Samsung | BD-E5500 | Samsung BD-E5500 3D Smart Blu-Ray Oynatıcı SMART HUB manual

KULLANIM KILAVUZU
İç
çindekiler
Ağ Bağ
ğlantın
nızın Yapılandıırılmas
sı: İlk Adımlar
3
Simgelerin Düzenle
enmesi
14
• Kablolu Ağlar için
4
• Simgelerin Taşınması
14
• Kablosuz Ağlar için
5
• Yeni Klasör Oluşturulması
15
Yazılım
mın Yük
kseltilm
mesi
7
• Klasöre Simge Eklenmesi
15
Smart Hub'ın
n Çalışttırılmas
sı
9
• Klasörün Yeniden Adlandırılması
16
• Bir Uygulamanın Kilitlenmesi
17
• Bir Uygulamanın Kilidinin Açılması
18
Samsu
ung He
esabınızzın Kay
ydedilm
mesi
19
Samsu
ung Ap
pps'in Kullanılması
21
Akıllı Arama İşlevinin Kulla
anılması
22
Samsu
ung He
esabınızzın Oluşturulm
ması
10
Smart Hub Servisinde Otu
urum Açılmas
sı
11
Smart Hub Servisinde Otu
urumun
n Kapa
atılmasıı 11
Unutullan bir Şifrenin Sıfırla
anmas
sı
12
Bir Sm
mart Hu
ub Hesa
abının TV Hes
sap
Listesii'nden Kaldırıllması
12
Simgeleri Sıralama
14
※ İşlevler oynatıcı modelinize bağlı olarak farklılık gösterebilir.
※ Bu kılavuzdaki şekiller resimleme amacıyla çizilmiştir ve ürünün gerçek görünümünden farklılık gösterebilir.
Ağ Bağlantınızın Yapılandırılması: İlk
Adımlar
1
Uzaktan kumandadaki [HOME]
düğmesine basın.
HOME
4
※ Bir kablosuz ağınız varsa oynatıcınızı
bağlamak istediğiniz erişim noktasının açık
olduğundan emin olun. Erişim noktası bir
kablosuz yönlendirici, modem, vb. olabilir.
Ağınız kabloluysa, LAN kablosunun bir ucunu
oynatıcınızın arkasındaki LAN bağlantı noktasına
ve diğer ucunu bir yönlendiriciye ya da modeme
bağlayın.
2
3
Ana Sayfa ekranından,
<Ayarlar> öğesine
gidin ve ardından e
düğmesine basın.
5
<Ağ Ayarları> öğesine
gidin ve ardından e
düğmesine basın.
Ağ Ayarları penceresi
görüntülendiğinde,
ağ yapılandırmasını
tamamlamak için sayfa
4'te bulunan "Kablolu
Ağlar için" veya sayfa
5'de bulunan "Kablosuz
Ağlar için" bölümüne
gidin.
※ Oynatıcınız ağınızı hızlı
ve kolay bir şekilde
yapılandırmanızı sağlayan
çeşitli ağ yapılandırma
yöntemlerini (Kablolu/
Kablosuz, WPS (PBC))
desteklemektedir.
<Ağ> öğesine gidin
ve ardından e
düğmesine basın.
3 - Türkçe
❙ Kablolu Ağlar için
Kablolu - Otomatik
Kablolu - Manuel Yapılandırma
Ağınız bir Statik IP adresi gerektirmiyorsa otomatik prosedürü kullanın. Çoğu ağ
Statik IP adresi gerektirmemektedir.
IP adresiniz statikse veya Otomatik prosedürü çalışmıyorsa, Ağ Ayarları
değerlerini elle ayarlamanız gerekir.
1
2
Ağ Ayarları
menüsünden
Kablo öğesini seçin
ve ardından e
düğmesine basın.
Oynatıcı ağ bağlantısını
doğrular ve ardından
ağa bağlanır.
Ağ bağlantısı işlemi
tamamlanınca e
düğmesine basın.
1
2
3
4 - Türkçe
Ağ Ayarları ekranından <Kablo> öğesini seçin ve ardından e
düğmesine basın. Ağ Durumu ekranı gözükür. Oynatıcı ağ bağlantısını
doğrulamaya çalışır ve başarısız olur.
Ekranın sağındaki
<IP Ayarları> öğesini
seçin ve ardından e
düğmesine basın. IP
Ayarı ekranı gözükür.
IP Modu alanını seçin ve ardından Manuel olarak ayarlayın.
4
Ağ değerlerini girmek için uzaktan kumandanızdaki rakam düğmelerini
kullanın. Giriş alanları arasında geçiş yapmak için uzaktan kumandadaki
▲▼◄► düğmelerini kullanın.
✎ Bu değerleri İnternet sağlayıcınızdan edinebilirsiniz. Bu değerleri ayrıca Windows işletim
sistemli çoğu bilgisayarda görüntüleyebilirsiniz.
5
İşlem tamamlandığında,
Tamam öğesini
işaretleyin ve ardından
e düğmesine basın.
Oynatıcı ağ bağlantısını
doğrular ve ardından
ağa bağlanır.
❙ Kablosuz Ağlar için
1
2
3
5 - Türkçe
Oynatıcınızı bağlamak istediğiniz erişim noktasının açık olduğundan emin
olun. Erişim noktası bir kablosuz yönlendirici, modem, vb. olabilir.
Ağ Ayarları
menüsünden Kablosuz
(Genel) öğesini seçin
ve ardından e
düğmesine basın.
e düğmesine
basın. Oynatıcınız
erişim noktalarını
taramaya başlar. İşlem
tamamlandığında
bulduğu erişim
noktalarının listesini
görüntüler.
4
Oynatıcınızı bağlamak
istediğiniz erişim
noktasının üzerine
gelin ve ardından e
düğmesine basın.
5-1 Sabit bir IP adresi
kullanmak istiyorsanız
ekrandan <IP Ayarları>
öğesini seçin ve gerekli
IP adresi ayarlarını
manuel olarak girin.
- IP Adresi
- Alt Ağ Maskesi
- Ağ Geçidi
5
e düğmesine basın.
Oynatıcı ağınıza
bağlanır.
✎ Ağınızda bir güvenlik
anahtarı varsa Güvenlik
Anahtarını Girin penceresi
görüntülenir. Klavyeyi
kullanarak anahtarı girin.
İşlem tamamlandığında,
▲▼◄► düğmelerini
kullanarak Bitti öğesini
seçin, e düğmesine
basın ve ardından Adım
6'ya geçin.
- DNS Sunucusu
6
Ağ ayarlarını
yapılandırmayı
tamamladıktan sonra
<Tamam> düğmesine
basın.
✔ WPS'yi destekleyen bir cihaz kullanırken
1. "Ağ Bağlantınızın Yapılandırılması: İlk Adımlar" bölümünde bulunan 1 ila 5
arasındaki adımları uygulayın.
2. "WPS(PBC)" öğesini seçin.
3. Ekranda gösterilen talimatları uygulayın.
✎ Notlar
- WPS'yi destekleyen cihazlarda bir WPS (PBC) düğmesi bulunur.
6 - Türkçe
Yazılımın Yükseltilmesi
Samsung zaman zaman mevcut yazılımda güncellemeler yapabilir. Güncellenen
yazılımı oynatıcınıza yüklemek için aşağıdaki talimatları takip edin.
1
2
Uzaktan kumandadaki
[HOME] düğmesine
basın.
Ana Sayfa ekranından,
<Ayarlar> öğesine
gidin ve ardından e
düğmesine basın.
HOME
3
4
7 - Türkçe
<Destek> öğesine
gidin ve ardından e
düğmesine basın.
<Yazılım Yükseltme>
öğesine gidin ve ardından
e düğmesine basın.
5
Yükseltilmesi gereken
yazılım otomatik olarak
aranır ve yüklenir.
6
Yükseltme ekranı penceresi her yöntemde farklılık gösterebilir.
7
Diğer uygulamalar çalıştırıldıklarında otomatik olarak yükseltilir.
8 - Türkçe
Smart Hub'ın Çalıştırılması
1
2
Uzaktan kumandadaki
[SMART HUB]
düğmesine basın.
Smart Hub servisini ilk
kez çalıştırdığınızda,
Samsung Servis Koşulları
ve Şartları görüntülenir.
Koşulları okuyun ve eğer
kabul ediyorsanız devam
etmek için <Kbl Edyrm>
düğmesine ve ardından
e düğmesine basın.
SMART
3
HUB
Samsung Gizlilik
Politikası penceresi
görüntülenir. Politikayı
okuyun ve eğer kabul
ediyorsanız devam
etmek için <Kbl Edyrm>
düğmesine ve ardından
e düğmesine basın.
※ <Reddediyorum> düğmesine
basarsanız, Smart Hub
servisinden yararlanamazsınız.
4
※ <Reddediyorum> düğmesine
basarsanız, Smart Hub
servisini kullanamazsınız.
9 - Türkçe
Smart Hub'ı
Güncelle penceresi
görüntülendiğinde,
<Tamam> düğmesine
ve ardından e
düğmesine basın.
Samsung Hesabınızın Oluşturulması
1
2
3
Uzaktan kumandadaki
[SMART HUB]
düğmesine basın.
4
SMART
HUB
Oturum Açma penceresini görüntülemek için uzaktan kumandadaki a
düğmesine basın. (Düğme ile ilgili açıklama için ekranın alt kısmına bakın.)
Oturum Açma penceresi
görüntülendiğinde,
<Hesap Oluştur>
düğmesine ve ardından
e düğmesine basın.
Samsung Hesabı
alanına gidin ve ardından
e düğmesine basın. Bir
metin giriş ekranı ile tuş
takımı içeren bir pencere
görüntülenir. Tuş takımını
kullanarak kimlik adınız
olarak kaydedilecek olan
bir e-posta adresi girin.
Hesap, aşağıdaki biçimde gösterildiği gibi geçerli bir e-posta adresi
olmalıdır: sample@sample.com veya sample@sample.net. Ardından, şifre
alanına bir şifre girin ve bu şifreyi yine aynı şekilde Şifreyi Onayla alanına
girin.
5
10 - Türkçe
Tüm bilgileri girdikten sonra, <Hesap Oluştur> öğesine gidin ve
ardından e düğmesine basın. Hesabınız oluşturulacaktır.
Smart Hub Servisinde Oturum Açılması
1
Smart Hub'ı
çalıştırmak için uzaktan
kumandadaki [SMART
HUB] düğmesine basın.
SMART
HUB
Smart Hub Servisinde Oturumun
Kapatılması
1
2
2
3
Oturum Açma penceresini görüntülemek için uzaktan kumandadaki
a düğmesine basın. (Düğme ile ilgili açıklama için ekranın alt kısmına
bakın.)
Oturum Açma
penceresinde, kimliğinizi
ve şifrenizi girin.
Pencerenin altında
bulunan <Oturum Aç>
düğmesine ve ardından
e düğmesine basın.
11 - Türkçe
Smart Hub servisinde oturum açılmış durumdayken, uzaktan
kumandadaki a düğmesine basın.
Oturum Kapatmayı
Onayla penceresi
görüntülendiğinde,
<Tamam> seçeneğine
gidin ve e düğmesine
basın.
Unutulan bir Şifrenin Sıfırlanması
Şifrenizi unuttuysanız aşağıdaki talimatları izleyin.
1
2
3
Şifresini unutmuş
olduğunuz hesabı
(e-posta adresi) girin,
<Şifre sıfırla> öğesine
gidin ve ardından e
düğmesine basın.
Bir Smart Hub Hesabının TV Hesap
Listesi'nden Kaldırılması
1
2
İlgili talimatların, girdiğiniz
e-posta adresine (hesap)
gönderileceği mesajını
içeren bir onay penceresi
görüntülenir. <Tamam>
seçeneğinin üzerine
gidin ve ardından e
düğmesine basın.
Smart Hub'ı
çalıştırmak için uzaktan
kumandadaki [SMART
HUB] düğmesine basın.
12 - Türkçe
HUB
Ayarlar penceresini görüntülemek için uzaktan kumandadaki }
düğmesine basın.
※ Düğme ile ilgili açıklama için ekranın alt kısmına bakın.
Şifrenizi sıfırlamak için talimatları izleyin.
SMART
3
4
<Hesap Yönetimi>
öğesine gidin ve
ardından e düğmesine
basın.
<TV Hesap Listesinden
Kaldır> öğesine gidin ve
ardından e düğmesine
basın.
5
6
13 - Türkçe
Şifrenizi girip <Tamam>
düğmesine ve ardından
e düğmesine basın.
Silme işlemini onaylayıp
onaylamadığınızı soran
bir onay penceresi
görüntülenir. Geçerli
hesabı TV Hesap
Listesi'nden kaldırmak
için <Tamam>
düğmesinin üzerine
gelin ve ardından e
düğmesine basın.
Simgeleri Sıralama
1
Smart Hub'ı
çalıştırmak için uzaktan
kumandadaki [SMART
HUB] düğmesine basın.
Simgelerin Düzenlenmesi
SMART
HUB
Smart Hub'ı çalıştırmak için uzaktan kumandadaki [SMART HUB] düğmesine
basın ve ardından düzenlemek istediğiniz simgenin üzerine gelin.
❙ Simgelerin Taşınması
1
2
3
Düzen Modu girişi için
uzaktan kumandadaki
sarı { düğmesine basın.
Sıralama Anahtarları penceresini görüntülemek için uzaktan
kumandadaki yeşil b düğmesine basın. (Düğme hakkındaki açıklama
için ekranın alt kısmına bakın.)
Simgeleri çeşitli biçimlerde sıralayabilirsiniz. Kullanmak istediğiniz
sıralama yöntemine gidin ve e düğmesine basın. Ad, Yükleme
Tarihi, Sıklık, Kategori, Kullanıcı Tanımlı veya Varsayılan seçeneklerini
belirleyebilirsiniz.
2
3
14 - Türkçe
Taşımak istediğiniz
simgeleri seçin.
Taşı öğesini seçin ve e düğmesine basın.
❙ Yeni Klasör Oluşturulması
1
2
Düzenleme Modu
girişi için uzaktan
kumandadaki sarı {
düğmesine basın ve
ardından <Yeni Klasör>
öğesini seçin.
Oluşturmak istediğiniz
klasörün adını girin
ve ardından e
düğmesine basın. Klasör
ve ilgili klasör simgesi
oluşturulur.
❙ Klasöre Simge Eklenmesi
1
2
3
4
15 - Türkçe
Taşımak istediğiniz
simgenin üzerine gelin.
Düzen Modu girişi için uzaktan kumandadaki sarı { düğmesine basın.
Klasöre taşınacak
olan simgeleri seçin ve
ardından <Klasöre Taşı>
seçeneğini belirleyin.
Simgeyi taşıyabileceğiniz
klasörlerin bir listesi
görüntülenir. İstediğiniz
klasörün üzerine gidin ve
ardından e düğmesine
basın.
❙ Klasörün Yeniden Adlandırılması
1
2
Yeniden adlandırmak
istediğiniz simgeye
gidin ve Düzen Modu
girişi için uzaktan
kumandadaki sarı {
düğmesine basın.
3
Ok düğmelerini
kullanarak <Klsr Yne
Adlndr> öğesine gidin ve
ardından e düğmesine
basın.
16 - Türkçe
Seçilen klasöre
uygulamak istediğiniz
yeni adı girin ve ardından
e düğmesine basın.
Seçilen klasörün adı
değiştirilir.
❙ Bir Uygulamanın Kilitlenmesi
• Belirli uygulamaları başka kişilerin kullanmasını önlemek için kilitleyebilirsiniz.
(Varsayılan olarak sunulan klasörleri ve uygulamaları silemezsiniz.)
1
2
Kilitlemek istediğiniz
simgeye gidin ve uzaktan
kumandadaki sarı {
düğmesine basın.
3
Kilitlenecek simgeleri
seçin ve ardından <Kilit>
seçeneğini belirleyin.
17 - Türkçe
4 karakter uzunluğunda
bir parola girin. Servis
Kilidi Etkinleştirildi açılır
mesajı gözükür. e
düğmesine basın.
Uygulamanın yanındaki
Kilit sembolü kapanır.
Artık uygulamaya
erişebilmek için şifreyi
girmeniz gerekecektir.
❙ Bir Uygulamanın Kilidinin Açılması
1
2
Erişmek istediğiniz
uygulamanın simgesine
gidin ve uzaktan
kumandadaki sarı {
düğmesine basın.
3
Kilidi açılacak simgeleri
seçin ve ardından <Kilit
aç> seçeneğini belirleyin.
18 - Türkçe
4 karakter uzunluğundaki
doğru şifreyi girin. Servis
Kilidi Serbest Bırakıldı
açılır mesajı gözükür.
e düğmesine basın.
Uygulamanın yanındaki
kilit sembolü açılır.
Yeniden kilitlemek için
sayfa 17'de belirtilen
adımları izleyin.
Samsung Hesabınızın Kaydedilmesi
1
Bir bilgisayardan http://
www.samsung.com/
adresine gidin ve yeni bir
hesap oluşturun.
3
Smart Hub'ı
çalıştırmak için uzaktan
kumandadaki [SMART
HUB] düğmesine basın.
SMART
HUB
✎ Ana sayfa içerikleri ülkeye
göre farklılık gösterebilir.
4
2
Ücretli bir uygulamayı
yükleyebilmek için
ödeme yapmanız
gerekir. Banka kartınızı
kullanabilirsiniz. (Daha
fazla bilgi için, web
sitesindeki talimatlara
bakın.)
Ayarlar penceresini görüntülemek için uzaktan kumandadaki mavi }
düğmesine basın.
※ Düğme ile ilgili açıklama için ekranın alt kısmına bakın.
19 - Türkçe
5
6
<Hesap Yönetimi>
öğesine gidin ve
ardından e düğmesine
basın.
<Servis Hesabını
Kaydedin> öğesine
gidin ve ardından e
düğmesine basın.
7
8
20 - Türkçe
Abonelik ayarlarını
değiştirmek için
Samsung Apps
öğesinin üzerine gelip
e düğmesine basın.
<Kaydet> öğesini
seçin ve ardından e
düğmesine basın.
"http://www.samsung.
com/" adresinde
oluşturduğunuz hesabın
adını ve şifresini girin,
<Tamam> düğmesinin
üzerine gelin ve ardından
e düğmesine basın.
Kayıtlı servis
çalıştırıldığında, girilen
hesap bilgileri kullanılarak
kayıtlı Serviste
oturumunuz açılacaktır.
Samsung Apps'in Kullanılması
1
2
Smart Hub'ı
çalıştırmak için uzaktan
kumandadaki [SMART
HUB] düğmesine basın.
Ekranın sol orta kısmında
bulunan "Samsung
Apps" i çalıştırın.
SMART
3
HUB
4
21 - Türkçe
Ücretli bir uygulamayı yükleyebilmek için bir Samsung Apps hesabınızın
olması gerekmektedir. Bir hesabınız yoksa, bu kılavuzdaki Samsung
hesabının kaydedilmesi prosedürünü açıklayan bölüme başvurarak bir
hesap oluşturun.
(Bkz. sayfa 19~20.)
Yüklemek istediğiniz
uygulamanın simgesinin
üzerine gelin ve ardından
e düğmesine basın.
Seçilen uygulama ile
ilgili bilgileri gösteren
Uygulama Ayrıntıları
penceresi görüntülenir.
5
<Şimdi Yükle> öğesine
gidin ve ardından
yüklemeyi başlatmak için
e düğmesine basın.
Akıllı Arama İşlevinin Kullanılması
Akıllı Arama penceresini kullanarak bilgi arayabilirsiniz.
Ayrıca, popüler arama sözcüklerinin listesi ile popüler uygulamaların listesini
görüntüleyebilirsiniz.
1
6
Yükleme
tamamlandığında,
kolaylıkla erişebilmeniz
için yüklenen uygulamaya
ait bir simge ekranda
otomatik olarak
görüntülenir.
2
22 - Türkçe
Smart Hub Ana Sayfa
ekranında bulunan
<Search> öğesinin
üzerine gelin ve ardından
e düğmesine basın.
Akıllı Arama penceresi
görüntülenir.
3
4
Arama terimi olarak kullanmak istediğiniz sözcükleri girin. Ekranın altında
bulunan popüler arama sözcüklerinden birini seçmek için ok tuşlarını
kullanarak istediğiniz öğenin üzerine gelin ve ardından e düğmesine
basın.
4-1 Ekranın altında
görüntülenen popüler
uygulamalardan birini
seçerseniz, Akıllı Arama
özelliği uygulamayla ilgili
bilgileri arayacaktır.
Girdiğiniz sözcüklere
karşılık gelen arama
sonuçları görüntülenir.
4-2 Arama Sonuçları
penceresinin Samsung
Apps kısmında
görüntülenen bir
uygulamayı yüklemek
için uygulamanın üzerine
gelin ve ardından e
düğmesine basın.
4-3 Yükleme için Samsung Apps ekranına yönlendirileceksiniz. Yüklemeyle
ilgili daha fazla bilgi için "Samsung Apps'in Kullanılması" bölümüne bakın.
23 - Türkçe
Download PDF

advertising