Samsung | NX30 | Samsung NX30 Kullanım kılavuzu

Kullanım 
Kılavuzu
TUR  Bu kullanım kılavuzunda fotoğraf makinenizin 
kullanımıyla ilgili ayrıntılı açıklamalar bulunmaktadır. 
Lütfen öncelikle bu kılavuzun tamamını okuyun.
Telif hakkı bilgileri
• Microsoft Windows ve Windows logosu, Microsoft Corporation'ın
tescilli ticari markalarıdır.
• Mac ve Apple App Store, Apple Corporation'ın tescilli ticari
markalarıdır.
• Google Play Store, Google, Inc firmasının tescilli ticari markasıdır.
• Adobe, Adobe logosu, Photoshop ve Lightroom, Adobe Systems
Incorporated firmasının ABD ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari
markaları ya da ticari markalarıdır.
• microSD™, microSDHC™ ve microSDXC™ SD Association'ın tescilli
ticari markalarıdır.
• HDMI, HDMI logosu ve “High – Definition
Multimedia Interface” terimi HDMI
Licensing LLC'nin ticari markaları veya
tescilli ticari markalarıdır.
• Fotoğraf makinesinin teknik özellikleri veya bu kılavuzun içeriği
fotoğraf makinesi işlevlerinin yükseltilmesi nedeniyle önceden haber
verilmeden değiştirilebilir.
• Önceden izin almadan bu kılavuzun herhangi bir bölümünü yeniden
kullanamaz veya dağıtamazsınız.
• Fotoğraf makinenizi satın aldığınız ülkenizde kullanmanızı öneririz.
• Bu fotoğraf makinesini makul bir şekilde kullanın ve kullanımı ile
ilgili tüm yasalara ve düzenlemelere uygun hareket edin.
PlanetFirst ibaresi, Samsung Electronics'in eko-sisteme
duyarlı işletme ve yönetim faaliyetleri aracılığıyla
sürdürülebilir kalkınmaya ve sosyal sorumluluklara olan
bağlılığını simgeler.
• Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logosu ve Wi-Fi logosu Wi-Fi Alliance'ın
tescilli ticari markalarıdır.
• Bu kılavuzda kullanılan ticari markaların ve adların mülkiyeti ilgili
sahiplerine aittir.
1
Sağlık ve güvenlik bilgileri
Tehlikeli durumlardan kaçınmak ve kameranızdan en iyi performansı
elde etmek için aşağıdaki uyarılara her zaman uyun.
  Uyarı—kendinizi veya başkalarını yaralamanıza
neden olabilecek durumlar
Fotoğraf makinenizi demonte etmeyin ve tamir etmeye
kalkışmayın.
Fotoğraf makinesine zarar verebilir ve kendinizi elektrik çarpması
riskine maruz bırakabilirsiniz.
Fotoğraf makinenizi yanıcı veya patlayıcı gazların ve
sıvıların yakınında kullanmayın.
Bu bir yangına veya patlamaya neden olabilir.
Fotoğraf makinesinin için yanıcı maddeler sokmayın veya
bu tür maddeleri fotoğraf makinesine yakın yerlerde
saklamayın.
Görüntüsünü çektiğiniz kişinin gözlerinin zarar
görmemesine dikkat edin.
Flaşı insanlara veya hayvanlara yakın mesafede (1 m’den daha yakın)
kullanmayın. Flaşı öznenin gözüne çok yakın tutarak kullanırsanız, bu
geçici veya kalıcı görme hasarlarına neden olabilir.
Fotoğraf makinenizi küçük çocuklardan ve evcil
hayvanlardan uzak tutun.
Fotoğraf Makinenizi ve tüm aksesuarlarını küçük çocukların ve
hayvanların erişmeyeceği bir yerde saklayın. Küçük parçalar yutulursa
boğulmaya ve ciddi yaralanmalara yol açabilir. Hareketli parçalar ve
aksesuarlar da fiziksel tehlike arz edebilir.
Fotoğraf makinesini uzun süre doğrudan güneş ışığına
veya yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın.
Güneş ışığına veya yüksek sıcaklıklara uzun süre maruz kalması
fotoğraf makinenizin iç bileşenlerinin kalıcı bir şekilde hasar
görmesine neden olabilir.
Bu bir yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Fotoğraf Makinesini veya şarj aletini örtüler veya giysiler
ile örtmekten kaçının.
Fotoğraf makinenizi ıslak elle kullanmayın.
Fotoğraf makinesi fazla ısınabilir ve bu fotoğraf makinesini bozabilir
veya bir yangına neden olabilir.
Elektrik çarpmasına ile sonuçlanabilir.
Gök gürlemesi boyunca güç beslemesi kablosuna veya
şarj aletine dokunmayın.
Elektrik çarpmasına ile sonuçlanabilir.
2
Sağlık ve güvenlik bilgileri
Eğer fotoğraf makinenize sıvı veya yabancı maddeler
girerse pil veya şarj aleti gibi tüm güç kaynaklarından
hemen ayırın ve sonra bir Samsung Servis Merkezi ile
iletişime geçin.
Fotoğraf makinesinin belirli alanlarda kullanılmasını
kısıtlayan tüm düzenlemelere uygun hareket edin.
• Diğer elektronik cihazlar ile etkileşime girmekten kaçının.
• Uçakta iken fotoğraf makinesini kapatın. Fotoğraf makineniz uçak
donanımı ile etkileşime girebilir. Uçak düzenlemelerine uygun
hareket edin ve uçak personeli tarafından istendiğinde fotoğraf
makinenizi kapatın.
• Tıbbi cihazların yanında iken fotoğraf makinenizi kapatın. Fotoğraf
makineniz hastanelerde veya sağlık tesislerinde tıbbi donanım ile
etkileşime girebilir. Tüm düzenlemelere, tıbbi personel tarafından
verilen uyarılara ve yönergelere uygun hareket edin.
Kalp pilleri ile etkileşime girmekten kaçının.
Bu fotoğraf makinesi ile tüm kalp pilleri arasında üretici firma ve
bağımsız araştırma grubu olan Kablosuz Teknoloji Araştırması
tarafından ve önerildiği üzere güvenilir bir mesafe bırakarak olası
etkileşimlerden kaçının. Eğer Fotoğraf makinenizi veya diğer tıbbi
cihazların bir kalp pili ile etkileşime girdiğine dair şüpheniz varsa,
derhal fotoğraf makinesini kapatın ve kılavuz bilgi almak için üretici
firma veya kalp pili veya tıbbi cihaz üreticisi ile temasa geçin.
  Uyarı—fotoğraf makinenizin veya diğer cihazların
zarar görmesine neden olabilecek durumlar
Fotoğraf makinesini uzun süre kullanmadan
saklayacaksanız içindeki pilleri çıkarın.
İçindeki pillerde akma olabilir veya zamanla paslanarak fotoğraf
makinenize önemli hasar verebilir.
Yedek pil olarak yalnızca üreticinin önerdiği, orijinal,
Lityum-iyon pilleri kullanın. Pile zarar vermeyin veya
ısıtmayın.
Orijinal olmayan, hasar görmüş veya ısınmış piller yangına veya kişisel
yaralanmaya sebep olabilir.
Yalnızca Samsung tarafından onaylanan pilleri, şarj
cihazlarını, kabloları ve aksesuarları kullanın.
• Onaylanmamış pillerin, şarj cihazlarının, kabloların veya aksesuarların
kullanılması pillerin patlamasına, fotoğraf makinenizin zarar
görmesine veya yaralanmanıza neden olabilir.
• Onaylanmamış piller, şarj cihazları, kablolar ve aksesuarlardan
meydana gelecek zarar veya yaralanmalardan Samsung sorumlu
değildir.
Pili yalnızca amacına uygun olarak kullanın.
Pilin yanlış kullanılması bir yangına veya elektrik çarpmasına neden
olabilir.
3
Sağlık ve güvenlik bilgileri
Patlarken flaşa dokunmayın.
Patlarken flaş çok sıcaktır ve derinizi yakabilir.
AC şarj aletini kullanırken, AC şarj aletine giden gücün
bağlantısını kesmeden önce fotoğraf makinesini kapatın.
Bunu yerine getirmemeniz yangın veya elektrik çarpması ile
sonuçlanabilir.
Kullanmadığınızda AC şarj aletinin duvar prizi ile
bağlantısını kesin.
Bunu yerine getirmemeniz yangın veya elektrik çarpması ile
sonuçlanabilir.
Pilleri şarj ettiğinizde hasarlı bir güç kablosu, hasarlı bir
fiş veya gevşek bir priz kullanmayın.
Kabloları bağladığınızda ve pilleri veya hafıza kartlarını
taktığınızda dikkatli olun.
Bağlantıları zorlarsanız, kabloları doğru takmazsanız veya pilleri ve
hafıza kartlarını yanlış takarsanız bağlantı noktalarına, girişlere ve
aksesuarlara zarar verebilirsiniz.
Manyetik şeritli kartları fotoğraf makinesi çantasından
uzan tutun.
Kartta saklanan bilgiler zarar görebilir veya silinebilir.
Asla hasarlı pil veya hafıza kartı kullanmayın.
Bu durum elektrik çarpması veya fotoğraf makinesinin çalışmaması
veya yangın çıkması ile sonuçlanabilir.
Bu bir yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Fotoğraf makinesini manyetik alanlara ya da yakınını
yerleştirmeyin.
AC şarj aletinin pilin üzerindeki +/- terminalleri ile temas
etmesini önleyin.
Ekran hasar görmüşse fotoğraf makinesini kullanmayın.
Bu bir yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Aksi takdirde fotoğraf makinesi bozulabilir.
Eğer cam veya akrilik parçalar kırılırsa, fotoğraf makinesini tamir
ettirmek için bir Samsung servis merkezini ziyaret ediniz.
Fotoğraf makinesini düşürmeyin ya da hızlı bir şekilde
çarpmayın.
Aksi halde ekran veya harici ya da dahili komponentler zarar görebilir.
4
Sağlık ve güvenlik bilgileri
Kullanmadan önce fotoğraf makinesinin doğru çalışıp
çalışmadığını kontrol edin.
Üretici fotoğraf makinesinin hatalı çalışmasından veya doğru
kullanılmamasından kaynaklanabilecek hiçbir dosya kaybı veya
zarardan sorumlu tutulamaz.
USB kablosunun küçük ucunu fotoğraf makinenize takın.
Kablo ters takılırsa, dosyalarınız zarar görebilir. Üretici firma hiçbir veri
kaybından sorumlu tutulamaz.
Merceği doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
Bu, görüntü sensöründe renk kaybına ya da arızalanmaya sebep
olabilir.
Eğer fotoğraf makinesi aşırı ısınırsa, pili çıkarın ve
soğumasını bekleyin.
• Fotoğraf makinesinin uzun süreli kullanımı pili aşırı ısındırabilir ve
fotoğraf makinesinin iç sıcaklığını artırabilir. Eğer fotoğraf makinesi
çalışmayı durdurursa, pili çıkarın ve soğumasını bekleyin.
Diğer elektronik cihazlar ile etkileşime girmekten kaçının.
Fotoğraf Makineniz kalp pilleri, yardımcı duyma cihazları, tıbbi cihazlar
ve evlerde veya araçlarda bulunan diğer elektronik cihazlar gibi
korumasız olan ya da yanlış korunan elektronik donanım ile etkileşime
girebilecek radyo frekansı (RF) sinyalleri çıkarmaktadır. Karşılaştığınız
herhangi bir etkileşim sorununu çözmek için elektronik cihazları
üreten firmalar ile görüşünüz. İstenmeyen etkileşimi önlemek için,
sadece Samsung onaylı cihazları veya aksesuarları kullanın.
Fotoğraf makinenizi normal konumda kullanın.
Fotoğraf makinenizin dahili anteni ile temas etmekten kaçının.
Verilerin aktarılması ve sorumluluklarınız
• WLAN üzerinden aktarılan veriler istenmeyen kişilere aktarılabilir,
dolayısıyla önemli verilerinizi herkese açık alanlarda ya da açık ağlar
üzerinden aktarmayın.
• Fotoğraf makinesi üreticisi telif hakları, ticari markalar, fikir hakları
yasaları veya kamusal ahlak kurallarının ihlallerine sebep olan veri
aktarımlarından sorumlu değildir.
• Cihazın aşırı ısınması fotoğraflarınızın kumlu bir görünüm almasına
neden olabilir. Bu doğaldır ve fotoğraf makinenizin genel başarısını
olumsuz yönde etkilemez.
5
Bu kılavuzda kullanılan gösterimler
Bu kılavuzda kullanılan simgeler
Simge
İşlev
Gösterge
Akıllı Otomatik
t
Güvenlik uyarıları ve önlemler
Program
P
Diyafram Öncelikli Pozlama
A
Deklanşör Öncelikli Pozlama
S
Manuel
M
Özel1
T
Özel2
U
Mercek Önceliği
i
Akıllı
s
Kablosuz ağ
B
]
Fotoğraf makinesi. Örneğin, [Deklanşör] öğesi 
deklanşör düğmesini temsil eder.
(
)
İlgili bilgilerin bulunduğu sayfa numarası
*
Mod
Ek Bilgi
[
→
Mod gösterimleri
Bir adımı yerine getirmek için seçeneklerin veya 
menülerin sıralamasını seçmeniz gereklidir; örneğin: 
b → Çekim kalitesi öğesini seçin (b seçimi ve 
ardından Çekim kalitesi'ni gösterir). 
Ek Açıklama
6
İçindekiler
İpuçları
Bölüm 1
Çekim duruşları............................................................................. 13
Başlarken........................................................................................ 29
Paketi açma........................................................................................................... 29
Fotoğraf makinesi düzeni............................................................ 30
Fotoğrafçılık kavramları
Fotoğraf makinesi nasıl tutulur.......................................................................... 13
Ayakta fotoğraf çekme......................................................................................... 13
Diz çökerek fotoğraf çekme................................................................................ 14
Ekranı kullanma....................................................................................................... 14
Düşük açı çekimi..................................................................................................... 15
Yüksek açı çekimi.................................................................................................... 15
Açıklık............................................................................................. 16
Diyaframın değeri ve alanın derinliği.............................................................. 17
Deklanşör hızı................................................................................ 18
ISO duyarlılığı................................................................................ 19
Diyafram ayarı, deklanşör hızı ve ISO duyarlılığı pozlamayı
nasıl kontrol eder.......................................................................... 20
Odak uzunluğu, açı ve perspektif arasındaki bağlantı............. 21
Alan derinliği................................................................................. 22
Odak dışı efektleri ne denetler?........................................................................ 22
DOF önizleme........................................................................................................... 24
Kompozisyon................................................................................. 24
Üçte Bir Kuralı........................................................................................................... 24
İki özneli fotoğraflar.............................................................................................. 25
Flaş.................................................................................................. 26
Flaş kılavuz numarası............................................................................................. 26
Işığı Yansıtarak Fotoğraf Çekme........................................................................ 27
Fotoğraf makinem
Vizör açısını ve diyopteri ayarlama................................................................. 33
DIRECT LINK düğmesini kullanma.................................................................. 33
Pilin ve hafıza kartının takılması................................................. 34
Pilin ve hafıza kartının çıkarılması.................................................................... 34
Hafıza kartı adaptörünü kullanma.................................................................... 34
Pili şarj etme ve fotoğraf makinesini açma............................... 35
Pili şarj etme.......................................................................................................... 35
Fotoğraf makinesini açma............................................................................... 35
İlk ayarı yerine getirme................................................................ 36
İşlevlerin seçilmesi (seçenekler).................................................. 38
Düğmeler ile seçme........................................................................................... 38
Dokunarak seçme............................................................................................... 38
Kullanımı m................................................................................................. 39
Örn. P modunda fotoğraf boyutunu seçme............................................... 39
Akıllı paneli kullanma......................................................................................... 40
Örn. P modunda poz değerini ayarlayın...................................................... 40
iFn Kullanımı.......................................................................................................... 41
iFn standart işlevini kullanma............................................................................ 42
iFn plus işlevini kullanma.................................................................................... 44
7
İçindekiler
Ekran simgeleri.............................................................................. 45
Çekim modunda.................................................................................................. 45
Fotoğraf çekme...................................................................................................... 45
Video kaydetme..................................................................................................... 46
Seviye göstergesi hakkında................................................................................ 46
Oynatma modunda............................................................................................ 47
Fotoğrafları görüntüleme................................................................................... 47
Videoları oynatma................................................................................................. 47
Görüntülenen bilgileri değiştirme................................................................ 48
Bildirim panelini görüntüleme....................................................................... 48
Lenses............................................................................................. 49
Lens düzeni............................................................................................................ 49
Merceğin kilitlenmesi veya kilidinin açılması.............................................. 50
Lens işaretleri........................................................................................................ 52
Aksesuarlar.................................................................................... 53
Harici flaş yerleşimi............................................................................................. 53
Harici flaş bağlama................................................................................................ 54
Çekim modları............................................................................... 55
t Akıllı Otomatik modu........................................................................ 55
P Program modu................................................................................................ 57
Program Geçişi........................................................................................................ 58
Minimum deklanşör hızı..................................................................................... 58
A Diyafram Önceliği Modu............................................................................ 59
S Deklanşör Önceliği modu........................................................................... 60
M Manuel mod.................................................................................................... 61
Çerçeveleme Modunu kullanma...................................................................... 61
Bulb İşlevini Kullanma.......................................................................................... 62
T U Özelleştir modu..................................................................................... 63
Özelleştirme modlarını kaydetme................................................................... 63
Özel modları seçme.............................................................................................. 63
Özel modları silme................................................................................................ 64
i Lens Önceliği modu.................................................................................... 64
s Akıllı mod....................................................................................................... 66
En iyi Yüz modunu kullanma............................................................................. 68
Panoramik Fotoğrafları çekme.......................................................................... 69
Akıllı Zıplama Çekimi modunu kullanma...................................................... 71
Video kaydetme................................................................................................... 72
3D modu................................................................................................................. 73
Çekim modunda kullanılabilen işlevler....................................................... 75
Bölüm 2
Çekim İşlevleri
Boyut ve Çözünürlük.................................................................... 77
Fotoğraf boyutu................................................................................................... 77
Çekim kalitesi........................................................................................................ 78
ISO duyarlılığı................................................................................ 79
OLED Rengi.................................................................................... 80
Beyaz Dengesi............................................................................... 81
Önceden ayarlı beyaz dengesi seçeneklerini özelleştirme.................... 82
Resim Sihirbazı (Fotograf stilleri)............................................... 83
AF modu......................................................................................... 84
Tekli AF.................................................................................................................... 85
Sürekli AF................................................................................................................ 85
Manuel odaklama............................................................................................... 86
8
İçindekiler
AF alanı........................................................................................... 87
Seçim otomatik odaklanma............................................................................ 87
Çoklu otomatik odaklanma............................................................................. 88
Yüz Algılama AF................................................................................................... 88
Kendi Portreniz AF.............................................................................................. 89
Dokunmatik otomatik odaklanma............................................. 90
Dokunmatik otomatik odaklanma................................................................ 90
AF Noktası.............................................................................................................. 90
İzleme otomatik odaklanma........................................................................... 90
Tek dokunuşla çekim.......................................................................................... 91
Odak yardımcısı............................................................................ 92
MF Yardımı............................................................................................................. 92
Odak Zirvesi.......................................................................................................... 93
DMF (Doğrudan Manuel Odak) ................................................................... 93
DMF yanıt vermesini ayarlama......................................................................... 93
Optik Görüntü Sabitleme (OIS)................................................... 94
Film İlerletme (çekim yöntemi)................................................... 95
Tek............................................................................................................................. 96
Sürekli...................................................................................................................... 96
Seri Çekim.............................................................................................................. 97
Zamanlayıcı............................................................................................................ 97
Oto Poz Taraması (AE Bracket)....................................................................... 98
Beyaz Dengesi Poz Tarama (WB Bracket)................................................... 98
Resim Sihirbazı Poz Taraması (P Wiz Ayracı)............................................. 99
Derinlik Poz Taraması ....................................................................................... 99
Ayraç Ayarı............................................................................................................. 99
Dahili Yakalama........................................................................... 100
Flaş................................................................................................ 101
Kırmızı göz etkisini azaltma.......................................................................... 102
Dahili flaş kullanma......................................................................................... 102
Flaş yoğunluğunu ayarlama......................................................................... 103
Flaş ayarları......................................................................................................... 104
Harici flaşı ayarlama........................................................................................... 104
Dahili veya harici flaş için kablosuz senk ayarı........................................ 105
Ölçüm........................................................................................... 106
Çoklu..................................................................................................................... 106
Merkez ağırlıklı.................................................................................................. 107
Nokta.................................................................................................................... 107
Odak alanının poz değerini ölçme  ............................................................ 108
Dinamik Mesafe.......................................................................... 109
Akıllı Filtre.................................................................................... 110
Poz dengelemesi......................................................................... 111
Aşırı pozlama kılavuzunu görüntüleme..................................................... 111
Pozlama/Odak kilidi................................................................... 112
Pozlama/Odak ayrımı................................................................. 113
Video işlevleri.............................................................................. 114
Film boyutu........................................................................................................ 114
Film kalitesi......................................................................................................... 114
Çoklu Hareket.................................................................................................... 115
DIS (Titreşim Önleyici).................................................................................... 115
Kısıcı...................................................................................................................... 116
Ses.......................................................................................................................... 116
Rüzgar Kesme.................................................................................................... 116
Mikrofon Seviyesi............................................................................................. 117
9
İçindekiler
Bölüm 3
Oynatma/Düzenleme
Dosyaları arama ve yönetme..................................................... 119
Fotoğrafları görüntüleme............................................................................. 119
Görüntü küçük resimlerini görüntüleme................................................. 119
Dosyaları kategoriye göre görüntüleme................................................. 120
Dosyaları bir klasörde görüntüleme......................................................... 121
Dosyaları koruma............................................................................................. 122
Tüm dosyaları kilitleme/kilidi açma..............................................................
Dosyaları silme..................................................................................................
Tek bir dosyayı silme.........................................................................................
Birden çok dosyayı silme.................................................................................
Tüm dosyaları silme...........................................................................................
122
123
123
123
123
Fotoğrafları görüntüleme.......................................................... 124
Fotoğrafı büyütme........................................................................................... 124
Slayt gösterisi görüntüleme......................................................................... 124
Aşırı pozlama kılavuzunu görüntüleme................................................... 125
Aralıklı çekimleri görüntüleme.................................................................... 125
Oto döndür......................................................................................................... 125
Videoları oynatma...................................................................... 126
İleri veya geri tarama...................................................................................... 126
Bir videonun parlaklığını ayarlayın............................................................ 127
Bir videonun hacmini ayarlama.................................................................. 127
Oynatma sırasında videoyu kırpma.......................................................... 128
Oynatma sırasında görüntü yakalama..................................................... 128
Fotoğrafları düzenleyin.............................................................. 129
Bir fotoğrafı kırpma......................................................................................... 129
Bir fotoğrafı döndürme.................................................................................. 130
Fotoğrafları yeniden boyutlandırma......................................................... 130
Fotoğraflarınızı ayarlama............................................................................... 131
Yüzlerin rötuşu................................................................................................... 132
Akıllı Filtre efektlerini uygulama................................................................. 133
Bölüm 4
Kablosuz ağ
WLAN'a bağlanma ve ağ ayarlarını yapılandırma.................. 135
WLAN'a bağlanma........................................................................................... 135
Ağ seçeneklerini ayarlama............................................................................... 136
IP adresini manuel olarak ayarlama............................................................. 136
Oturum açma tarayıcısını kullanma.......................................................... 137
Ağ bağlantısı ipuçları...................................................................................... 138
Metin girme........................................................................................................ 139
NFC Özelliğini Kullanma (Tag & Go)........................................ 140
Çekim modunda NFC özelliklerini kullanma......................................... 140
Oynatma modunda NFC özelliklerini kullanma (Photo Beam)....... 140
Wi-Fi modunda NFC özelliklerini kullanma........................................... 140
10
İçindekiler
Dosyaları bir akıllı telefona otomatik kaydetme.................... 141
Fotoğrafları ve videoları bir akıllı telefona gönderme........... 143
Fotoğrafları ve videoları çoklu akıllı telefonlara
gönderme.................................................................................... 145
Akıllı telefonu uzaktan deklanşöre basmak için kullanma.... 147
Baby Monitor'ü kullanma.......................................................... 149
Alarm etkinleştirmesi için gürültü seviyesini ayarlama...................... 150
Fotoğraf ve videoları göndermek için Otomatik
Yedekleme kullanımı.................................................................. 151
PC'nizde Otomatik Yedeklemesi yapmak için programı
yükleme................................................................................................................ 151
Fotoğrafları ve videoları bir bilgisayara gönderme............................. 151
Fotoğraf veya videoları e-posta ile gönderme........................ 153
E-posta ayarlarını değiştirme....................................................................... 153
Bilgilerinizi kaydetme........................................................................................ 153
E-posta parolasını ayarlama........................................................................... 154
E-posta parolasını değiştirme........................................................................ 155
Fotoğraf veya videoları e-posta ile gönderme..................................... 155
Fotoğraf veya video paylaşım servislerini kullanma.............. 157
Bir paylaşım servisine erişim........................................................................ 157
Fotoğrafları veya videoları siteye yükleme............................................. 158
Samsung Link'i kullanarak dosyaları gönderme..................... 159
Fotoğrafları bir çevrimiçi depolama yerine veya kayıtlı cihazlara
yükleme................................................................................................................ 159
Fotoğrafları veya videoları Samsung Link'i desteleyen
cihazlarda görüntüleme................................................................................. 160
Bölüm 5
Fotoğraf makinesi ayarları menüsü
Kullanıcı ayarları......................................................................... 163
Özel Modunu Yönet........................................................................................ 163
ISO özelleştirmesi............................................................................................. 163
ISO adımı................................................................................................................ 163
Oto. ISO Aralığı.................................................................................................... 163
Gürültü Azaltma................................................................................................
Ayraç Ayarı..........................................................................................................
DMF (Doğrudan Manuel Odak)..................................................................
DMF Cevap vermesi........................................................................................
Renk Boşluğu.....................................................................................................
Bozulma Düzelt.................................................................................................
Dokunma İşlemi................................................................................................
iFn Ayarı...............................................................................................................
Kullanıcı Ekranı..................................................................................................
Düğme eşleme..................................................................................................
NFC canlı görüntü............................................................................................
Mobile Link/NFC Görüntü Boyutu.............................................................
Görüntü seç........................................................................................................
Kılavuz Çizgisi....................................................................................................
AF Lambası..........................................................................................................
E-Deklanşör........................................................................................................
Lens Tuşu Hız Ayarları.....................................................................................
163
164
164
164
165
166
166
166
167
168
169
169
169
169
170
170
170
Ayar.............................................................................................. 171
11
İçindekiler
Bölüm 6
Harici cihazlara bağlama
Dosyaları bir HDTV veya 3D TV'de görüntüleme................... 176
HDTV'de dosyaları görüntüleme................................................................ 176
Dosyaları 3D TV'de görüntüleme.............................................................. 177
Dosyaları bilgisayarınıza aktarma............................................. 178
Dosyaları Windows İS yüklü bilgisayarınıza aktarma......................... 178
Fotoğraf makinesini çıkarılabilir bir disk gibi bağlama........................ 178
Cihazın bağlantısını kesme (Windows XP için)........................................ 179
Dosyaları Mac OS'e aktarma........................................................................ 179
Programları bir bilgisayarda kullanma.................................... 181
Programları verilen CD'den yükleme........................................................ 181
i-Launcher'ı kullanırken faydalanabileceğiniz programlar.................. 181
i-Launcher kullanma.......................................................................................
Windows OS Gereksinimleri...........................................................................
Mac OS Gereksinimleri.....................................................................................
i-Launcher'ı açma................................................................................................
Cihaz yazılımını indirme...................................................................................
PC Otomatik Yedekleme programını indirme..........................................
Adobe Photoshop Lightroom yükleme...................................................
Adobe Photoshop Lightroom kullanma..................................................
182
182
182
182
183
183
183
183
Fotoğraf makinesini temizleme.................................................................. 186
Fotoğraf makinesi merceği ve ekranı.......................................................... 186
Görüntü sensörü................................................................................................. 186
Fotoğraf makinesinin gövdesi....................................................................... 186
Fotoğraf makinesini kullanma veya saklama......................................... 187
Fotoğraf makinesini kullanmak veya saklamak için uygun
olmayan yerler.......................................................................................................187
Kumsalda ve plajda kullanım.......................................................................... 187
Uzun süreli saklama........................................................................................... 187
Nemli ortamlarda fotoğraf makinesini dikkatli kullanma................... 188
Diğer ikazlar.......................................................................................................... 188
Hafıza kartı hakkında...................................................................................... 189
Desteklenen hafıza kartı................................................................................... 189
Hafıza kartı kapasitesi....................................................................................... 190
Hafıza kartlarını kullanırken uyulması gerekenler.................................. 192
Pil hakkında bilgi.............................................................................................. 193
Pil teknik özellikleri............................................................................................. 193
Pil ömrü.................................................................................................................. 194
Düşük pil mesajı.................................................................................................. 194
Pilin kullanımı hakkında notlar...................................................................... 194
Pilin kullanımı hakkında ikazlar..................................................................... 195
Pilin şarj edilmesi hakkında notlar................................................................ 195
Bir bilgisayar bağlı iken şarj etme üzerine notlar................................... 196
Pilleri ve şarj cihazlarını kullanırken ve elden çıkarırken özen
gösterin.....................................................................................................................196
Cihaz yazılımını güncelleme...................................................... 197
Bölüm 7
Ek
Hata mesajları............................................................................. 185
Fotoğraf makinesinin bakımı.................................................... 186
Servis merkezine başvurmadan önce....................................... 198
Fotoğraf makinesinin teknik özellikleri................................... 201
Sözlük........................................................................................... 206
İsteğe bağlı aksesuarlar.............................................................. 212
Dizin.............................................................................................. 213
12
Fotoğrafçılık kavramları
Çekim duruşları
Fotoğraf makinesini sabitlemek için doğru bir duruş, iyi bir fotoğraf
çekmeniz açısından önemlidir. Fotoğraf makinesini doğru tutsanız
bile, yanlış duruş fotoğraf makinesinin titremesine neden olabilir. Dik
durun ve fotoğraf makinenizin titrememesi için kıpırdamayın. Yavaş
deklanşör hızlarında çekim yaparken, vücut hareketini en aza indirmek
için nefesinizi tutun.
Ayakta fotoğraf çekme
Çekeceğiniz sahneyi oluşturun; ayaklarınızı omuz genişliğinde açıp
dirseklerinizi aşağıyı gösterecek şekilde tutun.
Fotoğraf makinesi nasıl tutulur
Fotoğraf makinesini sağ elinizle tutun ve sağ elinizin işaret parmağını
deklanşör düğmesinin üzerine koyun. Sol elinizi ise, desteklemek için
merceğin altına yerleştirin.
13
Fotoğrafçılık kavramları
Diz çökerek fotoğraf çekme
Çekeceğiniz sahneyi oluşturun, bir dizinizi yere koyarak çökün ve dik 
durun.
Ekranı kullanma
Ekranı dışa doğru 180° sallandırın ve yüksek ve düşük açılı fotoğraflar 
veya otomatik portre için yukarı veya aşağı doğru döndürün ( ). 
Ekranı en fazla aşağı doğru 90° veya yukarı doğru 180° döndürebilirsiniz 
( ). Ayrıca ekranı 180° yukarı döndürebilir ve katlayabilirsiniz ( ).
• Fotoğraf makinesi kullanılmıyorken ekranı kapalı tutun.
• Ekranı sadece izin verilen açı kadar eğin. Bunu yapmamanız halinde 
fotoğraf makinenize zarar verebilirsiniz.
 ve   resminde gösterildiği gibi ayarlandığında Wi-Fi 
işlevlerini kullanın.
• Ekran, 
14
Fotoğrafçılık kavramları
Düşük açı çekimi
Düşük açı çekimi göz çizginizin altına yerleştirilen ve subjeye bakan bir
fotoğraf makinesinden çekilen bir çekimdir.
Yüksek açı çekimi
Yüksek açı çekimi göz çizginizin üstüne yerleştirilen ve subjeye bakan
bir fotoğraf makinesinden çekilen bir çekimdir.
15
Fotoğrafçılık kavramları
Açıklık
Açıklık, pozlamayı belirleyen üç faktörden biridir. Diyafram yuvası, 
ışığın diyaframdan geçip fotoğraf makinesine girmesini sağlamak 
için açılıp kapanan ince, metal plakalar içerir. Diyaframın boyutu 
ışık miktarı ile ilgilidir: daha büyük bir diyafram daha fazla ışığa izin 
verirken daha küçük bir diyafram daha az ışığa izin verir.
Diyafram boyutları
Diyafram boyutu “F-numarası” olarak bilinen bir değer tarafından 
temsil edilir. f-numarası odak uzunluğunun lens çapına bölünmesi 
ile elde edilir. Örneğin, eğer 50 mm odak uzunluğuna sahip bir lens 
f-sayıda F2’ye sahipse, diyaframın çapı 25 mm’dir. (50 mm/25 mm = 
F2) f-sayısı küçüldükçe, diyaframın boyutu büyür.
Diyaframdaki açıklık Poz Değeri (EV) olarak açıklanır. Poz Değerinin 
(+1 EV) artırılması, ışık miktarının iki katına çıkması anlamına gelir. 
Poz Değerinin (-1 EV) azaltılması, ışık miktarının yarıya inmesi 
anlamına gelir. Poz değerlerini 1/2, 1/3 EV gibi değerlere bölerek ışık 
miktarının hassas ayarını yapmak için poz dengelemesi özelliğini de 
kullanabilirsiniz.
+1 EV
Minimum diyafram
Orta düzey diyafram 
-1 EV
Maksimum diyafram
F1.4
F2
F2.8
F4
F5.6
F8
Poz Değeri Adımları
Diyafram hafifçe açıldı
Diyafram geniş açıldı
16
Fotoğrafçılık kavramları
Diyaframın değeri ve alanın derinliği
Açıklığı kontrol ederek bir fotoğrafın arka planını bulanıklaştırabilir 
veya netleştirebilirsiniz. Bu, küçük veya büyük olarak ifade edilebilecek 
alan derinliğiyle (DOF) yakından ilgilidir.
Diyafram yuvasında çeşitli kanatlar bulunur. Bu kanatlar birlikte hareket 
eder ve açıklığın merkezinden geçen ışığın miktarını denetler. Kanat sayısı, 
gece sahnelerinin çekiminde ışığın şeklini de etkiler. Bir diyaframdaki kanat 
sayısı çiftse, ışık eşit sayıda bölümlere ayrılır. Kanat sayısı tek ise, bölümlerin 
sayısı kanat sayısının iki katı olur.
Örneğin, 8 kanatlı bir diyafram ışığı 8 bölüme ayırırken, 7 kanatlı bir 
diyafram 14 bölüme ayırır.
Büyük DOF'li bir fotoğraf 
Küçük DOF'li bir fotoğraf
7 kanat 
8 kanat
17
Fotoğrafçılık kavramları
Deklanşör hızı
Deklanşör hızı, deklanşörü açmak ve kapatmak için gerekli olan zaman 
miktarı ile ilgilidir. Görüntü sensörüne ulaşmadan önce diyaframdan 
geçen ışık miktarını kontrol eder.
Genellikle, deklanşör hızı el ile ayarlanabilir. Deklanşör hızının ölçümü 
"Poz Değeri" (EV) olarak bilinir ve 1 sn, 1/2 sn, 1/4 sn, 1/8 sn, 1/15 sn, 
1/1.000 sn, 1/2.000 sn gibi aralıklarda işaretlenir.
Bu nedenle deklanşör hızı ne kadar fazla olursa içeri o kadar az ışık 
girer. Aynı şekilde deklanşör hızı ne kadar düşük olursa içeri o kadar 
fazla ışık girer.
Aşağıdaki fotoğraflar, daha düşük bir deklanşör hızının fotoğraf 
makinesine daha fazla ışık girmesine izin verir. Bu, hareket eden 
nesnelere hareketi bulandırma efekti ekler. Diğer taraftan, hızlı 
deklanşör hızı ışığın içeri girmesi için daha az zaman verir ve fotoğraf 
hareket eden nesneleri daha kolay dondurur.
+1 EV
Pozlama
-1 EV
0,8 sn
1 sn
1/2 sn
1/4 sn
1/8 sn
1/15 sn
0,004 sn
1/30 sn
Deklanşör Hızı
18
Fotoğrafçılık kavramları
ISO duyarlılığı
Bir görüntünün pozlaması, fotoğraf makinesinin duyarlılığına göre 
belirlenir. Bu duyarlılık, ISO standartları olarak bilinen uluslararası 
film standartlarına dayanır. Dijital fotoğraf makinesinde bu duyarlılık 
derecesi, görüntüyü yakalayan dijital mekanizmanın duyarlılığını 
göstermek için kullanılır.
Numara ikiye katlandıkça ISO duyarlılığı da ikiye katlanır. Örneğin, 
bir ISO 200 ayarı görüntüleri ISO 100 ayarından iki kat daha hızlı 
yakalama yeteneğine sahiptir. Bununla birlikte, yüksek ISO ayarları 
“gürültü” - küçük benekler, noktalar ve fotoğraftaki, çekime gürültülü 
veya kirli bir görünüm veren diğer kavramlar olarak nitelenebilecek 
gürültüye neden olabilir. Genel bir kural olarak, karanlık ortamlarda 
veya gece çekim yapmıyorsanız, fotoğraflarınızda gürültüyü önlemek 
için düşük bir ISO ayarı kullanmanız önerilir.
Düşük bir ISO duyarlılığı, fotoğraf makinesinin ışığa daha az duyarlı 
olacağı anlamına geleceğinden, en uygun pozlamayı elde etmek 
için daha fazla ışığa ihtiyaç duyarsınız. Düşük bir ISO duyarlılığını 
kullanırken, açıklığı daha fazla açarak veya deklanşör hızını düşürerek 
fotoğraf makinesine daha fazla ışık girmesini sağlayın. Örneğin, ışığın 
bol olduğu güneşli bir günde, düşük bir ISO duyarlılığı düşük bir 
deklanşör hızını gerektirmez. Bununla birlikte, karanlık bir ortamda 
veya geceleri, düşük ISO duyarlılık, fotoğraflarınızın bulanık olmasına 
neden olur. Dolayısıyla, ISO duyarlılığını orta düzeyde artırmanız 
önerilir.
Üçayak ve yüksek ISO duyarlılığında 
çekilmiş bir fotoğraf
Düşük ISO duyarlılığıyla çekilmiş bulanık 
bir fotoğraf
ISO duyarlılığına göre kalite ve parlaklıkta görülen değişiklikler
19
Fotoğrafçılık kavramları
Diyafram ayarı, deklanşör hızı ve ISO
duyarlılığı pozlamayı nasıl kontrol eder
Diyafram ayarı, deklanşör hızı ve ISO duyarlılığı fotoğrafçılıkta birbirine
yakından bağlı kavramlardır. Diyafram ayarı, fotoğraf makinesine giren
ışığı düzenleyen açıklığı denetlerken, deklanşör hızı ışığın girmesine
izin verilen süreyi belirler. ISO duyarlılığı, filmin ışığa gösterdiği hızı
belirler. Birlikte, bu üç faktör pozlama üçgeni olarak açıklanır.
Deklanşör hızı, diyafram değeri veya ISO duyarlılığında yapılacak
bir değişiklik, ışık miktarını korumak için diğerlerinde yapılacak
ayarlarla dengelenebilir. Bununla birlikte, sonuçlar ayarlara göre
değişir. Örneğin deklanşör hızı hareketin fotoğrafa aktarımını
etkilerken, diyafram alan derinliğini kontrol edebilir ve ISO duyarlılığı
da fotoğrafın grenliliğini (renklerin parçacıklar halinde görüntüye
yansımasını) denetleyebilir.
Ayarlar
Sonuçlar
Ayarlar
Deklanşör
hızı
Sonuçlar
Hızlı hız
= daha az ışık
Yavaş hız
= daha fazla ışık
Hızlı = hareketsiz
Yavaş = bulanık
ISO
duyarlılığı
Yüksek duyarlılık
= ışığa daha fazla
hassas
Düşük duyarlılık
= ışığa daha az
hassaslık
Yüksek = daha taneli
Düşük = daha az taneli
Diyafram
değeri
Geniş diyafram
= daha fazla ışık
Dar diyafram
= daha az ışık
Geniş = daha az derin alan
Dar = daha büyük alan
derinliği
20
Fotoğrafçılık kavramları
Odak uzunluğu, açı ve perspektif 
arasındaki bağlantı
Uzun odak uzunluğu
Milimetre cinsinden ölçülen odak uzunluğu, mercek ile görüntü 
sensörü arasındaki mesafedir. Bu mesafe, çekilen görüntülerin açısını 
ve perspektifini etkiler. Kısa bir odak uzunluğu, geniş bir görüntü 
yakalamanızı sağlayan geniş bir açı oluşturur. Odak uzunluğunun 
fazla olması ise, teleobjektif çekimleri yapmanızı sağlayan dar bir açı 
oluşturur.
teleobjektif mercek
teleobjektif çekimi
dar açı
Kısa odak uzunluğu
Aşağıdaki fotoğraflara bakın ve değişiklikleri karşılaştırın.
geniş açılı mercek
geniş görüntü
geniş açı
18 mm'lik açı
55 mm'lik açı
200 mm'lik açı
Olağan koşullarda, geniş açılı bir mercek manzara çekimleri için uygun olup 
dar açılı bir mercek de spor etkinliklerini veya portreleri çekmek için önerilir.
21
Fotoğrafçılık kavramları
Alan derinliği
Odak dışı efektleri ne denetler?
İnsanların çoğunlukla beğendiği portreler veya natürmort fotoğrafları, 
arka planın odak dışına çıkarılarak öznenin belirgin göründüğü 
fotoğraflardır. Odaklanılan alanların niteliğine bağlı olarak, bir fotoğraf 
bulanıklaştırılabilir veya netleştirilebilir. Buna, 'düşük DOF' veya 'yüksek 
DOF' denir.
DOF diyafram değerine bağlıdır
Diyafram genişledikçe (diğer bir deyişle, diyafram değeri düştükçe), 
DOF düşer. Odak uzunluğunun denk olduğu şartlarda, düşük diyafram 
değeri düşük DOF değerine sahip bir diyafram değerine yol açar.
Alan derinliği fotoğrafın öznesi çevresinde odaklanılan alandır. 
Dolayısıyla, küçük bir DOF değeri odaklanılan alanın dar olduğu, 
büyük bir DOF ise odaklanılan alanın geniş olduğu anlamına gelir.
Öznenin vurgulandığı ve geri kalan her şeyin bulanıklaştırıldığı küçük 
DOF değerine sahip bir fotoğraf, teleskop merceği kullanılarak veya 
düşük bir diyafram değeri seçilerek elde edilebilir. Buna karşılık, 
fotoğraftaki tüm öğeleri net bir şekilde odaklanılmış olarak gösteren 
geniş DOF değerine sahip bir fotoğraf, geniş açılı bir mercek 
kullanılarak veya yüksek bir diyafram değeri seçilerek çekilebilir.
Dar Alan Derinliği
55 mm F5.7
55 mm F22
Geniş Alan Derinliği
22
Fotoğrafçılık kavramları
DOF odak uzunluğuna bağlıdır
Odak uzunluğu arttıkça, DOF küçülür. Kısa odak uzunluğuna sahip bir 
geniş açılı merceğe göre daha uzun bir odak uzunluğuna sahip bir 
teleskop merceği, düşük DOF'li bir fotoğrafı daha iyi çeker. 
18 mm geniş açılı lens ile çekilen bir fotoğraf
100 mm teleskop lensle çekilmiş bir fotoğraf
DOF özne ile fotoğraf makinesi arasındaki mesafeye
bağlıdır
Özne ile fotoğraf makinesi arasındaki mesafe kısaldıkça, DOF küçülür. 
Dolayısıyla, öznenin yakınından bir fotoğraf çekmek fotoğrafın küçük 
DOF değerine sahip olmasına yol açar.
100 mm teleskop mercekle çekilmiş bir fotoğraf
Yakından çekilmiş bir fotoğraf 
23
Fotoğrafçılık kavramları
DOF önizleme
Fotoğrafı çekmeden önce nasıl çıkacağı konusunda bir fikir edinmek
için [Derinlik önizleme] üzerine basabilirsiniz. Fotoğraf makinesi
diyafram ayarını önceden tanımlanmış ayarlara göre yapar ve
sonuçları ekranda gösterir. Derinlik önizleme düğmesinin işlevini
Optik Önizleme seçeneğine ayarlayın. (sf. 168)
Kompozisyon
Dünyanın sunduğu güzelliklerin fotoğraflarını çekmek eğlencelidir.
Bununla birlikte, dünya ne kadar güzel olsa da, kötü bir kompozisyon
onun güzelliğini yakalayamaz.
Söz konusu kompozisyon olduğunda, öznelere öncelik vermek çok
önemlidir.
Fotoğrafçılıkta kompozisyon, fotoğraftaki nesnelerin düzenlenmesi
anlamına gelir. Genelde üçte bir kuralına sadık kalarak iyi bir
kompozisyon elde edilebilir.
Üçte Bir Kuralı
Üçte bir kuralını kullanmak için, görüntüyü 3'e 3 şeklinde eşit
dikdörtgenlere bölün.
En çok öznenin vurgulandığı fotoğraf kompozisyonları oluşturmak için
öznenin ortadaki dikdörtgenin köşelerinden birinde olmasına dikkat
edin.
24
Fotoğrafçılık kavramları
Üçte bir kuralını kullandığınızda, dengeli ve inandırıcı kompozisyonlara 
sahip fotoğraflar çekersiniz. Aşağıda bunun birkaç örneği vardır.
İki özneli fotoğraflar
Özneniz fotoğrafın bir köşesindeyse, dengesiz bir kompozisyon 
oluşturur. Fotoğrafın ağırlığını dengelemek için karşı köşede ikinci bir 
özne yakalayarak fotoğrafı dengeleyebilirsiniz.
Özne 2
Özne 1
Dengesiz
Özne 2
Özne 1
Dengeli
Manzara fotoğrafları çekerken, ufuk çizgisinin ortalanması dengesiz 
bir etki oluşturur. Ufuk çizgisini yukarı veya aşağı taşıyarak fotoğrafa 
daha fazla ağırlık verin.
Özne 1
Özne 1
Özne 2
Özne 2
Dengesiz
Dengeli
25
Fotoğrafçılık kavramları
Flaş
Flaş kılavuz numarası
Işık fotoğrafın en önemli unsurlarından bir tanesidir. Ancak her zaman 
ve her yerde yeterli ışık bulmak kolay değildir. Flaş kullanmak ışık 
ayarlarını iyileştirmenize ve çeşitli efektler oluşturmanıza olanak sağlar.
Işık çakması veya ışık hızı olarak da bilinen flaş, düşük ışık koşullarında 
yeterli pozlama oluşturmanıza imkan sağlar. Işığın fazlasıyla olduğu 
yerlerde de işe yarar. Örneğin, bir öznenin gölgesini pozlamasını 
dengelemek veya arka ışık durumunda hem özneyi hem de arka planı 
net bir şekilde çekmek için flaş kullanılabilir.
Flaşın model numarası flaşın gücüyle ilgilidir. Maksimum ışık miktarı 
"kılavuz numarası" olarak da bilinen bir değerle temsil edilir. Kılavuz 
numarası ne kadar büyük olursa flaştan o kadar çok ışık çıkar. Kılavuz 
numarası flaştan özneye olan uzaklık ile ISO duyarlılığı 100 olarak 
ayarlandığındaki diyafram değeri çarpılarak hesaplanır.
Kılavuz numarası = Flaşın Özneye Olan Uzaklığı X Diyafram değeri
Diyafram değeri = Kılavuz numarası/Flaşın Özneye Olan Uzaklığı
Flaşın Özneye Olan Uzaklığı = Kılavuz numarası/Diyafram değeri
Bu nedenle, bir flaşın kılavuz numarasını biliyorsanız flaşı kendiniz 
ayarlarken öznenin uzaklığına göre kullanılacak optimum değeri 
tahmin edebilirsiniz. Örneğin, flaşın kılavuz numarası GN 20'ye ve 
özneden 4 metre uzaklıktaysa optimum diyafram değeri F5.0'dır.
Düzeltmeden önce
Düzelttikten sonra
26
Fotoğrafçılık kavramları
Işığı Yansıtarak Fotoğraf Çekme
Seken fotoğraf ışığın tavandan veya duvarlardan sıçrayarak ışığın subje 
üzerinde homojen bir şekilde dağılması anlamına gelir. Normalde 
flaşla çekilen fotoğraflar doğal görünmez ve gölgeler çıkabilir. Işık 
yansıtılarak çekilen fotoğraflardaki öznelerde gölge oluşmaz ve ışık 
eşit yayıldığından sorunsuz görünürler.
27
Bölüm 1
Fotoğraf makinem
Fotoğraf makinenizin düzeni, ekrandaki simgeler, lens, isteğe bağlı aksesuarlar ve temel işlevler hakkında öğrenin.
Fotoğraf makinem
Başlarken
Paketi açma
Aşağıdaki parçaların ürün kutunuzda olduğundan emin olun.
Fotoğraf Makinesi
(vücut kemeri ve flaş yuvası 
kapağı dahildir)
AC adaptörü/USB kablosu
Yeniden şarj edilebilir pil
Askı
Yazılım CD-ROM'u
(Kullanım kılavuzu dahil)
Adobe Photoshop Lightroom
DVD-ROM
Kullanım Kılavuzu Temel İşlemler
Hızlı Referans Kılavuzu
• Çizimler sizdeki gerçek parçalardan farklı olabilir. 
• Bir bayiden veya Samsung servis merkezinden isteğe bağlı aksesuarları satın alabilirsiniz. Samsung, izinsiz aksesuar 
kullanımı sonucu oluşan herhangi bir sorundan sorumlu değildir. Aksesuarlar hakkında bilgi için 212 sayfaya bakın.
29
Fotoğraf makinem
Fotoğraf makinesi düzeni
3 4
1
No.
İsim
2
Kontrol Düğmesi
• Menü ekranında: İstediğiniz menü 
5
6
7
17
16
15
14
1
öğesine gidin.
• Akıllı panelde: Seçilen bir seçeneği 
ayarlayın.
• Çekim modunda: Bazı çekim 
modlarında deklanşör hızını veya 
diyafram değerini ayarlayın ve odak 
alanının büyüklüğünü değiştirin.
• Oynatma modunda: Küçük 
resimleri görüntüleyin veya bir 
fotoğrafı büyütün/küçültün. 
Oynatma modunda sürekli veya 
seri çekimlerin bulunduğu bir 
klasörü açın veya kapatın. Bir 
videoyu ileri veya geriye doğru 
tarayın.
13 12 11
10
9
8
Mod düğmesi
• t: Akıllı Otomatik modu
•
(sf. 55)
P: Program modu (sf. 57)
A: Diyafram Önceliği modu (sf. 59)
S: Deklanşör Önceliği modu (sf. 60)
M: Manuel modu (sf. 61)
T: Özelleştir modu 1 (sf. 63)
U: Özelleştir modu 2 (sf. 63)
i: Lens Öncelikli mod (sf. 64)
s: Akıllı modu (sf. 66)
B: Wi-Fi (sf. 134)
•
2
•
•
•
•
•
•
•
3
No.
İsim
4
Flaş yuvası
5
Yerleşik flaş (sf. 102)
6
Flaş açılır düğmesi (sf. 102)
7
Mikrofon
8
Mercek bırakma düğmesi
9
Görüntü sensörü
10
Mercek montajı
11
Derinlik önizleme düğmesi (sf. 24)
12
Lens montaj işareti
13
AF yardımcı ışığı/Zamanlayıcı
lambası
14
Güç düğmesi
15
Deklanşör düğmesi
16
Ölçüm düğmesi (sf. 106)
17
DIRECT LINK düğmesi: Bir ön ayar 
Wi-Fi işlevi başlatın. (sf. 33)
Flaş yuvası kapağı
30
Fotoğraf makinesi düzeni
Fotoğraf makinem > 
No.
İsim
No.
Sürücü düğmesi
1
14 13
12
2
3
4
5
6
7
1
2
• H: Tek (sf. 96)
• J: Sürekli (sf. 96)
• K: Zamanlayıcı (sf. 97)
• L: Poz Tarama (sf. 98)
Video kaydı düğmesi
8
Video kaydını başlatır.
3
AEL düğmesi (sf. 112)
11 10 9
8
• Çekim modunda: Ayarlanan 
4
5
9
10
• Menü ekranında: Seçilen 
6
seçenekleri kaydedin.
• Çekim modunda: Bazı çekim 
modlarında manuel bir odak alanı 
seçmenizi sağlar.
Sil/Özel düğmesi
7
• Çekim modunda: Atanan işlevi 
yerine getirin. (sf. 168)
• Oynatma modunda: Dosyaları silin.
Oynatma düğmesi
Resimleri veya videoları görüntülemek 
için Oynatma moduna girin.
Durum lambası
Fn düğmesi
o düğmesi
seçin.
- F: Bir AF modu seçin.
Sırasıyla yukarı, aşağı, sola, sağa 
hareket ettirin. (Gezinti düğmesini 
de döndürebilirsiniz.) 
pozlama değerini veya odağı 
kilitleyin.
• Oynatma modunda: Seçilen 
dosyayı koruyun.
Akıllı panele erişme ve hassas ayar 
yapma.
Gezinme düğmesi (Akıllı düğme)
• Çekim modunda
- D: Ekrandaki bilgileri değiştirin.
- I: Bir ISO değeri seçmenizi sağlar.
- C: Beyaz dengesi seçeneğini 
• Diğer durumlarda
EV ayar düğmesi (sf. 111)
Düğmeye uzun basın ve pozlama 
değerini ayarlamak içi Kontrol 
düğmesini kaydırın.
İsim
Fotoğraf makinesinin durumunu 
gösterir.
• Yanıp sönüyor: Bir fotoğraf 
kaydederken, bir video çekerken, 
verileri bir bilgisayara veya 
yazıcıya gönderirken veya WLAN'a 
bağlanırken veya bir fotoğraf 
gönderirken.
• Sabit: Veri aktarımı yokken, 
bir bilgisayara veri aktarımı 
tamamlandığında veya pili şarj 
ederken.
11
MENU düğmesi
12
Yakın sensörü (sf. 169)
13
Vizör (sf. 33)
14
Göz kadehi
Seçeneklere ve menülere erişin.
31
Fotoğraf makinesi düzeni
Fotoğraf makinem > 
No.
1
2
3
4
5
1
Diyopter ayar düğmesi (sf. 33)
2
Fotoğraf makinesi askısı gözü
3
Harici mikrofon girişi
4
Hoparlör
5
NFC etiketi
6
HDMI bağlantı noktası
7
8
6
7
11 10
9
İsim
Bir 3,5 mm stereo mikrofon takın.
USB ve deklanşör açma girişi
Fotoğraf makinesini bir bilgisayara veya deklanşör açıcıya bağlayın. Fotoğraf makinesi 
hareketini en aza indirgemek için deklanşör açma kablosunu bir üçayaklı ile kullanın.
Pil bölümü/Hafıza kartı kapağı
Hafıza kartı ve pili takmanızı sağlar.
Ekran (dokunmatik ekran)
9
• Yüksek veya düşük açılarda fotoğraf çekmek için, ekranı yukarı veya aşağı eğin. (sf. 14)
• Bir menüyü veya seçeneği seçmek için ekrana dokunun. (sf. 38)
10
Dahili anten
11
Üçayak bağlantısı
* Kablosuz ağı kullanırken dahili anten ile temas etmeyin.
8
32
Fotoğraf makinesi düzeni
Fotoğraf makinem > 
Vizör açısını ve diyopteri ayarlama
Fotoğrafları güvenilir bir şekilde çekmek için vizörün açısını ayarlayın. Vizörü hafifçe çekin 
( ) ve açıyı ayarlamak için eğin ( ).
Vizörden çektiğinizde diyopter ayar düğmesine erişilebilir. Eğer görüntü vizörde net değilse, 
görüntüyü iyileştirmek için diyopter ayar düğmesini döndürün.
Vizör açısını ayarlamayın veya diyopter ayar düğmesini izin verilen sınırın üstüne getirmeyin. Bunu 
yapmanız vizöre veya diyopter ayar düğmesine zarar verebilir.
DIRECT LINK düğmesini kullanma
[DIRECT LINK] düğmesine basarak Wi-Fi özelliğini güvenle açabilirsiniz. 
Önceki moda dönmek için [DIRECT LINK] üzerine tekrar basın.
DIRECT LINK düğmesini ayarlama
[DIRECT LINK] düğmesine bastığınızda Wi-Fi işlevinin başlamasını seçebilirsiniz. (sf. 168)
DIRECT LINK seçeneği
ayarlamak için,
Çekim modunda, [m] → d → Düğme eşleme → DIRECT LINK → bir 
seçeneğe basın.
33
Fotoğraf makinem
Pilin ve hafıza kartının takılması
Pili ve isteğe bağlı hafıza kartını fotoğraf makinesine nasıl takacağınızı 
öğrenin.
Pilin ve hafıza kartının çıkarılması
Pil kilidi
Pili çıkarmak için kilidi aşağı doğru 
kaydırın.
Yeniden şarj edilebilir pil
Hafıza kartını sarı renkli temas noktaları 
aşağıya doğru bakacak şekilde 
yerleştirin.
Hafıza kartı
Hafıza kartı
Pili Samsung logosu yukarı bakacak 
şekilde yerleştirin.
Yeniden şarj edilebilir pil
Kartı fotoğraf makinesinden çıkıncaya 
kadar hafifçe itin ve ardından 
yuvasından çıkarın.
Hafıza kartı adaptörünü kullanma
Mikro hafıza kartlarını bu ürün, bir PC veya hafıza kartı 
okuyucusu ile kullanmak için, kartı bir adaptöre takın.
Fotoğraf makinesinin durum lambası yanıp sönerken hafıza kartını veya pili 
çıkartmayın. Aksi takdirde hafıza kartında veya fotoğraf makinenizde kayıtlı 
veriler zarar görebilir.
34
Fotoğraf makinem
Pili şarj etme ve fotoğraf makinesini açma
Pili şarj etme
Fotoğraf makinesini açma
Fotoğraf makinesini ilk kez kullanmadan önce pili tam olarak şarj 
etmeniz gerekir. USB kablosunun küçük ucunu fotoğraf makinenize 
takın ve ardından USB kablosunun diğer ucunu AC adaptörüne takın.
Güç düğmesini ON konuma ayarlayın.
• Fotoğraf makinesini kapatmak için, Güç düğmesini OFF konuma 
ayarlayın.
• Fotoğraf makinesini ilk kez açtığınızda ilk ayar ekranı belirir. (sf. 36)
Durum lambası
• Kırmızı ışık açık: Şarj ediyor
• Yeşil ışık açık: Tam şarj oldu
• Kırmızı ışık yanıp sönüyor: Şarj Hatası
Fotoğraf makinenizde sadece AC adaptörü ve USB kablosunu kullanın. Eğer 
başka bir AC adaptörü kullanırsanız, fotoğraf makinesi pili şarj olmayabilir ya 
da düzgün çalışmayabilir.
35
Fotoğraf makinem
İlk ayarı yerine getirme
Fotoğraf makinesini ilk kez açtığınızda, ilk ayar ekranı belirir. Fotoğraf 
makinesinin satıldığı ülke veya bölge için dil önceden ayarlanır. Dili 
istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Ekranda bir öğeye dokunarak da bir 
öğeye seçebilirsiniz.
1
[I] öğesine dokunarak Saat Dilimi üzerine basın ve 
ardından [o] üzerine basın.
2
Zaman dilimini seçmek için [D/I] düğmesine basın 
ve ardından [o] düğmesine basın.
5
Geri
Tarih Ayarları
Ay
[GMT -01:00] Cabo Verde
[GMT -03:00] Buenos Aires, Sao Paulo
3
[I] öğesine basarak Tarih Ayarları öğesini seçin ve 
ardından [o] üzerine basın.
Yıl
6
[I] öğesine basarak Zaman Ayarları öğesini seçin ve 
ardından [o] üzerine basın.
7
[C/F] öğesine basarak bir öğeyi seçin (Sa/Dk/DST). 
8
Bir seçeneği ayarlamak için [D/I] öğesine basın ve 
ardından [o] öğesine basın.
[GMT -02:00] Orta Atlantik
[GMT -03:30] Newfoundland
Gün
• Ekran seçilen dile bağlı olarak farklılık gösterebilir. 
Geri
Saat Dilimi
[GMT +00:00] Londra
Bir seçeneği ayarlamak için [D/I] öğesine basın ve 
ardından [o] öğesine basın.
Geri
Zaman Ayarları
4
[C/F] üzerine basarak bir öğeyi seçin (Yıl/Ay/Gün).
Sa
Dk
DST
36
İlk ayarı yerine getirme
Fotoğraf makinem > 
9
[I] öğesine basarak Tarih Tipi öğesine basın ve 
ardından [o] öğesine basın.
10 Bir tarih türü seçmek için [D/I] öğesine basın ve 
ardından [o] üzerine basın.
Geri
Language
English
Saat Dilimi
Londra
Tarih Tipi
Tarih Ayarlarıs
YYYY/AA/GG
Zaman Ayarlarıs
AA/GG/YYYY
Tarih Tipi GG/AA/YYYY
11
[I] öğesine basarak Zaman Türü öğesini seçin ve 
ardından [o] üzerine basın.
12 Bir zaman türü seçmek için [D/I] üzerine basın ve 
ardından [o] öğesine basın.
Geri
Saat Dilimi
Tarih Ayarları
Zaman Ayarları
Zaman Türü
Tarih Tipi
12 Saat
Londra
2014/01/01
10:00 AM
Zaman Türü24 Saat
13 İlk ayarı tamamlamak için [m] üzerine basın.
37
Fotoğraf makinem
İşlevlerin seçilmesi (seçenekler)
Düğmeler ile seçme
Kontrol düğmesini kaydırın veya gezinti düğmesini döndürün veya 
[D/I/C/F] üzerine basarak hareket edin ve ardından [o]
üzerine basarak bir seçenek seçin.
Dokunarak seçme
Ekrana dokunmak için kalem gibi keskin nesneleri kullanmayın. Ekrana zarar 
verebilirsiniz.
Sürükleme: Ekranda bir alana uzun 
dokunun ve ardından parmağınızla 
sürükleyin.
Dokunma: Bir menüyü veya 
seçeneği seçmek için bir simgeye 
dokunun.
Fiskeleme: Parmağınızı ekran 
üzerine hafifçe vurun.
38
İşlevlerin seçilmesi (seçenekler)
Fotoğraf makinem > 
Kullanımı m
•
Ekranda [m] üzerine basın veya 
 üzerine dokunun ve 
ardından çekim seçeneklerini veya ayarlarını değiştirin.
•
•
• Ekrana dokunduğunuzda veya sürüklediğinizde, renk atmaları oluşabilir. 
Bu bir arıza değildir, bunun yerine dokunmatik ekranın bir özelliğidir. 
Renk atmalarını en aza indirgemek için dokunun veya hafifçe sürükleyin.
Fotoğraf makinenizi aşırı nemli ortamlarda kullanırsanız dokunmatik 
ekran doğru çalışmayabilir.
Ekrana ekran koruması filmi veya diğer aksesuarları uygularsanız 
dokunmatik ekran doğru çalışmayabilir.
Görüntüleme açısına bağlı olarak, ekran loş görünebilir. Çözünürlüğü 
iyileştirmek için parlaklığı veya görüntüleme açısını ayarlayın.
Örn. P modunda fotoğraf boyutunu seçme
1
Mod düğmesini döndürün ve P olarak ayarlayın.
2
[m] üzerine basın veya 
3
Komut göstergesini kaydırın veya [D/I] üzerine 
basarak b öğesine gidin ve ardından [o] üzerine basın.
 öğesine dokunun.
• Ekranda b öğesine de dokunabilirsiniz.
4
Gezinti düğmesini döndürerek veya [D/I]
düğmesine basarak Fotoğraf Boyutu'na gidin ve ardından 
[o] düğmesine basın.
• Ayrıca seçenek listesini de sürükleyebilir ve ardından bir 
seçeneğe dokunabilirsiniz.
Geri
Seç
AutoShare
Fotoğraf Boyutu
Çekim kalitesi
ISO
OLED Rengi
Kapalı
39
İşlevlerin seçilmesi (seçenekler)
Fotoğraf makinem > 
5
Gezinti düğmesini döndürerek veya [D/I]
düğmesine basarak bir seçeneğe gidin ve ardından [o]
düğmesine basın.
• Ayrıca seçenek listesini de sürükleyebilir ve ardından bir 
Akıllı paneli kullanma
Pozlama, ISO ve Beyaz Dengesi gibi bazı işlevlere erişmek için ekranda 
[f] üzerine basın veya 
 öğesine dokunun.
seçeneğe dokunabilirsiniz.
Örn. P modunda poz değerini ayarlayın
• [m] üzerine basın veya Geri üzerine dokunarak önceki 
menüye gidin.
Geri
Seç
AutoShare
Fotoğraf Boyutu
(3:2) (5472x3648)
Fotoğraf Boyutu
(3:2) (3888x2592)
Çekim kalitesi
(3:2) (2976x1984)
ISO
(3:2) (1728x1152)
OLED Rengi
6
1
Mod düğmesini döndürün ve P olarak ayarlayın.
2
[f] üzerine basın veya 
 öğesine dokunun.
(16:9) (5472x3080)
Çekim moduna geçmek için [m] üzerine basın veya 
Geri üzerine dokunun.
40
İşlevlerin seçilmesi (seçenekler)
Fotoğraf makinem > 
3
Gezinme düğmesini döndürün veya [D/I/C/F]
üzerine basarak EV'ye gidin ve ardından [o] üzerine basın.
• [o] düğmesine basmanıza gerek kalmadan kontrol düğmesini 
kaydırarak doğrudan bir seçenek seçebilirsiniz.
• Bir öğeye dokunarak da bir seçeneği seçebilirsiniz.
Geri
iFn Kullanımı
i-Function lensindeki [i-Function] üzerine basarak deklanşör hızını, 
diyafram değerini, pozlama değerini, ISO duyarlılığını ve lensdeki 
Beyaz Dengesini manuel olarak seçin ve ayarlayın.
Ayarla
EV : 0.0
Bunları sürükleyerek bazı 
seçenekleri ayarlayabilirsiniz. 
Bir seçenek belirleyin.
Bir seçenek değerini ayarlayın.
4
Kontrol düğmesini kaydırın veya gezinti düğmesini 
döndürün veya [C/F] öğesine basarak poz değeri 
ayarlayın ve ardından [o] öğesine basın.
• Aynı zamanda ekrandaki düğmeyi sürükleyebilir ve ardından 
Ayarla öğesine dokunarak seçeneği ayarlayabilirsiniz.
Geri
Ayarla
EV : 0.0
41
İşlevlerin seçilmesi (seçenekler)
Fotoğraf makinem > 
iFn standart işlevini kullanma
i-Function lensde [i-Function] düğmesini kullandığınızda, lens 
üzerinde deklanşör hızını, diyafram değerini, pozlama değerini, ISO 
duyarlılığını ve Beyaz Dengesini manuel olarak seçip ayarlayabilirsiniz. 
Ayrıca Z işlevini de kullanabilirsiniz.
1
Mod düğmesini P, A, S veya M öğesine döndürün.
2
[m] → d → iFn Ayarı → Mod → iFn Standart üzerine 
basın.
3
Çekim moduna dönmek için [m] düğmesine basın.
4
Bir ayar seçmek için lenste [i-Function] düğmesine basın.
• Görünecek öğeleri seçmek için, [m] → d → iFn Ayarı →
iFn Standart → bir öğe seçin.
• Aynı zamanda [i-Function] üzerine basabilir ve ardından 
[D/I] üzerine basabilir veya ekranı sürükleyerek bir ayar 
seçebilirsiniz.
Seçenek
Açıklama
Diyafram değeri
Diyafram değerini ayarlayın.
Deklanşör hızı
Deklanşör hızını ayarlayın.
EV
Pozlama değerini ayarlayın.
ISO
ISO duyarlılığını ayarlayın.
Beyaz Dengesi
Beyaz dengesi seçeneğini seçin.
Z
Dijital yakınlaştırmaya göre fotoğraf kalitesi 
daha az bozularak özneye yakınlaştırın. 
Ancak, yakınlaştırma halkasını döndürerek 
yakınlaştırdığınızda fotoğraf çözünürlüğü veya 
boyutu değişebilir.
42
İşlevlerin seçilmesi (seçenekler)
Fotoğraf makinem > 
5
Bir seçenek belirlemek için odaklama halkasını ayarlayın.
• İsterseniz bir seçenek belirlemek için döner düğmeyi 
kaydırabilir veya kontrol düğmesini döndürebilir veya ekranı 
sürükleyebilirsiniz.
Kullanılabilir seçenekler
Çekim modu
P
A
S
M
3D
Açıklık
-
O
-
O
-
Deklanşör hızı
-
-
O
O
-
EV
O
O
O
-
O
ISO
O
O
O
O
-
Beyaz dengesi
O
O
O
O
O
Z
O
O
O
O
-
• Bir 3D lensi takarsanız ve 3D Oto Modu'nu 3D modunda ayarlarsanız bu 
işlev kullanılamaz.
• Z çekim yöntemini Seri çekim olarak ayarladığınızda kullanılamaz.
6
Odaklanmak için [Deklanşör] üzerine yarım basın ve 
ardından [Deklanşör] üzerine basarak fotoğrafı yakalayın.
• Z fotoları RAW dosya biçiminde çektiğinizde kullanılamamaktadır.
• Z video kayıt düğmesine basarak video kaydettiğinizde devre dışı 
bırakılır.
43
İşlevlerin seçilmesi (seçenekler)
Fotoğraf makinem > 
iFn plus işlevini kullanma
Bir i-Function lensinde, [i-Function] üzerine basın ve ardından fotoğraf 
makinesinde [N], [W] veya [a] üzerine basın. İşlevleri atamaya 
başlayabilir ve i-Function ile ayarlar menüsünü açabilirsiniz. 
Örn. Ölçüm düğmesine bir fotoğraf kalitesi işlevini atama
1
Mod düğmesini P, A, S veya M öğesine döndürün.
2
[m] → d → iFn Ayarı → iFn Plus → Ölçüm → Çekim
kalitesi üzerine basın.
3
[m] üzerine basın.
4
iFn Ayarı → Mod → iFn Plus öğesini seçin.
5
Çekim moduna dönmek için [m] düğmesine basın.
6
i-Function lensinde [i-Function] üzerine basın ve ardından 
fotoğraf makinesinde [N] üzerine basın.
7
Bir fotoğraf kalitesi seçeneği belirleyin.
8
Odaklanmak için [Deklanşör] üzerine yarım basın ve 
ardından [Deklanşör] üzerine basarak fotoğrafı yakalayın.
44
Fotoğraf makinem
Ekran simgeleri
Çekim modunda
Simge
Açıklama
•
1
2
Fotoğraf makinesinin titremesi
Optik Görüntü Sabitleme (OIS) (sf. 94)
Manuel odak ölçeği
Z açık
Seviye göstergesi (sf. 46)
Z oran
Deklanşör hızı
Diyafram değeri
Açıklama
Poz ayar değeri
Çekim modu
Güncel tarih
ISO duyarlılığı (sf. 79)
Odak uzunluğu*
* Güç Yakınlaştırma lensini iliştirdiğinizde bu simge görünür.
**  Bir hafıza kartı takmadan yakalanan fotoğraflar bir 
hafıza kartına veya bir bilgisayar aktarılmaz.
Bildirim paneli çubuğu
2. Çekim seçenekleri
Güncel saat
Hafıza kartı takılı değil**
Yüz algılama
Beyaz Dengesi (sf. 81)
Beyaz dengesi mikro ayarı
RAW dosyası
Dinamik Mesafe (sf. 109)
Odak
1. Çekim bilgisi
100%
Odak alanı
Histogram (sf. 167)
3
Simge
Açıklama
: Tam olarak şarjlı
: Kısmi şarjlı
•
 (Kırmızı): Boş (pili 
tekrar şarj edin)
•
: Şarj oluyor 
•
Fotoğraf çekme
Simge
Simge
Açıklama
Oto pozlama kilidi (sf. 112)
Fotoğraf boyutu
Oto Odak Kilidi (sf. 112)
Sürücü modu
Çekilebilir fotoğraf sayısı
Flaş (sf. 101)
Pil yüzdesi 
Flaş şiddetinin ayarı
Otomatik odak çerçevesi
Ölçüm (sf. 106)
Nokta ölçüm alanı
AF modu (sf. 84)
OLED Renk (sf. 80)
3. Çekim seçenekleri (Dokun)
Simge
Açıklama
Akıllı modu değiştirin**
Özel bir modu kaydet***
Mobil Bağlantı****
Dokunmatik otomatik odaklanma 
seçenekleri
Çekim seçenekleri
Akıllı panel
**  Bu simge sadece Akıllı modu seçtiğinizde belirir. 
*** Özel1 veya Özel2 modunu seçtiğinizde bu simge 
görünür.
****  Bir akıllı telefona bağlanan bir Wi-Fi işlevini doğrudan 
seçebilirsiniz.
Görüntülenen simgeler seçtiğiniz moda veya 
ayarladığınız seçeneklere bağlı olarak değişir.
45
Ekran simgeleri
Fotoğraf makinem > 
Video kaydetme
Simge
Açıklama
1
Video ses seviyesi
2
2. Çekim seçenekleri
Simge
Seviye göstergesi hakkında
Seviye göstergesi fotoğraf makinesini 
ekrandaki yatay ve dikey çizgiler ile 
hizalamanıza yardım eder. Eğer seviye 
göstergesi düz değilse, Yatay Kalibrasyon 
işlevini kullanarak seviye göstergesini 
ayarlayın. (sf. 171)
Açıklama
Dikey
Video boyutu
AF modu (sf. 84)
1. Çekim bilgisi
Ölçüm (sf. 106)
Simge
Açıklama
Çekim modu
Dokunmatik oto.o. iptal eder.
Mevcut kayıt süresi/
Kullanılabilir kayıt süresi
Pil yüzdesi 
100%
•
: Tam olarak şarjlı
•
: Kısmi şarjlı
•
 (Kırmızı): Boş (pili 
tekrar şarj edin)
•
: Şarj oluyor 
Yakınlaştırma göstergesi*
Poz değeri
ISO duyarlılığı (sf. 79)
Beyaz Dengesi (sf. 81)
Beyaz dengesi mikro ayarı
Optik Görüntü Sabitleme (OIS) (sf. 94)
Dijital Görüntü Dengeleme (DIS) 
(sf. 115)
Kısıcı (sf. 116)
Çoklu Hareket (sf. 115)
Yatay
▲ Düz
▲ Düz değil
Portre yönlendirmesinde çekim yaparken 
seviye ölçeri kullanamazsınız.
Ses kaydı kapalı (sf. 116)
Kullanımdaki dahili mikrofon
Yakınlaştırma düğmesi*
OLED Renk (sf. 80)
* Güç Yakınlaştırma lensini iliştirdiğinizde bu simge görünür.
Görüntülenen simgeler seçtiğiniz moda veya 
ayarladığınız seçeneklere bağlı olarak değişir.
46
Ekran simgeleri
Fotoğraf makinem > 
Oynatma modunda
Fotoğrafları görüntüleme
1
Videoları oynatma
Durdur
Mod
F No
Obtüratör
ISO
Ölçüm
Flaş
Odak Uzunluğu
Beyaz dengesi
EV
Fotoğraf Boyutu
Klasör-Dosya No.
Tarih ve Saat
Simge
2
Bilgilendirme
Açıklama
Görüntü küçük resimlerini görüntüleyin. 
(Dokun)
Geçerli dosya/Toplam dosya sayısı
3
No.
1
2
Bildirim paneli çubuğu
Bir dosyayı paylaşın. (Dokun)
m
Oynatma/Düzenleme menüsü (Dokun)
RAW dosyası
3
Açıklama
Simge
Açıklama
Çekilen resim
Oynatma hızı
RGB histogram (sf. 167)
Çoklu Hareket
Çekim modu, Ölçüm, Flaş, Beyaz 
Dengesi, Diyafram değeri, Deklanşör 
hızı, ISO, Odak uzunluğu, Pozlama 
değeri, Fotoğraf boyutu, Klasör 
numarası-Dosya numarası, Tarih
Geçerli oynatma süresi
Video uzunluğu
/
Önceki dosyayı görüntüleyin/Geri 
tarayın. (Geri tara simgesine her 
dokunuşunuzda, tarama hızını şu 
sırada değiştirirsiniz: 2X, 4X, 8X.)
/
Oynatmayı duraklatmanızı veya 
devam ettirmenizi sağlar.
/
Sonraki dosyayı görüntüle/İleri 
tara. (İleri tara simgesine her 
dokunuşunuzda, tarama hızını şu 
sırada değiştirirsiniz: 2X, 4X, 8X.)
3D dosyası
Korumalı dosya
Yakala
Sesi ayarlayın veya sesi kapatın.
47
Ekran simgeleri
Fotoğraf makinem > 
Görüntülenen bilgileri değiştirme
Bildirim panelini görüntüleme
Ekranın en üstündeki 
 üzerine dokunarak bildirim panelini açın. 
Ekran parlaklığını ayarlayabilir veya pil ömrünü ve veri depolama 
bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. Fotoğraf boyutu ve çekim kalitesi, 
pozlama değeri ve ISO duyarlılığı için fotoğraf makinesinin varsayılan 
ayarlarını değiştirdiyseniz, değiştirilen ayarları görüntüleyebilirsiniz. 
Bildirim panelinin en altına dokunun veya [m] veya [f] üzerine 
basarak kapatın.
Ekran Parlaklığı
Otomatik
Ekran türünü değiştirmek için [D] üzerine sürekli basın.
Mod
Ekran türü
Depolama Alanı & Pil Seviyesi
Depolama
10    çekim(ler)
Pil Seviyesi
Değiştirilmiş Fotoğraf Makinesi Ayarları
• Temel çekim bilgisi (Çekim modu, Deklanşör hızı, 
•
Diyafram değeri, Pozlama değeri, ISO hassaslığı vb.)
Temel çekim bilgisi + Çekim seçeneği düğmeleri 
(MENÜ, Fn, Mobil Bağlantı, Dokunmatik otomatik 
odaklanma) + Seviye düğmesi
Temel çekim bilgisi + Çekim seçeneği düğmeleri + 
Mevcut çekim seçenekleri bilgisi (Fotoğraf boyutu, 
Sürücü modu, Flaş, Ölçüm, AF modu vb.)
Temel çekim bilgisi + Çekim seçeneği düğmeleri + 
Mevcut çekim seçenekleri bilgisi + Histogram + Tarih 
ve saat
Bilgi yok (Bir HDTV veya HDMI etkin monitöre 
bağlandığında)
•
Çekim
•
•
• Temel bilgiler
Oynatma
• Geçerli dosya ile ilgili tüm bilgileri görüntüle.
• RGB histogramı dahil mevcut dosya hakkındaki tüm 
bilgileri görüntüle.
48
Fotoğraf makinem
Lenses
Özel olarak NX serisi fotoğraf makineniz için yapılmış isteğe bağlı 
mercekler satın alabilirsiniz. 
Her bir merceğin işlevleriyle ilgili daha fazla bilgi edinin ve 
ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize uygun bir tanesini seçin.
Lens düzeni
SAMSUNG 18-55 mm F3.5-5.6 OIS III lens (örnek)
8
1
2
No.
Açıklama
1
2
Lens montaj işareti
3
Odak halkası (sf. 92)
4
Lens kapağı montaj işareti
5
Lens
6
i-Function düğmesi (sf. 64)
7
AF/MF düğmesi (sf. 84)
8
Lens temas noktaları
Yakınlaştırma halkası
Kullanmadığınız zamanlarda, merceği toz ve çiziklerden korumak için 
mercek kapağını ve montaj kapağını yerine takın.
3
4
5
6
7
49
Lenses
Fotoğraf makinem > 
SAMSUNG 20-50 mm F3.5-5.6 ED II lens (örnek)
7
1
Merceğin kilitlenmesi veya kilidinin açılması
Merceği kilitlemek için odaklama kilidi düğmesini çekip tutarak 
fotoğraf makinesinin gövdesinden ayırın ve odaklama halkasını şekilde 
gösterildiği gibi döndürün.
2
6
3
5
4
No.
Açıklama
1
2
Lens montaj işareti
3
Lens
4
Odak halkası (sf. 92)
5
i-Function düğmesi (sf. 64)
6
Yakınlaştırma halkası
7
Lens temas noktaları
Odak kilidi anahtarı
50
Lenses
Fotoğraf makinem > 
Lensin kilidini açmak için tık sesi duyana kadar odaklama halkasını 
resimde gösterildiği gibi döndürün.
SAMSUNG 16 mm F2.4 lens (örnek)
5
1
2
3
4
Lens kilitlendiğinde bir fotoğraf yakalayamazsınız.
No.
Açıklama
1
2
3
i-Function düğmesi (sf. 64)
4
Lens
5
Lens temas noktaları
Lens montaj işareti
Odak halkası (sf. 92)
51
Lenses
Fotoğraf makinem > 
Lens işaretleri
No.
Merceğin üzerindeki sayıların neyi belirttiğini öğrenin.
1
SAMSUNG 18-200 mm F3.5-6.3 ED OIS lens (örnek)
Açıklama
Diyafram değeri
Desteklenen diyafram değerleri aralığı. Örneğin, 1:3.5 – 6.3
maksimum diyafram değeri aralığı 3,5 - 6,3 demektir.
Odak Uzunluğu
2
Merceğin ortasında odak noktasına kadar olan mesafe 
(milimetre). Bu şekil bir aralık ile ifade edilir: merceğin minimum 
odak uzunluğundan maksimum odak uzunluğuna.
Odak uzunluğunun fazla olması, görüş açısının daralmasına ve 
özne büyümesine neden olur. Kısa odak uzunlukları, daha geniş 
görüş açıları sağlar.
ED
3
1
2
3 4 5
ED, Ekstra düşük dağılım anlamına gelir. Ekstra düşük dağılım 
kromatik sapmaları (mercek tüm renkleri aynı yakınsaklık 
noktasına odaklayamadığında oluşan bozulma).
OIS (sf. 94)
4
5
Optik Görüntü Sabitleme. Bu özelliğe sahip mercekler, fotoğraf 
makinesi titremesini algılayabilir ve fotoğraf makinesinin içindeki 
hareketi etkili bir şekilde ortadan kaldırabilir.
Ø
Lens çapı. Merceğe bir filtre eklediğinizde, merceğin ve filtrenin 
çaplarının aynı olmasına dikkat edin.
52
Fotoğraf makinem
Aksesuarlar
Daha iyi ve güvenilir fotoğraflar çekmenize yardımcı olabilecek harici 
flaş gibi aksesuarları kullanabilirsiniz.
İsteğe bağlı aksesuarlar hakkında daha fazla bilgi için, her aksesuar için 
olan kılavuza bakın.
Harici flaş yerleşimi
SEF220A (örnek) (isteğe bağlı)
7
8
• Çizimler gerçek parçalardan farklı olabilir.
• Bir bayiden veya Samsung servis merkezinden Samsung onayladığı 
aksesuarları satın alabilirsiniz. Samsung, diğer üreticilere ait aksesuarları 
kullanmanızdan kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir.
1
2
3
6
5
4
No.
9
Açıklama
1
Ekran simgeleri
2
READY lambası/Test düğmesi
3
MODE düğmesi
4
Flaş açma düğmesi
5
Güç düğmesi
6
Pil kapağı
7
Ampul
8
TELE/WIDE modu anahtarı
9
Flaş yuvası bağlantısı
53
Aksesuarlar
Fotoğraf makinem > 
Harici flaş bağlama
1
Fotoğraf makinesinden flaş yuvası kapağını çıkarın.
3
Flaş üzerindeki güç düğmesine basın.
• Tam şarj edilmeyen bir flaş ile bir fotoğraf çekebilirsiniz, fakat tam şarj 
edilmiş bir flaş kullanmanız önerilir.
• Kullanabileceğiniz seçenekler çekim moduna bağlı olarak değişir.
• Flaşın arka arkaya iki kez yanması arasında bir süre geçer. Flaş ikinci kez 
patlayana kadar hareket etmeyin.
• İsteğe bağlı flaşlar hakkında daha fazla bilgi için, flaş kullanım kılavuzuna 
bakın.
Yalnızca Samsung tarafından onaylanan flaşları kullanın. Uyumlu olmayan 
flaşları kullanmanız, fotoğraf makinenize zarar verebilir.
2
Flaşı flaş yuvasına doğru kaydırarak bağlayın.
• Flaşı açmak için, PUSH düğmesine basarken flaşı hafifçe çekin.
54
Fotoğraf makinem
Çekim modları
İki basit çekim modu—Akıllı Otomatik ve Akıllı modu—çeşitli otomatik 
ayarlarıyla fotoğraf çekmenize yardımcı olur. Diğer modlar, ayarlarda 
daha fazla özelleştirme yapmanıza olanak tanır.
Simge
t
Akıllı Otomatik modunda, fotoğraf makinesi çevre koşullarını tanır 
ve deklanşör hızı, diyafram değeri, ölçüm, beyaz dengesi ve poz 
dengelemesi gibi pozlamaya katkıda bulunan faktörleri otomatik 
olarak ayarlar. Fotoğraf Makinesi işlevlerin çoğunu kontrol ettiğinden, 
bazı çekim işlevleri sınırlanır. Bu mod, en az ayarlamayla hızlı anlık 
çekimler yapmak için yararlıdır.
Açıklama
Akıllı Otomatik modu (sf. 55)
P
Program modu (sf. 57)
A
Diyafram Önceliği modu (sf. 59)
S
Deklanşör Önceliği modu (sf. 60)
M
Manuel modu (sf. 61)
T
Özel mod 1 (sf. 63)
U
Özel mod 2 (sf. 63)
i
Lens Öncelikli mod (sf. 64)
s
Akıllı modu (sf. 66)
B
t Akıllı Otomatik modu
Wi-Fi özellikleri (sf. 134)
55
Çekim modları
Fotoğraf makinem > 
1
Mod düğmesini döndürün ve t olarak ayarlayın.
2
Çekeceğiniz özneyi çerçeveye yerleştirin.
3
Odaklanmak için [Deklanşör] üzerine yarım basın.
Simge
Açıklama
Işıklı manzaralar
Aydınlatmalı portreler
Portreler
Nesnelerin yakın fotoğrafları
• Fotoğraf makinesi bir sahne seçer. Uygun bir sahne simgesi 
Metnin yakın fotoğrafları
ekranda görünür.
Gün Batımları
İç mekanlar, karanlık
Kısmen aydınlık
Spot ışıklı yakın çekim
A
Spot ışıklı portreler
Mavi gök
Orman alanları genellikle yeşil renkli subjelerden oluşur
Renkli nesnelerin yakın fotoğrafları
Fotoğraf makinesi bir üçayakta dengelenir ve özne belirli bir 
süre hareket etmez. (karanlıkta çekim yaparken)
Tanımlanabilir sahneler
Simge
Aktif olarak hareket eden özneler
Açıklama
Havai Fişek (Bir üçayak kullanırken)
Manzaralar
Parlak arkaplanlı sahneler
Gece manzaraları
4
Fotoğrafı çekmek için [Deklanşör] üzerine basın.
Gece portreleri
56
Çekim modları
Fotoğraf makinem > 
•
•
•
•
• Özne aynı bile olsa fotoğraf makinesi, titreme, ışık durumu veya öznenin 
uzaklığı gibi çekim koşullarına bağlı olarak, farklı sahneler seçebilir.
Eğer fotoğraf makinesi uygun sahne modunu algılamazsa, Akıllı Oto 
modu için varsayılan ayarları kullanacaktır.
Bir yüz algılansa da, öznenin konumuna veya ışığa bağlı olarak fotoğraf 
makinesi bir portre modu seçmeyebilir.
Bir üçayaklı kullansanız dahi, özne hareket ediyorsa fotoğraf makinesi 
üçayak modunu algılamayabilir ( ).
Fotoğraf makinesi daha fazla pil gücü tüketir, çünkü uygun sahneleri 
seçmek için ayarları sık sık değiştirir.
P Program modu
Fotoğraf makinesi, en uygun pozlama değerinin elde edilebilmesi için 
deklanşör hızı ve diyafram değerini otomatik olarak ayarlar.
Bu mod, diğer ayarları yapabiliyorken anlık pozlama çekimlerini 
yapmak istediğinizde yararlı olur.
1
Mod düğmesini döndürün ve P olarak ayarlayın.
2
İstediğiniz seçenekleri ayarlayın. 
3
Odaklanmak için [Deklanşör] üzerine yarım basın ve 
ardından [Deklanşör] üzerine basarak fotoğrafı yakalayın.
57
Çekim modları
Fotoğraf makinem > 
Program Geçişi
Program Geçişi işlevi, fotoğraf makinesi aynı pozlamayı korurken 
deklanşör hızını ve diyafram değerini ayarlamanıza olanak sağlar. 
Kontrol düğmesini sola çevirdiğinizde ya da navigasyon düğmesini 
saat yönünün tersine döndürdüğünüzde deklanşör hızı düşer ve 
diyafram değeri artar. Kontrol düğmesini sağa çevirdiğinizde veya 
navigasyon düğmesini saat yönünde döndürdüğünüzde deklanşör hızı 
artar ve diyafram değeri azalır.
Minimum deklanşör hızı
Seçilen hızdan daha yavaş olmayan deklanşör hızını ayarlayın. Ancak, 
eğer Oto ISO Aralığı tarafından ayarlanan ISO duyarlılığı maksimum 
ISO değerine ulaştığından bir optimum pozlama değeri elde 
edilemezse, deklanşör hızı seçilen minimum deklanşör hızından daha 
yavaş olabilir.
Minimum deklanşör
hızını ayarlamak için,
Çekim modunda, [m] → b → Minimum
Deklanşör Hızı → bir seçeneğe basın.
• Bu özellik sadece ISO duyarlılığının Otomatik olarak ayarlandığı 
durumlarda kullanılabilir.
• Bu özellik sadece Program veya Diyafram Öncelikli Pozlama modunda 
kullanılabilir.
58
Çekim modları
Fotoğraf makinem > 
A Diyafram Önceliği Modu
1
Mod düğmesini döndürün ve A olarak ayarlayın.
Diyafram Önceliği modunda, fotoğraf makinesi deklanşör hızını 
seçtiğiniz diyafram değerine göre otomatik olarak hesaplar. 
2
Diyafram değerini ayarlamak için kontrol düğmesini 
kaydırın veya navigasyon düğmesini döndürün.
• Diyafram değerini aynı zamanda [f] üzerine basarak, diyafram 
Alan derinliğini (DOF), diyafram değerini değiştirerek ayarlayabilirsiniz. 
Bu mod, portre, çiçek veya manzara çekimleri için yararlıdır.
değerini taşıyarak ve ardından kontrol düğmesini kaydırarak 
veya ekranda sürükleyerek ayarlayabilirsiniz.
3
İstediğiniz seçenekleri ayarlayın. 
4
Odaklanmak için [Deklanşör] üzerine yarım basın ve 
ardından [Deklanşör] üzerine basarak fotoğrafı yakalayın.
• Düşük ışıklı ortamlarda, bulanık fotoğrafları önlemek için ISO duyarlılığını 
artırmanız gerekebilir.
• Minimum deklanşör hızını ayarlamak için,
Çekim modunda, [m] → b → Minimum Deklanşör Hızı → bir 
seçenek üzerine basın.
Geniş Alan Derinliği 
Dar Alan Derinliği
59
Çekim modları
Fotoğraf makinem > 
S Deklanşör Önceliği modu
1
Mod düğmesini döndürün ve S olarak ayarlayın.
Deklanşör Önceliği modunda, fotoğraf makinesi diyafram değerini 
seçtiğiniz deklanşör hızına göre otomatik olarak ayarlar. Bu mod, hızlı 
hareket eden öznelerin fotoğraflarının çekilmesinde veya bir fotoğrafta 
takip efektlerinin oluşturulmasında yararlı olur.
2
Deklanşör hızını ayarlamak için kontrol düğmesini kaydırın 
veya navigasyon düğmesini döndürün.
Örneğin, özneyi dondurmak için deklanşör hızını 1/500 sn değerinin 
üzerine ayarlayın. Öznenin bulanık görünmesi için, deklanşör hızını 
1/30 sn değerinin altına ayarlayın.
• Deklanşör hızını aynı zamanda [f] üzerine basarak, deklanşör 
hızını taşıyarak ve ardından kontrol düğmesini kaydırarak veya 
ekranda sürükleyerek ayarlayabilirsiniz.
3
İstediğiniz seçenekleri ayarlayın. 
4
Odaklanmak için [Deklanşör] üzerine yarım basın ve 
ardından [Deklanşör] üzerine basarak fotoğrafı yakalayın.
Yüksek deklanşör hızlarının izin verdiği daha az ışık miktarını dengelemek 
için açıklığı artırın ve daha fazla ışık girmesini sağlayın. Fotoğraflarını yine 
de karanlıksa, ISO değerini artırın.
Düşük deklanşör hızı
Yüksek deklanşör hızı
60
Çekim modları
Fotoğraf makinem > 
M Manuel mod
Manuel modu, deklanşör hızını ve diyafram değerini el ile 
ayarlayabilmenizi sağlar. Bu modda, fotoğraflarınızın pozlamasını tam 
olarak denetleyebilirsiniz.
Bu mod, stüdyo gibi kontrollü çekim ortamlarında veya fotoğraf 
makinesinde hassas ayarlar yapılması gerektiğinde yararlı olur. Manuel 
mod, ayrıca, gece sahneleri veya hava fişek çekimleri için önerilir.
1
Mod düğmesini döndürün ve M olarak ayarlayın.
2
Deklanşör hızını ayarlamak için kontrol düğmesini kaydırın.
3
Diyafram değerini ayarlamak için gezinti düğmesini çevirin. 
Çerçeveleme Modunu kullanma
Diyafram değerini veya deklanşör hızını ayarlarsanız pozlama ayarlara 
göre değişir ve ekran kararabilir. Bu işlev açıkken, ayarlardan bağımsız 
olarak ekranın parlaklığı sabittir, bu şekilde çekiminizi daha iyi 
kareleyebilirsiniz.
Çerçeveleme
Modu'nu
kullanmak için,
Çekim modunda, [m] → b → Çerçeveleme Modu
→ bir seçeneğe basın.
• Deklanşör hızını veya diyafram değerini aynı zamanda [f]
üzerine basarak, deklanşör hızını veya diyafram değerini 
taşıyarak ve ardından kontrol düğmesini kaydırarak veya 
ekranda sürükleyerek ayarlayabilirsiniz.
4
İstediğiniz seçenekleri ayarlayın.
5
Odaklanmak için [Deklanşör] üzerine yarım basın ve 
ardından [Deklanşör] üzerine basarak fotoğrafı yakalayın.
61
Çekim modları
Fotoğraf makinem > 
Bulb İşlevini Kullanma
Gece sahneleri veya gece gökyüzünü çekmek için bir Bulb işlevi 
kullanın. [Deklanşör] üzerine basarken, deklanşör sola açılır, böylece 
hareket eden hafif efektler oluşturabilirsiniz.
Bulb İşlevini
Kullanma,
Kontrol düğmesini tamamen sola kaydırarak Bulb →
öğesine getirin, İstediğiniz zaman için [Deklanşör] öğesine 
uzun basın.
• Yüksek bir ISO değerine ayarlarsanız veya deklanşörü uzun süre açık 
tutarsanız, görüntü gürültüsü artabilir.
• Sürücü seçenekleri, flaş ve Tek dokunuşla çekim Bulb işlevi ile birlikte 
kullanılamaz.
• Bulb işlevi yalnızca Manuel modda kullanılabilir.
• Fotoğraf makinesinin titrememesi için üçayak ve deklanşör serbest 
bırakmayı kullanın.
•
• Deklanşörü daha uzun açarsanız bir fotoğrafı kaydetmek daha uzun 
olur. Fotoğraf makinesi bir fotoğrafı kaydederken fotoğraf makinesini 
kapatmayın. 
Bu işlevi uzun süre kullanırsanız, tam şarj edilmiş bir pil kullanın. 
62
Çekim modları
Fotoğraf makinem > 
T U Özelleştir modu
Seçenekleri özelleştirerek ve bunları kaydederek özel mod kendi 
çekim modlarınızı oluşturmanıza olanak sağlar. Sık kullanılan seçenek 
ayarlarını kaydedin ve ardından çekim ortamı için özelleştirilen kendi 
çekim modunuz gibi açın. Fotoğrafları çeşitli ortamlarda yakalarken 
tercih ettiğiniz çekim ayarlarında veya belirli ortamlarda sık kullanılan 
önayar seçenekleri ile özel modu kullanın.
4
Çekim seçeneklerini doğrulayın ve ardından Kaydet
öğesini seçin.
5
Mod için bir ad girmek üzere ekranda verilen klavyeyi 
kullanın. (sf. 139)
6
Bir modu kaydetmek için [o] seçeneğini belirleyin.
10'a kadar özel modu kaydedebilirsiniz.
Özelleştirme modlarını kaydetme
1
Mod düğmesini döndürerek P, A, S, M, T veya U
seçeneğine getirin.
Özel modları seçme
2
Çekim seçeneklerini ayarlayın.
1
Mod düğmesini döndürerek T veya U öğesine getirin.
3
[m] üzerine basın ve ardından d → Özel Modu
Yönet → Kaydet öğesini seçin.
2
Açılır pencerede kaydedilen özel moda kaydırın ve 
ardından Evet öğesini seçin.
• Ayrıca ekranda 
kaydedebilirsiniz.
 üzerine dokunarak özel bir modu da 
• Aynı zamanda [m] üzerine basın ve ardından d → Özel
Modu Yönet → Açık → a modunu seçin.
• Aynı zamanda [f] üzerine basarak bir özelleştir modunu 
kaydedebilir ve ardından 
• Eğer hiçbir özel mod kayıtlı değilse, fotoğraf makinesindeki 
 üzerine dokunabilirsiniz.
açılır pencereden bir çekim modunu seçebilir, çekim 
seçeneklerini ayarlayabilir ve yeni özel modları kaydedebilirsiniz. 
3
Çekim seçeneklerini doğrulayın ve ardından OK öğesini 
sein.
63
Çekim modları
Fotoğraf makinem > 
Özel modları silme
i Lens Önceliği modu
1
Mod düğmesini döndürerek P, A, S, M, T veya U
seçeneğine getirin.
Lens Öncelik modu alan derinliğini veya fotoğrafın kontrastını 
ayarlamanıza veya Z işlevini kullanmanıza olanak sağlar. 
2
[m] üzerine basın ve ardından d → Özel Modu
Yönet → Sil öğesini seçin.
1
Mod düğmesini döndürün ve i olarak ayarlayın.
2
Bir ayar seçmek için lenste [i-Function] düğmesine basın.
3
Silmek için bir mod seçin ve ardından [n] üzerine basın.
• Aynı zamanda [i-Function] üzerine basabilir ve ardından 
[D/I] üzerine basabilir veya ekranı sürükleyerek bir ayar 
seçebilirsiniz.
64
Çekim modları
Fotoğraf makinem > 
Seçenek
4
Odaklanmak için [Deklanşör] üzerine yarım basın ve 
ardından [Deklanşör] üzerine basarak fotoğrafı yakalayın.
E
Arkaplanı bulanıklaştırmak ya da netleştirmek için 
alan derinliğini ayarlayın.
G
Fotoğraftaki gölge farklarını artırmak veya 
azaltmak için kontrastı ayarlayın.
• Bir 3D lensi takarsanız ve 3D Oto Modu’nu 3D modunda ayarlarsanız bu 
Dijital yakınlaştırmaya göre fotoğraf kalitesi 
daha az bozularak özneye yakınlaştırın. 
Ancak, yakınlaştırma halkasını döndürerek 
yakınlaştırdığınızda fotoğraf çözünürlüğü 
değişebilir. 
• E seçeneğini 
Z
3
Açıklama
Bir seçenek belirlemek için odaklama halkasını ayarlayın.
•
•
•
•
işlev kullanılamaz.
 öğesine yakın ayarlarsanız, diyafram değeri artar 
ve deklanşör hızı azalır. Karanlık şartlarda, fotoğraflar bulanabilir.
G seçeneğini +4’e yakın ayarlarsanız, fotoğraftaki gölge farkları 
artar.
Çekim yöntemini Seri çekim olarak ayarladığınızda Z kullanılamaz.
Fotoğrafları RAW dosya formatında çekerken Z kullanılamaz.
Video kaydı düğmesine basarak videoları kaydettiğinizde Z devre 
dışı bırakılır.
• İsterseniz bir seçenek belirlemek için döner düğmeyi 
kaydırabilir veya kontrol düğmesini döndürebilir veya ekranı 
sürükleyebilirsiniz.
65
Çekim modları
Fotoğraf makinem > 
s Akıllı mod
Seçenek
Akıllı modda belirli bir sahne için önceden ayarlanmış seçeneklerle 
fotoğraf çekebilirsiniz.
1
Mod düğmesini döndürün ve s olarak ayarlayın.
2
Bir sahne seçin. 
Portre
Izgara görünümüne geçin.
Seçeneklerde gezinmek için 
sürükleyin.
Açıklama
Güzel yüz
Yüzdeki kusurları gizlemek için seçeneklerin 
bulunduğu bir portreyi yakalayın.
En iyi Yüz
Çoklu fotoğrafları çekin ve mümkün olan en iyi 
görüntüyü oluşturmak için yüzleri değiştirin.
Manzara
Sabit sahneleri ve manzaraları çekmenizi sağlar.
Makro
Küçük veya yakın özneleri yakalayın.
Hareket
dondurma
Yüksek hızda hareket eden özneleri yakalayın.
Zengin ton
Canlı renklerin bulunduğu bir fotoğraf çekin.
Panorama
Tekli fotoğrafta geniş panoramik sahne yakalayın.
Şelale
Şelalelerin yer aldığı sahneleri yakalayın.
Çoklu pozlama
Birden fazla fotoğraf yakalayın ve bunları üst üste 
bindirerek tek bir fotoğraf oluşturun.
Yaratıcı Çekim
Otomatik olarak uygulanan efektler ile birlikte 
fotoğrafları çekin. 
Akıllı Zıplama
Çekimi
Bir hareket algılandığında, atlayan bir özneyi 
otomatik olarak yakalamak için bir alan ayarlayın.
Siluet
Işıklı bir arkaplana karşı özneleri koyu şekiller olarak 
yakalayın.
Liste görünümüne geçin.
66
Çekim modları
Fotoğraf makinem > 
Seçenek
Açıklama
Gün Batımı
Gün batımındaki sahneleri, doğal görünümlü 
kırmızılar ve sarılarla çekmenizi sağlar.
Gece
Bir flaş olmadan düşük ışıklı şartlarda birden fazla 
fotoğraf yakalayın. Fotoğraf makinesi bunları 
birleştirerek daha parlak olan ve daha az bulanık 
olan tek bir görüntü oluşturur.
Havai Fişek
Havai fişeklerin yer aldığı sahneleri yakalayın.
Işık izi
Işık ışık şartlarında ışık izi bulunan sahneleri 
yakalayın.
Vizörü kullanırken bazı seçenekler kullanılamaz.
3
Odaklanmak için [Deklanşör] üzerine yarım basın ve 
ardından yakalamak için [Deklanşör] üzerine basın.
67
Çekim modları
Fotoğraf makinem > 
En iyi Yüz modunu kullanma
5
• Fotoğrafdaki geride kalan yüzleri değiştirmek için adım 4 ve 5’i 
En iyi Yüz modunda, çoklu fotoğrafları çekin ve mümkün olan en 
iyi görüntüyü oluşturmak için yüzleri değiştirin. Grup fotoğrafları 
çekerken her birey için en iyi görüntüyü seçerken bu modu kullanın.
1
Mod düğmesini döndürün ve s öğesine gidin ve 
ardından En iyi Yüz seçeneğini belirleyin.
2
Subjeyi çerçevede hizalayın ve ardından odaklanmak için 
[Deklanşör] üzerine yarım basın.
3
Fotoğrafı çekmek için [Deklanşör] üzerine basın.
Yakalanan 5 yüzden en iyi görüntüye dokunun.
tekrarlayın.
 simgesi fotoğraf makinesinin önerdiği görüntüde 
görünecektir.
•
• Yakalanan yüzleri gizlemek için 
 üzerine dokunun.
• Fotoğraf makinesi ard arda 5 fotoğraf yakalar.
• İlk fotoğraf arkaplan görüntüsü olarak kaydedilir.
• Fotoğraf makinesi çekim yaptıktan sonra yüzleri otomatik olarak 
algılar.
4
Değiştireceğiniz bir yüze dokunun.
Geri
Kaydet
6
Fotoğraf kaydetmek için [o] düğmesine basın. 
• Fotoğraf makinesinin titrememesi için üçayak kullanın.
• Fotoğraf çözünürlüğü 5.9M veya daha küçük bir değere ayarlıdır.
68
Çekim modları
Fotoğraf makinem > 
Panoramik Fotoğrafları çekme
5
Bir 2D veya 3D panoramik Fotograf yakalayın. Çekilen 3D panoramik 
fotolar sadece 3D TV veya 3D monitörde görüntülenebilir.
1
• 3D Panorama modunda, bir sahneyi sadece yatay yönde 
yakalayabilirsiniz.
Mod düğmesini döndürerek s öğesine gidin ve ardından 
Panorama seçeneğini belirleyin.
2
[m] → b → Panorama → Canlı Panorama veya 3D
üzerine basın.
3
Çekim moduna dönmek için [m] düğmesine basın.
4
Çekimi başlatmak için [Deklanşör] öğesine uzun basın.
[Deklanşör] basılı iken, fotoğraf makinesini seçtiğiniz 
yönde hareket ettirin.
• Hareket yönünde bir ok görüntülenir ve çekilen tüm görüntü 
önizleme kutusunda görüntülenir.
• Sahneler hizalandığında, fotoğraf makinesi otomatik olarak 
sonraki fotoğrafı çeker.
6
Tamamladığınızda, [Deklanşör] öğesini serbest bırakın.
• Fotoğraf makinesi çekimleri otomatik olarak bir fotoğrafa 
kaydedecektir.
• Çekim yaparken [Deklanşör] öğesini serbest bırakırsanız, 
panoramik çekim durur ve yakaladığınız fotoğraflar kaydedilir.
69
Çekim modları
Fotoğraf makinem > 
• Çözünürlük çektiğiniz panoramik fotoğrafa bağlı olarak farklılık gösterir.
• Panoramik fotoğrafları çekerken en iyi sonuç için, aşağıdakilerden kaçının:
- fotoğraf makinesini çok hızlı veya çok yavaş hareket ettirme
- sonraki görüntüyü çekmek için fotoğraf makinesini çok az hareket 
• Panorama moduda, bazı çekim seçenekleri kullanılamaz.
• Çekim kompozisyonu ya da öznenin hareketi sebebiyle fotoğraf makinesi 
çekimi durabilir.
•
•
•
•
• Fotoğraf kalitesini iyileştirmek için fotoğraf makinesini hareket ettirmeyi 
durdurursanız panorama modunda, fotoğraf makineniz son sahnenin 
tamamını yakalayamayabilir. Tüm sahneyi yakalamak için, fotoğraf 
makinenizi sahneyi sonlandırmak istediğiniz noktanın hafif ilerisine 
getirin.
3D Panorama modunda iken fotoğraf makineniz 3D etkisi sebebiyle 
sahnenin en başını veya en sonunu yakalamayabilir . Tüm sahneyi 
yakalamak için, yakalamak istediğiniz başlangıç ve bitiş noktalarının hafif 
ilerisine taşıyın.
3D işlevi ile yakalanan Fotoğraf Makinenizin JPEG (2D) ve MPO (3D) 
dosya biçimlerinde kaydedilir. Fotoğraf makinenizin ekranında, sadece 
JPEG dosyalarını görüntüleyebilirsiniz.
3D dosyalarını görüntülemek için, fotoğraf makinenizi isteğe bağlı bir 
HDMI kablosu ile bir 3D TV veya 3D monitörüne bağlayın. Görüntülerken, 
doğru 3D gözlükleri giyin. 
Fotoğrafları 3D Panorama modunda çekmek, bir 3D merceği kullanarak 
çekim yapılmasından daha az 3D efekti oluşması ile sonuçlanabilir. 3D 
efektini artırmak için, isteğe bağlı 3D merceğini takın ve 3D modunu 
kullanın. (sf. 73)
•
ettirme
fotoğraf makinesini, düzensiz bir hızda hareket ettirme
fotoğraf makinesini sallama
karanlık ortamlarda çekim yapma
yakındaki nesneleri taşırken yakalama
parlaklığın veya renk ışığının değiştiği durumlarda çekim yapma
Çekilen fotoğraflar otomatik olarak kaydedilir ve aşağıdaki şartlarda 
çekim durur:
- çekim sırasında çekim yönünü değiştirirseniz
- fotoğraf makinesini çok hızlı hareket ettirirseniz
- eğer fotoğraf makinesini taşımazsanız
-
70
Çekim modları
Fotoğraf makinem > 
Akıllı Zıplama Çekimi modunu kullanma
4
Akıllı Zıplama Çekimi modunda, atlayan bir özneyi yakalamak için bir 
alanı ayarlayabilirsiniz. Hareket algılandığında fotoğraf makinesi bir 
fotoğrafı otomatik olarak yakalayacaktır.
1
Mod düğmesini döndürün ve s öğesine gidin ve 
ardından Akıllı Zıplama Çekimi seçeneğini belirleyin.
2
Ekrandaki kutuyu sürükleyerek istediğiniz konuma 
sürükleyin.
Fotoğrafı yakalamak için [Deklanşör] veya [o] üzerine 
basın.
• AF yardımcı ışığı/Zamanlayıcı lambası 5 saniye yanıp sönecektir. 
Lamba yanıp sönerken atlamaya hazır olması için subjeye bilgi 
verir.
• AF yardımcı ışığı/Zamanlayıcı lambası yanıp sönmeyi 
durduruktan sonra ekrandaki kutu içinde bir subje algılanırsa, 
fotoğraf makinesi ardı ardına 5 fotoğraf yakalar.
5
Seçebileceğiniz 5 fotoğraftan en iyi görüntüye dokunun. 
6
Fotoğraf kaydetmek için [o] düğmesine basın. 
• Fotoğrafı kaydetmeden Çekim moduna dönmek için [m]
üzerine basın.
• Fotoğraf makinesinin titrememesi için üçayak kullanın.
• Karanlık ortamlarda, fotoğraf makinesi fotoğrafları yakalayamaz.
3
Atlayan subjeye sığdırmak için kutunun köşelerini 
sürükleyin (bir kişi).
71
Çekim modları
Fotoğraf makinem > 
Video kaydetme
Çekim modunda, Full HD videoları (1920X1080)   (Video kaydı) 
üzerine basarak kaydedebilirsiniz. Bir film dosyasının boyutu 4 
GB oluncaya kadar fotoğraf makinesi, 60, 30, 24 veya 15 kare/sn 
değerinde en çok 29 dakika ve 59 saniyelik bir videoyu kaydederek 
izin verir ve dosyaları, MP4 (H.264) formatında kaydeder. (1920X1080 
(60 kare/sn) için, 21 dakika ve 15 saniyeye kadar kaydedebilirsiniz.) 60 
kare/sn yalnızca 1920X1080 ve 1280X720 ile kullanılabilir ve 24 kare/
san yalnızca 1920X810 ile kullanılabilir. 
15 kare/sn sadece bazı Akıllı Filtre seçenekleri ile kullanılabilir. Fotoğraf 
makinesinin mikrofonu ile ses kaydedilir. (Bir hariric mikrofonu 
iliştirdiğinizde, ses harici mikrofon ile kaydedilecektir.)
1
Mod düğmesini döndürün t, P, A, S, M, T, U, i
ve s öğesine gelin.
• Bu özellik bazı modlarda çalışmaz.
2
3
4
İstediğiniz seçenekleri ayarlayın.
 (Video kaydı) üzerine basarak kaydı başlatın.
Durdurmak için 
• H.264 (MPEG-4 part10/AVC) ISO-IEC ve ITU-T ile birlikte 2003'de 
Seçtiğiniz mod için diyafram değerini ve deklanşör hızını ayarlayarak 
pozlamayı ayarlayabilirsiniz. Bir videoyu kaydederken bir AF/MF 
düğmesi bulunmayan bir merceği kullandığınızda, [F] üzerine 
basarak AF işlevini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Bir AF/MF 
düğmesine sahip olan merceği kullanırken, AF işlevi düğmenin ayarına 
göre çalışır.
Bir sahneyi karartmak ya da parlatmak için Kısıcı seçeneğini belirleyin. 
Kayıt seçeneklerini ayarlamak için aynı zamanda Ses, Rüzgar Kesme
veya diğer seçenekleri ayarlayabilirsiniz. (sf. 116)
 (Video kaydı) üzerine tekrar basın.
•
•
•
•
•
oluşturulan en son video kodlama biçimidir. Bu format yüksek bir 
sıkıştırma oranı kullandığından, daha az hafıza alanına daha fazla veri 
kaydedilebilmektedir.
Bir filmi çekerken görüntü sabitleyici seçeneğini açtıysanız, fotoğraf 
makinesi görüntü sabitleyici sesini kaydedebilir.
Video kaydı sırasında lens ayarı yaparsanız, yakınlaştırma sesi veya diğer 
lens sesleri kayda girebilir.
Tercihli bir video lensi kullanılırken, oto yakınlaştırma sesi kayda girmez.
Bir filmi kaydederken fotoğraf makinesi merceğini çıkarırsanız, kayıt 
kesintiye uğrar. Kayıt sırasında merceği değiştirmeyin.
Bir film kaydederken harici bir mikrofon takarsanız veya çıkarırsanız, 
fotoğraf makinesinin mikrofonundan ses kaydedilecektir.
72
Çekim modları
Fotoğraf makinem > 
3D modu
•
İsteğe bağlı 3D merceği ile 3D fotoğraflarını veya videoları 
yakalayabilirsiniz.
•
•
•
•
•
•
• Bir film çekerken fotoğraf makinesinin çekim açısını aniden değiştirirseniz, 
fotoğraf makinesi görüntüleri doğru bir şekilde kaydedemeyebilir. 
Fotoğraf makinesi titremesini en aza indirmek için bir üçayak kullanın.
Bir video kaydederken fotoğraf makinesi sadece Çoklu otomatik 
odaklanma işlevini destekler. Yüz Algılama AF gibi diğer odak alanı ayar 
işlevlerini kullanamazsınız.
Film dosyasının boyutu 4 GB'ı geçerse, maksimum kayıt zamanına 
(29 dakika ve 59 saniye) ulaşılmasa da fotoğraf makinesi kaydetmeyi 
otomatik olarak durdurur.
Yavaş yazılan bir hafıza kartı kullanıyorsanız, kart verileri videonun 
çekildiği hızda işleyemeyeceğinden filminizin kaydı kesintiye uğrayabilir. 
Böyle bir durumda, kartı daha hızlı bir hafıza kartıyla değiştirin veya video 
boyutunu azaltın (örneğin, 1280X720'den 640X480'e).
Bir hafıza kartını formatlarken, formatlama işlemini her zaman 
fotoğraf makinesini kullanarak yapın. Formatlamayı başka bir fotoğraf 
makinesinde veya bilgisayarda yaparsanız, karttaki dosyaları kaybedebilir 
veya kartın kapasitesinde değişikliğe neden olabilirsiniz.
Video kaydı düğmesine bastığınızda, Z kapanır.
Aynı ISO duyarlılığında bir videoyu kaydederken, ekran bir fotoğraf 
çekmekten daha karanlık görünebilir. ISO duyarlılığını ayarlayın.
Bir videoyu P, A veya S modunda kaydederken, ISO otomatik olarak 
Otomatik değerine ayarlanır.
SAMSUNG 45 mm F1.8 [T6] 2D/3D merceği (örnek)
Mercekteki 2D/3D düğmesini 3D'ye getirin ve ardından subjeden 
1,5-5 m uzakta bir fotoğraf veya video çekin.
73
Çekim modları
Fotoğraf makinem > 
• Fotoğraf makinesinin mod düğmesinden bağımsız olarak B
• Mevcut çekim seçenekleri diğer çekim modları ile karşılaştırıldığında 
dışında 3D modu daima açıktır.
farklılık gösterebilir.
• 3D modundaki çekim şartlarına bağlı olarak fotoğraf makinesinin 
• 4.1M (2688X1512) veya 2.1M (1920X1080) Fotograf boyutu seçebilirsiniz.
• Video çözünürlüğü 1920X1080 değerine ayarlanır.
çekim seçeneklerini otomatik olarak ayarlamasına olanak sağlayan 
otomatik 3D seçeneklerini kullanmak için, [m] → b → 3D Oto
Modu → Açık üzerine basın.
• 3D'de kaydedilen videolar karanlık olabilir ya da titreyebilir.
• Düşük sıcaklıklarda çekim yapmak görüntülerde renk bozulması ile 
sonuçlanabilir ve daha fazla pil gücü tüketebilir.
• 3D kayıt seçeneği değiştirmek için, [m] → g → 3D REC
Modu → istediğiniz bir seçeneğe basın.
• 8.5 LV/900 lüks değerinin altındaki durumlarda doğru çekim 
•
* Varsayılan
Simge
Açıklama
Yan Yana*: İki görüntüyü yan yana gösterir.
•
Çerçeve Paketleme: Sol ve sağ göz için görüntüleri alternatif 
olarak yan yana gösterir.
•
•
•
•
•
•
•
yapamayabilirsiniz. En iyi sonuç için, yeterli ışığa sahip yerlerde fotoğraf 
çekin.
Ekran, güneş gözlüğü ya da polarize etme filtresi gibi polarize etme 
malzemeleri bulunan nesneleri fotoğraflarken ya da merceğiniz ile birlikte 
polarize etme malzemesi kullanırken, görüntüler karanlık görünebilir ya 
da 3D efekti doğru görünmeyebilir.
Fotoğraf makinesinin titrememesi için üçayak kullanın.
Eğer fotoğraf makinesini çekim sırasında döndürürseniz ya da dikey 
yönde eğerseniz, 3D efekti doğru uygulanmayabilir. Görüntüleri fotoğraf 
makinesi ile birlikte normal konumda yakalayın.
Eğer floresan ışığında çekim yaparsanız ya da projektörler veya TV'ler 
tarafından çekilen görüntüleri çekerseniz, görüntüler titreme efekti 
sebebiyle siyah görünebilir.
3D modunda, MF Yardımı'nın Genişlet x8 seçeneği kullanılamayabilir.
Fotoğraf makinesinin ekranında sadece 2D'de iken 3D videoları gösterilir.
3D işlevi ile yakalanan Fotoğraf Makinenizin JPEG (2D) ve MPO (3D) 
dosya biçimlerinde kaydedilir. Fotoğraf makinenizin ekranında, sadece 
JPEG dosyalarını görüntüleyebilirsiniz.
3D dosyalarını görüntülemek için, fotoğraf makinenizi isteğe bağlı bir 
HDMI kablosu ile bir 3D TV veya 3D monitörüne bağlayın. Görüntülerken, 
doğru 3D gözlükleri giyin.
Flaşı 3D modunda kullanamazsınız.
74
Çekim modları
Fotoğraf makinem > 
Çekim modunda kullanılabilen işlevler
Çekim işlevleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için Bölüm 2'ye bakın. Her işlev için 
bir kısayola basın.
İşlev
İşlev
Kullanılabildiği mod
Kısayol
AE'yi AF Noktasına
Bağla (sf. 108)
P/A/S/M
-
Ölçüm (sf. 106)
P/A/S/M
N
Kullanılabildiği mod
Kısayol
AF Alanı (sf. 87)
MF Yardımı (sf. 92)
-
P/A/S/M/i*/s*
f/F
P/A/S/M/i/s/t/3D*
AF Modu (sf. 84)
P/A/S/M/i*/s*/3D*
f
OIS (Titreşim
Önleyici) (sf. 94)
P/A/S/M/i/s*/t
-
OLED Rengi (sf. 80)
P/A/S/M/i/s/t
-
Fotoğraf Boyutu
(sf. 77)
P/A/S/M/i/s*/t/3D*
-
Resim Sihirbazı
(sf. 83)
P/A/S/M/3D
f
Film ilerletme (Tek/
Sürekli/Seri çekim/
Zamanlayıcı/
Poz Tarama) (sf. 95)
P/A/S/M/i*/s*/t*/3D*
f
Dinamik Mesafe
(sf. 109)
P/A/S/M
-
Poz dengelemesi
(sf. 111)
P/A/S/3D
f/W
Pozlama/odak kilidi
(sf. 112)
P/A/S/M
a
Flaş (sf. 101)
P*/A*/S*/M*/i*/s*/t*
f
Odak Zirvesi (sf. 93)
P/A/S/M/i/s/t
-
Çerçeveleme Modu
(sf. 61)
P/A/S/M
-
Dahili Yakalama
(sf. 100)
P/A/S/M
-
ISO (sf. 79)
P/A/S/M
f/I
Çekim kalitesi (sf. 78) P/A/S/M/i/s*
-
Akıllı Filtre (sf. 110)
f
P/A/S/M
Dokunmatik
otomatik odaklanma P/A/S/M/i/s*/t/3D*
(sf. 90)
-
Beyaz dengesi
(sf. 81)
f/C
P/A/S/M/3D*
*  Bazı işlevler, bu modlarla sınırlıdır.
75
Bölüm 2
Çekim İşlevleri
Çekim modunda ayarlayabileceğiniz işlevler hakkında bilgi edinin.
Çekim işlevlerini kullanarak fotoğrafların ve videoların ayarlarını istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.
Çekim İşlevleri
Çekim
İşlevleri
Boyut ve Çözünürlük
Fotoğraf boyutu
Çözünürlüğü artırdıkça, fotoğrafınız veya videonuz daha fazla piksel 
içerir. Bu nedenle, bunlar daha büyük bir kağıda yazdırılabilir veya 
daha büyük bir ekranda görüntülenebilir. Yüksek bir çözünürlük 
kullandığınızda, dosyanın boyutu da büyüyecektir. Fotoğrafları bir 
dijital resim çerçevesinde görüntülemek veya internete yüklemek için 
düşük bir çözünürlük değeri seçin.
Boyutu
ayarlamak için,
Çekim modunda, [m] → b → Fotoğraf Boyutu →
bir seçeneğe basın.
* Varsayılan
Simge
Boyut
Öneri
(3:2) 5472x3648*
A0 kağıda yazdırma.
(3:2) 3888x2592
A2 kağıda yazdırma.
(3:2) 2976x1984
A4 kağıda yazdırma.
(3:2) 1728x1152
A5 kağıda yazdırma.
(16:9) 5472x3080
A1 kağıda yazdırma veya HDTV'de 
görüntüleme.
(16:9) 3712x2088
A3 kağıda yazdırma veya HDTV'de 
görüntüleme.
(16:9) 2944x1656
A4 kağıda yazdırma veya HDTV'de 
görüntüleme.
(16:9) 1920x1080
A5 kağıda yazdırma veya HDTV'de 
görüntüleme.
(1:1) 3648x3648
A1 kağıda kare fotoğraf yazdırma.
(1:1) 2640x2640
A3 kağıda kare fotoğraf yazdırma.
(1:1) 2000x2000
A4 kağıda kare fotoğraf yazdırma.
(1:1) 1024x1024
Bir e-postaya ileştirin. 
Kullanabileceğiniz seçenekler çekim şartlarına bağlı olarak değişir.
77
Boyut ve Çözünürlük
Çekim İşlevleri > 
Çekim kalitesi
* Varsayılan
Simge
Format
Fotoğraf makinesi, fotoğrafları JPEG veya RAW formatında kaydeder.
Bir fotoğraf makinesi tarafından çekilen fotoğraflar genellikle JPEG 
formatına dönüştürülür ve fotoğraf makinesinin çekim anında 
geçerli olan ayarlarına göre hafızada saklanır. RAW dosyaları ise JPEG 
formatına dönüştürülmez ve hiçbir değişiklik yapılmadan hafızaya 
kaydedilir. 
RAW dosyaları, "SRW" dosya uzantısına sahiptir. RAW dosyalarının 
pozlamalarını, Beyaz Dengelerini, tonlarını, kontrastlarını ve renklerini 
ayarlamak veya bunları JPEG ya da TIFF formatına dönüştürmek için, 
DVD-ROM'da sunulan Adobe Photoshop Lightroom programında 
kullanın.
Fotoğrafları RAW formatında kaydetmek için hafıza kartında yeterli 
alan bulunduğundan emin olun.
Kaliteyi
ayarlamak için,
Çekim modunda, [m] → b → Çekim kalitesi → bir 
seçeneğe basın.
Açıklama
Normal:
JPEG
• Normal kalite için sıkıştırılır.
• Küçük boyutlu baskılar veya internete 
yükleme yapmak için önerilir.
RAW:
RAW
• Bir fotoğrafı veri kaybı olmadan kaydetmenizi 
sağlar.
• Çekim sonrası düzenleme için önerilir.
RAW+JPEG
RAW + Ç.İyi: Bir fotoğrafı hem JPEG (Yüksek 
kalite) hem de RAW formatında kaydetmenizi 
sağlar.
RAW+JPEG
RAW + İyi: Bir fotoğrafı hem JPEG (Yüksek 
kalite) ve RAW formatında kaydetmenizi sağlar.
RAW+JPEG
RAW + Normal: Bir fotoğrafı hem JPEG 
(Normal kalite) hem de RAW formatında 
kaydetmenizi sağlar.
Kullanabileceğiniz seçenekler çekim şartlarına bağlı olarak değişir. 
* Varsayılan
Simge
Format
Açıklama
JPEG
• En iyi kalite için sıkıştırılır.
JPEG
• Daha iyi kalite için sıkıştırılır.
Çok iyi*:
• Büyük boyutlu baskı işlemleri için önerilir.
İyi:
• Normal boyutlu baskı işlemleri için önerilir.
78
Çekim İşlevleri
Çekim
İşlevleri
ISO duyarlılığı
ISO duyarlılık değeri, fotoğraf makinesinin ışığa olan duyarlılığını 
gösterir. 
Örnekler
ISO değeri büyüdükçe, fotoğraf makinesi da ışığa karşı daha duyarlı 
hale gelir. Sonuç olarak, yüksek bir ISO duyarlılığı değeri seçtiğinizde, 
loş veya karanlık yerlerde fotoğrafları daha yüksek deklanşör hızlarında 
çekebilirsiniz. Ancak, bu elektronik gürültüyü artırabilir ve taneciklerin 
bulunduğu bir fotoğrafla sonuçlanabilir.
ISO duyarlılığını
ayarlamak için,
Çekim modunda, [I] → bir seçeneğe basın.
ISO 100
ISO 400
ISO 800
ISO 3200
• Çekim modunda [m] → b → ISO → bir seçeneğe basarak da 
seçeneği ayarlayabilirsiniz.
• Flaş kullanımının yasak olduğu yerlerde ISO değerini artırın. Daha fazla 
ışık sağlamadan, yüksek bir ISO değeriyle net bir fotoğraf çekebilirsiniz.
• Yüksek bir ISO değerine sahip fotoğraflarda görülebilecek görsel 
gürültüyü azaltmak için Gürültü Azaltma işlevini kullanın. (sf. 163)
• Kullanabileceğiniz seçenekler çekim şartlarına bağlı olarak değişir.
79
Çekim İşlevleri
Çekim
İşlevleri
OLED Rengi
Fotoğrafları oynatırken veya yakalarken bir OLED ekranını optimize 
etmek için renkleri optimize edin. Bir OLED ekranı, kristal sıvı 
ekranından daha geniş renk çoğaltma aralığına sahiptir ve daha parlak, 
doğal renkler üretir.
OLED Rengini
ayarlamak için,
Çekim modunda, [m] → b → OLED Rengi → bir 
seçeneğe basın.
80
Çekim İşlevleri
Çekim
İşlevleri
Beyaz Dengesi
Beyaz Dengesi bir fotoğrafın rengini etkileyen ışık kaynağını gösterir. 
Bir fotoğrafın rengi ışık kaynağının türüne ve kalitesine bağlıdır. 
Fotoğrafınızın renginin gerçekçi olmasını istiyorsanız, beyaz dengesini 
ayarlamak için Otomatik bd, Günışığı, Bulutlu, Akkor gibi uygun bir 
aydınlatma koşulu seçin veya renk sıcaklığını el ile ayarlayın.
Ayrıca fotoğraf renklerinin karışık ışıklandırma koşullarının geçerli 
olduğu gerçek sahneye uygun olmasını istiyorsanız, önceden 
ayarlanmış ışık kaynakları için renk ayarlaması yapabilirsiniz.
Beyaz dengesini
ayarlamak için,
Açıklama
N
Floresan NW: Özellikle çok beyaz renk tonları için gün ışığı 
floresan lambasında çekim yaparken seçin.
D
Floresan Gün Işığı: Özellikle hafif mavimsi renk tonu için gün 
ışığı floresan lambasında çekim yaparken seçin.
Akkor: İç mekanda, ampul veya halojen ışığı altında fotoğraf 
çekerken bu seçeneği kullanın. Akkor ampuller, kırmızı bir renk 
tonuna sahiptir. Bu seçenek, bu etkiyi dengeler.
Flaş BD: Bir flaş kullanırken seçin.
Özel ayar: Önceden tanımlı ayarlarınızı kullanın. Beyaz 
dengesini [D] öğesine basarak ve ardından beyaz bir 
sayfayı çekerek el ile ayarlayabilirsiniz. Nokta ölçüm dairesini 
kağıtla doldurun ve beyaz dengesini ayarlayın.
Çekim modunda, [C] → bir seçeneğe basın.
* Varsayılan
Simge
* Varsayılan
Simge
Açıklama
Otomatik bd*: Işık şartlarına bağlı olarak otomatik ayarları 
kullanın.
Günışığı: Güneşli bir günde, dışarıda fotoğraf çekerken bu 
seçeneği kullanın. Bu seçenek, fotoğrafların sahnenin doğal 
renklerine en yakın şekilde çekilmesini sağlar.
Bulutlu: Bulutlu bir günde veya gölgede dış mekan fotoğrafları 
çekerken bu seçeneği kullanın. Bulutlu günlerde çekilen 
fotoğraflar, güneşli günlerde çekilenlere göre daha mavi çıkar. 
Bu seçenek, bu etkiyi dengeler.
Renk Sıcaklığı: Işık kaynağının renk sıcaklığını el ile ayarlayın. 
Renk sıcaklığı, 'Kelvin derece' olarak ölçülen ve belirli türde bir 
ışık kaynağını ifade eden bir değerdir. Daha yüksek bir değer ile 
daha sıcak bir fotoğraf elde edebilir ve daha düşük bir değer ile 
daha soğuk bir fotoğraf elde edebilirsiniz. [D] üzerine basın 
ve ardından renk sıcaklığını ayarlayın.
• Çekim modunda [m] → b → Beyaz dengesi → bir seçeneğe 
basarak da seçeneği ayarlayabilirsiniz. 
• Kullanabileceğiniz seçenekler çekim şartlarına bağlı olarak değişir.
Floresan Beyazı: Özellikle floresan ışığı için gün ışığı floresan 
lambasında çekim yaparken seçin.
81
Beyaz Dengesi
Çekim İşlevleri > 
Önceden ayarlı beyaz dengesi seçeneklerini özelleştirme
Örnekler
Önceden ayarlanmış Beyaz Dengesi seçeneklerini de 
özelleştirebilirsiniz.
Ön ayar
seçeneklerini
özelleştirmek için,
Çekim modunda, [C] → bir seçenek → [D] →
üzeirne basın, kontrol göstergesini kaydırın veya gezinti 
düğmesini döndürün veya [D/I/C/F] üzerine 
basın. 
Geri
Ayarla
Beyaz dengesi: Günışığı
Sıfırla
Ekranda bir alana da dokunabilirsiniz.
Otomatik bd
Günışığı
Floresan Gün Işığı
Akkor
82
Çekim İşlevleri
Çekim
İşlevleri
Resim Sihirbazı (Fotograf stilleri)
Resim Sihirbazı, çeşitli görünümler ve duygusal atmosferler oluşturmak 
için fotoğrafınıza farklı fotoğraf stilleri uygulamanızı sağlar. Ayrıca, her 
bir stile ilişkin rengi, doygunluğu, netliği ve kontrastı ayarlayarak kendi 
fotoğraf stillerini oluşturabilir ve kaydedebilirsiniz.
Hangi stilin hangi koşullarda uygun olacağına ilişkin herhangi bir kural 
yoktur. Farklı stillerle denemeler yapın ve kendi ayarlarınızı bulun.
Bir fotoğraf stili
ayarlamak için,
Soğuk
Çekim modunda, [m] → b → Resim Sihirbazı →
bir seçeneğe basın.
•
Standart
Canlı
Portre
Manzara
Orman
Retro
Klasik
• Önceden ayarlanmış stil ayarlarının değerini de düzenleyebilirsiniz. Bir 
•
Örnekler
Sakin
Resim Sihirbazı seçeneği belirleyin, [D] düğmesine basın ve ardından 
renk, doygunluk, netlik veya kontrast ayarını yapın.
Kendi resim sihirbazınızı özelleştirmek için,  ,   veya   öğesini seçin 
ve ardından rengi, doygunluğu, netliği ve kontrastı ayarlayın.
Resim Sihirbazı seçenekleri aynı zamanda Akıllı Filtre seçenekleri ile 
ayarlanamaz.
83
Çekim İşlevleri
Çekim
İşlevleri
AF modu
Fotoğraf makinesinin odağını öznelere göre nasıl ayarlayacağınızı 
öğrenin.
Tekli Otomatik Odaklama, Sürekli Otomatik Odaklama ve Manuel Odak 
seçenekleri arasından, özneye uygun bir odaklama modu seçebilirsiniz. 
[Deklanşör] üzerine yarım bastığınızda AF işlevi etkinleştirilir. MF 
modunda, odaklamayı el ile ayarlamak için merceğin üzerindeki 
odaklama halkasını döndürmeniz gerekir.
Otomatik odaklama
modunu ayarlamak
için,
Çekim modunda, [F] → bir seçeneğe basın.
• Çekim modunda [m] → b → AF Modu → bir seçeneğe basarak 
da seçeneği ayarlayabilirsiniz.
• Kullanılan merceğe bağlı olarak mevcut seçenekler farklı olabilir.
Çoğu durumda, Tekli AF seçeneğini belirleyerek bir odağa sahip 
olabilirsiniz. Arkaplanda küçük gölge farkları bulunan hızlı hareket 
eden subjeler veya nesnelere odaklanmak güçtür. Bu tür durumlarda 
uygun bir odaklama modu seçin.
Eğer mercekte bir AF/MF düğmesi varsa, anahtarı seçilen moda göre 
ayarlamanız gereklidir. Tekli AF veya Sürekli AF'yi seçerken anahtarı AF 
değerine ayarlayın. MF seçerken anahtarı Manuel Odak'ye ayarlayın.
Merceğinizde AF/MF düğmesi yoksa istediğiniz bir A modunu seçmek 
için [F] düğmesine basın.
84
AF modu
Çekim İşlevleri > 
Tekli AF
Sürekli AF
Tekli AF, sabit bir özneyi çekmek için uygundur. [Deklanşör] üzerine 
yarım bastığınızda odak, odak alanına sabitlenir. Odaklanma 
gerçekleştiğinde alan yeşil renkte yanar.
[Deklanşör] üzerine yarım basarken, fotoğraf makinesi otomatik 
odaklanmaya devam eder. Odak alanı özne üzerinde sabitlendiğinde, 
özne hareket etse bile her zaman odakta olur. Bu mod, bisiklet 
üzerindeki bir kişiyi, koşan bir köpeği veya bir otomobil yarışı sahnesini 
çekmek için önerilir.
85
AF modu
Çekim İşlevleri > 
Manuel odaklama
Odağı, merceğin üzerindeki odaklama halkasını döndürerek bir özne 
üzerinde el ile ayarlayabilirsiniz. MF Yardım işlevi kolayca bir odak 
elde etmenize olanak sağlar. Odak halkasını döndürürken, odak alanı 
büyütülür. Odak Zirvesi işlevini kullanırken, seçtiğiniz renk odaklanan 
öznede belirir. Bu mod, arka planla benzer renge sahip bir nesneyi, bir 
gece sahnesini veya havai fişekleri çekmek için önerilir.
Eğer bu işlevi kullanıyorsanız, Dokunmatik otomatik odaklanma, AF Alanı
ve AE'yi AF Noktasına Bağla seçeneklerini ayarlayamazsınız.
86
Çekim İşlevleri
Çekim
İşlevleri
AF alanı
AF alanı işlevi, odak alanının konumlarını değiştirir.
Seçim otomatik odaklanma
Genel olarak, fotoğraf makineleri en yakın özneye odaklanır. Çok fazla 
özne varsa istenmeyen özneler odaklanabilir. İstenmeyen öznelere 
odaklanmaya önlemek için odak alanını, istediğiniz özne odakta olacak 
şekilde değiştirin. Uygun bir odak alanı seçerek daha açık ve net bir 
fotoğraf elde edebilirsiniz.
Odağı, istediğiniz bir alana ayarlayabilirsiniz. Özneyi daha ayırt 
edilebilir yapmak için odak dışı efekti uygulayın.
Otomatik odak
alanını ayarlamak
için,
Aşağıdaki fotoğrafta odak yeniden konumlandırılmış ve boyutu, 
öznenin yüzüne sığacak şekilde yeniden ayarlanmıştır. 
Çekim modunda, [m] → b → AF Alanı → bir 
seçeneğe basın.
• Kullanabileceğiniz seçenekler çekim şartlarına bağlı olarak değişir.
• AF/MF düğmesi MF olarak ayarlandığında, AF alanını çekim menüsünden 
değiştiremezsiniz.
• Yüz Algılama AF seçeneğini kullandığınızda, fotoğraf makinesi beyaz 
çerçeve ile birlikte otomatik olarak alana odaklanır.
• Resim Sihirbazı seçeneklerine bağlı olarak, Yüz algılama etkin olmayabilir.
• Manuel Odağı ayarladığınızda, Yüz Algılama kullanılamayabilir.
• Yüz Algılama şu durumlarda çalışmayabilir:
- özne fotoğraf makinesinden uzaksa
- çok parlak veya çok karanlıksa
- özne fotoğraf makinesine bakmıyorsa
- özne güneş gözlüğü veya bir maske takmışsa
- öznenin yüz ifadesi önemli oranda değişir
- özne arkadan ışık alıyorsa veya ışıklandırma şartları dengesiz ise
Odak alanının boyutunu yeniden belirlemek veya taşımak için Çekim 
modunda [o] düğmesine basın. Odak alanına gitmek için gezinme 
düğmesini kullanın. Odak alanını yeniden boyutlandırmak için kontrol 
düğmesini kaydırın. Vizörü kullandığınızda, [f] üzerine basarak güvenilir 
bir şekilde bir odak alanı seçin.
87
AF alanı
Çekim İşlevleri > 
Çoklu otomatik odaklanma
Yüz Algılama AF
Odağın doğru biçimde ayarlandığı yerlerde, fotoğraf makinesinde yeşil 
bir dikdörtgen görüntülenir. Fotoğraf iki veya daha fazla alana bölünür 
ve fotoğraf makinesi, her bir alanın odak noktalarını alır. Bu mod, 
manzara fotoğrafları için önerilir.
Fotoğraf Makinesi, tercihen insan yüzlerine odaklanır. Yüzler en fazla 
10 kişiye kadar algılanabilir. Bu ayarı, bir grubun fotoğrafını çekerken 
kullanmanız önerilir.
[Deklanşör] düğmesine yarım bastığınızda fotoğraf makinesi odak 
alanlarını aşağıdaki fotoğrafta da gösterildiği gibi görüntülenir.
[Deklanşör] düğmesine bastığınızda, fotoğraf makinesi aşağıdaki 
fotoğrafta gösterildiği gibi yüzlere odaklanır. Bir grubun fotoğrafını 
çekerken, fotoğraf makinesi odağı en yakın kişinin yüzünde beyaz 
renkte ve diğer kişilerin yüzlerinde gri renkte gösterir.
88
AF alanı
Çekim İşlevleri > 
Kendi Portreniz AF
Kendi portrenizi çekerken odağın yüzünüzde olup olmadığını kontrol 
etmek zor olabilir. Bu işlev açık olduğunda, yüzünüz kompozisyonun 
ortasına yerleştirildiğinde fotoğraf makinesinden gelen bip sesi daha 
hızlı duyulur.
89
Çekim İşlevleri
Çekim
İşlevleri
Dokunmatik otomatik odaklanma
Ekranda dokunduğunuz bir alanı seçin veya odaklanın. Ayrıca, özneye 
odaklanın ve ekrana dokunarak bir fotoğraf çekin.
Dokunmatik
otomatik
odaklanma
ayarlamak için,
Çekim modunda, [m] → b → Dokunmatik
otomatik odaklanma → bir seçeneğe basın.
İzleme otomatik odaklanma
İzleme otomatik odaklanma subjeyi izlemenize olanak sağlar ve subje 
hareket ederken ya da çekim kompozisyonunu değiştirdiğinizde 
subjeye otomatik olarak odaklanır.
Beyaz Çerçeve: Fotoğraf 
makineniz özneyi izler.
Kullanabileceğiniz seçenekler çekim şartlarına bağlı olarak değişir.
Dokunmatik otomatik odaklanma
Dokunmatik otomatik odaklanma, ekrana dokunduğunuzda odak 
alanını seçmenize ve odaklanmanıza olanak sağlar.
Yeşil çerçeve: [Deklanşör]'e 
yarım bastığınızda özneniz 
odakdadır.
Kırmızı çerçeve: Fotoğraf 
makineniz odaklanamadı. 
AF Noktası
Odak alanı ekranda dokunduğunuz alan ile ilgilidir ve odak 
etkinleştirilmeyecektir.
90
Dokunmatik otomatik odaklanma
Çekim İşlevleri > 
• Eğer bir odak alanı seçmezseniz, Oto Odak işlevi çalışmaz.
• Şu durumlarda özne izlenemeyebilir: 
- özne çok küçükse
- özne düzensiz hareket ediyorsa 
- özne arkadan ışık alıyorsa veya karanlık bir yerde çekim yapıyorsanız 
- öznenin üzerindeki renkler veya modeller ve arkaplan aynı renkte ise 
- öznede jaluzide olduğu gibi yatay öğeler varsa 
- fotoğraf makinesi aşırı sallanıyorsa
- sürekli olarak fotoğraf çekerken
Tek dokunuşla çekim
Parmağınız ile dokunarak bir fotoğraf çekebilirsiniz. Bir özneye 
dokunduğunuzda, fotoğraf makinesi otomatik olarak özneye odaklanır 
ve bir fotoğrafı çeker.
• İzleme başarısız olursa, özellik sıfırlanacaktır.
• Eğer fotoğraf makinesi subjeyi izleyemezse, odak alanı sıfırlanacaktır.
• Eğer fotoğraf makinesi odaklanamazsa, odak çerçevesi kırmızıya 
değişecek ve odak sıfırlanacaktır.
91
Çekim İşlevleri
Çekim
İşlevleri
Odak yardımcısı
Manuel odaklama modunda, odaklanmak için merceğin üzerindeki 
odaklama halkasını döndürmeniz gerekir. MF Yardımcı işlevini veya 
Odak Zirve işlevini kullanırken daha net bir odak elde edebilirsiniz. 
Bu işlev yalnızca manuel odaklamayı destekleyen bir mercekle 
kullanılabilir.
Odağı manuel olarak ayarlamak için Doğrudan Manuel Odak (DMF) 
işlevini de kullanabilirsiniz. Oto Odak işlevinde odaklandıktan sonra, 
odak halkasını döndürerek odağı ayarlayın.
* Varsayılan
Seçenek
Kapalı
Açıklama
MF Yardımı işlevini kullanmayın.
Odak halkasını döndürdüğünüzde odak alanı 5 kat 
büyütülür.
Genişlet x5*
MF Yardımı
Odak halkasını döndürdüğünüzde odak alanı 8 kat 
büyütülür.
Manuel Odak modunda, sahneyi büyütebilir ve odak halkasını 
döndürürken odağı kolaylıkla ayarlayabilirsiniz.
Manuel
odaklama
yardımını
ayarlamak için,
Çekim modunda, [m] → b → MF Yardımı → bir 
seçeneğe basın.
Genişlet x8
92
Odak yardımcısı
Çekim İşlevleri > 
Odak Zirvesi
DMF (Doğrudan Manuel Odak) 
Manuel odak modunda, odak halkasını çevirirken odaklanmanıza 
yardımcı olması için seçtiğiniz renk odaklanılan öznede görünür.
[Deklanşör]’e yarım basarak odağı bulduktan sonra odak halkasını 
çevirerek odağı manuel olarak ayarlayın. Bu özellik, bazı lenslerde 
bulunmayabilir.
Odak Zirve
seçeneklerini
ayarlamak için,
Çekim modunda, [m] → b → Odak Zirvesi → bir 
seçeneğe basın.
DMF işlevini
ayarlamak için,
Çekim modunda, [m] → d → DMF → bir seçeneğe 
basın.
* Varsayılan
Seçenek
Açıklama
Düzey
Odaklanılan özneyi algılamak için bir hassaslık ayarlayın. 
(Kapalı, Yüksek, Normal*, Düşük)
Renk
Odaklanılan öznede görünmesi için bir renk ayarlayın. 
(Beyaz*, Kırmızı, Yeşil)
DMF yanıt vermesini ayarlama
DMF işlevini kullandığınızda odak halkasını yanıt verecek şekilde 
ayarlayın. Eğer Yüksek öğesini seçerseniz, odağı ayarlamak için odak 
halkası hafif şekilde döndürülür. Eğer Düşük öğesini seçerseniz, odağı 
ayarlamak için odak halkası uzun döndürülür. Bu özellik sadece bu 
özelliğe sahip bir lensi taktığınızda desteklenir.
DMF Cevap
vermesini
ayarlamak için,
Çekim modunda, [m] → d → DMF Cevap vermesi
→ bir seçeneğe basın.
93
Çekim İşlevleri
Çekim
İşlevleri
Optik Görüntü Sabitleme (OIS)
Fotoğraf makinesi titremesini en aza indirmek için Optik Görüntü 
Sabitleme (OIS) işlevini kullanın. OIS özelliği tüm merceklerde 
bulunmayabilir.
Fotoğraf makinesi titremesi, karanlık yerlerde veya kapalı mekan 
çekimlerinde daha çok olur. Bu tür durumlarda, fotoğraf makinesi 
alınan ışık miktarını artırmak için daha yavaş deklanşör hızları kullanır 
ve bu, fotoğrafın bulanık çıkmasına neden olabilir. OIS işlevini 
kullanarak bu durumu önleyebilirsiniz.
Eğer merceğinizde OIS anahtarı varsa, OIS işlevini kullanmak için 
anahtarı ON konumuna ayarlamanız gereklidir.
OIS seçeneklerini
ayarlamak için,
OIS düzeltmesi olmadan
• OIS şu durumlarda düzgün çalışmayabilir: 
- hareketli bir özneyi takip etmek için fotoğraf makinenizi hareket 
Çekim modunda, [m] → b → OIS (Titreşim
Önleyici) → bir seçeneğe basın.
ettiriyorsanız 
- çok fazla fotoğraf makinesi sallanması var 
- deklanşör hızı çok düşükse (örn. s modunda Gece ayarını 
* Varsayılan
Simge
OIS düzeltmesi ile
seçtiğinizde) 
Açıklama
Kapalı: OIS işlevi kapalı kalır. (Bu seçenek, bazı merceklerde 
bulunmayabilir.)
- pil zayıfsa
- yakın çekim yapıyorsanız
• OIS işlevini üçayakla birlikte kullanırsanız, OIS sensörünün titremesi 
Mod 1*: OIS işlevi sadece [Deklanşör] üzerine tam veya yarım 
bastığınızda uygulanır.
•
Mod 2: OIS işlevi açık kalır.
•
•
•
•
nedeniyle fotoğraflarınız bulanık çıkabilir. Üçayak kullanırken OIS işlevini 
devre dışı bırakın.
Fotoğraf makinesine vurulursa veya cihaz düşerse, ekran bulanıklaşır. Bu 
durum oluşursa, fotoğraf makinesini kapatın ve ardından tekrar açın.
OIS işlevi fazla pil harcadığından, yalnızca gerekli olduğunda kullanın.
Menüdeki bir OIS seçeneğini ayarlamak için, merceğinizdeki OIS 
anahtarını ON konumuna ayarlayın.
Bu seçenek, bazı merceklerde bulunmayabilir.
Kapalı tüm merceklerde bulunmayabilir.
94
Çekim İşlevleri
Çekim
İşlevleri
Film İlerletme (çekim yöntemi)
Sürekli, Seri çekim, Zamanlayıcı veya Poz Tarama gibi çekim 
yöntemlerini ayarlayabilirsiniz. 
Her defasında bir fotoğraf çekmek için Tek seçeneğini belirleyin. Hızlı 
hareket eden öznelerin fotoğrafını çekmek için Sürekli veya Seri çekim
seçeneğini belirleyin. AE Bracket, WB Bracket, P Wiz Ayracı veya 
Derinlik Ayracı öğesini seçerek pozu, Beyaz Dengesini seçin, resim 
Sihirbaz efektlerini uygulayın veya farklı alan derinliklerindeki fotoğrafları 
yakalayın. Belirli bir süre sonra otomatik olarak fotoğraf çekmek için 
Zamanlayıcı seçeneğini de belirleyebilirsiniz.
Kullanabileceğiniz seçenekler çekim şartlarına bağlı olarak değişir.
Simge
Açıklama
H
Tek (sf. 96)
J
Sürekli (sf. 96)
K
Zamanlayıcı (sf. 97)
L
Poz Tarama (sf. 98)
Sürücü düğmesini izin verilen sınırların ötesinde döndürmeyin. Bunu 
yapmanız fotoğraf makinesine hasar verebilir.
95
Film İlerletme (çekim yöntemi)
Çekim İşlevleri > 
Tek
Sürekli
[Deklanşör] düğmesine her basışınızda bir fotoğraf çekmenizi sağlar. 
Genel olarak bu ayar önerilir.
[Deklanşör] düğmesine basarken sürekli fotoğraf çekmenizi sağlar. 
Saniyede 4 fotoğrafa kadar (Sürekli Normal) veya 9 fotoğrafa kadar 
(Sürekli Yüksek) çekim yapabilirsiniz.
Çekim yöntemini
ayarlamak için,
Sürücü düğmesini döndürün ve H olarak ayarlayın.
Çekim yöntemini
ayarlamak için,
Sürücü düğmesini J öğesine çevirin, [m] → b →
Sürüş Ayarları → Sürekli → Sürekli Yüksek veya 
Sürekli Normal üzerine basın.
• Eğer Sürekli Yüksek seçerseniz, gürültü azaltma işlevi bulunmamaktadır.
• Maksimum çekim hızı saniyede 9 karedir. Yaklaşık JPEG 27 çekim, RAW 
11 çekim ardından yavaşlayacaktır. (Hafıza kartının özelliğine göre farklılık 
gösterebilir.)
96
Film İlerletme (çekim yöntemi)
Çekim İşlevleri > 
Seri Çekim
Zamanlayıcı
[Deklanşör] düğmesine bir kez bastığınızda saniyede 10 kare (3 saniye), 
saniyede 15 kare (2 saniye) veya 30 kare (1 saniye) fotoğraf çekebilirsiniz. 
Yarış arabaları gibi hızlı hareket eden öznelerin hızlı hareketinin çekilmesi 
için önerilir.
Belirli bir süre sonra bir fotoğraf yakalayın. Ayrıca çekim aralığını, 
çekim sayısını ve çekim zamanını da ayarlayabilirsiniz.
Çekim yöntemini
ayarlamak için,
Çekim yöntemini
ayarlamak için,
Sürücü düğmesini döndürün ve K olarak ayarlayın.
Sürücü düğmesini J öğesine çevirin, [m] → b →
Sürüş Ayarları → Sürekli → Seri çekim → [F] üzerine 
basın ve çekim sayısını ayarlayın.
• Fotoğraf boyutu 5M olarak ayarlanır. 
• Bir fotoğrafı çekmek daha uzun sürebilir. 
• Bu seçenekte flaş kullanamazsınız.
• Deklanşör hızı 1/30 saniyeden hızlı olmalıdır.
• Bu seçenekle çekilen fotoğraflar kaydedilirken biraz büyütülebilir.
• Çekimi durdurmak için [Deklanşör] üzerine basın.
• Zamanlayıcı ayrıntılarını ayarlamak için, film ilerletme düğmesini K
üzerine ayarlayın, [m] → b → Sürüş Ayarları → Zamanlayıcı →
üzerine basın, çekim aralığını, çekim sayısını ve çekim süresini ayarlayın.
• Bir ISO seçeneğini ISO 3200'den yükseğe ayarlayamazsınız.
• Bu seçenek RAW dosya biçimi ile kullanılamaz ve fotoğraf kalitesi RAW 
olarak ayarlandığında yoktur.
97
Film İlerletme (çekim yöntemi)
Çekim İşlevleri > 
Oto Poz Taraması (AE Bracket)
Beyaz Dengesi Poz Tarama (WB Bracket)
[Deklanşör] üzerine bastığınızda, fotoğraf makinesi ardı ardına 3 
fotoğraf çeker: orijinal, bir derece koyu ve bir derece açık. Fotoğraf 
makinesi üç fotoğrafı arka arkaya çekerken fotoğrafların bulanık 
çıkmasını önlemek için üçayak kullanın. Ayarları, Ayraç Ayarı
menüsünden yapabilirsiniz.
[Deklanşör] üzerine bastığınızda, fotoğraf makinesi ardı ardına 3 
fotoğraf çeker: farklı Beyaz Dengesi ayarları ile orijinal ve ikiden fazla. 
[Deklanşör] üzerine bastığınızda orijinal fotoğraf yakalanır. Diğer ikisi, 
belirlediğiniz beyaz dengesi ayarına göre otomatik olarak ayarlanır. 
Ayarları, Ayraç Ayarı menüsünden yapabilirsiniz.
Çekim yöntemini
ayarlamak için,
Sürücü düğmesini L öğesine döndürün, [m] → b
→ Sürüş Ayarları → Ayraç → AE Bracket üzerine basın.
Pozlama +2
Pozlama -2
Orijinal
Çekim yöntemini
ayarlamak için,
Sürücü düğmesini L öğesine döndürün, [m] → b
→ Sürüş Ayarları → Ayraç → WB Bracket üzerine basın.
WB+2
WB-2
Orijinal
RAW dosya formatı ile bu seçenek kullanılamaz. Bu seçeneği seçmeniz 
fotoğraf kalitesini RAW formatından JPEG formatına dönüştürecektir.
98
Film İlerletme (çekim yöntemi)
Çekim İşlevleri > 
Resim Sihirbazı Poz Taraması (P Wiz Ayracı)
Derinlik Poz Taraması 
[Deklanşör] düğmesine bastığınızda, fotoğraf makinesi her biri farklı 
bir Resim Sihirbazı ayarına sahip 3 fotoğrafı arka arkaya yapar. Fotoğraf 
makinesi bir fotoğraf çeker ve ayarladığınız üç Resim Sihirbazı çekilen 
resme uygular. Üç farklı ayarı, Ayraç Ayarı menüsünden yapabilirsiniz.
[Deklanşör] üzerine bastığınızda, fotoğraf makinesi diyafram değerini 
ayarlayarak her biri farklı alan derinliğine sahip ardı ardına üç 
fotoğraf çeker. Fotoğraf makinesi üç fotoğrafı arka arkaya çekerken 
fotoğrafların bulanık çıkmasını önlemek için üçayak kullanın. Ayarları, 
Ayraç Ayarı menüsünden yapabilirsiniz. 
Çekim yöntemini
ayarlamak için,
Sürücü düğmesini L öğesine döndürün, [m] → b
→ Sürüş Ayarları → Ayraç → P Wiz Ayracı üzerine basın.
Çekim yöntemini
ayarlamak için,
Sürücü düğmesini L öğesine döndürün, [m] → b
→ Sürüş Ayarları → Ayraç → Derinlik Ayracı öğesini 
seçin.
Bu özellik sadece Program veya Diyafram öncelik modunda kullanılabilir.
Retro
Canlı
Standart
RAW dosya formatı ile bu seçenek kullanılamaz. Bu seçeneği seçmeniz 
fotoğraf kalitesini RAW formatından JPEG formatına dönüştürecektir.
Ayraç Ayarı
Her poz taraması için seçenekleri ayarlayabilirsiniz. (sf. 164)
Bir tarama
seçeneği
belirlemek için,
Çekim modunda, [m] → d → Ayraç Ayarı → bir 
seçeneğe basın.
99
Çekim İşlevleri
Çekim
İşlevleri
Dahili Yakalama
Çekim aralığını ve otomatik olarak çekilecek çekim sayısını ayarlayın. 
Güneş tutulması veya güneşin doğuşu gibi etkinliklerde fotoğrafları 
düzenli aralıklarda çekmek için bu işlevi kullanın.
Aralıklı bir çekim
yakalamak için,
Çekim modunda, [m] → b → Dahili Yakalama →
bir çekim aralığı ve çekim sayısı → Ayarları kaydetmek için 
[o] veya [Deklanşör] üzerine basın → [Deklanşör] üzerine 
basarak fotoğrafı yakalayın.
• Fotoğrafları yakalarken duraklatmak için 
 üzerine dokunun.
 üzerine dokunun.
 üzerine dokunun veya [Deklanşör] üzerine dokunarak yakalayı 
durdurun.
Çekim aralığı bir dakikadan az ise çekim aralıkları saniye olarak 
ayarlanabilir. Bir dakikadan uzun olan aralıklar için, aralıklar sadece dakika 
ve saat olarak ayarlanabilir.
Aralık çekimi yaparken fotoğraf makinesi hareketini en aza indirgemek 
için deklanşör açma kablosunu bir üçayaklı ile kullanın.
Çekim aralığı uzun ise veya çekilecek çekim sayısı yüksek ise güç 
kablosunu bağlayın.
Eğer çekim aralığı bir dakika ile 10 dakika arasına ayarlanırsa, bir fotoğrafı 
yakalamaya başladıktan sonra fotoğraf makinesi Ekran tasarrufu moduna 
girecektir. Eğer çekim aralığı 10 dakikayı aşarsa, fotoğraf makinesi Güç 
tasarrufu moduna geçecek ve sonraki aralıkta bir fotoğrafı otomatik 
olarak açacak ve yakalayacaktır. Güç tasarrufu modunu iptal etmek için 
[Deklanşör] üzerine basın.
•
•
•
•
•
• Devam ettirmek için 
100
Çekim İşlevleri
Çekim
İşlevleri
Flaş
Bir öznenin gerçekçi bir fotoğrafını çekmek için ışık miktarının sabit 
olması gerekir. Işık kaynağı değiştiğinde, bir flaş kullanabilir ve sabit 
bir ışık miktarı sağlayabilirsiniz. Işık kaynağına ve nesneye göre uygun 
ayarları seçin.
Flaş seçeneklerini
ayarlamak için,
Simge
Açıklama
A
H
Akıllı Flaş: Fotoğraf makinesi, bulunduğunuz ortamdaki ışık 
miktarına göre flaşın parlaklığını otomatik olarak ayarlar.
Açıklama
2. Perde: Flaş, deklanşör 
kapanmadan hemen önce yanar. 
Fotoğraf makinesi, öznenin bir 
hareket sırasının sonundaki 
fotoğrafını net bir şekilde çeker. 
Çekim modunda, [m] → b → Flaş → bir seçeneğe 
basın.
Kapalı: Flaşı kullanmayın.
A
Simge
Topun hareket yönü
Yüksek hızlı Senk: Eğer deklanşör hızı fotoğraf makinesinin 
senk hızından hızlı ise (deklanşörü açmak ve kapamak için olan 
en kısa süre), flaş yüksek hızda çok kere patlayacaktır. Deklanşör 
açılırken flaş patlamaya başlar. Bu seçenek sadece uyumlu, 
isteğe bağlı harici flaş taktığınızda ayarlanır. (SEF-580A)
Otomatik: Flaş karanlık yerlerde otomatik olarak yanar.
Kırmızı göz: Flaş otomatik olarak yanar ve kırmızı gözleri 
düşürür.
• Kullanabileceğiniz seçenekler çekim şartlarına bağlı olarak değişir.
Doldur: Flaş, her fotoğraf çekişinizde yanar. (Parlaklık otomatik 
olarak ayarlanır.)
• Eğer Kapalı seçeneğini belirlerseniz, harici flaş takılı olsa dahi flaş 
Kırmızı Dolgu: Flaş, her fotoğraf çekişinizde yanar ve kırmızı 
göz etkisini azaltır.
1. Perde: Flaş, deklanşör açıldıktan 
hemen sonra yanar. Fotoğraf 
makinesi, öznenin bir hareket 
sırasının başındaki fotoğrafını net 
bir şekilde çeker. 
• Flaşın arka arkaya iki kez yanması arasında bir süre geçer. Flaş ikinci kez 
patlayana kadar hareket etmeyin.
patlamaz. Eğer flaş yoğunluğunu manuel olarak ayarlarsanız, ön flaş 
olmadan flaş bir kez yanacaktır.
Yalnızca Samsung tarafından onaylanan flaşları kullanın. Uyumlu olmayan 
flaşları kullanmanız, fotoğraf makinenize zarar verebilir. 
Topun hareket yönü
101
Flaş
Çekim İşlevleri > 
Kırmızı göz etkisini azaltma
Dahili flaş kullanma
Karanlıkta bir kişinin fotoğrafını çekerken flaş yanarsa, gözlerde kırmızı 
bir parlama oluşabilir. Kırmızı göz efektini azaltmak için, Kırmızı göz
veya Kırmızı Dolgu seçeneğini belirleyin.
Yerleşik flaşı açmak için, flaş açılır düğmesine basın. Yerleşik flaş 
kapandığında flaş patlamaz.
Kırmızı göz azaltması olmadan
Kırmızı göz azaltması ile
Eğer özne fotoğraf makinesinden çok uzaktaysa veya ilk flaş patladığında 
hareket halindeyse kırmızı gözler azaltılmaz.
102
Flaş
Çekim İşlevleri > 
Flaş yoğunluğunu ayarlama
• Şiddeti ayarlamak için kaydırıcıyı kaydırabilir veya +/- üzerine 
dokunabilirsiniz.
Flaş açıkken, flaş yoğunluğunu +/-2 seviyesine ayarlayın.
Flaş yoğunluğunu
ayarlamak için,
Çekim modunda, [m] → b → Flaş → bir seçenek →
[D] → seçin, kontrol göstergesine kaydırın veya gezinti 
düğmesini döndürün veya [C/F] üzerine basarak flaş 
yoğunluğunu ayarlayın. 
• Şu durumlarda, flaş yoğunluğunu ayarlamak etkili olmayabilir:
- özne fotoğraf makinesine çok yakınsa
- yüksek bir ISO duyarlılığı ayarladıysanız
- pozlama değeri çok büyük veya çok küçük ise
Geri
Ayarla
• Bazı çekim modlarında, bu işlevi kullanamazsınız.
• Eğer fotoğraf makinesine yoğunluğu ayarlanabilir harici flaş takmak 
istiyorsanız, flaşın yoğunluk ayarları uygulanacaktır. 
İptal
• Eğer flaşı kullandığınızda özne çok yakınsa, ışığın bir kısmı engellenerek 
•
karanlık bir fotoğraf çekilebilir. Öznenin, merceğe göre farklılık gösteren 
önerilen aralıkta olduğundan emin olun.
Lens kapağı takılıyken, flaşın ışığı kapak tarafından engellenebilir. Flaşı 
kullanmak için kapağı çıkarın.
Flaş: Doldur
103
Flaş
Çekim İşlevleri > 
Flaş ayarları
Seçenek
Harici bir flaşı fotoğraf makinesine iliştirdiğinizde flaş modunu, poz 
değerini, flaş parlaklığını veya çoklu flaşı ayarlayın. Ayrıca dahili veya 
harici flaşı kontrol etmek için kablosuz senki ayarlayabilirsiniz. Flaş 
ayarları sadece uyumlu, isteğe bağlı harici flaşı (SEF-580A) taktığınızda 
desteklenir.
Harici flaşı ayarlama
Harici flaşı
ayarlamak için,
Çekim modunda, [m] → b → Harici Flaş Ayarları →
bir seçeneğe basın.
Açıklama
• A-TTL: A-TTL (Lensde Gelişmiş) modunda, anten lens 
Flaş Modu
aracılığıyla subjeden yayılan ışığı ölçer. Ardından, 
pozlama değerine ve deklanşör hızına bağlı olarak 
optimum pozlamayı hesaplar.
• Manuel Flaş: Flaş tam ışık miktarını yayar veya flaş 
yoğunluğu manuel olarak ayarlanabilir.
• Çoklu Flaş: [Deklanşör] üzerine bastığınızda, 
ayarladığınız sayıya bağlı olarak flaş birkaç kez yanıp 
söner. 
Flaş EV
Flaş modu A-TTL olarak ayarlandığında flaşın 
pozlamasını ayarlayın.
Flaş Parlaklığı
Flaş modu Manuel Flaş olarak ayarlandığında flaşın 
parlaklığını ayarlayın.
Çoklu Flaş
Ayarları
Flaş modu Çoklu Flaş olaraka yarlandığında flaşın 
sayısını, parlaklığını veya frekansını ayarlayın.
Eğer veriler fotoğraf makinesi ve flaş arasında değiştirilirse, harici flaş için 
olan ayarlar fotoğraf makinesi veya flaş üzerinde ayarlanabilir. Önceki 
seçenekleriniz uygulanacaktır.
104
Flaş
Çekim İşlevleri > 
Dahili veya harici flaş için kablosuz senk ayarı
Dahili ve harici flaş birimlerini kablosuz sinyaller üzerinden uzaktan 
kontrol etmek için kablosuz senki ayarlayın. Uzaktaki sistem fotoğraf 
makinesi üzerinden ana flaştan ve bir ya da daha fazla yedek flaş 
biriminden oluşur. Bir yedek flaş üç gruptan birine atanır: A, B veya C.
Kablosuz senki
ayarlamak için,
Çekim modunda, [m] → b → Dahili Kablosuz Flaş
veya Harici Kablosuz Flaş → bir seçenek ayarlayın. 
* Varsayılan
Seçenek
Açıklama
Kablosuz Flaş
Kullanın
Kablosuz senki kullanmak için ayarlayın. (Kapalı*, Açık)
Kanal
Kablosuz senk için kanalları seçin. Aynı anda çalışacak 
birden fazla uzak sisteme izin vermek için dört adet 
uzak kanal vardır. Aynı uzak sistemdeki ana ve yedek 
flaş birimleri aynı kanala ayarlanmalıdır.
Knl. 1, Knl. 2, Knl. 3, Knl. 4)
Grup Flaş
Modu
A, B veya C grupları için flaş modunu ayarlayın. 
Flaş moduna değişiklikler ana flaşta yapılmalıdır. 
Değişiklikler ardından A, B veya C yedek grubuna 
uygulanır ve ana flaş için olan ayarlara göre yedek 
gruplar flaş modunun uzaktaki sistemi (TTL veya 
manuel) olarak çalışır.
• A-TTL: Flaş modu A-TTL olarak ayarlandığında flaşın 
pozlamasını ayarlayın.
• Manuel Flaş: Flaş modu Manuel Flaş olarak 
ayarlandığında flaşın parlaklığını ayarlayın.
• Kapalı: Flaşı kullanmayın.
• Harici Kablosuz Flaş işlevini kullandığınızda Harici Flaş Ayarları öğesini 
seçemezsiniz.
• Harici flaş ile kablosuz senk özelliğini kullanmak hakkındaki bilgiler için, 
isteğe bağlı harici flaşın (SEF-580A) kullanım kılavuzuna bakın.
105
Çekim İşlevleri
Çekim
İşlevleri
Ölçüm
Ölçüm modu fotoğraf makinesinin ışık miktarını ölçmek için kullandığı 
yöntemi gösterir.
Fotoğraf makinesi, bir sahnedeki ışık miktarını ölçer ve modlarının 
birçoğunda, ölçümü çeşitli ayarları yapmak için kullanır. Örneğin, bir 
özne gerçek renginden daha koyu görünüyorsa, fotoğraf makinesi 
öznenin fazla pozlanmış bir fotoğrafını çeker. Bir özne gerçek 
renginden daha açık görünüyorsa, fotoğraf makinesi öznenin az 
pozlanmış bir fotoğrafını çeker.
Çoklu
Çoklu modu, birden çok alandaki ışık miktarını hesaplar. Işık yeterli 
veya yetersiz olduğunda, fotoğraf makinesi pozlamayı sahnenin 
ortalama parlaklığına göre ayarlar. Bu mod, genel fotoğraflar için 
uygundur.
Fotoğrafın parlaklığı ve genel atmosferi de fotoğraf makinesinin ışık 
miktarını ölçme şeklinden etkilenebilir. Çekim koşulu için uygun bir 
ayar seçin.
Bir ölçüm
seçeneği
belirlemek için,
Çekim modunda, [N] → bir seçeneğe basın.
106
Ölçüm
Çekim İşlevleri > 
Merkez ağırlıklı
Nokta
Merkez ağırlıklı modu, Nokta modundan daha geniş bir alanı hesaplar. 
Çekimin merkez bölümündeki (60–80%) ve çekimin geri kalan 
kısmındaki (20–40%) ışık miktarını toplar. Özne ile arka planın parlaklığı 
arasında çok az bir fark olduğunda veya özne alanının, fotoğrafın 
genel kompozisyonuna göre geniş olduğu durumlarda kullanılması 
önerilir.
Nokta modu, merkezdeki ışık miktarını hesaplar. Öznenin arkasında 
güçlü bir aydınlatmanın olduğu koşullarda fotoğraf çekerken, fotoğraf 
makinesi pozlamayı özneyi doğru çekecek şekilde ayarlar. Örneğin, 
güçlü bir arkadan aydınlatma koşulunda Çoklu modunu seçerseniz, 
fotoğraf makinesi toplam ışık miktarının fazla olduğunu hesaplayıp 
karanlık bir fotoğraf çeker. Nokta modunda fotoğraf makinesi belirtilen 
alandaki ışık miktarını hesapladığından, bu durum önlenebilir.
Arka plan karanlıkken, özne açık renktedir. Nokta modu, özne ile arka 
plan arasındaki pozlama farkının çok büyük olduğu buna benzer 
durumlar için de önerilir.
107
Ölçüm
Çekim İşlevleri > 
Odak alanının poz değerini ölçme
Bu işlev açıldığında, fotoğraf makinesi odak alanının parlaklığını 
hesaplayıp otomatik olarak en uygun pozlamayı belirler. Bu işlev 
yalnızca Nokta ölçümü veya Çoklu ölçüm ve Seçim otomatik
odaklanma seçtiğinizde kullanılabilir.
Bu işlevi
ayarlamak için,
Çekim modunda, [m] → b → AE'yi AF Noktasına
Bağla → bir seçeneğe basın.
108
Çekim İşlevleri
Çekim
İşlevleri
Dinamik Mesafe
Bu işlev fotoğraftaki gölge farklarından ötürü aydınlık kısımlarda 
ortaya çıkan detay kaybını otomatik olarak düzeltir.
Dinamik Mesafe
seçeneklerini
ayarlamak için,
* Varsayılan
Simge
Açıklama
Kapalı*: Dinamik Mesafe kullanmayın.
Çekim modunda, [m] → b → Dinamik Mesafe
→ bir seçeneğe basın.
Akıllı Aralık+: Parlak ayrıntı kaybını düzeltin.
ISO 100'ü ayarlayamazsınız. 
HDR: Farklı pozlar ile 2 fotoğrafı yakalayın ve ardından bunları 
otomatik olarak tek bir görüntüde birleştirin.
• Bir ISO seçeneğini ISO 3200'den yükseğe ayarlayamazsınız.
• Dinamik Mesafe seçenekleri aynı zamanda Resim Sihirbazı 
seçenekleri ile ayarlanamaz.
Dinamik Mesafe efekti olmadan
Dinamik Mesafe efekti ile
109
Çekim İşlevleri
Çekim
İşlevleri
Akıllı Filtre
Akıllı Filtre fotoğraflarınıza özel efektler uygulamanıza olanak sağlar. 
Normal mercekler ile elde edilmesi zor olan özel efektler oluşturmak 
için çeşitli filtre seçenekleri seçebilirsiniz.
Akıllı Filtre
seçeneklerini
ayarlamak için,
Çekim modunda, [m] → b → Akıllı Filtre → bir 
seçeneğe basın.
* Varsayılan
Seçenek
Açıklama
Kapalı*
Efekt yok
Parlaklığı Azaltma
Lomo fotoğraf makinelerinin retro-görünümlü 
renkler, yüksek kontrast ve güçlü bir vinyet efekti 
uygulamanızı sağlar.
Minyatür
Subjenin minyatürde görünmesini sağlamak için 
tilt-shift efekti uygulayın.
Renkli Kalem
Renkli kalem boyama efekti uygulayın.
Sulu boya
Sulu boya efekti uygulayın.
Yıkama çizimi
Bir yıkama efekti uygulayın.
Yağlı Boya Çizimi
Yağlı eskiz efekti uygulayın.
Mürekkeple Çizim
Mürekkeple eskiz efekti uygulayın.
Akril
Akril boyama efekti uygulayın.
* Varsayılan
Seçenek
Açıklama
Negatif
Bir negatif film efekti uygulayın.
Kırmızı
Kırmızı hariç tüm renklerin doygunluğunu azaltır.
Yeşil
Yeşil hariç tüm renklerin doygunluğunu azaltır.
Mavi
Mavi hariç tüm renklerin doygunluğunu azaltır.
Sarı
Sarı hariç tüm renklerin doygunluğunu azaltır. 
Akıllı Filtre seçenekleri aynı zamanda Resim Sihirbazı seçenekleri ile 
ayarlanamaz.
110
Çekim İşlevleri
Çekim
İşlevleri
Poz dengelemesi
Fotoğraf makinesi, fotoğrafın kompozisyonundan ve öznenin 
konumundan ışık düzeylerini ölçerek pozlamayı otomatik 
olarak ayarlar. Fotoğraf makinesi tarafından ayarlanan pozlama 
beklediğinizden yüksek veya düşük olursa, poz değerini el ile 
ayarlayabilirsiniz. Poz değeri, ±3'lük artımlarda ayarlanabilir. Fotoğraf 
makinesi, ±3 aralığının ötesindeki her bir adım için pozlama uyarısını 
kırmızıyla görüntüler.
Pozlama değerini ayarlamak için [W], öğesine basılı tutarken, 
komut düğmesinden kaydırın veya gezinti düğmesini döndürün. 
[f] düğmesine basarak poz değerini ayarlayabilir ve ardından EV
seçeneğini belirleyebilirsiniz.
Poz değerini, pozlama düzeyi göstergesinin konumundan 
denetleyebilirsiniz.
Pozlama uyarısı
Standart pozlama endeksi
Pozlama düzeyi 
göstergesi
Azalan pozlama 
(daha karanlık) 
+2
-2
Orijinal
Aşırı pozlama kılavuzunu görüntüleme
Bir fotoğrafı yakalamadan önce Çekim modunda bir fotoğrafta aşırı 
pozlanan alanları görüntüleyin. Bu özelliği ayarlamak bir fotoğrafta 
aşırı pozlanan alanların yanıp sönmesine izin verecektir.
Aşırı pozlama
kılavuzunu
görüntülemek
için,
Çekim modunda, [m] → b → Aşırı pozlama
kılavuzu → bir seçeneğe basın.
Artan pozlama 
(daha parlak)
111
Çekim İşlevleri
Çekim
İşlevleri
Pozlama/Odak kilidi
Güçlü parlaklık kontrastı sebebiyle uygun bir pozlama elde 
edemezseniz ya da subjenin oto odak alanının dışında olduğu bir 
fotoyu yakalamak isterseniz, odağı veya pozu kilitleyin ve ardından bir 
Fotoğraf yakalayın. 
Pozlamayı veya odağı kilitledikten sonra, merceği istediğiniz değere 
ayarlayın ve ardından [Deklanşör] düğmesine basın.
Pozlamayı kilitlemek için, pozlamayı hesaplamak istediğiniz fotoğrafın 
kompozisyonunu ayarlayın ve ardından [a] düğmesine basın.
Kilide, poz kilidine veya her ikisine odaklanmak için düğmeye atanan işlevi 
değiştirebilirsiniz. [Deklanşör]'e yarım basarak yapılan bir işlev [a]
öğesine atanan işleve göre farklılık gösterir. (sf. 168)
112
Çekim İşlevleri
Çekim
İşlevleri
Pozlama/Odak ayrımı
Pozlama alanını ve odak alanını ayırın veya bunları tekrar birleştirin. 
Bu özellik sadece Dokunmatik otomatik odaklanma Dokunmatik
otomatik odaklanma öğesine ayarlandığında kullanılabilir.
1
2
• Odak alanı ve pozlama alanı ayrılacaktır.
• Odak veya pozlama ayarını kilitlemek için her bir alana uzun 
dokunun.
Ekranda, odaklanmak için bir alana dokunun.
• Pozlama ayırımı simgesi 
görünecektir.
 öğesini pozlama alanına sürükleyin.
• Odak alanını ve pozlama alanını birleştirmek için alanları 
 odak karesinin sağ üst kısmında 
sürükleyin.
Pozlama
Odak
3
Fotoğrafı çekmek için [Deklanşör] üzerine basın.
• Odak alanı ve pozlama alanı ön çekim konumuna dönecektir.
Eğer işlevi AEL Tut öğesine ayarlı iken [a] üzerine basarsanız, pozlama 
kilitli kalacak ve pozlama alanı çekimin ardından değişmeyecektir.
113
Çekim İşlevleri
Çekim
İşlevleri
Video işlevleri
Film kalitesi
Video için kullanabileceğiniz işlevler aşağıda açıklanmıştır.
Film kalitesini ayarlayın.
Film boyutu
Film kalitesi
seçeneklerini
ayarlamak için,
Film boyutunu ayarlayın.
Film boyutu
seçeneklerini
ayarlamak için,
Çekim modunda, [m] → g → Film Boyutu → bir 
seçeneğe basın.
* Varsayılan
Simge
*
Boyut
Öneri
1920X1080 (60 kare/sn) (16:9)
Bir Full HDTV İzleyin. (Bu seçenek 
ile birlikte kaydedilen videolar 60 
kare/sn değerini desteklemeyen 
bazı HDTV’lerde ya da akıllı 
telefonlarda oynatılamayabilir.)
1920X1080 (30 kare/sn) (16:9)
Bir Full HDTV İzleyin. 
1920X1080 (15 kare/sn) (16:9)
Bir Full HDTV İzleyin. (Sadece 
bazı Akıllı Filtre seçenekleri ile 
kullanılabilir.)
1920X810 (24 kare/san) 
(Yaklaşık 2,35:1)
Bir Full HDTV İzleyin. 
1280X720 (60 kare/sn) (16:9)
HDTV'de görüntüleyin.
1280X720 (30 kare/sn) (16:9)
HDTV'de görüntüleyin.
640X480 (30 kare/sn) (4:3)
Bir TV'de görüntüleyin.
320X240 (30 kare/sn) (4:3)
Kablosuz ağı kullanarak bir web 
sitesine gönderin (maksimum 
30 saniye).
Çekim modunda, [m] → g → Film Kalitesi → bir 
seçeneğe basın.
* Varsayılan
Simge
Uzantı
Açıklama
MP4 (H.264)
Normal: Videoları normal kalitede 
kaydetmenizi sağlar.
MP4 (H.264)
HQ*: Videoları yüksek kalitede kaydetmenizi 
sağlar.
114
Video işlevleri
Çekim İşlevleri > 
Çoklu Hareket
DIS (Titreşim Önleyici)
Bir videonun oynatma hızını ayarlayın.
Dijital Görüntü Dengeleme işlevini ayarlayın.
Hız seçeneklerini
oynatmak için,
Çekim modunda, [m] → g → Çoklu Hareket → bir 
seçeneğe basın.
DIS işlevini
ayarlamak için,
Çekim modunda, [m] → g → DIS (Titreşim Önleyici)
→ bir seçeneğe basın.
* Varsayılan
Simge
Açıklama
x0.25: Oynatma sırasında 1/4 normal hızda görüntülemek 
için bir video kaydedin. (Sadece 640x480 veya 320x240 ile 
kullanılabilir)
x0.5: Oynatma sırasında 1/2 normal hızda görüntülemek için 
bir video kaydedin. (Sadece 1920x1080 (30 kare/sn) 1280x720 
(30 kare/sn), 640x480 veya 320x240 ile kullanılabilir)
x1*: Oynatma sırasında normal hızda görüntülemek için bir 
video kaydedin.
* Varsayılan
Seçenek
Açıklama
Kapalı*
DIS işlevini kullanmayın.
Açık
DIS işlevini kullanın.
• DIS işlevi ile birlikte bir video kaydederseniz, video lensin açısından daha 
dar bir açı ile kaydedilecektir.
• Balık gözü lensini iliştirdiğinizde DIS işlevi desteklenmez.
x5: Oynatma sırasında 5X normal hızda görüntülemek için bir 
video kaydedin.
x10: Oynatma sırasında 10X normal hızda görüntülemek için 
bir video kaydedin.
x20: Oynatma sırasında 20X normal hızda görüntülemek için 
bir video kaydedin.
• x1 dışında bir seçenek seçerseniz, ses kaydı işlevi ve Bozulma Düzeltme 
işlevi desteklenmeyecektir.
• Kullanabileceğiniz seçenekler çekim şartlarına bağlı olarak değişir.
115
Video işlevleri
Çekim İşlevleri > 
Kısıcı
Ses
Fotoğraf makinesindeki karartıcı işlevi sayesinde sahnelerin 
aydınlanarak başlamasını veya kararak bitmesini bilgisayara gerek 
kalmadan sağlayabilirsiniz. Sahnenizin başlangıcında derece derece 
aydınlanma sağlamak için seçeneklerden kısıcıyı ayarlayabilirsiniz. 
Sahne sonunda videonuzun karararak bitmesini istiyorsanız yine aynı 
ayarı kullanın. İşlevi doğru bir şekilde kullandığınızda, videolarınıza 
etkileyici efektler ekleyebilirsiniz.
Bazen, sessiz bir video sesli olana göre daha çekicidir. Sessiz bir video 
kaydetmek için sesi kapatın. 
Karartıcı
seçeneklerini
ayarlamak için,
Çekim modunda [m] → g → Kısıcı → bir seçeneği 
belirleyin.
* Varsayılan
Simge
Açıklama
Kapalı*: Karartıcı işlevi kullanılmaz.
Giriş: Sahne yavaş yavaş belirir.
Çıkış: Sahne yavaş yavaş kaybolur.
Giriş-Çıkış: Karartıcı işlevi, sahnenin başında ve sonunda 
uygulanır.
Ses seçeneklerini
ayarlamak için,
Çekim modunda, [m] → g → Ses → bir seçeneğe 
basın.
Rüzgar Kesme
Videoları gürültülü ortamlarda kaydederken, videolara istenmeyen 
sesler kaydedilebilir. Özellikle, videolara kaydedilen ciddi rüzgar 
gürültüsü videolarınızı kullanmaktan sizi geri çevirir. Rüzgar 
gürültüsüne ek olarak bazı çevre gürültülerini kaldırmak için Rüzgar 
Kesme işlevini kullanın.
Rüzgar sesini
azaltmak için,
Çekim modunda, [m] → g → Rüzgar Kesme → bir 
seçeneğe basın.
Soldurma seçeneğini kullandığınızda, bir dosyayı kaydetmek daha uzun 
sürebilir.
116
Video işlevleri
Çekim İşlevleri > 
Mikrofon Seviyesi
Çekim şartları için mik seviyesini ayarlayın. 
Mik seviyesini
ayarlamak için,
Çekim modunda, [m] → g → Mikrofon Seviyesi →
bir seçeneğe basın.
* Varsayılan
Simge
Açıklama
A
Otomatik*: Mikrofon seviyesini otomatik olarak ayarlar.
M
Manuel: Mikrofon seviyesini manuel olarak ayarlar.
117
Bölüm 3
Oynatma/Düzenleme
Fotoğrafları ve videoları nasıl oynatacağınızı ve düzenleyeceğinizi öğrenin.
Dosyaların bir bilgisayarda düzenlenmesiyle ilgili olarak bölüm 6'e bakın.
Oynatma/Düzenleme
Dosyaları arama ve yönetme
Fotoğraf ve video küçük resimlerini nasıl görüntüleyeceğinizi ve 
dosyaları nasıl koruyacağınızı veya sileceğinizi öğrenin.
Bir süre herhangi bir işlemi yerine getirmezseniz, ekrandaki bilgiler ve 
simgeler kaybolacaktır. Fotoğraf makinenizi bir sonraki kullanışınızda, tekrar 
görünecektir.
Fotoğrafları görüntüleme
1
Görüntü küçük resimlerini görüntüleme
İstediğiniz fotoğrafları ve videoları aramak için küçük resim 
görünümüne geçin. Küçük resim görünümünde, bulmak istediğiniz 
öğeleri kolayca arayabilmeniz için aynı anda birçok görüntüyü 
gösterilir. Tarih veya dosya türü gibi kategorilere göre dosyaları 
sınıflandırabilir ve görüntüleyebilirsiniz.
Tümü
[y] düğmesine basın.
• En son çektiğiniz dosya görüntülenir.
Küçük resim modunu seçmek için kontrol düğmesini
sola kaydırın.
(Bir önceki moda dönmek için kontrol düğmesini sağa 
kaydırın.)
2
Dosyalar arasında ilerlemek için gezinme düğmesini 
döndürün veya [C/F] düğmesine basın.
• Diğer dosyaya gitmek için görüntüyü sola veya sağa doğru da 
sürükleyebilirsiniz.
Desteklenmeyen boyutlar veya kodekler sebebiyle diğer fotoğraf makineleri 
sile çekilen dosyaları düzenleyemez veya oynatamazsınız. Bu dosyaları 
düzenlemek veya oynatmak için bir bilgisayar veya başka bir cihaz kullanın.
119
Dosyaları arama ve yönetme
Oynatma/Düzenleme > 
Dosyaları kategoriye göre görüntüleme
1
Küçük resim görüntüsünde, [m] → z → Filtrele →
bir kategoriye basın.
• Ayrıca seçenek listesini açmak için mevcut kategori adına da 
dokunabilirsiniz.
* Varsayılan
Seçenek
Açıklama
Tümü*
Dosyaları normal görüntüleyin.
Tarih
Dosyaları kaydedildikleri tarihe göre görüntülemenizi 
sağlar.
Tip
Dosyaları, dosya türüne göre görüntülemenizi sağlar.
2
Açmak için bir liste seçin.
3
Görüntülemek için bir liste seçin.
4
Bir önceki görünüme dönmek için 
 düğmesine basın.
120
Dosyaları arama ve yönetme
Oynatma/Düzenleme > 
Dosyaları bir klasörde görüntüleme
3
Sürekli ve seri çekimler bir klasör olarak görünür. Bir klasör seçtiğinizde 
tüm fotoğrafları otomatik olarak oynatacaktır. Bir klasörü sildiğinizde 
klasördeki tüm fotoğraflar silinecektir.
1
Oynatma modunda, gezinti düğmesini döndürün veya 
[C/F] üzerine basarak istediğiniz klasöre gidin.
• Görüntüyü sola veya sağa sürükleyerek de istediğiniz klasöre 
Gezinti düğmesini döndürün veya [C/F] düğmesine 
basarak başka bir dosyaya gidin. 
• Diğer dosyaya gitmek için görüntüyü sola veya sağa doğru da 
sürükleyebilirsiniz.
4
Oynatma moduna dönmek için kontrol düğmesini sola 
sürükleyin veya [o] üzerine basın.
• Oynatma moduna dönmek için 
 üzerine de dokunabilirsiniz.
sürükleyebilirsiniz.
• Fotoğraf makinesi klasördeki fotoğrafları otomatik olarak 
oynatacaktır.
2
Kontrol düğmesini sağa kaydırarak klasörü açın.
• Klasörü açmak için ekrandaki klasöre dokunabilir veya [o]
üzerine basabilirsiniz.
121
Dosyaları arama ve yönetme
Oynatma/Düzenleme > 
Dosyaları koruma
Dosyalarınızı yanlışlıkla silinmeye karşı koruyabilirsiniz.
Tüm dosyaları kilitleme/kilidi açma
Tüm dosyaları kilitleyin veya kilidini açın.
1
Oynatma modunda, [m] → z → Koruma → Çoklu
Proje üzerine basın.
1
Oynatma modunda, [m] → z → Koruma → Tümü
Korunsun üzerine basın.
2
Gezinme düğmesini döndürün veya [C/F] düğmesine 
basın, silmek istediğiniz dosyaları seçin ve [o] düğmesine 
basın.
2
Bir seçenek belirleyin.
3
[f] düğmesine basın.
Seçenek
Açıklama
Kilitle
Tüm dosyaları kilitleyin.
Kilidi aç
Tüm dosyaların kilidini açın.
İptal
Önceki menüye gidin.
• Korunan bir dosyayı silemez veya döndüremezsiniz.
•
• Bir dosya seçerek ve ardından [ ] öğesine basarak dosyayı doğrudan 
Oynatma modunda koruyabilirsiniz. Dosya korumasını kaldırmak için, 
[ ] öğesine tekrar basın. 
Fotoğraflar bir klasöre kaydedilirse, tüm dosyaları korumak için klasör 
seçildiğinde [ ] üzerine basın.
122
Dosyaları arama ve yönetme
Oynatma/Düzenleme > 
Dosyaları silme
3
[n] düğmesine basın.
Dosyaları Oynatma modunda silin ve hafıza kartınızda daha fazla alan 
olmasını sağlayın. Korunan dosyalar silinmez.
4
Açılır mesaj belirdiğinde Evet'i seçin.
Tek bir dosyayı silme
Tek bir dosyayı seçebilir ve silebilirsiniz.
Oynatma modunda bir dosya seçin ve ardından [n]
düğmesine basın.
1
2
Açılır mesaj belirdiğinde Evet'i seçin.
Tüm dosyaları silme
Hafıza kartındaki tüm dosyaları bir defada silebilirsiniz.
1
Oynatma modunda, [m] düğmesine basın.
2
z → Sil → Tümünü sil öğesini seçin.
3
Açılır mesaj belirdiğinde Evet'i seçin.
Birden çok dosyayı silme
Birden çok dosyayı seçebilir ve silebilirsiniz.
1
Oynatma modunda, [m] → z → Sil → Çoklu Sil
üzerine basın.
• Alternatif olarak, küçük resimler görüntüsünde, [n] üzerine basın 
ve ardından sileceğiniz dosyaları seçin.
2
Gezinti düğmesini çevirerek silmek istediğiniz dosyaları 
seçin veya [C/F] seçeneğine basın ve ardından [o]
seçeneğine basın.
• Seçiminizi iptal etmek için [o] düğmesine tekrar basın.
123
Oynatma/Düzenleme
Fotoğrafları görüntüleme
Fotoğrafı büyütme
Slayt gösterisi görüntüleme
Fotoğrafları, Oynatma modunda görüntülerken büyütebilirsiniz. 
Ekranda görüntülenen resmin bir bölümünü çıkarmak ve yeni bir 
dosya olarak kaydetmek için Kırpma işlevini de kullanabilirsiniz.
Fotoğrafları bir slayt gösterisinde görüntüleyebilir, slayt gösterisine 
çeşitli efektler uygulayabilir ve arka plan müziği çalabilirsiniz.
Tam Görüntü
Kırp
Büyütme (büyütme üst sınırı 
çözünürlüğe göre değişebilir.) 
Büyütülmüş alan
1
Oynatma modunda, [m] düğmesine basın.
2
z → Slayt Gösterisi Seçenekleri öğesini seçin.
3
Bir slayt gösterisi efekti seçeneği ayarlayın.
• Efekt kullanılmayacak bir slayt gösterisi başlatmak için 4. adıma 
geçin.
* Varsayılan
Fotoğrafı büyütmek için kontrol düğmesini sağa
kaydırın.
(Fotoğrafı küçültmek için kontrol düğmesini sola kaydırın.)
Yapılacak işlem
Şunu yapın
Büyütülen alanı taşıma
[D/I/C/F] düğmesine basın.
Büyütülen görüntüyü kırpma
[f] düğmesine basın. 
(yeni bir dosya olarak kaydedilir)
Orijinal görüntüye dönme
[o] düğmesine basın.
Seçenek
Açıklama
Oynatma
modu
Slayt gösterisini yineleyip yinelemeyeceğinizi 
ayarlayın. (Bir kez oynat*, Tekrarla)
Aralık
Fotoğraflar arasındaki süreyi ayarlar. 
(1 sn*, 3 sn, 5 sn, 10 sn)
Müzik
Arka plan sesi ayarlamanızı sağlar.
Efekt
• Fotoğraflar arasında sahne değiştirme efekti 
ayarlamanızı sağlar.
• Efekti iptal etmek için Kapalı'yı seçin.
•
• Bir fotoğrafı küçültmek ya da büyütmek için parmaklarınızı ekranın 
üstünde birbirine yaklaştırabilir ya da uzaklaştırabilirsiniz. Ayrıca hızla 
büyütmek için bir alana çift tıklayabilirsiniz.
Bir fotoğraf büyütüldüğünde dahi, gezinme düğmesini döndürerek 
dosyalarda ilerleyebilirsiniz.
124
Fotoğrafları görüntüleme
Oynatma/Düzenleme > 
4
[m] düğmesine basın.
Aralıklı çekimleri görüntüleme
5
Slayt Gösterisini Başlat öğesini seçin.
Dahili Yakalama işlevi ile yakalanan fotoları görüntüleyin.
6
Slayt gösterisi görüntüleyin.
• Duraklatmak için [o] düğmesine basın.
Aralıklı çekimleri
görüntülemek
için,
Oynatma modunda, [m] → z → Aralıklı Çekimleri
Oynat üzerine basın.
• Devam etmek için [o] düğmesine tekrar basın. 
• Slayt gösterisini durdurmak için [m] üzerine basın ve 
Oynatma moduna dönün.
• Ses seviyesini ayarlamak için [D/I] üzerine basın.
Aşırı pozlama kılavuzunu görüntüleme
Bir fotoğrafın aşırı pozlanan alanlarını göz kırpacak şekilde ayarlayın. 
Aşırı pozlama
kılavuzunu
görüntülemek için,
Çekim modunda, [m] → z → Aşırı pozlama
kılavuzu → bir seçeneğe basın.
Oto döndür
Otomatik Döndürme özelliği açıkken, fotoğraf makinesi dikey olarak 
çektiğiniz fotoğrafları, ekrana yatay olarak sığacakları şekilde otomatik 
olarak döndürür.
Otomatik
döndürme
seçeneklerini
ayarlamak için,
Oynatma modunda, [m] → z → Otomatik Döndürme
→ bir seçeneğe basın.
125
Oynatma/Düzenleme
Videoları oynatma
İleri veya geri tarama
Oynatma modunda bir videoyu oynatabilir, videodan bir görüntü 
yakalayabilir veya videoyu kırparak yeni bir dosyaya kaydedebilirsiniz.
Durdur
Bir video dosyası oynatılırken dosyada ileri veya geri taramak için, 
aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın.
Yakala
/  üzerine dokunun. Simgeye her dokunuşunuzda, tarama hızını 
şu sırada değiştirirsiniz: 2X, 4X, 8X.
•
• [C/F] düğmesine basın. Düğmeye her dokunuşunuzda, tarama 
hızını şu sırada değiştirirsiniz: 2X, 4X, 8X.
• Kontrol düğmesini sola veya sağa kaydırın. Komut düğmesine her 
Simge
Açıklama
/
Önceki dosyayı görüntüleyin/Geri tarayın. (Video oynatılırken 
simgeye her dokunuşunuzda, tarama hızını şu sırada 
değiştirirsiniz: 2X, 4X, 8X.)
/
Oynatmayı duraklatmanızı veya devam ettirmenizi sağlar.
/
Sonraki dosyayı görüntüle/İleri tara. (Video oynatılırken 
simgeye her dokunuşunuzda, tarama hızını şu sırada 
değiştirirsiniz: 2X, 4X, 8X.)
kayışınızda, tarama hızını şu sırada değiştirirsiniz: 2X, 4X, 8X.
• İlerleme çubuğunda görünen tutma yerlerini sola veya sağa 
sürükleyin. Videodaki oynatma konumu değiştirebilirsiniz.
Sesi ayarlayın veya sesi kapatın. 
126
Videoları oynatma
Oynatma/Düzenleme > 
Bir videonun parlaklığını ayarlayın
Bir videonun hacmini ayarlama
Video ile oynarken parlaklığını ayarlayın.
Oynatırken bir videonun ses seviyesini ayarlayın.
Bir videonun
parlaklığını
ayarlamak için,
Ekranın sol yarısına dokunarak → yukarı veya aşağı doğru 
sürükleyin. 
Durdur
Yakala
Bir videonun
ses seviyesini
ayarlamak için,
Ekranın sağ yarısına dokunun → yukarı veya aşağı doğru 
sürükleyin.
Durdur
Yakala
Aynı zamanda   üzerine dokunabilir ve ses kontrol çubuğundaki kaydırıcıyı 
yukarı veya aşağı doğru sürükleyebilirsiniz.
127
Videoları oynatma
Oynatma/Düzenleme > 
Oynatma sırasında videoyu kırpma
• 3D modunda kaydedilen bir videoyu kırpamazsınız.
• Orijinal video en az 10 saniye uzunluğunda olmalıdır.
1
Oynatma modunda, bir videoya gidin ve ardından [m]
üzerine basın.
2
Film Kırp öğesini seçin.
3
Videoyu oynatmaya başlamak için [o] öğesine basın veya 
 üzerine dokunun.
Oynatma sırasında görüntü yakalama
4
Kırpmanın başlamasını istediğiniz noktada [o] öğesine 
basın veya   üzerine dokunun.
1
Bir videoyu görüntülerken, bir görüntüyü yakalamak 
istediğiniz yerde [o] öğesine basın veya   üzerine 
dokunun.
5
[f] öğesine basın veya Başlangıç Noktası üzerine dokunun.
6
Videoyu oynatmaya kaldığı yerden devam etmek için [o]
öğesine basın veya   üzerine dokunun.
2
[f] öğesine basın veya Yakala üzerine dokunun.
7
Kırpmanın sonlanmasını istediğiniz noktada [o] öğesine 
basın veya   üzerine dokunun.
8
[f] öğesine basın veya Bitiş Noktası üzerine dokunun.
9
Bir videoyu kırpmak için [f] öğesine basın veya Kırp
üzerine dokunun.
• Fotoğraf makinesi düzenlenen videoyu yeni bir dosya olarak kaydedecek 
ve orijinal videoyu bozulmadan bırakacaktır.
• 3D modunda kaydedilen bir videodaki bir görüntüyü yakalayamazsınız.
• Yakalanan görüntünün çözünürlüğü, orijinal video ile aynı olacaktır.
• Yakalanan görüntü yeni bir dosya olarak kaydedilir.
• İlerleme çubuğunda görünen tutma yerlerinden sürükleyerek 
kırpılacak olan sahneyi ayarlayabilirsiniz.
10 Açılır mesaj belirdiğinde Evet'i seçin.
128
Oynatma/Düzenleme
Fotoğrafları düzenleyin
Düzenlenen fotoğraflar, farklı dosya adları altında yeni dosyalar olarak 
kaydedilir. Bazı modlarda yakalanan fotoğraflar Görüntü Düzenleme 
işlevi ile düzenlenemez.
Bir fotoğrafı kırpma
1
→
 üzerine dokunun.
Oynatma modunda, bir fotoğraf gidin ve ardından [f] →
bir seçeneğe basın.
2
Alanın boyutunu ayarlamak için kutunun kenarlarını 
sürükleyin.
• Aynı zamanda bir fotoğraf seçerek görüntüleri Oynatma modunda da 
düzenleyebilir ve ardından veya [m] → z → Görüntü Düzenle
3
Alanın konumunu taşımak için kutuyu sürükleyin.
• Bazı görüntüler Görüntü Düzenle işlevi ile düzenlenemez. Bu durumda, 
4
[f] öğesine basın veya Bitti üzerine dokunun. 
•
5
Kaydetmek için   üzerine dokunun.
Görüntüleri
düzenlemek için,
•
•
öğesine basabilirsiniz. 
sağlanan görüntü düzenleme yazılımını kullanın.
Fotoğraf makinesi düzenlenen fotoğrafları yeni dosyalar olarak 
kaydedecektir.
Fotoğrafları düzenlerken, fotoğraf makinesi bunları otomatik olarak daha 
düşük bir çözünürlüğe dönüştürecektir. Manuel olarak döndürdüğünüz 
ya da yeniden boyutlandırdığınız fotoğraflar daha düşük bir çözünürlüğe 
otomatik olarak dönüştürülemez.
Dosyaları bir klasör olarak görüntülerken fotoğrafları düzenleyemezsiniz. 
Klasörü açın ve her fotoğrafı düzenlemek için bir fotoğraf seçin.
129
Fotoğrafları düzenleyin
Oynatma/Düzenleme > 
Bir fotoğrafı döndürme
1
2
→
Bir fotoğrafın boyutunu değiştirin ve yeni bir dosya olarak kaydedin.
 üzerine dokunun.
1
Bir seçeneğe dokunun.
İptal
Fotoğrafları yeniden boyutlandırma
Bitti
2
→
 üzerine dokunun.
Bir seçeneğe dokunun.
İptal
Bitti
Döndür: Sağ 90˚
Yeniden Boyutlandır: 10.1M 3:2
3
[f] öğesine basın veya Bitti üzerine dokunun.
4
Kaydetmek için   üzerine dokunun.
•
• Ayrıca [m] üzerine basarak ve ardından z → Döndür →
istediğiniz bir seçeneği seçerek Oynatma modunda bir fotoğrafı 
döndürebilirsiniz.
Fotoğraf makinesi orijinal dosyanın üzerine yazacaktır.
3
[f] öğesine basın veya Bitti üzerine dokunun.
4
Kaydetmek için   üzerine dokunun.
Mevcut yeniden boyutlandırma seçenekleri fotoğrafın orijinal boyutuna 
bağlı olarak farklılık gösterebilir.
130
Oynatma/Düzenleme >
Fotoğrafları düzenleyin
Fotoğraflarınızı ayarlama
Parlaklığı, kontrastı veya rengi ayarlayarak yakalanan fotoğrafları
yakalayabilirsiniz.
1
üzerine dokunun.
2 Bir ayar seçeneğine dokunun.
• Eğer
(Oto ayarlama) öğesini seçmişseniz, adım 4'e geçin.
Simge
Açıklama
3 Kontrol düğmesini kaydırın veya gezinti düğmesini çevirin
veya [C/F] düğmesine basarak seçeneği ayarlayın.
• Seçeneği ayarlamak için kaydırıcıyı kaydırabilir veya +/- üzerine
dokunabilirsiniz.
4 [f] öğesine basın veya Bitti üzerine dokunun.
5 Kaydetmek için
üzerine dokunun.
Orijinal (orijinal görüntüye sıfırla)
Otomatik ayarlama
Parlaklık
Kontrast
Doyma
RGB ayarlaması
Renk Sıcaklığı
Pozlama
Renk tonu
131
Fotoğrafları düzenleyin
Oynatma/Düzenleme > 
Yüzlerin rötuşu
1
2
→
 üzerine dokunun.
Kontrol düğmesini kaydırın veya gezinti düğmesini çevirin 
veya [C/F] düğmesine basarak seçeneği ayarlayın.
• Seçeneği ayarlamak için kaydırıcıyı kaydırabilir veya +/- üzerine 
dokunabilirsiniz.
• Sayı arttıkça, cilt tonu daha parlak ve pürüzsüz olur.
3
[f] öğesine basın veya Bitti üzerine dokunun.
• Düzeltmeyi iptal etmek için, 
4
 üzerine dokunun.
Kaydetmek için   üzerine dokunun.
132
Fotoğrafları düzenleyin
Oynatma/Düzenleme > 
Akıllı Filtre efektlerini uygulama
Seçenek
Fotoğraflarınıza özel efektler uygulayın.
1
 üzerine dokunun ve ardından bir seçeneğe dokunun.
İptal
Bitti
Akıllı Filtre: Parlaklığı Azaltma
Seçenek
Açıklama
Orijinal
Efekt yok
Parlaklığı Azaltma
Lomo fotoğraf makinelerinin retro-görünümlü 
renkler, yüksek kontrast ve güçlü bir vinyet 
efekti uygulamanızı sağlar.
Minyatür
Subjenin minyatürde görünmesini sağlamak 
için tilt-shift efekti uygulayın.
Renkli Kalem
Renkli kalem boyama efekti uygulayın.
Sulu boya
Sulu boya efekti uygulayın.
Yıkama çizimi
Bir yıkama efekti uygulayın.
Açıklama
Yağlı Boya
Yağlı boya efekti uygulayın.
Mürekkep Çizim
Mürekkeple boyama efekti uygulayın.
Akril
Akril boyama efekti uygulayın.
Negatif
Bir negatif film efekti uygulayın.
Kırmızı
Kırmızı hariç tüm renklerin doygunluğunu 
azaltır.
Yeşil
Yeşil hariç tüm renklerin doygunluğunu azaltır.
Mavi
Mavi hariç tüm renklerin doygunluğunu azaltır.
Sarı
Sarı hariç tüm renklerin doygunluğunu azaltır. 
2
[f] öğesine basın veya Bitti üzerine dokunun.
3
Kaydetmek için   üzerine dokunun.
133
Bölüm 4
Kablosuz ağ
Kablosuz yerel alan ağlara (WLAN) bağlanmayı ve işlevleri kullanmayı öğrenin.
Kablosuz ağ
WLAN'a bağlanma ve ağ ayarlarını yapılandırma
WLAN kapsamındayken erişim noktası (AP) üzerinden nasıl 
bağlanacağınızı öğrenin. Ağ ayarlarını da yapılandırabilirsiniz.
Simge
Açıklama
Geçici AP
Güvenli AP
WLAN'a bağlanma
1
2
3
Mod düğmesini döndürün ve B olarak ayarlayın.
, 
, 
,
veya 
 öğesini seçin.
Wi-Fi Ayarı ekranı görününceye kadar ekranda verilen 
talimatları izleyin.
Sinyal gücü
[F] öğesine basarak veya 
ayarları seçeneklerini açın.
 üzerine dokunarak ağ 
• Korunan bir AP seçtiğinizde açılır bir pencere çıkacaktır. WLAN'a 
bağlanmak için gerekli parolaları girin. Metin girmek ile ilgili 
bilgiler için, "Metin girme" kısmına bakın. (sf. 139)
• Bazı modlarda, [f] üzerine basın ve ardından Wi-Fi Ayarı
• Oturum açma sayfası belirdiğinde, "Oturum açma tarayıcısını 
• Fotoğraf makinesi, uygun AP cihazlarını otomatik olarak 
• Korunmayan bir AP'yi seçtiğinizde fotoğraf makinesi WLAN'a 
öğesini seçin.
arayacaktır.
4
WPS AP
Bir AP'yi seçin.
Wi-Fi Ayarı
Yenile
Samsung1
Samsung2
Samsung3
Samsung4
• Bağlanabildir AP'leri yenilemek için Yenile seçeneğini belirleyin.
kullanma" kısmına bakın. (sf. 137)
bağlanacaktır.
→ WPS PIN
bağlantısı seçeneğini belirleyin ve AP cihazı üzerinde bir PIN 
kodu girin. Aynı şekilde, fotoğraf makinesi üzerindeki WPS PBC 
seçeneğini belirleyerek ve ardından AP cihazı üzerindeki  →
WPS düğmesi bağlantısı basarak da WPS profilini destekleyen 
bir AP'ye bağlanabilirsiniz.
• WPS profilini destekleyen AP seçerseniz 
• Aynı AP farklı frekanslar ile iki kez listelenebilir, çünkü fotoğraf 
makineniz çift bant işlevini destekler.
• Veri toplama düzenlemeleri hakkında açılır bir mesaj görünürse, 
okuyun ve kabul edin. 
• AP'yi manuel olarak eklemek için Kablosuz ağ ekle seçeneğini 
belirleyin. AP’yi manuel eklemek için AP adı İngilizce olmalıdır.
135
WLAN'a bağlanma ve ağ ayarlarını yapılandırma
Kablosuz ağ > 
Ağ seçeneklerini ayarlama
IP adresini manuel olarak ayarlama
1
Wi-Fi Ayarı ekranında, bir AP'ye gidin ve ardından [F]
öğesine basın veya   üzerine dokunun.
1
Wi-Fi Ayarı ekranında, bir AP'ye gidin ve ardından [F]
öğesine basın veya   üzerine dokunun.
2
Her seçeneği belirleyin ve ardından gerekli bilgileri girin.
2
Sırasıyla IP Ayarı → Manuel seçeneklerini belirleyin.
3
Her seçeneği belirleyin ve ardından gerekli bilgileri girin.
Seçenek
Açıklama
Ağ Parolası
Ağ parolanızı girin.
IP Ayarı
IP adresini otomatik veya manuel olarak ayarlayın.
Seçenek
Açıklama
IP
Statik IP adresini girmenizi sağlar.
Alt Ağ Maskesi
Alt ağ maskesini girmenizi sağlar.
Ağ Geçidi
Ağ geçidini girmenizi sağlar.
DNS Sunucusu
DNS adresini girin.
136
WLAN'a bağlanma ve ağ ayarlarını yapılandırma
Kablosuz ağ > 
Oturum açma tarayıcısını kullanma
Bazı AP'lere bağlanırken, paylaşım hizmetleri veya bulut sunucuları 
paylaşırken oturum açma bilgilerinizi oturum açma tarayıcısından 
girebilirsiniz.
Simge
Açıklama
Oturum açma tarayıcısını kapatır.
• Bağlandığınız sayfaya bağlı olarak bazı öğeleri seçemeyebilirsiniz. Bu bir 
arıza olduğu anlamına gelmez.
•
• Bazı sayfalara oturum açtıktan sonra oturum açma tarayıcısı otomatik 
olarak kapanmayabilir. Bu durumda, 
, öğesine dokunarak oturum 
açma tarayıcısını kapatın ve ardından istediğiniz işleme devam edin.
Sayfa boyutu veya ağ hızı sebebiyle oturum açma sayfasının yüklenmesi 
daha uzun sürebilir. Bu durumda, oturum açma bilgi girişi penceresi 
görününceye kadar bekleyin.
Önceki sayfaya gidin.
Sonraki sayfaya gidin.
Sayfayı yüklemeyi durdurur.
Sayfayı yeniden yükleyin.
137
WLAN'a bağlanma ve ağ ayarlarını yapılandırma
Kablosuz ağ > 
Ağ bağlantısı ipuçları
• Wi-Fi özelliklerini kullanmak için bir hafıza kartı takmanız gereklidir.
• Ağ bağlantısının kalitesini AP belirleyecektir.
• Fotoğraf makinenizle AP arasındaki mesafe ne kadar uzak olursa, 
ağa bağlanmak o kadar uzun sürecektir.
• Yakında bulunan bir cihaz fotoğraf makinenizle aynı radyo frekansı 
sinyalini kullanıyorsa, bağlantınız kesilebilir.
• AP adınız İngilizce karaktere sahip değilse, fotoğraf makinesi cihazı 
bulamayabilir veya adı doğru şekilde görüntülenmeyebilir.
• Ağ ayarları veya parola için ağ yöneticinize veya ağ hizmet 
sağlayıcınıza başvurun.
• WLAN, servis sağlayıcınızdan doğrulama gerektiriyorsa, 
bağlanamayabilirsiniz. WLAN’a bağlanmak için, ağ servis 
sağlayıcısına bağlayın.
• Şifreleme türüne bağlı olarak, paroladaki rakamların sayısı farklılık 
gösterebilir.
• Bulunduğunuz yere veya çevrenize bağlı olarak WLAN bağlantısı 
kullanılamayabilir.
• Fotoğraf makinesi, WLAN özellikli bir yazıcıyı AP listesinde 
gösterebilir. Bir yazıcı üzerinden ağa bağlanamazsınız.
• Fotoğraf makinenizi aynı anda hem ağa, hem TV'ye bağlayamazsınız.
• Bir ağa bağlanmak için ek ücret ödemek gerekebilir. Bağlantının 
maliyetleri sözleşmenizdeki hükümlere bağlı olacaktır.
• Bir WLAN'a bağlanamazsanız, mevcut AP listesinden başka bir AP 
deneyin.
• Bazı ağ servis sağlayıcıları tarafından sağlanan boş WLAN'ları 
seçtiğinizde bir oturum açma sayfası açılabilir. Adınızı ve parolanızı 
girerek WLAN'a bağlanın. Kaydolma veya hizmetler hakkında bilgi 
için, ağ servis sağlayıcıları ile temasa geçin.
• AP bağlantısı için kişisel bilgilerinizi gireceğinizde dikkatli olun. 
Fotoğraf makinenize herhangi bir ödeme veya kredi kartı bilgisi 
girmeyin. Üretici firma bu gibi bilgilerin girilmesi ile oluşabilecek 
sorunlardan sorumluluk kabul etmemektedir.
• Kullanılabilir ağ bağlantıları ülkelere göre farklılık arzedebilir.
• Fotoğraf makinenizin WLAN özelliği bölgenizdeki radyo iletişim 
yasaları ile uyumlu olmalıdır. Uyumluluğu güvenceye almak için 
WLAN özelliğini yalnızca fotoğraf makinesini satın aldığınız ülkede 
kullanmanızı öneririz.
• Ağ ayarlarını ayarlama işlemi, ağ bağlantılarına göre farklılık 
arzedebilir.
• Kullanmanıza izin verilmeyen bir ağa erişmeyin.
• Bir ağa bağlanmadan önce, pilinizin tam şarjlı olduğundan emin 
olun.
• Bazı modlarda çekilen dosyaları yükleyemez veya gönderemezsiniz.
• Diğer cihaza aktardığınız dosyalar cihaz tarafından 
desteklenmeyebilir. Bu durumda, dosyaları oynatmak için bir 
bilgisayar kullanın.
138
WLAN'a bağlanma ve ağ ayarlarını yapılandırma
Kablosuz ağ > 
Metin girme
Nasıl metin girileceğini öğrenin. Tablodaki simgeler imleci taşımanıza, 
büyük, küçük harfi değiştirmenize vb olanak sağlar. Girmek istediğiniz 
bir tuşa dokunun.
Simge
Açıklama
İmleci hareket ettirmenizi sağlar.
Metin girmeyi durdurun ve önceki sayfaya dönün.
Büyük, küçük harf değiştirin.
Sembol/Numara modu ile normal mod arasında geçiş yapın.
Giriş dilini değiştirin.
Boşluk girmenizi sağlar.
Görüntülenen metni kaydetmenizi sağlar.
Son harfi silmenizi sağlar.
• Bazı modlarda görüntülenen dilden bağımsız olarak yalnızca İngilizce 
karakter kullanabilirsiniz.
• Girebileceğiniz karakter sayısı duruma bağlı olarak farklılık gösterir.
• Ekran, giriş modunda bağlı olarak farklılık gösterebilir.
• Tuşun sağ üst köşesinde karakter girmek için bir tuşa uzun dokunun.
139
Kablosuz ağ
NFC Özelliğini Kullanma (Tag & Go)
Akıllı telefonun NFC antenini fotoğraf makinesinin NFC etiketinin 
yanına yerleştirerek fotoğrafları bir akıllı telefona otomatik olarak 
kaydetmek için özelliği başlatın ya da uzaktan deklanşör olarak bir 
akıllı telefon kullanmak için özelliği kullanın. Ayrıca Oynatma modunda 
NFC etkin bir cihaza dosyaları aktarabilirsiniz. 
• Bu özellik Android OS çalışan NFC etkin akıllı telefonlar tarafından 
•
•
•
•
desteklenir. En son sürümü kullanmanız önerilir. Bu özellik iOS 
cihazlarında kullanılamaz.
Bu özelliği kullanmadan önce telefonunuza veya cihazınıza Samsung 
SMART CAMERA App uygulamasını yüklemelisiniz. Uygulamayı Samsung 
Apps veya Google Play Store'dan indirebilirsiniz. Samsung SMART 
CAMERA App 2013 veya daha sonra üretilen Samsung fotoğraf makinesi 
modelleri ile uyumludur.
Bir NFC etiketini okumak için, NFC etkin cihazı 2 saniyeden uzun süre 
fotoğraf makinesinin NFC etiketinin yanında bulundurun.
[m] üzerine basarak fotoğrafları aktarmak için boyutu ayarlayabilir 
ve ardından d → MobileLink/NFC Görüntü Boyutu → bir seçenek 
seçebilirsiniz.
NFC etiketini herhangi bir şekilde değiştirmeyin.
Oynatma modunda NFC özelliklerini 
kullanma (Photo Beam)
Oynatma modunda, bir NFC etkin cihazdaki etiketi okuduğunuzda 
fotoğraf makinesi mevcut dosyayı otomatik olarak akıllı telefona 
aktarır.
• Birden fazla dosyayı aktarmak için, küçük resim görüntüsünden 
dosyaları seçin ve ardından NFC etkin bir cihazdaki bir etiketi okuyun.
Wi-Fi modunda NFC özelliklerini kullanma
NFC etkin bir cihazdaki bie etiketi okuyarak beliren açılır pencereden 
MobileLink veya Remote Viewfinder'ı seçin. (sf. 143, 147)
Çekim modunda NFC özelliklerini 
kullanma
NFC etkin cihazdaki bir etiketi okuyarak AutoShare veya Remote 
Viewfinder’ı başlatın. (sf. 141, 147) NFC etkin bir cihazdaki bir etiketi 
okuyarak Wi-Fi işlevini başlatmak için ön ayarlayın. (sf. 169)
140
Kablosuz ağ
Dosyaları bir akıllı telefona otomatik kaydetme
Fotoğraf makinesi bir WLAN aracılığıyla AutoShare özelliğini 
destekleyen bir akıllı telefona bağlanır. Fotoğraf makineniz ile 
bir fotoğraf çektiğinizde, fotoğraf otomatik olarak akıllı telefona 
kaydedilir.
1
•
•
•
→
 üzerine dokunun.
• Aynı zamanda [m] → b → AutoShare → Açık üzerine de 
basabilirsiniz.
• Uygulamayı indirmeniz için uyarı veren bir açılır mesaj 
görünürse, İleri seçeneğini belirleyin.
• AutoShare özelliği Android OS veya iOS ile çalışan akıllı telefonlar 
veya tabletler tarafından desteklenir. (Bazı özellikler tüm yazıcılarda 
desteklenmeyebilir.) Bu özelliği kullanmadan önce, cihazın bellenimini en 
son sürüme güncelleyin. Eğer bellenim sürümü en son sürüm değilse, bu 
işlev doğru çalışmayabilir. 
Bu özelliği kullanmadan önce telefonunuza veya cihazınıza Samsung 
SMART CAMERA App uygulamasını yüklemelisiniz. Uygulamayı Samsung 
Apps, Google Play Store veya Apple App Store'dan indirebilirsiniz. 
Samsung SMART CAMERA App 2013 veya daha sonra üretilen Samsung 
fotoğraf makinesi modelleri ile uyumludur. 
Eğer bu işlevi ayarlarsanız, Çekim modunu değiştirseniz dahi ayar 
korunur.
Bu özellik bazı modlarda desteklenmeyebilir veya bazı çekim 
seçeneklerinde bulunmayabilir.
Çekim modunda, 
2
Akıllı telefonda, Samsung SMART CAMERA App
uygulamasını açın.
• iOS cihazları için, uygulamada açmadan önce Wi-Fi özelliğini 
açın.
• Uygulamayı NFC-etkin bir akıllı telefonda otomatik olarak 
başlatmak için, işlevi açın ve akıllı telefonu fotoğraf makinesinde 
NFC etiketinin (sf. 32) yanına yerleştirin. Akıllı telefonun fotoğraf 
makinenize bağlandığını doğrulayın ve ardından 5. adımına 
geçin.
3
Listeden bir fotoğraf makinesi seçin ve akıllı telefona bir 
fotoğraf makinesi bağlayın.
• Akıllı telefon bir kerede yalnızca bir fotoğraf makinesine 
bağlanabilir.
141
Dosyaları bir akıllı telefona otomatik kaydetme
Kablosuz ağ > 
4
Fotoğraf makinesinde akıllı telefonun fotoğraf makinenize 
bağlanmasına izin verin.
• Akıllı telefon daha önceden fotoğraf makinenize bağlanmışsa, 
otomatik olarak bağlanır.
• Bağlantı durumunu gösteren bir simge (
makinesinin ekranında görünecektir.
5
) fotoğraf 
Bir fotoğraf yakalayın.
• Çekilen fotoğraf, fotoğraf makinesine kaydedilir ve ardından 
akıllı telefona aktarılır. Eğer hafıza kartı takılı değilse ya da 
hafıza dolu ise, yakalanan fotoğraf, fotoğraf makinesine 
kaydedilmeden akıllı telefona aktarılır.
• Bir videoyu kaydetmişseniz, sadece fotoğraf makinesine 
kaydedilir.
• Bir video kaydederken yakalanan görüntü dosyası akıllı telefona 
kaydedilmez. 
• Eğer GPS özelliği akıllı telefonda etkinleştirilirse, GPS bilgisi 
yakalanan fotoğraf ile kaydedilecektir. 
142
Kablosuz ağ
Fotoğrafları ve videoları bir akıllı telefona gönderme
Fotoğraf makinesi bir WLAN aracılığıyla MobileLink özelliğini 
destekleyen bir akıllı telefona bağlanır. Fotolarınızı veya videolarınızı 
akıllı telefonunuza kolaylıkla gönderebilirsiniz.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• MobileLink özelliği Android OS veya iOS ile çalışan akıllı telefonlar 
zveya tabletler ile desteklenir. (Bazı özellikler tüm yazıcılarda 
desteklenmeyebilir.) Bu özelliği kullanmadan önce, cihazın bellenimini en 
son sürüme güncelleyin. Eğer bellenim sürümü en son sürüm değilse, bu 
işlev doğru çalışmayabilir. 
Bu özelliği kullanmadan önce telefonunuza veya cihazınıza Samsung 
SMART CAMERA App uygulamasını yüklemelisiniz. Uygulamayı Samsung 
Apps, Google Play Store veya Apple App Store'dan indirebilirsiniz. 
Samsung SMART CAMERA App 2013 veya daha sonra üretilen Samsung 
fotoğraf makinesi modelleri ile uyumludur. 
Android OS 2.3.3 – 2.3.7 ile çalışan cihazlar için, Samsung SMART 
CAMERA App'i www.samsung.com web sitesinden indirin.
Fotoğraf makinesinin hafızasında dosyalar yoksa bu özelliği göremezsiniz.
Aynı anda 1.000 dosyaya kadar görüntüleyebilir ve 1.000 dosyaya kadar 
gönderi yapabilirsiniz.
MobileLink özelliğini kullanarak Full HD videolarını gönderirken, dosyaları 
bazı cihazlarda oynatamayabilirsiniz.
Bir iOS cihazında bu özelliği kullanmak için, cihaz Wi-Fi bağlantısını 
kaybedebilir.
RAW dosyalarını gönderemezsiniz.
[m] üzerine basarak fotoğrafları aktarmak için boyutu ayarlayabilir 
ve ardından d → MobileLink/NFC Görüntü Boyutu → bir seçenek 
seçebilirsiniz.
Ayrıca Çekim modunda ekran üzerinde  → MobileLink üzerine 
dokunun.
Aynı zamanda [m] düğmesine basarak Oynatma modunda dosyaları 
gönderebilir ve ardından Paylaş (Wi-Fi) → MobileLink seçeneğini veya 
→ MobileLink seçeneğini belirleyebilirsiniz.
Fotoğraf makinesinde 30 saniye herhangi bir işlem yapmazsanız ekran 
kapanır.
1
Fotoğraf makinesinde, mod düğmesni B öğesine 
döndürün.
2
Fotoğraf makinesinde 
 öğesini seçin.
• Uygulamayı indirmeniz için uyarı veren bir açılır mesaj 
görünürse, İleri seçeneğini belirleyin.
3
Fotoğraf makinesinde, bir gönderme seçeneği seçin.
• Eğer Akıllı telefondan dosyaları seçin öğesini seçerseniz, 
fotoğraf makinesine kaydedilen dosyaları görüntülemek 
ve paylaşmak için akıllı telefonunuzu kullanabilirsiniz. Akıllı 
telefonda 30 saniye herhangi bir işlem yapmazsanız ekran 
kapanır. 
• Eğer Fotoğraf makinesinden dosyaları seçin öğesini 
seçerseniz, fotoğraf makinesinden göndereceğiniz dosyaları 
seçebilirsiniz.
143
Fotoğrafları ve videoları bir akıllı telefona gönderme
Kablosuz ağ > 
4
Akıllı telefonda, Samsung SMART CAMERA App
uygulamasını açın.
• iOS cihazları için, uygulamada açmadan önce Wi-Fi özelliğini 
açın.
• Uygulamayı NFC-etkin bir akıllı telefonda otomatik olarak 
başlatmak için, işlevi açın ve akıllı telefonu fotoğraf makinesinde 
NFC etiketinin (sf. 32) yanına yerleştirin. Akıllı telefonun fotoğraf 
makinenize bağlandığını doğrulayın ve ardından 7. adımına 
geçin.
5
7
Akıllı telefonda veya fotoğraf makinesinde, fotoğraf 
makinesinden aktaracağınız dosyaları seçin.
8
Akıllı telefonda, kopyala düğmesine dokunun veya fotoğraf 
makinesinde Gönder öğesini seçin.
• Fotoğraf makinesi dosyaları akıllı telefona gönderecektir.
Listeden bir fotoğraf makinesi seçin ve akıllı telefona bir 
fotoğraf makinesi bağlayın.
• Akıllı telefon bir kerede yalnızca bir fotoğraf makinesine 
bağlanabilir.
6
Fotoğraf makinesinde akıllı telefonun fotoğraf makinenize 
bağlanmasına izin verin.
• Akıllı telefon daha önceden fotoğraf makinenize bağlanmışsa, 
otomatik olarak bağlanır.
144
Kablosuz ağ
Fotoğrafları ve videoları çoklu akıllı telefonlara gönderme
Fotoğraf makinesi bir WLAN aracılığıyla Group Share özelliğini 
destekleyen bir akıllı telefona bağlanır. Fotolarınızı veya videolarınızı 
çoklu akıllı telefonlara kolaylıkla gönderebilirsiniz.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Group Share özelliği, Android OS veya iOS ile çalışan akıllı telefonlar 
veya tabletler tarafından desteklenir. (Bazı özellikler tüm yazıcılarda 
desteklenmeyebilir.) Bu özelliği kullanmadan önce, cihazın bellenimini en 
son sürüme güncelleyin. Eğer bellenim sürümü en son sürüm değilse, bu 
işlev doğru çalışmayabilir. 
Bu özelliği kullanmadan önce telefonunuza veya cihazınıza Samsung 
SMART CAMERA App uygulamasını yüklemelisiniz. Uygulamayı Samsung 
Apps, Google Play Store veya Apple App Store'dan indirebilirsiniz. 
Samsung SMART CAMERA App 2013 veya daha sonra üretilen Samsung 
fotoğraf makinesi modelleri ile uyumludur. 
Android OS 2.3.3 – 2.3.7 ile çalışan cihazlar için, Samsung SMART 
CAMERA App'i www.samsung.com web sitesinden indirin.
Fotoğraf makinesinin hafızasında dosyalar yoksa bu özelliği göremezsiniz.
Dosyaların birden fazla akıllı telefona aktarılması dosyaların bir cihaza 
aktarılmasından daha uzun sürebilir. 
Group Share özelliğini kullanarak Full HD videolarını gönderirken, 
dosyaları bazı cihazlarda oynatamayabilirsiniz.
Bir iOS cihazında bu özelliği kullanmak için, cihaz Wi-Fi bağlantısını 
kaybedebilir.
RAW dosyalarını gönderemezsiniz. 
[m] üzerine basarak aktarılan fotoğrafların boyutunu ayarlayabilir 
ve ardından d → MobileLink/NFC Görüntü Boyutu → bir seçenek 
seçebilirsiniz. 
Aynı zamanda [m] düğmesine basarak Oynatma modunda dosyaları 
gönderebilir ve ardından Paylaş (Wi-Fi) → Group Share seçeneğini 
veya  → Group Share seçeneğini belirleyebilirsiniz.
1
Fotoğraf makinesinde, mod düğmesni B öğesine 
döndürün.
2
Fotoğraf makinesinde 
 öğesini seçin.
• Uygulamayı indirmeniz için uyarı veren bir açılır mesaj 
görünürse, İleri seçeneğini belirleyin.
3
Akıllı telefonda, Samsung SMART CAMERA App
uygulamasını açın.
• iOS cihazları için, uygulamada açmadan önce Wi-Fi özelliğini 
açın.
• Uygulamayı NFC-etkin bir akıllı telefonda otomatik olarak 
başlatmak için, işlevi açın ve akıllı telefonu fotoğraf makinesinde 
NFC etiketinin (sf. 32) yanına yerleştirin. Akıllı telefonun fotoğraf 
makinenize bağlandığını doğrulayın ve ardından 6. adımına 
geçin.
145
Fotoğrafları ve videoları çoklu akıllı telefonlara gönderme
Kablosuz ağ > 
4
Fotoğraf makinesinde listelenen istediğiniz akıllı telefonun 
yanında Bağlan üzerine dokunun.
• Akıllı telefon daha önceden fotoğraf makinenize bağlanmışsa, 
otomatik olarak bağlanır.
• 4'e kadar akıllı telefona bağlanabilirsiniz.
5
İleri ayarını seçin.
6
Fotoğraf makinesinde, fotoğraf makinesinden 
aktaracağınız dosyaları seçin.
7
Fotoğraf makinesinde, Gönder seçeneğini belirleyin. 
• Fotoğraf makinesi dosyaları akıllı telefona gönderecektir. 
• Birden fazla akıllı telefona bağlandığınızda, fotoğraf makinesi 
dosyaları tüm cihazlara aynı anda gönderecektir. 
146
Kablosuz ağ
Akıllı telefonu uzaktan deklanşöre basmak için kullanma
Fotoğraf makinesi bir WLAN aracılığıyla Remote Viewfinder (Uzaktan 
Kumanda) özelliğini destekleyen bir akıllı telefona bağlanır. Remote 
Viewfinder (Uzaktan Kumanda) özelliği ile uzaktan deklanşöre 
basmak için akıllı telefonu kullanın. Çekilen fotoğraf akıllı telefonda 
görüntülenecektir.
1
Fotoğraf makinesinde, mod düğmesni B öğesine 
döndürün.
2
Fotoğraf makinesinde 
• Uygulamayı indirmeniz için uyarı veren bir açılır mesaj 
görünürse, İleri seçeneğini belirleyin.
•
•
•
•
• Remote Viewfinder özelliği, Android OS veya iOS ile çalışan akıllı 
telefonlar veya tabletler tarafından desteklenir. (Bazı özellikler tüm 
yazıcılarda desteklenmeyebilir.) Bu özelliği kullanmadan önce, cihazın 
bellenimini en son sürüme güncelleyin. Eğer bellenim sürümü en son 
sürüm değilse, bu işlev doğru çalışmayabilir. 
Bu özelliği kullanmadan önce telefonunuza veya cihazınıza Samsung 
SMART CAMERA App uygulamasını yüklemelisiniz. Uygulamayı Samsung 
Apps, Google Play Store veya Apple App Store'dan indirebilirsiniz. 
Samsung SMART CAMERA App 2013 veya daha sonra üretilen Samsung 
fotoğraf makinesi modelleri ile uyumludur.
Android OS 2.3.3 – 2.3.7 ile çalışan cihazlar için, Samsung SMART 
CAMERA App'i www.samsung.com web sitesinden indirin.
Ayrıca Çekim modunda ekran üzerinde  → Remote Viewfinder
üzerine dokunun.
3D modunda bir 3D Lens taktığınızda, bu işlev kullanılamaz.
 öğesini seçin.
3
Akıllı telefonda, Samsung SMART CAMERA App
uygulamasını açın.
• iOS cihazları için, uygulamada açmadan önce Wi-Fi özelliğini açın.
• Uygulamayı NFC-etkin bir akıllı telefonda otomatik olarak 
başlatmak için, işlevi açın ve akıllı telefonu fotoğraf makinesinde 
NFC etiketinin (sf. 32) yanına yerleştirin. Akıllı telefonun fotoğraf 
makinenize bağlandığını doğrulayın ve ardından 6. adımına 
geçin.
4
Listeden bir fotoğraf makinesi seçin ve akıllı telefona bir 
fotoğraf makinesi bağlayın.
• Akıllı telefon bir kerede yalnızca bir fotoğraf makinesine 
bağlanabilir.
147
Akıllı telefonu uzaktan deklanşöre basmak için kullanma
Kablosuz ağ > 
5
Fotoğraf makinesinde akıllı telefonun fotoğraf makinenize 
bağlanmasına izin verin.
• Akıllı telefon daha önceden fotoğraf makinenize bağlanmışsa, 
otomatik olarak bağlanır.
6
Akıllı telefonda, q öğesini seçerek akıllı paneli açın.
7
Akıllı telefonunda çekim seçeneklerini ayarlayın.
9
Akıllı telefonda odaklanmak için 
 üzerine dokunun ve 
ardından bir fotoğraf çekmek için bırakın.
• Bir videoyu kaydetmek için 
durdurmak için 
• Eğer GPS özelliği akıllı telefonda etkinleştirilirse, GPS bilgisi 
yakalanan fotoğraf ile kaydedilecektir. 
• Odak, otomatik olarak Çoklu otomatik odaklanma'ya ayarlanır. 
• Bu özelliği kullanırken, bazı düğmeler fotoğraf makinenizde 
• Bu özelliği kullanacağınızda, fotoğraf makinesi ile akıllı telefon arasındaki 
bulunmaz.
ideal mesafe ortama bağlı olarak farklılık gösterebilir.
• Bu özelliği kullanabilmek için, akıllı telefon, fotoğraf makinesinin 7 m 
• Bu özelliği kullandığınızda akıllı telefonunuzdaki yakınlaştırma 
yakınında olmalıdır.
düğmesi ve deklanşör düğmesi çalışmayacaktır.
• Akıllı telefonda 
• Bazı çekim seçenekleri desteklenmemektedir.
•
• Akıllı telefon ile bağlantı sona erdikten sonra ayarladığınız 
çekim seçenekleri fotoğraf makinesinde açık kalacaktır.
8
Çekim ekranına dönmek için 
 üzerine dokunun. 
 üzerine dokunun ve bir videoyu 
 üzerine dokunun. 
•
 bıraktıktan sonra fotoğrafın çekilmesi belirli bir 
zaman alacaktır.
Eğer dosya kaydetme seçeneği Akıllı Telefon + Fotoğraf Makinesi
öğesine ayarlanırsa, sadece fotoğraflar akıllı telefona aktarılacaktır. 
(Videolar ve RAW dosyaları aktarılmayacaktır.)
Remote Viewfinder işlevi şu durumda engellenecektir:
- akıllı telefonda gelen bir arama varsa
- fotoğraf makinesi ya da akıllı telefon kapalı iken
- her iki cihaz WLAN bağlantısını kaybederlerse
- Wi-Fi bağlantısı zayıf veya değişken ise
- bağlı iken yaklaşık 3 dakika hiçbir işlem yapmadınız
- klasör ve dosya numarası maksimum değerlerde.
148
Kablosuz ağ
Baby Monitor'ü kullanma
Fotoğraf makinesini Samsung Home Monitor yüklü olan bir akıllı 
telefona bağlı iken Baby Monitor özelliğini kullanın ve bir yeri izleyin.
3
• Fotoğraf makinesini çocukların veya evcil hayvanların 
• Baby Monitor özelliği WVGA (800 X 480) veya üstü çözünürlüğü 
•
•
1
2
destekleyen ve Android OS veya iOS ile çalışan akıllı telefonlarda 
desteklenir. (Bazı özellikler tüm yazıcılarda desteklenmeyebilir.) Bu özelliği 
kullanmadan önce, cihazın bellenimini en son sürüme güncelleyin. Eğer 
bellenim sürümü en son sürüm değilse, bu işlev doğru çalışmayabilir. 
Bu özelliği kullanmadan önce akıllı telefonunuza Samsung Home Monitor
uygulamasını yüklemeniz gereklidir. Uygulamayı Samsung Apps, Google 
Play Store veya Apple App Store'dan indirebilirsiniz.
Bu özelliği sadece içmekanlarda kullanın.
Fotoğraf makinesinde, mod düğmesni B öğesine 
döndürün.
Fotoğraf makinesinde 
 öğesini seçin.
Fotoğraf makinesinde, listeden bir AP seçin ve ardından 
fotoğraf makinesini konumlandırın.
erişemeyeceği güvenilir bir yere yerleştirin.
• Fotoğraf makinesinin lensini subjeye yöneltin.
• Fotoğraf makinesini AC adaptörü ile birlikte bir elektrik prizine 
bağlamanızı öneririz.
4
Akıllı telefonda, fotoğraf makinesinin bağlı olduğu AP'yi 
seçin.
• iOS cihazları için, uygulamada açmadan önce Wi-Fi özelliğini 
açın.
5
Akıllı telefonda, Samsung Home Monitor uygulamasını 
açın.
• Uygulamayı indirmeniz için uyarı veren bir açılır mesaj 
görünürse, İleri seçeneğini belirleyin.
149
Baby Monitor'ü kullanma
Kablosuz ağ > 
6
Canlı videoyu veya sesli izlemeyi başlatın.
• Akıllı telefonunuzdaki kameradan canlı video izleyin. Video 
 düğmesine basarak 
izlemesi sırasında, akıllı telefondaki 
video akışını durdurun. Eğer fotoğraf makinesi bir gürültü 
algılarsa, akıllı telefondan bir alarm verilecektir.
• Akıllı telefon üzerinden canlı video izlemesi sırasında, video fotoğraf 
makinesine kaydedilmez.
• Eğer izlenen konum karanlık ise, 
ışığını açın.
 üzerine dokunarak AF-yardımı 
• Eğer fotoğraf makinesi belirtilen seviyenin üstündeki bir ses 
•
7
seviyesinde kısa bir süre için gürültü algılarsa, ses izlemesi sırasında 
alarmlar akıllı telefonda duyulacaktır. 
Canlı video izlemesi sırasında, fotoğraf makinesi gürültü algılasa 
dahi alarmlar akıllı telefonda ses çıkarmayacaktır.
 üzerine dokunarak Samsung Home Monitor
uygulamasından çıkın.
Alarm etkinleştirmesi için gürültü 
seviyesini ayarlama
Ses izlemeyi kullanırken bir alarmı etkinleştirecek olan gürültü 
seviyesini ayarlayabilirsiniz. Gürültü seviyesini ayarlamak için 
[D/I] üzerine basın.
Alarm aktivasyonu
içi gürültü seviyesi:
Fotoğraf makinesi kısa 
bir süre için belirtilen 
seviyenin üzerinde bir 
gürültü algılarsa, bir 
alarm duyulacaktır.
Çıkış
Wi-Fi Ayarı
Bu özelliği yasadışı amaçlar doğrultusunda kullanmayın.
150
Kablosuz ağ
Fotoğraf ve videoları göndermek için Otomatik Yedekleme kullanımı
Fotoğraf makinenizle çektiğiniz fotoğrafları veya videoları kablosuz 
olarak bir bilgisayara gönderebilirsiniz.
PC'nizde Otomatik Yedeklemesi yapmak 
için programı yükleme
1
PC'ye i-Launcher yükleyin. (sf. 181)
2
USB kablosunu kullanarak fotoğraf makinenizi bilgisayara 
bağlayın.
3
Otomatik Yedekleme programı simgesi belirir, buna 
tıklayın.
Fotoğrafları ve videoları bir bilgisayara 
gönderme
1
2
Mod düğmesini döndürün ve B olarak ayarlayın.
 öğesini seçin.
• Uygulamayı indirmeniz için uyarı veren bir açılır mesaj 
görünürse, Evet seçeneğini belirleyin.
• Fotoğraf makinesi, en son bağlanılan AP cihazı üzerinden bir 
WLAN'a bağlanmaya çalışacaktır.
• Fotoğraf makinesi önceden WLAN'a bağlanmadıysa, 
kullanılabilir AP cihazlarını arar. (sf. 135)
3
Bir yedekleme PC'si seçin.
• Otomatik Yedekleme programı PC'ye yüklenir. Kurulumu 
tamamlamak için ekranda verilen talimatları izleyin.
4
USB kablosunu çıkarın.
Programı kurmadan önce, PC'nin ağa bağlandığından emin olun.
151
Fotoğraf ve videoları göndermek için Otomatik Yedekleme kullanımı
Kablosuz ağ > 
4
OK seçeneğini belirleyin.
• Gönderiyi iptal etmek için, İptal seçeneğini belirleyin.
• Yedeklemek için ayrı ayrı dosyaları seçemezsiniz. Bu işlev 
fotoğraf makinenizde sadece yeni dosyaları yedekler.
• Yedekleme ilerlemesi bilgisayarın monitöründe 
görüntülenecektir.
• Aktarma tamamlandığında, fotoğraf makinesi yaklaşık 30 saniye 
içinde otomatik olarak kapanacaktır. Önceki ekrana dönmek 
için İptal seçeneğini belirleyin ve fotoğraf makinesinin otomatik 
olarak kapanmasını önleyin.
• Aktarma tamamlandıktan sonra PC'nizi otomatik olarak 
kapatmak için, Yedeklemeden sonra PC'yi kapat seçeneğini 
belirleyin.
• Yedek PC'yi değiştirmek için, PC değiştir öğesini seçin.
• Fotoğraf makinesini WLAN'a bağladığınızda bilgisayara bağlı olan AP'yi 
seçin.
• Aynı erişim noktasına tekrar bağlanıyorsanız bile fotoğraf makinesi uygun 
durumdaki erişim noktalarını arayacaktır.
• Dosya gönderirken fotoğraf makinesini kapatırsanız veya akülerini 
çıkarırsanız dosya aktarımı kesilecektir.
• Bu özelliği kullanırken, deklanşör fotoğraf makinenizde engellenir.
• Dosya göndermek için aynı anda bilgisayara sadece bir fotoğraf makinesi 
bağlayabilirsiniz.
• Ağ şartları sebebiyle yedekleme iptal edilebilir.
• Fotoğraf makinesinin hafızasında dosyalar yoksa bu özelliği göremezsiniz.
• Bu özelliği kullanmadan önce Windows Güvenlik Duvarını ve diğer 
herhangi bir güvenlik duvarını kapatmanız gereklidir.
• En yeni 1.000 dosyaya kadar gönderebilirsiniz.
• PC yazılımında, sunucu adı Latin alfabesinde girilmeli ve en fazla 48 
karakter içermelidir.
• Bir kerede birden fazla dosya türü oluşturulduğunda, sadece görüntü 
dosyaları (JPG) bu özellik ile PC'ye gönderilecektir.
152
Kablosuz ağ
Fotoğraf veya videoları e-posta ile gönderme
E-posta menüsündeki ayarları değiştirebilir ve fotoğraf makinesinde 
saklanan fotoğrafları veya videoları e-postayla gönderebilirsiniz.
5
Ad kutusunu seçin, adınızı girin ve ardından   üzerine 
dokunun.
Gönderen Ayarı
Ad
E-posta ayarlarını değiştirme
E-posta menüsünde bilgilerinizi depolamak için ayarları 
değiştirebilirsiniz. Ayrıca e-posta parolasını oluşturabilir veya 
değiştirebilirsiniz. Metin girmek ile ilgili bilgiler için, "Metin girme"
kısmına bakın. (sf. 139)
Bilgilerinizi kaydetme
1
2
Mod düğmesini döndürün ve B olarak ayarlayın.
 öğesini seçin.
E-posta
Kaydet
Sıfırla
6
E-posta kutusunu seçin, e-posta adresinizi girin ve 
ardından   üzerine dokunun.
7
Değişklikleri kaydetmek için Kaydet seçeneğini seçin.
• Bilgilerinizi silmek için Sıfırla seçeneğini belirleyin.
• Fotoğraf makinesi, en son bağlanılan AP cihazı üzerinden bir 
WLAN'a bağlanmaya çalışacaktır.
• Fotoğraf makinesi önceden WLAN'a bağlanmadıysa, 
kullanılabilir AP cihazlarını arar. (sf. 135)
3
[f] düğmesine basın.
4
Gönderen Ayarı seçeneğini belirleyin.
153
Fotoğraf veya videoları e-posta ile gönderme
Kablosuz ağ > 
E-posta parolasını ayarlama
1
2
Mod düğmesini döndürün ve B olarak ayarlayın.
 öğesini seçin.
• Fotoğraf makinesi, en son bağlanılan AP cihazı üzerinden bir 
WLAN'a bağlanmaya çalışacaktır.
• Fotoğraf makinesi önceden WLAN'a bağlanmadıysa, 
kullanılabilir AP cihazlarını arar. (sf. 135)
3
[f] düğmesine basın.
4
Ayar Parolası → Açık seçeneğini seçin.
6
4 basamaklı bir parola girin.
7
Parolayı tekrar girin.
8
Açılır mesaj belirdiğinde OK'ı seçin.
Parolanızı kaybederseniz, parola ayarlama ekranında Sıfırla öğesini seçerek 
sıfırlayabilirsiniz. Bilgileri sıfırladığınızda, önceden kaydedilen kullanıcı ayarı 
bilgisi ve e-posta adresi silinecektir.
• Parolayı devre dışı bırakmak için, Kapalı seçeneğini belirleyin.
5
Açılır mesaj belirdiğinde OK'ı seçin.
154
Fotoğraf veya videoları e-posta ile gönderme
Kablosuz ağ > 
E-posta parolasını değiştirme
1
2
Mod düğmesini döndürün ve B olarak ayarlayın.
 öğesini seçin.
• Fotoğraf makinesi, en son bağlanılan AP cihazı üzerinden bir 
WLAN'a bağlanmaya çalışacaktır.
• Fotoğraf makinesi önceden WLAN'a bağlanmadıysa, 
kullanılabilir AP cihazlarını arar. (sf. 135)
3
[f] düğmesine basın.
4
Değişiklik Parolası seçeneğini belirleyin.
5
Mevcut 4 basamaklı parolanızı girin.
6
Yeni 4 basamaklı bir parola girin.
7
Yeni parolayı tekrar girin.
8
Açılır mesaj belirdiğinde OK'ı seçin.
Fotoğraf veya videoları e-posta ile 
gönderme
Fotoğraf makinesinde saklanan fotoğrafları veya videoları e-posta 
üzerinden gönderebilirsiniz. Metin girmek ile ilgili bilgiler için, "Metin 
girme" kısmına bakın. (sf. 139)
1
2
Mod düğmesini döndürün ve B olarak ayarlayın.
 öğesini seçin.
3
WLAN'a bağlanın. (sf. 135)
4
Gönderen kutusunu seçin, e-posta adresinizi girin ve 
ardından   üzerine dokunun.
• Bilgilerinizi daha önce kaydettiyseniz otomatik olarak bu bilgiler 
girilecektir. (sf. 153)
• Önceki gönderenlerin listesindeki bir adresi kullanmak için, 
→ bir adres seçin.
155
Fotoğraf veya videoları e-posta ile gönderme
Kablosuz ağ > 
5
Alıcı kutusunu seçin, e-posta adresi girin ve ardından 
üzerine dokunun.
• Bir fotoğraf başarılı bir şekilde aktarılmış görünse bile, alıcının e-posta 
• Önceki alıcıların listesindeki bir adresi kullanmak için, 
•
adres seçin.
• Ek alıcıları eklemek için 
ekleyebilirsiniz.
→ bir 
•
 seçeneğini belirleyin. 30’a kadar alıcı 
• Adresi listeden silmek için 
 seçeneğini belirleyin.
6
İleri ayarını seçin.
7
Göndereceğiniz dosyaları seçin.
• 20 dosyaya kadar seçebilirsiniz. Toplam boyut 7 MB'den büyük 
olmamalıdır.
8
İleri ayarını seçin.
9
Yorum kutusunu seçin, yorumlarınızı girin ve ardından 
üzerine dokunun.
•
•
•
hesabındaki hatalar fotoğrafın geri çevrilmesine veya spam olarak 
algılanmasına sebep olabilir.
Herhangi bir ağ bağlantısı bulunamazsa veya e-posta ayarlarınız yanlış ise 
e-postayı gönderemeyebilirsiniz.
Birleştirilen dosya boyutları 7 MB değerini aşarsa, bir e-posta 
gönderemezsiniz. Gönderebileceğiniz fotoğrafların maksimum 
çözünürlüğü 2M’dir. Gönderebileceğiniz videoların maksimum 
çözünürlüğü  ’dir. Seçilen fotoğrafın çözünürlüğü 2M boyutundan 
büyükse boyutu otomatik olarak daha düşük bir çözünürlüğe ayarlanır.
Güvenlik duvarı veya kullanıcı kimliğini doğrulama ayarları nedeniyle 
e-posta gönderemiyorsanız, ağ yöneticinize veya ağ hizmeti sağlayıcısına 
başvurun.
Fotoğraf makinesinin hafızasında dosyalar yoksa bu özelliği göremezsiniz.
Aynı zamanda [m] düğmesine basarak Oynatma modunda bir 
e-posta gönderebilir ve ardından Paylaş (Wi-Fi) → E-posta seçeneğini 
veya  → E-posta seçeneğini belirleyebilirsiniz. 
10 Gönder seçeneğini belirleyin.
• Fotoğraf makinesi e-posta gönderecektir.
• Eğer bir e-postayı gönderemezseniz, tekrar göndermeniz için 
gereken bir mesaj tekrar görünür.
156
Kablosuz ağ
Fotoğraf veya video paylaşım servislerini kullanma
Fotoğraflarınızı veya videolarınızı dosya paylaşım servislerine yükleyin. 
Uygun paylaşım servisleri fotoğraf makinenizde görüntülenecektir. 
Dosyaları bazı paylaşım servislerine yüklemek için, web sitesini ziyaret 
etmeniz ve fotoğraf makinenizi bağlamadan önce kaydolmanız 
gereklidir.
5
Adınızı ve parolanızı girerek oturum açın.
• Metin girmek ile ilgili bilgiler için, "Metin girme" kısmına bakın. 
(sf. 139)
• Bazı paylaşım hizmetlerine bağlanırsanız, “Oturum açma 
tarayıcısını kullanma” 'ya bakın. (sf. 137)
• Listeden bir ID seçmek için, 
Bir paylaşım servisine erişim
1
2
Mod düğmesini döndürün ve B olarak ayarlayın.
 öğesini seçin.
3
WLAN'a bağlanın. (sf. 135)
4
Bir paylaşım hizmeti seçin.
→ bir ID belirleyin.
• Eğer paylaşım servisine daha önceden oturum açmışsanız, 
otomatik olarak oturum açabilirsiniz.
Bu özelliği kullanmak için dosya paylaşım servisinde daha önceden mevcut 
bir hesabınızın olması gerekir.
• Bir hesap oluşturmanız için uyarı veren bir açılır mesaj 
görünürse, OK seçeneğini belirleyin.
157
Fotoğraf veya video paylaşım servislerini kullanma
Kablosuz ağ > 
Fotoğrafları veya videoları siteye yükleme
1
Fotoğraf makineniz ile paylaşım servisine giriş yapın.
2
Yükleyeceğiniz dosyaları seçin.
• [f] öğesine basarak ve ardından paylaşım servisinin listeleme ekranında 
•
• 20 dosyaya kadar seçebilirsiniz. Toplam boyut 10 MB'den büyük 
olmamalıdır. (Bazı paylaşım servislerinde, toplam boyut veya 
dosya sayısı farklılık gösterebilir.)
3
•
•
Yükle seçeneğini seçin.
• Fotoğraf makinesi fotoğrafları veya videoları yükleyecek. 
•
• Bir yükleme başarısız olursa, tekrar yüklemeniz için uyarı veren 
•
bir mesaj görünür. 
• Bazı paylaşım servislerinde, yorum kutusunu seçerek 
yorumlarınızı girebilirsiniz. Metin girmek ile ilgili bilgiler için, 
"Metin girme" kısmına bakın. (sf. 139)
•
•
•
•
Klasörü yükle (Facebook) öğesini seçerek Facebook için bir yükleme 
klasörü ayarlayabilirsiniz.
Dosya boyutu sınırı aşmışsa dosyaları yükleyemezsiniz. Yükleyebileceğiniz 
fotoğrafların maksimum çözünürlüğü 2M’dir. Yükleyebileceğiniz 
videoların maksimum çözünürlüğü  ’dir. Seçilen fotoğrafın çözünürlüğü 
2M boyutundan büyükse boyutu otomatik olarak daha düşük bir 
çözünürlüğe ayarlanır. (Bazı paylaşma hizmetinde, maksimum fotoğraf 
çözünürlüğü farklılık gösterebilir.)
Fotoğrafları ve videoları yükleme yöntemi, seçilen paylaşım servisine 
bağlı olarak farklı olabilir.
Güvenlik duvarı veya kullanıcı kimliğini doğrulama ayarları nedeniyle 
bir paylaşım servisine erişemiyorsanız, ağ yöneticinize veya ağ hizmeti 
sağlayıcısına başvurun.
Yüklenen fotoğraflara veya videolara, çekildikleri tarih otomatik isim 
olarak verilebilir.
İnternet bağlantınızın hızı fotoğrafların yüklenme veya web sayfalarının 
açılma hızını etkileyebilir.
Fotoğraf makinesinin hafızasında dosyalar yoksa bu özelliği göremezsiniz.
Aynı zamanda Oynatma modunda [m] düğmesine basarak fotoları 
veya videoları paylaşım servisine yükleyebilirsiniz ve ardından Paylaş
(Wi-Fi) → öğesini veya  → paylaşım servisini seçebilirsiniz.
Videoları bazı paylaşım servislerine yükleyemezsiniz.
Fotoğrafları bir doya paylaşım servisine yüklediğinizde, ilkeye bağlı olarak 
fotoğraf 2M veya 1M büyüklüğüne yeniden boyutlandırılabilir.
158
Kablosuz ağ
Samsung Link'i kullanarak dosyaları gönderme
Dosyaları fotoğraf makinenizden Samsung Link çevrimiçi deposuna 
veya kayıtlı cihazlara yükleyebilir veya dosyaları aynı AP'ye bağlı bir 
Samsung Link aygıtından görüntüleyebilirsiniz.
3
• Metin girmek ile ilgili bilgiler için, "Metin girme" kısmına bakın. 
(sf. 139)
• Listeden bir ID seçmek için,  → bir ID belirleyin.
• Eğer web sitesine daha önceden oturum açmışsanız, otomatik 
olarak oturum açabilirsiniz.
Fotoğrafları bir çevrimiçi depolama yerine 
veya kayıtlı cihazlara yükleme
1
2
Bu özelliği kullanmak için, bir Samsung Link hesabı oluşturmanız ve PC'nizi 
kullanarak ilgili çevrimiçi depolama hizmeti ile ilgili hesap oluşturmanız 
gereklidir. Hesapları oluşturmayı tamamladıktan sonra, çevrimiçi depolama 
hesabınızı Samsung Link’e ekleyebilirsiniz.
Mod düğmesini döndürün ve B olarak ayarlayın.
→ Web
Depolama/ Cihazlar öğesini seçin.
• Eğer kılavuz mesajı görünürse, OK öğesine basın.
• Fotoğraf makinesi, en son bağlanılan AP cihazı üzerinden bir 
Kullanıcı adınızı ve parolanızı girin, ardından Oturum Aç →
OK seçeneğini belirleyin.
4
WLAN'a bağlanmaya çalışacaktır.
• Fotoğraf makinesi önceden WLAN'a bağlanmadıysa, 
kullanılabilir AP cihazlarını arar. (sf. 135)
• Yüklediğiniz fotoğrafların boyutunu değiştirmek için, [f]
üzerine basın ve ardından Görüntü Yükleme Boyutu öğesini 
seçin.
Bir çevrimiçi depolama servisi veya kayıtlı cihaz seçin.
• Çevrimiçi depolama veya kayıtlı cihazlar listesini yenilemek için, 
 üzerine dokunun.
• Şu anda ağa bağlı olmayan cihazlar listede görünmeyecektir. 
• Bu özelliği kullanmadan önce, PC'niz ile Samsung Link web 
sitesini ziyaret etmeniz ve bir çevrimiçi depolama yeri veya 
cihazı kaydetmeniz gereklidir. 
5
Yükleyeceğiniz dosyaları seçin ve ardından Yükle öğesini 
seçin. 
• Video dosyalarını Samsung Link çevrimiçi depolama yerine yükleyemezsiniz.
• Fotoğraf makinesinin hafızasında dosyalar yoksa bu özelliği göremezsiniz.
• 20 dosyaya kadar yükleyebilirsiniz.
• [m] üzerine basarak ve ardından Paylaş (Wi-Fi) → Samsung Link
üzerine basarak veya  → Samsung Link öğesini seçerek Fotoğrafları 
Oynatma modunda da yükleyebilirsiniz.
159
Samsung Link'i kullanarak dosyaları gönderme
Kablosuz ağ > 
Fotoğrafları veya videoları Samsung Link'i 
desteleyen cihazlarda görüntüleme
1
2
Mod düğmesini döndürün ve B olarak ayarlayın.
→ Yakındaki
Cihazlar öğesini seçin.
• Fotoğraf makinesi, en son bağlanılan AP cihazı üzerinden bir 
WLAN'a bağlanmaya çalışacaktır. 
• Fotoğraf makinesi önceden WLAN'a bağlanmadıysa, 
kullanılabilir AP cihazlarını arar. (sf. 135)
• [f] öğesine basarak sadece seçilen cihazların veya tüm 
5
Samsung Link cihazında, bağlanacağınız bir fotoğraf 
makinesi seçin.
6
Samsung Link cihazında, paylaşılan fotoğraflara veya 
videolara gözatın.
• Samsung Link cihazında fotoğraf makinesini arama ve 
fotoğraflara veya videolara göz atma hakkında bilgi için cihazın 
kullanım kılavuzuna bakın.
• Videolar Samsung Link cihazı veya ağ durumuna bağlı olarak 
düzgün oynatılamayabilir. Sorunsuz oynatmak için, bir 5 GHz 
çift bant AP cihazı kullanın.
cihazların bağlanması için ayarlayabilir ve ardından ekranda 
DLNA Erişim Kontrolü öğesini seçebilirsiniz.
• Bir dosya paylaşım listesi oluşturulur. Diğer cihazlar fotoğraf 
makinenizi buluncaya kadar bekleyin.
3
Samsung Link cihazını bir ağa bağlayın ve ardından 
Samsung Link özelliğini açın.
• Daha fazla bilgi için cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.
4
Fotoğraf makinesinde Samsung Link cihazının fotoğraf 
makinenize bağlanmasına izin verin.
AP
  Bir fotoğraf makinesi WLAN üzerinden Samsung Link'i destekleyen bir 
televizyona bağlanır.
160
Samsung Link'i kullanarak dosyaları gönderme
Kablosuz ağ > 
• En yeni 1.000 dosyaya kadar paylaşabilirsiniz.
• Dosyaları Samsung Link cihazında görüntülerken sıralarını değiştirirseniz 
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Bir Samsung Link cihazında yalnızca fotoğraf makinenizle çektiğiniz 
fotoğrafları veya videoları görebilirsiniz.
Fotoğraf makinenizle Samsung Link cihazı arasındaki kablosuz bağlantı 
mesafesi, AP'nin teknik özelliklerine göre değişiklik gösterebilir.
Fotoğraf makinesi 2 Samsung Link cihazına bağlıysa oynatma işlemi 
yavaş olabilir.
Fotoğraflar veya videolar orijinal boyutlarında paylaşılır.
Bu özelliği sadece Samsung Link'i destekleyen cihazlar ile birlikte 
kullanabilirsiniz.
Paylaşılan fotoğraflar veya videolar Samsung Link cihazında 
saklanmayacaktır, ancak cihaz teknik özelliklerini karşılaması için fotoğraf 
makinesine kaydedilebilir.
Fotoğrafları veya videoları Samsung Link cihazına aktarma, ağ 
bağlantısına, paylaşılacak dosyaların sayısına veya boyutlarına bağlı 
olarak biraz zaman alabilir.
Fotoğrafları veya videoları Samsung Link cihazında görüntülerken 
fotoğraf makinesini normal olmayan bir şekilde kapatırsanız (örn. pilini 
çıkararak), cihaz fotoğraf makinesini bağlı olarak algılamaya devam eder.
Fotoğrafların veya videoların fotoğraf makinesindeki sırası Samsung Link
cihazındaki sırasından farklı olabilir.
Paylaşmak istediğiniz fotoğraf veya video sayısına bağlı olarak 
fotoğraflarınızın veya videolarınızın yüklenmesi ve başlangıç ayar işlemi 
zaman alabilir.
Fotoğrafları veya videoları Samsung Link cihazında görüntülerken, cihazın 
kumandasının sürekli kullanılması veya cihazda başka işlemler yapılması 
bu özelliğin doğru çalışmamasına neden olabilir.
•
•
•
•
•
veya tekrar sıralarsanız, cihazdaki dosya listesinin güncellenmesi için 
başlangıç ayarı işlemini tekrarlamalısınız.
Fotoğraf makinesinin hafızasında dosyalar yoksa bu özelliği göremezsiniz.
Samsung Link cihazınızı AP'nize bağlamak için bir ağ kablosu 
kullanmanızı öneririz. Bu, içeriği yürütürken karşılaşabileceğiniz herhangi 
bir video ‘Tutulmasını’ en az seviyeye indirecektir.
Dosyaları bir Samsung Link cihazında Yakındaki Cihazlar özelliğini 
kullanarak görüntülemek için, çoğa gönderim modunu AP’nizde 
etkinleştirin.
1920X1080 (60 kare/sn) videoları sadece 60 kare/sn değerinde 
oynatılabilen full HDTV'lerde oynatılabilir.
3D dosyalarını sadece 3D uyumlu TV'lerde veya monitörlerde 
görüntüleyebilirsiniz.
161
Bölüm 5
Fotoğraf makinesi ayarları menüsü
Kullanıcı ayarları ve genel ayarlar menüsüyle ilgili daha fazla bilgi edinin.
Ayarları, ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize daha iyi uyacak şekilde düzenleyebilirsiniz.
Fotoğraf makinesi ayarları menüsü
Kullanıcı ayarları
Kullanıcı ortamını bu ayarlarla düzenleyebilirsiniz.
Kullanıcı
seçeneklerini
ayarlamak için,
Çekim modunda, [m] → d → bir seçeneğe basın.
Oto. ISO Aralığı
ISO Otomatik ayarını yaparken, altındaki her bir EV adımını 
seçebileceğiniz maksimum ISO değerini belirleyebilirsiniz.
* Varsayılan
Seçenek
Mevcut öğeler ve bunların sıralaması çekim şartlarına bağlı olarak farklılık 
gösterebilir.
Özel Modunu Yönet
Seçenekleri ayarlayarak ve bunları kaydederek kendi çekim modlarınızı 
oluşturun. Kayıtlı özel modları açın veya bunları silin.
ISO özelleştirmesi
ISO adımı
ISO duyarlılığı için boyutu 1/3 veya 1 adımda ayarlayabilirsiniz.
Değer
1/3 Adım
ISO 125, ISO 160, ISO 200, ISO 250, ISO 320, ISO 400, 
ISO 500, ISO 640, ISO 800, ISO 1000, ISO 1250, 
ISO 1600, ISO 2000, ISO 2500, ISO 3200*
1 Adım
ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200*
Gürültü Azaltma
Resimlerdeki görsel gürültüyü azaltmak için Gürültü Azaltma özelliğini 
kullanın.
* Varsayılan
Seçenek
Açıklama
Yüksek ISO NR
Bu işlev, yüksek ISO duyarlılığını belirlediğinizde 
ortaya çıkabilecek gürültüyü azaltır. 
(Kapalı, Yüksek, Normal*, Düşük)
Uzun Süreli NR
Fotoğraf makinesini uzun bir pozlamaya 
ayarladığınızda bu işlev gürültüyü azaltır. 
(Kapalı, Açık*)
163
Kullanıcı ayarları
Fotoğraf makinesi ayarları menüsü > 
Ayraç Ayarı
DMF (Doğrudan Manuel Odak)
Her poz taraması için seçenekleri ayarlayabilirsiniz.
[Deklanşör]’e yarım basarak odağı bulduktan sonra odak halkasını 
çevirerek odağı manuel olarak ayarlayın. Bu özellik, bazı merceklerde 
bulunmayabilir.
* Varsayılan
Seçenek
AE Ayraç Ayarları
Açıklama
Pozlama aralığını ayarlayın. Kontrol göstergesini 
veya gezinti düğmesini kullanarak bir seçeneği 
seçin. Ayrıca kaydırıcıyı sürükleyebilir veya oklara 
dokunabilirsiniz. (-/+0.3 EV*, -/+0.7 EV, -/+1.0 EV, 
-/+1.3 EV, -/+1.7 EV, -/+2.0 EV, -/+2.3 EV, 
-/+2.7 EV, -/+3.0 EV)
BD Ayraç Ayarları
3 pozu taranan fotoğrafın Beyaz Dengesi aralık 
mesafesini ayarlayın. Kontrol göstergesini veya 
gezinti düğmesini kullanarak bir seçeneği seçin. 
Ayrıca sol/sağ oklarına dokunarak Kehribar/Mavi 
değerleri ayarlayın veya yukarı/aşağı oklarına 
dokunarak Macenta/Yeşil değerlerini ayarlayın. 
(AB-/+3*, AB-/+2, AB-/+1, MG-/+3, MG-/+2, 
MG-/+1)
Örneğin, AB-/+3 seçeneği Sarı değerinin üç adım 
üstünü veya altını belirtir. MG-/+3 seçeneği, Macenta 
değeriyle aynı miktarı belirtir.
P Wiz Ayraç Ayarı
Fotoğraf makinesinin 3 poz taramalı fotoğraf çekimi 
yaparken kullanacağı 3 Resim Sihirbazı ayarını seçin.
Derinlik Ayraç
Ayarı
Derinlik aralığını ayarlayın. Kontrol göstergesini veya 
gezinti düğmesini kullanarak bir seçeneği seçin. 
Ayrıca kaydırıcıyı sürükleyin veya oklara dokunarak 
bir seçeneği belirleyin. (-/+0.3, -/+0.7, -/+1.0*, 
-/+1.3, -/+1.7, -/+2.0, -/+2.3, -/+2.7, -/+3.0) 
DMF Cevap vermesi
DMF işlevini kullandığınızda odak halkası cevabını ayarlayın. Eğer 
Yüksek öğesini seçerseniz, odağı ayarlamak için odak halkası hafif 
şekilde döndürülür. Eğer Düşük öğesini seçerseniz, odağı ayarlamak 
için odak halkası odağı uzun döndürülür. Bu özellik sadece bu özelliğe 
sahip bir lensi taktığınızda desteklenir. (Yüksek, Orta*, Düşük)
164
Kullanıcı ayarları
Fotoğraf makinesi ayarları menüsü > 
Renk Boşluğu
Renk boşluğu seçeneği renkleri temsil ederken yöntemleri seçmenize 
olanak sağlar. Dijital fotoğraf makineleri, monitörler ve yazıcılar gibi 
dijital görüntüleme cihazlarının renk gösterimi için kendi yöntemleri 
bulunmakta olup bunlara renk alanları denir.
Adobe RGB
* Varsayılan
Seçenek
Açıklama
sRGB*
sRGB (Standart RGB), IEC (Uluslararası Elektroteknik 
Komisyonu) renk boşluğunu tanımlamak için 
oluşturulan uluslararası bir şartnamedir. Bilgisayar 
monitörlerinde renkleri oluşturmak için yaygın 
bir şekilde kullanılır ve aynı zamanda, Exif için 
standart renk alanıdır. sRGB'yi sıradan görüntüler ve 
İnternette yayınlamayı amaçladığınız görüntüler için 
kullanmanız önerilir.
Adobe RGB
Adobe RGB, ticari baskı işlemlerinde kullanılır ve 
sRGB'den daha geniş bir renk aralığına sahiptir. 
Renk aralığının daha geniş olması, bir bilgisayardaki 
fotoğrafları kolayca düzenlemenize yardımcı olur. 
Ayrı programların genel olarak sınırlı sayıda renk 
alanıyla uyumlu olduğunu unutmayın.
sRGB
Renk boşluğu Adobe RGB'ye ayarlandığında, fotoğraflar “_SAMXXXX.JPG” 
şeklinde kaydedilir.
165
Kullanıcı ayarları
Fotoğraf makinesi ayarları menüsü > 
Bozulma Düzelt
iFn Ayarı
Lenslerde ortaya çıkabilecek mercek bozulmasını düzeltebilirsiniz. Bu 
özellik, bazı lenslerde bulunmayabilir.
i-Function merceğinde [i-Function]'e bastığınızda ayarlanabilecek 
seçenekleri belirleyebilirsiniz.
Seçenek
• iFn Standart: [i-Function] üzerine basarak 
Dokunma İşlemi
Çekim modunda dokunma işlemini etkinleştirmek için ayarlayın.
Mod
* Varsayılan
Seçenek
Açıklama
Açıklama
Kapalı
Çekim modunda dokunma işlemlerini kullanmayın. 
(Diğer durumlarda dokunma işlemlerini kullanabilirsiniz.)
Açık*
Çekim modunda dokunma işlemlerini kullanın.
iFn Standart
deklanşör hızını, diyafram değerini ve diğer 
seçenekleri ayarlayın.
• iFn Plus: Bir i-Function lensinde, [i-Function]
üzerine ve fotoğraf makinesindeki bir düğmeye 
aynı anda basarak bu düğmeye bir işlev atayın.
[i-Function]'a bastığınızda ayarlanabilecek 
seçenekleri belirleyin.
• Ölçüm: [i-Function] ve [N] düğmesine 
iFn Plus
birlikte bastığınızda ayarlanabilecek bir seçenek 
belirleyin.
• EV: [i-Function] ve [W] düğmesine aynı 
anda bastığınızda ayarlanabilecek bir seçenek 
belirleyin.
• AEL: [i-Function] ve [a] düğmesine birlikte 
bastığınızda ayarlanabilecek bir seçenek 
belirleyin.
166
Kullanıcı ayarları
Fotoğraf makinesi ayarları menüsü > 
Kullanıcı Ekranı
Ekrana çekim bilgileri ekleyebilir veya gösterilen çekim bilgilerini 
ekrandan kaldırabilirsiniz.
1
2
3
No.
Açıklama
1
Simgeler
2
Tarih ve Saat
Çekim modunda sağda bulunan ekran simgelerini ayarlayın.
Tarih ve saati görüntülemek için ayarlayın.
Histogram
Ekrandaki histogramı açık veya kapalı olarak ayarlayın.
3
Histogram hakkında
Histogram, bir fotoğrafın parlaklık dağılımını gösteren bir 
grafiktir. Sola eğimli bir histogram karanlık bir fotoğrafı gösterir. 
Sağa eğimli bir histogram parlak bir fotoğrafı gösterir. Grafiğin 
yüksekliği renk bilgisiyle ilgilidir. Belirli bir renk daha yaygınsa, 
grafik yükselir.
Yetersiz pozlama 
Dengeli pozlama 
Aşırı pozlama
167
Kullanıcı ayarları
Fotoğraf makinesi ayarları menüsü > 
Düğme eşleme
* Varsayılan
Düğme
Önizleme düğmesine, Özel düğmeye, AEL düğmesine veya DIRECT 
LINK düğmesine atanan işlevi değiştirebilirsiniz.
AEL
AEL düğmesinin işlevini ayarlayın. Düğmeye atanan 
işlevi odak kilidine veya poz kilidine atamak için işlevi 
değiştirebilirsiniz. Bir Fotograf çekildiğinde AEL ve AFL 
işlevleri pozlama değerini veya odak alanını sırasıyla 
kaydeder. [Deklanşör]’e yarım basarak yapılan bir 
işlev [a] öğesine atanan işleve göre farklılık 
gösterir.
• AEL*: Oto pozlama kilitleme işlevini yerine getirir. 
([Deklanşör] düğmesine yarım basılması kilit 
işlevine otomatik odaklanması yerine getirir.)
• AEL Tut: Çekim sonrası otomatik poz kilidi işlevini 
yürütmeye devam eder. (Bir fotoğraf çektikten sonra 
dahi poz kilitli kalır.)
• AFL: Oto odak kilitleme işlevini yerine getirir. 
([Deklanşör] düğmesine yarım basılması oto 
pozlama kilit işlevini yerine getirir.)
• AEL + AFL: Oto pozlama ve odak kilitleme işlevini 
birlikte yerine getirir. ([Deklanşör] düğmesine yarım 
basılması herhangi bir işlevi yerine getirmez.)
DIRECT LINK
DIRECT LINK düğmesinin işlevini ayarlayın. 
(AutoShare (Otomatik Yedekleme), MobileLink, 
Remote Viewfinder (Uzaktan Kumanda), 
Group Share, Baby Monitor, Otomatik Yedekleme, 
E-posta, SNS ve Bulut, Samsung Link)
* Varsayılan
Düğme
İşlev
Önizleme
Derinlik Önizleme düğmesinin işlevini ayarlayın.
• Optik Önizleme*: Geçerli diyafram değeri için Alanın 
Derinliğini Önizleme işlevini çalıştırır. (sf. 24)
• Tek dokunuşta BD (Beyaz Dengesi): Özel Beyaz 
Dengesi işlevini çalıştırır.
• Tek Dokunuşla RAW +: Bir dosyayı RAW+JPEG 
formatında kaydeder. Bir dosyayı JPEG formatında 
kaydetmek için, düğmeye tekrar basın.
Özel
Özelleştir düğmesinin işlevini ayarlayın.
• Sürüş Ayarları*: Bir çekim yöntemi seçin.
• AF Alanı: Doğrudan bir otomatik odak alanı 
seçmenizi sağlar.
• Sıfırla: Bazı ayarları sıfırlar.
İşlev
168
Kullanıcı ayarları
Fotoğraf makinesi ayarları menüsü > 
NFC canlı görüntü
Görüntü seç
Çekim modunda, bir NFC etkin akıllı telefonda NFC özelliğini açın 
ve akıllı telefonun NFC antenini fotoğraf makinesinin NFC etiketinin 
yanına yerleştirerek AutoShare veya Remote Viewfinder. Bu özellik 
Android OS çalışan NFC etkin akıllı telefonlar tarafından desteklenir. 
En son sürümü kullanmanız önerilir. Bu özellik iOS cihazlarında 
kullanılamaz. 
Fotoğraf makinesi ekranını ve vizör işlevini ayarlayın.
Mobile Link/NFC Görüntü Boyutu
MobileLink veya NFC işlevini kullanarak bir akıllı telefona aktarmak için 
fotoğrfların boyutunu ayarlayın.
* Varsayılan
Seçenek
Açıklama
2M ya da daha
düşük olarak
ayarlayın
Eğer bir fotoğraf boyutu 3M değerinden 
büyükse, 2M veya daha düşük bir değere yeniden 
boyutlandırıldıktan sonra aktarılacaktır.
Orijinal*
Fotoğraf orijinal boyutunu aktarılacaktır.
* Varsayılan
Seçenek
Açıklama
Otomatik*
Ekranı veya vizörü otomatik olarak seçmek için 
yakınlık sensörünü ayarlayın.
Yalnızca EVF
Vizörü kullanmak için ayarlayın.
Ana Ekran
Ekranı kullanmak için ayarlayın.
• Wi-Fi işlevleri, slayt gösterisi işlevleri ve Özel Modu Yönet, Görüntü
Düzenle işlevleri vizörü kullandığınızda kullanılamaz.
• Videoları kaydettiğinizde veya oynattığınızda fotoğraf makinesi ekranı 
veya vizörü otomatik olarak seçmez. Örneğin, vizörden bakarken bir 
videoyu kaydetmeye veya oynatmaya başladığınızda, kayıt veya oynatma 
sırasında ana ekran kullanılamayacaktır.
Kılavuz Çizgisi
Sahne oluşturmanıza yardımcı olacak kılavuzu seçer. 
(Kapalı*, 4 X 4, 3 X 3, Çapraz, Diyagonal)
169
Kullanıcı ayarları
Fotoğraf makinesi ayarları menüsü > 
AF Lambası
Lens Tuşu Hız Ayarları
Karanlık ortamlarda daha iyi otomatik odaklama yapmak için AF 
lambasını açın. Otomatik Odaklama, AF lambası açık olduğunda 
karanlık ortamlarda daha doğru çalışır.
Güç Yakınlaştırma lensinin düğmelerini hızlı, orta veya düşük hıza 
ayarlamak için yakınlaştırma hızını ayarlayın. Hızlı hızda, yakınlaştırma 
gürültüsü artar ve videolara kaydedilebilir. Bu işlev sadece Güç 
Yakınlaştırma lensini taktığınızda kullanılabilir. 
E-Deklanşör
* Varsayılan
Seçenek
Açıklama
Kapalı
Mekanik deklanşörü kullanmak için ayarlayın. En hızlı 
deklanşör hızı 1/6.000 s ile sınırlıdır.
Açık*
İlk olarak elektronik deklanşör perdesini, ikinci olarak 
mekanik perdeyi kullanmak için ayarlayın. Hızlı deklanşör 
hızlarını 1/6.000 ile 1/8.000 s arasında kullanmanıza 
olanak sağlar.
• Bu özellik sadece bir Samsung merceğini Samsung NX'e monte 
ettiğinizde kullanılabilir.
•
•
• Eğer büyük çaplı bir mercek ve hızlı bir deklanşör kullanıyorsanız, bir 
“bokeh” efekti (odak dışı alanlara estetik bulanıklık verme) subjeden ve 
çekim şartlarından etkilenebilir. Bokeh efektinin doğru görünmesi için, 
E-Deklanşör'ü Kapalı'ya ayarlayın.
E-Deklanşör ayarlarını değiştirdiğinizde, deklanşörün ilk perdesi 
ayarlanır ve deklanşör ayarlandığında herhangi bir gürültü duymazsınız. 
E-Deklanşör çalışması için fotoğraf makinesini ayarladığınızda bu normal 
bir durumdur.
Harici flaşı iliştirdiğinizde bu özellik kullanılamaz (SEF-580A).
170
Fotoğraf makinesi ayarları menüsü
Ayar
Fotoğraf makinesinin ayarlarını nasıl yapılandıracağınızı öğrenin.
Ayar
seçeneklerini
belirlemek için,
* Varsayılan
Öğe
Çekim veya Oynatma modunda, [m] → q → bir 
seçeneğe basın.
* Varsayılan
Öğe
Açıklama
• Sistem Ses Seviyesi: Ses düzeyini ayarlamanızı veya 
tüm sesi tamamıyla kapatmanızı sağlar. 
(Kapalı, Düşük, Orta*, Yüksek)
Ekran Ayarı
Sistem Ses Seviyesi kapatılsa dahi, fotoğraf makinesi bir 
video veya slayt gösterisi oynatırken ses çıkarır.
Ses
Ekran parlaklığını, otomatik parlaklık ayarını, ekran 
rengini veya seviye göstergesini ayarlamanızı sağlar.
• Parlaklık: Ekranın parlaklığını manuel olarak 
ayarlayabilirsiniz.
• Otomatik Parlaklık: Otomatik parlaklığı açmanızı 
veya kapamanızı sağlar. (Kapalı, Açık*)
• Ekran Rengi: Ekranın rengini manuel olarak 
ayarlayabilirsiniz.
• Yatay Kalibrasyon: Seviye göstergesini kalibre 
etmenizi sağlar. Eğer seviye göstergesi düz değilse, 
fotoğraf makinesini düz bir yüzeye yerleştirin ve 
ardından ekranda verilen talimatları yerine getirin.
• Oynatma modunda Yatay Kalibrasyon seçeneğine 
• Af sesi: Deklanşör düğmesine açmak veya kapatmak 
için yarım bastığınızda fotoğraf makinesinin çıkardığı 
sesi ayarlayın. (Kapalı, Açık*)
• Düğme Sesi: Düğmelere bastığınızda veya ekranı 
kapatmak veya açmak için ekrana dokunduğunuzda 
fotoğraf makinesinin çıkardığı sesi ayarlayın. 
(Kapalı, Açık*)
• E-Deklanşör Sesi: Elektronik deklanşörü kullanırken 
ses çıkaracak şekilde ayarlayın. (Kapalı*, Açık)
Açıklama
erişemezsiniz.
• Portre yönlendirmesinde seviye ölçeri kalibre 
edemezsiniz.
Otomatik
Ekran Kapat
Ekran kapanma süresini ayarlamanızı sağlar. Fotoğraf 
Makinesi belirlediğiniz süre boyunca kullanılmazsa ekran 
kapanır. (Kapalı, 30 sn*, 1 dk, 3 dk, 5 dk, 10 dk)
• Fotoğraf makinesi, deklanşör hızı sadece 0,5 
saniyeden uzun olduğunda bir ses çıkarır.
• Bu seçenek Akıllı modda kullanılamayabilir.
Hızlı
Görünüm
Hızlı Bakış süresinin uzunluğunu belirlemenizi sağlarbu, fotoğraf makinesinin çektiğiniz bir fotoğrafı çekim 
işleminin hemen ardından görüntülediği süredir. 
(Kapalı, 1 sn*, 3 sn, 5 sn, Tut)
171
Ayar
Fotoğraf makinesi ayarları menüsü > 
* Varsayılan
Öğe
Açıklama
* Varsayılan
Öğe
Güç kapatma zamanını ayarlayın. Belirlediğiniz süre 
boyunca fotoğraf makinesini kullanmazsanız fotoğraf 
makinesi kapanır. (30 sn, 1 dk*, 3 dk, 5 dk, 10 dk, 30 dk)
Güç
Tasarrufu
• Fotoğraf makinesi, pili değiştirseniz dahi kapanma 
süresi ayarını saklar.
Tarih ve
Saat
• Fotoğraf makinesi bir bilgisayara veya televizyona 
Videoçkş
Fotoğraf makinesini monitör veya HDTV gibi harici bir 
video cihazına bağlarken, ülkeniz için uygun video çıkışı 
sinyalini ayarlayın.
• NTSC: ABD, Kanada, Japonya, Kore, Tayvan, Meksika vb.
• PAL (Sadece PAL B, D, G, H veya I'yı destekler): 
Avustralya, Avusturya, Belçika, Çin, Danimarka, 
Finlandiya, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Kuveyt, 
Malezya, Yeni Zelanda, Singapur, İspanya, İsveç, İsviçre, 
Tayland, Norveç vb.
Anynet+
(HDMI-CEC)
Fotoğraf makinesini Anynet+ (HDMI-CEC) özelliğini 
destekleyen bir HDTV'ye bağladığınızda, fotoğraf 
makinesinin oynatma işlevini TV'nin uzaktan 
kumandasıyla denetleyebilirsiniz.
• Kapalı: Fotoğraf makinesinin oynatma 
işlevinin televizyonun uzaktan kumandasıyla 
denetleyemezsiniz.
• Açık*: Fotoğraf makinesinin oynatma işlevinin 
televizyonun uzaktan kumandasıyla denetleyebilirsiniz.
Yardım metnini gizlemek için [n] üzerine basın.
Hızlı Panel
Ekranı (Güç
verildiğinde)
Fotoğraf makinesi açıldığında bildirim panelini 
görüntülemek için ayarlayın. (Kapalı*, Açık)
Language
Fotoğraf makinesinin ekranda göstereceği dili ayarlayın.
• Tarih fotoğrafın sağ alt kenarında görünür.
bir şekilde yazdıramayabilir. 
• Mod Yardım Kılavuzu: Çekim modlarını değiştirirken 
Yardım
Kılavuzu
Görüntüsü
Tarihi, saati, tarih formatını, saat dilimini ve fotoğraflarda 
tarihin basılıp basılmayacağını ayarlamanızı sağlar. 
(Saat Dilimi, Tarih Ayarları, Zaman Ayarları, Tarih Tipi, 
Zaman Türü, Tam basma)
• Bir fotoğrafı yazdırırken, bazı yazıcılar tarihi düzgün 
bağlıysa, bir slayt gösterisi veya film oynatıyorsa, 
enerji tasarrufu işlevi çalışmayabilir.
seçilen mod hakkındaki yardımı göstermek için 
ayarlayın. (Kapalı, Açık*)
• İşlev Yardım Kılavuzu: Menüler ve işlevler hakkında 
yardım metnini görüntülemek için ayarlayın. 
(Kapalı, Açık*)
Açıklama
172
Ayar
Fotoğraf makinesi ayarları menüsü > 
* Varsayılan
Öğe
HDMI Çıkışı
Açıklama
* Varsayılan
Öğe
Fotoğraf makinesini HDMI kablosuyla bir HDTV'ye 
bağladığınızda, görüntünün çözünürlüğünü 
değiştirebilirsiniz.
• NTSC: Otomatik*, 1080p, 720p, 480p, 
576p (sadece PAL seçildiğinde etkinleştirilir)
Dosya ve klasörlerin numaralandırılma yöntemini 
ayarlayın.
• Sıfırla: Sıfırlama işlevinin kullanılmasının ardından, bir 
sonraki dosya adı 0001'den başlar.
• Seri*: Yeni dosya numaraları, yeni bir hafıza kartı 
takmış, kartı formatlamış veya tüm fotoğrafları silmiş 
olsanız dahi mevcut numara sırasından devam eder.
Bağlanılan HDTV seçtiğiniz çözünürlüğü 
desteklemiyorsa, fotoğraf makinesi bir düşük 
çözünürlük düzeyine ayarlanır.
3D HDMI
Çıkışı
Dosyaları bir 3D TV'de oynatmak için bir seçenek seçin.
• Yan Yana*: İki görüntüyü yan yana gösterir.
• Çerçeve Paketleme: Sol ve sağ göz için görüntüleri 
alternatif olarak yan yana gösterir.
• İlk klasör adı 100PHOTO'dur; sRGB renk alanını ve 
Dosya
Numarası
•
•
- sRGB dosyaları - MMDDXXXX.JPG. Örneğin, 01 Ocak’da 
Dosya adı
•
•
Dosya adlarını oluşturma yöntemini belirlemenizi sağlar.
• Standart*: SAM_XXXX.JPG (sRGB)/
_SAMXXXX.JPG (Adobe RGB)
• Tarih: 
çekilen bir fotoğraf için, dosya adı 0101XXXX.jpg 
olmalıdır.
- Adobe RGB dosyaları - Ocaktan Eylül ayına kadar olan 
aylar için-_MDDXXXX.JPG. Ekimden Aralık ayına kadar 
olan aylar için, ay numarası A (Eki.), B (Kas.) ve C (Ara.) 
harfleri ile değiştirilir. 
Örneğin, 03 Şubatta çekilen bir fotoğraf için, dosya adı 
_203XXXX.jpg olmalıdır. 05 Ekim tarihinde çekilen bir 
fotoğraf için de dosya adı _A05XXXX.jpg olur. 
Açıklama
•
Klasör Türü
Standart dosya adlandırmasını seçtiyseniz, ilk dosya 
adı SAM_0001 olur.
Dosya adı numaraları SAM_0001'den SAM_9999'a 
kadar 1'er birer artar.
Klasör numaraları 100PHOTO'dan 999PHOTO'ya kadar 
1'er birer artar.
Bir klasöre en çok 9.999 dosya kaydedilebilir.
Dosya numaraları DCF (Fotoğraf makinesi dosya 
sistemi için tasarım kuralı) teknik özelliklerine göre 
atanır.
Bir dosya adını değiştirirseniz (örneğin, bir 
bilgisayarda), fotoğraf makinesi dosyayı oynatamaz.
Klasör türünü belirlemenizi sağlar.
• Standart*: XXXPHOTO
• Tarih: XXX_MMDD
173
Ayar
Fotoğraf makinesi ayarları menüsü > 
* Varsayılan
Öğe
Açıklama
* Varsayılan
Öğe
Hafıza kartını formatlayın. Formatlama, korunan dosyalar 
da dahil olmak üzere mevcut tüm dosyaları siler. 
(Hayır*, Evet)
Başka marka bir fotoğraf makinesi, hafıza kartı okuyucu 
veya bilgisayar tarafından formatlanan bir hafıza kartını 
kullanırsanız, hatalar ortaya çıkabilir. Lütfen hafıza 
kartlarını, fotoğraf çekmek için kullanmadan önce 
fotoğraf makinesi içinde formatlayın.
Format
Fotoğraf makinesini AutoShare, MobileLink, Remote 
Viewfinder veya Baby Monitor özelliği için AP olarak 
kullanmak üzere bir frekans ayarlayın. (2,4 GHz*, 5 GHz)
Çift bant
Mobil AP
Aygıt
Bilgileri
•
•
•
i-Launcher'ı başlatarak firma yazılımını güncelleyebilirsiniz. 
Daha fazla ayrıntı için sayfa 197'e bakın.
Cihaz yazılımı yükseltmesini pil tam olarak dolu 
olmadan çalıştıramazsınız. Bir cihaz yazılımını 
yükseltmeden önce pili tam şarj edin.
Cihaz yazılımını güncellerseniz, kullanıcı ayarları 
ve değerler sıfırlanır. (Tarih, saat, dil ve video çıkışı 
değişmez.)
Güncelleme işlemi devam ederken fotoğraf 
makinesini kapatmayın.
Fotoğraf makinesini satın aldığınız ülkenin dışındaki bir 
ülkede kullanıyorsanız, radyo frekanslarındaki farklılıklar 
sebebiyle 5 GHz Wi-Fi özelliği doğru çalışmayabilir. 
Bu durumda, bunun yerine 2,4 GHz Wi-Fi özelliğini 
kullanın.
• Sensör Temizleme: Sensördeki tozu temizlemenizi 
Cihazın ve lensin, Mac adresinin ve ağ sertifikasyon 
numarasının yazılım sürümünü görüntüleyin veya yazılımı 
güncelleyin.
• Yazılım Sürümü: Fotoğraf makinesinin gövdesi veya 
lensi için yazılımı güncelleyin. (Gövde Ürün Yazılımı, 
Mercek Ürün Yazılımı)
• Fotoğraf makinesini bilgisayara bağlayarak ve 
Açıklama
sağlar.
• Başlangıç Eylemi: İşlev açık olduğunda, fotoğraf 
Sensör
Temizleme
makinesi her açılışta sensör temizleme işlemini 
gerçekleştirir. (Kapalı*, Açık)
• Kapatma Eylemi: İşlev kapalı olduğunda, fotoğraf 
makinesi her açılışta sensör temizleme işlemini 
gerçekleştirir. (Kapalı*, Açık)
Bu ürün değiştirilebilir mercekler kullandığından, 
mercekleri değiştirilirken sensörün üzerine tozlar 
yapışabilir. Bu durum, partiküllerin çektiğiniz 
fotoğraflarda görünmesine yol açabilir. Özellikle tozlu 
yerlerdeyken, mercekleri değiştirmemeniz önerilir. 
Ayrıca, kullanmadığınız zamanlarda, mercek kapağını 
merceğe taktığınızdan emin olun.
Sıfırla
Ayar menüsünü ve çekim seçeneklerini fabrika 
varsayılanlarına döndürmenizi sağlar. (Tarih, saat, dil ve 
video çıkış ayarları değişmez.) (Hayır*, Evet)
Açık Kaynak
Lisansı
Açık kaynak lisanslarını görüntüleyin.
174
Bölüm 6
Harici cihazlara bağlama
Fotoğraf makinesini bilgisayar, HDTV veya 3D TV gibi harici cihazlara bağlayarak fotoğraf makinenizden tam anlamıyla faydalanın.
Harici cihazlara bağlama
Dosyaları bir HDTV veya 3D TV'de görüntüleme
Fotoğraf makinenizi isteğe bağlı bir HDMI kablosu kullanarak bir HDTV 
(3D TV)'ye bağlayarak fotoları veya videoları oynatın.
HDTV'de dosyaları görüntüleme
1
5
Fotoğraf makinesini açın.
6
Fotoğraf makinesi düğmelerini kullanarak fotoğrafları 
görüntüleyin veya videoları oynatın.
• HDMI kablosunu kullanırken, fotoğraf makinesini bir HDTV'ye 
Anynet+(CEC) yöntemi ile bağlayabilirsiniz. 
Çekim veya Oynatma modunda, [m] → q → HDMI
Çıkışı → bir seçeneğe basın. (sf. 173)
2
Fotoğraf makinenizi ve HDTV'nizi kapatın.
3
İsteğe bağlı HDMI kablosu ile fotoğraf makinenizi 
HDTV'nize bağlayın.
• Anynet+(CEC) işlevleri, bağlı cihazları TV uzaktan kumandasıyla kontrol 
etmenize olanak tanır.
• HDTV Anynet+(CEC) yöntemini destekliyorsa, fotoğraf makinesiyle birlikte 
•
•
•
4
•
HDTV'nizi açın ve ardından HDMI video kaynağını seçin.
•
•
kullanıldığında TV otomatik olarak açılır. Bu özellik, bazı HDTV'lerde 
bulunmayabilir.
Fotoğraf makinesi bir HDTV'ye bağlandığında bir fotoğrafı veya videoyu 
yakalayabilirsiniz, fakat bazı işlevler sınırlı kalır. Çekim işlevleri sadece 
fotoğraf makinesindeki HDMI Çıkışı değeri 1080p veya Otomatik
olarak ayarlandığında ve TV'nin HDMI çıkış seçeneği 1080p olarak 
ayarlandığında desteklenir.
Bir HDTV'ye bağlandığında, fotoğraf makinesinin bazı oynatma işlevleri 
kullanılamayabilir.
Fotoğraf makinesi ve bir HDTV bağlandıktan sonraki süre kullandığınız 
hafıza kartınıza bağlı olarak farklılık gösterebilir. Hafıza kartının ana 
özelliği aktarım hızını artırmak olduğundan, daha hızlı bir aktarma hızına 
sahip bir hafıza kartının HDMI işlevini kullanırken de hızlı olacağını 
söylemek doğru olmayabilir.
1920X1080 (60 kare/sn) videoları sadece 60 kare/sn değerinde 
oynatılabilen Full HDTV'lerde oynatılabilir.
3D fotolarını 3D işlevini desteklemeyen bir TV'de görüntülemek için, 
▼ tuşuna basın ve anaglif moduna geçin.
Ayrıca bir HDMI etkin monitöre bağlanırken fotoları veya videoları 
oynatabilir veya yakalayabilirsiniz. Bağlantılar monitöre bağlı olarak 
farklılık gösterebilir. Ayrıntılı bilgi için monitörün kılavuzuna bakınız.
176
Dosyaları bir HDTV veya 3D TV'de görüntüleme
Harici cihazlara bağlama > 
Dosyaları 3D TV'de görüntüleme
7
3D TV'de 3D modunda veya Akıllı modda 3D Panorama seçeneğinde 
çekilen fotoğrafları veya videoları görüntüleyebilirsiniz.
Bir 3D dosyasını taşıyın ve ardından [I] üzerine basarak 
3D moduna geçin.
• 2D Moduna geçmek için [I] öğesine tekrar basın.
1
Çekim veya Oynatma modunda, [m] → q → HDMI
Çıkışı → bir seçeneğe basın. (sf. 173)
8
2
3D HDMI Çıkışı → bir seçenek belirleyin. (sf. 173)
9
3
Fotoğraf Makinenizi ve 3D TV'yi kapatın.
4
İsteğe bağlı HDMI kablosu ile fotoğraf makinenizi 3D 
TV'nize bağlayın.
TV'nizin 3D işlevini açın.
• Daha fazla ayrıntı için TV'nizin kullanıcı kılavuzuna bakınız.
Fotoğraf makinesi düğmelerini kullanarak 3D fotoğrafları 
görüntüleyin veya 3D videoları oynatın.
• Bir MPO dosyasını dosya biçimini desteklemeyen TV'lerdeki 3D efektini 
görüntüleyemezsiniz.
• Bir MPO dosyasını veya bir 3D video dosyasını bir 3D TV’de 
görüntülerken doğru 3D gözlüğünü kullanın.
• Fotoğrafları 3D Panorama modunda çekmek, bir 3D merceği kullanarak 
3D modunda çekim yapılmasından daha az 3D efekti oluşması ile 
sonuçlanabilir.
Fotoğraf makineniz ile çekilen 3D fotoğraflarını veya videolarını uzun süre 
3D TV veya 3D monitöründe görüntülemeyin. Gözlerde kasılma, yorgunluk, 
baş dönmesi ve benzeri istenmeyen bulgulara sebep olabilir.
5
3D TV'nizi açın ve ardından HDMI video kaynağını seçin.
6
Fotoğraf makinenizi açın.
177
Harici cihazlara bağlama
Dosyaları bilgisayarınıza aktarma
Fotoğraf Makinesini bilgisayarınıza bağlayarak hafıza kartındaki 
dosyaları aktarın.
Dosyaları Windows İS yüklü 
bilgisayarınıza aktarma
Fotoğraf makinesini çıkarılabilir bir disk gibi bağlama
Fotoğraf makinesini çıkarılabilir disk olarak bilgisayarınıza 
bağlayabilirsiniz. Çıkarılabilir diski açın ve dosyaları bilgisayarınıza aktarın. 
1
Fotoğraf makinesini kapatın.
2
USB kablosunu kullanarak fotoğraf makinesini 
bilgisayarınıza bağlayın.
3
Fotoğraf makinesini açın.
• Bilgisayar fotoğraf makinesini otomatik olarak algılar.
4
Bilgisayarınızda sırasıyla, Bilgisayarım → Çıkarılabilir
Disk → DCIM → 100PHOTO veya 101_0101 seçeneğini 
belirleyin.
5
İstediğiniz dosyaları seçin ve daha sonra, bunları 
bilgisayarınıza sürükleyin veya kaydedin.
Klasör Türü için Tarih değeri ayarlanmışsa, klasör adı "XXX_MMDD"
biçiminde görünür. Örneğin bir fotoğrafı 1 Ocak günü çekmişseniz, klasör 
adı "101_0101" olacaktır.
•
• USB kablosunun küçük ucunu fotoğraf makinenize takın. Kablo 
ters takılırsa, dosyalarınız zarar görebilir. Üretici firma hiçbir veri 
kaybından sorumlu tutulamaz.
USB kablosunu HDMI bağlantı noktasına takmaya çalışırsanız 
fotoğraf makinesi düzgün çalışmayabilir.
178
Dosyaları bilgisayarınıza aktarma
Harici cihazlara bağlama > 
Cihazın bağlantısını kesme (Windows XP için)
Dosyaları Mac OS'e aktarma
Windows Vista, Windows 7 ve Windows 8 için fotoğraf makinesini 
çıkarma yolları benzerdir.
1
Fotoğraf makinesi ile bilgisayar arasında herhangi bir veri 
aktarımının olmadığından emin olun.
• Fotoğraf makinenizdeki durum lambası yanıp sönüyorsa, 
devam eden bir veri aktarımı vardır. Lütfen durum lambası yanıp 
sönmeyi kesene kadar bekleyin.
2
Bilgisayar ekranınızın sağ alt köşesindeki araç çubuğunda 
 simgesine tıklayın.
3
Açılır mesaja tıklayın.
4
"Güvenle kaldırıldı" ibaresi taşıyan mesaja tıklayın.
5
USB kablosunu çıkarın.
Mac OS 10.5 veya üstü desteklenir.
1
Fotoğraf makinesini kapatın.
2
USB kablosunu kullanarak fotoğraf makinenizi bir 
Macintosh bilgisayara bağlayın.
•
• USB kablosunun küçük ucunu fotoğraf makinenize takın. Kablo 
ters takılırsa, dosyalarınız zarar görebilir. Üretici firma hiçbir veri 
kaybından sorumlu tutulamaz.
USB kablosunu HDMI bağlantı noktasına takmaya çalışırsanız 
fotoğraf makinesi düzgün çalışmayabilir.
179
Dosyaları bilgisayarınıza aktarma
Harici cihazlara bağlama > 
3
Fotoğraf makinesini açın.
• Bilgisayar fotoğraf makinesini otomatik olarak algılar ve 
çıkarılabilir bir disk simgesini gösterir.
4
Çıkarılabilir diski açın.
5
Fotoğrafları ve videoları Mac OS'e aktarın.
180
Harici cihazlara bağlama
Programları bir bilgisayarda kullanma
Sağlanan programları kullanarak dosyaları görüntüleyebilir ve 
düzenleyebilirsiniz. Dosyaları aynı zamanda PC'ye kablosuz olarak da 
gönderebilirsiniz.
i-Launcher'ı kullanırken faydalanabileceğiniz programlar
Öğe
Firmware Upgrade
(Yazılım Güncelleme)
Fotoğraf makinenizin bellenimini 
indirebilirsiniz.
PC Auto Backup
Fotoğraf makinesini bir bilgisayara 
bağladığınızda i-Launcher, PC Auto Backup 
programını indirmek için bir link sağlar. 
Fotoğraf makinenizle çektiğiniz fotoğrafları 
veya videoları kablosuz olarak bir bilgisayara 
gönderebilirsiniz. 
Programları verilen CD'den yükleme
1
Kurulum CD'sini bilgisayarınıza takın.
2
Bir dil seçin.
3
Kuracağınız bir program seçin.
4
Ekrandaki talimatları takip edin.
5
Kurulumu tamamlamak için Exit üzerine tıklayın.
Açıklama
181
Programları bir bilgisayarda kullanma
Harici cihazlara bağlama > 
i-Launcher kullanma
• Aşağıdaki sayfadaki gereksinimler sadece öneridir. Bilgisayarınızın 
i-Launcher fotoğraf makinesinin veya lensin bellenimini 
güncellemenize olanak sağlar veya PC Auto Backup programını 
indirmek için bir link verir.
•
Üretici firma, kendi kurduğunuz bilgisayarlar gibi niteliksiz bilgisayarların 
kullanılması sonucu oluşacak herhangi bir zarardan dolayı sorumluluk kabul 
etmez.
Windows OS Gereksinimleri
Öğe
Gereksinimler
CPU
Intel® i5 3,3 GHz veya üstü/
AMD Phenom™ IIx4 3,2 GHz veya üstü
RAM
Minimum 512 MB RAM (1 GB veya daha fazlası önerilir)
İS*
Windows 7, Windows 8
Sabit disk
kapasitesi
250 MB veya daha fazlası (1 GB ve üstü önerilir)
• CD-ROM sürücüsü
• 1024X768 piksel, 16-bit renkli ekranla uyumlu 
Diğerleri
monitör (1280X1024 piksel, 32-bit renkli ekran 
önerilir)
• USB 2.0 bağlantı noktası
• nVIDIA Geforce 7600GT serisi veya üstü/
ATI X1600 serisi veya üstü
• Microsoft DirectX 9.0c veya üstü
* i-Launcher'ın 32-bit sürümü yüklenecektir— hatta Windows 7 ve Windows 8 64-bit 
sürümleri de dahil.
durumuna göre, bilgisayarınız gereksinimleri karşılasa bile i-Launcher
çalışmayabilir.
Eğer bilgisayarınız gereksinimleri karşılamazsa, videolar doğru 
çalışmayabilir.
Mac OS Gereksinimleri
Öğe
Gereksinimler
İS
Mac OS 10.5 veya üstü
RAM
Minimum 256 MB RAM (512 MB veya üstü 
önerilir)
Sabit disk kapasitesi
Minimum 110 MB
Diğerleri
USB 2.0 bağlantı noktası, CD-ROM sürücüsü
i-Launcher'ı açma
Bilgisayarınızda, Başlat → Tüm Programlar → Samsung →
i-Launcher → Samsung i-Launcher'ı seçin. Veya Mac OS 
bilgisayarında Uygulamalar → Samsung → i-Launcher  üzerine 
tıklayın.
182
Programları bir bilgisayarda kullanma
Harici cihazlara bağlama > 
Cihaz yazılımını indirme
Samsung i-Launcher ekranından, Firmware Upgrade (Yazılım 
Güncelleme) üzerine tıklayın. Bellenimi güncelleme ile ilgili bilgi için, 
sayfa 197'ya bakın.
PC Otomatik Yedekleme programını indirme
Samsung i-Launcher ekranından, PC Auto Backup üzerine tıklayın. 
PC Otomatik Yedekleme programını yükleme hakkında ayrıntılı bilgi 
için, sayfa 151'e bakın.
Adobe Photoshop Lightroom kullanma
Bir fotoğraf makinesi tarafından çekilen fotoğraflar genellikle JPEG 
formatlarına dönüştürülür ve fotoğraf makinesinin çekim anındaki 
ayarlarına göre hafızada saklanır. RAW dosyaları ise JPEG formatlarına 
dönüştürülmez ve hiçbir değişiklik yapılmadan hafızaya kaydedilir. 
Adobe Photoshop Lightroom ile fotoğrafların pozlamasını, beyaz 
dengesini, tonlarını, kontrastını ve renklerini ayarlayabilirsiniz. 
Aynı zamanda JPEG veya TIFF dosyalarını ve RAW dosyalarını da 
düzenleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için program kılavuzuna bakınız.
• Adobe Photoshop Lightroom sürümünüze bağlı olarak, RAW dosyalarını 
açamazsınız. Bu durumda, programı Adobe web sitesinden güncelleyin. 
Adobe Photoshop Lightroom yükleme
1
Adobe Photoshop Lightroom DVD-ROM'unu PC'nize 
ekleyin. 
2
Bir dil seçin. 
3
Ekrandaki talimatları takip edin. 
• Adobe Photoshop Lightroom'da bir görüntü parlaklığı, rengi ve diğer 
efektler farklı görüntülenebilir. Görüntü yakalama sırasında uygulanan 
orijinal fotoğraf makinesi ayarları ve seçenekleri kaldırıldığından bu 
oluşmaktadır ve Adobe Photoshop Lightroom'da işlenmeye hazırdır.
183
Bölüm 7
Ek
Hata mesajları, fotoğraf makinesi bakımı,
sorun giderme ipuçları, teknik özellikler ve isteğe bağlı aksesuarlar hakkında bilgi alın.
Ek
Hata mesajları
Aşağıdaki hata mesajı göründüğünde, şu çözümleri deneyin.
Hata mesajları
Önerilen işlem
Klasör ve dosya
numaraları
tükendi. Kartı
değiştirin.
Dosya adları DCF standardı ile eşleşmiyor. Hafıza 
kartındaki dosyaları bilgisayarınıza aktarın ve kartı 
formatlayın. (sf. 174)
açın.
• Hafıza kartını çıkarın ve tekrar takın.
• Hafıza kartını biçimlendirin.
Error 00
Fotoğraf makinenizi kapatın ve merceği tekrar 
takın. Eğer halen aynı mesajı görüyorsanız, bir 
servis merkezine başvurun.
Pil zayıf
Dolu bir pil takın veya pili yeniden şarj edin.
Error 01/02
Görüntü Dosyası
Yok
Fotoğrafları yakalayın veya fotoğrafların 
bulunduğu bir hafıza kartı takın.
Fotoğraf makinenizi kapatın, pili çıkartın ve tekrar 
takın. Eğer halen aynı mesajı görüyorsanız, bir 
servis merkezine başvurun.
Dosya hatası
Hasarlı dosyayı silin veya bir servis merkeziyle 
görüşün.
Hafıza dolu
Gerekli olmayan dosyaları silin veya yeni bir hafıza 
kartı takın.
Kart kilitli
SD, SDHC veya SDXC kartını kilitleyerek dosyaların 
silinmesini önleyebilirsiniz. Çekim sırasında kartın 
kilidini açın. (sf. 189)
Hata mesajları
Mercek kilitlendi
Önerilen işlem
Lens kilitlidir. Bir tık sesi duyana kadar merceği saat 
yönünün tersine çevirin. (sf. 50)
• Fotoğraf makinesini kapatın ve ardından tekrar 
Kart hatası
185
Ek
Fotoğraf makinesinin bakımı
Fotoğraf makinesini temizleme
Fotoğraf makinesi merceği ve ekranı
Bir fırça yardımıyla tozu temizleyin ve merceği yumuşak bir bezle 
bastırmadan silin. Mercekte toz kalırsa, temiz bir kağıda lens 
temizleme sıvısı dökün ve merceği hafifçe silin.
Görüntü sensörü
Farklı çekim koşullarına bağlı olarak fotoğraf üzerinde toz görülebilir. 
Bunun sebebi görüntü sensörünün açık hava koşullarına maruz 
kalmasıdır. Bu normal bir sorundur ve fotoğraf makinesi günlük 
kullanım içerisinde her zaman toza maruz kalabilir. Sensör üzerindeki 
tozu sensör temizleme işlevini çalıştırarak giderebilirsiniz. (sf. 174)
Sensörü temizledikten sonra toz kalırsa, bir servis merkezi ile temasa 
geçin. Körüklü fırçayı merceğin montaj açıklığının içine sokmayın.
Fotoğraf makinesinin gövdesi
Yumuşak, kuru bir bezle hafifçe silin.
Cihazı temizlemek için asla benzen, tiner veya alkol kullanmayın. Bu tür 
çözeltiler fotoğraf makinesine zarar verebilir veya çalışmasını olumsuz 
etkileyebilir.
186
Fotoğraf makinesinin bakımı
Ek > 
Fotoğraf makinesini kullanma veya 
saklama
Fotoğraf makinesini kullanmak veya saklamak için uygun
olmayan yerler
• Fotoğraf makinesini çok soğuk veya çok sıcak sıcaklıklara maruz 
bırakmayın.
• Fotoğraf makinenizi çok nemli olan yerlerde ya da nem oranının 
önemli ölçüde değişiklik gösterdiği alanlarda kullanmayın.
• Fotoğraf makinesini yaz günü araç içi gibi doğrudan güneş ışığı alan, 
havalandırması iyi olmayan yerlerde bulundurmayın.
• Hasar görmemesi için fotoğraf makinenizi ve ekranını çarpmalara, 
kötü kullanıma ve aşırı titreşime karşı koruyun.
• Hareketli parçalara ve dahili komponentlere zarar gelmesini önlemek 
Kumsalda ve plajda kullanım
• Kumsalda veya benzeri diğer yerlerde kullanırken fotoğraf 
makinenizi kum ve kirden koruyun.
• Fotoğraf makineniz su geçirmez değil. Elleriniz ıslakken pile, 
adaptöre veya hafıza kartına dokunmayın. Elleriniz ıslakken fotoğraf 
makinesini kullanmanız fotoğraf makinenize zarar verebilir.
Uzun süreli saklama
• Fotoğraf makinesini uzun süre sakladığınızda, silika jeli gibi bir emici 
materyal ile birlikte kapalı bir yerde saklayın.
• Kullanılmayan piller zaman için de boşalır ve kullanmadan önce 
tekrar şarj edilmeleri gerekir.
• Fotoğraf makinesi ve pil uzun süre ayrı yerlerde durduktan sonra 
fotoğraf makinesi tekrar açıldığında Güncel tarih ve saat sıfırlanabilir.
için fotoğraf makinenizi tozlu, kirli, nemli veya kötü havalandırılan 
yerlerde kullanmayın.
• Fotoğraf makinenizi benzin, yakıt veya yanıcı kimyasal maddelerin 
yakınında kullanmayın. Yanıcı sıvı, gaz veya patlayıcı malzemeleri 
fotoğraf makinesi veya aksesuarlarıyla aynı bölmede saklamayın 
veya taşımayın.
• Fotoğraf makinenizi naftalin bulunan yerlerde saklamayın.
187
Fotoğraf makinesinin bakımı
Ek > 
Nemli ortamlarda fotoğraf makinesini dikkatli kullanma
Fotoğraf makinesini soğuk bir yerden sıcak bir yere getirdiğinizde, 
lens üzerinde ya da fotoğraf makinesinin iç parçalarında yoğunlaşma 
oluşabilir. Bu durumda, fotoğraf makinesini kapatın ve en az 1 saat 
bekleyin. Eğer hafıza kartında yoğunlaşma oluşursa, hafıza kartını 
fotoğraf makinesinden çıkarın ve yeniden takmadan önce nemin 
tamamen uçmasını bekleyin.
Diğer ikazlar
• Fotoğraf makinenizi askısından tutup sallamayın. Bu, size veya diğer 
kişilere zarar verebilir veya fotoğraf makinenizi bozabilir.
• Fotoğraf makinenizi boyamayın; boya hareketli parçaları tıkayıp düzgün 
çalışmalarını engelleyebilir.
• Kullanmadığınızda fotoğraf makinesini kapatın.
• Fotoğraf makinenizde hassas parçalar vardır. Fotoğraf makinenize 
çarpmayın.
• Kullanmadığınızda çantasında muhafaza ederek ekranı koruyun. 
Kumdan, sert uygulamalardan veya uygunsuz değiştirmelerden 
kaçınarak fotoğraf makinesini çizilmelere karşı koruyun.
• Ekran çatlamışsa veya kırılmışsa fotoğraf makinesini kullanmayın. Kırılan 
cam veya akrilik ellerin ve yüzün yaralanmasına sebep olabilir. ONartmak 
için fotoğraf makinenizi bir Samsung servis merkezine getirin.
• Fotoğraf makinelerini, pilleri, şarj aletlerini veya aksesuarları asla 
mikrodalga fırın, ocak, radyatör veya soba gibi ısıtıcıların içine ya 
da üzerine koymayın. Isı, cihazları bozabilir ya da bir yangına veya 
patlamaya sebep olabilecek şekilde aşırı ısıtabilir.
• Merceği doğrudan güneş ışığına tutmayın; aksi takdirde görüntü 
sensöründe renk bozulması olabilir veya sensör doğru çalışmayabilir.
• Merceğinizi parmak izi veya çizilmelere karşı koruyun. Merceğinizi 
yumuşak, temiz, havsız bir lens beziyle temizleyin.
• Dışarıdan darbe alırsa fotoğraf makinesi kapanabilir. Bu, fotoğraf 
makinesini korumak içindir. Tekrar kullanmak için fotoğraf makinesini 
açın.
• Fotoğraf makinesini kullanırken ısınabilir. Bu normaldir ve fotoğraf 
makinenizin ömrünü veya performansını etkilemez.
• Fotoğraf makinesini düşük sıcaklıklarda kullandığınızda, açılması 
biraz zaman alabilir, ekran rengi geçici olarak değişebilir ya da 
gölge görüntüler görünebilir. Bu gibi durumlar arıza değildir ve 
fotoğraf makinesi daha yüksek sıcaklıklara getirildiğinde kendilerinizi 
düzeltecektir.
• Fotoğraf makinesinin dış kısmındaki boya veya metal alerjiye, 
kaşınan cilde, egzemaya ya da hassas cilde sahip kişilerde şişmeye 
sebep olabilir. Eğer bu belirtilerden herhangi biriyle karşılaşırsanız, 
fotoğraf makinesini kullanmayı derhal bırakın ve bir doktora 
başvurun.
• Fotoğraf makinesinin hiçbir bölümüne, yuvasına veya erişim noktasına 
herhangi bir yabancı nesne sokmayın. Hatalı kullanımdan kaynaklanan 
hasarlar garantiniz tarafından kapsanmayabilir.
• Yetkili olmayan kişilerin fotoğraf makinesine servis yapmasına izin 
vermeyin veya fotoğraf makinesine kendiniz servis yapmaya çalışmayın. 
Yetkili olmayan kişilerin servis yapmasından kaynaklanacak her tür zarar 
garanti kapsamınızın dışındadır.
188
Fotoğraf makinesinin bakımı
Ek > 
Hafıza kartı hakkında
Bellek kartı adaptörü
Desteklenen hafıza kartı
Bu ürün SD (Secure Digital), SDHC (Secure Digital High Capacity), 
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity), microSD, microSDHC veya 
microSDXC hafıza kartlarını destekler.
Bağlantı ucu
Hafıza kartı
Mikro hafıza kartlarını bu ürün, bir PC veya hafıza kartı okuyucusu ile 
kullanmak için, kartı bir adaptöre takın.
Yazma koruma anahtarı
Etiket (ön)
SD, SDHC veya SDXC kartlardaki yazmaya karşı koruma düğmesini 
kullanarak, dosyaların silinmesini önleyebilirsiniz. Kartı kilitlemek için 
düğmeyi aşağı kaydırın, kilidini açmak için yukarı kaydırın. Fotoğraf 
veya video çekerken kartın kilidini açın.
189
Fotoğraf makinesinin bakımı
Ek > 
Hafıza kartı kapasitesi
Hafıza kartı kapasitesi çekim sahnelerine veya çekim koşullarına bağlı olarak değişebilir. Bu kapasiteler 2 GB SD karta göre verilmiştir.
Boyut
Fotoğraf
Kalite
Çok iyi
İyi
Normal
RAW
RAW + Ç.İyi
RAW + İyi
RAW + Normal
20.0M (5472X3648)
150
180
224
57
41
43
45
10.1M (3888X2592)
271
325
405
-
52
53
55
5.9M (2976X1984)
411
492
613
-
58
60
61
2.0M (1728X1152)
797
952
1180
-
66
67
68
Seri çekim
464
555
690
-
-
-
-
16.9M (5472X3080)
174
209
261
-
44
46
48
7.8M (3712X2088)
335
401
499
-
55
57
58
4.9M (2944X1656)
471
564
701
-
60
61
63
2.1M (1920X1080)
781
933
1158
-
66
66
67
13.3M (3648X3648)
214
257
321
-
48
50
52
7.0M (2640X2640)
363
435
542
-
56
58
59
4.0M (2000X2000)
538
643
800
-
62
63
64
1.1M (1024X1024)
1030
1227
1519
-
68
69
69
190
Fotoğraf makinesinin bakımı
Ek > 
Kalite
Boyut
1920X1080 (60 kare/sn)
1920X1080 (30 kare/sn)
*
1920X1080 (15 kare/sn)
Video
1920X810 (24 kare/san)
1280X720 (60 kare/sn)
1280X720 (30 kare/sn)
640X480 (30 kare/sn)
Paylaşım İçin (30 kare/sn)
*
HQ
Normal
Yaklaşık 10' 10"
Yaklaşık 12' 43"
Yaklaşık 17' 41"
Yaklaşık 22' 09"
Yaklaşık 23' 38"
Yaklaşık 29' 24"
Yaklaşık 21' 35"
Yaklaşık 27' 02"
Yaklaşık 16' 51"
Yaklaşık 21' 06"
Yaklaşık 29' 11"
Yaklaşık 36' 35"
Yaklaşık 120' 47"
Yaklaşık 153' 30"
Yaklaşık 218' 48"
Yaklaşık 278' 24"
 sadece bazı Akıllı Filtre seçenekleri ile kullanılabilir.
• Yukarıdaki rakamlar yakınlaştırma işlevi kullanılmadan ölçülür. 
• Yakınlaştırmayı kullanırsanız mevcut kayıt süresi değişebilir. 
• Toplam kayıt süresinin belirlemek için çok sayıda kayıt gerçekleştirilmiştir.
•
• Maksimum kayıt süresi dosya başına 29 dakika ve 59 saniyedir.
Paylaşım İçin videolarının maksimum oynatma süresi dosya başına 30 saniyedir .
191
Fotoğraf makinesinin bakımı
Ek > 
Hafıza kartlarını kullanırken uyulması gerekenler
• Hafıza kartlarını çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklara maruz 
bırakmayın (0 °C/32 °F'den düşük veya 40 °C/104 °F'den yüksek). 
Aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklar hafıza kartının arızalanmasına 
sebep olabilir.
• Hafıza kartını doğru yönde takın. Hafıza kartını yanlış yönde 
takmanız fotoğraf makinesine ve hafıza kartına zarar verebilir.
• Başka fotoğraf makinelerinde veya bilgisayarda formatlanmış hafıza 
kartlarını kullanmayın. Hafıza kartını fotoğraf makinenizde yeniden 
formatlayın.
• Hafıza kartını taktığınızda veya çıkardığınızda fotoğraf makinenizi 
kapatın.
• Lamba yanıp sönerken hafıza kartınızı çıkarmayın veya fotoğraf 
makinenizi kapatmayın, aksi halde verileriniz zarar görebilir.
• Hafıza kartının ömrü sona erdiğinde, karta daha fazla fotoğraf 
• Hafıza kartlarının sıvı, kir veya yabancı maddelerle temas 
etmemesine dikkat edin. Hafıza kartı kirlenirse, hafıza kartını fotoğraf 
makinenize takmadan önce yumuşak bir bezle temizleyin.
• Sıvıların, kirin veya yabancı maddelerin hafıza kartlarına veya hafıza 
kartı yuvasına temas etmelerine izin vermeyin. Aksi takdirde hafıza 
kartları veya fotoğraf makinesi bozulabilir.
• Bir hafıza kartı taşıdığınızda, kartı elektrostatik yüklenmelere karşı 
korumak için bir çanta kullanın.
• Önemli verileri sabit disk, CD veya DVD gibi diğer ortamlara aktarın.
• Fotoğraf makinesini uzun süre kullandığınızda, hafıza kartı ısınabilir. 
Bu normaldir ve bir arıza olduğunu göstermez.
• Standart gereksinimleri karşılayan bir hafıza kartı kullanın.
Üretici firma hiçbir veri kaybından sorumlu tutulamaz.
saklayamazsınız. Yeni bir hafıza kartı kullanın.
• Hafıza kartlarını bükmeyin, düşürmeyin, üzerine ağır cisimler 
koymayın veya baskı uygulamayın.
• Hafıza kartlarını manyetik alanların yanında kullanmayın veya 
bulundurmayın.
• Hafıza kartlarını yüksek sıcaklık, yüksek nem veya korozif maddelerin 
bulunduğu alanlarda kullanmayın veya bulundurmayın.
192
Fotoğraf makinesinin bakımı
Ek > 
Pil hakkında bilgi
• Cihazı yatak, halılar veya elektrikli battaniyeler gibi alev alabilen 
Yalnızca, Samsung tarafından onaylanan pilleri kullanın.
• Cihaz açıldığında, uzun süre kapalı bir alanda bırakmayın.
yüzeylerde uzun süre bırakmayın.
• Pil terminallerinin kolye, bozuk para, anahtar veya kol saati gibi metal 
nesneler ile temas etmesine izin vermeyin.
• Yedek pil olarak yalnızca üreticinin önerdiği, orijinal Lityum-iyon pilleri 
Pil teknik özellikleri
Öğe
kullanın.
Açıklama
Model
BP1410
Tür
Lityum-iyon pil
Hücre kapasitesi
1.410 mAh
Voltaj
7,6 V
Şarj süresi* (Batarya tamamen
boşaldığında)
Yaklaşık 200 dk
* Yukarıdaki şekiller sağlanan USB kablosuna ve AC adaptörünü kullanmanıza bağlıdır. Pili 
bir bilgisayara bağlayarak şarj etmeniz daha uzun sürer.
Pil dikkatsiz ya da yanlış kullanılırsa kişisel yaralanma veya can kaybı
olabilir. Güvenliğiniz için, pilin doğru kullanılması için şu talimatları
izleyin:
•
•
•
•
• Pil doğru kullanılmazsa alev alabilir ya da patlayabilir. Herhangi pilde 
bir bozulma, çatlama veya diğer anormallikler fark ederseniz, pilin 
kullanımını derhal durdurun ve üretici firmanız ile temasa geçin.
Sadece orijinal, üretici tarafından önerilen pil şarj aletlerini kullanın ve pili 
sadece bu kullanım kılavuzunda açıklanan yöntemi kullanarak şarj edin.
Pili ısıtma cihazlarının yakınında bulundurmayın ya da yaz günü araç içi 
gibi aşırı sıcak ortamlara maruz bırakmayın.
Pili mikrodalga fırında bırakmayın.
Pili hamam ya da banyo gibi sıcak, nemli yerlerde saklamayın veya 
kullanmayın.
• Pili sökmeyin veya herhangi bir keskin nesne ile delmeyin.
• Pili yüksek basınca ya da ezici bir güç altına maruz bırakmayın.
• Pili yüksek bir yerden düşürmek gibi büyük çarpmalara maruz 
bırakmayın.
• Pili 60 °C (140 °F) veya üstündeki sıcaklıklara maruz bırakmayın.
• Pilin nem veya sıvılar ile temas etmesine izin vermeyin.
• Pili güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısıya maruz bırakmayın.
İmha kılavuz bilgileri
• Pili dikkatli bir şekilde imha edin.
• Pili bir ateşe atmayın.
• İmha düzenlemeleri ülkeye veya bölgeye göre farklılık gösterebilir. Pili 
tüm yerel ve federal düzenlemelere uygun şekilde imha edin.
Pili şarj etme kılavuz bilgileri
Pili sadece bu kullanım kılavuzunda açıklanan yöntem ile şarj edin. Pil doğru 
şarj edilmezse alev alabilir ya da patlayabilir.
193
Fotoğraf makinesinin bakımı
Ek > 
Pil ömrü
Çekim modu
Pilin kullanımı hakkında notlar
Ortalama süre/Fotoğraf sayısı
Fotoğraflar
Yaklaşık 180 dk/Yaklaşık 360 Fotograf
Videolar
Yaklaşık 145 dk (Videoları 1920X1080 çözünürlükte 
ve 60 kare/sn değerinde kaydeder.)
• Yukarıdaki şekiller CIPA test standartlarına göredir. Sonuçlar gerçek 
kullanımınıza bağlı olarak farklılık gösterebilir.
• Kullanabileceğiniz çekim süresi arka plan, çekimler arasındaki 
aralıklar ve kullanım koşullarına göre değişir.
• Toplam kayıt süresinin belirlemek için çok sayıda kayıt 
gerçekleştirilmiştir.
Düşük pil mesajı
Pil tamamen boşaldığında, pil simgesi kırmızı renk olacak ve "Pil zayıf"
mesajı belirecektir.
• Pilleri çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın 
(0 °C/32 °F'den düşük veya 40 °C/104 °F'den yüksek). Aşırı sıcaklıklar 
pillerinizin şarj kapasitesini düşürebilir.
• Fotoğraf makinesini uzun süre kullandığınızda, pil yuvasının 
çevresindeki alan ısınabilir. Bu, fotoğraf makinesinin normal 
kullanımını etkilemez.
• Fişin elektrik prizi ile bağlantısını kesmek için elektrik kablosundan 
tutarak çekmeyin, aksi halde bu durum yangına veya elektrik 
çarpmasına sebep olabilir.
• 0 °C/32 °F'nin altındaki sıcaklıklarda pil kapasitesi ve pil ömrü 
azalabilir.
• Pil kapasitesi düşük sıcaklıklarda azalabilir, fakat daha yüksek 
sıcaklıklarda normale dönecektir.
• Fotoğraf makinesini uzun süre kullanmadan saklayacaksanız içindeki 
pilleri çıkarın. İçindeki pillerde akma olabilir veya zamanla paslanarak 
fotoğraf makinenize önemli hasar verebilir. Fotoğraf makinesini pili 
içinde olacak şekilde uzun süre kullanmadan tutmanız durumunda 
pilin boşalmasına sebep olacaktır. Şarjı tam olarak boşalan bir pili 
yeniden şarj edemeyeceksiniz.
• Fotoğraf makinesini uzun süre kullanmadığınızda (3 ay veya daha 
uzun), pili kontrol edin ve düzenli olarak yeniden şarj edin. Eğer 
pilin sürekli olarak boşalmasına izin verirseniz, kapasitesi ve ömrü 
azalabilir, bu da arızaya, yangına veya patlamaya yol açabilir.
194
Fotoğraf makinesinin bakımı
Ek > 
Pilin kullanımı hakkında ikazlar
Pilleri, şarj cihazlarını ve hafıza kartlarını koruyun.
Pillerin metal nesnelere temas etmemesine dikkat edin, aksi taktirde 
bu durum + ve - uçları arasında bağlantı oluşmasına ve pilde geçici 
veya kalıcı hasara ve yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
• Pil şarjı bittiğinde fotoğraf makineniz harici bir güç kaynağına 
bağlarsanız, yüksek enerji tüketen işlevleri kullanmak fotoğraf 
makinesinin kapanmasına sebep olacaktır. Fotoğraf makinesini 
normal kullanırsanız, pili yeniden şarj edin.
• Pil tam şarj olduğunda güç kablosunu yeniden bağlarsanız, durum 
lambası yaklaşık 30 dakika açılır.
• Flaş kullanmak veya video kaydetmek pilin daha çabuk bitmesine 
Pilin şarj edilmesi hakkında notlar
• Eğer durum lambası kapalı ise, pili doğru taktığınızdan emin olun.
• Eğer fotoğraf makinesi şarj edilirken açıksa, pil tam olarak şarj 
olmayabilir. Pili şarj etmeden önce fotoğraf makinesini kapatın.
• Pili şarj ederken fotoğraf makinesini kullanmayın. Bu bir yangına 
veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
• Fişin elektrik prizi ile bağlantısını kesmek için elektrik kablosundan 
tutarak çekmeyin, aksi halde bu durum yangına veya elektrik 
çarpmasına sebep olabilir.
• Fotoğraf makinesini açmadan önce en az 10 dakika için pili şarj edin.
neden olur. Kırmızı durum lambası kapanıncaya kadar pili şarj edin.
• Durum lambası kırmızı yanıp sönerse, kabloyu yeniden bağlayın veya 
pili çıkarın ve tekrar takın.
• Kablo aşırı ısındığında ya da sıcaklık çok yüksekken pili şarj 
ederseniz, durum lambası kırmızı renkte yanıp sönebilir. Pil 
soğuduğunda şarj etme başlayacaktır.
• Pillerin fazla şarj edilmesi pil ömrünü kısaltabilir. Şarj tamamlandıktan 
sonra kabloyu fotoğraf makinesinden çıkarın.
• AC kablosundaki ağır nesneleri bükmeyin veya ağır cisimler 
yerleştirmeyin. Bunu yapmanız kabloya hasar verebilir.
195
Fotoğraf makinesinin bakımı
Ek > 
Bir bilgisayar bağlı iken şarj etme üzerine notlar
• Sadece verilen USB kablosunu kullanın.
• Şu durumlarda pil şarj olmayabilir:
- bir USB hub kullanımı
- diğer USB cihazların bilgisayarınıza bağlı olması
- kabloyu bilgisayarınızın ön kısmındaki girişe bağlamanız
- bilgisayarın USB girişi güç çıkışı standardını desteklemez (5 V, 500 mA)
Pilleri ve şarj cihazlarını kullanırken ve elden çıkarırken
özen gösterin
• Pilleri asla ateşe atmayın. Kullanılmış pilleri atarken tüm yerel 
düzenlemelere uyun.
• Pilleri veya fotoğraf makinelerini asla mikrodalga fırın, ocak, radyatör 
veya soba gibi ısıtıcıların içine ya da üzerine koymayın. Piller fazla 
ısınırsa patlayabilir.
196
Ek
Cihaz yazılımını güncelleme
Fotoğraf makinesini bilgisayara bağlayın ve lensin bulunduğu fotoğraf 
makinesindeki bellenimi güncelleyin.
• Cihaz yazılımı yükseltmesini pil tam olarak dolu olmadan çalıştıramazsınız. 
3
Fotoğraf makinesini açın.
4
Bilgisayarda, i-Launcher → Firmware Upgrade (Yazılım 
Güncelleme) öğesini seçin.
5
Bellenimi fotoğraf makinesine indirmek için ekranda 
verilen talimatları izleyin.
Bir cihaz yazılımını yükseltmeden önce pili tam şarj edin.
• Cihaz yazılımını güncellerseniz, kullanıcı ayarları ve değerler sıfırlanır. 
(Tarih, saat, dil ve video çıkışı değişmez.)
• Güncelleme işlemi devam ederken fotoğraf makinesini kapatmayın.
• Fotoğraf makinesinin veya lensin bellenimini indirebilirsiniz.
1
Fotoğraf makinesini kapatın.
2
USB kablosunu kullanarak fotoğraf makinesini 
bilgisayarınıza bağlayın.
•
• USB kablosunun küçük ucunu fotoğraf makinenize takın. Kablo 
ters takılırsa, dosyalarınız zarar görebilir. Üretici firma hiçbir veri 
kaybından sorumlu tutulamaz.
USB kablosunu HDMI bağlantı noktasına takmaya çalışırsanız 
fotoğraf makinesi düzgün çalışmayabilir.
6
İndirme tamamlandığında fotoğraf makinesini kapatın.
7
USB kablosunu çıkarın.
8
Fotoğraf makinesini açın.
9
[m] → q → Aygıt Bilgileri → Yazılım Sürümü →
Gövde Ürün Yazılımı veya Mercek Ürün Yazılımı üzerine 
basın.
10 Bellenimi güncellemek için fotoğraf makinesindeki açılır 
pencereden Evet öğesini seçin.
197
Ek
Servis merkezine başvurmadan önce
Cihazınızla ilgili sorun yaşıyorsanız, servis uzmanına başvurmadan 
önce aşağıdaki sorun giderme çözümlerini uygulamayı deneyin.
Durum
Önerilen işlem
• Hafıza kartında yer yok. Gerekli olmayan 
dosyaları silin veya yeni bir kart takın.
• Hafıza kartını formatlayın.
Fotoğraf makinenizi bir servis merkezine bırakırken hafıza kartı ve pil gibi 
arızayla ilgisi olabilecek bileşenleri de bırakın. 
• Hafıza kartı bozuk. Yeni bir hafıza kartı 
Fotoğraf çekemiyor
Durum
Fotoğraf makinesi
açılmıyor
Önerilen işlem
• Pilin doğru olarak takılı olduğundan emin 
olun.
• Pili şarj edin.
• Fotoğraf makineniz Güç tasarrufu modunda 
Kendi kendine
kapanıyor
olabilir veya ekran otomatik olarak kapanır. 
(sf. 172)
• Fotoğraf makinesi, aşırı sıcak nedeniyle 
hafıza kartına zarar gelmesini önlemek için 
kapanmış olabilir. Fotoğraf makinenizi tekrar 
açın.
• Düşük sıcaklıklarda (0 °C/32 °F derecenin 
Fotoğraf makinesinin
pili çabuk boşalıyor
altında) daha çabuk boşalabilir. Pili cebinize 
koyarak sıcak tutmaya çalışın. 
• Flaş kullanmak veya video kaydetmek pilin 
daha çabuk bitmesine neden olur. Gerekirse 
yeniden şarj edin.
• Piller zaman içinde değiştirilmesi gereken 
sarf malzemeleridir. Çok çabuk bitmeye 
başladıysa yeni bir pil alın.
• Fotoğraf makinesinin açık olduğundan emin 
olun.
• Pili şarj edin.
• Pilin doğru olarak takılı olduğundan emin 
olun.
• Pilin takılı olduğundan emin olun.
• Pili şarj edin.
edinin.
• Hafıza kartı kilitli. Kartın kilidini açın. (sf. 189)
Fotoğraf makinesi
donup kalıyor
Pili çıkarın ve tekrar takın.
Fotoğraf makinesi
ısınıyor
Fotoğraf Makinesini kullanırken ısınabilir. Bu 
normaldir ve fotoğraf makinenizin ömrünü 
veya performansını etkilemez.
Flaş beklenmedik bir
şekilde patlıyor
Flaş statik elektrik yüzünden patlayabilir. 
Fotoğraf Makinesi arızalı değildir. 
Flaş çalışmıyor
• Flaş seçeneği Kapalı olarak ayarlanmış 
olabilir. (sf. 101)
• Flaşı bazı modlarda kullanamazsınız.
Tarih ve saat doğru
değil
q menüsünde tarihi ve saati ayarlayın. (sf. 172)
Ekran veya düğmeler
çalışmıyor
Pili çıkarın ve tekrar takın.
198
Servis merkezine başvurmadan önce
Ek > 
Durum
Önerilen işlem
• Fotoğraf makinesini kapatın ve ardından 
Hafıza kartında hata
var
tekrar açın.
• Hafıza kartını çıkarın ve ardından tekrar takın.
• Hafıza kartını formatlayın.
Ayrıntılı bilgi için "Hafıza kartlarını kullanırken 
uyulması gerekenler" kısmına bakınız. (sf. 192)
Bilgisayarınız bir
SDXC veya UHS1 hafıza kartını
algılamaz
SDXC hafıza kartları exFAT dosya sistemini 
kullanır. Bir Windows XP bilgisayarınızda exFAT 
dosya sistemi ile biçimlendirilen SDXC hafıza 
kartları veya UHS-1 hafıza kartlarını kullanmak 
için, Microsoft web sitesinden exFAT dosya 
sistemi sürücüsünü indirin ve güncelleyin. 
Televizyonunuz veya
bilgisayarınız SDXC
veya UHS-1 hafıza
kartına yüklenen
fotoları ve videoları
görüntüleyemiyor
SDXC hafıza kartları exFAT dosya sistemini 
kullanır. exFAT dosya sistemi ile formatlanan 
SDXC hafıza kartlarını veya UHS-1 hafıza 
kartlarını kullanmak için, kamerayı cihaza 
bağlamadan önce harici cihazın exFAT dosya 
sistemi ile uyumlu olduğundan emin olun. 
Dosyaları
görüntüleyemiyorum
Bir dosyanın adını değiştirirseniz, fotoğraf 
makineniz dosyayı oynatamayabilir (adın DCF
standardına uygun olması gerekir). Böyle 
bir durumla karşılaşırsanız, dosyalarınızı 
bilgisayarda görüntüleyin.
• Ayarladığınız odaklama seçeneğinin, 
Fotoğraf net değil
yaptığınız çekimler için uygun olduğundan 
emin olun.
• Fotoğraf makinesinin titrememesi için 
üçayak kullanın.
• Fotoğraf makinesi merceğinin temiz 
olduğundan emin olun. Değilse merceği 
temizleyin. (sf. 186)
Durum
Önerilen işlem
Fotoğrafın renkleri
gerçek sahneyle aynı
değil
Doğru olmayan bir beyaz dengesi ayarı gerçekçi 
olmayan renkler oluşturabilir. Işık kaynağına 
uygun doğru bir beyaz dengesi seçin. (sf. 81)
Fotoğraf çok parlak
veya çok karanlık.
Fotoğrafınız fazla ya da eksik pozlandırılmıştır.
• Diyafram değerini veya deklanşör hızını 
ayarlayın.
• ISO duyarlılığını ayarlayın. (sf. 79)
• Flaşı kapatın veya açın. (sf. 101)
• Pozlama değerini ayarlayın. (sf. 111)
Fotoğraflar bozuk
çıkıyor
Geniş görüş açısıyla çekim yapmaya olanak 
tanıyan geniş açılı bir lens kullanırken fotoğraf 
makinesi görüntüsünde çok ufak bozukluklar 
olabilir. Bu normaldir ve arızaya yol açmaz.
Bağladığım harici
cihazda oynatma
ekranı gözükmüyor
• HDMI kablosunun harici monitöre doğru bir 
şekilde bağlandığından emin olun.
• Hafıza kartınıza kaydın doğru şekilde 
yapıldığından emin olun.
• USB kablosunun doğru bağlandığından emin 
Bilgisayarınız
fotoğraf makinenizi
tanımıyor
olun.
• Fotoğraf makinesinin açık olduğundan emin 
olun.
• Desteklenen bir işletim sistemi 
kullandığınızdan emin olun.
Bilgisayarınız
dosyalar aktarılırken
fotoğraf makinesinin
bağlantısını kesiyor
Dosya aktarma işlemi statik elektrik nedeniyle 
kesilebilir. USB kablosunu çıkarın ve tekrar 
takın. 
199
Servis merkezine başvurmadan önce
Ek > 
Durum
Önerilen işlem
• i-Launcher’ı sonlandırın ve programı tekrar 
i-Launcher düzgün
bir şekilde çalışmıyor
başlatın.
• Bilgisayarınızın teknik özelliklerine ve ortama 
bağlı olarak, program otomatik olarak 
başlamayabilir. Bu durumda, Windows 
bilgisayarında Başlat → Tüm Programlar
→ Samsung → i-Launcher → Samsung
i-Launcher üzerine tıklayın. (Windows 8 
için, Başlat ekranını açın ve ardından Tüm
Uygulamalar → Samsung i-Launcher
öğesini seçin.) Veya Mac OS bilgisayarında 
Uygulamalar → Samsung → i-Launcher
üzerine tıklayın.
• Özneniz odak alanı dışındadır. Subje AF 
Otomatik Odaklama
(AF) çalışmıyor
alanının dışında ise, AF alanının içindeki 
subjeyi hareket ettirerek ve [Deklanşör]
düğmesine yarım basarak vurun.
• Özne çok yakın. Özneden birkaç adım 
uzaklaşın ve öyle çekin.
• Odak modu MF (Menüel Odaklama)'ya 
ayarlı. Modu AF olarak değiştirin.
Durum
AEL özelliği
çalışmıyor
Önerilen işlem
AEL özelliği t, M, i ve s modlarında 
çalışmaz. Bu özelliği kullanmak için başka bir 
mod seçin.
• Merceğin doğru monte edildiğinden emin 
Lens çalışmıyor
olun. 
• Merceği fotoğraf makinesinden çıkartın ve 
tekrar takın.
Harici flaş çalışmaz
Fotoğraf makinesini
açtığınızda tarih ve
saat ayarları ekranı
görüntüleniyor
Harici cihazın doğru takıldığından ve açık 
durumda olduğundan emin olun.
• Tarih ve saati tekrar ayarlayın.
• Bu ekran fotoğraf makinesinin dahili güç 
kaynağının şarjı tamamen bittiğinde çıkar. 
Tamamen şarj olmuş bir pil takın ve dahili 
güç kaynağının yeniden şarj olması için 
kapalı durumda en az 72 saat bekleyin.
200
Ek
Fotoğraf makinesinin teknik özellikleri
Görüntü Algılayıcı
Ekran
Tür
CMOS
Algılayıcı boyutu
23,5X15,7 mm
Etkin piksel sayısı
Yaklaşık 20,3 mega-piksel
Toplam piksel sayısı
Yaklaşık 21,6 mega-piksel
Renk filtresi
RGB ana renk filtresi
Lens Montajı
Tür
Samsung NX montaj
Mevcut lens
Samsung lensleri
Görüntü Sabitleme
Tür
Dokunmatik Panelli Süper AMOLED (C-tipi 
Dokunmatik Kontrol Etkin)
Boyut
3,0" (Yaklaşık 76,7 mm)
Çözünürlük
FVGA (720X480) 1.037 k dot (S-Şeridi) 
Görüş alanı
Yaklaşık 100%
Açı
Döner (Yatay 180°, Dikey 270°)
Kullanıcı ekranı
Kılavuz Çizgisi, Simgeler, Histogram, 
Mesafe Ölçeği, Seviye ölçeği, Aşırı Pozlama 
Kılavuzu
Vizör
Tür
Kaydırma (merceğe bağlı)
Grupdaki Bileşenler
3 asferik lens
Mod
Kapalı/Mod 1/Mod 2
Çözünürlük
XGA (1024X768) 2.359 k dot
Göz rahatlatma
Yakl. 18,5 mm
Diyopter ayarı
Yakl. -4,0~+1,0 m-1
Görüş alanı
Yaklaşık 100%
Büyütme
Yakl. 0,96 X (APS-C, 50 mm)
Bozulma Düzelt
Kapalı/Açık (merceğe bağlı)
i-Function
E, Z (X1.2, 1.4, 1.7, 2.0), G
Tozlanmayı Azaltma
Tür
Süper sonik sürücü
201
Fotoğraf makinesinin teknik özellikleri
Ek > 
Odaklama
Tür
Pozlama
• Toplam AF noktası: 105 nokta (Faz Algılama 
Odaklama noktası
TTL 221 (17X13) Blok segmenti
Karma AF (Faz Algılama ve Kontrast)
AF), 247 nokta (Kontrast AF)
• Seçim: 1 nokta (Serbest seçim)
• Çoklu: Normal 21 (3X7) nokta, Yakın Ç. 35 nokta
• Yüz algılama: Maks. 10 yüz 
Mod
Tekli AF, Sürekli AF, Manuel Odak, Dokunmatik 
otomatik odaklanma ve Deklanşör
AF Yardımcı Lambası
Evet
Ölçüm sistemi
Ölçüm aralığı: EV 0–18 (ISO100 · 30 mm, F2)
Dengeleme
±3 EV (1/3 EV Adımı)
AE kilidi
AEL düğmesi 
• 1 Adım: Otomatik, ISO 100, ISO 200, 
Deklanşör
Tür
Elektronik kumandalı dikey odaksal düzlemli 
deklanşör
• Oto: 1/8.000–1/4 sn. (EFS vardır)
• Manuel: 1/8.000–30 sn. (1/3 EV Adım) 
Hız
(EFS var)
• Bulb (zaman sınırı: 4 dk)
Ölçüm: Çoklu, Merkez ağırlıklı, Nokta
ISO eşdeğeri
ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200, 
ISO 6400, ISO 12800, ISO 25600
• 1/3 Adım: Otomatik, ISO 100, ISO 125, 
ISO 160, ISO 200, ISO 250, ISO 320, ISO 400, 
ISO 500, ISO 640, ISO 800, ISO 1000, 
ISO 1250, ISO 1600, ISO 2000, ISO 2500, 
ISO 3200, ISO 4000, ISO 5000, ISO 6400, 
ISO 8000, ISO 10000, ISO 12800, ISO 16000, 
ISO 20000, ISO 25600
* Oto ISO ayarları ISO 3200.'e kadar seçilebilir.
Mekanik deklanşörü kullandığınızda en hızlı 
deklanşör hızı 1/6.000 sn. ile sınırlıdır.
202
Fotoğraf makinesinin teknik özellikleri
Ek > 
Sürücü Modu
Mod
Tek, Sürekli, Seri çekim (sadece 5M), 
Zamanlayıcı, Ayraç (Otomatik pozlama, 
Beyaz dengesi, Resim Sihirbazı, Derinlik) 
9 kare/sn
Sürekli çekim
* Maksimum çekim hızı saniyede 9 karedir. 
Yaklaşık JPEG 27 çekim, RAW 11 çekim ardından 
yavaşlayacaktır. (Hafıza kartının özelliğine göre 
farklılık gösterebilir.)
Poz taramalı çekim
Otomatik poz tarama (±3 EV), 
Beyaz Dengesi Poz Tarama, 
Resim Sihirbazlı Poz Tarama, 
Derinlik poz taraması 
Otomatik zamanlayıcı
2–30 sn. (1 saniye aralığında)
Deklanşör açma
Mikro USB bağlantı noktası ile 
Flaş
Tür
A-TTL açılır flaş 
Mod
Akıllı Flaş, Otomatik, Kırmızı göz, Doldur, 
Kırmızı Dolgu, 1. Perde, 2. Perde, Kapalı, 
Oto FP Senk (sadece desteklenen harici 
flaşlarda vardır)
Kılavuz numarası
11 (ISO 100'e bağlıdır)
Görüş açısı
28 mm (35 mm film dengi)
Senk hızı
1/200 sn'den kısa.
Flaş EV
-2–+2 EV (0,5 EV Adımı)
Harici flaş
İsteğe bağlı Samsung harici flaşlar
Terminal senk
Flaş yuvası
Beyaz Dengesi
Mod
Otomatik bd, Günışığı, Bulutlu, Floresan Beyazı, 
Floresan NW, Floresan Gün Işığı, Akkor, Flaş BD, 
Özel ayar, Renk Sıcaklığı (Manuel)
Mikro ayar
Amber/Mavi/Yeşil/Macenta sırasıyla 7 adım
Dinamik Mesafe
Kapalı/Akıllı Aralık+/HDR
Resim Sihirbazı
Mod
Standart, Canlı, Portre, Manzara, Orman, 
Retro, Soğuk, Sakin, Klasik, Özel1, Özel2, 
Özel3
Parametre
Renk, Doyma, Keskinlik, Kontrast
203
Fotoğraf makinesinin teknik özellikleri
Ek > 
Çekim
Mod
Akıllı Otomatik, Program, 
Diyafram Öncelikli Pozlama, 
Deklanşör Öncelikli Pozlama, Manuel, Özel1, 
Özel2, Mercek Önceliği, Akıllı
Akıllı mod
Güzel yüz, En iyi Yüz, Manzara, Makro, 
Hareket dondurma, Zengin ton, Panorama, 
Şelale, Siluet, Gün Batımı, Gece, Havai Fişek, 
Işık izi, Yaratıcı Çekim, Çoklu pozlama, 
Akıllı Zıplama Çekimi
Akıllı filtre
Parlaklığı Azaltma, Minyatür, Renkli Kalem, 
Sulu boya, Yıkama çizimi, Yağlı Boya Çizimi, 
Mürekkeple Çizim, Akril, Negatif, Kırmızı, Yeşil, 
Mavi, Sarı
• JPEG (3:2): 20.0M (5472X3648), 
Boyut
10.1M (3888X2592), 5.9M (2976X1984), 
5.0M (2736X1824) (Sadece seri çekim modu), 
2.0M (1728X1152)
• JPEG (16:9): 16.9M (5472X3080), 
7.8M (3712X2088), 4.9M (2944X1656), 
2.1M (1920X1080)
• JPEG (1:1): 13.3M (3648X3648), 
7.0M (2640X2640), 4.0M (2000X2000), 
1.1M (1024X1024)
• RAW: 20.0M (5472X3648)
*  3D mercekli 3D modu sadece JPEG (16:9) 
4.1M (2688X1512) veya 2.1M (1920X1080) ile 
kullanılır. 
Çekim kalitesi
Çok iyi, İyi, Normal
RAW standardı
SRW (ver.2.0.0)
Renk alanı
sRGB, Adobe RGB
Video
Tür
MP4 (H.264)
Format
Film: H.264, Ses: AAC
Video Klip AE Modu
Program, Diyafram Öncelikli Pozlama, 
Deklanşör Öncelikli Pozlama, Manuel
Film klibi
Ses aç/kapat (Çekim süresi: Maks. 29' 59'')
Akıllı filtre
Parlaklığı Azaltma, Minyatür, Renkli Kalem, 
Sulu boya, Yıkama çizimi, Yağlı Boya Çizimi, 
Mürekkeple Çizim, Akril, Negatif, Kırmızı, Yeşil, 
Mavi, Sarı
Boyut
1920X1080, 1920X810, 1280X720, 640X480, 
320X240 (Paylaşım İçin)
Çekim hızı
60 kare/sn, 30 kare/sn, 24 kare/san (sadece 
1920X810 ile vardır) (3D: sadece 30 kare/sn ile 
vardır)
Çoklu Hareket
x0.25 (sadece 640X480, 320X240), 
x0.5 (sadece 1280X720, 640X480, 320X240), 
x5, x10, x20
Çekim kalitesi
HQ, Normal
Ses
Stereo (Giriş Seviyesi Ayarı, Ses Seviyesi 
Görüntülemesi için) 
Düzenle
Sabit resim yakalama, Süre kırpma
204
Ek >
Fotoğraf makinesinin teknik özellikleri
Kayıttan Oynatma
Arayüz
Tür
Tek görüntü, Küçük resimler (15/24),
Slayt Gösterisi, Video
Düzenle
Akıllı Filtre, Yeniden Boyutlandır, Döndür,
Yüz rötuşu, Ekran Parlaklığı, Kontrast
Akıllı filtre
Parlaklığı Azaltma, Minyatür, Renkli Kalem,
Sulu boya, Yıkama çizimi, Yağlı Boya,
Mürekkep Çizim, Akril, Negatif, Kırmızı, Yeşil,
Mavi, Sarı
Veri Saklama
Ortam
Dosya biçimi
Harici hafıza (isteğe bağlı):
SD kartı (2 GB garantidir),
SDHC kartı (32 GB garantidir),
SDXC kartı (64 GB garantidir,
UHS-1 desteklenen)
Video çıkışı
• NTSC, PAL (seçilebilir)
• HDMI
Ses arayüzü
3,5 mm stereo mik girişi
Harici sürüm
Evet
Harici mikrofon
Evet
DC güç girişi
Mikro USB ile DC 5,0 V, 1 A
Güç Kaynağı
Tür
Boyutlar (G x Y x D)
RAW (SRW (ver.2.0.0)), JPEG (EXIF 2.3),
MPO (3D), DCF
Ağırlık
Tür
IEEE 802.11b/g/n Çift Bandı destekler
İşlev
MobileLink, Remote Viewfinder (Uzaktan
Kumanda), Baby Monitor, Otomatik Yedekleme,
E-posta, SNS ve Bulut, Samsung Link,
AutoShare (Otomatik Paylaşım), Group Share,
Photo Beam, HomeSync
Evet
USB 2.0 (mikro USB jak)
- Sınıf 6 ve üstü önerilir
Kablosuz ağ
NFC
Dijital çıkış
Yeniden şarj edilebilir pil: BP1410 (1.410 mAh,
7,6 V )
* Güç kaynağı bölgenize bağlı olarak değişiklik
gösterebilir.
127 X 95,5 X 57,1 mm
375 g (pil ve hafıza kartı olmadan)
Çalışma sıcaklığı
0–40 °C
Çalışma nemi
5–85%
Yazılım
i-Launcher, Adobe Photoshop Lightroom 5
* Performansı iyileştirmek için teknik özellikler haber verilmeden değiştirilebilir.
* Diğer marka ve ürün adları kendi sahiplerinin ticari markalarıdır.
205
Ek
Sözlük
AP (Erişim Noktası)
AEL/AFL (Oto Pozlama Kilidi/Oto Odak Kilidi)
Bir erişim noktası kablolu bir ağa bağlanmak için kablosuz cihazlara 
olanak sağlayan bir cihazdır.
Bu özellikler odaklanmak ve hesaplamak istediğinizde pozlamayı veya 
odağı kilitlemenize yardım eder.
Geçici ağ
AF (Otomatik Odak)
Geçici bir ağ, bilgisayarlar ile cihazlar arasında dosyaları ve internet 
bağlantısını paylaşmak için olan geçici bir bağlantıdır.
Fotoğraf makinesinin lensini özneye otomatik olarak odaklayan bir 
sistem. Fotoğraf makineniz otomatik olarak odaklanmak için kontrastı 
kullanır.
AdobeRGB
Adobe RGB, ticari baskı işlemlerinde kullanılır ve sRGB'den daha 
geniş bir renk aralığına sahiptir. Renk aralığının daha geniş olması, bir 
bilgisayardaki fotoğrafları kolayca düzenlemenize yardımcı olur.
AEB (Otomatik Poz Tarama)
Bu özellik, doğru pozlanmış bir görüntüyü yakalamanıza yardım 
etmesi için birkaç görüntüyü farklı pozlamalarda otomatik olarak 
yakalar.
AMOLED (Aktif matris organik ışık çıkaran diyot)/
LCD (Sıvı Kristal Ekran)
AMOLED çok ince ve hafif olan görsel bir ekrandır ve ışıklandırılmasına 
gerek yoktur. LCD, tüketici elektroniğinde sıklıkla kullanılan bir görsel 
ekrandır. Bu ekran renkleri çoğaltmak için CCFL veya LED gibi ayrı bir 
ışığa ihtiyaç duyar.
Açıklık
Diyafram, fotoğraf makinesinin sensörüne gelen ışık miktarını kontrol 
eder.
206
Sözlük
Ek > 
Fotoğraf makinesi sallanması (Bulanma)
Kompozisyon
Deklanşör açıkken fotoğraf makinesi hareket ederse, tüm görüntü 
bulanık görünebilir. Deklanşör hızı yavaşken bu daha sık olur. 
Duyarlılığı artırarak, flaş kullanarak ya da daha hızlı deklanşör hızı 
kullanarak fotoğraf makinesinin sallanmasını önleyin. Alternatif olarak, 
bir üçayak veya OIS işlevi kullanarak fotoğraf makinesini dengeleyin.
Fotoğrafçılıkta kompozisyon, fotoğraftaki nesnelerin düzenlenmesi 
anlamına gelir. Genelde üçte bir kuralına sadık kalarak iyi bir 
kompozisyon elde edilebilir.
Bulut Bilgisayar
Bulut bilgisayar verileri uzaktaki sunuculara depolamanıza ve bu 
verileri internet erişimine sahip bir bilgisayardan kullanabilmenize 
olanak sağlayan bir teknolojiidir. 
Renk alanı
Fotoğraf makinesinin görebileceği renklerin aralığı.
Renk sıcaklığı
Renk Sıcaklığı, Kelvin (K) olarak ölçülen ve belirli türde bir ışık 
kaynağının renk tonunu ifade eden bir değerdir. Renk sıcaklığı arttıkça, 
ışık kaynağının rengi daha mavimsi bir kalitede olur. Renk sıcaklığı 
azaldıkça, ışık kaynağının rengi daha kırmızımsı bir kalitede olur. 5.500 
Kelvin derecede, ışık kaynağının rengi gün ortasındaki güneş renginde 
olur.
DCF (Fotoğraf Makinesi Dosyalama sistemi için tasarım
kuralı)
Japonya Elektronik ve Enformasyon Teknolojileri Endüstrileri Birliği 
(JEITA) tarafından oluşturulan dijital fotoğraf makineleri için bir dosya 
formatını tanımlayan bir spesifikasyondur. 
Alan derinliği
Bir fotoğrafa kabul edilebilir seviyede odaklanılan en yakın ve en 
uzak noktalar arasındaki mesafe. Alanın derinliği lens diyaframına, 
odak uzaklığına ve fotoğraf makinesinden özneye kadar olan 
mesafeye göre farklılık gösterir. Örneğin daha küçük bir diyafram 
seçmek alan derinliğini artıracak ve bir kompozisyonun arkaplanını 
bulanıklaştıracaktır.
207
Sözlük
Ek > 
EV (Pozlama Değeri)
Flaş
Fotoğraf makinesinin deklanşör hızının tüm kombinasyonları ve lens 
diyaframı aynı pozlamayı verir. 
Düşük ışık şartlarında yeterli pozlama oluşturmanıza yardım eden hızlı 
ışık.
EV Dengelemesi
Odak uzunluğu
Bu özellik, fotoğraflarınızın pozlamasını iyileştirmek için fotoğraf 
makinesi tarafından ölçülen pozlama değerini sınırlı artışlar ile hızlı bir 
şekilde ayarlamanıza olanak sağlar.
Merceğin ortasında odak noktasına kadar olan mesafe (milimetre). 
Odak uzunluğunun fazla olması, görüş açısının daralmasına ve özne 
büyümesine neden olur. Kısa odak uzunlukları, daha geniş görüş açıları 
sağlar.
Exif (Değiştirilebilir Görüntü Dosyası Formatı)
Japonya Elektronik Sektörü Geliştirme Birliği (JEIDA) tarafından 
oluşturulan dijital fotoğraf makineleri için bir görüntü dosya formatı 
tanımlama teknik özelliğidir.
Pozlama
Fotoğraf makinesinin sensörüne ulaşması için izin verilen ışık miktarı. 
Deklanşör hızı, diyafram değeri ve ISO duyarlılığından oluşan bir 
kombinasyon ile pozlama kontrol edilir.
Histogram
Bir görüntünün parlaklığını gösteren bir grafik sunumu. Yatay 
eksen parlaklığı gösterir ve dikey eksen ise piksel sayısını gösterir. 
Histogramda soldaki (çok koyu) ve sağdaki (çok parlak) yüksek 
noktalar bir fotoğrafın yanlış pozlandığını gösterir.
H.264/MPEG-4
Uluslararası standart kurumları ISO-IEC ve ITU-T tarafından oluşturulan 
yüksek sıkıştırmaya sahip video formatı. Bu kodek, Ortak Video Ekibi 
(JVT) tarafından geliştirilen düşük bit oranlarında iyi video kalitesi 
sunabilmektedir.
208
Sözlük
Ek > 
Görüntü sensörü
Ölçüm
Dijital fotoğraf makinesinin fiziksel kısmında görüntüdeki her bir 
piksel için bir photosite bulunmaktadır. Her bir photosite, bir pozlama 
sırasında vuran ışığın parlaklığını kaydeder. Genel sensör türleri CCD 
(Şarjı Katlayan Cihaz) ve CMOS (Tamamlayıcı Metal Oksit Yarı İletken).
Ölçüm, pozlamayı ayarlamak üzere fotoğraf makinesinin ışık miktarını 
ölçmek için kullandığı yöntemi gösterir.
IP (İnternet protokolü) adresi
Öznedeki fotoğraf makinesi lensine manuel olarak odaklanan bir 
sistem. Bir özneye odaklanmak için odak halkasını kullanabilirsiniz.
Bir IP adresi internete bağlı olan her cihaza atanan eşi olmayan bir 
numaradır.
ISO duyarlılığı
Fotoğraf makinesinin ışığa karşı hassaslığı film fotoğraf makinesinde 
kullanılan dengi film hızına bağlıdır. Daha yüksek ISO duyarlılığı 
ayarlarında, fotoğraf makinesi daha yüksek deklanşör hızı kullanır, 
bu da fotoğraf makinesinin sallanması ve düşük ışığın sebep olduğu 
bulanıklığı azaltabilir. Ancak, yüksek hassaslığa sahip görüntüler 
gürültüye karşı daha duyarlıdır.
MF (Manuel Odak)
MJPEG (Hareketli JPEG)
Bir JPEG görüntüsü olarak sıkıştırılan bir video formatıdır.
MPO (Çoklu Resim Nesnesi)
Bir dosyada birden fazla görüntü içeren bir görüntü dosya formatı. 
Bir MPO dosyası 3D TV'ler veya 3D monitörler gibi MPO uyumlu 
ekranlarda bir 3D efekti sağlar.
JPEG (Müşterek Fotografik Uzmanları Grubu)
Dijital görüntüleri karşılaştırmak için bir kayıplı yöntem. Görüntü 
çözünürlüğünü asgari seviyede bozarak genel dosya boyutunu azaltan 
JPEG görüntüleri sıkıştırılır. 
209
Sözlük
Ek > 
Gürültü
PAL (Faz Alternatif Hattı)
Yanlış yerleştirilen veya rastgele, parlak pikseller olarak görünen bir 
dijital görüntüdeki yanlış yorumlanan pikseller. Fotoğraflar yüksek 
duyarlılıkta çekildiğinde veya duyarlılık otomatik olarak karanlık bir 
yere ayarlandığında genellikle gürültü oluşur.
Afrika, Asya, Avrupa ve Orta Doğu'daki birçok ülkede kullanılan bir 
video renk kodlama standardıdır.
NFC (Yakın Alan İletişimi)
Dijital görüntüde kullanılan sıkıştırma oranı ifadesidir. Yüksek kalitedeki 
görüntüler daha düşük sıkıştırma oranına sahip olup bu genellikle 
daha büyük dosya boyutu ile sonuçlanır.
NFC, yakın mesafelerdeki telsiz iletişimi için bir standartlar setidir. 
Özellikleri etkinleştirmek ya da diğer cihazlar ile veri alışverişi yapmak 
için NFC-etkin cihazları kullanabilirsiniz.
Çekim kalitesi
RAW (CCD raw verisi)
Japonya, Kuzey Amerika, Filipinler, Güney Amerika, Güney Kore ve 
Tayvan'da sıklıkla kullanılan bir video renk kodlamasıdır.
Doğrudan fotoğraf makinesinin görüntü sensöründen toplanan 
orijinal, işlenmeyen veriler. Görüntü standart bir dosya formatına 
sıkıştırılmadan önce Beyaz Dengesi, kontrast, doygunluk, netlik ve 
diğer veriler düzenleme yazılımı ile ayarlanabilir.
Optik yakınlaştırma
Çözünürlük
Bu, bir lens ile birlikte görüntüleri büyüten genel bir yakınlaştırmadır 
ve görüntülerin kalitesini bozmaz.
Dijital görüntüde bulunan piksel sayısı. Yüksek çözünürlükteki 
görüntülerde daha fazla piksel vardır ve normalde düşük 
çözünürlükteki görüntülerden daha fazla ayrıntı görünür.
NTSC (Ulusal Televizyon Sistemi Komitesi)
210
Sözlük
Ek > 
Deklanşör hızı
Beyaz dengesi (Renk dengesi)
Deklanşör hızı, deklanşörün açılıp kapanma süresini belirtir ve görüntü 
sensörüne ulaşmadan önce diyaframdan geçen ışık miktarını kontrol 
ettiğinden, bir fotoğrafın parlaklığı açısından önemli bir faktördür. 
Yüksek deklanşör hızı ışığın içeri girmesi için daha az süre tanır; bu 
nedenle, fotoğraf daha karanlık olur ve hareketli özneler daha kolay 
dondurulur.
Bir görüntüdeki renklerin yoğunluğunun ayarlanması (normalde 
kırmızı, yeşil ve mavi olarak asıl renklerdir). Beyaz Dengesinin veya renk 
dengesinin ayarlanmasındaki amaç bir görüntüdeki renkleri doğru 
vermektir.
sRGB (Standart RGB)
Wi-Fi, elektronik cihazların verileri bir ağ üzerinden kablosuz olarak 
aktarmalarına olanak sağlayan bir teknolojidir.
IEC (Uluslararası Elektroteknik Heyeti) tarafından belirlenen 
uluslararası renk aralığı standardı. Bu, PC monitörleri için renk alanı ile 
tanımlanmıştır ve aynı zamanda Exif için standart renk boşluğu olarak 
da kullanılır.
Wi-Fi
WPS (Wi-Fi Korumalı Kurulum)
WPS, kablosuz ev ağlarını koruyan bir teknolojidir.
Eskitme
Görüntünün merkezi ile karşılaştırıldığında görüntünün parlaklığının 
veya doygunluğunun kenarlarda (dış kenarlar) azaltılması. Eskitme, bir 
görüntünün ortasına yerleştirilen özneler ile ilgili olarak çizilebilir.
211
Ek
İsteğe bağlı aksesuarlar
Aşağıdaki isteğe bağlı öğeleri satın alabilirsiniz:
Lens, Harici flaş, Deklanşör düğmesi (mikro USB türü), Harici mikrofon, 
Yeniden şarj edilebilir pil, Pil şarj aleti, Fotoğraf makinesi çantası, 
Fotoğraf makinesi kılıfı, Hafıza kartı, Filtre, USB kablosu, HDMI kablosu, 
Askı
• Aksesuarların türünü, görüntüsünü ve bulunup bulunmadığını belirlemek 
için, Samsung web sitesini ziyaret edin.
•
• Aksesuarları satın almadan önce, fotoğraf makineniz ile uyumlu 
olduğundan emin olun. GPS10 ve EM10 bu fotoğraf makinesi ile uyumlu 
değil.
Yalnızca, Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın. Samsung, 
diğer üreticilere ait aksesuarları kullanmanızdan kaynaklanan hasarlardan 
sorumlu değildir.
212
Ek
Dizin
A
Ç
Açıklık 16, 20
Çekim modları
Adobe Photoshop
Lightroom 183
Akıllı filtre
Çekim modu  110
Oynatma modu  133
Akıllı panel 40
Akıllı Zıplama Çekimi 71
Alan Derinliği (DOF) 17, 22
Ayarlar 171
B
Dosyalar
Akıllı  66
Akıllı Otomatik  55
Deklanşör Öncelikli Pozlama  60
Diyafram Öncelikli Pozlama  59
Kaydetme  72
Manuel  61
Özel  63
Program  57
Çözünürlük
Çekim modu (Film)  114
Çekim modu (Fotoğraf)  77
Oynatma modu  130
Baby Monitor 149
D
Bakım 186
Deklanşör hızı 18, 20
Beyaz dengesi 81
DIRECT LINK 33
Büyütme 124
Dokunmatik ekran 38
Dokunmatik otomatik
odaklanma 90
Dosya aktarma
Mac  179
Windows  178
Fotoğraf tipi  78
Korunuyor  122
Siliniyor  123
Video tipi  114
Döndürme 130
Duruş 13
Fotoğraflar
3D TV'de görüntüleme  177
Büyütme  124
Çekim seçenekleri  77
Düzenleme  129
Fotoğraf makinesinde 
görüntüleme  119
HDTV'de görüntüleme  176
Fotoğraf makinesi
E
Ekran Parlaklığı 171
Ekran türü 48
En iyi Yüz modu 68
F
Flaş
Flaş seçenekleri  101
Işığı Yansıtarak Fotoğraf 
Çekme  27
Kılavuz numarası  26
Yoğunluk  103
F-numarası 16
Bağlantısını kesiyor 
(Windows)  179
Düzen  30
PC'ye bağlama  178
Taşınabilir disk olarak 
bağlama  178
Fotoğraf makinesinin teknik
özellikleri 201
G
Görüntü ayarlama
Fotoğrafları ayarlama  131
Yüzlerin rötuşu  132
Güç Tasarrufu modu 172
H
Hafıza kartı
İkaz  189
Yerleştir  34
213
Dizin
Ek > 
I
M
ISO duyarlılığı 79
MobileLink 143
İ
N
Poz Değeri (EV) 16, 111
i-Launcher 182
NFC (Tag & Go) 140
Poz Tarama 98
O
R
Odak uzunluğu 21
Remote Viewfinder 147
Odak yardımcısı 92
Renk boşluğu 165
V
Odak Zirvesi 93
Resim Sihirbazı 83
Video Çıkışı 172
İsteğe bağlı aksesuarlar
Flaş düzeni  53
Flaşı bağlayın  54
İzleme otomatik odaklanma 90
K
Kablosuz ağ 135
Kırmızı göz etkisi 102
Kısıcı 116
Küçük resimler 119
Optik Görüntü Sabitleme
(OIS) 94
Otomatik Odak 84
Otomatik Yedekleme 151
Ö
L
Lenses
Düzen  49
İşaretler  52
Kilit açma  51
Kilitleme  50
Ölçüm 106
P
Paketi açma 29
Panorama modu 69
Pil
İkaz  193
Şarj oluyor  35
Yerleştir  34
T
Tarih ve Saat 172
Tek dokunuşla çekim 91
TV 176
Ü
Üçte bir kuralı 24
Videolar
S
Görüntüleme  126
Kaydetme  72
Seçenekler  114
Yakalama  128
Samsung Link 159
Servis merkezi 198
Simgeler
Çekim modu  45
Oynatma modu  47
Slayt gösterisi 124
Y
Yüzlerin rötuşu 132
Sürüş 95
Z
Ş
Zamanlayıcı 97
Şarj oluyor 35
3
3D modu 73
214
Ek
Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması
(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)
Bu üründeki pillerin doğru atılması
(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)
(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)
Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, 
ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB 
kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması 
gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre 
ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu 
diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir 
şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.
Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme 
işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi 
için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat 
kurmalıdır.
Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin 
kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması 
gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC 
Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, 
kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu 
maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.
Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını 
özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki 
ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.
İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin 
hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik 
aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.
This product is RoHS complaint.
215

DİKKAT
PİLİN YANLIŞ YERLEŞTİRİLMESİ HALİNDE PATLAMA
TEHLİKESİ VARDIR.
KULLANILAN PİLLERİ TALİMATLARA UYGUN ŞEKİLDE
İMHA EDİN.
216
Satış sonrası servisler veya sorularınız için lütfen ürününüzle birlikte verilen
garantiye bakın veya www.samsung.com adresindeki web sitemizi ziyaret edin.
Download PDF

advertising