Samsung | SAMSUNG ST88 | Samsung ST88 Kullanım kılavuzu

Bu kullanım kılavuzunda kameranızın
kullanımıyla ilgili ayrıntılı açıklamalar
bulunmaktadır. Lütfen öncelikle bu
kılavuzun tamamını okuyun.
Bir başlığı tıklatın
Sıkça Sorulan Sorular
Hızlı başvuru
İçindekiler
Temel işlevler
Gelişmiş işlevler
Çekim seçenekleri
Oynatma/Düzenleme
ST88/ST89
Ayarlar
Ekler
Dizin
Sağlık ve güvenlik bilgileri
Tehlikeli durumlardan kaçınmak ve kameranızdan en iyi performansı elde etmek için aşağıdaki uyarılara her zaman uyun.
Kameranızı küçük çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun.
Kameranızı ve tüm aksesuarlarını küçük çocukların ve hayvanların
erişmeyeceği bir yerde saklayın. Küçük parçalar yutulursa
boğulmaya ve ciddi yaralanmalara yol açabilir. Hareketli parçalar
ve aksesuarlar da fiziksel tehlike arz edebilir.
Dikkat—kendinizi veya başkalarını yaralamanıza neden
olabilecek durumlar
Kameranızı demonte etmeyin ve tamir etmeye kalkışmayın.
Bu elektrik çarpması veya kameranın zarar görmesi ile
sonuçlanabilir.
Kamerayı uzun süre doğrudan güneş ışığına veya yüksek
sıcaklıklara maruz bırakmayın.
Güneş ışığına veya yüksek sıcaklıklara uzun süre maruz kalması
kameranızın iç bileşenlerinin kalıcı bir şekilde hasar görmesine
neden olabilir.
Kameranızı yanıcı veya patlayıcı gazların veya sıvıların yakınında
kullanmayın.
Bu bir yangın veya patlamaya neden olabilir.
Kameranın için yanıcı maddeler sokmayın veya bu tür maddeleri
kameraya yakın yerlerde saklamayın.
Bu bir yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Kamerayı veya şarj cihazını örtüler veya giysiler ile örtmekten
kaçının.
Kamera fazla ısınabilir ve bu kamerayı bozabilir veya bir yangına
neden olabilir.
Kameranızı ıslak elle kullanmayın.
Elektrik çarpması ile sonuçlanabilir.
Gök gürlerken elektrik kablosundan tutmayın veya şarj aletinin
yanına gitmeyin.
Elektrik çarpması ile sonuçlanabilir.
Görüntüsünü çektiğiniz kişinin gözlerinin zarar görmemesine
dikkat edin.
Flaşı insanlara veya hayvanlara yakın mesafede (1 m/3 ft'ten
daha yakın) kullanmayın. Flaşı öznenin gözüne çok yakın tutarak
kullanırsanız, bu geçici veya kalıcı görme hasarlarına neden
olabilir.
Eğer kameranıza sıvı veya yabancı maddeler girerse pil veya şarj
cihazı gibi tüm güç kaynaklarından hemen ayırın ve sonra bir
Samsung servis merkezi ile iletişime geçin.
1
Sağlık ve güvenlik bilgileri
Patlarken flaşa dokunmayın.
Patlarken flaş çok sıcaktır ve derinizi yakabilir.
Uyarı—kameranızın veya diğer cihazların zarar görmesine
neden olabilecek durumlar
AC şarj cihazını kullandığınızda, AC şarj cihazını fişten çekmeden
önce kamerayı kapatın.
Aksi takdirde yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Kamerayı uzun süre kullanmadan saklayacaksanız içindeki pilleri
çıkarın.
İçindeki pillerde akma olabilir veya zamanla paslanarak
kameranıza önemli hasar verebilir.
Kullanmadığınız zamanlarda şarj cihazlarını güç kaynağından
çıkarın.
Aksi takdirde yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Yedek pil olarak yalnızca üreticinin önerdiği, orijinal Lityum-iyon
pilleri kullanın. Pile zarar vermeyin veya ısıtmayın.
Bu bir yangın veya kişisel yaralanmalara neden olabilir.
Pilleri şarj ettiğinizde hasarlı bir güç kablosu, hasarlı bir fiş veya
gevşek bir priz kullanmayın.
Bu yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Yalnızca Samsung tarafından onaylanan pilleri, şarj cihazlarını,
kabloları ve aksesuarları kullanın.
• Onaylanmamış piller, şarj cihazları, kablolar veya aksesuarlar
pillerin patlamasına, kameranızın zarar görmesine veya
yaralanmanıza neden olabilir.
• Onaylanmamış piller, şarj cihazları, kablolar ve aksesuarlardan
meydana gelecek zarar veya yaralanmalardan Samsung
sorumlu değildir.
AC şarj cihazının pildeki +/- kutupları ile temas etmesine izin
vermeyin.
Bu yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Kameranın parçalarını zorlamayın veya kameraya baskı
uygulamayın.
Bu durum kameranın çalışmamasına neden olabilir.
Pilleri amacına uygun olmayan şekilde kullanmayın.
Bu bir yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
2
Sağlık ve güvenlik bilgileri
Kabloları veya adaptörleri bağladığınızda ve pilleri veya hafıza
kartlarını taktığınızda dikkatli olun.
Bağlantıları zorlarsanız, kabloları doğru takmazsanız veya pilleri
ve hafıza kartlarını yanlış takarsanız bağlantı noktalarına, girişlere
ve aksesuarlara zarar verebilirsiniz.
Kullanmadan önce kameranın doğru çalışıp çalışmadığını kontrol
edin.
Üretici kameranın hatalı çalışmasından veya doğru
kullanılmamasından kaynaklanabilecek hiçbir dosya kaybı veya
zararlardan sorumlu tutulamaz.
Manyetik şeritli kartları kamera çantasından uzan tutun.
Kartta saklanan bilgiler zarar görebilir veya silinebilir.
USB kablosunun kısa ucunu kameranıza takmalısınız.
Kablo ters takılırsa, dosyalarınız zarar görebilir. Üretici firma hiçbir
veri kaybından sorumlu tutulamaz.
Asla hasarlı şarj cihazı, pil veya hafıza kartı kullanmayın.
Bu durum elektrik çarpması veya kameranın çalışmaması veya
yangın çıkması ile sonuçlanabilir.
3
Bu Kullanıcı Kılavuzunun Özeti
Temel işlevler
Telif hakkı bilgileri
• Microsoft Windows ve Windows logosu, Microsoft
Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.
• Mac, Apple Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.
• microSD™ ve microSDHC™ SD Association'ın tescilli
ticari markasıdır.
• Bu kılavuzda kullanılan ticari markalar ve adların
mülkiyeti ilgili sahiplerine aittir.
12
Kameranızın yerleşimini, simgeleri ve çekimle ilgili temel
işlevleri öğrenin.
Gelişmiş işlevler
32
Bir mod seçerek nasıl bir fotoğraf çekeceğinizi ve bir
video kaydedeceğinizi öğrenin.
Çekim seçenekleri
48
Çekim modundaki seçenekleri ayarlamayı öğrenin.
• Kameranın teknik özellikleri veya bu kılavuzun içeriği
kamera işlevlerinin yükseltilmesi nedeniyle önceden
haber verilmeden değiştirilebilir.
• Bu kamerayı sorumlu bir şekilde kullanın ve kullanımı
ile ilgili tüm yasalara ve düzenlemelere uygun hareket
edin.
• Önceden izin almadan bu kılavuzun herhangi bir
bölümünü yeniden kullanamaz veya dağıtamazsınız.
Oynatma/Düzenleme
72
Fotoğrafları veya videoları oynatmayı ve fotoğrafları
düzenlemeyi öğrenin. Bu bölümde ayrıca, kameranızı
bilgisayarınıza, fotoğraf yazıcıya veya TV'ye nasıl
bağlayacağınızı da öğreneceksiniz.
Ayarlar
97
Kameranızın ayarlarını yapılandırmak için seçeneklere
bakın.
Ekler
Hata mesajları, şartnameler ve bakım hakkında bilgi
edinin.
4
103
Bu kılavuzda kullanılan göstergeler
Bu kılavuzda kullanılan simgeler
Çekim modu
Gösterge
Akıllı Otomatik
S
Simge
Ek Bilgi
Program
p
Güvenlik uyarıları ve önlemler
Canlı Panorama
N
Resim İçinde Resim
d
Sahne
s
Video klip
v
Çekim modu simgeleri
Bir işlev bir modda bulunduğunda bu simgeler metinde görünür.
Aşağıdaki örneğe bakınız.
Not: s modu, tüm sahneler için işlevleri desteklemeyebilir.
Örneğin:
Program ve Video
klip modlarında
kullanılabilir
5
İşlev
[ ]
Kamera düğmeleri. Örneğin, [Deklanşör] deklanşör
düğmesini gösterir.
( )
İlgili bilgilerin bulunduğu sayfa numarası
“
Bir adımı gerçekleştirmek için seçmeniz gereken
seçeneklerin veya menülerin sırası; örneğin: a “
Fotoğraf Boyutu'nu seçin (a öğesini seçin ve ardından
Fotoğraf Boyutu'nu seçin).
*
Ek Açıklama
Bu kılavuzda kullanılan ifadeler
Deklanşöre basma
• [Deklanşör] düğmesine yarım basma: deklanşöre yarıya kadar
basın
• [Deklanşör] düğmesine basma: deklanşöre tam olarak basın
Pozlama (Parlaklık)
Kameranıza giren ışık miktarı pozlamayı belirler. Pozlamayı
deklanşör hızı, açıklık değeri ve ISO duyarlılığı ile
değiştirebilirsiniz. Pozlamayı değiştirdiğinizde, fotoğraflarınız daha
karanlık veya daha aydınlık olur.
S Normal pozlama
[Deklanşör] düğmesine yarım
basma
[Deklanşör] düğmesine tam
basın
Özne, arka plan ve kompozisyon
• Özne: bir kişi, hayvan veya nesne gibi sahne içindeki ana konu
• Arka plan: öznenin etrafındaki nesneler
• Kompozisyon: özne ve arka planın birleşimi
Arka plan
Kompozisyon
Özne
6
S Fazla pozlama (çok parlak)
Sıkça Sorulan Sorular
Çekim seçeneklerini ayarlayarak sık görülen sorunları çözmeyi öğrenin.
Öznenin gözleri
kırmızı görünüyor.
Bunun nedeni kamera flaşının yansımasıdır.
Kırmızı göz veya
Kır.göz düzel. olarak ayarlayın. (sf. 52)
• Flaş seçeneğini
Kır.göz düzel.'yi seçin. (sf. 86)
• Fotoğraf çekildiyse, düzenleme menüsünde
Fotoğrafta tozlu
noktalar var.
Eğer havada toz parçacıkları varsa flaş kullandığınızda bunlar çekebilirsiniz.
• Flaşı kapatın veya tozlu ortamda fotoğraf çekmeyin.
• ISO duyarlılık seçeneklerini ayarlayın. (sf. 54)
Fotoğraflar bulanık
görünüyor.
Fotoğrafın az ışıklı ortamda çekilmesi veya kameranın doğru tutulmaması durumunda bulanma oluşabilir.
Özneye odaklandığından emin olmak için OIS özelliğini kullanın veya [Deklanşör]'e yarım basın. (sf. 30)
Fotoğraflar gece
çekimi sırasında
bulanık çıkıyor.
Kamera daha fazla ışık almaya çalıştığında deklanşör hızı yavaşlar. Net bir foto çekmek için kamerayı
yeterince uzun süre düz tutulmasını zorlaştırabilir ve kameranın sallanması ile sonuçlanabilir.
Gece s modunda iken seçin. (sf. 39)
•
• Flaşı açın. (sf. 52)
• ISO duyarlılık seçeneklerini ayarlayın. (sf. 54)
• Kameranızın titrememesi için üçayak kullanın.
Özneler arkadan
gelen ışık yüzünden
karanlık çıkıyor.
Işık kaynağı öznenin arkasındaysa veya aydınlık ve karanlık bölgeler arasında çok fazla kontrast varsa
nesne çok karanlık görülebilir.
• Doğrudan güneşe doğru çekmekten kaçının.
Aydınlatma'yı s modunda iken seçin. (sf. 39)
•
• Flaş seçeneğini Doldur olarak ayarlayın. (sf. 52)
• Pozlamayı ayarlayın. (sf. 63)
• Otomatik Kontrast Dengesi (ACB) seçeneğini ayarlayın. (sf. 64)
Nokta olarak ayarlayın. (sf. 65)
• Çerçevenin ortasında bir nesne varsa ölçüm seçeneğini
7
Hızlı başvuru
İnsan fotoğrafları çekme
d modu f 38
s modu > Güzellik çekimi f 41
s modu > Akıllı Portre f 42
Kırmızı göz/Kır.göz düzel. (gözlerin kırmızı
çıkmasını önlemek veya düzeltmek için) f 52
• Yüz algılama f 58
• Kendi portreniz f 59
•
•
•
•
Gece veya karanlık yerlerde
çekim yapma
• s modu > Gece, Gün Batımı, Şafak f 39
• Flaş seçenekleri f 52
• ISO hassasiyeti (ışığa hassasiyeti ayarlamak
için) f 54
Pozlamayı ayarlama (parlaklık)
• ISO hassasiyeti (ışığa hassasiyeti ayarlamak
için) f 54
• EV (Pozlama Değeri; pozlamayı ayarlamak için)
f 63
• ACB (parlak arka planın önündeki özneler için)
f 64
• Ölçüm f 65
• AEB (aynı sahnenin farklı poz değerlerine sahip
3 fotoğrafını çekmek için) f 68
Manzara fotoğrafları çekme
• N modu f 36
• s modu > Manzara f 39
Fotoğraflara efekt uygulama
Hareketli fotoğrafları çekme
• Sürekli, U. yüksek hız f 68
Yazı, böcek veya çiçek fotoğrafı
çekme
• s modu > Metin f 39
• Makro f 55
•
•
•
•
s modu > Büyülü çerçeve f 40
s modu > Komik Yüz f 43
Akıllı Filtre efektleri f 69
Görüntü ayarla (Kontrast, Netlik, veya Doyma
ayarlamak için) f 71
Kameranın titremesini azaltma
• Optik Görüntü Sabitleme (OIS) f 29
8
• Akıllı Albüm'de dosyaları kategorilere göre
görüntüleme f 75
• Dosyaları küçük resimler olarak görüntüleme
f 76
• Hafıza kartındaki tüm dosyaları silme f 78
• Dosyaları slayt gösterisi olarak izleme f 80
• Dosyaları TV'de görüntüleme f 89
• Kamerayı bir bilgisayara bağlama f 90
• Sesi ve ses seviyesini ayarlama f 99
• Ekranın parlaklığını ayarlama f 100
• Ekran dilini değiştirme f 100
• Tarihi ve saati ayarlama f 100
• Servis merkezine başvurmadan önce f 114
İçindekiler
Temel işlevler ............................................................................12
Gelişmiş işlevler........................................................................32
Paketi açma ....................................................................... 13
Kamera düzeni ................................................................... 14
Pilin ve hafıza kartının takılması ...................................... 17
Pili şarj etme ve kameranızı açma ................................... 18
Pili şarj etme .................................................................... 18
Kameranızı açma ............................................................ 18
Başlangıç kurulumunu yapma ......................................... 19
Simgeleri öğrenme ............................................................ 21
Seçenekler veya menüleri seçme ................................... 22
Kullanma [MENU] ............................................................ 22
Kullanma [Fn] .................................................................. 24
Görüntüyü ve sesi ayarlama ............................................ 25
Ekran türünü ayarlama ..................................................... 25
Sesi ayarlama .................................................................. 25
Fotoğraf çekme ................................................................. 26
Yakınlaştırma ................................................................... 27
Kameranın titremesini azaltma (OIS) ............................... 29
Daha net fotoğraflar elde etmek için ipuçları ................. 30
Akıllı Otomatik modunu kullanma ................................... 33
Program modunu kullanma ............................................. 35
Canlı Panorama modunu kullanma ................................. 36
Resim İçinde Resim modunu kullanma .......................... 38
Sahne modunu kullanma ................................................. 39
Büyülü çerçeve modunu kullanma ................................... 40
Güzellik Çekimi modunu kullanma ................................... 41
Akıllı Portre modunu kullanma ......................................... 42
Komik Yüz modunu kullanma ........................................... 43
Gece modunu kullanma ................................................... 44
Video klip modunu kullanma ........................................... 45
Akıllı Sahne Algılama modunu kullanma .......................... 47
9
İçindekiler
Çekim seçenekleri ....................................................................48
Yüz Algılama özelliğini kullanma ..................................... 58
Yüzleri algılama ............................................................... 58
Kendi portrenizi çekme .................................................... 59
Gülümseme çekimi .......................................................... 59
Göz kırpmayı algılama ..................................................... 60
Akıllı Yüz Tanıma özelliğini kullanma ................................ 60
Yüzleri favori olarak kaydetme (Yıldızım) ......................... 61
Parlaklığı ve rengi ayarlama ............................................. 63
Pozlamayı manüel ayarlama (EV) .................................... 63
Arka ışığı dengeleme (ACB) ............................................ 64
Ölçüm seçeneğini değiştirme ........................................... 65
Beyaz Denge ayarını seçme ............................................ 66
Seri çekim modlarını kullanma ........................................ 68
Efekt uygulama/Görüntü ayarlama ................................. 69
Akıllı Filtre efektlerini uygulama ........................................ 69
Görüntü Ayarları .............................................................. 71
Çözünürlük ve kalite seçme ............................................. 49
Çözünürlük seçme ........................................................... 49
Bir görüntü kalitesini seçme ............................................. 50
Zamanlayıcıyı kullanma .................................................... 51
Karanlıkta çekim ................................................................ 52
Gözlerin kırmızı görünmesini önleme ............................... 52
Flaşı kullanma ................................................................. 52
ISO duyarlılığını ayarlama ................................................ 54
Kameranın odağını değiştirme ........................................ 55
Makro kullanma ............................................................... 55
Otomatik odak kullanma .................................................. 55
İzleme otomatik odak kullanma ........................................ 56
Odak alanını ayarlama ..................................................... 57
10
İçindekiler
Oynatma/Düzenleme ...............................................................72
Ayarlar .......................................................................................97
Oynatma modunda fotoğrafları veya
videoları görüntüleme ...................................................... 73
Oynatma modunu başlatma ............................................. 73
Fotoğrafları görüntüleme .................................................. 79
Video oynatma ................................................................. 81
Fotoğraf düzenleme .......................................................... 83
Fotoğrafları yeniden boyutlandırma .................................. 83
Fotoğrafı döndürme ......................................................... 83
Yakın portre oluşturma ..................................................... 84
Akıllı Filtre efektlerini uygulama ........................................ 84
Fotoğraflarınızı ayarlama ................................................. 85
Baskı siparişi (DPOF) oluşturma ...................................... 87
Dosyaları TV'de görüntüleme .......................................... 89
Dosyaları Windows yüklü bilgisayarınıza aktarma ....... 90
Dosyaları Intelli-studio ile aktarma .................................... 91
Kamerayı kaldırılabilir disk olarak
bağlayarak dosya aktarma ............................................... 93
Cihazın bağlantısını kesme (Windows XP için) ................. 94
Dosyaları Mac bilgisayarınıza aktarma ........................... 95
Fotoğrafları bir PictBridge
fotoğraf yazıcısında yazdırma ......................................... 96
Ayarlar menüsü ................................................................. 98
Ayarlar menüsüne erişme ................................................ 98
Ses .................................................................................. 99
Görüntü ........................................................................... 99
Ayarlar ........................................................................... 100
Ekler .........................................................................................103
Hata mesajları .................................................................. 104
Kameranın bakımı ........................................................... 105
Kameranızı temizleme ................................................... 105
Kamerayı kullanma veya saklama .................................. 106
Hafıza kartları hakkında ................................................. 107
Pil hakkında bilgi ............................................................ 110
Servis merkezine başvurmadan önce .......................... 114
Kameranın teknik özellikleri ........................................... 117
Sözlük ............................................................................... 121
Dizin .................................................................................. 126
11
Temel işlevler
Kameranızın yerleşimini, simgeleri ve çekimle ilgili temel işlevleri öğrenin.
Paketi açma ……………………………………
13
Kamera düzeni …………………………………
14
Pilin ve hafıza kartının takılması ………………
17
Pili şarj etme ve kameranızı açma …………… 18
Pili şarj etme ………………………………… 18
Kameranızı açma …………………………… 18
Başlangıç kurulumunu yapma
………………
19
Simgeleri öğrenme ……………………………
21
Seçenekler veya menüleri seçme …………… 22
Kullanma [MENU] …………………………… 22
Kullanma [Fn] ……………………………… 24
Görüntüyü ve sesi ayarlama ………………… 25
Ekran türünü ayarlama ……………………… 25
Sesi ayarlama ……………………………… 25
Fotoğraf çekme
……………………………… 26
Yakınlaştırma ………………………………… 27
Kameranın titremesini azaltma (OIS) ……… 29
Daha net fotoğraflar elde etmek için ipuçları …
30
Paketi açma
Aşağıdaki öğeler ürün kutunuz içerisinde sunulmuştur.
İsteğe bağlı aksesuarlar
Kamera
Şarj edilebilir pil
AC adaptörü/
USB kablosu
Kamera çantası
A/V kablosu
Pil şarj cihazı
Hafıza kartı/
Bellek kartı adaptörü
Askı
Kullanım Kılavuzu Temel İşlemler
• Şekiller ürününüzle birlikte gönderilen öğelerden biraz farklı
olabilir.
• İsteğe bağlı aksesuarları bir perakendeciden veya bir Samsung
servis merkezinden satın alabilirsiniz. Samsung, onaylanmamış
aksesuarların sebep olacağı hasardan sorumlu değildir.
Temel işlevler 13
Kamera düzeni
Kullanmaya başlamadan önce kameranızın parçalarını ve işlevlerini tanıyın.
Deklanşör düğmesi
Mikrofon
POWER düğmesi
Flaş
Hoparlör
AF-yardımcı ışığı/Zamanlayıcı
lambası
Mercek
Üçayak bağlantısı
USB ve A/V bağlantı noktası
USB ve A/V kablosunu kabul eder
Pil bölmesi kapağı
Hafıza kartı ve pili takmanızı sağlar
Temel işlevler 14
Kamera düzeni
Yakınlaştırma düğmesi
• Çekim modunda: Yakınlaştırma veya
uzaklaştırma
• Oynatma modunda: Fotoğrafın
bir bölümünü yakınlaştırmanızı
veya dosyaları küçük resim olarak
görüntülemenizi sağlar
Durum lambası
• Yanıp sönüyor: Kamera bir
fotoğrafı veya bir videoyu
kaydederken, bir bilgisayar veya
bir yazıcı tarafından okunurken,
görüntü odak dışındayken veya
pili şarj etmekle ilgili sorun varken
• Sürekli Yanma: Bilgisayara
bağlanılırken, odağın dışında
olunduğunda veya pil şarj
edilirken
Askıyı bağlama
x
y
Ekran
Düğmeler
(sf. 16)
Temel işlevler 15
Kamera düzeni
Düğmeler
Düğme
Düğme
Açıklama
Açıklama
Seçeneklere ve menülere erişin.
D
Bir çekim modu seçin.
Temel işlevler
Diğer işlevler
Görüntü seçeneğini
değiştirme.
Yukarı hareket
Açıklama
c
Makro seçeneğini değiştirme. Aşağı hareket
Akıllı Otomatik: Sahne modu kamera tarafından
otomatik seçildiğinde sahne modu ile birlikte bir
fotoğraf çekin.
F
Flaş seçeneğini değiştirme.
Sola hareket
S
t
Zamanlayıcı seçeneğini
değiştirme.
Sağa hareket
p
Program: Manüel olarak ayarladığınız ayarlar ile
bir fotoğraf çekin.
N
Canlı Panorama: Panoramik bir görüntü
oluşturmak için seri halde fotoğraf çeker ve
birleştirir.
d
Resim İçinde Resim: Tam boyutlu bir arkaplan
fotoğrafı çekin veya seçin ve ardından
eşzamanlanan bir fotoğraf oluşturmak için daha
küçük bir fotoğraf ekleyin.
s
Sahne: Belirli bir sahne için önceden ayarlanmış
seçeneklerle fotoğraf çekmenizi sağlar
v
Video klip: Video kaydetmenizi sağlar.
Mod
Vurgulanan seçeneği veya menüyü onaylayın.
Oynatma moduna girin.
Temel işlevler 16
• Çekim modunda seçeneklere erişmenizi sağlar.
• Oynatma modunda dosyaları silmenizi sağlar.
Pilin ve hafıza kartının takılması
Pili ve isteğe bağlı hafıza kartını kameraya nasıl takacağınızı öğrenin.
Pili ve hafıza kartını çıkarma
Kameradan ayrılana kadar
yavaşça bastırın ve kartı
yuvasından çekerek çıkarın.
Hafıza kartı
Hafıza kartını sarı renkli temas
noktaları yukarı gelecek şekilde
yerleştirin.
Pil kilidi
Hafıza kartı
Pili çıkarmak için kilidi yukarı
doğru kaydırın.
Pili Samsung logosu yukarı
bakacak şekilde yerleştirin.
Şarj edilebilir pil
Eğer bir hafıza kartı konulmadıysa geçici saklama için dahili hafıza
kullanılabilir.
Şarj edilebilir pil
Temel işlevler 17
Pili şarj etme ve kameranızı açma
Pili şarj etme
Kameranızı açma
Kamerayı ilk kez kullanmadan önce pili şarj etmeniz gerekir.
USB kablosunun küçük ucunu kameranıza takın, ardından USB
kablosunun diğer ucunu AC adaptörüne takın.
Kameranızı açmak veya kapatmak için [POWER] düğmesine basın.
• Kamerayı ilk açtığınızda başlangıç kurulum ekranı görüntülenir.
(sf. 19)
Durum lambası
• Kırmızı ışık yanıyor: Şarj oluyor
• Kırmızı ışık yanmıyor: Tam olarak şarj oldu
• Kırmızı ışık yanıp sönüyor: Hata
Kameranızı Oynatma modunda açma
[P] düğmesine basın. Kamera açılır ve doğrudan Oynatma moduna
geçilir.
Sadece kameranızla birlikte verilen AC adaptörünü ve USB kablosunu
kullanın. Başka bir AC adaptörünü (SAC-48 gibi) kullanırsanız, kamera pili
doğru şarj olmayabilir veya çalışmayabilir.
Durum lambası yanıp sönünceye kadar [P] düğmesine basılı tutarak
kameranızı açarsanız kameradan herhangi bir ses çıkmaz.
Temel işlevler 18
Başlangıç kurulumunu yapma
Kamerayı ilk defa açtığınızda, başlangıç kurulum ekranı çıkar. Kameranın temel ayarlarını yapılandırmak için aşağıdaki adımları yerine
getirin.
1
Language'i seçmek için [t] düğmesine basın ve
ardından [t] veya [o] düğmesine basın.
4
Saat kuşağını seçmek için [F/t] düğmesine basın ve
ardından [o] düğmesine basın.
• Yaz saatini ayarlamak için, [D] seçeneğine basın.
Saat Dilimi
Londra
[GMT +00:00] 2012/01/01 12:00PM
Geri
2
Bir dil seçmek için [D/c] tuşuna basın ve ardından
[o] tuşuna basın.
3
[D/c] seçeneğine basarak Saat Dilimi seçin ve
ardından [t] veya [o] öğesine basın.
Temel işlevler 19
DST
Başlangıç kurulumunu yapma
5
[D/c] öğesine basarak Tarih/Saat Ayarla seçin ve
ardından [t] veya [o] öğesine basın.
Türkçe
Londra
Saat Dilimi
8
[D/c] öğesine basarak Tarih Tipi seçin ve ardından
[t] veya [o] öğesine basın.
9
Tarih türünü seçmek için [D/c] düğmesine basın ve
ardından [o] düğmesine basın.
Tarih/Saat Ayarla
Tarih Tipi
YYYY AA GG
Saat Dilimi
Türkçe
Londra
Tarih/Saat Ayarla
Tarih Tipi
Geri
Ayarla
YYYY/AA/GG
AA/GG/YYYY
GG/AA/YYYY
• Ekran seçilen dile bağlı olarak farklılık gösterebilir.
6
7
Geri
Bir öğeyi seçmek için [F/t] düğmesine basın.
Saati ve tarihi ayarlamak için [D/c] düğmesine basın
ve ardından [o] düğmesine basın.
Ayarla
• Varsayılan tarih türü seçilen dile bağlı olarak farklılık
gösterebilir.
10
Çekim moduna geçmek için [m] düğmesine basın.
Temel işlevler 20
Simgeleri öğrenme
Kameranın ekranda görüntülediği simgeler seçtiğiniz moda veya ayarladığınız seçeneklere bağlı olarak değişir.
1
Simge
Açıklama
Intelli yakınlaştırma açık
olduğundaki fotoğraf
çözünürlüğü
2
Simge
Çekilebilir fotoğraf sayısı
Hafıza kartı takılı değil
(Dahili hafıza)
Hafıza kartı takılı
•
•
•
: Tam olarak şarjlı
: Kısmi şarjlı
: Boş (Şarj edin)
Kullanılabilir kayıt süresi
Otomatik odak çerçevesi
Kamera titremesi
Açıklama
Hareket halindeki özne
Çekim modu
Yakınlaştırma oranı
Açıklık değeri ve deklanşör hızı
Geçerli saat ve tarih
Uzun süreli pozlama
EV (Poz Değeri)
2 Çekim seçenekleri (sağ)
Açıklama
Simge
Yakınlaştırma göstergesi
3
1 Çekim bilgileri
3 Çekim seçenekleri (sol)
Simge
Açıklama
Fotoğraf çözünürlüğü
Video çözünürlüğü
Çekim hızı
Beyaz dengesi
Yüz tonu
Yüz rötuşu
ISO duyarlılığı
Akıllı filtre
Fotoğraf kalitesi
Görüntü ayarı (konstrast, netlik ve
doygunluk)
Ölçüm
Sound Alive açık
Flaş
Seri çekim seçeneği
Zamanlayıcı
Optik Görüntü Sabitleme (OIS)
Otomatik odak seçeneği
Yüz algılama
Temel işlevler 21
Seçenekler veya menüleri seçme
Bir seçeneği veya menüyü seçmek için [m] veya [f] basın.
Kullanma [MENU]
Önceki menüye geri gitme
Seçenekleri seçmek için [m] düğmesine basın ve ardından
[D/c/F/t] veya [o] düğmesine basın.
1
2
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
3
Vurgulanan seçeneği veya menüyü onaylamak için [o]
düğmesine basın.
Önceki menüye geri gitmek için [m] düğmesine tekrar
basın.
Çekim moduna geri gitmek için [Deklanşör] düğmesine yarım basın.
Bir seçenek veya menü seçin.
• Yukarı veya aşağı gitmek için [D] veya [c] düğmesine
basın.
• Sağa veya sola gitmek için [F] veya [t] düğmesine basın.
Temel işlevler 22
Seçenekler veya menüleri seçme
5
Örneğin, Program modunda Beyaz Dengesi seçeneğini
seçme:
1
2
3
[D/c] öğesine basarak Beyaz dengesi'yi seçin ve
ardından [t] veya [o] öğesine basın.
Çekim modunda [M] düğmesine basın.
Fotoğraf Boyutu
p ayarını seçin.
Çekim kalitesi
[m] düğmesine basın.
ISO
EV
Beyaz dengesi
Akıllı Filtre
Fotoğraf Boyutu
Çekiyor
Ses
Görüntü
Ayarlar
Yüz algılama
Çekim kalitesi
Çıkış
EV
6
Beyaz dengesi
Akıllı Filtre
Yüz algılama
Çıkış
4
Geri
ISO
Beyaz Dengesi seçeneğini seçmek için [F/t] düğmesine
basın.
Değişt.
[D/c] öğesine basarak a seçimini yapın ve ardından
[t] veya [o] öğesine basın.
Günışığı
Geri
7
Taşı
[o] düğmesine basarak ayarları kaydedin.
Temel işlevler 23
Seçenekler veya menüleri seçme
4
Kullanma [Fn]
[D/c] öğesine basarak
öğesine gidin.
[f] düğmesine basarak da çekim seçeneklerine erişebilirsiniz,
ancak bazı seçenekler kullanılamayabilir.
Örneğin, Program modunda Beyaz Dengesi seçeneğini
seçme:
1
2
3
Beyaz dengesi
Çekim modunda [M] düğmesine basın.
p ayarını seçin.
Çıkış
Taşı
[f] düğmesine basın.
5
Fotoğraf Boyutu
Beyaz Dengesi seçeneğini seçmek için [F/t] düğmesine
basın.
Günışığı
Çıkış
Taşı
Çıkış
6
Taşı
[o] düğmesine basarak ayarları kaydedin.
Temel işlevler 24
Görüntüyü ve sesi ayarlama
Temel görüntü bilgilerini ve ses ayarlarını nasıl değiştirebileceğinizi öğrenin.
Ekran türünü ayarlama
Sesi ayarlama
Çekim veya Oynatma modu için bir ekran türü seçebilirsiniz. Her
türde farklı çekim veya oynatma bilgileri görüntülenir. Aşağıdaki
tabloya bakınız.
İşlevleri yaparken kameranızın çıkardığı sesleri ayarlayın.
1
2
3
Çekimle ilgili ne kadar bilgi
varsa görüntüler.
Ekran türünü değiştirmek için [D] tuşuna basın.
Mod
Çekim
Oynatma
Ekran türü
• Çekim seçenekleri ile ilgili tüm bilgileri saklayın.
• Çekim seçenekleri ile ilgili tüm bilgileri gösterin.
• Mevcut dosyayla ilgili tüm bilgileri gizleyin.
• Çekim ayarları ve histogram hariç mevcut dosyayla
ilgili bilgileri gösterin.
• Mevcut dosyayla ilgili tüm bilgileri gösterin.
Temel işlevler 25
Çekim veya Oynatma modunda [m] düğmesine basın.
O “ Bip sesi öğesini seçin.
Bir seçenek belirleyin.
Seçenek
Açıklama
Kapalı
Kamera herhangi bir ses çıkarmaz.
1/2/3
Kamera ses çıkarır.
Fotoğraf çekme
Akıllı Otomatik modda kolayca ve hızlıca fotoğraf çekmeyi öğrenin.
1
2
3
Çekim modunda [M] düğmesine basın.
4
Odaklamak için [Deklanşör] düğmesine yarım basın.
5
6
Fotoğraf çekmek için [Deklanşör] düğmesine basın.
7
Çekim moduna dönmek için [P] düğmesine basın.
S ayarını seçin.
• Yeşil çerçeve öznenin odakta olduğunu gösterir.
• Kırmızı çerçeve öznenin odak alanı dışında olduğunu gösterir.
Çekeceğiniz özneyi çerçeveye yerleştirin.
Çekilen fotoğrafları görmek için [P] basın.
• Fotoğrafı silmek için [f] düğmesine basın ve Evet'i seçin.
Daha temiz fotoğraflar elde etmenizi sağlayacak ipuçları için sayfa 30 bakın.
Temel işlevler 26
Fotoğraf çekme
Yakınlaştırma
Dijital yakınlaştırma
ps
Dijital yakınlaştırma Çekim modunda varsayılan olarak desteklenir.
Eğer Çekim modunda iken bir subjeyi yakınlaştırırsanız ve
yakınlaştırma göstergesi dijital aralık içinde ise, kameranız
Dijital yakınlaştırmayı kullanıyordur. 5X Optik yakınlaştırma
ve 5X Dijital yakınlaştırmayı birlikte kullanarak 25 kata kadar
yakınlaştırabilirsiniz.
Yakınlaştırma ayarını yaparak yakın fotoğraflar çekebilirsiniz.
Optik aralık
Yakınlaştırma
göstergesi
Yakınlaştırma oranı
Uzaklaştırma
Dijital aralık
Yakınlaştırma
• Dijital yakınlaştırma, Akıllı Filtre efektiyle veya İzleme Oto. O.
seçeneğiyle birlikte kullanılamaz.
• Dijital yakınlaştırma kullanarak görüntü çekerseniz, fotoğraf kalitesi
normalden kötü olabilir.
• Yakınlaştırma düğmesini genişlettikçe, kamera daha hızlı yakınlaşır
veya uzaklaşır.
• Yakınlaştırma düğmesini çevirdiğinizde, ekranda gösterilen
yakınlaştırma oranı tutarsız olarak değişebilir.
Temel işlevler 27
Fotoğraf çekme
Intelli yakınlaştırma
Intelli yakınlaştırmayı ayarlama
ps
Yakınlaştırma göstergesi Intelli aralık içindeyse, kameranız Intelli
yakınlaştırmayı kullanıyordur. Intelli yakınlaştırmayı kullanırsanız
fotoğrafın çözünürlüğü yakınlaştırmaya göre değişir. Optik
yakınlaştırma ve Intelli yakınlaştırmayı birlikte kullanarak 10 kata
kadar yakınlaştırabilirsiniz.
1
2
3
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
a “ Intelli Yakınlaştırma seçeneğini belirleyin.
Bir seçenek belirleyin.
Intelli yakınlaştırma açık
olduğundaki fotoğraf çözünürlüğü
Simge
Açıklama
Kapalı: Intelli yakınlaştırma devre dışı.
Açık: Intelli yakınlaştırma etkinleştirildi.
Optik aralık
Yakınlaştırma
göstergesi
Intelli aralık
• Intelli yakınlaştırma, Akıllı Filtre efektiyle veya İzleme Oto. O.
seçeneğiyle birlikte kullanılamaz.
• Intelli yakınlaştırma Dijital yakınlaştırmadan daha az kalite bozulması
ile fotoğraf çekmenize yardımcı olur. Ancak fotoğraf kalitesi Optik
yakınlaştırma kullanıldığı zaman elde edilen kaliteden daha düşük
olabilir.
• Intelli yakınlaştırma yalnızca 4:3 oran çözünürlüğe ayarlandığında
kullanılabilir. Intelli yakınlaştırma açıkken farklı bir çözünürlük oranı
ayarlarsanız Intelli yakınlaştırma otomatik kapatılacaktır.
Temel işlevler 28
Fotoğraf çekme
Kameranın titremesini azaltma (OIS)
ps
• OIS şu durumlarda düzgün çalışmayabilir:
Çekim modunda kameranın titremesini optik olarak azaltabilirsiniz.
▲ Düzeltmeden önce
1
2
3
▲ Düzeltmeden sonra
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
a “ OIS seçeneğini belirleyin.
Bir seçenek belirleyin.
Simge
Açıklama
Kapalı: OIS devre dışı.
Açık: OIS etkinleştirildi.
Temel işlevler 29
- hareketli bir özneyi takip etmek için kameranızı hareket
ettiriyorsanız
- dijital yakınlaştırma kullanıyorsanız
- kamera çok fazla sallanıyorsa
- deklanşör hızı yavaşsa (örneğin gece sahneleri çekerken)
- pil zayıfsa
- yakın çekim yapıyorsanız
• OIS işlevini üçayakla birlikte kullanırsanız, OIS sensörünün titremesi
nedeniyle fotoğraflarınız bulanık çıkabilir. Üçayak kullanırken OIS
işlevini devre dışı bırakın.
• Kamera çarpılırsa veya düşürülürse ekran bulanıklaşabilir. Bu
gerçekleşirse kamerayı kapatın ve sonra tekrar açın.
• Seri çekim seçeneklerini ayarladığınızda OIS işlevi
kullanılmamaktadır.
Daha net fotoğraflar elde etmek için ipuçları
Kamerayı doğru tutma
Kameranın titremesini azaltma
Lensi, flaşı veya
mikrofonu hiçbir şeyin
engellemediğinden emin
olun.
Kameranın titremesini optik olarak azaltmak için
Optik Görüntü Sabitleme seçeneğini kullanın.
(sf. 29)
görüntülendiğinde
Deklanşör düğmesine yarım basma
[Deklanşör] düğmesine yarım basın
ve odağı ayarlayın. Kamera odağı ve
pozlamayı otomatik olarak ayarlar.
Kamera titremesi
Kamera açıklık değerini ve deklanşör
hızını otomatik olarak ayarlar.
Odak çerçevesi
• Odak çerçevesi yeşil olarak
görünürse fotoğrafı çekmek için
[Deklanşör] düğmesine basın.
• Odak çerçevesi kırmızı renkte
görüntüleniyorsa kompozisyonu
değiştirin ve [Deklanşör] düğmesine
tekrar yarım basın.
Karanlıkta çekim yaparken flaş seçeneğini Yavaş senk veya Kapalı
olarak ayarlamaktan kaçının. Açıklık daha uzun bir süre açık kalır ve
kamerayı temiz bir fotoğraf çekecek kadar uzun süre boyunca sabit
tutmak daha da zorlaşır.
• Üçayak kullanın veya flaş seçeneğini Doldur olarak ayarlayın.
(sf. 52)
• ISO duyarlılık seçeneklerini ayarlayın. (sf. 54)
Temel işlevler 30
Öznenin odak dışında olmasını önleme
Aşağıdaki durumlarda öznenizi odaklamak zor olabilir:
- özneyle arka plan arasındaki kontrast düşük olduğunda (örneğin
öznenizin giydiği kıyafet arka planın rengine benziyorsa.)
- öznenin arkasından gelen ışık kaynağı çok parlaksa
- özne çok parlak veya yansıtıcıysa
- öznede yatay desenler varsa (jaluzi gibi)
- özne çerçevenin merkezinde değilse
• Düşük ışıkta fotoğraf çekerken
Flaşı açın. (sf. 52)
• Özneler hızlı hareket ettiğinde
Sürekli veya U. yüksek
hız işlevini kullanın.
(sf. 68)
Odak kilidinin kullanılması
Odaklamak için [Deklanşör] düğmesine yarım basın. Özne
odaktaysa, kompozisyonu değiştirmek için çerçevenin
konumunu değiştirebilirsiniz. Hazır olduğunuzda, fotoğrafı
çekmek için [Deklanşör] düğmesine basın.
Temel işlevler 31
Gelişmiş işlevler
Bir mod seçerek nasıl bir fotoğraf çekeceğinizi ve bir video
kaydedeceğinizi öğrenin.
Akıllı Otomatik modunu kullanma ………………………… 33
Program modunu kullanma ………………………………… 35
Canlı Panorama modunu kullanma ……………………… 36
Resim İçinde Resim modunu kullanma …………………… 38
Sahne modunu kullanma
…………………………………
Büyülü çerçeve modunu kullanma ………………………
Güzellik Çekimi modunu kullanma ………………………
Akıllı Portre modunu kullanma ……………………………
Komik Yüz modunu kullanma ……………………………
Gece modunu kullanma …………………………………
39
40
41
42
43
44
Video klip modunu kullanma ……………………………… 45
Akıllı Sahne Algılama modunu kullanma ………………… 47
Akıllı Otomatik modunu kullanma
Akıllı Otomatik modda kameranız, algılanan sahnenin türüne göre uygun kamera ayarlarını otomatik olarak seçer. Farklı sahnelere yönelik
kamera ayarlarını bilmiyorsanız Akıllı Otomatik mod yararlı olacaktır.
1
2
3
Çekim modunda [M] düğmesine basın.
Simge
Açıklama
Arkadan aydınlatmalı portreler
S ayarını seçin.
Portreler
Çekeceğiniz özneyi çerçeveye yerleştirin.
Nesnelerin yakın plan fotoğrafları
• Kamera otomatik olarak bir sahne seçer. Ekranın sol üst
bölümünde uygun bir sahne simgesi görüntülenir. Simgeler
aşağıda sıralanmıştır.
Metinlerin yakın plan fotoğrafları
Gün Batımları
Açık gökyüzleri
Ormanlık alanlar
Renkli öznelerin yakın plan fotoğrafları
Kamera sabitlenmiş veya üçayak üstünde
(karanlıkta çekim yaparken)
Hareket halindeki özneler
Simge
Havai fişekler (üçayak kullanırken)
Açıklama
Manzaralar
Parlak beyaz arka planı olan sahneler
Gece manzaraları
4
5
Odaklamak için [Deklanşör] düğmesine yarım basın.
Fotoğraf çekmek için [Deklanşör] düğmesine basın.
Gece çekilen portreler
Arkadan aydınlatmalı manzaralar
Gelişmiş işlevler 33
Akıllı Otomatik modunu kullanma
• Eğer kamera uygun bir sahne modu tanıyamazsa S modu için
varsayılan ayarı kullanır.
• Bir yüz algılansa da, öznenin konumuna veya ışığa bağlı olarak
kamera bir portre modu seçmeyebilir.
• Kameranın titremesi, ışığın durumu veya öznenin uzaklığı gibi çekim
şartlarına bağlı olarak, kamera doğru sahneyi seçmeyebilir.
• Üçayak kullansanız bile, eğer özne hareket halindeyse kamera
modunu algılayamayabilir.
• S modunda kamera daha fazla pil gücü tüketir, bunun sebebi uygun
sahneyi seçmek için ayarları sık sık değiştirmesidir.
Gelişmiş işlevler 34
Program modunu kullanma
Program modunda, kameranın otomatik olarak ayarladığı deklanşör hızı ve açıklık değeri hariç, çoğu seçeneği ayarlayabilirsiniz.
1
2
3
Çekim modunda [M] düğmesine basın.
4
Özneyi çerçeveye oturtun ve sonra odaklamak için
[Deklanşör] düğmesine yarım basın.
5
Fotoğraf çekmek için [Deklanşör] düğmesine basın.
p ayarını seçin.
İstediğiniz seçenekleri ayarlayın.
• Seçeneklerin listesini görmek için “Çekim seçenekleri”
konusuna bakın. (sf. 48)
Gelişmiş işlevler 35
Canlı Panorama modunu kullanma
Canlı Panorama modunda, tekli fotoda panaromik bir sahne yakalayabilirsiniz. Panoramik bir görüntü oluşturmak için seri halde fotoğraf
çeker ve birleştirir.
5
[Deklanşör]'e basılı iken, kamerayı panoramanın kalan
kısmını çekecek tarafa yavaşça hareket ettirin.
• Görüntü bulucu bir sonraki sahneyle hizalandığında kamera bir
sonraki fotoğrafı otomatik olarak çeker.
S Çekim örneği
1
2
3
Çekim modunda [M] düğmesine basın.
N ayarını seçin.
Özneyi çerçeveye oturtun ve sonra odaklamak için
[Deklanşör] düğmesine yarım basın.
• Kamerayı, çekmek istediğiniz sahnenin en solu veya en sağı
ya da en üstü veya en altı ile hizalayın.
4
Çekime başlamak için [Deklanşör] düğmesine basın ve
basılı tutun.
6
Tamamlandığında, [Deklanşör] düğmesini bırakın.
• İstediğiniz tüm çekimleri yaptığınızda kamera bunları tek bir
panoramik fotoğraf halinde birleştirir.
Gelişmiş işlevler 36
Canlı Panorama modunu kullanma
• Panoramik fotoğraf çekerken en iyi sonuç için aşağıdakilerden
•
•
•
•
kaçının:
- kamerayı çok yavaş veya çok hızlı hareket ettirme
- bir sonraki görüntüyü çekmek için kamerayı çok az hareket ettirme
- kamerayı düzensiz hızlarla hareket ettirme
- kamerayı sallama
- bir fotoğraf çekerken kameranın yönünü değiştirme
- karanlık yerlerde çekim yapma
- yakında hareket eden özneleri çekme
- parlaklığın veya ışığın renginin sürekli değiştiği ortamlarda çekim
yapma
Canlı Panorama modunun seçilmesi dijital ve optik yakınlaştırma
işlevlerini devre dışı bırakacaktır. Mercek yakınlaştırıldığında,
Panorama modunu seçerseniz, kamera otomatik olarak varsayılan
konuma odaklanır.
Canlı Panorama modunda bazı çekim seçenekleri kullanılamaz.
Kamera, çekim kompozisyonu veya sahne içinde hareket etme
nedeniyle çekimi durdurabilir.
Canlı Panorama modunda, kamerayı sahnenin bitmesini istediğiniz
yere tam olarak getirmezseniz kameranız son sahneyi çekemeyebilir.
Sahnenin tamamını çekmek için kamerayı sonlandırmak istediğiniz
sahnenin biraz ötesine hareket ettirin.
Gelişmiş işlevler 37
Resim İçinde Resim modunu kullanma
Resim içinde Resim modunda, tam boyutlu arkaplan görüntüsü çekebilir veya seçebilirsiniz ve ardından daha küçük bir fotoyu önplana
ekleyebilirsiniz.
1
2
3
Çekim modunda [M] düğmesine basın.
d ayarını seçin.
Odaklanacağınız [Deklanşör] düğmesine yarım basın ve
ardından [Deklanşör] düğmesine basarak fotoyu çekin.
• Kaydettiğiniz fotolarda bir arkaplan fotosu seçmek için,
[m] düğmesine basın ve ardından a “ Arka plan
“ Albüm “ istediğiniz bir foto'yu seçin. Canlı Panorama
modunda çekilen bir video dosyası veya fotoğraf
seçemezsiniz.
4
[o] düğmesine basarak fotoğrafı arkaplan görüntüsü
olarak ayarlayın.
• Bir arkaplan fotosunu yeniden yakalamak için, [m]
düğmesine basın.
6
[o] düğmesine basın ve ardından [D/c/F/t]
düğmesine basarak ekleme boyutunu değiştirin.
7
8
[o] düğmesine basarak ayarları kaydedin.
Odaklanacağınız [Deklanşör] düğmesine yarım basın
ve ardından [Deklanşör] düğmesine basarak bir fotoğraf
çekin ve ekleyin.
• [Deklanşör] düğmesine yarım bastığınızda ekleme penceresi
daha büyük görünür, böylece nesnenin odak içinde olup
olmadığını belirleyebilirsiniz.
9
Eşzamanlı bir fotoyu görüntülemek için, [P] düğmesine
basın.
• Çekim moduna dönmek için [P] düğmesine tekrar basın.
• Arkaplan fotoğrafları yakalarken, çözünürlük otomatik olarak
ayarlanır ve çekilen tüm fotolar kaydedilir.
• Son resim içinde Resim fotoları tek bir birleşik dosyaya kaydedilir ve
eklenen fotolar ayrıca kaydedilir.
• Bir görüntü eklerken, birleştirilen dosya için çözünürlük otomatik
olarak
şeklinde ayarlanır.
• Ekleme penceresinin maksimum boyutu ekranın 1/4'üdür ve boyutu
değiştirirken en/boy oranı aynı kalır.
• Resim içinde Resim modunu kullanırken, odak mesafe seçenekleri
Geri
5
bulunmamaktadır.
Taşı
[o] düğmesine basın ve ardından [D/c/F/t]
düğmesine basarak ekleme noktasını değiştirin.
Gelişmiş işlevler 38
Sahne modunu kullanma
Sahne modunda belirli bir sahne için önceden ayarlanmış seçeneklerle fotoğraf çekebilirsiniz.
1
2
3
Çekim modunda [M] düğmesine basın.
Seçenek
Açıklama
s ayarını seçin.
Manzara
Sabit sahneleri ve manzaraları çekmenizi sağlar.
Bir sahne seçin.
Metin
Basılı veya elektronik belgelerdeki metinleri net
bir şekilde yakalamanızı sağlar.
Gün Batımı
Gün batımındaki sahneleri, doğal görünümlü
kırmızılar ve sarılarla çekmenizi sağlar.
Şafak
Gün doğarken ortaya çıkan sahneleri
yakalamanızı sağlar.
Aydınlatma
Arkalarında aydınlatma olan öznelerin resimlerini
çekmenizi sağlar.
Kmsl&kar
Kumun veya karın güneş ışığını yansıtması
nedeniyle düşük pozlanmayı azaltır.
Büyülü çerçeve
Güzellik çekimi
Akıllı Portre
Komik Yüz
Gece
Manzara
Metin
Seçenek
Açıklama
Büyülü çerçeve
Çeşitli çerçeve efektleri ile fotoğraf çekmenizi
sağlar. (sf. 40)
Güzellik çekimi
Yüz kusurlarını gizlemek için seçeneklerle bir
portre çekmenizi sağlar. (sf. 41)
Akıllı Portre
Bir sahnedeki tek bir özneyi otomatik olarak
çıkartın ve yakın portrelerini kaydedin. (sf. 42)
Komik Yüz
Komik yüz efektleri ile bir fotoğraf çekmenizi
sağlar. (sf. 43)
Gece
Geceleyin veya düşük ışık seviyesinde sahneleri
yakalayın (üçayaklı kullanımı önerilir). (sf. 44)
• Sahne modunu değiştirmek için [m] düğmesine basın
ve ardından s seçin. Listelenen sahnelerin herhangi birini
seçebilirsiniz.
4
Özneyi çerçeveye oturtun ve sonra odaklamak için
[Deklanşör] düğmesine yarım basın.
5
Fotoğraf çekmek için [Deklanşör] düğmesine basın.
Gelişmiş işlevler 39
Sahne modunu kullanma
Büyülü çerçeve modunu kullanma
6
Büyülü Çerçeve modunda fotoğraflarınıza çeşitli çerçeve efektleri
uygulayabilirsiniz. Fotoğrafların şekli ve hissiyatı seçtiğiniz
çerçeveye göre değişecektir.
Özneyi çerçeveye oturtun ve sonra odaklamak için
[Deklanşör] düğmesine yarım basın.
7
Fotoğraf çekmek için [Deklanşör] düğmesine basın.
1
2
3
4
5
Çekim modunda [M] düğmesine basın.
Büyülü Çerçeve modunda çözünürlük otomatik olarak
ayarlanır.
s “ Büyülü çerçeve seçeneğini belirleyin.
[m] düğmesine basın.
a “ Çerçeve seçeneğini belirleyin.
Bir seçenek belirleyin.
Duvar
Geri
Taşı
Gelişmiş işlevler 40
değerine
Sahne modunu kullanma
7
8
Güzellik Çekimi modunu kullanma
Güzellik Çekimi modunda yüz kusurlarını saklamak için
seçeneklerde bir portre çekebilirsiniz.
1
2
3
4
5
Çekim modunda [M] düğmesine basın.
a “ Yüz rötuşu seçeneğini belirleyin.
Bir seçenek belirleyin.
• Örneğin, yüz kusurlarını saklamak için yüz rötuşu ayarını
artırabilirsiniz.
s “ Güzellik çekimi seçeneğini belirleyin.
[m] düğmesine basın.
Düzey 2
a “ Yüz tonu'nu seçin.
Bir seçenek belirleyin.
• Örneğin cildin daha açık gibi görünmesini sağlamak için yüz
tonu seçeneğini arttırın.
Düzey 2
Geri
Taşı
9
Özneyi çerçeveye oturtun ve sonra odaklamak için
[Deklanşör] düğmesine yarım basın.
10
Fotoğraf çekmek için [Deklanşör] düğmesine basın.
Güzellik Çekimi modunu kullanırken odak mesafesi Oto makro olarak
ayarlanacaktır.
Geri
6
Taşı
[m] düğmesine basın.
Gelişmiş işlevler 41
Sahne modunu kullanma
Akıllı Portre modunu kullanma
Akıllı Portre modunda, bir sahnedeki tek bir özneyi çıkartabilir ve
yakın portrelerini kaydedebilirsiniz. Kamera sahnedeki bir yüzü
algıladığında, bunu otomatik olarak büyütür ve yüzün çevresindeki
görüntüyü kırpar. Ardından kamera tam sahneyi ve iki yakın
portreyi üç ayrı dosya olarak kaydeder.
1
2
3
Çekim modunda [M] düğmesine basın.
4
Fotoğraf çekmek için [Deklanşör] düğmesine basın.
s “ Akıllı Portre seçeneğini belirleyin.
Özneyi çerçeveye oturtun ve sonra odaklamak için
[Deklanşör] düğmesine yarım basın.
• Orijinal foto ve 2 adet kırpılan foto o anda ekranda gösterilir ve
ardıl dosya adları ile kaydedilir.
Gelişmiş işlevler 42
• Akıllı Portre modu, aşağıdaki durumlarda sadece orijinal fotoyu
kaydedecektir:
- yüz algılanmaması
- 2'den fazla yüz algılanması
- algılanan yüz alanının belirli en/boy oranından büyük olması
• Kırpılan fotolar orijinal görüntüyle aynı en/boy oranında (16:9) veya
ters en/boy oranında (9:16) kaydedilir.
• Akıllı portre modunu kullanırken odak mesafesi Oto makro olarak
ayarlanacaktır.
Sahne modunu kullanma
Komik Yüz modunu kullanma
Eğlenceli yüz modunda, öznenizin yüzünü eğlenceli efektleri
kullanarak bozabilirsiniz.
6
7
8
9
[m] düğmesine basın.
10
Fotoğraf çekmek için [Deklanşör] düğmesine basın.
a “ Bozulma Düzeyi seçeneğini belirleyin.
Bozulma seviyesini ayarlamanızı sağlar.
1
2
3
Çekim modunda [M] düğmesine basın.
4
5
[m] düğmesine basın.
• Kameranın bir yüzü algılamaması halinde Eğlenceli Yüz modu
a “ Eğlenceli Efekt “ bir eğlence efekti seçin.
• Eğer kamera 2 veya daha fazla yüz algılarsa, efekt yalnızca kameraya
s “ Komik Yüz seçeneğini belirleyin.
Kamerayı öznenin yüzüne yöneltin.
• Kamera, yüz algılama özelliği ile yüzleri algılar.
Özneyi çerçeveye oturtun ve sonra odaklamak için
[Deklanşör] düğmesine yarım basın.
çalışmaz.
en yakın yüze uygulanacaktır.
• Efekt ekrana uygulanarak yüzü inceleyebilirsiniz.
• Eğlenceli yüz modunu kullanırken, odak mesafesi seçenekleri
bulunmamaktadır.
Kalkık Burun
Geri
Taşı
Gelişmiş işlevler 43
Sahne modunu kullanma
Gece modunu kullanma
Gece modunda deklanşörün açık kalacağı süreyi uzatmak
için yavaş bir deklanşör hızı kullanabilirsiniz. Fazla pozlamayı
engellemek için diyafram değerini artırın.
1
2
3
4
5
6
Bir seçenek belirleyin.
7
Özneyi çerçeveye oturtun ve sonra odaklamak için
[Deklanşör] düğmesine yarım basın.
8
Fotoğraf çekmek için [Deklanşör] düğmesine basın.
Çekim modunda [M] düğmesine basın.
s “ Gece seçeneğini belirleyin.
• AUTO'i seçerseniz diyafram değeri veya deklanşör hızı
otomatik olarak ayarlanır.
[m] düğmesine basın.
• Fotoğrafların bulanık olmasını önlemek için üç ayak kullanın.
• Gece modunu kullanırken, odak mesafe seçenekleri bulunmamaktadır.
a “ Uzunsüreli poz seçeneğini belirleyin.
Açıklık değerini veya deklanşör hızını seçin.
Açıklık değeri
Deklanşör hızı
Uzunsüreli poz
Geri
Taşı
Gelişmiş işlevler 44
Video klip modunu kullanma
Video klip modunda 20 dakika uzunluğa kadar HD videolar kaydedebilirsiniz. Kamera video dosyalarını MJPEG dosyaları olarak kaydeder.
• Bazı hafıza kartları yüksek tanımlı kaydı desteklemeyebilir. Eğer kartınız yoksa, daha düşük bir çözünürlük ayarlayın.
• Yazım hızı düşük hafıza kartları yüksek çözünürlüklü videoları desteklemeyecektir. Yüksek çözünürlüğe sahip videoları kaydetmek için daha hızlı yazma hızına
sahip hafıza kartları kullanın.
• Bir video kaydederken yakınlaştırma işlevini kullanırsanız, kamera çalışmakta olan yakınlaştırmanın gürültüsünü kaydedebilir. Yakınlaştırma gürültüsünü azaltmak
için Canlı Ses işlevini kullanın. Aşağıdaki 7. ve 8. Adımlara bakınız.
1
2
3
4
5
6
7
8
Çekim modunda [M] düğmesine basın.
v ayarını seçin.
v “ Canlı Ses seçeneğini belirleyin.
Bir seçenek belirleyin.
Simge
[m] düğmesine basın.
Açıklama
Canlı Ses Açık: Yakınlaştırma sesini azaltmak için
Sound Alive özelliğini açın.
v “ Çekim hızı seçeneğini belirleyin.
Bir çekim hızı seçin (saniyede oynatılacak kare sayısı).
• Çekim hızı arttıkça hareket daha doğal görünür, ancak dosya
boyutu da artar.
Canlı Ses Kapalı: Yakınlaştırma sesini kaydetmek için
Sound Alive özelliğini kapatın.
Sessiz: Ses kaydetmemenizi sağlar.
[m] düğmesine basın.
• Canlı Ses işlevini kullanırken mikrofonun önünü kapatmayın.
• Canlı Ses ile yapılan kayıtlar gerçek seslerden farklı olacaktır.
Gelişmiş işlevler 45
Video klip modunu kullanma
9
İstediğiniz seçenekleri ayarlayın.
10
11
Kayda başlamak için [Deklanşör] düğmesine basın.
Kaydı duraklatma
• Seçeneklerin listesini görmek için “Çekim seçenekleri”
konusuna bakın. (sf. 48)
Kamera, kaydederken bir videoyu geçici olarak duraklatmanıza
izin verir. Bu işlevi kullanarak, farklı sahneleri tek bir video gibi
kaydedebilirsiniz.
Kaydı durdurmak için [Deklanşör] düğmesine tekrar basın.
Durdur
Kaydet
• Kaydı duraklatmak için [o] düğmesine basın.
• Devam etmek [o] düğmesine basın.
Gelişmiş işlevler 46
Video klip modunu kullanma
Akıllı Sahne Algılama modunu kullanma
Simge
Akıllı Sahne Algılama modda kameranız, algıladığı sahneye göre
uygun kamera ayarlarını otomatik olarak seçer.
1
2
3
4
5
Gün Batımları
Çekim modunda [M] düğmesine basın.
Açık gökyüzleri
v ayarını seçin.
Ormanlık alanlar
[m] düğmesine basın.
v “ Akıllı Sahne Algılama “ Açık seçeneğini belirleyin.
Çekeceğiniz özneyi çerçeveye yerleştirin.
Açıklama
Manzaralar
6
7
Kayda başlamak için [Deklanşör] düğmesine basın.
Kaydı durdurmak için [Deklanşör] düğmesine tekrar basın.
• Kamera otomatik olarak bir sahne seçer. Ekranın sol üst
bölümünde uygun bir sahne simgesi görüntülenir.
• Eğer kamera uygun bir sahne modu tanıyamazsa, Akıllı Sahne
Algılama modu için varsayılan ayarı kullanır.
• Kameranın titremesi, ışığın durumu ve öznenin uzaklığı gibi çekim
şartlarına bağlı olarak, kamera doğru sahneyi seçmeyebilir.
• Akıllı filtre efektleri Akıllı Sahne Algılama modunda kullanılamaz.
Gelişmiş işlevler 47
Çekim seçenekleri
Çekim modundaki seçenekleri ayarlamayı öğrenin.
Çözünürlük ve kalite seçme ………………… 49
Çözünürlük seçme ………………………… 49
Bir görüntü kalitesini seçme ………………… 50
Zamanlayıcıyı kullanma ………………………
51
Karanlıkta çekim ………………………………
Gözlerin kırmızı görünmesini önleme ………
Flaşı kullanma ………………………………
ISO duyarlılığını ayarlama ……………………
52
52
52
54
Kameranın odağını değiştirme ………………
Makro kullanma ………………………………
Otomatik odak kullanma ……………………
İzleme otomatik odak kullanma ………………
Odak alanını ayarlama ………………………
55
55
55
56
57
Yüz Algılama özelliğini kullanma …………… 58
Yüzleri algılama ……………………………… 58
Kendi portrenizi çekme ……………………… 59
Gülümseme çekimi …………………………
Göz kırpmayı algılama ………………………
Akıllı Yüz Tanıma özelliğini kullanma …………
Yüzleri favori olarak kaydetme (Yıldızım) ……
59
60
60
61
Parlaklığı ve rengi ayarlama …………………
Pozlamayı manüel ayarlama (EV) ……………
Arka ışığı dengeleme (ACB) …………………
Ölçüm seçeneğini değiştirme ………………
Beyaz Denge ayarını seçme …………………
63
63
64
65
66
Seri çekim modlarını kullanma ………………
68
Efekt uygulama/Görüntü ayarlama ………… 69
Akıllı Filtre efektlerini uygulama ……………… 69
Görüntü Ayarları …………………………… 71
Çözünürlük ve kalite seçme
Görüntü çözünürlüğü ve kalite ayarlarını nasıl değiştireceğinizi öğrenin.
Çözünürlük seçme
Simge
Çözünürlüğü artırdıkça, fotoğrafınız veya videonuz daha fazla
piksel içerir. Bu nedenle bunlar daha büyük bir kağıda yazdırılabilir
veya daha büyük bir ekranda görüntülenebilir. Yüksek bir
çözünürlük kullandığınızda, dosyanın boyutu da büyüyecektir.
Fotoğraf çözünürlüğü ayarlama
1
2
3
Açıklama
1984 X 1488: A5 kağıda yazdırılır.
1920 X 1080: Panoramik oranda (16:9) A5 kağıda
yazdırılır veya HDTV'de oynatılır.
1024 X 768: E-postaya eklenir.
Sps
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
Video çözünürlüğünü ayarlama
a “ Fotoğraf Boyutu öğesini seçin.
1
2
3
Bir seçenek belirleyin.
Simge
Açıklama
4608 X 3456: A1 kağıda yazdırılır.
4608 X 3072: A1 kağıda geniş oranda (3:2) yazdırılır.
v
Video Çekim modunda, [m] üzerine basın.
v “ Film Boyutu öğesini seçin.
Bir seçenek belirleyin.
Simge
Açıklama
4608 X 2592: Panoramik oranda (16:9) A2 kağıda
yazdırılır veya HDTV'de oynatılır.
1280 X 720 HQ: Bir HDTV'de oynatılacak olan yüksek
kalitede dosyalar.
3648 X 2736: A3 kağıda yazdırılır.
640 X 480: Bir analog TV'de oynatılacak dosyalar.
320 X 240: Web sayfasına gönderilir.
2592 X 1944: A4 kağıda yazdırılır.
Çekim seçenekleri 49
Çözünürlük ve kalite seçme
Bir görüntü kalitesini seçme
Fotoğraf ve video kalite seçeneklerini ayarların. Daha yüksek
görüntü kalite ayarları daha büyük dosya büyüklükleri getirir.
Fotoğraf kalitesini ayarlama
pds
Kamera çektiğiniz fotoğrafları JPEG formatında sıkıştırır ve
kaydeder.
1
2
3
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
Video kalitesini ayarlama
v
Kamera çektiğiniz videoları MJPEG formatında sıkıştırır ve
kaydeder.
1
2
3
Video Çekim modunda, [m] üzerine basın.
v “ Çekim hızı seçeneğini belirleyin.
Bir seçenek belirleyin.
Simge
Açıklama
a “ Çekim kalitesi ayarını seçin.
30 kare/sn: Saniyede 30 kare kaydeder.
Bir seçenek belirleyin.
15 kare/sn: Saniyede 15 kare kaydeder.
Simge
Açıklama
Çok iyi: Süper yüksek kalitede fotoğraf çekin.
İyi: Yüksek kalitede fotoğraf çekin.
Normal: Normal kalitede fotoğraf çekin.
Çekim seçenekleri 50
Zamanlayıcıyı kullanma
Spdsv
Çekim için bekleme süresi girmek üzere zamanlayıcıyı nasıl ayarlayacağınızı öğrenin.
1
3
Çekim modunda [t] düğmesine basın.
Zamanlayıcıyı başlatmak için [Deklanşör] düğmesine
basın.
• AF-yardımcı ışığı/zamanlayıcı lambası yanıp söner. Kamera,
belirtilen süre dolduğunda otomatik olarak fotoğraf çeker.
Kapalı
• Zamanlayıcıyı iptal etmek için [Deklanşör]'e veya [t] düğmesine
basın.
• Seçtiğiniz Yüz Algılama veya Odak Alanı seçeneklerine bağlı olarak,
zamanlayıcı işlevi kullanılamayabilir.
• Seri çekim seçenekleri ayarlandığında zamanlayıcı seçenekleri
kullanılamaz.
2
Bir seçenek belirleyin.
Simge
Açıklama
Kapalı: Zamanlayıcı devre dışı.
10 sn: 10 saniye beklemeden sonra fotoğraf çeker.
2 sn: 2 saniye beklemeden sonra fotoğraf çeker.
Çift: 10 saniye beklemeden sonra bir fotoğraf ve
2 saniye beklemeden sonra bir başka fotoğraf çeker.
Kullanabileceğiniz seçenekler çekim şartlarına bağlı olarak değişir.
Çekim seçenekleri 51
Karanlıkta çekim
Gece veya düşük ışık koşullarında nasıl fotoğraf çekeceğinizi öğrenin.
Gözlerin kırmızı görünmesini önleme
ps
Karanlıkta bir kişinin fotoğrafını çekerken flaş yanarsa, kişilerin
gözlerinde kırmızı bir parlama oluşabilir. Bunu önlemek için
Kırmızı göz veya Kır.göz düzel. seçeneğini kullanın. "Flaşı
kullanma" konusundaki flaş seçeneklerine bakın.
Flaşı kullanma
Spds
Karanlıkta veya fotoğrafınız için daha fazla ışığa ihtiyacınız
olduğunda, fotoğraf çekerken flaş kullanın.
1
Çekim modunda [F] düğmesine basın.
Oto
▲ Düzeltmeden önce
▲ Düzeltmeden sonra
2
Bir seçenek belirleyin.
Simge
Açıklama
Kapalı:
• Flaş yanmaz.
• Düşük ışıkta çekim yaptığınızda kamerada sallantı
görüntülenecektir.
uyarısı
Çekim seçenekleri 52
Karanlıkta çekim
Simge
Açıklama
Simge
Kır.göz düzel.:
• Özne veya arka plan karanlıksa flaş iki kez yanar.
Kamera, gelişmiş yazılım analizi ile kırmızı gözü
düzeltir.
• Flaşın arka arkaya 2 kez patlaması arasında bir
süre geçer. Flaş ikinci kez patlayana kadar harekete
etmeyin.
Yavaş senk:
• Flaş patlar ve deklanşör daha uzun süre açık kalır.
• Bu özellik arka plandaki ayrıntıları daha fazla
göstermek amacıyla daha fazla ortam ışığı yakalamak
istediğinizde önerilir.
• Fotoğraflarınızın bulanık çıkmasını önlemek için
üçayak kullanın.
• Düşük ışıkta çekim yaptığınızda kamerada sallantı
görüntülenecektir.
uyarısı
Açıklama
Kırmızı göz:
• Kırmızı göz etkisini azaltmak için özne veya arka plan
karanlık olduğunda flaş iki kere patlayacaktır.
• Flaşın arka arkaya 2 kez patlaması arasında bir
süre geçer. Flaş ikinci kez patlayana kadar harekete
etmeyin.
Oto: Özne veya arka plan karanlıksa flaş otomatik olarak
yanar.
Oto: Kamera, Akıllı Otomatik modunda algılanan sahne
için uygun bir flaş ayarı seçer.
Kullanabileceğiniz seçenekler çekim şartlarına bağlı olarak değişir.
• Seri çekim, Kendi portreniz ya da Göz kırpma algılaması seçildiyse
flaş seçenekleri kullanılmaz.
• Öznenin flaştan uzaklığının önerilen mesafeden fazla olmadığından
emin olun. (sf. 118)
• Flaşın ışığı yansırsa veya havada kayda değer miktarda toz varsa
Doldur:
• Flaş her zaman patlar.
• Kamera, ışık duyarlılığını otomatik olarak ayarlar.
fotoğrafınızda ufak noktalar belirebilir.
Çekim seçenekleri 53
Karanlıkta çekim
ISO duyarlılığını ayarlama
p
ISO duyarlılığı, filmin ışığa karşı duyarlılığını gösteren ve
Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından belirlen
bir ölçüdür. Seçtiğiniz ISO duyarlılığı ne kadar yüksekse,
kameranın ışığa karşı duyarlılığı o kadar fazla olur. Daha yüksek
ISO hassaslığı kullanarak daha iyi fotolar yakalayın ve flaşı
kullanmadığınızda kamera sallanmasını azaltın.
1
2
3
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
a “ ISO seçeneğini seçin.
Bir seçenek belirleyin.
• Öznenin ve ışığın parlaklığında göre uygun bir ISO hızı
simgesini seçin.
kullanmak için
Daha yüksek ISO duyarlılıkları görüntülerde kirliliğe yol açabilir.
Çekim seçenekleri 54
Kameranın odağını değiştirme
Kameranın odağının özneye ve çekim şartlarına uygun olarak ayarlamayı öğrenin.
Makro kullanma
Otomatik odak kullanma
psv
Çiçek veya böcek gibi öznelerin fotoğrafını yakından çekmek için
makro kullanın.
Spsv
Net fotoğraflar çekmek için özneye uzaklığınıza bağlı olarak uygun
odağı seçin.
1
Çekim modunda [c] düğmesine basın.
Normal (af)
• Fotoğrafların bulanık olmasını önlemek için kamerayı sağlam tutmaya
çalışın.
• Özneye uzaklığınız 40 cm'den az ise flaşı kapatın.
Çekim seçenekleri 55
Kameranın odağını değiştirme
2
3
Açıklama
İzlemek istediğiniz özneye odaklayın ve ardından [o]
düğmesine basın.
Normal (af): 80 cm'den uzak bir özneye odaklayın.
Yakınlaştırmayı kullandığınızda 250 cm.
• Özne üzerinde bir odak çerçevesi belirir ve siz kamerayı
hareket ettirdiğinizde özneyi izler.
Bir seçenek belirleyin.
Simge
Makro: 5 – 80 cm uzaklıktaki bir nesneye odaklanır.
Yakınlaştırmayı kullandığınızda 100 – 250 cm.
Oto makro:
• 5 cm'den uzak bir özneye odaklayın. Yakınlaştırırken
100 cm'den uzak.
• Bazı çekim modlarında otomatik olarak kaydedilir.
Kullanabileceğiniz seçenekler çekim şartlarına bağlı olarak değişir.
İzleme otomatik odak kullanma
İzleme oto.o., hareket halindeyken bile konuyu takip etmenize ve
otomatik olarak odaklamanıza olanak sağlar.
1
2
• Beyaz çerçeve kameranızın özneyi takip ettiği anlamına gelir.
• [Deklanşör] düğmesine yarım bastığınızda, yeşil çerçeve
öznenizin odakta olduğu anlamına gelir.
ps
4
Fotoğraf çekmek için [Deklanşör] düğmesine basın.
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
a “ Odak alanı “ İzleme oto.o.'yi seçin.
Çekim seçenekleri 56
Kameranın odağını değiştirme
Odak alanını ayarlama
• Odak alanı seçmezseniz, ekranın merkezinde odak çerçevesi
•
•
•
•
•
belirecektir.
Şu durumlarda özne takip edilemeyebilir:
- özne çok küçükse
- özne fazlasıyla hareket ediyorsa
- özneye ışık arkadan geliyor veya karanlık bir yerde çekim
yapıyorsanız
- özne ve arka plan renkleri ve desenleri aynıysa
- öznede yatay desenler varsa (jaluzi gibi)
- kamera çok fazla titriyorsa
Özneyi izleme başarısız olursa odak çerçevesi tek çizgili beyaz bir
çerçeve olarak görüntülenir ( ).
Kamera özneyi takip edemezse takip edilecek özneyi yeniden
seçmeniz gerekir.
Kamera odaklanamazsa odak çerçevesi tek çizgiden oluşan kırmızı
bir çerçeveye dönüşür ( ).
Bu işlevi kullanırsanız, Yüz Algılama seçeneklerini, Zamanlama
seçeneklerini, Akıllı yakınlaştırma ve Akıllı Filtre efektlerini
ayarlayamazsınız.
ps
Öznelerin sahnedeki konumlarına uygun odak alanı seçerek
fotoğraflarınızın daha net olmasını sağlayabilirsiniz.
1
2
3
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
a “ Odak alanı'nı seçin.
Bir seçenek belirleyin.
Simge
Açıklama
Merkez oto.o.: Çerçevenin merkezine odaklayın
(öznelerin merkezde veya merkeze yakın olduğu
sahneler için uygundur).
Çoklu oto.o.: 9 olası alanın birini veya daha fazlasını
odaklar.
İzleme oto.o.: Özneyi odaklayıp izlemeye alır. (sf. 56)
Kullanabileceğiniz seçenekler çekim şartlarına bağlı olarak değişir.
Çekim seçenekleri 57
Yüz Algılama özelliğini kullanma
ps
Yüz Algılama seçeneklerini kullanırsanız, kameranız insan yüzünü otomatik olarak algılayabilir. Bir insan yüzünü odakladığınızda, kamera
pozlamayı otomatik olarak ayarlar. Gözler kapalı olduğunda tespit etmek için Göz kırpma algılaması veya gülümseyen bir yüzün fotoğrafını
çekmek için Gülümseme çekimi özelliğini kullanın. Yüzleri kaydederek öncelikle bunlara odaklanılmasını sağlamak için Akıllı Yüz Tanıma
özelliğini de kullanabilirsiniz.
Yüzleri algılama
• Kameranız bir yüz algıladığında, algılanan yüzü otomatik olarak
•
•
•
•
•
•
•
•
•
takip eder.
Aşağıdaki durumlarda Yüz Algılama etkili olmayabilir:
- özne kameradan çok uzakta
- çok aydınlık veya çok karanlık
- özne kameraya bakmıyor
- özne güneş gözlüğü veya bir maske takıyor
- öznenin yüz ifadesi çok değişiyor
- özneye arkadan ışık geliyor veya ışık durumu dengesiz
Akıllı Filtre efektleri, Görüntü Ayarlama veya İzleme Oto.O.
ayarlandığında Yüz Tanıma kullanılamaz.
Çekim sonuçlarına bağlı olarak, Yüz Algılama seçenekleri farklılık
gösterebilir.
Seçtiğiniz Yüz Algılama seçeneğine bağlı olarak zamanlayıcı
seçeneği kullanılamayabilir.
Yüz Algılama seçeneklerini ayarladığınızda, Odak Alanı otomatik
olarak Çoklu AF'ye ayarlanır.
Yüz Tanıma seçenekleri ayarlandığında bazı Seri Çekim özellikleri
kullanılamayabilir.
Akıllı Yüz Algılama seçeneğini ayarladığınızda ve algılanan yüzlerin
fotoğrafını çektiğinizde yüz listesine kaydolurlar.
Oynatma modundayken kayıtlı yüzlerin öncelik sırasını
görüntüleyebilirsiniz. (sf. 75) Yüzler başarıyla kaydedilmiş olsalar bile
Oynatma modunda sınıflandırılmayabilirler.
Akıllı Yüz Algılama seçeneği bulunan bir yüz, yüz listesinde veya
Akıllı Albüm'de görüntülenmeyebilir.
Kameranız bir sahnede otomatik olarak, en fazla, 10 adet insan
yüzü algılayabilir.
1
2
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
a “ Yüz algılama “ Normal'i seçin.
Çekim seçenekleri 58
Kameraya veya sahnenin
merkezine yakın olan yüz
beyaz odak çerçevesinde
görünür ve yüzlerin
kalan kısmı gri odak
çerçevelerinde görünür.
Öznelere ne kadar yakın olursanız, kamera yüzleri o kadar hızlı algılar.
Yüz Algılama özelliğini kullanma
Kendi portrenizi çekme
Gülümseme çekimi
Kendi fotoğrafınızı çekebilirsiniz. Kamera odak alanını yakına
ayarlar ve hazır olduğunda bir sesi çıkarır.
Kamera, gülen bir yüz algıladığında deklanşörü otomatik olarak
bırakır.
1
2
3
4
1
2
3
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
a “ Yüz algılama “ Kendi portreniz'i seçin.
Size bakan mercekle çekimi yapın.
Kısa bir bip sesi duyduğunuzda [Deklanşör] düğmesine
basın.
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
a “ Yüz algılama “ Gülümseme çekimi'ni seçin.
Çekiminizi ayarlayın.
• Kamera, gülen bir yüz algıladığında deklanşörü otomatik
olarak bırakır.
Öznenin gülümsemesi
belirgin olursa kameranız
bu gülümsemeyi daha kolay
algılayabilir.
Yüzler merkezde olduğunda
kamera hızla öter.
Ses ayarlarında Ses Seviyesi'i kapatırsanız kameradan bip sesi gelmez.
(sf. 99)
Çekim seçenekleri 59
Yüz Algılama özelliğini kullanma
Göz kırpmayı algılama
Akıllı Yüz Tanıma özelliğini kullanma
Kameranız kapalı göz algılarsa, arka arkaya 2 fotoğraf çeker.
Kamera, sık çektiğiniz yüzleri otomatik olarak kaydeder. Akıllı Yüz
Tanıma özelliği bu yüzlere ve favori yüzlere odaklamada otomatik
olarak öncelik verecektir. Akıllı Yüz Tanıma özelliğini yalnızca bir
hafıza kartı kullandığınızda yararlanabilirsiniz.
1
2
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
a “ Yüz algılama “ Göz kırpma algılaması'i seçin.
1
2
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
a “ Yüz algılama “ Akıllı Yüz Tanıma'yı seçin.
: Favori olarak kaydettiğiniz yüzler.
(Favori olarak kaydetmek için bkz. sayfa 61.)
: Kameranın otomatik olarak kaydettiği yüzler.
•
•
Çekim seçenekleri 60
Yüz Algılama özelliğini kullanma
Yüzleri favori olarak kaydetme (Yıldızım)
• Kamera ışık koşullarına, öznenin duruşu veya yüzündeki önemli
değişikliklere veya öznenin gözlük takıp takmamasına bağlı olarak
yüzleri yanlış tanıyabilir ve kaydedebilir.
• Kamera 12 adede kadar yüzü otomatik olarak kaydedebilir. Kamera
12 kayıtlı yüz varken yeni bir yüz algılarsa en düşük önceliğe sahip
yüzün yerine bunu kaydedecektir.
Yüzlerdeki odağa ve pozlamaya öncelik vermek üzere favori
yüzlerinizi kaydedebilirsiniz. Bu özellikten yalnızca bir hafıza kartı
kullandığınızda yararlanabilirsiniz.
1
2
3
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
Sırasıyla a “ Akıllı FR Düzenlemesi “ Yıldızım'ı seçin.
Öznenizi oval kılavuza hizalayın ve yüzünü kaydetmek için
[Deklanşör] düğmesine basın.
Geri
Çekim seçenekleri 61
Ayarla
Yüz Algılama özelliğini kullanma
Favori yüzlerinizi görüntüleme
• Yüzleri kaydederken her seferinde bir kişinin fotoğrafını çekin.
• En iyi sonuç için öznenin 5 fotoğrafını çekersiniz: önden, soldan,
sağdan, yukarıdan ve aşağıdan.
• Fotoğrafları soldan, sağdan, yukarıdan ve aşağıdan çekerken,
subjeden yüzünü 30 dereceden fazla çevirmemesini isteyin.
• Kişinin yüzünün bir fotoğrafını çekseniz dahi bir yüzü
kaydedebilirsiniz.
1
2
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
Sırasıyla a “ Akıllı FR Düzenlemesi “ Yüz Listesi'ni
seçin.
• Favori yüzlerinizin sıralamasını değiştirmek için [f] düğmesine basın
ve Sıralamayı Düzenle'yi seçin. (sf. 74)
4
• Favori yüzleri iptal etmek için [f] düğmesine basın ve Yıldızımı Sil'i
Fotoğraf çekimini tamamladığınızda yüz listesi açılır.
• Favori yüzleriniz yüz listesinde bir
seçin. (sf. 75)
simgesi ile gösterilir.
• En çok 8 favori yüz kaydedebilirsiniz.
• Bir favori yüz kaydettiğinizde flaş patlamayacaktır.
• Aynı yüzü iki kez kaydederseniz, bunlardan birini yüz listesinden
silebilirsiniz.
Çekim seçenekleri 62
Parlaklığı ve rengi ayarlama
Görüntü kalitesinin daha iyi olmasını sağlamak için parlaklığı ve rengi nasıl ayarlayacağınızı öğrenin.
Pozlamayı manüel ayarlama (EV)
pv
3
Pozu ayarlamak için bir değer seçin.
4
[o] düğmesine basarak ayarları kaydedin.
Ortam ışığının yoğunluğuna bağlı olarak fotoğraflarınız çok parlak
veya çok koyu olabilir. Bu gibi durumlarda, daha iyi fotoğraf elde
etmek için pozlamayı kendiniz ayarlayabilirsiniz.
S Koyu (-)
1
2
S Nötr (0)
• Pozlama arttıkça fotoğraf daha parlak olacaktır.
• Poz değerini ayarladığınızda aşağıdaki simge belirecektir.
S Daha Parlak (+)
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
• Pozlamayı ayarladığınızda ayar otomatik olarak saklanacaktır. Fazla
a veya v “ EV seçin.
veya az pozlama yapılmaması için pozlama değerini daha sonra
değiştirmeniz gerekebilir.
• Doğru pozlamaya karar veremiyorsanız AEB ayarını (Otomatik Poz
Tarama) seçin. Kamera hepsi farklı bir pozlama ile olmak üzere arka
arkaya 3 fotoğraf çekecektir: normal, az pozlanmış ve çok pozlanmış.
(sf. 68)
Çekim seçenekleri 63
Parlaklığı ve rengi ayarlama
Arka ışığı dengeleme (ACB)
3
p
Işık kaynağı öznenizin arkasındaysa veya öznenizle arka plan
arasında kontrast oranı yüksekse, özneniz fotoğrafta koyu
çıkabilir. Bu durumda, Otomatik Kontrast Dengeleme (ACB)
seçeneğini ayarlayın.
Bir seçenek belirleyin.
Simge
Açıklama
Kapalı: ACB kapalı.
Açık: ACB açık.
• Akıllı Oto modunda ACB özelliği her zaman açıktır.
• Seri çekim veya Akıllı filtre seçeneklerini ayarladığınızda ACB özelliği
kullanılmaz.
S ACB olmadan
1
2
S ACB ile
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
Sırasıyla a “ ACB seçeneklerini seçin.
Çekim seçenekleri 64
Parlaklığı ve rengi ayarlama
Ölçüm seçeneğini değiştirme
pv
Simge
Ölçüm modu kameranın ışık miktarını ölçmek için kullandığı
yöntemi gösterir. Fotoğraflarınızın parlaklığı ve aydınlığı seçtiğiniz
ölçüme bağlı olarak değişir.
1
2
3
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
a veya v “ Ölçüm'ü seçin.
Merkez ağırlıklı:
• Kameranız merkeze ağırlık vererek tüm çerçevenin
ışık değerinin ortalamasını kullanır.
• Öznenin, çerçevenin merkezinde olduğu fotoğraflar
için uygundur.
Bir seçenek belirleyin.
Simge
Açıklama
Nokta:
• Kameranız yalnızca çerçevenin tam ortasındaki ışık
yoğunluğunu ölçer.
• Özne çerçevenin merkezinde değilse, fotoğrafınız
doğru şekilde pozlanmayabilir.
• Arkadan aydınlatılan özne için uygundur.
Açıklama
Çoklu:
• Kameranız çerçeveyi birkaç alana böler ve her
alandaki ışık yoğunluğunu ölçer.
• Genel fotoğraflar için uygundur.
Çekim seçenekleri 65
Parlaklığı ve rengi ayarlama
Beyaz Denge ayarını seçme
pv
Fotoğrafınızın rengi ışık kaynağının türüne ve kalitesine bağlıdır.
Fotoğrafınızın renginin gerçekçi olmasını istiyorsanız, Otomatik
BD, Günışığı, Bulutlu veya Akkor gibi ışık koşullarına uygun bir
Beyaz Dengesi ayarı seçin.
1
2
3
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
a veya v “ Beyaz dengesi'ni seçin.
Bir seçenek belirleyin.
Simge
Açıklama
Otomatik bd: Aydınlatma şartlarına göre Beyaz
Dengesini otomatik olarak ayarlayın.
Günışığı: Güneşli bir günde dış mekan fotoğrafları için.
Otomatik bd
Bulutlu: Bulutlu bir günde veya gölgede dış mekan
fotoğrafları için.
Günışığı
Floresan h: Günışığı floresan lambası veya 3-yollu
floresan ışığı altında çekim için.
Floresan l: Beyaz floresan ışığı altında çekim için.
Akkor: İç mekanda, ampul veya halojen ışığı altında
fotoğraf çekimi için.
Bulutlu
Ölçüm: Deklanşör: Belirlediğiniz Beyaz Dengesi
ayarlarını kullanmak için. (sf. 67)
Akkor
Çekim seçenekleri 66
Parlaklığı ve rengi ayarlama
Kendi Beyaz Dengesi ayarınızı tanımlama
Fotoğraf çekmeyi hedeflediğiniz aydınlatma koşulları altında
bir kağıt parçası gibi bir beyaz yüzeyin fotoğrafını çekerek
Beyaz Dengesini özelleştirebilirsiniz. Beyaz Dengesi özelliği
fotoğraflarınızdaki renkleri gerçek renkler ile eşleştirmenize
yardımcı olur.
1
2
3
4
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
a veya v “ Beyaz dengesi'ni seçin.
Ölçüm: Deklanşör'e kaydır.
Merceği beyaz bir kağıt parçasına doğru tutun ve sonra
[Deklanşör] düğmesine basın.
Çekim seçenekleri 67
Seri çekim modlarını kullanma
p
Hızlı hareket eden öznelerin fotoğrafını çekmek veya fotoğraflarınızda öznelerinizin doğal yüz ifadelerini ve mimiklerini yakalamak zor olabilir.
Ayrıca, pozlanmayı doğru ayarlamak ve uygun bir ışık kaynağı seçmek zor olabilir. Bu durumlarda seri çekim modlarından birini seçin.
Simge
Açıklama
U. yüksek hız: [Deklanşör] düğmesini basılı tuttuğunuz
fotoğraf çeker (saniyede 6 fotoğraf;
sürece kamera
azami 30 fotoğraf).
1
2
3
AEB:
• Art arda her biri farklı poz değerlerine sahip 3 fotoğraf
çeker: normal, az pozlanmış ve çok pozlanmış.
• Fotoğrafların bulanık olmasını önlemek için üç ayak
kullanın.
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
a “ Film ilerletme seçeneğini belirleyin.
• Flaş, zamanlayıcıyı, ACB ve Akıllı Filtre seçeneklerini yalnızca
Bir seçenek belirleyin.
Simge
Tek kare'yi seçerseniz kullanabilirsiniz.
• U. yüksek hız'nı seçtiğinizde, kameranız çözünürlüğü
olarak
ayarlanır ve ISO duyarlılığı Oto olarak ayarlanır.
• Seçtiğiniz Yüz Algılama seçeneğine bağlı olarak bazı seri çekim
seçenekleri kullanılamayabilir.
• Bellek kartı kapasitesine ve performansına bağlı olarak, fotoğrafların
kaydedilmesi daha uzun sürebilir.
Açıklama
Tek kare: Tek bir fotoğraf çeker.
Sürekli:
• [Deklanşör] düğmesini basılı tuttuğunuz sürece
kamera arka arkaya fotoğraf çeker.
• Çekilebilecek maksimum fotoğraf sayısı hafıza
kartınızın kapasitesine bağlıdır.
Çekim seçenekleri 68
Efekt uygulama/Görüntü ayarlama
Akıllı Filtre efektlerini uygulama
Bir fotoğraf çekerken kullanılabilen filtreler
pv
Benzersiz görüntüler oluşturmak için fotoğraflara ve videolara
çeşitli filtre efektleri uygulayabilirsiniz.
Simge
Açıklama
Normal: Efektsiz.
Minyatür: Öznenin minyatür gibi görünmesi için bir tilt-shift
efekti uygulamanızı sağlar.
Parlaklığı Azaltma: Lomo kameraların sahip olduğu retro
görünümlü renkler, yüksek kontrast ve güçlü bir vinyet efekti
uygulamanızı sağlar.
Minyatür
Parlaklığı Azaltma
Yarım Ton Nokta: Halftone efekti uygulamanızı sağlar.
Eskiz: Tükenmez kalem eskiz efekti uygulamanızı sağlar.
Balık gözü: Çerçevelerin kenarlarını karartmanızı ve balık
gözü merceğinin görsel efektini taklit etmek için nesneleri
bozmanızı sağlar.
Buğu Giderici: Görüntüyi netleştirir.
Balık gözü
1
2
3
Eskiz
Klasik: Siyah beyaz efekti uygulamanızı sağlar.
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
Retro: Sepya ton efekti uygulamanızı sağlar.
a veya v “ Akıllı Filtre seçeneğini seçin.
Negatif: Negatif film efekti uygulamanızı sağlar.
Bir efekt seçin.
• Seçtiğiniz seçeneğe bağlı olarak, fotoğraf boyutu
veya daha
küçük bir değere otomatik olarak değişir.
• Akıllı filtre efektleri ayarlarsanız Yüz Tanıma, ACB, Seri Çekim,
Görüntü Ayarlama seçeneklerini, Intelli yakınlaştırma veya İzleme
Oto.o. kullanamazsınız.
Çekim seçenekleri 69
Efekt uygulama/Görüntü ayarlama
Bir video kaydederken kullanılabilen filtreler
Simge
• Eğer Minyatür seçeneğini belirlerseniz, minyatür kayıt zamanı
Açıklama
Normal: Efektsiz.
Palet Efekti 1: Keskin kontrast ve güçlü renkler ile canlı bir
görünüm yaratmanızı sağlar.
Palet Efekti 2: Sahneleri temiz ve berrak yapmanızı sağlar.
Palet Efekti 3: Hafif kahverengi ton uygulamanızı sağlar.
Palet Efekti 4: Soğuk ve monoton bir efekt yaratmanızı
sağlar.
Minyatür: Öznenin minyatür gibi görünmesi için bir tilt-shift
efekti uygulamanızı sağlar.
Parlaklığı Azaltma: Lomo kameraların sahip olduğu retro
görünümlü renkler, yüksek kontrast ve güçlü bir vinyet efekti
uygulamanızı sağlar.
Balık gözü: Yakındaki nesnelerin görüntülerini balık-gözü
mercekle çekilmiş gibi bir görsel efektle değiştirmenizi sağlar.
Buğu Giderici: Görüntüyi netleştirir.
Klasik: Siyah beyaz efekti uygulamanızı sağlar.
Retro: Sepya ton efekti uygulamanızı sağlar.
Negatif: Negatif film efekti uygulamanızı sağlar.
Çekim seçenekleri 70
Minyatür simgesi ile birlikte görüntülenir ve gerçek kayıt zamanından
daha kısadır.
• Eğer Minyatür seçeneğini belirlerseniz, video sesi kaydedemezsiniz.
olarak değişebilir ve
• Seçtiğiniz seçeneğe bağlı olarak, kayıt hızı
kayıt çözünürlüğü otomatik olarak
veya daha küçük bir değere
değişebilir.
Efekt uygulama/Görüntü ayarlama
Görüntü Ayarları
4
p
Fotoğraflarınızın netliğini, renk doygunluğunu veya kontrastını
ayarlayabilirsiniz.
1
2
3
[F/t] düğmesine basarak her değeri ayarlayın.
Kontrast
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
a “ Görüntü ayarla seçeneğini belirleyin.
Rengi ve parlaklığı azaltır.
+
Rengi ve parlaklığı artırır.
Netlik
Açıklama
Bir seçenek belirleyin.
• Kontrast
• Netlik
• Doyma
Kontrast
Netlik
Doyma
Geri
-
Fotoğraflarınızın kenarlarını yumuşatır
(fotoğrafları bilgisayarınızda düzenlemek için
uygundur).
+
Fotoğraflarınızın netliğini artırmak için kenarlarını
keskinleştirir. Bu seçenek, fotoğraflarınızdaki
gürültüyü de artırır.
Doyma
Görüntü ayarla
-2
-1
0
+1
+2
-2
-1
0
+1
+2
-2
-1
0
+1
+2
Taşı
5
Açıklama
-
Açıklama
-
Renk doygunluğunu azaltır.
+
Renk doygunluğunu artırır.
[o] düğmesine basarak ayarları kaydedin.
• Herhangi bir efekt uygulamak istemiyorsanız 0'ı seçin (yazdırma için
uygundur).
• Ayarlama fonksiyonlarını ayarladıysanız Akıllı Filtre seçeneklerini ve
Yüz Algılama seçeneklerini kullanamazsınız.
Çekim seçenekleri 71
Oynatma/Düzenleme
Fotoğrafları veya videoları oynatmayı ve fotoğrafları düzenlemeyi öğrenin. Bu bölümde ayrıca, kameranızı
bilgisayarınıza, fotoğraf yazıcıya veya TV'ye nasıl bağlayacağınızı da öğreneceksiniz.
Oynatma modunda fotoğrafları veya
videoları görüntüleme …………………………
Oynatma modunu başlatma …………………
Fotoğrafları görüntüleme ……………………
Video oynatma ………………………………
73
73
79
81
Dosyaları TV'de görüntüleme …………………
Dosyaları Windows yüklü
bilgisayarınıza aktarma ……………………… 90
Dosyaları Intelli-studio ile aktarma …………… 91
Fotoğraf düzenleme ……………………………
Fotoğrafları yeniden boyutlandırma …………
Fotoğrafı döndürme …………………………
Yakın portre oluşturma ………………………
Akıllı Filtre efektlerini uygulama ………………
Fotoğraflarınızı ayarlama ……………………
Baskı siparişi (DPOF) oluşturma ……………
83
83
83
84
84
85
87
Dosyaları Mac bilgisayarınıza aktarma ………
95
Fotoğrafları bir PictBridge fotoğraf
yazıcısında yazdırma …………………………
96
89
Kamerayı kaldırılabilir disk olarak
bağlayarak dosya aktarma ………………… 93
Cihazın bağlantısını kesme
(Windows XP için) …………………………… 94
Oynatma modunda fotoğrafları veya videoları görüntüleme
Fotoğrafları, videoları nasıl oynatacağınızı ve dosyaları nasıl yöneteceğinizi öğrenin.
Oynatma modunu başlatma
Fotoğraf dosyası bilgileri
Kameranızda kayıtlı fotoğrafları görüntüleyebilir, videoları
oynatabilirsiniz.
1
2
Kullanılan hafıza
[P] düğmesine basın.
• En son dosya görüntülenir.
• Kamera kapalıysa açılır ve en son dosyayı görünüler.
Dosya Bilgileri
Dosyalar içinde ilerlemek için [F/t] düğmesine basın.
• Dosyalar içinde hızlıca ilerlemek için [F/t] düğmesine basın.
• Dahili hafızada saklanan dosyaları görmek isterseniz hafıza kartınızı
çıkarın.
Simge
Açıklama
Baskı siparişi hazırlandı (DPOF)
• Desteklenmeyen boyutlar (görüntü boyutu vb.) veya kodekler
sebebiyle diğer kameralar kullanılarak çekilen dosyaları
düzenleyemeyebilir veya yürütemeyebilirsiniz. Bu dosyaları
düzenlemek veya yürütmek için bir bilgisayar veya başka bir cihaz
kullanın.
Korumalı dosya
Fotoğraf kayıtlı bir yüz içerir (Yalnızca hafıza kartı
kullandığınızda yararlanabilirsiniz)
Klasör adı – Dosya adı
Dosya bilgilerini ekranda görüntülemek için [D] düğmesine basın.
Oynatma/Düzenleme 73
Oynatma modunda fotoğrafları veya videoları görüntüleme
Video dosyası bilgileri
Favori yüzlerinizi sıralama
Favori yüzlerinizi sıralayabilirsiniz. Favori yüz özelliği ancak
kameraya bir hafıza kartı taktığınızda kullanılabilir.
1
2
3
Oynat
Simge
v
Oynatma modunda [m] düğmesine basın.
u “ Yüz Listesi Düzenlemesi “ Sıralamayı Düzenle
seçeneğini belirleyin.
Listeden bir yüz seçin, ardından [o] düğmesine basın.
Yakala
Yüz Listesi Düzenlemesi
Açıklama
1
5
2
6
Klasör adı – Dosya adı
3
7
Video uzunluğu
4
8
Video dosyası
Korumalı dosya
Geri
4
Ayarla
Yüz sıralamasını değiştirmek için [D/c] düğmesine
basın ve ardından [f] düğmesine basın.
Oynatma/Düzenleme 74
Oynatma modunda fotoğrafları veya videoları görüntüleme
Favori yüzleri silme
Dosyaları Akıllı Albümde kategoriye göre görüntüleme
Favori yüzlerinizi silebilirsiniz. Favori yüz özelliği ancak kameraya
bir hafıza kartı taktığınızda kullanılabilir.
Dosyaları tarih, yüz veya dosya türü gibi kategorilere göre
görüntüleyin.
1
2
1
2
3
3
4
5
Oynatma modunda [m] düğmesine basın.
u “ Yüz Listesi Düzenlemesi “ Yıldızımı Sil
seçeneğini belirleyin.
Bir yüz seçin ve [o] seçeneğine basın.
Oynatma modunda [Yakınlaştır] düğmesini sola çevirin.
[m] düğmesine basın.
Bir kategori seçin.
[f] düğmesine basın.
Tip
Tarih
Açılır mesaj belirdiğinde Evet'i seçin.
Renk
Hafta
Yüz
Geri
Ayarla
Seçenek Açıklama
Tip
Dosyaları tipine göre görüntülemenizi sağlar.
Tarih
Dosyaları kaydedildikleri tarihe göre görüntülemenizi
sağlar.
Renk
Dosyaları resimdeki baskın renge göre görüntülemenizi
sağlar.
Hafta
Dosyaları haftanın hangi günü kaydedildiklerine göre
görüntülemenizi sağlar.
Yüz
Dosyaları bilinen yüzlere ve favori yüzlere göre
görüntüleyin. (En çok 20 kişi)
Oynatma/Düzenleme 75
Oynatma modunda fotoğrafları veya videoları görüntüleme
4
Dosyalar içinde ilerlemek için [F/t] düğmesine basın.
5
Normal görünüme geri dönmek için [o] düğmesine basın.
• Dosyalar içinde hızlıca ilerlemek için [F/t] düğmesine basın.
Dosyaları küçük resim olarak görüntüleme
Dosyaların küçük resimleri arasında gezinin.
Oynatma modunda küçük resimleri (aynı anda 3 tane)
görüntülemek için [Yakınlaştır] seçeneğini sola çevirin.
Daha fazla küçük resim görüntülemek için (aynı anda
9 veya 20 tane) [Yakınlaştır] seçeneğini sola bir veya
iki kere çevirin. Bir önceki görünüme dönmek için
[Yakınlaştır] seçeneğini sağa çevirin.
• Renk seçerken, renk çıkarılamazsa Etc belirir.
• Kameranın Akıllı Albüm'ü açması, kategoriyi değiştirmesi veya
dosyaları yeniden organize etmesi zaman alabilir.
Filtrele
Yapılacak işlem
Açıklama
Dosyalar arasında
gezinme
[D/c/F/t] düğmesine basın.
Dosyaları silmenizi
sağlar
[f] düğmesine basın ve Evet'i seçin.
Oynatma/Düzenleme 76
Oynatma modunda fotoğrafları veya videoları görüntüleme
Dosyaları koruma
Dosyaları silme
Dosyalarınızı yanlışlıkla silinmeye karşı koruyabilirsiniz.
Oynatma modunda silmek için dosyaları seçin.
1
2
Oynatma modunda [m] düğmesine basın.
Tek bir dosyayı silme
Tek bir dosyayı seçebilir ve silebilirsiniz.
3
Korumak istediğiniz dosyaya kaydırın ve ardından [o]
düğmesine basın.
u “ Koruma “ Seç öğesini seçin.
• Tüm dosyaları korumak için, Tümü “ Kilitle'yi seçin.
• Seçiminizi iptal etmek için [o] düğmesine tekrar basın.
1
Oynatma modunda bir dosya seçin ve [f] düğmesine
basın.
2
Açılır mesaj belirdiğinde Evet'i seçin.
Akıllı Albüm içindeki veya küçük resim görünümünde dosyaları
görüntülerken, bir dosyayı silmek için [f] basın.
Korunan dosya simgesi
Seç
4
Ayarla
[f] düğmesine basın.
Korunan bir dosyayı silemez veya döndüremezsiniz.
Oynatma/Düzenleme 77
Oynatma modunda fotoğrafları veya videoları görüntüleme
Birden çok dosyayı silme
Birden çok dosyayı seçebilir ve hepsini birden silebilirsiniz.
Tüm dosyaları silme
Tüm dosyaları seçebilir ve hepsini birden silebilirsiniz.
1
2
1
2
3
3
4
5
Oynatma modunda [f] düğmesine basın.
Açılır mesaj belirdiğinde Çoklu Sil öğesini seçin.
• Ayrıca, Oynatma modunda [m] düğmesine basarak ve
ardından u “ Sil “ Seç seçerek birden fazla dosya da
silebilirsiniz.
Silmek istediğiniz dosyalara gidin ve ardından [o]
düğmesine basın.
Oynatma modunda [m] düğmesine basın.
u “ Sil “ Tümü seçeneğini belirleyin.
Açılır mesaj belirdiğinde Evet'i seçin.
• Korumasız tüm dosyalar silinir.
Dosyaları hafıza kartına kopyalama
• Seçiminizi iptal etmek için [o] düğmesine tekrar basın.
Dosyaları dahili hafızadan bir hafıza kartına kopyalayabilirsiniz.
[f] düğmesine basın.
1
2
3
Açılır mesaj belirdiğinde Evet'i seçin.
Oynatma modunda [m] düğmesine basın.
u “ Karta kopyala seçeneğini belirleyin.
Açılır mesaj belirdiğinde Evet'i seçin.
Oynatma/Düzenleme 78
Oynatma modunda fotoğrafları veya videoları görüntüleme
Fotoğrafları görüntüleme
Yapılacak işlem
Açıklama
Fotoğrafın bir bölümünü büyütebilir veya fotoğrafları slayt gösterisi
olarak görüntüleyebilirsiniz.
Büyütülen alanı taşıma
[D/c/F/t] düğmesine basın.
Büyütülen fotoğrafı
kırpma
[o] düğmesine basın ve Evet'i seçin.
(kırpılan fotoğraf yeni dosya olarak
kaydedilir. Orijinal fotoğrafın orijinal şekli
korunur.)
Bir fotoğrafı büyütme
Oynatma modunda, bir fotoğrafın bir bölümünü büyütmek
için [Yakınlaştır] düğmesini sağa çevirin. Uzaklaştırmak
için [Yakınlaştır] düğmesini sola çevirin.
Başka bir kamera tarafından çekilen fotoğrafları görüntülediğinizde
yakınlaştırma oranı değişebilir.
Büyütülen alan
Kırp
Oynatma/Düzenleme 79
Oynatma modunda fotoğrafları veya videoları görüntüleme
Panoramik fotoğrafları görüntüleme
Bir slayt gösterisini oynatma
Canlı Panorama modunda çekilen fotoğrafları görüntülemenizi
sağlar.
Fotoğraflarınızın slayt gösterisine efekt ve ses uygulayın. Slayt
gösterisi işlevi videolar için kullanılmaz.
1
1
2
3
Oynatma modunda istediğiniz panaromik fotoğrafa gitmek
için [F/t] basın.
• Panoramik fotoğrafın tamamı ekranda belirecektir.
2
3
[o] düğmesine basın.
• Kamera, yatay panaromik fotoğraf için soldan sağa doğru
ve dikey panaromik fotoğraf için yukarıdan aşağıya doğru
fotoğrafta otomatik olarak kayar. Ardından, kamera Oynatma
moduna geçer.
• Bir panoramik fotoğrafı oynatırken duraklatmak veya devam
etmek için [o] basın.
• Panoramik bir fotoğrafın oynatılmasını duraklattıktan sonra,
fotoğrafı çekerken hareket ettiğiniz yöne bağlı olarak fotoğrafı
dikey veya yatay hareket ettirmek için [D/c/F/t] basın.
Oynatma moduna dönmek için [m] düğmesine basın.
Oynatma modunda [m] düğmesine basın.
C ayarını seçin.
Bir slayt gösterisi efekti seçeneği ayarlayın.
• Efekt kullanılmayacak bir slayt gösterisi başlatmak için 4.
adıma geçin.
* Varsayılan
Seçenek
Açıklama
Başlat
Slayt gösterisinin tekrarlanıp tekrarlanmayacağını
belirlemenizi sağlar. (Oynat, Tekrar oynat)
Resimler
Slayt gösterisi olarak görüntülemek istediğiniz
fotoğrafları belirlemenizi sağlar.
• Tümü*: Slayt gösterisinde tüm fotoğrafları
görüntülemenizi sağlar.
• Tarih: Slayt gösterisinde belirli bir tarihte çekilmiş
fotoğrafları görüntülemenizi sağlar.
• Seç: Seçilen fotoğrafları slayt gösterisinde
görüntülemenizi sağlar.
Aralik
• Fotoğraflar arasındaki süreyi ayarlar.
(1 sn*, 3 sn, 5 sn, 10 sn)
• Efekt seçeneğini Kapalı'ya getirerek aralığı
belirleyin.
Sadece fotoğrafın en uzun kenarı en kısa kenarından iki veya daha fazla kat
uzunsa kamera otomatik olarak panoramik fotoğrafın görüntüsünü kaydırır.
Oynatma/Düzenleme 80
Oynatma modunda fotoğrafları veya videoları görüntüleme
* Varsayılan
Seçenek
Açıklama
Müzik
Arka planda sesini ayarlamanızı sağlar.
Efekt
• Fotoğraflar arasında bir sahne geçişi efekti
ayarlamanızı sağlar. (Kapalı*, Sakin, Işıltı, Rahat,
Parlak, Tatlı)
• Efektleri iptal etmek için Kapalı seçeneğini seçin.
• Efekt seçeneğini kullandığınızda fotoğraflar
arasındaki aralık süresi 1 saniyeye ayarlanır.
4
Başlat “ Oynat öğesini seçin.
5
Slayt gösterisini görüntüleme.
Video oynatma
Oynatma modunda video görüntüleyebilir ve sonra oynayan
videonun parçalarını kaydedebilirsiniz. Kaydedilen kısımları yeni
dosyalar olarak kaydedebilirsiniz.
1
Oynatma modunda bir video seçin ve [o] düğmesine
basın.
2
Videoyu görüntüleyin.
• Slayt gösterisini tekrarlatmak için Tekrar oynat seçeneğini
seçin.
• Slayt gösterisini duraklatmak için [o] düğmesine basın.
• Slayt gösterisine devam etmek için [o] düğmesine tekrar
basın.
• Slayt gösterisini durdurmak ve Oynatma moduna geri dönmek için
[o] tuşuna ve ardından [F/t] tuşuna basın.
• Ses seviyesini ayarlamak için [Yakınlaştır] düğmesini sola veya sağa
doğru döndürün.
Duraklat
Durdur
Yapılacak işlem
Açıklama
Geri taramanızı sağlar
[F] düğmesine basın.
Oynatmayı
duraklatmanızı veya
devam ettirmenizi sağlar
[o] düğmesine basın.
İleri taramanızı sağlar
[t] düğmesine basın.
Ses seviyesini
ayarlamanızı sağlar
[Yakınlaştır]'ı sola veya sağa
döndürün.
Oynatma/Düzenleme 81
Oynatma modunda fotoğrafları veya videoları görüntüleme
Videodan görüntü yakalama
1
Bir videoyu görüntülerken görüntü yakalamak istediğiniz
noktada [o] seçeneğine dokunun.
2
[c] düğmesine basın.
• Yakalanan görüntünün çözünürlüğü orijinal video ile aynı olacaktır.
• Yakalanan görüntü yeni bir dosya olarak kaydedilir.
Oynatma/Düzenleme 82
Fotoğraf düzenleme
Fotoğraf düzenlemeyi öğrenin.
• Kamera düzenlenen fotoğrafları yeni dosyalar olarak kaydeder.
• Fotoğrafları düzenlediğinizde kamera onları otomatik olarak daha düşük bir çözünürlüğe dönüştürür. Elle çevirdiğiniz veya yeniden boyutlandırdığınız fotoğraflar
otomatik olarak düşük bir çözünürlüğe dönüştürülmezler.
• Panaromik fotoları düzenleyemezsiniz.
Fotoğrafları yeniden boyutlandırma
Fotoğrafı döndürme
Bir fotoğrafın boyutunu değiştirebilir ve yeni bir dosya olarak
kaydedebilirsiniz. Ayrıca kamera açıldığında gösterilmek üzere bir
fotoğraf seçebilirsiniz.
1
Oynatma modunda bir video seçin ve [m] düğmesine
basın.
2
3
e “ Döndür ayarını seçin.
1
Oynatma modunda bir video seçin ve [m] düğmesine
basın.
2
3
e “ Yn. boy. ayarını seçin.
Bir seçenek belirleyin.
Bir seçenek belirleyin.
• Fotoğrafı başlangıç resmi olarak kaydetmek için Baş.resmi
simgesini seçin. (sf. 99)
Sağ 90˚
1984 X 1488
Geri
Taşı
Kamera orijinal dosyanın üstüne yazacaktır.
Geri
Taşı
Kullanabileceğiniz yeniden boyutlandırma seçenekleri fotoğrafın orijinal
boyutunu göre değişiklik gösterir.
Oynatma/Düzenleme 83
Fotoğraf düzenleme
Yakın portre oluşturma
Akıllı Filtre efektlerini uygulama
Bir öznenin yüzünü mevcut bir fotoğraftan çıkarın.
Fotoğraflarınıza çeşitli efektler uygulayın.
1
Oynatma modunda bir video seçin ve [m] düğmesine
basın.
1
Oynatma modunda bir video seçin ve [m] düğmesine
basın.
2
3
e “ Akıllı Portre seçeneğini belirleyin.
2
3
e “ Akıllı Filtre'yi seçin.
Algılanan yüzün çevresindeki fotoyu kırpmak için Kaydet
seçeneğini belirleyin.
Bir efekt seçin.
• 2 kırpılan portreler ardıl dosya adları ile kaydedilir.
Minyatür
Kaydet
Taşı
Geri
Geri
Taşı
Simge
Açıklama
Normal: Efektsiz
Aşağıdaki durumlarda Akıllı Portre özelliği çalışmayacaktır:
- yüz algılanmaması
- 2'den fazla yüz algılanması
- algılanan yüz alanının belirli en/boy oranından büyük olması
Minyatür: Öznenin minyatür gibi görünmesi için bir
tilt-shift efekti uygulamanızı sağlar.
Oynatma/Düzenleme 84
Fotoğraf düzenleme
Simge
Fotoğraflarınızı ayarlama
Açıklama
Parlaklığı Azaltma: Lomo kameraların sahip olduğu
retro görünümlü renkler, yüksek kontrast ve güçlü bir
vinyet efekti uygulamanızı sağlar.
Yumuşak Odaklanma: Yüz kusurlarını gizlemenizi veya
rüya gibi efektler uygulamanızı sağlar.
Eski Film 1: Eski film efekti 1'yi uygulamanızı sağlar.
Eski Film 2: Eski film efekti 2'yi uygulamanızı sağlar.
Kırmızı gözü nasıl düzelteceğinizi, cilt rengini, parlaklığı, kontrastı
ya da doygunluğu nasıl ayarlayacağınızı öğrenin. Eğer fotoğrafın
merkezi karanlık ise daha parlak olması için ayarlayabilirsiniz.
Kamera düzenlenen fotoğrafı yeni bir dosya olarak kaydeder
ancak daha düşük bir çözünürlüğe dönüştürebilir.
Karanlık özeneleri ayarlama (ACB)
1
Oynatma modunda bir video seçin ve [m] düğmesine
basın.
2
3
e “ Görüntü ayarla “ ACB seçeneğini belirleyin.
Yarım Ton Nokta: Halftone efekti uygulamanızı sağlar.
Eskiz: Tükenmez kalem eskiz efekti uygulamanızı
sağlar.
Balık gözü: Çerçevelerin kenarlarını karartmanızı ve
balık gözü merceğinin görsel efektini taklit etmek için
nesneleri bozmanızı sağlar.
[o] düğmesine basarak ayarları kaydedin.
Buğu Giderici: Görüntüyi netleştirir.
Klasik: Siyah beyaz efekti uygulamanızı sağlar.
Retro: Sepya ton efekti uygulamanızı sağlar.
Negatif: Negatif film efekti uygulamanızı sağlar.
Oynatma/Düzenleme 85
Fotoğraf düzenleme
Gözlerdeki kırmızıyı giderme
Parlaklık, kontrast veya doygunluğu ayarlama
1
Oynatma modunda bir video seçin ve [m] düğmesine
basın.
1
Oynatma modunda bir video seçin ve [m] düğmesine
basın.
2
e “ Görüntü ayarla “ Kır. göz düzel. seçeneğini
belirleyin.
e “ Görüntü ayarla seçeneğini belirleyin.
3
[o] düğmesine basarak ayarları kaydedin.
2
3
Bir ayar seçeneği belirleyin.
Simge
Açıklama
Parlaklık
Yüzleri rötuşlama
Kontrast
1
Oynatma modunda bir video seçin ve [m] düğmesine
basın.
2
e “ Görüntü ayarla “ Yüz rötuşu seçeneğini
belirleyin.
3
4
[o] düğmesine basın.
5
[o] düğmesine basarak ayarları kaydedin.
Doyma
4
5
6
[o] düğmesine basın.
[F/t] düğmesine basarak seçeneği ayarlayın.
[o] düğmesine basarak ayarları kaydedin.
[F/t] düğmesine basarak cilt rengini ayarlayın.
• Sayı arttıkça cilt daha parlak ve pürüzsüz görünür.
Oynatma/Düzenleme 86
Fotoğraf düzenleme
3
Fotoğrafa gürültü ekleme
1
Oynatma modunda bir video seçin ve [m] düğmesine
basın.
2
e “ Görüntü ayarla “ Gürültü ekle seçeneğini
belirleyin.
3
[o] düğmesine basarak ayarları kaydedin.
Baskı siparişi (DPOF) oluşturma
Basılacak fotoğrafları seçin ve baskı seçeneklerini Dijital Baskı
Sipariş Formatında (DPOF) kaydedin. Bu bilgi MISC uyumlu
yazıcılardan kolayca baskı alabilmek için hafıza kartınızın DPOF
klasöründe kaydedilir.
1
2
Yazdırmak istediğiniz fotoğrafa gidin, çıkarılacak nüsha
sayısını seçmek için [Yakınlaştır] düğmesini sola veya
sağa döndürün, ardından [f] düğmesine basın.
• Tümü seçeneğini seçerseniz, nüsha sayısını seçmek için
[D/c] düğmesine basın, ardından [o] düğmesine basın.
4
5
[m] düğmesine basın.
6
Yazdırmak istediğiniz fotoğrafa gidin, baskı boyutunu
seçmek için [Yakınlaştır] düğmesini sola veya sağa
döndürün, ardından [f] düğmesine basın.
u “ DPOF “ Boyut “ Seç öğesini seçin.
• Tüm fotoğraflar için yazdırma boyutunu seçmek için Tümü
seçeneğini seçin.
• Tümü seçeneğini seçerseniz, yazdırma boyutunu seçmek için
[D/c] düğmesine basın, ardından [o] düğmesine basın.
Oynatma modunda [m] düğmesine basın.
u “ DPOF “ Standart “ Seç öğesini seçin.
• Tüm fotoğrafları yazdırmak için Tümü seçeneğini seçin.
Oynatma/Düzenleme 87
Fotoğraf düzenleme
Fotoğrafları küçük resim olarak yazdırma
Tüm fotoğrafları aynı anda kontrol etmek için fotoğrafları küçük
resimler olarak yazdırma.
1
2
3
Oynatma modunda [m] düğmesine basın.
u “ DPOF “ İndeks öğesini seçin.
Açılır mesaj belirdiğinde Evet'i seçin.
• Hafıza kartını alarak DPOF'yi (Digital Print Order Format)
destekleyen bir baskı merkezine götürebilir veya fotoğrafları evde
DPOF uyumlu bir yazıcıda doğrudan yazdırabilirsiniz.
• Kağıttan daha büyük boyutları olan fotoğraflar sağ ve sol kenarlardan
kesilebilir. Fotoğraf boyutlarının seçtiğiniz kağıt ile uyumlu
olduğundan emin olun.
• Dahili hafızada saklanan fotoğraflar için DPOF seçeneklerini
ayarlayamazsınız.
• Baskı boyutunu belirlerseniz yalnızca DPOF 1.1 uyumlu yazıcılarda
fotoğraf yazdırabilirsiniz.
Oynatma/Düzenleme 88
Dosyaları TV'de görüntüleme
A/V kablosu ile kameranızı bir TV'ye bağlamak suretiyle fotoğrafları veya videoları TV'de izleyebilirsiniz.
1
2
3
Çekim veya Oynatma modunda [m] düğmesine basın.
4
5
Kameranızı ve TV'yi kapatın.
n “ Videoçkş'ı seçin.
Ülkeniz veya bölgeniz için bir video sinyal çıkışı seçin.
(sf. 102)
A/V kablosu ile kameranızı TV'nize bağlayın.
Ses
Video
6
TV'nizi açın ve sonra TV'nin uzaktan kumandasını
kullanarak bir A/V video çıkış modunu seçin.
7
Kameranızı açın.
8
Kameranızın düğmelerini kullanarak fotoğrafları ve
videoları izleyin.
• Kamerayı TV'ye bağladığınızda otomatik olarak Oynatma
moduna geçer.
• TV modelinize göre bazı dijital bozukluklar görebilirsiniz veya
görüntünün bir kısmı görünmeyebilir.
• TV ayarlarınıza bağlı olarak resimler TV ekranında ortalanmış
olmayabilir.
Oynatma/Düzenleme 89
Dosyaları Windows yüklü bilgisayarınıza aktarma
Dosyalarınızı Windows yüklü bilgisayarınıza aktarma, Intelli-studio yazılımında düzenleme ve Internet'e yükleme.
Gereksinimler
• Gereksinimler yalnızca tavsiyedir. Bilgisayarınızın durumuna göre,
bilgisayarınız gereksinimleri karşılasa bile çalışmayabilir.
Öğe
Gereksinimler
İşlemci
Intel® Pentium®4 3,2 GHz veya daha hızlı/
AMD Athlon™ FX 2,6 GHz veya daha hızlı işlemci
RAM
Asgari 512 MB RAM (1 GB veya üstü önerilir)
İS*
Windows XP SP2, Windows Vista, veya Windows 7
(32-bit sürümleri)
Sabit disk
kapasitesi
250 MB veya üstü (1 GB ve üstü önerilir)
Diğerleri
• CD-ROM sürücüsü
• 1024 X 768 piksel, 16-bit renkli ekranla uyumlu
monitör (1280 X 1024 piksel, 32-bit renkli ekran
önerilir)
• USB 2.0 bağlantı noktası
• nVIDIA Geforce 7600GT veya daha yüksek/
ATI X1600 serisi veya daha yüksek
• Microsoft DirectX 9.0c veya daha yüksek
• Bilgisayarınız gereksinimleri karışlamıyorsa, videolar doğru
oynatılmayabilir veya videoların düzenlenmesi uzun sürebilir.
• DirectX 9.0c kullanmadan önce Intelli-studio veya daha sonrasını
yükleyin.
• Kamerayı taşınabilir bir disk olarak bağlamak için bilgisayarınız
Windows XP, Windows Vista veya Windows 7 veya üstünü çalıştırıyor
olmalıdır.
Üretici, toplama bilgisayarlar gibi niteliksiz bilgisayarların kullanılmasının yol
açacağı hasarlardan sorumlu değildir.
* Intelli-studio’nun 32-bit sürümü yüklenecektir—Windows XP, Windows
Vista ve Windows 7 64-bit sürümleri dahildir.
Oynatma/Düzenleme 90
Dosyaları Windows yüklü bilgisayarınıza aktarma
5
Dosyaları Intelli-studio ile aktarma
Intelli-studio'yı linkli web sayfasından indirebilir ve bilgisayarınıza
yükleyebilirsiniz. Kamerayı Intelli-studio yüklü bir bilgisayara
bağladığınızda, program otomatik olarak başlayacaktır.
Kamera USB kablosuyla bilgisayara bağlandığında pili şarj olur.
Kamerayı açın.
• Intelli-studio yükleme açılır penceresi bilgisayar ekranında
belirdiğinde, yüklemeyi tamamlamak için ekranda verilen
talimatları izleyin.
• Intelli-studio bilgisayarınıza yüklendiğinde, bilgisayar kamerayı
algılar ve Intelli-studio otomatik olarak başlar.
USB seçeneğini Mod Seç'e ayarlarsanız, açılan pencereden Bilgisyr'ı
seçin.
1
2
3
4
Çekim veya Oynatma modunda [m] düğmesine basın.
6
n “ PC Yazılımı “ Açık öğesini seçin.
Kamerayı kapatın.
Bilgisayarınızda bir hedef klasör seçin ve sonra Evet
seçeneğini belirleyin.
• Kamerada tutulan yeni dosyalar otomatik olarak seçilen
klasöre taşınır.
• Kameranızda yeni dosya yoksa, yeni dosyaları kaydetmenizi
sağlayan açılır pencere görüntülenmez.
USB kablosunu kullanarak kamerayı bilgisayarınıza
bağlayın.
USB kablosunun küçük ucunu kameranıza takmalısınız. Kablo ters
takılırsa, dosyalarınız zarar görebilir. Üretici firma hiçbir veri kaybından
sorumlu tutulamaz.
Windows Vista ve Windows 7'de, Intelli-studio'yu çalıştırmak için Otomatik
Oynat penceresinde Run iLinker.exe seçeneğini belirleyin.
Eğer Run iLinker.exe bilgisayarda görünmezse,
“Bilgisayar “
Intelli-studio üzerine tıklayın ve ardından ekranda verilen talimatları
izleyerek Intelli-studio kurulumunu tamamlayın.
Oynatma/Düzenleme 91
Dosyaları Windows yüklü bilgisayarınıza aktarma
Intelli-studio'yu kullanma
Intelli-studio dosyaları oynatmanıza ve düzenlemenize olanak sağlar. Ayrıntılı bilgi için program araç çubuğunda Help (Yardım) “
Help (Yardım) seçeneğini seçin.
• Program araç çubuğundan Web Support (Web Desteği) “ Upgrade firmware for the connected device (Bağlı aygıt için bellenimi yükselt)'ı seçerek kamera
yazılımını güncelleyebilirsiniz.
• Dosyaları doğrudan kamerada düzenleyemezsiniz. Düzenlemeden önce dosyaları bilgisayarınızda bir klasöre aktarın.
• Intelli-studio şu formatları destekler:
- Video: MP4 (Video: H.264, Ses: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
- Fotoğraf: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
1
2
3
4
5
%
$
6
7
#
8
9
@
0
!
Oynatma/Düzenleme 92
Dosyaları Windows yüklü bilgisayarınıza aktarma
1
Menüleri açmanızı sağlar.
Kamerayı kaldırılabilir disk olarak bağlayarak
dosya aktarma
2
Seçilen klasördeki dosyaları görüntülemenizi sağlar.
Kamerayı çıkarılabilir disk olarak bilgisayarınıza bağlayın.
3
Fotoğraf düzenleme moduna geçmenizi sağlar.
4
Video düzenleme moduna geçmenizi sağlar.
5
Paylaşım moduna geçmenizi sağlar (dosyaları e-posta ile
göndermek veya Flickr veya YouTube gibi websitelerine
dosya yüklemek için).
6
Listedeki küçük resimleri büyütmenizi veya küçültmenizi
sağlar.
1
2
3
4
7
Bir dosya türü seçmenizi sağlar.
8
Seçilen klasördeki dosyaları bilgisayarınızda
görüntülemenizi sağlar.
9
Bağlı kameradaki dosyaları göstermenizi veya gizlemenizi
sağlar.
0
Seçilen klasördeki dosyaları kamerada görüntülemenizi
sağlar.
!
Dosyaları küçük resimler olarak veya bir harita üzerinde
görüntüleyin.
@
Kamerada saklanan klasörlere göz atmanızı sağlar.
#
Bilgisayarda saklanan klasörlere göz atmanızı sağlar.
$
Önceki veya sonraki klasöre gitmenizi sağlar.
%
Dosyaları yazdırmanızı, harita üzerinde görüntülemenizi,
Klasörüm içinde saklamanızı veya yüzleri kaydetmenizi
sağlar.
No.
Açıklama
Çekim veya Oynatma modunda [m] düğmesine basın.
n “ PC Yazılımı “ Kapalı öğesini seçin.
Kamerayı kapatın.
USB kablosunu kullanarak kamerayı bilgisayarınıza
bağlayın.
USB kablosunun küçük ucunu kameranıza takmalısınız. Kablo ters
takılırsa, dosyalarınız zarar görebilir. Üretici firma hiçbir veri kaybından
sorumlu tutulamaz.
Oynatma/Düzenleme 93
Dosyaları Windows yüklü bilgisayarınıza aktarma
5
Kamerayı açın.
Cihazın bağlantısını kesme (Windows XP için)
• Bilgisayar kamerayı otomatik olarak tanır.
Windows Vista ve Windows 7 için kamerayı çıkarma yolları
benzerdir.
USB seçeneğini Mod Seç'e ayarlarsanız, açılan pencereden Bilgisyr'ı
seçin.
6
Bilgisayarınızda Bilgisayarım “ Çıkarılabilir Disk “
DCIM “100PHOTO'yu seçin.
7
Dosyaları bilgisayarınıza sürükleyin veya kaydedin.
1
Durum lambasının yanıp sönmediğinden emin olun.
2
Bilgisayar ekranınızın sağ alt köşesindeki araç çubuğunda
simgesini tıklatın.
3
4
Açılan mesajı tıklayın.
5
USB kablosunu çıkarın.
• Dosyaları aktarırken durum lambası yanıp söner. Duruncaya
kadar bekleyin.
Kameranın güvenle kaldırılabileceğini gösteren mesaj
kutusuna tıklayın.
Intelli-studio çalışırken kamera güvenli bir şekilde çıkarılamayabilir. Kamerayı
çıkarmadan önce programı sonlandırın.
Oynatma/Düzenleme 94
Dosyaları Mac bilgisayarınıza aktarma
Kameranızı Macintosh bilgisayara bağladığınızda, bilgisayar cihazı otomatik olarak tanır. Herhangi bir program yüklemeden dosyaları
kameradan bilgisayara doğrudan aktarabilirsiniz.
Mac OS 10.4 veya üstü desteklenir.
1
2
3
Kamerayı kapatın.
USB kablosunu kullanarak kameranızı bir Macintosh
bilgisayara bağlayın.
Kamerayı açın.
• Bilgisayar kamerayı otomatik olarak algılar ve bir çıkarılabilir
disk simgesi görüntüler.
USB seçeneğini Mod Seç'e ayarlarsanız, açılan pencereden Bilgisyr'ı
seçin.
USB kablosunun küçük ucunu kameranıza takmalısınız. Kablo ters
takılırsa, dosyalarınız zarar görebilir. Üretici firma hiçbir veri kaybından
sorumlu tutulamaz.
4
5
Çıkarılabilir disk simgesini çift tıklatın.
Dosyaları bilgisayarınıza sürükleyin veya kaydedin.
Oynatma/Düzenleme 95
Fotoğrafları bir PictBridge fotoğraf yazıcısında yazdırma
Kameranızı doğrudan yazıcıya bağlayarak fotoğrafları PictBridge uyumlu bir yazıcıda yazdırabilirsiniz.
1
2
3
Çekim veya Oynatma modunda [m] düğmesine basın.
n “ USB “ Yazıcı öğesini seçin.
Yazdırma ayarlarını yapılandırma
Yazdırmak için [m] düğmesine basın.
Yazıcıyı açın ve sonra kameranızı USB kablosunu
kullanarak yazıcıya bağlayın.
Resimler
Tek resim
Boyut
Oto
Yerleşim
Oto
Tip
Oto
Kalite
Oto
Çıkış
4
5
Kamera kapalıysa açmak için [POWER] veya [P] tuşuna
basın.
Seçenek
Açıklama
• Yazıcı kamerayı otomatik olarak tanır.
Resimler
Geçerli fotoğrafın mı yoksa tüm fotoğrafların mı
yazdırılacağını seçin.
Beyaz Dengesi seçeneğini seçmek için [F/t] düğmesine
basın.
Boyut
Baskı boyutunu ayarlamanızı sağlar.
Yerleşim
Tek bir sayfa kağıda basılacak fotoğraf sayısını
ayarlamanızı sağlar.
• Yazdırma seçeneklerini ayarlamak için [m] düğmesine
basın. Bkz. “Yazdırma ayarlarını yapılandırma.”
6
Yazdır
Tip
Kağıt türünü seçmenizi sağlar.
Yazdırmak için [o] düğmesine basın.
Kalite
Baskı kalitesini ayarlayın.
• Yazdırma işlemi başlar. Yazdırma işlemini iptal etmek için [F]
düğmesine basın.
Tarih Yazdır
Tarihi yazdırma ayarını yapmanızı sağlar.
Dosya adı
Dosya adını yazdırma ayarını yapmanızı sağlar.
Sıfırla
Tüm ayarları varsayılan değerlerine sıfırlamanızı
sağlar.
Bazı seçenekler tüm yazıcılarda desteklenmeyebilir.
Oynatma/Düzenleme 96
Ayarlar
Kameranızın ayarlarını yapılandırmak için seçeneklere bakın.
Ayarlar menüsü
…………………………………………… 98
Ayarlar menüsüne erişme ………………………………… 98
Ses ……………………………………………………… 99
Görüntü …………………………………………………… 99
Ayarlar ………………………………………………… 100
Ayarlar menüsü
Kameranızın ayarlarını yapmayı öğrenin.
3
Ayarlar menüsüne erişme
1
2
Çekim veya Oynatma modunda [m] düğmesine basın.
Ses Seviyesi
Bş.sesi
Dkl.sesi
Bip sesi
Af sesi
Bir menü seçin.
Ses Seviyesi
Çekiyor
Orta
Kapalı
1
1
Açık
Bş.sesi
Dkl.sesi
Ses
Bip sesi
Görüntü
Çıkış
Af sesi
Ayarlar
4
Çıkış
Değişt.
Bş.sesi
Dkl.sesi
Ses: Çeşitli kamera seslerini ve ses düzeyini
ayarlamanızı sağlar. (sf. 99)
i
Görüntü: Ekran ayarlarını kişiselleştirin. (sf. 99)
n
Ayarlar: Kamera sisteminiz için ayarları özelleştirin.
(sf. 100)
Bip sesi
Af sesi
Geri
5
Ayarlar 98
Geri
Bir seçenek belirleyin.
Ses Seviyesi
Seçenek Açıklama
O
Bir öğe seçmenizi sağlar.
Kapalı
Düşük
Orta
Yüksek
Ayarla
Bir önceki ekrana dönmek için [m] düğmesine basın.
Ayarlar menüsü
Ses
Görüntü
* Varsayılan
* Varsayılan
Öğe
Açıklama
Öğe
Açıklama
Ses Seviyesi
Tüm seslerin seviyesini ayarlayın.
(Kapalı, Düşük, Orta*, Yüksek)
İşlev Açıklaması
Bir seçenek veya menü hakkında kısa açıklama
görüntülenmesini sağlar. (Kapalı, Açık*)
Bş.sesi
Kamerayı açtığınızda kamerayı ses çıkarmaya
ayarlayın. (Kapalı*, 1, 2, 3)
Dkl.sesi
Deklanşör düğmesine bastığınızda kamerayı ses
çıkarmaya ayarlayın. (Kapalı, 1*, 2, 3)
Bip sesi
Deklanşör düğmesine bastığınızda veya modlar
arasında geçiş yaptığınızda kamerayı ses
çıkarmaya ayarlayın. (Kapalı, 1*, 2, 3)
Af sesi
Deklanşör düğmesine yarım bastığınızda
duyulacak sesi ayarlamanızı sağlar.
(Kapalı, Açık*)
Baş.resmi
Kamera açıldığında görüntülenecek bir başlangıç
resmi ayarlar.
• Kapalı*: Başlangıç resmi gösterilmez.
• Logo: Dahili hafızada saklanan varsayılan bir
resmi görüntülemenizi sağlar.
• Kul gör: Hafızada kaydettiğiniz fotoları Kullanıcı
Görüntüsü'nden seçin. (sf. 83)
• Kamera, bir defada dahili hafızada tek bir
Kul gör'nü kaydeder.
• Kul gör olarak yeni bir fotoğraf seçerseniz
veya kameranızı sıfırlarsanız kamera geçerli
görüntüyü siler.
Duvar Kağıtları
Mod ve Menü ekranları için bir duvar kağıdı
görüntüsü ayarlayın.
Tarih/Saat
Görüntüleme
Kamera ekranında tarihi ve saati görüntüleyip
görüntülemeyeceğinizi ayarlar. (Kapalı*, Açık)
Ayarlar 99
Ayarlar menüsü
* Varsayılan
Öğe
Gör. Parlaklığı
Gözat
Ayarlar
Açıklama
* Varsayılan
Ekranın parlaklığını ayarlamanızı sağlar.
(Oto*, Koyu, Normal, Parlak)
Öğe
Dahili hafızayı ve hafıza kartını biçimlendirin.
Biçimlendirme korunan dosyalar da dahil olmak
üzere tüm dosyaları silecektir. (Evet, Hayır)
Kayıttan oynatma modunda Normal seçili olsa da Oto
seçeneği sabitlenir.
Çekim moduna dönmeden önce çekilen bir
görüntünün görüntülenip görüntülenmeyeceğini
ayarlayın. (Kapalı, Açık*)
Format
30 saniye süreyle herhangi bir işlem yapmazsanız,
kamera otomatik olarak Güç tasarrufu moduna
geçer. (Kapalı*, Açık)
Güç Tasarrufu
• Güç koruma modunda kamerayı kullanmaya
devam etmek için [POWER] dışında herhangi
bir tuşa basın.
• Güç koruma modunu ayarlamasanız bile son
işleminizden sonra 30 saniyede güç tasarrufu
için ekran kararacaktır.
Açıklama
Başka marka bir kamera, hafıza kartı okuyucu veya
bilgisayar tarafından formatlanan bir hafıza kartını
kullanırsanız, hatalar ortaya çıkabilir. Lütfen hafıza
kartlarını, fotoğraf çekmek için kullanmadan önce
kamera içinde formatlayın.
Sıfırla
Menüleri ve çekim seçeneklerini sıfırlayın. Tarih ve
saat, dil ve video çıkışı ayarları sıfırlanmayacaktır.
(Evet, Hayır)
Language
Görüntülenen metin için bir dil ayarlamanızı sağlar.
Saat Dilimi
Konumunuz için saat dilimini ayarlamanızı sağlar.
Başka bir ülkeye seyahat ettiğinizde uygun saat
dilimini seçin.
Tarih/Saat Ayarla
Tarih ve saati ayarlayın.
Tarih Tipi
Ayarlar 100
Bir tarih biçimi seçmenizi sağlar.
(YYYY/AA/GG, AA/GG/YYYY, GG/AA/YYYY)
Varsayılan tarih türü seçilen dile bağlı olarak
farklılık gösterebilir.
Ayarlar menüsü
* Varsayılan
Öğe
Açıklama
Dosyaların nasıl adlandırılacağını belirlemenizi
sağlar.
• Sıfırla: Yeni bir hafıza kartı takıldığında, hafıza
kartı formatlandığında veya tüm dosyalar
silindiğinde dosya numarası 0001'den
başlayacak şekilde ayarlanır.
• Seri*: Yeni bir hafıza kartı takıldığında, hafıza
kartı formatlandığında veya tüm dosyalar
silindiğinde dosya numarası önceki dosya
numarasından devam edecek şekilde ayarlanır.
Dosya No.
* Varsayılan
Öğe
Çekilen fotoğraflarda tarih ve saatin görüntülenip
görüntülenmeyeceğini belirler.
(Kapalı*, Tarih, Trh&saat)
• Tarih ve saat fotoğrafların sağ alt köşesinde
gösterilir.
T.basma
• Bazı yazıcı modeller tarih ve saati doğru olarak
yazdırmayabilir.
• Aşağıdaki durumlarda fotoğraf tarihi ve saati
gösterecektir:
- Akıllı Portre, Komik Yüz veya Metin'i
s modunda seçebilirsiniz
- N modunu seçin
- d modunu seçin
• İlk klasörün varsayılan adı 100PHOTO, ilk
dosyanın varsayılan adı SAM_0001'dir.
• Dosya numarası SAM_0001'den SAM_9999'a
Belirli bir süre hiçbir işlem yapılmazsa kameranın
otomatik olarak kapanmasını ayarlamanızı sağlar.
(Kapalı, 1 dk, 3 dk*, 5 dk, 10 dk)
birer birer artar.
• Klasör numarası 100PHOTO'dan 999PHOTO'ya
birer birer artar.
• Bir klasörde en çok 9.999 dosya saklanabilir.
• Kamera, dosya adlarını Kamera Dosya
Açıklama
Otom. Kapat
sistemi için Tasarım kuralı (DCF) standardına
uygun olarak belirler. Dosya adlarını
bilerek değiştirirseniz, kamera dosyaları
oynatamayabilir.
• Pil değiştirildiğinde ayarlarınız değişmez.
• Kamerayı bir bilgisayar veya yazıcıya
bağladığınızda, slayt gösterisi veya
video oynatırken kamera otomatik olarak
kapanmayacaktır.
Ayarlar 101
Ayarlar menüsü
* Varsayılan
Öğe
Açıklama
Videoçkş
Video sinyali çıkışını bölgenize göre ayarlar.
• NTSC: ABD, Kanada, Japonya, Kore, Tayvan,
Meksika
• PAL (yalnızca BDGHI'yı destekler): Avustralya,
Avusturya, Belçika, Çin, Danimarka, İngiltere,
Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, Kuveyt,
Malezya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç,
Singapur, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayland
Af lambası
Odaklamanıza yardımcı etmek için karanlık
yerlerde ışığın otomatik olarak açılmasını
ayarlamanızı sağlar. (Kapalı, Açık*)
USB
Kamerayı USB kablo ile bir bilgisayara
veya yazıcıya bağladığınızda hangi modun
kullanılacağını seçmenizi sağlar.
• Bilgisyr*: Dosyaları aktarmak için kameranızı
bir bilgisayara bağlamanızı sağlar.
• Yazıcı: Dosyaları yazdırmak için kameranızı bir
yazıcıya bağlamanızı sağlar.
• Mod Seç: Kameranızı bir cihaza bağladığınızda
USB modunu manüel olarak seçmenizi sağlar.
PC Yazılımı
Kameranızı bilgisayarınıza bağladığınızda
Intelli-studio uygulamasını otomatik olarak
başlatılacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
(Kapalı, Açık*)
Açık kaynak
lisansları
Açık kaynak lisansları bilgisini göster.
Ayarlar 102
Ekler
Hata mesajları, şartnameler ve bakım hakkında bilgi edinin.
Hata mesajları ……………………………………………… 104
Kameranın bakımı ………………………………………… 105
Kameranızı temizleme ………………………………… 105
Kamerayı kullanma veya saklama ……………………… 106
Hafıza kartları hakkında ……………………………… 107
Pil hakkında bilgi ………………………………………… 110
Servis merkezine başvurmadan önce …………………… 114
Kameranın teknik özellikleri
……………………………… 117
Sözlük ……………………………………………………… 121
Dizin ………………………………………………………… 126
Hata mesajları
Aşağıdaki hata mesajları göründüğünde, şu çözümleri deneyin.
Hata mesajı
Kart hatası
Kart
desteklenmiyor.
DCF Full Error
Önerilen işlem
• Kameranızı kapatın ve tekrar açın.
• Hafıza kartını çıkarın ve sonra tekrar takın.
• Hafıza kartını formatlayın.
Takılan hafıza kartı kameranız tarafından
desteklenmiyor. microSD veya microSDHC bir
hafıza kartı takın.
Dosya adları DCF standardıyla eşleşmiyor.
Hafıza kartındaki dosyaları bilgisayarınıza
aktarın ve sonra kartı formatlayın. Ardından,
Ayarlar menüsünü açın ve Dosya No. “ Sıfırla
seçin. (sf. 101)
Hata mesajı
Önerilen işlem
Dosya hatası
Hasarlı dosyayı silin veya bir servis merkeziyle
görüşün.
Dosya sistemi
desteklenmiyor.
Kameranız, takılan hafıza kartının FAT dosya
yapısını desteklemiyor. Kameradaki hafıza
kartını formatlayın.
Pil zayıf
Dolu bir pil takın veya pili yeniden şarj edin.
Hafıza dolu
Gerekli olmayan dosyaları silin veya yeni bir
hafıza kartı takın.
Görüntü Dosyası
Yok
Fotoğraf çekin veya içinde birkaç fotoğraf olan
bir hafıza kartı takın.
Ekler 104
Kameranın bakımı
Kameranızı temizleme
Kameranın gövdesi
Yumuşak, kuru bir bezle hafifçe silin.
Kamera merceği ve ekranı
Bir körüklü fırça kullanarak tozu temizleyin ve merceği yumuşak
bir bezle bastırmadan silin. Mercekte toz kalırsa, temiz bir mercek
temizleme kağıdına mercek temizleme sıvısı dökün ve merceği
hafifçe silin.
• Cihazı temizlemek için asla benzen, tiner veya alkol kullanmayın.
Bu tür çözeltiler kameraya zarar verebilir veya çalışmasını olumsuz
etkileyebilir.
• Mercek kapağına bastırmayın veya körük fırçayı kapakta
kullanmayın.
Ekler 105
Kameranın bakımı
Kamerayı kullanma veya saklama
Kamerayı kullanmak veya saklamak için uygun olmayan yerler
• Kamerayı çok soğuk veya çok yüksek sıcaklıklara maruz
bırakmaktan kaçının.
• Kameranızı aşırı yüksek nem olan veya nemin sert biçimde
değiştiği bölgelerde kullanmaktan kaçının.
• Kamerayı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmaktan ve yazın
bir arabanın içi gibi sıcak ve havalandırması zayıf yerlerde
saklamaktan kaçının.
• Kameranızı ve ekranını darbelere, sert kullanıma ve aşırı
titreşime karşı koruyun, aksi takdirde ciddi zarar görebilirler.
• Kameranın içindeki hareketli parçaların ve iç bileşenlerin
zarar görmemesi için kameranızı tozlu, kirli, nemli veya iyi
havalandırılmamış yerlerde kullanmayın ve saklamayın.
• Kameranızı benzin, yakıt veya yanıcı kimyasal maddelerin
yakınında kullanmayın. Yanıcı sıvı, gaz veya patlayıcı
malzemeleri kamera veya aksesuarlarıyla aynı bölmede
saklamayın veya taşımayın.
• Kamerayı naftalinli yerlerde saklamayın.
Plaj ve sahillerde kullanma
• Kameranızı kumsal veya benzeri yerlerde kullanırken kuma ve
kire karşı koruyun.
• Kameranız su geçirmez değildir. Kamerayı, adaptörü
veya hafıza kartını ıslak elle tutmayın. Kamerayı ıslak elle
kullanmanız kameranıza zarar verebilir.
Uzun süreli saklama
• Kameranızı uzun bir süre için saklayacağınızda silika jel gibi bir
emici madde ile birlikte bir kapalı bir kaba koyun.
• Kamerayı uzun süre kullanmadan saklayacaksanız içindeki
pilleri çıkarın. İçindeki pillerde akma olabilir veya zamanla
paslanarak kameranıza önemli hasar verebilir.
• Kullanılmayan piller zaman için de boşalır ve kullanmadan önce
tekrar şarj edilmeleri gerekir.
• Kamera ve pilin ayrılmasının üzerinden 40 saatten daha uzun
bir süre geçtikten sonra kamera açıldığında geçerli tarih ve saat
başlatılabilir.
Nemli ortamlarda kamerayı dikkatli kullanma
Kamerayı soğuk bir ortamdan sıcak ortama aktardığınızda
kameranın merceğinde veya içindeki parçalarda buğu oluşabilir.
Bu durumda kamerayı kapatın ve en az 1 saat bekleyin. Hafıza
kartı üzerinde buğu oluşursa hafıza kartını kameradan çıkarın ve
geri takmadan önce üzerindeki nemin tamamının buharlaşmasını
bekleyin.
Diğer önlemler
• Kameranızı askısından tutup sallamayın. Bu sizi veya
başkalarını yaralayabilir veya kameranıza zarar verebilir.
• Kameranızı boyamayın; boya hareketli parçaları tıkayıp düzgün
çalışmalarını engelleyebilir.
• Kullanmadığınızda kamerayı kapatın.
Ekler 106
Kameranın bakımı
• Kameranızda hassas parçalar bulunmaktadır. Kamerayı
darbelerden koruyun.
• Kullanmadığınızda çantasında tutarak ekranı dış kuvvetlerden
koruyun. Kum, sivri aletler veya bozuk paradan uzak tutarak
kamerayı çiziklerden koruyun.
• Ekran çatlamışsa veya kırılmışsa kamerayı kullanmayın. Kırılan
cam veya akrilik elinizin veya yüzünüzün yaralanmasına sebep
olabilir. Onarmak için kameranızı Samsung servis merkezine
götürün.
• Kameraları, pilleri, şarj aletlerini veya aksesuarları asla
mikrodalga fırın, ocak, radyatör veya soba gibi ısıtıcıların
yakınına, içine ya da üzerine koymayın. Bu cihazlar deforme
olabilir ve aşırı ısınmaya sebep olarak yangına veya patlamaya
sebep olabilir.
• Merceği doğrudan güneş ışığına tutmayın; aksi takdirde
görüntü sensöründe renk bozulması olabilir veya sensör doğru
çalışmayabilir.
• Merceği parmak izi veya çizilmelere karşı koruyun. Merceği
yumuşak, temiz, havsız bir mercek beziyle temizleyin.
• Bir yere çarpması ya da düşmesi kamerayı kapatabilir. Bu
durum hafıza kartını korumak içindir. Tekrar kullanmak için
kamerayı açın.
• Kamerayı kullanırken ısınabilir. Bu normaldir ve kameranızın
ömrünü veya performansını etkilemez.
• Kamerayı düşük sıcaklıklarda kullandığınızda açılması biraz
zaman alabilir, ekran rengi geçici olarak değişebilir veya
ardıl görüntüler oluşabilir. Bu durumlar arıza teşkil etmezler
ve kamera hafif sıcaklılara geri döndüğünde kendiliğinden
düzeleceklerdir.
• Kameranın dış yüzeyindeki boya veya metal, hassas ciltli
kişilerde alerjiye, cilt kaşıntısına, egzamaya veya şişliklere
sebep olabilir. Eğer bu belirtilerden herhangi biriyle
karşılaşırsanız, kamerayı kullanmayı derhal bırakın ve bir
doktora başvurun.
• Kameranın hiçbir bölümüne, yuvasına veya erişim noktasına
herhangi bir yabancı nesne sokmayın. Hatalı kullanımdan
kaynaklanan hasarlar garantiniz tarafından kapsanmayabilir.
• Yetkili olmayan kişilerin kameraya servis yapmasına izin
vermeyin veya kameraya kendiniz servis yapmaya çalışmayın.
Yetkili olmayan kişilerin servis yapmasından kaynaklanacak her
tür zarar garanti kapsamınızın dışındadır.
Hafıza kartları hakkında
Desteklenen hafıza kartları
Kameranız microSD (Secure Digital) veya microSDHC (Secure
Digital High Capacity) hafıza kartlarını destekler.
Verileri bir bilgisayarda veya hafıza kartı
okuyucusunda okumak için hafıza kartını bir
hafıza kartı adaptörüne takın.
Ekler 107
Kameranın bakımı
Hafıza kartı kapasitesi
Videolar
Hafıza kartı kapasitesi çekim sahnelerine veya çekim koşullarına
bağlı olarak değişebilir. Tablodaki kapasiteler 1 GB microSD karta
göre verilmiştir:
Boyut
Fotoğraflar
Boyut
Çok iyi
İyi
Normal
105
206
303
120
234
343
140
275
406
166
323
469
319
607
858
522
954
1.336
858
1.431
1.878
1.582
2.505
3.006
30 kare/sn
15 kare/sn
Yaklaşık 3' 59"
Yaklaşık 7' 23"
Yaklaşık 9' 11"
Yaklaşık 17' 46"
Yaklaşık 32' 49"
Yaklaşık 59' 33"
* Yukarıda belirtilen rakamlar, yakınlaştırma işlevi kullanılmadan
ölçülmüştür. Yakınlaştırma kullanılırsa kullanılabilir kayıt süresi
değişebilir. Toplam kayıt süresinin belirlenmesi için çok sayıda kayıt
gerçekleştirilmiştir.
Ekler 108
Kameranın bakımı
Hafıza kartlarının kullanımına dair uyarılar
• Hafıza kartlarını çok soğuk veya çok sıcak sıcaklıklara maruz
bırakmayın (0° C/32° F'nin altı veya 40° C/104° F'nin üstü). Aşırı
sıcaklıklar hafıza kartlarının işlevine zarar verebilir.
• Doğru tarafa bakacak şekilde bir hafıza kartı takın. Hafıza
kartının yanlış yönde takılması kameranızın ve hafıza kartınızın
zarar görmesine neden olabilir.
• Başka kameralarda veya bilgisayarda formatlanmış hafıza
kartlarını kullanmayın. Hafıza kartını kameranızda tekrar
formatlayın.
• Hafıza kartını kameranıza taktığınızda veya çıkarttığınızda
kameranızı kapatın.
• Lamba yanıp sönerken hafıza kartını çıkarmayın veya kamerayı
kapatmayın, aksi halde verileriniz zarar görebilir.
• Bir hafıza kartının kullanım ömrü dolduğunda kartta başka
fotoğraf saklayamazsınız. Yeni bir hafıza kartı kullanın.
• Hafıza kartlarını bükmeyin, düşürmeyin, üzerine ağır cisimler
koymayın veya baskı uygulamayın.
• Hafıza kartlarını güçlü manyetik alanların yakınında
kullanmaktan veya saklamaktan kaçının.
• Hafıza kartlarını yüksek sıcaklık, yüksek nem veya aşındırıcı
maddelerin olduğu yerlerde kullanmaktan veya saklamaktan
kaçının.
• Hafıza kartlarının sıvı, kir veya yabancı maddelerle temas
etmemesine dikkat edin. Hafıza kartı kirlenirse, hafıza kartınızı
kameranıza takmadan önce yumuşak bir bezle temizleyin.
• Sıvıların, kirin veya yabancı maddelerin hafıza kartlarına veya
hafıza kartı yuvasına temas etmelerine izin vermeyin. Aksi
takdirde hafıza kartları veya kamera arızalanabilir.
• Hafıza kartını taşıdığınızda kartı elektrostatik boşaltımlardan
korumak için bir çanta içinde taşıyın.
• Önemli verileri sabit disk, CD veya DVD gibi başka bir ortama
aktarın.
• Kamerayı uzun süreler kullandığınızda hafıza kartı ısınabilir.
Bu normaldir ve arızaya işaret etmez.
Ekler 109
Üretici firma hiçbir veri kaybından sorumlu tutulamaz.
Kameranın bakımı
Pil hakkında bilgi
Pil ömrü
Yalnızca, Samsung tarafından onaylanan pilleri kullanın.
Pil teknik özellikleri
Teknik Özellikler
Açıklama
Model
BP70A
Tür
Lityum-iyon pil
Hücre kapasitesi
700 mAh
Voltaj
3,7 V
Şarj olma süresi* (kamera kapalıyken) Yaklaşık 160 dk
Ortalama çekim süresi/Fotoğraf Test koşulları (pil tamamen şarj
sayısı
olduğunda)
Akü ömrü şu koşullarda ölçülmüştür:
in p modunda, karanlıkta,
çözünürlük, İyi kalite, OIS açık.
1. Flaş seçeneğini Doldur olarak
ayarlayın, tek bir çekim yapın ve
yakınlaştırın veya uzaklaştırın.
Fotoğraflar
Yaklaşık 125 dk/
Yaklaşık 250 foto
* Pili bir bilgisayara bağlayarak şarj etmek daha uzun sürebilir.
2. Flaş seçeneğini Kapalı olarak
ayarlayın, tek bir çekim yapın ve
yakınlaştırın veya uzaklaştırın.
3. Her adım arasında 30 saniye
bekleyerek adım 1 ve 2’yi yerine
getirin. İşlemi 5 dakika boyunca
tekrarlayın ve ardından kamerayı
1 dakika kapatın.
4. Adım 1 ila 3'ü tekrarlayın.
Videolar
Yaklaşık 100 dk
Videolar
çözünürlükte ve
30 kare/sn hızda kaydedilir.
• Yukarıdaki değerler Samsung'un standartlarına göre ölçülmüştür ve gerçek
kullanıma göre farklılık gösterebilir.
• Toplam kayıt süresinin belirlemek için çok sayıda kayıt gerçekleştirilmiştir.
Ekler 110
Kameranın bakımı
Düşük pil uyarısı
Pil kullanımına dair uyarılar
Pil seviyesi tamamen boşaldığında pil simgesi kırmızı olur ve
"Pil zayıf" uyarısı görünür.
Pilleri, şarj cihazlarını ve hafıza kartlarını hasardan koruyun
Pillerin metal nesnelere temas etmemesine dikkat edin, aksi
taktirde bu durum + ve - uçları arasında bağlantı oluşmasına ve
pilde geçici veya kalıcı hasara yol açabilir ve yangın veya elektrik
çarpmasına neden olabilir.
Pilin kullanımı ile ilgili notlar
• Hafıza kartlarını çok soğuk veya çok sıcak sıcaklıklara maruz
bırakmayın (0° C/32° F'nin altı veya 40° C/104° F'nin üstü). Aşırı
sıcaklıklar pillerinizin şarj kapasitesini azaltabilir.
• Kamerayı uzun süreler kullandığınızda pil haznesinin etrafındaki
bölge ısınabilir. Bu durum kameranın normal kullanımını
etkilemez.
• Fişi prizden çıkarmak için güç kaynağı kablosunu çekmeyin, aksi
takdirde bu durum bir yangın veya elektrik çarpmasına neden
olabilir.
• 0° C/32° F altındaki sıcaklıklarda pil kapasitesi ve pil ömrü
azalabilir.
• Pil kapasitesi düşük sıcaklıklarda azalabilir ancak daha ılımlı
sıcaklıklarda normale dönecektir.
Pilin şarj edilmesiyle ilgili notlar
• Durum lambası kapalıysa, pilin doğru olarak takıldığından emin
olun.
• Eğer şarj ederken kamera açıksa pil tam olarak şarj olmayabilir.
Pili şarj etmeden önce kamerayı kapatın.
• Pili şarj ederken kamerayı kullanmayın. Bu yangın veya elektrik
çarpmasına neden olabilir.
• Fişi prizden çıkarmak için güç kaynağı kablosunu çekmeyin, aksi
takdirde bu durum bir yangın veya elektrik çarpmasına neden
olabilir.
• Kamerayı tekrar açmak için pilin en az 10 dakika süreyle şarj
olmasını bekleyin.
• Pil bittiğinde kamerayı harici bir güç kaynağına bağlarsanız
yüksek enerji tüketimli işlevlerin bazılarını kullanmak kameranın
kapanmasına neden olabilir. Kamerayı normal olarak kullanmak
için pili şarj edin.
Ekler 111
Kameranın bakımı
• Pil tam şarj olduğunda güç kablosunu yeniden bağlarsanız,
durum lambası yaklaşık 30 dakika açık kalır.
• Flaş kullanmak veya video kaydetmek pilin daha çabuk
bitmesine neden olur. Kırmızı durum lambası kapanana kadar
pili şarj edin.
• Durum lambası kırmızı renkte yanıp sönüyorsa, kabloyu tekrar
takın veya pili çıkarıp yeniden yerleştirin.
• Kablo aşırı ısındığında veya ısı çok yüksekken pili şarj
ederseniz, durum lambası kırmızı yanabilir. Şarj işlemi pil
soğuduktan sonra başlar.
• Pillerin fazla şarj edilmesi pil ömrünü kısaltabilir. Şarj
tamamlandıktan sonra kabloyu kameradan çıkarın.
• AC kablosunu bükmeyin veya üzerine ağır cisimler koymayın.
Aksi halde kablo zarar görebilir.
Pilleri ve şarj cihazlarını kullanırken ve elden çıkarırken özen
gösterme
• Pilleri asla ateşe atmayın. Kullanılmış pilleri atarken tüm yerel
düzenlemelere uyun.
• Pilleri veya kameraları asla mikrodalga fırın, ocak, radyatör veya
soba gibi ısıtıcıların içine ya da üzerine koymayın. Piller fazla
ısınırsa patlayabilir.
Bilgisayara bağlıyken şarj etmeyle ilgili notlar
• Yalnızca ürünle birlikte verilen USB kablosunu kullanın.
• Aşağıdaki durumlarda pil şarj olmayabilir:
- USB çoğaltıcı kullanılıyorsa
- bilgisayarınıza bağlı başka USB cihazlar varsa
- kabloyu bilgisayarınızın ön tarafındaki bağlantı noktasına
takarsanız
- bilgisayarınızın USB bağlantı noktası standart güç çıkışını
(5 V, 500 mA) desteklemiyorsa
Ekler 112
Kameranın bakımı
Pilin dikkatsizce veya uygunsuz bir şekilde kullanılması
kişisel yaralanmalara veya ölüme yol açabilir.
Emniyetiniz için, doğru pil kullanımıyla ilgili aşağıdaki
talimatlara uyun:
• Pil doğru kullanılmazsa tutuşabilir veya patlayabilir. Pilde
herhangi bir şekil bozukluğu, çatlak veya anormallik fark
ederseniz derhal pili kullanmayı bırakın ve servis merkezi
ile bağlantıya geçin.
• Sadece üreticinin önerdiği, orijinal pil şarj cihazlarını
ve adaptörleri kullanın ve pili yalnızca bu kullanıcı
kılavuzunda gösterildiği şekillerde şarj edin.
• Pili ısıtıcıların yakınına koymayın veya yaz mevsiminde
kapalı bir arabanın içi gibi aşırı sıcak ortamlara maruz
bırakmayın.
• Pili mikrodalga fırına koymayın.
• Pili spa veya duşakabin gibi sıcak ve nemli yerlerde
saklamaktan ve kullanmaktan sakının.
• Cihazı yatak örtüsü, halı veya elektrikli battaniye gibi alev
alabilen yüzeylerde uzun süre bırakmayın.
• Her türlü kapalı alanda cihaz açık durumdayken uzun süre
başından ayrılmayın.
• Pil uçlarının kolye, madeni para, anahtar veya saat gibi
metal nesnelerle temas etmesine izin vermeyin.
• Yedek pil olarak yalnızca üreticinin önerdiği, orijinal
Lityum-iyon pilleri kullanın.
• Pili parçalamayın veya pili herhangi bir sivri nesne ile
delmeyin.
• Pili yüksek basınçlı veya ezilmesine yol açacak kuvvetlere
maruz bırakmayın.
• Pilin yüksek bir yerden düşmek gibi sert darbelere maruz
kalmasına izin vermeyin.
• Pili 60° C (140° F) ve daha yüksek sıcaklıklara maruz
bırakmayın.
• Pilin nemli yüzeylerle veya sıvılarla temas etmesine izin
vermeyin.
• Pil güneş ışığı, ateş ve benzeri aşırı sıcaklıklara maruz
bırakılmamalıdır.
Atma talimatları
• Pilleri atarken dikkatli olun.
• Pilleri ateşe atmayın.
• Atma mevzuatları ülke veya bölgeye göre değişebilir.
Pili tüm yerel ve federal mevzuata uygun olarak atın.
Pilin şarj edilmesiyle ilgili talimatlar
Pili yalnızca bu kullanıcı kılavuzunda anlatılan yöntemi
kullanarak şarj edin. Pil düzgün şekilde şarj edilmezse
tutuşabilir veya patlayabilir.
Ekler 113
Servis merkezine başvurmadan önce
Kameranızla ilgili sorun yaşıyorsanız, servis merkezine başvurmadan önce aşağıdaki sorun giderme yöntemlerini uygulamayı deneyin.
Önerilen çözümü denediyseniz ve cihazla ilgili sorununuz hala devam ediyorsa, bölgenizden satıcıya veya servis merkezine başvurun.
Kameranızı bir servis merkezine bırakırken hafıza kartı ve pil gibi arızayla ilgisi olabilecek bileşenleri de bırakın.
Durum
Önerilen işlem
Kamera açılmıyor
• Pilin takılı olduğundan emin olun.
• Pilin doğru olarak takılı olduğundan emin
olun. (sf. 17)
• Pili şarj edin.
Kendi kendine
kapanıyor
• Pili şarj edin.
• Kameranız Oto Kapat modunda olabilir.
(sf. 101)
• Kamera, bir çarpma durumunda hafıza
kartına zarar gelmesini önlemek için
kapanmış olabilir. Kameranızı tekrar açın.
Kameranın pili çabuk
boşalıyor
• Düşük sıcaklıklarda (0° C/32° F derecenin
altında) daha çabuk boşalabilir. Pili
cebinize koyarak sıcak tutmaya çalışın.
• Flaş kullanmak veya video kaydetmek
pilin daha çabuk bitmesine neden olur.
Gerekirse yeniden şarj edin.
• Piller zaman içinde değiştirilmesi gereken
sarf malzemeleridir. Çok çabuk bitmeye
başladıysa yeni bir pil alın.
Durum
Önerilen işlem
Fotoğraf çekemiyor
• Hafıza kartında yer yok. Gerekli olmayan
dosyaları silin veya yeni bir kart takın.
• Hafıza kartını formatlayın.
• Hafıza kartı bozuk. Yeni bir hafıza kartı
edinin.
• Kameranın açık olduğundan emin olun.
• Pili şarj edin.
• Pilin doğru bir şekilde takıldığından emin
olun.
Kamera donup kalıyor
Pili çıkarın ve tekrar takın.
Kamera ısınıyor
Kamerayı kullanırken ısınabilir. Bu normaldir
ve kameranızın ömrünü veya performansını
etkilemez.
Flaş çalışmıyor
• Flaş seçeneği Kapalı olarak ayarlanmış
olabilir. (sf. 52)
• Flaşı bazı modlarda kullanamazsınız.
Ekler 114
Servis merkezine başvurmadan önce
Durum
Önerilen işlem
Flaş beklenmedik bir
şekilde çakıyor
Flaş statik elektrik yüzünden çakabilir.
Kamera arızalı değildir.
Tarih ve saat doğru
değil
Görüntü ayarlarından tarih ve saati
ayarlayın. (sf. 100)
Ekran veya düğmeler
çalışmıyor
Pili çıkarın ve ardından tekrar takın.
Durum
Önerilen işlem
Fotoğraf net değil
• Odaklama seçeneğinin yakın çekimler
için uygun olarak ayarlandığından emin
olun. (sf. 55)
• Kamera merceğinin temiz olduğundan
emin olun. Değilse merceği temizleyin.
(sf. 105)
• Öznenin flaşın algılayabileceği mesafede
olduğundan emin olun. (sf. 118)
Fotoğrafın renkleri
gerçek sahneyle aynı
değil
Doğru olmayan bir Beyaz Dengesi ayarı
gerçekçi olmayan renkler oluşturabilir. Işık
kaynağına uygun doğru bir Beyaz Dengesi
seçin. (sf. 66)
Fotoğraf çok parlak
Fotoğrafınız fazla pozlandırılmıştır.
• Flaşı kapatın. (sf. 52)
• ISO duyarlılığını ayarlayın. (sf. 54)
• Pozlama değerini ayarlayın. (sf. 63)
Fotoğraf çok karanlık
Fotoğrafınız yeterince pozlandırılmamıştır.
• Flaşı açın. (sf. 52)
• ISO duyarlılığını ayarlayın. (sf. 54)
• Pozlama değerini ayarlayın. (sf. 63)
Kamerayı çok düşük sıcaklıkta kullanırsanız
kamera ekranı bozulabilir veya renkler bozuk
Kamera ekranı iyi cevap
görünebilir. Kamera ekranından daha iyi
vermiyor
performans elde etmek için kameranızı orta
sıcaklıkta kullanın.
• Kameranızı kapatın ve tekrar açın.
• Hafıza kartını çıkarın ve sonra tekrar
takın.
Hafıza kartında hata var • Hafıza kartını formatlayın.
Daha fazla bilgi için “Hafıza kartlarının
kullanımına dair uyarılar” kısmına bakınız.
(sf. 109)
Dosyalar oynatılamıyor
Bir dosyanın adını değiştirirseniz, kameranız
dosyayı oynatamayabilir (adın DCF
standardına uygun olması gerekir). Böyle
bir durumla karşılaşırsanız, dosyalarınızı
bilgisayarda oynatın.
Ekler 115
Servis merkezine başvurmadan önce
Durum
Önerilen işlem
Durum
Fotoğraflarınız TV'de
görüntülenmiyor
• Kameranın TV'ye A/V kablosuyla doğru
bir şekilde bağlandığından emin olun.
• Hafıza kartınızda fotoğraf olduğundan
emin olun.
Bilgisayarınız
kameranızı tanımıyor
• USB kablosunun doğru bağlandığından
emin olun.
• Kameranızın açık olduğundan emin olun.
• Desteklenen bir işletim sistemi
kullandığınızdan emin olun.
Bilgisayarınız dosyalar
aktarılırken kameranın
bağlantısını kesiyor
Dosya aktarma işlemi statik elektrik
nedeniyle kesilebilir. USB kablosunu çıkarın
ve tekrar takın.
Bilgisayarınız videoları
oynatmıyor
Videolar bazı video oynatıcı yazılımlar
ile oynatılamayabilir. Kameranızla
çekilmiş video dosyalarını oynatmak
için bilgisayarınıza Intelli-studio yükleyip
kullanın. (sf. 91)
• Intelli-studio’yu sonlandırın ve programı
tekrar başlatın.
• Intelli-studio’yu Macintosh bilgisayarlarda
kullanamazsınız.
• Ayarlar menüsünde PC Yazılımı
seçeneğinin Açık olduğundan emin olun.
Intelli-studio düzgün bir
(sf. 102)
şekilde çalışmıyor
• Bilgisayarınızın teknik özelliğine
ve ortama bağlı olarak program
otomatik başlamayabilir. Bu durumda
bilgisayarınızda Başlat “
Tüm Programlar “ SAMSUNG “
Intelli-studio “ Intelli-studio seçeneğine
tıklayın.
Ekler 116
Önerilen işlem
Kameranın teknik özellikleri
Görüntü sensörü
Tür
1/2,3" (Yaklaşık 7,76 mm) CCD
Etkin piksel sayısı
Yaklaşık 16,1 mega-piksel
Toplam piksel
sayısı
Menzil
Normal (af)
Tele (T)
250 cm - sonsuz
Makro
5 - 80 cm
100 - 250 cm
Oto makro
5 cm - sonsuz
100 cm - sonsuz
Yaklaşık 16,4 mega-piksel
Deklanşör hızı
Mercek
Odak uzunluğu
Samsung Mercek f = 4,5 - 22,5 mm
(35 mm film dengi: 25 - 125 mm)
• Akıllı Otomatik: 8 - 1/2.000 sn.
• Program: 1 - 1/2.000 sn.
• Gece: 8 - 1/2.000 sn.
F-stop aralığı
F2.5 (W) - F6.3 (T)
Pozlama
Yakınlaştırma
Sabit görüntü modu: 1,0 - 5,0X
(Optik yakınlaştırma X Dijital yakınlaştırma: 25,0X)
Kontrol
Ekran
Tür
TFT LCD
Özellik
3,0" (7,6 cm) HVGA (460K)
Program AE
Ölçüm
Çoklu, Nokta, Merkez ağırlıklı, Yüz algılama
Dengeleme
±2EV (1/3 EV Adımı)
ISO eşdeğeri
Oto, ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800,
ISO 1600, ISO 3200
Odaklama
Tür
Geniş (G)
80 cm - sonsuz
TTL otomatik odak (Çoklu oto.o., Merkez oto.o.,
Yüz Algılama Oto.o., İzleme oto.o.,
Akıllı Yüz Tanıma Oto.o.)
Ekler 117
Kameranın teknik özellikleri
Flaş
Tarih Damgalama
Mod
Kapalı, Kır.göz düzel., Yavaş senk, Doldur,
Kırmızı göz, Oto
Menzil
• Geniş: 0,3 - 4,2 m (ISO Oto)
• Tele: 0,5 - 1,6 m (ISO Oto)
Kapalı, Tarih, Trh&saat
Çekim
• Modlar: Akıllı Otomatik (Portre, Gece Portre,
Yeniden şarj süresi Yaklaşık 5 sn.
Titreme azaltma
Optik Görüntü Sabitleme (OIS)
Fotoğraflar
Efekt
• Akıllı Filtre: Normal, Minyatür, Parlaklığı Azaltma,
Fotoğraf Çekim
modu
Yarım Ton Nokta, Eskiz, Balık gözü, Buğu Giderici,
Klasik, Retro, Negatif
• Görüntü ayarla: Kontrast, Netlik, Doyma
Akıllı Filtre: Normal, Palet Efekti 1, Palet Efekti 2,
Palet Efekti 3, Palet Efekti 4, Minyatür,
Video Çekim modu
Parlaklığı Azaltma, Buğu Giderici, Balık gözü, Klasik,
Retro, Negatif
Arka Aydınlatmalı Portre, Gece, Aydınlatma,
Manzara, Beyaz, Doğal Yeşil, Mavi Gökyüzü,
Gün Batımı, Makro, Makro Metin, Makro Renkli,
Üçayak, Hareket, Havai Fişek), Program,
Canlı Panorama, Resim İçinde Resim,
Sahne (Büyülü çerçeve, Güzellik çekimi,
Akıllı Portre, Komik Yüz, Gece, Manzara, Metin,
Gün Batımı, Şafak, Aydınlatma, Kmsl&kar)
• Seri çekim: Tek kare, Sürekli, U. yüksek hız, AEB
• Zamanlayıcı: Kapalı, 10 sn, 2 sn, Çift
• Modlar: Akıllı Sahne Algılama (Manzara,
Mavi Gökyüzü, Doğal Yeşil, Gün Batımı), Video klip
• Biçim: MJPEG (Maks kayıt süresi: 20 dk)
• Boyut: 1280 X 720 HQ (Bir dosya için: Maks. 4 GB),
Videolar
640 X 480, 320 X 240
• Çekim Hızı: 30 kare/san, 15 kare/san
• Canlı Ses: Canlı Ses Açık, Canlı Ses Kapalı, Sessiz
• Görüntü düzenleme (dahili): Kayıt sırasında
Beyaz Dengesi
Otomatik bd, Günışığı, Bulutlu, Floresan h, Floresan l, Akkor,
Ölçüm: Deklanşör
duraklatılır, Sabit görüntü yakalama
Ekler 118
Kameranın teknik özellikleri
Oynatma
1 GB microSD için: Fotoğraf sayısı
Tür
Tek görüntü, Küçük resimler, Müzik ve efekt içeren
çoklu slayt gösterisi, Film klipi, Akıllı Albüm*
* Akıllı Albüm kategorisi: Tip, Tarih, Renk, Hafta, Yüz
Düzenle
Çok iyi
İyi
Normal
4608 X 3456
105
206
303
Yn. boy., Döndür, Akıllı Portre, Akıllı Filtre,
Görüntü ayarla, Kırp
4608 X 3072
120
234
343
4608 X 2592
140
275
406
• Görüntü ayarla: ACB, Kır. göz düzel., Yüz rötuşu,
3648 X 2736
166
323
469
2592 X 1944
319
607
858
1984 X 1488
522
954
1.336
Parlaklık, Kontrast, Doyma, Gürültü ekle
Efekt
Görüntü boyutu
• Akıllı Filtre: Normal, Minyatür, Parlaklığı Azaltma,
Yumuşak Odaklanma, Eski Film 1, Eski Film 2,
Yarım Ton Nokta, Eskiz, Balık gözü, Buğu Giderici,
Klasik, Retro, Negatif
Saklama
• Dahili bellek: Yaklaşık 70 MB
• Harici bellek (İsteğe bağlı):
Ortam
858
1.431
1.878
1024 X 768
1.582
2.505
3.006
Bu rakamlar Samsung'un standart koşulları altında
ölçülmüştür ve çekim koşulları ile kamera ayarlarına
bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
microSD kartı (1 - 2 GB garantidir),
microSDHC kartı (8 GB'a kadar garanti)
Dahili hafıza kapasitesi bu teknik özelliklere
uymayabilir.
• Durağan Görüntü: JPEG (DCF), EXIF 2.21,
Dosya biçimi
1920 X 1080
DPOF 1.1, PictBridge 1.0
• Klip: AVI (MJPEG)
Ekler 119
Kameranın teknik özellikleri
Arayüz
Boyutlar (G x Y x D)
Dijital çıkış
bağlantısı
USB 2.0
Ses girişi/çıkışı
Dahili hoparlör (Mono), Mikrofon (Mono)
Video çıkışı
A/V: NTSC, PAL (seçilebilir)
DC güç giriş
bağlantısı
5,0 V
93,5 X 56,4 X 16,9 mm (uzantılar hariç)
Ağırlık
114,5 g (pil ve hafıza kartı olmadan)
Çalışma Sıcaklığı
0 - 40 °C
Çalışma Nemi
Güç kaynağı
Yeniden şarj
edilebilir pil
Lityum-iyon pil (BP70A, 700 mAh)
Konektör türü
Micro USB (5 pim)
Güç kaynağı bölgenize bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
5 - 85 %
Yazılım
Intelli-studio
Performansı geliştirmek için teknik özellikler önceden haber verilmeden
değiştirilebilir.
Ekler 120
Sözlük
ACB (Otomatik Kontrast Dengesi)
Özne ışıklandırıldığında veya özne ile arkaplan arasında yüksek
kontrast bulunduğunda bu özellik görüntülerinizin kontrastını
otomatik olarak iyileştir.
Kompozisyon
Fotoğrafçılıkta kompozisyon, fotoğraftaki öznelerin düzenlenmesi
anlamına gelir. Genelde üçte bir kuralına sadık kalarak iyi bir
kompozisyon elde edilebilir.
AEB (Otomatik Poz Tarama)
Bu özellik farklı pozlardaki birkaç görüntüyü otomatik olarak
yakalayarak doğru pozlandırılmış görüntü yakalamanıza yardım
eder.
DCF (Kamera Dosya Sistemi için Tasarım kuralı)
Japan Electronics and Information Technology Industries
Association (JEITA) tarafından geliştirilen dijital kameralar için
dosya biçimini ve dosya sistemini tanımlamada kullanılan bir
teknik özelliktir.
AF (Otomatik odaklama)
Kamera merceğini özneye otomatik olarak odaklayan bir sistemdir.
Kameranız otomatik olarak odaklanmak için kontrast kullanır.
Açıklık
Diyafram, kamera sensörüne ulaşan ışık miktarını kontrol eder.
Kamera sallanması (Bulanma)
Eğer kamera deklanşör açıkken taşınırsa, tüm görüntü bulanık
görünebilir. Deklanşör hızı yavaşladığında bu daha sık olur.
Hassaslığı artırarak, flaş kullanarak veya deklanşör hızını daha
hızlıya getirerek kamera sallanmasını önleyin. Alternatif olarak bir
üçayak, OIS vea DIS işlevi kullanarak kamerayı dengeleyin.
Alan derinliği
Fotoğrafta kabul edilebilir şekilde odaklanılabilecek en yakın
ve en uzak noktalar arasındaki mesafe. Alan derinliği mercek
diyaframına, odak uzunluğuna ve kamera ile özne arasındaki
mesafeye göre değişir. Örneğin daha küçük bir diyafram
seçilmesi alan derinliğini artıracak ve kompozisyon arkaplanını
bulandıracaktır.
Dijital yakınlaştırma
Yakınlaştırma merceğiyle elde edilebilen yakınlaştırmayı yapay
olarak artıran özellik (Optik yakınlaştırma). Dijital yakınlaştırma
kullanıldığında, büyütme arttıkça görüntü kalitesi düşer.
Ekler 121
Sözlük
DPOF (Dijital Baskı Sırası Biçimi)
Baskı bilgilerini yazmak için olan bir biçimdir, örneğin bir hafıza
kartındaki görüntüleri ve baskı sayısını seçmek gibi. Zaman
zaman fotoğraf mağazalarında bulunan DPOF uyumlu yazıcılar
güvenilir baskı almak için kartınızdaki bilgileri okuyabilir.
EV (Poz Değeri)
Aynı pozu veren kameranın deklanşör hızının tüm
kombinasyonları ve mercek diyaframı.
EV Düzeltme
Bu özellik, fotoğraflarınızın pozunu iyileştirmek için kamera
tarafından ölçülen poz değerini sınırlı artışlarda hızlı bir şekilde
ayarlamanıza olanak sağlar. EV düzeltmeyi -1,0 EV değerine
ayarlayarak değeri bir adım karanlığa ayarlayın ve 1,0 EV
değerine ayarlayarak bir adım parlaklaştırın.
Exif (Değiştirileblir Görüntü Dosyası Biçimi)
Japan Electronic Industries Development Association (JEIDA)
tarafından tasarlanan dijital kameralar için bir görüntü dosyasını
tanımlayan teknik özelliktir.
Pozlama
Kameranın sensörüne ulaşan ışık miktarıdır. Pozlama, deklanşör
hızı, diyafram değeri ve ISO hassaslığından oluşan bir
kombinasyon ile kontrol edilir.
Flaş
Zayıf ışık bulunan ortamlarda yeterli pozlama oluşturmaya
yardımcı olan bir hızlı ışıktır.
Odak uzunluğu
Merceğin ortasında odak noktasına kadar olan mesafe (milimetre).
Odak uzunluğunun fazla olması, görüş açısının daralmasına ve
özne büyümesine neden olur. Kısa odak uzunlukları, daha geniş
görüş açıları sağlar.
Görüntü sensörü
Görüntüdeki her piksel için bir fotosit içeren dijital kameranın
fiziksel kısmıdır. Her fotosit, pzolama sırasında oluşan ışık
parlaklığını kaydeder. CCD (Şarj Destekli Cihaz) ve CMOS
(Tamamlayıcı Metal Oksit Yarıiletken) genel sensör türleridir.
ISO duyarlılığı
Kameranın ışığa karşı hassaslığı video kamerasında kullanılan
dengi film hızına bağlıdır. Yüksek ISO hassaslık ayarlarında
kamera daha yüksek deklanşör hızını kullanır, bu da kameranın
sallanması ve düşük ışığın sebep olacağı bulanmayı düşürebilir.
Ancak, yüksek hassaslığa sahip görüntüler gürültüye karşı daha
duyarlıdır.
Ekler 122
Sözlük
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
Dijital görüntüleri sıkıştırmak için kullanılan bir yöntemdir. JPEG
görüntüleri, görüntü çözünürlüğüne en az hasarı verecek şekilde
fotoğrafların dosya boyutunu düşürür.
Gürültü
Dijital bir görüntüde yanlış ya da rastgele yerleştirilmiş parlak
pikseller gibi görünen yanlış yorumlanmış piksellerdir. Fotoğraflar
yüksek hassaslık ile çekildiğinde veya hassaslık karanlık bir yerde
otomatik olarak ayarlandığında genellikle gürültü oluşur.
LCD (Sıvı Kristal Görüntü)
Genellikle tüketici elektroniklerinde kullanılan görsel bir
görüntülemedir. Bu görüntü, renkleri düşürmek için CCFL veya
LED gibi ayrı bir ışık gerektirir.
OIS (Optik Görüntü Sabitleme)
Bu özellik, çekim yaparken sallanmayı ve titremeyi gerçek
zamanlı olarak dengeler. Dijital Görüntü Dengeleme özelliği ile
karşılaştırtıldığında görüntü bozulması yoktur.
Makro
Bu özellik çok küçük nesnelerin fotoğrafının yakından çekilmesine
olanak sağlar. Makro özelliğini kullanırken, kamera küçük
nesnelerde gerçeğe yakın boyutta (1:1) net odaklanma sağlar.
Ölçüm
Ölçüm, kameranın ışık miktarını ölçmek için kullandığı yöntemi
gösterir.
MJPEG (Hareketli JPEG)
Bir JPEG görüntüsü gibi sıkıştırılan bir video biçimidir.
Optik yakınlaştırma
Bu genel bir yakınlaştırma olup bir mercek ile görüntüleri
büyütebilir ve görüntülerin kalitesini bozmaz.
Kalite
Dijital bir görüntüde kullanılan sıkıştırma oranını ifade eder.
Yüksek kalitede görüntüler daha düşük sıkıştırmaya sahip olup bu
durum genellikle daha büyük dosya boyutu ile sonuçlanır.
Çözünürlük
Dijital görüntüde bulunan piksel sayısı. Yüksek çözünürlükteki
görüntülerde daha fazla piksel vardır ve düşük çözünürlükteki
görüntülere göre normalde daha fazla ayrıntı gösterir.
Ekler 123
Sözlük
Deklanşör hızı
Deklanşör hızı, deklanşörün açılıp kapanma süresini belirtir ve
görüntü sensörüne ulaşmadan önce açıklıktan geçen ışık miktarını
kontrol ettiğinden, bir fotoğrafın parlaklığı açısından önemli bir
faktördür. Yüksek deklanşör hızı ışığın içeri girmesi için daha az
süre tanır; bu nedenle, fotoğraf daha karanlık olur ve hareketli
özneler daha kolay dondurulur.
Parlaklık Alma
Görüntünün merkezi ile karşılaştırıldığında görüntünün
çevresindeki (dış kenarlar) parlaklığı veya doygunluğu
düşürmektedir. Parlaklık alma, görüntünüz merkezine yerleştirilen
öznelere odaklanarak çizim yapar.
Beyaz denge (renk dengesi)
Bir görüntüdeki renklerin yoğunluğunun ayarlanmasıdır (normalde
asıl renkler kırmızı, yeşil ve mavidir). Beyaz dengeyi veya renk
dengesini ayarlamadaki amaç bir görüntüdeli renklerin doğru bir
şekilde elde edilmesini sağlamaktır.
Ekler 124
Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması
(Atık Elektrikli & Elektronik Ekipman)
(Avrupa Birliği'nde ve ayrı toplama sistemi olan Avrupa
ülkelerinde geçerlidir)
Bu üründeki pillerin doğru bir şekilde atılması
(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa
ülkeleri için geçerlidir)
Üründe veya ürüne ait belgelerde yer alan bu işaret, ürünün kullanım
ömrü dolduğunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini
gösterir. Denetlenmeyen atıklardan dolayı çevreye veya insan
sağlığına zarar verme olasılığını önlemek için lütfen bu cihazı diğer atık
türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının tekrar kullanılabilmesini
sağlamak üzere gerektiği şekilde geri dönüşüm sağlayın. Bireysel
kullanıcılar çevre açısından güvenli geri dönüşüm sağlamak için bu
ürünü nereye ve nasıl teslim edecekleri konusunda daha fazla bilgi
almak üzere ürünü satın aldıkları satıcıyla veya yerel resmi kurumla
iletişim kurmalıdırlar. Kurumsal kullanıcılar tedarikçileriyle irtibat kurmalı
ve satın alma sözleşmesindeki hüküm ve koşulları kontrol etmelidir. Bu
ürün diğer ticari atıklarla karıştırılarak atılmamalıdır.
Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin
kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması
gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC
Yönetmeliği 2006/66’da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva,
kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu
maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.
Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını
özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz
pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.
PlanetFirst ibaresi, Samsung Electronics'in eko-sisteme
duyarlı işletme ve yönetim faaliyetleri aracılığıyla
sürdürülebilir kalkınmaya ve sosyal sorumluluklara olan
bağlılığını simgeler.
Ekler 125
Dizin
A
B
D
Açık kaynak lisansları 102
Baskı 101
Deklanşör düğmesi 14
AF Lambası 102
Başlangıç Görüntüsü 99
AF Sesi 99
Beyaz Dengesi 66
Deklanşör düğmesine yarım
basma 30
AF-yardımcı ışığı
Bilgisayara bağlama
Ayarlar 102
Konum 14
Mac 95
Windows 90
Dijital Baskı Emri Biçimi
(DPOF) 87
Ekran türü 25
Akıllı Filtre
Büyütme 79
Dosya aktarma
C
Dosyaları görüntüleme
Akıllı portre
Çekim modu 42
Oynatma modu 84
Akıllı Sahne
Algılama modu 47
Akıllı Yüz Tanıma 60
Ç
Çözünürlük
Çekim modu 49
Oynatma modu 83
Durum lambası 15
Eğlenceli Yüz 43
Büyülü Çerçeve modu 40
Canlı Panorama modu 36
Döndürme 83
E
Akıllı Albüm 75
Akıllı Otomatik modu 33
Çekim modu 71
Oynatma modu 86
Dijital yakınlaştırma 27
Dil ayarları 100
Çekim modu 69
Oynatma modu 84
Doygunluk
Mac 95
Windows 90
Akıllı Albüm 75
Küçük resimler 76
Panoramik fotoğraflar 80
Slayt gösterisi 80
TV 89
Dosyaları koruma 77
Dosyaları silme 77
A/V bağlantı noktası 14
Ayarlar 100
Ekler 126
F
Film modu 45
Flaş
Doldur 53
Kapalı 52
Kırmızı göz 53
Kırmızı Göz Düzeltme 53
Otomatik 53
Yavaş Senkronizasyon 53
Dizin
Formatlama 100
Gözat 100
İ
M
Fotoğrafları düzenleyin 83
Göz Kırpma Algılama 60
İsteğe bağlı aksesuarlar 13
Makro
Fotoğrafları yazdırma 96
Güç tasarrufu modu 100
İşlev düğmesi 16
Gülümseme çekimi 59
G
Güzellik Çekimi modu 41
Gece modu 44
Görüntü Ayarlama
ACB 64
Doygunluk
H
Hafıza kartı
Takma 17
Uyarı 109
Çekim modu 71
Oynatma modu 86
Gürültü Ekle 87
Kırmızı göz 86
Kontrast
Çekim modu 71
Oynatma modu 86
Netlik 71
Parlaklık
Çekim modu 63
Oynatma modu 86
Görüntü kalitesi 50
Hata mesajları 104
I
Intelli-studio 92
Intelli yakınlaştırma 28
ISO duyarlılığı 54
K
Kameranın bağlantısını
kesme 94
Kameranın bakımı 105
Makro 56
Normal (AF) 56
Otomatik Makro 56
Menü düğmesi 16
N
Netlik 71
Kameranın teknik
özellikleri 117
Kendi portreniz 59
O
Kırmızı göz
Odak alanı
Çekim modu 52
Oynatma modu 86
Kontrast
Çekim modu 71
Oynatma modu 86
Küçük resimler 76
Görüntü parlaklığı 100
Ekler 127
AF İzleme 57
Çoklu AF 57
Merkez Oto. O. 57
Dizin
Optik Görüntü Sabitleme
(OIS) 29
P
Power düğmesi 14
Sıfırla 100
Simgeler
Otomatik Kontrast Dengesi
(ACB)
Paketi açma 13
Pozlama 63
Parlaklık
Program modu 35
Çekim modu 64
Oynatma modu 85
Otomatik Poz
Tarama (AEB) 68
Oynatma düğmesi 16
Oynatma modu 73
Çekim modu 63
Oynatma modu 86
PictBridge 96
Pil
Dikkat 111
Şarj oluyor 18
Takma 17
Portre çekme
Ö
Ölçüm
Çoklu 65
Merkez ağırlıklı 65
Nokta 65
Akıllı portre 42
Akıllı Yüz Tanıma 60
Eğlenceli yüz 43
Göz Kırpma Algılama 60
Gülümseme çekimi 59
Güzellik Çekimi modu 41
Kendi portreniz 59
Kır.göz düzel. 53
Kırmızı göz 53
Yüz algılama 58
Çekim modu 21
Oynatma modu 73
Slayt gösterisi 80
R
Resim İçinde Resim modu 38
Ş
Şarj oluyor 18
S
Saat ayarları 20
Saat dilimi ayarları 19, 100
Sahne modu 39
Seri çekim modları
Otomatik Poz Tarama
(AEB) 68
Sürekli 68
U. yüksek hız 68
Servis merkezi 114
Ses ayarları 25
Ekler 128
T
Tarih/Saat Ayarla 20, 100
Temizleme
Ekran 105
Kameranın gövdesi 105
Mercek 105
Dizin
U
Y
USB bağlantı noktası 14
Yakınlaştırma
Yakınlaştırma düğmesi 15
Yakınlaştırma sesi ayarları 45
Yakınlaştırmayı kullanma 27
U. yüksek hız 68
Ü
Yıldızım
İptal etme 75
Kaydetme 61
Sıralama 74
Üçayak bağlantısı 14
V
Yüz algılama 58
Video
Yüzleri rötuşlama
Çekim modu 41
Oynatma modu 86
Çekim modu 45
Oynatma modu 81
Video çıkışı 102
Videodan görüntü
yakalama 82
Z
Zamanlayıcı
Çekim modu 51
Zamanlayıcı lambası 14
Ekler 129
Satış sonrası servisler veya sorularınız için lütfen ürününüzle birlikte
verilen garantiye bakın veya www.samsung.com adresindeki web
sitemizi ziyaret edin.
Download PDF

advertising