Samsung | SAMSUNG EX2F | Samsung SMART CAMERA EX2F Kullanım kılavuzu

Bu kullanım kılavuzunda kameranızın
kullanımıyla ilgili ayrıntılı açıklamalar
bulunmaktadır. Lütfen öncelikle bu
kılavuzun tamamını okuyun.
Bir başlığı tıklatın
Sıkça Sorulan Sorular
Hızlı başvuru
Kullanım Kılavuzu
EX2F
İçindekiler
Temel işlevler
Gelişmiş işlevler
Çekim seçenekleri
Oynatma/Düzenleme
Kablosuz ağ
Ayarlar
Ekler
Dizin
Sağlık ve güvenlik bilgileri
Tehlikeli durumlardan kaçınmak ve kameranızdan en iyi performansı elde etmek için aşağıdaki uyarılara her zaman uyun.
Görüntüsünü çektiğiniz kişinin gözlerinin zarar görmemesine dikkat
edin.
Flaşı insanlara veya hayvanlara yakın mesafede (1 m) kullanmayın.
Flaşı öznenin gözüne çok yakın tutarak kullanırsanız, bu geçici
veya kalıcı görme hasarlarına neden olabilir.
Dikkat—kendinizi veya başkalarını yaralamanıza neden
olabilecek durumlar
Kameranızı demonte etmeyin ve tamir etmeye kalkışmayın.
Bu elektrik çarpması veya kameranın zarar görmesi ile
sonuçlanabilir.
Kameranızı küçük çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun.
Kameranızı ve tüm aksesuarlarını küçük çocukların ve hayvanların
erişmeyeceği bir yerde saklayın. Küçük parçalar yutulursa
boğulmaya ve ciddi yaralanmalara yol açabilir. Hareketli parçalar ve
aksesuarlar da fiziksel tehlike arz edebilir.
Kameranızı yanıcı veya patlayıcı gazların veya sıvıların yakınında
kullanmayın.
Bu bir yangına veya patlamaya neden olabilir.
Kameranın için yanıcı maddeler sokmayın veya bu tür maddeleri
kameraya yakın yerlerde saklamayın.
Bu bir yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Kamerayı uzun süre doğrudan güneş ışığına veya yüksek
sıcaklıklara maruz bırakmayın.
Güneş ışığına veya yüksek sıcaklıklara uzun süre maruz kalması
kameranızın iç bileşenlerinin kalıcı bir şekilde hasar görmesine
neden olabilir.
Kameranızı ıslak elle kullanmayın.
Elektrik çarpması ile sonuçlanabilir.
1
Sağlık ve güvenlik bilgileri
Kameranızın kalp pilleriyle etkileşime girmesinden kaçının.
Etkileşim olasılığını önlemek için üreticilerin ve bağımsız bir
araştırma gurubu olan Wireless Technology Research’ün
önerilerine göre kameralarla kalp pilleri arasında en az 15 cm
mesafe bırakın. Kameranızın bir kalp pilini veya başka bir tıbbi
aygıtı etkilediğinden şüphe etmenize yol açacak herhangi bir
durum olursa, kameranızı derhal kapatın ve yardım için kalp pilinin
veya tıbbi aygıtın üreticisine başvurun.
Kamerayı veya şarj cihazını örtüler veya giysiler ile örtmekten
kaçının.
Kamera fazla ısınabilir ve bu kamerayı bozabilir veya bir yangına
neden olabilir.
Gök gürlerken elektrik kablosundan tutmayın veya şarj aletinin
yanına gitmeyin.
Elektrik çarpması ile sonuçlanabilir.
Eğer kameranıza sıvı veya yabancı maddeler girerse pil veya şarj
cihazı gibi tüm güç kaynaklarından hemen ayırın ve sonra bir
Samsung servis merkezi ile iletişime geçin.
Belirli yerlerde kullanımını sınırlayan yasal düzenlemelere uyun.
• Diğer elektronik cihazlarla etkileşime girmesine izin vermeyin.
• Kameranızı uçuş esnasında kapalı tutun. Kameranız uçaktaki
cihazları etkileyebilir. Havayolu düzenlemelerine uyun ve
havayolu personeli tarafından istendiğinde kameranızı kapatın.
• Tıbbi cihazların yakınında kamerayı kapatın. Kameranız
hastanelerdeki veya sağlık merkezlerindeki tıbbi cihazları
etkileyebilir. Tüm düzenlemelere, uyarı işaretlerine ve sağlık
personelinin talimatlarına uyun.
2
Sağlık ve güvenlik bilgileri
Patlarken flaşa dokunmayın.
Patlarken flaş çok sıcaktır ve derinizi yakabilir.
Uyarı—kameranızın veya diğer cihazların zarar görmesine
neden olabilecek durumlar
AC şarj cihazını kullandığınızda, AC şarj cihazını fişten çekmeden
önce kamerayı kapatın.
Aksi takdirde yangın veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Kamerayı uzun süre kullanmadan saklayacaksanız içindeki pilleri
çıkarın.
İçindeki pillerde akma olabilir veya zamanla paslanarak
kameranıza önemli hasar verebilir.
Kullanmadığınız zamanlarda şarj cihazlarını güç kaynağından
çıkarın.
Aksi takdirde yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Yedek pil olarak yalnızca üreticinin önerdiği, orijinal Lityum-iyon
pilleri kullanın. Pile zarar vermeyin veya ısıtmayın.
Bu bir yangına veya kişisel yaralanmalara neden olabilir.
Pilleri şarj ettiğinizde hasarlı bir güç kablosu, hasarlı bir fiş veya
gevşek bir priz kullanmayın.
Bu yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Yalnızca Samsung tarafından onaylanan pilleri, şarj cihazlarını,
kabloları ve aksesuarları kullanın.
• Onaylanmamış piller, şarj cihazları, kablolar veya aksesuarlar
pillerin patlamasına, kameranızın zarar görmesine veya
yaralanmanıza neden olabilir.
• Onaylanmamış piller, şarj cihazları, kablolar ve aksesuarlardan
meydana gelecek zarar veya yaralanmalardan Samsung
sorumlu değildir.
AC şarj cihazının pildeki +/- kutupları ile temas etmesine izin
vermeyin.
Bu yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Kamerayı düşürmeyin ya da hızlı bir şekilde bir yere çarpmayın.
Aksi halde ekrana ya da dahili parçalara hasar gelebilir.
Pilleri amacına uygun olmayan şekilde kullanmayın.
Bu bir yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
3
Sağlık ve güvenlik bilgileriSağlık ve güvenlik bilgileri
Kabloları veya adaptörleri bağladığınızda ve pilleri veya hafıza
kartlarını taktığınızda dikkatli olun.
Bağlantıları zorlarsanız, kabloları doğru takmazsanız veya pilleri
ve hafıza kartlarını yanlış takarsanız bağlantı noktalarına, girişlere
ve aksesuarlara zarar verebilirsiniz.
USB kablosunun kısa ucunu kameranıza takmalısınız.
Kablo ters takılırsa, dosyalarınız zarar görebilir. Üretici firma hiçbir
veri kaybından sorumlu tutulamaz.
Diğer elektronik cihazlarla etkileşime girmesine izin vermeyin.
Kameranız kalp pili, işitme cihazı ve evde ya da araçta bulunan
diğer elektronik cihazlar gibi korumasız veya uygun koruması
olmayan elektronik ekipmanları etkileyebilecek radyo frekansı
(RF) sinyalleri yayar. Enterferans sorunlarını çözmek için
elektronik cihazlarınızın üretici firmalarına başvurun. İstenmeyen
enterferansı önlemek için yalnızca Samsung tarafından onaylanan
cihaz ve aksesuarları kullanın.
Manyetik şeritli kartları kamera çantasından uzan tutun.
Kartta saklanan bilgiler zarar görebilir veya silinebilir.
Asla hasarlı şarj cihazı, pil veya hafıza kartı kullanmayın.
Bu durum elektrik çarpması veya kameranın çalışmaması veya
yangın çıkması ile sonuçlanabilir.
Kameranızı normal konumda kullanın.
Kameranızın dahili antenine dokunmayın.
Lütfen kamerayı manyetik alanların içine veya yakınına koymayın.
Aksi halde kameranın arızalanmasına sebep olabilir.
Eğer ekran hasar görürse kamerayı kullanmayın.
Eğer camı veya akrilik parçaları kırılmışsa, kamerayı onartmak için
Samsung Electronics Servis Merkezi ile temasa geçiniz.
Veri aktarımı ve sorumluluklar
• WLAN ile aktarılan veriler başkalarının eline geçebilir, bu
nedenle ortak alanlarda veya açık ağlarda önemli verileri
aktarmaktan kaçının.
• Telif haklarına, ticari markalara, fikir hakları yasalarına veya
kamu ahlakına aykırı hiçbir veri aktarımından dolayı kamera
üreticisi sorumlu tutulamaz.
Kullanmadan önce kameranın doğru çalışıp çalışmadığını kontrol
edin.
Üretici kameranın hatalı çalışmasından veya doğru
kullanılmamasından kaynaklanabilecek hiçbir dosya kaybı veya
zararlardan sorumlu tutulamaz.
4
Bu Kullanıcı Kılavuzunun Özeti
Temel işlevler
Telif hakkı bilgileri
• Microsoft Windows ve Windows logosu, Microsoft Corporation'ın
tescilli ticari markalarıdır.
• Mac, Apple Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.
• microSD™, microSDHC™ ve microSDXC™, SD Association'ın
tescilli ticari markasıdır.
• HDMI, HDMI logosu ve "High –
Definition Multimedia Interface"
terimi HDMI Licencing LLC'nin
ticari markaları veya tescilli ticari
markalarıdır.
• Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logosu ve Wi-Fi logosu
Wi-Fi Alliance’ın tescilli ticari markalarıdır.
• Bu kılavuzda kullanılan ticari markalar ve adların mülkiyeti ilgili
sahiplerine aittir.
14
Kameranızın yerleşimini, simgeleri ve çekimle ilgili temel
işlevleri öğrenin.
Gelişmiş işlevler
40
Bir mod seçerek nasıl bir fotoğraf çekeceğinizi ve bir
video kaydedeceğinizi öğrenin.
Çekim seçenekleri
64
Çekim modundaki seçenekleri ayarlamayı öğrenin.
Oynatma/Düzenleme
95
Fotoğrafları, videoları oynatmayı ve fotoğrafları veya
videoları düzenlemeyi öğrenin. Bu bölümde ayrıca,
kameranızı bilgisayarınıza, TV'ye, HDTV'ye veya
3D TV'ye nasıl bağlayacağınızı da öğreneceksiniz.
• Kameranın teknik özellikleri veya bu kılavuzun içeriği
kamera işlevlerinin yükseltilmesi nedeniyle önceden haber
verilmeden değiştirilebilir.
• Kameranızı satın aldığınız ülkede kullanmanızı öneriyoruz.
• Bu kamerayı sorumlu bir şekilde kullanın ve kullanımı ile ilgili
tüm yasalara ve yönetmeliklere uygun hareket edin.
• Önceden izin almadan bu kılavuzun herhangi bir bölümünü
yeniden kullanamaz veya dağıtamazsınız.
Kablosuz ağ
126
Kablosuz yerel alan ağlarına (WLAN) bağlanmayı ve
işlevleri kullanmayı öğrenin.
Ayarlar
148
Kameranızın ayarlarını yapılandırmak için seçeneklere
bakın.
Ekler
Hata mesajları, şartnameler ve bakım hakkında bilgi
edinin.
5
154
Bu kılavuzda kullanılan göstergeler
Bu kılavuzda kullanılan simgeler
Çekim modu
Gösterge
Akıllı Otomatik
T
Simge
İşlev
Program
p
Diyafram Öncelikli Pozlama
A
Deklanşör Öncelikli Pozlama
h
[ ]
Kamera düğmeleri. Örneğin, [Deklanşör] deklanşör
düğmesini gösterir.
Manüel
M
( )
İlgili bilgilerin bulunduğu sayfa numarası
Magic Plus
g
Video klip
v
w
“
Wi-Fi
Bir adımı gerçekleştirmek için seçmeniz gereken
seçeneklerin veya menülerin sırası; örneğin:
Yüz algılama “ Normal seçeneğini belirleyin
(Yüz algılama seçeneğini belirleyin ve ardından Normal
seçeneğini seçin).
*
Ek Açıklama
Ek Bilgi
Güvenlik uyarıları ve önlemler
Çekim modu simgeleri
Bir işlev bir modda bulunduğunda bu simgeler metinde görünür.
Aşağıdaki örneğe bakınız.
Not: g mod, tüm sahneler için işlevleri veya modları
desteklemeyebilir.
Örneğin:
Program, Diyafram
Öncelikli Pozlama,
Deklanşör Öncelikli
Pozlama ve Video klip
modlarında kullanılabilir
6
Bu kılavuzda kullanılan ifadeler
Deklanşöre basma
• [Deklanşör] düğmesine yarım basma: deklanşöre yarıya kadar
basın
• [Deklanşör] düğmesine basma: deklanşöre tam olarak basın
Pozlama (Parlaklık)
Kameranıza giren ışık miktarı pozlamayı belirler. Pozlamayı
deklanşör hızı, açıklık değeri ve ISO duyarlılığı ile
değiştirebilirsiniz. Pozlamayı değiştirdiğinizde, fotoğraflarınız daha
karanlık veya daha aydınlık olur.
S Normal pozlama
[Deklanşör] düğmesine yarım
basma
[Deklanşör] düğmesine tam
basın
Özne, arka plan ve kompozisyon
• Özne: bir kişi, hayvan veya nesne gibi sahne içindeki ana konu
• Arka plan: öznenin etrafındaki nesneler
• Kompozisyon: özne ve arka planın birleşimi
Arka plan
Kompozisyon
Özne
7
S Fazla pozlama
(çok parlak)
Sıkça Sorulan Sorular
Çekim seçeneklerini ayarlayarak sık görülen sorunları çözmeyi öğrenin.
Öznenin gözleri
kırmızı görünüyor.
Bunun nedeni kamera flaşının yansımasıdır.
Kırmızı göz veya
Kır.göz düzel. olarak ayarlayın. (sf. 68)
• Flaş seçeneğini
Kır.göz düzel.'yi seçin. (sf. 109)
• Fotoğraf çekildiyse, düzenleme menüsünde
Fotoğrafta tozlu
noktalar var.
Eğer havada toz parçacıkları varsa flash kullandığınızda bunlar çekebilirsiniz.
• Flaşı kapatın veya tozlu ortamda fotoğraf çekmeyin.
• ISO duyarlılık seçeneklerini ayarlayın. (sf. 71)
Fotoğraflar bulanık
görünüyor.
Bunun nedeni fotoğrafın az ışık koşullarında çekilmesi veya kameranın doğru tutulmaması olabilir.
Özneye odaklandığından emin olmak için Görüntü Sabitleme özelliğini kullanın veya [Deklanşör]'e yarım
basın. (sf. 38)
Fotoğraflar gece
çekimi sırasında
bulanık çıkıyor.
Kamera daha fazla ışık almaya çalıştığında deklanşör hızı yavaşlar. Bu durum kameranın sabitlenmesini
zorlaştırıp kameranın titremesine neden olabilir.
• g modunda iken Sahne “ Gece seçin. (sf. 48)
• Flaşı açın. (sf. 69)
• ISO duyarlılık seçeneklerini ayarlayın. (sf. 71)
• Kameranızın titrememesi için üçayak kullanın.
Özneler arkadan
gelen ışık yüzünden
karanlık çıkıyor.
Işık kaynağı öznenin arkasındaysa veya aydınlık ve karanlık bölgeler arasında çok fazla kontrast varsa
nesne çok karanlık görülebilir.
• Doğrudan güneşe doğru çekmekten kaçının.
• g modunda iken Sahne “ Aydınlatma seçin. (sf. 48)
Doldur olarak ayarlayın. (sf. 69)
• Flaş seçeneğini
• Pozlamayı ayarlayın. (sf. 82)
Nokta olarak ayarlayın. (sf. 84)
• Çerçevenin ortasında bir nesne varsa ölçüm seçeneğini
8
Hızlı başvuru
İnsan fotoğrafları çekme
• g mod > Sahne > Güzellik çekimi f 49
• g mod > Resim İçinde Resim f 55
• Kırmızı göz/Kır.göz düzel. (gözlerin kırmızı
çıkmasını önlemek veya düzeltmek için) f 68
• Yüz algılama f 77
• Kendi portreniz f 77
Gece veya karanlık yerlerde
çekim yapma
• g mod > Sahne > Gece, Gün Batımı,
Şafak f 48
• Flaş seçenekleri f 68
• ISO hassasiyeti (ışığa hassasiyeti ayarlamak için)
f 71
Hareketli fotoğrafları çekme
• h mod f 46
• Yüksek hızlı seri çekim modu f 87
• Önyakalama f 88
Yazı, böcek veya çiçek fotoğrafı
çekme
• g mod > Sahne > Metin f 48
• Makro f 72
Hareketli panoramik fotoğrafları
çekme
• g mod > Manzara > Hareketli Panorama f 52
Pozlamayı ayarlama (parlaklık)
• g mod > HDR f 57
• ISO hassasiyeti (ışığa hassasiyeti ayarlamak için)
f 71
• EV (Pozlama Değeri; pozlamayı ayarlamak için)
f 82
• Ölçüm f 84
• BD BKT f 88
• AE BKT f 88
Manzara fotoğrafları çekme
• g mod > Sahne > Manzara f 48
• g mod > Manzara f 50
3D fotoğraf çekme
• g mod > Sahne > 3D Fotoğraf f 50
• g mod > Manzara > 3B Manzara f 50
Kameranın titremesini azaltma
• Görüntü Sabitleme f 37
9
Fotoğraflara efekt uygulama
•
•
•
•
•
g mod > Sihirli çerçeve f 53
g mod > Bölmeli Çekim f 54
g mod > Sanatsal Fırça f 56
Akıllı Filtre efektleri f 90
Görüntü ayarla (Kontrast, Netlik, veya Doyma
ayarlamak için) f 93
• Akıllı Albüm'de dosyaları kategorilere göre
görüntüleme f 99
• Dosyaları küçük resimler olarak görüntüleme
f 100
• Hafıza kartındaki tüm dosyaları silme f 101
• Dosyaları slayt gösterisi olarak izleme f 104
• Dosyaları bir TV'de, HDTV'de veya 3D TV'de
görüntüleme f 112
• Kamerayı bir bilgisayara bağlama f 115
• Fotoğraf veya video paylaşım web sitelerini
kullanma f 135
• Fotoğrafları veya videoları e-postayla
göndermef 139
• Sesi ve ses seviyesini ayarlama f 150
• Ekranın parlaklığını ayarlama f 150
• Ekran dilini değiştirme f 150
• Tarihi ve saati ayarlama f 151
• Servis merkezine başvurmadan önce f 170
İçindekiler
Temel işlevler ............................................................................14
Gelişmiş işlevler........................................................................40
Paketi açma ....................................................................... 15
Kamera düzeni ................................................................... 16
Smart Link düğmesini kullanma ....................................... 19
Ekranı kullanma ............................................................... 20
Askı bağlama ................................................................... 20
Mercek kapağını takma .................................................... 21
Pilin ve hafıza kartının takılması ...................................... 22
Pili şarj etme ve kameranızı açma ................................... 23
Pili şarj etme .................................................................... 23
Kameranızı açma ............................................................ 23
Başlangıç kurulumunu yapma ......................................... 24
Simgeleri öğrenme ............................................................ 26
Mod ekranını kullanma ..................................................... 27
Mod Ekranını seçme ........................................................ 27
Mod ekranındaki simgeler ................................................ 27
Seçenekler veya menüleri seçme. .................................. 29
Kullanma [MENU] ............................................................ 29
Kullanma [Fn] .................................................................. 31
Görüntüyü ve sesi ayarlama ............................................ 32
Ekran türünü ayarlama ..................................................... 32
Sesi ayarlama .................................................................. 33
Fotoğraf çekme ................................................................. 34
Yakınlaştırma ................................................................... 35
Kameranın titremesini azaltma ......................................... 37
Daha net fotoğraflar elde etmek için ipuçları ................. 38
Akıllı Otomatik modunu kullanma ................................... 41
Program modunu kullanma ............................................. 43
Diyafram Önceliği, Deklanşör Önceliği veya
Manüel Modu Kullanma .................................................... 44
Diyafram Öncelikli Pozlama modunu kullanma ................. 45
Deklanşör Önceliği modunu kullanma .............................. 46
Manüel modu kullanma .................................................... 47
Magic Plus modunu kullanma ......................................... 48
Sahne modunu kullanma ................................................. 48
Güzellik Çekimi modunu kullanma ................................... 49
3D Foto modunu kullanma ............................................... 50
2D veya 3D Panorama modunu kullanma ........................ 50
Hareketli Panorama modunu kullanma ............................ 52
Sihirli çerçeve modunu kullanma ...................................... 53
Bölmeli Çekim modunu kullanma ..................................... 54
Resim İçinde Resim modunu kullanma ............................ 55
Sanatsal Fırça modunu Kullanma .................................... 56
HDR modunu kullanma .................................................... 57
Yaratıcı Film Yapımcısı modunu kullanma ........................ 58
Video klip modunu kullanma ........................................... 60
Yüksek hızlı video kaydetme ............................................ 62
Akıllı Sahne Algılama modunu kullanma .......................... 63
10
İçindekiler
Çekim seçenekleri ....................................................................64
Yüz Algılama özelliğini kullanma ..................................... 77
Yüzleri algılama ............................................................... 77
Kendi portrenizi çekme .................................................... 77
Gülümseme çekimi .......................................................... 78
Göz kırpmayı algılama ..................................................... 79
Akıllı Yüz Tanıma özelliğini kullanma ................................ 79
Yüzleri favori olarak kaydetme (Yıldızım) ......................... 80
Yüzleri algılama ipuçları ................................................... 81
Parlaklığı ve rengi ayarlama ............................................. 82
Pozlamayı manüel ayarlama (EV) .................................... 82
Pozlama değerini kilitleme ............................................... 83
Ölçüm seçeneğini değiştirme ........................................... 84
Işık kaynağı seçme (Beyaz dengesi) ................................ 84
Seri çekim modlarını kullanma ........................................ 87
Yüksek hızlı çekim modunda fotoğraf çekme ................... 87
Ön Çekim modunda fotoğraf çekme ................................. 88
Parantezli fotoğraf çekme ................................................ 88
Akıllı Filtre efektlerini uygulama ...................................... 90
ND filtre efektini uygulama ............................................... 92
Fotoğraflarınızı ayarlama ................................................. 93
Yakınlaştırma sesini azaltma ........................................... 94
Çözünürlük ve kalite seçme ............................................. 65
Çözünürlük seçme ........................................................... 65
Fotoğraf kalitesini ayarlama ............................................. 66
Zamanlayıcıyı kullanma .................................................... 67
Karanlıkta çekim ................................................................ 68
Gözlerin kırmızı görünmesini önleme ............................... 68
Flaş nasıl kullanılır ........................................................... 68
Flaşı kullanma ................................................................. 69
ISO duyarlılığını ayarlama ................................................ 71
Kameranın odağını değiştirme ........................................ 72
Makro kullanma ............................................................... 72
Otomatik odak kullanma .................................................. 72
Seçilen bir alana odaklanma ............................................ 74
İzleme otomatik odak kullanma ........................................ 75
Odak alanını ayarlama ..................................................... 76
11
İçindekiler
Oynatma/Düzenleme ...............................................................95
Kablosuz ağ ............................................................................126
Oynatma modunda fotoğrafları veya videoları
görüntüleme ...................................................................... 96
Oynatma modunu başlatma ............................................. 96
Fotoğrafları görüntüleme ................................................ 102
Video oynatma ............................................................... 105
Fotoğraf düzenleme ........................................................ 107
Fotoğrafları yeniden boyutlandırma ................................ 107
Fotoğrafı döndürme ....................................................... 107
Akıllı Filtre efektlerini uygulama ...................................... 108
Fotoğraflarınızı ayarlama ............................................... 109
Baskı siparişi (DPOF) oluşturma .................................... 110
Dosyaları TV'de, HDTV'de veya 3D TV'de
görüntüleme .................................................................... 112
Dosyaları bilgisayarınıza aktarma ................................. 115
Dosyaları Windows İS yüklü bilgisayarınıza aktarma ...... 115
Dosyaları Mac İS bilgisayarınıza aktarma ...................... 116
Bilgisayarda programları kullanma ............................... 117
CD'de verilen programları kurma .................................... 117
iLauncher'i kullanma ...................................................... 118
Samsung RAW Dönüştürücüsü'nü kullanma .................. 121
WLAN'a bağlanma ve ağ ayarlarını yapılandırma ....... 127
WLAN'a bağlanma ......................................................... 127
Oturum açma tarayıcısını kullanma ................................ 129
Ağ bağlantısı ipuçları ..................................................... 129
Metin girme .................................................................... 130
Fotoğrafları ve videoları bir akıllı telefona
gönderme ......................................................................... 132
Akıllı telefonu uzaktan deklanşör açıcı olarak
kullanma ........................................................................... 133
Fotoğraf veya video paylaşım web sitelerini
kullanma ........................................................................... 135
Web sitesine erişme ...................................................... 135
Fotoğrafları veya videoları siteye yükleme ...................... 135
Fotoları veya videoları e-posta ile gönderme .............. 137
E-posta ayarlarını değiştirme ......................................... 137
Fotoları veya videoları e-posta ile gönderme .................. 139
Fotoğrafları bir bulut sunucuya yükleme ..................... 140
Fotoları ve videoları göndermek için otomatik
yedekleme kullanımı ...................................................... 141
PC'nizde Otomatik Yedekleme yapmak için
programı yükleme .......................................................... 141
Fotoğrafları ve videoları bir bilgisayara gönderme .......... 141
TV Link etkin bir TV'de fotoğrafları veya videoları
görüntüleme .................................................................... 143
Wi-Fi Direct kullanarak fotoğrafları gönderme ............ 145
Wake on LAN (WOL) özelliği hakkında ......................... 146
12
İçindekiler
Ayarlar .....................................................................................148
Ayarlar menüsü ............................................................... 149
Ayarlar menüsüne erişme .............................................. 149
Ayarlar menüsünü kullanma ........................................... 150
Ekler .........................................................................................154
Hata mesajları .................................................................. 155
Kameranın bakımı ........................................................... 157
Kameranızı temizleme ................................................... 157
Kamerayı kullanma veya saklama .................................. 158
Hafıza kartları hakkında ................................................. 160
Pil hakkında bilgi ............................................................ 163
İsteğe bağlı aksesuarları kullanma ............................... 167
İsteğe bağlı flaş ünitelerini kullanma ............................... 167
İsteğe bağlı optik vizör kullanma .................................... 167
Deklanşör açılışını kullanma .......................................... 168
Mikrofonu kullanma ........................................................ 168
Bir dönüştürme merceği kullanma ............................... 169
Servis merkezine başvurmadan önce .......................... 170
Kameranın teknik özellikleri ........................................... 173
Sözlük ............................................................................... 178
Resmi dillerdeki beyan cümlesi .................................... 184
Dizin .................................................................................. 186
13
Temel işlevler
Kameranızın yerleşimini, simgeleri ve çekimle ilgili temel işlevleri öğrenin.
Paketi açma ……………………………………
15
Mod ekranını kullanma
Kamera düzeni …………………………………
Smart Link düğmesini kullanma ……………
Ekranı kullanma ……………………………
Askı bağlama ………………………………
Mercek kapağını takma ………………………
16
19
20
20
21
Seçenekler veya menüleri seçme. …………… 29
Kullanma [MENU] …………………………… 29
Kullanma [Fn] ……………………………… 31
Pilin ve hafıza kartının takılması ………………
22
Pili şarj etme ve kameranızı açma …………… 23
Pili şarj etme ………………………………… 23
Kameranızı açma …………………………… 23
Başlangıç kurulumunu yapma
………………
24
Simgeleri öğrenme ……………………………
26
……………………… 27
Mod Ekranını seçme ………………………… 27
Mod ekranındaki simgeler …………………… 27
Görüntüyü ve sesi ayarlama ………………… 32
Ekran türünü ayarlama ……………………… 32
Sesi ayarlama ……………………………… 33
Fotoğraf çekme
……………………………… 34
Yakınlaştırma ………………………………… 35
Kameranın titremesini azaltma ……………… 37
Daha net fotoğraflar elde etmek için
ipuçları …………………………………………
38
Paketi açma
Aşağıdaki öğeler ürün kutunuz içerisinde sunulmuştur.
Kamera
AC adaptörü/USB kablosu
Şarj edilebilir pil
Askı
Kullanım Kılavuzu CD-ROM'u
• Şekiller ürününüzle birlikte gönderilen öğelerden biraz farklı olabilir.
• İsteğe bağlı aksesuarları bir perakendeciden veya bir Samsung servis merkezinden satın
Kullanım Kılavuzu Temel
İşlemler
Mercek kapağı/
Mercek kapağı kayışı
alabilirsiniz. Samsung, onaylanmamış aksesuarların sebep olacağı hasardan sorumlu
değildir.
İsteğe bağlı aksesuarlar
Optik vizör
Flaş
Kamera çantası
Pil şarj cihazı
Hafıza kartı
Hafıza kartı/
Bellek kartı adaptörü
Temel işlevler 15
HDMI kablosu/A/V kablosu
Mikrofon
Deklanşör açılışı
Kamera düzeni
Kullanmaya başlamadan önce kameranızın parçalarını ve işlevlerini tanıyın.
POWER düğmesi
Sürücü modu düğmesi (sf. 19)
Mod düğmesi (sf. 18)
Flaş
Deklanşör düğmesi
Mikrofon
Kamera kayışı için kuş gözü
(sf. 20)
Kamera halkası
Halkayı çıkarın ve isteğe bağlı
dönüştürme merceğini monte edin
Mercek
AF-yardımcı ışığı/
Zamanlayıcı lambası
Ön tekerlek
Dahili anten*
* Kablosuz ağda çalışırken dahili
antenle teması önleyin.
Pil bölmesi kapağı
Hafıza kartı ve pili takmanızı sağlar
Üçayak bağlantısı
Temel işlevler 16
Kamera düzeni
Aksesuar pabucu
Aksesuar pabuç kapağı
Yakınlaştırma düğmesi
• Çekim modunda: Yakınlaştırma
veya uzaklaştırma
• Oynatma modunda: Fotoğrafın
bir bölümünü yakınlaştırmanızı
veya dosyaları küçük resim olarak
görüntülemenizi sağlar.
Flaş açma
Durum lambası
• Yanıp sönüyor: Kamera, bir fotoğraf
veya video kaydederken, görüntü odak
dışında iken bir bilgisayar tarafından
okunurken, pili şarj ederken bir sorun
ile karşılaştığınızda, kamera WLAN'a
bağlandığında veya bir fotoğraf
gönderirken veya Ekranı Oto Kapat
etkinken
• Sürekli Yanma: Bilgisayara
bağlanılırken, odağın dışında
olunduğunda veya pil şarj edilirken
HDMI bağlantı noktası
HDMI kablosunu kabul eder
USB ve A/V bağlantı noktası
USB ve A/V kablosunu kabul eder
Ekran
Düğmeler
(sf. 18)
Temel işlevler 17
Kamera düzeni
Mod düğmesi
Düğmeler
Düğme
Açıklama
Video kaydını başlatır.
• Ayarlanan pozlama değerini Çekim modunda kilitleyin.
• Oynatma modunda görüntülenen dosyayı korur.
Seçeneklere ve menülere erişin.
Simge
Çekim modunda seçeneklere erişmenizi sağlar.
T
p
Program: Pozlama süresi ve açıklık değeri hariç seçenekleri
ayarlayarak fotoğraf çekmenizi sağlar.
A
Diyafram Öncelikli Pozlama: Kamera deklanşör hızını
manüel olarak ayarladığınız diyafram değerine göre seçer.
h
Deklanşör Öncelikli Pozlama: Kamera diyafram değerini
manüel olarak ayarladığınız deklanşör hızına göre seçer.
M
Manüel: Deklanşör hızı ve diyafram değeri dahil çeşitli
kamera ayarlarını ayarlar.
Navigasyon düğmesine basıldığında:
Temel işlevler
Diğer işlevler
Görüntü seçeneğini değiştirme.
Yukarı hareket
c
Makro seçeneğini değiştirme.
Aşağı hareket
F
Flaş seçeneğini değiştirme.
Sola hareket
t
Akıllı Bağlantı düğmesi:
Önceden kurulu Wi-Fi işlevini
başlatır.
Sağa hareket
D
Navigasyon düğmesini çevirirken:
• Bir seçeneğe veya menüye gidin.
• Çekim modunda diyafram değerini ayarlar.
• Oynatma modunda dosyalar arasında geçiş yapmanızı
sağlar.
Açıklama
Akıllı Otomatik: Kameranın otomatik olarak sahne modunu
algılamasına ve seçmesine izin vererek fotoğraf çekmenizi
sağlar.
g
Magic Plus: Çeşitli efektlerle bir fotoğraf çekmenizi sağlar.
v
Video klip: Bir video kaydetmek için ayarları özelleştirir.
w
Wi-Fi: Kablosuz yerel alan ağlarını bağlayın ve işlevlerini
kullanın.
Vurgulanan seçeneği veya menüyü onaylayın.
Oynatma moduna girin.
Oynatma modunda dosyaları silmenizi sağlar.
Temel işlevler 18
Kamera düzeni
Sürücü modu düğmesi
Smart Link düğmesini kullanma
[Smart Link] ile Wi-Fi özelliğini kolayca açabilirsiniz.
Simge
Açıklama
Tek bir fotoğraf çeker.
2 saniye beklemeden sonra fotoğraf çeker.
10 saniye beklemeden sonra fotoğraf çeker.
Ayraç seçeneğine göre,
• Farklı beyaz dengelerine sahip 3 fotoğraf çeker.
• Farklı pozlamalara sahip 3 fotoğraf çeker.
• Çekim modunda siz [Deklanşör]'e basarken kamera
arka arkaya 10 fotoğraf çeker.
• Video kayıt modunda kamera yüksek hızlı videoları
kaydeder.
[Deklanşör]'e tamamen basmadan önce çekim yapar.
• İşaretlediğiniz Wi-Fi işlevini etkinleştirmek için [Smart Link]
düğmesine basın. Kamera işaretlenen işlevi etkinleştirecektir.
Smart Link düğmesi seçeneğini ayarlama
[Smart Link] düğmesine bastığınızda başlatılacak Wi-Fi işlevini
seçebilirsiniz.
1
2
3
Çekim veya Oynatma modunda [m] düğmesine basın.
n “ Smart Link (Wi-Fi Düğmesi)'i seçin.
İstediğiniz Wi-Fi özelliğini seçin. (sf. 152)
Temel işlevler 19
Kamera düzeni
Ekranı kullanma
Askı bağlama
Ekranı dışarıya doğru 180° çevirin ve yüksek veya düşük açılı
fotoğraflar ya da kendi portrenizi çekmek için yukarıya veya
aşağıya çevirin. Ekranı aşağıya maksimum 90° veya yukarıya
maksimum 180° çevirebilirsiniz.
Kameranızı kolayca taşımak için bir askı kayışı takın.
• Kullanmadığınız zamanlarda ekranı katlayın.
• Ekranı sadece izin verilen açıyla çevirin. Aksi halde kameranız zarar
görebilir.
Temel işlevler 20
Kamera düzeni
Mercek kapağını takma
Kamera merceğini korumak için mercek kapağı kayışıyla bir
mercek kapağı takın.
Mercek kapağını ve kayışı aynı anda takmak isterseniz, ilk olarak kayışı
gözden geçirin ve ardından mercek kapağını kamera kayışına iliştirin.
Temel işlevler 21
Pilin ve hafıza kartının takılması
Pili ve isteğe bağlı hafıza kartını kameraya nasıl takacağınızı öğrenin.
Pili ve hafıza kartını çıkarma
Kameradan ayrılana kadar
yavaşça bastırın ve kartı
yuvasından çekerek çıkarın.
Hafıza kartı
Hafıza kartını sarı renkli temas
noktaları aşağı gelecek şekilde
yerleştirin.
Pil kilidi
Hafıza kartı
Pili çıkarmak için kilidi aşağı
doğru kaydırın.
Pili Samsung logosu aşağı
bakacak şekilde yerleştirin.
Şarj edilebilir pil
Şarj edilebilir pil
Hafıza kartı adaptörünü kullanma
Bu üründeki mikro hafıza kartlarını kişisel bilgisayar
veya hafıza kartı okuyucusu gibi ürünlerde kullanmak
için kartı adaptöre takın.
Hafıza kartı takılmamışsa, kameranızı doğru kullanamazsınız. Kamerayı
kullanmadan önce bir hafıza kartı takın.
Temel işlevler 22
Pili şarj etme ve kameranızı açma
Pili şarj etme
Kameranızı açma
Kamerayı ilk kez kullanmadan önce pili şarj etmeniz gerekir.
USB kablosunun küçük ucunu kameranıza takın, ardından USB
kablosunun diğer ucunu AC adaptörüne takın.
Kameranızı açmak veya kapatmak için [POWER] düğmesine basın.
• Kamerayı ilk açtığınızda başlangıç kurulum ekranı görüntülenir.
(sf. 24)
Durum lambası
• Kırmızı ışık yanıyor: Şarj oluyor
• Kırmızı ışık yanmıyor: Tam olarak şarj oldu
• Kırmızı ışık yanıp sönüyor: Hata
Kameranızı Oynatma modunda açma
[P] düğmesine basın. Kamera açılır ve doğrudan Oynatma moduna
geçilir.
Sadece kameranızla birlikte verilen AC adaptörünü ve USB kablosunu
kullanın. Başka bir AC adaptörünü (SAC-48 gibi) kullanırsanız, kamera pili
doğru şarj olmayabilir veya çalışmayabilir.
Kameranızı [P] düğmesine yaklaşık 5 saniye basılı tutarak açarsanız
kameradan herhangi bir ses çıkmaz.
Temel işlevler 23
Başlangıç kurulumunu yapma
Kamerayı ilk defa açtığınızda, başlangıç kurulum ekranı çıkar. Kameranın temel ayarlarını yapılandırmak için aşağıdaki adımları yerine
getirin. Dil, kameranın satıldığı ülkeye veya bölgeye göre önceden ayarlanır. İstediğiniz dili değiştirebilirsiniz.
1
[c] tuşuna basarak Saat Dilimi'ni seçin ve ardından [t]
veya [o] öğesine basın.
2
[D/c] öğesine basarak Ev'i seçin ve ardından [o]
öğesine basın.
4
Tarih/Saat Ayarla
Ay
• Başka bir ülkeye seyahat ettiğinizde, Ziyaret Yeri'ni seçin ve
ardından yeni bir zaman dilimi seçin.
3
[c] tuşuna basarak Tarih/Saat Ayarla'yı seçin ve
ardından [t] veya [o] öğesine basın.
Gün
Yıl
Saat
Dk
Saat kuşağını seçmek için [F/t] düğmesine basın ve
ardından [o] düğmesine basın.
• Yaz saatini ayarlamak için [D] düğmesine basın.
Çıkış
Saat Dilimi : Ev
• Ekran seçilen dile bağlı olarak farklılık gösterebilir.
5
6
Londra
Geri
Ayarla
DST
Temel işlevler 24
Bir öğeyi seçmek için [F/t] düğmesine basın.
Navigasyon düğmesini çevirerek veya [D/c] tarihi ve
saati ayarlayın, ardından [o] basın.
Başlangıç kurulumunu yapma
7
[c] düğmesine basarak Tarih Tipi'ni seçin ve ardından
[t] veya [o] öğesine basın.
8
Tarih türünü seçmek için [D/c] düğmesine basın ve
ardından [o] düğmesine basın.
9
[c] düğmesine basarak Zaman Türü'nü seçin ve
ardından [t] veya [o] öğesine basın.
10
Zaman türünü seçmek için [D/c] düğmesine basın ve
ardından [o] düğmesine basın.
11
Çekim moduna geçmek için [m] düğmesine basın.
Temel işlevler 25
Simgeleri öğrenme
Kameranın ekranda görüntülediği simgeler seçtiğiniz moda veya sarı yanıp söndükten sonra ayarladığınız seçeneklere bağlı olarak değişir.
1
Simge
Açıklama
Parantez modu
2
3 Çekim bilgileri
Simge
Açıklama
ND filtresi açık
Diyafram değeri
Odak alanı
Deklanşör hızı
Kullanılabilir kayıt süresi
2 Çekim seçenekleri (sağ)
3
1 Çekim seçenekleri (sol)
Simge
Açıklama
Simge
Açıklama
Akıllı yakınlaştırma açık
Fotoğraf çözünürlüğü
Poz değeri
Oto Pozlama Kilidi açık
Çekilebilir fotoğraf sayısı
Hafıza kartı takılı değil
Çekim modu
Sürekli Oto Odak açık
ISO duyarlılığı
Fotoğraf kalitesi
Beyaz dengesi
Video çözünürlüğü
Akıllı filtre
Ölçüm
Geçerli saat ve tarih
Görüntü ayarlama
(netlik, kontrast ve doyma)
Çekim hızı
Otomatik odak çerçevesi
Yüz algılama
Flaş
Kamera titremesi
Yüz rötuşu
Sound Alive açık
Yakınlaştırma göstergesi
Yüz tonu
Optik Görüntü Sabitleme (OIS)
Yakınlaştırma oranı
Tekli çekim modu
Otomatik odak seçeneği
Yüksek hızlı seri çekim modu
Zamanlayıcı
Ön çekim modu
Temel işlevler 26
•
•
•
•
: Tam olarak şarjlı
: Kısmi şarjlı
: Boş (Şarj edin)
: Şarj aleti bağlı*
Histogram (sf. 32)
* Eğer kamera açıksa pili şarj olmayacaktır.
Mod ekranını kullanma
Mod düğmesini çevirerek Mod Ekranı'nı seçin ve ardından bir simge seçerek Mod Ekranında bir mod seçin.
Mod Ekranını seçme
Mod ekranındaki simgeler
Çekim veya Oynatma modunda Mod Ekranını görüntülemek için
mod düğmesini çevirin.
<Magic Plus>
Simge
Açıklama
Sahne: Belirli bir sahne için önceden ayarlanmış
seçeneklerle fotoğraf çekmenizi sağlar. (sf. 48)
Manzara: Panoramik bir görüntü oluşturmak için seri halde
fotoğraf çeker ve birleştirir. (sf. 50)
Sihirli çerçeve: Çeşitli çerçeve efektleri ile bir fotoğraf
çekmenizi sağlar. (sf. 53)
1
Bölmeli Çekim: Birkaç fotoğraf çekin ve önayar yerleşimleri
ile birlikte kaydedin. (sf. 54)
Resim İçinde Resim: Bir arkaplan fotosu yakalayın ve
küçük bir fotoğrafı veya videoyu önplana ekleyin. (sf. 55)
Sahne
Manzara
Resim İçinde Sanatsal
Resim
Fırça
No.
Sihirli
çerçeve
Bölmeli
Çekim
HDR
Yaratıcı Film
Yapımcısı
Sanatsal Fırça: Bir fotoğraf çekin ve filtre efektini nasıl
uygulayacağınızı gösteren bir videoyu görün ve kaydedin.
(sf. 56)
2
HDR: Orta tonlara vurgu yaparak fotoğraf çekmeyi, karanlık
ve parlak alanları asgariye indirmeyi sağlar. (sf. 57)
Yaratıcı Film Yapımcısı: Sadece fotoğraflarla veya
videolarla bir film yapın. (sf. 58)
Açıklama
1
Mevcut Mod ekranı
• Başka bir mod ekranına gitmek için mod düğmesini
çevirin.
2
Mod simgeleri
• Navigasyon düğmesini çevirerek veya [D/c/F/t]
istenen moda gidin ve ardından moda erişmek [o]
öğesine basın.
Temel işlevler 27
Mod ekranını kullanma
<Wi-Fi>
Simge
Açıklama
MobileLink: Fotoğrafları ve videoları bir akıllı telefona
gönderin. (sf. 132)
Remote Viewfinder: Uzak deklanşör açılışı olarak akıllı
bir telefon kullanın ve kameranızdan bir görüntünün bir
önizlemesini görüntüleyin. (sf. 133)
Sosyal Paylaşım: Fotoğrafları veya videoları dosya
paylaşım web sitelerine yükleyin. (sf. 135)
E-posta: Kamerada saklanan fotoğrafları veya videoları
e-posta üzerinden gönderin. (sf. 139)
Cloud: Fotoğrafları bir bulut sunucuya yükleyin. (sf. 140)
Otomatik Yedekleme: Kameranızla çektiğiniz fotoğrafları
veya videoları kablosuz olarak bir bilgisayara gönderin.
(sf. 141)
TV Bağlantısı: Kameranız ile çektiğiniz fotoları ve videoları
geniş ekranlı bir TV'de görüntüleyin. (sf. 143)
Temel işlevler 28
Seçenekler veya menüleri seçme.
Bir seçeneği veya menüyü seçmek için [m] veya [f] basın.
Kullanma [MENU]
Önceki menüye geri gitme
Seçenekleri seçmek için [m] basın, ardından navigasyon
düğmesini çevirin veya [D/c/F/t] ya da [o] basın.
1
2
Önceki menüye geri gitmek için [m] düğmesine tekrar basın.
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
Çekim moduna geri gitmek için [Deklanşör] düğmesine yarım basın.
Navigasyon düğmesini çevirin veya bir menüye ya da
seçeneğe gitmek için [D/c/F/t] basın.
veya
3
Vurgulanan seçeneği veya menüyü onaylamak için [o]
düğmesine basın.
Temel işlevler 29
Seçenekler veya menüleri seçme.
4
Örneğin, Program modunda Beyaz Dengesi seçeneğini
seçme:
1
Mod düğmesini döndürün ve p olarak ayarlayın.
Navigasyon düğmesini çevirerek veya [D/c] öğesine
basarak Beyaz dengesi seçimini yapın ve ardından [t]
veya [o]. öğesine basın.
Fotoğraf Boyutu
Çekim kalitesi
EV
ISO
ISO Genişletme
Beyaz dengesi
2
Flaş
[m] düğmesine basın.
Çıkış
Fotoğraf Boyutu
5
Çekim kalitesi
EV
Taşı
Navigasyon düğmesini çevirerek veya [F/t] öğesine
basarak Beyaz Dengesi'ni seçin.
ISO
ISO Genişletme
Beyaz dengesi : Günışığı
Beyaz dengesi
Flaş
Çıkış
3
Taşı
Navigasyon düğmesini çevirerek veya [D/c] öğesine
basarak a seçimini yapın ve ardından [t] veya [o]
öğesine basın.
Geri
6
7
Ayarla
[o] düğmesine basarak ayarları kaydedin.
Çekim moduna dönmek için [m] düğmesine basın.
Temel işlevler 30
Seçenekler veya menüleri seçme.
3
Kullanma [Fn]
[f] düğmesine basarak da çekim seçeneklerine erişebilirsiniz,
ancak bazı seçenekler kullanılamayabilir.
Navigasyon düğmesini döndürün veya [D/c/F/t]
gidin.
düğmesine basarak
Beyaz dengesi : Otomatik bd
Örneğin, Program modunda Beyaz Dengesi seçeneğini
seçme:
1
Mod düğmesini döndürün ve p olarak ayarlayın.
Çıkış
4
2
Ayarla
Beyaz Dengesi seçeneğini ayarlamak için ön tekerleği
çevirin.
[f] düğmesine basın.
Beyaz dengesi : Bulutlu
EV : 0
Çıkış
Çıkış
Ayarla
Ayarla
• [o] basın, navigasyon düğmesini döndürün veya [F/t]
basın ve sonra ayarlarınızı kaydetmek için [o] öğesine basın.
5
Çekim moduna dönmek için [m] düğmesine basın.
Temel işlevler 31
Görüntüyü ve sesi ayarlama
Temel görüntü bilgilerini ve ses ayarlarını nasıl değiştirebileceğinizi öğrenin.
Ekran türünü ayarlama
Histogramlar hakkında
Histogram ışığın fotoğrafınızda nasıl dağıldığını açıklayan bir
grafiktir. Eğer histogramın yüksek tepe noktası sol taraftaysa,
fotoğrafınız yeterince pozlanmamıştır ve karanlık çıkacaktır. Tepe
noktasının sağ tarafta olması ise, fotoğraflarınızın fazla pozlandığı
ve silik çıkacağı anlamına gelir. Tepelerin yüksekliği renk bilgisiyle
ilgilidir. Belli bir renk ne kadar fazla ise, ona karşılık gelen tepe de
o kadar yüksek olur.
Çekim veya Oynatma modu için bir ekran türü seçebilirsiniz.
Her türde farklı çekim veya oynatma bilgileri görüntülenir.
Aşağıdaki tabloya bakınız.
Çekimle ilgili ne kadar bilgi
varsa görüntüler.
S Yetersiz
pozlanmış
Ekran türünü değiştirmek için [D] tuşuna basın.
Mod
Ekran türü
Çekim
• Çekimle ilgili tüm bilgileri saklayın.
• En üst satırdaki bilgiler hariç çekimle ilgili tüm
bilgileri gizleyin.
• Çekimle ilgili tüm bilgileri görüntüleyin.
• Histogramı görüntüleyin.
Oynatma
• Mevcut dosyayla ilgili tüm bilgileri gizleyin.
• Çekim ayarları ve histogram hariç mevcut dosyayla
ilgili bilgileri görüntüleyin.
• Geçerli dosya ile ilgili tüm bilgileri görüntüle.
Temel işlevler 32
S Yeterli
pozlanmış
S Aşırı pozlanmış
Görüntüyü ve sesi ayarlama
Sesi ayarlama
Seçenek görüntüleme görüntüsü ayarı
Magic plus modunda görünen seçenek görüntülemeyi gösterebilir
veya gizleyebilirsiniz.
[o] düğmesine sürekli basın.
• Seçenek ekranını gizleyin.
• Seçenek ekranını gösterin.
İşlevleri yaparken kameranızın çıkardığı sesleri açın veya kapatın.
1
2
3
Çekim veya Oynatma modunda [m] düğmesine basın.
n “Sesler “ Bip sesi'ni seçin.
Bir seçenek belirleyin.
Güzellik çekimi
Seçenek ekranı
Panel kapalı
Ev
S Örneğin, Sahne modunda
Temel işlevler 33
Seçenek
Açıklama
Kapalı
Kamera herhangi bir ses çıkarmaz.
Açık
Kamera ses çıkarır.
Fotoğraf çekme
Akıllı Otomatik modda kolayca ve hızlıca fotoğraf çekmeyi öğrenin.
1
Mod düğmesini döndürün ve T olarak ayarlayın.
2
Çekeceğiniz özneyi çerçeveye yerleştirin.
3
Odaklamak için [Deklanşör] düğmesine yarım basın.
4
5
Fotoğraf çekmek için [Deklanşör] düğmesine basın.
6
Çekim moduna dönmek için [P] düğmesine basın.
• Yeşil çerçeve öznenin odakta olduğunu gösterir.
• Kırmızı çerçeve öznenin odak alanı dışında olduğunu gösterir.
Çekilen fotoğrafları görmek için [P] basın.
• Fotoğrafı silmek için [l] düğmesine basın ve Evet'i seçin.
Daha temiz fotoğraflar elde etmenizi sağlayacak ipuçları için sayfa 38 bakın.
Temel işlevler 34
Fotoğraf çekme
Yakınlaştırma
Dijital yakınlaştırma
pAhMg
Dijital yakınlaştırma Çekim modunda varsayılan olarak desteklenir.
Eğer Çekim modunda iken bir subjeyi yakınlaştırırsanız ve
yakınlaştırma göstergesi dijital aralık içinde ise, kameranız
Dijital yakınlaştırmayı kullanıyordur. 3.3X Optik yakınlaştırma
ve 4X Dijital yakınlaştırmayı birlikte kullanarak 13,2 kata kadar
yakınlaştırabilirsiniz.
Yakınlaştırma ayarını yaparak yakın fotoğraflar çekebilirsiniz.
Optik aralık
Yakınlaştırma
göstergesi
Yakınlaştırma oranı
Uzaklaştırma
Dijital aralık
Yakınlaştırma
• Dijital yakınlaştırma, Yüz Algılama seçeneğiyle, Akıllı Filtre efektiyle,
• Yakınlaştırma düğmesini daha geniş döndürdüğünüzde, kamera daha
hızlı yakınlaşır veya uzaklaşır.
• Yakınlaştırma düğmesini çevirdiğinizde, ekranda gösterilen
yakınlaştırma oranı tutarsız olarak değişebilir.
Temel işlevler 35
İzleme Otomatik Odaklanma seçeneğiyle veya Manüel Odakla birlikte
kullanılamaz.
• Dijital yakınlaştırma kullanarak görüntü çekerseniz, fotoğraf kalitesi
normalden kötü olabilir.
Fotoğraf çekme
Akıllı yakınlaştırma
pAhM
Akıllı yakınlaştırma ayarı
Optik yakınlaştırma ve Dijital yakınlaştırmaya göre resim
kalitesini daha az bozarak yakınlaştırmayı sağlayan 4.4X Akıllı
yakınlaştırmayı kullanabilirsiniz. Optik yakınlaştırmayı, Akıllı
Yakınlaştırmayı ve Dijital yakınlaştırmayı kullanarak 13,2 kata
kadar yakınlaştırabilirsiniz.
1
2
3
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
a “ Akıllı Yakınlaştırma seçeneğini belirleyin.
Bir seçenek belirleyin.
Optik aralık + Akıllı aralık
Simge
Açıklama
Kapalı: Akıllı yakınlaştırma devre dışı.
Yakınlaştırma
göstergesi
Açık: Akıllı yakınlaştırma etkin.
Dijital Aralık
• Akıllı yakınlaştırma, Yüz Algılama seçeneğiyle, Akıllı Filtre efektiyle,
İzleme Otomatik Odaklanma seçeneğiyle veya Manüel Odakla birlikte
kullanılamaz.
• Sürücü modu Sürekli, Önyakalama veya Ayraç olarak
ayarlandığında bu işlevi kullanamazsınız.
• Akıllı yakınlaştırma kullanarak görüntü çekerseniz, fotoğraf kalitesi
düşebilir.
Temel işlevler 36
Fotoğraf çekme
Kameranın titremesini azaltma
pAhMgv
Optik ve Dijital Görüntü Sabitleme işlevleri sayesinde kameranın
titremesini azaltır ve fotoğrafların bulanık olmasını engeller.
▲ Düzeltmeden önce
1
2
3
▲ Düzeltmeden sonra
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
a veya V “ Görüntü Sabitleyici'yi seçin.
Bir seçenek belirleyin.
Simge
Açıklama
Kapalı (Kapalı): Optik Görüntü Sabitleme işlevi devre
dışı.
OIS: Optik Görüntü Sabitleme işlevi etkin.
DUAL IS: Optik ve Dijital Görüntü Sabitleme işlevleri
etkin.
Kullanabileceğiniz seçenekler çekim şartlarına bağlı olarak değişir.
Temel işlevler 37
• Görüntü Sabitleme işlevi şu durumlarda doğru çalışmayabilir:
- hareketli bir özneyi takip etmek için kameranızı hareket
ettiriyorsanız
- dijital yakınlaştırma kullanıyorsanız
- kamera çok fazla sallanıyorsa
- deklanşör hızı yavaşsa (örneğin gece sahneleri çekerken)
- pil zayıfsa
- yakın çekim yapıyorsanız
• Görüntü Sabitleme işlevini üçayakla birlikte kullanırsanız, Görüntü
Sabitleme sensörünün titremesi nedeniyle fotoğraflarınız bulanık
çıkabilir. Üçayak kullanırken Görüntü Sabitleme işlevini devre dışı
bırakın.
• Kamera çarpılırsa veya düşürülürse ekran bulanıklaşabilir.
Bu gerçekleşirse kamerayı kapatın ve sonra tekrar açın.
Daha net fotoğraflar elde etmek için ipuçları
Kamerayı doğru tutma
Kameranın titremesini azaltma
Lensi, flaşı veya
mikrofonu hiçbir şeyin
engellemediğinden emin
olun.
Kameranın titremesini optik olarak azaltmak için
Görüntü Sabitleme seçeneğini kullanın. (sf. 37)
görüntülendiğinde
Deklanşör düğmesine yarım basma
[Deklanşör] düğmesine yarım basın
ve odağı ayarlayın. Kamera odağı ve
pozlamayı otomatik olarak ayarlar.
Kamera titremesi
Kamera diyafram değerini ve deklanşör
hızını otomatik olarak ayarlar.
Odak çerçevesi
• Odak çerçevesi yeşil olarak
görünürse fotoğrafı çekmek için
[Deklanşör] düğmesine basın.
• Odak çerçevesi kırmızı renkte
görüntüleniyorsa kompozisyonu
değiştirin ve [Deklanşör] düğmesine
tekrar yarım basın.
Karanlıkta çekim yaparken flaş seçeneğini Yavaş senk veya Kapalı
olarak ayarlamaktan kaçının. Açıklık daha uzun bir süre açık kalır ve
kamerayı temiz bir fotoğraf çekecek kadar uzun süre boyunca sabit
tutmak daha da zorlaşır.
• Üçayak kullanın veya flaş seçeneğini Doldur olarak ayarlayın.
(sf. 69)
• ISO duyarlılık seçeneklerini ayarlayın. (sf. 71)
Temel işlevler 38
Öznenin odak dışında olmasını önleme
Aşağıdaki durumlarda öznenizi odaklamak zor olabilir:
- özneyle arka plan arasındaki kontrast düşük olduğunda (örneğin
öznenizin giydiği kıyafet arka planın rengine benziyorsa.)
- öznenin arkasından gelen ışık kaynağı çok parlaksa
- özne çok parlak veya yansıtıcıysa
- öznede yatay desenler varsa (jaluzi gibi)
- özne çerçevenin merkezinde değilse
• Düşük ışıkta fotoğraf çekerken
Flaşı açın. (sf. 69)
• Özneler hızlı hareket ettiğinde
Yüksek hızlı seri
çekim modu veya
Önyakalama işlevini
kullanın. (sf. 87)
Odak kilidinin kullanılması
Odaklamak için [Deklanşör] düğmesine yarım basın. Özne
odaktaysa, kompozisyonu değiştirmek için çerçevenin
konumunu değiştirebilirsiniz. Hazır olduğunuzda, fotoğrafı
çekmek için [Deklanşör] düğmesine basın.
Temel işlevler 39
Gelişmiş işlevler
Bir mod seçerek nasıl bir fotoğraf çekeceğinizi ve bir video kaydedeceğinizi öğrenin.
Akıllı Otomatik modunu kullanma ……………
41
Program modunu kullanma ……………………
43
Diyafram Önceliği, Deklanşör Önceliği veya
Manüel Modu Kullanma ………………………
44
Diyafram Öncelikli Pozlama modunu
kullanma …………………………………… 45
Deklanşör Önceliği modunu kullanma ……… 46
Manüel modu kullanma ……………………… 47
Magic Plus modunu kullanma …………………
Sahne modunu kullanma ……………………
Güzellik Çekimi modunu kullanma …………
3D Foto modunu kullanma …………………
48
48
49
50
2D veya 3D Panorama modunu kullanma ……
Hareketli Panorama modunu kullanma ………
Sihirli çerçeve modunu kullanma ……………
Bölmeli Çekim modunu kullanma ……………
Resim İçinde Resim modunu kullanma ………
Sanatsal Fırça modunu Kullanma ……………
HDR modunu kullanma ………………………
Yaratıcı Film Yapımcısı modunu kullanma …
50
52
53
54
55
56
57
58
Video klip modunu kullanma ………………… 60
Yüksek hızlı video kaydetme ………………… 62
Akıllı Sahne Algılama modunu kullanma …… 63
Akıllı Otomatik modunu kullanma
Akıllı Otomatik modda kameranız, algılanan sahnenin türüne göre uygun kamera ayarlarını otomatik olarak seçer.
Farklı sahnelere yönelik kamera ayarlarını bilmiyorsanız Akıllı Otomatik mod yararlı olacaktır.
1
2
Mod düğmesini döndürün ve T olarak ayarlayın.
Simge
Açıklama
Çekeceğiniz özneyi çerçeveye yerleştirin.
Arkadan aydınlatmalı portreler
• Kamera otomatik olarak bir sahne seçer. Ekranın sol üst
bölümünde uygun bir sahne simgesi görüntülenir. Simgeler
aşağıda sıralanmıştır.
Portreler
Nesnelerin yakın plan fotoğrafları
Metinlerin yakın plan fotoğrafları
Gün Batımları
Açık gökyüzleri
Ormanlık alanlar
Renkli öznelerin yakın plan fotoğrafları
Simge
Açıklama
Kamera sabitlenmiş veya üçayak üstünde
(karanlıkta çekim yaparken)
Manzaralar
Hareket halindeki özneler
Parlak beyaz arka planı olan sahneler
Havai fişekler (üçayak kullanırken)
Gece manzaraları (flaş kapalıyken)
İç mekan, karanlık
Kısmi ışık
Gece çekilen portreler
Spot ışıkla yakın çekim
Arkadan aydınlatmalı manzaralar
Spot ışıkla portreler
Gelişmiş işlevler 41
Akıllı Otomatik modunu kullanma
3
4
Odaklamak için [Deklanşör] düğmesine yarım basın.
Fotoğraf çekmek için [Deklanşör] düğmesine basın.
• Eğer kamera uygun bir sahne modu tanıyamazsa T modu için
varsayılan ayarı kullanır.
• Bir yüz algılansa da, öznenin konumuna veya ışığa bağlı olarak
kamera bir portre modu seçmeyebilir.
• Kameranın titremesi, ışığın durumu veya öznenin uzaklığı gibi çekim
şartlarına bağlı olarak, kamera doğru sahneyi seçmeyebilir.
• Üçayak kullansanız bile, eğer özne hareket halindeyse kamera
modunu algılayamayabilir.
• T modunda kamera daha fazla pil gücü tüketir, bunun sebebi
uygun sahneyi seçmek için ayarları sık sık değiştirmesidir.
Gelişmiş işlevler 42
Program modunu kullanma
Program modunda, kameranın otomatik olarak ayarladığı deklanşör hızı ve diyafram değeri hariç, çoğu seçeneği ayarlayabilirsiniz.
1
2
Mod düğmesini döndürün ve p olarak ayarlayın.
3
Özneyi çerçeveye oturtun ve sonra odaklamak için
[Deklanşör] düğmesine yarım basın.
4
Fotoğraf çekmek için [Deklanşör] düğmesine basın.
İstediğiniz seçenekleri ayarlayın.
• Seçeneklerin listesini görmek için “Çekim seçenekleri”
konusuna bakın. (sf. 64)
Gelişmiş işlevler 43
Diyafram Önceliği, Deklanşör Önceliği veya Manüel Modu Kullanma
Fotoğraflarınızın pozlama değerini kontrol etmek için diyafram değerini veya deklanşör hızını ayarlamanızı sağlar. Bu seçenekleri Diyafram
Önceliği, Deklanşör Önceliği veya Manüel modlarında kullanabilirsiniz.
Diyafram değeri
Diyafram, ışığın kameraya girmesini sağlayan bir açıklıktır.
Diyafram gövdesinde açılan ve kapanan ince, metal plakalar
vardır, diyaframı genişletir ve daraltır ve kameraya giren ışık
miktarını kontrol eder. Açıklığın boyutu, fotoğrafın parlaklığı
ile yakından ilgilidir: açıklık büyüdükçe fotoğraf da parlaklaşır;
açıklık küçüldükçe fotoğraf kararır. Diyafram değerini büyülttükçe,
diyafram boyutunun küçüldüğünü lütfen not edin. Örneğin, 5,6
olarak ayarlanan bir diyafram 11 olarak ayarlanan diyaframdan
daha büyüktür.
Deklanşör hızı
Bir fotoğrafın parlaklığında önemli bir etmen olan deklanşör hızı
deklanşörü açmak ve kapatmak için gerekli olan zamanı gösterir.
Yavaş bir deklanşör hızı ışığın girmesi için daha fazla zaman
sağlar. Herşey eşit olduğunda, fotolar parlaklaşır, fakat hızlı
hareket eden nesneler bulanıklaşmaya başlar. Diğer taraftan, hızlı
deklanşör hızı ışığın girmesi için daha az zaman verir. Fotolar
kararır, fakat hareketli nesneler daha net yakalanır.
S Düşük deklanşör hızı
S Küçük diyafram değeri
(Diyaframın boyutu büyük.)
S Büyük diyafram değeri
(Diyaframın boyutu küçük.)
Gelişmiş işlevler 44
S Hızlı deklanşör hızı
Diyafram Önceliği, Deklanşör Önceliği veya Manüel Modu Kullanma
Diyafram Öncelikli Pozlama modunu kullanma
Diyafram Önceliği modu, siz açıklık değerini el ile ayarlarken,
kameranın da otomatik olarak uygun bir deklanşör hızı seçmesini
sağlar.
1
2
3
Seçenekleri ayarlayın.
4
Özneyi çerçeveye oturtun ve sonra odaklamak için
[Deklanşör] düğmesine yarım basın.
5
Fotoğraf çekmek için [Deklanşör] düğmesine basın.
Mod düğmesini döndürün ve A olarak ayarlayın.
Diyafram değerini ayarlamak için navigasyon düğmesini
çevirin.
• Seçeneklerin listesini görmek için “Çekim seçenekleri”
bölümüne bakın. (sf. 64)
• Diyafram değeri hakkında daha fazla bilgi almak için bkz.
sayfa 44.
Gelişmiş işlevler 45
ISO seçeneğini Oto olarak belirlediğinizde, diyafram değerini eşleştirmek
için deklanşör hızı otomatik olarak değişmeyebilir. Bu durumda, bir fotoğraf
çektiğinizde kamera ISO seçeneğini otomatik olarak değiştirerek uygun
bir poz değeri bulur. ISO seçeneğini manüel olarak ayarlamak için [m]
öğesine basın ve ardından a “ ISO “ bir seçenek belirleyin.
Diyafram Önceliği, Deklanşör Önceliği veya Manüel Modu Kullanma
Deklanşör Önceliği modunu kullanma
Deklanşör Önceliği modu, siz deklanşör hızını el ile ayarlarken,
kameranın da otomatik olarak uygun bir diyafram değeri seçmesini
sağlar.
1
2
3
Seçenekleri ayarlayın.
4
Özneyi çerçeveye oturtun ve sonra odaklamak için
[Deklanşör] düğmesine yarım basın.
5
Fotoğraf çekmek için [Deklanşör] düğmesine basın.
Mod düğmesini döndürün ve h olarak ayarlayın.
Deklanşör hızını ayarlamak için ön tekerleği döndürün.
• Seçeneklerin listesini görmek için “Çekim seçenekleri”
bölümüne bakın. (sf. 64)
• Deklanşör hızı hakkında daha fazla bilgi almak için bkz.
sayfa 44.
ISO seçeneğini Oto olarak belirlediğinizde, deklanşör hızı ile eşleşmesi için
diyafram değeri otomatik olarak değişmeyebilir. Bu durumda, bir fotoğraf
çektiğinizde kamera ISO seçeneğini otomatik olarak değiştirerek uygun
bir poz değeri bulur. ISO seçeneğini manüel olarak ayarlamak için [m]
öğesine basın ve ardından a “ ISO “ bir seçenek belirleyin.
Gelişmiş işlevler 46
Diyafram Önceliği, Deklanşör Önceliği veya Manüel Modu Kullanma
Manüel modu kullanma
4
Seçenekleri ayarlayın.
5
Özneyi çerçeveye oturtun ve sonra odaklamak için
[Deklanşör] düğmesine yarım basın.
6
Fotoğraf çekmek için [Deklanşör] düğmesine basın.
Manüel mod hem diyafram değerini hem de deklanşör hızını el ile
ayarlamanızı sağlar.
1
2
3
Mod düğmesini döndürün ve M olarak ayarlayın.
Deklanşör hızını ayarlamak için ön tekerleği döndürün.
Diyafram değerini ayarlamak için navigasyon düğmesini
çevirin.
• Seçeneklerin listesini görmek için “Çekim seçenekleri”
bölümüne bakın. (sf. 64)
Gelişmiş işlevler 47
Magic Plus modunu kullanma
Magic Plus modunda çeşitli efektler ile bir fotoğraf çekebilirsiniz.
Sahne modunu kullanma
Seçenek
Açıklama
Sahne modunda belirli bir sahne için önceden ayarlanmış
seçeneklerle fotoğraf çekebilirsiniz.
Manzara
Sabit sahneleri ve manzaraları çekmenizi sağlar.
Metin
Basılı veya elektronik belgelerdeki metinleri net
bir şekilde yakalamanızı sağlar.
Gün Batımı
Gün batımındaki sahneleri, doğal görünümlü
kırmızılar ve sarılarla çekmenizi sağlar.
Bir sahne seçin.
Şafak
Gün doğarken ortaya çıkan sahneleri
yakalamanızı sağlar.
• Seçenek ekranı görüntülenmezse [o] basın veya [m] “
g “ Sahne Seç basın ve sonra bir sahne seçin.
Aydınlatma
Arkalarında aydınlatma olan öznelerin resimlerini
çekmenizi sağlar.
Kmsl&kar
Kumun veya karın güneş ışığını yansıtması
nedeniyle düşük pozlanmayı azaltır.
3D Fotoğraf
3D efektiyle fotoğraf çekmeyi sağlar (3D efekti
sadece bir 3D TV'de veya 3D monitörde çalışır).
1
2
3
Mod düğmesini döndürün ve g olarak ayarlayın.
ayarını seçin.
Güzellik çekimi
Panel kapalı
Ev
Seçenek
Açıklama
Güzellik çekimi
Yüz kusurlarını gizlemek için seçeneklerle bir
portre çekmenizi sağlar.
Gece
Geceleyin veya düşük ışık seviyesinde sahneleri
yakalayın (üçayaklı kullanımı önerilir).
4
Özneyi çerçeveye oturtun ve sonra odaklamak için
[Deklanşör] düğmesine yarım basın.
5
Fotoğraf çekmek için [Deklanşör] düğmesine basın.
Gelişmiş işlevler 48
Magic Plus modunu kullanma
8
Güzellik Çekimi modunu kullanma
Güzellik Çekimi modunda yüz kusurlarını saklamak için
seçeneklerde bir portre çekebilirsiniz.
1
2
3
4
5
6
Bir seçenek belirleyin.
• Örneğin, yüz kusurlarını saklamak için yüz rötuşu ayarını
artırabilirsiniz.
Mod düğmesini döndürün ve g olarak ayarlayın.
Yüz tonu
ayarını seçin.
Güzellik çekimi'ni seçin.
• Örneğin cildin daha açık gibi görünmesini sağlamak için yüz
tonu seçeneğini arttırın.
Düzey 1
Yüz algılama
Düzey 2
Fotoğraf Boyutu
Düzey 3
Ayarla
Özneyi çerçeveye oturtun ve sonra odaklamak için
[Deklanşör] düğmesine yarım basın.
10
Fotoğraf çekmek için [Deklanşör] düğmesine basın.
Güzellik Çekimi modunu kullanırken odak mesafesi Oto makro olarak
ayarlanacaktır.
Flaş
Akıllı FR Düzenlemesi
7
Düzey 3
9
Çekim kalitesi
Geri
Düzey 2
Çekim kalitesi
Geri
Bir seçenek belirleyin.
Kapalı
Düzey 1
Fotoğraf Boyutu
Akıllı FR Düzenlemesi
a “ Yüz tonu'nu seçin.
Yüz rötuşu
Kapalı
Yüz algılama
Flaş
[m] düğmesine basın.
Yüz tonu
Yüz rötuşu
Ayarla
Yüz rötuşu'nu seçin.
Gelişmiş işlevler 49
Magic Plus modunu kullanma
3D Foto modunu kullanma
2D veya 3D Panorama modunu kullanma
3D Foto modunda 3D efektli fotoğraflar çekebilirsiniz.
Panorama modunda, tekli fotoda panaromik bir sahne
yakalayabilirsiniz. Panoramik bir görüntü oluşturmak için seri halde
fotoğraf çeker ve birleştirir.
1
2
3
4
Mod düğmesini döndürün ve g olarak ayarlayın.
5
Fotoğraf çekmek için [Deklanşör] düğmesine basın.
ayarını seçin.
3D Fotoğraf'ni seçin.
Özneyi çerçeveye oturtun ve sonra odaklamak için
[Deklanşör] düğmesine yarım basın.
S Çekim örneği
değerine ayarlanır.
• 3D Foto modunda çözünürlük otomatik olarak
• 3D Foto modunda bazı çekim seçenekleri kullanılamaz.
• 3D efektini destekleyen MPO dosyasını ancak 3D TV veya
1
2
3
4
3D monitör gibi MPO uyumlu ekranda görüntüleyebilirsiniz.
Kameranızın ekranında sadece JPEG dosyalarını
görüntüleyebilirsiniz.
• Bir MPO dosyasını bie 3D TV'de veya 3D monitörde görüntülerken
uygun 3D gözlüklerini kullanın.
5
6
• Kamera hem JPEG hem de MPO dosya formatında 2 fotoğraf
çeker.
Mod düğmesini döndürün ve g olarak ayarlayın.
ayarını seçin.
[m] düğmesine basın.
a “ Manzara “ Canlı Panorama veya 3B Manzara
seçin.
Çekim moduna dönmek için [m] düğmesine basın.
Özneyi çerçeveye oturtun ve sonra odaklamak için
[Deklanşör] düğmesine yarım basın.
• Kamerayı, çekmek istediğiniz sahnenin en solu veya en sağı
ya da en üstü veya en altı ile hizalayın.
Gelişmiş işlevler 50
Magic Plus modunu kullanma
7
Çekime başlamak için [Deklanşör] düğmesine basın ve
basılı tutun.
8
[Deklanşör]'e basılı iken, kamerayı panoramanın kalan
kısmını çekecek tarafa yavaşça hareket ettirin.
• Panoramik fotoğraf çekerken en iyi sonuç için aşağıdakilerden
• 3D Panorama modunda görüntüyü sadece yatay yönlerde
çekebilirsiniz.
• Görüntü bulucu bir sonraki sahneyle hizalandığında kamera bir
sonraki fotoğrafı otomatik olarak çeker.
•
•
9
•
•
Tamamlandığında, [Deklanşör] düğmesini bırakın.
• İstediğiniz tüm çekimleri yaptığınızda kamera bunları tek bir
panoramik fotoğraf halinde birleştirir.
Gelişmiş işlevler 51
•
kaçının:
- kamerayı çok yavaş veya çok hızlı hareket ettirme
- bir sonraki görüntüyü çekmek için kamerayı çok az hareket ettirme
- kamerayı düzensiz hızlarla hareket ettirme
- kamerayı sallama
- bir fotoğraf çekerken kameranın yönünü değiştirme
- karanlık yerlerde çekim yapma
- yakında hareket eden özneleri çekme
- parlaklığın veya ışığın renginin sürekli değiştiği ortamlarda çekim
yapma
Aşağıdaki koşullarda çekilen fotoğraflar otomatik olarak kaydedilir ve
çekim durdurulur:
- çekim esnasında çekim yönünü değiştirirseniz
- kamerayı çok hızlı hareket ettirirseniz
- kamerayı hareket ettirmezseniz
Panorama modunun seçilmesi dijital ve optik yakınlaştırma işlevlerini
devre dışı bırakacaktır. Mercek yakınlaştırıldığında, Panorama
modunu seçerseniz, kamera otomatik olarak varsayılan konuma
odaklanır.
Panorama modunda bazı çekim seçenekleri kullanılamaz.
Kamera, çekim kompozisyonu veya öznenin hareket etmesi
nedeniyle çekimi durdurabilir.
Panorama modunda foto kalitesini iyileştirmek için, kamerayı
hareket ettirmeyi durdurduğunuzda kameranız sahnenin sonunu
yakalamayabilir. Sahnenin tamamını çekmek için kamerayı
sonlandırmak istediğiniz sahnenin biraz ötesine hareket ettirin.
Magic Plus modunu kullanma
• 3D Panorama modunda kameranız 3D efektinin doğası nedeniyle
sahnenin en başını veya en sonunu çekemeyebilir. Sahnenin
tamamını çekmek için, çekmek istediğiniz başlangıç ve bitiş
noktalarının biraz ötesine hareket edin.
• 3D Panorama modunda fotoğraflar hem JPEG hem MPO dosya
formatlarında çekilir.
• 3D efektini destekleyen MPO dosyasını ancak 3D TV veya
3D monitör gibi MPO uyumlu ekranda görüntüleyebilirsiniz.
Kameranızın ekranında sadece JPEG dosyalarını
görüntüleyebilirsiniz.
• Bir MPO dosyasını bie 3D TV'de veya 3D monitörde görüntülerken
uygun 3D gözlüklerini kullanın.
Hareketli Panorama modunu kullanma
Hareketli Panorama modunda hareket eden bir öznenin
fotoğraflarını seri halde çekebilir ve birleştirebilirsiniz.
S Çekim örneği
1
2
3
4
5
6
Mod düğmesini döndürün ve g olarak ayarlayın.
ayarını seçin.
[m] düğmesine basın.
a “ Manzara “ Hareketli Panorama seçin.
Çekim moduna dönmek için [m] düğmesine basın.
Özneyi çerçeveye oturtun ve sonra odaklamak için
[Deklanşör] düğmesine yarım basın.
• Kamerayı, çekmek istediğiniz sahnenin en solu veya en sağı
ile hizalayın.
7
Çekime başlamak için [Deklanşör] düğmesine basın ve
basılı tutun.
Gelişmiş işlevler 52
Magic Plus modunu kullanma
8
[Deklanşör]'e basılı iken, kamerayı panoramanın kalan
kısmını çekecek tarafa yavaşça hareket ettirin.
• Birden fazla hareketli özne varsa, kamera doğru özneyi
tanıyamayabilir.
• Eğer subjeler çekim sırasında kılavuz çerçevesinin dışında ise,
kamera subjelerin hareketini çekmeyecektir.
9
Tamamlandığında, [Deklanşör] düğmesini bırakın.
• Kamera çekimleri bir fotoğraf halinde otomatik birleştirir.
Sihirli çerçeve modunu kullanma
Sihirli çerçeve modunda fotoğraflarınıza çeşitli çerçeve efektleri
uygulayabilirsiniz. Fotoğrafların şekli ve hissiyatı seçtiğiniz
çerçeveye göre değişecektir.
1
2
3
Mod düğmesini döndürün ve g olarak ayarlayın.
ayarını seçin.
Bir seçenek belirleyin.
• Panoramik fotoğraf çekerken en iyi sonuç için aşağıdakilerden
kaçının:
- kamerayı çok yavaş veya çok hızlı hareket ettirme
- bir sonraki görüntüyü çekmek için kamerayı çok az hareket ettirme
- kamerayı düzensiz hızlarla hareket ettirme
- kamerayı sallama
- bir fotoğraf çekerken kameranın yönünü değiştirme
- karanlık yerlerde çekim yapma
- yakında hareket eden özneleri çekme
- parlaklığın veya ışığın renginin sürekli değiştiği ortamlarda çekim
yapma
• Kameranın panoramik fotoğrafları kaydetmesi biraz zaman alabilir.
• Hareketli Panorama modunda bazı çekim seçenekleri kullanılamaz.
Duvar
Panel kapalı
Ev
4
Özneyi çerçeveye oturtun ve sonra odaklamak için
[Deklanşör] düğmesine yarım basın.
5
Fotoğraf çekmek için [Deklanşör] düğmesine basın.
Sihirli çerçeve modunda çözünürlük otomatik olarak
Gelişmiş işlevler 53
değerine ayarlanır.
Magic Plus modunu kullanma
Bölmeli Çekim modunu kullanma
Bölmeli Çekim modunda, birkaç foto çekebilir ve önayar
yerleşimleri ile düzenleyebilirsiniz.
1
2
3
Mod düğmesini döndürün ve g olarak ayarlayın.
ayarını seçin.
4
Özneyi çerçeveye oturtun ve sonra odaklamak için
[Deklanşör] düğmesine yarım basın.
5
Fotoğraf çekmek için [Deklanşör] düğmesine basın.
• Fotoların kalan kısmını yakalamak için adım 4 ve 5'i yineleyin.
• Bir fotoyu yeniden yakalamak için, [l] düğmesine basın.
• Bölmeli çekim modunda çözünürlük otomatik olarak
Bir bölmeli stil seçin.
• Bölme çizgisinin netliğini ayarlamak için, [m] düğmesine
basın ve ardından a “ Flu Hat “ istediğiniz bir değer seçin.
• Çekimin bir kısmına Akıllı Filtreleme efekti uygulamak için
[m düğmesine basın ve ardından a “ Akıllı Filtre “
istediğiniz bir seçeneği belirleyin. Çekimin her parçasına farklı
Akıllı Filtre efektleri uygulayabilirsiniz.
Panel kapalı
Ev
Gelişmiş işlevler 54
veya daha
küçük bir değere ayarlanır.
• Bölmeli Çekim modunda kullanılabilir akıllı filtre seçenekleri sınırlıdır.
Magic Plus modunu kullanma
Resim İçinde Resim modunu kullanma
Resim içinde Resim modunda, tam boyutlu arkaplan görüntüsü
çekebilir veya seçebilirsiniz ve ardından daha küçük bir foto veya
videoyu önplana ekleyebilirsiniz.
1
2
Mod düğmesini döndürün ve g olarak ayarlayın.
3
Odaklanacağınız [Deklanşör] düğmesine yarım basın
ve ardından [Deklanşör] düğmesine basarak arkaplan
fotosunu çekin.
ayarını seçin.
• Bir video eklerken son video boyutunu ayarlamak için
[m] düğmesine basın ve ardından V “ Film Boyutu “
istediğiniz video boyutunu seçin.
• Kaydettiğiniz fotolarda bir arkaplan fotosu seçmek için
[m] düğmesine basın ve ardından a “ Resim Seçin “
istediğiniz fotoyu seçin. Canlı Panorama modunda çekilen bir
video dosyası veya fotoğraf seçemezsiniz.
4
5
[o] düğmesine basın ve navigasyon düğmesini döndürün
veya [D/c/F/t] düğmesine basarak ekleme
noktasını değiştirin.
6
7
8
Ekleme boyutunu değiştirmek için ön tekerleği döndürün.
[o] düğmesine basarak ayarları kaydedin.
Odaklanacağınız [Deklanşör] düğmesine yarım basın
ve ardından [Deklanşör] düğmesine basarak bir fotoğraf
çekin ve ekleyin.
• [Deklanşör] düğmesine yarım bastığınızda ekleme penceresi
daha büyük görünür, böylece nesnenin odak içinde olup
olmadığını belirleyebilirsiniz.
(Video kaydı) düğmesine basın.
• Bir video kaydetmek için,
(Video kaydı)
Kaydı durdurmak ve video eklemek için,
düğmesine tekrar basın.
[o] düğmesine basarak fotoğrafı arkaplan görüntüsü
olarak ayarlayın.
• Bir arkaplan fotosunu yeniden yakalamak için, [m]
düğmesine basın.
Yeniden Çek
Çerçeve Ayarı
Gelişmiş işlevler 55
Magic Plus modunu kullanma
Sanatsal Fırça modunu Kullanma
• Arkaplan fotoğrafları yakalarken, çözünürlük otomatik olarak
•
•
•
•
•
•
•
•
ayarlanır ve çekilen tüm fotolar kaydedilir.
Son Resim içinde resim fotoları veya videoları birleştirilen bir dosya
olarak kaydedilir ve eklenen fotolar veya videolar ayrıca kaydedilmez.
Bir görüntü eklerken, birleştirilen dosya için çözünürlük otomatik
olarak
şeklinde ayarlanır.
Bir video eklerken, birleştirilen dosya için çözünürlük otomatik olarak
veya daha küçük ayarlanır.
Bir arkaplan fotosu çekerken, dikey konumda çekilen bir foto otomatik
olarak dönmez.
Ekleme penceresinin maksimum boyutu ekranın 1/4'üdür ve boyutu
değiştirirken en/boy oranı aynı kalır.
Eklenebilecek videonun maksimum uzunluğu 20 dakikadır.
Resim içinde Resim modunda, mevcut yakınlaştırma menzili diğer
çekim modlarından daha az olabilir.
Bir arkaplan fotosunu kaydettiğiniz fotolarınız arasında seçerseniz,
en/boy oranına bağlı olarak görüntünün kenarlarında siyah çubuklar
görünebilir.
Sanatsal Fırça modunda, bir fotoğraf çekebilir ve ardından filtre
efektini nasıl uygulayacağınızı gösteren bir video görüntülendir.
1
2
3
Mod düğmesini döndürün ve g olarak ayarlayın.
ayarını seçin.
Bir filtre seçin.
Mürekkep Çizim
Panel kapalı
Ev
Seçenek
Açıklama
Mürekkep
Çizim
Suluboya efektini uygular.
Karikatür
Çizgi film resmi efektini uygular.
Eskiz
Tükenmez kalem eskiz efekti uygulamanızı
sağlar.
Gelişmiş işlevler 56
Magic Plus modunu kullanma
4
Özneyi çerçeveye oturtun ve sonra odaklamak için
[Deklanşör] düğmesine yarım basın.
5
Fotoğraf çekmek için [Deklanşör] düğmesine basın.
HDR modunu kullanma
HDR (High Dynamic Range) modunda kameranız farklı
pozlanmaya sahip iki fotoğraf çeker ve ardından düşük pozlanmalı
fotoğrafın parlak alanıyla aşırı pozlanmalı fotoğrafın karanlık
alanını birbirinin üzerine getirir. Yumuşak, zengin renklerle fotoğraf
çekebilirsiniz.
• Fotoğrafı çektikten sonra, filtreyi nasıl uygulayacağınızı
gösteren video otomatik olarak başlayacaktır.
• Sanatsal Fırça modunda çözünürlük otomatik olarak
•
•
•
•
veya daha
küçük bir değere ayarlanır.
Sanatsal Fırça modunda filtre etkisine sahip her iki fotoğraf ve filtre
efektini nasıl uygulayacağınızı gösteren video kaydedilir.
Sanatsal Fırça modunda, mevcut yakınlaştırma menzili diğer çekim
modlarından daha az olabilir.
Sanatsal Fırça modunda dosyaları kaydetmek daha uzun sürebilir.
Kameranızdaki kablosuz ağ özelliğini kullanarak Sanatsal Fırça
modunda yakalanan bir videoyu yükleyemezsiniz.
S HDR efektsiz
S HDR efektli
1
2
3
Mod düğmesini döndürün ve g olarak ayarlayın.
4
Fotoğraf çekmek için [Deklanşör] düğmesine basın.
ayarını seçin.
Özneyi çerçeveye oturtun ve sonra odaklamak için
[Deklanşör] düğmesine yarım basın.
• Kamera 2 fotoğraf çeker ve tek bir fotoğraf halinde otomatik
birleştirir.
Gelişmiş işlevler 57
Magic Plus modunu kullanma
4
• HDR efekti kameranın sallanmasından, ışıktan, öznenin hareket
•
•
•
•
etmesinden ve çekim ortamından etkilenebilir.
HDR modunu kullanırken flaş kullanamazsınız.
HDR modunu kullanarak bir fotoğrafı kaydetmek daha uzun sürebilir.
HDR modunu kullandığınızda, ekrandaki ön izleme görüntüsü ve
çekilen fotoğraf, bu efekt kullanılmadan çekilen fotoğrafa göre biraz
daha büyük görünebilir.
HDR modunu kullanarak hareketli bir subjeyi yakaladığınızda, bir
arka görüntü görünebilir.
Seç öğesini seçin ve ardından dosyaları seçin.
• En az 2 dosya seçmeniz gerekir.
• Bir klasör seçerseniz, klasörün içindeki fotoğrafların tümü
seçilecektir.
video seçerseniz, o video kaydedilirken çekilmiş
• Bir
fotoğrafların da tümü seçilir.
• Kameranın fotoğrafları ve videoları rastgele seçmesi için
Karıştır öğesini seçin. Videonun uzunluğu 3 dakikadan uzun
olmamalıdır.
Resim seçin
Yaratıcı Film Yapımcısı modunu kullanma
Seç
Yaratıcı Film Yapımcısı modunda hafıza kartınızda kayıtlı
fotoğrafları ve videoları kullanarak, kolayca bir film yapabilirsiniz.
Yaratıcı Film Yapımcısı ile bir film yapma
1
2
3
Karıştır
Geri
Ayarla
Mod düğmesini döndürün ve g olarak ayarlayın.
• Yaratıcı Film Yapımcısı modunda yapılan videoları
ayarını seçin.
seçemezsiniz.
• RAW formatındaki dosyaları seçemezsiniz.
• Eğer RAW+JPEG formatını seçerseniz, Yaratıcı Film
+ Film Oluşumu'nu seçin.
Yapımcısı modunda film yapmak için sadece JPEG dosyaları
kullanılacaktır.
• 60 fotoğrafa ve 10 videoya kadar seçebilirsiniz.
Gelişmiş işlevler 58
Magic Plus modunu kullanma
5
6
Onaylamak için [f] düğmesine basın.
Yaratıcı Film Yapımcısı modunda yapılmış videoyu görme
Tema seçmek için [t] düğmesine basın ve bir tema
seçin.
7
[t] düğmesine basarak Müzik seçin ve ardından müzik
seçin.
8
Film Boyutu'nu seçmek için [t] düğmesine basın ve film
boyutunu seçin.
9
Oluşum'u seçmek için [t] düğmesine basın ve ardından
Creation Start öğesini seçin.
1
2
3
4
Mod düğmesini döndürün ve g olarak ayarlayın.
ayarını seçin.
Bir film seçmek için [D/c] düğmesine basın.
Filmi oynatmak için [o] düğmesine basın.
• Kameranızda filmi kaydetmek için yeterli bellek yoksa,
Creation Start seçeneğini seçemezsiniz. Dosyaları hafıza
kartından silerek daha fazla hafıza alanı oluşturun. (sf. 101)
• Creation Start seçeneğini belirlediğinizde açılır mesaj
görünürse, Film Boyutu seçeneğinde daha küçük film
boyutunu seçin.
• Seçilen dosyaların sayısına ve boyutlarına bağlı olarak, video
işlemi uzun sürebilir.
• Video işlemini iptal etmek için [m] düğmesine basın.
Gelişmiş işlevler 59
Filmi Oynatma modunda görmek için [P] düğmesine basın. (sf. 96)
Video klip modunu kullanma
Film modunda 20 dakika uzunluğa kadar yüksek çözünürlük HD (1920 X 1080) videolar kaydetmek için ayarları özelleştirebilirsiniz. Kamera
video dosyalarını MP4 (H.264) dosyaları olarak kaydeder.
• MP4 (H.264) uluslararası standart kuruluşları ISO-IEC ve ITU-T tarafından geliştirilen yüksek sıkıştırmalı bir video formatıdır.
• Düşük yazma hızlı hafıza kartlarını kullanırsanız, kamera videoları doğru kaydedemeyebilir. Video kayıtları bozuk olabilir veya doğru oynatılamayabilir.
• Yazma hızları yavaş olan hafıza kartları yüksek çözünürlüğe sahip videoları ve yüksek hızlı videoları desteklemezler. Yüksek çözünürlüğe sahip veya yüksek hızlı
videoları kaydetmek için daha hızlı yazma hızına sahip hafıza kartları kullanın.
• Eğer bir video çekerken Görüntü Sabitleme işlevini etkinleştirirseniz, kamera Görüntü Sabitleme işlevinin çalışma sesini kaydedebilir.
• Bir video kaydederken yakınlaştırma işlevini kullanırsanız, kamera çalışmakta olan yakınlaştırmanın gürültüsünü kaydedebilir. Yakınlaştırma gürültüsünü azaltmak
için Canlı Ses işlevini kullanın. (sf. 94)
1
2
3
4
Mod düğmesini döndürün ve v olarak ayarlayın.
•
İstediğiniz seçenekleri ayarlayın.
• Seçeneklerin listesini görmek için “Çekim seçenekleri”
konusuna bakın. (sf. 64)
(Video kaydı) seçeneğini belirleyerek çekime başlayın.
(Video kaydı) seçeneğine tekrar basarak kaydı
durdurun.
Gelişmiş işlevler 60
(Video kaydı) seçeneğine basarak mod kadranını v seçeneğine
döndürmeden bazı modlarda video kaydetmeye başlayabilirsiniz.
• Bir video kaydederken video çözünürlüğüne ve çekim hızına bağlı
olarak, video çerçevesi daha küçük görünebilir.
• Bir video kaydederken yaklaşık 3 dakika boyunca hiçbir işlem
yapmazsanız, ekran ışığı matlaşacaktır. Ekranı etkinleştirmek için,
herhangi bir kamera işlemini yerine getirin. Eğer GÜÇ, Yakınlaştırma,
Deklanşör veya Video kayıt düğmesini çalıştırırsanız, ekran ışığı
matlaşsa dahi kamera atanan işlevi yerine getirecektir.
Video klip modunu kullanma
Kaydı duraklatma
Bir video kaydederken sabit fotoğraf çekme
Kamera, kaydederken bir videoyu geçici olarak duraklatmanıza
izin verir. Bu işlevi kullanarak, farklı sahneleri tek bir video gibi
kaydedebilirsiniz.
Bir video kaydederken fotoğraf çekim moduna geçmeden sabit
fotoğraf çekebilirsiniz (6 fotoğrafa kadar).
Bir video kaydederken
çekilmiş fotoğraflar
• Kaydı duraklatmak için [o] düğmesine basın.
• Otomatik odaklamaya devam etmemek için [c] öğesine basın.
• Devam etmek [o] düğmesine basın.
• Bir video kaydederken fotoğraf çekmek için [Deklanşör]
düğmesine basın.
• Çekilen fotoğraflar otomatik olarak kaydedilecektir.
• Kaydedilen videonun boyutuna bağlı olarak yakalanan görüntüler
otomatik olarak yeniden boyutlandırılır.
• Yüksek hızlı video kaydederken fotoğraf çekemezsiniz.
• Video kaydını duraklattığınızda hareketsiz görüntüleri
yakalayamazsınız.
• Bir video çekerken yakaladığjnız görüntülerin kalitesi normal olarak
yakalanankinden daha düşük olabilir.
Gelişmiş işlevler 61
Video klip modunu kullanma
Yüksek hızlı video kaydetme
1
Mod düğmesini döndürün ve v olarak ayarlayın.
Çekim hızını ayarlayarak yüksek hızlı video kaydedebilirsiniz.
Yüksek hızlı videolar, videonun çekim hızına bakmaksızın
30 FPS'de yavaş olarak oynatılacaktır.
2
Sürücü modu düğmesini döndürün.
• Sadece v modunda yüksek hızda video kaydedebilirsiniz.
Simge
• Yazım hızı düşük hafıza kartları yüksek hızlı videoları desteklemez.
• Yüksek hızlı video kaydederken Akıllı Filtre efektlerini veya Akıllı
Açıklama
192 X 144 (480 kare/san): Saniyede 480 kare kaydeder
(10 saniyeye kadar).
Sahne Algılama modunu kullanamazsınız.
384 X 288 (240 kare/san): Saniyede 240 kare kaydeder
(10 saniyeye kadar).
• Yüksek hızlı videolar ses kaydetmeyi desteklemez.
• Yüksek hızlı video görüntü kalitesi normal hızlı videodan daha az
640 X 480 (120 kare/san): Saniyede 120 kare kaydeder
(10 saniyeye kadar).
olabilir.
3
4
(Video kaydı) seçeneğini belirleyerek çekime başlayın.
(Video kaydı) seçeneğine tekrar basarak kaydı
durdurun.
Gelişmiş işlevler 62
Video klip modunu kullanma
Akıllı Sahne Algılama modunu kullanma
Simge
Akıllı Sahne Algılama modda kameranız, algıladığı sahneye göre
uygun kamera ayarlarını otomatik olarak seçer.
1
2
3
4
5
Manzaralar
Gün Batımları
Mod düğmesini döndürün ve v olarak ayarlayın.
Açık gökyüzleri
[m] düğmesine basın.
Ormanlık alanlar
V “ Akıllı Sahne Algılama “ Açık seçeneğini belirleyin.
Çekim moduna dönmek için [m] düğmesine basın.
Çekeceğiniz özneyi çerçeveye yerleştirin.
• Kamera otomatik olarak bir sahne seçer. Ekranın sol üst
bölümünde uygun bir sahne simgesi görüntülenir.
Açıklama
6
7
(Video kaydı) seçeneğini belirleyerek çekime başlayın.
(Video kaydı) seçeneğine tekrar basarak kaydı
durdurun.
• Eğer kamera uygun bir sahne modu tanıyamazsa, Akıllı Sahne
Algılama modu için varsayılan ayarı kullanır.
• Kameranın titremesi, ışığın durumu ve öznenin uzaklığı gibi çekim
şartlarına bağlı olarak, kamera doğru sahneyi seçmeyebilir.
• Akıllı filtre efektleri Akıllı Sahne Algılama modunda kullanılamaz.
Gelişmiş işlevler 63
Çekim seçenekleri
Çekim modundaki seçenekleri ayarlamayı öğrenin.
Çözünürlük ve kalite seçme ………………… 65
Çözünürlük seçme ………………………… 65
Fotoğraf kalitesini ayarlama ………………… 66
Zamanlayıcıyı kullanma ………………………
67
Göz kırpmayı algılama ………………………
Akıllı Yüz Tanıma özelliğini kullanma …………
Yüzleri favori olarak kaydetme (Yıldızım) ……
Yüzleri algılama ipuçları ……………………
79
79
80
81
Karanlıkta çekim ………………………………
Gözlerin kırmızı görünmesini önleme ………
Flaş nasıl kullanılır ……………………………
Flaşı kullanma ………………………………
ISO duyarlılığını ayarlama ……………………
68
68
68
69
71
Parlaklığı ve rengi ayarlama …………………
Pozlamayı manüel ayarlama (EV) ……………
Pozlama değerini kilitleme ……………………
Ölçüm seçeneğini değiştirme ………………
Işık kaynağı seçme (Beyaz dengesi) …………
82
82
83
84
84
Kameranın odağını değiştirme ………………
Makro kullanma ………………………………
Otomatik odak kullanma ……………………
Seçilen bir alana odaklanma …………………
İzleme otomatik odak kullanma ………………
Odak alanını ayarlama ………………………
72
72
72
74
75
76
Seri çekim modlarını kullanma ………………
Akıllı Filtre efektlerini uygulama ………………
90
Yüz Algılama özelliğini kullanma ……………
Yüzleri algılama ………………………………
Kendi portrenizi çekme ………………………
Gülümseme çekimi …………………………
77
77
77
78
ND filtre efektini uygulama ……………………
92
Fotoğraflarınızı ayarlama
……………………
93
Yakınlaştırma sesini azaltma …………………
94
87
Yüksek hızlı çekim modunda fotoğraf
çekme ……………………………………… 87
Ön Çekim modunda fotoğraf çekme ………… 88
Parantezli fotoğraf çekme …………………… 88
Çözünürlük ve kalite seçme
Görüntü çözünürlüğü ve kalite ayarlarını nasıl değiştireceğinizi öğrenin.
Çözünürlük seçme
Simge
Çözünürlüğü artırdıkça, fotoğrafınız veya videonuz daha fazla
piksel içerir. Bu nedenle bunlar daha büyük bir kağıda yazdırılabilir
veya daha büyük bir ekranda görüntülenebilir. Yüksek bir
çözünürlük kullandığınızda, dosyanın boyutu da büyüyecektir.
Fotoğraf çözünürlüğü ayarlama
1
2
3
1024 X 768: E-postaya eklenir.
TpAhMg
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
Video çözünürlüğünü ayarlama
a “ Fotoğraf Boyutu öğesini seçin.
1
2
3
Bir seçenek belirleyin.
Simge
Açıklama
1920 X 1080: Panoramik oranda (16:9) A5 kağıda
yazdırılır veya HDTV'de oynatılır.
Açıklama
4000 X 3000: Bir A1 kağıda yazdırılır.
4000 X 2672: A2 kağıda geniş oranda (3:2) yazdırılır.
TpAhMgv
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
V “ Film Boyutu öğesini seçin.
Bir seçenek belirleyin.
Simge
4000 X 2248: Panoramik oranda (16:9) A2 kağıda
yazdırılır veya HDTV'de oynatılır.
Açıklama
1920X1080: Bir HDTV'de oynatılacak olan yüksek
kalitede HD dosyalar.
1280X720: Bir HDTV'de oynatılacak olan HD dosyaları.
3264 X 2448: A2 kağıda yazdırılır.
640X480: Bir analog TV'de oynatılacak olan SD
dosyaları.
2832 X 2832: A3 kağıda 1:1 oranda yazdırılır.
Paylaşım İçin: Kablosuz ağı kullanarak bir web sitesine
gönderin (asgari 30 saniye).
2592 X 1944: A4 kağıda yazdırılır.
1984 X 1488: A5 kağıda yazdırılır.
Çekim seçenekleri 65
Çözünürlük ve kalite seçme
Fotoğraf kalitesini ayarlama
RAW dosyalarını RAW nelerdir?
pAhMg
Fotoğraf kalitesi ayarlarını ayarlama. Daha yüksek görüntü kalite
ayarları daha büyük dosya büyüklükleri getirir. Kamera çektiğiniz
fotoğrafları JPEG formatında sıkıştırır ve kaydeder.
1
2
3
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
a “ Çekim kalitesi ayarını seçin.
Bir seçenek belirleyin.
Simge
Kamera tarafından çekilen fotoğraflar genelde JPEG formatına
dönüştürülür ve çekim esnasında kamerada bulunan ayarlara göre
hafızada saklanır. RAW dosyaları JPEG formatına dönüştürülmez
ve herhangi bir değişikliğe uğramadan hafızada saklanırlar. RAW
dosyalarını dosya uzantısı var “SRW” (Örneğin:“SAM_0001.SRW”).
Pozları, beyaz dengeleri, tonları, kontrastları ve RAW dosyalarının
renklerini ayarlamak ve kalibre etmek için, yazılım CD-ROM'unda
verilen Samsung RAW Converter programını kullanın.
(Sayfasına bakın 121.)
Açıklama
Çok iyi: Süper yüksek kalitede fotoğraf çekin.
İyi: Yüksek kalitede fotoğraf çekin.
Normal: Normal kalitede fotoğraf çekin.
RAW: Fotoğraf çeker ve herhangi bir değişiklik
yapmadan kaydeder.
RAW + Ç.İyi: Süper yüksek kalitede ve RAW formatında
fotoğraf çeker.
RAW + İyi: Yüksek kalitede ve RAW formatında fotoğraf
çeker.
RAW + Normal: Fotoları normal kalitede ve RAW
formatında yakalayın.
Eğer Sürekli, Önyakalama veya Ayraç modunu ayarlarsanız, fotoları RAW
formatında çekemezsiniz ve bir RAW seçeneği Çok iyi olarak ayarlanacaktır.
Çekim seçenekleri 66
Zamanlayıcıyı kullanma
TpAhMgv
Çekim için bekleme süresi girmek üzere zamanlayıcıyı nasıl ayarlayacağınızı öğrenin.
1
Sürücü modu düğmesini
▲ 2 saniye beklemeden
sonra fotoğraf çeker.
2
veya
döndürün.
▲ 10 saniye beklemeden
sonra fotoğraf çeker.
Zamanlayıcıyı başlatmak için [Deklanşör] düğmesine
basın.
• AF-yardımcı ışığı/zamanlayıcı lambası yanıp söner. Kamera,
belirtilen süre dolduğunda otomatik olarak fotoğraf çeker.
• Zamanlayıcıyı iptal etmek için [Deklanşör]'e basın.
• Seçtiğiniz Yüz Algılama seçeneğine bağlı olarak zamanlayıcı
seçeneği kullanılamayabilir.
Çekim seçenekleri 67
Karanlıkta çekim
Gece veya düşük ışık koşullarında nasıl fotoğraf çekeceğinizi öğrenin.
Gözlerin kırmızı görünmesini önleme
Flaş nasıl kullanılır
pg
Karanlıkta bir kişinin fotoğrafını çekerken flaş yanarsa, kişilerin
gözlerinde kırmızı bir parlama oluşabilir. Bunu önlemek için
Kırmızı göz veya Kır.göz düzel. seçeneğini kullanın.
"Flaşı kullanma" konusundaki flaş seçeneklerine bakın.
▲ Düzeltmeden önce
▲ Düzeltmeden sonra
Gerektiğinde flaşın yanması için flaş açıklığını kaydırın.
Flaş ünitesi kapalı iken seçilen seçenek ne olursa olsun, flaş
yanmaz. Flaş ünitesi açık iken seçilen sçeeneğe göre flaş yanar.
• Kullanılmadığı zaman hasar görmemesi için flaş ünitesini kapalı tutun.
• Flaş ünitesini zorlayarak açma kameranıza hasar verebilir.
Kapatmak için yavaşça aşağıya basın.
Çekim seçenekleri 68
Karanlıkta çekim
Flaşı kullanma
TpAhMg
Simge
Açıklama
Karanlıkta veya fotoğrafınız için daha fazla ışığa ihtiyacınız
olduğunda, fotoğraf çekerken flaş kullanın.
Oto: Özne veya arka plan karanlıksa flaş otomatik olarak
yanar.
1
2
Kırmızı göz:
• Kırmızı göz etkisini azaltmak için özne veya arka plan
karanlık olduğunda flaş iki kere patlayacaktır.
• Flaşın arka arkaya 2 kez patlaması arasında bir
süre geçer. Flaş ikinci kez patlayana kadar harekete
etmeyin.
Gerektiğinde flaşın yanması için flaş açıklığını kaydırın.
Çekim modunda [F] düğmesine basın.
Doldur:
• Flaş her zaman patlar.
• Kamera, ışık duyarlılığını otomatik olarak ayarlar.
Flaş : Oto
Geri
3
Yavaş senk:
• Flaş patlar ve deklanşör daha uzun süre açık kalır.
• Bu özellik arka plandaki ayrıntıları daha fazla
göstermek amacıyla ortam ışığını yakalamak
istediğinizde önerilir.
• Fotoğraflarınızın bulanık çıkmasını önlemek için
üçayak kullanın.
• Düşük ışıkta çekim yaptığınızda kamerada sallantı
görüntülenecektir.
uyarısı
Ayarla
Bir seçenek belirleyin.
Simge
Açıklama
Kır.göz düzel.:
• Özne veya arka plan karanlık olduğunda flaş patlar
ve kamera gelişmiş yazılım analizi ile kırmızı gözleri
düzeltir.
• Flaşın arka arkaya 2 kez patlaması arasında bir
süre geçer. Flaş ikinci kez patlayana kadar harekete
etmeyin.
Kapalı:
• Flaş yanmaz.
• Düşük ışıkta çekim yaptığınızda kamerada sallantı
görüntülenecektir.
uyarısı
Oto: Kamera, Akıllı Otomatik modunda algılanan sahne
için uygun bir flaş ayarı seçer.
Kullanabileceğiniz seçenekler çekim şartlarına bağlı olarak değişir.
Çekim seçenekleri 69
Karanlıkta çekim
4
• Kendi portreniz ya da Göz kırpma algılaması seçildiyse flaş
•
•
•
•
seçenekleri kullanılmaz.
Öznenin flaştan uzaklığının önerilen mesafeden fazla olmadığından
emin olun. (sf. 174)
Flaşın ışığı yansırsa veya havada kayda değer miktarda toz varsa
fotoğrafınızda ufak noktalar belirebilir.
Sürücü modu Sürekli, Önyakalama veya Ayraç olarak
ayarlandığında bu işlevi kullanamazsınız.
Bazı modlarda [m] düğmesine basarak ve ardından a “ Flaş
seçerek flaş seçeneğini ayarlayabilirsiniz.
Şiddeti ayarlamak için navigasyon düğmesini döndürün ya
da [F/t] basın.
Flaş : Oto
-2
Geri
Flaş şiddetini ayarlama
Aşırı veya eksik pozlanmış fotolar elde etmemek için flaş
yoğunluğunu ayarlayın.
1
2
3
5
+2
Ayarla
[o] düğmesine basarak ayarları kaydedin.
• Şu durumlarda, flaş younluğunu ayarlamak etkili olmayabilir:
- özne kameraya çok yakınsa
- yüksek bir ISO hassasiyeti ayarladıysanız
- pozlama değeri çok büyük veya çok küçük ise
• Bazı çekim modlarında, bu işlevi kullanamazsınız.
Çekim modunda [F] düğmesine basın.
Bir seçeneğe gidin.
[D] düğmesine basın.
Çekim seçenekleri 70
Karanlıkta çekim
ISO duyarlılığını ayarlama
ISO duyarlılığını genişletme
pAhM
ISO duyarlılığı, filmin ışığa karşı duyarlılığını gösteren ve
Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından belirlen
bir ölçüdür. Seçtiğiniz ISO duyarlılığı ne kadar yüksekse,
kameranın ışığa karşı duyarlılığı o kadar fazla olur. Daha yüksek
ISO hassaslığı kullanarak daha iyi fotolar yakalayın ve flaşı
kullanmadığınızda kamera sallanmasını azaltın.
1
2
3
ISO duyarlılığını ISO 12800'e genişletebilirsiniz.
1
2
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
Select a “ ISO Genişletme “ Açık.
ISO 12800'de çözünürlük otomatik olarak
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
a “ ISO seçeneğini seçin.
Bir seçenek belirleyin.
• Öznenin ve ışığın parlaklığında göre uygun bir ISO hızı
simgesini seçin.
kullanmak için
Daha yüksek ISO duyarlılıkları görüntülerde kirliliğe yol açabilir.
Çekim seçenekleri 71
değerine ayarlanır.
Kameranın odağını değiştirme
Kameranın odağının özneye ve çekim şartlarına uygun olarak ayarlamayı öğrenin.
Makro kullanma
Otomatik odak kullanma
pAhMgv
Çiçek veya böcek gibi öznelerin fotoğrafını yakından çekmek için
makro kullanın.
pAhMg
Net fotoğraflar çekmek için özneye uzaklığınıza bağlı olarak uygun
odağı seçin.
1
Çekim modunda [c] düğmesine basın.
Odak : Otomatik Odaklama (Normal)
Geri
• Fotoğrafların bulanık olmasını önlemek için kamerayı sağlam tutmaya
çalışın.
• Özneye uzaklığınız 50 cm'den az ise flaşı kapatın.
Çekim seçenekleri 72
Ayarla
Kameranın odağını değiştirme
2
Bir seçenek belirleyin.
Simge
Odak uzaklığını el ile ayarlama
Açıklama
Otomatik Odaklama (Normal): 40 cm'den uzak bir
özneye odaklayın. Yakınlaştırırken 100 cm'den uzak.
Manüel Odak (Manüel Odaklama): Bir özneye, odak
uzaklığını el ile ayarlayarak odaklanmanızı sağlar. (sf. 73)
Makro: Kameradan 1 - 40 cm uzakta olan bir özneye
manüel olarak odaklanın. Yakınlaştırmayı kullandığınızda
40 - 100 cm.
1
2
3
4
pAhMg
Çekim modunda [c] düğmesine basın.
Manüel Odak'a gidin.
[D] düğmesine basın.
Odak uzaklığını ayarlamak için navigasyon düğmesini
döndürün ya da [F/t] basın.
Oto makro:
• 1 cm'den uzak bir özneye odaklayın.
Yakınlaştırırken 40 cm'den uzak.
• Bu seçenek bazı modlarda otomatik olarak ayarlanır.
Manuel olarak ayarlayamazsınız.
Odak : Manüel Odak
Kullanabileceğiniz seçenekler çekim şartlarına bağlı olarak değişir.
Geri
5
Ayarla
[o] düğmesine basarak ayarları kaydedin.
• Odak uzaklığını el ile ayarladığınızda ve özne odak dışında
kaldığında, fotoğraf net çıkmayabilir.
• Bu işlevi kullanırsanız odaklanma alanı seçeneklerini, Yüz Algılama
seçeneklerini ve Akıllı Filtre efektlerini ayarlayamazsınız.
Çekim seçenekleri 73
Kameranın odağını değiştirme
Seçilen bir alana odaklanma
5
6
pAhMg
Seçtiğiniz bir alana odaklanabilirsiniz.
1
2
3
4
[o] düğmesine basın.
Fotoğraf çekmek için [Deklanşör] düğmesine basın.
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
• Odak alanını değiştirmek için [o] düğmesine basın.
a “ Odak alanı “ Seçim oto.o.'yi seçin.
• Bu işlevi kullanırsanız, Yüz Algılama seçeneklerini, Akıllı
Çekim moduna dönmek için [m] düğmesine basın.
• Bu işlev, sadece sürücü modu düğmesi Tek kare olarak
yakınlaştırma ve Akıllı Filtre efektlerini ayarlayamazsınız.
[o] basın, kareyi istediğiniz yere taşımak için navigasyon
düğmesini döndürün veya [D/c/F/t] basın.
Ayarla
Çekim seçenekleri 74
ayarlandığında kullanılabilir.
Kameranın odağını değiştirme
İzleme otomatik odak kullanma
5
pAhMg
Fotoğraf çekmek için [Deklanşör] düğmesine basın.
İzleme oto.o., hareket halindeyken bile konuyu takip etmenize ve
otomatik olarak odaklamanıza olanak sağlar.
1
2
3
4
• Odak alanı seçmezseniz, ekranın merkezinde odak çerçevesi
belirecektir.
• Şu durumlarda özne takip edilemeyebilir:
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
a “ Odak alanı “ İzleme oto.o.'yi seçin.
Çekim moduna dönmek için [m] düğmesine basın.
İzlemek istediğiniz özneye odaklayın ve ardından
[o] düğmesine basın.
•
• Özne üzerinde bir odak çerçevesi belirir ve siz kamerayı
hareket ettirdiğinizde özneyi izler.
•
•
•
•
İzleme oto.o.
• Beyaz çerçeve kameranızın özneyi takip ettiği anlamına gelir.
• [Deklanşör] düğmesine yarım bastığınızda, yeşil çerçeve
öznenizin odakta olduğu anlamına gelir.
Çekim seçenekleri 75
- özne çok küçükse
- özne fazlasıyla hareket ediyorsa
- özneye ışık arkadan geliyor veya karanlık bir yerde çekim
yapıyorsanız
- özne ve arka plan renkleri ve desenleri aynıysa
- öznede yatay desenler varsa (jaluzi gibi)
- kamera çok fazla titriyorsa
Özneyi izleme başarısız olursa odak çerçevesi tek çizgili beyaz bir
çerçeve olarak görüntülenir ( ).
Kamera özneyi takip edemezse takip edilecek özneyi yeniden
seçmeniz gerekir.
Kamera odaklanamazsa odak çerçevesi tek çizgiden oluşan kırmızı
bir çerçeveye dönüşür ( ).
Bu işlevi kullanırsanız, Yüz Algılama seçeneklerini,
Akıllı yakınlaştırma ve Akıllı Filtre efektlerini ayarlayamazsınız.
Bu işlev, sadece sürücü modu düğmesi Tek kare olarak
ayarlandığında kullanılabilir.
Kameranın odağını değiştirme
Odak alanını ayarlama
pAhMg
Öznelerin sahnedeki konumlarına uygun odak alanı seçerek
fotoğraflarınızın daha net olmasını sağlayabilirsiniz.
1
2
3
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
a “ Odak alanı'nı seçin.
Bir seçenek belirleyin.
Simge
Açıklama
Merkez oto.o.: Çerçevenin merkezine odaklayın
(öznelerin merkezde veya merkeze yakın olduğu sahneler
için uygundur).
Çoklu oto.o.: 9 olası alanın birini veya daha fazlasını
odaklar.
Seçim oto.o. (Seçim AF): Seçtiğiniz alanı odaklar. (sf. 74)
İzleme oto.o.: Özneyi odaklayıp izlemeye alır. (sf. 75)
Kullanabileceğiniz çekim seçenekler çekim moduna bağlı olarak
değişir.
Çekim seçenekleri 76
Yüz Algılama özelliğini kullanma
pAhMg
Yüz Algılama seçeneklerini kullanırsanız, kameranız insan yüzünü otomatik olarak algılayabilir. Bir insan yüzünü odakladığınızda, kamera
pozlamayı otomatik olarak ayarlar. Gözler kapalı olduğunda tespit etmek için Göz kırpma algılaması nı seçin. veya gülümseyen bir yüzün
fotoğrafını çekmek için Gülümseme çekimi özelliğini kullanın. Yüzleri kaydederek öncelikle bunlara odaklanılmasını sağlamak için
Akıllı Yüz Tanıma özelliğini de kullanabilirsiniz.
Yüzleri algılama
Kendi portrenizi çekme
Kameranız bir sahnede otomatik olarak 10 adete kadar insan yüz
algılayabilir.
Kendi fotoğrafınızı çekebilirsiniz. Kamera odak alanını yakına
ayarlar ve hazır olduğunda bir sesi çıkarır.
1
2
3
1
2
3
4
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
a “ Yüz algılama “ Normal'i seçin.
Çekim moduna dönmek için [m] düğmesine basın.
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
a “ Yüz algılama “ Kendi portreniz'i seçin.
Çekim moduna dönmek için [m] düğmesine basın.
Size bakan mercekle çekimi yapın.
Kameraya veya sahnenin
merkezine yakın olan yüz
beyaz odak çerçevesinde
görünür ve yüzlerin kalan
kısmı gri odak çerçevelerinde
görünür.
Öznelere ne kadar yakın olursanız, kamera yüzleri o kadar hızlı algılar.
Çekim seçenekleri 77
Yüz Algılama özelliğini kullanma
5
Kısa bir bip sesi duyduğunuzda [Deklanşör] düğmesine
basın.
Gülümseme çekimi
Kamera, gülen bir yüz algıladığında deklanşörü otomatik olarak
bırakır.
1
2
3
4
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
a “ Yüz algılama “ Gülümseme çekimi'ni seçin.
Çekim moduna dönmek için [m] düğmesine basın.
Çekiminizi ayarlayın.
• Kamera, gülen bir yüz algıladığında deklanşörü otomatik
olarak bırakır.
Ses ayarlarında Ses Seviyesi'i kapatırsanız kameradan bip sesi gelmez.
(sf. 150)
Öznenin gülümsemesi
belirgin olursa kameranız
bu gülümsemeyi daha kolay
algılayabilir.
Çekim seçenekleri 78
Yüz Algılama özelliğini kullanma
Göz kırpmayı algılama
Akıllı Yüz Tanıma özelliğini kullanma
Kameranız kapalı göz algılarsa, arka arkaya 2 fotoğraf çeker.
Kamera, sık çektiğiniz yüzleri otomatik olarak kaydeder. Akıllı Yüz
Tanıma özelliği bu yüzlere ve favori yüzlerie odaklamada otomatik
olarak öncelik verecektir.
1
2
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
3
Çekim moduna dönmek için [m] düğmesine basın.
a “ Yüz algılama “ Göz kırpma algılaması'yı seçin'i
seçin.
1
2
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
a “ Yüz algılama “ Akıllı Yüz Tanıma'yı seçin.
: Favori olarak kaydettiğiniz yüzler.
(Favori olarak kaydetmek için bkz. sayfa 80.)
: Kameranın otomatik olarak kaydettiği yüzler.
•
•
• Kamera ışık koşullarına, öznenin duruşu veya yüzündeki önemli
değişikliklere veya öznenin gözlük takıp takmamasına bağlı olarak
yüzleri yanlış tanıyabilir ve kaydedebilir.
• Kamera 12 adede kadar yüzü otomatik olarak kaydedebilir. Kamera
12 kayıtlı yüz varken yeni bir yüz algılarsa en düşük önceliğe sahip
yüzün yerine bunu kaydedecektir.
Çekim seçenekleri 79
Yüz Algılama özelliğini kullanma
4
Yüzleri favori olarak kaydetme (Yıldızım)
Yüzlerdeki odağa ve pozlamaya öncelik vermek üzere favori
yüzlerinizi kaydedebilirsiniz.
1
2
3
[o] düğmesine basarak yüzü kaydedin.
• Fotoğrafları kaydetmeyi tamamladığınızda yüz listesi açılır.
simgesi ile gösterilir.
• Favori yüzleriniz yüz listesinde bir
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
• En çok 8 favori yüz kaydedebilirsiniz.
• Bir favori yüz kaydettiğinizde flash patlamayacaktır.
• Aynı yüzü iki kez kaydederseniz, bunlardan birini yüz listesinden
Sırasıyla a “ Akıllı FR Düzenlemesi “ Yıldızım'ı seçin.
silebilirsiniz.
Öznenizi oval kılavuza hizalayın ve yüzünü kaydetmek için
[Deklanşör] düğmesine basın.
• Yeni kaydedilen yüz listenin en tepesinde gösterilir.
Favori yüzlerinizin sırasını değiştirme
1
2
Geri
Ayarla
• Yüzleri kaydederken her seferinde bir kişinin fotoğrafını çekin.
• Capture 5 en iyi sonuç için subjenin yüzünü fotoğraflar: önden,
soldan, sağdan, yukarıdan ve aşağıdan.
• Fotoğrafları soldan, sağdan, yukarıdan ve aşağıdan çekerken,
subjeden yüzünü 30 dereceden fazla çevirmemesini isteyin.
• Kişinin yüzünün bir fotoğrafını çekseniz dahi bir yüzü
kaydedebilirsiniz.
3
4
5
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
Sırasıyla a “ Akıllı FR Düzenlemesi “ Yüz Listesi'ni
seçin.
[f] basın ve sonra Sıralamayı Düzenle öğesini seçin.
Favori yüzü seçin ve [o] öğesine basın.
Navigasyon düğmesini çevirerek veya [F/t] yüz
sıralamasını değiştirin, ardından [f] basın.
Oynatma modunda favori yüzlerinizin sıralamasını değiştirmek için 97.
sayfada bulunan "Favori yüzlerinizi sıralama" bölümüne bakın.
Çekim seçenekleri 80
Yüz Algılama özelliğini kullanma
Yüzleri algılama ipuçları
Favori yüzü silme
1
2
3
4
5
6
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
Sırasıyla a “ Akıllı FR Düzenlemesi “ Yüz Listesi'ni
seçin.
[f] basın ve sonra Yıldızımı iptal et öğesini seçin.
Favori yüzü seçin ve [o] öğesine basın.
[l] düğmesine basın.
Açılır mesaj belirdiğinde Evet'i seçin.
Oynatma modunda bir favori yüzü silmek için 98. sayfada bulunan
"Favori yüzleri silme" bölümüne bakın.
• Kameranız bir yüz algıladığında, algılanan yüzü otomatik olarak
takip eder.
• Aşağıdaki durumlarda Yüz Algılama etkili olmayabilir:
- özne kameradan çok uzakta (Odak çerçevesi Gülümseme Çekimi
veya Göz Kırpmayı Algılama seçeneklerinde turuncu renkte
görünür)
- çok aydınlık veya çok karanlık
- özne kameraya bakmıyor
- özne güneş gözlüğü veya bir maske takıyor
- öznenin yüz ifadesi çok değişiyor
- özneye arkadan ışık geliyor veya ışık durumu dengesiz
• Akıllı Filtre efektleri, Görüntü Ayarlamai, Akıllı Yakınlaştırma,
Seçim AF, İzleme AF veya Manüel Odağı ayarlandığında Yüz
Tanıma kullanılamaz.
• Yüz Algılama seçeneklerini ayarladığınızda, Odak Alanı otomatik
olarak Çoklu AF'ye ayarlanır.
• Sürücü modu Sürekli, Önyakalama veya Ayraç olarak
ayarlandığında bu işlevi kullanamazsınız.
• Algılanan yüzlerin fotoğrafını çektiğinizde yüz listesine
kaydolurlar.
• Oynatma modundayken kayıtlı yüzlerin öncelik sırasını
görüntüleyebilirsiniz. (sf. 97) Yüzler başarıyla kaydedilmiş
olsalar bile Oynatma modunda sınıflandırılmayabilirler.
• Çekim modunda seçilen bir yüz, yüz listesinde veya Akıllı
Albüm'de görüntülenmeyebilir.
Çekim seçenekleri 81
Parlaklığı ve rengi ayarlama
Görüntü kalitesinin daha iyi olmasını sağlamak için parlaklığı ve rengi nasıl ayarlayacağınızı öğrenin.
Pozlamayı manüel ayarlama (EV)
pAhv
3
Ortam ışığının yoğunluğuna bağlı olarak fotoğraflarınız çok parlak
veya çok koyu olabilir. Bu gibi durumlarda, daha iyi fotoğraf elde
etmek için pozlamayı kendiniz ayarlayabilirsiniz.
Pozu ayarlamak için bir değer seçin.
• Pozlama arttıkça fotoğraf daha parlak olacaktır.
EV : 1
Geri
S Koyu (-)
1
2
S Nötr (0)
Ayarla
S Daha Parlak (+)
4
[o] düğmesine basarak ayarları kaydedin.
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
• Pozlamayı ayarladığınızda ayar otomatik olarak saklanacaktır. Fazla
veya az pozlama yapılmaması için pozlama değerini daha sonra
değiştirmeniz gerekebilir.
a veya V “ EV seçin.
• Uygun pozlama hususunda karar veremiyorsanız, AE BKT (Auto
Exposure Bracket) seçeneğini (sf. 89) seçin, ardından parantezli
fotoğrafları çekin. Kamera hepsi farklı bir pozlama ile olmak üzere
arka arkaya 3 fotoğraf çekecektir: normal, az pozlanmış ve çok
pozlanmış. (sf. 88)
Çekim seçenekleri 82
Parlaklığı ve rengi ayarlama
Pozlama değerini kilitleme
Ön tekerleği kullanarak pozlamayı ayarlama
1
2
3
pAhV
Ayarlanan pozlama değeri [L] basıldığında kilitlenir ve [L]
tekrar basılıncaya kadar kilitli kalır.
Çekim modunda ön tekerleğe basın.
Pozlamayı ayarlamak için ön tekerleği döndürün.
1
2
Pozlamayı manüel olarak ayarlayın. (sf. 82)
[L] düğmesine basın.
• AEL simgesi açılır.
Ayarlarınızı kaydetmek için ön tekerleğe tekrar basın veya
[o] basın.
Çekim seçenekleri 83
Parlaklığı ve rengi ayarlama
Ölçüm seçeneğini değiştirme
Işık kaynağı seçme (Beyaz dengesi)
pAhMvg
Ölçüm modu kameranın ışık miktarını ölçmek için kullandığı
yöntemi gösterir. Fotoğraflarınızın parlaklığı ve aydınlığı seçtiğiniz
ölçüme bağlı olarak değişir.
1
2
3
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
a veya V “ Ölçüm'ü seçin.
Bir seçenek belirleyin.
Simge
Açıklama
Çoklu:
• Kameranız çerçeveyi birkaç alana böler ve her
alandaki ışık yoğunluğunu ölçer.
• Genel fotoğraflar için uygundur.
Otomatik bd
Nokta:
• Kameranız yalnızca çerçevenin tam ortasındaki ışık
yoğunluğunu ölçer.
• Özne çerçevenin merkezinde değilse, fotoğrafınız
doğru şekilde pozlanmayabilir.
• Arkadan aydınlatılan özne için uygundur.
pAhMv
Fotoğrafınızın rengi ışık kaynağının türüne ve kalitesine bağlıdır.
Fotoğrafınızın renginin gerçekçi olmasını istiyorsanız, Otomatik
BD, Günışığı, Bulutlu veya Akkor gibi ışık koşullarına uygun bir
Beyaz Dengesi ayarı seçin.
Bulutlu
Merkez ağırlıklı:
• Kameranız merkeze ağırlık vererek tüm çerçevenin
ışık değerinin ortalamasını kullanır.
• Öznenin, çerçevenin merkezinde olduğu fotoğraflar
için uygundur.
Çekim seçenekleri 84
Günışığı
Akkor
Parlaklığı ve rengi ayarlama
1
2
3
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
Önceden ayarlı Beyaz Dengesi seçeneklerini özelleştirme
Otomatik bd ve Özel ayar dışında önceden ayarlı Beyaz Dengesi
seçeneklerini özelleştirebilirsiniz.
a veya V “ Beyaz dengesi'ni seçin.
Bir seçenek belirleyin.
Simge
Açıklama
Otomatik bd*: Aydınlatma şartlarına göre Beyaz
Dengesini otomatik olarak ayarlayın.
Günışığı: Güneşli bir günde dış mekan fotoğrafları için.
Bulutlu: Bulutlu bir günde veya gölgede dış mekan
fotoğrafları için.
1
2
3
4
5
Floresan h: Günışığı floresan lambası veya 3-yollu
floresan ışığı altında çekim için.
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
a veya V “ Beyaz dengesi'ni seçin.
İstediğiniz bir seçeneğe gidin.
[D] düğmesine basın.
Kordinat değerlerini ayarlamak için navigasyon düğmesini
döndürün ya da [D/c/F/t] basın.
Beyaz dengesi : Günışığı
Floresan l: Beyaz floresan ışığı altında çekim için.
Akkor: İç mekanda, ampul veya halojen ışığı altında
fotoğraf çekimi için.
Özel ayar: Belirlediğiniz Beyaz Dengesi ayarlarını
kullanmak için. (sf. 86)
Renk Sıc.: Işık kaynağının renk sıcaklığını ayarlamak
için. (sf. 86)
Geri
6
Ayarla
•
•
•
•
G: Yeşil
A: Amber
M: Macenta
B: Mavi
[o] düğmesine basarak ayarları kaydedin.
Çekim seçenekleri 85
Parlaklığı ve rengi ayarlama
Kendi Beyaz Dengenizi Özelleştirme
Renk sıcaklığını ayarlama
Fotoğraf çekmeyi hedeflediğiniz aydınlatma koşulları altında
bir kağıt parçası gibi bir beyaz yüzeyin fotoğrafını çekerek
Beyaz Dengesini özelleştirebilirsiniz. Beyaz Dengesi özelliği
fotoğraflarınızdaki renkleri gerçek renkler ile eşleştirmenize
yardımcı olur.
1
2
3
4
1
2
3
4
5
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
a veya V “ Beyaz dengesi'ni seçin.
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
a veya V “ Beyaz dengesi'ni seçin.
Renk Sıc.'na gidin.
[D] düğmesine basın.
Özel ayar'a gidin.
Renk sıcaklığını ayarlamak için navigasyon düğmesini
döndürün ya da [F/t] basın.
Merceği beyaz bir kağıt parçasına doğru tutun ve sonra
[Deklanşör] düğmesine basın.
• Daha yüksek bir sıcaklık ayarı ile daha sıcak bir fotoğraf
ve daha düşük bir sıcaklık ayarı ile daha soğuk bir fotoğraf
yakalayabilirsiniz.
Beyaz dengesi : Renk Sıc.
Geri
6
Ayarla
[o] düğmesine basarak ayarları kaydedin.
Çekim seçenekleri 86
Seri çekim modlarını kullanma
pAhM
Hızlı hareket eden öznelerin fotoğrafını çekmek veya fotoğraflarınızda öznelerinizin doğal yüz ifadelerini ve mimiklerini yakalamak zor olabilir.
Ayrıca, pozlanmayı doğru ayarlamak ve uygun bir ışık kaynağı seçmek zor olabilir. Bu durumlarda seri çekim modlarından birini seçin.
Simge
Açıklama
Sürekli (5 kare/sn): Sürekli olarak saniyede
5 fotoğraf çeker. (Bir seri çekimde 10 fotoğrafa kadar
çekebilirsiniz.)
Sürekli (10 kare/sn): Sürekli olarak saniyede
10 fotoğraf çeker. (Bir seri çekimde 10 fotoğrafa kadar
çekebilirsiniz.)
Yüksek hızlı çekim modunda fotoğraf çekme
1
Sürücü modu düğmesini döndürün.
2
Özneyi çerçeveye oturtun ve sonra odaklamak için
[Deklanşör] düğmesine yarım basın.
3
[Deklanşör] düğmesine basılı tutma.
• [Deklanşör] düğmesini basılı tuttuğunuz sürece kamera arka
arkaya fotoğraf çeker.
• Sürüş modu göstergesi Sürekli, Önyakalama veya Ayraç'a
Simge
Açıklama
Tek kare: Tek bir fotoğraf çeker. Tek kare yüksek hızda
seri çekim yapma seçeneği değildir.
Sürekli (3 kare/sn): Sürekli olarak saniyede
3 fotoğraf çeker. (Bir seri çekimde 10 fotoğrafa kadar
çekebilirsiniz.)
Çekim seçenekleri 87
ayarlanmamışsa Flaşı, Akıllı Yakınlaştırmayı, Yüz Algılama
seçeneklerini ve Akıllı Filtre seçeneklerini kullanamazsınız.
• Hafıza kartı kapasitesine ve performansına bağlı olarak, fotoğrafların
kaydedilmesi daha uzun sürebilir.
• Kamera Çekim moduna dönmeden önce her zaman çekilmiş
fotoğrafları görüntüler.
Seri çekim modlarını kullanma
Ön Çekim modunda fotoğraf çekme
Parantezli fotoğraf çekme
Ön Çekim modunda siz deklanşörü tam aşağıya çekmeden bile
kamera fotoğraf çekmeye başlar. Önemli çekimlerin ilk anlarını
kaçırmak istemiyorsanız, bu modu kullanın ve çekimden sonra en
iyi sonuçlu fotoğrafı seçin.
Aynı öznenin ayar değerlerinin hafif farklı halleriyle birden
fazla fotoğrafını çekmek için, örneğin pozlanma veya beyaz
dengesi gibi ayar değerleri için otomatik parantezleme özelliğini
kullanabilirsiniz.
1
2
1
2
Sürücü modu düğmesini
3
[Deklanşör] düğmesine basın.
Sürücü modu düğmesini
döndürün.
Özneyi çerçeveye oturtun ve sonra odaklamak için
[Deklanşör] düğmesine yarım basın.
• Kamera arka arkaya 9 fotoğraf çeker. [Deklanşör]'ü çok hızlı
bırakırsanız, kamera 9 fotoğraftan daha az çekecektir.
3
[Deklanşör] düğmesine basın.
döndürün.
Özneyi çerçeveye oturtun ve sonra odaklamak için
[Deklanşör] düğmesine yarım basın.
• Kamera arka arkaya 3 fotoğraf çeker.
• [Deklanşör] düğmesine yarım basarken, kamera son fotoğrafı
çeker ve 10 fotoğrafın tamamını otomatik kaydeder.
• [Deklanşör]'e tam basmazsanız, [Deklanşör]'e yarım
basarken çekilmiş fotoğraflar kaydedilmeyecektir.
Çekim seçenekleri 88
Fotoğrafı çekmek daha uzun sürebilir. En iyi sonuçlar için üçayağı kullanın.
Seri çekim modlarını kullanma
Bir parantezleme seçeneğini seçme
1
2
3
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
a “ Ayraç öğesini seçin.
Bir parantezleme seçeneğini seçin.
Simge
Açıklama
BD BKT: Farklı beyaz dengelerine sahip 3 fotoğraf
çeker.
AE BKT: Seçilmiş pozlanmalara sahip 3 fotoğraf çeker.
4
Seçilen ışık kaynağı için (beyaz dengesi) rengi ayarlayın
veya bir pozlanma değeri seçin.
5
[o] düğmesine basarak ayarları kaydedin.
Çekim seçenekleri 89
Akıllı Filtre efektlerini uygulama
pAhMvg
Benzersiz görüntüler oluşturmak için fotoğraflara ve videolara çeşitli filtre efektleri uygulayabilirsiniz.
Program, Diyafram Önceliği, Deklanşör Önceliği, Manüel
modlarında kullanılabilen filtreler
Seçenek
Açıklama
Normal
Efektsiz
Minyatür
Öznenin minyatür gibi görünmesi için bir tilt-shift
efekti uygulamanızı sağlar.
Parlaklığı
Azaltma
Lomo kameraların sahip olduğu retro görünümlü
renkler, yüksek kontrast ve güçlü bir vinyet efekti
uygulamanızı sağlar.
Mürekkep Çizim
Suluboya efektini uygular.
Yağlı Boya
Yağlı boya efektini uygular.
Karikatür
Çizgi film resmi efektini uygular.
Yıldız Filtresi
Çapraz filtrenin görsel efektlerini taklit etmek için
parlak nesnelerden dışarıya yayılan çizgiler ekler.
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
Eskiz
Tükenmez kalem eskiz efekti uygulamanızı sağlar.
a veya V “ Akıllı Filtre seçeneğini seçin.
Yumuşak
Odaklanma
Yüz kusurlarını gizlemenizi veya rüya gibi efektler
uygulamanızı sağlar.
Balık gözü
Yakındaki nesnelerin görüntülerini balık-gözü
mercekle çekilmiş gibi bir görsel efektle
değiştirmenizi sağlar.
Eski Film
Eski film efekti uygulamanızı sağlar.
Yarım Ton Nokta
Halftone efekti uygulamanızı sağlar.
Klasik
Siyah beyaz efekti uygulamanızı sağlar.
Minyatür
Balık gözü
1
2
3
Parlaklığı Azaltma
Eskiz
Bir efekt seçin.
Çekim seçenekleri 90
Akıllı Filtre efektlerini uygulama
Seçenek
Açıklama
Seçenek
Açıklama
Retro
Sepya ton efekti uygulamanızı sağlar.
Klasik
Siyah beyaz efekti uygulamanızı sağlar.
Yakınlaştırma
Çekimi
Merkezdeki özneyi vurgulamak için fotoğrafın
kenarlarını bulanıklaştırır.
Retro
Sepya ton efekti uygulamanızı sağlar.
• Seçtiğiniz seçeneğe bağlı olarak, çözünürlük
Film modunda kullanılabilir filtreler
•
Seçenek
Açıklama
Normal
Efektsiz
•
Palet Efekti 1
Keskin kontrast ve güçlü renkler ile canlı bir
görünüm yaratmanızı sağlar.
•
Palet Efekti 2
Sahneleri temiz ve berrak yapmanızı sağlar.
Palet Efekti 3
Hafif kahverengi ton uygulamanızı sağlar.
Palet Efekti 4
Soğuk ve monoton bir efekt yaratmanızı sağlar.
Minyatür
Öznenin minyatür gibi görünmesi için bir tilt-shift
efekti uygulamanızı sağlar.
Parlaklığı
Azaltma
Lomo kameraların sahip olduğu retro görünümlü
renkler, yüksek kontrast ve güçlü bir vinyet efekti
uygulamanızı sağlar.
Yarım Ton Nokta
Halftone efekti uygulamanızı sağlar.
Eskiz
Tükenmez kalem eskiz efekti uygulamanızı sağlar.
Balık gözü
Yakındaki nesnelerin görüntülerini balık-gözü
mercekle çekilmiş gibi bir görsel efektle
değiştirmenizi sağlar.
•
Çekim seçenekleri 91
•
veya daha küçük bir
değere otomatik olarak değişir.
Eğer Minyatür seçeneğini belirlerseniz, minyatür kayıt zamanı da
görüntülenir ve gerçek kayıt zamanından daha kısadır.
Minyatür'ü seçerseniz, video kaydederken video sesini yazdıramaz
veya sabit görüntü çekemezsiniz.
Seçtiğiniz seçeneğe bağlı olarak, kayıt hızı
olarak değişebilir ve
kayıt çözünürlüğü otomatik olarak
veya daha küçük bir değere
değişebilir.
Eğer Akıllı Filtre efektlerini ayarlarsanız, Akıllı Yakınlaştırma,
Yüz Algılama seçeneklerini, Görüntü Ayarlama seçeneklerini,
İzleme AF veya Seçim AF seçeneklerini ayarlayamazsınız.
Sürücü modu Sürekli, Önyakalama veya Ayraç olarak
ayarlandığında bu işlevi kullanamazsınız.
ND filtre efektini uygulama
TpAhMgv
Işık şiddetini azaltmak, aynı zamanda orijinal rengi muhafaza etmek için ND (Nötr Yoğunluk) filtresini kullanın. ND filtresi parlak yerlerde
büyük diyafram değeriyle veya düşük deklanşör hızıyla fotoğraf çektiğinizde işe yarar.
1
2
3
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
a veya V “ ND Filtresi'ni seçin.
Bir seçenek belirleyin.
Simge
Açıklama
Kapalı: ND filtresi devre dışı.
Açık: ND filtresi etkin.
Çekim seçenekleri 92
Fotoğraflarınızı ayarlama
pAhM
Fotoğraflarınızın netliğini, renk doygunluğunu veya kontrastını ayarlayabilirsiniz.
1
2
3
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
4
a “ Görüntü ayarla seçeneğini belirleyin.
Her değeri ayarlamak için navigasyon düğmesini döndürün
ya da [F/t] basın.
Kontrast
Bir seçenek belirleyin.
• Kontrast
• Netlik
• Doyma
Rengi ve parlaklığı azaltır.
+
Rengi ve parlaklığı artırır.
Netlik
Açıklama
-
Fotoğraflarınızın kenarlarını yumuşatır
(fotoğrafları bilgisayarınızda düzenlemek için
uygundur).
+
Fotoğraflarınızın netliğini artırmak için kenarlarını
keskinleştirir. Bu seçenek, fotoğraflarınızdaki
gürültüyü de artırır.
Görüntü ayarla : Kontrast
Kontrast
Netlik
Doyma
Geri
Doyma
Ayarla
5
Açıklama
-
Açıklama
-
Renk doygunluğunu azaltır.
+
Renk doygunluğunu artırır.
[o] düğmesine basarak ayarları kaydedin.
• Herhangi bir efekt uygulamak istemiyorsanız 0'ı seçin (yazdırma için
uygundur).
• Görüntü Ayarlama seçeneklerini ayarlarsanız, Akıllı Filtre efektlerini
veya Yüz Algılama seçeneklerini ayarlayamazsınız.
Çekim seçenekleri 93
Yakınlaştırma sesini azaltma
pAhMgv
Videoları kaydederken yakınlaştırmayı kullanırsanız, kamera videolarda yakınlaştırma sesini kaydedebilir. Yakınlaştırma sesini azaltmak için
Canlı Ses özelliğini kullanın.
1
2
3
Çekim modunda [m] düğmesine basın.
v “ Sesseçeneğini belirleyin.
Bir seçenek belirleyin.
Simge
Açıklama
Canlı Ses Açık: Canlı Ses işlevini yakınlaştırma
gürültüsünü azaltmak için açın.
Canlı Ses Kapalı: Canlı Ses işlevini kapatın. Kamera
yakınlaştırma gürültüsünü kaydedebilir.
Sessiz: Ses kaydetmemenizi sağlar.
• Canlı Ses işlevini kullanırken mikrofonun önünü kapatmayın.
• Canlı Ses ile yapılan kayıtlar gerçek seslerden farklı olacaktır.
Çekim seçenekleri 94
Oynatma/Düzenleme
Fotoğrafları, videoları oynatmayı ve fotoğrafları veya videoları düzenlemeyi öğrenin. Bu bölümde ayrıca,
kameranızı bilgisayarınıza, TV'ye, HDTV'ye veya 3D TV'ye nasıl bağlayacağınızı da öğreneceksiniz.
Oynatma modunda fotoğrafları veya
videoları görüntüleme …………………………
Oynatma modunu başlatma …………………
Fotoğrafları görüntüleme ……………………
Video oynatma ………………………………
96
96
102
105
Fotoğraf düzenleme ……………………………
Fotoğrafları yeniden boyutlandırma …………
Fotoğrafı döndürme …………………………
Akıllı Filtre efektlerini uygulama ………………
Fotoğraflarınızı ayarlama ……………………
Baskı siparişi (DPOF) oluşturma ……………
107
107
107
108
109
110
Dosyaları TV'de, HDTV'de veya
3D TV'de görüntüleme ………………………… 112
Dosyaları bilgisayarınıza aktarma …………… 115
Dosyaları Windows İS yüklü bilgisayarınıza
aktarma ……………………………………… 115
Dosyaları Mac İS bilgisayarınıza aktarma …… 116
Bilgisayarda programları kullanma ……………
CD'de verilen programları kurma ……………
iLauncher'i kullanma …………………………
Samsung RAW Dönüştürücüsü'nü kullanma …
117
117
118
121
Oynatma modunda fotoğrafları veya videoları görüntüleme
Fotoğrafları, videoları nasıl oynatacağınızı ve dosyaları nasıl yöneteceğinizi öğrenin.
Oynatma modunu başlatma
Fotoğraf dosyası bilgileri
Kameranızda kayıtlı fotoğrafları görüntüleyebilir, videoları
oynatabilirsiniz.
1
2
[P] düğmesine basın.
• En son dosya görüntülenir.
• Kamera kapalıysa açılır ve en son dosyayı görünüler.
Dosyaların arasında geçiş yapmak için navigasyon
düğmesini döndürün veya [F/t] düğmesine basın.
ISO
Flaş Kapalı
Fotoğraf Boyutu
Tarih
Dosya Bilgileri
Histogram
Albüm/Yakınlaştır
• Dosyalar içinde hızlıca ilerlemek için [F/t] düğmesine basın.
Simge
Açıklama
Desteklenmeyen boyutlar veya kodekler sebebiyle diğer kameralar
kullanılarak çekilen dosyaları düzenleyemeyebilir veya yürütemeyebilirsiniz.
Bu dosyaları düzenlemek veya yürütmek için bir bilgisayar veya başka bir
cihaz kullanın.
Mevcut dosya/Tüm dosyalar
Açıklık değeri
Deklanşör hızı
Klasör adı – Dosya adı
3D Foto modunda çekilmiş fotoğraf
Yüksek hızlı seri çekim modunda veya Ön çekim
modunda çekilmiş fotoğraf (Bir klasör olarak görüntüleme,
sf. 98)
Korumalı dosya
Baskı siparişi hazırlandı (DPOF)
Dosya bilgilerini ekranda görüntülemek için [D] düğmesine basın.
Oynatma/Düzenleme 96
Oynatma modunda fotoğrafları veya videoları görüntüleme
Video dosyası bilgileri
Favori yüzlerinizi sıralama
Favori yüzlerinizi sıralayabilirsiniz.
1
2
Film Boyutu
Tarih
O “ Yüz Listesi Düzenlemesi “ Sıralamayı Düzenle
seçeneğini belirleyin.
Sıralamayı Düzenle
Albüm
Oynat
Simge
Oynatma modunda [m] düğmesine basın.
Yakala
Açıklama
Mevcut dosya/Tüm dosyalar
Klasör adı – Dosya adı
Geri
Seç
Mevcut oynatma süresi
Video uzunluğu
V
Video dosyası
Video, kaydetme esnasında çekilmiş fotoğrafları
içermektedir
3
4
Listeden bir yüz seçin, ardından [o] düğmesine basın.
Navigasyon düğmesini çevirerek veya [F/t] yüz
sıralamasını değiştirin, ardından [f] basın.
Yaratıcı Film Yapımcısı modunda yapılmış video
Korumalı dosya
Bir video kaydederken çekilmiş görüntü
Dosya bilgilerini ekranda görüntülemek için [D] düğmesine basın.
Oynatma/Düzenleme 97
Oynatma modunda fotoğrafları veya videoları görüntüleme
Favori yüzleri silme
Dosyaları bir klasör halinde görüntüleme
Favori yüzlerinizi silebilirsiniz.
1
2
3
4
5
Yüksek hızlı seri çekim modunda veya Ön çekim modunda
çekilmiş fotoğraf.
Oynatma modunda [m] düğmesine basın.
O “ Yüz Listesi Düzenlemesi “ Yıldızımı iptal et
öğesini seçin.
1
Oynatma modunda navigasyon düğmesini döndürün veya
istediğiniz klasöre gitmek için [F/t] basın.
• Kamera, klasörün içindeki fotoğrafları otomatik olarak
oynatacaktır.
Bir yüz seçin ve [o] seçeneğine basın.
[l] düğmesine basın.
Açılır mesaj belirdiğinde Evet'i seçin.
Tek Görünüm
Albüm/Yakınlaştır
2
3
Klasörü açmak için [o] basın.
4
Oynatma moduna dönmek için [o] düğmesine basın.
Dosyaların arasında geçiş yapmak için navigasyon
düğmesini döndürün veya [F/t] düğmesine basın.
Oynatma/Düzenleme 98
Oynatma modunda fotoğrafları veya videoları görüntüleme
4
Dosyaları Akıllı Albümde kategoriye göre görüntüleme
Dosyaları tarih, yüz veya dosya türü gibi kategorilere göre
görüntüleyin.
1
2
3
• Dosyalar içinde hızlıca ilerlemek için [F/t] düğmesine basın.
Oynatma modunda [Yakınlaştır] düğmesini sola çevirin.
[m] düğmesine basın.
Tip
Paylaş (Wi-Fi)
Tarih
5
[Yakınlaştır] düğmesini sağa döndürün veya [o]
düğmesine basarak Oynatma moduna dönün.
Kameranın Akıllı Albüm'ü açması, kategoriyi değiştirmesi veya dosyaları
yeniden organize etmesi zaman alabilir.
Filtrele “bir kategori seçin.
Filtrele
Dosyaların arasında geçiş yapmak için navigasyon
düğmesini döndürün veya [F/t] düğmesine basın.
Hafta
Yüz
Geri
Ayarla
Seçenek Açıklama
Tip
Dosyaları tipine göre görüntülemenizi sağlar.
Tarih
Dosyaları kaydedildikleri tarihe göre görüntülemenizi
sağlar.
Hafta
Dosyaları haftanın hangi günü kaydedildiklerine göre
görüntülemenizi sağlar.
Yüz
Dosyaları bilinen yüzlere ve favori yüzlere göre
görüntüleyin. (En çok 20 kişi)
Oynatma/Düzenleme 99
Oynatma modunda fotoğrafları veya videoları görüntüleme
Dosyaları küçük resim olarak görüntüleme
Dosyaları koruma
Dosyaların küçük resimleri arasında gezinin.
Dosyalarınızı yanlışlıkla silinmeye karşı koruyabilirsiniz.
Oynatma modunda küçük resimleri (aynı anda
3 tane) görüntülemek için [Yakınlaştır] seçeneğini
sola çevirin. Daha fazla küçük resim görüntülemek
için (aynı anda 15 veya 40 tane) [Yakınlaştır]
seçeneğini sola bir veya iki kere çevirin. Bir önceki
görünüme dönmek için [Yakınlaştır] seçeneğini
sağa çevirin.
1
2
Oynatma modunda [m] düğmesine basın.
3
Korumak istediğiniz dosyaya kaydırın ve ardından [o]
düğmesine basın.
O “ Koruma “ Seç öğesini seçin.
• Tüm dosyaları korumak için, Tümü “ Kilitle'yi seçin.
• Seçiminizi iptal etmek için [o] düğmesine tekrar basın.
Korumalı dosya
Menü
Seç
Yapılacak işlem
Açıklama
Dosyalar arasında gezinme
Navigasyon düğmesini döndürün veya
[D/c/F/t] düğmesine basın.
Dosyaları silmenizi sağlar
[l] düğmesine basın ve Evet'i seçin.
4
Ayarla
[f] düğmesine basın.
• Korunan bir dosyayı silemez veya döndüremezsiniz.
• Oynatma modunda, [L] öğesine basarak dosyayı koruyabilirsiniz.
Küçük resim görünümünde bir video dosyasına veya bir klasöre gittiğinizde,
kamera videoyu veya klasörün içindeki fotoğrafları otomatik oynatacaktır.
Oynatma/Düzenleme 100
Oynatma modunda fotoğrafları veya videoları görüntüleme
Oynatma modunda silmek için dosyaları seçin.
Dosyaları silme
Birden çok dosyayı silme
Birden çok dosyayı seçebilir ve hepsini birden silebilirsiniz.
Tek bir dosyayı silme
Tek bir dosyayı seçebilir ve silebilirsiniz.
1
2
Oynatma modunda [l] düğmesine basın.
3
Silmek istediğiniz dosyalara gidin ve ardından [o]
düğmesine basın.
1
2
Oynatma modunda bir dosya seçin ve [l] düğmesine basın.
Açılır mesaj belirdiğinde Evet'i seçin.
• Akıllı Albüm içindeki veya küçük resim görünümünde dosyaları
görüntülerken, bir dosyayı silmek için [l] basın.
• Dosyaları bir klasör halinde görüntülerken, klasörün içindeki tüm
fotoğrafları silmek için [l] basın.
• Bir klasörün içinden belirli bir fotoğrafı silmek için, ve ardından
[l] basın.
Açılır mesaj belirdiğinde Çoklu Sil öğesini seçin.
• Ayrıca, Oynatma modunda [m] düğmesine basarak ve
ardından O “ Sil “ Seç seçerek birden fazla dosya da
silebilirsiniz.
• Seçiminizi iptal etmek için [o] düğmesine tekrar basın.
4
5
[l] düğmesine basın.
Açılır mesaj belirdiğinde Evet'i seçin.
Oynatma/Düzenleme 101
Oynatma modunda fotoğrafları veya videoları görüntüleme
Tüm dosyaları silme
Tüm dosyaları seçebilir ve hepsini birden silebilirsiniz.
1
2
3
Oynatma modunda [m] düğmesine basın.
O “ Sil “ Tümü seçeneğini belirleyin.
Fotoğrafları görüntüleme
Fotoğrafın bir bölümünü büyütebilir veya fotoğrafları slayt gösterisi
olarak görüntüleyebilirsiniz.
Bir fotoğrafı büyütme
Açılır mesaj belirdiğinde Evet'i seçin.
Oynatma modunda, bir fotoğrafın bir bölümünü
büyütmek için [Yakınlaştır] düğmesini sağa çevirin.
Uzaklaştırmak için [Yakınlaştır] düğmesini sola
çevirin.
• Korumasız tüm dosyalar silinir.
Büyütülen alan
Yakınlaştırma oranı
(azami yakınlaştırma oranı
çözünürlüğe bağlı olarak
değişir.)
Kırp
Oynatma/Düzenleme 102
Oynatma modunda fotoğrafları veya videoları görüntüleme
Panoramik fotoğrafları görüntüleme
Yapılacak işlem
Açıklama
Büyütülen alanı taşıma
[D/c/F/t] düğmesine basın.
Panorama modunda çekilmiş fotoğrafları görüntüleme.
Büyütülen fotoğrafı
kırpma
[o] düğmesine basın ve Evet'i seçin.
(Kırpılan fotoğraf yeni dosya olarak
kaydedilir. Orijinal fotoğrafın orijinal şekli
korunur.)
1
Oynatma modunda navigasyon düğmesini döndürün veya
istediğiniz panoramik fotoğrafa gitmek için [F/t] basın.
• Panoramik fotoğrafın tamamı ekranda belirecektir.
2
[o] düğmesine basın.
3
Oynatma moduna dönmek için [m] düğmesine basın.
Başka bir kamera tarafından çekilen fotoğrafları görüntülediğinizde
yakınlaştırma oranı değişebilir.
• Kamera, yatay panaromik fotoğraf için soldan sağa doğru
ve dikey panaromik fotoğraf için yukarıdan aşağıya doğru
fotoğrafta otomatik olarak kayar. Ardından, kamera Oynatma
moduna geçer.
• Bir panoramik fotoğrafı oynatırken duraklatmak veya devam
etmek için [o] basın.
• Panoramik bir fotoğrafın oynatılması duraklatıldığında,
fotoğrafı çekerken hareket ettiğiniz yöne bağlı olarak fotoğrafı
dikey veya yatay hareket ettirmek için [D/c/F/t] basın.
• Ancak fotoğrafın en uzun kenarı, en kısa kenarından en az iki kat
veya daha fazla büyük ise, kamera panoramik fotoğrafta otomatik
geçiş yapar.
• 3D Panorama modunda çekilmiş bir fotoğraf kameranızın ekranında
2D bir panoramik fotoğraf gibi görünür. 3D efektini görmek için
kameranızı bir 3D TV'ye veya 3D monitöre takın. (sf. 114)
Oynatma/Düzenleme 103
Oynatma modunda fotoğrafları veya videoları görüntüleme
Bir slayt gösterisini oynatma
* Varsayılan
Fotoğraflarınızın slayt gösterisine efekt ve ses uygulayın.
Slayt gösterisi işlevi videolar için kullanılmaz.
1
2
3
Seçenek Açıklama
Efekt
• Fotoğraflar arasında bir sahne geçişi efekti
ayarlamanızı sağlar.
(Kapalı, Sakin*, Işıltı, Rahat, Parlak, Tatlı)
• Efektleri iptal etmek için Kapalı seçeneğini seçin.
• Efekt seçeneğini kullandığınızda, fotolar arasındaki
aralık 3 saniye olarak ayarlanacaktır.
Müzik
Arka planda sesini ayarlamanızı sağlar.
Oynatma modunda [m] düğmesine basın.
ayarını seçin.
Bir slayt gösterisi efekti seçeneği ayarlayın.
• Varsayılan efektler ile bir slayt gösterisi başlatmak için
4. adıma geçin.
* Varsayılan
Seçenek Açıklama
Başlat
Slayt gösterisinin tekrarlanıp tekrarlanmayacağını
belirlemenizi sağlar. (Oynat*, Tekrar oynat)
Slayt gösterisi olarak görüntülemek istediğiniz
fotoğrafları belirlemenizi sağlar.
• Tümü*: Slayt gösterisinde tüm fotoğrafları
görüntülemenizi sağlar.
Resimler
• Tarih: Slayt gösterisinde belirli bir tarihte çekilmiş
fotoğrafları görüntülemenizi sağlar.
• Seç: Seçilen fotoğrafları slayt gösterisinde
görüntülemenizi sağlar.
Aralik
4
Başlat “ Oynat öğesini seçin.
5
Slayt gösterisini görüntüleme.
• Slayt gösterisini tekrarlatmak için Tekrar oynat seçeneğini
seçin.
• Slayt gösterisini duraklatmak için [o] düğmesine basın.
• Slayt gösterisine devam etmek için [o] düğmesine tekrar
basın.
• Slayt gösterisini durdurmak ve Oynatma moduna geri dönmek için
[o] tuşuna ve ardından [F/t] tuşuna basın.
• Ses seviyesini ayarlamak için [Yakınlaştır] düğmesini sola veya sağa
• Fotoğraflar arasındaki süreyi ayarlar.
(1 sn*, 3 sn, 5 sn, 10 sn)
• Efekt seçeneğini Kapalı'ya getirerek aralığı
belirleyin.
Oynatma/Düzenleme 104
doğru döndürün.
Oynatma modunda fotoğrafları veya videoları görüntüleme
Video oynatma
Bir videoyu kırpmak
Oynatma modunda video görüntüleyebilir ve sonra oynayan
videonun parçalarını kaydedebilir veya kırpabilirsiniz. Kaydedilen
veya kırpılan kısımları yeni dosyalar olarak kaydedebilirsiniz.
1
Bir videoyu görüntülerken kırpmanın başlamasını
istediğiniz noktada [o] seçeneğini basın.
1
Oynatma modunda bir video seçin ve [o] düğmesine
basın.
2
[Yakınlaştır] düğmesini sağa çevirin, ardından [o]
düğmesine basın.
2
Videoyu görüntüleyin.
3
Kırpmanın bitmesini istediğiniz noktada [o] seçeneğine
dokunun.
4
5
[Yakınlaştır] düğmesini sağa çevirin.
Devam eden oynatma süresi/
Video uzunluğu
Açılır mesaj belirdiğinde Evet'i seçin.
• Orijinal video en az 10 saniye uzunluğunda olmalıdır.
• Kamera düzenlenen videoyu yeni dosyalar olarak kaydeder.
Duraklat
Durdur
Yapılacak işlem
Açıklama
Geri taramanızı sağlar
[F] düğmesine basın. ([F] düğmesine
bastığınızda kamera 2X, 4X ve 8X
artışlarla geriye doğru tarar.)
Oynatmayı
duraklatmanızı veya
devam ettirmenizi sağlar
[o] düğmesine basın.
İleri taramanızı sağlar
[t] düğmesine basın. ([t]
düğmesine bastığınızda kamera 2X, 4X
ve 8X artışlarla ileriye doğru tarar.)
Ses seviyesini
ayarlamanızı sağlar
[Yakınlaştır]'ı sola veya sağa
döndürün.
Oynatma/Düzenleme 105
Oynatma modunda fotoğrafları veya videoları görüntüleme
Videodan görüntü yakalama
1
Bir videoyu görüntülerken görüntü yakalamak istediğiniz
noktada [o] seçeneğine dokunun.
2
[c] düğmesine basın.
• Yakalanan görüntünün çözünürlüğü orijinal video ile aynı olacaktır.
• Yakalanan görüntü yeni bir dosya olarak kaydedilir.
Oynatma/Düzenleme 106
Fotoğraf düzenleme
Fotoğraf düzenlemeyi öğrenin.
• Kamera düzenlenen fotoğrafları yeni dosyalar olarak kaydeder.
• Fotoğrafları düzenlediğinizde kamera onları otomatik olarak daha düşük bir çözünürlüğe dönüştürür. Elle çevirdiğiniz veya yeniden boyutlandırdığınız fotoğraflar
otomatik olarak düşük bir çözünürlüğe dönüştürülmezler.
• Bir klasöre göz atarken bir fotoğrafı düzenleyemezsiniz. Bir klasördeki bir fotoyu düzenlemek için, [o] düğmesine basarak klasörü açın ve ardından fotoğrafa
kaydırın.
• Panorama modunda veya 3D Foto modunda ve RAW formatındaki dosyalarda çekilen fotoları düzenleyemezsiniz.
Fotoğrafları yeniden boyutlandırma
Fotoğrafı döndürme
Bir fotoğrafın boyutunu değiştirebilir ve yeni bir dosya olarak
kaydedebilirsiniz.
1
Oynatma modunda bir video seçin ve [m] düğmesine
basın.
2
3
e “ Döndür ayarını seçin.
1
Oynatma modunda bir video seçin ve [m] düğmesine
basın.
2
3
e “ Yn. boy. ayarını seçin.
Bir seçenek belirleyin.
Bir seçenek belirleyin.
Yn. boy.
2592 X 1944
Döndür
1984 X 1488
Akıllı Filtre
1024 X 768
Döndür: Sağ 90˚
Görüntü ayarla
Geri
Geri
Ayarla
Ayarla
Kamera orijinal dosyanın üstüne yazacaktır.
Kullanabileceğiniz yeniden boyutlandırma seçenekleri fotoğrafın orijinal
boyutunu göre değişiklik gösterir.
Oynatma/Düzenleme 107
Fotoğraf düzenleme
Akıllı Filtre efektlerini uygulama
Seçenek
Açıklama
Fotoğraflarınıza çeşitli efektler uygulayın.
Karikatür
Çizgi film resmi efektini uygular.
1
Oynatma modunda bir video seçin ve [m] düğmesine
basın.
Yıldız Filtresi
Çapraz filtrenin görsel efektlerini taklit etmek için
parlak nesnelerden dışarıya yayılan çizgiler ekler.
2
3
Eskiz
e “ Akıllı Filtre'yi seçin.
Tükenmez kalem eskiz efekti uygulamanızı sağlar.
Yumuşak
Odaklanma
Yüz kusurlarını gizlemenizi veya rüya gibi efektler
uygulamanızı sağlar.
Balık gözü
Yakındaki nesnelerin görüntülerini balık-gözü
mercekle çekilmiş gibi bir görsel efektle
değiştirmenizi sağlar.
Eski Film
Eski film efekti uygulamanızı sağlar.
Yarım Ton
Nokta
Halftone efekti uygulamanızı sağlar.
Klasik
Siyah beyaz efekti uygulamanızı sağlar.
Retro
Sepya ton efekti uygulamanızı sağlar.
Yakınlaştırma
Çekimi
Merkezdeki özneyi vurgulamak için fotoğrafın
kenarlarını bulanıklaştırır.
Bir efekt seçin.
Akıllı Filtre: Normal
Geri
Ayarla
Seçenek
Açıklama
Normal
Efektsiz
Minyatür
Öznenin minyatür gibi görünmesi için bir tilt-shift
efekti uygulamanızı sağlar.
Parlaklığı
Azaltma
Lomo kameraların sahip olduğu retro görünümlü
renkler, yüksek kontrast ve güçlü bir vinyet efekti
uygulamanızı sağlar.
Mürekkep
Çizim
Suluboya efektini uygular.
Yağlı Boya
Yağlı boya efektini uygular.
Oynatma/Düzenleme 108
Fotoğraf düzenleme
Fotoğraflarınızı ayarlama
Yüzleri rötuşlama
Kırmızı göz etkisini nasıl düzelteceğinizi, cilt rengini, parlaklığı,
kontrastı ya da doygunluğu nasıl ayarlayacağınızı öğrenin.
Kamera düzenlenen fotoğrafı yeni bir dosya olarak kaydeder
ancak daha düşük bir çözünürlüğe dönüştürebilir.
Gözlerdeki kırmızıyı giderme
1
Oynatma modunda bir video seçin ve [m] düğmesine
basın.
2
e “ Görüntü ayarla “ Kır. göz düzel. seçeneğini
belirleyin.
3
[o] düğmesine basarak ayarları kaydedin.
1
Oynatma modunda bir video seçin ve [m] düğmesine
basın.
2
3
4
5
e “ Görüntü ayarla seçeneğini belirleyin.
Yüz rötuşu seçeneğini belirleyin.
[D] düğmesine basın.
Cilt tonunu ayarlamak için navigasyon düğmesini döndürün
ya da [F/t] basın.
• Sayı arttıkça cilt daha parlak görünür.
6
[o] düğmesine basarak ayarları kaydedin.
Oynatma/Düzenleme 109
Fotoğraf düzenleme
Parlaklık, kontrast veya doygunluğu ayarlama
Fotoğrafa gürültü ekleme
1
Oynatma modunda bir video seçin ve [m] düğmesine
basın.
1
Oynatma modunda bir video seçin ve [m] düğmesine
basın.
2
3
e “ Görüntü ayarla seçeneğini belirleyin.
2
e “ Görüntü ayarla “ Gürültü ekle seçeneğini
belirleyin.
3
Kaydetmek için [o] düğmesine basın.
Bir ayar seçeneğine gidin.
Simge
Açıklama
Parlaklık
Kontrast
Baskı siparişi (DPOF) oluşturma
Doyma
Basılacak fotoğrafları seçin ve baskı seçeneklerini Dijital Baskı
Sipariş Formatında (DPOF) kaydedin. Bu bilgi MISC uyumlu
yazıcılardan kolayca baskı alabilmek için hafıza kartınızın DPOF
klasöründe kaydedilir.
4
5
[D] düğmesine basın.
6
[o] düğmesine basarak ayarları kaydedin.
Seçeneği ayarlamak için navigasyon düğmesini döndürün
ya da [F/t] basın.
1
2
Oynatma modunda [m] düğmesine basın.
O “ DPOF “ Standart “ Seç öğesini seçin.
• Tüm fotoğrafları yazdırmak için Tümü seçeneğini seçin.
Oynatma/Düzenleme 110
Fotoğraf düzenleme
3
Yazdırmak istediğiniz fotoğrafa gidin, çıkarılacak nüsha
sayısını seçmek için [Yakınlaştır] düğmesini sola veya
sağa döndürün, ardından [f] düğmesine basın.
• Tümü seçeneğini seçerseniz, nüsha sayısını seçmek için
[D/c] düğmesine basın, ardından [o] düğmesine basın.
4
5
6
[m] düğmesine basın.
O “ DPOF “ Boyut “ Seç öğesini seçin.
• Tüm fotoğraflar için yazdırma boyutunu seçmek için Tümü
seçeneğini seçin.
Yazdırmak istediğiniz fotoğrafa gidin, baskı boyutunu
seçmek için [Yakınlaştır] düğmesini sola veya sağa
döndürün, ardından [f] düğmesine basın.
• Tümü seçeneğini seçerseniz, yazdırma boyutunu seçmek için
[D/c] düğmesine basın, ardından [o] düğmesine basın.
Fotoğrafları küçük resim olarak yazdırma
Tüm fotoğrafları aynı anda kontrol etmek için fotoğrafları küçük
resimler olarak yazdırma.
1
2
3
Oynatma modunda [m] düğmesine basın.
O “ DPOF “ İndeks öğesini seçin.
Açılır mesaj belirdiğinde Evet'i seçin.
• Hafıza kartını alarak DPOF'yi (Digital Print Order Format)
destekleyen bir baskı merkezine götürebilir veya fotoğrafları evde
DPOF uyumlu bir yazıcıda doğrudan yazdırabilirsiniz.
• Kağıttan daha büyük boyutları olan fotoğraflar sağ ve sol kenarlardan
kesilebilir. Fotoğraf boyutlarının seçtiğiniz kağıt ile uyumlu
olduğundan emin olun.
• Baskı boyutunu belirlerseniz yalnızca DPOF 1.1 uyumlu yazıcılarda
fotoğraf yazdırabilirsiniz.
Oynatma/Düzenleme 111
Dosyaları TV'de, HDTV'de veya 3D TV'de görüntüleme
A/V kablosu ile kameranızı bir TV'ye bağlamak suretiyle fotoğrafları veya videoları TV'de izleyebilirsiniz.
1
2
3
Çekim veya Oynatma modunda [m] düğmesine basın.
4
5
Kameranızı ve TV'yi kapatın.
n “ Videoçkş'ı seçin.
Ülkeniz veya bölgeniz için bir video sinyal çıkışı seçin.
(sf. 153)
A/V kablosu ile kameranızı TV'nize bağlayın.
Ses
Video
6
TV'nizi açın ve sonra TV'nin uzaktan kumandasını
kullanarak bir A/V video çıkış modunu seçin.
7
Kameranızı açın.
8
Kameranızın düğmelerini kullanarak fotoğrafları ve
videoları izleyin.
• Kamerayı TV'ye bağladığınızda otomatik olarak Oynatma
moduna geçer.
• TV modelinize göre bazı dijital bozukluklar görebilirsiniz veya
görüntünün bir kısmı görünmeyebilir.
• TV ayarlarınıza bağlı olarak resimler TV ekranında ortalanmış
olmayabilir.
Oynatma/Düzenleme 112
Dosyaları TV'de, HDTV'de veya 3D TV'de görüntüleme
HDTV'de dosyaları görüntüleme
İsteğe bağlı HDMI kablosunu kullanarak yüksek kalitede,
sıkıştırılmamış fotoğrafları veya videoları bir HDTV'de
izleyebilirsiniz. HDMI (Yüksek Tanımlı Multimedya Arabirimi)
HDTV'lerin çoğu tarafından desteklenir.
1
2
3
4
5
6
Kameranızı açın.
7
TV'de Anynet+ özelliği varsa, kameranızın düğmelerini
veya HDTV'nin uzaktan kumandasını kullanarak dosyaları
görüntüleyebilirsiniz.
Çekim veya Oynatma modunda [m] düğmesine basın.
n “ HDMI boyutu öğesini seçin.
Bir HDMI çözünürlüğü seçin. (sf. 153)
• Anynet+ uyumlu bir Samsung HDTV’niz varsa ve kameranızın
Anynet+ özelliğini açmışsanız kamera otomatik olarak
Oynatma moduna girerken HDTV otomatik olarak açılarak
kamera ekranını görüntüler.
• Eğer Anynet+ kameranızda kapalı ise ya da TV'nizde Anynet+
yoksa, TV otomatik olarak açılmaz. TV'yi manüel olarak açın.
Kameranızı ve HDTV'yi kapatın.
İsteğe bağlı HDMI kablosunu kullanarak kameranızı
HDTV'nize bağlayın.
• HDTV'niz Anynet+(CEC) profilini destekliyorsa, Anynet+'ı kameranın
ayarlar menüsünden açarak (sf. 152) kamerayı ve televizyonu
televizyonun uzaktan kumandası ile kontrol edin.
• Anynet+ bağlı olan tüm Samsung A/V aygıtlarını TV uzaktan
kumandası ile kontrol etmenize olanak sağlar.
• Kameranın HDTV'nize bağlanması için gerekli süre kullandığınız
hafıza kartına göre farklılık gösterebilir. Kartın ana işlevi çekim
sırasında aktarım hızını artırmak olduğundan daha hızlı bir hafıza
kartı daha hızlı bir HDMI aktarımı anlamına gelmez.
Oynatma/Düzenleme 113
Dosyaları TV'de, HDTV'de veya 3D TV'de görüntüleme
Dosyaları 3D TV'de görüntüleme
3D Foto veya 3D Panorama modunda çekilmiş fotoğrafları bir
3D TV'de görüntüleyebilirsiniz.
1
2
3
4
5
6
Kameranızı açın.
7
3D TV Modu'na geçmek için [c] düğmesine basın.
8
TV'nizin 3D işlevini açın.
9
TV'de Anynet+ özelliği varsa, kameranızın düğmelerini
veya 3D TV'nizin uzaktan kumandasını kullanarak
3D fotolarını görüntüleyebilirsiniz.
Çekim veya Oynatma modunda [m] düğmesine basın.
n “ HDMI boyutu öğesini seçin.
Bir HDMI çözünürlüğü seçin. (sf. 153)
Kameranızı ve 3D TV'yi kapatın.
İsteğe bağlı HDMI kablosunu kullanarak kameranızı
3D TV 'nize bağlayın.
• Anynet+ uyumlu bir Samsung 3D TV’niz varsa ve kameranızın
Anynet+ özelliğini açmışsanız kamera otomatik olarak
Oynatma moduna girerken 3D TV otomatik olarak açılarak
kamera ekranını görüntüler.
• Eğer Anynet+ kameranızda kapalı ise ya da TV'nizde Anynet+
yoksa, TV otomatik olarak açılmaz. TV'yi manüel olarak açın.
• Tekrar 2D TV Modu'na geçmek için [c] düğmesine basın.
• Daha fazla bilgi için TV'nizin kullanıcı kılavuzuna bakınız.
• Dosya formatını desteklemeyen TV'lerde MPO dosyasını 3D efektiyle
görüntüleyemezsiniz.
• Bir MPO dosyasını bir 3D TV'de görüntülerken uygun 3D gözlüklerini
kullanın.
Kameranız tarafından çekilen 3D görüntülerini uzun süre 3D TV veya
3D monitöründe görüntülemeyin. Gözlerde kasılma, yorgunluk, baş
dnönmesi ve benzeri istenmeyen bulgulara sebep olabilir.
Oynatma/Düzenleme 114
Dosyaları bilgisayarınıza aktarma
Dosyaları kameranın hafıza kartından bilgisayara aktarmak için kamerayı bilgisayara takın.
Dosyaları Windows İS yüklü bilgisayarınıza
aktarma
4
Bilgisayarınızda Bilgisayarım “ Çıkarılabilir Disk “
DCIM “100PHOTO'yu seçin.
Kamerayı çıkarılabilir disk olarak bilgisayarınıza bağlayın.
5
Dosyaları bilgisayarınıza sürükleyin veya kaydedin.
Kamerayı taşınabilir bir disk olarak bağlamak için bilgisayarınız Windows XP,
Windows Vista veya Windows 7 veya üstünü çalıştırıyor olmalıdır.
1
2
Kamerayı kapatın.
USB kablosunu kullanarak kamerayı bilgisayarınıza
bağlayın.
USB kablosunun küçük ucunu kameranıza takmalısınız. Kablo ters
takılırsa, dosyalarınız zarar görebilir. Üretici firma hiçbir veri kaybından
sorumlu tutulamaz.
3
Cihazın bağlantısını kesme (Windows XP için)
Windows Vista ve Windows 7 için kamerayı çıkarma yolları
benzerdir.
1
Kameranızdaki durum lambası yanıp sönüyorsa, durana
kadar bekleyin.
2
Bilgisayar ekranınızın sağ alt köşesindeki araç çubuğunda
simgesini tıklatın.
3
4
5
Açılan mesajı tıklayın.
Diskin güvenle kaldırıldığını belirten ileti kutusunu tıklayın.
USB kablosunu çıkarın.
Kamerayı açın.
• Bilgisayar kamerayı otomatik olarak tanır.
Oynatma/Düzenleme 115
Dosyaları bilgisayarınıza aktarma
Dosyaları Mac İS bilgisayarınıza aktarma
Kameranızı Macintosh bilgisayara bağladığınızda, bilgisayar
cihazı otomatik olarak tanır. Herhangi bir program yüklemeden
dosyaları kameradan bilgisayara doğrudan aktarabilirsiniz.
Mac OS 10.5 veya üstü desteklenir.
1
2
3
Kamerayı açın.
4
5
Çıkarılabilir disk simgesini çift tıklatın.
• Bilgisayar kamerayı otomatik olarak algılar ve bir çıkarılabilir
disk simgesi görüntüler.
Dosyaları bilgisayarınıza sürükleyin veya kaydedin.
Kamerayı kapatın.
USB kablosunu kullanarak kameranızı bir Macintosh
bilgisayara bağlayın.
USB kablosunun küçük ucunu kameranıza takmalısınız. Kablo ters
takılırsa, dosyalarınız zarar görebilir. Üretici firma hiçbir veri kaybından
sorumlu tutulamaz.
Oynatma/Düzenleme 116
Bilgisayarda programları kullanma
Verilen programları kullanarak dosyaları görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Dosyaları kablosuz olarak bir PC'ye de gönderebilirsiniz.
CD'de verilen programları kurma
1
2
3
4
5
CD'deki programlar
Kurulum CD'sini uyumlu CD-ROM sürücüsüne takın.
Bir kurulum dili seçin.
Program
Açıklama
iLauncher
Dosyaları Multimedya Görüntüleyici'yle
görüntüler, kameranızın bellenimini
günceller ve Kişisel Bilgisayar Otomatik
Yedekleme programını indirmek için bir
bağlantı sağlar.
PC Auto Backup
Kaydedilen dosyaları bağlanan kişisel
bilgisayara Wi-Fi üzerinden gönderir.
Samsung RAW Converter
RAW formatındaki dosyaları düzenler.
Kuracağınız bir program seçin.
Ekrandaki talimatlara uyun.
Kurulumu tamamlamak için Exit (Çık) düğmesine tıklayın,
ardından bilgisayarınızı yeniden başlatın.
Oynatma/Düzenleme 117
Bilgisayarda programları kullanma
iLauncher'i kullanma
• Gereksinimler sadece tavsiye niteliğindedir. Bilgisayarınızın
iLauncher Multimedya Görüntüleyicisi'yle dosyaları yürütmenizi
sağlar ve indirilen PC Oto Yedekleme programına bir bağlantı
verir.
• Bilgisayarınız gereksinimleri karşılamıyorsa, videolar doğru
durumuna göre, bilgisayarınız gereksinimleri karşılasa bile iLauncher
doğru çalışmayabilir.
oynatılmayabilir.
Windows İS gereksinimleri
Üretici, toplama bilgisayarlar gibi niteliksiz bilgisayarların kullanılmasının yol
açacağı hasarlardan sorumlu değildir.
Öğe
Gereksinimler
İşlemci
Intel® Core™ 2 Duo 1.66 GHz veya üzeri/
AMD Athlon X2 Dual-Core 2.2 GHz veya üzeri
RAM
Asgari 512 MB RAM (1 GB veya üstü önerilir)
İS*
Windows XP SP2, Windows Vista veya Windows 7
Sabit disk
kapasitesi
Öğe
Gereksinimler
250 MB veya üstü (1 GB ve üstü önerilir)
İS
Mac OS 10.5 veya üzeri (PowerPC hariç)
RAM
Asgari 256 MB RAM (512 MB veya üstü önerilir)
Sabit disk
kapasitesi
Asgari 110 MB
Diğerleri
• CD-ROM sürücüsü
• 1024 X 768 piksel, 16-bit renkli ekranla uyumlu
monitör (1280 X 1024 piksel, 32-bit renkli ekran
önerilir)
• USB 2.0 bağlantı noktası
• nVIDIA Geforce 7600GT veya daha yüksek/
ATI X1600 serisi veya daha yüksek
• Microsoft DirectX 9.0c veya daha yüksek
Diğerleri
USB bağlantı noktası, CD-ROM sürücüsü
Mac İS gereksinimleri
* iLauncher'in 32-bit sürümü yüklenecektir, Windows XP, Windows Vista ve
Windows 7 64-bit sürümleri dahildir.
Mac İS bilgisayarı kullanıyorsanız sadece Bellenim Güncellemesi
bulunmaktadır.
iLauncher'ı açma
Bilgisayarınızda, Başlat “ Tüm Programlar “ Samsung
“ iLauncher “ Samsung iLauncher'ı seçin. Veya Mac İS
bilgisayarınızda Uygulamalar “ Samsung “ iLauncher
öğelerine tıklayın.
Oynatma/Düzenleme 118
Bilgisayarda programları kullanma
Multimedya Görüntüleyici'yi kullanma
Multimedya Görüntüleyici dosyaları oynatmanızı sağlar. Samsung iLauncher ekranından, Multimedya Görüntüleyicisi'ne çift tıklayın.
• Multimedya Görüntüleyici şu formatları destekler:
- Video: MP4 (Video: H.264, Ses: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
- Fotoğraf: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF, MPO
• Başka üreticilerin cihazlarıyla kaydedilmiş dosyalar düzgün oynatılamayabilir.
Fotoğrafları görüntüleme
1
No.
2
3
!
0
9 8
7
6
5 4
Oynatma/Düzenleme 119
Açıklama
1
Dosya adı
2
Büyütülen alan
3
Histogram
4
Seçilen dosyayı açar.
5
Histogram düğmesi
6
Sola döndürür/Sağa döndürür.
7
Önceki dosyaya geçer/Sonraki dosyaya geçer.
8
Fotoğrafı ekran boyutunda gösterir.
9
Fotoğrafı orijinal boyutunda gösterir.
0
Yakınlaştırma/Uzaklaştırma
!
2D ve 3D modu arasında geçiş yapar.
Bilgisayarda programları kullanma
Videoları görüntüleme
1
No.
8
2
7 6 5 4
3
Oynatma/Düzenleme 120
Açıklama
1
Dosya adı
2
Sesi ayarlar.
3
Seçilen dosyayı açar.
4
Sonraki dosyaya gidin.
5
Durdurma
6
Duraklatma
7
Önceki dosyaya gidin.
8
İlerleme çubuğu
Bilgisayarda programları kullanma
Samsung RAW Dönüştürücüsü'nü kullanma
Firma yazılımını güncelleme
Samsung iLauncher ekranından, Firmware Upgrade'ne çift
tıklayın.
PC Oto yedekleme programını indirme
Samsung iLauncher ekranından, PC Auto Backup (Bilgisayarı
Otomatik Yedekleme)'ne çift tıklayın. PC Oto Yedekleme programı
hakkında bilgi için, sayfa 141'e bakınız.
Kamera tarafından çekilen fotoğraflar genelde JPEG formatına
dönüştürülür ve çekim esnasında kamerada bulunan ayarlara göre
hafızada saklanır. RAW dosyaları JPEG formatına dönüştürülmez
ve herhangi bir değişikliğe uğramadan hafızada saklanırlar.
Samsung RAW Converter'yle fotoğraflardaki pozlamayı, beyaz
dengesini, tonları, kontrastı ve renkleri ayarlayabilirsiniz.
Samsung RAW Dönüştürücüsü'nü açma
Bilgisayarınızda Başlat “ Tüm Programlar “
Samsung RAW Converter “ Samsung RAW Converter
öğelerini seçin.
Oynatma/Düzenleme 121
Bilgisayarda programları kullanma
Samsung RAW Dönüştürücüsü Arayüzünü kullanma
Samsung RAW Converter ayrıntıları için Help (Yardım) “ Open software manual (Yazılımkılavuzunuaç) öğelerine tıklayın.
1
2
3
4
No.
Açıklama
No.
Açıklama
1
Menü
3
Düzenleme araçları
2
Araç çubuğu
4
Düzenleme araçları için ince ayar penceresini açar/kapatır
Oynatma/Düzenleme 122
Bilgisayarda programları kullanma
RAW formatlı dosyaları düzenleme
Samsung RAW Converter'yle RAW formatlı dosyaları
düzenlerseniz, yüksek kaliteli görüntüyü muhafaza edebilirsiniz.
Ayrıca, JPEG ve TIFF formatlı dosyaları da düzenleyebilirsiniz.
Bir görüntünün pozlamasını ayarlamak için
1
File (Dosya) “ Open file (Dosya aç) öğelerini seçin ve bir
dosya açın.
▲ Orijinal görüntü
p Mod, Diyafram: f=8,
Deklanşör Hızı: 1/15 sn.,
ISO=100
2
3
Düzenleme araçlarından
• Görüntünün parlaklığını histogram penceresinde görebilirsiniz.
seçin.
▲ Pozlama düzetildikten sonra
görüntü değişti
Pozlamayı kaydırma çubuğuyla ayarlayın.
▲ Orijinal görüntü
Oynatma/Düzenleme 123
▲ Pozlama düzetildikten sonra
görüntü değişti
Bilgisayarda programları kullanma
Bir görüntünün tonunu ayarlamak için
1
File (Dosya) “ Open file (Dosya aç) öğelerini seçin ve bir
dosya açın.
2
3
Düzenleme araçlarından
seçin.
Tonu kaydırma çubuğuyla ayarlayın.
▲ Orijinal görüntü
p Mod, Diyafram: f=8,
Deklanşör Hızı: 1/15 sn.,
ISO=100
Oynatma/Düzenleme 124
▲ Kontrast düzetildikten sonra
görüntü değişti
Bilgisayarda programları kullanma
RAW dosyalarını JPEG/TIFF formatlarında kaydetme
1
File (Dosya) “ Open file (Dosya aç) öğelerini seçin ve bir
dosya açın.
2
File (Dosya) “ One scene development
(Bir sahne geliştirme)'i seçin.
3
Bir dosya formatını (JPEG veya TIFF) seçin ve
Development (Gelişme)'i seçin.
Oynatma/Düzenleme 125
Kablosuz ağ
Kablosuz yerel alan ağlarına (WLAN) bağlanmayı ve işlevleri kullanmayı öğrenin.
WLAN'a bağlanma ve ağ ayarlarını
yapılandırma ……………………………………
WLAN'a bağlanma …………………………
Oturum açma tarayıcısını kullanma …………
Ağ bağlantısı ipuçları …………………………
Metin girme …………………………………
127
127
129
129
130
Fotoları veya videoları e-posta ile
gönderme ……………………………………… 137
E-posta ayarlarını değiştirme ……………… 137
Fotoları veya videoları e-posta ile
gönderme …………………………………… 139
Fotoğrafları bir bulut sunucuya yükleme …… 140
Fotoğrafları ve videoları bir akıllı telefona
gönderme ……………………………………… 132
Fotoları ve videoları göndermek için otomatik
yedekleme kullanımı ………………………… 141
Akıllı telefonu uzaktan deklanşör açıcı olarak
kullanma ……………………………………… 133
PC'nizde Otomatik Yedekleme yapmak için
programı yükleme …………………………… 141
Fotoğrafları ve videoları bir bilgisayara
gönderme …………………………………… 141
Fotoğraf veya video paylaşım web sitelerini
kullanma ……………………………………… 135
Web sitesine erişme ………………………… 135
Fotoğrafları veya videoları siteye yükleme … 135
TV Link etkin bir TV'de fotoğrafları veya
videoları görüntüleme ………………………… 143
Wi-Fi Direct kullanarak fotoğrafları
gönderme ……………………………………… 145
Wake on LAN (WOL) özelliği hakkında ……… 146
WLAN'a bağlanma ve ağ ayarlarını yapılandırma
WLAN kapsamındayken erişim noktası (AP) üzerinden nasıl bağlanacağınızı öğrenin. Ağ ayarlarını da yapılandırabilirsiniz.
WLAN'a bağlanma
1
2
3
Simge
Mod düğmesini döndürün ve w olarak ayarlayın.
,
,
,
veya
Güvenli AP
seçeneğini belirleyin.
Sinyal gücü
[m] öğesine basın ve ardından Wi-Fi Ayarı seçeneğini
belirleyin.
• Bazı modlarda, [m] öğesine basın veya AP ayarı ekranı
görününceye kadar ekranda verilen talimatları izleyin.
• Kamera, uygun AP cihazlarını otomatik olarak arayacaktır.
4
Açıklama
WPS AP
Bir AP'yi seçin.
Yenile
Samsung 1
Samsung 2
Samsung 3
Kablosuz ağ ekle
WPS düğmesi bağlantısı
[t] öğesine basarak AP ayarları seçeneklerini açın
• Korunan bir AP seçtiğinizde açılır bir pencere çıkacaktır.
WLAN'a bağlanmak için gerekli parolaları girin. Metin girmek ile
ilgili bilgiler için, "Metin girme" kısmına bakın. (sf. 130)
• Oturum açma sayfası belirdiğinde, "Oturum açma tarayıcısını
kullanma" kısmına bakın. (sf. 129)
• Korunmayan bir AP'yi seçtiğinizde kamera WLAN'a
bağlanacaktır.
• WPS profilini destekleyen AP seçerseniz WPS PIN seçeneğini
belirleyin ve AP cihazı üzerinde bir PIN kodu girin. Aynı
şekilde, kamera üzerindeki WPS düğmesi bağlantısı
seçeneğini belirleyerek ve ardından AP cihazı üzerindeki WPS
düğmesini seçerek de WPS profilini destekleyen bir AP'ye
bağlanabilirsiniz.
Geri
• WPS AP'ye bağlanmak için WPS düğmesi bağlantısı
seçeneğini belirleyin.
• Bağlanabilir AP'leri yenilemek için Yenile seçeneğini belirleyin.
• AP'yi manüel olarak eklemek için Kablosuz ağ ekle
seçeneğini belirleyin.
Kablosuz ağ 127
WLAN'a bağlanma ve ağ ayarlarını yapılandırma
Ağ seçeneklerini ayarlama
IP adresini manuel olarak ayarlama
1
AP Ayarı ekranında, bir AP'ye gidin ve ardından [t]
öğesine basın.
1
AP Ayarı ekranında, bir AP'ye gidin ve ardından [t]
öğesine basın.
2
Her seçeneği belirleyin ve gerekli bilgileri girin.
2
3
Sırasıyla IP Ayarı “ Manüel seçeneklerini belirleyin.
Seçenek
Açıklama
Kimlik Doğrulama
Ağ kimlik doğrulama türünü belirlemenizi
sağlar.
Veri Şifreleme
Şifreleme türü seçmenizi sağlar.
Ağ Parolası
Her seçeneği belirleyin ve gerekli bilgileri girin.
Seçenek
Açıklama
IP
Statik IP adresini girmenizi sağlar.
Ağ parolanızı girin.
Alt Ağ Maskesi
Alt ağ maskesini girmenizi sağlar.
IP Ayarı
IP adresini manüel olarak ayarlayın.
Ağ Geçidi
Ağ geçidini girmenizi sağlar.
WPS PIN
AP cihazında PIN girin.
DNS Sunucusu
DNS adresini girin.
Kablosuz ağ 128
WLAN'a bağlanma ve ağ ayarlarını yapılandırma
Oturum açma tarayıcısını kullanma
Ağ bağlantısı ipuçları
Bazı AP'lere bağlanırken, siteleri veya bulut sunucuları paylaşırken
oturum açma bilgilerinizi oturum açma tarayıcısından girebilirsiniz.
• Ağ bağlantısının kalitesini AP belirleyecektir.
• Kameranızla AP arasındaki mesafe ne kadar uzak olursa, ağa
bağlanmak o kadar uzun sürecektir.
• Yakında bulunan bir cihaz kameranızla aynı radyo frekansı
sinyalini kullanıyorsa, bağlantınız kesilebilir.
• AP adınız İngilizce karaktere sahip değilse, kamera cihazı
bulamayabilir veya adı doğru şekilde görüntülenmeyebilir.
• Ağ ayarları veya parola için ağ yöneticinize veya ağ hizmet
sağlayıcınıza başvurun.
• WLAN, servis sağlayıcınızdan doğrulama gerektiriyorsa, o
WLAN'a bağlanamayabilirsiniz. WLAN'a bağlanmak için ağ
servis sağlayıcınıza başvurun.
• Şifreleme türüne bağlı olarak, paroladaki rakamların sayısı
farklılık gösterebilir.
• Bulunduğunuz yere veya çevrenize bağlı olarak WLAN
bağlantısı kullanılamayabilir.
• Kamera, WLAN özellikli yazıcıyı AP listelerinde gösterebilir.
Ancak bir yazıcı üzerinden ağa bağlanamazsınız.
• Kameranızı aynı anda hem ağa, hem TV'ye bağlayamazsınız.
Aynı şekilde, bir ağa bağlıyken fotoğrafları veya videoları TV'de
göremezsiniz.
• Bir ağa bağlanmak için ek ücret ödemek gerekebilir. Bağlantının
maliyetleri sözleşmenizdeki hükümlere bağlı olacaktır.
Düğme
Açıklama
[D/c/F/t]
Bir öğeye gidin veya sayfada kaydırın.
[o]
Bir öğe seçmenizi sağlar.
[m]
Aşağıdaki seçeneklere erişin:
• Önceki Sayfa: Önceki sayfaya gidin.
• Sonraki Sayfa: Sonraki sayfaya gidin.
• Yeniden yükle: Sayfayı yeniden yükleyin.
• Durdur: Sayfayı yüklemeyi durdurur.
• Çıkış: Oturum açma tarayıcısını kapatır.
[l]
Oturum açma tarayıcısını kapatır.
• Bağlandığınız sayfaya bağlı olarak bazı öğeleri seçemezsiniz. Bu bir
arızayı göstermez.
• Bazı sayfalara oturum açtıktan sonra oturum açma tarayıcısı otomatik
olarak kapanmayabilir. Bu durumda, [l] öğesine basarak oturum
açma tarayıcısını kapatın ve ardından istediğiniz işleme devam edin.
• Sayfa boyutu veya ağ hızı sebebiyle oturum açma sayfasının
yüklenmesi daha uzun sürebilir. Bu durumda, oturum açma bilgi girişi
penceresi görününceye kadar bekleyin.
Kablosuz ağ 129
WLAN'a bağlanma ve ağ ayarlarını yapılandırma
• Bir WLAN'a bağlanamazsanız, mevcut AP listesinden başka bir
AP deneyin.
• Bazı ülkelerde ücretsiz WLAN'lara da bağlanamazsınız.
• Bazı ağ servis sağlayıcıları tarafından sağlanan boş WLAN'ları
seçtiğinizde bir oturum açma sayfası açılabilir. Adınızı ve
parolanızı girerek WLAN'a bağlanın. Kaydolma veya hizmetler
hakkında bilgi için, ağ servis sağlayıcıları ile temasa geçin.
• AP bağlantısı için kişisel bilgilerinizi gireceğinizde dikkatli
olun. Kameranıza herhangi bir ödeme veya kredi kartı bilgisi
girmeyin. Üretici firma bu gibi bilgilerin girilmesi ile oluşabilecek
sorunlardan sorumluluk kabul etmemektedir.
• Kullanılabilir ağ bağlantıları ülkelere göre farklılık arzedebilir.
• Kameranızın WLAN özelliği bölgenizdeki radyo iletişim yasaları
ile uyumlu olmalıdır. Uyumluluğu güvenceye almak için WLAN
özelliğini yalnızca kamerayı satın aldığınız ülkede kullanmanızı
öneririz.
• Ağ ayarlarını ayarlama işlemi, ağ bağlantılarına göre farklılık
arzedebilir.
• Kullanmanıza izin verilmeyen bir ağa erişmeyin.
• Bir ağa bağlanmadan önce, pilinizin tam şarjlı olduğundan emin
olun.
• DHCP sunucusu bulunamadığında Otomatik IP kullanarak ağa
bağlanmak için autoip.txt dosyasını oluşturmalı ve bu dosyayı
takılan hafıza kartına kopyalamalısınız.
• 3D Fotoğraf ve 3D Panorama modlarında çekilen dosyaları
yükleyemez veya gönderemezsiniz.
• Başka bir cihaza aktardığınız dosyalar cihaz tarafından
desteklenmeyebilir. Bu durumda, dosyaları oynatmak için bir
bilgisayar kullanın.
Metin girme
Nasıl metin girileceğini öğrenin. Aşağıdaki tabloda gösterilen
simgeler imleci taşımanıza, büyük/küçük harfleri değiştirmenize
vb olanak sağlar. Navigasyon düğmesini döndürerek veya
[D/c/F/t] düğmesine basarak istediğiniz bir anahtara gidin
ve ardından [o] öğesine basarak anahtarı girin.
Bitti
İptal
Simge
Kablosuz ağ 130
Geri tuşu
Açıklama
Son harfi silmenizi sağlar.
İmleci hareket ettirmenizi sağlar.
ABC modunda, büyük/küçük harf değiştir.
".com" gir.
Sembol moduna geçiş yapın.
WLAN'a bağlanma ve ağ ayarlarını yapılandırma
Simge
Açıklama
ABC moduna geçiş yapın.
Boşluk girmenizi sağlar.
Bitti
Görüntülenen metni kaydetmenizi sağlar.
Metin kılavuzuna girmeyi görüntüleyin.
• Görüntülenen dilden bağımsız olarak yalnızca İngilizce karakter
girebilirsiniz.
• Doğrudan Bitti kısmına gitmek için [P] düğmesine basın.
• 128 karaktere kadar giriş yapabilirsiniz.
Kablosuz ağ 131
Fotoğrafları ve videoları bir akıllı telefona gönderme
Kamera bir WLAN aracılığıyla MobileLink özelliğini destekleyen bir akıllı telefona bağlanır. Fotolarınızı veya videolarınızı akıllı telefonunuza
kolaylıkla gönderebilirsiniz.
• MobileLink özelliği, Android 2.2 OS veya üstü bulunan Galaxy serisi akıllı telefonları ile desteklenir. Akıllı telefonunuz Android 2.1 OS kullanıyorsa, akıllı
telefonunuzu Android 2.2 veya üstüne yükseltin. Bu özellik aynı zamanda 7 ve 10,1 inç Galaxy Tab ile de desteklenir. Bu özellik, Android 2.2 veya üstüne sahip
diğer cihazlar tarafından desteklenebilir, fakat Samsung çalışma garantisi vermemektedir.
• Bu özelliği kullanmadan önce Samsung MobileLink uygulamasını telefonunuza veya cihazınıza kurmanız gereklidir. Uygulamayı Samsung Apps veya Google Play
Store marketinden indirebilirsiniz.
• Kameranın hafızasında dosyalar yoksa bu özelliği göremezsiniz.
• Bir kerede 1.000 dosyaya kadar görüntüleyebilir ve 100 dosyaya kadar gönderebilirsiniz.
4
Akıllı telefonda, Samsung MobileLink uygulamasını açın.
Kamerada akıllı telefonla paylaşılacak dosyaları seçmek
için Tüm Görüntüler'i veya Seçili Görüntüler'i belirleyin.
5
6
Kamerada, Evet seçeneğini belirleyin.
• Seçili Görüntüler'i seçtiyseniz, paylaşılacak dosyaları
seçtikten sonra kamerada Paylaş'a dokunun.
• Eğer Seçili Görüntüler'i seçerseniz, sadece seçilen dosyalar
akıllı telefonda gösterilecektir.
7
Akıllı telefonda, Kopyala seçeneğini belirleyin.
1
2
Kamerada, mod düğmesini w kısmına getirin.
3
Kamerada,
seçeneğini belirleyin.
• Uygulamayı indirmeniz için uyarı veren bir açılır mesaj
görünürse, Sonraki seçeneğini belirleyin.
• Kameranızı seçmek ve bağlamak için ekranda verilen
talimatları dikkatlice okuyun.
• Akıllı telefon bir kerede yalnızca bir kameraya bağlanabilir.
Akıllı telefonda, kameradan akıllı telefona göndereceğiniz
dosyaları seçin.
• Kamera dosyaları gönderecektir.
Kablosuz ağ 132
Akıllı telefonu uzaktan deklanşör açıcı olarak kullanma
Kamera WLAN üzerinden bir akıllı telefonuna bağlanır. Remote Viewfinder özelliği ile uzaktan deklanşör açmak için akıllı telefonu kullanın.
Çekilen fotoğraf akıllı telefonda görüntülenecektir.
• Remote Viewfinder özelliği, Android 2.2 OS veya üstü bulunan Galaxy serisi akıllı telefonları ile desteklenir. Akıllı telefonunuz Android 2.1 OS kullanıyorsa, akıllı
telefonunuzu Android 2.2 veya üstüne yükseltin. Bu özellik aynı zamanda 7 ve 10,1 inç Galaxy Tab ile de desteklenir. Bu özellik, Android 2.2 veya üstüne sahip
diğer cihazlar tarafından desteklenebilir, fakat Samsung çalışma garantisi vermemektedir.
• Bu özelliği kullanmadan önce Uzak Vizör uygulamasını telefonunuza veya cihazınıza kurmanız gereklidir. Uygulamayı Samsung Apps veya Google Play Store
marketinden indirebilirsiniz.
1
2
Kamerada, mod düğmesini w kısmına getirin.
3
Akıllı telefonda, Remote Viewfinder uygulamasını açın.
Kamerada,
4
Akıllı telefonunda aşağıdaki çekim seçeneklerini seçin.
Simge
seçeneğini belirleyin.
• Uygulamayı indirmeniz için uyarı veren bir açılır mesaj
görünürse, Sonraki seçeneğini belirleyin.
• Kameranızı seçmek ve bağlamak için ekranda verilen
talimatları dikkatlice okuyun.
• Akıllı telefon bir kerede yalnızca bir kameraya bağlanabilir.
Açıklama
Flaş seçeneği
Zamanlayıcı seçeneği
Foto boyutu
• Bu özelliği kullanırken, bazı düğmeler kameranızda bulunmaz.
• Bu özelliği kullandığınızda akıllı telefonunuzdaki yakınlaştırma
düğmesi ve deklanşör düğmesi çalışmayacaktır.
ve
foto boyutlarını
• Remote Viewfinder modu yalnızca
destekler.
Kablosuz ağ 133
Akıllı telefonu uzaktan deklanşör açıcı olarak kullanma
5
Akıllı telefonunda odaklamak için
dokunun.
seçeneğine uzun
• Odak, otomatik olarak çoklu-AF'ye ayarlanır.
6
Fotoğraf çekmek için
düğmesine basın.
• Fotoğraf kameranızda kaydedilecektir.
• Ekranın altında bulunan fotoğrafa dokunarak akıllı telefona
kaydedin. Fotoğraf boyutu 640 X 360 olarak yeniden ayarlanır.
• Bu özelliği kullanacağınızda, kamera ile akıllı telefon arasındaki ideal
mesafe ortama bağlı olarak farklılık gösterebilir.
• Bu özelliği kullanabilmek için, akıllı telefon, kameranın 7 m yakınında
olmalıdır.
• Akıllı telefonda
bıraktıktan sonra fotoğrafın çekilmesi belirli bir
zaman alacaktır.
• Remote Viewfinder işlevi şu durumda engellenecektir:
- akıllı telefonda gelen bir arama var
- kamera ya da akıllı telefon kapalı iken
- hafıza doluysa
- her iki cihaz WLAN bağlantısını kaybederlerse
- Wi-Fi bağlantısı zayıf veya değişken ise
Kablosuz ağ 134
Fotoğraf veya video paylaşım web sitelerini kullanma
Fotoğraflarınızı veya videolarınızı dosya paylaşım web sitelerine yükleyin. Uygun web siteleri kameranızda görüntülenecektir.
Web sitesine erişme
Fotoğrafları veya videoları siteye yükleme
1
2
3
1
2
4
Mod düğmesini döndürün ve w olarak ayarlayın.
ayarını seçin.
Bir web sitesi seçin.
• Kamera, en son bağlanılan AP cihazı üzerinden bir WLAN'a
bağlanmaya çalışacaktır.
• Kamera önceden WLAN'a bağlanmadıysa, kullanılabilir AP
cihazlarını arar. (sf. 127)
Kullanıcı adınızı ve parolanızı girin, ardından Oturum Aç
seçeneğini belirleyin.
• Metin girmek ile ilgili bilgiler için, "Metin girme" kısmına bakın.
(sf. 130)
“ bir ID belirleyin.
• Listeden bir ID seçmek için,
• Eğer web sitesine daha önceden oturum açmışsanız, otomatik
olarak oturum açabilirsiniz.
Kameranız ile web sitesine giriş yapın.
Karşıya yüklemek istediğiniz dosyaya kaydırın ve ardından
[o] düğmesine basın.
• 20 dosyaya kadar seçebilirsiniz. Toplam boyut 10 MB'den
büyük olmamalıdır.
3
Upload ayarını seçin.
• Facebook'a bağlandıysanız Upload “ Yükle'yi seçin.
• Facebook'a bağlandıysanız, Yorum kutusunu seçerek
yorumlarınızı girebilirsiniz. Metin girmek ile ilgili bilgiler için,
"Metin girme" kısmına bakın. (sf. 130)
Bu özelliği kullanmak için dosya paylaşım sitesinde daha önceden mevcut bir
hesabınızın olması gerekir.
Kablosuz ağ 135
Fotoğraf veya video paylaşım web sitelerini kullanma
• Dosya boyutu sınırı aşmışsa dosyaları yükleyemezsiniz.
•
•
•
•
•
•
•
Yükleyebileceğiniz maksimum foto çözünürlüğü 2M'dir ve
yükleyebileceğiniz en uzun video
kullanılarak kaydedilen
videodur. Seçilen fotoğraf çözünürlüğü 2M boyutundan büyükse
boyutu otomatik olarak daha düşük bir çözünürlüğe ayarlanır.
Fotoların veya videoların yüklenmesi yöntemi farklılık gösterebilir ve
bazı işlevler seçilen web sitesine göre farklılık gösterebilir.
Güvenlik duvarı veya kullanıcı kimliğini doğrulama ayarları nedeniyle
bir web sitesine erişemiyorsanız, ağ yöneticinize veya ağ hizmeti
sağlayıcısına başvurun.
Yüklenen fotoğraflara veya videolara, çekildikleri tarih otomatik isim
olarak verilebilir.
İnternet bağlantınızın hızı fotoğrafların yüklenme veya web
sayfalarının açılma hızını etkileyebilir.
Kameranın hafızasında dosyalar yoksa bu özelliği göremezsiniz.
Aynı zamanda Oynatma modunda [m] düğmesine basarak
fotoları veya videoları da yükleyebilirsiniz ve ardından
“
istediğiniz web sitesini seçebilirsiniz.
Kameranızın model adı albüm başlığı olacaktır.
Kablosuz ağ 136
Fotoları veya videoları e-posta ile gönderme
E-posta menüsündeki ayarları değiştirebilir ve kamerada saklanan fotoğrafları veya videoları e-postayla gönderebilirsiniz.
5
E-posta ayarlarını değiştirme
E-posta menüsünde bilgilerinizi depolamak için ayarları
değiştirebilirsiniz. Ayrıca e-posta parolasını oluşturabilir veya
değiştirebilirsiniz. Metin girmek ile ilgili bilgiler için, "Metin girme"
kısmına bakın. (sf. 130)
Ad kutusunu seçin, adınızı girin ve ardından Bitti
seçeneğini belirleyin.
Gönderen Ayarı
Ad
Bilgilerinizi kaydetme
1
2
3
4
E-posta
Mod düğmesini döndürün ve w olarak ayarlayın.
Kaydet
ayarını seçin.
• Kamera, en son bağlanılan AP cihazı üzerinden bir WLAN'a
bağlanmaya çalışacaktır.
• Kamera önceden WLAN'a bağlanmadıysa, kullanılabilir AP
cihazlarını arar. (sf. 127)
[m] düğmesine basın.
Gönderen Ayarı seçeneğini belirleyin.
Sıfırla
Geri
6
E-posta kutusunu seçin, e-posta adresinizi girin ve
ardından Bitti seçeneğini belirleyin.
7
Değişklikleri kaydetmek için Kaydet seçeneğini seçin.
• Bilgilerinizi silmek için Sıfırla seçeneğini belirleyin.
Kablosuz ağ 137
Fotoları veya videoları e-posta ile gönderme
E-posta parolasını ayarlama
1
2
Mod düğmesini döndürün ve w olarak ayarlayın.
3
4
[m] düğmesine basın.
5
6
7
8
Açılır mesaj belirdiğinde, [o] üzerine basın.
E-posta parolasını değiştirme
ayarını seçin.
• Kamera, en son bağlanılan AP cihazı üzerinden bir WLAN'a
bağlanmaya çalışacaktır.
• Kamera önceden WLAN'a bağlanmadıysa, kullanılabilir AP
cihazlarını arar. (sf. 127)
Ayar Parolası “ Açık seçeneğini seçin.
• Parolayı devre dışı bırakmak için, Kapalı seçeneğini belirleyin.
4 basamaklı bir parola girin.
Parolayı tekrar girin.
Açılır mesaj belirdiğinde, [o] üzerine basın.
1
2
Mod düğmesini döndürün ve w olarak ayarlayın.
3
4
5
6
7
8
[m] düğmesine basın.
ayarını seçin.
• Kamera, en son bağlanılan AP cihazı üzerinden bir WLAN'a
bağlanmaya çalışacaktır.
• Kamera önceden WLAN'a bağlanmadıysa, kullanılabilir AP
cihazlarını arar. (sf. 127)
Değişiklik Parolası seçeneğini belirleyin.
Mevcut 4 basamaklı parolanızı girin.
Yeni 4 basamaklı bir parola girin.
Yeni parolayı tekrar girin.
Açılır mesaj belirdiğinde, [o] üzerine basın.
Parolanızı kaybettiyseniz, parola giriş ekranında Sıfırla öğesini seçerek
parolayı sıfırlayabilirsiniz. Bilgileri sıfırladığınızda daha önce kaydedilen
kullanıcının ayar bilgileri, e-pocta adresi ve son gönderilen e-postalar listesi
silinir.
Kablosuz ağ 138
Fotoları veya videoları e-posta ile gönderme
Fotoları veya videoları e-posta ile gönderme
Kamerada saklanan fotoğrafları veya videoları e-posta üzerinden
gönderebilirsiniz. Metin girmek ile ilgili bilgiler için, "Metin girme"
kısmına bakın. (sf. 130)
1
2
3
5
6
ayarını seçin.
Göndermek istediğiniz dosyalara gidin ve ardından [o]
düğmesine basın.
• 20 dosyaya kadar seçebilirsiniz. Toplam boyut 7 MB'den büyük
olmamalıdır.
Mod düğmesini döndürün ve w olarak ayarlayın.
• Kamera, en son bağlanılan AP cihazı üzerinden bir WLAN'a
bağlanmaya çalışacaktır.
• Kamera önceden WLAN'a bağlanmadıysa, kullanılabilir AP
cihazlarını arar. (sf. 127)
Sonraki ayarını seçin.
7
8
Next ayarını seçin.
9
Gönderme seçeneğini belirleyin.
Yorum kutusunu seçin, yorumlarınızı girin ve ardından
Bitti seçeneğini belirleyin.
Gönderen kutusunu seçin, e-posta adresinizi girin ve
ardından Bitti seçeneğini belirleyin.
• Bir fotoğraf başarılı bir şekilde aktarılmış görünse bile, alıcının
• Bilgilerinizi daha önce kaydettiyseniz otomatik olarak bu bilgiler
girilecektir. (sf. 137)
4
ise e-postayı gönderemeyebilirsiniz.
Alıcı kutusunu seçin, e-posta adresi girin ve ardından
Bitti seçeneğini belirleyin.
• Önceki alıcıların listesindeki bir adresi kullanmak için,
bir adres seçin.
seçeneğini belirleyin.
• Ek alıcıları eklemek için
30 alıcıya kadar giriş yapabilirsiniz.
seçeneğini belirleyin.
• Adresi listeden silmek için
e-posta hesabındaki hatalar fotoğrafın geri çevrilmesine veya spam
olarak algılanmasına sebep olabilir.
• Herhangi bir bağlantısı bulunamazsa veya e-posta ayarlarınız yanlış
• Dosya boyutu sınırı aşmışsa bir e-posta gönderemezsiniz.
“
Kablosuz ağ 139
Gönderebileceğiniz maksimum foto çözünürlüğü 2M'dir ve
gönderebileceğiniz en uzun video
kullanılarak kaydedilen
videodur. Seçilen fotoğraf çözünürlüğü 2M boyutundan büyükse
boyutu otomatik olarak daha düşük bir çözünürlüğe ayarlanır.
• Güvenlik duvarı veya kullanıcı kimliğini doğrulama ayarları nedeniyle
e-posta gönderemiyorsanız, ağ yöneticinize veya ağ hizmeti
sağlayıcısına başvurun.
• Kameranın hafızasında dosyalar yoksa bu özelliği göremezsiniz.
• Aynı zamanda Oynatma modunda [m] düğmesine basarak
ve ardından
“ E-posta seçeneğini belirleyerek e-posta
gönderebilirsiniz.
Fotoğrafları bir bulut sunucuya yükleme
Fotoğraflarınızı SkyDrive'a yükleyebilirsiniz. Fotoğraflarıı yüklemek için Microsoft web sitesini ziyaret etmeli ve kameranızı bağlamadan önce
kayıt olmalısınız.
1
2
3
Mod düğmesini döndürün ve w olarak ayarlayın.
4
Kullanıcı adınız ve parolanız ile oturum açın.
5
Yüklemek istediğiniz fotolara gidin ve ardından [o]
düğmesine basın.
6
Upload seçeneğini belirleyin.
ayarını seçin.
SkyDrive seçeneğini belirleyin.
• Bir hesap oluşturmanız için uyarı veren bir açılır mesaj
görünürse, OK seçeneğini belirleyin.
• Kamera, en son bağlanılan AP üzerinden bir WLAN'a
bağlanmaya çalışacaktır.
• Kamera önceden WLAN'a bağlanmadıysa, kullanılabilir AP
cihazlarını arar. (sf. 127)
• Metin girmek ile ilgili bilgiler için, "Metin girme" kısmına bakın.
(sf. 130)
• Eğer SkyDrive'a bağlandıysanız, "Oturum açma tarayıcısını
kullanma" bölümüne bakın. (sf. 129)
• Aynı zamanda Oynatma modunda [m] düğmesine basarak
ve ardından
“ seçerek fotoğrafları bulut sunucusuna
yükleyebilirsiniz.
• Kameranın hafızasında fotoğraf yoksa bu özelliği göremezsiniz.
• Fotoları SkyDrive'a yüklerken, en/boy oranını koruyarak 2M olarak
yeniden boyutlandırılacaktır.
Kablosuz ağ 140
Fotoları ve videoları göndermek için otomatik yedekleme kullanımı
Kameranızla çektiğiniz fotoğrafları veya videoları kablosuz olarak bir bilgisayara gönderebilirsiniz. Otomatik Yedekleme özelliği sadece
Windows işletim sistemi ile çalışır.
PC'nizde Otomatik Yedekleme yapmak için
programı yükleme
Fotoğrafları ve videoları bir bilgisayara
gönderme
1
2
PC'de iLauncher'i kurun. (sf. 117)
1
2
Mod düğmesini döndürün ve w olarak ayarlayın.
3
Otomatik Yedekleme programı simgesi göründüğünde
simgeye çift tıklayın.
3
Seçenekleri ayarlamak için [m] düğmesine basın.
4
Yedeklemeyi başlatmak için [o] düğmesine basın.
USB kablosunu kullanarak kameranızı bilgisayara
bağlayın.
• Otomatik Yedekleme programı PC'ye yüklenir. Kurulumu
tamamlamak için ekrandaki talimatlara uyun.
4
5
USB kablosunu çıkarın.
USB kablosunu kullanarak kameranızı PC'ye tekrar
bağlayın.
• Kamerada PC hakkında bilgiler bulunmaktadır, dolayısıyla
kamera dosyaları PC'ye gönderebilir.
Programı kurmadan önce, PC'nin ağa bağlandığından emin olun. Eğer
internet bağlantısı yoksa, verilen CD'den programı kurmanız gereklidir.
ayarını seçin.
• Eğer kılavuz mesajı görünürse, [o] öğesine basın.
• Aktarma tamamlandıktan sonra PC'nizi otomatik olarak
kapatmak için, Yedeklemeden sonra PC'yi kapat “ Açık
seçeneğini belirleyin.
• Gönderiyi iptal etmek için, [o] düğmesine basın.
• Yedeklemek için ayrı ayrı dosyaları seçemezsiniz. Bu işlev
kameranızda sadece yeni dosyaları yedekler.
• Yedekleme ilerlemesi bilgisayarın monitöründe
görüntülenecektir.
• Aktarma tamamlandığında, kamera yaklaşık 30 saniye içinde
otomatik olarak kapanacaktır. Önceki ekrana dönmek için
İptal seçeneğini belirleyin ve kameranın otomatik olarak
kapanmasını önleyin.
Kablosuz ağ 141
Fotoları ve videoları göndermek için otomatik yedekleme kullanımı
• Bilgisayar, Wake on LAN (WOL) özelliğini destekliyorsa,
kameranızdan bilgisayarları arayarak bilgisayarı otomatik olarak
açabilirsiniz. (sf. 146)
• Kamerayı WLAN'a bağladığınızda bilgisayara bağlı olan AP'yi seçin.
• Aynı erişim noktasına tekrar bağlanıyorsanız bile kamera uygun
durumdaki erişim noktalarını arayacaktır.
• Dosya gönderirken kamerayı kapatırsanız veya akülerini çıkarırsanız
dosya aktarımı kesilecektir.
• Dosya göndermek için aynı anda bilgisayara sadece bir kamera
bağlayabilirsiniz.
• Ağ şartları sebebiyle yedekleme iptal edilebilir.
• Fotolar veya videolar bir PC'ye sadece bir kez gönderilebilir.
•
•
•
•
•
Kameranızı tekrar başka bir bilgisayara bağlasanız dahi dosyalar
tekrar gönderilemez.
Kameranın hafızasında dosyalar yoksa bu özelliği göremezsiniz.
Bu özelliği kullanmadan önce Windows Güvenlik Duvarını ve diğer
herhangi bir güvenlik duvarını kapatmanız gereklidir.
1.000 dosyaya kadar gönderebilirsiniz.
PC yazılımında, sunucu adı Latin alfabesinde girilmeli ve en fazla
48 karakter içermelidir.
Çoklu dosya türleri bir kerede oluşturulduğunda, sadece görüntü
dosyaları (JPG) bu özellik ile birlikte PC'ye gönderilecektir.
Kablosuz ağ 142
TV Link etkin bir TV'de fotoğrafları veya videoları görüntüleme
TV Bağlantısı, dosyaları bir kamera ve aynı AP cihazına bağlı TV arasında paylaşan bir teknolojidir. Bu teknoloji sayesinde fotoğraflarınızı
veya videolarınızı geniş ekran TV'de görüntüleyebilirsiniz.
1
2
Mod düğmesini döndürün ve w olarak ayarlayın.
3
TV'nizi bir AP cihazı üzerinden kablosuz ağa bağlayın.
4
ayarını seçin.
• Eğer kılavuz mesajı görünürse, [o] öğesine basın.
• Kamera, en son bağlanılan AP cihazı üzerinden bir WLAN'a
bağlanmaya çalışacaktır.
• Kamera önceden WLAN'a bağlanmadıysa, kullanılabilir AP
cihazlarını arar. (sf. 127)
• Daha fazla bilgi için TV'nizin kullanıcı kılavuzuna bakınız.
TV'de kamerayı arayın ve paylaşılan fotoğraflara veya
videolara göz atın.
• TV'de kamerayı arama ve fotoğraflara veya videolara göz
atma hakkında bilgi için TV'nin kullanım kılavuzuna bakın.
• Videolar TV veya ağ durumuna bağlı olarak düzgün
veya
oynatılamayabilir. Eğer bu olursa, videoyu
kalitesinde yeniden kaydedin ve tekrar oynatın. Videolar
televizyonunuzda kablosuz bağlantı üzerinden düzgün
çalışmıyorsa, kamerayı A/V kablosuyla kameraya bağlamayı
deneyin.
AP
Kablosuz ağ 143
TV Link etkin bir TV'de fotoğrafları veya videoları görüntüleme
• Fotoğrafları veya videoları TV’de görüntülerken, TV kumandasının
• 1.000 adede kadar fotoğrafı veya videoyu paylaşabilirsiniz.
• Bir TV ekranında yalnızca kameranızla çektiğiniz fotoğrafları veya
•
•
•
•
•
•
•
•
•
videoları görebilirsiniz.
Kameranızla TV arasındaki kablosuz bağlantı mesafesi, AP'nin teknik
özelliklerine göre değişiklik gösterebilir.
Kamera 2 TV'ye bağlıysa oynatma işlemi yavaş olabilir.
Fotolar veya videolar orijinal boyutlarında paylaşılır.
Bu özelliği yalnızca TV Link özellikli TV'lerde kullanabilirsiniz.
Paylaşılan fotoğraflar veya videolar TV'de saklanmayacaktır, ancak
TV'nin teknik özelliklerine bağlı olarak saklanabilir.
Fotoğrafları veya videoları TV'ye aktarma, ağ bağlantısına,
paylaşılacak dosyaların sayısına veya boyutlarına bağlı olarak biraz
zaman alabilir.
Fotoğrafları veya videoları TV'de görüntülerken kamerayı normal
olmayan bir şekilde kapatırsanız (örn. pilini çıkararak), TV kamerayı
bağlı olarak algılamaya devam eder.
Fotoğrafların veya videoların kameradaki sırası TV'deki sırasından
farklı olabilir.
Paylaşmak istediğiniz fotoğraf veya video sayısına bağlı olarak
fotoğraflarınızın veya videolarınızın yüklenmesi ve başlangıç ayar
işlemi zaman alabilir.
Kablosuz ağ 144
sürekli kullanılması veya TV’de başka işlemler yapılması bu özelliğin
doğru çalışmamasına neden olabilir.
• Dosyaları TV’de görüntülerken sıralarını değiştirirseniz veya tekrar
sıralarsanız, TV’deki dosya listesinin güncellenmesi için başlangıç
ayarı işlemini tekrarlamalısınız.
• Kameranın hafızasında dosyalar yoksa bu özelliği göremezsiniz.
• TV'nizi AP'ye bağlamak için bir ağ kablosu kullanmanız önerilir. Bu,
akım içeriğiyle ilgili yaşayabileceğiniz video "Takılma" sorununu
asgariye indirecektir.
Wi-Fi Direct kullanarak fotoğrafları gönderme
Kamera bir WLAN aracılığıyla Wi-Fi Direct işlevini destekleyen bir cihaza bağlanırsa, fotoları cihaza gönderebilirsiniz. Bu özellik bazı
cihazlarda desteklenmeyebilir.
1
2
3
5
Cihazda, Wi-Fi Direct seçeneğini açın.
Kamerada, Oynatma modunda bir dosyaya kaydırın.
[m] öğesine basın ve ardından
seçeneğini belirleyin.
Cihazda, kameranın cihaza bağlanmasına olanak
sağlayın.
• Fotoğraf cihaza gönderilecektir.
“ Wi-Fi Direct
• Tekli resim görüntüsünde iken, bir kerede yalnızca bir fotoğraf
gönderebilirsiniz.
• Küçük resimler görüntüsünde iken, küçük resimlere giderek
birden fazla fotoğraf seçebilir ve ardından [o] öğesine
basabilirsiniz. Fotoğrafları seçmeyi tamamladığınızda Next
seçeneğini belirleyin.
4
Kameranın Wi-Fi Direct cihazları listesinden cihazı seçin.
• Cihazın Wi-Fi Direct seçeneğinin açık olduğundan emin olun.
• Aynı zamanda Wi-Fi Direct cihazlarının cihaz listesinden de
seçim yapabilirsiniz.
Kablosuz ağ 145
• Kameranın hafızasında fotoğraf yoksa bu özelliği göremezsiniz.
• Bir Wi-Fi Direct cihazını bağlayamazsanız, cihazı en son firma
yazılımını güncelleyin. Bu özellik bazı cihazlarda desteklenmeyebilir.
Wake on LAN (WOL) özelliği hakkında
WOL özelliği ile kameranız ile birlikte bir PC'yi açabilir veya uyandırabilirsiniz. Bu özellik son 5 yıldaki Samsung masaüstü bilgisayarlarında
vardır (Hepsi bir arada bilgisayarlarda yoktur).
Aşağıda açıklananların dışındaki PC’nizin BIOS ayarlarındaki herhangi bir değişiklik PC'nize hasar verebilir. Üretici firma PC’nizin BIOS ayarlarını değiştirmeniz sonucu oluşan
hasarlardan sorumlu değildir.
PC'nin uyku modundan uyandırma moduna ayarlanması
1
Start (Başlat)'a tıklayın ve ardından Control Panel
(Kontrol Paneli)'ni açın.
3
Local Area (Yerel Alan)'a sağ tıklayın ve ardından
Properties (Özellikler)'e tıklayın.
2
Ağ bağlantısını yapılandırın.
4
Configure (Yapılandır) “ Power manage (Gücü yönet)
sekmesi “ Allow this device to wake the computer
(Bu cihazın bilgisayarı uyandırmasına izin ver)'e tıklayın.
5
6
OK üzerine tıklayın.
• Windows 7:
Network and Internet (Ağ ve İnternet) “
Network and Sharing Center (Ağ ve Paylaşım Merkezi) “
Change adapter settings (Adaptör ayarlarını değiştir)'e
tıklayın.
• Windows Vista:
Network and Internet (Ağ ve İnternet) “
Network and Sharing Center (Ağ ve Paylaşım Merkezi) “
Manage network connections (Ağ bağlantılarını yönet)'e
tıklayın.
• Windows XP:
Network and Internet Connection (Ağ ve İnternet Bağlantısı)
“ Network Connection (Ağ Bağlantısı)'na tıklayın.
PC'yi yeniden başlatın.
Kablosuz ağ 146
Wake on LAN (WOL) özelliği hakkında
PC'yi açığa ayarlama
1
PC'ye açın ve PC başlarken F2'ye basın.
2
Advanced (Gelişmiş) sekmesi “ Power management
Setup (Güç yönetim ayarı)'nı seçin.
3
Resume on PME (PME'de devam et) “ Enabled (Etkin)'i
seçin.
4
F10 tuşuna basarak değişiklikleri kaydedin ve bilgisayarı
başlatmaya devam edin.
5
Start (Başlat)'a tıklayın ve ardından Control Panel
(Kontrol Paneli)'ni açın.
6
Ağ bağlantısını yapılandırın.
7
8
• BIOS ayar menüsü görünecektir.
Ağ adaptörü için sürücüleri seçin.
Advanced (Gelişmiş) sekmesine tıklayın ve ardından
WOL menülerini ayarlayın.
• Windows 7:
Network and Internet (Ağ ve İnternet) “
Network and Sharing Center (Ağ ve Paylaşım Merkezi) “
Change adapter settings (Adaptör ayarlarını değiştir)'e
tıklayın.
• Windows Vista:
Network and Internet (Ağ ve İnternet) “
Network and Sharing Center (Ağ ve Paylaşım Merkezi) “
Manage network connections (Ağ bağlantılarını yönet)'e
tıklayın.
• Windows XP:
Network and Internet Connection (Ağ ve İnternet Bağlantısı)
“ Network Connection (Ağ Bağlantısı)'na tıklayın.
Kablosuz ağ 147
• Bu özelliği bir güvenlik duvarında veya bir güvenlik programı kurulu
iken kullanamazsınız.
• PC’yi WOL özelliği ile birlikte açmak için PC’nin LAN ile bağlantısı
etkin olmalıdır. LAN bağlantısının etkin olduğunu gösteren PC’nin LAN
bağlantı noktasındaki gösterge ışığının açık olduğundan emin olun.
• PC'nizin modeline bağlı olarak, kamera yalnızca PC'de açılabilir.
• PC’nizin işletim sistemine veya sürücülerine bağlı olarak WOL ayar
menüsünün isimleri farklı olabilir.
- ayar menüsü adlarının örnekleri: PME etkinleştir, Wake on LAN vb.
- ayar menüsü değerlerinin örnekleri: Etkinleştir, Sihirli paket vb.
Ayarlar
Kameranızın ayarlarını yapılandırmak için seçeneklere bakın.
Ayarlar menüsü
…………………………………………… 149
Ayarlar menüsüne erişme ……………………………… 149
Ayarlar menüsünü kullanma …………………………… 150
Ayarlar menüsü
Kameranızın ayarlarını yapmayı öğrenin.
3
Ayarlar menüsüne erişme
1
2
Bir seçenek belirleyin.
Çekim veya Oynatma modunda [m] düğmesine basın.
Ses Seviyesi
Bş.sesi
Kapalı
Bir öğe n “ seçmenizi sağlar.
Dkl.sesi
Açık
Bip sesi
Açık
Af sesi
Açık
Sesler
Yardım Kılavuzu Görüntüsü
Açık
Kılavuz Çizgi
Kapalı
Tarih/Saat Görüntüleme
Kapalı
Gör. Parlaklığı
Oto
Gözat
1 sn
Oto Ekran Kapat
Çıkış
Orta
Açık
Geri
4
Taşı
Ayarlar 149
Taşı
Bir önceki ekrana dönmek için [m] düğmesine basın.
Ayarlar menüsü
Ayarlar menüsünü kullanma
* Varsayılan
* Varsayılan
Öğe
Öğe
Açıklama
Açıklama
Ekranın parlaklığını ayarlamanızı sağlar.
(Oto*, Koyu, Normal, Parlak)
Çeşitli kamera seslerini ve ses düzeyini
ayarlamanızı sağlar.
• Ses Seviyesi: Tüm seslerin seviyesini
ayarlayın. (Kapalı, Düşük, Orta*, Yüksek)
• Bş.sesi: Kamerayı açtığınızda çıkacak sesi
ayarlamanızı sağlar. (Kapalı*, Açık)
• Dkl.sesi: Deklanşör düğmesine bastığınızda
duyulacak sesi ayarlamanızı sağlar.
(Kapalı, Açık*)
• Bip sesi: Düğmelere bastığınızda veya mod
değiştirdiğinizde çıkacak sesi ayarlamanızı
sağlar. (Kapalı, Açık*)
• Af sesi: Deklanşör düğmesine yarım
bastığınızda duyulacak sesi ayarlamanızı sağlar.
(Kapalı, Açık*)
Gör. Parlaklığı
Yardım Kılavuzu
Görüntüsü
Bir seçenek veya menü hakkında kısa açıklama
görüntülenmesini sağlar. (Kapalı, Açık*)
Ağ Bilgisi
Kameranızın Mac adresine ve seri numarasına
bakın.
Kılavuz Çizgi
Sahne oluşturmanıza yardımcı olacak kılavuzu
seçer. (Kapalı*, 3 X 3, 2 X 2, Çapraz, Diyagonal)
Language
Görüntülenen metin için bir dil ayarlamanızı sağlar.
Tarih/Saat
Görüntüleme
Kamera ekranında tarihi ve saati görüntüleyip
görüntülemeyeceğinizi ayarlar. (Kapalı*, Açık)
Sesler
Gözat
Kayıttan oynatma modunda Normal seçili olsa da
Oto seçeneği sabitlenir.
Çekim moduna dönmeden önce kaydedilen bir
görüntünün görüntüleneceği süreyi ayarlar.
(Kapalı, 1 sn*, 3 sn)
Eğer 60 saniye bir işlem yapmazsanız, kamera
ekranı otomatik olarak kapanır ve durum lambası
yanıp söner. (Kapalı, Açık*)
Oto Ekran Kapat
Ayarlar 150
• Ekran otomatik olarak kapandığında, kamerayı
kullanmaya devam etmek için [POWER]
dışında herhangi bir düğmeye basın.
• Bu işlevi ayarlamasanız dahi, güç tasarruf
etmek için son işlemden itibaren 60 saniye
sonra ekranın ışığı kısılacaktır.
Ayarlar menüsü
* Varsayılan
Öğe
Açıklama
* Varsayılan
Öğe
• Saat Dilimi: Konumunuz için saat dilimini
ayarlamanızı sağlar. Başka bir ülkeye seyahat
ettiğinizde, Ziyaret Yeri'i seçin ve ardından
uygun bir zaman dilimi seçin. (Ev*, Ziyaret Yeri)
• Tarih/Saat Ayarla: Tarih ve saati ayarlayın.
• Tarih Tipi: Bir tarih biçimi seçmenizi sağlar.
(YYYY/AA/GG, AA/GG/YYYY*, GG/AA/YYYY)
Dosyaların nasıl adlandırılacağını belirlemenizi
sağlar.
• Sıfırla: Yeni bir hafıza kartı takıldığında, hafıza
kartı formatlandığında veya tüm dosyalar
silindiğinde dosya numarası 0001'den
başlayacak şekilde ayarlanır.
• Seri*: Yeni bir hafıza kartı takıldığında, hafıza
kartı formatlandığında veya tüm dosyalar
silindiğinde dosya numarası önceki dosya
numarasından devam edecek şekilde ayarlanır.
Varsayılan tarih türü seçilen dile bağlı olarak
farklılık gösterebilir.
Tarih ve Saat
• Zaman Türü: Bir saat biçimi seçmenizi sağlar.
(12 Saat*, 24 Saat)
• T.basma: Çekilen fotoğraflarda tarih ve saatin
görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirler.
(Kapalı*, Tarih, Trh&saat)
Açıklama
Dosya No.
• İlk klasörün varsayılan adı 100PHOTO, ilk
dosyanın varsayılan adı SAM_0001'dir.
• Dosya numarası SAM_0001'den SAM_9999'a
birer birer artar.
• Klasör numarası 100PHOTO(SAM_0001SAM_0999)'dan 999PHOTO(SAM_9000SAM_9999)'ya birer birer artar.
• Tarih ve saat fotoğrafların sağ alt köşesinde
gösterilir.
• Bazı yazıcı modeller tarih ve saati doğru
olarak yazdırmayabilir.
• Sahne modunda, Panorama modunda
veya Resim içinde Resim modunda
fotoğraf çekerseniz, fotoğrafta tarih ve saat
görüntülenmeyecektir.
• Bir klasörde en çok 1.000 dosya saklanabilir.
• Kamera, dosya adlarını Kamera Dosya
sistemi için Tasarım kuralı (DCF) standardına
uygun olarak belirler. Dosya adlarını
bilerek değiştirirseniz, kamera dosyaları
oynatamayabilir.
Ayarlar 151
Ayarlar menüsü
* Varsayılan
Öğe
Açıklama
* Varsayılan
Öğe
Belirli bir süre hiçbir işlem yapılmazsa kameranın
otomatik olarak kapanmasını ayarlamanızı sağlar.
(Kapalı, 1 dk, 3 dk*, 5 dk, 10 dk)
Otom. Kapat
• Pil değiştirildiğinde ayarlarınız değişmez.
• Kamerayı bir bilgisayar veya WLAN'a
Hafıza kartını formatlayın. Biçimlendirme korunan
dosyalar da dahil olmak üzere tüm dosyaları
silecektir. (Evet, Hayır)
Format
bağladığınızda, slayt gösterisi veya
video oynatırken kamera otomatik olarak
kapanmayacaktır.
[t] bastığınızda Wi-Fi işlevi başlayacak şekilde
Smart Link (Wi-Fi ayarlayın. (MobileLink*, Remote Viewfinder,
Düğmesi)
Sosyal Paylaşım, E-posta, Cloud,
Af lambası
Dönüştürme
Merceği
Eğer bir tane varsa dönüştürme merceğinizi
kullanmak için ayarlayın. (Kapalı*, Açık)
Başka marka bir kamera, hafıza kartı okuyucu veya
bilgisayar tarafından formatlanan bir hafıza kartını
kullanırsanız, hatalar ortaya çıkabilir. Lütfen hafıza
kartlarını, fotoğraf çekmek için kullanmadan önce
kamera içinde formatlayın.
Sıfırla
Menüleri ve çekim seçeneklerini sıfırlayın. Tarih ve
saat, dil ve video çıkışı ayarları sıfırlanmayacaktır.
(Evet, Hayır)
Anynet+
(HDMI-CEC)
Anynet+(CEC) profilini destekleyen bir HDTV'ye
bağladığınızda kmerayı televizyonun uzaktan
kumandası ile kontrol edip etmeyeceğinizi
ayarlayın.
• Kapalı: HDTV uzaktan kumandasını
kullanmadan dosyaları izlemenizi sağlar.
• Açık*: Kameranın HDTV uzaktan kumandayla
kontrol edilmesini sağlar.
Otomatik Yedekleme, TV Bağlantısı)
Odaklamanıza yardımcı etmek için karanlık
yerlerde ışığın otomatik olarak açılmasını
ayarlamanızı sağlar. (Kapalı, Açık*)
Açıklama
Ayarlar 152
Ayarlar menüsü
* Varsayılan
Öğe
Açıklama
Kamera dosyaları HDMI kablosu kullanılarak
bir HDTV'de oynatırken fotoların çözünürlüğünü
ayarlayın. (NTSC: 1080i*, 720p, 480p/
PAL: 1080i*, 720p, 576p)
HDMI boyutu
• HDTV seçilen çözünürlüğü desteklemiyorsa, bir
düşük çözünürlük HDTV tarafından otomatik
olarak seçilir.
• Eğer 480p veya 576p seçerseniz, kamerayı bir
televizyona bağladığınızda oynatma menüleri
ve Akıllı Albüm kullanılamayacaktır.
Videoçkş
Video sinyali çıkışını bölgenize göre ayarlar.
• NTSC: ABD, Kanada, Japonya, Kore, Tayvan,
Meksika vb.
• PAL (yalnızca BDGHI'yı destekler): Avustralya,
Avusturya, Belçika, Çin, Danimarka, İngiltere,
Finlandiya, Almanya, Fransa, İtalya, Kuveyt,
Malezya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç,
Singapur, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayland vb.
Açık kaynak
lisansları
Açık Kaynak Lisansları bilgilerini gösterir.
Ayarlar 153
Ekler
Hata mesajları, şartnameler ve bakım hakkında bilgi edinin.
Hata mesajları ……………………………………………… 155
Kameranın bakımı …………………………………………
Kameranızı temizleme …………………………………
Kamerayı kullanma veya saklama ………………………
Hafıza kartları hakkında ………………………………
Pil hakkında bilgi ………………………………………
157
157
158
160
163
İsteğe bağlı aksesuarları kullanma …………………………
İsteğe bağlı flaş ünitelerini kullanma ……………………
İsteğe bağlı optik vizör kullanma ………………………
Deklanşör açılışını kullanma ……………………………
Mikrofonu kullanma ……………………………………
167
167
167
168
168
Bir dönüştürme merceği kullanma ………………………… 169
Servis merkezine başvurmadan önce …………………… 170
Kameranın teknik özellikleri
……………………………… 173
Sözlük ……………………………………………………… 178
Resmi dillerdeki beyan cümlesi …………………………… 184
Dizin ………………………………………………………… 186
Hata mesajları
Aşağıdaki hata mesajları göründüğünde, şu çözümleri deneyin.
Hata mesajı
Kart hatası
Önerilen işlem
• Kameranızı kapatın ve tekrar açın.
• Hafıza kartını çıkarın ve sonra tekrar takın.
• Hafıza kartını formatlayın.
Dosyaların silinmesini önlemek için SD, SDHC
veya SDXC kartını kilitleyebilirsiniz. Çekim
sırasında kartın kilidini açın.
Kart kilitli
Kart
desteklenmiyor.
Takılan hafıza kartı kameranız tarafından
desteklenmiyor. Bir SD, SDHC veya SDXC
hafıza kartı takın.
Bağlantı başarısız.
• Kamera seçilen erişim noktasını kullanarak
ağa bağlanamıyor. Farklı bir erişim noktası
seçin ve tekrar deneyin.
• Kamera diğer cihaza bağlantı kuramadı.
Tekrar bağlanmayı deneyin.
Hata mesajı
Önerilen işlem
DCF Full Error
Dosya adları DCF standardıyla eşleşmiyor.
Hafıza kartındaki dosyaları bilgisayarınıza
aktarın ve sonra kartı formatlayın. Ardından,
Ayarlar menüsünü açın ve Dosya No. seçin. “
Sıfırla. (sf. 151)
Aygıt bağlantısı
kesildi.
Fotoğrafları aktarırken ağ bağlantısı kesildi. Bir
TV Link cihazını tekrar seçin.
Dosya hatası
Hasarlı dosyayı silin veya bir servis merkeziyle
görüşün.
Dosya sistemi
desteklenmiyor.
Kameranız, takılan hafıza kartının FAT dosya
yapısını desteklemiyor. Kameradaki hafıza
kartını formatlayın.
Başlatılamadı.
• Ağ üzerindeki TV Link etkinleştirilmiş cihazları
açın.
• Kamera bir TV Link etkin cihazı bulamadı.
Geçersiz parola.
Dosyaları başka bir kameraya dönüştürme
parolası yanlış. Doğru parolayı tekrar girin.
Ekler 155
Hata mesajları
Hata mesajı
Önerilen işlem
Pil zayıf
Dolu bir pil takın veya pili yeniden şarj edin.
Hafıza dolu
Gerekli olmayan dosyaları silin veya yeni bir
hafıza kartı takın.
Görüntü Dosyası
Yok
Fotoğraf çekin veya içinde birkaç fotoğraf olan
bir hafıza kartı takın.
Fotoğraf
aktarılamadı.
Fotoğrafları aktarırken ağ bağlantısı kesildi. TV
Link özelliğini yeniden açmayı deneyin.
Aktarım başarısız
oldu.
• Kamera diğer cihazlara fotoğraf gönderemedi.
Tekrar göndermeyi deneyin.
• Kamera bir e-posta gönderemedi veya bir
fotoyu TV Link cihazına aktaramadı. Ağ
bağlantısını kontrol edin ve tekrar deneyin.
Ekler 156
Kameranın bakımı
Kameranızı temizleme
Kameranın gövdesi
Yumuşak, kuru bir bezle hafifçe silin.
Kamera merceği ve ekranı
Bir körüklü fırça kullanarak tozu temizleyin ve merceği yumuşak
bir bezle bastırmadan silin. Mercekte toz kalırsa, temiz bir mercek
temizleme kağıdına mercek temizleme sıvısı dökün ve merceği
hafifçe silin.
• Cihazı temizlemek için asla benzen, tiner veya alkol kullanmayın.
Bu tür çözeltiler kameraya zarar verebilir veya çalışmasını olumsuz
etkileyebilir.
• Mercek kapağına bastırmayın veya körük fırçayı kapakta
kullanmayın.
Ekler 157
Kameranın bakımı
Kamerayı kullanma veya saklama
Kamerayı kullanmak veya saklamak için uygun olmayan yerler
• Kamerayı çok soğuk veya çok yüksek sıcaklıklara maruz
bırakmaktan kaçının.
• Kameranızı aşırı yüksek nem olan veya nemin sert biçimde
değiştiği bölgelerde kullanmaktan kaçının.
• Kamerayı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmaktan ve yazın
bir arabanın içi gibi sıcak ve havalandırması zayıf yerlerde
saklamaktan kaçının.
• Kameranızı ve ekranını darbelere, sert kullanıma ve aşırı
titreşime karşı koruyun, aksi takdirde ciddi zarar görebilirler.
• Kameranın içindeki hareketli parçaların ve iç bileşenlerin
zarar görmemesi için kameranızı tozlu, kirli, nemli veya iyi
havalandırılmamış yerlerde kullanmayın ve saklamayın.
• Kameranızı benzin, yakıt veya yanıcı kimyasal maddelerin
yakınında kullanmayın. Yanıcı sıvı, gaz veya patlayıcı
malzemeleri kamera veya aksesuarlarıyla aynı bölmede
saklamayın veya taşımayın.
• Kamerayı naftalinli yerlerde saklamayın.
Plaj ve sahillerde kullanma
• Kameranızı kumsal veya benzeri yerlerde kullanırken kuma ve
kire karşı koruyun.
• Kameranız su geçirmez değildir. Kamerayı, adaptörü
veya hafıza kartını ıslak elle tutmayın. Kamerayı ıslak elle
kullanmanız kameranıza zarar verebilir.
Uzun süreli saklama
• Kameranızı uzun bir süre için saklayacağınızda silika jel gibi bir
emici madde ile birlikte bir kapalı bir kaba koyun.
• Kamerayı uzun süre kullanmadan saklayacaksanız içindeki
pilleri çıkarın. İçindeki pillerde akma olabilir veya zamanla
paslanarak kameranıza önemli hasar verebilir.
• Kullanılmayan piller zaman için de boşalır ve kullanmadan önce
tekrar şarj edilmeleri gerekir.
• Kamera ve pil 40 saatten daha uzun süre boyunca birbirinden
ayrılmışsa, kamera açıldığında mevcut tarih ve saat yeniden
başlatılabilir.
Ekler 158
Kameranın bakımı
Nemli ortamlarda kamerayı dikkatli kullanma
Kamerayı soğuk bir ortamdan sıcak ortama aktardığınızda
kameranın merceğinde veya içindeki parçalarda buğu oluşabilir.
Bu durumda kamerayı kapatın ve en az 1 saat bekleyin. Hafıza
kartı üzerinde buğu oluşursa hafıza kartını kameradan çıkarın ve
geri takmadan önce üzerindeki nemin tamamının buharlaşmasını
bekleyin.
Diğer önlemler
• Kameranızı askısından tutup sallamayın. Bu sizi veya
başkalarını yaralayabilir veya kameranıza zarar verebilir.
• Kameranızı boyamayın; boya hareketli parçaları tıkayıp düzgün
çalışmalarını engelleyebilir.
• Kullanmadığınızda kamerayı kapatın.
• Kameranız hassas parçalardan oluşmaktadır. Kamerayı
darbelerden koruyun.
• Kullanmadığınızda çantasında tutarak ekranı dış kuvvetlerden
koruyun. Kum, sivri aletler veya bozuk paradan uzak tutarak
kamerayı çiziklerden koruyun.
• Ekran çatlamışsa veya kırılmışsa kamerayı kullanmayın. Kırılan
cam veya akrilik elinizin veya yüzünüzün yaralanmasına sebep
olabilir. Onarmak için kameranızı Samsung servis merkezine
götürün.
• Kameraları, pilleri, şarj aletlerini veya aksesuarları asla
mikrodalga fırın, ocak, radyatör veya soba gibi ısıtıcıların
yakınına, içine ya da üzerine koymayın. Bu cihazlar deforme
olabilir ve aşırı ısınmaya sebep olarak yangına veya patlamaya
sebep olabilir.
• Merceği doğrudan güneş ışığına tutmayın; aksi takdirde
görüntü sensöründe renk bozulması olabilir veya sensör doğru
çalışmayabilir.
• Merceğinizi parmak izi veya çizilmelere karşı koruyun.
Merceğinizi yumuşak, temiz, havsız bir mercek beziyle
temizleyin.
• Dışarıdan bir darbe alırsa kamera kapanabilir. Bu durum hafıza
kartını korumak içindir. Tekrar kullanmak için kamerayı açın.
• Kamerayı kullanırken ısınabilir. Bu normaldir ve kameranızın
ömrünü veya performansını etkilemez.
• Kamerayı düşük sıcaklıklarda kullandığınızda açılması biraz
zaman alabilir, geçici olarak renk değişebilir veya ardıl görüntüler
oluşabilir. Bu durumlar arıza teşkil etmezler ve kamera normal
sıcaklılara geri döndüğünde kendiliğinden düzeleceklerdir.
• Kameranın dış yüzeyindeki boya veya metal, hassas ciltli
kişilerde alerjiye, cilt kaşıntısına, egzamaya veya şişliklere
sebep olabilir. Eğer bu belirtilerden herhangi biriyle
karşılaşırsanız, kamerayı kullanmayı derhal bırakın ve bir
doktora başvurun.
• Kameranın hiçbir bölümüne, yuvasına veya erişim noktasına
herhangi bir yabancı nesne sokmayın. Hatalı kullanımdan
kaynaklanan hasarlar garantiniz tarafından kapsanmayabilir.
• Yetkili olmayan kişilerin kameraya servis yapmasına izin
vermeyin veya kameraya kendiniz servis yapmaya çalışmayın.
Yetkili olmayan kişilerin servis yapmasından kaynaklanacak her
tür zarar garanti kapsamınızın dışındadır.
Ekler 159
Kameranın bakımı
Hafıza kartları hakkında
Hafıza kartı kapasitesi
Desteklenen hafıza kartları
Bu ürün SD (Secure Digital), SDHC (Secure Digital High
Capacity), SDXC (Secure Digital eXtended Capacity),
microSD, microSDHC veya microSDXC hafıza kartlarını destekler.
Hafıza kartı kapasitesi çekim sahnelerine, çekim koşullarına veya
hafıza kartına bağlı olarak değişebilir. Bu kapasiteler 2 GB SD
karta göre verilmiştir:
Fotoğraflar
Boyut
Çok iyi
İyi
Normal
277
313
503
Yazma koruma anahtarı
254
349
558
Etiket (ön)
286
392
623
335
457
721
333
456
719
Bağlantı ucu
SD, SDHC veya SDXC kartlardaki yazmaya karşı koruma
düğmesini kullanarak, dosyaların silinmesini önleyebilirsiniz. Kartı
kilitlemek için düğmeyi aşağı kaydırın, kilidini açmak için yukarı
kaydırın. Fotoğraf veya video çekerken kartın kilidini açın.
Bellek kartı adaptörü
Hafıza kartı
Bu üründeki mikro hafıza kartlarını kişisel bilgisayar veya hafıza
kartı okuyucusu gibi ürünlerde kullanmak için kartı adaptöre takın.
Ekler 160
512
691
1.060
819
1.081
1.588
1.095
1.418
2.009
2.165
2.610
3.284
Kameranın bakımı
Boyut
RAW
RAW + Ç.İyi
RAW + İyi
RAW + Normal
73
51
59
69
74
54
61
71
76
57
64
73
78
60
67
75
78
60
67
75
83
69
74
80
87
77
81
85
89
81
84
87
91
87
88
90
Videolar
Boyut
1920 X 1080
1280 X 720
640 X 480
Paylaşım İçin
640 X 480
384 X 288
192 X 144
480 kare/san 240 kare/san 120 kare/san 30 kare/san
-
-
-
Yaklaşık
19' 05"
-
-
-
Yaklaşık
29' 38"
-
-
-
Yaklaşık
57' 16"
-
-
-
Yaklaşık
716' 50"
-
-
Yaklaşık
24' 52"
-
-
Yaklaşık
32' 49"
-
-
Yaklaşık
26' 02"
-
-
-
Yukarıda belirtilen rakamlar, yakınlaştırma işlevi kullanılmadan ölçülmüştür.
Yakınlaştırma kullanılırsa kullanılabilir kayıt süresi değişebilir. Toplam kayıt
süresinin belirlenmesi için çok sayıda kayıt gerçekleştirilmiştir.
Ekler 161
Kameranın bakımı
Hafıza kartlarının kullanımına dair uyarılar
• Hafıza kartlarını çok soğuk veya çok sıcak sıcaklıklara maruz
bırakmayın (0° C/32° F'nin altı veya 40° C/104° F'nin üstü). Aşırı
sıcaklıklar hafıza kartlarının işlevine zarar verebilir.
• Doğru tarafa bakacak şekilde bir hafıza kartı takın. Hafıza
kartının yanlış yönde takılması kameranızın ve hafıza kartınızın
zarar görmesine neden olabilir.
• Başka kameralarda veya bilgisayarda formatlanmış hafıza
kartlarını kullanmayın. Hafıza kartını kameranızda tekrar
formatlayın.
• Hafıza kartını kameranıza taktığınızda veya çıkarttığınızda
kameranızı kapatın.
• Lamba yanıp sönerken hafıza kartını çıkarmayın veya kamerayı
kapatmayın, aksi halde verileriniz zarar görebilir.
• Bir hafıza kartının kullanım ömrü dolduğunda kartta başka
fotoğraf saklayamazsınız. Yeni bir hafıza kartı kullanın.
• Hafıza kartlarını bükmeyin, düşürmeyin, üzerine ağır cisimler
koymayın veya baskı uygulamayın.
• Hafıza kartlarını güçlü manyetik alanların yakınında
kullanmaktan veya saklamaktan kaçının.
• Hafıza kartlarını yüksek sıcaklık, yüksek nem veya aşındırıcı
maddelerin olduğu yerlerde kullanmaktan veya saklamaktan
kaçının.
• Hafıza kartlarının sıvı, kir veya yabancı maddelerle temas
etmemesine dikkat edin. Hafıza kartı kirlenirse, hafıza kartınızı
kameranıza takmadan önce yumuşak bir bezle temizleyin.
• Sıvıların, kirin veya yabancı maddelerin hafıza kartlarına veya
hafıza kartı yuvasına temas etmelerine izin vermeyin. Aksi
takdirde hafıza kartları veya kamera arızalanabilir.
• Hafıza kartını taşıdığınızda kartı elektrostatik boşaltımlardan
korumak için bir çanta içinde taşıyın.
• Önemli verileri sabit disk, CD veya DVD gibi başka bir ortama
aktarın.
• Kamerayı uzun süreler kullandığınızda hafıza kartı ısınabilir.
Bu normaldir ve arızaya işaret etmez.
Ekler 162
Üretici firma hiçbir veri kaybından sorumlu tutulamaz.
Kameranın bakımı
Pil hakkında bilgi
Pil ömrü
Yalnızca, Samsung tarafından onaylanan pilleri kullanın.
Pil teknik özellikleri
Teknik Özellikler
Açıklama
Model
SLB-10A
Tür
Lityum-iyon pil
Hücre kapasitesi
1.030 mAh
Voltaj
3,7 V
Ortalama çekim süresi/
Fotoğraf sayısı
Akü ömrü şu koşullarda
ölçülmüştür: in p modunda,
çözünürlük, İyi
karanlıkta,
kalite, OIS açık.
1. Flaş seçeneğini Doldur
olarak ayarlayın, tek bir çekim
yapın ve yakınlaştırın veya
uzaklaştırın.
Şarj olma süresi* (kamera kapalıyken) Yaklaşık 240 dk
* Pili bir bilgisayara bağlayarak şarj etmek daha uzun sürebilir.
Test koşulları
(pil tamamen şarj olduğunda)
Fotoğraflar
2. Flaş seçeneğini Kapalı
Yaklaşık 130 dak/
olarak ayarlayın, tek bir çekim
Yaklaşık 260 fotoğraf
yapın ve yakınlaştırın veya
uzaklaştırın.
3. Her adım arasında 30 saniye
bekleyerek adım 1 ve 2’yi
yerine getirin. İşlemi 5 dakika
boyunca tekrarlayın ve
ardından kamerayı 1 dakika
kapatın.
4. Adım 1 ila 3'ü tekrarlayın.
Videolar
Yaklaşık 90 dk
çözünürlükte ve
Videolar
30 kare/sn hızda kaydedilir.
• Yukarıdaki değerler Samsung'un standartlarına göre ölçülmüştür ve gerçek
kullanıma göre farklılık gösterebilir.
• Toplam kayıt süresinin belirlemek için çok sayıda kayıt gerçekleştirilmiştir.
• Ağ işlevlerini kullanırken pil daha çabuk bitebilir.
Ekler 163
Kameranın bakımı
Düşük pil uyarısı
Pil kullanımına dair uyarılar
Pil seviyesi tamamen boşaldığında pil simgesi kırmızı olur ve
"Pil zayıf" uyarısı görünür.
Pilleri, şarj cihazlarını ve hafıza kartlarını hasardan koruyun
Pillerin metal nesnelere temas etmemesine dikkat edin, aksi
taktirde bu durum + ve - uçları arasında bağlantı oluşmasına ve
pilde geçici veya kalıcı hasara yol açabilir ve yangın veya elektrik
çarpmasına neden olabilir.
Pilin kullanımı ile ilgili notlar
• Pilleri çok soğuk veya çok sıcak sıcaklıklara maruz bırakmayın
(0° C/32° F'nin altı veya 40° C/104° F'nin üstü). Aşırı sıcaklıklar
pillerinizin şarj kapasitesini azaltabilir.
• Kamerayı uzun süreler kullandığınızda pil haznesinin etrafındaki
bölge ısınabilir. Bu durum kameranın normal kullanımını
etkilemez.
• Fişi prizden çıkarmak için güç kaynağı kablosunu çekmeyin, aksi
takdirde bu durum bir yangın veya elektrik çarpmasına neden
olabilir.
• 0° C/32° F altındaki sıcaklıklarda pil kapasitesi ve pil ömrü
azalabilir.
• Pil kapasitesi düşük sıcaklıklarda azalabilir ancak daha ılımlı
sıcaklıklarda normale dönecektir.
Pilin şarj edilmesiyle ilgili notlar
• Gösterge ışığı kapalıysa, pilin doğru olarak takıldığından emin
olun.
• Eğer şarj ederken kamera açıksa pil şarj olmayacaktır. Pili şarj
etmeden önce kamerayı kapatın.
• Pili şarj ederken kamerayı kullanmayın. Bu yangın veya elektrik
çarpmasına neden olabilir.
• Fişi prizden çıkarmak için güç kaynağı kablosunu çekmeyin, aksi
takdirde bu durum bir yangın veya elektrik çarpmasına neden
olabilir.
• Kamerayı tekrar açmak için pilin en az 10 dakika süreyle şarj
olmasını bekleyin.
• Pil bittiğinde kamerayı harici bir güç kaynağına bağlarsanız
yüksek enerji tüketimli işlevlerin bazılarını kullanmak kameranın
kapanmasına neden olabilir. Kamerayı normal olarak kullanmak
için pili şarj edin.
Ekler 164
Kameranın bakımı
• Pil tam şarj olduğunda güç kablosunu yeniden bağlarsanız,
durum lambası yaklaşık 30 dakika açık kalır.
• Flaş kullanmak veya video kaydetmek pilin daha çabuk
bitmesine neden olur. Kırmızı durum lambası kapanana kadar
pili şarj edin.
• Durum lambası kırmızı renkte yanıp sönüyorsa, kabloyu tekrar
takın veya pili çıkarıp yeniden yerleştirin.
• Kablo aşırı ısındığında veya ısı çok yüksekken pili şarj
ederseniz, durum lambası kırmızı yanabilir. Şarj işlemi pil
soğuduktan sonra başlar.
• Pillerin fazla şarj edilmesi pil ömrünü kısaltabilir. Şarj
tamamlandıktan sonra kabloyu kameradan çıkarın.
• AC kablosunu bükmeyin veya üzerine ağır cisimler koymayın.
Aksi halde kablo zarar görebilir.
Pilleri ve şarj aygıtlarını kullanırken veya atarken
dikkatli olun
• Pilleri asla ateşe atmayın. Kullanılmış pilleri atarken tüm yerel
düzenlemelere uyun.
• Pilleri veya kameraları asla mikrodalga fırın, ocak, radyatör veya
soba gibi ısıtıcıların içine ya da üzerine koymayın. Piller fazla
ısınırsa patlayabilir.
Bilgisayara bağlıyken şarj etmeyle ilgili notlar
• Yalnızca ürünle birlikte verilen USB kablosunu kullanın.
• Aşağıdaki durumlarda pil şarj olmayabilir:
- USB çoğaltıcı kullanılıyorsa
- bilgisayarınıza bağlı başka USB cihazlar varsa
- kabloyu bilgisayarınızın ön tarafındaki bağlantı noktasına
takarsanız
- bilgisayarınızın USB bağlantı noktası standart güç çıkışını
(5 V, 500 mA) desteklemiyorsa
Ekler 165
Kameranın bakımı
• Pili parçalamayın veya pili herhangi bir sivri nesne ile
delmeyin.
• Pili yüksek basınçlı veya ezilmesine yol açacak kuvvetlere
maruz bırakmayın.
• Pilin yüksek bir yerden düşmek gibi sert darbelere maruz
kalmasına izin vermeyin.
• Pili 60° C (140° F) ve daha yüksek sıcaklıklara maruz
bırakmayın.
• Pilin nemli yüzeylerle veya sıvılarla temas etmesine izin
vermeyin.
• Pil güneş ışığı, ateş ve benzeri aşırı sıcaklıklara maruz
bırakılmamalıdır.
Pilin dikkatsizce veya uygunsuz bir şekilde kullanılması
kişisel yaralanmalara veya ölüme yol açabilir.
Emniyetiniz için, doğru pil kullanımıyla ilgili aşağıdaki
talimatlara uyun:
• Pil doğru kullanılmazsa tutuşabilir veya patlayabilir. Pilde
herhangi bir şekil bozukluğu, çatlak veya anormallik fark
ederseniz derhal pili kullanmayı bırakın ve servis merkezi
ile bağlantıya geçin.
• Sadece üreticinin önerdiği, orijinal pil şarj cihazlarını
ve adaptörleri kullanın ve pili yalnızca bu kullanıcı
kılavuzunda gösterildiği şekillerde şarj edin.
• Pili ısıtıcıların yakınına koymayın veya yaz mevsiminde
kapalı bir arabanın içi gibi aşırı sıcak ortamlara maruz
bırakmayın.
• Pili mikrodalga fırına koymayın.
• Pili spa veya duşakabin gibi sıcak ve nemli yerlerde
saklamaktan ve kullanmaktan sakının.
• Cihazı yatak örtüsü, halı veya elektrikli battaniye gibi alev
alabilen yüzeylerde uzun süre bırakmayın.
• Her türlü kapalı alanda cihaz açık durumdayken uzun süre
başından ayrılmayın.
• Pil uçlarının kolye, madeni para, anahtar veya saat gibi
metal nesnelerle temas etmesine izin vermeyin.
• Yedek pil olarak yalnızca üreticinin önerdiği, orijinal
Lityum-iyon pilleri kullanın.
Atma talimatları
• Pilleri atarken dikkatli olun.
• Pilleri ateşe atmayın.
• Atma mevzuatları ülke veya bölgeye göre değişebilir.
Pili tüm yerel ve federal mevzuata uygun olarak atın.
Pilin şarj edilmesiyle ilgili talimatlar
Pili yalnızca bu kullanıcı kılavuzunda anlatılan yöntemi
kullanarak şarj edin. Pil düzgün şekilde şarj edilmezse
tutuşabilir veya patlayabilir.
Ekler 166
İsteğe bağlı aksesuarları kullanma
İsteğe bağlı flaş ünitelerini kullanma
İsteğe bağlı optik vizör kullanma
İsteğe bağlı flaş ünitesini kamera aksesuar pabucuna takın.
Aksesuar pabucu kapağını çıkarın ve flaş ünitesini aksesuar
pabucuna takın.
İsteğe bağlı optik vizörü kamera aksesuar pabucuna takın.
Aksesuar pabucu kapağını çıkarın ve optik vizörü aksesuar
pabucuna takın.
• Kameranız aşağıdaki flaş ünitesi türleriyle uyumludur: SEF42A
• Flaş ünitesi hakkında ayrıntılar için flaş ünitesiyle birlikte verilen
kılavuza bakın.
• İsteğe bağlı flaş ünitesi takıldığında varsayılan flaşı açmayın.
Ekler 167
İsteğe bağlı aksesuarları kullanma
Deklanşör açılışını kullanma
İsteğe bağlı bir deklanşör açılışını kullanma kamera titreşimini
asgariye indirir ve daha düşük deklanşör hızlarında daha net
fotoğraflar çekmenizi sağlar. Deklanşör açılışı hakkında ayrıntılar
için deklanşör açılışıyla birlikte verilen kılavuza bakın.
Mikrofonu kullanma
Çevre gürültülerini azaltmak için isteğe bağlı bir mikrofon kullanın.
Mikrofon hakkında bilgiler için, mikrofon ile verilen kılavuzu
kullanın.
Ekler 168
Bir dönüştürme merceği kullanma
Sadece Samsung kameraları için tasarlanan bir dönüştürme merceğine sahipseniz, bunu iliştirerek kameranızın aralığını ve alan derinliğini
artırabilirsiniz.
1
Saatin tersi yönde çevirerek stok kamera halkasını çıkarın.
3
4
Çekim veya Oynatma modunda [m] düğmesine basın.
n “ Dönüştürme Merceği “ Açık seçeneğini seçin.
• Dönüştürme merceğini kullanıma ayarladıktan sonra optik ve dijital
yakınlaştırma kullanılamaz.
• Dönüştürme merceğini taktıktan sonra Dönüştürme Merceği'ni Açık
olarak ayarlamazsanız, [Yakınlaştır] düğmesinin sola veya sağa
çevrilmesi kameranızı kapatacaktır.
2
Yerine kilitleninceye kadar saat yönünde çevirerek
dönüştürme merceğini takın.
Ekler 169
Servis merkezine başvurmadan önce
Kameranızla ilgili sorun yaşıyorsanız, servis merkezine başvurmadan önce aşağıdaki sorun giderme yöntemlerini uygulamayı deneyin.
Önerilen çözümü denediyseniz ve cihazla ilgili sorununuz hala devam ediyorsa, bölgenizden satıcıya veya servis merkezine başvurun.
Kameranızı bir servis merkezine bırakırken hafıza kartı ve pil gibi arızayla ilgisi olabilecek bileşenleri de bırakın.
Durum
Önerilen işlem
Kamera açılmıyor
• Pilin takılı olduğundan emin olun.
• Pilin doğru olarak takılı olduğundan emin
olun. (sf. 22)
• Pili şarj edin.
Kendi kendine
kapanıyor
• Pili şarj edin.
• Kameranız Oto kapatma modunda olabilir.
(sf. 152)
• Kamera, bir çarpma durumunda hafıza
kartına zarar gelmesini önlemek için
kapanmış olabilir. Kameranızı tekrar açın.
Kameranın pili çabuk
boşalıyor
• Düşük sıcaklıklarda (0° C/32° F derecenin
altında) pil daha çabuk boşalabilir. Pili
cebinize koyarak sıcak tutmaya çalışın.
• Flaş kullanmak veya video kaydetmek
pilin daha çabuk bitmesine neden olur.
Gerekirse yeniden şarj edin.
• Piller zaman içinde değiştirilmesi gereken
sarf malzemeleridir. Çok çabuk bitmeye
başladıysa yeni bir pil alın.
Durum
Önerilen işlem
Fotoğraf çekemiyor
• Hafıza kartında yer yok. Gerekli olmayan
dosyaları silin veya yeni bir kart takın.
• Hafıza kartını formatlayın.
• Hafıza kartı bozuk. Yeni bir hafıza kartı
edinin.
• Kameranın açık olduğundan emin olun.
• Pili şarj edin.
• Pilin doğru bir şekilde takıldığından emin
olun.
Kamera donup kalıyor
Pili çıkarın ve tekrar takın.
Kamera ısınıyor
Kamerayı kullanırken ısınabilir. Bu normaldir
ve kameranızın ömrünü veya performansını
etkilemez.
Flaş çalışmıyor
• Flaş kapağını kaydırarak flaşı açın.
• Flaş seçeneği Kapalı olarak ayarlanmış
olabilir. (sf. 69)
• Flaşı bazı modlarda kullanamazsınız.
Ekler 170
Servis merkezine başvurmadan önce
Durum
Önerilen işlem
Flaş beklenmedik bir
şekilde patlıyor
Flaş statik elektrik yüzünden patlayabilir.
Kamera arızalı değildir.
Tarih ve saat doğru
değil
Görüntü ayarlarından tarih ve saati
ayarlayın. (sf. 151)
Ekran veya düğmeler
çalışmıyor
Pili çıkarın ve ardından tekrar takın.
Durum
Önerilen işlem
Fotoğraf net değil
• Odaklama seçeneğinin yakın çekimler
için uygun olarak ayarlandığından emin
olun. (sf. 72)
• Kamera merceğinin temiz olduğundan
emin olun. Değilse merceği temizleyin.
(sf. 157)
• Öznenin flaşın algılayabileceği mesafede
olduğundan emin olun. (sf. 174)
Fotoğrafın renkleri
gerçek sahneyle aynı
değil
Doğru olmayan bir Beyaz Dengesi ayarı
gerçekçi olmayan renkler oluşturabilir. Işık
kaynağına uygun doğru bir Beyaz Dengesi
seçin. (sf. 84)
Fotoğraf çok parlak
Fotoğrafınız fazla pozlandırılmıştır.
• Flaşı kapatın. (sf. 69)
• ISO duyarlılığını ayarlayın. (sf. 71)
• Pozlama değerini ayarlayın. (sf. 82)
Fotoğraf çok karanlık
Fotoğrafınız yeterince pozlandırılmamıştır.
• Flaşı açın. (sf. 69)
• ISO duyarlılığını ayarlayın. (sf. 71)
• Pozlama değerini ayarlayın. (sf. 82)
Fotoğraflarınız TV'de
görüntülenmiyor
• Kameranın TV'ye A/V kablosuyla doğru
bir şekilde bağlandığından emin olun.
• Hafıza kartınızda fotoğraf olduğundan
emin olun.
Kamerayı çok düşük sıcaklıkta kullanırsanız
kamera ekranı bozulabilir veya renkler bozuk
Kamera ekranı iyi cevap
görünebilir. Kamera ekranından daha iyi
vermiyor
performans elde etmek için kameranızı orta
sıcaklıkta kullanın.
• Kameranızı kapatın ve tekrar açın.
• Hafıza kartını çıkarın ve sonra tekrar
takın.
Hafıza kartında hata var • Hafıza kartını formatlayın.
Daha fazla bilgi için “Hafıza kartlarının
kullanımına dair uyarılar” kısmına bakınız.
(sf. 162)
Dosyalar oynatılamıyor
Bir dosyanın adını değiştirirseniz, kameranız
dosyayı oynatamayabilir (adın DCF
standardına uygun olması gerekir). Böyle
bir durumla karşılaşırsanız, dosyalarınızı
bilgisayarda oynatın.
Ekler 171
Servis merkezine başvurmadan önce
Durum
Önerilen işlem
Durum
Önerilen işlem
Bilgisayarınız
kameranızı tanımıyor
• USB kablosunun doğru bağlandığından
emin olun.
• Kameranızın açık olduğundan emin olun.
• Desteklenen bir işletim sistemi
kullandığınızdan emin olun.
TV'niz veya
bilgisayarınız
SDXC hafıza
kartında depolanan
fotoğrafları ve vidoları
görüntüleyemiyor
SDXC hafıza kartları exFAT dosya sistemini
kullanır. Kamerayı cihaza bağlamadan
önce harici cihazın exFAT dosya sistemi ile
uyumlu olduğundan emin olun.
Bilgisayarınız dosyalar
aktarılırken kameranın
bağlantısını kesiyor
Dosya aktarma işlemi statik elektrik
nedeniyle kesilebilir. USB kablosunu çıkarın
ve tekrar takın.
SDXC hafıza kartları exFAT dosya sistemini
kullanır. Bir Windows XP bilgisayarınızda
SDXC hafıza kartlarını kullanmak için,
Microsoft web sitesinden exFAT dosya
sistemi sürücüsünü indirin ve güncelleyin.
Bilgisayarınız videoları
oynatmıyor
Videolar bazı video oynatıcı yazılımlar
ile oynatılamayabilir. Kameranız ile
çekilen video dosyalarını oynatmak için,
bilgisayarınızdaki iLauncher programı ile
kurabileceğiniz Multimedya Görüntüleyicisi
programını kullanın. (sf. 117)
Bilgisayarınız SDXC
hafıza kartını tanımıyor
RAW dosyaları için
DPOF ayarlanamadı
RAW dosyaları için DPOF ayarlayamazsınız.
[L] basmakla
pozlama değeri
kilitlenemiyor
Bazı çekim modlarında pozlama değerini
kilitleyemezsiniz.
Harici flaş veya
mikrofon çalışmıyor
Harici cihazın doğru monte edildiğinden ve
açıldığından emin olun.
iLauncher doğru
çalışmıyor
• iLauncher'i sonlandırın ve programı tekrar
başlatın.
• Bilgisayarınızın teknik özelliğine ve
ortama bağlı olarak program otomatik
başlamayabilir. Bu durumda Windows
İS bilgisayarınızda Başlat “ Tüm
Programlar “ Samsung “ iLauncher
“ Samsung iLauncher öğelerine
tıklayın. Veya Mac İS bilgisayarınızda
Uygulamalar “ Samsung “ iLauncher
öğelerine tıklayın.
Ekler 172
Kameranın teknik özellikleri
Görüntü sensörü
Tür
1/1,7" (Yaklaşık 9,33 mm) BSI CMOS
Etkin piksel sayısı
Yaklaşık 12,4 mega-piksel
Toplam piksel
sayısı
Menzil
Yaklaşık 12,76 mega-piksel
Mercek
Schneider-KREUZNACH Mercek f= 5,2 - 17,2 mm
(35 mm film dengi: 24 - 80 mm)
F-stop aralığı
F1.4 (W) - F2.7 (T), ND filtresini ekle
Tele (T)
100 cm - sonsuz
Makro
1 - 40 cm
40 - 100 cm
Oto makro
1 cm - sonsuz
40 cm - sonsuz
Manüel Odak
1 cm - sonsuz
40 cm - sonsuz
F1.4–F3.8 (Geniş)
F3.9–F7.7 (Geniş)
Otomatik
1/8–1/2,000 sn.
1/8–1/4,000 sn.
Program
1–1/2,000 sn.
1–1/4,000 sn.
Gece
8–1/2,000 sn.
8–1/4,000 sn.
Manüel
30–1/2,000 sn.
30–1/4,000 sn.
Sabit görüntü modu: 1,0 - 4,0X
(Akıllı yakınlaştırma: 1,33X, Optik yakınlaştırma: 3,3X)
Ekran
Tür
AMOLED
Pozlama
Özellik
3,0" (7,6 cm) VGA, 614k nokta (PenTile), Döner
Kontrol
Odaklama
Tür
Geniş (G)
40 cm - sonsuz
Deklanşör hızı
Odak uzunluğu
Dijital
yakınlaştırma
Normal (af)
TTL oto odak (Çoklu oto.o., Merkez oto.o.,
Seçim oto.o., Yüz Algılama Oto.o., İzleme oto.o.,
Akıllı Yüz Tanıma Oto.o.), Manüel Odak
Program AE, Deklanşör Önceliği AE,
Diyafram Önceliği AE, Manüel Poz
Ölçüm
Çoklu, Nokta, Merkez ağırlıklı, Yüz algılama
Dengeleme
±2EV (1/3 EV Adımı)
Ekler 173
Kameranın teknik özellikleri
ISO eşdeğeri
Oto, ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800,
ISO 1600, ISO 3200, ISO 6400*, ISO 12800*
* Sadece ISO Genişletme etkinleştirildiğinde
kullanılabilir.
• Akıllı Filtre: Normal, Minyatür, Parlaklığı Azaltma,
Fotoğraf Çekim
modu
Flaş
Mod
Oto, Kırmızı göz, Doldur, Yavaş senk, Kapalı,
Kır.göz düzel.
Menzil
• Geniş: 0,9 - 7,8 m (ISO Oto)
• Tele: 0,8 - 4,1 m (ISO Oto)
Flaş
Kompansasyonu
Efekt
Video Çekim modu
±1EV (1/2 EV Adımı)
Yumuşak Odaklanma, Eski Film, Yarım Ton Nokta,
Eskiz, Balık gözü, Klasik, Retro, Yağlı Boya,
Karikatür, Mürekkep Çizim, Yıldız Filtresi,
Yakınlaştırma Çekimi
• Sanatsal Fırça
• Görüntü ayarla: Kontrast, Netlik, Doyma
Akıllı Filtre: Normal, Palet Efekti 1, Palet Efekti 2,
Palet Efekti 3, Palet Efekti 4, Minyatür, Parlaklığı
Azaltma, Yarım Ton Nokta, Eskiz, Balık gözü, Klasik,
Retro
Yeniden şarj süresi Yaklaşık 4 sn.
Beyaz Dengesi
Titreme azaltma
Mod
Otomatik bd, Günışığı, Bulutlu, Floresan h, Floresan l,
Akkor, Özel ayar, Renk Sıc.
Mikro ayarlama
Kehribar/Mavi/Yeşil/Mor ekseninde her 7 adım
DUAL IS [Optik Görüntü Sabitleme (OIS) + Dijital Görüntü Sabitleme (DIS)]
Tarih Damgalama
Trh&saat, Tarih, Kapalı
Ekler 174
Kameranın teknik özellikleri
Çekim
Oynatma
• Modlar: Akıllı Otomatik (Portre, Gece Portre,
Fotoğraflar
Arka Aydınlatmalı Portre, Gece, Aydınlatma,
Manzara, Beyaz, Doğal Yeşil, Mavi Gökyüzü,
Gün Batımı, Makro, Makro Metin, Makro Renkli,
Üçayak, Hareket, Havai Fişek, Mum, Spot Işığı,
Spot Işığı (Makro), Spot Işığı (Portre)), Program,
Diyafram Öncelikli Pozlama, Deklanşör Öncelikli
Pozlama, Manüel, Sahne (Güzellik çekimi, Gece,
Manzara, Metin, Gün Batımı, Şafak, Aydınlatma,
Kmsl&kar, 3D Fotoğraf), Magic Plus (Panorama,
Sihirli çerçeve, Bölmeli Çekim, Resim İçinde Resim,
Sanatsal Fırça, HDR)
• Seri çekim: Tek kare, Yüksek Hız (10 kare/san,
5 kare/san, 3 kare/san), Önyakalama,
Ayraç (WB, AE), Zamanlayıcı
• Zamanlayıcı: 10 sn, 2 sn
• ND Filtre efekti: Açık, Kapalı
• Tür: Tek görüntü, Küçük resimler, Müzik ve efekt
Fotoğraflar
Videolar
•
•
Videolar
•
•
•
•
Düzenle: Yaratıcı Film Yapımcısı,
Sabit görüntü yakalama, Süreyi kırpma
Saklama
• Modlar: Akıllı Sahne Algılama (Manzara,
Mavi Gökyüzü, Doğal Yeşil, Gün Batımı),
Video klip, Magic Plus (Resim İçinde Resim)
Biçim: MP4 (H.264)(Maks kayıt süresi: 20 dk)
Boyut: 1920 X 1080, 1280 X 720, 640 X 480,
320 X 240
Yüksek hız: 480 kare/san (192 X 144),
240 kare/san (384 X 288), 120 kare/san (640 X 480)
Canlı Ses: Canlı Ses Açık, Canlı Ses Kapalı, Sessiz
Görüntü Sabitleyici: Kapalı, OIS, Dual IS
Kayıt sırasında yakalama
içeren çoklu slayt gösterisi, Film klipi,
Akıllı Albüm*, Yaratıcı Film Yapımcısı
* Akıllı Albüm kategorisi: Tip, Tarih, Hafta, Yüz
• Düzenle: Yn. boy., Döndür, Görüntü ayarla,
Akıllı Filtre, Kırp
• Efekt: Görüntü ayarla (Kır. göz düzel., Yüz rötuşu,
Parlaklık, Kontrast, Doyma, Gürültü ekle),
Akıllı Filtre (Normal, Minyatür, Parlaklığı Azaltma,
Yumuşak Odaklanma, Eski Film, Yarım Ton Nokta,
Eskiz, Balık gözü, Klasik, Retro, Yağlı Boya,
Karikatür, Mürekkep Çizim, Yıldız Filtresi,
Yakınlaştırma Çekimi)
Ortam
Harici hafıza (İsteğe bağlı):
SD kartı (1 - 2 GB garanti),
SDHC kartı (32 GB'a kadar garanti),
SDXC kartı (64 GB'a kadar garanti)
• Durağan Görüntü: JPEG (DCF), EXIF 2.21,
Dosya biçimi
DPOF 1.1
• Klip: MP4 (Video: MPEG-4.AVC/H.264, Ses: AAC)
Ekler 175
Kameranın teknik özellikleri
Kablosuz ağ
2 GB SD için: Fotoğraf sayısı
Mobil Bağlantı, Remote Viewfinder, Sosyal Paylaşım, E-posta, Cloud,
Otomatik Yedekleme, TV Bağlantısı, Wi-Fi Direct
Çok iyi
İyi
Normal
4000 X 3000
277
313
503
4000 X 2672
254
349
558
Arayüz
4000 X 2248
286
392
623
3264 X 2448
457
721
Dijital çıkış
bağlantısı
USB 2.0
335
2832 X 2832
333
456
719
Ses girişi/çıkışı
Dahili hoparlör (Mono), Mikrofon (Stereo)
2592 X 1944
512
691
1.060
1984 X 1488
819
1.081
1.588
Video çıkışı
• A/V: NTSC, PAL (seçilebilir)
• HDMI 1.4: NTSC, PAL (seçilebilir)
1920 X 1080
1.095
1.418
2.009
1024 X 768
2.165
2.610
3.284
DC güç giriş
bağlantısı
5V
Görüntü boyutu
4000 X 3000
RAW
RAW +
Ç.İyi
RAW
+ İyi
RAW +
Normal
73
51
59
69
4000 X 2672
74
54
61
71
4000 X 2248
76
57
64
73
3264 X 2448
78
60
67
75
2832 X 2832
78
60
67
75
2592 X 1944
83
69
74
80
1984 X 1488
87
77
81
85
1920 X 1080
89
81
84
87
1024 X 768
91
87
88
90
Güç kaynağı
Yeniden şarj
edilebilir pil
Lityum iyon pil (SLB-10A, 1.030 mAh)
Konektör türü
Micro USB (7 pim)
Güç kaynağı bölgenize bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Bu rakamlar Samsung'un standart koşulları altında
ölçülmüştür ve çekim koşulları ile kamera ayarlarına
bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Ekler 176
Kameranın teknik özellikleri
Boyutlar (G x Y x D)
112,1 x 62,4 x 27,55 mm (uzantılar hariç)
Ağırlık
286 g (pil ve hafıza kartı olmadan)
Çalışma Sıcaklığı
0 - 40° C
Çalışma Nemi
5 - 85 %
Yazılım
iLauncher, Samsung RAW Converter
Performansı geliştirmek için teknik özellikler önceden haber verilmeden
değiştirilebilir.
Ekler 177
Sözlük
AEB (Otomatik Poz Tarama)
Bu özellik farklı pozlardaki birkaç görüntüyü otomatik olarak
yakalayarak doğru pozlandırılmış görüntü yakalamanıza yardım
eder.
DCF (Kamera Dosya Sistemi için Tasarım kuralı)
Japan Electronics and Information Technology Industries
Association (JEITA) tarafından geliştirilen dijital kameralar için
dosya biçimini ve dosya sistemini tanımlamada kullanılan bir
teknik özelliktir.
AF (Otomatik odaklama)
Kamera merceğini özneye otomatik olatak odaklayan bir sistemdir.
Kameranız otomatik olarak odaklanmak için kontrast kullanır.
Diyafram
Diyafram, kamera sensörüne ulaşan ışık miktarını kontrol eder.
Kamera sallanması (Bulanma)
Eğer kamera deklanşör açıkken taşınırsa, tüm görüntü bulanık
görünebilir. Deklanşör hızı yavaşladığında bu daha sık olur.
Hassaslığı artırarak, flaş kullanarak veya deklanşör hızını daha
hızlıya getirerek kamera sallanmasını önleyin. Alternatif olarak bir
üçayak, DIS vea OIS işlevi kullanarak kamerayı dengeleyin.
Kompozisyon
Fotoğrafçılıkta kompozisyon, fotoğraftaki öznelerin düzenlenmesi
anlamına gelir. Genelde üçte bir kuralına sadık kalarak iyi bir
kompozisyon elde edilebilir.
Alan derinliği
Fotoğrafta kabul edilebilir şekilde odaklanılabilecek en yakın
ve en uzak noktalar arasındaki mesafe. Alan derinliği mercek
diyaframına, odak uzunluğuna ve kamera ile özne arasındaki
mesafeye göre değişir. Örneğin daha küçük bir diyafram
seçilmesi alan derinliğini artıracak ve kompozisyon arkaplanını
bulandıracaktır.
Dijital yakınlaştırma
Yakınlaştırma merceğiyle elde edilebilen yakınlaştırmayı yapay
olarak artıran özellik (Optik yakınlaştırma). Dijital yakınlaştırma
kullanıldığında, büyütme arttıkça görüntü kalitesi düşer.
DPOF (Dijital Baskı Sırası Biçimi)
Baskı bilgilerini yazmak için olan bir biçimdir, örneğin bir hafıza
kartındaki görüntüleri ve baskı sayısını seçmek gibi. Zaman
zaman fotoğraf mağazalarında bulunan DPOF uyumlu yazıcılar
güvenilir baskı almak için kartınızdaki bilgileri okuyabilir.
Ekler 178
Sözlük
EV (Poz Değeri)
Aynı pozu veren kameranın deklanşör hızının tüm
kombinasyonları ve mercek diyaframı.
EV Düzeltme
Bu özellik, fotoğraflarınızın pozunu iyileştirmek için kamera
tarafından ölçülen poz değerini sınırlı artışlarda hızlı bir şekilde
ayarlamanıza olanak sağlar. EV düzeltmeyi -1,0 EV değerine
ayarlayarak değeri bir adım karanlığa ayarlayın ve 1,0 EV
değerine ayarlayarak bir adım parlaklaştırın.
Exif (Değiştirileblir Görüntü Dosyası Biçimi)
Japan Electronic Industries Development Association (JEIDA)
tarafından tasarlanan dijital kameralar için bir görüntü dosyasını
tanımlayan teknik özelliktir.
Pozlama
Kameranın sensörüne ulaşan ışık miktarıdır. Pozlama, deklanşör
hızı, diyafram değeri ve ISO hassaslığından oluşan bir
kombinasyon ile kontrol edilir.
Flaş
Zayıf ışık bulunan ortamlarda yeterli pozlama oluşturmaya
yardımcı olan bir hızlı ışıktır.
Odak uzunluğu
Merceğin ortasında odak noktasına kadar olan mesafe (milimetre).
Odak uzunluğunun fazla olması, görüş açısının daralmasına ve
özne büyümesine neden olur. Kısa odak uzunlukları, daha geniş
görüş açıları sağlar.
Histogram
Görüntü parlaklığının grafiksel bir temsilidir. Yatay eksen parlaklığı
gösterirken dikey eksen piksel sayısını gösterir. Histogramdaki
soldaki (çok koyu) ve sağdaki (çok parlak) yüksek noktalar
fotoğrafın yanlış pozlandığını gösterir.
H.264/MPEG-4
Uluslararası standartlar örgütü ISO-IEC ve ITU-T tarafından
oluşturulan yüksek sıkıştırmalı video biçimidir. Bu kodek, Joint
Video Team (JVT) tarafından geliştirilmiş olup düşük bitlerde iyi
video kalitesi sağlama yeteneğine sahiptir.
Görüntü sensörü
Görüntüdeki her piksel için bir fotosit içeren dijital kameranın
fiziksel kısmıdır. Her fotosit, pzolama sırasında oluşan ışık
parlaklığını kaydeder. CCD (Şarj Destekli Cihaz) ve CMOS
(Tamamlayıcı Metal Oksit Yarıiletken) genel sensör türleridir.
Ekler 179
Sözlük
ISO duyarlılığı
Kameranın ışığa karşı hassaslığı video kamerasında kullanılan
dengi film hızına bağlıdır. Yüksek ISO hassaslık ayarlarında
kamera daha yüksek deklanşör hızını kullanır, bu da kameranın
sallanması ve düşük ışığın sebep olacağı bulanmayı düşürebilir.
Ancak, yüksek hassaslığa sahip görüntüler gürültüye karşı daha
duyarlıdır.
Ölçüm
Ölçüm, kameranın ışık miktarını ölçmek için kullandığı yöntemi
gösterir.
MJPEG (Hareketli JPEG)
Bir JPEG görüntüsü gibi sıkıştırılan bir video biçimidir.
MPO (Çoklu Resim Onjesi)
Bir dosyada birden çok görüntü içeren bir görüntü dosyası formatı.
3D Tv'ler veya 3D monitörler gibi Çoklu Resim Objesi uyumlu
ekranlarda 3D efektini sağlayan bir MPO dosyası.
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
Dijital görüntüleri sıkıştırmak için kullanılan bir yöntemdir. JPEG
görüntüleri, görüntü çözünürlüğüne en az hasarı verecek şekilde
fotoğrafların dosya boyutunu düşürür.
Gürültü
Dijital bir görüntüde yanlış ya da rastgele yerleştirilmiş parlak
pikseller gibi görünen yanlış yorumlanmış piksellerdir. Fotoğraflar
yüksek hassaslık ile çekildiğinde veya hassaslık karanlık bir yerde
otomatik olarak ayarlandığında genellikle gürültü oluşur.
LCD (Sıvı Kristal Görüntü)
Genellikle tüketici elektroniklerinde kullanılan görsel bir
görüntülemedir. Bu görüntü, renkleri düşürmek için CCFL veya
LED gibi ayrı bir ışık gerektirir.
Makro
Bu özellik çok küçük nesnelerin fotoğrafının yakından çekilmesine
olanak sağlar. Makro özelliğini kullanırken, kamera küçük
nesnelerde gerçeğe yakın boyutta (1:1) net odaklanma sağlar.
OIS (Optik Görüntü Sabitleme)
Bu özellik, çekim yaparken sallanmayı ve titremeyi gerçek
zamanlı olarak dengeler. Dijital Görüntü Dengeleme özelliği ile
karşılaştırıldığında görüntü bozulması yoktur.
Optik yakınlaştırma
Bu genel bir yakınlaştırma olup bir mercek ile görüntüleri
büyütebilir ve görüntülerin kalitsini bozmaz.
Ekler 180
Sözlük
Kalite
Dijital bir görüntüde kullanılan sıkıştırma oranını ifade eder.
Yüksek kalitede görüntüler daha düşük sıkıştırmaya sahip olup bu
durum genellikle daha büyük dosya boyutu ile sonuçlanır.
Çözünürlük
Dijital görüntüde bulunan piksel sayısı. Yüksek çözünürlükteki
görüntülerde daha fazla piksel vardır ve düşük çözünürlükteki
görüntülere göre normalde daha fazla ayrıntı gösterir.
Deklanşör hızı
Deklanşör hızı, deklanşörün açılıp kapanma süresini belirtir ve
görüntü sensörüne ulaşmadan önce açıklıktan geçen ışık miktarını
kontrol ettiğinden, bir fotoğrafın parlaklığı açısından önemli bir
faktördür. Yüksek deklanşör hızı ışığın içeri girmesi için daha az
süre tanır; bu nedenle, fotoğraf daha karanlık olur ve hareketli
özneler daha kolay dondurulur.
Parlaklık Alma
Görüntünün merkezi ile karşılaştırıldığında görüntünün
çevresindeki (dış kenarlar) parlaklığı veya doygunluğu
düşürmektedir. Parlaklık alma, görüntünüz merkezine yerleştirilen
öznelere odaklanarak çizim yapar.
Beyaz denge (renk dengesi)
Bir görüntüdeki renklerin yoğunluğunun ayarlanmasıdır (normalde
asıl renkler kırmızı, yeşil ve mavidir). Beyaz dengeyi veya renk
dengesini ayarlamadaki amaç bir görüntüdeli renklerin doğru bir
şekilde elde edilmesini sağlamaktır.
Akıllı yakınlaştırma
Akıllı yakınlaştırma, optik yakınlaştırma ve dijital yakınlaştırmaya
göre görüntüyü daha az bozarak yakınlaştırmayı sağlar.
Ekler 181
Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması
(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)
(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)
Bu üründeki pillerin doğru atılması
(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)
Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret,
ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB
kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması
gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve
insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer
atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde
yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.
Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme
işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için
ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.
Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin
kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması
gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC
Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva,
kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu
maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.
Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını
özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz
pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.
İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin
hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik
aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.
Bu cihaz tüm AB ülkelerde kullanılabilir.
Fransa’da bu cihaz sadece iç mekanlarda kullanılabilir.
PlanetFirst ibaresi, Samsung Electronics'in eko-sisteme
duyarlı işletme ve yönetim faaliyetleri aracılığıyla
sürdürülebilir kalkınmaya ve sosyal sorumluluklara olan
bağlılığını simgeler.
Ekler 182
ELECTRONICS
Uyumluluk Beyanı
Ürün bilgileri
ve Eko-Tasarım Yönergesi (2009/125/EC) harici güç kaynaklarının
(EC) No 278/2009 Düzenlemelerine göre uygulanmıştır.
Aşağıdaki için
PÜrün :
DİJİTAL KAMERA
AB'deki temsilcisi
Model(ler) : EX2F
Beyan ve İlgili standartlar
Yukarıda belirtilen ürün(ler)in esas gereksinimler ile R&TTE
Yönergesi (1999/5/EC), Düşük gerilim Yönergesi (2006/95/EC)
ve Elektromanyetik Uyum Yönergesinin (2004/108/EC) diğer
hükümlerine uygun olduğunu beyan ederiz:
EN 60950-1:2006+A1:2010
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN 55022:2006+A1 :2007
EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009
EN 61000-3-3:2008
EN 300 328 v1.7.1
EN 301 489-1 v1.8.1
EN 301 489-17 V2.1.1
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK
(CE İŞARETİNİ EKLEMEYE BAŞLANDIĞI
26 Haziran 2012
Joong-Hoon Choi / Lab. Müdürü
(Çıkarıldığı yer ve tarih)
(Yetkili kişinin adı ve imzası)
TARİH 2012)
* Bu, Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Servis
Merkezinin adresi veya telefon numarası için, garanti kartına
bakın veya ürününüzü satın aldığınız bayii ile temasa geçin.
EN62311 :2008
Ekler 183
Resmi dillerdeki beyan cümlesi
Millet
Beyan
Cesky
Samsung Electronics tímto prohlašuje, že tento digitální fotoaparát je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk
Samsung Electronics erklærer herved, at digitale kameraer overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch
Hiermit erklärt Samsung Electronic, dass sich die Digitalkamera in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen
einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Eesti
Käesolevaga kinnitab Samsung Electronics digitaalkaamera vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele
teistele asjakohastele sätetele.
English
Hereby, Samsung Electronics declares that this digital camera is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC.
Español
Por medio de la presente Samsung Electronics declara que la cámara digital cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras
disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ η Samsung Electronics ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français
Par la présente Samsung Electronic déclare que l'appareil photo numérique est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions
pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano
Con la presente Samsung Electronicsdichiara che questa fotocamera digitale è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni stabilite
dalla Direttiva 1999/5/CE.
Latviski
Ar šo Samsung Electronics deklarē, ka digitālā kamera atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių
Šiuo Samsung Electronics deklaruoja, kad šis skaitmeninis fotoaparatas, atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands
Hierbij verklaart Samsung Electronics dat de digitale camera in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen
van richtlijn 1999/5/EG.
Ekler 184
Resmi dillerdeki beyan cümlesi
Millet
Beyan
Malti
Hawnhekk, Samsung Electronics, tiddikjara li din il-kamera diġitali hi konformi mar-rekwiżiti essenzjali u ma' dispożizzjonijiet rilevanti oħrajn ta'
Direttiva 1999/5/KE.
Magyar
A Samsung Electronics kijelenti, hogy ez a digitális fényképezőgép megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvetõ követelményeinek és egyéb
vonatkozó elõírásainak.
Polski
Niniejszym firma Samsung Electronics oświadcza, że ten aparat cyfrowy jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Português
Samsung Electronics declara que esta câmera digital está conforme os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovensko
Samsung Electronics izjavlja, da je ta digitalni fotoaparat v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky
Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že tento digitálny fotoaparát spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/
ES.
Suomi
Samsung Electronics vakuuttaa täten että tämä digitaalikamera on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin
muiden ehtojen mukainen.
Svenska
Härmed intygar Samsung Electronicsatt dessa digitalkameror står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Български
С настоящото Samsung Electronics декларира, че този цифров фотоапарат е в съответствие със съществените изисквания и другите
приложими разпоредби на Директива 1999/5/ЕК.
Română
Prin prezenta, Samsung Electronics, declară că această cameră foto digitală este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi alte prevederi relevante
ale Directivei 1999/5/CE.
Norsk
Samsung Electronicserklærer herved at dette digitalkameraet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/
EF.
Türkiye
Bu belge ile, Samsung Electronics bu dijital kameranın 1999/5/EC Yönetmeliginin temel gerekliliklerine ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu
beyan eder.
Íslenska
Hér með lýsir Samsung Electronics því yfir að þessi stafræna myndavél sé í samræmi við grunnkröfur og önnur ákvæði tilskipunar 1999/5/EB.
Ekler 185
Dizin
A
B
Dijital yakınlaştırma 35
E
AF Lambası 152
Baskı 151
Dil ayarları 150
Ekran türü 32
AF Sesi 150
Beyaz Dengesi 84
Diyafram değeri 44
AF-yardımcı ışığı
Bilgisayara bağlama
Diyafram Önceliği Modu 45
F
Dosya aktarma
Film modu 60
Ayarlar 152
Konum 16
Akıllı Albüm 99
Mac 116
Windows 118
E-posta 137
Mac 116
Oto Yedekleme 141
Windows 118
Büyütme 102
Akıllı Filtre
Fotoğraf çekim modu 90
Oynatma modu 108
Video kayıt modu 91
Akıllı Otomatik modu 41
Ç
Dosyaları görüntüleme
Akıllı Albüm 99
Klasör 98
Küçük resimler 100
Slayt gösterisi 104
TV 112
Çözünürlük
Çekim modu 65
Oynatma modu 107
Akıllı Sahne Algılama
modu 63
Akıllı yakınlaştırma 36
Akıllı Yüz Tanıma 79
Anynet+ 152
A/V bağlantı noktası 17
D
Dosyaları koruma 100
Deklanşör düğmesi 16
Dosyaları silme 101
Deklanşör düğmesine yarım
basma 38
Döndürme 107
Deklanşör Önceliği modu 46
Durum lambası 17
Dijital Baskı Siparişi Formatı
(DOF) 110
Ekler 186
Flaş
Doldur 69
Kapalı 69
Kırmızı göz 69
Kırmızı Göz Düzeltme 69
Otomatik 69
Şiddet 70
Yavaş Senkronizasyon 69
Formatlama 152
Fotoğrafları düzenleyin 107
Dizin
G
H
K
M
Görüntü Ayarlama
Hafıza kartı
Kablosuz ağ 127
Magic Plus modu
Doyma
Takma 22
Uyarı 162
Çekim modu 93
Oynatma modu 110
Gürültü Ekle 110
Kırmızı göz 109
Kontrast
Çekim modu 93
Oynatma modu 110
Netlik 93
Parlaklık
Çekim modu 82
Oynatma modu 110
Hata mesajları 155
HDMI Boyutu 153
HDTV 113
Görüntü Sabitleme 37
Gözat 150
Göz kırp algl'yı seçin. 79
Kameranın bakımı 157
Kameranın teknik
özellikleri 173
Kendi portreniz 77
I
Kılavuz Çizgisi 150
ISO duyarlılığı 71
Kırmızı göz
Çekim modu 68
Oynatma modu 109
Görüntü kalitesi 66
Görüntü parlaklığı 150
Kameranın bağlantısını
kesme 115
İ
iLauncher 118
İsteğe bağlı aksesuarlar 15
İşlev düğmesi 18
Kontrast
Çekim modu 93
Oynatma modu 110
Küçük resimler 100
Bölmeli Çekim 54
HDR 57
Resim içinde Resim 55
Sanatsal Fırça 56
Sihirli Kare 53
Yaratıcı Film Yapımcısı 58
Makro
Makro 73
Manüel Odaklama 73
Otomatik Makro 73
Manüel mod 47
Menü düğmesi 18
Mod düğmesi 18
N
Gülümseme çekimi 78
ND filtresi 92
Güzellik Çekimi modu 49
Netlik 93
Ekler 187
Dizin
O
Odak alanı
Çoklu AF 76
İzleme AF 76
Merkez Oto. O. 76
Seçim AF 76
Otomatik Poz Tarama
(AEB) 89
Oto Yedekleme 141
Oynatma düğmesi 18
Oynatma modu 96
Ö
Ölçüm
Çoklu 84
Merkez ağırlıklı 84
Nokta 84
P
Power düğmesi 16
Ş
Paketi açma 15
Pozlama 82
Şarj oluyor 23
Panorama
Program modu 43
3D Manzara 50
Canlı Panorama 50
Hareketli Panorama 52
Parlaklık
Çekim modu 82
Oynatma modu 110
Pil
Dikkat 164
Şarj oluyor 23
Takma 22
Portre çekme
Akıllı Yüz Tanıma 79
Göz kırp algl'yı seçin. 79
Gülümseme çekimi 78
Güzellik Çekimi modu 49
Kendi portreniz 77
Kır.göz düzel. 69
Kırmızı göz 69
Yüz algılama 77
T
S
Tarih/Saat Ayarla 151
Saat ayarları 24
Temizleme
Saat dilimi ayarları 24, 151
Sahne modu 48
Seri çekim modları
Ön Çekim 88
Parantez 88
Yüksek hız 87
Ekran 157
Kameranın gövdesi 157
Mercek 157
TV Link 143
U
Servis merkezi 170
USB bağlantı noktası 17
Ses ayarları 33
Uzak Vizör 133
Sıfırla 152
Simgeler
Çekim modu 26
Oynatma modu 96
Slayt gösterisi 104
Sürücü modu düğmesi 19
Ekler 188
Ü
Üçayak bağlantısı 16
Dizin
V
Y
Video
Yakınlaştırma
Çekim modu 60
Oynatma modu 105
3D TV 114
Yıldızım
İptal etme 98
Kaydetme 80
Sıralama 97
Videoları düzenleme
Çekme 106
Kırpma 105
3D Çekim modu 50
Yakınlaştırma düğmesi 17
Yakınlaştırma sesi ayarları 60
Yakınlaştırmayı kullanma 35
Video çıkışı 153
Videodan görüntü
yakalama 106
3
Yüz algılama 77
Yüzleri rötuşlama
Çekim modu 49
Oynatma modu 109
W
Web sitesi
Erişim 135
Fotoğrafları veya videoları
siteye yükleme 135
Z
Zamanlayıcı
Çekim modu 67
Zamanlayıcı lambası 16
Ekler 189
Satış sonrası servisler veya sorularınız için lütfen ürününüzle
birlikte verilen garantiye bakın veya www.samsung.com
adresindeki web sitemizi ziyaret edin.
Download PDF

advertising