Samsung | NX11 | Samsung NX11 Kullanım kılavuzu

Kullanım Kılavuzu
Bu kullanım kılavuzunda kameranızın kullanımıyla ilgili ayrıntılı açıklamalar bulunmaktadır.
Lütfen öncelikle bu kılavuzun tamamını okuyun.
TUR
Telif hakkı bilgileri
• Microsoft Windows ve Windows logosu, Microsoft Corporation'ın
tescilli ticari markalarıdır.
• Mac, Apple Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.
• HDMI, HDMI logosu ve “High – Definition
Multimedia Interface” (Yüksek Tanımlı
Multimedya Arayüzü) terimi HDMI Licensing
LLC'nin ticari markaları veya tescilli ticari
markalarıdır.
• Bu kılavuzda kullanılan ticari markalar ve adların mülkiyeti ilgili
sahiplerine aittir.
PlanetFirst ibaresi, Samsung Electronics'in eko-sisteme
duyarlı işletme ve yönetim faaliyetleri aracılığıyla
sürdürülebilir kalkınmaya ve sosyal sorumluluklara olan
bağlılığını simgeler.
• Kameranın teknik özellikleri veya bu kılavuzun içeriği kamera
işlevlerinin yükseltilmesi nedeniyle önceden haber verilmeden
değiştirilebilir.
• Önceden izin almadan bu kılavuzun herhangi bir bölümünü
yeniden kullanamaz veya dağıtamazsınız.
• Açık Kaynak Lisansı bilgileri için ürünle birlikte verilen
CD-ROM'daki “OpenSourceInfo.pdf” dosyasına bakın.
1
Sağlık ve güvenlik bilgileri
Tehlikeli durumlardan kaçınmak ve kameranızdan en iyi performansı
elde etmek için aşağıdaki uyarılara her zaman uyun.
Pilleri ve şarj cihazlarını kullanırken ve elden çıkarırken
özen gösterin
• Yalnızca Samsung tarafından onaylanan pilleri ve şarj cihazlarını
Güvenlik uyarıları
Kameranızı demonte etmeyin ve tamir etmeye
kalkışmayın
Bu elektik çarpması veya kameranın zarar görmesi ile sonuçlanabilir.
Kameranızı yanıcı veya patlayıcı gazların veya sıvıların
yakınında kullanmayın
Kameranızı benzin, yakıt veya yanıcı kimyasal maddelerin yakınında
kullanmayın. Yanıcı sıvı, gaz veya patlayıcı malzemeleri kamera veya
aksesuarlarıyla aynı bölmede saklamayın veya taşımayın.
kullanın. Uyumsuz pil veya şarj cihazı kullanılması ciddi
yaralanmalara veya kameranızın zarar görmesine neden olabilir.
• Pilleri asla ateşe atmayın. Kullanılmış pilleri atarken tüm yerel
düzenlemelere uyun.
• Pilleri veya kameraları asla mikrodalga fırın, ocak, radyatör veya
soba gibi ısıtıcıların içine ya da üzerine koymayın. Piller fazla
ısınırsa patlayabilir.
• Pilleri şarj ederken hasarlı bir güç kablosu, hasarlı bir fiş veya
gevşek bir priz kullanmayın. Bu, yangına veya elektrik çarpmasına
yol açabilir.
Güvenlik önlemleri
Kameranızı küçük çocuklardan ve evcil hayvanlardan
uzak tutun
Kameranızı dikkatli ve duyarlı bir şekilde kullanın ve
saklayın
Kameranızı ve tüm aksesuarlarını küçük çocukların ve hayvanların
erişmeyeceği bir yerde saklayın. Küçük parçalar yutulursa boğulmaya
ve ciddi yaramalara yol açabilir. Hareketli parçalar ve aksesuarlar da
fiziksel tehlike arz edebilir.
• Kameranızın ıslanmamasına dikkat edin; sıvılar kameraya ciddi
Görüntüsünü çektiğiniz kişinin gözlerinin zarar
görmemesine dikkat edin
Flaşı insanlara veya hayvanlara yakın mesafede (1 m/3 ft'ten daha
yakın) kullanmayın. Flaşı öznenin gözüne çok yakın tutarak kullanmak
geçici veya kalıcı hasarlara neden olabilir.
hasar verebilir. Kameranızı ıslak elle kullanmayın. Kameranızın su
yüzünden zarar görmesi, üretici garantisini geçersiz kılar.
• Kamerayı uzun süre doğrudan güneş ışığına veya yüksek
sıcaklıklara maruz bırakmayın. Güneş ışığına veya yüksek
sıcaklıklara uzun süre maruz kalması kameranızın iç bileşenlerinin
kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
2
Sağlık ve güvenlik bilgileri
• Kameranın içindeki hareketli parçaların ve iç bileşenlerin
•
•
•
•
•
•
•
•
zarar görmemesi için kameranızı tozlu, kirli, nemli veya iyi
havalandırılmamış yerlerde kullanmayın ve saklamayın.
Kamerayı uzun süre kullanmadan saklayacaksanız içindeki pilleri
çıkarın. İçindeki pillerde akma olabilir veya zamanla paslanarak
kameranıza önemli hasar verebilir.
Kameranın uzun süre kullanılması pili aşırı ısındırabilir ve kameranın
iç sıcaklığını yükseltebilir. Eğer kamera çalışmazsa, pili çıkarın ve
soğumasını bekleyin.
Kameranızı kumsal veya benzeri yerlerde kullanırken kuma ve kire
karşı koruyun.
Kameranızı darbelere, sert kullanıma ve aşırı titreşime karşı
koruyun, aksi takdirde ciddi zarar görebilir.
Kabloları veya adaptörleri bağlarken ve pilleri veya hafıza kartlarını
takarken dikkatli olun. Bağlantıları zorlamak, kabloları doğru
takmamak veya pilleri ve hafıza kartlarını yanlış takmak bağlantı
noktalarına, girişlere ve aksesuarlara zarar verebilir.
Kameranın hiçbir bölümüne, yuvasına veya erişim noktasına
herhangi bir yabancı nesne sokmayın. Hatalı kullanımdan
kaynaklanan hasarlar garantiniz tarafından kapsanmayabilir.
Kameranızı askısından tutup sallamayın. Bu yaralanmanıza veya
başkalarının yaralanmasına yol açabilir.
Kameranızı boyamayın; boya hareketli parçaları tıkayıp düzgün
çalışmalarını engelleyebilir.
• Kameranın dış yüzeyindeki boya veya metal, hassas ciltli kişilerde
alerjiye, cilt kaşıntısına, egzamaya veya şişliklere sebep olabilir.
Eğer bu belirtilerden herhangi biriyle karşılaşırsanız, kamerayı
kullanmayı derhal bırakın ve bir doktora başvurun.
• Pilleri amacına uygun olmayan şekilde kullanmayın. Bu yangın veya
elektrik çarpmasına neden olabilir.
• Patlarken flaşa dokunmayın. Patlarken flaş çok sıcaktır ve derinizi
yakabilir.
• Manyetik şeritli kartları kamera çantasından uzan tutun. Kartta
saklanan bilgiler zarar görebilir veya silinebilir.
Pilleri, şarj cihazlarını ve hafıza kartlarını koruyun
• Pilleri veya hafıza kartlarını çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklara
maruz bırakmayın (0º C/32º F'den düşük veya 40 ºC/104 ºF'den
yüksek). Çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklar pillerin şarj
kapasitesini düşürebilir ve hafıza kartlarının doğru çalışmamasına
neden olabilir.
• Pillerin metal nesnelere temas etmemesine dikkat edin, aksi taktirde
bu durum + ve - uçları arasında bağlantı oluşmasına ve pilde
geçici veya kalıcı hasara neden olabilir. Bu, yangına veya elektrik
çarpmasına da yol açabilir.
• Hafıza kartlarının sıvı, kir veya yabancı maddelerle temas
etmemesine dikkat edin. Hafıza kartı kirlenirse, kartı kameranıza
takmadan önce yumuşak bir bezle temizleyin.
3
Sağlık ve güvenlik bilgileri
• Sıvıların, kirin veya yabancı maddelerin hafıza kartı yuvasına temas
•
•
•
•
•
etmelerine izin vermeyin. Aksi takdirde kamera bozulabilir.
Hafıza kartını doğru yönde takın. Hafıza kartını yanlış yönde
takmanız kameraya ve hafıza kartına zarar verebilir.
Hafıza kartını kameranıza takıp çıkartırken kameranızı kapatın.
Hafıza kartlarını bükmeyin, düşürmeyin, üzerine ağır cisimler
koymayın veya baskı uygulamayın.
Başka kameralarda veya bilgisayarda formatlanmış hafıza kartlarını
kullanmayın. Hafıza kartını kameranızda formatlayın.
Asla hasarlı şarj cihazı, pil veya hafıza kartı kullanmayın.
Yalnızca, Samsung tarafından onaylanan aksesuarları
kullanın
Uyumsuz aksesuarların kullanılması kameranıza zarar verebilir,
yaralanmalara neden olabilir veya garantinizi geçersiz kılabilir.
Kameranızın merceğini koruyun
• Merceği doğrudan güneş ışığına tutmayın; aksi takdirde
görüntü sensöründe renk bozulması olabilir veya sensör doğru
çalışmayabilir.
• Merceğinizi parmak izi veya çizilmelere karşı koruyun. Merceğinizi
yumuşak, temiz, havsız bir mercek beziyle temizleyin.
Önemli kullanım bilgileri
Kameranıza yalnızca yetkili personelin servis
sağlamasına izin verin
Yetkili olmayan kişilerin kameraya servis yapmasına izin vermeyin
veya kameraya kendiniz servis yapmaya çalışmayın. Yetkili olmayan
kişilerin servis yapmasından kaynaklanacak her tür zarar garanti
kapsamınızın dışındadır.
Pil ve şarj cihazı için maksimum kullanım süresi sağlayın
• Pillerin fazla şarj edilmesi pil ömrünü kısaltabilir. Şarj
tamamlandıktan sonra kabloyu kameradan çıkarın.
• Kullanılmayan piller zaman için de boşalır ve kullanmadan önce
tekrar şarj edilmeleri gerekir.
• Kullanmadığınız zamanlarda şarj cihazlarını güç kaynağından
çıkarın.
• Pilleri yalnızca amaçlarına uygun olarak kullanın.
Kamerayı nemli ortamlarda kullanırken dikkatli olun
Kamerayı soğuk bir ortamdan sıcak ve nemli bir ortama geçirdiğinizde,
hassas elektronik devrelerinde ve hafıza kartında yoğuşma olabilir. Bu
durumda, kamerayı kullanmadan önce tüm nemin buharlaşması için
en az 1 saat bekleyin.
Kullanmadan önce kameranın doğru çalışıp çalışmadığını
kontrol edin
Üretici kameranın hatalı çalışmasından veya doğru
kullanılmamasından kaynaklanabilecek hiçbir dosya kaybı veya
zarardan sorumlu tutulamaz.
4
Bu kılavuzda kullanılan gösterimler
Bu kılavuzda kullanılan simgeler
Simge
İşlev
Ek Bilgi
Güvenlik uyarıları ve önlemler
[
]
Kamera düğmeleri. Örneğin, [Deklanşör] deklanşör
düğmesini gösterir.
(
)
İlgili bilgilerin bulunduğu sayfa numarası
►
*
Bir adımı gerçekleştirmek için seçmeniz gereken
seçeneklerin veya menülerin sırası; örneğin: 1 ►
Quality (Kalite) (önce 1 seçeneğini ve ardından
Quality (Kalite)'yi seçin).
Ek Açıklama
Çekim modu göstergeleri
Çekim modu
Gösterge
Sesli Resim
N
Panorama
p
Sahne
s
Film
v
Bu kılavuzda kullanılan kısaltmalar
Kısaltma
Açıklama
AE
Otomatik Pozlama
AF
Otomatik Odaklama
BKT
Poz Tarama
DPOF
Dijital Baskı Siparişi Formatı
EV
Poz Değeri
FA
Odak Yardımcısı
MF
Manüel Odaklama
OIS
Optik Görüntü Sabitleme
Çekim modu
Gösterge
Akıllı Otomatik
t
Program
P
Açıklık Önceliği
A
Deklanşör Önceliği
S
Manüel
M
ISO
Işık hassasiyeti konusunda Uluslararası
Standartlar Organizasyonu önlemleri
Mercek Önceliği
i
WB
Beyaz Dengesi
5
İçindekiler
İpuçları
Bölüm 1
Fotoğrafçılık kavramları
Kameram
Çekim duruşları ............................................................................... 11
Başlarken ......................................................................................... 25
Kamera nasıl tutulur?............................................................................ 11
Ayakta fotoğraf çekme .......................................................................... 11
Diz çökerek fotoğraf çekme .................................................................. 12
Paketi açma ............................................................................................. 25
Açıklık ............................................................................................... 12
Açıklığın değeri ve alanın derinliği ........................................................ 13
Deklanşör hızı .................................................................................. 14
ISO duyarlılığı .................................................................................. 15
Açıklık ayarı, deklanşör hızı ve ISO duyarlılığı pozlamayı
nasıl kontrol eder? .......................................................................... 16
Odak uzunluğu, açı ve perspektif arasındaki bağıntı .................. 17
Alan derinliği.................................................................................... 18
Odak dışı efektleri ne denetler? ............................................................ 18
DOF önizleme ....................................................................................... 20
Kompozisyon ................................................................................... 20
Üçte Bir Kuralı....................................................................................... 20
İki özneli fotoğraflar............................................................................... 21
Flaş ................................................................................................... 22
Kamera düzeni ................................................................................. 26
Ekran simgeleri................................................................................ 29
Çekim modunda ....................................................................................... 29
Fotoğraf yakalama ................................................................................ 29
Videoları kaydediyor ............................................................................. 30
Oynatma modunda................................................................................... 31
Fotoğrafları görüntüleme ...................................................................... 31
Videoları oynatma ................................................................................. 31
Mercekler.......................................................................................... 32
Mercek düzeni .......................................................................................... 32
Merceğin kilitlenmesi veya kilidinin açılması......................................... 33
Mercek işaretleri ....................................................................................... 35
İsteğe bağlı aksesuarlar ................................................................. 36
Harici flaş yerleşimi .................................................................................. 36
Flaşı bağlama........................................................................................... 36
GPS modülü düzeni ................................................................................. 37
GPS modülünü takma .............................................................................. 38
Flaş kılavuz numarası ........................................................................... 22
Işığı Yansıtarak Fotoğraf Çekme .......................................................... 23
6
İçindekiler
Çekim modları.................................................................................. 39
Beyaz dengesi (ışık kaynağı) ......................................................... 54
t Akıllı Otomatik modu ...................................................................... 39
P Program modu...................................................................................... 40
Program Kaydırma................................................................................ 40
A Açıklık Önceliği Modu .......................................................................... 41
S Deklanşör Önceliği modu ..................................................................... 41
M Manüel mod ........................................................................................ 42
Çerçeve modu ...................................................................................... 42
Ampül kullanımı .................................................................................... 42
i Mercek Önceliği modu ........................................................................ 42
i-Sahne modunu kullanma .................................................................... 42
i-Function'ın PASM modlarında kullanılması ..................................... 43
Kullanılabilir seçenekler ....................................................................... 44
N Ses Resim modunu kullanma ........................................................... 45
p Panorama modu ............................................................................... 45
s Sahne modu .................................................................................. 46
v Film modu .......................................................................................... 48
Çekim modunda kullanılabilen işlevler ..................................................... 49
Beyaz dengesi seçenekleri ...................................................................... 54
Önceden ayarlanmış seçenekleri özelleştirme ..................................... 55
Resim Sihirbazı (fotoğraf stilleri) ................................................... 57
Renk alanı ........................................................................................ 58
AF modu ........................................................................................... 59
Tekli AF..................................................................................................... 59
Sürekli AF ................................................................................................. 60
Manüel odaklama ..................................................................................... 60
AF alanı ............................................................................................ 61
Seçim AF .................................................................................................. 61
Çoklu AF................................................................................................... 62
Yüz algılama AF ....................................................................................... 62
Kendi Portreniz AF ................................................................................... 63
AF önceliği ....................................................................................... 64
MF yardımı ....................................................................................... 65
Film İlerletme (çekim yöntemi)....................................................... 66
Bölüm 2
Çekim İşlevleri
Boyut ................................................................................................ 51
Fotoğraf boyutu seçenekleri ..................................................................... 51
Video boyutu seçenekleri ......................................................................... 51
Tek............................................................................................................ 66
Sürekli ...................................................................................................... 66
Seri Çekim................................................................................................ 67
Zamanlayıcı.............................................................................................. 67
Otomatik Poz Taramaing (AE BKT).......................................................... 68
Beyaz Denge Poz Tarama (WB BKT) ...................................................... 68
Resim Sihirbazı Poz Taraması (P Wiz BKT) ............................................ 69
Poz Tarama ayarı ..................................................................................... 69
Kalite................................................................................................. 52
Fotoğraf kalitesi seçenekleri..................................................................... 52
Video kalitesi seçenekleri ......................................................................... 52
ISO duyarlılığı .................................................................................. 53
7
İçindekiler
Flaş ................................................................................................... 70
Flaş seçenekleri ....................................................................................... 70
Kırmızı göz etkisini düzeltme ................................................................... 71
Yerleşik flaşı kullanma .............................................................................. 71
Flaş yoğunluğunu ayarlama ..................................................................... 72
Bölüm 3
Oynatma/Düzenleme
Dosyaları arama ve yönetme.......................................................... 82
Akıllı Aralık ....................................................................................... 75
Fotoğrafları görüntüleme .......................................................................... 82
Görüntü küçük resimlerini görüntüleme ................................................... 82
Dosyaları Akıllı Albümde kategoriye göre görüntüleme............................ 83
Dosyaları koruma ..................................................................................... 83
Dosyaları silme......................................................................................... 83
Tek bir dosyayı silme ............................................................................ 83
Birden çok dosyayı silme ...................................................................... 84
Tüm dosyaları silme.............................................................................. 84
Optik Görüntü Sabitleme (OIS) ...................................................... 76
Fotoğrafları görüntüleme ............................................................... 85
Ölçüm ............................................................................................... 73
Nokta ........................................................................................................ 73
Odak alanının poz değerini ölçme ...................................................... 73
Merkez ağırlıklı ......................................................................................... 74
Çoklu ........................................................................................................ 74
OIS seçenekleri ........................................................................................ 76
Poz dengelemesi ............................................................................. 77
EV adımı .................................................................................................. 77
Pozlama/Odak kilidi ........................................................................ 78
Video işlevleri .................................................................................. 79
Video Klip AE Modu ................................................................................. 79
Karartıcı.................................................................................................... 79
Rüzgar kes ............................................................................................... 80
Otomatik odaklama .................................................................................. 80
Ses ........................................................................................................... 80
Fotoğrafı büyütme .................................................................................... 85
Slayt gösterisi görüntüleme ...................................................................... 85
Vurgulama ................................................................................................ 86
Oto döndür ............................................................................................... 86
Videoları oynatma ........................................................................... 87
Video görüntüleme denetimleri ............................................................. 87
Oynatma sırasında videoyu kırpma ......................................................... 87
Oynatma sırasında görüntü yakalama ..................................................... 88
Fotoğrafları düzenleyin................................................................... 89
Seçenekler ............................................................................................... 89
8
İçindekiler
Bölüm 4
Bölüm 5
Kamera ayarları menüsü
Harici aygıtlara bağlama
Kullanıcı ayarları ............................................................................. 92
Dosyaları TV veya HDTV'de görüntüleme .................................. 103
EV adımı .................................................................................................. 92
ISO özelleştirmesi .................................................................................... 92
ISO adımı.............................................................................................. 92
Oto. ISO Aralığı..................................................................................... 92
Gürültü azaltma ........................................................................................ 92
AF yardımcı ışığı ...................................................................................... 93
Kullanıcı ekranı ........................................................................................ 93
Tuş eşleştirme .......................................................................................... 94
Dosyaları TV'de görüntüleme ................................................................. 103
HDTV'de dosyaları görüntüleme ............................................................ 104
Ayar 1................................................................................................ 95
Ayar 2................................................................................................ 97
Ayar 3................................................................................................ 98
Ayar 4.............................................................................................. 100
Ayar 5.............................................................................................. 101
Fotoğrafları yazdırma.................................................................... 105
Fotoğrafları bir PictBridge fotoğraf yazıcısında yazdırma ...................... 105
Yazdırma ayarlarını yapılandırma ....................................................... 106
Baskı siparişi (DPOF) oluşturma ............................................................ 106
DPOF seçenekleri............................................................................... 107
Dosyaları bilgisayarınıza aktarma ............................................... 108
Dosyaları Windows yükllü bilgisayarınıza aktarma ................................ 108
Kamerayı çıkarılabilir bir disk gibi bağlama ........................................ 108
Cihazın bağlantısını kesme (Windows XP için) .................................. 109
Dosyaları Mac bilgisayarınıza aktarma .................................................. 109
Fotoğrafları bilgisayarda düzenleme .......................................... 110
Yazılımı yükleme ....................................................................................
CD'de bulunan programlar ..................................................................
Intelli-studio'yu kullanma ........................................................................
Gereksinimler......................................................................................
Intelli-studio Arabirimini Kullanma .......................................................
Dosyaları Intelli-studio'yu kullanarak aktarma ....................................
Samsung RAW Converter'ı Kullanma ....................................................
Windows Gereksinimleri .....................................................................
Mac Gereksinimleri .............................................................................
Samsung RAW Converter Arayüzü'nü Kullanma ................................
RAW formatındaki dosyaları düzenleme ............................................
110
110
110
111
112
113
114
114
114
115
115
9
İçindekiler
Bölüm 6
Ek
Hata mesajları ................................................................................ 119
Kameranın bakımı ......................................................................... 120
Kamerayı temizleme .............................................................................. 120
Kamera merceği ve ekranı.................................................................. 120
Görüntü sensörü hakkında ................................................................. 120
Kameranın gövdesi ............................................................................. 120
Kamerayı kullanma veya saklama ......................................................... 121
Hafıza kartı hakkında ............................................................................. 122
Desteklenen hafıza kartı ..................................................................... 122
Hafıza kartı kapasitesi ........................................................................ 122
Hafıza kartlarının kullanıma dair uyarılar ............................................ 124
Pil hakkında bilgi ........................................................................... 125
Pil teknik özellikleri ................................................................................. 125
Pil ömrü .................................................................................................. 125
Pilin şarj edilmesiyle ilgili notlar .......................................................... 126
Servis merkezine başvurmadan önce ......................................... 128
Kameranın teknik özellikleri ......................................................... 131
Merceğin teknik özellikleri............................................................ 135
Sözlük ............................................................................................. 137
İsteğe bağlı aksesuarlar ............................................................... 142
Dizin ................................................................................................ 143
10
Fotoğrafçılık kavramları
Çekim duruşları
Kamerayı sabitlemek için doğru bir duruş, iyi bir fotoğraf çekmeniz
açısından önemlidir. Kamerayı doğru tutsanız bile, yanlış duruş
kameranın titremesine neden olabilir. Dik durun ve kameranızın
titrememesi için kıpırdamayın. Düşük deklanşör hızlarında çekim
yaparken, vücut hareketini en aza indirmek için nefesinizi tutun.
Ayakta fotoğraf çekme
Çekeceğiniz sahneyi oluşturun; ayaklarınızı omuz genişliğinde açıp
dirseklerinizi aşağıyı gösterecek şekilde tutun.
Kamera nasıl tutulur?
Kamerayı sağ elinizle tutun ve sağ elinizin işaret parmağını deklanşör
düğmesinin üzerine koyun. Sol elinizi ise, desteklemek için merceğin
altına yerleştirin.
11
Fotoğrafçılık kavramları
Diz çökerek fotoğraf çekme
Çekeceğiniz sahneyi oluşturun, bir dizinizi yere koyarak çökün ve dik
durun.
Açıklık
Kameraya giren ışık miktarını kontrol eden bir delik olan açıklık
(diyafram), pozlamayı belirleyen üç faktörden biridir. Açıklık yuvası,
ışığın açıklıktan geçip kameraya girmesini sağlamak için açılıp
kapanan ince, metal plakalar içerir. Açıklığın boyutu, fotoğrafın
parlaklığı ile yakından ilgilidir: açıklık büyüdükçe fotoğraf da
parlaklaşır; açıklık küçüldükçe fotoğraf kararır.
Açıklık boyutları
Minimum açıklık
Karanlık fotoğraf
(açıklık az açık)
Orta düzey açıklık
Maksimum açıklık
Parlak fotoğraf
(açıklık çok açık)
12
Fotoğrafçılık kavramları
Açıklığın boyutu, "F-numarası" olarak da bilinen bir değerle gösterilir.”
F-numarası, odak uzunluğunun merceğin çapına bölümüyle gösterilir.
Örneğin, 50 mm odak uzaklığı olan bir merceğin f-sayısı F2'yse açıklık
çapı 25 mm'dir. (50 mm/25 mm=F2) F-sayısı ne kadar küçükse açıklık
büyüklüğü o kadar büyük olur.
Açıklığın değeri ve alanın derinliği
Açıklığı kontrol ederek bir fotoğrafın arka planını bulanıklaştırabilir
veya netleştirebilirsiniz. Bu, küçük veya büyük olarak ifade
edilebilecek alan derinliğiyle (DOF) yakından ilgilidir.
Açıklıktaki ışığın geçeceği genişlik Poz Değeri (EV) olarak tanımlanır.
Poz Değerinin (+1 EV) artırılması, ışık miktarının ikiye katlanması
anlamına gelir. Poz Değerinin (-1 EV) azaltılması, ışık miktarının
yarıya inmesi anlamına gelir. Poz değerlerini 1/2, 1/3 EV gibi değerlere
bölerek ışık miktarının hassas ayarını yapmak için poz dengelemesi
özelliğini de kullanabilirsiniz.
+1 EV
-1 EV
Büyük DOF'li bir fotoğraf
F1.4
F2
F2.8
F4
Poz Değeri Adımları
F5.6
F8
Küçük DOF'li bir fotoğraf
Açıklık yuvasında çeşitli kanatlar bulunur. Bu kanatlar birlikte hareket
eder ve açıklığın merkezinden geçen ışığın miktarını denetler. Kanat
sayısı, gece sahnelerinin çekiminde ışığın şeklini de etkiler. Bir açıklıktaki
kanat sayısı çiftse, ışık eşit sayıda bölümlere ayrılır. Kanat sayısı tek ise,
bölümlerin sayısı kanat sayısının iki katı olur.
Örneğin, 8 kanatlı bir diyafram ışığı 8 bölüme ayırırken, 7 kanatlı bir
diyafram 14 bölüme ayırır.
7 kanat
8 kanat
13
Fotoğrafçılık kavramları
Deklanşör hızı
Deklanşör hızı, deklanşörün açılıp kapanma süresini belirtir ve görüntü
sensörüne ulaşmadan önce açıklıktan geçen ışık miktarını kontrol
ettiğinden, bir fotoğrafın parlaklığı açısından önemli bir faktördür.
Genellikle, deklanşör hızı el ile ayarlanabilir. Deklanşör hızının ölçümü
"Poz Değeri" (EV) olarak bilinir ve 1 sn, 1/2 sn, 1/4 sn, 1/8 sn, 1/15 sn,
1/1000 sn, 1/2000 sn gibi aralıklarda işaretlenir.
Kameranın üzerinde belirtilen numaralar, pozlama değerlerinin
paydalarıdır; diğer bir deyişle, numara büyüdükçe, daha az ışık içeri
girer. Benzer bir şekilde, EV numarası küçüldükçe, daha fazla ışık içeri
girecektir.
Aşağıdaki fotoğraflarda da gösterildiği gibi, deklanşör hızının yavaş
olması ışığın içeri girmesine daha fazla zaman tanıyarak fotoğrafın
daha parlak olmasını sağlar. Diğer yandan, yüksek deklanşör hızı
ışığın içeri girmesi için daha az süre tanır; bu nedenle, fotoğraf daha
karanlık olur ve hareketli özneler daha kolay dondurulur.
+1 EV
Pozlama
-1 EV
0,8 sn
1 sn
1/2 sn
1/4 sn
1/8 sn
1/15 sn
0,004 sn
1/30 sn
Deklanşör Hızı
14
Fotoğrafçılık kavramları
ISO duyarlılığı
Bir görüntünün pozlaması, kameranın duyarlılığına göre belirlenir.
Bu duyarlılık, ISO standartları olarak bilinen uluslararası film
standartlarına dayanır. Dijital kameralarda bu duyarlılık derecesi,
görüntüyü yakalayan dijital mekanizmanın duyarlılığını göstermek için
kullanılır.
Numara ikiye katlandıkça ISO duyarlılığı da ikiye katlanır. Örneğin, bir
ISO 200 ayarı, görüntüleri ISO 100 ayarının iki katı hızda yakalayabilir.
Bununla birlikte, yüksek ISO ayarları küçük benekler, noktalar ve
fotoğraftaki, çekime gürültülü veya kirli bir görünüm veren diğer
kavramlar olarak nitelenebilecek "gürültü"ye neden olabilir. Genel bir
kural olarak, karanlık ortamlarda veya gece çekim yapmıyorsanız,
fotoğraflarınızda gürültüyü önlemek için düşük bir ISO ayarı
kullanmanız önerilir.
Düşük bir ISO duyarlılığı, kameranın ışığa daha az duyarlı olacağı
anlamına geleceğinden, en uygun pozlamayı elde etmek için daha
fazla ışığa ihtiyaç duyarsınız. Düşük bir ISO duyarlılığını kullanırken,
açıklığı daha fazla açarak veya deklanşör hızını düşürerek kameraya
daha fazla ışık girmesini sağlayın. Örneğin, ışığın bol olduğu güneşli
bir günde, düşük bir ISO duyarlılığı düşük bir deklanşör hızını
gerektirmez. Bununla birlikte, karanlık bir ortamda veya geceleri,
düşük ISO duyarlılığı ve yüksek deklanşör hızı, fotoğraflarınızın
bulanık olmasına neden olur.
Üçayak ve yüksek duyarlılıkta çekilmiş
bir fotoğraf
Düşük ISO duyarlılığıyla çekilmiş bulanık
bir fotoğraf
ISO duyarlılığına göre kalite ve parlaklıkta görülen değişiklikler
15
Fotoğrafçılık kavramları
Açıklık ayarı, deklanşör hızı ve ISO
duyarlılığı pozlamayı nasıl kontrol eder?
Açıklık ayarı, deklanşör hızı ve ISO duyarlılığı fotoğrafçılıkta birbirine
yakından bağlı kavramlardır. Açıklık ayarı, kameraya giren ışığı
düzenleyen açıklığı denetlerken, deklanşör hızı ışığın girmesine
izin verilen süreyi belirler. ISO hassaslığı, filmin ışığa gösterdiği hızı
belirler. Birlikte, bu üç faktör pozlama üçgeni olarak açıklanır.
Ayarlar
Deklanşör hızı
Açıklık
Sonuçlar
Hızlı hız
= daha az ışık
Yavaş hız
= daha fazla ışık
Hızlı = sabit
Yavaş = bulanık
Deklanşör hızı, diyafram değeri veya ISO duyarlılığında yapılacak bir
değişiklik, ışık miktarını korumak için diğerlerinde yapılacak ayarlarla
dengelenebilir. Bununla birlikte, sonuçlar ayarlara göre değişir.
Örneğin deklanşör hızı hareketin fotoğrafa aktarımını etkilerken,
açıklık alan derinliğini kontrol edebilir ve ISO da fotoğrafın grenliliğini
(renklerin parçacıklar halinde görüntüye yansımasını) denetleyebilir.
Ayarlar
Sonuçlar
ISO duyarlılığı
Yüksek hassaslık
= ışığa daha fazla
duyarlılık
Düşük hassaslık
= ışığa daha az
duyarlılık
Yüksek = daha gren
Düşük = daha az gren
Geniş diyafram
= daha fazla ışık
Dar diyafram
= daha az ışık
Geniş = küçük alan derinliği
Dar = büyük alan derinliği
16
Fotoğrafçılık kavramları
Odak uzunluğu, açı ve perspektif
arasındaki bağıntı
Uzun odak uzunluğu
teleobjektif mercek
Milimetre cinsinden ölçülen odak uzunluğu, mercek ile görüntü
sensörü arasındaki mesafedir. Bu mesafe, çekilen görüntülerin açısını
ve perspektifini etkiler. Kısa bir odak uzunluğu, geniş bir görüntü
yakalamanızı sağlayan geniş bir açı oluşturur. Odak uzunluğunun
fazla olması ise, teleobjektif çekimleri yapmanızı sağlayan dar bir açı
oluşturur.
teleobjektif çekimi
dar açı
Kısa odak uzunluğu
Aşağıdaki fotoğraflara bakın ve değişiklikleri karşılaştırın.
geniş açılı mercek
geniş görüntü
geniş açı
18 mm'lik açı
55 mm'lik açı
200 mm'lik açı
Olağan koşullarda, geniş açılı bir mercek manzara çekimleri için uygundur.
Dar açılı bir mercek de spor etkinliklerini veya portreleri çekmek için önerilir.
17
Fotoğrafçılık kavramları
Alan derinliği
Odak dışı efektleri ne denetler?
İnsanların çoğunlukla beğendiği portreler veya natürmort fotoğrafları,
arka planın odak dışına çıkarılarak öznenin belirgin göründüğü
fotoğraflardır. Odaklanılan alanların niteliğine bağlı olarak, bir fotoğraf
bulanıklaştırılabilir veya netleştirilebilir. Buna, 'düşük DOF' veya
'yüksek DOF' denir.
Alan derinliği fotoğrafın öznesi çevresinde odaklanılan alandır.
Dolayısıyla, küçük bir DOF değeri odaklanılan alanın dar olduğu,
büyük bir DOF ise odaklanılan alanın geniş olduğu anlamına gelir.
DOF açıklık değerine bağlıdır
Açıklık genişledikçe (diğer bir deyişle, açıklık değeri düştükçe), DOF
düşer. Deklanşör hızı ve ISO duyarlılığı gibi değerlerin eşit kaldığı
bir koşulda, düşük açıklık değeri bir fotoğrafın düşük DOF'ye sahip
olmasına yol açar.
Öznenin vurgulandığı ve geri kalan her şeyin bulanıklaştırıldığı
küçük DOF değerine sahip bir fotoğraf, teleskop merceği kullanılarak
veya düşük bir açıklık değeri seçilerek elde edilebilir. Buna karşılık,
fotoğraftaki tüm öğeleri net bir şekilde odaklanılmış olarak gösteren
geniş DOF değerine sahip bir fotoğraf, geniş açılı bir mercek
kullanılarak veya yüksek bir açıklık değeri seçilerek çekilebilir.
55 mm F5.7
Küçük Alan Derinliği
55 mm F22
Büyük Alan Derinliği
18
Fotoğrafçılık kavramları
DOF odak uzunluğuna bağlıdır
DOF özne ile kamera arasındaki mesafeye bağlıdır
Odak uzunluğu uzadıkça, DOF küçülür. Kısa odak uzunluğuna sahip
bir teleskop merceğine göre daha uzun bir odak uzunluğuna sahip bir
teleskop merceği, düşük DOF'li bir fotoğrafı daha iyi çeker.
Özne ile kamera arasındaki mesafe kısaldıkça, DOF küçülür.
Dolayısıyla, öznenin yakınından bir fotoğraf çekmek fotoğrafın küçük
DOF değerine sahip olmasına yol açar.
100 mm teleskop mercekle çekilmiş bir fotoğraf
18 mm teleskop mercekle çekilmiş bir
fotoğraf
100 mm teleskop mercekle çekilmiş bir
fotoğraf
Yakından çekilmiş bir fotoğraf
19
Fotoğrafçılık kavramları
DOF önizleme
Fotoğrafı çekmeden önce nasıl çıkacağı konusunda bir fikir edinmek
için Depth (Derinlik) önizleme düğmesini kullanabilirsiniz. Düğmeye
bastığınızda, kamera açıklık ayarını önceden tanımlanmış ayarlara
göre yapar ve sonuçları ekranda gösterir.
Kompozisyon
Dünyanın sunduğu güzelliklerin fotoğraflarını çekmek eğlencelidir.
Bununla birlikte, dünya ne kadar güzel olsa da, kötü bir kompozisyon
onun güzelliğini yakalayamaz.
Söz konusu kompozisyon olduğunda, öznelere öncelik vermek çok
önemlidir.
Fotoğrafçılıkta kompozisyon, fotoğraftaki nesnelerin düzenlenmesi
anlamına gelir. Genelde üçte bir kuralına sadık kalarak iyi bir
kompozisyon elde edilebilir.
Üçte Bir Kuralı
Üçte bir kuralını kullanmak için, görüntüyü 3'e 3 şeklinde eşit
dikdörtgenlere bölün.
En çok öznenin vurgulandığı fotoğraf kompozisyonları oluşturmak için
öznenin ortadaki dikdörtgenin köşelerinden birinde olmasına dikkat
edin.
20
Fotoğrafçılık kavramları
Üçte bir kuralını kullandığınızda, dengeli ve inandırıcı
kompozisyonlara sahip fotoğraflar çekersiniz. Aşağıda bunun birkaç
örneği vardır.
İki özneli fotoğraflar
Özneniz fotoğrafın bir köşesindeyse, dengesiz bir kompozisyon
oluşturur. Fotoğrafın ağırlığını dengelemek için karşı köşede ikinci bir
özne yakalayarak fotoğrafı dengeleyebilirsiniz.
Özne 2
Özne 1
Dengesiz
Özne 2
Özne 1
Dengeli
Manzara fotoğrafları çekerken, ufuk çizgisinin ortalanması dengesiz
bir etki oluşturur. Ufuk çizgisini yukarı veya aşağı taşıyarak fotoğrafa
daha fazla ağırlık verin.
Özne 1
Özne 1
Özne 2
Özne 2
Dengesiz
Dengeli
21
Fotoğrafçılık kavramları
Flaş
Flaş kılavuz numarası
Işık fotoğrafın en önemli unsurlarından bir tanesidir. Ancak her zaman
ve her yerde yeterli ışık bulmak kolay değildir. Flaş kullanmak ışık
ayarlarını iyileştirmenize ve çeşitli efektler oluşturmanıza olanak
sağlar.
Işık çakması veya ışık hızı olarak da bilinen flaş, düşük ışık
koşullarında yeterli pozlama oluşturmanıza imkan sağlar. Işığın
fazlasıyla olduğu yerlerde de işe yarar. Örneğin, bir öznenin gölgesini
pozlamasını dengelemek veya arka ışık durumunda hem özneyi hem
de arka planı net bir şekilde çekmek için flaş kullanılabilir.
Flaşın model numarası flaşın gücüyle ilgilidir. Maksimum ışık miktarı
"kılavuz numarası" olarak da bilinen bir değerle temsil edilir. Kılavuz
numarası ne kadar büyük olursa flaştan o kadar çok ışık çıkar. Kılavuz
numarası flaştan özneye olan uzaklı ile ISO hassasiyeti 100 olarak
ayarlandığındaki diyafram değeri çarpılarak hesaplanır.
Kılavuz numarası = Flaşın Özneye Olan Uzaklığı X Açıklık değeri
Açıklık değeri = Kılavuz numarası / Flaşın Özneye Olan Uzaklığı
Flaşın Özneye Olan Uzaklığı = Kılavuz numarası / Açıklık değeri
Bu nedenle, bir flaşın kılavuz numarasını biliyorsanız flaşı kendiniz
ayarlarken öznenin uzaklığına göre kullanılacak optimum değeri
tahmin edebilirsiniz. Örneğin, flaşın kılavuz numarası GN 20'yse ve
özneden 4 metre uzaklıktaysa optimum açıklık değeri F5.0'dır.
Düzeltmeden önce
Düzelttikten sonra
22
Fotoğrafçılık kavramları
Işığı Yansıtarak Fotoğraf Çekme
Işığı yansıtarak fotoğraf çekme özneden gelen ışığı tavana veya
duvarlara yansıtan fotoğrafçılık yöntemine dayanır. Bu şekilde ışık eşit
şekilde yayılır. Normalde flaşla çekilen fotoğraflar doğal görünmez ve
gölgeler çıkabilir. Işık yansıtılarak çekilen fotoğraflardaki öznelerde
gölge oluşmaz ve ışık eşit yayıldığından sorunsuz görünürler.
23
Bölüm 1
Kameram
Kameranızın düzeni, ekran simgeleri, temel işlevler, ürünle sağlanan mercek ve isteğe bağlı
aksesuarlar ile ilgili bilgileri öğrenin.
Kameram
Başlarken
Paketi açma
Aşağıdaki parçaların ürün kutunuzda olduğundan emin olun.
Kamera
(vücut kemeri, göz kadehi
ve flaş yuvası kapağı dahil)
USB kablosu
Yeniden şarj edilebilir pil
Yazılım CD-ROM'u
(Kullanım kılavuzu dahil)
Kullanım Kılavuzu Temel İşlemler
Askı
Pil şarj yuvası/AC kablosu
• Çizimler sizdeki gerçek parçalardan farklı olabilir.
• Bir bayiden veya Samsung servis merkezinden isteğe bağlı aksesuarları satın alabilirsiniz.
Aksesuarlar hakkında bilgi için 142. sayfaya bakın.
25
Kameram
Kamera düzeni
1 2
3
4
17
No.
5
6
7
8
16
15
1
9
10
11
14
13
2
12
3
İsim
Yeşil düğme
Program kaydırmayı, Resim
Sihirbazı değerini, Beyaz Dengesini,
Renk Sıcaklığını, Ekran Rengini,
Zamanlayıcıyı, Flaş EV, Seçim AF
seçeneklerini (odak alanı yeniden
merkeze konumlandırılır) veya her bir
işlev menüsündeki poz dengelemesini
sıfırlayın.
İlerleme düğmesi
Menü ekranında istediğiniz yöne gidin,
bazı çekim odlarında diyafram değerini
veya deklanşör hızını ayarlayın ve odak
alanının boyutunu değiştirin.
Mod düğmesi
• t: Akıllı Oto modu (sf. 39)
• P: Program modu (sf. 40)
• A: Açıklık Önceliği modu (sf. 41)
• S: Deklanşör Önceliği modu (sf. 41)
• M: Manüel mod (sf. 42)
• i: Mercek Önceliği modu (sf. 42)
• N: Ses Resim modu (sf. 45)
• p: Panorama modu (sf.45)
• s: Sahne modu (sf. 46)
• v: Film modu (sf. 48)
No.
İsim
4
Flaş yuvası kapağı
5
Flaş yuvası
6
Yerleşik flaş (sf. 71)
7
Hoparlör
8
Flaş açılır düğmesi (sf. 71)
9
Mikrofon
10
Görüntü sensörü
11
Mercek bırakma düğmesi
12
Mercek montajı
13
Derinlik önizleme düğmesi (sf. 20)
14
Mercek montaj işareti
15
AF yardımcı ışığı/Zamanlayıcı lambası
16
Güç düğmesi
17
Deklanşör düğmesi
26
Kameram >
Kamera düzeni
No.
3
AEL düğmesi E (sf. 94)
• Çekim modunda: Ayarlanan pozlama
değerini veya odağı kilitlemenizi sağlar.
• Oynatma modunda: Görüntülenen
dosyayı korumanızı sağlar.
4
Bellek kartı kapağı
15
14
1
13
12
2
3
Gezinme düğmesi
• Çekim modunda
4
5
11 10
No.
9
5
8 7
6
İsim
1
Sürücü modu düğmesi
2
EV ayar düğmesi W (sf. 77)
[W] tuşuna uzun basın ve pozlama
değerini ayarlamak içi ilerleme
düğmesini kaydırın.
İsim
- F: Bir AF Modu seçmenizi
sağlar
- I: Bir ISO değeri seçmenizi sağlar
- C: Ölçüm modunu belirler
- w: Bir Beyaz Dengesi seçmenizi
sağlar
• Yukarı/aşağı/sola/sağa hareket
ettirin
Sırasıyla yukarı, aşağı, sola, sağa
hareket ettirin.
6
Sil/Resim Sihirbazı düğmesi
/
• Çekim modunda: Resim Sihirbazına
Erişim
• Oynatma modunda: Dosyaları siler.
7
OK düğmesi o
• Vurgulanan seçeneği veya menüyü
onaylayın.
• Manüel bir odak alanı seçin.
No.
İsim
8
Oynatma düğmesi n
Oynatma moduna girin.
9
Durum lambası
• Yanıp sönüyor: Bir fotoğrafı
kaydederken, video çekerken,
bilgisayara veya yazıcıya veri
gönderirken
• Sabit: Veri aktarımı olmadığında
veya bilgisayara ya da yazıcıya veri
aktarımı tamamlandığında.
10
Fn düğmesi f
Temel işlevlere erişme ve hassas ayar
yapma.
11
DISP düğmesi D
• Çekim modunda: Kamera ayarlarını
görüntülemenizi ve seçenekleri
değiştirmenizi sağlar.
• Oynatma modunda: Fotoğraf
bilgilerini görüntülemenizi sağlar.
12
Vizör
13
Göz kadehi
14
Kamera askısı gözü
15
MENU düğmesi m
Menülere erişim
27
Kameram >
Kamera düzeni
No.
9
8
7
6
5
4
3
2
1
İsim
1
Pil bölmesi kapağı
Hafıza kartı ve pili takmanızı sağlar.
2
Üçayak bağlantısı
3
Ekran
4
USB ve A/V bağlantı noktası
Kamerayı bir USB A/V kablosu
aracılığıyla diğer aygıtlara bağlamınızı
sağlar.
No.
İsim
5
Deklanşör bırakma bağlantı noktası
Kamera hareketini en aza indirmek için
bir deklanşör bırakma kablosu kullanın.
6
HDMI bağlantı noktası
7
Güç adaptörü bağlantı noktası
8
Yakın sensörü (sf. 98)
9
Diyopter ayar düğmesi
Eğer görüntü vizörden ne bir şekilde
görünmezse, görüntüyü iyileştirmek için
diyopter ayar düğmesini kaydırın.
28
Kameram
Ekran simgeleri
Çekim modunda
Fotoğraf yakalama
2. Çekim seçenekleri (sağ)
1
Simge
2
3
1. Çekim seçenekleri (sol)
Simge
Açıklama
Fotoğraf kalitesi
Açıklama
Sürücü modu
Histogram (sf. 93)
AF modu (sf. 59)
Çekim modu
Beyaz dengesi (sf. 54)
Odaklama
Beyaz dengesi mikro ayarı
Flaş göstergesi
ISO yoğunluğu (sf. 53)
Deklanşör hızı
Ölçüm (sf. 73)
Açıklık değeri
Resim sihirbazı (sf. 57)
Poz değeri
Yüz tonu
Oto. pozlama kilidi (sf. 94)
Yüz rötuşu
Oto. odaklama kilidi (sf. 94)
Hafıza kartı takılı değil
Açıklama
Fotoğraf boyutu
Simge
3. Çekim bilgileri
Simge
Açıklama
Odak alanı seçeneği
GPS etkin*
Yüz algılama
Saat
Flaş seçeneği
Tarih
Flaş şiddeti
Konum bilgisi*
Renk alanı
Odak yardım çubuğu (sf. 65)
Akıllı aralık (sf. 75)
Otomatik odak çerçevesi
Optik Görüntü Sabitleme (OIS) (sf. 76)
Nokta ölçüm alanı
Çekilebilir fotoğraf sayısı
: Tam olarak şarjlı
: Kısmi şarjlı
(Kırmızı): Boş (pili tekrar şarj
edin)
* Bu simgeler, isteğe bağlı bir GPS modülü bağladığınızda
görünür.
Görüntülenen simgeler seçtiğiniz moda
veya ayarladığınız seçeneklere bağlı olarak
değişir.
Kamera titremesi
29
Kameram >
Ekran simgeleri
Videoları kaydediyor
1. Çekim seçenekleri (sol)
1
Simge
Standby
2
Açıklama
3. Çekim bilgileri
Simge
Açıklama
Video boyutu
Saat
Görüntü kalitesi
Tarih
Karartıcı (sf. 79)
Histogram (sf. 93)
Ses kaydı açık (sf. 80)
Rüzgar sesini kesmenizi sağlar (sf. 80)
Optik Görüntü Sabitleme (OIS) (sf. 76)
3
V
Çekim modu
Oto odak etkin
Açıklık değeri
Poz değeri
2. Çekim seçenekleri (sağ)
Simge
Oto. pozlama kilidi (sf. 94)
Açıklama
Oto. odaklama kilidi (sf. 94)
Sürücü modu
Hafıza kartı takılı değil
AF modu (sf. 59)
Kullanılabilir kayıt süresi
Beyaz dengesi (sf. 54)
: Tam olarak şarjlı
: Kısmi şarjlı
(Kırmızı): Boş (pili tekrar şarj
edin)
Ölçüm (sf. 73)
Resim sihirbazı (sf. 57)
Görüntülenen simgeler seçtiğiniz moda
veya ayarladığınız seçeneklere bağlı olarak
değişir.
30
Kameram >
Ekran simgeleri
Oynatma modunda
Fotoğrafları görüntüleme
Mode
Metering
Flash
Focal Length
White Balance
EVC
Picture Wizard
Photo Size
Date
1
Videoları oynatma
2
Information
Movie Size
Date
3
4
Simge
Açıklama
No.
Açıklama
Stop
Pause
Simge
Açıklama
Konum bilgisi
1
Çekilen resim
Ses düzeyi
Ses düzeyi
2
RGB histogramı (sf. 93)
3
Çekim modu, Ölçüm, Flaş, Beyaz
Dengesi, Resim sihirbazı, RAW
dosyası, Odak aralığı, Poz değeri,
Fotoğraf boyutu, Tarih
Klasör numarası - Dosya
numarası
4
Deklanşör hızı, Açıklık değeri, ISO
değeri, Geçerli dosya/Toplam dosya
sayısı
RAW dosyası
Dosyaya eklenen bilgileri
yazdırmanızı sağlar (sf. 106)
Ses resim dosyası (sf. 45)
Korumalı dosya
Klasör numarası - Dosya numarası
Geçerli oynatma süresi
Video uzunluğu
Konum bilgisi
Deklanşör hızı
Açıklık değeri
ISO yoğunluğu değeri
Geçerli dosya/Toplam dosya sayısı
31
Kameram
Mercekler
Özel olarak NX serisi kameranız için yapılmış isteğe bağlı mercekler
satın alabilirsiniz. Her bir merceğin işlevleriyle ilgili daha fazla bilgi
edinin ve ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize uygun bir tanesini seçin.
Mercek düzeni
SAMSUNG 18-55 mm F3.5-5.6 OIS II mercek (örnek)
8
1
No.
Açıklama
1
Mercek montaj işareti
2
Yakınlaştırma halkası
3
Odaklama halkası (sf. 65)
4
Mercek kapağı montaj işareti
5
Mercek
6
iFn düğmesi (sf. 43)
7
AF/MF anahtarı (sf. 59)
8
Mercek temas noktaları
2
3
4
5
6
7
32
Kameram >
Mercekler
Merceğin kilitlenmesi veya kilidinin açılması
SAMSUNG 20-50 mm F3.5-5.6 ED mercek (örnek)
7
Merceği kilitlemek için odaklama kilidi düğmesini çekerek kameranın
gövdesinden ayırın ve odaklama halkasını saat yönünde döndürün.
1
2
3
4
6
5
No.
Açıklama
1
Mercek montaj işareti
2
Odak kilidi anahtarı
3
Yakınlaştırma halkası
4
Mercek
5
Odaklama halkası (sf. 65)
6
iFn düğmesi (sf. 43)
7
Mercek temas noktaları
33
Kameram >
Mercekler
Merceğin kilidini açmak için tık sesi duyana kadar odaklama halkasını
saat yönünün tersine döndürün.
SAMSUNG 20 mm F2.8 mercek (örnek)
5
1
2
3
4
Mercek kilitlendiğinde bir fotoğraf yakalayamazsınız.
No.
Açıklama
1
iFn düğmesi (sf. 43)
2
Mercek montaj işareti
3
Odaklama halkası (sf. 65)
4
Mercek
5
Mercek temas noktaları
34
Kameram >
Mercekler
Mercek işaretleri
No.
Merceğin üzerindeki sayıların neyi belirttiğini öğrenin.
1
Açıklık değeri
Desteklenen açıklık değerleri aralığı. Örneğin, F 1:4-5.6 maksimum
açıklık değeri aralığı 4 - 5,6 demektir.
2
Odak uzunluğu
Merceğin ortasında odak noktasına kadar olan mesafe (milimetre).
Bu şekil, bir aralık olarak ifade edilir: merceğin minimum odak
uzunluğu ile maksimum odak uzunluğu aralığı.
Odak uzunluğunun fazla olması, görüş açısının daralmasına ve
özne büyümesine neden olur. Kısa odak uzunlukları, daha geniş
görüş açıları sağlar.
3
ED
ED, Ekstra düşük dağılım anlamına gelir. Ekstra düşük dağılım
kromatik sapmaları (mercek tüm renkleri aynı yakınsaklık noktasına
odaklayamadığunda oluşan bozulma).
4
OIS (sf. 76)
Optik Görüntü Sabitleme. Bu özelliğe sahip mercekler, kamera
titremesini algılayabilir ve kameranın içindeki hareketi etkili bir
şekilde ortadan kaldırabilir.
5
Ø
Mercek çapı. Merceğe bir filtre eklediğinizde, merceğin ve filtrenin
çaplarının aynı olmasına dikkat edin.
SAMSUNG 50-200 mm F4-5.6 ED OIS II mercek (örnek)
1
2
3
Açıklama
4 5
35
Kameram
İsteğe bağlı aksesuarlar
Daha iyi ve daha güvenilir fotoğraflar yakalamanıza olanak sağlayan
harici flaş ve GPS modülü de dahil olmak üzere ilave aksesuarları
satın alabilirsiniz.
No.
Daha fazla bilgi almak için her aksesuar için kılavuza bakın.
Aşağıdaki çizimler sizdeki gerçek parçalardan farklı olabilir.
Açıklama
1
READY lambası/Test düğmesi
2
[MODE] düğmesi
3
Güç düğmesi
4
Flaş yuvası bağlama düğmesi
5
Flaş yuvası bağlantısı
6
Pil kapağı
7
Ampul
Harici flaş yerleşimi
1
2
3
Flaşı bağlama
1
Kameradan flaş yuvası kapağını çıkarın.
4
5
6
7
36
Kameram >
2
İsteğe bağlı aksesuarlar
Flaşı flaş yuvasına doğru kaydırarak takın.
4
Flaş üzerindeki güç düğmesine basın.
GPS modülü düzeni
1
2
3
4
3
Flaş yuvası sabitleme düğmesini LOCK konumuna doğru
kaydırarak flaşı kilitleyin.
5
No.
Açıklama
1
Durum lambası
2
Güç düğmesi
3
Flaş yuvası bağlama düğmesi
4
Flaş yuvası bağlantısı
5
Pil kapağı
37
Kameram >
İsteğe bağlı aksesuarlar
GPS modülünü takma
1
Kameradan flaş yuvası kapağını çıkarın.
2
GPS modülünü flaş yuvasının içine doğru kaydırarak takın.
3
Flaş yuvası sabitleme düğmesini LOCK konumuna doğru
kaydırarak GPS modülünü kilitleyin.
4
GPS modülünün güç düğmesine basın.
38
Kameram
Çekim modları
İki basit çekim modu (Akıllı Otomatik ve Sahne modu), çeşitli otomatik
ayarlarıyla fotoğraf çekmenize yardımcı olur. Diğer modlar, ayarlarda
daha fazla özelleştirme yapmanıza olanak tanır.
Simge
t
Akıllı Otomatik modu (sf. 39)
Program modu (sf. 40)
A
Açıklık Önceliği modu (sf. 41)
S
Deklanşör Önceliği modu (sf. 41)
M
Manüel mod (sf. 42)
i
Mercek Önceliği modu (sf. 42)
N
Ses Resim modu (sf. 45)
p
Panorama modu (sf. 45)
v
Akıllı Otomatik modunda, kamera çevre koşullarını tanır ve deklanşör
hızı, açıklık değeri, ölçüm, beyaz dengesi ve poz dengelemesi gibi
pozlamaya katkıda bulunan faktörleri otomatik olarak ayarlar. Kamera
işlevlerin çoğunu kontrol ettiğinden, bazı çekim işlevleri sınırlanır. Bu
mod, en az ayarlamayla hızlı anlık çekimler yapmak için yararlıdır.
Açıklama
P
s
t Akıllı Otomatik modu
Sahne modu (sf. 46)
Film modu (sf. 48)
39
Kameram >
Çekim modları
P Program modu
Kamera, en uygun pozlama değerinin elde edilebilmesi için deklanşör
hızı ve açıklık değerini otomatik olarak ayarlar.
Bu mod, diğer ayarları yapabiliyorken anlık pozlama çekimlerini
yapmak istediğinizde yararlı olur.
Program Kaydırma
Program Kaydırma işlevi, kamera aynı pozlamayı korurken deklanşör
hızını ve açıklık değerini ayarlamanıza olanak sağlar. İlerleme
düğmesini sola döndürdüğünüzde, deklanşör hızı azalır ve açıklık
değeri artar. İlerleme düğmesini sağa döndürdüğünüzde, deklanşör
hızı artar ve açıklık değeri azalır.
40
Kameram >
Çekim modları
A Açıklık Önceliği Modu
S Deklanşör Önceliği modu
Açıklık Önceliği modunda, kamera deklanşör hızını seçtiğiniz açıklık
değerine göre otomatik olarak hesaplar. Alan derinliğini (DOF), açıklık
değerini değiştirerek ayarlayabilirsiniz. Bu mod, portre ve manzara
çekimleri için yararlıdır.
Deklanşör Önceliği modunda, kamera açıklık değerini seçtiğiniz
deklanşör hızına göre otomatik olarak ayarlar. Bu mod, hızlı hareket
eden öznelerin fotoğraflarının çekilmesinde veya bir fotoğrafta takip
efektlerinin oluşturulmasında yararlı olur.
Örneğin, özneyi dondurmak için deklanşör hızını 1/500 sn değerinin
üzerine ayarlayın. Öznenin bulanık görünmesi için, deklanşör hızını
1/30 sn değerinin altına ayarlayın.
Geniş Alan Derinliği
Dar Alan Derinliği
Düşük ışıklı ortamlarda, bulanık fotoğrafları önlemek için ISO yoğunluğunu
artırmanız gerekebilir.
Düşük deklanşör hızı
Yüksek deklanşör hızı
Yüksek deklanşör hızlarının izin verdiği daha az ışık miktarını dengelemek
için açıklığı artırın ve daha fazla ışık girmesini sağlayın. Fotoğraflarını yine
de karanlıksa, ISO değerini artırın.
41
Kameram >
Çekim modları
M Manüel mod
i Mercek Önceliği modu
Manüel mod, deklanşör hızını ve açıklık değerini el ile
ayarlayabilmenizi sağlar. Bu modda, fotoğraflarınızın pozlamasını tam
olarak denetleyebilirsiniz.
Bu mod, stüdyo gibi kontrollü çekim ortamlarında veya kamerada
hassas ayarlar yapılması gerektiğinde yararlı olur. Manüel mod, ayrıca,
gece sahneleri veya hava fişek çekimleri için önerilir.
Çerçeve modu
Açıklık değerini veya deklanşör hızını ayarlarsanız pozlama ayarlara
göre değişir ve ekran kararabilir. Bu işlev açıkken, ayarlardan
bağımsız olarak ekranın parlaklığı sabittir, bu şekilde çekiminizi daha
iyi kareleyebilirsiniz.
Çerçeve Modu'nu
kullanmak için,
i-Sahne modunu kullanma
Taktığınız merceğe uygun bir bir sahne (i-Sahne) seçebilirsiniz. Hangi
sahneleri kullanabileceğiniz, kullandığınız merceğe bağlı olarak
değişebilir.
1
iFn mercek takın.
2
Mod düğmesini döndürerek i'ye getirin.
3
[iFn] düğmesine basın.
• Bu işlevi ayrıca [f] düğmesine basarak kullanabilirsiniz.
Çekim modunda, [m] ► 3 ► Framing Mode
(Çerçeve Modu) ► Off (Kapalı) veya On (Açık).
Ampül kullanımı
Gece sahneleri veya gece gökyüzünü çekmek için bir ampül kullanın.
Siz [Deklanşör]'e basarken deklanşör açık kalır ve böylece hareket
eden ışık efektleri yaratabilirsiniz.
Ampül kullanmak
için,
Çevirmeli düğmeyi Bulb'a (Ampul) gelene kadar tamamen
sola çevirin. ► İstediğiniz kadar süreyle [Deklanşör]
düğmesine basın.
42
Kameram >
4
Çekim modları
i-Function'ın PASM modlarında kullanılması
Sahneyi seçmek için odak halkasını ayarlayın.
• Gezinti düğmesini sahne seçmek için de kullanabilirsiniz.
iFn mercekte iFn düğmesini kullandığınızda, mercek üzerinde
deklanşör hızını, açıklık değerini, pozlama değerini, ISO hassasiyetini
ve beyaz dengesini manuel olarak seçip ayarlayabilirsiniz.
1
Bir ayar seçmek için mercekte [iFn] düğmesine basın.
• Ayrıca bir ayar seçmek için ilerleme düğmesini kaydırabilirsiniz.
Backlight
ISO
5
Fotoğrafı çekmek için [Deklanşör] düğmesine tam basın.
Mevcut sahne modları (SAMSUNG 18-55 mm F3.5-5.6 OIS II merceği
için): Beauty Shot, Portrait, Children, Backlight, Landscape, Sunset, Dawn,
Beach & Snow, Night
43
Kameram >
2
Çekim modları
Bir seçenek belirlemek için odaklama halkasını ayarlayın.
• Seçenek belirleme işini gezinme düğmesini kullanarak da
yapabilirsiniz.
Kullanılabilir seçenekler
Çekim modu
P
A
S
M
Deklanşör hızı
-
-
O
O
Açıklık değeri
-
O
-
O
Poz değeri
O
O
O
-
Beyaz dengesi
O
O
O
O
ISO
O
O
O
O
Çekim modunda [iFn] düğmesine bastığınızda görüntülenecek öğeleri
seçmek için [m] ► 5 ► Lens i-Function (Mercek i-İşlevi) ► bir
seçenek ► Off (Kapalı) veya On (Açık)'a basın.
ISO
3
Fotoğrafı çekmek için [Deklanşör] düğmesine tam basın.
44
Kameram >
Çekim modları
N Ses Resim modunu kullanma
p Panorama modu
Ses Resim modunda, bir fotoğraf çekmeden önce veya sonra bir sesli
not ekleyebilirsiniz. [Deklanşör] bastıktan önce ve sonra en fazla 10
saniye sesli not kaydedebilirsiniz.
Panorama modunda kamera bir seri fotoğraf çekerek ve birleştirerek
panoromik bir görüntü oluşturur. [Deklanşör]'e bastıktan sonra
kamerayı yavaşça ekranda gösterilen yönlerden birine çevirin. Kamera
otomatik olarak fotoğrafları yakalar ve tek bir fotoğraf olarak kaydeder.
Kayıt süresini ayarlamak için [m] ► 3 ► Sound Rec Time'nı seçin.
45
Kameram >
Çekim modları
s Sahne modu
Seçenek Açıklama
Sahne modunda, kamera her sahne türüne en uygun ayarları seçer.
Çekim modunda [f] düğmesine basarak da istediğiniz sahneyi
seçebilirsiniz.
Sports (Spor): Hızlı hareket eden
özneleri yakalayın
Seçenek Açıklama
Beauty Shot (Güzellik Çekimi):
Yüzlerdeki kusurları gizlemenizi
sağlar
Portrait (Portre): Otomatik olarak
insan yüzlerini algılar ve odaklanır,
böylece net, pürüzsüz portreler elde
edebilirsiniz
Children (Çocuk): Çocukların
kıyafetlerini ve arka planını canlı bir
şekilde yakalayarak çocukların daha
dikkat çekici olmalarını sağlar
Backlight (Arka plan ışığı):
Arkalarında aydınlatma olan
öznelerin resimlerini çekmenizi
sağlar
Close Up (Yakın Çekim): Bir öznenin
veya küçük öznelerin (çiçekler veya
böcekler gibi) ayrıntılı bölümlerini
yakalamanızı sağlar
Text (Metin): Basılı veya elektronik
belgelerdeki metinleri net bir şekilde
yakalamanızı sağlar
46
Kameram >
Çekim modları
Seçenek Açıklama
Landscape (Manzara): Sabit
sahneleri ve manzaraları çekmenizi
sağlar
Sunset (Gün Batımı): Gün
batımındaki sahneleri, doğal
görünümlü kırmızılar ve sarılarla
çekmenizi sağlar
Seçenek Açıklama
Night (Gece): Gece veya ışığın az
olduğu sahneleri yakalamanızı sağlar
Fireworks (Havai Fişek): Gece renkli
hava fişeklerin resmini çekmenizi
sağlar
Dawn (Şafak): Gün doğarken ortaya
çıkan sahneleri yakalamanızı sağlar
Beach & Snow (Kumsal ve Kar):
Kum veya kardan yansıyan güneş
ışığı nedeniyle az pozlanmış
fotoğrafları azaltmanızı sağlar
47
Kameram >
Çekim modları
v Film modu
• H.264 (MPEG-4 part10/AVC) ISO-IEC ve ITU-T ile birlikte 2003'de
Film modunda, Yüksek Tanımlı (1280X720) videolar çekebilir ve
kameranın mikrofonu aracılığıyla sesleri yakalayabilirsiniz.
•
Pozlama düzeyini ayarlamak için, Movie AE Mode (Film AE Modu)
seçenek menüsünde Program seçeneğini belirleyerek açıklık
değerini otomatik olarak ayarlayabilir veya açıklık değerini el ile
ayarlamak amacıyla Aperture Priority (Açıklık Önceliği) seçeneğini
belirleyebilirsiniz. Video çekimi sırasında, AF işlevini etkinleştirmek
veya engellemek için [Derinlik Önizleme] (Derinlik Önizleme)
düğmesine bir kez basın.
Bir sahneyi yavaşça aydınlatmak veya karartmak için Movie AE
Mode (Film AE Modu) seçeneklerindeki Fader (Karartıcı) seçeneğini
belirleyin. Ayrıca, çevredeki gürültünün bir kısmının kaydedilmesini
önlemek için Wind Cut (Rüzgarı Kes) ve sesi tamamen kapatmak
veya açmak için Voice (Ses) seçeneğini belirleyebilirsiniz.
•
•
•
•
•
•
Kamera, en çok 25 dakikalık video dosyaları çekmenize izin verir ve
dosyaları, MP4 (H.264) formatında kaydeder.
•
oluşturulan en son video kodlama biçimidir. Bu format yüksek bir
sıkıştırma oranı kullandığından, daha az hafıza alanına daha fazla veri
kaydedilebilmektedir.
Bir filmi çekerken görüntü sabitleyici seçeneğini açtıysanız, kamera
görüntü sabitleyici sesini kaydedebilir.
Video kaydederken yakınlaştırma özelliğini kullanırsanız yakınlaştırma
sesi de kaydedilebilir.
Bir filmi kaydederken kamera merceğini çıkarırsanız, kayıt kesintiye
uğrar. Kayıt sırasında merceği değiştirmeyin.
Bir film çekerken kameranın çekim açısını aniden değiştirirseniz, kamera
görüntüleri doğru bir şekilde kaydedemeyebilir. Kamera titremesini en
aza indirmek için bir üçayak kullanın.
Film modunda, kamera yalnızca Multi AF (Çoklu Otomatik Odaklama)
işlevini destekler. Face Detection AF (Yüz Algılama Otomatik Odaklama)
gibi diğer odak alanı ayar işlevlerini kullanamazsınız.
Bir film dosyasının boyutu 4GB'yi aştığında, kamera kaydı otomatik
olarak durdurur. Bu durumda, çekimi yeni bir film dosyası başlatarak
devam ettirin.
Yavaş yazılan bir hafıza kartı kullanıyorsanız, kart verileri videonun
çekildiği hızda işleyemeyeceğinden filminizin kaydı kesintiye uğrayabilir.
Böyle bir durumda, kartı daha hızlı bir hafıza kartıyla değiştirin veya
görüntü boyutunu azaltın (örneğin, 1280X720'den 640X480'e).
Bir hafıza kartını formatlarken, formatlama işlemini her zaman kamerayı
kullanarak yapın. Formatlamayı başka bir kamerada veya bilgisayarda
yaparsanız, karttaki dosyaları kaybedebilir veya kartın kapasitesinde
değişikliğe neden olabilirsiniz.
48
Kameram >
Çekim modları
Çekim modunda kullanılabilen işlevler
İşlev
Çekim işlevleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için Bölüm 2'ye bakın.
OIS (sf. 76)
İşlev
Size (Boyut) (sf. 51)
Quality (Kalite) (sf. 52)
Kullanılabildiği mod
P/A/S/M/i/N/p/s/
v/t*
P/A/S/M/i/N/p/s/
v/t
Kullanılabildiği mod
AF Lamp (AF Lambası) (sf. 93)
P/A/S/M/i/N/s/
v*/t
P/A/S/M/i/N/p/
s*/v
Exposure compensation
(Poz dengelemesi) (sf. 77)
P/A/S/i/s/v
Exposure/focus lock (Poz/odak kilidi)
(sf. 78)
P/A/S/v
Noise Reduction (Gürültü Azaltma)
(sf. 92)
P/A/S/M
ISO (sf. 53)
P/A/S/M
White Balance (Beyaz Dengesi) (sf. 54)
P/A/S/M/v
Picture Wizard (Resim Sihirbazı) (sf. 57)
P/A/S/M/v
Color Space (Renk Alanı) (sf. 58)
P/A/S/M/i/N/p/
s/t
AF Mode (AF Modu) (sf. 59)
P/A/S/M/i/s/v*
AF Area (AF Alanı) (sf. 61)
P/A/S/M/i/s*
AF Priority (AF Önceliği) (sf. 64)
P/A/S/M
MF Assist (MF Yardımı) (sf. 65)
P/A/S/M/i/N/p/s/
v/t
Drive (Sürücü) (Continuous (Sürekli)/
Burst (Seri)/Timer (Süreölçer)/BKT)
(sf. 66)
P/A/S/M/i*/N*/s*/
v*/t*
Flash (Flaş) (sf. 70)
P/A/S/M/i*/s*/t*
Smart Range (Akıllı Aralık) (sf. 75)
P/A/S/M
Metering (Ölçüm) (sf. 73)
P/A/S/M/v
* Bazı işlevler, bu modlarla sınırlıdır.
49
Bölüm 2
Çekim İşlevleri
Çekim modunda ayarlayabileceğiniz işlevler hakkında bilgi edinin.
Çekim işlevlerini kullanarak fotoğrafların ve videoların ayarlarını istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.
Çekim İşlevleri
Boyut
Çözünürlüğü artırdıkça, fotoğrafınız veya videonuz daha fazla piksel
içerir. Bu nedenle, bunlar daha büyük bir kağıda yazdırılabilir veya
daha büyük bir ekranda görüntülenebilir. Yüksek bir çözünürlük
kullandığınızda, dosyanın boyutu da büyüyecektir. Fotoğrafları bir
dijital resim çerçevesinde görüntülemek veya internete yüklemek için
düşük bir çözünürlük değeri seçin.
Boyutu ayarlamak
için,
Simge Boyut
Öneri
12M 4592X2584 (16:9)
A1 kağıda yazdırma veya HDTV'de
görüntüleme.
8M 3872X2176 (16:9)
A3 kağıda yazdırma veya HDTV'de
görüntüleme.
5M 3008X1688 (16:9)
A4 kağıda yazdırma veya HDTV'de
görüntüleme.
2M 1920X1080 (16:9)
A5 kağıda yazdırma veya HDTV'de
görüntüleme.
9M 3056X3056 (1:1)
A2 kağıda kare fotoğraf yazdırma.
6.7M 2592X2592 (1:1)
A3 kağıda kare fotoğraf yazdırma.
4M 2000X2000 (1:1)
A4 kağıda kare fotoğraf yazdırma.
1.6M 1280X1280 (1:1)
A5 kağıda kare fotoğraf yazdırma.
Çekim modunda, [f] ► Photo Size veya Movie Size ►
seçeneğine basın.
Video boyutu seçenekleri
Simge Boyut
Fotoğraf boyutu seçenekleri
Simge Boyut
Öneri
14M 4592X3056 (3:2)
A1 kağıda yazdırma.
10M 3872X2592 (3:2)
A2 kağıda yazdırma.
6M 3008X2000 (3:2)
A3 kağıda yazdırma.
2M 1920X1280 (3:2)
A5 kağıda yazdırma.
Önerilen
1280 (16:9)
HDTV'de görüntüleme.
640 (4:3)
TV'de görüntüleme.
320 (4:3)
Web'e yükleme.
51
Çekim İşlevleri
Kalite
Kamera, fotoğrafları JPEG veya RAW formatında kaydeder.
Bir kamera tarafından çekilen fotoğraflar genellikle JPEG formatına
dönüştürülür ve kameranın çekim anında geçerli olan ayarlarına göre
hafızada saklanır. RAW dosyaları ise JPEG formatına dönüştürülmez
ve hiçbir değişiklik yapılmadan hafızaya kaydedilir.
RAW dosyaları, "SRW" dosya uzantısına sahiptir. RAW dosyalarının
pozlamalarını, beyaz dengelerini, tonlarını, kontrastlarını ve renklerini
ayarlamak veya JPEG ya da TIFF formatına dönüştürmek için CDROM'da bulunan Samsung RAW Converter programını kullanın.
Fotoğrafları RAW formatında kaydetmek için yeterli kullanılabilir
alanınızın bulunduğundan emin olun.
Kaliteyi ayarlamak
için
Çekim modunda, [f] ► Quality (Kalite) ► seçeneğine
basın.
Seçenek
Format
Açıklama
JPEG
Normal:
• Normal kalite için sıkıştırılır.
• Küçük boyutlu baskılar veya internete
yükleme yapmak için önerilir.
RAW
RAW:
• Bir fotoğrafı veri kaybı olmadan kaydetmenizi
sağlar.
• Çekim sonrası düzenleme için önerilir.
RAW+JPEG
RAW + S.Fine (RAW + S. Yüksek): Bir
fotoğrafı hem JPEG (S. Yüksek kalite) hem de
RAW formatında kaydetmenizi sağlar.
RAW+JPEG
RAW + Fine (RAW + Yüksek kalite): Bir
fotoğrafı hem JPEG (Yüksek kalite) ve RAW
formatında kaydetmenizi sağlar.
RAW+JPEG
RAW + Normal: Bir fotoğrafı hem JPEG
(Normal kalite) hem de RAW formatında
kaydetmenizi sağlar.
Fotoğraf kalitesi seçenekleri
Seçenek
Format
Açıklama
JPEG
Super Fine (Süper Kaliteli):
• En iyi kalite için sıkıştırılır.
• Büyük boyutlu baskı işlemleri için önerilir.
JPEG
Fine (Kaliteli):
• Daha iyi kalite için sıkıştırılır.
• Normal boyutlu baskı işlemleri için önerilir.
Video kalitesi seçenekleri
Seçenek Uzantı
Açıklama
MP4 (H.264)
Normal: Videoları normal kalitede
kaydetmenizi sağlar.
MP4 (H.264)
HQ (Yüksek Kaliteli): Videoları yüksek kalitede
kaydetmenizi sağlar.
52
Çekim İşlevleri
ISO duyarlılığı
ISO duyarlılık değeri, kameranın ışığa olan duyarlılığını gösterir.
Örnekler
ISO değeri büyüdükçe, kamera da ışığa karşı daha duyarlı hale
gelir. Sonuç olarak, yüksek bir ISO duyarlılığı değeri seçtiğinizde, loş
veya karanlık yerlerde fotoğrafları daha yüksek deklanşör hızlarında
çekebilirsiniz. Ancak, bu elektronik gürültüyü artırabilir ve taneciklerin
bulunduğu bir fotoğrafla sonuçlanabilir.
ISO duyarlılığını
ayarlamak için
Çekim modunda, [I] ► bir seçeneği belirleyin.
ISO 100
ISO 400
ISO 800
ISO 3200
• Flaş kullanımının yasak olduğu yerlerde ISO değerini artırın. Daha fazla
ışık sağlamadan, yüksek bir ISO değeriyle net bir fotoğraf çekebilirsiniz.
• Yüksek bir ISO değerine sahip fotoğraflarda görülebilecek görsel
gürültüyü azaltmak için Noise Reduction (Gürültü Azaltma) işlevini
kullanın. (sf. 92)
53
Çekim İşlevleri
Beyaz dengesi (ışık kaynağı)
Bir fotoğrafın rengi ışık kaynağının türüne ve kalitesine bağlıdır.
Fotoğrafınızın renginin gerçekçi olmasını istiyorsanız, beyaz dengesini
ayarlamak için Auto WB (Otomatik BD), Daylight (Günışığı), Cloudy
(Bulutlu) veya Tungsten (Akkor) gibi uygun bir aydınlatma koşulu
seçin veya renk sıcaklığını el ile ayarlayın. Ayrıca fotoğraf renklerinin
karışık ışıklandırma koşullarının geçerli olduğu gerçek sahneye uygun
olmasını istiyorsanız, önceden ayarlanmış ışık kaynakları için renk
ayarlaması yapabilirsiniz.
Beyaz dengesini
ayarlamak için
Çekim modunda, [w] ► bir seçeneği belirleyin.
Seçenek Açıklama
Fluorescent NW (Floresan NW)*: Gün ışığı floresan lambası
altında çekim yaparken bu seçeneği kullanın. Özellikle yaklaşık
5000K sıcaklığına sahip çok beyaz renk tonlarındaki beyaz
floresan ışığı için önerilir.
Fluorescent Daylight (Floresan Günışığı)*: Gün ışığı floresan
lambası altında çekim yaparken bu seçeneği kullanın. Özellikle
yaklaşık 6500K sıcaklığına sahip hafif mavi renk tonlarındaki
beyaz floresan ışığı için önerilir.
Tungsten (Akkor)*: İç mekanda, ampul veya halojen ışığı
altında fotoğraf çekerken bu seçeneği kullanın. Akkor ampuller,
kırmızı bir renk tonuna sahiptir. Bu seçenek, bu etkiyi dengeler.
Flash WB (Flaş BD)*: Bir flaş kullanırken seçin.
Beyaz dengesi seçenekleri
Seçenek Açıklama
Auto WB (Oto. BD)*: Işık koşullarına bağlı olarak otomatik
ayarları kullanmanızı sağlar.
Daylight (Günışığı)*: Güneşli bir günde, dışarıda fotoğraf
çekerken bu seçeneği kullanın. Bu seçenek, fotoğrafların
sahnenin doğal renklerine en yakın şekilde çekilmesini sağlar.
Custom Set (Özel Ayar):
Önceden tanımlı kendi ayarlarınızı kullanın.
Beyaz dengesini beyaz bir sayfayı çekerek el ile
ayarlayabilirsiniz. Nokta ölçüm dairesini kağıtla doldurun ve
beyaz dengesini ayarlayın.
* Bu seçenekler özelleştirilebilir.
Cloudy (Bulutlu)*: Bulutlu bir günde veya gölgede dış mekan
fotoğrafları çekerken bu seçeneği kullanın. Bulutlu günlerde
çekilen fotoğraflar, güneşli günlerde çekilenlere göre daha mavi
çıkar. Bu seçenek, bu etkiyi dengeler.
Fluorescent White (Floresan Beyazı)*: Gün ışığı floresan
lambası altında çekim yaparken bu seçeneği kullanın. Özellikle
yaklaşık 4200K renk sıcaklığına sahip olan beyaz floresan ışığı
için önerilir.
54
Çekim İşlevleri >
Beyaz dengesi (ışık kaynağı)
Önceden ayarlanmış seçenekleri özelleştirme
Seçenek Açıklama
Color Temp. (Renk Sıcaklığı):
Işık kaynağının renk sıcaklığını el ile ayarlayın.
Renk sıcaklığı, 'Kelvin derece' olarak ölçülen ve belirli türde bir
ışık kaynağını ifade eden bir değerdir. Renk sıcaklığı arttıkça,
renk dağılımı soğur. Buna karşılık, renk sıcaklığı azaldıkça da
renk dağılımı ısınır.
Önceden ayarlanmış beyaz dengesi seçeneklerini de
özelleştirebilirsiniz. Çekim modunda, [m] ► 1 veya 6 ►
White Balance (Beyaz Dengesi) ► seçeneğine basın ve ardından [f]
düğmesine basın.
WB Adjust
Clear sky (Açık gökyüzü)
Fluorescent_H (Floresan_Y)
Cloudy (Bulutlu)
Daylight (Günışığı)
Fluorescent_L (Floresan_D)
Back
Reset
Halogen lamp (Halojen lamba)
Tungsten (Akkor)
Candle light (Mum ışığı)
55
Çekim İşlevleri >
Beyaz dengesi (ışık kaynağı)
Örnekler
Auto WB (Otomatik BD)
Daylight (Günışığı)
Fluorescent Daylight (Floresan Günışığı)
Tungsten (Akkor)
56
Çekim İşlevleri
Resim Sihirbazı (fotoğraf stilleri)
Picture Wizard (Resim Sihirbazı), çeşitli görünümler ve duygusal
atmosferler oluşturmak için fotoğrafınıza farklı fotoğraf stilleri
uygulamanızı sağlar. Ayrıca, her bir stile ilişkin rengi, doygunluğu,
netliği ve kontrastı ayarlayarak kendi fotoğraf stillerini oluşturabilir ve
kaydedebilirsiniz.
Örnekler
Hangi stilin hangi koşullarda uygun olacağına ilişkin herhangi bir kural
yoktur. Farklı stillerle denemeler yapın ve kendi ayarlarınızı bulun.
Bir fotoğraf stili
ayarlamak için
Çekim modunda, [
Standard (Standart)
Vivid (Canlı)
Portrait (Portre)
Landscape (Manzara)
Forest (Orman)
Retro
Cool (Karizmatik)
Calm (Sakin)
Classic (Klasik)
] ► bir seçeneği belirleyin.
Önceden ayarlanmış stil ayarlarının değerini de düzenleyebilirsiniz. Bir
Picture Wizard (Resim Sihirbazı) seçeneği belirleyin, [F] düğmesine
basın ve ardından renk, doygunluk, netlik veya kontrast ayarını yapın.
57
Çekim İşlevleri
Renk alanı
Dijital kameralar, monitörler ve yazıcılar gibi dijital görüntüleme
aygıtlarının renk gösterimi için kendi yöntemleri vardır. Bunlara renk
alanları denir.
Kameranız iki renk alanı seçebilmenizi sağlar: sRGB veya Adobe
RGB.
sRGB, bilgisayar monitörlerinde renkleri oluşturmak için yaygın bir
şekilde kullanılır ve aynı zamanda, Exif için standart renk alanıdır.
sRGB'yi sıradan görüntüler ve İnternette yayınlamayı amaçladığınız
görüntüler için kullanmanız önerilir.
Adobe RGB
sRGB
Adobe RGB, ticari baskı işlemlerinde kullanılır ve sRGB'den daha
geniş bir renk aralığına sahiptir. Renk aralığının daha geniş olması, bir
bilgisayardaki fotoğrafları kolayca düzenlemenize yardımcı olur. Ayrı
programların genel olarak sınırlı sayıda renk alanıyla uyumlu olduğunu
unutmayın. Bir görüntüyü, görüntünün renk alanıyla uyumlu olmayan
bir programda açarsanız, renkler daha açık görünür.
Renk alanını
ayarlamak için
Çekim modunda, [f] ► Color Space (Renk Alanı) ►
bir seçeneği belirleyin.
58
Çekim İşlevleri
AF modu
Kameranın odağını öznelere göre nasıl ayarlayacağınızı öğrenin.
Tekli AF
Single Auto Focus (Tekli Otomatik Odaklama), Continuous Auto
Focus (Sürekli Otomatik Odaklama) ve Manual Focus (Manüel
Odaklama) seçenekleri arasından, özneye uygun bir odaklama modu
seçebilirsiniz. AF işlevi, [Deklanşör] düğmesini yarım bastığınızda
etkinleşir. MF modunda, odaklamayı el ile ayarlamak için merceğin
üzerindeki odaklama halkasını döndürmeniz gerekir.
Single AF (Tekli AF), sabit bir özneyi çekmek için uygundur.
[Deklanşör] düğmesine yardım bastığınızda odak, odaklama alanında
sabitlenir. Odaklanma gerçekleştiğinde alan yeşil renkte yanar.
Çoğu durumda, Single AF (Tekli AF) seçeneğini belirleyerek bir odağa
sahip olabilirsiniz. Hızlı hareket eden veya arka planla benzer bir
renge sahip nesnelere odaklanmak zordur. Bu tür durumlarda uygun
bir odaklama modu seçin.
Merceğinizin bir AF/MF anahtarı varsa, odaklamayı el ile ayarlamak
için anahtarı MF ayarına getirin.
Merceğinizde AF/MF düğmesi yoksa istediğiniz bir A modunu seçmek
için [F] düğmesine basın.
Otomatik
odaklama modunu
ayarlamak için
Çekim modunda, [F] ► bir seçeneği belirleyin.
59
Çekim İşlevleri >
AF modu
Sürekli AF
Manüel odaklama
[Deklanşör] düğmesi yarım basılıyken, kamera otomatik odaklanmaya
devam eder. Odak alanı özne üzerinde sabitlendiğinde, özne hareket
etse bile her zaman odakta olur. Bu mod, bisiklet üzerindeki bir kişiyi,
koşan bir köpeği veya bir otomobil yarışı sahnesini çekmek için önerilir.
Odağı, merceğin üzerindeki odaklama halkasını döndürerek bir özne
üzerinde el ile ayarlayabilirsiniz. MF Yardım işlevi kolayca bir odak elde
etmenize olanak sağlar. Odaklama halkasını döndürürken odaklama
alanı büyütülür veya odaklama yardımcı çubuğu net bir odaklama elde
etmenize yardımcı olur. Bu mod, arka planla benzer renge sahip bir
nesneyi, bir gece sahnesini veya havai fişekleri çekmek için önerilir.
60
Çekim İşlevleri
AF alanı
AF alanı işlevi, odak alanının konumlarını değiştirir.
Seçim AF
Genel olarak, kameralar en yakın özneye odaklanır. Çok fazla
özne varsa istenmeyen özneler odaklanabilir. İstenmeyen öznelere
odaklanmaya önlemek için odak alanını, istediğiniz özne odakta olacak
şekilde değiştirin. Uygun bir odak alanı seçerek daha açık ve net bir
fotoğraf elde edebilirsiniz.
Odağı, istediğiniz bir alana ayarlayabilirsiniz. Özneyi daha ayırt
edilebilir yapmak için odak dışı efekti uygulayın.
Otomatik odak
alanını ayarlamak
için
Aşağıdaki fotoğrafta odak yeniden konumlandırılmış ve boyutu,
öznenin yüzüne sığacak şekilde yeniden ayarlanmıştır.
Çekim modunda, [f] ► AF Area (AF Alanı) ► seçeneğine
basın.
AF Zoom
Move
Odak alanının boyutunu yeniden belirlemek veya taşımak için Çekim
modunda [o] düğmesine basın. Odak alanına gitmek için gezinme
düğmesini kullanın. Odak alanını yeniden boyutlandırmak için çevirmeli
düğmeyi kaydırın.
61
Çekim İşlevleri >
AF alanı
Çoklu AF
Yüz algılama AF
Odağın doğru biçimde ayarlandığı yerlerde, kamerada yeşil bir
dikdörtgen görüntülenir. Fotoğraf iki veya daha fazla alana bölünür
ve kamera, her bir alanın odak noktalarını alır. Bu mod, manzara
fotoğrafları için önerilir.
Kamera, tercihen insan yüzlerine odaklanır. Yüzler en fazla 10
kişiye kadar algılanabilir. Bu ayarı, bir grubun fotoğrafını çekerken
kullanmanız önerilir.
[Deklanşör] düğmesine bastığınızda kamera odak alanlarını aşağıdaki
fotoğrafta da gösterildiği gibi yeşil renkte görüntüler.
[Deklanşör] düğmesine bastığınızda, kamera aşağıdaki fotoğrafta
gösterildiği gibi yüzlere odaklanır. Bir grubun fotoğrafını çekerken,
kamera odağı en yakın kişinin yüzünde beyaz renkte ve diğer kişilerin
yüzlerinde gri renkte gösterir.
62
Çekim İşlevleri >
AF alanı
Kendi Portreniz AF
Kendi portrenizi çekerken odağın yüzünüzde olup olmadığını kontrol
etmek zor olabilir. Bu işlev açıkken, odak mesafesi yakına ayarlanır ve
odaklama gerçekleştiğinde kameradan gelen bip sesi artar.
63
Çekim İşlevleri
AF önceliği
Kamera yalnızca [Deklanşör] düğmesine bastığınızda odak doğru
ayarlanırsa fotoğraf çeker.
Her zaman doğru bir şekilde odaklanılmış fotoğraflar çekmek için bu
işlevi açın. Fotoğrafları, odaklamayı dikkate almadan çekmek için bu
işlevi kapatın.
Odak önceliğini
ayarlamak için
Çekim modunda, [m] ► 2 ► AF Priority (AF Önceliği)
► bir seçeneği belirleyin.
64
Çekim İşlevleri
MF yardımı
Manüel odaklama (MF) modunda, odaklamayı el ile ayarlamak için
merceğin üzerindeki odaklama halkasını döndürmeniz gerekir. MF
Yardımcı işlevini ayarladığınızda daha net bir odak elde edebilirsiniz.
Bu işlev yalnızca manüel odaklamayı destekleyen bir mercekle
kullanılabilir.
Manüel odaklama
yardımını
ayarlamak için
Çekim modunda, [m] ► 2 veya 7 ► MF Assist
(MF Yardımı) ► seçeneğine basın.
* Varsayılan
Seçenek
Açıklama
Off (Kapalı)
İşlevi kullanmayın.
Odak halkasını döndürdüğünüzde odak alanı büyütülür.
Enlarge
(Büyüt)*
Odak halkasını döndürdüğünüzde, daha iyi odaklanma
sağlanmasıyla beraber odak yardım çubuğu yükselir.
FA (OY)
65
Çekim İşlevleri
Film İlerletme (çekim yöntemi)
Sürekli, Seri, Zamanlayıcı ve benzeri çekim yöntemlerini
ayarlayabilirsiniz.
Her defasında bir fotoğraf çekmek için Single (Tek) seçeneğini
belirleyin. Hızlı hareket eden öznelerin fotoğrafını çekmek için
Continuous (Sürekli) veya Burst (Seri) seçeneğini belirleyin.
Pozlamayı, beyaz dengesini ayarlamak için AE BKT (Otomatik Poz
Tarama), WB BKT (BD Poz Tarama) veya P Wiz BKT (Rsm Shrbz
Poz Tarama)'yi seçin veya Resim Sihirbazı efektleri uygulayın.
Kendi fotoğrafınızı çekmek için Timer (Zamanlayıcı) seçeneğini de
belirleyebilirsiniz.
Çekim yöntemini ayarlamak
için
Çekim modunda, [
Sürekli
[Deklanşör] düğmesine basarken sürekli fotoğraf çekmenizi sağlar.
Saniyede en fazla 3 fotoğraf çekebilirsiniz.
] bir seçeneği belirleyin.
Tek
[Deklanşör] düğmesine her basışınızda bir fotoğraf çekmenizi sağlar.
Genel olarak bu ayar önerilir.
66
Çekim İşlevleri >
Film İlerletme (çekim yöntemi)
Seri Çekim
Zamanlayıcı
[Deklanşör] düğmesine bir kez bastığınızda arka arkaya saniyede 10
kare (3 saniye), saniyede 15 kare (2 saniye) veya saniyede 30 kare
(1 saniye) çekim yapabilirsiniz. Yarış arabaları gibi hızlı hareket eden
öznelerin hızlı hareketinin çekilmesi için önerilir.
Bir fotoğrafı 2 ~ 30 saniye gecikmeli çekmenizi sağlar. Gecikme,
1 saniyelik artımlarla ayarlanabilir.
Çekim modunda iken çekim sayısını belirlemek için, [ ] ► Burst (Seri
Çekim)'ye basın ve ardından [F] düğmesine basın.
Çekim modunda iken gecikmeyi belirlemek için, [ ] ► Timer
(Zamanlayıcı) ve ardından [F] düğmesine basın.
67
Çekim İşlevleri >
Film İlerletme (çekim yöntemi)
Otomatik Poz Taramaing (AE BKT)
Beyaz Denge Poz Tarama (WB BKT)
[Deklanşör] düğmesine bastığınızda, kamera arka arkaya 3 fotoğraf
çeker: orijinal, bir adım koyu ve bir adım açık. Kamera üç fotoğrafı arka
arkaya çekerken fotoğrafların bulanık çıkmasını önlemek için üçayak
kullanın. Ayarları, BKT Set (BKT Ayarı) menüsünden yapabilirsiniz.
[Deklanşör] düğmesine bastığınızda, kamera arka arkaya 3 fotoğraf
çeker: orijinal ve farklı beyaz dengesi ayarlarıyla iki çekim daha.
Orijinal fotoğraf [Deklanşör] düğmesine bastığınızda çekilir. Diğer ikisi,
belirlediğiniz beyaz dengesi ayarına göre otomatik olarak ayarlanır.
Ayarları, BKT Set (BKT Ayarı) menüsünden yapabilirsiniz.
Pozlama +2
Pozlama -2
Orijinal
WB+2
WB-2
Orijinal
68
Çekim İşlevleri >
Film İlerletme (çekim yöntemi)
Resim Sihirbazı Poz Taraması (P Wiz BKT)
Poz Tarama ayarı
[Deklanşör] düğmesine bastığınızda, kamera her biri farklı bir Picture
Wizard (Resim Sihirbazı) ayarına sahip 3 fotoğrafı arka arkaya yapar.
Kamera bir fotoğraf çeker ve ayarladığınız üç Picture Wizard'ı (Resim
Sihirbazı) çekilen resme uygular. Üç farklı ayarı, BKT Set (BKT Ayarı)
menüsünden yapabilirsiniz.
AE BKT, WB BKT, P Wiz BKT seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.
Retro
Canlı
Bir tarama
seçeneği
belirlemek için
Çekim modunda, [m] ► 3 ► BKT Set (BKT Ayarı)
► seçeneğine basın.
Seçenek
Açıklama
AE BKT Set
(Otomatik Poz Tarama
Ayarı)
Poz taramanın sırasını ve alanını ayarlamanızı
sağlar.
• BKT Order (BKT Sırası): Kameranın orijinal,
daha açık ve daha koyu fotoğraf çekimi
(sırasıyla 0, + ve - ile gösterilir) hangi sırada
yapacağını ayarlamanızı sağlar.
• BKT Area (BKT Alanı): 3 AE BKT (Otomatik
Poz Tarama) çekiminin pozlama aralığını
ayarlamanızı sağlar.
WB BKT Set
(BD Poz Tarama Ayarı)
3 WB BKT (3 BD Tarama) çekiminin beyaz
dengesi aralığını ayarlamanızı sağlar.
Örneğin, AB-/+3 seçeneği Sarı değerinin üç
adım üstünü veya altını belirtir. MG-/+3 seçeneği,
Macenta değeriyle aynı miktarı belirtir.
P Wiz BKT Set
(Rsm Shrbz Poz
Tarama)
Kameranın 3 P Wiz BKT (3 Rsm Shrbz Poz
Tarama) fotoğraf çekimi yaparken kullanacağı
3 Picture Wizard (Resim Sihirbazı) ayarını
seçmenizi sağlar.
Standart
69
Çekim İşlevleri
Flaş
Bir örnenin gerçekçi bir fotoğrafını çekmek için ışık miktarının sabit
olması gerekir. Işık kaynağı değiştiğinde, bir flaş kullanabilir ve sabit
bir ışık miktarı sağlayabilirsiniz. Işık kaynağına ve nesneye göre uygun
ayarları seçin.
Flaş seçeneklerini
ayarlamak için
Çekim modunda, [f] ► Flash (Flaş) ► seçeneğine
basın.
Flaş seçenekleri
Seçenek Açıklama
Seçenek Açıklama
1st Curtain (1. Perde): Flaş,
deklanşör açıldıktan hemen
sonra yanar. Kamera, öznenin
bir hareket sırasının başındaki
fotoğrafını net bir şekilde çeker.
2nd Curtain (2. Perde): Flaş,
deklanşör kapanmadan hemen
önce yanar. Kamera, öznenin
bir hareket sırasının sonundaki
fotoğrafını net bir şekilde çeker.
Topun hareket yönü
Topun hareket yönü
Off (Kapalı): Flaşı kullanmayın.
Smart Flash (Akıllı Flaş): Kamera, bulunduğunuz ortamdaki ışık
miktarına göre flaşın parlaklığını otomatik olarak ayarlar.
Auto (Otomatik): Flaş karanlık yerlerde otomatik olarak yanar.
Auto + Red (Otomatik + Kırmızı): Flaş otomatik olarak yanar ve
gözlerin kırmızı çıkmasını önler.
Fill in (Dolgu): Flaş, her fotoğraf çekişinizde yanar.
• Kullanabileceğiniz seçenekler çekim moduna bağlı olarak değişir.
• Flaşın arka arkaya iki kez yanması arasında bir süre geçer. Flaş ikinci
kez patlayana kadar harekete etmeyin.
Yalnızca Samsung tarafından onaylanan flaşları kullanın. Uyumlu olmayan
flaşları kullanmanız, kameranıza zarar verebilir.
Fill-in Red (Dolgu Kırmızı): Flaş, her fotoğraf çekişinizde yanar
ve kırmızı göz etkisini önler.
70
Çekim İşlevleri >
Flaş
Kırmızı göz etkisini düzeltme
Yerleşik flaşı kullanma
Karanlıkta bir kişinin fotoğrafını çekerken flaş yanarsa, gözlerde
kırmızı bir parlama oluşabilir. Bunu önlemek için Fill-in Red (Dolgu
Kırmızı) seçeneğini belirleyin.
Yerleşik flaşı açmak için, flaşın açılır düğmesine basın. Yerleşik flaş
kapalı olduğunda flaş patlamaz, fakat t, s modlarında
otomatik açılır ve patlar.
Kırmızı göz düzeltmesi olmadan
Kırmızı göz düzeltmesi ile
71
Çekim İşlevleri >
Flaş
Flaş yoğunluğunu ayarlama
Fazla veya az pozlama yapılmaması için flaş yoğunluğunu
ayarlamanızı sağlar. ± 2 düzeyde ayarlayabilirsiniz.
Flaş yoğunluğunu
ayarlamak için
Çekim modunda, [f] ► Flash (Flaş) ► bir seçenek ►
[F] ► öğesine basarak ilerleme düğmesine kayın veya
[C/w] düğmesine basın.
Flash Exposure Value
Back
Reset
72
Çekim İşlevleri
Ölçüm
Ölçüm modu kameranın ışık miktarını ölçmek için kullandığı yöntemi
gösterir.
Kamera, bir sahnedeki ışık miktarını ölçer ve modlarının birçoğunda,
ölçümü çeşitli ayarları yapmak için kullanır. Örneğin, bir özne
gerçek renginden daha koyu görünüyorsa, kamera öznenin fazla
pozlanmış bir fotoğrafını çeker. Bir özne gerçek renginden daha açık
görünüyorsa, kamera öznenin az pozlanmış bir fotoğrafını çeker.
Fotoğrafın parlaklığı ve genel atmosferi de kameranın ışık miktarını
ölçme şeklinden etkilenebilir. Çekim koşulu için uygun bir ayar seçin.
Bir ölçüm seçeneği
belirlemek için
Çekim modunda [C] ► bir seçeneği belirleyin.
Arka plan karanlıkken, özne açık renktedir. Spot modu, özne ile arka
plan arasındaki pozlama farkının çok büyük olduğun buna benzer
durumlar için de önerilir.
Nokta
Spot modu, merkezdeki ışık miktarını hesaplar. Öznenin arkasında
güçlü bir aydınlatmanın olduğu koşullarda fotoğraf çekerken, kamera
pozlamayı özneyi doğru çekecek şekilde ayarlar. Örneğin, güçlü bir
arkadan aydınlatma koşulunda Multi (Çoklu) modunu seçerseniz,
kamera toplam ışık miktarının fazla olduğunu hesaplayıp karanlık bir
fotoğraf çeker. Spot modunda kamera belirtilen alandaki ışık miktarını
hesapladığından, bu durum önlenebilir.
Odak alanının poz değerini ölçme
Bu işlev açıldığında, kamera odak alanının parlaklığını hesaplayıp
otomatik olarak en uygun pozlamayı belirler. Bu işlev yalnızca Spot
(Nokta) ölçümünü veya Multi (Çoklu) ölçümünü ve Selection AF
(Seçim AF) ayarını seçtiğinizde kullanılabilir.
Bu işlevi
ayarlamak için
Çekim modunda, [m] ► 3 ► Link AE to AF Point
(AE'yi AF noktasına bağlama) ► seçeneğine basın.
73
Çekim İşlevleri >
Ölçüm
Merkez ağırlıklı
Çoklu
Center-weighted (Merkez ağırlıklı) modu, Spot modundan daha
geniş bir alanı hesaplar. Çekimin merkez bölümündeki (60~80%) ve
çekimin geri kalan kısmındaki (20~40%) ışık miktarını toplar. Özne
ile arka planın parlaklığı arasında çok az bir fark olduğunda veya
özne alanının, fotoğrafın genel kompozisyonuna göre geniş olduğu
durumlarda kullanılması önerilir.
Multi (Çoklu) modu, birden çok alandaki ışık miktarını hesaplar. Işık
yeterli veya yetersiz olduğunda, kamera pozlamayı sahnenin ortalama
parlaklığına göre ayarlar. Bu mod, genel fotoğraflar için uygundur.
74
Çekim İşlevleri
Akıllı Aralık
Bu işlev fotoğraftaki gölge farklarından ötürü aydınlık kısımlarda ortaya
çıkan detay kaybını otomatik olarak düzeltir.
Smart Range (Akıllı Aralık) efekti olmadan
Smart Range (Akıllı
Aralık) seçeneklerini
ayarlamak için
Smart Range (Akıllı Aralık) efekti ile
Çekim modunda, [f] ► Smart Range (Akıllı Aralık) ►
seçeneğine basın.
75
Çekim İşlevleri
Optik Görüntü Sabitleme (OIS)
Kamera titremesini en aza indirmek için Optik Görüntü Sabitleme (OIS)
işlevini kullanın. OIS özelliği tüm merceklerde bulunmayabilir.
Kamera titremesi, karanlık yerlerde veya kapalı mekan çekimlerinde
daha çok olur. Bu tür durumlarda, kamera alınan ışık miktarını
artırmak için daha yavaş deklanşör hızları kullanır ve bu, fotoğrafın
bulanık çıkmasına neden olabilir. OIS işlevini kullanarak bu durumu
önleyebilirsiniz.
Eğer merceğinizde OIS anahtarı varsa, OIS işlevini kullanmak için
anahtarı çevirmeniz gereklidir.
OIS seçeneklerini
ayarlamak için
OIS seçenekleri
Seçenek Açıklama
Mode 1 (Mod 1): OIS işlevi yalnızca [Deklanşör]'e yarım veya
tam bastığınızda uygulanır.
Mode 2 (Mod 2): OIS işlevi açık kalır.
Off (Kapalı): OIS işlevi sürekli kapalı kalır. (Bu seçenek bazı
merceklerde bulunmayabilir.)
Çekim modunda, [f] ► OIS ► seçeneğine basın.
OIS düzeltmesi olmadan
OIS düzeltmesi ile
76
Çekim İşlevleri
Poz dengelemesi
Kamera, fotoğrafın kompozisyonundan ve öznenin konumundan
ışık düzeylerini ölçerek pozlamayı otomatik olarak ayarlar. Kamera
tarafından ayarlanan pozlama beklediğinizden yüksek veya düşük
olursa, poz değerini el ile ayarlayabilirsiniz. Poz değeri, ±3'lük
artımlarda ayarlanabilir. Kamera, ±3 aralığının ötesindeki her bir adım
için pozlama uyarısını kırmızıyla görüntüler.
Poz değerini ayarlamak için [W] düğmesini basılı tutun ve ilerleme
düğmesini sola veya sağa kaydırın.
+2
-2
Orijinal
Poz değerini, pozlama düzeyi göstergesinin konumundan
denetleyebilirsiniz.
Pozlama uyarısı
EV adımı
Standart pozlama endeksi
Pozlama
düzeyi
göstergesi
Azalan pozlama
(daha karanlık)
Artan pozlama
(daha parlak)
Pozlama ayarının boyutunu adımların kesirleri şeklinde
ayarlayabilirsiniz. 1/3 adımı 1/2 adımından daha az fark yaratır.
Pozlama ayarının
boyutunu ayarlamak
için,
Çekim modunda, [m] ► u ► EV Step ►
seçeneğine basın.
Seçenek Açıklama
1/3
Pozlama ayarının boyutunu 1/3 adım olarak belirleyin.
1/2
Pozlama ayarının boyutunu 1/2 adım olarak belirleyin.
77
Çekim İşlevleri
Pozlama/Odak kilidi
Güçlü bir renk kontrastı nedeniyle uygun bir pozlama sağlayamazsanız
veya öznenin, otomatik odak alanı dışında kaldığı bir fotoğraf çekmek
isterseniz, fotoğrafı odağı veya pozlamayı kilitledikten sonra çekin.
Pozlamayı veya odağı kilitledikten sonra, merceği istediğiniz değere
ayarlayın ve [Deklanşör] düğmesine basın.
Pozlama veya odağı kilitlemek için odaklanmak veya pozlamasını
hesaplamak istediğiniz fotoğraf kompozisyonunu ayarlayın ve daha
sonra [E] düğmesine basın.
Odağı veya her ikisini kilitlemek için düğmeye atanan işlevi
değiştirebilirsiniz. [Deklanşör]'e yarım basılarak yürütülen bir işlev, [E]
düğmesine atanan işleve göre değişir. (sf. 94)
78
Çekim İşlevleri
Video işlevleri
Video için kullanabileceğiniz işlevler aşağıda açıklanmıştır.
Video Klip AE Modu
Karartıcı
Kameradaki karartıcı işlevi sayesinde sahnelerin aydınlanarak
başlamasını veya kararak bitmesini bilgisayara gerek kalmadan
sağlayabilirsiniz. İşlevi doğru bir şekilde kullandığınızda, videolarınıza
etkileyici efektler ekleyebilirsiniz.
Bir video klip çekmek için açıklık değerini ayarlamanızı sağlar.
Video klip açıklık
seçeneklerini
ayarlamak için
Çekim modunda, [f] ► Movie AE Mode (Video Klip AE
Modu) ► seçeneğine basın.
Karatıcı
seçeneklerini
ayarlamak için
Çekim modunda, [f] ► Fader (Karartıcı) ► seçeneğine
basın.
Seçenek Açıklama
Seçenek Açıklama
Program: Açıklık değeri otomatik olarak ayarlanır.
Aperture Priority (Açıklık Önceliği): Video kaydetmeden önce
açıklık değerini kendiniz ayarlayın. Diyafram değerini ayarlamak
için ilerleme düğmesini kaydırın.
Off (Kapalı): Karartıcı işlevi kullanılmaz.
In (Girişte): Sahne yavaş yavaş belirir.
Out (Bitişte): Sahne yavaş yavaş kaybolur.
In-out (Girişte ve Bitişte): Karartıcı işlevi, sahnenin başında ve
sonunda uygulanır.
79
Çekim İşlevleri >
Video işlevleri
Rüzgar kes
Ses
Gürültülü ortamlarda video kaydı yaptığınızda, istenmeyen sesler
de videolara kaydedilebilir. Özellikle, videolara kaydedilen önemli
düzeydeki rüzgar gürültüsü videolarınızdan keyif almanıza engel
olabilir. Rüzgar sesine ek olarak çevredeki bazı gürültüleri ortadan
kaldırmak için Wind Cut (Rüzgarı Kes) işlevini kullanın.
Bazen, sessiz bir video sesli olana göre daha çekicidir. Sessiz bir
video kaydetmek için sesi kapatın.
Wind Cut (Rüzgarı
Kes) seçeneklerini
ayarlamak için
Ses seçeneklerini
ayarlamak için
Çekim modunda, [f] ► Voice (Ses) ► seçeneğine basın.
Çekim modunda, [m] ► 8 ► Wind Cut (Rüzgar
Kesme) ► seçeneğine basın.
Otomatik odaklama
Video çekimi sırasında, AF işlevini etkinleştirmek veya engellemek için
[Derinlik Önizleme] düğmesine bir kez basın. Bu işlev kullandığınız
merceğe bağlı olarak çalışmayabilir.
80
Bölüm 3
Oynatma/Düzenleme
Fotoğrafları ve videoları nasıl oynatacağınızı ve düzenleyeceğinizi öğrenin.
Dosyaların bir bilgisayarda düzenlenmesiyle ilgili olarak bölüm 5'e bakın.
Oynatma/Düzenleme
Dosyaları arama ve yönetme
Küçük resim görünümü üzerinden fotoğrafları ve videoları hızlı bir
şekilde nasıl arayacağınızı ve dosyaları nasıl koruyacağınızı ve
sileceğinizi öğrenin.
Fotoğrafları görüntüleme
1
Görüntü küçük resimlerini görüntüleme
İstediğiniz fotoğrafları ve videoları aramak için küçük resim
görünümüne geçin. Küçük resim görünümünde, bulmak istediğiniz
öğeleri kolayca arayabilmeniz için aynı anda birçok görüntüyü
gösterilir. Ayrıca, dosyaları türüne, kaydedildiği güne ve haftaya göre
sınıflandırıp görüntüleyebilirsiniz.
[y] düğmesine basın.
• En son çektiğiniz dosya görüntülenir.
2
İlerleme düğmesinde kaydırın ya da [C/w] düğmesine
basarak dosyalarda ilerleyin.
Mode
Metering
Flash
Focal Length
White Balance
EVC
Picture Wizard
Photo Size
Date
Filter
[ ] tuşuna basarak 9 veya 20 küçük resim görüntüleyin.
Bir önceki moda dönmek için [ ] düğmesine basın.
82
Oynatma/Düzenleme >
Dosyaları arama ve yönetme
Dosyaları Akıllı Albümde kategoriye göre
görüntüleme
1
Küçük resim görünümünde [m] düğmesine basın.
2
Bir kategori seçin ve [o] seçeneğine basın.
3
Seçenek
Açıklama
Type (Tür)
Dosyaları, dosya türüne göre görüntülemenizi
sağlar; örneğin, fotoğraf, video veya sesli notu olan
fotoğraf.
Date (Tarih)
Dosyaları kaydedildikleri tarihe göre görüntülemenizi
sağlar.
Week (Hafta)
Dosyaları kaydedildikleri haftaya göre
görüntülemenizi sağlar.
Location
(Konum)
Dosyaları kaydedildikleri yere göre görüntülemenizi
sağlar. (Yalnızca GPS modülüyle çekilen
fotoğraflarda konum bilgisi bulunur.)
Dosyaları koruma
Dosyalarınızı yanlışlıkla silinmeye karşı koruyabilirsiniz.
Oynatma modunda bir dosya seçin ve [
• Dosyanın korumasını kaldırmak [
] düğmesine basın.
] düğmesine tekrar basın.
Dosyaları silme
Dosyaları Oynatma modunda silin ve hafıza kartınızda daha fazla alan
olmasını sağlayın. Korunan dosyalar silinmez.
Tek bir dosyayı silme
Tek bir dosyayı seçebilir ve silebilirsiniz.
1
Oynatma modunda bir dosya seçin ve [
basın.
2
Açılır mesaj belirdiğinde Yes (Evet)'i seçin.
Bir seçenek seçin ve [o] seçeneğine basın.
] düğmesine
83
Oynatma/Düzenleme >
Dosyaları arama ve yönetme
Birden çok dosyayı silme
Tüm dosyaları silme
Birden çok dosyayı seçebilir ve silebilirsiniz.
1
Oynatma modunda, [
seçeneğini belirleyin.
] ► Multiple Delete (Çoklu Sil)
• Alternatif olarak, Oynatma modunda, [m] ► n► Delete (Sil)
► Select (Seç)'e basın.
2
[C/w] düğmesine basarak silmek istediğiniz dosyaları
seçin ve ardından [o] düğmesine basın.
Hafıza kartındaki tüm dosyaları bir defada silebilirsiniz.
1
Oynatma modunda, [m] düğmesine basın.
2
n ► Delete (Sil) ► All (Tümü)'nü seçin.
3
Açılır mesaj belirdiğinde Yes (Evet)'i seçin.
• Seçiminizi iptal etmek için [o] düğmesine tekrar basın.
3
[
] düğmesine basın.
4
Açılır mesaj belirdiğinde Yes (Evet)'i seçin.
84
Oynatma/Düzenleme
Fotoğrafları görüntüleme
Fotoğrafı büyütme
Slayt gösterisi görüntüleme
Fotoğrafları, Oynatma modunda görüntülerken büyütebilirsiniz.
Ekranda görüntülenen resmin bir bölümünü çıkarmak ve yeni bir dosya
olarak kaydetmek için Kırpma işlevini de kullanabilirsiniz.
Büyütülmüş alan
Büyütme (büyütme üst sınırı
çözünürlüğe göre değişebilir)
Fotoğrafları bir slayt gösterisinde görüntüleyebilir, slayt gösterisine
çeşitli efektler uygulayabilir ve arka plan müziği çalabilirsiniz.
1
2
3
Oynatma modunda, [m] düğmesine basın.
ayarını seçin.
Bir slayt gösterisi efekti seçeneği ayarlayın.
• Efekt kullanılmayacak bir slayt gösterisi başlatmak için 4. adıma
geçin.
Full Image
Seçenek
Açıklama
Images
(Görüntüler)
Slayt gösterisi olarak görüntülemek istediğiniz
fotoğrafları belirlemenizi sağlar.
All (Tümü): Slayt gösterisinde tüm fotoğrafları
görüntülemenizi sağlar.
Date (Tarih): Slayt gösterisinde belirli bir tarihte
çekilmiş fotoğrafları görüntülemenizi sağlar.
Select (Seç): Seçilen fotoğrafları slayt gösterisinde
görüntülemenizi sağlar.
Sound picture (Sesli resim): Slayt gösterisinde
sadece ses kayıtlı fotoğrafları görüntüler.
Trim
Oynatma modunda, bir fotoğrafı büyütmek için [
düğmesine basın.
Fotoğrafı küçültmek için [ ] düğmesine basın.
]
Yapılacak işlem
Şunu yapın
Büyütülen alanı taşıma
[F, I, C, w] düğmesine
basın.
Effect (Efekt)
Bir geçiş efekti seçmenizi sağlar.
Efekt kullanmamak için Off' (Kapalı) yı seçin.
Büyütülen görüntüyü kırpma
[f] düğmesine basın. (yeni bir dosya
olarak kaydedilir)
Interval (Aralık)
Her bir fotoğrafın görüntüleneceği süreyi seçmenizi
sağlar.
Orijinal görüntüye dönme
[o] düğmesine basın.
Music (Müzik)
Arka plan müziği çalmanızı sağlar.
4
Slide Show (Slayt Gösterisi) ► Play (Oynat)'ı seçin.
• Slayt gösterisi hemen başlar.
85
Oynatma/Düzenleme >
Fotoğrafları görüntüleme
Vurgulama
Oto döndür
Bu işlev bir fotoğrafın fazla parlak kısımlarını belirler. Vurgulama
açıkken bir fotoğrafı görüntülediğinizde, fotoğraftaki aşırı parlak alanlar
mavi renkte yanıp söner.
Auto Rotate (Otomatik Döndürme) özelliği açıkken, kamera dikey
olarak çektiğiniz fotoğrafları, ekrana yatay olarak sığacakları şekilde
otomatik olarak döndürür.
Otomatik döndürme
seçeneklerini
ayarlamak için
Orijinal
Vurgulama
seçeneklerini
ayarlamak için
Oynatma modunda, [m] ► n ► Auto Rotate
(Otomatik Döndürme) ► seçeneke basın.
Vurgulu
Oynatma modunda, [m] ► n ► Highlight (Vurgula)
► seçeneğe basın.
86
Oynatma/Düzenleme
Videoları oynatma
Bir videoyu oynatabilir, videodan görüntü yakalayabilir veya videoyu
kırpabilirsiniz.
Movie Size
Date
Pause
Stop
Oynatma sırasında videoyu kırpma
1
Yeni videonun başlamasını istediğiniz noktada [o]
düğmesine basın.
2
Duraklatıldığında, [ ] düğmesine basın.
3
Yeni videonun bitmesini istediğiniz noktada [o] düğmesine
basın.
4
Duraklatıldığında, [ ] düğmesine basın.
5
Açılır mesaj belirdiğinde Yes (Evet)'i seçin.
Video görüntüleme denetimleri
Yapılacak işlem
Şunu yapın
Geri sarma
[C] düğmesine basın.
[C] düğmesine her basışınızda 2X, 4X ve 8X'lik
artımlarla geriye doğru tarama yapılır.
Duraklatma/Oynatma
[o] düğmesine basın.
Hızlı ileri sarma
[w] düğmesine basın.
[w] düğmesine her basışınızda 2X, 4X ve 8X'lik
artımlarla ileri doğru tarama yapılır.
Ses düzeyi denetimi
İlerleme düğmesini sola veya sağa kaydırın.
Durdurma
[F] düğmesine basın.
Kesilen dosya, yeni bir adla ayrı bir dosya olarak kaydedilir.
87
Oynatma/Düzenleme >
Videoları oynatma
Oynatma sırasında görüntü yakalama
1
Sabit bir görüntüyü kaydetmek istediğiniz noktada [o]
düğmesine basın.
2
[I] düğmesine basın.
• Yakalanan görüntünün çözünürlüğü, video çözünürlüğüyle aynı olur.
• Yakalanan doysa, yeni bir adla ayrı bir dosya olarak kaydedilir.
88
Oynatma/Düzenleme
Fotoğrafları düzenleyin
Bir fotoğraf üzerinde boyutunu değiştirme, döndürme, kırmızı göz
efektlerini yok etme ve parlaklığı, kontrastı veya renk doygunluğunu
ayarlama gibi düzenleme görevleri gerçekleştirebilirsiniz. Düzenlenen
fotoğraflar, farklı dosya adları altında yeni dosyalar olarak kaydedilir.
Image Edit (Görüntü
Düzenleme) seçeneklerini
ayarlamak için
* Varsayılan
Simge
Açıklama
Akıllı Filtre: Fotoğraflara çeşitli filtre efektleri uygulamanızı ve
benzersiz görüntüler oluşturmanızı sağlar.
Oynatma modunda, [f] ► bir seçeneği
belirleyin.
Off (Kapalı)*
Miniature
(Minyatür)
Fish-Eye
(Balık Gözü)
Seçenekler
* Varsayılan
Simge
Açıklama
Red-eye Fix (Kır.Göz Düzelt.): Fotoğraftaki kırmızı gözleri
düzeltir. (Off (Kapalı)*, On (Açık))
Backlight (Arka plan ışığı): Az pozlanmış bir fotoğrafın
parlaklığını düzeltir. (Off (Kapalı)*, On (Açık))
Defog
(Pusu giderme)
Halftone Dots
Soft Focus
(Yarım Tonlu Noktalar) (Otomatik Odaklama)
Yeni dosya orijinalinden daha küçük olabilir.
Düzeltmeden önce
Düzelttikten sonra
89
Oynatma/Düzenleme >
Fotoğrafları düzenleyin
* Varsayılan
Simge
Açıklama
* Varsayılan
Simge
Photo Style Selector (Fotoğraf Stil Seçici): Fotoğraflarınıza
çeşitli fotoğraf stilleri uygulamanızı sağlar.
Açıklama
Rotate (Döndür): Fotoğrafı döndürmenizi sağlar.
(Off* (Kapalı*), Right 90° (Sağa 90°), Left 90° (Sola 90°),
180°, Horizontal (Yatay), Vertical (Dikey))
Yeni dosya orijinalinden daha küçük olabilir.
Off (Kapalı)*
Soft (Yumuşak)
Vivid (Canlı)
Forest (Orman)
Autumn (Sonbahar)
Misty (Puslu)
Gloomy (Hüzünlü)
Classic (Klasik)
Face Retouch (Yüz rötuşu): Yüzlerdeki kusurları gizlemenizi
sağlar. (Off* (Kapalı*), Level 1 (Düzey 1), Level 2 (Düzey 2),
Level 3 (Düzey 3))
Resize (Yeniden boyutlandırma): Fotoğrafın boyutunu yeniden
ayarlamanızı sağlar. (Off (Kapalı)*, 10M, 6M, 2M)
Kullanabileceğiniz çözünürlükler, seçilen fotoğrafın boyutunu
göre değişiklik gösterebilir.
90
Bölüm 4
Kamera ayarları menüsü
Kullanıcı ayarları ve genel ayarlar menüsüyle ilgili daha fazla bilgi edinin.
Ayarları, ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize daha iyi uyacak şekilde düzenleyebilirsiniz.
Kamera ayarları menüsü
Kullanıcı ayarları
Kullanıcı ortamını bu ayarlarla düzenleyebilirsiniz.
Kullanıcı seçeneklerini
ayarlamak için,
Çekim modunda, [m] ► u ► bir seçeneği
belirleyin.
Oto. ISO Aralığı
ISO Auto (ISO Oto.) ayarını yaparken, altındaki her bir EV adımını
seçebileceğiniz maksimum ISO değerini belirleyebilirsiniz.
* Varsayılan
EV adımı
Pozlama ayarının boyutunu adımların kesirleri şeklinde
ayarlayabilirsiniz. 1/3 adımı 1 adımından daha az fark yaratır.
ISO özelleştirmesi
ISO adımı
ISO hassaslığı için boyutu 1/3 veya 1 adımda ayarlayabilirsiniz.
Seçenek
Değer
1 Step (1 Adım)
ISO 200, ISO 400, ISO 800*, ISO 1600
1/3 Step (1/3 Adım)
ISO 125, ISO 160, ISO 200, ISO 250, ISO 320,
ISO 400, ISO 500, ISO 640, ISO 800*, ISO 1000,
ISO 1250, ISO 1600
Gürültü azaltma
Resimlerdeki görsel gürültüyü azaltmak için Gürültü Azaltma özelliğini
kullanın.
* Varsayılan
Seçenek
Açıklama
High ISO NR
(Yüksek ISO GA)
Bu işlev, yüksek ISO hassaslığını belirlediğinizde
ortaya çıkabilecek gürültüyü azaltır.
(Off (Kapalı), On* (Açık*))
Long Term NR
(Uzun Vade GA
Bu işlev, kamerayı uzun bir pozlama için (1 saniyenin
üzerinde) ayarladığınızda gürültüyü azaltır.
(Off (Kapalı), On* (Açık*))
92
Kamera ayarları menüsü >
Kullanıcı ayarları
AF yardımcı ışığı
* Varsayılan
Karanlık ortamlarda daha iyi otomatik odaklama yapmak için AF
yardımcı ışığını açın. Otomatik Odaklama, AF yardımcı ışığı açık
olduğunda karanlık ortamlarda daha doğru çalışır.
No.
Açıklama
1
Icons (Simgeler)
Ekrandaki çekim seçeneklerinin simgelerini açık veya kapalı
olarak ayarlayın.
2
Grid Line (Kılavuz Çizgisi)
Ekrandaki kılavuzu açık veya kapalı olarak ayarlayın.
(Off (Kapalı)*, 2 X 2, 3 X 3, +, X)
Kullanıcı ekranı
Histogram
Ekrandaki histogramı açık veya kapalı olarak ayarlayın.
Ekrana çekim bilgileri ekleyebilir veya gösterilen çekim bilgilerini
ekrandan kaldırabilirsiniz.
1
2
3
Histogram hakkında
Histogram, bir fotoğrafın parlaklık dağılımını gösteren bir
grafiktir. Sola eğimli bir histogram karanlık bir fotoğrafı gösterir.
Sağa eğimli bir histogram parlak bir fotoğrafı gösterir. Grafiğin
yüksekliği renk bilgisiyle ilgilidir. Belirli bir renk daha yaygınsa,
grafik yükselir.
3
Yetersiz pozlama
Dengeli pozlama
Aşırı pozlama
93
Kamera ayarları menüsü >
Kullanıcı ayarları
Tuş eşleştirme
AEL ve Önizleme düğmelerine atanan işlevi değiştirebilirsiniz.
* Varsayılan
Düğme
İşlev
AEL
AEL düğmesinin işlevini ayarlayabilirsiniz. AEL ve AFL
işlevleri, bir fotoğraf çekildiğinde pozlama değerini veya
odak alanını sırasıyla kaydeder.
[E] düğmesi için üç ayar arasından seçim
yapabilirsiniz:
• AEL*: Otomatik pozlama kilidi işlevini çalıştırır. AEL açık
olduğunda, [Deklanşör] düğmesine yarım basmanız
otomatik pozlama kilidi işlevini çalıştırır.
• AFL: Otomatik odaklama kilidi işlevini çalıştırır.
AFL açık olduğunda, [Deklanşör] düğmesine yarım
basmanız otomatik pozlama kilidi işlevini çalıştırır.
• AEL + AFL: Otomatik pozlama ve odaklama kilidi
işlevlerini birlikte çalıştırır.
Preview
(Önizleme)
Derinlik Önizleme düğmesine aşağıdaki işlevlerden birini
atayabilirsiniz:
• One Touch WB (Tek Dokunuşla WB) (Beyaz Dengesi) :
Özel Beyaz Dengesi işlevini çalıştırır.
• Optical Preview* (Optik Önizleme): Geçerli açıklık
değeri için Alanın Derinliğini Önizleme işlevini çalıştırır.
(sf. 20)
• RAW+JPEG özelliğini etkinleştiren veya devre dışı
bırakan One Touch RAW+ (Tek Dokunuşla RAW+)
94
Kamera ayarları menüsü
Ayar 1
Ayar 1'in menü öğeleriyle ilgili daha fazla bilgi edinin.
Ayar 1
seçeneklerini
belirlemek için,
* Varsayılan
Öğe
Dosya ve klasörlerin numaralandırılma yöntemini
ayarlayın.
• Series (Seri)*: Yeni dosya numaraları, yeni bir hafıza
kartı takmış, kartı formatlamış veya tüm fotoğrafları
silmiş olsanız dahi mevcut numara sırasından devam
eder.
• Reset (Sıfırla): Sıfırlama işlevinin kullanılmasının
ardından, bir sonraki dosya adı 0001'den başlar.
Çekim modunda, [m] ► [ ► bir seçeneği belirleyin.
* Varsayılan
Öğe
Açıklama
File Name
(Dosya Adı)
Dosya adlarını oluşturma yöntemini belirlemenizi sağlar.
• Standard* (Standart): SAM_XXXX.JPG(sRGB)/
_SAMXXXX.JPG(Adobe RGB)
• Date (Tarih):
- sRGB dosyaları - MMDDxxxx.JPG. Örneğin, 01 Ocak
tarihinde çekilen bir fotoğraf için dosya adı 0101xxxx.
jpg şeklinde olur.
- AdobeRGB dosyaları - MDDxxxx.JPG (Ocak - Eylül
arasındaki aylar için. Ekim - Aralık arasındaki aylar
için, ay numarasının yerine A (Ekim), B (Kasım) ve C
(Aralık) harfleri kullanılır).
Örneğin, 03 Şubat tarihinde çekilen bir fotoğraf için
dosya adı 203xxxx.jpg şeklinde olur. 05 Ekim tarihinde
çekilen bir fotoğraf için de dosya adı A05xxxx.jpg olur.
Açıklama
File Number
(Dosya
Numarası)
• İlk klasör adı 100PHOTO'dur; sRGB renk alanını
•
•
•
•
•
Folder Type
(Klasör Türü)
ve Standard (Standart) dosya adlandırmasını
seçtiyseniz, ilk dosya adı SAM_0001 olur.
Dosya adı numaraları SAM_0001'den SAM_9999'a
kadar birer birer artar.
Klasör numaraları 100PHOTO'dan 999PHOTO'ya
kadar birer birer artar.
Bir klasöre en çok 9999 dosya kaydedilebilir.
Dosya numaraları DCF (Kamera dosya sistemi için
tasarım kuralı) teknik özelliklerine göre atanır.
Bir dosya adını değiştirirseniz (örneğin, bir
bilgisayarda), kamera dosyayı oynatamaz.
Klasör türünü belirlemenizi sağlar.
• Standard (Standart)*: XXXPHOTO
• Date (Tarih): XXX_MMDD
Language (Dil) Kameranın ekranda göstereceği dili ayarlayın.
95
Kamera ayarları menüsü >
Ayar 1
* Varsayılan
Öğe
Açıklama
Hafıza kartını formatlamanızı sağlar. Formatlama, hafıza
kartını kamerada kullanılması için hazırlar ve korunan
dosyalar da dahil olmak üzere, var olan tüm dosyaları
siler. (No (Hayır), Yes (Evet))
Format
(Formatla)
Reset
(Sıfırla)
Başka marka bir kamera, hafıza kartı okuyucu veya
bilgisayar tarafından formatlanan bir hafıza kartını
kullanırsanız, hatalar ortaya çıkabilir. Lütfen hafıza
kartlarını, fotoğraf çekmek için kullanmadan önce
kamera içinde formatlayın.
Ayar menüsünü ve çekim seçeneklerini fabrika
varsayılanlarına döndürmenizi sağlar. (Tarih, saat, dil ve
video çıkış ayarları değişmez.) (No (Hayır), Yes (Evet))
96
Kamera ayarları menüsü
Ayar 2
Ayar 2'nin menü öğeleriyle ilgili daha fazla bilgi edinin.
* Varsayılan
Öğe
Ayar 2
seçeneklerini
belirlemek için,
Öğe
Kameranın kapanma süresini ayarlamanızı sağlar.
Kamera belirlediğiniz süre boyunca kullanılmazsa
kapanır. (0.5 min (0,5 dk), 1 min (1 dk)*, 3 min (3 dk),
5 min (5 dk), 10 min (10 dk), 30 min (30 dk))
Çekim modunda, [m] ► ] ► bir seçeneği belirleyin.
* Varsayılan
Açıklama
Power Save
(Güç Tasarrufu)
Quick View (Hızlı Bakış) süresinin uzunluğunu
belirlemenizi sağlar. Bu, kameranın çektiğiniz bir fotoğrafı
Quickview
çekim işleminin hemen ardından görüntülediği süredir.
(Hızlı Görünüm)
(Off (Kapalı), 1 sec* (1 san.*), 3 sec (3 san.),
5 sec (5 san.), Hold (Beklet))
Ekran parlaklığını, otomatik parlaklık ayarını veya ekran
rengini ayarlamanızı sağlar.
• Display Brightness (Ekran Parlaklığı): [F/I] ile
ekranın parlaklığını ayarlayabilirsiniz.
Display Adjust
• Auto Brightness (Oto. Parlaklık): Otomatik parlaklığı
(Ekran Ayarı)
açmanızı veya kapamanızı sağlar.
(Off (Kapalı), On (Açık)*)
• Display Color (Ekran Rengi): [F/I/C/w] ile
ekranın rengini ayarlayabilirsiniz.
Display
Save (Ekran
Tasarrufu)
Ekran kapanma süresini ayarlamanızı sağlar. Kamera
belirlediğiniz süre boyunca kullanılmazsa ekran kapanır.
(Off (Kapalı), 0.5 min (0,5 dk)*, 1 min (1 dk),
3 min (3 dk), 5 min (5 dk), 10 min (10 dk))
Açıklama
• Kamera, pili değiştirseniz dahi kapanma süresi
ayarını saklar.
• Kamera bir bilgisayara, televizyona veya yazıcıya
bağlıysa, bir slayt gösterisi veya film oynatıyorsa,
enerji tasarrufu işlevi çalışmayabilir.
Date & Time
(Tarih ve Saat)
Tarihi, saati, tarih formatını, saat dilimini ve fotoğraflarda
tarihin basılıp basılmayacağını ayarlamanızı sağlar.
(Type (Tür), Date (Tarih), Time Zone (Saat Dilimi),
Time (Saat), Imprint (Baskı))
• Tarih fotoğrafın sağ alt kenarında görünür.
• Bir fotoğrafı yazdırırken, bazı yazıcılar tarihi düzgün
bir şekilde yazdıramayabilir.
Sound (Ses)
• System Volume (Sistem Ses Düzeyi): Ses düzeyini
ayarlamanızı veya tüm sesi tamamıyla kapatmanızı
sağlar. (Off (Kapalı), Low (Düşük), Medium (Orta)*,
High (Yüksek))
• AF Sound (AF Sesi): Kameranın AF modunda çıkardığı
sesi açmanızı veya kapatmanızı sağlar.
(Off (Kapalı), On (Açık)*)
• Button Sound (Düğme Sesi): Kameranın düğmelere
bastığınızda çıkardığı sesi açmanızı veya kapatmanızı
sağlar. (Off (Kapalı), On (Açık)*)
97
Kamera ayarları menüsü
Ayar 3
Ayar 3'ün menü öğeleriyle ilgili daha fazla bilgi edinin.
Ayar 3
seçeneklerini
belirlemek için,
* Varsayılan
Açıklama
Video Out
(Video Çıkışı)
Kamerayı monitör veya televizyon gibi harici bir video
aygıtına bağlarken, ülkeniz için uygun video çıkışı
sinyalini ayarlayın.
• NTSC*: ABD, Kanada, Japonya, Kore, Tayvan, Meksika
• PAL (Yalnızca PAL B, D, G, H veya I desteklenir):
Avustralya, Avusturya, Belçika, Çin, Danimarka,
Finlandiya, Almanya, İngiltere, İtalya, Kuveyt, Malezya,
Yeni Zelanda, Singapur, İspanya, İsveç, İsviçre,
Tayland, Norveç.
Anynet+
(HDMI-CEC)
Kamerayı Anynet+ (HDMI-CEC) özelliğini destekleyen
bir HDTV'ye bağladığınızda, kameranın oynatma işlevini
TV'nin uzaktan kumandasıyla denetleyebilirsiniz.
• Off (Kapalı): Kameranın oynatma işlevinin televizyonun
uzaktan kumandasıyla denetleyemezsiniz.
• On (Açık)*: Kameranın oynatma işlevinin televizyonun
uzaktan kumandasıyla denetleyebilirsiniz.
Çekim modunda, [m] ► \ ► bir seçeneği belirleyin.
* Varsayılan
Öğe
Açıklama
Display Select
Kamera ekranını ve vizörünün işlevini ayarlayabilirsiniz.
• Auto Select (Oto)*: Yakın sensörünü ayarlayarak
görüntüyü veya vizörü otomatik olarak seçin.
• Main Display (Yalnızca Ekran): Ekranı kullanmak için
ayarlayın.
• EVF (EVF/Ekran): Vizörü kullanmak için ayarlayın.
Sensor
Cleaning
(Sensör
Temizleme)
Öğe
• Sensor Cleaning (Sensör Temizleme): Sensördeki
tozu temizlemenizi sağlar.
• Start-Up Action (Başlangıç İşlemi): İşlev açık
olduğunda, kamera her açılışta sensör temizleme
işlemini gerçekleştirir. (Off (Kapalı)*, On (Açık))
Bu ürün değiştirilebilir mercekler kullandığından,
mercekleri değiştirilirken sensörün üzerine tozlar
yapışabilir. Bu durum, partiküllerin çektiğiniz
fotoğraflarda görünmesine yol açabilir. Özellikle tozlu
yerlerdeyken, mercekleri değiştirmemeniz önerilir.
Ayrıca, kullanmadığınız zamanlarda, mercek kapağını
merceğe taktığınızdan emin olun.
HDMI Size
(HDMI Boyutu)
Kamerayı HDMI kablosuyla bir HDTV'ye bağladığınızda,
görüntünün çözünürlüğünü değiştirebilirsiniz.
• NTSC: Auto (Oto.)*, 1080i, 720p, 480p
• PAL: Auto (Oto.)*, 1080i, 720p, 576p
Bağlanılan HDTV seçtiğiniz çözünürlüğü
desteklemiyorsa, kamera bir düşük çözünürlük
düzeyine ayarlanır.
98
Kamera ayarları menüsü >
Ayar 3
* Varsayılan
Öğe
Açıklama
Kamera ana makine ve mercek yazılımı sürümünü
görüntülemenizi ve aygıt yazılımını güncellemenizi sağlar.
• Body Firmware (Ana Makine Yazılımı): Kamera ana
makine yazılımını günceller ve gösterir.
• Lens Firmware (Mercek Yazılımı): Mercek yazılımını
günceller ve gösterir.
Firmware
Update
(Yazılım
Güncelleme)
• Aygıt yazılımı yükseltmelerini şu adresten
indirebilirsiniz: www.samsung.com.
• Aygıt yazılımı yükseltmesini pil tam olarak
dolu olmadan çalıştıramazsınız. Aygıt yazılımı
yükseltmesini çalıştırmadan önce pili yeniden şarj
edin veya güç sağlamak için isteğe bağlı adaptörü
takın.
• Aygıt yazılımını güncellerseniz, kullanıcı ayarları
değerleri sıfırlanır. (Tarih, saat, dil, video çıkışı
değişmez.)
• Güncelleme işlemi devam ederken kamerayı
kapatmayın.
99
Kamera ayarları menüsü
Ayar 4
Ayar 4'ün menü öğeleriyle ilgili daha fazla bilgi edinin. GPS işlevini
kullanabilmeniz için isteğe bağlı bir GPS aksesuarı satın almanız
gerekir.
Ayar 4
seçeneklerini
belirlemek için,
Çekim modunda, [m] ► 4 ► bir seçeneği belirleyin.
* Varsayılan
Öğe
Açıklama
GeoTagging (Yer
İşareti Ekleme)
Küresel Konumlama Sistemi (GPS) özelliğini kullanarak
fotoğrafları konum bilgisi içerecek şekilde ayarlamanızı
sağlar. Konum bilgileri, fotoğrafla ilişkili Exif verilerine
eklenir. (Off (Kapalı), On* (Açık*))
GPS Valid Time
Settings
(GPS Geçerli
Zaman Ayarları)
Kamera GPS sinyallerini alamadığında son konum
bilgisini kullanmak için zamanı ayarlayın. Kamera
belirtilen süre içinde GPS sinyali almayı başaramazsa,
fotoğraflara konum bilgileri kaydedilmez.
(15 sn*, 30 sn, 1 dk, 3 dk, 10 dk, 30 dk)
Çekim modunda ekranın sağ üst köşesinde konum
bilgilerini görüntülemek için ayarlamanızı sağlar.
Location Display Yalnızca Kore'deyken konum bilgileri Korece
görüntülenir ve ekran dili Korece olarak ayarlanır.
(Konum Ekranı)
Başka bir dil ayarlanmışsa konum bilgisi İngilizce olur.
(Off (Kapalı), On (Açık)*)
GPS Reset
(GPS Sıfırlama)
Geçerli konumunuza en yakın GPS uydularını aramak
için ayarlamanızı sağlar. (No (Hayır), Yes (Evet))
100
Kamera ayarları menüsü
Ayar 5
Ayar 5'in menü öğeleriyle ilgili daha fazla bilgi edinin.
Ayar 5
seçeneklerini
belirlemek için,
Çekim modunda, [m] ► 5 ► bir seçeneği belirleyin.
* Varsayılan
Öğe
Açıklama
Distortion
Correct (Bozukluk
Düzeltme)
Merceklerde ortaya çıkabilecek mercek bozulmasını
düzeltin. Bu özellik bazı merceklerde bulunmayabilir.
Off (Kapalı)*, On (Açık))
Lens i-Function
(Mercek i-İşlevi)
iFn mercekte [iFn]'ye bastığınızda ayarlanacak
işlevleri ayarlayın.
• WB (BD): Ayarlanacak olan Beyaz denge.
(Off (Kapalı), On* (Açık*))
• ISO: Ayarlanacak olan ISO hassaslığını ayarlayın.
(Off (Kapalı), On* (Açık*))
101
Bölüm 5
Harici aygıtlara bağlama
Kamerayı bilgisayar, televizyon veya fotoğraf yazıcısı gibi harici aygıtlara bağlayarak kameranızdan tam
anlamıyla faydalanın.
Harici aygıtlara bağlama
Dosyaları TV veya HDTV'de görüntüleme
A/V kablosunu kullanarak kameranızı bir TV'ye bağlayabilir ve
fotoğrafları veya videoları TV'de izleyebilirsiniz.
4
TV'nin ve kameranın açık olduğundan emin olun ve daha
sonra, TV'nin video giriş modunu veya kaynağını (AV veya
AV1 gibi) seçin.
Dosyaları TV'de görüntüleme
5
Kameradaki düğmeleri kullanarak videoları ve fotoğrafları
görüntüleyin.
1
Çekim veya Oynatma modunda, [m] ► \ ► Video
Out (Video Çıkışı)'na basın.
• TV modelinize göre bazı dijital bozukluklar görebilirsiniz veya
görüntünün bir kısmı görünmeyebilir.
2
Ülkenize veya bölgenize uygun bir video sinyal çıkışı
seçin. (sf. 98)
• TV ayarlarınıza bağlı olarak resimler TV ekranında ortalanmış
olmayabilir.
• Kamera bir TV'ye bağlıyken, fotoğraf çekemez veya video
kaydedemezsiniz.
3
A/V kablosunu kullanarak TV'yi ve kamerayı bağlayın.
Video
Ses
103
Harici aygıtlara bağlama >
Dosyaları TV veya HDTV'de görüntüleme
HDTV'de dosyaları görüntüleme
1
Çekim veya Oynatma modunda, [m] ► \ ► HDMI
Size (HDMI Boyutu) ► seçeneğine basın.
4
Kameradaki düğmeleri kullanarak videoları ve fotoğrafları
görüntüleyin.
• HDMI kablosunu kullanırken, kamerayı bir HDTV'ye Anynet+(CEC)
yöntemi ile bağlayabilirsiniz.
2
HDMI kablosunu kullanarak HDTV'yi ve kamerayı
bağlayın.
Aynı anda hem A/V hem de HDMI kabloları bağlanırsa, HDMI
kablosuna öncelik tanınır. Görüntüleri daha iyi oynatmak için A/V
kablosunu sökün.
• Anynet+(CEC) işlevleri, bağlı aygıtları TV uzaktan kumandasıyla kontrol
etmenize olanak tanır.
• HDTV Anynet+(CEC) yöntemini destekliyorsa, kamerayla birlikte
•
•
•
•
3
kullanıldığında TV otomatik olarak açılır. Bu özellik, bazı HDTV'lerde
bulunmayabilir.
Kamera bir HDTV'ye HDMI kablosuyla bağlandığında, fotoğraf veya video
çekemez.
Bir HDTV'ye bağlandığında, kameranın bazı oynatma işlevleri
kullanılamayabilir.
Kameranın ve HDTV'nin bağlanma süresi, kullanmakta olduğunuz SD
kartına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
SD kartın ana özelliği aktarım hızını artırmaktır; bununla birlikte, yüksek
aktarım hızına sahip bir SD kartının HDMI işlevinin kullanılmasında da
hızlı olacağını söylemek doğru olmaz.
HDTV ve kameranın açık olduğundan emin olun ve HDMI
modunu seçin.
• Kameranın ekranı HDTV ekranında görüntülenir.
104
Harici aygıtlara bağlama
Fotoğrafları yazdırma
Yazıcılarla doğrudan bağlantı kurarak veya DPOF (Digital Print
Order Format) bilgilerini bir hafıza kartına kaydederek kameranızdaki
fotoğrafları yazdırabilirsiniz.
Fotoğrafları bir PictBridge fotoğraf
yazıcısında yazdırma
Kameranızı doğrudan yazıcıya bağlayarak fotoğrafları PictBridge
uyumlu bir yazıcıda yazdırabilirsiniz.
1
Yazıcı açıkken, kameranızı USB kablosunu kullanarak
yazıcıya bağlayın.
2
Kameranızı açın.
• Kamera ekranında açılır mesaj belirdiğinde Printer (Yazıcı)'yı
seçin.
Yazıcınızın veri depolama özelliği varsa, öncelikle ayarlar menüsünde
USB modunu Printer (Yazıcı) olarak ayarlamalısınız.
3
Fotoğrafı seçmek için [C/w] düğmesine basın.
• Yazdırma seçeneklerini ayarlamak için [m] düğmesine basın.
4
Yazdırmak için [o] düğmesine basın.
105
Harici aygıtlara bağlama >
Fotoğrafları yazdırma
Yazdırma ayarlarını yapılandırma
Images
One Photo
Size
Auto
Layout
Auto
Type
Auto
Quality
Auto
Date
Auto
Print
Exit
Seçenek
Açıklama
Images (Görüntüler)
Geçerli fotoğrafın mı yoksa tüm fotoğrafların mı
yazdırılacağını seçin.
Size (Boyut)
Baskı boyutunu belirtmenizi sağlar.
Layout (Düzen)
Sayfa başına düşecek fotoğraf sayısını
belirlemenizi sağlar.
Type (Tür)
Kağıt türünü seçmenizi sağlar.
Quality (Kalite)
Baskı kalitesini ayarlamanızı sağlar.
Date (Tarih)
Tarihi yazdırma ayarını yapmanızı sağlar.
File Name (Dosya Adı)
Dosya adını yazdırma ayarını yapmanızı sağlar.
Reset (Sıfırla)
Ayarı varsayılan değerlerine sıfırlamanızı sağlar.
Baskı siparişi (DPOF) oluşturma
DPOF (Digital Print Order Format), bir fotoğrafın baskı boyutunu
ve yazdırılacak kopya sayısını belirlemenizi sağlar. Kamera, DPOF
bilgilerini hafıza kartınızın MISC klasörüne kaydeder. DPOF bilgileri
olan bir resim görüntülendiğinde, kameranızda bir DPOF göstergesi
çıkar. Görüntülerinizin DPOF bilgilerini ayarladıysanız, yazdırmak
üzere hafıza kartını bir dijital baskı mağazasına götürebilirsiniz.
DPOF
seçeneklerini
ayarlamak için
Oynatma modunda, [m] ► n ► DPOF ►
basarak bir öğe seçin.
Bazı seçenekler tüm yazıcılarda desteklenmeyebilir.
106
Harici aygıtlara bağlama >
Fotoğrafları yazdırma
DPOF seçenekleri
Seçenek
Açıklama
Standard
(Standart)
Yazdırmak istediğiniz fotoğrafları ve kaç kopya
yazdırılacağını seçebilirsiniz.
• Select (Seç): Seçtiğiniz fotoğrafların kopya sayısını
seçmenizi sağlar. (Yazdırmak istediğiniz fotoğrafları
seçin ► İlerleme düğmesini sola veya sağa kaydırıp
[f] düğmesine basarak kopya sayısını seçin)
• All (Tümü): Tüm fotoğrafların kopya sayısını seçmenizi
sağlar. ([F/I] düğmesine basarak kopya sayısını
seçin ve ardından [o] düğmesine basın.)
• Reset (Sıfırla): Tüm DPOF baskı miktarı seçimlerini
iptal etmenizi sağlar.
Index (Dizin)
Bu seçenek, yazdırılmak üzere belirlenen tüm fotoğrafları
tek bir kağıda küçük resimler olarak yazdırabilmenizi
sağlar. Ayarladığınız baskı boyutu sadece DPOF 1.1 ile
uyumlu yazıcılarda ayarlanabilir.
Size (Boyut)
Baskı boyutunu belirleyebilirsiniz.
• Select (Seç): Seçtiğiniz fotoğrafların baskı boyutunu
belirlemenizi sağlar. (Yazdırmak istediğiniz fotoğrafları
seçin ► İlerleme düğmesini sola veya sağa kaydırıp
[f] düğmesine basarak kopya sayısını seçin)
• All (Tümü): Hafıza kartına kaydedilen tüm fotoğrafların
baskı boyutunu seçin. ([F/I] düğmesine basarak
baskı boyutunu seçin ve ardından [o] düğmesine
basın.)
• Reset (Sıfırla): Tüm fotoğrafların DPOF baskı boyutunu
iptal etmenizi sağlar.
107
Harici aygıtlara bağlama
Dosyaları bilgisayarınıza aktarma
Kamerayı bilgisayarınıza bağlayarak hafıza kartındaki dosyaları
aktarın.
Dosyaları Windows yükllü bilgisayarınıza
aktarma
Kamerayı çıkarılabilir bir disk gibi bağlama
Kamerayı çıkarılabilir disk olarak bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz.
1
2
3
• Kamera ekranında açılır mesaj belirdiğinde Computer
(Bilgisayar)'ı seçin.
Kamerayı kapatın.
USB kablosunu kullanarak kamerayı bilgisayarınıza
bağlayın.
• Kablonun doğru bağlantı fişinin bulunduğu ucunu kameranıza
takmanız gerekir. Kablo ters takılırsa, dosyalarınız zarar görebilir.
Üretici firma hiçbir veri kaybından sorumlu tutulamaz.
• USB kablosunu HDMI bağlantı noktasına takmay çalışırsanız
kamera düzgün çalışmayabilir. Bu durumda kamerayı yeniden
başlatın.
Kamerayı açın.
4
Bilgisayarınızda sırasıyla Bilgisayarım ► Çıkarılabilir
Disk ► DCIM ► XXXPHOTO or XXX_MMDD seçin.
5
İstediğiniz dosyaları seçin ve daha sonra, bunları
bilgisayarınıza sürükleyin veya kaydedin.
Folder Type (Klasör Türü) için Date (Tarih) değeri ayarlanmışsa, klasör
adı “XXX_MMDD” olarak görünür. Örneğin bir fotoğrafı 1 Ocak günü
çekmişseniz, klasör adı "101_0101" olacaktır.
108
Harici aygıtlara bağlama >
Dosyaları bilgisayarınıza aktarma
Cihazın bağlantısını kesme (Windows XP için)
Windows Vista ve Windows 7 için kamerayı çıkarma yolları benzerdir.
1
Kamera ile bilgisayar arasında herhangi bir veri
aktarımının olmadığından emin olun.
Dosyaları Mac bilgisayarınıza aktarma
1
Kamerayı kapatın.
2
USB kablosunu kullanarak kameranızı bir Macintosh
bilgisayara bağlayın.
• Kameranızdaki durum lambası yanıp sönüyorsa, devam eden bir
veri aktarımı vardır. Lütfen durum lambası yanıp sönmeyi kesene
kadar bekleyin.
2
Mac OS 10.4 veya üstü desteklenir.
Bilgisayar ekranınızın sağ alt köşesindeki araç çubuğunda
simgesini tıklatın.
3
Açılan mesajı tıklatın.
4
Diskin güvenle kaldırıldığını belirten ileti kutusunu tıklatın.
5
USB kablosunu çıkarın.
• Kablonun doğru bağlantı fişinin bulunduğu ucunu kameranıza
takmanız gerekir. Kablo ters takılırsa, dosyalarınız zarar görebilir.
Üretici firma hiçbir veri kaybından sorumlu tutulamaz.
• USB kablosunu HDMI bağlantı noktasına takmay çalışırsanız
kamera düzgün çalışmayabilir. Bu durumda kamerayı yeniden
başlatın.
3
Kamerayı açın.
• Kamera ekranında açılır mesaj belirdiğinde Computer
(Bilgisayar)'ı seçin.
4
Çıkarılabilir diski açın.
5
Fotoğrafları ve videoları bilgisayarınıza aktarın.
109
Harici aygıtlara bağlama
Fotoğrafları bilgisayarda düzenleme
Dijital fotoğraflar, görüntü düzenleme programları aracılığıyla
çeşitli şekillerde düzenlenebilir. Fotoğrafları, sağlanan düzenleme
programlarını kullanarak nasıl düzenleyeceğinizi öğrenin.
Yazılımı yükleme
Kameranızdan bilgisayarınıza dosya aktarmak için ürünle birlikte
gelen yazılımı kullanın. Ayrıca, fotoğrafları düzenleyebilir ve internete
yükleyebilirsiniz.
1
CD-ROM'u bilgisayarınıza takın.
2
Kurulum sihirbazı belirdiğinde Samsung Digital Camera
Installer'nı tıklatın.
3
Yüklemek istediğiniz bir programı seçin ve ardından
Install düğmesini tıklatın.
4
Ekrandaki talimatları takip edin.
5
Yükleme işlemi tamamlandığında Exit düğmesini tıklatın.
CD'de bulunan programlar
Program
Kullanım Amacı
Intelli-studio
Fotoğrafları ve videoları düzenlemenizi
sağlar.
Samsung RAW Converter
RAW dosyalarını, istediğiniz dosya formatına
dönüştürmenizi sağlar.
• Bilgisayarınız gerekli özelliklere sahip değilse, videolar doğru
oynatılmayabilir veya videoların düzenlenmesi uzun sürebilir.
• Programı kullanmadan önce DirectX 9.0c veya üstü bir sürümü yükleyin.
• Kamerayı çıkarılabilir disk olarak bağlayabilmek için Windows XP/Vista/7
veya Mac OS 10.4 veya sonraki sürümleri kullanmalısınız.
Kendi oluşturduğunuz bir bilgisayarı veya desteklenmeyen bir bilgisayar ve
işletim sistemini kullanmanız garantinizi geçersiz kılabilir.
Intelli-studio'yu kullanma
Intelli-studio, dosyaları oynatmanıza ve düzenlemenize olanak
tanıyan yerleşik bir programdır. Ayrıca, dosyaları sık kullandığınız web
sitelerinize yükleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için program içinde Help ►
Help seçin.
110
Harici aygıtlara bağlama >
Fotoğrafları bilgisayarda düzenleme
Gereksinimler
• Gereksinimler yalnızca tavsiyedir. Bilgisayarınızın durumuna göre,
Öğe
Gereksinimler
İS
Windows XP SP2, Windows Vista, veya Windows 7
(32-bit sürümleri)
CPU
Intel® Pentium® 4, 3,2GHz veya üstü/
AMD Athlon™ FX, 2,6GHz veya üstü
RAM
Minimum 512MB RAM
(1GB veya daha fazla önerilir)
Sabit disk
kapasitesi
250MB veya daha fazla (1GB ve üstü önerilir)
Diğerleri
• CD-ROM sürücüsü
• 1024x768 piksel, 16-bit renkli ekranla uyumlu
monitör (1280x1024 piksel, 32-bit renkli ekran
önerilir)
• USB 2.0 bağlantı noktası
• nVIDIA Geforce 7600GT veya daha yüksek/
ATI X1600 serisi veya daha yüksek
• Microsoft DirectX 9.0c veya üstü
•
•
•
•
bilgisayarınız gereksinimleri karşılasa bile çalışmayabilir.
Intelli-studio yalnızca Windows ile uyumludur.
Intelli-studio şu formatları destekler:
- Videolar: MP4 (Video: H.264, Ses: AAC), WMV (WMV 7/8/9),
AVI (MJPEG)
- Fotoğraflar: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
RAW formatlı dosyaları Intelli-studio programıyla açamazsınız.
Dosyaları doğrudan kamerada düzenleyemezsiniz. Düzenlemeden önce
dosyaları bilgisayarınızda bir klasöre aktarın.
* 64-bit Windows XP, Windows Vista ve Windows 7 desteklenmez.
111
Harici aygıtlara bağlama >
Fotoğrafları bilgisayarda düzenleme
Intelli-studio Arabirimini Kullanma
1
2
3
4
No.
5
6
7
15
14
8
13
9
12
10
11
No.
Açıklama
6
Listedeki küçük resimleri büyütmenizi veya küçültmenizi sağlar.
7
Bir dosya türü seçmenizi sağlar.
8
Seçilen klasördeki dosyaları bilgisayarınızda görüntülemenizi
sağlar.
9
Bağlı kameradaki dosyaları göstermenizi veya gizlemenizi sağlar.
10
Seçilen klasördeki dosyaları kamerada görüntülemenizi sağlar.
11
Dosyaları küçük resimler olarak veya bir harita üzerinde
görüntüleyin.
12
Bağlı aygıttaki klasörlere göz atmanızı sağlar.
13
Bilgisayarınızdaki klasörlere göz atmanızı sağlar.
14
Önceki veya sonraki klasöre gitmenizi sağlar.
15
Dosyaları yazdırmanızı, harita üzerinde görüntülemenizi, My Folder
(Klasörüm) içinde saklamanızı veya yüzleri kaydetmenizi sağlar.
Açıklama
1
Menüleri açmanızı sağlar.
2
Seçilen klasördeki dosyaları görüntülemenizi sağlar.
3
Fotoğraf düzenleme moduna geçmenizi sağlar.
4
Video düzenleme moduna geçmenizi sağlar.
5
Paylaşım moduna geçmenizi sağlar. (Dosyaları e-posta ile
göndermek veya Flickr veya YouTube gibi websitelerine dosya
yüklemek için)
112
Harici aygıtlara bağlama >
Fotoğrafları bilgisayarda düzenleme
Dosyaları Intelli-studio'yu kullanarak aktarma
3
Bilgisayarınızda Intelli-studio'yu çalıştırın.
Intelli-studio kullanarak kameranızdaki dosyaları kolayca
aktarabilirsiniz
4
Kamerayı açın.
1
Kamerayı kapatın.
2
USB kablosunu kullanarak kamerayı bilgisayarınıza
bağlayın.
• Kamera ekranında açılır mesaj belirdiğinde Computer
(Bilgisayar)'ı seçin.
5
Yeni dosyaları kaydetmek için bilgisayarınızda bir klasör
seçin ve Evet (Evet) seçeneğini belirleyin.
• Yeni dosyalar bilgisayara aktarılır.
• Kameranızda yeni dosya yoksa, yeni dosyaları kaydetmenizi
sağlayan açılır pencere görüntülenmez.
• Kablonun doğru bağlantı fişinin bulunduğu ucunu kameranıza
takmanız gerekir. Kablo ters takılırsa, dosyalarınız zarar görebilir.
Üretici firma hiçbir veri kaybından sorumlu tutulamaz.
• USB kablosunu HDMI bağlantı noktasına takmay çalışırsanız
kamera düzgün çalışmayabilir. Bu durumda kamerayı yeniden
başlatın.
113
Harici aygıtlara bağlama >
Fotoğrafları bilgisayarda düzenleme
Samsung RAW Converter'ı Kullanma
Bir kamera tarafından çekilen fotoğraflar genellikle JPEG formatlarına
dönüştürülür ve kameranın çekim anındaki ayarlarına göre hafızada
saklanır. RAW dosyaları ise JPEG formatlarına dönüştürülmez ve
hiçbir değişiklik yapılmadan hafızaya kaydedilir. Samsung RAW
Converter ile fotoğrafların pozlamasını, beyaz dengesini, tonlarını,
kontrastını ve renklerini ayarlayabilirsiniz.
Windows Gereksinimleri
Öğe
İS
Gereksinimler
Microsoft Windows XP, Windows Vista, veya
Windows 7
* Yükleme için yönetici haklarınızın olması gerekir.
* Program 64-bit işletim sisteminde 32-bit uygulama olarak
çalışır.
Intel Pentium , AMD Athlon işlemcili bilgisayar
veya uyumlu bilgisayar (Pentium4, Athlon XP veya
sonraki bir işlemci önerilir)
®
CPU
Mac Gereksinimleri
Öğe
Gereksinimler
İS
Apple® Mac OS 10.4 / v10.5 / v10.6
CPU
Intel işlemcili veya uyumlu bilgisayar (Core 2 Quad
veya sonraki sürümleri önerilir) / PowerPC
RAM
1GB veya daha fazlası önerilir
Sabit disk
kapasitesi
Lütfen en az 100MB alan ayırın. Lütfen görüntü
depolamak için yeterli disk alanı ayırın. (Bir görüntü
10MB'den fazla disk alanı kullanabilir.)
Diğerleri
• XGA (1024x768), Full Color (24 bit veya daha
yüksek)
• Klavye, fare veya eşdeğer cihazlar
• Bilgisayar gerekli özelliklere sahip olsa da Samsung RAW Converter bazı
bilgisayarlarda doğru çalışmayabilir.
• Mac kurulum programı otomatik çalışmayacaktır. Lütfen kurulum
dosyasını verilen CD-ROM'da manüel olarak çalıştırın.
* Çok çekirdekli işlemciye sahip bilgisayar (Intel Core i7,Core 2
Quad, Core 2 Duo, AMD Phenom IIX4, Phenom X4, vb.)
RAM
1GB veya daha fazlası önerilir
Sabit disk
kapasitesi
Lütfen en az 100MB alan ayırın. Lütfen görüntü
depolamak için yeterli disk alanı ayırın. (Bir görüntü
10MB'den fazla disk alanı kullanabilir.)
Diğerleri
• XGA (1024x768), Full Color (24 bit veya daha
yüksek)
• Klavye, fare veya eşdeğer cihazlar
114
Harici aygıtlara bağlama >
Fotoğrafları bilgisayarda düzenleme
Samsung RAW Converter Arayüzü'nü Kullanma
Samsung RAW Converter programının kullanımıyla ilgili ayrıntılar için
Help ► Open software manual seçeneğini tıklatın.
1
2
RAW formatındaki dosyaları düzenleme
RAW formatındaki dosyaları Samsung RAW Converter ile
düzenlerseniz, yüksek görüntü kalitesini koruyabilirsiniz. JPEG ve TIFF
formatındaki dosyaları da düzenleyebilirsiniz.
Bir görüntünün pozlamasını ayarlamak için
3
1
File ► Open file seçeneğini belirleyin ve bir dosyayı açın.
2
Düzenleme araçlarından W simgesini seçin.
4
No.
Açıklama
1
Menü
2
Araç çubuğu
3
Düzenleme araçları
4
Düzenleme araçları için ince ayar penceresini açmanızı/
kapatmanızı sağlar.
115
Harici aygıtlara bağlama >
3
Fotoğrafları bilgisayarda düzenleme
Kaydırma çubuğunu kullanarak pozlamayı ayarlayın.
Orijinal görüntü
Bir görüntünün kontrastını ayarlamak için
1
File ► Open file seçeneğini belirleyin ve bir dosyayı açın.
2
Düzenleme araçlarından
3
Kaydırma çubuğunu kullanarak tonu ayarlayın.
simgesini seçin.
Düzenlenen görüntü
P Modu, Açıklık: f=8,
Deklanşör Hızı: 1/15 sn, ISO=100
Orijinal görüntü
Orijinal görüntü
Düzenlenen görüntü
Düzenlenen görüntü
116
Harici aygıtlara bağlama >
Fotoğrafları bilgisayarda düzenleme
RAW dosyalarını JPEG veya TIFF formatında kaydetmek
için
1
File ► Open file seçeneğini belirleyin ve bir dosyayı açın.
2
File ► Development'yi seçin.
3
(JPEG veya TIFF) dosya biçimlerini seçin ve Save'i seçin.
117
Bölüm 6
Ek
Ek
Hata mesajları
Aşağıdaki hata mesajları göründüğünde, şu çözümleri deneyin.
Hata mesajları
Önerilen işlem
Lens is locked
(Mercek kilitli)
Mercek kilitlidir. Bir tık sesi duyana kadar merceği
saat yönünün tersine çevirin. (sf. 33)
Card Error
(Kart Hatası)
• Kameranızı kapatın ve tekrar açın.
• Hafıza kartını çıkarın ve tekrar takın.
• Hafıza kartını formatlayın.
Low Battery
(Zayıf Pil)
Dolu bir pil takın veya pili yeniden şarj edin.
No Image File
(Görüntü Dosyası
Yok)
Fotoğrafları yakalayın veya içinde fotoğraf olan bir
hafıza kartı takın.
File Error
(Dosya Hatası)
Hasarlı dosyayı silin veya bir servis merkeziyle
görüşün.
Memory Full
(Hafıza Dolu)
Gerekli olmayan dosyaları silin veya yeni bir hafıza
kartı takın.
Card Locked
(Kart Kilitli)
Dosyaların silinmesini önlemek için SD veya SDHC
kartını kilitleyebilirsiniz. Çekim sırasında kartın
kilidini açın. (sf. 122)
Folder and file
number are
maximum values.
Replace the card.
(Klasör ve dosya
numarası maksimum
değerine ulaştı. Kartı
değiştirin.)
Dosya adları DCF standardıyla eşleşmiyor. Hafıza
kartındaki dosyaları bilgisayarınıza aktarın ve kartı
formatlayın. (sf. 96)
Hata mesajları
Önerilen işlem
Error 00 (Hata 00)
Kameranızı kapatın ve merceği tekrar takın.
Eğer halen aynı mesajı görüyorsanız, bir servis
merkezine başvurun.
Error 01/02
(Hata 01/02)
Kameranızı kapatın, pili çıkartın ve tekrar takın.
Eğer halen aynı mesajı görüyorsanız, bir servis
merkezine başvurun.
119
Ek
Kameranın bakımı
Kamerayı temizleme
Kamera merceği ve ekranı
Bir körüklü fırça kullanarak tozu temizleyin ve merceği yumuşak bir
bezle bastırmadan silin. Mercekte toz kalırsa, temiz bir kağıda mercek
temizleme sıvısı dökün ve merceği hafifçe silin.
Görüntü sensörü hakkında
Farklı çekim koşullarına bağlı olarak fotoğraf üzerinde toz görülebilir.
Bunun sebebi görüntü sensörünün açık hava koşullarına maruz
kalmasıdır. Bu normal bir sorundur ve kamera günlük kullanım
içerisinde her zaman toza maruz kalabilir. Sensör üzerindeki tozu
sensör temizleme işlevini çalıştırarak giderebilirsiniz. (sf. 98) Eğer
sensör temizlendikten sonra halen toz kalmışsa, bir servis merkezine
başvurun. Körüklü fırçayı merceğin montaj açıklığının içine sokmayın.
Kameranın gövdesi
Yumuşak, kuru bir bezle hafifçe silin.
Cihazı temizlemek için asla benzen, tiner veya alkol kullanmayın. Bu tür
çözeltiler kameraya zarar verebilir veya çalışmasını olumsuz etkileyebilir.
120
Ek >
Kameranın bakımı
Kamerayı kullanma veya saklama
• Kamerayı çok soğuk veya çok yüksek sıcaklıklara maruz
bırakmaktan kaçının.
• Kameranızı aşırı yüksek nem olan veya nemin sert biçimde değiştiği
bölgelerde kullanmaktan kaçının.
• Kameranızı ve ekranını darbelere, sert kullanıma ve aşırı titreşime
karşı koruyun, aksi takdirde ciddi zarar görebilirler.
• Kamerayı naftalinli yerlerde saklamayın.
• Kameranız su geçirmez değildir. Kamerayı, adaptörü veya
hafıza kartını ıslak elle tutmayın. Kamerayı ıslak elle kullanmanız
kameranıza zarar verebilir.
• Kameranız hassas parçalardan oluşmaktadır. Kamerayı darbelerden
koruyun.
• Kullanmadığınızda çantasında tutarak ekranı dış kuvvetlerden
koruyun. Kum, sivri aletler veya bozuk paradan uzak tutarak
kamerayı çiziklerden koruyun.
• Dışarıdan bir darbe alırsa kamera kapanabilir. Bu durum hafıza
kartını korumak içindir. Tekrar kullanmak için kamerayı açın.
• Kamerayı düşün sıcaklıklarda kullandığınızda açılması biraz zaman
alabilir, geçici olarak renk değişebilir veya ardıl görüntüler oluşabilir.
Bu durumlar arıza teşkil etmezler ve kamera normal sıcaklılara geri
döndüğünde kendiliğinden düzeleceklerdir.
• Kameranızı uzun bir süre için saklayacağınızda silika jel gibi bir
emici madde ile birlikte bir kapalı bir kaba koyun.
• Kamerayı uzun süre kullanmadan saklayacaksanız içindeki pilleri
çıkarın. İçindeki pillerde akma olabilir veya zamanla paslanarak
kameranıza önemli hasar verebilir.
• Kullanmadığınızda kamerayı kapatın.
121
Ek >
Kameranın bakımı
Hafıza kartı hakkında
Desteklenen hafıza kartı
Kameranız SD veya SDHC bellek kartlarını destekler.
Bağlantı ucu
Yazma koruma
anahtarı
Etiket (ön)
Hafıza kartı kapasitesi
Hafıza kartı kapasitesi çekim sahnelerine veya çekim koşullarına bağlı
olarak değişebilir. Bu kapasiteler 1 GB SD karta göre verilmiştir.
Boyut
*Videolar
(saniyede 30)
HQ
Normal
1280 (16:9)
Yakl. 15 dk
Yakl. 22 dk
640 (4:3)
Yakl. 44 dk
Yakl. 66 dk
320 (4:3)
Yakl. 145 dk
Yakl. 210 dk
* Yakınlaştırma kullanılırsa kaydedilebilir süre değişebilir. Toplam kayıt süresinin belirlemek
için çok sayıda kayıt gerçekleştirilmiştir.
SD veya SDHC kartlardaki yazmaya karşı koruma düğmesini
kullanarak, dosyaların silinmesini önleyebilirsiniz. Kartı kilitlemek için
düğmeyi aşağı kaydırın, kilidini açmak için yukarı kaydırın. Fotoğraf
veya video çekerken kartın kilidini açın.
122
Ek >
Kameranın bakımı
Süper
Kaliteli
Kaliteli
Normal
RAW
RAW +
S. Yüksek
RAW +
Yüksek kalite
RAW + Normal
14M 4592X3056 (3:2)
141
282
423
34
25
30
32
10M 3872X2592 (3:2)
195
391
587
-
28
34
35
6M 3008X2000 (3:2)
320
640
961
-
31
37
38
2M 1920X1280 (3:2)
732
1465
2198
-
35
42
42
Burst (Seri Çekim)
1161
2322
3484
-
-
-
-
12M 4592X2584 (16:9)
166
332
499
-
26
32
33
8M 3872X2176 (16:9)
232
464
696
-
29
35
36
5M 3008X1688 (16:9)
376
752
1129
-
32
38
39
2M 1920X1080 (16:9)
850
1703
2550
-
36
42
42
9M 3056X3056 (1:1)
210
420
630
-
32
34
35
6.7M 2592X2592 (1:1)
288
576
864
-
34
37
37
4M 2000X2000 (1:1)
470
940
1411
-
38
40
40
1.6M 1280X1280 (1:1)
1041
2083
3121
-
42
43
43
Boyut
Fotoğraf
123
Ek >
Kameranın bakımı
Hafıza kartlarının kullanıma dair uyarılar
• Lamba yanıp sönerken hafıza kartını çıkarmayın veya kamerayı
kapatmayın, aksi halde verileriniz zarar görebilir.
• Bir hafıza kartının kullanım ömrü dolduğunda kartta başka fotoğraf
saklayamazsınız. Yeni bir hafıza kartı kullanın.
• Hafıza kartlarını güçlü manyetik alanların yakınında kullanmaktan
veya saklamaktan kaçının.
• Hafıza kartlarını yüksek sıcaklık, yüksek nem veya aşındırıcı
maddelerin olduğu yerlerde kullanmaktan veya saklamaktan kaçının.
• Hafıza kartını taşıdığınızda kartı elektrostatik boşaltımlardan
korumak için bir çanta içinde taşıyın.
• Önemli verileri sabit disk, CD veya DVD gibi başka bir ortama
aktarın.
• Kamerayı uzun süreler kullandığınızda hafıza kartı ısınabilir. Bu
normaldir ve arızaya işaret etmez.
Üretici firma hiçbir veri kaybından sorumlu tutulamaz.
124
Ek
Pil hakkında bilgi
Yalnızca, Samsung tarafından onaylanan pilleri kullanın.
Pil teknik özellikleri
Model
BP1310
Tür
Lityum-iyon pil
Hücre kapasitesi
1300 mAh
Voltaj
7,4 V
Şarj olma süresi
(kamera kapalıyken)
Yakl. 150 dk
Pil ömrü
Çekim modu
Ortalama süre / Fotoğraf sayısı
Fotoğraflar
Yakl. 200 dk/Yakl. 400 fotoğraf
Videolar
Yakl. 130 dk
• Yukarıdaki değerler Samsung'un test standartlarına göre
ölçülmüştür. Sonuçlar gerçek kullanım şeklinize göre değişebilir.
• Kullanabileceğiniz çekim süresi arka plan, çekimler arasındaki
aralıklar ve kullanım koşullarına göre değişir.
• Toplam kayıt süresinin belirlemek için çok sayıda kayıt
gerçekleştirilmiştir.
125
Ek >
Pil hakkında bilgi
Pilin şarj edilmesiyle ilgili notlar
• Gösterge ışığı kapalıysa, pilin doğru olarak takıldığından emin olun.
Pilin dikkatsizce veya uygunsuz bir şekilde kullanılması kişisel
yaralanmalara veya ölüme yol açabilir. Emniyetiniz için, doğru pil
kullanımıyla ilgili aşağıdaki talimatlara uyun:
• Pil tamamen bittiğinde kameranızda kullanmadan önce en az 10
• Pil doğru kullanılmazsa tutuşabilir veya patlayabilir. Pilde herhangi
dakika şarj edin.
• Flaş kullanmak veya video kaydetmek pilin daha çabuk bitmesine
•
• Gösterge ışığı turuncu renkte yanıp sönüyorsa veya yanmıyorsa,
•
neden olur. Pili gösterge ışığı yeşil olana kadar şarj edin.
kabloyu tekrar takın veya pili çıkarıp yeniden yerleştirin.
• Kablo aşırı ısındığında veya ısı çok yüksekken pili şarj ederseniz,
gösterge ışığı turuncu yanabilir. Şarj işlemi pil soğuduktan sonra
başlar.
• Güç kaynağı kablosunu elektrik prizinden çekiştirerek çıkartmayın.
Bu, yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
• AC kablosunu kıvırmayın veya üzerine ağır cisimler koymayın. Aksi
takdirde kablo zarar görebilir.
•
•
•
•
•
bir şekil bozukluğu, çatlak veya anormallik fark ederseniz derhal pili
kullanmayı bırakın ve pil üreticisiyle bağlantıya geçin.
Sadece üreticinin önerdiği, orijinal pil şarj cihazlarını ve adaptörleri
kullanın ve pili yalnızca bu kullanıcı kılavuzunda gösterildiği şekilde şarj
edin.
Pili ısıtıcıların yakınına koymayın veya yaz mevsiminde kapalı bir
arabanın içi gibi aşırı sıcak ortamlara maruz bırakmayın.
Pili mikrodalga fırına koymayın.
Pili spa veya duşakabin gibi sıcak ve nemli yerlerde saklamaktan ve
kullanmaktan sakının.
Cihazı yatak örtüsü, halı veya elektrikli battaniye gibi alev alabilen
yüzeylerde uzun süre bırakmayın.
Her türlü kapalı alanda cihaz açık durumdayken uzun süre başından
ayrılmayın.
Pil uçlarının kolye, madeni para, anahtar veya saat gibi metal nesnelerle
temas etmesine izin vermeyin.
126
Ek >
Pil hakkında bilgi
• Yedek pil olarak yalnızca üreticinin önerdiği, orijinal Lityum-iyon pilleri
•
•
•
•
•
•
kullanın.
Pili parçalamayın veya herhangi sivri nesne ile delmeyin.
Pili yüksek basınçlı veya ezilmesine yol açacak kuvvetlere maruz
bırakmayın.
Pilin yüksek bir yerden düşmek gibi sert darbelere maruz kalmasına izin
vermeyin.
Pili 60 °C (140 °F) ve daha yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın.
Pilin nemli yüzeylerle veya sıvılarla temas etmesine izin vermeyin.
Pil güneş ışığı, ateş ve benzeri aşırı sıcaklıklara maruz bırakılmamalıdır.
Atma talimatları
• Pilleri atarken dikkatli olun.
• Pilleri ateşe atmayın.
• Kullanılmayan pillerin ne yapılacağı ile ilgili yasal düzenlemeler ülkeye
veya bölgeye göre farklılık gösterebilir. Pilleri tüm yerel ve federal
yönetmelikleri göz önünde bulundurarak elden çıkarın.
Pilin şarj edilmesiyle ilgili talimatlar
Pili yalnızca bu kullanıcı kılavuzunda anlatılan yöntemi kullanarak şarj edin.
Pil düzgün şekilde şarj edilmezse tutuşabilir veya patlayabilir.
127
Ek
Servis merkezine başvurmadan önce
Cihazınızla ilgili sorun yaşıyorsanız, servis uzmanına başvurmadan
önce aşağıdaki sorun giderme çözümlerini uygulamayı deneyin.
Durum
Önerilen işlem
Fotoğraf çekemiyor
• Hafıza kartında yer yok. Gerekli olmayan
dosyaları silin veya yeni bir kart takın.
• AF Priority (AF Önceliği) işlevi açık
durumdayken odak ayarı düzgün
yapılmadığında fotoğraf yakalayamazsınız.
AF Önceliğini Off (Kapalı) duruma getirin veya
özneyi doğru şekilde odaklayın. (sf. 64)
• Hafıza kartını formatlamanızı sağlar.
• Hafıza kartı bozuk. Yeni bir hafıza kartı edinin.
• Hafıza kartı kilitli. Kartın kilidini açın. (sf. 122)
• Kameranın açık olduğundan emin olun.
• Pili şarj edin.
• Pilin doğru olarak takılı olduğundan emin olun.
Kamera donup kalıyor
Pili çıkarın ve tekrar takın.
Kamera ısınıyor
Kameranız kullanım sırasında ısınabilir.
Bu normaldir ve kameranızın ömrünü veya
performansını etkilemez.
Flaş beklenmedik bir
şekilde çakıyor
Flaş statik elektrik yüzünden çakabilir. Kamera
arızalı değildir.
Flaş çalışmıyor
• Flaş seçeneği Off (Kapalı) olarak ayarlanmış
olabilir. (sf. 70)
• Flaşı bazı modlarda kullanamazsınız.
Tarih ve saat doğru
değil
Görüntü ayarları menüsünde tarih ve saati
ayarlayın.
Kameranızı bir servis merkezine bırakırken hafıza kartı ve pil gibi arızayla
ilgisi olabilecek bileşenleri de bırakın.
Durum
Önerilen işlem
Kamera açılmıyor
• Pilin takılı olduğundan emin olun.
• Pilin doğru olarak takılı olduğundan emin olun.
• Pili şarj edin.
Kendi kendine
kapanıyor
• Pili şarj edin.
• Kameranız Güç tasarrufu modunda olabilir.
(sf. 97)
• Kamera, aşırı ısınma nedeniyle hafıza kartına
zarar gelmesini önlemek için kapanmış
olabilir. Kameranızı tekrar açın.
Kameranın pili çabuk
boşalıyor
• Düşük sıcaklıklarda (0° C/32°F derecenin
altında) pil daha çabuk boşalabilir. Pili
cebinize koyarak sıcak tutmaya çalışın.
• Flaş kullanmak veya video kaydetmek pilin
daha çabuk bitmesine neden olur. Gerekirse
yeniden şarj edin.
• Piller zaman içinde değiştirilmesi gereken
sarf malzemeleridir. Çok çabuk bitmeye
başladıysa yeni bir pil alın.
128
Ek >
Servis merkezine başvurmadan önce
Durum
Önerilen işlem
Ekran veya düğmeler
çalışmıyor
Pili çıkarın ve tekrar takın.
Hafıza kartında hata var
Hafıza kartı formatlanmamıştır veya bozuktur.
Kartı formatlayın.
Dosyaları
görüntüleyemiyorum
Bir dosyanın adını değiştirirseniz, kameranız
dosyayı oynatamayabilir (adın DCF standardına
uygun olması gerekir). Böyle bir durumla
karşılaşırsanız, dosyalarınızı bilgisayarda
görüntüleyin.
Fotoğraf net değil
• Ayarladığınız odaklama seçeneğinin,
yaptığınız çekimler için uygun olduğundan
emin olun.
• Kameranızın titrememesi için üçayak kullanın.
• Kamera merceğinin temiz olduğundan emin
olun. Değilse merceği temizleyin. (sf. 120)
Fotoğrafın renkleri
gerçek sahneyle aynı
değil
Doğru olmayan bir Beyaz Dengesi ayarı
gerçekçi olmayan renkler oluşturabilir. Işık
kaynağına uygun doğru bir Beyaz Dengesi
seçin. (sf. 54)
Fotoğraf çok parlak
Fotoğrafınız fazla pozlandırılmıştır.
• Açıklık değerini veya deklanşör hızını
ayarlayın.
• ISO duyarlılığını ayarlayın. (sf. 53)
• Flaşı kapatın. (sf. 70)
• Pozlama değerini ayarlayın. (sf. 77)
Durum
Önerilen işlem
Fotoğraf çok karanlık
Fotoğrafınız yeterince pozlandırılmamıştır.
• Açıklık değerini veya deklanşör hızını
ayarlayın.
• ISO duyarlılığını ayarlayın. (sf. 53)
• Flaşı açın. (sf. 70)
• Pozlama değerini ayarlayın. (sf. 77)
Fotoğraflar bozuk
çıkıyor
Geniş görüş açısıyla çekim yapmaya olanak
tanıyan geniş açılı bir mercek kullanılırken
kamera görüntüsünde çok ufak bozukluklar
olabilir. Bu normaldir ve arızaya yol açmaz.
Bağladığım harici
aygıtta oynatma ekranı
gözükmüyor
• A/V veya HDMI kablosunun harici monitöre
doğru bir şekilde bağlandığından emin olun.
• Hafıza kartınıza kaydın doğru şekilde
yapıldığından emin olun.
Bilgisayarınız
kameranızı tanımıyor
• USB kablosunun doğru bağlandığından emin
olun.
• Kameranızın açık olduğundan emin olun.
• Desteklenen bir işletim sistemi
kullandığınızdan emin olun.
Bilgisayarınız dosyalar
aktarılırken kameranın
bağlantısını kesiyor
Dosya aktarma işlemi statik elektrik nedeniyle
kesilebilir. USB kablosunu çıkarın ve tekrar
takın.
129
Ek >
Servis merkezine başvurmadan önce
Durum
Önerilen işlem
Bilgisayarınız videoları
oynatmıyor
Kullandığınız yazılıma bağlı olarak videolar
oynatılamayabilir. To play video files captured
with your camera, install and use the Intellistudio program on your computer. (sf. 110)
• Intelli-studio’yu sonlandırın ve programı tekrar
başlatın.
Intelli-studio düzgün bir
şekilde çalışmıyor
• Intelli-studio’yu Macintosh bilgisayarlarda
kullanamazsınız
RAW dosyaları için
DPOF ayarlanamıyor
RAW dosyaları için DPOF ayarlayamazsınız.
Otomatik Odaklama
(AF) çalışmıyor
• Özneniz odak alanı dışındadır. Özne AF
alanı dışında ise, onu AF alanı içine alarak ve
[Deklanşör] yarım basarak çekim yapın.
• Özne çok yakın. Özneden birkaç adım
uzaklaşın ve öyle çekin.
• Odak modu MF (Menüel Odaklama)'ya ayarlı.
Modu AF olarak değiştirin.
AEL özelliği çalışmıyor
AEL özelliği M, i, t, N, p ve s
modlarında çalışmıyor. Bu özelliği kullanmak
için başka bir mod seçin.
Mercek çalışmıyor
• Merceğin doğru monte edildiğinden emin olun.
• Merceği kameradan çıkartın ve tekrar takın.
Harici flaş veya GPS
çalışmıyor
Harici cihazın doğru takıldığından ve açık
durumda olduğundan emin olun.
Durum
Önerilen işlem
Kamerayı açtığınızda
tarih ve saat ayarları
ekranı görüntülenir.
• Tarih ve saati tekrar ayarlayın.
• Bu ekran kameranın dahili güç kaynağının
şarjı tamamen bittiğinde çıkar. Tamamen şarj
olmuş bir pil takın ve dahili güç kaynağının
yeniden şarj olması için kapalı durumda en az
72 saat bekleyin.
130
Ek
Kameranın teknik özellikleri
Görüntü Algılayıcı
Viewfinder
Tür
CMOS
Tür
EVF (Elektronik Vizör)
Algılayıcı boyutu
23,4 X 15,6 mm
Çözünürlük
VGA (640X480) Yakl. 921 k nokta
Etkin piksel sayısı
Yakl. 14,6 mega-piksel
Görüş alanı
Yakl. 100%
Toplam piksel sayısı
Yakl. 15,1 mega-piksel
Büyütme
Yakl. 0,86 X (APS-C, 50 mm, -1 m-1)
Renk filtresi
RGB ana renk filtresi
Göz noktası
Yakl. 20,2 mm
Diyopter ayarı
Yakl. -4,0+2,0 m-1
Mercek montajı
Tür
Samsung NX düzeneği
Odaklama
Mevcut mercek
Samsung mercek
Tür
Kontrast AF
Odaklama noktası
• Seçim: 1 nokta (serbest seçim)
• Çoklu: Normal 15 nokta,
Yakın çekim 35 nokta
• Yüz algılama: Maks. 10 yüz
Mod
Single AF (Tek Otomatik Odaklama), Continuous
AF (Sürekli Otomatik Odaklama), Manual Focus
(Manüel Odaklama)
i-Scene (i-Sahne) (merceğe bağlı)
AF Yardımcı Lambası
Yeşil LED
Tozlanmayı Azaltma
Deklanşör
Görüntü Sabitleme
Tür
Kaydırma (merceğe bağlı)
Mod
Mode 1 / Mode 2/ Kapalı
Bozukluk Düzeltme
Mercek Bozukluğunu Düzeltme açık/kapalı (merceğe bağlıdır)
i-Function (i-İşlev)
Tür
Süper sonik sürücü
Tür
Elektronik kumandalı dikey odaksal düzlemli
deklanşör
Hız
• Otomatik: 1/4000-30 san.
• Manüel: 1/4000-30 san.
(1/3 veya 1/2 EV Step)
• Bulb (zaman sınırı: 8 dak)
Ekran
Tür
AMOLED
Boyut
3,0" (7,6 cm)
Çözünürlük
VGA (640X480) 614 k nokta (PenTile)
Görüş alanı
Yakl. 100%
Kullanıcı ekranı
Icons (Simge), Grid Line (Kılavuz), Histogram
131
Ek >
Kameranın teknik özellikleri
Pozlama
Ölçüm sistemi
Otomatik zamanlayıcı
2-30 san. (1 saniye aralığında)
TTL 247 (19 X 13) Blok segmenti
Deklanşör düğmesi
SR9NX01 (isteğe bağlı)
Ölçüm: Multi, Center-weighted, Spot
Flaş
Ölçüm aralığı: EV 0-18
(ISO100·30 mm, F2.0)
Tür
TTL oto açılır flaş
Mod
Smart Flash (Akıllı Flaş), Auto (Otomatik),
Auto + Red (Otomatik + Kırmızı), Fill in (Dolgu),
Fill-in Red (Dolgu Kırmızı), 1st Curtain
(1. Perde), 2nd Curtain (2. Perde), Off (Kapalı)
Kılavuz numarası
11 (ISO 100'e kadar)
Görüş açısı
28 mm (35 mm film dengi)
Senk hızı
1/180 san'dan kısa.
Flaş EV
-2-+2 EV (0.5 EV Step)
Harici flaş
İsteğe bağlı Samsung harici flaşları: SEF15A,
SEF20A, SEF42A
Syncro
Flaş yuvası
Dengeleme
±3 EV (1/3 veya 1/2 EV Step)
AE kilidi
AEL düğmesi
ISO eşdeğeri
• 1 Step (1 Adımı): Auto (Otomatik), ISO 100,
ISO 200, ISO 400,
ISO 800, ISO 1600, ISO 3200
• 1/3 Step: Auto (Otomatik), ISO 100, ISO 125,
ISO 160, ISO 200, ISO 250, ISO 320,
ISO 400, ISO 500, ISO 640, ISO 800,
ISO 1000, ISO 1250, ISO 1600, ISO 2000,
ISO 2500, ISO 3200
Sürücü Modu
Mod
Single (Tekli), Continuous (Sürekli), Burst (Seri
Çekim), Timer (Süreölçer), Bracket (Poz Tarama)
(Otomatik pozlama, Beyaz Dengesi, resim
sihirbazı)
Sürekli çekim
• JPEG: Saniyede 3 çekim
Maks. 6 çekim-Mercek Distorsiyon Düzeltmesi
açık iken, Maks. 10 çekim-Mercek Distorsiyon
Düzeltmesi kapalı iken)
• RAW: Saniyede 3 çekim
Seri çekim
• Saniyede 10, 15 veya 30 kare
• Deklanşör her basıldığında 30 kare
Poz taramalı çekim
Otomatik poz tarama (±3EV), Beyaz
Dengelemeli Poz Tarama, Resim Sihirbazlı Poz
Tarama
Beyaz Dengesi
Mod
Auto WB (Otomatik BD), Daylight (Gün Işığı),
Cloudy (Bulutlu), Fluorescent White (Floresan
Beyaz), Fluorescent NW (Floresan NW),
Fluorescent Daylight (Floresan Günışığı),
Tungsten (Akkor), Flash WB (Flaş BD), Custom
Set (Özel Ayar), Color Temp. (Renk Sıcaklığı)
(Manüel)
Mikro ayar
Amber/Mavi/Yeşil/Macenta sırasıyla 7 adım
Dinamik Aralık Uzantısı
Akıllı aralık açma / kapama
132
Ek >
Kameranın teknik özellikleri
Resim Sihirbazı
Mod
Parametre
Standard (Standart), Vivid (Canlı), Portrait
(Portre), Landscape (Manzara), Forest (Orman),
Retro (Eskitilmiş), Cool (Soğuk), Calm (Sıcak),
Classic (Klasik), Custom1
(Özel 1), Custom2 (Özel 2), Custom3 (Özel 3)
Contrast (Kontrast), Sharpness (Netlik),
Saturation (Doygunluk), Color (Renk)
Çekim
Mod
Smart Auto (Akıllı Otomatik), Program,
Deklanşör Önceliği, Aperture Priority (Açıklık
Önceliği), Manüel, Mercek Önceliği, Sound
picture, Panorama, Scene (Sahne), Movie (Film)
Sahne modu
Beauty Shot (Güzellik Çekimi), Portrait, Children
(Çocuklar), Sports(Spor), Backlight (Arka
Işık), Close Up (Yakın Çekim), Text (Metin),
Landscape (Yatay), Sunset (Gün Batımı), Dawn
(Şafak), Beach & Snow (Kumsal ve Kar), Night
(Gece), Fireworks (Havai Fişek)
Sesli resim
Boyut
Kalite
Super Fine (Süper Kaliteli), Fine (Kaliteli),
Normal
RAW standardı
SRW
Renk alanı
sRGB, Adobe RGB
Video
Tür
MP4 (H.264)
Format
Film: H.264, Ses: AAC
Video Klip AE Modu
Program, Açıklık Önceliği
Film klibi
Ses açık/kapalı
(Çekim süresi: 25 dak'ya kadar)
Boyut
1280X720, 640X480, 320X240
Çekim hızı
Saniyede 30 kere
Ses
Mono
Düzenle
Sabit resim yakalama, Süre kırpma
Kayıttan Oynatma
Yalnızca JPEG
Tür
Kaydedilebilen süre
(çekimden önce/sonra 5 veya 10 san.)
Tek resim, Küçük resimler (3/9/20),
Slayt gösterisi, Film
Vurgulu uyarı
Mevcut
Düzenle
Red-eye Fix (Kırmızı göz düzeltme), Backlight
(Arka ışık), Photo Style Selector (Fotoğraf Stili
Seçici), Resize (Yeni Boyut), Rotate (Döndür),
Face Retouch (Yüz Rötuşu), Smart Filter (Akıllı
Filtre)
Akıllı filtre
Miniature (Minyatür), Fish-Eye (Balık gözü),
Defog, Halftone Dots (Yarım tonlu noktalar),
Soft Focus (Flulaştırma)
• JPEG (3:2): 14M (4592X3056),
10M (3872X2592), 6M (3008X2000),
2M (1920X1280), 1.4M (1472X976,
Sadece seri foto çekme)
• JPEG (16:9): 12M (4592X2584),
8M (3872X2176), 5M (3008X1688),
2M (1920X1080)
• JPEG (1:1): 9M (3056X3056),
6,7M (2592X2592), 4M (2000X2000),
1,6M (1280X1280)
• RAW: 14M (4592X3056)
133
Ek >
Kameranın teknik özellikleri
Akıllı filtre boyutu
Fotoğraf stil seçici
• JPEG (3:2): 6M (3008X2000),
2M (1920X1280), VGA (640X424)
• JPEG (16:9): 5M (3008X1688),
2M (1920X1080), VGA (640X360)
• JPEG (1:1): 4M (2000X2000),
1.6M (1280X1280), VGA (480X480)
Soft (Yumuşak), Vivid (Canlı), Forest (Orman),
Autumn (Sonbahar), Misty (Puslu), Gloomy
(Kasvetli), Classic (Klasik)
Veri Saklama
Ortam
Dosya biçimi
Harici bellek (İsteğe bağlı): SD kartı
(4 GB'a kadar garanti edilir), SDHC kartı
(32 GB'a kadar garanti edilir)
RAW (SRW), JPEG (EXIF 2.21), DCF,
DPOF 1.1, PictBridge 1.0
Doğrudan Yazıcı
DC güç girişi
bağlantısı
DC 9,0 V, 1,5 A (100-240 V)
Güç Kaynağı
Tür
•
•
•
*
Yeniden doldurulabilir pil: BP1310 (1300 mAh)
Şarj cihazı: BC1310
AC adaptör: AD9NX01 (İsteğe bağlı)
Güç kaynağı bölgenize bağlı olarak değişiklik
gösterebilir.
Boyutlar (G x Y x D)
123 X 87 X 39,8 mm (uzantılar hariç)
Ağırlık
353 g (pil ve hafıza kartı olmadan)
Çalışma Sıcaklığı
0-40 °C
Çalışma Nemi
PictBridge
5-85 %
GPS
Tür
İsteğe bağlı GPS modülüne sahip coğrafi yer
işareti ekleme (WGS 84)
Özellik
• Konum adı (Yalnızca İngilizce ve Korece)
• Google Haritalar bağlantısı (Intelli-studio ile
birlikte)
Yazılım
Intelli-studio, Samsung RAW Converter
* Bu teknik özellikler performans yükseltme amacıyla bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir.
* Diğer marka ve ürün adları kendi sahiplerinin ticari markalarıdır.
Arayüz
Dijital çıkış
USB 2.0 (HI-SPEED)
Video çıkışı
NTSC, PAL (seçilebilir)
HDMI 1.3: (1080i, 720p, 576p/480p)
Harici olarak açma
Dahil
134
Ek
Merceğin teknik özellikleri
Mercek Adı
SAMSUNG 18-55 mm F3.5-5.6 OIS II
SAMSUNG 20-50 mm F3.5-5.6 ED
SAMSUNG 20 mm F2.8
Odak Uzunluğu
18-55 mm (35 mm formatında
27,7-84,7 mm'ye eşdeğer)
20-50 mm (35 mm formatında 30,8-77
mm'ye eşdeğer)
20 mm (35 mm formatında 30,8 mm'ye
eşdeğer)
Grup Öğeleri
9 grupta 12 element
(1 asferik mercek dahil)
8 grupta 9 element (1 asferik mercek, 1
düşük dağınımlı mercek dahil)
4 grupta 6 element
(1 asferik mercek dahil)
Görüş Açısı
75,9°-28,7°
70,2°-31,4°
70,2°
Açıklık
F3.5-5.6 (minimum: F22),
(Açıklık Kanadı Sayısı: 7,
Dairesel Açıklık Diyaframı)
F3.5-5.6 (minimum: F22),
(Açıklık Kanadı Sayısı: 7,
Dairesel Açıklık Diyaframı)
F2.8 (minimum: F22),
(Açıklık Kanadı Sayısı: 7,
Dairesel Açıklık Diyaframı)
Düzenek Türü
Samsung NX düzeneği
Samsung NX düzeneği
Samsung NX düzeneği
Optik Görüntü Sabitleyici
Dahil
Dahil değil
Dahil değil
Minimum Odak Uzaklığı
0,28 m - sonsuzluk
0,28 m - sonsuzluk
0,17 m - sonsuzluk
Maksimum Büyütme
Yakl. 0,22 X
Yakl. 0,22 X
Yakl. 0,18X
i-Sahne Modu
Desteklenen (Beauty Shot (Güzellik),
Portrait (Portre), Children (Çocuklar),
Backlight (Arka Işık), Landscape
(Manzara), Sunset (Gün Batımı), Dawn
(Şafak), Beach & Snow (Kumsal ve Kar),
Night (Gece))
Desteklenen (Beauty Shot (Güzellik),
Portrait (Portre), Children (Çocuklar),
Backlight (Arka Işık), Landscape
(Manzara), Sunset (Gün Batımı), Dawn
(Şafak), Beach & Snow (Kumsal ve Kar),
Night (Gece))
Desteklenen (Backlight (Arka Işık),
Landscape (Manzara), Sunset (Gün
Batımı), Dawn (Şafak), Beach & Snow
(Kumsal ve Kar), Night (Gece))
Mercek Kapağı
Dahil
Dahil değil
Dahil değil
Filtre Boyutu
58 mm
40,5 mm
43 mm
Maks. Çap X Uzunluk
63 X 65,1 mm
64 X 39,8 mm
62,2 X 24,5 mm
Ağırlık
Yakl.198 g (kapak hariç)
Yakl. 119 g
Yakl. 89 g
Çalışma Sıcaklığı
0-40 °C
0-40 °C
0-40 °C
Çalışma Nemi
5-85 %
5-85 %
5-85 %
135
Ek >
Merceğin teknik özellikleri
Mercek Adı
SAMSUNG 30 mm F2
SAMSUNG 50-200 mm F4-5.6 ED OIS II
Odak Uzunluğu
30 mm (35 mm formatında 46,2 mm'ye eşdeğer)
50-200 mm (35 mm formatında 77-308 mm'ye eşdeğer)
Grup Öğeleri
5 grupta 5 element (1 asferik mercek dahil)
13 grupta 17 element (2 düşük dağınımlı mercek dahil)
Görüş Açısı
50,2°
31.4°-8.0°
Açıklık
F2 (minimum: F22), (Açıklık Kanadı Sayısı: 7, Dairesel Açıklık
Diyaframı)
F4-5.6 (minimum: F22), (Açıklık Kanadı Sayısı: 7, Dairesel
Açıklık Diyaframı)
Düzenek Türü
Samsung NX düzeneği
Samsung NX düzeneği
Optik Görüntü Sabitleyici
Dahil değil
Dahil
Minimum Odak Uzaklığı
0,25 m - sonsuzluk
0,98 m - sonsuzluk
Maksimum Büyütme
Yakl. 0,16 X
Yakl. 0,2 X
i-Sahne Modu
Desteklenmiyor
Desteklenen (Beauty Shot (Güzellik), Portrait (Portre),
Children (Çocuklar), Backlight (Arka Işık), Sports)
Mercek kapağı
İsteğe bağlı
Dahil
Filtre Boyutu
43 mm
52 mm
Maks. Çap X Uzunluk
61,5 X 21,5 mm
70 X 100,5 mm
Ağırlık
Yakl. 85 g (kapak hariç)
Yakl. 417 g (kapak hariç)
Çalışma Sıcaklığı
0-40 °C
0-40 °C
Çalışma Nemi
5-85 %
5-85 %
Mercek, sizdeki gerçek parçalardan farklı olabilir.
136
Ek
Sözlük
AdobeRGB
Adobe RGB, ticari baskı işlemlerinde kullanılır ve sRGB'den daha
geniş bir renk aralığına sahiptir. Renk aralığının daha geniş olması, bir
bilgisayardaki fotoğrafları kolayca düzenlemenize yardımcı olur.
AMOLED (Aktif matris organik ışık yayan diyot) /
LCD (Likit Kristal Ekran)
AMOLED, aydınlatılmasına gerek olmayan çok ince ve ışıklı bir
görüntü ekranıdır. LCD, genellikle tüketici elektroniklerinde kullanılan
görsel bir görüntülemedir. Bu görüntü, renkleri düşürmek için CCFL
veya LED gibi ayrı bir ışık gerektirir.
AEB (Otomatik Poz Dengesi)
Bu özellik farklı pozlardaki birkaç görüntüyü otomatik olarak
yakalayarak doğru pozlandırılmış görüntü yakalamanıza yardım eder.
Açıklık
Diyafram, kamera sensörüne ulaşan ışık miktarını kontrol eder.
AEL/AFL (Otomatik Poz Kilidi/Otomatik Odak Kilidi)
Bu özellikler, poza odaklanacağınız ya da hesaplayacağınız pozu veya
odağı kilitlemenize yardım eder.
AF (Otomatik Odaklama)
Kamera merceğini özneye otomatik olatak odaklayan bir sistemdir.
Kameranız otomatik olarak odaklanmak için kontrast kullanır.
Kamera sallanması (Bulanma)
Eğer kamera deklanşör açıkken taşınırsa, tüm görüntü bulanık
görünebilir. Deklanşör hızı yavaşladığında bu daha sık olur. Hassaslığı
artırarak, flaş kullanarak veya deklanşör hızını daha hızlıya getirerek
kamera sallanmasını önleyin. Alternatif olarak bir üçayak veya OIS
işlevi kullanarak kamerayı dengeleyin.
Renk alanı
Kameranın görebileceği renklerin aralığı.
137
Ek >
Sözlük
Renk sıcaklığı
DPOF (Dijital Baskı Siparişi Formatı)
Renk Sıcaklığı, 'Kelvin derece' (K) olarak ölçülen ve belirli türde bir
ışık kaynağının renk tonunu ifade eden bir değerdir. Renk sıcaklığı
arttığından, ışık kaynağının rengi daha mavimsi kalitededir. Renk
sıcaklığı azaldığından, ışık kaynağının rengi daha kırmızımsı
kalitededir. 5500 Kelvin derecede ışık kaynağının rengi gün ortasındaki
güneşe benzer.
Baskı bilgilerini yazmak için olan bir biçimdir, örneğin bir bellek
kartındaki görüntüleri ve baskı sayısını seçmek gibi. Zaman zaman
fotoğraf mağazalarında bulunan DPOF uyumlu yazıcılar güvenilir baskı
almak için kartınızdaki bilgileri okuyabilir.
EV (Poz Değeri)
Kompozisyon
Fotoğrafçılıkta kompozisyon, fotoğraftaki öznelerin düzenlenmesi
anlamına gelir. Genelde üçte bir kuralına sadık kalarak iyi bir
kompozisyon elde edilebilir.
DCF (Kamera Dosya Sistemi için Tasarım kuralı)
Japan Electronics and Information Technology Industries Association
(JEITA) tarafından geliştirilen dijital kameralar için dosya biçimini ve
dosya sistemini tanımlamada kullanılan bir teknik özelliktir.
Alan derinliği
Fotoğrafta kabul edilebilir şekilde odaklanılabilecek en yakın ve en
uzak noktalar arasındaki mesafe. Alan derinliği mercek diyaframına,
odak uzunluğuna ve kamera ile özne arasındaki mesafeye göre
değişir. Örneğin daha küçük bir diyafram seçilmesi alan derinliğini
artıracak ve kompozisyon arkaplanını bulandıracaktır.
Aynı pozu veren kameranın deklanşör hızının tüm kombinasyonları ve
mercek diyaframı.
EV Düzeltme
Bu özellik, fotoğraflarınızın pozunu iyileştirmek için kamera tarafından
ölçülen poz değerini sınırlı artışlarda hızlı bir şekilde ayarlamanıza
olanak sağlar.
Exif (Değiştirileblir Görüntü Dosyası Biçimi)
Japan Electronic Industries Development Association (JEIDA)
tarafından tasarlanan dijital kameralar için bir görüntü dosyasını
tanımlayan teknik özelliktir.
138
Ek >
Sözlük
Pozlama
H.264/MPEG-4
Kameranın sensörüne ulaşan ışık miktarıdır. Pozlama, deklanşör hızı,
diyafram değeri ve ISO hassaslığından oluşan bir kombinasyon ile
kontrol edilir.
Uluslararası standartlar örgütleri ISO-IEC ve ITU-T tarafından
belirlenen yüksek sıkıştırmaya sahip video biçimidir. Bu kod çözücü,
Joint Video Team (JVT) tarafından geliştirilen düşük bit hızlarında iyi
video kalitesi sağlayabilmektedir.
Flaş
Zayıf ışık bulunan ortamlarda yeterli pozlama oluşturmaya yardımcı
olan bir hızlı ışıktır.
Odak uzunluğu
Merceğin ortasında odak noktasına kadar olan mesafe (milimetre).
Odak uzunluğunun fazla olması, görüş açısının daralmasına ve özne
büyümesine neden olur. Kısa odak uzunlukları, daha geniş görüş
açıları sağlar.
Histogram
Görüntü sensörü
Görüntüdeki her piksel için bir fotosit içeren dijital kameranın fiziksel
kısmıdır. Her fotosit, pzolama sırasında oluşan ışık parlaklığını
kaydeder. CCD (Şarj Destekli Aygıt) ve CMOS (Tamamlayıcı Metal
Oksit Yarıiletken) genel sensör türleridir.
ISO duyarlılığı
Kameranın ışığa karşı hassaslığı video kamerasında kullanılan dengi
film hızına bağlıdır. Yüksek ISO hassaslık ayarlarında kamera daha
yüksek deklanşör hızını kullanır, bu da kameranın sallanması ve düşük
ışığın sebep olacağı bulanmayı düşürebilir. Ancak, yüksek hassaslığa
sahip görüntüler grültüye karşı daha duyarlıdır.
Görüntü parlaklığının grafiksel bir temsilidir. Yatay eksen parlaklığı
gösterirken dikey eksen piksel sayısını gösterir. Histogramdaki soldaki
(çok koyu) ve sağdaki (çok parlak) yüksek noktalar fotoğrafın yanlış
pozlandığını gösterir.
139
Ek >
Sözlük
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
Gürültü
Dijital görüntüleri sıkıştırmak için kullanılan bir yöntemdir. JPEG
görüntüleri, görüntü çözünürlüğüne en az hasarı verecek şekilde
fotoğrafların dosya boyutunu düşürür.
Dijital bir görüntüde yanlış ya da rastgele yerleştirilmiş parlak pikseller
gibi görünen yanlış yorumlanmış piksellerdir. Fotoğraflar yüksek
hassaslık ile çekildiğinde veya hassaslık karanlık bir yerde otomatik
olarak ayarlandığında genellikle gürültü oluşur.
Ölçüm
Ölçüm, kameranın ışık miktarını ölçmek için kullandığı yöntemi
gösterir.
NTSC (Ulusal Televizyon Sistemi Komitesi)
Bir video renkli kodlama standardı çoğunlukla Japonya, Kuzey
Amerika, Filipinler, Güney Amerika, Güney Kore ve Tayvan'da
kullanılmaktadır.
MF (Manüel Odak)
Kamera merceğini özneye manüel olarak odaklayan bir sistemdir. Bir
özneye odaklanmak için odak halkasını kullanabilirsiniz.
Optik yakınlaştırma
Bu genel bir yakınlaştırma olup bir mercek ile görüntüleri büyütebilir ve
görüntülerin kalitsini bozmaz.
MJPEG (Hareketli JPEG)
Bir JPEG görüntüsü gibi sıkıştırılan bir video biçimidir.
PAL (Faz Alternatif Hattı)
Bir video renk kodlama standardı olup Afrika, Asya, Avrupa ve Orta
Doğuda birçok ülkede kullanılmaktadır.
140
Ek >
Sözlük
Kalite
sRGB (Standart RGB)
Dijital bir görüntüde kullanılan sıkıştırma oranını ifade eder. Yüksek
kalitede görüntüler daha düşük sıkıştırmaya sahip olup bu durum
genellikle daha büyük dosya boyutu ile sonuçlanır.
IEC (Uluslararası Elektroteknik Komisyonu) tarafından oluşturulan
uluslararası renk alanı standardı. Bu, PC monitörleri için renk
alanından tanımlanmıştır ve Exif için standart renk alanı olarak da
kullanılmıştır.
RAW (CCD ham veri)
Orijinal, işlenmeyen veriler doğrudan kameranın görüntü sensöründen
alınır. Beyaz Denge, kontrast, doygunluk, netlik ve diğer veriler görüntü
standart dosya biçimine sıkıştırılmadan önce düzenleme yazılımı
kullanılarak manüple edilebilir.
Çözünürlük
Dijital görüntüde bulunan piksel sayısı. Yüksek çözünürlükteki
görüntülerde daha fazla piksel vardır ve düşük çözünürlükteki
görüntülere göre normalde daha fazla ayrıntı gösterir.
Parlaklık Alma
Görüntünün merkezi ile karşılaştırıldığında görüntünün çevresindeki
(dış kenarlar) parlaklığı veya doygunluğu düşürmektedir. Parlaklık
alma, görüntünüz merkezine yerleştirilen öznelere odaklanarak çizim
yapar.
Beyaz denge (renk dengesi)
Bir görüntüdeki renklerin yoğunluğunun ayarlanmasıdır (normalde asıl
renkler kırmızı, yeşil ve mavidir). Beyaz Dengeyi veya renk dengesini
ayarlamadaki amaç bir görüntüdeli renklerin doğru bir şekilde elde
edilmesini sağlamaktır.
Deklanşör hızı
Deklanşör hızı, deklanşörün açılıp kapanma süresini belirtir ve görüntü
sensörüne ulaşmadan önce açıklıktan geçen ışık miktarını kontrol
ettiğinden, bir fotoğrafın parlaklığı açısından önemli bir faktördür.
Yüksek deklanşör hızı ışığın içeri girmesi için daha az süre tanır; bu
nedenle, fotoğraf daha karanlık olur ve hareketli özneler daha kolay
dondurulur.
141
Ek
İsteğe bağlı aksesuarlar
Kamera çantası
Kamera çantasını ayrıca satın alabilirsiniz.
Hafıza kartı
Bu kamera SD (Güvenli Dijital) ve SDHC
(Güvenli Dijital Yüksek Kapasiteli) hafıza
kartlarını kabul eder.
HDMI kablosu
Kamerayı HDMI (HDMI C tipi) kablosu
olan HDMI uyumlu bir monitöre bağlayarak
yüksek tanımlı fotoğraflar ve videolar
görüntüleyebilirsiniz.
Adaptör
Adaptörü güç çıkışına bağlayarak pili şarj
edebilirsiniz.
Askı
Askıları ayrıca satın alabilirsiniz.
A/V kablosu
A/V kablosunu kullanarak kameranızı diğer
cihazlara bağlayabilirsiniz.
Pil seti
Ek pil setleri alabilirsiniz.
• Bu çizimler sizdeki gerçek parçalardan farklı olabilir. Ayrıntılar için bu
Deklanşör düğmesi
Deklanşör düğmesi üçayak üzerinde
kullanıldığında sarsıntıyı azaltır.
isteğe bağlı aksesuarların kendi kullanım kılavuzlarına bakın.
• Yalnızca, Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın.
Samsung, diğer üreticilere ait aksesuarları kullanmanızdan kaynaklanan
hasarlardan sorumlu değildir.
Filtre
Merceklerinize filtreler takarak farklı renklerde
efektler yaratabilirsiniz.
142
Ek
Dizin
A
D
Açıklık 12, 16
Deklanşör hızı 14, 16
Akıllı Albüm 83
Digital Print Order Format
(DPOF) 106
Alan Derinliği (DOF) 13, 18
F-numarası 13
Fotoğraflar
büyütme 85
çekim seçenekleri 51
düzenleme 89
HDTV'de görüntüleme 104
kamerada görüntüleme 82
tonu ayarlama 116
TV'de görüntüleme 103
Dosyalar
bilgisayara aktarma 108
fotoğraf formatı 52
koruma 83
Mac'e aktarma 109
RAW formatını düzenleme 115
silme 83
video formatı 52
B
Bakım 120
Bracketing (Poz Tarama) 66, 68
Ç
Çekim modları
Aperture Priority
(Diyafram Önceliği) 41
Manüel 42
Mercek Önceliği 42
Movie (Film) 48
Panorama modu 45
Program 40
Sahne 46
Ses Resim modunu kullanma 45
Shutter Priority
(Deklanşör Önceliği) 41
Smart Auto (Akıllı Otomatik) 39
Çekim yöntemi 66
Drive (Film İlerletme)
(bkz. Çekim yöntemi) 66
Fotoğraf stilleri 57
H
Hafıza kartı 122
Duruş 11
I
F
Intelli-Studio 110
Fader (Karartıcı) 79
ISO duyarlılığı 15, 16, 53
K
Kamera
bağlantısını kesme
(Windows) 109
bilgisayara bağlama 108
çıkarılabilir disk olarak
bağlama 108
düzen 26
Kırmızı göz etkisi 71
M
Mercekler
düzen 32
işaretler 35
kilidi açma 34
kilitleme 33
teknik özellikleri 135
MF yardımı 65
Flaş 70
açılır düğme 71
ışığı yansıtarak fotoğraf
çekme 23
kılavuz numarası 22
yoğunluğu 72
O
İ
i-Function (i-İşlev) 43
İsteğe bağlı aksesuarlar
flaş düzeni 36
flaşı bağlama 36
GPS modülü düzeni 37
GPS modülünü takma 38
Odak uzunluğu 17
Optik Görüntü Sabitleme (OIS) 76
Otomatik odaklama 59
143
Ek >
Dizin
Ö
Ü
Ölçüm 73
Üçte bir kuralı 20
P
V
Panorama modu 45
Videolar
görüntüleme 87
seçenekler 79
PictBridge 105
Picture Wizard
(Resim Sihirbazı) 57
Pil
ömrü 125
teknik özellikleri 125
Z
Zamanlayıcı 67
Poz Değeri (EV) 13, 77
R
Renk alanı 58
S
Samsung RAW Converter 114
Ses Resim modunu kullanma 45
Slayt gösterisi 85
Sözlük 137
144
Ek
Bu Ürünü Doğru Bir Şekilde Atma
(Atık Elektrik ve Elektronik Ekipmanı)
(Avrupa Birliği ve farklı toplama sistemleri olan diğer Avrupa
ülkeleri için geçerlidir)
Üründe veya ürüne ait belgelerde yer alan bu işaret, ürünün
kullanım ömrü dolduğunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması
gerektiğini gösterir. Denetlenmeyen atıklardan dolayı çevreye
veya insan sağlığına zarar verme olasılığını önlemek için lütfen bu
cihazı diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının tekrar
kullanılabilmesini sağlamak üzere gerektiği şekilde geri dönüşüm
sağlayın. Bireysel kullanıcılar çevre açısından güvenli geri dönüşüm
sağlamak için bu ürünü nereye ve nasıl teslim edecekleri konusunda
daha fazla bilgi almak üzere ürünü satın aldıkları satıcıyla veya
yerel resmi kurumla iletişim kurmalıdırlar. Kurumsal kullanıcılar
tedarikçileriyle irtibat kurmalı ve satın alma sözleşmesindeki hüküm
ve koşulları kontrol etmelidir. Bu ürün diğer ticari atıklarla karıştırılarak
atılmamalıdır.
Bu ürünün doğru şekilde atılması
(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa
ülkeleri için geçerlidir)
Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin
kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması
gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC
Yönetmeliği 2006/66’da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva,
kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu
maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.
Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını
özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz
pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.
145
Satış sonrası servisler veya sorularınız için lütfen ürününüzle birlikte
verilen garantiye bakın veya http://www.samsung.com/ adresindeki
web sitemizi ziyaret edin.
Download PDF

advertising