Samsung | NX2000 | Samsung SMART CAMERA NX2000 Kullanım kılavuzu

Kullanım
Kılavuzu
TUR Bu kullanım kılavuzunda fotoğraf makinenizin
kullanımıyla ilgili ayrıntılı açıklamalar bulunmaktadır.
Lütfen öncelikle bu kılavuzun tamamını okuyun.
Telif hakkı bilgileri
• Microsoft Windows ve Windows logosu, Microsoft Corporation'ın
tescilli ticari markalarıdır.
• Mac ve Apple App Store, Apple Corporation'ın tescilli ticari
markalarıdır.
• Google Play Store, Google, Inc firmasının tescilli ticari markasıdır.
• Adobe, Adobe logosu, Photoshop ve Lightroom, Adobe Systems
Incorporated firmasının ABD ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari
markaları ya da ticari markalarıdır.
• microSD™, microSDHC™ ve microSDXC™ SD Association'ın tescilli
ticari markasıdır.
• HDMI, HDMI logosu ve "High – Definition
Multimedia Interface" terimi HDMI
Licencing LLC'nin ticari markaları veya
tescilli ticari markalarıdır.
• Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logosu ve Wi-Fi logosu Wi-Fi Alliance’ın
• Fotoğraf Makinesinin teknik özellikleri veya bu kılavuzun içeriği
fotoğraf makinesi işlevlerinin yükseltilmesi nedeniyle önceden
haber verilmeden değiştirilebilir.
• Fotoğraf Makinenizi satın aldığınız ülkede kullanmanızı
öneriyoruz.
• Bu fotoğraf makinesini sorumlu bir şekilde kullanın ve kullanımı
ile ilgili tüm yasalara ve düzenlemelere uygun hareket edin.
• Önceden izin almadan bu kılavuzun herhangi bir bölümünü
yeniden kullanamaz veya dağıtamazsınız.
PlanetFirst ibaresi, Samsung Electronics'in eko-sisteme
duyarlı işletme ve yönetim faaliyetleri aracılığıyla
sürdürülebilir kalkınmaya ve sosyal sorumluluklara olan
bağlılığını simgeler.
tescilli ticari markalarıdır.
• Bu kılavuzda kullanılan ticari markalar ve adların mülkiyeti ilgili
sahiplerine aittir.
1
Sağlık ve güvenlik bilgileri
Tehlikeli durumlardan kaçınmak ve fotoğraf makinenizden en iyi
performansı elde etmek için aşağıdaki uyarılara her zaman uyun.
Dikkat—kendinizi veya başkalarını yaralamanıza
neden olabilecek durumlar
Fotoğraf Makinenizi demonte etmeyin ve tamir etmeye
kalkışmayın.
Bu elektrik çarpması veya fotoğraf makinesinin zarar görmesi ile
sonuçlanabilir.
Fotoğraf Makinenizi yanıcı veya patlayıcı gazların veya
sıvıların yakınında kullanmayın.
Bu bir yangına veya patlamaya neden olabilir.
Fotoğraf Makinesinin içine yanıcı maddeler sokmayın
veya bu tür maddeleri fotoğraf makinesine yakın yerlerde
saklamayın.
Görüntüsünü çektiğiniz kişinin gözlerinin zarar
görmemesine dikkat edin.
Flaşı insanlara veya hayvanlara yakın mesafede (1 m’den daha yakın)
kullanmayın. Flaşı öznenin gözüne çok yakın tutarak kullanırsanız, bu
geçici veya kalıcı görme hasarlarına neden olabilir.
Fotoğraf Makinenizi küçük çocuklardan ve evcil
hayvanlardan uzak tutun.
Fotoğraf Makinenizi ve tüm aksesuarlarını küçük çocukların ve
hayvanların erişmeyeceği bir yerde saklayın. Küçük parçalar yutulursa
boğulmaya ve ciddi yaralanmalara yol açabilir. Hareketli parçalar ve
aksesuarlar da fiziksel tehlike arz edebilir.
Fotoğraf Makinesini uzun süre doğrudan güneş ışığına
veya yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın.
Güneş ışığına veya yüksek sıcaklıklara uzun süre maruz kalması
fotoğraf makinenizin iç bileşenlerinin kalıcı bir şekilde hasar
görmesine neden olabilir.
Bu bir yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Fotoğraf Makinesini örtüler veya giysiler ile örtmekten
kaçının.
Fotoğraf Makinenizi ıslak elle kullanmayın.
Fotoğraf Makinesi fazla ısınabilir ve bu fotoğraf makinesini bozabilir
veya bir yangına neden olabilir.
Elektrik çarpması ile sonuçlanabilir.
Gök gürlemesi sırasında güç besleme kablosundan
tutmayın ya da şarj aletinin yakınına gitmeyin.
Elektrik çarpması ile sonuçlanabilir
2
Sağlık ve güvenlik bilgileri
Eğer fotoğraf makinenize sıvı veya yabancı maddeler
girerse pil veya AC adaptörü gibi tüm güç kaynaklarından
hemen ayırın ve sonra bir Samsung Servis Merkezi ile
iletişime geçin.
Belirli yerlerde kullanımını sınırlayan yasal düzenlemelere
uyun.
• Diğer elektronik cihazlarla etkileşime girmesine izin vermeyin.
• Fotoğraf Makinenizi uçuş esnasında kapalı tutun. Fotoğraf
Makineniz uçaktaki cihazları etkileyebilir. Havayolu düzenlemelerine
uyun ve havayolu personeli tarafından istendiğinde fotoğraf
makinenizi kapatın.
• Tıbbi cihazların yakınında fotoğraf makinesini kapatın. Fotoğraf
Makineniz hastanelerdeki veya sağlık merkezlerindeki tıbbi cihazları
etkileyebilir. Tüm düzenlemelere, uyarı işaretlerine ve sağlık
personelinin talimatlarına uyun.
Fotoğraf Makinenizin kalp pilleriyle etkileşime
girmesinden kaçının.
Üretici firma veya araştırma grupları tarafından önerildiği üzere olası
etkileşimlerden kaçınmak için bu fotoğraf makinesi ile kalp pilleri
arasındaki mesafeyi koruyun. Fotoğraf Makinenizin bir kalp pilini
veya başka bir tıbbi aygıtı etkilediğinden şüphe etmenize yol açacak
herhangi bir durum olursa, fotoğraf makinenizi derhal kapatın ve
yardım için kalp pilinin veya tıbbi aygıtın üreticisine başvurun.
Uyarı—fotoğraf makinenizin veya diğer cihazların
zarar görmesine neden olabilecek durumlar
Fotoğraf Makinesini uzun süre kullanmadan
saklayacaksanız içindeki pilleri çıkarın.
İçindeki pillerde akma olabilir veya zamanla paslanarak fotoğraf
makinenize önemli hasar verebilir.
Yedek pil olarak yalnızca üreticinin önerdiği, orijinal
Lityum-iyon pilleri kullanın. Pile zarar vermeyin veya
ısıtmayın.
Bu bir yangına veya kişisel yaralanmalara neden olabilir.
Yalnızca Samsung tarafından onaylanan pilleri, şarj
cihazlarını, kabloları ve aksesuarları kullanın.
• Onaylanmamış piller, şarj cihazları, kablolar veya aksesuarlar
pillerin patlamasına, fotoğraf makinenizin zarar görmesine veya
yaralanmanıza neden olabilir.
• Onaylanmamış piller, şarj cihazları, kablolar ve aksesuarlardan
meydana gelecek zarar veya yaralanmalardan Samsung sorumlu
değildir.
Pilleri amacına uygun olmayan şekilde kullanmayın.
Bu bir yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
3
Sağlık ve güvenlik bilgileri
Patlarken flaşa dokunmayın.
Patlarken flaş çok sıcaktır ve derinizi yakabilir.
AC adaptörünü kullanırken, AC adaptörüne giden gücün
bağlantısını kesmeden önce fotoğraf makinesini kapatın.
Aksi takdirde yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Kullanmadığınızda AC adaptörünün duvar prizi ile
bağlantısını kesin.
Aksi takdirde yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Pilleri şarj ettiğinizde hasarlı bir güç kablosu, AC
adaptörü veya gevşek bir priz kullanmayın.
Bu yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
AC adaptörünün pilin üzerindeki +/- terminalleri ile
temas etmesini önleyin.
Bu yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Fotoğraf Makinesini düşürmeyin ya da hızlı bir şekilde bir
yere çarpmayın.
Aksi halde ekrana ya da dahili parçalara hasar gelebilir.
Kabloları veya adaptörleri bağlarken ve pilleri veya hafıza
kartlarını takarken dikkatli olun.
Bağlantıları zorlarsanız, kabloları doğru takmazsanız veya pilleri ve
hafıza kartlarını yanlış takarsanız bağlantı noktalarına, girişlere ve
aksesuarlara zarar verebilirsiniz.
Manyetik şeritli kartları fotoğraf makinesi çantasından
uzak tutun.
Kartta saklanan bilgiler zarar görebilir veya silinebilir.
Asla hasarlı şarj cihazı, pil veya hafıza kartı kullanmayın.
Bu durum elektrik çarpması veya fotoğraf makinesinin çalışmaması
veya yangın çıkması ile sonuçlanabilir.
Lütfen fotoğraf makinesini manyetik alanların içine veya
yakınına koymayın.
Aksi halde fotoğraf makinesinin arızalanmasına sebep olabilir.
Eğer ekran hasar görürse fotoğraf makinesini
kullanmayın.
Eğer cam veya akrilik parçalar kırılırsa, fotoğraf makinesini tamir
ettirmek için bir Samsung servis merkezini ziyaret ediniz.
4
Sağlık ve güvenlik bilgileri
Kullanmadan önce fotoğraf makinesinin doğru çalışıp
çalışmadığını kontrol edin.
Diğer elektronik cihazlarla etkileşime girmesine izin
vermeyin.
Üretici fotoğraf makinesinin hatalı çalışmasından veya doğru
kullanılmamasından kaynaklanabilecek hiçbir dosya kaybı veya
zararlardan sorumlu tutulamaz.
Fotoğraf Makineniz kalp pili, işitme cihazı ve evde ya da araçta
bulunan diğer elektronik cihazlar gibi korumasız veya uygun koruması
olmayan elektronik ekipmanları etkileyebilecek radyo frekansı
(RF) sinyalleri yayar. Etkileşim sorunlarını çözmek için elektronik
cihazlarınızın üretici firmalarına başvurun. İstenmeyen etkileşimi
önlemek için yalnızca Samsung tarafından onaylanan cihaz ve
aksesuarları kullanın.
USB kablosunun kısa ucunu fotoğraf makinenize
takmalısınız.
Kablo ters takılırsa, dosyalarınız zarar görebilir. Üretici firma hiçbir veri
kaybından sorumlu tutulamaz.
Merceği doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
Bu, görüntü sensöründe renk kaybına ya da arızalanmaya sebep
olabilir.
Eğer fotoğraf makinesi aşırı ısınırsa, pili çıkarın ve
soğumasını bekleyin.
• Fotoğraf makinesinin uzun süreli kullanımı pili aşırı ısındırabilir ve
fotoğraf makinesinin iç sıcaklığını artırabilir. Eğer fotoğraf makinesi
çalışmayı durdurursa, pili çıkarın ve soğumasını bekleyin.
• Cihazın aşırı ısınması fotoğraflarınızn kumlu bir görünüm almasına
Fotoğraf Makinenizi normal konumda kullanın.
Fotoğraf Makinenizin dahili antenine dokunmayın.
Veri aktarımı ve sorumluluklar
• WLAN ile aktarılan veriler başkalarının eline geçebilir, bu nedenle
ortak alanlarda veya açık ağlarda önemli verileri aktarmaktan
kaçının.
• Telif haklarına, ticari markalara, fikir hakları yasalarına veya kamu
ahlakına aykırı hiçbir veri aktarımından dolayı fotoğraf makinesi
üreticisi sorumlu tutulamaz.
neden olabilir. Bu doğaldır ve fotoğraf makinenizin genel başarısını
olumsuz yönde etkilemez.
5
Bu kılavuzda kullanılan simgeler
Simge
İşlev
Ek Bilgi
Güvenlik uyarıları ve önlemler
[
]
Fotoğraf makinesi düğmeleri. Örneğin, [Deklanşör] deklanşör
düğmesini gösterir.
(
)
İlgili bilgilerin bulunduğu sayfa numarası
→
*
Bir adımı yerine getirmek için seçeneklerin veya menülerin
sıralamasını seçmeniz gereklidir; örneğin: 1 →
Çekim kalitesi öğesine dokunun (1 seçimi ve ardından
Çekim kalitesi'yi gösterir).
Ek Açıklama
6
İçindekiler
İpuçları
Bölüm 1
Çekim duruşları ............................................................................ 13
Başlarken ....................................................................................... 28
Paketi açma .......................................................................................................... 28
Fotoğraf makinesi düzeni ........................................................... 29
Fotoğrafçılık kavramları
Fotoğraf makinesi nasıl tutulur? ...................................................................... 13
Ayakta fotoğraf çekme ........................................................................................ 14
Diz çökerek fotoğraf çekme............................................................................... 14
Diyafram ....................................................................................... 15
Diyaframın değeri ve alanın derinliği ............................................................. 16
Deklanşör hızı ............................................................................... 17
ISO duyarlılığı ............................................................................... 18
Diyafram ayarı, deklanşör hızı ve ISO duyarlılığı
pozlamayı nasıl kontrol eder? .................................................... 19
Odak uzunluğu, açı ve perspektif arasındaki bağlantı ............ 20
Alan derinliği ................................................................................ 21
Odak dışı efektleri ne denetler? ....................................................................... 21
Optik önizleme ....................................................................................................... 23
Kompozisyon ................................................................................ 23
Üçte Bir Kuralı.......................................................................................................... 23
İki özneli fotoğraflar.............................................................................................. 24
Flaş ................................................................................................. 25
Flaş kılavuz numarası ............................................................................................ 25
Işığı Yansıtarak Fotoğraf Çekme ....................................................................... 26
Fotoğraf Makinem
DIRECT LINK düğmesini kullanma.................................................................. 31
Komutla aramayı kullanma ............................................................................... 32
Pilin ve hafıza kartının takılması ................................................ 33
Pilin ve hafıza kartının çıkarılması................................................................... 33
Pili şarj etme ve fotoğraf makinesini açma .............................. 34
Pili şarj etme ......................................................................................................... 34
Fotoğraf makinesini açma .............................................................................. 34
İlk ayarı yerine getirme ............................................................... 35
Bir mod seçme .............................................................................. 36
Bir Mod ekranına giriş ...................................................................................... 36
Mod açıklaması ................................................................................................... 36
Simgeleri yeniden düzenleme ....................................................................... 37
İşlevlerin seçilmesi (seçenekler) ................................................. 38
m Kullanımı ................................................................................................ 38
Akıllı paneli kullanma........................................................................................ 39
Dokunmatik ekranı kullanma ........................................................................... 40
7
İçindekiler
Ekran simgeleri ............................................................................. 41
Çekim modunda ................................................................................................. 41
Fotoğraf çekme...................................................................................................... 41
Video kaydetme .................................................................................................... 42
Seviye göstergesi hakkında............................................................................... 42
Oynatma modunda ........................................................................................... 43
Fotoğrafları görüntüleme .................................................................................. 43
Videoları oynatma ................................................................................................ 43
Görüntülenen bilgileri değiştirme ............................................................... 44
Mercekler ...................................................................................... 45
Mercek düzeni ..................................................................................................... 45
Merceğin kilitlenmesi veya kilidinin açılması ............................................. 46
Mercek işaretleri ................................................................................................. 49
Aksesuarlar ................................................................................... 50
Harici flaş yerleşimi ............................................................................................ 50
Harici flaş bağlama ............................................................................................... 51
GPS modülü düzeni (isteğe bağlı) ............................................................... 53
GPS modülünü takma ...................................................................................... 53
Çekim modları .............................................................................. 55
Otomatik modu .................................................................................................. 55
Akıllı mod .............................................................................................................. 57
En iyi Yüz modunu kullanma ............................................................................ 58
Panoramik Fotoğrafları çekme......................................................................... 59
Program modu .................................................................................................... 61
Program Kaydırma................................................................................................ 61
Minimum deklanşör hızı..................................................................................... 62
Diyafram Önceliği Modu ................................................................................. 62
Deklanşör Önceliği modu ............................................................................... 63
Manüel mod ......................................................................................................... 64
Bulb işlevini kullanma.......................................................................................... 65
Özel modu ............................................................................................................ 65
Özel bir modu kaydetme ................................................................................... 65
Özel bir modu seçme .......................................................................................... 66
Video kaydetme.................................................................................................. 66
i-İşlevi kullanma .................................................................................................. 68
Z Kullanımı .................................................................................................. 69
3D modu................................................................................................................ 70
Çekim modunda kullanılabilen işlevler ...................................................... 71
8
İçindekiler
Bölüm 2
Çekim İşlevleri
Boyut ve Çözünürlük ................................................................... 74
Fotoğraf boyutu.................................................................................................. 74
Çekim kalitesi ....................................................................................................... 75
ISO duyarlılığı ............................................................................... 76
Beyaz Dengesi .............................................................................. 77
Önceden ayarlı beyaz dengesi seçeneklerini özelleştirme ................... 78
Resim Sihirbazı (fotoğraf stilleri) ............................................... 80
Akıllı Filtre..................................................................................... 81
AF modu ........................................................................................ 82
Tekli AF ................................................................................................................... 83
Sürekli AF............................................................................................................... 83
Manüel odaklama .............................................................................................. 84
AF alanı.......................................................................................... 85
Seçim AF ................................................................................................................ 85
Çoklu AF................................................................................................................. 86
Yüz algılama AF ................................................................................................... 86
Kendi Portrem AF ............................................................................................... 87
Dokunmatik otomatik odak ....................................................... 88
Dokunmatik otomatik odak ........................................................................... 88
AF Noktası ............................................................................................................. 88
İzleme otomatik odak....................................................................................... 88
Bir dokunuşta çekim ......................................................................................... 89
Odak yardımcısı............................................................................ 90
MF Yardımı ............................................................................................................ 90
Odak Zirvesi ......................................................................................................... 90
Odak alanının poz değerini ölçme ............................................................ 91
Çerçeve modu............................................................................... 92
Optik Görüntü Sabitleme (OIS) .................................................. 93
Film İlerletme (çekim yöntemi) .................................................. 94
Tek ............................................................................................................................ 94
Sürekli ..................................................................................................................... 94
Seri Çekim ............................................................................................................. 95
Zamanlayıcı........................................................................................................... 95
Oto Poz Taraması (AE Ayracı)......................................................................... 96
Beyaz Denge Poz Tarama (WB Ayracı) ....................................................... 96
Resim Sihirbazı Poz Taraması (P Wiz Ayracı) ............................................ 97
Ölçüm ............................................................................................ 98
Çoklu ....................................................................................................................... 98
Nokta ...................................................................................................................... 99
Merkez ağırlıklı .................................................................................................... 99
Dinamik Mesafe ......................................................................... 100
Flaş ............................................................................................... 101
Kırmızı göz etkisini azaltma......................................................................... 102
Flaş yoğunluğunu ayarlama ........................................................................ 102
Poz dengelemesi ........................................................................ 104
Pozlama kilidi ............................................................................. 105
Video işlevleri ............................................................................. 106
Film boyutu ....................................................................................................... 106
Film kalitesi ........................................................................................................ 106
Çoklu Hareket ................................................................................................... 107
Kısıcı ..................................................................................................................... 107
Ses ......................................................................................................................... 108
Rüzgar kesme ................................................................................................... 108
Mikrofon Seviyesi ............................................................................................ 108
9
İçindekiler
Bölüm 3
Bölüm 4
Oynatma/Düzenleme
Kablosuz ağ
Dosyaları arama ve yönetme .................................................... 110
Fotoğrafları görüntüleme............................................................................. 110
Görüntü küçük resimlerini görüntüleme ................................................ 110
Dosyaları kategoriye göre görüntüleme ................................................ 111
Dosyaları bir klasörde görüntüleme ........................................................ 111
Dosyaları koruma ............................................................................................ 112
WLAN'a bağlanma ve ağ ayarlarını yapılandırma ................. 124
WLAN'a bağlanma .......................................................................................... 124
Tüm dosyaları kilitleme/Kilidi açma ............................................................
Dosyaları silme .................................................................................................
Tek bir dosyayı silme.........................................................................................
Birden çok dosyayı silme ................................................................................
Tüm dosyaları silme ..........................................................................................
112
113
113
113
113
Fotoğrafları görüntüleme ......................................................... 114
Fotoğrafı büyütme .......................................................................................... 114
Slayt gösterisi görüntüleme ........................................................................ 114
Oto döndür........................................................................................................ 115
Baskı siparişi (DPOF) oluşturma ................................................................. 115
Videoları oynatma ..................................................................... 116
Oynatma sırasında videoyu kırpma ......................................................... 116
Oynatma sırasında görüntü yakalama .................................................... 117
Fotoğrafları düzenleyin ............................................................. 118
Bir fotoğrafı kırpma ........................................................................................ 118
Bir fotoğrafı döndürme ................................................................................. 119
Fotoğrafları yeniden boyutlandırma ........................................................ 119
Fotoğraflarınızı ayarlama.............................................................................. 120
Yüzlerin rötuşu.................................................................................................. 121
Kırmızı gözü azaltma...................................................................................... 121
Akıllı Filtre efektlerini uygulama ................................................................ 122
Ağ seçeneklerini ayarlama.............................................................................. 125
IP adresini manuel olarak ayarlama ............................................................ 125
Oturum açma tarayıcısını kullanma.......................................................... 125
Ağ bağlantısı ipuçları ..................................................................................... 126
Metin girme ....................................................................................................... 127
Dosyaları bir akıllı telefona otomatik kaydetme ................... 128
Fotoğrafları ve videoları bir akıllı telefona gönderme .......... 129
Akıllı telefonu uzaktan deklanşör açıcı olarak kullanma ...... 131
Fotoğraf ve videoları göndermek için Oto yedekleme
kullanımı ..................................................................................... 133
PC'nizde Oto yedeklemesi yapmak için programı yükleme ........... 133
Fotoğrafları ve videoları bir bilgisayara gönderme ............................ 133
Fotoğraf veya videoları e-posta ile gönderme....................... 135
E-posta ayarlarını değiştirme...................................................................... 135
Bilgilerinizi kaydetme ....................................................................................... 135
E-posta parolasını ayarlama .......................................................................... 136
E-posta parolasını değiştirme ....................................................................... 137
Fotoğraf veya videoları e-posta ile gönderme .................................... 137
Fotoğraf veya video paylaşım web sitelerini kullanma ......... 139
Web sitesine erişme ....................................................................................... 139
Fotoğrafları veya videoları siteye yükleme ............................................ 140
Samsung Link'i kullanarak dosyaları gönderme .................... 141
Fotoğrafları çevrimiçi depoya yükleme .................................................. 141
Fotoğrafları veya videoları Samsung Link'i desteleyen
cihazlarda görüntüleme................................................................................ 142
Wi-Fi Direct kullanarak fotoları gönderme ............................ 144
10
İçindekiler
Bölüm 5
Bölüm 6
Kullanıcı ayarları......................................................................... 146
ISO özelleştirmesi............................................................................................ 146
Dosyaları bir HDTV veya 3D TV'de görüntüleme .................. 158
HDTV'de dosyaları görüntüleme ............................................................... 158
Dosyaları 3D TV'de görüntüleme.............................................................. 159
Dosyaları bilgisayarınıza aktarma ............................................ 160
Dosyaları Windows İS yüklü bilgisayarınıza aktarma ........................ 160
Fotoğraf makinesi ayarları menüsü
Harici cihazlara bağlama
ISO adımı............................................................................................................... 146
Oto. ISO Aralığı ................................................................................................... 146
Gürültü Azaltma...............................................................................................
Tarama Ayarı......................................................................................................
DMF (Direct Manual Focus).........................................................................
Renk alanı ...........................................................................................................
Bozukluk Düzeltme.........................................................................................
Özel Mod olarak Kaydet ...............................................................................
iFn Özelleştirme ...............................................................................................
Kullanıcı Ekranı .................................................................................................
Düğme eşleme .................................................................................................
Kılavuz Çizgisi ...................................................................................................
AF Lambası.........................................................................................................
146
147
147
148
149
149
149
149
150
151
151
Ayar.............................................................................................. 152
Fotoğraf makinesini çıkarılabilir bir disk gibi bağlama ....................... 160
Cihazın bağlantısını kesme (Windows XP için) ....................................... 161
Dosyaları Mac OS'e aktarma ....................................................................... 161
Programları bir bilgisayarda kullanma ................................... 163
Programları verilen CD'den yükleme ....................................................... 163
i-Launcher'ı kullanırken faydalanabileceğiniz programlar ................. 163
i-Launcher kullanma ......................................................................................
Windows OS Gereksinimleri ..........................................................................
Mac OS Gereksinimleri ....................................................................................
i-Launcher'ı açma...............................................................................................
Multimedia Viewer kullanma.........................................................................
Cihaz yazılımını indirme ..................................................................................
PC Auto Backup programını indirme .........................................................
Adobe Photoshop Lightroom yükleme ..................................................
Adobe Photoshop Lightroom kullanma.................................................
163
163
164
164
165
166
166
167
167
11
İçindekiler
Bölüm 7
Ek
Servis merkezine başvurmadan önce ...................................... 181
Fotoğraf makinesinin teknik özellikleri .................................. 184
Hata mesajları ............................................................................ 169
Sözlük .......................................................................................... 189
Fotoğraf makinesinin bakımı ................................................... 170
Fotoğraf makinesini temizleme ................................................................. 170
Dizin............................................................................................. 197
Fotoğraf makinesi merceği ve ekranı ......................................................... 170
Görüntü sensörü ................................................................................................ 170
Fotoğraf makinesinin gövdesi....................................................................... 170
İsteğe bağlı aksesuarlar............................................................. 195
Fotoğraf makinesini kullanma veya saklama ........................................ 171
Fotoğraf makinesini kullanmak veya saklamak
için uygun olmayan yerler ................................................................................171
Plaj ve sahillerde kullanma ............................................................................. 171
Uzun süreli saklama .......................................................................................... 171
Nemli ortamlarda fotoğraf makinesini dikkatli kullanma .................. 172
Diğer önlemler .................................................................................................... 172
Hafıza kartı hakkında ..................................................................................... 173
Desteklenen hafıza kartı .................................................................................. 173
Hafıza kartı kapasitesi ...................................................................................... 174
Hafıza kartlarının kullanıma dair uyarılar .................................................. 176
Pil hakkında bilgi ............................................................................................. 177
Pil teknik özellikleri............................................................................................ 177
Pil ömrü ................................................................................................................. 178
Düşük pil uyarısı ................................................................................................. 178
Pilin kullanımı ile ilgili notlar ......................................................................... 178
Pilin kullanımı hakkında ikazlar .................................................................... 179
Pilin şarj edilmesiyle ilgili notlar ................................................................... 179
Bir bilgisayar bağlı iken şarj etme üzerine notlar .................................. 180
Pilleri ve şarj cihazlarını kullanırken ve elden
çıkarırken özen gösterin ....................................................................................180
12
Fotoğrafçılık kavramları
Çekim duruşları
Fotoğraf makinesini sabitlemek için doğru bir duruş, iyi bir fotoğraf
çekmeniz açısından önemlidir. Fotoğraf makinesini doğru tutsanız
bile, yanlış duruş fotoğraf makinesinin titremesine neden olabilir. Dik
durun ve fotoğraf makinenizin titrememesi için kıpırdamayın. Yavaş
deklanşör hızlarında çekim yaparken, vücut hareketini en aza indirmek
için nefesinizi tutun.
Fotoğraf makinesi nasıl tutulur?
Fotoğraf makinesini sağ elinizle tutun ve sağ elinizin işaret parmağını
deklanşör düğmesinin üzerine koyun. Sol elinizi ise, desteklemek için
merceğin altına yerleştirin.
13
Fotoğrafçılık kavramları
Ayakta fotoğraf çekme
Çekeceğiniz sahneyi oluşturun; ayaklarınızı omuz genişliğinde açıp
dirseklerinizi aşağıyı gösterecek şekilde tutun.
Diz çökerek fotoğraf çekme
Çekeceğiniz sahneyi oluşturun, bir dizinizi yere koyarak çökün ve dik
durun.
14
Fotoğrafçılık kavramları
Diyafram
Fotoğraf makinesine giren ışık miktarını kontrol eden bir delik olan
diyafram, pozlamayı belirleyen üç faktörden biridir. Diyafram yuvası,
ışığın diyaframdan geçip fotoğraf makinesine girmesini sağlamak için
açılıp kapanan ince, metal plakalar içerir. Açıklığın boyutu, fotoğrafın
parlaklığı ile yakından ilgilidir: diyafram büyüdükçe fotoğraf da
parlaklaşır; diyafram küçüldükçe fotoğraf kararır.
Diyafram boyutları
Diyafram boyutu "F-numarası" olarak bilinen bir değer tarafından
temsil edilir. f-numarası odak uzunluğunun mercek çapına bölünmesi
ile elde edilir. Örneğin, 50 mm odak uzaklığı olan bir merceğin f-sayısı
F2'yse diyafram çapı 25 mm'dir. (50 mm/25 mm=F2) F-sayısı ne kadar
küçükse diyafram büyüklüğü o kadar büyük olur.
Diyaframdaki ışığın geçeceği genişlik Poz Değeri (EV) olarak tanımlanır
Poz Değerinin (+1 EV) artırılması, ışık miktarının ikiye katlanması
anlamına gelir. Poz Değerinin (-1 EV) azaltılması, ışık miktarının yarıya
inmesi anlamına gelir. Poz değerlerini 1/2, 1/3 EV gibi değerlere
bölerek ışık miktarının hassas ayarını yapmak için poz dengelemesi
özelliğini de kullanabilirsiniz.
+1 EV
Minimum diyafram
Orta düzey diyafram
-1 EV
Maksimum diyafram
F1.4
F2
F2.8
F4
F5.6
F8
Poz Değeri Adımları
Karanlık fotoğraf
(diyafram az açık)
Parlak fotoğraf
(diyafram çok açık)
15
Fotoğrafçılık kavramları
Diyaframın değeri ve alanın derinliği
Açıklığı kontrol ederek bir fotoğrafın arka planını bulanıklaştırabilir
veya netleştirebilirsiniz. Bu, küçük veya büyük olarak ifade edilebilecek
alan derinliğiyle (DOF) yakından ilgilidir.
Diyafram yuvasında çeşitli kanatlar bulunur. Bu kanatlar birlikte hareket
eder ve açıklığın merkezinden geçen ışığın miktarını denetler. Kanat sayısı,
gece sahnelerinin çekiminde ışığın şeklini de etkiler. Bir diyaframdaki kanat
sayısı çiftse, ışık eşit sayıda bölümlere ayrılır. Kanat sayısı tek ise, bölümlerin
sayısı kanat sayısının iki katı olur.
Örneğin, 8 kanatlı bir diyafram ışığı 8 bölüme ayırırken, 7 kanatlı bir
diyafram 14 bölüme ayırır.
Büyük DOF'li bir fotoğraf
Küçük DOF'li bir fotoğraf
7 kanat
8 kanat
16
Fotoğrafçılık kavramları
Deklanşör hızı
Deklanşör hızı, deklanşörün açılıp kapanma süresini belirtir ve görüntü
sensörüne ulaşmadan önce diyaframdan geçen ışık miktarını kontrol
ettiğinden, bir fotoğrafın parlaklığı açısından önemli bir faktördür.
Genellikle, deklanşör hızı el ile ayarlanabilir. Deklanşör hızının ölçümü
"Poz Değeri" (EV) olarak bilinir ve 1 sn, 1/2 sn, 1/4 sn, 1/8 sn, 1/15 sn,
1/1.000 sn, 1/2.000 sn gibi aralıklarda işaretlenir.
Bu nedenle deklanşör hızı ne kadar fazla olursa içeri o kadar az ışık
girer. Aynı şekilde deklanşör hızı ne kadar düşük olursa içeri o kadar
fazla ışık girer.
Aşağıdaki fotoğraflarda da gösterildiği gibi, deklanşör hızının yavaş
olması ışığın içeri girmesine daha fazla zaman tanıyarak fotoğrafın
daha parlak olmasını sağlar. Diğer yandan, yüksek deklanşör hızı ışığın
içeri girmesi için daha az süre tanır; bu nedenle, fotoğraf daha karanlık
olur ve hareketli özneler daha kolay dondurulur.
+1 EV
Pozlama
-1 EV
0,8 sn
1 sn
1/2 sn
1/4 sn
1/8 sn
1/15 sn
0,004 sn
1/30 sn
Deklanşör Hızı
17
Fotoğrafçılık kavramları
ISO duyarlılığı
Bir görüntünün pozlaması, fotoğraf makinesinin duyarlılığına göre
belirlenir. Bu duyarlılık, ISO standartları olarak bilinen uluslararası
film standartlarına dayanır. Dijital fotoğraf makinesinde bu duyarlılık
derecesi, görüntüyü yakalayan dijital mekanizmanın duyarlılığını
göstermek için kullanılır.
Numara ikiye katlandıkça ISO duyarlılığı da ikiye katlanır. Örneğin, bir
ISO 200 ayarı, görüntüleri ISO 100 ayarının iki katı hızda yakalayabilir.
Bununla birlikte, yüksek ISO ayarları küçük benekler, noktalar ve
fotoğraftaki, çekime gürültülü veya kirli bir görünüm veren diğer
kavramlar olarak nitelenebilecek "gürültü"ye neden olabilir. Genel
bir kural olarak, karanlık ortamlarda veya gece çekim yapmıyorsanız,
fotoğraflarınızda gürültüyü önlemek için düşük bir ISO ayarı
kullanmanız önerilir.
Düşük bir ISO duyarlılığı, fotoğraf makinesinin ışığa daha az duyarlı
olacağı anlamına geleceğinden, en uygun pozlamayı elde etmek
için daha fazla ışığa ihtiyaç duyarsınız. Düşük bir ISO duyarlılığını
kullanırken, açıklığı daha fazla açarak veya deklanşör hızını düşürerek
fotoğraf makinesine daha fazla ışık girmesini sağlayın. Örneğin, ışığın
bol olduğu güneşli bir günde, düşük bir ISO duyarlılığı düşük bir
deklanşör hızını gerektirmez. Bununla birlikte, karanlık bir ortamda
veya geceleri, düşük ISO duyarlılık, fotoğraflarınızın bulanık olmasına
neden olur. Dolayısıyla, ISO hassaslığını orta düzeyde artırmanız
önerilir.
Üçayak ve yüksek ISO duyarlılığında
çekilmiş bir fotoğraf
Düşük ISO duyarlılığıyla çekilmiş
bulanık bir fotoğraf
ISO duyarlılığına göre kalite ve parlaklıkta görülen değişiklikler
18
Fotoğrafçılık kavramları
Diyafram ayarı, deklanşör hızı ve ISO
duyarlılığı pozlamayı nasıl kontrol eder?
Diyafram ayarı, deklanşör hızı ve ISO duyarlılığı fotoğrafçılıkta birbirine
yakından bağlı kavramlardır. Diyafram ayarı, fotoğraf makinesine giren
ışığı düzenleyen açıklığı denetlerken, deklanşör hızı ışığın girmesine
izin verilen süreyi belirler. ISO hassaslığı, filmin ışığa gösterdiği hızı
belirler. Birlikte, bu üç faktör pozlama üçgeni olarak açıklanır.
Deklanşör hızı, diyafram değeri veya ISO duyarlılığında yapılacak bir
değişiklik, ışık miktarını korumak için diğerlerinde yapılacak ayarlarla
dengelenebilir. Bununla birlikte, sonuçlar ayarlara göre değişir.
Örneğin deklanşör hızı hareketin fotoğrafa aktarımını etkilerken,
diyafram alan derinliğini kontrol edebilir ve ISO da fotoğrafın
grenliliğini (renklerin parçacıklar halinde görüntüye yansımasını)
denetleyebilir.
Ayarlar
Sonuçlar
Ayarlar
Deklanşör
hızı
Sonuçlar
Hızlı hız
= daha az ışık
Yavaş hız
= daha fazla ışık
Hızlı = hareketsiz
Yavaş = bulanık
ISO
duyarlılığı
Yüksek hassaslık
= ışığa daha fazla
duyarlılık
Düşük hassaslık
= ışığa daha az
duyarlılık
Yüksek = daha taneli
Düşük = daha az taneli
Diyafram
değeri
Geniş diyafram
= daha fazla ışık
Dar diyafram
= daha az ışık
Geniş = küçük alan derinliği
Dar = büyük alan derinliği
19
Fotoğrafçılık kavramları
Odak uzunluğu, açı ve perspektif
arasındaki bağlantı
Uzun odak uzunluğu
Milimetre cinsinden ölçülen odak uzunluğu, mercek ile görüntü
sensörü arasındaki mesafedir. Bu mesafe, çekilen görüntülerin açısını
ve perspektifini etkiler. Kısa bir odak uzunluğu, geniş bir görüntü
yakalamanızı sağlayan geniş bir açı oluşturur. Odak uzunluğunun
fazla olması ise, teleobjektif çekimleri yapmanızı sağlayan dar bir açı
oluşturur.
teleobjektif mercek
teleobjektif çekimi
dar açı
Kısa odak uzunluğu
Aşağıdaki fotoğraflara bakın ve değişiklikleri karşılaştırın.
geniş açılı mercek
geniş görüntü
geniş açı
20 mm'lik açı
50 mm'lik açı
200 mm'lik açı
Olağan koşullarda, geniş açılı bir mercek manzara çekimleri için uygundur.
Dar açılı bir mercek de spor etkinliklerini veya portreleri çekmek için
önerilir.
20
Fotoğrafçılık kavramları
Alan derinliği
Odak dışı efektleri ne denetler?
İnsanların çoğunlukla beğendiği portreler veya natürmort fotoğrafları,
arka planın odak dışına çıkarılarak öznenin belirgin göründüğü
fotoğraflardır. Odaklanılan alanların niteliğine bağlı olarak, bir fotoğraf
bulanıklaştırılabilir veya netleştirilebilir. Buna, 'düşük DOF' veya 'yüksek
DOF' denir.
Alan derinliği fotoğrafın öznesi çevresinde odaklanılan alandır.
Dolayısıyla, küçük bir DOF değeri odaklanılan alanın dar olduğu,
büyük bir DOF ise odaklanılan alanın geniş olduğu anlamına gelir.
DOF diyafram değerine bağlıdır
Diyafram genişledikçe (diğer bir deyişle, diyafram değeri düştükçe),
DOF düşer. Deklanşör hızı ve ISO duyarlılığı gibi değerlerin eşit kaldığı
bir koşulda, düşük diyafram değeri bir fotoğrafın düşük DOF'ye sahip
olmasına yol açar.
Öznenin vurgulandığı ve geri kalan her şeyin bulanıklaştırıldığı küçük
DOF değerine sahip bir fotoğraf, teleskop merceği kullanılarak veya
düşük bir diyafram değeri seçilerek elde edilebilir. Buna karşılık,
fotoğraftaki tüm öğeleri net bir şekilde odaklanılmış olarak gösteren
geniş DOF değerine sahip bir fotoğraf, geniş açılı bir mercek
kullanılarak veya yüksek bir diyafram değeri seçilerek çekilebilir.
50 mm F5.7
Küçük Alan Derinliği
50 mm F22
Büyük Alan Derinliği
21
Fotoğrafçılık kavramları
DOF odak uzunluğuna bağlıdır
Odak uzunluğu arttıkça, DOF küçülür. Kısa odak uzunluğuna sahip bir
geniş açılı merceğe göre daha uzun bir odak uzunluğuna sahip bir
teleskop merceği, düşük DOF'li bir fotoğrafı daha iyi çeker.
DOF özne ile fotoğraf makinesi arasındaki mesafeye
bağlıdır
Özne ile fotoğraf makinesi arasındaki mesafe kısaldıkça, DOF küçülür.
Dolayısıyla, öznenin yakınından bir fotoğraf çekmek fotoğrafın küçük
DOF değerine sahip olmasına yol açar.
100 mm teleskop mercekle çekilmiş bir fotoğraf
20 mm geniş açılı mercekle çekilmiş bir
fotoğraf
100 mm teleskop mercekle çekilmiş bir
fotoğraf
Yakından çekilmiş bir fotoğraf
22
Fotoğrafçılık kavramları
Optik önizleme
Bir fotoğraf yakalamadan önce optik önizlemeyi görüntülemek için
ekranda Özel düğmesine dokunun. Fotoğraf makinesi açıklık ayarını
önceden tanımlanmış ayarlara göre yapar ve sonuçları ekranda
gösterir. Özel düğmesinin işlevini Optik Önizleme öğesine ayarlayın.
(sf. 150)
F
Kompozisyon
Dünyanın sunduğu güzelliklerin fotoğraflarını çekmek eğlencelidir.
Bununla birlikte, dünya ne kadar güzel olsa da, kötü bir kompozisyon
onun güzelliğini yakalayamaz.
Söz konusu kompozisyon olduğunda, öznelere öncelik vermek çok
önemlidir.
Fotoğrafçılıkta kompozisyon, fotoğraftaki nesnelerin düzenlenmesi
anlamına gelir. Genelde üçte bir kuralına sadık kalarak iyi bir
kompozisyon elde edilebilir.
Üçte Bir Kuralı
Üçte bir kuralını kullanmak için, görüntüyü 3'e 3 şeklinde eşit
dikdörtgenlere bölün.
En çok öznenin vurgulandığı fotoğraf kompozisyonları oluşturmak için
öznenin ortadaki dikdörtgenin köşelerinden birinde olmasına dikkat
edin.
23
Fotoğrafçılık kavramları
Üçte bir kuralını kullandığınızda, dengeli ve inandırıcı kompozisyonlara
sahip fotoğraflar çekersiniz. Aşağıda bunun birkaç örneği vardır.
İki özneli fotoğraflar
Özneniz fotoğrafın bir köşesindeyse, dengesiz bir kompozisyon
oluşturur. Fotoğrafın ağırlığını dengelemek için karşı köşede ikinci bir
özne yakalayarak fotoğrafı dengeleyebilirsiniz.
Özne 2
Özne 1
Dengesiz
Özne 2
Özne 1
Dengeli
Manzara fotoğrafları çekerken, ufuk çizgisinin ortalanması dengesiz
bir etki oluşturur. Ufuk çizgisini yukarı veya aşağı taşıyarak fotoğrafa
daha fazla ağırlık verin.
Özne 1
Özne 2
Dengesiz
Özne 1
Özne 2
Dengeli
24
Fotoğrafçılık kavramları
Flaş
Flaş kılavuz numarası
Işık fotoğrafın en önemli unsurlarından bir tanesidir. Ancak her zaman
ve her yerde yeterli ışık bulmak kolay değildir. Flaş kullanmak ışık
ayarlarını iyileştirmenize ve çeşitli efektler oluşturmanıza olanak sağlar.
Işık çakması veya ışık hızı olarak da bilinen flaş, düşük ışık koşullarında
yeterli pozlama oluşturmanıza imkan sağlar. Işığın fazlasıyla olduğu
yerlerde de işe yarar. Örneğin, bir öznenin gölgesini pozlamasını
dengelemek veya arka ışık durumunda hem özneyi hem de arka planı
net bir şekilde çekmek için flaş kullanılabilir.
Flaşın model numarası flaşın gücüyle ilgilidir. Maksimum ışık miktarı
"kılavuz numarası" olarak da bilinen bir değerle temsil edilir. Kılavuz
numarası ne kadar büyük olursa flaştan o kadar çok ışık çıkar. Kılavuz
numarası flaştan özneye olan uzaklı ile ISO hassasiyeti 100 olarak
ayarlandığındaki diyafram değeri çarpılarak hesaplanır.
Kılavuz numarası = Flaşın Özneye Olan Uzaklığı X Diyafram değeri
Diyafram değeri = Kılavuz numarası/Flaşın Özneye Olan Uzaklığı
Flaşın Özneye Olan Uzaklığı = Kılavuz numarası/Diyafram değeri
Bu nedenle, bir flaşın kılavuz numarasını biliyorsanız flaşı kendiniz
ayarlarken öznenin uzaklığına göre kullanılacak optimum değeri
tahmin edebilirsiniz. Örneğin, flaşın kılavuz numarası GN 20'yse ve
özneden 4 metre uzaklıktaysa optimum diyafram değeri F5.0'dır.
Düzeltmeden önce
Düzelttikten sonra
25
Fotoğrafçılık kavramları
Işığı Yansıtarak Fotoğraf Çekme
Seken fotoğraf ışığın tavandan veya duvarlardan sıçrayarak ışığın subje
üzerinde homojen bir şekilde dağılması anlamına gelir. Bu şekilde ışık
eşit şekilde yayılır. Normalde flaşla çekilen fotoğraflar doğal görünmez
ve gölgeler çıkabilir. Işık yansıtılarak çekilen fotoğraflardaki öznelerde
gölge oluşmaz ve ışık eşit yayıldığından sorunsuz görünürler.
26
Bölüm 1
Fotoğraf Makinem
Fotoğraf makinenizin düzenini, ekrandaki simgeleri, merceği, isteğe bağlı aksesuarları
ve temel işlevleri öğrenin.
Fotoğraf Makinem
Başlarken
Paketi açma
Aşağıdaki parçaların ürün kutunuzda olduğundan emin olun.
Fotoğraf Makinesi
(vücut kemeri ve flaş yuvası kapağı
dahildir)
AC adaptörü/USB kablosu
Yeniden şarj edilebilir pil
Harici Flaş
Yazılım CD-ROM'u
(Kullanım kılavuzu dahil)
Adobe Photoshop Lightroom
DVD-ROM
Kullanım Kılavuzu Temel İşlemler
Askı
• Çizimler sizdeki gerçek parçalardan farklı olabilir.
• Bir bayiden veya Samsung servis merkezinden isteğe bağlı aksesuarları satın alabilirsiniz. Samsung, izinsiz aksesuar
kullanımı sonucu oluşan herhangi bir sorundan sorumlu değildir. Aksesuarlar hakkında bilgi için 195. sayfaya bakın.
28
Fotoğraf Makinem
Fotoğraf makinesi düzeni
1
2
3 4
No.
5 6
4
16
7
15
14
7
8
9
10
13
12
11
1
2
3
İsim
No.
İsim
Komut arama
• Akıllı panelde: İstediğiniz bir
9
Hoparlör
10
NFC etiketi
11
Mercek bırakma düğmesi
12
Mercek montajı
13
Lens montaj işareti
14
AF yardımcı ışığı/Zamanlayıcı
lambası
15
Güç düğmesi
16
Deklanşör düğmesi
seçeneğe gidin veya seçilen bir
seçeneği ayarlayın.
• Çekim modunda: Çekim modunda
bir Mod ekranına giriş yapın veya
bazı çekim modlarında deklanşör
hızını, diyafram değerini veya
pozlama değerini ayarlayın.
• Oynatma modunda: Küçük
resimleri görüntüleyin veya bir
fotoğrafı büyütün/küçültün.
DIRECT LINK düğmesi: Bir ön ayar
Wi-Fi işlevi başlatın. (sf. 31)
Dahili anten
* Kablosuz ağı kullanırken dahili anten
ile temas etmeyin.
4
Mikrofon
5
Flaş yuvası
6
Flaş yuvası kapağı
7
Fotoğraf makinesi askısı gözü
8
Görüntü sensörü
29
Fotoğraf Makinem >
Fotoğraf makinesi düzeni
No.
1
İsim
Video kaydı düğmesi
Video kaydını başlatır.
Durum lambası
1
2
3
4
2
3
Mod düğmesi
4
Oynatma düğmesi
5
5
6
9
8
7
Fotoğraf makinesinin durumunu gösterir.
• Yanıp sönüyor: Bir fotoğraf kaydederken, bir video çekerken, verileri bir bilgisayara veya
yazıcıya gönderirken veya WLAN'a bağlanırken veya bir fotoğraf gönderirken.
• Sabit: Fotoğraf makinesi ile bir bilgisayar arasında veri aktarımı yokken veya pil şarj
oluyorken.
Mod ekranına giriş yapın. (sf. 36)
Oynatma moduna girin.
USB ve deklanşör açma girişi
Fotoğraf makinesini bir bilgisayara veya deklanşör açıcıya bağlayın. Fotoğraf makinesi
hareketini en aza indirgemek için deklanşör açma kablosunu bir üçayaklı ile kullanın.
6
HDMI bağlantı noktası
7
Pil bölümü/Hafıza kartı kapağı
8
Ekran
9
Üçayak bağlantısı
Hafıza kartı ve pili takmanızı sağlar.
Bir menüyü veya seçeneği seçmek için ekrana dokunun. (sf. 38)
30
Fotoğraf Makinem >
Fotoğraf makinesi düzeni
DIRECT LINK düğmesini kullanma
[DIRECT LINK] düğmesine basarak Wi-Fi özelliğini güvenle
açabilirsiniz. Önceki moda dönmek için [DIRECT LINK] üzerine tekrar
basın.
DIRECT LINK düğmesini ayarlama
[DIRECT LINK] düğmesine bastığınızda Wi-Fi işlevinin başlamasını
seçebilirsiniz. (sf. 150)
DIRECT LINK
seçeneği
ayarlamak için,
Çekim modunda,
→ 5 → Düğme eşleme →
DIRECT LINK → bir seçeneğe dokunun.
31
Fotoğraf Makinem >
Fotoğraf makinesi düzeni
Komutla aramayı kullanma
Bazı çekim modlarında komutla arama ile diyafram değeri, deklanşör
hızı veya pozlama değeri gibi seçenekleri ayarlayabilirsiniz. Komutla
aramaya basın ve ardından saat yönünde ya da saatin tersi yönde
çevirin.
Baız seçenekleri Akıllı panelde komut göstergesi ile de
ayarlayabilirsiniz. Akıllı panelde, komut göstergesini istediğiniz
seçeneğe getirmek için döndürün, komut göstergesine basarak seçim
yapın ve ardından seçilen seçeneği ayarlamak için komut göstergesini
döndürün.
Poz değeri
Örn. Program modunda poz değerini ayarlayın
Pozlama değerini
ayarlamak için,
Mod ekranında, Eksper → Program → pozlama değerini
seçmek için komut düğmesine basın → seçin, komutla
aramayı döndürerek ayarlayın.
32
Fotoğraf Makinem
Pilin ve hafıza kartının takılması
Pili ve isteğe bağlı hafıza kartını fotoğraf makinesine nasıl takacağınızı
öğrenin.
Pilin ve hafıza kartının çıkarılması
Pili çıkarmak için kilidi yukarı doğru
kaydırın.
Pil kilidi
Yeniden şarj edilebilir pil
Kartı fotoğraf makinesinden
çıkıncaya kadar hafifçe itin ve
ardından yuvasından çıkarın.
Hafıza kartını sarı renkli temas noktaları
aşağıya doğru bakacak şekilde
yerleştirin.
Hafıza kartı
Hafıza kartı
Pili Samsung logosu yukarı bakacak
şekilde yerleştirin.
Fotoğraf makinesinin durum lambası yanıp sönerken hafıza kartını veya pili
çıkartmayın. Aksi takdirde hafıza kartında veya fotoğraf makinenizde kayıtlı
veriler zarar görebilir.
Yeniden şarj edilebilir pil
33
Fotoğraf Makinem
Pili şarj etme ve fotoğraf makinesini açma
Pili şarj etme
Fotoğraf makinesini açma
Fotoğraf makinesini ilk kez kullanmadan önce pili tam olarak şarj
etmeniz gerekir. USB kablosunun küçük ucunu fotoğraf makinenize
takın ve ardından USB kablosunun diğer ucunu AC adaptörüne takın.
Güç düğmesini ON konuma ayarlayın.
• Fotoğraf makinesini kapatmak için, Güç düğmesini OFF konuma
ayarlayın.
• Fotoğraf makinesini ilk kez açtığınızda ilk ayar ekranı belirir. (sf. 35)
ON
OFF
Durum lambası
• Kırmızı aşık açık: Şarj ediyor
• Kırmızı aşık kapalı: Tam şarj oldu
• Kırmızı aşık yanıp sönüyor: Hata
• Fotoğraf makinenizde sadece AC adaptörü ve USB kablosunu kullanın.
Eğer başka bir AC adaptörü kullanırsanız, fotoğraf makinesi pili şarj
olmayabilir ya da düzgün çalışmayabilir.
• Sadece fotoğraf makinesi kapatıldığında USB kablosu ile pili şarj
edebilirsiniz.
34
Fotoğraf Makinem
İlk ayarı yerine getirme
Fotoğraf makinesini ilk kez açtığınızda, ilk ayar ekranı belirir. Fotoğraf
makinesinin satıldığı ülke veya bölge için dil önceden ayarlanır. Dili
istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.
1
Saat Dilimi üzerine dokunun.
2
Seçenek listesini yukarı veya aşağı sürükleyin ve ardından
bir zaman dilimine dokunun.
4
Bir seçeneği ayarlamak için yukarı veya aşağı oklarına
dokunun.
Trh&saat
Yıl
Ay
Gün Sa
Dk
DST
Saat Dilimi
[GMT +00:00] Londra
• Ekran seçilen dile bağlı olarak farklılık gösterebilir.
[GMT -01:00] Cabo Verde
[GMT -02:00] Orta Atlantik
[GMT -03:00] Buenos Aires, Sao Paulo
5
[GMT -03:30] Newfoundland
3
Tarih ve Saat üzerine dokunun.
üzerine dokunun.
6
Tarih Tipi → bir tarih tipine dokunun.
7
Zaman Türü → bir zaman türüne dokunun.
8
İlk ayarı tamamlamak için
üzerine dokunun.
35
Fotoğraf Makinem
Bir mod seçme
Mod ekranında çeşitli modları ve işlevleri seçin.
Mod açıklaması
Mod
Bir Mod ekranına giriş
Çekim veya Oynatma modunda, [h] düğmesine basın. Önceki moda
dönmek için [h] üzerine tekrar basın. Çekim modunda Mod ekranına
erişmek için komut düğmesini de döndürebilirsiniz.
Otomatik
Akıllı
Açıklama
Sahne modu fotoğraf makinesi tarafından otomatik olarak
seçilerek bir fotoğraf yakalayın. (sf. 55)
Belirli bir sahne için önceden ayarlanmış seçeneklerle bir
fotoğraf çekmenizi sağlar. (sf. 57)
• Program: Deklanşör hızı ve diyafram değeri dışında
•
Eksper
•
•
•
manuel olarak ayarladığınız ayarlar ile bir fotoğraf
yakalayın. (sf. 61)
Diyafram Öncelikli Pozlama: Fotoğraf makinesi uygun
bir deklanşör hızı seçerken diyafram değerini manuel
olarak seçin. (sf. 62)
Deklanşör Öncelikli Pozlama: Fotoğraf makinesi uygun
bir diyafram değeri seçerken deklanşör hızını manuel
olarak ayarlayın. (sf. 63)
Manüel: Hem açıklık değerini hem de deklanşör hızını
manüel olarak ayarlayabilirsiniz. (sf. 64)
Özel: Seçenekleri ayarlayarak ve bunları kaydederek
kendi çekim modlarınızı oluşturabilirsiniz. (sf. 65)
Otomatik
Akıllı
Eksper
Wi-Fi
Bir modu veya işlevi seçmek için bir simgeye dokunun.
36
Fotoğraf Makinem >
Mod
Bir mod seçme
Açıklama
• MobileLink: Fotoğrafları ve videoları bir akıllı telefona
•
•
Wi-Fi
•
•
•
gönderin. (sf. 129)
Remote Viewfinder: Uzak deklanşör bırakıcı olarak bir
akıllı telefon kullanın ve fotoğraf makinenizdeki akıllı
telefonunuzda bir önizleme görüntüleyin. (sf. 131)
Otomatik Yedekleme: Fotoğraf makinenizle çektiğiniz
fotoğrafları veya videoları kablosuz olarak bir bilgisayara
gönderin. (sf. 133)
E-posta: Fotoğraf makinesinde saklanan fotoğrafları
veya videoları e-posta üzerinden gönderebilirsiniz.
(sf. 135)
SNS ve Bulut: Fotoğrafları veya videoları dosya paylaşım
web sitelerine yükleyin. (sf. 139)
Samsung Link: Fotoğrafları Samsung Link çevrimiçi
deposuna yükleyin veya dosyaları diğer Samsung Link
destekleyen cihazlarda görüntüleyin. (sf. 142)
Simgeleri yeniden düzenleme
Simgekerin Akıllı modunun veya Eksper modunun alt mod ekranında
nasıl göründüğünü değiştirmek için, ekranın sol üst köşesindeki
(Izgara Görünümü) veya
(Liste Görünümü) üzerine dokunun.
Liste Görünümü'nü seçmişseniz, seçenek listesini yukarı veya aşağı
sürükleyin ya ad ekradanki mod aramayı döndürün ve ardından bir
simgeye dokunun.
<Liste Görünümü>
<Izgara Görünümü>
37
Fotoğraf Makinem
İşlevlerin seçilmesi (seçenekler)
Ekrandaki bir simgeye parmağınızın ucu ile hafifçe dokunarak menüleri
veya seçenekleri seçin.
4
Seçenek listesini yukarı veya aşağı sürükleyin ve ardından
bir seçeneğe dokunun.
• Eğer
üzerine dokunursanız, özellikler ve ayarlar hakkında
bilgilerin bulunduğu açılır bir pencere gösterilecektir.
m Kullanımı
AutoShare
Ekranda
üzerine dokunun ve ardından çekim seçeneklerini veya
ayarlarını değiştirin.
Fotoğraf Boyutu
Fotoğraf Boyutu
5472x3648 (3:2)
Çekim kalitesi
3888x2592 (3:2)
ISO
Minimum Deklanşör Hızı
Örn. Program modunda fotoğrafın boyutunu seçin
1
2
3
Beyaz dengesi
2976x1984 (3:2)
1728x1152 (3:2)
5472x3080 (16:9)
Mod ekranında, Eksper → Program üzerine dokunun.
üzerine dokunun.
5
Çekim moduna geçmek için
üzerine dokunun.
1 → Fotoğraf Boyutu üzerine dokunun.
AutoShare
Fotoğraf Boyutu
Çekim kalitesi
ISO
Minimum Deklanşör Hızı
Kapalı
Beyaz dengesi
38
Fotoğraf Makinem >
İşlevlerin seçilmesi (seçenekler)
Akıllı paneli kullanma
Pozlama, ISO ve Beyaz Dengesi gibi bazı işlevlere erişmek için ekranda
üzerine dokunun.
Örn. Program modunda poz değerini ayarlayın
1
2
3
4
Göstergeyi ekranda sürükleyin ve ardından
dokunarak seçeneği ayarlayın.
üzerine
• Seçeneği ayarlamak için komut göstergesini de
döndürebilirsiniz. (sf. 32)
EV : 0.0
Mod ekranında, Eksper → Program üzerine dokunun.
üzerine dokunun.
EV üzerine dokunun.
• Ayrıca göstergeyi ekranda parmağınız ile sürükleyerek de
bazı seçenekleri ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, komut göstergesini
istediğiniz seçeneğe getirmek için döndürün, komut
göstergesine basarak seçim yapın ve ardından seçilen seçeneği
ayarlamak için komut göstergesini döndürün.
EV : 0.0
39
Fotoğraf Makinem >
İşlevlerin seçilmesi (seçenekler)
Dokunmatik ekranı kullanma
Fiskeleme: Parmağınızı ekran üzerine hafifçe vurun.
Ekrana dokunmak için kalem gibi keskin nesneleri kullanmayın. Ekrana zarar
verebilirsiniz.
Dokunma: Bir menüyü veya seçeneği seçmek için bir simgeye
dokunun.
• Çoklu öğelere aynı anda dokunursanız dokunmatik ekran girişlerini
algılamayabilir.
• Ekrana dokunduğunuzda veya sürüklediğinizde, renk atmaları oluşabilir.
Sürükleme: Ekranda bir alana uzun dokunun ve ardından
parmağınızla sürükleyin.
Bu bir arıza değildir, bunun yerine dokunmatik ekranın bir özelliğidir.
Renk atmalarını en aza indirgemek için dokunun veya hafifçe sürükleyin.
• Fotoğraf makinenizi aşırı nemli ortamlarda kullanırsanız dokunmatik
ekran doğru çalışmayabilir.
• Ekrana ekran koruması filmi veya diğer aksesuarları uygularsanız
dokunmatik ekran doğru çalışmayabilir.
• Görüntüleme açısına bağlı olarak, ekran loş görünebilir. Çözünürlüğü
iyileştirmek için parlaklığı veya görüntüleme açısını ayarlayın.
AutoShare
Fotoğraf Boyutu
Çekim kalitesi
ISO
Minimum Deklanşör Hızı Kapalı
Beyaz dengesi
40
Fotoğraf Makinem
Ekran simgeleri
Çekim modunda
Simge
Açıklama
Fotoğraf çekme
1
London
Simge
Otomatik odak çerçevesi
Odak alanı
Nokta ölçüm alanı
Yüz algılama
Fotoğraf makinesinin
titremesi
Beyaz Dengesi (sf. 77)
Beyaz Dengesi mikro ayarı
Manüel odak ölçeği
F
Optik Görüntü Sabitleme (OIS) (sf. 93)
Seviye göstergesi (sf. 42)
2
Dinamik Aralık (sf. 100)
Histogram (sf. 150)
Z açık
Odak
Poz ayar değeri
ISO yoğunluğu (sf. 76)
Açıklama
Çekim modu
Güncel tarih
Güncel saat
GPS etkin*
London
Akıllı Filtre
Diyafram değeri
1. Çekim bilgisi
Simge
Z oran
Deklanşör hızı
3
Açıklama
* Bu simgeler, isteğe bağlı GPS modülü taktığınızda
görünür.
** Bir hafıza kartı takmadan çekilen fotoğraflar bir hafıza
kartına veya bilgisayara aktarılamaz.
2. Çekim seçenekleri
3. Çekim seçenekleri (Dokun)
Simge
F
Açıklama
Özel düğme (sf. 150)
Akıllı moda değiştir***
AutoShare
Açıklama
Dokunmatik oto.o. seçenekleri
Fotoğraf boyutu
Ekran türü düğmesi
RAW dosyası
Çekim seçenekleri
Çekilebilir fotoğraf sayısı
Sürücü modu
Akıllı panel
: Tam olarak şarjlı
: Kısmi şarjlı
(Kırmızı): Boş (pili
tekrar şarj edin)
Flaş (sf. 101)
Konum bilgisi*
Hafıza kartı takılı değil**
Oto pozlama kilidi (sf. 105)
•
•
•
Simge
Flaş şiddetinin ayarı
Ölçüm (sf. 98)
AF modu (sf. 82)
*** Bu simge yalnızca Akıllı modu seçtiğinizde belirir.
Görüntülenen simgeler seçtiğiniz moda veya
ayarladığınız seçeneklere bağlı olarak değişir.
41
Fotoğraf Makinem >
Ekran simgeleri
Video kaydetme
2. Çekim seçenekleri
1
Simge
Açıklama
Video boyutu
AF modu (sf. 82)
2
Ölçüm (sf. 98)
Beyaz Dengesi (sf. 77)
Optik Görüntü Sabitleme (OIS)
(sf. 93)
Seviye göstergesi hakkında
Seviye göstergesi fotoğraf makinesini
ekrandaki yatay ve dikey çizgiler ile
hizalamanıza yardım eder. Eğer seviye
göstergesi düz değilse, Yatay Kalibrasyon
işlevini kullanarak seviye göstergesini
ayarlayın. (sf. 152)
Dikey
Beyaz dengesi mikro ayarı
Karartıcı (sf. 107)
1. Çekim bilgisi
Simge
Açıklama
Çoklu Hareket (sf. 107)
Çekim modu
Ses kaydı kapalı (sf. 108)
Mevcut kayıt süresi/
Kullanılabilir kayıt süresi
•
•
•
: Tam olarak şarjlı
: Kısmi şarjlı
(Kırmızı): Boş (pili tekrar
şarj edin)
Dokunmatik oto.o. iptal eder
Yatay
Görüntülenen simgeler seçtiğiniz moda veya
ayarladığınız seçeneklere bağlı olarak değişir.
▲ Düzgün Seviye
▲ Düzgün olmayan seviye
Portre yönlendirmesinde çekim yaparken
seviye ölçeri kullanamazsınız.
Kaydı duraklatmanızı veya
devam ettirmenizi sağlar
Deklanşör hızı
Diyafram değeri
Poz değeri
ISO yoğunluğu (sf. 76)
42
Fotoğraf Makinem >
Ekran simgeleri
Oynatma modunda
Fotoğrafları görüntüleme
1
Videoları oynatma
London
Mode
F No
Shutter
ISO
Metering
Flash
Focal Length
White Balance
EV
Photo Size
Tarih
Simge
2
Bilgilendirme
Açıklama
Sürekli çekilen dosya
Geçerli dosya/Toplam dosya sayısı
London
London
Konum bilgisi
RAW dosyası
Korumalı dosya
Dosyaya eklenen bilgileri yazdırmanızı
(sf. 115)
3D dosyası
Simge
Açıklama
1
2
Çekilen resim
Oynatma hızı
RGB histogram (sf. 150)
Çoklu Hareket
3
Geçerli oynatma süresi
Çekim modu, Ölçekleme, Flaş,
Beyaz Dengesi, Diyafram Değeri,
Deklanşör hızı, ISO, Odak
uzunluğu, Poz değeri, Fotoğraf
Boyutu, Tarih, Konum bilgisi
Video uzunluğu
Bir görüntü yakalayın
/
Önceki dosyayı görüntüleyin/Geri
tarayın. (Geri tara simgesine her
dokunuşunuzda, tarama hızını şu
sırada değiştirirsiniz: 2X, 4X, 8X.)
/
Oynatmayı duraklatmanızı veya
devam ettirmenizi sağlar.
Oynatmayı durdurun ve önceki
sayfaya dönün.
Ekran türü düğmesi
Oynatma/Düzenleme menüsü
Dosyaları siler
Fotoğrafları düzenleyin
Bir video kırp
Görüntü küçük resimlerini görüntüleyin
Açıklama
No.
Klasör numarası - Dosya numarası
Konum bilgisine sahip dosya
3
/
Sonraki dosyayı görüntüle/İleri
tara. (İleri tara simgesine her
dokunuşunuzda, tarama hızını şu
sırada değiştirirsiniz: 2X, 4X, 8X.)
Sesi ayarlayın veya sesi kapatın.
43
Fotoğraf Makinem >
Ekran simgeleri
Görüntülenen bilgileri değiştirme
Ekran türünü değiştirmek için ekranda
dokunun.
Mod
üzerine uzun
Ekran türü
• Temel çekim bilgisi (Çekim modu, Deklanşör hızı,
Çekim
Oynatma
Diyafram değeri, Pozlama değeri, ISO hassaslığı vb.)
• Temel çekim bilgisi + Çekim seçeneği düğmeleri
(MENÜ, Fn, AutoShare, Dokunmatik AF) + Seviye
göstergesi
• Temel çekim bilgisi + Çekim seçeneği düğmeleri +
Mevcut çekim seçenekleri bilgisi (Fotoğraf boyutu,
Sürüş modu, Flaş, Metreleme, AF modu vb.)
• Temel çekim bilgisi + Çekim seçeneği düğmeleri +
Mevcut çekim seçenekleri bilgisi + Histogram + Tarih
ve saat
• Temel bilgiler
• Geçerli dosya ile ilgili tüm bilgileri görüntüle.
• RGB histogramı dahil mevcut dosya hakkındaki tüm
bilgileri görüntüle.
44
Fotoğraf Makinem
Mercekler
Özel olarak NX serisi fotoğraf makineniz için yapılmış isteğe bağlı
mercekler satın alabilirsiniz.
Her bir merceğin işlevleriyle ilgili daha fazla bilgi edinin ve
ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize uygun bir tanesini seçin.
Mercek düzeni
SAMSUNG 20-50 mm F3.5-5.6 ED II mercek (örnek)
No.
Açıklama
1
2
Lens montaj işareti
3
Lens
4
Odak halkası (sf. 90)
5
i-Function düğmesi (sf. 68)
6
Yakınlaştırma halkası
7
Mercek temas noktaları
Odak kilidi anahtarı
7
1
2
6
3
5
4
45
Fotoğraf Makinem >
Mercekler
Merceğin kilitlenmesi veya kilidinin açılması
Merceği kilitlemek için odaklama kilidi düğmesini çekip tutarak
fotoğraf makinesinin gövdesinden ayırın ve odaklama halkasını şekilde
gösterildiği gibi döndürün.
Merceğin kilidini açmak için tık sesi duyana kadar odaklama halkasını
resimde gösterildiği gibi döndürün.
Mercek kilitlendiğinde bir fotoğraf yakalayamazsınız.
46
Fotoğraf Makinem >
Mercekler
SAMSUNG 18-55 mm F3.5-5.6 OIS III mercek (örnek)
8
1
2
3
4
5
6
7
No.
Açıklama
1
2
Lens montaj işareti
3
Odak halkası (sf. 90)
4
Mercek kapağı montaj işareti
5
Lens
6
i-Function düğmesi (sf. 68)
7
AF/MF düğmesi (sf. 82)
8
Mercek temas noktaları
Yakınlaştırma halkası
Kullanmadığınız zamanlarda, merceği toz ve çiziklerden korumak için
mercek kapağını ve montaj kapağını yerine takın.
47
Fotoğraf Makinem >
Mercekler
SAMSUNG 16 mm F2.4 mercek (örnek)
SAMSUNG 45 mm F1.8 [T6] 2D/3D (örnek)
5
1
2
3
6
1
2
3
4
4
5
No.
Açıklama
1
2
3
i-Function düğmesi (sf. 68)
4
Lens
5
Mercek temas noktaları
Lens montaj işareti
Odak halkası (sf. 90)
No.
Açıklama
1
i-Function düğmesi (sf. 68)
2
3
4
Lens montaj işareti
5
2D/3D düğmesi (sf. 70)
6
Mercek temas noktaları
Odak halkası (sf. 90)
Lens
48
Fotoğraf Makinem >
Mercekler
Mercek işaretleri
No.
Merceğin üzerindeki sayıların neyi belirttiğini öğrenin.
1
SAMSUNG 18-200 mm F3.5-6.3 ED OIS mercek (örnek)
Açıklama
Diyafram değeri
Desteklenen diyafram değerleri aralığı. Örneğin,
1:3.5 – 6.3 maksimum diyafram değeri aralığı 3,5 – 6,3 demektir.
Odak Uzunluğu
2
Merceğin ortasında odak noktasına kadar olan mesafe (milimetre).
Bu şekil bir aralık ile ifade edilir: merceğin minimum odak
uzunluğundan maksimum odak uzunluğuna.
Odak uzunluğunun fazla olması, görüş açısının daralmasına ve
özne büyümesine neden olur. Kısa odak uzunlukları, daha geniş
görüş açıları sağlar.
ED
3
1
2
3 4 5
ED, Ekstra düşük dağılım anlamına gelir. Ekstra düşük dağılım
kromatik sapmaları (mercek tüm renkleri aynı yakınsaklık
noktasına odaklayamadığında oluşan bozulma).
OIS (sf. 93)
4
5
Optik Görüntü Sabitleme. Bu özelliğe sahip mercekler, fotoğraf
makinesi titremesini algılayabilir ve fotoğraf makinesinin içindeki
hareketi etkili bir şekilde ortadan kaldırabilir.
Ø
Mercek çapı. Merceğe bir filtre eklediğinizde, merceğin ve filtrenin
çaplarının aynı olmasına dikkat edin.
49
Fotoğraf Makinem
Aksesuarlar
Daha iyi ve güvenilir fotğraflar çekmenize yardımcı olabilecek harici
flaş ve GPS modülü dahil aksesuarları kullanabilirsiniz.
İsteğe bağlı aksesuarlar hakkında daha fazla bilgi için, her aksesuar için
olan kılavuza bakın.
Harici flaş yerleşimi
SEF8A (örnek)
1
• Çizimler gerçek parçalardan farklı olabilir.
• Bir bayiden veya Samsung servis merkezinden Samsung onayladığı
aksesuarları satın alabilirsiniz. Samsung, diğer üreticilere ait aksesuarları
kullanmanızdan kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir.
2
3
No.
Açıklama
1
Ampul
2
Flaş yuvası bağlama düğmesi
3
Flaş yuvası bağlantısı
50
Fotoğraf Makinem >
Aksesuarlar
Harici flaş bağlama
1
Fotoğraf makinesinden flaş yuvası kapağını çıkarın.
2
Flaşı flaş yuvasına doğru kaydırarak takın.
3
Flaş yuvası sabitleme düğmesini saat yönünde çevirerek
flaşı yerine oturtun.
4
Kullanmak için flaşı kaldırın.
51
Fotoğraf Makinem >
Aksesuarlar
• Tam şarj edilmeyen bir flaş ile bir fotoğraf çekebilirsiniz, fakat tam şarj
•
•
•
•
•
edilmiş bir flaş kullanmanız önerilir.
Mevcut harici flaşlar için isteğe bağlı aksesuar sayfasına bakın. (sf. 195)
Kullanabileceğiniz seçenekler çekim moduna bağlı olarak değişir.
Flaşın arka arkaya iki kez yanması arasında bir süre geçer. Flaş ikinci kez
patlayana kadar hareket etmeyin.
SEF8A diğer NX serisi fotoğraf makineleri ile uyumlu olmayabilir.
İsteğe bağlı flaşlar hakkında daha fazla bilgi için, flaş kullanım kılavuzuna
bakın.
Yalnızca Samsung tarafından onaylanan flaşları kullanın. Uyumlu olmayan
flaşları kullanmanız, fotoğraf makinenize zarar verebilir.
SEF220A (örnek) (isteğe bağlı)
7
8
1
2
3
6
5
4
No.
Açıklama
1
Ekran simgeleri
2
READY lambası/Test düğmesi
3
MODE düğmesi
4
Flaş açma düğmesi
5
Güç düğmesi
6
Pil kapağı
7
Ampul
8
TELE/WIDE modu anahtarı
9
Flaş yuvası bağlantısı
9
52
Fotoğraf Makinem >
Aksesuarlar
GPS modülü düzeni (isteğe bağlı)
1
GPS modülünü takma
1
Fotoğraf makinesinden flaş yuvası kapağını çıkarın.
2
GPS modülünü flaş yuvasının içine doğru kaydırarak takın.
2
3
4
5
No.
Açıklama
1
Durum lambası
2
Güç düğmesi
3
Flaş yuvası bağlama düğmesi
4
Flaş yuvası bağlantısı
5
Pil kapağı
53
Fotoğraf Makinem >
Aksesuarlar
3
Flaş yuvası sabitleme düğmesini LOCK konumuna doğru
çevirerek GPS modülünü kilitleyin.
4
GPS modülünün güç düğmesine basın.
54
Fotoğraf Makinem
Çekim modları
İki basit çekim modu—Otomatik ve Akıllı modu—çeşitli otomatik
ayarlarıyla fotoğraf çekmenize yardımcı olur. Diğer modlar, ayarlarda
daha fazla özelleştirme yapmanıza olanak tanır.
Otomatik modu
Otomatik modunda, fotoğraf makinesi çevre koşullarını tanır ve
deklanşör hızı, diyafram değeri, ölçüm, beyaz dengesi ve poz
dengelemesi gibi pozlamaya katkıda bulunan faktörleri otomatik
olarak ayarlar. Fotoğraf Makinesi işlevlerin çoğunu kontrol ettiğinden,
bazı çekim işlevleri sınırlanır. Bu mod, en az ayarlamayla hızlı anlık
çekimler yapmak için yararlıdır.
1
Mod ekranında, Otomatik üzerine dokunun.
2
Çekeceğiniz özneyi çerçeveye yerleştirin.
3
Odaklamak için [Deklanşör] düğmesine yarım basın.
• Fotoğraf makinesi bir sahne seçer. Uygun bir sahne simgesi
ekranda görünür.
55
Fotoğraf Makinem >
Çekim modları
Tanımlanabilir sahneler
Simge
Simge
Orman alanları genellikle yeşil renkli subjelerden oluşur
Açıklama
Renkli nesnelerin yakın fotoğrafları
Manzaralar
Fotoğraf Makinesi üçayakta dengeye gelir ve subje belirli bir
süre hareket etmez. (karanlıkta çekerken)
Parlak arkaplanlı sahneler
Gece manzaraları
Aktif olarak hareket eden özneler
Gece portreleri
Havai Fişek (Bir üçayak kullanırken)
Işıklı manzaralar
Aydınlatmalı portreler
Portreler
Nesnelerin yakın fotoğrafları
Metnin yakın fotoğrafları
Gün Batımları
İç mekanlar, karanlık
Kısmen aydınlık
Açıklama
4
Fotoğraf çekmek için [Deklanşör] düğmesine basın.
• Özne aynı bile olsa fotoğraf makinesi, titreme, ışık durumu ve öznenin
uzaklığı gibi çekim koşullarına bağlı olarak, farklı sahneler seçebilir.
• Eğer fotoğraf makinesi uygun sahne modunu algılamazsa, Otomatik
modu için varsayılan ayarları kullanacaktır.
• Bir yüz algılansa da, öznenin konumuna veya ışığa bağlı olarak fotoğraf
makinesi bir portre modu seçmeyebilir.
Spot ışıklı yakın çekim
• Bir üçayaklı kullansanız dahi, özne hareket ediyorsa fotoğraf makinesi
Spot ışıklı portreler
• Fotoğraf makinesi daha fazla pil gücü tüketir, çünkü uygun sahneleri
Mavi gök
üçayak modunu algılamayabilir (
).
seçmek için ayarları sık sık değiştirir.
56
Fotoğraf Makinem >
Çekim modları
Akıllı mod
Akıllı modda belirli bir sahne için önceden ayarlanmış seçeneklerle
fotoğraf çekebilirsiniz.
Seçenek
Açıklama
Hareket
dondurma
Yüksek hızda hareket eden özneleri yakalayın.
Zengin ton
Canlı renklerin bulunduğu bir fotoğraf çekin.
1
Mod ekranında, Akıllı üzerine dokunun.
Panorama
Tekli fotoğrafta geniş panoramik sahne
yakalayın.
2
Bir sahneye dokunun.
Şelale
Şelalelerin yer aldığı sahneleri yakalayın.
• Başka bir sahne veya Çekim modu seçmek için, ekranda
Siluet
Işıklı bir arkaplana karşı özneleri koyu şekiller
olarak yakalayın.
Gün Batımı
Gün batımındaki sahneleri, doğal görünümlü
kırmızılar ve sarılarla çekmenizi sağlar.
Gece
Bir flaş olmadan düşük ışıklı şartlarda birden
fazla fotoğraf yakalayın. Fotoğraf makinesi
bunları birleştirerek daha parlak olan ve daha az
bulanık olan tek bir görüntü oluşturur.
Havai Fişek
Havai fişeklerin yer aldığı sahneleri yakalayın.
Işık izi
Işık ışık şartlarında ışık izi bulunan sahneleri
yakalayın.
Yaratıcı Çekim
Otomatik olarak uygulanan efektler ile birlikte
fotoğrafları çekin.
üzerine dokunun ve ardından listeden bir moda dokunun.
Seçenek
Açıklama
Güzel yüz
Yüzdeki kusurları gizlemek için seçeneklerin
bulunduğu bir portreyi yakalayın.
En iyi Yüz
Çoklu fotoğrafları çekin ve mümkün olan en iyi
görüntüyü oluşturmak için yüzleri değiştirin.
Manzara
Sabit sahneleri ve manzaraları çekmenizi sağlar.
Makro
Küçük veya yakın özneleri yakalayın.
3
Odaklanmak için [Deklanşör]'e yarım basın ve ardından
yakalamak için [Deklanşör] üzerine basın.
57
Fotoğraf Makinem >
Çekim modları
En iyi Yüz modunu kullanma
5
• Fotoğrafın geride kalan yüzleri ile değiştirmek için adım 4 ve 5'i
En iyi Yüz modunda, çoklu fotoğrafları çekin ve mümkün olan en
iyi görüntüyü oluşturmak için yüzleri değiştirin. Grup fotoğrafları
çekerken her birey için en iyi görüntüyü seçerken bu modu kullanın.
1
Mod ekranında, Akıllı → En iyi Yüz üzerine dokunun.
2
Özneyi çerçeveye oturtun ve ardından odaklamak için
[Deklanşör] düğmesine yarım basın.
3
Fotoğraf çekmek için [Deklanşör] düğmesine basın.
Yakalanan 5 yüzden en iyi görüntüye dokunun.
tekrarlayın.
•
simgesi fotoğraf makinesinin önerdiği görüntüde
görünecektir.
• Fotoğraf makinesi ard arda 5 fotoğraf yakalar.
• İlk fotoğraf arkaplan görüntüsü olarak kaydedilir.
• Fotoğraf makinesi çekim yaptıktan sonra yüzleri otomatik olarak
algılar.
4
Değiştireceğiniz bir yüze dokunun.
6
Fotoğrafı kaydetmek için
öğesine dokunun.
• Fotoğraf makinesinin titrememesi için üçayak kullanın.
• Fotoğraf çözünürlüğü 5.9M veya daha küçük bir değere ayarlıdır.
58
Fotoğraf Makinem >
Çekim modları
Panoramik Fotoğrafları çekme
5
Bir 2D veya 3D panoramik foto yakalayın. Çekilen 3D panoramik
fotolar sadece 3D TV veya 3D monitörde görüntülenebilir.
[Deklanşör] düğmesine basılı halde fotoğraf makinesini
seçtiğiniz yöne doğru yavaşça hareketlendirin.
• 3D Panorama modunda, bir sahneyi sadece yatay yönde
yakalayabilirsiniz.
1
Mod ekranında, Akıllı → Panorama üzerine dokunun.
• Hareket yönünde bir ok görüntülenir ve çekilen tüm görüntü
2
1 → Panorama → Canlı Panorama veya 3D
üzerine dokunun.
• Sahneler hizalandığında, fotoğraf makinesi otomatik olarak
3
Çekim moduna dönmek için
4
Çekime başlamak için [Deklanşör] düğmesine basın ve
basılı tutun.
önizleme kutusunda görüntülenir.
→
sonraki fotoğrafı çeker.
üzerine dokunun.
6
Tamamlandığında, [Deklanşör] düğmesini bırakın.
• Fotoğraf makinesi çekimleri otomatik olarak bir fotoğrafa
kaydedecektir.
• Çekim sırasında [Deklanşör] öğesini serbest bırakırsanız,
panoramik çekim durur ve çekilen fotolar kaydedilir.
59
Fotoğraf Makinem >
Çekim modları
• Çözünürlük çektiğiniz panoramik fotoğrafa bağlı olarak farklılık gösterir.
• Panorama moduda, bazı çekim seçenekleri kullanılamaz.
• Çekim kompozisyonu ya da öznenin hareketi sebebiyle fotoğraf makinesi
çekimi durabilir.
• Fotoğraf kalitesini iyileştirmek için fotoğraf makinesini hareket ettirmeyi
•
•
•
•
durdurursanız panorama modunda, fotoğraf makineniz son sahnenin
tamamını yakalayamayabilir. Tüm sahneyi yakalamak için, fotoğraf
makinenizi sahneyi sonlandırmak istediğiniz noktanın hafif ilerisine
getirin.
3D Panorama modunda iken fotoğraf makineniz 3D etkisi sebebiyle
sahnenin en başını veya en sonunu yakalamayabilir. Tüm sahneyi
yakalamak için, yakalamak istediğiniz başlangıç ve bitiş noktalarının hafif
ilerisine taşıyın.
3D işlevi ile yakalanan fotoğraflar JPEG (2D) ve MPO (3D) dosya
biçimlerinde kaydedilir. Fotoğraf Makinenizin ekranında, sadece JPEG
dosyalarını görüntüleyebilirsiniz.
3D dosyalarını görüntülemek için, fotoğraf makinenizi isteğe bağlı bir
HDMI kablosu ile bir 3D TV veya 3D monitörüne bağlayın. Görüntülerken,
doğru 3D gözlükleri giyin.
Fotoğrafları 3D Panorama modunda çekmek, bir 3D merceği kullanarak
çekim yapılmasından daha az 3D efekti oluşması ile sonuçlanabilir. 3D
efektini artırmak için, isteğe bağlı 3D merceğini takın ve 3D modunu
kullanın. (sf. 70)
• Panoramik fotoğrafları çekerken en iyi sonuç için, aşağıdakilerden kaçının:
- fotoğraf makinesini çok hızlı veya çok yavaş hareket ettirme
- sonraki görüntüyü çekmek için fotoğraf makinesini çok az hareket
ettirme
fotoğraf makinesini, düzensiz bir hızda hareket ettirme
fotoğraf makinesini sallama
karanlık ortamlarda çekim yapma
yakındaki nesneleri taşırken yakalama
parlaklığın veya renk ışığının değiştiği durumlarda çekim yapma
• Çekilen fotoğraflar otomatik olarak kaydedilir ve aşağıdaki şartlarda
çekim durur:
- çekim sırasında çekim yönünü değiştirirseniz
- fotoğraf makinesini çok hızlı hareket ettirirseniz
- fotoğraf makinesini hareket ettirmezseniz
-
60
Fotoğraf Makinem >
Çekim modları
Program modu
1
Mod ekranında, Eksper → Program üzerine dokunun.
Fotoğraf makinesi, en uygun pozlama değerinin elde edilebilmesi için
deklanşör hızı ve diyafram değerini otomatik olarak ayarlar.
2
İstediğiniz seçenekleri ayarlayın.
Bu mod, diğer ayarları yapabiliyorken anlık pozlama çekimlerini
yapmak istediğinizde yararlı olur.
• Seçenekler listesi için, "Çekim İşlevleri" kısmına bakın. (sf. 73)
3
Odaklanmak için [Deklanşör]'e yarım basın ve ardından bir
fotoğraf yakalamak için [Deklanşör] üzerine basın.
Program Kaydırma
Program Kaydırma işlevi, fotoğraf makinesi aynı pozlamayı korurken
deklanşör hızını ve diyafram değerini ayarlamanıza olanak sağlar.
Çekim modunda, komut düğmesine bir kez basın ve ardından saatin
tersi yönde çevirerek deklanşör hızını azaltın ve diyafram değerini
artırın. Aksi halde, komut düğmesine bir kez basın ve ardından saat
yönünde çevirerek deklanşör hızını artırın ve diyafram değerini azaltın.
61
Fotoğraf Makinem >
Çekim modları
Minimum deklanşör hızı
Seçilen hızdan daha yavaş olmayan deklanşör hızını ayarlayın. Ancak,
eğer Oto ISO Aralığı tarafından ayarlanan ISO hassaslığı maksimum
ISO değerine ulaştığından bir optimum pozlama değeri elde
edilemezse, deklanşör hızı seçilen minimum deklanşör hızından daha
yavaş olabilir.
Minimum
deklanşör hızını
ayarlamak için,
Diyafram Önceliği Modu
Diyafram Önceliği modunda, fotoğraf makinesi deklanşör hızını
seçtiğiniz diyafram değerine göre otomatik olarak hesaplar.
Alan derinliğini (DOF), diyafram değerini değiştirerek ayarlayabilirsiniz.
Bu mod, portre, çiçek ve manzara çekimleri için yararlıdır.
Çekim modunda
→ 1 → Minimum Deklanşör
Hızı → bir seçeneğe dokunun.
• Bu özellik sadece ISO hassaslığının Oto olarak ayarlandığı durumlarda
kullanılabilir.
• Bu özellik sadece Program veya Diyafram öncelik modunda kullanılabilir.
Geniş Alan Derinliği
Dar Alan Derinliği
62
Fotoğraf Makinem >
1
Çekim modları
Mod ekranında, Eksper → Diyafram Öncelikli Pozlama
üzerine dokunun.
2
Komut düğmesine bir kez basın ve ardından sola veya sağa
çevirerek diyafram değerini ayarlayın.
3
İstediğiniz seçenekleri ayarlayın.
• Seçenekler listesi için, "Çekim İşlevleri" kısmına bakın. (sf. 73)
4
Deklanşör Önceliği modu
Deklanşör Önceliği modunda, fotoğraf makinesi diyafram değerini
seçtiğiniz deklanşör hızına göre otomatik olarak ayarlar. Bu mod, hızlı
hareket eden öznelerin fotoğraflarının çekilmesinde veya bir fotoğrafta
takip efektlerinin oluşturulmasında yararlı olur.
Örneğin, özneyi dondurmak için deklanşör hızını 1/500 sn değerinin
üzerine ayarlayın. Öznenin bulanık görünmesi için, deklanşör hızını
1/30 sn değerinin altına ayarlayın.
Odaklanmak için [Deklanşör]'e yarım basın ve ardından bir
fotoğraf yakalamak için [Deklanşör] üzerine basın.
• Düşük ışıklı ortamlarda, bulanık fotoğrafları önlemek için ISO
yoğunluğunu artırmanız gerekebilir.
• Minimum deklanşör hızını ayarlamak için, Çekim modunda,
1 → Minimum Deklanşör Hızı → bir seçeneğe dokunun.
→
Düşük deklanşör hızı
Yüksek deklanşör hızı
63
Fotoğraf Makinem >
1
Çekim modları
Mod ekranında, Eksper → Deklanşör Öncelikli Pozlama
üzerine dokunun.
2
Komut düğmesine bir kez basın ve ardından sola veya sağa
çevirerek deklanşör hızını ayarlayın.
3
İstediğiniz seçenekleri ayarlayın.
• Seçenekler listesi için, "Çekim İşlevleri" kısmına bakın. (sf. 73)
4
Odaklanmak için [Deklanşör]'e yarım basın ve ardından bir
fotoğraf yakalamak için [Deklanşör] üzerine basın.
Yüksek deklanşör hızlarının izin verdiği daha az ışık miktarını dengelemek
için açıklığı artırın ve daha fazla ışık girmesini sağlayın. Fotoğraflarını yine
de karanlıksa, ISO değerini artırın.
Manüel mod
Manüel mod, deklanşör hızını ve diyafram değerini el ile
ayarlayabilmenizi sağlar. Bu modda, fotoğraflarınızın pozlamasını tam
olarak denetleyebilirsiniz.
Bu mod, stüdyo gibi kontrollü çekim ortamlarında veya fotoğraf
makinesinde hassas ayarlar yapılması gerektiğinde yararlı olur. Manüel
mod, ayrıca, gece sahneleri veya hava fişek çekimleri için önerilir.
1
Mod ekranında, Eksper → Manüel üzerine dokunun.
2
Komut düğmesine basarak deklanşör hızını seçin veya
diyafram değerini seçin.
3
Komut düğmesini çevirerek deklanşör hızını seçin veya
diyafram değerini ayarlayın.
4
İstediğiniz seçenekleri ayarlayın.
• Seçenekler listesi için, "Çekim İşlevleri" kısmına bakın. (sf. 73)
5
Odaklanmak için [Deklanşör]'e yarım basın ve ardından bir
fotoğraf yakalamak için [Deklanşör] üzerine basın.
64
Fotoğraf Makinem >
Çekim modları
Bulb işlevini kullanma
Gece sahneleri veya gece gökyüzünü çekmek için bir Bulb işlevi
kullanın. [Deklanşör]'e basarken deklanşör açık kalır, böylece hareket
eden ışık efektleri oluşturabilirsiniz.
Ampül kullanmak
için,
Komut aramasını tamamen saat yönünde çevirerek Bulb →
üzerine getirin, istediğiniz süre için [Deklanşör] üzerine uzun
basın.
Özel modu
Özel modu seçenekleri ayarlayarak ve bunları kaydederek kendi çekim
modlarınızı oluşturmanızı sağlar.
Özel bir modu kaydetme
1
Mod ekranında, Eksper → Program, Diyafram Öncelikli
Pozlama, Deklanşör Öncelikli Pozlama veya Manüel
üzerine dokunun.
2
Çekim seçeneklerini ayarlayın.
• Yüksek bir ISO değerine ayarlarsanız veya deklanşörü uzun süre açık
tutarsanız, görüntü gürültüsü artabilir.
• Sürücü seçenekleri, flaş ve Tek dokunuşla çekim Bulb işlevi ile birlikte
kullanılamaz.
• Bulb işlevi yalnızca Manuel modda kullanılabilir.
• Fotoğraf makinesinin titrememesi için üçayak ve deklanşör serbest
bırakmayı kullanın.
• Deklanşörü daha uzun açarsanız bir fotoğrafı kaydetmek daha uzun
olur. Fotoğraf makinesi bir fotoğrafı kaydederken fotoğraf makinesini
kapatmayın.
• Bu işlevi uzun süre kullanırsanız, tam şarj edilmiş bir pil kullanın.
• Seçenekler listesi için, "Çekim İşlevleri" kısmına bakın. (sf. 73)
3
→
• Ayrıca
4
5 → Özel Mod olarak kaydet üzerine dokunun.
→
üzerine dokunabilirsiniz.
(C1, C2 veya C3) kaydedeceğiniz bir konuma dokunun.
• Eski bir mod aynı yere kaydedilmişse ayarların üzerine
yazabilirsiniz.
5
üzerine dokunun.
65
Fotoğraf Makinem >
Çekim modları
Video kaydetme
Özel bir modu seçme
1
Mod ekranında, Eksper → Özel üzerine dokunun.
2
Bir moda dokunun →
.
• Diğer özel modu seçmek için,
moda dokunun.
→ 1 → Özel Mod → bir
• Seçtiğiniz özel modda çekim seçeneklerini değiştirebilir ve bunları yeni
özel mod olarak kaydedebilirsiniz.
• Özel bir modu sıfırlamak için,
bir moda dokunun.
→ 1 → Özel Modu Sıfırla →
Çekim modunda, Full HD videoları (1920X1080)
(Video kaydı)
üzerine basarak kaydedebilirsiniz. Fotoğraf makinesi, 30, 24 veya
15 kare/san değerinde en çok 29 dakika ve 59 saniyelik bir videoyu
kaydederek izin verir ve dosyaları, MP4 (H.264) formatında kaydeder.
öğesini 20 dakika olarak seçtiğinizde maksimum kayıt zamanı.
24 kare/san sadece 1920X810 ile vardır. 15 kare/san sadece bazı Akıllı
Filtre seçenekleri ile kullanılabilir. Fotoğraf makinesinin mikrofonu ile
ses kaydedilir.
Seçtiğiniz mod için diyafram değerini ve deklanşör hızını ayarlayarak
pozlamayı ayarlayabilirsiniz. Fotoğraf makinesi, bir filmi çekerken
ekrana dokunabileceğiniz özneye otomatik olarak odaklanır.
Dokunmatik oto.o. iptal düğmesine ( ) dokunduğunuzda, fotoğraf
makinesi sürekli oto odağa geçecektir. Mercekteki AF/MF düğmesi MF
değerine ayarlandığında, Dokunmatik oto.o. özelliğini kullanamazsınız.
Bir sahneyi karartmak ya da parlatmak için Kısıcı üzerine dokunun.
Kayıt seçeneklerini ayarlamak için aynı zamanda Ses, Rüzgar kesme
veya diğer seçenekleri ayarlayabilirsiniz. (sf. 108)
66
Fotoğraf Makinem >
1
Çekim modları
Mod ekranında, Otomatik, Akıllı veya Eksper → Program,
Diyafram Öncelikli Pozlama, Deklanşör Öncelikli
Pozlama, Manüel veya Özel üzerine dokunun.
• Bu özellik bazı modlarda çalışmaz.
2
3
4
İstediğiniz seçenekleri ayarlayın.
(Video kaydı) üzerine basarak kaydı başlatın.
Durdurmak için
(Video kaydı) üzerine tekrar basın.
• Bir film çekerken fotoğraf makinesinin çekim açısını aniden değiştirirseniz,
•
•
•
•
• H.264 (MPEG-4 part10/AVC) ISO-IEC ve ITU-T ile birlikte 2003'de
•
•
•
•
•
oluşturulan en son video kodlama biçimidir. Bu format yüksek bir
sıkıştırma oranı kullandığından, daha az hafıza alanına daha fazla veri
kaydedilebilmektedir.
Bir filmi çekerken görüntü sabitleyici seçeneğini açtıysanız, fotoğraf
makinesi görüntü sabitleyici sesini kaydedebilir.
Video kaydı sırasında lens ayarı yaparsanız, yakınlaştırma sesi veya diğer
lens sesleri kayda girebilir.
Tercihli bir video lensi kullanılırken, oto yakınlaştırma sesi kayda girmez.
Bir filmi kaydederken fotoğraf makinesi merceğini çıkarırsanız, kayıt
kesintiye uğrar. Kayıt sırasında merceği değiştirmeyin.
Bir film kaydederken harici bir mikrofon takarsanız, harici mikrofondan
ses kaydedilmeyecektir. (Önceki ayarlar korunacaktır.) Bir film
kaydederken harici mikrofonu çıkarırsanız, ses kaydedilmeyecektir. harici
mikrofonu takmadan veya çıkarmadan önce fotoğraf makinesini kapatın.
•
•
•
fotoğraf makinesi görüntüleri doğru bir şekilde kaydedemeyebilir.
Fotoğraf makinesi titremesini en aza indirmek için bir üçayak kullanın.
Bir video kaydederken fotoğraf makinesi sadece Çoklu oto.o. işlevini
destekler. Yüz Algılama AF gibi diğer odak alanı ayar işlevlerini
kullanamazsınız.
Film dosyasının boyutu 4 GB'ı geçerse, maksimum kayıt zamanına
(29 dakika ve 59 saniye) ulaşılmasa da fotoğraf makinesi kaydetmeyi
otomatik olarak durdurur
Yavaş yazılan bir hafıza kartı kullanıyorsanız, kart verileri videonun
çekildiği hızda işleyemeyeceğinden filminizin kaydı kesintiye uğrayabilir.
Böyle bir durumda, kartı daha hızlı bir hafıza kartıyla değiştirin veya video
boyutunu azaltın (örneğin, 1280X720'den 640X480'e).
Bir hafıza kartını formatlarken, formatlama işlemini her zaman
fotoğraf makinesini kullanarak yapın. Formatlamayı başka bir fotoğraf
makinesinde veya bilgisayarda yaparsanız, karttaki dosyaları kaybedebilir
veya kartın kapasitesinde değişikliğe neden olabilirsiniz.
Video kaydı düğmesine bastığınızda, Z kapanır.
Aynı ISO hassaslığında bir videoyu kaydederken, ekran bir fotoğraf
çekmekten daha karanlık görünebilir. ISO duyarlılığını ayarlayın.
Bir videoyu Program, Diyafram Öncelikli Pozlama veya Deklanşör
Öncelikli Pozlama,
ISO kısmında kaydettiğinizde, kendiliğinden Otomatik değerine ayarlanır.
67
Fotoğraf Makinem >
Çekim modları
i-İşlevi kullanma
3
Bir seçenek belirlemek için odaklama halkasını ayarlayın.
• Ayrıca komutla aramayı çevirebilir veya bir seçenek seçmek için
i-Function mercekte i-Function düğmesini kullandığınızda,
mercek üzerinde deklanşör hızını, diyafram değerini, pozlama
değerini, ISO hassasiyetini ve Beyaz Dengesini manuel olarak seçip
ayarlayabilirsiniz.
ekranı sürükleyebilirsiniz.
1
Mod ekranında, Eksper → Program, Diyafram Öncelikli
Pozlama, Deklanşör Öncelikli Pozlama veya Manüel
üzerine dokunun.
2
Bir ayar seçmek için mercekte [i-Function] düğmesine
basın.
4
• Aynı zamanda [i-Function] üzerine basabilir ve ardından ekranı
Kullanılabilir seçenekler
sürükleyerek bir ayar seçebilirsiniz.
Odaklanmak için [Deklanşör]'e yarım basın ve ardından bir
fotoğraf yakalamak için [Deklanşör] üzerine basın.
Program
Diyafram
Öncelikli Pozlama
Deklanşör
Öncelikli Pozlama
Manüel
Diyafram
Açıklığı
-
O
-
O
Deklanşör hızı
-
-
O
O
ISO
O
O
O
O
EV
O
O
O
-
Beyaz dengesi
O
O
O
O
Z
O
O
O
O
Çekim modu
• Çekim modunda mercekteki mercekteki [i-Function] üzerine bastığınızda
görünen öğeleri seçin,
→ 5 → iFn Özelleştirme → bir öğe
üzerine dokunun.
• 3D modunda 3D Oto Modu'nu ayarlamadıysanız, bu işlev kullanılamaz.
68
Fotoğraf Makinem >
Çekim modları
Z Kullanımı
3
Z, Dijital yakınlaştırmaya göre fotoğraf kalitesi daha az bozularak
subjeye yakınlaştırmanıza olanak sağlar. Ancak, büyütme halkasını
döndürerek yakınlaştırma yaparsanız fotoğraf çözünürlüğü değişebilir.
1
2
Bir yakınlaştırma değeri seçmek için odaklama halkasını
ayarlayın.
• Ayrıca komutla aramayı çevirebilir veya bir seçenek seçmek için
ekranı sürükleyebilirsiniz.
• Z öğesini kullanırsanız fotoğrafın çözünürlüğü
Mod ekranında, Eksper → Program, Diyafram Öncelikli
Pozlama, Deklanşör Öncelikli Pozlama veya Manüel
üzerine dokunun.
yakınlaştırmaya göre değişir.
3:2
Mercekte [i-Function] üzerine basarak Z seçeneğini
belirleyin.
• Aynı zamanda [i-Function] üzerine basabilir ve ardından ekranı
sürükleyin.
16:9
1:1
x1.2 4560X3040 (13.9M)
4560X2568 (11.7M)
3040X3040 (9.2M)
x1.4 3888X2592 (10.1M)
3888X2184 (8.5M)
2592X2592 (6.7M)
x1.7
3264X2176 (7.1M)
3264X1840 (6.0M)
2176X2176 (4.7M)
x2
2736X1824 (5.0M)
2736X1536 (4.2M)
1824X1824 (3.3M)
Bu rakamlar her görüntü oranındaki maksimum çözünürlüğe bağlıdır.
4
Odaklanmak için [Deklanşör]'e yarım basın ve ardından bir
fotoğraf yakalamak için [Deklanşör] üzerine basın.
• Seri çekim yaparken Z kullanılamaz.
• Fotoları RAW dosya biçiminde çektiğinizde Z kullanılamamaktadır.
• Video kayıt düğmesine basarak video kaydettiğinizde Z devre dışı
bırakılır.
• 3D modunda 3D Oto Modu'nu ayarlamadıysanız, bu işlev kullanılamaz.
69
Fotoğraf Makinem >
Çekim modları
3D modu
• Mevcut çekim seçenekleri diğer çekim modları ile karşılaştırıldığında
İsteğe bağlı 3D merceği ile 3D fotoğraflarını veya videoları
yakalayabilirsiniz. 3D modu fotoğraf makinesi modundan bağımsız
olarak daima açıktır. Önceden tanımlı Wi-Fi işlevini başlatmak için,
[DIRECT LINK] üzerine basın. Bazı Wi-Fi özellikleri kullanılamayabilir.
•
•
•
•
•
•
•
•
SAMSUNG 45 mm F1.8 [T6] 2D/3D merceği (örnek)
Mercekteki 2D/3D düğmesini 3D'ye getirin ve ardından subjeden
1,5 – 5 m uzakta bir fotoğraf veya video çekin.
• 3D modundaki çekim şartlarına bağlı olarak fotoğraf makinesinin
çekim seçeneklerini otomatik olarak ayarlamasına olanak sağlayan
otomatik 3D seçeneklerini kullanmak için,
→ 1 → 3D Oto
Modu → Açık üzerine dokunun.
•
•
•
•
•
•
farklılık gösterebilir.
4.1M (2688X1512) veya 2.1M (1920X1080) foto boyutu seçebilirsiniz.
Video çözünürlüğü
değerine ayarlanır.
3D'de kaydedilen videolar karanlık olabilir ya da titreyebilir.
Düşük sıcaklıklarda çekim yapmak görüntülerde renk bozulması ile
sonuçlanabilir ve daha fazla pil gücü tüketebilir.
8.5 LV/900 lüks değerinin altındaki durumlarda doğru çekim
yapamayabilirsiniz. En iyi sonuç için, yeterli ışığa sahip yerlerde fotoğraf
çekin.
Ekran, güneş gözlüğü ya da polarize etme filtresi gibi polarize etme
malzemeleri bulunan nesneleri fotoğraflarken ya da merceğiniz ile birlikte
polarize etme malzemesi kullanırken, görüntüler karanlık görünebilir ya
da 3D efekti doğru görünmeyebilir.
Fotoğraf makinesinin titrememesi için üçayak kullanın.
Eğer fotoğraf makinesini çekim sırasında döndürürseniz ya da dikey
yönde eğerseniz, 3D efekti doğru uygulanmayabilir. Görüntüleri fotoğraf
makinesi ile birlikte normal konumda yakalayın.
Eğer floresan ışığında çekim yaparsanız ya da projektörler veya TV'ler
tarafından çekilen görüntüleri çekerseniz, görüntüler titreme efekti
sebebiyle siyah görünebilir.
3D modunda, MF Yardımı'nın Genişlet x8 seçeneği kullanılamayabilir.
Fotoğraf makinesinin ekranında sadece 2D'de iken 3D videoları gösterilir.
3D işlevi ile yakalanan fotoğraflar JPEG (2D) ve MPO (3D) dosya
biçimlerinde kaydedilir. Fotoğraf Makinenizin ekranında, sadece JPEG
dosyalarını görüntüleyebilirsiniz.
3D dosyalarını görüntülemek için, fotoğraf makinenizi isteğe bağlı bir
HDMI kablosu ile bir 3D TV veya 3D monitörüne bağlayın. Görüntülerken,
doğru 3D gözlükleri giyin.
Flaşı 3D modunda kullanamazsınız.
70
Fotoğraf Makinem >
Çekim modları
Çekim modunda kullanılabilen işlevler
Çekim işlevleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için Bölüm 2'ye bakın. Her işlev için bir kısayola basın.
Otomatik
Akıllı
Program
Diyafram
Öncelikli
Pozlama
Deklanşör
Öncelikli
Pozlama
Manüel
3D
Fotoğraf Boyutu (sf. 74)
O
O
O
O
O
O
O
Çekim kalitesi (sf. 75)
O
O
O
O
O
-
-
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
-
O
O
O
O
O
O
AF Alanı (sf. 85)
-
O
O
O
O
O
-
Dokunmatik oto.o. (sf. 88)
O
O
O
O
O
O
O
MF Yardımı (sf. 90)
O
O
O
O
O
O
O
Odak Zirvesi (sf. 90)
O
O
O
O
O
O
AE'yi AF Noktasına Bağla (sf. 91)
-
-
O
O
O
O
O
O
O
O
-
İşlev
ISO (sf. 76)
Beyaz dengesi (sf. 77)
Resim Sihirbazı (sf. 80)
Akıllı Filtre (sf. 81)
AF Modu (sf. 82)
Çerçeveleme Modu (sf. 92)
O: Seçenek vardır. Bazı seçenekler sınırlı olabilir ya da değiştirilemeyebilir.
-: Seçenek yoktur.
71
Fotoğraf Makinem >
Çekim modları
Otomatik
Akıllı
Program
Diyafram
Öncelikli
Pozlama
Deklanşör
Öncelikli
Pozlama
Manüel
3D
OIS (Titreşim Önleyici) (sf. 93)
O
O
O
O
O
O
O
Film ilerletme (Sürekli/Seri
çekim/Zamanlayıcı/Poz Tarama)
(sf. 94)
O
O
O
O
O
O
O
-
O
O
O
O
Dinamik Mesafe (sf. 100)
-
O
O
O
O
Flaş (sf. 101)
O
O
O
O
O
O
Poz dengelemesi (sf. 104)
-
-
O
O
O
O
O
O
-
-
İşlev
Ölçüm (sf. 98)
Pozlama kilidi (sf. 105)
O: Seçenek vardır. Bazı seçenekler sınırlı olabilir ya da değiştirilemeyebilir.
-: Seçenek yoktur.
72
Bölüm 2
Çekim İşlevleri
Çekim modunda ayarlayabileceğiniz işlevler hakkında bilgi edinin.
Çekim işlevlerini kullanarak fotoğrafların ve videoların ayarlarını istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.
Çekim İşlevleri
Boyut ve Çözünürlük
Fotoğraf boyutu
Simge
Çözünürlüğü artırdıkça, fotoğrafınız veya videonuz daha fazla piksel
içerir. Bu nedenle, bunlar daha büyük bir kağıda yazdırılabilir veya
daha büyük bir ekranda görüntülenebilir. Yüksek bir çözünürlük
kullandığınızda, dosyanın boyutu da büyüyecektir. Fotoğrafları bir
dijital resim çerçevesinde görüntülemek veya internete yüklemek için
düşük bir çözünürlük değeri seçin.
Boyutu
ayarlamak için,
Çekim modunda,
bir seçeneğe dokunun.
→ 1 → Fotoğraf Boyutu →
Boyut
Öneri
5472x3648 (3:2)
A1 kağıda yazdırma.
3888x2592 (3:2)
A2 kağıda yazdırma.
2976x1984 (3:2)
A3 kağıda yazdırma.
1728x1152 (3:2)
A5 kağıda yazdırma.
5472x3080 (16:9)
A1 kağıda yazdırma veya HDTV'de
görüntüleme.
3712x2088 (16:9)
A3 kağıda yazdırma veya HDTV'de
görüntüleme.
2944x1656 (16:9)
A4 kağıda yazdırma veya HDTV'de
görüntüleme.
1920x1080 (16:9)
A5 kağıda yazdırma veya HDTV'de
görüntüleme.
3648x3648 (1:1)
A1 kağıda kare fotoğraf yazdırma.
2640x2640 (1:1)
A3 kağıda kare fotoğraf yazdırma.
2000x2000 (1:1)
A4 kağıda kare fotoğraf yazdırma.
1024x1024 (1:1)
A5 kağıda kare fotoğraf yazdırma.
Kullanabileceğiniz seçenekler çekim şartlarına bağlı olarak değişir.
74
Çekim İşlevleri >
Boyut ve Çözünürlük
Çekim kalitesi
Simge
Fotoğraf makinesi, fotoğrafları JPEG veya RAW formatında kaydeder.
Bir fotoğraf makinesi tarafından çekilen fotoğraflar genellikle JPEG
formatına dönüştürülür ve fotoğraf makinesinin çekim anında
geçerli olan ayarlarına göre hafızada saklanır. RAW dosyaları ise JPEG
formatına dönüştürülmez ve hiçbir değişiklik yapılmadan hafızaya
kaydedilir.
RAW dosyaları, "SRW" dosya uzantısına sahiptir. RAW dosyalarının
pozlamalarını, Beyaz Dengelerini, tonlarını, kontrastlarını ve renklerini
ayarlamak veya bunları JPEG ya da TIFF formatına dönüştürmek için,
DVD-ROM'da sunulan Adobe Photoshop Lightroom programında
kullanın.
Fotoğrafları RAW formatında kaydetmek için yeterli kullanılabilir
alanınızın bulunduğundan emin olun.
Çekim kalitesini
ayarlamak için,
Simge
Çekim modunda,
seçeneğe dokunun.
→ 1 → Çekim kalitesi → bir
Format
Açıklama
JPEG
Çok iyi:
• En iyi kalite için sıkıştırılır.
• Büyük boyutlu baskı işlemleri için önerilir.
JPEG
İyi:
• Daha iyi kalite için sıkıştırılır.
• Normal boyutlu baskı işlemleri için önerilir.
Format
Açıklama
JPEG
Normal:
• Normal kalite için sıkıştırılır.
• Küçük boyutlu baskılar veya internete
yükleme yapmak için önerilir.
RAW
RAW:
• Bir fotoğrafı veri kaybı olmadan kaydetmenizi
sağlar.
• Çekim sonrası düzenleme için önerilir.
RAW+JPEG
RAW + Ç.İyi: Bir fotoğrafı hem JPEG (S. Yüksek
kalite) hem de RAW formatında kaydetmenizi
sağlar.
RAW+JPEG
RAW + İyi: Bir fotoğrafı hem JPEG (Yüksek
kalite) ve RAW formatında kaydetmenizi sağlar.
RAW+JPEG
RAW + Normal: Bir fotoğrafı hem JPEG
(Normal kalite) hem de RAW formatında
kaydetmenizi sağlar.
Kullanabileceğiniz seçenekler çekim şartlarına bağlı olarak değişir.
75
Çekim İşlevleri
ISO duyarlılığı
ISO duyarlılık değeri, fotoğraf makinesinin ışığa olan duyarlılığını
gösterir.
Örnekler
ISO değeri büyüdükçe, fotoğraf makinesi da ışığa karşı daha duyarlı
hale gelir. Sonuç olarak, yüksek bir ISO duyarlılığı değeri seçtiğinizde,
loş veya karanlık yerlerde fotoğrafları daha yüksek deklanşör hızlarında
çekebilirsiniz. Ancak, bu elektronik gürültüyü artırabilir ve taneciklerin
bulunduğu bir fotoğrafla sonuçlanabilir.
ISO duyarlılığını
ayarlamak için,
Çekim modunda,
dokunun.
→ 1 → ISO → bir seçeneğe
ISO 100
ISO 400
ISO 800
ISO 3200
• Flaş kullanımının yasak olduğu yerlerde ISO değerini artırın. Daha fazla
ışık sağlamadan, yüksek bir ISO değeriyle net bir fotoğraf çekebilirsiniz.
• Yüksek bir ISO değerine sahip fotoğraflarda görülebilecek görsel
gürültüyü azaltmak için Gürültü Azaltma işlevini kullanın. (sf. 146)
• Kullanabileceğiniz seçenekler çekim şartlarına bağlı olarak değişir.
76
Çekim İşlevleri
Beyaz Dengesi
Beyaz Dengesi bir fotoğrafın rengini etkileyen ışık kaynağını gösterir.
Simge
Açıklama
Bir fotoğrafın rengi ışık kaynağının türüne ve kalitesine bağlıdır.
Fotoğrafınızın renginin gerçekçi olmasını istiyorsanız, beyaz dengesini
ayarlamak için Otomatik bd, Günışığı, Bulutlu, Akkor gibi uygun bir
aydınlatma koşulu seçin veya renk sıcaklığını el ile ayarlayın.
Otomatik bd: Işık koşullarına bağlı olarak otomatik ayarları
kullanmanızı sağlar.
Ayrıca fotoğraf renklerinin karışık ışıklandırma koşullarının geçerli
olduğu gerçek sahneye uygun olmasını istiyorsanız, önceden
ayarlanmış ışık kaynakları için renk ayarlaması yapabilirsiniz.
Bulutlu: Bulutlu bir günde veya gölgede dış mekan fotoğrafları
çekerken bu seçeneği kullanın. Bulutlu günlerde çekilen
fotoğraflar, güneşli günlerde çekilenlere göre daha mavi çıkar.
Bu seçenek, bu etkiyi dengeler.
Beyaz dengesini
ayarlamak için,
Çekim modunda,
bir seçenek →
→ 1 → Beyaz dengesi →
üzerine dokunun.
Günışığı: Güneşli bir günde, dışarıda fotoğraf çekerken bu
seçeneği kullanın. Bu seçenek, fotoğrafların sahnenin doğal
renklerine en yakın şekilde çekilmesini sağlar.
Floresan Beyazı: Gün ışığı floresan lambası altında çekim
yaparken bu seçeneği kullanın. Özellikle yaklaşık 4.200K renk
sıcaklığına sahip olan beyaz floresan ışığı için önerilir.
Floresan NW: Gün ışığı floresan lambası altında çekim
yaparken bu seçeneği kullanın. Özellikle yaklaşık 5.000K
sıcaklığına sahip çok beyaz renk tonlarındaki beyaz floresan
ışığı için önerilir.
Floresan Gün Işığı: Gün ışığı floresan lambası altında çekim
yaparken bu seçeneği kullanın. Özellikle yaklaşık 6.500K
sıcaklığına sahip hafif mavi renk tonlarındaki beyaz floresan
ışığı için önerilir.
Akkor: İç mekanda, ampul veya halojen ışığı altında fotoğraf
çekerken bu seçeneği kullanın. Akkor ampuller, kırmızı bir renk
tonuna sahiptir. Bu seçenek, bu etkiyi dengeler.
Flaş BD: Bir flaş kullanırken seçin.
Özel ayar: Beyaz dengesini,
öğesine basarak ve ardından
beyaz bir sayfayı çekerek el ile ayarlayabilirsiniz. Nokta ölçüm
dairesini kağıtla doldurun ve beyaz dengesini ayarlayın.
77
Çekim İşlevleri >
Simge
Beyaz Dengesi
Önceden ayarlı beyaz dengesi seçeneklerini özelleştirme
Açıklama
Renk Sıcaklığı: Işık kaynağının renk sıcaklığını el ile ayarlayın.
Renk sıcaklığı, 'Kelvin derece' olarak ölçülen ve belirli türde bir
ışık kaynağını ifade eden bir değerdir. Renk sıcaklığı arttıkça,
renk dağılımı soğur. Buna karşılık, renk sıcaklığı azaldıkça da
üzerine dokunun ev ardından renk
renk dağılımı ısınır.
sıcaklığını ayarlayın.
Önceden ayarlanmış Beyaz Dengesi seçeneklerini de
özelleştirebilirsiniz.
Ön ayar
seçeneklerini
özelleştirmek için,
Çekim modunda,
→ 1 → Beyaz dengesi →
bir seçenek →
→ ekranda bir alana dokunun →
dokun
üzerine dokunun.
Açık gökyüzü
Floresan_Y
Beyaz dengesi : Günışığı
Bulutlu
Günışığı
Floresan_D
Halojen lamba
Akkor
Mum ışığı
Kullanabileceğiniz seçenekler çekim şartlarına bağlı olarak değişir.
78
Çekim İşlevleri >
Beyaz Dengesi
Örnekler
Otomatik bd
Günışığı
Floresan Gün Işığı
Akkor
79
Çekim İşlevleri
Resim Sihirbazı (fotoğraf stilleri)
Picture Wizard (Resim Sihirbazı), çeşitli görünümler ve duygusal
atmosferler oluşturmak için fotoğrafınıza farklı fotoğraf stilleri
uygulamanızı sağlar. Ayrıca, her bir stile ilişkin rengi, doygunluğu,
netliği ve kontrastı ayarlayarak kendi fotoğraf stillerini oluşturabilir ve
kaydedebilirsiniz.
Hangi stilin hangi koşullarda uygun olacağına ilişkin herhangi bir kural
yoktur. Farklı stillerle denemeler yapın ve kendi ayarlarınızı bulun.
Soğuk
Sakin
Klasik
• Önceden ayarlanmış stil ayarlarının değerini de düzenleyebilirsiniz. Bir
Bir fotoğraf stili
ayarlamak için,
Çekim modunda,
bir seçenek →
→ 1 → Resim Sihirbazı →
üzerine dokunun.
Örnekler
Standart
Canlı
Portre
Manzara
Orman
Retro
Resim Sihirbazı seçeneğini seçin,
üzerine dokunun ve ardından
renk, doygunluk, netlik veya kontrast ayarını yapın.
• Kendi resim sihirbazınızı özelleştirmek için, ,
veya
öğesini
seçin,
üzerine dokunarak rengi, doygunluğu, netliği ve kontrastı
ayarlayın.
• Resim Sihirbazı seçenekleri aynı zamanda Akıllı Filtre seçenekleri ile
ayarlanamaz.
80
Çekim İşlevleri
Akıllı Filtre
Akıllı Filtre fotoğraflarınıza özel efektler uygulamanıza olanak sağlar.
Normal mercekler ile elde edilmesi zor olan özel efektler oluşturmak
için çeşitli filtre seçenekleri seçebilirsiniz.
Akıllı Filtre
seçeneklerini
ayarlamak için,
Çekim modunda,
bir seçenek →
→ 1 → Akıllı Filtre →
üzerine dokunun.
Seçenek
Açıklama
Kapalı
Efekt yok
Parlaklığı Azaltma
Lomo fotoğraf makinelerinin retro-görünümlü
renkler, yüksek kontrast ve güçlü bir vinyet efekti
uygulamanızı sağlar.
Minyatür
Subjenin minyatürde görünmesini sağlamak için
tilt-shift efekti uygulayın.
Renkli Kalem
Renkli kalem boyama efekti uygulayın.
Sulu boya
Sulu boya efekti uygulayın.
Yıkama çizimi
Bir yıkama efekti uygulayın.
Yağlı Boya Çizimi
Bir yağlı boya çizimi efekti uygulayın.
Mürekkeple Çizim
Bir mürekkep boyası çizimi efekti uygulayın.
Akril
Akril boyama efekti uygulayın.
Seçenek
Açıklama
Negatif
Bir negatif film efekti uygulayın.
Kırmızı
Kırmızı hariç tüm renklerin doygunluğunu azaltır.
Yeşil
Yeşil hariç tüm renklerin doygunluğunu azaltır.
Mavi
Mavi hariç tüm renklerin doygunluğunu azaltır.
Sarı
Sarı hariç tüm renklerin doygunluğunu azaltır.
Akıllı filtre seçenekleri aynı zamanda Resim Sihirbazı seçenekleri ile
ayarlanamaz.
81
Çekim İşlevleri
AF modu
Fotoğraf makinesinin odağını öznelere göre nasıl ayarlayacağınızı
öğrenin.
Tekli Otomatik Odaklama, Sürekli Otomatik Odaklama ve Manüel
Odaklama seçenekleri arasından, özneye uygun bir odaklama modu
seçebilirsiniz. AF işlevi, [Deklanşör] düğmesine yarım bastığınızda
etkinleşir. MF modunda, odaklamayı el ile ayarlamak için merceğin
üzerindeki odaklama halkasını döndürmeniz gerekir.
Otomatik
odaklama modunu
ayarlamak için,
Çekim modunda,
bir seçeneğe dokunun.
→ 1 → AF Modu →
Kullanılan merceğe bağlı olarak mevcut seçenekler farklı olabilir.
Çoğu durumda, Tekli AF seçeneğini belirleyerek bir odağa sahip
olabilirsiniz. Hızlı hareket eden veya arka planla benzer bir renge sahip
nesnelere odaklanmak zordur. Bu tür durumlarda uygun bir odaklama
modu seçin.
Eğer mercekte bir AF/MF anahtarı varsa, anahtarı seçilen moda göre
ayarlamanız gereklidir. Tekli AF veya Sürekli AF'yi seçerken anahtarı AF
değerine ayarlayın. Manüel Odağı seçerken anahtarı MF'ye ayarlayın.
Lensinizde AF/MF düğmesi yoksa, fotoğraf makinesi menüsünden bir
AF modu seçin.
82
Çekim İşlevleri >
AF modu
Tekli AF
Sürekli AF
Tekli AF, sabit bir özneyi çekmek için uygundur. [Deklanşör]
düğmesine yardım bastığınızda odak, odaklama alanında sabitlenir.
Odaklanma gerçekleştiğinde alan yeşil renkte yanar.
[Deklanşör] düğmesi yarım basılıyken, fotoğraf makinesi otomatik
odaklanmaya devam eder. Odak alanı özne üzerinde sabitlendiğinde,
özne hareket etse bile her zaman odakta olur. Bu mod, bisiklet
üzerindeki bir kişiyi, koşan bir köpeği veya bir otomobil yarışı sahnesini
çekmek için önerilir.
83
Çekim İşlevleri >
AF modu
Manüel odaklama
Odağı, merceğin üzerindeki odaklama halkasını döndürerek bir özne
üzerinde el ile ayarlayabilirsiniz. MF Yardım işlevi kolayca bir odak
elde etmenize olanak sağlar. Odak halkasını döndürürken, odak alanı
büyütülür. Odak Zirvesi işlevini kullanırken, seçtiğiniz renk odaklanan
öznede belirir. Bu mod, arka planla benzer renge sahip bir nesneyi, bir
gece sahnesini veya havai fişekleri çekmek için önerilir.
Eğer bu işlevi kullanıyorsanız, Dokunmatik oto.o., AF Alanı, ve AE'yi AF
Noktasına Bağla seçeneklerini ayarlayamazsınız.
84
Çekim İşlevleri
AF alanı
AF alanı işlevi, odak alanının konumlarını değiştirir.
Seçim AF
Genel olarak, fotoğraf makineleri en yakın özneye odaklanır. Çok fazla
özne varsa istenmeyen özneler odaklanabilir. İstenmeyen öznelere
odaklanmaya önlemek için odak alanını, istediğiniz özne odakta olacak
şekilde değiştirin. Uygun bir odak alanı seçerek daha açık ve net bir
fotoğraf elde edebilirsiniz.
Odağı, istediğiniz bir alana ayarlayabilirsiniz. Özneyi daha ayırt
edilebilir yapmak için odak dışı efekti uygulayın.
Otomatik odak
alanını ayarlamak
için,
Çekim modunda,
bir seçeneğe dokunun.
Aşağıdaki fotoğrafta odak yeniden konumlandırılmış ve boyutu,
öznenin yüzüne sığacak şekilde yeniden ayarlanmıştır.
→ 1 → AF Alanı →
• Kullanabileceğiniz seçenekler çekim şartlarına bağlı olarak değişir.
• AF/MF anahtarı MF olarak ayarlandığında, AF alanını çekim menüsünden
değiştiremezsiniz.
• Yüz Algılama AF seçeneğini kullandığınızda, fotoğraf makinesi beyaz
çerçeve ile birlikte otomatik olarak alana odaklanır.
• Resim Sihirbazı seçeneklerine bağlı olarak, Yüz Algılama etkin olmayabilir.
• Manüel Odağı ayarladığınızda, Yüz Algılama kullanılamayabilir.
• Yüz Algılama şu durumlarda çalışmayabilir:
- özne fotoğraf makinesinden uzaksa
- çok parlak veya çok karanlıksa
- özne fotoğraf makinesine bakmıyorsa
- özne güneş gözlüğü veya bir maske takmışsa
- öznenin yüz ifadesi önemli oranda değişir
- özne arkadan ışık alıyorsa veya ışıklandırma şartları dengesiz ise
Odaklanma alanını yeniden boyutlandırmak için, Çekim modunda,
→ AF Boyutu üzerine dokunun. Odak alanının boyutunu ayarlamak için
veya üzerine dokunun. Komut düğmesini de döndürebilirsiniz. Ayrıca
Çekim modunda, odak alanında parmaklarınızı birbirine yaklaştırın ya da
birbirinden ayırın.
85
Çekim İşlevleri >
AF alanı
Çoklu AF
Yüz algılama AF
Odağın doğru biçimde ayarlandığı yerlerde, fotoğraf makinesinde yeşil
bir dikdörtgen görüntülenir. Fotoğraf iki veya daha fazla alana bölünür
ve fotoğraf makinesi, her bir alanın odak noktalarını alır. Bu mod,
manzara fotoğrafları için önerilir.
Fotoğraf Makinesi, tercihen insan yüzlerine odaklanır. Yüzler en fazla
10 kişiye kadar algılanabilir. Bu ayarı, bir grubun fotoğrafını çekerken
kullanmanız önerilir.
[Deklanşör] düğmesine yarım bastığınızda fotoğraf makinesi odak
alanlarını aşağıdaki fotoğrafta da gösterildiği gibi görüntülenir.
[Deklanşör] düğmesine bastığınızda, fotoğraf makinesi aşağıdaki
fotoğrafta gösterildiği gibi yüzlere odaklanır. Bir grubun fotoğrafını
çekerken, fotoğraf makinesi odağı en yakın kişinin yüzünde beyaz
renkte ve diğer kişilerin yüzlerinde gri renkte gösterir.
86
Çekim İşlevleri >
AF alanı
Kendi Portrem AF
Kendi portrenizi çekerken odağın yüzünüzde olup olmadığını kontrol
etmek zor olabilir. Bu işlev açıkken, yüzünüzü kompozisyonun ortasına
getirdiğinizde fotoğraf makinesinden çıkan bip sesi hızlanır.
87
Çekim İşlevleri
Dokunmatik otomatik odak
Ekranda dokunduğunuz bir odak alanını seçin veya odaklanın.
Ayrıca, özneye odaklanın ve ekrana dokunarak bir fotoğraf çekin.
Dokunmatik
otomatik odak
ayarlamak için,
Çekim modunda,
bir seçeneğe dokunun.
→ 1 → Dokunmatik oto.o. →
Kullanabileceğiniz seçenekler çekim şartlarına bağlı olarak değişir.
Dokunmatik otomatik odak
AF Noktası
Odak alanı ekranda dokunduğunuz alanı ilgilendirir ve odak elde
edilmeyecektir.
İzleme otomatik odak
İzleme otomatik odak izlemenize olanak sağlar ve subje hareket
ederken ya da çekim kompozisyonunu değiştirdiğinizde subjeye
otomatik olarak odaklanır.
Beyaz Çerçeve: Fotoğraf
makineniz özneyi izler.
Dokunmatik oto.o., ekrana dokunduğunuzda odak alanını seçmenize
ve odaklanmanıza olanak sağlar.
Yeşil çerçeve: [Deklanşör]'e
yarım bastığınızda özneniz
odakdadır.
88
Çekim İşlevleri >
Dokunmatik otomatik odak
Kırmızı çerçebe: Fotoğraf
makineniz odaklanamadı.
Bir dokunuşta çekim
Parmağınız ile dokunarak bir fotoğraf çekebilirsiniz. Bir özneye
dokunduğunuzda, fotoğraf makinesi otomatik olarak özneye odaklanır
ve bir fotoğrafı çeker.
• Eğer bir odak alanı seçmezseniz, Oto Odak işlevi çalışmaz.
• Şu durumlarda özne izlenemeyebilir:
- özne çok küçükse
- özne aşırı hızlı hareket ediyorsa
- özne arkadan ışık alıyorsa veya karanlık bir yerde çekim yapıyorsanız
- öznenin üzerindeki renkler veya modeller ve arkaplan aynı renkte ise
- öznede jaluzide olduğu gibi yatay öğeler varsa
- fotoğraf makinesi aşırı sallanıyorsa
• İzleme başarısız olursa, özellik sıfırlanacaktır.
• Eğer fotoğraf makinesi subjeyi izleyemezse, odak alanı sıfırlanacaktır.
• eğer fotoğraf makinesi odaklanamazsa, odak çerçevesi kırmızıya
değişecek ve odak sıfırlanacaktır.
89
Çekim İşlevleri
Odak yardımcısı
Manüel odaklama modunda, odaklanmak için merceğin üzerindeki
odaklama halkasını döndürmeniz gerekir. MF Yardımcı işlevini veya
Odak Zirve işlevini kullanırken daha net bir odak elde edebilirsiniz.
Bu işlev yalnızca manüel odaklamayı destekleyen bir mercekle
kullanılabilir.
* Varsayılan
Seçenek
Açıklama
Odak halkasını döndürdüğünüzde odak alanı 8 kat
büyütülür.
Genişlet
x8
MF Yardımı
Manüel Odak modunda, sahneyi büyütebilir ve odak halkasını
döndürürken odağı kolaylıkla ayarlayabilirsiniz.
Manüel
odaklama
yardımını
ayarlamak için,
Çekim modunda,
bir seçeneğe dokunun.
→ 1 → MF Yardımı →
Odak Zirvesi
* Varsayılan
Seçenek
Açıklama
Kapalı
MF yardımı işlevini kullanmayın.
Odak halkasını döndürdüğünüzde odak alanı 5 kat
büyütülür.
Genişlet
x5*
Manuel odak modunda, odak halkasını çevirirken odaklanmanıza
yardımcı olması için seçtiğiniz renk odaklanılan öznede görünür.
Odak Zirvesi
seçeneklerini
ayarlamak için,
Çekim modunda,
bir seçeneğe dokunun.
→ 1 → Odak Zirvesi →
* Varsayılan
Seçenek
Açıklama
Düzey
Odaklanılan özneyi algılamak için bir hassaslık ayarlayın.
(Kapalı, Yüksek, Normal*, Düşük)
Renk
Odaklanılan öznede görünmesi için bir renk ayarlayın.
(Beyaz*, Kırmızı, Yeşil)
90
Çekim İşlevleri >
Odak yardımcısı
Odak alanının poz değerini ölçme
Bu işlev açıldığında, fotoğraf makinesi odak alanının parlaklığını
hesaplayıp otomatik olarak en uygun pozlamayı belirler. Bu
işlev yalnızca Nokta ölçümü veya Çoklu ölçüm ve Seçim oto.o.
seçtiğinizde kullanılabilir.
Bu işlevi
ayarlamak için,
Çekim modunda,
→ 1 → AE'yi AF Noktasına
Bağla → bir seçeneğe dokunun.
91
Çekim İşlevleri
Çerçeve modu
Diyafram değerini veya deklanşör hızını ayarlarsanız pozlama ayarlara
göre değişir ve ekran kararabilir. Bu işlev açıkken, ayarlardan bağımsız
olarak ekranın parlaklığı sabittir, bu şekilde çekiminizi daha iyi
kareleyebilirsiniz.
Çerçeve Modu'nu
kullanmak için,
Çekim modunda,
bir seçeneğe dokunun.
→ 1 → Çerçeveleme Modu →
92
Çekim İşlevleri
Optik Görüntü Sabitleme (OIS)
Fotoğraf makinesi titremesini en aza indirmek için Optik Görüntü
Sabitleme (OIS) işlevini kullanın. OIS özelliği tüm merceklerde
bulunmayabilir.
Fotoğraf makinesi titremesi, karanlık yerlerde veya kapalı mekan
çekimlerinde daha çok olur. Bu tür durumlarda, fotoğraf makinesi
alınan ışık miktarını artırmak için daha yavaş deklanşör hızları kullanır
ve bu, fotoğrafın bulanık çıkmasına neden olabilir. OIS işlevini
kullanarak bu durumu önleyebilirsiniz.
Eğer merceğinizde OIS anahtarı varsa, OIS işlevini kullanmak için
anahtarı ON konumuna ayarlamanız gereklidir.
OIS seçeneklerini
ayarlamak için,
Çekim modunda,
→ 1 → OIS (Titreşim Önleyici)
→ bir seçeneğe dokunun.
OIS düzeltmesi olmadan
• OIS şu durumlarda düzgün çalışmayabilir:
- hareketli bir özneyi takip etmek için fotoğraf makinenizi hareket
ettiriyorsanız
- çok fazla fotoğraf makinesi sallanması var
- deklanşör hızı çok düşükse (örneğin, Gece seçeneğini Akıllı modda
* Varsayılan
Simge
seçmişseniz)
Açıklama
Kapalı: OIS işlevi kapalı kalır. (Bu seçenek, bazı merceklerde
bulunmayabilir.)
Mod 1*: OIS işlevi yalnızca [Deklanşör]'e yarım veya tam
bastığınızda uygulanır.
Mod 2: OIS işlevi açık kalır.
OIS düzeltmesi ile
- pil zayıfsa
- yakın çekim yapıyorsanız
• OIS işlevini üçayakla birlikte kullanırsanız, OIS sensörünün titremesi
•
•
•
•
•
nedeniyle fotoğraflarınız bulanık çıkabilir. Üçayak kullanırken OIS işlevini
devre dışı bırakın.
Fotoğraf makinesine vurulursa veya cihaz düşerse, ekran bulanıklaşır.
Bu durum oluşursa, fotoğraf makinesini kapatın ve ardından tekrar açın.
OIS işlevi fazla pil harcadığından, yalnızca gerekli olduğunda kullanın.
Menüdeki bir OIS seçeneğini ayarlamak için, merceğinizdeki OIS
anahtarını ON konumuna ayarlayın.
Bu seçenek, bazı merceklerde bulunmayabilir.
Kapalı tüm merceklerde bulunmayabilir.
93
Çekim İşlevleri
Film İlerletme (çekim yöntemi)
Sürekli, Seri, Zamanlayıcı ve benzeri çekim yöntemlerini
ayarlayabilirsiniz.
Her defasında bir fotoğraf çekmek için Tek kare seçeneğini belirleyin.
Hızlı hareket eden öznelerin fotoğrafını çekmek için Sürekli veya
Seri çekim seçeneğini belirleyin. Pozlamayı, Beyaz Dengesini
ayarlamak veya Resim Sihirbazı uygulamak için AE Ayracı, WB Ayracı
veya P Wiz Ayracı öğesini seçin. Kendi fotoğrafınızı çekmek için
Zamanlayıcı seçeneğini de belirleyebilirsiniz.
Çekim yöntemini
ayarlamak için,
Çekim modunda,
bir seçeneğe →
Sürekli
[Deklanşör] düğmesine basarken sürekli fotoğraf çekmenizi sağlar.
Saniyede 5 fotoğrafa kadar (Sürekli Düşük) veya 8 fotoğrafa kadar
(Sürekli Yüksek) çekim yapabilirsiniz.
→ 1 → Film ilerletme →
dokunun.
Kullanabileceğiniz seçenekler çekim şartlarına bağlı olarak değişir.
Tek
[Deklanşör] düğmesine her basışınızda bir fotoğraf çekmenizi sağlar.
Genel olarak bu ayar önerilir.
• Eğer Sürekli Yüksek seçerseniz, gürültü azaltma işlevi bulunmamaktadır.
• Maksimum çekim hızı saniyede 8 karedir. Yaklaşık JPEG 13 çekim,
RAW 5 çekim ardından yavaşlayacaktır. (UHS-1 SD Kartına bağlıdır.
Hafıza kartının özelliğine göre farklılık gösterebilir.)
94
Çekim İşlevleri >
Film İlerletme (çekim yöntemi)
Seri Çekim
Zamanlayıcı
[Deklanşör] düğmesine bir kez bastığınızda saniyede 10 kare
(3 saniye), saniyede 15 kare (2 saniye) veya 30 kare (1 saniye) fotoğraf
çekebilirsiniz. Yarış arabaları gibi hızlı hareket eden öznelerin hızlı
hareketinin çekilmesi için önerilir.
Bir fotoğrafı 2 – 30 saniye gecikmeli çekmenizi sağlar. Gecikme,
1 saniyelik artımlarla ayarlanabilir.
• Çekim sayısını ayarlamak için, Çekim modunda,
→1→
Film ilerletme → Seri çekim →
→ çekim sayısı →
•
•
•
•
•
•
•
üzerine dokunun.
Fotoğraf boyutu 5M olarak ayarlanır.
Bir fotoğrafı çekmek daha uzun sürebilir.
Bu seçenekte flaş kullanamazsınız.
Deklanşör hızı 1/30 saniyeden hızlı olmalıdır.
Bu seçenekle çekilen fotoğraflar kaydedilirken biraz büyütülebilir.
Bir ISO seçeneğini ISO 3200'den yükseğe ayarlayamazsınız.
Bu seçenek RAW dosya biçimi ile kullanılamaz ve fotoğraf kalitesi RAW
olarak ayarlandığında yoktur.
Çekim modunda gecikmeyi ayarlamak için,
→1→
Film ilerletme → Zamanlayıcı →
→ bir gecikme →
üzerine dokunun.
95
Çekim İşlevleri >
Film İlerletme (çekim yöntemi)
Oto Poz Taraması (AE Ayracı)
Beyaz Denge Poz Tarama (WB Ayracı)
[Deklanşör] düğmesine bastığınızda, fotoğraf makinesi arka arkaya
3 fotoğraf çeker: orijinal, bir adım koyu ve bir adım açık. Fotoğraf
makinesi üç fotoğrafı arka arkaya çekerken fotoğrafların bulanık
çıkmasını önlemek için üçayak kullanın. Ayarları, Ayraç Ayarı
menüsünden yapabilirsiniz.
[Deklanşör] düğmesine bastığınızda, fotoğraf makinesi arka arkaya
3 fotoğraf çeker: orijinal ve farklı beyaz dengesi ayarlarıyla iki çekim
daha. Orijinal fotoğraf [Deklanşör] düğmesine bastığınızda çekilir.
Diğer ikisi, belirlediğiniz beyaz dengesi ayarına göre otomatik olarak
ayarlanır. Ayarları, Ayraç Ayarı menüsünden yapabilirsiniz.
Pozlama +2
Pozlama -2
Orijinal
Poz tarama seçeneği ayarlamak için, Çekim modunda,
Ayraç Ayarı → bir seçeneğe dokunun.
WB+2
WB-2
Orijinal
→5→
• Bu seçenek RAW dosya biçimi ile kullanılamaz ve fotoğraf kalitesi RAW
olarak ayarlandığında yoktur.
• Poz tarama seçeneği ayarlamak için, Çekim modunda,
Ayraç Ayarı → bir seçeneğe dokunun.
→5→
96
Çekim İşlevleri >
Film İlerletme (çekim yöntemi)
Resim Sihirbazı Poz Taraması
(P Wiz Ayracı)
[Deklanşör] düğmesine bastığınızda, fotoğraf makinesi her biri farklı
bir Picture Wizard (Resim Sihirbazı) ayarına sahip 3 fotoğrafı arka
arkaya yapar. Fotoğraf makinesi bir fotoğraf çeker ve ayarladığınız üç
Picture Wizard'ı (Resim Sihirbazı) çekilen resme uygular. Üç farklı ayarı,
Ayraç Ayarı menüsünden yapabilirsiniz.
Retro
Canlı
Standart
• Bu seçenek RAW dosya biçimi ile kullanılamaz ve fotoğraf kalitesi RAW
olarak ayarlandığında yoktur.
• Poz tarama seçeneği ayarlamak için, Çekim modunda,
Ayraç Ayarı → bir seçeneğe dokunun.
→5→
97
Çekim İşlevleri
Ölçüm
Ölçüm modu fotoğraf makinesinin ışık miktarını ölçmek için kullandığı
yöntemi gösterir.
Fotoğraf makinesi, bir sahnedeki ışık miktarını ölçer ve modlarının
birçoğunda, ölçümü çeşitli ayarları yapmak için kullanır. Örneğin,
bir özne gerçek renginden daha koyu görünüyorsa, fotoğraf makinesi
öznenin fazla pozlanmış bir fotoğrafını çeker. Bir özne gerçek
renginden daha açık görünüyorsa, fotoğraf makinesi öznenin az
pozlanmış bir fotoğrafını çeker.
Çoklu
Çoklu modu, birden çok alandaki ışık miktarını hesaplar. Işık yeterli
veya yetersiz olduğunda, fotoğraf makinesi pozlamayı sahnenin
ortalama parlaklığına göre ayarlar. Bu mod, genel fotoğraflar için
uygundur.
Fotoğrafın parlaklığı ve genel atmosferi de fotoğraf makinesinin ışık
miktarını ölçme şeklinden etkilenebilir. Çekim koşulu için uygun bir
ayar seçin.
Bir ölçüm
seçeneği
belirlemek için,
Çekim modunda,
dokunun.
→ 1 → Ölçüm → bir seçeneğe
98
Çekim İşlevleri >
Ölçüm
Nokta
Merkez ağırlıklı
Nokta modu, merkezdeki ışık miktarını hesaplar. Öznenin arkasında
güçlü bir aydınlatmanın olduğu koşullarda fotoğraf çekerken, fotoğraf
makinesi pozlamayı özneyi doğru çekecek şekilde ayarlar. Örneğin,
güçlü bir arkadan aydınlatma koşulunda Çoklu modunu seçerseniz,
fotoğraf makinesi toplam ışık miktarının fazla olduğunu hesaplayıp
karanlık bir fotoğraf çeker. Nokta modunda fotoğraf makinesi belirtilen
alandaki ışık miktarını hesapladığından, bu durum önlenebilir.
Center-weighted (Merkez ağırlıklı) modu, Nokta modundan daha
geniş bir alanı hesaplar. Çekimin merkez bölümündeki (60 – 80 %) ve
çekimin geri kalan kısmındaki (20 – 40 %) ışık miktarını toplar. Özne
ile arka planın parlaklığı arasında çok az bir fark olduğunda veya
özne alanının, fotoğrafın genel kompozisyonuna göre geniş olduğu
durumlarda kullanılması önerilir.
Arka plan karanlıkken, özne açık renktedir. Nokta modu, özne ile arka
plan arasındaki pozlama farkının çok büyük olduğu buna benzer
durumlar için de önerilir.
99
Çekim İşlevleri
Dinamik Mesafe
Bu işlev fotoğraftaki gölge farklarından ötürü aydınlık kısımlarda
ortaya çıkan detay kaybını otomatik olarak düzeltir.
Akıllı Aralık
seçeneklerini
ayarlamak için,
Çekim modunda,
→ 1 → Dinamik Mesafe
→ bir seçeneğe dokunun.
Dinamik Mesafe efekti olmadan
Simge
Dinamik Mesafe efekti ile
Açıklama
Kapalı: Dinamik Mesafe'yi kullanmayın.
Akıllı Aralık+: Parlak ayrıntı kaybını düzeltin.
ISO 100'ü ayarlayamazsınız.
HDR: Farklı pozlar ile 2 fotoğrafı yakalayın ve ardından bunları
otomatik olarak tek bir görüntüde birleştirin.
• Bir ISO seçeneğini ISO 3200'den yükseğe ayarlayamazsınız.
• Dinamik Aralık seçenekleri Resim Sihirbazı seçenekleri ile
aynı zamanda ayarlanamaz.
100
Çekim İşlevleri
Flaş
Bir öznenin gerçekçi bir fotoğrafını çekmek için ışık miktarının sabit
olması gerekir. Işık kaynağı değiştiğinde, bir flaş kullanabilir ve sabit
bir ışık miktarı sağlayabilirsiniz. Işık kaynağına ve nesneye göre uygun
ayarları seçin.
Flaş seçeneklerini
ayarlamak için,
Simge
Çekim modunda,
→ 1 → Flaş → bir seçenek
→
üzerine dokunun.
Açıklama
Kapalı: Flaşı kullanmayın.
Akıllı Flaş: Fotoğraf makinesi, bulunduğunuz ortamdaki ışık
miktarına göre flaşın parlaklığını otomatik olarak ayarlar.
Oto: Flaş karanlık yerlerde otomatik olarak yanar.
Oto Kırmızı göz: Flaş otomatik olarak yanar ve kırmızı gözleri
düşürür.
Doldur: Flaş, her fotoğraf çekişinizde yanar. (Parlaklık otomatik
olarak ayarlanır.)
Kırmızı Dolgu: Flaş, her fotoğraf çekişinizde yanar ve kırmızı
göz etkisini azaltır.
Simge
Açıklama
1. Perde: Flaş, deklanşör açıldıktan
hemen sonra yanar. Fotoğraf
makinesi, öznenin bir hareket
sırasının başındaki fotoğrafını net
bir şekilde çeker.
Topun hareket yönü
2. Perde: Flaş, deklanşör
kapanmadan hemen önce yanar.
Fotoğraf makinesi, öznenin bir
hareket sırasının sonundaki
fotoğrafını net bir şekilde çeker.
Topun hareket yönü
• Kullanabileceğiniz seçenekler çekim şartlarına bağlı olarak değişir.
• Flaşın arka arkaya iki kez yanması arasında bir süre geçer. Flaş ikinci kez
patlayana kadar harekete etmeyin.
• Eğer Kapalı seçeneğini belirlerseniz, harici flaş takılı olsa dahi flaş
patlamaz.
Yalnızca Samsung tarafından onaylanan flaşları kullanın. Uyumlu olmayan
flaşları kullanmanız, fotoğraf makinenize zarar verebilir.
101
Çekim İşlevleri >
Flaş
Kırmızı göz etkisini azaltma
Flaş yoğunluğunu ayarlama
Karanlıkta bir kişinin fotoğrafını çekerken flaş yanarsa, gözlerde kırmızı
bir parlama oluşabilir. Kırmızı göz efektini azaltmak için, Oto Kırmızı
göz veya Kırmızı Dolgu seçeneğini belirleyin.
Flaş açıkken, flaş yoğunluğunu +/-2 seviyesine ayarlayın.
Flaş yoğunluğunu
ayarlamak için,
Çekim modunda,
→ Flaş → bir seçenek →
→ üzerine dokunun, kaydırıcıyı sürükleyin veya +/- üzerine
dokunarak yoğunluğu ayarlayın →
üzerine dokunun.
Flaş : 0
Kırmızı göz azaltması olmadan
Kırmızı göz azaltması ile
Eğer özne fotoğraf makinesinden çok uzaktaysa veya ilk flaş patladığında
hareket halindeyse kırmızı gözler azaltılmaz.
102
Çekim İşlevleri >
Flaş
→ 1 → Flaş → bir seçenek →
üzerine dokunarak flaş yoğunluk menüsüne erişin.
Şu durumlarda, flaş yoğunluğunu ayarlamak etkili olmayabilir:
- özne fotoğraf makinesine çok yakınsa
- yüksek bir ISO hassasiyeti ayarladıysanız
- pozlama değeri çok büyük veya çok küçük ise
Bazı çekim modlarında, bu işlevi kullanamazsınız.
Eğer fotoğraf makinesine yoğunluğu ayarlanabilir harici flaş takmak
istiyorsanız, flaşın yoğunluk ayarları uygulanacaktır.
Eğer flaşı kullandığınızda özne çok yakınsa, ışığın bir kısmı engellenerek
karanlık bir fotoğraf çekilebilir. Öznenin, merceğe göre farklılık gösteren
önerilen aralıkta olduğundan emin olun.
Mercek kapağı takılıyken, flaşın ışığı kapak tarafından engellenebilir.
Flaşı kullanmak için kapağı çıkarın.
• Ayrıca Çekim modunda
•
•
•
•
•
103
Çekim İşlevleri
Poz dengelemesi
Fotoğraf makinesi, fotoğrafın kompozisyonundan ve öznenin
konumundan ışık düzeylerini ölçerek pozlamayı otomatik
olarak ayarlar. Fotoğraf makinesi tarafından ayarlanan pozlama
beklediğinizden yüksek veya düşük olursa, poz değerini el ile
ayarlayabilirsiniz. Poz değeri, ±3'lük artımlarda ayarlanabilir. Fotoğraf
makinesi, ±3 aralığının ötesindeki her bir adım için pozlama uyarısını
kırmızıyla görüntüler.
Pozlama değerini ayarlamak için, komut göstergesine iki kez basın
ve ardından pozlama değeri seçildiğinde döndürün. Ayrıca
→
EV üzerine dokunarak pozlama değerini de ayarlayabilir ve ardından
göstergeyi ekranda sürükleyebilirsiniz.
+2
-2
Orijinal
Poz değerini, pozlama düzeyi göstergesinin konumundan
denetleyebilirsiniz.
Pozlama uyarısı
Standart pozlama endeksi
Pozlama düzeyi
göstergesi
Azalan pozlama
(daha karanlık)
Artan pozlama
(daha parlak)
104
Çekim İşlevleri
Pozlama kilidi
Güçlü renk kontrastlığı sebebiyle uygun bir pozlama elde
edemezseniz, pozlamayı kilitleyin ve ardından fotoğraf çekin.
Pozlamayı kilitledikten sonra, merceği istediğiniz değere ayarlayın ve
ardından [Deklanşör] düğmesine basın.
Poz değerini kilitlemek için, fotoğrafın pozunu ayarlayın ve ardından
özel düğmeye dokunun.
• Mevcut pozlama değerini kilitlemek için özelleştirilen düğmenin işlevini
AEL (Oto Pozlama Kilidi) olarak ayarlayın. (sf. 150)
• Bu özellik Manüel modunda kullanılamaz.
105
Çekim İşlevleri
Video işlevleri
Video için kullanabileceğiniz işlevler aşağıda açıklanmıştır.
Film kalitesi
Film kalitesini ayarlayın.
Film boyutu
Film kalitesi
seçeneklerini
ayarlamak için,
Film boyutunu ayarlayın.
Film boyutu
seçeneklerini
ayarlamak için,
Simge
Çekim modunda,
bir seçeneğe dokunun.
→ 6 → Film Boyutu →
Boyut
Öneri
1920X1080 (30 kare/san) (16:9)
Bir Full HDTV İzleyin.
1920X1080 (15 kare/san) (16:9)
Bir Full HDTV İzleyin. (Sadece
bazı Akıllı Filtre seçenekleri ile
kullanılabilir.)
1920X810 (24 kare/san)
(Yaklaşık 2,35:1)
HDTV'de görüntüleyin.
1280X720 (60 kare/san) (16:9)
HDTV'de görüntüleyin.
1280X720 (30 kare/san) (16:9)
HDTV'de görüntüleyin.
640X480 (30 kare/san) (4:3)
Bir TV'de görüntüleyin.
320X240 (30 kare/san) (4:3)
Kablosuz ağı kullanarak
bir web sitesine gönderin
(maksimum
30 saniye).
Simge
Çekim modunda,
bir seçeneğe dokunun.
→ 6 → Film Kalitesi →
Uzantı
Açıklama
MP4 (H.264)
Normal: Videoları normal kalitede
kaydetmenizi sağlar.
MP4 (H.264)
HQ: Videoları yüksek kalitede kaydetmenizi
sağlar.
106
Çekim İşlevleri >
Video işlevleri
Çoklu Hareket
Kısıcı
Bir videonun oynatma hızını ayarlayın.
Fotoğraf makinesindeki kısıcı işlevi sayesinde sahnelerin aydınlanarak
başlamasını veya kararak bitmesini bilgisayara gerek kalmadan
sağlayabilirsiniz. Sahnenizin başlangıcında derece derece aydınlanma
sağlamak için seçeneklerden kısıcıyı ayarlayabilirsiniz. Sahne sonunda
videonuzun karararak bitmesini istiyorsanız yine aynı ayarı kullanın.
İşlevi doğru bir şekilde kullandığınızda, videolarınıza etkileyici efektler
ekleyebilirsiniz.
Hız seçeneklerini
oynatmak için,
Simge
Çekim modunda,
bir seçeneğe dokunun.
→ 6 → Çoklu Hareket →
Açıklama
x0.25: Bir video kaydedin ve 1/4 normal hızda oynatın. (Sadece
640x480 veya 320x240 ile kullanılabilir)
x0.5: Bir video kaydedin ve 1/2 normal hızda oynatın. (Sadece
1280x720 (30 kare/san), 640x480 veya 320x240 ile kullanılabilir)
Kısıcı
seçeneklerini
ayarlamak için,
Çekim modunda,
dokunun.
→ 6 → Kısıcı → bir seçeneğe
x1: Bir video kaydedin ve normal hızda oynatın.
x5: Bir video kaydedin ve 5X normal hızda oynatın.
x10: Bir video kaydedin ve 10X normal hızda oynatın.
x20: Bir video kaydedin ve 20X normal hızda oynatın.
Simge
Açıklama
Kapalı: Kısıcı işlevi kullanılmaz.
Giriş: Sahne yavaş yavaş belirir.
Çıkış: Sahne yavaş yavaş kaybolur.
• Eğer x1 dışında bir seçenek belirlerseniz, ses kaydedilmeyecektir.
• Kullanabileceğiniz seçenekler çekim şartlarına bağlı olarak değişir.
Giriş-Çıkış: Kısıcı işlevi, sahnenin başında ve sonunda uygulanır.
Kısıcı seçeneğini kullandığınızda, bir dosyayı kaydetmek aha uzun sürebilir.
107
Çekim İşlevleri >
Video işlevleri
Ses
Mikrofon Seviyesi
Bazen, sessiz bir video sesli olana göre daha çekicidir. Sessiz bir video
kaydetmek için sesi kapatın.
Çekim şartları için mik seviyesini ayarlayın.
Ses seçeneklerini
ayarlamak için,
Çekim modunda,
dokunun.
→ 6 → Ses → bir seçeneğe
Mik seviyesini
ayarlamak için,
Çekim modunda,
bir seçeneğe dokunun.
→ 6 → Mikrofon Seviyesi →
Rüzgar kesme
Videoları gürültülü ortamlarda kaydederken, videolara istenmeyen
sesler kaydedilebilir. Özellikle, videolara kaydedilen ciddi rüzgar
gürültüsü videolarınızı kullanmaktan sizi geri çevirir. Rüzgar
gürültüsüne ek olarak bazı çevre gürültülerini kaldırmak için Rüzgar
kesme işlevini kullanın.
Rüzgar sesini
azaltmak için,
Çekim modunda,
bir seçeneğe dokunun.
→ 6 → Rüzgar kesme →
108
Bölüm 3
Oynatma/Düzenleme
Fotoğrafları ve videoları nasıl oynatacağınızı ve düzenleyeceğinizi öğrenin.
Dosyaların bir bilgisayarda düzenlenmesiyle ilgili olarak bölüm 6'e bakın.
Oynatma/Düzenleme
Dosyaları arama ve yönetme
Fotoğraf ve video küçük resimlerini nasıl görüntüleyeceğinizi ve
dosyaları nasıl koruyacağınızı veya sileceğinizi öğrenin.
Bir süre herhangi bir işlemi yerine getirmezseniz, ekrandaki bilgiler ve
simgeler kaybolacaktır. Fotoğraf makinenizi bir sonraki kullanışınızda,
tekrar görünecektir.
Görüntü küçük resimlerini görüntüleme
İstediğiniz fotoğrafları ve videoları aramak için küçük resim
görünümüne geçin. Küçük resim görünümünde, bulmak istediğiniz
öğeleri kolayca arayabilmeniz için aynı anda birçok görüntüyü
gösterilir. Tarih, dosya türü veya konumu gibi kategorilere göre
dosyaları sınıflandırabilir ve görüntüleyebilirsiniz.
Fotoğrafları görüntüleme
1
[z] düğmesine basın.
• En son çektiğiniz dosya görüntülenir.
Küçük resim görüntüleme modunu seçmek için komut
göstergesini döndürün.
2
Dosyalarda dolaşmak için görüntüyü sola veya sağa
sürükleyin.
Desteklenmeyen boyutlar veya kodekler sebebiyle diğer fotoğraf makineleri
kullanılarak çekilen dosyaları düzenleyemeyebilir veya yürütemeyebilirsiniz.
Bu dosyaları düzenlemek veya yürütmek için bir bilgisayar veya başka bir
cihaz kullanın.
110
Oynatma/Düzenleme >
Dosyaları arama ve yönetme
Dosyaları kategoriye göre görüntüleme
1
Küçük rtesim görünümünde iken,
→ bir kategori üzerine dokunun.
• Bir kategoriyi seçmek için
→
z → Filtrele
üzerine de dokunabilirsiniz.
* Varsayılan
Seçenek
Açıklama
Tümü*
Dosyaları normal görüntüleyin.
Tarih
Dosyaları kaydedildikleri tarihe göre
görüntülemenizi sağlar.
Tip
Dosyaları, dosya türüne göre görüntülemenizi
sağlar.
Konum
Dosyaları kaydedildikleri yere göre görüntülemenizi
sağlar. (Yalnızca isteğe bağlı GPS modülü ile çekilen
fotoğraflarda konum bilgisi olur.)
2
Açmak için bir listeye dokunun.
3
Tekli görüntü görünümünde görüntülemek için bir dosyaya
dokunun.
4
Bir önceki görünüme dönmek için
düğmesine basın.
Dosyaları bir klasörde görüntüleme
Sürekli ve seri çekimler bir klasör olarak görünür. Bir klasör seçtiğinizde
tüm fotoğrafları otomatik olarak oynatacaktır. Bir klasörü sildiğinizde
klasördeki tüm fotoğraflar silinecektir.
1
Oynatma modunda, görüntüyü sola veya sağa
sürükleyerek istediğiniz klasöre getirin.
• Fotoğraf makinesi klasördeki fotoğrafları otomatik olarak
oynatacaktır.
2
Klasörü açmak için ekranda klasöre dokunabilirsiniz.
3
Diğer dosyaya gitmek için görüntüyü sola veya sağa doğru
sürükleyin.
4
Oynatma moduna dönmek için
düğmesine basın.
111
Oynatma/Düzenleme >
Dosyaları arama ve yönetme
Dosyaları koruma
Tüm dosyaları kilitleme/Kilidi açma
Dosyalarınızı yanlışlıkla silinmeye karşı koruyabilirsiniz.
1
Oynatma modunda,
seçeneğe dokunun.
2
Bir dosyada kaydırmak için / üzerine dokunun ve
ardından onay kutusuna dokunun.
→
z → Koruma → Seç bir
• Seçiminizi iptal etmek için onay kutusuna tekrar dokunun.
3
üzerine dokunun.
Tüm dosyaları kilitleyin veya kilidini açın.
1
Oynatma modunda,
üzerine dokunun.
2
Bir seçeneğe dokunun.
→
z → Koruma → Tümü
Seçenek
Açıklama
Kilitle
Tüm dosyaları kilitleyin.
Kilidi aç
Tüm dosyaların kilidini açın.
İptal
Önceki menüye gidin.
Korunan bir dosyayı silemezsiniz.
112
Oynatma/Düzenleme >
Dosyaları arama ve yönetme
Dosyaları silme
Dosyaları Oynatma modunda silin ve hafıza kartınızda daha fazla alan
olmasını sağlayın. Korunan dosyalar silinmez.
Tek bir dosyayı silme
Birden çok dosyayı silme
Birden çok dosyayı seçebilir ve silebilirsiniz.
Oynatma modunda,
dokunun.
1
Oynatma modunda bir dosya seçin ve ardından
düğmesine dokunun.
2
Açılır mesaj belirdiğinde, Evet üzerine dokunun.
z → Sil → Seç üzerine
• Alternatif olarak, küçük resimler görüntüsünde,
Tek bir dosyayı seçebilir ve silebilirsiniz.
1
→
dokunun ve ardından sileceğiniz dosyaları seçin.
2
üzerine
Bir dosyada kaydırmak için / üzerine dokunun ve
ardından onay kutusuna dokunun.
• Seçiminizi iptal etmek için onay kutusuna tekrar dokunun.
3
4
üzerine dokunun.
Açılır mesaj belirdiğinde, Evet üzerine dokunun.
Tüm dosyaları silme
Hafıza kartındaki tüm dosyaları bir defada silebilirsiniz.
1
Oynatma modunda,
dokunun.
2
Açılır mesaj belirdiğinde, Evet üzerine dokunun.
→
z→ Sil → Tümü üzerine
113
Oynatma/Düzenleme
Fotoğrafları görüntüleme
Fotoğrafı büyütme
Slayt gösterisi görüntüleme
Fotoğrafları, Oynatma modunda görüntülerken büyütebilirsiniz.
Ekranda görüntülenen resmin bir bölümünü çıkarmak ve yeni bir
dosya olarak kaydetmek için Kırpma işlevini de kullanabilirsiniz.
Fotoğrafları bir slayt gösterisinde görüntüleyebilir, slayt gösterisine
çeşitli efektler uygulayabilir ve arka plan müziği çalabilirsiniz.
Büyütülmüş alan
Fotoğrafın bir kısmını görmek için
ekranı sürükleyin.
1
Oynatma modunda,
→ z → Slayt Gösterisi
Seçenekleri bir seçeneğe dokunun.
2
Bir slayt gösterisi efekti seçeneği ayarlayın.
• Efekt kullanılmayacak bir slayt gösterisi başlatmak için 3. adıma
geçin.
* Varsayılan
Bir fotoğrafı büyütmek için komut göstergesini döndürün.
Simge
Açıklama
Orijinal görüntüye dönün.
Fotoğrafı kırpın (fotoğraf makinesi yeni bir dosya
olarak kaydedecektir).
Seçenek
Açıklama
Oynatma modu
Slayt gösterisini yineleyip yinelemeyeceğinizi
ayarlayın. (Bir kez oynat*, Tekrar oynat)
Aralık
Fotoğraflar arasındaki süreyi ayarlar. (1 sn*, 3 sn,
5 sn, 10 sn)
Müzik
Arka plan sesi ayarlamanızı sağlar.
Efekt
• Fotoğraflar arasında sahne değiştirme efekti
ayarlamanızı sağlar.
• Efekti iptal etmek için Kapalı üzerine dokunun.
Bir fotoğrafı küçültmek ya da büyütmek için parmaklarınızı ekranın üstünde
birbirine yaklaştırabilir ya da uzaklaştırabilirsiniz. Ayrıca hızla büyütmek için
bir alana çift tıklayabilirsiniz.
114
Oynatma/Düzenleme >
3
Fotoğrafları görüntüleme
Baskı siparişi (DPOF) oluşturma
üzerine dokunun.
4
Slayt Gösterisini Başlat üzerine dokunun.
5
Slayt gösterisi görüntüleyin.
• Duraklatmak için
• Devam etmek için
üzerine dokunun.
düğmesine tekrar dokunun.
• Slayt gösterisini durdurmak için
üzerine dokunun ve Oynatma
moduna dönün.
• Ses seviyesini ayarlamak için
üzerine dokunun.
Oto döndür
Otomatik Döndürme özelliği açıkken, fotoğraf makinesi dikey olarak
çektiğiniz fotoğrafları, ekrana yatay olarak sığacakları şekilde otomatik
olarak döndürür.
Otomatik
döndürme
seçeneklerini
ayarlamak için,
Oynatma modunda,
bir seçeneğe dokunun.
DPOF (Digital Print Order Format), yazdırılacak kopya sayısını
belirlemenizi sağlar.
Fotoğraf makinesi, DPOF bilgilerini hafıza kartınızın MISC klasörüne
kaydeder. Görüntülerinizin DPOF bilgilerini ayarladıysanız, yazdırmak
üzere hafıza kartını bir dijital baskı mağazasına götürebilirsiniz.
RAW format dosyalarının yazdırma sırasını ayarlayamazsınız.
Kağıttan daha geniş olan boyutların yer aldığı fotoğraflar sol ve sağ
kenarlarda kesilebilir. Fotoğraf boyutlarınızın seçtiğiniz kağıt ile uyumlu
olduğundan emin olun.
1
Oynatma modunda bir fotoğraf seçin ve ardından
düğmesine dokunun.
2
z → DPOF üzerine dokunun.
3
Kopya sayısını ayarlamak için
/
üzerine dokunun.
• Diğer fotoğraf seçmek için, / üzerine dokunun.
→ z → Oto. Döndürme →
4
üzerine dokunun.
115
Oynatma/Düzenleme
Videoları oynatma
Oynatma modunda bir videoyu oynatabilir, videodan bir görüntü
yakalayabilir veya videoyu kırparak yeni bir dosyaya kaydedebilirsiniz.
Oynatma sırasında videoyu kırpma
1
Oynatma modunda, bir videoya gidin ve ardından
üzerine dokunun.
2
Videoyu oynatmayı başlatmak için üzerine dokunun.
3
Kırpmanın başlamasını istediğiniz noktada
dokunun.
4
Video görüntüleme denetimleri
Simge
Açıklama
/
Önceki dosyayı görüntüleyin/Geri tarayın. (Video
oynatılırken simgeye her dokunuşunuzda, tarama hızını şu
sırada değiştirirsiniz: 2X, 4X, 8X.)
/
Oynatmayı duraklatmanızı veya devam ettirmenizi sağlar.
Oynatmayı durdurun ve önceki sayfaya dönün.
/
Sonraki dosyayı görüntüle/İleri tara. (Video oynatılırken
simgeye her dokunuşunuzda, tarama hızını şu sırada
değiştirirsiniz: 2X, 4X, 8X.)
Sesi ayarlayın veya sesi kapatın.
Ayrıca ileri veya geri taramak için komut göstergesini döndürebilirsiniz.
Daha hızlı taramak için tekrar döndürün (2X, 4X, 8X).
üzerine
üzerine dokunun.
5
Videoyu oynatmaya devam etmek için üzerine dokunun.
6
Kırpmanın bitmesini istediğiniz noktada
dokunun.
7
üzerine dokunun.
8
Bir videoyu kırpmak için
üzerine
üzerine dokunun.
• İlerleme çubuğunda görünen tutma yerlerinden sürükleyerek
kırpılacak olan sahneyi ayarlayabilirsiniz.
9
Açılır mesaj belirdiğinde, Evet üzerine dokunun.
• 3D modunda kaydedilen bir videoyu kırpamazsınız.
• Orijinal video en az 10 saniye uzunluğunda olmalıdır.
• Fotoğraf makinesi düzenlenen videoyu yeni bir dosya olarak kaydedecek
ve orijinal videoyu bozulmadan bırakacaktır.
116
Oynatma/Düzenleme >
Videoları oynatma
Oynatma sırasında görüntü yakalama
1
2
Bir videoyu görüntülerken, bir görüntüyü yakalamak
istediğiniz yerde üzerine dokunun.
üzerine dokunun.
• 3D modunda kaydedilen bir videodaki bir görüntüyü yakalayamazsınız.
• Yakalanan görüntünün çözünürlüğü, orijinal video ile aynı olacaktır.
• Yakalanan görüntü yeni bir dosya olarak kaydedilir.
117
Oynatma/Düzenleme
Fotoğrafları düzenleyin
Yeniden boyutlandırma, döndürme veya kırmızı göz efektlerini
azaltma gibi foto düzenleme görevlerini yerine getirin. Düzenlenen
fotoğraflar, farklı dosya adları altında yeni dosyalar olarak kaydedilir.
Bazı modlarda yakalanan fotoğraflar Görüntü Düzenleme işlevi ile
düzenlenemez.
Görüntüleri
düzenlemek için,
Oynatma modunda, bir fotoğrafa gidin ve ardından
üzerine dokunun.
Bir fotoğrafı kırpma
1
üzerine dokunun.
2
Alanın boyutunu ayarlamak için kutunun köşelerini
sürükleyin.
3
Alanın konumunu taşımak için kutuyu sürükleyin.
• Aynı zamanda bir fotoğraf seçerek görüntüleri Oynatma modunda
da düzenleyebilir ve ardından
→ Görüntü Düzenle üzerine
4
• Bazı görüntüler Görüntü Düzenle işlevi ile düzenlenemez. Bu durumda,
5
dokunabilirsiniz.
sağlanan görüntü düzenleme yazılımını kullanın.
• Fotoğraf makinesi düzenlenen fotoğrafları yeni dosyalar olarak
kaydedecektir.
• Fotoğrafları düzenlerken, fotoğraf makinesi bunları otomatik olarak daha
düşük bir çözünürlüğe dönüştürecektir. Manuel olarak döndürdüğünüz
ya da yeniden boyutlandırdığınız fotoğraflar daha düşük bir çözünürlüğe
otomatik olarak dönüştürülemez.
• Dosyaları bir klasör olarak görüntülerken fotoğrafları düzenleyemezsiniz.
Klasörü açın ve her fotoğrafı düzenlemek için bir fotoğraf seçin.
→
üzerine dokunun.
Kaydetmek için
üzerine dokunun.
118
Oynatma/Düzenleme >
Fotoğrafları düzenleyin
Bir fotoğrafı döndürme
1
2
→
üzerine dokunun.
Bir seçeneğe dokunun.
Döndür : Sağ 90˚
Fotoğrafları yeniden boyutlandırma
Bir fotoğrafın boyutunu değiştirin ve yeni bir dosya olarak kaydedin.
1
2
→
üzerine dokunun.
Bir seçeneğe dokunun.
Yeniden Boyutlandır : 10.1M 3:2
üzerine dokunun.
3
4
üzerine dokunun.
3
→ z → Döndür → istediğiniz bir seçenek →
üzerine
dokunarak bir fotoğrafı Oynatma modunda da döndürebilirsiniz.
• Fotoğraf makinesi orijinal dosyanın üzerine yazacaktır.
4
Kaydetmek için
•
üzerine dokunun.
Kaydetmek için
üzerine dokunun.
Mevcut yeniden boyutlandırma seçenekleri fotoğrafın orijinal boyutuna
bağlı olarak farklılık gösterebilir.
119
Oynatma/Düzenleme >
Fotoğrafları düzenleyin
Fotoğraflarınızı ayarlama
3
Parlaklığı, kontrastı veya doygunluğu ayarlayarak yakalanan
fotoğrafları yakalayabilirsiniz.
• Eğer Oto ayarlama öğesini seçmişseniz, adım 4'e geçin.
1
üzerine dokunun.
4
2
Bir seçeneğe dokunun.
5
Seçenek
Açıklama
Orijinal
Orijinal (orijinal görüntüye sıfırla)
Oto ayarlama
Parlaklığı, kontrastı veya doygunluğu
otomatik olarak ayarlayın
Parlaklık
Parlaklığı ayarlayın
Kontrast
Kontrastı ayarlayın
Doyma
Doygunluğu ayarlayın
RGB ayarlaması
RGB değerlerini ayarlayın
Renk Sıcaklığı
Renk sıcaklığını ayarlayın
Pozlama
Pozlamayı ayarlayın
Renk tonu
Renk tonunu ayarlayın
Seçeneği ayarlamak için kaydırıcıyı kaydırın veya +/üzerine dokunun.
üzerine dokunun.
Kaydetmek için
üzerine dokunun.
120
Oynatma/Düzenleme >
Fotoğrafları düzenleyin
Yüzlerin rötuşu
1
2
→
Kırmızı gözü azaltma
üzerine dokunun.
1
Seçeneği ayarlamak için kaydırıcıyı kaydırın veya +/üzerine dokunun.
2
• Düzeltmeyi iptal etmek için,
4
3
üzerine dokunun.
Kaydetmek için
üzerine dokunun.
üzerine dokunun.
• Düzeltmeyi iptal etmek için,
• Sayı arttıkça, cilt tonu daha parlak ve pürüzsüz olur.
3
→
Kaydetmek için
üzerine dokunun.
üzerine dokunun.
üzerine dokunun.
üzerine dokunun.
121
Oynatma/Düzenleme >
Fotoğrafları düzenleyin
Akıllı Filtre efektlerini uygulama
Fotoğraflarınıza özel efektler uygulayın.
1
→
bir seçeneğe dokunun.
Akıllı Filtre : Parlaklığı Azaltma
Seçenek
Açıklama
Kapalı
Efekt yok
Parlaklığı Azaltma
Lomo fotoğraf makinelerinin retrogörünümlü renkler, yüksek kontrast ve güçlü
bir vinyet efekti uygulamanızı sağlar.
Minyatür
Subjenin minyatürde görünmesini sağlamak
için tilt-shift efekti uygulayın.
Renkli Kalem
Renkli kalem boyama efekti uygulayın.
Sulu boya
Sulu boya efekti uygulayın.
Yıkama çizimi
Bir yıkama efekti uygulayın.
2
3
Seçenek
Açıklama
Yağlı Boya Çizimi
Bir yağlı boya çizimi efekti uygulayın.
Mürekkeple Çizim
Bir mürekkep boyası çizimi efekti uygulayın.
Akril
Akril boyama efekti uygulayın.
Negatif
Bir negatif film efekti uygulayın.
Kırmızı
Kırmızı hariç tüm renklerin doygunluğunu
azaltır.
Yeşil
Yeşil hariç tüm renklerin doygunluğunu
azaltır.
Mavi
Mavi hariç tüm renklerin doygunluğunu
azaltır.
Sarı
Sarı hariç tüm renklerin doygunluğunu
azaltır.
üzerine dokunun.
Kaydetmek için
üzerine dokunun.
122
Bölüm 4
Kablosuz ağ
Kablosuz yerel alan ağlara (WLAN'lar) bağlanmayı ve işlevleri kullanmayı öğrenin.
Kablosuz ağ
WLAN'a bağlanma ve ağ ayarlarını yapılandırma
WLAN kapsamındayken erişim noktası (AP) üzerinden nasıl
bağlanacağınızı öğrenin. Ağ ayarlarını da yapılandırabilirsiniz.
Simge
Açıklama
Geçici AP
Güvenli AP
WLAN'a bağlanma
1
Sinyal gücü
Mod ekranında, Wi-Fi → Otomatik Yedekleme, E-posta,
SNS ve Bulut veya Samsung Link üzerine dokunun.
2
→
Wi-Fi Ayarı üzerine dokunun.
• Bazı modlarda, Wi-Fi Ayarı ekranı görününceye kadar ekranda
verilen talimatları izleyin.
• Fotoğraf makinesi, uygun AP cihazlarını otomatik olarak
arayacaktır.
3
WPS AP
Bir AP'ye dokunun.
Yenile
Samsung1
Samsung2
Samsung3
Ağ ayarı seçeneklerini açın.
• Korunan bir AP seçtiğinizde açılır bir pencere çıkacaktır. WLAN'a
bağlanmak için gerekli parolaları girin. Metin girmek ile ilgili
bilgiler için, "Metin girme" kısmına bakın. (sf. 127)
• Oturum açma sayfası belirdiğinde, "Oturum açma tarayıcısını
kullanma" kısmına bakın. (sf. 125)
• Korunmayan bir AP'yi seçtiğinizde fotoğraf makinesi WLAN'a
bağlanacaktır.
• Eğer bir WPS profilini destekleyen AP seçerseniz,
→
WPS PIN bağlantısı üzerine dokunun ve ardından AP cihazında
bir PIN girin. Aynı şekilde fotoğraf makinesindeki →
WPS düğmesi bağlantısı üzerine dokunarak bir WPS profiline
bağlanabilir ve ardından AP cihazında WPS düğmesine
basabilirsiniz.
Samsung4
• Bağlanabildir AP'leri yenilemek için Yenile üzerine dokunun.
• AP'yi manüel olarak eklemek için Kablosuz ağ ekle üzerine
dokunun. AP'yi manüel eklemek için AP adınız İngilizce olmalıdır.
124
Kablosuz ağ >
WLAN'a bağlanma ve ağ ayarlarını yapılandırma
Ağ seçeneklerini ayarlama
1
Wi-Fi Ayarı ekranında, bir AP'ye gidin ve ardından
üzerine dokunun.
2
Her seçeneği belirleyin ve ardından gerekli bilgileri girin.
Oturum açma tarayıcısını kullanma
Bazı AP'lere bağlanırken, siteleri veya bulut sunucuları paylaşırken
oturum açma bilgilerinizi oturum açma tarayıcısından girebilirsiniz.
Simge
Açıklama
Oturum açma tarayıcısını kapatır.
Seçenek
Açıklama
Ağ Parolası
Ağ parolanızı girin.
Önceki sayfaya gidin.
IP Ayarı
IP adresini otomatik veya manüel olarak ayarlayın.
Sonraki sayfaya gidin.
Sayfayı yüklemeyi durdurur.
IP adresini manuel olarak ayarlama
1
Wi-Fi Ayarı ekranında, bir AP'ye gidin ve ardından
üzerine dokunun.
2
IP Ayarı → Manüel üzerine dokunun.
3
Her seçeneği belirleyin ve ardından gerekli bilgileri girin.
Seçenek
Açıklama
IP
Statik IP adresini girmenizi sağlar.
Alt Ağ Maskesi
Alt ağ maskesini girmenizi sağlar.
Ağ Geçidi
Ağ geçidini girmenizi sağlar.
DNS Sunucusu
DNS adresini girin.
Sayfayı yeniden yükleyin.
• Bağlandığınız sayfaya bağlı olarak bazı öğeleri seçemeyebilirsiniz. Bu bir
arıza olduğu anlamına gelmez.
• Bazı sayfalara oturum açtıktan sonra oturum açma tarayıcısı otomatik
olarak kapanmayabilir. Bu durumda,
, öğesine dokunarak oturum
açma tarayıcısını kapatın ve ardından istediğiniz işleme devam edin.
• Sayfa boyutu veya ağ hızı sebebiyle oturum açma sayfasının yüklenmesi
daha uzun sürebilir. Bu durumda, oturum açma bilgi girişi penceresi
görününceye kadar bekleyin.
125
Kablosuz ağ >
WLAN'a bağlanma ve ağ ayarlarını yapılandırma
Ağ bağlantısı ipuçları
• Wi-Fi özelliğini kullanmak için bir hafıza kartı eklemeniz gereklidir.
• Ağ bağlantısının kalitesini AP belirleyecektir.
• Fotoğraf makinenizle AP arasındaki mesafe ne kadar uzak olursa,
ağa bağlanmak o kadar uzun sürecektir.
• Yakında bulunan bir cihaz fotoğraf makinenizle aynı radyo frekansı
sinyalini kullanıyorsa, bağlantınız kesilebilir.
• AP adınız İngilizce karaktere sahip değilse, fotoğraf makinesi cihazı
bulamayabilir veya adı doğru şekilde görüntülenmeyebilir.
• Ağ ayarları veya parola için ağ yöneticinize veya ağ hizmet
sağlayıcınıza başvurun.
• WLAN, servis sağlayıcınızdan doğrulama gerektiriyorsa, o
WLAN'a bağlanamayabilirsiniz. WLAN'a bağlanmak için ağ servis
sağlayıcınıza başvurun.
• Şifreleme türüne bağlı olarak, paroladaki rakamların sayısı farklılık
gösterebilir.
• Bulunduğunuz yere veya çevrenize bağlı olarak WLAN bağlantısı
kullanılamayabilir.
• Fotoğraf makinesi, WLAN özellikli bir yazıcıyı AP listesinde
gösterebilir. Bir yazıcı üzerinden ağa bağlanamazsınız.
• Fotoğraf makinenizi aynı anda hem ağa, hem TV'ye bağlayamazsınız.
• Bir ağa bağlanmak için ek ücret ödemek gerekebilir. Bağlantının
maliyetleri sözleşmenizdeki hükümlere bağlı olacaktır.
• Bir WLAN'a bağlanamazsanız, mevcut AP listesinden başka bir AP
deneyin.
• Bazı ağ servis sağlayıcıları tarafından sağlanan boş WLAN'lar
seçtiğinizde bir oturum açma sayfası açılabilir. Adınızı ve parolanızı
girerek WLAN'a bağlanın. Kaydolma veya hizmetler hakkında bilgi
için, ağ servis sağlayıcıları ile temasa geçin.
• AP bağlantısı için kişisel bilgilerinizi gireceğinizde dikkatli olun.
Fotoğraf makinenize herhangi bir ödeme veya kredi kartı bilgisi
girmeyin. Üretici firma bu gibi bilgilerin girilmesi ile oluşabilecek
sorunlardan sorumluluk kabul etmemektedir.
• Kullanılabilir ağ bağlantıları ülkelere göre farklılık arzedebilir.
• Fotoğraf makinenizin WLAN özelliği bölgenizdeki radyo iletişim
yasaları ile uyumlu olmalıdır. Uyumluluğu güvenceye almak için
WLAN özelliğini yalnızca fotoğraf makinesini satın aldığınız ülkede
kullanmanızı öneririz.
• Ağ ayarlarını ayarlama işlemi, ağ bağlantılarına göre farklılık
arzedebilir.
• Kullanmanıza izin verilmeyen bir ağa erişmeyin.
• Bir ağa bağlanmadan önce, pilinizin tam şarjlı olduğundan emin
olun.
• Bazı modlarda çekilen dosyaları yükleyemez veya gönderemezsiniz.
• Diğer cihaza aktardığınız dosyalar cihaz tarafından
desteklenmeyebilir. Bu durumda, dosyaları oynatmak için bir
bilgisayar kullanın.
126
Kablosuz ağ >
WLAN'a bağlanma ve ağ ayarlarını yapılandırma
Metin girme
Nasıl metin girileceğini öğrenin. Tablodaki simgeler imleci taşımanıza,
büyük, küçük harfi değiştirmenize vb olanak sağlar. Girmek istediğiniz
bir tuşa dokunun.
Simge
Açıklama
İmleci hareket ettirmenizi sağlar.
Metin girmeyi durdurun ve önceki sayfaya dönün.
Büyük, küçük harf değiştirin.
Sembol/Numara modu ile normal mod arasında geçiş yapın.
Giriş dilini değiştirin.
Boşluk girmenizi sağlar.
Görüntülenen metni kaydetmenizi sağlar.
Son harfi silmenizi sağlar.
• Bazı modlarda görüntülenen dilden bağımsız olarak yalnızca İngilizce
karakter kullanabilirsiniz.
• 64 karaktere kadar giriş yapamazsınız.
• Ekran, giriş modunda bağlı olarak farklılık gösterebilir.
• Tuşun sağ üst köşesinde karakter girmek için bir tuşa uzun dokunun.
127
Kablosuz ağ
Dosyaları bir akıllı telefona otomatik kaydetme
Fotoğraf makinesi bir WLAN aracılığıyla AutoShare özelliğini
destekleyen bir akıllı telefona bağlanır. Fotoğraf makineniz ile
bir fotoğraf çektiğinizde, fotoğraf otomatik olarak akıllı telefona
kaydedilir.
3
• iOS cihazları için, uygulamada açmadan önce Wi-Fi özelliğini
açın.
• Uygulamayı NFC-etkin bir akıllı telefonda otomatik olarak
• AutoShare özelliği Galaxy serisi akıllı telefonlar, Galaxy Tab modelleri ya
•
•
•
•
•
da iOS cihazları tarafından desteklenir. Bu özelliği kullanmadan önce,
cihazın bellenimini en son sürüme güncelleyin. Eğer bellenim sürümü en
son sürüm değilse, bu işlev doğru çalışmayabilir.
Bu özelliği kullanmadan önce telefonunuza veya cihazınıza Samsung
SMART CAMERA App uygulamasını yüklemelisiniz. Uygulamayı Samsung
Apps, Google Play Store veya the Apple App Store'dan indirebilirsiniz.
Samsung SMART CAMERA App 2013 veya daha sonra üretilen Samsung
fotoğraf makinesi modelleri ile uyumludur.
Samsung SMART CAMERA App uygulamasını NFC-etkin olan bir akıllı
telefona yüklemek ve çalıştırmak için, NFC özelliğini açın ve akıllı telefonu
fotoğraf makinesinde NFC etiketinin (sf. 29) yanına yerleştirin. Bu özellik
Android OS 2.3 veya üstü çalışan akıllı telefonlar tarafından desteklenir.
Bu özellik iOS cihazlarında kullanılamaz.
Bu özelliği kullanmak için bir hafıza kartı eklemeniz gereklidir.
Eğer bu işlevi ayarlarsanız, Çekim modunu değiştirseniz dahi ayar
korunur.
Bu özellik bazı modlarda desteklenmeyebilir veya bazı çekim
seçeneklerinde bulunmayabilir.
Akıllı telefonda, Samsung SMART CAMERA App
uygulamasını açın.
başlatmak için, işlevi açın ve akıllı telefonu fotoğraf makinesinde
NFC etiketinin (sf. 29) yanına yerleştirin. Akıllı telefonun fotoğraf
makinenize bağlandığını doğrulayın ve ardından 6 adımına
geçin.
4
Listeden bir fotoğraf makinesi seçin ve akıllı telefona bir
fotoğraf makinesi bağlayın.
• Akıllı telefon bir kerede yalnızca bir fotoğraf makinesine
bağlanabilir.
5
Fotoğraf makinesinde akıllı telefonun fotoğraf makinenize
bağlanmasına izin verin.
• Akıllı telefon daha önceden fotoğraf makinenize bağlanmışsa,
otomatik olarak bağlanır.
• Bağlantı durumunu gösteren bir simge (
1
2
Fotoğraf makinesinde, Çekim modunda
dokunun.
üzerine
Fotoğraf makinesinde, 1 → AutoShare → Açık üzerine
dokunun.
• Uygulamayı indirmeniz için uyarı veren bir açılır mesaj
görünürse, Sonraki üzerine dokunun.
makinesinin ekranında görünecektir.
6
) fotoğraf
Fotoğraf makinesinde, bir fotoğraf çekin.
• Çekilen fotoğraf, fotoğraf makinesine kaydedilir ve ardından
akıllı telefona aktarılır.
• Bir videoyu kaydetmişseniz, sadece fotoğraf makinesine
kaydedilir.
128
Kablosuz ağ
Fotoğrafları ve videoları bir akıllı telefona gönderme
Fotoğraf makinesi bir WLAN aracılığıyla MobileLink özelliğini
destekleyen bir akıllı telefona bağlanır. Fotolarınızı veya videolarınızı
akıllı telefonunuza kolaylıkla gönderebilirsiniz.
• MobileLink özelliği Galaxy serisi akıllı telefonlar, Galaxy Tab modelleri
•
•
•
•
•
•
•
ya da iOS cihazları tarafından desteklenir. Bu özelliği kullanmadan önce,
cihazın bellenimini en son sürüme güncelleyin. Eğer bellenim sürümü en
son sürüm değilse, bu işlev doğru çalışmayabilir.
Bu özelliği kullanmadan önce telefonunuza veya cihazınıza Samsung
SMART CAMERA App uygulamasını yüklemelisiniz. Uygulamayı Samsung
Apps, Google Play Store veya Apple App Store'dan indirebilirsiniz.
Samsung SMART CAMERA App 2013 veya daha sonra üretilen Samsung
fotoğraf makinesi modelleri ile uyumludur.
Samsung SMART CAMERA App uygulamasını NFC-etkin olan bir akıllı
telefona yüklemek ve çalıştırmak için, NFC özelliğini açın ve akıllı telefonu
fotoğraf makinesinde NFC etiketinin (sf. 29) yanına yerleştirin. Bu özellik
Android OS 2.3 veya üstü çalışan akıllı telefonlar tarafından desteklenir.
Bu özellik iOS cihazlarında kullanılamaz.
Fotoğraf makinesinin hafızasında dosyalar yoksa bu özelliği göremezsiniz.
Eğer dosyaları akıllı telefondan seçerseniz, 1.000'e kadar olan en
yeni fotoğrafları görüntüleyebilir ve aynı anda 150'ye kadar dosyayı
gönderebilirsiniz. Dosyaları fotoğraf makinesinden seçerseniz, fotoğraf
makinesinden seçilen dosyaları görüntüleyebilirsiniz. Gönderilebilen
maksimum dosya sayısı akıllı telefonun depolama alanına bağlı olarak
farklılık gösterir.
MobileLink özelliğini kullanarak Full HD videolarını gönderirken, dosyaları
bazı cihazlarda oynatamayabilirsiniz.
Bir iOS cihazında bu özelliği kullanmak için, cihaz Wi-Fi bağlantısını
kaybedebilir.
RAW dosyalarını gönderemezsiniz.
1
Mod ekranında, Wi-Fi → MobileLink üzerine dokunun.
• Uygulamayı indirmeniz için uyarı veren bir açılır mesaj
görünürse, Sonraki üzerine dokunun.
2
Fotoğraf makinesinde, bir gönderme seçeneğine dokunun.
• Eğer Akıllı telefondan dosyaları seçin öğesini seçerseniz,
fotoğraf makinesine kaydedilen dosyaları görüntülemek ve
paylaşmak için akıllı telefonunuzu kullanabilirsiniz.
• Eğer Fotoğraf makinesinden dosyaları seçin öğesini
seçerseniz, fotoğraf makinesinden göndereceğiniz dosyaları
seçebilirsiniz.
3
Akıllı telefonda, Samsung SMART CAMERA App
uygulamasını açın.
• iOS cihazları için, uygulamada açmadan önce Wi-Fi özelliğini
açın.
• Uygulamayı NFC-etkin bir akıllı telefonda otomatik olarak
başlatmak için, işlevi açın ve akıllı telefonu fotoğraf makinesinde
NFC etiketinin (sf. 29) yanına yerleştirin. Akıllı telefonun fotoğraf
makinenize bağlandığını doğrulayın ve ardından 6 adımına
geçin.
129
Kablosuz ağ >
4
Fotoğrafları ve videoları bir akıllı telefona gönderme
Listeden bir fotoğraf makinesi seçin ve akıllı telefona bir
fotoğraf makinesi bağlayın.
• Akıllı telefon bir kerede yalnızca bir fotoğraf makinesine
bağlanabilir.
5
Fotoğraf makinesinde akıllı telefonun fotoğraf makinenize
bağlanmasına izin verin.
• Akıllı telefon daha önceden fotoğraf makinenize bağlanmışsa,
otomatik olarak bağlanır.
6
Akıllı telefonda veya fotoğraf makinesinde, fotoğraf
makinesinden aktaracağınız dosyaları seçin.
7
Akıllı telefonda, kopyala düğmesine dokunun veya fotoğraf
makinesinde Gönderme üzerine dokunun.
• Fotoğraf makinesi dosyaları gönderecektir.
130
Kablosuz ağ
Akıllı telefonu uzaktan deklanşör açıcı olarak kullanma
Fotoğraf makinesi bir WLAN aracılığıyla Remote Viewfinder özelliğini
destekleyen bir akıllı telefona bağlanır. Remote Viewfinder özelliği
ile uzaktan deklanşöre basmak için akıllı telefonu kullanın. Çekilen
fotoğraf akıllı telefonda görüntülenecektir.
1
• Remote Viewfinder özelliği Galaxy serisi akıllı telefonlar, Galaxy
2
Tab modelleri ya da iOS cihazları tarafından desteklenir. Bu özelliği
kullanmadan önce, cihazın bellenimini en son sürüme güncelleyin. Eğer
bellenim sürümü en son sürüm değilse, bu işlev doğru çalışmayabilir.
• Bu özelliği kullanmadan önce telefonunuza veya cihazınıza Samsung
SMART CAMERA App uygulamasını yüklemelisiniz. Uygulamayı Samsung
Apps, Google Play Store veya Apple App Store'dan indirebilirsiniz.
Samsung SMART CAMERA App 2013 veya daha sonra üretilen Samsung
fotoğraf makinesi modelleri ile uyumludur.
• Samsung SMART CAMERA App uygulamasını NFC-etkin olan bir akıllı
telefona yüklemek ve çalıştırmak için, NFC özelliğini açın ve akıllı telefonu
fotoğraf makinesinde NFC etiketinin (sf. 29) yanına yerleştirin. Bu özellik
Android OS 2.3 veya üstü çalışan akıllı telefonlar tarafından desteklenir.
Bu özellik iOS cihazlarında kullanılamaz.
• Bu işlev 3D modunda kullanılamaz.
Mod ekranında, Wi-Fi → Remote Viewfinder üzerine
dokunun.
• Uygulamayı indirmeniz için uyarı veren bir açılır mesaj
görünürse, Sonraki üzerine dokunun.
Akıllı telefonda, Samsung SMART CAMERA App
uygulamasını açın.
• iOS cihazları için, uygulamada açmadan önce Wi-Fi özelliğini
açın.
• Uygulamayı NFC-etkin bir akıllı telefonda otomatik olarak
başlatmak için, işlevi açın ve akıllı telefonu fotoğraf makinesinde
NFC etiketinin (sf. 29) yanına yerleştirin. Akıllı telefonun fotoğraf
makinenize bağlandığını doğrulayın ve ardından 5 adımına
geçin.
3
Listeden bir fotoğraf makinesi seçin ve akıllı telefona bir
fotoğraf makinesi bağlayın.
• Akıllı telefon bir kerede yalnızca bir fotoğraf makinesine
bağlanabilir.
131
Kablosuz ağ >
4
Akıllı telefonu uzaktan deklanşör açıcı olarak kullanma
Fotoğraf makinesinde akıllı telefonun fotoğraf makinenize
bağlanmasına izin verin.
6
• Akıllı telefon daha önceden fotoğraf makinenize bağlanmışsa,
• Ekranda odaklanmak istediğiniz alana dokunabilirsiniz.
Akıllı telefonunda aşağıdaki çekim seçeneklerini seçin.
Simge
Açıklama
Fotoğraf boyutu
düğmesine basın.
• Bu özelliği kullanacağınızda, fotoğraf makinesi ile akıllı telefon arasındaki
ideal mesafe ortama bağlı olarak farklılık gösterebilir.
Kaydetme yeri
VGA ve QVGA arasında geçiş yapar
• Bu özelliği kullanırken, bazı düğmeler fotoğraf makinenizde
bulunmaz.
• Bu özelliği kullandığınızda akıllı telefonunuzdaki yakınlaştırma
düğmesi ve deklanşör düğmesi çalışmayacaktır.
destekler.
Fotoğraf çekmek için
değerinde çekim
çözünürlüğünde çekim
yapılırken 1616X1080 olarak ve
yapılırken 1920X1080 olarak yeniden boyutlandırılacaktır.
Zamanlayıcı seçeneği
• Remote Viewfinder yalnızca
7
• Akıllı telefona kaydedilen fotoğraflar
Flaş seçeneği
*
seçeneğine uzun
• Odak, otomatik olarak Çoklu oto.o.'ya ayarlanır.
otomatik olarak bağlanır.
5
Akıllı telefonda odaklamak için
dokunun.
ve
foto boyutlarını
* iOS cihazları için, sadece saklama yeri seçeneği kullanılabilir.
• Bu özelliği kullanabilmek için, akıllı telefon, fotoğraf makinesinin 7 m
yakınında olmalıdır.
bıraktıktan sonra fotoğrafın çekilmesi belirli bir zaman
alacaktır.
• Remote Viewfinder işlevi şu durumda engellenecektir:
- akıllı telefonda gelen bir arama var
- fotoğraf makinesi ya da akıllı telefon kapalı iken
- hafıza doluysa
- her iki cihaz WLAN bağlantısını kaybederlerse
- Wi-Fi bağlantısı zayıf veya değişken ise
- bağlı iken yaklaşık 5 dakika herhangi bir işlem yapmamanız
• Akıllı telefonda
132
Kablosuz ağ
Fotoğraf ve videoları göndermek için Oto yedekleme kullanımı
Fotoğraf makinenizle çektiğiniz fotoğrafları veya videoları kablosuz
olarak bir bilgisayara gönderebilirsiniz.
PC'nizde Oto yedeklemesi yapmak için
programı yükleme
Fotoğrafları ve videoları bir bilgisayara
gönderme
1
Mod ekranında, Wi-Fi → Otomatik Yedekleme üzerine
dokunun.
• Uygulamayı indirmeniz için uyarı veren bir açılır mesaj
görünürse, Sonraki üzerine dokunun.
1
PC'ye i-Launcher yükleyin. (sf. 163)
2
USB kablosunu kullanarak fotoğraf makinenizi bilgisayara
bağlayın.
3
Otomatik Yedekleme programı simgesi belirir, buna
tıklayın.
• Fotoğraf makinesi, en son bağlanılan AP cihazı üzerinden bir
• Otomatik Yedekleme programı PC'ye yüklenir ve PC hakkındaki
• Fotoğraf makinesi önceden WLAN'a bağlanmadıysa,
bilgiler fotoğraf makinesine kaydedilecektir. Kurulumu
tamamlamak için ekranda verilen talimatları izleyin.
• PC ve fotoğraf makinesini Wi-Fi ile bağlayarak PC hakkındaki
bilgileri fotoğraf makinesine de kaydedebilirsiniz.
4
• Otomatik Yedekleme özelliğini kullanmak için yedek PC bilgisini
yapılandırmalısınız. Ayrıntılı bilgi için, "PC'nizde Oto yedeklemesi
yapmak için programı yükleme" öğesine bakın.
(sf. 133) Eğer Otomatik Yedekleme programı PC'nize yüklenirse,
PC bilgilerini USB kablosu veya Wi-Fi bağlantısı ile kaydedin.
WLAN'a bağlanmaya çalışacaktır.
kullanılabilir AP cihazlarını arar. (sf. 124)
2
Bir yedekleme PC'si seçin.
• Daha önce yedekleme yapmışsanız, sonraki adıma gidin.
Fotoğraf makinesinin bilgisayar ile bağlantısını kesin.
Programı kurmadan önce, PC'nin ağa bağlandığından emin olun. Eğer
internet bağlantısı yoksa, verilen CD'den programı kurmanız gereklidir.
133
Kablosuz ağ >
3
Fotoğraf ve videoları göndermek için Oto yedekleme kullanımı
OK üzerine dokunun.
• Fotoğraf makinesini WLAN'a bağladığınızda bilgisayara bağlı olan AP'yi
• Gönderiyi iptal etmek için, İptal üzerine dokunun.
• Yedeklemek için ayrı ayrı dosyaları seçemezsiniz. Bu işlev
fotoğraf makinenizde sadece yeni dosyaları yedekler.
• Yedekleme ilerlemesi bilgisayarın monitöründe
görüntülenecektir.
• Aktarma tamamlandığında, fotoğraf makinesi yaklaşık 30 saniye
içinde otomatik olarak kapanacaktır. Önceki ekrana dönmek için
İptal üzerine dokunun ve fotoğraf makinesinin otomatik olarak
kapanmasını önleyin.
seçin.
• Aynı erişim noktasına tekrar bağlanıyorsanız bile fotoğraf makinesi uygun
durumdaki erişim noktalarını arayacaktır.
• Dosya gönderirken fotoğraf makinesini kapatırsanız veya akülerini
çıkarırsanız dosya aktarımı kesilecektir.
• Bu özelliği kullanırken, deklanşör fotoğraf makinenizde engellenir.
• Dosya göndermek için aynı anda bilgisayara sadece bir fotoğraf makinesi
bağlayabilirsiniz.
• Ağ şartları sebebiyle yedekleme iptal edilebilir.
• Fotolar veya videolar bir PC'ye sadece bir kez gönderilebilir. Fotoğraf
• Aktarma tamamlandıktan sonra PC'nizi otomatik olarak
•
•
• Yedek PC'yi değiştirmek için,
•
•
kapatmak için, Yedeklemeden sonra PC'yi kapat üzerine
dokunun.
öğesini seçin.
•
makinesini tekrar başka bir bilgisayara bağlasanız dahi dosyalar tekrar
gönderilemez.
Fotoğraf makinesinin hafızasında dosyalar yoksa bu özelliği göremezsiniz.
Bu özelliği kullanmadan önce Windows Güvenlik Duvarını ve diğer
herhangi bir güvenlik duvarını kapatmanız gereklidir.
En yeni 1.000 dosyaya kadar gönderebilirsiniz.
PC yazılımında, sunucu adı Latin alfabesinde girilmeli ve en fazla 48
karakter içermelidir.
Bir kerede birden fazla dosya türü oluşturulduğunda, sadece görüntü
dosyaları (JPG) bu özellik ile PC'ye gönderilecektir.
134
Kablosuz ağ
Fotoğraf veya videoları e-posta ile gönderme
E-posta menüsündeki ayarları değiştirebilir ve fotoğraf makinesinde
saklanan fotoğrafları veya videoları e-postayla gönderebilirsiniz.
4
Ad kutusunu seçin, adınızı girin ve ardından
dokunun.
üzerine
Gönderen Ayarı
Ad
E-posta ayarlarını değiştirme
E-posta menüsünde bilgilerinizi depolamak için ayarları
değiştirebilirsiniz. Ayrıca e-posta parolasını oluşturabilir veya
değiştirebilirsiniz. Metin girmek ile ilgili bilgiler için, "Metin girme"
kısmına bakın. (sf. 127)
Bilgilerinizi kaydetme
1
Mod ekranında, Wi-Fi → E-posta üzerine dokunun.
• Fotoğraf makinesi, en son bağlanılan AP cihazı üzerinden bir
WLAN'a bağlanmaya çalışacaktır.
E-posta
Kaydet
Sıfırla
5
E-posta üzerine dokunun, e-posta adresinizi girin ve
ardından üzerine dokunun.
6
Değişklikleri kaydetmek için Kaydet üzerine dokunun.
• Bilgilerinizi silmek için Sıfırla üzerine dokunun.
• Fotoğraf makinesi önceden WLAN'a bağlanmadıysa,
kullanılabilir AP cihazlarını arar. (sf. 124)
2
3
üzerine dokunun.
Gönderen Ayarı üzerine dokunun.
135
Kablosuz ağ >
Fotoğraf veya videoları e-posta ile gönderme
E-posta parolasını ayarlama
1
Mod ekranında, Wi-Fi → E-posta üzerine dokunun.
• Fotoğraf makinesi, en son bağlanılan AP cihazı üzerinden bir
WLAN'a bağlanmaya çalışacaktır.
• Fotoğraf makinesi önceden WLAN'a bağlanmadıysa,
kullanılabilir AP cihazlarını arar. (sf. 124)
2
3
üzerine dokunun.
5
4 basamaklı bir parola girin.
6
Parolayı tekrar girin.
7
Açılır mesaj belirdiğinde, OK üzerine dokunun.
Parolanızı kaybederseniz, parola ayarlama ekranında Reset üzerine
dokunarak sıfırlayabilirsiniz. Bilgileri sıfırladığınızda, önceden kaydedilen
kullanıcı ayarı bilgisi, e-posta adresi ve son gönderilen e-posta listesi
silinecektir.
Ayar Parolası → Açık üzerine dokunun.
• Parolayı devre dışı bırakmak için, Kapalı üzerine dokunun.
4
Açılır mesaj belirdiğinde, OK üzerine dokunun.
136
Kablosuz ağ >
Fotoğraf veya videoları e-posta ile gönderme
E-posta parolasını değiştirme
1
Mod ekranında, Wi-Fi → E-posta üzerine dokunun.
• Fotoğraf makinesi, en son bağlanılan AP cihazı üzerinden bir
WLAN'a bağlanmaya çalışacaktır.
• Fotoğraf makinesi önceden WLAN'a bağlanmadıysa,
kullanılabilir AP cihazlarını arar. (sf. 124)
2
Fotoğraf veya videoları e-posta ile
gönderme
Fotoğraf makinesinde saklanan fotoğrafları veya videoları e-posta
üzerinden gönderebilirsiniz. Metin girmek ile ilgili bilgiler için,
"Metin girme" kısmına bakın. (sf. 127)
1
üzerine dokunun.
3
Değişiklik Parolası üzerine dokunun.
4
Mevcut 4 basamaklı parolanızı girin.
5
Yeni 4 basamaklı bir parola girin.
6
Yeni parolayı tekrar girin.
Mod ekranında, Wi-Fi → E-posta üzerine dokunun.
• Fotoğraf makinesi, en son bağlanılan AP cihazı üzerinden bir
WLAN'a bağlanmaya çalışacaktır.
• Fotoğraf makinesi önceden WLAN'a bağlanmadıysa,
kullanılabilir AP cihazlarını arar. (sf. 124)
2
Gönderen üzerine dokunun, e-posta adresinizi girin ve
ardından üzerine dokunun.
• Bilgilerinizi daha önce kaydettiyseniz otomatik olarak bu bilgiler
girilecektir. (sf. 135)
• Önceki gönderenlerin listesindeki bir adresi kullanmak için,
→ bir adres üzerine dokunun.
137
Kablosuz ağ >
3
Fotoğraf veya videoları e-posta ile gönderme
Alıcı üzerine dokunun, e-posta adresi girin ve ardından
üzerine dokunun.
• Bir fotoğraf başarılı bir şekilde aktarılmış görünse bile, alıcının e-posta
• Önceki alıcıların listesindeki bir adresi kullanmak için,
•
bir adres üzerine dokunun.
• Ek alıcıları eklemek için
giriş yapabilirsiniz.
→
üzerine dokunun. 30 alıcıya kadar
• Adresi listeden silmek için
•
üzerine dokunun.
4
Sonraki üzerine dokunun.
•
5
Göndereceğiniz dosyaları seçin.
•
•
• 20 dosyaya kadar seçebilirsiniz. Toplam boyut 7 MB'den büyük
hesabındaki hatalar fotoğrafın geri çevrilmesine veya spam olarak
algılanmasına sebep olabilir.
Herhangi bir ağ bağlantısı bulunamazsa veya e-posta ayarlarınız yanlış ise
e-postayı gönderemeyebilirsiniz.
Dosya boyutu sınırı aşarsa bir e-posta gönderemezsiniz.
Gönderebileceğiniz maksimum foto çözünürlüğü 2M olup
yükleyebileceğiniz en uzun video
kullanılarak kaydedilen videodur.
Seçilen fotoğraf çözünürlüğü 2M boyutundan büyükse boyutu otomatik
olarak daha düşük bir çözünürlüğe ayarlanır.
Güvenlik duvarı veya kullanıcı kimliğini doğrulama ayarları nedeniyle
e-posta gönderemiyorsanız, ağ yöneticinize veya ağ hizmeti sağlayıcısına
başvurun.
Fotoğraf makinesinin hafızasında dosyalar yoksa bu özelliği göremezsiniz.
Aynı zamanda
→ Paylaş (Wi-Fi) → E-posta üzerine dokunarak
Oynatma modunda bir eposta gönderebilirsiniz.
olmamalıdır.
6
Sonraki üzerine dokunun.
7
Yorum kutusunu seçin, yorumlarınızı girin ve ardından
üzerine dokunun.
8
Gönderme üzerine dokunun.
• Fotoğraf makinesi e-posta gönderecektir.
138
Kablosuz ağ
Fotoğraf veya video paylaşım web sitelerini kullanma
Fotoğraflarınızı veya videolarınızı dosya paylaşım web sitelerine
yükleyin. Uygun web siteleri fotoğraf makinenizde görüntülenecektir.
Dosyaları bazı web sitelerine yüklemek için, web sitesini ziyaret
etmeniz ve fotoğraf makinenizi bağlamadan önce kaydolmanız
gereklidir.
3
Adınızı ve parolanızı girerek oturum açın.
• Metin girmek ile ilgili bilgiler için, "Metin girme" kısmına bakın.
(sf. 127)
• Eğer SkyDrive'a bağlandıysanız, "Oturum açma tarayıcısını
kullanma" bölümüne bakın. (sf. 125)
• Listeden bir ID seçmek için,
Web sitesine erişme
1
Mod ekranında, Wi-Fi → SNS ve Bulut üzerine dokunun.
2
Bir web sitesi seçin.
→ bir ID üzerine dokunun.
• Eğer web sitesine daha önceden oturum açmışsanız, otomatik
olarak oturum açabilirsiniz.
Bu özelliği kullanmak için dosya paylaşım sitesinde daha önceden mevcut
bir hesabınızın olması gerekir.
• Bir hesap oluşturmanız için uyarı veren bir açılır mesaj
görünürse, OK üzerine dokunun.
• Fotoğraf makinesi, en son bağlanılan AP cihazı üzerinden bir
WLAN'a bağlanmaya çalışacaktır.
• Fotoğraf makinesi önceden WLAN'a bağlanmadıysa,
kullanılabilir AP cihazlarını arar. (sf. 124)
139
Kablosuz ağ >
Fotoğraf veya video paylaşım web sitelerini kullanma
Fotoğrafları veya videoları siteye yükleme
1
Fotoğraf makineniz ile web sitesine giriş yapın.
2
Yükleyeceğiniz dosyaları seçin.
•
• 20 dosyaya kadar seçebilirsiniz. Toplam boyut 10 MB'den büyük
olmamalıdır. (Bazı web sitelerinde, toplam boyut veya dosya
sayısı farklılık gösterebilir.)
•
•
3
Yükle üzerine dokunun.
• Bazı web sitelerinde, yorum kutusuna dokunarak yorumlarınızı
girebilirsiniz. Metin girmek ile ilgili bilgiler için, "Metin girme"
kısmına bakın. (sf. 127)
→ Klasörü yükle (Facebook)
üzerine dokunarak Facebook için bir klasör yükleyebilirsiniz.
Dosya boyutu sınırı aşarsa dosyaları yükleyemezsiniz. Yükleyebileceğiniz
maksimum foto çözünürlüğü 2M olup yükleyebileceğiniz en uzun video
kullanılarak kaydedilen videodur. Seçilen fotoğraf çözünürlüğü
2M boyutundan büyükse boyutu otomatik olarak daha düşük bir
çözünürlüğe ayarlanır. (Bazı web sitelerinde, maksimum fotoğraf
çözünürlüğü farklılık gösterebilir.)
Fotoğrafları ve videoları yükleme yöntemi, seçilen web sitesine bağlı
olarak farklı olabilir.
Güvenlik duvarı veya kullanıcı kimliğini doğrulama ayarları nedeniyle
bir web sitesine erişemiyorsanız, ağ yöneticinize veya ağ hizmeti
sağlayıcısına başvurun.
Yüklenen fotoğraflara veya videolara, çekildikleri tarih otomatik isim
olarak verilebilir.
İnternet bağlantınızın hızı fotoğrafların yüklenme veya web sayfalarının
açılma hızını etkileyebilir.
Fotoğraf makinesinin hafızasında dosyalar yoksa bu özelliği göremezsiniz.
Aynı zamanda
→ Paylaş (Wi-Fi) → istediğiniz bir web
sitesi üzerine dokunarak Oynatma modunda fotoları veya videoları
yükleyebilirsiniz.
Videoları bazı web sitelerine yükleyemezsiniz.
Fotoğrafları SkyDrive'a yüklediğinizde, en-boy oranlarını korurken 2M
değerine yeniden boyutlandırılacaktır.
• Web sitesinin liste ekranında
•
•
•
•
•
•
140
Kablosuz ağ
Samsung Link'i kullanarak dosyaları gönderme
Dosyaları fotoğraf makinenizden Samsung Link çevrimiçi deposuna
yükleyebilir veya dosyaları aynı AP'ye bağlı bir Samsung Link
aygıtından görüntüleyebilirsiniz.
2
Kullanıcı adınızı ve parolanızı girin ve ardından Oturum Aç
→ OK üzerine dokunun.
• Metin girmek ile ilgili bilgiler için, "Metin girme" kısmına bakın.
(sf. 127)
• Listeden bir ID seçmek için,
Fotoğrafları çevrimiçi depoya yükleme
1
→ bir ID üzerine dokunun.
• Eğer web sitesine daha önceden oturum açmışsanız, otomatik
olarak oturum açabilirsiniz.
Mod ekranında, Wi-Fi → Samsung Link → Web
depolama üzerine dokunun.
Bu özelliği kullanmak için, bir Samsung Link hesabı oluşturmanız ve
PC'nizi kullanarak ilgili çevrimiçi depolama hizmeti ile ilgili hesap
oluşturmanız gereklidir. Hesapları oluşturmayı tamamladıktan sonra,
çevrimiçi depolama hesabınızı Samsung Link'e ekleyin.
• Eğer kılavuz mesajı görünürse, OK üzerine dokunun.
• Fotoğraf makinesi, en son bağlanılan AP cihazı üzerinden bir
WLAN'a bağlanmaya çalışacaktır.
• Fotoğraf makinesi önceden WLAN'a bağlanmadıysa,
3
kullanılabilir AP cihazlarını arar. (sf. 124)
• Yüklediğiniz fotoğraflar için boyutu değiştirmek üzere,
→
• Eğer birden fazla web depolama alanı kaydetmişseniz,
→
Görüntü Yükleme Boyutu üzerine dokunun.
Web Depolamayı Değiştir üzerine dokunarak listeden seçim
yapabilirsiniz.
Yüklemek istediğiniz dosyaları seçin ve ardından Yükle
üzerine dokunun.
• Birden fazla web depolama alanı kaydetmişseniz, ilk olarak bir web
depolama yeri seçin.
• Video dosyalarını Samsung Link çevrimiçi depolama yerine
yükleyemezsiniz.
• Fotoğraf makinesinin hafızasında dosyalar yoksa bu özelliği göremezsiniz.
• 20 dosyaya kadar yükleyebilirsiniz.
• Aynı zamanda
→ Paylaş (Wi-Fi) → Samsung Link üzerine
dokunarak Oynatma modunda fotoğrafları yükleyebilirsiniz.
141
Kablosuz ağ >
Samsung Link'i kullanarak dosyaları gönderme
Fotoğrafları veya videoları Samsung Link'i
desteleyen cihazlarda görüntüleme
1
Mod ekranında, Wi-Fi → Samsung Link → Yakındaki
Cihazlar üzerine dokunun.
• Eğer kılavuz mesajı görünürse, Evet üzerine dokunun.
• Fotoğraf makinesi, en son bağlanılan AP cihazı üzerinden bir
WLAN'a bağlanmaya çalışacaktır.
• Fotoğraf makinesi önceden WLAN'a bağlanmadıysa,
kullanılabilir AP cihazlarını arar. (sf. 124)
• Ekranda
4
Samsung Link cihazında, bağlanacağınız bir fotoğraf
makinesi seçin.
5
Samsung Link cihazında, paylaşılan fotoğraflara veya
videolara gözatın.
• Samsung Link cihazında fotoğraf makinesini arama ve
fotoğraflara veya videolara göz atma hakkında bilgi için cihazın
kullanım kılavuzuna bakın.
• Videolar Samsung Link cihazı veya ağ durumuna bağlı olarak
düzgün oynatılamayabilir.
→ DLNA Erişim Kontrolü üzerine
dokunduğunuzda sadece seçilen cihazların veya tüm cihazların
bağlanması için ayarlama yapmanıza olanak sağlar.
• Bir dosya paylaşım listesi oluşturulur. Diğer cihazlar fotoğraf
makinenizi buluncaya kadar bekleyin.
2
Samsung Link cihazını bir ağa bağlayın ve ardından
Samsung Link özelliğini açın.
• Daha fazla bilgi için cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.
3
Fotoğraf makinesinde Samsung Link cihazının fotoğraf
makinenize bağlanmasına izin verin.
AP
S Bir fotoğraf makinesi WLAN üzerinden Samsung Link'i destekleyen bir
televizyona bağlanır.
142
Kablosuz ağ >
Samsung Link'i kullanarak dosyaları gönderme
• En yeni 1.000 dosyaya kadar paylaşabilirsiniz.
• Bir Samsung Link cihazında yalnızca fotoğraf makinenizle çektiğiniz
• Dosyaları Samsung Link cihazında görüntülerken sıralarını değiştirirseniz
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
fotoğrafları veya videoları görebilirsiniz.
Fotoğraf makinenizle Samsung Link cihazı arasındaki kablosuz bağlantı
mesafesi, AP'nin teknik özelliklerine göre değişiklik gösterebilir.
Fotoğraf makinesi 2 Samsung Link cihazına bağlıysa oynatma işlemi
yavaş olabilir.
Fotoğraflar veya videolar orijinal boyutlarında paylaşılır.
Bu özelliği sadece Samsung Link'i destekleyen cihazlar ile birlikte
kullanabilirsiniz.
Paylaşılan fotoğraflar veya videolar Samsung Link cihazında
saklanmayacaktır, ancak cihaz teknik özelliklerini karşılaması için fotoğraf
makinesine kaydedilebilir.
Fotoğrafları veya videoları Samsung Link cihazına aktarma, ağ
bağlantısına, paylaşılacak dosyaların sayısına veya boyutlarına bağlı
olarak biraz zaman alabilir.
Fotoğrafları veya videoları Samsung Link cihazında görüntülerken
fotoğraf makinesini normal olmayan bir şekilde kapatırsanız (örn. pilini
çıkararak), cihaz fotoğraf makinesini bağlı olarak algılamaya devam eder.
Fotoğrafların veya videoların fotoğraf makinesindeki sırası Samsung Link
cihazındaki sırasından farklı olabilir.
Paylaşmak istediğiniz fotoğraf veya video sayısına bağlı olarak
fotoğraflarınızın veya videolarınızın yüklenmesi ve başlangıç ayar işlemi
zaman alabilir.
Fotoğrafları veya videoları Samsung Link cihazında görüntülerken, cihazın
kumandasının sürekli kullanılması veya cihazda başka işlemler yapılması
bu özelliğin doğru çalışmamasına neden olabilir.
•
•
veya tekrar sıralarsanız, cihazdaki dosya listesinin güncellenmesi için
başlangıç ayarı işlemini tekrarlamalısınız.
Fotoğraf makinesinin hafızasında dosyalar yoksa bu özelliği göremezsiniz.
Samsung Link cihazınızı AP'nize bağlamak için bir ağ kablosu
kullanmanızı öneririz. Bu, içeriği yürütürken karşılaşabileceğiniz herhangi
bir video ‘Tutulmasını’ en az seviyeye indirecektir.
Dosyaları Yakındaki Cihazlar özelliğini kullanarak Samsung Link
cihazında görüntülemek için, AP'nizde çoğa gönderimi etkinleştirin.
3D dosyalarını sadece 3D uyumlu TV'lerde veya monitörlerde
görüntüleyebilirsiniz.
143
Kablosuz ağ
Wi-Fi Direct kullanarak fotoları gönderme
Fotoğraf makinesi bir WLAN aracılığıyla Wi-Fi Direct işlevini
destekleyen bir cihaza bağlanırsa, fotoları cihaza gönderebilirsiniz. Bu
özellik bazı cihazlarda desteklenmeyebilir.
1
Cihazda, Wi-Fi Direct seçeneğini açın.
2
Fotoğraf makinesinde, Oynatma modunda bir fotoya
kaydırın.
3
→
5
Cihazda, fotoğraf makinesinin cihaza bağlanmasına olanak
sağlayın.
• Foto cihaza gönderilecektir.
• Bir kerede 20 dosyaya kadar gönderebilirsiniz.
• Fotoğraf makinesinin hafızasında fotoğraf yoksa bu özelliği göremezsiniz.
• Eğer bir Wi-Fi Direct cihazına bağlanamazsanız, cihazı en son cihaz
yazılımına güncelleyin. Bu özellik bazı cihazlarda desteklenmeyebilir.
Paylaş (Wi-Fi) → Wi-Fi Direct üzerine dokunun.
• Tekli resim görüntüsünde iken, bir kerede yalnızca bir fotoğraf
gönderebilirsiniz.
• Küçük resimler görüntüsünde, çoklu fotoğrafları seçebilirsiniz.
Fotoğrafları seçmeyi tamamladığınızda Yükle üzerine dokunun.
4
Fotoğraf makinesinin Wi-Fi Direct cihazları listesinden
cihazı seçin.
• Cihazın Wi-Fi Direct seçeneğinin açık olduğundan emin olun.
• Fotoğraf makinenizi ayrıca Wi-Fi Direct cihazının cihaz
listesinden de seçebilirsiniz.
144
Bölüm 5
Fotoğraf makinesi ayarları menüsü
Kullanıcı ayarları ve genel ayarlar menüsüyle ilgili daha fazla bilgi edinin.
Ayarları, ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize daha iyi uyacak şekilde düzenleyebilirsiniz.
Fotoğraf makinesi ayarları menüsü
Kullanıcı ayarları
Kullanıcı ortamını bu ayarlarla düzenleyebilirsiniz.
Kullanıcı
seçeneklerini
ayarlamak için,
Çekim modunda,
→ 5 → bir seçeneğe dokunun.
Mevcut öğeler ve bunların sıralaması çekim şartlarına bağlı olarak farklılık
gösterebilir.
ISO özelleştirmesi
ISO adımı
ISO hassaslığı için boyutu 1/3 veya 1 adımda ayarlayabilirsiniz.
Oto. ISO Aralığı
ISO Otomatik ayarını yaparken, altındaki her bir EV adımını
seçebileceğiniz maksimum ISO değerini belirleyebilirsiniz.
* Varsayılan
Seçenek
Değer
1/3 Adım
ISO 125, ISO 160, ISO 200, ISO 250, ISO 320, ISO 400,
ISO 500, ISO 640, ISO 800, ISO 1000, ISO 1250,
ISO 1600, ISO 2000, ISO 2500, ISO 3200*
1 Adım
ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200*
Gürültü Azaltma
Resimlerdeki görsel gürültüyü azaltmak için Gürültü Azaltma özelliğini
kullanın.
* Varsayılan
Seçenek
Açıklama
Yüksek ISO NR
Bu işlev, yüksek ISO hassaslığını belirlediğinizde
ortaya çıkabilecek gürültüyü azaltır.
(Kapalı, Yüksek, Normal*, Düşük)
Uzun Süreli NR
Fotoğraf Makinesini uzun bir pozlamaya
ayarladığınızda bu işlev gürültüyü azaltır.
(Kapalı, Açık*)
146
Fotoğraf makinesi ayarları menüsü >
Kullanıcı ayarları
Tarama Ayarı
DMF (Direct Manual Focus)
AE Ayracı, WB Ayracı ve P Wiz Ayracı seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.
[Deklanşör]'e yarım basarak odağı bulduktan sonra odak halkasını
çevirerek odağı manuel olarak ayarlayın. Bu özellik, bazı merceklerde
bulunmayabilir.
Seçenek
Açıklama
AE Ayraç Ayarı
Pozlama aralığını ayarlayın. (-/+0.3 EV*,
-/+0.7 EV, -/+1 EV, -/+1.3 EV, -/+1.7 EV,
-/+2 EV, -/+2.3 EV, -/+2.7 EV, -/+3 EV)
BD Ayraç Ayarı
3 pozu taranan fotoğrafın Beyaz Dengesi aralık
mesafesini ayarlayın. (AB-/+3*, AB-/+2, AB-/+1,
MG-/+3, MG-/+2, MG-/+1)
Örneğin, AB-/+3 seçeneği Sarı değerinin üç adım
üstünü veya altını belirtir. MG-/+3 seçeneği,
Macenta değeriyle aynı miktarı belirtir.
P Wiz Ayraç Ayarı
Fotoğraf makinesinin 3 poz taramalı fotoğraf
çekimi yaparken kullanacağı 3 Resim Sihirbazı
ayarını seçin.
147
Fotoğraf makinesi ayarları menüsü >
Kullanıcı ayarları
Renk alanı
Renk boşluğu seçeneği renkleri temsil ederken yöntemleri seçmenize
olanak sağlar. Dijital fotoğraf makineleri, monitörler ve yazıcılar gibi
dijital görüntüleme cihazlarının renk gösterimi için kendi yöntemleri
vardır. Bunlara renk alanları denir.
Seçenek
Açıklama
sRGB
sRGB (Standart RGB), IEC (Uluslararası Elektroteknik
Komisyonu) renk boşluğunu tanımlamak için
oluşturulan uluslararası bir şartnamedir. Bilgisayar
monitörlerinde renkleri oluşturmak için yaygın
bir şekilde kullanılır ve aynı zamanda, Exif için
standart renk alanıdır. sRGB'yi sıradan görüntüler ve
İnternette yayınlamayı amaçladığınız görüntüler için
kullanmanız önerilir.
Adobe RGB
Adobe RGB, ticari baskı işlemlerinde kullanılır ve
sRGB'den daha geniş bir renk aralığına sahiptir.
Renk aralığının daha geniş olması, bir bilgisayardaki
fotoğrafları kolayca düzenlemenize yardımcı olur.
Ayrı programların genel olarak sınırlı sayıda renk
alanıyla uyumlu olduğunu unutmayın.
Adobe RGB
sRGB
Renk boşluğu Adobe RGB'ye ayarlandığında, fotoğraflar "_SAMXXXX.JPG"
şeklinde kaydedilir.
148
Fotoğraf makinesi ayarları menüsü >
Kullanıcı ayarları
Bozukluk Düzeltme
Kullanıcı Ekranı
Merceklerde ortaya çıkabilecek mercek bozulmasını düzeltebilirsiniz.
Bu özellik, bazı merceklerde bulunmayabilir.
Ekrana çekim bilgileri ekleyebilir veya gösterilen çekim bilgilerini
ekrandan kaldırabilirsiniz.
1
Özel Mod olarak Kaydet
London
F
Seçenekleri ayarlayarak ve bunları kaydederek kendi çekim modlarınızı
oluşturabilirsiniz. (C1, C2 veya C3) (sf. 65)
2
iFn Özelleştirme
i-Function merceğinde [i-Function]'e bastığınızda ayarlanabilecek
seçenekleri belirleyebilirsiniz.
Seçenek
Açıklama
Açiklik
Diyafram değerini ayarlamak için ayarlayın.
Deklanşör hızı
Deklanşör hızını ayarlamak için ayarlayın.
EV
Pozlama değerini ayarlamak için ayarlayın.
ISO
ISO hassaslığını ayarlamak için ayarlayın.
Beyaz dengesi
Beyaz Dengeyi ayarlamak için ayarlayın.
Z
Yakınlaştırma oranını ayarlamak için ayarlayın.
3
No.
Açıklama
1
Trh&saat
2
Simgeler
Tarih ve saati görüntülemek için ayarlayın.
Çekim modunda sağda bulunan ekran simgelerini ayarlayın.
149
Fotoğraf makinesi ayarları menüsü >
No.
Kullanıcı ayarları
Açıklama
Histogram
Ekrandaki histogramı açık veya kapalı olarak ayarlayın.
Düğme eşleme
Ekranda ya da fotoğraf makinesindeki DIRECT LINK düğmesinde Özel
düğmeye ( ) atanan işlevi değiştirebilirsiniz.
F
3
Histogram hakkında
Histogram, bir fotoğrafın parlaklık dağılımını gösteren bir
grafiktir. Sola eğimli bir histogram karanlık bir fotoğrafı gösterir.
Sağa eğimli bir histogram parlak bir fotoğrafı gösterir. Grafiğin
yüksekliği renk bilgisiyle ilgilidir. Belirli bir renk daha yaygınsa,
grafik yükselir.
Yetersiz pozlama
Dengeli pozlama
* Varsayılan
Düğme
İşlev
Özel
Özel düğme için bir işlev ayarlayın.
• Kapalı*: Özel düğmeyi kullanmayın.
• Optik Önizleme: geçerli diyafram değeri için
Alanın Derinliğini Önizleme işlevini çalıştırır.
(sf. 23)
• Tek dokunuşta BD (Beyaz Dengesi): Özel Beyaz
Dengesi işlevini çalıştırır.
• Tek Dokunuşla RAW+: Bir dosyayı RAW+JPEG
formatında kaydeder. Bir dosyayı JPEG formatında
kaydetmek için, düğmeye tekrar dokunun.
• Sıfırla: Bazı ayarları sıfırlar.
• AEL: Oto pozlama kilitleme işlevini yerine getirir.
• AEL Tut: Çekim sonrası otomatik poz kilidi işlevini
yürütmeye devam eder.
DIRECT LINK
DIRECT LINK düğmesinin işlevini ayarlayın.
(AutoShare*, MobileLink, Remote Viewfinder,
Otomatik Yedekleme, E-posta, SNS ve Bulut,
Samsung Link)
Aşırı pozlama
150
Fotoğraf makinesi ayarları menüsü >
Kullanıcı ayarları
Kılavuz Çizgisi
Sahne oluşturmanıza yardımcı olacak kılavuzu seçer.
(Kapalı*, 3 X 3, 2 X 2, Çapraz, Diyagonal)
AF Lambası
Karanlık ortamlarda daha iyi otomatik odaklama yapmak için AF
lambasını açın. Otomatik Odaklama, AF lambası açık olduğunda
karanlık ortamlarda daha doğru çalışır.
151
Fotoğraf makinesi ayarları menüsü
Ayar
Fotoğraf makinesinin ayarlarını nasıl yapılandıracağınızı öğrenin.
Ayar
seçeneklerini
belirlemek için,
Çekim veya Oynatma modunda,
bir seçeneğe dokunun.
* Varsayılan
Öğe
→q→
* Varsayılan
Öğe
Açıklama
• Sistem Ses Seviyesi: Ses düzeyini ayarlamanızı veya
tüm sesi tamamıyla kapatmanızı sağlar. (Kapalı,
Düşük, Orta*, Yüksek)
Ekran Ayarı
Sistem Ses Seviyesi kapatılsa dahi, fotoğraf makinesi
bir video veya slayt gösterisi oynatırken ses çıkarır.
Ses
Gözat
Hızlı Bakış süresinin uzunluğunu belirlemenizi sağlar.
Bu, fotoğraf makinesinin çektiğiniz bir fotoğrafı çekim
işleminin hemen ardından görüntülediği süredir.
(Kapalı, 1 sn*, 3 sn, 5 sn, Tut)
Ekran parlaklığını, otomatik parlaklık ayarını, ekran
rengini veya seviye göstergesini ayarlamanızı sağlar.
• Gör. Parlaklığı: Ekranın parlaklığını manüel olarak
ayarlayabilirsiniz.
• Otomatik Parlaklık: Otomatik parlaklığı açmanızı
veya kapamanızı sağlar. (Kapalı, Açık*)
• Ekran Rengi: Ekranın rengini manüel olarak
ayarlayabilirsiniz.
• Yatay Kalibrasyon: Seviye göstergesini kalibre
edin. Eğer seviye göstergesi düz değilse, fotoğraf
makinesini düz bir yüzeye yerleştirin ve ardından
ekranda verilen talimatları yerine getirin.
• Oynatma modunda Yatay Kalibrasyon seçeneğine
• Af sesi: Deklanşör düğmesine açmak veya kapatmak
için yarım bastığınızda fotoğraf makinesinin çıkardığı
sesi ayarlayın. (Kapalı, Açık*)
• Düğme Sesi: Düğmelere bastığınızda veya ekranı
kapatmak veya açmak için ekrana dokunduğunuzda
fotoğraf makinesinin çıkardığı sesi ayarlayın.
(Kapalı, Açık*)
Açıklama
erişim sağlayamazsınız.
• Portre yönlendirmede seviye göstergesini kalibre
edemezsiniz.
Otomatik
Ekran Kapat
Ekran kapanma süresini ayarlamanızı sağlar. Fotoğraf
Makinesi belirlediğiniz süre boyunca kullanılmazsa ekran
kapanır. (Kapalı, 30 sn*, 1 dk, 3 dk, 5 dk, 10 dk)
152
Fotoğraf makinesi ayarları menüsü >
Ayar
* Varsayılan
Öğe
Açıklama
* Varsayılan
Öğe
Açıklama
Videoçkş
Fotoğraf makinesini monitör veya HDTV gibi harici bir
video cihazına bağlarken, ülkeniz için uygun video çıkışı
sinyalini ayarlayın.
• NTSC: ABD, Kanada, Japonya, Kore, Tayvan, Meksika,
vb
• PAL (Sadece PAL B, D, G, H veya I'yı destekler):
Avustralya, Avusturya, Belçika, Çin, Danimarka,
Finlandiya, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Kuveyt,
Malezya, Yeni Zelanda, Singapur, İspanya, İsveç, İsviçre,
Tayland, Norveç, vb
Anynet+
(HDMI-CEC)
Fotoğraf makinesini Anynet+ (HDMI-CEC) özelliğini
destekleyen bir HDTV'ye bağladığınızda, fotoğraf
makinesinin oynatma işlevini TV'nin uzaktan
kumandasıyla denetleyebilirsiniz.
• Kapalı: Fotoğraf makinesinin oynatma
işlevinin televizyonun uzaktan kumandasıyla
denetleyemezsiniz.
• Açık*: Fotoğraf makinesinin oynatma işlevinin
televizyonun uzaktan kumandasıyla denetleyebilirsiniz.
Güç kapatma zamanını ayarlayın. Belirlediğiniz süre
boyunca fotoğraf makinesini kullanmazsanız fotoğraf
makinesi kapanır. (30 sn, 1 dk*, 3 dk, 5 dk, 10 dk,
30 dk)
Güç
Tasarrufu
• Fotoğraf makinesi, pili değiştirseniz dahi kapanma
süresi ayarını saklar.
• Fotoğraf makinesi bir bilgisayara veya televizyona
bağlıysa, bir slayt gösterisi veya film oynatıyorsa, güç
tasarrufu işlevi çalışmayabilir.
Language
Tarih ve Saat
Fotoğraf makinesinin ekranda göstereceği dili ayarlayın.
Tarihi, saati, tarih formatını, saat dilimini ve fotoğraflarda
tarihin basılıp basılmayacağını ayarlamanızı sağlar.
(Saat Dilimi, Trh&saat, Tarih Tipi, Zaman Türü,
T.basma)
• Tarih fotoğrafın sağ alt kenarında görünür.
• Bir fotoğrafı yazdırırken, bazı yazıcılar tarihi düzgün
bir şekilde yazdıramayabilir.
HDMI Çıkışı
Fotoğraf makinesini HDMI kablosuyla bir HDTV'ye
bağladığınızda, görüntünün çözünürlüğünü
değiştirebilirsiniz.
• NTSC: Otomatik*, 1080p, 720p, 480p,
576p (yalnızca PAL seçildiğinde aktive edilir)
Bağlanılan HDTV seçtiğiniz çözünürlüğü
desteklemiyorsa, fotoğraf makinesi bir düşük
çözünürlük düzeyine ayarlanır.
153
Fotoğraf makinesi ayarları menüsü >
Ayar
* Varsayılan
Öğe
Açıklama
* Varsayılan
Öğe
Dosya adlarını oluşturma yöntemini belirlemenizi sağlar.
• Standart*: SAM_XXXX.JPG (sRGB)/
_SAMXXXX.JPG (Adobe RGB)
• Tarih:
Dosya ve klasörlerin numaralandırılma yöntemini
ayarlayın.
• Sıfırla: Sıfırlama işlevinin kullanılmasının ardından, bir
sonraki dosya adı 0001'den başlar.
• Seri*: Yeni dosya numaraları, yeni bir hafıza kartı
takmış, kartı formatlamış veya tüm fotoğrafları silmiş
olsanız dahi mevcut numara sırasından devam eder.
- sRGB dosyaları - MMDDXXXX.JPG. Örneğin, 01 Ocak
Dosya adı
tarihinde çekilen bir fotoğraf için dosya adı 0101XXXX.
jpg şeklinde olur.
- Adobe RGB dosyaları - Ocaktan Eylüle kadar olan aylar
için _MDDXXXX.JPG. Ekimden Aralığa kadar olan aylar
için, ay numarası A (Eki.), B (Kas.) ve C (Ara.) harfleri ile
değiştirilir.
Örneğin, 03 Şubat tarihinde çekilen bir foto için, dosya
adı _203XXXX.jpg olabilir. 05 Ekim tarihinde çekilen bir
fotoğraf için de dosya adı _A05XXXX.jpg olur.
Açıklama
• İlk klasör adı 100PHOTO'dur; sRGB renk alanını ve
Dosya
Numarası
•
•
•
•
•
Klasör Türü
Standart dosya adlandırmasını seçtiyseniz, ilk dosya
adı SAM_0001 olur.
Dosya adı numaraları SAM_0001'den SAM_9999'a
kadar birer birer artar.
Klasör numaraları 100PHOTO'dan 999PHOTO'ya kadar
birer birer artar.
Bir klasöre en çok 9.999 dosya kaydedilebilir.
Dosya numaraları DCF (Fotoğraf makinesi dosya
sistemi için tasarım kuralı) teknik özelliklerine göre
atanır.
Bir dosya adını değiştirirseniz (örneğin, bir
bilgisayarda), fotoğraf makinesi dosyayı oynatamaz.
Klasör türünü belirlemenizi sağlar.
• Standart*: XXXPHOTO
• Tarih: XXX_AATT
154
Fotoğraf makinesi ayarları menüsü >
Ayar
* Varsayılan
Öğe
Açıklama
* Varsayılan
Öğe
Hafıza kartını formatlayın. Formatlama, korunan dosyalar
da dahil olmak üzere mevcut tüm dosyaları siler.
(Evet, Hayır)
Format
Aygıt
Bilgileri
• Coğ. Etiketleme: Küresel Konumlama Sistemi (GPS)
Başka marka bir fotoğraf makinesi, hafıza kartı okuyucu
veya bilgisayar tarafından formatlanan bir hafıza kartını
kullanırsanız, hatalar ortaya çıkabilir. Lütfen hafıza
kartlarını, fotoğraf çekmek için kullanmadan önce
fotoğraf makinesi içinde formatlayın.
Cihazın ve merceğin, Mac adresinin ve ağ sertifikasyon
numarasının yazılım sürümünü görüntüleyin veya yazılımı
güncelleyin.
• Sabit Yazılım Yükseltmesi: Fotoğraf makinesi
gövdesinin veya merceğin yazılımını güncelleyin.
(Gövde Ürün Yazılımı, Mercek Ürün Yazılımı)
• Cihaz yazılımı yükseltmelerini şu adresten
indirebilirsiniz: www.samsung.com.
• Cihaz yazılımı yükseltmesini pil tam olarak dolu
olmadan çalıştıramazsınız. Bir cihaz yazılımını
yükseltmeden önce pili tam şarj edin.
• Cihaz yazılımını güncellerseniz, kullanıcı ayarları
ve değerler sıfırlanır. (Tarih, saat, dil ve video çıkışı
değişmez.)
• Güncelleme işlemi devam ederken fotoğraf makinesini
kapatmayın.
Açıklama
GPS
özelliğini kullanarak fotoğrafları konum bilgisi içerecek
şekilde ayarlamanızı sağlar. Konum bilgileri, fotoğrafla
ilişkili Exif verilerine eklenir. (Kapalı, Açık*)
• GPS Geçerli Zaman Ayarları: Fotoğraf makinesi
GPS sinyallerini alamadığında son konum bilgisini
kullanmak için zamanı ayarlayın. Fotoğraf makinesi
belirtilen süre içinde GPS sinyali almayı başaramazsa,
fotoğraflara konum bilgileri kaydedilmez.
(15 sn*, 30 sn, 1 dk, 3 dk, 10 dk, 30 dk)
• Konum Görüntüsü: Çekim modunda ekranda konum
bilgilerini görüntülemek için ayarlayın. Yalnızca
Kore'deyken konum bilgileri Korece görüntülenir
ve ekran dili Korece olarak ayarlanır. Başka bir dil
ayarlanmışsa konum bilgisi İngilizce olur.
(Kapalı, Açık*)
• GPS Sıfırlama: Geçerli konumunuza en yakın GPS
uydularını aramak için ayarlamanızı sağlar.
(Evet, Hayır)
GPS işlevini kullanmak için, isteğe bağlı bir GPS cihazı
satın almalısınız.
155
Fotoğraf makinesi ayarları menüsü >
Ayar
* Varsayılan
Öğe
Açıklama
• Sensör Temizleme: Sensördeki tozu temizlemenizi
sağlar.
• Başlangıç Eylemi: İşlev açık olduğunda, fotoğraf
makinesi her açılışta sensör temizleme işlemini
gerçekleştirir. (Kapalı*, Açık)
Sensör
Temizleme
Bu ürün değiştirilebilir mercekler kullandığından,
mercekleri değiştirilirken sensörün üzerine tozlar
yapışabilir. Bu durum, partiküllerin çektiğiniz
fotoğraflarda görünmesine yol açabilir. Özellikle tozlu
yerlerdeyken, mercekleri değiştirmemeniz önerilir.
Ayrıca, kullanmadığınız zamanlarda, mercek kapağını
merceğe taktığınızdan emin olun.
Sıfırla
Ayar menüsünü ve çekim seçeneklerini fabrika
varsayılanlarına döndürmenizi sağlar. (Tarih, saat, dil ve
video çıkış ayarları değişmez.) (Evet, Hayır)
Açık kaynak
lisansları
Açık kaynak lisanslarını görüntüleyin.
156
Bölüm 6
Harici cihazlara bağlama
Fotoğraf makinesini bilgisayar, HDTV veya 3D TV gibi harici cihazlara bağlayarak fotoğraf makinenizden tam anlamıyla faydalanın.
Harici cihazlara bağlama
Dosyaları bir HDTV veya 3D TV'de görüntüleme
Fotoğraf makinenizi isteğe bağlı bir HDMI kablosu kullanarak bir HDTV
(3D TV)'ye bağlayarak fotoları veya videoları oynatın.
5
Fotoğraf makinesini açın.
• Bir HDTV'ye bağladığınızda fotoğraf makinesi Oynatma moduna
otomatik olarak geçer.
HDTV'de dosyaları görüntüleme
1
Çekim veya Oynatma modunda,
→ q → HDMI
Çıkışı → bir seçeneğe dokunun. (sf. 153)
2
Fotoğraf makinenizi ve HDTV'nizi kapatın.
3
İsteğe bağlı HDMI kablosu ile fotoğraf makinenizi
HDTV'nize bağlayın.
4
HDTV'nizi açın ve ardından HDMI video kaynağını seçin.
6
Fotoğrafları görüntülemek ya da videoları oynatmak için
fotoğraf makinesini kontrol edin.
• HDMI kablosunu kullanırken, fotoğraf makinesini bir HDTV'ye
Anynet+(CEC) yöntemi ile bağlayabilirsiniz.
• HDTV Anynet+(CEC) yöntemini destekliyorsa, fotoğraf makinesiyle birlikte
kullanıldığında TV otomatik olarak açılır. Bu özellik, bazı HDTV'lerde
bulunmayabilir.
• Fotoğraf makinesi bir HDTV'ye HDMI kablosuyla bağlandığında, fotoğraf
veya video çekemez.
• Bir HDTV'ye bağlandığında, fotoğraf makinesinin bazı oynatma işlevleri
kullanılamayabilir.
• Fotoğraf makinesi ve bir HDTV bağlandıktan sonraki süre kullandığınız
hafıza kartınıza bağlı olarak farklılık gösterebilir. Hafıza kartının ana
özelliği aktarım hızını artırmak olduğundan, daha hızlı bir aktarma hızına
sahip bir hafıza kartının HDMI işlevini kullanırken de hızlı olacağını
söylemek doğru olmayabilir.
158
Harici cihazlara bağlama >
Dosyaları bir HDTV veya 3D TV'de görüntüleme
Dosyaları 3D TV'de görüntüleme
6
3D TV'de 3D modunda veya Akıllı modda 3D Panorama seçeneğinde
çekilen fotoğrafları veya videoları görüntüleyebilirsiniz.
•
Çekim veya Oynatma modunda,
→q→
HDMI Çıkışı → bir seçeneğe dokunun. (sf. 153)
7
2
Fotoğraf Makinenizi ve 3D TV'yi kapatın.
8
3
İsteğe bağlı HDMI kablosu ile fotoğraf makinenizi
3D TV'nize bağlayın.
1
Bir 3D dosyasını taşıyın ve ardından
3D moduna geçin.
2D Moduna geçmek için
üzerine basarak
üzerine dokunun.
TV'nizin 3D işlevini açın.
• Daha fazla ayrıntı için TV'nizin kullanıcı kılavuzuna bakınız.
3D fotoğrafları görüntülemek ya da 3D videoları oynatmak
için fotoğraf makinesini kontrol edin.
• Bir MPO dosyasını dosya biçimini desteklemeyen TV'lerdeki 3D efektini
görüntüleyemezsiniz.
• MPO dosyasını veya bir 3D video dosyasını bir 3D TV'de görüntülemek
için doğru bir 3D gözlük kullanın.
• Fotoğrafları 3D Panorama modunda çekmek, bir 3D merceği kullanarak
3D modunda çekim yapılmasından daha az 3D efekti oluşması ile
sonuçlanabilir.
4
3D TV'nizi açın ve ardından HDMI video kaynağını seçin.
5
Fotoğraf makinenizi açın.
Fotoğraf makineniz ile çekilen 3D fotoğraflarını veya videolarını uzun süre
3D TV veya 3D monitöründe görüntülemeyin. Gözlerde kasılma, yorgunluk,
baş dnönmesi ve benzeri istenmeyen bulgulara sebep olabilir.
• Bir 3D TV'ye bağladığınızda fotoğraf makinesi Oynatma
moduna otomatik olarak geçer.
159
Harici cihazlara bağlama
Dosyaları bilgisayarınıza aktarma
Fotoğraf makinesini açın.
Fotoğraf Makinesini bilgisayarınıza bağlayarak hafıza kartındaki
dosyaları aktarın.
3
Dosyaları Windows İS yüklü
bilgisayarınıza aktarma
4
Bilgisayarınızda sırasıyla, Bilgisayarım → Çıkarılabilir
Disk → DCIM → 100PHOTO veya 101_0101 seçeneğini
belirleyin.
5
İstediğiniz dosyaları seçin ve daha sonra, bunları
bilgisayarınıza sürükleyin veya kaydedin.
Fotoğraf makinesini çıkarılabilir bir disk gibi bağlama
Fotoğraf makinesini çıkarılabilir disk olarak bilgisayarınıza
bağlayabilirsiniz.
1
Fotoğraf makinesini kapatın.
2
USB kablosunu kullanarak fotoğraf makinesini
bilgisayarınıza bağlayın.
• Bilgisayar fotoğraf makinesini otomatik olarak algılar.
Klasör Türü için Tarih değeri ayarlanmışsa, klasör adı "XXX_AATT"
biçiminde görünür. Örneğin bir fotoğrafı 1 Ocak günü çekmişseniz, klasör
adı "101_0101" olacaktır.
• USB kablosunun küçük ucunu fotoğraf makinenize takın. Kablo
ters takılırsa, dosyalarınız zarar görebilir. Üretici firma hiçbir veri
kaybından sorumlu tutulamaz.
• USB kablosunu HDMI bağlantı noktasına takmaya çalışırsanız
fotoğraf makinesi düzgün çalışmayabilir.
160
Harici cihazlara bağlama >
Dosyaları bilgisayarınıza aktarma
Cihazın bağlantısını kesme (Windows XP için)
Dosyaları Mac OS'e aktarma
Windows Vista, Windows 7 ve Windows 8 için fotoğraf makinesini
çıkarma yolları benzerdir.
1
Fotoğraf makinesi ile bilgisayar arasında herhangi bir veri
aktarımının olmadığından emin olun.
• Fotoğraf makinenizdeki durum lambası yanıp sönüyorsa,
devam eden bir veri aktarımı vardır. Lütfen durum lambası yanıp
sönmeyi kesene kadar bekleyin.
2
Bilgisayar ekranınızın sağ alt köşesindeki araç çubuğunda
simgesine tıklayın.
3
Açılan mesajı tıklatın.
4
Diskin güvenle kaldırıldığını belirten ileti kutusunu tıklatın.
5
USB kablosunu çıkarın.
Mac OS 10.5 veya üstü desteklenir.
1
Fotoğraf makinesini kapatın.
2
USB kablosunu kullanarak fotoğraf makinenizi bir
Macintosh bilgisayara bağlayın.
• USB kablosunun küçük ucunu fotoğraf makinenize takın. Kablo
ters takılırsa, dosyalarınız zarar görebilir. Üretici firma hiçbir veri
kaybından sorumlu tutulamaz.
• USB kablosunu HDMI bağlantı noktasına takmaya çalışırsanız
fotoğraf makinesi düzgün çalışmayabilir.
161
Harici cihazlara bağlama >
3
Dosyaları bilgisayarınıza aktarma
Fotoğraf makinesini açın.
• Bilgisayar fotoğraf makinesini otomatik olarak algılar ve
çıkarılabilir bir disk simgesini gösterir.
4
Çıkarılabilir diski açın.
5
Fotoğrafları ve videoları Mac OS'e aktarın.
162
Harici cihazlara bağlama
Programları bir bilgisayarda kullanma
Sağlanan programları kullanarak dosyaları görüntüleyebilir ve
düzenleyebilirsiniz. Dosyaları aynı zamanda bilgisayara kablosuz olarak
da gönderebilirsiniz.
Programları verilen CD'den yükleme
Kurulum CD'sini bilgisayarınıza takın.
1
i-Launcher kullanma
i-Launcher dosyaları Multimedia Viewer ile oynatmanıza olanak sağlar
ve PC Auto Backup programını indirmek için bir link verir.
Windows OS Gereksinimleri
Öğe
Gereksinimler
CPU
Intel Core 2 Duo® 2.0 GHz veya üstü/
AMD Phenom™ 2.4 GHz veya üstü
RAM
Minimum 512 MB RAM (1 GB veya daha fazlası önerilir)
2
Bir dil seçin.
3
Kuracağınız bir program seçin.
İS*
Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7,
Windows 8
4
Ekrandaki talimatları takip edin.
Sabit disk
kapasitesi
250 MB veya daha fazlası (1 GB ve üstü önerilir)
5
Kurulumu tamamlamak için Exit (Çıkış) üzerine tıklayın.
i-Launcher'ı kullanırken faydalanabileceğiniz programlar
Öğe
Açıklama
Multimedia Viewer
Dosyaları Multimedia Viewer ile
görüntüleyebilirsiniz.
Firmware Upgrade
Fotoğraf makinenizin bellenimini
indirebilirsiniz.
PC Auto Backup
Fotoğraf makinenizle çektiğiniz fotoğrafları
veya videoları kablosuz olarak bir bilgisayara
gönderebilirsiniz.
• CD-ROM sürücüsü
• 1024X768 piksel, 16-bit renkli ekranla uyumlu
Diğerleri
monitör (1280X1024 piksel, 32-bit renkli ekran
önerilir)
• USB 2.0 bağlantı noktası
• nVIDIA Geforce 7600GT veya daha yüksek/
ATI X1600 serisi veya daha yüksek
• Microsoft DirectX 9.0c veya daha yüksek
* i-Launcher'ın 32-bit sürümü yüklenecektir—hatta Windows XP, Windows Vista,
Windows 7 ve Windows 8'in 64-bit sürümleri de dahildir.
163
Harici cihazlara bağlama >
Programları bir bilgisayarda kullanma
• Gereksinimler yalnızca tavsiyedir. Bilgisayarınızın durumuna göre,
bilgisayarınız gereksinimleri karşılasa bile i-Launcher çalışmayabilir.
• Eğer bilgisayarınız gereksinimleri karşılamazsa, videolar doğru
çalışmayabilir.
Üretici firma, kendi kurduğunuz bilgisayarlar gibi niteliksiz bilgisayarların
kullanılması sonucu oluşacak herhangi bir zarardan dolayı sorumluluk kabul
etmez.
Mac OS Gereksinimleri
Öğe
Gereksinimler
İS
Mac OS 10.5 veya üstü (PowerPC hariç)
RAM
Minimum 256 MB RAM (512 MB veya daha
fazlası önerilir)
Sabit disk kapasitesi
Minimum 110 MB
Diğerleri
USB 2.0 bağlantı noktası, CD-ROM sürücüsü
i-Launcher'ı açma
Bilgisayarınızda, Başlat → Tüm Programlar → Samsung →
i-Launcher → Samsung i-Launcher'ı seçin. Veya Mac OS
bilgisayarında Applications (Uygulamalar) → Samsung → i-Launcher
üzerine tıklayın.
164
Harici cihazlara bağlama >
Programları bir bilgisayarda kullanma
Multimedia Viewer kullanma
Multimedia Viewer dosyaları oynatmanıza olanak sağlar. Samsung
i-Launcher ekranından, Multimedia Viewer üzerine tıklayın.
• Multimedia Viewer şu formatları destekler:
- Videolar: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9),
AVI (MJPEG)
- Fotoğraflar: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF, MPO
• Diğer üretici firmaların cihazları ile birlikte kaydedilen dosyalar düzgün
çalışmayabilir.
Fotoğrafları görüntüleme
1
No.
Açıklama
1
Dosya adı
2
Büyütülen alan
3
Histogram
4
Seçilen dosyayı açın.
5
Histogram düğmesi
6
Sola döndürün/Sağa döndürün.
7
Önceki dosyaya gidin/Sonraki dosyaya gidin.
8
Fotoğrafı ekrana sığdırın.
9
Fotoğrafı orijinal boyutunda görüntüleyin.
10
Yakınlaştır/Uzaklaştır
11
2D ve 3D modu arasında geçiş yapar.
2
3
11
10
9 8
7
6
5
4
165
Harici cihazlara bağlama >
Programları bir bilgisayarda kullanma
Videoları görüntüleme
1
No.
Açıklama
6
Duraklat
7
Önceki dosyaya gidin.
8
İlerleme çubuğu
Cihaz yazılımını indirme
Samsung i-Launcher ekranından, Firmware Upgrade üzerine tıklayın.
PC Auto Backup programını indirme
2
8
7 6 5 4
No.
Açıklama
1
Dosya adı
2
Sesi ayarlayın.
3
Seçilen dosyayı açın.
4
Sonraki dosyaya gidin.
5
Durdur
Samsung i-Launcher ekranından, PC Auto Backup üzerine tıklayın.
PC Auto Backup programını yükleme hakkında ayrıntılı bilgi için, sayfa
133'e bakın.
3
166
Harici cihazlara bağlama >
Programları bir bilgisayarda kullanma
Adobe Photoshop Lightroom yükleme
1
Adobe Photoshop Lightroom DVD-ROM'unu
bilgisayarınıza ekleyin.
2
Bir dil seçin.
3
Ekrandaki talimatları takip edin.
Adobe Photoshop Lightroom kullanma
Bir fotoğraf makinesi tarafından çekilen fotoğraflar genellikle JPEG
formatlarına dönüştürülür ve fotoğraf makinesinin çekim anındaki
ayarlarına göre hafızada saklanır. RAW dosyaları ise JPEG formatlarına
dönüştürülmez ve hiçbir değişiklik yapılmadan hafızaya kaydedilir.
Adobe Photoshop Lightroom ile fotoğrafların pozlamasını, beyaz
dengesini, tonlarını, kontrastını ve renklerini ayarlayabilirsiniz.
Aynı zamanda JPEG veya TIFF dosyalarını ve RAW dosyalarını da
düzenleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için program kılavuzuna bakınız.
167
Bölüm 7
Ek
Hata mesajları, fotoğraf makinesi bakımı, sorun giderme ipuçları,
teknik özellikler ve isteğe bağlı aksesuarlar hakkında bilgi ahibi olun.
Ek
Hata mesajları
Aşağıdaki hata mesajları göründüğünde, şu çözümleri deneyin.
Hata mesajları
Önerilen işlem
Mercek kilitlendi
Mercek kilitlidir. Bir tık sesi duyana kadar merceği
saat yönünün tersine çevirin. (sf. 46)
Kart hatası
• Fotoğraf makinenizi kapatın ve tekrar açın.
• Hafıza kartını çıkarın ve tekrar takın.
• Hafıza kartını formatlayın.
Pil zayıf
Dolu bir pil takın veya pili yeniden şarj edin.
Görüntü Dosyası
Yok
Fotoğrafları çekin veya içinde fotoğraf olan bir
hafıza kartı takın.
Dosya hatası
Hasarlı dosyayı silin veya bir servis merkeziyle
görüşün.
Hafıza dolu
Gerekli olmayan dosyaları silin veya yeni bir hafıza
kartı takın.
Hata mesajları
Önerilen işlem
Klasör ve dosya
numarası
maksimum
değerine ulaştı.
Kartı değiştirin
Dosya adları DCF standardıyla eşleşmiyor. Hafıza
kartındaki dosyaları bilgisayarınıza aktarın ve kartı
formatlayın. (sf. 155)
Error 00
Fotoğraf makinenizi kapatın ve merceği tekrar
takın. Eğer halen aynı mesajı görüyorsanız, bir
servis merkezine başvurun.
Error 01/02
Fotoğraf makinenizi kapatın, pili çıkartın ve tekrar
takın. Eğer halen aynı mesajı görüyorsanız, bir
servis merkezine başvurun.
169
Ek
Fotoğraf makinesinin bakımı
Fotoğraf makinesini temizleme
Fotoğraf makinesi merceği ve ekranı
Bir fırça yardımıyla tozu temizleyin ve merceği yumuşak bir bezle
bastırmadan silin. Mercekte toz kalırsa, temiz bir kağıda mercek
temizleme sıvısı dökün ve merceği hafifçe silin.
Görüntü sensörü
Farklı çekim koşullarına bağlı olarak fotoğraf üzerinde toz görülebilir.
Bunun sebebi görüntü sensörünün açık hava koşullarına maruz
kalmasıdır. Bu normal bir sorundur ve fotoğraf makinesi günlük
kullanım içerisinde her zaman toza maruz kalabilir. Sensör üzerindeki
tozu sensör temizleme işlevini çalıştırarak giderebilirsiniz. (sf. 156) Eğer
sensör temizlendikten sonra halen toz kalmışsa, bir servis merkezine
başvurun. Körüklü fırçayı merceğin montaj açıklığının içine sokmayın.
Fotoğraf makinesinin gövdesi
Yumuşak, kuru bir bezle hafifçe silin.
Cihazı temizlemek için asla benzen, tiner veya alkol kullanmayın. Bu tür
çözeltiler fotoğraf makinesine zarar verebilir veya çalışmasını olumsuz
etkileyebilir.
170
Ek >
Fotoğraf makinesinin bakımı
Fotoğraf makinesini kullanma veya
saklama
Fotoğraf makinesini kullanmak veya saklamak için uygun
olmayan yerler
• Fotoğraf makinesini çok soğuk veya çok yüksek sıcaklıklara maruz
bırakmaktan kaçının.
• Fotoğraf makinenizi aşırı yüksek nem olan veya nemin sert biçimde
değiştiği bölgelerde kullanmaktan kaçının.
• Fotoğraf makinesini doğrudan güneş ışığına maruz bırakmaktan
ve yazın bir arabanın içi gibi sıcak ve havalandırması zayıf yerlerde
saklamaktan kaçının.
• Fotoğraf makinenizi ve ekranını darbelere, sert kullanıma ve aşırı
titreşime karşı koruyun, aksi takdirde ciddi zarar görebilirler.
Plaj ve sahillerde kullanma
• Fotoğraf makinenizi kumsal veya benzeri yerlerde kullanırken kuma
ve kire karşı koruyun.
• Fotoğraf makineniz su geçirmez değil. Elleriniz ıslakken pile,
adaptöre veya hafıza kartına dokunmayın. Elleriniz ıslakken fotoğraf
makinesini kullanmanız fotoğraf makinenize zarar verebilir.
Uzun süreli saklama
• Fotoğraf makinenizi uzun bir süre için saklayacağınızda silika jel gibi
bir emici madde ile birlikte bir kapalı bir kaba koyun.
• Kullanılmayan piller zaman için de boşalır ve kullanmadan önce
tekrar şarj edilmeleri gerekir.
• Fotoğraf makinesi ve pil uzun süre ayrı yerlerde durduktan sonra
fotoğraf makinesi tekrar açıldığında Güncel tarih ve saat sıfırlanabilir.
• Fotoğraf makinesinin içindeki hareketli parçaların ve iç bileşenlerin
zarar görmemesi için fotoğraf makinenizi tozlu, kirli, nemli veya iyi
havalandırılmamış yerlerde kullanmayın ve saklamayın.
• Fotoğraf makinenizi benzin, yakıt veya yanıcı kimyasal maddelerin
yakınında kullanmayın. Yanıcı sıvı, gaz veya patlayıcı malzemeleri
fotoğraf makinesi veya aksesuarlarıyla aynı bölmede saklamayın
veya taşımayın.
• Fotoğraf makinesini naftalinli yerlerde saklamayın.
171
Ek >
Fotoğraf makinesinin bakımı
Nemli ortamlarda fotoğraf makinesini dikkatli kullanma
Fotoğraf makinesini soğuk bir yerden sıcak bir yere getirdiğinizde,
mercek üzerinde ya da fotoğraf makinesinin iç parçalarında
yoğunlaşma oluşabilir. Bu durumda, fotoğraf makinesini kapatın ve en
az 1 saat bekleyin. Eğer hafıza kartında yoğunlaşma oluşursa, hafıza
kartını fotoğraf makinesinden çıkarın ve yeniden takmadan önce
nemin tamamen uçmasını bekleyin.
• Merceği doğrudan güneş ışığına tutmayın; aksi takdirde görüntü
sensöründe renk bozulması olabilir veya sensör doğru çalışmayabilir.
• Merceğinizi parmak izi veya çizilmelere karşı koruyun. Merceğinizi
yumuşak, temiz, havsız bir mercek beziyle temizleyin.
• Dışarıdan bir darbe alırsa fotoğraf makinesi kapanabilir. Bu durum
hafıza kartını korumak içindir. Tekrar kullanmak için fotoğraf
makinesini açın.
• Fotoğraf makinesini kullanırken ısınabilir. Bu normaldir ve fotoğraf
Diğer önlemler
• Fotoğraf makinenizi askısından tutup sallamayın. Bu sizi veya
başkalarını yaralayabilir veya fotoğraf makinenize zarar verebilir.
• Fotoğraf makinenizi boyamayın; boya hareketli parçaları tıkayıp
düzgün çalışmalarını engelleyebilir.
• Kullanmadığınızda fotoğraf makinesini kapatın.
• Fotoğraf makineniz hassas parçalardan oluşmaktadır. Fotoğraf
makinesini darbelerden koruyun.
• Kullanmadığınızda çantasında tutarak ekranı dış kuvvetlerden
koruyun. Kum, sivri aletler veya bozuk paradan uzak tutarak fotoğraf
makinesini çiziklerden koruyun.
• Ekran çatlamışsa veya kırılmışsa fotoğraf makinesini kullanmayın.
Kırılan cam veya akrilik elinizin veya yüzünüzün yaralanmasına sebep
olabilir. Onarmak için fotoğraf makinenizi Samsung servis merkezine
götürün.
• Fotoğraf makineleri, pilleri, şarj aletlerini veya aksesuarları asla
mikrodalga fırın, ocak, radyatör veya soba gibi ısıtıcıların yakınına,
içine ya da üzerine koymayın. Bu cihazlar deforme olabilir ve aşırı
ısınmaya sebep olarak yangına veya patlamaya sebep olabilir.
makinenizin ömrünü veya performansını etkilemez.
• Fotoğraf makinesini düşük sıcaklıklarda kullandığınızda, açılması
biraz zaman alabilir, ekran rengi geçici olarak değişebilir ya da
gölge görüntüler görünebilir. Bu gibi durumlar arıza değildir ve
fotoğraf makinesi daha yüksek sıcaklıklara getirildiğinde kendilerinizi
düzeltecektir.
• Fotoğraf Makinesinin dış yüzeyindeki boya veya metal, hassas ciltli
kişilerde alerjiye, cilt kaşıntısına, egzamaya veya şişliklere sebep
olabilir. Eğer bu belirtilerden herhangi biriyle karşılaşırsanız, fotoğraf
makinesini kullanmayı derhal bırakın ve bir doktora başvurun.
• Fotoğraf makinesinin hiçbir bölümüne, yuvasına veya erişim
noktasına herhangi bir yabancı nesne sokmayın. Hatalı kullanımdan
kaynaklanan hasarlar garantiniz tarafından kapsanmayabilir.
• Yetkili olmayan kişilerin fotoğraf makinesine servis yapmasına
izin vermeyin veya fotoğraf makinesine kendiniz servis yapmaya
çalışmayın. Yetkili olmayan kişilerin servis yapmasından
kaynaklanacak her tür zarar garanti kapsamınızın dışındadır.
172
Ek >
Fotoğraf makinesinin bakımı
Hafıza kartı hakkında
Desteklenen hafıza kartı
Bu ürün microSD (Secure Digital), microSDHC (Secure Digital High
Capacity) veya microSDHC (Secure Digital eXtended Capacity) hafıza
kartlarını destekler.
Bellek kartı adaptörü
Hafıza kartı
Verileri bir bilgisayar ya da hafıza kartı okuyucusu ile okumak için,
hafıza kartını bir hafıza kartı adaptörüne takın.
173
Ek >
Fotoğraf makinesinin bakımı
Hafıza kartı kapasitesi
Hafıza kartı kapasitesi çekim sahnelerine veya çekim koşullarına bağlı olarak değişebilir. Bu kapasiteler 2 GB SD karta göre verilmiştir.
Boyut
Fotoğraf
Kalite
Çok iyi
İyi
Normal
RAW
RAW + Ç.İyi
RAW + İyi
RAW + Normal
20.0M (5472X3648)
130
163
217
39
30
31
33
10.1M (3888X2592)
277
356
505
-
33
34
35
5.9M (2976X1984)
471
570
727
-
35
36
36
2.0M (1728X1152)
1.053
1.426
1.941
-
37
37
38
Seri çekim
430
514
638
-
-
-
-
16.9M (5472X3080)
153
190
251
-
31
32
34
7.8M (3712X2088)
346
417
568
-
34
35
36
4.9M (2944X1656)
512
670
896
-
36
36
37
2.1M (1920X1080)
1.015
1.349
1.700
-
37
37
37
13.3M (3648X3648)
217
227
284
-
32
33
34
7.0M (2640X2640)
336
465
592
-
35
35
36
4.0M (2000X2000)
559
752
1.203
-
36
37
37
1.1M (1024X1024)
2.149
2.471
2.819
-
38
38
38
174
Ek >
Fotoğraf makinesinin bakımı
Kalite
Boyut
1920X1080 (30 kare/san)
*
1920X1080 (15 kare/san)
1920X810 (24 kare/san)
Video
1280X720 (60 kare/san)
1280X720 (30 kare/san)
640X480 (30 kare/san)
Paylaşım İçin (30 kare/san)
*
•
•
•
•
•
•
HQ
Normal
Yaklaşık 17' 21"
Yaklaşık 21' 44"
Yaklaşık 23' 02"
Yaklaşık 28' 50"
Yaklaşık 21' 11"
Yaklaşık 26' 31"
Yaklaşık 16' 33"
Yaklaşık 20' 42"
Yaklaşık 28' 38"
Yaklaşık 35' 53"
Yaklaşık 70' 48"
Yaklaşık 88' 58"
Yaklaşık 213' 41"
Yaklaşık 271' 09"
sadece bazı Akıllı Filtre seçenekleri ile kullanılabilir.
Yukarıdaki rakamlar yakınlaştırma işlevi kullanılmadan ölçülür.
Yakınlaştırmayı kullanırsanız mevcut kayıt süresi değişebilir.
Toplam kayıt süresinin belirlemek için çok sayıda kayıt gerçekleştirilmiştir.
Maksimum kayıt süresi dosya başına 29 dakika ve 59 saniyedir.
öğesini 20 dakika olarak seçtiğinizde maksimum kayıt zamanı.
Paylaşım İçin videolarının maksimum oynatma süresi dosya başına 30 saniyedir .
175
Ek >
Fotoğraf makinesinin bakımı
Hafıza kartlarının kullanıma dair uyarılar
• Hafıza kartlarını çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklara maruz
bırakmayın (0° C/32° F'den düşük veya 40° C/104° F'den yüksek).
Aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklar hafıza kartının arızalanmasına
sebep olabilir.
• Doğru tarafa bakacak şekilde bir bellek kartı takın. Bellek kartının
yanlış yönde takılması fotoğraf makinenizin ve bellek kartınızın zarar
görmesine neden olabilir.
• Başka fotoğraf makinelerinde veya bilgisayarda formatlanmış hafıza
kartlarını kullanmayın. Hafıza kartını fotoğraf makinenizde tekrar
formatlayın.
• Hafıza kartını fotoğraf makinenize taktığınızda veya çıkarttığınızda
fotoğraf makinenizi kapatın.
• Hafıza kartlarının sıvı, kir veya yabancı maddelerle temas
etmemesine dikkat edin. Hafıza kartı kirlenirse, hafıza kartınızı
fotoğraf makinenize takmadan önce yumuşak bir bezle temizleyin.
• Sıvıların, kirin veya yabancı maddelerin hafıza kartlarına veya hafıza
kartı yuvasına temas etmelerine izin vermeyin. Aksi takdirde hafıza
kartları veya fotoğraf makinesi arızalanabilir.
• Hafıza kartını taşıdığınızda kartı elektrostatik boşaltımlardan
korumak için bir çanta içinde taşıyın.
• Önemli verileri sabit disk, CD veya DVD gibi başka bir ortama
aktarın.
• Fotoğraf makinesini uzun süreler kullandığınızda hafıza kartı
ısınabilir. Bu normaldir ve arızaya işaret etmez.
• Standard gereksinimleri karşılayan bir hafıza kartı kullanınız.
• Lamba yanıp sönerken hafıza kartını çıkarmayın veya fotoğraf
makinesini kapatmayın, aksi halde verileriniz zarar görebilir.
• Bir hafıza kartının kullanım ömrü dolduğunda kartta başka fotoğraf
Üretici firma hiçbir veri kaybından sorumlu tutulamaz.
saklayamazsınız. Yeni bir hafıza kartı kullanın.
• Hafıza kartlarını bükmeyin, düşürmeyin, üzerine ağır cisimler
koymayın veya baskı uygulamayın.
• Hafıza kartlarını güçlü manyetik alanların yakınında kullanmaktan
veya saklamaktan kaçının.
• Hafıza kartlarını yüksek sıcaklık, yüksek nem veya aşındırıcı
maddelerin olduğu yerlerde kullanmaktan veya saklamaktan kaçının.
176
Ek >
Fotoğraf makinesinin bakımı
Pil hakkında bilgi
• Cihazı yatak örtüsü, halı veya elektrikli battaniye gibi alev alabilen
Yalnızca, Samsung tarafından onaylanan pilleri kullanın.
• Her türlü kapalı alanda cihaz açık durumdayken uzun süre başından
yüzeylerde uzun süre bırakmayın.
ayrılmayın.
• Pil uçlarının kolye, madeni para, anahtar veya saat gibi metal nesnelerle
temas etmesine izin vermeyin.
Pil teknik özellikleri
• Yedek pil olarak yalnızca üreticinin önerdiği, orijinal Lityum-iyon pilleri
Öğe
Açıklama
Model
BP1130
Tür
Lityum-iyon pil
Hücre kapasitesi
1.130 mAh
Voltaj
7,6 V
Şarj süresi* (Batarya tamamen
boşaldığında)
Yakl. 215 dk
* Pili bir bilgisayara bağlayarak şarj etmek daha uzun sürebilir.
Pilin dikkatsizce veya uygunsuz bir şekilde kullanılması kişisel
yaralanmalara veya ölüme yol açabilir. Emniyetiniz için, doğru pil
kullanımıyla ilgili aşağıdaki talimatlara uyun:
• Pil doğru kullanılmazsa tutuşabilir veya patlayabilir. Pilde herhangi
•
•
•
•
bir şekil bozukluğu, çatlak veya anormallik fark ederseniz derhal pili
kullanmayı bırakın ve pil üreticisiyle bağlantıya geçin.
Sadece üreticinin önerdiği, orijinal pil şarj cihazlarını kullanın ve pili
yalnızca bu kullanıcı kılavuzunda gösterildiği şekilde şarj edin.
Pili ısıtıcıların yakınına koymayın veya yaz mevsiminde kapalı bir arabanın
içi gibi aşırı sıcak ortamlara maruz bırakmayın.
Pili mikrodalga fırına koymayın.
Pili spa veya duşakabin gibi sıcak ve nemli yerlerde saklamaktan ve
kullanmaktan sakının.
kullanın.
• Pili parçalamayın veya herhangi sivri nesne ile delmeyin.
• Pili yüksek basınçlı veya ezilmesine yol açacak kuvvetlere maruz
bırakmayın.
• Pilin yüksek bir yerden düşmek gibi sert darbelere maruz kalmasına izin
vermeyin.
• Pili 60° C (140° F) veya üstündeki sıcaklıklara maruz bırakmayın.
• Pilin nemli yüzeylerle veya sıvılarla temas etmesine izin vermeyin.
• Pil güneş ışığı, ateş ve benzeri aşırı sıcaklıklara maruz bırakılmamalıdır.
Atma talimatları
• Pilleri atarken dikkatli olun.
• Pilleri ateşe atmayın.
• Kullanılmayan pillerin ne yapılacağı ile ilgili yasal düzenlemeler ülkeye
veya bölgeye göre farklılık gösterebilir. Pilleri tüm yerel ve federal
yönetmelikleri göz önünde bulundurarak elden çıkarın.
Pilin şarj edilmesiyle ilgili talimatlar
Pili sadece bu kullanım kılavuzunda açıklanan yöntem ile şarj edin. Pil doğru
şarj edilmezse alev alabilir ya da patlayabilir.
177
Ek >
Fotoğraf makinesinin bakımı
Pil ömrü
Pilin kullanımı ile ilgili notlar
Çekim modu
Ortalama süre/Fotoğraf sayısı
Fotoğraflar
Yaklaşık 170 dk/Yaklaşık 340 foto
Videolar
Yaklaşık 130 dk (Videoları 1920X1080 çözünürlükte
ve 30 kare/san değerinde kaydeder.)
• Yukarıdaki şekiller CIPA test standartlarına göredir.
Sonuçlar gerçek kullanım şeklinize göre değişebilir.
• Kullanabileceğiniz çekim süresi arka plan, çekimler arasındaki
aralıklar ve kullanım koşullarına göre değişir.
• Toplam kayıt süresinin belirlemek için çok sayıda kayıt
gerçekleştirilmiştir.
Düşük pil uyarısı
Pil tamamen boşaldığında, pil simgesi kırmızı renk olacak ve "Pil zayıf"
mesajı belirecektir.
• Pilleri çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın
(0° C/32° F'den düşük veya 40° C/104° F'den yüksek). Aşırı sıcaklıklar
pillerinizin şarj kapasitesini düşürebilir.
• Fotoğraf makinesini uzun süre kullandığınızda, pil yuvasının
çevresindeki alan ısınabilir. Bu, fotoğraf makinesinin normal
kullanımını etkilemez.
• Fişin elektrik prizi ile bağlantısını kesmek için elektrik kablosundan
tutarak çekmeyin, aksi halde bu durum yangına veya elektrik
çarpmasına sebep olabilir.
• 0° C/32° F'nin altındaki sıcaklıklarda pil kapasitesi ve pil ömrü
azalabilir.
• Pil kapasitesi düşük sıcaklıklarda azalabilir, fakat daha yüksek
sıcaklıklarda normale dönecektir.
• Fotoğraf makinesini uzun süre kullanmadan saklayacaksanız içindeki
pilleri çıkarın. İçindeki pillerde akma olabilir veya zamanla paslanarak
fotoğraf makinenize önemli hasar verebilir. Fotoğraf makinesini pili
içinde olacak şekilde uzun süre kullanmadan tutmanız durumunda
pilin boşalmasına sebep olacaktır. Şarjı tam olarak boşalan bir pili
yeniden şarj edemeyeceksiniz.
• Fotoğraf makinesini uzun süre kullanmadığınızda (3 ay veya daha
uzun), pili kontrol edin ve düzenli olarak yeniden şarj edin. Eğer
pilin sürekli olarak boşalmasına izin verirseniz, kapasitesi ve ömrü
azalabilir, bu da arızaya, yangına veya patlamaya yol açabilir.
178
Ek >
Fotoğraf makinesinin bakımı
Pilin kullanımı hakkında ikazlar
Pilleri, şarj cihazlarını ve hafıza kartlarını koruyun.
Pillerin metal nesnelere temas etmemesine dikkat edin, aksi taktirde
bu durum + ve - uçları arasında bağlantı oluşmasına ve pilde geçici
veya kalıcı hasara ve yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
• Pil şarjı bittiğinde fotoğraf makineniz harici bir güç kaynağına
bağlarsanız, yüksek enerji tüketen işlevleri kullanmak fotoğraf
makinesinin kapanmasına sebep olacaktır. Fotoğraf makinesini
normal kullanırsanız, pili yeniden şarj edin.
• Pil tam şarj olduğunda güç kablosunu yeniden bağlarsanız, durum
lambası yaklaşık 30 dakika açılır.
• Flaş kullanmak veya video kaydetmek pilin daha çabuk bitmesine
Pilin şarj edilmesiyle ilgili notlar
• Eğer durum lambası kapalı ise, pili doğru taktığınızdan emin olun.
• Eğer fotoğraf makinesi şarj edilirken açıksa, pil tam olarak şarj
olmayabilir. Pili şarj etmeden önce fotoğraf makinesini kapatın.
• Pili şarj ederken fotoğraf makinesini kullanmayın. Bu yangına veya
elektrik çarpmasına neden olabilir.
• Fişin elektrik prizi ile bağlantısını kesmek için elektrik kablosundan
tutarak çekmeyin, aksi halde bu durum yangına veya elektrik
çarpmasına sebep olabilir.
• Fotoğraf makinesini açmadan önce en az 10 dakika için pili şarj edin.
neden olur. Kırmızı durum lambası kapanıncaya kadar pili şarj edin.
• Durum lambası kırmızı yanıp sönerse, kabloyu yeniden bağlayın veya
pili çıkarın ve tekrar takın.
• Kablo aşırı ısındığında ya da sıcaklık çok yüksekken pili şarj
ederseniz, durum lambası kırmızı renkte yanıp sönebilir. Pil
soğuduğunda şarj etme başlayacaktır.
• Pillerin fazla şarj edilmesi pil ömrünü kısaltabilir. Şarj tamamlandıktan
sonra kabloyu fotoğraf makinesinden çıkarın.
• AC kablosundaki ağır nesneleri bükmeyin veya ağır cisimler
yerleştirmeyin. Bunu yapmanız kabloya hasar verebilir.
179
Ek >
Fotoğraf makinesinin bakımı
Bir bilgisayar bağlı iken şarj etme üzerine notlar
• Sadece verilen USB kablosunu kullanın.
• Şu durumlarda pil şarj olmayabilir:
- bir USB hub kullanımı
- diğer USB cihazların bilgisayarınıza bağlı olması
- kabloyu bilgisayarınızın ön kısmındaki girişe bağlamanız
- bilgisayarın USB girişi güç çıkışı standardını desteklemez (5 V, 500 mA)
Pilleri ve şarj cihazlarını kullanırken ve elden çıkarırken
özen gösterin
• Pilleri asla ateşe atmayın. Kullanılmış pilleri atarken tüm yerel
düzenlemelere uyun.
• Pilleri veya fotoğraf makinelerini asla mikrodalga fırın, ocak, radyatör
veya soba gibi ısıtıcıların içine ya da üzerine koymayın. Piller fazla
ısınırsa patlayabilir.
180
Ek
Servis merkezine başvurmadan önce
Cihazınızla ilgili sorun yaşıyorsanız, servis uzmanına başvurmadan
önce aşağıdaki sorun giderme çözümlerini uygulamayı deneyin.
Durum
Önerilen işlem
• Hafıza kartında yer yok. Gerekli olmayan
dosyaları silin veya yeni bir kart takın.
• Hafıza kartını formatlayın sağlar.
• Hafıza kartı bozuk. Yeni bir hafıza kartı
Fotoğraf makinenizi bir servis merkezine bırakırken hafıza kartı ve pil gibi
arızayla ilgisi olabilecek bileşenleri de bırakın.
Fotoğraf çekemiyor
Durum
Fotoğraf makinesi
açılmıyor
• Pili şarj edin.
• Pilin doğru olarak takılı olduğundan emin
• Pilin takılı olduğundan emin olun.
• Pilin doğru olarak takılı olduğundan emin
• Pili şarj edin.
• Fotoğraf makineniz Güç tasarrufu modunda
Kendi kendine
kapanıyor
olun.
Önerilen işlem
olun.
• Pili şarj edin.
olabilir veya ekran otomatik olarak kapanır.
(sf. 153)
• Fotoğraf makinesi, aşırı ısınma nedeniyle
hafıza kartına zarar gelmesini önlemek için
kapanmış olabilir. Fotoğraf makinenizi tekrar
açın.
olun.
Fotoğraf makinesi
donup kalıyor
Pili çıkarın ve tekrar takın.
Fotoğraf makinesi
ısınıyor
Fotoğraf Makinesini kullanırken ısınabilir. Bu
normaldir ve fotoğraf makinenizin ömrünü
veya performansını etkilemez.
Flaş beklenmedik bir
şekilde patlıyor
Flaş statik elektrik yüzünden patlayabilir.
Fotoğraf Makinesi arızalı değildir.
Flaş çalışmıyor
• Düşük sıcaklıklarda (0° C/32° F derecenin
Fotoğraf makinesinin
pili çabuk boşalıyor
altında) daha çabuk boşalabilir. Pili cebinize
koyarak sıcak tutmaya çalışın.
• Flaş kullanmak veya video kaydetmek pilin
daha çabuk bitmesine neden olur. Gerekirse
yeniden şarj edin.
• Piller zaman içinde değiştirilmesi gereken
sarf malzemeleridir. Çok çabuk bitmeye
başladıysa yeni bir pil alın.
edinin.
• Fotoğraf makinesinin açık olduğundan emin
• Flaş seçeneği Kapalı olarak ayarlanmış
olabilir. (sf. 101)
• Flaşı bazı modlarda kullanamazsınız.
Tarih ve saat doğru
değil
q menüsünde tarihi ve saati ayarlayın.
(sf. 153)
Ekran veya düğmeler
çalışmıyor
Pili çıkarın ve tekrar takın.
181
Ek >
Servis merkezine başvurmadan önce
Durum
Önerilen işlem
Durum
• Fotoğraf makinenizi kapatın ve ardından
Hafıza kartında hata
var
Bilgisayarınız bir
microSDXC hafıza
kartını algılamıyor.
Önerilen işlem
• Ayarladığınız odaklama seçeneğinin,
tekrar açın.
• Hafıza kartınızı çıkarın ve ardından tekrar
takın.
• Hafıza kartınızı formatlayın.
Ayrıntılı bilgi için "Hafıza kartlarının kullanıma
dair uyarılar" kısmına bakınız. (sf. 176)
Fotoğraf net değil
microSDXC hafıza kartları exFAT dosya
sistemini kullanır. Bir Windows XP
bilgisayarınızda microSDXC hafıza kartlarını
kullanmak için, Microsoft web sitesinden
exFAT dosya sistemi sürücüsünü indirin ve
güncelleyin.
Fotoğrafın renkleri
gerçek sahneyle aynı
değil
Doğru olmayan bir beyaz dengesi ayarı
gerçekçi olmayan renkler oluşturabilir. Işık
kaynağına uygun doğru bir beyaz dengesi
seçin. (sf. 77)
Fotoğraf çok parlak
veya çok karanlık.
Fotoğrafınız fazla ya da eksik pozlandırılmıştır.
• Diyafram değerini veya deklanşör hızını
ayarlayın.
• ISO duyarlılığını ayarlayın. (sf. 76)
• Flaşı kapatın veya açın. (sf. 101)
• Pozlama değerini ayarlayın. (sf. 104)
Fotoğraflar bozuk
çıkıyor
Geniş görüş açısıyla çekim yapmaya olanak
tanıyan geniş açılı bir mercek kullanılırken
fotoğraf makinesi görüntüsünde çok ufak
bozukluklar olabilir. Bu normaldir ve arızaya yol
açmaz.
Televizyonunuz
veya bilgisayarınız
microSDXC hafıza
kartına yüklenen
fotoları ve videoları
görüntüleyemiyor.
microSDXC hafıza kartları exFAT dosya
sistemini kullanır. Fotoğraf Makinesini cihaza
bağlamadan önce harici cihazın exFAT dosya
sistemi ile uyumlu olduğundan emin olun.
Dosyaları
görüntüleyemiyorum
Bir dosyanın adını değiştirirseniz, fotoğraf
makineniz dosyayı oynatamayabilir (adın DCF
standardına uygun olması gerekir). Böyle
bir durumla karşılaşırsanız, dosyalarınızı
bilgisayarda görüntüleyin.
Bağladığım harici
cihazda oynatma
ekranı gözükmüyor
yaptığınız çekimler için uygun olduğundan
emin olun.
• Fotoğraf makinenizin titrememesi için üçayak
kullanın.
• Fotoğraf makinesi merceğinin temiz
olduğundan emin olun. Değilse merceği
temizleyin. (sf. 170)
• HDMI kablosunun harici monitöre doğru bir
şekilde bağlandığından emin olun.
• Hafıza kartınıza kaydın doğru şekilde
yapıldığından emin olun.
182
Ek >
Servis merkezine başvurmadan önce
Durum
Bilgisayarınız
fotoğraf makinenizi
tanımıyor
Önerilen işlem
Durum
Önerilen işlem
• USB kablosunun doğru bağlandığından emin
DPOF dosyaları için
RAW ayarlanamıyor
DPOF dosyaları için RAW ayarlayamazsınız.
olun.
• Fotoğraf makinenizin açık olduğundan emin
olun.
• Desteklenen bir işletim sistemi
kullandığınızdan emin olun.
Bilgisayarınız
dosyalar aktarılırken
fotoğraf makinesinin
bağlantısını kesiyor
Dosya aktarma işlemi statik elektrik nedeniyle
kesilebilir. USB kablosunu çıkarın ve tekrar
takın.
Bilgisayarınız
videoları oynatmıyor
Videolar bazı video oynatıcı programlarını
oynatamayabilir. Fotoğraf makineniz ile
yakalanan video dosyalarını oynatmak
için, bilgisayarınızda i-Launcher programı
ile yükleyebileceğiniz Multimedia Viewer
programını kullanın.
• i-Launcher’ı sonlandırın ve programı tekrar
i-Launcher düzgün
bir şekilde çalışmıyor
başlatın.
• Bilgisayarınızın teknik özelliklerine ve ortama
bağlı olarak, program otomatik olarak
başlamayabilir. Bu durumda, Windows
bilgisayarında Başlat → Tüm Programlar
→ Samsung → i-Launcher → Samsung
i-Launcher üzerine tıklayın. (Windows 8 için,
Başlat ekranını açın ve ardından All apps
(Tüm uygulamalar) → Samsung i-Launcher
öğesini seçin.) Veya Mac OS bilgisayarında
Applications (Uygulamalar) → Samsung →
i-Launcher üzerine tıklayın.
• Özneniz odak alanı dışındadır. Özne AF
Otomatik Odaklama
(AF) çalışmıyor
AEL özelliği
çalışmıyor
alanı dışında ise, onu AF alanı içine alarak ve
[Deklanşör] yarım basarak çekim yapın.
• Özne çok yakın. Özneden birkaç adım
uzaklaşın ve öyle çekin.
• Odak modu MF (Menüel Odaklama)'ya ayarlı.
Modu AF olarak değiştirin.
AEL özelliği Otomatik, Manüel ve Akıllı
modlarında çalışmaz. Bu özelliği kullanmak için
başka bir mod seçin.
• Merceğin doğru monte edildiğinden emin
Mercek çalışmıyor
Harici flaş veya GPS
çalışmıyor
Fotoğraf makinesini
açtığınızda tarih &
saat ayarları ekranı
görüntüleniyor.
olun.
• Merceği fotoğraf makinesinden çıkartın ve
tekrar takın.
Harici cihazın doğru takıldığından ve açık
durumda olduğundan emin olun.
• Tarih ve saati tekrar ayarlayın.
• Bu ekran fotoğraf makinesinin dahili güç
kaynağının şarjı tamamen bittiğinde çıkar.
Tamamen şarj olmuş bir pil takın ve dahili
güç kaynağının yeniden şarj olması için
kapalı durumda en az 72 saat bekleyin.
183
Ek
Fotoğraf makinesinin teknik özellikleri
Görüntü Algılayıcı
Ekran
Tür
CMOS
Algılayıcı boyutu
23,5 X 15,7 mm
Etkin piksel sayısı
Yakl. 20,3 mega-piksel
Toplam piksel sayısı
Yakl. 21,6 mega-piksel
Renk filtresi
RGB ana renk filtresi
Mercek montajı
Tür
Samsung NX montaj
Mevcut mercek
Samsung mercek
Görüntü Sabitleme
Tür
Kaydırma (merceğe bağlı)
Mod
Kapalı/Mod 1/Mod 2
Tür
Dokunmatik Panelli TFC-LCD (C-tipi Dokunma
Kontrolü Etkin)
Boyut
3,7" (Yaklaşık 93,8 mm)
Çözünürlük
WVGA (800X480) 1,152k nokta
Görüş alanı
Yakl. 100%
Açı
Sabit
Kullanıcı ekranı
Kılavuz Çizgisi, Simgeler, Histogram,
Mesafe Ölçeği, Seviye Ölçeği
Odaklama
Tür
Odaklama noktası
Bozulma Düzelt
Kapalı/Açık (merceğe bağlı)
i-Function
Z (X1.2, 1.4, 1.7, 2.0)
Tozlanmayı Azaltma
Tür
Süper sonik sürücü
Kontrast AF
• Seçim: 1 nokta (Serbest seçim)
• Çoklu: Normal 21 nokta,
Yakın Ç. 35 nokta
• Yüz algılama: Maks. 10 yüz
• Nesne İzleme oto.o.
Mod
Tekli AF, Sürekli AF, Manuel Odak,
Dokunmatik oto.o. ve Deklanşör
AF Yardımcı Lambası
Yeşil LED
184
Ek >
Fotoğraf makinesinin teknik özellikleri
Deklanşör
Sürücü Modu
Tür
Elektronik kumandalı dikey odaksal düzlemli
deklanşör
Hız
• Oto: 1/4.000 – 1/4 sn.
• Manuel: 1/4.000 – 30 sn. (1/3 EV Adımı)
• Bulb (zaman sınırı: 4 dk)
Pozlama
Mod
8 kare/san
Sürekli çekim
TTL 221 (17 X 13) Blok segmenti
Ölçüm sistemi
Ölçüm: Çoklu, Merkez ağırlıklı, Nokta
±3 EV (1/3 EV Adımı)
AE kilidi
AEL dokunmatik düğmesi
• 1 Adım: Otomatik, ISO 100, ISO 200,
ISO eşdeğeri
ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200,
ISO 6400, ISO 12800, ISO 25600
• 1/3 Adım: Otomatik, ISO 100, ISO 125,
ISO 160, ISO 200, ISO 250, ISO 320, ISO 400,
ISO 500, ISO 640, ISO 800, ISO 1000,
ISO 1250, ISO 1600, ISO 2000, ISO 2500,
ISO 3200, ISO 4000, ISO 5000, ISO 6400,
ISO 8000, ISO 10000, ISO 12800, ISO 16000,
ISO 20000, ISO 25600
* Maksimum çekim hızı saniyede 8 karedir.
Yaklaşık JPEG 13 çekim, RAW 5 çekim ardından
yavaşlayacaktır. (UHS-1 SD Kartına bağlıdır. Hafıza
kartının özelliğine göre farklılık gösterebilir.)
Seri çekim
• Saniyede 10, 15 veya 30 kare
• Deklanşöre bastığınızda 30 çekime kadar
Poz taramalı çekim
Otomatik poz tarama (±3 EV),
Beyaz Dengelemeli Poz Tarama,
Resim Sihirbazı Poz Taraması
Otomatik zamanlayıcı
2 – 30 sn. (1 saniye aralığında)
Deklanşör açma
SR2NX02 (Mikro USB girişi ile) (isteğe bağlı)
Ölçüm aralığı: EV 0 – 18 (ISO100 · 30 mm, F2)
Dengeleme
Tek kare, Sürekli, Seri çekim (sadece 5M),
Zamanlayıcı, Ayraç (Otomatik pozlama,
Beyaz dengesi, Resim Sihirbazı)
Flaş
Tür
Harici Flaş (SEF8A ile verilmiştir)
Mod
Akıllı Flaş, Oto, Oto Kırmızı göz, Doldur,
Kırmızı Dolgu, 1. Perde, 2. Perde, Kapalı
Kılavuz numarası
8 (ISO 100) (SEF8A)'e bağlıdır
Görüş açısı
28 mm (35 mm film dengi)
Senk hızı
1/180 sn'den kısa.
Flaş EV
-2 – +2 EV (0,5 EV Adımı)
185
Ek >
Fotoğraf makinesinin teknik özellikleri
Harici flaş
İsteğe bağlı Samsung harici flaşları
Terminal senk
Flaş yuvası
Akıllı mod
Güzel yüz, En iyi Yüz, Manzara, Makro,
Hareket dondurma, Zengin ton, Panorama,
Şelale, Siluet, Gün Batımı, Gece, Havai Fişek,
Işık izi, Yaratıcı Çekim
Akıllı Filtre
Parlaklığı Azaltma, Minyatür, Renkli Kalem,
Sulu boya, Yıkama çizimi, Yağlı Boya Çizimi,
Mürekkeple Çizim, Akril, Negatif, Kırmızı, Yeşil,
Mavi, Sarı
Beyaz Dengesi
Mod
Otomatik bd, Günışığı, Bulutlu, Floresan
Beyazı, Floresan NW, Floresan Gün Işığı, Akkor,
Flaş BD, Özel ayar, Renk Sıcaklığı (Manuel)
Mikro ayar
Amber/Mavi/Yeşil/Macenta sırasıyla 7 adım
• JPEG (3:2): 20.0M (5472X3648),
Dinamik Mesafe
Kapalı/Akıllı Aralık+/HDR
Resim Sihirbazı
Mod
Standart, Canlı, Portre, Manzara, Orman,
Retro, Soğuk, Sakin, Klasik, Özel 1, Özel 2,
Özel 3
Parametre
Renk, Doyma, Keskinlik, Kontrast
Boyut
Çekim
Mod
Otomatik, Akıllı, Eksper (Program,
Diyafram Öncelikli Pozlama, Deklanşör
Öncelikli Pozlama, Manüel, Özel), Wi-Fi
10.1M (3888X2592), 5.9M (2976X1984),
5.0M (2736X1824) (Sadece seri çekim
modu), 2.0M (1728X1152)
• JPEG (16:9): 16.9M (5472X3080),
7.8M (3712X2088), 4.9M (2944X1656),
2.1M (1920X1080)
• JPEG (1:1): 13.3M (3648X3648),
7.0M (2640X2640), 4.0M (2000X2000),
1.1M (1024X1024)
• RAW: 20.0M (5472X3648)
* SAMSUNG 45 mm F1.8 [T6] 2D/3D mercekli
3D modu sadece JPEG (16:9) 4.1M (2688X1512)
veya 2.1M (1920X1080) ile kullanılır.
Kalite
Çok iyi, İyi, Normal
RAW standardı
SRW (ver.2.0.0)
Renk alanı
sRGB, Adobe RGB
186
Ek >
Fotoğraf makinesinin teknik özellikleri
Video
Kayıttan Oynatma
Tür
MP4 (H.264)
Format
Film: H.264, Ses: AAC
Video AE Modu
Program, Diyafram Öncelikli Pozlama,
Deklanşör Öncelikli Pozlama, Manüel
Akıllı Filtre
Parlaklığı Azaltma, Minyatür, Renkli Kalem,
Sulu boya, Yıkama çizimi, Yağlı Boya Çizimi,
Mürekkeple Çizim, Akril, Negatif, Kırmızı, Yeşil,
Mavi, Sarı
Boyut
1920X1080, 1920X810, 1280X720, 640X480,
320X240 (Paylaşım İçin)
Çekim hızı
30 kare/san, 24 kare/san (sadece 1920X810 ile
kullanılabilir), 15 kare/san (sadece bazı Akıllı
Filtre seçenekleri ile kullanılabilir)
Çoklu Hareket
x0.25 (sadece 640X480, 320X240),
x0.5 (1280X720 (sadece 30 kare/san),
640X480, 320X240), x1, x5, x10, x20
Kalite
HQ, Normal
Ses
Stereo
Düzenle
Sabit resim yakalama, Süre kırpma
Tür
Tek görüntü, Küçük resimler (15/28),
Slayt Gösterisi, Video
Düzenle
Akıllı Filtre, Kır. göz düzel., Yeniden Boyutlandır,
Döndür, Yüz rötuşu, Parlaklık, Kontrast
Akıllı filtre
Parlaklığı Azaltma, Minyatür, Renkli Kalem,
Sulu boya, Yıkama çizimi, Yağlı Boya Çizimi,
Mürekkeple Çizim, Akril, Negatif, Kırmızı, Yeşil,
Mavi, Sarı
Veri Saklama
Ortam
Harici hafıza (isteğe bağlı):
microSD kartı (2 GB garantilidir),
microSDHC kartı (32 GB'a kadar garantilidir),
microSDXC kartı (64 GB'a kadar garantilidir)
• Sınıf 6, 10, UHS-1
Dosya biçimi
RAW (SRW (ver.2.0.0)), JPEG (EXIF 2.21),
MPO (3D), MP4 (Film), DCF, DPOF 1.1
GPS
Tür
İsteğe bağlı GPS modülüne sahip coğrafi yer
işareti ekleme (WGS 84)
Özellik
Konum adı (Yalnızca İngilizce ve Korece)
187
Ek >
Fotoğraf makinesinin teknik özellikleri
Kablosuz ağ
Güç Kaynağı
Tür
IEEE 802.11b/g/n
İşlev
MobileLink, Remote Viewfinder,
Otomatik Yedekleme, E-posta, SNS ve Bulut,
Samsung Link, AutoShare, Wi-Fi Direct
NFC
Tür
Yeniden şarj edilebilir pil: BP1130 (1.130 mAh)
* Güç kaynağı bölgenize bağlı olarak değişiklik
gösterebilir.
Boyutlar (G x Y x D)
119 x 64,5 x 35,7 mm (çıkıntılar hariç)
Ağırlık
Evet
228 g (pil ve hafıza kartı hariç)
Arayüz
Dijital çıkış
USB 2.0 (mikro USB jak)
Çalışma sıcaklığı
Video çıkışı
• NTSC, PAL (seçilebilir)
• HDMI
Çalışma nemi
Harici sürüm
Evet (mikro USB)
Harici mikrofon
Evet
DC güç girişi
DC 5.0V, 1A mikro USB ile
0 – 40° C
5 – 85 %
Yazılım
i-Launcher, Adobe Photoshop Lightroom
* Performansı iyileştirmek için teknik özellikler haber verilmeden değiştirilebilir.
* Diğer marka ve ürün adları kendi sahiplerinin ticari markalarıdır.
188
Ek
Sözlük
AP (Erişim Noktası)
AEL/AFL (Oto Pozlama Kilidi/Oto Odak Kilidi)
Bir erişim noktası kablolu bir ağa bağlanmak için kablosuz cihazlara
olanak sağlayan bir cihazdır.
Bu özellikler odaklanmak ve hesaplamak istediğinizde pozlamayı veya
odağı kilitlemenize yardım eder.
Geçici ağ
AF (Otomatik Odaklama)
Geçici bir ağ, bilgisayarlar ile cihazlar arasında dosyaları ve internet
bağlantısını paylaşmak için olan geçici bir bağlantıdır.
Fotoğraf makinesi merceğini özneye otomatik olarak odaklayan
bir sistemdir. Fotoğraf makineniz otomatik olarak odaklanmak için
kontrast kullanır.
AdobeRGB
Adobe RGB, ticari baskı işlemlerinde kullanılır ve sRGB'den daha
geniş bir renk aralığına sahiptir. Renk aralığının daha geniş olması, bir
bilgisayardaki fotoğrafları kolayca düzenlemenize yardımcı olur.
AEB (Otomatik Poz Dengesi)
Bu özellik farklı pozlardaki birkaç görüntüyü otomatik olarak
yakalayarak doğru pozlandırılmış görüntü yakalamanıza yardım eder.
AMOLED (Aktif matris organik ışık yayan diyot)/
LCD (Likit Kristal Ekran)
AMOLED çok ince ve hafif olan görsel bir ekrandır ve ışıklandırılmasına
gerek yoktur. LCD, tüketici elektroniğinde sıklıkla kullanılan bir görsel
ekrandır. Bu ekran renkleri çoğaltmak için CCFL veya LED gibi ayrı bir
ışığa ihtiyaç duyar.
Diyafram
Diyafram, fotoğraf makinesi sensörüne ulaşan ışık miktarını kontrol
eder.
189
Ek >
Sözlük
Fotoğraf makinesi sallanması (Bulanma)
Kompozisyon
Eğer fotoğraf makinesi deklanşör açıkken taşınırsa, tüm görüntü
bulanık görünebilir. Deklanşör hızı yavaşladığında bu daha sık olur.
Hassaslığı artırarak, flaş kullanarak veya deklanşör hızını daha hızlıya
getirerek fotoğraf makinesi sallanmasını önleyin. Alternatif olarak bir
üçayak veya OIS işlevi kullanarak fotoğraf makinesini dengeleyin.
Fotoğrafçılıkta kompozisyon, fotoğraftaki öznelerin düzenlenmesi
anlamına gelir. Genelde üçte bir kuralına sadık kalarak iyi bir
kompozisyon elde edilebilir.
Bulut Bilgisayar
Japan Electronics and Information Technology Industries Association
(JEITA) tarafından geliştirilen dijital fotoğraf makineleri için dosya
biçimini ve dosya sistemini tanımlamada kullanılan bir teknik özelliktir.
Bulut bilgisayar verileri uzaktaki sunuculara depolamanıza ve bu
verileri internet erişimine sahip bir bilgisayardan kullanabilmenize
olanak sağlayan bir teknolojiidir.
Renk alanı
Fotoğraf makinesinin görebileceği renklerin aralığı.
Renk sıcaklığı
Renk Sıcaklığı, 'Kelvin derece' (K) olarak ölçülen ve belirli türde bir
ışık kaynağının renk tonunu ifade eden bir değerdir. Renk sıcaklığı
arttığından, ışık kaynağının rengi daha mavimsi kalitededir. Renk
sıcaklığı azaldığından, ışık kaynağının rengi daha kırmızımsı kalitededir.
5.500 Kelvin derecede ışık kaynağının rengi gün ortasındaki güneşe
benzer.
DCF (Fotoğraf Makinesi Dosya Sistemi için Tasarım kuralı)
Alan derinliği
Fotoğrafta kabul edilebilir şekilde odaklanılabilecek en yakın ve en
uzak noktalar arasındaki mesafe. Alan derinliği mercek diyaframına,
odak uzunluğuna ve fotoğraf makinesi ile özne arasındaki mesafeye
göre değişir. Örneğin daha küçük bir diyafram seçilmesi alan
derinliğini artıracak ve kompozisyon arkaplanını bulandıracaktır.
DPOF (Dijital Baskı Siparişi Formatı)
Baskı bilgilerini yazmak için olan bir biçimdir, örneğin bir bellek
kartındaki görüntüleri ve baskı sayısını seçmek gibi. Zaman zaman
fotoğraf mağazalarında bulunan DPOF uyumlu yazıcılar güvenilir baskı
almak için kartınızdaki bilgileri okuyabilir.
190
Ek >
Sözlük
EV (Poz Değeri)
Flaş
Aynı pozu veren fotoğraf makinesinin deklanşör hızının tüm
kombinasyonları ve mercek diyaframı.
Zayıf ışık bulunan ortamlarda yeterli pozlama oluşturmaya yardımcı
olan bir hızlı ışıktır.
EV Düzeltme
Odak uzunluğu
Bu özellik, fotoğraflarınızın pozunu iyileştirmek için fotoğraf makinesi
tarafından ölçülen poz değerini sınırlı artışlarda hızlı bir şekilde
ayarlamanıza olanak sağlar.
Merceğin ortasında odak noktasına kadar olan mesafe (milimetre).
Odak uzunluğunun fazla olması, görüş açısının daralmasına ve özne
büyümesine neden olur. Kısa odak uzunlukları, daha geniş görüş açıları
sağlar.
Exif (Değiştirileblir Görüntü Dosyası Biçimi)
Japan Electronic Industries Development Association (JEIDA)
tarafından tasarlanan dijital fotoğraf makineleri için bir görüntü
dosyasını tanımlayan teknik özelliktir.
Pozlama
Fotoğraf makinesinin sensörüne ulaşan ışık miktarıdır. Pozlama,
deklanşör hızı, diyafram değeri ve ISO hassaslığından oluşan bir
kombinasyon ile kontrol edilir.
Histogram
Görüntü parlaklığının grafiksel bir temsilidir. Yatay eksen parlaklığı
gösterirken dikey eksen piksel sayısını gösterir. Histogramdaki soldaki
(çok koyu) ve sağdaki (çok parlak) yüksek noktalar fotoğrafın yanlış
pozlandığını gösterir.
H.264/MPEG-4
Uluslararası standartlar örgütleri ISO-IEC ve ITU-T tarafından belirlenen
yüksek sıkıştırmaya sahip video biçimidir. Bu kod çözücü, Joint Video
Team (JVT) tarafından geliştirilen düşük bit hızlarında iyi video kalitesi
sağlayabilmektedir.
191
Ek >
Sözlük
Görüntü sensörü
Ölçüm
Görüntüdeki her piksel için bir fotosit içeren dijital fotoğraf
makinesinin fiziksel kısmıdır. Her fotosit, pzolama sırasında oluşan ışık
parlaklığını kaydeder. CCD (Şarj Destekli Cihaz) ve CMOS (Tamamlayıcı
Metal Oksit Yarıiletken) genel sensör türleridir.
Ölçüm, fotoğraf makinesinin ışık miktarını ölçmek için kullandığı
yöntemi gösterir.
IP (İnternet protokolü) adresi
Fotoğraf makinesi merceğini özneye manüel olarak odaklayan bir
sistemdir. Bir özneye odaklanmak için odak halkasını kullanabilirsiniz.
Bir IP adresi internete bağlı olan her cihaza atanan eşi olmayan bir
numaradır.
ISO duyarlılığı
Fotoğraf makinesinin ışığa karşı hassaslığı film fotoğraf makinesinde
kullanılan dengi film hızına bağlıdır. Daha yüksek ISO hassaslığı
ayarlarında, fotoğraf makinesi daha yüksek deklanşör hızı kullanır,
bu da fotoğraf makinesinin sallanması ve düşük ışığın sebep olduğu
bulanıklığı azaltabilir. Ancak, yüksek hassaslığa sahip görüntüler
gürültüye karşı daha duyarlıdır.
MF (Manuel Odak)
MJPEG (Hareketli JPEG)
Bir JPEG görüntüsü gibi sıkıştırılan bir video biçimidir.
MPO (Çoklu Resim Nesnesi)
Bir dosyada birden fazla görüntü içeren bir görüntü dosya formatı.
Bir MPO dosyası 3D TV'ler veya 3D monitörler gibi MPO uyumlu
ekranlarda bir 3D efekti sağlar.
JPEG (MüşterekFotografikUzmanları Grubu)
Dijital görüntüleri sıkıştırmak için kullanılan bir yöntemdir.
JPEG görüntüleri, görüntü çözünürlüğüne en az hasarı verecek şekilde
fotoğrafların dosya boyutunu düşürür.
192
Ek >
Sözlük
Gürültü
PAL (Faz Alternatif Hattı)
Dijital bir görüntüde yanlış ya da rastgele yerleştirilmiş parlak pikseller
gibi görünen yanlış yorumlanmış piksellerdir. Fotoğraflar yüksek
hassaslık ile çekildiğinde veya hassaslık karanlık bir yerde otomatik
olarak ayarlandığında genellikle gürültü oluşur.
Bir video renk kodlama standardı olup Afrika, Asya, Avrupa ve Orta
Doğuda birçok ülkede kullanılmaktadır.
NFC (Yakın Alan İletişimi)
Dijital bir görüntüde kullanılan sıkıştırma oranını ifade eder.
Yüksek kalitede görüntüler daha düşük sıkıştırmaya sahip olup bu
durum genellikle daha büyük dosya boyutu ile sonuçlanır.
NFC, yakın mesafelerdeki telsiz iletişimi için bir standartlar setidir.
Özellikleri etkinleştirmek ya da diğer cihazlar ile veri alışverişi yapmak
için NFC-etkin cihazları kullanabilirsiniz.
Kalite
RAW (CCD ham veri)
Bir video renkli kodlama standardı çoğunlukla Japonya, Kuzey Amerika,
Filipinler, Güney Amerika, Güney Kore ve Tayvan'da kullanılmaktadır.
Orijinal, işlenmeyen veriler doğrudan fotoğraf makinesinin görüntü
sensöründen alınır. Beyaz Denge, kontrast, doygunluk, netlik ve
diğer veriler görüntü standart dosya biçimine sıkıştırılmadan önce
düzenleme yazılımı kullanılarak manüple edilebilir.
Optik yakınlaştırma
Çözünürlük
Bu genel bir yakınlaştırma olup bir mercek ile görüntüleri büyütebilir
ve görüntülerin kalitsini bozmaz.
Dijital görüntüde bulunan piksel sayısı. Yüksek çözünürlükteki
görüntülerde daha fazla piksel vardır ve düşük çözünürlükteki
görüntülere göre normalde daha fazla ayrıntı gösterir.
NTSC (Ulusal Televizyon Sistemi Komitesi)
193
Ek >
Sözlük
Deklanşör hızı
Beyaz Denge (Renk dengesi)
Deklanşör hızı, deklanşörün açılıp kapanma süresini belirtir ve görüntü
sensörüne ulaşmadan önce diyaframdan geçen ışık miktarını kontrol
ettiğinden, bir fotoğrafın parlaklığı açısından önemli bir faktördür.
Yüksek deklanşör hızı ışığın içeri girmesi için daha az süre tanır; bu
nedenle, fotoğraf daha karanlık olur ve hareketli özneler daha kolay
dondurulur.
Bir görüntüdeki renklerin yoğunluğunun ayarlanmasıdır (normalde asıl
renkler kırmızı, yeşil ve mavidir). Beyaz Dengeyi veya renk dengesini
ayarlamadaki amaç bir görüntüdeli renklerin doğru bir şekilde elde
edilmesini sağlamaktır.
sRGB (Standart RGB)
Wi-Fi, elektronik cihazların verileri bir ağ üzerinden kablosuz olarak
aktarmalarına olanak sağlayan bir teknolojidir.
IEC (Uluslararası Elektroteknik Komisyonu) tarafından oluşturulan
uluslararası renk alanı standardı. Bu, PC monitörleri için renk alanından
tanımlanmıştır ve Exif için standart renk alanı olarak da kullanılmıştır.
Wi-Fi
WPS (Wi-Fi Korumalı Kurulum)
WPS, kablosuz ev ağlarını koruyan bir teknolojidir.
Parlaklık Alma
Görüntünün merkezi ile karşılaştırıldığında görüntünün çevresindeki
(dış kenarlar) parlaklığı veya doygunluğu düşürmektedir. Parlaklık alma,
görüntünüz merkezine yerleştirilen öznelere odaklanarak çizim yapar.
194
Ek
İsteğe bağlı aksesuarlar
Lens
Lens
SAMSUNG 18-55 mm
F3.5-5.6 OIS III
SAMSUNG 20-50 mm
F3.5-5.6 ED II
SAMSUNG 85 mm F1.4 ED SSA
SAMSUNG 12-24 mm F4-5.6 ED
SAMSUNG 16 mm F2.4
SAMSUNG 20 mm F2.8
SAMSUNG 45 mm F1.8
SAMSUNG 45 mm F1.8 [T6] 2D/3D
Harici Flaş
SAMSUNG 30 mm F2
SAMSUNG 50-200 mm
F4-5.6 ED OIS III
SEF42A
SEF220A
GPS
GPS10
SAMSUNG 60 mm F2.8
Macro ED OIS SSA
SAMSUNG 18-200 mm
F3.5-6.3 ED OIS
195
Ek >
İsteğe bağlı aksesuarlar
Deklanşör düğmesi (mikro USB türü)
Mikrofon
SR2NX02
EM10
Yeniden şarj edilebilir pil
Pil şarj cihazı
BP1130
BC3NX01
Fotoğraf makinesi çantası
Fotoğraf makinesi kılıfı
USB kablosu
HDMI kablosu
Askı
• Bu çizimler sizdeki gerçek parçalardan farklı olabilir. Ayrıntılar için bu
isteğe bağlı aksesuarların kendi kullanım kılavuzlarına bakın.
• Yalnızca, Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın. Samsung,
diğer üreticilere ait aksesuarları kullanmanızdan kaynaklanan hasarlardan
sorumlu değildir.
Hafıza kartı
Filtre
196
Ek
Dizin
A
Adobe Photoshop
Lightroom 167
Akıllı Filtre
Çekim modu 81
Oynatma modu 122
Çözünürlük
Çekim modu (Film) 106
Çekim modu (Fotoğraf) 74
Oynatma modu 119
E
Ekran Parlaklığı 152
Ekran türü 44
En iyi Yüz modu 58
D
Deklanşör hızı 17, 19
F
Alan Derinliği (DOF) 16, 21
DIRECT LINK 31
Flaş
Ayarlar 152
Dijital Baskı Sırası Biçimi
(DPOF) 115
B
Diyafram 15, 19
Bakım 170
Beyaz dengesi 77
Bir dokunuşta çekim 89
Büyütme 114
Dokunmatik oto.o. 88
Dosya aktarma
Mac 161
Windows 160
Dosyalar
Ç
Çekim modları
Akıllı 57
Auto 55
Deklanşör Önceliği 63
Diyafram Önceliği 62
Kaydetme 66
Manuel 64
Özel 65
Program 61
Fotoğraf tipi 75
Koruma 112
Silme 113
Video tipi 106
Döndürme 119
Duruş 13
G
Görüntü ayarlama
Akıllı panel 39
Dokunmatik ekran 40
Fotoğraf makinesinin teknik
özellikleri 184
Flaş seçenekleri 101
Işığı yansıtarak fotoğraf çekme 26
Kılavuz numarası 25
Yoğunluk 102
F-numarası 15
Fotoğrafları ayarlama 120
Kırmızı göz 121
Yüzlerin rötuşu 121
Güç Tasarrufu modu 153
H
Hafıza kartı
İkaz 173
Yerleştir 33
Fotoğraflar
3D TV'de görüntüleme 159
Büyütme 114
Çekim seçenekleri 74
Düzenleme 118
Fotoğraf makinesinde
görüntüleme 110
HDTV'de görüntüleme 158
Fotoğraf makinesi
Düzen 29
PC'ye bağlama 160
Fotoğraf Makinesi
Bağlantısını kesme (Windows) 161
Çıkarılabilir disk olarak
bağlama 160
I
ISO duyarlılığı 76
İ
i-Function 68
i-Launcher 163
197
Ek >
Dizin
İsteğe bağlı aksesuarlar
Flaş düzeni 50
Flaşı bağlayın 51
GPS modülü düzeni 53
GPS modülünü takma 53
İzleme oto.o. 88
i-Zoom 69
O
R
Ü
Odak uzunluğu 20
Remote Viewfinder 131
Üçte bir kuralı 23
Odak yardımcısı 90
Renk alanı 148
Odak Zirvesi 90
Resim Sihirbazı 80
Optik Görüntü Sabitleme
(OIS) 93
Otomatik odaklama 82
K
Kablosuz ağ 124
Oto Yedekleme 133
Karartıcı 107
Ö
Kırmızı göz etkisi
Ölçüm 98
Çekim modu 102
Oynatma modu 121
Küçük resimler 110
M
Mercekler
Düzen 45
İşaretler 49
Kilit açma 46
Kilitleme 46
MobileLink 129
V
Video Çıkışı 153
S
Videolar
Görüntüleme 116
Kaydetme 66
Seçenekler 106
Yakalama 117
Samsung Link 141
Servis merkezi 181
Simgeler
Çekim modu 41
Oynatma modu 43
Slayt Gösterisi 114
Y
Sürüş 94
Yüzlerin rötuşu 121
Ş
Z
Şarj oluyor 34
Zamanlayıcı 95
T
3
Poz Değeri (EV) 15, 104
Tarih ve Saat 153
3D modu 70
Poz Tarama 96
TV 158
P
Paketi açma 28
Panorama modu 59
Pil
İkaz 177
Şarj oluyor 34
Yerleştir 33
198
Ek
Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması
(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)
Bu üründeki pillerin doğru atılması
(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)
(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)
Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret,
ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB
kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması
gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre
ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu
diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir
şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.
Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme
işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi
için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat
kurmalıdır.
Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin
kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması
gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC
Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva,
kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa,
bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.
Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını
özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki
ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.
İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin
hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik
aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.
199
DİKKAT
PİLİN YANLIŞ YERLEŞTİRİLMESİ HALİNDE PATLAMA
TEHLİKESİ VARDIR.
KULLANILAN PİLLERİ TALİMATLARA UYGUN ŞEKİLDE
İMHA EDİN.
200
Satış sonrası servisler veya sorularınız için lütfen ürününüzle birlikte verilen
garantiye bakın veya www.samsung.com adresindeki web sitemizi ziyaret
edin.
Download PDF