Samsung | NX10 | Samsung NX10 Kullanım kılavuzu

Bu kullanım kılavuzunda kameranızın
kullanımıyla ilgili ayrıntılı açıklamalar
bulunmaktadır. Lütfen öncelikle bu
kılavuzun tamamını okuyun.
Ä Bir başlığı tıklatın
Hızlı başvuru
İçindekiler
Temel işlevler
Temel çekim
User Manual
NX10
Gelişmiş çekim işlevleri
Oynatma/Düzenleme
Kamera ayarları menüsü
Ekler
Sağlık ve Güvenlik Bilgileri
Tehlikeli durumlardan sakınmak ve kameranızdan en iyi performansı elde etmek için aşağıdaki uyarılara her
zaman uyun.
Uyarı—kendinizi veya başkalarını
yaralamanıza neden olabilecek durumlar
2
Öznenin gözlerinin zarar görmemesine
dikkat edin
Dikkat—kameranızın veya diğer cihazların
zarar görmesine neden olabilecek durumlar
Flaşı insanlara veya hayvanlara yakın mesafede
(1 m/3 ft'ten daha yakın) kullanmayın. Flaşı öznenin
gözüne çok yakın tutarak kullanmak geçici veya
kalıcı hasarlara neden olabilir.
Not—notlar, kullanımla ilgili ipuçları ve ek
bilgiler
Pilleri ve şarj cihazlarını kullanırken veya
atarken dikkatli olun
Güvenlik Uyarıları
Kameranızı yanıcı veya patlayıcı gazların veya
sıvıların yakınında kullanmayın
Kameranızı benzin, yakıt veya yanıcı kimyasal
maddelerin yakınında kullanmayın. Yanıcı sıvı,
gaz veya patlayıcı malzemeleri kamera veya
aksesuarlarıyla aynı bölmede saklamayın veya
taşımayın.
Kameranızı küçük çocuklardan ve evcil
hayvanlardan uzak tutun
Kameranızı ve tüm aksesuarlarını küçük çocukların
ve hayvanların erişmeyeceği yerde bulundurun.
Küçük parçalar çiğnenebilir veya yutulursa ciddi
yaralanmalara neden olabilir. Hareketli parçalar ve
aksesuarlar da fiziksel tehlike arz edebilir.
• Yalnızca Samsung tarafından onaylanan pilleri
ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz pil veya
şarj cihazı kullanılması ciddi yaralanmalara veya
kameranızın zarar görmesine neden olabilir.
• Pilleri asla ateşe atmayın. Kullanılmış pilleri
atarken tüm yerel düzenlemelere uyun.
• Pilleri veya kameraları asla mikrodalga fırın, ocak,
radyatör veya soba gibi ısıtıcıların içine ya da
üzerine koymayın. Piller fazla ısınırsa patlayabilir.
Güvenlik Önlemleri
Kameranızı dikkatli ve makul bir şekilde
kullanın ve saklayın
• Kameranızın ıslanmamasına dikkat edin; sıvılar
kameraya ciddi hasar verebilir. Kameranızı ıslak
elle kullanmayın. Kameranızın su yüzünden zarar
görmesi, üretici garantisini geçersiz kılar.
3
• Kamerayı uzun süre doğrudan güneş ışığına veya
yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın. Güneş
ışığına veya yüksek sıcaklıklara uzun süre maruz
kalması kameranızın iç bileşenlerinin kalıcı bir
şekilde hasar görmesine neden olabilir.
• Kameranın içindeki hareketli parçaların ve iç
bileşenlerin zarar görmemesi için kameranızı tozlu,
kirli, nemli veya iyi havalandırılmamış yerlerde
kullanmayın ve saklamayın.
• Kamerayı uzun süre kullanmadan saklayacaksanız
içindeki pilleri çıkarın. İçindeki pillerde akma olabilir
veya zamanla paslanarak kameranıza önemli
hasar verebilir.
• Kameranızı kumsal veya benzeri yerlerde
kullanırken kuma ve kire karşı koruyun.
• Kameranızı ve monitörünü darbelere, sert
kullanıma ve aşırı titreşime karşı koruyun, aksi
takdirde ciddi zarar görebilirler.
• Kabloları veya adaptörleri bağlarken ve pilleri veya
hafıza kartlarını takarken dikkatli olun. Bağlantıları
zorlamak, kabloları doğru takmamak veya pilleri ve
hafıza kartlarını yanlış takmak bağlantı noktalarına,
girişlere ve aksesuarlara zarar verebilir.
• Kameranın hiçbir bölümüne, yuvasına veya erişim
noktasına herhangi bir yabancı nesne sokmayın.
Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar garantiniz
tarafından kapsanmayabilir.
Pilleri, şarj cihazlarını ve hafıza kartlarını
koruyun
• Pilleri veya hafıza kartlarını çok düşük veya çok
yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın (0º C/32º
F'den düşük veya 40º C/104º F'den yüksek). Çok
düşük veya çok yüksek sıcaklıklar pillerin şarj
kapasitesini düşürebilir ve hafıza kartlarının doğru
çalışmamasına neden olabilir.
• Pillerin metal nesnelere temas etmemesine dikkat
edin, aksi taktirde bu durum + ve - uçları arasında
bağlantı oluşmasına ve pilde geçici veya kalıcı
hasara neden olabilir.
• Hafıza kartlarının sıvı, kir veya yabancı
maddelerle temas etmemesine dikkat edin. Hafıza
kartı kirlenirse, kartı kameranıza takmadan önce
yumuşak bir bezle temizleyin.
• Kameranıza hafıza kartı takıp çıkarırken
kameranızı kapatın.
• Hafıza kartlarını eğmeyin, düşürmeyin, üzerine
ağır cisimler koymayın veya bastırmayın.
• Başka kameralarda veya bilgisayarda
formatlanmış hafıza kartlarını kullanmayın. Hafıza
kartını kameranızda tekrar formatlayın.
• Asla hasarlı şarj cihazı, pil veya hafıza kartı
kullanmayın.
Yalnızca, Samsung tarafından onaylanan
aksesuarları kullanın
Uyumsuz aksesuarların kullanılması kameranıza
zarar verebilir, yaralanmalara neden olabilir veya
garantinizi geçersiz kılabilir.
Kameranızın merceğini koruyun.
• Merceği doğrudan güneş ışığına tutmayın; aksi
takdirde görüntü sensöründe renk bozulması
olabilir veya sensör doğru çalışmayabilir.
• Merceğinizi parmak izi veya çizilmelere karşı
koruyun. Merceğinizi yumuşak, temiz, havsız bir
mercek beziyle temizleyin.
Önemli Kullanım Bilgileri
Kameranıza yalnızca yetkili personelin servis
sağlamasına izin verin.
Yetkili olmayan kişilerin kameraya servis yapmasına
izin vermeyin veya kameraya kendiniz servis
yapmaya çalışmayın. Yetkili olmayan kişilerin servis
yapmasından kaynaklanacak her tür zarar garanti
kapsamınızın dışındadır.
Pil ve şarj cihazı için maksimum kullanım
süresi sağlayın
Bu kullanım kılavuzunun yapısı
• Pillerin fazla şarj edilmesi pil ömrünü kısaltabilir. Şarj
tamamlandıktan sonra kabloyu kameradan çıkarın.
• Kullanılmayan piller zaman için de boşalır ve
kullanmadan önce tekrar şarj edilmeleri gerekir.
• Kullanmadığınız zamanlarda şarj cihazlarını güç
kaynağından çıkarın.
• Pilleri yalnızca amaçlarına uygun olarak kullanın.
Temel işlevler
Kamerayı nemli ortamlarda kullanırken
dikkatli olun
4
Kamerayı soğuk bir ortamdan sıcak ve nemli
bir ortama geçirdiğinizde, hassas elektronik
devrelerinde ve hafıza kartında yoğuşma olabilir. Bu
durumda, kamerayı kullanmadan önce tüm nemin
buharlaşması için en az 1 saat bekleyin.
Kullanmadan önce kameranın doğru çalışıp
çalışmadığını kontrol edin
Üretici kameranın hatalı çalışmasından veya doğru
kullanılmamasından kaynaklanabilecek hiçbir dosya
kaybı veya zarardan sorumlu tutulamaz.
Telif hakkı bilgileri
• Microsoft Windows ve Windows logosu, Microsoft
Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.
• HDMI, HDMI logosu ve "High Definition Multimedia
Interface" terimi HDMI Licencing LLC'nin ticari
markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
• QuickTime® ve QuickTime® logosu Apple
Computer, Inc.'ın ticari markaları veya tescilli ticari
markalarıdır ve lisans alınarak kullanılır.
• Kameranın teknik özellikleri veya bu kılavuzun
içeriği kamera işlevlerinin yükseltilmesi nedeniyle
önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
• Açık Kaynak Lisansı ile ilgili olarak sağlanan
CD-ROM’da "OpenSourceInfo.pdf" adlı belgeye
bakın.
12
Kameranızın yerleşimini, simgeleri ve çekimle
ilgili temel işlevleri öğrenin.
Temel çekim
38
Mod seçerek fotoğraf çekmeyi ve video
kaydetmeyi öğrenin.
Gelişmiş çekim işlevleri
50
Çekim modunda kullanabileceğiniz
seçenekler hakkında bilgi edinin.
Çekim seçeneklerini kullanarak, daha
özelleştirilmiş resimlerin ve video kliplerin
keyfini çıkarabilirsiniz.
Oynatma/Düzenleme
78
Fotoğrafları, videoları oynatmayı ve
fotoğrafları veya videoları düzenlemeyi
öğrenin.
Kamera ayarları menüsü
102
Kamera kullanım ortamı, kurulum menüsü
kullanılarak istenen bir duruma ayarlanabilir.
Ekler
Ayarlar, hata mesajları, teknik özellikler ve
bakımla ilgili ipuçlarına bakın.
109
Bu kılavuzda kullanılan gösterimler
Çekim modu
İşaret
Smart Auto (Akıllı Otomatik)
Program
Aperture Priority (Diyafram
öncelikli pozlama)
Shutter priority (Deklanşör
öncelikli pozlama)
Aşağıdaki şemada, kamera gövdesindeki gerçek
çekim modu düğmesi gösterilmektedir.
İstediğiniz çekim modunu, çekim modu düğmesini
döndürerek seçebilirsiniz.
Aşağıdaki şemada durum (
) değerine
ayarlanmıştır.
Seçili
çekim
modu
Manual (Manüel)
Night (Gece)
Kullanıcı Kılavuzundaki Yön Tuşları
Portrait (Portre)
5
Menüde dolaşmak için gerekli adımlar açıklanırken,
aşağıdaki yukarı, aşağı, sol ve sağ yön okları
gösterilir.
Landscape (Manzara)
Scene (Sahne)
[S ]
Movie (Video Klip)
Başlığın yanında gösterilen çekim modu
açıklaması
AF MF
[W ]
Bu, açıklanan işlevlerin yalnızca çekim modundan
seçilebileceğini gösterir.
(SAHNE) modunda,
bu, sahnenin yalnızca bir bölümüne karşılık gelir.
Görüntüler, ışığın miktarına göre parlak veya karanlık
çekilebilir. Bu durumda, merceğe giren ışığın miktarını
kontrol ederek uygun ayarı yapabilirsiniz.
S - Uygulama
S0
S + Uygulama
(Program),
(Diyafram öncelikli
pozlama),
(Deklanşör öncelikli
pozlama),
(Gece),
(Portre),
(Manzara),
(Sahne), veya
(Video klip) modu.
[X ]
ISO
Örn) Pozlamayı ayarlama (parlaklık)
Pozlamayı ayarlama (parlaklık)
WB
[T ]
Örn) 'Play' (Oynatma) modunun yürütülmesi
Kullanıcı, kaydedilen resimleri ve video kliplerini
kontrol edebilir.
1 [
•
] düğmesine basın
En son kaydedilen dosyaları gösterir.
2 Birbirini izleyen resimleri sırayla kontrol etmek için
[X] düğmesini kullanın.
Bu kılavuzda kullanılan menü
görüntüsü
Bu kılavuzda kullanılan simgeler
Simge
Fotoğraf çekimi modunun menü görüntüsü
1
Çekim 1(
2
1)
Çekim 2(
3
1
1
2
Çekim 3( 3)
Ayar 1( 1)
Ayar 3(
Kullanıcı kurulumu ( 1) Ayar 2( 2)
Güvenlik uyarıları ve önlemler
3
3)
[ ]
Kamera düğmeleri; örneğin: [Deklanşör]
(deklanşör düğmesini gösterir)
( )
Başvuru sayfasını gösterir
→
Adım içinde bir menüyü veya seçeneği
belirlerken görüntülenir
Örnek: Çekim 1 ( 1) → Quality (Kalite)
seçeneklerini belirleyin. (Çekim 1 ( 1) ve
daha sonra, Quality (Kalite) seçeneklerinin
belirleneceğini gösterir)
2)
Video klip çekimi modunun menü görüntüsü
6
1
2
3
1
1
2
3
*
Çekim 1(
1)
Çekim 2(
Çekim 3(
Açıklama
İşlevle ilgili ek bilgiler
3)
Simgeleri açıklayan yorum
Bu kılavuzda kullanılan kısaltmalar
2)
Kısaltmalar
Açıklama
Örn) Video klip dosyasının görüntü kalitesinin
ayarlanması
AF (Otomatik Odak)
1 Mod düğmesini
DPOF (Dijital Baskı Siparişi
Formatı)
Farklı Değerlerde
Pozlama
Baskı siparişi
işareti
ayarına getirin.
2 [MENU] düğmesine basın
BKT (Farklı Değerlerde Pozlama)
Otomatik odak
EV (Poz Değeri)
Poz değeri
→ Quality (Kalite)
seçeneklerini belirleyin
OIS (Optik Görüntü Sabitleme)
Optik görüntü
sabitleme
4 İstediğiniz bir görüntü kalitesini seçin
Uluslararası Standart)
3 Çekim1 (
1)
ISO (Renkli negatif film için
WB (Beyaz Dengesi)
Film duyarlılığı
Beyaz dengesi
Bu kılavuzda kullanılan ifadeler
Deklanşöre basma
Pozlama (Parlaklık)
• [Deklanşör] düğmesine yarım basma: deklanşöre
yarım basın
• [Deklanşör] düğmesine basma: deklanşöre tam
olarak basın
Kameranıza giren ışık miktarı pozlamayı
belirler. Pozlamayı deklanşör hızı, açıklık değeri
ve ISO hızıyla değiştirebilirsiniz. Pozlamayı
değiştirdiğinizde, fotoğraflarınız daha karanlık veya
daha aydınlık olur.
7
[Deklanşör] düğmesine
yarım basma
[Deklanşör] düğmesine
basma
Özne, arka plan ve kompozisyon
• Özne: bir kişi, hayvan veya nesne gibi sahne
içindeki ana konu
• Arka plan: öznenin etrafındaki nesneler
• Kompozisyon: özne ve arka planın birleşimi
Arka plan
Kompozisyon
Özne
Normal pozlama
Fazla pozlama (çok parlak)
Hızlı başvuru
İnsan fotoğrafları çekme
modu → Beauty Shot (Güzellik
Çekimi) f47
• Kırmızı göz azaltma f56
• Face Detection AF (Yüz Algılama AF)
f64
s
8
Gece veya karanlık yerlerde
çekim yapma
s
modu f45
• Flaş ayarı seçenekleri f55
• ISO hızı ayarı f59
Yazı, böcek veya çiçek
fotoğrafı çekme
s
modu → Yakın karakter çekimi f39
• Beyaz Dengesini Kullanma f68
Pozlamayı ayarlama
(parlaklık)
•
•
•
•
ISO hızı ayarı f59
Pozlamayı ayarlama f66
Ölçüm f67
BRK(Farklı Değerlerde Pozlama) f74
Farklı efekt uygulama
Hareketi fotoğraflama
s modu f42
• Continuous (Sürekli), Burst (Seri) çekim
f73
• Picture Wizard (Resim Sihirbazı) f75
• Fotoğraf stili f88
• Akıllı Albüm'deki dosyaları
kategoriye göre
görüntüleme f 81
• Hafıza kartındaki tüm
dosyaları silme f 83
• Dosyaları slayt gösterisi
olarak görüntüleme f 84
• Dosyaları bir TV'de veya
HDTV'de görüntüleme f 92
• Kamerayı bir bilgisayara
bağlama f 93
• Sesi ve ses seviyesini
ayarlama f 104
• Ekranın parlaklığını
ayarlama f 104
• Görüntü dilini değiştirme
f 104
• Tarihi ve saati ayarlama
f 106
• Hafıza kartını formatlama
f 105
Kameranın titremesini
azaltma
• Optik Görüntü Sabitleme (OIS) f35
• Sorun giderme f 115
İçindekiler
Temel işlevler...................................................... 12
9
Paketi açma ............................................................. 13
Her bir parçanın adı ve görevi ................................. 14
Diopter ayarlama kadranı/Vizör adaptörü/Durum
lambası .................................................................... 16
Mercek parçalarının adları ...................................... 17
Çekimden önceki hazırlıklar ..................................... 18
Pili şarj etme ............................................................ 18
Pili takma ................................................................. 19
Hafıza kartını takma ................................................ 20
Merceği takma/sökme ............................................. 21
Kamera askısını bağlama ....................................... 22
Kamerayı açma ve başlatma ................................... 23
Simge ...................................................................... 25
Seçenek/menü belirleme yöntemi ........................... 26
Kadranı kullanma .................................................... 26
[Fn] düğmesini kullanma ........................................ 27
Görüntüyü ve sesi ayarlama .................................... 28
Görüntü türünü değiştirme ...................................... 28
Kullanıcı görüntüsünü ayarlama ............................. 29
Sesi ayarlama.......................................................... 29
Ekran görüntüsünü ayarlama .................................. 30
Basit resim çekme yöntemi ...................................... 31
Daha net fotoğraflar elde etmek için ipuçları ........... 32
Kamerayı doğru tutma ........................................... 32
Görüntü sabitleme ................................................. 32
Deklanşör düğmesine yarım basma ..................... 32
Öznenin odak dışında olmasını önleme ............... 33
Otomatik/manüel odak işlevini ayarlama ................ 34
Yakınlaştırma ........................................................... 34
Optik Görüntü Sabitleme (OIS) ............................... 35
Menü seçeneğindeki OIS düğmesini kullanma....... 36
Derinlik önizlemesi .................................................. 37
Temel çekim ........................................................ 38
Akıllı otomatik modunu kullanma ............................. 39
Program modunu kullanma...................................... 40
Diyafram Öncelikli Pozlama, Deklanşör Öncelikli
Pozlama veya Manüel modu kullanma .................... 41
Açıklık Önceliği modunu kullanma .......................... 41
Açıklık değeri ........................................................... 41
Deklanşör Önceliği modunu kullanma .................... 42
Deklanşör hızı ......................................................... 42
Manüel modunu kullanma ....................................... 43
Gece/portre/manzara modunu kullanma ................. 45
Gece modunu kullanma .......................................... 45
Portre modunu kullanma ......................................... 45
Manzara modunu kullanma..................................... 45
Sahne modunu kullanma ......................................... 46
Güzellik Çekimi modunu kullanma .......................... 47
Video klip kaydetme ................................................. 48
Açıklık değerini ayarlama ........................................ 48
Ekranı karartmak için............................................... 48
Rüzgar Sesi Önleyiciyi kullanma............................. 49
İçindekiler
Gelişmiş çekim işlevleri .................................... 50
10
Çözünürlüğü ve kaliteyi ayarlama ......................... 51
Bir çözünürlük ayarlama.......................................... 51
Resmin görüntü kalitesini ayarlama ........................ 52
Video klip kalitesini ayarlama .................................. 52
Gürültü azaltma ....................................................... 53
Zamanlayıcı işlevini kullanma .................................. 54
Zamanlayıcı işlevini ayarlama ................................. 54
Karanlık bir yerde resim çekme ............................... 55
Flaş açma düğmesini kullanma............................... 55
Flaş seçeneğini ayarlama ....................................... 55
Kırmızı göz düzeltme işlevini kullanma ................... 56
1. Perde, 2. Perde ................................................... 56
Flaş ışığı miktarını ayarlama ................................... 57
Bir harici flaş birimi kullanma
(ayrı olarak satın alınır) ........................................... 58
ISO duyarlılığını ayarlama....................................... 59
Odaklama yöntemleri ............................................... 60
Odaklama yöntemlerini değiştirme.......................... 60
AF Önceliği .............................................................. 60
AF yardımcı lambasını kullanma............................. 61
Odak alanını değiştirme .......................................... 61
Seçilen alanda bir odak ayarlama ........................... 62
MF Yardımı’nı Ayarlama .......................................... 63
Yüz algılama ............................................................ 64
Normal yüz algılama ............................................... 64
Kendi portreniz yüz algılama ................................... 65
Resmin parlaklığını ve rengini ayarlama ................. 66
Pozlamayı ayarlama (parlaklık)............................... 66
Pozlama ayarlaması................................................ 66
Parlaklık ölçüm yöntemini değiştirme...................... 67
Beyaz dengesini ayarlama ...................................... 68
Renk alanı ............................................................... 71
Akıllı aralık ............................................................... 72
Çekim yöntemini değiştirme..................................... 73
Art arda çekim yöntemi ve zamanlayıcı kurulumu .. 73
Ayrıntılı tarama kurulumu ........................................ 74
Özel efekt/fotoğraf rötuşu......................................... 75
Resim sihirbazı ........................................................ 75
Key Mapping (Düğme Eşleme)................................ 77
Düğme Eşlemesini Ayarlama .................................. 77
İçindekiler
Oynatma/Düzenleme ......................................... 78
11
Oynatma (resim/video klip) ...................................... 79
Resimleri oynatma modunda görüntüleme ............. 79
Akıllı albümdeki dosyaları kategoriye göre
görüntüleme ............................................................ 81
Bölünmüş görünüme dönüştürme........................... 81
Dosya koruması ...................................................... 82
Dosya silme ............................................................. 82
Büyütme/küçültme ................................................... 84
Video klip görüntüleme ............................................ 85
Resim düzenleme .................................................... 87
Çözünürlüğü değiştirme ......................................... 87
Döndürme................................................................ 87
Kırmızı göz düzeltme .............................................. 88
Aydınlatmayı ayarlama............................................ 88
Resim stili ................................................................ 88
Yüz rötuşu ............................................................... 88
Yazdırma bilgilerini (DPOF) ayarlama..................... 89
Dosyaları TV veya HDTV'de görüntüleme............... 91
Dosyaları bilgisayarınıza aktarma............................ 93
Windows kullanıcıları için ........................................ 93
Mac kullanıcıları için ................................................ 96
Samsung Master'ı Kullanma ................................... 97
Samsung RAW Converter'ı Kullanma...................... 98
Pozlamayı düzeltme ................................................ 99
RAW dosyalarını düzenlerken JPEG/TIFF
dosyalarını kullanma ............................................. 100
RAW dosyalarını JPEG veya TIFF formatında
kaydetme ............................................................... 100
Fotoğrafları bir fotoğraf yazıcıda (PictBridge)
yazdırma ................................................................ 101
Kamera ayarları menüsü ................................. 102
Kamera ayarları menüsü ....................................... 103
Ses ........................................................................ 104
Ekran ..................................................................... 104
Normal kurulum 1 .................................................. 105
Normal kurulum 2 .................................................. 106
Normal kurulum 3 .................................................. 107
Ekler ................................................................. 109
Hata mesajları .........................................................110
Kameranın bakımı...................................................111
Kameranızı temizleme ...........................................111
Hafıza kartları hakkında .........................................112
Pil hakkında ............................................................113
Servis merkezine başvurmadan önce ....................115
Kameranın teknik özellikleri ....................................118
Merceğin teknik özellikleri ...................................... 122
Aksesuarlar (isteğe bağlı öğeler) ........................... 123
Dizin ....................................................................... 125
Temel işlevler
Kameranızın yerleşimini, simgeleri ve çekimle ilgili temel
işlevleri öğrenin.
Paketi açma ………………………………………………13
Her bir parçanın adı ve görevi …………………………14
Çekimden önceki hazırlıklar ……………………………18
Kamerayı açma ve başlatma …………………………23
Seçenek/menü belirleme yöntemi ……………………26
Görüntüyü ve sesi ayarlama …………………………28
Basit resim çekme yöntemi ……………………………31
Daha net fotoğraflar elde etmek için ipuçları ………32
Paketi açma
Aşağıdaki parçaların ürün kutunuzda olduğundan emin olun.
13
Kamera (Gövde
kapağı, vizör
adaptörü, Flaş
yuvası kapağı dahil)
USB kablosu
Hızlı Başlangıç
Kılavuzu
Şarj cihazı/AC güç
kablosu
Pil
Askı
Yazılım yükleme CD'si
(kullanım kılavuzu dahil)
Bileşenlerin veya isteğe bağlı parçaların görüntüsü, gerçek ürünlerden farklı olabilir.
İsteğe bağlı öğelerle ilgili daha fazla bilgi almak için bkz. "Aksesuarlar (isteğe bağlı öğeler)" (sf. 123)
Her bir parçanın adı ve görevi
Mod düğmesi (sf. 5)
Sürüş modu düğmesi(sf. 73)
Flaş yuvası
kapağı (sf. 58)
Yeşil düğme*
Flaş yuvası (sf. 58)
Kadran (sf. 26)
Diopter ayarlama
kolu (sf. 16)
Yerleşik flaş
(sf. 55)
Deklanşör düğmesi (sf. 7)
AF yardımcı ışığı/
kapama düğmesi (sf. 23)
14
AF yardımcı lambası/
zamanlayıcı lambası (sf. 61)
Flaş düğmesi
(sf. 55)
Mercek montaj
işareti (sf. 21)
Derinlik önizlemesi
düğmesi (sf. 37)
Mercek montaj yeri (sf. 21)
Kamera askısı
tutucu (sf. 22)
Gövde kapağı (sf. 21)
Mercek çıkarma
düğmesi (sf. 21)
Görüntü Sensörü
DC Girişi bağlantı
noktası
* Yeşil düğmeyi [ ] kullanın.
Çekim için bekleme durumundayken
düğmesine bir kez basılırsa, aşağıdaki kurulum değerleri başlatılır.
Program shift (Program değişimi) / Ayrıntılı resim sihirbazı kurulumu / Beyaz dengesi hassas ayarı / Renk
Sıcaklığı ayar değeri /Ekran menüsünün renklerini ayarlama / Zamanlayıcı / Flaş EV / AF'yi seçerken veya
ayarlarken, değiştirilen odak alanını varsayılan değere (merkez) ayarlar / Bracketing (Farklı Değerlerde
Pozlama) kurulumu
HDMI bağlantı
noktası (sf. 92)
Deklanşör bağlantı
noktası
USB/AV Çıkış Bağlantı
Noktası (sf. 94)
Her bir parçanın adı ve görevi
Vizör adaptörü (sf. 16)
Vizör
AEL düğmesi (sf. 77)
MENU düğmesi (sf. 26)
EV düğmesi (sf. 43)
Göz sensörü*
15
Görüntü
DISP düğmesi (sf. 28)
İşlev(Fn) düğmesi (sf. 27)
Durum lambası (sf. 16)
Yön tuşu (sf. 5)
Hafıza kartı kapağı
Sil/Picture wizard
(Resim sihirbazı)
düğmesi (sf. 82)
Üçayak montaj yeri
Oynatma
Pil bölmesi
düğmesi (sf. 79) kapağı (sf. 19)
* Göz sensörünün kullanımı
Kullanıcılar, Oto modunda göz sensörünü çalıştırarak vizörü
(Yalnızca EVF) kullanmaya çalıştıklarında bu ürün otomatik
olarak Yalnızca EVF’ye döner ve tüm bilgiler vizörde gösterilir.
Göz sensörünü elinizle veya başka bir malzemeyle kapatmayın.
Hafıza kartı
yuvası
Her bir parçanın adı ve görevi
Diopter ayarlama kadranı/Vizör
adaptörü/Durum lambası
16
Diopter ayarlama kolunun
kullanımı
Vizörü, kullanıcının görüşüne
uygun bir şekilde ayarlamak
mümkündür.
Görüntü vizörden net bir
şekilde gösterilmiyorsa, görüş
Görüş ayarlama ayarlama kolunu sola/sağa
kolu
hareket ettirerek net bir görüntü
elde edin.
Vizör Adaptörünün Çıkarılması
Kamera taşınırken, vizör
adaptörü vizöre takılı durur. Vizör
adaptörünü çıkarmak için, şekilde
gösterildiği gibi yukarı doğru itin.
Vizör adaptörü
Durum lambası
Durum lambası
Bir resmi kaydederken veya video
klip çekerken, durum gösterge
lambası yanıp sönerek kameranın
çalışma durumunu gösterir.
• Yanıp sönüyor: Bir fotoğraf
veya video kaydedilirken
veya bilgisayar veya yazıcı
tarafından okunurken
• Sürekli: Bir bilgisayara veya
yazıcıya bağlıyken veri aktarımı
olmadığında.
Her bir parçanın adı ve görevi
Mercek parçalarının adları
Mercek
bilgileri
Mercek takma kısmının
birleşim yeri
17
Yakınlaştırma halkası
Işık siperliğinin
birleşim yeri
Mercek
Mercek takma
kısmının birleşim yeri
AF/MF anahtarı
(sf. 34)
OIS anahtarı
(sf. 35)
Odak halkası
(sf. 33)
Mercek
Odak halkası
[SAMSUNG 30mm F2]
[SAMSUNG 18-55mm F3.5-5.6 OIS]
• Merceği ayrı olarak satın alırken, lütfen kullanım uyumluluğu olan modelleri kontrol etmek için bir servis merkezine başvurun.
• Bu kullanıcı kılavuzu, SAMSUNG 18-55mm F3.5-5.6 OIS merceğine göre hazırlanmıştır. Yukarıda belirtilenlerin yanı sıra,
merceklerle ilgili daha fazla bilgi için lütfen Mercek Kullanım Kılavuzu’na bakın.
Çekimden önceki hazırlıklar
Pili şarj etme
Lütfen bu ürünü kullanmadan önce pili tam olarak
şarj edin.
CHARGE
Lütfen bağlantıları aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi
yapın.
AC güç kablosu
INSERT
Şarj lambası
18
1
INSERT
2
Şarj cihazı
• Pili şarj cihazından çıkarmak için ok yönünde hafifçe
kaldırın.
• Doğru kullanım için lütfen belirtilen şarj cihazı veya
pil ürününü kullanın. SAMSUNG, belirtilenlerin
dışında bir ürünün kullanılması sonucu ortaya
çıkabilecek herhangi bir kazadan sorumlu değildir.
INSERT
Şarj lambasının rengi
Kırmızı
Yeşil
Kapalı veya Sarı
Şarj durumu
Şarj oluyor
Tam olarak şarj oldu
Şarj hatası
Çekimden önceki hazırlıklar
Pili takma
1
19
3
Ok yönünde
iterek açın
2
Ok yönünde
aşağı iterek
kapatın.
Pili çıkarırken, kilitleme kolunu hafifçe aşağıya doğru
çekin. Böylece, pil çıkarılabilir.
Kilitleme kolu
Çekimden önceki hazırlıklar
Hafıza kartını takma
1
3
20
2
Metal ucun
yönünü kontrol
ettikten sonra,
hafıza kartını
yerleştirebilirsiniz.
• Hafıza kartını çıkarırken, takma yönünde hafifçe
iterek kartı çıkarabilirsiniz.
• Lütfen hafıza kartını veya pili, kameranın durum
gösterge lambası yanıp sönerken çıkarmayın. Aksi
takdirde, veri kaybı veya üründe hasar meydana
gelebilir.
Çekimden önceki hazırlıklar
Merceği takma/sökme
Merceğin sökülmesi
Merceği takmadan önce, lütfen mercek montaj kapağını ve
gövde kapağını çıkarın.
Kamera gövdesindeki montaj işaretini (kırmızı) mercek
montaj kısmındaki noktayla (kırmızı) eşleştirdikten
sonra, yerine oturma sesini duyuncaya kadar merceği
saat yönünde döndürerek takın. Merceğin çıkarılması
gerektiğinde, mercek sökme düğmesini basılı tutarken
merceği saatin ters yönünde döndürün.
21
Merceği takmadan önce
Merceğin takılması
Mercek takma
kısmının
birleşim yeri
• Merceğin dengeli bir şekilde çalışmasını sağlamak
için, merceği kamera kapalıyken takmanız veya
sökmeniz önerilir.
• SAMSUNG, diğer şirketlerin merceklerinin
kullanımından kaynaklanacak herhangi bir kazadan,
hasardan veya sorundan sorumlu değildir.
• Gövde kapağı, ürünü taşınırken çizilmeye veya toza
karşı korur.
• Mercekler, yabancı taneciklerin bulunmadığı bir
ortamda değiştirilmelidir. Gövde veya merceğe
girecek yabancı tanecikler, ürün hatasına neden
olabilir.
• Merceği takarken, lütfen kameranın iç kısmına
parmağınızla dokunmayın. Kameranın içine girecek
toz veya yabancı parçacıklar, görüntü kalitesi
üzerinde olumsuz etkiye veya kusura neden olabilir.
Çekimden önceki hazırlıklar
Kamera askısını bağlama
Kullanıcı, kamera askısını gövdeye bağlayarak, kamerayı kolayca taşıyabilir.
22
Kamerayı açma ve başlatma
Kamerayı açıp kapatırken, lütfen açma/kapama
düğmesini ON/OFF (AÇIK/KAPALI) ayarına getirin.
Kamerayı ilk kez açtığınızda, dil ve tarih değerlerini
ayarlamanız istenebilir.
2
Date
1 Language değerini seçmek için [T] düğmesine
ve daha sonra, [ ] düğmesine basın.
2 İstediğiniz dil seçeneğini ayarlamak için
[S/T/W/X] düğmesine ve daha sonra,
[ ] düğmesine basın.
Date & Time
•
2010 1 1
Ekran, seçilen dilde görüntülenir.
Time Zone
23
Time
00 : 00
2
Language
English
Date
Date & Time
2010 1 1
Time Zone
MENU Exit
OK
Change
Time
00 : 00
Language
English
MENU
3
4
Exit
OK
Change
Date (Tarih) değerini seçmek için [S/T] düğmesine
ve daha sonra, [ ] düğmesine basın.
İstediğiniz tarihi ayarlamak için [S/T/W/X]
düğmesine ve daha sonra, [ ] düğmesine
basın.
2
Date
Date & Time
2010 1 1
Time Zone
Time
00 : 00
Language
English
MENU Exit
OK
Change
Kamerayı açma ve başlatma
5
6
Time Zone (Saat Dilimi) değerini
seçmek için [T] düğmesine ve daha
sonra, [ ] düğmesine basın.
[W/X] düğmelerine basarak istediğiniz
bir saat dilimini belirleyin.
10 İstediğiniz saati ayarlamak için
[S/T/W/X] düğmesine ve daha sonra,
[ ] düğmesine basın.
Date & Time
2
2010 1 1
Date
2
Time Zone
Time Zone
24
Time
00 : 00
Language
English
MENU
London
[GMT +00:00]
MENU Back
7
8
9
2010/01/01
Exit
OK
Change
01:10 AM
DST
11 Ayarlama işlemini tamamlamak için
[MENU] düğmesine basın.
Yaz saatini ayarlamak için [S]
düğmesine basın.
Bu ayarı devre dışı bırakmak için [S]
düğmesine tekrar basın.
Kaydetmek için [ ] düğmesine basın.
Time (Saat) değerini seçmek için
[T] düğmesine ve daha sonra, [ ]
düğmesine basın.
Kamerayı açma ve başlatma
Vizörde gösterilen tüm ayrıntılar, ekranda da aynı şekilde görüntülenir. Kullanıcı, canlı görünüm işlevini kullanarak,
vizörden bakmasına gerek kalmadan kolayca resim çekebilir.
Ekranda gösterilen simgeler, kullanımdaki merceğin OIS ve AF/MF düğmelerinin kullanılacağı şekilde ayarlandığı
duruma göre açıklanmıştır.
Simge
B
A
12:00AM
AM 2010.01.01
14M
Bilgi görüntüsü
C
SF
Çekim modu
B
RGB
25
15
OIS
15 F3.5
3
2
1
0
1
2
+
3 AEL
AFL
0001
F3.5
A
3
2
1
0
1
2
0001
+
3
SF
Görüntü kalitesi
Odak kontrolü
Video klip kalitesi
Flaş
Odak alanı
Deklanşör hızı
Flaş
Flaş ışığı ayarlaması
Açıklık değeri
Pozlamanın ayarlanan
değeri
AEL/AFL ayarı
Renk alanı
RGB
Akıllı aralık
OIS
Olası çekim numarası
OIS
Ses kaydı
Pil bilgileri
Kısıcı
Hafıza kartı
takılmadığını gösterir
Rüzgar Sesi Önleyici
Kamera titremesi uyarısı
C
Çekim seçeneği görüntüsü(sağ)
12:00AM 2010.01.01 Saat, tarih ve yıl bilgileri
Odak göstergesi
ମGGଯ
Boyut
Video klip boyutu
Video klip çekimi
modu
ISO
Çekim seçeneği görüntüsü(sol)
14M
Sürüş modu
Nokta Ölçüm Alanı
Zamanlayıcı
AF bölgesi
AF modu
Histogram
Beyaz dengesi
Izgara görüntüsü
Beyaz dengesi ayarlaması
ISO
ISO
Ölçüm seçeneği
Görüntü, belirlenen seçeneğe ilişkin simgeleri gösterir.
Resim sihirbazı
Seçenek/menü belirleme yöntemi
[MENU] düğmesi basılıyken, [S/T] veya [
belirleyebilirsiniz.
] düğmelerine basarak istediğiniz bir seçeneği veya menüyü
1 Çekim modunda [MENU] düğmesine basın.
2 [S/T/W/X] veya [ ] düğmelerine
basarak istediğiniz bir seçeneği veya
menüyü belirleyebilirsiniz.
OK düğmesi,
Odak alanı ayarı
AF/MF ayarı, menü hareketi (S)
Kadranı kullanma
Kullanıcı, menü ayarının değerini kadranı kullanarak
veya menü ekranını istediği bir konuma taşıyarak
değiştirebilir. Örneğin, deklanşör hızı önceliği
modunda bir resim çekerken, bu işlev, istediğiniz
deklanşör hızını hızlı bir şekilde ayarlamanıza olanak
tanır.
Örnek. Kadranın S modunda kullanımı
26
1 Mod düğmesini S ayarına getirin.
2 Kadranı döndürerek deklanşör hızını ayarlayın.
AF MF
Ölçüm
yöntemi
ayarı, menü
hareketi (W)
WB
ISO
Beyaz dengesi
ayarı, menü
hareketi (X)
ISO ayarı, menü hareketi (T)
3 Belirlenen seçeneği veya menüyü kaydetmek
için [ ] düğmesine basın.
Önceki adıma dönme.
Önceki adıma dönmek için [MENU] düğmesine basın.
Kullanıcı, [Deklanşör] düğmesine basarak çekim
durumuna geri dönebilir.
•
Açıklık değeri, ayarlanmakta olan
deklanşör hızına göre otomatik olarak
belirlenir.
Seçenek/menü belirleme yöntemi
[Fn] düğmesini kullanma
6 [S] düğmesine basın.
Kullanıcı, kamera gövdesinin [Fn] işlevini kullanarak
Kalite, Boyut, AF alanı, Flaş, Renk Alanı, Akıllı Aralık ve
OIS gibi ana işlevlerine girebilir.
7 [W/X] düğmelerini veya kadranı
Örnek.
P modunda flaş ayarı
kullanarak flaş ışığı miktarını ayarlayın.
•
Bu, flaş ışığı miktarının ±2 düzeye kadar
ayarlanmasına olanak tanır.
1 Mod düğmesini P ayarına getirin.
2 Kameranın gövdesindeki [Fn] düğmesine
27
Fill in
Flaş ışığı
ayarının
düzeyini
görüntüler
0
basın.
-1
+1
-2
+2
3 [W/X] düğmelerini veya kadranı kullanarak
Flash (Flaş) seçeneğini belirleyin.
14M
SF
RGB
OIS
Flash
8 Özneyi çerçeveye oturtun ve odaklamak
0
-1
+1
-2
+2
için [Deklanşör] düğmesine yarım basın.
9 Fotoğraf çekmek için [Deklanşör]
14M
SF
düğmesine basın.
RGB
OIS
4 [S] düğmesine basın.
5 [W/X] düğmesini veya kadranı kullanarak
flaş menü seçeneğini ayarlayın.
Görüntüyü ve sesi ayarlama
Ekranın temel ayarlarını ve sesi istediğiniz şekilde nasıl değiştirebileceğinizi öğrenin.
Görüntü türünü değiştirme
Menünün işlev açıklamalarını görüntüleme
Çekim ve oynatma modundayken gösterilen
simgelerin ve seçenek öğelerinin görüntülenme
yöntemini seçebilirsiniz.
1 Çekim modunda [MENU] düğmesine
[DISP] düğmesine tekrar tekrar basın.
basın.
2 İstediğiniz menü seçeneğini belirleyin
•
[DISP] düğmesini basılı tutun. Seçilen
menünün işlev açıklamaları ekranda
görüntülenir.
DISP düğmesi
28
09:45
14M
2010.01.01
SF
?
Photo Size
DISP
Resolution and H/V ratio of images can be set.
ISO
RGB
AF - MF
WB
OIS
20 F3.7
Çekim
modu
Oynatma
modu
3
2
1
0
1
2
+
3
ISO
0001
• Izgara çizgisi ve histogram dışında kullanıcı
tarafından ayarlanan tüm çekim bilgilerini
görüntüler.
• Kullanıcı tarafından ayarlanan tüm çekim
modlarını görüntüler. (sf. 29)
• Çekim modu, deklanşör hızı, açıklık değeri,
pozlama, kalan çekim sayısı, pil bilgileri dışında
tüm bilgileri gizler.
• Çekimle ilgili meta bilgileri görüntüler.
• RGB histogramını, belirlenen seçeneği ve tarih
ayarını görüntüler.
• Deklanşör hızı, açıklık değeri, dosya adı,
oynatılmakta olan dosya ve kaydedilen
dosyaların toplam sayısıyla ilgili bilgileri
görüntüler.
Görüntüyü ve sesi ayarlama
Kullanıcı görüntüsünü ayarlama
Kullanıcı, kamerayı kullanırken çıkan sesi
ayarlayabilir.
Çekim bilgilerinin görüntülenme yöntemini
ayarlayabilir veya kaldırabilirsiniz.
1 Çekim modunda [MENU] düğmesine basın.
2 User setup ( 1) (Kullanıcı kurulumu) →
User Display (Kullanıcı Görüntüsü) → bir
seçeneği belirleyin.
29
09:45
14M
Sesi ayarlama
2010.01.01
1 Çekim veya Oynatma modunda, [MENU]
düğmesine basın.
2) → Sound (Ses) → System
Volume (Sistem Ses Seviyesi) → bir
seçeneği belirleyin.
2 Kurulum2(
Izgara
SFF
S
Simge
Off (Kapalı)
ISO
RGB
[ ] düğmesine basıldığında
sinyal sesi duyulmaz.
Low (Düşük), Medium [ ] düğmesine
(Orta), High (Yüksek) basıldığında, sinyal sesi
OIS
20 F3.7
3
2
1
0
1
2
+
3
duyulur.
0001
Histogram
Simge
Histogram hakkında
Histogram, resmin parlaklık dağılımını gösteren
grafiği belirtir. Grafik sola eğimliyse resmin karanlık
olduğunu, sağa eğimliyse parlak olduğunu gösterir.
Grafiğin yüksekliği, renk bilgileriyle ilgilidir ve belirli bir
renk daha fazla dağılmışsa, grafik yükselir.
▲ Yetersiz pozlama
▲ İlgili pozlama
▲ Aşırı pozlama
3 Önceki moda dönmek için [MENU]
düğmesine basın.
Görüntüyü ve sesi ayarlama
Ekran görüntüsünü ayarlama
Ekran görüntüsü, kullanıcıya kolaylık sağlayacak
şekilde ayarlanabilir.
1 Çekim veya Oynatma modunda, [MENU]
düğmesine basın.
2 Ayar 3 (
30
3)
→ EVF/Ekran seçeneğini
belirleyin.
3 İstediğiniz bir seçeneği belirleyin.
1
2
3
1
1
Display Select
Auto
Auto Select
Video Out
NTSC
Main Display
Anynet+ (HDMI-CEC)
EVF
HDMI Size
2
3
On
Auto
Firmware Update
MENU Back
OK
Set
Oto
Göz sensörüne göre Yalnızca
Ekran ile Yalnızca EVF arasında
geçiş yapın
Yalnızca
Ekran
Ekran yalnızca Yalnızca Ekran
işlevi aracılığıyla gösterilir
Yalnızca EVF
Ekran yalnızca Yalnızca EVF işlevi
aracılığıyla gösterilir
Basit resim çekme yöntemi
Kullanıcı, kullanıcı kurulumu gereksinimini en aza indirerek kolayca resim çekebilir.
1 Mod düğmesini
ayarına döndürün.
3 Odaklamak için [Deklanşör] düğmesine
yarım basın.
14M
SMART
RGB
OIS
31
2 Çekeceğiniz özneyi çerçeveye
SMART
WHITE
0001
yerleştirin.
Vizörde gösterilen tüm ayrıntılar, ekranda
da aynı şekilde görüntülenir.
●
●
Yeşil: Odak ayarlanmıştır.
Kırmızı: Odak ayarlanmamıştır.
4 Fotoğraf çekmek için [Deklanşör]
düğmesine basın.
14M
RGB
OIS
SMART
WHITE
0001
• Net bir resim çekmek için lütfen "Daha net
fotoğraflar elde etmek için ipuçları" (sf. 32)
konusuna bakın.
• Kaydedilen görüntüleri ekranda görmek için [
düğmesine basın.
]
Daha net fotoğraflar elde etmek için ipuçları
Kamerayı doğru tutma
Deklanşör düğmesine yarım basma
Lütfen elinizin,
saçınızın ve
kamera askısının
mercek veya
flaşın önüne
geçmediğinden
emin olun.
32
Kompozisyon odağının
düzgün bir şekilde ayarlanıp
ayarlanmadığını önceden
kontrol etmek için lütfen
yardım deklanşör işlevini
kullanın. Deklanşör
düğmesine yarım
basarsanız, odak ve
pozlama otomatik olarak
ayarlanır.
14M
SF
Görüntü sabitleme
ISO
RGB
• Kamera titremesinden
kaynaklanan bulanıklık
efektini önlemek için, Optik
Görüntü Sabitleme (OIS)
işlevini ayarlayın. (sf.35)
OIS
125 F3.5
3
2
1
0
1
2
+
3
0001
Ayarlanmakta olan
deklanşör hızını ve
açıklık değerini gösterir
Odak çerçevesi
• Yeşil renkte
görüntüleniyorsa,
resim çekmek
için [Deklanşör]
düğmesine basın.
• Kırmızı renkte
görüntüleniyorsa,
kompozisyonu
değiştirin veya
odak doğru
ayarlanmadığı
için, odağı
yeniden
ayarlayın.
Öznenin odak dışında olmasını önleme
Aşağıdaki durumlarda, öznenize odaklanmak zor
olabileceği için resim bulanık görünebilir.
• Renk kontrastı açık olmadığında (örneğin, öznenin kıyafetleri
arka planla aynı olduğunda)
• Özne, güçlü bir aydınlatmanın önünde durduğunda
• Özne, yansıyan güçlü bir ışık ürettiğinde
• Bir panjur gibi yatay olarak tekrar eden desen çizgisi olduğunda
• Özne, merkeze yakın bir yer yerleştirilmediğinde
• Belirli desenler içermeyen düz, beyaz bir duvar olduğunda.
• Hızlı hareket eden bir özne olduğunda.
• Özne, kameraya çok yakın olduğunda.
33
Lütfen odak kilitleme işlevini kullanmayı deneyin.
Odağın kolayca ayarlanabileceği bir yerde deklanşör
düğmesine yarım basarak odağı ayarlayın. Daha sonra,
kamerayı istediğiniz kompozisyona taşıdıktan sonra
[Deklanşör] düğmesine basın. Gerçek bir fotoğraf çekimi
yapıncaya kadar deklanşör düğmesini yarım basılı tutun.
Yarım deklanşör durumunda, poz değerini ve odak bilgilerini
ayara göre aynı anda sabitlemek için kameranın [AEL]
düğmesine basın. İşlevi iptal etmek için [AEL] düğmesine bir
kez daha basın. (sf. 77)
Manüel odağı kullanma
Otomatik odak işlevi çevresel etkenlere bağlı
olarak normal bir şekilde çalışmadığında, odak,
odak yöntemi MF ayarına getirilip manüel olarak
ayarlanabilir.
Merceğin odaklama yöntemi Manüel Odak (MF)
değerine ayarlandığında, bu işlev ekranın otomatik
olarak genişleyerek özneye odaklanmasına yardımcı
olur. Odak, genişletilmiş görüntü kullanılarak
ayarlanırsa, daha doğru belirlenebilir. (sf. 63)
•
[AF/MF] kontrol düzeyi kullanılarak, odak
manüel olarak ayarlanabilir.
•
Merceğin AF/MF anahtarı yoksa, Manüel
Odak (MF) seçeneğini AF modu menüsünde
ayarlayabilirsiniz.
•
Belirlenebilecek seçenek, kullanılan merceğe
göre değişebilir.
•
Odağı manüel olarak ayarlarken, odak
doğru bir şekilde ayarlanmazsa resim
bulanık görünebilir. Odağı doğru bir şekilde
ayarladıktan sonra lütfen bir resim seçin.
•
Manüel odak işlevi kullanılırken, AF Area
(AF Alanı) kullanılamaz.
•
Video klip çekimi modunda, genişletilmiş
görüntüyü kullanarak odağı ayarlayamazsınız.
Otomatik/manüel odak işlevini ayarlama
Odak, merceğinin yanında bulunan AF/MF anahtarı
kullanılarak otomatik veya manüel olarak ayarlanabilir.
1 Otomatik odak kullanımı
Mercek üzerindeki AF/MF anahtarını AF
ayarına getirin. Deklanşör düğmesine yarım
basıldığında, odak otomatik olarak ayarlanır.
2 Manüel odak kullanımı
34
Mercek üzerindeki AF/MF anahtarını MF
ayarına getirin. Odak halkasını döndürerek,
odağı manüel olarak ayarlayabilirsiniz.
Yakınlaştırma
Yakınlaştırma halkasını kullanma yoluyla kamera
merceğinin odak uzaklığı değerini değiştirerek, bir
görüntünün boyutunu büyütebilir (telefoto açısı) veya
küçültebilirsiniz (geniş açı).
Görüntüyü istediğiniz boyuta ayarlayın ve resmi çekin.
1 Özneye odaklanılıp odaklanılmadığını kontrol
ettikten sonra, yakınlaştırma halkasını sola/sağa
döndürün.
x
Değişen odak uzaklığına göre, özne daha
büyük veya daha küçük görünebilir.
2 Odaklamak için [Deklanşör] düğmesine
yarım basın.
3 Fotoğraf çekmek için [Deklanşör] düğmesine
basın.
AF/MF anahtarı olmayan mercek modelleri olabilir. Lütfen
mercek satın alırken bunu göz önünde bulundurun.
(sf. 60)
Değişen odak uzunluğuna bağlı olarak odak hafif bir
değişiklik gösterebileceği için, yakınlaştırma halkasını
döndürerek odak mesafesini değiştirdiyseniz, resim
çekmeden önce odağı yeniden ayarlamanız önerilir.
Optik Görüntü Sabitleme (OIS)
Resim çekerken optik görüntü sabitleme (OIS) işlevini
kullandığında, bu işlev kamera titremesini en aza
indireceğinden kullanıcı resimlere doğru şekilde
odaklanabilir.
Merceğin OIS düğmesini kullanma
OIS işlevi, yalnızca kullanılmakta olan merceğin OIS
işlevi varsa kullanılabilir.
Bu işlevi kullanmak için lütfen [OIS] anahtarını ON
(AÇIK) ayarına getirin.
OIS
ON
35
▲ OIS uygulanmadan
önce
▲ OIS uygulandıktan
sonra
OFF
Menü seçeneğindeki OIS düğmesini kullanma
OIS düğmesini ayarladıktan sonra, menü
seçeneğindeki OIS işlevini seçin
1 Çekim modunda, [MENU] düğmesine
basın.
3/ 3) → OIS →
bir seçeneği belirleyin.
2 Çekim3 (
OIS işlevi yalnızca deklanşör
OIS
36
Mode 1
düğmesine tam veya yarım
(Mod 2)
basıldığında uygulanır.
Mode 2
OIS (Mod 2) OIS işlevi her zaman uygulanır.
• OIS işlevi, aşağıdaki durumlarda iyi bir şekilde
uygulanamayabilir.
- Resim, hareketli bir nesneyi izlerken çekildiğinde
- Sabitleme aralığından büyük bir titreme
meydana geldiğinde
- Deklanşör hızı, gece çekimi gibi bir durum
nedeniyle çok yavaş olduğunda
- Pil kapasitesi yeterli olmadığında
- Yakın çekim yapılırken
• Üçayak kullanırken, görüntü OIS işlevinin titreşimi
nedeniyle titreyebileceğinden, OIS işlevini lütfen
devre dışı bırakın.
• Bir resim çekilirken kamera darbeye maruz kalırsa,
görüntü titreyebilir. Bu durumda, kamerayı kapatıp
açarsanız kamera düzgün bir şekilde çalışabilir.
• OIS işlevinin kullanımıyla pil tüketimi
artabileceğinden, işlevi yalnızca gerekli olduğunda
kullanmanız önerilir.
• Menüyü kullanarak OIS işlevini ayarlamak için
merceğin [OIS] anahtarını ON (AÇIK) konumuna
getirin.
• Bu işlev, mercek modeline bağlı olarak
çalışmayabilir.
Derinlik önizlemesi
Derinlik önizlemesi işlevini kullanmadığınızda, özneyi yalnızca kameranın çekim modundaki maksimum açıklık (minimum
f-numarası) durumunda görebilirsiniz.
1 Çekim modunda [Derinlik Önizlemesi]
düğmesine basın.
37
Derinlik
önizlemesi
düğmesi
2 Gerçekte görüntü ve vizörden alınan
Alanın derinliği nedir?
Belirli bir özneye odaklandığınızda, odağın yakındaki
ve daha uzaktaki nesneler üzerinde de olacağı bir
aralık söz konusudur. Bu odaklanılan aralığa alan
derinliği adı verilir.
Geniş açılı mercek genişledikçe, açıklık değeri yükselir
ve alanın derinliği artar.
Örneğin, f 11 açıklık noktası f 2.8'den yüksektir.
Öznenin geçerli konumu
10 metre
6 metre
alanın derinlik sonucunu kontrol
edebilirsiniz.
Key Mapping (Düğme Eşleme) menü seçeneğini
kullanarak bir düğmenin işlevini farklı değere
ayarlayabilirsiniz. (sf. 77)
4 metre
2 metre
1 metre
S Bu, alan derinliği derin olduğunda,
uygun bir odak aralığını belirtir.
Öznenin geçerli konumu
10 metre
6 metre
4 metre
2 metre
1 metre
S Bu, alan derinliği sığ olduğunda,
uygun bir odak aralığını belirtir.
Temel çekim
Mod seçerek fotoğraf çekmeyi ve video kaydetmeyi öğrenin.
Akıllı otomatik modunu kullanma ………………… 39
Program modunu kullanma ………………………… 40
Diyafram Öncelikli Pozlama, Deklanşör
Öncelikli Pozlama veya Manüel modu kullanma … 41
Gece/portre/manzara modunu kullanma ………… 45
Sahne modunu kullanma …………………………… 46
Video klip kaydetme ………………………………… 48
Akıllı otomatik modunu kullanma
Akıllı otomatik modu, kamera çeşitli fotoğraf çekimi koşullarını otomatik olarak algıladığından, resimlerin, ayrı bir
ayarlamaya gerek kalmadan çekim ortamı için en uygun durumda çekilmesine olanak tanır. Dolayısıyla, fotoğraf
çekmeye yeni başlayan biri dahi, kamerayı kolayca kullanabilir.
ayarına döndürün.
1 Mod düğmesini
2 Çekeceğiniz özneyi çerçeveye
39
Gün batımı çekimi
Mavi gökyüzü çekimi
yerleştirin.
Orman ve yapraklar gibi doğa çekimi
•
Çeşitli renklere sahip nesnenin yakın çekimi
Kamera istediğiniz bir çekim
kompozisyonu ayarlarsa, sahneyi
otomatik olarak algılar ve karşılık gelen
mod simgesini ekranda gösterir.
14M
14M
SMART
RGB
OIS
SMART
WHITE
0001
Algılanan
sahneye göre
karşılık gelen
mod simgesi
görüntülenir.
Dış manzara çekimi
Yüksek düzeyde parlak arka plan çekimi
Gece manzara çekimi
Gece dış portre çekimi
İnsan olmadan aydınlatma manzara çekimi
Aydınlatma altında portre çekimi
Portre çekimi
Yakın çekim
Yakın karakter çekimi
Yakın portre çekimi
Üçayak gibi bir düzeneğe sabitledikten sonra,
öznenin bir süre hareket etmediği koşulda
çekime devam edin.
Öznenin çok hareket ettiği koşulda resim çekimi
• Kamera çekim ortamını algılamadığında resmi,
modunun temel ayarlarıyla çeker.
• Yüzü algıladıktan sonra dahi, yüzün yönüne ve
parlaklığına bağlı olarak kamera portre modunu
tanımayabilir.
• Kamera ışık, kameranın titremesi, öznenin uzaklığı
gibi çekim koşullarına bağlı olarak aynı sahneyi
farklı bir şekilde tanıyabilir.
• Bir üçayak kullanılsa dahi, kamera, nesnenin
hareketine bağlı olarak modunda sahneyi
tanımayabilir.
3 Odaklamak için [Deklanşör] düğmesine
yarım basın.
4 Fotoğraf çekmek için [Deklanşör]
düğmesine basın.
Program modunu kullanma
Program modunda deklanşör hızı ve açıklık değeri, doğru parlaklığı sağlamak için otomatik olarak ayarlanır.
1 Mod düğmesini P ayarına döndürün.
2 Seçenekleri ayarlayın.
•
Seçeneklerin listesini görmek için
"Gelişmiş çekim işlevleri" bölümüne
bakın. (sf. 50)
14M
Program değişimi yöntemi nedir?
Bu işlev kullanılırsa, aynı parlaklık sağlanırken istenen
deklanşör hızı ve açıklık değeri seçilebilir. Deklanşör
hızı ve açıklık değeri, aşağıdaki kurallara göre
değiştirilir.
Pozlama ayarı için kullanılabilecek açıklık değerleri
mercek modeline göre değişir.
SF
40
Kadran yönü
ISO
RGB
OIS
15 F3.5
3
2
1
0
1
2
+
3
0001
3 Özneyi çerçeveye oturtun ve odaklamak
için [Deklanşör] düğmesine yarım basın.
4 Fotoğraf çekmek için [Deklanşör]
düğmesine basın.
Pozlama değerini değiştirme
Sol
Deklanşör hızı düşer + açıklık artar
Sağ
Deklanşör hızı artar + açıklık düşer
Diyafram Öncelikli Pozlama, Deklanşör Öncelikli Pozlama
veya Manüel modu kullanma
Işık hacmini ayarlayan açıklık değeri ve deklanşör hızını kullanarak, istediğiniz pozlamayla resimler çekebilirsiniz.
Açıklık değeri ve deklanşör hızının ayarlanmasına olanak tanıyan çekim modlarında olduğu gibi, diyafram öncelikli
pozlama modu, deklanşör hızı öncelikli pozlama modu ve manüel mod vardır.
41
Açıklık Önceliği modunu kullanma
Açıklık değeri
Diyafram Öncelikli Pozlama modu, kamera otomatik
olarak uygun bir deklanşör hızı seçerken, açıklık
değerini manüel olarak ayarlamanıza olanak tanır.
Bir merceğin açıklık değeri, görüntü sensörüne
ulaşan ışık miktarını kontrol etmek üzere ayarlanabilir.
Diyafram açılırken (açıklık değeri azalırken),
odaklanılan özneden yakındaki ve uzaktaki nesneler
üzerinde bulunan odak kaldırılır. Diyafram kapanırken
(açıklık değeri artarken), odaklanılan aralık ileriye ve
geriye doğru genişler.
1 Mod düğmesini A ayarına döndürün.
2 Açıklık değerini ayarlamak için kadranı
döndürün.
14M
SF
ISO
RGB
OIS
A
20 F3.5
F4
3
2
1
0
1
2
+
3
0001
3 Seçenekleri ayarlayın.
•
Seçeneklerin listesini görmek için
"Gelişmiş çekim işlevleri" bölümüne
bakın. (sf. 50)
4 Özneyi çerçeveye oturtun ve odaklamak
için [Deklanşör] düğmesine yarım basın.
5 Fotoğraf çekmek için [Deklanşör]
düğmesine basın.
▲ Daha yüksek açıklık
değeri (dar açık)
▲ Daha düşük açıklık
değeri (geniş açık)
Diyafram Öncelikli Pozlama, Deklanşör Öncelikli Pozlama veya Manüel modu kullanma
Deklanşör Önceliği modunu
kullanma
Deklanşör Öncelikli Pozlama modu, kamera otomatik
olarak uygun bir açıklık değeri seçerken, deklanşör
hızını manüel olarak ayarlamanıza olanak tanır.
1 Mod düğmesini S ayarına döndürün.
2 Deklanşör hızını ayarlamak için kadranı
42
döndürün.
Deklanşör hızı
Deklanşör hızı, deklanşörün açık kaldığı sürenin
uzunluğunu belirtir. Deklanşör hızını ayarlayarak
birçok ilginç efekt elde edebilirsiniz. Düşük deklanşör
hızı, görüntüdeki hareketi bulanıklaştırır. Bir çekim için
düşük deklanşör hızı kullanıldığında, resimdeki hızı
hissedebilirsiniz.
Hızlı bir deklanşör hızı, hareketi yakalamak açısından
önemlidir. Hızlı bir deklanşör hızı, özneyi hareket
ederken dondurur.
14M
SF
ISO
RGB
OIS
S
250 F3.7
3
2
1
0
1
2
+
3
0001
3 Seçenekleri ayarlayın.
•
Seçeneklerin listesini görmek için
"Gelişmiş çekim işlevleri" bölümüne
bakın. (sf. 50)
4 Özneyi çerçeveye oturtun ve odaklamak
için [Deklanşör] düğmesine yarım basın.
5 Fotoğraf çekmek için [Deklanşör]
düğmesine basın.
▲ Yavaş deklanşör hızı
▲ Hızlı deklanşör hızı
Diyafram Öncelikli Pozlama, Deklanşör Öncelikli Pozlama veya Manüel modu kullanma
Manüel modunu kullanma
Manüel modda, deklanşör hızı ve açıklık değeri dahil
çeşitli çekim seçeneklerini doğrudan ayarlayarak
resim çekebilirsiniz.
1 Mod düğmesini M ayarına döndürün.
2 Deklanşör hızını ayarlamak için kadranı
döndürün.
43
3 Farklı değerlerde pozlama düğmesini
basılı tutarken, açıklık değerini
ayarlamak için kadranı döndürün.
Kadran
Farklı
değerlerde
pozlama
düğmesi
4 İstediğiniz çekim seçeneğini ayarlama
•
Seçeneklerin listesini görmek için
"Gelişmiş çekim işlevleri" bölümüne
bakın. (sf. 50)
5 Özneyi çerçeveye oturtun ve odaklamak
için [Deklanşör] düğmesine yarım basın.
6 Fotoğraf çekmek için [Deklanşör]
düğmesine basın.
• P (program), S (deklanşör öncelikli pozlama) veya
A (diyafram öncelikli pozlama) modunda, pozlama
aralığının dışındaki her bölüm için görüntü kırmızı
renkte gösterilir.
P modu: Kırmızı işaret, deklanşör hızı ve açıklık değeri
için gösterilir.
S modu: Kırmızı işaret, deklanşör hızı için gösterilir.
A modu: Kırmızı işaret, açıklık değeri için gösterilir.
• ISO hızı, M(manüel) modunda otomatik olarak
ayarlanamaz.
Diyafram Öncelikli Pozlama, Deklanşör Öncelikli Pozlama veya Manüel modu kullanma
Ampul pozlamasını kullanma
Ampul pozlamasını kullanarak, deklanşör hızını
istediğiniz uzunluğa ayarlayabilirsiniz.
1 Mod düğmesini M ayarına döndürün.
2 Kadranı döndürün ve deklanşör hızını
Bulb (Ampul) değerine ayarlayın.
•
Ampul pozlama gösterimi, 30"(saniye)
deklanşör hızı değerinin yanında görünür.
14M
44
SF
ISO
RGB
OIS
Bulb F3.5
00'00''
0173
3 Açıklık değerini ayarlamak için kadranı
4
5
döndürürken farklı değerlerde pozlama
düğmesini basılı tutun.
Özneyi çerçeveye oturtun ve odaklamak
için [Deklanşör] düğmesine yarım basın.
Fotoğraf çekmek için [Deklanşör]
düğmesine basın.
•
[Deklanşör] düğmesini serbest
bırakılıncaya kadar pozlama süresi devam
eder. [Deklanşör] düğmesini istediğiniz
kadar basılı tutun. [Deklanşör] düğmesini
serbest bıraktığınızda, çekim tamamlanır.
• Ampul pozlama modunda resim çekerken görüntü
sabitlemesi için, sağlam bir üçayak veya deklanşör
(ayrı olarak satılır) kullanmanız önerilir.
• Uzun bir deklanşör hızı kullanıyorsanız, görüntülerin
kaydedilmesi için gereken süre de uzar. Bu, ürünle
ilgili bir sorun değildir ve pili değiştirmeniz gerekmez.
• Ampul çekimi işlevini kullanarak uzun bir süre resim
çekecekseniz, kamerayı pili tam olarak şarj ettikten
sonra kullanmanız önerilir.
• Ampul pozlaması modunda resim çekerken, uzun
süreli pozlamada gürültü oluşabilir. Bundan dolayı,
gürültü azaltma işlevini ayarlamanız önerilir. Gürültü
azaltma işlevi, deklanşör hızı 1 saniyeden uzun
olduğunda çalışır.
• Ampul pozlama işlevini kullanırken, art arda çekim
işlevi kullanılamaz.
• ISO hızı, ampul pozlaması işlevi kullanıldığında
otomatik olarak ayarlanamaz.
Gece/portre/manzara modunu kullanma
Gece modunu kullanma
Portre modunu kullanma
Gece modunda, karanlık bir ortam için en uygun
pozlama değerini kullanabilirsiniz.
Portre modunda, en uygun efekt portre çekimi
yapılırken elde edilebilir.
ayarına döndürün.
1 Mod düğmesini
2 Özneyi çerçeveye oturtun ve odaklamak
1 Mod düğmesini ayarına döndürün.
2 Özneyi çerçeveye oturtun ve odaklamak
için [Deklanşör] düğmesine yarım basın.
45
3 Fotoğraf çekmek için [Deklanşör]
düğmesine basın.
Gece modunda, kamera titremesini en aza
indirmek için bir üçayak, deklanşör (ayrı olarak
satılır) veya Zamanlayıcı işlevini kullanmanız
önerilir.
için [Deklanşör] düğmesine yarım basın.
3 Fotoğraf çekmek için [Deklanşör]
düğmesine basın.
Portre modunda, odak alanı otomatik olarak Yüz
Algılama AF moduna ayarlandığından yüze
ayarlanır.
Manzara modunu kullanma
Bu mod, bir doğal manzara için net bir odaklanma
gerektiğinde yararlı olabilir.
1 Mod düğmesini ayarına döndürün.
2 Özneyi çerçeveye oturtun ve odaklamak
için [Deklanşör] düğmesine yarım basın.
3 Fotoğraf çekmek için [Deklanşör]
düğmesine basın.
Manzara modunda, deklanşör hızı, açıklık
değerine göre otomatik olarak ayarlanır.
Yavaş deklanşör hızı ayarında bir üçayak
kullanılması önerilir.
Sahne modunu kullanma
Sahne tarafından önceden uygun bir seçenek ayarlandığı için çekim, duruma uygun bir sahne seçilerek kolayca
yapılabilir.
1 Mod düğmesini
2 Bir sahne seçin.
46
ayarına döndürün.
x
Bir sahne seçmek için [MENU] düğmesine
basın. İstediğiniz bir sahneyi seçebilirsiniz.
x
Güzellik Çekimi modu için “Güzellik çekimi
modunu kullanma” konusuna bakın.
1
Beauty Shot
MENU Back
OK
Set
3 Özneyi çerçeveye oturtun ve odaklamak
için [Deklanşör] düğmesine yarım basın.
4 Fotoğraf çekmek için [Deklanşör]
düğmesine basın.
Mod düğmesi
ayarına getirilmişken kamerayi
bekleme moduna ayarladığınızda, [Fn] düğmesine
basarak istediğiniz bir sahneyi doğrudan seçebilirsiniz.
Sahne modunu kullanma
Güzellik Çekimi modunu kullanma
Güzellik çekimi modunda, cildin net ve pürüzsüz
görünmesi için rötuş yaparak resimler çekebilirsiniz.
ayarına döndürün.
1 Mod düğmesini
2 [MENU] düğmesine basın.
3 Çekim1 ( 1) → SCENE (SAHNE)
47
→ Beauty Shot (Güzellik Çekimi)
seçeneklerini belirleyin.
→ Face Tone (Yüz Tonu)
seçeneklerini belirleyin.
4 Çekim3 (
3)
7 Seçenekleri ayarlayın.
x
Cilt renginin daha açık olması için daha
yüksek bir değer seçin.
1
2
3
1
Face Tone
Face Retouch
1
2
3
Level 1
Level 1
Level 2
Level 3
5 Seçenekleri ayarlayın.
x
Cilt renginin daha açık olması için daha
yüksek bir değer seçin.
1
2
3
1
Face Tone
Level 1
Face Retouch
Level 2
1
2
3
MENU Back
OK
Set
8 Özneyi çerçeveye oturtun ve odaklamak
için [Deklanşör] düğmesine yarım basın.
9 Fotoğraf çekmek için [Deklanşör]
Level 3
düğmesine basın.
MENU Back
OK
Set
3) → Face Retouch (Yüz
Rötuşu) seçeneklerini belirleyin.
6 Çekim3 (
Güzellik Çekimi modunda, AF alanı Yüz Algılama
AF veya Kendi Portreniz AF değerine ayarlanır.
Video klip kaydetme
Video klip çekimi modunda, kayıtlar Yüksek Tanımlı kalitesinde (1280x720) kaydedilebilir. Video klip kaydına 25
dakikaya kadar devam edebilirsiniz. Kaydedilen video H.264 (MPEG-4.AVC) dosyası olarak saklanır.
1 Mod düğmesini ayarına döndürün.
2 [MENU] düğmesine basın.
3 Çekim1 ( 1) → Quality (Kalite)
4
5
48
6
7
seçeneklerini belirleyin.
Seçenekleri ayarlayın.
Çekim3 ( 3) → Voice (Ses)
seçeneklerini belirleyin.
Sesin kaydedilip kaydedilmeyeceğini seçin.
Kayda başlamak için [Deklanşör]
düğmesine basın
Açıklık değerini ayarlama
Video klip çekerken açıklık değerini ayarlayabilirsiniz.
1 Çekim modunda, [MENU] düğmesine basın.
2 Çekim1 ( 1) → Movie Mode (Video
Klip Modu)→ bir seçenek belirleyin.
Açıklık değeri otomatik olarak
ayarlanır.
Video klibi çekmeden önce
A Aperture Priority
(Diyafram Öncelikli kadranı kullanarak açıklık
değerini ayarlayın.
Pozlama)
P Program
Ekranı karartmak için
REC
Kısıcı işlevini kullanarak kayıt sırasında video klip ekranını
kademeli olarak daha karanlık veya aydınlık yapabilirsiniz.
F3.5
1 Çekim modunda, [MENU] düğmesine basın.
2 Çekim3 ( 3) → Fader (Kısıcı)
01:00
WWaWX
3
2
1
0
1
2
+
3
01:00
8 Kaydı durdurmak için [Deklanşör]
düğmesine basın.
• Video klip çekilirken, çekim hızı 30 fps'dir (30 kare/saniye).
• Video klip çekerken, AF işlevini etkinleştirmek için [Derinlik
Önizlemesi] düğmesine bir kez basın; düğmeye bir kez
daha bastığınızda işlev iptal edilir. Bu işlev, kullanılan
mercek modeline bağlı olarak çalışmayabilir.
seçeneklerini belirleyin.
Kısıcı işlevi kullanılmaz
Sahne, kayıt başladığında kademeli
In (Giriş)
olarak aydınlanır.
Sahne, kayıt sona erdiğinde kademeli olarak
Out (Çıkış) kararır.
Kısıcı işlevi, video klip çekiminin
In-Out
(Giriş-Çıkış) başlangıcında ve sonunda uygulanır.
Off (Kapalı)
Video klip kaydetme
• Kısıcı işlevi kullanılırken, görüntülerin kaydedilmesi
daha uzun sürebilir.
Rüzgar Sesi Önleyiciyi kullanma
Rüzgar gürültüsünü kaldırma işlevini kullanarak,
rüzgar gürültüsüne ek olarak çevredeki bazı
gürültüleri de kaldırabilirsiniz.
49
1 Çekim modunda, [MENU] düğmesine
basın.
3) → Wind Cut (Rüzgar Sesi
Önleyici)→ bir seçeneği belirleyin.
2 Çekim3 (
Video klip kaydını duraklatma
Duraklatma işlevini kullanarak, birkaç video klip
dosyası oluşturmadan, tek bir dosyaya yalnızca
istediğiniz sahneleri çekebilirsiniz.
Kaydı duraklatmak için [
] düğmesine basın.
• Kaydı devam ettirmek için [
basın.
] düğmesine tekrar
• H.264 (MPEG-4 part10/AVC), ISO-IEC ve ITU-T
tarafından 2003'te ortaklaşa oluşturulan en son
video kodlama formatıdır. Bu format yüksek
sıkıştırma oranına sahip olduğundan, aynı depolama
ortamına daha fazla veri kaydedilebilmektedir.
• Yavaş yazan bir hafıza kartı kullandığınızda,
videonuz kaydedildiği hızda işlenemeyeceği için
video klip kaydınızda kesintiler olabilir. Bu durumda,
sorunu daha hızlı bir hafıza kartı kullanarak veya
video boyutunu küçülterek çözebilirsiniz.
• Video klip çekiminde görüntü dengeleyici
seçeneği ayarlandığında, görüntü dengeleyici sesi
kaydedilebilir.
• Kayıttaki bir dosyanın kapasitesi 4GB'yi geçerse, video
klip kaydı otomatik olarak durdurulur. Bu durumda, yeni
bir kayıt başlatılmadan kayda devam edilemez.
• Bir hafıza kartını formatlayacağınız zaman, kartı her
zaman bu kamerayı kullanarak formatlamanız önerilir.
Formatlama işlemi başka bir üründe veya
bilgisayarda gerçekleştirildiğinde, görüntülerin
zarar görmesi veya hafıza kartının kapasitesinde
değişiklik olması mümkündür.
• Video klip kaydı sırasında kameranın merceği
çıkarılırsa, kayıt kesintiye uğrar. Kayıt sırasında
merceği değiştirmeyin.
• Video klip çekerken, yakınlaştırma sesi ve düğme
sesi gibi işlemlerle ilgili seslerin de kaydedilebileceğini
göz önünde bulundurarak lütfen dikkatli olun.
• Kameranın çekim açısı video klip çekimi sırasında
aniden değiştirildiğinde, görüntülerin doğru bir şekilde
alınması mümkün olmayabilir. Video klip kaydı
sırasında, üçayak kullanmanız önerilir. Bu şekilde,
kamera titremesini en aza indirebilirsiniz.
• Bir video klip çekerken, yalnızca çoklu AF işlevi
desteklenir. Bundan dolayı, yüz algılama AF işlevi gibi
bir odak alanı ayar işlevini kullanmanız mümkün değildir.
Gelişmiş çekim işlevleri
Çekim modunda kullanabileceğiniz seçenekler hakkında bilgi edinin.
Çekim seçeneklerini kullanarak, daha özelleştirilmiş resimlerin ve video
kliplerin keyfini çıkarabilirsiniz.
Çözünürlüğü ve kaliteyi ayarlama ………………… 51
Zamanlayıcı işlevini kullanma ……………………… 54
Karanlık yerlerde resim çekme …………………… 55
Odaklama yöntemleri ……………………………… 60
Yüz algılama ………………………………………… 64
Resmin parlaklığını ve rengini ayarlama ………… 66
Çekim yöntemini değiştirme ……………………… 73
Özel efekt/fotoğraf rötuşu
………………………… 75
Key Mapping (Düğme Eşleme) …………………… 77
Çözünürlüğü ve kaliteyi ayarlama
İşlev, çekim modunda [Fn] düğmesine basılarak doğrudan ayarlanabilir.
Bir çözünürlük ayarlama
3872 x 2176 HDTV çıkışında veya A3
(16:9)
boyutunda (16:9) banyo ederken
Resminizde veya videonuzda yüksek ayrıntı düzeyini
ve olağanüstü görüntü kalitesini yakalamak için
çözünürlüğü en yüksek değer ayarlamak iyi bir fikirdir.
En büyük dezavantajı, dosya boyutunun göreceli
olarak büyük hale gelmesidir.
3008 x 1688 HDTV çıkışında veya A4
(16:9)
boyutunda (16:9) banyo ederken
1920 x 1080 HDTV çıkışında veya A5
(16:9)
boyutunda (16:9) banyo ederken
Videonun çözünürlüğünü ayarlama
51
Resmin çözünürlüğünü ayarlama
1 Çekim modunda, [MENU] düğmesine
basın.
→ Photo Size (Fotoğraf
Boyutu) → bir seçeneği belirleyin.
2 Çekim 1 (
Resim boyutu
(görüntü oranı)
1)
Uygun kullanım
14M
4592 x 3056 En fazla A1 boyutunda banyo
(3:2)
ederken
10M
3872 x 2592 En fazla A2 boyutunda banyo
(3:2)
ederken
6M
3008 x 2000 En fazla A3 boyutunda banyo
(3:2)
ederken
2M
1920 x 1280 En fazla A5 boyutunda banyo
(3:2)
ederken
4592 x 2584 HDTV çıkışında veya A1
(16:9)
boyutunda (16:9) banyo ederken
1 Video çekimi modunda [MENU]
düğmesine basın.
1) → Movie size (Video
Boyutu) → bir seçeneği belirleyin.
2 Çekim 1 (
640
320
1280
(16:9)
640
(4:3)
320
(4:3)
HDTV çıkışında
Normal TV çıkışında
Internet'e yüklerken ve Internet'te
kullanırken
Çözünürlüğü ve kaliteyi ayarlama
İşlev, çekim modunda [Fn] düğmesine basılarak doğrudan ayarlanabilir.
Resmin görüntü kalitesini ayarlama
Çekilen resim JPEG veya RAW formatında kaydedilir.
Görüntü kalitesi iyileştikçe, sıkıştırma oranı azalır. Daha
iyi kalitede resimlere sahip olmak için dosya boyutunun
büyütülmesi gerekir.
1 Çekim modunda, [MENU] düğmesine basın.
2 Çekim 1 ( 1) → Quality (Kalite) → bir
seçeneği belirleyin.
52
SF
Super Fine (Çok İyi) Çok iyi kaliteye ayarlar
F
Fine (İyi)
İyi kaliteye ayarlar
N
Normal
Normal kaliteye ayarlar
RAW
RAW
RAW dosya formatında kaydeder
RAW
S.FINE
S.Fine+RAW
(Ç.İyi+RAW)
Çok iyi kalitede görüntüyü ve RAW
dosyasını aynı anda kaydeder
RAW
FINE
Fine+RAW (İyi+RAW)
Normal+RAW
RAW
NORMAL
•
İyi kalitede görüntüyü ve RAW dosyasını
aynı anda kaydeder
Normal kalitede görüntüyü ve RAW
dosyasını aynı anda kaydeder
RAW dosya formatlı görüntüler veri kaybı olmadan kaydedilir
ve fotoğraf boyutu, yalnızca 14M(4592 x 3056)’ye ayarlanır.
Beyaz dengesi, kontrast, doyma ve netlik gibi ayarlar
görüntüye yansımasa da, bilgi olarak kaydedilirler. RAW
verilerini, JPEG veya TIFF formatı gibi görüntü dosyalarına
kaydetmek isterseniz, sağlanan yazılımın (SAMSUNG RAW
Converter) kullanılması gerekir. RAW dosyaları "SRW"
uzantısına sahiptir. (Örneğin: “SAM_9999.SRW”)
Video klip kalitesini ayarlama
Kaydedilen video klipler normal veya yüksek kaliteli
olarak kaydedilir.
1 Çekim modunda [MENU] düğmesine basın.
2 Çekim1 ( 1) → Quality (Kalite) → bir
seçenek belirleyin.
Normal
Normal kaliteye ayarlar
HQ
Yüksek kaliteye ayarlar
Çözünürlüğü ve kaliteyi ayarlama
Gürültü azaltma
Bu işlev, resimlerdeki gürültüyü azaltmak için
ayarlanabilir.
1 Çekim modunda, [MENU] düğmesine basın.
2 Kullanıcı kurulumu ( 1) → Noise
Reduction (Gürültü Azaltma) → bir
seçeneği belirleyin.
53
Bu işlev, yüksek hızlı bir ISO
High ISO NR
(3200) ayarlarken ortaya
(Yüksek ISO NR)
çıkabilecek gürültüyü azaltır.
Bu işlev, uzun bir pozlama (1
saniye üzerinde) ayarlarken
Long Term NR gürültüyü azaltır. Bu durumda,
(Uzun Süreli NR) resmi çekmek için gereken
deklanşör hızına eşit ek
işleme süresi gerektirir.
Noise reduction (Gürültü azaltma) işlevi devre
dışı bırakıldığında, kaydedilen resimde bir gürültü
olabilir.
Zamanlayıcı işlevini kullanma
İşlev, çekim modunda [
] düğmesine basılarak doğrudan ayarlanabilir.
Zamanlayıcı işlevini ayarlama
1 Çekim modunda, [MENU] düğmesine
basın.
2) → Drive (Film ilerletme)
seçeneklerini belirleyin.
Zamanlayıcıyı seçtikten sonra [Fn]
düğmesine basın.
Kadranı veya [W / X] düğmelerini
kullanarak çalışma süresini seçin.
2 Çekim 2 (
3
54
4
•
Zamanlayıcı ayarı için 2 ~ 30 saniye
aralığında bir değer seçebilirsiniz.
2
Timer
2
MENU Back
5
10
30
Reset
Çekim, [Deklanşör] düğmesine
basıldıktan sonra ayarlanan sürenin
geçmesiyle otomatik olarak yapılır.
Otomatik zamanlayıcı işlevini iptal etmek için
[ ] düğmesine bir kez daha basın veya
[Deklanşör] düğmesine basın.
Karanlık bir yerde resim çekme
İşlev, çekim modunda [Fn] düğmesine basılarak doğrudan ayarlanabilir.
Flaş açma düğmesini kullanma
Flaş seçeneğini ayarlama
Flaş, flaş düğmesi kullanılarak yerleşik flaş
açıldığında çalışır. Flaş kapandığında, dışarı ışık
,
,
ve
modları otomatik
vermez ve
açılmayı ve flaş ışığını destekler.
Bir resim karanlık bir yerde çekiliyorsa, ışık kaynağı
yeterli olmadığından resim karanlık görünebilir. Flaşı
açmak için [ ] düğmesine basın.
1 Çekim modunda, [MENU] düğmesine basın.
2 Çekim 2 ( 2) → Flash (Flaş) →
bir seçeneği belirleyin.
55
Flaş ışığı çalışmaz.
Flaş ışığı miktarı, bulunulan ortamdaki
pozlamaya göre otomatik olarak ayarlanır.
Auto (Otomatik) Flaş ışığı, karanlık yerde otomatik olarak çalışır.
Auto+Red
Flaş ışığı otomatik olarak çalışır ve kırmızı
(Otomatik+Kırmızı) göz efektini önler.
• Flaş ışığını her zaman çalıştırır.
Fill in (Doldur) • Flaş ışığının parlaklığı otomatik olarak
kontrol edilir.
Fill-in Red
Flaş ışığını her zaman çalıştırır ve kırmızı
(Doldur+Kırmızı) göz efektini önler.
1st Curtain
Flaş ışığını deklanşörün açılmasından
(1. Perde)
hemen sonra çalıştırır
2nd Curtain
Flaş ışığını deklanşörün kapanmasından
(2. Perde)
hemen önce çalıştırır
Off (Kapalı)
SMART
Flaş düğmesi
1 Çekim modunda [ ] düğmesine basın.
2 Özneyi çerçeveye oturtun ve odaklamak
için [Deklanşör] düğmesine yarım basın.
3 Fotoğraf çekmek için [Deklanşör]
düğmesine basın.
•
Yerleşik flaşın 'Flaş' düğmesi kullanılarak
önceden dışarı çıkarıldığı durumlarda
dahi, menünün flaş seçeneği Off (Kapalı)
değerine ayarlandığında otomatik açılma
ve patlama işlevi desteklenmez.
•
•
•
Smart Flash
(Akıllı Flaş)
Özne, geçerli flaş aralığı içinde bulunuyorsa, resim
daha iyi çekilebilir.
("Teknik Özellikler" içindeki Kılavuz Numarası'na bakın.)
Otomatik flaş seçeneğini yalnızca NX tarafından özel
kullanım için harici flaşla ayarlayabilirsiniz.
Kullanılabilir flaş seçenekleri, çekim modlarına bağlı
olarak farklı olur.
Karanlık bir yerde resim çekme
Kırmızı göz düzeltme işlevini
kullanma
Karanlık bir yerde portre çekimi yaparken, flaş ışığının
patlamasıyla kırmızı göz efekti ortaya çıkabilir.
Bu durumda, lütfen flaş seçeneğini Auto+Red
(Otomatik+Kırmızı) veya Fill-in Red (Doldur+Kırmızı)
değerine ayarlayın.
56
•
•
Kırmızı göz düzeltme işlevi kullanılarak, kırmızı
göz efekti flaşın patlamasından önce hazırlık
flaş işlevi aracılığıyla kaldırılabilir.
Özne hazırlık flaşı sırasında hareket
halindeyse veya kameradan uzaksa, işlev
düzgün çalışmayabilir.
1. Perde, 2. Perde
Aşağıdaki görüntüler, sırasıyla 1st Curtain
(1. Perde) ve 2nd Curtain (2. Perde) seçenekleriyle
birlikte düz hareket eden öznenin resimleri çekilerek
elde edilmiştir. 1st Curtain (1. Perde) flaş işlevinin
kullanılması durumunda, flaş deklanşör açılır açılmaz
patlayacağı için eylemin ön bölümü açık bir şekilde
kalır. 2nd Curtain (2. Perde) seçeneği kullanıldığında
flaş ışığı biraz daha geç patlattığından, resim öznenin
son görüntüsünü açık bir şekilde gösterir.
Topun hareket yönü
Topun hareket yönü
S Erken 1st Curtain (1.
Perde) seçeneğinin
kullanılması
S 2nd Curtain (2.
Perde) seçeneğinin
kullanılması
Karanlık bir yerde resim çekme
Flaş ışığı miktarını ayarlama
•
Özne çok yakın olduğunda, ISO duyarlılığı
yüksek veya poz değeri çok büyük veya küçük
olur; ayarlama efekti flaş ışığının kontrol
edilmesiyle dahi azalır.
•
Flaş ışığı miktarı bazı çekim modlarında
ayarlanamaz.
basın.
•
2) → Flash (Flaş)
seçeneklerini belirleyin.
Bir harici flaş birimi flaş kontrol işlevine
sahipse, kameraya bağlandığında harici flaşın
ışık kontrol değeri uygulanır.
•
Yerleşik flaş kullanılarak görüntü alınırken
özne ile mesafe oldukça yakınsa, flaş ışığı ile
araya mercek girdiğinden görüntülerin bazı
kısımları karanlık görünebilir. Lütfen resim
çekerken kamera ile özne arasındaki mesafeyi
kontrol edin. Flaş ışığının engellendiği mesafe,
kullanılan merceğin türüne göre değişebilir.
•
Işık siperliğini takılıyken, yerleşik flaşın ışığı
siperlik tarafından engellenebilir. Yerleşik flaşı
kullanırken lütfen ışık siperliğini çıkarın.
Flaş seçeneğini ayarlarken, istediğiniz flaş ışığı
miktarını ayarlayabilirsiniz.
1 Çekim modunda, [MENU] düğmesine
2 Çekim 2 (
57
3 İstediğiniz bir öğeyi seçtikten sonra [Fn]
düğmesine basın.
4 Kadranı veya [W / X] düğmelerini
kullanarak flaş ışığının miktarını
ayarlayın.
•
Bu, flaş ışığı miktarının ±2 düzeye kadar
ayarlanmasına olanak tanır.
1
Flash Exposure Value
Flaş ışığı
ayarının
düzeyini
görüntüler
0
MENU Back
-1
+1
-2
+2
Reset
Karanlık bir yerde resim çekme
Bir harici flaş birimi kullanma (ayrı
olarak satın alınır)
A-TTL otomatik flaş modu, harici bir flaş birimi
(SEF20A veya SEF42A) ile kullanılabilir.
Bu kullanıcı kılavuzu, "SEF20A"" flaş modeline dayalı
olarak hazırlanmıştır.
Harici flaş ışığıyla ilgili daha ayrıntılı bilgi için flaş
kullanım kılavuzuna bakın.
58
Flaşı takma
Kullanılabilir flaş modları
Kullanılabilir flaş modu, kamera merceği veya kullanılmakta
olan kamera pozlama modu tarafından belirlenir.
1 Akıllı Flaş Modu
•
Flaş ışığı miktarını, çevredeki alanın
pozlama değerine göre ayarlar.
2 Otomatik
•
Flaş, karanlık yerde otomatik olarak patlar.
•
Bu, çekim sırasında ortaya çıkabilecek
kırmızı göz efektini önler.
3 Auto + Red
4 Flaş Açık
•
Flaş, resim çekerken her zaman patlar.
•
Flaş ışığını her zaman çalıştırır ve kırmızı
göz efektini önler.
5 Fill-in Red (Doldur+Kırmızı)
6 1st Curtain (1. Perde)
•
1
Harici flaşı, flaş yuvasının kapağını
çıkardıktan sonra takın.
2 Harici flaşı açın.
•
Harici flaşın patlama modu TTL otomatik
moduna ayarlıdır.
Flaş ışığını deklanşörün açılmasından
hemen sonra patlatır.
7 2nd Curtain (2. Perde)
•
Flaş ışığını deklanşörün kapanmasından
hemen önce patlatır.
•
Yalnızca NX serisi için üretilen flaş aygıtı, flaş ışığı
miktarını otomatik olarak ayarlayabilir. Otomatik
mod işlevinin keyfini çıkarmak için lütfen NX
modelleri için üretilen flaşları kullanın. Pil tam dolu
olmasa da flaş patlar, ancak flaşı, pili tam olarak
şarj ettikten sonra kullanmanız önerilir.
•
Bir harici flaş birimi flaş kontrol işlevine sahipse,
kameraya bağlandığında harici flaşın ışık kontrol
değeri uygulanır.
3 Harici flaşın tam olarak şarj olup olmadığını
kontrol ettikten sonra çekime devam edin.
Karanlık bir yerde resim çekme
ISO duyarlılığını ayarlama
ISO duyarlılığı, uluslararası standartlar organizasyonu
(ISO) tarafından oluşturulduğu film duyarlılığı gibi,
kameranın ışık almasına gösterdiği tepki derecesini
belirtir. Daha yüksek ISO değerlerinde daha duyarlı
tepki verdiğinden, ISO değeri yükseltilerek karanlık
bir yerde doğal bir çekim elde edilebilir. Bu, hızlı
deklanşör hızında kamera titreme derecesini de
azaltır.
59
1 Çekim modunda, [MENU] düğmesine
basın.
2 Çekim 1 (
1)
→ ISO → bir seçeneği
belirleyin.
•
Seçtiğiniz ISO hızı ne kadar yüksek olursa,
resimdeki gürültü bozulması o oranda artar.
•
Gürültü azaltma işlevi kullanıldığında, yüksek
duyarlılığa sahip ISO'nun neden olduğu
gürültü azaltılabilir.
•
Kullanılabilir ISO ayarı seçenekleri, belirlenen
Çekim moduna bağlı olarak değişebilir.
•
İşlev, çekim modunda [ISO] düğmesine
basılarak doğrudan ayarlanabilir.
Odaklama yöntemleri
Odaklama yöntemlerini değiştirme
AF Önceliği
Fotoğrafı çekilen özneye bağlı olarak çeşitli odaklama
yöntemleri ayarlanabilir.
AF odaklama işlevini kullanırken, AF Önceliği işlevi
odak değeri düzgün bir şekilde ayarlanmamışsa,
deklanşörün çekim yapmasına izin vermez.
1 Çekim modunda, [MENU] düğmesine basın.
2 Çekim 2 ( 2/ 2) → AF Mode (AF
Modu) → bir seçeneği belirleyin.
60
Single AF (Tekli Odak, [deklanşör] düğmesi yarım basılarak
Oto.O.)
ayarlanmışsa, odağı bu konuma sabitleyin.
[Deklanşör] düğmesi yarım basılıyken,
Continuous AF
odak özne için uygun bir şekilde sürekli
(Sürekli Oto.O.)
1 Çekim modunda, [MENU] düğmesine
basın.
2) → AF Priority (AF
Önceliği) → bir seçeneği belirleyin.
2 Çekim 2 (
Off (Kapalı)
olarak sabitlenir.
Manual Focus Odak, odak halkasının döndürülmesi yoluyla
(Manüel Odak) manüel olarak ayarlanır.
On (Açık)
•
•
•
•
•
[AF/MF] kontrol düzeyi kullanılarak, odak manüel olarak
ayarlanabilir.
Mercekte AF/MF anahtarı olmadığında odak, AF modunda
Manüel Odak (MF) seçeneği belirlenmesi yoluyla manüel
olarak ayarlanabilir.
Belirlenebilecek seçenek, kullanılan merceğe göre
değişebilir.
Odağı manüel olarak ayarlarken, odak doğru bir şekilde
ayarlanmazsa resim bulanık görünebilir. Odağı doğru bir
şekilde ayarladıktan sonra lütfen bir resim seçin. (sf. 32)
AF modu seçeneği, kamera gövdesindeki [
]
düğmesine basılarak doğrudan seçilebilir.
Bu, odaktan bağımsız olarak
çekim yapar.
Bu durumda, yalnızca deklanşöre
basılırken odak doğru biçimde
ayarlanmışsa çekim yapılır. Yarım
deklanşör durumunda odak doğru
biçimde ayarlanmış olsa dahi,
deklanşör tam basıldığı sırada odak
doğru biçimde ayarlanmamış olursa,
çekim yapılmaz.
AF Priority (AF Önceliği) değeri ayarlanmış olsa da sürekli ve
seri çekim seçenekleri, odağın uygun bir şekilde ayarlanmadığı
durumlarda da deklanşörün çalışmasına olanak tanır.
Odaklama yöntemleri
AF yardımcı lambasını kullanma
Odak alanını değiştirme
Otomatik odak işlevleri, AF yardımcı lambasını
kullanarak karanlık yerlerde daha doğru çalışır.
Odak alanı, özneyle göreli bir konuma değiştirildiğinde
net ve canlı bir resim çekilebilir.
1 Çekim modunda, [MENU] düğmesine
basın.
61
→ bir seçeneği belirleyin.
1) → AF Lamp
(AF Lambası) seçeneklerini belirleyin.
2 Kullanıcı kurulumu (
Off (Kapalı)
On (Açık)
1 Çekim modunda, [MENU] düğmesine basın.
2 Çekim 2 ( 2) → AF Area (Oto.O. Alanı)
AF yardımcı lambası kullanılmaz
AF yardımcı ışığı, aydınlatma
kaynağı yeterli olmadığında
yanar.
Selection AF Odak, seçilen alan için doğru bir
(Seçim Oto.O.) şekilde ayarlanır.
Tüm görüntüde odağın doğru bir
Multi AF
şekilde ayarlandığı tüm yerleri
(Çoklu Oto.O.)
gösterir.
Face
Detection AF
(Yüz Algılama
Oto.O.)
Self-Portrait
AF (Kendi
Portreniz
Oto.O.)
•
•
•
•
Odağın görüntüde doğru bir
şekilde ayarlandığı yerleri
gösterir.
Kendini çekme sırasında ses
efekti duyulduğunda, öznenin
yüzünün konumunu kontrol
edebilirsiniz.
Belirlenebilir seçenek, çekim moduna bağlı olarak
değişebilir.
Merceğin AF/MF anahtarı MF değerine ayarlandığında,
AF alanı çekim menüsünden değiştirilemez.
Multi AF (Çoklu oto.o.) seçeneği belirlendiğinde, özne
odakta olduğu sürece AF alanı yeşil renkte görünür.
İşlev, çekim modunda [Fn] düğmesine basılarak
doğrudan ayarlanabilir.
Odaklama yöntemleri
Seçilen alanda bir odak ayarlama
Çekim kompozisyonunda, odağın kullanıcının istediği
alana ayarlanmasıyla çekim yapılabilir.
4 Çekim modunda, [ ] düğmesine basın.
5 Odak alanını taşımak için [S/T/W/X]
düğmesine basın.
1 Çekim modunda, [MENU] düğmesine
basın.
2) → AF Area (AF
Alanı)→ Selection AF (Seçim Oto.O.)
seçeneklerini belirleyin.
2 Çekim 2 (
62
1
2
AF Zoom
3
1
1
2
AF Mode
AF Area
Selection AF
AF Priority
Multi AF
MF Assist
Face Detection AF
Drive
Self-Portrait AF
Move
3
6 Kadranı kullanarak odak alanının
boyutunu ayarlayın.
Flash
MENU Back
OK
Set
3 Önceki moda dönmek için [MENU]
düğmesine basın.
AF Zoom
Move
7 Özneyi çerçeveye oturtun ve odaklamak
için [Deklanşör] düğmesine yarım basın.
8 Fotoğraf çekmek için [Deklanşör]
düğmesine basın.
Odaklama yöntemleri
MF Yardımı’nı Ayarlama
Merceğin odaklama yöntemi Manüel Odak (MF)
değerine ayarlandığında, bu işlev ekranın otomatik
olarak genişleyerek özneye odaklanmasına yardımcı
olur.
1 Odaklama yöntemini Manüel Odak
63
ayarına getirin.
2 Çekim 2 (
2) → MF Yardımı
seçeneklerini belirleyin.
3 İstediğiniz bir seçeneği belirleyin..
1
2
3
1
1
2
3
AF Mode
AF Area
AF Priority
On
MF Assist
Off
Drive
On
Flash
MENU Back
OK
Set
Kapalı
Manüel odak modundayken, ekrandaki özneyi
genişletmez.
Açık
Manüel odak modunda odağı ayarladığınızda,
ekrandaki özne genişler.
Yüz algılama
Yüz algılama AF işlevi kullanılırken ve bir portre çekimi yapılırken, odak insan yüzü çevresine ayarlanabilir. Ayrıca,
bu işlev kendi çekme işlemlerinde de oldukça yararlı olur.
Normal yüz algılama
•
Yüz algılama seçeneği kullanıldığında, otomatik odak
yüze dayalı olarak ayarlanabilir.
64
Aşağıdaki durumlarda yüz algılama etkili
olmayabilir.
-
Özne çok uzakta olduğunda
Çekim kompozisyonu ayarlandığında, kamera en çok
10 yüzü otomatik olarak algılayıp odağı ve pozlamayı
ayarlar.
-
Ortam çok aydınlık veya çok karanlık
olduğunda
-
Özne, öne bakmadığında
1
Çekim modunda, [MENU] düğmesine
basın.
-
Yüzün bir kısmı güneş gözlüğü gibi bir
nesneyle gizlendiğinde.
-
Bir kişi geniş bir yüz ifadesi yaptığında
→ AF Area (AF Alanı)→
Face Detection AF (Yüz Algılama AF)
seçeneklerini belirleyin.
-
Yüzde gösterilen ışık veya aydınlatma tek tip
olmadığında
-
Picture Wizard (Resim Sihirbazı) seçeneğine bağlı
olarak, öznenin yüzü tanınmayabilir.
2 Çekim 2 (
2)
Odak çerçevesi en
yakındaki yüz için
beyaz ve yüzlerin
kalanı için gri renkte
gösterilir.
•
Bu seçenek çekim moduna bağlı olarak
değişir.
•
Bu işlev, resim sihirbazı, manüel odak ve
seçim oto.o. gibi seçenekler ayarlandığında
kullanılamaz.
•
Yüz algılama işlevi, kamera özneye yakın
olduğunda daha hızlı çalışır.
•
Face Detection AF (Yüz Algılama AF) işlevi
kullanıldığında, beyaz odak alanı otomatik
olarak odağa ayarlanır.
Yüz algılama
Kendi portreniz yüz algılama
Kendinizi çekerken, odak mesafesi yakın çekim için
mümkün olan bir durumda sabitlenir. Yüz merkezde
algılanırsa, çekimin yapılması için bir ses duyulur.
1 Çekim modunda [MENU] düğmesine
basın.
65
2) → AF Area (AF Alanı)
→ Self-portrait AF (Kendi Portreniz AF)
seçeneklerini belirleyin.
2 Çekim 2 (
3 Çekim için bilgilendirme sesi
duyduğunuzda [Deklanşör] düğmesine
basın.
Yüz, bilgilendirme sesiyle (hızlı zil sesi) birlikte
merkeze yerleşir.
Resmin parlaklığını ve rengini ayarlama
Pozlamayı ayarlama (parlaklık)
•
Görüntüler, ışığın miktarına göre parlak veya karanlık
çekilebilir. Bu durumda, merceğe giren ışığın miktarını
kontrol ederek uygun ayarı yapabilirsiniz.
•
•
Ayarlanan pozlama değerini sabitlerken ve
kullanırken, çekim ortamına göre aşırı parlak veya
karanlık olabilir. Lütfen çekim ortamı için uygun
pozlama değerini ayarlayarak bir resim çekin.
Uygun pozlama değerine karar vermek zor
olduğunda, lütfen AE BKT (art arda pozlama
artırma/azaltma çekimleri) ayarını ayrıntılı bir
şekilde belirleyin. Bu seçenek, arka arkaya 3 resim
çeker; bunlardan biri bir adım karanlık, biri normal
ve sonuncusu da bir adım parlak olur (sf. 73).
Pozlama uyarısı, “±3” aralığının dışındaki her bölüm
için kırmızı renkte gösterilir.
66
3
S - Uygulama
S 0
2
3
2
1
0
1
2
+
3
S + Uygulama
Pozlama
uyarısı
1 Çekim modunda özne odağının doğru
Azalan poz
(kararır)
Artan poz
(parlaklaşır)
Standart
poz
göstergesi
Poz
düzeyi
görüntüsü
olup olmadığını kontrol edin
2 [ ] düğmesini basılı tutarken kadranı
döndürerek istediğiniz bir pozlama
değerini ayarlayın.
Pozlama ayarlaması
•
Pozlama ayarının düzeyini (adım) belirleyebilirsiniz.
Pozlamanın ayarlandığı değer, vizör ve
ekrandan kontrol edilebilir.
3 Resim çekmek için [Deklanşör]
düğmesine basın.
1 Çekim modunda [MENU] düğmesine
basın.
1) → EV Step →
(EV Adımı) bir seçeneği belirleyin.
2 Kullanıcı kurulumu (
1/3
1/2
Pozlama düzeyini 1/3 adım değiştirir.
Pozlama düzeyini 1/2 adım değiştirir.
Resmin parlaklığını ve rengini ayarlama
Parlaklık ölçüm yöntemini
değiştirme
Görüntünün kompozisyonu ayarlanmışsa, kamera ışık
miktarını ölçer.
Şu anda, resmin parlaklığı ve atmosferi ölçümü
yapılan bölüme göre değişebilir.
1 Çekim modunda [MENU] düğmesine
67
basın.
3/ 3) → Metering (Ölçüm)
→ bir seçeneği belirleyin.
2 Çekim 3(
Spot
(Nokta)
• Merkezdeki ışık miktarını hesaplar.
• Bu, güçlü bir aydıtlanma olduğunda
portre çekimi için uygundur.
• Özne, görüntünün ortasında
bulunmuyorsa, çok parlak veya çok
karanlık görünebilir.
• Bu, çekimin orta bölümündeki ışık
miktarını hesaplar ve sonucu, tüm
Centergörüntüye yansıtır.
weighted
(Merkez • Bu, öznenin alanı, portrenin genel
kompozisyonuyla karşılaştırıldığında
ağırlıklı)
genişse uygundur.
Multi
(Çoklu)
• Her bir alandaki ışık miktarını hesaplar.
• Normal resimler için uygundur
İşlev, çekim modunda [
doğrudan ayarlanabilir.
] düğmesine basılarak
Resmin parlaklığını ve rengini ayarlama
Beyaz dengesini ayarlama
Farklı ışık kaynakları, resminizin rengini etkiler.
Gözlerimizle gördüğümüz renklere yakın renklerle
resim çekmek için, lütfen ışık kaynağı için uygun
beyaz dengesini seçin veya istenen renk sıcaklığını
manüel olarak ayarlayın.
Bir ışık kaynağının ayarlanmasının zor olduğu
durumlarda çekim, beyaz dengesinin manüel
olarak resim çekilen duruma göre ayarlanmasıyla
gerçekleştirilebilir.
68
Kameranın ışık koşullarına göre en uygun
Auto WB
(Otomatik BD) ışık kaynağı otomatik olarak ayarlanır.
Günışığı
Bulutsuz bir günde dış mekan çekimi
için uygundur
Bulutlu
Bulutlu bir günde gölgeler için uygundur
Fluorescent
White
(Floresan
Beyazı)
Günışığı, floresan lambası, renk
sıcaklığı yaklaşık 4200K olan beyaz
floresan ışığı için uygundur
Fluorescent Gün ışığı, floresan lambası, özellikle renk
NW (Floresan sıcaklığı yaklaşık 5000K olan günışığı
NW)
floresan aydınlatması için uygundur
Otomatik
Bulutlu
Günışığı
Ampul
1 Çekim modunda [MENU] düğmesine basın.
2 Çekim 1 ( 1/ 1) → White Balance
(Beyaz Dengesi) → bir seçeneği belirleyin.
Fluorescent
Daylight
(Floresan
Günışığı)
Gün ışığı, floresan lambası, özellikle renk
sıcaklığı yaklaşık 6500K olan günışığı
benzeri floresan aydınlatması için
uygundur
Tungsten
(Akkor)
Halojen lamba ve ampul aydınlatması
için uygundur
Flash WB
(Flaş BD)
Yerleşik flaş ışığı kullanımı için
uygundur.
Custom Set
(Özel Ayar)
Doğrudan ışık kaynağı ölçülerek
ayarlanır
Color Temp. Renk sıcaklığını manüel olarak
(Renk Sıcaklığı) ayarlamanızı sağlar
İşlev, çekim modunda [WB] düğmesine basılarak
doğrudan ayarlanabilir.
Resmin parlaklığını ve rengini ayarlama
Beyaz dengesinin hassas ayarı
1 Çekim modunda [MENU] düğmesine
basın.
1/ 1) → White Balance
(Beyaz Dengesi) seçeneklerini belirleyin.
2 Çekim 1 (
3 İstediğiniz beyaz dengesi seçeneğini
69
belirledikten sonra, [Fn] düğmesine
basın.
1
WB Adjust
Kullanıcı kurulumu yöntemi
Çekim, beyaz kağıt kompozisyonu tam çerçeveyi
dolduracak şekilde ayarlandıktan sonra yapılırsa,
ölçülen ışık kaynağına göre uygun bir beyaz dengesi
değeri belirlenir.
1 Çekim modunda [MENU] düğmesine basın.
2 Çekim 1 ( 1/ 1) → White Balance
(Beyaz Dengesi) seçeneklerini belirleyin.
3 Özel Ayar'ı seçtikten sonra [Fn]
düğmesine basın.
4 Kompozisyonu yalnızca beyaz kağıdı
gösterecek şekilde ayarladıktan sonra
[Deklanşör] düğmesine basın.
MENU Back
Reset
•
•
•
•
G: Yeşil
A: Sarı
M: Macenta
B: Mavi
4 Kadranı veya [S/T/W/X] düğmelerini
kullanarak istediğiniz beyaz dengesi
değerini ayarlayın.
5 Kaydetmek için [ ] düğmesine basın.
Beyaz kağıt
Resmin parlaklığını ve rengini ayarlama
Renk sıcaklığını ayarlama
Kullanıcı, renk sıcaklığını değiştirerek beyaz
dengesini ayarlayabilir.
1 Çekim modunda [MENU] düğmesine
Renk sıcaklığı nedir?
Renk sıcaklığı, mutlak sıcaklıktaki (K) ışığın renk
değişikliğini ifade eden sıcaklığı belirtir. Bu, yükselen
renk sıcaklığıyla soğuk algısını ve düşen renk
sıcaklığıyla sıcak algısını ifade edebilir.
basın.
1/ 1) → White Balance
(Beyaz Dengesi) seçeneklerini belirleyin.
70
2 Çekim 1 (
Açık gökyüzü
3 Renk Sıcaklığı seçeneğini belirledikten
Floresan H
sonra, [Fn] düğmesine basın.
Bulutlu
Günışığı
4 Kadranı veya [W/X] düğmelerini
kullanarak istediğiniz renk sıcaklığını
ayarlayın.
Floresan L
Halojen lamba
1
K Adjust
Ampul
5500K
MENU Back
Mum ışığı
Reset
5 Kaydetmek için [ ] düğmesine basın.
Resmin parlaklığını ve rengini ayarlama
Renk alanı
Renk alanı nedir?
Bu seçenek, kullanılacak renk alanının ayarlanmasına
olanak tanır.
Dijital kamera, monitör ve yazıcı gibi görüntü Giriş/
Çıkış aygıtlar, her rengi üretmek için farklı aralıkları
kullanır.
1 Çekim modunda [MENU] düğmesine
basın.
1) → Color Space (Renk
Alanı) → bir seçeneği belirleyin.
2 Çekim 1 (
71
RGB
sRGB
RGB
Adobe RGB
•
•
Renk alanını sRGB değerine
ayarlar.
Renk alanını Adobe RGB değerine
ayarlar.
Renk alanı Adobe RGB'ye ayarlandığında, resim
çekildikten sonra dosya adı "_SAMXXXX.JPG"
formatında kaydedilir.
İşlev, çekim modunda [Fn] düğmesine basılarak
doğrudan ayarlanabilir.
Olası renk üretme aralığına renk alanı denir.
Her aygıt için sabit çeşitli renk alanı standartları
vardır. Bu kamera, sRGB ve Adobe RGB'yi
destekler. sRGB, bilgisayar gibi aygıtlarda çeşitli
şekillerde kullanılır. Olağan görüntüler için
sRGB formatını kullanmanız önerilir. Renk alanı
uluslararası standardı için sRGB standartları
IEC (International Electrotechnical Commission;
Uluslararası Elektroteknik Komisyonu) tarafından
oluşturulmuştur.
Bu standart, bilgisayar monitörlerinin renk alanından
tanımlanır ve Exif için de standart renk alanı olarak
kullanılır.
Adobe RGB, Adobe Systems, Inc. tarafından ticari
baskı için önerilen renk alanıdır ve sRGB’den daha
geniş bir renk üretme aralığına sahiptir. Adobe RGB,
renk aralığının büyük bir kısmını kapsar. Böylece,
yalnızca baskı işlemi sırasında kullanılabilen renkler,
bir bilgisayardan görüntü düzenlemesi yapılırken de
kaybolmaz. Görüntü, uyumlu olmayan bir yazılım
tarafından açıldığında, renkler daha açık görünür.
Resmin parlaklığını ve rengini ayarlama
Akıllı aralık
Bu seçenek, resmin gölgelendirmesindeki farklılıklar
nedeniyle ortaya çıkabilecek parlak ayrıntı kaybını
düzeltir.
72
▲ Akıllı aralık iptal
edildiğinde
▲ Akıllı aralık
kullanıldığında
1 Çekim modunda [MENU] düğmesine
basın.
3) → Smart Range (Akıllı
Aralık) → bir seçeneği belirleyin.
2 Çekim 3 (
•
Akıllı aralık ayarlandığında, ISO 100 seçeneği
kullanılamaz.
•
Akıllı aralık işlevi bazı çekim modlarında
kullanılamaz ve
ile çekim seçenekleri
kullanılırken otomatik olarak çalışabilir.
•
İşlev, çekim modunda [Fn] düğmesine
basılarak doğrudan ayarlanabilir.
Çekim yöntemini değiştirme
Hızla hareket eden bir nesnenin resmini istenen bir anda çekmek veya bir insanın yüz ifadesini ve hareketini resme
yansıtmak kolay bir iş değildir. Bu durumda, lütfen duruma uygun art arda çekim seçeneğini belirleyin.
Art arda çekim yöntemi ve
zamanlayıcı kurulumu
73
Single (Tek Kare) Deklanşöre her bastığınızda bir fotoğraf çekersiniz.
→ Drive (Film İlerletme)
→ bir seçeneği belirleyin.
2)
Deklanşöre bir kez basıldığında art arda 3 çekim
yapılır; bunların biri orijinal görüntü, biri bir adım koyu
görüntü ve diğeri de bir adım açık görüntüdür.
WB BKT
Deklanşöre bir kez basıldığında art arda 3 çekim
yapılır; orijinal görüntüyle birlikte diğer çekimlerde
beyaz dengesi farklı değerlere ayarlanır.
P Wiz BKT (Resim Deklanşöre bir kez basıldığında, resim sihirbazının
Sihirbazı BKT) farklı şekilde ayarlandığı art arda 3 çekim kaydedilir.
•
•
•
İşlev, çekim modunda [
doğrudan ayarlanabilir.
] düğmesine basılarak
Deklanşöre bir kez bastıktan sonra saniyede 30
çekim yapar
AE BKT
•
Film ilerletme
modu düğmesi
Burst (Seri
Çekim)
Zamanlayıcı işlevini yürüterek resmi, belirli bir süre
sonra otomatik olarak çeker (zamanı 1 saniyelik birimler
halinde 2~30 saniye aralığında ayarlamak mümkündür)
1 Çekim modunda [MENU] düğmesine
2 Çekim 2 (
Deklanşörü basılı tutarken art arda çekim yapmak
mümkündür; saniyede 3 çekim yapılabilir
Timer
(Zamanlayıcı)
Duruma uygun art arda çekim seçeneğini
belirleyebilirsiniz.
basın.
Continuous
(Sürekli)
•
•
•
•
Seçenekler, çekim moduna bağlı olarak değişebilir.
WB BKT ve P Wiz BKT, resmi çektikten sonra görüntüyü düzelten
işlevdir.
Fotoğraf kalitesi RAW formatında ayarlandıysa, farklı değerlerde
pozlama (WB BKT, P Wiz BKT (Resim Sihirbazı BKT)) ayar seçenekleri
kullanılamaz.
Burst (Seri) çekim seçeneği belirlendiğinde, görüntü boyutunu seçmek
mümkün değildir ve görüntü kalitesi 1472x976 değerine sabitlenir.
Ayrıca, Burst (Seri) çekim seçeneğiyle çekim yaparken, görüntü
kaydetme süresi uzayabilir.
Burst (Seri) çekim seçeneğinde, çekilen görüntüler RAW dosya
formatında kaydedilemez ve ISO 100 hızı kullanıcı tarafından
ayarlanamaz.
Yerleşik ve harici flaş, Burst (Seri) çekim seçeneği kullanılırken
çalışmaz.
Burst (Seri) çekim seçeneği kullanılırken, deklanşör hızı 1/30 Sn veya
daha hızlı bir değere ayarlanabilir.
Bu ürün, saniyede en çok 30 çekim yapan Burst Shooting (Seri
Çekim) modunu destekler. Burst Shooting (Seri Çekim) modunda
çekilen görüntüler, biraz daha genişletilmiş bir boyutta kaydedilebilir.
Çekim yöntemini değiştirme
Ayrıntılı tarama kurulumu
Poz, beyaz dengesi ve resim sihirbazı tarama
ayrıntıları ayarlanabilir.
1 Çekim modunda [MENU] düğmesine
basın.
3) → BKT Set (BKT Ayarı)
→ bir seçeneği belirleyin.
2 Çekim 3 (
74
3
BKT Set
AE BKT Set
WB BKT Set
AB -/+3
P Wiz BKT Set
MENU
Exit
OK
Change
3 Ayrıntılı seçenekleri belirleyin.
3
P Wiz BKT Set
Standard
Vivid
Portrait
Landscape
Forest
Retro
Select
OK
Set
Pozlama BKT işlevini kullanırken, bu
seçenek görüntü çekme sırası ve poz
AE BKT Ayarı aralığını ayarlamanıza olanak tanır.
BKT Düzeni: Çekim düzenlerini ayarlar
BKT Alanı: Pozlama adımlarını ayarlar
WB BKT işlevi kullanılırken, bu seçenek
beyaz dengesi belirlenen aralığının
WB BKT Ayarı ayarlanmasına olanak tanır.
Örnek) MG-/+3, Macenta değerini eksi
veya artı yönde 3 adım değiştirir.
R Shb BKT
Ayarı
Resim sihirbazı BKT işlevi
kullanılırken, bu seçenek çekim
düzeninin ayarlanmasına olanak tanır.
Özel efekt/fotoğraf rötuşu
1 Çekim modunda [MENU] düğmesine
Resim sihirbazı
Resim sihirbazını seçerek, resminizde çeşitli duygusal
atmosferleri ifade edebilirsiniz.
T Örnek
basın.
1) → Picture Wizard
(Resim Sihirbazı) → bir seçeneği
belirleyin.
2 Çekim 1 (
Vivid
Color
■
75
Saturation
0
Sharpness
0
Standart
Canlı
Contrast
0
Portre
V
MENU
Exit
P
L
F
R
Cool
CA
Move
3 Resim sihirbazının [S/T/W/X] düğmeleri
Manzara
Orman
Retro
kullanılarak seçilen ayrıntılı öğelerini
ayarlayın.
•
Renk, doyma, netlik ve kontrast
değerlerini kontrol edebilirsiniz.
4 İstediğiniz bir değere ayarlayın.
•
Soğuk
Sakin
Klasik
İşlev, çekim modunda [ ] düğmesine
basılarak doğrudan ayarlanabilir.
Özel efekt/fotoğraf rötuşu
Özel resim sihirbazı kurulumu
Seçenekleri özelleştirmeyi ve daha sonra, görüntüleri
3 farklı yollar kaydetmeyi seçebilirsiniz
1 Çekim modunda [MENU] düğmesine
basın.
1) → Picture Wizard
(Resim Sihirbazı) → Custom (Özel) →
bir seçeneği belirleyin.
2 Çekim 1 (
76
Custom1
Color
■
Saturation
0
Sharpness
0
Contrast
0
P
L
MENU Exit
F
R
Cool
CA
Classic
C1
Move
3 [S/T/W/X] düğmelerini kullanarak
Resim Sihirbazı değerini ayarlayın
•
Renk, doyma, netlik ve kontrast
değerlerini kontrol edebilirsiniz.
4 İstediğiniz bir değere ayarlayın.
Key Mapping (Düğme Eşleme)
Düğme Eşlemesini Ayarlama
Kamera düğmesinin işlevi değiştirilebilir.
1 Çekim modunda [MENU] düğmesine basın.
2 Kullanıcı kurulumu ( 1) → Key
Mapping (Düğme Eşleme) → bir
seçeneği belirleyin.
77
AEL
Preview
(Önizleme)
•
•
•
Bu değer, [AEL] seçeneği belirlendiğinde
yürütülecek eylemi ayarlar.
- AEL değerinin belirlenmesi, yalnızca
otomatik poz kilidi işlevini yürütür.
- AFL değerinin belirlenmesi, yalnızca
otomatik odak kilidi işlevini yürütür.
- AEL + AFL değerinin belirlenmesi,
otomatik poz/odak kilidi işlevlerini
birlikte yürütür.
Bu seçenek, derinlik önizleme
düğmesine bastığınızda yürütülen
eylemi belirler.
- Tek dokunuşla beyaz dengesi
değerine ayarlama, kullanıcı tanımlı
beyaz dengeleme işlevini yürütür.
- Optical Preview (Optik Önizleme)
değerine ayarlanması, geçerli
açıklık değerinin derinlik önizlemesi
işlevini yürütür.
Video klip çekerken, AF işlevini etkinleştirmek için
[Derinlik Önizlemesi] düğmesine bir kez basın;
düğmeye bir kez daha bastığınızda işlev iptal edilir.
"Derinlik Önizlemesi" işlevine bakın. (sf. 37)
AEL düğmesinin işlevi, M(manüel) modunda
değiştirilemez.
AEL işlevi nedir?
Kameranın otomatik poz kilidi (AEL) ve otomatik odak kilidi
(AFL) işlevleri, kameranın [AEL] düğmesine basarken poz
değerini ve odağı hatırlayarak çekimin tamamlanmasına
kadar ayarları sağlayan işlevlerdir.
AEL düğmesi aşağıdaki duruma ayarlandığında
deklanşör düğmesine yarım basma.
AEL ayarının
durumu
deklanşör düğmesine yarım basma
AEL
Otomatik odak
AFL
Pozlama kilidi
AEL+AFL
Eylem yok
Oynatma/Düzenleme
Fotoğrafları, videoları oynatmayı ve fotoğrafları veya videoları
düzenlemeyi öğrenin.
Oynatma (resim/video klip) ………………………… 79
Resim düzenleme …………………………………… 87
Dosyaları TV veya HDTV'de görüntüleme ………… 91
Dosyaları bilgisayarınıza aktarma ………………… 93
Samsung RAW Converter'ı Kullanma …………… 98
Fotoğrafları bir fotoğraf yazıcıda (PictBridge)
yazdırma …………………………………………………… 101
Oynatma (resim/video klip)
Resimleri oynatma modunda
görüntüleme
Kullanıcı, kaydedilen resimleri ve video kliplerini
kontrol edebilir.
1
[
•
Fotoğraf oynatmayla ilgili açıklama
Oynatma modunda [DISP] düğmesine basıldığında
görüntü bilgileri gösterilir.
1
] düğmesine basın
En son kaydedilen dosyaları gösterir.
RAW
2 Resimleri sırayla kontrol etmek için
79
[W/X] düğmesini kullanın.
•
100-0001
Mode
Metering
Flash
Focal Length
White balance
EVC
Picture wizard
Picture size
Date
Oynatma ekranı birden çok kez
seçildiğinde, son gösterilen resim veya
video klip bir sonraki oynatma sırasında
gösterilmek üzere seçilir.
1/250
F5.1
6
ISO
5
18mm
AWB
0.0
4592 X 3056
2010.01.01
100 00004/00009
7 8
2
3
4
9
1
RAW dosya göstergesi
2
Tab bilgilerini içeren dosya
3
Korumalı dosya
4
Dosya no.
5
Çekilen resmin meta değeri
6
Deklanşör hızı bilgileri
7
Açıklık değeri
8
ISO kurulum değeri bilgileri
9
Oynatılan dosya/çekilen toplam dosya sayısı
Oynatma (resim/video klip)
Video klip oynatmayla ilgili açıklamalar
1
1
2
100-0001
R
2
3
G
B
Video size 1280 X 720
Date 2010.01.01
Y
80
RAW
0.0
4
4592 X 3056
1/40
F3.5
ISO
18mm
2010.01.01
3
8
WWaWW
OK
100 00004/00009
7
5
WXaWW
Play
Capture
6
1
Çekilen görüntü
1
Ses seviyesi görüntüsü
2
RGB histogramı
2
Korumalı dosya
3
Çekim modu, ölçüm, flaş, beyaz dengesi, resim
sihirbazı, odak uzunluğu
3
Dosya no.
Deklanşör hızı, açıklık değeri, ISO, seçilen
dosya/toplam dosya sayısı/pil bilgileri
4
Çekilen video klibin meta değeri
5
Hızlı geri sarma
6
Seçilen dosyanın toplam oynatma süresi
7
Geçerli oynatma süresi
8
Hızlı geri sarma
4
4
Oynatma (resim/video klip)
Akıllı albümdeki dosyaları kategoriye
göre görüntüleme
Dosyalar, dosyaya, tarihe (gün), tarihe (hafta) ve tipe
göre sınıflandırılabilir ve gösterilebilir.
1 Oynatma modunda [ ] düğmesine basın.
2 [MENU] düğmesine basın.
3 İstediğiniz oynatma yöntemini seçin.
81
Akıllı albümün yürütülmesi veya yürütme sonrası
kategorinin değiştirilmesi sırasında, kaydedilen
dosyaların hacmine bağlı olarak gecikme yaşanabilir.
Akıllı albüm görüntüleninceye kadar lütfen bekleyin.
Bölünmüş görünüme dönüştürme
Bir görüntüde birkaç dosya gösterilebildiğinden,
dosyalar hızlı bir şekilde aranabilir.
9 görüntüden oluşan bir küçük
resim görünümü için
[ ] düğmesine iki kez veya
20 görüntüden oluşan bir küçük
resim görünümü için [ ]
düğmesine üç kez basın.
(İptal etmek için [ ]
düğmesine basın)
Tip
Tarih
Hafta
19
MENU
25
Filtre
Tip
19
53
22
2010. 1. 1
Kaydedilen dosya biçimine göre
sınıflandırır
Tarih
Kaydedildiği tarihe göre sınıflandırır
Hafta
Kaydedildiği haftaya göre
sınıflandırır
4 Kadranı döndürerek veya [W/X]
5
düğmelerini kullanarak aşağıdaki öğeleri
yerleştirebilirsiniz.
Önceki menüye dönmek için [ ]
düğmesine basın.
19
25
MENU Filtre
19
53
2010. 1. 1
22
Oynatma (resim/video klip)
Dosya koruması
Dosya silme
Dosyalar silinmeye karşı korunabilir.
Oynatma modunda dosyalar seçilebilir ve silinebilir.
1
İşlev, oynatma modunda [MENU] düğmesine
basılarak ayarlanabilir.
2
Oynatma modundayken [AEL]
düğmesine basın.
Bir resmi silme
simgesi ekranda görüntülenir.
3 İptal etmek için [AEL] düğmesine basın.
82
İstediğiniz bir dosyayı seçerek tek bir resmi
silebilirsiniz.
1 Silinecek dosyayı oynatma modunda
seçtikten sonra, [ ] düğmesine basın.
2 Beliren pencereden Yes (Evet)
seçeneğini belirleyin.
Seçilen dosyayı silme
1 Silinecek dosyayı oynatma modunda
seçtikten sonra, [ ] düğmesine basın.
2 Beliren pencereden Multiple Delete
(Çoklu Sil) seçeneğini belirleyin.
3 Silinecek dosyayı seçtikten sonra, [ ]
düğmesine basın.
•
Seçiminizi iptal etmek için [ ] düğmesine
yeniden basın.
4 [ ] düğmesine basın
5 Beliren pencereden Yes (Evet)
seçeneğini belirleyin.
Oynatma (resim/video klip)
Tüm dosyaları silme
Bu, çekilen görüntünün aşırı parlak bölümüyle ilgili
bilgi verir.
1 Oynatma modunda, [MENU] düğmesine
1
Oynatma modunda, [MENU] düğmesine basın.
2
Oynat [ ] → High Light (Yüksek Işık) → On
(Açık) seçeneklerini belirleyin.
basın.
2 Oynat [ ] → Delete (Sil) → All (Tümü)
seçeneklerini belirleyin.
83
Yüksek Işık
Hafıza kartına kaydedilen tüm dosyalar aynı anda
silinebilir.
3 Beliren pencereden Yes (Evet)
seçeneğini belirleyin.
Otomatik döndürme
Çekilen resimleri, oynatılırlarken otomatik olarak
döndürerek dikey çerçevede gösterin.
1 Oynatma modunda, [MENU] düğmesine
basın.
2 Oynat [ ] → Auto Rotate (Otomatik
Döndür) → On (Açık) seçeneklerini
belirleyin.
Fotoğraf, kameranın yönü aşağıya doğrultulmuşken
çekilirse, görüntünün oynatma modunda farklı olabilir.
Oynatma (resim/video klip)
Büyütme/küçültme
Slayt gösterisini gösterme
Bir resim, oynatma modunda arama yapılırken büyütülebilir.
Büyütme
1 Oynatma modunda, [MENU] → [
Büyütmek için [ ]
düğmesine basın.
(Küçültmek için [
düğmesine basın)
]
Büyütülen bölüm
Büyütme
(büyütme üst sınırı
çözünürlüğe göre
değişebilir)
2 İstediğiniz seçeneği belirleyin
•
Bir seçenek belirlemeden oynatmak için
adım 4'ü gerçekleştirin.
Slayt gösterisinde gösterilecek resimleri
seçmenizi sağlar.
• All (Tümü) : Slayt gösterisinde,
kaydedilen tüm resimleri
görüntülemenizi sağlar.
Images
(Görüntüler) • Date (Tarih) : Slayt gösterisinde, belirli
bir tarihte çekilen resimleri
göstermenizi sağlar.
• Select (Seç) : Resimleri seçebilir
ve slayt gösterisinde
görüntüleyebilirsiniz
•
OK
Full Image
Fn
]
düğmelerine basın.
84
x1.7
Resimler, çeşitli efektler ve müzikle birlikte bir slayt
gösterisi şeklinde gösterilebilir.
Trim
Büyütme
[S/T/W/X] düğmelerine basın.
seçeneğine gitme
Kesilecek bölüm gösterilirken
Büyütülen
[Fn] düğmesine basın (başka bir
görüntüyü kırpma
resim olarak kaydedilir)
Effect
(Efekt)
•
Resimler arasındaki sahne değiştirme
efektini seçmenizi sağlar.
Değiştirme efekti kullanmamak için kapalı
seçeneğini belirleyin.
Interval
(Aralık)
•
Music
(Müzik)
Arka plan müziğini yürütür
Sahne değiştirme süresini seçmenizi sağlar
Oynatma (resim/video klip)
3 İstediğiniz bir seçeneğe ayarlayın.
Video klip görüntüleme
4 Slide Show (Slayt Gösterisi) → Play
Bir video klip oynatma modunda oynatılabilir ve
oynatma sırasında sahnenin istediğiniz bir bölümünü
yakalamak veya kesmek mümkündür.
(Oynat) seçeneklerini belirleyin.
•
5
85
Resimleri tekrar tekrar oynatmak için lütfen
repeat (tekrar oynat) seçeneğini belirleyin.
Slayt gösterisini izleyin
•
Oynayan Çoklu Slayt Gösterisi’ni
durdurmak [ ] düğmesine basın ve
ardından [W/X] düğmesine basın.
Duraklatma/
Oynatma
1 Oynatma modunda istediğiniz bir video
klibi seçtikten sonra [ ] düğmesine
basın.
2 Video klibin keyfini çıkarın.
PLAY
100-0001
[ ] düğmesine basın.
WXaWW
WWaW[
OK
Pause
Stop
Geri Sarma
[W] düğmesine basın
Duraklatma/
Oynatma
[
Hızlı geri sarma
Ses seviyesi
denetimi
Stop
] düğmesine basın.
[X] düğmesine basın
Kadranı sola/sağa döndürün
[S] düğmesine basın
Oynatma (resim/video klip)
Resim yakalama
Bir video klibi oynatırken, video klibin istediğiniz bir
bölümünü bir resimde yakalayabilirsiniz.
1 Oynatma modunda [ ] düğmesine basın.
2 Bir video klibi oynatırken [S] düğmesine
basın.
3 Duraklatma durumundayken [T] düğmesine
86
basın.
•
Yakalanan görüntünün çözünürlüğü, video klip
çözünürlüğüyle aynıdır.
•
Yakalanan dosya, farklı dosya adı kullanılarak
kaydedildi.
Video klibin bir bölümünü kesme
1 Oynatma modunda [ ] düğmesine basın.
2 Bir video klibi oynatırken [ ] → [ ]
düğmelerine basarak kesilecek bölümün
başlangıç noktasını seçin.
3 Kesilecek bölümün bitiş noktasını belirlemek
için [ ] → [ ] düğmelerine basın.
4 Beliren pencereden Yes (Evet) düğmesine
basın.
•
Kesilen dosya, farklı dosya adı kullanılarak
kaydedildi.
Resim düzenleme
Resimler, düzenle menüsü kullanılarak çeşitli şekillerde düzenlenebilir. İşlev, çekim modunda [Fn] düğmesine
basılarak doğrudan ayarlanabilir.
Çözünürlüğü değiştirme
1 Oynatma modunda istediğiniz bir resmi
Döndürme
1 Oynatma modunda istediğiniz bir resmi
seçtikten sonra [MENU] düğmesine
basın.
seçtikten sonra [MENU] düğmesine
basın.
2 Image Edit (Görüntü Düzelt) → Resize
2 Image Edit (Görüntü Düzelt) → Rotate
seçeneklerini belirleyin.
87
Resize
3 İstediğiniz görüntü çözünürlüğünü seçin.
•
Düzenlenen dosya, farklı dosya adı
kullanılarak kaydedildi.
•
Değiştirilecek çözünürlük, orijinal remin
çözünürlüğüne göre sınırlandırılır.
(Döndür) seçeneklerini belirleyin.
Rotate
3 İstediğiniz bir döndürme durumunu seçin
Orijinal resmin boyutuna göre, döndürüldükten
sonra orijinal resmin boyutundan daha küçük bir
boyutta kaydedilebilir.
Resim düzenleme
Kırmızı göz düzeltme
1 Oynatma modunda istediğiniz bir resmi
seçtikten sonra [MENU] düğmesine basın.
2 Oynat [ ] → Image Edit (Görüntü
Düzenle) → Red-eye Fix (Kır.göz.düzel.)
seçeneklerini belirleyin.
88
Aydınlatmayı ayarlama
1 Oynatma modunda istediğiniz bir resmi
seçtikten sonra [MENU] düğmesine basın.
2 Oynat [ ] → Image Edit (Görüntü
Düzelt) → Backlight (Aydınlatma)
seçeneklerini belirleyin.
Resim stili
Bir resim stili seçmeniz, resminizde çeşitli duygusal
atmosferleri ifade etmenize olanak tanır.
1 Oynatma modunda istediğiniz bir resmi
seçtikten sonra [MENU] düğmesine basın.
2 Oynat [ ] → Image Edit (Görüntü
Düzelt) → Picture Style Selector
(Resim Stili Seçici) seçeneklerini
belirleyin.
3 İstediğiniz bir seçeneğe ayarlayın.
Yüz rötuşu
1 Oynatma modunda istediğiniz bir resmi
seçtikten sonra [MENU] düğmesine
basın.
2 Oynat [ ] → Image Edit (Görüntü
Düzelt) → Face Retouch (Yüz Rötuşu)
seçeneklerini belirleyin.
3 İstediğiniz bir seçeneğe ayarlayın.
•
Yüz rötuşunun düzeyi, değer büyüdükçe
daha iyi bir duruma gelir.
Resim düzenleme
Yazdırma bilgilerini (DPOF)
ayarlama
Resme ilişkin yazdırılacak kopyaların boyutu ve sayısı
belirtilebilir.
89
Belirtilen bilgiler hafıza kartının MISC klasörüne
kaydedildiğinden, belirtilen bilgilere ilişkin resimlerin
belirtilen boyutta ve sayıda kopyalarını yazdırmak için
bir dijital baskı mağazasına hafıza kartını götürmeniz
yeterlidir.
•
Girilen yazdırma bilgileri yalnızca dijital yazıcı
ve dijital yazdırma düzeni formatını (DPOF)
destekleyen dijital resim baskı mağazası için
kullanılabilir.
•
Geniş çözünürlüklü resimler için sol/sağ
bölüm yazdırılmayabilir. Bir yazdırma
düzenini uygularken, lütfen geniş çözünürlüklü
resimlere dikkat edin.
•
DPOF seçeneği, RAW formatlı görüntüler ve
video klip dosyaları için kullanılamaz.
1 Oynatma modundayken [MENU] → Oynat
[ ] → DPOF → Standard (Standart)
düğmelerine basın.
2 İstediğiniz seçeneği belirleyin
Select (Seç) Seçilen resimler yazdırılır
All (Tümü)
Reset
(Sıfırla)
Tümü yazdırılır
Standart yazdırma seçeneği başlatılır
3 Seçimlerinizi yaptığınızda, kadranı
kullanarak resmi ve yazdırılacak kopya
sayısını seçtikten sonra [Fn] düğmesine
basın.
•
Tümünü seçtikten sonra, yazdırılacak
kopyaların sayısını belirlemek üzere
[S/T] düğmelerine ve daha sonra, [ ]
düğmesine basın.
Resim düzenleme
4 Oynatma modundayken [MENU] →
DPOF → SIZE (BOYUT) seçeneklerini
belirleyin.
5 İstediğiniz seçeneği belirleyin
90
Select (Seç)
Resme göre istediğiniz yazdırma boyutu
seçmenizi sağlar.
All (Tümü)
Hafıza kartına kaydedilen tüm resimlerin
yazdırma boyutunu seçmenizi sağlar.
Reset
(Sıfırla)
Yazdırma boyutu seçeneği başlatılır
6 Select (seç) seçeneğini belirlediğinizde,
yazdırılacak resmi seçin ve kadranı
kullanarak yazdırma boyutunu
ayarladıktan sonra [Fn] düğmesine
basın.
•
Tümünü seçtikten sonra [S/T]
düğmesine basın ve yazdırma boyutunu
seçin. Daha sonra, yazdırma boyutunu
seçin ve [ ] düğmesine basın.
Dizin yazdırma
1 Oynatma modundayken [MENU] →
Oynat [ ] → DPOF → Index (Dizin)
düğmelerine basın.
2 Beliren pencereden Yes (Evet)
düğmesine basın.
Belirtilen yazdırma boyutu yalnızca DPOF1.1
uyumlu yazıcılara uygulanabilir.
Dosyaları TV veya HDTV'de görüntüleme
Ürünle birlikte verilen A/V kablosunu kullanarak kameranızı bir TV'ye bağlayabilir ve fotoğrafları veya videoları
TV'de izleyebilirsiniz.
Dosyaları sıradan bir TV'de görüntüleme
1 Ülkenize veya bölgenize uygun video
sinyal çıkışını seçin. (sf. 107)
2 A/V kablosunu kullanarak TV ile kamera
arasında bir bağlantı oluşturun.
91
Video
Ses
3 TV ve kameranın açık olduğundan emin
olun ve TV'nin video çıkış modunu seçin.
4 Kamera gövdesinin düğmelerini
kullanarak videoları ve resimleri
görüntüleyin.
• Bazı TV'lerde dijital gürültü oluşabilir veya resmin
bir bölümü görüntülenmeyebilir.
• TV ayarlarınıza bağlı olarak resimler TV ekranında
ortalanmış olarak görüntülenmeyebilir.
• Kamera bir TV'ye bağlıyken fotoğraf çekebilir veya
video kaydedemezsiniz.
Dosyaları TV veya HDTV'de görüntüleme
HDTV'de dosyaları görüntüleme
5 Kamera gövdesinin düğmelerini
1 Ülkenize veya bölgenize uygun video
sinyal çıkışını seçin. (sf. 107)
2 Çekim veya Oynatma modunda, [MENU]
→ Ayar 3 ( 3 ) → HDMI Size (HDMI
Boyutu) → bir seçeneği belirleyin.
92
3 HDMI kablosunu kullanarak HDTV ile
kamera arasında bir bağlantı oluşturun.
A/V ve HDMI kabloları aynı anda bağlıysa,
öncelikli olarak HDMI kablosu tanınır; bununla
birlikte, sorunsuz kullanım için A/V kablosunun
çıkarılması önerilir.
HDMI kablosu
4 HDTV ve kameranın açık olduğundan
emin olun ve TV'nin HDMI modunu seçin.
•
HDTV ekranında, kamerayla aynı görüntü
gösterilir.
kullanarak videoları ve resimleri
görüntüleyin.
• HDMI kablosunu kullanırken, kullanıcı kamerayı
herhangi bir Anynet+(CEC) yöntemiyle HDTV'ye
bağlayabilir.
Anynet+(CEC) işlevi, Samsung HDTV ile A/V aygıtı
birlikte bağlıyken, bağlı aygıtların bir TV uzaktan
kumandasıyla kontrol edilmesine olanak tanır.
• Anynet+(CEC) işlevini destekleyen bir HDTV
kullanılırsa, HDTV, ayrı olarak açılmasına gerek
kalmadan, otomatik bağlantı kurulduğunda harici
aygıtla birlikte açılır.
• HDMI kablosuyla HDTV bağlantısı kurulurken,
resim/video klip çekmek mümkün değildir.
• HDTV’ye bağladığınızda, bazı oynatma işlevleri
kullanılamaz.
Dosyaları bilgisayarınıza aktarma
Windows kullanıcıları için
Kameranızı bilgisayarınıza bağlayarak dosyaları
aktarın.
Programları yükleme
Donanım veya yazılım gereksinimleri
93
Öğe
Gereksinimler
CPU
Pentium III 500 MHz veya daha hızlı
(Pentium 800 MHz veya daha hızlı
önerilir)
256 MB veya üstü (512 MB veya üstü
önerilir)
Windows 2000/XP/Vista
RAM
İS
Sabit disk
kapasitesi
Diğerleri
250 MB veya üstü (1 GB veya üstü
önerilir)
• USB bağlantı noktası
• CD-ROM sürücü
• 1024 x 768 piksel, 16 bit renkli ekranla
uyumlu monitör (24 bit renkli ekran
önerilir)
• Microsoft Direct X 9.0c veya sonraki
sürümü
QuickTime Player 7.6 için gereksinimler
• Intel Pentium 4, 3,2 GHz veya daha hızlı / AMD
Athlon™ 64FX, 2,6 GHz veya daha hızlı işlemci
• Windows XP service pack2 veya Vista
• Minimum 512 MB RAM (1 GB veya üstü önerilir)
• nVIDIA Geforce 7600GT veya üstü / ATI X1600
serisi veya üstü önerilmektedir
• Kendi oluşturduğunuz bir bilgisayarı veya
desteklenmeyen bir bilgisayar ve işletim sistemi
kullanmanız garantinizi geçersiz kılabilir.
• Programlar, Windows XP, Vista ve 7’nin 64 bitlik
sürümünde düzgün çalışmayabilir.
CD'de yer alan programlar
Program
Kullanım Amacı
Samsung Master
Fotoğrafları ve videoları
düzenlemenizi sağlar.
Videoları (MPEG-4 AVC/H.264
dosyaları) bilgisayarda
izlemenizi sağlar.
RAW dosyalarını istediğiniz
dosya formatına dönüştürür.
Kullanım kılavuzunu
görüntülemenizi sağlar.
QuickTime Player 7.6
Samsung RAW
Converter
Adobe Reader
Dosyaları bilgisayarınıza aktarma
1
Yükleme CD'sini uyumlu bir CD-ROM
sürücüsüne yerleştirin.
2
Kurulum ekranı görüntülendiğinde yüklemeye
başlamak için Samsung Digital Camera
Installer seçeneğini tıklatın.
Dosyaları bilgisayarınıza aktarma
Kameranızı bilgisayarınıza bağladığınızda, kamera
çıkarılabilir bir sürücü olarak algılanır.
1
USB kablosunu kullanarak kameranızı
bilgisayarınıza bağlayın.
Kablonun doğru bağlantı noktası olan ucunu kameraya
takmanız gerekir. Kablo ters takılırsa, dosyalarınız zarar
görebilir. Üretici firma hiçbir veri kaybından sorumlu
tutulamaz.
94
3
Yüklenecek programları seçin ve ekrandaki
talimatları izleyin.
4
Yükleme işlemini tamamlamak için Exit (Çıkış)
düğmesini tıklatın.
Dosyaları bilgisayarınıza aktarma
2
Kamerayı açın.
•
95
Beliren pencerede Computer (Bilgisayar)
seçeneğini belirleyin.
3
Bilgisayarınızda, Bilgisayarım → Çıkarılabilir
Disk → DCIM → "XXXPHOTO" veya
"XXX_MMDD" klasörünü seçin.
4
İstediğiniz dosyaları seçin ve bunları
bilgisayarınıza sürükleyin veya kaydedin.
• Klasör Tipi için Tarih değeri belirlenmişse, klasör adı
"XXX_MMDD" olarak görünür.
• Örneğin, fotoğraf 1 Ocak tarihinde çekilmişse,
klasör adı "101_0101" olur.
Cihazın bağlantısını kesme (Windows XP için)
Windows 2000/Vista için USB kablosunu çıkarma
yönetimiyle aynıdır.
1
Kameranızdaki durum lambasının yanıp
sönmesi, veri aktarımının gerçekleştirilmekte
olduğunu gösterir. Lütfen durum lambasının
yanıp sönmesi duruncaya kadar bekleyin.
2
Bilgisayar ekranınızın sağ alt köşesindeki araç
çubuğunda
simgesini tıklatın.
3
Beliren iletiyi tıklatın.
4
USB kablosunu çıkarın.
Dosyaları bilgisayarınıza aktarma
Mac kullanıcıları için
Kameranızı Macintosh bilgisayara bağladığınızda,
bilgisayar cihazı otomatik olarak tanır. Herhangi
bir program yüklemeden dosyaları kameradan
bilgisayara doğrudan aktarabilirsiniz.
QuickTime Player 7.6 için gereksinimler
• 1,8 GHz Power Mac G5/1,83 GHz Intel Core Duo
veya daha hızlı işlemci
• Mac OS X version 10.4.10 veya sonraki sürümleri
• Minimum 256 MB RAM (1 GB veya üstü önerilir)
• 64 MB veya daha yüksek video kartı
96
1
USB kablosu kullanarak kameranızı Macintosh
bilgisayara bağlayın.
USB kablosunu kullanırken, USB’nin ve kameranın
bağlantı parçalarının eşleştiğinden emin olun.
• Kablo ters takılırsa, dosyalarınız zarar görebilir.
Üretici firma hiçbir veri kaybından sorumlu
tutulamaz.
• Lütfen yalnızca SAMSUNG tarafından sağlanan
aksesuarları kullanın. Üretici, başka bir üreticinin
ürününün kullanılmasından kaynaklanabilecek hiçbir
dosya kaybı veya zarardan sorumlu tutulamaz.
2
Kamerayı açın.
• Beliren pencerede Computer (Bilgisayar)
seçeneğini belirleyin.
3
Çıkarılabilir disk simgesini çift tıklatın.
4
Fotoğrafları ve videoları bilgisayarınıza aktarın.
Dosyaları bilgisayarınıza aktarma
Samsung Master'ı Kullanma
Samsung Mastar Arabirimini Kullanma
Bilgisayarınızda kayıtlı dosyaları karşıdan yükleyebilir
veya fotoğrafları ve videoları düzenleyebilirsiniz.
Ayrıntılı bilgi için Yardım menüsüne bakın.
— ˜
™
š
Bu program kameradaki video dosyalarının (H.264 (MPEG-4.
AVC)) düzenlenmesini desteklemez.
Samsung Master uygulamasını kullanarak dosyaları karşıdan yükleme
97
Kamerayı bilgisayarınıza bağladığınızda dosyaları karşıdan
indirmenizi sağlayan bir pencere otomatik olarak görüntülenir.
1
2
Karşıdan yüklemek istediğiniz dosyaları seçin.
Next (İleri) düğmesini tıklatın ve ekrandaki
talimatları izleyin.
›
œ

Numara Açıklama
™
—
˜
™
š
—
˜
›
Numara Açıklama
—
˜
™
Karşıdan yüklenen dosyalar için bir konum
seçmenizi sağlar.
Seçilen dosyaları karşıdan yüklemek için tıklatın.
Dosyaların küçük resimleri; karşıdan
yüklenecek görüntüyü tıklatın.
œ

Araç çubuğu
Menüler
Program hakkında daha fazla bilgi edinmek
için tıklatın.
Listedeki küçük resimleri büyütmek veya
küçültmek için tıklatın.
Modu değiştirmenizi sağlar.
•
: Görünü modu
•
: Fotoğraflar için düzenleme modu
•
: Videolar için düzenleme modu
Seçili dosya hakkındaki bilgileri önizlemenizi
sağlar.
Seçili klasördeki fotoğraflar; tam ekran
görünümüne geçmek için çift tıklatın.
Samsung RAW Converter'ı Kullanma
Samsung RAW Converter programını kullanarak,
istediğiniz düzenlemeleri yaptıktan sonra RAW
dosyalarını tab edebilirsiniz. JPEG veya TIFF
dosyalarını da RAW dosyalarıyla aynı şekilde
düzenleyebilirsiniz. Bu yazılım yalnızca Windows
XP ve Vista ile uyumludur.
• Görüntü düzenleme işlevleri aşağıda listelenmiştir.
Ì Menü çubuğu
Í Görüntü düzenleme araçları
Programı başlatmak için [Başlat → Tüm Programlar
→ Samsung RAW Converter → Samsung RAW
Converter] seçeneklerini tıklatın.
98
RAW dosyalarını tab etme
①
②
③
④
⑤
[Exposure bias] (Pozlama telafisi):
Pozlama değerini telafi eder.
[White balance] (Beyaz dengesi):
Beyaz dengesi değerini ayarlar.
[Color] (Renk):
Görüntünün vurgusunu
ayarlar
[Tone] (Ton):
Renk tonunu değiştirir
[Sharpness/Noise reduction]
(Netlik/ Gürültü azaltma):
Netliği ayarlar.
[Development] (Tab):
Son çıktıya
ilişkin önizleme
yapılabilir.
Vurgulama denetleyicisi
Seçilen görüntünün doyma değerlerini ve
vurgularını ayarlar.
Histogram
Seçilen görüntünün renk düzenlerini görüntüler.
Önizleme penceresi
Seçilen görüntüyü görüntüler.
• Daha fazla bilgi için Samsung RAW Converter
programındaki [Help] (Yardım) menüsüne bakın.
• Macintosh için Samsung Converter programını
Samsung web sitesinden indirebilirsiniz.
Samsung RAW Converter'ı Kullanma
Pozlamayı düzeltme
Samsung RAW Converter programının ana özelliği,
düzenleme sırasında RAW dosyalarında değişiklik
yaparken görüntüleri en iyi kalitede tutabilmenizdir.
99
Parlaklık veya kontrast ayarlarında değişiklik
yaptıktan sonra, ilk olarak hangisini değiştirirseniz
değiştirin aynı sonucu elde edebilirsiniz. Aşağıdaki
görüntülerde, Samsung RAW Converter'ı kullanarak
görüntünün pozlamasını nasıl değiştirebileceğiniz
gösterilmektedir.
Menü seçeneğini kullanarak pozlamayı resimde
gösterildiği gibi ayarlayabilirsiniz.
▲ Orijinal görüntü
P Modu, Açıklık: f = 8,
Deklanşör Hızı:
1/15sn, ISO = 100
Değişiklik sonuçlarını, histogram pencerelerinde
aşağıdaki resimlerde gösterildiği gibi görebilirsiniz:
▲ Orijinal görüntü
Pozlamayı
ayarlamaya ilişkin
menü seçeneği.
▲ Pozlama düzeltildikten
sonra değişen
görüntü.
▲ Pozlama düzeltildikten
sonra değişen görüntü.
Samsung RAW Converter'ı Kullanma
100
RAW dosyalarını düzenlerken
JPEG/TIFF dosyalarını kullanma
RAW dosyalarını JPEG veya TIFF
formatında kaydetme
Samsung RAW Converter programını kullanarak,
JPEG/TIFF dosyalarını RAW dosyalarını
düzenlediğiniz şekilde işleyebilirsiniz. Beyaz
dengesini, netliği ayarlayabilir ve gürültüyü
azaltabilirsiniz. Aşağıdaki resimlerde, Samsung
RAW Converter ile bir TIFF görüntüsündeki
kontrastın nasıl değiştirildiği gösterilmektedir.
Menü seçeneğini kullanarak kontrastı resimde
gösterildiği gibi ayarlayabilirsiniz.
Samsung RAW Converter programını kullanarak,
RAW dosyalarını JPEG veya TIFF formatında
kaydedebilirsiniz.
Kontrastı ayarlamaya ilişkin menü seçeneği
▲ Orijinal görüntü P Modu,
Açıklık: f = 8, Deklanşör
Hızı: 1/15sn, ISO = 100
▲ Kontrast düzeltildikten
sonra değişen görüntü.
1. Düzenlemek istediğiniz görüntüyü seçin ve daha
sonra, [File(F)] (Dosya) → [Development...]
(Tab) seçeneklerini belirleyin.
2. Dosya tipi için JPEG veya TIFF değerini seçin
ve daha sonra, [Save(S)] (Kaydet) düğmesini
tıklatın.
- Seçilen dosya JPEG veya TIFF formatında
kaydedilir.
Fotoğrafları bir fotoğraf yazıcıda (PictBridge) yazdırma
Kameranızı doğrudan yazıcıya bağlayarak fotoğrafları PictBridge uyumlu bir yazıcıda yazdırabilirsiniz.
1
Yazıcı açıkken, kameranızı USB kablosunu
kullanarak yazıcıya bağlayın.
Yazdırma ayarlarını yapılandırma
1
2
Images
One Photo
Size
Auto
Layout
Auto
Type
Auto
Quality
Auto
Auto
Date
101
2
Print
MENU Exit
Kamerayı açın.
• Beliren pencerede Printer (Yazıcı) seçeneğini
belirleyin.
• Yazıcınızın veri depolama özelliği varsa,
öncelikle ayarlar menüsünde USB modunu
Yazıcı olarak ayarlamalısınız.
Geçerli fotoğrafın mı yoksa tüm
Images
(Görüntüler) fotoğrafların mı yazdırılacağını seçin.
Size (Boyut) Baskı boyutunu belirtmenizi sağlar.
layout
Küçük resim baskıları oluşturur.
(Yerleşim)
Type (Tip) Kağıt türünü seçer.
3
Bir fotoğraf seçmek için [W/X] düğmelerine
basın.
• Yazdırma seçeneklerini ayarlamak için [MENU]
düğmesine basın.
4
Yazdırmak için [
] düğmesine basın.
Quality
(Kalite)
Baskı kalitesini ayarlar.
Date (Tarih) Tarihi yazdırmak için ayarlayın.
File Name
Dosyanın adının yazdırılmasını sağlar.
(Dosya Adı)
Yazdırma seçeneklerini sıfırlamanızı
Reset
(Sıfırla)
sağlar.
Bazı seçenekler tüm yazıcılarda desteklenmeyebilir.
Kamera ayarları menüsü
Kamera kullanım ortamı, kurulum menüsü kullanılarak istenen bir
duruma ayarlanabilir.
Kamera ayarları menüsü …………………………… 103
Kamera ayarları menüsü
Kamera kullanım ortamı, kurulum menüsü kullanılarak istenen bir duruma ayarlanabilir.
1 Çekim veya oynatma modunda [MENU]
düğmesine basın.
2 İstediğiniz bir kurulum menüsünü
belirleyin
1
2
3
Quickview
1
2
1
1sec
3
Kurulum
menüsü öğeleri
Display Adjust
103
Display Save
3min
Power Save
1min
Date&Time
Sound
MENU Exit
OK
Change
3 İstediğiniz bir öğeyi seçin
2
Sound
System Volume
Medium
AF Sound
On
Button Sound
On
MENU Exit
OK
Change
4 Bir önceki moda dönmek için [MENU]
düğmesine basın.
Kamera ayarları menüsü
Ses
104
System volume
(Sistem ses
seviyesi)
AF sound (AF
Sesi)
Operating
sound (Çalışma
sesi)
* Varsayılan değer
Kullanıcı, kamerayı kullanırken çıkan sesi ayarlayabilir.
(Off (Kapalı), Low (Düşük), Medium* (Orta), High (Yüksek))
Ses, kamera AF mounda çalışırken ayarlanabilir. (Off (Kapalı), On* (Açık))
Kameranın çalışma sesi ayarlanabilir. (Off (Kapalı), On* (Açık))
Ekran
* Varsayılan değer
Language (Dil)
Ekranda gösterilecek dili seçin.
Bu seçenek, görüntü parlaklığı, otomatik parlaklık ayarlarını ve rengi ayarlamanıza olanak
tanır.
Display Brightness (Görüntü Parlaklığı): Kullanıcının ekranı veya vizörü kullanmasına
Display Adjust
bağlı olarak, görüntü parlaklığı [S/T] düğmeleri kullanılarak ayarlanabilir.
(Görüntü Ayarı)
Auto Brightness (Otomatik Parlaklık): Ekranın parlaklığını ayarlamanızı sağlar.
Display Color: Kullanıcının ekranı veya vizörü kullanmasına bağlı olarak, görüntü rengi
[S/T/W/X] düğmeleri kullanılarak ayarlanabilir.
(Display Save)
Ekran Koruma
Bu seçenek, ekranın kapanma süresini ayarlamanıza olanak tanır. (Off (Kapalı), 0.5min*
(0,5dk), 1min (1dk), 3min (3dk), 5min (5dk), 10min (10dk))
Bu seçenek, hızlı görünüm (çekimden hemen sonra görüntüleme) süresini ayarlamanıza
Quickview (Hızlı
olanak tanır.
Görünüm)
(Off (Kapalı), 1sec* (1sn), 3sec (3sn), 5sec (5sn), Hold (Tut))
Kamera ayarları menüsü
Normal kurulum 1(
1
)
* Varsayılan değer
Bu seçenek, hafıza kartını formatlar (korunan dosyalar dahil tüm dosyaları siler).
(Yes (Evet), No (Hayır)*)
Format
Başka markalı bir kamera, hafıza kartı okuyucusu veya bilgisayar tarafından formatlanan bir kartı
kullanırsanız, hatalar meydana gelebilir.
Lütfen kartı, kamerada formatladıktan sonra kullanın.
Reset (Sıfırla)
105
Bu seçenek, kurulum menüsü ve çekim seçeneklerini sıfırlar. (Tarih, saat, dil ve video çıkış değeri
korunur.) (Yes (Evet), No (Hayır)*)
Bu seçenek, dosya adını belirtme yöntemini ayarlar.
Standard* (Standart) : SAM_XXXX.JPG(sRGB)/_SAMXXXX.JPG(Adobe RGB)
File Name (Dosya Date (Tarih) : MMDDXXXX.JPG(sRGB)/_MDDXXXX.JPG(Adobe RGB, Oca. ~ Eyl.)/
_ADDXXXX.JPG(Adobe RGB, Eki için A, Kas için B, Ara için C kullanılır)
Adı)
Örneğin, 01 Ocak'ta sRGB ayarıyla çekilen görüntü "0101xxxx.jpg" şeklinde
kaydedilir.
Bu seçenek, dosya numarasını belirtme yöntemini ayarlar. (Series* (Seri), Reset (Sıfırla))
• İlk kez çekilen resimlerin bulunduğu klasörün adı 100PHOTO olur ve dosya adı SAM_0001
(renk alanı sRGB olduğunda) olarak kaydedilir.
File Number
• Dosya adı numarası, SAM_0001~ SAM_9999 aralığında 1 birim artar.
(Dosya Numarası) • Klasör numarası, 100PHOTO ~ 999PHOTO aralığında 1 birim artar.
• Bir klasörde kaydedilebilecek dosya sayısı üst sınırı 999 birimdir.
• Dosya adı, DCF (kamera dosya sistemine ilişkin tasarım kuralı) belirtime göre verilir.
• Bir dosya adı rasgele değiştirildiğinde, dosya kamerada oynatılmayabilir.
Folder Type
(Klasör Tipi)
Bu seçenek, klasör tipini ayarlamanızı sağlar.
Standard* (Standart) : XXXPHOTO
Date (Tarih) : XXX_MMDD
Kamera ayarları menüsü
Normal kurulum 2(
2
)
* Varsayılan değer
Power Save
(Güç Tasarrufu)
106
Date & Time
(Trh&saat)
Bu seçenek, bir süre kullanılmadığında kameranın otomatik olarak kapanmasını sağlar. (0.5 min
(0,5dk), 1min* (1dk), 3min (3dk), 5min (5dk), 10min (10dk), 30min (30dk))
•
Ayarlanan kapanma süresi, pil değiştirildikten sonra da geçerli olur.
Bu seçenek, tarihi ve saati ayarlar.
(Type (Tip), Date (Tarih), Time Zone (Saat Dilimi), Time (Saat), Imprint (T.Basma))
•
Görüntülenmekte olan resmin sağ alt köşesinde yalnızca tarih gösterilir.
•
Bir resmi yazdırırken, belirli üretici veya yazıcı modellerinde tarih düzgün bir şekilde yazdırılmayabilir.
Kamera ayarları menüsü
Normal kurulum 3(
3
)
* Varsayılan değer
Display Select
(EVF/Ekran
seçeneğini
belirleyin)
107
Auto Select (Oto)*: Göz sensörüne göre Yalnızca Ekran ile Yalnızca EVF arasında geçiş yapın
Main Display (Yalnızca Ekran): Ekran yalnızca Yalnızca Ekran işlevi aracılığıyla gösterilir
EVF (Yalnızca EVF): Ekran yalnızca Yalnızca EVF işlevi aracılığıyla gösterilir
Sensor cleaning (Sensör temizleme): Bu menü yürütülürken sensörün tozunu alır
Start Up Action (Başlangıç Eylemi): Bu seçenek ayarlanırsa, sensördeki toz kamera açılırken
Sensor Cleaning temizlenir. (On (Açık), Off (Kapalı)*)
Bu ürünün merceği değiştirilebildiğinden, sensördeki toz mercek değiştirilirken temizlenebilir. Çekim
(Sensör
koşullarına bağlı olarak, sensördeki tozun kaydedilen görüntüde görünmesi mümkündür. Sensörün
Temizleme)
tozlanabileceği durumlarda merceği değiştirmemeniz önerilir. Merceği kullanmadığınız zamanlarda,
mercek kapağını takılı tutun.
Video Out
(Video Çkş)
Kamerayı harici bir aygıta (monitör veya TV gibi) bağlarken bulunduğunuz ülke için uygun çıkış
sinyalini seçin.
NTSC*: ABD, Kanada, Japonya, Kore, Tayvan, Meksika, vb.
PAL (yalnızca BDGHI yöntemini destekler) : Avustralya, Avusturya, Belçika, Çin, Hollanda,
Finlandiya, Almanya, İngiltere, İtalya, Kuveyt, Malezya, Yeni Zelanda, Singapur, İspanya, İsveç,
İsviçre, Tayland, Norveç vb.
Anynet+
(HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC) yöntemini destekleyen bir HDTV ile bağlantı kurulduğunda, kameranın
oynatma işlevi TV uzaktan kumandasıyla kontrol edilebilir (sf. 90).
On* (Açık) : Kameranın oynatma işlevi TV'nin uzaktan kumandasıyla kontrol edilebilir.
Off (Kapalı) : Kameranın oynatma işlevi TV'nin uzaktan kumandasıyla kontrol EDİLEMEZ.
Kamera ayarları menüsü
HDMI Size (HDMI
Boyutu)
108
HDMI kablosu kullanılırken, HDTV'nin çözünürlüğü değiştirilebilir.
(NTSC yönteminde : Auto* (Otomatik), 1080i, 720p, 480p)
(PAL yönteminde : Auto* (Otomatik), 1080i, 720p, 576p)
Bağlanılan HDTV seçilen çözünürlüğü desteklemiyorsa, bir alt düzeydeki çözünürlüğe
ayarlanır.
Bu seçenek, ana gövde ve merceğin sürüm bilgilerini gösterir ve sabit yazılımı güncelleştirir.
Body Firmware (Gövde Sabit Yazılımı): Bu seçenek, kamera gövdesinin sabit yazılımını güncelleştirir.
Lens Firmware (Mercek Sabit Yazılımı): Bu seçenek, merceğin sabit yazılımını güncelleştirir.
Firmware Update
• Sabit yazılımı www.samsungimaging.com adresinden yükleyip güncelleştirebilirsiniz.
(Sabit Yazılım
• Bu işlev, bir bilgisayar, TV ya da yazıcı bağlantısı kurulduysa, bir slayt gösterisi veya
Güncelleştirmesi)
video klip oynatılıyorsa çalışmayabilir.
• Sabit yazılımı yükselttikten sonra, kullanıcının özelleştirdiği seçenekler varsayılan
değere sıfırlanır. (Tarih, saat, dil ve video çıkış değeri korunur.)
Ekler
Ayarlar, hata mesajları, teknik özellikler ve bakımla ilgili ipuçlarına bakın.
Hata mesajları ………………………………………… 110
Kameranın bakımı …………………………………… 111
Servis merkezine başvurmadan önce …………… 115
Kameranın teknik özellikleri ………………………… 118
Merceğin teknik özellikleri ………………………… 122
Aksesuarlar (isteğe bağlı öğeler) ………………… 123
Dizin …………………………………………………… 125
Hata mesajları
Aşağıdaki hata mesajları göründüğünde, şu çözümleri deneyin.
Hata mesajı
Önerilen işlem
Kart hatası
• Kameranızı kapatın ve tekrar açın.
• Hafıza kartını çıkarın ve tekrar takın.
• Hafıza kartını formatlayın. (sf. 105)
Hafıza kartının kilidini açın.
Dosya adları DCF standardıyla eşleşmiyor.
Hafıza kartındaki dosyaları bilgisayarınıza
aktarın ve kartı formatlayın. (sf. 105)
Hasarlı dosyayı silin veya bir servis
merkeziyle görüşün.
Dolu bir pil takın veya pili yeniden şarj edin.
Gerekli olmayan dosyaları silin veya yeni bir
hafıza kartı takın.
Fotoğraf çekin veya içinde fotoğraf olan bir
hafıza kartı takın.
Mercek temas noktaları ile Mercek montaj
işareti arasında toz veya yabancı maddelerin
bulunup bulunmadığını kontrol edin.
Kir veya yabancı maddeler görünüyorsa,
bunları temizleyin. Lütfen kir ve yabancı
maddelerin kameranın içine girmemesine
özen gösterin.
Kamerayı kapatın ve merceği çıkarıp yeniden
takın.
Kamerayı kapatın ve daha sonra, pili çıkarıp
tekrar yerleştirin.
Kart Kilitli
DCF Dolu Hatası
110
Dosya Hatası
Pil Zayıf
Hafıza Dolu
Görüntü Dosyası
Yok
Merceği kontrol
edin.
Error 00
Error 01/02
Kameranın bakımı
Kameranızı temizleme
Kameranın gövdesi
Yumuşak, kuru bir bezle hafifçe silin.
Kamera merceği ve ekranı
Körük fırça kullanarak tozu temizleyin ve merceği
yumuşak bir bezle bastırmadan silin. Mercekte toz
kalırsa, temiz bir kağıda mercek temizleme sıvısı
dökün ve merceği hafifçe silin.
111
Görüntü sensöründeki toz hakkında
Farklı çekim koşullarına bağlı olarak, görüntü
sensörünün dış ortamın etkilerine maruz
kalmasından dolayı fotoğraf görüntülerinde toz
görünebilir. Bu, ürünle ilgili bir sorun değildir ve
kamera, günlük kullanımı sırasında toza maruz
kalabilir. Örneğin, merceğin değiştirilmesi sırasında
kameranın görüntü sensörüne toz girebilir. Bu
ürünün, bu menü yürütüldüğünde sensördeki tozu
temizleyen bir sensör temizleme işlevi vardır.
(sf. 107)
Görüntü sensöründeki toz, sensör temizleme işlevi
yürütüldükten sonra da temizlenmeyebilir. Bu
durumda, lütfen servis merkezine başvurun. Toz
körüğü kullanırken, körüğü mercek montaj yerinden
yerleştirmeyin; kamera düzgün çalışmayabilir.
• Cihazı temizlemek için asla benzen, tiner veya
alkol kullanmayın. Bu tür çözeltiler kameraya zarar
verebilir veya çalışmasını olumsuz etkileyebilir.
Kameranın bakımı
Hafıza kartları hakkında
Kullanabileceğiniz hafıza kartları
SD (Güvenli Dijital) ve SDHC (Güvenli Dijital
Yüksek Kapasiteli) hafıza kartlarını kullanabilirsiniz.
Bağlantı ucu
112
Yazma koruma anahtarı
Etiket (ön)
SD veya SDHC kartlardaki yazmaya karşı koruma
düğmesini kullanarak dosyaların silinmesini
önleyebilirsiniz. Kartı kilitlemek için düğmeyi aşağı
kaydırın, kilidini açmak için yukarı kaydırın. Çekim
sırasında kartın kilidini açın.
Hafıza kartı kapasitesi
Hafıza kartı kapasitesi çekim sahnelerine veya
çekim koşullarına bağlı olarak değişebilir. Tablodaki
kapasiteler 1 GB SD karta göre verilmiştir:
Çok
İyi
İyi
14M
(3:2)
10M
(3:2)
6M
(3:2)
2M
(3:2)
12M
Fotoğraflar (16:9)
8M
(16:9)
5M
(16:9)
2M
(16:9)
142
278
408
35
28
31
197
382
724
-
32
34
36
322
615
1128
-
36
38
39
738
1334
2238
-
41
42
43
168
328
630
-
30
33
35
234
454
860
-
34
36
37
Burst
Boyut
32
381
727
1334
-
38
39
40
872
1573
2638
-
42
43
43
1201
2092
3320
-
-
-
-
HQ
Normal
1280
(16:9)
Approx. 15mins
Approx. 22mins
640
(4:3)
Approx. 44mins
Approx. 66mins
320
(4:3)
Approx. 145mins
Approx. 210mins
Boyut
*Video klipler
(30 kare/sn)
Normal RAW RAW+SF RAW+F RAW+N
* Yakınlaştırmayı kullanırsanız, kaydedilebilir süre
değişebilir.
Toplam kayıt süresini belirlemek için ardı ardına çeşitli
video klipler kaydedilmiştir.
Kameranın bakımı
Pil hakkında
Pil ömrü
Yalnızca, Samsung tarafından onaylanan pilleri
kullanın.
Pil teknik özellikleri
113
Mod
BP1310
Tip
Lityum-iyon pil
Hücre kapasitesi
1.300 mAh
Voltaj
7.4 V
Şarj olma süresi
(kamera kapalıyken)
Yaklaşık 150 dk
Çekim süresi
Fotoğraf sayısı
Fotoğraflar
Yakl. 200 dk/Yakl. 400 fotoğraf
Videolar
Yaklaşık 130 dk
• Yukarıdaki değerler Samsung'un standartlarına göre
ölçülmüştür ve gerçek kullanıma göre farklılık gösterebilir.
• Çekim süresi, çekim ortamna ve çekim aralığına bağlı olarak
değişebilir.
• Toplam kayıt süresinin belirlemek için çok sayıda kayıt
gerçekleştirilmiştir.
Kameranın bakımı
Pili şarj etmeyle ilgili notlar
• Gösterge ışığı kapalıysa, pilin doğru olarak takıldığından
emin olun.
• Gösterge ışığı kırmızı renkte yanıp sönüyorsa veya
yanmıyorsa, kabloyu tekrar takın veya pili çıkarıp yeniden
yerleştirin.
• Pili sıcakken şarj ederseniz, gösterge ışığı turuncu
olabilir. Şarj işlemi pil soğuduktan sonra başlar.
114
Pili kullanırken, lütfen aşağıdaki yönergelere uyun.
- Bunlara uymamanız ısı, alev oluşumuna veya
patlamaya neden olabilir.
- Pil şeklinin bozulduğunu fark ederseniz, bir servis
merkezine başvurun.
- Bu durum, fiziksel tehlikeye neden olabilir.
- Yalnızca önerilen pil şarj cihazını kullanın.
- Ürünü, alev üreten cihazlarının yakınına koymayın.
- Ürünü, mikrodalga fırın içine koymayın.
- Ürünü, yaz mevsiminde otomobil içinde bırakmayın.
- Ürünü, sıcaklığın ve nem oranının yüksek olduğu
yerlere bırakmayın.
- Ürünü uzun süreli olarak halı, yün atkı veya elektronik
yatak üzerinde kullanmayın.
- Ürünü, hava dolaşımının sağlanamadığı yerlerde açık
bırakmayın.
- Pil yuvasının kolye, metal para, anahtar, saat gibi
aksesuarlarla temas etmemesine özen gösterin.
- Yalnızca orijinal, üreticinin önerdiği Lityum-iyon pilleri
kullanın.
- Ürünü sökmeye veya sivri bir nesneyle delmeye
çalışmayın.
- Ürüne fazla baskı uygulamayın.
- Ürünün herhangi bir yükseklikten düşmesine izin
vermeyin ve darbe almamasını sağlayın.
- Ürünü, 60ºC(140ºF) derece üzerindeki yüksek
sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- Ürünü, suya veya neme maruz bırakmayın.
- Piller güneş ışığı, ateş veya benzeri yüksek ısı
kaynağına maruz kalmamalıdır.
Ürünü atma yönergerleri
- Ürünü atma yönergelerini izleyin ve kullanılmış
pilleri uygun bir şekilde atın.
- Pilin atılmasıyla ilgili olarak ateşte yakılmasına izin
verilmez.
- Atık yönergeleri ülkeye veya belirli bölgelere göre
farklılık gösterebilir.
- Lütfen belirtilen atma yöntemini izleyin.
Pilin yeniden doldurulmasına ilişkin yönerge.
- Pili, kullanıcı kılavuzunda belirtilen dışında farklı
bir yöntem kullanarak yeniden şart etmeyin.
Aksi takdirde, yangına veya patlamaya neden
olabilirsiniz.
Servis merkezine başvurmadan önce
Kameranızla ilgili sorun yaşıyorsanız, servis merkezine başvurmadan önce aşağıdaki sorun giderme
yöntemlerini uygulamayı deneyin. Sorun giderme çözümünü denediyseniz ve cihazla ilgili sorununuz hala
devam ediyorsa, bölgenizden satıcıya veya servis merkezine başvurun.
115
Durum
Önerilen işlem
Kamera açılmıyor
• Pilin takılı olduğundan emin olun.
• Pilin doğru bir şekilde takıldığından emin olun.
• Pili şarj edin.
• Pili şarj edin.
• Kameranız Güç tasarrufu modunda olabilir. (sf. 106)
• Kameranın yüksek sıcaklık nedeniyle arızalanmasını önlemek için kamera otomatik olarak
kapanır.
• Düşük sıcaklıklarda (0° derecenin altında) pil daha çabuk boşalabilir. Pili cebinize koyarak
sıcak tutmaya çalışın.
• Flaş kullanmak veya video kaydetmek pilin daha çabuk bitmesine neden olur. Gerekirse
Kameranın pili çabuk boşalıyor
yeniden şarj edin.
• Piller zaman içinde değiştirilmesi gereken sarf malzemeleridir. Çok çabuk bitmeye başladıysa
yeni bir pil alın.
• Hafıza kartında yer yok. Gerekli olmayan dosyaları silin veya yeni bir kart takın.
• Hafıza kartını formatlayın. (sf. 105)
• Hafıza kartı bozuk. Yeni bir hafıza kartı edinin.
• Hafıza kartı kilitli. Kartın kilidini açın. (sf. 112)
Fotoğraf çekilemiyor
• Kameranın açık olduğundan emin olun.
• Pili şarj edin.
• Pilin doğru bir şekilde takıldığından emin olun.
• AF Önceliği işlevi kullanılırken, özneye doğru bir şekilde odaklanılmadan resim çekemezsiniz.
AF Önceliği işlevini devre dışı bırakın ya da odağı doğru bir şekilde ayarlayın.
Pili çıkarın ve tekrar takın.
Kamera donup kalıyor
• Flaş seçeneği Kapalı olarak ayarlanmış olabilir. (sf. 55)
Flaş çalışmıyor
modlarında kullanamazsınız.
• Flaşı veya bazı
Flaş statik elektrik yüzünden yanabilir.
Flaş beklenmedik bir şekilde
Bu durum kameranın bozuk olduğunu göstermez.
yanıyor
Kendi kendine kapanıyor
Servis merkezine başvurmadan önce
Durum
Önerilen işlem
Tarih ve saat doğru değil
Ayarlar2 ( 2 ) menüsünde tarihi ve saati ayarlayın.
Pili çıkarın ve tekrar takın.
Ekran veya düğmeler
çalışmıyor
Hafıza kartında hata var
Dosyalar oynatılamıyor
116
Fotoğraf net değil
Fotoğrafın renkleri gerçek
sahneyle aynı değil.
Fotoğraf çok parlak
Fotoğraf çok karanlık
Fotoğraf bozuk
Hafıza kartı sıfırlanmadı. Kartı formatlayın. (sf. 105)
Bir dosyanın adını değiştirirseniz, kameranız dosyayı oynatamayabilir (adın DCF
standardına uygun olması gerekir). Böyle bir durumla karşılaşırsanız, dosyalarınızı
bilgisayarda oynatın.
• Özneye odaklanılamıyorsa, fotoğraf bulanık çıkabilir. Çekim koşulunda değişiklik yapın.
• Kamera çekim sırasında sallanırsa, fotoğraf bulanık çıkabilir. Olası kamera titremesini
önlemek için üçayak kullanın.
• Kamera merceğinin temiz olduğundan emin olun. Değilse merceği temizleyin. (sf. 111)
Doğru olmayan bir beyaz dengesi gerçekçi olmayan renkler oluşturabilir. Işık kaynağına
uygun doğru bir beyaz dengesi seçin. (sf. 68)
Fotoğrafınız fazla pozlandırılmıştır.
• Pozlama değerini ayarlayın. (sf. 66)
• Açıklık değerini veya deklanşör hızını ayarlayın. (sf. 41)
• Flaşı kapatın. (sf. 55)
• ISO hızını ayarlayın. (sf. 59)
Fotoğrafınız yeterince pozlandırılmamıştır.
• Pozlama değerini ayarlayın.
• Açıklık değerini veya deklanşör hızını ayarlayın.
• Flaşı açın.
• ISO hızını ayarlayın.
Geniş açılı mercek, görüntüde bozulmalar oluşturabilir. Bu, geniş açılı merceğin normal
özelliğidir.
Servis merkezine başvurmadan önce
Durum
Fotoğraflarınız TV'de
görüntülenmiyor
Bilgisayarınız kameranızı
tanımıyor
117
Bilgisayarınız dosyalar
aktarılırken kameranın
bağlantısını kesiyor
Önerilen işlem
• Kameranın harici monitöre A/V ve HDMI kablosuyla doğru bir şekilde
bağlandığından emin olun.
• Hafıza kartınızda fotoğraf olduğundan emin olun.
• USB kablosunun doğru bağlandığından emin olun.
• Kameranızın açık olduğundan emin olun.
• Desteklenen bir işletim sistemi kullandığınızdan emin olun.
Dosya aktarma işlemi statik elektrik nedeniyle kesilebilir. USB kablosunu çıkarın ve
tekrar takın.
Bilgisayarınızda yüklü bulunan codec oynatmak istediğiniz video dosyalarıyla uyumlu
olmayabilir. QuickTime® Player uygulamasını kullanın veya Codec Pack Full paketini
yükleyin.
Bilgisayarınız videoları
oynatmıyor
• QuickTime® Player 7.6 Uygulamasını Kullanma
1. MP4 (H.264 (MPEG.AVC)) formatını destekleyen QuickTime® Player 7.6
uygulamasını yükleyin.
2. QuickTime® Player'ı kullanarak videoları oynatın.
• Codec Pack Full Paketini Kullanma
1. Codec Pack Full paketinin son sürümünü yükleyin.
2. Videoları medya oynatıcıda izleyin (Media Player Classic veya Windows Media
Player 11 önerilir).
• QuickTime® Player 7,6 uygulamasını veya K-Lite Codec Pack Full paketini Windows XP SP2
ya da sonraki sürümüne yükleyin.
• Bilgisayar ortamınıza bağlı olarak video kesik kesik oynatılabilir.
Kameranın teknik özellikleri
Teknik Özellikler
Görüntü
Sensörü
Tip
Sensör
boyutu
Etkin Piksel
Sayısı
CMOS
23,4×15,6mm
Teknik Özellikler
Vizör
Yaklaşık 14,6 Megapiksel
Görünüm
Alanı
Büyütme
Toplam
Yaklaşık 15,1 Megapiksel
Piksel Sayısı
Renk Filtresi RGB birincil renk filtresi
118
Mercek
Görüntü
Sabitleme
Montaj
Samsung NX Montajı
Kullanılabilir Samsung Mercekleri
Mercek
Tip
Mercek Değiştirme (Merceğe
bağlıdır)
Toz Azaltma Tip
Ekran
Tip
Boyut
Çözünürlük
Canlı
görünüm
Süpersonik sürücü
AMOLED
3.0”
VGA (640X480) 614.000
nokta (PenTile)
Görünüm alanı : Yaklaşık
%100
Tip
Çözünürlük
Odaklama
Deklanşör
Bakış
Noktası
Diopter Ayarı
Tip
Odaklama
noktası
EVF
VGA (640x480) 921.000
nokta
Yaklaşık %100
Yaklaşık 0.86X (APS-C,
50mm, -1m-1)
Yaklaşık 20,2mm
Yaklaşık -4,0 ~ +2,0m-1
Kontrast AF
Seçim : 1nokta (Serbest
seçim)
Çoklu : Normal 15nokta,
Yakın Çekim 35nokta
Yüz Algılama : En çok 10yüz
Modlar
Tek AF, Sürekli AF, MF
AF yardımcı Evet (Yeşil Işık)
ışığı
Tip
Elektronik olarak kontrol
edilen dikey çalışan odak
düzlemi deklanşörü
Hızı
Otomatik:1/4000sn. ~ 30sn.
Manüel:1/4000sn. ~ 30sn.
(1/3EV veya 1/2EV adımı)
Ampul (Sınır süresi : 8 dk)
Kameranın teknik özellikleri
Teknik Özellikler
Pozlama
119
Film
İlerletme
Modu
Ölçüm
Sistemi
TTL 247 (19x13) Blok kesimi
Ölçüm : Çoklu, Merkez
ağırlıklı, Nokta
Ölçüm aralığı : EV0 ~ 18
(ISO100·30mm F2.0)
Telafi
±3 EV (1/2EV, 1/3EV adımı)
AE Kilidi
AEL düğmesi
ISO Denkliği Otomatik, 100, 200, 400,
800, 1600, 3200 (1EV
adımı)
Modlar
Tek, Sürekli, Seri çekim,
Otomatik zamanlama,
Tarama (AE, WB, PW)
Continuous JPEG : en çok 10 çekime
(Sürekli)
kadar 3 kare/sn, Seri çekim
modu : en çok 30 çekime
kadar 30 kare/sn
RAW : en çok 3 çekime
kadar 3 kare/sn
Tarama
Otomatik Poz Tarama
(±3EV), Beyaz Dengesi
Tarama (±3 adım), Resim
Sihirbazı Tarama (Seçilebilir
3 mod)
Otomatik
2-30sn. (1sn’lik adım)
zamanlayıcı
Uzaktan
Kablolu : SR9NX01 (İsteğe
kumanda
bağlı)
Teknik Özellikler
Flaş
Tip
TTL Otomatik Açılan flaş
Modlar
Akıllı Flaş, Otomatik,
Otomatik + Kırmızı göz
azaltma, Doldur, Doldur
+ Kırmızı göz azaltma, 1.
Perde, 2. Perde, KAPALI
11 (ISO 100'de)
Rehber
Numarası
Görüş Açısı
Kapsamı
Eşitleme Hızı
Flaş Telafisi
Harici Flaş
Beyaz
Dengesi
Senkron
(Flaş eki)
Modlar
Mikro ayarı
Resim
Sihirbazı
Modlar
Parametre
28mm geniş açı (35mm'ye
eşdeğer)
Az 1/180sn.
-2 - +2EV (0,5EV adımı)
Samsung Harici Flaş
kullanılabilir
(SEF42A, SEF20A)
Flaş Yuvası
Otomatik, Günışığı, Bulutlu,
Floresan (W, N, D), Akkor,
Flaş, Özel, K(Manüel)
Sarı / Mavi / Yeşil /Macenta
(±7adım)
Standart, Canlı, Portre,
Manzara, Orman, Retro,
Soğuk, Sakin, Klasik, Özel
(1-3)
Kontrast, Netlik, Doyma,
Renk tonu
Kameranın teknik özellikleri
Teknik Özellikler
Çekim
120
Modlar
Akıllı Otomatik, Program,
Deklanşör Öncelikli Pozlama
AE, Diyafram Öncelikli
Pozlama AE, Manüel, Gece,
Portre, Manzara, Sahne,
Video Klip
Sahne Modu Güzellik çekimi, Çocuk,
Yakın Ç., Metin, Günbatımı,
Şafak, Aydınlatma, Havai
Fişek, Kmsl&Kar
Görüntü
JPEG (3:2):
Boyutu
14M (4592x3056),
10M (3872x2592),
6M (3008x2000),
2M (1920x1280),
1.4M (1472x976):
Yalnızca seri çekim modu
JPEG (16:9):
12M (4592x2584),
8M (3872x2176),
5M (3008x1688),
2M (1920x1080)
RAW: 14M (4592x3056)
Kalite
Çok iyi, İyi, Normal
RAW
SRW
Formatı
Renk Alanı
sRGB, Adobe RGB
Teknik Özellikler
Video Klip
Format
Sıkıştırma
Video Klip
Görüntü
boyutu
Çekim hızı
Ses
Video Klip
Düzenleme
Görüntü
Oynatma
Tip
Vurgu
Uyarısı
Düzenleme
MP4 (H.264)
Video Klip : H.264, Ses :
AAC
Sesli veya Ses olmadan
(kullanıcı tarafından
seçilebilir, kayıt süresi : 25
dakika)
1280x720, 640x480,
320x240
30 kare/sn
Mono Ses
Sabit Görüntü Yakalama,
Süre Kırpma
Tek görüntü, Küçük resimler
(3/9/20 görüntü), Slayt
gösterisi, Video klip
Var
Kırmızı göz düzeltme,
Aydınlatma komp., Foto Stil
Seç, Yn. boy., Döndür, Yüz
Rötuşu, Gürültü Ekle
Foto Stil Seç Yumuşak, Canlı, Orman,
Sonbahar, Sisli, Kasvetli,
Klasik,
Kameranın teknik özellikleri
Teknik Özellikler
Saklama
121
Ortam
Harici Bellek (İsteğe bağl) :
SD kart (4GB’ye kadar
garanti edilmektedir)SDHC
kart (8GB’ye kadar garanti
edilmektedir)
Dosya Biçimi RAW (SRW), JPEG (EXIF
2.21), DCF, DPOF 1.1,
PictBridge 1.0
Kapasite
(1GB)
14M : RAW 35
14M : Çok İyi 142, İyi 278,
Normal 408
10M : Çok İyi 197, İyi 382,
Normal 724
6M : Çok İyi 322, İyi 615,
Normal 1128
2M : Çok İyi 738, İyi 1334,
Normal 2238
Seri Çekim (1,4M) : Çok İyi
1201, İyi 2092, Normal 3320
12M(G) : Çok İyi 168, İyi
328, Normal 630
8M(G) : Çok İyi 234, İyi 454,
Normal 860
5M(G) : Çok İyi 381, İyi 727,
Normal 1334
2M(G) : Çok İyi 872, İyi
1573, Normal 2638
Video Klip : 1280x720 :
Yüksek Kalite 15dk., Normal
22dk.
640x480 : Yüksek Kalite
44dk., Normal 66dk.
320x240 : Yüksek Kalite
145dk., Normal 210dk.
※ Bu değerler, Samsung
standardı altında
ölçülmüştür
Teknik Özellikler
Doğrudan Yazdırma
Arayüz
Dijital Çıkış
Bağlantısı
Video çıkışı
Güç
Kaynağı
Fiziksel
Teknik
Özellikler
Yazılım
PictBridge
USB 2.0 (HI-SPEED)
NTSC, PAL (kullanıcı
seçebilir)
HDMI 1.3 : (1080i, 720P,
576P / 480P)
Harici Yayın Evet
DC güç giriş DC 9,0V, 1,5A (100 ~ 240V)
bağlantısı
Yeniden şarj edilebilir pil :
BP1310 (1300mAh)
Şarj cihazı: BC1310
Tip
AC Adaptörü : AD9NX01
(İsteğe bağlı)
* Ürünle sağlanan pil satış
bölgesine göre değişebilir
123×87×39,8mm
Boyutlar
(kameranın çıkıntılı parçaları
(GxYxD)
hariç)
Ağırlık
353g (pil ve kart olmadan)
Çalışma
0 ~ 40 °C
Sıcaklığı
Çalışma
5 ~ 85%
Nemi
Samsung Master, Samsung
Uygulama RAW Converter, QuickTime
Player 7.6
* Teknik özellikler önceden haber verilmeden
değiştirilebilir
* Tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin malıdır
Merceğin teknik özellikleri
122
Mercek Adı
SAMSUNG 30mm F2
SAMSUNG 18-55mm
F3.5-5.6 OIS
SAMSUNG 50-200mm
F4-5.6 ED OIS
Odak Uzunluğu
30mm (35mm formatında
46.2mm'ye eşdeğer)
18 - 55mm (35mm
formatında 27.7-84.7mm'ye
eşdeğer)
50 - 200mm (35mm
formatında 77-308mm'ye
eşdeğer)
Gruplardaki Öğeler
5 grupta 5 öğe (1 Yuvarlak
mercek dahil)
9 grupta 12 öğe
(1 Yuvarlak mercek)
13 grupta 17 öğe
(2 Çok Alçak Dağıtım
merceği dahil)
Görüş Açısı
50.2°
75.9°- 28.7°
31.4°- 8.0°
Açıklık
F2 (Min. F22), (Kanat
Sayısı : 7 , Dairesel Açıklık
Diyaframı)
F3.5 - 5.6 (Min. F22), (Kanat F4 - 5.6 (Min. F22), (Kanat
Sayısı : 7 , Dairesel Açıklık Sayısı : 7 , Dairesel Açıklık
Diyaframı)
Diyaframı)
Montaj Tipi
Samsung NX Montajı
Samsung NX Montajı
Samsung NX Montajı
Optik Görüntü
Sabitleyici
Hayır
Evet
Evet
Minimum Odak
Mesafesi
0.25m ~ ∞
0.28m ~ ∞
0.98m ~ ∞
Maksimum Büyütme
Yaklaşık 0.16X
Yaklaşık 0.22X
Yaklaşık 0.2X
Işık Siperliği
İsteğe bağlı
Dahil
Dahil
Filtre Boyutu
43mm
58mm
52mm
Maks. Çap x Uzunluk
61.5 x 21.5mm
63 x 65.1mm
70 x 100.5mm
Ağırlık
Yaklaşık 85g (siperlik
olmadan)
Yaklaşık 198g (siperlik
olmadan)
Yaklaşık 417g (siperlik
olmadan)
Çalışma Sıcaklığı
0 ~ 40°C
0 ~ 40°C
0 ~ 40°C
Çalışma Nemi
5 ~ 85%
5 ~ 85%
5 ~ 85%
Sağlanan mercek modele göre değişebilir.
Aksesuarlar (isteğe bağlı öğeler)
Mercek
30mm, 18-55mm ve 50-200 mercek, özellikle Samsung Camera NX ile kullanılmak
üzere üretilmiştir.
Hafıza kartı
Bu kamerada, SD (Güvenli Dijital) ve SDHC (Güvenli Dijital Yüksek Kapasiteli) gibi
hafıza kartları kullanılabilir.
123
A/V kablosu
Kamera, bir A/V kablosu kullanılarak harici bir cihaza bağlanabilir.
Deklanşör
Bu ürün, üçayak ile veya düşük deklanşör hızlarında resim çekerken olası kamera
titremesini en aza indirir.
Adaptör
Kamera için gereken güç, bu adaptör aracılığıyla bir prize bağlanılarak sağlanabilir.
Aksesuarlar (isteğe bağlı öğeler)
Askı
Askılar ayrı olarak satın alınabilir.
Kamera çantası
Kamera çantası ayrı olarak satın alınabilir.
Filtre
124
İsteğe bağlı filtreler satın alınıp merceğe takılabilir.
Flaş
İsteğe bağlı flaş (SEF20A veya SEF42A), çeşitli çekim deneyimleriniz için satın
alınabilir.
HDMI Kablosu
Yüksek kaliteli ve sıkıştırılmamış fotoğrafları veya videoları bir HDMI'da
(Yüksek Tanımlı Multimedya Arayüzü) isteğe bağlı HDMI kablosunu kullanarak
izleyebilirsiniz.
Pil paketi
Pil paketi ayrı olarak satın alınabilir.
Bileşenlerin veya isteğe bağlı parçaların görüntüsü, gerçek ürünlerden farklı olabilir.
Kullanıcı, AC adaptörü ve deklanşör (isteğe bağlı öğeler) kullanabilir. Lütfen isteğe bağlı öğelerin kullanıcı kılavuzlarına
bakın.
Dizin
A
125
Diopter ayar kadranı 16
Deklanşör düğmesine yarım basma
32
Derinlik Önizlemesi 37
Diyafram öncelikli pozlama modu
41
Deklanşör öncelikli pozlama modu
42
Deklanşör hızı 42
Düğme eşleme 77
Dosya koruması 82
Dosya silme 82
Döndürme 87
Dizin yazdırma 90
Dil 104
Düğme sesi 104
Dosya adı 105
Dosya numarası 105
Dosya türü 105
G
Arka plan 7
Askı 22
Alan derinliği 37
Akıllı Otomatik modu 39
Açıklık değeri 41
Ampul pozlaması 44
AF Önceliği 60
AF yardımcı lambası 61
Akıllı aralık 72
AE BKT 73
AEL işlevi 77
Akıllı albüm 81
Aydınlatma ayarı 88
AF Sesi 104
Anynet+ 107
Aksesuarlar (isteğe bağlı öğeler)
123
B
E
Beyaz dengesi 68
Ekran görüntüsünü ayarlama 30
EV düğmesi 43
Ekran 104
Ekler 109
İpuçları 32
ISO duyarlılığı 59
Ç
Çekim modu 5
Çözünürlük 51
Çoklu Oto.O. 61
Çoklu ölçüm 67
Çekim yöntemi 73
Çekim yöntemini değiştirme 73
D
Durum lambası 16
F
Fn 27
Flaş açma düğmesi 55
Flaş seçeneğini ayarlama 55
Fotoğraf yazıcısı 101
Format 105
Göz sensörü 15
Görüntü türü 28
Görüntü sabitleme 32
Gece modu 45
Gürültü azaltma 53
Güç tasarrufu 106
H
Her bir parçanın adı ve görevi 14
Harici flaş 58
HDTV 92
Hızlı görünüm 104
HDMI Boyutu 107
Hata mesajı 110
Hafıza kartı 111
I
J
JPEG 100
K
Kompozisyon 7
Kamerayı açma 23
Kadranı kullanma 26
Kullanıcı görüntüsü 29
Kalite 52
Kırmızı göz düzeltme 56
Kendi portreniz yüz algılama 65
Dizin
126
Küçük resim görünümü 81
Kırmızı göz düzeltme 88
Kameranın bakımı 111
Kameranın teknik özellikleri 121
Q
M
QuickTime player 93
Mercek 17
Merceği takma/sökme 21
Manüel odak 34
Manüel mod 43
Manzara modu 45
MF Yardımı’nı Ayarlama 65
Merkez ağırlıklı ölçüm 67
Mac kullanıcıları 96
Merceğin teknik özellikleri 122
R
N
S
Nokta ölçümü 67
Simgeler 25
Seçenek/menü belirleme yöntemi
26
Ses 29
Sahne modu 46
Sürekli Oto.O. 60
Seçim Oto.O. 61
Sürekli çekim 73
Slayt gösterisi 84
Sıradan TV 91
Samsung Master 97
Samsung Raw Converter 98
Sistem ses seviyesi 104
Sıfırlama 105
Sensör temizleme 107
O
Özne 7
Otomatik odak 34
OIS 35
Odaklama yöntemleri 60
Oynatma 79
P
Pozlamayı ayarlama 5
Paketi açma 13
Program modu 40
Portre modu 45
PictBridge 101
Pil 18, 112
Rüzgar Sesi Önleyici 49
Renk sıcaklığı 70
Renk alanı 71
R Shb BKT 73
Resim sihirbazı 75
Resim düzenleme 87
Resim stili 88
RAW 100
Sabit yazılım güncelleştirmesi 107
T
Tekli Oto.O. 60
Tarama kurulumu 74
Trh&saat 106
V
Vizör adaptörü 16
Video klip kaydetme 48
Video klip görüntüleme 85
Video Çıkışı 107
W
WB BKT 73
Windows kullanıcıları 93
Y
Yön düğmeleri 5
Yakınlaştırma 34
Yakın çekim 39
Yüz algılama 64
Yüz rötuşu 88
Yazdırma bilgileri 89
Z
Zamanlayıcı 54
1. Perde 56
2. Perde 56
Bu Ürünü Doğru Bir Şekilde Atma
Bu ürünün doğru şekilde atılması
(Atık Elektrik ve Elektronik Ekipmanı)
(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan
diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)
(Avrupa Birliği ve farklı toplama sistemleri olan diğer
Avrupa ülkeleri için geçerlidir)
Üründe veya ürüne ait belgelerde yer alan bu işaret, ürünün
kullanım ömrü dolduğunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması
gerektiğini gösterir. Denetlenmeyen atıklardan dolayı çevreye
veya insan sağlığına zarar verme olasılığını önlemek için lütfen
bu cihazı diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının
tekrar kullanılabilmesini sağlamak üzere gerektiği şekilde geri
dönüşüm sağlayın. Bireysel kullanıcılar çevre açısından güvenli
geri dönüşüm sağlamak için bu ürünü nereye ve nasıl teslim
edecekleri konusunda daha fazla bilgi almak üzere ürünü satın
aldıkları satıcıyla veya yerel resmi kurumla iletişim kurmalıdırlar.
Kurumsal kullanıcılar tedarikçileriyle irtibat kurmalı ve satın alma
sözleşmesindeki hüküm ve koşulları kontrol etmelidir. Bu ürün
diğer ticari atıklarla karıştırılarak atılmamalıdır.
Samsung Eco-işareti
Bu sembol, Samsung’un çevreyle dost ürünlerini
tüketicilere etkili bir şekilde tanıtmak için kullanılan,
Samsung'a ait bir işarettir. Bu işaret Samsung’un
çevreye duyarlı ürünler geliştirmek için sarf ettiği
çabayı gösterir.
Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki
pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte
atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri
pilin EC Yönetmeliği 2006/66’da belirtilen referans değerlerin
üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller
düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar
verebilir.
Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını
özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki
ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.
Satış sonrası servisler veya sorularınız için lütfen ürününüzle birlikte verilen garantiye bakın veya
http://www.samsungimaging.com/ adresindeki web sitemizi ziyaret edin.
Download PDF

advertising