Samsung | GT-I9300I | Samsung GT-I9300I Керівництво користувача (Kitkat)

GT-I9300I
Посібник користувача
www.samsung.com
Про посібник користувача
Завдяки використанню технологій Samsung і дотриманню високих стандартів пристрій забезпечує
високоякісний мобільний зв’язок і безліч можливостей для розваг. У цьому посібнику користувача
наведено докладні відомості про функції пристрою.
• Для безпечного та належного користування пристроєм перш за все уважно ознайомтеся з цим
посібником.
• В описах використовуються стандартні налаштування пристрою.
• Зображення та знімки екрана можуть відрізнятися від дійсного виробу.
• Вміст може відрізнятися від виробу або програмного забезпечення, яке надається
постачальниками послуг або операторами зв’язку, і може змінюватися без завчасного
попередження. Останню версію посібника можна знайти на веб-сайті Samsung за адресою
www.samsung.com.
• Вміст (високоякісний вміст), що вимагає активного використання ресурсів ЦП і ОЗП, буде
впливати на загальну ефективність роботи пристрою. Програми можуть не працювати
належним чином залежно від характеристик пристрою та середовища, у якому він
використовується.
• Доступність функцій і додаткових послуг може різнитися залежно від пристрою, програмного
забезпечення або постачальника послуг.
• Доступність програм та їхніх функцій залежить від країни або технічних характеристик
обладнання. Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням,
спричинені використанням програм постачальників, відмінних від Samsung.
• Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням або сумісністю,
спричинені зміненням налаштувань реєстру, зміненням програмного забезпечення або
компонентів операційної системи. Спроби встановлення відмінних від запропонованих
виробником налаштувань операційної системи можуть призвести до неправильної роботи
пристрою або програм.
• Використання програмного забезпечення, джерел звуку, заставок, зображень та іншого
мультимедійного вмісту, що постачається разом із цим пристроєм, обмежено згідно з умовами
ліцензійної угоди. Вилучення та використання цих матеріалів у комерційних або інших цілях
є порушенням законів щодо авторських прав. Користувачі несуть повну відповідальність за
незаконне використання медіаданих.
• За використання послуг, що потребують передачі даних, наприклад послуг обміну
повідомленнями, завантаження, автоматичної синхронізації, а також послуг визначення
розташування, може стягуватися додаткова плата. Щоб уникнути додаткових витрат, виберіть
відповідний тарифний план. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора
зв’язку.
2
Про посібник користувача
• Стандартні програми, що постачаються разом із пристроєм, можуть оновлюватися, а також
більше не підтримуватися без завчасного попередження. У разі виникнення питань щодо
програм, що постачаються разом із пристроєм, зверніться до сервісного центру Samsung.
Стосовно встановлених користувачами програм звертайтеся до їх постачальників.
• Змінення операційної системи пристрою або встановлення програмного забезпечення,
завантаженого з неофіційних джерел, може призвести до несправності пристрою, а також
пошкодження даних або їх втрати. Ці дії вважаються порушенням ліцензійної угоди з
компанією Samsung і призводять до припинення дії гарантії.
Пояснювальні позначки
Попередження: ситуації, що можуть призвести до травмування вас або інших осіб
Увага: ситуації, що можуть спричинити пошкодження пристрою або іншого обладнання
Примітка: примітки, поради з користування та додаткові відомості
Авторське право
© Samsung Electronics, 2014
Цей посібник захищено згідно з міжнародними законами щодо авторських прав.
Заборонено відтворювати, розповсюджувати, перекладати або передавати в будь-якій формі або
будь-якими засобами, електронними або механічними, включно із ксерокопіюванням, записом або
зберіганням на будь-якому пристрої для зберігання даних чи в інформаційно-пошуковій системі,
будь-яку частину цього посібника без попереднього письмового дозволу компанії Samsung
Electronics.
3
Про посібник користувача
Товарні знаки
• SAMSUNG і логотип SAMSUNG є зареєстрованими товарними знаками компанії Samsung
Electronics.
®
• Bluetooth є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. в усьому світі.
®
™
™
™ і логотип Wi-Fi є
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
зареєстрованими товарними знаками компанії Wi-Fi Alliance.
• Усі інші товарні знаки й авторські права належать відповідним власникам.
4
Зміст
Початок роботи
40
41
42
43
44
7
Зовнішній вигляд пристрою
8Кнопки
9Комплектація
10 Встановлення SIM- або USIM-карти й
акумулятора
13 Заряджання акумулятора
15 Вставлення карти пам’яті
17 Увімкнення та вимкнення пристрою
18 Тримання пристрою
18 Регулювання гучності
18 Перехід у режим без звуку
18 Використання двох SIM- або USIM-карт
Підключення до мережі Wi-Fi
Налаштування облікових записів
Передавання файлів
Захист пристрою
Оновлення пристрою
Зв’язок
45Телефон
51Контакти
55Повідомлення
56Email
57 Google Mail
59Hangouts
59Google+
60Фотографії
60ChatON
Основні прийоми роботи
20Значки-індикатори
21 Використання сенсорного екрана
25 Керування за допомогою рухів
27 Рухи долонею
28 Відкриття декількох вікон
30Сповіщення
31 Головний екран
34 Екран блокування
36 Екран програм
37 Використання програм
38Довідка
38 Введення тексту
Інтернет і мережа
61Інтернет
62Chrome
64Bluetooth
65 Samsung Link
66 Group Play
68NFC
69 S Beam
5
Зміст
Мультимедіа
104 Голосовий пошук
105 Мої файли
106Завантаження
106TripAdvisor
70Музика
72Камера
79Галерея
82Альбом
83Відео
84YouTube
85Радіо
86Flipboard
Подорожі та місця поруч
107Карти
Налаштування
Магазини програм і
медіаданих
87
88
88
88
89
89
108 Про установки
108Підключення
112Пристрій
121Керування
125Загальні
129 Налаштування Google
Play Маркет
Samsung Apps (GALAXY Apps)
Play Фільми
Play Музика
Play Ігри
Play Кіоск
Усунення неполадок
Інструменти
90 S Memo
93 S Planner
95Диск
95Dropbox
96 Хмарне сховище
97Годинник
99Калькулятор
99 S Translator
100Диктофон
102 S Voice
103Google
6
Початок роботи
Зовнішній вигляд пристрою
Індикатор сповіщення
Датчик наближення/
світлочутливий датчик
Динамік
Передня камера
Сенсорний екран
Кнопка
ввімкнення/вимкнення
живлення
Кнопка «Домашній»
Кнопка меню
Кнопка «Назад»
Багатофункціональне
гніздо
Мікрофон
Задня камера
Гніздо для гарнітури
Антена GPS
Динамік
Спалах
Кнопка регулювання
гучності
NFC-антена
(на акумуляторі)
Задня кришка
Головна антена
7
Початок роботи
Мікрофон, розташований у верхній частині пристрою, активний лише в разі використання
динаміка або відеозйомки.
• Не перекривайте ділянку, де розташована антена, долонями або сторонніми об’єктами.
Це може призвести до проблем із підключенням або розрядження акумулятора.
• Рекомендовано використання захисної плівки, схваленої компанією Samsung.
Нерекомендовані захисні плівки можуть призвести до пошкодження датчиків.
• Уникайте потрапляння на сенсорний екран води. Сенсорний екран може не працювати
належним чином в умовах вологості або під впливом води.
Кнопки
Кнопка
Функція
• Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути або вимкнути пристрій.
Ввімкнення/
вимкнення
живлення
Меню
• Якщо в роботі пристрою виникають критичні помилки або
«зависання», або він не реагує на натискання клавіш, натисніть та
утримуйте протягом 7 секунд, щоб вимкнути його.
• Натисніть, щоб заблокувати або розблокувати пристрій. Після
вимкнення сенсорного екрана пристрій переходить у режим
блокування.
• Натисніть, щоб відкрити список опцій, доступних на поточному
екрані.
• Натисніть і утримуйте, щоб запустити пошук Google.
• Натисніть, щоб повернутися на головний екран.
Домашній
• Натисніть та утримуйте, щоб відкрити список нещодавно
використовуваних програм.
Назад
• Натисніть, щоб повернутися на попередній екран.
Гучність
• Натисніть, щоб відрегулювати гучність пристрою.
8
Початок роботи
Комплектація
Перевірте наявність у комплекті таких компонентів:
• Пристрій
• Акумулятор
• Короткий посібник користувача
• Компоненти, які входять до комплекту пристрою, а також доступні аксесуари можуть
різнитися залежно від країни або оператора зв’язку.
• Компоненти, що постачаються в комплекті, розроблені спеціально для цього пристрою
та можуть бути несумісними з іншими пристроями.
• Зовнішній вигляд і характеристики можуть змінюватися без завчасного попередження.
• Додаткові аксесуари можна придбати в місцевого постачальника Samsung. Перед їх
придбанням переконайтеся, що вони сумісні із цим пристроєм.
• Деякі аксесуари можуть виявитися несумісними з цим пристроєм.
• Використовуйте тільки аксесуари, рекомендовані компанією Sаmsung. Використання
нерекомендованих аксесуарів може призвести до виникнення проблем у роботі та
несправностей, на які не розповсюджується гарантія.
• Доступність усіх аксесуарів може змінюватися залежно від компаній-виробників.
Додаткові відомості про доступні аксесуари дивіться на веб-сайті Samsung.
9
Початок роботи
Встановлення SIM- або USIM-карти й
акумулятора
Встановіть SIM- або USIM-карту, яка надається оператором мобільного зв’язку, й акумулятор, що
входить до комплекту.
Пристрій підтримує лише microSIM-карти.
1 Зніміть задню кришку.
Будьте обережні, щоб не пошкодити нігті, знімаючи задню кришку.
Не нахиляйте та не повертайте задню кришку надто сильно. Це може призвести до
пошкодження кришки.
2 Встановіть SIM- або USIM-карту золотистими контактами донизу.
Вставте основну SIM-карту або USIM-карту у гніздо для SIM-карти 1 ( 1 ), а додаткову SIM-карту
або USIM-карту – у гніздо для SIM-карти 2 ( 2 ).
1
2
10
Початок роботи
• Не вставляйте карту пам’яті у гніздо для SIM-карти. Якщо карта пам’яті застрягла у гнізді
для SIM-карти, зверніться із пристроєм до сервісного центру Samsung для її безпечного
вилучення.
• Будьте обережні, щоб не втратити SIM- або USIM-карту, і не дозволяйте іншим її
використовувати. Компанія Samsung не несе відповідальності за будь-які пошкодження
або незручності, спричинені втратою або крадіжкою карток.
3 Встановіть акумулятор.
2
1
4 Закрийте задню кришку.
11
Початок роботи
Виймання SIM- або USIM-карти й акумулятора
1 Зніміть задню кришку.
2 Вийміть акумулятор.
3 Обережно натисніть пальцем на SIM- або USIM-карту, а потім витягніть її.
12
Початок роботи
Заряджання акумулятора
Перед початком використання пристрою потрібно зарядити акумулятор за допомогою зарядного
пристрою. Також для зарядження можна скористатися комп’ютером, підключивши до нього
пристрій за допомогою кабелю USB.
Використовуйте тільки зарядні пристрої, акумулятори та кабелі, рекомендовані компанією
Samsung. Використання незатверджених зарядних пристроїв або кабелів може призвести
до вибуху акумулятора чи пошкодження пристрою.
• Коли акумулятор розряджається, пристрій повідомляє про це за допомогою
попереджувального сигналу та повідомлення про низький рівень заряду акумулятора.
• Якщо акумулятор повністю розряджений, для ввімкнення пристрою після підключення
зарядного пристрою знадобиться певний час. Дайте змогу розрядженому акумулятору
зарядитися декілька хвилин, перш ніж вмикати пристрій.
• У разі одночасного використання декількох програм, а також у разі використання
мережевих програм або програм, що вимагають підключення до іншого пристрою,
акумулятор швидко розряджатиметься. Щоб уникнути відключення від мережі
або розрядження під час передачі даних, завжди заряджайте акумулятор перед
використанням таких програм.
Зарядження за допомогою зарядного пристрою
Підключіть кабель USB до блока живлення USB, а потім вставте інший кінець кабелю USB у
багатофункціональне гніздо.
Неправильне підключення зарядного пристрою може призвести до серйозного
пошкодження пристрою. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою, спричинені
неправильним використанням.
13
Початок роботи
• Під час заряджання пристрій можна використовувати, але в такому разі акумулятор
заряджатиметься довше.
• У разі нестабільного живлення під час заряджання пристрою сенсорний екран може не
працювати. У такому разі від’єднайте зарядний пристрій від пристрою.
• Під час заряджання пристрій може нагріватися. Це нормально й не впливає на його
роботу чи термін служби. Якщо акумулятор нагрівається сильніше ніж звичайно,
заряджання за допомогою зарядного пристрою може припинитися.
• Якщо пристрій не заряджається належним чином, віднесіть його та зарядний пристрій
до сервісного центру Samsung.
Після повного зарядження акумулятора від’єднайте зарядний пристрій від пристрою. Спочатку
від’єднайте зарядний пристрій від пристрою, а потім – від розетки.
Не виймайте акумулятор, доки не від’єднано зарядний пристрій. Це може призвести до
пошкодження пристрою.
Для заощадження електроенергії від’єднуйте зарядний пристрій, якщо пристрій не
використовується. Якщо на зарядному пристрої немає перемикача живлення, його
слід виймати з електричної розетки, коли він не використовується, для заощадження
електроенергії. Під час заряджання зарядний пристрій має щільно прилягати до розетки
та бути легко доступним.
Перевірка стану зарядження акумулятора
Якщо акумулятор заряджається, поточний стан зарядження на вимкненому пристрої
відображається наступними значками:
Акумулятор повністю
заряджений
Зарядження
14
Початок роботи
Зменшення споживання заряду акумулятора
Пристрій має опції, за допомогою яких можна заощадити заряд акумулятора. Налаштувавши їх та
вимкнувши функції, виконувані у фоновому режимі, можна подовжити час роботи пристрою від
акумулятора між заряджаннями:
• Якщо пристрій не використовується, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення, щоб
перевести його в режим сну.
• Закрийте непотрібні програми за допомогою диспетчера завдань.
• Вимкніть функцію Bluetooth.
• Вимкніть функцію Wi-Fi.
• Вимкніть функцію автоматичної синхронізації.
• Зменште тривалість підсвічування.
• Зменште яскравість дисплея.
Вставлення карти пам’яті
Пристрій підтримує карти пам’яті із максимальним обсягом до 32 ГБ. Деякі карти пам’яті можуть
бути несумісними з пристроєм, залежно від виробника та типу карти.
• Деякі карти пам’яті можуть бути не повністю сумісними із пристроєм. Використання
несумісної карти пам’яті може призвести до пошкодження пристрою, карти пам’яті або
даних, які зберігаються на карті.
• Будьте уважні, щоб вставити карту потрібною стороною догори.
• Цей пристрій підтримує файлові системи FAT і exFAT для карт пам’яті. Якщо вставити
карту, відформатовану в іншій файловій системі, пристрій запропонує повторно
відформатувати карту пам’яті.
• У разі регулярного запису та стирання даних зменшується строк служби карт пам’яті.
• Якщо у пристрій вставлено карту пам’яті, каталог файлів карти пам’яті відобразиться в
папці Мої файли → Всі файли → SD memory card.
1 Зніміть задню кришку та вийміть акумулятор.
15
Початок роботи
2 Вставте карту пам’яті золотистими контактами донизу.
3 Встановіть акумулятор на місце та закрийте задню кришка.
Виймання карти пам’яті
Перш ніж виймати карту пам’яті, відключіть її для безпечного від’єднання. На головному екрані
натисніть Програми → Налаштування → Загальні → Пам’ять → Відключити карту пам’яті.
1 Зніміть задню кришку та вийміть акумулятор.
2 Витягніть карту пам’яті.
3 Встановіть акумулятор на місце та закрийте задню кришка.
Не виймайте карту пам’яті під час передавання або приймання пристроєм даних. Це може
спричинити пошкодження даних або їх втрату, а також призвести до несправності карти
пам’яті чи пристрою. Компанія Samsung не несе відповідальності за збитки (зокрема
втрату даних), спричинені неналежним використанням пошкоджених карт пам’яті.
16
Початок роботи
Форматування карти пам’яті
Якщо карту пам’яті відформатовано на комп’ютері, вона може виявитися несумісною з пристроєм.
Відформатуйте карту пам’яті на пристрої.
На головному екрані натисніть Програми → Налаштування → Загальні → Пам’ять →
Форматування карти пам’яті → Форматувати карту пам’яті → Видалити всі дані.
Перед форматуванням карти пам’яті обов’язково створіть резервні копії всіх важливих
даних, які зберігаються на пристрої. Гарантія виробника не поширюється на втрату даних,
спричинену діями користувача.
Увімкнення та вимкнення пристрою
Під час першого ввімкнення пристрою дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб його настроїти.
Натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення протягом декількох секунд, щоб
увімкнути пристрій.
• Дотримуйтесь усіх попереджень і вказівок персоналу в місцях, де обмежено
використання безпроводових пристроїв, наприклад у літаках і лікарнях.
• Натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення та натисніть Режим без
зв’язку, щоб вимкнути безпроводові функції.
Щоб вимкнути пристрій, натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення й натисніть
Живлення вимк.
17
Початок роботи
Тримання пристрою
Не перекривайте ділянку, де розташована антена, долонями або сторонніми об’єктами. Це може
призвести до проблем із підключенням або розрядження акумулятора.
Регулювання гучності
Натисніть кнопку регулювання гучності вгору або вниз, щоб відрегулювати гучність звуку дзвінка
або гучність відтворюваної музики чи відео.
Перехід у режим без звуку
Скористайтесь одним із наведених нижче способів:
• Натисніть і утримуйте кнопку регулювання гучності вниз, доки не буде активовано режим без
звуку.
• Натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення, а потім натисніть Без звуку
або Вібрація.
• Відкрийте панель сповіщень вгорі екрана, а потім натисніть Звук або Вібрація.
Використання двох SIM- або USIM-карт
Встановлення двох SIM- або USIM-карт дозволяє використання двох номерів телефонів або
постачальників послуг на одному пристрої.
Активація SIM- або USIM-карти
На головному екрані натисніть Програми → Налаштування → Пристрій → Диспетчер SIMкартки. Перетягніть один або обидва повзунки для SIM- або USIM-карти вправо.
У разі активації обох карт можна отримувати виклики та повідомлення на кожну карту.
Однак, якщо виклик здійснюється за допомогою однієї карти, іншу карту не можна
використовувати для отримання нових викликів.
18
Початок роботи
Змінення імені та значка дисплея SIM- або USIM-карти
На головному екрані натисніть Програми → Налаштування → Пристрій → Диспетчер SIMкартки. Виберіть SIM- або USIM-карту і натисніть Вибір значка або Реєстрація імені. Встановіть ім’я
та значок дисплея для кожної карти.
Переключення між картами
Після активації двох SIM- або USIM-карт на панелі сповіщень відобразиться значок вибору карти.
Відкрийте панель сповіщень та виберіть карту.
19
Основні прийоми роботи
Значки-індикатори
Значки, що відображаються у верхній частині екрана, повідомляють про стан пристрою. У таблиці
нижче наведено найпоширеніші значки.
Значок
Значення
Немає сигналу
/
Потужність сигналу
/
Поточний доступ до SIM- або USIM-карти
/
Роумінг (поза мережею основного оператора зв’язку)
Підключення до мережі GPRS
Підключення до мережі EDGE
Підключення до мережі UMTS
Підключення до мережі HSDPA
Підключення до мережі HSPA+
Підключено до мережі Wi-Fi
Увімкнено функцію Bluetooth
Увімкнено GPS
Триває виклик
Пропущений виклик
Увімкнено функцію смарт-екрана
Синхронізовано з веб-сервером
Підключення до комп’ютера
Відсутня SIM- або USIM-карта
Нове SMS- або MMS-повідомлення
Увімкнено будильник
20
Основні прийоми роботи
Значок
Значення
Увімкнено режим «Звук вимкнено»
Увімкнено режим вібрації
Увімкнено режим «Без зв’язку»
Сталася помилка або потрібна увага користувача
Рівень заряду акумулятора
Використання сенсорного екрана
Користуйтеся лише пальцями під час роботи з сенсорним екраном.
• Не допускайте контакту сенсорного екрана з іншими електричними пристроями.
Електростатичні розряди можуть призвести до несправності сенсорного екрана.
• Щоб не пошкодити сенсорний екран, не натискайте на нього гострими предметами та
уникайте надто сильного натискання на нього нігтями.
• Сенсорне введення може не розпізнаватися пристроєм на ділянках біля країв екрана,
що знаходяться поза областю сенсорного введення.
• Перебування сенсорного екрана в режимі очікування протягом тривалого часу може
призвести до виникнення ефекту залишкового зображення (вигорання екрана) або
двоїння. Якщо пристрій не використовується, слід вимкнути сенсорний екран.
21
Основні прийоми роботи
Керування за допомогою пальців
Натискання
Щоб запустити програму, вибрати пункт меню, натиснути екранну кнопку або ввести символ за
допомогою віртуальної клавіатури, натисніть на будь-який із цих об’єктів пальцем.
Натискання й утримання
Натисніть і утримуйте об’єкт довше 2 секунд, щоб відкрити доступні опції.
22
Основні прийоми роботи
Перетягування
Щоб перемістити значок, ескіз або попереднє зображення в нове розташування, натисніть і
утримуйте його та перетягніть в потрібне місце.
Подвійне натискання
Двічі натисніть веб-сторінку або зображення, щоб збільшити її/його частину. Ще раз двічі натисніть,
щоб повернутися до вихідного масштабу.
23
Основні прийоми роботи
Проведення
Проведіть вліво або вправо на головному екрані або екрані програм, щоб перейти до іншої панелі.
Проведіть вгору або вниз, щоб прокрутити веб-сторінку або список, наприклад список контактів.
Зведення
Розведіть два пальці, поклавши їх на екран під час перегляду веб-сторінки, мапи або зображення,
щоб збільшити її/його частину. Зведіть їх, щоб зменшити масштаб.
24
Основні прийоми роботи
Керування за допомогою рухів
Прості рухи допоможуть вам з легкістю керувати пристроєм.
Перш ніж скористатися управлінням рухами, переконайтеся, що функцію увімкнено. На головному
екрані натисніть Програми → Налаштування → Керування → Рухи, а потім перетягніть повзунок
Рухи вправо.
Надмірне струшування чи кидання пристрою може призвести до непередбачуваних
наслідків. Здійснюйте керування рухами належним чином.
Обертання екрана
У багатьох програмах підтримується відображення інтерфейсу у книжковому або альбомному
форматі. У разі обертання пристрою інтерфейс обертається автоматично відповідно до нової
орієнтації екрана.
Щоб інтерфейс не змінював своє положення, відкрийте панель сповіщень і скасуйте вибір опції
Обертан. екрана.
• У деяких програмах обертання екрана не підтримується.
• У деяких програмах залежно від орієнтації пристрою можуть відображатися різні
екрани. У разі переходу в альбомний формат замість звичайного калькулятора
відображається технічний калькулятор.
25
Основні прийоми роботи
Взяття в руки
Якщо пристрій деякий час перебував у режимі очікування або якщо екран вимкнувся, то в
разі взяття пристрою в руки й за наявності пропущених викликів або нових повідомлень буде
відтворено вібрацію.
Піднесення до вуха
Під час перегляду виклику, повідомлення чи даних контакту візьміть пристрій і піднесіть його до
вуха, щоб здійснити виклик.
26
Основні прийоми роботи
Перевертання
Переверніть пристрій екраном вниз, щоб вимкнути звук дзвінка, вимкнути звук FM-радіо чи
призупинити відтворення медіа (під час використання динаміка).
Рухи долонею
Використання рухів долонею для керування пристроєм за допомогою торкання екрана.
Перш ніж скористатися переконайтеся, що функцію рухів долонею ввімкнено. На головному екрані
натисніть Програми → Налаштування → Керування → Рухи долонею, а потім перетягніть
повзунок Рухи долонею вправо.
Проведення
Проведіть долонею по екрану, щоб зробити знімок екрана. Зображення буде збережено в
розділі Галерея → Screenshots. Під час використання деяких програм створення знімку екрана
неможливе.
27
Основні прийоми роботи
Накриття
Накрийте долонею екран, щоб призупинити відтворення медіа.
Відкриття декількох вікон
Використовуйте цю функцію для відкриття двох програм одночасно.
• Можна запускати лише програми доступні на панелі декількох вікон.
• Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв’язку.
Щоб скористатися багатовіконним режимом, на екрані програм натисніть Налаштування →
Пристрій → Декілька вікон.
Використання панелі декількох вікон
Для відображення панелі декількох вікон натисніть і утримуйте
. Панель багатовіконного
режиму з’явиться в лівій частині екрана. Виберіть програму, а потім перетягніть іншу програму
в нове розташування. Можна одночасно запустити одну програму в двох вікнах. Щоб приховати
панель декількох вікон, ще раз натисніть і утримуйте
.
28
Основні прийоми роботи
Перетягніть коло між панелями програм вгору або вниз, щоб налаштувати розмір панелей.
Натисніть на кнопку панелі, щоб приховати або відобразити панель. Якщо панель декількох вікон
відкрито, натисніть і утримуйте маркер панелі, а потім перетягніть його до лівого або правого краю
екрана для переміщення панелі. Щоб перемістити маркер панелі, якщо панель декількох вікон
закрито, натисніть і утримуйте маркер панелі, а потім перетягніть його вгору або вниз.
Використання програм із декількома вікнами
Під час використання програм у багатовіконному режимі виберіть вікно програми, натисніть коло
між вікнами програм, а потім використайте будь-яку із цих функцій:
• : відкриття списку програм, які нещодавно використовувалися, у вибраному вікні.
• : переключення між програмами з декількома вікнами.
• : надання спільного доступу до об’єктів у вікнах програми. Перетягніть об’єкт з одного
вікна до іншого для надання спільного доступу. Ця функція може не підтримуватися деякими
програмами.
• : збільшення вікна відповідно до меж екрана.
• : закриття програми.
Обмін файлами
Перетягніть об’єкт, до якого потрібно надати спільний доступ, до іншого вікна для надання до нього
спільного доступу з одного вікна до іншого.
Створення подвійного вікна
Використовуйте цю функцію для збереження об’єднання поточних програм, запущених у
багатовіконному режимі.
На панелі декількох вікон натисніть
→ Створити.
Використання однієї програми в двох вікнах
Використовуйте цю функцію для запуску однієї програми одночасно в двох вікнах.
Після запуску програми з панелі декількох вікон значок відобразиться поряд зі значком
програми, якщо вона підтримує цю функцію. Натисніть значок програми за допомогою , а потім
натисніть .
Ця функція може не підтримуватися деякими програмами.
29
Основні прийоми роботи
Сповіщення
Значки сповіщень відображаються в рядку стану вгорі екрана, повідомляючи про пропущені
виклики, нові повідомлення, події календаря, стан пристрою тощо. Перетягніть рядок стану вниз,
щоб відкрити область сповіщень. Прокрутіть список, щоб побачити додаткові попередження. Щоб
закрити панель сповіщень, перетягніть рядок із нижньої частини екрана вгору.
На панелі сповіщень можна переглянути поточні установки пристрою. Проведіть вниз від рядка
стану, а потім натисніть , щоб скористатися такими опціями:
• Wi-Fi: увімкнення або вимкнення функції Wi-Fi.
• Розташ.: ввімкнення або вимкнення функції GPS.
• Звук: увімкнення або вимкнення режиму «Без звуку». У цьому режимі можна вимкнути звук або
встановити відтворення вібрації.
• Обертан. екрана: встановлення або скасування автоматичного обертання інтерфейсу під час
обертання пристрою.
• Bluetooth: увімкнення або вимкнення функції Bluetooth.
• Мобільні дані: ввімкнення або вимкнення підключення для передачі даних.
• Багатовік. реж.: використання режиму декількох вікон.
• Мобіл.точ.дост.: ввімкнення або вимкнення функції прив’язки Wi-Fi.
• S Beam: увімкнення або вимкнення функції S Beam.
• NFC: увімкнення або вимкнення функції NFC.
• Синхр.: ввімкнення або вимкнення автоматичної синхронізації програм.
• Смарт-режим: увімкнення або вимкнення функції смарт-режиму.
• Енергозбереж.: ввімкнення або вимкнення режиму енергозбереження.
• Режим блокув.: активація або вимкнення режиму блокування. У режимі блокування всі
сповіщення на пристрої буде заблоковано. Щоб вибрати сповіщення, які потрібно заблокувати,
натисніть Налаштування → Пристрій → Режим блокування.
• Реж. без зв’яз.: ввімкнення або вимкнення режиму без зв’язку.
• Режим «Віл.руки»: активація або вимкнення режиму «Вільні руки».
Кількість доступних опцій залежить від країни та оператора зв’язку.
Щоб перевпорядкувати опції на панелі сповіщень, відкрийте її, натисніть
утримуйте об’єкт, а потім перетягніть його в інше розташування.
30
→
, натисніть та
Основні прийоми роботи
Головний екран
Головний екран – це вихідна точка, з якої можна отримати доступ до всіх функцій пристрою. На
ньому відображаються значки-індикатори, віджети, клавіші швидкого доступу до програм тощо.
На головному екрані може бути декілька панелей. Щоб переглянути інші панелі, прокрутіть вліво
або вправо.
Змінення режиму головного екрана
Головний екран може працювати у стандартному або спрощеному режимі. У спрощеному режимі
на головний екран можна додавати клавіші швидкого доступу до програм для простого доступу до
обраних контактів, а також програм і установок.
Для переходу до спрощеного режиму на головному екрані натисніть Програми → Налаштування
→ Пристрій → Спрощений режим, а потім перетягніть повзунок Спрощений режим вправо.
Перевпорядкування об’єктів
Додавання значка програми
На головному екрані натисніть Програми, натисніть і утримуйте значок програми та перетягніть
його на попереднє зображення панелі.
Додавання об’єкта
Можна настроїти головний екран, додавши віджети, папки або панелі.
Натисніть і утримуйте пусту ділянку головного екрана, а потім виберіть одну з таких категорій:
• Програми та віджети: додавання віджетів або програм на головний екран.
• Папка: створення нової папки.
• Сторінка: змінення порядку розташування панелей на головному екрані.
31
Основні прийоми роботи
Переміщення об’єкта
Натисніть і утримуйте об’єкт, а потім перетягніть його в нове розташування. Щоб перемістити об’єкт
на іншу панель, перетягніть його до краю екрана.
Видалення об’єкта
Натисніть і утримуйте об’єкт, а потім перетягніть його до кошика, який відобразиться вгорі
головного екрана. Коли кошик стане червоним, відпустіть його.
Перевпорядкування панелей
Додавання нової панелі
Натисніть
→ Редагувати сторінку →
.
Переміщення панелі
→ Редагувати сторінку, натисніть і утримуйте попереднє зображення панелі, а потім
Натисніть
перетягніть його в нове розташування.
Видалення панелі
→ Редагувати сторінку, натисніть і утримуйте попереднє зображення панелі, а потім
Натисніть
перетягніть його до кошика вгорі екрана.
32
Основні прийоми роботи
Встановлення заставки
Встановлення зображення або фотографії, збереженої на пристрої, як заставки для головного
екрана.
На головному екрані натисніть
із таких розділів:
→ Змінити заставку → Головний екран, а потім виберіть один
• Галерея: перегляд фотографій, зроблених за допомогою камери пристрою, або зображень,
завантажених з Інтернету.
• Анімовані заставки: перегляд анімованих зображень.
• Фотографії: перегляд зображень, збережених у розділі Фотографії.
• Заставки: перегляд зображень для заставок.
Виберіть зображення, змініть його розмір, перетягнувши рамку (за потреби) і встановіть його як
заставку.
Використання віджетів
Віджети – це невеликі програми, завдяки яким на головному екрані розташовуються зручні функції
та відомості. Щоб скористатися ними, додайте віджети з панелі віджетів на головний екран.
• Деякі віджети підключаються до веб-служб. Використання веб-віджета може призвести
до додаткових витрат.
• Доступність віджетів залежить від країни або оператора зв’язку.
Додавання віджетів на головний екран
На головному екрані натисніть Програми → Віджети. Прокрутіть вліво або вправо на панелі
віджетів, а потім натисніть і утримуйте віджет, щоб додати його на головний екран. Розташуйте його
в потрібному місці, змініть розмір, перетягнувши рамку (за потреби), а потім натисніть у будь-якій
ділянці екрана, щоб зберегти розташування віджета.
33
Основні прийоми роботи
Екран блокування
Екран блокування дає змогу уникнути виконання небажаних операцій, коли пристрій не
використовується, а також дозволяє додавати зручні віджети.
Блокування та розблокування пристрою
Щоб вимкнути екран і перевести пристрій у режим блокування, натисніть кнопку ввімкнення/
вимкнення живлення. Пристрій автоматично блокується, якщо він не використовується протягом
вказаного проміжку часу.
Щоб розблокувати пристрій, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення або кнопку
«Домашній», а потім проведіть пальцем у будь-якому напрямку в межах розташованої внизу екрана
ділянки його розблокування.
34
Основні прийоми роботи
Додавання віджетів
Щоб скористатися віджетами за заблокованого екрана, на головному екрані натисніть Програми
→ Налаштування → Пристрій → Екран блокування → Віджети.
У спрощеному режимі використовувати віджети на екрані блокування не можна.
Перетягніть панель віджетів вниз, щоб її розгорнути. Прокрутіть вправо до останньої сторінки,
натисніть , а потім виберіть віджет, який потрібно додати на екран блокування.
Перевпорядкування панелей
Переміщення панелі
Перетягніть панель віджетів вниз, прокрутіть вліво або вправо, натисніть і утримуйте попереднє
зображення панелі, а потім перетягніть його в нове розташування.
Видалення панелі
Перетягніть панель віджетів вниз, прокрутіть вліво або вправо, натисніть і утримуйте попереднє
зображення панелі, а потім перетягніть його до кошика вгорі екрана.
35
Основні прийоми роботи
Екран програм
На екрані програм відображаються всі значки програм, включаючи нещодавно встановлені
програми.
На головному екрані натисніть Програми, щоб відкрити екран програм.
Щоб переглянути інші панелі, прокрутіть вліво або вправо.
Перевпорядкування програм
→ Змінити, натисніть і утримуйте програму, а потім перетягніть її в нове
Натисніть
розташування. Щоб перемістити об’єкт на іншу панель, перетягніть його до краю екрана.
Впорядкування за допомогою папок
Для більшої зручності розміщуйте пов’язані між собою програми у папках.
→ Змінити, натисніть і утримуйте програму, а потім перетягніть її до пункту Створити
Натисніть
папку. Введіть ім’я папки та натисніть OK. Помістіть програми в нову папку, перетягнувши їх у неї, а
потім натисніть Зберегти, щоб зберегти зміни.
Перевпорядкування панелей
Покладіть пальці на екран і зведіть їх, натисніть і утримуйте попереднє зображення панелі, а потім
перетягніть його в нове розташування.
Установка програм
Для завантаження та інсталяції програм скористуйтеся крамницями програм, наприклад Samsung
Apps (GALAXY Apps).
Видалення програм
Натисніть
→ Видалити/вимкнути програми, а потім виберіть програму, щоб її видалити.
Стандартні програми, що постачаються разом із пристроєм, видалити не можна.
36
Основні прийоми роботи
Вимкнення програм
Натисніть
→ Видалити/вимкнути програми, а потім виберіть програму, щоб її вимкнути.
Щоб увімкнути програму, на екрані програм натисніть Налаштування → Загальні → Диспетчер
програм, перейдіть до розділу ВИМКНЕНО., виберіть програму й натисніть Увімкнути.
• Завантажені програми та деякі стандартні програми, що постачаються разом із
пристроєм, вимкнути не можна.
• У разі використання цієї функції вимкнені програми перестають відображатися на
екрані програм, все й надалі зберігаються в пам’яті пристрою.
Використання програм
На цьому пристрої можна використовувати безліч різноманітних програм – від програм,
призначених для роботи із медіа, до програм для роботи в Інтернеті.
Відкриття програми
На головному екрані або на екрані програм виберіть значок програми, щоб відкрити програму.
Деякі програми згруповано у папки. Натисніть папку, а потім натисніть програму, щоб
відкрити її.
Відкриття програм, які нещодавно використовувалися
Натисніть і утримуйте кнопку «Домашній», щоб відкрити список програм, які нещодавно
використовувалися.
Виберіть значок програми, щоб відкрити програму.
Закриття програми
Закривайте програми, які наразі не використовуються, щоб заощадити заряд акумулятора та
забезпечити ефективну роботу пристрою.
Натисніть і утримуйте кнопку «Домашній», натисніть , а потім натисніть пункт Зав. поряд із
програмою, щоб її закрити. Щоб закрити всі запущені програми, натисніть Завершити всі. Також
можна натиснути й утримувати кнопку «Домашній», а потім натиснути .
37
Основні прийоми роботи
Довідка
Доступ до довідкових відомостей стосовно використання пристрою та програм або настроювання
важливих установок.
Натисніть Довідка на екрані програм. Виберіть категорію для перегляду порад.
Щоб відсортувати категорії за алфавітом, натисніть
.
Щоб здійснити пошук за ключовими словами, натисніть
.
Введення тексту
Скористайтеся для введення тексту клавіатурою Samsung або функцією голосового введення.
Введення тексту може бути недоступним для деяких мов. Щоб ввести текст, потрібно
вибрати одну з підтримуваних мов вводу.
Змінення типу клавіатури
Натисніть будь-яке поле для введення тексту, відкрийте панель сповіщень, натисніть Вибір методу
введення, а потім виберіть потрібний тип клавіатури.
Використання клавіатури Samsung
Змінення розкладки клавіатури
Натисніть
, виберіть мову, а потім натисніть Qwerty-клавіатура або Клавіатура 3x4.
• На клавіатурі 3x4 кожна клавіша має три або чотири символи. Щоб ввести символ,
декілька разів натисніть відповідну клавішу.
• У деяких мовах тип клавіатури може не змінюватися.
Введення великої літери.
Видалення попереднього символу.
Введення цифр і знаків пунктуації.
Перехід до наступного рядка.
Встановлення опцій для клавіатури
Samsung.
Введення пробілу.
38
Основні прийоми роботи
Введення великих літер
Натисніть
двічі.
, перш ніж вводити символ. Щоб вводити лише великі літери, натисніть цей значок
Змінення типу клавіатури
Натисніть і утримуйте , а потім натисніть
, щоб змінити тип клавіатури. Натисніть і утримуйте
та перемістить «плаваючу» клавіатуру в інше розташування.
Щоб перейти до статичної клавіатури, натисніть
.
Змінення мови клавіатури
Додайте мови клавіатури, а потім проведіть по клавіші пробілу вліво або вправо, щоб змінити мову
клавіатури.
Рукописне введення
Натисніть і утримуйте , натисніть
, а потім пальцем напишіть слово. Під час введення символів
відображатимуться пропозиції слів. Виберіть запропоноване слово.
Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв’язку.
39
Основні прийоми роботи
Введення тексту за допомогою голосу
Активуйте функцію голосового введення та промовте потрібне слово в мікрофон. Промовлене
слово відобразиться на пристрої.
Якщо пристрій не розпізнає промовлені слова, натисніть підкреслений текст і виберіть
альтернативне слово або фразу з розкривного списку.
Щоб змінити або додати мову для розпізнавання голосу, натисніть поточну мову.
Копіювання та вставлення
Натисніть і утримуйте фрагмент тексту, перетягніть або , щоб збільшити або зменшити його,
а потім натисніть Копіювати для копіювання або Вирізати для вирізання. Вибраний текст буде
скопійовано в буфер обміну.
Щоб вставити його в поле введення тексту, натисніть і утримуйте місце, в якому його потрібно
вставити, а потім натисніть Вставити.
Підключення до мережі Wi-Fi
Підключення пристрою до мережі Wi-Fi для використання Інтернету або обміну медіафайлами з
іншими пристроями. (стор. 108)
Увімкнення та вимкнення функції Wi-Fi
Відкрийте панель сповіщень і натисніть Wi-Fi, щоб увімкнути або вимкнути цю функцію.
Вимикайте функцію Wi-Fi, коли вона не використовується, для заощадження заряду
акумулятора.
Підключення до мереж Wi-Fi
На екрані програм натисніть Налаштування → Підключення → Wi-Fi, а потім перетягніть
повзунок Wi-Fi вправо.
Виберіть мережу зі списку виявлених мереж Wi-Fi, введіть пароль (за потреби) й натисніть
З’єднати. Біля назв мереж, для підключення до яких потрібен пароль, відображається значок
замка. Після підключення пристрою до мережі Wi-Fi він буде автоматично підключатися до неї
щоразу, коли ця мережа буде доступна.
40
Основні прийоми роботи
Додавання мережі Wi-Fi
Якщо потрібна мережа не відображається у списку мереж, натисніть Додати мережу Wi-Fi внизу
списку мереж. Введіть назву мережі в полі Мережа SSID, виберіть тип захисту, введіть пароль,
якщо ця мережа не є відкритою, і натисніть З’єднати.
Видалення з пам’яті мереж Wi-Fi
Будь-яку з використовуваних мереж, зокрема поточну мережу, можна видалити з пам’яті, завдяки
чому пристрій не буде підключатися до неї автоматично. Виберіть мережу у списку мереж і
натисніть Забути.
Налаштування облікових записів
Для використання програм Google, таких як Play Маркет, потрібен обліковий запис Google, а для
використання служби Samsung Apps (GALAXY Apps) – обліковий запис Samsung. Створіть облікові
записи Google і Samsung для використання всіх можливостей пристрою.
Додавання облікових записів
Щоб настроїти обліковий запис Google, дотримуйтеся вказівок, що відображаються в разі відкриття
програми Google, не виконуючи вхід у систему.
Щоб увійти в систему за допомогою облікового запису Google або зареєструвати такий обліковий
запис, на екрані програм натисніть Налаштування → Загальні → Облікові записи → Додати
обліковий запис → Google. Далі натисніть Новий, щоб зареєструватися, або Існуючий, після чого
дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити настроювання облікового запису. На пристрої
можна використовувати декілька облікових записів Google.
Також потрібно настроїти обліковий запис Samsung.
Видалення облікових записів
На екрані програм натисніть Налаштування → Загальні → Облікові записи, виберіть ім’я
облікового запису в розділі Мої облікові записи, виберіть обліковий запис, який потрібно
видалити, а потім натисніть Видалити обл. запис.
41
Основні прийоми роботи
Передавання файлів
Передавання аудіо, відео, зображень та інших типів файлів із пристрою на комп’ютер і навпаки.
Підключення за допомогою програми Samsung Kies
Samsung Kies – це комп’ютерна програма, яка дозволяє керувати медіавмістом та особистими
даними за допомогою пристроїв Samsung. Завантажте останню версію програми Samsung Kies із
веб-сайту Samsung.
1 Підключіть пристрій до комп’ютера за допомогою кабелю USB.
Програма Samsung Kies запуститься автоматично на комп’ютері. Якщо Samsung Kies не
запускається автоматично, двічі клацніть мишею значок Samsung Kies на комп’ютері.
2 Передайте файли із пристрою на комп’ютер або з комп’ютера на пристрій.
Додаткові відомості дивіться в довідці програми Samsung Kies.
Підключення за допомогою медіапрогравача Windows
Переконайтеся, що медіапрогравач Windows інстальовано на комп’ютері.
1 Підключіть пристрій до комп’ютера за допомогою кабелю USB.
2 Відкрийте медіапрогравач Windows і синхронізуйте музичні файли.
Підключення в режимі медіапристрою
1 Підключіть пристрій до комп’ютера за допомогою кабелю USB.
2 Відкрийте панель сповіщень і натисніть Підключено як медіапристрій → Медіапристрій
(MTP).
Натисніть Камера (PTP), якщо комп’ютер не підтримує протокол MTP (Media Transfer Protocol –
протокол передачі медіаданих) або якщо на ньому не інстальовано потрібний драйвер.
3 Передайте файли із пристрою на комп’ютер або з комп’ютера на пристрій.
42
Основні прийоми роботи
Захист пристрою
Захист збережених на пристрої особистих даних та інформації від використання іншими
користувачами та попередження несанкціонованого доступу до них за допомогою функцій
захисту. Щоразу під час розблокування пристрою потрібно буде вводити код розблокування.
Встановлення зразка
На екрані програм натисніть Налаштування → Пристрій → Екран блокування → Блокування
екрана → Зразок.
Накресліть зразок, з’єднавши чотири або більше точок, а потім ще раз накресліть зразок для його
підтвердження. Встановіть резервний PIN-код розблокування для розблокування екрана, якщо ви
забули зразок розблокування.
Встановлення PIN-коду
На екрані програм натисніть Налаштування → Пристрій → Екран блокування → Блокування
екрана → PIN.
Введіть принаймні чотири цифри, а потім ще раз введіть PIN-код для його підтвердження.
Встановлення пароля
На екрані програм натисніть Налаштування → Пристрій → Екран блокування → Блокування
екрана → Пароль.
Введіть принаймні чотири символи, включаючи цифри та букви, а потім ще раз введіть пароль для
його підтвердження.
43
Основні прийоми роботи
Розблокування пристрою
Увімкніть екран, натиснувши кнопку ввімкнення/вимкнення живлення або кнопку «Домашній», і
введіть код розблокування.
Якщо ви забули код розблокування, зверніться із пристроєм до сервісного центру
Samsung для його скидання.
Оновлення пристрою
Програмне забезпечення пристрою можна оновити до останньої версії.
Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв’язку.
Оновлення за допомогою програми Samsung Kies
Запустіть програму Samsung Kies і підключіть пристрій до комп’ютера. Samsung Kies автоматично
розпізнає пристрій, таким чином доступні оновлення будуть за наявності відображені в
діалоговому вікні. Натисніть у ньому кнопку «Оновити», щоб розпочати оновлення. Додаткові
відомості стосовно оновлення дивіться у довідці до програми Samsung Kies.
• Не вимикайте комп’ютер і не відключайте кабель USB під час оновлення пристрою.
• Під час оновлення пристрою не підключайте до комп’ютера інші медіапристрої. Інакше
це може перешкоджати процесу оновлення.
Оновлення за допомогою безпровідної технології
Програмне забезпечення цього пристрою можна безпосередньо оновити до останньої версії за
допомогою служби безпроводового оновлення мікропрограми (FOTA).
На екрані програм натисніть Налаштування → Загальні → Про пристрій → Оновлення
програмного забезпечення → Оновити зараз.
44
Зв’язок
Телефон
Використовуйте цю програму для здійснення викликів або відповіді на них.
Натисніть Телефон на екрані програм.
Здійснення викликів
Здійснення виклику
Скористайтесь одним із наведених нижче способів:
• Клавіатура: введіть номер за допомогою клавіатури, а потім натисніть
або
.
• Журнали: здійснення виклику з історії вхідних і вихідних викликів і повідомлень.
• Обрані: здійснення виклику зі списку обраних контактів.
• Контакти: здійснення виклику зі списку контактів.
Номери швидкого набору
Для набору швидких номерів натисніть і утримуйте відповідну цифру.
Автозаповнювання номера
Під час введення номерів за допомогою клавіатури відображатиметься автозаповнювання
номерів. Виберіть один із них, щоб здійснити виклик.
45
Зв’язок
Пошук контактів
Введіть ім’я, номер телефону або адресу електронної пошти, щоб знайти контакт у списку контактів.
Під час введення символів відображатимуться прогнозовані контакти. Виберіть один із них, щоб
здійснити виклик.
Здійснення міжнародного виклику
Натисніть і утримуйте 0, доки не відобразиться символ +. Введіть код країни, регіональний код і
номер телефону, а потім натисніть або .
Доступні під час виклику можливості
Підтримуються такі можливості:
• • : вибір опції еквалайзера, яка має використовуватися під час виклику.
: збільшення гучності.
• Утримати: утримання виклику. Натисніть Поновити виклик, щоб поновити утримуваний
виклик.
• Дод. виклик: здійснення другого виклику.
• Клавіатура: відкриття клавіатури.
• Зав.вик.: завершення поточного виклику.
• Динамік: увімкнення гучномовця. Під час використання гучномовця тримайте пристрій на
певній відстані від органів слуху.
• Вимк. звук: вимкнення мікрофона, щоб інший абонент не чув вас.
• Гарніт.: переключення на гарнітуру Bluetooth, якщо її підключено до пристрою.
• Замінити: переключення між двома викликами.
• Об’єднати: створення конференц-виклику під час розмови із двома абонентами. Повторіть
цю дію, щоб додати інших учасників. Ця функція доступна, лише якщо ввімкнено послугу
конференц-зв’язку.
46
Зв’язок
• → Контакти: відкриття списку контактів.
• → Нагадування: створення нагадування.
• → Повідомлення: надсилання повідомлення.
• → Перевести: з’єднання першого абонента із другим. Виконання цієї дії призведе до
відключення вас від розмови.
• → Керування конференц-викликом: здійснення особистої розмови з одним із абонентів
під час конференц-виклику або відключення певного абонента від конференц-виклику.
Додавання контактів
Щоб додати номер телефону до списку контактів за допомогою клавіатури, введіть номер і
натисніть Додати в контакти.
Надсилання повідомлення
→ Надіслати повідомлення, щоб надіслати повідомлення на номер, що
Натисніть
відображається на дисплеї.
Перегляд журналів викликів
Натисніть Журнали, щоб переглянути історію вхідних і вихідних викликів.
→ Перегл., а потім виберіть потрібну опцію.
Щоб відфільтрувати журнал викликів, натисніть
Номер фіксованого набору
На пристрої можна настроїти здійснення викликів лише з номерів зі вказаними префіксами. Ці
префікси зберігаються на SIM- або USIM-картці.
→ Налаштування виклику → Додаткові установки → SIM- або USIM-картка →
Натисніть
Номери фіксованого набору → Увімкнути FDN, а потім введіть код PIN2, який постачається разом
із SIM- або USIM-карткою. Натисніть Список номерів фіксованого набору та додайте номери.
Заборона викликів
На пристрої можна заборонити здійснення певних викликів. Наприклад, можна заборонити
здійснювати міжнародні виклики.
→ Налаштування виклику → Додаткові установки → SIM- або USIM-картка →
Натисніть
Заборона викликів, виберіть тип виклику, опцію заборони викликів, а потім введіть пароль.
47
Зв’язок
Отримання викликів
Відповідь на виклики
Під час вхідного виклику перетягніть
за межі великого кола.
За ввімкненої послуги очікування виклику можна здійснити інший виклик. У разі відповіді на
другий виклик перший виклик переводиться на утримання.
Відхилення виклику
Під час вхідного виклику перетягніть
за межі великого кола.
Щоб надіслати повідомлення в разі відхилення вхідного виклику, перетягніть панель повідомлення
про відхилення вгору. Щоб створити повідомлення, що надсилатиметься в разі відхилення виклику,
→ Налаштування виклику → Налаштування повідомлення про відхилення
натисніть
виклику.
Автоматичне відхилення викликів із небажаних номерів
→ Налаштування виклику → Відхилення виклику → Режим автовідхилення →
Натисніть
Номери для автовідхилення, а потім натисніть Список авто відхилення. Натисніть Створити,
введіть номер, призначте категорію, а потім натисніть Зберегти.
Пропущені виклики
За наявності пропущеного виклику в рядку стану відображається значок
сповіщень, щоб переглянути список пропущених викликів.
. Відкрийте панель
Очікування виклику
Очікування виклику – це послуга, яка надається оператором зв’язку. Нею можна скористатися
для переведення на утримання поточного виклику та відповіді на вхідний виклик. Ця послуга
недоступна для відеовикликів.
→ Налаштування виклику → Додаткові
Щоб скористатися цією послугою, натисніть
установки → SIM- або USIM-карта, а потім встановіть прапорець біля опції Очікування виклику.
48
Зв’язок
Переадресація викликів
На пристрої можна настроїти переадресацію вхідних викликів на вказаний номер.
→ Налаштування виклику → Додаткові установки → SIM- або USIM-картка →
Натисніть
Переадресація, а потім виберіть тип та умову виклику. Введіть номер і натисніть Увімкнути.
Відеовиклики
Здійснення відеовиклику
Введіть номер або виберіть контакт зі списку контактів, а потім натисніть
.
Можливості, доступні під час відеовиклику
Підтримуються такі можливості:
• Перекл.камери: переключення між об’єктивами передньої та задньої камери.
• Вимк. звук: вимкнення мікрофона, щоб інший абонент не чув вас.
• Зав.вик.: завершення поточного виклику.
• → Приховати мене: приховання свого зображення від іншого абонента.
• → Вихідне зображення: вибір зображення, яке відображатиметься для іншого абонента.
• → Клавіатура: відкриття клавіатури.
• → Вимк. динамік: вимкнення функції динаміка.
• → Переключитися на гарнітуру: переключення на гарнітуру Bluetooth, якщо її
підключено до пристрою.
• → Анімовані емозначки: застосування емозначків до свого зображення.
• → Перегляд теми: застосування декоративних значків до свого зображення.
• → Увім. перег. анімац.: змінення режиму перегляду на режим перегляду анімації.
49
Зв’язок
Натисніть і утримуйте зображення іншого абонента для доступу до таких опцій:
• Зробити фотографію: зйомка зображення іншого абонента.
• Записати відео: відеозйомка зображень іншого абонента.
У багатьох країнах запис виклику без отримання дозволу від іншого абонента є
незаконним.
Натисніть і утримуйте своє зображення для доступу до таких опцій:
• Перекл.камери: переключення між об’єктивами передньої та задньої камери.
• Вихідне зображення: вибір зображення, яке відображатиметься для іншого абонента.
Обмін зображень
Перетягніть зображення будь-якого з абонентів на місце зображення іншого абонента, щоб
поміняти зображення місцями.
Прослуховування повідомлення голосової пошти
Натисніть і утримуйте клавішу 1 на клавіатурі, а потім дотримуйтеся вказівок вашого оператора
зв’язку.
50
Зв’язок
Контакти
Використовуйте цю програму для керування контактами, зокрема номерами телефонів, адресами
електронної пошти тощо.
Натисніть Контакти на екрані програм.
Керування контактами
Натисніть Контакти.
Створення контакту
Натисніть
і введіть контактні дані.
• : додавання зображення.
• /
: додавання або видалення поля для введення контактних даних.
Редагування контакту
Виберіть контакт для редагування, а потім натисніть
.
Видалення контакту
Натисніть
→ Видалити.
Встановлення номера швидкого набору
→ Клавіші швидкого набору, виберіть номер швидкого набору, а потім виберіть
Натисніть
контакт, який потрібно йому призначити. Щоб видалити номер швидкого набору, натисніть і
утримуйте його, а потім натисніть Видалити.
51
Зв’язок
Пошук контактів
Натисніть Контакти.
Скористайтесь одним із наведених нижче способів пошуку:
• Прокрутіть список контактів вгору або вниз.
• Проведіть пальцем по покажчику, розташованому праворуч від списку контактів, для
швидкого прокручування.
• Натисніть поле пошуку, розташоване вгорі списку контактів, і введіть критерії пошуку.
Вибравши контакт, ви можете виконати одну з таких дій:
• : додавання контактів до обраних.
• /
: здійснення голосового або відеовиклику.
• : створення повідомлення.
• : створення повідомлення електронної пошти.
Відображення контактів
Натисніть Контакти.
За замовчуванням на пристрої відображаються усі збережені контакти.
Натисніть
→ Контакти для відображення, а потім виберіть місце збереження контактів.
Переміщення контактів
Натисніть Контакти.
Переміщення контактів до служби Google
Натисніть
→ Об’єднати облікові записи → Об’єднати з Google.
Контакти, переміщені до служби «Контакти Google», будуть позначені у списку контактів значком
.
Переміщення контактів до служби Samsung
Натисніть
→ Об’єднати облікові записи → Об’єднати із Samsung.
Контакти, переміщені до служби «Контакти Samsung», будуть позначені у списку контактів значком
.
52
Зв’язок
Імпортування та експортування контактів
Натисніть Контакти.
Імпортування контактів
Натисніть
→ Імпорт/експорт, а потім виберіть опцію імпорту.
Експортування контактів
Натисніть
→ Імпорт/експорт, а потім виберіть опцію експорту.
Спільний доступ до контактів
→ Надіслати візитівку, виберіть контакти, натисніть Готово, а потім виберіть спосіб
Натисніть
надання спільного доступу.
Обрані контакти
Натисніть Обрані.
Натисніть
, а потім виконайте одну з таких дій:
• Пошук: пошук контактів.
• Додати до обраного: додавання контактів до обраного.
• Видалити з обраного: видалення контактів з обраного.
• В режимі таблиці / В режимі списку: перегляд контактів як таблиці або списку.
• Довідка: довідкові відомості щодо використання контактів.
53
Зв’язок
Групи контактів
Натисніть Групи.
Додавання контактів до групи
Виберіть групу, а потім натисніть
Готово.
. Виберіть контакти, які потрібно додати, а потім натисніть
Керування групами
Натисніть
, а потім виконайте одну з таких дій:
• Створити: створення нової групи.
• Пошук: пошук контактів.
• Змінити порядок: натисніть і утримуйте поряд з іменем групи, потім перетягніть цей значок
вгору або вниз в інше розташування й натисніть Готово.
• Видалити групи: виберіть додані вручну групи й натисніть Видалити. Стандартні групи
видалити не можна.
• Довідка: довідкові відомості щодо використання контактів.
Надсилання звичайного повідомлення або повідомлення електронної пошти
учасникам групи
→ Надіслати повідомлення або Надіслати повідомлення Email,
Виберіть групу, натисніть
виберіть учасників і натисніть Готово.
Візитівка
Натисніть Контакти.
Створення візитівки та її надсилання іншим абонентам.
Натисніть Настроїти профіль, введіть додаткові відомості, такі як номер телефону, адреса
електронної пошти та поштова адреса, і натисніть Зберегти. Якщо відомості про користувача
було збережено під час настроювання пристрою, виберіть візитівку, а потім натисніть , щоб
відредагувати її.
Натисніть
→ Надіслати візитівку, а потім виберіть спосіб надання спільного доступу.
54
Зв’язок
Повідомлення
Використовуйте цю програму для надсилання SMS- або MMS-повідомлень.
Натисніть Повідомлення на екрані програм.
Надсилання або отримання повідомлень за межами зони обслуговування вашого
оператора зв’язку може потребувати додаткової оплати. За додатковими відомостями
зверніться до вашого оператора зв’язку.
Надсилання повідомлень
Натисніть
, додайте одержувачів, введіть повідомлення й натисніть
або
.
Щоб додати одержувачів, можна виконати такі дії:
• Введіть номер телефону.
• Натисніть
, вибрати контакти й натиснути Готово.
Щоб створити MMS-повідомлення, можна виконати такі дії:
• Натиснути
• Натиснути
і вкласти зображення, відео, контакти, нагадування, події тощо.
→ Додати тему, щоб додати тему.
Надсилання запланованих повідомлень
→ Розклад. Встановіть дату й час, а потім натисніть
Під час створення повідомлення натисніть
Готово. Повідомлення буде автоматично надіслано у вказаний день і час.
• У разі вимкнення пристрою в запланований час, відсутності підключення до мережі або
її нестабільної роботи повідомлення не буде надіслано.
• Для цієї функції використовується дата й час, встановлені на пристрої. Дата й час
можуть бути неправильними в разі переміщення між часовими поясами та відсутності
автоматичного оновлення цих відомостей мережею.
Перегляд вхідних повідомлень
Вхідні повідомлення групуються в ланцюжки повідомлень за контактами.
Виберіть контакт, щоб переглянути його повідомлення.
55
Зв’язок
Email
Використовуйте цю програму для надсилання або перегляду повідомлень електронної пошти.
Натисніть Email на екрані програм.
Настроювання облікових записів електронної пошти
Настроювання облікового запису електронної пошти під час першого використання Email.
Введіть адресу електронної пошти та пароль. Натисніть Далі, якщо використовується
особистий обліковий запис електронної пошти, наприклад Google Mail, або Додатково, якщо
використовується корпоративний обліковий запис електронної пошти. Щоб завершити
настроювання, дотримуйтеся вказівок на екрані.
Щоб настроїти інший обліковий запис електронної пошти, натисніть
Додати обліковий запис.
→ Налаштування →
Надсилання повідомлень
Натисніть потрібний обліковий запис електронної пошти, а потім натисніть
Введіть одержувачів, тему та повідомлення й натисніть .
внизу екрана.
Натисніть
, щоб додати одержувачів зі списку контактів.
Натисніть
, щоб вкласти зображення, відео, контакти, нагадування, події тощо.
Натисніть → , щоб вставити в повідомлення зображення, події, контакти, відомості про
розташування та інші відомості.
Надсилання запланованих повідомлень
→ Заплановане повідомлення Email. Встановіть
Під час створення повідомлення натисніть
прапорець біля опції Заплановане повідомлення Email, встановіть дату й час, а потім натисніть
Готово. Повідомлення буде автоматично надіслано у вказаний день і час.
• У разі вимкнення пристрою в запланований час, відсутності підключення до мережі або
її нестабільної роботи повідомлення не буде надіслано.
• Для цієї функції використовується дата й час, встановлені на пристрої. Дата й час
можуть бути неправильними в разі переміщення між часовими поясами та відсутності
автоматичного оновлення цих відомостей мережею.
56
Зв’язок
Перегляд повідомлень
Виберіть потрібний обліковий запис електронної пошти, нові повідомлення буде отримано
автоматично. Щоб отримати нові повідомлення вручну, натисніть .
Натисніть на повідомлення, щоб переглянути його.
Додавання адреси електронної
пошти до списку контактів.
Позначення повідомлення як
важливого.
Відкриття вкладень.
Видалення повідомлення.
Пересилання повідомлення.
Перехід до попереднього або
наступного повідомлення.
Надсилання відповіді всім
одержувачам.
Відповідь на повідомлення.
Натисніть вкладку вкладень, щоб відкрити вкладення, а потім натисніть Зберегти, щоб зберегти
його.
Google Mail
Використовуйте цю програму для швидкого та безпосереднього доступу до служби Google Mail.
Натисніть Google Mail на екрані програм.
• Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
• Ця програма може називатися інакше залежно від країни або оператора зв’язку.
57
Зв’язок
Надсилання повідомлень
У будь-якій поштовій скриньці натисніть
натисніть .
, введіть одержувачів, тему й повідомлення, а потім
Натисніть
→ Вкласти файл, щоб вкласти зображення, відео, контакти, події тощо.
Натисніть
→ Дод. копію/прих.копію, щоб додати інших одержувачів.
Натисніть
→ Зберегти як чернетку, щоб зберегти повідомлення для подальшого надсилання.
Натисніть
→ Закрити, щоб почати все з початку.
Натисніть
→ Налаштування, щоб змінити установки Google Mail.
Натисніть
→ Надіслати відгук, щоб надіслати відгук стосовно розробки програми.
Натисніть
→ Довідка, щоб отримати доступ до довідкових відомостей щодо Google Mail.
Перегляд повідомлень
Збереження повідомлення для
тривалого збереження.
Видалення повідомлення.
Позначення повідомлення як
непрочитаного.
Відповідь всім одержувачам або
пересилання повідомлення іншим
абонентам.
Відповідь на повідомлення.
Позначення повідомлення як
важливого.
Попередній перегляд вкладення.
58
Зв’язок
Мітки
У Google Mail не використовуються фактичні папки, натомість використовуються мітки. Коли
програму Google Mail запущено, у ній відображаються повідомлення із міткою Вхідні.
Натисніть , а потім виберіть мітку в розділі УСІ МІТКИ, щоб переглянути повідомлення з іншими
мітками.
Щоб додати мітку до повідомлення, виберіть повідомлення, натисніть
виберіть мітку, яку потрібно призначити.
→ Змінити мітки, а потім
Hangouts
За допомогою цієї програми можна спілкуватися з іншими абонентами.
Натисніть Hangouts на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Щоб почати спілкування, виберіть абонента зі списку друзів або введіть дані для пошуку та
виберіть свого друга в результатах пошуку.
Google+
Використовуйте цю програму для підтримання зв’язку з іншими користувачами за допомогою
соціальної мережної служби Google.
Натисніть Google+ на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Натисніть Усе, щоб змінити категорію, а потім прокрутіть вгору чи вниз для перегляду записів
друзів.
59
Зв’язок
Фотографії
Використовуйте цю програму для перегляду зображень і відео та надання до них спільного доступу
за допомогою соціальної мережної служби Google. Натисніть Фотографії на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Виберіть одну з наведених нижче функцій:
• УСІ: перегляд усіх зображень або відео, зроблених за допомогою пристрою або завантажених
на нього.
• НАЙКРАЩІ: перегляд зображень або відео, згрупованих за датою чи альбомом. Натисніть
щоб переглянути решту зображень або відео, наявних у групі.
,
Потім виберіть потрібне зображення або відео.
Під час його перегляду використовуйте такі значки:
• : редагування зображення.
• : надання спільного доступу до зображення або відео.
• : видалення зображення або відео.
ChatON
За допомогою цієї програми можна спілкуватися з іншими абонентами на будь-якому пристрої.
Щоб скористатися цією програмою, потрібно увійти в обліковий запис Samsung або підтвердити
свій номер телефону.
Натисніть ChatON на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Щоб створити список абонентів, введіть номери телефонів чи адреси електронної пошти облікових
записів Samsung або виберіть абонентів зі списку запропонованих. Також можна натиснути
→ Синхронізація контактів → Синхронізація контактів, щоб вручну синхронізувати контакти,
збережені на пристрої.
Виберіть абонентів зі списку і натисніть
, щоб розпочати спілкування.
60
Інтернет і мережа
Інтернет
Використовуйте цю програму для перегляду веб-сторінок в Інтернеті.
Натисніть Інтернет на екрані програм.
Перегляд веб-сторінок
Натисніть поле введення адреси, введіть веб-адресу й натисніть Перейти.
Натисніть
для надсилання або друку поточної веб-сторінки під час її перегляду.
Щоб змінити систему веб-пошуку, натисніть поле введення адреси, а потім натисніть значок
системи веб-пошуку біля веб-адреси.
Відкриття нової веб-сторінки
Натисніть
→ Нове вікно.
Щоб перейти на іншу веб-сторінку, натисніть
, а потім натисніть сторінку, щоб вибрати її.
Пошук в Інтернеті за допомогою голосу
Натисніть поле введення адреси, натисніть → , промовте ключове слово, а потім виберіть
одне із запропонованих відображуваних ключових слів.
Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв’язку.
Закладки
Щоб створити закладку для поточної веб-сторінки, натисніть
→ Додати закладку → Зберегти.
Щоб відкрити веб-сторінку, для якої створено закладку, натисніть
сторінку.
61
і виберіть потрібну веб-
Інтернет і мережа
Історія
Натисніть → Історія, щоб відкрити список нещодавно відвіданих веб-сторінок. Щоб очистити
→ Очищення історії.
історію, натисніть
Збережені сторінки
Щоб переглянути збережені веб-сторінки, натисніть
→ Збережені сторінки.
Посилання
Натисніть і утримуйте посилання на веб-сторінку, щоб відкрити його на новій сторінці, зберегти або
скопіювати.
Щоб переглянути збережені посилання, скористайтесь розділом Завантаження. (стор. 106)
Обмін веб-сторінками
Щоб надіслати адресу на веб-сторінку іншим користувачам, натисніть
→ Поділитися.
Щоб надати спільний доступ до частини веб-сторінки, натисніть і утримуйте потрібний текст, а
потім натисніть Поділитися.
Chrome
Використовуйте цю програму для пошуку відомостей і перегляду веб-сторінок.
Натисніть Chrome на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Перегляд веб-сторінок
Натисніть поле введення адреси та введіть веб-адресу або критерії пошуку.
62
Інтернет і мережа
Відкриття нової веб-сторінки
Натисніть
→ Нова вкладка.
Щоб перейти на іншу веб-сторінку, натисніть
її вибрати.
, прокрутіть вгору або вниз і натисніть сторінку, щоб
Закладки
→
Щоб створити закладку для поточної веб-сторінки, натисніть
Щоб відкрити веб-сторінку, для якої створено закладку, натисніть
потрібну.
→ Зберегти.
→ Закладки, і виберіть
Пошук в Інтернеті за допомогою голосу
Натисніть поле введення адреси, натисніть → , промовте ключове слово, а потім виберіть
одне із запропонованих відображуваних ключових слів.
Синхронізація з іншими пристроями
Синхронізація відкритих вкладок і закладок для використання із браузером Chrome на іншому
пристрої в разі входу в систему за допомогою того ж самого облікового запису Google.
Щоб переглянути відкриті вкладки на інших пристроях, натисніть
веб-сторінку, щоб відкрити її.
Щоб переглянути закладки, натисніть
→ Закладки →
63
.
→ Останні вкладки. Виберіть
Інтернет і мережа
Bluetooth
За допомогою функції Bluetooth встановлюється безпроводове з’єднання між двома пристроями,
розташованими на невеликій відстані один від одного. Скористайтеся функцією Bluetooth для
обміну даними або медіафайлами з іншими пристроями.
• Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату, перехоплення або неналежне
використання даних, надісланих або отриманих за допомогою функції Bluetooth.
• Завжди слід перевіряти, чи обмін даними та їх отримання здійснюються з надійними та
належним чином захищеними пристроями. Якщо між пристроями є перешкоди, робоча
відстань може скоротитися.
• Деякі пристрої, особливо ті, які не перевірено та не схвалено компанією Bluetooth SIG,
можуть виявитися несумісними з пристроєм.
• Не використовуйте функцію Bluetooth у незаконних цілях (наприклад, для створення
піратських копій файлів або незаконного перехоплення викликів для комерційних
цілей).
Компанія Samsung не несе відповідальності за наслідки, що можуть виникнути в
результаті незаконного використання функції Bluetooth.
Щоб увімкнути функцію Bluetooth, на екрані програм натисніть Налаштування → Підключення →
Bluetooth, а потім перетягніть повзунок Bluetooth вправо.
Встановлення з’єднання з іншими пристроями з підтримкою
Bluetooth
На екрані програм натисніть Налаштування → Підключення → Bluetooth → Сканувати
та перегляньте список виявлених пристроїв. Виберіть пристрій, з яким потрібно встановити
з’єднання, і прийміть автоматично створений пароль на обох пристроях для підтвердження.
Надсилання та отримання даних
Багато програм підтримує передачу даних через Bluetooth. Прикладом може слугувати Галерея.
Відкрийте меню Галереї, виберіть зображення, натисніть → Bluetooth і виберіть один із
пристроїв із підтримкою Bluetooth. Після цього прийміть запит авторизації Bluetooth на іншому
пристрої, щоб отримати зображення. Переданий файл буде збережено в папці Download. У разі
отримання контакту його буде автоматично додано до списку контактів.
64
Інтернет і мережа
Samsung Link
Використовуйте цю програму для відтворення вмісту, збереженого на віддалених пристроях
або у службах веб-сховища, через Інтернет. Можна відтворити та надіслати мультимедійні файли,
збережені на пристрої, на інший пристрій або до служби веб-сховища.
Щоб скористатися цією програмою, потрібно увійти в обліковий запис Samsung і зареєструвати два
або більше пристрої. Способи реєстрації можуть різнитися залежно від типу пристрою.
Натисніть Samsung Link на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Після відкриття цієї програми буде відображено увесь вміст зареєстрованих пристроїв і служб
збереження. Його можна переглянути та відтворити.
Надсилання файлів
Надсилання файлів на інші пристрої або їх завантаження до служб веб-сховищ. Натисніть , щоб
вибрати пристрій або веб-сховище, а потім прокрутіть вліво або вправо, щоб вибрати категорію
медіавмісту. Потім натисніть , виберіть файли, а потім натисніть .
Обмін файлами
Натисніть , щоб вибрати пристрій або веб-сховище, а потім прокрутіть вліво або вправо, щоб
вибрати категорію медіавмісту. Потім натисніть , виберіть файли, натисніть , а потім виберіть
спосіб надання спільного доступу.
Відтворення файлів на віддаленому пристрої
Натисніть , щоб вибрати пристрій або веб-сховище, а потім прокрутіть вліво або вправо, щоб
вибрати категорію медіавмісту. Потім натисніть , виберіть файли, натисніть , а потім виберіть
пристрій.
• Підтримувані формати файлів можуть різнитися залежно від підключених пристроїв у
режимі медіапрогравача.
• Може відбуватися буферизація деяких медіафайлів залежно від підключення до мережі.
65
Інтернет і мережа
Керування вмістом у службі веб-сховища
Виберіть службу веб-сховища, а потім перегляньте та впорядкуйте свої файли.
Щоб передати файли з пристрою до служби веб-сховища і навпаки, натисніть
потім натисніть .
Щоб зареєструвати служби веб-сховищ на пристрої, натисніть
виберіть службу веб-сховища.
, виберіть файли, а
→ Додати сховище, а потім
Group Play
Використовуйте цю програму, щоб поділитися незабутніми моментами свого життя з друзями
за допомогою надання спільного доступу та відтворення вмісту. Створіть сеанс Group Play або
приєднайтеся до вже наявного сеансу, а потім надайте спільний доступ до вмісту, наприклад
зображень або музики.
Натисніть Group Play на екрані програм.
• Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
• Під час використання цієї програми не можна отримати доступ до Інтернету за
допомогою мережі Wi-Fi.
Приєднання до сеансу Group Play.
Створення сеансу Group Play.
Встановлення або видалення
групового паролю.
66
Інтернет і мережа
Створення групи для використання Group Play
Після створення сеансу Group Play інші пристрої зможуть приєднатися до такого сеансу та надати
спільний доступ до вмісту.
У разі використання паролю для сеансу Group Play інші пристрої зможуть приєднатися до такого
сеансу лише після введення паролю. Для використання пароля встановіть прапорець біля опції
Встановити пароль.
Натисніть Створення групи, встановіть пароль, а потім скористайтеся такими функціями:
• Спільний доступ до музики: підключіть два або більше пристроїв і використовуйте їх для
отримання об’ємного звукового ефекту під час надання спільного доступу.
• Спільний доступ до зображень: виберіть зображення, до яких потрібно надати спільний
доступ.
• Спільний доступ до документів: вибір документів, до яких потрібно надати спільний доступ.
• Ігри та інше: гра в онлайн-ігри із друзями.
Приєднання до Group Play
Приєднайтеся до сеансу Group Play, створеного на іншому пристрої.
• Натисніть Приєд. до групи, виберіть сеанс Group Play, щоб приєднатися до нього, а потім, за
потреби, введіть пароль для групи. Виберіть категорію медіаданих, після чого вміст, до якого
наразі надається спільний доступ, буде відображено на екрані пристрою.
• Активуйте функцію NFC, а потім прикладіть задню панель пристрою до задньої панелі іншого
пристрою, який відкриває сеанс. (стор. 68)
Використання додаткових функцій у сеансі Group Play
Під час надання спільного доступу до вмісту іншим пристроям використовуйте такі функції:
• : змінення установок динаміка для кожного підключеного пристрою.
• →
: регулювання гучності.
• →
: використання усіх підключених пристроїв як стереодинаміків.
• : написання примітки або креслення на екрані. Усі учасники можуть переглядати створені
вами об’єкти.
• : перегляд усіх спільних зображень у мозаїчному розташуванні на макеті. Ця функція
доступна у разі вибору більше двох зображень.
• /
• : перегляд учасників групи.
: вибір інших зображень або документів.
67
Інтернет і мережа
NFC
За допомогою цього пристрою можна переглядати теги NFC (Near Field Communication –
безпроводовий зв’язок ближнього радіусу дії), що містять відомості про продукти. Крім того,
завантаживши необхідні програми, за допомогою цієї функції можна здійснювати платежі, а також
купувати квитки на транспорт або різноманітні події.
Акумулятор містить вбудовану антену NFC. Обережно поводьтеся з акумулятором, щоб не
пошкодити NFC-антену.
Якщо екран заблоковано, зчитування тегів NFC або отримання даних буде неможливим.
Щоб увімкнути функцію NFC, на екрані програм натисніть Налаштування → Підключення → NFC.
Перетягніть повзунок NFC вправо.
Зчитування відомостей із тегу NFC
Розташуйте пристрій поблизу тегу NFC. Відомості, збережені в тегу, відобразяться на дисплеї
пристрою.
Здійснення покупок за допомогою функції NFC
Перш ніж скористатися функцією NFC для здійснення платежів, потрібно зареєструватися у службі
мобільних платежів. Щоб це зробити або отримати додаткові відомості про цю службу, зверніться
до вашого оператора зв’язку.
Прикладіть задню панель пристрою до пристрою для читання карток NFC.
Надсилання даних за допомогою Android Beam
Використання функції Android Beam для надсилання даних, наприклад веб-сторінок і контактів, на
пристрої з підтримкою NFC.
На екрані програм натисніть Налаштування → Підключення → NFC. Перетягніть повзунок
Android Beam вправо.
Виберіть об’єкт, знайдіть розташування NFC-антени на іншому пристрої, доторкніться антеною
свого пристрою до антени іншого пристрою і натисніть екран свого пристрою.
68
Інтернет і мережа
S Beam
Скористайтеся цією функцією для надсилання даних, наприклад відео, зображень та документів.
Не надсилайте через S Beam дані, захищені авторськими правами. Це може призвести до
порушення законів щодо авторських прав. Компанія Samsung не несе відповідальності за
будь-які наслідки незаконного використання даних, захищених авторськими правами.
На екрані програм натисніть Налаштування → Підключення → S Beam, а потім перетягніть
повзунок S Beam вправо.
Виберіть файл, прикладіть пристрої задніми панелями один до одного, а потім натисніть на екран
пристрою.
Якщо обидва пристрої намагаються одночасно надіслати дані, може статися збій під час
передачі файлу.
69
Мультимедіа
Музика
Використовуйте цю програму для прослуховування музики.
Натисніть Музика на екрані програм.
Відтворення музики
Виберіть категорію музики, а потім виберіть композицію, яку потрібно відтворити.
Пошук інших пристроїв для
відтворення файлу.
Регулювання гучності.
Додавання файлу до обраних
композицій.
Змінення режиму повторення.
Увімкнення довільного
відтворення.
Приховування екрана музичного
плеєра.
Відкриття списку композицій.
Повторне відтворення поточної
композиції або перехід до
попередньої композиції. Натисніть і
утримуйте, щоб прокрутити назад.
Перехід до наступної композиції.
Натисніть і утримуйте, щоб
прокрутити вперед.
Призупинення та поновлення
відтворення.
70
Мультимедіа
Щоб персоналізувати звук під час прослуховування композицій за допомогою гарнітури, натисніть
→ Налаштування → Оптимізація звуку → Увімкнено. Опція персоналізації звуку стає
недоступною в разі збільшення гучності до рівня 14 або вище. Щоб знову скористатися цією
опцією, зменште гучність до рівня 13 або нижче.
Встановлення композиції як звуку дзвінка або сигналу будильника
Щоб використати композицію, що наразі відтворюється, як звук дзвінка або сигнал будильника,
→ Встановити як та виберіть потрібну опцію.
натисніть
Прослуховування композиції разом з іншими користувачами
Щоб надати іншим користувачам спільний доступ до композиції, що наразі відтворюється,
→ Відтворення через Group Play.
натисніть
Створення списків відтворення
Створення власної вибірки композицій.
→ Створити список відтворення. Введіть назву
Натисніть Списки відтворення й натисніть
й натисніть OK. Натисніть Додати музику, виберіть композиції, які потрібно включити, і натисніть
Готово.
Щоб додати до списку відтворення композицію, яка наразі відтворюється, натисніть
до списку.
→ Додати
Відтворення музики за настроєм
Відтворення музики, згрупованої за її настроєм. Список відтворення створюється автоматично.
Щоб скористатися цією функцією, встановіть відображення меню музичного квадрата у верхній
→ Налаштування → Музичне меню, встановіть
частині музичної бібліотеки, натиснувши
прапорець біля пункту Музичний квадрат, а потім натисніть Готово.
Натисніть Музичний квадрат вгорі екрану та виберіть клітинку настрою. Або проведіть пальцем
для вибору декількох клітинок.
71
Мультимедіа
Камера
Використовуйте цю програму для фотографування або відеозйомки.
Використовуйте меню Галерея для перегляду фотографій і відео, знятих за допомогою камери
пристрою. (стор. 79)
Натисніть Камера на екрані програм.
• Камера автоматично вимикається, коли вона не використовується.
• Переконайтеся, щоб об’єктив чистий. В іншому разі пристрій може не працювати
належним чином у деяких режимах, у яких використовується висока роздільна
здатність.
Запуск камери з екрана блокування
Для миттєвої зйомки запустіть програму Камера на екрані блокування.
На екрані блокування перетягніть
за межі великого кола. Якщо
не відображається,
відкрийте екран програм, натисніть Налаштування → Пристрій → Екран блокування → Ярлики
→ Камера.
Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв’язку.
Правила поводження під час фото- та відеозйомки
• Не фотографуйте та не знімайте на відео людей без їх згоди.
• Не фотографуйте та не знімайте на відео, коли це заборонено.
• Не фотографуйте та не знімайте на відео в місцях, де можна порушити приватне життя інших
людей.
72
Мультимедіа
Фотографування
Фотографування
Натисніть зображення на екрані попереднього перегляду в точці, в якій камера має сфокусуватися.
Коли об’єкт зйомки буде у фокусі, рамка фокусування стане зеленою. Натисніть
, щоб зробити
фотографію.
Просмотр
дополнительных
параметров.
Переключение между
передней и основной
камерами.
Отображение
текущего режима.
Начало видеосъемки.
Текущие настройки
камеры.
Изменение режима
фотосъемки.
Просмотр
выполненных
снимков и
видеозаписей.
Выбор одного из
доступных эффектов.
Режим зйомки
Доступна низка фотографічних ефектів.
Натисніть Режим, а потім проведіть вгору або вниз у правій частині екрана.
• Авто: оцінювання оточення камерою та визначення найкращого режиму для фотографування.
• Красиве обличчя: освітлення кольору обличчя на фотографії для отримання зображень із
ніжнішими кольорами.
• Найкраща фотографія: зйомка серії фотографій і збереження найкращої з них.
• Безперервна зйомка: створення серії фотографій об’єктів, що рухаються.
73
Мультимедіа
• Найкраще обличчя: зйомка декількох послідовних групових фотографій та їх об’єднання для
створення якомога кращого зображення.
Натисніть
, щоб розпочати серійну зйомку. Для отримання найкращого знімку міцно
тримайте камеру та не рухайтесь під час зйомки. Якщо Галерея відкрито, натисніть жовту
рамку навколо кожного обличчя, щоб вибрати найкращу позу для кожного об’єкта зйомки.
Вибравши позу для кожної особи, натисніть Зберегти, щоб об’єднати знімки в одній
фотографії, та збережіть її.
• Звук і знімок: зйомка фотографій зі звуком.
Натисніть
, щоб зняти фотографію. Після зйомки фотографії буде записано аудіозапис
тривалістю декілька секунд.
Під час фотографування у цьому режимі звук записується за допомогою внутрішнього
мікрофону.
• Насичений тон (HDR): зйомка фотографій без втрати деталей на світлих та темних ділянках.
• Панорама: створення однієї фотографії з декількох фотографій.
Для отримання найкращого знімку дотримуйтеся порад, поданих нижче.
– – Повільно переміщуйте камеру в одному напрямку.
– – Використовуйте видошукач камери відповідно до напрямних ліній.
– – Не фотографуйте об’єкт на фоні, який неможливо розпізнати, наприклад, на фоні чистого
неба або гладких стін.
• Спорт: використовується для фотографування об’єктів, що швидко рухаються.
• Ніч: використовується для знімків, зроблених в сутінках.
Панорамні фотографії
Панорамна фотографія – це широкоформатне зображення пейзажу, що складається з декількох
знімків.
Натисніть Режим → Панорама.
Натисніть
і переміщуйте камеру в одному напрямку. Коли синю рамку буде вирівняно з
видошукачем, камера автоматично зробить ще один знімок у послідовності знімків для створення
панорами. Щоб припинити зйомку, натисніть
.
Зйомка автоматично припиняється в разі недосяжності видошукача.
74
Мультимедіа
Застосування ефектів фільтра
Користуйтеся фільтрами, щоб робити унікальні фото й відео.
Натисніть
і виберіть фільтр. Доступність опцій залежить від режиму.
Відеозйомка
Зйомка відео
Натисніть
натисніть
, щоб зняти відео. Щоб призупинити запис, натисніть
.
. Щоб припинити запис,
Під час запису доступні такі дії:
• Щоб змінити фокус, натисніть у місці, де потрібно сфокусуватися. Щоб сфокусуватись на центрі
екрана, натисніть .
• Щоб зробити фотографію під час відеозйомки, натисніть
.
Режим відеозйомки
Натисніть
→
, щоб змінити режим відеозйомки.
• Стандартний: використовується для отримання зображення звичайної якості.
• Обм. для MMS: використовується для запису відео з використанням гіршої якості для
подальшого надсилання відео в повідомленні.
75
Мультимедіа
Збільшення або зменшення масштабу
Скористайтесь одним із наведених нижче способів:
• Скористайтеся кнопкою регулювання гучності для збільшення або зменшення масштабу.
• Покладіть два пальці на екран і розведіть їх, щоб збільшити масштаб, або зведіть, щоб його
зменшити.
Якщо скористатися функцією масштабування під час відеозйомки, можна досягти ефекту
збільшення/зменшення масштабу.
Спільний доступ до знімків
Натисніть
→
, а потім виберіть одну з таких опцій:
• Спільний доступ до знімків: надсилання фотографії безпосередньо на інший пристрій через
Wi-Fi Direct або NFC.
• Спільний доступ до фотографій абонента: автоматичне розпізнавання обличчя людини, для
якої встановлено тег на фотографії, і надсилання фотографії цій людині.
• Надсил. фото у ChatON: надсилання фотографії на інший пристрій за допомогою ChatON.
76
Мультимедіа
Налаштування камери
→ , щоб налаштувати камеру. Не всі з наведених нижче налаштувань доступні як
Натисніть
в режимі фотографування, так і в режимі відеозйомки. Доступні опції можуть відрізнятися залежно
від використовуваного режиму.
• Розмір фото / Розмір відео: вибір роздільної здатності. Для отримання якісніших зображень/
відео використовуйте високу роздільну здатність. Проте такі зображення/відео займають
більше місця у пам’яті.
• Натисніть для фотогр.: натискання зображення на екрані попереднього перегляду для
створення знімків.
• Розпізнавання обличчя: автоматичне розпізнавання облич людей для полегшення їх
фотографування.
• Режими вимірювання: вибір способу вимірювання. Визначає, яким чином обчислюється
рівень освітлення. Відцентровано використовується для вимірювання фонового освітлення в
центрі кадру. Точковий замір вимірювання значення світла у певному розташуванні. Матриця
використовується для вимірювання освітлення по всьому кадру.
• ISO: вибір значення ISO. Воно дає змогу керувати рівнем чутливості камери до світла. Це
значення вимірюється в одиницях, еквівалентних одиницям плівкової камери. Низькі
значення застосовуються до статичних або яскраво освітлених об’єктів. Вищі значення
підходять для зйомки об’єктів, що швидко рухаються, або погано освітлених об’єктів.
• Стабілізація: увімкнення або вимкнення функції стабілізації зображення. Ця функція допомагає
сфокусуватися, якщо камера рухається.
• Зберегти як: видалення вихідних фотографій під час зйомки у режимі насиченого тону.
• Тег розташування: додавання до фотографії тегу розташування GPS. Увімкніть цю функцію під
час фотографування, щоб створити альбоми у Альбом.
• Щоб покращити сигнали GPS, уникайте зйомки в місцях, де можливі перешкоди для
сигналу, наприклад між будівлями, у низько розташованих місцевостях або за поганих
погодних умов.
• Ваше розташування може відображатися на фотографіях під час їх завантаження в
Інтернет. Щоб уникнути цього, вимкніть налаштування тегу GPS.
77
Мультимедіа
• Перегляд: автоматичне відображення фотографій або відео безпосередньо після зйомки.
• Клавіша гучності: використання кнопки регулювання гучності для керування затвором і
функцією масштабування.
• Таймер: використовується для зйомки із затримкою.
• Баланс білого: для отримання зображень із природними кольорами слід вибирати
відповідний баланс білого. Ці налаштування призначені для використання за специфічних
умов освітлення. Їх дія подібна до дії діапазону температур для експозиції балансу білого у
професійних камерах.
• Експозиція: змінення значення експозиції. Визначення кількості світла для датчика камери.
Для зйомки в умовах недостатнього освітлення використовуйте вищі значення експозиції.
• Лінії поділу: відображення вказівок у видошукачі для полегшення компонування об’єктів в
кадрі.
• Спалах: увімкнення або вимкнення спалаху.
• Голосове керування: встановлення фотографування за допомогою голосових команд.
• Контекстна назва: встановлення відображення контекстних тегів на камері. Увімкніть цю
опцію для використання функції «Тег абонента» у меню Галерея та Альбом.
• Пам’ять: вибір розташування в пам’яті для збереження.
• Скинути: скидання налаштувань камери.
Швидкий доступ
Змінення розташування клавіш швидкого доступу для легкого доступу до різноманітних опцій
камери.
Натисніть
→ Змінити швидкі налаштування.
Натисніть і утримуйте опцію, а потім перетягніть її в лунку вгорі екрана. Щоб перемістити інші
значки в межах списку, натисніть і перетягніть їх.
78
Мультимедіа
Галерея
Використовуйте цю програму для перегляду зображень і відео.
Натисніть Галерея на екрані програм.
Перегляд зображень
У разі відкриття меню Галерея, буде відображено доступні папки. У разі збереження зображення в
іншій програмі, наприклад Email, буде автоматично створено папку Download, у якій можна буде
знайти це зображення. Так само в разі створення знімка екрана автоматично створюється папка
Screenshots. Виберіть папку, щоб відкрити її.
Зображення в папці відображаються за датою створення. Виберіть зображення, щоб переглянути
його в повноекранному режимі.
Проведіть пальцем вліво або вправо, щоб переглянути наступне або попереднє зображення.
Збільшення або зменшення масштабу
Скористайтеся для збільшення масштабу одним із таких способів:
• Двічі натисніть у будь-якій точці екрана, щоб збільшити масштаб.
• Торкніться двома пальцями будь-якої ділянки екрану та розведіть їх, щоб збільшити масштаб.
Зведіть пальці, щоб зменшити масштаб, або двічі натисніть на екран, щоб повернутися до
вихідного масштабу.
Відтворення відео
На попередньому зображенні відеофайлів відображається значок
та натисніть .
79
. Виберіть відео для перегляду
Мультимедіа
Обтинання фрагментів відео
Виберіть відео, а потім натисніть . Прокрутіть повзунок спочатку в необхідну початкову точку, а в
кінці – в кінцеву точку, а потім збережіть відео.
Редагування зображень
Під час перегляду зображень натисніть
і скористайтеся такими функціями:
• Улюблені: додавання до списку обраного.
• Слайд-шоу: запуск слайд-шоу із зображень, наявних у поточній папці.
• Фоторамка: додавання рамки та примітки до зображення. Відредаговане зображення буде
збережено в папці Photo frame.
• Фотопримітка: використовуйте це для створення примітки на задній частині зображення.
Натисніть , щоб редагувати примітку.
• Копіювати в буфер обміну: копіювання в буфер обміну.
• Друк: підключення пристрою до принтера для друку зображення. Деякі принтери можуть бути
несумісними з пристроєм.
• Перейменувати: перейменування файла.
• Спільний доступ до фотографій абонента: надсилання зображення користувачу, обличчя
якого позначено тегом на фотографії.
• Обернути ліворуч: обертання проти годинникової стрілки.
• Обернути праворуч: обертання за годинниковою стрілкою.
• Обрізати: змініть розмір синьої рамки для обрізання та збереження зображення в її межах.
• Редагувати тег погоди: редагування тегу зображення з інформацією про погоду.
• Прокласти маршрути: перегляд маршрутів до місця створення знімку на мапі.
• Встановити як: встановлення зображення як заставки або зображення контакту.
• Деталі: перегляд деталей зображення.
• Налаштування: зміна налаштувань галереї.
80
Мультимедіа
Змінення зображень
Під час перегляду зображення натисніть
.
Улюблені зображення
Під час перегляду зображення натисніть
зображень.
→ Улюблені, щоб додати його до списку улюблених
Видалення зображень
Скористайтесь одним із наведених нижче способів:
• У папці натисніть
→ Вибір об’єкта, виберіть зображення і натисніть
• Під час перегляду зображення натисніть
.
.
Обмін зображеннями
Скористайтесь одним із наведених нижче способів:
• У папці натисніть
→ Вибір об’єкта, виберіть зображення, а потім натисніть , щоб
надіслати їх іншим користувачам або надати до них спільний доступ через соціальні мережі.
• Під час перегляду зображення натисніть
соціальну мережу.
, щоб надіслати його іншим користувачам або в
Встановлення як заставки
Під час перегляду зображення натисніть
заставку або призначити його контакту.
→ Встановити як, щоб встановити зображення як
81
Мультимедіа
Встановлення тегів для облич
→ Налаштування, а потім встановіть прапорець біля опції Тег обличчя. Навколо
Натисніть
розпізнаного обличчя відобразиться жовта рамка. Натисніть обличчя, натисніть Додати ім’я, а
потім виберіть або додайте контакт.
Коли тег обличчя відобразиться на зображенні, натисніть на нього та скористайтеся доступними
опціями, такими як здійснення викликів або надсилання повідомлень.
Під час розпізнавання обличчя може статися помилка, залежно від кута до обличчя,
розміру та виразу обличчя, кольору шкіри, умов освітлення або аксесуарів.
Використання тегу абонента
→ Налаштування → Контекстний тег, а потім перетягніть повзунок Контекстний
Натисніть
тег вправо, щоб під час відкриття зображення відображався контекстний тег (відомості про погоду,
розташування, дату та ім’я людини).
Впорядкування за допомогою папок
Створення папки для впорядкування зображень або відео, збережених на пристрої. Можна
копіювати або переміщувати файли з однієї папки до іншої.
Щоб створити нову папку, натисніть . Введіть ім’я папки, натисніть OK, а потім виберіть
зображення або відео, встановивши прапорці. Натисніть та утримуйте будь-яке вибране
зображення або відео, перетягніть його до нової папки, а потім натисніть Готово. Натисніть Коп.
для копіювання або Перемістити для переміщення.
Альбом
Використовуйте цю програму, за допомогою якої можна автоматично впорядкувати зображення,
для створення власного цифрового альбому з історіями з вашого життя.
Натисніть Альбом на екрані програм.
Щоб запустити Альбом, потрібно завантажити та інсталювати програму. Натисніть OK, а потім
дотримуйтеся вказівок на екрані.
Завантаження цієї програми через мобільну мережу може потребувати додаткової оплати.
Щоб уникнути стягування додаткових коштів, зверніться до свого оператора зв’язку.
82
Мультимедіа
Відео
Використовуйте цю програму для відтворення відеофайлів.
Натисніть Відео на екрані програм.
Відтворення відео
Виберіть відео для відтворення.
Регулювання гучності.
Пошук інших
пристроїв для
відтворення файлу.
Перехід до наступного
відео. Натисніть і
утримуйте, щоб
прокрутити вперед.
Перехід вперед або
назад за допомогою
перетягування смуги.
Перехід у режим
плаваючого екрана.
Змінення пропорцій
екрана.
Призупинення та
поновлення
відтворення.
Повторне відтворення
поточного відео або
перехід до
попереднього відео.
Натисніть і утримуйте,
щоб прокрутити
назад.
Видалення відео
Натисніть
→ Видал., виберіть відео, а потім натисніть Видал.
Обмін відео
→ Поділитися, виберіть відео, натисніть Готово, а потім виберіть спосіб надання
Натисніть
спільного доступу.
83
Мультимедіа
Використання спливаючого відеоплеєра
Скористайтеся цією функцією, щоб використовувати інші програми, не закриваючи відеоплеєр. Під
час перегляду відео натисніть , щоб скористатися спливаючим плеєром.
Покладіть два пальці на екран і розведіть їх, щоб збільшити розмір плеєра, або зведіть їх, щоб його
зменшити. Щоб перемістити плеєр, перетягніть його в інше розташування.
YouTube
Використовуйте цю програму для перегляду відео з веб-сайту YouTube.
Натисніть YouTube на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Перегляд відео
Натисніть і введіть ключове слово. Виберіть один із відображених результатів пошуку, щоб
переглянути відео.
Оберніть пристрій для переходу в альбомний формат, щоб переглянути відео в повноекранному
режимі.
Обмін відео
Виберіть відео, яке потрібно переглянути, натисніть
і виберіть спосіб надання спільного доступу.
Завантаження відео
Натисніть
.
→ Завантаження →
, виберіть відео, введіть відомості щодо відео, а потім натисніть
84
Мультимедіа
Радіо
Прослуховування музики та новин за допомогою FM-радіо. Щоб прослуховувати FM-радіо,
необхідно підключити гарнітуру, яка використовується як антена.
Натисніть Радіо на екрані програм.
Прослуховування FM-радіо
Підключіть гарнітуру до пристрою, перш ніж запускати FM-радіо.
Під час першого запуску FM-радіо автоматично здійснить пошук доступних радіостанцій і
збереже їх.
Натисніть
натисніть
, щоб увімкнути FM-радіо. Виберіть потрібну радіостанцію зі списку всіх радіостанцій і
, щоб повернутися на екран FM-радіо.
Регулювання гучності.
Увімкнення або вимкнення
FM-радіо.
Введення частоти радіостанції
вручну.
Пошук доступної радіостанції.
Точне настроювання частоти.
Записування композиції з FM-радіо.
Доступ до послуг для поточної
станції.
Додавання поточної радіостанції до
списку обраного.
85
Мультимедіа
Пошук радіостанцій
→ Сканувати і виберіть опцію пошуку. FM-радіо здійснить автоматичний пошук і
Натисніть
збереже доступні радіостанції.
Виберіть потрібну радіостанцію зі списку всіх радіостанцій і натисніть
екран FM-радіо.
, щоб повернутися на
Додавання радіостанцій до списку обраного
Перейдіть до радіостанції й натисніть
, щоб додати її до списку обраного.
Flipboard
Використовуйте цю програму для отримання доступу до особистих журналів.
Натисніть Flipboard на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Щоб створити власний журнал Flipboard, перегорніть привітальну сторінку, виберіть розділи
новин, а потім натисніть Build Your Flipboard.
Виберіть головну історію або розділ, перегорніть сторінки Flipboard і виберіть статтю, яку вам
хотілося б прочитати.
86
Магазини програм і
медіаданих
Play Маркет
Використовуйте цю програму для придбання та завантаження доступних для запуску на пристрої
програм та ігор.
Натисніть Play Маркет на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Установка програм
Перегляньте програми за категоріями або натисніть
, щоб здійснити пошук за ключовим словом.
Виберіть програму, щоб переглянути детальну інформацію про неї. Щоб її завантажити, натисніть
УСТАНОВИТИ. Якщо програма є платною, натисніть на ціну та дотримуйтеся вказівок на екрані,
щоб завершити процедуру придбання.
Коли для будь-якої з встановлених з’явиться нова версія, відобразиться відповідний
значок для сповіщення про наявність оновлення. Відкрийте панель сповіщень і натисніть
значок, щоб оновити програму.
Видалення програм
Видалення програм, придбаних у магазині Play Маркет.
Натисніть → Мої програми, виберіть у списку інстальованих програм програму, яку потрібно
видалити, і натисніть ВИДАЛИТИ.
87
Магазини програм і медіаданих
Samsung Apps (GALAXY Apps)
Використовуйте цю програму для придбання та завантаження програм, призначених для
використання на пристроях Samsung. Для отримання додаткових відомостей відвідайте веб-сайт
apps.samsung.com.
Натисніть Samsung Apps (GALAXY Apps) на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Установка програм
Перегляньте програми за категоріями. Натисніть
Щоб здійснити пошук програми, натисніть
пошуку.
, щоб вибрати категорію.
вгорі екрана, а потім введіть ключове слово в полі
Виберіть програму, щоб переглянути детальну інформацію про неї. Щоб її завантажити, натисніть
Безкоштовні. Якщо програма є платною, натисніть на ціну та дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб
завершити процедуру придбання.
Play Фільми
Використовуйте цю програму для перегляду, завантаження та оренди фільмів і ТВ-шоу.
Натисніть Play Фільми на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Play Музика
Використовуйте цю програму для прослуховування музики на пристрої або потокової передачі
музики із хмарної служби Google.
Натисніть Play Музика на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
88
Магазини програм і медіаданих
Play Ігри
Використовуйте цю програму для завантаження ігор та гри.
Натисніть Play Ігри на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Play Кіоск
Використовуйте цю програму для перегляду останніх нових.
Натисніть Play Кіоск на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
89
Інструменти
S Memo
Використовуйте цю програму для створення нагадування з використанням зображень і голосових
записів.
Натисніть S Memo на екрані програм.
Створення нагадувань
Накресліть ескіз пальцем або додайте зображення чи голосове нагадування для створення
нагадувань із мультимедійним вмістом.
Натисніть
, щоб написати або накреслити щось на екрані, або натисніть
за допомогою клавіатури.
, щоб ввести текст
Створення чернетки нотатки або
креслення нагадування.
Скасування та повторення
останньої дії.
Введення нагадування.
Видалення нагадування.
Створіть запис голосу.
Додавання мультимедійного файла.
Додавання нової сторінки до
поточного нагадування.
Переключення в режим перегляду.
90
Інструменти
Під час створення стислого нагадування натисніть
також товщину лінії.
ще раз, щоб змінити тип або колір ручки, а
Під час стирання рукописного нагадування натисніть , а потім –
Також можна натиснути Очистити все, щоб очистити нагадування.
, щоб змінити розмір гумки.
Збереження поточних установок як
профілю для пера.
Змінення типу пера.
Змінення товщини лінії.
Змінення кольору пера.
Перегляд додаткових кольорів.
Щоб змінити фон аркуша, натисніть
Щоб додати теги, натисніть
→ Змінити фон.
→ Додати тег.
Додавання мультимедійних файлів або голосового запису
Натисніть
, щоб додати мультимедійний файл. Натисніть , щоб вставити голосовий запис.
Перегляд нагадувань
Для переміщення між нагадуваннями використовується прокручування вгору або вниз.
Для пошуку нагадування, натисніть
→ Пошук.
Щоб видалити нагадування, натисніть
→ Видалити.
Щоб сортувати нагадування за датою, назвою, тегом тощо, натисніть
Щоб змінити режим перегляду, натисніть
→ Сортувати за:.
→ В режимі списку.
Щоб створити нагадування за допомогою імпорту файла, натисніть
Щоб експортувати нагадування як файл в іншому форматі, натисніть
91
→ Імпортувати.
→ Експортувати.
Інструменти
Щоб створити папку, натисніть
→ Створити папку.
Щоб змінити порядок розташування нагадувань, натисніть
Щоб перемістити нагадування в іншу папку, натисніть
→ Змінити порядок.
→ Перемістити.
→ Копіювати.
Щоб скопіювати нагадування, натисніть
→ Налаштування.
Щоб змінити установки S Memo, натисніть
Щоб відкрити довідкові відомості щодо S Memo, натисніть
→ Довідка.
Для резервного копіювання нагадувань у місце збереження або їх відновлення з цього місця
→ Резервне копіювання та відновлення.
натисніть
Перегляд нагадування
Натисніть ескіз нагадування для його відкриття.
Щоб видалити нагадування, натисніть
→ Видалити.
Щоб надіслати нагадування іншим користувачам, натисніть
→ Поділитися.
Щоб зберегти нагадування як зображення або файл PDF, натисніть
Щоб додати нагадування у вигляді списку обраного, натисніть
→ Експортувати.
→ Додати до обраного.
→ Створити подію.
Щоб зберегти нагадування як подію, натисніть
Щоб встановити нагадування як віджет або заставку для головного екрана, натисніть
Встановити як.
Щоб підключити пристрій до принтера та надрукувати нагадування, натисніть
принтери можуть бути несумісними з пристроєм.
Щоб редагувати нагадування, натисніть
.
Щоб відтворити голосовий запис, натисніть
.
92
→
→ Друк. Деякі
Інструменти
S Planner
Використовуйте цю програму для керування подіями та завданнями.
Натисніть S Planner на екрані програм.
Створення подій або завдань
Натисніть
і скористайтеся одним із таких способів:
• Додати подію: введення події з додатковою установкою повторення.
• Додати завдання: введення завдання з додатковою установкою пріоритету.
Щоб швидше додати подію або завдання, натисніть дату, щоб її вибрати, після чого ще раз її
натисніть.
Введіть назву та вкажіть, який календар потрібно використовувати або з яким календарем потрібно
виконувати синхронізацію. Потім натисніть Редаг. деталі події або Редаг. деталі завдання, щоб
додати додаткові відомості, такі як частота повторення події, наявність чи відсутність розширеного
сповіщення або місце проведення події.
Вкладіть мапу із позначенням місця проведення події. Введіть розташування в полі Розташування,
натисніть поряд із полем, після чого вкажіть точне розташування, натиснувши й утримуючи
відображену мапу.
93
Інструменти
Синхронізація зі службою Google Calendar
На екрані програм натисніть Налаштування → Загальні → Облікові записи → Google, у розділі
Мої облікові записи → виберіть обліковий запис Google і встановіть прапорець поряд з опцією
Синхронізувати календар.
Щоб вручну виконати синхронізацію для оновлення, на екрані програм натисніть S Planner →
→ Синхронізувати.
Щоб відобразити синхронізовані події або завдання, натисніть
прапорець біля опції обліковий запис Google.
→ Календарі, а потім встановіть
Змінення типу календаря
Вибір одного з доступних календарів, зокрема на рік, місяць, тиждень тощо, які відображаються в
правій частині екрана.
Пошук подій і завдань
Натисніть
→ Пошук і введіть ключове слово, за яким потрібно здійснювати пошук.
Щоб переглянути події або завдання, заплановані на поточний день, натисніть Сьогодні вгорі
екрана.
Видалення подій і завдань
Виберіть подію або завдання, а потім натисніть
→ Видалити → OK.
Надання спільного доступу до подій і завдань
Виберіть подію або завдання, натисніть
, а потім виберіть спосіб надання спільного доступу.
94
Інструменти
Диск
Використовуйте цю програму для створення та редагування документів, а також обміну
ними з іншими користувачами за допомогою служби збереження Google Drive. Під час
створення документів або завантаження файлів до служби Google Drive пристрій автоматично
синхронізується з веб-сервером та іншими комп’ютерами, на яких інстальовано Google Drive. Це
дає змогу отримувати доступ до файлів без необхідності їх передавати або завантажувати.
Натисніть Диск на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Dropbox
Використовуйте цю програму для збереження та обміну файлами з іншими користувачами за
допомогою хмарної служби Dropbox. Під час збереження файлів у службі Dropbox пристрій
автоматично синхронізується з веб-сервером та іншими комп’ютерами, на яких встановлено
Dropbox.
Натисніть Dropbox на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Увійдіть у свій обліковий запис Dropbox. Якщо у немає такого облікового запису, створіть його.
Коли Dropbox буде запущено, натисніть Turn on Camera Upload, щоб автоматично завантажити
фотографії та відео, зроблені за допомогою камери пристрою, до Dropbox. Щоб переглянути
завантажені фотографії або відео, натисніть . Для надання спільного доступу або видалення
файлів або створення альбомів натисніть , а потім виберіть файли.
→ Upload here → Photos or videos або
Щоб завантажити файли до Dropbox, натисніть →
Other files. Щоб відкрити файли у Dropbox, виберіть потрібний файл.
Під час перегляду файла або відео натисніть
відкрити файли у списку обраного, натисніть
, щоб додати його до списку обраного. Щоб
.
95
Інструменти
Хмарне сховище
Використовуйте цю функцію для синхронізації файлів або створення резервних копій установок і
даних програм за допомогою облікового запису Samsung або Dropbox.
На екрані програм натисніть Налаштування → Загальні → Хмарне сховище.
Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв’язку.
Синхронізація з обліковим записом Samsung
Натисніть обліковий запис Samsung або Налаштування синхронізації, щоб синхронізувати файли.
Створення резервних копій або відновлення даних
Натисніть Резервне копіювання, щоб створити резервні копії або Відновити, щоб відновити дані
за допомогою облікового запису Samsung.
Синхронізація зі службою Dropbox
Натисніть Зв’язати облік. запис Dropbox, а потім введіть обліковий запис Dropbox. Щоб
завершити, дотримуйтесь інструкцій на екрані.
Після входу в систему натисніть Allow і синхронізація файлів із Dropbox виконуватиметься
автоматично під час кожного внесення змін.
96
Інструменти
Годинник
Використовуйте цю програму для встановлення будильників, перевірки часу в більшості великих
міст світу, визначення тривалості події, встановлення таймера або використання як настільного
годинника.
Натисніть Годинник на екрані програм.
Увімкнення або вимкнення
будильника.
Будильник
Встановлення будильників
Натисніть Створити будильник, встановіть час спрацювання будильника, виберіть дні, в які він має
спрацьовувати повторно, а потім натисніть Зберегти.
• Місце для спрацювання сигналу: встановлення розташування. Будильник спрацьовуватиме,
лише коли ви перебуватимете у вказаному розташуванні.
• Пауза: встановлення інтервалу між спрацюваннями будильника та кількості спрацювань після
встановленого часу.
• Смарт-будильник: встановлення часу спрацювання будильника до встановленого часу.
97
Інструменти
Зупинення будильників
Перетягніть за межі великого кола, щоб вимкнути будильник. Перетягніть
кола, щоб повторно увімкнути будильник через встановлений час.
за межі великого
Видалення будильників
Натисніть і утримуйте будильник і натисніть Видалити.
Світовий час
Створення годинників
Натисніть Додати місто, після чого введіть назву міста або виберіть її зі списку міст.
Щоб застосувати перехід на літній час, натисніть і утримуйте годинник, а потім натисніть Установки
переходу на літній час.
Видалення годинників
Натисніть і утримуйте годинник і натисніть Видалити.
Секундомір
Натисніть Почати, щоб почати відлік часу під час події. Натисніть Коло, щоб записати часові
проміжки.
Натисніть Скинути, щоб очистити записані часові проміжки.
Таймер
Встановіть тривалість і натисніть Почати.
Перетягніть
за межі великого кола, коли час таймеру буде вичерпано.
Настільний годинник
Натисніть
для перегляду в повноекранному режимі.
98
Інструменти
Калькулятор
Використовуйте цю програму для здійснення простих або складних обчислень.
Натисніть Калькулятор на екрані програм.
Оберніть пристрій, щоб перейти в альбомний режим для відображення інженерного калькулятора.
→ Інженерний калькулятор.
Якщо опцію Обертан. екрана вимкнено, натисніть
Щоб переглянути історію обчислень, натисніть
Щоб очистити історію, натисніть
для приховання клавіатури.
→ Очистити журнал.
S Translator
Використовуйте цю програму для перекладу тексту на інші мови.
Натисніть S Translator на екрані програм.
Щоб запустити S Translator, потрібно завантажити та інсталювати програму. Натисніть Встановити,
а потім дотримуйтеся вказівок на екрані.
Завантаження цієї програми через мобільну мережу може потребувати додаткової оплати.
Щоб уникнути стягування додаткових коштів, зверніться до свого оператора зв’язку.
99
Інструменти
Диктофон
Використовуйте цю програму для записування або відтворення голосових нагадувань.
Натисніть Диктофон на екрані програм.
Записування голосових нагадувань
Натисніть
Натисніть
, щоб розпочати запису. Промовляйте в мікрофон, розташований вгорі пристрою.
, щоб призупинити запис. Натисніть , щоб завершити запису.
Змінення якості записування.
Час записування
Початок запису.
Відображення списку голосових
нагадувань.
Для усунення пристроєм фонового шуму натисніть
Увімкнено.
→ Налаштування → Усунення шуму →
Змінення режиму запису
Змінення режиму запису для використання стандартних установок для різних ситуацій і, як
наслідок, створення чіткіших голосових нагадувань.
Натисніть і виберіть один із режимів записування.
100
Інструменти
Відтворення голосових нагадувань
Виберіть голосове нагадування, яке потрібно відтворити.
• : вирізання голосового нагадування.
• : регулювання швидкості відтворення.
• : призупинення відтворення.
• • /
/
: пропустити попереднє або наступне голосове нагадування.
: перехід на 60 сек. вперед або назад.
Щоб надіслати голосове нагадування іншим користувачам, натисніть
виберіть спосіб надання спільного доступу.
→ Поділитися, а потім
Керування голосовими нагадуваннями
У списку голосових нагадувань, натисніть
і виберіть одну з таких опцій:
• Поділитися: виберіть голосові нагадування, які потрібно надіслати, а потім виберіть спосіб
надання спільного доступу.
• Видалити: вибір голосових нагадувань, які потрібно видалити.
• Налаштування: змінення запису голосу.
• Завершити: закриття диктофона.
Збереження файлів з контекстними тегами
У списку голосових нагадувань натисніть
Увімкнено.
→ Налаштування → Контекстна назва →
101
Інструменти
S Voice
Використовуйте цю програму для керування пристроєм за допомогою голосу для виконання
різноманітних функцій.
Натисніть S Voice на екрані програм. Також можна двічі натиснути кнопку «Домашній».
• Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
• Дана програма підтримується не всіма мовами.
Далі наведено декілька прикладів голосових команд:
• Відкрити музику
• Запустити калькулятор
• Зателефонувати на мобільний Олені
• Зателефонувати на робочий Олені
• Перевірити розклад
Поради для кращого розпізнавання голосу
• Говоріть чітко.
• Говоріть в тихих місцях.
• Не використовуйте образливі слова або сленг.
• Не використовуйте в мовленні діалекти.
Пристрій може не розпізнати ваші команди або виконати непотрібні команди залежно від оточення
та вашого мовлення.
102
Інструменти
Режим «Вільні руки»
У режимі «Вільні руки» вміст буде зчитуватися пристроєм вголос під час надходження вхідних
викликів, повідомлень та сповіщень, що дає змогу безконтактного використання пристрою під час
перебування за кермом. Наприклад, під час надходження виклику пристроєм буде зчитуватися
вголос ім’я або телефонний номер абонента під час надходження виклику.
Щоб увімкнути режим «Вільні руки», промовте “Увімкнути режим «Вільні руки»”.
Вимкніть режим «Вільні руки», якщо він не використовується, щоб уникнути зчитування
вмісту пристроєм вголос. Щоб вимкнути режим «Вільні руки», промовте “Вимкнути режим
«Вільні руки»”.
Використання команд пробудження на заблокованому екрані
На заблокованому екрані можна використовувати різноманітні функції за допомогою попередньо
встановлених команд пробудження.
Щоб увімкнути цю функцію на екрані програм натисніть Налаштування → Пристрій → Екран
блокування, а потім перетягніть повзунок Пробудження для екрана блокування вправо.
Google
Використовуйте цю програму для пошуку не лише в Інтернеті, але й у межах програм та їх даних.
Натисніть Google на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Пошук на пристрої
Натисніть поле пошуку та введіть ключове слово. Також можна натиснути
ключове слово.
, а потім промовити
Якщо у програмах нічого не знайдено, відобразиться браузер із результатами пошуку.
103
Інструменти
Область пошуку
→ Налаштування →
Щоб вибрати, в яких програмах має здійснюватися пошук, натисніть
Пошук у телефоні і встановіть прапорці для об’єктів, які потрібно шукати.
Google Асистент
У разі необхідності відкрийте пошук Google для перегляду відомостей Google Асистент щодо
поточного стану погоди, громадського транспорту, наступної зустрічі тощо.
Приєднуйтесь до Google Асистент під час першого використання пошуку Google. Щоб змінити
→ Налаштування, а потім перетягніть повзунок Google
установки Google Асистент, натисніть
Асистент вліво або вправо.
Голосовий пошук
Використовуйте цю програму для пошуку веб-сторінок за допомогою голосу.
Натисніть Голосовий пошук на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Коли на екрані відобразиться напис Диктуйте, промовте ключове слово або фразу.
104
Інструменти
Мої файли
Використовуйте цю програму для отримання доступу до всіх типів файлів, збережених на пристрої,
зокрема зображень, відео, композицій і звукозаписів.
Натисніть Мої файли на екрані програм.
Перегляд файлів
Виберіть категорію, а потім натисніть папку для її відкриття. Щоб повернутися до головної папки,
натисніть . Щоб повернутися до кореневого каталогу, натисніть .
У папці натисніть
і скористайтеся однією з таких опцій:
• Вибрати всі: вибір всіх файлів або папок для одночасного застосування до них однієї опції.
• Створити папку: створення папки.
• Пошук: пошук файлів або папок.
• Вигляд: змінення режиму перегляду.
• Сортувати за: сортування файлів або папок.
• Налаштування: зміна налаштувань диспетчера файлів.
Виберіть файл або папку, встановивши прапорець, а потім використайте будь-яку із цих функцій:
• : видалення файлів або папок.
• : надсилання файлів іншим користувачам або надання до них спільного доступу.
• → Перемістити: переміщення файлів або папок до іншої папки.
• → Копіювати: копіювання файлів або папок до іншої папки.
• → Перейменувати: перейменування файлу або папки.
• → Деталі: перегляд відомостей про файл або папку.
105
Інструменти
Пошук файла
Натисніть
→ Пошук, а потім введіть критерії пошуку.
Додавання клавіш швидкого доступу до папок
Додавання клавіш швидкого доступу до часто використовуваних папок у кореневу директорію.
→ Додати ярлик, введіть ім’я клавіші швидкого доступу, натисніть OK, виберіть
Натисніть
папку, а потім натисніть Цей каталог.
Завантаження
Використовуйте цю програму для перегляду відомостей про те, які файли було завантажено за
допомогою програм.
Натисніть Завантаження на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Виберіть файл, щоб відкрити його у відповідній програмі.
Щоб відсортувати файли за розміром, натисніть Сортувати за розміром.
Щоб відсортувати файли за датою, натисніть Сортувати за датою.
TripAdvisor
Використовуйте цю програму для отримання пов’язаних із поїздками відомостей, таких як місце
призначення або готель. Крім того, можна забронювати номер у готелі, а також обмінятися своїми
відгуками з іншими користувачами.
Натисніть TripAdvisor на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
106
Подорожі та місця поруч
Карти
Використовуйте цю програму для визначення розташування пристрою, пошуку місць і отримання
маршрутів.
Натисніть Карти на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Пошук розташувань
Пошук розташувань за допомогою введення адреси або ключового слова. Після знаходження
розташування виберіть розташування, щоб переглянути докладні відомості. Для отримання
додаткових відомостей див. довідку.
Отримання маршрутів до пункту призначення
Натисніть , щоб встановити початкове й кінцеве розташування, а потім виберіть спосіб
подорожування. На пристрої буде відображено маршрути до пункту призначення.
107
Налаштування
Про установки
Використовуйте цю програму для настроювання установок пристрою, встановлення опцій
програм і додавання облікових записів.
Натисніть Налаштування на екрані програм.
Підключення
Wi-Fi
Увімкніть функцію Wi-Fi для підключення до мережі Wi-Fi та доступу до Інтернету або інших
мережевих пристроїв.
Щоб забезпечити стабільне підключення до мережі, скористайтеся функцією автоматичного
вибору мережі Wi-Fi або мобільної мережі для використання найпотужнішого сигналу. Для
автоматичного переключення між мережами встановіть прапорець поряд з опцією Смартперемикач мережі.
Щоб скористатися опціями, натисніть
.
• Додатково: настроювання Wi-Fi.
• Кнопка WPS: підключення до захищеної мережі Wi-Fi за допомогою кнопки WPS.
• Введення PIN-коду WPS: підключення до захищеної мережі Wi-Fi за допомогою PIN-коду WPS.
• Довідка: відкриття довідкових відомостей стосовно використання Wi-Fi.
Встановлення режиму сну для функції Wi-Fi
Натисніть Wi-Fi →
→ Додатково → Не вимикати Wi-Fi під час перебування в режимі сну.
Пристрій автоматично вимикає підключення Wi-Fi під час відключення екрана. Якщо таке
сталося, пристрій автоматично починає використовувати мережі з передачею даних,
якщо встановлено їх використання. Це може призвести до стягування плати за передачу
даних. Щоб уникнути отримання рахунків за використання даних, встановіть для цієї опції
значення Завжди.
108
Налаштування
Встановлення надсилання сповіщень про відкриті мережі
Пристрій може виявити відкриті мережі Wi-Fi і відобразити значок у рядку стану для сповіщення
про їх доступність.
→ Додатково та встановіть прапорець біля опції Сповіщення мережі, щоб
Натисніть Wi-Fi →
увімкнути цю функцію.
Wi-Fi Direct
За допомогою Wi-Fi Direct можна підключити два пристрої безпосередньо через мережу Wi-Fi без
використання точки доступу.
На екрані установок натисніть Підключення → Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Увімкнення функції Bluetooth для обміну відомостями на невеликій відстані.
Щоб скористатися іншими опціями, натисніть
.
• Тривалість видимості: встановлення тривалості видимості пристрою.
• Отримані файли: перегляд файлів, отриманих за допомогою функції Bluetooth.
• Перейменувати пристрій: встановлення імені Bluetooth для пристрою.
• Довідка: відкриття довідкових відомостей щодо функції Bluetooth.
Режим модема
• Мобільна точка доступу: використання портативної мобільної точки доступу для надання
комп’ютерам або іншим пристроям спільного доступу до підключення пристрою до мобільної
мережі через Wi-Fi.
• Прив’язка USB: використання прив’язки USB для надання комп’ютерам спільного доступу до
підключення пристрою до мобільної мережі через підключення USB. Після підключення до
комп’ютера пристрій використовується як безпроводовий модем для комп’ютера.
• Прив’язка Bluetooth: використання прив’язки Bluetooth для надання комп’ютерам або іншим
пристроям спільного доступу до підключення пристрою до мобільної мережі через Bluetooth.
109
Налаштування
Режим без зв’язку
Вимкнення всіх безпроводових функцій на пристрої. Можна використовувати лише послуги, не
пов’язані з роботою в мережі.
Використання даних
Відстеження обсягу використаних даних і настроювання установок для встановлення обмеження.
• Мобільні дані: використання послуги передачі даних в усіх мобільних мережах.
• Обмеження використання мобільних даних: встановлення обмеження на використання
мобільних даних.
• Цикл використання даних: введення дати скидання відомостей за місяць для відстеження
обсягу використаних даних.
Щоб скористатися іншими опціями, натисніть
.
• Передача даних у роумінгу: використання послуги передачі даних у роумінгу.
• Обмежити фонові дані: вимкнення синхронізації даних у фоновому режимі в разі
використання мобільної мережі.
• Автосинхронізація даних: увімкнення або вимкнення автоматичної синхронізації програм.
Щоб вибрати тип даних, які потрібно синхронізувати з певним обліковим записом,
скористайтеся меню Налаштування → Загальні → Облікові записи.
• Використання Wi-Fi: відображення відомостей про використання даних через мережу Wi-Fi.
• Мобільні точки доступу: вибір портативних мобільних точок доступу для попередження їх
використання програмами, які запущено у фоновому режимі.
Розташування
Змінення установок визначення розташування та активація дозволів для надання програмам
дозволу на використання відомостей про ваше розташування.
• Режим: вибір режиму збирання відомостей про розташування.
• Останні запити щодо розташування: відображення програми, що використовує відомості
щодо поточного розташування та її споживання заряду акумулятора.
• Послуги розташування: використання поточного розташування для пошуку Google та інших
служб Google на телефоні.
• Мої місця: настроювання профілів, які використовуватимуться для певних розташувань під час
використання функцій GPS, Wi-Fi або Bluetooth для пошуку вашого поточного розташування.
110
Налаштування
Інші мережі
Настройка використання мереж.
Стандартна програма обміну повідомленнями
Вибір програми, яка за замовчуванням буде використовуватися для обміну повідомленнями.
Друк
Налаштування установок модулів принтера, наприклад функцій пошуку та додавання принтерів,
для друкування файлів через мережу Wi-Fi або хмарні служби зовнішнього розташування.
Мобільні мережі
• Мобільні дані: встановлення дозволу на використання передачі пакетних даних у мережі.
• Передача даних у роумінгу: встановлення підключення пристрою до іншої мережі під час
роумінгу, або якщо домашня мережа недоступна.
• Імена точок доступу: встановлення імен точок доступу (APN).
• Режим мережі SIM 1: вибір типу мережі для основної SIM- або USIM-карти.
• Режим мережі SIM 2: вибір типу мережі для додаткової SIM- або USIM-карти.
• Оператори мережі: пошук доступних мереж і вибір мережі для роумінгу.
VPN
Настроювання мереж VPN (Virtual Private Networks – віртуальні приватні мережі) й підключення до
них.
NFC
Увімкнення функції NFC для зчитування відомостей із тегів NFC, а також їх запису в такі теги.
• Android Beam: активація функції Android Beam для надсилання даних, наприклад веб-сторінок
і контактів, на пристрої з підтримкою NFC.
111
Налаштування
S Beam
Увімкнення функції S Beam для надсилання даних, наприклад відео, зображень і документів, на
пристрої з підтримкою NFC і Wi-Fi Direct.
Пристрої поблизу
• Ім’я пристрою: введення імені медіасервера для пристрою.
• Вміст для над. спіл.дост.: надання іншим пристроям спільного доступу до вмісту на вашому
пристрої.
• Дозволені пристрої: перегляд списку пристроїв, які можуть отримувати доступ до вашого
пристрою.
• Заборонені пристрої: перегляд списку пристроїв, яким заборонено доступ до вашого
пристрою.
• Завантажити до: вибір розташування в пам’яті для збереження медіафайлів.
• Отримання файлів з інш. пристроїв: надання дозволу на завантаження з інших пристроїв.
Пристрій
Звук
Зміна налаштувань різноманітних звуків на пристрої.
• Гучність: регулювання рівня гучності звуків дзвінка під час виклику, музики та відео, системних
звуків пристрою та сповіщень.
• Інтенсивність вібрації: регулювання інтенсивності вібрації в разі отримання сповіщення.
• Звук дзвінка:
– – Звуки дзвінка: додавання або вибір звуку дзвінка для сповіщення про вхідні виклики.
– – Сповіщення: вибір звуку дзвінка для сповіщення про певні події, такі як отримані
повідомлення та пропущені виклики.
• Вібрація: додавання або вибір зразка вібрації.
• Вібрація при виклику: відтворення вібрації та звуку дзвінка для сповіщення про вхідні
виклики.
• Звук клавіш: відтворення звукових сигналів під час натискання клавіш на клавіатурі.
• Звуки при натисканні: вибір пристрою для відтворення звукових сигналів у разі вибору
програми або опції на сенсорному екрані.
112
Налаштування
• Звук блокування екрана: відтворення звукових сигналів під час блокування або
розблокування сенсорного екрана.
• Тактильний зворотній зв’язок: відтворення вібрації під час натискання клавіш.
• Програми Samsung: змінення установок сповіщень для кожної із програм.
• Звук при натисканні: відтворення звукових сигналів під час натискання клавіш.
• Вібрація при натисканні: відтворення вібрації під час натискання клавіш.
• Adapt Sound: персоналізація звуку для вуха, до якого ви найчастіше прикладаєте пристрій під
час розмови по телефону чи під час прослуховування музики.
Дисплей
• Яскравість: встановлення яскравості дисплея.
• Автоматичне вимкнення екранa: встановлення тривалості очікування пристрою перед
вимкненням підсвічування дисплея.
• Тривалість підсвічування сенсорних клавіш: встановлення тривалості підсвічування
сенсорних клавіш.
• Автоналаштування тону екрана: налаштування яскравості дисплея для заощадження заряду
акумулятора.
• Екранна заставка: запуск екранної заставки під час підключення пристрою до док-станції або
зарядження.
• Автоматично обертати екран: встановлення автоматичного обертання вмісту в разі
обертання пристрою.
• Відобр. відсоток зар. акум.: відображення заряду акумулятора, що залишився.
Декілька вікон
Використання режиму декількох вікон.
• Відкрити у декількох вікнах: ввімкнення функції режиму декількох вікон в разі відкриття
файлів, збережених у розділі Відео.
113
Налаштування
Світлодіодний індикатор
• Зарядження: ввімкнення індикатора сповіщення під час зарядження акумулятора.
• Батарея розряджена: ввімкнення індикатора сповіщення за низького заряду акумулятора.
• Сповіщення: ввімкнення індикатора сповіщення за наявності пропущених викликів,
повідомлень або сповіщень.
• Запис голосу: ввімкнення індикатора сповіщення під час запису голосових нагадувань.
Екран блокування
Зміна налаштувань екрана блокування.
• Блокування екрана: ввімкнення функції блокування екрана. Доступні опції можуть
відрізнятися залежно від вибраних функцій блокування екрана.
• Віджети: використання віджетів на екрані блокування.
– – Обрані програми або камера: відображення клавіш швидкого доступу до всіх програм
або автоматичний запуск камери в разі проведення по панелям вліво під час перебування
на екрані блокування.
• Опції віджета годинника: настроювання установок для віджета годинника.
– – Подвійний годинник: відображення подвійного годинника.
– – Розмір годинника: змінення розміру годинника.
– – Показати дату: відображення дати поряд з годинником.
• Ярлики: відображення клавіш швидкого доступу до програм на екрані блокування та їх
змінення.
Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв’язку.
114
Налаштування
• Особисте повідомлення: редагування особистого повідомлення.
• Відомості про власника: введення відомостей, які відображатимуться поряд з годинником.
• Ефект розблокування: вибір ефекту, який відтворюватиметься під час розблокування екрана.
• Пробудження для екрана блокування: розпізнавання команди пробудження за
заблокованого екрана.
• Текст довідки: відображення тексту довідки на екрані блокування.
Заставка
Зміна налаштувань заставки.
• Головний екран: вибір фонового зображення для головного екрана.
• Екран блокування: вибір фонового зображення для екрана блокування.
• Головний екран та екран блокування: вибір фонового зображення для головного екрана та
екрана блокування.
Шрифт
Змінення установок шрифту.
• Стиль шрифту: змінення типу шрифту для відображення тексту.
• Розмір шрифту: змінення розміру шрифту.
Панель сповіщень
Налаштування об’єктів, які відображаються на панелі сповіщень.
• Налаштування яскравості: відображення смуг налаштування яскравості на панелі сповіщень.
• Кнопки швидкого доступу: перевпорядкування кнопок швидких налаштувань, що
відображаються на панелі сповіщень.
115
Налаштування
Спрощений режим
Встановлення спрощеного режиму.
Спеціальні можливості
Послуги з доступності – це спеціальні функції, призначені для користувачів із певними фізичними
обмеженнями. Отримайте доступ до наведених нижче установок і змініть їх, щоб покращити
доступність пристрою.
• Автоматично обертати екран: встановлення автоматичного обертання інтерфейсу в разі
обертання пристрою.
• Автоматичне вимкнення екранa: встановлення тривалості очікування пристрою перед
вимкненням підсвічування дисплея.
• Промовляння паролів: голосове зчитування паролів, які вводяться, за допомогою TalkBack.
• Відповідь/завершення виклику:
– – Відповідь на виклики за допомогою клавіші «Домашній»: встановлення відповіді на
вхідні виклики в разі натискання кнопки «Домашній».
– – Відповідь натисканням: встановлення відповіді на виклик в разі натискання кнопки
прийняття виклику.
– – Голосовe керування: встановлення відповіді на вхідні виклики або їх відхилення за
допомогою голосових команд.
– – Клавіша живл. зав. виклики: встановлення завершення викликів у разі натискання кнопки
ввімкнення/вимкнення живлення.
• Показати клавішу швидкого доступу: додавання клавіші швидкого доступу до функції
Спеціальні можливості або TalkBack у швидкому меню, що з’являється в разі натискання й
утримання кнопки ввімкнення/вимкнення живлення.
• Керування Спеціальними можливостями: експорт або імпорт установок доступності для
надання до них спільного доступу іншим пристроям.
– – Експортувати: експорт поточних установок доступності як файла.
– – Оновити: імпорт поточних установок доступності як файла.
– – Поділитися: надання спільного доступу до файла установок доступності іншим
користувачам.
– – Android Beam: надання спільного доступу до файла установок доступності на пристрій з
підтримкою NFC.
• TalkBack: увімкнення функції TalkBack, яка надає голосовий зворотний зв’язок.
• Розмір шрифту: змінення розміру шрифту.
• Жести масштабування: збільшення або зменшення масштабу за допомогою рухів пальцями.
116
Налаштування
• Негативні кольори: змінення кольорів дисплея для покращення видимості.
• Ярлик: увімкнення функції TalkBack у разі натискання й утримання кнопки ввімкнення/
вимкнення живлення та подальшого натискання й утримання екрана двома пальцями.
• Перетворення тексту на мовлення:
– – Переважна система TTS: вибір системи синтезу мовлення. Щоб змінити налаштування
систем синтезу мовлення, натисніть .
– – Швидкість мовлення: вибір швидкості для функції перетворення тексту на мовлення.
– – Прослухати приклад: прослуховування зразка промовленого тексту.
– – Стан стандартної мови: перегляд стану мови, що за замовчуванням використовується для
функції перетворення тексту на мовлення.
• Звуковий баланс: налаштування звукового балансу в разі використання гарнітури.
• Монозвук: увімкнення монофонічного звуку під час прослуховування аудіо за допомогою
одного навушника.
• Вимкнути всі звуки: вимкнення всіх звуків, відтворюваних пристроєм.
• Сповіщення спалахами: встановлення спалаху під час отримання вхідних викликів, нових
повідомлень або сповіщень.
• Субтитри Google (CC): відображення прихованих надписів у вмісті, що підтримується Google, і
змінення установок прихованих надписів.
• Субтитри Samsung (CC): відображення прихованих надписів у вмісті, що підтримується
Samsung, і змінення установок прихованих надписів.
• Допоміжне меню: відображення допоміжного значка клавіші швидкого доступу, що дає змогу
отримувати доступ до функцій, підтримуваних зовнішніми кнопками, або функцій на панелі
сповіщень. Також можна змінити меню, відображене на значку клавіші швидкого доступу.
– – Домінуюча рука: вибір руки для легкого використання меню помічника.
– – Редагувати: налаштування об’єктів для відображення у меню помічника.
• Затримка під час натискання й утримання: встановлення часу розпізнавання в разі
натискання й утримання екрана.
• Керування взаємодією: ввімкнення режиму керування взаємодією для обмеження
реагування пристрою на введення у програмі.
117
Налаштування
Диспетчер SIM-картки
Активуйте SIM- або USIM-карту та налаштуйте установки SIM-карти.
• Голосовий виклик: вибір SIM- або USIM-карти для здійснення голосових викликів.
• Відеовиклик: вибір SIM- або USIM-карти для здійснення відеовикликів.
• Мережа передачі даних: виберіть SIM- або USIM-карту для служби даних.
• Отримувати вхідні виклики: дозвіл або заборона отримання вхідних викликів з мережі GPRS
під час використання служб даних.
• Функцію подвійної SIM-картки завжди ввімкнено: встановлення дозволу на отримання
вхідних викликів з іншої SIM- або USIM-карти під час виклику.
Під час увімкнення цієї функції переадресація викликів може потребувати додаткової
оплати залежно від країни або оператора зв’язку.
Виклики
Налаштування функцій виклику.
• Відхилення виклику: автоматичне відхилення викликів зі вказаних номерів телефонів.
Додавання номерів телефонів до списку номерів для відхилення.
• Налаштування повідомлення про відхилення виклику: додавання або редагування
повідомлень, які надсилаються в разі відхилення виклику.
• Відповідь/завершення виклику:
– – Відповідь на виклики за допомогою клавіші «Домашній»: встановлення відповіді на
вхідні виклики в разі натискання кнопки «Домашній».
– – Голосовe керування: встановлення відповіді на вхідні виклики або їх відхилення за
допомогою голосових команд.
– – Клавіша живл. зав. виклики: встановлення завершення викликів у разі натискання кнопки
ввімкнення/вимкнення живлення.
• Вимкнути екран під час викликів: ввімкнення датчика наближення під час виклику.
118
Налаштування
• Сповіщення при виклику:
– – Вібрація в разі відповіді: відтворення вібрації в разі відповіді іншого абонента на виклик.
– – Вібрація після виклику: відтворення вібрації в разі завершення виклику іншим абонентом.
– – Сигнал з’єднання: ввімкнення або вимкнення сигналу встановлення зв’язку.
– – Щохвилинний сигнал: увімкнення або вимкнення щохвилинного сигналу.
– – Звук завершення виклику: ввімкнення або вимкнення сигналу завершення зв’язку.
– – Сигнали під час розмови: відтворення сигналу під час виклику для сповіщення про події.
• Аксесуари:
– – Автоматична відповідь: встановлення автоматичної відповіді на вхідний виклик через
певний проміжок часу.
– – Таймер автомат. відповіді: вибір тривалості очікування перед автоматичною відповіддю
на вхідний виклик.
– – Умови вихідного виклику: надання дозволу на здійснення вихідних викликів за
допомогою гарнітури Bluetooth навіть у разі блокування пристрою.
– – Тип вихідного виклику: вибір типу вихідних викликів, які можна здійснювати за
допомогою гарнітури Bluetooth.
• Автодозвон: здійснення автонабору в разі відсутності з’єднання або розірвання виклику.
• Додаткові установки:
– – Визначник номеру: відображення вашого ідентифікатора номера під час здійснення
вихідних викликів, щоб інші абоненти могли його побачити.
– – Переадресація: переадресація вхідних викликів на інший номер телефону.
– – Автомат. телефонний код: автоматичне вставлення префіксу (коду регіону або країни)
перед номером телефону.
– – Заборона викликів: блокування вхідних або вихідних викликів.
– – Очікування виклику: надання дозволу на сповіщення про вхідні виклики під час поточного
виклику.
– – Номери фіксованого набору: ввімкнення або вимкнення режиму FDN для здійснення
викликів лише за номерами, наявними у списку номерів FDN. Введіть код PIN2, що
надається разом із SIM- або USIM-картою.
119
Налаштування
• Звуки дзвінка та клавіатури:
– – Звуки дзвінка: вибір звуку дзвінка для сповіщення про вхідні виклики.
– – Вібрація: додавання або вибір зразка вібрації.
– – Вібрація при виклику: відтворення вібрації та звуку дзвінка для сповіщення про вхідні
виклики.
– – Звук клавіш: відтворення звукових сигналів під час натискання клавіш на клавіатурі.
• Налаштування звуку: вибір типу звуку під час викликів для використання із гарнітурою.
• Гучніше в кишені: збільшення гучності звуку дзвінка в разі перебування пристрою в,
наприклад, сумці або кишені.
• Зображення відеовиклику: вибір зображення, яке відображатиметься для іншого абонента.
• Дії у разі збою виклику: здійснення голосового виклику, якщо не вдалося здійснити
відеовиклик.
• Голосова пошта:
– – Послуга голосової пошти: вибір або встановлення постачальника послуг голосової пошти.
– – Установки голосової пошти: введення номеру для отримання доступу до послуг голосової
пошти. Цей номер можна дізнатися в оператора зв’язку.
– – Звук: вибір звуку дзвінка для сповіщення про нові повідомлення голосової пошти.
– – Вібрація: відтворення вібрації в разі отримання повідомлень голосової пошти.
• Облікові записи: прийняття IP-викликів та настроювання облікових записів для використання
послуги IP-викликів.
• Викор. інтернет-виклики: використання послуг IP-викликів для всіх викликів або лише для
IP-викликів.
Режим блокування
Виберіть сповіщення, які потрібно заблокувати, або встановіть дозвіл на отримання сповіщень про
виклики від певних контактів у режимі блокування.
120
Налаштування
Керування
Мова та спосіб введення
Зміна налаштувань введення тексту. Деякі опції можуть бути недоступні залежно від вибраної мови.
Мова
Вибір мови, якою відображатимуться всі меню та програми.
За замовчуванням
Вибір стандартного типу клавіатури для введення тексту.
Клавіатура Samsung
Щоб змінити налаштування клавіатури Samsung, натисніть
.
Кількість доступних опцій залежить від країни та оператора зв’язку.
• English(US) / Русский: змінення типу клавіатури.
• Вибрати мови введення: вибір мов введення тексту.
• Прогнозування тексту: активація режиму прогнозування тексту для прогнозування слів на
пристрої відповідно до введеного тексту та відображення запропонованих слів. Крім того,
можна змінити налаштування прогнозування слів.
• Автозаміна: виправлення неправильно написаних і неповних слів за допомогою натискання
клавіші пробілу або знака пунктуації.
• Автозаглавна перша літера: встановлення автоматичного введення великої літери після
таких знаків пунктуації, як крапка та знаки питання й оклику.
• Автоматичний інтервал: автоматичне вставлення пробілу між словами на пристрої.
• Авт. розст. пунктуації: вставлення крапки в разі подвійного натискання клавіші пробілу.
• Немає: вимкнення функції проведення по клавіатурі.
• Безперервне введення: введення тексту за допомогою проведення пальцем по клавіатурі.
121
Налаштування
• Керування курсором: увімкнення функції смарт-навігації по клавіатурі для переміщення
курсора прокручуванням клавіатури.
• Звук: відтворення звуку в разі натискання клавіші.
• Вібрація: відтворення вібрації в разі натискання клавіш.
• Перегляд символів: відображення збільшеного зображення кожної натиснутої літери.
• Довідка: відображення довідкових відомостей стосовно використання клавіатури Samsung.
• Скинути установки: скидання налаштувань клавіатури Samsung.
Голосовий ввід Google
Щоб змінити налаштування голосового введення, натисніть
.
• Вибрати мови введення: вибір мов введення тексту.
• Блокувати образливі слова: заборона розпізнавання пристроєм образливих слів у введених
за допомогою голосу даних.
• Розпізнавання мовлення офлайн: завантаження та інсталяція мовних даних для голосового
введення в автономному режимі.
Засіб розпізн. голосу
Виберіть систему розпізнавання голосу.
Ця функція відображається після використання програми розпізнавання голосу.
Голосовий пошук
• Мова: вибір мови для функції розпізнавання голосу.
• Виявлення команди "Ok Google": запуск функції розпізнавання голосу в разі промовляння
команди пробудження під час використання програми пошуку.
Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв’язку.
122
Налаштування
• Вивід мовлення: відтворення голосового зворотного зв’язку для сповіщення про поточну дію.
• Блокувати образливі слова: приховання образливих слів у результатах пошуку за допомогою
голосу.
• Розпізнавання мовлення офлайн: завантаження та інсталяція мовних даних для голосового
введення в автономному режимі.
• Гарнітура Bluetooth: здійснення голосового пошуку за допомогою гарнітури Bluetooth у разі її
підключення до пристрою.
Перетворення тексту на мовлення
• Переважна система TTS: вибір системи синтезу мовлення. Щоб змінити налаштування систем
синтезу мовлення, натисніть .
• Швидкість мовлення: вибір швидкості для функції перетворення тексту на мовлення.
• Прослухати приклад: прослуховування зразка промовленого тексту.
• Стан стандартної мови: перегляд стану мови, що за замовчуванням використовується для
функції перетворення тексту на мовлення.
Швидкість вказівника
Налаштування швидкості вказівника миші або сенсорного джойстика, підключених до пристрою.
Керування голосом
Встановлення автоматичного розпізнавання голосових команд для керування пристроєм. Можна
вибрати функції, керування якими здійснюватиметься за допомогою голосових команд.
У разі увімкнення функції Вібрація при виклику голосові команди не будуть
розпізнаватися пристроєм під час вхідного виклику.
Режим «Вільні руки»
Зчитування пристроєм вмісту та вказання програм, які мають використовуватися в режимі «Вільні
руки».
123
Налаштування
Рухи
Увімкнення функції розпізнавання рухів і зміна налаштувань, що керують розпізнаванням рухів на
пристрої.
• Прямий виклик: здійснення голосового виклику за допомогою піднімання та утримання
пристрою біля вуха під час перегляду виклику, повідомлення або контактних даних.
• Смарт-сповіщення: сповіщення про пропущені виклики або нові повідомлення в разі
піднімання пристрою.
• Вимкнути звук/пауза: вимкнення звуку дзвінка вхідних викликів, а також звуків будильників і
музики в разі перегортання пристрою екраном донизу.
Рухи долонею
Увімкнення функції рухів долонею для керування пристроєм за допомогою торкання екрана.
• Знімок екрана: створення знімка екрана в разі проведення долонею вліво або вправо по
екрану.
• Вимкнути звук/пауза: призупинення відтворення медіафайлів у разі натискання долонею на
екран.
Смарт-екран
• Смарт-режим: продовження підсвічування дисплея, поки ви на нього дивитеся.
124
Налаштування
Загальні
Облікові записи
Додавання адреси електронної пошти або облікових записів соціальних мереж.
Хмарне сховище
Зміна налаштувань синхронізації даних або файлів з обліковим записом Samsung або хмарним
сховищем Dropbox.
Резервне копіювання та скидання
Зміна налаштувань для керування налаштуваннями та даними.
• Резервне копіювання даних: створення резервних копій установок і даних програм на
сервері Google.
• Резервне копіювання облікового запису: настроювання та редагування резервного
облікового запису Google.
• Автоматичне відновлення: відновлення установок і даних програм у разі повторної інсталяції
програм на пристрої.
• Скинути заводські дані: скидання налаштувань до стандартних заводських значень і
видалення всіх даних.
Дата і час
Доступ до наведених нижче налаштувань керування відображенням часу й дати на пристрої та їх
змінення.
Якщо акумулятор повністю розряджено або вийнято із пристрою, час і дату буде скинуто.
• Автовстановлення дати й часу: автоматичне оновлення дати й часу під час переміщення між
часовими поясами.
• Встановити дату: встановлення поточної дати вручну.
• Встановити час: встановлення поточного часу вручну.
• Автовибір часового поясу: отримання відомостей про часовий пояс із мережі під час
переміщення між часовими поясами.
125
Налаштування
• Вибрати часовий пояс: встановлення головного часового поясу.
• Використовувати 24-годинний формат: відображення часу у 24-годинному форматі.
• Вибрати формат дати: вибір формату дати.
Ассистент з безпеки
Надсилання одержувачам повідомлення в разі виникнення надзвичайної ситуації. Натисніть
і утримуйте кнопку регулювання гучності з обох сторін протягом 3 сек., щоб надіслати
повідомлення.
• Редагувати екстрене повідомлення: редагування повідомлення, яке надсилатиметься, якщо
ви опинитеся в надзвичайній ситуації.
• Надісл.екстр. фотографії: зйомка фотографій і їх надсилання разом із повідомленням
вказаним одержувачам.
Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв’язку.
• Інтервал надсил. повід.: встановлення проміжку часу до повторного надсилання
повідомлення.
• Екстрені контакти: вибір або змінення одержувачів, яким надсилатиметься повідомлення.
Аксесуари
Зміна налаштувань аксесуара.
• Звук стикування: відтворення звуку в разі підключення пристрою до док-станції або
відключення його від неї.
• Режим виводу звуку: використання динаміка док-станції в разі підключення до неї пристрою.
• Відображення екрана «На столі»: відображення на пристрої настільного годинника у разі
підключення пристрою до док-станції.
• Автоматичне розблокування: автоматичне розблокування пристрою в разі відкриття кришки
чохлу.
126
Налаштування
• Заставка вікна S View:
– – Викор.для всіх екранів: застосування вибраного кольору до всіх екранів вікна кришки S
View.
– – Випадковий колір: щоденне випадкове змінення кольору екрану вікна кришки S View.
• Програми для роботи з аудіо: встановлення відображення доступних програм у разі
підключення гарнітури до пристрою.
Диспетчер програм
Перегляд програм, встановлених на пристрої, і керування ними.
Програми за замовчуванням
Вибір стандартних установок використання програм.
• Головний екран: вибір стандартного режиму відображення головного екрана.
• Повідомлення: вибір програми, яка за замовчуванням буде використовуватися для обміну
повідомленнями.
Акумулятор
Перегляд обсягу заряду акумулятора, що споживається пристроєм.
• Відобр. відсоток зар. акум.: відображення заряду акумулятора, що залишився.
Енергозбереження
Увімкнення режиму енергозбереження та зміна його налаштувань.
• Продуктивність ЦП: встановлення обмеження на використання певних системних ресурсів.
• Вихід екрана: зменшення яскравості дисплея.
• Вимкнути тактильний зворотній зв’язок: вимкнення вібрації, відтворюваної під час
натискання клавіш.
• Відомості про енергозбереження: відомості про зменшення використання заряду
акумулятора.
127
Налаштування
Пам’ять
Перегляд відомостей про пам’ять пристрою та карту пам’яті або форматування карти пам’яті.
Форматування карти пам’яті призведе до видалення всіх даних із карти без можливості
відновлення.
Наявний обсяг внутрішньої пам’яті зазвичай менший за вказаний обсяг через те, що
операційна система та інстальовані програми займають певну частину пам’яті. Доступний
обсяг пам’яті може змінюватися після оновлення ПЗ пристрою.
Безпека
Змінення установок безпеки пристрою та SIM- або USIM-карти.
• Шифрувати пристрій: встановлення пароля для шифрування даних, збережених на пристрої.
Пароль потрібно буде вводити під час кожного ввімкнення пристрою.
Зарядіть акумулятор, перш ніж вмикати цей параметр, оскільки шифрування даних може
тривати понад годину.
• Шифрування зовнішньої карти пам’яті: шифрування файлів на пристрої, збережених на карті
пам’яті.
У разі ввімкнення цього параметра та скидання налаштувань пристрою до заводських
значень пристрій не зможе прочитати зашифровані файли. Вимкніть цей параметр перед
скиданням налаштувань пристрою.
• Віддалене керування: надання дозволу на віддалене керування втраченим або викраденим
пристроєм через Інтернет. Щоб скористатися цією функцією, необхідно увійти в обліковий
запис Samsung.
– – Реєстрація облікового запису: додавання або перегляд облікового запису Samsung.
– – Використовувати безпроводові мережі: надання дозволу на збір даних розташування та
визначення розташування втраченого або викраденого пристрою за допомогою мережі
Wi-Fi або мобільної мережі.
• Сповіщення про зміну SIM-карти: ввімкнення або вимкнення функції «Пошук мобільного
пристрою», яка дає змогу визначити розташування втраченого або викраденого пристрою.
• Перейти на веб-сайт: перехід на веб-сайт Find my mobile (findmymobile.samsung.com). Можна
слідкувати за втраченим або викраденим пристроєм і керувати ним на веб-сайті Find my
mobile.
128
Налаштування
• Настройка блокування SIM-карти:
– – Заблокувати SIM-карту: ввімкнення або вимкнення функції блокування за допомогою PINкоду для запиту PIN-коду перед використанням пристрою.
– – Змінa PIN-коду SIM-карти: змінення PIN-коду, який використовується для доступу до даних
на SIM- або USIM-картці.
• Зробити паролі видимими: за замовчуванням паролі на пристрої приховуються задля
забезпечення безпеки. Встановлення відображення паролів під час їх введення на пристрої.
• Адміністратори пристрою: перегляд адміністраторів пристрою, інстальованих на ньому.
Адміністраторам пристрою можна дозволити застосовувати на пристрої нові політики.
• Невідомі ресурси: надання дозволу на інсталяцію програм із невідомих джерел.
• Перевірка програм: надання дозволу серверу Google на перевірку програм на предмет
виконання ними шкідливих дій перед їх інсталяцією.
• Тип місця збереження: встановлення типу місця збереження для збереження файлів
облікових даних.
• Надійні облікові дані: використання сертифікатів і облікових даних для безпечного
використання різноманітних програм.
• Інст. з міс. збер. на пристрої: інсталяція зашифрованих сертифікатів, збережених на USBнакопичувачі.
• Очищення облікових даних: стирання вмісту з обліковими даними із пристрою та скидання
пароля.
Про пристрій
Доступ до відомостей на пристрої, редагування імені пристрою або оновлення програмного
забезпечення пристрою.
Налаштування Google
Використовуйте цю програму для настроювання установок деяких функцій, які надаються Google.
Натисніть Налаштування Google на екрані програм.
129
Усунення неполадок
Перш ніж звернутися до сервісного центру Samsung, спробуйте скористатися такими рішеннями.
Деякі ситуації можуть не стосуватися вашого пристрою.
Після ввімкнення пристрою або під час його використання може
відобразитися запит на введення одного з таких кодів:
• Пароль: якщо ввімкнено функцію блокування пристрою, необхідно ввести встановлений
пароль.
• PIN: під час першого використання пристрою або якщо ввімкнено функцію запиту PIN-коду,
потрібно ввести PIN-код, який надається із SIM- або USIM-картою. Цю функцію можна вимкнути
за допомогою меню «Заблокувати SIM-карту».
• PUK: SIM- або USIM-карту заблоковано; зазвичай це стається внаслідок введення
неправильного PIN-коду декілька разів підряд. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий
оператором зв’язку.
• PIN2: у разі відкриття меню, яке вимагає введення коду PIN2, необхідно ввести код PIN2, який
надається разом із SIM- або USIM-картою. За додатковими відомостями зверніться до вашого
оператора зв’язку.
Пристрій відображає службові помилки та помилки мережі
• У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв’язок. Спробуйте вийти
на зв’язок в іншому місці. Повідомлення про помилки можуть відображатися повторно під час
переміщення.
• Деякі параметри недоступні без передплати. За додатковими відомостями зверніться до
вашого оператора зв’язку.
Пристрій не вмикається
• Пристрій не увімкнеться за повністю розрядженого акумулятора. Зарядіть акумулятор
повністю, перш ніж увімкнути пристрій.
• Можливо, акумулятор вставлено неналежним чином. Повторно вставте акумулятор.
• Протріть обидва контакти золотистого кольору та повторно вставте акумулятор.
130
Усунення неполадок
Сенсорний екран реагує повільно або неналежним чином
• У разі прикріплення захисної плівки або додаткових аксесуарів до сенсорного екрана він може
не працювати належним чином.
• Сенсорний екран може працювати неправильно в разі роботи з ним у рукавичках, а також під
час натискання його брудними руками, гострими предметами або кінчиками пальців.
• Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом
води.
• Перезавантажте пристрій, щоб усунути будь-які тимчасові помилки програмного
забезпечення.
• Переконайтеся, що програмне забезпечення пристрою оновлено до останньої версії.
• Якщо сенсорний екран подряпано або пошкоджено, віднесіть його до сервісного центру
Samsung.
Пристрій не реагує на натискання клавіш, або в його роботі виникають
критичні помилки
Якщо пристрій не реагує на натискання клавіш або «зависає», можливо, знадобиться закрити
програми або повторно вставити акумулятор та ввімкнути пристрій для відновлення його функцій.
Якщо пристрій «зависає» або не реагує на натискання клавіш, натисніть і утримуйте кнопку
ввімкнення/вимкнення живлення протягом 7 секунд, щоб перезавантажити пристрій.
Якщо це не допомагає, виконайте скидання налаштувань до заводських значень. На екрані
програм натисніть Налаштування → Загальні → Резервне копіювання та скидання → Скинути
заводські дані → Скинути установки пристрою → Видалити всі дані. Перед виконанням
скидання установок до заводських значень обов’язково створіть резервні копії всіх важливих
даних, які зберігаються на пристрої.
Якщо проблему не вдається усунути, зверніться до сервісного центру Samsung.
Виклики не здійснюються
• Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
• Переконайтеся, що для номера телефону, який набирається, не встановлено заборону
викликів.
• Переконайтеся, що для вхідного номера телефону не встановлено заборону викликів.
Співрозмовники не чують вас під час виклику
• Переконайтеся, що не перекрито вбудований мікрофон.
• Переконайтеся, що тримаєте мікрофон близько до рота.
• У разі використання гарнітури переконайтеся, що її правильно підключено.
131
Усунення неполадок
Звукове відлуння під час виклику
Відрегулюйте гучність за допомогою натискання кнопки регулювання гучності або перейдіть до
іншого місця.
Стільникова мережа або Інтернет часто відключаються, або якість звуку
низька
• Переконайтеся, що не заблоковано внутрішню антену пристрою.
• У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв’язок. Можливі
проблеми з підключенням через перебої в роботі базової станції постачальника послуг.
Спробуйте вийти на зв’язок в іншому місці.
• У разі використання пристрою в дорозі служби безпроводових мереж можуть вимикатися
через проблеми в роботі мережі постачальника послуг.
Значок порожнього акумулятора
Акумулятор розрядився. Зарядіть або замініть акумулятор.
Акумулятор не заряджається належним чином (для зарядних пристроїв,
рекомендованих компанією Samsung)
• Переконайтеся, що зарядний пристрій підключено належним чином.
• Якщо контакти акумулятора забруднені, акумулятор може не заряджатися належним чином,
або пристрій може вимикатися. Протріть контакти золотистого кольору, після чого знову
спробуйте зарядити акумулятор.
• Користувачам забороняється замінювати акумулятори на деяких пристроях. Щоб замінити
акумулятор на таких пристроях, зверніться до сервісного центру Samsung.
Акумулятор розряджається швидше, ніж на початку його використання
• Якщо акумулятор піддається впливу дуже низьких або дуже високих температур, корисний
заряд може зменшуватися.
• Споживання заряду акумулятора збільшується в разі використання функцій обміну
повідомленнями або деяких програм, наприклад ігор або Інтернету.
• Акумулятор із часом зношується, а його корисний заряд зменшується.
132
Усунення неполадок
Пристрій гарячий на дотик
Під час використання програм, які активно споживають заряд акумулятора, або в разі тривалого
використання програм пристрій може ставати гарячим на дотик. Це нормально й не впливає на
його роботу чи термін служби.
Під час запуску камери відображаються повідомлення про помилки
Для роботи камери пристрою потрібен достатній обсяг вільної пам’яті та заряду акумулятора. У разі
отримання повідомлень про помилки під час запуску камери спробуйте виконати такі дії:
• Зарядіть акумулятор або замініть його на повністю заряджений акумулятор.
• Звільніть пам’ять, передавши файли на комп’ютер або видаливши їх із пристрою.
• Перезапустіть пристрій. Якщо після виконання цих дій у роботі камери все ще виникають
проблеми, зверніться до сервісного центру Samsung.
Якість фотографій нижче, ніж під час попереднього перегляду
• Якість фотографій залежить від оточення та використовуваної техніки фотографування.
• У разі фотографування в темних місцях, вночі або у приміщенні може виникати шум або
зображення перебуватимуть поза фокусом.
Під час відкриття мультимедійних файлів відображаються
повідомлення про помилки
Якщо під час відкриття мультимедійних файлів на пристрої відображаються повідомлення про
помилки або мультимедійні файли не відтворюються, спробуйте виконати такі дії:
• Звільніть пам’ять, передавши файли на комп’ютер або видаливши їх із пристрою.
• Переконайтеся, що музичний файл не захищено за допомогою технології DRM (Digital Rights
Management). Якщо файл захищено за допомогою технології DRM, переконайтеся в наявності
відповідної ліцензії або ключа для відтворення файлу.
• Переконайтеся, що формати файлів підтримуються на пристрої. Якщо формат не
підтримується, наприклад DivX або AC3, інсталюйте програму, яка підтримує відповідний
формат. Для підтвердження форматів файлів, що підтримуються пристроєм відвідайте веб-сайт
www.samsung.com.
133
Усунення неполадок
• Пристроєм підтримуються фотографії та відео, зроблені за допомогою цього пристрою.
Фотографії та відео, зроблені за допомогою інших пристроїв, можуть не працювати належним
чином.
• Пристроєм підтримуються мультимедійні файли, дозволені постачальником послуг мережі
або постачальниками додаткових послуг. Деякий вміст, що розповсюджується в Інтернеті,
наприклад звуки дзвінків, відео або заставки, може не працювати належним чином.
Не вдається знайти інший пристрій Bluetooth
• Переконайтеся, що на пристрої активовано функцію безпроводового з’єднання Bluetooth.
• Переконайтеся, що на пристрої, до якого потрібно підключитися, активовано функцію
безпроводового підключення Bluetooth.
• Переконайтеся, що ваш та інший пристрій Bluetooth перебувають у межах максимального
радіусу дії з’єднання Bluetooth (10 м).
Якщо після виконання наведених вище дій проблема не зникає, зверніться до сервісного центру
Samsung.
Під час підключення пристрою до комп’ютера не встановлюється
з’єднання
• Переконайтеся, що використовується кабель USB, сумісний із пристроєм.
• Переконайтеся, що на комп’ютері інстальовано й оновлено потрібний драйвер.
• Переконайтеся, що на комп’ютері з ОС Windows XP інстальовано пакет оновлень Windows XP
SP 3 або пізнішої версії.
• Переконайтеся, що на комп’ютері інстальовано програму Samsung Kies чи медіапрогравач
Windows 10 або пізнішої версії.
Пристрій не може знайти поточне розташування
Можливі перешкоди для сигналів GPS у деяких місцях, наприклад у приміщенні. У таких випадках
використовуйте мережу Wi-Fi або мобільну мережу для визначення поточного розташування.
134
Усунення неполадок
Дані, збережені на пристрої, втрачено
Завжди створюйте резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої. В іншому
разі пошкоджені або втрачені дані буде неможливо відновити. Компанія Samsung не несе
відповідальності за втрату даних, які зберігаються на пристрої.
Невелика щілина навколо зовнішньої частини корпуса пристрою
• Вона є необхідним елементом технології виробника. Також може виникнути невелике
гойдання або вібрація частин пристрою.
• Через деякий час щілина може дещо збільшитися у зв’язку з тертям між частинами.
135
Деякий вміст може не відповідати пристрою залежно від країни, оператора зв’язку, версії
програмного забезпечення чи постачальника послуг, і може змінюватися без завчасного
попередження.
www.samsung.com
Ukrainian. 10/2014. Rev.1.0
Download PDF

advertising