrafın çözünürlüğü 
2M boyutundan büyükse boyutu otomatik olarak daha düşük bir 
çözünürlüğe ayarlanır. (Bazı paylaşma hizmetinde, maksimum fotoğraf 
çözünürlüğü farklılık gösterebilir.)
Fotoğrafları ve videoları yükleme yöntemi, seçilen web sitesine bağlı 
olarak farklı olabilir.
Güvenlik duvarı veya kullanıcı kimliğini doğrulama ayarları nedeniyle 
bir web sitesine erişemiyorsanız, ağ yöneticinize veya ağ hizmeti 
sağlayıcısına başvurun.
Yüklenen fotoğraflara veya videolara, çekildikleri tarih otomatik isim 
olarak verilebilir.
İnternet bağlantınızın hızı fotoğrafların yüklenme veya web sayfalarının 
açılma hızını etkileyebilir.
Fotoğraf makinesinin hafızasında dosyalar yoksa bu özelliği göremezsiniz.
Aynı zamanda Oynatma modunda [m], düğmesine basarak fotoları 
veya videoları da yükleyebilirsiniz ve ardından Paylaş (Wi-Fi) → öğesini 
seçerek istediğiniz web sitesini seçebilirsiniz.
Videoları bazı web sitelerine yükleyemezsiniz.
Fotoğrafları SkyDrive'a yüklediğinizde, en-boy oranlarını korurken 2M
değerine yeniden boyutlandırılacaktır.
140
Kablosuz ağ
Samsung Link'i kullanarak dosyaları gönderme
Dosyaları fotoğraf makinenizden Samsung Link çevrimiçi deposuna 
veya kayıtlı cihazlara yükleyebilir veya dosyaları aynı AP'ye bağlı bir 
Samsung Link aygıtından görüntüleyebilirsiniz.
3
Kullanıcı adınızı ve parolanızı girin, ardından Oturum Aç →
OK seçeneğini belirleyin.
• Metin girmek ile ilgili bilgiler için, "Metin girme" kısmına bakın. 
(sf. 127)
• Listeden bir ID seçmek için, 
Fotoğrafları çevrimiçi depoya yükleme
1
2
• Eğer web sitesine daha önceden oturum açmışsanız, otomatik 
olarak oturum açabilirsiniz.
Mod düğmesini B öğesine döndürün.
→ Web
→ bir ID belirleyin.
Bu özelliği kullanmak için, bir Samsung Link hesabı oluşturmanız ve PC'nizi 
kullanarak ilgili çevrimiçi depolama hizmeti ile ilgili hesap oluşturmanız 
gereklidir. Hesapları oluşturmayı tamamladıktan sonra, çevrimiçi depolama 
hesabınızı Samsung Link’e ekleyebilirsiniz.
depolama öğesini seçin.
• Eğer kılavuz mesajı görünürse, OK öğesine basın.
• Fotoğraf makinesi, en son bağlanılan AP cihazı üzerinden bir 
WLAN'a bağlanmaya çalışacaktır.
• Fotoğraf makinesi önceden WLAN'a bağlanmadıysa, 
kullanılabilir AP cihazlarını arar. (sf. 123)
• Yüklediğiniz fotoğrafların boyutunu değiştirmek için, [m]
üzerine basın ve ardından Görüntü Yükleme Boyutu öğesini 
seçin.
• Eğer birden fazla web depolama alanı kaydetmişseniz, [m]
üzerine basarak listeden seçim yapabilir ve ardından Web
Depolamayı Değiştir öğesini seçebilirsiniz.
4
Yüklemek istediğiniz dosyaları seçin ve ardından Yükle
öğesini seçin.
• Birden fazla web depolama alanı kaydetmişseniz, ilk olarak bir web 
depolama yeri seçin.
• Video dosyalarını Samsung Link çevrimiçi depolama yerine yükleyemezsiniz.
• Fotoğraf makinesinin hafızasında dosyalar yoksa bu özelliği göremezsiniz.
• 20 dosyaya kadar yükleyebilirsiniz.
• Aynı zamanda [m] düğmesine basarak Oynatma modunda 
fotoğrafları yükleyebilir ve ardından Paylaş (Wi-Fi) → Samsung Link
seçeneğini belirleyebilirsiniz.
141
Samsung Link'i kullanarak dosyaları gönderme
Kablosuz ağ > 
Fotoğrafları veya videoları Samsung Link'i 
desteleyen cihazlarda görüntüleme
1
2
Mod düğmesini B öğesine döndürün.
→ Yakındaki
Cihazlar öğesini seçin.
• Eğer kılavuz mesajı görünürse, Evet öğesine basın.
• Fotoğraf makinesi, en son bağlanılan AP cihazı üzerinden bir 
WLAN'a bağlanmaya çalışacaktır. 
• Fotoğraf makinesi önceden WLAN'a bağlanmadıysa, 
kullanılabilir AP cihazlarını arar. (sf. 123)
5
Samsung Link cihazında, bağlanacağınız bir fotoğraf 
makinesi seçin.
6
Samsung Link cihazında, paylaşılan fotoğraflara veya 
videolara gözatın.
• Samsung Link cihazında fotoğraf makinesini arama ve 
fotoğraflara veya videolara göz atma hakkında bilgi için cihazın 
kullanım kılavuzuna bakın.
• Videolar Samsung Link cihazı veya ağ durumuna bağlı olarak 
düzgün oynatılamayabilir. Sorunsuz oynatmak için, bir 5 GHz 
çift bant AP cihazı kullanın.
• [m] öğesine basarak sadece seçilen cihazların veya tüm 
cihazların bağlanması için ayarlayabilir ve ardından ekranda 
DLNA Erişim Kontrolü öğesini seçebilirsiniz.
• Bir dosya paylaşım listesi oluşturulur. Diğer cihazlar fotoğraf 
makinenizi buluncaya kadar bekleyin.
3
Samsung Link cihazını bir ağa bağlayın ve ardından 
Samsung Link özelliğini açın.
• Daha fazla bilgi için cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.
4
Fotoğraf makinesinde Samsung Link cihazının fotoğraf 
makinenize bağlanmasına izin verin.
AP
  Bir fotoğraf makinesi WLAN üzerinden Samsung Link'i destekleyen bir 
televizyona bağlanır.
142
Samsung Link'i kullanarak dosyaları gönderme
Kablosuz ağ > 
• En yeni 1.000 dosyaya kadar paylaşabilirsiniz.
• Dosyaları Samsung Link cihazında görüntülerken sıralarını değiştirirseniz 
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Bir Samsung Link cihazında yalnızca fotoğraf makinenizle çektiğiniz 
fotoğrafları veya videoları görebilirsiniz.
Fotoğraf makinenizle Samsung Link cihazı arasındaki kablosuz bağlantı 
mesafesi, AP'nin teknik özelliklerine göre değişiklik gösterebilir.
Fotoğraf makinesi 2 Samsung Link cihazına bağlıysa oynatma işlemi 
yavaş olabilir.
Fotoğraflar veya videolar orijinal boyutlarında paylaşılır.
Bu özelliği sadece Samsung Link'i destekleyen cihazlar ile birlikte 
kullanabilirsiniz.
Paylaşılan fotoğraflar veya videolar Samsung Link cihazında 
saklanmayacaktır, ancak cihaz teknik özelliklerini karşılaması için fotoğraf 
makinesine kaydedilebilir.
Fotoğrafları veya videoları Samsung Link cihazına aktarma, ağ 
bağlantısına, paylaşılacak dosyaların sayısına veya boyutlarına bağlı 
olarak biraz zaman alabilir.
Fotoğrafları veya videoları Samsung Link cihazında görüntülerken 
fotoğraf makinesini normal olmayan bir şekilde kapatırsanız (örn. pilini 
çıkararak), cihaz fotoğraf makinesini bağlı olarak algılamaya devam eder.
Fotoğrafların veya videoların fotoğraf makinesindeki sırası Samsung Link
cihazındaki sırasından farklı olabilir.
Paylaşmak istediğiniz fotoğraf veya video sayısına bağlı olarak 
fotoğraflarınızın veya videolarınızın yüklenmesi ve başlangıç ayar işlemi 
zaman alabilir.
Fotoğrafları veya videoları Samsung Link cihazında görüntülerken, cihazın 
kumandasının sürekli kullanılması veya cihazda başka işlemler yapılması 
bu özelliğin doğru çalışmamasına neden olabilir.
•
•
•
•
•
veya tekrar sıralarsanız, cihazdaki dosya listesinin güncellenmesi için 
başlangıç ayarı işlemini tekrarlamalısınız.
Fotoğraf makinesinin hafızasında dosyalar yoksa bu özelliği göremezsiniz.
Samsung Link cihazınızı AP'nize bağlamak için bir ağ kablosu 
kullanmanızı öneririz. Bu, içeriği yürütürken karşılaşabileceğiniz herhangi 
bir video ‘Tutulmasını’ en az seviyeye indirecektir.
Dosyaları bir Samsung Link cihazında Yakındaki Cihazlar özelliğini 
kullanarak görüntülemek için, çoğa gönderim modunu AP’nizde 
etkinleştirin.
1920X1080 (60 kare/sn) videoları sadece 60 kare/sn değerinde 
oynatılabilen full HDTV'lerde oynatılabilir.
3D dosyalarını sadece 3D uyumlu TV'lerde veya monitörlerde 
görüntüleyebilirsiniz.
143
Kablosuz ağ
Wi-Fi Direct kullanarak fotoları gönderme
Fotoğraf makinesi bir WLAN aracılığıyla Wi-Fi Direct işlevini 
destekleyen bir cihaza bağlanırsa, fotoları cihaza gönderebilirsiniz. Bu 
özellik bazı cihazlarda desteklenmeyebilir.
1
Cihazda, Wi-Fi Direct seçeneğini açın.
2
Fotoğraf makinesinde, Oynatma modunda bir fotoya 
kaydırın.
3
5
Cihazda, fotoğraf makinesinin cihaza bağlanmasına olanak 
sağlayın.
• Foto cihaza gönderilecektir.
• Bir kerede 20 dosyaya kadar gönderebilirsiniz.
• Fotoğraf makinesinin hafızasında fotoğraf yoksa bu özelliği göremezsiniz.
• Eğer bir Wi-Fi Direct cihazına bağlanamazsanız, cihazı en son cihaz 
yazılımına güncelleyin. Bu özellik bazı cihazlarda desteklenmeyebilir.
[m] düğmesine basın ve ardından Paylaş (Wi-Fi) →
Wi-Fi Direct seçeneğini belirleyin.
• Tekli resim görüntüsünde iken, bir kerede yalnızca bir fotoğraf 
gönderebilirsiniz.
• Küçük resimler görüntüsünde, çoklu fotoğrafları seçebilirsiniz. 
Fotoğrafları seçmeyi tamamladığınızda Yükle seçeneğini 
belirleyin.
4
Fotoğraf makinesinin Wi-Fi Direct cihazları listesinden 
cihazı seçin.
• Cihazın Wi-Fi Direct seçeneğinin açık olduğundan emin olun.
• Fotoğraf makinenizi ayrıca Wi-Fi Direct cihazının cihaz 
listesinden de seçebilirsiniz.
144
Bölüm 5
Fotoğraf makinesi ayarları menüsü
Kullanıcı ayarları ve genel ayarlar menüsüyle ilgili daha fazla bilgi edinin.
Ayarları, ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize daha iyi uyacak şekilde düzenleyebilirsiniz.
Fotoğraf makinesi ayarları menüsü
Kullanıcı ayarları
Kullanıcı ortamını bu ayarlarla düzenleyebilirsiniz.
Kullanıcı
seçeneklerini
ayarlamak için,
Çekim modunda, [m] → 5 → bir seçeneğe basın.
Mevcut öğeler ve bunların sıralaması çekim şartlarına bağlı olarak farklılık 
gösterebilir.
ISO özelleştirmesi
ISO adımı
ISO hassaslığı için boyutu 1/3 veya 1 adımda ayarlayabilirsiniz.
Oto. ISO Aralığı
ISO Otomatik ayarını yaparken, altındaki her bir EV adımını 
seçebileceğiniz maksimum ISO değerini belirleyebilirsiniz.
* Varsayılan
Seçenek
Değer
1/3 Adım
ISO 125, ISO 160, ISO 200, ISO 250, ISO 320, ISO 400, 
ISO 500, ISO 640, ISO 800, ISO 1000, ISO 1250, 
ISO 1600, ISO 2000, ISO 2500, ISO 3200*
1 Adım
ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200*
Gürültü Azaltma
Resimlerdeki görsel gürültüyü azaltmak için Gürültü Azaltma özelliğini 
kullanın.
* Varsayılan
Seçenek
Açıklama
Yüksek ISO NR
Bu işlev, yüksek ISO hassaslığını belirlediğinizde 
ortaya çıkabilecek gürültüyü azaltır. (Kapalı, Yüksek, 
Normal*, Düşük)
Uzun Süreli NR
Fotoğraf makinesini uzun bir pozlamaya 
ayarladığınızda bu işlev gürültüyü azaltır. 
(Kapalı, Açık*)
146
Kullanıcı ayarları
Fotoğraf makinesi ayarları menüsü > 
Tarama Ayarı
DMF (Direct Manual Focus)
AE Ayracı, WB Ayracı ve P Wiz Ayracı seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.
[Deklanşör]'e yarım basarak odağı bulduktan sonra odak halkasını 
çevirerek odağı manuel olarak ayarlayın. Bu özellik, bazı merceklerde 
bulunmayabilir.
Seçenek
Açıklama
AE Ayraç Ayarı
Pozlama aralığını ayarlayın. (-/+0.3 EV*, 
-/+0.7 EV, -/+1 EV, -/+1.3 EV, -/+1.7 EV, 
-/+2 EV, -/+2.3 EV, -/+2.7 EV, -/+3 EV)
BD Ayraç Ayarı
3 pozu taranan fotoğrafın Beyaz Dengesi aralık 
mesafesini ayarlayın. (AB-/+3*, AB-/+2, AB-/+1, 
MG-/+3, MG-/+2, MG-/+1)
Örneğin, AB-/+3 seçeneği Sarı değerinin üç adım 
üstünü veya altını belirtir. MG-/+3 seçeneği, 
Macenta değeriyle aynı miktarı belirtir.
P Wiz Ayraç Ayarı
Fotoğraf makinesinin 3 poz taramalı fotoğraf 
çekimi yaparken kullanacağı 3 Resim Sihirbazı 
ayarını seçin.
147
Kullanıcı ayarları
Fotoğraf makinesi ayarları menüsü > 
Renk alanı
Renk boşluğu seçeneği renkleri temsil ederken yöntemleri seçmenize 
olanak sağlar. Dijital fotoğraf makineleri, monitörler ve yazıcılar gibi 
dijital görüntüleme cihazlarının renk gösterimi için kendi yöntemleri 
vardır. Bunlara renk alanları denir.
Seçenek
Açıklama
sRGB
sRGB (Standart RGB), IEC (Uluslararası Elektroteknik 
Komisyonu) renk boşluğunu tanımlamak için 
oluşturulan uluslararası bir şartnamedir. Bilgisayar 
monitörlerinde renkleri oluşturmak için yaygın 
bir şekilde kullanılır ve aynı zamanda, Exif için 
standart renk alanıdır. sRGB'yi sıradan görüntüler ve 
İnternette yayınlamayı amaçladığınız görüntüler için 
kullanmanız önerilir.
Adobe RGB
Adobe RGB, ticari baskı işlemlerinde kullanılır ve 
sRGB'den daha geniş bir renk aralığına sahiptir. 
Renk aralığının daha geniş olması, bir bilgisayardaki 
fotoğrafları kolayca düzenlemenize yardımcı olur. 
Ayrı programların genel olarak sınırlı sayıda renk 
alanıyla uyumlu olduğunu unutmayın.
Adobe RGB
sRGB
Renk boşluğu Adobe RGB'ye ayarlandığında, fotoğraflar “_SAMXXXX.JPG” 
şeklinde kaydedilir.
148
Kullanıcı ayarları
Fotoğraf makinesi ayarları menüsü > 
Bozukluk Düzeltme
Kullanıcı Ekranı
Merceklerde ortaya çıkabilecek mercek bozulmasını düzeltebilirsiniz. 
Bu özellik, bazı merceklerde bulunmayabilir.
Ekrana çekim bilgileri ekleyebilir veya gösterilen çekim bilgilerini 
ekrandan kaldırabilirsiniz.
1
Dokunma İşlemi
London
Çekim modunda dokunma işlemini etkinleştirmek için ayarlayın.
2
Seçenek
Açıklama
Açık
Çekim modunda dokunma işlemlerini kullanın. 
Kapalı
Çekim modunda dokunma işlemlerini kullanmayın. 
(Diğer durumlarda dokunma işlemlerini kullanabilirsiniz.)  
3
iFn Özelleştirme
i-Function merceğinde [i-Function]'e bastığınızda ayarlanabilecek 
seçenekleri belirleyebilirsiniz.
Seçenek
Açıklama
Açiklik
Diyafram değerini ayarlamak için ayarlayın.
Deklanşör hızı
Deklanşör hızını ayarlamak için ayarlayın.
EV
Pozlama değerini ayarlamak için ayarlayın.
ISO
ISO hassaslığını ayarlamak için ayarlayın.
Beyaz dengesi
Beyaz Dengeyi ayarlamak için ayarlayın.
Z
Yakınlaştırma oranını ayarlamak için ayarlayın.
No.
Açıklama
1
Trh&saat
2
Simgeler
Tarih ve saati görüntülemek için ayarlayın.
Çekim modunda sağda bulunan ekran simgelerini ayarlayın.
149
Kullanıcı ayarları
Fotoğraf makinesi ayarları menüsü > 
No.
Açıklama
Histogram
Ekrandaki histogramı açık veya kapalı olarak ayarlayın.
3
Histogram hakkında
Histogram, bir fotoğrafın parlaklık dağılımını gösteren bir 
grafiktir. Sola eğimli bir histogram karanlık bir fotoğrafı gösterir. 
Sağa eğimli bir histogram parlak bir fotoğrafı gösterir. Grafiğin 
yüksekliği renk bilgisiyle ilgilidir. Belirli bir renk daha yaygınsa, 
grafik yükselir.
Yetersiz pozlama 
Dengeli pozlama 
Düğme eşleme
Özel düğmeye veya DIRECT LINK düğmesine atanan işlevi 
değiştirebilirsiniz.
* Varsayılan
Düğme
İşlev
Özel
Özel düğme işlevini ayarlayın.
• Optik Önizleme*: Geçerli diyafram değeri 
için Depth of Field Preview (Alanın Derinliğini 
Önizleme) işlevini çalıştırır. (sf. 25)
• Tek dokunuşta BD (Beyaz Dengesi): Özel Beyaz 
Dengesi işlevini çalıştırır.
• Tek Dokunuşla RAW+: Bir dosyayı RAW+JPEG 
formatında kaydeder. Bir dosyayı JPEG formatında 
kaydetmek için, düğmeye tekrar basın.
• Sıfırla: Bazı ayarları sıfırlar.
• AEL: Oto pozlama kilitleme işlevini yerine getirir.
• AEL Tut: Çekim sonrası otomatik poz kilidi işlevini 
yürütmeye devam eder.
DIRECT LINK
DIRECT LINK düğmesinin işlevini ayarlayın. 
(AutoShare*, MobileLink, Remote Viewfinder, 
Otomatik Yedekleme, E-posta, SNS ve Bulut, 
Samsung Link)
Aşırı pozlama
150
Kullanıcı ayarları
Fotoğraf makinesi ayarları menüsü > 
Kılavuz Çizgisi
Sahne oluşturmanıza yardımcı olacak kılavuzu seçer. 
(Kapalı*, 3 X 3, 2 X 2, Çapraz, Diyagonal)
AF Lambası
Karanlık ortamlarda daha iyi otomatik odaklama yapmak için AF 
lambasını açın. Otomatik Odaklama, AF lambası açık olduğunda 
karanlık ortamlarda daha doğru çalışır.
151
Fotoğraf makinesi ayarları menüsü
Ayar
Fotoğraf makinesinin ayarlarını nasıl yapılandıracağınızı öğrenin.
Ayar
seçeneklerini
belirlemek için,
* Varsayılan
Öğe
Çekim veya Oynatma modunda, [m] → q →
seçeneğe basın.
* Varsayılan
Öğe
Açıklama
• Sistem Ses Seviyesi: Ses düzeyini ayarlamanızı veya tüm 
sesi tamamıyla kapatmanızı sağlar. 
(Kapalı, Düşük, Orta*, Yüksek)
Ekran Ayarı
Sistem Ses Seviyesi kapatılsa dahi, fotoğraf makinesi 
bir video veya slayt gösterisi oynatırken ses çıkarır.
Ses
Gözat
Hızlı Bakış süresinin uzunluğunu belirlemenizi sağlar. 
Bu, fotoğraf makinesinin çektiğiniz bir fotoğrafı çekim 
işleminin hemen ardından görüntülediği süredir. 
(Kapalı, 1 sn*, 3 sn, 5 sn, Tut)
Ekran parlaklığını, otomatik parlaklık ayarını, ekran 
rengini veya seviye göstergesini ayarlamanızı sağlar.
• Gör. Parlaklığı: Ekranın parlaklığını manüel olarak 
ayarlayabilirsiniz.
• Otomatik Parlaklık: Otomatik parlaklığı açmanızı 
veya kapamanızı sağlar. (Kapalı, Açık*)
• Ekran Rengi: Ekranın rengini manüel olarak 
ayarlayabilirsiniz.
• Yatay Kalibrasyon: Seviye göstergesini kalibre 
edin. Eğer seviye göstergesi düz değilse, fotoğraf 
makinesini düz bir yüzeye yerleştirin ve ardından 
ekranda verilen talimatları yerine getirin.
• Oynatma modunda Yatay Kalibrasyon seçeneğine 
• Af sesi: Deklanşör düğmesine açmak veya kapatmak 
için yarım bastığınızda fotoğraf makinesinin çıkardığı 
sesi ayarlayın. (Kapalı, Açık*)
• Düğme Sesi: Düğmelere bastığınızda veya ekranı 
kapatmak veya açmak için ekrana dokunduğunuzda 
fotoğraf makinesinin çıkardığı sesi ayarlayın. 
(Kapalı, Açık*)
Açıklama
erişim sağlayamazsınız.
• Portre yönlendirmede seviye göstergesini kalibre 
edemezsiniz.
Otomatik
Ekran Kapat
Ekran kapanma süresini ayarlamanızı sağlar. Fotoğraf 
makinesi belirlediğiniz süre boyunca kullanılmazsa ekran 
kapanır. (Kapalı, 30 sn*, 1 dk, 3 dk, 5 dk, 10 dk)
152
Ayar
Fotoğraf makinesi ayarları menüsü > 
* Varsayılan
Öğe
Açıklama
Güç kapatma zamanını ayarlayın. Belirlediğiniz süre 
boyunca fotoğraf makinesini kullanmazsanız fotoğraf 
makinesi kapanır. (30 sn, 1 dk*, 3 dk, 5 dk, 10 dk, 
30 dk)
Güç
Tasarrufu
• Fotoğraf makinesi, pili değiştirseniz dahi kapanma 
Açıklama
Videoçkş
Fotoğraf makinesini monitör veya HDTV gibi harici bir 
video cihazına bağlarken, ülkeniz için uygun video çıkışı 
sinyalini ayarlayın.
• NTSC: ABD, Kanada, Japonya, Kore, Tayvan, 
Meksika, vb
• PAL (Sadece PAL B, D, G, H veya I'yı destekler): Avustralya, 
süresi ayarını saklar.
Fotoğraf makinesi bir bilgisayara veya televizyona 
bağlıysa, bir slayt gösterisi veya film oynatıyorsa, güç 
tasarrufu işlevi çalışmayabilir.
•
• Mod Yardım Kılavuzu: Çekim modlarını değiştirirken 
Yardım
Kılavuzu
Görüntüsü
* Varsayılan
Öğe
seçilen mod hakkındaki yardımı göstermek için 
ayarlayın. (Kapalı, Açık*)
• İşlev Yardım Kılavuzu: Menüler ve işlevler hakkında 
yardım metnini görüntülemek için ayarlayın. 
(Kapalı, Açık*)
Avusturya, Belçika, Çin, Danimarka, Finlandiya, Fransa, 
Almanya, İngiltere, İtalya, Kuveyt, Malezya, Yeni Zelanda, 
Singapur, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayland, Norveç, vb
Anynet+
(HDMI-CEC)
Fotoğraf makinesini HDMI kablosuyla bir HDTV'ye 
bağladığınızda, görüntünün çözünürlüğünü 
değiştirebilirsiniz.
Yardım metnini gizlemek için [n] üzerine basın.
Language
Fotoğraf makinesinin ekranda göstereceği dili ayarlayın.
Tarihi, saati, tarih formatını, saat dilimini ve fotoğraflarda 
tarihin basılıp basılmayacağını ayarlamanızı sağlar. (Saat
Dilimi, Trh&saat, Tarih Tipi, Zaman Türü, T.basma)
Trh&saat
Fotoğraf makinesini Anynet+ (HDMI-CEC) özelliğini 
destekleyen bir HDTV'ye bağladığınızda, fotoğraf 
makinesinin oynatma işlevini TV'nin uzaktan kumandasıyla 
denetleyebilirsiniz.
• Kapalı: Fotoğraf makinesinin oynatma işlevinin 
televizyonun uzaktan kumandasıyla denetleyemezsiniz.
• Açık*: Fotoğraf makinesinin oynatma işlevinin 
televizyonun uzaktan kumandasıyla denetleyebilirsiniz.
HDMI Çıkışı
• NTSC: Otomatik*, 1080p, 720p, 480p, 
576p (yalnızca PAL seçildiğinde aktive edilir)
Bağlanılan HDTV seçtiğiniz çözünürlüğü 
desteklemiyorsa, fotoğraf makinesi bir düşük 
çözünürlük düzeyine ayarlanır.
• Tarih fotoğrafın sağ alt kenarında görünür.
• Bir fotoğrafı yazdırırken, bazı yazıcılar tarihi düzgün 
bir şekilde yazdıramayabilir. 
153
Ayar
Fotoğraf makinesi ayarları menüsü > 
* Varsayılan
Öğe
Açıklama
3D HDMI
Çıkışı
Dosyaları bir 3D TV'de oynatmak için bir seçenek seçin.
• Yan Yana*: İki görüntüyü yan yana gösterir.
• Çerçeve Paketleme: Sol ve sağ göz için görüntüleri 
alternatif olarak yan yana gösterir. 
* Varsayılan
Öğe
Dosya ve klasörlerin numaralandırılma yöntemini 
ayarlayın.
• Sıfırla: Sıfırlama işlevinin kullanılmasının ardından, bir 
sonraki dosya adı 0001'den başlar.
• Seri*: Yeni dosya numaraları, yeni bir hafıza kartı 
takmış, kartı formatlamış veya tüm fotoğrafları silmiş 
olsanız dahi mevcut numara sırasından devam eder.
Dosya adlarını oluşturma yöntemini belirlemenizi sağlar.
• Standart*: SAM_XXXX.JPG (sRGB)/
_SAMXXXX.JPG (Adobe RGB)
• Tarih: 
- sRGB dosyaları - MMDDXXXX.JPG. Örneğin, 01 Ocak 
Dosya adı
tarihinde çekilen bir fotoğraf için dosya adı 0101XXXX.
jpg şeklinde olur.
- Adobe RGB dosyaları - Ocaktan Eylüle kadar olan aylar 
için _MDDXXXX.JPG. Ekimden Aralığa kadar olan aylar 
için, ay numarası A (Eki.), B (Kas.) ve C (Ara.) harfleri ile 
değiştirilir. 
Örneğin, 03 Şubat tarihinde çekilen bir foto için, dosya 
adı _203XXXX.jpg olabilir. 05 Ekim tarihinde çekilen bir 
fotoğraf için de dosya adı _A05XXXX.jpg olur. 
Açıklama
• İlk klasör adı 100PHOTO'dur; sRGB renk alanını ve 
Dosya
Numarası
•
•
•
•
•
Klasör Türü
Standart dosya adlandırmasını seçtiyseniz, ilk dosya 
adı SAM_0001 olur.
Dosya adı numaraları SAM_0001'den SAM_9999'a 
kadar birer birer artar.
Klasör numaraları 100PHOTO'dan 999PHOTO'ya kadar 
birer birer artar.
Bir klasöre en çok 9.999 dosya kaydedilebilir.
Dosya numaraları DCF (Fotoğraf makinesi dosya 
sistemi için tasarım kuralı) teknik özelliklerine göre 
atanır.
Bir dosya adını değiştirirseniz (örneğin, bir 
bilgisayarda), fotoğraf makinesi dosyayı oynatamaz.
Klasör türünü belirlemenizi sağlar.
• Standart*: XXXPHOTO
• Tarih: XXX_AATT
154
Ayar
Fotoğraf makinesi ayarları menüsü > 
* Varsayılan
Öğe
Açıklama
* Varsayılan
Öğe
Hafıza kartını formatlayın. Formatlama, korunan dosyalar 
da dahil olmak üzere mevcut tüm dosyaları siler. 
(Evet, Hayır)
Başka marka bir fotoğraf makinesi, hafıza kartı okuyucu 
veya bilgisayar tarafından formatlanan bir hafıza kartını 
kullanırsanız, hatalar ortaya çıkabilir. Lütfen hafıza 
kartlarını, fotoğraf çekmek için kullanmadan önce 
fotoğraf makinesi içinde formatlayın.
Format
AutoShare, MobileLink veya Remote Viewfinder özelliği 
için fotoğraf makinesini AP olarak kullanmak amacıyla bir 
frekans ayarlayın. (5 Ghz, 2,4 GHz*)
Çift bant
Mobil AP
• Sabit Yazılım Yükseltmesi: Fotoğraf makinesi gövdesinin 
veya merceğin yazılımını güncelleyin. 
(Gövde Ürün Yazılımı, Mercek Ürün Yazılımı)
• Cihaz yazılımı yükseltmelerini şu adresten 
indirebilirsiniz: www.samsung.com.
•
•
• Cihaz yazılımı yükseltmesini pil tam olarak dolu 
olmadan çalıştıramazsınız. Bir cihaz yazılımını 
yükseltmeden önce pili tam şarj edin.
Cihaz yazılımını güncellerseniz, kullanıcı ayarları 
ve değerler sıfırlanır. (Tarih, saat, dil ve video çıkışı 
değişmez.)
Güncelleme işlemi devam ederken fotoğraf makinesini 
kapatmayın.
Eğer fotoğraf makinesini satın aldığınız ülkenin 
dışında bir ülkede kullanırsanız, radyo frekanslarındaki 
farklılıklardan dolayı 5 Ghz Wi-Fi özelliği doğru 
çalışmayabilir. Bu durumda, bunun yerine 2,4 GHz Wi-Fi 
özelliğini kullanın.
• Coğ. Etiketleme: Küresel Konumlama Sistemi (GPS) 
Cihazın ve merceğin, Mac adresinin ve ağ sertifikasyon 
numarasının yazılım sürümünü görüntüleyin veya yazılımı 
güncelleyin.
Aygıt
Bilgileri
Açıklama
GPS
özelliğini kullanarak fotoğrafları konum bilgisi içerecek 
şekilde ayarlamanızı sağlar. Konum bilgileri, fotoğrafla 
ilişkili Exif verilerine eklenir. (Kapalı, Açık*)
• GPS Geçerli Zaman Ayarları: Fotoğraf makinesi 
GPS sinyallerini alamadığında son konum bilgisini 
kullanmak için zamanı ayarlayın. Fotoğraf makinesi 
belirtilen süre içinde GPS sinyali almayı başaramazsa, 
fotoğraflara konum bilgileri kaydedilmez. 
(15 sn*, 30 sn, 1 dk, 3 dk, 10 dk, 30 dk)
• Konum Görüntüsü: Çekim modunda ekranda konum 
bilgilerini görüntülemek için ayarlayın. Yalnızca 
Kore'deyken konum bilgileri Korece görüntülenir 
ve ekran dili Korece olarak ayarlanır. Başka bir dil 
ayarlanmışsa konum bilgisi İngilizce olur. 
(Kapalı, Açık*)
• GPS Sıfırlama: Geçerli konumunuza en yakın GPS 
uydularını aramak için ayarlamanızı sağlar. 
(Evet, Hayır)
GPS işlevini kullanmak için, isteğe bağlı bir GPS cihazı 
satın almalısınız.
155
Ayar
Fotoğraf makinesi ayarları menüsü > 
* Varsayılan
Öğe
Açıklama
• Sensör Temizleme: Sensördeki tozu temizlemenizi sağlar.
• Başlangıç Eylemi: İşlev açık olduğunda, fotoğraf makinesi 
her açılışta sensör temizleme işlemini gerçekleştirir. 
(Kapalı*, Açık)
Sensör
Temizleme
Bu ürün değiştirilebilir mercekler kullandığından, 
mercekleri değiştirilirken sensörün üzerine tozlar 
yapışabilir. Bu durum, partiküllerin çektiğiniz 
fotoğraflarda görünmesine yol açabilir. Özellikle tozlu 
yerlerdeyken, mercekleri değiştirmemeniz önerilir. 
Ayrıca, kullanmadığınız zamanlarda, mercek kapağını 
merceğe taktığınızdan emin olun.
Sıfırla
Ayar menüsünü ve çekim seçeneklerini fabrika 
varsayılanlarına döndürmenizi sağlar. (Tarih, saat, dil ve 
video çıkış ayarları değişmez.) (Evet, Hayır)
Açık kaynak
lisansları
Açık kaynak lisanslarını görüntüleyin.
156
Bölüm 6
Harici cihazlara bağlama
Fotoğraf makinesini bilgisayar, HDTV veya 3D TV gibi harici cihazlara bağlayarak fotoğraf makinenizden tam anlamıyla faydalanın.
Harici cihazlara bağlama
Dosyaları bir HDTV veya 3D TV'de görüntüleme
Fotoğraf makinenizi isteğe bağlı bir HDMI kablosu kullanarak bir HDTV 
(3D TV)'ye bağlayarak fotoları veya videoları oynatın.
5
Fotoğraf makinesini açın.
• Bir HDTV'ye bağladığınızda fotoğraf makinesi Oynatma moduna 
otomatik olarak geçer.
HDTV'de dosyaları görüntüleme
1
2
3
Çekim veya Oynatma modunda, [m] → q →
HDMI Çıkışı → bir seçeneğe basın. (sf. 153)
6
Fotoğraf makinesi düğmelerini kullanarak fotoğrafları 
görüntüleyin veya videoları oynatın.
• HDMI kablosunu kullanırken, fotoğraf makinesini bir HDTV'ye 
Anynet+(CEC) yöntemi ile bağlayabilirsiniz. 
Fotoğraf makinenizi ve HDTV'nizi kapatın.
• Anynet+(CEC) işlevleri, bağlı cihazları TV uzaktan kumandasıyla kontrol 
etmenize olanak tanır.
İsteğe bağlı HDMI kablosu ile fotoğraf makinenizi 
HDTV'nize bağlayın.
• HDTV Anynet+(CEC) yöntemini destekliyorsa, fotoğraf makinesiyle birlikte 
•
•
•
4
HDTV'nizi açın ve ardından HDMI video kaynağını seçin.
•
kullanıldığında TV otomatik olarak açılır. Bu özellik, bazı HDTV'lerde 
bulunmayabilir.
Fotoğraf makinesi bir HDTV'ye HDMI kablosuyla bağlandığında, fotoğraf 
veya video çekemez.
Bir HDTV'ye bağlandığında, fotoğraf makinesinin bazı oynatma işlevleri 
kullanılamayabilir.
Fotoğraf makinesi ve bir HDTV bağlandıktan sonraki süre kullandığınız 
hafıza kartınıza bağlı olarak farklılık gösterebilir. Hafıza kartının ana 
özelliği aktarım hızını artırmak olduğundan, daha hızlı bir aktarma hızına 
sahip bir hafıza kartının HDMI işlevini kullanırken de hızlı olacağını 
söylemek doğru olmayabilir.
1920X1080 (60 kare/san) videoları sadece 60 fps değerinde oynatılabilen 
full HDTV'lerde oynatılabilir.
158
Dosyaları bir HDTV veya 3D TV'de görüntüleme
Harici cihazlara bağlama > 
Dosyaları 3D TV'de görüntüleme
7
3D TV'de 3D modunda veya Akıllı modda 3D Panorama seçeneğinde 
çekilen fotoğrafları veya videoları görüntüleyebilirsiniz.
Bir 3D dosyasını taşıyın ve ardından [I] üzerine basarak 
3D moduna geçin.
• 2D Moduna geçmek için [I] öğesine tekrar basın.
1
Çekim veya Oynatma modunda, [m] → q →
HDMI Çıkışı → bir seçeneğe basın. (sf. 153)
8
2
3D HDMI Çıkışı → bir seçenek belirleyin. (sf. 154)
9
3
Fotoğraf makinenizi ve 3D TV'yi kapatın.
4
İsteğe bağlı HDMI kablosu ile fotoğraf makinenizi 
3D TV'nize bağlayın.
TV'nizin 3D işlevini açın.
• Daha fazla ayrıntı için TV'nizin kullanıcı kılavuzuna bakınız.
Fotoğraf makinesi düğmelerini kullanarak 3D fotoğrafları 
görüntüleyin veya 3D videoları oynatın.
• Bir MPO dosyasını dosya biçimini desteklemeyen TV'lerdeki 3D efektini 
görüntüleyemezsiniz.
• MPO dosyasını veya bir 3D video dosyasını bir 3D TV'de görüntülemek 
için doğru bir 3D gözlük kullanın.
• Fotoğrafları 3D Panorama modunda çekmek, bir 3D merceği kullanarak 
3D modunda çekim yapılmasından daha az 3D efekti oluşması ile 
sonuçlanabilir.
Fotoğraf makineniz ile çekilen 3D fotoğraflarını veya videolarını uzun süre 
3D TV veya 3D monitöründe görüntülemeyin. Gözlerde kasılma, yorgunluk, 
baş dnönmesi ve benzeri istenmeyen bulgulara sebep olabilir.
5
3D TV'nizi açın ve ardından HDMI video kaynağını seçin.
6
Fotoğraf makinenizi açın.
• Bir 3D TV'ye bağladığınızda fotoğraf makinesi Oynatma 
moduna otomatik olarak geçer.
159
Harici cihazlara bağlama
Dosyaları bilgisayarınıza aktarma
Fotoğraf makinesini bilgisayarınıza bağlayarak hafıza kartındaki 
dosyaları aktarın.
Dosyaları Windows İS yüklü 
bilgisayarınıza aktarma
Fotoğraf makinesini çıkarılabilir bir disk gibi bağlama
Fotoğraf makinesini çıkarılabilir disk olarak bilgisayarınıza 
bağlayabilirsiniz.
1
Fotoğraf makinesini kapatın.
2
USB kablosunu kullanarak fotoğraf makinesini 
bilgisayarınıza bağlayın.
3
Fotoğraf makinesini açın.
• Bilgisayar fotoğraf makinesini otomatik olarak algılar.
4
Bilgisayarınızda sırasıyla, Bilgisayarım → Çıkarılabilir
Disk → DCIM → 100PHOTO veya 101_0101 seçeneğini 
belirleyin.
5
İstediğiniz dosyaları seçin ve daha sonra, bunları 
bilgisayarınıza sürükleyin veya kaydedin.
Klasör Türü için Tarih değeri ayarlanmışsa, klasör adı “XXX_AATT” 
biçiminde görünür. Örneğin bir fotoğrafı 1 Ocak günü çekmişseniz, klasör 
adı "101_0101" olacaktır.
•
• USB kablosunun küçük ucunu fotoğraf makinenize takın. Kablo 
ters takılırsa, dosyalarınız zarar görebilir. Üretici firma hiçbir veri 
kaybından sorumlu tutulamaz.
USB kablosunu HDMI bağlantı noktasına takmaya çalışırsanız 
fotoğraf makinesi düzgün çalışmayabilir.
160
Dosyaları bilgisayarınıza aktarma
Harici cihazlara bağlama > 
Cihazın bağlantısını kesme (Windows XP için)
Dosyaları Mac OS'e aktarma
Windows Vista, Windows 7 ve Windows 8 için fotoğraf makinesini 
çıkarma yolları benzerdir.
1
Fotoğraf makinesi ile bilgisayar arasında herhangi bir veri 
aktarımının olmadığından emin olun.
• Fotoğraf makinenizdeki durum lambası yanıp sönüyorsa, 
devam eden bir veri aktarımı vardır. Lütfen durum lambası yanıp 
sönmeyi kesene kadar bekleyin.
2
Bilgisayar ekranınızın sağ alt köşesindeki araç çubuğunda 
 simgesine tıklayın.
3
Açılan mesajı tıklatın.
4
Diskin güvenle kaldırıldığını belirten ileti kutusunu tıklatın.
5
USB kablosunu çıkarın.
Mac OS 10.5 veya üstü desteklenir.
1
Fotoğraf makinesini kapatın.
2
USB kablosunu kullanarak fotoğraf makinenizi bir 
Macintosh bilgisayara bağlayın.
•
• USB kablosunun küçük ucunu fotoğraf makinenize takın. Kablo 
ters takılırsa, dosyalarınız zarar görebilir. Üretici firma hiçbir veri 
kaybından sorumlu tutulamaz.
USB kablosunu HDMI bağlantı noktasına takmaya çalışırsanız 
fotoğraf makinesi düzgün çalışmayabilir.
161
Dosyaları bilgisayarınıza aktarma
Harici cihazlara bağlama > 
3
Fotoğraf makinesini açın.
• Bilgisayar fotoğraf makinesini otomatik olarak algılar ve 
çıkarılabilir bir disk simgesini gösterir.
4
Çıkarılabilir diski açın.
5
Fotoğrafları ve videoları Mac OS'e aktarın.
162
Harici cihazlara bağlama
Programları bir bilgisayarda kullanma
Sağlanan programları kullanarak dosyaları görüntüleyebilir ve 
düzenleyebilirsiniz. Dosyaları aynı zamanda PC'ye kablosuz olarak da 
gönderebilirsiniz.
Programları verilen CD'den yükleme
Kurulum CD'sini bilgisayarınıza takın.
1
i-Launcher kullanma
i-Launcher dosyaları Multimedia Viewer ile oynatmanıza olanak sağlar 
ve PC Auto Backup programını indirmek için bir link verir.
Windows OS Gereksinimleri
Öğe
Gereksinimler
CPU
Intel® i5 3,3 GHz veya üstü/
AMD Phenom™ II x4 3,2 GHz veya üstü
RAM
Minimum 512 MB RAM (1 GB veya daha fazlası önerilir)
2
Bir dil seçin.
3
Kuracağınız bir program seçin.
İS*
Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7, 
Windows 8
4
Ekrandaki talimatları takip edin.
Sabit disk
kapasitesi
250 MB veya daha fazlası (1 GB ve üstü önerilir)
5
Kurulumu tamamlamak için Exit (Çıkış) üzerine tıklayın.
i-Launcher'ı kullanırken faydalanabileceğiniz programlar
Öğe
Açıklama
Multimedia Viewer
Dosyaları Multimedia Viewer ile 
görüntüleyebilirsiniz.
Firmware Upgrade
Fotoğraf makinenizin bellenimini 
indirebilirsiniz.
PC Auto Backup
Fotoğraf makinenizle çektiğiniz fotoğrafları 
veya videoları kablosuz olarak bir bilgisayara 
gönderebilirsiniz.
• CD-ROM sürücüsü
• 1024X768 piksel, 16-bit renkli ekranla uyumlu 
Diğerleri
monitör (1280X1024 piksel, 32-bit renkli ekran 
önerilir)
• USB 2.0 bağlantı noktası
• nVIDIA Geforce 7600GT veya daha yüksek/ 
ATI X1600 serisi veya daha yüksek
• Microsoft DirectX 9.0c veya daha yüksek
* i-Launcher'ın 32-bit sürümü yüklenecektir—hatta Windows XP, Windows Vista, 
Windows 7 ve Windows 8'in 64-bit sürümleri de dahildir.
163
Programları bir bilgisayarda kullanma
Harici cihazlara bağlama > 
• Gereksinimler yalnızca tavsiyedir. Bilgisayarınızın durumuna göre, 
•
bilgisayarınız gereksinimleri karşılasa bile i-Launcher çalışmayabilir.
Eğer bilgisayarınız gereksinimleri karşılamazsa, videolar doğru 
çalışmayabilir.
Üretici firma, kendi kurduğunuz bilgisayarlar gibi niteliksiz bilgisayarların 
kullanılması sonucu oluşacak herhangi bir zarardan dolayı sorumluluk kabul 
etmez.
Mac OS Gereksinimleri
Öğe
Gereksinimler
İS
Mac OS 10.5 veya üstü (PowerPC hariç)
RAM
Minimum 256 MB RAM (512 MB veya daha 
fazlası önerilir)
Sabit disk kapasitesi
Minimum 110 MB
Diğerleri
USB 2.0 bağlantı noktası, CD-ROM sürücüsü
i-Launcher'ı açma
Bilgisayarınızda, Başlat → Tüm Programlar → Samsung →
i-Launcher → Samsung i-Launcher'ı seçin. Veya Mac OS 
bilgisayarında Applications (Uygulamalar) → Samsung → i-Launcher
üzerine tıklayın.
164
Programları bir bilgisayarda kullanma
Harici cihazlara bağlama > 
Multimedia Viewer kullanma
Multimedia Viewer dosyaları oynatmanıza olanak sağlar. Samsung 
i-Launcher ekranından, Multimedia Viewer üzerine tıklayın.
• Multimedia Viewer şu formatları destekler:
- Videolar: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9), 
AVI (MJPEG)
- Fotoğraflar: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF, MPO
• Diğer üretici firmaların cihazları ile birlikte kaydedilen dosyalar düzgün 
çalışmayabilir.
Fotoğrafları görüntüleme
1
No.
Açıklama
1
Dosya adı
2
Büyütülen alan
3
Histogram
4
Seçilen dosyayı açın.
5
Histogram düğmesi
6
Sola döndürün/Sağa döndürün.
7
Önceki dosyaya gidin/Sonraki dosyaya gidin.
8
Fotoğrafı ekrana sığdırın.
9
Fotoğrafı orijinal boyutunda görüntüleyin.
10
Yakınlaştır/Uzaklaştır
11
2D ve 3D modu arasında geçiş yapar.
2
3
11
10
9 8
7
6
5
4
165
Programları bir bilgisayarda kullanma
Harici cihazlara bağlama > 
Videoları görüntüleme
1
No.
Açıklama
6
Duraklat
7
Önceki dosyaya gidin.
8
İlerleme çubuğu
Cihaz yazılımını indirme
Samsung i-Launcher ekranından, Firmware Upgrade üzerine tıklayın. 
PC Auto Backup programını indirme
2
8
7 6 5 4
No.
Açıklama
1
Dosya adı
2
Sesi ayarlayın.
3
Seçilen dosyayı açın.
4
Sonraki dosyaya gidin.
5
Durdur
Samsung i-Launcher ekranından, PC Auto Backup üzerine tıklayın. 
PC Auto Backup programını yükleme hakkında ayrıntılı bilgi için, 
sayfa 133'e bakın.
3
166
Programları bir bilgisayarda kullanma
Harici cihazlara bağlama > 
Adobe Photoshop Lightroom yükleme
1
Adobe Photoshop Lightroom DVD-ROM'unu PC'nize 
ekleyin.
2
Bir dil seçin. 
3
Ekrandaki talimatları takip edin. 
Adobe Photoshop Lightroom kullanma
Bir fotoğraf makinesi tarafından çekilen fotoğraflar genellikle JPEG 
formatlarına dönüştürülür ve fotoğraf makinesinin çekim anındaki 
ayarlarına göre hafızada saklanır. RAW dosyaları ise JPEG formatlarına 
dönüştürülmez ve hiçbir değişiklik yapılmadan hafızaya kaydedilir. 
Adobe Photoshop Lightroom ile fotoğrafların pozlamasını, beyaz 
dengesini, tonlarını, kontrastını ve renklerini ayarlayabilirsiniz. 
Aynı zamanda JPEG veya TIFF dosyalarını ve RAW dosyalarını da 
düzenleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için program kılavuzuna bakınız.
• Adobe Photoshop Lightroom sürümünüze bağlı olarak, RAW dosyalarını 
açamazsınız. Bu durumda, programı Adobe web sitesinden güncelleyin.
• Adobe Photoshop Lightroom'da bir görüntü parlaklığı, rengi ve diğer 
efektler farklı görüntülenebilir. Görüntü yakalama sırasında uygulanan 
orijinal fotoğraf makinesi ayarları ve seçenekleri kaldırıldığından bu 
oluşmaktadır ve Adobe Photoshop Lightroom'da işlenmeye hazırdır.
167
Bölüm 7
Ek
Hata mesajları, fotoğraf makinesi bakımı, sorun giderme ipuçları,
teknik özellikler ve isteğe bağlı aksesuarlar hakkında bilgi ahibi olun.
Ek
Hata mesajları
Aşağıdaki hata mesajları göründüğünde, şu çözümleri deneyin.
Hata mesajları
Önerilen işlem
Dosya adları DCF standardıyla eşleşmiyor. Hafıza 
kartındaki dosyaları bilgisayarınıza aktarın ve kartı 
formatlayın. (sf. 155)
• Fotoğraf makinenizi kapatın ve tekrar açın.
Klasör ve dosya
numarası
maksimum
değerine ulaştı.
Kartı değiştirin
• Hafıza kartını formatlayın.
Error 00
Fotoğraf makinenizi kapatın ve merceği tekrar 
takın. Eğer halen aynı mesajı görüyorsanız, bir 
servis merkezine başvurun.
Error 01/02
Fotoğraf makinenizi kapatın, pili çıkartın ve tekrar 
takın. Eğer halen aynı mesajı görüyorsanız, bir 
servis merkezine başvurun.
Hata mesajları
Önerilen işlem
Mercek kilitlendi
Mercek kilitlidir. Bir tık sesi duyana kadar merceği 
saat yönünün tersine çevirin. (sf. 46)
Kart hatası
• Hafıza kartını çıkarın ve tekrar takın.
Pil zayıf
Dolu bir pil takın veya pili yeniden şarj edin.
Görüntü Dosyası
Yok
Fotoğrafları çekin veya içinde fotoğraf olan bir 
hafıza kartı takın.
Dosya hatası
Hasarlı dosyayı silin veya bir servis merkeziyle 
görüşün.
Hafıza dolu
Gerekli olmayan dosyaları silin veya yeni bir hafıza 
kartı takın.
Kart kilitli
SD, SDHC, SDXC veya UHS-1 kartını kilitleyerek 
dosyaların silinmesini önleyebilirsiniz. Çekim 
sırasında kartın kilidini açın. (sf. 173)
169
Ek
Fotoğraf makinesinin bakımı
Fotoğraf makinesini temizleme
Fotoğraf makinesi merceği ve ekranı
Bir körüklü fırça kullanarak tozu temizleyin ve merceği yumuşak bir 
bezle bastırmadan silin. Mercekte toz kalırsa, temiz bir kağıda mercek 
temizleme sıvısı dökün ve merceği hafifçe silin.
Görüntü sensörü
Farklı çekim koşullarına bağlı olarak fotoğraf üzerinde toz görülebilir. 
Bunun sebebi görüntü sensörünün açık hava koşullarına maruz 
kalmasıdır. Bu normal bir sorundur ve fotoğraf makinesi günlük 
kullanım içerisinde her zaman toza maruz kalabilir. Sensör üzerindeki 
tozu sensör temizleme işlevini çalıştırarak giderebilirsiniz. (sf. 156) Eğer 
sensör temizlendikten sonra halen toz kalmışsa, bir servis merkezine 
başvurun. Körüklü fırçayı merceğin montaj açıklığının içine sokmayın.
Fotoğraf makinesinin gövdesi
Yumuşak, kuru bir bezle hafifçe silin.
Cihazı temizlemek için asla benzen, tiner veya alkol kullanmayın. Bu tür 
çözeltiler fotoğraf makinesine zarar verebilir veya çalışmasını olumsuz 
etkileyebilir.
170
Fotoğraf makinesinin bakımı
Ek > 
Fotoğraf makinesini kullanma veya 
saklama
Fotoğraf makinesini kullanmak veya saklamak için uygun
olmayan yerler
• Fotoğraf makinesini çok soğuk veya çok yüksek sıcaklıklara maruz 
bırakmaktan kaçının.
• Fotoğraf makinenizi aşırı yüksek nem olan veya nemin sert biçimde 
değiştiği bölgelerde kullanmaktan kaçının.
• Fotoğraf makinesini doğrudan güneş ışığına maruz bırakmaktan 
ve yazın bir arabanın içi gibi sıcak ve havalandırması zayıf yerlerde 
saklamaktan kaçının.
• Fotoğraf makinenizi ve ekranını darbelere, sert kullanıma ve aşırı 
titreşime karşı koruyun, aksi takdirde ciddi zarar görebilirler.
Plaj ve sahillerde kullanma
• Fotoğraf makinenizi kumsal veya benzeri yerlerde kullanırken kuma 
ve kire karşı koruyun.
• Fotoğraf makineniz su geçirmez değil. Elleriniz ıslakken pile, 
adaptöre veya hafıza kartına dokunmayın. Elleriniz ıslakken fotoğraf 
makinesini kullanmanız fotoğraf makinenize zarar verebilir.
Uzun süreli saklama
• Fotoğraf makinenizi uzun bir süre için saklayacağınızda silika jel gibi 
bir emici madde ile birlikte bir kapalı bir kaba koyun.
• Kullanılmayan piller zaman için de boşalır ve kullanmadan önce 
tekrar şarj edilmeleri gerekir.
• Fotoğraf makinesi ve pil uzun süre ayrı yerlerde durduktan sonra 
fotoğraf makinesi tekrar açıldığında Güncel tarih ve saat sıfırlanabilir.
• Fotoğraf makinesinin içindeki hareketli parçaların ve iç bileşenlerin 
zarar görmemesi için fotoğraf makinenizi tozlu, kirli, nemli veya iyi 
havalandırılmamış yerlerde kullanmayın ve saklamayın.
• Fotoğraf makinenizi benzin, yakıt veya yanıcı kimyasal maddelerin 
yakınında kullanmayın. Yanıcı sıvı, gaz veya patlayıcı malzemeleri 
fotoğraf makinesi veya aksesuarlarıyla aynı bölmede saklamayın 
veya taşımayın.
• Fotoğraf makinesini naftalinli yerlerde saklamayın.
171
Fotoğraf makinesinin bakımı
Ek > 
Nemli ortamlarda fotoğraf makinesini dikkatli kullanma
Fotoğraf makinesini soğuk bir ortamdan sıcak ortama aktardığınızda 
fotoğraf makinesinin merceğinde veya içindeki parçalarda buğu 
oluşabilir. Bu durumda fotoğraf makinenize kapatın ve en az 1 saat 
bekleyin. Hafıza kartı üzerinde buğu oluşursa hafıza kartını fotoğraf 
makinesinden çıkarın ve geri takmadan önce üzerindeki nemin 
tamamının buharlaşmasını bekleyin.
• Merceği doğrudan güneş ışığına tutmayın; aksi takdirde görüntü 
sensöründe renk bozulması olabilir veya sensör doğru çalışmayabilir.
• Merceğinizi parmak izi veya çizilmelere karşı koruyun. Merceğinizi 
yumuşak, temiz, havsız bir mercek beziyle temizleyin.
• Dışarıdan bir darbe alırsa fotoğraf makinesi kapanabilir. Bu durum 
hafıza kartını korumak içindir. Tekrar kullanmak için fotoğraf 
makinesini açın.
• Fotoğraf makinesini kullanırken ısınabilir. Bu normaldir ve fotoğraf 
Diğer önlemler
• Fotoğraf makinenizi askısından tutup sallamayın. Bu sizi veya 
başkalarını yaralayabilir veya fotoğraf makinenize zarar verebilir.
• Fotoğraf makinenizi boyamayın; boya hareketli parçaları tıkayıp 
düzgün çalışmalarını engelleyebilir.
• Kullanmadığınızda fotoğraf makinesini kapatın.
• Fotoğraf makineniz hassas parçalardan oluşmaktadır. Fotoğraf 
makinesini darbelerden koruyun.
• Kullanmadığınızda çantasında tutarak ekranı dış kuvvetlerden 
koruyun. Kum, sivri aletler veya bozuk paradan uzak tutarak fotoğraf 
makinesini çiziklerden koruyun.
• Ekran çatlamışsa veya kırılmışsa fotoğraf makinesini kullanmayın. 
Kırılan cam veya akrilik elinizin veya yüzünüzün yaralanmasına sebep 
olabilir. Onarmak için fotoğraf makinenizi Samsung servis merkezine 
götürün.
• Fotoğraf makineleri, pilleri, şarj aletlerini veya aksesuarları asla 
mikrodalga fırın, ocak, radyatör veya soba gibi ısıtıcıların yakınına, 
içine ya da üzerine koymayın. Isı, cihazları bozabilir ya da bir yangına 
veya patlamaya sebep olabilecek şekilde aşırı ısıtabilir.
makinenizin ömrünü veya performansını etkilemez.
• Fotoğraf makinesini düşük sıcaklıklarda kullandığınızda, açılması 
biraz zaman alabilir, ekran rengi geçici olarak değişebilir ya da 
gölge görüntüler görünebilir. Bu gibi durumlar arıza değildir ve 
fotoğraf makinesi daha yüksek sıcaklıklara getirildiğinde kendilerinizi 
düzeltecektir.
• Fotoğraf makinesinin dış yüzeyindeki boya veya metal, hassas ciltli 
kişilerde alerjiye, cilt kaşıntısına, egzamaya veya şişliklere sebep 
olabilir. Eğer bu belirtilerden herhangi biriyle karşılaşırsanız, fotoğraf 
makinesini kullanmayı derhal bırakın ve bir doktora başvurun.
• Fotoğraf makinesinin hiçbir bölümüne, yuvasına veya erişim 
noktasına herhangi bir yabancı nesne sokmayın. Hatalı kullanımdan 
kaynaklanan hasarlar garantiniz tarafından kapsanmayabilir.
• Yetkili olmayan kişilerin fotoğraf makinesine servis yapmasına 
izin vermeyin veya fotoğraf makinesine kendiniz servis yapmaya 
çalışmayın. Yetkili olmayan kişilerin servis yapmasından 
kaynaklanacak her tür zarar garanti kapsamınızın dışındadır.
172
Fotoğraf makinesinin bakımı
Ek > 
Hafıza kartı hakkında
Bellek kartı adaptörü
Desteklenen hafıza kartı
Bu ürün SD (Secure Digital), SDHC (Secure Digital High Capacity), 
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity), UHS-1 (Ultra High Speed-1), 
microSD, microSDHC, microSDXC veya microUHS-1 hafıza kartlarını 
destekler.
Hafıza kartı
Mikro hafıza kartını bu ürün, bir PC veya hafıza kartı okuyucusu ile 
kullanmak için, kartı adaptöre takın.
Bağlantı ucu
Yazma koruma anahtarı
Etiket (ön)
SD, SDHC, SDXC veya UHS-1 kartlardaki yazmaya karşı koruma 
düğmesini kullanarak, dosyaların silinmesini önleyebilirsiniz. Kartı 
kilitlemek için düğmeyi aşağı kaydırın, kilidini açmak için yukarı 
kaydırın. Fotoğraf veya video çekerken kartın kilidini açın.
173
Fotoğraf makinesinin bakımı
Ek > 
Hafıza kartı kapasitesi
Hafıza kartı kapasitesi çekim sahnelerine veya çekim koşullarına bağlı olarak değişebilir. Bu kapasiteler 2 GB SD karta göre verilmiştir.
Boyut
Fotoğraf
Kalite
Çok iyi
İyi
Normal
RAW
RAW + Ç.İyi
RAW + İyi
RAW + Normal
20.0M (5472X3648)
151
179
218
69
47
49
52
10.1M (3888X2592)
276
321
384
-
62
64
66
5.9M (2976X1984)
423
484
565
-
71
72
74
2.0M (1728X1152)
845
923
1.016
-
82
83
84
Seri çekim
479
545
631
-
-
-
-
16.9M (5472X3080)
177
208
252
-
51
53
56
7.8M (3712X2088)
343
396
467
-
66
68
70
4.9M (2944X1656)
487
553
640
-
74
75
76
2.1M (1920X1080)
827
905
999
-
82
83
84
13.3M (3648X3648)
218
255
307
-
56
58
61
7.0M (2640X2640)
373
429
504
-
68
70
72
4.0M (2000X2000)
559
630
721
-
76
77
78
1.1M (1024X1024)
1.111
1.180
1.258
-
86
86
87
174
Fotoğraf makinesinin bakımı
Ek > 
Kalite
Boyut
1920X1080 (60 kare/san)
1920X1080 (30 kare/san)
*
1920X1080 (15 kare/san)
Video
1920X810 (24 kare/san)
1280X720 (60 kare/san)
1280X720 (30 kare/san)
640X480 (30 kare/san)
Paylaşım İçin (30 kare/
san)
*
HQ
Normal
Yaklaşık 10' 10"
Yaklaşık 12' 43"
Yaklaşık 17' 41"
Yaklaşık 22' 09"
Yaklaşık 23' 38"
Yaklaşık 29' 24"
Yaklaşık 21' 35"
Yaklaşık 27' 02"
Yaklaşık 16' 51"
Yaklaşık 21' 06"
Yaklaşık 29' 11"
Yaklaşık 36' 35"
Yaklaşık 120' 47"
Yaklaşık 153' 30"
Yaklaşık 218' 48"
Yaklaşık 278' 24"
 sadece bazı Akıllı Filtre seçenekleri ile kullanılabilir.
• Yukarıdaki rakamlar yakınlaştırma işlevi kullanılmadan ölçülür. 
• Yakınlaştırmayı kullanırsanız mevcut kayıt süresi değişebilir. 
• Toplam kayıt süresinin belirlemek için çok sayıda kayıt gerçekleştirilmiştir.
• Maksimum kayıt süresi dosya başına 29 dakika ve 59 saniyedir.
• Paylaşım İçin videolarının maksimum oynatma süresi dosya başına 30 saniyedir .
175
Fotoğraf makinesinin bakımı
Ek > 
Hafıza kartlarının kullanıma dair uyarılar
• Hafıza kartlarını çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklara maruz 
bırakmayın (0° C/32° F'den düşük veya 40° C/104° F'den yüksek). 
Aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklar hafıza kartının arızalanmasına 
sebep olabilir.
• Doğru tarafa bakacak şekilde bir bellek kartı takın. Bellek kartının 
yanlış yönde takılması fotoğraf makinenizin ve bellek kartınızın zarar 
görmesine neden olabilir.
• Başka fotoğraf makinelerinde veya bilgisayarda formatlanmış hafıza 
kartlarını kullanmayın. Hafıza kartını fotoğraf makinenizde tekrar 
formatlayın.
• Hafıza kartını fotoğraf makinenize taktığınızda veya çıkarttığınızda 
fotoğraf makinenizi kapatın.
• Hafıza kartlarının sıvı, kir veya yabancı maddelerle temas 
etmemesine dikkat edin. Hafıza kartı kirlenirse, hafıza kartınızı 
fotoğraf makinenize takmadan önce yumuşak bir bezle temizleyin.
• Sıvıların, kirin veya yabancı maddelerin hafıza kartlarına veya hafıza 
kartı yuvasına temas etmelerine izin vermeyin. Aksi takdirde hafıza 
kartları veya fotoğraf makinesi arızalanabilir.
• Hafıza kartını taşıdığınızda kartı elektrostatik boşaltımlardan 
korumak için bir çanta içinde taşıyın.
• Önemli verileri sabit disk, CD veya DVD gibi başka bir ortama 
aktarın.
• Fotoğraf makinesini uzun süreler kullandığınızda hafıza kartı 
ısınabilir. Bu normaldir ve arızaya işaret etmez.
• Standard gereksinimleri karşılayan bir hafıza kartı kullanınız.
• Lamba yanıp sönerken hafıza kartını çıkarmayın veya fotoğraf 
makinesini kapatmayın, aksi halde verileriniz zarar görebilir.
• Bir hafıza kartının kullanım ömrü dolduğunda kartta başka fotoğraf 
Üretici firma hiçbir veri kaybından sorumlu tutulamaz.
saklayamazsınız. Yeni bir hafıza kartı kullanın.
• Hafıza kartlarını bükmeyin, düşürmeyin, üzerine ağır cisimler 
koymayın veya baskı uygulamayın.
• Hafıza kartlarını güçlü manyetik alanların yakınında kullanmaktan 
veya saklamaktan kaçının.
• Hafıza kartlarını yüksek sıcaklık, yüksek nem veya aşındırıcı 
maddelerin olduğu yerlerde kullanmaktan veya saklamaktan kaçının.
176
Fotoğraf makinesinin bakımı
Ek > 
Pil hakkında bilgi
• Cihazı yatak örtüsü, halı veya elektrikli battaniye gibi alev alabilen 
Yalnızca, Samsung tarafından onaylanan pilleri kullanın.
• Her türlü kapalı alanda cihaz açık durumdayken uzun süre başından 
yüzeylerde uzun süre bırakmayın.
ayrılmayın.
• Pil uçlarının kolye, madeni para, anahtar veya saat gibi metal nesnelerle 
temas etmesine izin vermeyin.
Pil teknik özellikleri
• Yedek pil olarak yalnızca üreticinin önerdiği, orijinal Lityum-iyon pilleri 
Öğe
Açıklama
Model
BP1130
Tür
Lityum-iyon pil
Hücre kapasitesi
1.130 mAh
kullanın.
• Pili parçalamayın veya herhangi sivri nesne ile delmeyin.
• Pili yüksek basınçlı veya ezilmesine yol açacak kuvvetlere maruz 
bırakmayın.
• Pilin yüksek bir yerden düşmek gibi sert darbelere maruz kalmasına izin 
vermeyin.
Voltaj
7,6 V
• Pili 60° C (140° F) veya üstündeki sıcaklıklara maruz bırakmayın.
Şarj süresi* (Batarya tamamen
boşaldığında)
Yakl. 215 dk
• Pil güneş ışığı, ateş ve benzeri aşırı sıcaklıklara maruz bırakılmamalıdır.
* Pili bir bilgisayara bağlayarak şarj etmek daha uzun sürebilir.
Pilin dikkatsizce veya uygunsuz bir şekilde kullanılması kişisel
yaralanmalara veya ölüme yol açabilir. Emniyetiniz için, doğru pil
kullanımıyla ilgili aşağıdaki talimatlara uyun:
•
•
•
•
• Pil doğru kullanılmazsa tutuşabilir veya patlayabilir. Pilde herhangi 
bir şekil bozukluğu, çatlak veya anormallik fark ederseniz derhal pili 
kullanmayı bırakın ve pil üreticisiyle bağlantıya geçin.
Sadece üreticinin önerdiği, orijinal pil şarj cihazlarını kullanın ve pili 
yalnızca bu kullanıcı kılavuzunda gösterildiği şekilde şarj edin.
Pili ısıtıcıların yakınına koymayın veya yaz mevsiminde kapalı bir arabanın 
içi gibi aşırı sıcak ortamlara maruz bırakmayın.
Pili mikrodalga fırına koymayın.
Pili spa veya duşakabin gibi sıcak ve nemli yerlerde saklamaktan ve 
kullanmaktan sakının.
• Pilin nemli yüzeylerle veya sıvılarla temas etmesine izin vermeyin.
Atma talimatları
• Pilleri atarken dikkatli olun.
• Pilleri ateşe atmayın.
• Kullanılmayan pillerin ne yapılacağı ile ilgili yasal düzenlemeler ülkeye 
veya bölgeye göre farklılık gösterebilir. Pilleri tüm yerel ve federal 
yönetmelikleri göz önünde bulundurarak elden çıkarın.
Pilin şarj edilmesiyle ilgili talimatlar
Pili yalnızca bu kullanıcı kılavuzunda anlatılan yöntemi kullanarak şarj edin. 
Pil düzgün şekilde şarj edilmezse tutuşabilir veya patlayabilir.
177
Fotoğraf makinesinin bakımı
Ek > 
Pil ömrü
Pilin kullanımı ile ilgili notlar
Çekim modu
Ortalama süre/Fotoğraf sayısı
Fotoğraflar
Yaklaşık 165 dk Yaklaşık 330 fotoğraf
Videolar
Yaklaşık 110 dk (Videoları 1920X1080 çözünürlükte 
ve 60 kare/san değerinde kaydedin.)
• Yukarıdaki şekiller CIPA test standartlarına göredir. Sonuçlar gerçek 
kullanım şeklinize göre değişebilir.
• Kullanabileceğiniz çekim süresi arka plan, çekimler arasındaki 
aralıklar ve kullanım koşullarına göre değişir.
• Toplam kayıt süresinin belirlemek için çok sayıda kayıt 
gerçekleştirilmiştir.
Düşük pil uyarısı
Pil tamamen boşaldığında, pil simgesi kırmızı renk olacak ve "Pil zayıf" 
mesajı belirecektir.
• Pilleri çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın 
(0° C/32° F'den düşük veya 40° C/104° F'den yüksek). Aşırı sıcaklıklar 
pillerinizin şarj kapasitesini düşürebilir.
• Fotoğraf makinesini uzun süre kullandığınızda, pil yuvasının 
çevresindeki alan ısınabilir. Bu, fotoğraf makinesinin normal 
kullanımını etkilemez.
• Fişin elektrik prizi ile bağlantısını kesmek için elektrik kablosundan 
tutarak çekmeyin, aksi halde bu durum yangına veya elektrik 
çarpmasına sebep olabilir.
• 0° C/32° F'nin altındaki sıcaklıklarda pil kapasitesi ve pil ömrü 
azalabilir.
• Pil kapasitesi düşük sıcaklıklarda azalabilir, fakat daha yüksek 
sıcaklıklarda normale dönecektir.
• Fotoğraf makinesini uzun süre kullanmadan saklayacaksanız içindeki 
pilleri çıkarın. İçindeki pillerde akma olabilir veya zamanla paslanarak 
fotoğraf makinenize önemli hasar verebilir. Fotoğraf makinesini pili 
içinde olacak şekilde uzun süre kullanmadan tutmanız durumunda 
pilin boşalmasına sebep olacaktır. Şarjı tam olarak boşalan bir pili 
yeniden şarj edemeyeceksiniz.
• Fotoğraf makinesini uzun süre kullanmadığınızda (3 ay veya daha 
uzun), pili kontrol edin ve düzenli olarak yeniden şarj edin. Eğer 
pilin sürekli olarak boşalmasına izin verirseniz, kapasitesi ve ömrü 
azalabilir, bu da arızaya, yangına veya patlamaya yol açabilir.
178
Fotoğraf makinesinin bakımı
Ek > 
Pilin kullanımı hakkında ikazlar
Pilleri, şarj cihazlarını ve hafıza kartlarını koruyun.
Pillerin metal nesnelere temas etmemesine dikkat edin, aksi taktirde 
bu durum + ve - uçları arasında bağlantı oluşmasına ve pilde geçici 
veya kalıcı hasara ve yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
• Pil şarjı bittiğinde fotoğraf makineniz harici bir güç kaynağına 
bağlarsanız, yüksek enerji tüketen işlevleri kullanmak fotoğraf 
makinesinin kapanmasına sebep olacaktır. Fotoğraf makinesini 
normal kullanırsanız, pili yeniden şarj edin.
• Pil tam şarj olduğunda güç kablosunu yeniden bağlarsanız, durum 
lambası yaklaşık 30 dakika açılır.
• Flaş kullanmak veya video kaydetmek pilin daha çabuk bitmesine 
Pilin şarj edilmesiyle ilgili notlar
• Eğer durum lambası kapalı ise, pili doğru taktığınızdan emin olun.
• Eğer fotoğraf makinesi şarj edilirken açıksa, pil tam olarak şarj 
olmayabilir. Pili şarj etmeden önce fotoğraf makinesini kapatın.
• Pili şarj ederken fotoğraf makinesini kullanmayın. Bu yangına veya 
elektrik çarpmasına neden olabilir.
• Fişin elektrik prizi ile bağlantısını kesmek için elektrik kablosundan 
tutarak çekmeyin, aksi halde bu durum yangına veya elektrik 
çarpmasına sebep olabilir.
• Fotoğraf makinesini açmadan önce en az 10 dakika için pili şarj edin.
neden olur. Kırmızı durum lambası kapanıncaya kadar pili şarj edin.
• Durum lambası kırmızı yanıp sönerse, kabloyu yeniden bağlayın veya 
pili çıkarın ve tekrar takın.
• Kablo aşırı ısındığında ya da sıcaklık çok yüksekken pili şarj 
ederseniz, durum lambası kırmızı renkte yanıp sönebilir. Pil 
soğuduğunda şarj etme başlayacaktır.
• Pillerin fazla şarj edilmesi pil ömrünü kısaltabilir. Şarj tamamlandıktan 
sonra kabloyu fotoğraf makinesinden çıkarın.
• AC kablosundaki ağır nesneleri bükmeyin veya ağır cisimler 
yerleştirmeyin. Bunu yapmanız kabloya hasar verebilir.
179
Fotoğraf makinesinin bakımı
Ek > 
Bir bilgisayar bağlı iken şarj etme üzerine notlar
• Sadece verilen USB kablosunu kullanın.
• Şu durumlarda pil şarj olmayabilir:
- bir USB hub kullanımı
- diğer USB cihazların bilgisayarınıza bağlı olması
- kabloyu bilgisayarınızın ön kısmındaki girişe bağlamanız
- bilgisayarın USB girişi güç çıkışı standardını desteklememesi (5 V, 500 mA)
Pilleri ve şarj cihazlarını kullanırken ve elden çıkarırken
özen gösterin
• Pilleri asla ateşe atmayın. Kullanılmış pilleri atarken tüm yerel 
düzenlemelere uyun.
• Pilleri veya fotoğraf makinelerini asla mikrodalga fırın, ocak, radyatör 
veya soba gibi ısıtıcıların içine ya da üzerine koymayın. Piller fazla 
ısınırsa patlayabilir.
180
Ek
Servis merkezine başvurmadan önce
Cihazınızla ilgili sorun yaşıyorsanız, servis uzmanına başvurmadan 
önce aşağıdaki sorun giderme çözümlerini uygulamayı deneyin.
Durum
Önerilen işlem
• Hafıza kartında yer yok. Gerekli olmayan 
dosyaları silin veya yeni bir kart takın.
• Hafıza kartını formatlayın sağlar.
Fotoğraf makinenizi bir servis merkezine bırakırken hafıza kartı ve pil gibi 
arızayla ilgisi olabilecek bileşenleri de bırakın. 
• Hafıza kartı bozuk. Yeni bir hafıza kartı 
Fotoğraf çekemiyor
Durum
Fotoğraf makinesi
açılmıyor
Önerilen işlem
• Pilin doğru olarak takılı olduğundan emin 
olun.
Fotoğraf makinesi
donup kalıyor
Pili çıkarın ve tekrar takın.
olabilir veya ekran otomatik olarak kapanır. 
(sf. 153)
• Fotoğraf makinesi, aşırı ısınma nedeniyle 
hafıza kartına zarar gelmesini önlemek için 
kapanmış olabilir. Fotoğraf makinenizi tekrar 
açın.
Fotoğraf makinesi
ısınıyor
Fotoğraf makineniz kullanım sırasında ısınabilir. 
Bu normaldir ve fotoğraf makinenizin ömrünü 
veya performansını etkilemez.
Flaş beklenmedik bir
şekilde patlıyor
Flaş statik elektrik yüzünden patlayabilir. 
Fotoğraf makinesi arızalı değildir. 
• Düşük sıcaklıklarda (0° C/32° F derecenin 
Flaş çalışmıyor
• Pili şarj edin.
• Fotoğraf makineniz Güç tasarrufu modunda 
Kendi kendine
kapanıyor
Fotoğraf makinesinin
pili çabuk boşalıyor
• Fotoğraf makinesinin açık olduğundan emin 
olun.
• Pili şarj edin.
• Pilin doğru olarak takılı olduğundan emin 
olun.
• Pilin takılı olduğundan emin olun.
• Pili şarj edin.
edinin.
• Hafıza kartı kilitli. Kartın kilidini açın. (sf. 173)
altında) daha çabuk boşalabilir. Pili cebinize 
koyarak sıcak tutmaya çalışın. 
• Flaş kullanmak veya video kaydetmek pilin 
daha çabuk bitmesine neden olur. Gerekirse 
yeniden şarj edin.
• Piller zaman içinde değiştirilmesi gereken 
sarf malzemeleridir. Çok çabuk bitmeye 
başladıysa yeni bir pil alın.
• Flaş seçeneği Kapalı olarak ayarlanmış 
olabilir. (sf. 94)
• Flaşı bazı modlarda kullanamazsınız.
Tarih ve saat doğru
değil
q menüsünde tarihi ve saati ayarlayın. 
(sf. 153)
Ekran veya düğmeler
çalışmıyor
Pili çıkarın ve tekrar takın.
181
Servis merkezine başvurmadan önce
Ek > 
Durum
Hafıza kartında hata
var
Önerilen işlem
Durum
Önerilen işlem
• Fotoğraf makinenizi kapatın ve ardından 
Fotoğrafın renkleri
gerçek sahneyle aynı
değil
Doğru olmayan bir beyaz dengesi ayarı 
gerçekçi olmayan renkler oluşturabilir. Işık 
kaynağına uygun doğru bir beyaz dengesi 
seçin. (sf. 77)
Fotoğraf çok parlak
veya çok karanlık.
Fotoğrafınız fazla ya da eksik pozlandırılmıştır.
• Diyafram değerini veya deklanşör hızını 
ayarlayın.
• ISO duyarlılığını ayarlayın. (sf. 76)
• Flaşı kapatın veya açın. (sf. 94)
• Pozlama değerini ayarlayın. (sf. 102)
Fotoğraflar bozuk
çıkıyor
Geniş görüş açısıyla çekim yapmaya olanak 
tanıyan geniş açılı bir mercek kullanılırken 
fotoğraf makinesi görüntüsünde çok ufak 
bozukluklar olabilir. Bu normaldir ve arızaya yol 
açmaz.
tekrar açın.
• Hafıza kartınızı çıkarın ve ardından tekrar 
takın.
• Hafıza kartınızı formatlayın.
Ayrıntılı bilgi için "Hafıza kartlarının kullanıma 
dair uyarılar" kısmına bakınız. (sf. 176)
Bilgisayarınız bir
SDXC veya UHS-1
hafıza kartını
algılamıyor
SDXC hafıza kartları exFAT dosya sistemini 
kullanır. Bir Windows XP bilgisayarınızda exFAT 
dosya sistemi ile biçimlendirilen SDXC hafıza 
kartları veya UHS-1 hafıza kartlarını kullanmak 
için, Microsoft web sitesinden exFAT dosya 
sistemi sürücüsünü indirin ve güncelleyin. 
Televizyonunuz veya
bilgisayarınız SDXC
veya UHS-1 hafıza
kartına yüklenen
fotoları ve videoları
görüntüleyemiyor
SDXC hafıza kartları exFAT dosya sistemini 
kullanır. exFAT dosya sistemi ile formatlanan 
SDXC hafıza kartlarını veya UHS-1 hafıza 
kartlarını kullanmak için, kamerayı cihaza 
bağlamadan önce harici cihazın exFAT dosya 
sistemi ile uyumlu olduğundan emin olun. 
Dosyaları
görüntüleyemiyorum
Bir dosyanın adını değiştirirseniz, fotoğraf 
makineniz dosyayı oynatamayabilir (adın DCF
standardına uygun olması gerekir). Böyle 
bir durumla karşılaşırsanız, dosyalarınızı 
bilgisayarda görüntüleyin.
Bağladığım harici
cihazda oynatma
ekranı gözükmüyor
Fotoğraf net değil
şekilde bağlandığından emin olun.
• Hafıza kartınıza kaydın doğru şekilde 
yapıldığından emin olun.
• USB kablosunun doğru bağlandığından emin 
Bilgisayarınız
fotoğraf makinenizi
tanımıyor
• Ayarladığınız odaklama seçeneğinin, 
yaptığınız çekimler için uygun olduğundan 
emin olun.
• Fotoğraf makinenizin titrememesi için üçayak 
kullanın.
• Fotoğraf makinesi merceğinin temiz 
olduğundan emin olun. Değilse merceği 
temizleyin. (sf. 170)
• HDMI kablosunun harici monitöre doğru bir 
olun.
• Fotoğraf makinenizin açık olduğundan emin 
olun.
• Desteklenen bir işletim sistemi 
kullandığınızdan emin olun.
Bilgisayarınız
dosyalar aktarılırken
fotoğraf makinesinin
bağlantısını kesiyor
Dosya aktarma işlemi statik elektrik nedeniyle 
kesilebilir. USB kablosunu çıkarın ve tekrar 
takın. 
182
Servis merkezine başvurmadan önce
Ek > 
Durum
Önerilen işlem
Bilgisayarınız
videoları oynatmıyor
Videolar bazı video oynatıcı programlarını 
oynatamayabilir. Fotoğraf makineniz ile 
yakalanan video dosyalarını oynatmak 
için, bilgisayarınızda i-Launcher programı 
ile yükleyebileceğiniz Multimedia Viewer 
programını kullanın.
Durum
Önerilen işlem
AEL özelliği
çalışmıyor
AEL özelliği t, M, i ve s modlarında 
çalışmaz. Bu özelliği kullanmak için başka bir 
mod seçin.
• Merceğin doğru monte edildiğinden emin 
Mercek çalışmıyor
• i-Launcher’ı sonlandırın ve programı tekrar 
i-Launcher düzgün
bir şekilde çalışmıyor
DPOF dosyaları için
RAW ayarlanamıyor
başlatın.
• Bilgisayarınızın teknik özelliklerine ve ortama 
bağlı olarak, program otomatik olarak 
başlamayabilir. Bu durumda, Windows 
bilgisayarında Başlat → Tüm Programlar
→ Samsung → i-Launcher → Samsung
i-Launcher üzerine tıklayın. (Windows 8 için, 
Başlat ekranını açın ve ardından All apps
(Tüm uygulamalar) → Samsung i-Launcher
öğesini seçin.) Veya Mac OS bilgisayarında 
Applications (Uygulamalar) → Samsung →
i-Launcher üzerine tıklayın.
olun. 
• Merceği fotoğraf makinesinden çıkartın ve 
tekrar takın.
Harici flaş veya GPS
çalışmıyor
Fotoğraf makinesini
açtığınızda tarih &
saat ayarları ekranı
görüntüleniyor.
Harici cihazın doğru takıldığından ve açık 
durumda olduğundan emin olun.
• Tarih ve saati tekrar ayarlayın.
• Bu ekran fotoğraf makinesinin dahili güç 
kaynağının şarjı tamamen bittiğinde çıkar. 
Tamamen şarj olmuş bir pil takın ve dahili 
güç kaynağının yeniden şarj olması için 
kapalı durumda en az 72 saat bekleyin.
DPOF dosyaları için RAW ayarlayamazsınız.
• Özneniz odak alanı dışındadır. Özne AF 
Otomatik Odaklama
(AF) çalışmıyor
alanı dışında ise, onu AF alanı içine alarak ve 
[Deklanşör] yarım basarak çekim yapın.
• Özne çok yakın. Özneden birkaç adım 
uzaklaşın ve öyle çekin.
• Odak modu MF (Menüel Odaklama)'ya ayarlı. 
Modu AF olarak değiştirin.
183
Ek
Fotoğraf makinesinin teknik özellikleri
Görüntü Algılayıcı
Ekran
Tür
CMOS
Algılayıcı boyutu
23,5 X 15,7 mm
Etkin piksel sayısı
Yakl. 20,3 mega-piksel
Toplam piksel sayısı
Yakl. 21,6 mega-piksel
Renk filtresi
RGB ana renk filtresi
Mercek montajı
Tür
Samsung NX montaj
Mevcut mercek
Samsung mercek
Görüntü Sabitleme
Tür
Kaydırma (merceğe bağlı)
Mod
Kapalı/Mod 1/Mod 2
Bozulma Düzelt
Kapalı/Açık (merceğe bağlı)
Tür
Dokunmatik Panelli AMOLED (C-tipi Dokunma 
Kontrolü Etkin)
Boyut
3,31" (Yaklaşık 84,0 mm)
Çözünürlük
WVGA (800X480) 768 k nokta (PenTile)
Görüş alanı
Yakl. 100% 
Açı
Eğilebilir (180°'ye kadar, Aşağı 45°)
Kullanıcı ekranı
Kılavuz Çizgisi, Simgeler, Histogram, 
Mesafe Ölçeği, Seviye Ölçeği
Odaklama
Tür
• Toplam AF noktası: 105 nokta (Faz Algılama 
AF), 247 nokta (Kontrast AF)
Odaklama noktası
Tozlanmayı Azaltma
Tür
Süper sonik sürücü
• Seçim: 1 nokta (Serbest seçim)
• Çoklu: Normal 21 (3 X 7) nokta 
(Çapraz nokta 1), Yakın Çekim 35 nokta
i-Function
E, Z (X1.2, 1.4, 1.7, 2.0)
Faz Algılama ve Kontrast AF
• Yüz algılama: Maks 10 yüz 
Mod
Tekli AF, Sürekli AF, Manuel Odak, 
Dokunmatik oto.o. ve Deklanşör
AF Yardımcı Lambası
Yeşil LED
184
Ek >
Fotoğraf makinesinin teknik özellikleri
Deklanşör
Sürücü Modu
Tür
Elektronik kumandalı dikey odaksal düzlemli
deklanşör
Hız
• Oto: 1/6.000 – 1/4 sn.
• Manuel: 1/6.000 – 30 sn. (1/3 EV Adımı)
• Ampul (zaman sınırı: 4 dk)
Pozlama
Mod
8,6 kare/san
Sürekli çekim
TTL 221 (17 X 13) Blok segmenti
Ölçüm sistemi
Ölçüm: Çoklu, Merkez ağırlıklı, Nokta
Ölçüm aralığı: EV 0 – 18 (ISO100 · 30 mm, F2)
Dengeleme
±3 EV (1/3 EV Adımı)
AE kilidi
ÖZEL tuş
ISO eşdeğeri
Otomatik, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200,
6400, 12800, 25600 (1 veya 1/3 EV Adım)
* Oto ISO ayarları ISO 3200'e kadar seçilebilir.
Tek kare, Sürekli, Seri çekim (sadece 5M),
Zamanlayıcı, Ayraç (Otomatik pozlama,
Beyaz dengesi, Resim Sihirbazı)
* Maksimum çekim hızı saniyede 8,6 karedir.
Yaklaşık JPEG 13 çekim, RAW 5 çekim ardından
yavaşlayacaktır. (Hafıza kartının özelliğine göre
farklılık gösterebilir.)
Poz taramalı çekim
Otomatik poz tarama (±3 EV),
Beyaz Dengelemeli Poz Tarama,
Resim Sihirbazı Poz Taraması
Otomatik zamanlayıcı
2 – 30 san. (1 saniye aralığında)
Flaş
Tür
Harici Flaş (SEF8A ile verilmiştir)
Mod
Akıllı Flaş, Oto, Oto Kırmızı göz, Doldur,
Kırmızı Dolgu, 1. Perde, 2. Perde, Kapalı
Kılavuz numarası
8 (ISO 100'e bağlıdır) (SEF8A)
Görüş açısı
28 mm (35 mm film dengi)
Senk hızı
1/180 sn'den kısa.
Flaş EV
-2 – +2 EV (1/2 EV Adımı)
Harici flaş
İsteğe Bağlı Samsung harici flaşlar:
SEF42A, SEF220A
Terminal senk
Flaş yuvası
185
Ek >
Fotoğraf makinesinin teknik özellikleri
Beyaz Dengesi
• JPEG (3:2): 20.0M (5472X3648),
Mod
Otomatik bd, Günışığı, Bulutlu,
Floresan Beyazı, Floresan NW,
Floresan Gün Işığı, Akkor, Flaş BD, Özel ayar,
Renk Sıcaklığı (Manuel)
Mikro ayar
Amber/Mavi/Yeşil/Macenta sırasıyla 7 adım
Dinamik Mesafe
Boyut
Kapalı/Akıllı Aralık+/HDR
Resim Sihirbazı
Mod
Parametre
10.1M (3888X2592), 5.9M (2976X1984),
5.0M (2736X1824) (sadece seri çekim
modu), 2.0M (1728X1152)
• JPEG (16:9): 16.9M (5472X3080),
7.8M (3712X2088), 4.9M (2944X1656),
2.1M (1920X1080)
• JPEG (1:1): 13.3M (3648X3648),
7.0M (2640X2640), 4.0M (2000X2000),
1.1M (1024X1024)
• RAW: 20.0M (5472X3648)
Standart, Canlı, Portre, Manzara,
Orman, Retro, Soğuk, Sakin, Klasik, Özel 1,
Özel 2, Özel 3
Kalite
Çok iyi, İyi, Normal
Renk, Doyma, Keskinlik, Kontrast
RAW standardı
SRW (ver.2.0.0)
Renk alanı
sRGB, Adobe RGB
Çekim
Mod
Akıllı Otomatik, Program, Diyafram Öncelikli
Pozlama, Deklanşör Öncelikli Pozlama,
Manüel, Mercek Önceliği, Akıllı
Akıllı mod
Güzel yüz, En iyi Yüz, Manzara, Makro,
Hareket dondurma, Zengin ton, Panorama,
Şelale, Siluet, Gün Batımı, Gece, Havai Fişek,
Işık izi, Yaratıcı Çekim
Akıllı Filtre
Parlaklığı Azaltma, Minyatür, Renkli Kalem,
Sulu boya, Yıkama çizimi, Yağlı Boya Çizimi,
Mürekkeple Çizim, Akril, Negatif, Kırmızı, Yeşil,
Mavi, Sarı
* 3D mercekli 3D modu sadece JPEG (16:9) 4.1M
(2688X1512) veya 2.1M (1920X1080) ile kullanılır.
186
Ek >
Fotoğraf makinesinin teknik özellikleri
Video
Kayıttan Oynatma
Tür
MP4 (H.264)
Format
Film: H.264, Ses: AAC
Video AE Modu
Program, Diyafram Öncelikli Pozlama,
Deklanşör Öncelikli Pozlama, Manüel
Film klibi
Ses aç/kapat (Çekim süresi: Maks. 29' 59'')
Akıllı Filtre
Parlaklığı Azaltma, Minyatür, Renkli Kalem,
Sulu boya, Yıkama çizimi, Yağlı Boya Çizimi,
Mürekkeple Çizim, Akril, Negatif, Kırmızı, Yeşil,
Mavi, Sarı
Boyut
1920X1080, 1920X810, 1280X720, 640X480,
320X240 (Paylaşım İçin)
Çekim hızı
60 kare/san, 30 kare/san, 24 kare/san (sadece
1920X810 ile kullanılabilir), 15 kare/san (sadece
bazı Akıllı Filtre seçenekleri ile kullanılabilir)
Çoklu Hareket
x0.25 (sadece 640X480, 320X240),
x0.5 (1280X720 (sadece 30 kare/san),
640X480, 320X240), x1, x5, x10, x20
Kalite
HQ, Normal
Ses
Stereo
Düzenle
Sabit resim yakalama, Süre kırpma
Tür
Tek görüntü, Küçük resimler (15/28),
Slayt Gösterisi, Video
Düzenle
Akıllı Filtre, Yeniden Boyutlandır, Döndür,
Yüz rötuşu, Parlaklık, Kontrast
Akıllı filtre
Parlaklığı Azaltma, Minyatür, Renkli Kalem,
Sulu boya, Yıkama çizimi, Yağlı Boya Çizimi,
Mürekkeple Çizim, Akril, Negatif, Kırmızı, Yeşil,
Mavi, Sarı
• JPEG (3:2): 5.9M (2976X1984),
5.0M (2736X1824), 2.0M (1728X1152)
Akıllı filtre boyutu
• JPEG (16:9): 6.2M (3328X1872),
4.9M (2944X1656), 2.1M (1920X1080)
• JPEG (1:1): 6.0M (2448X2448),
4.0M (2000X2000), 1.1M (1024X1024)
Veri Saklama
Ortam
Harici hafıza (isteğe bağlı):
SD kartı (2 GB garantilidir),
SDHC kartı (32 GB'a kadar garantilidir),
SDXC kartı (64 GB'a kadar garantilidir)
• Sınıf 6, 10, UHS-1
Dosya biçimi
RAW (SRW (ver.2.0.0)), JPEG (EXIF 2.21),
MPO (3D), DCF, DPOF 1.1
GPS
Tür
İsteğe bağlı GPS modülüne sahip coğrafi yer
işareti ekleme (WGS 84)
Özellik
Konum adı (Yalnızca İngilizce ve Korece)
187
Ek >
Fotoğraf makinesinin teknik özellikleri
Kablosuz ağ
Güç Kaynağı
Tür
IEEE 802.11b/g/n Çift Bandı desteler
İşlev
MobileLink, Remote Viewfinder,
Otomatik Yedekleme, E-posta, SNS ve Bulut,
Samsung Link, AutoShare, Wi-Fi Direct
NFC
Tür
Yeniden şarj edilebilir pil: BP1130 (1.130 mAh)
* Güç kaynağı bölgenize bağlı olarak değişiklik
gösterebilir.
Boyutlar (G x Y x D)
122 x 63,7 x 42,7 mm (çıkıntılar hariç)
Ağırlık
Evet
310 g (pil ve hafıza kartı hariç)
Arayüz
Dijital çıkış
USB 2.0 (mikro USB jak)
Çalışma sıcaklığı
Video çıkışı
• NTSC, PAL (seçilebilir)
• HDMI
Çalışma nemi
Harici sürüm
Evet (mikro USB)
Harici mikrofon
Evet
DC güç girişi
DC 5.0V, 1A mikro USB ile
0 – 40° C
5 – 85 %
Yazılım
i-Launcher, Adobe Photoshop Lightroom 5
* Performansı iyileştirmek için teknik özellikler haber verilmeden değiştirilebilir.
* Diğer marka ve ürün adları kendi sahiplerinin ticari markalarıdır.
188
Ek
Sözlük
AP (Erişim Noktası)
AEL/AFL (Oto Pozlama Kilidi/Oto Odak Kilidi)
Bir erişim noktası kablolu bir ağa bağlanmak için kablosuz cihazlara 
olanak sağlayan bir cihazdır.
Bu özellikler odaklanmak ve hesaplamak istediğinizde pozlamayı veya 
odağı kilitlemenize yardım eder.
Geçici ağ
AF (Otomatik Odaklama)
Geçici bir ağ, bilgisayarlar ile cihazlar arasında dosyaları ve internet 
bağlantısını paylaşmak için olan geçici bir bağlantıdır.
Fotoğraf makinesi merceğini özneye otomatik olarak odaklayan 
bir sistemdir. Fotoğraf makineniz otomatik olarak odaklanmak için 
kontrast kullanır.
AdobeRGB
Adobe RGB, ticari baskı işlemlerinde kullanılır ve sRGB'den daha 
geniş bir renk aralığına sahiptir. Renk aralığının daha geniş olması, bir 
bilgisayardaki fotoğrafları kolayca düzenlemenize yardımcı olur.
AEB (Otomatik Poz Dengesi)
Bu özellik farklı pozlardaki birkaç görüntüyü otomatik olarak 
yakalayarak doğru pozlandırılmış görüntü yakalamanıza yardım eder.
AMOLED (Aktif matris organik ışık yayan diyot) /
LCD (Likit Kristal Ekran)
AMOLED çok ince ve hafif olan görsel bir ekrandır ve ışıklandırılmasına 
gerek yoktur. LCD, tüketici elektroniğinde sıklıkla kullanılan bir görsel 
ekrandır. Bu ekran renkleri çoğaltmak için CCFL veya LED gibi ayrı bir 
ışığa ihtiyaç duyar.
Diyafram
Diyafram, fotoğraf makinesi sensörüne ulaşan ışık miktarını kontrol 
eder.
189
Sözlük
Ek > 
Fotoğraf makinesi sallanması (Bulanma)
Kompozisyon
Eğer fotoğraf makinesi deklanşör açıkken taşınırsa, tüm görüntü 
bulanık görünebilir. Deklanşör hızı yavaşladığında bu daha sık olur. 
Hassaslığı artırarak, flaş kullanarak veya deklanşör hızını daha hızlıya 
getirerek fotoğraf makinesi sallanmasını önleyin. Alternatif olarak bir 
üçayak veya OIS işlevi kullanarak fotoğraf makinesini dengeleyin.
Fotoğrafçılıkta kompozisyon, fotoğraftaki öznelerin düzenlenmesi 
anlamına gelir. Genelde üçte bir kuralına sadık kalarak iyi bir 
kompozisyon elde edilebilir.
Bulut Bilgisayar
Japan Electronics and Information Technology Industries Association 
(JEITA) tarafından geliştirilen dijital fotoğraf makineleri için dosya 
biçimini ve dosya sistemini tanımlamada kullanılan bir teknik özelliktir. 
Bulut bilgisayar verileri uzaktaki sunuculara depolamanıza ve bu 
verileri internet erişimine sahip bir bilgisayardan kullanabilmenize 
olanak sağlayan bir teknolojiidir. 
Renk alanı
Fotoğraf makinesinin görebileceği renklerin aralığı.
Renk sıcaklığı
Renk Sıcaklığı, 'Kelvin derece' (K) olarak ölçülen ve belirli türde bir 
ışık kaynağının renk tonunu ifade eden bir değerdir. Renk sıcaklığı 
arttığından, ışık kaynağının rengi daha mavimsi kalitededir. Renk 
sıcaklığı azaldığından, ışık kaynağının rengi daha kırmızımsı kalitededir. 
5.500 Kelvin derecede ışık kaynağının rengi gün ortasındaki güneşe 
benzer.
DCF (Fotoğraf Makinesi Dosya Sistemi için Tasarım kuralı)
Alan derinliği
Fotoğrafta kabul edilebilir şekilde odaklanılabilecek en yakın ve en 
uzak noktalar arasındaki mesafe. Alan derinliği mercek diyaframına, 
odak uzunluğuna ve fotoğraf makinesi ile özne arasındaki mesafeye 
göre değişir. Örneğin, daha küçük bir f-sayı kullanarak, daha büyük bir 
alan derinliği oluşturun ve kompozisyondaki arkaplanı bulanıklaştırın.
DPOF (Dijital Baskı Siparişi Formatı)
Baskı bilgilerini yazmak için olan bir biçimdir, örneğin bir bellek 
kartındaki görüntüleri ve baskı sayısını seçmek gibi. Zaman zaman 
fotoğraf mağazalarında bulunan DPOF uyumlu yazıcılar güvenilir baskı 
almak için kartınızdaki bilgileri okuyabilir.
190
Sözlük
Ek > 
EV (Poz Değeri)
Flaş
Aynı pozu veren fotoğraf makinesinin deklanşör hızının tüm 
kombinasyonları ve mercek diyaframı. 
Zayıf ışık bulunan ortamlarda yeterli pozlama oluşturmaya yardımcı 
olan bir hızlı ışıktır.
EV Düzeltme
Odak uzunluğu
Bu özellik, fotoğraflarınızın pozunu iyileştirmek için fotoğraf makinesi 
tarafından ölçülen poz değerini sınırlı artışlarda hızlı bir şekilde 
ayarlamanıza olanak sağlar.
Merceğin ortasında odak noktasına kadar olan mesafe (milimetre). 
Odak uzunluğunun fazla olması, görüş açısının daralmasına ve özne 
büyümesine neden olur. Kısa odak uzunlukları, daha geniş görüş açıları 
sağlar.
Exif (Değiştirileblir Görüntü Dosyası Biçimi)
Japan Electronic Industries Development Association (JEIDA) 
tarafından tasarlanan dijital fotoğraf makineleri için bir görüntü 
dosyasını tanımlayan teknik özelliktir.
Pozlama
Fotoğraf makinesinin sensörüne ulaşan ışık miktarıdır. Pozlama, 
deklanşör hızı, diyafram değeri ve ISO hassaslığından oluşan bir 
kombinasyon ile kontrol edilir.
Histogram
Görüntü parlaklığının grafiksel bir temsilidir. Yatay eksen parlaklığı 
gösterirken dikey eksen piksel sayısını gösterir. Histogramdaki soldaki 
(çok koyu) ve sağdaki (çok parlak) yüksek noktalar fotoğrafın yanlış 
pozlandığını gösterir.
H.264/MPEG-4
Uluslararası standartlar örgütleri ISO-IEC ve ITU-T tarafından belirlenen 
yüksek sıkıştırmaya sahip video biçimidir.  Bu kod çözücü, Joint Video 
Team (JVT) tarafından geliştirilen düşük bit hızlarında iyi video kalitesi 
sağlayabilmektedir.
191
Sözlük
Ek > 
Görüntü sensörü
Ölçüm
Görüntüdeki her piksel için bir fotosit içeren dijital fotoğraf 
makinesinin fiziksel kısmıdır. Her fotosit, pzolama sırasında oluşan ışık 
parlaklığını kaydeder. CCD (Şarj Destekli Cihaz) ve CMOS (Tamamlayıcı 
Metal Oksit Yarıiletken) genel sensör türleridir.
Ölçüm, fotoğraf makinesinin ışık miktarını ölçmek için kullandığı 
yöntemi gösterir.
IP (İnternet protokolü) adresi
Fotoğraf makinesi merceğini özneye manüel olarak odaklayan bir 
sistemdir. Bir özneye odaklanmak için odak halkasını kullanabilirsiniz.
Bir IP adresi internete bağlı olan her cihaza atanan eşi olmayan bir 
numaradır.
ISO duyarlılığı
Fotoğraf makinesinin ışığa karşı hassaslığı film fotoğraf makinesinde 
kullanılan dengi film hızına bağlıdır. Daha yüksek ISO hassaslığı 
ayarlarında, fotoğraf makinesi daha yüksek deklanşör hızı kullanır, 
bu da fotoğraf makinesinin sallanması ve düşük ışığın sebep olduğu 
bulanıklığı azaltabilir. Ancak, yüksek hassaslığa sahip görüntüler 
gürültüye karşı daha duyarlıdır.
MF (Manuel Odak)
MJPEG (Hareketli JPEG)
Bir JPEG görüntüsü gibi sıkıştırılan bir video biçimidir.
MPO (Çoklu Resim Nesnesi)
Bir dosyada birden fazla görüntü içeren bir görüntü dosya formatı. 
Bir MPO dosyası 3D TV'ler veya 3D monitörler gibi MPO uyumlu 
ekranlarda bir 3D efekti sağlar.
JPEG (MüşterekFotografikUzmanları Grubu)
Dijital görüntüleri sıkıştırmak için kullanılan bir yöntemdir. JPEG 
görüntüleri, görüntü çözünürlüğüne en az hasarı verecek şekilde 
fotoğrafların dosya boyutunu düşürür. 
192
Sözlük
Ek > 
Gürültü
PAL (Faz Alternatif Hattı)
Dijital bir görüntüde yanlış ya da rastgele yerleştirilmiş parlak pikseller 
gibi görünen yanlış yorumlanmış piksellerdir. Fotoğraflar yüksek 
hassaslık ile çekildiğinde veya hassaslık karanlık bir yerde otomatik 
olarak ayarlandığında genellikle gürültü oluşur.
Bir video renk kodlama standardı olup Afrika, Asya, Avrupa ve Orta 
Doğuda birçok ülkede kullanılmaktadır.
NFC (Yakın Alan İletişimi)
Dijital bir görüntüde kullanılan sıkıştırma oranını ifade eder. Yüksek 
kalitede görüntüler daha düşük sıkıştırmaya sahip olup bu durum 
genellikle daha büyük dosya boyutu ile sonuçlanır.
NFC, yakın mesafelerdeki telsiz iletişimi için bir standartlar setidir. 
Özellikleri etkinleştirmek ya da diğer cihazlar ile veri alışverişi yapmak 
için NFC-etkin cihazları kullanabilirsiniz.
Kalite
RAW (CCD ham veri)
Bir video renkli kodlama standardı çoğunlukla Japonya, Kuzey Amerika, 
Filipinler, Güney Amerika, Güney Kore ve Tayvan'da kullanılmaktadır.
Orijinal, işlenmeyen veriler doğrudan fotoğraf makinesinin görüntü 
sensöründen alınır. Beyaz Denge, kontrast, doygunluk, netlik ve 
diğer veriler görüntü standart dosya biçimine sıkıştırılmadan önce 
düzenleme yazılımı kullanılarak manüple edilebilir.
Optik yakınlaştırma
Çözünürlük
Bu genel bir yakınlaştırma olup bir mercek ile görüntüleri büyütebilir 
ve görüntülerin kalitsini bozmaz.
Dijital görüntüde bulunan piksel sayısı. Yüksek çözünürlükteki 
görüntülerde daha fazla piksel vardır ve düşük çözünürlükteki 
görüntülere göre normalde daha fazla ayrıntı gösterir.
NTSC (Ulusal Televizyon Sistemi Komitesi)
193
Sözlük
Ek > 
Deklanşör hızı
Beyaz Denge (Renk dengesi)
Deklanşör hızı, deklanşörün açılıp kapanma süresini belirtir ve görüntü 
sensörüne ulaşmadan önce diyaframdan geçen ışık miktarını kontrol 
ettiğinden, bir fotoğrafın parlaklığı açısından önemli bir faktördür. 
Yüksek deklanşör hızı ışığın içeri girmesi için daha az süre tanır; bu 
nedenle, fotoğraf daha karanlık olur ve hareketli özneler daha kolay 
dondurulur.
Bir görüntüdeki renklerin yoğunluğunun ayarlanmasıdır (normalde asıl 
renkler kırmızı, yeşil ve mavidir). Beyaz Dengeyi veya renk dengesini 
ayarlamadaki amaç bir görüntüdeli renklerin doğru bir şekilde elde 
edilmesini sağlamaktır.
sRGB (Standart RGB)
Wi-Fi, elektronik cihazların verileri bir ağ üzerinden kablosuz olarak 
aktarmalarına olanak sağlayan bir teknolojidir.
IEC (Uluslararası Elektroteknik Komisyonu) tarafından oluşturulan 
uluslararası renk alanı standardı. Bu, PC monitörleri için renk alanından 
tanımlanmıştır ve Exif için standart renk alanı olarak da kullanılmıştır.
Wi-Fi
WPS (Wi-Fi Korumalı Kurulum)
WPS, kablosuz ev ağlarını koruyan bir teknolojidir.
Parlaklık Alma
Görüntünün merkezi ile karşılaştırıldığında görüntünün çevresindeki 
(dış kenarlar) parlaklığı veya doygunluğu düşürmektedir. Parlaklık alma, 
görüntünüz merkezine yerleştirilen öznelere odaklanarak çizim yapar.
194
Ek
İsteğe bağlı aksesuarlar
Lens
Lens
SAMSUNG 18-55 mm 
F3.5-5.6 OIS III
SAMSUNG 20-50 mm 
F3.5-5.6 ED II
SAMSUNG 85 mm F1.4 ED SSA
SAMSUNG 12-24 mm F4-5.6 ED
SAMSUNG 16 mm F2.4
SAMSUNG 20 mm F2.8
SAMSUNG 45 mm F1.8
SAMSUNG 45 mm F1.8 [T6] 2D/3D
Harici Flaş
SAMSUNG 30 mm F2
SAMSUNG 50-200 mm 
F4-5.6 ED OIS III
SEF42A
SEF220A
GPS
GPS10
SAMSUNG 60 mm F2.8 
Macro ED OIS SSA
SAMSUNG 18-200 mm 
F3.5-6.3 ED OIS
195
İsteğe bağlı aksesuarlar
Ek > 
Deklanşör düğmesi (mikro USB türü)
Mikrofon
SR2NX02
EM10
Yeniden şarj edilebilir pil
Pil şarj cihazı
BP1130
BC3NX01
Fotoğraf makinesi çantası
Fotoğraf makinesi kılıfı
USB kablosu
HDMI kablosu
Askı
• Bu çizimler sizdeki gerçek parçalardan farklı olabilir. Ayrıntılar için bu 
isteğe bağlı aksesuarların kendi kullanım kılavuzlarına bakın. 
• Yalnızca, Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın. Samsung, 
diğer üreticilere ait aksesuarları kullanmanızdan kaynaklanan hasarlardan 
sorumlu değildir.
Hafıza kartı
Filtre
196
Ek
Dizin
A
Adobe Photoshop
Lightroom 167
Akıllı filtre
Çekim modu  101
Oynatma modu  121
Çözünürlük
Çekim modu (Film)  104
Çekim modu (Fotoğraf)  74
Oynatma modu  118
E
Ekran Parlaklığı 152
Ekran türü 44
En iyi Yüz modu 66
D
Fotoğrafları ayarlama  119
Yüzlerin rötuşu  120
Deklanşör hızı 19, 21
F
Alan Derinliği (DOF) 18, 23
DIRECT LINK 33
Flaş
Dijital Baskı Sırası Biçimi
(DPOF) 114
B
Diyafram 17, 21
Bakım 170
Beyaz dengesi 77
Bir dokunuşta çekim 87
Büyütme 113
Dokunmatik ekran 37
Dokunmatik oto.o. 86
Dosya aktarma
Mac  161
Windows  160
Dosyalar
Ç
Çekim modları
Akıllı  65
Akıllı Otomatik  54
Deklanşör Önceliği  59
Diyafram Önceliği  58
Kaydetme  69
Manüel  60
Mercek Önceliği  61
Program  56
Fotoğraf tipi  75
Koruma  110
Silme  111
Video tipi  104
Döndürme 118
Duruş 13
G
Görüntü ayarlama
Akıllı panel 39
Ayarlar 152
Fotoğraf makinesinin teknik
özellikleri 184
Flaş seçenekleri  94
Işığı yansıtarak fotoğraf çekme  28
Kılavuz numarası  27
Yoğunluk  95
F-numarası 17
Güç Tasarrufu modu 153
H
Hafıza kartı
İkaz  173
Yerleştir  34
Fotoğraflar
3D TV'de görüntüleme  159
Büyütme  113
Çekim seçenekleri  74
Düzenleme  117
Fotoğraf makinesinde 
görüntüleme  108
HDTV'de görüntüleme  158
Fotoğraf Makinesi
Bağlantısını kesme (Windows)  161
Bilgisayara bağlama  160
Çıkarılabilir disk olarak 
bağlama  160
Düzen  31
I
ISO duyarlılığı 76
İ
i-Function 62
i-Launcher 163
197
Dizin
Ek > 
İsteğe bağlı aksesuarlar
Flaş düzeni  49
Flaşı bağlayın  50
GPS modülü düzeni  52
GPS modülünü takma  52
İzleme oto.o. 86
i-Zoom 64
O
Odak uzunluğu 22
Odak yardımcısı 88
Kablosuz ağ 123
Optik Görüntü Sabitleme
(OIS) 89
S
Oto Yedekleme 133
Ö
Kırmızı göz etkisi 95
Ölçüm 97
Küçük resimler 108
Mercekler
Düzen  45
İşaretler  48
Kilit açma  47
Kilitleme  46
MobileLink 129
Renk alanı 148
Resim Sihirbazı 79
Karartıcı 105
M
Remote Viewfinder 131
Odak Zirvesi 88
Otomatik odaklama 80
K
R
P
Paketi açma 30
Panorama modu 67
Pil
İkaz  177
Şarj oluyor  35
Yerleştir  34
Poz Değeri (EV) 17, 102
Poz Tarama 92
Ü
Üçte bir kuralı 25
V
Video Çıkışı 153
Samsung Link 141
Videolar
Görüntüleme  115
Kaydetme  69
Seçenekler  104
Yakalama  116
Servis merkezi 181
Simgeler
Çekim modu  41
Oynatma modu  43
Slayt Gösterisi 113
Y
Sürüş 90
Yüzlerin rötuşu 120
Ş
Z
Şarj oluyor 35
Zamanlayıcı 91
T
3
Tarih ve Saat 153
3D modu 70
TV 158
198
Ek
Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması
(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)
Bu üründeki pillerin doğru atılması
(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)
(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)
Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, 
ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB 
kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması 
gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre 
ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu 
diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir 
şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.
Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme 
işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi 
için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat 
kurmalıdır.
Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin 
kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması 
gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC 
Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, 
kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu 
maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.
Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını 
özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki 
ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.
İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin 
hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik 
aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.
199

DİKKAT
PİLİN YANLIŞ YERLEŞTİRİLMESİ HALİNDE PATLAMA
TEHLİKESİ VARDIR.
KULLANILAN PİLLERİ TALİMATLARA UYGUN ŞEKİLDE
İMHA EDİN.
200
Satış sonrası servisler veya sorularınız için lütfen ürününüzle birlikte
verilen garantiye bakın veya www.samsung.com adresindeki web
sitemizi ziyaret edin.
Download PDF

advertising