Samsung | NP270E5E | Samsung NP275E5E Kullanıcı Klavuzu (Windows 7)

Kullanıcı Kılavuzu
İçindekiler
Bölüm 1. Başlarken
3
6
20
24
29
Bölüm 1.
Başlarken
Başlamadan Önce
Güvenlik Önlemleri
Bilgisayar Kullanımı Sırasında Uygun Duruş
Genel Bakış
Bilgisayarı Açma ve Kapatma
74
75
76
79
82
83
85
Bölüm 2. Bilgisayarı Kullanma
32
35
40
41
44
53
54
56
59
62
71
72
Klavye
Dokunmatik Panel
CD Sürücü (ODD, İsteğe bağlı)
Çoklu Kart Yuvası (İsteğe bağlı)
Harici Görüntüleme Aygıtını Bağlama
Harici Dijital Aygıt Bağlama
Ses Düzeyi Ayarlama
Kablolu Ağ
Kablosuz Ağ (İsteğe bağlı)
TPM Güvenlik Aygıtını Kullanma (İsteğe bağlı)
Samsung Yazılım Güncellemesi
Güvenlik Yuvasını Kullanma
Bölüm 3. Ayarlar ve Yükseltme
Bölüm 4. Yedekleme / Geri Yükleme
90
LCD Parlaklık Denetimi
Easy Settings (İsteğe bağlı)
BIOS Setup
Boot Password (Önyükleme Parolası) Ayarlama
Boot Priority (Önyükleme Önceliği) Ayarını
Değiştirme
Belleği Yükseltme
Pil
Samsung Recovery Solution (İsteğe bağlı)
Bölüm 5. Ek
103
105
107
119
120
122
126
Önemli Güvenlik Bilgileri
Yedek Parça ve Aksesuarlar
Yönetmeliğe Uygunluk Bildirimleri
WEEE Simgesi Bilgileri
Ürün özellikleri
Terimler Sözlüğü
Uluslararası Samsung Garantisi
1
Bölüm 1.
Başlarken
Başlamadan Önce
3
Güvenlik Önlemleri
6
Bilgisayar Kullanımı Sırasında Uygun Duruş
20
Genel Bakış
24
Bilgisayarı Açma ve Kapatma
29
Başlamadan Önce
Kullanım Kılavuzu’nu okumadan önce ilk olarak aşağıdaki bilgileri
kontrol edin.
•• Kullanım Kılavuzu’nda belirtilen isteğe bağlı özellikler,
ve yazılımlar sağlanmamış ve/veya yükseltme sonucu
değişmiş olabilir.
Kullanım Kılavuzu’nda sözü edilen bilgisayar ortamının
kendi ortamınızla aynı olmayabileceğini unutmayın.
•• K
ullanım Kılavuzundaki kapak ve ana metin için kullanılan
resimler her bir serinin temsili modeline aittir ve ürünün
gerçek görünümünden farklı olabilir.
•• Bu kılavuzda, fare ve dokunma panelinin kullanımına ilişkin
bilgiler verilir.
•• Bu kılavuz, Windows 7 işletim sistemi için yazılmıştır.
Açıklamalar ve şekiller, yüklü işletim sistemine bağlı olarak
farklılık gösterebilir.
•• Bu bilgisayarla birlikte verilen Kullanım Kılavuzu, modelinize
bağlı olarak değişebilir.
Bölüm 1.
Başlarken
Yazılımı Kullanma
•• Ana metinde açıklanan yazılım aşağıdaki menü yolu
kullanılarak başlatılabilir.
- Başlat > Tüm Programlar
- Başlat > Tüm Programlar > Samsung
- Başlangıç Ekranından herhangi bir alanı sağ tıklatın ve
sağ alt köşedeki Tüm uygulamalar
öğesini seçin.
Sonra, istediğiniz bir programı seçin. Ya da aynısını
yapmak için Quick Starter öğesini başlatabilirsiniz.
•• Programlar yüklü değilse, programları yüklemek için
Samsung Recovery Solution > Sistem Yazılımı
seçeneğini seçin.
(Yalnızca Samsung Recovery Solution programı olan
modellerde sağlanmıştır.)
3
Başlamadan Önce
Bölüm 1.
Başlarken
Güvenlik Önlemi Simgeleri
4
Telif Hakkı
© 2013 Samsung Electronics Co., Ltd.
Simge
Işaret
Uyarı
Dikkat
Açıklama
Bu simgeyle işaretlenen talimatlara
uymazsanız, kişisel yaralanmalarla ve/
veya ölümle sonuçlanabilecek olaylarla
karşılaşabilirsiniz.
Bu simgeyle işaretlenen yönergeleri
uygulamazsanız, hafif bir şekilde
yaralanabilir veya maddi hasara
uğrayabilirsiniz.
Işaret
Dikkat
Not
Bu kılavuzun hiçbir bölümü, Samsung Electronics Co., Ltd.’nin
onayı olmadan, elektronik veya mekanik, hiçbir biçimde veya
hiçbir yöntemle kopyalanamaz veya yayınlanamaz.
Bu belgedeki bilgiler, ürün performansındaki gelişmeye bağlı
olarak, herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.
Samsung Electronics, herhangi bir veri kaybından sorumlu
tutulamaz. Lütfen önemli verileri kaybetmemek için dikkatli olun
ve bu tür veri kayıplarını önlemek için verilerinizi yedekleyin.
İS and Yazılım Desteği
Metin Simgeleri
Simge
Bu kılavuzun telif hakkı sahibi Samsung Electronics Co., Ltd.’dir.
Açıklama
Bu bölüm, işlevi kullanmayla ilgili gerekli
bilgileri içerir.
Bu bölümde, işlevi kullanırken yararlı
olacak bilgiler yer alır.
Başka bir işletim sisteminin (İS) yüklenmesinden kaynaklanan
herhangi bir sorunda veya bu bilgisayarda önceki bir İS sürümü
veya bu İS’yi desteklemeyen bir yazılım yüklüyse şirket, teknik
destek, ürün değişimi veya para iadesi gibi olanaklar sağlamayacak
ve servis mühendisimiz, bu sorun nedeniyle sizi ziyaret ederse, bir
servis ücreti alınacaktır.
Lütfen bilgisayarınızı orijinal fabrika çıkışı İS ile kullanın. Fabrika
çıkışı İS’den başka bir İS yüklerseniz veriler silinebilir veya bilgisayar
çalışmayabilir.
Başlamadan Önce
Ürün Kapasitesi Gösterim Standardı Hakkında
Depolamanın kapasite gösterimi hakkında
Üreticinin depolama aygıtı (HDD, SSD) kapasitesi, 1KB=1000 Bayt
eşitliğine göre hesaplanmıştır.
Ancak, işletim sistemi (Windows), depolama aygıtı kapasitesini
1KB=1024 Bayt eşitliğine göre hesaplar; dolayısıyla, Windows’taki
HDD kapasite gösterimi, kapasite hesaplamasındaki farklılıktan
dolayı gerçek kapasiteden küçük görünür.
(Örneğin, 80GB’lik bir HDD için, Windows kapasiteyi 74,5GB,
80x1000x1000x1000 bayt/(1024x1024x1024)bayt = 74,505GB olarak
gösterir.)
Buna ek olarak, Recovery gibi programların HDD’nin gizli bir
alanında yer alması nedeniyle, Windows’taki kapasite gösterimi
daha da küçük olabilir.
Bölüm 1.
Başlarken
Bellek Kapasitesi Gösterimi Hakkında
Windows’ta bildirilen bellek kapasitesi, belleğin gerçek
kapasitesinden küçüktür.
Bunun nedeni, BIOS veya video adaptörünün belleğin bir
bölümünü kullanması veya daha fazla kullanma talebinde
bulunmasıdır.
(Örneğin, takılı 1GB(=1024MB) bellek için, Windows kapasiteyi
1022MB olarak veya daha az bildirebilir.)
5
Güvenlik Önlemleri
Güvenliğinizi sağlamak ve zararı önlemek için lütfen aşağıdaki
güvenlik talimatlarını dikkatli bir şekilde okuyun.
Bölüm 1.
Başlarken
6
Bu talimatlar çok sayıda Samsung Computers modeli için
geçerli olduğundan, bazı şekiller gerçek üründen farklı olabilir.
Bilgisayarı, eğik veya titreme
oluşturabilecek bir yere koymayın veya
bilgisayarı bu gibi bir yerde uzun süreli
kullanmaktan kaçının.
Uyarı
Bu, arızalanma riskini artırır veya üründe hasar
meydana getirebilir.
Bu simgeyle işaretlenen talimatlara uymazsanız, kişisel
yaralanmalarla ve hatta ölümle sonuçlanabilecek olaylarla
karşılaşabilirsiniz.
Kurulumla İlgili
Ürünü, banyo gibi neme maruz kalabileceği
yerlere kurmayın.
Elektrik çarpma tehlikesi vardır. Ürünü,
Üreticinin Kullanım Kılavuzu’nda belirtilen
çalıştırma koşulları dahilinde kullanın.
Plastik ambalajları çocukların
ulaşamayacağı bir yerde saklayın.
Çocuklar, bunları yutabilir.
Bilgisayar ve duvar arasında 15cm veya
daha fazla bir mesafe bırakın ve aralarına
hiçbir nesne koymayın.
Bu, bilgisayarın içindeki sıcaklığı artırabilir ve
yaralanmaya neden olabilir.
Bilgisayarınız uzun süre açık kaldığında
fan, adaptör vb. ısı ürettiğinden insanların
bunlardan uzak durmasına özen gösterin.
Havalandırma deliğinden veya AC
adaptöründen çıkan sıcak havaya vücudunuzun
herhangi bir kısmını yakın tutarak uzun süre
maruz bırakırsanız yanık oluşabilir.
Yatakta veya minder üzerinde kullanırken
bilgisayarın altındaki ve yanındaki
havalandırma deliklerini kapatmamaya
özen gösterin.
Havalandırma deliği engellenirse, bilgisayar
zarar görebilir veya bilgisayarın iç kısmı aşırı
ısınabilir.
Ver 3.3
Güvenlik Önlemleri
Uyarı
Bu simgeyle işaretlenen talimatlara uymazsanız, kişisel
yaralanmalarla ve hatta ölümle sonuçlanabilecek olaylarla
karşılaşabilirsiniz.
Güçle İlgili
7
Hasarlı veya gevşek elektrik fişi, güç kablosu
veya elektrik prizi kullanmayın.
Elektrik çarpması veya yangın tehlikesi vardır.
Güç kablosunu elektrik prizine ve AC
adaptörüne sıkıca takın.
Elektrik fişinin ve duvardaki elektrik prizinin şekilleri,
ülke özelliklerine ve ürün modeline bağlı olarak farklılık
gösterebilir.
Islak el ile elektrik fişine veya güç kablosuna
dokunmayın.
Elektrik çarpma tehlikesi vardır.
Çoklu fiş veya elektrik prizi uzatmasını ürün
için kullanırken, standart kapasitesinin
(voltaj/akım) üzerine çıkmayın.
Elektrik çarpması veya yangın tehlikesi vardır.
G
Bölüm 1.
Başlarken
Güç kablosu veya elektrik prizinden
ses çıkıyorsa, güç kablosunun priz ile
bağlantısını kesin ve bir teknik servis
merkeziyle görüşün.
Elektrik çarpması veya yangın tehlikesi vardır.
Aksi halde, yangın tehlikesi söz konusu olabilir.
Güç kablosunu, yalnızca kabloyu çekerek
fişten çıkarmayın.
Kablo hasar görürse, elektrik çarpmasına neden
olabilir.
Güç kablosunu aşırı şekilde bükmeyin veya
güç kablosunun üzerine ağır bir nesne
koymayın. Güç kablosunu bebeklerin ve
evcil hayvanların ulaşamayacağı bir yerde
tutmaya özellikle önem verin.
Kablo hasar görmüşse, elektrik çarpmasına veya
yangına neden olabilir.
Güvenlik Önlemleri
Uyarı
Bölüm 1.
Başlarken
AC Adaptörü Kullanımıyla İlgili Önlemler
Bu simgeyle işaretlenen talimatlara uymazsanız, kişisel
yaralanmalarla ve hatta ölümle sonuçlanabilecek olaylarla
karşılaşabilirsiniz.
Güç kablosunu bir prize veya çoklu elektrik
fişine (uzatılmış kablo) bir toprak terminali
ile bağlayın.
Bunu yapmamanız, elektrik çarpmasına neden
olabilir.
Güç kaynağı topraklanmadığında, akım sızarak
elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.
Güç girişine, AC adaptörüne veya
bilgisayara su veya başka bir madde girerse,
güç kablosunu çıkarın ve servis merkezine
başvurun.
Dizüstü bilgisayarın harici tür (çıkarılabilir)
pili varsa, pili de ayırın.
Bilgisayar içindeki aygıt hasar görürse, elektrik
çarpmasına veya yangın tehlikesine neden
olabilir.
Güç kablosunu veya prizi, toz ile
kaplanmaması için temiz tutun.
Bunu yapmamanız, yangına neden olabilir.
Güç kablosunu AC adaptörüne sıkıca takın.
Aksi takdirde, temassızlık olan durumlarda
yangın riski söz konusudur.
Yalnızca ürün ile birlikte sağlanan AC
adaptörünü kullanın.
Başka bir adaptörün kullanılması ekranın
titremesine neden olabilir.
Güç kablosunun ya da AC adaptörünün
zarar görmesini önlemek için güç
kablosunun üstüne ağır nesneler koymayın
ya da üzerine basmayın.
Kablo hasar görmüşse, elektrik çarpması ya da
yangın riski vardır.
Duvar montajlı AC adaptörünün (adaptör
ve fiş entegre edilmiş türde) fişini prizden
çıkarın ve aynı zamanda gövdeyi tutup ok
yönünde itin.
Adaptörün fişini kabloyu tutup çekerek
prizden çıkarırsanız, adaptör hasar görebilir
ve elektrik çarpması, patlama sesi veya
kıvılcımlanma meydana gelebilir.
8
Güvenlik Önlemleri
Uyarı
Bu simgeyle işaretlenen talimatlara uymazsanız, kişisel
yaralanmalarla ve hatta ölümle sonuçlanabilecek olaylarla
karşılaşabilirsiniz.
Pil Kullanımıyla İlgili
Lütfen bilgisayarı ilk kez kullanmadan önce pili
tamamen şarj edin.
Bebekler ve evcil hayvanlar pili ağızlarına
alabilir; bu nedenle, pili bebeklerin ve evcil
hayvanların ulaşamayacağı bir yerde tutun.
Elektrik çarpması veya boğulma tehlikesi vardır.
Yalnızca onaylanmış bir pil ya da AC
adaptörü kullanın.
Lütfen Samsung tarafından onaylanmış bir pil
ya da AC adaptör kullanın.
Onaylanmamış piller ve adaptörler uygun
güvenlik gerekliliklerini karşılamıyor olabilir
ve sorunlara ya da arızalara yol açarak bir
patlamaya veya yangına neden olabilir.
Bölüm 1.
Başlarken
9
Bilgisayarı yatak, yastık üstü gibi az
havalandırmalı bir yerde ve zemin ısıtmalı
bir odada kullanmayın; bu bilgisayarın aşırı
ısınmasına neden olabilir.
Bilgisayarın havalandırma deliklerinin
(yanlardaki) özellikle bu ortamlarda
kapanmadığından emin olun. Havalandırma
delikleri kapanırsa, bilgisayar aşırı ısınabilir ve
bilgisayarda soruna, hatta patlamaya neden
olabilir.
Bilgisayarı banyo ya da sauna gibi nemli bir
yerde kullanmayın.
Bilgisayar doğru şekilde çalışmayabilir ve
elektrik çarpması riski vardır.
Lütfen bilgisayarı önerilen sıcaklık ve nem
aralığında (10~35°C, %20~80 BN) kullanın.
Bilgisayar çalışırken LCD paneli kapatmayın
ve bilgisayarı taşımak için çantanıza
koymayın.
Bilgisayarı kapatmadan çantanıza koyarsanız
bilgisayar aşırı ısınabilir ve yangın riski
taşıyabilir. Taşımadan önce bilgisayarı doğru
şekilde kapatın.
Güvenlik Önlemleri
Uyarı
Bölüm 1.
Başlarken
10
Kullanımla İlgili
Bu simgeyle işaretlenen talimatlara uymazsanız, kişisel
yaralanmalarla ve hatta ölümle sonuçlanabilecek olaylarla
karşılaşabilirsiniz.
Ürünü (ya da pili) kesinlikle ısıtmayın ya da
ürünü (ya da pili) ateşe atmayın. Ürünü (ya
da pili) sauna gibi sıcak bir yerde, ısınmış
bir arabanın içinde vb. koymayın ya da
kullanmayın.
Patlama veya yangın tehlikesi yaratabilir.
Bir anahtar ya da ataç gibi metal nesnelerin
pil terminaline (metal kısımlara) temas
etmemesine dikkat edin.
Metal bir nesne pil terminallerine dokunursa,
aşırı akıma neden olabilir; pile hasar verebilir ya
da yangına neden olabilir.
Ürünü (ya da pili) akarsa ya da ürünü (ya
da pili) garip bir koku geliyorsa, ürünü (ya
da pili) bilgisayardan çıkarın ve bir servis
merkezi ile iletişim kurun.
Patlama veya yangın tehlikesi söz konusu
olabilir.
Bilgisayarı güvenli bir şekilde kullanmak
için bitmiş pili yeni ve onaylanmış olanı ile
değiştirin.
Temizlemeden önce bilgisayara bağlı tüm
kabloların bağlantısını kesin. Dizüstü
bilgisayarınızın pili harici ve çıkartılabilir
türdense, harici pili çıkartın.
Elektrik çarpması veya ürünün hasar görme
tehlikesi vardır.
Modeme, dijital telefona bağlı bir telefon
hattını bağlamayın.
Elektrik çarpması, yangın veya ürünün hasar
görme tehlikesi vardır.
Su veya kimyasallarla dolu bir kabı
bilgisayarın üzerine veya yanına koymayın.
Bilgisayarın içine su veya kimyasallar girerse,
bu, yangına veya elektrik çarpmasına neden
olabilir.
Güvenlik Önlemleri
Uyarı
Bölüm 1.
Başlarken
Yükseltmeyle İlgili
Bu simgeyle işaretlenen talimatlara uymazsanız, kişisel
yaralanmalarla ve hatta ölümle sonuçlanabilecek olaylarla
karşılaşabilirsiniz.
Yalnızca yeterli bilginiz ve kabiliyetiniz
varsa bilgisayarı yükselttiğinizden emin
olun.
Bilgisayar bozulur veya düşerse, güç
kablosunu çıkarın ve güvenlik kontrolü için
bir servis merkezine başvurun.
Dizüstü bilgisayarın harici tür (çıkarılabilir)
pili varsa, pili de ayırın.
Bozuk bir bilgisayarın kullanılması, elektrik
çarpmasına veya yangın tehlikesine neden
olabilir.
Araç içi gibi havasız bir yerde, bilgisayarı
doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
Yangın tehlikesi vardır. Bilgisayar aşırı ısınabilir
ve hırsızlar için de bir fırsat yaratabilir.
Vücudunuzun bir bölümü PC ile doğrudan
temas halinde iken, dizüstü PC’nizi
kullanmayın. Ürün sıcaklığı normal çalışma
sırasında artabilir.
Bu, cildinizin zarar görmesine veya yanmasına
neden olabilir.
Yoksa yükseltme için servis merkezinden veya
yetkili bir mühendisten yardım isteyen.

Yalnızca kullanıcı kılavuzunda belirtilen
parçaları kullanıcı kılavuzunda açıklanan
şekilde yükselttiğinizden emin olun.
Diğer parçaları veya aygıtları kendiniz
sökmeyin. Elektrik çarpması, yangın veya
ürünün hasar görme tehlikesi vardır.
Hiçbir zaman güç kaynağını veya AC
adaptörünü sökmeyin.
Elektrik çarpma tehlikesi vardır.
RTC (Gerçek Zamanlı Saat) pilini çıkarırken,
çocukların pile dokunmasını ve/veya
yutmasını önlemek için onlardan uzak
tutun.
Boğulma tehlikesi vardır. Bir çocuk pili yutarsa,
derhal doktora başvurun.
11
Güvenlik Önlemleri
Uyarı
Bu simgeyle işaretlenen talimatlara uymazsanız, kişisel
yaralanmalarla ve hatta ölümle sonuçlanabilecek olaylarla
karşılaşabilirsiniz.
Bilgisayarı yükseltmeden önce, önce
bilgisayarı kapattığınızdan ve sonra bağlı
tüm kabloları ayırdığınızdan emin olun.
Dizüstü bilgisayar harici türde (çıkarılabilir)
pile sahipse, pili de çıkarın.
Bunu yapmamanız, elektrik çarpmasına neden
olabilir.
Bakım ve Nakliyeyle İlgili
Bir kablosuz iletişim aygıtını (kablosuz ağ,
Bluetooth, vb.) kullanırken, bulunduğunuz
yere ilişkin talimatları (uçak, hastane, vb.)
izleyin.
Bölüm 1.
Başlarken
Sürücünün manyetik alanlara maruz
kalmasını önleyin. Manyetik alana
sahip güvenlik cihazları havaalanı kapı
detektörleri ve güvenlik el detektörlerini
içerir. Taşınan valizleri kontrol eden taşıma
kayışları gibi havaalanı güvenlik cihazları
mıknatıs yerine x-ışını kullanır ve bu
nedenle kullanana zarar vermez.
Taşınabilir bilgisayarı diğer nesnelerle
(adaptör, fare, kitaplar, vb.) birlikte
taşırken, hiçbir şeyin taşınabilir bilgisayar
üzerine baskı yapmadığından emin olun.
Taşınabilir bilgisayarın üzerinde ağır bir
nesne baskı uygularsa, LCD üzerinde beyaz
bir nokta veya leke görünebilir. Dolayısıyla,
taşınabilir bilgisayar üzerine herhangi bir baskı
uygulamamaya özen gösterin.
Bu durumda, taşınabilir bilgisayarı, diğer
nesnelerden ayrı bir bölmeye yerleştirin.
12
Güvenlik Önlemleri
Dikkat
Bu simgeyle işaretlenen talimatları uygulamazsanız, hafif
yaralanmalara neden olabilir veya ürüne zarar verebilirsiniz.
Bölüm 1.
Başlarken
13
Pil Kullanımıyla İlgili
Biten pilleri uygun bir şekilde atın.
Yangın veya patlama tehlikesi vardır.
Kurulumla İlgili
Pili atma yöntemi, bulunduğunuz ülkeye ve bölgeye göre farklılık
gösterebilir. Kullanılan pili, uygun bir şekilde atın.
Ürünün bağlantı noktalarını (delikleri), havalandırma
deliklerini, vb. kapatmayın ve içine herhangi bir nesne
sokmayın.
Pili fırlatmayın veya parçalamayın ve suyun içine koymayın.
Bilgisayar içindeki bir bileşen hasar görürse, elektrik çarpmasına
veya yangına neden olabilir.
Yalnızca Samsung Electronics tarafından onaylanmış pilleri
kullanın.
Bilgisayarı yan yatmış bir şekilde kullanırken, havalandırma
deliklerinin yukarı bakmasına özen gösterin.
Bunu yapmazsanız, bilgisayarın içindeki sıcaklık artabilir ve
bilgisayarın bozulmasına veya durmasına neden olabilir.
Ürünün üzerine ağır bir nesne koymayın.
Bu, bilgisayarla ilgili bir soruna neden olabilir. Ayrıca, nesne düşüp
yaralanmaya veya bilgisayarın zarar görmesine neden olabilir.
Bu yaralanmaya, yangına veya patlamaya neden olabilir.
Bunu yapmamanız, bir patlamaya neden olabilir.
Pili tutarken veya taşırken, otomobil anahtarları veya ataç
gibi metal nesnelerle temas etmekten kaçının.
Bir metalle temas ettiğinde, aşırı akım ve yüksek sıcaklık oluşabilir
ve bu durum, pile zarar verebilir veya bir yangına neden olabilir.
Pili, kılavuzdaki talimatlara göre şarj edin.
Bunu yapmazsanız, ürün hasar göreceği için bir patlama veya
yangın tehlikesi ortaya çıkabilir.
Ürünü (ya da pili) ısıtmayın ya da ısıya maruz bırakmayın
(örneğin, yazın bir aracın içinde bırakmayın).
Patlama veya yangın tehlikesi vardır.
Güvenlik Önlemleri
Dikkat
Bu simgeyle işaretlenen talimatları uygulamazsanız, hafif
yaralanmalara neden olabilir veya ürüne zarar verebilirsiniz.
Kullanımla İlgili
Ürünün üzerine bir mum, yanan sigara, vb. koymayın.
Yangın tehlikesi vardır.
Topraklaması olan bir duvar prizi veya çoklu fiş kullanın.
Bölüm 1.
Başlarken
Bilgisayarın konektörlerine veya bağlantı noktalarına
yalnızca izin verilen aygıtları bağlayın.
Bunu yapmamanız, elektrik çarpmasına ve yangına neden olabilir.
LCD paneli yalnızca taşınabilir bilgisayarın kapandığından
emin olduktan sonra kapatın.
Aksi halde, sıcaklık yükselebilir ve bu durum, ürünün aşırı ısınıp
deformasyona uğramasına neden olabilir.
CD-ROM sürücüsü çalışırken Eject (Çıkar) Düğmesine
basmayın.
Bunu yapmamanız, elektrik çarpmasına neden olabilir.
Verileri kaybedebilirsiniz. Ayrıca, disk aniden çıkabilir ve
yaralanmaya neden olabilir.
Ürün onarıldıktan sonra, bir güvenlik servis mühendisi
tarafından test edildiğinden emin olun.
Ürünü düşürmeyin veya vurmayın.
Yetkili Samsung Teknik Merkezleri, onarımdan sonra güvenlik
kontrollerini gerçekleştirir. Onarılan bir ürün, güvenlik testi
yapılmadan kullanılırsa, elektrik çarpması veya yangın tehlikesi
ortaya çıkar.
Aksi halde bu durum yaralanmayla veya verilerin zarar görmesiyle
sonuçlanabilir.
Anteni, elektrik tesisatıyla (örneğin, elektrik prizi) temas
ettirmeyin.
Şimşek çakması durumunda sistemi hemen kapatın, güç
kablosunu prizden çıkarın ve modem veya telefonu hattan
çıkarıp kullanmayın.
Elektrik çarpma tehlikesi vardır.
Elektrik çarpması veya yangın tehlikesi vardır.
Bunu yapmamanız, ürünün zarar görmesine neden olabilir.
Bilgisayarınızı ve AC Adaptörünüzü kucağınızda veya
yumuşak yüzeylerde kullanmayın.
Bilgisayar sıcaklığı artarsa, kendinizi yakabilirsiniz.
14
Bilgisayar parçalarını tutarken, parçalarla birlikte sağlanan
kılavuzdaki yönergeleri uygulayın.
Güvenlik Önlemleri
Dikkat
Bu simgeyle işaretlenen talimatları uygulamazsanız, hafif
yaralanmalara neden olabilir veya ürüne zarar verebilirsiniz.
Bilgisayardan duman çıkarsa veya bir yanık kokusu
alırsanız, hemen elektrik fişini prizden çıkarın ve bir servis
merkeziyle görüşün. Dizüstü bilgisayarınızın pili harici ve
çıkartılabilir türdense, harici pili çıkartın.
Yangın tehlikesi vardır.
Hasar görmüş veya üzerinde değişiklik yapılmış CD
kullanmayın.
Ürüne zarar verebilir veya kişisel yaralanmaya neden olabilirsiniz.
Parmaklarınızı PC Kartı Yuvasına sokmayın.
Yaralanma ve elektrik çarpma tehlikesi vardır.
Ürünü temizlerken önerilen özel bilgisayar temizleme
solüsyonlarını kullanın ve bilgisayarı, yalnızca tamamen
kuru olduğunda açın.
Bunu yapmamanız, elektrik çarpmasına veya yangına neden
olabilir.
Disk hareket halindeyken örneğin bir kağıt ataşıyla acil
durum disk çıkarma yöntemi kullanılmamalıdır. Acil durum
disk çıkarma yöntemini, yalnızca Optik Disk Sürücüsü
durduğunda kullanın.
Yaralanma tehlikesi vardır.
Bölüm 1.
Başlarken
15
Yüzünüzü, Optik Disk Sürücüsü tepsisi çalışırken tepsiye
yaklaştırmayın.
Tepsinin aniden çıkması sonucu yaralanma tehlikesi vardır.
Kullanmadan önce CD’lerin kırık veya hasarlı olup
olmadıklarını kontrol edin.
Disk zarar görebilir ve aygıtın düzgün çalışmamasına ve
kullanıcının yaralanmasına neden olabilir.
Ürünü manyetik alana maruz bir yerde bırakmayın.
•• Manyetik bir alan ürünün anormal çalışmasına veya pilin deşarj
olmasına neden olabilir.
•• Kredi kartı, telefon kartı, banka cüzdanı, seyahat biletleri vb.
gibi manyetik bantta kayıtlı bilgi bilgisayarın elektromanyetik
alanından zarar görebilir.
Güvenlik Önlemleri
Dikkat
Bu simgeyle işaretlenen talimatları uygulamazsanız, hafif
yaralanmalara neden olabilir veya ürüne zarar verebilirsiniz.
Yükseltmeyle İlgili
Ürünün bir parçasına veya aygıtına dikkatle dokunun.
Aksi takdirde bu durum ürünün zarar görmesine veya
yaralanmaya neden olabilir.
Bilgisayar parçalarını veya aygıtları atmamaya veya
düşürmemeye özen gösterin.
Aksi takdirde bu durum ürünün zarar görmesine veya
yaralanmaya neden olabilir.
Parçalara ayırdıktan sonra, kapağı kapattığınızdan ve sonra
gücü bağladığınızdan emin olun.
Aksi halde bu durum akıma maruz kalma nedeniyle elektrik
çarpmasıyla sonuçlanabilir.
Yalnızca Samsung Electronics tarafından onaylanmış
parçaları kullanın.
Bu, ürüne zarar verebilir veya yangınla sonuçlanabilir.
Bölüm 1.
Başlarken
16
Hiçbir zaman ürünü kendi başınıza sökmeyin veya
onarmayın.
Ürün değiştirilirse, parçalarına ayrılırsa veya kullanıcı tarafından
onarılırsa, garanti sona erer, bir hizmet ücreti ödemek gerekir ve
kaza tehlikesi oluşur.
Yetkili bir Samsung Electronics servis merkezini kullandığınızdan
emin.
Samsung Electronics tarafından üretilmeyen veya
onaylanmayan bir aygıtı bağlamadan önce teknik servise
danışın.
Ürünün zarar görme tehlikesi vardır.
Bakım ve Nakliyeyle İlgili
Ürünü taşımadan önce gücü kapatın ve bağlı tüm kabloları
ayırın.
Ürün zarar görebilir veya kullanıcılar, kablolara takılıp düşebilir.
Taşınabilir bilgisayarı uzun bir süre kullanmayacaksanız, pili
boşaltın ve bilgisayardan çıkartarak ayrı bir yerde muhafaza
edin. (Harici ve çıkartılabilir pil türü)
Pil, en iyi durumunda korunacaktır.
Araç kullanırken bilgisayarı çalıştırmayın veya izlemeyin.
Trafik kazası tehlikesi vardır. Lütfen araç kullanmaya odaklanın.
Güvenlik Önlemleri
Dikkat
Bu simgeyle işaretlenen talimatları uygulamazsanız, hafif
yaralanmalara neden olabilir veya ürüne zarar verebilirsiniz.
Veri Kaybını Önlemeye İlişkin Önlemler (Sabit
Disk Yönetimi)
Sabit disk sürücüsündeki verilere zarar vermemeye özen
gösterin.
•• Sabit disk sürücüsü dış darbelere karşı çok hassastır. Bir dış
darbe, disk yüzeyindeki verilerin kaybolmasına neden olabilir.
•• Bilgisayarın açıkken taşınması veya bir darbe alması, sabit
disk sürücüsündeki verilere zarar verebileceği için, bu konuda
fazladan özen gösterin.
•• Şirket sabit disk sürücüsündeki herhangi bir veri kaybından
sorumlu değildir.
Bölüm 1.
Başlarken
17
Sabit disk sürücüsündeki verilere ve sabit disk sürücüsünün
kendisine zarar verebilecek nedenler.
•• Bilgisayar parçalarını birleştirirken veya sökerken diskin maruz
kalacağı bir dış darbe, verilerin kaybına neden olabilir.
•• Sabit disk sürücüsü çalışırken bilgisayarın elektrik kesintisi
nedeniyle kapanması veya sıfırlanması durumunda veri kaybı
ortaya çıkabilir.
•• Bilgisayar virüsüne bağlı olarak veri kaybedilebilir ve
kurtarılamayabilir.
•• Bir program çalışırken bilgisayar kapatılırsa, veriler
kaybedilebilir.
•• Sabit disk sürücüsü çalışırken bilgisayarın taşınması veya bir
darbeye maruz kalması, dosyaların bozulmasına veya sabit disk
sürücüsünde bozuk sektörlerin oluşmasına neden olabilir.
Sabit disk sürücüsünün zarar görmesi sonucu ortaya
çıkabilecek veri kayıplarını önlemek için, lütfen verilerinizi
sık sık yedekleyin.
Güvenlik Önlemleri
Güç kaynağını uçakta kullanma
Güç çıkışı türü uçağın türüne bağlı olarak değiştiği için, gücü
düzgün şekilde bağlayın.
Elektrik fişinin ve adaptörün temsili şekilleri kullanıldığı
için, gerçek parçalardan farklı olabilirler.
Bölüm 1.
Başlarken
AC prizini kullanırken.
Fiş uçlarını güç çıkışının ortasına dik olacak şekilde bağlayın.
•• Fiş uçları deliklerin ortasına takılmazsa, fiş uçları yalnızca
uzunluklarının yarısı kadar takılır. Bu durumda, fişi yeniden
bağlayın.
•• Güç çıkışının güç göstergesi (LED) yeşil yanıyorken fişi prize
takmalısınız. Güç düzgün şekilde bağlanırsa, güç göstergesi
(LED) yeşil yanar.
Aksi takdirde, güç göstergesi (LED) kapatılır. Bu durumda fişi
prizden çıkarın, güç göstergesinin yeşil yanıp yanmadığını
kontrol edin ve ardından fişi yeniden bağlayın.
Güç Göstergeleri
(LED)
Orta
Delikler
220V’lik Priz
110V’lik Priz
İyi Örnek
Kötü Örnek
18
Güvenlik Önlemleri
Bölüm 1.
Başlarken
Otomatik adaptör kullanırken
Uçak Şarj Etme Dönüştürücüsünü Kullanırken
Sigara soketi sağlandığında, otomatik adaptör kullanmanız
gerekir (isteğe bağlı). Otomatik adaptörün sigara fişini sigara
soketine takın ve otomatik adaptörün DC prizini bilgisayarın güç
girişi bağlantı noktasına bağlayın.
Uçağa bağlı olarak, otomatik adaptör ve şarj etmem
dönüştürücüsü kullanmanız gerekir. Uçak şarj etme
dönüştürücüsünü (isteğe bağlı) otomatik adaptöre bağlayın
(isteğe bağlı) ve ardından uçak güç girişi jakını prize takın.
Şarj Etme
Dönüştürücüsü
ucu otomatik
1 Bu
adaptöre bağlayın.
Otomatik Adaptör
Uçak güç giriş jakını uçağın
prizine bağlayın.
DC Prizi
Sigara Prizi
Havada Sigara Soketi
2
19
Bilgisayar Kullanımı Sırasında Uygun Duruş
Fiziksel zarara uğramamak için bilgisayar kullanımı sırasında
düzgün bir şekilde durmak büyük önem taşır.
Aşağıdaki talimatlar, bilgisayar kullanımıyla ilgili doğru duruş
sağlamaya ilişkindir. Lütfen bunları okuyun ve bilgisayar
kullanırken dikkatli bir şekilde uygulayın.
Aksi halde, tekrarlanan hareketlerden kaynaklanan RSI (Tekrarlanan
Hareket Travması) olasılığı artar ve ciddi fiziksel hasar ortaya
çıkabilir.
Bölüm 1.
Başlarken
•• Bilgisayarı yatarak kullanmayın; yalnızca oturarak kullanın.
•• Bilgisayarı kucağınızda kullanmayın. Bilgisayar sıcaklığı artarsa,
kendinizi yakabilirsiniz.
•• Bilekleriniz düz bir şekilde çalışın.
•• Arkalığı rahat bir sandalye kullanın.
•• Sandalyede otururken, bacak ağırlık merkezinizin sandalyede
değil, ayaklarınızın üzerinde olmasını sağlayın.
•• Bu kılavuzdaki talimatlar, genel kullanıcıları kapsayacak
şekilde hazırlanmıştır.
•• Bilgisayarı, telefonda konuşurken kullanmak için bir kulaklık
kullanın. Bilgisayarı, telefon omzunuzdayken kullanmak kötü
bir duruştur.
•• Kullanıcı, bu kapsama girmiyorsa, talimatların kullanıcının
gereksinimlerine göre uygulanması önerilir.
•• Sık kullandığınız öğeleri rahat çalışabileceğiniz (ellerinizle
ulaşabileceğiniz) bir uzaklıkta tutun.
Uygun Duruş
Masa ve sandalyelerin yüksekliğini boyunuza göre ayarlayın.
Yükseklikler, bir sandalyeye otururken ellerinizi klavyenin üzerine
getirdiğinizde, ön kollarınız doğru bir açı oluşturacak şekilde
ayarlanmalıdır.
Sandalyenin yüksekliğini, ayak tabanınız rahat bir şekilde zemine
basacak şekilde ayarlayın.
20
Bilgisayar Kullanımı Sırasında Uygun Duruş
Bölüm 1.
Başlarken
Göz Konumu
El Konumu
Monitörü veya LCD’yi gözlerinizden en az 50cm uzakta tutun.
Kolunuzu, şekilde gösterildiği gibi doğru bir açıyla tutun.
•• Monitörün ve LCD ekranın yüksekliğini, üst yükseklik gözünüzle
aynı hizada veya göz hizanızdan aşağıda olacak şekilde
ayarlayın.
•• Dirseğinizden elinize giden çizgiyi düz tutun.
•• Monitör ve LCD’yi aşırı parlak bir değere ayarlamaktan kaçının.
•• Monitörü ve LCD ekranı temiz tutun.
•• Gözlük takıyorsanız, bilgisayarı kullanmadan önce gözlük
camlarınızı temizleyin.
•• Kağıda yazılı bilgileri bilgisayara girerken, kağıt yüksekliğini
monitör yüksekliğiyle hemen hemen aynı hizada tutacak bir
statik kağıt tutucu kullanın.
•• Yazı yazarken, avucunuzu klavyenin üzerine koymayın.
•• Fareyi çok sıkı tutmayın.
•• Klavyeye, dokunma paneline veya fareye çok sert basmayın.
•• Bilgisayarın uzun süre kullanılacağı durumlarda, bir harici
klavye ve fare bağlanması önerilir.
21
Bilgisayar Kullanımı Sırasında Uygun Duruş
Bölüm 1.
Başlarken
22
Ses Düzeyi Denetimi (Kulaklık ve Hoparlörler)
Kullanım Süresi (Mola Süresi)
Müzik dinlemeden önce ses düzeyini kontrol edin.
•• Toplamda bir saatten uzun çalıştığınız durumlarda, 50 dakika
sonrasında 10 dakikalık veya daha uzun bir mola verin.
Aydınlatma
Ses düzeyinizi
kontrol edin!!
•• Kulaklığı kullanmadan önce ses düzeyinin çok yüksek olup
olmadığını kontrol edin.
•• Bilgisayarı karanlık yerlerde kullanmayın. Bilgisayar kullanımı
için aydınlatma düzeyi, kitap okumaya uygun parlaklıkta
olmalıdır.
•• Dolaylı aydınlatma yapılması önerilir. LCD ekranda yansıma
olmaması için bir perde kullanın.
•• Kulaklığı, uzun süre kullanmamanız önerilir.
Çalışma Koşulu
•• Ekolayzırın varsayılan ayarlarında yapılacak değişiklikler işitme
bozukluklarına neden olabilir.
•• Bilgisayarı sıcak ve nemli yerlerde kullanmayın.
•• Varsayılan ayarlar, müdahaleniz olmadan yazılım ve sürücü
güncellemeleriyle değiştirilebilir. Lütfen ilk kullanımdan önce
ekolayzır varsayılan ayarını kontrol edin.
Olası işitme kayıplarını önlemek için, uzun süre yüksek ses
düzeylerinde dinlemeyin.
•• Bilgisayarı, Kullanım Kılavuzu’nda belirtilen sıcaklık ve nem
aralıklarında kullanın.
Bölüm 1.
Başlarken
23
Genel Bakış
Bölüm 1.
Başlarken
24
Önden Görünüm
•• Kullanım Kılavuzundaki kapak ve ana metin için kullanılan
resimler her bir serinin temsili modeline aittir. Bu nedenle,
resimlerin renkleri ve görünümleri modele bağlı olarak
ürünün gerçek görünümünden farklı olabilir.
•• Bilgisayarın gerçek rengi ve görünümü, bu kılavuzda yer
alan resimlerden farklı olabilir.
1
Kamera çalışma
1 göstergesi
(İsteğe bağlı)
Bu, kameranın çalışma durumunu
gösterir.
Mikrofon
(İsteğe bağlı)
Dahili mikrofonu kullanabilirsiniz.
2
3
Kamera Lensi
(İsteğe bağlı)
2
3
4
5
6
7
8
9
Bu lensi kullanarak fotoğraf çekebilir ve
video kaydedebilirsiniz.
Charms(Düğmeler) > Başlang >
Kamera öğesini kullanarak resim veya
film çekebilirsiniz.
4 LCD
Ekran görüntüleri burada gösterilir.
5 Hoparlör
Ses üretmek için kullanılır.
6 Güç Düğmesi
Bilgisayarı açar ve kapatır.
7 Klavye
Tuşlara basarak veri girmek için kullanılır.
Dokunma Paneli /
8 Dokunma Paneli
Düğmeleri
Dokunma paneli ve dokunma paneli
düğmeleri, fare topuna ve düğmelerine
benzer bir işleve sahiptir.
Durum
9
Göstergeleri
Bilgisayarın çalışma durumunu gösterir.
Bir işlev çalıştırıldığında, ilgili çalışma LED’i
yanar.
Genel Bakış
Bölüm 1.
Başlarken
25
Durum Göstergeleri
1 Fn Kilidi
2 Caps Lock
Bu gösterge Fn Kilidi işlevinin Açık/Kapalı
durumunu görüntüler.
Açık: Fn tuşunu basılı tutmadan kısayol
tuşlarını kullanabilirsiniz.
Kapalı: Yürütebilmek için kısayola basmadan
önce Fn tuşunu basılı tutmanız gerekir.
Üst Karakter tuşunu basılı tutmadan büyük
harflerle yazı yazmayı sağlayan Caps Lock
tuşuna basıldığında yanar.
Açık: Büyük harf alfabetik giriş
Kapalı: Küçük harf alfabetik giriş
1
2
3
Bu, güç kaynağını ve pil şarj durumunu
gösterir.
4
3
Şarj Durumu
Yeşil: Pil tam şarjlı olduğunda veya takılı
olmadığında yanar.
/ Kırmızı veya Turuncu: Pil şarj olurken
yanar.
Kapalı: Bilgisayarın, AC adaptörüne bağlı
olmadan pil gücüyle çalıştığını gösterir.
Bu, bilgisayarın çalışma durumunu gösterir.
4 Güç
Açık: Bilgisayar çalışmaktadır.
Yanıp Sönüyor: Bilgisayar Uyku modundadır.
Genel Bakış
Bölüm 1.
Başlarken
26
Sağdan Görünüm
CD veya DVD başlıklarını oynatır.
CD Sürücüsü (ODD) CD Sürücüsü isteğe bağlıdır. Yüklü
1 (İsteğe bağlı)
sürücü model özelliklerine bağlı olarak
değişebilir.
1
2
3
USB Bağlantı
2 Noktası
3
Güvenlik Yuvası
USB bağlantı noktasına, klavye/fare,
dijital fotoğraf makinesi, vb. USB
aygıtlarını bağlayabilirsiniz.
Bilgisayarı Güvenlik Yuvasına bir kilit ve
kablo bağlayarak sabitleyebilirsiniz.
Genel Bakış
Bölüm 1.
Başlarken
Soldan Görünüm
1
2
1 DC Girişi
Kablolu LAN
2 Bağlantı Noktası
3
Dijital Video/Ses
Bağlantı Noktası
5
(HDMI)
(İsteğe bağlı)
4
5
6
7
8
Bilgisayara güç sağlayan AC adaptörünü
bağlamak için bir giriş.
Ethernet kablosunu bu bağlantı noktasına
bağlayın.
Bilgisayarın iç ısısı bu deliklerden verilir
3 Fan Delikleri
4
Monitör Bağlantı
Noktası
Havalandırma delikleri kapanırsa,
bilgisayar aşırı ısınabilir.
Delikleri kapatmamaya özen gösterin;
bu, tehlikeli olabilir.
Bir monitörü, TV’yi veya 15 pimli D-SUB
arabirimini destekleyen bir projektörü
bağlamak için kullanılan bağlantı noktası.
Bir VGA adaptörü (isteğe bağlı)
bağlayabilirsiniz.
USB Bağlantı
6 Noktası
(İsteğe bağlı)
Kulaklık /
7 Mikrofon Jakı
8
Çoklu Kart Yuvası
27
Bu bağlantı noktasına bir HDMI kablosu
bağlayabilirsiniz.
Bu bağlantı noktasını kullanarak, TV’de
dijital video ve sesin keyfini çıkarabilirsiniz.
USB bağlantı noktasına, klavye/fare, dijital
fotoğraf makinesi, vb. USB aygıtlarını
bağlayabilirsiniz.
Bağlantı noktasının türünü renge
göre ayırt edebilirsiniz (USB 3.0 için
mavi ve USB 2.0 için siyah).
Bu, kulaklık ya da mikrofon-kulaklık
bağlantısı için kullanılan jaktır.
Kart yuvası birden fazla kartı destekler.
Genel Bakış
Bölüm 1.
Başlarken
Alttan Görünüm
1
2
1 Pil
Bu, bilgisayara güç sağlayan şarj
edilebilir bir Lityum-İyon pildir.
2 Pil Mandalları
Pili çıkarmak veya takmak için
kullanılan mandal.
Bellek Bölmesi Kapağı/
Ana bellek ve sabit disk sürücüsü
3 Sabit Disk Sürücüsü
kapağın içine takılıdır.
Bölmesi Kapa
3
28
Bilgisayarı Açma ve Kapatma
Bölüm 1.
Başlarken
29
Bilgisayarı açma
1
2 LCD panelini yukarı kaldırın.
3 Bilgisayarı açmak için Güç düğmesine basın.
AC adaptörünü bağlayın.
Windows Etkinleştirme hakkında
Bilgisayarı ilk kez açtığınızda, Windows etkinleştirme ekranı
görüntülenir.
Bilgisayarı kullanmak için, ekrandaki yönergeler doğrultusunda
etkinleştirme yordamlarını izleyin.
Ekran parlaklığını ayarlama
Bilgisayar pil gücüyle çalışırken, LCD parlaklığı otomatik olarak
düşük düzeyinde ayarlanır.
Ekran parlaklığını arttırmak için,
4 Güç açılırsa, güç LED’i yanar.
+
tuş birleşimine basın.
Bilgisayarı Açma ve Kapatma
Bilgisayarı kapatma
•• Bilgisayarı kapatma yordamları yüklü işletim sistemine göre
farklılık gösterebileceğinden, lütfen bilgisayarı satın alınan
işletim sisteminin yordamlarına uygun olarak kapatın.
•• Kapat düğmesini tıklatmadan önce tüm verilerinizi
kaydedin.
•• Easy Settings yüklenirse, sistem kapatma konumu farklılık
gösterebilir.
Bilgisayarı kapatmak için, z Başlat
düğmesine basın.
z
z
veya
> x Kapat modu
x
x
Bölüm 1.
Başlarken
30
Bölüm 2.
Bilgisayarı Kullanma
Klavye
32
Dokunmatik Panel
35
CD Sürücü (ODD, İsteğe bağlı)
40
Çoklu Kart Yuvası (İsteğe bağlı)
41
Harici Görüntüleme Aygıtını Bağlama
44
Harici Dijital Aygıt Bağlama
53
Ses Düzeyi Ayarlama
54
Kablolu Ağ
56
Kablosuz Ağ (İsteğe bağlı)
59
TPM Güvenlik Aygıtını Kullanma (İsteğe bağlı)
62
Samsung Yazılım Güncellemesi
71
Güvenlik Yuvasını Kullanma
72
Klavye
Bölüm 2.
Bilgisayarı Kullanma
Kısayol tuşu işlevleri ve yordamları aşağıdaki bölümde anlatılmıştır.
•• Klavye görüntüsü gerçek klavyeden farklı olabilir.
•• Klavye, ülkenize bağlı olarak farklılık gösterebilir. Aşağıda bazı kısayol tuşları açıklanmıştır.
Kısayol Tuşları
Hem Fn tuşuna hem de kısayol tuşuna aynı anda basın.
Kısayol tuşu işlevlerini daha kolay kullanmak için alternatif olarak, Fn Lock (Fn Kilidi) tuşuna ve bir kısayol tuşuna da basabilirsiniz.
► Yöntem 1
+
Kısayol Tuşları
► Yöntem 2
1
2
Kısayol Tuşları
32
Klavye
Kısayol Tuşları
Bölüm 2.
Bilgisayarı Kullanma
Ad
Easy Settings
Ekran Parlaklık Kontrolü
CRT/LCD
Dokunmatik Panel
Sessiz
Ses Düzeyi Denetimi
İşlev
Samsung yazılım kontrol programı, Easy Settings başlatılır.
Ekran parlaklığını kontrol eder.
Bilgisayara harici bir monitör (veya TV) bağlandığında ekran çıkışını LCD veya harici
monitöre aktarır.
Dokunmatik Panel işlevini açar veya kapatır.
Dokunmatik panel yalnızca bir dış fare kullanıldığında kapatılabilir.
Sesi açmak veya kapatmak için bu düğmeye basın.
Ses düzeyini kontrol eder.
Sessiz Modu
Fan gürültüsünü azaltır, böylece kullanıcılar bilgisayarı gürültüsüz olarak kullanabilir.
Uçak Modu
Tüm kablosuz ağ aygıtlarını açık veya kapalı duruma getirir.
(Yalnızca kablosuz ağ aygıtına sahip modeller için.)
33
Klavye
Bölüm 2.
Bilgisayarı Kullanma
Diğer İşlev Tuşları
•• Fn Lock (Fn Kilidi) işlevi açıldığında, Fn tuşuna basmadan
kısayol işlevlerini kullanabilirsiniz.
••
(Fn Kilidi) işlevi On (Açık) ise: Kısayol işlevlerini Fn
tuşuna basmadan kullanabilirsiniz.
••
(Fn Kilidi) işlevi Off (Kapalı) ise: Fn tuşuna + kısayol
tuşuna aynı anda basarak kısayol işlevini kullanabilirsiniz.
Kısayol tuşları düzgün çalışmazsa, Easy Settings programını
yüklemeniz gerekir.
Sağ tıklatma fare işlevini gerçekleştirir (dokunmatik panel).
+
34
Dokunmatik Panel
Dokunmatik panel bir fareyle aynı işlevi görür ve dokunmatik
panelin sol ve sağ düğmeleri, farenin sol ve sağ düğmelerini gibi
davranır.
Dokunmatik paneli kullanmak için, dokunmatik panel sürücüsü
gerekir.
Yerleşik bir Windows sürücüsü ve üretici tarafından bir sürücü
sağlanmıştır. Daha iyi bir performans için, dokunmatik panel
üreticisi tarafından sağlanan sürücünün kullanılması önerilir.
Dokunmatik panel üreticisi tarafından sağlanan sürücü bu ürünü
satın aldığınızda varsayılan olarak bu üründe takılıdır. Windows’u
yeniden yüklerken veya işletim sistemini değiştirirken ilgili
üretici tarafından sağlanan sürücünün kullanılması önerilir.
•• Dokunmatik panele yalnızca parmaklarınızla dokunun.
Yuvarlak uçlu kalem gibi parmaklarınız dışında herhangi bir
nesne dokunmatik panel tarafından tanınmayabilir.
•• Önyükleme sırasında dokunmatik panele dokunur veya
düğmelerine basarsanız Windows önyükleme süresi
uzayabilir.
•• Dokunmatik panel üreticisini kontrol etme
Başlat > Denetim Masası > Donanım ve Ses > Fare >
Donanım sekmesine tıklatın ve aygıtı kontrol edin (Örn.
Elan, Synaptics, vb.).
•• Windows sürücüsü temel dokunmatik panel işlevleri sağlar
(imleci hareket ettirme, tıklatma, vb.), ancak hareket işlevi
desteklenmez.
Bölüm 2.
Bilgisayarı Kullanma
35
Temel Dokunma Paneli İşlevleri
Ekranda imleci hareket ettirme
Parmağınızı dokunmatik panele hafifçe yerleştirin ve hareket
ettirin. Fare imleci ona uygun bir şekilde hareket eder. İmleci
hareket ettirmek istediğiniz yöne göre parmağınızı hareket ettirin.
Dokunmatik Panel
Bölüm 2.
Bilgisayarı Kullanma
36
Tıklatma İşlevi
Sağ Düğme İşlevi
Parmağı dokunmatik panele yerleştirin ve bir öğeyi bir kez tıklatın.
Bu, sağ fare düğmesinin tıklatılmasına karşılık gelir.
Alternatif olarak, sol düğmeye bir kez hızlıca basın ve serbest
bırakın.
Sağ dokunmatik panel düğmesine bir kez basın. İlgili açılan menü
görüntülenir.
Dokunun
veya
Tıklatın
Tıklatın
Çift Tıklatma İşlevi
Sürükleme İşlevi
Parmağınızı dokunmatik panele yerleştirin ve parmağınızla
istediğiniz öğenin üzerine hızlı bir şekilde iki kez dokunun.
Sürükleme, seçildikten sonra bir öğenin başka bir yere taşınması
anlamına gelir.
Alternatif olarak, sol dokunmatik panel düğmesine iki kez hızlı bir
şekilde basın.
İki Kez Dokununveya
veya
Sürüklemek istediğiniz öğe üzerinde sol dokunmatik panel
düğmesini basılı tutun ve öğeyi istediğiniz yeni konuma taşıyın.
Taşı
İki Kez Tıklatınİki
Sol dokunmatik panel
düğmesini basılı tutma
Dokunmatik Panel
Dokunmatik panelin Hareket İşlevi (İsteğe Bağlı)
Bölüm 2.
Bilgisayarı Kullanma
37
Hareket İşlevini Yapılandırma
Bazı hareket işlevleri yapılandırılamayabilir.
•• Dokunmatik Panel Hareket işlevi sağlanmayabilir ve işlevin
sürümü modele bağlı olarak farklı olabilir. Bazı kullanım
yordamları sürüme bağlı olarak farklı olabilir.
•• Ayrıntılı kullanım yordamları için, Dokunmatik Panel
Ayarları penceresindeki açıklamaya bakın.
Bu durumda, bunları aşağıdaki yolu kullanarak yapılandırabilirsiniz.
Elan sürücüsünü kullanırken
1 ►Başlat
> Denetim Masası > Donanım ve Ses > Fare >
Dokunmatik Panel > Seçenekler düğmelerini tıklatın.
► Synaptics sürücüsünü kullanırken
Dokunmatik Panelle aşağıdaki ek Hareket işlevlerini
kullanabilirsiniz.
•• Kaydırma İşlevi
•• Yakınlaştırma işlevi
•• Sayfa Taşıma İşlevi
Sırasıyla Başlat > Denetim Masası > Donanım ve Ses > Fare
> Aygıt Ayarları sekmesi > Ayarlar... düğmesi öğelerini
tıklatın.
Panel Ayarları penceresi görüntülenir. Bir öğeyi
2 Dokunmatik
seç bölümünde öğe seçmek için ilgili öğenin üzerini tıklatın
ve Tamam düğmesini tıklatın.
Hareket işlevini iptal etmek için, Dokunmatik Panel Ayarları
penceresinde ilgili öğenin işaretini kaldırın ve Tamam
düğmesini tıklatın.
Dokunmatik Panel
Bölüm 2.
Bilgisayarı Kullanma
Kaydırma İşlevi
Yakınlaştırma İşlevleri
Bu işlev Dokunmatik Panelin kaydırma alanıyla aynıdır.
Dokunmatik Panel üzerine iki parmağınızı bir arada veya
birbirinden uzakta koyarsanız, mevcut görüntü ve metin
yakınlaştırılır veya uzaklaştırılır.
Dokunmatik Panel üzerine iki parmağınızı yerleştirirseniz ve
parmaklarınızı yukarı, aşağı, sola veya sağa hareket ettirirseniz,
ekran yukarı, aşağı, sola veya sağa doğru kayar.
Yakınlaştır
veya
veya
Uzaklaştır
38
Dokunmatik Panel
Bölüm 2.
Bilgisayarı Kullanma
39
Dokunmatik Panel Açma/Kapatma İşlevi
Kısayol tuşlarıyla kilitleme
USB fare bağlarken otomatik kilitleme
Dokunmatik paneli kullanmadan, yalnızca fareyi kullanmak
istiyorsanız, dokunmatik paneli kapatabilirsiniz.
► Elan sürücüsünü kullanırken
Dokunmatik panel işlevini kilitlemek için,
+
tuşlarına
basın.
Başlat > Denetim Masası > Donanım ve Ses > Fare
seçeneklerini tıklattığınızda görünen sekmelerde dokunmatik
panel ve dokunmatik panel düğme ayarlarını yapabilirsiniz.
Başlat > Denetim Masası > Donanım ve Ses > Fare >
Dokunmatik Panel öğelerini tıklatın ve Harici USB fare
mouse takıldığında devre dışı bırak seçeneğini işaretleyin.
Bu seçenek, bir USB fare takıldığında dokunmatik paneli
kapatacaktır.
► Synaptics sürücüsünü kullanırken
Başlat > Denetim Masası > Donanım ve Ses > Fare > Aygıt
Ayarları öğelerini tıklatın ve Harici USB işaretleme aygıtı
eklendiğınde dahili işaretleme aygıtını devre dışı bırak
seçeneğini işaretleyin. Bu seçenek, bir USB fare takıldığında
dokunmatik paneli kapatacaktır.
Bu otomatik kilitleme işlevi bazı modellerde sunulmamıştır.
CD Sürücü (ODD, İsteğe bağlı)
Bilgisayarınızda bir CD sürücüsü yoksa harici bir CD sürücüsü satın
alabilirsiniz.
Bölüm 2.
Bilgisayarı Kullanma
40
tepsisi açıldığında, bir CD ya da DVD yerleştirin ve yerine
2 CD
oturana kadar tepsiyi itin.
•• Kırık veya çizik CD yerleştirmeyin. Aksi halde, CD yüksek
hızda dönerken, optik disk sürücüsünü kırabilir ve sürücüye
zarar verebilir.
•• CD veya DVD yüzeyini temizlerken, yumuşak bir bezle
içerden dışarıya doğru silin.
•• CD sürücünün ortasına bir Mini CD yerleştirin.
•• Açıklama amaçlı kullanılan şekiller temsili bir modele aittir.
Bu nedenle, şekiller gerçekte olanlardan farklı olabilir.
•• Daire şeklinde olmayan bir CD’nin kullanılması önerilmez.
CD Yerleştirme ve Çıkarma
yanında bulunan optik disk sürücüsünün Eject
1 Bilgisayarın
(Çıkar) düğmesine basın.
yerine oturana kadar CD tepsisini içeri doğru itin.
3 Tıklayıp
CD sürücüsü durum göstergesi açılır.
•• CD sürücüsü okuma ve yazma hızı, ortamın koşul ve türüne
bağlı olarak değişebilir.
Acil Durum
Deliği
Eject (Çıkar) Düğmesi
Durum Göstergesi
•• CD sürücüsünün çalışmadığı durumlarda veya bilgisayar
) ucunu, CD
kapalıyken, CD’yi çıkarmak için bir ataç (
tepsisi çıkıncaya kadar Acil Durum Deliğinin içine sokun.
Çoklu Kart Yuvası (İsteğe bağlı)
Bölüm 2.
Bilgisayarı Kullanma
Çoklu kart yuvasını kullanarak çeşitli bellek kartı türlerinden veri
okuyabilir ve bunlara veri yazabilirsiniz.
Bir bellek kartı taktığınızda, bellek kartını doğru yönde
taktığınızdan emin olun. Yanlış takılan bir bellek kartını itme kartın
kendisine veya yuvaya zarar verebilir.
•• Bellek kartlarını bir çıkarılabilir disk olarak kullanabilir ve
dijital fotoğraf makinesi vb. gibi dijital aygıtlarla rahat bir
şekilde veri alışverişi yapabilirsiniz.
Örnek) SD Kartı
•• İstediğiniz kapasitedeki bellek kartlarını ayrıca satın alın.
Bellek Kartı Adlandırma
•• Çoklu kart yuvasının rengi bu kılavuzda gösterilen
resimden farklı olabilir.
Aşağıdaki tabloda her kısaltma için bellek kartlarının tam
adları gösterilmektedir.
•• Yuvayı kullanmadan önce, yuvanın içinden kukla kartı
çıkarın. (Yalnızca kukla kartlar sağlayan modeller içindir.)
•• Bellek kartını çoklu kart yuvasının içine yuvanın üzerinde
basılı yönde takın.
Kısaltma
SD
Bellek Kartının Adı
Secure Digital
*mini SD
mini Secure Digital
•• '*' ile işaretlenmiş bellek kartlarını belirtilen bir adaptöre
takmanız ve sonra adaptörü çoklu kart yuvasına takmanız
gerekir.
Bu tür bellek kartları belirtilen adaptör kullanılmadan
doğrudan çoklu kart yuvasına takılırsa bilgisayar zarar
görebilir.
*micro SD
micro Secure Digital
•• Belirtilen adaptörün durumuna bağlı olarak bilgisayar aygıtı
tanımayabilir.
*micro SDXC
•• Veri aktarım hızı bellek kartının belirtimine göre değişebilir.
SDHC
Secure Digital High Capacity
*mini SDHC
mini Secure Digital High Capacity
*micro SDHC
micro Secure Digital High Capacity
SDXC
Secure Digital eXtended Capacity
micro Secure Digital eXtended Capacity
41
Çoklu Kart Yuvası (İsteğe bağlı)
Kartı kullanma
1
sürücüsü görüntülenir. Dosyaları görüntülemek için
2 Kart
klasörü aç seçeneğini tıklatın.
Bellek kartını doğru yönde çoklu kart yuvasına yerleştirin.
Bölüm 2.
Bilgisayarı Kullanma
42
sürücüyü çift tıklatarak verileri kaydedebilir, taşıyabilir ve
3 İlgili
silebilirsiniz.
Kartı, yalnızca biçimlendirdikten sonra kullanabilirsiniz.
Pencere görünmezse, Başlat > Bilgisayar seçeneklerini
tıklatın.
Kart sürücüsünün aygıt adı, bilgisayar modelinize bağlı olarak
değişebilir.
Bellek kartını çıkarmak için
Modele bağlı olarak aşağıdaki şekilde kartı çıkarın.
Çıkarmak için kartı itin. Sonra, kartın ucunu tutun ve çekin.
Alternatif olarak kartın ucunu tutun ve çıkarın.
Tarama ve değiştirme isteyip istemediğinizi soran bir pencere
görünürse, Taramadan Devam Et seçeneğini tıklatın. Bu
işlem, yukarıdaki Adım 2’ye geçilmesini sağlar.
Çoklu Kart Yuvası (İsteğe bağlı)
Bellek kartını biçimlendirmek için
Bellek kartını ilk kez kullanıyorsanız, kullanmadan önce
biçimlendirmeniz gerekir.
Bir kartın biçimlendirilmesi, kart üzerine kaydedilmiş tüm
verilerin silinmesine neden olur. Kartta veri bulunuyorsa,
biçimlendirmeden önce verileri yedekleyin.
1 Başlat > Bilgisayar seçeneklerini tıklatın.
kart sürücüsünü dokunmatik paneli sağ tıklatın
2 BirBiçimlendir
seçeneğini belirleyin.
3 Biçimlendirmeye başlamak için Başlat düğmesini tıklatın.
Bölüm 2.
Bilgisayarı Kullanma
43
•• Dijital fotoğraf makinesi gibi dijital bir aygıtla veri alıp
vermek üzere kart kullanmak için, verilerin dijital aygıt
kullanılarak biçimlendirilmesi önerilir.
•• Bilgisayarda biçimlendirilen bir kartı başka bir dijital aygıtta
kullanmaya çalıştığınızda, kartı aygıt içindeyken yeniden
biçimlendirmeniz gerekebilir.
•• Yazmaya karşı koruma tırnağı Lock (Kilitli) konumda
olduğunda, bir SD veya SDHCkartını biçimlendiremez,
kartın üzerine veri yazamaz veya üzerindeki verileri
silemezsiniz.
•• Bir bellek kartını tekrar tekrar takıp çıkarmak bellek kartına
zarar verebilir.
Harici Görüntüleme Aygıtını Bağlama
Monitör, TV, projektör vb. gibi bir harici görüntüleme aygıtı
bağladıysanız, bir sunum yaparken veya bir video veya film
izlerken harici aygıtın daha geniş olan ekranında görüntüleri
görüntüleyebilirsiniz.
Bölüm 2.
Bilgisayarı Kullanma
44
Bağlantı kablosu hakkında
Kullanıcıların gerekli bağlantı kablolarını ayrıca satın alması gerekir.
Bilgisayar bir analog monitör bağlantı noktası (D-SUB) ve dijital
video/ses bağlantı noktası (HDMI) sağlar.
Analog monitör bağlantı noktası (D-SUB) yerine HDMI bağlantı
noktası ile bir görüntüleme aygıtı bağlandığında, görüntü kalitesi
daha keskin olur. Bu nedenle, birden fazla bağlantı noktası
destekleniyorsa görüntüleme aygıtını daha iyi görsel kalite
sağlayan bir bağlantı noktasına bağlayın.
•• Başlamadan önce, harici görüntüleme aygıtının bağlantı
noktasını ve kablosunu kontrol edin ve ardından
görüntüleme aygıtını bilgisayara bağlayın.
•• İşletim sisteminin kısıtlamaları nedeniyle, Windows 7
Starter için DualView işlevi desteklenmez.
D-SUB Kablosu
HDMI Kablosu
Monitör bağlantı noktasına bağlama
(İsteğe bağlı)
Bilgisayarı bir monitör bağlantı noktasıyla bir monitöre, TV’ye veya
projektöre bağlayarak daha geniş bir ekrana sahip olabilirsiniz.
Bilgisayarı bir projektöre bağlayarak daha iyi sunumlar
yapabilirsiniz.
Harici Görüntüleme Aygıtını Bağlama
Bölüm 2.
Bilgisayarı Kullanma
D-SUB bağlantı noktasını ve monitörün veya
1 Bilgisayarın
TV’nin bağlantı noktasını monitör kablosu (15 pin) kullanarak
LCD
bağlayın.
Harici
Monitör
TV
CRT
Projektör
LCD+CRT Clone
LCD+CRT Dual View
2
Bağlı monitörün, TV’nin veya projektörün güç kablosunu
bağlayın ve gücü açın.
3
Bir kez
+
tuş birleşimine basın. Ardından, monitör
modunu seçebileceğiniz ayar ekranı görüntülenir.
tuşuna basılı tutarken tuşa basılması
seçimi
değiştirdiğinden dolayı, bir görüntüleme aygıtı seçin.
••
+
tuş birleşimine bastığınız halde ekran
değiştirilmezse, Easy Settings programını yüklemeniz
gerekebilir.
•• Alternatif olarak, çift monitör ayarlamak için:
Denetim Masasında Ekran Ayarları penceresini açın,
Monitör 2 seçeneğini seçin ve çift monitör seçeneğini
ayarlamak için Bu monitörü sığdırmak için genişlet
onay kutusunu seçin. Daha ayrıntılı bilgi için, Windows
çevrimiçi yardıma bakın.
45
Harici Görüntüleme Aygıtını Bağlama
HDMI bağlantı noktası ile bağlama (İsteğe bağlı)
Bilgisayarı TV’ye bir HDMI bağlantı noktasıyla bağlayarak, daha
yüksek görüntü kalitesinin ve daha yüksek ses kalitesinin keyfini
çıkarabilirsiniz.
Bir TV’yi HDMI ile bağladığınızda, ekranı ve sesi yapılandırmanız
gerekir.
Bölüm 2.
Bilgisayarı Kullanma
2
Bir kez
tuş birleşimine basın. Ardından, monitör
modunu seçebileceğiniz ayar ekranı görüntülenir.
tuşuna basılı tutarken tuşa basılması
seçimi
değiştirdiğinden dolayı, bir görüntüleme aygıtı seçin.
1 HDMI kablosunu TV’nin HDMI bağlantı noktasına bağlayın.
Harici
Monitör
+
46
HDMI
TV
Projektör
LCD+HDMI Clone
LCD+HDMI Dual View
•• DOS Komut İstemi penceresinde Harici Monitör Ekranı/ TV
çıkışı desteklenmez.
•• TV ekranı yalnızca TV çıkış bağlantı noktasını (HDMI)
destekleyen modellerde desteklenir.
•• TV’de birden fazla HDMI bağlantı noktası varsa, bilgisayarı
DVI IN bağlantı noktasına bağlayın.
•• Bilgisayarı bir TV’ye bağlarken, TV’nin harici giriş modunu
HDMI olarak değiştirin.
•• 3 (LCD + CRT + HDMI) bağlantı noktasının tümüne
eşzamanlı çıkış desteklenmez.
••
+
tuş birleşimine bastığınız halde ekran
değiştirilmezse, Easy Settings programını yüklemeniz
gerekebilir.
Harici Görüntüleme Aygıtını Bağlama
Bölüm 2.
Bilgisayarı Kullanma
47
HDMI TV video ayarını yapma (İsteğe bağlı)
► Intel grafik kartları için
TV’de görüntülenen Masaüstü ekranı TV ekranına sığmıyorsa,
bunu grafik kartına bağlı olarak aşağıdaki gibi yapılandırın.
1 Masaüstü’nde sağ tıklatın ve Grafik Özellikleri öğesini seçin.
•• Başlat > Denetim Masası > Donanım ve Ses > Aygıt
Yöneticisi > Ekran bağdaştırıcıları öğelerini seçip,
ardından da + simgesini tıklatarak, grafik kartının türünü
görebilirsiniz.
•• Ekran görüntüleri ve terimler, bilgisayar modeline ve sürücü
sürümüne bağlı olarak asıl üründen farklı olabilir.
Modu seçebileceğiniz bir pencere görüntülenirse, Temel
Mod seçeneğini seçin ve Tamam düğmesini tıklatın.
> Genel Ayarlar öğesini tıklatın, En Boy Oranını
2 Ekran
Özelleştir alanındaÖlçeklendirme seçeneğini seçin,
Masaüstünü TV ekranına sığdırıp Tamam düğmesini tıklatın.
Harici Görüntüleme Aygıtını Bağlama
► AMD grafik kartları için
sağ tıklayın ve Graphics Properties (Grafik
1 Masaüstünde
Özellikleri) > Desktops and Displays (Masaüstleri ve
Ekranlar) > My Digital Flat-Panels (Dijital Düz Panellerim)
> Scaling Options (Digital Flat-Panel) ((Ölçeklendirme
Seçenekleri (Dijital Düz Panel)) öğesini seçin.
ekranı kenarlarının boyutunu yeniden boyutlandırma
2 TVçubuğunu
kullanarak ayarlayın ve Apply (Uygula) düğmesine
basın.
Bölüm 2.
Bilgisayarı Kullanma
48
Harici Görüntüleme Aygıtını Bağlama
► NVIDIA grafik kartları için
Bu işlev Optimus teknik özellikleri arasında sunulmamaktadır.
Bölüm 2.
Bilgisayarı Kullanma
köşelerindeki dört ok, TV’nin köşelerine
3 Masaüstü’nün
gelecek biçimde yeniden boyutlandırma çubuklarını
kullanarak Masaüstü’nü yeniden boyutlandırın ve ardından
Tamam seçeneğini tıklatın.
sağ tıklayın ve NVIDIA Denetim Masası
1 Masaüstü’nde
öğesini seçin.
paneldeki Bir Görev Seçin penceresinde, Ekrar >
2 Sol
Masaüstü Boyutunu ve Konumunu Ayarla öğesini tıklatın
Masaüstünü Yeniden Boyutlandır.
Yatay Yeniden
Boyutlandırma Çubuğu
Dikey Yeniden
Boyutlandırma Çubuğu
49
Harici Görüntüleme Aygıtını Bağlama
Bölüm 2.
Bilgisayarı Kullanma
50
HDMI TV ses ayarını yapma (İsteğe bağlı)
HDMI TV üzerinden bilgisayar sesini yapılandırabilirsiniz.
Bilgisayardan gelen sesi TV’de duyabilmek için, HDMI TV’yi her
bağladığınızda Denetim Masası’nda ses aygıtını yapılandırmanız
gerekir.
Ekran görüntüleri ve terimler, bilgisayar modeline bağlı olarak
asıl üründen farklı olabilir.
sağ alt köşesindeki bildirim alanında bulunan
1 Masaüstü’nün
Ses Düzeyi Kontrolü
simgesini sağ tıklatın ve Kayıttan
Yürütme Aygıtları öğesini seçin.
(Buna alternative olarak Denetim Masası > Donanım ve Ses
> Ses öğelerini tıklatın.)
Digital Audio (HDMI), HDMI Device veya Dijital Çıkış
2 Ayarı
Aygıtı olarak değiştirin, Varsayılan Yap öğesini tıklatın ve
Tamam düğmesini tıklatın.
HDMI Çıkış Aygıtı, bilgisayar modeline bağlı olarak kayıttan
çalma aygıtı listesinde görünmeyebilir.
Bu durumda, TV’yi açın, bir HDMI kablosu kullanarak TV’yi
bilgisayara bağlayın ve ardından Kısayol Tuşunu
(
+
) kullanarak HDMI veya LCD+HDMI Clone ya da
LCD+HDMI Çift Monitör moduna geçin..
HDMI TV bağlantısını kestikten sonra bilgisayardan gelen
sesleri dinlemek için, Playback Device (Kayıttan Çalma Aygıtı)
ayarını Speakers (Hoparlörler) olarak yapmanız gerekir.
Harici Görüntüleme Aygıtını Bağlama
AMD Grafiklerini Etkili Bir Şekilde Kullanma
(isteğe bağlı)
PowerXpress, programa göre dahili ya da harici grafik yongasını
etkinleştirerek, grafik performansını korurken pil ömrünü uzatan
bir Değiştirilebilir Grafik teknolojisidir.
Bölüm 2.
Bilgisayarı Kullanma
51
sağ tıklayın ve açılır menüden Configure
1 Masaüstü’nde
Switchable Graphics (Çalıştırılabilir Grafikleri Yapılandır)
öğesini seçin.
(Gözat) düğmesini tıklayın ve yazılımı kaydedip
2 Browse
Apply (Uygula) düğmesini tıklayın.
Bu teknoloji, pil gücü tüketimini azaltmak için varsayılan olarak
dahili grafik yongasını kullanır ve kullanıcı, bir programın oyun
ya da video oynatıcı gibi yüksek grafik performansı gerektiren
işlevlerini kullandığında harici grafik yongasına geçiş yapar.
Bu açıklama yalnızca Windows 7/8 ve AMD PowerXpress
teknolojisinin uygulandığı modeller için geçerlidir.
► PowerXpress grafik teknolojisine yönelik programları
ekleme
z
Harici grafik yongasını kullanan bir programın bazı özelliklerini
çalıştırmak için programı kaydetmelisiniz.
Bazı programlar önceden kayıtlıdır. Daha fazla program kaydetmek
için aşağıdaki adımları tamamlayın.
•• Kayıtlı olmayan programlar dahili grafik yongasını
kullanarak çalışacaktır.
•• Yalnızca yürütülebilir dosyaları (EXE) kaydedebilirsiniz.
x
kaydedilen programın yüksek grafik performansı
3 Artık
gerektiren bazı işlevleri, ek bir yapılandırma gerektirmeden
harici grafik yongası ile çalışacaktır.
Harici Görüntüleme Aygıtını Bağlama
NVIDIA grafik kartlarını daha etkili bir şekilde
kullanma (isteğe bağlı)
NVIDIA Optimus, mevcut durumda çalışan yazılıma bağlı olarak
dahili veya harici grafik yonga takımlarının otomatik olarak
seçilmesini ve kullanılmasını sağlayan bir işlevdir.
Örneğin, dahili grafik yonga takımları pil güç tüketimini en düşük
düzeye indirmek için Internet’te sörf veya kelime işleme için
kullanılabilir ve yüksek performansa sahip harici grafik yonga
takımları daha gerçekçi bir deneyim sağlamak için oyun oynama
veya video işleme için kullanılabilir.
•• NVIDIA Optimus modeli yalnızca Windows 7/8’yi destekler.
•• Bu işlev yalnızca NVIDIA Optimus teknolojisini destekleyen
modellerde mevcuttur.
Bölüm 2.
Bilgisayarı Kullanma
programı seçin alanında, yazılımı
3 Özelleştirilecek
kaydetmek için Ekle düğmesini tıklatın.
Yalnızca yürütülebilir dosyaları (EXE) kaydedebilirsiniz.
program için tercih edilen grafik işlemciyi seçin (O)
4 Bu
alanında, Yüksek performanslı NVIDIA işlemcisi seçeneğini
seçin ve Uygula düğmesini tıklatın.
x
x
c
Harici grafik yonga takımlarıyla yürütülecek
programları kaydetme
v
Harici grafik yonga takımlarını kullanan bir programı yürütmek
için, programı NVIDIA Denetim Masasında kaydetmeniz gerekir.
Bazı programlar önceden kaydedilmiştir. Daha fazla program (örn.
3D oyunlar vb.) kaydetmek için, aşağıdaki adımları tamamlayın.
sağ tıklatın ve NVIDIA Denetim Masası
1 Masaüstü’nde
öğesini seçin.
bölmede 3D Ayarları > 3D Ayarlarının Yönetilmesi
2 Sol
seçeneğini seçin ve Program Ayarları sekmesini seçin.
52
v
kaydedilmiş.
5 Program
Kayıtlı programı çalıştırırken, program ek yapılandırma
gerektirmeden harici grafik kartı yonga takımı kullanılarak
çalıştırılır.
Harici Dijital Aygıt Bağlama
Bir aygıtta kayıtlı dosyayı kamera, video kamera veya cep telefonu
gibi bir dijital aygıtı bilgisayara bağlayarak ve dosya yönetim
işlevlerini kullanarak bilgisayara kaydedebilirsiniz.
Bölüm 2.
Bilgisayarı Kullanma
53
çalıştır penceresi görüntülenir. Klasörü Aç
2 Otomatik
düğmesini tıklatın ve dosyaları görüntüleyin.
Pencere görünmezse, Başlat > Bilgisayar seçeneklerini
tıklatın.
Bir kamera veya video kamera bağlama ve kullanma
Kamera veya video kamera gibi bir dijital aygıt bilgisayara
bağlanmışsa, çıkarılabilir bir disk olarak algılanır, böylece aygıttaki
dosyaları kopyalayabilir veya taşıyabilirsiniz.
bilgisayarın USB bağlantı noktasını ve kamera gibi
1 Dizüstü
dijital aygıtın USB bağlantı noktasını USB kablosu kullanarak
bağlayın.
•• Hem bilgisayar hem de dijital aygıt açık olmalıdır.
•• Bilgisayarı ve aygıtı bağlamak için gerekli USB kablosunu
ayrıca satın almanız gerekir.
Kamera
sürücüyü çift tıklatın. Verileri kaydedebilir, taşıyabilir veya
3 İlgili
silebilirsiniz.
Video kamera
Kart sürücüsünün aygıt adı, modele bağlı olarak değişebilir.
Ses Düzeyi Ayarlama
Bölüm 2.
Bilgisayarı Kullanma
Klavye ve ses düzeyi denetimi programını kullanarak ses düzeyini
ayarlayabilirsiniz.
Klavyeyi Kullanarak Ses Düzeyi öğesini ayarlama
+
veya
+
Alternatif olarak, sesi açmak veya kapatmak için
+
54
Ses Kaydedicisini Kullanma
Windows Kaydedicisi’ni kullanarak ses kaydetmek için kullanılan
prosedürler aşağıda açıklanmıştır.
mikrofon girişine bağlayın.
1 Mikrofonu,
Aynı zamanda dahili mikrofon da kullanabilirsiniz.
çubuğu üzerindeki Ses Düzeyi simgesini
2 Görev
ve Kayıt Aygıtları seçeneğini belirleyin.
sağ tıklatın
varsayılan aygıt olarak belirlenip belirlenmediğini
3 Mikrofonun
kontrol edin.
tuş birleşimine basın.
Ses Düzeyi Ayarlama Programını kullanarak Ses Düzeyi
ayarlama
Görev çubuğundaki Ses Düzeyi simgesini tıklatın ve ses
düzeyini ayarlamak için ses düzeyi denetim çubuğunu kaydırın.
Bu durumda, önceden varsayılan aygıt olarak belirlenmiştir.
Varsayılan aygıt değilse, mikrofonu sağ tıklatın ve Varsayılanı
ayarla seçeneğini belirleyin.
> Tüm Programlar > Donatılar > Ses Kaydedicisi
4 Başlat
seçeneklerini ve kayda başlamak için Kaydı başlat düğmesini
tıklatın.
Sessiz
Ses Düzeyi Ayarlama
SoundAlive Kullanma (İsteğe bağlı)
SoundAlive işlevi stereo hoparlörleri kullanarak daha stereofonik
bir ses elde etmenizi sağlar.
•• SoundAlive yalnızca Windows 7.
•• Yazılım programları bilgisayarınızın modeline bağlı olarak
değişebilir.
•• Buna ek olarak, bazı resimler, bilgisayar modeline ve yazılım
sürümüne bağlı olarak gerçek üründen farklı olabilir.
sağ alt köşesindeki bildirim alanında bulunan
1 Masaüstü’nün
Ses Düzeyi Kontrolü simgesini sağ tıklatın ve Kayıttan
Yürütme Aygıtları seçeneğini seçin. (Alternatif olarak,
Denetim Masası > Donanım ve Ses > Ses öğelerini tıklatın.)
2
3 SoundAlive sekmesini ve ardından modlardan birisini seçin.
Speakers öğesini sağ tıklatın ve Özellikler seçeneğini seçin.
Bölüm 2.
Bilgisayarı Kullanma
55
► Temel Mod
Müzik
Bu modu müzik dinlemek için seçin.
Film
Bu modu bir film izlemek için seçin.
Konuşma
Açık Gri
3D Derinlikli
Ses Modu
Konuşma sesini, diğer seslere göre güçlendirir.
Açık Gri modu duyma güçlüğü olan kişiler içindir.
Bu modu 3D film izlemek veya oyun oynamak
için seçin.
► Gelişmiş Modu
İnce ayarı yapılmış 25 önayar kendi ilgili ses özelliklerine göre bir
kare üzerinde düzenlenir.
► Kullanıcı Modu
Çeşitli ses efektlerini kontrol edebilirsiniz.
Kablolu Ağ
Bir kablolu ağ, şirket ağı için kullanılan bir ağ ortamı veya evdeki
geniş bant Internet bağlantısıdır.
Bölüm 2.
Bilgisayarı Kullanma
56
> Denetim Masası >Ağ ve Internet > Ağ ve
2 Başlat
Paylaşım Merkezi düğmesini tıklatın ve ardından, sol menü
bölmesinde Adaptör ayarlarını değiştir düğmesini tıklatın.
•• LAN adaptörünü (İsteğe bağlı) kullanarak kablolu LAN
kullanabilirsiniz.
•• Açıklama amaçlı kullanılan şekiller temsili bir modele aittir.
Bu nedenle, şekiller gerçekte olanlardan farklı olabilir.
Windows ile Kablolu LAN’a bağlanma
1 LAN (Yerel Ağ) kablosunu LAN bağlantı noktasına bağlayın.
Ağ Bağlantısı seçeneğini seçin, dokunmatik panelin
3 Yerel
sağ düğmesini tıklatıp Özellikler seçeneğini seçin.
LAN Aygıtı adı, bilgisayarınızın Ağ Aygıtına bağlı olarak farklılık
gösterebilir.
Kablolu Ağ
Ağ bileşenleri listesinde Internet Protokolü Sürüm 4(TCP/
4 IPv4)
öğesini seçin ve Özellikler öğesini tıklatın.
Bölüm 2.
Bilgisayarı Kullanma
57
ayarlarını yapılandırın.
5 IPDHCP
kullanırken, IP adresini otomatik olarak al seçeneğini
belirleyin. Bir statik IP adresi kullanmak için, Aşağıdaki IP
adresini kullan seçeneğini belirleyin ve IP adresini el ile
ayarlayın.
•• Ağ Bileşeni adı, Yüklü İşletim Sistemine bağlı olarak farklılık
gösterebilir.
•• Bir ağ bileşeni eklemek için yukarıdaki şekilde gösterildiği
gibi, ekrandaki Yükle düğmesini tıklatın. İstemciler,
hizmetler ve protokoller ekleyebilirsiniz.
DHCP kullanılmıyorsa, IP adresi için ağ yöneticinizden yardım
isteyin.
tamamladığınızda, Tamam düğmesini tıklatın.
6 Ayarları
Ağ ayarları tamamlanmıştır.
Kablolu Ağ
<Yerel Ağda Uyandırma> İşlevini Kullanma
<Yerel Ağda Uyandırma>, ağ üzerinden (kablolu LAN) bir sinyal (bir
ping veya sihirli paket komutu gibi) ulaştığında, Uyku modundaki
sistemi etkinleştiren bir işlevdir.
> Denetim Masası >Ağ ve İnternet > Ağ ve
1 Başlat
Paylaşım Merkezi düğmesini tıklatın ve ardından, sol menü
bölmesinde Adaptör Ayarlarını Değiştir düğmesini tıklatın.
Ağ Bağlantısı öğesini sağ tıklatın ve Özellikler seçeneğini
2 Yerel
belirleyin.
> Güç Yönetimi sekmesini tıklatın. Bu aygıtın
3 Yapılandır
bilgisayarı bekleme modundan çıkarmasına izin ver
seçeneğini işaretleyin ve Tamam düğmesini tıklatın. Sistemi
yeniden başlatın.
- Sistem, bir sinyal alınmasa bile Uyku modundan çıkarılırsa,
sistemi <Wake On LAN> (Yerel Ağda Uyandırma) işlevini
devre dışı bıraktıktan sonra kullanın.
- Sistem, WOL <Wake on LAN> (Yerel Ağda Uyandırma)
seçeneği devre dışı bırakılmadan kapatılırsa LAN LED’i
kapanmayabilir.
- Kablosuz bir LAN kullanırken kablolu LAN bağlantısı
yapılması, <Wake On LAN> (Yerel Ağda Uyandırma)
işlevini etkinleştirmeyebilir. <Wake On LAN> (Yerel Ağda
Uyandırma) işlevini kullanmak için Kablosuz LAN’ı Devre Dışı
olarak ayarlayın.
Bölüm 2.
Bilgisayarı Kullanma
58
-<
Yerel Ağda Uyandır> özelliği Hibrid güç tasarrufu özelliği
kullanılırken çalışmayabilir.
Windows 7 için Yerel Ağda Uyandırma, Ping’le desteklenmez.
Bir 100Mbps/1Gbps kablolu LAN ağına bağlıyken
bilgisayar Uyku/hazırda bekleme modundan çıktığında,
10Mbps/100Mbps kablolu LAN bağlantısı olduğunu
bildiren bir ileti görüntüleniyor. Bu, bilgisayar bekleme/
hazırla bekleme modundan çıktığında ağın geri yüklenmesi
yaklaşık üç saniye sürdüğünden dolayı gerçekleşir. Ağ geri
yüklendiğinde, 100Mb/s/1Gb/s’de çalışır.
Sistem pille çalışıyorken, internete bağlanmak LAN kablosu
takıldıktan sonra yaklaşık 20 saniye sürer. Bu belirti pil
tüketimini azaltmak için güç tüketimi özelliği kullanıldığından
dolayı gerçekleşir.
Sistem pille çalıştırılırken, Kablolu LAN hızı pil tüketimini
azaltmak için otomatik olarak azaltılır. Bu gibi durumlarda,
1Gb/s /100Mb/s LAN 100Mb/s/10Mb/s hızında çalışır.
Kablosuz Ağ (İsteğe bağlı)
Bir kablosuz ağ ortamı (kablosuz ağ), evdeki veya küçük ölçekli
bir ofisteki birden çok bilgisayarın kablosuz ağ aygıtları üzerinden
iletişim kurmasını sağlar.
Bölüm 2.
Bilgisayarı Kullanma
59
•• Ekran görüntüsü ve terminoloji modele bağlı olarak
değişebilir.
•• Program sürümüne bağlı olarak, bazı işlevler
sağlanmayabilir veya farklı işlevler sağlayabilir.
•• Aşağıdaki açıklamalar, kablosuz ağ kartı veya aygıtı olan
bilgisayar modelleri için geçerlidir. Kablosuz ağ aygıtı isteğe
bağlıdır.
Bu kılavuzdaki şekiller, kablosuz ağ aygıtınızın modeline
bağlı olarak gerçek aygıtlardan farklı olabilir.
•• Kablosuz LAN kapatılmışsa, açmak için
birleşimine basın.
+
tuş
Erişim Noktası (AP) nedir?
AP, kablolu ve kablosuz ağ bağlantıları arasında köprü
oluşturan bir ağ aygıtıdır ve kablolu ağdaki kablosuz bir hub’a
karşılık gelir. Birden çok kablosuz ağ yüklü bilgisayarı bir AP’ye
bağlayabilirsiniz.
Kablosuz Ağ (İsteğe bağlı)
Bölüm 2.
Bilgisayarı Kullanma
Windows ile Kablosuz LAN’a bağlanma
Eğer bir AP varsa, Windows tarafından sağlanan Kablosuz
ağ bağlantısı yöntemini kullanarak AP aracılığıyla Internet’e
bağlanabilirsiniz.
düğmesini tıklatın.
2 Bağlan
AP için bir ağ anahtarı ayarlanırsa, ağ anahtarını girin ve
ardından Bağlan düğmesini tıklatın.
Ağ anahtarı için, lütfen ağ yöneticinize başvurun.
Sistem tepsisinde Ağ Bağlantıları
simgesini tıklatırsanız,
1 mevcut
AP’lerin bir listesi görüntülenir. Bağlamak için bir AP
seçerseniz, Bağlan düğmesi görüntülenir.
AP Listesi
Connected (Bağlı) yazısı görüntülendiğinde, Close
3 AP’ye
(Kapat) düğmesini tıklatın.
Artık, ağa erişebilirsiniz.
60
Kablosuz Ağ (İsteğe bağlı)
Bölüm 2.
Bilgisayarı Kullanma
61
Internete bağlı olmadığınızda
Normal Kablosuz Ağ Durumu
Kablosuz LAN simgesi Görev Çubuğunun sistem tepsisinde
görüntüleniyorsa, bu bilgisayarın Internete düzgün şekilde
bağlandığını gösterir (aşağıya bakın).
Bu Görev Çubuğunun sistem tepsisinde kablosuz LAN simgesi
ile gösterilir. Bu durumda, IP adresi ayarlarını kontrol etmeniz
gerekir.
Lütfen ağ yöneticinize başvurun ve IP adresini yeniden
yapılandırın.
Anormal Kablosuz Ağ Durumu
AP’ler bulunduğunda, ancak bilgisayarınız Internete
bağlı olmadığında.
Kablosuz LAN bağlı olmadığında
Kablosuz LAN simgesi Görev Çubuğunun sistem tepsisinde “X” ile
görüntüleniyorsa, bu kablosuz LAN aygıtının kapalı olduğunu ve
kullanılabilir AP olmadığını gösterir. Veya kablosuz LAN bağlantısı
kesilmiştir.
Bu durum güçsüz bir AP yüksek bir öncelikle ayarlandığında
gerçekleşir. Tıklatarak güçlü bir sinyale sahip AP bağlayın.
Şu anda AP’ye bağlı. Sinyal
kuvveti düşük.
Güçlü bir sinyal kuvvetine sahip AP
Kablosuz LAN kapatılmışsa, açmak için
basın.
+
tuş birleşimine
Tıklat
TPM Güvenlik Aygıtını Kullanma (İsteğe bağlı)
TPM (Güvenlik Platform Modülü) güvenlik aygıtı, kişisel bilgilerinizi
bilgisayarda yüklü TPM çipine kaydedilmiş kullanıcı kimlik
doğrulama verilerini kullanarak koruyan bir güvenlik çözümüdür.
TPM güvenlik aygıtını kullanmak için, TPM çipini BIOS Kurulumunda
başlatmanız, TPM programını çalıştırmanız ve ardından kullanıcıyı
kaydetmeniz gerekir.
•• Bu işlev yalnızca TPM (güvenlik çipi) bulunan modellerde
desteklenir.
•• Daha fazla bilgi için, programın çevrimiçi yardımına bakın.
•• Bu kılavuzda anlatılan program sürümü değişikliğe tabidir
ve bu kılavuzdaki ekran görüntüleri ve terimler gerçek
üründen farklı olabilir.
Bölüm 2.
Bilgisayarı Kullanma
62
TPM'yi Ayarlama
TPM işlevini kullanmak için, aşağıdaki adımları tamamlamanız
gerekir.
çipini başlatma
1 TPM
TPM çipinde kayıtlı kimlik doğrulama bilgilerini başlatır.
programını başlatma
2 TPM
TPM programını yükler.
programını kaydetme
3 TPM
TPM programını kaydeder.
Yukarıdaki adımları tamamladıysanız, TPM işlevini kullanabilirsiniz.
TPM Güvenlik Aygıtını Kullanma (İsteğe bağlı)
TPM çipini başlatma
TPM işlevini ilk kez kullanırken veya kullanıcı bilgilerini tekrar
kaydetmek istediğinizde, TPM çipini başlatmanız gerekir.
Bölüm 2.
Bilgisayarı Kullanma
ekranı görüntülenirse, Security > TPM Configuration
2 BIOS
öğesini seçin ve Enter tuşuna basın.
SysInfo
•• TPM çipini başlatmaTPM çipinde kayıtlı tüm kimlik
doğrulama bilgilerini siler. Herhangi bir başlatma kararı
dikkatli bir şekilde verilmelidir.
•• TPM işlevi kullanılırken TPM çipini tekrar başlatmak
için, ilk olarak TPM işlevi ile şifrelenen tüm mevcut
dosyaların ve klasörlerin şifresini çözmeniz gerekir. Aksi
takdirde, başlatma işleminden sonra dosya ve klasörlere
erişemezsiniz.
yeniden başlatın.
1 Bilgisayarı
Samsung logo ekranı görüntülendiğinde, sürekli olarak F2
63

Phoenix SecureCore Tiano Setup
Advanced
Security
Boot
Supervisor Password
User Password
HDD Password
Clear
Clear
Clear
Set Supervisor Password
Set User Password
Set HDD Password
[Enter]
[Enter]
[Enter]
Password on Boot
[Enabled]
Exit
▶ TPM Configuration
Support öğesini Enabled olarak ayarlayın ve Change
3 TPM
TPM Status öğesini Clear olarak ayarlayın.
Phoenix SecureCore Tiano Setup
Security
tuşuna basın.
TPM Configuration
TPM Support
Change TPM Status
Current TPM State
[Enabled]
[No Change]
Disabled and Deactivated
No Change
Clear
Enable and Activate
Disable and Deactivate

TPM Güvenlik Aygıtını Kullanma (İsteğe bağlı)
4 Değişiklikleri kaydetmek için, F10 tuşuna basın.
yeniden başladığında, ekrandaki yönergeleri izleyerek
5 Sistem
ilgili tuşlara basın.
otomatik olarak yeniden başlatıldığında ve
6 Bilgisayar
Samsung logo ekranı görüntülendiğinde, sürekli olarak F2
tuşuna basın.
> TPM Configuration > Change TPM Status
7 Security
öğesini seçin ve öğeyi Enable and Activate olarak seçin.
Aptio Setup Utility
Security
TPM Configuration
TPM Support
Change TPM Status
Security Chip State
[Enabled]
[No Change]
Disabled and Deactivated
No Change
Clear
Enable and Activate
Disable and Deactivate
8 Değişiklikleri kaydetmek için, F10 tuşuna basın.
yeniden başladığında, ekrandaki yönergeleri izleyerek
9 Sistem
ilgili tuşlara basın.
kaydetmek için, F10 tuşuna basın. Bilgisayar
10Değişiklikleri
otomatik olarak yeniden başlatılır. TPM çipinin başlatılması
işlemi tamamlanır. Şimdi, TPM programını kurun ve TPM
programını kaydedin.
Bölüm 2.
Bilgisayarı Kullanma
64
TPM Programını Yükleme
TPM programını aşağıda olduğu gibi yükleyin. Programı aşağıdaki
yordamlara göre yükleyin.
Bu program yalnızca Samsung Recovery Solution ve TPM
işlevi bulunan modeller için sağlanır.
1 Samsung Recovery Solution öğesini başlatın.
2 System Software (Sistem Yazılımı) simgesini tıklatın.
Software Installation (Sistem Yazılımı Yükleme)
3 System
simgesini tıklatın.
Software Manager programı başlatılacaktır.
4 Easy
TPM Host SW (TPM Ana Bilgisayar Yazılımı) seçeneğini
seçin ve Install Now (Şimdi Yükle) düğmesini tıklatın.
Sistem yazılım ortamı ürünle birlikte sağlanmışsa, programı
sistem yazılım ortamını kullanarak yükleyebilirsiniz (yalnızca
sağlandığında).
sonra, Tamam’ı tıklatırsanız, bilgisayar yeniden
5 Yüklemeden
başlatılır.
TPM Güvenlik Aygıtını Kullanma (İsteğe bağlı)
TPM Programını Kaydetme
1
Başlat > Tüm Programlar > Infineon Güvenlik Platformu
Çözümü > Güvenlik Platformu Yönetimi > Kullanıcı
Ayarları’nı tıklatın. (yönetici yetkisi ile)
Alternatif olarak, Araç Çubuğunda
simgesini çift tıklatın ve
yönetici yetkisiyle başlatma özelliğini çalıştırın.
kimlik doğrulama ayarları Kurulum Sihirbazı ile
2 Güvenlik
başlar. Kurulum Sihirbazı görüntülendiğinde, İleri seçeneğini
tıklatın.
Bölüm 2.
Bilgisayarı Kullanma
65
status not initialized (durum başlatılamadı) mesajı
görüntülenirse, Yes (Evet) düğmesini tıklatın.
Kurulum Sihirbazındaki yönergelere göre acil durum kurtarma
dosyasını harici depolama aygıtına yedeklerseniz, TPM
güvenlik aygıtını daha güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz.
Platform Feature (Güvenlik Platformu Özelliği)
3 Security
seçeneğini seçin ve bir basic user password (temel kullanıcı
parolası) belirleyin.
4 Talimatlar doğrultusunda kaydı tamamlayın.
TPM Güvenlik Aygıtını Kullanma (İsteğe bağlı)
programı için kullanıcı kaydı tamamlanır. Dosya şifreleme
5 TPM
sistemini kullanarak dosyaları ve klasörleri şifreleyebilirsiniz
ve bunları sanal sürücüde oluşturarak veya sanal sürücüye
kopyalarak şifrelenecek dosyaları ve klasörleri kullanabilirsiniz.
Sanal sürücü aşağıdaki konumda oluşturulur.
Bölüm 2.
Bilgisayarı Kullanma
TPM Programını Kullanma
TPM programı kullanımı hakkında daha fazla bilgi için,
programın çevrimiçi yardımına bakın.
Bir dosyayı (klasörü) şifreleme
Bu işlev dosyaların ve klasörlerin şifrelenmesini sağlar. Dosya
Şifreleme Sistemini (EFS) kullanarak belgeleri güvenli bir şekilde
koruyabilirsiniz.
Dosya Şifreleme Sistemi (EFS) işlevi aşağıdaki işletim
sistemlerinde desteklenir.
•• Windows XP Professional
•• Windows Vista Business / Enterprise / Ultimate

•• Windows 7 Professional / Enterprise / Ultimate
bir klasörü veya dosyayı sağ tıklatın ve açılan
1 Şifrelenecek
menüde Encrypt (Şifrele) seçeneğini seçin.
66
TPM Güvenlik Aygıtını Kullanma (İsteğe bağlı)
Değişikliklerini Onayla penceresi görüntülenirse,
2 Özellik
şifrelemeyi uygulamak için aralığı seçin ve OK (Tamam)
düğmesini tıklatın.
(Bu iletişim kutusu yalnızca klasör şifrelendiğinde görüntülenir.)
Geçerli işletim sisteminiz Windows 7 veya Vista ise, kullanıcı
hesabı kontrolü penceresi görüntülenir. Bu durumda
Continue (Devam) düğmesini tıklatın.
authentication (kullanıcı kimlik doğrulama)
3 user
penceresinde, kullanıcıyı kaydederken girdiğiniz Basic user
password (Temel kullanıcı parolası) öğesini girin ve OK
düğmesini tıklatın.
Bölüm 2.
Bilgisayarı Kullanma
klasör (dosya) adının renginin yeşil olarak
4 Şifrelenen
değiştiğini onaylayın.

Şifrelenmiş bir klasörü (dosyayı) açma
1 Şifrelenmiş bir klasörü (dosyayı) çift tıklatın.
kimlik doğrulama penceresi görüntülenirse,
2 Kullanıcı
kullanıcıyı kaydederken girdiğiniz basic user password
(temel kullanıcı parolası) öğesini girin ve OK (Tamam)
düğmesini tıklatın.
3 Klasör (dosya) açılır.
67
TPM Güvenlik Aygıtını Kullanma (İsteğe bağlı)
Bölüm 2.
Bilgisayarı Kullanma
68
Şifrelenmiş bir klasörün (dosyayı) şifresini çözme
Sanal sürücü (PSD) görüntülenmediğinde
1
Program kaydı sırasında Kişisel Güvenlik Sürücüsü (PSD) seçeneğini
seçtiğinizde, yalnızca sanal sürücüyü (PSD) kullanabilirsiniz.
Şifrelenmiş bir klasörü (dosyayı) sağ tıklatın ve açılan
pencerede Decrypt (Şifre Çöz) seçeneğini seçin.
kimlik doğrulama) penceresi görüntülenirse,
2 Kullanıcı
kullanıcıyı kaydederken girdiğiniz basic user password
(temel kullanıcı parolası) öğesini girin ve OK (Tamam)
düğmesini tıklatın.
3 Klasörün (dosyanın) şifresi çözülür.
Sanal sürücüyü kullanma
(Kişisel Güvenlik Sürücüsü: PSD)
Sanal sürücü (PSD) gizli verileri kaydetmek ve yönetmek için
sanal bir alandır. Oluşturulan sanal sürücüde (PSD), normal bir
sürücüde (örn., C sürücüsü:) olduğu gibi dosyalar ve sürücüler
oluşturabilirsiniz ve başka bir sürücüde kayıtlı gizli verileri, verileri
sanal sürücüye (PSD) kopyalayarak kullanabilirsiniz.
Kayıt sırasında seçeneği seçmediyseniz, aşağıdaki adımları
tamamlayın.
> All Programs > Infineon Security Platform Solution
1 start
> Manage Security Platform (Başlat > Tüm Programlar
> Infineon Security Platform Solution > Güvenlik
Platformunu Yönet) öğesini tıklatın ve User Settings
(Kullanıcı Ayarları) sekmesi > Security Platform Features
(Güvenlik Platformu Özellikleri) ve ardından Configure
(Yapılandır) öğesini tıklatın.
Wizard (Kurulum Sihirbazı)
2 Initialization
görüntülendiğinde, Personal Secure Drive (PSD) seçeneğini
seçin ve kullanıcı parolasını girin.
sonlandırmak için, Kurulum Sihirbazı talimatlarına
3 Sihirbazı
göre birkaç kez Next (İleri) düğmesini tıklatın.
TPM Güvenlik Aygıtını Kullanma (İsteğe bağlı)
Sanal sürücü (PSD) yüklenmediğinde
Sanal sürücüyü (PSD) kullanmak için, önce sanal sürücü (PSD)
yüklenmelidir. Yüklenmezse, aşağıdaki yordamlara göre
yükleyebilirsiniz.
Çubuğunun sistem tepsisindeki Security Platform
1 Görev
(Güvenlik Platformu)
simgesini sağ tıklatın ve açılan
menüden Personal Secure Drive > Load seçeneğini seçin.
penceresinde, temel kullanıcı parolasını girin ve OK
2 Yükleme
(Tamam) düğmesini tıklatın.
> Computer (Başlat > Bilgisayar) düğmesini
3 Start
tıklatırsanız, Kişisel Güvenlik Aygıtının oluşturulduğunu
onaylayabilirsiniz.
Gizli verileri PSD'ye kopyaladığınızda, orijinal veri dosyalarının
şifrelenmediğini unutmayın.
Bölüm 2.
Bilgisayarı Kullanma
69
Tekrar kaydettiğinizde (TPM çipindeki kimlik
doğrulama bilgilerini sildiğinizde)
Tekrar kaydetmek için, TPM çipinde kayıtlı mevcut kimlik
doğrulama bilgilerini silmeniz ve TPM çipini başlatmanız gerekir.
Kullanıcıyı aşağıdaki sırada kaydedin.
1 Sanal sürücüyü silin.
2 TPM çipinde kayıtlı mevcut kimlik doğrulama bilgilerini silin.
TPM Güvenlik Aygıtını Kullanma (İsteğe bağlı)
Sanal sürücüyü silme
Sanal bir sürücü oluşturulmuşsa, TPM çipinde kayıtlı mevcut kimlik
doğrulama bilgilerini silmeden önce sanal sürücüyü silmeniz
gerekir.
1
>
üzerini sağ tıklatın ve Kişisel Güvenlik Sürücüsü >
Oluştur/Yönet öğesini tıklatın.
Bölüm 2.
Bilgisayarı Kullanma
70
TPM çipinde kayıtlı mevcut kimlik doğrulama bilgilerini
silme.
> Control Panel > Programs > Uninstall Program >
1 Start
Infineon TPM Professional Package (Başlat > Denetim
Masası > Programlar > TPM Professional Package) öğesini
tıklatın ve Kaldır öğesini tıklatın.
penceresi görüntülenirse, programı kaldırmak Yes
2 Mesaj
(Evet) düğmesini tıklatın.
2
Infineon Security Platform (Infineon Güvenlik Platformu)
TPM programını kaydederken girdiğiniz parolayı girin ve İleri
3
3 öğesini tıklatın.
mesajı görüntülenirse, No (Hayır) düğmesini tıklatın.
Start > Computer > Organize > Folder and Search Options
Seçilen PSD için Sil seçeneğini seçin ve İleri öğesini tıklatın.
4
4
> View > Hidden files and folders (Başlat > Bilgisayar
İleri öğesini tıklatın.
şifrelenmemmiş bir kopyasını kaydetmeden
5 “İçeriğinin
Kişisel Güvenlik Sürücümü kalıcı olarak silmek istiyorum.”
seçeneğini seçin ve İleri öğesini tıklatın.
6
7 Böylece sanal sürücü silinir.
İleri öğesini tıklatın ve ardından Son öğesini tıklatın.
> Düzenle > Klasör ve Arama Seçenekleri > Görünüm
sekmesi > Gizli dosyalar ve klasörler) öğelerini tıklatın,
Show hidden files and folders (Gizli dosyaları ve klasörleri
göster) seçeneğini seçin ve OK (Tamam) düğmesini tıklatın.
> Computer > Drive C: > ProgramData (Başlat >
5 Start
Bilgisayar > C: Sürücüsü > ProgramData) klasörünü tıklatın
ve Infineon klasörünü silin.
TPM Programı silinir.
6 Böylece,
TPM işlevini kullanmak için, lütfen TPM çipini başlatma
işlemi yordamlarını tekrar edin.
Samsung Yazılım Güncellemesi
SW Update, bilgisayarı satın aldığınızda yüklü bulunan Samsung
yazılım programlarını ve sürücülerini arayan ve sürücüleri veya
programları güncellemenize yardımcı olan bir yazılım programıdır.
•• Güncelleme yapmadan önce güncellenebilir dosyaları
kontrol edebilmeniz için internete bağlı olmanız gerekir.
•• SW Update, kullanıcı tarafından ayrı yüklenen aygıt
sürücüleri veya yazılım programları için güncelleme
yapmaz.
> All Programs > Samsung > SW Update düğmesine
1 Start
tıklatın.
ilk kez çalıştırılıyorsa, kişisel bilgilendirme amacıyla
2 Program
Kullanıcı Sözleşmesi belirir.
Agree (Onaylıyorum) düğmesine tıklatın.
Update programı çalışır.
3 SW
Güncelleme işlemine devam etmeden önce, güncellemek
istediğiniz öğeleri seçin.
Bölüm 2.
Bilgisayarı Kullanma

Software List
(Yazılım Listesi)
Software
Update (Yazılım
Güncellemesi)
71
Güvenlik Yuvasını Kullanma
Bilgisayarı Güvenlik Yuvasına bir kilit ve kablo bağlayarak
sabitleyebilirsiniz.
Bu özelliği kullanmak için, ek olarak bir kilit ve kablo satın almanız
gerekir.
Kilit ve kablo kullanmak için, ürün kılavuzuna bakın.
Kilit ve kabloyu sabit bir nesneye bağlayın ve kablonun diğer
ucunu, güvenlik yuvasına takın.
Bölüm 2.
Bilgisayarı Kullanma
72
Bölüm 3.
Ayarlar ve Yükseltme
LCD Parlaklık Denetimi
74
Easy Settings (İsteğe bağlı)
75
BIOS Setup
76
Boot Password (Önyükleme Parolası) Ayarlama
79
Boot Priority (Önyükleme Önceliği)
Ayarını Değiştirme
82
Belleği Yükseltme
83
Pil
85
LCD Parlaklık Denetimi
Bölüm 3.
Ayarlar ve Yükseltme
LCD parlaklığını 8 düzeyde ayarlayabilirsiniz.
AC gücü bağlandığında ekran parlaklığı otomatik olarak en
yüksek parlaklık düzeyine ayarlanır ve bilgisayar pil gücüyle
çalıştığında, pil kullanım süresini arttırmak için parlaklık
otomatik olarak karartılır.
Klavyeyi Kullanarak Parlaklığı Denetleme
LCD parlaklığını
+
veya
+
tuşlarına
basarak ayarlayın.
LCD parlaklığı 8 düzeye kadar değişebilir ve parlaklık,
+
tuşlarına her basışınızda bir düzey yükselir.
•• Bilgisayarın tekrar açtıktan sonra da değiştirilen LCD
parlaklığını koruma
Parlaklık denetim tuşları kullanarak veya Güç Seçenekleri
aracılığıyla ayarlanan LCD parlaklığını korumak için
aşağıdaki prosedürleri izleyin.
1. D
enetim Masası > Donanım ve Ses > Güç Seçenekleri
öğesini tıklatın.
2. M
evcut durumda yapılandırılmış modun ayarlarını
değiştir düğmesini tıklatın.
74
3. E
kran parlaklığı ayarlama menü çubuğunu ayarlayın
ve Değişiklikleri kaydet düğmesini tıklatın.
•• Pil gücü tüketimi tasarrufu
Pil güç tüketiminden tasarruf etmek için, bilgisayar pil gücü
ile çalışırken LCD parlaklığını azaltır.
•• Dizüstü bilgisayarın LCD hatalı pikseller ilkesi
Açıklama Samsung, LCD’nin mutlak kalite ve güvenilirliğine
ilişkin belirtimlere dikkat eder. Fakat yine de, az sayıda
hatalı piksellerin olması kaçınılmazdır. Çok sayıda hatalı
pikseller görünümde sorun yaratabilir fakat az sayıda
pikseller bilgisayar performansını etkilemez.
Bu nedenle Samsung aşağıdaki nokta ilkelerine dikkat eder
ve bu ilkeleri yönetir:
- Parlak nokta : 2 veya daha az
- Parlak nokta : 4 veya daha az
- Parlak ve Koyu birleşimi : 4 veya daha az
LCD’yi Temizleme Tamlimatı
LCD paneli, bilgisayar temizleme solüsyonuyla hafifçe
nemlendirilmiş, yumuşak bir bezle tek bir yönde hareket
ettirerek temizleyin.
LCD panelini aşırı güç kullanarak silmek LCD’ye zarar verebilir.
Easy Settings (İsteğe bağlı)
Bölüm 3.
Ayarlar ve Yükseltme
Easy Settings, kullanıcıların çeşitli ayarları yapılandırmasını
sağlayan entegre bir Samsung yazılım kontrol programıdır.
•• Bu açıklama Windows 7’de çalışan bu işlevi destekleyen
modeller içindir.
•• Ekran görüntüsü ve terminoloji modele bağlı olarak
değişebilir.
•• Program sürümüne bağlı olarak, bazı işlevler
sağlanmayabilir veya farklı işlevler sağlayabilir.
1
Easy Settings’ı başlatmak için,
+
tuş birleşimine
Functions
Önyüklemeyi En İyi Duruma Getirme, Güç
Düğmesi ayarları, Kapak Açma Eylemi'ni
Önyükleme Yönetimi yapılandırabilirsiniz.
(İsteğe Bağlı)
Samsung Fast Boot modu'nu
seçerseniz, PC'niz en hızlı önyükleme
süresinde en iyi duruma getirilecektir.
Genel
basın.
2 İlgili işlevi yapılandırmak için bir öğe seçin.
75
USB Şarjı, Pil Ömrü Uzatıcı, Sessiz Modu,
Klavye arka ışığı, Kullanıcı Hesabı Kontrolü,
Intel Rapid Start Teknolojisi öğelerini
yapılandırabilirsiniz.
Güç Yönetimi
Güç Planı (yüksek performans, güç
tasarrufu, Samsung optimum mod), Eco
Modu, güç tasarrufu ayarlarını ve ekran
ayarlarını yapılandırabilirsiniz.
Kablosuz Ağ
Bluetooth ve Wi-Fi seçeneklerini kullanıp
kullanmayacağınızı belirleyebilirsiniz.
Kablolu Ağ
Otomatik veya sabit IP ayarları seçebilirsiniz.
Ekran
Harici ekran cihazlarını ve ekran parlaklığını/
rengini yapılandırabilirsiniz.
Masaüstü Arkaplanı / Masaüstü arkaplanını ve ekran
Ekran Koruyucusu koruyucusunu yapılandırabilirsiniz.
SoundAlive
Ses modunu (Müzik, Klasik, Konser Salonu,
Film, 3D Derinlikli Ses Modu, Gelişmiş vb.)
yapılandırabilirsiniz.
BIOS Setup
BIOS Setup (BIOS Ayarları), bilgisayar donanımınızı ihtiyaçlarınız
doğrultusunda yapılandırmanızı sağlar.
•• Önyükleme parolası tanımlamak, önyükleme önceliğini
değiştirmek veya yeni bir aygıt eklemek için BIOS ayarlarını
kullanın.
•• Yanlış ayarlar, sisteminizin hatalı çalışmasına veya
çökmesine neden olacağından, BIOS’u yapılandırırken
dikkatli olun.
Bölüm 3.
Ayarlar ve Yükseltme
76
BIOS Setup (BIOS Ayarları) Menüsüne Girme
1 Bilgisayarı açın.
ekranı (SAMSUNG logosu) göründüğünde, BIOS
2 Önyükleme
Setup (BIOS Ayarları) menüsüne girmek için F2 tuşuna basın.
•• BIOS ayarlarının işlevleri, ürün işlevini geliştirme amacıyla
değiştirilebilir.
•• BIOS Setup (BIOS Ayarları) menüleri ve öğeleri, bilgisayar
modelinize bağlı olarak değişebilir.
bir süre sonra, BIOS ayarları ekranı görünür.
3 Kısa
BIOS ayarlarında bulunan öğeler ürüne bağlı olarak
değişebilir.
BIOS Setup
Bölüm 3.
Ayarlar ve Yükseltme
BIOS Setup (BIOS Ayarları) Ekranı
Setup (Ayar)
Menüsü
BIOS Setup (BIOS Ayarları) menüleri ve öğeleri, bilgisayar
modelinize bağlı olarak değişebilir.
Setup (Ayar)
Menüsü
SysInfo
Advanced
Security
Help (Yardım)
Seçili öğeye
ilişkin yardım
otomatik olarak
görünür.
Setup Items
(Ayar Öğeleri)
77
Description (Açıklama)
Bu bilgisayarın temel özelliklerine yönelik bir
açıklamadır.
Bu menüyü kullanarak, temel yonga takımlarını
ve ek işlevleri yapılandırabilirsiniz.
Parolaları da içeren güvenlik işlevlerini
yapılandırmak için kullanılır.
Boot
Bu menü çevresel aygıtları ve ön yükleme
önceliği gibi ön yüklemeyle ilgili ayarları
yapılandırmanızı sağlar.
Exit
Değişiklikleri kaydetmeden veya kaydettikten
sonra Ayarlardan çıkmak için kullanılır.
BIOS Setup
Bölüm 3.
Ayarlar ve Yükseltme
Sistem Ayar Tuşları
Klavye görüntüsü gerçek klavyeden farklı olabilir.
Setup (Ayarlar) ekranında, klavyeyi kullanmanız gerekir.
F1
Yukarı ve
Aşağı Tuşları
Setup Help (Ayar Yardımı) menüsünü
görüntülemek için basın.
Yukarı ve aşağı gitmek için basın.
F5/F6
Öğe değerini değiştirmek için basın.
F9
Varsayılan Setup (Ayarlar) değerlerini
yüklemek için basın.
ESC
Bir üst düzeydeki menüye dönmek
veya Çıkış menüsüne gitmek için
basın.
Sol ve Sağ
Tuşları
Başka bir menüye gitmek için basın.
Enter (Gir)
Bir öğe seçmek veya bir alt menüye
girmek için basın.
F10
Değişiklikleri kaydetmek ve Setup
(Ayarlar) menüsünden çıkmak için
basın.
78
Boot Password (Önyükleme Parolası) Ayarlama
Bir parola ayarlarsanız, bilgisayarı açarken veya BIOS Ayarlarına
girerken parolayı girmeniz gerekir.
Bir parola yapılandırarak, sistem erişimini yalnızca yetkili
kullanıcılarla sınırlandırabilir ve bilgisayara kaydedilen veri ve
dosyaları koruyabilirsiniz.
•• Parola ayarı aşağıdaki 3 alt menüyü sağlar.
(Yönetici Parolası, Kullanıcı Parolası ve HDD Parolası)
•• Parolanızı kaybetmeyin veya unutmayın.
•• Parolanızı başkalarına söylemeyin.
•• Yönetici Parolasını veya HDD Parolasını unutursanız, hizmet
merkezinden yardım almanız gerekir. Bu durumda, bir
servis ücreti alınır.
•• Kullanıcı Parolasını unuttuğunuz zaman Yönetici Parolasını
devre dışı bırakabilirsiniz, böylece Kullanıcı Parolası da
otomatik olarak devre dışı olur.
•• Ekran görüntüleri ve terimler, bilgisayar modeline ve sürücü
sürümüne bağlı olarak asıl üründen farklı olabilir.
Bölüm 3.
Ayarlar ve Yükseltme
79
Supervisor Password (Yönetici Parolası) Ayarlama
Bir Yönetici Parolası ayarlarsanız, bilgisayarı açarken veya BIOS
Ayarlarına girerken parolayı girmeniz gerekir.
Yalnızca Yönetici Parolasını ve Kullanıcı Parolasını ayarlama çok
güvenli değildir.
Güvenlik düzeyini artırmak için bir HDD Parolası da kullanabilirsiniz.
1 BIOS Setup (BIOS Ayarları) altında Security menüsünü seçin.
2 Set Supervisor Password öğesinde, <Enter> tuşuna basın.
XXXXXXXX
Boot Password (Önyükleme Parolası) Ayarlama
girin, <Enter> tuşuna basın, onay için parolayı
3 Birtekrarparola
girin ve <Enter> düğmesine tekrar basın.
Parola en fazla 8 alfasayısal karakterden oluşabilir. Özel
karakterlere izin verilmez.
parolası ayarlanmıştır.
4 Yönetici
Bilgisayarı açmak veya BIOS Setup (BIOS Ayarları) menüsüne
girmek için yönetici parolası gerekir.
Bazı modellerde, Setup Notice penceresinde şifre girilmiş bir
mesaj görüntülenirse, ayarlar Enter tuşuna basılıncaya kadar
tamamlanmaz.
Bölüm 3.
Ayarlar ve Yükseltme
80
User Password (Kullanıcı Parolası) Ayarlama
Kullanıcı Parolası kullanırken, bilgisayarı açabilirsiniz, ancak BIOS
Ayarlarına giremediğinizden BIOS Ayarlarının ana ayarlarını
değiştiremezsiniz.
Bu, BIOS Setup menüsündeki ana ayarlara yetkisiz erişimi
önlemeye yardımcı olur.
Bir kullanıcı parolası yapılandırmadan önce, bir yönetici parolasının
yapılandırılmış olması gerekir. Yönetici parolasını devre dışı
bırakmak, kullanıcı parolasını da devre dışı bırakır.
Set User Password öğesinde, <Enter> tuşuna basın ve Yönetici
Parolasını Ayarlama konusunda 3. Adımdaki prosedürleri
tamamlayın.
Boot Password (Önyükleme Parolası) Ayarlama
Bir önyükleme parolası ayarlamak için, yönetici parolasının
(Set Supervisor Password (Yönetici Parolası Ayarla)) önceden
ayarlanmış olması gerekir.
Password on boot öğesini Enabled (Etkin) değerine ayarlayın. Bir
önyükleme parolası ayarlandıktan sonra, bilgisayarı önyüklemek
için bir parola girmeniz gerekir.
Daha sonra kullanmak üzere parolayı hatırladığınızdan emin olun.
Boot Password (Önyükleme Parolası) Ayarlama
Hard Disk Drive Password (Sabit Disk Sürücü
Parolası) Ayarlama (İsteğe bağlı)
Bir sabit disk sürücüsü için parola ayarlarsanız, sabit diske başka bir
bilgisayardan erişilemez.
Set HDD Password öğesinde <Enter> tuşuna basın ve Yönetici
Parolasını Ayarlama konusunda 3. Adımda açıklandığı gibi bir
parola tanımlayın.
•• Bazı modellerde sabit disk sürücü parolası ayar işlevi
sağlanmamıştır.
•• Sabit Disk Sürücü Parolasını Değiştirme
Güvenlik nedeniyle, bir sabit disk sürücü parolasını yalnızca
bilgisayarı Güç düğmesine basarak yeniden başlattıktan
sonra değiştirebilirsiniz.
Sabit disk sürücü parolasını değiştiremezseniz veya BIOS
Setup (BIOS Ayarları) menüsüne girip Security > HDD
Password seçeneğini belirlediğinizde HDD Password
Frozen iletisi görüntülenirse, bilgisayarı tekrar açmak için
Güç düğmesine basın.
Bölüm 3.
Ayarlar ve Yükseltme
81
Parolayı Devre Dışı Bırakma
dışı bırakılacak parola üzerindeyken <Enter> tuşuna
1 Devre
basın. Örneğin, Set Supervisor Password öğesinde bulunan
bir yönetici parolasını devre dışı bırakmak için <Enter> tuşuna
basın.
Current Password öğesinde, yapılandırılmış parolayı
2 Enter
girin ve <Enter> tuşuna basın.
New Password öğe alanını boş bırakın ve <Enter>
3 Enter
tuşuna basın.
Confirm New Password alanını boş bırakın ve <Enter>
4 tuşuna
basın.
Parola devre dışı bırakılır.
Bazı modellerde, şifre yalnızca Setup Notice penceresinde
Enter tuşuna basılırsa iptal edilir.
Boot Priority (Önyükleme Önceliği) Ayarını Değiştirme
Örnek olarak, en yüksek önyükleme önceliğine sahip aygıtın
sabit disk sürücüsü olarak değiştirilmesine ilişkin adımlar aşağıda
açıklanmıştır.
Bölüm 3.
Ayarlar ve Yükseltme
SATA HDD öğesinin üzerine gitmek için aşağı (↓), en üstteki
3 öğenin
üzerine gitmek için F6 tuşuna basın.
Boot Menu
Ekran görüntüleri ve terimler, bilgisayar modeline ve sürücü
sürümüne bağlı olarak asıl üründen farklı olabilir.
1
2 Boot Device Priority öğesindeyken <Enter> tuşuna basın.
BIOS Setup (BIOS Ayarları) menüsünde Boot menüsünü seçin.
[Boot Priority Order]
1. SATA HDD : XXXXXXXXXXXX
2. USB CD
: N/A
3. USB FDD
: N/A
4. USB HDD
: N/A
5. NETWORK : N/A
XXXXXXXX
6QWEJ2CF/QWUG
='PCDNGF?
+PVGTPCN.#0
2:'1241/
='PCDNGF?
=&KUCDNGF?
5OCTV$CVVGT[%CNKDTCVKQP
82
kaydetmek ve Ayarlardan çıkmak için F10 tuşuna
4 Ayarları
basın. En yüksek önyükleme önceliğine sahip aygıt olarak
artık Sabit Disk Sürücüsü ayarlanmıştır.
Bir USB aygıtı kullanarak DOS’ta açmanız gerekirse, BIOS
Ayarlarına girin, Advanced menüsünü seçin ve Fast BIOS
Mode öğesini Disabled olarak ayarlayın.
Belleği Yükseltme
Bilgisayarda, bir veya daha fazla bellek modülü takılıdır.
İki bellek yuvası vardır ve kullanıcılar, takılı belleği değiştirebilir
veya yeni bellek ekleyebilir.
•• Yeni belleği yalnızca bilgisayarı tamamen kapattıktan sonra
değiştirin veya takın. Belleği, bilgisayar Uyku modundayken
değiştirmeyin veya takmayın.
Devam etmeden önce şebeke güç bağlantısını kesin ve pili
çıkarın.
•• Takılmış olan bellekle aynı teknik özelliklere (aynı üretici ve
kapasite) sahip bellek eklenmesi önerilir.
Bölüm 3.
Ayarlar ve Yükseltme
83
Bellek Modüllerini Ekleme veya Değiştirme
tornavidayla bilgisayarın altındaki bellek bölmesi
1 Birkapağındaki
vidayı çıkarın.
Vidayı
Sabitleme
•• Yalnızca Ürün Özellikleri belirtilen türde bellek kullanın.
bellek modülünü, bellek yuvasının açısıyla hizalayarak,
2 Yeni
yaklaşık 30 derecelik bir açıyla bellek yuvasına yerleştirin.
Bellek
Yuvası
Belleği Yükseltme
Bölüm 3.
Ayarlar ve Yükseltme
modülünü tamamen sabitlemek için aşağı doğru itin.
3 Bellek
Bellek kolayca yerine yerleşmezse, bellek mandallarını dışarı
4 Bellek bölmesi kapağını kapatın ve vidayı sıkıştırın.
doğru çekerken bellek modülünü aşağı doğru itin.
Bellek Modülü Çıkarma
Bellek modülü mandallarını dışarıya doğru çekin.
Bellek modülü dışarı çıkar.
Bellek modülünü 30 derecelik bir açıyla dışarı çıkarın.
Bellek modülü mandalları
84
Pil
Bölüm 3.
Ayarlar ve Yükseltme
ütfen, bilgisayarı AC gücüne bağlamadan pil gücüyle çalıştırdığınız
zaman aşağıdaki talimatları uygulayın.
Bu bilgisayarla birlikte bir Lityum-İyon akıllı pil sağlanır.
•• Pili kullanmadan önce, pilin üzerinde yazılı olan önlemleri
dikkatli bir şekilde okuyun ve uygulayın.
•• Bilgisayarı satın aldıktan sonra ilk kez kullanırken, pili
tamamen şarj edin.
85
Pili Takma/Çıkarma
ve LCD paneli kapatın. Bilgisayarı ters çevirerek düz bir
1 Sistemi
yüzeye koyun.
2 İki pil mandalını dışarı doğru çekin
, daha sonra pili çıkarın.
•• Yalnızca Ürün Özellikleri belirtilen türde bellek kullanın.
tekrar takmak için sistemin içine doğru kaydırın.
3 Pili
Pil mandalları içeri doğru girer ve pili otomatik olarak sabitler.
Pil mandalının içeri doğru girdiğinden emin olun.
Pil
Bölüm 3.
Ayarlar ve Yükseltme
Pili Şarj Etme
86
Kalan Pil Şarjını Ölçme
takın ve AC adaptörünü bilgisayarın DC giriş jakına
1 Pili
bağlayın.
Pil, şarj olmaya başlar.
Pil şarj durumunu aşağıdaki prosedürleri tamamlayarak
görüntüleyebilirsiniz.
Görev çubuğundaki pil şarjının onaylanması
AC adaptörünün bağlantısını kesin ve geriye kalan pil şarjını
onaylamak için fare imlecini Görev çubuğunun sistem tepsisindeki
pil simgesi üzerine getirin.
2 Şarj işlemi tamamlanınca, Şarj LED’i yeşile döner.
Durum
Şarj LED’i
Şarj ediliyor
Turuncu
Şarj tamamlandı
Yeşil
AC adaptörü bağlı
değil
Kapalı
Pil Kullanım Süresi Bilgileri
Pil dayanıksız bir kaynaktır, bu nedenle uzun süre kullanıldığında
kapasite/pil ömrü kısalır. Pil ömrü, ilk sürenin yarısının altına
düşerse, yeni bir pil satın almanızı öneririz.
Pil uzun bir süre kullanılmayacaksa, kapasitesinin %30-40’ını
doldurduktan sonra pili saklayın. Bu, pil kullanım süresini uzatır.
Pil
Bölüm 3.
Ayarlar ve Yükseltme
Pil Kullanım Süresini Uzatma
87
2 Aşağıdaki ekran görünürse, modlardan birini seçin.
LCD Parlaklığını Azaltma
Pil kullanım süresini uzatmak amacıyla LCD parlaklığını azaltmak
için klavyede bulunan
+
tuşlarına basın.
Güç yönetimi programını kullanma
Bu program, pili daha etkili bir şekilde kullanmanıza yardımcı olur
ve çalışma ortamı için optimize edilmiş güç modunu destekler.
> Denetim Masası > Donanım ve Ses > Güç
1 Başlat
Seçenekleri öğesini tıklatın.
Alternatif olarak, görev çubuğunun bildirim alanında bulunan
güç ölçüm aygıtı simgesini
sağ tıklatın ve Güç Seçenekleri
seçeneğini seçin.
Pil Ömrünü Uzatma (İsteğe Bağlı)
Easy Settings programında, Genel öğesini tıklatın ve Battery Life
Extender seçeneğini ON veya OFF olarak ayarlayın.
OFF (KAPALI)
Bu mod, bilgisayar AC gücüyle kullanıldığında
pil şarjının %100’ünü korur. Bu durumda pil
kullanım süresi artmasına rağmen pil ömrü
azalır.
ON (AÇIK)
Bu mod, bilgisayar AC gücüyle kullanıldığında
pil şarjının %80’ini korur. Bu durumda pil
kullanım süresi azalmasına rağmen pil ömrü
uzar.
Pil
Bölüm 3.
Ayarlar ve Yükseltme
Alternatif olarak, pil ömrünü uzatmak için
Önyükleme sırasında BIOS Kurulumuna girmek için Samsung
logosu göründüğünde F2 tuşuna basın, Advanced > Battery
Life Cycle Extension seçeneğini seçin ve Enable olarak
ayarlayın. Ardından pil ömrü uzatma modunu kullanabilirsiniz.
Pil Ayarı İşlevini Kullanma
88
tuşlarını kullanarak Boot > Smart Battery Calibration
3 Yön
(Önyükleme > Akıllı Pil Ayarı) öğesine gidin ve <Enter>
tuşuna basın.
XXXXXXXX
6QWEJ2CF/QWUG
='PCDNGF?
+PVGTPCN.#0
2:'1241/
='PCDNGF?
=&KUCDNGF?
5OCTV$CVVGT[%CNKDTCVKQP
Pili tekrar tekrar kısa bir süre için şarj edip boşaltırsanız, pil kullanım
süresi, gerçek pil şarjıyla görüntülenen kalan şarj miktarı arasındaki
fark kadar azalabilir.
Bu durumda, Pil Ayarı işlevini kullanarak pilin tümüyle boşaltılması
ve sonra tekrar şarj edilmesiyle gerçek pil şarjıyla kalan şarj
görüntüsü aynı duruma getirilir.
Ekran goruntuleri ve terimler, bilgisayar modeline ve surucu
surumune bağlı olarak asıl urunden farklı olabilir.
kapattıktan sonra AC güç adaptörünün bağlantısını
1 Bilgisayarı
kesin.
yeniden başlatın ve Samsung logosu
2 Bilgisayarınızı
görününce, BIOS Setup (BIOS Ayarları) menüsüne girmek için
<F2> düğmesine basın.
Calibration Confirmation penceresinde bulunan
4 Battery
Yes seçeneğini vurgulayın ve <Enter> tuşuna basın.
Pil Ayarı işlevi etkinleştirilir ve pil etkili bir şekilde boşaltılır.
İşlemi durdurmak için, <Esc> tuşuna basın.
Pil kapasitesine ve kalan pil şarjına bağlı olarak, bu işlem için
3~5 saat gerekir.
Bölüm 4.
Yedekleme / Geri Yükleme
Samsung Recovery Solution (İsteğe bağlı)
90
Samsung Recovery Solution (İsteğe bağlı)
Samsung Recovery Solution bilgisayarınızda bir sorun
gerçekleştiğinde sabit disk sürücünüzün geri yüklenmesini veya
yedeklenmesini sağlayan bir programdır.
Bilgisayar önyüklenemezse, önyükleme ekranında
basarak bilgisayarı geri yükleyebilirsiniz.
tuşuna
•• Samsung Recovery Solution tedarik edilmeyebilir veya
sürüm modele bağlı olarak farklılık gösterebilir. Ayrıca, bazı
işlevler sağlanmayabilir veya sürüme bağlı olarak farklılık
gösterebilir.
Samsung Recovery Solution kullanımı hakkında daha
ayrıntılı bilgi için, lütfen programın çevrimiçi yardım
bölümüne bakın.
•• Bu belgedeki ekran görüntüleri gerçek görüntülerden farklı
olabilir.
Bölüm 4.
Yedekleme / Geri Yükleme
Samsung Recovery Solution işlevleri
Yedekleme/Geri Yükleme İşlevleri
Yedekleme İşlevi
Sürücü C'yi veya gerekli klasörleri ve dosyaları yedekler.
•• Tam Yedekleme
C sürücüsünü
yedekler.
Bir sorun
gerçekleşti
•• Bilgisayarınız dahili bir ODD’ye sahip değilse, DVD’lerin
kullanıldığı Yedekleme İşlevini veya Geri Yükleme İşlemini
kullanmak için bilgisayarınıza bağlı harici bir ODD’niz
olması gerekir
•• Sistem Yazılım işlevi program sürümüne bağlı olarak
sağlanmayabilir.
90
•• Veri Yedekleme
Önemli klasörleri ve dosyaları
yedekler.
Geri Yükleme İşlevi
Önemli Windows dosyalarını, C sürücüsünü
veya klasör ve dosyaları önceki duruma geri
yükler.
•• Temel Geri Yükleme
Yalnızca önemli Windows dosyalarını kısa
süre içinde geri yükler.
•• Tam Geri Yükleme
VIRUS
C sürücüsünü önceki, normal duruma geri
yükler.
•• Verileri Geri Yükleme
Önemli klasörleri ve dosyaları önceki
duruma geri yükler.
Samsung Recovery Solution (İsteğe bağlı)
Sistem Yazılım İşlevleri
Samsung Recovery Solution sistem yazılımı sağlar, böylece
aygıt sürücülerini ve normal çalışma için gerekli sistem
yazılımını yeniden yükleyebilir veya ayrı bir depolama aygıtına
kopyalayabilirsiniz.
Geri Yükleme İşlevleri
Samsung Recovery Solution programını yalnızca Windows
çalışırken değil ayrıca Windows’u yükleyemediğinizde de
kullanabilirsiniz. Gelin Samsung Recovery Solution kullanımını
öğrenelim.
Bazı modeler, ilk durumun yedek bir görüntüsünü sağlar ve
bölümleme sağlamaz.
Başlangıç durumunun görüntüsü DVD'de veya çıkarılabilir
depolama aygıtında kayıtlıysa, DVD sürücüsünü veya çıkarılabilir
depolama aygıtını işlevi kullanmadan önce bilgisayara bağlayın.
Bölüm 4.
Yedekleme / Geri Yükleme
91
kez gücü açtığınızda Windows Kayıt ekranı görünür.
1 İlkWindows’u
ekrandaki talimatlar doğrultusunda
kaydettirirseniz bilgisayar yeniden başlatılacaktır.
yeniden başlatıldıktan sonra, Bölüm Ayarları ekranı
2 Bilgisayar
görüntülenir.
C ve D sürücülerini yeniden boyutlandırmak için, kaydırma
çubuğu kullanarak bölüm boyutunu ayarlayın ve İleri’yi
tıklatın.
Disk bölümlendirme işlevi yalnızca bilgisayar ilk kez
açıldığında kullanılabilir ve daha sonra kullanılamayacaktır.
Bölümleri tamamladığınızda, bölümlerde yeninde
boyutlandırma yapamazsınız.
Bu nedenle diski dikkatle bölümlendirin.
Durum Yedekleme ekranı görünür.
3 İlkİlk Durum
Yedeklemesine devam etmek için, Şimdi Yeniden
Başlat’ı tıklatın. Bilgisayar yeniden başlatılacaktır.
Bölüm Ayarları ve İlk Durum Yedeklemesi
Bilgisayarınızı ilk kez açıyorsanız, İlk Durumu Yedeği işlevi
Windows’un kaydettirilmesinden sonra gerçekleştirilir. Bu işlev C
sürücüsünün İlk Durumunun bir imajını güvenli bir yere kaydeder,
bu sayede kullanıcılar Tam Geri Yükleme işlevini kullanarak
bilgisayarı İlk Duruma geri yükleyebilir. Bir İlk Durum Yedeği
yalnızca bilgisayar satın alındıktan hemen sonra alınır.
Yedeklemesi, C sürücüsünün ilk durumunu güvenli
4 İlkbirDurum
konuma kaydetmek için gerçekleştirilir. Bu yedekleme
görüntüsü, bilgisayarınızı ilk konumuna yeniden yedekleyen
Tam Yedekleme İşlevi için kullanılır.
Durum Yedeklemesi tamamlandığında Windows'u yeniden
5 İlkbaşlatın.
Samsung Recovery Solution (İsteğe bağlı)
Bilgisayarın geri yüklenmesi
Geri Yükle, bilgisayarın bilgisayar satın alındığındaki kayıtlı bir
noktaya veya kullanıcı kayıtlı bir noktaya geri yüklenmesini
sağlayan bir işlevdir.
Bölüm 4.
Yedekleme / Geri Yükleme
2 İlk menü ekranı görünürse Geri Yükle’yi tıklatın.
Geri Yükleme işlevi Temel Geri Yükleme ve Tam Geri Yükleme
seçeneklerine sahiptir.
çalışırken:
1 – Windows
Sırayla şu seçenekleri tıklatın: Samsung Recovery Solution.
– Windows başlatılmazsa:
B
ilgisayarınızı açın ve ön yükleme ekranı (SAMSUNG logosu)
tuşuna basın. Bir süre sonra bilgisayar
göründüğünde
Düzeltme modunda yüklenir ve Samsung Recovery Solution
ekranı görünür.
Dokunmatik ekran işlevini destekleyen bilgisayarlarda, Geri
Yükleme Modu sırasında dokunmatik ekran işlevi çalışmaz. Bu
durumda, lütfen dokunmatik paneli veya fareyi kullanın.
Belirtiye Göre Seç’i tıklatırsanız Belirtiye Göre Seç menüsü
görünür. Bir belirti seçerseniz, önerilen düzeltme seçeneği
yanıp sönecektir. Devam etmek için düzeltme seçeneğini
tıklayın.
92
Samsung Recovery Solution (İsteğe bağlı)
Yükleme menüsünden Temel Geri Yükleme ya da Tam
3 Geri
Geri Yükleme’yi seçin.
Bilgisayarı fabrika durumuna geri yüklemek için, Bilgisayar
Fabrika Durumu düğmesini tıklatın ve ekranda görüntülenen
yönergelere göre geri yükleme işlemini gerçekleştirin.
Bölüm 4.
Yedekleme / Geri Yükleme
93
[Gelişmiş] menüsünde, sabit sürücü parçalarının (örn., C: ve D:)
boyutunu ayarlayabilirsiniz.
•• Verilerinizi tamamen yedeklediğinizden emin olun, çünkü
parça boyutu değiştirildiğinde tüm veriler silinir.
•• [Gelişmiş] menüsü yalnızca bilgisayar düzeltme alanında
tuşuna
başlatıldığında (başlatma sıralaması sırasında
basılarak) kullanılabilir.
Since a Complete Restore deletes all user data as well
as additionally installed programs, please backup your
important data first using the Data Backup function, before
running Complete Restore.
düzeltme modunda yüklenir ve düzeltme ilerleme
4 Bilgisayar
mesajı görünür. Tamam’ı tıklarsanız düzeltme işlemi başlar.
Düzeltme işlemi biraz sürebilir, lütfen bekleyin.
Tam Geri Yükleme işlemini, Temel Geri Yükleme işleminin
tamamlanmasına rağmen bilgisayarın çalışmadığı durumlarda
yapın.
işlemi tamamlandıktan sonra ‘Sistemi Yeniden
5 Düzeltme
Başlatın’ mesajı göründüğünde sistemi yeniden başlatmak
için Tamam’ı tıklayın.
Güç kablosunun düzeltme işlemi sırasında bağlı olduğundan
emin olun. Bir Tam Geri Yükleme işleminden sonra bilgisayar
ilk kez yüklendiğinde, ön yükleme işleminin hızı sistem
en iyileştirme işlemi nedeniyle yavaş olabilir. Bu sırada
bilgisayarınızı zorla kapatmayın.
Samsung Recovery Solution (İsteğe bağlı)
Bölüm 4.
Yedekleme / Geri Yükleme
94
Tam Yedekleme/Geri Yükleme
Bir Tam Yedekleme C sürücüsünün tüm imajını başka bir sürücüye
ya da DVD’ye kaydeder. Bir Tam Geri Yükleme, Tam Yedekleme
işlevi ile kaydedilen imaj dosyasını C sürücüsüne geri yükler.
Tam Yedekleme
Complete Backup (Tam Yedekleme) işlevini bir DVD veya
çıkarılabilir depolama aygıtında gerçekleştirecekseniz,
sabit diskte bir sorun olduğunda ya da düzeltme alanı
kaldırıldığında bile bilgisayarınızı geri yükleyebilirsiniz.
Bir yedek oluşturmak için, boş alanı en az 15 GB olan bir
çıkarılabilir depolama aygıtı gerekir.
Recovery Solution başlatma ekranında Yedekleme
1 Samsung
düğmesini tıklatın.
mevcut durumunun açıklamasını girin ve İleri
2 Bilgisayarın
düğmesini tıklatın.
DVD sürücüsünü veya çıkarılabilir depolama aygıtını
bağladıktan sonra, DVD sürücüsünü veya çıkarılabilir
depolama aygıtını Kaydetme Yolu olarak belirtebilirsiniz.
D Sürücüsünü seçin.
DVD sürücüsünü seçin.
seçme öğesi görüntülendiğinde, bir seçenek seçin ve
3 Seçenek
İleri düğmesini tıklatın.
LiveImaging ve Sistem Yazılım Yedeklemesi işlevleri Tam
Yedekleme işlevi için seçenekler olarak desteklenir.
•• LiveImaging: Windows çalışırken Tam Yedekleme işlemi
gerçekleştirir. LiveImaging kullanan yedekleme işlevi
sabit disk sürücüsüne diğer uygulamalar tarafından sık sık
erişiliyorsa yavaşlayabilir.
•• Sistem Yazılım Yedeklemesi: Bu işlev Tam Yedekleme
işlevi tamamlandıktan sonra sistem yazılımını DVD’ye
yedekler.
Samsung Recovery Solution (İsteğe bağlı)
Bölüm 4.
Yedekleme / Geri Yükleme
Düzeltme Modunda yeniden başlatılırsa, Tam
Yedekleme işlemi tamamlandıktan sonra ‘Sistemi Yeniden
4 Sistem
6
Yedekleme işlemi başlar. Aşağıdaki talimatlar doğrultusunda
Başlatın’ mesajı göründüğünde sistemi yeniden başlatmak
yedeklemeye devam edin.
•• Samsung Recovery Solution DVD+R, DVD-R, DVD+RW ve
DVD-RW biçimlerini destekler.
•• LiveImaging seçeneği seçildiyse, Tam Yedekleme işlevi
bilgisayar yeniden başlatılmadan başlar.
talimatlar doğrultusunda Tam Yedekleme işlemine
5 Aşağıdaki
devam edin.
için Tamam’ı tıklayın.
LiveImaging seçeneği seçildiyse, bilgisayar yeniden
başlatılmaz.
95
Samsung Recovery Solution (İsteğe bağlı)
Tam Geri Yükleme
1
– DVD’ye yedekleme yapıldığında
Bölüm 4.
Yedekleme / Geri Yükleme
96
noktası seçim ekranında bir Tam Yedekleme
3 Düzeltme
düzeltme noktası seçin ve İleri düğmesini tıklayın. Sistem
yeniden başlatılır.
B
ilgisayarı açın ve yedekleme DVD’sini DVD sürücüsüne
yerleştirin.
Birden fazla yedekleme DVD’si varsa ilk DVD’yi yerleştirin.
– Çıkarılabilir bir depolama aygıtına yedeklerken
Çıkarılabilir depolama aygıtını bağlayın.
– Başka bir sürücüye yedekleme yapıldığında
2. adıma gidin.
ekranı göründüğünde, Geri Yükle’yi ve ardından
2 İlkTammenü
Geri Yükleme’yi tıklayın.
düzeltme modunda yüklendikten sonra düzeltme
4 Bilgisayar
ilerleme mesajı görünür. Tamam’ı tıklarsanız düzeltme işlemi
başlar.
Bir Tam Yedekleme için birden fazla DVD kullanılmışsa,
bir DVD’nin yazılması tamamlandığında, “Sonraki DVD’yi
yerleştirin” mesajı görünecektir.
işlemi tamamlandıktan sonra “Sistemi Yeniden
5 Düzeltme
Başlatın” mesajı göründüğünde sistemi yeniden başlatmak
için Tamam’ı tıklayın. Tam Geri Yükleme tamamlanmıştır.
Samsung Recovery Solution (İsteğe bağlı)
Bölüm 4.
Yedekleme / Geri Yükleme
97
Veri Yedekleme/Verileri Geri Yükleme
Veri Yedekleme işlevi belirli dosyaları ya da klasörleri başka
bir sürücüye, DVD'ye veya çıkarılabilir depolama aygıtına
yedeklemenizi sağlar. Verileri Geri Yükleme, veriler
kaybedildiğinde, bir Veri Yedekleme işlemi ile kaydedilmiş verileri
kullanarak verileri geri yüklemenizi sağlar. Bu kılavuz Yedekleme ve
Geri Yükleme prosedürlerinin DVD kullanarak yedekleme ve geri
yükleme temelinde anlatmaktadır.
Veri Yedekleme
1
Samsung Recovery Solution başlatma ekranı
görüntülendiğinde, Yedekle düğmesini tıklatın ve ardından
Veri Yedekleme düğmesini tıklatın.
seçim ekranında Temel Seçim ya da Tümünden seç’i
2 Veri
seçin, yedeklenecek bir dosya ya da klasör seçin ve ardından
İleri düğmesini tıklayın.
3
Açıklama alanına yedekleme için bir açıklama girin (bu
sayede saha sonra kolayca hatırlayabilirsiniz) ve Kaydetme
Yolu’nu belirtin.
Bilgisayarınızda bir DVD-Yazıcı varsa DVD sürücüsünü
Kaydetme Yolu olarak belirtebilirsiniz.
D Sürücüsünü seçin.
DVD sürücüsünü seçin.
Kaydetme Yolu olarak bir sabit disk sürücü ya da bir
çıkarılabilir disk seçtiyseniz karşılık gelen sürücüde (örn., D:\
SamsungRecovery\SamsungData) klasörü oluşturulur ve
veri bu klasöre kaydedilir. Bu klasörü kazara ya da bilerek
silmemeye dikkat edin.
düğmesini tıklarsanız Veri Yedekleme işlemi başlar.
4 İleri
Kaydetme Yolu olarak DVD sürücüsünü seçtiyseniz, “Boş bir
DVD yerleştirin” mesajı görünür. Boş bir DVD yerleştirin ve
Tamam düğmesini tıklayın.
5 “Yedekleme tamamlandı” mesajı görünür.
Samsung Recovery Solution (İsteğe bağlı)
Verileri Geri Yükleme
yedekleme yapıldığında
1 – DVD’ye
Bilgisayarı açın ve yedekleme DVD’sini DVD sürücüsüne
yerleştirin.
– Çıkarılabilir bir depolama aygıtına yedeklerken
Çıkarılabilir depolama aygıtını bağlayın.
– Başka bir sürücüye yedekleme yapıldığında
adıma gidin.
ekranı göründüğünde, Geri Yükleme’yi ve ardından
2 İlkVerimenü
Yükleme’yi tıklayın.
listesinden geri yüklenecek bir yedekleme öğesi
3 Yedekleme
seçin ve İleri düğmesini tıklayın.
Düzeltme için bir klasör seçin ve İleri düğmesini tıklayın.
4 Verileri
Geri Yükleme başlar.
Geri Yükleme tamamlandığında, verinin belirtilen
5 Verileri
klasöre geri yüklenip yüklenmediğini kontrol edin.
Bölüm 4.
Yedekleme / Geri Yükleme
98
Samsung Recovery Solution (İsteğe bağlı)
Sistem Yazılım işlevi
Sistem Yazılım işlevi aygıt sürücülerini ve Sistem Yazılım
Programlarını yeniden yüklemenizi veya bu programları
yedeklemenizi sağlayan bir işlevdir.
Bölüm 4.
Yedekleme / Geri Yükleme
99
Sistem Yazılımının Yüklenmesi
menü ekranı görüntülendiğinde, Sistem Yazılımı > Sistem
1 İlkYazılım
Yüklemesi (System Software > System Software
Installation) seçeneğini tıklatın.
Sistem yazılım işlevi, Samsung Recovery Solution sürüm
4 veya üzeri bir sürüm tarafından desteklenmektedir. Bu
nedenle, işlev sürüme bağlı olarak desteklenmeyebilir.
Sistem Yazılım Yüklemesi İşlevi yalnızca Microsoft Windows’ta
çalışır.
Software Manager’a gidin.
2 Easy
Easy Software Manager kullanarak aygıt sürücülerini ve
uygulamaları yükleyebilirsiniz.
3 Yükleme tamamlandıktan sonra, bilgisayar yeniden başlatılır.
Samsung Recovery Solution (İsteğe bağlı)
Sistem Yazılım Yedeklemesi
menü ekranı görüntülendiğinde, Sistem Yazılımı >
1 İlkSistem
Yazılım Yedeklemesi (System Software > System
Software Backup) seçeneğini tıklatın.
2 Kaydetme Yolunu belirtin.
Bilgisayarınızda bir DVD-Yazıcı varsa DVD sürücüsünü
Kaydetme Yolu olarak belirtebilirsiniz.
Bölüm 4.
Yedekleme / Geri Yükleme
100
Kaydetme Yolu olarak bir sabit disk sürücüsü ya da
çıkarılabilir disk seçtiyseniz, karşılık gelen sürücüde (örn., D:\)
SamsungSoftware klasörü oluşturulur ve sistem yazılım
programları bu klasöre kaydedilir. Klasörü silmemeye dikkat
edin.
düğmesine tıklatırsanız Yazılım Yedekleme işlemi başlar.
3 İleri
Kaydetme Yolu olarak DVD sürücüsünü seçtiyseniz, “Boş bir
DVD yerleştirin” mesajı görünür. Boş bir DVD yerleştirin ve
Tamam düğmesini tıklatın.
işleminden sonra, “Sistem Yazılım Yedeklemesi
4 Yedekleme
tamamlandı” mesajı görüntülenir.
•• Sürücüde yedeklenen Sistem Yazılım Programlarını
yüklemek isterseniz, SystemSoftware klasöründeki
SecSWMgrGuide.exe dosyasını çalıştırın.
•• Sistem Yazılım Programlarını yedeklenen DVD’den
yüklerken, DVD’yi takın ve Sistem Yazılım Yüklemesi
yönlendirmelerini izleyin.
•• Samsung Recovery Solution’ı silerken, programın Yardım
bölümüne bakın.
D Sürücüsünü seçin.
DVD sürücüsünü seçin.
Samsung Recovery Solution (İsteğe bağlı)
Bölüm 4.
Yedekleme / Geri Yükleme
101
Kurtarma Çözümü Gösterimi (İsteğe Bağlı)
Kurtarma Alanı nedir?
•• Samsung bilgisayarları, bilgisayarları kurtarmak veya yedek
dosyaları kaydetmek için ek bir bölüme sahiptir. (Yalnızca Samsung
Recovery Solution’a sahip modeller için.)
Bu bölüme Kurtarma Alanı adı verilir ve OS’den ve uygulama
programlarından oluşan bir kurtarma görüntüsü içerir.
•• Masaüstünde bulunan Samsung Recovery Solution simgesini
çift tıklatabilir veya Kurtarma Alanına girmek için bilgisayar
tuşuna basabilirsiniz. Ardından mevcut
önyüklenirken
bilgisayar durumunu yedekleyebilir veya bilgisayarı yedeklenmiş
görüntülerden kurtarabilirsiniz.
•• Kurtarma Alanını silmek için, bir ek Kurtarma Alanı Kaldırma Aracı
kullanmanız gerekir. Kurtarma alanını sildikten sonra, kişisel verileri
kaydetme gibi diğer kullanımlar için yeni oluşturulmuş bölümü
kullanabilirsiniz. Kurtarma alanı silindikten sonra, Samsung
Recovery Solutions’ın artık çalışmayacağını unutmayın.
Windows’taki sabit disk sürücüsünün (HDD) kapasite
gösterimi ürün belirtimlerinden farklı.
•• Üreticinin depolama aygıtı (HDD) kapasitesi, 1KB=1000 Bayt
varsayarak hesaplanmıştır. Ancak, işletim sistemi (Windows),
depolama aygıtı kapasitesini 1KB=1.024 Bayt varsayarak hesaplar;
dolayısıyla Windows’taki HDD kapasite gösterimi, gerçek
kapasiteden küçüktür.
Bu, kapasite hesaplamasındaki farklılıktan kaynaklanır ve yüklü
HDD’nin ürün belirtimlerinden farklı olduğu anlamına gelmez.
•• Windows’taki kapasite gösterimi gerçek kapasiteden daha küçük
olabilir, çünkü bazı programlar Windows dışında belirli bir HDD
alanı kullanır.
•• Samsung Recovery Solution’a sahip modellerde, Windows’taki
HDD kapasite gösterimi gerçek kapasiteden küçük olabilir, çünkü
Samsung Recovery Solution kurtarma görüntüsünü kaydetmek
için HDD’nin yaklaşık 5~20GB’lık gizli bir alanını kullanır ve gizli
alan Windows’ta mevcut toplam boyuta dahil edilmez.
Uygulanan programların boyutu farklı olduğu için, Samsung
Recovery Solution’ın boyutu modellere göre değişiklik gösterir.
Bölüm 5.
Ek
Önemli Güvenlik Bilgileri
103
Yedek Parça ve Aksesuarlar
105
Yönetmeliğe Uygunluk Bildirimleri
107
WEEE Simgesi Bilgileri
119
Ürün özellikleri
120
Terimler Sözlüğü
122
Uluslararası Samsung Garantisi
126
Önemli Güvenlik Bilgileri
Güvenlik Talimatları
Sisteminiz, bilgi teknolojisi ekipmanının güvenliğini sağlamak
için en son standartları karşılayacak biçimde tasarlanmış ve test
edilmiştir. Ancak, bu ürünün güvenli bir şekilde kullanılmasını
sağlamak için, üründe ve belgelerde belirtilen güvenlik
talimatlarının uygulanması önem taşır.
Kişisel yaralanmaları ve sisteminizin zarar görmesini önlemeye
yardımcı olmak için her zaman bu adımları izleyin.
Sisteminizi Kurma
•• Sistemi çalıştırmadan önce ürün üzerinde ve belgelerde
bulunan tüm yönlendirmeleri okuyun ve uygulayın. İleride
kullanmak üzere tüm güvenlik ve çalıştırma bilgilerini saklayın.
•• Bu ürünü su kenarında veya kalorifer peteği gibi bir ısı
kaynağının yanında kullanmayın.
•• Sistemi, güvenilir bir çalışma yüzeyine kurun.
Bölüm 5.
Ek
103
•• Bilgisayarınızda bir voltaj seçme anahtarı varsa, anahtarın
bulunduğunuz yer için uygun konumda olduğundan emin
olun.
•• Bilgisayar kasanızdaki delikler havalandırma amacıyla
sağlanmıştır. Bu delikleri kapatmayın veya örtmeyin. Çalışma
alanınızı ayarlarken, sistemin çevresinde havalandırma için
yeterli boşluk (en az 6 inç [15 cm]) sağladığınızdan emin
olun. Bilgisayar havalandırma deliklerine hiçbir zaman nesne
sokmayın.
•• Kasanın altındaki fan deliklerinin her zaman temiz olduğundan
emin olun. Bilgisayarı yumuşak bir yüzeye koymayın; aksi halde,
alt havalandırma delikleri kapanır.
•• Cihazınızla bir uzatma kablosu kullanıyorsanız, uzatma
kablosuna takılan üründeki toplam güç derecelendirmesinin,
uzatma kablosu güç derecelendirmesini aşmadığından emin
olun.
•• Parlak ekran çerçevesine sahip taşınabilir bilgisayarlarda,
çerçeve etraftaki ışıktan ve parlak yüzeylerden gelen
yansımaları bozabileceği için kullanıcının Taşınabilir Bilgisayarın
yerleştirilmesine dikkat etmesi gerekir.
•• Ürün, yalnızca derecelendirme etiketinde belirtilen güç kaynağı
türüyle çalıştırılmalıdır.
•• Ekipmanınıza güç sağlamak için kullandığınız elektrik prizine,
yangın veya kısa devre durumunda kolayca erişebileceğinizden
emin olun.
Ver 3.3
Önemli Güvenlik Bilgileri
Bölüm 5.
Ek
104
Kullanım Sırasında Dikkatli Olma
Güvenli NotePC Çalışması ile İlgili Talimatlar
•• Güç kablosuna basmayın veya üzerine herhangi bir şey koymayın.
1. Aygıtları takarken ve çalıştırırken, lütfen Kullanım Kılavuzu’nda
bulunan güvenlik gereksinimlerine bakın.
•• Bilgisayarınızın üzerine hiçbir şey dökmeyin. Bir şeylerin
dökülmesini önlemenin en iyi yolu, bilgisayarın yakınında
yememek veya içmemektir.
2. Aygıtlar, yalnızca teknik özelliklerinde bulunan ekipmanlarla
kullanılabilir.
•• Bazı ürünlerin sistem kartında, değiştirilebilir bir CMOS pili
bulunur. CMOS pili yanlış bir pille değiştirilirse, patlama tehlikesi
vardır. Pili, aynı veya üretici tarafından önerilen eşdeğer bir pille
değiştirin.
3. Bilgisayardan herhangi bir yanık kokusu veya duman
çıkarsa, birim kapatılmalı ve pil çıkarılmalıdır. Birim, yeniden
kullanılmadan önce yetkili bir teknisyen tarafından kontrol
edilmelidir.
4. Aygıtların bakımı ve onarımı, yetkili hizmet merkezleri
tarafından gerçekleştirilmelidir.
Pilleri, üreticinin talimatlarına uygun bir şekilde atın. CMOS
pilinin değiştirilmesi gerekiyorsa, yetkili bir teknisyenin görevi
gerçekleştirmesini sağlayın.
•• Bilgisayar kapandığında, az miktarda elektrik akımı bilgisayarda
akmaya devam eder. Elektrik çarpmasını önlemek için, sistemi
temizlemeden önce her zaman tüm güç kablolarını, pili ve
duvardaki çıkışlara bağlı modem kablolarını çıkarın.
•• Aşağıdaki durumlarda sistemin elektrik priziyle bağlantısını
kesin ve kalifiye bir servis yetkilisiyle görüşün:
– Güç kablosu veya fişi zarar görmüşse.
– Sisteme bir sıvı dökülmüşse.
– Çalıştırma adımları uygulandığında sistem düzgün bir şekilde
çalışmıyorsa.
– Bilgisayar düşürülmüşse veya kasa zarar görmüşse.
– Sistem performansı değişiyorsa.
5. Taşınabilir bilgisayarınızla çalışırken, alt kısmının çıplak tenle
uzun süre temas etmemesine dikkat edin. Tabanın yüzey
sıcaklığı normal çalışma sırasında yükselir (özellikle, AC Gücü
devredeyken). Çıplak tenle uzun süre temas ederse, rahatsızlığa
ve sonunda yanığa neden olabilir.
Yedek Parça ve Aksesuarlar
Yalnızca üretici tarafından önerilen yedek parça ve aksesuarları
kullanın.
Yangın riskini azaltmak için yalnızca No.26 AWG veya daha
geniş bir telekomünikasyon hattı kablosu kullanın.
Bu ürünü, tehlikeli olarak sınıflandırılmış yerlerde kullanmayın.
Bu tür alanlar, medikal tesislerdeki ve dişçilik tesislerindeki
hasta bakım alanlarını, oksijenin zengin olduğu ortamları veya
endüstriyel yerleri içerir.
Pili Atma
Şarj edilebilir pilleri veya çıkarılamayan şarj edilebilir pillerle
çalışan ürünleri çöpe atmayın.
Artık kullanamayacağınız veya şarj edilemeyen pillerin atılmasıyla
ilgili daha fazla bilgi için Samsung Yardım Hattını arayın.
Eski pilleri atarken tüm yerel yönetmeliklere uyun.
PİL, YANLIŞ BİR TÜRLE DEĞİŞTİRİLİRSE, PATLAMA RİSKİ
YARATIR.
KULLANILMIŞ PİLLERİ YÖNLENDİRMELERE UYGUN BİR ŞEKİLDE
ATIN.
Bölüm 5.
Ek
105
Lazer Güvenliği
CD veya DVD sürücüsü donanımlı tüm sistemler, IEC 60825-1’in
de içinde bulunduğu uygun güvenlik standartlarıyla uyumludur.
Bu bileşenlerdeki lazer aygıtları, ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri
Bakanlığı (DHHS) Radyasyon Performansı Standardı’nda “Sınıf 1
Lazer Ürünleri” olarak sınıflandırılmaktadır. Birime bakım yapılması
gerekirse, yetkili servis merkeziyle görüşün.
•• Lazer Güvenliği Notu:
Denetim veya ayarların kullanımı veya bu kılavuzda
belirtilenler dışındaki prosedürlerin performansı, zararlı
radyasyona maruz kalınmasına neden olabilir. Lazer
ışınlarına maruz kalmamak için CD veya DVD sürücünün
kasasını açmaya çalışmayın.
•• Çalışan parça açıkken Sınıf 1M lazer radyasyonu vardır.
Optik araçlara doğrudan bakmayın.
•• Açıkken, Sınıf 3B görünmez lazer radyasyonu vardır.
Işına maruz kalmaktan kaçının.
Yedek Parça ve Aksesuarlar
AC Adaptörünü Bağlama ve Bağlantısını Kesme
Priz çıkışı, ekipmanın yakınına kurulmalı ve kolayca erişilebilir
olmalıdır.
Güç kablosunu, yalnızca kabloyu çekerek fişten çıkarmayın.
Güç Kablosu Gereksinimleri
Bilgisayarınızla birlikte aldığınız güç kablosu seti (duvar fişi, kablo
ve AC adaptörü fişi), ekipmanı satın aldığınız ülkedeki kullanım
gereksinimlerine uygundur.
Diğer ülkelerde kullanılacak olan güç kablosu setleri, bilgisayarı
kullanacağınız ülkenin gereksinimlerini karşılamalıdır. Güç kablosu
seti gereksinimleriyle ilgili daha fazla bilgi için yetkili satıcınıza,
bayinize ya da hizmet sağlayıcınıza başvurun.
Bölüm 5.
Ek
106
Genel Gereksinimler
Aşağıda listelenen gereksinimler tüm ülkeler için gereklidir:
•• Tüm güç kablosu setleri, güç kablosu setinin kullanılacağı
ülkede değerlendirmeden sorumlu, kabul edilebilir bir ajans
tarafından onaylanmış olmalıdır.
•• Güç kablosu setinin akım kapasitesi, her ülkenin elektrik
şebekesine bağlı olarak en az 7 A ve nominal voltaj derecesi
125 veya 250 volt AC olmalıdır. (USA ONLY)
•• Cihaz birleştiricisinin, bilgisayardaki cihaz girişiyle eşleşmesi için
EN 60 320/IEC 320 Standart Belgesi C7( veya C5) konektörünün
mekanik yapılandırmasına uygun olması gerekir.
RoHS Uygunluk Bilgileri (RoHS Compliance Information)
EEE Yönetmeliğine Uygundur.
This EEE is compliant with RoHS.
Yönetmeliğe Uygunluk Bildirimleri
Kablosuz Kılavuz Bilgileri
(2.4G band veya 5G band ile donatılmış ise)
Taşınabilir bilgisayar sisteminizde, düşük güçlü, 2.4GHz/5GHz
Bandı’nda çalışan, Radyo LAN türü aygıtlar (radyo frekansı (RF)
kablosuz iletişim aygıtları) (entegre) olabilir. Aşağıdaki bölüm, bir
kablosuz aygıtı çalıştırırken göz önünde bulundurulması gereken
noktalara genel bir bakış sağlar.
Belirli ülkelere ilişkin ek sınırlamalar, uyarılar ve dikkat edilmesi
gereken noktalar, ülkelere özel bölümlerde (veya ülke grubu
bölümlerinde) listelenmiştir. Sisteminizdeki kablosuz aygıtlar,
yalnızca sistem derecelendirme etiketinde Radyo Onayı İşaretleri ile
tanımlanan ülkelerde kullanılabilir. Kablosuz aygıtı kullanacağınız
ülke bu listede yer almıyorsa, gereksinimleri öğrenmek için lütfen
yerel Radyo Onay kuruluşuna başvurun. Kablosuz aygıtlar sıkı bir
şekilde kontrol edilir ve kullanımına izin verilmeyebilir.
Taşınabilir bilgisayarınıza tümleşik olabilecek kablosuz aygıtın veya
aygıtların RF alan gücü, günümüzde bilinen tüm uluslararası RF
maruz kalma sınırlarının çok altındadır. Kablosuz aygıtlar (taşınabilir
bilgisayarınızda tümleşik olabilir) radyo frekansı güvenlik
standartları ve önerilerinde izin verilenden çok daha az enerji
yaydığı için üretici, bu aygıtların kullanımının güvenli olduğuna
inanmaktadır. Güç düzeylerinden bağımsız olarak, normal çalışma
sırasında insan temasını en aza indirmek için gerekli önlemler
alınmalıdır.
Bazı durumlarda, kablosuz aygıtlarla ilgili kısıtlamalar yapılması
gerekir. Yaygın kısıtlamalar için örnekleri aşağıda görebilirsiniz:
Bölüm 5.
Ek
107
• Radyo frekansı kablosuz iletişimi, ticari uçaklardaki
ekipmanı engelleyebilir. Mevcut havacılık yönetmelikleri,
kablosuz aygıtların uçakta seyahat ederken kapatılmasını
gerektirmektedir.
802.11ABGN (kablosuz Ethernet veya Wifi olarak da bilinir)
ve Bluetooth iletişim aygıtları, kablosuz iletişim sağlayan
aygıtlara örnek olarak gösterilebilir.
• Diğer aygıtların veya hizmetlerin girişim riskinin bulunduğu
veya zararlı görüldüğü ortamlarda, kablosuz aygıtı
kullanma seçeneği kısıtlanabilir veya ortadan kaldırılabilir.
Kablosuz aygıtların kullanımının kısıtlandığı veya ortadan
kaldırıldığı ortamlara havaalanları, hastaneler ve oksijen
veya yanıcı gaz dolu atmosferler örnek olarak gösterilebilir.
Aygıt kullanımıyla ilgili kabul görmüş izinlerden emin
olmadığınız yerlerde, kablosuz aygıtı kullanmadan veya
açmadan önce onaylamak için ilgili yetkiliye danışın.
• Her ülkenin, kablosuz aygıtların kullanımıyla ilgili
kısıtlamaları farklıdır. Sisteminizde bir kablosuz aygıt
bulunduğu için, sisteminizle birlikte ülkeler arasında
seyahat ederken, taşınmadan veya seyahat etmeden
önce, hedef ülkedeki kablosuz aygıtların kullanımıyla ilgili
kısıtlama olup olmadığını öğrenmek amacıyla yerel Radyo
Onayı makamlarıyla görüşün.
• Sisteminiz bir tümleşik dahili kablosuz aygıtla birlikte
gelirse, tüm kapaklar ve korumalar takılmadan ve sistem
tamamen kurulmadan kablosuz aygıtı çalıştırmayın.
Yönetmeliğe Uygunluk Bildirimleri
• Kablosuz aygıtların bakımı kullanıcı tarafından yapılamaz.
Bunları, hiçbir şekilde değiştirmeyin. Bir kablosuz aygıtta
yapılacak değişiklik, bu aygıtın kullanım onayını geçersiz
kılar. Lütfen servis için üreticiye başvurun.
• Yalnızca aygıtın kullanılacağı ülkede onaylanmış olan
sürücüleri kullanın. Daha fazla bilgi için üreticinin Sistem
Geri Yükleme Kiti’ne bakın veya üretici Teknik Destek
bölümüne başvurun.
Bölüm 5.
Ek
108
Amerika Birleşik Devletleri
ABD ve Kanada Güvenlik Gereksinimleri ve Bildirimleri
Birim iletim yaparken veya sinyal alırken antene dokunmayın ve
anteni hareket ettirmeyin.
İletim sırasında, radyo içeren bileşenleri, örneğin anteni,
vücudunuza çok yakın olacak veya açıkta kalan yerlerinizle,
özellikle yüz veya gözlerle temas edecek şekilde tutmayın.
Anten bağlanıncaya kadar radyoyu çalıştırmayı veya veri iletmeyi
denemeyin; aksi takdirde, radyo zarar görebilir.
Belirli ortamlarda kullanım:
Kablosuz aygıtların tehlikeli yerlerde kullanımı, bu tür ortamların
güvenlik yöneticileri tarafından belirlenen kısıtlamalarla
sınırlandırılmıştır.
Kablosuz aygıtlarında uçaklarda kullanımı, Federal Havacılık
Yönetimi (FAA) tarafından kontrol edilir.
Kablosuz aygıtların hastanelerdeki kullanımı, her bir hastanenin
belirlediği sınırlamalara göre gerçekleştirilmelidir.
Patlayıcı Aygıt Yakınlık Uyarısı
Taşınabilir ileticiyi (kablosuz ağ aygıtı gibi), patlayıcı madde
kapaklarının yakınında veya patlayıcı bir ortamda, böyle
bir yerde kullanılabilmesi için aygıtın üzerinde herhangi bir
değişiklik yapılmadığı sürece, kullanmayın.
Yönetmeliğe Uygunluk Bildirimleri
Uçakta Kullanımla İlgili Uyarı
Radyo frekanslı kablosuz aygıtların sinyali, önemli hava aracı
cihazlarını engelleyebileceğinden, FCC ve FAA yönetmelikleri
bu tür aygıtların havada çalıştırılmasını yasaklamaktadır.
Bölüm 5.
Ek
109
FCC Bölüm 15’e Göre Kasıtsız Verici
Bu aygıt, FCC Kuralları’nda Bölüm 15 ile uyumludur. Çalışma şu iki
koşula bağlıdır: (1) Bu aygıt zararlı girişime neden olamaz ve (2) bu
aygıt, istenmeyen çalışmanın neden olabileceği girişim de dahil
olmak üzere, gelen tüm girişimleri kabul etmelidir.
Diğer Kablosuz Aygıtlar
Kablosuz Ağdaki Diğer Aygıtlara İlişkin Güvenlik Bildirimleri:
Kablosuz Ethernet adaptörleri veya kablosuz ağdaki diğer
aygıtlarla birlikte sağlanan belgelere bakın.
Bölüm 15 radyo aygıtı, bu frekansta çalışan diğer aygıtlarda
girişim oluşturmayan bir temelde çalışır. Adı geçen üründe
yapılacak Intel tarafından açık bir şekilde onaylanmamış
değişiklikler, kullanıcının bu aygıtı çalıştırma yetkisini geçersiz
kılabilir.
Bu ekipman, test edilmiş ve donatımın, FCC Kuralları’nda
Bölüm 15’e uygun Sınıf B dijital aygıt sınırlamalarıyla uyumlu
olduğu bulunmuştur. Bu sınırlamalar, bina içi kullanımlarda
zararlı girişime karşı yeterli korunmayı sağlamak amacıyla
tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansı enerjisi oluşturur,
kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun bir şekilde kurulmaz
ve kullanılmazsa, belirli bir kurulumda olmayacak zararlı
girişimlere neden olabilir. Bu aygıt, radyo veya televizyon
yayınları üzerinde, aygıtın açılıp kapatılmasıyla tespit
edilebilecek zararlı girişime neden olursa, kullanıcının
aşağıdaki önlemlerden birini ya da birkaçını uygulayarak
girişimi gidermeye çalışması önerilir:
•• Alış antenini yeniden yönlendirme veya yerini değiştirme.
•• Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırma.
•• Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir
devredeki çıkışa bağlama.
•• Yardım için satıcınıza veya deneyimli bir radyo/TV
teknisyenine danışma.
Yönetmeliğe Uygunluk Bildirimleri
Gerekirse, kullanıcı, başka öneriler almak için satıcısına veya
deneyimli bir radyo/televizyon teknisyenine danışmalıdır.
Kullanıcı aşağıdaki kitapçığı yararlı bulabilir: “Something About
Interference” (Girişim Hakkında Bilgi) Bu kitapçığı, FCC yerel bölge
bürolarından edinebilirsiniz.
Şirketimiz, bu ekipmanda yapılan onaysız değişikliklerin veya
şirketimizin belirlediklerinin dışındaki kabloların ve ekipmanın
kullanılması veya bağlanmasının neden olduğu radyo veya
televizyon etkileşimlerinden sorumlu değildir. Düzeltme işlemi
kullanıcının sorumluluğundadır. Bu sistemle, yalnızca korumalı veri
kabloları kullanın.
Bölüm 5.
Ek
110
Bu aygıt, 5,15 ila 5,25 GHz frekans aralığında çalıştığı için kapalı
mekânlarda kullanımla sınırlandırılmıştır. FCC, eşkanallı Mobil Uydu
sistemlerinde meydana gelebilecek olası zararlı girişimi azaltmak
amacıyla bu ürünün 5,15 ila 5,25 GHz frekans aralığında kapalı
mekânlarda kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. 5,25 ila 5,35 GHz ve
5,65 ila 5,85 GHz bant aralıkları özellikle yüksek kuvvetli radarlara
tahsis edilmiş aralıklardır. Bu radar istasyonları, bu aygıtta girişime
neden olabilir ve/veya aygıta zarar verebilir.
Bu aygıtın çalışması iki koşula bağlıdır: (1) Bu aygıt zararlı girişime
neden olamaz ve (2) bu aygıt, aygıtın istenmeyen çalışmasının
neden olabileceği girişim de dahil olmak üzere, alınan tüm girişimi
kabul etmelidir.
FCC Bölüm 15’e Göre Kasıtlı Verici
(2.4G band veya 5G band ile donatılmış ise)
Taşınabilir bilgisayar sisteminizde, düşük güçlü, 2.4GHz/5GHz
Bandı’nda çalışan, Radyo LAN türü aygıtlar (radyo frekansı (RF)
kablosuz iletişim aygıtları) (yerleştirilmiş) olabilir. Bu bölüm,
yalnızca bu aygıtlar mevcutsa geçerlidir. Kablosuz aygıtların
varlığını doğrulamak için sistem etiketine başvurun.
Sistem etiketinde bir FCC kimlik numarası varsa, sisteminizde
bulunabilecek kablosuz aygıtlar, yalnızca ABD’de kullanılmak üzere
uygun bulunmuştur.
Kablosuz aygıtların bakımı kullanıcı tarafından yapılamaz.
Bunları, hiçbir şekilde değiştirmeyin.
Bir kablosuz aygıtta yapılacak değişiklik, bu aygıtın kullanım
onayını geçersiz kılar. Servis için üreticiye başvurun.
Yönetmeliğe Uygunluk Bildirimleri
Sağlık ve güvenlikle ilgili bilgiler
Radyo Frekansı (RF) Sinyallerine Maruz Kalma
Sertifikası Bilgileri (SAR)
Bu üründe dahili olarak bir radyo vericisi ve alıcısı bulunabilir.
ABD devletinin Federal İletişim Komisyonu’nun (Federal
Communications Commission, FCC) belirlediği radyo frekansı (RF)
enerjisine maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve
üretilmiştir. FCC’nin maruz kalmayla ilgili bu sınırlamaları iki uzman
kuruluşun tavsiyelerinden türetilmiştir: Radyasyondan Koruma ve
Ölçümden Sorumlu Ulusal Konsey (National Council on Radiation
Protection and Measurement, NCRP) ve Elektrik ve Elektronik
Mühendisleri Enstitüsü (Institute of Electrical and Electronics
Engineers, IEEE). Her iki durumda da tavsiyeler, endüstri, kamu
ve akademik kesimlerden seçilen bilim ve mühendislik uzmanları
tarafından RF enerjisinin biyolojik etkileriyle ilgili bilimsel literatür
kapsamlı şekilde incelendikten sonra geliştirilmiştir.
FCC tarafından kablosuz aygıtlar için belirlenen sınır Özgül
Emilim Oranı (SAR) olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanır. SAR,
RF enerjisinin insan vücudu tarafından emilim oranının kilogram
başına Watt (W/kg) olarak ifade edilen ölçümüdür. FCC, kablosuz
aygıtların kilogram başına 1,6 Watt (1,6 W/kg) olan güvenlik sınırına
uymasını gerektirir. FCC’nin maruz kalma sınırı, insanlara için ek
koruma sağlamak ve ölçümlerdeki değişimleri hesaba katmak
amacıyla kayda değer bir güvenlik marjı içerir.
SAR testleri, kablosuz aygıt test edilen tüm frekans bantlarında
onaylanan en yüksek güç düzeyinde sinyal gönderirken FCC
Bölüm 5.
Ek
111
tarafından kabul edilen standart çalışma konumları kullanılarak
gerçekleştirilir. SAR onaylanan en yüksek güç düzeyindeyken
belirlense de, çalışma sırasında aygıtın gerçek SAR düzeyi
maksimum değerin oldukça altında olabilir. Bunun nedeni, aygıtın
yalnızca ağa ulaşmak için gereken kadar güç kullanması amacıyla
birden fazla güç düzeyinde çalışacak şekilde tasarlanmış olmasıdır.
Genel olarak, kablosuz baz istasyonunun antenine ne kadar
yakınsanız, güç çıkışı o kadar düşüktür.
Yeni bir model satışa sunulmadan önce, FCC’nin belirlediği maruz
kalma sınırını aşmadığından emin olmak için FCC tarafından test
edilmesi ve onaylanması gerekir. Her modelin testi FCC’nin gerekli
kıldığı duruşlarda ve konumlarda (örneğin, vücudun altında)
gerçekleştirilir.
Vücut üzerine kuşanarak çalıştırıldığında, bu modelin, bu ürün
için tasarlanmış bir Samsung aksesuarı ile kullanıldığında FCC’nin
RF maruz kalma kurallarına uyduğu test edilmiş ve onaylanmıştır.
Yukarıdaki kısıtlamalara uyulmaması FCC’nin RF maruz kalma
kurallarının ihlaline neden olabilir.
Bu ve diğer modellerle ilgili SAR bilgileri http://www.fcc.gov/oet/
ea/fccid/ adresinde görülebilir. Bu sitede ürünün dış tarafındaki
bu ürün FCC kimlik numarası kullanılır. Bazen numarayı bulmak
için pil paketini çıkarmak gerekebilir. Belirli bir ürünün FCC kimlik
numarasını bulduğunuzda, web sitesindeki talimatları izleyerek
söz konusu ürünle ilgili normal veya maksimum SAR değerlerini
öğrenebilirsiniz.
Yönetmeliğe Uygunluk Bildirimleri
Kanada
ICES-003’e Göre Kasıtsız Verici
Bu dijital cihaz, Industry Canada’nın radyo girişim
yönetmeliklerinde belirlediği dijital cihazlardan yayılan radyo
paraziti emisyonlarına ilişkin Sınıf B sınırlarını geçemez.
Le présent appareil numérique n’émet pas de bruits
radioélectriques dépassant les limitesapplicables aux appareils
numériques de Classe B prescrites dans le règlement sur le
brouillage radioélectrique édicté par Industrie Canada.
RSS 210’a Göre Kasıtlı Verici
Bu aygıt, Industry Canada RSS 210’u ile uyumludur. Çalışma
aşağıdaki iki koşula bağlıdır. (1) Bu aygıt girişime neden olamaz ve
(2) bu aygıt, bu aygıtın istenmeyen çalışmasının neden olabileceği
girişim de dahil olmak üzere, alınan tüm girişimi kabul etmelidir.
L‘ utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux
conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2)
l’ utilisateur du dispositif doit étre prêt à accepter tout brouillage
radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de
compromettre le fonctionnement du dispositif.
Bölüm 5.
Ek
112
Ekipman sertifika numarasının önündeki “IC” terimi yalnızca
Industry Canada teknik özelliklerinin karşılandığını göstermektedir.
Diğer kullanıcılara karşı olası radyo girişimini azaltmak için,
anten tipi ve kazanımı eşdeğer izotropik radyasyonlu gücün
(EIRP) başarılı iletişim için gereğinden fazla olmayacağı şekilde
seçilmelidir. Lisanslı hizmete radyo girişimini engellemek amacıyla
en üst düzey koruma sağlamak için bu aygıtın kapalı mekanlarda
ve pencerelerden uzakta çalıştırılması amaçlanmıştır. Dışarıya
kurulacak ekipman (veya iletim anteni) lisansa tabidir.
Pour empecher que cet appareil cause du brouillage au service
faisant l’objet d’une licence, il doit etre utilize a l’interieur et devrait
etre place loin des fenetres afin de Fournier un ecram de blindage
maximal. Si le matriel (ou son antenne d’emission) est installe a
l’exterieur, il doit faire l’objet d’une licence.
(2.4G band veya 5G band ile donatılmış ise)
Taşınabilir bilgisayar sisteminizde, düşük güçlü, 2.4GHz/5GHz
Bandı’nda çalışan, Radyo LAN türü aygıtlar (radyo frekansı (RF)
kablosuz iletişim aygıtları) (yerleştirilmiş) olabilir. Bu bölüm,
yalnızca bu aygıtlar mevcutsa geçerlidir. Kablosuz aygıtların
varlığını doğrulamak için sistem etiketine başvurun.
Sistem etiketinde bir Industry Canada kimlik numarası varsa,
sisteminizde bulunabilecek kablosuz aygıtlar, yalnızca Kanada’da
kullanılmak üzere uygun bulunmuştur.
Yönetmeliğe Uygunluk Bildirimleri
IEEE 802.11a Kablosuz ağ kullanımında, bu ürün 5,15 ila 5,25 GHz
frekans aralığında çalıştığı için kapalı mekânlarda kullanımla
sınırlandırılmıştır. Industry Canada, eşkanallı mobil uydu
sistemlerinde meydana gelebilecek olası zararlı girişimi azaltmak
amacıyla bu ürünün 5,15 GHz ila 5,25 GHz frekans aralığında kapalı
mekânlarda kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. 5,25 ila 5,35 GHz
ve 5,65 ila 5,85 GHz bant aralıkları özellikle yüksek kuvvetli radara
tahsis edilmiş aralıklardır. Bu radar istasyonları, bu aygıtta girişime
neden olabilir ve/veya aygıta zarar verebilir.
Noktadan noktaya işletimde 5,25 ila 5,35 ve 5,725 ila 5,85 GHz
frekans aralığı için geçerli E.I.R.P sınırlamasına uyulması için bu
aygıtta kullanımına izin verilen azami anten kazancı 6dBi ile
sınırlandırılmıştır.
Taşınabilir bilgisayarınıza yerleştirilebilecek kablosuz aygıt(lar)ın
güç çıkışı, Industry Canada tarafından belirlenen RF maruz kalma
sınırlarının çok altındadır.
Bu aygıtın çalışması iki koşula bağlıdır: (1) Bu aygıt zararlı girişime
neden olamaz ve (2) bu aygıt, aygıtın istenmeyen çalışmasının
neden olabileceği girişim de dahil olmak üzere, alınan tüm girişimi
kabul etmelidir.
Lisanslı hizmete radyo girişimini engellemek amacıyla en üst
düzey koruma sağlamak için bu aygıtın kapalı mekanlarda ve
pencerelerden uzakta çalıştırılması amaçlanmıştır. Dışarıya
kurulacak ekipman (veya iletim anteni) lisansa tabidir.
Bölüm 5.
Ek
113
Kablosuz aygıtların bakımı kullanıcı tarafından yapılamaz.
Bunları, hiçbir şekilde değiştirmeyin. Bir kablosuz aygıtta
yapılacak değişiklik, bu aygıtın kullanım onayını geçersiz kılar.
Hizmet için üreticiyle iletişim kurun.
Brezilya
Este produto esta homologado pela ANATEL, de acordo com
os procedimentos regulamentados pela Resolucao 242/2000, e
atende aos requisitos tecnicos aplicados.
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não
tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo
de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a
sistemas operando em caráter primário.
Yönetmeliğe Uygunluk Bildirimleri
Avrupa Birliği CE İşareti ve Uyum Bildirimleri
Avrupa Birliği içinde satılması amaçlanan ürünlerin bir Conformité
Européene (CE) İşareti taşıması gerekir. Bu işaret, aşağıda
tanımlanan geçerli Direktiflere ve Avrupa standartlarına ve
değişikliklere uygunluğu gösterir. Bu ekipman, Sınıf 2 tanımlayıcısı
da taşır.
işaretiyle etiketlenmiş sistemler
Avrupa Direktifleri
Bu Bilişim Teknolojisi Ekipmanı test edilmiş ve aşağıdaki Avrupa
direktiflerine uygun olduğu belirlenmiştir:
•• EMC Direktifi 2004/108/EC
•• Düşük Voltaj Direktifi 2006/95/EC
•• R&TTE Direktifi 1999/5/EC
114
AB R&TTE Uygunluk Bildirimi
Avrupa Birliği
Aşağıdaki bilgiler yalnızca CE
için geçerlidir.
Bölüm 5.
Ek
İşbu halde Samsung, bu Dizüstü Bilgisayarın temel gereksinimler
ve 1999/5/EC Direktifinin diğer ilgili düzenlemeleri ile uyumlu
olduğunu beyan eder.
Bu ürünün AB Uygunluk Beyanını görüntülemek için (yalnızca
İngilizce), http://www.samsung.com/uk/support/download/
supportDownMain.do adresini ziyaret edin ve ürünün model
numarası ile arama yapın. İlgilendiğiniz model için Uygunluk
Beyanı web sitemizde mevcut değilse lütfen bayiinizle temasa
geçin.
Avrupa Radyo Onayı Bilgileri (AB onaylı radyo aygıtları
takılı ürünler için)
Bu Ürün bir Taşınabilir bilgisayardır; ev veya ofis kullanımı için
tasarlanmış taşınabilir bilgisayar sisteminizde düşük güçlü,
2.4GHz/5GHz Bandı’nda çalışan, Radyo LAN türü aygıtlar (radyo
frekansı (RF) kablosuz iletişim aygıtları) (tümleşik) olabilir. Bu
bölüm, yalnızca bu aygıtlar mevcutsa geçerlidir. Kablosuz aygıtların
varlığını doğrulamak için sistem etiketine başvurun.
Sistem etiketinde Onaylanmış Kuruluş Kayıt Numarası ve Uyarı
işareti varsa, sisteminizde yer
Simgesi ile birlikte bir CE
alabilecek kablosuz aygıtlar yalnızca Avrupa Birliği ve ilişkili
bölgelerde kullanılmak üzere uygun bulunmuştur.
Yönetmeliğe Uygunluk Bildirimleri
Taşınabilir bilgisayarınıza yerleştirilebilecek kablosuz aygıt(lar)
ın güç çıkışı, R&TTE direktifi ile Avrupa Komisyonu tarafından
belirlenen RF maruz kalma sınırlarının çok altındadır.
Bölüm 5.
Ek
Eesti
[Estonian]
Käesolevaga kinnitab Samsung seadme
Notebook PC vastavust direktiivi 1999/5/
EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist
tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English
Hereby, Samsung, declares that this Notebook
PC is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC.
Español
[Spanish]
Por medio de la presente Samsung declara
que el Notebook PC cumple con los requisitos
esenciales y cualesquiera otras disposiciones
aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική
[Greek]
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Samsung ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ
Notebook PC ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ
ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français
[French]
Par la présente Samsung déclare que l’appareil
Notebook PC est conforme aux exigences
essentielles et aux autres dispositions
pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano
[Italian]
Con la presente Samsung dichiara che questo
Notebook PC è conforme ai requisiti essenziali
ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite
dalla direttiva 1999/5/CE.
5,15 ila 5,35 GHz aralığındaki düşük bant yalnızca kapalı
mekânlarda kullanıma yöneliktir.
Ülkelere veya bölgelere özgü 802.11b ve 802.11g kısıtlamaları
için “Avrupa Ekonomik Bölgesi Kısıtlamaları” başlığı altındaki
ülkelere bakın.
EU R&TTE Uygunluk Bildirimleri
Česky
[Czech]
Samsung tímto prohlašuje, že tento Notebook
PC je ve shodě se základními požadavky a
dalšími příslušnými ustanoveními směrnice
1999/5/ES.
Dansk
[Danish]
Undertegnede Samsung erklærer herved, at
følgende udstyr Notebook PC overholder de
væsentlige krav og øvrige relevante krav i
direktiv 1999/5/EF.
Deutsch
[German]
Hiermit erklärt Samsung, dass sich das Gerät
Notebook PC in Übereinstimmung mit den
grundlegenden Anforderungen und den
übrigen einschlägigen Bestimmungen der
Richtlinie 1999/5/EG befindet.
115
Yönetmeliğe Uygunluk Bildirimleri
Latviski
[Latvian]
Ar šo Samsung deklarē, ka Notebook PC atbilst
Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un
citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Šiuo Samsung deklaruoja, kad šis Notebook PC
Lietuvių
atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/
[Lithuanian]
EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands
[Dutch]
Hierbij verklaart Samsung dat het toestel
Notebook PC in overeenstemming is met
de essentiële eisen en de andere relevante
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malti
[Maltese]
Hawnhekk, Samsung, jiddikjara li dan
Notebook PC jikkonforma mal-ħtiāijiet
essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti
li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Magyar
[Hungarian]
Alulírott, Samsung nyilatkozom, hogy a
Notebook PC megfelel a vonatkozó alapvetõ
követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv
egyéb elõírásainak.
Polski
[Polish]
Niniejszym Samsung oświadcza, Ŝe Notebook
PC jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz
pozostałymi stosownymi postanowieniami
Dyrektywy 1999/5/EC.
Samsung declara que este Notebook PC está
Português
conforme com os requisitos essenciais e outras
[Portuguese]
disposições da Directiva 1999/5/CE.
Bölüm 5.
Ek
116
Slovensko
[Slovenian]
Samsung izjavlja, da je ta Notebook PC v skladu
z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi
določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky
[Slovak]
Samsung týmto vyhlasuje, že Notebook PC
spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné
ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi
[Finnish]
Samsung vakuuttaa täten että Notebook
PC tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/
EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien
direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska
[Swedish]
Härmed intygar Samsung att denna Notebook
PC står I överensstämmelse med de väsentliga
egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/
EG.
Íslenska
[Icelandic]
Hér með lýsir Samsung yfir því að Notebook PC
er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur,
sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Samsung erklærer herved at utstyret Notebook
Norsk
PC er i samsvar med de grunnleggende krav og
[Norwegian]
øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Türkiye
[Türkçe]
Bu belge ile, Samsung bu Notebook PC’nin
1999/5/EC Yönetmeliğinin temel gerekliliklerine
ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan
eder.
Yönetmeliğe Uygunluk Bildirimleri
Bu ürünün AB Uygunluk Beyanını görüntülemek için (yalnızca
İngilizce), http://www.samsung.com/uk/support/main/
supportMain.do
http://www.samsung.com/uk/support adresini ziyaret edin ve
ürünün model numarası ile arama yapın.
İlgilendiğiniz model için Uygunluk Beyanı web sitemizde mevcut
değilse lütfen bayiinizle veya aşağıdaki adresle temasa geçin.
doc.eu@samsung.com
Üretici Bilgileri
Samsung Electronics Co., Ltd.
416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-City, Gyeonggi-Do,
443-742, Korea
Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.
No. 198, Fangzhou Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province,
215021, China
Tel: +86-0512-6253-8988
Samsung Servis Merkezi’nin web adresi veya telefon numarası için,
Garanti’ye bakın veya ürünü aldığınız satıcı ile iletişim kurun.
Bölüm 5.
Ek
117
Avrupa Ekonomik Bölgesi Kısıtlamaları
802.11b/802.11g Radyo Kullanımıyla İlgili Yerel Kısıtlama
[Toplayıcıya not: Yerel kısıtlamalarla ilgili aşağıdaki bildirimler,
kablosuz ürününü içeren sistem veya ürünle birlikte sağlanan tüm
son kullanıcı belgelerinde yayınlanmalıdır.]
802.11b/802.11g kablosuz ağ aygıtları tarafından
kullanılan frekanslar henüz tüm ülkelerde uyumlu hale
getirilemediğinden, 802.11b/802.11g ürünleri yalnızca belirli
ülkelerde veya bölgelerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve
belirtilen kullanımların dışındaki ülkelerde veya bölgelerde
çalıştırılmalarına izin verilmez.
Bu ürünlerin bir kullanıcısı olarak, ürünlerin yalnızca
amaçlandıkları ülkelerde veya bölgelerde kullanılmalarından
emin olmak ve kullanıldıkları ülkedeki veya bölgedeki doğru
frekans ve kanal seçimiyle yapılandırıldıklarını doğrulamak
sizin sorumluluğunuzdadır. Kullanılacağı ülkede veya
bölgede izin verilen ayarlardan ve kısıtlamalardan olabilecek
sapmalar, yerel yasaların ihlali olarak görülebilir ve bu şekilde
cezalandırılabilir.
Yönetmeliğe Uygunluk Bildirimleri
Avrupa modelinin yalnızca Avrupa Ekonomik Bölgesi’nde
kullanılması amaçlanmıştır. Ancak, kullanım yetkisi belirli ülkelerle
veya ülkelerin içindeki bölgelerle aşağıdaki gibi kısıtlanmıştır:
Genel
Avrupa standartları, ışın halinde yayılan iletim gücünün en fazla
100 mW etkili izotropik ışın biçiminde yayılan güç (EIRP) ve frekans
aralığının 2400 – 2483,5 MHz olması gerektiğini belirtir.
5,15 ila 5,35 GHz aralığındaki düşük bant yalnızca kapalı
mekânlarda kullanıma yöneliktir.
Belçika
Ürün dış mekanlarda kullanılabilir, ancak 300m veya daha uzun
mesafeli dış mekan iletimleri için BIPT’den bir lisans alınması
gerekir.
Bu kısıtlama, kılavuzda aşağıdaki gibi belirtilmelidir:
Dans le cas d’une utilisation privée, à l’extérieur d’un bâtiment, audessus d’un espace public, aucun enregistrement n’est nécessaire
pour une distance de moins de 300m. Pour une distance
supérieure à 300m un enregistrement auprès de l’IBPT est requise.
Pour une utilisation publique à l’extérieur de bâtiments, une
licence de l’IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences,
veuillez contacter l’IBPT.
Fransa
5,15 ila 5,35 GHz aralığındaki düşük bant yalnızca kapalı
mekânlarda kullanıma yöneliktir.
Bölüm 5.
Ek
118
RTC CAUTION
CAUTION : Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type recommended
by the manufacturer. Discard used batteries according to the
Manufacturer’s instruction.
Attention: Danger d’explosion si les piles sont mal palcées.
Remplacez les piles usagées uniquement par des piles de type
identique ou équivalent recommandees par is fabriquant. Otez les
piles usagées selon les instructions du fabriquant.
WEEE Simgesi Bilgileri
Bu Ürünün Doğru Biçimde Atılması
(Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman)
Bölüm 5.
Ek
119
Bu üründeki pilin doğru biçimde atılması
(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)
(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)
Üründe veya literatüründe gösterilen bu işaret, ürünün kullanım
süresi sonunda diğer evsel atıklarla atılmaması gerektiğini gösterir.
Kontrolsüz atıklar nedeniyle çevreye veya insan sağlığına zarar
vermemek için, lütfen bu ürünü diğer atık türlerinden ayırın ve
malzeme kaynaklarının sürdürülebilir yeniden kullanımını artırmak
amacıyla sorumlu bir şekilde geri dönüştürün.
Pil, kılavuz ya da ambalaj üstündeki bu işaret bu üründeki pillerin
kullanım süreleri sonunda diğer evsel atıklarla atılmaması gerektiğini
gösterir. İşaretlenen yerlerde, Hg, Cd ya da Pb kimyasal sembolleri
pilin, EC Direktifi 2006/66’daki referans seviyelerin üstünde cıva,
kadmiyum ya da kurşun içerdiğini gösterir. Piller doğru şekilde
atılmazsa, bu maddeler insan sağlığı ya da çevre için zararlı olabilir.
Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanımını
teşvik etmek için, lütfen pilleri diğer atık türlerinden ayırın ve
bunları yerel ücretsiz pil geri dönüşüm sisteminiz aracılığıyla geri
dönüştürün.
Ev kullanıcıları, bu ürünü satın aldıkları satıcıyla veya yerel devlet
dairesiyle görüşüp geri dönüşümü çevre açısından güvenli bir şekilde
gerçekleştirebilmek için bu öğeyi nereden ve nasıl alabileceklerine
ilişkin ayrıntıları konuşmalıdır.
İş kullanıcıları, tedarikçileriyle iletişim kurmalı ve satın alma
sözleşmesinin şartlarını ve koşullarını kontrol etmelidir.
Bu ürün, diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.
Bu ürünün ortalama yaşam süresi 7 yıl, garanti suresi 2 yildir.
Uretici Firma
Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.No. 198, Fangzhou
Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province, 215021, ChinaTel:
+86-0512-6253-8988 www.samsung.com/tr
Ithalatci Firma
Samsung Electronics Istanbul Paz. Ve Tic. Ltd. Sti
Adres : FLATOFIS ISTANBUL IS MERKEZI OTAKCILAR
CAD. NO:78 KAT:3 NO:B3
EYUP 34050 ISTANBUL TURKIYE
Tel : +90 212 467 0600
www.samsung.com.tr
Ürün özellikleri
Bölüm 5.
Ek
Sistem özellikleri, modellere göre değişebilir.
Ayrıntılı Sistem özellikleri için, ürün kataloguna bakın.
CPU (İsteğe bağlı)
Intel Dual-Core i3/i5/i7 İşlemci
Intel Pentium/Celeron İşlemci
AMD Dual Core İşlemci
Ana Bellek (İsteğe
bağlı)
Bellek türü: DDR3 2 SODIMM,
DDR3L 2 SODIMM
Ana Yonga Takımı
(İsteğe bağlı)
Intel HM70
Intel HM75
Intel HM77
Intel NM70
AMD A68M
Depolama Aygıtı
(İsteğe bağlı)
SSD
7mmH SATA HDD
9.5mmH SATA HDD
Grafikler
(İsteğe bağlı)
Intel HD Graphics (Dahili)
Intel HD Graphics 3000 (Dahili)
Intel HD Graphics 4000 (Dahili)
NVIDIA GeForce 710M (Optimus)
AMD Radeon HD 7340 (Dahili)
AMD Radeon HD 7310 (Dahili)
AMD Radeon HD 8570M (PowerXpress)
AMD Radeon HD 8750M (PowerXpress)
Çalıştırma Ortamı
120
Sıcaklık: -5~40°C (depolama için),
10~35°C (çalışırken)
Nem: %
5~90 (depolama için),
%20~80 (çalışırken)
AC/DC Anma Değeri
(İsteğe bağlı)
Giriş) 100-240VAC, 50/60Hz,
PC Anma Değeri
(İsteğe bağlı)
9VDC 2.1A (40W) /
1
19VDC 3.16A (60W)
Çıkış) 19VDC 2.1A, 19VDC 3.16A
•• İsteğe bağlı bileşenler, bilgisayar modeline bağlı olarak
sağlanmayabilir veya farklı bileşenler sağlanabilir.
•• Sistem belirtimleri herhangi bir uyarıda bulunulmaksızın
değiştirilebilir.
•• Recovery programının yüklü olduğu bilgisayarın sabit disk
sürücüsü kapasitesi, ürün özelliklerindekinden daha küçük
bir değerde gösterilir.
•• Windows’un kullanabileceği bellek boyutu mevcut belleğin
gerçek boyutundan daha küçük olabilir.
Ürün özellikleri
Tescilli Ticari Markalar
Bölüm 5.
Ek
ENERGY STAR® Ortağı
Bir ENERGY STAR® Ortağı olarak SAMSUNG, bu ürünün
enerji etkililiği bakımından ENERGY STAR® yönergelerini
karşıladığını belirlemiştir.
Samsung, Samsung Co., Ltd.’nin tescilli ticari markasıdır.
Intel, Pentium/Dual-Core/Quad-Core, Intel Corporation’ın tescilli
ticari markalarıdır.
AMD, Dual-Core/Quad-Core, AMD Corporation’ın tescilli ticari
markalarıdır.
Microsoft, MS-DOS ve Windows, Microsoft Corporation’ın tescilli
ticari markalarıdır.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface,
and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
Burada sözü edilen diğer tüm ürün veya şirket adları, ilgili
şirketlerin tescilli ticari markalarıdı.
121
HDMI
Terimler Sözlüğü
Bölüm 5.
Ek
122
Terimler sözlüğünde, bu Kullanıcı Kılavuzunda kullanılan terminolojiler listelenmektedir. Bunların dışındaki terminolojiler için Windows
Yardımı’na bakın.
Yedekleme
Aygıt Yöneticisi
Mevcut verileri, daha sonra gerekli olması durumunda geri
yüklemek için bir kaydetme yöntemi. Yedekleme, veriler veya
bilgisayar zarar gördüğünde, bilgisayar verilerini geri yüklemenin
bir yoludur.
Bilgisayar aygıtlarını yönetmek için kullanılan bir yönetim aracıdır.
Aygıt Yöneticisi’ni kullanarak donanım ekleyebilir/kaldırabilir veya
bir aygıt sürücüsünü güncelleştirebilirsiniz.
Şarj edilebilir USB
Bu ağ yöneticileri tarafından ağ üzerindeki kullanıcılara otomatik
olarak IP adresi atama anlamına gelir.
Bu program, sistem güç tasarruf modunda, hazırda bekleme
modunda olduğunda veya kapalı olduğunda belirli bir USB bağlantı
noktasına güç tedarik edilmesini sağlar.
İstemci
Bu, bir sunucunun sağladığı paylaşılan ağ kaynağını kullanan bir
bilgisayardır.
DDR SDRAM
(Çift Veri Hızlı Eşzamanlı Dinamik Rasgele Erişimli Bellek)
DRAM, hücreleri düşük maliyetli bir kapasitör ve transistörden
oluşan bir bellek türüdür. SDRAM, saati dış CPU saatiyle eşitlenerek
performansı geliştirilen bir bellek türüdür. DDR SDRAM,
performansı, SDRAM’in çalışma hızı ikiye katlanarak geliştirilen
ve günümüzde yaygın bir şekilde kullanılan bir bellek türüdür. Bu
bilgisayarda DDR SDRAM kullanılmıştır.
DHCP (Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü)
Direct X
Windows uygulama programlarının, donanım aygıtlarını çok yüksek
hızda erişebilmeleri için geliştirilen bir uygulama arabirimidir.
Oyunlar için yüksek kaliteli video görüntüsü ve ses sağlamak için
grafik, bellek ve ses kartlarının çok hızlı çalışması gerektiğinden,
Direct X, uygulamalar ve donanım aygıtları arasında daha hızlı
denetim ve etkileşim sağlar. Direct X’in kullanılmasıyla, Windows’un
çoklu ortam performansı önemli bir biçimde gelişmiştir.
Sürücü
Donanım ve işletim sistemi arasında etkileşim kuran yazılım. Bir
işletim sistemi donanım bilgilerini bilir ve donanımı denetler. Genel
olarak, bir sürücü ilgili donanım aygıtıyla birlikte sağlanır.
D-sub (D-sub minyatür)
Bu genel CRT monitörünü ve bilgisayarı bağlayan kablodur. Analog
video çıkışı bu kablo sayesinde sağlanır.
Terimler Sözlüğü
Bölüm 5.
Ek
123
DVD (Dijital Çok Yönlü Disk)
LAN (Yerel Ağ)
DVD, CD’nin (kompakt disk) yerini alması için geliştirilmiştir. Diskin
şekli ve boyutu CD ile aynı olsa da, bir CD’nin kapasitesi 600MB iken
bir DVD’nin kapasitesi en az 4,7GB’dir. DVD videosu, VHS (analog)
videodan farklı olarak dijitaldir ve MPEG2 sıkıştırmasını ve dijital sesi
destekler. DVD oynatmak için bir DVD sürücüsü gerekir.
Bir iç ağı veya Intranet’i, bir doğrulama prosedürü aracılığıyla dış
ağlardan korumak için kullanılan bir güvenlik sistemidir.
Bir yerel alanda (örn. bir binada) bilgisayarları, yazıcıları ve diğer
aygıtları bağlayan bir iletişim ağıdır. LAN, bağlı tüm aygıtların,
ağdaki diğer aygıtlarla etkileşimli olarak çalışmasını sağlar. Mevcut
LAN, 1980’lerin başında geliştirilen Ethernet medya erişim denetimi
yöntemini kullanır. Bir Ethernet’e bağlanmak için bir LAN kartı
adı verilen bir ağ kartı, Ethernet kartı veya ağ arabirimi kartı
gerekir. Bilgisayarlar arasında veri değiş tokuşu gerçekleştirmek
için donanım ekipmanının yanı sıra bir protokol kullanılmalıdır.
Windows Vista, varsayılan protokol olarak TCP/IP’yi kullanır.
HDMI
LCD (Sıvı Kristal Görünü Birimi)
Bu bir sinyal kablosu üzerinden video ve ses sinyallerini ileten bir
dijital video / ses arayüzü belirtimidir.
Pasif Matris ve Aktif Matris LCD türleri vardır. Bu bilgisayar, TFT LCD
adı verilen Aktif Matris türü LCD kullanır. LCD’de, bir CRT’den farklı
olarak katot ışınlı tüp yerine transistörler kullanıldığından, boyutları
ince olabilir. Ayrıca, yanıp sönmediği için göz yorgunluğunu azaltır.
Güvenlik Duvarı
Hazırda Bekleme Modu
Bellekteki tüm verilerin sabit diske kaydedildiği ve CPU ile sabit
diskin kapatıldığı bir güç modudur. Hazırda Bekleme Modu
iptal edilirken, çalışmakta olan tüm uygulama programları son
durumlarına geri yüklenir.
Simge
Bu, kullanıcıların kullanabileceği bir dosyayı gösteren küçük bir
resimdir.
IEEE802.XX
Bu XX adı verilen LAN bağlantı yöntemi için 802 IEEE komitesi
tarafından geliştirilen bir belirtimler serisidir.
Ağ
Bir grup bilgisayarın ve aygıtların (örn. yazıcıların ve tarayıcıların) bir
iletişim bağlantısıyla bağlanmasıdır. Bir ağ küçük veya büyük olabilir
ve kablolarla kalıcı veya telefon hatları veya kablosuz bağlantılarla
geçici olarak bağlanabilir. En büyük ağ, dünya çapında bir ağ olan
Internet’tir.
Bildirim Alanı
Bu, ses düzeyi denetimi, güç seçenekleri ve zaman gibi program
simgelerinin yer aldığı, Görev Çubuğunun sağ alanını belirtir.
Terimler Sözlüğü
Bölüm 5.
Ek
124
Ağ Yöneticisi
Hızlı Başlatma
Ağ işlemlerini planlayan, yapılandıran ve yöneten bir kullanıcıdır.
Bazen, ağ yöneticisine sistem yöneticisi de denir.
Bu, bir tıklatmayla Internet Explorer gibi bir programı
başlatmak veya Windows Masaüstünü görüntülemek üzere
yapılandırılabileceğiniz bir araç çubuğunu belirtir. Görev
Çubuğunun hızlı başlatma alanına istediğiniz simgeyi ekleyebilir ve
sık kullanılan bir programı, ilgili simgeyi tıklatarak başlatabilirsiniz.
Bölüm
Bu bir sabit disk sürücüsü saklama alanının bölüm olarak bilinen
ayrı veri alanlarına bölünmesi işlemine veya eylemine verilen addır.
100 GB’lik bir sabit disk sürücüsü 2 x 50 GB’lik bölümlere ayrılır, sabit
disk sürücüsü 2 sabit disk sürücüsü varmış gibi kullanılır.
SDHC (Güvenli Dijital Yüksek Kapasite) kartı
Bu 2GB bit üzerini destekleyen bir SD kart uzantısıdır.
PCMCIA(Kişisel Bilgisayar Bellek Kartı Uluslararası Derneği) kartı
Sunucu
Bu dizüstü bilgisayar gibi mobil bilgisayarlar için genişletilmiş
kart yuvası belirtimidir. Yalnızca bir bellek değil, cihazın sabit disk
sürücüleri, LAN kartları vb. gibi pek çok çevrebirimleri bu kart
yuvasına bağlanabilir.
Genelde sunucu, ağ kullanıcılarına paylaşılan kaynaklar sağlayan bir
bilgisayardır.
Protokol
Protokol birbirleriyle bir ağ üzerinde iletişim kurmak için
bilgisayarlar tarafından kullanılan bir kurallar serisidir. Protokol
bilgisayar son noktaları arasında bağlantıyı, iletişimi ve veri
aktarımını kontrol eden veya gerçekleştiren bir düzen veya
standarttır. Veri iletim yordamlarını ve daha etkili ağ işlevleri için
iletim ortamını tanımlar.
Paylaş
Bu, klasör veya yazıcı gibi bir bilgisayar kaynağını diğer kullanıcıların
da kullanabilmesi için ayarlamayı belirtir.
Paylaşılan Klasör
Ağdaki diğer kullanıcılar tarafından kullanılabilecek bir klasördür.
Uyku Modu
Bilgisayarlar kullanılmadığında güç tüketiminden tasarruf sağlayan
bir güç modudur. Bilgisayar Uyku Modu’ndayken, bilgisayar
belleğindeki veriler sabit diske kaydedilmez. Bilgisayar kapatılırsa,
bellekteki veriler kaybolur.
Terimler Sözlüğü
Sistem Dosyası
Sistem Dosyaları, Windows işletim sistemi tarafından okunan
ve kullanılan dosyaları belirtir. Genel olarak, sistem dosyaları
silinmemeli veya taşınmamalıdır.
TCP/IPv4
Bu 4 baytlık (32 bit) adres sistemi bir nokta ile tek bir bayta (8 bit)
ayrılmıştır ve her bir bayt ondalık bir sayı olarak temsil edilir.
USB (Evrensel Seri Yol)
Bu terim, Seri ve PS/2 gibi geleneksel arabirim standartlarının yerini
almak üzere geliştirilmiş bir seri arabirim standardını belirtir. Veri
iletim özellikleri, bir bilgisayarı çevrebirim aygıtlarına bağlamak için
kullanılan arayüz standartlarından birisidir. Bu özellikler USB 1.0, 1.1,
2.0 ve 3.0’ı içerir.
AV aygıtı, ikincil HDD veya CD-RW gibi yüksek veri hızları gerektiren
çevrebirim aygıtlarını desteklemek için uygundur. Sürüm ne kadar
yüksek olursa (örn. USB 3.0), o kadar yüksek veri hızı sağlanır.
Windows Media Player
Windows içinde bulunan bir çoklu ortam programıdır. Bu programı
kullanarak, medya dosyalarını oynatabilir, bir ses CD’si oluşturabilir,
radyo yayınlarını dinleyebilir, medya dosyalarını arayabilir ve
yönetebilir ve dosyaları taşınabilir bir aygıta kopyalayabilirsiniz.
Bölüm 5.
Ek
125
Uluslararası Samsung Garantisi
Genel
Koşullar
Samsung Taşınabilir Bilgisayarınıza garanti servisinin verilmesi
gerektiği ve bu bilgisayarın satın alındığı asıl ülkenin dışında
bulunuyor olmanız durumunda aşağıdaki listede yazılan ülkelerde
bulunan yerel Samsung birimleri size 1 (bir) yıl süre ile garanti servisi
(hizmet ya da yedek parça) sunabilecektir.
Garanti servis kural ve koşulları ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir.
Alınacak herhangi bir garanti servisi Samsung Taşınabilir
Bilgisayar Sınırlı Garanti kural ve koşullarına uyumlu olacaktır.
Parçaların tamirinin gerektiği durumlarda satış ülkesinin dışında
gerçekleştirilecek Garanti Servisi süresi uzayabilir.
Uluslararası garanti servisi nasıl alınır?
Aşağıdaki listede yazılı olan ülkeler dışındaki bir ülkeden talep
edilen uluslararası garanti servisi için Müşteri, Samsung Taşınabilir
Bilgisayarını Samsung Yardım Hattında tavsiye edildiği şekilde en
yakın Uluslararası Garanti Merkezine teslimi ile sorumludur. Müşteri
her türlü gönderi, gümrük, ithalat ve ihracat masrafından sorumlu
olacaktır. Samsung yalnızca iade gönderi masrafını yüklenecektir.
Samsung ürününün gönderi usulü Samsung tarafından belirlenir.
Samsung, uluslararası garanti merkezine yapılan taşıma sırasında
yolda ortaya çıkabilecek herhangi bir hasardan sorumlu olmayacaktır.
Taşıma sırasında oluşacak herhangi bir hasarla ilgili talepler taşımayı
gerçekleştiren tarafa yönlendirilecektir.
Uluslararası servis alma ihtiyacı duyan tüketiciler aşağıdaki aşamaları
takip etmek durumundadır:
1. Müşteri, müşterinin bulundugu yerdeki Samsung irtibat
merkezi ile temas kurmalıdır.
2. İrtibat merkezi “sorun tespiti” uygulayacaktır. Parçanın tamir
edilmesi gerektiğinin tespit edilmesi durumunda da irtibat
merkezi servisi ayarlayacaktır.
3. Müşteri, Samsung ürününü satın alım belgesi ile birlikte her
türlü dış bilgisayar donanım ve basılı malzemesi de dahil olmak
üzere yetkili bir Samsung servis merkezine iade etmelidir.
Bazı ülkeler Samsung Taşınabilir Bilgisayarlarının bir Samsung
Yetkili Servis Merkezine bırakılması yönünde müşterilerilerine izin
verirken, bazı ülkeler de bu ürünün yalnızca kargo ile kendilerine
gönderilmesine izin verdiklerinden lütfen bu hususu not ediniz.
Rev.3.3
Notebook Uluslararası Garanti ve Servis Noktaları
(“SAMSUNG NOTE PC Uluslararası Garanti ve Servis Bilgisi”)
BÖLGE
Amerika
A.B.D.
SAMSUNG NOTE PC Uluslararası
Garanti ve Servis Bilgisi
: 1-800-SAMSUNG (726-7864)
SAMSUNG NOTE PC Uluslararası
Garanti ve Servis Bilgisi
BÖLGE
Amerika
Guatemala
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/us
Arjantin
: 0800-333-3733
Honduras
: 800-10-7260
Meksika
: 0800-124-421, 4004-0000
Panama
Kanada
 : 1-800-SAMSUNG (726-7864)
1-905-696-9011(Toronto) /
1-604-273-0680 (Vancouver)
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/ca_fr
: 800-SAMSUNG (726-7864)
From mobile 02-482 82 00
www.samsung.com/cl
Kosta Rika
Ekvador
Peru
: 0 800 777 08
www.samsung.com/pe
Dominik
Cum.
www.samsung.com/latin
Uruguay
: 000 405 437 33
: 1-800-751-2676
www.samsung.com/ar
Venezuela
: 0 800 100 5303
www.samsung.com/latin
Jamaika
: 1-800-234-7267
www.samsung.com/latin_en
: 800-6225
www.samsung.com/latin
: 009 800 542 0001
www.samsung.com/ar
: 1-800-10-7267
wwww.samsung.com/latin
El Salvador
Paraguay
: 0-800-507-7267
www.samsung.com/latin
: 800 7267
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/br
Kanada
: 1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/cl
Brezilya
: 800-7919267
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/ar
Bolivya
: 1 800 299 0013
Nikaragua
: 00-1800-5077267
www.samsung.com/latin
Notebook Uluslararası Garanti ve Servis Noktaları
(“SAMSUNG NOTE PC Uluslararası Garanti ve Servis Bilgisi”)
BÖLGE
Avrupa
Austria
SAMSUNG NOTE PC Uluslararası
Garanti ve Servis Bilgisi
: 0810-SAMSUNG (726-7864) (€0,07/min)
SAMSUNG NOTE PC Uluslararası
Garanti ve Servis Bilgisi
BÖLGE
Avrupa
İrlanda
www.samsung.com/at
Belçika
: 02 201 24 18
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
Çek Cum.
: 800 SAMSUNG (726786)
www.samsung.com/cz
Danimarka
: 70 70 19 70
www.samsung.com/dk
Estonya
: 800 7267
www.samsung.com/ee
Finlandiya
Fransa
: 030-6227 515
www.samsung.com/fi
: 01 48 63 00 00
www.samsung.com/ie
İtalya
: 01805-SAMSUNG (726-7864) (€0,14/min)
Letonya
: 80111-SAMSUNG (80111 726 7864)
Litvanya
Macaristan
: 06 80-SAMSUNG (06 80 726 7864)
www.samsung.com/hu
: 8800-77777
www.samsung.com/lt
Hollanda
: 0900-SAMSUNG (726-7864) (€0,10/min)
www.samsung.com/nl
Norveç
: 815-56 480
www.samsung.com/no
Polonya
Portekiz
: 0801-1-SAMSUNG (172-678),
+48 22 607-93-33
www.samsung.com/pl
: 808 20 7267
www.samsung.com/pt
Slovakya
www.samsung.com/gr
Güney Kıbrıs : 80094000
www.samsung.com/gr
: 8000-7267
www.samsung.com/lv
www.samsung.de
Yunanistan
: 800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/it
www.samsung.com/fr
Almanya
: 0818 717100
: 0800-SAMSUNG (0800-726786)
www.samsung.com/sk
Slovenya
: 080-MYSAMSUNG (080-69 726 78 64)
www.samsung.si
Notebook Uluslararası Garanti ve Servis Noktaları
(“SAMSUNG NOTE PC Uluslararası Garanti ve Servis Bilgisi”)
SAMSUNG NOTE PC Uluslararası
Garanti ve Servis Bilgisi
BÖLGE
Avrupa
İspanya
İsveç
: 902-1-SAMSUNG (726 78)
902 101131 (TMN) /
902 101132 (Vodafone) /
902 101133 (Optimus)
www.samsung.com/es
: 0771-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/se
İsviçre
: 0848-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/ch (Deutsch)
www.samsung.com/ch_fr (French)
Romanya
Bulgaristan
Hırvatistan
021 206 0110
www.samsung.com/ro
: 07001 33 11
: 0700-SAMSUNG (0700 726 7864)
www.samsung.com/rs
: 062-SAMSUNG (062 726 786)
www.samsung.com/hr
Türkiye
: 444 77 11
www.samsung.com/tr
İngiltere
CIS/
Gürcistan
Ermenistan
: 0845-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/uk
SAMSUNG NOTE PC Uluslararası
Garanti ve Servis Bilgisi
: 0 800 05 555
www.samsung.com/kz_ru
Azerbaycan
: 0 88 555 55 55
www.samsung.com/kz_ru
Beyaz Rusya : 8 10 800 500 55 500
www.samsung.com/ru
Gürcistan
: 0 800 555 555
www.samsung.com/kz_ru
Kazakistan
: 08010-SAMSUNG (08010 726 7864),
www.samsung.com/bg
Sırbistan
BÖLGE
: 8 10 800 500 55 500 (GSM:7799)
www.samsung.com/kz_ru
Kırgızistan
: 00 800 500 55 500
www.samsung.com/kz_ru
Moldova
: 0 800 614 40
www.samsung.com/ua_ru
Rusya
: 8 800 555 55 55
www.samsung.com/ru
Tacikistan
: 8 10 800 500 55 500
www.samsung.com/kz_ru
Ukrayna
: 0 800 502 000
www.samsung.com/uawww.samsung.com/ua_ru
Özbekistan
: 8 10 800 500 55 500
www.samsung.com/kz_ru
Notebook Uluslararası Garanti ve Servis Noktaları
(“SAMSUNG NOTE PC Uluslararası Garanti ve Servis Bilgisi”)
SAMSUNG NOTE PC Uluslararası
Garanti ve Servis Bilgisi
BÖLGE
Asya
G. Kore/
Japonya
China
: 82 1588 3366 (Korea)
0034-800-40-3366 (Japan)
ww.samsung.com/sec
w
: 400-810-5858
www.samsung.com/cn
Tayvan
: 0800-329-999
www.samsung.com/tw
Hong Kong
: 3698-4698
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/hk_en
India
: 1-800-3000-8282 / 1800 266 8282
BÖLGE
Asya
Philippines
Singapur
: 0-800-112-8888 / 021 5699 7777
Tayland
: 0800-222-73 / +9626 5777444
: 9200 21230
Viyetnam
: 01- 484 - 999
www.samsung.com/ae
Malaysia
: 1800-88-9999
www.samsung.com/my
: 1800-29-3232 / (02) 689 3232
: 1800-588-889 / 848 3821 3213 (Viettel)
www.samsung.com/vn
Suriye
: 18252273
www.samsung.com/levant
Umman
: 800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/ae
Kuveyt
www.samsung.com.sa
Lebanon
: 1-800-SAMSUNG (726-7864)
Birleşik Arap : 800-SAMSUNG (726-7864)
Emirlikleri www.samsung.com/ae
www.samsung.com/ae
K.S.A
1-800-37267864 (DIGITAL) /
1-800-87267864 (GLOBE)
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/th
www.samsung.com/id
Ürdün
: (02) 580-5777 / 1-800-10-7267864 (PLDT)
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/in
Indonesia
SAMSUNG NOTE PC Uluslararası
Garanti ve Servis Bilgisi
: 183-2255
www.samsung.com/ae
Bahreyn
: 8000-4726
www.samsung.com/ae
Notebook Uluslararası Garanti ve Servis Noktaları
(“SAMSUNG NOTE PC Uluslararası Garanti ve Servis Bilgisi”)
SAMSUNG NOTE PC Uluslararası
Garanti ve Servis Bilgisi
BÖLGE
Okyanusya
Avustralya
: 1300 362 603
www.samsung.com/au
Yeni Zelanda : 00800 SAMSUNG(0800 726 786)
www.samsung.com/nz
Afrika
Mısır
: 0 80000 726786
www.samsung.com/ae
Fas
: 5080 100 2255
www.samsung.com/africa_fr
Güney
Afrika
: 0860-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/za
* Detaylar için http://www.samsungcomputer.com
Download PDF

advertising