Samsung | SAMSUNG WB650 | Samsung WB650 Kullanım kılavuzu

Bu kullanım kılavuzunda kameranızın
kullanımıyla ilgili ayrıntılı açıklamalar
bulunmaktadır. Lütfen öncelikle bu
kılavuzun tamamını okuyun.
Ä Bir başlığı tıklatın
Hızlı başvuru
User Manual
WB650/WB660
İçindekiler
Temel işlevler
Gelişmiş işlevler
Çekim seçenekleri
Oynatma/Düzenleme
Ekler
Dizin
Sağlık ve Güvenlik Bilgileri
Tehlikeli durumlardan sakınmak ve kameranızdan en iyi performansı elde etmek için aşağıdaki uyarılara her zaman uyun.
Öznenin gözlerinin zarar görmemesine dikkat edin
Uyarı—kendinizi veya başkalarını yaralamanıza neden
olabilecek durumlar
Flaşı insanlara veya hayvanlara yakın mesafede (1 m/3 ft'ten
daha yakın) kullanmayın. Flaşı öznenin gözüne çok yakın
tutarak kullanmak geçici veya kalıcı hasarlara neden olabilir.
Dikkat—kameranızın veya diğer cihazların zarar
görmesine neden olabilecek durumlar
Pilleri ve şarj cihazlarını kullanırken veya atarken
dikkatli olun
Not—notlar, kullanımla ilgili ipuçları ve ek bilgiler
● Yalnızca Samsung tarafından onaylanan pilleri ve
şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz pil veya şarj cihazı
kullanılması ciddi yaralanmalara veya kameranızın zarar
görmesine neden olabilir.
● Pilleri asla ateşe atmayın. Kullanılmış pilleri atarken tüm
yerel düzenlemelere uyun.
● Pilleri veya kameraları asla mikrodalga fırın, ocak, radyatör
veya soba gibi ısıtıcıların içine ya da üzerine koymayın.
Piller fazla ısınırsa patlayabilir.
Güvenlik Uyarıları
Kameranızı yanıcı veya patlayıcı gazların veya sıvıların
yakınında kullanmayın
Kameranızı benzin, yakıt veya yanıcı kimyasal maddelerin
yakınında kullanmayın. Yanıcı sıvı, gaz veya patlayıcı
malzemeleri kamera veya aksesuarlarıyla aynı bölmede
saklamayın veya taşımayın.
Kalp pilleriyle etkileşime girmesinden kaçının
Etkileşim olasılığını önlemek için üreticilerin ve bağımsız bir
araştırma gurubu olan Wireless Technology Research’ün
önerilerine göre kameralarla kalp pilleri arasında en az 15 cm
(6 inç) mesafe bırakın. Kameranızın bir kalp pilini veya başka
bir tıbbi aygıtı etkilediğinden şüphe etmenize yol açacak
herhangi bir durum olursa, kameranızı derhal kapatın ve
yardım için kalp pilinin veya tıbbi aygıtın üreticisine başvurun.
Kameranızı küçük çocuklardan ve evcil hayvanlardan
uzak tutun
Kameranızı ve tüm aksesuarlarını küçük çocukların ve
hayvanların erişmeyeceği yerde bulundurun. Küçük parçalar
çiğnenebilir veya yutulursa ciddi yaramalara neden olabilir.
Hareketli parçalar ve aksesuarlar da fiziksel tehlike arz
edebilir.
1
Sağlık ve Güvenlik Bilgileri
Pilleri, şarj cihazlarını ve hafıza kartlarını koruyun
Güvenlik Önlemleri
● Pilleri veya hafıza kartlarını çok düşük veya çok yüksek
sıcaklıklara maruz bırakmayın (0º C/32º F'den düşük veya 40º
C/104º F'den yüksek). Çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklar
pillerin şarj kapasitesini düşürebilir ve hafıza kartlarının doğru
çalışmamasına neden olabilir.
● Pillerin metal nesnelere temas etmemesine dikkat edin, aksi
taktirde bu durum + ve - uçları arasında bağlantı oluşmasına ve
pilde geçici veya kalıcı hasara neden olabilir.
● Hafıza kartlarının sıvı, kir veya yabancı maddelerle temas
etmemesine dikkat edin. Hafıza kartı kirlenirse, kartı kameranıza
takmadan önce yumuşak bir bezle temizleyin.
● Bellek kartı yuvasına sıvı, kir veya yabancı madde kaçmamasını
sağlayın. Aksi halde kamera çalışmayabilir.
● Kameranıza hafıza kartı takıp çıkarırken kameranızı kapatın.
● Hafıza kartlarını eğmeyin, düşürmeyin, üzerine ağır cisimler
koymayın veya bastırmayın.
● Başka kameralarda veya bilgisayarda formatlanmış hafıza
kartlarını kullanmayın. Hafıza kartını kameranızda tekrar
formatlayın.
● Asla hasarlı şarj cihazı, pil veya hafıza kartı kullanmayın.
Kameranızı dikkatli ve makul bir şekilde kullanın ve
saklayın
● Kameranızın ıslanmamasına dikkat edin; sıvılar kameraya
ciddi hasar verebilir. Kameranızı ıslak elle kullanmayın.
Kameranızın su yüzünden zarar görmesi, üretici garantisini
geçersiz kılar.
● Kamerayı uzun süre doğrudan güneş ışığına veya yüksek
sıcaklıklara maruz bırakmayın. Güneş ışığına veya yüksek
sıcaklıklara uzun süre maruz kalması kameranızın iç
bileşenlerinin kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
● Kameranın içindeki hareketli parçaların ve iç bileşenlerin
zarar görmemesi için kameranızı tozlu, kirli, nemli veya iyi
havalandırılmamış yerlerde kullanmayın ve saklamayın.
● Kamerayı uzun süre kullanmadan saklayacaksanız içindeki
pilleri çıkarın. İçindeki pillerde akma olabilir veya zamanla
paslanarak kameranıza önemli hasar verebilir.
● Kameranızı kumsal veya benzeri yerlerde kullanırken kuma ve
kire karşı koruyun.
● Kameranızı ve monitörünü darbelere, sert kullanıma ve aşırı
titreşime karşı koruyun, aksi takdirde ciddi zarar görebilirler.
● Kabloları veya adaptörleri bağlarken ve pilleri veya hafıza
kartlarını takarken dikkatli olun. Bağlantıları zorlamak, kabloları
doğru takmamak veya pilleri ve hafıza kartlarını yanlış takmak
bağlantı noktalarına, girişlere ve aksesuarlara zarar verebilir.
● Kameranın hiçbir bölümüne, yuvasına veya erişim noktasına
herhangi bir yabancı nesne sokmayın.
Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar garantiniz tarafından
kapsanmayabilir.
Yalnızca, Samsung tarafından onaylanan aksesuarları
kullanın
Uyumsuz aksesuarların kullanılması kameranıza zarar verebilir,
yaralanmalara neden olabilir veya garantinizi geçersiz kılabilir.
2
Sağlık ve Güvenlik Bilgileri
Kameranızın merceğini koruyun.
Önemli Kullanım Bilgileri
● Merceği doğrudan güneş ışığına tutmayın; aksi takdirde
görüntü sensöründe renk bozulması olabilir veya sensör doğru
çalışmayabilir.
● Merceğinizi parmak izi veya çizilmelere karşı koruyun.
Merceğinizi yumuşak, temiz, havsız bir mercek beziyle
temizleyin.
Kameranıza yalnızca yetkili personelin servis
sağlamasına izin verin.
Yetkili olmayan kişilerin kameraya servis yapmasına izin vermeyin
veya kameraya kendiniz servis yapmaya çalışmayın. Yetkili
olmayan kişilerin servis yapmasından kaynaklanacak her tür zarar
garanti kapsamınızın dışındadır.
Güvenlik uyarılarına ve yasal düzenlemelere uyun
Pil ve şarj cihazı için maksimum kullanım süresi sağlayın
Kameranın belirli yerlerde kullanımını sınırlayan yasal
düzenlemelere uyun.
● Pillerin fazla şarj edilmesi pil ömrünü kısaltabilir.
Şarj tamamlandıktan sonra kabloyu kameradan çıkarın.
● Kullanılmayan piller zaman için de boşalır ve kullanmadan önce
tekrar şarj edilmeleri gerekir.
● Kullanmadığınız zamanlarda şarj cihazlarını güç kaynağından
çıkarın.
● Pilleri yalnızca amaçlarına uygun olarak kullanın.
Tıbbi cihazların yakınında kamerayı kapatın
Kameranız hastanelerdeki veya sağlık merkezlerindeki tıbbi
cihazları etkileyebilir. Tüm düzenlemelere, uyarı işaretlerine ve
sağlık personelinin talimatlarına uyun.
Kamerayı nemli ortamlarda kullanırken dikkatli olun
Uçakta kameranızı kapatın
Kamerayı soğuk bir ortamdan sıcak ve nemli bir ortama
geçirdiğinizde, hassas elektronik devrelerinde ve hafıza kartında
yoğuşma olabilir. Bu durumda, kamerayı kullanmadan önce tüm
nemin buharlaşması için en az 1 saat bekleyin.
Kameranız uçaktaki cihazları etkileyebilir. Havayolu
düzenlemelerine uyun ve havayolu personeli tarafından
istendiğinde kameranızı kapatın.
Kullanmadan önce kameranın doğru çalışıp
çalışmadığını kontrol edin
Diğer elektronik cihazlarla etkileşime girmesine izin
vermeyin.
Üretici kameranın hatalı çalışmasından veya doğru
kullanılmamasından kaynaklanabilecek hiçbir dosya kaybı veya
zarardan sorumlu tutulamaz.
Kameranız kalp pili, işitme cihazı ve evde ya da araçta bulunan
diğer elektronik cihazlar gibi korumasız veya uygun koruması
olmayan elektronik ekipmanları etkileyebilecek radyo frekansı
(RF) sinyalleri yayar. Etkileşim sorunlarını çözmek için elektronik
cihazlarınızın üretici firmalarına başvurun.
Kameranızı normal konumda kullanın
Kameranızın dahili antenine dokunmayın.
3
Bu kullanım kılavuzunun yapısı
Temel işlevler
Telif hakkı bilgileri
11
Kameranızın yerleşimini, simgeleri ve çekimle ilgili temel
işlevleri öğrenin.
● Microsoft Windows ve Windows logosu, Microsoft
Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.
● Mac, Apple Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.
● HDMI, HDMI logosu ve "High Definition Multimedia
Interface" terimi HDMI Licencing LLC'nin ticari
markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
● Bu kılavuzda yer alan tüm marka ve ürün adları, ilgili
firmalarının kayıtlı ticari markalarıdır.
Gelişmiş işlevler
27
Mod seçerek fotoğraf çekmeyi ve video veya sesli not
kaydetmeyi öğrenin.
Çekim seçenekleri
43
Çekim modunda kullanabileceğiniz seçenekler hakkında
bilgi edinin.
Oynatma/Düzenleme
66
Fotoğrafları, videoları veya sesli notları oynatmayı ve
fotoğrafları veya videoları düzenlemeyi öğrenin. Bu
bölümde ayrıca, kameranızı bilgisayarınıza, fotoğraf
yazıcıya, TV'ye veya HDTV'ye nasıl bağlayacağınızı da
öğreneceksiniz.
● Kameranın teknik özellikleri veya bu kılavuzun
içeriği kamera işlevlerinin yükseltilmesi nedeniyle
önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
● www.samsung.com veya www.samsungimaging.
com adresinden üretici yazılımlarını indirebilirsiniz.
● Kameranızı satın aldığınız ülkede kullanmanızı
öneriyoruz.
● Açık Kaynak Lisans bilgileri için birlikte verilen
CD-ROM’daki “OpenSourceInfo.pdf” dosyasına
bakın.
Ekler
Ayarlar, hata mesajları, teknik özellikler ve bakımla ilgili
ipuçlarına bakın.
4
89
Bu kılavuzda kullanılan gösterimler
Bu kılavuzda kullanılan simgeler
Çekim modu
Gösterge
Akıllı Otomatik
S
Simge İşlev
Ek Bilgi
Otomatik
a
Güvenlik uyarıları ve önlemler
Program
p
Diyafram Öncelikli Pozlama,
Deklanşör Öncelikli Pozlama,
Manüel
DUAL IS
d
Harita Görünümü
Sahne
s
Video klip
v
[ ]
Kamera düğmeleri; örneğin: [Deklanşör]
(deklanşör düğmesini gösterir)
( )
İlgili bilgilerin bulunduğu sayfa numarası
¢
Bir adımı gerçekleştirmek için seçmeniz gereken
seçeneklerin veya menülerin sırası; örneğin: Çekiyor ¢
Beyaz dengesi'ni seçin (Çekiyor ve ardından Beyaz
dengesi'ni seçin anlamına gelir)
*
Ek açıklama
Bu kılavuzda kullanılan kısaltmalar
Çekim modu simgeleri
Bu simgeler ilgili modlarda kullanılabilen bir işlevi gösterir.
s modu işlevleri tüm sahneler için desteklemeyebilir.
Kısaltma
Açıklama
ACB
Auto Contrast Balance (Otomatik Kontrast Dengesi)
örn.)
AEB
Auto Exposure Bracket (Otomatik Poz Tarama)
AF
Auto Focus (Otomatik Odak)
DIS
Digital Image Stabilisation (Dijital Görüntü Sabitleme)
DPOF
Digital Print Order Format
(Dijital Baskı Siparişi Formatı)
EV
Exposure Value (Poz Değeri)
GPS
Küresel Konumlama Sistemi
OIS
Optical Image Stabilisation
(Optik Görüntü Sabitleme)
WB
White Balance (Beyaz Dengesi)
Program, Diyafram
Öncelikli Pozlama,
Deklanşör Öncelikli
Pozlama, Manüel,
DUAL IS ve Video
klip modlarında
kullanılabilir
5
Bu kılavuzda kullanılan ifadeler
Deklanşöre basma
Pozlama (Parlaklık)
● [Deklanşör] düğmesine yarım basma: deklanşöre yarım basın
● [Deklanşör] düğmesine basma: deklanşöre tam olarak basın
Kameranıza giren ışık miktarı pozlamayı belirler. Pozlamayı
deklanşör hızı, açıklık değeri ve ISO hızıyla değiştirebilirsiniz.
Pozlamayı değiştirdiğinizde, fotoğraflarınız daha karanlık veya daha
aydınlık olur.
[Deklanşör] düğmesine
yarım basma
Normal pozlama
[Deklanşör] düğmesine basma
Özne, arka plan ve kompozisyon
● Özne: bir kişi, hayvan veya nesne gibi sahne içindeki ana konu
● Arka plan: öznenin etrafındaki nesneler
● Kompozisyon: özne ve arka planın birleşimi
Arka plan
Kompozisyon
Özne
6
Fazla pozlama (çok parlak)
Sıkça sorulan sorular
Sıkça sorulan soruların yanıtlarını alabilirsiniz. Çekim seçeneklerini ayarlayarak sorunları çözebilirsiniz.
Öznenin gözleri kırmızı
görünüyor.
Fotoğrafta tozlu
noktalar var.
Bunun nedeni kamera flaşının yansımasıdır.
● Flaş seçeneğini şu şekilde ayarlayın:
Kırmızı göz veya
Kır.göz düzel.. (sf. 47-48)
Düzenleme menüsünde Kır.göz
● Fotoğraf zaten çekilmişse şu seçeneği belirleyin:
düzel.. (sf. 77)
Flaş kullanıldığında havada uçuşan toz parçacıkları da fotoğrafta görünebilir.
● Flaşı kapatın veya tozlu ortamda fotoğraf çekmeyin.
● ISO hız seçeneğini ayarlayın. (sf. 49)
Fotoğraflar bulanık
görünüyor.
Bunun nedeni fotoğrafın az ışık koşullarında çekilmesi veya kameranın doğru tutulmaması
olabilir.
● d modunu kullanın. (sf. 29)
● Fotoğrafı çekilecek öznenin odaklanması için [Deklanşör] düğmesine yarım basın. (sf. 25)
Fotoğraflar gece çekimi
Kamera daha fazla ışık almaya çalıştığında deklanşör hızı yavaşlar.
sırasında bulanık çıkıyor. Bu durum kameranın sabitlenmesini zorlaştırıp kameranın titremesine neden olabilir.
● Flaşı açın. (sf. 47-48)
● s modunda
Gece'yi seçin. (sf. 30)
● ISO hız seçeneğini ayarlayın. (sf. 49)
● Kameranızın titrememesi için üçayak kullanın.
Özneler arkadan gelen ışık Işık kaynağı öznenin arkasındaysa veya aydınlık ve karanlık bölgeler arasında çok fazla
yüzünden karanlık çıkıyor. kontrast varsa nesne gölgeli çıkabilir.
● Güneşi karşınıza alarak çekim yapmaktan kaçının.
● s modunda
Aydınlatma'yı seçin. (sf. 30)
● Flaş seçeneğini şu şekilde ayarlayın: Doldur. (sf. 48)
● Otomatik Kontrast Dengesi (ACB) seçeneğini ayarlayın. (sf. 59)
● Pozlamayı ayarlayın. (sf. 59)
● Fotoğraf karesinin ortasında parlak bir özne varsa ölçüm seçeneğini şu şekilde ayarlayın:
Nokta. (sf. 60)
7
Hızlı başvuru
İnsan fotoğrafları çekme
● s modu > Güzellik çekimi, Portre, Çocuk f 30
● Kırmızı göz, Kır.göz düzel. (kırmızı göz sorununu
önlemek veya düzeltmek için) f 47-48
● Yüz algılamaf 54
Gece veya karanlık yerlerde çekim
yapma
● s modu > Gece, Şafak, Havai Fişek f 30
● Flaş seçenekleri f 47
● ISO hızı (ışığa karşı duyarlığı ayarlamak için) f 49
Hareketi fotoğraflama
● h modu f 34
● Sürekli, U. yüksek hiz f 62
Yazı, böcek veya çiçek fotoğrafı
çekme
Pozlamayı ayarlama (parlaklık)
● ISO hızı (ışığa karşı duyarlığı ayarlamak için) f 49
● EV (pozlamayı ayarlamak için) f 59
● ACB (parlak arka planın önündeki öznelerin ışığını
ayarlamak için) f 59
● Ölçüm f 60
● AEB (aynı sahnenin farklı poz değerlerine sahip üç
fotoğrafını çekmek için) f 62
Farklı efekt uygulama
● Fotoğraf stilleri (farklı tonlar uygulamak için) f 63
● Görüntü ayarı (doyma, netlik veya kontrastı
ayarlamak için) f 65
Kameranın titremesini azaltma
● Optik Görüntü Sabitleme (OIS) f 24
● d modu f 29
● s modu > Yakin Ç., Metin f 30
● Makro, Oto makro, Manüel Odak (yakın mesafeden
fotoğraf çekmek için) f 50
● Beyaz dengesi (renk tonunu değiştirmek için) f 60
8
● Akıllı Albüm'de dosyaları
kategorilere göre
görüntüleme f 69
● Hafıza kartındaki tüm
dosyaları silme f 70
● Dosyaları slayt gösterisi
olarak izleme f 72
● Dosyaları bir TV'de veya
HDTV'de görüntüleme
f 80
● Kameranızı bilgisayara
bağlama f 83
● Sesi ve ses seviyesini
ayarlama f 91
● Ekranın parlaklığını
ayarlama f 91
● Ekran dilini değiştirme
f 91
● Tarih ve saati ayarlama
f 92
● Hafıza kartını biçimlendirme
f 92
● Sorun giderme f 101
İçindekiler
Deklanşör Öncelikli modu kullanma ....................................... 34
Manüel modu kullanma ........................................................... 35
GPS Kullanma ........................................................................ 36
Coğ. etiketlemesi olan resimler çekme .................................... 36
Harita Görünümü modunu kullanma ................................... 38
Geçerli konumun harita üzerinde işaretlenmesi ...................... 38
Haritada çekim konumunun işaretlenmesi .............................. 39
Video kaydetme ..................................................................... 40
Akıllı Sahne Algılama modunu kullanma ................................. 41
Sesli not kaydetme ................................................................ 42
Sesli not kaydetme ................................................................... 42
Bir fotoğrafa sesli not ekleme.................................................... 42
Temel işlevler ............................................................... 11
Paketi açma ............................................................................ 12
Kamera düzeni ....................................................................... 13
Simgeler .................................................................................. 15
Pili ve hafıza kartını takma .................................................... 16
Pili şarj etme ve kameranızı açma ....................................... 17
Pili şarj etme ............................................................................. 17
Kameranızı açma ..................................................................... 17
Başlangıç kurulumunu yapma .............................................. 18
Seçenekleri belirleme ............................................................ 19
Görüntüyü ve sesi ayarlama ................................................. 21
Ekran türünü değiştirme .......................................................... 21
Sesi ayarlama .......................................................................... 21
Fotoğraf çekme ...................................................................... 22
Yakınlaştırma ........................................................................... 23
Kameranın titremesini azaltma (OIS) ..................................... 24
Daha temiz fotoğraflar elde etmek için ipuçları .................. 25
Çekim seçenekleri ....................................................... 43
Çözünürlük ve kalite seçme ................................................. 44
Çözünürlük seçme .................................................................. 44
Görüntü kalitesini seçme ........................................................ 44
Zamanlayıcıyı kullanma ........................................................ 45
Karanlıkta çekim .................................................................... 47
Gözlerin kırmızı görünmesini önleme .................................... 47
Flaşı kullanma ......................................................................... 47
Flaş miktarını ayarlama .......................................................... 48
ISO hızını ayarlama ................................................................ 49
Kameranın odağını değiştirme ............................................. 50
Makro kullanma ....................................................................... 50
Odak uzaklığını ayarlama ....................................................... 50
Gelişmiş işlevler .......................................................... 27
Akıllı Otomatik modu kullanma ............................................ 28
Dual IS modunu kullanma .................................................... 29
Sahne modunu kullanma ...................................................... 30
Yüz tonunu ayarlama ve kusurları gizleme ........................... 30
Çerçeve kılavuzunu kullanma ................................................ 31
Program modunu kullanma .................................................. 32
Açıklık Öncelikli, Deklanşör Öncelikli veya
Manüel modu kullanma ......................................................... 33
Açıklık Öncelikli modu kullanma ............................................. 34
İzleme otomatik odağını kullanma ........................................... 51
Seçim odağını kullanma ......................................................... 52
9
İçindekiler
Odak alanını ayarlama ............................................................ 53
Yüz algılama özelliğini kullanma .......................................... 54
Yüzleri algılama ....................................................................... 54
Kendi portrenizi çekme ........................................................... 55
Gülümseme çekimi ................................................................. 55
Göz kırpmayı algılama ............................................................ 56
Akıllı yüz algılama özelliğini kullanma ...................................... 56
Yüzleri favori olarak kaydetme (Yıldızım) ................................ 57
Parlaklığı ve rengi ayarlama ................................................. 59
Pozlamayı manüel ayarlama (EV) ......................................... 59
Arka ışığı dengeleme (ACB) ................................................... 59
Ölçüm seçeneğini değiştirme ................................................. 60
Işık kaynağı seçme (Beyaz dengesi) ..................................... 60
Seri çekim modlarını kullanma ............................................. 62
Fotoğraflarınızı daha iyi hale getirme .................................. 63
Fotoğraf stilleri uygulama ........................................................ 63
Kendi RGB tonunuzu tanımlama ........................................... 63
Akıllı mercek efektlerini uygulama ........................................... 64
Fotoğraflarınızı ayarlama ........................................................ 65
Fotoğrafı döndürme ................................................................ 75
Fotoğraf stilleri uygulama ........................................................ 76
Kendi RGB tonunuzu tanımlama ........................................... 76
Pozlama sorunlarını giderme ................................................. 77
Akıllı mercek efektlerini uygulama ..........................................78
Baskı siparişi (DPOF) oluşturma ............................................ 79
Dosyaları TV veya HDTV'de görüntüleme ......................... 80
Dosyaları bilgisayarınıza aktarma (Windows için) ............. 82
Dosyaları Intelli-studio'yu kullanarak aktarma ......................... 83
Kamerayı kaldırılabilir disk olarak bağlayarak dosya
aktarma ..................................................................................... 85
Cihazın bağlantısını kesme (Windows XP için) ....................... 86
Dosyaları bilgisayarınıza aktarma (Mac içina) ................... 87
Fotoğrafları bir fotoğraf yazıcıda (PictBridge) yazdırma ... 88
Ekler ............................................................................ 89
Kamera ayarları menüsü ...................................................... 90
Ayarlar menüsüne erişme ....................................................... 90
Ses ........................................................................................... 91
Görüntü .................................................................................... 91
Ayarlar ...................................................................................... 92
Hata mesajları ........................................................................ 95
Kameranın bakımı ................................................................. 96
Kameranızı temizleme ............................................................ 96
Hafıza kartları hakkında .......................................................... 97
Pil hakkında bilgi ..................................................................... 98
Servis merkezine başvurmadan önce ............................... 101
Kameranın teknik özellikleri ................................................ 104
Dizin ....................................................................................... 109
Oynatma/Düzenleme .................................................. 66
Oynatma .................................................................................. 67
Oynatma modunda başlatma ................................................. 67
Fotoğrafları görüntüleme ........................................................ 72
Video oynatma ........................................................................ 73
Sesli notları dinleme ................................................................ 74
Fotoğraf düzenleme ............................................................... 75
Fotoğrafların boyutunu değiştirme ......................................... 75
10
Temel işlevler
Kameranızın yerleşimini, simgeleri ve çekimle ilgili temel
işlevleri öğrenin.
Paketi açma …………………………………………… 12
Kamera düzeni ………………………………………… 13
Simgeler
……………………………………………… 15
Pili ve hafıza kartını takma …………………………… 16
Pili şarj etme ve kameranızı açma …………………… 17
Pili şarj etme …………………………………………………… 17
Kameranızı açma ……………………………………………… 17
Başlangıç kurulumunu yapma ……………………… 18
Seçenekleri belirleme ………………………………… 19
Görüntüyü ve sesi ayarlama ………………………… 21
Ekran türünü değiştirme ……………………………………… 21
Sesi ayarlama ………………………………………………… 21
Fotoğraf çekme
……………………………………… 22
Yakınlaştırma …………………………………………………… 23
Kameranın titremesini azaltma (OIS) ……………………… 24
Daha temiz fotoğraflar elde etmek için ipuçları
…… 25
Paketi açma
Aşağıdaki parçaların ürün kutunuzda olduğundan emin olun.
Kamera
AC adaptörü / USB kablosu
Kullanım Kılavuzu CD-ROM'u
Kullanım Kılavuzu
Temel İşlemler
Şarj edilebilir pil
Askı
Çizimler sizdeki gerçek parçalardan farklı olabilir.
İsteğe bağlı aksesuarlar
Kamera çantası
Hafıza kartları
Pil şarj cihazı
A/V kablosu
Temel işlevler
12
HDMI kablosu
Kamera düzeni
Kullanmaya başlamadan önce kameranızın parçalarını ve işlevlerini tanıyın.
Güç düğmesi (POWER)
Mod düğmesi
(Aşağıdaki tabloya bakın)
GPS düğmesi
Deklanşör düğmesi
GPS anteni
Flaş
AF-yardımcı ışığı /
zamanlayıcı lambası
Simge Mod
Pil bölmesi kapağı
Hafıza kartı ve pil takma
Mercek
Üçayak bağlantısı
Açıklama
Akıllı
Otomatik
Kameranın algıladığı görüntüye uygun sahne modunu
seçmesine izin vererek fotoğraf çekmenizi sağlar
a
Otomatik
En az ayarla hızlı ve kolay fotoğraf çekmenizi sağlar
p
Program
Seçenekleri ayarlayarak fotoğraf çekmenizi sağlar
S
Hoparlör
Diyafram öncelikli pozlamayı, deklanşör öncelikli
Diyafram pozlamayı veya manüel modu ayarlamanızı sağlar
Öncelikli Diyafram Öncelikli Pozlama: Açıklık değerini
Pozlama, ayarlayarak fotoğraf çekmenizi sağlar (Deklanşör hızı
otomatik olarak ayarlanır)
Deklanşör Deklanşör Öncelikli Pozlama: Deklanşör hızını
Öncelikli ayarlayarak fotoğraf çekmenizi sağlar (Açıklık değeri
Pozlama, otomatik olarak ayarlanır)
Manüel
Manüel: Açıklık değerini ve deklanşör hızını
ayarlayarak fotoğraf çekmenizi sağlar
Temel işlevler
Simge Mod
Açıklama
DUAL IS
Kameranın titremesini azaltmaya yarayacak
seçeneklerle fotoğraf çekmenizi sağlar
Harita
Görünümü
Harita görünümü bilgilerini kullanarak, geçerli
konum verilerini işaretleyebilir ve konum
verileriyle kaydedilen resmin çekim yerini
bulabilirsiniz.
s
Sahne
Belirli bir sahne için önceden ayarlanmış
seçeneklerle fotoğraf çekmenizi sağlar
v
Video Klip
Video kaydetmenizi sağlar
d
13
Kamera düzeni
Mikrofon
Yakınlaştırma düğmesi
● Çekim modunda yakınlaştırma veya uzaklaştırma
amaçlı kullanılır.
● Fotoğrafın bir bölümünü yakınlaştırmanızı,
dosyaları küçük resim olarak görüntülemenizi veya
Oynatma modunda sesi ayarlamanızı sağlar.
● Oynatma modunda sesi ayarlamanızı sağlar
Video çekimi düğmesi
Ekran
Durum lambası
● Yanıp sönüyor: Bir fotoğraf veya video kaydedilirken, bilgisayar
veya yazıcı tarafından veri okunurken ya da odaklama
olmadığında
● Sürekli: Bilgisayara bağlanırken veya odaklandığında
(Aşağıdaki tabloya bakın)
Düğme
USB ve A/V bağlantı noktası
Açıklama
m
Gezinti
USB ve A/V kablosu bağlanır
Seçeneklere ve menülere erişmenizi sağlar
D
M
F
t
HDMI bağlantı noktası
Çekim modunda
Ayar sırasında
Görüntü seçeneğini değiştirme
Yukarı gitme
Makro seçeneğini değiştirme
Aşağı gitme
Flaş seçeneğini değiştirme
Sola gitme
HDMI kablosu bağlanır
Zamanlayıcı seçeneğini değiştirme Sağa gitme
o
Vurgulanan seçeneği veya menüyü onaylamanızı sağlar
Oynatma
Oynatma moduna girmenizi sağlar
İşlev
● Çekim modunda seçeneklere erişmenizi sağlar
● Oynatma modunda dosyaları silmenizi sağlar
Temel işlevler
14
Simgeler
Görüntülenen simgeler seçtiğiniz moda veya ayarladığınız seçeneklere bağlı olarak değişir.
A
Simge
B
B. Sağdaki simgeler
A. Bilgiler
Açıklama
Simge Açıklama
Seçilen çekim modu
Fotoğraf çözünürlüğü
Hareketli öznenin durumunu
belirtir
Video çözünürlüğü
GPS seçenekleri ve durumu
Yakınlaştırma oranı
C
Fotoğraf kalitesi
Çekim hızı
Ölçüm seçeneği
Çekilebilir fotoğraf sayısı
Flaş
Kullanılabilir kayıt süresi
Zamanlayıcı
Dahili hafıza
Odak uzaklığı
Hafıza kartı takılı
Yüz algılama
●
●
●
: Tam olarak şarj oldu
: Kısmi şarj oldu
: Şarj olması gerekiyor
Açıklık değeri
C. Soldaki simgeler
Simge Açıklama
Poz değeri
Deklanşör hızı
Beyaz dengesi
Sesli not
Yüz tonu
Otomatik odak çerçevesi
Yüz rötuşu
Kameranın titremesi
ISO hızı
Geçerli tarih ve saat
Fotoğraf stili
Histogram (sf. 21)
Görüntü ayarlama
(netlik, kontrast, doyma)
Kılavuz çizgileri
Akıllı Filtre
Ses kapalı
Seri çekim türü
Temel işlevler
15
Optik Görüntü Sabitleme (OIS)
Pili ve hafıza kartını takma
Pili ve hafıza kartını çıkarma
Hafıza kartı
Hafıza kartını sarı renkli temas
noktaları aşağı gelecek şekilde
yerleştirin.
Kart kameradan ayrılana
kadar yavaşça bastırın ve
kartı yuvasından çekerek
çıkarın.
Pil kilidi
Pili çıkarmak için kilidi
yukarı doğru bastırın.
Pil
Pili, Samsung logosu aşağı
gelecek şekilde yerleştirin.
Hafıza kartı takılı olmadığında yerleşik hafıza geçici
depolama aygıtı olarak kullanılabilir.
Temel işlevler
16
Pili şarj etme ve kameranızı açma
Pili şarj etme
Kameranızı açma
Kamerayı kullanmaya başlamadan önce pili şarj ettiğinizden
emin olun. USB kablosunu AC adaptörüne takın ve kablonun
gösterge ışığı olan ucunu kameranıza takın.
Kameranızı açmak veya kapatmak için [POWER] düğmesine
basın.
● Kamerayı ilk açtığınızda başlangıç kurulum ekranı
görüntülenir. (sf. 18)
Kameranızı Oynatma modunda açma
[P] düğmesine basın. Kamera açılır ve doğrudan Oynatma
moduna geçilir.
Gösterge ışığı
● Kırmızı: Şarj oluyor
● Yeşil: Tam olarak şarj oldu
Kamera seslerini kapatmak için [P] düğmesini basılı tutun.
Temel işlevler
17
Başlangıç kurulumunu yapma
Kameranın temel ayarlarını yapılandırabilmeniz için başlangıç kurulum ekranı görüntülenir.
1
2
[POWER] düğmesine basın..
● Kamerayı ilk açtığınızda başlangıç kurulum ekranı
görüntülenir.
Language seçeneğini belirlemek için [t] düğmesine
basın ve ardından [t] veya [o] düğmesine basın.
Language
Date & Time
Time Zone
Back
English
穢剳檺
Français
Deutsch
Español
Italiano
Back
Set
3
Bir dil seçmek için [D] veya [M] düğmesine basın
ve ardından [o] düğmesine basın.
4
Time Zone seçeneğini belirlemek için [D] veya
[M] düğmesine basın ve ardından [t] veya [o]
düğmesine basın.
5
DST
6
Date & Time seçeneğini belirlemek için [D] veya
[M] düğmesine basın ve ardından [t] veya [o]
düğmesine basın.
7
Bir öğeyi seçmek için [F] veya [t] düğmesine basın.
Language
: English
Date & Time
Time Zone
: 10/01/01
yyyy mm dd
2010 /01/01 10:00
Saat dilimini seçmek için [F] veya [t] düğmesine
basın ve sonra [o] düğmesine basın.
Back
8
● Yaz saatini ayarlamak için [D] düğmesine basın.
Temel işlevler
Off
Set
Tarih ve saati ayarlamak veya bir tarih biçimi seçmek
için [D] veya [M] düğmesine basın ve [o] düğmesine
basın.
18
Seçenekleri belirleme
[m] düğmesine basarak ve gezinti düğmelerini kullanarak seçenekleri belirleyebilirsiniz ([D], [M], [F], [t]).
[f] düğmesine basarak da çekim seçeneklerine erişebilirsiniz,
ancak bazı seçenekler kullanılamaz.
1
2
Önceki menüye geri gitme
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
Önceki menüye geri gitmek için [m] düğmesine tekrar
basın.
Bir seçeneğe veya menüye gitmek için gezinti
düğmelerini kullanın.
● Yukarı veya aşağı gitmek için [D] veya [M] düğmesine
basın; sola veya sağa gitmek için [F] veya [t]
düğmesine basın.
3
Çekim moduna geri gitmek için [Deklanşör] düğmesine basın.
Vurgulanan seçeneği veya menüyü onaylamak için
[o] düğmesine basın.
Temel işlevler
19
Seçenekleri belirleme
4
Örn. P modunda beyaz dengesi seçeneğini belirleme
1
Mod düğmesini çevirerek p konumuna getirin.
Beyaz dengesi'ne gitmek için [D] veya [M]
düğmesine basın ve ardından [t] veya [o]
düğmesine basın.
Fotoğraf Boyutu
Çekim kalitesi
EV
ISO
2
Çekiyor
Akıllı FR Düzenlemesi
Çıkış
Çekim kalitesi
EV
Coğ. Etiketleme
ISO
Ses
Beyaz dengesi
Çıkış
Yüz algılama
Fotoğraf Boyutu
Video klip
Görüntü
3
Beyaz dengesi
[m] düğmesine basın.
5
Geri
Beyaz dengesi seçeneğine gitmek [F] veya [t]
düğmesine basın.
Yüz algılama
Akıllı FR Düzenlemesi
Değişt.
Günişiği
Çekiyor'a gitmek için [D] veya [M] düğmesine
basın ve ardından [t] veya [o] düğmesine basın.
Geri
6
Temel işlevler
Taşı
[o] düğmesine basın.
20
Görüntüyü ve sesi ayarlama
Ekranın temel ayarlarını ve sesi istediğiniz şekilde nasıl değiştirebileceğinizi öğrenin.
Ekran türünü değiştirme
Histogram hakkında
Histogram, ışığın fotoğrafınızda nasıl dağıldığını gösteren
bir grafiktir. Histogramda solda yüksek bir değer varsa
fotoğraflarınız karanlık çıkar. Grafiğin sağ tarafında yüksek bir
değerin olması ise fotoğraflarınızın parlak olması anlamına
gelir. Değerin yüksekliği renk ile ilgilidir. Belirli bir renkten ne
kadar fazla olursa değer o kadar yüksek olur.
Çekim veya Oynatma modu için ekran stili seçin.
Ekran türünü değiştirmek için [D] düğmesine basın.
İyi pozlanmış
Yetersiz pozlanmış
Çok pozlanmış
Sesi ayarlama
Mod
Çekim
Oynatma
Açıklama
Kamerayı çalıştırdığınızda belirli bir ses çıkarıp
çıkarmayacağını ayarlayabilirsiniz.
● Çekimle ilgili tüm bilgileri görüntüleyin
● Mevcut fotoğraf sayısı hariç çekimle ilgili tüm
bilgileri gizleyin
● Kılavuz çizgilerini ve histogramı görüntüleme
● Mevcut fotoğrafla ilgili bilgileri görüntüleyin
● Mevcut dosyayla ilgili bilgileri gizleyin
● Çekim ayarları ve histogram hariç mevcut
dosyayla ilgili bilgileri gösterir
1
Çekim veya Oynatma modunda [m] düğmesine
basın.
2
Ses ¢ Bip sesi ¢ bir seçenek belirleyin.
3
Temel işlevler
Seçenek
Açıklama
Kapalı
Kamera herhangi bir ses çıkarmaz.
1/2/3
Kamera ses çıkarır.
Bir önceki moda dönmek için [m] düğmesine
basın.
21
Fotoğraf çekme
Fotoğrafları Akıllı Otomatik modda kolay ve hızlı bir şekilde çekmek için gereken temel adımları öğrenin.
1
Mod düğmesini döndürerek S'ya getirin.
2
Çekeceğiniz özneyi çerçeveye yerleştirin.
3
4
Odaklamak için [Deklanşör] düğmesine yarım basın.
● Yeşil çerçeve öznenin odakta olduğunu gösterir.
Fotoğraf çekmek için [Deklanşör] düğmesine basın.
Daha temiz fotoğraflar elde etmenizi sağlayacak ipuçları için 25.
sayfaya bakın.
Temel işlevler
22
Fotoğraf çekme
Yakınlaştırma
Dijital yakınlaştırma
Yakınlaştırma ayarını yaparak yakın fotoğraflar çekebilirsiniz.
Kameranızda 15X optik ve 5X dijital yakınlaştırma bulunur.
Her ikisini kullanarak 75 kata kadar yakınlaştırma elde
edebilirsiniz.
Yakınlaştırma göstergesi dijital aralık içindeyse, kameranız
dijital yakınlaştırmayı kullanıyordur. Dijital yakınlaştırma
kullanılırken resim kalitesi düşebilir.
Optik aralık
Özneyi yakınlaştırmak için [Yakınlaştır] düğmesini sağa
çevirin. Uzaklaştırmak için [Yakınlaştır] düğmesini sola
çevirin.
Yakınlaştırma göstergesi
Dijital aralık
Uzaklaştırma
Yakınlaştırma
● S, d, s ( , , , , , , ) ve v modları
kullanılırken Yüz algılama seçiliyken dijital yakınlaştırma
kullanılamaz.
● Dijital yakınlaştırma kullanıldığında bir fotoğrafın kaydedilmesi
daha uzun sürebilir.
● Video kaydederken yakınlaştırmayı kullanırsanız yakınlaştırma
sesi kaydedilebilir.
Yakınlaştırma
oranı
Videolarda kullanılan yakınlaştırma oranı farklılık gösterir.
Temel işlevler
23
Fotoğraf çekme
Kameranın titremesini azaltma (OIS)
● OIS şu durumlarda düzgün çalışmayabilir:
- hareketli bir özneyi takip etmek için kameranızı hareket
ettiriyorsanız
- dijital yakınlaştırma kullanıyorsanız
- kamera çok fazla sallanıyorsa
- deklanşör hızı yavaş (örn., s modunda Gece'yi seçtiğinizde)
- pil zayıfsa
- yakın çekim yapıyorsanız
● OIS işlevini üçayakla birlikte kullanırsanız, OIS sensörünün
titremesi nedeniyle fotoğraflarınız bulanık çıkabilir. Üçayak
kullanırken OIS işlevini devre dışı bırakın.
● Kamera etkilenmişse ekran bulanıklaşır. Bu durumda kamerayı
kapatın ve OIS işlevini kullanmak için yeniden açın.
Çekim modunda kameranın titremesini optik olarak
azaltabilirsiniz.
Düzeltmeden önce
1
2
Düzelttikten sonra
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
Çekiyor ¢ OIS ¢ bir seçeneği belirleyin.
Seçenek Açıklama
Kapalı: OIS işlevini devre dışı bırakma.
Açık: OIS işlevini etkinleştirme.
Temel işlevler
24
Daha temiz fotoğraflar elde etmek için ipuçları
Kameranın titremesini azaltma
Kamerayı doğru tutma
Merceği engelleyen bir
şey olmadığından emin
olun.
● Kameranın titremesini optik olarak azaltmak
için Optik Görüntü Sabitleme seçeneğini
kullanın. (sf. 24)
● Kameranın hem optik hem de dijital olarak
titremesini azaltmak için d modunu
seçin. (sf. 29)
Deklanşör düğmesine yarım basma
Ekranda
göründüğünde
[Deklanşör] düğmesine yarım basın
ve odağı ayarlayın. Odak ve pozlama
otomatik olarak ayarlanır.
Kameranın titremesi
Açıklık değeri ve deklanşör
hızı ayarlanır.
Odak çerçevesi
● Yeşil renkte görüntüleniyorsa
fotoğraf çekmek için [Deklanşör]
düğmesine basın.
● Kırmızı renkte görüntüleniyorsa
çekimi değiştirin ve [Deklanşör]
düğmesine tekrar yarım basın.
Temel işlevler
25
Karanlıkta çekim yaparken flaş
seçeneğini Yavaş senk veya
Kapalı olarak ayarlamaktan
kaçının. Diyafram daha uzun
süre açık kalır ve bu süre
içinde kamerayı sabit tutmak
daha zor olur.
● Üçayak kullanın veya flaş
seçeneğini Doldur olarak
ayarlayın. (sf. 48)
● ISO hız seçeneğini
ayarlayın. (sf. 49)
Öznenin odak dışında olmasını önleme
Aşağıdaki durumlarda öznenizi odaklamak zor olabilir:
- özneyle arka plan arasındaki kontrast düşük
-
● Düşük ışıkta fotoğraf çekerken
(Özneniz arka planın rengine yakın bir kıyafet giyiyorsa.)
öznenin arkasından gelen ışık kaynağı çok parlak
özne çok parlıyor
öznede yatay desenler var (jaluzi gibi)
özne çerçevenin merkezinde değil
Flaşı açın. (sf. 47-48)
● Özneler hızlı hareket ettiğinde
Sürekli veya ultra
yüksek hız işlevini
kullanın. (sf. 62)
Odak kilidini kullanma
Odaklamak için [Deklanşör] düğmesine yarım basın.
Özne odaktaysa, kompozisyonu değiştirmek için çerçevenin
konumunu değiştirebilirsiniz. Hazır olduğunuzda, fotoğrafı
çekmek için [Deklanşör] düğmesine basın.
Temel işlevler
26
Gelişmiş işlevler
Mod seçerek fotoğraf çekmeyi ve video veya sesli not kaydetmeyi öğrenin.
Akıllı Otomatik modu kullanma ………… 28
Video kaydetme ………………………… 40
Dual IS modunu kullanma ……………… 29
Akıllı Sahne Algılama modunu kullanma …… 41
Sahne modunu kullanma
……………… 30
Sesli not kaydetme ……………………… 42
Yüz tonunu ayarlama ve kusurları
gizleme …………………………………………… 30
Çerçeve kılavuzunu kullanma ……………… 31
Sesli not kaydetme …………………………… 42
Bir fotoğrafa sesli not ekleme ………………… 42
Program modunu kullanma
…………… 32
Açıklık Öncelikli, Deklanşör Öncelikli veya
Manüel modu kullanma ………………… 33
Açıklık Öncelikli modu kullanma …………… 34
Deklanşör Öncelikli modu kullanma ………… 34
Manüel modu kullanma ……………………… 35
GPS Kullanma …………………………… 36
Coğ. etiketlemesi olan resimler çekme …… 36
Harita Görünümü modunu kullanma
… 38
Geçerli konumun harita üzerinde
işaretlenmesi …………………………………… 38
Haritada çekim konumunun işaretlenmesi … 39
Akıllı Otomatik modu kullanma
Bu modda kameranız, algılanan sahnenin türüne göre uygun kamera ayarlarını otomatik olarak seçer. Farklı sahnelere yönelik
kamera ayarlarını bilmiyorsanız bu mod yararlı olacaktır.
1
2
Mod düğmesini çevirerek S konumuna getirin.
Simge Açıklama
Çekeceğiniz özneyi çerçeveye yerleştirin.
Yakından metin fotoğrafı çekerken görüntülenir.
● Kamera, sahneyi otomatik olarak seçer. Ekranın sol üst
bölümünde uygun bir mod simgesi görüntülenir.
Günbatımı fotoğrafı çekerken görüntülenir.
Gökyüzü fotoğrafı çekerken görüntülenir.
Orman fotoğrafı çekerken görüntülenir.
Renkli öznelerin yakın fotoğrafını çekerken
görüntülenir.
İnsanların yakından portrelerini çekerken görüntülenir.
Bu seçenek yalnızca üçayak kullanırsanız açık olur.
Aktif olarak hareket eden öznelerin fotoğrafını
çekerken görüntülenir..
Simge Açıklama
Havai fişek resimleri çekerken görüntülenir.
Manzara fotoğrafı çekerken görüntülenir.
3
4
Parlak arka planların fotoğrafını çekerken
görüntülenir.
Gece manzara fotoğrafı çekerken görüntülenir.
Yalnızca flaş kapalıyken kullanılabilir.
Odaklamak için [Deklanşör] düğmesine yarım basın.
Fotoğraf çekmek için [Deklanşör] düğmesine basın.
● Kamera doğru sahne modunu tanımazsa, S simgesi değişmez
ve varsayılan ayarlar kullanılır.
● Bir yüz algılansa da, öznenin konumuna veya ışığa bağlı olarak
kamera bir portre modu seçmeyebilir.
● Kameranın titremesi, ışığın durumu ve öznenin uzaklığı
gibi çekim koşullarına bağlı olarak, kamera doğru sahneyi
seçmeyebilir.
● Öznenin hareketine bağlı olarak üçayak kullansanız bile modu
.algılanmayabilir.
Gece portre çekerken görüntülenir.
Ters ışıkla manzara fotoğrafı çekerken görüntülenir.
Arka ışıkla portre çekerken görüntülenir.
Portre çekerken görüntülenir.
Nesnelerin yakından fotoğrafını çekerken
görüntülenir.
Gelişmiş işlevler
28
Dual IS modunu kullanma
Optik ve Dijital Görüntü Sabitleme işlevleri sayesinde kameranın titremesini azaltır ve fotoğrafların bulanık olmasını önler.
Düzeltmeden önce
1
2
3
Düzelttikten sonra
Mod düğmesini çevirerek d konumuna getirin.
Öznenizi çerçeveye oturtun ve odaklamak için
[Deklanşör] düğmesine yarım basın.
Fotoğraf çekmek için [Deklanşör] düğmesine basın.
● Bu modda dijital yakınlaştırma çalışmaz.
● Fotoğraf yalnızca, floresan ışığından daha parlak bir ışık kaynağı
ile çekildiyse optik olarak düzeltilir.
● Özne sürekli hareket ediyorsa fotoğraf bulanık çıkabilir.
● Farklı çekim modlarında kameranın titremesini azaltmak için
Optik Görüntü Sabitleme seçeneğini kullanın. (sf. 24)
Gelişmiş işlevler
29
Sahne modunu kullanma
Belirli bir sahne için önceden ayarlanmış seçeneklerle fotoğraf çekmenizi sağlar.
1
2
Mod düğmesini çevirerek s konumuna getirin.
Yüz tonunu ayarlama ve kusurları gizleme
Bir sahne seçin.
İnsan fotoğrafını yüzdeki kusurları gizleme seçeneğini
kullanarak çekmenizi sağlar.
Çerçeve Kılavuzu
Bu mod önceden hazırlanmış sahneleri
fotoğraflamak için uygundur.
● Sahne modunu değiştirmek için [m] düğmesine basın
ve Sahne ¢ bir sahne seçin.
● Güzellik Çekimi modu için "Yüz tonunu ayarlama ve
kusurları gizleme" konusuna bakın sayfa 30-31.
● Çerçeve Kılavuzu modu için bkz. “Çerçeve kılavuzunu
kullanma”, sayfa 31.
3
Öznenizi çerçeveye oturtun ve odaklamak için
[Deklanşör] düğmesine yarım basın.
4
Fotoğraf çekmek için [Deklanşör] düğmesine basın.
1
2
3
Güzellik çekimi'ni seçin.
4
Çekiyor ¢ Yüz tonu ¢bir seçenek seçin.
Mod düğmesini çevirerek s konumuna getirin.
Kişinin cildinin daha açık görünmesini sağlamak için
(yalnızca yüz) [m] düğmesine basın.
● Cilt renginin daha açık olması için daha yüksek bir değer
seçin.
Düzey 2
Geri
5
Gelişmiş işlevler
Taşı
Yüzdeki kusurları gizlemek için [m] düğmesine
basın.
30
Sahne modunu kullanma
6
Çekiyor ¢ Yüz Rötuşu ¢bir seçenek seçin.
● Daha fazla kusuru gizlemek için daha yüksek bir ayar
seçin.
Düzey 3
Geri
Çerçeve kılavuzunu kullanma
Bir başkasının fotoğrafınızı çekmesini istiyorsanız sahneyi
çerçeve kılavuzu özelliğini kullanarak hazırlayabilirsiniz.
Çerçeve kılavuzu diğer kişinin önceden hazırlanmış sahnenin
bir bölümünü göstererek fotoğrafınızı çekmesine yardımcı
olur.
1
2
3
Taşı
7
Öznenizi çerçeveye oturtun ve odaklamak için
[Deklanşör] düğmesine yarım basın.
8
Fotoğraf çekmek için [Deklanşör] düğmesine basın.
Mod düğmesini çevirerek s konumuna getirin.
Çerçeve Kılavuzu'nu seçin.
Özneyi çerçeveye oturtun ve [Deklanşör] düğmesine
basın.
● Çerçevenin solunda ve sağında şeffaf kılavuz çizgileri
görünür.
Odak uzaklığı Oto makro olarak ayarlanır.
Çerçeveyi İptal Et: OK
4
5
Gelişmiş işlevler
Başka birinden fotoğrafı çekmesini isteyin.
● Kişi kılavuzları kullanarak özneyi çerçeveye oturtmalı ve
ardından fotoğrafı çekmek için [Deklanşör] düğmesine
basmalıdır.
Kılavuzları iptal etmek için [o] düğmesine basın.
31
Program modunu kullanma
Program modunda çeşitli seçenekler ayarlayabilirsiniz (deklanşör hızı ve açıklık değeri hariç).
1
2
Mod düğmesini çevirerek p konumuna getirin.
Seçenekleri ayarlayın. (Seçeneklerin listesini görmek
için "Çekim seçenekleri" konusuna bakın)
Fotoğraf Boyutu
Geri
Taşı
3
Öznenizi çerçeveye oturtun ve odaklamak için
[Deklanşör] düğmesine yarım basın.
4
Fotoğraf çekmek için [Deklanşör] düğmesine basın.
Gelişmiş işlevler
32
Açıklık Öncelikli, Deklanşör Öncelikli veya Manüel modu kullanma
Açıklık değerini veya deklanşör hızını fotoğraflarınızın pozlamasını denetleyecek şekilde ayarlayın. Bu seçenekleri Açıklık Öncelikli,
Deklanşör Öncelikli ve Manüel modlarda kullanabilirsiniz.
Açıklık değeri
Deklanşör hızı
Açıklık içinden ışık geçen bir deliktir. Açıklık değerini fotoğraf
çektiğinizde merceğe ne kadar ışık ulaşacağını denetleyecek
şekilde ayarlayabilirsiniz. Açıklık değerini azalttığınızda
(açıklığı daha artırarak) daha fazla ışık girecek ve uzaktaki
nesneler odağın dışında görünecektir. Bu, ana özneye dikkat
çekme amaçlı yakın ve portre çekimler için kullanışlıdır.
Deklanşör hızı fotoğraf çektiğinizde kameranın deklanşörünün
ne kadar süre açık kalacağını denetler. Deklanşör hızını
düşürdüğünüzde kameranıza daha fazla ışık girer ve fotoğraf
daha parlak görünür. Ancak, özne veya kamera hareket
ediyorsa daha düşük bir deklanşör hızı fotoğrafların bulanık
olmasına neden olabilir.
Alternatif olarak açıklık değerini artırdığınızda yakından
uzağa nesneler daha net olarak odaklanır. Bu, sahnenin
tüm kapsamının gösterileceği manzara çekimleri için iyi bir
ayardır.
Deklanşör hızını artırdığınızda fotoğraf daha koyu çıkar.
Ancak, özneniz veya kamera hareketliyse daha yüksek bir
deklanşör hızı da bulanıklığı azaltacaktır.
Büyük açıklık değeri
Küçük açıklık değeri
Düşük deklanşör hızı
Gelişmiş işlevler
33
Yüksek deklanşör hızı
Açıklık Öncelikli, Deklanşör Öncelikli veya Manüel modu kullanma
Açıklık Öncelikli modu kullanma
Deklanşör Öncelikli modu kullanma
Açıklık Öncelikli mod, kamera otomatik olarak uygun bir
deklanşör hızı seçerken açıklık değerini manüel olarak
ayarlamanıza olanak sağlar.
Deklanşör Öncelikli mod, kamera otomatik olarak uygun
bir açıklık değeri seçerken deklanşör hızını manüel olarak
ayarlamanıza olanak sağlar.
1
2
3
4
1
2
3
4
Mod düğmesini çevirerek
konumuna getirin.
’yı seçin [o] düğmesine basın.
[m] düğmesine basın.
Çekiyor ¢ Açıklık seçeneklerini belirleyin ve daha
sonra, diyafram değerini ayarlayın.
● Açıklık değeri hakkında daha fazla bilgi almak için 33.
sayfaya bakın.
Mod düğmesini çevirerek
’yı seçin [o] düğmesine basın.
[m] düğmesine basın.
Çekiyor ¢ Deklanşör hizi seçeneklerini belirleyin ve
daha sonra, deklanşör hızını ayarlayın.
● Deklanşör hızı hakkında daha fazla bilgi almak için 33.
sayfaya bakın.
Açiklik
Geri
konumuna getirin.
Deklanşör hizi
Taşı
Geri
Taşı
5
Seçenekleri ayarlayın. (Seçeneklerin listesini görmek
için "Çekim seçenekleri" konusuna bakın)
5
Seçenekleri ayarlayın. (Seçeneklerin listesini görmek
için "Çekim seçenekleri" konusuna bakın)
6
Öznenizi çerçeveye oturtun ve odaklamak için
[Deklanşör] düğmesine yarım basın.
6
Öznenizi çerçeveye oturtun ve odaklamak için
[Deklanşör] düğmesine yarım basın.
7
Fotoğraf çekmek için [Deklanşör] düğmesine basın.
7
Gelişmiş işlevler
Fotoğraf çekmek için [Deklanşör] düğmesine basın.
34
Açıklık Öncelikli, Deklanşör Öncelikli veya Manüel modu kullanma
Manüel modu kullanma
Manüel mod hem açıklık değerini hem de deklanşör hızını
manüel olarak ayarlamanıza imkan sağlar.
1
2
3
4
Mod düğmesini çevirerek
konumuna getirin.
’yı seçin [o] düğmesine basın.
[m] düğmesine basın.
Çekiyor ¢ Manüel EV seçeneklerini belirleyin ve daha
sonra, diyafram değerini ve deklanşör hızını ayarlayın.
Manüel EV
Geri
Taşı
5
Seçenekleri ayarlayın. (Seçeneklerin listesini görmek
için "Çekim seçenekleri" konusuna bakın)
6
Öznenizi çerçeveye oturtun ve odaklamak için
[Deklanşör] düğmesine yarım basın.
7
Fotoğraf çekmek için [Deklanşör] düğmesine basın.
Gelişmiş işlevler
35
GPS Kullanma
SapAhnd
Fotoğraflar coğrafi etiketleme ile çekilebilir.
4
Coğ. etiketlemesi olan resimler çekme
Çekim moduna dönmek için [MENU] düğmesine basın.
GPS işlevi açıldığında, konum bilgileri fotoğraflara yazılır.
Kameranın içinde yerleşik bir GPS alıcısı bulunduğundan,
konumunuz işaretlenebilir.
1
Çekim modunda, kameranın üst kısmındaki
[GPS ON] seçeneğini belirleyin.
2
3
[MENU] düğmesine basın.
Coğ. Etiketleme seçeneğini ve istediğiniz bir ayarı
seçin.
GPS Geçerli
Zaman Ayarları
Bir GPS sinyalinin alınamaması durumunda,
en son kaydedilen coğrafi etiketi yeniden
kullanmak için zamanı seçin.
(Sinyal alımı geçerli süre geçtikten sonra da
başarısız olursa, coğrafi etiket kaydedilmez.)
Konum
Görüntüsü
Geçerli konumu Çekim modunda görüntüler.
Kamera Korece’ye ayarlanmışsa Korece,
diğer dillerden birine ayarlanmışsa İngilizce
görüntülenir.
GPS Sıfırlama
Kullanılmakta olan GPS uydusu yerine,
bulunduğunuz yere yakın yeni bir GPS
uydusu aramak isterseniz, bu seçeneği
belirleyin.
Harita Bilgileri
GPS veri bilgilerinin sürümünü ve Harita
bilgileri sağlayıcısını görüntüler.
London
5
6
Geçerli konumu
görüntüsü
Öznenizi çerçeveye oturtun ve odaklamak için
deklanşöre yarım basın.
Resim çekmek için [Deklanşör] düğmesine basın.
● Coğrafi etiketleme bilgilerinin bulunduğu bir fotoğraf çekilir.
● Konumun adı, Oynatma modunda 3 küçük resimlik
Görüntünün 1 görüntüsünde gösterilir.
London
Bir konumun adı
Filtrele
● Bir fotoğraf için saklanan coğrafi etiketler, Intelli-studio
programı aracılığıyla işaretlenebilir.
Gelişmiş işlevler
36
GPS Kullanma SapAhnd
GPS sinyalinin alım durumu, çekim modunda
işaretlenebilir.
renkleriyle
● Coğrafi etiketler, resimler Sürekli veya AEB çekim yöntemi
kullanılarak çekildiğinde kaydedilir.
● Sürekli veya AEB çekim yöntemiyle resim çekerken geçerli
zaman geçerse, geçerli zaman geçtikten sonra çekilen resimler
için coğrafi etiketler kaydedilmez.
● U. Yüksek Hız çekim yöntemiyle çekilen resimlerde, coğrafi
etiketler kaydedilmez.
● GPS sinyalinin iyi bir şekilde alınması için resimleri açık bir dış
mekanda çekin.
● GPS sinyalinin alımı, GPS uydusunun durumuna bağlı olarak
uzun sürebilir.
● GPS sinyalinin alımı, çevre koşullarına (binalar arasında, deniz
seviyesinin altındaki bir alanda, ayna gibi çok sayıda yansıtıcının
bulunduğu bir yerde olma) ve hava durumuna bağlı olarak uzun
sürebilir.
● Konumun işaretlenmesine ilişkin koşullara bağlı olarak coğrafi
etiketlemeyle ilgili bir hata ortaya çıkabilir.
● Coğrafi etiketleme (şehir adı) bölgelere ayırma değişiklikleri
nedeniyle farklı görüntülenebilir.
● Kaydedilen coğrafi etiketlere ilişkin saat saklanmaz.
● Coğrafi etiketleme Video Klip modunda kaydedilmez.
● Kameradaki alım alanlarını içeren herhangi bir GPS verisi
olmazsa, “Harita Kullanılamaz” iletisi görüntülenir.
● Kaydedilen coğrafi etiketlerle resimler çekerken, konum adlarını
görüntülemek için Korece ve İngilizce desteklenir, ancak
Oynatma modunda yalnızca İngilizce kullanılır.
● GPS konum adları, kullanım alanlarına bağlı olarak farklı olabilir
ve yalnızca şehir/banliyö birimlerinde görüntülenir.
GPS sinyali alımı normaldir.
GPS sinyali alımı imkansızdır.
GPS sinyali alımı imkansızdır ve geçerli
zamandadır.
GPS kapalıdır.
Gelişmiş işlevler
37
Harita Görünümü modunu kullanma
Konum bilgilerini içeren bir resmin çekildiği konum ve adı harita üzerinde işaretlenebilir.
Geçerli konumun harita üzerinde
işaretlenmesi
● GPS için WGS 84 (World Geodetic System 1984) kullanılır.
● Kullanıma ilişkin alana bağlı olarak, GPS sinyali alınsa dahi
konum bilgileri görüntülenmeyebilir.
● GPS işlevi kullanılırken pil tüketimi daha hızlı gerçekleşebilir.
● GPS işlevi aralarında Almanya, ABD, İspanya, İngiltere, İtalya,
Hindistan, Çin, Kanada, Fransa ve Kore’nin de bulunduğu
yalnızca 63 ülkede desteklenir. Konum bilgilerinin desteklendiği
55 ülkeye ilişkin GPS verileri, Samsung web sitesinden
yüklenebilir.Ancak Çin’de, konum bilgileri yalnızca kameranın
Çin’de satın alınması durumunda işaretlenebilir.
● GPS konum bilgileri kabul edilebilir bir uzaklıkta olabilir.
(Yaklaşık 350 m)
● Alım alanlarına sahip her bir ülkeye ilişkin GPS verileri
güncelleştirilemez.
● Yeni alınan GPS verileri, sinyal geçerli GPS süresi içinde
alınmazsa silinir.
● Haritada görüntüleme için yalnızca Korece, Çince ve İngilizce
dilleri desteklenir.
● GPS verileri alındıktan sonra hareket ederseniz, geçerli konum
otomatik olarak güncelleştirilmez. OK düğmesine basılırsa,
geçerli konum güncelleştirilir.
● Kameranın üst kısmında GPS ON seçeneği belirlenmemişse
veya GPS sinyali alımının imkansız olduğu alanlarda, her bir
ülkeye ilişkin belirli konum veya sinyalin son olarak alındığı
konum harita üzerinde görüntülenir.
● Kameradaki alım alanlarını içeren her bir ülkenin herhangi bir
GPS verisi olmazsa, harita bilgileri görüntülenmez.
● Harita Görünümü modunda çekim veya oynatma moduna
dönmek isterseniz, mod düğmesini döndürerek diğer modu seçin.
● GPS bilgileri, hafıza kartı formatlanırken silinir. Hafıza kartını
formatlamadan önce lütfen GPS verilerini karşıdan yükleyin ve
kaydedin.
Geçerli konum, bir GPS sinyalinin alınmasıyla işaretlenebilir.
Kameranın üst kısmında GPS ON seçeneğini belirleyin.
1
2
Mod düğmesini
simgesine ayarlayın.
Geçerli konumu işaretlemek için [o] düğmesine basın.
● GPS sinyalinin alımı tamamlanmadan önce, her bir ülkeye
ilişkin belirli bir konum görüntülenir.
● GPS sinyali alımı tamamlandığında, geçerli konum harita
üzerinde gösterilir.
● Hareket etmek için [D/M/F/t] düğmesine basarak
istediğiniz bir konumu görüntüleyebilirsiniz.
London
Geçerli konumu
görüntüsü
50M
Fotoğraf Görünümü
GPS Konumu
Haritayı genişleterek görüntüleme
Düğmeyi sağa döndürün [Yakınlaştırma T/
Genişletme] (Düğmeyi sola döndürün [Yakınlaştırma
W/Daraltma])
Gelişmiş işlevler
38
Harita Görünümü modunu kullanma
4
Haritada çekim konumunun işaretlenmesi
Konum bilgilerini içeren bir resmin çekildiği konum ve adı
harita üzerinde işaretlenebilir.
Kameranın üst kısmında GPS ON seçeneğini belirleyin.
1
2
3
Mod düğmesini
[F/t] düğmesine basarak istediğiniz bir resmi seçin.
● Resmin çekildiği konum görüntülenir.
● Hareket etmek için [D/M/F/t] düğmesine basarak
istediğiniz bir konumu görüntüleyebilirsiniz.
Haritayı genişleterek görüntüleme
Düğmeyi sağa döndürün [Yakınlaştırma T/
Genişletme] (Düğmeyi sola döndürün [Yakınlaştırma
W/Daraltma])
simgesine ayarlayın.
[o] düğmesine basın.
● Geçerli konum haritada görüntülenir.
[f] düğmesine basın.
● Konum bilgilerine sahip resimler, çekildikleri sırayla
görüntülenir.
London
● Küçük resim görünümünü iptal etmek için [f] düğmesine
basın. Küçük resim görünümüne dönmek için [f]
düğmesine bir kez daha basın.
London
Tek Görünüm
Genişletme ayar
çubuğu
● Harita Görünümü modunu normal bir şekilde çalıştırmak için GPS
verilerinin harici bir hafıza kartında saklanması gerekir.
● Ekranda en çok 3 küçük resim görüntüsü görüntülenebilir.
● Bir resimde konum bilgileri yoksa, Harita Görünümü modunda
haritada konum adı görüntülenmez.
● Alım alanlarını içeren her bir ülkeye ilişkin GPS verileri www.
samsung.com veya www.samsungimaging.com adresindeki web
sitelerinden yüklenebilir. Daha fazla bilgi için web sitelerine bakın.
Çekim konumu
görüntüsü
Tek Görünüm
Konum Değiştir
Konum Değiştir
Gelişmiş işlevler
39
Video kaydetme
20 dakikaya kadar yüksek tanımlı video kaydedebilirsiniz. Kaydedilen video H.264 (MPEG-4.AVC) dosyası olarak kaydedilir.
● H.264 (MPEG-4 part10/AVC) uluslararası standart kuruluşları
ISO/IEC ve ITU-T tarafından geliştirilen yüksek sıkıştırmalı bir
video formatıdır.
● Bazı hafıza kartları yüksek tanımlı kaydı desteklemeyebilir. Bu
durumda daha düşük bir çözünürlük ayarlayın. (sf. 44)
● Optik Görüntü Sabitleme ( ) etkinleştirildiğinde videonuz OIS
çalışma sesiyle kaydedilebilir.
● Video kaydederken yakınlaştırma özelliğini kullanırsanız
yakınlaştırma sesi de kaydedilebilir.
● Video kaydederken yakınlaştırmayı kullanırsanız yakınlaştırma
sesi kaydedilebilir.
1
2
3
Mod düğmesini çevirerek v konumuna getirin.
[m] düğmesine basın.
60 kare/sn yalnızca görüntü çözünürlüğü 320 x 240
olduğunda kullanılabilir.
[m] düğmesine basın.
Video klip ¢ Ses ¢bir ses seçeneği belirleyin.
Seçenek Açıklama
Kapalı: Videoyu ses olmadan kaydetmenizi sağlar.
Açık: Videoyu sesli kaydetmenizi sağlar.
Yaknlştrma Kpli: Yakınlaştırma yapılırken sesi
kaydetmez.
6
Diğer seçenekleri istediğiniz şekilde ayarlayın.
(Seçenekler için "Çekim seçenekleri" konusuna bakın)
7
Kayıt işlemini başlatmak için [Deklanşör] düğmesine
basın.
8
Kayıt işlemini durdurmak için [Deklanşör] düğmesine
basın.
Video klip ¢ Çekim hizi ¢bir çekim hizi (saniyedeki
kare sayısı) seçin.
● Kare sayısı arttıkça hareket daha doğal görünür, ancak
dosya boyutu artar.
4
5
Kaydı duraklatmak için
Kamera, video kaydederken kaydı geçici olarak
duraklatmanıza izin verir. Bu işlevi kullanarak, beğendiğiniz
sahneleri tek bir video gibi kaydedebilirsiniz.
Kaydı duraklatmak için [o] düğmesine basın. Kayda devam
etmek için yeniden basın.
Video klip çekimi düğmesi nasıl kullanılır
Çekim modunda video klip kaydetme düğmesine basarak,
doğrudan video klipleri kaydetmeye başlayabilirsiniz.
Video klip kaydetme işlevini devre dışı bırakmak için video
klip kaydetme düğmesine bir kez daha basın.
Gelişmiş işlevler
40
Video kaydetme
Akıllı Sahne Algılama modunu kullanma
Bu modda kameranız, algılanan sahnenin türüne göre uygun
kamera ayarlarını otomatik olarak seçer.
1
2
3
4
5
6
Kayda başlamak için [Deklanşör] düğmesine basın.
Kaydı durdurmak için tekrar [Deklanşör] düğmesine
basın.
Mod düğmesini döndürerek v simgesine getirin.
● Kamera doğru sahne modunu tanımazsa,
simgesi değişmez
ve varsayılan ayarlar kullanılır.
● Kameranın titremesi, ışığın durumu ve öznenin uzaklığı
gibi çekim koşullarına bağlı olarak, kamera doğru sahneyi
seçmeyebilir.
[m] düğmesine basın.
Video klip ¢ Akıllı Sahne Algılama ¢ Açık
seçeneğini belirleyin.
Çekeceğiniz özneyi çerçeveye yerleştirin.
● Kamera, sahneyi otomatik olarak seçer. Ekranın sol üst
bölümünde uygun bir mod simgesi görüntülenir.
Manzara videoları kaydederken görüntülenir.
Açık gökyüzü videoları kaydederken görüntülenir.
Ormanlık alanlarda video kaydederken görüntülenir.
Gün batımı videoları kaydederken görüntülenir.
Gelişmiş işlevler
41
Sesli not kaydetme
apAhnds
İstediğiniz zaman dinleyebileceğiniz bir sesli notu nasıl kaydedebileceğinizi öğrenin Çekim koşullarını daha sonra hatırlamak için
kısa bir bilgiyi fotoğrafa sesli not olarak ekleyebilirsiniz.
En iyi ses kalitesini kameradan 40 cm uzaktan kayıt yaparak elde edebilirsiniz.
Sesli not kaydetme
Bir fotoğrafa sesli not ekleme
1
2
3
1
2
3
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
Çekiyor ¢ Ses ¢ Kayit'i seçin.
Kaydetmek için [Deklanşör] düğmesine basın.
4
Durdur
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
Çekiyor ¢ Ses ¢ Kisa not.
Özneyi çerçeveye oturtun ve fotoğrafı çekin.
● Fotoğraf çekilir çekilmez sesli not kaydetmeye
başlayacaksınız.
Kısa bir sesli not kaydetme (en çok 10 saniye).
● Sesli not kaydını durdurmak için [Deklanşör] düğmesine
basın.
Duraklat
● Kayıt işlemini duraklatmak veya sürdürmek için [o]
düğmesine basın.
● 10 saat uzunluğa kadar sesli kayıt yapabilirsiniz.
4
5
Durdurmak için [Deklanşör] düğmesine basın.
● Yeni bir sesli not kaydetmek için tekrar [Deklanşör]
düğmesine basın.
Çekim moduna geçmek için [m] düğmesine basın.
Gelişmiş işlevler
42
Çekim seçenekleri
Çekim modunda kullanabileceğiniz seçenekler hakkında bilgi edinin.
Çözünürlük ve kalite seçme ……………
44
Çözünürlük seçme …………………………… 44
Görüntü kalitesini seçme ……………………… 44
Göz kırpmayı algılama ………………………… 56
Akıllı yüz algılama özelliğini kullanma ……… 56
Yüzleri favori olarak kaydetme (Yıldızım) … 57
Zamanlayıcıyı kullanma …………………
45
Parlaklığı ve rengi ayarlama ……………
59
Karanlıkta çekim …………………………
47
59
Gözlerin kırmızı görünmesini önleme ………
Flaşı kullanma …………………………………
Flaş miktarını ayarlama ………………………
ISO hızını ayarlama ……………………………
47
48
Pozlamayı manüel ayarlama (EV) ……………
Arka ışığı dengeleme (ACB) …………………
Ölçüm seçeneğini değiştirme …………………
Işık kaynağı seçme (Beyaz dengesi) ………
47
59
60
60
49
Seri çekim modlarını kullanma …………
62
Kameranın odağını değiştirme …………
50
Fotoğraflarınızı daha iyi hale getirme
63
Makro kullanma …………………………………
Odak uzaklığını ayarlama ……………………
İzleme otomatik odağını kullanma ……………
Seçim odağını kullanma ………………………
Odak alanını ayarlama …………………………
50
Fotoğraf stilleri uygulama ……………………
Kendi RGB tonunuzu tanımlama ……………
Akıllı mercek efektlerini uygulama ……………
Fotoğraflarınızı ayarlama ………………………
Yüz algılama özelliğini kullanma
54
………
50
51
52
53
Yüzleri algılama ………………………………… 54
Kendi portrenizi çekme ……………………… 55
Gülümseme çekimi …………………………… 55
…
63
63
64
65
Çözünürlük ve kalite seçme
Görüntü çözünürlüğü ve kalite ayarlarını nasıl değiştireceğinizi öğrenin.
Çözünürlük seçme
Video kaydederken:
SapAhndsv
Çözünürlüğü artırdıkça, fotoğrafınız veya videonuz daha
fazla piksel içerir. Bu nedenle bunlar daha büyük bir kağıda
yazdırılabilir veya daha büyük bir ekranda görüntülenebilir.
Yüksek bir çözünürlük kullandığınızda, dosyanın boyutu da
büyüyecektir.
1
2
v modunda [m] düğmesine basın.
Video klip ¢ Film Boyutu ¢ bir seçenek belirleyin.
Seçenek Açıklama
1280 X 720 HQ: HDTV'de yüksek kalitede dosya
oynatılır.
Fotoğraf çekerken:
1280 X 720: HDTV'de oynatılır.
1
Çekim modunda (v modu dışında), [m]
düğmesine basın.
2
Çekiyor ¢ Fotoğraf Boyutu ¢ bir seçenek belirleyin.
640 X 480: Standart bir TV'de oynatılır.
320 X 240: Web sayfasına gönderilir.
Seçenek Açıklama
Görüntü kalitesini seçme
4000 X 3000: A1 kağıda yazdırılır.
3984 X 2656: A2 kağıda geniş oranda (3:2)
yazdırılır.
3840 X 2160: A2 kağıda panoramik oranda (16:9)
yazdırılır veya HDTV'de oynatılır.
3264 X 2448: A3 kağıda yazdırılır.
apAhnds
Çektiğiniz fotoğraflar sıkıştırılarak JPEG formatında
kaydedilir. Görüntünün kalitesi arttıkça boyutu da artar.
1
2
2560 X 1920: A4 kağıda yazdırılır.
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
Çekiyor ¢ Çekim kalitesi ¢ bir seçenek belirleyin.
Seçenek Açıklama
2048 X 1536: A5 kağıda yazdırılır.
Çok İyi
1920 X 1080: A5 kağıda yazdırılır veya HDTV'de
oynatılır.
İyi
Normal
1024 X768: E-postaya eklenir.
Çekim seçenekleri
44
Zamanlayıcıyı kullanma
SapAhndsv
Çekim için bekleme süresi girmek üzere zamanlayıcıyı nasıl ayarlayacağınızı öğrenin.
1
3
Çekim modunda [t] düğmesine basın.
Zamanlayıcıyı başlatmak için [Deklanşör] düğmesine
basın.
● AF-yardımcı ışığı/zamanlayıcı lambası yanıp söner.
Kamera, belirtilen süre dolduğunda otomatik olarak
fotoğraf çeker.
Kapalı
● Zamanlayıcıyı iptal etmek için [t] düğmesine basın.
● Seçilen yüz algılama seçeneğine bağlı olarak zamanlayıcı veya
bazı zamanlayıcı seçenekleri kullanılamaz.
2
Bir seçenek belirleyin.
Seçenek Açıklama
Kapali: Zamanlayıcı devre dışı.
10 sn: Fotoğraf 10 saniye içinde çekilir.
2 sn: Fotoğraf 2 saniye içinde çekilir.
Çift: Fotoğraf 10 saniye içinde çekilir ve ardından
2 saniye sonra bir tane daha çekilir.
Hrkt Zamanlayıcı: Hareketiniz algılanıp fotoğraf
çekilir. (sf. 46)
Bu seçenek çekim moduna bağlı olarak değişir.
Çekim seçenekleri
45
Zamanlayıcıyı kullanma
6
Hareket zamanlayıcıyı kullanma
1
2
3
4
5
Çekim modunda [t] düğmesine basın.
AF-yardımcı ışığı/zamanlayıcı lambası yanıp sönerken
fotoğrafınız için poz verin.
● Kamera otomatik olarak fotoğraf çekmeden hemen
önce AF-yardımcı ışığı/zamanlayıcı lambası artık yanıp
sönmez.
ayarını seçin.
[Deklanşör] düğmesine basın.
[Deklanşör] düğmesine bastıktan sonra 6 saniye
içinde kameraya en fazla 3 metre mesafede durun.
Zamanlayıcıyı harekete geçirmek için el sallamak gibi
bir hareket yapın.
● Kamera sizi algıladığında AF-yardımcı ışığı/zamanlayıcı
lambası hızlı hızlı yanıp sönmeye başlar.
Hareket zamanlayıcı şu durumlarda çalışmayabilir:
● kameradan 3 metreden daha uzak olduğunuzda
● hareketleriniz belirsiz olduğunda
● çok fazla ışık veya ters aydınlatma olduğunda
Hareket zamanlayıcının
algılama aralığı
Çekim seçenekleri
46
Karanlıkta çekim
Gece veya düşük ışık koşullarında nasıl fotoğraf çekeceğinizi öğrenin.
Gözlerin kırmızı görünmesini önleme
Flaşı kullanma
aps
Karanlıkta veya fotoğrafınız için daha fazla ışığa ihtiyacınız
olduğunda, fotoğraf çekerken flaş kullanın.
Karanlıkta bir kişinin fotoğrafını çekerken flaş yandığında,
gözlerde kırmızı bir parlama oluşabilir. Bunu önlemek için
Kırmızı göz veya Kır.göz düzel. seçeneğini kullanın.
1
SapAhns
Çekim modunda [F] düğmesine basın.
Oto
2
Bir seçenek belirleyin.
Seçenek Açıklama
Kapalı:
● Flaş yanmaz.
● Düşük ışıkta çekim yapılırken kamera titreme
uyarısı ( ) görüntülenir.
Oto: Kamera S modunda algılanan sahne için
uygun bir flaş ayarı seçer.
Çekim seçenekleri
47
Karanlıkta çekim
Seçenek Açıklama
Kır.göz düzel.*:
● Özne veya arka plan karanlıksa flaş yanar.
● Kamera, gelişmiş yazılım analizlerinde yaparak
kırmızı gözleri düzeltir.
Yavaş senk:
● Flaş yanar ve deklanşör daha uzun süre açık
kalır.
● Arka plandaki ayrıntıları daha fazla göstermek
amacıyla ortam ışığını yakalamak istediğinizde
bu ayarı seçin.
● Fotoğraflarınızın bulanık çıkmasını önlemek için
üçayak kullanın.
Doldur:
● Flaş her zaman yanar.
● Işık yoğunluğu otomatik olarak ayarlanır.
Kırmızı göz*:
● Özne veya arka plan karanlıksa flaş yanar.
● Kamera gözlerde oluşan kırmızı rengi azaltır.
Oto: Özne veya arka plan karanlıksa flaş otomatik
olarak yanar.
Flaş miktarını ayarlama
pAhn
Fazla ya da az pozlama durumunun yaşanmaması için flaş
miktarını ayarlayın.
1
2
3
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
Çekiyor ¢ Flaş EVC'yi seçin.
Flaş miktarını ayarlayın.
0
Geri
● Flaş miktarını ayarlamak şu durumlarda etkili olmayabilir:
- özne kameraya çok yakınsa
- yüksek bir ISO değeri ayarlamışsanız
- pozlama değeri çok yüksek veya düşükse
● Bazı çekim modlarında bu işlevi kullanamazsınız.
Bu seçenek çekim moduna bağlı olarak değişir.
* Flaşın arka arkaya iki yanması arasında bir süre geçer. Flaş ikinci
kez yanana kadar harekete etmeyin.
● Seri çekim seçeneklerini ayarladıysanız veya Knd prtrenz ya
da Göz kırp algl'yı seçin. ayarını seçtiyseniz flaş seçenekleri
kullanılamaz.
● Öznenin flaştan uzaklığının önerilen mesafeden fazla olmadığından
emin olun. (sf. 104)
● Yansıyan bir ışık varsa ya da havada fazla toz bulunuyorsa,
fotoğrafınızda küçük noktalar görünebilir.
Çekim seçenekleri
Taşı
48
Karanlıkta çekim
ISO hızını ayarlama
pAhn
ISO hızı, filmin ışığa karşı duyarlılığını gösteren ve Uluslararası
Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından belirlen bir ölçüdür.
Seçtiğiniz ISO hızı ne kadar yüksekse, kameranın ışığa karşı
duyarlılığı o kadar fazla olur. Daha yüksek bir ISO hızında, flaş
kullanmadan daha iyi fotoğraf elde edebilirsiniz.
1 Çekim modunda [m] düğmesine basın.
2 Çekiyor → ISO → bir seçenek belirleyin.
●● Öznenin ve ışığın parlaklığında göre uygun bir ISO hızı
kullanmak için
simgesini seçin.
●● Seçtiğiniz ISO hızı ne kadar yüksek olursa, resimdeki gürültü
bozulması o oranda artar.
●● U. yüksek hiz ayarlandığında ISO hızı Oto olarak ayarlanır.
Çekim seçenekleri
49
Kameranın odağını değiştirme
Kameranın odağını öznelere göre nasıl değiştireceğinizi öğrenin.
Makro kullanma
Odak uzaklığını ayarlama
apAhndv
Çiçek veya böcek gibi öznelerin fotoğrafını yakından çekmek
için makro kullanın. “Odak uzaklığını ayarlama” konusundaki
makro seçeneklerine bakın.
apAhndv
Net fotoğraflar çekmek için özneye uzaklığınıza bağlı olarak
uygun odağı seçin.
1
Çekim modunda [M] düğmesine basın.
Normal (af)
2
● Fotoğrafların bulanık olmasını önlemek için kamerayı mümkün
olduğu kadar sabit tutmaya çalışın.
● Özneye uzaklığınız 80 cm'den az ise flaşı kapatın.
Bir seçenek belirleyin.
Seçenek Açıklama
Normal (af): 80 cm'den uzak bir özneye odaklanır
(yakınlaştırma kullanılırken 2 m'den uzak).
Makro: 3-80 cm uzaklıktaki bir nesneye odaklanır
(yakınlaştırma kullanırken 1-2 m).
Oto makro: 3 cm'den uzak bir özneye odaklanır
(yakınlaştırma kullanılırken 1 m'den uzak).
Manüel Odak: Bir özneye odak uzaklığı
manüel olarak ayarlanarak odaklanır. (sf. 51)
Bu seçenek çekim moduna bağlı olarak değişir.
Çekim seçenekleri
50
Kameranın odağını değiştirme
İzleme otomatik odağını kullanma
Odak uzaklığını manüel olarak ayarlama
1
2
3
pAhns
İzleme oto.o., hareket halindeyken bile konuyu takip etmenize
ve otomatik olarak odaklamanıza olanak sağlar.
Çekim modunda [M] düğmesine basın.
Manüel Odak'ı seçin.
Gezinti düğmesini odak uzaklığını ayarlayacak şekilde
çevirin.
1
2
3
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
Çekiyor ¢ Odak alani ¢ İzleme oto.o. seçeneğini
belirleyin.
İzlemek istediğiniz özneyi odaklayın.
● Özne üzerinde bir odak çerçevesi belirecek ve siz
kamerayı hareket ettirdiğinizde özneyi izleyecektir.
● Odak uzaklığını manüel olarak ayarladığınızda ve özne odağın
dışındaysa fotoğraf bulanıklaşabilir.
● Bu işlevi kullanırsanız yüz algılama ve odak alanı seçeneklerini
ayarlayamazsınız.
● Beyaz çerçeve kameranızın özneyi takip ettiği anlamına
gelir.
● Yeşil çerçeve [Deklanşör] düğmesine yarım bastığınızda
öznenizin odaklandığını belirtir.
4
Çekim seçenekleri
Fotoğraf çekmek için [Deklanşör] düğmesine basın.
● Odak alanını değiştirmek için [o] düğmesine basın.
51
Kameranın odağını değiştirme
● Şu durumlarda özne takip edilemeyebilir:
- özne çok küçük veya çok fazla hareket ediyor.
- özneye ışık arkadan geliyor veya karanlık bir yerde çekim
yapıyorsunuz.
- özne ile arka planın renkleri veya desenleri aynı.
- kamera çok fazla titriyor.
Bu durumlarda odak çerçevesi tek çizgili beyaz bir çerçeve olarak
görüntülenir.
● Kamera özneyi takip edemezse takip edilecek özneyi yeniden
seçmeniz gerekir.
● Kamera odağı sabitleyemezse odak çerçevesi tek çizgiden
oluşan kırmızı bir çerçeveye dönüşür.
● Bu işlevi kullanırsanız yüz algılama ve fotoğraf stili seçeneklerini
ayarlayamazsınız.
Seçim odağını kullanma
pAhnd
Çekeceğiniz sahnenin belirli bir yerini odaklayabilirsiniz.
Odaklamak istediğiniz yeri seçin.
1
2
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
Çekiyor ¢ Odak alanı ¢ Seçim oto.o’yu seçin.
Taşı
3
4
Ayarla
Çerçeveyi odaklamak istediğiniz alana getirmek için
gezinti düğmesini çevirin veya bu düğmeye basın ve
ardından [o] düğmesine basın.
Fotoğraf çekmek için [Deklanşör] düğmesine basın.
● Odak alanını değiştirmek için [o] düğmesine basın.
Bu işlevi kullanırsanız yüz algılama seçenekleri kullanılamaz.
Çekim seçenekleri
52
Kameranın odağını değiştirme
Odak alanını ayarlama
apAhnds
Öznelerin sahnedeki konumlarına uygun odak alanı seçerek
fotoğraflarınızın daha net olmasını sağlayabilirsiniz.
1
2
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
Çekiyor ¢ Odak alani ¢ bir seçenek belirleyin.
Seçenek Açıklama
Merkez oto.o.: Merkez noktayı odaklar (öznelerin
merkezde olduğu sahneler için uygundur).
Çoklu oto.o.: Dokuz olası alandan birini veya
daha fazlasını odaklar.
İzleme oto.o.: Özneyi odaklayın ve izleyin. (sf. 51)
Seçim oto.o: Seçtiğiniz alana odaklanır. (sf. 52)
Bu seçenek çekim moduna bağlı olarak değişir.
Çekim seçenekleri
53
Yüz algılama özelliğini kullanma
apAhnds
Yüz algılama seçeneklerini kullanırsanız, kameranız insan yüzünü otomatik olarak algılayabilir. Bir insan yüzünü odakladığınızda,
kamera pozlamayı otomatik olarak ayarlar. Kapalı gözleri fark eden Göz kırp algl'yı seçin. veya yüzdeki gülümsemeyi algılayan
Gülümseme çekimi gibi özelliklerden yararlanarak istediğiniz fotoğrafı hızlı ve kolay bir şekilde çekebilirsiniz. Yüzleri kaydederek
öncelikle bunlara odaklanılmasını sağlamak için Akıllı Yüz Tanıma özelliğini de kullanabilirsiniz.
● Bazı sahne modlarında, yüz algılama özelliği kullanılamaz.
● Aşağıdaki durumlarda yüz algılama etkili olmayabilir:
- özne kameradan çok uzakta (Odak çerçevesi Gülümseme
çekimi veya Göz kırp algl'yı seçin. seçeneklerinde turuncu
renkte görünür)
- çok aydınlık veya çok karanlık
- özne kameraya bakmıyor
- özne güneş gözlüğü veya bir maske takıyor
- özne arkadan aydınlatılıyor veya ışık koşulları değişken
- öznenin yüz ifadesi belirgin bir şekilde değişiyor
● Fotoğraf stili, akıllı filtre efekti veya görüntü ayarlama seçeneğini
kullanıyorsanız ya da İzleme oto.o. özelliği ile birlikte
kullanıyorsanız yüz algılama özelliği kullanılamaz.
● Dijital yakınlaştırma kullanılırken yüz algılama özelliği
kullanılmaz.
● Yüz algılama seçeneğini kullandığınızda, dijital yakınlaştırma
çalışmaz.
● Seçilen yüz algılama seçeneğine bağlı olarak zamanlayıcı veya
bazı zamanlayıcı seçenekleri kullanılamaz.
● Seçilen yüz algılama seçeneğine bağlı olarak bazı seri çekim
seçenekleri kullanılamaz.
● Algılanan yüzlerin fotoğrafını çektiğinizde yüz listesine
kaydolurlar.
● Bu seçenek çekim moduna bağlı olarak değişir.
● Oynatma modundayken kayıtlı yüzlerin öncelik sırasını
görüntüleyebilirsiniz. (sf. 69) Yüzler başarıyla kaydedilmiş olsalar
bile Oynatma modunda sınıflandırılmayabilirler.
● Çekim modunda seçilen yüz, yüz listesinde veya Akıllı Albüm'de
görüntülenmeyebilir.
Yüzleri algılama
Kameranız insan yüzlerini otomatik olarak algılar
(en çok 10 kişinin yüzünü algılayabilir).
1
2
Çekim seçenekleri
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
Çekiyor ¢ Yüz algılama ¢ Normal'i seçin.
● En yakın yüz beyaz bir odak çerçevesi içinde, diğer yüzler
gri odak çerçevelerinde gösterilir.
● Özneye ne kadar yakın olursanız, kamera yüzleri o kadar hızlı
algılar.
● Seri çekim seçeneği kullanıldığında algılanan yüzler
kaydedilmeyebilir.
54
Yüz algılama özelliğini kullanma
Kendi portrenizi çekme
Gülümseme çekimi
Kendi fotoğrafınızı çekebilirsiniz. Odak uzaklığı yakın çekim
olarak ayarlanır ve kameranız bir bip sesi çıkarır.
Kamera, gülen bir yüz algıladığında deklanşörü otomatik
olarak bırakır.
1
2
3
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
1
2
Çekiyor ¢ Yüz algılama ¢ Knd prtrenz'i seçin.
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
Çekiyor ¢ Yüz algılama ¢ Gülümseme çekimi'ni
seçin.
● Öznenin gülümsemesi belirgin olursa kameranız bu
gülümsemeyi daha kolay algılayabilir.
Kısa bir bip sesi duyduğunuzda [Deklanşör]
düğmesine basın.
Çekim seçenekleri
55
Yüz algılama özelliğini kullanma
Göz kırpmayı algılama
Akıllı yüz algılama özelliğini kullanma
Kameranız kapalı göz algılarsa, arka arkaya 2 fotoğraf çeker.
Kamera sık çektiğiniz yüzleri otomatik olarak kaydeder (en
çok 10 kişi). Bu özellik sayesinde odaklanmada otomatik
olarak bu yüzlere öncelik verilir. Bu özellikten yalnızca hafıza
kartı kullandığınızda yararlanabilirsiniz.
1
2
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
Çekiyor ¢ Yüz algılama ¢ Göz kırp algl'yı seçin.'yı
seçin.
● Ekranda “Yakalıyor” yazısı görüntülenirken kameranızı hareket
ettirmeyin.
● Göz kırpma algılama başarısız olursa, “Gözler kapalıyken
çekilmiş resim” mesajı görüntülenir. Başka bir fotoğraf çekin.
1
2
Çekim seçenekleri
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
Çekiyor ¢ Yüz algılama ¢ Akıllı Yüz Tanıma'yı seçin.
En yakın yüz beyaz bir odak çerçevesi içinde, diğer yüzler
gri odak çerçevelerinde gösterilir.
●
: Favori yüzleri gösterir (Favori yüzleri kaydetmek için
bkz. sf. 57).
●
: Kameranın otomatik olarak kaydedeceği yüzleri
gösterir.
56
Yüz algılama özelliğini kullanma
● Aydınlatma koşullarına, öznenin duruşundaki veya yüzündeki
önemli değişikliklere veya öznenin gözlük takıp takmamasına
bağlı olarak kamera yüzleri yanlış algılayıp yanlış kaydedebilir.
● Kamera 12 adede kadar yüzü otomatik olarak kaydedebilir.
Kamera 12 kayıtlı yüz varken yeni bir yüz algılarsa en düşük
önceliğe sahip yüzün yerine bunu kaydedecektir.
● Kamera bir sahnede en çok 10 yüz algılayabilir.
Yüzleri favori olarak kaydetme (Yıldızım)
Yüzlerdeki odağa ve pozlamaya öncelik vermek üzere favori
yüzlerinizi kaydedebilirsiniz. Bu özellikten yalnızca bir bellek
kartı kullandığınızda yararlanabilirsiniz.
1
2
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
3
Öznenizin yüzünü oval kılavuz çizgisiyle hizalayın ve
yüzü kaydetmek için [Deklanşör] düğmesine basın.
Çekiyor ¢ Akıllı FR Düzenlemesi ¢ Yıldızım
seçeneğini belirleyin.
● Öznenin yüzü oval kılavuz çizgisiyle hizalanmazsa beyaz
çerçeve görüntülenmez.
● Öznenin fotoğrafını doğrudan tam karşıdan, sol profilden,
sağ profilden, yukarıdan veya aşağıdaki çekebilirsiniz.
● Yüz kaydederken tek bir kişinin fotoğrafını çekin.
Geri
4
Çekim seçenekleri
Ayarla
Geri
Ayarla
Fotoğraf çekmeyi bitirdiğinizde yüz listesi görüntülenir.
● Sık kullandığınız yüzler yüz listesinde
gösterilir.
57
simgesiyle
Yüz algılama özelliğini kullanma
● En çok 8 favori yüz kaydedebilirsiniz.
● Flaş seçeneği Kapalı olarak ayarlanır.
● Aynı yüzü iki kez kaydederseniz, bunlardan birini yüz listesinden
silebilirsiniz.
Favori yüzlerinizi görüntüleme
1
2
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
Çekiyor ¢ Akıllı FR Düzenlemesi ¢ Yüz Listesi
seçeneğini belirleyin.
● Favori yüzlerinizin sıralamasını değiştirmek için [f] düğmesine
basın ve Sıralamayı Düzenle seçeneğini belirleyin. (sf. 68)
● Favori yüzleri iptal etmek için [f] düğmesine basın ve Yıldızımı
Sil seçeneğini belirleyin. (sf. 68)
Çekim seçenekleri
58
Parlaklığı ve rengi ayarlama
Görüntü kalitesinin daha iyi olmasını sağlamak için parlaklığı ve rengi nasıl ayarlayacağınızı öğrenin.
Pozlamayı manüel ayarlama (EV) p A h n d v
Arka ışığı dengeleme (ACB)
Ortam ışığının yoğunluğuna bağlı olarak fotoğraflarınız çok
parlak veya çok koyu olabilir. Bu gibi durumlarda, daha iyi
fotoğraf elde etmek için pozlamayı kendiniz ayarlayabilirsiniz.
Işık kaynağı öznenizin arkasındaysa veya öznenizle arka plan
arasında kontrast oranı yüksekse, özneniz fotoğrafta koyu
çıkabilir. Bu durumda, Otomatik Kontrast Dengeleme (ACB)
seçeneğini ayarlayın.
Koyu (-)
1
2
3
Normal (0)
pAhn
Parlak (+)
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
ACB olmadan
Çekiyor ¢EV'yi seçin.
1
2
Pozu ayarlamak için bir değer seçin.
● Pozlamayı ayarladığınızda ayar aynı kalır. Fazla veya az
pozlama yapılmaması için pozlama değerini daha sonra
değiştirmeniz gerekebilir.
● Doğru pozlamaya karar veremiyorsanız AEB ayarını (Otomatik
Poz Tarama) seçin. Kamera farklı poz değerlerine sahip
fotoğraflar çeker: normal, az pozlanmış ve çok pozlanmış.
(sf. 62)
Çekim seçenekleri
ACB ile
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
Çekiyor ¢ACB ¢ bir seçeneği belirleyin.
Seçenek Açıklama
Kapali: ACB kapalı.
Açık: ACB açık.
● a modunda ACB özelliği her zaman açıktır.
● Bu özellik açıkken seri çekim seçeneklerini ayarlayamazsınız.
59
Parlaklığı ve rengi ayarlama
Ölçüm seçeneğini değiştirme
pAhndv
Ölçüm modu kameranın ışık miktarını ölçmek için kullandığı
yöntemi gösterir. Fotoğraflarınızın parlaklığı ve aydınlığı
seçtiğiniz ölçüme bağlı olarak değişir.
1
2
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
Işık kaynağı seçme (Beyaz dengesi)
pAhndv
Fotoğrafınızın rengi ışık kaynağının türüne ve kalitesine
bağlıdır. Fotoğrafınızın renginin gerçekçi olmasını
istiyorsanız, beyaz dengesini ayarlamak için Otomatik bd,
Günışığı, Bulutlu veya Akkor gibi uygun bir ışık koşulu seçin.
Çekiyor ¢Ölçüm'ü seçin ¢bir seçenek seçin.
Seçenek Açıklama
Çoklu:
● Kameranız ekranı birkaç alana böler ve her
alandaki ışık yoğunluğunu ölçer.
● Genel fotoğraflar için uygundur.
Nokta:
● Kameranız yalnızca çerçevenin tam ortasındaki
ışık yoğunluğunu ölçer.
● Özne sahnenin merkezinde değilse, fotoğrafınız
doğru şekilde pozlanmayabilir.
● Arkadan aydınlatılan özne için uygundur.
Merkez ağirlikli:
● Kameranız merkeze ağırlık vererek tüm
çerçevenin ışık değerinin ortalamasını kullanır.
● Öznenin, çerçevenin merkezinde olduğu
fotoğraflar için uygundur.
Çekim seçenekleri
(Otomatik bd)
(Bulutlu)
60
(Günışığı)
(Akkor)
Parlaklığı ve rengi ayarlama
1
2
Kendi beyaz dengesi ayarınızı tanımlama
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
Çekiyor ¢Beyaz dengesi ¢ bir seçenek seçin.
Simge
Açıklama
Otomatik bd: Işık koşullarına bağlı olarak
otomatik ayarları kullanmanızı sağlar.
Günışığı: Güneşli bir günde, dışarıda fotoğraf
çekerken bu seçeneği kullanın.
Bulutlu: Bulutlu bir günde dışarıda veya gölgede
fotoğraf çekerken bu seçeneği kullanın.
Floresan h: Günışığı floresan lambası veya üç
yollu floresan ışığı altında çekim yaparken bu
seçeneği kullanın.
Floresan l: Beyaz floresan ışığı altında çekim
yaparken bu seçeneği kullanın.
Akkor: İç mekanda, ampul veya halojen ışığı
altında fotoğraf çekerken bu seçeneği kullanın.
Ölçüm: Deklanşör (Özel ayar): Önceden
tanımladığınız ayarları kullanın.
1
2
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
3
Merceği beyaz bir kağıt parçasına doğru tutun.
4
[Deklanşör] düğmesine basın.
Çekim seçenekleri
Çekiyor ¢Beyaz dengesi ¢ Ölçüm: Deklanşör'ü
seçin.
61
Seri çekim modlarını kullanma
pAhns
Hızlı hareket eden öznelerin fotoğrafını çekmek veya fotoğraflarınızda öznelerinizin doğal yüz ifadelerini ve mimiklerini yakalamak
zor olabilir. Bu gibi durumlarda, seri çekim modlarından birini seçin.
Seçenek Açıklama
AEB:
● Farklı pozlamalarla 3 fotoğraf çeker: normal, az
pozlanmış ve çok pozlanmış.
● Fotoğrafların bulanık olmasını önlemek için
üçayak kullanın.
1
2
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
Bu seçenek çekim moduna bağlı olarak değişir.
● Flaşı, zamanlayıcıyı ve ACB’yi yalnızca Tek kare modunu
seçerseniz kullanabilirsiniz.
● U. yüksek hiz’i seçtiğinizde ISO hızı Oto olarak ayarlanır.
● Seçilen yüz algılama seçeneğine bağlı olarak bazı seri
çekim seçenekleri kullanılamaz.
Çekiyor ¢Film ilerletme ¢ bir seçeneği belirleyin.
Seçenek Açıklama
Tek kare: Tek bir fotoğraf çeker.
Sürekli:
● [Deklanşör] düğmesini basılı tuttuğunuz sürece
kamera arka arkaya fotoğraf çeker.
● Çekilebilecek maksimum fotoğraf sayısı hafıza
kartınızın kapasitesine bağlıdır.
U. yüksek hiz:
● [Deklanşör] düğmesine basarken kamera
VGA fotoğraflarını çeker (saniyede 6 fotoğraf;
maksimum 30 fotoğraf).
● Kamera çektiğiniz fotoğrafları otomatik olarak
gösterir ve ardından bunları kaydeder.
Çekim seçenekleri
62
Fotoğraflarınızı daha iyi hale getirme
Fotoğraflarınıza stiller ya da renkler uygulayarak veya bazı ayarlar yaparak nasıl daha iyi hale getireceğinizi öğrenin.
Fotoğraf stilleri uygulama
Kendi RGB tonunuzu tanımlama
apAhnv
Fotoğraflarınıza Yumuşak, Canli veya Orman gibi farklı
fotoğraf stilleri uygulayabilirsiniz.
Yumuşak
1
2
Canli
1
2
3
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
4
Seçilen rengin miktarını ayarlayın.
(-: daha az veya +: daha fazla)
Çekiyor ¢Foto Stil Seç ¢Özel RGB'yi seçin.
Bir renk seçin (R: Kırmızı, G: Yeşil, B: Mavi).
Orman
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
Çekiyor ¢Foto Stil Seç ¢ bir seçeneği belirleyin.
● Kendi RGB tonunuzu tanımlamak için Özel RGB'yi seçin.
● Yüz algılama seçeneklerini kullanmak istiyorsanız Normal
öğesini seçin.
● Eskiz seçtiğinizde fotoğraf otomatik olarak
veya daha küçük
boyuta ayarlanır.
● Bu işlevi kullanırsanız, akıllı filtreyi ve görüntü iyileştirme
seçeneklerini ayarlayamazsınız.
Geri
Çekim seçenekleri
63
Taşı
Fotoğraflarınızı daha iyi hale getirme
Akıllı mercek efektlerini uygulama a p A h n v
Benzersiz görüntüler oluşturmak için fotoğraflarınıza farklı
mercek efektleri uygulayın.
1
2
3
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
Çekiyor → Akıllı Filtre seçeneğini belirleyin.
Bir efekt seçin.
Seçenek Açıklama
Normal: Efekt yok.
Minyatür
Minyatür: Gerçek boyutunda bir konumun veya
nesnenin fotoğrafını minyatür ölçekli modele
dönüştürün. Fotoğraftaki bulanık alanlar sahneyi
gerçekte olduğundan daha küçük gösterir.
Parlaklığı Azaltma
Parlaklığı Azaltma: Eski fotoğraf renkleri, yüksek
kontrast ve güçlü vinyet efekti uygulayın.
Balık Gözü 1: Yakın nesnelere balık gözü mercekle
çekilmiş etkisi verecek şekilde görsel efekt uygulayın.
Balık Gözü 1
Balık Gözü 2: Çerçevenin kenarlarını siyahlaştırın ve
öznelere balık gözü mercekle çekilmiş etkisi verecek
şekilde görsel efekt uygulayın.
Balık Gözü 2
● Bir video kaydederken Minyatür seçeneğini belirlerseniz,
minyatür kayıt süresi simgesiyle görüntülenir ve gerçek kayıt
süresinden daha kısadır.
● Bir video kaydederken Minyatür seçeneğini belirlerseniz, ses
kaydedilmez.
● Video kaydederken akıllı filtre efekti uyguladığınızda, video
otomatik olarak
veya daha küçük bir boyuta ayarlanır.
● Bu işlevi kullanırsanız, fotoğraf stilini ve görüntü iyileştirme
seçeneklerini ayarlayamazsınız.
Çekim seçenekleri
64
Fotoğraflarınızı daha iyi hale getirme
Fotoğraflarınızı ayarlama
pAhn
Doyma seçeneği
Fotoğraflarınızın kontrastını, netliğini ve renk doygunluğunu
ayarlayabilirsiniz.
1
2
3
Çekiyor ¢Görüntü ayarla'yı seçin.
4
Seçilen öğeyi ayarlamak için bir değer seçin.
Açıklama
-
Renk doygunluğunu azaltır.
+
Canlılığı artırır.
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
● Herhangi bir efekt uygulamak istemiyorsanız 0'ı seçin.
(baskı için uygun)
● Görüntü Ayarla işlevi belirlendiğinde, Foto Stil Seç işlevi
kullanılamaz.
Bir ayar seçeneği belirleyin.
● Kontrast
● Netlik
● Doyma
Kontrast seçeneği
Açıklama
-
Rengi ve parlaklığı azaltır.
+
Rengi ve parlaklığı artırır.
Netlik seçeneği
-
+
Açıklama
Fotoğraflarınızın kenarlarını yumuşatır
(fotoğrafları bilgisayarınızda
düzenlemek için uygundur).
Fotoğraflarınızın netliğini artırmak için
kenarlarını keskinleştirir. Bu seçenek,
fotoğraflarınızdaki gürültüyü de artırır.
Çekim seçenekleri
65
Oynatma/Düzenleme
Fotoğrafları, videoları veya sesli notları oynatmayı ve fotoğrafları veya videoları düzenlemeyi
öğrenin. Bu bölümde ayrıca, kameranızı bilgisayarınıza, fotoğraf yazıcıya, TV'ye veya HDTV'ye
nasıl bağlayacağınızı da öğreneceksiniz.
Oynatma ………………………………… 67
Oynatma modunda başlatma …………………
Fotoğrafları görüntüleme ………………………
Video oynatma …………………………………
Sesli notları dinleme ……………………………
67
72
73
74
Fotoğraf düzenleme ……………………… 75
Fotoğrafların boyutunu değiştirme …………
Fotoğrafı döndürme ……………………………
Fotoğraf stilleri uygulama ……………………
Kendi RGB tonunuzu tanımlama ……………
Pozlama sorunlarını giderme …………………
Akıllı mercek efektlerini uygulama …………
Baskı siparişi (DPOF) oluşturma ……………
75
75
76
76
77
78
79
Dosyaları TV veya HDTV'de
görüntüleme ……………………………… 80
Dosyaları bilgisayarınıza aktarma
(Windows için) …………………………… 82
Dosyaları Intelli-studio'yu kullanarak
aktarma ………………………………………… 83
Kamerayı kaldırılabilir disk olarak bağlayarak
dosya aktarma ………………………………… 85
Cihazın bağlantısını kesme
(Windows XP için) ……………………………… 86
Dosyaları bilgisayarınıza aktarma
(Mac için) ………………………………… 87
Fotoğrafları bir fotoğraf yazıcıda (PictBridge)
yazdırma ………………………………… 88
Oynatma
Fotoğrafları, videoları veya sesli notları oynatmayı ve dosyaları yönetmeyi öğrenin.
Oynatma modunda başlatma
Simge
Açıklama
Kameranızda kayıtlı fotoğrafları görüntüleyebilir, videoları
oynatabilir ve sesli notları dinleyebilirsiniz.
Sesli not içeren fotoğraflar
1
[P] düğmesine basın.
Baskı siparişi hazırlandı (DPOF)
● Son çektiğiniz fotoğraf veya yaptığınız kayıt gösterilir.
● Kamera kapalıysa açılacaktır.
Korumalı dosya
2
Video dosyası
Fotoğrafta kayıtlı bir yüz var; Yalnızca hafıza kartı
kullandığınızda yararlanabilirsiniz
Dosyalar içinde ilerlemek için [F] veya [t] düğmesine
basın.
Klasör adı – Dosya adı
Çekim konumu görüntüsü
● Dosyalara hızla göz atmak için [F] veya [t] düğmesini basılı
London
● Dahili hafızada saklanan dosyaları görmek isterseniz hafıza
kartınızı çıkarın.
● Kamera çok büyük olan veya başka üreticilerin makineleriyle
çekilen dosyaları düzgün olarak oynatmayacaktır.
ISO
ISO hızı
AV
Açıklık
TV
Deklanşör hızı
FLASH
Flaş seçeneği
tutun.
Dağılım Eğrisi
Oynatma modunda ekran görünümü
SIZE
Fotoğraf çözünürlüğü
DATE
Çekim Tarihi ve saati
London
suwon-si
Oynatma/Düzenleme
67
Oynatma
Favori yüzlerinizi sıralama
Favori yüzlerinizi iptal etme
Favori yüzlerinizin sırasını değiştirebilir veya silebilirsiniz.
Bu özellikten yalnızca bir bellek kartı kullandığınızda
yararlanabilirsiniz.
1 Oynatma modunda [m] düğmesine basın.
2 Dosya Seçenekleri → Yüz Listesi Düzenlemesi →
Sıralamayı Düzenle seçeneğini belirleyin.
3 Listeden bir yüz seçin ve [o] düğmesine basın.
1 Oynatma modunda [m] düğmesine basın.
2 Dosya Seçenekleri → Yüz Listesi Düzenlemesi →
Yıldızımı Sil seçeneğini belirleyin.
3 Bir yüz seçin ve [o] düğmesine basın.
4 [f] düğmesine basın.
5 Evet’i seçin.
Yüz Listesi Düzenlemesi
1
4
2
5
3
6
4
8
Geri
Ayarla
4 Yüzün sırasını değiştirmek için [D] veya [M]
düğmesine basın ve sonra [f] düğmesine basın.
Oynatma/Düzenleme
68
Oynatma
Dosyaları Akıllı Albüm'de kategoriye göre görüntüleme
4
Dosyalar görüntülemek için [F] veya [t] düğmesine
basın.
● Tarih, dosya türü, gün veya renk seçmek için [F] veya
[t] düğmesini basılı tutun.
5
Normal görünüme geri dönmek için [o] düğmesine basın.
Dosyaları tarih, dosya türü, hafta, renk, yüz veya konum gibi
kategorilere göre görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.
1
2
3
Oynatma modunda [MENU] düğmesine basın.
[m] düğmesine basın.
Dosyaları küçük resimler olarak görüntüleme
Bir kategori seçin.
Dosyaların küçük resimleri arasında gezinin.
Tip
Tarih
Renk
Hafta
Yüz
Konum
Oynatma modunda 9 veya 20 küçük resim
görüntülemek için [Yakınlaştır] düğmesini
sola döndürün (önceki moda geri dönmek için
[Yakınlaştır] düğmesini sağa döndürün).
Geri
Ayarla
Seçenek Açıklama
Tip
Dosyaları tipine göre görüntülemenizi sağlar.
Tarih
Dosyaları kaydedildikleri tarihe göre görüntülemenizi sağlar.
Renk
Dosyaları resimdeki baskın renge göre görüntülemenizi sağlar.
Hafta
Dosyaları haftanın hangi günü kaydedildiklerine göre
görüntülemenizi sağlar.
Yüz
Dosyaları bilinen yüzlere ve favori yüzlere göre görüntüleyin.
(En çok 20 kişi)
Konum
Dosyaları kaydedilen konum bilgilerine göre görüntülemenizi
sağlar
Filtrele
Yapılacak işlem
Şunu yapın
Dosyalar
[D], [M], [F] veya [t] düğmesine
arasında gezinme basın.
Dosyaları silme
Kameranın kategoriyi değiştirmesi ve dosyaları yeniden
organize etmesi biraz zaman alabilir.
Oynatma/Düzenleme
69
[f] düğmesine basın ve Evet'i seçin.
Oynatma
Dosyaları silme
Dosyaları koruma
Dosyalarınızı yanlışlıkla silinmeye karşı koruyabilirsiniz.
1
2
3
Oynatma modunda [m] düğmesine basın.
Tek tek dosyaları veya tüm dosyaları bir kerede silebilirsiniz.
Korumalı dosyaları silemezsiniz.
Dosya Seçenekleri ¢Koruma ¢Seç'i belirleyin.
Tek bir dosyayı silmek için,
● Tüm dosyaları korumak için Tümü ¢Kilitle'yi seçin.
1
Oynatma modunda bir dosya seçin ve [f] düğmesine
basın.
2
Dosyayı silmek için Evet'i seçin.
Korumak istediğiniz dosyayı seçin ve [o] düğmesine
basın.
● Seçiminizi iptal etmek için [o] düğmesine basın.
Birden çok dosya silmek için,
1
2
3
Seç
4
Ayarla
[f] düğmesine basın.
Oynatma modunda [f] düğmesine basın.
Çoklu Sil'i seçin.
Silmek istediğiniz dosyaları seçin ve [o] düğmesine
basın.
● Seçiminizi iptal etmek için [o] düğmesine tekrar basın.
4
5
[f] düğmesine basın.
Evet'i seçin.
Tüm dosyaları silmek için,
1
2
Oynatma/Düzenleme
Oynatma modunda [m] düğmesine basın.
Dosya Seçenekleri ¢ Sil ¢ Tümü ¢ Evet'i seçin.
70
Oynatma
Geri dönüşüm kutusunu kullanma
Dosyaları hafıza kartına kopyalama
Geri dönüşüm kutusunu etkinleştirirseniz, sildiğiniz dosyalar
tamamen silinmeyip geri dönüşüm kutusuna gönderilir.
Bu özellik yalnızca tek dosya veya seçilen dosyalar
silindiğinde geçerlidir; tüm dosyaları silmeyi seçerseniz,
silinen dosyalar geri dönüşüm kutusuna gönderilmez.
Geri dönüşüm kutusunu etkinleştirmek için,
1
2
Dosyaları dahili hafızadan bir hafıza kartına
kopyalayabilirsiniz.
1
2
3
Oynatma modunda [m] düğmesine basın.
Dosya Seçenekleri ¢Karta kopyala'yı seçin.
Dosyayı kopyalamak için Evet'i seçin.
Oynatma modunda [m] düğmesine basın.
Dosya Seçenekleri ¢ Geridnşmkts ¢ Açık'ı seçin.
Dosyaları geri dönüşüm kutusundan geri yüklemek için,
1
2
Oynatma modunda [m] düğmesine basın.
Dosya Seçenekleri ¢ Geridnşmkts ¢ Al'ı seçin.
● Bu işlev videolar ve sesli notlar için kullanılmaz.
● Geri dönüşüm kutusu işlevi kullanıldığında dosyaların silinmesi
daha uzun sürebilir.
● Dahili hafızayı formatlarsanız, geri dönüşüm kutusundaki tüm
dosyalar silinir.
● Geri dönüşüm kutusu en çok 10 MB dosya alır. 10 MB
sınırı geçildiğinde, kamera sizden geri dönüşüm kutusunu
boşaltmanızı ister. Geri dönüşüm kutusunu boşaltmak için Evet'i
veya yalnızca geçerli dosyayı silmek için Hayır'ı seçin.
Oynatma/Düzenleme
71
Oynatma
Fotoğrafları görüntüleme
Slayt gösterisi başlatma
Bir slayt gösterisinde fotoğrafın bir bölümünü yakınlaştırabilir
veya fotoğrafları görüntüleyebilirsiniz.
Fotoğrafı büyütme
Oynatma modunda bir fotoğrafı büyütmek
için [Yakınlaştır] düğmesini sağa döndürün
(fotoğrafı küçültmek için [Yakınlaştır] düğmesini
sola döndürün).
Slayt gösterinize efekt ve ses uygulayabilirsiniz.
1
2
3
Büyütülen alan ve yakınlaştırma oranı ekranın üst bölümünde
gösterilir. Maksimum yakınlaştırma oranı çözünürlüğe bağlı
olarak değişebilir.
Kırp
Yapılacak işlem
Büyütülen alanı
taşıma
Büyütülen fotoğrafı
kırpma
Şunu yapın
[D], [M], [F] veya [t] düğmesine
basın.
[o] düğmesine basın (yeni dosya
olarak kaydedilir).
Oynatma/Düzenleme
Oynatma modunda [m] düğmesine basın.
Çoklu Slayt Gösterisi'ni seçin.
Bir slayt gösterisi efekti seçeneği ayarlayın.
● Slayt gösterisini efekt kullanılmadan başlatmak için
5. adıma geçin.
Seçenek Açıklama
Slayt gösterisi olarak görüntülemek istediğiniz
fotoğrafları ayarlayın.
● Tümü: Slayt gösterisindeki tüm fotoğrafları
görüntüleyebilirsiniz.
Resimler
● Tarih: Slayt gösterisinde belirli bir tarihte
çekilmiş fotoğrafları görüntüleyebilirsiniz.
● Seç: Slayt gösterisinde seçilen fotoğrafları
görüntüleyebilirsiniz.
● Fotoğraflar arasındaki süreyi ayarlar.
● Efekt seçeneği olarak Kapalı seçildiğinde
Aralık
kullanılabilir.
● Kapalı dışındaki efekt seçenekleri ile
kullanıldığında aralık 1 sn. olarak ayarlanır.
Müzik
Arka planda duyulacak sesi ayarlar.
Efekt
● Bir geçiş efekti seçmenizi sağlar.
● Efekt kullanmamak için Kapalı'yı seçin.
72
Oynatma
4
5
2
Slayt gösterisi efektini ayarlayın.
Başlat ¢Oynat'ı seçin.
● Slayt gösterisini tekrar tekrar oynatmak için Tekrar oynat'ı
seçin.
● Slayt gösterisini duraklatmak veya sürdürmek için [o]
düğmesine basın.
Oynatmayı kontrol etmek için aşağıdaki düğmeleri
kullanın.
Basılacak düğme
Slayt gösterisini durdurmak ve Oynatma moduna geçmek için
[o] ve arkasından [F] ya da [t] düğmesine basın.
Yapılacak işlem
[F]
Geri taramanızı sağlar.
[o]
Oynatmayı duraklatmanızı veya
devam ettirmenizi sağlar.
[t]
İleri taramanızı sağlar.
[Yakınlaştır] sola
veya sağa
Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.
Oynatma sırasında videoyu kırpma
Video oynatma
Bir videoyu oynatabilir, videodan görüntü yakalayabilir veya
videoyu kırpabilirsiniz.
1
Oynatma modunda bir video seçin ve [o] düğmesine
basın.
1
Yeni videonun başlamasını istediğiniz noktada
[o] tuşuna basın ve [Yakınlaştır] düğmesini sağa
döndürün.
2
Oynatmaya devam edilmesi için [o] düğmesine
basın.
3
Yeni videonun bitmesini istediğiniz noktada [o]
tuşuna basın ve [Yakınlaştır] düğmesini sağa
döndürün.
4
Evet'i seçin.
● Orijinal video en az 10 saniye uzunluğunda olmalıdır.
● Düzenlenen video yeni bir dosya olarak kaydedilir.
Duraklat
Oynatma/Düzenleme
73
Oynatma
Fotoğrafa eklenen bir sesli notu dinleme
Oynatma sırasında görüntü yakalama
5
Sabit bir görüntüyü kaydetmek istediğiniz noktada [o]
düğmesine basın.
6
[M] düğmesine basın.
Oynatma modunda sesli not içeren bir fotoğrafı seçin ve
[o] düğmesine basın.
● Kaydı duraklatmak veya sürdürmek için [o] düğmesine
basın.
Yakalanan görüntünün dosya boyutu orijinal video boyutuyla aynı
olur ve yeni bir dosya olarak kaydedilir.
Sesli notları dinleme
Sesli notu dinleme
1
Oynatma modunda bir sesli not seçin ve [o]
düğmesine basın.
2
Oynatmayı kontrol etmek için aşağıdaki düğmeleri
kullanın.
Basılacak düğme
Yapılacak işlem
[F]
Geri taramanızı sağlar.
[o]
Oynatmayı duraklatmanızı veya
devam ettirmenizi sağlar.
[t]
İleri taramanızı sağlar.
[M]
Oynatmayı durdurmanızı sağlar.
[Yakınlaştır] sola
veya sağa
Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.
Oynatma/Düzenleme
74
Fotoğraf düzenleme
Bir fotoğraf üzerinde, boyutunu değiştirme, fotoğrafı döndürme, kırmızı gözleri yok etme ve parlaklığını, kontrastını veya renk
doygunluğunu ayarlama gibi düzenleme işlemleri yapabilirsiniz.
Düzenlenen fotoğraflar yeni dosyalar olarak kaydedilir.
Fotoğrafların boyutunu değiştirme
Fotoğrafı döndürme
1
Oynatma modunda bir fotoğraf seçin ve [m]
düğmesine basın.
1
Düzenle ¢ Yn. boy. ¢ bir seçenek belirleyin.
2
2
Oynatma modunda bir fotoğraf seçin ve [m]
düğmesine basın.
Düzenle ¢ Döndür ¢ bir seçenek belirleyin.
Sağ 90°
Geri
Taşı
Geri
● Fotoğrafı başlangıç resmi olarak kaydetmek için
simgesini
seçin. (sf. 91)
● Kullanılabilir seçenekler, seçilen fotoğrafın boyutuna bağlı olarak
değişir.
Oynatma/Düzenleme
Taşı
Orijinal fotoğraf boyutuna bağlı olarak döndürülen fotoğraf daha
düşük bir çözünürlükte ayarlanabilir.
75
Fotoğraf düzenleme
Fotoğraf stilleri uygulama
Kendi RGB tonunuzu tanımlama
Fotoğrafa Yumuşak, Canli veya Orman gibi farklı fotoğraf
stilleri uygulayabilirsiniz.
1
Oynatma modunda bir fotoğraf seçin ve [m]
düğmesine basın.
2
3
Düzenle ¢ Foto StilSeç ¢ Özel RGB'yi seçin.
Yumuşak
Canli
Bir renk seçin (R: Kırmızı, G: Yeşil, B: Mavi).
Orman
1
Oynatma modunda bir fotoğraf seçin ve [m]
düğmesine basın.
2
Düzenle ¢Foto StilSeç ¢bir seçenek belirleyin.
● Kendi RGB tonunuzu tanımlamak için Özel RGB'yi seçin.
Geri
4
Seçilen rengin miktarını ayarlayın.
(-: daha az veya +: daha fazla)
Eskiz
Geri
Taşı
Oynatma/Düzenleme
Taşı
76
Fotoğraf düzenleme
Pozlama sorunlarını giderme
Parlaklık/kontrast/doyma ayarı
ACB (Otomatik Kontrast Dengesi), parlaklık, kontrast veya
canlılık düzeylerini ayarlayın; gözlerdeki kırmızıyı yok edin,
yüzdeki sorunları gizleyin veya fotoğrafa gürültü ekleyin.
2
3
ACB'yi (Otomatik Kontrast Dengesi) ayarlama
1
Oynatma modunda bir fotoğraf seçin ve [m]
düğmesine basın.
2
Düzenle ¢ Görüntü ayarla ¢ ACB'yi seçin.
1
4
Oynatma modunda bir fotoğraf seçin ve [m]
düğmesine basın.
Düzenle ¢ Görüntü ayarla'yı seçin.
Bir ayar seçeneği belirleyin.
●
●
●
: Parlaklik
: Kontrast
: Doyma
Seçilen öğeyi ayarlamak için bir değer seçin.
(-: daha az veya +: daha fazla)
Gözlerdeki kırmızıyı giderme
Fotoğrafa gürültü ekleme
1
Oynatma modunda bir fotoğraf seçin ve [m]
düğmesine basın.
2
Düzenle ¢ Görüntü ayarla ¢ Kır.göz düzel.'i seçin.
1
Oynatma modunda bir fotoğraf seçin ve [m]
düğmesine basın.
2
Düzenle ¢ Görüntü ayarla ¢ Gürültü ekle'yi seçin.
Yüzlerdeki sorunları gizleme
1
Oynatma modunda bir fotoğraf seçin ve [m]
düğmesine basın.
2
3
Düzenle ¢ Görüntü ayarla ¢ Yüz rötuşu'nu seçin.
Bir düzey seçin.
● Sayı arttıkça yüz daha net çıkar.
Oynatma/Düzenleme
77
Fotoğraf düzenleme
1
Akıllı mercek efektlerini uygulama
Benzersiz görüntüler oluşturmak için fotoğraflarınıza farklı
mercek efektleri uygulayın.
Minyatür
2
3
Oynatma modunda bir fotoğraf seçin ve [m]
düğmesine basın.
Çekiyor → Akıllı Filtre seçeneğini belirleyin.
Bir efekt seçin.
Minyatür
Parlaklığı Azaltma
Geri
Balık Gözü 1
Balık Gözü 2
Oynatma/Düzenleme
78
Taşı
Fotoğraf düzenleme
Baskı siparişi (DPOF) oluşturma
Yazdırılacak fotoğrafları seçin ve kopya sayısı veya kağıt
boyutu gibi seçenekleri ayarlayın.
● Hafıza kartını alarak DPOF'yi (Digital Print Order Format)
destekleyen bir baskı merkezine götürebilir veya fotoğrafları
evde DPOF uyumlu bir yazıcıda doğrudan yazdırabilirsiniz.
● Geniş fotoğraflar sol ve sağ kenarları kesilerek yazdırılabilir; bu
nedenle fotoğraflarınızın boyutlarına dikkat edin.
● Dahili hafızada saklanan fotoğraflar için DPOF’u
ayarlayamazsınız.
1
2
3
4
5
6
Oynatma modunda [m] düğmesine basın.
Dosya Seçenekleri ¢ DPOF ¢ Standart ¢ bir
seçenek belirleyin.
Seçenek
Açıklama
Seç
Seçilen fotoğraflar yazdırılır.
Tümü
Tüm fotoğraflar yazdırılır.
İptal
Ayarlarınızı sıfırlamanızı sağlar.
[m] düğmesine basın.
Dosya Seçenekleri ¢ DPOF ¢ Boyut ¢ bir seçenek
belirleyin.
Seçenek
Açıklama
Seç
Seçilen bir fotoğrafın baskı boyutunu belirtir.
Tümü
Tüm fotoğrafların baskı boyutunu belirtir.
İptal
Ayarlarınızı sıfırlamanızı sağlar.
Seç seçeneğini belirlerseniz, bir fotoğrafa gidin ve
baskı boyutunu seçmek için [Yakınlaştır] düğmesini
sola veya sağa döndürün. Bu işlemi istediğiniz
fotoğraflar için tekrarlayın ve [f] düğmesine basın.
● Tümü'nü seçerseniz baskı boyutunu seçmek için [D]
veya [M] ve [o] düğmesine basın.
Fotoğrafları küçük resim olarak yazdırma
Seç seçeneğini belirlerseniz, bir fotoğrafa gidin ve
kopya sayısını seçmek için [Yakınlaştır] düğmesini
sola veya sağa döndürün. Bu işlemi istediğiniz
fotoğraflar için tekrarlayın ve [f] düğmesine basın.
1
2
Oynatma modunda [m] düğmesine basın.
Dosya Seçenekleri ¢ DPOF ¢ İndeks ¢ Evet'i seçin.
Baskı boyutunu belirlerseniz yalnızca DPOF 1.1 uyumlu yazıcılarda
fotoğraf yazdırabilirsiniz.
● Tümü'nü seçerseniz kopya sayısını seçmek için [D]
veya [M] ve [o] düğmesine basın.
Oynatma/Düzenleme
79
Dosyaları TV veya HDTV'de görüntüleme
A/V kablosunu kullanarak kameranızı bir TV'ye bağlayabilir ve fotoğrafları veya videoları TV'de izleyebilirsiniz.
1
Ülkenize veya bölgenize uygun bir video sinyal çıkışı
seçin. (sf. 93)
2
3
Kameranızı ve TV'yi kapatın.
● Bazı TV'lerde dijital gürültü oluşabilir veya resmin bir bölümü
görüntülenmeyebilir.
● TV ayarlarınıza bağlı olarak resimler TV ekranında ortalanmış
olarak görüntülenmeyebilir.
● Kamera bir TV'ye bağlıyken fotoğraf çekebilir veya video
kaydedebilirsiniz.
A/V kablosunu kullanarak kameranızı TV'nize bağlayın.
Video
Ses
HDTV'de dosyaları görüntüleme
İsteğe bağlı HDMI kablosunu kullanarak yüksek kalitede,
sıkıştırılmamış fotoğrafları veya videoları bir HDTV'de
izleyebilirsiniz. HDMI (Yüksek Tanımlı Multimedya Arabirimi)
HDTV'lerin çoğu tarafından desteklenir.
4
TV'nizi açın ve TV'nin uzaktan kumandasını kullanarak
video çıkış modunu seçin.
5
6
Kameranızı açın ve [P] düğmesine basın.
Kameranızın düğmelerini kullanarak fotoğrafları ve
videoları izleyin.
1
Çekim veya Oynatma modunda [m] düğmesine
basın.
2
3
4
Ayarlar ¢ HDMI boyutu'nu seçin.
Oynatma/Düzenleme
Bir HDMI çözünürlüğü seçin.
Kameranızı ve HDTV'yi kapatın.
80
Dosyaları TV veya HDTV'de görüntüleme
5
İsteğe bağlı HDMI kablosunu kullanarak kameranızı
HDTV'ye bağlayın.
HDMI kablosu
6
7
Kameranızı açın.
● HDTV otomatik olarak açılır ve kameranın ekranı
görüntülenir.
Kameranızın düğmelerini veya kameranızın ya da
HDTV'nin uzaktan kumandasını kullanarak dosyaları
görüntüleyebilirsiniz.
Oynatma/Düzenleme
81
Dosyaları bilgisayarınıza aktarma (Windows için)
Dahili Intelli-studio programını kullanarak dosyaları bilgisayarınıza aktarın. İsterseniz dosyaları düzenleyebilir veya favori web
sitelerinize yükleyebilirsiniz.
Intelli-studio için gereksinimler
Öğe
Gereksinimler
CPU
Pentium 4, 3,2 GHz veya daha hızlı / AMD Athlon™
FX, 2,6 GHz veya üstü
RAM
Minimum 512 MB RAM (1 GB veya üstü önerilir)
İS
Windows XP SP2/Vista/7
Sabit disk
kapasitesi
250 MB veya üstü (1 GB veya üstü önerilir)
Diğerleri
● CD-ROM sürücü
● nVIDIA Geforce 7600GT veya üstü/ATI X1600
serisi veya üstü
● 1024 x 768 piksel, 16-bit renkli ekranla uyumlu
monitör (1280 x 1024 piksel, 32-bit renkli ekran
önerilir)
● USB bağlantı noktası, Microsoft DirectX 9.0c
veya sonraki sürümü
Oynatma/Düzenleme
● Bilgisayar gerekli özelliklere sahip olsa da Intelli-studio bazı
bilgisayarlarda doğru çalışmayabilir.
● Bilgisayarınız gerekli özelliklere sahip değilse, videolar doğru
oynatılmayabilir veya videoların düzenlenmesi uzun sürebilir.
● Programı kullanmadan önce DirectX 9.0c veya üstü bir sürümü
yükleyin.
● Kamerayı çıkarılabilir disk olarak bağlayabilmek için Windows
XP/ Vista/7 ya da Mac OS 10.4 veya daha yeni sürümleri
kullanmalısınız.
Kendi oluşturduğunuz bir bilgisayarı veya desteklenmeyen bir
bilgisayar ve işletim sistemi kullanmanız garantinizi geçersiz
kılabilir.
82
Dosyaları bilgisayarınıza aktarma (Windows için)
Dosyaları Intelli-studio'yu kullanarak aktarma
5
Kamerayı USB kablosuyla bilgisayara bağladığınızda Intellistudio otomatik olarak başlatılır.
Kamerayı açın.
● Bilgisayar kamerayı otomatik olarak tanır.
USB seçeneğini Mod Seç, olarak ayarlarsanız, açılan pencerede
Bilgisyr seçeneğini belirleyin.
Kamera USB kablosuyla bilgisayara bağlandığında pili şarj olur.
6
1
Çekim veya Oynatma modunda [m] düğmesine
basın.
2
3
4
Ayarlar → PC Yazılımı ¢ Açık'nu seçin.
Yeni dosyaları kaydetmek için bilgisayarınızda bir
klasör seçin.
● Kameranızda yeni dosya yoksa, yeni dosyaları
kaydetmenizi sağlayan açılır pencere görüntülenmez.
7
Kamerayı kapatın.
Evet'i seçin.
● Yeni dosyalar bilgisayara aktarılır.
Windows Vista’da, Otomatik Oynat penceresinde
Run iStudio.exe’ı seçin.
USB kablosunu kullanarak kamerayı bilgisayarınıza
bağlayın.
Kablonun ışıklı göstergesi (▲) olan ucunu kameraya takmanız
gerekir. Kablo ters takılırsa, dosyalarınız zarar görebilir. Üretici
firma hiçbir veri kaybından sorumlu tutulamaz.
Oynatma/Düzenleme
83
Dosyaları bilgisayarınıza aktarma (Windows için)
Intelli-studio’yu kullanma
Intelli-studio, dosyaları oynatma ve düzenleme amaçlı dahili bir programdır. Dosyaları Flickr veya YouTube gibi web sitelerine de
yükleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için programda Menu → Help’ı seçin.
●● Intelli-studio'yu bilgisayarınıza yüklerseniz program daha hızlı açılır. Programı yüklemek için Menu → Install Intelli-studio on PC’yi (Intelli-studio’yu
PC’ye yükle) seçin.
●● Dosyaları doğrudan kamerada düzenleyemezsiniz. Düzenlemeden önce dosyaları bilgisayarınızda bir klasöre aktarın.
●● Bilgisayarınızdaki dosyaları kameranıza kopyalayamazsınız.
●● Intelli-studio şu formatları destekler:
- Video: MP4 (Video: H.264, Ses: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI(MJPEG)
- Fotoğraf: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
2
3
4
5
1
15
6
14
7
13
8
9
10
12
11
Oynatma/Düzenleme
84
Dosyaları bilgisayarınıza aktarma (Windows için)
Simge
Kamerayı kaldırılabilir disk olarak bağlayarak
dosya aktarma
Açıklama
1
Menüleri açma.
2
Seçilen klasördeki dosyaları görüntüleme.
3
Fotoğraf düzenleme moduna geçin.
4
Video düzenleme moduna geçin.
5
Paylaşım modunu değiştirme. (Dosyaları e-postayla
gönderebilir veya Flickr veya YouTube gibi web
sitelerine yükleyebilirsiniz.)
6
Listedeki küçük resimleri büyütme veya küçültme.
7
Dosya türünü seçin.
8
Seçilen klasördeki dosyaları bilgisayarınızda
görüntüleme.
9
Bağlı kameradaki dosyaları görüntüleyin veya gizleyin.
Kamerayı bilgisayarınıza kaldırılabilir disk olarak
bağlayabilirsiniz.
10
Seçilen klasördeki dosyaları kamerada görüntüleme.
11
Dosyaları küçük resim olarak, Akıllı Albüm’de veya
harita üzerinde görüntüleyin.
12
Bağlı aygıttaki klasörlere göz atma.
13
Bilgisayarınızdaki klasörlere göz atma.
14
Bir önceki veya sonraki klasöre gidin.
15
Dosyaları yazdırın, harita üzerinde görüntüleyin, My
Folder içinde depolayın veya yüzler kaydedin.
1
Çekim veya Oynatma modunda [m] düğmesine
basın.
2
3
4
Ayarlar → PC Yazılımı → Kapalı'nu seçin.
Oynatma/Düzenleme
Kamerayı kapatın.
USB kablosunu kullanarak kamerayı bilgisayarınıza
bağlayın.
Kablonun ışıklı göstergesi (▲) olan ucunu kameraya takmanız
gerekir. Kablo ters takılırsa, dosyalarınız zarar görebilir. Üretici
firma hiçbir veri kaybından sorumlu tutulamaz.
85
Dosyaları bilgisayarınıza aktarma (Windows için)
5
Cihazın bağlantısını kesme (Windows XP için)
Kamerayı açın.
● Bilgisayar kamerayı otomatik olarak tanır.
USB seçeneğini Mod Seç, olarak ayarlarsanız, açılan pencerede
Bilgisyr seçeneğini belirleyin.
6
Bilgisayarınızda Bilgisayarım ¢ Çıkarılabilir Disk ¢
DCIM ¢ 100PHOTO'yu seçin.
7
İstediğiniz dosyaları seçin ve bunları bilgisayarınıza
sürükleyin veya kaydedin.
Windows Vista/7 için USB kablosunu çıkarma yönetimiyle
aynıdır.
1
Kameranızdaki durum lambası yanıp sönüyorsa,
durana kadar bekleyin.
2
OC ekranınızın sağ alt köşesindeki araç çubuğunda
simgesini tıklatın.
3
4
Açılır mesajı tıklatın.
USB kablosunu çıkarın.
Intelli-studio çalışırken kamera güvenli bir şekilde çıkarılamayabilir.
Kamerayı çıkarmadan önce programı sonlandırın.
Oynatma/Düzenleme
86
Dosyaları bilgisayarınıza aktarma (Mac için)
Kameranızı Macintosh bilgisayara bağladığınızda, bilgisayar cihazı otomatik olarak tanır. Herhangi bir program yüklemeden
dosyaları kameradan bilgisayara doğrudan aktarabilirsiniz.
Mac OS 10.4 veya sonraki sürümü desteklenir.
1
2
USB kablosu kullanarak kameranızı Macintosh
bilgisayara bağlayın.
Kamerayı açın.
● Bilgisayar kamerayı otomatik olarak algılar ve ekranda
çıkarılabilir bir disk simgesi görüntüler.
Kablonun ışıklı göstergesi (▲) olan ucunu kameraya takmanız
gerekir. Kablo ters takılırsa, dosyalarınız zarar görebilir. Üretici
firma hiçbir veri kaybından sorumlu tutulamaz.
USB seçeneğini Mod Seç, olarak ayarlarsanız, açılan pencerede
Bilgisyr seçeneğini belirleyin.
3
4
Oynatma/Düzenleme
Çıkarılabilir disk simgesini çift tıklatın.
Fotoğrafları ve videoları bilgisayarınıza aktarın.
87
Fotoğrafları bir fotoğraf yazıcıda (PictBridge) yazdırma
Kameranızı doğrudan yazıcıya bağlayarak fotoğrafları PictBridge uyumlu bir yazıcıda yazdırabilirsiniz.
1
2
3
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
Yazdırma ayarlarını yapılandırma
Ayarlar ¢ USB ¢Yazıcı'nu.
Yazıcı açıkken, kameranızı USB kablosunu kullanarak
yazıcıya bağlayın.
Resimler
: Oto
Boyut
: Oto
Yerleşim
: Oto
Tip
: Oto
Kalite
: Oto
Çıkış
Yazdır
Seçenek Açıklama
4
5
Resimler: Geçerli fotoğrafın mı yoksa tüm fotoğrafların
mı yazdırılacağını seçin.
Kameranızı açın.
● Yazıcı kamerayı otomatik olarak algılar.
Boyut: Baskı boyutunu belirtmenizi sağlar.
Bir fotoğraf seçmek için [F] veya [t] düğmesine
basın.
Yerleşim: Küçük resim baskıları oluşturmanızı sağlar.
Tip: Kağıt türünü seçmenizi sağlar.
● Yazdırma seçeneklerini ayarlamak için [m] düğmesine
basın. Bkz. “Yazdırma ayarlarını yapılandırma”.
6
Kalite: Baskı kalitesini ayarlar.
Tarih: Tarihi yazdırmak için ayarlayın.
Yazdırmak için [o] düğmesine basın.
Dosya adi: Dosyanın adının yazdırılmasını sağlar.
● Yazdırma işlemi başlar. Yazdırma işlemini iptal etmek için
[F] düğmesine basın.
Sifirla: Yazdırma seçeneklerini sıfırlamanızı sağlar.
Bazı seçenekler tüm yazıcılarda desteklenmeyebilir.
Oynatma/Düzenleme
88
Ekler
Ayarlar, hata mesajları, teknik özellikler ve bakımla ilgili
ipuçlarına bakın.
Kamera ayarları menüsü ……………………………… 90
Ayarlar menüsüne erişme ……………………………………
Ses ………………………………………………………………
Görüntü …………………………………………………………
Ayarlar ……………………………………………………………
90
91
91
92
Hata mesajları ………………………………………… 95
Kameranın bakımı …………………………………… 96
Kameranızı temizleme ………………………………………… 96
Hafıza kartları hakkında ……………………………………… 97
Pil hakkında bilgi ……………………………………………… 98
Servis merkezine başvurmadan önce ……………… 101
Kameranın teknik özellikleri
………………………… 104
Dizin …………………………………………………… 109
Kamera ayarları menüsü
Kamera ayarlarınızı yapılandıracağınız için çeşitli seçenekleri öğrenin.
3
Ayarlar menüsüne erişme
1
Çekim veya Oynatma modunda [m] düğmesine
basın.
2
Menü seçin.
Çekiyor
Film
Coğ. Etiketleme
Ses
Ses Seviyesi
Bş.sesi
Dkl.sesi
Bip sesi
Af sesi
Ses Seviyesi
Bş.sesi
Dkl.sesi
Bip sesi
Af sesi
Geri
4
Görüntü
Çıkış
Menü
Bir seçenek belirleyin ve ayarlarınızı kaydedin.
Değişt.
Açıklama
Ses: Çeşitli kamera seslerini ve ses düzeyini
ayarlamanızı sağlar. (sf. 91)
Görüntü: Dil ve parlaklık gibi ekran ayarlarını
özelleştirmenizi sağlar. (sf. 91)
Ayarlar: Hafıza formatı, varsayılan dosya adı
ve USB modu gibi kamera sistemi ayarlarını
değiştirmenizi sağlar. (sf. 92-94)
Ekler
90
Kapalı
Düşük
Orta
Yüksek
Ayarla
Bir önceki ekrana dönmek için [m] düğmesine
basın.
Kamera ayarları menüsü
Ses
Öğe
Ses Seviyesi
Bş.sesi
Dkl.sesi
Bip sesi
Af sesi
* Varsayılan
* Varsayılan
Öğe
Açıklama
Herhangi bir sesin seviyesini ayarlar.
(Kapalı, Düşük, Orta*, Yüksek)
Kamerayı açtığınızda duyulacak sesi
ayarlamanızı sağlar. (Kapalı*, 1, 2, 3)
Deklanşör düğmesine bastığınızda duyulacak
sesi ayarlamanızı sağlar. (Kapalı, 1*, 2, 3)
Düğmelere bastığınızda veya mod
değiştirdiğinizde duyulacak sesi ayarlamanızı
sağlar. (Kapalı, 1*, 2, 3)
Deklanşör düğmesine yarım bastığınızda
duyulacak sesi ayarlamanızı sağlar.
(Kapalı, Açık*)
Görüntü
Baş.resmi
Gör.
parlakliği
* Varsayılan
Öğe
Açıklama
Language
Görüntülenen metin için bir dil ayarlamanızı sağlar.
İşlev
Açıklaması
Kılavuz
Çizgisi
Bir seçenek veya menü hakkında kısa açıklama
görüntülenmesini sağlar. (Kapalı, Açık*)
Bir sahne oluşturmanıza yardımcı olacak kılavuz
çizgisi türünü seçin. (2 X 2*, 3 X 3, X, +)
Gözat
Güç
Tasarrufu
Ekler
91
Açıklama
Kamera açıldığında görüntülenecek bir başlangıç
resmi ayarlar.
● Kapalı*: Başlangıç resmi gösterilmez.
● Logo: Dahili hafızada saklanan varsayılan bir
resmi görüntülemenizi sağlar.
● Kul gör: İstediğiniz resmi görüntüler. (sf. 75)
● Dahili belleğe yalnızca bir başlangıç resmi
kaydedilir.
● Yeni bir fotoğrafı başlangıç görüntüsü olarak
seçerseniz veya kameranızı sıfırlarsanız,
geçerli görüntü silinir.
● Geniş bir görüntü veya 3:2 oranındaki
görüntüler başlangıç görüntüsü olarak
ayarlanamaz.
Ekranın parlaklığını ayarlamanızı sağlar.
(Oto*, Koyu, Normal, Parlak)
Oto seçilmiş olsa bile Oynatma modunda
Normal sabit olarak seçilidir.
Çekim moduna dönmeden önce kaydedilen
bir görüntünün görüntüleneceği süreyi ayarlar.
(Kapalı, 0,5 sn*, 1 sn, 3 sn)
30 saniye süreyle herhangi bir işlem yapmazsanız,
kamera otomatik olarak Güç tasarrufu moduna
geçer (güç tasarrufu modunu kaldırmak için
herhangi bir tuşa basın). (Kapalı*, Açık)
Kamera ayarları menüsü
Ayarlar
Öğe
* Varsayılan
* Varsayılan
Öğe
Açıklama
Yerleşik hafızayı ve hafıza kartını formatlar
(korunanlar da dahil tüm dosyalar silinir).
(Evet, Hayır)
Format
Dosyaların nasıl adlandırılacağını belirlemenizi
sağlar.
● Sıfırla: Yeni bir hafıza kartı takıldığında, hafıza
kartı formatlandığında veya tüm dosyalar
silindiğinde dosya numarası 0001'den
başlayacak şekilde ayarlanır.
● Seri*: Yeni bir hafıza kartı takıldığında, hafıza
kartı formatlandığında veya tüm dosyalar
silindiğinde dosya numarası önceki dosya
numarasını takip edecek şekilde ayarlanır.
Farklı üreticilerin kameralarında veya
hafıza kartı okuyucularında kullanılmış ya
da bilgisayarda formatlanmış bir hafıza
kartı kullanırsanız, kameranız kartı doğru
olarak okumayabilir. Kullanmadan önce kartı
formatlayın.
Sıfırla
Menüleri ve çekim seçeneklerini sıfırlar (tarih ve
saat, dil ve video çıkışı ayarları sıfırlanmaz).
(Evet, Hayır)
Trh&saat
Tarih ve saati ayarlamanızı ve bir tarih formatı
seçmenizi sağlar. (Gg/aa/yyyy, Aa/gg/yyyy,
Yyyy/aa/gg, Kapalı*)
Saat Dilimi
Bölge seçmenizi ve yaz saati uygulamasını (DST)
ayarlamanızı sağlar.
Açıklama
Dosya No.
Ekler
92
● İlk klasörün varsayılan adı 100PHOTO, ilk
dosyanın varsayılan adı SAM_0001'dir.
● Dosya numarası SAM_0001'den
SAM_9999'a birer birer artar.
● Klasör numarası 100PHOTO'den
999PHOTO'ye birer birer artar.
● Bir klasörde en çok 9999 dosya saklanabilir.
● Kamera, dosya adlarını Kamera Dosya
sistemi için Dijital kural (DCF) standardına
uygun olarak belirler. Dosya adlarını
bilerek değiştirirseniz, kamera dosyaları
oynatamayabilir.
Kamera ayarları menüsü
* Varsayılan
* Varsayılan
Öğe
Açıklama
Öğe
Açıklama
Videoçkş
Video sinyali çıkışını bulunduğunuz bölgeye göre
ayarlar.
● NTSC*: ABD, Kanada, Japonya, Kore, Tayvan,
Meksika, vb.
● PAL (Yalnızca BDGHI'yı destekler): Avustralya,
Avusturya, Belçika, Çin, Danimarka,
Finlandiya, Almanya, İngiltere, İtalya, Kuveyt,
Malezya, Yeni Zelanda, Singapur, İspanya,
İsveç, İsviçre, Tayland, Norveç.
Af lambası
Karanlık yerlerde yolunuzu bulmanıza yardımcı
olacak ışık sağlar. (Kapalı, Açık*)
Anynet+
(HDMI-CEC)
TV uzaktan kumandalı Anynet+ (CEC)
sistemini destekleyen bir Samsung HDTV'ye
bağlandığında kameranın kontrol edilebilmesini
sağlar.
● Açık*: Kameranın HDTV uzaktan kumandayla
kontrol edilmesini sağlar.
● Kapalı: HDTV uzaktan kumandasını
kullanmadan dosyaları izlemenizi sağlar.
Fotoğraflarınızı yazdırılırken tarih ve saatin
görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirlemenizi
sağlar. (Kapalı*, Tarih, Trh&saat)
T.basma
● Tarih ve saat fotoğrafların sağ alt köşesinde
sarı renkte gösterilir.
● Bazı yazıcı modellerinde tarih ve saat
yazdırılamayabilir.
● s modunda 'i seçerseniz tarih ve saat
görüntülenmez.
Kamerayı kullanmadığınızda otomatik olarak
kapanacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
(Kapalı, 1 dk, 3 dk*, 5 dk, 10 dk)
Otom. Kapat
● Pil değiştirildiğinde ayarlarınız değişmez.
● Aşağıdaki durumlarda kamera otomatik
olarak kapanmaz:
- bir bilgisayara veya yazıcıya bağlıyken
- slayt gösterisi veya video oynatılırken
- sesli not kaydedilirken
Ekler
93
Kamera ayarları menüsü
* Varsayılan
Öğe
Açıklama
Dosyalar HDMI kablosu kullanılarak HDTV'de
görüntülenirken uygulanacak çözünürlüğü
seçmenizi sağlar.
(NTSC: 1080i*, 720p, 480p /
HDMI boyutu PAL: 1080i*, 720p, 576p)
HDTV seçilen çözünürlüğü desteklemiyorsa, bir
düşük çözünürlük HDTV tarafından otomatik
olarak seçilir.
USB
PC Yazılımı
Bir bilgisayar veya yazıcı ile USB bağlantısında
kullanılacak işlevi seçmenizi sağlar.
● Oto*: Kameranızı USB modu otomatik olarak
seçilecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
● Bilgisyr: Dosyaları aktarmak için kameranızı
bir bilgisayara bağlamanızı sağlar.
● Mod Seç: Kameranızı başka bir cihaza
bağlarken bir USB modu seçin.
Kameranızı bilgisayarınıza bağladığınızda
Intellistudio uygulamasını otomatik olarak
başlatılacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
(Kapalı, Açık*)
Ekler
94
Hata mesajları
Aşağıdaki hata mesajları göründüğünde, şu çözümleri deneyin.
Hata mesajı
Kart hatası
Önerilen işlem
● Kameranızı kapatın ve tekrar açın.
● Hafıza kartını çıkarın ve tekrar takın.
● Hafıza kartını formatlayın. (sf. 92)
Hafıza kartının kilidini açın.
Kart kilitli
DCF Full Error
Dosya hatası
Pil zayıf
Dosya adları DCF standardıyla eşleşmiyor.
Hafıza kartındaki dosyaları bilgisayarınıza
aktarın ve kartı formatlayın. (sf. 92)
Hasarlı dosyayı silin veya bir servis
merkeziyle görüşün.
Dolu bir pil takın veya pili yeniden şarj edin.
Gerekli olmayan dosyaları silin veya yeni bir
hafıza kartı takın.
Görüntü Dosyası Fotoğraf çekin veya içinde fotoğraf olan bir
Yok
hafıza kartı takın.
Takılan bellek kartı kameranızda
Kart
kullanılamıyor. Yalnızca üreticinin
desteklenmiyor.
standartlarına uyan hafıza kartını kullanın.
Hafıza dolu
Ekler
95
Kameranın bakımı
Kameranızı temizleme
Kameranın gövdesi
Yumuşak, kuru bir bezle hafifçe silin.
Kamera merceği ve ekranı
Körük fırça kullanarak tozu temizleyin ve merceği yumuşak
bir bezle bastırmadan silin. Mercekte toz kalırsa, temiz bir
kağıda mercek temizleme sıvısı dölün ve merceği hafifçe
silin.
● Cihazı temizlemek için asla benzen, tiner veya alkol kullanmayın.
Bu tür çözeltiler kameraya zarar verebilir veya çalışmasını
olumsuz etkileyebilir.
● Mercek kapağına bastırmayın veya körük fırçayı kapakta
kullanmayın.
Ekler
96
Kameranın bakımı
Hafıza kartları hakkında
Hafıza kartı kapasitesi
Hafıza kartı kapasitesi çekim sahnelerine veya çekim
koşullarına bağlı olarak değişebilir. Tablodaki kapasiteler
1 GB SD karta göre verilmiştir:
Kullanabileceğiniz hafıza kartları
SD (Güvenli Dijital) veya SDHC (Güvenli Dijital Yüksek
Kapasiteli) hafıza kartlarını kullanabilirsiniz.
Boyut
Bağlantı ucu
F
o
t
o
ğ
r
a
f
Yazma koruma anahtarı
Etiket (ön)
SD veya SDHC kartlardaki yazmaya karşı koruma düğmesini
kullanarak dosyaların silinmesini önleyebilirsiniz. Kartı
kilitlemek için düğmeyi aşağı kaydırın, kilidini açmak için
yukarı kaydırın. Çekim sırasında kartın kilidini açın.
*
V
i
d
e
o
Çok iyi
İyi
147
284
Normal 60 FPS 30 FPS 15 FPS
403
-
-
-
167
313
441
-
-
-
202
367
528
-
-
-
211
374
537
-
-
-
339
566
792
-
-
-
532
802
1065
-
-
-
870
1144
1437
-
-
-
1471
1670
1872
-
-
-
-
-
-
-
12' 49" 23' 23"
-
-
-
-
14' 27" 26' 04"
-
-
-
-
25' 00" 48' 02"
-
-
-
50' 54" 73' 27" 94' 20"
* Yakınlaştırma kullanılırsa kaydedilebilir süre değişebilir.
Toplam kayıt süresinin belirlemek için çok sayıda kayıt gerçekleştirilmiştir.
Ekler
97
Kameranın bakımı
Pil hakkında bilgi
Pil ömrü
Yalnızca, Samsung tarafından onaylanan pilleri kullanın.
Çekim süresi /
Fotoğraf sayısı
Pil teknik özellikleri
Mod
SLB-11A
Tip
Lityum-iyon pil
Hücre kapasitesi
1,130 mAh
Voltaj
3,8 V
Şarj olma süresi
(kamera kapalıyken)
Çekim koşulları
(pil tam şarj olduğunda)
Bu değer aşağıdaki koşullarda
ölçülmüştür: a modunda, 12M
çözünürlükte, İyi kalite, OIS açık.
Fotoğraf
Yakl. 190 dk
Yakl. 120 dk/
Yakl. 240
fotoğraf
1. Flaş seçeneğini Doldur olarak
ayarlayın, tek bir çekim yapın ve
yakınlaştırın veya uzaklaştırın.
2. Flaş seçeneğini Kapali olarak
ayarlayın, tek bir çekim yapın ve
yakınlaştırın veya uzaklaştırın.
3. 30 saniye süreyle 1. ve 2. adımlar
uygulanır ve 5 dakika boyunca
tekrarlanır. Ardından kamera
1 dakika kapalı tutulur.
4. 1'den 3'e adımlar tekrarlanır.
Video
Yakl. 100 dk
Videolar 1280 X 720 HQ çözünürlükte
ve 30 kare/sn hızda kaydedilir.
● Yukarıdaki değerler Samsung'un standartlarına göre ölçülmüştür ve gerçek
kullanıma göre farklılık gösterebilir.
● Toplam kayıt süresinin belirlemek için çok sayıda kayıt gerçekleştirilmiştir.
Ekler
98
Kameranın bakımı
Pili şarj etmeyle ilgili notlar
Bilgisayara bağlıyken şarj etmeyle ilgili notlar
● Gösterge ışığı kapalıysa, pilin doğru olarak takıldığından emin
olun.
● Şarj olurken kamerayı kapatın.
● Pili 10 dakikadan daha uzun şarj ettikten sonra kameranızı açın.
● Flaş kullanmak veya video kaydetmek pilin daha çabuk
bitmesine neden olur. Pili gösterge ışığı yeşil olana kadar şarj
edin.
● Gösterge ışığı kırmızı renkte yanıp sönüyorsa veya yanmıyorsa,
kabloyu tekrar takın veya pili çıkarıp yeniden yerleştirin.
● Kablo aşırı ısındığında veya ısı çok yüksekken pili şarj
ederseniz, gösterge ışığı turuncu yanabilir. Şarj işlemi pil
soğuduktan sonra başlar.
● Yalnızca ürünle birlikte verilen USB kablosunu kullanın.
● Aşağıdaki durumlarda pil şarj olmayabilir:
- USB çoğaltıcı kullanılıyorsa
- bilgisayarınıza bağlı başka USB cihazlar varsa
- kabloyu bilgisayarınızın ön tarafındaki bağlantı noktasına
takarsanız
- bilgisayarınızın USB bağlantı noktası standart güç çıkışını
(5 V, 500 mA) desteklemiyorsa
Ekler
99
Kameranın bakımı
●● Pilin temas noktalarının kolye, bozuk para, anahtar veya saat
gibi metal nesnelerle temas etmesine izin vermeyin.
●● Yalnızca orijinal, üreticinin önerdiği Lityum-iyon pilleri kullanın.
●● Pili sivri uçlu nesnelerle parçalamayın veya delmeyin.
●● Pili çok yüksek basınç veya ezici ağırlık altında bırakmayın.
●● Pili yüksek yerlerden düşürmek gibi önemli darbelere maruz
bırakmaktan kaçının.
●● Piller güneş ışığı, ateş veya benzeri yüksek ısı kaynağına
maruz kalmamalıdır.
Pil dikkatsiz ve yanlış bir şekilde kullanılırsa kişisel
yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Güvenliğiniz için
doğru pil kullanımıyla ilgili aşağıdaki talimatları uygulayın:
●● Pil doğru şekilde kullanılmazsa alev alabilir veya patlayabilir.
Pilde herhangi bir çatlak, şekil bozukluğu veya başka bir
anormallik fark ederseniz, derhal kullanımını durdurun ve
üreticinizle irtibat kurun.
●● Yalnızca orijinal, üretici tarafından onaylanmış pil şarj cihazları
ve adaptörler kullanın ve pili yalnızca bu kullanım kılavuzunda
açıklandığı şekilde şarj edin.
●● Pili 60 °C (140 °F) veya üstünde bir sıcaklığa maruz
bırakmayın.
●● Pili herhangi bir ısıtma cihazının yakınına koymayın veya
yazın pencereleri kapalı araç içi gibi çok sıcak ortamlara maruz
bırakmayın.
●● Pili mikrodalga fırına koymayın.
●● Pili spa veya duşa kabin gibi sıcak, nemli yerlere koymayın ve
bu tür yerlerde kullanmayın.
●● Pilin nemli cisimlerle veya sıvıyla temas etmesine izin
vermeyin.
●● Cihazı yatak, halı veya elektrikli battaniye gibi yanıcı
yüzeylerde uzun süre bırakmayın.
●● Cihaz açıkken kapalı bir yerde çok uzun süre bırakmayın.
İmha etme talimatları
●● Pili dikkatli bir şekilde atın.
●● Bitmiş pili ateşe atmayın.
●● İmha ile ilgili yasal düzenlemeler ülkeye veya bölgeye göre
değişebilir. Pili yerel ve federal düzenlemelere uygun bir
şekilde imha edin.
Ekler
100
Servis merkezine başvurmadan önce
Kameranızla ilgili sorun yaşıyorsanız, servis merkezine başvurmadan önce aşağıdaki sorun giderme yöntemlerini uygulamayı
deneyin. Sorun giderme çözümünü denediyseniz ve cihazla ilgili sorununuz hala devam ediyorsa, bölgenizden satıcıya veya servis
merkezine başvurun.
Durum
Önerilen işlem
Durum
Kamera açılmıyor
● Pilin takılı olduğundan emin olun.
● Pilin doğru bir şekilde takıldığından
emin olun.
● Pili şarj edin.
Kendi kendine
kapanıyor
● Pili şarj edin.
● Kameranız Güç tasarrufu modunda
olabilir. (sf. 91)
● Kamera, bir çarpma durumunda
hafıza kartına zarar gelmesini
önlemek için kapanmış olabilir.
Kameranızı tekrar açın.
Kameranın pili
çabuk boşalıyor
● Düşük sıcaklıklarda (0° derecenin
altında) pil daha çabuk boşalabilir.
Pili cebinize koyarak sıcak tutmaya
çalışın.
● Flaş kullanmak veya video kaydetmek
pilin daha çabuk bitmesine neden olur.
Gerekirse yeniden şarj edin.
● Piller zaman içinde değiştirilmesi
gereken sarf malzemeleridir. Çok
çabuk bitmeye başladıysa yeni bir
pil alın.
● Hafıza kartında yer yok. Gerekli
olmayan dosyaları silin veya yeni bir
kart takın.
● Hafıza kartını formatlayın. (sf. 92)
● Hafıza kartı bozuk. Yeni bir hafıza
kartı edinin.
Fotoğraf çekilemiyor ● Hafıza kartı kilitli. Kartın kilidini açın.
(sf. 95)
● Kameranın açık olduğundan emin
olun.
● Pili şarj edin.
● Pilin doğru bir şekilde takıldığından
emin olun.
Ekler
Önerilen işlem
Kamera donup
kalıyor
Pili çıkarın ve tekrar takın.
Flaş çalışmıyor
● Flaş seçeneği Kapali olarak
ayarlanmış olabilir. (sf. 47)
● d, v veya bazı s modlarında
flaş kullanamazsınız.
Flaş statik elektrik yüzünden yanabilir.
Flaş beklenmedik bir
Bu durum kameranın bozuk olduğunu
şekilde yanıyor
göstermez.
101
Servis merkezine başvurmadan önce
Durum
Önerilen işlem
Tarih ve saat doğru
değil
Görüntü ayarları menüsünde tarih ve
saati ayarlayın.
Ekran veya
Pili çıkarın ve tekrar takın.
düğmeler çalışmıyor
Hafıza kartında hata
var
Hafıza kartı sıfırlanmadı.
Kartı formatlayın. (sf. 92)
Dosyalar
oynatılamıyor
Bir dosyanın adını değiştirirseniz,
kameranız dosyayı oynatamayabilir (adın
DCF standardına uygun olması gerekir).
Böyle bir durumla karşılaşırsanız,
dosyalarınızı bilgisayarda oynatın.
Fotoğraf net değil
● Odaklama seçeneğinin yakın çekimler
için uygun olarak ayarlandığından
emin olun. (sf. 50)
● Öznenin flaşın algılayabileceği
mesafede olduğundan emin olun.
(sf. 104)
● Kamera merceğinin temiz olduğundan
emin olun. Değilse merceği temizleyin.
(sf. 96)
Fotoğrafın renkleri
gerçek sahneyle
aynı değil
Doğru olmayan bir beyaz dengesi
gerçekçi olmayan renkler oluşturabilir.
Işık kaynağına uygun doğru bir beyaz
dengesi seçin. (sf. 60)
Ekler
Durum
Önerilen işlem
Fotoğraf çok parlak
Fotoğrafınız fazla pozlandırılmıştır.
● Pozlama değerini ayarlayın. (sf. 59)
● Açıklık değerini veya deklanşör hızını
ayarlayın. (sf. 33)
● Flaşı kapatın. (sf. 47)
● ISO hızını ayarlayın. (sf. 49)
Fotoğraf çok
karanlık
Fotoğrafınız az pozlandırılmıştır.
● Pozlama değerini ayarlayın. (sf. 59)
● Açıklık değerini veya deklanşör hızını
ayarlayın. (sf. 33)
● Flaşı açın. (sf. 47)
● ISO hızını ayarlayın. (sf. 49)
Fotoğraf düzgün
değil
Geniş açı mercek görüntüde
bozulmalara neden olabilir. Bu, geniş açı
merceğin normal özelliğidir.
● Kameranın harici monitöre A/V
kablosuyla doğru bir şekilde
Fotoğraflarınız TV'de
bağlandığından emin olun.
görüntülenmiyor
● Hafıza kartınızda fotoğraf olduğundan
emin olun.
102
Servis merkezine başvurmadan önce
Durum
Önerilen işlem
Durum
Bilgisayarınız
Dosya aktarma işlemi statik elektrik
dosyalar aktarılırken
nedeniyle kesilebilir. USB kablosunu
kameranın
çıkarın ve tekrar takın.
bağlantısını kesiyor
Kameranız videoları
oynatamıyor
Önerilen işlem
● Intelli-studio’yu sonlandırın ve
programı tekrar başlatın.
● Intelli-studio’yu Macintosh
bilgisayarlarda kullanamazsınız.
● Ayarlar menüsünde PC Yazılımı
Intelli-studio düzgün
seçeneğinin Açık olduğundan emin
bir şekilde
olun. (sf. 94)
çalışmıyor
● Bilgisayarınızın teknik özelliklerine
ve ortama bağlı olarak program
otomatik başlamayabilir. Bu
durumda bilgisayarınızda Başlat
¢ Bilgisayarım ¢ Intelli-studio ¢
iStudio.exe’yi tıklatın.
● USB kablosunun doğru
bağlandığından emin olun.
Bilgisayarınız
● Kameranızın açık olduğundan emin
kameranızı tanımıyor
olun.
● Desteklenen bir işletim sistemi
kullandığınızdan emin olun.
● Videoları yalnızca Intellistudio
programıyla oynatabilirsiniz. Programı
bilgisayarınıza yükleyin. (sf. 83)
● USB kablosunun doğru
bağlandığından emin olun.
Ekler
103
Kameranın teknik özellikleri
Görüntü algılayıcı
Deklanşör hızı
Tip
1/2,3″ (Yakl. 1,10 cm) CCD
Etkin piksel
Yakl. 12,0 mega piksel
Toplam piksel
Yakl. 14,2 mega piksel
●
●
●
●
Mercek
Otomatik: 1 - 1/2,000 sn.
Manüel: 16 - 1/2,000 sn.
Gece: 8 - 1/2,000 sn.
Havai fişek: 2 sn.
Pozlama
Odak uzunluğu
Schneider-KREUZNACH mercek f = 3,9 - 58,5 mm
(35 mm filme eşdeğer: 24 - 360 mm), 15X optik
yakınlaştırma
F-stop aralığı
F3,2 (W) - F5,8 (T)
Dijital
yakınlaştırma
● Sabit görüntü modu: 1,0X - 5,0X
● Oynatma modu: 1,0X - 12,5X (görüntünün
Kontrol
boyutuna bağlı)
AMOLED 3,0"
Özellik
VGA 614,400 nokta
Ölçüm
Çoklu, Nokta, Merkez ağirlikli
Karşılama
±2EV (1/3EV adımı)
ISO eşdeğerliği
Otomatik, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
Flaş
Ekran
Tip
Mod
Kapali, Oto, Kırmızı göz, Doldur, Yavaş senk, Kır.
göz düzel.
Aralık
● Geniş: 0,3 m - 3,7 m (ISO Otomatik)
● Tele: 0,5 m - 2,0 m (ISO Otomatik)
EVC
±2EV (1/2 adım)
Şarj olma süresi
Yaklaşık 4 sn.
Odaklama
Tip
Aralık
TTL otomatik odaklama (Çoklu oto.o., Merkez
oto.o., Seçim oto.o., İzleme oto.o., Manüel Odak,
Yüz Algilama OO, Yüz Tanima OO)
Normal
Makro
Oto makro
Manüel
Geniş (W)
80 cm - sonsuz
3 cm - 80 cm
3 cm - sonsuz
3 cm - sonsuz
Program AE, Deklanşör Öncelikli AE, Diyafram
Öncelikli AE, Manüel Pozlama
Titreme azaltma
Tele (T)
2 m - sonsuz
1m-2m
1 m - sonsuz
1 m - sonsuz
Dual IS [Optik Görüntü Sabitleme (OIS)+
Dijital Görüntü Sabitleme (DIS)]
Ekler
104
Kameranın teknik özellikleri
● Format: H.264 (Maks. kayıt süresi: 20 dk.)
● Yakınlaştırırken ses kontrolü ve sesi kapatma
Efekt
● Foto Stil Seç: Normal, Yumuşak, Canli, Orman,
Çekim modu
olanağı sunan stereo kayıt
Retro, Soğuk, Sakin, Klasik, Negatif, Özel RGB,
Eskiz, Buğu Giderici
● Görüntü ayarla: Netlik, Kontrast, Doyma
● Akıllı Filtre: Normal, Minyatür, Parlaklığı
Azaltma, Balık Gözü 1, Balık Gözü 2
● Boyut: 1280 x 720 Yüksek Kalite, 1280 x 720
Video
Beyaz Dengesi
Otomatik bd, Günişiği, Bulutlu, Floresan h, Floresan l, Akkor,
Özel ayar
Çekim
● Modlar: Akıllı Otomatik (Portre, Gece Portre,
Fotoğraf
Arka Işık Portre, Ara Işık, Manzara, Beyaz,
Hareket, Üç Ayak, Gece, Makro, Makro Metin,
Mavi Gökyüzü, Gün Batımı Gökyüzü, Doğal
Yeşil, Doğal Portre, Makro Renkli, Havai Fişek),
Otomatik, Program, Diyafram Öncelikli Pozlama,
Deklanşör Öncelikli Pozlama, Manüel, Kullanıcı,
DUAL IS, Video klip, Sahne (Güzellik Çekimi,
Gece, Portre, Çocuk, Manzara, Metin, Yakin Ç.,
Gün Batımı, Şafak,Aydınlatma, Havai Fişek,
Kmsl&kar, Çerçeve Kılavuzu), Harita Görünümü
● Film ilerletme: Tek kare, Sürekli, U. yüksek hiz,
AEB
● Zamanlayıcı: Kapali, 10 sn, 2 sn, Çift, Hrkt
Zamanlayıcı
Ekler
Standart Kalite, 640 x 480, 320 x 240
Çekim hizi: 60 kare/sn, 30 kare/sn, 15 kare/sn
Ses: Kapalı, Açık
OIS: Açık, Kapalı
Video düzenleme (katıştırılmış): Kayıt sırasında
duraklatma, Sabit görüntü yakalama, Süre
kırpma
● Efekt: Foto Stil Seç, EV, Beyaz dengesi, Ölçüm,
Akıllı Filtre
●
●
●
●
Oynatma
Tip
Tek görüntü, Küçük resimler, Çoklu slayt gösterisi,
Video klip, Akıllı Albüm
Düzenle
Yn. boy., Döndür, Foto Stil Seç, Görüntü Ayarla,
Akıllı Filtre
● Foto Stil Seç: Normal, Yumuşak, Canli, Orman,
Efekt
105
Retro, Soğuk, Sakin, Klasik, Negatif, Özel RGB,
Buğu Giderici, Eskiz, Buğu Giderici
● Görüntü ayarla: ACB, Kır.göz düzel., Yüz rötuşu,
Parlaklik, Kontrast, Doyma, Gürültü ekle
● Akıllı Filtre: Normal, Minyatür, Parlaklığı
Azaltma, Balık Gözü 1, Balık Gözü 2
Kameranın teknik özellikleri
Ses kaydı
1GB SD için
● Ses Kaydı (Maks. 10 saat)
● Fotoğrafta Sesli Not (Maks. 10 sn.)
● Stereo kayıt
Çok iyi
İyi
Normal
4000 x 3000
147
284
403
3984 x 2656
167
313
441
Depolama
3840 x 2160
202
367
528
3264 x 2448
211
374
537
2560 x 1920
339
566
792
2048 x 1536
532
802
1065
Ortam
● Dahili hafıza: Yakl. 27,9 MB
● Harici hafıza (İsteğe bağlı)
- SD card (en çok 2 GB garanti edilir)
- SDHC card (en çok 8 GB garanti edilir)
Görüntü boyutu
Dahili hafıza kapasitesi bu teknik özelliklere
uymayabilir.
870
1144
1437
1024 x 768
1471
1670
1872
Bu değerler Samsung'un standart koşullarına göre
ölçülmüştür ve çekim koşullarına veya kamera
ayarlarına bağlı olarak değişebilir.
● Fotoğraf: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1,
Dosya biçimi
1920 x 1080
PictBridge 1.0
● Video: MP4 (H.264 (MPEG-4.AVC))
● Ses: WAV
Arabirim
Ekler
Dijital çıkış
bağlantısı
USB 2.0 (20 pin)
Ses çıkışı
Mono (Dahili hoparlör), Stereo (Mikrofon)
Video çıkışı
● AV: NTSC, PAL (seçilebilir)
● HDMI 1.4: NTSC, PAL (seçilebilir)
DC güç girişi
bağlantısı
20 pin, 4,4V
106
Kameranın teknik özellikleri
Güç kaynağı
Şarj edilebilir pil
Lityum-iyon pil (SLB-11A, 1,130 mAh)
Güç kaynağı bölgenize bağlı olarak farklı olabilir.
Boyutlar (G x Y x D)
106,6 x 60,5 x 28 mm
Ağırlık
214,6 g (pil ve hafıza kartı hariç)
Çalıştırma sıcaklığı
0 - 40˚ C
Çalıştırma nem düzeyi
5 - 85 %
Yazılım
Intelli-studio
Teknik özellikler önceden bildirilmeden değiştirilebilir.
Ekler
107
Bu ürünün doğru şekilde atılması
(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer
Avrupa ülkeleri için geçerlidir)
Bu Ürünü Doğru Bir Şekilde Atma
(Atık Elektrik ve Elektronik Ekipmanı)
(Avrupa Birliği ve farklı toplama sistemleri olan diğer
Avrupa ülkeleri için geçerlidir)
Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki
pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte
atılmaması gerektiğini belirtir.
Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği
2006/66’da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum
veya kurşun içerdiğini gösterir.
Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama
zarar verebilir.
Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını
özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki
ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.
Üründe veya ürüne ait belgelerde yer alan bu işaret, ürünün
kullanım ömrü dolduğunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması
gerektiğini gösterir. Denetlenmeyen atıklardan dolayı çevreye
veya insan sağlığına zarar verme olasılığını önlemek için lütfen
bu cihazı diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının
tekrar kullanılabilmesini sağlamak üzere gerektiği şekilde geri
dönüşüm sağlayın. Bireysel kullanıcılar çevre açısından güvenli
geri dönüşüm sağlamak için bu ürünü nereye ve nasıl teslim
edecekleri konusunda daha fazla bilgi almak üzere ürünü satın
aldıkları satıcıyla veya yerel resmi kurumla iletişim kurmalıdırlar.
Kurumsal kullanıcılar tedarikçileriyle irtibat kurmalı ve satın alma
sözleşmesindeki hüküm ve koşulları kontrol etmelidir. Bu ürün
diğer ticari atıklarla karıştırılarak atılmamalıdır.
Samsung Eco-işareti
Bu sembol, Samsung’un çevreyle dost ürünlerini
tüketicilere etkili bir şekilde tanıtmak için kullanılan,
Samsung'a ait bir işarettir. Bu işaret Samsung’un
çevreye duyarlı ürünler geliştirmek için sarf ettiği
çabayı gösterir.
Ekler
108
Dizin
A
ACB 59,77
Açıklık değeri 33
Açıklık Öncelikli mod 34
AF Lambası 93
AF Sesi 91
Akıllı Albüm 69
Akıllı Filtre 64
Balık Gözü 64
Minyatür 64
Parlaklığı Azaltma 64
Çekim modu
Netlik 65
Parlaklık 77
Açıklık Öncelikli 34
Akıllı Otomatik 28
Deklanşör Öncelikli 34
Dual IS 29
Manüel 35
Program 32
Sahne 30
Video Klip 40
Ayarlar
Ekran 91
Erişim 90
Kamera 92
Ses 91
B
Çerçeve kılavuzu 31
Bakım 96
Çözünürlük
Baskı siparişi 79
Fotoğraf 44
Video 44
Baş. resmi 91
Akıllı Otomatik modu 22, 28
Beyaz Dengesi 60
Akıllı Sahne Algılama 41
Büyütme 72
Doyma
Çekim modunda 65
Oynatma modunda 77
Kontrast
Çekim modunda 65
Oynatma modunda 77
küçük resim olarak 69
Slayt gösterisi 72
TV'de 80
Dosyaları koruma 70
Dosyaları silme 70
Döndürme 75
DPOF 79
Dual IS modu 29
Düzenleme 75
E
D
Ekran türü 21
Deklanşör hızı 33
Anynet+ 93
Ayarlama
kategoriye göre 69
C
Deklanşör Öncelikli mod 34
Coğ. etiketlemesi 36
Dijital Görüntü
Sabitleme 29
Dijital yakınlaştırma 23
Ç
Diyafram Öncelikli mod 34
Çekim hızı 40
Dosyaları görüntüleme
Ekler
109
F
Film modu 40
Flaş
Doldur 48
Kapalı 47
Otomatik 48
Dizin
Yavaş Senk 48
Fotoğraf kalitesi 44
Hata mesajları 95
M
Ö
HDTV 80
Makro 50
Ölçüm
Fotoğraf stilleri 63
Manüel mod 35
I
MENU düğmesi 14
G
ISO hızı 49
Geri dönüşüm kutusu 71
Işık kaynağı (Beyaz
dengesi) 60
Gezinti düğmesi 14
Görüntü parlaklığı 91
Görüntü yakalama 74
Gözat 91
Göz kırp algl 56
İşlev açıklaması 91
İşlev 14
GPS 36
K
Gülümseme çekimi 55
Kameranın titremesi 25
Güzellik Çekimi modu 30
Kaydetme
H
Kendi portreniz 55
Hareket zamanlayıcı 46
Kılavuz çizgileri 21,91
Harita Görünümü 38
Kırmızı göz 47
P
Odak alanı
Pil
Odak uzaklığı
Makro 50
Manüel Odak 50
Normal (AF) 50
Oto Makro 50
Optik Görüntü Sabitleme
(OIS) 24,29
Sesli not 42
Video 40
Hafıza kartı 97
O
Çoklu Oto.O. 53
İzleme oto.o. 53
Merkez Oto.O. 53
Seçim oto.o 53
İ
Otomatik Kontrast Dengesi
(ACB) 59,77
Oynatma düğmesi 14, 17
Oynatma modu 67
Ekler
Çoklu 60
Merkez ağırlıklı 60
Nokta 60
110
Ömrü 98
Şarj oluyor 99
Teknik Özellikler 98
Pozlama 59
Program modu 32
R
RGB tonu
Çekim modunda 63
Oynatma modunda 76
S
Sahne modu 30
Dizin
Seri Çekim
Otomatik Poz Tarama
(AEB) 62
Sürekli 62
U. yüksek hız 62
Servis merkezi 101
Sesi kapatma
Video 40
Sesli not
Kaydetme 42
Oynatma 74
Z
Mercek 96
Zamanlayıcı 45
V
Video
Kaydetme 40
Oynatma 73
Video Çkş 93
Y
Yakınlaştırma 23
Ses Seviyesi 91
Yakınlaştırma düğmesi 14
Sıfırla 92
Yarım basma 6
Simgeler 15
Yeniden boyutlandırma 75
Slayt gösterisi 72
Yüz algılama
T
Tarih ve saat 92
T.Basma 93
Temizleme
Ekran 96
Gövde 96
Akıllı Yüz Tanıma 56
Göz kırp algl 56
Gülümseme Çekimi 55
Kendi portreniz 55
Normal 54
Yüzdeki sorunlar 30
Yüz parlaklığı 30
Ekler
111
Satış sonrası servisler veya sorularınız için lütfen ürününüzle birlikte
verilen garantiye bakın veya http://www.samsungimaging.com/
adresindeki web sitemizi ziyaret edin.
Download PDF

advertising