Samsung | SAMSUNG ST500 | Samsung ST500 Kullanım kılavuzu

Bu kullanım kılavuzunda kameranızın
kullanımıyla ilgili ayrıntılı açıklamalar
bulunmaktadır. Lütfen öncelikle bu
kılavuzun tamamını okuyun.
Ä Bir başlığı tıklatın
Sıkça sorulan sorular
Hızlı başvuru
User Manual
ST500
İçindekiler
Temel işlevler
Gelişmiş işlevler
Çekim seçenekleri
Oynatma/Düzenleme
Ekler
Dizin
Sağlık ve Güvenlik Bilgileri
Tehlikeli durumlardan sakınmak ve kameranızdan en iyi performansı elde etmek için aşağıdaki uyarılara her zaman uyun.
Öznenin gözlerinin zarar görmemesine dikkat edin
Uyarı—kendinizi veya başkalarını yaralamanıza neden
olabilecek durumlar
Flaşı insanlara veya hayvanlara yakın mesafede (1 m/3 ft'ten
daha yakın) kullanmayın. Flaşı öznenin gözüne çok yakın tutarak
kullanmak geçici veya kalıcı hasarlara neden olabilir.
Dikkat—kameranızın veya diğer cihazların zarar görmesine
neden olabilecek durumlar
Pilleri ve şarj cihazlarını kullanırken veya atarken dikkatli
olun
Not—notlar, kullanımla ilgili ipuçları ve ek bilgiler
● Yalnızca Samsung tarafından onaylanan pilleri ve şarj
cihazlarını kullanın. Uyumsuz pil veya şarj cihazı kullanılması
ciddi yaralanmalara veya kameranızın zarar görmesine neden
olabilir.
● Pilleri asla ateşe atmayın. Kullanılmış pilleri atarken tüm yerel
düzenlemelere uyun.
● Pilleri veya kameraları asla mikrodalga fırın, ocak, radyatör veya
soba gibi ısıtıcıların içine ya da üzerine koymayın. Piller fazla
ısınırsa patlayabilir.
Güvenlik Uyarıları
Kameranızı yanıcı veya patlayıcı gazların veya sıvıların
yakınında kullanmayın
Kameranızı benzin, yakıt veya yanıcı kimyasal maddelerin
yakınında kullanmayın. Yanıcı sıvı, gaz veya patlayıcı malzemeleri
kamera veya aksesuarlarıyla aynı bölmede saklamayın veya
taşımayın.
Güvenlik Önlemleri
Kameranızı küçük çocuklardan ve evcil hayvanlardan
uzak tutun
Kameranızı dikkatli ve makul bir şekilde kullanın ve
saklayın
Kameranızı ve tüm aksesuarlarını küçük çocukların ve hayvanların
erişmeyeceği yerde bulundurun. Küçük parçalar çiğnenebilir veya
yutulursa ciddi yaramalara neden olabilir. Hareketli parçalar ve
aksesuarlar da fiziksel tehlike arz edebilir.
● Kameranızın ıslanmamasına dikkat edin; sıvılar kameraya ciddi
hasar verebilir. Kameranızı ıslak elle kullanmayın. Kameranızın
su yüzünden zarar görmesi, üretici garantisini geçersiz kılar.
1
Sağlık ve Güvenlik Bilgileri
● Kamerayı uzun süre doğrudan güneş ışığına veya yüksek
sıcaklıklara maruz bırakmayın. Güneş ışığına veya yüksek
sıcaklıklara uzun süre maruz kalması kameranızın iç
bileşenlerinin kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
● Kameranın içindeki hareketli parçaların ve iç bileşenlerin
zarar görmemesi için kameranızı tozlu, kirli, nemli veya iyi
havalandırılmamış yerlerde kullanmayın ve saklamayın.
● Kamerayı uzun süre kullanmadan saklayacaksanız içindeki
pilleri çıkarın. İçindeki pillerde akma olabilir veya zamanla
paslanarak kameranıza önemli hasar verebilir.
● Kameranızı kumsal veya benzeri yerlerde kullanırken kuma ve
kire karşı koruyun.
● Kameranızı ve monitörünü darbelere, sert kullanıma ve aşırı
titreşime karşı koruyun, aksi takdirde ciddi zarar görebilirler.
● Kabloları veya adaptörleri bağlarken ve pilleri veya hafıza
kartlarını takarken dikkatli olun. Bağlantıları zorlamak, kabloları
doğru takmamak veya pilleri ve hafıza kartlarını yanlış takmak
bağlantı noktalarına, girişlere ve aksesuarlara zarar verebilir.
● Kameranın hiçbir bölümüne, yuvasına veya erişim noktasına
herhangi bir yabancı nesne sokmayın. Hatalı kullanımdan
kaynaklanan hasarlar garantiniz tarafından kapsanmayabilir.
Pilleri, şarj cihazlarını ve hafıza kartlarını koruyun
● Pilleri veya hafıza kartlarını çok düşük veya çok yüksek
sıcaklıklara maruz bırakmayın (0º C/32º F'den düşük veya
40º C/104º F'den yüksek). Çok düşük veya çok yüksek
sıcaklıklar pillerin şarj kapasitesini düşürebilir ve hafıza
kartlarının doğru çalışmamasına neden olabilir.
● Pillerin metal nesnelere temas etmemesine dikkat edin, aksi
taktirde bu durum + ve - uçları arasında bağlantı oluşmasına ve
pilde geçici veya kalıcı hasara neden olabilir.
● Hafıza kartlarının sıvı, kir veya yabancı maddelerle temas
etmemesine dikkat edin. Hafıza kartı kirlenirse, kartı kameranıza
takmadan önce yumuşak bir bezle temizleyin.
● Bellek kartı yuvasına sıvı, kir veya yabancı madde kaçmamasını
sağlayın. Aksi halde kamera çalışmayabilir.
● Kameranıza hafıza kartı takıp çıkarırken kameranızı kapatın.
● Hafıza kartlarını eğmeyin, düşürmeyin, üzerine ağır cisimler
koymayın veya bastırmayın.
● Başka kameralarda veya bilgisayarda formatlanmış hafıza
kartlarını kullanmayın. Hafıza kartını kameranızda tekrar
formatlayın.
● Asla hasarlı şarj cihazı, pil veya hafıza kartı kullanmayın.
2
Sağlık ve Güvenlik Bilgileri
Pil ve şarj cihazı için maksimum kullanım süresi sağlayın
Yalnızca, Samsung tarafından onaylanan aksesuarları
kullanın
● Pillerin fazla şarj edilmesi pil ömrünü kısaltabilir. Şarj
tamamlandıktan sonra kabloyu kameradan çıkarın.
● Kullanılmayan piller zaman için de boşalır ve kullanmadan önce
tekrar şarj edilmeleri gerekir.
● Kullanmadığınız zamanlarda şarj cihazlarını güç kaynağından
çıkarın.
● Pilleri yalnızca amaçlarına uygun olarak kullanın.
Uyumsuz aksesuarların kullanılması kameranıza zarar verebilir,
yaralanmalara neden olabilir veya garantinizi geçersiz kılabilir.
Kameranızın merceğini koruyun.
● Merceği doğrudan güneş ışığına tutmayın; aksi takdirde
görüntü sensöründe renk bozulması olabilir veya sensör doğru
çalışmayabilir.
● Merceğinizi parmak izi veya çizilmelere karşı koruyun.
Merceğinizi yumuşak, temiz, havsız bir mercek beziyle
temizleyin.
Kamerayı nemli ortamlarda kullanırken dikkatli olun
Kamerayı soğuk bir ortamdan sıcak ve nemli bir ortama
geçirdiğinizde, hassas elektronik devrelerinde ve hafıza kartında
yoğuşma olabilir. Bu durumda, kamerayı kullanmadan önce tüm
nemin buharlaşması için en az 1 saat bekleyin.
Önemli Kullanım Bilgileri
Kullanmadan önce kameranın doğru çalışıp çalışmadığını
kontrol edin
Kameranıza yalnızca yetkili personelin servis sağlamasına
izin verin.
Üretici kameranın hatalı çalışmasından veya doğru
kullanılmamasından kaynaklanabilecek hiçbir dosya kaybı veya
zarardan sorumlu tutulamaz.
Yetkili olmayan kişilerin kameraya servis yapmasına izin vermeyin
veya kameraya kendiniz servis yapmaya çalışmayın. Yetkili
olmayan kişilerin servis yapmasından kaynaklanacak her tür zarar
garanti kapsamınızın dışındadır.
3
Bu kullanım kılavuzunun yapısı
Temel işlevler
©2009 SAMSUNG DIGITAL IMAGING CO., LTD.
11
Kameranızın yerleşimini, simgeleri ve çekimle ilgili temel
işlevleri öğrenin.
Kameranın teknik özellikleri veya bu kılavuzun içeriği
kamera işlevlerinin yükseltilmesi nedeniyle önceden haber
verilmeden değiştirilebilir.
Gelişmiş işlevler
30
Mod seçerek fotoğraf çekmeyi ve video veya sesli not
kaydetmeyi öğrenin.
Telif hakkı bilgileri
Çekim seçenekleri
● Microsoft Windows ve Windows logosu, Microsoft
Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.
● Mac, Apple Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.
Çekim modunda kullanabileceğiniz seçenekler hakkında
bilgi edinin.
Oynatma/Düzenleme
40
62
Fotoğrafları, videoları veya sesli notları oynatmayı ve
fotoğrafları veya videoları düzenlemeyi öğrenin. Bu
bölümde ayrıca, kameranızı fotoğraf yazıcınıza, TV'ye
veya HDTV'ye nasıl bağlayacağınızı da öğreneceksiniz.
Ekler
Ayarlar, hata mesajları, teknik özellikler ve bakımla ilgili
ipuçlarına bakın.
4
88
Bu kılavuzda kullanılan gösterimler
Bu kılavuzda kullanılan simgeler
Çekim modu
Gösterge
Akıllı Otomatik
S
Simge
Ek Bilgi
İşlev
Otomatik
a
Güvenlik uyarıları ve önlemler
Program
p
Sahne
s
DUAL IS
d
Video klip
v
[ ]
Kamera düğmeleri; örneğin: [Deklanşör] (deklanşör
düğmesini gösterir)
( )
İlgili bilgilerin bulunduğu sayfa numarası
“
Bir adımı gerçekleştirmek için seçmeniz gereken
seçeneklerin veya menülerin sırası; örneğin: Şu seçeneği
(> ve arkasından şu seçeneği
belirleyin: > “
)
seçeceğiniz anlamına gelir:
*
Ek açıklama
Çekim modu simgeleri
Bu simgeler ilgili modlarda kullanılabilen bir işlevi gösterir. s
modu işlevleri tüm sahneler için desteklemeyebilir.
örn.)
Program, DUAL
IS ve Video
klip modlarında
kullanılabilir
Bu kılavuzda kullanılan kısaltmalar
5
Kısaltma
Açıklama
ACB
Otomatik Kontrast Dengesi
AEB
Otomatik Poz Tarama
AF
Otomatik Odak
DIS
Dijital Görüntü Sabitleme
DPOF
Digital Print Order Format (Dijital Baskı Siparişi Formatı)
EV
Poz Değeri
OIS
Optik Görüntü Sabitleme
WB
Beyaz Dengesi
Bu kılavuzda kullanılan ifadeler
Deklanşöre basma
Pozlama (Parlaklık)
● [Deklanşör] düğmesine yarım basma: deklanşöre yarım basın
● [Deklanşör] düğmesine basma: deklanşöre tam olarak basın
Kameranıza giren ışık miktarı pozlamayı belirler. Pozlamayı
deklanşör hızı, açıklık değeri ve ISO hızıyla değiştirebilirsiniz.
Pozlamayı değiştirdiğinizde, fotoğraflarınız daha karanlık veya
daha aydınlık olur.
[Deklanşör] düğmesine
yarım basma
[Deklanşör] düğmesine basma
Normal pozlama
Özne, arka plan ve kompozisyon
● Özne: bir kişi, hayvan veya nesne gibi sahne içindeki ana konu
● Arka plan: öznenin etrafındaki nesneler
● Kompozisyon: özne ve arka planın birleşimi
Özne
Kompozisyon
Arka plan
6
Fazla pozlama (çok parlak)
Sıkça sorulan sorular
Sıkça sorulan soruların yanıtlarını alabilirsiniz. Çekim seçeneklerini ayarlayarak sorunları çözebilirsiniz.
Öznenin gözleri kırmızı
görünüyor.
Bunun nedeni kamera flaşının yansımasıdır.
Kirmizi göz veya
Kir.göz düzel.. (sf. 45)
● Flaş seçeneğini şu şekilde ayarlayın:
Düzenleme menüsünde Kir.göz düzel.. (sf. 77)
● Fotoğraf zaten çekilmişse şu seçeneği belirleyin:
Fotoğrafta tozlu
noktalar var.
Flaş kullanıldığında havada uçuşan toz parçacıkları da fotoğrafta görünebilir.
● Flaşı kapatın veya tozlu ortamda fotoğraf çekmeyin.
● ISO hız seçeneğini ayarlayın. (sf. 46)
Fotoğraflar bulanık
görünüyor.
Bunun nedeni fotoğrafın az ışık koşullarında çekilmesi veya kameranın doğru tutulmaması olabilir.
● d modunu kullanın. (sf. 36)
● Fotoğrafı çekilecek öznenin odaklanması için [Deklanşör] düğmesine yarım basın. (sf. 28)
Fotoğraflar gece çekimi Kamera daha fazla ışık almaya çalıştığında deklanşör hızı yavaşlar.
sırasında bulanık
Bu durum kameranın sabitlenmesini zorlaştırıp kameranın titremesine neden olabilir.
çıkıyor.
● Flaşı açın. (sf. 45)
● s modunda
Gece'yi seçin. (sf. 35)
● ISO hız seçeneğini ayarlayın. (sf. 46)
● Kameranızın titrememesi için üçayak kullanın.
Özneler arkadan gelen
ışık yüzünden karanlık
çıkıyor.
Işık kaynağı öznenin arkasındaysa veya aydınlık ve karanlık bölgeler arasında çok fazla kontrast varsa
nesne gölgeli çıkabilir.
● Güneşi karşınıza alarak çekim yapmaktan kaçının.
● s modunda
Aydinlatma'yı seçin. (sf. 32)
● Flaş seçeneğini şu şekilde ayarlayın: Doldur. (sf. 45)
● Otomatik Kontrast Dengesi (ACB) seçeneğini ayarlayın. (sf. 55)
● Pozlamayı ayarlayın. (sf. 54)
Nokta.
● Fotoğraf karesinin ortasında parlak bir özne varsa ölçüm seçeneğini şu şekilde ayarlayın:
(sf. 56)
7
Hızlı başvuru
İnsan fotoğrafları çekme
● s modu > Güzellik çekimi, Portre, Çocuk f 32
● Kirmizi göz, Kir.göz düzel. (kırmızı göz sorununu
giderme) f 45
● Yüz algilama f 50
Gece veya karanlık yerlerde çekim
yapma
● s modu > Gece, Şafak, Havai Fişek f 32
● Flaş seçenekleri f 45
● ISO hızı (ışığa hassasiyeti ayarlamak için) f 46
Hareketi fotoğraflama
● Sürekli, U. yüksek hiz f 59
Yazı, böcek veya çiçek fotoğrafı
çekme
Pozlamayı ayarlama (parlaklık)
●
●
●
●
●
ISO hızı (ışığa hassasiyeti ayarlamak için) f 46
EV (pozlamayı ayarlamak için) f 54
ACB (parlak arka planın önündeki özneler için) f 55
Ölçüm f 56
AEB (aynı sahnenin farklı poz değerlerine sahip 3
fotoğrafını çekmek için) f 59
Farklı efekt uygulama
● Fotoğraf stilleri (farklı tonlar uygulamak için) f 60
● Görüntüyü ayarlama (canlılık, netlik veya kontrastı
ayarlamak için) f 61
Kameranın titremesini azaltma
● Optik Görüntü Sabitleme (OIS) f 27
● d modu f 36
● s modu > Yakin Ç., Metin f 32
● Makro, Oto makro, Süper Makro (yakın fotoğraf çekmek
için) f 47
● Beyaz dengesi (renk tonunu değiştirmek için) f 57
8
● Akıllı Albüm'de dosyaları
kategorilere göre görüntüleme
f 66
● Hafıza kartındaki tüm
dosyaları silme f 68
● Dosyaları slayt gösterisi
olarak izleme f 70
● Dosyaları TV'de görüntüleme
f 79
● Kamerayı bir bilgisayara
bağlama f 80
● Sesi ve ses seviyesini
ayarlama f 90
● Ekran dilini değiştirme f 90
● Ekranın parlaklığını ayarlama
f 91
● Tarihi ve saati ayarlama f 91
● Hafıza kartını formatlama
f 91
● Sorun giderme f 99
İçindekiler
DUAL IS modunu kullanma ...................................................... 36
Program modunu kullanma ...................................................... 36
Kendi portrenizi çekme ............................................................. 37
Video kaydetme ........................................................................ 37
Sesli not kaydetme ................................................................... 39
Sesli not kaydetme ................................................................... 39
Bir fotoğrafa sesli not ekleme ................................................... 39
Temel işlevler ................................................................................. 11
Paketi açma ............................................................................. 12
Kamera düzeni ......................................................................... 13
Simgeler ................................................................................... 15
Pili ve hafıza kartını takma ....................................................... 16
Pili şarj etme ve kameranızı açma ........................................... 17
Pili şarj etme ............................................................................. 17
Kameranızı açma ..................................................................... 17
Başlangıç kurulumunu yapma ................................................. 18
Dokunmatik ekranı kullanma ................................................... 19
Bir çekim modu seçme ............................................................. 21
Hareket algılamayı kullanarak bir çekim modu seçme ............. 22
Çift ekranı ve sesi ayarlama ..................................................... 23
Ön ekranı ayarlama .................................................................. 23
Dokunmatik ekran için ekran türünü ayarlama ......................... 24
Dokunmatik titreşimi veya sesi ayarlama ................................. 24
Fotoğraf çekme ........................................................................ 25
Yakınlaştırma ............................................................................ 26
Kameranın titremesini azaltma (OIS) ....................................... 27
Daha net fotoğraflar elde etmek için ipuçları ........................... 28
Çekim seçenekleri ........................................................................ 40
Çözünürlük ve kalite seçme ..................................................... 41
Çözünürlük seçme .................................................................... 41
Görüntü kalitesini seçme .......................................................... 42
Zamanlayıcıyı kullanma ........................................................... 43
Karanlıkta çekim ....................................................................... 45
Gözlerin kırmızı görünmesini önleme ....................................... 45
Flaşı kullanma .......................................................................... 45
ISO hızını ayarlama .................................................................. 46
Kameranın odağını değiştirme ................................................. 47
Makro kullanma ........................................................................ 47
Otomatik odak kullanma ........................................................... 47
Akıllı dokunmatik odak kullanma .............................................. 48
Tek dokunuşla çekim özelliğini kullanma .................................. 49
Odak alanını ayarlama ............................................................. 49
Yüz algılama özelliğini kullanma .............................................. 50
Yüzleri algılama ........................................................................ 50
Gülümseme çekimi ................................................................... 51
Göz kırpmayı algılama .............................................................. 51
Akıllı yüz algılama özelliğini kullanma ....................................... 52
Yüzleri favori olarak kaydetme (Yıldızım) ................................. 53
Gelişmiş işlevler ............................................................................ 30
Çekim modları .......................................................................... 31
Akıllı Otomatik modu kullanma ................................................. 31
Sahne modunu kullanma .......................................................... 32
Güzellik Çekimi modunu kullanma ........................................... 33
Çerçeve kılavuzunu kullanma ................................................... 34
Çocuk modunu kullanma .......................................................... 34
Gece modunda pozlamayı ayarlama ........................................ 35
9
İçindekiler
Dosyaları bilgisayarınıza aktarma (Windows için) ................... 80
Dosyaları Intelli-studio'yu kullanarak aktarma .......................... 81
Kamerayı kaldırılabilir disk olarak bağlayarak
dosya aktarma .......................................................................... 83
Cihazın bağlantısını kesme (Windows XP için) ........................ 84
Dosyaları bilgisayarınıza aktarma (Mac için) ........................... 85
Fotoğrafları bir fotoğraf yazıcıda (PictBridge) yazdırma .......... 86
Parlaklığı ve rengi ayarlama .................................................... 54
Pozlamayı manüel ayarlama (EV) ............................................ 54
Arka ışığı dengeleme (ACB) ..................................................... 55
Ölçüm seçeneğini değiştirme ................................................... 56
Işık kaynağı seçme (Beyaz dengesi) ........................................ 57
Seri çekim modlarını kullanma ................................................. 59
Fotoğraflarınızı iyileştirme ........................................................ 60
Fotoğraf stilleri uygulama ......................................................... 60
Kendi RGB tonunuzu tanımlama .............................................. 60
Fotoğraflarınızı ayarlama .......................................................... 61
Ekler ................................................................................................. 88
Ayarlar menüsü ........................................................................ 89
Ayarlar menüsüne erişme ......................................................... 89
Ses ayarları .............................................................................. 90
Ekran ayarları ........................................................................... 90
Kamera ayarları ........................................................................ 91
Hata mesajları .......................................................................... 94
Kameranın bakımı .................................................................... 95
Kameranızı temizleme .............................................................. 95
Hafıza kartları hakkında ............................................................ 96
Pil hakkında bilgi ....................................................................... 97
Servis merkezine başvurmadan önce ..................................... 99
Kameranın teknik özellikleri ................................................... 102
Dizin ....................................................................................... 106
Oynatma/Düzenleme ................................................................... 62
Oynatma ................................................................................... 63
Oynatma modunu başlatma ..................................................... 63
Fotoğrafları görüntüleme .......................................................... 69
Video oynatma .......................................................................... 71
Sesli notu dinleme .................................................................... 72
Fotoğraf düzenleme ................................................................. 74
Fotoğrafı döndürme .................................................................. 74
Fotoğrafların boyutunu değiştirme ............................................ 74
Rengi düzenleme ..................................................................... 75
Kendi RGB tonunuzu tanımlama .............................................. 75
Özel efekt uygulama ................................................................. 76
Pozlama sorunlarını giderme .................................................... 76
Portre fotoğrafları düzenleme ................................................... 77
Baskı siparişi (DPOF) oluşturma .............................................. 78
Dosyaları TV'de görüntüleme .................................................. 79
10
Temel işlevler
Kameranızın yerleşimini, simgeleri ve çekimle ilgili temel işlevleri öğrenin.
Paketi açma
……………………………………… 12
Çift ekranı ve sesi ayarlama …………………… 23
Kamera düzeni …………………………………… 13
Ön ekranı ayarlama ……………………………… 23
Simgeler …………………………………………… 15
Dokunmatik ekran için ekran türünü ayarlama
Pili ve hafıza kartını takma ……………………… 16
Pili şarj etme ve kameranızı açma
…………… 17
Pili şarj etme ……………………………………… 17
Kameranızı açma
……………………………… 17
Başlangıç kurulumunu yapma ………………… 18
Dokunmatik ekranı kullanma …………………… 19
Bir çekim modu seçme …………………………… 21
Hareket algılamayı kullanarak bir çekim modu
seçme
…………………………………………… 22
24
Dokunmatik titreşimi veya sesi ayarlama ……… 24
Fotoğraf çekme …………………………………… 25
Yakınlaştırma …………………………………… 26
Kameranın titremesini azaltma (OIS) ………… 27
Daha net fotoğraflar elde etmek için ipuçları … 28
Paketi açma
Aşağıdaki parçaların ürün kutunuzda olduğundan emin olun.
İsteğe bağlı aksesuarlar
Kamera
AC adaptörü/
USB kablosu
Şarj edilebilir pil
Kamera çantası
Dokunmatik kalem
Askı
Kullanım Kılavuzu CD-ROM'u
A/V kablosu
Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Çizimler sizdeki gerçek parçalardan farklı olabilir.
Temel işlevler
12
Hafıza kartı
(microSD™)
Kamera düzeni
Kullanmaya başlamadan önce kameranızın parçalarını ve işlevlerini tanıyın.
Deklanşör düğmesi
Güç düğmesi
Flaş
AF-yardımcı ışığı/
zamanlayıcı lambası
Ön ekran
Mercek
Hoparlör
Pil bölmesi kapağı
Hafıza kartı ve pil takma
Üçayak bağlantısı
USB ve A/V bağlantı noktası
USB ve A/V kablosunu kabul eder
Temel işlevler
13
Kamera düzeni
Durum lambası
● Yanıp sönüyor: Bir fotoğraf veya video saklanırken,
bilgisayar veya yazıcı tarafından okunurken ya da
odaklama olmadığında
● Sürekli: Bilgisayara bağlanırken veya odaklandığında
Mikrofon
Yakınlaştırma düğmesi
● Yakınlaştırma veya uzaklaştırma
● Fotoğrafın bir bölümünü yakınlaştırmanızı
veya dosyaları küçük resim olarak
görüntülemenizi sağlar.
1
Ana ekran*
* Bu kılavuzda “Dokunmatik
ekran” olarak geçmektedir
2
Oynatma düğmesi
Temel işlevler
14
Simgeler
Görüntülenen simgeler seçtiğiniz moda veya ayarladığınız seçeneklere bağlı olarak değişir.
Simge
A
Açıklama
Simge Açıklama
Fotoğraf stilleri
Hareket algılama
Çekilebilir fotoğraf sayısı
Kullanılabilir kayıt süresi
M Çekim seçenekleri ve ayarlar menüsü
Görüntü ayarlama seçenekleri
● : Poz değeri
Dahili hafıza
Hafıza kartı takılı
B
A. Durum simgeleri
Simge
p
Açıklama
Çekim modu
Açıklık ve deklanşör hızı
Fotoğraf çözünürlüğü
Video çözünürlüğü
●
●
●
: Tam olarak şarj oldu
: Kısmi şarj oldu
: Şarj olması gerekiyor
Yakınlaştırma oranı
Sesli not
Otomatik odak çerçevesi
Kameranın titremesi
Seçenek grubu 1 / 3
Ölçüm
Geçerli tarih ve saat
Optik Görüntü Sabitleme (OIS)
Kılavuz çizgisi
Çekim hızı
Poz değeri
ISO hızı
B. Seçenek simgeleri (dokunmatik)
Simge Açıklama
●
●
Beyaz dengesi
Flaş seçeneği
Yüz algılama
Otomatik odak seçeneği
Seri çekim modu
Zamanlayıcı seçeneği
Görüntü ayarlama (netlik, kontrast,
doyma)
Ekran türü
Temel işlevler
f
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
15
: Beyaz dengesi
: ISO hızı
: Yüz tonu
: Yüz rötuşu
: Odak alanı seçeneği
: Yüz algılama seçeneği
: Fotoğraf çözünürlüğü
: Video çözünürlüğü
: Fotoğraf kalitesi
: Çekim hızı
: ACB ile Pozlama
: Ölçüm seçeneği
: Seri çekim türü
: Fotoğraf stilleri
: Görüntü ayarlama
(netlik, kontrast, doyma)
: Uzun süreli pozlama
: Optik Görüntü Sabitleme
(OIS)
●
: Ses kaydetme
● <>: Diğer seçenek satırları
Pili ve hafıza kartını takma
Pili ve isteğe bağlı microSD™ hafıza kartını kameraya nasıl takacağınızı öğrenin.
Pili ve hafıza kartını çıkarma
Kart kameradan ayrılana
kadar yavaşça bastırın ve
kartı yuvasından çekerek
çıkarın.
Hafıza kartı
Hafıza kartını sarı renkli temas
noktaları yukarı gelecek şekilde
yerleştirin.
Pil kilidi
Pili çıkarmak için kilidi yukarı
doğru bastırın.
Pil
Pili Samsung logosu yukarı
bakacak şekilde yerleştirin.
Hafıza kartı takılı olmadığında yerleşik hafıza geçici depolama aygıtı
olarak kullanılabilir.
Temel işlevler
16
Pili şarj etme ve kameranızı açma
Pili şarj etme
Kameranızı açma
Kamerayı kullanmaya başlamadan önce pili şarj ettiğinizden emin
olun. USB kablosunu AC adaptörüne takın ve kablonun gösterge
ışığı olan ucunu kameranıza takın.
Kameranızı açmak veya kapatmak için [POWER] düğmesine
basın.
●●Kamerayı ilk açtığınızda başlangıç kurulum ekranı görüntülenir.
(sf. 18)
Kameranızı Oynatma modunda açma
[P] düğmesine basın. Kamera açılır ve doğrudan Oynatma
moduna geçilir.
Gösterge ışığı
●●Kırmızı: Şarj oluyor
●●Yeşil: Tam olarak şarj oldu
Kamera seslerini kapatmak için [P] düğmesini basılı tutun.
Temel işlevler
17
Başlangıç kurulumunu yapma
Kameranın temel ayarlarını yapılandırabilmeniz için başlangıç kurulum ekranı görüntülenir.
1
Language'i seçin.
2
3
4
Bir dil seçin.
Time Zone (Saat Dilimi) seçeneğini belirleyin.
Bir saat dilimi seçin ve
● Yaz saatini ayarlamak için
.
6
Tarih ve saati ayarlayın, bir tarih formatı seçin ve şu
seçeneği belirleyin:
.
7
8
Ayar ’ı seçin.
Dokunmatik kaleminizle ekranda hedefe dokunun.
seçeneğini belirleyin.
Ayar
En iyi performansı elde etmek için doğrudan hedefin ortasına dokunun.
5
Date & Time (Trh&saat) seçeneğini belirleyin.
9
Temel işlevler
Çekim moduna geçmek için
18
seçeneğini belirleyin.
Dokunmatik ekranı kullanma
Dokunmatik ekranın temel işlemlerini öğrenin. Ekrana dokunmak veya sürüklemek için ürünle birlikte verilen dokunmatik kalemi kullanın.
Ekrana dokunmak için dolmakalem veya kurşun kalem benzeri başka
sivri uçlu nesneler kullanmayın. Aksi takdirde ekran zarar görebilir.
Dokunma
Bir menüyü veya seçeneği seçmek için ilgili simgeye dokunun.
● Ekrana dokunduğunuzda veya sürükleme yaptığınızda renk
bozulmaları oluşabilir. Bu bir arıza olmayıp dokunmatik ekranın bir
özelliğidir. Rahatsız edici bu efektleri azaltmak için hafifçe dokunun
veya sürükleyin.
● Dokunmatik ekran şu durumlarda dokunuşlarınızı tanımlayamayabilir:
- aynı anda birden çok öğeye dokunuyorsanız
- kamerayı çok nemli ortamlarda kullanıyorsanız
- kamerayı LCD koruyucu film veya benzeri LCD aksesuarı ile
kullanıyorsanız
● Ekrana parmağınızla dokunursanız ekran girişinizi algılamayabilir.
● Birkaç saniye boyunca hiçbir işlem yapmazsanız, pil ömrünü korumak
için ekran ışığı kapanır.
Sürükleme
Yatay hareket için sola veya sağa sürükleyin.
EV
-2
Temel işlevler
19
-1
0
+1
+2
Dokunmatik ekranı kullanma
Parmak hareketleri
Belirli işlevleri, komutları dokunmatik ekran üzerinde çizerek
gerçekleştirin.
Hareket
Açıklama
Önceki veya sonraki dosyayı görüntülemek için
sola veya sağa yatay bir çizgi çizin.
Fotoğrafı silmek için X işareti çizin.
Fotoğrafı döndürmek için bir daire çizin
Fotoğrafı büyütmek için köşegen çizin.
Temel işlevler
20
Bir çekim modu seçme
Çekim modunu nasıl seçeceğinizi öğrenin. Kameranız çekim amaçlı farklı modlar sunar.
1
2
Mod simgesini seçin.
Mod
Bir mod seçin.
Temel işlevler
21
Açıklama
S
Akıllı Otomatik: Kameranın algıladığı görüntüye
uygun sahne modunu seçmesine izin vererek fotoğraf
çekmenizi sağlar. (sf. 31)
a
Otomatik: En az ayarla hızlı ve kolay fotoğraf
çekmenizi sağlar. (sf. 25)
p
Program: Seçenekleri ayarlayarak fotoğraf çekmenizi
sağlar. (sf. 36)
s
Sahne: Belirli bir sahne için önceden ayarlanmış
seçeneklerle fotoğraf çekmenizi sağlar. (sf. 32)
d
DUAL IS: Kameranın titremesini azaltmaya yarayacak
seçeneklerle fotoğraf çekmenizi sağlar. (sf. 36)
v
Video klip: Video kaydetmenizi sağlar. (sf. 37)
Bir çekim modu seçme
Hareket algılamayı kullanarak bir çekim modu
seçme
Kameranızda çekim modunu kameranızı eğerek hızla
değiştirmenize olanak sağlayan dahili hareket algılayıcı
bulunmaktadır.
Çekim modunda şu düğmeyi basılı tutarak kamerayı eğin:
.
Video klip moduna erişirsiniz (sf. 37)
Akıllı Otomatik moduna erişirsiniz (sf. 31)
Kamerayı aşağıda gösterildiği gibi yere paralel tutmazsanız, hareket
algılama özelliği gerektiği gibi çalışmayabilir.
Program moduna erişirsiniz (sf. 36)
Temel işlevler
22
Çift ekranı ve sesi ayarlama
Ön ekran ve dokunmatik ekran temel ayarlarını tercihlerinize göre nasıl değiştirebileceğinizi öğrenin.
Ön ekranı ayarlama
Ön ekranı makro veya flaş seçenekleri gibi çekim seçenekleri
görüntüleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Fotoğrafını çektiğiniz
kişiden poz vermesini isteyebilirsiniz.
1
2
Çekim modunda
“ Ön Görüntü seçeneğini belirleyin.
Bir seçenek belirleyin.
Ön
Görüntü
● Kameranız kapatıldığında yaptığınız seçenek ayarını
hatırlamayacaktır. Kameranızı açtığınızda ön ekran seçeneklerini
ayarlayın.
● Kameranız güçlü bir etkiye maruz kalırsa ön ekran açılabilir veya
kapanabilir.
● Ön ekran v ve
modlarında veya kamerayı TV’ye bağladığınızda
ön ekran kullanılamaz.
● Ön ekranı veya zamanlayıcı seçeneklerini ayarladığınızda, ön ekran
etkin olarak kalır.
● Ön ekrana dokunduktan veya ön ekranı ya da zamanlayıcı
seçeneklerini ayarladıktan sonra, tarih ve saat görüntülenmez.
● Ön ekran şu durumlarda fotoğrafı rahat çekebilmenizi sağlar:
- kendi portrenizi çekerken (sf. 37)
- zamanlayıcı seçeneklerini kullanırken (sf. 43)
- çocukların fotoğraflarını çekerken (sf. 34)
● Kamera düğmelerini veya dokunmatik simgeleri kullanırken, ön ekran
etkin olmaz.
● Kamerayı parlak ışıkta veya güneşli yerlerde kullanırken, ön ekranı
net bir şekilde göremeyebilirsiniz.
● Ön ekranı kullanarak fotoğraf çekerseniz gerçek fotoğraf
kompozisyonunuzdan biraz daha farklı görünebilir.
Ana
Görüntü
Seçenek Açıklama
Kapalı: Deklanşörün ekranını veya işlev bilgisini devre
dışı bırakın.
Açık: Ön ekranı etkinleştirin.
İşlev Bilgisi: Flaş ve makro seçeneklerini görüntüler.
Deklanşör Bilgisi: [Deklanşör] düğmesine yarım
bastığınızda fotoğrafını çektiğiniz kişinin poz vermesi
için o kişi için grafikler görüntüler.
Temel işlevler
23
Çift ekranı ve sesi ayarlama
Dokunmatik ekran için ekran türünü ayarlama
Dokunmatik titreşimi veya sesi ayarlama
1
Çekim modunda
“ Ana Görüntü seçeneğini belirleyin.
seçeneğini belirleyin.)
(Oynatma modunda
Ekrana dokunduğunuzda kameranın titremesini veya belirli bir ses
çıkarmasını sağlayacak şekilde ayarlayın.
2
Bir seçenek belirleyin.
Ön
Görüntü
1
2
Çekim veya Oynatma modunda M düğmesini seçin.
“ Titreşim ve Ses
Çekim moduna geçmek için
seçeneğini belirleyin.
Ana
Görüntü
Ses Seviyesi
: Orta
Titreşim Gücü
Kapalı
Titreşim ve Ses
Titreşim
Dkl.sesi
Ses
Bş.sesi
Tümü
1/2
Seçenek Açıklama
Tam: Bir simgeyi seçtiğinizde seçeneğin adının
görüntülenmesini sağlar.
3
Bir seçenek belirleyin.
Temel: Simgeleri seçeneğin adı olmadan görüntüler. Bu
seçenek yalnızca Oynatma modunda kullanılabilir.
Gizli: 3 saniye süresinde herhangi bir işlem yapmazsanız
simgelerin gizlenmesini sağlar (simgeleri tekrar
görüntülemek için ekrana dokunun).
Kılavuz Çizgi: Kılavuz çizgiler görüntülenir. Kılavuz
çizgileri, fotoğrafın ufuk çizgisi veya binaların kenarları
gibi bir yüzeyle hizalanmasına yardımcı olur. Bu seçenek
yalnızca Çekim modunda kullanılabilir.
Temel işlevler
4
Seçenek
Açıklama
Kapalı
Kamera ne titreşir ne de ses çıkarır.
Titreşim
Kamera titreşir.
Ses
Kamera ses çıkarır.
Tümü
Kamera aynı anda titreşir ve ses çıkarır.
Önceki moda dönmek için
24
seçeneğini belirleyin.
Fotoğraf çekme
Fotoğrafları Otomatik modda kolay ve hızlı bir şekilde çekmek için gereken temel adımları öğrenin.
1
3
Kameranın varsayılan çekim modu olan a modunda
(Otomatik ) olduğundan emin olun.
Odaklamak için [Deklanşör] düğmesine yarım basın.
● Yeşil çerçeve öznenin odakta olduğunu gösterir.
● Değilse “a mod simgesini seçin.
F3.5
1/30s
2
4
Çekeceğiniz özneyi çerçeveye yerleştirin.
Fotoğraf çekmek için [Deklanşör] düğmesine basın.
Daha temiz fotoğraflar elde etmenizi sağlayacak ipuçları için 28 sayfaya
bakın.
Temel işlevler
25
Fotoğraf çekme
Yakınlaştırma
Dijital yakınlaştırma
Yakınlaştırma ayarını yaparak yakın fotoğraflar çekebilirsiniz.
Kameranızda 4,6X optik ve 5X dijital yakınlaştırma bulunur. Her
ikisini kullanarak 23 kata kadar yakınlaştırma elde edebilirsiniz.
Yakınlaştırma göstergesi dijital aralık içindeyse, kameranız dijital
yakınlaştırmayı kullanıyordur. Dijital yakınlaştırma kullanılırken
resim kalitesi düşebilir.
Özneyi yakınlaştırmak için [Yakınlaştır] düğmesini sağa doğru itin.
Uzaklaştırmak için [Yakınlaştır] düğmesini sola doğru itin.
Yakınlaştırma göstergesi
Yakınlaştırma oranı
Dijital aralık
Optik aralık
Uzaklaştırma
Yakınlaştırma
● S, d, s (bazı sahnelerde) ve v modları kullanılırken ve Yüz
algilama ile birlikte kullanıldığında dijital yakınlaştırma yapılamaz.
● Dijital yakınlaştırma kullanıldığında bir fotoğrafın kaydedilmesi daha
uzun sürebilir.
Yakınlaştırma oranı videolar için farklıdır.
Temel işlevler
26
Fotoğraf çekme
Kameranın titremesini azaltma (OIS)
apsv
● OIS şu durumlarda düzgün çalışmayabilir:
- hareketli bir özneyi takip etmek için kameranızı hareket
ettiriyorsanız
- dijital yakınlaştırma kullanıyorsanız
- kamera çok fazla sallanıyorsa
- deklanşör hızı çok düşükse (örn. s modunda Gece ayarını
seçtiğinizde)
- pil zayıfsa
- yakın çekim yapıyorsanız
● OIS işlevini üçayakla birlikte kullanırsanız, OIS sensörünün titremesi
nedeniyle fotoğraflarınız bulanık çıkabilir. Üçayak kullanırken OIS
işlevini devre dışı bırakın.
● Kamera etkilenirse ekran bulanıklaşabilir. Bu durumda OIS işlevini
doğru kullanmak için kamerayı kapatıp tekrar açın.
Çekim modunda kameranın titremesini optik olarak azaltabilirsiniz.
Düzeltmeden önce
1
2
Düzelttikten sonra
Çekim modunda f “ > (bir veya iki kez) “
.
Bir seçenek belirleyin.
Seçenek Açıklama
Kapalı: OIS işlevini devre dışı bırakın.
Açık: OIS işlevini etkinleştirin.
Temel işlevler
27
Daha net fotoğraflar elde etmek için ipuçları
Kameranın titremesini azaltma
Kamerayı doğru tutma
● Kameranın titremesini optik olarak azaltmak
için Optik Görüntü Sabitleme seçeneğini
kullanın. (sf. 27)
● Kameranın hem optik hem de dijital olarak
titremesini azaltmak için d modunu seçin.
(sf. 36)
Merceği engelleyen bir
şey olmadığından emin
olun.
h ekranda göründüğünde
Deklanşör düğmesine yarım basma
F3.5
1/30s
[Deklanşör] düğmesine yarım basın
ve odağı ayarlayın. Odak ve pozlama
otomatik olarak ayarlanır.
F3.5
1/30s
Kameranın titremesi
Açıklık değeri ve deklanşör hızı
otomatik olarak ayarlanır.
Odak çerçevesi
● Yeşil renkte görüntüleniyorsa
fotoğraf çekmek için [Deklanşör]
düğmesine basın.
● Kırmızı renkte görüntüleniyorsa
çekimi değiştirin ve [Deklanşör]
düğmesine tekrar basın.
Temel işlevler
Karanlıkta çekim yaparken flaş seçeneğini Yavaş senk veya Kapalı
olarak ayarlamaktan kaçının. Diyafram daha uzun süre açık kalır ve
bu süre içinde kamerayı sabit tutmak daha zor olur.
● Üçayak kullanın veya flaş seçeneğini Doldur olarak ayarlayın.
(sf. 45)
● ISO hız seçeneğini ayarlayın. (sf. 46)
28
Öznenin odak dışında olmasını önleme
● Düşük ışıkta fotoğraf çekerken
Aşağıdaki durumlarda öznenizi odaklamak zor olabilir:
- özneyle arka plan arasındaki kontrast düşükse
-
(Özneniz arka planın rengine yakın bir kıyafet giyiyorsa.)
öznenin arkasından gelen ışık kaynağı çok parlaksa
özne çok parlıyorsa
öznede yatay desenler varsa (jaluzi gibi)
özne çerçevenin merkezinde değilse
Flaşı açın. (sf. 45)
● Özneler hızlı hareket ettiğinde
Sürekli veya ultra
yüksek hız işlevini
kullanın. (sf. 59)
Odak kilidini kullanma
Odaklamak için [Deklanşör] düğmesine yarım basın.
Özne odaktaysa, kompozisyonu değiştirmek için çerçevenin
konumunu değiştirebilirsiniz. Hazır olduğunuzda, fotoğrafı
çekmek için [Deklanşör] düğmesine basın.
Temel işlevler
29
Gelişmiş işlevler
Mod seçerek fotoğraf çekmeyi ve video veya sesli not
kaydetmeyi öğrenin.
Çekim modları
………………………………………………… 31
Akıllı Otomatik modu kullanma ………………………………… 31
Sahne modunu kullanma ……………………………………… 32
Güzellik Çekimi modunu kullanma
Çerçeve kılavuzunu kullanma
Çocuk modunu kullanma
…………………………… 33
………………………………… 34
……………………………………… 34
Gece modunda pozlamayı ayarlama
………………………… 35
DUAL IS modunu kullanma
…………………………………… 36
Program modunu kullanma
…………………………………… 36
Kendi portrenizi çekme ………………………………………… 37
Video kaydetme ………………………………………………… 37
Sesli not kaydetme …………………………………………… 39
Sesli not kaydetme ……………………………………………… 39
Bir fotoğrafa sesli not ekleme …………………………………… 39
Çekim modları
Ortam koşullarına en uygun çekim modunu seçerek fotoğraf çekebilir veya video kaydedebilirsiniz.
Akıllı Otomatik modu kullanma
Simge
Açıklama
Bu modda kameranız, algılanan sahnenin türüne göre uygun
kamera ayarlarını otomatik olarak seçer. Farklı sahnelere yönelik
kamera ayarlarını bilmiyorsanız bu mod yararlı olacaktır.
Gece portre çekerken görüntülenir.
1
2
Arka ışıkla portre çekerken görüntülenir.
Ters ışıkla manzara fotoğrafı çekerken görüntülenir.
Çekim modunda a “ S simgesini seçin.
Portre çekerken görüntülenir.
Çekeceğiniz özneyi çerçeveye yerleştirin.
Nesnelerin yakından fotoğrafını çekerken görüntülenir.
● Kamera, sahneyi otomatik olarak seçer. Ekranın sol üst
bölümünde uygun bir mod simgesi görüntülenir.
Yakından metin fotoğrafı çekerken görüntülenir.
Günbatımı fotoğrafı çekerken görüntülenir.
Gökyüzü fotoğrafı çekerken görüntülenir.
Orman fotoğrafı çekerken görüntülenir.
Renkli öznelerin yakın fotoğrafını çekerken
görüntülenir.
İnsanların yakından portrelerini çekerken görüntülenir.
Kamera ve özne bir süre sabit olduğunda görüntülenir.
Simge
Açıklama
Aktif olarak hareket eden öznelerin fotoğrafını çekerken
görüntülenir.
Manzara fotoğrafı çekerken görüntülenir.
Parlak arka planların fotoğrafını çekerken görüntülenir.
Gece manzara fotoğrafı çekerken görüntülenir.
Yalnızca flaş kapalıyken kullanılabilir.
Gelişmiş işlevler
31
Çekim modları
3
4
2
Odaklamak için [Deklanşör] düğmesine yarım basın.
Fotoğraf çekmek için [Deklanşör] düğmesine basın.
Bir sahne seçin.
Çeşitli durumlar için uygun modu seçer.
Sahne
● Kamera doğru sahne modunu tanımazsa, S simgesi değişmez ve
varsayılan ayarlar kullanılır.
● Bir yüz algılansa da, öznenin konumuna veya ışığa bağlı olarak
kamera bir portre modu seçmeyebilir.
● Kameranın titremesi, ışığın durumu ve öznenin uzaklığı gibi çekim
koşullarına bağlı olarak, kamera doğru sahneyi seçmeyebilir.
● Üçayak kullansanız bile öznenin hareketine bağlı olarak modu
algılanmayabilir.
● Güzellik çekimi modu için bkz. “Güzellik Çekimi modunu
kullanma” sf. 33.
● Çerçeve Kılavuzu modu için bkz. “Çerçeve kılavuzunu
kullanma” sf. 34.
● Gece modu için bkz. “Gece modunda pozlamayı ayarlama”
sf. 35.
● Çocuk modu için bkz. “Çocuk modunu kullanma” sf. 34.
Sahne modunu kullanma
Belirli bir sahne için önceden ayarlanmış seçeneklerle fotoğraf
çekmenizi sağlar
1
Çekim modunda a “s simgesini seçin.
3
Özneyi çerçeveye oturtun ve odaklamak için [Deklanşör]
düğmesine yarım basın.
4
Fotoğraf çekmek için [Deklanşör] düğmesine basın.
Gelişmiş işlevler
32
Çekim modları
3
Güzellik Çekimi modunu kullanma
İnsan fotoğrafını yüzdeki kusurları gizleme seçeneğini kullanarak
çekmenizi sağlar.
1
2
Çekim modunda şu seçeneği belirleyin: a “ s “
Yüzdeki sorunları gizlemek için şu seçeneği belirleyin: f
“bir seçenek.
“
● Daha fazla kusuru gizlemek için daha yüksek bir ayar seçin.
.
Kişinin cildinin daha açık görünmesini sağlamak için
(yalnızca yüz) şu seçeneği belirleyin: f “
“
bir seçenek.
Düzey 2
● Cilt renginin daha açık olması için daha yüksek bir değer
seçin.
Düzey 2
4
Özneyi çerçeveye oturtun ve odaklamak için [Deklanşör]
düğmesine yarım basın.
5
Fotoğraf çekmek için [Deklanşör] düğmesine basın.
Odak uzaklığı Oto makro olarak ayarlanır.
Gelişmiş işlevler
33
Çekim modları
Çerçeve kılavuzunu kullanma
Çocuk modunu kullanma
Birinin fotoğrafınızı çekmesini istediğinizde sahneyi çerçeve
kılavuzu özelliğini kullanarak oluşturabilirsiniz. Bu çerçeve
kılavuzu önceden oluşturulan sahnenin bir bölümünü göstererek
kişiye fotoğraf çekmede yardımcı olacaktır.
Bu modda ön ekranda kısa bir animasyon göstererek çocukların
dikkatini kameraya çekebilirsiniz.
1
2
Çekim modunda şu seçeneği belirleyin: a “ s “
1
.
Çekim modunda şu seçeneği belirleyin: a “ s “
● Bir animasyon oynatılır.
● Ön ekran kapatılırsa açmak için ön ekrana dokunun.
Özneyi çerçeveye oturtun ve [Deklanşör] düğmesine
basın.
● Çerçevenin solunda ve sağında şeffaf kılavuz çizgileri görünür.
Çerçeveyi İptal Et: Back
3
4
Başka birinden fotoğrafı çekmesini isteyin.
2
Özneyi çerçeveye oturtun ve [Deklanşör] düğmesine
yarım basın.
3
Fotoğraf çekmek için [Deklanşör] düğmesine basın.
● Fotoğrafı çekmesini istediğiniz kişi kılavuzları kullanarak
özneyi çerçeve içinde hizalamalı ve ardından fotoğrafı çekmek
için [Deklanşör] düğmesine basmalıdır.
Kılavuzları iptal etmek için şu seçeneği belirleyin:
Animasyonları web sitesinden indirebilirsiniz Daha fazla bilgi için
www.samsung.com veya www.samsungcamera.com adresini ziyaret
edin.
.
Gelişmiş işlevler
34
.
Çekim modları
4
Gece modunda pozlamayı ayarlama
Şu seçeneği belirleyin: f “
Gece modunda daha uzun süre pozlama yaparak ışıkları
sürekli çizgi görünümünde çekebilirsiniz. Deklanşörün daha geç
kapanması için yavaş bir deklanşör hızı kullanın. Fazla pozlamayı
engellemek için diyafram değerini artırın.
1
2
Çekim modunda şu seçeneği belirleyin: a “ s “
Şu seçeneği belirleyin: f “
Açiklik
3
Deklanşör
hizi
Açiklik
“Deklanşör hizi.
Deklanşör
hizi
.
1.0
“Açiklik.
2.0
4.0
8.0
16.0
5
Deklanşör hızını ayarlamak için bir değer seçin ve şu
seçeneği belirleyin:
.
6
Özneyi çerçeveye oturtun ve odaklamak için [Deklanşör]
düğmesine yarım basın.
7
Fotoğraf çekmek için [Deklanşör] düğmesine basın.
Bir seçenek belirleyin.
Fotoğraflarınızın bulanık çıkmasını önlemek için üçayak kullanın.
Gelişmiş işlevler
35
Çekim modları
DUAL IS modunu kullanma
Program modunu kullanma
Optik ve Dijital Görüntü Sabitleme işlevleri sayesinde kameranın
titremesini azaltır ve fotoğrafların bulanık olmasını engeller.
Program modunda çeşitli seçenekler ayarlayabilirsiniz (deklanşör
hızı ve açıklık değeri hariç).
1
2
Düzeltmeden önce
1
2
3
Çekim modunda a “ p simgesini seçin.
Seçenekleri ayarlayın. (Seçeneklerin listesi için bkz.
“Çekim seçenekleri.”)
Düzelttikten sonra
Çekim modunda a “d seçeneğini belirleyin.
Özneyi çerçeveye oturtun ve odaklamak için [Deklanşör]
düğmesine yarım basın.
Fotoğraf çekmek için [Deklanşör] düğmesine basın.
● Bu modda dijital yakınlaştırma çalışmaz.
● Kamera fotoğrafları yalnızca floresan ışığından daha parlak bir ışık
kaynağı ile çekildiyse optik olarak düzeltilir.
● Özne sürekli hareket ediyorsa fotoğraf bulanık çıkabilir.
● Farklı çekim modlarında kameranın titremesini azaltmak için Optik
Görüntü Sabitleme seçeneğini kullanın. (sf. 27)
3
Özneyi çerçeveye oturtun ve odaklamak için [Deklanşör]
düğmesine yarım basın.
4
Fotoğraf çekmek için [Deklanşör] düğmesine basın.
Gelişmiş işlevler
36
Çekim modları
4
Kendi portrenizi çekme
Ön ekranı kullanarak kendi fotoğraflarınızı rahatça çekebilirsiniz.
1
Başka fotoğraf çekmek için [Deklanşör] düğmesine yarım
seçeneğini belirleyin.
basın veya dokunmatik ekranda
Çekim modunda açmak için ön ekrana hafifçe vurun.
● Ön ekran seçeneği
olarak ayarlıyken bu işlevi kullanabilirsiniz.
(sf. 23)
● Bu işlevi kullanırsanız yüz algılama seçeneklerini ayarlayamazsınız.
● Yüz algılama odak çerçevesi yüz algılama seçeneklerinin
desteklenmediği çekim modlarında görüntülenmez.
● Açmak veya kapatmak için ön ekrana hafifçe dokunabilirsiniz.
● Kameranız yüzünüzü otomatik olarak algılar ve algılanan yüzü
belirtmek için mavi bir çerçeve görüntüler.
● Kamera, gülen bir yüz algıladığında deklanşörü otomatik
olarak bırakır.
Video kaydetme
20 dakikaya kadar yüksek tanımlı video kaydedebilirsiniz.
Kaydedilen video H.264 (MPEG-4.AVC) dosyası olarak saklanır.
2
3
● H.264 (MPEG-4 part10/AVC) uluslararası standart kuruluşları ISO/
IEC ve ITU-T tarafından geliştirilen yüksek sıkıştırmalı bir video
formatıdır.
● Optik Görüntü Sabitleme (
) etkinleştirildiğinde videonuz OIS
çalışma sesiyle kaydedilebilir.
● Video kaydederken yakınlaştırma özelliğini kullanırsanız
yakınlaştırma sesi de kaydedilebilir.
Odaklamak için [Deklanşör] düğmesine yarım basın.
Fotoğraf çekmek için [Deklanşör] düğmesine basın.
1
Gelişmiş işlevler
Çekim modunda a “ v simgesini seçin.
37
Çekim modları
2
Şu seçeneği belirleyin: f “
(saniyedeki kare sayısı).
“bir çekim hızı seçin
● Kare sayısı arttıkça hareket daha doğal görünür, ancak dosya
boyutu artar.
4
5
6
30 kare/sn
Diğer seçenekleri istediğiniz şekilde ayarlayın. (Seçenekler
için bkz. “Çekim seçenekleri.”)
Kayda başlamak için [Deklanşör] düğmesine basın
Kaydı durdurmak için [Deklanşör] düğmesine tekrar basın.
Kaydı duraklatmak için
Kamera, video kaydederken kaydı geçici olarak duraklatmanıza
izin verir. Bu işlevi kullanarak, beğendiğiniz sahneleri tek bir video
gibi kaydedebilirsiniz.
Kaydı duraklatmak için seçeneğini belirleyin. Devam etmek için
seçeneğini belirleyin.
yalnızca video çözünürlüğü 320 x 240 olarak ayarlandığında
kullanılabilir.
3
Şu seçeneği belirleyin: f “ > “
seçin.
“bir ses seçeneği
Dur: Deklanşör
Seçenek Açıklama
Kapalı: Videoyu ses olmadan kaydetmenizi sağlar.
Açık: Videoyu sesli kaydetmenizi sağlar. (Yakınlaştırma
sırasında sesli kayıt kesintiye uğrar.)
Gelişmiş işlevler
38
Sesli not kaydetme
apsd
İstediğiniz zaman dinleyebileceğiniz bir sesli notu nasıl kaydedebileceğinizi öğrenin Çekim koşullarını daha sonra hatırlamak için kısa bir
bilgiyi fotoğrafa sesli not olarak ekleyebilirsiniz.
En iyi ses kalitesini kameradan 40 cm uzaktan kayıt yaparak elde edebilirsiniz.
Sesli not kaydetme
1
Bir fotoğrafa sesli not ekleme
Çekim modunda şu seçeneği belirleyin: f “ > “
.
“
1
Çekim modunda şu seçeneği belirleyin: f “ > “
.
Kisa not
Kayit
2
3
4
Kaydetmek için [Deklanşör] düğmesine basın.
● Duraklatmak için seçeneğini ve devam etmek için
seçeneğini belirleyin.
● Ekranın üst bölümünde kullanılabilir kayıt süresi görüntülenir.
● 10 saat uzunluğa kadar sesli kayıt yapabilirsiniz.
2
3
Durdurmak için [Deklanşör] düğmesine basın.
Çekim moduna geçmek için
“
Özneyi çerçeveye oturtun ve fotoğrafı çekin.
● Fotoğraf çekilir çekilmez sesli not kaydetmeye
başlayacaksınız.
Kısa bir sesli not kaydetme (en çok 10 saniye).
● Sesli not kaydetmeyi durdurmak için [Deklanşör] düğmesine
basın.
seçeneğini belirleyin.
Gelişmiş işlevler
39
Çekim seçenekleri
Çekim modunda kullanabileceğiniz seçenekler hakkında bilgi edinin.
Çözünürlük ve kalite seçme …………………… 41
Parlaklığı ve rengi ayarlama …………………… 54
Çözünürlük seçme ……………………………… 41
Pozlamayı manüel ayarlama (EV) ……………… 54
Görüntü kalitesini seçme
……………………… 42
Arka ışığı dengeleme (ACB) …………………… 55
Zamanlayıcıyı kullanma ………………………… 43
Ölçüm seçeneğini değiştirme …………………… 56
Karanlıkta çekim
Işık kaynağı seçme (Beyaz dengesi)
………………………………… 45
Gözlerin kırmızı görünmesini önleme ………… 45
………… 57
Seri çekim modlarını kullanma ………………… 59
Flaşı kullanma …………………………………… 45
Fotoğraflarınızı iyileştirme ……………………… 60
ISO hızını ayarlama ……………………………… 46
Fotoğraf stilleri uygulama ……………………… 60
Kameranın odağını değiştirme ………………… 47
Kendi RGB tonunuzu tanımlama ……………… 60
Makro kullanma ………………………………… 47
Fotoğraflarınızı ayarlama ……………………… 61
Otomatik odak kullanma ………………………… 47
Akıllı dokunmatik odak kullanma ……………… 48
Tek dokunuşla çekim özelliğini kullanma ……… 49
Odak alanını ayarlama ………………………… 49
Yüz algılama özelliğini kullanma ……………… 50
Yüzleri algılama ………………………………… 50
Gülümseme çekimi ……………………………… 51
Göz kırpmayı algılama
………………………… 51
Akıllı yüz algılama özelliğini kullanma ………… 52
Yüzleri favori olarak kaydetme (Yıldızım) ……… 53
Çözünürlük ve kalite seçme
Görüntü çözünürlüğü ve kalite ayarlarını nasıl değiştireceğinizi öğrenin.
Çözünürlük seçme
Sapsdv
Seçenek Açıklama
Çözünürlüğü artırdıkça, fotoğrafınız veya videonuz daha fazla
piksel içerir. Bu nedenle bunlar daha büyük bir kağıda yazdırılabilir
veya daha büyük bir ekranda görüntülenebilir. Yüksek bir
çözünürlük kullandığınızda, dosyanın boyutu da büyüyecektir.
4000 X 3000: A1 kağıda yazdırılır.
Fotoğraf çekerken:
3264 X 2448: A3 kağıda yazdırılır.
1
Çekim modunda şu seçeneği belirleyin: f “> “
(Bazı modlarda şu seçeneği belirleyin: f “ .)
2
Bir seçenek belirleyin.
3984 X 2656: A2 kağıda geniş oranda (3:2) yazdırılır.
3840 X 2160: Panoramik oranda (16:9) A2 kağıda
yazdırılır veya HDTV’de oynatılır.
2560 X 1920: A4 kağıda yazdırılır.
.
2048 X 1536: A5 kağıda yazdırılır.
1920 X 1080: Panoramik oranda (16:9) A5 kağıda
yazdırılır veya HDTV’de oynatılır.
1024 X 768: E-postaya eklenir.
3840 X 2160
Çekim seçenekleri
41
Çözünürlük ve kalite seçme
Video kaydederken:
Görüntü kalitesini seçme
1
2
Çektiğiniz fotoğraflar sıkıştırılarak JPEG formatında kaydedilir.
Görüntünün kalitesi arttıkça boyutu da artar.
v modunda şu seçeneği belirleyin: f “
.
Bir seçenek belirleyin.
1280 X 720 HQ
apsd
1
Çekim modunda şu seçeneği belirleyin: f “ > “
(Bazı modlarda şu seçeneği belirleyin: f “ .)
2
Bir seçenek belirleyin.
İyi
Seçenek Açıklama
1280 X 720 HQ: HDTV’de yüksek kalitede dosya
oynatılır.
1280 X 720: HDTV’de oynatılır.
Seçenek Açıklama
640 X 480: Standart bir TV’de oynatılır.
Çok iyi
320 X 240: Web sayfasına gönderilir.
İyi
Normal
Çekim seçenekleri
42
.
Zamanlayıcıyı kullanma
Sapsdv
Çekimi geciktirmek üzere zamanlayıcıyı nasıl ayarlayacağınızı öğrenin.
1
2
Çekim modunda şu seçeneği belirleyin:
3
.
Bir seçenek belirleyin.
Zamanlayıcıyı başlatmak için [Deklanşör] düğmesine
basın.
● AF-yardımcı ışığı/zamanlayıcı lambası yanıp söner. Kamera,
belirtilen süre dolduğunda otomatik olarak fotoğraf çeker.
● Ön ekran geri sayım işlemini çekimden birkaç saniye önce
başlatır. Açmak veya kapatmak için ön ekrana hafifçe
dokunun.
Kapalı
Seçenek Açıklama
Kapalı: Zamanlayıcı devre dışı.
10 sn: Fotoğraf 10 saniye içinde çekilir.
2 sn: Fotoğraf 2 saniye içinde çekilir.
Çift: Fotoğraf 10 saniye içinde çekilir ve ardından 2
saniye sonra bir tane daha çekilir.
Hrkt Zamanlayıcı: Hareketiniz algılanıp fotoğraf çekilir.
(sf. 44)
4
Başka fotoğraf çekmek için [Deklanşör] düğmesine yarım
seçeneğini belirleyin.
basın veya dokunmatik ekranda
Bu seçenek çekim moduna bağlı olarak değişir.
● Zamanlayıcıyı iptal etmek için zamanlayıcı simgesini seçin veya
[Deklanşör] düğmesine basın.
● Seçilen yüz algılama seçeneğine bağlı olarak zamanlayıcı veya bazı
zamanlayıcı seçenekleri kullanılamaz.
Çekim seçenekleri
43
Zamanlayıcıyı kullanma
5
Hareket zamanlayıcıyı kullanma
1
2
3
4
Çekim modunda şu seçeneği belirleyin:
“
.
AF yardımcı ışığı/Zamanlayıcı lambası yanıp sönerken
fotoğrafınız için poz verin.
● Kamera otomatik olarak fotoğraf çekmeden hemen önce AF
yardımcı ışığı/Zamanlayıcı lambası artık yanıp sönmez.
[Deklanşör] düğmesine basın.
[Deklanşör] düğmesine bastıktan sonra 6 saniye içinde
kameraya en fazla 3 metre mesafede durun.
Zamanlayıcıyı harekete geçirmek için el sallar gibi bir
hareket yapın.
● Kamera sizi algıladığında AF yardımcı ışığı/zamanlayıcı
lambası hızlı hızlı yanıp sönmeye başlar.
Hareket zamanlayıcı şu durumlarda çalışmayabilir:
● kameradan 3 metreden daha uzak olduğunuzda
● hareketleriniz belirsiz olduğunda
● çok fazla ışık veya ters aydınlatma olduğunda
Hareket zamanlayıcının
algılama aralığı
Çekim seçenekleri
44
Karanlıkta çekim
Gece veya düşük ışık koşullarında nasıl fotoğraf çekeceğinizi öğrenin.
Gözlerin kırmızı görünmesini önleme
aps
Karanlıkta bir kişinin fotoğrafını çekerken flaş yandığında,
gözlerde kırmızı bir parlama oluşabilir. Bunu engellemek için
Kirmizi göz veya Kir.göz düzel. seçeneğini belirleyin.
Flaşı kullanma
Saps
Karanlıkta veya fotoğrafınız için daha fazla ışığa ihtiyacınız
olduğunda, fotoğraf çekerken flaş kullanın.
1
2
Çekim modunda şu seçeneği belirleyin:
.
Bir seçenek belirleyin.
Oto
Seçenek Açıklama
Kapalı:
● Flaş yanmaz.
● Kamera titreme uyarısı (
yapılırken görüntülenir.
) düşük ışıkta çekim
Oto: Kamera, S modunda algılanan sahne için uygun
bir flaş ayarı seçer.
Oto: Özne veya arka plan karanlıksa flaş otomatik
olarak yanar.
Kirmizi göz*:
● Özne veya arka plan karanlıksa flaş yanar.
● Kamera gözlerde oluşan kırmızı rengi azaltır.
Çekim seçenekleri
45
Karanlıkta çekim
ISO hızını ayarlama
Seçenek Açıklama
Doldur:
● Flaş her zaman yanar.
● Işık yoğunluğu otomatik olarak ayarlanır.
Yavaş senk:
● Flaş yanar ve deklanşör daha uzun süre açık kalır.
● Arka plandaki ayrıntıları daha fazla göstermek
amacıyla ortam ışığını yakalamak istediğinizde bu
ayarı seçin.
● Fotoğraflarınızın bulanık çıkmasını önlemek için
üçayak kullanın.
p
ISO hızı, filmin ışığa karşı duyarlılığını gösteren ve Uluslararası
Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından belirlen bir ölçüdür.
Seçtiğiniz ISO hızı ne kadar yüksekse, kameranın ışığa karşı
duyarlılığı o kadar fazla olur. Daha yüksek bir ISO hızında, flaş
kullanmadan daha iyi fotoğraf elde edebilirsiniz.
1
2
Çekim modunda şu seçeneği belirleyin: f “
.
Bir seçenek belirleyin.
● Konunun parlaklığına ve ışığa dayalı olarak uygun bir ISO hızı
.
kullanmak için şu seçeneği belirleyin:
Kir.göz düzel.*:
● Özne veya arka plan karanlıksa flaş yanar.
● Kamera, gelişmiş yazılım analizlerinde yaparak
kırmızı gözleri düzeltir.
Oto
Bu seçenek çekim moduna bağlı olarak değişir.
* Flaşın arka arkaya iki kez yanması arasında bir süre geçer. Flaş ikinci
kez yanana kadar harekete etmeyin.
● Seri çekim seçeneklerini ayarladıysanız veya Göz kirp algl
seçeneğini belirlerseniz flaş seçenekleri kullanılamaz.
● Öznenin flaştan uzaklığının önerilen mesafeden fazla olmadığından
emin olun. (sf. 102)
● Yansıyan bir ışık varsa ya da havada fazla toz bulunuyorsa,
fotoğrafınızda küçük noktalar görünebilir.
Çekim seçenekleri
Seçtiğiniz ISO hızı ne kadar yüksek olursa, resimdeki gürültü bozulması
o oranda artar.
46
Kameranın odağını değiştirme
Kameranın odağını öznelere göre nasıl değiştireceğinizi öğrenin.
Makro kullanma
Otomatik odak kullanma
apdv
Çiçek veya böcek gibi öznelerin fotoğrafını yakından çekmek için
makro kullanın. “Otomatik odak kullanma” konusundaki makro
seçeneklerine bakın.
apdv
Net fotoğraflar çekmek için özneye uzaklığınıza bağlı olarak uygun
odağı seçin.
1
2
Çekim modunda şu seçeneği belirleyin:
.
Bir seçenek belirleyin.
Normal (af)
Seçenek Açıklama
Normal (af): 80 cm’den uzak bir özneye odaklanır.
Oto makro: 5 cm’den uzak bir özneye odaklanır
(yakınlaştırma kullanılırken 50 cm’den uzak).
● Fotoğrafların bulanık olmasını önlemek için kamerayı mümkün
olduğu kadar sabit tutmaya çalışın.
● Özneye uzaklığınız 40 cm'den az ise flaşı kapatın.
Makro: 5 - 80 cm uzaklıktaki bir nesneye odaklanır
(yakınlaştırma kullanırken 50 - 80 cm).
Süper Makro: 3 - 8 cm arasındaki bir özneye odaklanır
(yakınlaştırma ile kullanılamaz).
Bu seçenek çekim moduna bağlı olarak değişir.
Çekim seçenekleri
47
Kameranın odağını değiştirme
Akıllı dokunmatik odak kullanma
apsd
● Ekranda herhangi bir yere dokunmazsanız ekranın ortasında odak
çerçevesi çıkar.
● Şu durumlarda özne takip edilemeyebilir:
- özne çok küçük veya hareket ediyor
- özneye ışık arkadan geliyor veya karanlık bir yerde çekim
yapıyorsunuz
- özne ve arka plan renkleri ve desenleri aynı
- kamera çok fazla titriyor
Bu durumlarda odak çerçevesi tek çizgili beyaz bir çerçeve olarak
görüntülenir.
● Kamera özneyi takip edemezse takip edilecek özneyi yeniden
seçmeniz gerekir.
● Kamera odağı sabitleyemezse odak çerçevesi tek çizgiden oluşan
kırmızı bir çerçeveye dönüşür.
● Bu işlevi kullanırsanız yüz algılama ve fotoğraf stili seçeneklerini
ayarlayamazsınız.
Akıllı dokunmatik oto.o., hareket halindeyken bile konuyu takip
etmenize ve otomatik olarak odaklamanıza olanak sağlar.
1
2
Çekim modunda şu seçeneği belirleyin: f “
“
.
Dokunmatik alanda takip etmek istediğiniz özneye
dokunun (çerçeve içinde gösterilir).
● Özne üzerinde bir odak çerçevesi belirecek ve siz kamerayı
hareket ettirdiğinizde özneyi izleyecektir.
● Beyaz çerçeve kameranızın özneyi takip ettiği anlamına gelir.
● Yeşil çerçeve [Deklanşör] düğmesine yarım bastığınızda
öznenizin odaklandığını belirtir.
Çekim seçenekleri
48
Kameranın odağını değiştirme
Tek dokunuşla çekim özelliğini
kullanma a p s d
Odak alanını ayarlama
Öznenizi odaklayıp parmağınızı dokunarak fotoğraf çekebilirsiniz.
1
2
3
Çekim modunda şu seçeneği belirleyin: f “
“ .
Odaklayacağınız özneye dokunun.
apsd
Öznenizin sahnedeki konumuna uygun odak alanı seçerek
fotoğraflarınızın daha net olmasını sağlayabilirsiniz.
1
2
Çekim modunda şu seçeneği belirleyin: f “
.
Bir seçenek belirleyin.
Fotoğrafını çekeceğiniz özneye uzun dokunun.
● Seviye göstergesi dolana kadar dokunmaya devam edin.
Merkez oto.o.
Seçenek Açıklama
Merkez oto.o.: Merkez noktayı odaklar (öznelerin
merkezde olduğu sahneler için uygundur).
Çoklu oto.o.: Dokuz olası alandan birini veya daha
fazlasını odaklar.
Yüz algılama özelliğini kullandığınızda algılanan yüzün görüntüsüne
uzun dokunmanız gerekir. Başka bir alana dokunup parmağınızı
kaldırmazsanız, yüz algılama çerçevesi normal bir çerçeveye dönüşür.
Tek Dokunuşla Çekim: Ekrandaki görüntüye
dokunarak özneyi odaklayın. Fotoğrafını çekeceğiniz
özneye uzun dokunun.
Akıllı dokunmatik oto.o.: Ekranda dokunduğunuz
noktadaki özneyi odaklar ve izler. (sf. 48)
Bu seçenek çekim moduna bağlı olarak değişir.
Çekim seçenekleri
49
Yüz algılama özelliğini kullanma
apsd
Yüz algılama seçeneklerini kullanırsanız, kameranız insan yüzünü otomatik olarak algılayabilir. Bir insan yüzünü odakladığınızda, kamera
pozlamayı otomatik olarak ayarlar. Kapalı gözleri fark eden Göz kirp algl veya yüzdeki gülümsemeyi algılayan Gülümseme çekimi gibi
özelliklerden yararlanarak istediğiniz fotoğrafı hızlı ve kolay bir şekilde çekebilirsiniz. Yüzleri kaydederek öncelikle bunlara odaklanılmasını
sağlamak için Akıllı Yüz Tanıma özelliğini de kullanabilirsiniz.
● Bazı sahne modlarında, yüz algılama özelliği kullanılamaz.
● Aşağıdaki durumlarda yüz algılama etkili olmayabilir:
- özne kameradan çok uzakta (Odak çerçevesi Gülümseme çekimi
veya Göz kirp algl seçeneklerinde turuncu renkte görünür)
- çok aydınlık veya çok karanlık
- özne kameraya bakmıyor
- özne güneş gözlüğü veya bir maske takıyor
- özneye arkadan ışık geliyor veya ışık durumu dengesiz
- öznenin yüz ifadesi çok değişiyor
● Bir fotoğraf stili kullanılırken yüz algılama kullanılamaz.
● Yüz algılama seçeneğini kullandığınızda, dijital yakınlaştırma
çalışmaz.
● Seçilen yüz algılama seçeneğine bağlı olarak zamanlayıcı veya bazı
zamanlayıcı seçenekleri kullanılamaz.
● Seçilen yüz algılama seçeneğine bağlı olarak bazı seri çekim
seçenekleri kullanılamaz.
● Algılanan yüzlerin fotoğrafını çektiğinizde yüz listesine kaydolurlar.
● Oynatma modundayken kayıtlı yüzlerin öncelik sırasını
görüntüleyebilirsiniz. (sf. 66) Yüzler başarıyla kaydedilmiş olsalar bile
Oynatma modunda sınıflandırılmayabilirler.
● Çekim modunda seçilen yüz, yüz listesinde veya Akıllı Albüm'de
görüntülenmeyebilir.
Yüzleri algılama
Kameranız insan yüzlerini otomatik olarak algılar (en çok 10
kişinin yüzünü algılayabilir).
Çekim modunda şu seçeneği belirleyin: f “
“ .
En yakın yüz beyaz bir odak çerçevesi içinde, diğer yüzler gri odak
çerçevelerinde gösterilir.
Çekim seçenekleri
● Özneye ne kadar yakın olursanız, kamera yüzleri o kadar hızlı algılar.
● Gri odak çerçevelerindeki yüzlerin odaklanmasını isterseniz,
odaklamak için bunlara dokunun.
● Seri çekim seçeneği kullanıldığında algılanan yüzler
kaydedilmeyebilir.
50
Yüz algılama özelliğini kullanma
Gülümseme çekimi
Göz kırpmayı algılama
Kamera, gülen bir yüz algıladığında deklanşörü otomatik olarak
bırakır.
Kameranız kapalı göz algılarsa, arka arkaya 2 fotoğraf çeker.
Çekim modunda şu seçeneği belirleyin: f “
.
● Ekranda “Yakalıyor” yazısı görüntülenirken kameranızı hareket
ettirmeyin.
● Göz kırpmayı algılama işlevi başarısız olursa “Gözler kapalıyken
çekilmiş resim” mesajı görüntülenir. Başka bir fotoğraf çekin.
Çekim modunda şu seçeneği belirleyin: f “
“ . Öznenin
gülümsemesi belirgin olursa kameranız bu gülümsemeyi daha
kolay algılayabilir.
Çekim seçenekleri
“
51
Yüz algılama özelliğini kullanma
Akıllı yüz algılama özelliğini kullanma
● Kamera ışık koşullarına, öznenin duruşu veya yüzündeki önemli
değişikliklere veya öznenin gözlük takıp takmamasına bağlı olarak
yüzleri yanlış algılayabilir ve kaydedebilir.
● Kamera 14 adede kadar yüzü otomatik olarak kaydedebilir. Kamera
14 kayıtlı yüz varken yeni bir yüz algılarsa en düşük önceliğe sahip
yüzün yerine bunu kaydedecektir.
● Kamera bir sahnede 10 adede kadar yüzü algılayabilir ve 5 adet yüzü
kaydedebilir.
Kamera, sık çektiğiniz yüzleri otomatik olarak kaydeder. Bu
özellik sayesinde odaklanmada otomatik olarak bu yüzlere ve
favori yüzlere öncelik verilir. Bu özellikten yalnızca bir hafıza kartı
kullandığınızda yararlanabilirsiniz.
Çekim modunda şu seçeneği belirleyin: f “
“
. En
yakın yüz beyaz bir odak çerçevesi içinde, diğer yüzler gri odak
çerçevelerinde gösterilir.
●
: Favori yüzleri gösterir (Favori yüzleri kaydetmek için bkz.
sf. 53).
●
: Kameranın otomatik olarak kaydedeceği yüzleri gösterir.
Çekim seçenekleri
52
Yüz algılama özelliğini kullanma
Yüzleri favori olarak kaydetme (Yıldızım)
3
Yüzlerdeki odağa ve pozlamaya öncelik vermek üzere favori
yüzlerinizi kaydedebilirsiniz. Bu özellikten yalnızca bir bellek kartı
kullandığınızda yararlanabilirsiniz.
4
1
2
Çekim modunda şu seçeneği belirleyin: f “
“
Yüzü favori yüzlerinizden biri olarak kaydetmek için
seçeneğini belirleyin.
Yüz listesi görüntülendiğinde
seçeneğini belirleyin.
● Favori yüzleriniz yüz listesinde
simgesi ile belirtilir.
.
● En çok 6 favori yüz kaydedebilirsiniz.
● Flaş seçeneği Kapalı olarak ayarlanır.
● Aynı yüzü iki kez kaydederseniz, bunlardan birini yüz listesinden
silebilirsiniz.
Konunuzu hizalayıp yüzünü kaydetmek için [Deklanşör]
düğmesine basın.
● Bir yüz için en çok 5 fotoğraf kaydedebilirsiniz. Yüzün daha
iyi algılanması için öznenin yüzünü soldan, sağdan ve önden
çekin.
Favori yüzlerinizi görüntüleme
Çekim modunda şu seçeneği belirleyin: f “
● Favori yüzlerinizin sırasını değiştirmek için
“
Yüz listesi hakkında daha fazla bilgi almak için bkz. sf. 65.
Çekim seçenekleri
53
.
seçeneğini belirleyin.
Parlaklığı ve rengi ayarlama
Görüntü kalitesinin daha iyi olmasını sağlamak için parlaklığı ve rengi nasıl ayarlayacağınızı öğrenin.
Pozlamayı manüel ayarlama (EV)
3
pdv
Ortam ışığının yoğunluğuna bağlı olarak fotoğraflarınız çok parlak
veya çok koyu olabilir. Bu gibi durumlarda, daha iyi fotoğraf elde
etmek için pozlamayı kendiniz ayarlayabilirsiniz.
Koyu (-)
1
2
Normal (0)
Şu seçeneği belirleyin:
Daha Parlak (+)
Çekim modunda şu seçeneği belirleyin: f “
● Pozlamayı ayarladığınızda ayar aynı kalır. Fazla veya az pozlama
yapılmaması için pozlama değerini daha sonra değiştirmeniz
gerekebilir.
● Doğru pozlamaya karar veremiyorsanız AEB ayarını (Otomatik Poz
Tarama) seçin. Kamera farklı poz değerlerine sahip fotoğraflar çeker:
normal, az pozlanmış ve çok pozlanmış. (sf. 59)
.
Pozu ayarlamak için bir değer seçin.
● +: daha parlak, -: daha koyu
EV
-2
-1
0
+1
.
● Ayarlanan pozlama değeri aşağıdaki gibi gösterilir.
+2
Çekim seçenekleri
54
Parlaklığı ve rengi ayarlama
Arka ışığı dengeleme (ACB)
p
Seçenek Açıklama
Işık kaynağı öznenizin arkasındaysa veya öznenizle arka plan
arasında kontrast oranı yüksekse, özneniz fotoğrafta koyu
çıkabilir. Bu durumda, Otomatik Kontrast Dengeleme (ACB)
seçeneğini ayarlayın.
Kapalı: ACB kapalı.
Açık: ACB açık.
● a modunda ACB özelliği her zaman açıktır.
● Sürekli, U. yüksek hiz veya AEB kullanılırken bu özellik
kullanılamaz.
ACB olmadan
1
2
ACB ile
Çekim modunda şu seçeneği belirleyin: f “>“
.
Bir seçenek belirleyin.
Kapalı
Çekim seçenekleri
55
Parlaklığı ve rengi ayarlama
Ölçüm seçeneğini değiştirme
pdv
Seçenek Açıklama
Ölçüm modu kameranın ışık miktarını ölçmek için kullandığı
yöntemi gösterir. Fotoğraflarınızın parlaklığı ve aydınlığı seçtiğiniz
ölçüme bağlı olarak değişir.
1
Çekim modunda şu seçeneği belirleyin: f “ > “
.)
(v modunda şu seçeneği belirleyin: f “
2
Bir seçenek belirleyin.
Nokta:
● Kameranız yalnızca çerçevenin tam ortasındaki ışık
yoğunluğunu ölçer.
● Özne sahnenin merkezinde değilse, fotoğrafınız
doğru şekilde pozlanmayabilir.
● Arkadan aydınlatılan özne için uygundur.
.
Merkez ağirlikli:
● Kameranız merkeze ağırlık vererek tüm çerçevenin
ışık değerinin ortalamasını kullanır.
● Öznenin, çerçevenin merkezinde olduğu fotoğraflar
için uygundur.
Çoklu
Seçenek Açıklama
Çoklu:
● Kameranız ekranı birkaç alana böler ve her alandaki
ışık yoğunluğunu ölçer.
● Genel fotoğraflar için uygundur.
Çekim seçenekleri
56
Parlaklığı ve rengi ayarlama
Işık kaynağı seçme (Beyaz dengesi)
pdv
Fotoğrafınızın rengi ışık kaynağının türüne ve kalitesine bağlıdır.
Fotoğrafınızın renginin gerçekçi olmasını istiyorsanız beyaz
dengesini ayarlamak için Otomatik bd, Günişiği, Bulutlu veya
Akkor gibi bir ışık seçin.
Otomatik bd
Simge
Otomatik bd
Açıklama
Otomatik bd: Işık koşullarına bağlı olarak otomatik
ayarları kullanır.
Günişiği
Günişiği: Güneşli bir günde, dışarıda fotoğraf çekerken
bu seçeneği kullanın.
Bulutlu: Bulutlu bir günde dışarıda veya gölgede
fotoğraf çekerken bu seçeneği kullanın.
Floresan h: Günışığı floresan lambası veya üç yollu
floresan ışığı altında çekim yaparken bu seçeneği
kullanın.
Bulutlu
1
2
Akkor
Çekim modunda şu seçeneği belirleyin: f “
Floresan l: Beyaz floresan ışığı altında çekim yaparken
bu seçeneği kullanın.
.
Akkor: İç mekanda, ampul veya halojen ışığı altında
fotoğraf çekerken bu seçeneği kullanın.
Bir seçenek belirleyin.
Özel ayar: Önceden tanımlı kendi ayarlarınızı kullanın.
(sf. 58)
Çekim seçenekleri
57
Parlaklığı ve rengi ayarlama
Kendi beyaz dengesi ayarınızı tanımlama
Kağıt gibi beyaz bir yüzeyin fotoğrafını çekerken beyaz dengesini
özelleştirebilirsiniz. Bu, ışık koşullarına göre fotoğrafınızdaki
renkleri gerçek sahne ile eşleştirmenize yardımcı olur.
1
2
Çekim modunda şu seçeneği belirleyin: f “
3
[Deklanşör] düğmesine basın.
“
.
Merceği beyaz bir kağıt parçasına doğru tutun.
Çekim seçenekleri
58
Seri çekim modlarını kullanma
ps
Hızlı hareket eden öznelerin fotoğrafını çekmek veya fotoğraflarınızda öznelerinizin doğal yüz ifadelerini ve mimiklerini yakalamak zor olabilir.
Bu gibi durumlarda, seri çekim modlarından birini seçin.
Seçenek Açıklama
U. yüksek hiz: [Deklanşör] düğmesini basılı
tuttuğunuz sürece kamera VGA fotoğraf çeker
(saniyede 6 fotoğraf; maksimum 30 fotoğraf).
1
2
Çekim modunda şu seçeneği belirleyin: f “ > “
AEB:
● Farklı pozlamalarla 3 fotoğraf çeker: normal, az
pozlanmış ve çok pozlanmış.
● Fotoğrafların bulanık olmasını önlemek için üçayak
kullanın.
.
Bir seçenek belirleyin.
Bu seçenek çekim moduna bağlı olarak değişir.
● Flaş ile zamanlayıcıyı ve ACB'yi yalnızca Tek kare modunu
seçerseniz kullanabilirsiniz.
● U. yüksek hiz’ı seçerseniz çözünürlük VGA ve ISO hızı Oto
olarak ayarlanır.
● Seçilen yüz algılama seçeneğine bağlı olarak bazı seri çekim
seçenekleri kullanılamaz.
Tek kare
Seçenek Açıklama
Tek kare: Tek bir fotoğraf çeker.
Sürekli:
● [Deklanşör] düğmesini basılı tuttuğunuz sürece
kamera arka arkaya fotoğraf çeker.
● Çekilebilecek maksimum fotoğraf sayısı hafıza
kartınızın kapasitesine bağlıdır.
Çekim seçenekleri
59
Fotoğraflarınızı iyileştirme
Fotoğraflarınıza stiller ya da renkler uygulayarak veya bazı ayarlar yaparak nasıl daha iyi hale getireceğinizi öğrenin.
Fotoğraf stilleri uygulama
Kendi RGB tonunuzu tanımlama
apsdv
Fotoğraflarınıza Yumuşak, Canli veya Orman gibi farklı stiller
uygulayın.
1
2
3
Yumuşak
Canli
Çekim modunda şu seçeneği belirleyin: f “> (bir veya
iki kez) “ “ .
Bir renk seçin (R: Kırmızı, G: Yeşil, B: Mavi).
Seçilen rengin miktarını ayarlayın.
Orman
Özel RGB
1
Çekim modunda şu seçeneği belirleyin: f “> (bir veya
iki kez) “ .
2
Bir seçenek belirleyin.
● Kendi RGB tonunuzu tanımlamak için
seçeneğini belirleyin.
4
Kendi RGB tonunuzu tanımlamak için
Normal
Seçilen fotoğraf stiline bağlı olarak yüz algılama ve görüntü
ayarlama seçeneklerini ayarlayamayabilirsiniz.
Çekim seçenekleri
60
.
Fotoğraflarınızı iyileştirme
Fotoğraflarınızı ayarlama
p
Kontrast seçeneği
Fotoğraflarınızın netliğini, renk doygunluğunu ve kontrastını
ayarlayabilirsiniz.
1
2
3
Çekim modunda şu seçeneği belirleyin: f “ > (iki kez)
“ .
●
●
●
: Netlik
: Kontrast
: Doyma
Netlik
Netlik seçeneği
-1
0
+1
Rengi ve parlaklığı artırır.
Açıklama
-
Renk doygunluğunu azaltır.
+
Renk doygunluğunu artırır.
Herhangi bir efekt uygulamak istemiyorsanız (yazdırma için uygundur)
0’ı seçin.
Seçilen öğeyi ayarlamak için bir değer seçin.
-2
Rengi ve parlaklığı azaltır.
+
Renk doygunluğu
seçeneği
Bir ayar seçeneği belirleyin.
Açıklama
-
+2
Açıklama
-
Fotoğraflarınızın kenarlarını yumuşatır
(fotoğrafları bilgisayarınızda düzenlemek için
uygundur).
+
Fotoğraflarınızın netliğini artırmak için
kenarlarını keskinleştirir. Bu seçenek,
fotoğraflarınızdaki gürültüyü de artırır.
Çekim seçenekleri
61
Oynatma/Düzenleme
Fotoğrafları, videoları veya sesli notları oynatmayı ve fotoğrafları veya videoları düzenlemeyi öğrenin.
Bu bölümde ayrıca, kameranızı fotoğraf yazıcınıza, TV'ye veya HDTV'ye nasıl bağlayacağınızı da
öğreneceksiniz.
Oynatma …………………………………………… 63
Dosyaları TV'de görüntüleme …………………… 79
Oynatma modunu başlatma …………………… 63
……………………… 69
Dosyaları bilgisayarınıza aktarma
(Windows için) …………………………………… 80
Video oynatma …………………………………… 71
Dosyaları Intelli-studio'yu kullanarak aktarma … 81
Sesli notu dinleme ……………………………… 72
Kamerayı kaldırılabilir disk olarak bağlayarak
Fotoğraf düzenleme ……………………………… 74
dosya aktarma …………………………………… 83
Fotoğrafı döndürme ……………………………… 74
Cihazın bağlantısını kesme
Fotoğrafları görüntüleme
…………… 74
(Windows XP için) ……………………………… 84
Rengi düzenleme ………………………………… 75
Dosyaları bilgisayarınıza aktarma (Mac için) … 85
Kendi RGB tonunuzu tanımlama ……………… 75
Fotoğrafları bir fotoğraf yazıcıda (PictBridge)
yazdırma …………………………………………… 86
Fotoğrafların boyutunu değiştirme
Özel efekt uygulama …………………………… 76
Pozlama sorunlarını giderme …………………… 76
Portre fotoğrafları düzenleme
………………… 77
Baskı siparişi (DPOF) oluşturma ……………… 78
Oynatma
Fotoğrafları, videoları veya sesli notları oynatmayı ve dosyaları yönetmeyi öğrenin.
● Kamerayı sola veya sağa eğerek de dosyaları
görüntüleyebilirsiniz. (Kamerayı aşağıda gösterildiği gibi yere
paralel tutmazsanız, hareket algılama özelliği gerektiği gibi
çalışmayabilir.)
Oynatma modunu başlatma
Kameranızda kayıtlı fotoğrafları görüntüleyebilir, videoları
oynatabilir ve sesli notları dinleyebilirsiniz.
1
2
[P] düğmesine basın.
● Son çektiğiniz fotoğraf veya yaptığınız kayıt gösterilir.
● Kamera kapalıysa açılacaktır.
Dosyalar arasında ilerlemek için sola veya sağa yatay çizgi
çizin.
● Önceki dosyayı görüntülemek için < seçeneğini belirleyin.
Dosyaları hızla görüntülemek için basılı tutun.
● Sonraki dosyayı görüntülemek için > seçeneğini belirleyin.
Dosyaları hızla görüntülemek için basılı tutun.
● Bu işlevi devre dışı bırakmak için Oynatma modunda M “
. “Mimik Görünümü “ Açık’yı seçin.
● Dahili hafızada saklanan dosyaları görmek isterseniz hafıza kartınızı
çıkarın.
● Kamera çok büyük olan veya başka üreticilerin makineleriyle çekilen
dosyaları düzgün olarak oynatmayacaktır.
Oynatma/Düzenleme
63
Oynatma
Hareket algılamayı kullanarak bir menü seçme
Kameranızda kameranızı eğerek bir menü seçmenize olanak
sağlayan dahili hareket algılayıcı bulunmaktadır.
Oynatma modunda şu düğmeyi basılı tutarak kamerayı eğin:
.
Mevcut dosyayı favori fotoğrafınız olarak
çıkar.)
ayarlayabilirsiniz* (dosyanın üstünde
Slayt gösterisi başlatabilirsiniz (sf. 70)
Kamerayı aşağıda gösterildiği gibi yere paralel tutmazsanız, hareket
algılama özelliği gerektiği gibi çalışmayabilir.
Mevcut fotoğrafı kilitleyebilir veya kilidini
çıkar.)
açabilirsiniz (dosyanın üstünde
* Aşağıdakiler için dosyaları favori olarak ayarlayamazsınız:
-
videolar veya sesli notlar
hatalı veya kilitli fotoğraflar
başka üreticilerin kameralarıyla çekilen fotoğraflar
ultra yüksek hız ayarı kullanılarak çekilen fotoğraflar
kullanılabilir hafızadan büyük dosyalar
Oynatma/Düzenleme
64
Oynatma
Oynatma modunda ekran görünümü
Simge
Açıklama
Hareket algılamayı kullanarak bir menü seçmenizi sağlar
(sf. 64)
M
Oynatma ve ayarlar menüleri
Video veya sesli notların oynatma süresi
Video veya sesli not oynatmanızı sağlar
(Video sf. 71/Sesli not sf. 72)
Bilgiler
Simge
Favori yüzlerinizi sıralama
Açıklama
Favori yüzlerinizin sırasını değiştirebilir veya silebilirsiniz.
Bu özellikten yalnızca bir bellek kartı kullandığınızda
yararlanabilirsiniz.
Sesli not içeren fotoğraflar
v
Video dosyası
Baskı siparişi hazırlandı (DPOF)
1
Korumalı dosya
Oynatma modunda şu seçeneği belirleyin:
.
Yüz Listesi
Fotoğraf kayıtlı bir yüz içerir; Yalnızca hafıza kartı
kullandığınızda yararlanabilirsiniz
1
4
Klasör adı – Dosya adı
2
5
Yüz listesini açmanızı sağlar (sf. 65); Yalnızca hafıza kartı
kullandığınızda yararlanabilirsiniz
3
6
Favori dosya
Dosya silme (sf. 68)
1/2
● Favori yüzleri iptal etmek için
seçeneğini belirleyin.
● Önceki ekrana dönmek için
seçeneğini belirleyin.
Slayt gösterisi oynatmanızı sağlar (sf. 70)
Fotoğrafları düzenleme (sf. 74)
Ekran türü seçme (sf. 24)
Oynatma/Düzenleme
65
Oynatma
2
“ Bir yüz seçin.
Seçenek Açıklama
Tip
Dosyaları tipine göre görüntülemenizi sağlar.
Tarih
Dosyaları kaydedildikleri tarihe göre görüntülemenizi
sağlar.
2
Renk
Dosyaları resimdeki baskın renge göre
görüntülemenizi sağlar.
3
Hafta
Dosyaları haftanın hangi günü kaydedildiklerine göre
görüntülemenizi sağlar.
Favori
Favori dosyalarınızı görüntülemenizi sağlar.
Yüz
Dosyaları bilinen yüzlere ve favori yüzlere göre
görüntüleyin. (En çok 20 kişi)
Sıralamayı Düzenle
1
3
4
Yüz sıralamasını değiştirmek için , veya . seçeneğini
.
belirleyin ve şu seçeneği belirleyin:
Kameranın Akıllı Albüm'ü açması veya kategoriyi değiştirmesi ve
dosyaları yeniden organize etmesi zaman alabilir
Dosyaları Akıllı Albümde kategoriye göre görüntüleme
Dosyaları tarih, dosya türü veya hafta gibi kategorilere göre
görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.
1
Oynatma modunda şu seçeneği belirleyin:
bir kategori.
“
“
● Akıllı Albüm'e [Yakınlaştır] düğmesini sola doğru iterek de
erişebilirsiniz.
Tip
Tarih
2
3
Dosyalar içinde ilerlemek için < veya > seçeneğini
belirleyin.
4
Normal görünüme dönmek için
Renk
seçeneğini belirleyin.
Bir kategori belirleyip küçük resimleri görüntüleyen bir menü (birden
fazla dosya silme veya seçilen dosyaları koruma gibi) seçtiğinizde,
kamera tüm dosyaları kategoriye göre sıralar veya yalnızca kategori
seçeneğine uyan dosyaları görüntüler.
Hafta
Favori
Yüz
Bir tarih, dosya tipi, haftanın günü, renk veya yüz seçin.
● Tarihler, dosya türleri, günler, renkler veya yüzler içinde
ilerlemek için < veya > seçeneğini de basılı tutabilirsiniz.
29
1
6
2009. 7. 1
7
20
Oynatma/Düzenleme
66
Oynatma
Dosyaları küçük resim olarak görüntüleme
Dosyaları koruma
Dosyaların küçük resimleri arasında gezinin.
Dosyalarınızı yanlışlıkla silinmeye karşı koruyabilirsiniz.
Oynatma modunda 9 veya 16 küçük resim
görüntülemek için [Yakınlaştır] düğmesini sola doğru
itin (önceki moda geri dönmek için [Yakınlaştır]
düğmesini sağa doğru itin).
29
1
6
2009. 7. 1
7
1
2
3
Oynatma modunda M seçeneğini belirleyin.
Koruma “Seç'i belirleyin.
Korumak istediğiniz dosyaları seçin.
● Tüm dosyaları seçmek için
● Seçiminizi iptal etmek için
seçeneğini belirleyin.
seçeneğini belirleyin.
20
Yapılacak işlem
Şunu yapın
Dosyalar arasında
gezinme
< veya > seçeneğini belirleyin.
Dosya görüntüleme
Küçük resim seçin.
Dosyaları silme
seçeneğini belirleyin veya dosyayı şu
konuma sürükleyin: . (sf. 68)
Bir kategori seçin
Dosyaları seçmek ve korumak için,
seçeneğini belirleyin.
4
Şu seçeneği belirleyin:
.
Tüm dosyaları korumak için,
1
2
Oynatma/Düzenleme
Oynatma modunda M seçeneğini belirleyin.
Koruma “Tümü “Kilitle'yi seçin.
67
Oynatma
Dosyaları silme
Tüm dosyaları silmek için,
Tek tek dosyaları veya tüm dosyaları bir kerede silebilirsiniz.
Korumalı dosyaları silemezsiniz.
Tek bir dosyayı silmek için,
1
Oynatma modunda bir dosya ve ardından şu seçeneği
belirleyin: “ .
2
Dosyayı silmek için Evet'i seçin.
1
2
Oynatma modunda M seçeneğini belirleyin.
Sil “ Tümü “ Evet'i seçin.
Dosya silmenin farklı yöntemi
Oynatma modunda bir dosyayı görüntülerken ekranda
parmağınızla X işareti çizin.
Birden çok dosya silmek için,
1
2
Silmek istediğiniz dosyaları seçin.
3
Şu seçeneği belirleyin:
Oynatma modunda şu seçeneği belirleyin:
“ Çoklu Sil.
● Mevcut ekrandaki tüm dosyaları silmek için
seçeneğini
belirleyin.
seçeneğini belirleyin.
● Seçiminizi iptal etmek için
“ Evet.
Oynatma/Düzenleme
68
Oynatma
Geri dönüşüm kutusunu kullanma
Dosyaları hafıza kartına kopyalama
Geri dönüşüm kutusunu etkinleştirirseniz, sildiğiniz dosyalar
tamamen silinmeyip geri dönüşüm kutusuna gönderilir. Bu özellik
yalnızca tek dosya veya seçilen dosyalar silindiğinde geçerlidir;
tüm dosyaları silmeyi seçerseniz, silinen dosyalar geri dönüşüm
kutusuna gönderilmez.
Geri dönüşüm kutusunu etkinleştirmek için,
1
2
1
2
3
Oynatma modunda M seçeneğini belirleyin.
. “Karta kopyala seçeneğini belirleyin.
Dosyayı kopyalamak için Evet'i seçin.
Oynatma modunda M seçeneğini belirleyin.
Geridnşmkts “ Açık'ı seçin.
Fotoğrafları görüntüleme
Dosyaları geri dönüşüm kutusundan geri yüklemek için,
1
2
Dosyaları dahili hafızadan bir hafıza kartına kopyalayabilirsiniz.
Oynatma modunda M seçeneğini belirleyin.
Bir fotoğrafın yönünü dokunarak değiştirebilir veya bir bölümünü
yakınlaştırarak görüntüleyebilir ya da fotoğrafları slayt gösterisi
olarak izleyebilirsiniz.
Fotoğrafı dokunarak döndürme
Geridnşmkts “ Al'ı seçin.
● Bu işlev videolar ve sesli notlar için kullanılmaz.
● Geri dönüşüm kutusu işlevi kullanıldığında dosyaların silinmesi daha
uzun sürebilir.
● Dahili hafızayı formatlarsanız, geri dönüşüm kutusundaki tüm
dosyalar silinir.
● Geri dönüşüm kutusu en çok 10 MB dosya alır. 10 MB sınırı
geçildiğinde, kamera sizden geri dönüşüm kutusunu boşaltmanızı
ister. Geri dönüşüm kutusunu boşaltmak için Evet veya yalnızca
mevcut dosyayı silmek için Hayır seçeneğini belirleyin.
Tek bir dosyayı görüntülerken, parmağınızı aşağıda gösterildiği
şekilde 90° döndürün.
Oynatma/Düzenleme
69
Oynatma
Dosyaları fotoğrafı otomatik olarak döndürerek görüntüleme
Dikey fotoğraflara kameranızı döndürmeden yatay görünümde
bakabilirsiniz. Bu seçeneği ayarladığınızda ve dikey fotoğraf
çektiğinizde dikey fotoğraflar otomatik olarak dik konuma getirilir.
Büyütülen alan ve yakınlaştırma oranı ekranın üst bölümünde
gösterilir. Maksimum yakınlaştırma oranı çözünürlüğe bağlı
olarak değişebilir. Büyütülmüş alanı taşımak için okları seçin veya
köşegen çizin.
Otomatik döndürme özelliğini etkinleştirmek için,
1
Çkeim veya Oynatma modunda şu seçeneği belirleyin:
M“
“ ..
2
3
Şu seçeneği belirleyin: Oto. Döndürme “ Kapalı.
Şu seçeneği belirleyin:
.
Bu seçenek şunlar için kullanılamayabilir:
- kamerayı yere paralel tutarak çektiğiniz fotoğraflar
- ultra yüksek hız ayarı ile çekilen fotoğraflar
- videolar
Simge
Açıklama
Dosyayı silmenizi sağlar
Büyütülen fotoğrafı kırpmanızı sağlar (yeni bir dosya olarak
kaydedilir).
Orijinal görünüme geri dönmenizi sağlar.
Fotoğrafı büyütme
Oynatma modunda bir fotoğrafı büyütmek için
[Yakınlaştır] düğmesini sağa bastırın (fotoğrafı
küçültmek için [Yakınlaştır] düğmesini sola
bastırın).
Slayt gösterisi başlatma
Slayt gösterinize efekt ve ses uygulayabilirsiniz. Bu işlev videolar
ve sesli notlar için kullanılmaz.
1
Oynatma/Düzenleme
Oynatma modunda şu seçeneği belirleyin:
70
.
Oynatma
2
Video oynatma
Slayt gösterisi efekti ayarlayın.
Bir videoyu oynatabilir, videodan görüntü yakalayabilir veya
videoyu kırpabilirsiniz.
1
Oynatma modunda bir video seçip şu seçeneği belirleyin:
“ .
2
Oynatmayı kontrol etmek için aşağıdaki simgeleri kullanın.
Seçenek Açıklama
Resimler: Slayt gösteriniz için fotoğraf seçin (en çok
2.000).
Oynatma modu: Slayt gösterisinin tekrarlanıp
tekrarlanmayacağını belirlemenizi sağlar.
Aralik: Fotoğraflar arasındaki süreyi ayarlar.
●
, Efekt menüsünde seçildiğinde kullanılabilir.
●
dışında bir efekt seçeneğiyle kullanıldığında
aralık 1 sn. olarak ayarlanır.
Simge
Müzik: Arka planda duyulacak sesi ayarlar.
/
Efekt:
● Bir geçiş efekti seçmenizi sağlar.
seçeneğini belirleyin.
● Efekt olmaması için
3
Slayt gösterisini başlatmak için
Açıklama
Geri taramanızı sağlar.
Oynatmayı duraklatmanızı veya devam ettirmenizi
sağlar.
Oynatmayı durdurmanızı sağlar.
İleri taramanızı sağlar.
Ses seviyesini ayarlamanızı veya sesi kapatmanızı
sağlar.
seçeneğini belirleyin.
● Slayt gösterisini duraklatmak için seçenek simgeleri haricinde
ekranda bir noktaya dokunun.
● Oynatma moduna geçmek için
seçeneğini belirleyin.
Oynatma/Düzenleme
71
Oynatma
Sesli notu dinleme
Oynatma sırasında videoyu kırpma
1
Yeni videonun başlatılmasını istediğiniz noktada
seçeneğini belirleyin ve ardından şu seçeneği belirleyin:
.
2
Oynatma işlemine devam etmek için
belirleyin.
3
Yeni videonun bitmesini istediğiniz noktada seçeneğini
.
belirleyin ve ardından şu seçeneği belirleyin:
4
Evet'i seçin.
Sesli notu dinleme
1
Oynatma modunda bir sesli not seçip şu seçeneği
belirleyin “ .
2
Oynatmayı kontrol etmek için aşağıdaki simgeleri kullanın.
seçeneğini
● Orijinal video en az 10 saniye uzunluğunda olmalıdır.
● Düzenlenen video yeni bir dosya olarak kaydedilir.
Simge
Oynatma sırasında görüntü yakalama
Açıklama
Geri taramanızı sağlar.
1
Durağan bir görüntüyü kaydetmek istediğiniz noktada
seçeneğini belirleyin.
2
3
Şu seçeneği belirleyin:
/
Oynatmayı duraklatmanızı veya devam ettirmenizi
sağlar.
Oynatmayı durdurmanızı sağlar.
.
İleri taramanızı sağlar.
Evet'i seçin.
Ses seviyesini ayarlamanızı veya sesi kapatmanızı
sağlar.
Yakalanan görüntünün dosya boyutu orijinal video boyutuyla aynı olur
ve yeni bir dosya olarak kaydedilir.
Oynatma/Düzenleme
72
Oynatma
Bir fotoğrafa sesli not ekleme
1
2
3
Fotoğrafa eklenen bir sesli notu dinleme
1
2
Oynatma modunda bir fotoğraf “ M seçeneğini
belirleyin.
Sesli Not “ Açık'ı seçin.
Oynatma modunda sesli not içeren bir fotoğraf seçip “
Oynatmayı kontrol etmek için aşağıdaki simgeleri kullanın.
Kısa bir sesli not kaydetmek için [Deklanşör] düğmesine
basın (maksimum 10 saniye).
● Sesli not kaydetmeyi durdurmak için [Deklanşör] düğmesine
basın.
Simge
/
Açıklama
Oynatmayı duraklatmanızı veya devam ettirmenizi
sağlar.
Oynatmayı durdurmanızı sağlar.
Ses seviyesini ayarlamanızı veya sesi kapatmanızı
sağlar.
Oynatma/Düzenleme
73
.
Fotoğraf düzenleme
Bir fotoğraf üzerinde, fotoğrafı döndürme, boyutunu değiştirme, kırmızı gözleri yok etme ve parlaklığını, kontrastını veya renk doygunluğunu
ayarlama gibi düzenleme işlemleri yapabilirsiniz.
● Düzenlenen fotoğraflar yeni dosyalar olarak kaydedilir.
●
veya daha büyük fotoğraflar düzenlenirken boyutları otomatik
olarak daha düşük bir çözünürlüğe ayarlanır (fotoğrafları döndürmek
veya boyutlarını değiştirmek dışında).
Fotoğrafların boyutunu değiştirme
1
2
Fotoğrafı döndürme
1
Oynatma modunda bir fotoğraf seçip şu seçeneği
belirleyin: “
.
2
Şu seçeneği belirleyin:
Oynatma modunda bir fotoğraf seçip şu seçeneği
belirleyin: “
.
Şu seçeneği belirleyin:
“bir seçenek.
● Fotoğrafı başlangıç görüntüsü olarak kaydetmek için
seçeneğini belirleyin. (sf. 90)
1920 x 1080
“bir seçenek.
Sol 90˚
3
3
Şu seçeneği belirleyin:
Fotoğrafı başlangıç görüntüsü olarak kaydetmek için şu
seçeneği belirleyin:
.
Kullanabileceğiniz seçenekler seçilen fotoğrafın boyutunu göre
değişiklik gösterir.
.
Oynatma/Düzenleme
74
Fotoğraf düzenleme
Rengi düzenleme
Kendi RGB tonunuzu tanımlama
Fotoğraflarınıza Yumuşak, Canli veya Orman gibi farklı renk
tonları uygulayabilirsiniz.
1
Oynatma modunda bir fotoğraf seçip şu seçeneği
belirleyin: “
“ “ .
2
3
Bir renk seçin (R: Kırmızı, G: Yeşil, B: Mavi).
Yumuşak
1
2
Canli
Rengin miktarını belirleyin.
Orman
Özel RGB
Oynatma modunda bir fotoğraf seçip şu seçeneği
belirleyin: “
.
“bir seçenek belirleyin.
● Kendi RGB tonunuzu tanımlamak için
belirleyin.
seçeneğini
4
Şu seçeneği belirleyin:
Yumuşak
3
Şu seçeneği belirleyin:
.
Oynatma/Düzenleme
75
.
Fotoğraf düzenleme
Özel efekt uygulama
Pozlama sorunlarını giderme
Fotoğrafa renk filtreleri veya gürültü efekti gibi özel efektler
uygulayabilirsiniz.
ACB (Otomatik Kontrast Dengesi), parlaklık, kontrast veya doyma.
1
Oynatma modunda bir fotoğraf seçip şu seçeneği
belirleyin: “
.
2
Şu seçeneği belirleyin:
Görüntüyü ayarlama
1
“bir seçenek belirleyin.
2
Zarif
Oynatma modunda bir fotoğraf seçip şu seçeneği
belirleyin: “
.
●
●
●
“ bir ayar seçeneği belirleyin.
: Parlaklik
: Kontrast
: Doyma
3
Seçilen öğeyi ayarlamak için bir değer seçin.
(-: daha az veya +: daha fazla)
4
Şu seçeneği belirleyin:
.
Seçenek Açıklama
Renk filtresi: Ana özneyi belirginleştirmek için arka
plan renklerini siyah veya beyaz olarak değiştirmenizi
sağlar.
Zarif: Fotoğrafı daha parlak ve yumuşak gösterecek
efektler uygulamanızı sağlar.
Gürültü ekle: Fotoğrafın eski görünmesini sağlayan
doku eklemenizi sağlar.
3
Şu seçeneği belirleyin:
ACB'yi (Otomatik Kontrast Dengesi) Ayarlama
1
Oynatma modunda bir fotoğraf seçip şu seçeneği
belirleyin: “
.
2
3
Şu seçeneği belirleyin:
“
Şu seçeneği belirleyin:
.
.
Oynatma/Düzenleme
76
.
Fotoğraf düzenleme
Portre fotoğrafları düzenleme
Kar efekti uygulama
Yüzdeki sorunları gizleyerek ve kırmızı göz çıkmasını
engelleyerek fotoğraflarınızı iyileştirebilirsiniz veya sırf eğlencesine
efekt uygulayabilirsiniz. Bu efektler yalnızca portreler için
geçerlidir.
1
2
3
Kar
Mozaik
Vurgu
1
2
3
4
Oynatma modunda bir fotoğraf seçip şu seçeneği
belirleyin: “
.
Şu seçeneği belirleyin:
“
Şu seçeneği belirleyin:
.
ve ardından şu seçeneği
Kar efektini durdurmak için
.
belirleyin:
2
Oynatma modunda bir fotoğraf seçip şu seçeneği
belirleyin: “
.
Şu seçeneği belirleyin:
“
veya
.
● Kameranız yüzleri otomatik olarak algılar.
Seçenek Açıklama
.
Mozaik: Algılanan yüzlere mozaik efekti uygulanır.
Bir düzey seçin.
Vurgu: Dikkati ana konuya çekmek için arka plan
bulanıklaştırılır.
● Sayı arttıkça daha fazla sorun gizlenir.
Şu seçeneği belirleyin:
“
● Öznelerin etrafında kar taneleri.
Eğlenceli efekt uygulama
1
Sorunları gizleme
Oynatma modunda bir fotoğraf seçip şu seçeneği
belirleyin: “
.
.
Gözlerdeki kırmızıyı giderme
1
Oynatma modunda bir fotoğraf seçip şu seçeneği
belirleyin: “
.
2
3
Şu seçeneği belirleyin:
“
Şu seçeneği belirleyin:
.
3
4
Algılanan bir yüz seçin ve
Şu seçeneği belirleyin:
●
seçeneğini belirleyin.
.
veya
efektlerini seçerseniz kamera en çok 20 yüz
algılayacaktır.
● Fotoğrafta insan olmasa da
efektini kullanabilirsiniz.
.
Oynatma/Düzenleme
77
Fotoğraf düzenleme
5
Baskı siparişi (DPOF) oluşturma
DPOF seçeneklerini ayarlayın.
Yazdırılacak fotoğrafları seçin ve kopya sayısı veya kağıt boyutu
gibi seçenekleri ayarlayın.
● Hafıza kartını alarak DPOF'yi (Digital Print Order Format) destekleyen
bir baskı merkezine götürebilir veya fotoğrafları evde DPOF uyumlu
bir yazıcıda doğrudan yazdırabilirsiniz.
● Geniş fotoğraflar sol ve sağ kenarları kesilerek yazdırılabilir; bu
nedenle fotoğraflarınızın boyutlarına dikkat edin.
● Dahili hafızada saklanan fotoğraflar için DPOF ayarlayamazsınız.
1
2
3
4
Seçenek Açıklama
Oynatma modunda M seçeneğini belirleyin.
Fotoğrafların küçük resim olarak yazdırılıp
yazdırılmayacağını belirtmenizi sağlar. (Fotoğrafları
seçeneğini
küçük resim olarak yazdırmak için
belirleyin.)
.“DPOF “Seç'i belirleyin.
● Tüm dosyaları yazdırmak için Tümü seçeneğini belirleyin ve
5. adıma geçin.
Baskı boyutunu belirtmenizi sağlar.
Yazdırılacak fotoğrafları seçin.
● Tüm dosyaları seçmek için
● Seçiminizi iptal etmek için
Şu seçeneği belirleyin:
.
seçeneğini belirleyin.
seçeneğini belirleyin.
6
7
Kopya sayısını ayarlamak için , veya . simgesini seçin.
Şu seçeneği belirleyin:
.
Baskı boyutunu belirlerseniz yalnızca DPOF 1.1 uyumlu yazıcılarda
fotoğraf yazdırabilirsiniz.
Oynatma/Düzenleme
78
Dosyaları TV'de görüntüleme
A/V kablosunu kullanarak kameranızı bir TV'ye bağlayabilir ve fotoğrafları veya videoları TV'de izleyebilirsiniz.
1 Çekim veya Oynatma modunda şu seçeneği belirleyin:
M→
.
8 Kameranızın dokunmatik ekranını kullanarak fotoğrafları
2
3 Ülkenize veya bölgenize uygun bir video sinyal çıkışı
. (iki kez) → Videoçkş'ı seçin.
seçin. (sf. 93)
4 Kameranızı ve TV'yi kapatın.
5 A/V kablosunu kullanarak kameranızı TV'nize bağlayın.
Video
Ses
ve videoları izleyin.
●● Dokunmatik ekran TV ekranı denetleyicisi gibi çalışacaktır. TV
ekranında istediğiniz seçeneği bulun ve kamera ekranında
seçeneğin bulunduğu yere dokunun. TV ekranındaki
seçenekte bir işaretleyici çıktığında kamera ekranında
seçeneğini belirleyin.
●● Bazı TV'lerde dijital gürültü oluşabilir veya resmin bir bölümü
görüntülenmeyebilir.
●● TV ayarlarınıza bağlı olarak resimler TV ekranında ortalanmış olarak
görüntülenmeyebilir.
●● Kamera bir TV'ye bağlıyken fotoğraf çekebilir veya video
kaydedebilirsiniz.
6 TV'nizi açın ve TV'nin uzaktan kumandasını kullanarak
video çıkış modunu seçin.
7 Kameranızı açın ve [P] düğmesine basın.
Oynatma/Düzenleme
79
Dosyaları bilgisayarınıza aktarma (Windows için)
Dahili Intelli-studio programını kullanarak dosyaları bilgisayarınıza aktarın. İsterseniz dosyaları düzenleyebilir veya favori web sitelerinize
yükleyebilirsiniz.
Intelli-studio için gereksinimler
Öğe
Gereksinimler
CPU
Intel Pentium 4, 3,2 GHz veya daha hızlı/AMD Athlon
64FX, 2,6 GHz veya daha hızlı işlemci
RAM
Minimum 512 MB RAM (1 GB veya üstü önerilir)
İS
Windows XP SP2/Vista
Sabit disk
kapasitesi
250 MB veya üstü (1 GB veya üstü önerilir)
Diğerleri
● CD-ROM sürücü
● 64 MB veya daha yüksek video kartı (nVIDIA
Geforce 7600GT veya üstü /ATI X1600 serisi veya
üstü önerilmektedir)
● 1024 x 768 piksel, 16-bit renkli ekranla uyumlu
monitör (1280 x 1024 piksel, 32-bit renkli ekran
önerilir)
● USB bağlantı noktası, Microsoft DirectX 9.0c veya
sonraki sürümü
Oynatma/Düzenleme
● Bilgisayar gerekli özelliklere sahip olsa da Intelli-studio bazı
bilgisayarlarda doğru çalışmayabilir.
● Bilgisayarınız gerekli özelliklere sahip değilse, videolar doğru
oynatılmayabilir veya videoların düzenlenmesi uzun sürebilir.
● Programı kullanmadan önce DirectX 9.0c veya üstü bir sürümü
yükleyin.
● Kamerayı çıkarılabilir disk olarak bağlayabilmek için Windows
2000/XP/Vista veya Mac OS 10.3 veya daha yeni sürümleri
kullanmalısınız.
Kendi oluşturduğunuz bir bilgisayarı veya desteklenmeyen bir bilgisayar
ve işletim sistemi kullanmanız garantinizi geçersiz kılabilir.
80
Dosyaları bilgisayarınıza aktarma (Windows için)
Dosyaları Intelli-studio'yu kullanarak aktarma
Kamerayı USB kablosuyla bilgisayara bağladığınızda Intelli-studio
otomatik olarak başlatılır.
5
6
Kamera USB kablosuyla bilgisayara bağlandığında pili şarj olur.
Kamerayı açın.
● Bilgisayar kamerayı otomatik olarak tanır.
Yeni dosyaları kaydetmek için bilgisayarınızda bir klasör
seçin.
● Kameranızda yeni dosya yoksa, yeni dosyaları kaydetmenizi
sağlayan açılır pencere görüntülenmez.
1
Çekim veya Oynatma modunda şu seçeneği belirleyin:
M“ .
2
3
4
Şu seçeneği belirleyin: . (iki kez)“PC Yazılımı“Açık.
7
Evet'i seçin.
● Yeni dosyalar bilgisayara aktarılır.
Windows Vista’da, Otomatik Oynat penceresinde Run iStudio.exe’ı
seçin.
Kamerayı kapatın.
USB kablosunu kullanarak kamerayı bilgisayarınıza
bağlayın.
Kablonun ışıklı göstergesi (S) olan ucunu kameraya takmanız
gerekir. Kablo ters takılırsa, dosyalarınız zarar görebilir. Üretici
firma hiçbir veri kaybından sorumlu tutulamaz.
Oynatma/Düzenleme
81
Dosyaları bilgisayarınıza aktarma (Windows için)
Intelli-studio'yu kullanma
Intelli-studio, dosyaları oynatma ve düzenleme amaçlı dahili bir programdır. Dosyaları Flickr veya YouTube gibi web sitelerine de
yükleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için programda Menu “ Help’ı seçin.
● Intelli-studio'yu bilgisayarınıza yüklerseniz program daha hızlı açılır.
Programı yüklemek için Menu “ Install Intelli-studio on PC’yi (Intelli-studio’yu PC’ye yükle) seçin.
● Dosyaları doğrudan kamerada düzenleyemezsiniz. Düzenlemeden önce dosyaları bilgisayarınızda bir klasöre aktarın.
● Bilgisayarınızdaki dosyaları kameranıza kopyalayamazsınız.
● Intelli-studio şu formatları destekler:
- Video: MP4 (Video: H.264, Ses: AAC), WMV (WMV 7/8/9)
- Fotoğraf: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
2
3
4
1
5
6
14
7
13
10
3
4
8
9
12
4
11
10
Oynatma/Düzenleme
82
Dosyaları bilgisayarınıza aktarma (Windows için)
Simge
Kamerayı kaldırılabilir disk olarak bağlayarak
dosya aktarma
Açıklama
1
Menüleri açma
2
Seçilen klasördeki dosyaları görüntüleme
3
Düzenleme moduna geçme
4
Paylaşım modunu değiştirme
(Dosyaları e-postayla gönderebilir veya Flickr veya
YouTube gibi web sitelerine yükleyebilirsiniz.)
5
Listedeki küçük resimleri büyütme veya küçültme
6
Bir dosya türü veya kategori seçme
7
Seçilen klasördeki dosyaları bilgisayarınızda görüntüleme
8
Dosyaları bilgisayara kopyalama
9
Seçilen klasördeki dosyaları kamerada görüntüleme
Kamerayı bilgisayarınıza kaldırılabilir disk olarak bağlayabilirsiniz.
1
2
3
10
Fotoğrafları slayt gösterisi olarak izleme/videoları oynatma
11
Yeni dosyaları bilgisayarınıza kopyalama
12
Bağlı aygıttaki klasörlere göz atma
13
Bilgisayarınızın klasörlerini seçme
14
Bilgisayarınızdaki klasörlere göz atma
Oynatma/Düzenleme
Çekim veya Oynatma modunda M “
.
Şu seçeneği belirleyin: . (iki kez) “PC Yazılımı “
Kapalı.
USB kablosunu kullanarak kamerayı bilgisayarınıza
bağlayın.
Kablonun ışıklı göstergesi (S) olan ucunu kameraya takmanız
gerekir. Kablo ters takılırsa, dosyalarınız zarar görebilir. Üretici
firma hiçbir veri kaybından sorumlu tutulamaz.
83
Dosyaları bilgisayarınıza aktarma (Windows için)
4
Cihazın bağlantısını kesme (Windows XP için)
Kamerayı açın.
● Bilgisayar kamerayı otomatik olarak tanır.
Kamera bağlantısı başarısız olursa, açılır bir pencere görüntülenir.
Bilgisyr seçeneğini belirleyin.
5
Bilgisayarınızda Bilgisayarım “Çıkarılabilir Disk “
DCIM “100PHOTO'yu seçin.
6
İstediğiniz dosyaları seçin ve bunları bilgisayarınıza
sürükleyin veya kaydedin.
Windows 2000/Vista için USB kablosunu çıkarma yönetimiyle
aynıdır.
1
Kameranızdaki durum lambası yanıp sönüyorsa, durana
kadar bekleyin.
2
OC ekranınızın sağ alt köşesindeki araç çubuğunda
simgesini tıklatın.
3
4
Açılır mesajı tıklatın.
USB kablosunu çıkarın.
Intelli-studio çalışırken kamera güvenli bir şekilde çıkarılamayabilir.
Kamerayı çıkarmadan önce programı sonlandırın.
Oynatma/Düzenleme
84
Dosyaları bilgisayarınıza aktarma (Mac için)
Kameranızı Macintosh bilgisayara bağladığınızda, bilgisayar cihazı otomatik olarak tanır. Herhangi bir program yüklemeden dosyaları
kameradan bilgisayara doğrudan aktarabilirsiniz.
Mac OS sürüm 10.3 veya üstü desteklenir.
1
USB kablosu kullanarak kameranızı Macintosh bilgisayara
bağlayın.
Kablonun ışıklı göstergesi (S) olan ucunu kameraya takmanız
gerekir. Kablo ters takılırsa, dosyalarınız zarar görebilir. Üretici
firma hiçbir veri kaybından sorumlu tutulamaz.
2
3
4
Kamerayı açın.
● Bilgisayar kamerayı otomatik olarak algılar ve ekranda
çıkarılabilir bir disk simgesi görüntüler.
Çıkarılabilir disk simgesini çift tıklatın.
Fotoğrafları ve videoları bilgisayarınıza aktarın.
Oynatma/Düzenleme
85
Fotoğrafları bir fotoğraf yazıcıda (PictBridge) yazdırma
Kameranızı doğrudan yazıcıya bağlayarak fotoğrafları PictBridge uyumlu bir yazıcıda yazdırabilirsiniz.
1
Yazıcı açıkken, kameranızı USB kablosunu kullanarak
yazıcıya bağlayın.
2
Kameranızı açın.
3
Yazdırmak için
seçeneğini belirleyin.
● Yazdırma seçeneklerini ayarlamak için
seçeneğini
belirleyin. Bkz. “Yazdırma ayarlarını yapılandırma” sf. 87.
Yazıcı kamerayı otomatik olarak tanır.
● Kamera bağlantısı başarısız olursa, açılır bir pencere
görüntülenir. Yazıcı’yı seçin.
● Yazıcınızın veri depolama özelliği varsa, öncelikle ayarlar
menüsünde USB modunu Yazıcı olarak ayarlamalısınız. (sf. 93)
4
Oynatma/Düzenleme
Bir seçenek belirleyin.
Seçenek
Açıklama
Geçerli Fotoğraf
Seçilen fotoğraf yazdırılır. 6. adıma geçin.
Seçilen
Fotoğraflar
İstediğiniz fotoğrafları yazdırın.
Tüm Fotoğraflar
Tüm fotoğraflar yazdırılır. 6. adıma geçin.
86
Fotoğrafları bir fotoğraf yazıcıda (PictBridge) yazdırma
5
Yazdırılacak bir fotoğrafa gitmek için < veya > seçeneğini
belirleyin.
6
Kopya sayısını ayarlamak için , veya . seçeneğini
.
belirleyin ve ardından şu seçeneği belirleyin:
Yazdırma ayarlarını yapılandırma
● Yazdırmak istediğiniz fotoğrafları seçtiyseniz yazdırılacak tüm
fotoğraflar için 5. ve 6. adımları tekrarlayın.
7
Onaylamak için Evet'i seçin.
● Yazdırma işlemi başlar. Yazdırmak işlemini iptal etmek için
İptal'i seçin.
Seçenek Açıklama
Boyut: Baskı boyutunu belirtmenizi sağlar.
Yerleşim: Küçük resim baskıları oluşturur.
Tip: Kağıt türünü seçer.
Kalite: Baskı kalitesini ayarlar.
Tarih: Tarihi yazdırmak için ayarlayın.
Dosya adi: Dosyanın adının yazdırılmasını sağlar.
Sifirla: Yazdırma seçeneklerini sıfırlamanızı sağlar.
Bazı seçenekler tüm yazıcılarda desteklenmeyebilir.
Oynatma/Düzenleme
87
Ekler
Ayarlar, hata mesajları, teknik özellikler ve bakımla ilgili ipuçlarına
bakın.
Ayarlar menüsü ………………………………………………… 89
Ayarlar menüsüne erişme ……………………………………… 89
Ses ayarları ……………………………………………………… 90
Ekran ayarları …………………………………………………… 90
Kamera ayarları ………………………………………………… 91
Hata mesajları
………………………………………………… 94
Kameranın bakımı ……………………………………………… 95
Kameranızı temizleme
………………………………………… 95
Hafıza kartları hakkında ………………………………………… 96
Pil hakkında bilgi ………………………………………………… 97
Servis merkezine başvurmadan önce ……………………… 99
Kameranın teknik özellikleri
………………………………… 102
Dizin ……………………………………………………………… 106
Ayarlar menüsü
Kamera ayarlarınızı yapılandırabileceğiniz çeşitli seçenekleri öğrenin.
3
Ayarlar menüsüne erişme
1
2
Bir seçenek belirleyin ve ayarlarınızı kaydedin.
Çekim veya Oynatma modunda M düğmesini seçin.
Ses Seviyesi
Kapalı
Bir menü seçin.
Titreşim Gücü
Düşük
Titreşim ve Ses
Orta
Yüksek
Ses Seviyesi
: Orta
Dkl.sesi
Titreşim Gücü
: Orta
Bş.sesi
Titreşim ve Ses
: Tümü
Dkl.sesi
:1
: Kapalı
Bş.sesi
4
1/2
Simge
: Kapalı
1/2
Açıklama
Ses ayarları Çeşitli kamera seslerini ve ses düzeyini
ayarlamanızı sağlar. (sf. 90)
Ekran ayarları: Dil ve parlaklık gibi ekran ayarlarını
özelleştirmenizi sağlar. (sf. 90)
Kamera ayarları: Hafıza formatı, varsayılan dosya
adı ve USB modu gibi kamera sistemi ayarlarını
değiştirmenizi sağlar. (sf. 91)
Ekler
89
Önceki ekrana dönmek için
seçeneğini belirleyin.
Ayarlar menüsü
Ses ayarları
Ekran ayarları
* Varsayılan
* Varsayılan
Öğe
Açıklama
Öğe
Açıklama
Ses Seviyesi
Herhangi bir sesin seviyesini ayarlar.
(Kapalı, Düşük, Orta*, Yüksek)
Language
Görüntülenen metin için bir dil ayarlamanızı sağlar.
Ekrana dokunduğunuzdaki titreşim düzeyini
seçmenizi sağlar. (Düşük, Orta*, Yüksek)
İşlev
Açıklaması
Bir seçenek veya menü hakkında kısa açıklama
görüntülenmesini sağlar. (Kapalı, Açık*)
Baş.resmi
Kamera açıldığında görüntülenecek bir başlangıç
resmi ayarlar.
● Kapalı*: Başlangıç resmi gösterilmez.
● Logo: Dahili hafızada saklanan varsayılan bir resmi
görüntülemenizi sağlar.
● Kul gör: İstediğiniz resmi görüntüler. (sf. 74)
Titreşim Gücü
Düşük ısılarda titreşim düzeyi gerçek ayarınızdan
daha düşük gelebilir. Bu bir arıza değildir.
Titreşim ve Ses
Ekrana dokunduğunuzda kameranın titreşeceğini
mi yoksa ses mi çıkaracağını belirlemenizi sağlar.
(Kapalı, Titreşim, Ses, Tümü*)
Dkl.sesi
Deklanşör düğmesine bastığınızda duyulacak sesi
ayarlamanızı sağlar. (Kapalı, 1*, 2, 3)
Bş.sesi
Kamerayı açtığınızda duyulacak sesi ayarlamanızı
sağlar. (Kapalı*, 1, 2, 3)
Af sesi
Deklanşör düğmesine yarım bastığınızda
duyulacak sesi ayarlamanızı sağlar.
(Kapalı, Açık*)
● Dahili belleğe yalnızca bir başlangıç resmi
kaydedilir.
● Yeni bir fotoğrafı başlangıç görüntüsü olarak
seçerseniz veya kameranızı sıfırlarsanız, geçerli
görüntü silinir.
Kılavuz
Çizgisi
Ekler
90
Bir sahne oluşturmanıza yardımcı olacak kılavuz
çizgisi türünü seçmenizi sağlar. (2 X 2*, 3 X 3, +, X)
Ayarlar menüsü
* Varsayılan
Öğe
Gör.parlakliği
Kamera ayarları
Açıklama
* Varsayılan
Ekranın parlaklığını ayarlamanızı sağlar.
(Oto*, Koyu, Normal, Parlak)
Öğe
Yerleşik hafızayı ve hafıza kartını formatlar
(korunanlar da dahil tüm dosyalar silinir). (Hayır, Evet)
Kayıttan oynatma modunda Normal seçili olsa da Oto
seçeneği sabitlenir.
Gözat
Çekim moduna dönmeden önce kaydedilen bir
görüntünün veya videonun görüntüleneceği süreyi
ayarlar. (Kapalı, 0.5 sn*, 1 sn, 3 sn)
Güç
Tasarrufu
30 saniye süreyle herhangi bir işlem yapmazsanız,
kamera otomatik olarak Güç tasarrufu moduna geçer
(güç tasarrufu modunu kaldırmak için herhangi bir
tuşa basın). (Kapalı*, Açık)
Açıklama
Format
Ekler
91
Farklı üreticilerin kameralarında veya hafıza kartı
okuyucularında kullanılmış ya da bilgisayarda
formatlanmış bir hafıza kartı kullanırsanız, kameranız
kartı doğru olarak okumayabilir. Kullanmadan önce
kartı formatlayın.
Sıfırla
Menüleri ve çekim seçeneklerini sıfırlar (tarih ve saat,
dil ve video çıkışı ayarları sıfırlanmaz). (Hayır, Evet)
Trh&saat
Tarih ve saati ayarlamanızı ve bir tarih formatı
seçmenizi sağlar.
(Kapalı*, Yyyy/aa/gg, Aa/gg/yyyy, Gg/aa/yyyy)
Saat Dilimi
Bölge seçmenizi ve yaz saati uygulamasını (DST)
ayarlamanızı sağlar.
Ayarlar menüsü
* Varsayılan
Öğe
* Varsayılan
Açıklama
Öğe
Dosyaların nasıl adlandırılacağını belirlemenizi sağlar.
● Sıfırla: Yeni bir hafıza kartı takıldığında, hafıza kartı
formatlandığında veya tüm dosyalar silindiğinde
dosya numarası 0001’den başlayacak şekilde
ayarlanır.
● Seri*: Yeni bir hafıza kartı takıldığında, hafıza kartı
formatlandığında veya tüm dosyalar silindiğinde
dosya numarası önceki dosya numarasını takip
edecek şekilde ayarlanır.
Dosya No.
Oto.
Döndürme
Açıklama
Fotoğraflarınızı yazdırılırken tarih ve saatin
görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirlemenizi
sağlar. (Kapalı*, Tarih, Trh&saat)
T.basma
● Tarih ve saat fotoğrafların sağ alt köşesinde sarı
renkte gösterilir.
● Bazı yazıcı modellerinde tarih ve saat
yazdırılamayabilir.
● , s modunda seçilirse tarih ve saat
görüntülenmez.
Kamerayı kullanmadığınızda otomatik olarak
kapanacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
(Kapalı, 1 dk, 3 dk*, 5 dk, 10 dk)
● İlk klasörün varsayılan adı 100PHOTO, ilk dosyanın
varsayılan adı SAM_0001'dir.
● Dosya numarası SAM_0001'den SAM_9999'a birer
birer artar.
● Klasör numarası 100PHOTO'dan 999PHOTO'ya
birer birer artar.
● Bir klasörde en çok 9999 dosya saklanabilir.
● Kamera, dosya adlarını Kamera Dosya sistemi için
Dijital kural (DCF) standardına uygun olarak belirler.
Dosya adlarını bilerek değiştirirseniz, kamera
dosyaları oynatamayabilir.
Otom. Kapat
Af lambası
Kamerayı dikey fotoğrafları yatay görünümde
gösterecek şekilde otomatik olarak döndürmenizi
sağlar. (Kapalı, Açık*)
Ekler
92
● Pil değiştirildiğinde ayarlarınız değişmez.
● Aşağıdaki durumlarda kamera otomatik olarak
kapanmaz:
- bir bilgisayara veya yazıcıya bağlıyken
- slayt gösterisi veya video oynatılırken
- sesli not kaydedilirken
Karanlık yerlerde yolunuzu bulmanıza yardımcı olacak
ışık sağlar. (Kapalı, Açık*)
Ayarlar menüsü
* Varsayılan
Öğe
Açıklama
Videoçkş
Video sinyali çıkışını bulunduğunuz bölgeye göre
ayarlar.
● NTSC*: ABD, Kanada, Japonya, Kore, Tayvan,
Meksika
● PAL (yalnızca BDGHI’yı destekler): Avustralya,
Avusturya, Belçika, Çin, Danimarka, İngiltere,
Finlandiya, Almanya, İtalya, Kuveyt, Malezya,
Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Singapur, İspanya,
İsveç, İsviçre, Tayland
USB
Bir bilgisayar veya yazıcı ile USB bağlantısında
kullanılacak işlevi seçmenizi sağlar.
● Oto*: Kameranızı USB modu otomatik olarak
seçilecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
● Bilgisyr: Dosyaları aktarmak için kameranızı bir
bilgisayara bağlamanızı sağlar.
● Yazıcı: Dosyaları yazdırmak için kameranızı bir
yazıcıya bağlamanızı sağlar.
PC Yazılımı
Kameranızı bilgisayarınıza bağladığınızda Intellistudio uygulamasını otomatik olarak başlatılacak
şekilde ayarlamanızı sağlar. (Kapalı, Açık*)
Ayar
Kameranızı girişi doğru tanıyacak şekilde kalibre edin.
Ekler
93
Hata mesajları
Aşağıdaki hata mesajları göründüğünde, şu çözümleri deneyin.
Hata mesajı
Önerilen işlem
Kart hatası
● Kameranızı kapatın ve tekrar açın.
● Hafıza kartını çıkarın ve tekrar takın.
● Hafıza kartını formatlayın. (sf. 91)
DCF Full Error
Dosya adları DCF standardıyla eşleşmiyor.
Hafıza kartındaki dosyaları bilgisayarınıza
aktarın ve kartı formatlayın. (sf. 91)
Dosya hatası
Hasarlı dosyayı silin veya bir servis merkeziyle
görüşün.
Pil zayıf
Dolu bir pil takın veya pili yeniden şarj edin.
Hafıza dolu
Gerekli olmayan dosyaları silin veya yeni bir
hafıza kartı takın.
Görüntü Dosyası
Yok
Fotoğraf çekin veya içinde fotoğraf olan bir
hafıza kartı takın.
Ekler
94
Kameranın bakımı
Kameranızı temizleme
Kameranın gövdesi
Yumuşak, kuru bir bezle hafifçe silin.
Kamera merceği ve dokunmatik ekran
Körük fırça kullanarak tozu temizleyin ve merceği yumuşak bir
bezle bastırmadan silin. Mercekte toz kalırsa, temiz bir kağıda
mercek temizleme sıvısı dökün ve merceği hafifçe silin.
● Cihazı temizlemek için asla benzen, tiner veya alkol kullanmayın.
Bu tür çözeltiler kameraya zarar verebilir veya çalışmasını olumsuz
etkileyebilir.
● Mercek kapağına bastırmayın veya körük fırçayı kapakta
kullanmayın.
Ekler
95
Kameranın bakımı
Hafıza kartları hakkında
Hafıza kartı kapasitesi
Hafıza kartı kapasitesi çekim sahnelerine veya çekim koşullarına
bağlı olarak değişebilir. Tablodaki kapasiteler 1 GB microSD™
karta göre verilmiştir:
Kullanabileceğiniz hafıza kartları
microSD™ (Secure Digital) hafıza kartlarını kullanabilirsiniz.
Boyut
F
o
t
o
ğ
r
a
f
l
a
r
*
V
i
d
e
o
l
a
r
60 kare/ 30 kare/ 15 kare/
sn
sn
sn
Çok iyi
İyi
Normal
145
281
399
-
-
-
166
310
436
-
-
-
200
363
522
-
-
-
209
357
531
-
-
-
339
630
860
-
-
-
526
885
1198
-
-
-
873
1455
1909
-
-
-
1697
2037
2350
-
-
-
-
-
-
-
Yakl.
13’ 21’’
Yakl.
23’ 20’’
-
-
-
-
Yakl.
15’ 10’’
Yakl.
32’ 11’’
-
-
-
-
Yakl.
37’ 25’’
Yakl.
66’ 45’’
-
-
-
Yakl.
78’ 20’’
Yakl.
Yakl.
136’ 47’’ 235’ 02’’
* Yakınlaştırma kullanılırsa kayıt süresi değişebilir.
Toplam kayıt süresinin belirlemek için çok sayıda kayıt gerçekleştirilmiştir.
Ekler
96
Kameranın bakımı
Pil hakkında bilgi
Pil ömrü
Yalnızca, Samsung tarafından onaylanan pilleri kullanın.
Ortalama süre/
Fotoğraf sayısı
Pil teknik özellikleri
Mod
SLB-07A
Tip
Lityum-iyon pil
Hücre kapasitesi
720 mAh
Voltaj
3,7 V
Şarj olma süresi
(kamera kapalıyken)
Yakl. 150 dk.
Test koşulları
(pil tamamen şarj olduğunda)
Bu değer aşağıdaki koşullarda
ölçülmüştür: a modunda, 12M
çözünürlükte, İyi kalite, OIS açık.
1. Flaş seçeneğini Doldur olarak
ayarlayın, tek bir kare çekin ve
yakınlaştırın ya da uzaklaştırın.
Fotoğraf
Yakl. 100 dk/
2. Flaş seçeneğini Kapalı olarak
Yakl. 200 fotoğraf
ayarlayın, tek bir kare çekin ve
yakınlaştırın ya da uzaklaştırın.
3. 30 saniye süreyle 1. ve 2. adımlar
uygulanır ve 5 dakika boyunca
tekrarlanır. Ardından kamera 1 dakika
kapalı tutulur.
4. 1'den 3'e adımlar tekrarlanır.
Video
Yakl. 60 dk.
Videolar 280 x 720 HQ çözünürlükte ve
30 kare/sn hızda kaydedilir.
● Yukarıdaki değerler Samsung'un standartlarına göre ölçülmüştür ve gerçek
kullanıma göre farklılık gösterebilir.
● Toplam kayıt süresinin belirlemek için çok sayıda kayıt gerçekleştirilmiştir.
Ekler
97
Kameranın bakımı
Pili şarj etmeyle ilgili notlar
●
●
●
●
Gösterge ışığı kapalıysa, pilin doğru olarak takıldığından emin olun.
Şarj olurken kamerayı kapatın.
Pili 10 dakikadan daha uzun şarj ettikten sonra kameranızı açın.
Flaş kullanmak veya video kaydetmek pilin daha çabuk bitmesine
neden olur. Pili gösterge ışığı yeşil olana kadar şarj edin.
● Gösterge ışığı turuncu renkte yanıp sönüyorsa veya yanmıyorsa,
kabloyu tekrar takın veya pili çıkarıp yeniden yerleştirin.
● Kablo aşırı ısındığında veya ısı çok yüksekken pili şarj ederseniz,
gösterge ışığı turuncu yanabilir.
Şarj işlemi pil soğuduktan sonra başlar.
Bilgisayara bağlıyken şarj etmeyle ilgili notlar
● Yalnızca ürünle birlikte verilen USB kablosunu kullanın.
● Aşağıdaki durumlarda pil şarj olmayabilir:
- USB çoğaltıcı kullanılıyorsa
- bilgisayarınıza bağlı başka USB cihazlar varsa
- kabloyu bilgisayarınızın ön tarafındaki bağlantı noktasına
takarsanız
- bilgisayarınızın USB bağlantı noktası standart güç çıkışını
(5 V, 500 mA) desteklemiyorsa
Ekler
98
Servis merkezine başvurmadan önce
Kameranızla ilgili sorun yaşıyorsanız, servis merkezine başvurmadan önce aşağıdaki sorun giderme yöntemlerini uygulamayı deneyin. Sorun
giderme çözümünü denediyseniz ve cihazla ilgili sorununuz hala devam ediyorsa, bölgenizden satıcıya veya servis merkezine başvurun.
Durum
Önerilen işlem
Kamera açılmıyor
● Pilin takılı olduğundan emin olun.
● Pilin doğru bir şekilde takıldığından emin
olun.
● Pili şarj edin.
Kendi kendine
kapanıyor
● Pili şarj edin.
● Kameranız Güç tasarrufu modunda
olabilir. (sf. 91)
● Kamera, bir çarpma durumunda hafıza
kartına zarar gelmesini önlemek için
kapanmış olabilir. Kameranızı tekrar açın.
Kameranın pili çabuk
boşalıyor
● Düşük sıcaklıklarda (0° derecenin
altında) pil daha çabuk boşalabilir. Pili
cebinize koyarak sıcak tutmaya çalışın.
● Flaş kullanmak veya video kaydetmek
pilin daha çabuk bitmesine neden olur.
Gerekirse yeniden şarj edin.
● Piller zaman içinde değiştirilmesi gereken
sarf malzemeleridir. Çok çabuk bitmeye
başladıysa yeni bir pil alın.
Ekler
99
Durum
Önerilen işlem
Fotoğraf çekilemiyor
● Hafıza kartında yer yok. Gerekli olmayan
dosyaları silin veya yeni bir kart takın.
● Hafıza kartını formatlayın. (sf. 91)
● Hafıza kartı bozuk. Yeni bir hafıza kartı
edinin.
● Kameranın açık olduğundan emin olun.
● Pili şarj edin.
● Pilin doğru bir şekilde takıldığından emin
olun.
Kamera donup kalıyor
Pili çıkarın ve tekrar takın.
Flaş çalışmıyor
● Flaş seçeneği Kapalı olarak ayarlanmış
olabilir. (sf. 45)
● d, v veya bazı s modlarında flaş
kullanamazsınız.
Flaş beklenmedik bir
şekilde yanıyor
Flaş statik elektrik yüzünden yanabilir.
Bu durum kameranın bozuk olduğunu
göstermez.
Tarih ve saat doğru
değil
Görüntü ayarları menüsünde tarih ve saati
ayarlayın.
Dokunmatik ekran
veya düğmeler
çalışmıyor
Pili çıkarın ve tekrar takın.
Servis merkezine başvurmadan önce
Durum
Önerilen işlem
Kamera ekranı iyi
çalışmıyor
Kamerayı çok düşük sıcaklıkta kullanırsanız
kamera ekranı bozulabilir veya renkler
bozuk görünebilir.
Kamera ekranından daha iyi performans
elde etmek için kameranızı orta sıcaklıkta
kullanın.
Hafıza kartında hata
var
Fotoğrafın renkleri
gerçek sahneyle aynı
değil.
Önerilen işlem
Fotoğraf çok parlak
● Fotoğrafınız fazla pozlandırılmıştır.
Pozlama değerini ayarlayın. (sf. 54)
● Flaşı kapatın. (sf. 45)
Fotoğraf çok karanlık
Fotoğrafınız yeterince pozlandırılmamıştır.
● Pozlama değerini ayarlayın. (sf. 54)
● Flaşı açın. (sf. 45)
● ISO hızını ayarlayın. (sf. 46)
Fotoğraflarınız TV'de
görüntülenmiyor
● Kameranın harici monitöre A/V
kablosuyla doğru bir şekilde
bağlandığından emin olun.
● Hafıza kartınızda fotoğraf olduğundan
emin olun.
Bilgisayarınız
kameranızı tanımıyor
● USB kablosunun doğru bağlandığından
emin olun.
● Kameranızın açık olduğundan emin olun.
● Desteklenen bir işletim sistemi
kullandığınızdan emin olun.
Bilgisayarınız dosyalar
aktarılırken kameranın
bağlantısını kesiyor
Dosya aktarma işlemi statik elektrik
nedeniyle kesilebilir. USB kablosunu çıkarın
ve tekrar takın.
Kameranız videoları
oynatamıyor
● Videoları yalnızca Intellistudio
programıyla oynatabilirsiniz. Programı
bilgisayarınıza yükleyin. (sf. 82)
● USB kablosunun doğru bağlandığından
emin olun.
Hafıza kartı sıfırlanmadı. Kartı formatlayın.
(sf. 91)
Bir dosyanın adını değiştirirseniz,
kameranız dosyayı oynatamayabilir
Dosyalar oynatılamıyor (adın DCF standardına uygun olması
gerekir). Böyle bir durumla karşılaşırsanız,
dosyalarınızı bilgisayarda oynatın.
Fotoğraf net değil
Durum
● Odaklama seçeneğinin yakın çekimler
için uygun olarak ayarlandığından emin
olun. (sf. 47)
● Öznenin flaşın algılayabileceği mesafede
olduğundan emin olun. (sf. 102)
● Kamera merceğinin temiz olduğundan
emin olun. Değilse merceği temizleyin.
(sf. 95)
Doğru olmayan bir beyaz dengesi gerçekçi
olmayan renkler oluşturabilir. Işık kaynağına
uygun doğru bir beyaz dengesi seçin.
(sf. 57)
Ekler
100
Servis merkezine başvurmadan önce
Durum
Önerilen işlem
Intelli-studio düzgün
bir şekilde çalışmıyor
● Intelli-studio’yu sonlandırın ve programı
tekrar başlatın.
● Intelli-studio’yu Macintosh bilgisayarlarda
kullanamazsınız.
● Ayarlar menüsünde PC Yazılımı
seçeneğinin Açık olduğundan emin olun.
(sf. 93)
● Bilgisayarınızın teknik özelliklerine
ve ortama bağlı olarak program
otomatik başlamayabilir. Bu durumda
bilgisayarınızda Başlat “ Bilgisayarım
“ Intelli-studio “iStudio.exe’yi tıklatın.
Ekler
101
Kameranın teknik özellikleri
Görüntü sensörü
1/2,33" (Yakl. 7,79 mm) CCD
Etkin piksel sayısı
Yakl. 12,2 mega-piksel
Toplam piksel
sayısı
Normal
Aralık
Yakl. 12,4 mega-piksel
Mercek
Odak uzunluğu
Schneider-KREUZNACH mercek f = 4,9 - 22,5 mm
(35 mm filme eşdeğer: 27 - 124,2 mm)
F-stop aralığı
F3,5 (W) - F5,9 (T)
Dijital
yakınlaştırma
●● Sabit görüntü modu: 1,0X - 5,0X
●● Oynatma modu: 1,0X - 12,5X (görüntü boyutuna
Özellik
Makro
5 cm - 80 cm
50 cm - 80 cm
Otomatik
Makro
5 cm - sonsuzluk
50 cm - sonsuzluk
Süper Makro
3 cm - 8 cm
-
●● Otomatik: 1/8 - 1/2000 sn.
●● Program: 1 - 1/2000 sn.
●● Gece: 8 - 1/2000 sn.
●● Havai Fişek: 2 sn.
bağlı olarak)
Pozlama
TFT LCD
Kontrol
Program AE
●● Ana Ekran: 3.0" (7.6 cm) Wide QVGA (230 K) Full
Ölçüm
Çoklu, Nokta, Merkez ağirlikli
Telafi
±2EV (1/3EV adım)
ISO eşdeğeri
Otomatik, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
Touch LCD
●● Ön Ekran: 1.5" (3.8 cm) 61 K TFT LCD
Odaklama
Tür
80 cm - sonsuzluk
Deklanşör hızı
Ekran
Tür
Tele (T)
Geniş (G)
Tür
Flaş
TTL otomatik odak (Çoklu oto.o., Merkez oto.o., Yüz
Tanima OO, Yüz Algilama OO, Akıllı dokunmatik oto.o.,
Tek Dokunuşla Çekim)
Mod
Kapalı, Oto, Kirmizi göz, Doldur, Yavaş senk, Kir.göz
düzel.
Aralık
●● Geniş: 0,2 m - 3,4 m (ISO Otomatik)
●● Tele: 0,5 m - 2,0 m (ISO Otomatik)
Yeniden şarj süresi Yakl. 4 sn.
Ekler
102
Kameranın teknik özellikleri
● Biçim: H.264 (Maks kayıt süresi: 20 dk)
● Boyut: 1280 X 720 HQ (30 kare/sn, 15 kare/sn),
Titreme azaltma
DUAL IS [Optik Görüntü Sabitleme (OIS) +
Dijital Görüntü Sabitleme (DIS)]
Efekt
● Foto Stil Seç: Normal, Yumuşak, Canli, Orman,
Çekim modu
Videolar
Retro, Soğuk, Sakin, Klasik, Negatif, Özel RGB
● Görüntü ayarla: Netlik, Kontrast, Doyma
Beyaz Dengesi
●
Otomatik bd, Günişiği, Bulutlu, Floresan h, Floresan l, Akkor, Özel ayar
Baskı Tarihi
Kayıttan Oynatma
Tür
Tek görüntü, Küçük resimler, Müzik ve efekt içeren
çoklu slayt gösterisi, Klip, Smart Album*
* Smart Album kategorisi: Tip, Tarih, Renk, Hafta, Yüz,
Favori
Düzenle
Yn. boy., Döndür, Foto Stil Seç, Görüntü ayarla,
Özel efekt, Yüz Efekti
Trh&saat, Tarih, Kapalı
Çekim
● Modlar: Akıllı Otomatik (Portre, Gece Portre, Arka
Fotoğraflar
●
●
●
1280 X 720 (30 kare/sn, 15 kare/sn), 6a40 X 480
(30 kare/sn, 15 kare/sn), 320 X 240 (60 kare/sn,
30 kare/sn, 15 kare/sn)
Çekim hizi: 60 kare/sn, 30 kare/sn, 15 kare/sn
Efekt: Foto Stil Seç, Beyaz dengesi
Ses: Kapalı, Açık (yakınlaştırma işlevi çalıştırılırken
ses kapatılır)
Görüntü düzenleme (dahili): Kayıt sırasında
duraklatılır, Sabit görüntü yakalama, Süreyi kırpma
Işık Portre, Ara Işık, Manzara, Beyaz, Hareket, Üç
Ayak, Gece, Makro, Makro Metin, Mavi Gökyüzü,
Gün Batımı Gökyüzü, Doğal Yeşil, Doğal Portre,
Makro Renkli), Otomatik, Program, DUAL IS, Video
klip, Sahne (Gece, Portre, Çocuk, Manzara, Metin,
Yakin Ç., Gün Batimi, Şafak, Aydinlatma, Havai
Fişek, Kmsl&kar, Çerçeve Kılavuzu, Güzellik çekimi)
● Film ilerletme: Tek kare, Sürekli, U. yüksek hiz, AEB
● Zamanlayici: 10 sn, 2 sn, Çift, Hrkt Zamanlayıcı
● Foto Stil Seç: Normal, Yumuşak, Canli, Orman,
Retro, Soğuk, Sakin, Klasik, Negatif, Özel RGB
Efekt
● Görüntü ayarla: ACB, Parlaklik, Kontrast, Doyma
● Özel efekt: Renk filtresi, Zarif, Gürültü ekle
● Yüz Efekti: Yüz rötuşu, Kir.göz düzel., Kar, Mozaik,
Vurgu
Ses kaydı
● Ses Kaydı (Maks. 10 saat)
● Fotoğrafta sesli not (Maks. 10 sn.)
Ekler
103
Kameranın teknik özellikleri
Saklama
Ortam
Dosya biçimi
Arayüz
● Dahili bellek: Yakl. 55 MB
● Harici bellek (İsteğe bağlı):
Dijital çıkış
bağlantısı
USB 2.0
microSD card (en çok 4 GB garanti edilir)
Dahili bellek kapasitesi bu teknik özelliklere
uymayabilir.
Ses çıkışı
Mono (Dahili hoparlör), Mono (Mikrofon)
Video çıkışı
AV: NTSC, PAL (seçim yapılabilir)
● Fotoğraf: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1,
DC güç giriş
bağlantısı
20 pin, 4,2V
● Video: H.264 (MPEG-4.AVC)
● Ses: AAC
Güç kaynağı
PictBridge 1.0
Yeniden şarj
edilebilir pil
1GB microSDTM
için
Görüntü boyutu
Lityum-iyon pil (SLB-07A, 720 mAh)
Güç kaynağı bölgenize bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Normal
Çok iyi
İyi
4000 X 3000
145
281
399
Boyutlar (G x Y x D)
3984 X 2656
166
310
436
99,8 x 59,8 x 19,1 mm
3840 X 2160
200
363
522
Ağırlık
3264 X 2448
209
357
531
2560 X 1920
339
630
860
149 g (pil ve bellek kartı olmadan)
Çalışma sıcaklığı
2048 X 1536
526
885
1198
1920 X 1080
873
1455
1909
0 - 40˚ C
1024 X 768
1697
2037
2350
Çalışma nemi
5 - 85 %
Bu rakamlar Samsung'un standart koşulları altında
ölçülmüştür ve çekim koşulları ile kamera ayarlarına
bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Yazılım
Intelli-studio
Teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
Ekler
104
Bu Ürünü Doğru Bir Şekilde Atma
(Atık Elektrik ve Elektronik Ekipmanı)
EEE Yönetmeliğine Uygundur
(Avrupa Birliği ve farklı toplama sistemleri olan diğer Avrupa
ülkeleri için geçerlidir)
▪ Manufacturer: SAMSUNG DIGITAL IMAGING CO.,LTD.
▪ Address: 416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-City,
Gyeonggi-Do, Korea 443-742
▪ City: Suwon
▪ Country: South Korea
▪ Manufacturer Tel / Fax: +82 31 8006 8314 / +82 31 8006 8789
Üründe veya ürüne ait belgelerde yer alan bu işaret, ürünün kullanım
ömrü dolduğunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini
gösterir. Denetlenmeyen atıklardan dolayı çevreye veya insan
sağlığına zarar verme olasılığını önlemek için lütfen bu cihazı diğer atık
türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının tekrar kullanılabilmesini
sağlamak üzere gerektiği şekilde geri dönüşüm sağlayın. Bireysel
kullanıcılar çevre açısından güvenli geri dönüşüm sağlamak için bu
ürünü nereye ve nasıl teslim edecekleri konusunda daha fazla bilgi
almak üzere ürünü satın aldıkları satıcıyla veya yerel resmi kurumla
iletişim kurmalıdırlar. Kurumsal kullanıcılar tedarikçileriyle irtibat kurmalı
ve satın alma sözleşmesindeki hüküm ve koşulları kontrol etmelidir. Bu
ürün diğer ticari atıklarla karıştırılarak atılmamalıdır.
▪ Authorized Distributor in Turkey: KONT BILISIM TEKNOLOJILERI
VE DIS TIC.A.S.
▪ Address: Mehmet Akif Ersoy Cad. No.37 34956 Orhanli-Istanbul/
Turkey
▪ City: Istanbul
▪ Country: Turkey
▪ Distributor Tel / Fax: +90 216 581 5200 / +90 216 394 4448
▪ Website: www.kont.com.tr
Samsung Eco-işareti
Bu sembol, Samsung’un çevreyle dost ürünlerini
tüketicilere etkili bir şekilde tanıtmak için kullanılan,
Samsung'a ait bir işarettir. Bu işaret Samsung’un
çevreye duyarlı ürünler geliştirmek için sarf ettiği çabayı
gösterir.
Ekler
105
Dizin
A
Ayarlar
Ekran 90
Erişim 89
Kamera 91
Ses 90
ACB
Çekim modunda 55
Oynatma modunda 76
B
AF Sesi 90
Bakım 95
Akıllı Albüm 66
Baskı siparişi 78
Akıllı Dokunmatik AF 48
Baş. resmi 90
Akıllı Otomatik modu 31
Beyaz dengesi 57
Akıllı yüz algılama 52
Boyutu değiştirme 74
Ayarlama
Büyütme 70
Doyma
Dokunmatik titreşim 24
Çekim hızı 38
Dosya aktarma
Çekim modu
Akıllı Otomatik 31
DUAL IS: 36
Otomatik 25
Program 36
Sahne 32
Video Klip 37
Açıklık 35
AF Lambası 92
Ç
Çekim modunda 61
Oynatma modunda 76
Netlik 61
Parlaklık 76
Renk doygunluğu
Dosyaları görüntüleme
Akıllı albüm 66
küçük resim olarak 67
Slayt gösterisi 70
TV'de 79
Çerçeve kılavuzu 34
Dosyaları koruma 67
Çocuk modu 34
Dosyaları silme 68
Çözünürlük
Döndürme 69, 74
Fotoğraf 41
Video 42
DPOF 78
DUAL IS modu 36
Oynatma modunda 76
Kontrast
Mac için 85
Windows için 80
C
D
Cihazın bağlantısını
kesme 84
Deklanşör hızı 35
Dijital Görüntü Sabitleme 36
Dijital yakınlaştırma 26
Çekim modunda 61
Dokunma 19
Ekler
106
Düzenleme 74
E
Ekran türü 24
Dizin
F
Göz kırp algl 51
İ
O
Film modu 37
Gülümseme çekimi 51
İşlev açıklaması 90
Odak alanı
Flaş
Güzellik Çekimi modu 33
Doldur 46
Kapalı 45
Kır.göz düzel. 46
Kırmızı göz 45
Otomatik 45
Yavaş Senk. 46
Format 91
K
H
Kalibrasyon 18, 93
Hafıza kartı
Kameranın titremesi 28
Kapasite 96
microSD 96
Fotoğraf stilleri
Çekim modunda 60
Oynatma modunda 75
Sesli not 39
Video 37
Hareket algılama
Çekim modunda 22
Oynatma modunda 64
Fotoğraf kalitesi 42
Fotoğrafları yazdırma 86
Kaydetme
Kendi portreniz 37
Kılavuz çizgisi 24, 90
Hareketler 20
Kırmızı göz
Hareket zamanlayıcı 44
Çekim modunda 45
Oynatma modunda 77
Hata mesajları 94
Akıllı Dokunmatik AF 49
Çoklu Oto.O. 49
Merkez Oto.O. 49
Tek dokunuşla çekim 49
Odak uzaklığı
Makro 47
Normal (AF) 47
Oto makro 47
Süper makro 47
Optik Görüntü Sabitleme
(OIS) 27
Otomatik Kontrast Dengesi
(ACB) 55
Otomatik mod 25
Oynatma düğmesi 17
G
I
M
Geri dönüşüm kutusu 69
Intelli-studio 82
Makro 47
Görüntü parlaklığı 91
ISO hızı 46
Görüntü yakalama 72
Işık kaynağı
(Beyaz dengesi) 57
Gözat 91
Ekler
107
Oynatma modu 63
Dizin
Ö
S
T
Y
Ölçüm
Sahne modu 32
Tarih ve saat 91
Yakınlaştırma 26
Seri Çekim
T.Basma 92
Yarım basma 6
Tek dokunuşla çekim 49
Yüz algılama
Çoklu 56
Merkez 56
Nokta 56
Ön ekran 13, 23
Özel efektler
Gürültü ekleme 76
Renk filtresi 76
Zarif 76
P
Pil
Ömrü 97
Şarj etme 98
Teknik Özellikler 97
Pozlama 54
Program modu 36
R
Otomatik Poz Tarama
(AEB) 59
Sürekli 59
U. yüksek hız 59
Akıllı yüz algılama 52
Göz kırp algl 51
Gülümseme çekimi 51
Yüz algılama 50
Temizleme
Ekran 95
Gövde 95
Mercek 95
Servis merkezi 99
Sesi kapatma
Yüzdeki sorunlar 33
Kamera 17
Video 38
U
Sesli not
Yüz parlaklığı 33
Uzun süreli pozlama 35
Z
Kaydetme 39
Oynatma 72
V
Ses Seviyesi 90
Video
Sıfırla 91
Kaydetme 37
Oynatma 71
Simgeler 15
Video Çkş 93
Slayt gösterisi 70
Sürükleme 19
RGB tonu
Çekim modunda 60
Oynatma modunda 75
Ekler
108
Zamanlayıcı 43
Satış sonrası servisler veya sorularınız için lütfen ürününüzle birlikte
verilen garantiye bakın veya http://www.samsungcamera.com/
adresindeki web sitemizi ziyaret edin.
Download PDF

advertising