Samsung | NP270E5E | Samsung NP275E5E User Manual (Windows 8)

Kullanıcı Kılavuzu
İçindekiler
Başlamadan Önce
Güvenlik Önlemleri
Bilgisayar Kullanımı Sırasında Uygun Duruş
Genel Bakış
Bilgisayarı Açma ve Kapatma
Microsoft Windows 8 nedir?
Ekrana Genel Bakış
Düğmelerin Kullanımı
Uygulamaların Kullanımı
Windows Kısayol İşlevi
86
88
41
44
48
49
52
57
59
60
63
65
Klavye
Dokunmatik Panel
CD Sürücü (ODD, İsteğe bağlı)
Çoklu Kart Yuvası
Harici Görüntüleme Aygıtını Bağlama
Ses Düzeyi Ayarlama
LCD Parlaklık Denetimi
Kablolu Ağ
Kablosuz Ağ (İsteğe bağlı)
TPM Güvenlik Aygıtını Kullanma (İsteğe bağlı)
BIOS Setup
Boot Password (Önyükleme Parolası) Ayarlama
Boot Priority (Önyükleme Önceliği) Ayarını
Değiştirme
Belleği Yükseltme
Pil
Bölüm 5. Sorun Giderme
93
100
104
Bölüm 3. Bilgisayarı Kullanma
Samsung Yazılım Güncellemesi
Bilgisayar Durumu Tanılama ve Sorun Giderme
Güvenlik Yuvasını Kullanma
Bölüm 4. Ayarlar ve Yükseltme
79
82
85
Bölüm 2. Windows 8 kullanma
31
32
34
36
39
75
76
77
Bölüm 1. Başlarken
3
6
20
23
28
Bölüm 1.
Başlarken
Bilgisayarı Kurtarma/Yedekleme (İsteğe bağlı)
Windows'u Yeniden Yükleme (İsteğe Bağlı)
S ve Y
Bölüm 6. Ek
110
112
114
126
127
129
133
Önemli Güvenlik Bilgileri
Yedek Parça ve Aksesuarlar
Yönetmeliğe Uygunluk Bildirimleri
WEEE Simgesi Bilgileri
Ürün özellikleri
Terimler Sözlüğü
Uluslararası Samsung Garantisi
1
Bölüm 1.
Başlarken
Başlamadan Önce
3
Güvenlik Önlemleri
6
Bilgisayar Kullanımı Sırasında Uygun Duruş
20
Genel Bakış
23
Bilgisayarı Açma ve Kapatma
28
Başlamadan Önce
Kullanım Kılavuzu’nu okumadan önce ilk olarak aşağıdaki bilgileri
kontrol edin.
•• Kullanım Kılavuzu’nda belirtilen isteğe bağlı özellikler,
ve yazılımlar sağlanmamış ve/veya yükseltme sonucu
değişmiş olabilir.
Kullanım Kılavuzu’nda sözü edilen bilgisayar ortamının
kendi ortamınızla aynı olmayabileceğini unutmayın.
•• K
ullanım Kılavuzundaki kapak ve ana metin için kullanılan
resimler her bir serinin temsili modeline aittir ve ürünün
gerçek görünümünden farklı olabilir.
•• Bu kılavuzda, fare ve dokunma panelinin kullanımına ilişkin
bilgiler verilir.
•• Bu kılavuz, Windows 8 işletim sistemi için yazılmıştır.
Açıklamalar ve şekiller, yüklü işletim sistemine bağlı olarak
farklılık gösterebilir.
•• Bu bilgisayarla birlikte verilen Kullanım Kılavuzu, modelinize
bağlı olarak değişebilir.
Bölüm 1.
Başlarken
3
Yazılımı Kullanma
•• Başlangıç Ekranından herhangi bir alanı sağ tıklatın ve
sağ alt köşedeki Tüm uygulamalar
öğesini seçin.
Sonra, istediğiniz bir programı seçin. Ya da aynısını yapmak
için Quick Starter öğesini başlatabilirsiniz.
•• Quick Starter’ı SW Update’ten başlatabilirsiniz.
Başlamadan Önce
Bölüm 1.
Başlarken
Güvenlik Önlemi Simgeleri
4
Telif Hakkı
© 2013 Samsung Electronics Co., Ltd.
Simge
Işaret
Uyarı
Dikkat
Açıklama
Bu simgeyle işaretlenen talimatlara
uymazsanız, kişisel yaralanmalarla ve/
veya ölümle sonuçlanabilecek olaylarla
karşılaşabilirsiniz.
Bu simgeyle işaretlenen yönergeleri
uygulamazsanız, hafif bir şekilde
yaralanabilir veya maddi hasara
uğrayabilirsiniz.
Işaret
Dikkat
Not
Bu kılavuzun hiçbir bölümü, Samsung Electronics Co., Ltd.’nin
onayı olmadan, elektronik veya mekanik, hiçbir biçimde veya
hiçbir yöntemle kopyalanamaz veya yayınlanamaz.
Bu belgedeki bilgiler, ürün performansındaki gelişmeye bağlı
olarak, herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.
Samsung Electronics, herhangi bir veri kaybından sorumlu
tutulamaz. Lütfen önemli verileri kaybetmemek için dikkatli olun
ve bu tür veri kayıplarını önlemek için verilerinizi yedekleyin.
İS and Yazılım Desteği
Metin Simgeleri
Simge
Bu kılavuzun telif hakkı sahibi Samsung Electronics Co., Ltd.’dir.
Açıklama
Bu bölüm, işlevi kullanmayla ilgili gerekli
bilgileri içerir.
Bu bölümde, işlevi kullanırken yararlı
olacak bilgiler yer alır.
Ürünün fabrika çıkışı İS (İşletim Sistemi) yerine başka bir İS
kurarsanız veya ürünün orijinal fabrika çıkışı İS’sinin desteklemediği
bir yazılım yüklerseniz teknik destek, ürün değişimi ve para
iadesi imkanlarından yararlanamazsınız. Ayrıca servis hizmeti
istediğinizde ücret ödemeniz gerekir.
Lütfen bilgisayarınızı orijinal fabrika çıkışı İS ile kullanın. Fabrika
çıkışı İS’den başka bir İS yüklerseniz veriler silinebilir veya bilgisayar
çalışmayabilir.
Başlamadan Önce
Ürün Kapasitesi Gösterim Standardı Hakkında
Depolamanın kapasite gösterimi hakkında
Üreticinin depolama aygıtı (HDD, SSD) kapasitesi, 1KB=1000 Bayt
eşitliğine göre hesaplanmıştır.
Ancak, işletim sistemi (Windows), depolama aygıtı kapasitesini
1KB=1024 Bayt eşitliğine göre hesaplar; dolayısıyla, Windows’taki
HDD kapasite gösterimi, kapasite hesaplamasındaki farklılıktan
dolayı gerçek kapasiteden küçük görünür.
(Örneğin, 80GB’lik bir HDD için, Windows kapasiteyi 74,5GB,
80x1000x1000x1000 bayt/(1024x1024x1024)bayt = 74,505GB olarak
gösterir.)
Buna ek olarak, Recovery gibi programların HDD’nin gizli bir
alanında yer alması nedeniyle, Windows’taki kapasite gösterimi
daha da küçük olabilir.
Bölüm 1.
Başlarken
Bellek Kapasitesi Gösterimi Hakkında
Windows’ta bildirilen bellek kapasitesi, belleğin gerçek
kapasitesinden küçüktür.
Bunun nedeni, BIOS veya video adaptörünün belleğin bir
bölümünü kullanması veya daha fazla kullanma talebinde
bulunmasıdır.
(Örneğin, takılı 1GB(=1024MB) bellek için, Windows kapasiteyi
1022MB olarak veya daha az bildirebilir.)
5
Güvenlik Önlemleri
Güvenliğinizi sağlamak ve zararı önlemek için lütfen aşağıdaki
güvenlik talimatlarını dikkatli bir şekilde okuyun.
Bölüm 1.
Başlarken
6
Bu talimatlar çok sayıda Samsung Computers modeli için
geçerli olduğundan, bazı şekiller gerçek üründen farklı olabilir.
Bilgisayarı, eğik veya titreme
oluşturabilecek bir yere koymayın veya
bilgisayarı bu gibi bir yerde uzun süreli
kullanmaktan kaçının.
Uyarı
Bu, arızalanma riskini artırır veya üründe hasar
meydana getirebilir.
Bu simgeyle işaretlenen talimatlara uymazsanız, kişisel
yaralanmalarla ve hatta ölümle sonuçlanabilecek olaylarla
karşılaşabilirsiniz.
Kurulumla İlgili
Ürünü, banyo gibi neme maruz kalabileceği
yerlere kurmayın.
Elektrik çarpma tehlikesi vardır. Ürünü,
Üreticinin Kullanım Kılavuzu’nda belirtilen
çalıştırma koşulları dahilinde kullanın.
Plastik ambalajları çocukların
ulaşamayacağı bir yerde saklayın.
Çocuklar, bunları yutabilir.
Bilgisayar ve duvar arasında 15cm veya
daha fazla bir mesafe bırakın ve aralarına
hiçbir nesne koymayın.
Bu, bilgisayarın içindeki sıcaklığı artırabilir ve
yaralanmaya neden olabilir.
Bilgisayarınız uzun süre açık kaldığında
fan, adaptör vb. ısı ürettiğinden insanların
bunlardan uzak durmasına özen gösterin.
Havalandırma deliğinden veya AC
adaptöründen çıkan sıcak havaya vücudunuzun
herhangi bir kısmını yakın tutarak uzun süre
maruz bırakırsanız yanık oluşabilir.
Yatakta veya minder üzerinde kullanırken
bilgisayarın altındaki ve yanındaki
havalandırma deliklerini kapatmamaya
özen gösterin.
Havalandırma deliği engellenirse, bilgisayar
zarar görebilir veya bilgisayarın iç kısmı aşırı
ısınabilir.
Ver 3.3
Güvenlik Önlemleri
Uyarı
Bu simgeyle işaretlenen talimatlara uymazsanız, kişisel
yaralanmalarla ve hatta ölümle sonuçlanabilecek olaylarla
karşılaşabilirsiniz.
Güçle İlgili
7
Hasarlı veya gevşek elektrik fişi, güç kablosu
veya elektrik prizi kullanmayın.
Elektrik çarpması veya yangın tehlikesi vardır.
Güç kablosunu elektrik prizine ve AC
adaptörüne sıkıca takın.
Elektrik fişinin ve duvardaki elektrik prizinin şekilleri,
ülke özelliklerine ve ürün modeline bağlı olarak farklılık
gösterebilir.
Islak el ile elektrik fişine veya güç kablosuna
dokunmayın.
Elektrik çarpma tehlikesi vardır.
Çoklu fiş veya elektrik prizi uzatmasını ürün
için kullanırken, standart kapasitesinin
(voltaj/akım) üzerine çıkmayın.
Elektrik çarpması veya yangın tehlikesi vardır.
G
Bölüm 1.
Başlarken
Güç kablosu veya elektrik prizinden
ses çıkıyorsa, güç kablosunun priz ile
bağlantısını kesin ve bir teknik servis
merkeziyle görüşün.
Elektrik çarpması veya yangın tehlikesi vardır.
Aksi halde, yangın tehlikesi söz konusu olabilir.
Güç kablosunu, yalnızca kabloyu çekerek
fişten çıkarmayın.
Kablo hasar görürse, elektrik çarpmasına neden
olabilir.
Güç kablosunu aşırı şekilde bükmeyin veya
güç kablosunun üzerine ağır bir nesne
koymayın. Güç kablosunu bebeklerin ve
evcil hayvanların ulaşamayacağı bir yerde
tutmaya özellikle önem verin.
Kablo hasar görmüşse, elektrik çarpmasına veya
yangına neden olabilir.
Güvenlik Önlemleri
Uyarı
Bölüm 1.
Başlarken
AC Adaptörü Kullanımıyla İlgili Önlemler
Bu simgeyle işaretlenen talimatlara uymazsanız, kişisel
yaralanmalarla ve hatta ölümle sonuçlanabilecek olaylarla
karşılaşabilirsiniz.
Güç kablosunu bir prize veya çoklu elektrik
fişine (uzatılmış kablo) bir toprak terminali
ile bağlayın.
Bunu yapmamanız, elektrik çarpmasına neden
olabilir.
Güç kaynağı topraklanmadığında, akım sızarak
elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.
Güç girişine, AC adaptörüne veya
bilgisayara su veya başka bir madde girerse,
güç kablosunu çıkarın ve servis merkezine
başvurun.
Dizüstü bilgisayarın harici tür (çıkarılabilir)
pili varsa, pili de ayırın.
Bilgisayar içindeki aygıt hasar görürse, elektrik
çarpmasına veya yangın tehlikesine neden
olabilir.
Güç kablosunu veya prizi, toz ile
kaplanmaması için temiz tutun.
Bunu yapmamanız, yangına neden olabilir.
Güç kablosunu AC adaptörüne sıkıca takın.
Aksi takdirde, temassızlık olan durumlarda
yangın riski söz konusudur.
Yalnızca ürün ile birlikte sağlanan AC
adaptörünü kullanın.
Başka bir adaptörün kullanılması ekranın
titremesine neden olabilir.
Güç kablosunun ya da AC adaptörünün
zarar görmesini önlemek için güç
kablosunun üstüne ağır nesneler koymayın
ya da üzerine basmayın.
Kablo hasar görmüşse, elektrik çarpması ya da
yangın riski vardır.
Duvar montajlı AC adaptörünün (adaptör
ve fiş entegre edilmiş türde) fişini prizden
çıkarın ve aynı zamanda gövdeyi tutup ok
yönünde itin.
Adaptörün fişini kabloyu tutup çekerek
prizden çıkarırsanız, adaptör hasar görebilir
ve elektrik çarpması, patlama sesi veya
kıvılcımlanma meydana gelebilir.
8
Güvenlik Önlemleri
Uyarı
Bu simgeyle işaretlenen talimatlara uymazsanız, kişisel
yaralanmalarla ve hatta ölümle sonuçlanabilecek olaylarla
karşılaşabilirsiniz.
Pil Kullanımıyla İlgili
Lütfen bilgisayarı ilk kez kullanmadan önce pili
tamamen şarj edin.
Bebekler ve evcil hayvanlar pili ağızlarına
alabilir; bu nedenle, pili bebeklerin ve evcil
hayvanların ulaşamayacağı bir yerde tutun.
Elektrik çarpması veya boğulma tehlikesi vardır.
Yalnızca onaylanmış bir pil ya da AC
adaptörü kullanın.
Lütfen Samsung tarafından onaylanmış bir pil
ya da AC adaptör kullanın.
Onaylanmamış piller ve adaptörler uygun
güvenlik gerekliliklerini karşılamıyor olabilir
ve sorunlara ya da arızalara yol açarak bir
patlamaya veya yangına neden olabilir.
Bölüm 1.
Başlarken
9
Bilgisayarı yatak, yastık üstü gibi az
havalandırmalı bir yerde ve zemin ısıtmalı
bir odada kullanmayın; bu bilgisayarın aşırı
ısınmasına neden olabilir.
Bilgisayarın havalandırma deliklerinin
(yanlardaki) özellikle bu ortamlarda
kapanmadığından emin olun. Havalandırma
delikleri kapanırsa, bilgisayar aşırı ısınabilir ve
bilgisayarda soruna, hatta patlamaya neden
olabilir.
Bilgisayarı banyo ya da sauna gibi nemli bir
yerde kullanmayın.
Bilgisayar doğru şekilde çalışmayabilir ve
elektrik çarpması riski vardır.
Lütfen bilgisayarı önerilen sıcaklık ve nem
aralığında (10~32°C, %20~80 BN) kullanın.
Bilgisayar çalışırken LCD paneli kapatmayın
ve bilgisayarı taşımak için çantanıza
koymayın.
Bilgisayarı kapatmadan çantanıza koyarsanız
bilgisayar aşırı ısınabilir ve yangın riski
taşıyabilir. Taşımadan önce bilgisayarı doğru
şekilde kapatın.
Güvenlik Önlemleri
Uyarı
Bölüm 1.
Başlarken
10
Kullanımla İlgili
Bu simgeyle işaretlenen talimatlara uymazsanız, kişisel
yaralanmalarla ve hatta ölümle sonuçlanabilecek olaylarla
karşılaşabilirsiniz.
Ürünü (ya da pili) kesinlikle ısıtmayın ya da
ürünü (ya da pili) ateşe atmayın. Ürünü (ya
da pili) sauna gibi sıcak bir yerde, ısınmış
bir arabanın içinde vb. koymayın ya da
kullanmayın.
Patlama veya yangın tehlikesi yaratabilir.
Bir anahtar ya da ataç gibi metal nesnelerin
pil terminaline (metal kısımlara) temas
etmemesine dikkat edin.
Metal bir nesne pil terminallerine dokunursa,
aşırı akıma neden olabilir; pile hasar verebilir ya
da yangına neden olabilir.
Ürünü (ya da pili) akarsa ya da ürünü (ya
da pili) garip bir koku geliyorsa, ürünü (ya
da pili) bilgisayardan çıkarın ve bir servis
merkezi ile iletişim kurun.
Patlama veya yangın tehlikesi söz konusu
olabilir.
Bilgisayarı güvenli bir şekilde kullanmak
için bitmiş pili yeni ve onaylanmış olanı ile
değiştirin.
Temizlemeden önce bilgisayara bağlı tüm
kabloların bağlantısını kesin. Dizüstü
bilgisayarınızın pili harici ve çıkartılabilir
türdense, harici pili çıkartın.
Elektrik çarpması veya ürünün hasar görme
tehlikesi vardır.
Modeme, dijital telefona bağlı bir telefon
hattını bağlamayın.
Elektrik çarpması, yangın veya ürünün hasar
görme tehlikesi vardır.
Su veya kimyasallarla dolu bir kabı
bilgisayarın üzerine veya yanına koymayın.
Bilgisayarın içine su veya kimyasallar girerse,
bu, yangına veya elektrik çarpmasına neden
olabilir.
Güvenlik Önlemleri
Uyarı
Bölüm 1.
Başlarken
11
Yükseltmeyle İlgili
Bu simgeyle işaretlenen talimatlara uymazsanız, kişisel
yaralanmalarla ve hatta ölümle sonuçlanabilecek olaylarla
karşılaşabilirsiniz.
Yalnızca yeterli bilginiz ve kabiliyetiniz
varsa bilgisayarı yükselttiğinizden emin
olun.
Bilgisayar bozulur veya düşerse, güç
kablosunu çıkarın ve güvenlik kontrolü için
bir servis merkezine başvurun.
Dizüstü bilgisayarın harici tür (çıkarılabilir)
pili varsa, pili de ayırın.
Bozuk bir bilgisayarın kullanılması, elektrik
çarpmasına veya yangın tehlikesine neden
olabilir.
Araç içi gibi havasız bir yerde, bilgisayarı
doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
Yangın tehlikesi vardır. Bilgisayar aşırı ısınabilir
ve hırsızlar için de bir fırsat yaratabilir.
Vücudunuzun bir bölümü PC ile doğrudan
temas halinde iken, dizüstü PC’nizi
kullanmayın. Ürün sıcaklığı normal çalışma
sırasında artabilir.
Bu, cildinizin zarar görmesine veya yanmasına
neden olabilir.
Yoksa yükseltme için servis merkezinden veya
yetkili bir mühendisten yardım isteyen.

Yalnızca kullanıcı kılavuzunda belirtilen
parçaları kullanıcı kılavuzunda açıklanan
şekilde yükselttiğinizden emin olun.
Diğer parçaları veya aygıtları kendiniz
sökmeyin. Elektrik çarpması, yangın veya
ürünün hasar görme tehlikesi vardır.
Hiçbir zaman güç kaynağını veya AC
adaptörünü sökmeyin.
Elektrik çarpma tehlikesi vardır.
RTC (Gerçek Zamanlı Saat) pilini çıkarırken,
çocukların pile dokunmasını ve/veya
yutmasını önlemek için onlardan uzak
tutun.
Boğulma tehlikesi vardır. Bir çocuk pili yutarsa,
derhal doktora başvurun.
Güvenlik Önlemleri
Uyarı
Bu simgeyle işaretlenen talimatlara uymazsanız, kişisel
yaralanmalarla ve hatta ölümle sonuçlanabilecek olaylarla
karşılaşabilirsiniz.
Bilgisayarı yükseltmeden önce, önce
bilgisayarı kapattığınızdan ve sonra bağlı
tüm kabloları ayırdığınızdan emin olun.
Dizüstü bilgisayar harici türde (çıkarılabilir)
pile sahipse, pili de çıkarın.
Bunu yapmamanız, elektrik çarpmasına neden
olabilir.
Bakım ve Nakliyeyle İlgili
Bir kablosuz iletişim aygıtını (kablosuz ağ,
Bluetooth, vb.) kullanırken, bulunduğunuz
yere ilişkin talimatları (uçak, hastane, vb.)
izleyin.
Bölüm 1.
Başlarken
Sürücünün manyetik alanlara maruz
kalmasını önleyin. Manyetik alana
sahip güvenlik cihazları havaalanı kapı
detektörleri ve güvenlik el detektörlerini
içerir. Taşınan valizleri kontrol eden taşıma
kayışları gibi havaalanı güvenlik cihazları
mıknatıs yerine x-ışını kullanır ve bu
nedenle kullanana zarar vermez.
Taşınabilir bilgisayarı diğer nesnelerle
(adaptör, fare, kitaplar, vb.) birlikte
taşırken, hiçbir şeyin taşınabilir bilgisayar
üzerine baskı yapmadığından emin olun.
Taşınabilir bilgisayarın üzerinde ağır bir
nesne baskı uygularsa, LCD üzerinde beyaz
bir nokta veya leke görünebilir. Dolayısıyla,
taşınabilir bilgisayar üzerine herhangi bir baskı
uygulamamaya özen gösterin.
Bu durumda, taşınabilir bilgisayarı, diğer
nesnelerden ayrı bir bölmeye yerleştirin.
12
Güvenlik Önlemleri
Dikkat
Bu simgeyle işaretlenen talimatları uygulamazsanız, hafif
yaralanmalara neden olabilir veya ürüne zarar verebilirsiniz.
Bölüm 1.
Başlarken
13
Pil Kullanımıyla İlgili
Biten pilleri uygun bir şekilde atın.
Yangın veya patlama tehlikesi vardır.
Kurulumla İlgili
Pili atma yöntemi, bulunduğunuz ülkeye ve bölgeye göre farklılık
gösterebilir. Kullanılan pili, uygun bir şekilde atın.
Ürünün bağlantı noktalarını (delikleri), havalandırma
deliklerini, vb. kapatmayın ve içine herhangi bir nesne
sokmayın.
Pili fırlatmayın veya parçalamayın ve suyun içine koymayın.
Bilgisayar içindeki bir bileşen hasar görürse, elektrik çarpmasına
veya yangına neden olabilir.
Yalnızca Samsung Electronics tarafından onaylanmış pilleri
kullanın.
Bilgisayarı yan yatmış bir şekilde kullanırken, havalandırma
deliklerinin yukarı bakmasına özen gösterin.
Bunu yapmazsanız, bilgisayarın içindeki sıcaklık artabilir ve
bilgisayarın bozulmasına veya durmasına neden olabilir.
Ürünün üzerine ağır bir nesne koymayın.
Bu, bilgisayarla ilgili bir soruna neden olabilir. Ayrıca, nesne düşüp
yaralanmaya veya bilgisayarın zarar görmesine neden olabilir.
Bu yaralanmaya, yangına veya patlamaya neden olabilir.
Bunu yapmamanız, bir patlamaya neden olabilir.
Pili tutarken veya taşırken, otomobil anahtarları veya ataç
gibi metal nesnelerle temas etmekten kaçının.
Bir metalle temas ettiğinde, aşırı akım ve yüksek sıcaklık oluşabilir
ve bu durum, pile zarar verebilir veya bir yangına neden olabilir.
Pili, kılavuzdaki talimatlara göre şarj edin.
Bunu yapmazsanız, ürün hasar göreceği için bir patlama veya
yangın tehlikesi ortaya çıkabilir.
Ürünü (ya da pili) ısıtmayın ya da ısıya maruz bırakmayın
(örneğin, yazın bir aracın içinde bırakmayın).
Patlama veya yangın tehlikesi vardır.
Güvenlik Önlemleri
Dikkat
Bu simgeyle işaretlenen talimatları uygulamazsanız, hafif
yaralanmalara neden olabilir veya ürüne zarar verebilirsiniz.
Kullanımla İlgili
Ürünün üzerine bir mum, yanan sigara, vb. koymayın.
Yangın tehlikesi vardır.
Topraklaması olan bir duvar prizi veya çoklu fiş kullanın.
Bölüm 1.
Başlarken
Bilgisayarın konektörlerine veya bağlantı noktalarına
yalnızca izin verilen aygıtları bağlayın.
Bunu yapmamanız, elektrik çarpmasına ve yangına neden olabilir.
LCD paneli yalnızca taşınabilir bilgisayarın kapandığından
emin olduktan sonra kapatın.
Aksi halde, sıcaklık yükselebilir ve bu durum, ürünün aşırı ısınıp
deformasyona uğramasına neden olabilir.
CD-ROM sürücüsü çalışırken Eject (Çıkar) Düğmesine
basmayın.
Bunu yapmamanız, elektrik çarpmasına neden olabilir.
Verileri kaybedebilirsiniz. Ayrıca, disk aniden çıkabilir ve
yaralanmaya neden olabilir.
Ürün onarıldıktan sonra, bir güvenlik servis mühendisi
tarafından test edildiğinden emin olun.
Ürünü düşürmeyin veya vurmayın.
Yetkili Samsung Teknik Merkezleri, onarımdan sonra güvenlik
kontrollerini gerçekleştirir. Onarılan bir ürün, güvenlik testi
yapılmadan kullanılırsa, elektrik çarpması veya yangın tehlikesi
ortaya çıkar.
Aksi halde bu durum yaralanmayla veya verilerin zarar görmesiyle
sonuçlanabilir.
Anteni, elektrik tesisatıyla (örneğin, elektrik prizi) temas
ettirmeyin.
Şimşek çakması durumunda sistemi hemen kapatın, güç
kablosunu prizden çıkarın ve modem veya telefonu hattan
çıkarıp kullanmayın.
Elektrik çarpma tehlikesi vardır.
Elektrik çarpması veya yangın tehlikesi vardır.
Bunu yapmamanız, ürünün zarar görmesine neden olabilir.
Bilgisayarınızı ve AC Adaptörünüzü kucağınızda veya
yumuşak yüzeylerde kullanmayın.
Bilgisayar sıcaklığı artarsa, kendinizi yakabilirsiniz.
14
Bilgisayar parçalarını tutarken, parçalarla birlikte sağlanan
kılavuzdaki yönergeleri uygulayın.
Güvenlik Önlemleri
Dikkat
Bu simgeyle işaretlenen talimatları uygulamazsanız, hafif
yaralanmalara neden olabilir veya ürüne zarar verebilirsiniz.
Bilgisayardan duman çıkarsa veya bir yanık kokusu
alırsanız, hemen elektrik fişini prizden çıkarın ve bir servis
merkeziyle görüşün. Dizüstü bilgisayarınızın pili harici ve
çıkartılabilir türdense, harici pili çıkartın.
Yangın tehlikesi vardır.
Hasar görmüş veya üzerinde değişiklik yapılmış CD
kullanmayın.
Ürüne zarar verebilir veya kişisel yaralanmaya neden olabilirsiniz.
Parmaklarınızı PC Kartı Yuvasına sokmayın.
Yaralanma ve elektrik çarpma tehlikesi vardır.
Ürünü temizlerken önerilen özel bilgisayar temizleme
solüsyonlarını kullanın ve bilgisayarı, yalnızca tamamen
kuru olduğunda açın.
Bunu yapmamanız, elektrik çarpmasına veya yangına neden
olabilir.
Disk hareket halindeyken örneğin bir kağıt ataşıyla acil
durum disk çıkarma yöntemi kullanılmamalıdır. Acil durum
disk çıkarma yöntemini, yalnızca Optik Disk Sürücüsü
durduğunda kullanın.
Yaralanma tehlikesi vardır.
Bölüm 1.
Başlarken
15
Yüzünüzü, Optik Disk Sürücüsü tepsisi çalışırken tepsiye
yaklaştırmayın.
Tepsinin aniden çıkması sonucu yaralanma tehlikesi vardır.
Kullanmadan önce CD’lerin kırık veya hasarlı olup
olmadıklarını kontrol edin.
Disk zarar görebilir ve aygıtın düzgün çalışmamasına ve
kullanıcının yaralanmasına neden olabilir.
Ürünü manyetik alana maruz bir yerde bırakmayın.
•• Manyetik bir alan ürünün anormal çalışmasına veya pilin deşarj
olmasına neden olabilir.
•• Kredi kartı, telefon kartı, banka cüzdanı, seyahat biletleri vb.
gibi manyetik bantta kayıtlı bilgi bilgisayarın elektromanyetik
alanından zarar görebilir.
Güvenlik Önlemleri
Dikkat
Bu simgeyle işaretlenen talimatları uygulamazsanız, hafif
yaralanmalara neden olabilir veya ürüne zarar verebilirsiniz.
Yükseltmeyle İlgili
Ürünün bir parçasına veya aygıtına dikkatle dokunun.
Aksi takdirde bu durum ürünün zarar görmesine veya
yaralanmaya neden olabilir.
Bilgisayar parçalarını veya aygıtları atmamaya veya
düşürmemeye özen gösterin.
Aksi takdirde bu durum ürünün zarar görmesine veya
yaralanmaya neden olabilir.
Parçalara ayırdıktan sonra, kapağı kapattığınızdan ve sonra
gücü bağladığınızdan emin olun.
Aksi halde bu durum akıma maruz kalma nedeniyle elektrik
çarpmasıyla sonuçlanabilir.
Yalnızca Samsung Electronics tarafından onaylanmış
parçaları kullanın.
Bu, ürüne zarar verebilir veya yangınla sonuçlanabilir.
Bölüm 1.
Başlarken
16
Hiçbir zaman ürünü kendi başınıza sökmeyin veya
onarmayın.
Ürün değiştirilirse, parçalarına ayrılırsa veya kullanıcı tarafından
onarılırsa, garanti sona erer, bir hizmet ücreti ödemek gerekir ve
kaza tehlikesi oluşur.
Yetkili bir Samsung Electronics servis merkezini kullandığınızdan
emin.
Samsung Electronics tarafından üretilmeyen veya
onaylanmayan bir aygıtı bağlamadan önce teknik servise
danışın.
Ürünün zarar görme tehlikesi vardır.
Bakım ve Nakliyeyle İlgili
Ürünü taşımadan önce gücü kapatın ve bağlı tüm kabloları
ayırın.
Ürün zarar görebilir veya kullanıcılar, kablolara takılıp düşebilir.
Taşınabilir bilgisayarı uzun bir süre kullanmayacaksanız, pili
boşaltın ve bilgisayardan çıkartarak ayrı bir yerde muhafaza
edin. (Harici ve çıkartılabilir pil türü)
Pil, en iyi durumunda korunacaktır.
Araç kullanırken bilgisayarı çalıştırmayın veya izlemeyin.
Trafik kazası tehlikesi vardır. Lütfen araç kullanmaya odaklanın.
Güvenlik Önlemleri
Dikkat
Bu simgeyle işaretlenen talimatları uygulamazsanız, hafif
yaralanmalara neden olabilir veya ürüne zarar verebilirsiniz.
Veri Kaybını Önlemeye İlişkin Önlemler (Sabit
Disk Yönetimi)
Sabit disk sürücüsündeki verilere zarar vermemeye özen
gösterin.
•• Sabit disk sürücüsü dış darbelere karşı çok hassastır. Bir dış
darbe, disk yüzeyindeki verilerin kaybolmasına neden olabilir.
•• Bilgisayarın açıkken taşınması veya bir darbe alması, sabit
disk sürücüsündeki verilere zarar verebileceği için, bu konuda
fazladan özen gösterin.
•• Şirket sabit disk sürücüsündeki herhangi bir veri kaybından
sorumlu değildir.
Bölüm 1.
Başlarken
17
Sabit disk sürücüsündeki verilere ve sabit disk sürücüsünün
kendisine zarar verebilecek nedenler.
•• Bilgisayar parçalarını birleştirirken veya sökerken diskin maruz
kalacağı bir dış darbe, verilerin kaybına neden olabilir.
•• Sabit disk sürücüsü çalışırken bilgisayarın elektrik kesintisi
nedeniyle kapanması veya sıfırlanması durumunda veri kaybı
ortaya çıkabilir.
•• Bilgisayar virüsüne bağlı olarak veri kaybedilebilir ve
kurtarılamayabilir.
•• Bir program çalışırken bilgisayar kapatılırsa, veriler
kaybedilebilir.
•• Sabit disk sürücüsü çalışırken bilgisayarın taşınması veya bir
darbeye maruz kalması, dosyaların bozulmasına veya sabit disk
sürücüsünde bozuk sektörlerin oluşmasına neden olabilir.
Sabit disk sürücüsünün zarar görmesi sonucu ortaya
çıkabilecek veri kayıplarını önlemek için, lütfen verilerinizi
sık sık yedekleyin.
Güvenlik Önlemleri
Güç kaynağını uçakta kullanma
Güç çıkışı türü uçağın türüne bağlı olarak değiştiği için, gücü
düzgün şekilde bağlayın.
Elektrik fişinin ve adaptörün temsili şekilleri kullanıldığı
için, gerçek parçalardan farklı olabilirler.
Bölüm 1.
Başlarken
AC prizini kullanırken.
Fiş uçlarını güç çıkışının ortasına dik olacak şekilde bağlayın.
•• Fiş uçları deliklerin ortasına takılmazsa, fiş uçları yalnızca
uzunluklarının yarısı kadar takılır. Bu durumda, fişi yeniden
bağlayın.
•• Güç çıkışının güç göstergesi (LED) yeşil yanıyorken fişi prize
takmalısınız. Güç düzgün şekilde bağlanırsa, güç göstergesi
(LED) yeşil yanar.
Aksi takdirde, güç göstergesi (LED) kapatılır. Bu durumda fişi
prizden çıkarın, güç göstergesinin yeşil yanıp yanmadığını
kontrol edin ve ardından fişi yeniden bağlayın.
Güç Göstergeleri
(LED)
Orta
Delikler
220V’lik Priz
110V’lik Priz
İyi Örnek
Kötü Örnek
18
Güvenlik Önlemleri
Bölüm 1.
Başlarken
Otomatik adaptör kullanırken
Uçak Şarj Etme Dönüştürücüsünü Kullanırken
Sigara soketi sağlandığında, otomatik adaptör kullanmanız
gerekir (isteğe bağlı). Otomatik adaptörün sigara fişini sigara
soketine takın ve otomatik adaptörün DC prizini bilgisayarın güç
girişi bağlantı noktasına bağlayın.
Uçağa bağlı olarak, otomatik adaptör ve şarj etmem
dönüştürücüsü kullanmanız gerekir. Uçak şarj etme
dönüştürücüsünü (isteğe bağlı) otomatik adaptöre bağlayın
(isteğe bağlı) ve ardından uçak güç girişi jakını prize takın.
Şarj Etme
Dönüştürücüsü
ucu otomatik
1 Bu
adaptöre bağlayın.
Otomatik Adaptör
Uçak güç giriş jakını uçağın
prizine bağlayın.
DC Prizi
Sigara Prizi
Havada Sigara Soketi
2
19
Bilgisayar Kullanımı Sırasında Uygun Duruş
Fiziksel zarara uğramamak için bilgisayar kullanımı sırasında
düzgün bir şekilde durmak büyük önem taşır.
Aşağıdaki talimatlar, bilgisayar kullanımıyla ilgili doğru duruş
sağlamaya ilişkindir. Lütfen bunları okuyun ve bilgisayar
kullanırken dikkatli bir şekilde uygulayın.
Aksi halde, tekrarlanan hareketlerden kaynaklanan RSI (Tekrarlanan
Hareket Travması) olasılığı artar ve ciddi fiziksel hasar ortaya
çıkabilir.
Bölüm 1.
Başlarken
•• Bilgisayarı yatarak kullanmayın; yalnızca oturarak kullanın.
•• Bilgisayarı kucağınızda kullanmayın. Bilgisayar sıcaklığı artarsa,
kendinizi yakabilirsiniz.
•• Bilekleriniz düz bir şekilde çalışın.
•• Arkalığı rahat bir sandalye kullanın.
•• Sandalyede otururken, bacak ağırlık merkezinizin sandalyede
değil, ayaklarınızın üzerinde olmasını sağlayın.
•• Bu kılavuzdaki talimatlar, genel kullanıcıları kapsayacak
şekilde hazırlanmıştır.
•• Bilgisayarı, telefonda konuşurken kullanmak için bir kulaklık
kullanın. Bilgisayarı, telefon omzunuzdayken kullanmak kötü
bir duruştur.
•• Kullanıcı, bu kapsama girmiyorsa, talimatların kullanıcının
gereksinimlerine göre uygulanması önerilir.
•• Sık kullandığınız öğeleri rahat çalışabileceğiniz (ellerinizle
ulaşabileceğiniz) bir uzaklıkta tutun.
Uygun Duruş
Masa ve sandalyelerin yüksekliğini boyunuza göre ayarlayın.
Yükseklikler, bir sandalyeye otururken ellerinizi klavyenin üzerine
getirdiğinizde, ön kollarınız doğru bir açı oluşturacak şekilde
ayarlanmalıdır.
Sandalyenin yüksekliğini, ayak tabanınız rahat bir şekilde zemine
basacak şekilde ayarlayın.
20
Bilgisayar Kullanımı Sırasında Uygun Duruş
Bölüm 1.
Başlarken
Göz Konumu
El Konumu
Monitörü veya LCD’yi gözlerinizden en az 50cm uzakta tutun.
Kolunuzu, şekilde gösterildiği gibi doğru bir açıyla tutun.
•• Monitörün ve LCD ekranın yüksekliğini, üst yükseklik gözünüzle
aynı hizada veya göz hizanızdan aşağıda olacak şekilde
ayarlayın.
•• Dirseğinizden elinize giden çizgiyi düz tutun.
•• Monitör ve LCD’yi aşırı parlak bir değere ayarlamaktan kaçının.
•• Monitörü ve LCD ekranı temiz tutun.
•• Gözlük takıyorsanız, bilgisayarı kullanmadan önce gözlük
camlarınızı temizleyin.
•• Kağıda yazılı bilgileri bilgisayara girerken, kağıt yüksekliğini
monitör yüksekliğiyle hemen hemen aynı hizada tutacak bir
statik kağıt tutucu kullanın.
•• Yazı yazarken, avucunuzu klavyenin üzerine koymayın.
•• Fareyi çok sıkı tutmayın.
•• Klavyeye, dokunma paneline veya fareye çok sert basmayın.
•• Bilgisayarın uzun süre kullanılacağı durumlarda, bir harici
klavye ve fare bağlanması önerilir.
21
Bilgisayar Kullanımı Sırasında Uygun Duruş
Bölüm 1.
Başlarken
22
Ses Düzeyi Denetimi (Kulaklık ve Hoparlörler)
Kullanım Süresi (Mola Süresi)
Müzik dinlemeden önce ses düzeyini kontrol edin.
•• Toplamda bir saatten uzun çalıştığınız durumlarda, 50 dakika
sonrasında 10 dakikalık veya daha uzun bir mola verin.
Aydınlatma
Ses düzeyinizi
kontrol edin!!
•• Kulaklığı kullanmadan önce ses düzeyinin çok yüksek olup
olmadığını kontrol edin.
•• Bilgisayarı karanlık yerlerde kullanmayın. Bilgisayar kullanımı
için aydınlatma düzeyi, kitap okumaya uygun parlaklıkta
olmalıdır.
•• Dolaylı aydınlatma yapılması önerilir. LCD ekranda yansıma
olmaması için bir perde kullanın.
•• Kulaklığı, uzun süre kullanmamanız önerilir.
Çalışma Koşulu
•• Ekolayzırın varsayılan ayarlarında yapılacak değişiklikler işitme
bozukluklarına neden olabilir.
•• Bilgisayarı sıcak ve nemli yerlerde kullanmayın.
•• Varsayılan ayarlar, müdahaleniz olmadan yazılım ve sürücü
güncellemeleriyle değiştirilebilir. Lütfen ilk kullanımdan önce
ekolayzır varsayılan ayarını kontrol edin.
Olası işitme kayıplarını önlemek için, uzun süre yüksek ses
düzeylerinde dinlemeyin.
•• Bilgisayarı, Kullanım Kılavuzu’nda belirtilen sıcaklık ve nem
aralıklarında kullanın.
Genel Bakış
Bölüm 1.
Başlarken
23
Önden Görünüm
•• Kullanım Kılavuzundaki kapak ve ana metin için kullanılan
resimler her bir serinin temsili modeline aittir. Bu nedenle,
resimlerin renkleri ve görünümleri modele bağlı olarak
ürünün gerçek görünümünden farklı olabilir.
•• Bilgisayarın gerçek rengi ve görünümü, bu kılavuzda yer
alan resimlerden farklı olabilir.
1
Kamera çalışma
1 göstergesi
(İsteğe bağlı)
Bu, kameranın çalışma durumunu
gösterir.
Mikrofon
(İsteğe bağlı)
Dahili mikrofonu kullanabilirsiniz.
2
3
Kamera Lensi
(İsteğe bağlı)
2
3
4
5
6
7
8
9
Bu lensi kullanarak fotoğraf çekebilir ve
video kaydedebilirsiniz.
Charms(Düğmeler) > Başlang >
Kamera öğesini kullanarak resim veya
film çekebilirsiniz.
4 LCD
Ekran görüntüleri burada gösterilir.
5 Hoparlör
Ses üretmek için kullanılır.
6 Güç Düğmesi
Bilgisayarı açar ve kapatır.
7 Klavye
Tuşlara basarak veri girmek için kullanılır.
Dokunma Paneli /
8 Dokunma Paneli
Düğmeleri
Dokunma paneli ve dokunma paneli
düğmeleri, fare topuna ve düğmelerine
benzer bir işleve sahiptir.
Durum
9
Göstergeleri
Bilgisayarın çalışma durumunu gösterir.
Bir işlev çalıştırıldığında, ilgili çalışma LED’i
yanar.
Genel Bakış
Bölüm 1.
Başlarken
24
Durum Göstergeleri
1 Fn Kilidi
2 Caps Lock
Bu gösterge Fn Kilidi işlevinin Açık/Kapalı
durumunu görüntüler.
Açık: Fn tuşunu basılı tutmadan kısayol
tuşlarını kullanabilirsiniz.
Kapalı: Yürütebilmek için kısayola basmadan
önce Fn tuşunu basılı tutmanız gerekir.
Üst Karakter tuşunu basılı tutmadan büyük
harflerle yazı yazmayı sağlayan Caps Lock
tuşuna basıldığında yanar.
Açık: Büyük harf alfabetik giriş
Kapalı: Küçük harf alfabetik giriş
1
2
3
Bu, güç kaynağını ve pil şarj durumunu
gösterir.
4
3
Şarj Durumu
Yeşil: Pil tam şarjlı olduğunda veya takılı
olmadığında yanar.
/ Kırmızı veya Turuncu: Pil şarj olurken
yanar.
Kapalı: Bilgisayarın, AC adaptörüne bağlı
olmadan pil gücüyle çalıştığını gösterir.
Bu, bilgisayarın çalışma durumunu gösterir.
4 Güç
Açık: Bilgisayar çalışmaktadır.
Yanıp Sönüyor: Bilgisayar Uyku modundadır.
Genel Bakış
Bölüm 1.
Başlarken
25
Sağdan Görünüm
CD veya DVD başlıklarını oynatır.
CD Sürücüsü (ODD) CD Sürücüsü isteğe bağlıdır. Yüklü
1 (İsteğe bağlı)
sürücü model özelliklerine bağlı olarak
değişebilir.
1
2
3
USB Bağlantı
2 Noktası
3
Güvenlik Yuvası
USB bağlantı noktasına, klavye/fare,
dijital fotoğraf makinesi, vb. USB
aygıtlarını bağlayabilirsiniz.
Bilgisayarı Güvenlik Yuvasına bir kilit ve
kablo bağlayarak sabitleyebilirsiniz.
Genel Bakış
Bölüm 1.
Başlarken
Soldan Görünüm
1
2
1 DC Girişi
Kablolu LAN
2 Bağlantı Noktası
3
Dijital Video/Ses
Bağlantı Noktası
5
(HDMI)
(İsteğe bağlı)
4
5
6
7
8
Bilgisayara güç sağlayan AC adaptörünü
bağlamak için bir giriş.
Ethernet kablosunu bu bağlantı noktasına
bağlayın.
Bilgisayarın iç ısısı bu deliklerden verilir
3 Fan Delikleri
4
Monitör Bağlantı
Noktası
Havalandırma delikleri kapanırsa,
bilgisayar aşırı ısınabilir.
Delikleri kapatmamaya özen gösterin;
bu, tehlikeli olabilir.
Bir monitörü, TV’yi veya 15 pimli D-SUB
arabirimini destekleyen bir projektörü
bağlamak için kullanılan bağlantı noktası.
Bir VGA adaptörü (isteğe bağlı)
bağlayabilirsiniz.
USB Bağlantı
6 Noktası
(İsteğe bağlı)
Kulaklık /
7 Mikrofon Jakı
8
Çoklu Kart Yuvası
26
Bu bağlantı noktasına bir HDMI kablosu
bağlayabilirsiniz.
Bu bağlantı noktasını kullanarak, TV’de
dijital video ve sesin keyfini çıkarabilirsiniz.
USB bağlantı noktasına, klavye/fare, dijital
fotoğraf makinesi, vb. USB aygıtlarını
bağlayabilirsiniz.
Bağlantı noktasının türünü renge
göre ayırt edebilirsiniz (USB 3.0 için
mavi ve USB 2.0 için siyah).
Bu, kulaklık ya da mikrofon-kulaklık
bağlantısı için kullanılan jaktır.
Kart yuvası birden fazla kartı destekler.
Genel Bakış
Bölüm 1.
Başlarken
Alttan Görünüm
1
2
1 Pil
Bu, bilgisayara güç sağlayan şarj
edilebilir bir Lityum-İyon pildir.
2 Pil Mandalları
Pili çıkarmak veya takmak için
kullanılan mandal.
Bellek Bölmesi Kapağı/
Ana bellek ve sabit disk sürücüsü
3 Sabit Disk Sürücüsü
kapağın içine takılıdır.
Bölmesi Kapa
3
27
Bilgisayarı Açma ve Kapatma
Bölüm 1.
Başlarken
28
Bilgisayarı açma
1
2 LCD panelini yukarı kaldırın.
3 Bilgisayarı açmak için Güç düğmesine basın.
AC adaptörünü bağlayın.
Windows Etkinleştirme hakkında
Bilgisayarı ilk kez açtığınızda, Windows etkinleştirme ekranı
görüntülenir.
Bilgisayarı kullanmak için, ekrandaki yönergeler doğrultusunda
etkinleştirme yordamlarını izleyin.
Ekran parlaklığını ayarlama
Bilgisayar pil gücüyle çalışırken, LCD parlaklığı otomatik olarak
düşük düzeyinde ayarlanır.
áᔪ arttırmak için,
Ekran parlaklığını
+
tuş kombinasyonuna
basın.
imlecinizi ekranın üst veya alt sağ köşesine
1 Fare
götürdüğünüzde Charms (Düğmeler) menüsü belirir.
Ŗᮁ
Alternatif᜽᯲
olarak, parmağınızı dokunmatik yüzeyin sağ
kenarına koyar ve ortaya doğru sürüklerseniz de Charms
(Düğmeler) menüsü açılır.
4 Güç açılırsa, güç LED’i yanar.
ᰆ⊹
2
Ayarlar
> Parlaklık
yükseltin.ᖅᱶ
öğesine dokunarak çubuğu
áᔪ
Bilgisayarı Açma ve Kapatma
Bölüm 1.
Başlarken
29
Ŗᮁ
Bilgisayarı kapatma
•• Bilgisayarı kapatma yordamları yüklü işletim sistemine göre
farklılık gösterebileceğinden, lütfen bilgisayarı satın alınan
işletim sisteminin yordamlarına uygun olarak kapatın.
•• Kapat düğmesini tıklatmadan önce tüm verilerinizi
kaydedin.
1
᜽᯲
Fare imlecinizi ekranın üst veya alt sağ köşesine
götürdüğünüzde Charms (Düğmeler) menüsü belirir.
ᰆ⊹
2 Ayarlar
> Güç
ᖅᱶ
> Bilgisayarı kapat öğesine tıklatın.
⦽
Oturumu kapattığınızda out bilgisayarınızın kapanmasını
> Bilgisayarı kapat
istiyorsanız ekran kilidini açın ve Güç
na tıklatın.
⦽
Bölüm 2.
Windows 8 kullanma
Microsoft Windows 8 nedir?
31
Ekrana Genel Bakış 32
Düğmelerin Kullanımı
34
Uygulamaların Kullanımı 36
Windows Kısayol İşlevi
39
Microsoft Windows 8 nedir?
Bölüm 2.
Windows 8 kullanma
31
Microsoft Windows 8 (bundan böyle Windows olarak anılacaktır),
bir bilgisayarın çalıştırılması için gerekli olan bir işletim sistemidir.
Bilgisayarınızı en ideal şekilde kullanabilmeniz için işletim sistemini
doğru kullanmasını bilmeniz gerekir. Dolayısıyla Windows Yardım
ve Destek bölümünü kullanarak Windows'u nasıl kullanacağınızı
öğrenmenizde fayda vardır.
Yardım
Arama
•• Ekran, bilgisayarın modeline ve işletim sistemine bağlı
olarak bazı farklılıklar gösterebilir.
•• Bu kılavuz Windows 8'e göre hazırlandığından bazı
talimatlar da sürüme bağlı olarak farklı olabilir. Ayrıca bunlar
önceden bildirimde bulunulmadan da değiştirilebilir.
Yardım'ı Görüntüleme
Yardım bölümünü görüntülemek için klavye üzerinde F1 Tuşlarına
aynı anda basın.
Alternatif olarak, Charms (Düğmeler) menüsünü görüntülemek
için fare imlecinizi ekranın sağ üst veya alt köşesine getirin.
Charms (Düğmeler) menüsünde > Ayarlar > Yardım öğesine
tıklatın.
İnternete bağlı iseniz en güncel çevrimiçi Yardım öğelerine
erişebilirsiniz.

Başlarken
Windows İS'nin yeni işlevleri de dahil olmak
üzere, bilgisayarınızı nasıl kullanacağınızla ilgili
temel talimatları görüntüleyebilirsiniz.
İnternet ve Ağ
Ağa bağlandıktan sonra, internet kullanımı için
gerekli olan Yardım bölümüne göz atabilirsiniz.
Güvenlik,
Kişisel Bilgilerin
Korunması ve
Hesap
Bilgisayarınızı ve kişisel bilgilerinizi korumak için
gerekli olan Yardım bilgilerine göz atabilirsiniz.
Ekrana Genel Bakış
Bölüm 2.
Windows 8 kullanma
Windows 8, hem yeni Başlangıç ekranı modunu, hem de mevcut
IS'nin Masaüstü modunu kullandırır.

1 Başlangıç Ekranı
Windows 8'in varsayılan Başlangıç ekranı
anlamına gelir.
2 App (Uygulama)
Yüklü durumdaki uygulamalar anlamına
gelir.
3
Başlangıç Ekranı
Masaüstü
Start Screen (Başlangıç Ekranı)
Bilgisayarı açtığınızda, uygulamaları aynı konumda kullanmanıza
olanak tanıyan Başlangıç ekranı görüntülenir.
1

2
3
4
5
6
7
Düğmelerin
Görüntülenmesi
3
32
Charms (Düğmeler), ekranın sağında
gizlidir. Charms (Düğmeler)'ı görüntülemek
için fare imlecinizi ekranın sağ üst veya alt
köşesine getirin.
4 Kullanıcı Hesabı
Bu, o anda kullanılmakta olan kullanıcı
hesabı anlamına gelir.
Charms
5
(Düğmeler)
Charms (Düğmeler) Arama, Paylaşım, Başlat,
Aygıt ve Ayarlar gibi işlevleri kullanmanıza
olanak tanıyan menüdür.
6 Masaüstü
Masaüstü moduna geçer.
7 Kamera
Fotoğraf veya film çekmenize olanak tanır.
Ekrana Genel Bakış
Bölüm 2.
Windows 8 kullanma
Desktop (Masaüstü)
Bu özellik, eski Windows sürümlerinde Masaüstü'nün sağladıklarına
benzer işlevler sağlar.
1
2
3
2
4

1
2
Desktop
(Masaüstü)
Masaüstü anlamına gelir.
Charms (Düğmeler), ekranın sağında gizlidir.
Düğmelerin
Charms (Düğmeler)'ı görüntülemek için fare
Görüntülenmesi imlecinizi ekranın sağ üst veya alt köşesine
getirin.
3
Charms
(Düğmeler)
Charms (Düğmeler) Arama, Paylaşım, Başlat,
Aygıt ve Ayarlar gibi işlevleri kullanmanıza
olanak tanıyan menüdür.
4
Başlangıç
Ekranına Geçiş
Başlangıç ekranına geçmek için ekranın sol
alt köşesine tıklatın.
Belgeleri ve Dosyaları Görüntüleme
Belgeleri ve dosyaları aramak için Masaüstündeki görev
çubuğunda
Windows Explorer (Windows Gezgini') öğesine
tıklatın.
33
Düğmelerin Kullanımı
Bölüm 2.
Windows 8 kullanma
Charms (Düğmeler), Windows'un bilindik Start (Başlat) menüsü ile
Control Panel (Denetim Masası)'ini birleştiren yeni tür bir menüdür.
Charms (Düğmeler) bilgisayara bağlı aygıt(lar)ı hızla
yapılandırmanıza, Uygulama(lar) / dosya(lar) aramanıza ve
paylaşım işlevini vb. kullanmanıza olanak tanır.
Search
Search
Search
Düğmeleri Etkinleştirme
Fare imlecinizi ekranın sağ üst veya alt köşesine götürürseniz,
Charms (Düğmeler) belirir.

Search
Ara
Charms
(Düğmeler)
Menüsünü
görüntüleme
Charms
(Düğmeler)
Charms
(Düğmeler)
Menüsünü
görüntüleme
34
Uygulamalar/Ayarlar/Dosyalar arasında bir program veya
dosya aramak isterseniz, Search (Arama) düğmesinin
içine bir anahtar sözcük yazıp Aramayı başlatmanız
yeterlidir.
Dilerseniz bir Uygulama içinde veya Web üzerinde de
arama yapabilirsiniz.
Bu menüyü, başka bir kullanıcıya resim veya dosya
Share
aktarmak için kullanabilirsiniz. Diğer kullanıcılarla resim
Search
veya dosya paylaşmak için tek yapmanız gereken
Share
birden fazla Uygulamayı Share (Paylaşım) düğmesi ile
Paylaşım
Share
ilişkilendirmek.
Share
Start
Share
Başlangıç ekranına gidebilirsiniz.
Start
Start
Başlangıç
Start
Device
Start
Bu özellik doğrudan dilediğiniz aygıta gitmenize olanak
Device
Device
Aygıtlar
Device
Settings
Device
tanır; böylece bir dijital fotoğraf makinesindeki resimleri
içe aktarmak, internetteki bir video akışını TV'nizde
görüntülemek veya o an ekranda görüntülenen bir
aygıta dosyalar aktarmak gibi işlemleri yapabilirsiniz.
Settings (Ayarlar) düğmesi ise ses seviyesini
ayarlama, bilgisayarı kapatma vb. gibi temel işlemleri
gerçekleştirmenize olanak tanır. Belirli bir Uygulama
Settings
Ayarlar çalışırken Settings (Ayarlar) düğmesini seçerseniz, o anda
çalışmakta olan Uygulama'nın ayarları görüntülenir.
Settings
Settings
Settings
Düğmelerin Kullanımı
Bölüm 2.
Windows 8 kullanma
35
Ayarları Değiştirme
Sık kullanılan Windows menüleri bir araya toplanır.
Simge
Charms (Düğmeler) > Ayarlar öğesine tıklatın.
Ad
İşlev Açıklaması
Kablosuz Ağ
Bir kablosuz ağa bağlanabilirsiniz.
Bağlanmak için bir kablosuz ağ seçin.
Ses Düzeyini
ayarlama
Ses seviyesini ayarlayabilir veya sesi
kapatabilirsiniz.
Ekran Parlaklığı Ekran parlaklığını ayarlayabilirsiniz.
⦽
⦽
Uyarı
Bir Uygulama'nın hangi
aralıklarla uyarılar göndereceğini
belirleyebilirsiniz.
Güç
Bilgisayarınızı kapatabilir veya
Power Options (Güç Seçenekleri)'u
seçebilirsiniz.
Dil
Language (Dil) tercihinizi
belirleyebilirsiniz.
⦽
⦽
⦽
ENG
Bilgisayar ayarlarını değiştir
Diğer ayarları da değiştirebilirsiniz.
Uygulamaların Kullanımı
Uygulama, bir uygulama programı anlamına gelir (Bundan
böyle tümü Uygulama olarak anılacaktır). Daha geniş anlamıyla
Uygulamalar, işletim sisteminde yüklü olan tüm yazılım
programları anlamına gelir.
Windows 8, sıkça gerçekleştirilen işlemler için temel Uygulamalar
sunar.
Bir Uygulamayı Başlatma/Kapatma
Etkinleştirmek için Başlangıç ekranında bir Uygulama'ya tıklatın.
Uygulama'dan çıkmak için:
1
düğmenizi basılı tutup ekranın alt kısmına sürükleyin.
2 Fare
Uygulama aşağı doğru kayar, gözden kaybolur ve kapanır.
Bölüm 2.
Windows 8 kullanma
Uygulamaların Kullanımı
O Anda Çalışmakta Olan Uygulamaları Görüntüleme
çalıştırılan Uygulama'yı görüntülemek için fare imlecinizi
1 Son
ekranın sol üst köşesine götürün.
o anda çalışır durumdaki Uygulamaların listesini
2 Ardından,
sıralı biçimde görüntülemek için fare imlecinizi aşağı doğru
hareket ettirin.
listeden bir Uygulama'ya tıklatın ve onu ekranın
3 Oortasına
sürükleyin. Artık o anda çalışmakta olan seçtiğiniz
Uygulamaya göz atabilirsiniz.
Fare imlecinizi ekranın üst kısmına götürün.
Fare imleciniz bir el şeklini alır.
Bir Uygulama'dan çıkmak için, listeden Uygulama'ya sağ
tıklatın ve Close (Kapat)'a tıklatın.
1
1
2

2
36

Uygulamaların Kullanımı
Aynı Anda İki Uygulama Çalıştırma
Bölüm 2.
Windows 8 kullanma
37
Başlangıç ekranında Uygulama Ekleme / Çıkarma
1
imlecinizi ekranın üst kısmına götürün. Fare imleciniz bir
2 elFareşeklini
alır.
Eklenecek Uygulamaya sağ tıklarsanız, ekranın alt kısmında o
Farenizin düğmesini basılı tutarken imleci sağa veya sola
1
uygulamayla ilgili menü etkinleşir.
3 hareket ettirirseniz, ekranı birden fazla Uygulama'nın
Başlangıç ekranı içinde Apps (Uygulamalar)'ı seçin.
görüntüleneceği şekilde bölebilirsiniz.
4
Ekranın bölünme oranını değiştirmek için Ekran Bölme
Çubuğu'nu hareket ettirin.
Önerilen ekran bölme oranları 3:7 veya 7:3 şeklindedir.


Hava Durumu
Ekran Bölme
Uygulaması
Çubuğu
Mağaza Uygulaması
Başlangıç ekranına tıklatın > farenizi sağ tıklatın.
O anda yüklü bulunan tüm Uygulamaları görüntülemek için,
öğesine tıklatın.
ekranın alt kısmındaki Tüm uygulamalar
Başlangıca sabitle
2 seçeğine
tıklatın.
veya Başlangıçtan ayır
1

Örn) Hava Durumu Uygulamasını ve Mağaza
Uygulamasını aynı anda çalıştırırsanız
2
Örn) Başlangıç ekranından bir Uygulama kaldırırken
Uygulamaların Kullanımı
Windows Mağazası'nın Kullanımı
Başlangıç ekranında Uygulama Mağazası'nı çalıştırırsanız, Windows
Mağazası'ndaki Uygulamalar görüntülenir.
Ancak Windows Mağazası'ndan Uygulama(lar) satın almak için bir
Microsoft hesabı gereklidir.
Charms (Düğmeler) üzerinde Microsoft Hesabınızı
oluşturduktan sonra devam edin.
Bölüm 2.
Windows 8 kullanma
38
Microsoft Hesabınızın Yapılandırılması
Bir Microsoft Hesabı, ayarlarınızı, Windows 8 kullanan diğer
çevrimiçi aygıtlarla dosya veya ayarlarınızı paylaşabileceğiniz
şekilde eşitlemenize olanak tanır.
Mağazadan Uygulama(lar) indirmek veya satın almak için bir
Microsoft Hesabı oluşturmanız gerekir.
(Düğmeler)'ı çalıştırın ve Ayarlar > Bilgisayar
1 Charms
ayarlarını değiştir öğesine tıklatın.
> Hesabınız > Microsoft Hesabına geç öğesine
2 Kullanıcı
tıklatın.
3 İlgili yordamları izleyerek hesabınızı kaydettirin.
1
Samsung, Windows Mağazası'ndan yüklenen diğer
uygulamalarda oluşan hataları çözümleyemez. Doğrudan
uygulamanın müşteri hizmetlerine başvurun.

2
Windows Kısayol İşlevi
Bölüm 2.
Windows 8 kullanma
Windows 8'de aşağıdaki pratik kısayolları kullanabilirsiniz.
İşlev
Kısayol Tuşları
İşlev Açıklaması
Başlangıç
Ekranını
görüntüleme
Windows Tuşu
Başlangıç moduna geçer.
Masaüstünü
görüntüleme
Windows Tuşu +
D
Masaüstü moduna geçer.
Düğmeler
Çalıştırma
Ekranı kilitleme
Erişim Kolaylığı
Merkezi'ni Açma
Windows Tuşu + C Düğmeleri etkinleştirir.
Windows Tuşu + L Ekranı kilitler.
Windows Tuşu +
U
Erişim Kolaylığı Merkezi'ni
açar.
Dış Monitör Ayarları
İkinci Ekran
Windows Tuşu + P
menüsünü açar.
Ayarlarını Açma
Gelişmiş
Gelişmiş Yönetim Aracı'nı
Yönetim Aracı'nı Windows Tuşu + X
açar.
açma
Uygulamadan
Çık
Alt + F4
O anda çalışmakta olan
Uygulama'dan çıkar.
39
Bölüm 3.
Bilgisayarı Kullanma
Klavye
41
Dokunmatik Panel
44
CD Sürücü (ODD, İsteğe bağlı)
48
Çoklu Kart Yuvası
49
Harici Görüntüleme Aygıtını Bağlama
52
Ses Düzeyi Ayarlama
57
LCD Parlaklık Denetimi
59
Kablolu Ağ
60
Kablosuz Ağ (İsteğe bağlı)
63
TPM Güvenlik Aygıtını Kullanma (İsteğe bağlı)
65
Samsung Yazılım Güncellemesi
75
Bilgisayar Durumu Tanılama ve Sorun Giderme
76
Güvenlik Yuvasını Kullanma
77
Klavye
Bölüm 3.
Bilgisayarı Kullanma
Kısayol tuşu işlevleri ve yordamları aşağıdaki bölümde anlatılmıştır.
•• Klavye görüntüsü gerçek klavyeden farklı olabilir.
•• Klavye, ülkenize bağlı olarak farklılık gösterebilir. Aşağıda bazı kısayol tuşları açıklanmıştır.
Kısayol Tuşları
Hem Fn tuşuna hem de kısayol tuşuna aynı anda basın.
Kısayol tuşu işlevlerini daha kolay kullanmak için alternatif olarak, Fn Lock (Fn Kilidi) tuşuna ve bir kısayol tuşuna da basabilirsiniz.
► Yöntem 1
+
Kısayol Tuşları
► Yöntem 2
1
2
Kısayol Tuşları
41
Klavye
Kısayol Tuşları
Bölüm 3.
Bilgisayarı Kullanma
Ad
Settings
Ekran Parlaklık Kontrolü
CRT/LCD
Dokunmatik Panel
Sessiz
Ses Düzeyi Denetimi
İşlev
Samsung yazılım kontrol programı, Settings başlatılır.
Ekran parlaklığını kontrol eder.
Bilgisayara harici bir monitör (veya TV) bağlandığında ekran çıkışını LCD veya harici
monitöre aktarır.
Dokunmatik Panel işlevini açar veya kapatır.
Dokunmatik panel yalnızca bir dış fare kullanıldığında kapatılabilir.
Sesi açmak veya kapatmak için bu düğmeye basın.
Ses düzeyini kontrol eder.
Sessiz Modu
Fan gürültüsünü azaltır, böylece kullanıcılar bilgisayarı gürültüsüz olarak kullanabilir.
Uçak Modu
Tüm kablosuz ağ aygıtlarını açık veya kapalı duruma getirir.
(Yalnızca kablosuz ağ aygıtına sahip modeller için.)
42
Klavye
Bölüm 3.
Bilgisayarı Kullanma
Diğer İşlev Tuşları
•• Fn Lock (Fn Kilidi) işlevi açıldığında, Fn tuşuna basmadan
kısayol işlevlerini kullanabilirsiniz.
••
(Fn Kilidi) işlevi On (Açık) ise: Kısayol işlevlerini Fn
tuşuna basmadan kullanabilirsiniz.
••
(Fn Kilidi) işlevi Off (Kapalı) ise: Fn tuşuna + kısayol
tuşuna aynı anda basarak kısayol işlevini kullanabilirsiniz.
Kısayol tuşları düzgün çalışmazsa, Settings programını
yüklemeniz gerekir.
Sağ tıklatma fare işlevini gerçekleştirir (dokunmatik panel).
+
43
Dokunmatik Panel
Dokunmatik panel bir fareyle aynı işlevi görür ve dokunmatik
panelin sol ve sağ düğmeleri, farenin sol ve sağ düğmelerini gibi
davranır.
•• Dokunmatik panele yalnızca parmaklarınızla dokunun.
Yuvarlak uçlu kalem gibi parmaklarınız dışında herhangi bir
nesne dokunmatik panel tarafından tanınmayabilir.
Bölüm 3.
Bilgisayarı Kullanma
Tıklatma İşlevi
Parmağı dokunmatik panele yerleştirin ve bir öğeyi bir kez tıklatın.
Alternatif olarak, sol düğmeye bir kez hızlıca basın ve serbest
bırakın.
Dokunun
veya
•• Önyükleme sırasında dokunmatik panele dokunur veya
düğmelerine basarsanız Windows önyükleme süresi
uzayabilir.
Temel Dokunma Paneli İşlevleri
Ekranda imleci hareket ettirme
Parmağınızı dokunmatik panele hafifçe yerleştirin ve hareket
ettirin. Fare imleci ona uygun bir şekilde hareket eder. İmleci
hareket ettirmek istediğiniz yöne göre parmağınızı hareket ettirin.
44
Tıklatın
Çift Tıklatma İşlevi
Parmağınızı dokunmatik panele yerleştirin ve parmağınızla
istediğiniz öğenin üzerine hızlı bir şekilde iki kez dokunun.
Alternatif olarak, sol dokunmatik panel düğmesine iki kez hızlı bir
şekilde basın.
İki Kez Dokununveya
veya
İki Kez Tıklatınİki
Dokunmatik Panel
Bölüm 3.
Bilgisayarı Kullanma
Sağ Düğme İşlevi
45
Dokunmatik panelin Hareket İşlevi (İsteğe Bağlı)
Bu, sağ fare düğmesinin tıklatılmasına karşılık gelir.
Sağ dokunmatik panel düğmesine bir kez basın. İlgili açılan menü
görüntülenir.
•• Dokunmatik Panel Hareket işlevi sağlanmayabilir ve işlevin
sürümü modele bağlı olarak farklı olabilir. Bazı kullanım
yordamları sürüme bağlı olarak farklı olabilir.
•• Ayrıntılı kullanım yordamları için, Dokunmatik Panel
Ayarları penceresindeki açıklamaya bakın.
áᔪ
Tıklatın
Ŗᮁ
Hareket İşlevini Yapılandırma
Bazı hareket
işlevleri yapılandırılamayabilir.
᜽᯲
Sürükleme İşlevi
Bu durumda, bunları aşağıdaki yolu kullanarak yapılandırabilirsiniz.
Sürükleme, seçildikten sonra bir öğenin başka bir yere taşınması
anlamına gelir.
1
Sürüklemek istediğiniz öğe üzerinde sol dokunmatik panel
düğmesini basılı tutun ve öğeyi istediğiniz yeni konuma taşıyın.
Taşı
Sol dokunmatik panel
düğmesini basılı tutma
ᰆ⊹
Masaüstünde Charms (Düğmeler) menüsünden Ayarlar
> Denetim Masası > Donanım > Touchpad simgesini
ᖅᱶ
seçin.
Yüzey ayarları penceresi görüntülendiğinde,
2 Dokjunmatik
ilgili öğenin onay kutusunu işaretlenmesi için Select an Item
to Configure (Yapılandırmak İçin bir Öğe Seçin) ayarındaki
ilgili öğeyi seçin.
Hareket işlevini iptal etmek için Dokunmatik Yüzey Ayarları
penceresinde ilgili öğenin onay kutusundaki işareti kaldırın.
Dokunmatik Panel
Bölüm 3.
Bilgisayarı Kullanma
46
Kaydırma İşlevi
Charms (Düğmeler) Menüsünü Etkinleştirme İşlevi
Bu işlev Dokunmatik Panelin kaydırma alanıyla aynıdır.
Parmağınızı dokunmatik tabletin sağ kenarına koyup ekranın
ortasına doğru sürüklerseniz Charms (Düğmeler) menüsü belirir.
Dokunmatik Panel üzerine iki parmağınızı yerleştirirseniz ve
parmaklarınızı yukarı, aşağı, sola veya sağa hareket ettirirseniz,
ekran yukarı, aşağı, sola veya sağa doğru kayar.
veya
Yakınlaştırma İşlevleri
O Anda Çalışmakta Olan bir Uygulamanın Ek Menülerini
Görüntüleme
Dokunmatik Panel üzerine iki parmağınızı bir arada veya
birbirinden uzakta koyarsanız, mevcut görüntü ve metin
yakınlaştırılır veya uzaklaştırılır.
Parmağınızı dokunmatik tabletin üst kenarına koyup ekranın
ortasına doğru sürükleyin; o anda çalışır durumda olan
uygulamaların menüsü belirir.
Yakınlaştır
veya
Uzaklaştır
Dokunmatik Panel
Son Çalışan Pencereyi Açma İşlevi
O anda çalışır durumda olan programlar arasından daha önce
çalışmakta olan bir program etkinleştirmek için parmağınızı
dokunmatik tabletin sol kenarına koyup ekranın ortasına doğru
sürükleyin.
Bölüm 3.
Bilgisayarı Kullanma
47
Dokunmatik Panel Açma/Kapatma İşlevi
Kısayol tuşlarıyla kilitleme
Dokunmatik paneli kullanmadan, yalnızca fareyi kullanmak
istiyorsanız, dokunmatik paneli kapatabilirsiniz.
Dokunmatik panel işlevini kilitlemek için,
+
tuşlarına
basın.
Masaüstü > Ayarlar > Denetim Masası > Donanım ve
Ses > Touchpad yolunu izleyerek bulacağınız Charms
(Düğmeler) menüsüne tıkladığınızda görünen sekmelerde
dokunmatik panel ve dokunmatik panel düğme ayarlarını
yapabilirsiniz.
USB fare bağlarken otomatik kilitleme
Masaüstündeki Charms (Düğmeler) menüsünde Ayarlar >
Denetim Masası > Donanım ve Dokunmatik Yüzey > Fare >
Dokunmatik Yüzey harici bir USB işaretleme aygıtı bağlı ise, USB
fareyi bağlarken dokunmatik yüzey özelliğini devre dışı bırakmak
için Disabled (Devre dışı) seçeneğini seçin.
Bu otomatik kilitleme işlevi bazı modellerde sunulmamıştır.
CD Sürücü (ODD, İsteğe bağlı)
Bilgisayarınızda bir CD sürücüsü yoksa harici bir CD sürücüsü satın
alabilirsiniz.
Bölüm 3.
Bilgisayarı Kullanma
48
tepsisi açıldığında, bir CD ya da DVD yerleştirin ve yerine
2 CD
oturana kadar tepsiyi itin.
•• Kırık veya çizik CD yerleştirmeyin. Aksi halde, CD yüksek
hızda dönerken, optik disk sürücüsünü kırabilir ve sürücüye
zarar verebilir.
•• CD veya DVD yüzeyini temizlerken, yumuşak bir bezle
içerden dışarıya doğru silin.
•• CD sürücünün ortasına bir Mini CD yerleştirin.
•• Açıklama amaçlı kullanılan şekiller temsili bir modele aittir.
Bu nedenle, şekiller gerçekte olanlardan farklı olabilir.
•• Daire şeklinde olmayan bir CD’nin kullanılması önerilmez.
CD Yerleştirme ve Çıkarma
yanında bulunan optik disk sürücüsünün Eject
1 Bilgisayarın
(Çıkar) düğmesine basın.
yerine oturana kadar CD tepsisini içeri doğru itin.
3 Tıklayıp
CD sürücüsü durum göstergesi açılır.
•• CD sürücüsü okuma ve yazma hızı, ortamın koşul ve türüne
bağlı olarak değişebilir.
Acil Durum
Deliği
Eject (Çıkar) Düğmesi
Durum Göstergesi
•• CD sürücüsünün çalışmadığı durumlarda veya bilgisayar
) ucunu, CD
kapalıyken, CD’yi çıkarmak için bir ataç (
tepsisi çıkıncaya kadar Acil Durum Deliğinin içine sokun.
Çoklu Kart Yuvası
Bölüm 3.
Bilgisayarı Kullanma
Çoklu kart yuvasını kullanarak çeşitli bellek kartı türlerinden veri
okuyabilir ve bunlara veri yazabilirsiniz.
Bir bellek kartı taktığınızda, bellek kartını doğru yönde
taktığınızdan emin olun. Yanlış takılan bir bellek kartını itme kartın
kendisine veya yuvaya zarar verebilir.
•• Bellek kartlarını bir çıkarılabilir disk olarak kullanabilir ve
dijital fotoğraf makinesi vb. gibi dijital aygıtlarla rahat bir
şekilde veri alışverişi yapabilirsiniz.
Örnek) SD Kartı
•• İstediğiniz kapasitedeki bellek kartlarını ayrıca satın alın.
Bellek Kartı Adlandırma
•• Çoklu kart yuvasının rengi bu kılavuzda gösterilen
resimden farklı olabilir.
Aşağıdaki tabloda her kısaltma için bellek kartlarının tam
adları gösterilmektedir.
•• Yuvayı kullanmadan önce, yuvanın içinden kukla kartı
çıkarın. (Yalnızca kukla kartlar sağlayan modeller içindir.)
•• Bellek kartını çoklu kart yuvasının içine yuvanın üzerinde
basılı yönde takın.
Kısaltma
SD
Bellek Kartının Adı
Secure Digital
*mini SD
mini Secure Digital
•• '*' ile işaretlenmiş bellek kartlarını belirtilen bir adaptöre
takmanız ve sonra adaptörü çoklu kart yuvasına takmanız
gerekir.
Bu tür bellek kartları belirtilen adaptör kullanılmadan
doğrudan çoklu kart yuvasına takılırsa bilgisayar zarar
görebilir.
*micro SD
micro Secure Digital
•• Belirtilen adaptörün durumuna bağlı olarak bilgisayar aygıtı
tanımayabilir.
*micro SDXC
•• Veri aktarım hızı bellek kartının belirtimine göre değişebilir.
SDHC
Secure Digital High Capacity
*mini SDHC
mini Secure Digital High Capacity
*micro SDHC
micro Secure Digital High Capacity
SDXC
Secure Digital eXtended Capacity
micro Secure Digital eXtended Capacity
49
Çoklu Kart Yuvası
1 Bellek kartını doğru yönde çoklu kart yuvasına yerleştirin.
üst köşede şu mesaj çıkar. Klasörü açmak için tıklatın ve
2 Sağ
View Files (Dosyaları Görüntüle) öğesine tıklatın.
Taramadan Devam Et. No. 3’te açıklanan aşağıdaki işlemi
yapabilirsiniz.
Explorer (Windows Gezgini) Masaüstünde çalışır.
3 Windows
İlgili sürücü üzerindeki verileri kaydedebilir, taşıyabilir ve
silebilirsiniz.
Bölüm 3.
Bilgisayarı Kullanma
Bellek kartını çıkarmak için
Kartın ucunu tutarak kartı çıkarın.
Alternatif olarak, kartın ucunu içeri itin ve sonra dışarı doğru
gelince çıkarın.
50
Çoklu Kart Yuvası
Bellek kartını biçimlendirmek için
Bellek kartını ilk kez kullanıyorsanız, kullanmadan önce
biçimlendirmeniz gerekir.
Bir kartın biçimlendirilmesi, kart üzerine kaydedilmiş tüm
verilerin silinmesine neden olur. Kartta veri bulunuyorsa,
biçimlendirmeden önce verileri yedekleyin.
görev çubuğundaki Windows Explorer
1 Masaüstünde
simgesine tıklatın.
(Windows Gezgini)
kart sürücüsünü dokunmatik paneli sağ tıklatın
2 BirBiçimlendir
seçeneğini belirleyin.
3 Biçimlendirmeye başlamak için Başlat düğmesini tıklatın.
Bölüm 3.
Bilgisayarı Kullanma
51
•• Bellek kartını dijital fotoğraf makinesi gibi dijital bir
aygıtla paylaşmak için, kullamadan önce bellek kartını
dijital aygıtta biçimlendirmeniz önerilir. Bellek kartını
bilgisayarda biçimlendirdikten sonra bellek kartını dijital
aygıta takarsanız, bellek kartını dijital aygıtta yeniden
biçimlendirmeniz gerekebilir.
•• Bellek kartı yazma korumalı bir aygıta takılırsa ve aygıt
kilit konumuna ayarlanmışsa, biçimlendiremezsiniz, veri
yazamazsınız ve karttan veri silemezsiniz.
•• Bir bellek kartını tekrar tekrar takıp çıkarmak bellek kartına
zarar verebilir.
•• SDIO (Güvenli Dijital Giriş Çıkışı) desteklenmez.
•• Telif hakkı korumalı verileri okuyamazsınız veya
yazamazsınız.
Harici Görüntüleme Aygıtını Bağlama
Monitör, TV, projektör vb. gibi bir harici görüntüleme aygıtı
bağladıysanız, bir sunum yaparken veya bir video veya film
izlerken harici aygıtın daha geniş olan ekranında görüntüleri
görüntüleyebilirsiniz.
Bölüm 3.
Bilgisayarı Kullanma
Bağlantı kablosu hakkında
Kullanıcıların gerekli bağlantı kablolarını ayrıca satın alması gerekir.
Bilgisayar bir analog monitör bağlantı noktası (D-SUB) ve dijital
video/ses bağlantı noktası (HDMI) sağlar.
Analog monitör bağlantı noktası (D-SUB) yerine HDMI bağlantı
noktası ile bir görüntüleme aygıtı bağlandığında, görüntü kalitesi
daha keskin olur. Bu nedenle, birden fazla bağlantı noktası
destekleniyorsa görüntüleme aygıtını daha iyi görsel kalite
sağlayan bir bağlantı noktasına bağlayın.
Başlamadan önce, harici görüntüleme aygıtının bağlantı
noktasını ve kablosunu kontrol edin ve ardından görüntüleme
aygıtını bilgisayara bağlayın.
52
D-SUB Kablosu
HDMI Kablosu
Ŗᮁ
Harici Görüntüleme Aygıtını Bağlama
Bölüm 3.
Bilgisayarı Kullanma
3&୘ִփ
᜽᯲
Düğmeler menüsü > Aygıtlar
3 İstenilen
monitör modunu seçin.
Monitör bağlantı noktasına bağlama
(İsteğe bağlı)
3&୘ִփ
> İkinci Ekran’ı seçin.
ᰆ⊹
Bilgisayarı bir monitör bağlantı noktasıyla bir monitöre, TV’ye veya
projektöre bağlayarak daha geniş bir ekrana sahip olabilirsiniz.
3&୘ִփ
‫ ࢿـ‬bilgisayarᖅᱶ
Yalnızca
ekranı
Bilgisayarı bir projektöre bağlayarak daha iyi sunumlar
yapabilirsiniz.
3&୘ִփ
İçerik
yalnızca bilgisayar monitöründe (geçerli
‫ࢿـ‬görüntülenir.
aygıt)
1
Çoğalt
Bilgisayarın D-SUB bağlantı noktasını ve monitörün veya
TV’nin bağlantı noktasını monitör kablosu (15 pin) kullanarak
bağlayın.
Harici
Monitör
53
‫ࢿـ‬
Geçerli
୙ࢠ aygıtın içeriği dış aygıtta da görüntülenir.
‫ࢿـ‬
Genişlet
୙ࢠ
TV
Geçerli cihazın ekranı dış aygıta genişletilir.
Projektör
୙ࢠ ikinci ekran
Yalnızca
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
İçerik
sadece dış aygıtın ekranında görüntülenir.
୙ࢠ
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
Alternatif olarak,
çift monitör ayarlamak için:
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
monitörün, TV’nin veya projektörün güç kablosunu
2 Bağlı
bağlayın ve gücü açın.
TV’ye bağlanırken TV’nizi dış aygot moduna geçirin.
Denetim Masasında Ekran Ayarları penceresini açın,
Monitör 2 seçeneğini
seçin ve çift monitör seçeneğini
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
ayarlamak için Bu monitörü sığdırmak için genişlet onay
kutusunu seçin. Daha ayrıntılı bilgi için, Windows çevrimiçi
yardıma bakın.
Harici Görüntüleme Aygıtını Bağlama
Ŗᮁ
HDMI bağlantı noktası ile bağlama (İsteğe bağlı)
Bilgisayarı TV’ye bir HDMI bağlantı noktasıyla bağlayarak, daha
yüksek görüntü kalitesinin ve daha yüksek ses kalitesinin keyfini
çıkarabilirsiniz.
Bir TV’yi HDMI ile bağladığınızda, ekranı ve sesi yapılandırmanız
gerekir.
1 HDMI kablosunu TV’nin HDMI bağlantı noktasına bağlayın.
Harici
Monitör
3&୘ִփ
Bölüm 3.
Bilgisayarı Kullanma
54
᜽᯲
2
Düğmeler menüsü > Aygıtlar
> İkinci Ekran’ı seçin.
3&୘ִփ
İstenilen monitör
modunu seçin.ᰆ⊹
3&୘ִփ
‫ ࢿـ‬bilgisayarᖅᱶ
Yalnızca
ekranı
3&୘ִփ
İçerik
yalnızca bilgisayar monitöründe (geçerli
‫ࢿـ‬görüntülenir.
aygıt)
Çoğalt
‫ࢿـ‬
TV
Projektör
Geçerli
୙ࢠ aygıtın içeriği dış aygıtta da görüntülenir.
‫ࢿـ‬
Genişlet
୙ࢠ
Geçerli cihazın ekranı dış aygıta genişletilir.
୙ࢠ ikinci ekran
Yalnızca
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
İçerik
sadece dış aygıtın ekranında görüntülenir.
୙ࢠ
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
•• TV ekranı yalnızca TV çıkış bağlantı noktasını (HDMI)
destekleyen modellerde desteklenir.
•• TV’de birden fazla HDMI bağlantı noktası varsa, bilgisayarı
DVI IN bağlantı noktasına bağlayın.
•• Bilgisayarı bir TV’ye bağlarken, TV’nin harici giriş modunu
HDMI olarak değiştirin.
•• DOS Komut İstemi
penceresinde Harici Monitör Ekranı/ TV
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
çıkışı desteklenmez.
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
•• 3 (LCD + CRT + HDMI) bağlantı noktasının tümüne
eşzamanlı çıkış desteklenmez.
Harici Görüntüleme Aygıtını Bağlama
AMD Grafiklerini Etkili Bir Şekilde Kullanma
(isteğe bağlı)
PowerXpress, programa göre dahili ya da harici grafik yongasını
etkinleştirerek, grafik performansını korurken pil ömrünü uzatan
bir Değiştirilebilir Grafik teknolojisidir.
Bölüm 3.
Bilgisayarı Kullanma
55
sağ tıklayın ve açılır menüden Configure
1 Masaüstü’nde
Switchable Graphics (Çalıştırılabilir Grafikleri Yapılandır)
öğesini seçin.
(Gözat) düğmesini tıklayın ve yazılımı kaydedip
2 Browse
Apply (Uygula) düğmesini tıklayın.
Bu teknoloji, pil gücü tüketimini azaltmak için varsayılan olarak
dahili grafik yongasını kullanır ve kullanıcı, bir programın oyun
ya da video oynatıcı gibi yüksek grafik performansı gerektiren
işlevlerini kullandığında harici grafik yongasına geçiş yapar.
Bu açıklama yalnızca Windows 8 ve AMD PowerXpress
teknolojisinin uygulandığı modeller için geçerlidir.
► PowerXpress grafik teknolojisine yönelik programları
ekleme
z
Harici grafik yongasını kullanan bir programın bazı özelliklerini
çalıştırmak için programı kaydetmelisiniz.
Bazı programlar önceden kayıtlıdır. Daha fazla program kaydetmek
için aşağıdaki adımları tamamlayın.
•• Kayıtlı olmayan programlar dahili grafik yongasını
kullanarak çalışacaktır.
•• Yalnızca yürütülebilir dosyaları (EXE) kaydedebilirsiniz.
x
kaydedilen programın yüksek grafik performansı
3 Artık
gerektiren bazı işlevleri, ek bir yapılandırma gerektirmeden
harici grafik yongası ile çalışacaktır.
Harici Görüntüleme Aygıtını Bağlama
NVIDIA grafik kartlarını daha etkili bir şekilde
kullanma (isteğe bağlı)
NVIDIA Optimus, mevcut durumda çalışan yazılıma bağlı olarak
dahili veya harici grafik yonga takımlarının otomatik olarak
seçilmesini ve kullanılmasını sağlayan bir işlevdir.
Örneğin, dahili grafik yonga takımları pil güç tüketimini en düşük
düzeye indirmek için Internet’te sörf veya kelime işleme için
kullanılabilir ve yüksek performansa sahip harici grafik yonga
takımları daha gerçekçi bir deneyim sağlamak için oyun oynama
veya video işleme için kullanılabilir.
•• NVIDIA Optimus modeli yalnızca Windows 8’yi destekler.
•• Bu işlev yalnızca NVIDIA Optimus teknolojisini destekleyen
modellerde mevcuttur.
Bölüm 3.
Bilgisayarı Kullanma
programı seçin alanında, yazılımı
3 Özelleştirilecek
kaydetmek için Ekle düğmesini tıklatın.
Yalnızca yürütülebilir dosyaları (EXE) kaydedebilirsiniz.
program için tercih edilen grafik işlemciyi seçin (O)
4 Bu
alanında, Yüksek performanslı NVIDIA işlemcisi seçeneğini
seçin ve Uygula düğmesini tıklatın.
x
x
c
Harici grafik yonga takımlarıyla yürütülecek
programları kaydetme
v
Harici grafik yonga takımlarını kullanan bir programı yürütmek
için, programı NVIDIA Denetim Masasında kaydetmeniz gerekir.
Bazı programlar önceden kaydedilmiştir. Daha fazla program (örn.
3D oyunlar vb.) kaydetmek için, aşağıdaki adımları tamamlayın.
sağ tıklatın ve NVIDIA Denetim Masası
1 Masaüstü’nde
öğesini seçin.
bölmede 3D Ayarları > 3D Ayarlarının Yönetilmesi
2 Sol
seçeneğini seçin ve Program Ayarları sekmesini seçin.
56
v
kaydedilmiş.
5 Program
Kayıtlı programı çalıştırırken, program ek yapılandırma
gerektirmeden harici grafik kartı yonga takımı kullanılarak
çalıştırılır.
Ses Düzeyi Ayarlama
Bölüm 3.
Bilgisayarı Kullanma
Klavye ve ses düzeyi denetimi programını kullanarak ses düzeyini
ayarlayabilirsiniz.
Klavyeyi Kullanarak Ses Düzeyi öğesini ayarlama
+
áᔪ
Alternatif olarak, sesi açmak veya kapatmak için
Ses Kaydedicisini Kullanma
Windows Kaydedicisi’ni kullanarak ses kaydetmek için kullanılan
prosedürler aşağıda açıklanmıştır.
mikrofon girişine bağlayın.
1 Mikrofonu,
Aynı zamanda dahili mikrofon da kullanabilirsiniz.
+
veya
+
tuş birleşimine
basın.
Ŗᮁ
çubuğu üzerindeki Ses Düzeyi simgesini
2 Görev
ve Kayıt Aygıtları seçeneğini belirleyin.
sağ tıklatın
varsayılan aygıt olarak belirlenip belirlenmediğini
3 Mikrofonun
kontrol edin.
áᔪ
Bu durumda, önceden varsayılan aygıt olarak belirlenmiştir.
Varsayılan aygıt değilse, mikrofonu sağ tıklatın ve Varsayılanı
ayarla seçeneğini belirleyin.
᜽᯲
Ses Düzeyi Ayarlama Programını kullanarak Ses
Düzeyi ayarlama
ᰆ⊹
Denet,m çubuğunu ayarlamak için Charms (Düğmeler) menüsü
>
öğesine tıklatın.
> Ayarlar
ᖅᱶ
Sessiz
Ŗᮁ
4
Charms (Düğmeler) menüsünde > Başlangıç
öğesine
᜽᯲
> Ses Kaydedicisi
sağ tıklatarak Tüm uygulamalar
öğesine tıklatın. Ardından kaydetmeye başlamak için Kaydı
ᰆ⊹
Başlat düğmesine tıklatın.
ᖅᱶ
⦽
57
Ses Düzeyi Ayarlama
SoundAlive Kullanma (İsteğe bağlı)
SoundAlive işlevi stereo hoparlörleri kullanarak daha stereofonik
bir ses elde etmenizi sağlar.
•• SoundAlive yalnızca Windows áᔪ
8.
•• Yazılım programları bilgisayarınızın modeline bağlı olarak
değişebilir.
Ŗᮁ
•• Buna ek olarak, bazı resimler, bilgisayar
modeline ve yazılım
sürümüne bağlı olarak gerçek üründen farklı olabilir.
᜽᯲
Masaüstü görev çubuğunda Volume (Ses düzeyi) öğesine
1 tıklatın
ve Play Device (Aygıtı Kullan) öğesine tıklatın.
ᰆ⊹
(Alternatif olarak masaüstünde Charms (Düğmeler)
menüsüne tıklatın ve Ayarlar
> Denetim Masası >
ᖅᱶ
Donanım ve Ses > Ses öğesine tıklatın.)
2 Speakers öğesini sağ tıklatın ve Özellikler seçeneğini seçin.
3 SoundAlive sekmesini ve ardından modlardan birisini seçin.
Bölüm 3.
Bilgisayarı Kullanma
58
LCD Parlaklık Denetimi
Bölüm 3.
Bilgisayarı Kullanma
AC gücü bağlandığında ekran parlaklığı otomatik
olarak en
áᔪ
yüksek parlaklık düzeyine ayarlanır ve bilgisayar pil gücüyle
çalıştığında, pil kullanım süresini arttırmak için parlaklık
otomatik olarak karartılır.
Ŗᮁ
᜽᯲
Klavyeyi Kullanarak Parlaklığı Denetleme
ᰆ⊹
Charms (Düğmeler) menüsü > Ayarlar
> Screen
1 Adjustment
öğesine tıklatın.
(Ekran Ayarlama)
ᖅᱶ
parlaklığı denetim çubuğunu kullanarak parlaklığı
2 Ekran
ayarlayın.
59
•• Bilgisayarın tekrar açtıktan sonra da değiştirilen LCD
parlaklığını koruma
Parlaklık denetim tuşları kullanarak veya Güç Seçenekleri
aracılığıyla ayarlanan LCD parlaklığını korumak için
aşağıdaki prosedürleri izleyin.
Dizüstü bilgisayarın LCD hatalı pikseller ilkesi
Açıklama Samsung, LCD’nin mutlak kalite ve güvenilirliğine
ilişkin belirtimlere dikkat eder. Fakat yine de, az sayıda
hatalı piksellerin olması kaçınılmazdır. Çok sayıda hatalı
pikseller görünümde sorun yaratabilir fakat az sayıda
pikseller bilgisayar performansını etkilemez.
Bu nedenle Samsung aşağıdaki nokta ilkelerine dikkat eder
ve bu ilkeleri yönetir:
- Parlak nokta : 2 veya daha az
- Parlak nokta : 4 veya daha az
- Parlak ve Koyu birleşimi : 4 veya daha az
⦽
LCD’yi Temizleme Tamlimatı
LCD paneli, bilgisayar temizleme solüsyonuyla hafifçe
nemlendirilmiş, yumuşak bir bezle tek bir yönde hareket
ettirerek temizleyin.
LCD panelini aşırı güç kullanarak silmek LCD’ye zarar verebilir.
Kablolu Ağ
᜽᯲
Bölüm 3.
Bilgisayarı Kullanma
60
ᰆ⊹
Bir kablolu ağ, şirket ağı için kullanılan bir ağ ortamı veya evdeki
geniş bant Internet bağlantısıdır.
•• Bu açıklamalar en son işletim sistemi olan Windows 8 temel
alınarak yazıldığı için, içeriğin bir kısmı ve açıklamalara ait
şekiller işletim sistemine bağlı olarak farklılık gösterebilir.
Diğer Windows işletim sistemlerinin yordamları benzer
olduğu için, bilgisayarı bu açıklamaları dikkate alarak
kullanın.
Ayarlar
> Denetim Masası > Ağ ve Internet > Ağ ve
2 Paylaşım
Merkezi yolunu izleyerek bulacağınız Charms
ᖅᱶ
(Düğmeler) menüsüne tıklatın ve ardından, sol menü
bölmesinde Bağdaştırıcı ayarlarını değiştir düğmesine tıklatın.
•• Açıklama amaçlı kullanılan şekiller temsili bir modele aittir.
Bu nedenle, şekiller gerçekte olanlardan farklı olabilir.
Kablolu LAN’a Bağlanma
1 LAN (Yerel Ağ) kablosunu LAN bağlantı noktasına bağlayın.
seçin, dokunmatik panelin sağ düğmesini tıklatın
3 Ethernet’i
ve Özellikler’i seçin.
LAN Aygıtı adı, bilgisayarınızın Ağ Aygıtına bağlı olarak farklılık
gösterebilir.
Kablolu Ağ
Ağ bileşenleri listesinde Internet Protocol Version 4(TCP/
4 IPv4)
öğesini seçin ve Özellikler öğesine tıklatın.
Bölüm 3.
Bilgisayarı Kullanma
61
ayarlarını yapılandırın.
5 IPDHCP
kullanırken Otomatik olarak bir IP adresi al
seçeneğini belirleyin. Bir statik IP adresi kullanmak için,
Aşağıdaki IP adresini kullan seçeneğini belirleyin ve IP
adresini el ile ayarlayın.
•• Ağ Bileşeni adı yüklü İşletim Sistemine bağlı olarak farklılık
gösterebilir.
•• Bir ağ bileşeni eklemek için yukarıdaki şekilde gösterildiği
gibi, ekrandaki Install (Yükle) düğmesine tıklatın. İstemciler,
hizmetler ve protokoller ekleyebilirsiniz.
DHCP kullanılmıyorsa, IP adresi için ağ yöneticinizden yardım
isteyin.
tamamladığınızda, OK (Tamam) düğmesine tıklatın.
6 Ayarları
Ağ ayarları tamamlanmıştır.
Kablolu Ağ
áᔪ
Ŗᮁ
WOL (Yerel Ağda Uyan) işlevini kullanma
᜽᯲
<Yerel Ağda Uyandır>,
ağ üzerinden (kablolu LAN) bir sinyal (bir
ping veya sihirli paket komutu gibi) ulaştığında, Uyku modundaki
sistemi etkinleştiren bir işlevdir.
ᰆ⊹
1
Ayarlar
> Denetim Masası > Ağ ve Internet > Ağ ve
PaylaşımᖅᱶMerkezi yolunu izleyerek bulacağınız Charms
(Düğmeler) menüsüne tıklatın ve ardından, sol menü
bölmesinde Bağdaştırıcı ayarlarını değiştir düğmesine
tıklatın.
Ağ Bağlantısı öğesini sağ tıklatın ve Özellikler
2 Yerel
seçeneğini seçin.
> Güç Yönetimi sekmesini tıklatın. Bu aygıtın
3 Yapılandır
bilgisayarı bekleme konumundan çıkarması için İzin
Ver seçeneğini seçin, ardından Tamam düğmesini tıklatın.
Sistemi yeniden başlatın.
- Sistem, bir sinyal alınmasa bile Uyku modundan çıkarılırsa,
sistemi <Yerel Ağda Uyandır> işlevini devre dışı bıraktıktan
sonra kullanın.
- Sistem, WOL (Yerel Ağda Uyandırma) seçeneği devre dışı
bırakılmadan kapatılırsa LAN LED kapanmayabilir.
- K
ablosuz bir LAN kullanırken kablolu LAN bağlantısı yapılması,
<Yerel Ağda Uyandır> işlevini etkinleştirmeyebilir. <Yerel Ağda
Bölüm 3.
Bilgisayarı Kullanma
62
Uyandır> işlevini kullanmak için Kablosuz LAN’ı Devre Dışı
olarak ayarlayın.
- <Wake On LAN> (<Yerel Ağda Uyandır>) özelliği Hibrid
güç tasarrufu özelliği kullanılırken çalışmayabilir. Hibrid
uyku modu, Control Panel (Denetim Masası) altındaki
Power Options (Güç Seçenekleri) öğesinden devre dışı
bırakılabilir.
Win8 için, Yerel Ağda Uyandır Ping tarafından desteklenmez.
Bir 100Mbps/1Gbps kablolu LAN ağına bağlıyken
bilgisayar Uyku/hazırda bekleme modundan çıktığında,
10Mbps/100Mbps kablolu LAN bağlantısı olduğunu
bildiren bir ileti görüntüleniyor. Bu, bilgisayar bekleme/
hazırla bekleme modundan çıktığında ağın geri yüklenmesi
yaklaşık üç saniye sürdüğünden dolayı gerçekleşir. Ağ geri
yüklendiğinde, 100Mb/s/1Gb/s’de çalışır.
Sistem pille çalışıyorken, LAN kablosu takıldıktan sonra
internete bağlanılması normalden birkaç saniye daha uzun
sürebilir. Bu belirti pil tüketimini azaltmak için güç tüketimi
özelliği kullanıldığından dolayı gerçekleşir.
Sistem pille çalıştırılırken, Kablolu LAN hızı pil tüketimini
azaltmak için otomatik olarak azaltılır. Bu gibi durumlarda,
1Gb/s /100Mb/s LAN 100Mb/s/10Mb/s hızında çalışır.
Kablosuz Ağ (İsteğe bağlı)
Bir kablosuz ağ ortamı (kablosuz ağ), evdeki veya küçük ölçekli
bir ofisteki birden çok bilgisayarın kablosuz ağ aygıtları üzerinden
iletişim kurmasını sağlar.
Bölüm 3.
Bilgisayarı Kullanma
63
•• Ekran görüntüsü ve terminoloji modele bağlı olarak
değişebilir.
•• Program sürümüne bağlı olarak, bazı işlevler
sağlanmayabilir veya farklı işlevler sağlayabilir.
•• Aşağıdaki açıklamalar, kablosuz ağ kartı veya aygıtı olan
bilgisayar modelleri için geçerlidir. Kablosuz ağ aygıtı isteğe
bağlıdır.
Bu kılavuzdaki şekiller, kablosuz ağ aygıtınızın modeline
bağlı olarak gerçek aygıtlardan farklı olabilir.
Erişim Noktası (AP) nedir?
AP, kablolu ve kablosuz ağ bağlantıları arasında köprü
oluşturan bir ağ aygıtıdır ve kablolu ağdaki kablosuz bir hub’a
karşılık gelir. Birden çok kablosuz ağ yüklü bilgisayarı bir AP’ye
bağlayabilirsiniz.
Kablosuz Ağ (İsteğe bağlı)
Kablosuz LAN'a bağlanma
Bölüm 3.
Bilgisayarı Kullanma
áᔪ
Ŗᮁ
Eğer bir AP varsa, Windows tarafından sağlanan᜽᯲Kablosuz
LAN bağlantısı yöntemini kullanarak AP aracılığıyla internete
bağlanabilirsiniz.
ᰆ⊹
düğmesine tıklatın.
2 Bağlan
AP için bir ağ anahtarı ayarlanırsa, ağ anahtarını girin ve
ardından Tamam düğmesine tıklatın.
Ağ anahtarı için, lütfen ağ yöneticinize başvurun.
1
Charms (Düğmeler) menüsü > Ayarlar
> Network
ᖅᱶ
Connections (Ağ Bağlantıları)
simgesini
tıklatırsanız,
kullanılabilir uygulamaların listesi görünür. Bağlamak için bir
uygulama seçerseniz, Bağlan düğmesi görüntülenir.
AP Listesi


bağlantısı tamamlandığında ilgili AP’nin yanında
3 APConnected
(Bağlandı) yazar. Artık, kablosuz ağı
kullanabilirsiniz.
64
TPM Güvenlik Aygıtını Kullanma (İsteğe bağlı)
TPM (Güvenlik Platform Modülü) güvenlik aygıtı, kişisel bilgilerinizi
bilgisayarda yüklü TPM çipine kaydedilmiş kullanıcı kimlik
doğrulama verilerini kullanarak koruyan bir güvenlik çözümüdür.
TPM güvenlik aygıtını kullanmak için, TPM çipini BIOS Kurulumunda
başlatmanız, TPM programını çalıştırmanız ve ardından kullanıcıyı
kaydetmeniz gerekir.
•• Bu işlev yalnızca TPM (güvenlik çipi) bulunan modellerde
desteklenir.
•• Daha fazla bilgi için, programın çevrimiçi yardımına bakın.
•• Bu kılavuzda anlatılan program sürümü değişikliğe tabidir
ve bu kılavuzdaki ekran görüntüleri ve terimler gerçek
üründen farklı olabilir.
Bölüm 3.
Bilgisayarı Kullanma
65
TPM'yi Ayarlama
TPM işlevini kullanmak için, aşağıdaki adımları tamamlamanız
gerekir.
çipini başlatma
1 TPM
TPM çipinde kayıtlı kimlik doğrulama bilgilerini başlatır.
programını başlatma
2 TPM
TPM programını yükler.
programını kaydetme
3 TPM
TPM programını kaydeder.
Yukarıdaki adımları tamamladıysanız, TPM işlevini kullanabilirsiniz.
TPM Güvenlik Aygıtını Kullanma (İsteğe bağlı)
TPM çipini başlatma
TPM işlevini ilk kez kullanırken veya kullanıcı bilgilerini tekrar
kaydetmek istediğinizde, TPM çipini başlatmanız gerekir.
Bölüm 3.
Bilgisayarı Kullanma
ekranı görüntülenirse, Security > TPM Configuration
2 BIOS
öğesini seçin ve Enter tuşuna basın.
SysInfo
•• TPM çipini başlatmaTPM çipinde kayıtlı tüm kimlik
doğrulama bilgilerini siler. Herhangi bir başlatma kararı
dikkatli bir şekilde verilmelidir.
•• TPM işlevi kullanılırken TPM çipini tekrar başlatmak
için, ilk olarak TPM işlevi ile şifrelenen tüm mevcut
dosyaların ve klasörlerin şifresini çözmeniz gerekir. Aksi
takdirde, başlatma işleminden sonra dosya ve klasörlere
erişemezsiniz.
yeniden başlatın.
1 Bilgisayarı
Samsung logo ekranı görüntülendiğinde, sürekli olarak F2
66

Aptio Setup Utility
Advanced
Security
Supervisor Password
User Password
HDD Password
Clear
Clear
Clear
Set Supervisor Password
Set User Password
Set HDD Password
[Enter]
[Enter]
[Enter]
Password on Boot
[Enabled]
Boot
Exit
▶ TPM Configuration
Support öğesini Enabled olarak ayarlayın ve Change
3 TPM
TPM Status öğesini Clear olarak ayarlayın.
Aptio Setup Utility
Security
tuşuna basın.
TPM Configuration
TPM Support
Change TPM Status
Security Chip State
[Enabled]
[No Change]
Disabled and Deactivated
No Change
Clear
Enable and Activate
Disable and Deactivate
TPM Güvenlik Aygıtını Kullanma (İsteğe bağlı)
4 Değişiklikleri kaydetmek için, F10 tuşuna basın.
yeniden başladığında, ekrandaki yönergeleri izleyerek
5 Sistem
ilgili tuşlara basın.
otomatik olarak yeniden başlatıldığında ve
6 Bilgisayar
Samsung logo ekranı görüntülendiğinde, sürekli olarak F2
Bölüm 3.
Bilgisayarı Kullanma
67
TPM Programını Yükleme
TPM programını aşağıda olduğu gibi yükleyin.
Bu program yalnızca Recovery ve TPM işlevi bulunan modeller
için sağlanır.
tuşuna basın.
7
Security > TPM Configuration > Change TPM Status
öğesini seçin ve öğeyi Enable and Activate olarak seçin.
Aptio Setup Utility
Security
TPM Configuration
TPM Support
Change TPM Status
Security Chip State
[Enabled]
[No Change]
Disabled and Deactivated
No Change
Clear
Enable and Activate
Disable and Deactivate
8 Değişiklikleri kaydetmek için, F10 tuşuna basın.
yeniden başladığında, ekrandaki yönergeleri izleyerek
9 Sistem
ilgili tuşlara basın.
kaydetmek için, F10 tuşuna basın. Bilgisayar
10Değişiklikleri
otomatik olarak yeniden başlatılır. TPM çipinin başlatılması
işlemi tamamlanır. Şimdi, TPM programını kurun ve TPM
programını kaydedin.
Yöntem 1
çalıştırın ve Sistem Yazılımı’nı tıklatın.
1 Recovery’yi
-B
ilgisayarınız açılmazsa veya System Software (Sistem
Yazılımı) Recovery programında görüntülenmezse, TPM
programını yüklemek için Yöntem 2’yi kullanın.
2 Sistem Yazılım Yüklemesi’ni tıklatın.
Update programı başlatılacaktır.
3 SW
TPM Host SW (TPM Ana Bilgisayar Yazılımı) seçeneğini
seçin ve Install Now (Şimdi Yükle) düğmesini tıklatın.
Sistem yazılım ortamı ürünle birlikte sağlanmışsa, programı
sistem yazılım ortamını kullanarak yükleyebilirsiniz (yalnızca
sağlandığında).
sonra, Tamam’ı tıklatırsanız, bilgisayar yeniden
4 Yüklemeden
başlatılır.
TPM Güvenlik Aygıtını Kullanma (İsteğe bağlı)
Yöntem 2
1 Bilgisayarı açın ve hemen birkaç kez F4 tuşuna basın.
2
Bir dakika sonra, Recovery programı çalışır.
3 System Software (Sistem Yazılımı) öğesini tıklatın.
yeniden başlatmanızı isteyen açılır pencere
4 Sistemi
göründüğünde, Yes (Evet) öğesini tıklatın. Sistem yeniden
başlatılmaya başlar. Bir dakika sonra, SW Update programı
otomatik olarak çalışır.
5 Ağa bağlanın.
Ana Makine Yazılımı öğesini seçin ve Install (Yükle)
6 TPM
öğesini tıklatın.
tamamen yüklendiğinde, Close (Kapat) öğesini
7 Program
tıklatın.
Update penceresini kapatın ve bilgisayarınızı yeniden
8 SW
başlatın.
Bölüm 3.
Bilgisayarı Kullanma
68
TPM Programını Kaydetme
Ekranından herhangi bir alanı sağ tıklatın ve sağ
1 Başlangıç
öğesini seçin.
alt köşedeki Tüm uygulamalar
Sonra, Infineon Security Platform Solution > Security
Platform Management > User Settings (Infineon Security
Platform Solution > Güvenlik Platformu Yönetimi >
Kullanıcı Ayarları) tıklatın. (yönetici yetkisi ile)
simgesini çift tıklatın ve
Alternatif olarak, Araç Çubuğunda
yönetici yetkisiyle başlatma özelliğini çalıştırın.
kimlik doğrulama ayarları Kurulum Sihirbazı ile
2 Güvenlik
başlar. Kurulum Sihirbazı görüntülendiğinde, İleri seçeneğini
tıklatın.
TPM Güvenlik Aygıtını Kullanma (İsteğe bağlı)
status not initialized (durum başlatılamadı) mesajı
görüntülenirse, Yes (Evet) düğmesini tıklatın.
Kurulum Sihirbazındaki yönergelere göre acil durum kurtarma
dosyasını harici depolama aygıtına yedeklerseniz, TPM
güvenlik aygıtını daha güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz.
Bölüm 3.
Bilgisayarı Kullanma
69
programı için kullanıcı kaydı tamamlanır. Dosya şifreleme
5 TPM
sistemini kullanarak dosyaları ve klasörleri şifreleyebilirsiniz
ve bunları sanal sürücüde oluşturarak veya sanal sürücüye
kopyalarak şifrelenecek dosyaları ve klasörleri kullanabilirsiniz.
Sanal sürücü aşağıdaki konumda oluşturulur.
Platform Feature (Güvenlik Platformu Özelliği)
3 Security
seçeneğini seçin ve bir basic user password (temel kullanıcı
parolası) belirleyin.
4 Talimatlar doğrultusunda kaydı tamamlayın.

TPM Güvenlik Aygıtını Kullanma (İsteğe bağlı)
TPM Programını Kullanma
TPM programı kullanımı hakkında daha fazla bilgi için,
programın çevrimiçi yardımına bakın.
Bölüm 3.
Bilgisayarı Kullanma
70
Değişikliklerini Onayla penceresi görüntülenirse,
2 Özellik
şifrelemeyi uygulamak için aralığı seçin ve OK (Tamam)
düğmesini tıklatın.
(Bu iletişim kutusu yalnızca klasör şifrelendiğinde görüntülenir.)
Bir dosyayı (klasörü) şifreleme
Bu işlev dosyaların ve klasörlerin şifrelenmesini sağlar. Dosya
Şifreleme Sistemini (EFS) kullanarak belgeleri güvenli bir şekilde
koruyabilirsiniz.
Dosya Şifreleme Sistemi (EFS) işlevi aşağıdaki işletim
sistemlerinde desteklenir.
•• Windows 7 Professional / Enterprise / Ultimate
•• Windows 8 Pro / Enterprise
bir klasörü veya dosyayı sağ tıklatın ve açılan
1 Şifrelenecek
menüde Encrypt (Şifrele) seçeneğini seçin.
Geçerli işletim sisteminiz Windows 8/7 ise, kullanıcı hesabı
kontrolü penceresi görüntülenir. Bu durumda Continue
(Devam) düğmesini tıklatın.
authentication (kullanıcı kimlik doğrulama)
3 user
penceresinde, kullanıcıyı kaydederken girdiğiniz Basic user
password (Temel kullanıcı parolası) öğesini girin ve OK
düğmesini tıklatın.
TPM Güvenlik Aygıtını Kullanma (İsteğe bağlı)
klasör (dosya) adının renginin yeşil olarak
4 Şifrelenen
değiştiğini onaylayın.
Bölüm 3.
Bilgisayarı Kullanma
71
Şifrelenmiş bir klasörün (dosyayı) şifresini çözme
bir klasörü (dosyayı) sağ tıklatın ve açılan
1 Şifrelenmiş
pencerede Decrypt (Şifre Çöz) seçeneğini seçin.
kimlik doğrulama) penceresi görüntülenirse,
2 Kullanıcı
kullanıcıyı kaydederken girdiğiniz basic user password
(temel kullanıcı parolası) öğesini girin ve OK (Tamam)
düğmesini tıklatın.
3 Klasörün (dosyanın) şifresi çözülür.

Şifrelenmiş bir klasörü (dosyayı) açma
1 Şifrelenmiş bir klasörü (dosyayı) çift tıklatın.
kimlik doğrulama penceresi görüntülenirse,
2 Kullanıcı
kullanıcıyı kaydederken girdiğiniz basic user password
(temel kullanıcı parolası) öğesini girin ve OK (Tamam)
düğmesini tıklatın.
3 Klasör (dosya) açılır.
Sanal sürücüyü kullanma
(Kişisel Güvenlik Sürücüsü: PSD)
Sanal sürücü (PSD) gizli verileri kaydetmek ve yönetmek için
sanal bir alandır. Oluşturulan sanal sürücüde (PSD), normal bir
sürücüde (örn., C sürücüsü:) olduğu gibi dosyalar ve sürücüler
oluşturabilirsiniz ve başka bir sürücüde kayıtlı gizli verileri, verileri
sanal sürücüye (PSD) kopyalayarak kullanabilirsiniz.
TPM Güvenlik Aygıtını Kullanma (İsteğe bağlı)
Bölüm 3.
Bilgisayarı Kullanma
Sanal sürücü (PSD) görüntülenmediğinde
Sanal sürücü (PSD) yüklenmediğinde
Program kaydı sırasında Kişisel Güvenlik Sürücüsü (PSD) seçeneğini
seçtiğinizde, yalnızca sanal sürücüyü (PSD) kullanabilirsiniz.
Sanal sürücüyü (PSD) kullanmak için, önce sanal sürücü (PSD)
yüklenmelidir. Yüklenmezse, aşağıdaki yordamlara göre
yükleyebilirsiniz.
Kayıt sırasında seçeneği seçmediyseniz, aşağıdaki adımları
tamamlayın.
Ekranından herhangi bir alanı sağ tıklatın ve sağ
1 Başlangıç
öğesini seçin.
alt köşedeki Tüm uygulamalar
Sonra, Infineon Security Platform Solution > Security
Platform Management > User Settings > Configure
Security Platform Features (Infineon Security Platform
Solution > Güvenlik Platformu Yönetimi > Kullanıcı
Ayarları > Güvenlik Platformu Özelliklerini Yapılandır)
tıklatın.
Wizard (Kurulum Sihirbazı)
2 Initialization
görüntülendiğinde, Personal Secure Drive (PSD) seçeneğini
seçin ve kullanıcı parolasını girin.
sonlandırmak için, Kurulum Sihirbazı talimatlarına
3 Sihirbazı
göre birkaç kez Next (İleri) düğmesini tıklatın.
72
Çubuğunun sistem tepsisindeki Security Platform
1 Görev
(Güvenlik Platformu)
simgesini sağ tıklatın ve açılan
menüden Personal Secure Drive > Load seçeneğini seçin.
penceresinde, temel kullanıcı parolasını girin ve OK
2 Yükleme
(Tamam) düğmesini tıklatın.
> Computer (Başlat > Bilgisayar) düğmesini
3 Start
tıklatırsanız, Kişisel Güvenlik Aygıtının oluşturulduğunu
onaylayabilirsiniz.
Gizli verileri PSD'ye kopyaladığınızda, orijinal veri dosyalarının
şifrelenmediğini unutmayın.
TPM Güvenlik Aygıtını Kullanma (İsteğe bağlı)
Tekrar kaydettiğinizde (TPM çipindeki kimlik
doğrulama bilgilerini sildiğinizde)
Tekrar kaydetmek için, TPM çipinde kayıtlı mevcut kimlik
doğrulama bilgilerini silmeniz ve TPM çipini başlatmanız gerekir.
Kullanıcıyı aşağıdaki sırada kaydedin.
1 Sanal sürücüyü silin.
2 TPM çipinde kayıtlı mevcut kimlik doğrulama bilgilerini silin.
Bölüm 3.
Bilgisayarı Kullanma
73
Sanal sürücüyü silme
Sanal bir sürücü oluşturulmuşsa, TPM çipinde kayıtlı mevcut kimlik
doğrulama bilgilerini silmeden önce sanal sürücüyü silmeniz
gerekir.
>
üzerini sağ tıklatın ve Kişisel Güvenlik Sürücüsü >
1 Oluştur/Yönet
öğesini tıklatın.
2 İleri öğesini tıklatın.
programını kaydederken girdiğiniz parolayı girin ve İleri
3 TPM
öğesini tıklatın.
4 Seçilen PSD için Sil seçeneğini seçin ve İleri öğesini tıklatın.
şifrelenmemmiş bir kopyasını kaydetmeden
5 “İçeriğinin
Kişisel Güvenlik Sürücümü kalıcı olarak silmek istiyorum.”
seçeneğini seçin ve İleri öğesini tıklatın.
6 İleri öğesini tıklatın ve ardından Son öğesini tıklatın.
7 Böylece sanal sürücü silinir.
TPM Güvenlik Aygıtını Kullanma (İsteğe bağlı)
TPM çipinde kayıtlı mevcut kimlik doğrulama bilgilerini
silme.
Charms > Settings > Control Panel >
1 Masaüstünde
Programs > Uninstall a program > Infineon TPM
Professional Package (Düğmeler menüsü > Ayarlar
> Denetim Masası > Programlar > Program kaldır >
Infineon TPM Professional Package) öğesini seçin.
Sonra Uninstall’u (Kaldır) tıklatın.
penceresi görüntülenirse, programı kaldırmak Yes
2 Mesaj
(Evet) düğmesini tıklatın.
Security Platform (Infineon Güvenlik Platformu)
3 Infineon
mesajı görüntülenirse, No (Hayır) düğmesini tıklatın.
görev çubuğundaki Windows Explorer
4 Masaüstünde
simgesine tıklatın.
(Windows Gezgini)
> Options > Folder Options > View > Hidden files
5 View
and folders (Görünüm > Seçenekler > Klasör Seçenekleri
> Gizli dosya ve klasörler) altında, Show hidden files,
folders, and drives (Gizli dosya, klasör ve sürücüleri göster)
seçeneğini seçin ve Tamam’ı tıklatın.
> Computer > Drive C: > ProgramData (Başlat >
6 Start
Bilgisayar > C: Sürücüsü > ProgramData) klasörünü tıklatın
ve Infineon klasörünü silin.
Bölüm 3.
Bilgisayarı Kullanma
TPM Programı silinir.
7 Böylece,
TPM işlevini kullanmak için, lütfen TPM çipini başlatma
işlemi yordamlarını tekrar edin.
74
Samsung Yazılım Güncellemesi
SW Update, bilgisayarı satın aldığınızda yüklü bulunan Samsung
yazılım programlarını ve sürücülerini arayan ve sürücüleri veya
programları güncellemenize yardımcı olan bir yazılım programıdır.
•• Güncelleme yapmadan önce güncellenebilir dosyaları
kontrol edebilmeniz için internete bağlı olmanız gerekir.
•• SW Update, kullanıcı tarafından ayrı yüklenen aygıt
sürücüleri veya yazılım programları için güncelleme
yapmaz.
Ekranından herhangi bir alanı sağ tıklatın ve sağ
1 Başlangıç
öğesini seçin. Sonra, SW
alt köşedeki Tüm uygulamalar
Update'a tıklatın.
ilk kez çalıştırılıyorsa, kişisel bilgilendirme amacıyla
2 Program
Kullanıcı Sözleşmesi belirir.
Agree (Onaylıyorum) düğmesine tıklatın.
SW Update programı çalışır.
3 Güncelleme
işlemine devam etmeden önce, güncellemek
istediğiniz öğeleri seçin.
Bölüm 3.
Bilgisayarı Kullanma

Software List
(Yazılım Listesi)
Software
Update (Yazılım
Güncellemesi)
75
Bilgisayar Durumu Tanılama ve Sorun Giderme
Samsung'un bilgisayar için sorun giderme kılavuzu olan Support
Center programı, sistem tanılamasını destekler ve sık ortaya çıkan
sorunlar için bir SSS bölümü içerir.
Modele bağlı olarak bilgisayarda Support Center
bulunmayabilir veya farklı bir sürümü olabilir.
Ekranından herhangi bir alanı sağ tıklatın ve sağ
1 Başlangıç
öğesini seçin. Sonra,
alt köşedeki Tüm uygulamalar
Bölüm 3.
Bilgisayarı Kullanma

Bilgisayardaki
sorunları arama
Bilgisayarı
Tanılama ve Sorun
Giderme
Bilgisayardaki
önemli sorunlar
için SSS
Support Center’a tıklatın.
Center etkinleştirilir ve bilgisayarınızı tanılamaya
2 Support
başlar.
Tanılama işlemi tamamlandıktan sonra, System Status (Sistem
Durumu) menüsü gösterildiği şekilde çözülmek üzere mevcut
sorunların bir listesini görüntüler.
ilgili Troubleshoot (Sorunu gider) düğmesine
3 Sorunla
tıklatarak sorunu çözebilirsiniz.
76
Güvenlik Yuvasını Kullanma
Bilgisayarı Güvenlik Yuvasına bir kilit ve kablo bağlayarak
sabitleyebilirsiniz.
Bu özelliği kullanmak için, ek olarak bir kilit ve kablo satın almanız
gerekir.
Kilit ve kablo kullanmak için, ürün kılavuzuna bakın.
Kilit ve kabloyu sabit bir nesneye bağlayın ve kablonun diğer
ucunu, güvenlik yuvasına takın.
Bölüm 3.
Bilgisayarı Kullanma
77
Bölüm 4.
Ayarlar ve Yükseltme
BIOS Setup
79
Boot Password (Önyükleme Parolası) Ayarlama
82
Boot Priority (Önyükleme Önceliği) Ayarını
Değiştirme
85
Belleği Yükseltme
86
Pil
88
BIOS Setup
BIOS Setup (BIOS Ayarları), bilgisayar donanımınızı ihtiyaçlarınız
doğrultusunda yapılandırmanızı sağlar.
•• Önyükleme parolası tanımlamak, önyükleme önceliğini
değiştirmek veya yeni bir aygıt eklemek için BIOS ayarlarını
kullanın.
•• Yanlış ayarlar, sisteminizin hatalı çalışmasına veya
çökmesine neden olacağından, BIOS’u yapılandırırken
dikkatli olun.
•• BIOS ayarlarının işlevleri, ürün işlevini geliştirme amacıyla
değiştirilebilir.
•• BIOS Setup (BIOS Ayarları) menüleri ve öğeleri, bilgisayar
modelinize bağlı olarak değişebilir.
Bölüm 4.
Ayarlar ve Yükseltme
BIOS Setup (BIOS Ayarları) Menüsüne Girme
1 Bilgisayarı açın. Hemen birkaç kez F2 tuşuna basın.
bir süre sonra, BIOS ayarları ekranı görünür.
2 Kısa
BIOS ayarlarında bulunan öğeler ürüne bağlı olarak
değişebilir.
79
BIOS Setup
Bölüm 4.
Ayarlar ve Yükseltme
BIOS Setup (BIOS Ayarları) Ekranı
Setup (Ayar)
Menüsü
BIOS Setup (BIOS Ayarları) menüleri ve öğeleri, bilgisayar
modelinize bağlı olarak değişebilir.
SAMSUNG BIOS Configuration
Setup (Ayar)
Menüsü
Help (Yardım)
Seçili öğeye
ilişkin yardım
otomatik olarak
görünür.
Setup Items
(Ayar Öğeleri)
SysInfo
Advanced
Security
80
Description (Açıklama)
Bu bilgisayarın temel özelliklerine yönelik bir
açıklamadır.
Bu menüyü kullanarak, temel yonga takımlarını
ve ek işlevleri yapılandırabilirsiniz.
Parolaları da içeren güvenlik işlevlerini
yapılandırmak için kullanılır.
Boot
Bu menü çevresel aygıtları ve ön yükleme
önceliği gibi ön yüklemeyle ilgili ayarları
yapılandırmanızı sağlar.
Exit
Değişiklikleri kaydetmeden veya kaydettikten
sonra Ayarlardan çıkmak için kullanılır.
BIOS Setup
Bölüm 4.
Ayarlar ve Yükseltme
Sistem Ayar Tuşları
Klavye görüntüsü gerçek klavyeden farklı olabilir.
Setup (Ayarlar) ekranında, klavyeyi kullanmanız gerekir.
F1
Yukarı ve
Aşağı Tuşları
Setup Help (Ayar Yardımı) menüsünü
görüntülemek için basın.
Yukarı ve aşağı gitmek için basın.
F5/F6
Öğe değerini değiştirmek için basın.
F9
Varsayılan Setup (Ayarlar) değerlerini
yüklemek için basın.
ESC
Bir üst düzeydeki menüye dönmek
veya Çıkış menüsüne gitmek için
basın.
Sol ve Sağ
Tuşları
Başka bir menüye gitmek için basın.
Enter (Gir)
Bir öğe seçmek veya bir alt menüye
girmek için basın.
F10
Değişiklikleri kaydetmek ve Setup
(Ayarlar) menüsünden çıkmak için
basın.
81
Boot Password (Önyükleme Parolası) Ayarlama
Bir parola ayarlarsanız, bilgisayarı açarken veya BIOS Ayarlarına
girerken parolayı girmeniz gerekir.
Bir parola yapılandırarak, sistem erişimini yalnızca yetkili
kullanıcılarla sınırlandırabilir ve bilgisayara kaydedilen veri ve
dosyaları koruyabilirsiniz.
•• Parola ayarı aşağıdaki 3 alt menüyü sağlar.
(Yönetici Parolası, Kullanıcı Parolası ve HDD Parolası)
•• Parolanızı kaybetmeyin veya unutmayın.
•• Parolanızı başkalarına söylemeyin.
•• Yönetici Parolasını veya HDD Parolasını unutursanız, hizmet
merkezinden yardım almanız gerekir. Bu durumda, bir
servis ücreti alınır.
•• Kullanıcı Parolasını unuttuğunuz zaman Yönetici Parolasını
devre dışı bırakabilirsiniz, böylece Kullanıcı Parolası da
otomatik olarak devre dışı olur.
•• Ekran görüntüleri ve terimler, bilgisayar modeline ve sürücü
sürümüne bağlı olarak asıl üründen farklı olabilir.
Bölüm 4.
Ayarlar ve Yükseltme
82
Supervisor Password (Yönetici Parolası) Ayarlama
Bir Yönetici Parolası ayarlarsanız, bilgisayarı açarken veya BIOS
Ayarlarına girerken parolayı girmeniz gerekir.
Yalnızca Yönetici Parolasını ve Kullanıcı Parolasını ayarlama çok
güvenli değildir.
Güvenlik düzeyini artırmak için bir HDD Parolası da kullanabilirsiniz.
1 BIOS Setup (BIOS Ayarları) altında Security menüsünü seçin.
XXXXXXXX
2 Set Supervisor Password öğesinde, <Enter> tuşuna basın.
Boot Password (Önyükleme Parolası) Ayarlama
girin, <Enter> tuşuna basın, onay için parolayı
3 Birtekrarparola
girin ve <Enter> düğmesine tekrar basın.
Parola en fazla 8 alfasayısal karakterden oluşabilir. Özel
karakterlere izin verilmez.
parolası ayarlanmıştır.
4 Yönetici
Bilgisayarı açmak veya BIOS Setup (BIOS Ayarları) menüsüne
girmek için yönetici parolası gerekir.
Bazı modellerde, Setup Notice penceresinde şifre girilmiş bir
mesaj görüntülenirse, ayarlar Enter tuşuna basılıncaya kadar
tamamlanmaz.
Bölüm 4.
Ayarlar ve Yükseltme
83
User Password (Kullanıcı Parolası) Ayarlama
Kullanıcı Parolası kullanırken, bilgisayarı açabilirsiniz, ancak BIOS
Ayarlarına giremediğinizden BIOS Ayarlarının ana ayarlarını
değiştiremezsiniz.
Bu, BIOS Setup menüsündeki ana ayarlara yetkisiz erişimi
önlemeye yardımcı olur.
Bir kullanıcı parolası yapılandırmadan önce, bir yönetici parolasının
yapılandırılmış olması gerekir. Yönetici parolasını devre dışı
bırakmak, kullanıcı parolasını da devre dışı bırakır.
Set User Password öğesinde, <Enter> tuşuna basın ve Yönetici
Parolasını Ayarlama konusunda 3. Adımdaki prosedürleri
tamamlayın.
Boot Password (Önyükleme Parolası) Ayarlama
Bir önyükleme parolası ayarlamak için, yönetici parolasının
(Set Supervisor Password (Yönetici Parolası Ayarla)) önceden
ayarlanmış olması gerekir.
Password on boot öğesini Enabled (Etkin) değerine ayarlayın. Bir
önyükleme parolası ayarlandıktan sonra, bilgisayarı önyüklemek
için bir parola girmeniz gerekir.
Daha sonra kullanmak üzere parolayı hatırladığınızdan emin olun.
Boot Password (Önyükleme Parolası) Ayarlama
Hard Disk Drive Password (Sabit Disk Sürücü
Parolası) Ayarlama (İsteğe bağlı)
Bir sabit disk sürücüsü için parola ayarlarsanız, sabit diske başka bir
bilgisayardan erişilemez.
Set HDD Password öğesinde <Enter> tuşuna basın ve Yönetici
Parolasını Ayarlama konusunda 3. Adımda açıklandığı gibi bir
parola tanımlayın.
•• Bazı modellerde sabit disk sürücü parolası ayar işlevi
sağlanmamıştır.
•• Sabit Disk Sürücü Parolasını Değiştirme
Güvenlik nedeniyle, bir sabit disk sürücü parolasını yalnızca
bilgisayarı Güç düğmesine basarak yeniden başlattıktan
sonra değiştirebilirsiniz.
Sabit disk sürücü parolasını değiştiremezseniz veya BIOS
Setup (BIOS Ayarları) menüsüne girip Security > HDD
Password seçeneğini belirlediğinizde HDD Password
Frozen iletisi görüntülenirse, bilgisayarı tekrar açmak için
Güç düğmesine basın.
Bölüm 4.
Ayarlar ve Yükseltme
84
Parolayı Devre Dışı Bırakma
dışı bırakılacak parola üzerindeyken <Enter> tuşuna
1 Devre
basın. Örneğin, Set Supervisor Password öğesinde bulunan
bir yönetici parolasını devre dışı bırakmak için <Enter> tuşuna
basın.
Current Password öğesinde, yapılandırılmış parolayı
2 Enter
girin ve <Enter> tuşuna basın.
New Password öğe alanını boş bırakın ve <Enter>
3 Enter
tuşuna basın.
New Password alanını boş bırakın ve <Enter>
4 Confirm
tuşuna basın.
Parola devre dışı bırakılır.
Bazı modellerde, şifre yalnızca Setup Notice penceresinde
Enter tuşuna basılırsa iptal edilir.
Boot Priority (Önyükleme Önceliği) Ayarını Değiştirme
Örnek olarak, en yüksek önyükleme önceliğine sahip aygıtın
sabit disk sürücüsü olarak değiştirilmesine ilişkin adımlar aşağıda
açıklanmıştır.
Bölüm 4.
Ayarlar ve Yükseltme
HDD öğesinin üzerine gitmek için aşağı (↓), en üstteki
3 SATA
öğenin üzerine gitmek için F6 tuşuna basın.
Boot Menu
Ekran görüntüleri ve terimler, bilgisayar modeline ve sürücü
sürümüne bağlı olarak asıl üründen farklı olabilir.
[Boot Priority Order]
1. SATA CD
: XXXXXXXXXXXX
2. SATA HDD : XXXXXXXXXXXX
1
2 Boot Device Priority öğesindeyken <Enter> tuşuna basın.
BIOS Setup (BIOS Ayarları) menüsünde Boot menüsünü seçin.
3. USB CD
: N/A
4. USB FDD
: N/A
5. USB HDD
: N/A
6. NETWORK : N/A
XXXXXXXX
kaydetmek ve Ayarlardan çıkmak için F10 tuşuna
4 Ayarları
basın. En yüksek önyükleme önceliğine sahip aygıt olarak
0WO.QEM
'PCDNG-G[RCF
6QWEJ2CF/QWUG
=1HH?
=$[0WO.QEM?
='PCDNGF?
+PVGTPCN.#0
2:'1241/
='PCDNGF?
=&KUCDNGF?
5OCTV$CVVGT[%CNKDTCVKQP
85
artık Sabit Disk Sürücüsü ayarlanmıştır.
Bir USB aygıtı kullanarak DOS’ta açmanız gerekirse, BIOS
Ayarlarına girin, Advanced menüsünü seçin ve Fast BIOS
Mode öğesini Disabled olarak ayarlayın.
Belleği Yükseltme
Bilgisayarda, bir veya daha fazla bellek modülü takılıdır.
İki bellek yuvası vardır ve kullanıcılar, takılı belleği değiştirebilir
veya yeni bellek ekleyebilir.
•• Yeni belleği yalnızca bilgisayarı tamamen kapattıktan sonra
değiştirin veya takın. Belleği, bilgisayar Uyku modundayken
değiştirmeyin veya takmayın.
Devam etmeden önce şebeke güç bağlantısını kesin ve pili
çıkarın.
•• Takılmış olan bellekle aynı teknik özelliklere (aynı üretici ve
kapasite) sahip bellek eklenmesi önerilir.
Bölüm 4.
Ayarlar ve Yükseltme
86
Bellek Modüllerini Ekleme veya Değiştirme
tornavidayla bilgisayarın altındaki bellek bölmesi
1 Birkapağındaki
vidayı çıkarın.
Vidayı
Sabitleme
•• Yalnızca Ürün Özellikleri belirtilen türde bellek kullanın.
bellek modülünü, bellek yuvasının açısıyla hizalayarak,
2 Yeni
yaklaşık 30 derecelik bir açıyla bellek yuvasına yerleştirin.
Bellek
Yuvası
Belleği Yükseltme
Bölüm 4.
Ayarlar ve Yükseltme
modülünü tamamen sabitlemek için aşağı doğru itin.
3 Bellek
Bellek kolayca yerine yerleşmezse, bellek mandallarını dışarı
4 Bellek bölmesi kapağını kapatın ve vidayı sıkıştırın.
doğru çekerken bellek modülünü aşağı doğru itin.
Bellek Modülü Çıkarma
Bellek modülü mandallarını dışarıya doğru çekin.
Bellek modülü dışarı çıkar.
Bellek modülünü 30 derecelik bir açıyla dışarı çıkarın.
Bellek modülü mandalları
87
Pil
Bölüm 4.
Ayarlar ve Yükseltme
Lütfen, bilgisayarı AC gücüne bağlamadan pil gücüyle
çalıştırdığınız zaman aşağıdaki talimatları uygulayın.
Bu bilgisayarla birlikte bir Lityum-İyon akıllı pil sağlanır.
•• Pili kullanmadan önce, pilin üzerinde yazılı olan önlemleri
dikkatli bir şekilde okuyun ve uygulayın.
•• Bilgisayarı satın aldıktan sonra ilk kez kullanırken, pili
tamamen şarj edin.
88
Pili Takma/Çıkarma
ve LCD paneli kapatın. Bilgisayarı ters çevirerek düz bir
1 Sistemi
yüzeye koyun.
2 İki pil mandalını dışarı doğru çekin
, daha sonra pili çıkarın.
•• Yalnızca Ürün Özellikleri belirtilen türde bellek kullanın.
tekrar takmak için sistemin içine doğru kaydırın.
3 Pili
Pil mandalları içeri doğru girer ve pili otomatik olarak sabitler.
Pil mandalının içeri doğru girdiğinden emin olun.
Pil
Bölüm 4.
Ayarlar ve Yükseltme
Pili Şarj Etme
89
Kalan Pil Şarjını Ölçme
takın ve AC adaptörünü bilgisayarın DC giriş jakına
1 Pili
bağlayın.
Pil, şarj olmaya başlar.
Pil şarj durumunu aşağıdaki prosedürleri tamamlayarak
görüntüleyebilirsiniz.
Görev çubuğundaki pil şarjının onaylanması
AC adaptörünün bağlantısını kesin ve geriye kalan pil şarjını
onaylamak için fare imlecini Görev çubuğunun sistem tepsisindeki
pil simgesi üzerine getirin.
2 Şarj işlemi tamamlanınca, Şarj LED’i yeşile döner.
Durum
Şarj LED’i
Şarj ediliyor
Turuncu
Şarj tamamlandı
Yeşil
AC adaptörü bağlı
değil
Kapalı
Pil Kullanım Süresi Bilgileri
Pil dayanıksız bir kaynaktır, bu nedenle uzun süre kullanıldığında
kapasite/pil ömrü kısalır. Pil ömrü, ilk sürenin yarısının altına
düşerse, yeni bir pil satın almanızı öneririz.
Pil uzun bir süre kullanılmayacaksa, kapasitesinin %30-40’ını
doldurduktan sonra pili saklayın. Bu, pil kullanım süresini uzatır.
áᔪ
Pil
áᔪ
Bölüm 4.
Ayarlar ve Yükseltme
90
Ŗᮁ
Ŗᮁ
Güç yönetimi programını kullanma
Pil Kullanım Süresini Uzatma
᜽᯲
LCD Parlaklığını Azaltma
Bu program, pili daha etkili᜽᯲bir şekilde kullanmanıza yardımcı olur
ve çalışma ortamı için optimize edilmiş güç modunu destekler.
ᰆ⊹
ᰆ⊹
Charms (Düğmeler) menüsü > Ayarlar
> Screen
1 Adjustment
öğesine tıklatın.
(Ekran Ayarlama)
ᖅᱶ
parlaklığı denetim çubuğunu kullanarak parlaklığı
2 Ekran
ayarlayın. Pil ömrü uzayacaktır.
⦽
1
Masaüstü > Ayarlar
> Denetim Masası > Donanım
ᖅᱶ
ve Ses > Güç Seçenekleri
yoluyla bulacağınız Charms
(Düğmeler) menüsüne tıklatın.
Alternatif olarak, görev çubuğunun bildirim alanında bulunan
güç ölçüm aygıtı simgesini
sağ tıklatın ve Power Options
(Güç Seçenekleri) öğesini seçin.
2 Aşağıdaki ekran görünürse, modlardan birini seçin.
Pil
Bölüm 4.
Ayarlar ve Yükseltme
Pil Ayarı İşlevini Kullanma
Pili tekrar tekrar kısa bir süre için şarj edip boşaltırsanız, pil kullanım
süresi, gerçek pil şarjıyla görüntülenen kalan şarj miktarı arasındaki
fark kadar azalabilir.
Bu durumda, Pil Ayarı işlevini kullanarak pilin tümüyle boşaltılması
ve sonra tekrar şarj edilmesiyle gerçek pil şarjıyla kalan şarj
görüntüsü aynı duruma getirilir.
Ekran goruntuleri ve terimler, bilgisayar modeline ve surucu
surumune bağlı olarak asıl urunden farklı olabilir.
1
Bilgisayarı kapattıktan sonra AC güç adaptörünün bağlantısını
kesin.
tekrar açın ve Kurulum ekranına girmek için F2
2 Bilgisayarı
tuşuna basın.
91
tuşlarını kullanarak Boot > Smart Battery Calibration
3 Yön
(Önyükleme > Akıllı Pil Ayarı) öğesine gidin ve <Enter>
tuşuna basın.
XXXXXXXX
0WO.QEM
'PCDNG-G[RCF
6QWEJ2CF/QWUG
=1HH?
=$[0WO.QEM?
='PCDNGF?
+PVGTPCN.#0
2:'1241/
='PCDNGF?
=&KUCDNGF?
5OCTV$CVVGT[%CNKDTCVKQP
Calibration Confirmation penceresinde bulunan
4 Battery
Yes seçeneğini vurgulayın ve <Enter> tuşuna basın.
Pil Ayarı işlevi etkinleştirilir ve pil etkili bir şekilde boşaltılır.
İşlemi durdurmak için, <Esc> tuşuna basın.
Pil kapasitesine ve kalan pil şarjına bağlı olarak, bu işlem için
3~5 saat gerekir.
Bölüm 5.
Sorun Giderme
Bilgisayarı Kurtarma/Yedekleme (İsteğe bağlı)
93
Windows'u Yeniden Yükleme (İsteğe Bağlı)
100
S ve Y
104
Bilgisayarı Kurtarma/Yedekleme (İsteğe bağlı)
Bilgisayarınızda bir sorun oluşursa Recovery (kurtarma
programı) bilgisayarınızı kolaylıkla varsayılan (fabrika) ayarlarına
döndürmenize olanak tanır. Alternatif olarak bilgisayarınızı
yedekleyebilir ve böylece dilediğiniz zaman tercih ettiğiniz duruma
geri döndürebilirsiniz.
Recovery Giriş
Yardım
Recover
(Kurtarma)
Back Up
(Yedekleme)
Açıklama
Windows sürücüsünün tamamını geri yükler.
Windows sürücüsünün tamamını
yedekleyebilirsiniz.
93
•• Modele bağlı olarak bilgisayarda Recovery bulunmayabilir
veya farklı bir sürümü olabilir.
•• Sabit disk veya SSD kapasitesi 64 GB’tan düşük olan
modeller için Recovery programı sağlanmaz.
•• Bu talimatlar Recovery 1.0 sürümüne göre verilmektedir.
Sürüme bağlı olarak bazı işlevler küçük farklılıklar
gösterebilir veya hiç bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için
programın Yardım bölümüne bakın.
•• Recovery programı ODD'leri (CD/DVD sürücü vb.)
desteklemez.
Kurtarma
Yedekleme
İşlev
Bölüm 5.
Sorun Giderme
Bilgisayarı Kurtarma/Yedekleme (İsteğe bağlı)
Kurtarma
Bilgisayarınız başlatılamazsa, onu varsayılan (fabrika çıkışı)
durumuna döndürerek kurtarabilirsiniz.
başlatılmazsa
1 - BWindows
ilgisayarınızı açın ve F4 tuşuna basın.
Kurtarma modunu çalıştırın.
Bölüm 5.
Sorun Giderme
94
menü ekranı görünürse Recover (Kurtarma) düğmesine
3 İlktıklatın.
Kurtarma noktasını seçin ve Recover (Kurtarma) düğmesine
basın.
User Data Maintenance (Kullanıcı Veri Bakımı) özelliğini ON
(Açık) olarak ayarlarsanız, bilgisayar mevcut kullanıcı verileri
korunarak geri yüklenir.
- Windows çalışıyorsa
B
aşlangıç Ekranından herhangi bir alanı sağ tıklatın ve sağ
öğesini seçin.
alt köşedeki Tüm uygulamalar
Sonra, Recovery tıklatın.
ilk kez çalıştırılıyorsa Kullanıcı Sözleşmesi'ni kabul
2 Program
etmeniz gerekir.
işlemi ekrandaki talimatlar izlenerek gerçekleştirilir.
4 Kurtarma
Kurtarma tamamlanırsa bilgisayarınızı normal biçimde
kullanabilirsiniz.
Bilgisayarı Kurtarma/Yedekleme (İsteğe bağlı)
Yedeklemeden sonra Kurtarma
Bilgisayarınızı ayrı bir sürücüye veya dış depolama aygıtına
yedekledikten sonra bilgisayarınızı kurtarabilirsiniz.
Bölüm 5.
Sorun Giderme
95
Home (Ana) ekranında Backup (Yedekle)
2 Recovery
düğmesine tıklatın.
Sürücüyü seçin ve Backup (Yedekle) düğmesine tıklatın.
Bir DVD sürücüsü seçemezsiniz.
Yedekleme
dış depolama aygıtına yedeklemek için, dış
1 Bilgisayarınızı
depolama aygıtını bağlayın ve ilgili sürücüyü seçin.
Kaydetmek için
bir sürücü seçin.
3 Yedekleme işlemi talimatlar izlenerek gerçekleştirilir.
Bilgisayarı Kurtarma/Yedekleme (İsteğe bağlı)
Kurtarma
Yukarıdaki işlemden yedeklemeyi kullanarak bilgisayarınızı
kurtarabilirsiniz.
yedek görüntüsü bir dış depolama aygıtına
1 Eğer
kaydedilmişse, aygıtı bilgisayara bağlayın.
Recovery 'i başlatın ve Recover (Kurtarma) düğmesine
2 tıklatın.
Recover Option (Kurtarma Seçeneği) belirleyin ve
3 BirRecover
(Kurtarma) düğmesine tıklatın.
Bir kurtarma noktası seçin.
Bölüm 5.
Sorun Giderme
96
işlemi ekrandaki talimatlar izlenerek gerçekleştirilir.
4 Kurtarma
Kurtarma tamamlandıktan sonra bilgisayarınızı
kullanabilirsiniz.
Bilgisayarı Kurtarma/Yedekleme (İsteğe bağlı)
Bölüm 5.
Sorun Giderme
97
Dış depolama diskini kopyalamak için
Bilgisayarınızda yerleşik bulunan HDD, SSD, vb. (bundan
böyle sabit disk olarak anılacaktır) gibi bir depolama aygıtını
değiştirdiğiniz zaman, mevcut verilerinizi kolaylıkla ve güvenli bir
biçimde yeni depolama aygıtına taşıyabilirsiniz.
Yeni depolama aygıtının kapasitesi mevcut verilerinizi
kaydedebileceğiniz kadar büyük olmalıdır.
Sabit diski ve bilgisayarınızı bağlamak için ayrıca satılan harici
bir sabit sürücü - USB bağlantı parçası satın almanız gereklidir.
diski ve bilgisayarınızı bağlamak için ayrıca satılan harici
1 Sabit
4 Mevcut sabit disk üzerindeki veriler yeni sabit diske kaydedilir.
bir sabit sürücü - USB bağlantı parçası satın almanız gereklidir.
Veriler tamamen kaydedildiği zaman, bilgisayarınızın altındaki
Recovery 'i başlatın ve Disk copy (Disk kopyalaması)
5
2 öğesine tıklatın.
sabit disk kapağını açın ve mevcut sabit diski çıkarıp yerine
recovery Point (Disk kurtarma noktası) içinde
3 Disk
bir seçenek belirleyin ve Disk copy (Disk kopyalaması)
düğmesine tıklatın.
yenisini takın.
Bilgisayarın altındaki kapağı açamazsanız, yardım istemek için
Samsung Servis Merkezi ile iletişime geçin.
Bu durumda ilgili servis hizmeti için ücret ödemeniz
gerekebilir.
bilgisayarınız yeni bir sabit diske sahiptir.
6 Artık
Bilgisayarınızı, eskisiyle aynı yapılandırmaya sahip daha büyük
kapasiteli bir sabit diskle kullanabilirsiniz.
Bilgisayarı Kurtarma/Yedekleme (İsteğe bağlı)
Disk Yansımasını Dışa Aktarma İşlevi
Bilgisayarınızı sık sık varsayılan (fabrika) ayarlarına döndürüyorsanız,
varsayılan (fabrika çıkışı) durumun disk yansımasını bir dış
depolama aygıtına aktardıktan sonra bilgisayarınızı rahatlıkla
kurtarabilirsiniz.
depolama aygıtını bağlayın ve ardından kayıt yapmak için
1 Dış
bir sürücü seçin.
2 Run (Çalıştır)'a tıklatın.
(fabrika çıkışı) durumun disk yansımasını dış
3 Varsayılan
depolama aygıtına tamamen kaydetmek için talimatları
izleyerek işlemi gerçekleştirin.
Şimdi kayıt işleminin yapıldığı dış depolama aygıtının
bağlantısını kesin ve aygıtı ayrı bir yerde saklayın.
Bölüm 5.
Sorun Giderme
varsayılan (fabrika) ayarlarına döndürülmesi
4 Bilgisayarınızın
gerekirse, yansımanın kaydedildiği dış depolama aygıtını
bilgisayara bağlayın.
Recovery'i başlatın ve Recover (Kurtarma) düğmesine
5 tıklatın.
Factory Default Point (Fabrika Varsayılan Noktası)
öğesini seçin ve Recover (Kurtarma) düğmesine tıklatın.
Kutrarma işlemi başlar.
Kurtarma işlemi tamamlandığında bilgisayarınızı varsayılan
(fabrika) ayarları ile kullanabilirsiniz.
98
Bilgisayarı Kurtarma/Yedekleme (İsteğe bağlı)
Windows 8'de Bilgisayar Kurtarma İşlevi
Bilgisayarla ilgili bir sorun oluşursa, kurtarma programı
bilgisayarınızı varsayılan ayarlarına geri yüklemenizi sağlar.
SSD'nin 64 GB'den küçük olduğu yerlerde, Recovery programı
yerine Windows System Restore (Windows Sistem Geri
Yükleme) işlevini kullanın.
1
Düğmeler > Ayarlar > Bilgisayar Ayarlarını Değiştir >
Genel öğesini tıklatın.
2
Dosyalarınızı…. veya Her şeyi…. için Başlat düğmesini
tıklatın.
Dosyalarınızı….
Her şeyi….
Bilgisayarınız düzgün çalışmıyorsa,
fotoğraf, video ve müzik dosyaları
gibi medya dosyalarınızı ve kişisel
belgelerinizi koruyarak bilgisayarınızı geri
yükleyebilirsiniz.
PC'nizdeki tüm öğeleri kaldırabilir ve
Windows'u yeniden yükleyebilirsiniz.
Bölüm 5.
Sorun Giderme
99
Aşağıdaki klasörlerdeki dosyalar korunmadığından
Bilgisayar Kurtarma işlevini kullanmadan önce bu
dosyaları yedeklemelisiniz.
\Windows, \Program files, \Program files(x86), \ProgramData,
OEM Klasörü (örn. c:\samsung), \User\<kullanıcı adı>\AppData
işlemine devam etmek için ekrandaki yönergeleri
3 Kurtarma
izleyin.
Kurtarma tamamlanırsa bilgisayarınızı normal şekilde
kullanabilirsiniz.
Gerekli Samsung yazılım programlarını Tüm uygulamalar
> SW Update yoluyla geri yükleyebilirsiniz.
Windows'u Yeniden Yükleme (İsteğe Bağlı)
Windows düzgün bir şekilde çalışmadığında, Windows için
SYSTEM RECOVERY MEDIA (Sistem Kurtarma Ortamı) özelliğini
kullanarak Windows'u yeniden yükleyebilirsiniz.
(SYSTEM RECOVERY MEDIA (Sistem Kurtarma Ortamı) ile gelen
modeller için.)
Samsung Recovery Solution ile gelen modeller için Windows'u
Samsung Recovery Solution programını kullanarak yeniden
yükleyebilirsiniz.
Bu açıklamalar yalnızca Windows 7/8 ve Windows Vista ve
desteklenen modeller içindir.
•• Bilgisayar modelinize bağlı olarak bir SYSTEM RECOVERY
MEDIA programı sağlanmamış olabilir.
•• Windows’u başlatamıyor veya mevcut tüm verileri silmek
ve Windows’u yeniden yüklemek istiyorsanız, Windows'u
[Windows başlamadığında yeniden yükleme] başlıklı
konudaki açıklamalara göre yükleyin.
•• Bazı resimler gerçek üründen farklı olabilir.
•• Bu açıklamalar işletim sistemine bağlı olarak değişebilir.
•• Windows'un yeniden yüklenmesi sabit disk sürücüsündeki
verileri (dosya ve programları) silebilir.
•• Önemli tüm verileri yedeklediğinizden emin olun. Samsung
Electronics, herhangi bir veri kaybından sorumlu tutulamaz.
Bölüm 5.
Sorun Giderme
100
Windows'ta Yeniden Yükleme
RECOVERY MEDIA CD’sini DVD sürücüsüne
1 SYSTEM
yerleştirin.
Windows Installation (Windows Yüklemesini Seç)
2 Select
penceresi görünürse Install Now (Şimdi Yükle) düğmesine
tıklatın. Güncelleştirmeyi Seç penceresi göründüğünde, ilgili
öğeyi tıklatın.
•• Güncelleştirmeyi Seç penceresinde Go online to get the
latest updates for installation (Yüklemeye ilişkin en
son güncelleştirmeleri almak için çevrimiçi ol) seçeneğini
seçerseniz, en son güncelleştirmeler yüklenir ve 4. adıma
geçilir. Bu sırada bilgisayar Internet'e bağlanmış olmalıdır.
•• Windows 7/8’de, sürüme bağlı olarak yüklenecek işletim
sistemini soran bir ekran görüntülenebilir. İleri düğmesini
tıklatırsanız, 3. Adım ekranı görüntülenir.
Sözleşmesi ekranı görüntülenirse, Lisans şartlarını
3 Kullanıcı
kabul ediyorum seçeneğini belirleyin ve ardından İleri
düğmesini tıklatın.
Windows 7/8’de, sürüme bağlı olarak bu ekran
görüntülenmeyebilir.
Windows'u Yeniden Yükleme (İsteğe Bağlı)
Bölüm 5.
Sorun Giderme
101
sisteminin yükleneceği yerin sorulduğu bir pencere
4 Aşağıdaki ekran görüntülenir; bir yükleme seçeneği belirleyin. 5 İşletim
görüntülendiğinde, bir disk sürücüsü bölümünü seçin ve İleri
düğmesini tıklatın.
(Özel) düğmesine tıklatırsanız 5. Adımdaki yordamlar
Custom
sırasıyla devam eder.
Upgrade (Yükselt) düğmesine tıklatırsanız, 6. Adımdaki
yordamlar sırasıyla devam eder.
•• Windows 7/8’de, sürüme bağlı olarak bu ekran
görüntülenmeyebilir.
•• Custom (Özel)
Windows'u yeniden yüklemek için bu seçeneği seçin.
Özel yüklemeden sonra gerekli tüm aygıt sürücülerini
ve programları yeniden yüklemeniz gerekir. Ek olarak
yüklemeden sonra sabit disk sürücüsünde gereksiz
klasörler ve dosyalar kalmış olabilir (örn. C:\Windows.old,
vb.).
•• Upgrade (Yükselt)
Mevcut dosyaları, yapılandırmaları ve programları
korurken Windows'u Yükseltmek için bu seçeneği seçin.
Bu nedenle aygıt sürücülerini ve programları yeninde
yüklemeniz gerekmese de, bazı programlar yükseltme
işleminde sonra doğru çalışmayabilir.
D sürücüsü, Samsung Recovery Solution tarafından kullanılan
yedek yansımanın kaydedildiği bir alan içerir. Windows’un C
sürücüsüne yüklenmesi önerilir.
Seçilen bölümde önceki Windows yüklemesinin dosyaları
varsa, dosyaların ve klasörlerin Windows.old klasörüne
taşındığını bildiren bir ileti görüntülenir. OK (Tamam)
düğmesine tıklatın.
yüklemesi devam eder.
6 Windows
Bilgisayar, yükleme işlemi sırasında 3 kez yeniden başlatılır.
Bilgisayar yeniden başlatıldıktan sonra Press any key to boot
from CD or DVD... (CD’den veya DVD’den önyüklemek için
herhangi bir tuşa basın...) iletisi görüntülenirse, hiçbir tuşa
basmayın.
7 Windows ekranındaki talimatlara göre bir kullanıcı kaydedin.
tamamlandığında, Windows Masaüstü ekranı
8 Kayıt
görüntülenir.
Sorunsuz bilgisayar işlemleri için, gerekli yazılım yüklemesinin
yapılması önerilir.
Windows'u Yeniden Yükleme (İsteğe Bağlı)
Windows'u başlamadığında yeniden yükleme
Windows başlamadığında, SYSTEM RECOVERY MEDIA (Sistem
Kurtarma Ortamı) programını başlatın; bu programdan Windows’u
yeniden yükleyebilirsiniz.
RECOVERY MEDIA CD’sini DVD sürücüsüne
1 SYSTEM
yerleştirin ve bilgisayarı yeniden başlatın.
Önyükleme sırasında Press any key to boot from CD or
2 DVD...
iletisi görüntülenirse, klavyedeki herhangi bir tuşa
basın.
Bölüm 5.
Sorun Giderme
102
Sözleşmesi ekranı görüntülenirse, Lisans şartlarını
5 Kullanıcı
kabul ediyorum seçeneğini belirleyin ve ardından İleri
düğmesini tıklatın.
Windows 7/8’de, sürüme bağlı olarak bu ekran
görüntülenmeyebilir.
türünü soran bir ekran görüntülendiğinde, Custom
6 Yükleme
(Özel) düğmesine tıklatın.
Windows 7/8’de, sürüme bağlı olarak bu ekran
görüntülenmeyebilir.
sisteminin yükleneceği yerin sorulduğu bir pencere
7 İşletim
görüntülendiğinde, disk sürücüsü bölümünü seçin ve İleri
süre sonra, Dil, Saat, Klavye, vb. seçeneklerin bulunduğu
3 BirSeçenekler
penceresi görüntülenir. Ayarları onaylayın ve İleri
düğmesini tıklatın.
Windows Installation (Windows Yüklemesini Seç)
4 Select
penceresi görünürse Install Now (Şimdi Yükle) düğmesine
tıklatın.
Windows 7/8’de, sürüme bağlı olarak yüklenecek işletim
sistemini soran bir ekran görüntülenebilir. Next (İleri)
düğmesine tıklatırsanız, 5. Adım ekranı görüntülenir.
düğmesini tıklatın.
D sürücüsü, Samsung Recovery Solution tarafından kullanılan
yedek yansımanın kaydedildiği bir alan içerir. Windows’un C
sürücüsüne yüklenmesi önerilir.
Windows'u Yeniden Yükleme (İsteğe Bağlı)
•• Drive Options (Advanced) (Sürücü Seçenekleri
(Gelişmiş)) düğmesine tıklatırsanız, bir bölümü silebilir,
biçimlendirebilir, oluşturabilir veya genişletebilirsiniz.
Bir işlevi tıklatın ve ekranda görüntülenen yönergelerde
belirtilen işlemleri yapın.
•• Seçilen bölümde önceki Windows yüklemesinin dosyaları
varsa, dosyaların ve klasörlerin Windows.old klasörüne
taşındığını bildiren bir ileti görüntülenir. OK (Tamam)
düğmesine tıklatın.
adımlar Windows’u Yeniden Yükleme işleminin 7.
8 Sonraki
Adımından itibaren aynıdır.
Bölüm 5.
Sorun Giderme
103
S ve Y
Sistemde ortaya çıkabilecek olası sorunları arayabilir ve uygun
çözümleri görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca bilgisayarı çalıştırırken
gerekli olabilecek referansları da arayabilirsiniz.
Bölüm 5.
Sorun Giderme
S2
Y
Üreticinin depolama aygıtı (HDD) kapasitesi, 1KB=1000
Bayt eşitliğine göre hesaplanmıştır. Ancak, işletim sistemi
(Windows), depolama aygıtı kapasitesini 1KB=1.024 Bayt
varsayarak hesaplar; dolayısıyla Windows'taki HDD kapasite
gösterimi gerçek kapasiteden küçüktür.
Windows’taki kapasite gösterimi gerçek kapasiteden daha
küçük olabilir, çünkü bazı programlar Windows dışında belirli
bir HDD alanı kullanır.
Recovery'nin bulunduğu modellerde, Windows’taki HDD
kapasite gösterimi gerçek kapasiteden küçük olabilir çünkü
Recovery kurtarma yansımasını kaydetmek için HDD’nin
yaklaşık 5~20GB’lık gizli bir alanını kullanır ve gizli alan
Windows’ta mevcut toplam boyuta dahil edilmez.
Uygulanan programların boyutu farklı olduğu için,
Recovery'nin boyutu modellere göre değişiklik gösterir.
Kurtarma Alanı nedir?
Samsung bilgisayarlarda, bilgisayarları kurtarmak veya yedek
dosyaları kaydetmek için ek bir bölüm bulunur. (Yalnızca
Recovery olan modeller için.)
Windows’taki sabit disk sürücüsünün (HDD) kapasite
gösterimi ürün özelliklerinde gösterilenden farklı.
Y
Kurtarmayla İlgili
S1
104
Bu bölüme Kurtarma Alanı adı verilir ve OS’den ve uygulama
programlarından oluşan bir kurtarma görüntüsüne sahiptir.
S ve Y
S3
Y
S4
Bölüm 5.
Sorun Giderme
Windows 8 ile İlgili
Kurtarma yansıması nedir?
Bu terim, bilgisayar durumunun (işletim sistemi, belirli
sürücüler, yazılımlar vb. dahil) bir veri yansımasına
dönüştürülmüş hali için kullanılır. Bilgisayarınızın kurtarılması
için gerekli olan kurtarma yansıması, bilgisayarın sabit
diskine gömülüdür. Ancak bu özellik, kapasitenin yetersiz
olması sebebiyle 64 GB'tan küçük depolama cihazlarında
sunulmaz.
Recovery programının bulunmadığı bir bilgisayarı
nasıl geri yükleyebilirim?
Y
Bilgisayarı, Windows’un sunduğu sistem kurtarma işlevi ile
geri yükleyebilirsiniz.
Daha fazla bilgi için Help (Yardım) bölümündeki Restore
Functionality (Geri Yükleme İşlevi) başlığına bakın.
105
S1
Masaüstünde Start (Başlat ) düğmesini bulamıyorum.
Y
Windows 8'de Start (Başlat) düğmesi yoktur.
Control Panel (Denetim Masası), bilgisayar çalıştırma
menüleri vb. gibi özellikleri Charms (Düğmeler) menüsünü
etkinleştirerek kullanabilirsiniz.
S2
Bilgisayarın Shutdown (Kapatma) düğmesini
bulamıyorum.
Y
Power Options (Güç Seçenekleri) menüsünü görüntülemek
için Charms (Düğmeler) menüsünden > Settings > Power
(Ayarlar > Güç) öğesine tıklatın.
System Shutdown (Sistemi Kapat)'a tıklatın.
S3
Y
Başlangıç ekranındaki Uygulama yok oldu.
Yüklü Uygulamaları görüntülemek için Charms (Düğmeler)
menüsü > Search (Ara) düğmesine tıklatın. Uygulamanın
Başlangıç ekranında bir Kutucuktan seçilebilmesi için ilgili
Uygulamaya sağ tıklatın.
S ve Y
S4
Windows 7’ye alışık olduğum için Masaüstü ekranının
Windows 7’deki gibi gözükmesini istiyorum.
Y
Şimdilik Masaüstünü varsayılan görünüme ayarlamanın
hiçbir yolu yoktur.
Başlangıç ekranı belirdiğinde Masaüstünü ortaya çıkarmak
için Windows tuşu + D tuşuna aynı anda basın. Şimdilik
bulabileceğiniz en basit çözüm budur.
S5
Y
S6
Bir yazıcı sürücüsü yüklemek için ne yapmalıyım?
Sürücü yükleme dosyanızı çalıştırın ve ilgili talimatları
uygulayın. Bu sürücüyü mevcut İS’dekiyle aynı yöntemle
yükleyebilirsiniz.
Her modelle ilgili ayrıntılı talimatlar için yazıcınızın kullanım
kılavuzuna bakın.
Sürücüyü nasıl kaldırabilirim?
Y
Masaüstünde Charms (Düğmeler) menüsünden Ayarlar
> Denetim Masası > Programlar ve Özellikler öğesine
tıklatın.
Programa tıklatın. Ardından da Kaldır seçeneğine tıklatın.
Bölüm 5.
Sorun Giderme
S7
106
Ekran ayarları, çevre ayarları, yazı tipi boyutu , renk ve
diğer özellikleri nasıl değiştirebilirim?
Y
Charms (Düğmeler) menüsünden Ayarlar > Bilgisayar
Ayarlarını Değiştir > Kişiselleştirme öğesine tıklatın. Ekran
tasarımı vb. gibi İS ayarlarını belirleyebilirsiniz.
Bilgisayarınızı daha ayrıntılı olarak yapılandırmak için
masaüstündeki Charms (Düğmeler) menüsünden Ayarlar
> Denetim Masası öğesini seçin.
Bilgisayarınızı mevcut Windows sistemleri ile aynı şekilde
yapılandırabilirsiniz.
S8
Y
Başlangıç ekranındaki Internet Explorer HTML5 web
standartları ile uyumlu olduğundan Active X’i desteklemez.
Ancak masaüstündeki Internet Explorer, Active X’i destekler.
Başlangıç ekranında Internet Explorer içinde Active X
çalışmıyor.
► Active X nasıl etkinleştirilir?:
Internet Explorer üzerine sağ tıklarsanız aşağıdaki pencere
düğmesine basın ve View on the Desktop
belirir.
(Masaüstünde görüntüle) öğesine tıklatın. Artık Active X
etkinleştirilmiştir.
S ve Y
S9
Hazır kurulu gelen Windows 8 işletim sistemini
kaldırmak ve farklı bir işletim sistemi kurmak
istiyorum.
Y
Hazır kurulu gelen Windows 8 işletim sistemini kaldırmak ve
farklı bir işletim sistemi kurmak istiyorum.
Daha fazla bilgi için, http://www.samsung.com adresinden
Müşteri Desteği > Sorun Giderme bölümünü ziyaret edin.
Windows 8’i arayın ve ilgili sorun için arama sonuçlarını
inceleyin.
Bölüm 5.
Sorun Giderme
107
Ekranla İlgili
S1
Y
Masaüstü görüntüsü HDMI portu üzerinden TV'ye
aktarıldı ancak ekrana sığmıyor.
Ekran ayarlarını düzeltmek için Graphics Control Panel (Grafik
Kontrol Paneli)'e gidin.
► Intel grafik kartları için
Masaüstünde sağ tıklatın ve Graphics Properties > Display
> General (Grafik Özellikleri > Ekran > Genel) öğesini seçin.
Horizontal Ratio (Yatay Oran) ve Vertical Ratio (Dikey
Oran) ayarlarını ekranınıza sığacak şekilde ayarlayın ve OK
(Tamam) düğmesine tıklatın.
► AMD grafik kartları için
1. Masaüstünde sağ tıklatın ve Graphics Properties
> Desktop and Display > My Digital Flat Panel >
Expansion Options (Digital Flat Panel) (Grafik Özellikleri
> Masaüstü ve Ekran > Dijital Düz Panelim > Genişletme
Üniteleri (Dijital Düz Panel)) öğesini seçin.
2. Kontrol çubuğunu TV'nin köşelerine sığacak şekilde
ayarlayın ve Apply (Uygula) düğmesine tıklatın.
S ve Y
Ses ile İlgili
S1
HDMI portu üzerinden bağlantı kurduktan sonra
TV'den hiç ses duyamıyorum.
Y
1. Masaüstünde görev çubuğu üzerine sağ tıklatın ve Play
Device (Aygıtı Kullan) seçeneğine tıklatın.
2. Seçeneği Digital Audio (Dijital Ses) (HDMI), HDMI
cihazı device, HDMI Output (HDMI Çıkışı) veya başka
bir seçenekle değiştirin ve Set as Default (Varsayılan
olarak ayarla) düğmesine tıklatın . Ardından OK (Tamam)
düğmesine tıklatın.
Bölüm 5.
Sorun Giderme
108
Diğerleri
S1
Y
Bilgisayarımı USB cihaz üzerinden DOS’ta
açamıyorum.
Bilgisayarınızı bir USB üzerinden DOS’ta başlatmak
istiyorsanız, bu özelliği kullanmadan once BIOS Setup (BIOS
Kurulumu) içindeki Advanced (Gelişmiş) menüsünden Fast
BIOS Mode (Hızlı BIOS Modu) öğesini Disabled (Devre
Dışı) şeklinde ayarlayın.
Bölüm 6.
Ek
Önemli Güvenlik Bilgileri
110
Yedek Parça ve Aksesuarlar
112
Yönetmeliğe Uygunluk Bildirimleri
114
WEEE Simgesi Bilgileri
126
Ürün özellikleri
127
Terimler Sözlüğü
129
Uluslararası Samsung Garantisi
133
Önemli Güvenlik Bilgileri
Güvenlik Talimatları
Sisteminiz, bilgi teknolojisi ekipmanının güvenliğini sağlamak
için en son standartları karşılayacak biçimde tasarlanmış ve test
edilmiştir. Ancak, bu ürünün güvenli bir şekilde kullanılmasını
sağlamak için, üründe ve belgelerde belirtilen güvenlik
talimatlarının uygulanması önem taşır.
Kişisel yaralanmaları ve sisteminizin zarar görmesini önlemeye
yardımcı olmak için her zaman bu adımları izleyin.
Sisteminizi Kurma
•• Sistemi çalıştırmadan önce ürün üzerinde ve belgelerde
bulunan tüm yönlendirmeleri okuyun ve uygulayın. İleride
kullanmak üzere tüm güvenlik ve çalıştırma bilgilerini saklayın.
•• Bu ürünü su kenarında veya kalorifer peteği gibi bir ısı
kaynağının yanında kullanmayın.
•• Sistemi, güvenilir bir çalışma yüzeyine kurun.
Bölüm 6.
Ek
110
•• Bilgisayarınızda bir voltaj seçme anahtarı varsa, anahtarın
bulunduğunuz yer için uygun konumda olduğundan emin
olun.
•• Bilgisayar kasanızdaki delikler havalandırma amacıyla
sağlanmıştır. Bu delikleri kapatmayın veya örtmeyin. Çalışma
alanınızı ayarlarken, sistemin çevresinde havalandırma için
yeterli boşluk (en az 6 inç [15 cm]) sağladığınızdan emin
olun. Bilgisayar havalandırma deliklerine hiçbir zaman nesne
sokmayın.
•• Kasanın altındaki fan deliklerinin her zaman temiz olduğundan
emin olun. Bilgisayarı yumuşak bir yüzeye koymayın; aksi halde,
alt havalandırma delikleri kapanır.
•• Cihazınızla bir uzatma kablosu kullanıyorsanız, uzatma
kablosuna takılan üründeki toplam güç derecelendirmesinin,
uzatma kablosu güç derecelendirmesini aşmadığından emin
olun.
•• Parlak ekran çerçevesine sahip taşınabilir bilgisayarlarda,
çerçeve etraftaki ışıktan ve parlak yüzeylerden gelen
yansımaları bozabileceği için kullanıcının Taşınabilir Bilgisayarın
yerleştirilmesine dikkat etmesi gerekir.
•• Ürün, yalnızca derecelendirme etiketinde belirtilen güç kaynağı
türüyle çalıştırılmalıdır.
•• Ekipmanınıza güç sağlamak için kullandığınız elektrik prizine,
yangın veya kısa devre durumunda kolayca erişebileceğinizden
emin olun.
Ver 3.3
Önemli Güvenlik Bilgileri
Bölüm 6.
Ek
111
Kullanım Sırasında Dikkatli Olma
Güvenli NotePC Çalışması ile İlgili Talimatlar
•• Güç kablosuna basmayın veya üzerine herhangi bir şey koymayın.
1. Aygıtları takarken ve çalıştırırken, lütfen Kullanım Kılavuzu’nda
bulunan güvenlik gereksinimlerine bakın.
•• Bilgisayarınızın üzerine hiçbir şey dökmeyin. Bir şeylerin
dökülmesini önlemenin en iyi yolu, bilgisayarın yakınında
yememek veya içmemektir.
2. Aygıtlar, yalnızca teknik özelliklerinde bulunan ekipmanlarla
kullanılabilir.
•• Bazı ürünlerin sistem kartında, değiştirilebilir bir CMOS pili
bulunur. CMOS pili yanlış bir pille değiştirilirse, patlama tehlikesi
vardır. Pili, aynı veya üretici tarafından önerilen eşdeğer bir pille
değiştirin.
3. Bilgisayardan herhangi bir yanık kokusu veya duman
çıkarsa, birim kapatılmalı ve pil çıkarılmalıdır. Birim, yeniden
kullanılmadan önce yetkili bir teknisyen tarafından kontrol
edilmelidir.
4. Aygıtların bakımı ve onarımı, yetkili hizmet merkezleri
tarafından gerçekleştirilmelidir.
Pilleri, üreticinin talimatlarına uygun bir şekilde atın. CMOS
pilinin değiştirilmesi gerekiyorsa, yetkili bir teknisyenin görevi
gerçekleştirmesini sağlayın.
•• Bilgisayar kapandığında, az miktarda elektrik akımı bilgisayarda
akmaya devam eder. Elektrik çarpmasını önlemek için, sistemi
temizlemeden önce her zaman tüm güç kablolarını, pili ve
duvardaki çıkışlara bağlı modem kablolarını çıkarın.
•• Aşağıdaki durumlarda sistemin elektrik priziyle bağlantısını
kesin ve kalifiye bir servis yetkilisiyle görüşün:
– Güç kablosu veya fişi zarar görmüşse.
– Sisteme bir sıvı dökülmüşse.
– Çalıştırma adımları uygulandığında sistem düzgün bir şekilde
çalışmıyorsa.
– Bilgisayar düşürülmüşse veya kasa zarar görmüşse.
– Sistem performansı değişiyorsa.
5. Taşınabilir bilgisayarınızla çalışırken, alt kısmının çıplak tenle
uzun süre temas etmemesine dikkat edin. Tabanın yüzey
sıcaklığı normal çalışma sırasında yükselir (özellikle, AC Gücü
devredeyken). Çıplak tenle uzun süre temas ederse, rahatsızlığa
ve sonunda yanığa neden olabilir.
Yedek Parça ve Aksesuarlar
Yalnızca üretici tarafından önerilen yedek parça ve aksesuarları
kullanın.
Yangın riskini azaltmak için yalnızca No.26 AWG veya daha
geniş bir telekomünikasyon hattı kablosu kullanın.
Bu ürünü, tehlikeli olarak sınıflandırılmış yerlerde kullanmayın.
Bu tür alanlar, medikal tesislerdeki ve dişçilik tesislerindeki
hasta bakım alanlarını, oksijenin zengin olduğu ortamları veya
endüstriyel yerleri içerir.
Pili Atma
Şarj edilebilir pilleri veya çıkarılamayan şarj edilebilir pillerle
çalışan ürünleri çöpe atmayın.
Artık kullanamayacağınız veya şarj edilemeyen pillerin atılmasıyla
ilgili daha fazla bilgi için Samsung Yardım Hattını arayın.
Eski pilleri atarken tüm yerel yönetmeliklere uyun.
PİL, YANLIŞ BİR TÜRLE DEĞİŞTİRİLİRSE, PATLAMA RİSKİ
YARATIR.
KULLANILMIŞ PİLLERİ YÖNLENDİRMELERE UYGUN BİR ŞEKİLDE
ATIN.
Bölüm 6.
Ek
112
Lazer Güvenliği
CD veya DVD sürücüsü donanımlı tüm sistemler, IEC 60825-1’in
de içinde bulunduğu uygun güvenlik standartlarıyla uyumludur.
Bu bileşenlerdeki lazer aygıtları, ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri
Bakanlığı (DHHS) Radyasyon Performansı Standardı’nda “Sınıf 1
Lazer Ürünleri” olarak sınıflandırılmaktadır. Birime bakım yapılması
gerekirse, yetkili servis merkeziyle görüşün.
•• Lazer Güvenliği Notu:
Denetim veya ayarların kullanımı veya bu kılavuzda
belirtilenler dışındaki prosedürlerin performansı, zararlı
radyasyona maruz kalınmasına neden olabilir. Lazer
ışınlarına maruz kalmamak için CD veya DVD sürücünün
kasasını açmaya çalışmayın.
•• Çalışan parça açıkken Sınıf 1M lazer radyasyonu vardır.
Optik araçlara doğrudan bakmayın.
•• Açıkken, Sınıf 3B görünmez lazer radyasyonu vardır.
Işına maruz kalmaktan kaçının.
Yedek Parça ve Aksesuarlar
AC Adaptörünü Bağlama ve Bağlantısını Kesme
Priz çıkışı, ekipmanın yakınına kurulmalı ve kolayca erişilebilir
olmalıdır.
Güç kablosunu, yalnızca kabloyu çekerek fişten çıkarmayın.
Güç Kablosu Gereksinimleri
Bilgisayarınızla birlikte aldığınız güç kablosu seti (duvar fişi, kablo
ve AC adaptörü fişi), ekipmanı satın aldığınız ülkedeki kullanım
gereksinimlerine uygundur.
Diğer ülkelerde kullanılacak olan güç kablosu setleri, bilgisayarı
kullanacağınız ülkenin gereksinimlerini karşılamalıdır. Güç kablosu
seti gereksinimleriyle ilgili daha fazla bilgi için yetkili satıcınıza,
bayinize ya da hizmet sağlayıcınıza başvurun.
Bölüm 6.
Ek
113
Genel Gereksinimler
Aşağıda listelenen gereksinimler tüm ülkeler için gereklidir:
•• Tüm güç kablosu setleri, güç kablosu setinin kullanılacağı
ülkede değerlendirmeden sorumlu, kabul edilebilir bir ajans
tarafından onaylanmış olmalıdır.
•• Güç kablosu setinin akım kapasitesi, her ülkenin elektrik
şebekesine bağlı olarak en az 7 A ve nominal voltaj derecesi
125 veya 250 volt AC olmalıdır. (USA ONLY)
•• Cihaz birleştiricisinin, bilgisayardaki cihaz girişiyle eşleşmesi için
EN 60 320/IEC 320 Standart Belgesi C7( veya C5) konektörünün
mekanik yapılandırmasına uygun olması gerekir.
RoHS Uygunluk Bilgileri (RoHS Compliance Information)
EEE Yönetmeliğine Uygundur.
This EEE is compliant with RoHS.
Yönetmeliğe Uygunluk Bildirimleri
Kablosuz Kılavuz Bilgileri
(2.4G band veya 5G band ile donatılmış ise)
Taşınabilir bilgisayar sisteminizde, düşük güçlü, 2.4GHz/5GHz
Bandı’nda çalışan, Radyo LAN türü aygıtlar (radyo frekansı (RF)
kablosuz iletişim aygıtları) (entegre) olabilir. Aşağıdaki bölüm, bir
kablosuz aygıtı çalıştırırken göz önünde bulundurulması gereken
noktalara genel bir bakış sağlar.
Belirli ülkelere ilişkin ek sınırlamalar, uyarılar ve dikkat edilmesi
gereken noktalar, ülkelere özel bölümlerde (veya ülke grubu
bölümlerinde) listelenmiştir. Sisteminizdeki kablosuz aygıtlar,
yalnızca sistem derecelendirme etiketinde Radyo Onayı İşaretleri ile
tanımlanan ülkelerde kullanılabilir. Kablosuz aygıtı kullanacağınız
ülke bu listede yer almıyorsa, gereksinimleri öğrenmek için lütfen
yerel Radyo Onay kuruluşuna başvurun. Kablosuz aygıtlar sıkı bir
şekilde kontrol edilir ve kullanımına izin verilmeyebilir.
Taşınabilir bilgisayarınıza tümleşik olabilecek kablosuz aygıtın veya
aygıtların RF alan gücü, günümüzde bilinen tüm uluslararası RF
maruz kalma sınırlarının çok altındadır. Kablosuz aygıtlar (taşınabilir
bilgisayarınızda tümleşik olabilir) radyo frekansı güvenlik
standartları ve önerilerinde izin verilenden çok daha az enerji
yaydığı için üretici, bu aygıtların kullanımının güvenli olduğuna
inanmaktadır. Güç düzeylerinden bağımsız olarak, normal çalışma
sırasında insan temasını en aza indirmek için gerekli önlemler
alınmalıdır.
Bazı durumlarda, kablosuz aygıtlarla ilgili kısıtlamalar yapılması
gerekir. Yaygın kısıtlamalar için örnekleri aşağıda görebilirsiniz:
Bölüm 6.
Ek
114
• Radyo frekansı kablosuz iletişimi, ticari uçaklardaki
ekipmanı engelleyebilir. Mevcut havacılık yönetmelikleri,
kablosuz aygıtların uçakta seyahat ederken kapatılmasını
gerektirmektedir.
802.11ABGN (kablosuz Ethernet veya Wifi olarak da bilinir)
ve Bluetooth iletişim aygıtları, kablosuz iletişim sağlayan
aygıtlara örnek olarak gösterilebilir.
• Diğer aygıtların veya hizmetlerin girişim riskinin bulunduğu
veya zararlı görüldüğü ortamlarda, kablosuz aygıtı
kullanma seçeneği kısıtlanabilir veya ortadan kaldırılabilir.
Kablosuz aygıtların kullanımının kısıtlandığı veya ortadan
kaldırıldığı ortamlara havaalanları, hastaneler ve oksijen
veya yanıcı gaz dolu atmosferler örnek olarak gösterilebilir.
Aygıt kullanımıyla ilgili kabul görmüş izinlerden emin
olmadığınız yerlerde, kablosuz aygıtı kullanmadan veya
açmadan önce onaylamak için ilgili yetkiliye danışın.
• Her ülkenin, kablosuz aygıtların kullanımıyla ilgili
kısıtlamaları farklıdır. Sisteminizde bir kablosuz aygıt
bulunduğu için, sisteminizle birlikte ülkeler arasında
seyahat ederken, taşınmadan veya seyahat etmeden
önce, hedef ülkedeki kablosuz aygıtların kullanımıyla ilgili
kısıtlama olup olmadığını öğrenmek amacıyla yerel Radyo
Onayı makamlarıyla görüşün.
• Sisteminiz bir tümleşik dahili kablosuz aygıtla birlikte
gelirse, tüm kapaklar ve korumalar takılmadan ve sistem
tamamen kurulmadan kablosuz aygıtı çalıştırmayın.
Yönetmeliğe Uygunluk Bildirimleri
• Kablosuz aygıtların bakımı kullanıcı tarafından yapılamaz.
Bunları, hiçbir şekilde değiştirmeyin. Bir kablosuz aygıtta
yapılacak değişiklik, bu aygıtın kullanım onayını geçersiz
kılar. Lütfen servis için üreticiye başvurun.
• Yalnızca aygıtın kullanılacağı ülkede onaylanmış olan
sürücüleri kullanın. Daha fazla bilgi için üreticinin Sistem
Geri Yükleme Kiti’ne bakın veya üretici Teknik Destek
bölümüne başvurun.
Bölüm 6.
Ek
115
Amerika Birleşik Devletleri
ABD ve Kanada Güvenlik Gereksinimleri ve Bildirimleri
Birim iletim yaparken veya sinyal alırken antene dokunmayın ve
anteni hareket ettirmeyin.
İletim sırasında, radyo içeren bileşenleri, örneğin anteni,
vücudunuza çok yakın olacak veya açıkta kalan yerlerinizle,
özellikle yüz veya gözlerle temas edecek şekilde tutmayın.
Anten bağlanıncaya kadar radyoyu çalıştırmayı veya veri iletmeyi
denemeyin; aksi takdirde, radyo zarar görebilir.
Belirli ortamlarda kullanım:
Kablosuz aygıtların tehlikeli yerlerde kullanımı, bu tür ortamların
güvenlik yöneticileri tarafından belirlenen kısıtlamalarla
sınırlandırılmıştır.
Kablosuz aygıtlarında uçaklarda kullanımı, Federal Havacılık
Yönetimi (FAA) tarafından kontrol edilir.
Kablosuz aygıtların hastanelerdeki kullanımı, her bir hastanenin
belirlediği sınırlamalara göre gerçekleştirilmelidir.
Patlayıcı Aygıt Yakınlık Uyarısı
Taşınabilir ileticiyi (kablosuz ağ aygıtı gibi), patlayıcı madde
kapaklarının yakınında veya patlayıcı bir ortamda, böyle
bir yerde kullanılabilmesi için aygıtın üzerinde herhangi bir
değişiklik yapılmadığı sürece, kullanmayın.
Yönetmeliğe Uygunluk Bildirimleri
Uçakta Kullanımla İlgili Uyarı
Radyo frekanslı kablosuz aygıtların sinyali, önemli hava aracı
cihazlarını engelleyebileceğinden, FCC ve FAA yönetmelikleri
bu tür aygıtların havada çalıştırılmasını yasaklamaktadır.
Bölüm 6.
Ek
116
FCC Bölüm 15’e Göre Kasıtsız Verici
Bu aygıt, FCC Kuralları’nda Bölüm 15 ile uyumludur. Çalışma şu iki
koşula bağlıdır: (1) Bu aygıt zararlı girişime neden olamaz ve (2) bu
aygıt, istenmeyen çalışmanın neden olabileceği girişim de dahil
olmak üzere, gelen tüm girişimleri kabul etmelidir.
Diğer Kablosuz Aygıtlar
Kablosuz Ağdaki Diğer Aygıtlara İlişkin Güvenlik Bildirimleri:
Kablosuz Ethernet adaptörleri veya kablosuz ağdaki diğer
aygıtlarla birlikte sağlanan belgelere bakın.
Bölüm 15 radyo aygıtı, bu frekansta çalışan diğer aygıtlarda
girişim oluşturmayan bir temelde çalışır. Adı geçen üründe
yapılacak Intel tarafından açık bir şekilde onaylanmamış
değişiklikler, kullanıcının bu aygıtı çalıştırma yetkisini geçersiz
kılabilir.
Bu ekipman, test edilmiş ve donatımın, FCC Kuralları’nda
Bölüm 15’e uygun Sınıf B dijital aygıt sınırlamalarıyla uyumlu
olduğu bulunmuştur. Bu sınırlamalar, bina içi kullanımlarda
zararlı girişime karşı yeterli korunmayı sağlamak amacıyla
tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansı enerjisi oluşturur,
kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun bir şekilde kurulmaz
ve kullanılmazsa, belirli bir kurulumda olmayacak zararlı
girişimlere neden olabilir. Bu aygıt, radyo veya televizyon
yayınları üzerinde, aygıtın açılıp kapatılmasıyla tespit
edilebilecek zararlı girişime neden olursa, kullanıcının
aşağıdaki önlemlerden birini ya da birkaçını uygulayarak
girişimi gidermeye çalışması önerilir:
•• Alış antenini yeniden yönlendirme veya yerini değiştirme.
•• Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırma.
•• Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir
devredeki çıkışa bağlama.
•• Yardım için satıcınıza veya deneyimli bir radyo/TV
teknisyenine danışma.
Yönetmeliğe Uygunluk Bildirimleri
Gerekirse, kullanıcı, başka öneriler almak için satıcısına veya
deneyimli bir radyo/televizyon teknisyenine danışmalıdır.
Kullanıcı aşağıdaki kitapçığı yararlı bulabilir: “Something About
Interference” (Girişim Hakkında Bilgi) Bu kitapçığı, FCC yerel bölge
bürolarından edinebilirsiniz.
Şirketimiz, bu ekipmanda yapılan onaysız değişikliklerin veya
şirketimizin belirlediklerinin dışındaki kabloların ve ekipmanın
kullanılması veya bağlanmasının neden olduğu radyo veya
televizyon etkileşimlerinden sorumlu değildir. Düzeltme işlemi
kullanıcının sorumluluğundadır. Bu sistemle, yalnızca korumalı veri
kabloları kullanın.
Bölüm 6.
Ek
117
Bu aygıt, 5,15 ila 5,25 GHz frekans aralığında çalıştığı için kapalı
mekânlarda kullanımla sınırlandırılmıştır. FCC, eşkanallı Mobil Uydu
sistemlerinde meydana gelebilecek olası zararlı girişimi azaltmak
amacıyla bu ürünün 5,15 ila 5,25 GHz frekans aralığında kapalı
mekânlarda kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. 5,25 ila 5,35 GHz ve
5,65 ila 5,85 GHz bant aralıkları özellikle yüksek kuvvetli radarlara
tahsis edilmiş aralıklardır. Bu radar istasyonları, bu aygıtta girişime
neden olabilir ve/veya aygıta zarar verebilir.
Bu aygıtın çalışması iki koşula bağlıdır: (1) Bu aygıt zararlı girişime
neden olamaz ve (2) bu aygıt, aygıtın istenmeyen çalışmasının
neden olabileceği girişim de dahil olmak üzere, alınan tüm girişimi
kabul etmelidir.
FCC Bölüm 15’e Göre Kasıtlı Verici
(2.4G band veya 5G band ile donatılmış ise)
Taşınabilir bilgisayar sisteminizde, düşük güçlü, 2.4GHz/5GHz
Bandı’nda çalışan, Radyo LAN türü aygıtlar (radyo frekansı (RF)
kablosuz iletişim aygıtları) (yerleştirilmiş) olabilir. Bu bölüm,
yalnızca bu aygıtlar mevcutsa geçerlidir. Kablosuz aygıtların
varlığını doğrulamak için sistem etiketine başvurun.
Sistem etiketinde bir FCC kimlik numarası varsa, sisteminizde
bulunabilecek kablosuz aygıtlar, yalnızca ABD’de kullanılmak üzere
uygun bulunmuştur.
Kablosuz aygıtların bakımı kullanıcı tarafından yapılamaz.
Bunları, hiçbir şekilde değiştirmeyin.
Bir kablosuz aygıtta yapılacak değişiklik, bu aygıtın kullanım
onayını geçersiz kılar. Servis için üreticiye başvurun.
Yönetmeliğe Uygunluk Bildirimleri
Sağlık ve güvenlikle ilgili bilgiler
Radyo Frekansı (RF) Sinyallerine Maruz Kalma
Sertifikası Bilgileri (SAR)
Bu üründe dahili olarak bir radyo vericisi ve alıcısı bulunabilir.
ABD devletinin Federal İletişim Komisyonu’nun (Federal
Communications Commission, FCC) belirlediği radyo frekansı (RF)
enerjisine maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve
üretilmiştir. FCC’nin maruz kalmayla ilgili bu sınırlamaları iki uzman
kuruluşun tavsiyelerinden türetilmiştir: Radyasyondan Koruma ve
Ölçümden Sorumlu Ulusal Konsey (National Council on Radiation
Protection and Measurement, NCRP) ve Elektrik ve Elektronik
Mühendisleri Enstitüsü (Institute of Electrical and Electronics
Engineers, IEEE). Her iki durumda da tavsiyeler, endüstri, kamu
ve akademik kesimlerden seçilen bilim ve mühendislik uzmanları
tarafından RF enerjisinin biyolojik etkileriyle ilgili bilimsel literatür
kapsamlı şekilde incelendikten sonra geliştirilmiştir.
FCC tarafından kablosuz aygıtlar için belirlenen sınır Özgül
Emilim Oranı (SAR) olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanır. SAR,
RF enerjisinin insan vücudu tarafından emilim oranının kilogram
başına Watt (W/kg) olarak ifade edilen ölçümüdür. FCC, kablosuz
aygıtların kilogram başına 1,6 Watt (1,6 W/kg) olan güvenlik sınırına
uymasını gerektirir. FCC’nin maruz kalma sınırı, insanlara için ek
koruma sağlamak ve ölçümlerdeki değişimleri hesaba katmak
amacıyla kayda değer bir güvenlik marjı içerir.
SAR testleri, kablosuz aygıt test edilen tüm frekans bantlarında
onaylanan en yüksek güç düzeyinde sinyal gönderirken FCC
Bölüm 6.
Ek
118
tarafından kabul edilen standart çalışma konumları kullanılarak
gerçekleştirilir. SAR onaylanan en yüksek güç düzeyindeyken
belirlense de, çalışma sırasında aygıtın gerçek SAR düzeyi
maksimum değerin oldukça altında olabilir. Bunun nedeni, aygıtın
yalnızca ağa ulaşmak için gereken kadar güç kullanması amacıyla
birden fazla güç düzeyinde çalışacak şekilde tasarlanmış olmasıdır.
Genel olarak, kablosuz baz istasyonunun antenine ne kadar
yakınsanız, güç çıkışı o kadar düşüktür.
Yeni bir model satışa sunulmadan önce, FCC’nin belirlediği maruz
kalma sınırını aşmadığından emin olmak için FCC tarafından test
edilmesi ve onaylanması gerekir. Her modelin testi FCC’nin gerekli
kıldığı duruşlarda ve konumlarda (örneğin, vücudun altında)
gerçekleştirilir.
Vücut üzerine kuşanarak çalıştırıldığında, bu modelin, bu ürün
için tasarlanmış bir Samsung aksesuarı ile kullanıldığında FCC’nin
RF maruz kalma kurallarına uyduğu test edilmiş ve onaylanmıştır.
Yukarıdaki kısıtlamalara uyulmaması FCC’nin RF maruz kalma
kurallarının ihlaline neden olabilir.
Bu ve diğer modellerle ilgili SAR bilgileri http://www.fcc.gov/oet/
ea/fccid/ adresinde görülebilir. Bu sitede ürünün dış tarafındaki
bu ürün FCC kimlik numarası kullanılır. Bazen numarayı bulmak
için pil paketini çıkarmak gerekebilir. Belirli bir ürünün FCC kimlik
numarasını bulduğunuzda, web sitesindeki talimatları izleyerek
söz konusu ürünle ilgili normal veya maksimum SAR değerlerini
öğrenebilirsiniz.
Yönetmeliğe Uygunluk Bildirimleri
Kanada
ICES-003’e Göre Kasıtsız Verici
Bu dijital cihaz, Industry Canada’nın radyo girişim
yönetmeliklerinde belirlediği dijital cihazlardan yayılan radyo
paraziti emisyonlarına ilişkin Sınıf B sınırlarını geçemez.
Le présent appareil numérique n’émet pas de bruits
radioélectriques dépassant les limitesapplicables aux appareils
numériques de Classe B prescrites dans le règlement sur le
brouillage radioélectrique édicté par Industrie Canada.
RSS 210’a Göre Kasıtlı Verici
Bu aygıt, Industry Canada RSS 210’u ile uyumludur. Çalışma
aşağıdaki iki koşula bağlıdır. (1) Bu aygıt girişime neden olamaz ve
(2) bu aygıt, bu aygıtın istenmeyen çalışmasının neden olabileceği
girişim de dahil olmak üzere, alınan tüm girişimi kabul etmelidir.
L‘ utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux
conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2)
l’ utilisateur du dispositif doit étre prêt à accepter tout brouillage
radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de
compromettre le fonctionnement du dispositif.
Bölüm 6.
Ek
119
Ekipman sertifika numarasının önündeki “IC” terimi yalnızca
Industry Canada teknik özelliklerinin karşılandığını göstermektedir.
Diğer kullanıcılara karşı olası radyo girişimini azaltmak için,
anten tipi ve kazanımı eşdeğer izotropik radyasyonlu gücün
(EIRP) başarılı iletişim için gereğinden fazla olmayacağı şekilde
seçilmelidir. Lisanslı hizmete radyo girişimini engellemek amacıyla
en üst düzey koruma sağlamak için bu aygıtın kapalı mekanlarda
ve pencerelerden uzakta çalıştırılması amaçlanmıştır. Dışarıya
kurulacak ekipman (veya iletim anteni) lisansa tabidir.
Pour empecher que cet appareil cause du brouillage au service
faisant l’objet d’une licence, il doit etre utilize a l’interieur et devrait
etre place loin des fenetres afin de Fournier un ecram de blindage
maximal. Si le matriel (ou son antenne d’emission) est installe a
l’exterieur, il doit faire l’objet d’une licence.
(2.4G band veya 5G band ile donatılmış ise)
Taşınabilir bilgisayar sisteminizde, düşük güçlü, 2.4GHz/5GHz
Bandı’nda çalışan, Radyo LAN türü aygıtlar (radyo frekansı (RF)
kablosuz iletişim aygıtları) (yerleştirilmiş) olabilir. Bu bölüm,
yalnızca bu aygıtlar mevcutsa geçerlidir. Kablosuz aygıtların
varlığını doğrulamak için sistem etiketine başvurun.
Sistem etiketinde bir Industry Canada kimlik numarası varsa,
sisteminizde bulunabilecek kablosuz aygıtlar, yalnızca Kanada’da
kullanılmak üzere uygun bulunmuştur.
Yönetmeliğe Uygunluk Bildirimleri
IEEE 802.11a Kablosuz ağ kullanımında, bu ürün 5,15 ila 5,25 GHz
frekans aralığında çalıştığı için kapalı mekânlarda kullanımla
sınırlandırılmıştır. Industry Canada, eşkanallı mobil uydu
sistemlerinde meydana gelebilecek olası zararlı girişimi azaltmak
amacıyla bu ürünün 5,15 GHz ila 5,25 GHz frekans aralığında kapalı
mekânlarda kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. 5,25 ila 5,35 GHz
ve 5,65 ila 5,85 GHz bant aralıkları özellikle yüksek kuvvetli radara
tahsis edilmiş aralıklardır. Bu radar istasyonları, bu aygıtta girişime
neden olabilir ve/veya aygıta zarar verebilir.
Noktadan noktaya işletimde 5,25 ila 5,35 ve 5,725 ila 5,85 GHz
frekans aralığı için geçerli E.I.R.P sınırlamasına uyulması için bu
aygıtta kullanımına izin verilen azami anten kazancı 6dBi ile
sınırlandırılmıştır.
Taşınabilir bilgisayarınıza yerleştirilebilecek kablosuz aygıt(lar)ın
güç çıkışı, Industry Canada tarafından belirlenen RF maruz kalma
sınırlarının çok altındadır.
Bu aygıtın çalışması iki koşula bağlıdır: (1) Bu aygıt zararlı girişime
neden olamaz ve (2) bu aygıt, aygıtın istenmeyen çalışmasının
neden olabileceği girişim de dahil olmak üzere, alınan tüm girişimi
kabul etmelidir.
Lisanslı hizmete radyo girişimini engellemek amacıyla en üst
düzey koruma sağlamak için bu aygıtın kapalı mekanlarda ve
pencerelerden uzakta çalıştırılması amaçlanmıştır. Dışarıya
kurulacak ekipman (veya iletim anteni) lisansa tabidir.
Bölüm 6.
Ek
120
Kablosuz aygıtların bakımı kullanıcı tarafından yapılamaz.
Bunları, hiçbir şekilde değiştirmeyin. Bir kablosuz aygıtta
yapılacak değişiklik, bu aygıtın kullanım onayını geçersiz kılar.
Hizmet için üreticiyle iletişim kurun.
Brezilya
Este produto esta homologado pela ANATEL, de acordo com
os procedimentos regulamentados pela Resolucao 242/2000, e
atende aos requisitos tecnicos aplicados.
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não
tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo
de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a
sistemas operando em caráter primário.
Yönetmeliğe Uygunluk Bildirimleri
Avrupa Birliği CE İşareti ve Uyum Bildirimleri
Avrupa Birliği içinde satılması amaçlanan ürünlerin bir Conformité
Européene (CE) İşareti taşıması gerekir. Bu işaret, aşağıda
tanımlanan geçerli Direktiflere ve Avrupa standartlarına ve
değişikliklere uygunluğu gösterir. Bu ekipman, Sınıf 2 tanımlayıcısı
da taşır.
işaretiyle etiketlenmiş sistemler
Avrupa Direktifleri
Bu Bilişim Teknolojisi Ekipmanı test edilmiş ve aşağıdaki Avrupa
direktiflerine uygun olduğu belirlenmiştir:
•• EMC Direktifi 2004/108/EC
•• Düşük Voltaj Direktifi 2006/95/EC
•• R&TTE Direktifi 1999/5/EC
121
AB R&TTE Uygunluk Bildirimi
Avrupa Birliği
Aşağıdaki bilgiler yalnızca CE
için geçerlidir.
Bölüm 6.
Ek
İşbu halde Samsung, bu Dizüstü Bilgisayarın temel gereksinimler
ve 1999/5/EC Direktifinin diğer ilgili düzenlemeleri ile uyumlu
olduğunu beyan eder.
Bu ürünün AB Uygunluk Beyanını görüntülemek için (yalnızca
İngilizce), http://www.samsung.com/uk/support/download/
supportDownMain.do adresini ziyaret edin ve ürünün model
numarası ile arama yapın. İlgilendiğiniz model için Uygunluk
Beyanı web sitemizde mevcut değilse lütfen bayiinizle temasa
geçin.
Avrupa Radyo Onayı Bilgileri (AB onaylı radyo aygıtları
takılı ürünler için)
Bu Ürün bir Taşınabilir bilgisayardır; ev veya ofis kullanımı için
tasarlanmış taşınabilir bilgisayar sisteminizde düşük güçlü,
2.4GHz/5GHz Bandı’nda çalışan, Radyo LAN türü aygıtlar (radyo
frekansı (RF) kablosuz iletişim aygıtları) (tümleşik) olabilir. Bu
bölüm, yalnızca bu aygıtlar mevcutsa geçerlidir. Kablosuz aygıtların
varlığını doğrulamak için sistem etiketine başvurun.
Sistem etiketinde Onaylanmış Kuruluş Kayıt Numarası ve Uyarı
işareti varsa, sisteminizde yer
Simgesi ile birlikte bir CE
alabilecek kablosuz aygıtlar yalnızca Avrupa Birliği ve ilişkili
bölgelerde kullanılmak üzere uygun bulunmuştur.
Yönetmeliğe Uygunluk Bildirimleri
Taşınabilir bilgisayarınıza yerleştirilebilecek kablosuz aygıt(lar)
ın güç çıkışı, R&TTE direktifi ile Avrupa Komisyonu tarafından
belirlenen RF maruz kalma sınırlarının çok altındadır.
Bölüm 6.
Ek
Eesti
[Estonian]
Käesolevaga kinnitab Samsung seadme
Notebook PC vastavust direktiivi 1999/5/
EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist
tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English
Hereby, Samsung, declares that this Notebook
PC is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC.
Español
[Spanish]
Por medio de la presente Samsung declara
que el Notebook PC cumple con los requisitos
esenciales y cualesquiera otras disposiciones
aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική
[Greek]
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Samsung ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ
Notebook PC ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ
ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français
[French]
Par la présente Samsung déclare que l’appareil
Notebook PC est conforme aux exigences
essentielles et aux autres dispositions
pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano
[Italian]
Con la presente Samsung dichiara che questo
Notebook PC è conforme ai requisiti essenziali
ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite
dalla direttiva 1999/5/CE.
5,15 ila 5,35 GHz aralığındaki düşük bant yalnızca kapalı
mekânlarda kullanıma yöneliktir.
Ülkelere veya bölgelere özgü 802.11b ve 802.11g kısıtlamaları
için “Avrupa Ekonomik Bölgesi Kısıtlamaları” başlığı altındaki
ülkelere bakın.
EU R&TTE Uygunluk Bildirimleri
Česky
[Czech]
Samsung tímto prohlašuje, že tento Notebook
PC je ve shodě se základními požadavky a
dalšími příslušnými ustanoveními směrnice
1999/5/ES.
Dansk
[Danish]
Undertegnede Samsung erklærer herved, at
følgende udstyr Notebook PC overholder de
væsentlige krav og øvrige relevante krav i
direktiv 1999/5/EF.
Deutsch
[German]
Hiermit erklärt Samsung, dass sich das Gerät
Notebook PC in Übereinstimmung mit den
grundlegenden Anforderungen und den
übrigen einschlägigen Bestimmungen der
Richtlinie 1999/5/EG befindet.
122
Yönetmeliğe Uygunluk Bildirimleri
Latviski
[Latvian]
Ar šo Samsung deklarē, ka Notebook PC atbilst
Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un
citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Šiuo Samsung deklaruoja, kad šis Notebook PC
Lietuvių
atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/
[Lithuanian]
EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands
[Dutch]
Hierbij verklaart Samsung dat het toestel
Notebook PC in overeenstemming is met
de essentiële eisen en de andere relevante
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malti
[Maltese]
Hawnhekk, Samsung, jiddikjara li dan
Notebook PC jikkonforma mal-ħtiāijiet
essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti
li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Alulírott, Samsung nyilatkozom, hogy a
Magyar
Notebook PC megfelel a vonatkozó alapvetõ
[Hungarian] követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv
egyéb elõírásainak.
Polski
[Polish]
Niniejszym Samsung oświadcza, Ŝe Notebook
PC jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz
pozostałymi stosownymi postanowieniami
Dyrektywy 1999/5/EC.
Samsung declara que este Notebook PC está
Português
conforme com os requisitos essenciais e outras
[Portuguese]
disposições da Directiva 1999/5/CE.
Bölüm 6.
Ek
123
Slovensko
[Slovenian]
Samsung izjavlja, da je ta Notebook PC v skladu
z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi
določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky
[Slovak]
Samsung týmto vyhlasuje, že Notebook PC
spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné
ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi
[Finnish]
Samsung vakuuttaa täten että Notebook
PC tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/
EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien
direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska
[Swedish]
Härmed intygar Samsung att denna Notebook
PC står I överensstämmelse med de väsentliga
egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/
EG.
Íslenska
[Icelandic]
Hér með lýsir Samsung yfir því að Notebook PC
er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur,
sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Samsung erklærer herved at utstyret Notebook
Norsk
PC er i samsvar med de grunnleggende krav og
[Norwegian]
øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Türkiye
[Türkçe]
Bu belge ile, Samsung bu Notebook PC’nin
1999/5/EC Yönetmeliğinin temel gerekliliklerine
ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan
eder.
Yönetmeliğe Uygunluk Bildirimleri
Bu ürünün AB Uygunluk Beyanını görüntülemek için (yalnızca
İngilizce), http://www.samsung.com/uk/support/main/
supportMain.do
http://www.samsung.com/uk/support adresini ziyaret edin ve
ürünün model numarası ile arama yapın.
İlgilendiğiniz model için Uygunluk Beyanı web sitemizde mevcut
değilse lütfen bayiinizle veya aşağıdaki adresle temasa geçin.
doc.eu@samsung.com
Üretici Bilgileri
Samsung Electronics Co., Ltd.
416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-City, Gyeonggi-Do,
443-742, Korea
Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.
No. 198, Fangzhou Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province,
215021, China
Tel: +86-0512-6253-8988
Samsung Servis Merkezi’nin web adresi veya telefon numarası için,
Garanti’ye bakın veya ürünü aldığınız satıcı ile iletişim kurun.
Bölüm 6.
Ek
124
Avrupa Ekonomik Bölgesi Kısıtlamaları
802.11b/802.11g Radyo Kullanımıyla İlgili Yerel Kısıtlama
[Toplayıcıya not: Yerel kısıtlamalarla ilgili aşağıdaki bildirimler,
kablosuz ürününü içeren sistem veya ürünle birlikte sağlanan tüm
son kullanıcı belgelerinde yayınlanmalıdır.]
802.11b/802.11g kablosuz ağ aygıtları tarafından
kullanılan frekanslar henüz tüm ülkelerde uyumlu hale
getirilemediğinden, 802.11b/802.11g ürünleri yalnızca belirli
ülkelerde veya bölgelerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve
belirtilen kullanımların dışındaki ülkelerde veya bölgelerde
çalıştırılmalarına izin verilmez.
Bu ürünlerin bir kullanıcısı olarak, ürünlerin yalnızca
amaçlandıkları ülkelerde veya bölgelerde kullanılmalarından
emin olmak ve kullanıldıkları ülkedeki veya bölgedeki doğru
frekans ve kanal seçimiyle yapılandırıldıklarını doğrulamak
sizin sorumluluğunuzdadır. Kullanılacağı ülkede veya
bölgede izin verilen ayarlardan ve kısıtlamalardan olabilecek
sapmalar, yerel yasaların ihlali olarak görülebilir ve bu şekilde
cezalandırılabilir.
Yönetmeliğe Uygunluk Bildirimleri
Avrupa modelinin yalnızca Avrupa Ekonomik Bölgesi’nde
kullanılması amaçlanmıştır. Ancak, kullanım yetkisi belirli ülkelerle
veya ülkelerin içindeki bölgelerle aşağıdaki gibi kısıtlanmıştır:
Genel
Avrupa standartları, ışın halinde yayılan iletim gücünün en fazla
100 mW etkili izotropik ışın biçiminde yayılan güç (EIRP) ve frekans
aralığının 2400 – 2483,5 MHz olması gerektiğini belirtir.
5,15 ila 5,35 GHz aralığındaki düşük bant yalnızca kapalı
mekânlarda kullanıma yöneliktir.
Belçika
Ürün dış mekanlarda kullanılabilir, ancak 300m veya daha uzun
mesafeli dış mekan iletimleri için BIPT’den bir lisans alınması
gerekir.
Bu kısıtlama, kılavuzda aşağıdaki gibi belirtilmelidir:
Dans le cas d’une utilisation privée, à l’extérieur d’un bâtiment, audessus d’un espace public, aucun enregistrement n’est nécessaire
pour une distance de moins de 300m. Pour une distance
supérieure à 300m un enregistrement auprès de l’IBPT est requise.
Pour une utilisation publique à l’extérieur de bâtiments, une
licence de l’IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences,
veuillez contacter l’IBPT.
Fransa
5,15 ila 5,35 GHz aralığındaki düşük bant yalnızca kapalı
mekânlarda kullanıma yöneliktir.
Bölüm 6.
Ek
125
RTC CAUTION
CAUTION : Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type recommended
by the manufacturer. Discard used batteries according to the
Manufacturer’s instruction.
Attention: Danger d’explosion si les piles sont mal palcées.
Remplacez les piles usagées uniquement par des piles de type
identique ou équivalent recommandees par is fabriquant. Otez les
piles usagées selon les instructions du fabriquant.
WEEE Simgesi Bilgileri
Bu Ürünün Doğru Biçimde Atılması
(Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman)
Bölüm 6.
Ek
126
Bu üründeki pilin doğru biçimde atılması
(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)
(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)
Üründe veya literatüründe gösterilen bu işaret, ürünün kullanım
süresi sonunda diğer evsel atıklarla atılmaması gerektiğini gösterir.
Kontrolsüz atıklar nedeniyle çevreye veya insan sağlığına zarar
vermemek için, lütfen bu ürünü diğer atık türlerinden ayırın ve
malzeme kaynaklarının sürdürülebilir yeniden kullanımını artırmak
amacıyla sorumlu bir şekilde geri dönüştürün.
Pil, kılavuz ya da ambalaj üstündeki bu işaret bu üründeki pillerin
kullanım süreleri sonunda diğer evsel atıklarla atılmaması gerektiğini
gösterir. İşaretlenen yerlerde, Hg, Cd ya da Pb kimyasal sembolleri
pilin, EC Direktifi 2006/66’daki referans seviyelerin üstünde cıva,
kadmiyum ya da kurşun içerdiğini gösterir. Piller doğru şekilde
atılmazsa, bu maddeler insan sağlığı ya da çevre için zararlı olabilir.
Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanımını
teşvik etmek için, lütfen pilleri diğer atık türlerinden ayırın ve
bunları yerel ücretsiz pil geri dönüşüm sisteminiz aracılığıyla geri
dönüştürün.
Ev kullanıcıları, bu ürünü satın aldıkları satıcıyla veya yerel devlet
dairesiyle görüşüp geri dönüşümü çevre açısından güvenli bir şekilde
gerçekleştirebilmek için bu öğeyi nereden ve nasıl alabileceklerine
ilişkin ayrıntıları konuşmalıdır.
İş kullanıcıları, tedarikçileriyle iletişim kurmalı ve satın alma
sözleşmesinin şartlarını ve koşullarını kontrol etmelidir.
Bu ürün, diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.
Bu ürünün ortalama yaşam süresi 7 yıl, garanti suresi 2 yildir.
Uretici Firma
Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.No. 198, Fangzhou
Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province, 215021, ChinaTel:
+86-0512-6253-8988 www.samsung.com/tr
Ithalatci Firma
Samsung Electronics Istanbul Paz. Ve Tic. Ltd. Sti
Adres : FLATOFIS ISTANBUL IS MERKEZI OTAKCILAR
CAD. NO:78 KAT:3 NO:B3
EYUP 34050 ISTANBUL TURKIYE
Tel : +90 212 467 0600
www.samsung.com.tr
Ürün özellikleri
Bölüm 6.
Ek
Sistem özellikleri, modellere göre değişebilir.
Ayrıntılı Sistem özellikleri için, ürün kataloguna bakın.
Intel Dual-Core i3/i5/i7 İşlemci
CPU (İsteğe bağlı)
Intel Pentium/Celeron İşlemci
AMD Dual Core İşlemci
Ana Bellek
(İsteğe bağlı)
Bellek türü: DDR3 2 SODIMM,
DDR3L 2 SODIMM
Intel HM70
Ana Yonga Takımı
(İsteğe bağlı)
Nem: %
5~90 (depolama için),
%20~80 (çalışırken)
AC/DC Anma Değeri
(İsteğe bağlı)
Giriş) 100-240VAC, 50/60Hz,
PC Anma Değeri
(İsteğe bağlı)
9VDC 2.1A (40W) /
1
19VDC 3.16A (60W)
Çıkış) 19VDC 2.1A, 19VDC 3.16A
Intel HM77
Intel NM70
SSD
7mmH SATA HDD
9.5mmH SATA HDD
Intel HD Graphics (Dahili)
Intel HD Graphics 3000 (Dahili)
Intel HD Graphics 4000 (Dahili)
Grafikler
(İsteğe bağlı)
Sıcaklık: -5~40°C (depolama için),
10~35°C (çalışırken)
Intel HM75
AMD A68M
Depolama Aygıtı
(İsteğe bağlı)
Çalıştırma Ortamı
127
NVIDIA GeForce 710M (Optimus)
AMD Radeon HD 7340 (Dahili)
AMD Radeon HD 7310 (Dahili)
AMD Radeon HD 8570M (PowerXpress)
AMD Radeon HD 8750M (PowerXpress)
•• İsteğe bağlı bileşenler, bilgisayar modeline bağlı olarak
sağlanmayabilir veya farklı bileşenler sağlanabilir.
•• Sistem belirtimleri herhangi bir uyarıda bulunulmaksızın
değiştirilebilir.
•• Recovery programının yüklü olduğu bilgisayarın sabit disk
sürücüsü kapasitesi, ürün özelliklerindekinden daha küçük
bir değerde gösterilir.
•• Windows’un kullanabileceği bellek boyutu mevcut belleğin
gerçek boyutundan daha küçük olabilir.
Ürün özellikleri
Tescilli Ticari Markalar
Bölüm 6.
Ek
ENERGY STAR® Ortağı
Bir ENERGY STAR® Ortağı olarak SAMSUNG, bu ürünün
enerji etkililiği bakımından ENERGY STAR® yönergelerini
karşıladığını belirlemiştir.
Samsung, Samsung Co., Ltd.’nin tescilli ticari markasıdır.
Intel, Pentium/Dual-Core/Quad-Core, Intel Corporation’ın tescilli
ticari markalarıdır.
AMD, Dual-Core/Quad-Core, AMD Corporation’ın tescilli ticari
markalarıdır.
Microsoft, MS-DOS ve Windows, Microsoft Corporation’ın tescilli
ticari markalarıdır.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface,
and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
Burada sözü edilen diğer tüm ürün veya şirket adları, ilgili
şirketlerin tescilli ticari markalarıdı.
128
HDMI
Terimler Sözlüğü
Bölüm 6.
Ek
129
Terimler sözlüğünde, bu Kullanıcı Kılavuzunda kullanılan terminolojiler listelenmektedir. Bunların dışındaki terminolojiler için Windows
Yardımı’na bakın.
Yedekleme
Aygıt Yöneticisi
Mevcut verileri, daha sonra gerekli olması durumunda geri
yüklemek için bir kaydetme yöntemi. Yedekleme, veriler veya
bilgisayar zarar gördüğünde, bilgisayar verilerini geri yüklemenin
bir yoludur.
Bilgisayar aygıtlarını yönetmek için kullanılan bir yönetim aracıdır.
Aygıt Yöneticisi’ni kullanarak donanım ekleyebilir/kaldırabilir veya
bir aygıt sürücüsünü güncelleştirebilirsiniz.
Şarj edilebilir USB
Bu ağ yöneticileri tarafından ağ üzerindeki kullanıcılara otomatik
olarak IP adresi atama anlamına gelir.
Bu program, sistem güç tasarruf modunda, hazırda bekleme
modunda olduğunda veya kapalı olduğunda belirli bir USB bağlantı
noktasına güç tedarik edilmesini sağlar.
İstemci
Bu, bir sunucunun sağladığı paylaşılan ağ kaynağını kullanan bir
bilgisayardır.
DDR SDRAM
(Çift Veri Hızlı Eşzamanlı Dinamik Rasgele Erişimli Bellek)
DRAM, hücreleri düşük maliyetli bir kapasitör ve transistörden
oluşan bir bellek türüdür. SDRAM, saati dış CPU saatiyle eşitlenerek
performansı geliştirilen bir bellek türüdür. DDR SDRAM,
performansı, SDRAM’in çalışma hızı ikiye katlanarak geliştirilen
ve günümüzde yaygın bir şekilde kullanılan bir bellek türüdür. Bu
bilgisayarda DDR SDRAM kullanılmıştır.
DHCP (Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü)
Direct X
Windows uygulama programlarının, donanım aygıtlarını çok yüksek
hızda erişebilmeleri için geliştirilen bir uygulama arabirimidir.
Oyunlar için yüksek kaliteli video görüntüsü ve ses sağlamak için
grafik, bellek ve ses kartlarının çok hızlı çalışması gerektiğinden,
Direct X, uygulamalar ve donanım aygıtları arasında daha hızlı
denetim ve etkileşim sağlar. Direct X’in kullanılmasıyla, Windows’un
çoklu ortam performansı önemli bir biçimde gelişmiştir.
Sürücü
Donanım ve işletim sistemi arasında etkileşim kuran yazılım. Bir
işletim sistemi donanım bilgilerini bilir ve donanımı denetler. Genel
olarak, bir sürücü ilgili donanım aygıtıyla birlikte sağlanır.
D-sub (D-sub minyatür)
Bu genel CRT monitörünü ve bilgisayarı bağlayan kablodur. Analog
video çıkışı bu kablo sayesinde sağlanır.
Terimler Sözlüğü
Bölüm 6.
Ek
130
DVD (Dijital Çok Yönlü Disk)
LAN (Yerel Ağ)
DVD, CD’nin (kompakt disk) yerini alması için geliştirilmiştir. Diskin
şekli ve boyutu CD ile aynı olsa da, bir CD’nin kapasitesi 600MB iken
bir DVD’nin kapasitesi en az 4,7GB’dir. DVD videosu, VHS (analog)
videodan farklı olarak dijitaldir ve MPEG2 sıkıştırmasını ve dijital sesi
destekler. DVD oynatmak için bir DVD sürücüsü gerekir.
Bir iç ağı veya Intranet’i, bir doğrulama prosedürü aracılığıyla dış
ağlardan korumak için kullanılan bir güvenlik sistemidir.
Bir yerel alanda (örn. bir binada) bilgisayarları, yazıcıları ve diğer
aygıtları bağlayan bir iletişim ağıdır. LAN, bağlı tüm aygıtların,
ağdaki diğer aygıtlarla etkileşimli olarak çalışmasını sağlar. Mevcut
LAN, 1980’lerin başında geliştirilen Ethernet medya erişim denetimi
yöntemini kullanır. Bir Ethernet’e bağlanmak için bir LAN kartı
adı verilen bir ağ kartı, Ethernet kartı veya ağ arabirimi kartı
gerekir. Bilgisayarlar arasında veri değiş tokuşu gerçekleştirmek
için donanım ekipmanının yanı sıra bir protokol kullanılmalıdır.
Windows Vista, varsayılan protokol olarak TCP/IP’yi kullanır.
HDMI
LCD (Sıvı Kristal Görünü Birimi)
Bu bir sinyal kablosu üzerinden video ve ses sinyallerini ileten bir
dijital video / ses arayüzü belirtimidir.
Pasif Matris ve Aktif Matris LCD türleri vardır. Bu bilgisayar, TFT LCD
adı verilen Aktif Matris türü LCD kullanır. LCD’de, bir CRT’den farklı
olarak katot ışınlı tüp yerine transistörler kullanıldığından, boyutları
ince olabilir. Ayrıca, yanıp sönmediği için göz yorgunluğunu azaltır.
Güvenlik Duvarı
Hazırda Bekleme Modu
Bellekteki tüm verilerin sabit diske kaydedildiği ve CPU ile sabit
diskin kapatıldığı bir güç modudur. Hazırda Bekleme Modu
iptal edilirken, çalışmakta olan tüm uygulama programları son
durumlarına geri yüklenir.
Simge
Bu, kullanıcıların kullanabileceği bir dosyayı gösteren küçük bir
resimdir.
IEEE802.XX
Bu XX adı verilen LAN bağlantı yöntemi için 802 IEEE komitesi
tarafından geliştirilen bir belirtimler serisidir.
Ağ
Bir grup bilgisayarın ve aygıtların (örn. yazıcıların ve tarayıcıların) bir
iletişim bağlantısıyla bağlanmasıdır. Bir ağ küçük veya büyük olabilir
ve kablolarla kalıcı veya telefon hatları veya kablosuz bağlantılarla
geçici olarak bağlanabilir. En büyük ağ, dünya çapında bir ağ olan
Internet’tir.
Bildirim Alanı
Bu, ses düzeyi denetimi, güç seçenekleri ve zaman gibi program
simgelerinin yer aldığı, Görev Çubuğunun sağ alanını belirtir.
Terimler Sözlüğü
Bölüm 6.
Ek
131
Ağ Yöneticisi
Hızlı Başlatma
Ağ işlemlerini planlayan, yapılandıran ve yöneten bir kullanıcıdır.
Bazen, ağ yöneticisine sistem yöneticisi de denir.
Bu, bir tıklatmayla Internet Explorer gibi bir programı
başlatmak veya Windows Masaüstünü görüntülemek üzere
yapılandırılabileceğiniz bir araç çubuğunu belirtir. Görev
Çubuğunun hızlı başlatma alanına istediğiniz simgeyi ekleyebilir ve
sık kullanılan bir programı, ilgili simgeyi tıklatarak başlatabilirsiniz.
Bölüm
Bu bir sabit disk sürücüsü saklama alanının bölüm olarak bilinen
ayrı veri alanlarına bölünmesi işlemine veya eylemine verilen addır.
100 GB’lik bir sabit disk sürücüsü 2 x 50 GB’lik bölümlere ayrılır, sabit
disk sürücüsü 2 sabit disk sürücüsü varmış gibi kullanılır.
SDHC (Güvenli Dijital Yüksek Kapasite) kartı
Bu 2GB bit üzerini destekleyen bir SD kart uzantısıdır.
PCMCIA(Kişisel Bilgisayar Bellek Kartı Uluslararası Derneği) kartı
Sunucu
Bu dizüstü bilgisayar gibi mobil bilgisayarlar için genişletilmiş
kart yuvası belirtimidir. Yalnızca bir bellek değil, cihazın sabit disk
sürücüleri, LAN kartları vb. gibi pek çok çevrebirimleri bu kart
yuvasına bağlanabilir.
Genelde sunucu, ağ kullanıcılarına paylaşılan kaynaklar sağlayan bir
bilgisayardır.
Protokol
Protokol birbirleriyle bir ağ üzerinde iletişim kurmak için
bilgisayarlar tarafından kullanılan bir kurallar serisidir. Protokol
bilgisayar son noktaları arasında bağlantıyı, iletişimi ve veri
aktarımını kontrol eden veya gerçekleştiren bir düzen veya
standarttır. Veri iletim yordamlarını ve daha etkili ağ işlevleri için
iletim ortamını tanımlar.
Paylaş
Bu, klasör veya yazıcı gibi bir bilgisayar kaynağını diğer kullanıcıların
da kullanabilmesi için ayarlamayı belirtir.
Paylaşılan Klasör
Ağdaki diğer kullanıcılar tarafından kullanılabilecek bir klasördür.
Uyku Modu
Bilgisayarlar kullanılmadığında güç tüketiminden tasarruf sağlayan
bir güç modudur. Bilgisayar Uyku Modu’ndayken, bilgisayar
belleğindeki veriler sabit diske kaydedilmez. Bilgisayar kapatılırsa,
bellekteki veriler kaybolur.
Terimler Sözlüğü
Sistem Dosyası
Sistem Dosyaları, Windows işletim sistemi tarafından okunan
ve kullanılan dosyaları belirtir. Genel olarak, sistem dosyaları
silinmemeli veya taşınmamalıdır.
TCP/IPv4
Bu 4 baytlık (32 bit) adres sistemi bir nokta ile tek bir bayta (8 bit)
ayrılmıştır ve her bir bayt ondalık bir sayı olarak temsil edilir.
USB (Evrensel Seri Yol)
Bu terim, Seri ve PS/2 gibi geleneksel arabirim standartlarının yerini
almak üzere geliştirilmiş bir seri arabirim standardını belirtir. Veri
iletim özellikleri, bir bilgisayarı çevrebirim aygıtlarına bağlamak için
kullanılan arayüz standartlarından birisidir. Bu özellikler USB 1.0, 1.1,
2.0 ve 3.0’ı içerir.
AV aygıtı, ikincil HDD veya CD-RW gibi yüksek veri hızları gerektiren
çevrebirim aygıtlarını desteklemek için uygundur. Sürüm ne kadar
yüksek olursa (örn. USB 3.0), o kadar yüksek veri hızı sağlanır.
Windows Media Player
Windows içinde bulunan bir çoklu ortam programıdır. Bu programı
kullanarak, medya dosyalarını oynatabilir, bir ses CD’si oluşturabilir,
radyo yayınlarını dinleyebilir, medya dosyalarını arayabilir ve
yönetebilir ve dosyaları taşınabilir bir aygıta kopyalayabilirsiniz.
Bölüm 6.
Ek
132
Uluslararası Samsung Garantisi
Genel
Koşullar
Samsung Taşınabilir Bilgisayarınıza garanti servisinin verilmesi
gerektiği ve bu bilgisayarın satın alındığı asıl ülkenin dışında
bulunuyor olmanız durumunda aşağıdaki listede yazılan ülkelerde
bulunan yerel Samsung birimleri size 1 (bir) yıl süre ile garanti servisi
(hizmet ya da yedek parça) sunabilecektir.
Garanti servis kural ve koşulları ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir.
Alınacak herhangi bir garanti servisi Samsung Taşınabilir
Bilgisayar Sınırlı Garanti kural ve koşullarına uyumlu olacaktır.
Parçaların tamirinin gerektiği durumlarda satış ülkesinin dışında
gerçekleştirilecek Garanti Servisi süresi uzayabilir.
Uluslararası garanti servisi nasıl alınır?
Aşağıdaki listede yazılı olan ülkeler dışındaki bir ülkeden talep
edilen uluslararası garanti servisi için Müşteri, Samsung Taşınabilir
Bilgisayarını Samsung Yardım Hattında tavsiye edildiği şekilde en
yakın Uluslararası Garanti Merkezine teslimi ile sorumludur. Müşteri
her türlü gönderi, gümrük, ithalat ve ihracat masrafından sorumlu
olacaktır. Samsung yalnızca iade gönderi masrafını yüklenecektir.
Samsung ürününün gönderi usulü Samsung tarafından belirlenir.
Samsung, uluslararası garanti merkezine yapılan taşıma sırasında
yolda ortaya çıkabilecek herhangi bir hasardan sorumlu olmayacaktır.
Taşıma sırasında oluşacak herhangi bir hasarla ilgili talepler taşımayı
gerçekleştiren tarafa yönlendirilecektir.
Uluslararası servis alma ihtiyacı duyan tüketiciler aşağıdaki aşamaları
takip etmek durumundadır:
1. Müşteri, müşterinin bulundugu yerdeki Samsung irtibat
merkezi ile temas kurmalıdır.
2. İrtibat merkezi “sorun tespiti” uygulayacaktır. Parçanın tamir
edilmesi gerektiğinin tespit edilmesi durumunda da irtibat
merkezi servisi ayarlayacaktır.
3. Müşteri, Samsung ürününü satın alım belgesi ile birlikte her
türlü dış bilgisayar donanım ve basılı malzemesi de dahil olmak
üzere yetkili bir Samsung servis merkezine iade etmelidir.
Bazı ülkeler Samsung Taşınabilir Bilgisayarlarının bir Samsung
Yetkili Servis Merkezine bırakılması yönünde müşterilerilerine izin
verirken, bazı ülkeler de bu ürünün yalnızca kargo ile kendilerine
gönderilmesine izin verdiklerinden lütfen bu hususu not ediniz.
Rev.3.3
Notebook Uluslararası Garanti ve Servis Noktaları
(“SAMSUNG NOTE PC Uluslararası Garanti ve Servis Bilgisi”)
BÖLGE
Amerika
A.B.D.
SAMSUNG NOTE PC Uluslararası
Garanti ve Servis Bilgisi
: 1-800-SAMSUNG (726-7864)
SAMSUNG NOTE PC Uluslararası
Garanti ve Servis Bilgisi
BÖLGE
Amerika
Guatemala
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/us
Arjantin
: 0800-333-3733
Honduras
: 800-10-7260
Meksika
: 0800-124-421, 4004-0000
Panama
Kanada
 : 1-800-SAMSUNG (726-7864)
1-905-696-9011(Toronto) /
1-604-273-0680 (Vancouver)
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/ca_fr
: 800-SAMSUNG (726-7864)
From mobile 02-482 82 00
www.samsung.com/cl
Kosta Rika
Ekvador
Peru
: 0 800 777 08
www.samsung.com/pe
Dominik
Cum.
: 1-800-751-2676
Uruguay
: 000 405 437 33
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/ar
Venezuela
: 0 800 100 5303
www.samsung.com/latin
Jamaika
: 1-800-234-7267
www.samsung.com/latin_en
: 800-6225
www.samsung.com/latin
: 009 800 542 0001
www.samsung.com/ar
: 1-800-10-7267
wwww.samsung.com/latin
El Salvador
Paraguay
: 0-800-507-7267
www.samsung.com/latin
: 800 7267
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/br
Kanada
: 1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/cl
Brezilya
: 800-7919267
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/ar
Bolivya
: 1 800 299 0013
Nikaragua
: 00-1800-5077267
www.samsung.com/latin
Notebook Uluslararası Garanti ve Servis Noktaları
(“SAMSUNG NOTE PC Uluslararası Garanti ve Servis Bilgisi”)
BÖLGE
Avrupa
Austria
SAMSUNG NOTE PC Uluslararası
Garanti ve Servis Bilgisi
: 0810-SAMSUNG (726-7864) (€0,07/min)
SAMSUNG NOTE PC Uluslararası
Garanti ve Servis Bilgisi
BÖLGE
Avrupa
İrlanda
www.samsung.com/at
Belçika
: 02 201 24 18
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
Çek Cum.
: 800 SAMSUNG (726786)
www.samsung.com/cz
Danimarka
: 70 70 19 70
www.samsung.com/dk
Estonya
: 800 7267
www.samsung.com/ee
Finlandiya
Fransa
: 030-6227 515
www.samsung.com/fi
: 01 48 63 00 00
www.samsung.com/ie
İtalya
: 01805-SAMSUNG (726-7864) (€0,14/min)
Letonya
: 80111-SAMSUNG (80111 726 7864)
Litvanya
Macaristan
: 06 80-SAMSUNG (06 80 726 7864)
www.samsung.com/hu
: 8800-77777
www.samsung.com/lt
Hollanda
: 0900-SAMSUNG (726-7864) (€0,10/min)
www.samsung.com/nl
Norveç
: 815-56 480
www.samsung.com/no
Polonya
: 0801-1-SAMSUNG (172-678),
Portekiz
: 808 20 7267
+48 22 607-93-33
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
Slovakya
www.samsung.com/gr
Güney Kıbrıs : 80094000
www.samsung.com/gr
: 8000-7267
www.samsung.com/lv
www.samsung.de
Yunanistan
: 800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/it
www.samsung.com/fr
Almanya
: 0818 717100
: 0800-SAMSUNG (0800-726786)
www.samsung.com/sk
Slovenya
: 080-MYSAMSUNG (080-69 726 78 64)
www.samsung.si
Notebook Uluslararası Garanti ve Servis Noktaları
(“SAMSUNG NOTE PC Uluslararası Garanti ve Servis Bilgisi”)
SAMSUNG NOTE PC Uluslararası
Garanti ve Servis Bilgisi
BÖLGE
Avrupa
İspanya
İsveç
: 902-1-SAMSUNG (726 78)
902 101131 (TMN) /
902 101132 (Vodafone) /
902 101133 (Optimus)
www.samsung.com/es
: 0771-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/se
İsviçre
: 0848-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/ch (Deutsch)
www.samsung.com/ch_fr (French)
Romanya
Bulgaristan
Hırvatistan
021 206 0110
www.samsung.com/ro
: 07001 33 11
: 0700-SAMSUNG (0700 726 7864)
www.samsung.com/rs
: 062-SAMSUNG (062 726 786)
www.samsung.com/hr
Türkiye
: 444 77 11
www.samsung.com/tr
İngiltere
CIS/
Gürcistan
Ermenistan
: 0845-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/uk
SAMSUNG NOTE PC Uluslararası
Garanti ve Servis Bilgisi
: 0 800 05 555
www.samsung.com/kz_ru
Azerbaycan
: 0 88 555 55 55
www.samsung.com/kz_ru
Beyaz Rusya : 8 10 800 500 55 500
www.samsung.com/ru
Gürcistan
: 0 800 555 555
www.samsung.com/kz_ru
Kazakistan
: 08010-SAMSUNG (08010 726 7864),
www.samsung.com/bg
Sırbistan
BÖLGE
: 8 10 800 500 55 500 (GSM:7799)
www.samsung.com/kz_ru
Kırgızistan
: 00 800 500 55 500
www.samsung.com/kz_ru
Moldova
: 0 800 614 40
www.samsung.com/ua_ru
Rusya
: 8 800 555 55 55
www.samsung.com/ru
Tacikistan
: 8 10 800 500 55 500
www.samsung.com/kz_ru
Ukrayna
: 0 800 502 000
www.samsung.com/uawww.samsung.com/ua_ru
Özbekistan
: 8 10 800 500 55 500
www.samsung.com/kz_ru
Notebook Uluslararası Garanti ve Servis Noktaları
(“SAMSUNG NOTE PC Uluslararası Garanti ve Servis Bilgisi”)
SAMSUNG NOTE PC Uluslararası
Garanti ve Servis Bilgisi
BÖLGE
Asya
G. Kore/
Japonya
China
: 82 1588 3366 (Korea)
0034-800-40-3366 (Japan)
ww.samsung.com/sec
w
: 400-810-5858
www.samsung.com/cn
Tayvan
: 0800-329-999
www.samsung.com/tw
Hong Kong
: 3698-4698
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/hk_en
India
: 1-800-3000-8282 / 1800 266 8282
BÖLGE
Asya
Philippines
Singapur
: 0-800-112-8888 / 021 5699 7777
Tayland
: 0800-222-73 / +9626 5777444
: 9200 21230
Viyetnam
: 01- 484 - 999
www.samsung.com/ae
Malaysia
: 1800-88-9999
www.samsung.com/my
: 1800-29-3232 / (02) 689 3232
: 1800-588-889 / 848 3821 3213 (Viettel)
www.samsung.com/vn
Suriye
: 18252273
www.samsung.com/levant
Umman
: 800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/ae
Kuveyt
www.samsung.com.sa
Lebanon
: 1-800-SAMSUNG (726-7864)
Birleşik Arap : 800-SAMSUNG (726-7864)
Emirlikleri www.samsung.com/ae
www.samsung.com/ae
K.S.A
1-800-37267864 (DIGITAL) /
1-800-87267864 (GLOBE)
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/th
www.samsung.com/id
Ürdün
: (02) 580-5777 / 1-800-10-7267864 (PLDT)
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/in
Indonesia
SAMSUNG NOTE PC Uluslararası
Garanti ve Servis Bilgisi
: 183-2255
www.samsung.com/ae
Bahreyn
: 8000-4726
www.samsung.com/ae
Notebook Uluslararası Garanti ve Servis Noktaları
(“SAMSUNG NOTE PC Uluslararası Garanti ve Servis Bilgisi”)
SAMSUNG NOTE PC Uluslararası
Garanti ve Servis Bilgisi
BÖLGE
Okyanusya
Avustralya
: 1300 362 603
www.samsung.com/au
Yeni Zelanda : 00800 SAMSUNG(0800 726 786)
www.samsung.com/nz
Afrika
Mısır
: 0 80000 726786
www.samsung.com/ae
Fas
: 5080 100 2255
www.samsung.com/africa_fr
Güney
Afrika
: 0860-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/za
* Detaylar için http://www.samsungcomputer.com
Download PDF

advertising