Samsung | SM-T330 | Samsung SM-T330 Керівництво користувача (LL)

SM-T330
Посібник користувача
www.samsung.com
Про посібник користувача
Завдяки використанню технологій Samsung і дотриманню високих стандартів пристрій надає
високоякісний мобільний зв’язок і безліч можливостей для розваг. У цьому посібнику наведено
докладні відомості про функції пристрою.
• Для безпечного та належного користування пристроєм перш за все уважно ознайомтеся з цим
посібником.
• В описах використовуються стандартні налаштування пристрою.
• Зображення та знімки екрана можуть відрізнятися від дійсного виробу.
• Вміст може відрізнятися від виробу або програмного забезпечення, яке надається
постачальниками послуг або операторами зв’язку, і може змінюватися без завчасного
попередження. Останню версію посібника можна знайти на веб-сайті Samsung за адресою
www.samsung.com.
• Вміст (високоякісний вміст), що вимагає активного використання ресурсів ЦП і ОЗП, буде
впливати на загальну ефективність роботи пристрою. Програми, пов'язані зі вмістом, можуть
не працювати належним чином залежно від характеристик пристрою та середовища, у якому
він використовується.
• Доступність функцій і додаткових послуг може різнитися залежно від пристрою, програмного
забезпечення або постачальника послуг.
• Доступність програм та їхніх функцій залежить від країни або технічних характеристик
обладнання. Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням,
спричинені використанням програм інших постачальників, відмінних від Samsung.
• Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням або сумісністю,
спричинені зміненням налаштувань реєстру, зміненням програмного забезпечення або
компонентів операційної системи. Спроби встановлення відмінних від запропонованих
виробником установок операційної системи можуть призвести до неправильної роботи
пристрою або програм.
• Використання програмного забезпечення, джерел звуку, заставок, зображень та іншого
мультимедійного вмісту, що постачається разом із цим пристроєм, обмежено згідно з умовами
ліцензійної угоди. Вилучення та використання цих матеріалів у комерційних або інших цілях
є порушенням законів щодо авторських прав. Користувачі несуть повну відповідальність за
незаконне використання медіаданих.
• Стандартні програми, що постачаються разом із пристроєм, можуть оновлюватися, а також
більше не підтримуватися без завчасного попередження. У разі виникнення питань щодо
програм, що постачаються разом із пристроєм, зверніться до сервісного центру Samsung.
Стосовно інстальованих користувачами програм звертайтеся до постачальників послуг.
• Змінення операційної системи пристрою або встановлення програмного забезпечення,
завантаженого з неофіційних джерел, може призвести до несправності пристрою, а також
пошкодження даних або їх втрати. Ці дії вважаються порушенням ліцензійної угоди з
компанією Samsung і призводять до припинення дії гарантії.
2
Про посібник користувача
Пояснювальні позначки
Попередження: ситуації, що можуть призвести до травмування вас або інших осіб
Увага: ситуації, що можуть спричинити пошкодження пристрою або іншого обладнання
Примітка: примітки, поради з користування та додаткові відомості
Авторське право
© Samsung Electronics, 2015
Цей посібник захищено згідно з міжнародними законами щодо авторських прав.
Заборонено відтворювати, розповсюджувати, перекладати або передавати в будь-якій формі або
будь-якими засобами, електронними або механічними, включно із ксерокопіюванням, записом або
зберіганням на будь-якому пристрої для зберігання даних чи в інформаційно-пошуковій системі,
будь-яку частину цього посібника без попереднього письмового дозволу компанії Samsung
Electronics.
3
Про посібник користувача
Товарні знаки
• SAMSUNG і логотип SAMSUNG є зареєстрованими товарними знаками компанії Samsung
Electronics.
®
• Bluetooth є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. в усьому світі.
®
™
™
™ і логотип Wi-Fi є
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
зареєстрованими товарними знаками компанії Wi-Fi Alliance.
• Усі інші товарні знаки й авторські права належать відповідним власникам.
4
Зміст
Початок роботи
34
35
37
38
39
7
Зовнішній вигляд пристрою
8Кнопки
9Комплектація
10 Заряджання акумулятора
12 Вставлення карти пам’яті
14 Увімкнення та вимкнення пристрою
15 Тримання пристрою
15 Блокування та розблокування пристрою
15 Регулювання гучності
15 Перехід у режим без звуку
Настроювання облікових записів
Декілька користувачів
Передавання файлів
Захист пристрою
Оновлення пристрою
Зв’язок
40Контакти
44Email
46Gmail
48Hangouts
48Google+
49Фото
Основні прийоми роботи
16Значки-індикатори
17 Використання сенсорного екрана
20 Керування за допомогою рухів
22 Використання багатовіконного режиму
Multi window
26Сповіщення
27 Головний екран
29 Екран програм
30 Використання програм
31Довідка
31 Введення тексту
33 Підключення до мережі Wi-Fi
Інтернет і мережа
50Інтернет
51Chrome
52Bluetooth
53 Screen Mirroring
5
Зміст
Подорожі та розташовані
неподалік місця
Мультимедіа
54Музика
56Камера
62Галерея
65Відео
66YouTube
84Карти
Налаштування
85 Про налаштування
85ПІДКЛЮЧЕННЯ
88ПРИСТРІЙ
92КЕРУВАННЯ
94ЗАГАЛЬНІ
97 Налаштування Google
Крамниці програм і
медіаданих
67
68
68
69
69
69
69
Play Маркет
Galaxy Apps
Play Книги
Play Фільми
Play Mузикa
Play Ігри
Play Кіоск
Усунення неполадок
Інструменти
70Нотатки
71 S Planner
73Dropbox
74 Хмарне сховище
75Диск
75 Hancom Office Viewer
78Будильник
79 Світовий час
79Калькулятор
80 S Voice
81Google
81 Голосовий пошук
82 Мої файли
6
Початок роботи
Зовнішній вигляд пристрою
Антена GPS
Мікрофон
Кнопка
ввімкнення/вимкнення
живлення
Передня камера
Кнопка регулювання
гучності
Сенсорний екран
Кнопка «Назад»
Кнопка «Домашній»
Гніздо для карти пам’яті
Кнопка останніх програм
Багатофункціональне
гніздо
Гніздо для гарнітури
Задня камера
Динамік
7
Початок роботи
• Не перекривайте ділянку, де розташована антена, долонями або сторонніми об’єктами.
Це може призвести до проблем із підключенням або розрядження акумулятора.
• Рекомендовано використання захисної плівки, схваленої компанією Samsung.
Нерекомендовані захисні плівки можуть призвести до пошкодження датчиків.
• Уникайте потрапляння на сенсорний екран води. Сенсорний екран може не працювати
належним чином в умовах вологості або під впливом води.
Кнопки
Кнопка
Функція
• Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути або вимкнути пристрій.
Ввімкнення/
вимкнення
живлення
Останні
програми
Домашній
• Якщо в роботі пристрою виникають критичні помилки або
«зависання», або він не реагує на натискання клавіш, натисніть та
утримуйте протягом 7 секунд, щоб перезавантажити пристрій.
• Натисніть, щоб заблокувати або розблокувати пристрій. Після
вимкнення сенсорного екрана пристрій переходить у режим
блокування.
• Торкніться, щоб відкрити список останніх програм.
• Натисніть, щоб повернутися на головний екран.
• Натисніть і утримуйте, щоб запустити пошук в Google.
Назад
• Торкніться, щоб повернутися на попередній екран.
Гучність
• Натисніть, щоб відрегулювати гучність пристрою.
8
Початок роботи
Комплектація
Перевірте наявність у комплекті таких компонентів:
• Пристрій
• Короткий посібник користувача
• Компоненти, які входять до комплекту пристрою, а також доступні аксесуари можуть
різнитися залежно від країни або оператора зв’язку.
• Компоненти, що постачаються в комплекті, розроблені спеціально для цього пристрою
та можуть бути несумісними з іншими пристроями.
• Зовнішній вигляд і характеристики можуть змінюватися без завчасного попередження.
• Додаткові аксесуари можна придбати в місцевого постачальника Samsung. Перед їх
придбанням переконайтеся, що вони сумісні із цим пристроєм.
• Деякі аксесуари можуть виявитися несумісними з цим пристроєм.
• Використовуйте тільки аксесуари, рекомендовані компанією Sаmsung. Гарантія
не поширюється на усунення несправностей, спричинених використанням не
рекомендованих аксесуарів.
• Доступність усіх аксесуарів може змінюватися залежно від компаній-виробників.
Додаткову інформацію про доступні аксесуари можна дізнатися на веб-сайті Samsung.
9
Початок роботи
Заряджання акумулятора
Перед початком використання пристрою потрібно зарядити акумулятор за допомогою зарядного
пристрою.
Використовуйте тільки зарядні пристрої, акумулятори та кабелі, рекомендовані компанією
Samsung. Використання незатверджених зарядних пристроїв або кабелів може призвести
до вибуху акумулятора чи пошкодження пристрою.
• Коли акумулятор розряджається, значок акумулятора відображається як порожня
батарея.
• Якщо акумулятор повністю розряджений, для ввімкнення пристрою після підключення
зарядного пристрою знадобиться певний час. Дайте змогу розрядженому акумулятору
зарядитися декілька хвилин, перш ніж вмикати пристрій.
• У разі одночасного використання декількох програм, а також у разі використання
мережевих програм або програм, що вимагають підключення до іншого пристрою,
акумулятор швидко розряджатиметься. Щоб уникнути відключення від мережі
або розрядження під час передачі даних, завжди заряджайте акумулятор перед
використанням таких програм.
Зарядження за допомогою зарядного пристрою
Підключіть кабель USB до блока живлення USB, а потім вставте інший кінець кабелю USB у
багатофункціонального гніздо.
Неправильне підключення зарядного пристрою може призвести до серйозного
пошкодження пристрою. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою, спричинені
неправильним використанням.
10
Початок роботи
• Під час заряджання пристрій можна використовувати, але в такому разі акумулятор
заряджатиметься довше.
• У разі нестабільного живлення під час заряджання пристрою сенсорний екран може не
працювати. У такому разі від’єднайте зарядний пристрій від пристрою.
• Під час заряджання пристрій може нагріватися. Це нормально й не впливає на його
роботу чи термін служби. Якщо акумулятор нагрівається сильніше ніж звичайно,
заряджання за допомогою зарядного пристрою може припинитися.
• Якщо пристрій не заряджається належним чином, віднесіть його та зарядний пристрій
до сервісного центру Samsung.
Після повного зарядження акумулятора від’єднайте зарядний пристрій від пристрою. Спочатку
від’єднайте зарядний пристрій від пристрою, а потім – від розетки.
Для заощадження електроенергії від’єднуйте зарядний пристрій, якщо він не
використовується. Якщо на зарядному пристрої немає перемикача живлення, його слід
виймати з розетки, коли він не використовується, для заощадження електроенергії. Під час
зарядження зарядний пристрій має щільно прилягати до гнізда та бути легко доступним.
Перевірка стану зарядження акумулятора
Якщо акумулятор заряджається, поточний стан зарядження на вимкненому пристрої
відображається наступними значками:
Акумулятор повністю
заряджено
Зарядження
11
Початок роботи
Зменшення споживання заряду акумулятора
Пристрій має опції, за допомогою яких можна заощадити заряд акумулятора. Налаштувавши їх та
вимкнувши функції, виконувані у фоновому режимі, можна подовжити час роботи пристрою від
акумулятора між заряджаннями:
• Якщо пристрій не використовується, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення, щоб
перевести його в режим сну.
• Закрийте непотрібні програми за допомогою диспетчера завдань.
• Вимкніть функцію Bluetooth.
• Вимкніть функцію Wi-Fi.
• Вимкніть функцію автоматичної синхронізації.
• Зменште тривалість підсвічування.
• Зменште яскравість дисплея.
Вставлення карти пам’яті
Пристрій підтримує карти пам'яті з максимальним обсягом до 64 ГБ. Деякі карти пам’яті можуть
бути несумісними з пристроєм, залежно від виробника та типу карти.
• Деякі карти пам’яті можуть бути не повністю сумісними із пристроєм. Використання
несумісної карти пам’яті може призвести до пошкодження пристрою, карти пам’яті або
даних, які зберігаються на карті.
• Будьте уважні, щоб вставити карту потрібною стороною догори.
• Цей пристрій підтримує файлові системи FAT і exFAT для карт пам’яті. Якщо вставити
карту, відформатовану в іншій файловій системі, пристрій запропонує повторно
відформатувати карту пам’яті.
• У разі регулярного запису та стирання даних зменшується строк служби карт пам’яті.
• Під час вставлення карти пам’яті у пристрій у папці SD-карта з'явиться каталог файлів
карти пам’яті.
12
Початок роботи
1 Відкрийте кришку гнізда для карти пам’яті.
2 Вставте карту пам’яті золотистими контактами донизу.
3 Натисніть на карту у гнізді, щоб зафіксувати її.
4 Закрийте кришку гнізда для карти пам’яті.
Виймання карти пам’яті
Перш ніж виймати карту пам’яті, відключіть її для безпечного від’єднання. На домашньому екрані
виберіть → Налаштування → ЗАГАЛЬНІ → Пам'ять → Відключити карту пам’яті.
1 Відкрийте кришку гнізда для карти пам’яті.
2 Натисніть на карту пам’яті, щоб вивільнити її із пристрою, а потім вийміть її.
3 Закрийте кришку гнізда для карти пам’яті.
Не виймайте карту пам’яті під час передавання або приймання пристроєм даних. Це може
спричинити пошкодження даних або їх втрату, а також призвести до несправності карти
пам’яті чи пристрою. Компанія Samsung не несе відповідальності за збитки (зокрема,
втрату даних), спричинені неналежним використанням або використанням пошкоджених
карт пам’яті.
13
Початок роботи
Форматування карти пам’яті
Якщо карту пам’яті відформатовано на комп’ютері, вона може виявитися несумісною з пристроєм.
Відформатуйте карту пам’яті на пристрої.
На домашньому екрані виберіть → Налаштування → ЗАГАЛЬНІ → Пам'ять → Форматування
карти пам’яті → ФОРМАТУВАТИ КАРТУ ПАМ'ЯТІ → ВИДАЛИТИ ВСЕ.
Перед форматуванням карти пам’яті обов’язково створіть резервні копії всіх важливих
даних, які зберігаються на пристрої. Гарантія виробника не поширюється на втрату даних,
спричинену діями користувача.
Увімкнення та вимкнення пристрою
Під час першого ввімкнення пристрою дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб його настроїти.
Натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення протягом декількох секунд, щоб
увімкнути пристрій.
• Дотримуйтесь усіх попереджень і вказівок персоналу в місцях, де обмежено
використання бездротових пристроїв, наприклад у літаках і лікарнях.
• Натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення та натисніть Без зв’язку,
щоб вимкнути безпроводові функції.
Щоб вимкнути пристрій, натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення й натисніть
Вимкнути.
14
Початок роботи
Тримання пристрою
Не перекривайте ділянку, де розташована антена, долонями або сторонніми об’єктами. Це може
призвести до проблем із підключенням або розрядження акумулятора.
Блокування та розблокування пристрою
Для уникнення виконання небажаних операцій, блокуйте пристрій, коли він не використовується.
Щоб вимкнути екран і перевести пристрій у режим блокування, натисніть кнопку ввімкнення/
вимкнення живлення. Пристрій автоматично блокується, якщо він не використовується протягом
вказаного проміжку часу.
Щоб розблокувати пристрій, натисніть кнопку ввімкнення/ вимкнення живлення або кнопку
«Домашній» за вимкненого екрана, натисніть в будь-якій ділянці екрана та проведіть пальцем у
будь-якому напрямку.
Регулювання гучності
Натисніть кнопку гучності вгору або вниз, щоб відрегулювати гучність звуку дзвінка або гучність
відтворюваної музики чи відео.
Перехід у режим без звуку
Скористайтесь одним із наведених нижче способів:
• Натисніть і утримуйте кнопку гучності вниз, доки не буде активовано режим без звуку.
• Відкрийте панель сповіщень вгорі екрана, а потім виберіть Звук.
15
Основні прийоми роботи
Значки-індикатори
Значки, що відображаються у верхній частині екрана, повідомляють про стан пристрою. У таблиці
нижче наведено найпоширеніші значки.
Значок
Значення
Підключено до Wi-Fi
Увімкнено функцію Bluetooth
Увімкнено GPS
Синхронізовано з веб-сервером
Увімкнено будильник
Увімкнено режим «Звук вимкнено»
Увімкнено режим «Без зв’язку»
Сталася помилка або потрібна увага користувача
Рівень заряду акумулятора
16
Основні прийоми роботи
Використання сенсорного екрана
Користуйтеся лише пальцями під час роботи з сенсорним екраном.
• Не допускайте контакту сенсорного екрана з іншими електричними пристроями.
Електростатичні розряди можуть призвести до несправності сенсорного екрана.
• Щоб не пошкодити сенсорний екран, не натискайте на нього гострими предметами та
уникайте надто сильного натискання на нього нігтями.
• Сенсорне введення може не розпізнаватися пристроєм на ділянках біля країв екрана,
що знаходяться поза областю сенсорного введення.
• Перебування сенсорного екрана в режимі очікування протягом тривалого часу може
призвести до виникнення ефекту залишкового зображення (вигорання екрана) або
двоїння. Якщо пристрій не використовується, слід вимкнути сенсорний екран.
Керування за допомогою пальців
Торкання
Щоб запустити програму, вибрати пункт меню, натиснути екранну кнопку або ввести символ за
допомогою віртуальної клавіатури, натисніть на будь-який із цих об’єктів пальцем.
17
Основні прийоми роботи
Торкання й утримання
Натисніть і утримуйте об’єкт довше 2 секунд, щоб відкрити доступні опції.
Перетягування
Щоб перемістити значок, ескіз або попереднє зображення в нове розташування, натисніть і
утримуйте його та перетягніть в потрібне місце.
18
Основні прийоми роботи
Подвійний дотик
Двічі натисніть веб-сторінку або зображення, щоб збільшити її/його частину. Ще раз двічі
торкніться, щоб повернутися до вихідного масштабу.
Проведення
Проведіть вліво або вправо на головному екрані або екрані програм, щоб перейти до іншої панелі.
Проведіть вгору або вниз, щоб прокрутити веб-сторінку або список, наприклад список контактів.
Зведення
Розведіть два пальці, поклавши їх на екран під час перегляду веб-сторінки, мапи або зображення,
щоб збільшити її/його частину. Зведіть їх, щоб зменшити масштаб.
19
Основні прийоми роботи
Керування за допомогою рухів
Прості рухи допоможуть вам з легкістю керувати пристроєм.
Перш ніж скористатися рухами, переконайтеся, що функцію рухів увімкнено. На домашньому
екрані виберіть → Налаштування → КЕРУВАННЯ → Рухи долонею, а потім перетягніть
повзунок Рухи долонею вправо.
Надмірне струшування чи кидання пристрою може призвести до непередбачуваних
наслідків. Здійснюйте керування рухами належним чином.
Обертання екрана
У багатьох програмах підтримується відображення інтерфейсу у книжковому або альбомному
форматі. У разі обертання пристрою інтерфейс обертається автоматично відповідно до нової
орієнтації екрана.
Щоб інтерфейс не змінював своє положення, відкрийте панель сповіщень і скасуйте вибір опції
Обертання екрану.
• У деяких програмах обертання екрана не підтримується.
• У деяких програмах залежно від орієнтації пристрою можуть відображатися різні
екрани.
20
Основні прийоми роботи
Проведення
Проведіть долонею по екрану, щоб зробити знімок екрана. Зображення буде збережено в
розділі Галерея → Screenshots. Під час використання деяких програм створення знімку екрана
неможливе.
Накриття
Накрийте долонею екран, щоб призупинити відтворення медіа.
21
Основні прийоми роботи
Використання багатовіконного режиму Multi
window
Використовуйте цю функцію для одночасного виконання декількох програм на екрані.
• Можуть виконуватися лише програми з панелі багатовіконного режиму Multi window.
• Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв’язку.
Щоб використовувати багатовіконний режим, натисніть → Налаштування → ПРИСТРІЙ →
Кілька вікон на головному екрані, а потім перетягніть повзунок Кілька вікон праворуч.
Використання розділеного екрана в багатовіконному режимі
Multi window
Використовуйте цю функцію для виконання програм на розділеному екрані.
Запуск програм на розділеному екрані в багатовіконному режимі Multi
window
1 Проведіть пальцем від правого краю екрана до центра. Або натисніть і утримуйте
Панель багатовіконного режиму Multi Window з'явиться у правій частині екрана.
Трей декількох вікон
22
.
Основні прийоми роботи
2 Натисніть і утримуйте піктограму програми на панелі багатовіконного режиму Multi Window, а
потім перетягніть її на екран.
Відпустіть піктограму програми, коли екран стане блакитним.
3 Натисніть і утримуйте іншу піктограму програми на панелі багатовіконного режиму Multi
Window, а потім перетягніть її у нове місце.
23
Основні прийоми роботи
Надання програмам спільного доступу до вмісту
За допомогою перетягування вмісту з вікна однієї програми у вікно іншої, наприклад Email та
Інтернет, можна легко надавати спільний доступ до цього вмісту.
Окремі програми можуть не підтримувати цю функцію.
1 Запустіть Email та Інтернет на розділеному екрані в багатовіконному режимі Multi window.
Доступ до опцій багатовіконного
режиму.
2 Натисніть коло між вікнами програм, а потім натисніть
.
Натискання кола між вікнами програм надає доступ до вказаних нижче функцій.
• : переключення між програмами з декількома вікнами.
• : надання спільного доступу до об'єктів, наприклад зображень, текстів або посилань,
у вікнах програм за допомогою перетягування цих об'єктів.
• : розгортання вікна.
• : закриття програми.
24
Основні прийоми роботи
3 Натисніть і утримуйте об'єкт у вікні програми Internet, а потім перетягніть його в потрібне
місце у вікні програми Email.
25
Основні прийоми роботи
Сповіщення
Значки сповіщень відображаються в рядку стану вгорі екрана, повідомляючи про нові
повідомлення, події календаря, стан пристрою тощо. Перетягніть рядок стану з верхньої
частини екрана, щоб відкрити область сповіщень. Прокрутіть список, щоб побачити додаткові
попередження. Щоб закрити панель сповіщень, перетягніть рядок із нижньої частини екрана вгору.
На панелі сповіщень можна переглянути поточні установки пристрою. Перетягніть із рядка стану,
потім натисніть , щоб використати такі опції:
• Wi-Fi: увімкнення або вимкнення функції Wi-Fi.
• Геодані: увімкнення або вимкнення функції GPS.
• Звук: активація або вимкнення режиму «Без звуку».
• Обертання екрану: встановлення або скасування автоматичного обертання інтерфейсу під час
обертання пристрою.
• Bluetooth: увімкнення або вимкнення функції Bluetooth.
• Кілька вікон: встановлення використання багатовіконного режиму.
• Screen Mirroring: ввімкнення або вимкнення функції дублювання екрана.
• Синхp.: увімкнення або вимкнення автоматичної синхронізації програм.
• Розумне очікування: увімкнення або вимкнення функції Смарт-режиму.
• Енерго збереження: ввімкнення або вимкнення режиму енергозбереження.
• Без зв’язку: увімкнення або вимкнення режиму «Без зв’язку».
Кількість доступних опцій залежить від країни та оператора зв’язку.
Щоб перевпорядкувати параметри на панелі сповіщень, відкрийте її, натисніть
та утримуйте об'єкт, а потім перетягніть його в інше розташування.
26
→
, натисніть
Основні прийоми роботи
Головний екран
Головний екран – це вихідна точка, з якої можна отримати доступ до всіх функцій пристрою. На
ньому відображаються значки-індикатори, віджети, клавіші швидкого доступу до програм тощо.
На головному екрані може бути декілька панелей. Щоб переглянути інші панелі, прокрутіть вліво
або вправо.
Перевпорядкування об’єктів
Додавання значка програми
На головному екрані виберіть
зображення сторінки.
, натисніть і утримуйте значок програми та перетягніть його на
Переміщення об’єкта
Торкніться й утримуйте об’єкт, а потім перетягніть його в нове розташування. Щоб перемістити
об’єкт на іншу панель, перетягніть його до краю екрана.
Видалення об’єкта
Натисніть і утримуйте об’єкт, а потім перетягніть його до кошика, який відобразиться вгорі
головного екрана. Коли кошик стане червоним, відпустіть об'єкт.
Перевпорядкування панелей
Додавання нової панелі
Зведіть пальці на головному екрані та натисніть
.
Переміщення панелі
Покладіть пальці на екран і зведіть їх, натисніть і утримуйте попереднє зображення панелі, а потім
перетягніть його в нове розташування.
Видалення панелі
Зведіть пальці на головному екрані, натисніть і утримуйте попереднє зображення панелі, а потім
перетягніть його в кошик, що відображається у верхній частині екрану.
27
Основні прийоми роботи
Установка заставки
Встановлення зображення або фотографії, збереженої на пристрої, як заставки для головного
екрана.
1 На головному екрані торкніться і утримуйте пусту ділянку, а потім торкніться Заставки →
Головний екран.
2 Проведіть вліво або вправо та виберіть одне з зображень, відображених внизу екрана.
Щоб вибрати фотографії, відзняті за допомогою камери пристрою, або інші зображення,
торкніться З галереї.
3 Торкніться УСТАНОВИТИ ЯК ЗАСТАВКУ або ГОТОВО.
Використання віджетів
Віджети – це невеликі програми, завдяки яким на головному екрані розташовуються зручні функції
та відомості. Щоб скористатися ними, додайте віджети з панелі віджетів на головний екран.
• Деякі віджети підключаються до веб-служб. Використання веб-віджета може призвести
до додаткових витрат.
• Доступність віджетів залежить від країни або оператора зв’язку.
Щоб додати віджети, відкрийте головний екран, натисніть і утримуйте пусту ділянку, натисніть
Віджети, натисніть і утримуйте потрібний віджет, а потім перетягніть його на головний екран.
Розташуйте панель в бажаному місці, відрегулюйте її розмір, потягнувши за край рамки (якщо
потрібно), і натисніть будь-яку ділянку екрана, щоб зберегти місцерозташування віджетів.
28
Основні прийоми роботи
Екран програм
На екрані програм відображаються всі значки програм, включаючи нещодавно інстальовані
програми.
На головному екрані натисніть
, щоб відкрити екран програм.
Щоб переглянути інші панелі, прокрутіть вліво або вправо.
Перевпорядкування програм
Ця функція доступна тільки в режимі перегляду у вигляді настроюваної сітки.
Натисніть → Редагувати, натисніть і утримуйте програму, а потім перетягніть її в нове
розташування. Щоб перемістити об’єкт на іншу панель, перетягніть його до краю екрана.
Впорядкування за допомогою папок
Для більшої зручності розміщуйте пов'язані між собою програми у папках.
Натисніть → Редагувати, натисніть і утримуйте програму, а потім перетягніть її до пункту
Створити папку. Введіть ім’я папки. Торкніться , виберіть програми, які потрібно перемістити до
цієї папки, і торкніться ГОТОВО.
На панелі папок екрана програм буде додана нова папка.
Перевпорядкування панелей
Покладіть пальці на екран і зведіть їх, натисніть і утримуйте попереднє зображення панелі, а потім
перетягніть його в нове розташування.
Інсталяція програм
Для завантаження та інсталяції програм використовуйте різні служби, наприклад службу Galaxy
Apps.
Видалення програм
Натисніть → Видалити/вимкнути програми, а потім виберіть програму, щоб її видалити.
Стандартні програми, що постачаються разом із пристроєм, видалити не можна.
29
Основні прийоми роботи
Вимкнення програм
Натисніть → Видалити/вимкнути програми, а потім виберіть програму, яку потрібно вимкнути.
Щоб дозволити виконання програми, на екрані програм натисніть → Вимкнені програми,
виберіть програми, а потім натисніть ГОТОВО.
• Завантажені програми та деякі програми за замовчуванням, встановлені на пристрій,
неможливо вимкнути.
• При використанні цієї функції вимкнені програми не відображаються на екрані програм,
але все одно зберігаються у пристрої.
Використання програм
На цьому пристрої можна використовувати безліч різноманітних програм – від програм,
призначених для роботи із медіа, до програм для роботи в Інтернеті.
Відкриття програми
На головному екрані або на екрані програм виберіть значок програми, щоб відкрити програму.
Відкриття програм, які нещодавно використовувалися
Натисніть
, щоб відкрити список програм, які нещодавно використовувалися.
Виберіть значок програми, щоб відкрити програму.
Закриття програми
Закривайте програми, які наразі не використовуються, щоб заощадити заряд акумулятора та
забезпечити ефективну роботу пристрою.
→ Дисп. завдань, а потім натисніть ЗАВЕРШИТИ поруч із програмою, щоб закрити
Натисніть
→ Закрити
її. Щоб закрити всі запущені програми, натисніть ЗАВЕРШЕННЯ ВСІХ. Або натисніть
всі.
30
Основні прийоми роботи
Довідка
Доступ до довідкових відомостей стосовно використання пристрою та програм або настроювання
важливих установок.
Натисніть Довідка на екрані програм. Виберіть категорію для перегляду порад.
Щоб відсортувати категорії за алфавітом, натисніть → Сортувати за іменем.
Щоб здійснити пошук за ключовими словами, натисніть
.
Введення тексту
Скористайтеся для введення тексту клавіатурою Samsung або функцією голосового введення.
Введення тексту може бути недоступним для деяких мов. Щоб ввести текст, потрібно
вибрати одну з підтримуваних мов вводу.
Змінення типу клавіатури
Натисніть будь-яке поле для введення тексту, відкрийте панель сповіщень, натисніть Вибір
клавіатури, а потім виберіть потрібний тип клавіатури.
Використання клавіатури Samsung
Перехід до наступного рядка.
Видалення попереднього символу.
Введення великої літери.
Введення великої літери.
Введення знаків пунктуації.
Переміщення курсору.
Встановлення опцій для клавіатури
Samsung.
Введення пробілу.
31
Основні прийоми роботи
Уведення великих літер
Натисніть
двічі.
, перш ніж вводити символ. Щоб вводити лише великі літери, торкніться цей значок
Змінення типу клавіатури
Натисніть і утримуйте
, а потім натисніть
, щоб змінити тип клавіатури.
Можна перемістити клавіатуру в інше розташування, перетягнувши відповідну вкладку.
Змінення мови клавіатури
Додайте мови клавіатури, а потім проведіть по клавіші пробілу ліворуч або праворуч, щоб змінити
мову клавіатури.
Рукописне введення
Натисніть і утримуйте , натисніть , а потім пальцем напишіть слово. Під час уведення символів
відображатимуться пропозиції слів. Виберіть запропоноване слово.
Скористайтеся жестами під час рукописного введення для виконання таких дій, як редагування
або видалення символів і вставлення пробілу. Щоб переглянути довідник із жестів, натисніть і
утримуйте , а потім натисніть → → Довідка → Використання жестів під час рукописного
вводу.
Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв’язку.
32
Основні прийоми роботи
Введення тексту за допомогою голосу
Активуйте функцію голосового введення та промовте потрібне слово в мікрофон. Промовлене
слово відобразиться на пристрої.
Якщо пристрій неправильно розпізнає слова, натисніть підкреслений текст і виберіть
альтернативне слово або фразу із розкривного списку.
Щоб змінити або додати мови для розпізнавання голосу, натисніть
.
Копіювання та вставлення
Натисніть і утримуйте фрагмент тексту, перетягніть або , щоб збільшити або зменшити його,
а потім натисніть Копіювати для копіювання або Вирізати для вирізання. Вибраний текст буде
скопійовано в буфер обміну.
Щоб вставити його в поле введення тексту, натисніть і утримуйте місце, в якому його потрібно
вставити, а потім натисніть Вставити.
Підключення до мережі Wi-Fi
Підключення пристрою до мережі Wi-Fi для використання Інтернету або обміну медіафайлами з
іншими пристроями. (стор. 85)
Перед використанням веб-програм перевірте, чи активовано з’єднання Wi-Fi.
Увімкнення та вимкнення функції Wi-Fi
Відкрийте панель сповіщень і натисніть Wi-Fi, щоб увімкнути або вимкнути цю функцію.
• Цей пристрій працює на неузгодженій частоті та придатний до використання в усіх
європейських країнах. В ЄС мережа WLAN може використовуватися без обмежень у
приміщенні, але не може використовуватися надворі.
• Вимикайте функцію Wi-Fi, коли вона не використовується, для заощадження заряду
акумулятора.
33
Основні прийоми роботи
Підключення до мереж Wi-Fi
На екрані програм натисніть Налаштування → ПІДКЛЮЧЕННЯ → Wi-Fi, а потім перетягніть
повзунок Wi-Fi вправо.
Виберіть мережу зі списку виявлених мереж Wi-Fi, введіть пароль (за потреби) й натисніть
З'ЄДНАТИ. Біля назв мереж, для підключення до яких потрібен пароль, відображається значок
замка. Після підключення пристрою до мережі Wi-Fi він буде автоматично підключатися до неї
щоразу, коли ця мережа буде доступна.
Додавання мережі Wi-Fi
Якщо потрібна мережа не відображається у списку мереж, натисніть Додати мережу Wi-Fi внизу
списку мереж. Введіть назву мережі в полі Мережа SSID, виберіть тип захисту, введіть пароль,
якщо ця мережа не є відкритою, і натисніть З'ЄДНАТИ.
Видалення з пам’яті мереж Wi-Fi
Будь-яку з використовуваних мереж, включаючи поточну мережу, можна видалити з пам’яті,
завдяки чому пристрій не буде підключатися до неї автоматично. Виберіть мережу у списку мереж і
натисніть ЗАБУТИ.
Настроювання облікових записів
Для використання додатків Google, таких як Play Маркет, потрібен обліковий запис Google, а для
використання служби Galaxy Apps - обліковий запис Samsung. Створіть облікові записи Google і
Samsung для використання всіх можливостей пристрою.
Додавання облікових записів
Щоб настроїти обліковий запис Google, дотримуйтеся вказівок, що відображаються в разі відкриття
програми Google, не виконуючи вхід у систему.
Щоб увійти в систему за допомогою облікового запису Google або зареєструватися на екрані
програм, натисніть Налаштування → ЗАГАЛЬНІ → Облікові записи → Додати обліковий запис
→ Google. Дотримуйтесь вказівок на екрані, щоб завершити налаштування облікового запису. На
пристрої можна використовувати декілька облікових записів Google.
Також потрібно налаштувати обліковий запис Samsung.
34
Основні прийоми роботи
Видалення облікових записів
На екрані програм натисніть Налаштування → ЗАГАЛЬНІ → Облікові записи, виберіть назву
облікового запису в розділі Мої облікові записи, виберіть обліковий запис, який потрібно
видалити, а потім натисніть → Видалити обл. запис.
Декілька користувачів
Настроювання додаткових облікових записів для інших користувачів, щоб вони могли
застосовувати до пристрою власні установки, такі як облікові записи електронної пошти, заставки
тощо. Доступні такі облікові записи.
• Власник: обліковий запис власника створюється лише під час першого настроювання
пристрою та може бути тільки один. Цей обліковий запис надає необмежені права на
керування пристроєм, зокрема можливість керувати іншими обліковими записами.
• Користувач: цей обліковий запис дає змогу користувачам отримувати доступ до своїх
програм і вмісту, а також настроювати установки пристрою, що впливають на всі облікові
записи.
• Обмежений профіль: цей обліковий запис дає змогу отримувати доступ лише до тих програм
і вмісту, що були дозволені через обліковий запис власника, і не може використовуватися для
роботи зі службами, до яких потрібно виконувати вхід.
Додавання користувачів
1 На екрані програм натисніть Налаштування → ЗАГАЛЬНІ → Користувачі.
2 Натисніть Додати користувача або профіль → Користувач → OK → НАСТРОЇТИ ЗАРАЗ.
3 Щоб завершити настроювання облікового запису, дотримуйтесь вказівок на екрані.
Додавання обмежених профілів
1 На екрані програм натисніть Налаштування → ЗАГАЛЬНІ → Користувачі.
2 Натисніть Додати користувача або профіль → Обмежений профіль.
3 Встановіть код розблокування, а потім виберіть програми та вміст, до яких зможуть
отримувати доступ користувачі з таким профілем.
35
Основні прийоми роботи
Змінення користувачів
Натисніть вгорі екрана блокування. Виберіть обліковий запис, який потрібно використати, а
потім розблокуйте пристрій.
Обліковий запис користувача
Керування користувачами
Під обліковим записом власника можна видаляти інші облікові записи або змінювати установки для
обмежених облікових записів.
Щоб змінити установки, на екрані програм натисніть Налаштування → ЗАГАЛЬНІ → Користувачі,
а потім натисніть поряд з обліковим записом. Потім виберіть програми та вміст, до яких можна
отримувати доступ під цим обліковим записом, або скасуйте їхній вибір, щоб заборонити такий
доступ.
Щоб видалити обліковий запис, натисніть
→ .
. Щоб видалити обмежений обліковий запис, натисніть
36
Основні прийоми роботи
Передавання файлів
Передавання аудіо, відео, зображень та інших типів файлів із пристрою на комп’ютер і навпаки.
Підключення за допомогою програми Samsung Kies
Samsung Kies – це комп'ютерна програма, яка дозволяє керувати медіавмістом та особистими
даними за допомогою пристроїв Samsung. Завантажте останню версію програми Samsung Kies із
веб-сайту Samsung.
1 Підключіть пристрій до комп’ютера за допомогою кабелю USB.
Програма Samsung Kies запуститься автоматично на комп’ютері. Якщо Samsung Kies не
запускається автоматично, двічі клацніть мишею значок Samsung Kies на комп’ютері.
2 Передайте файли із пристрою на комп’ютер або з комп’ютера на пристрій.
Додаткову інформацію дивіться в довідці програми Samsung Kies.
Підключення за допомогою медіапрогравача Windows
Переконайтеся, що медіапрогравач Windows встановлений на комп'ютері.
1 Підключіть пристрій до комп’ютера за допомогою кабелю USB.
2 Відкрийте медіапрогравач Windows і синхронізуйте музичні файли.
Підключення в режимі медіапристрою
1 Підключіть пристрій до комп’ютера за допомогою кабелю USB.
2 Відкрийте панель сповіщень і натисніть Підключено як медіапристрій → Медіапристрій
(MTP).
Торкніться Камера (PTP), якщо комп’ютер не підтримує протокол MTP (Media Transfer Protocol –
протокол передачі медіаданих) або якщо на ньому не інстальовано потрібний драйвер.
3 Передайте файли із пристрою на комп’ютер або з комп’ютера на пристрій.
37
Основні прийоми роботи
Захист пристрою
Захист збережених на пристрої особистих даних та інформації від використання іншими
користувачами та попередження несанкціонованого доступу до них за допомогою функцій
захисту. Щоразу під час розблокування пристрою потрібно буде вводити код розблокування.
Встановлення зразка
На екрані програм натисніть Налаштування → ПРИСТРІЙ → Екран блокування → Блокування
екрана → Зразок.
Накресліть зразок, з’єднавши чотири або більше точок, а потім ще раз накресліть зразок для його
підтвердження. Встановіть резервний PIN-код розблокування для розблокування екрана, якщо ви
забули зразок розблокування.
Встановлення PIN-коду
На екрані програм натисніть Налаштування → ПРИСТРІЙ → Екран блокування → Блокування
екрана → PIN.
Введіть принаймні чотири цифри, а потім ще раз введіть пароль для його підтвердження.
Встановлення пароля
На екрані програм натисніть Налаштування → ПРИСТРІЙ → Екран блокування → Блокування
екрана → Пароль.
Введіть принаймні чотири символи, включаючи цифри та букви, а потім ще раз введіть пароль для
його підтвердження.
38
Основні прийоми роботи
Розблокування пристрою
Увімкніть екран, натиснувши кнопку ввімкнення/вимкнення живлення або кнопку «Домашній», і
введіть код розблокування.
Якщо ви забули код розблокування, зверніться із пристроєм до сервісного центру
Samsung для його скидання.
Оновлення пристрою
Програмне забезпечення пристрою можна оновити до останньої версії.
Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв’язку.
Оновлення за допомогою програми Samsung Kies
Запустіть програму Samsung Kies і підключіть пристрій до комп’ютера. Samsung Kies автоматично
розпізнає пристрій, таким чином доступні оновлення будуть за наявності відображені в діалогову
вікні. Торкніться у ньому кнопку «Оновити», щоб розпочати оновлення. Додаткові відомості
стосовно оновлення дивіться у довідці до програми Samsung Kies.
• Не вимикайте комп’ютер і не відключайте кабель USB під час оновлення пристрою.
• Під час оновлення пристрою не підключайте до комп’ютера інші медіапристрої. Інакше
це може перешкоджати процесу оновлення.
Оновлення за допомогою безпровідної технології
Програмне забезпечення цього пристрою можна безпосередньо оновити до останньої версії за
допомогою служби безпроводового оновлення мікропрограми (FOTA).
На екрані програм виберіть Налаштування → ЗАГАЛЬНІ → Про пристрій → Оновлення ПЗ →
Оновити зараз.
39
Зв’язок
Контакти
Використовуйте цю програму для керування контактами, зокрема номерами телефонів, адресами
електронної пошти тощо.
Натисніть Контакти на екрані програм.
Керування контактами
Натисніть КОНТАКТИ.
Створення контакту
Торкніться
і введіть контактні дані.
• : додавання зображення.
• /
: додавання або видалення поля для введення контактних даних.
Редагування контакту
Виберіть контакт для редагування, а потім натисніть
.
Видалення контакту
Натисніть → Видалити контакти, виберіть контакт, а потім натисніть ГОТОВО.
40
Зв’язок
Пошук контактів
Натисніть КОНТАКТИ.
Скористайтесь одним із наведених нижче способів пошуку:
• Прокрутіть список контактів вгору або вниз.
• Проведіть пальцем по покажчику, розташованому ліворуч від списку контактів, для швидкого
прокручування.
• Торкніться поле пошуку, розташоване вгорі списку контактів, і введіть критерії пошуку.
Вибравши контакт, ви можете виконати одну з таких дій:
• : додавання до обраних контактів.
• : створення повідомлення електронної пошти.
Відображення контактів
Натисніть КОНТАКТИ.
За замовчуванням пристрій відображає всі збережені контакти.
Натисніть → Налаштування → Контакти для відображення, а потім виберіть розташування, де
зберігаються контакти.
Переміщення контактів
Натисніть КОНТАКТИ.
Переміщення контактів до служби Google
Натисніть → Перемістити контакти пристрою до → Google.
Контакти, переміщені до служби Google Contacts, будуть позначені у списку контактів значком
.
Переміщення контактів до служби Samsung
Натисніть → Перемістити контакти пристрою до → Samsung Account.
Контакти, переміщені до служби Samsung Contacts, будуть позначені у списку контактів значком
41
.
Зв’язок
Імпортування та експортування контактів
Натисніть КОНТАКТИ.
Імпортування контактів
Натисніть на → Налаштування → Імпорт/експорт контактів, а потім виберіть параметр імпорту.
Експортування контактів
Натисніть на → Налаштування → Імпорт/експорт контактів, а потім виберіть параметр
експорту.
Спільний доступ до контактів
Натисніть → Вибрати, виберіть контакти, натисніть
доступу.
і виберіть спосіб надання спільного
Обрані контакти
Натисніть УЛЮБЛЕНІ.
Натисніть
, щоб додати контакти до обраного.
Натисніть , а потім виконайте одну з таких дій:
• Видалити з обраного: видалення контактів з обраного.
• Довідка: доступ до довідкових відомостей щодо використання контактів.
Групи контактів
Натисніть ГРУПИ.
Створення групи
Натисніть
, встановіть деталі для групи, додайте контакти, а потім натисніть ЗБЕРЕГТИ.
Додавання контактів до групи
Виберіть групу, а потім натисніть → Додати учасника. Виберіть контакти, які потрібно додати, а
потім натисніть ГОТОВО.
42
Зв’язок
Керування групами
Натисніть , а потім виконайте одну з таких дій:
• Видалити групи: виберіть групи, додані користувачем, і натисніть ГОТОВО. Стандартні групи
видалити не можна.
• Редагувати групу: змінення налаштувань групи.
• Додати учасника: додавання учасників до групи.
• Видалити з групи: вилучення учасників із групи.
• Надіслати Email: надсилання електронного листа учасникам групи.
• Змінити порядок: натисніть і утримуйте поряд з іменем групи, потім перетягніть цей значок
вгору або вниз в інше розташування й натисніть ГОТОВО.
• Довідка: доступ до довідкових відомостей щодо використання контактів.
Надсилання електронного листа учасникам групи
Виберіть групу, натисніть → Надіслати Email, виберіть учасників і натисніть ГОТОВО.
Візитівка
Натисніть КОНТАКТИ.
Створення візитівки та її надсилання іншим абонентам.
Натисніть Настрїти профіль, введіть додаткові відомості, такі як номер телефону, адреса
електронної пошти та поштова адреса, і натисніть ЗБЕРЕГТИ. Якщо відомості про користувача
було збережено під час налаштування пристрою, виберіть візитку, а потім натисніть , щоб
відредагувати.
Натисніть → Надіслати візитівку, а потім виберіть спосіб надсилання.
43
Зв’язок
Email
Використовуйте цю програму для надсилання або перегляду повідомлень електронної пошти.
Натисніть Email на екрані програм.
Настроювання облікових записів електронної пошти
Настроювання облікового запису електронної пошти під час першого використання Email.
Введіть адресу електронної пошти та пароль. Натисніть ДАЛІ, якщо використовується
особистий обліковий запис електронної пошти, наприклад Google Mail, або ДОДАТКОВО,
якщо використовується корпоративний обліковий запис електронної пошти. Щоб завершити
налаштування, дотримуйтеся вказівок на екрані.
Щоб настроїти інший обліковий запис електронної пошти, натисніть → Налаштування → Додати
обліковий запис.
Надсилання повідомлень
Виберіть потрібний обліковий запис електронної пошти, а потім натисніть
одержувачів, тему та повідомлення й натисніть .
Натисніть
, щоб додати одержувачів зі списку контактів.
Натисніть
, щоб вкласти зображення, відео, контакти, події та ін.
угорі екрана. Введіть
Натисніть → , щоб вставити в повідомлення зображення, події, контакти, відомості про
розташування та інші відомості.
Надсилання запланованих повідомлень
Під час створення повідомлення натисніть → Запланувати надсилання. Встановіть
прапорець біля опції Запланувати надсилання, встановіть дату й час, а потім натисніть ГОТОВО.
Повідомлення буде автоматично надіслано у вказаний день і час.
• У разі вимкнення пристрою в запланований час, відсутності підключення до мережі або
її нестабільної роботи повідомлення не буде надіслано.
• Для цієї функції використовується дата й час, встановлені на пристрої. Дата й час
можуть бути неправильними в разі переміщення між часовими поясами та відсутності
автоматичного оновлення цих відомостей мережею.
44
Зв’язок
Перегляд повідомлень
Виберіть потрібний обліковий запис електронної пошти, нові повідомлення буде отримано
автоматично. Щоб отримати нові повідомлення вручну, торкніться .
Торкніться повідомлення, щоб переглянути його.
Відповідь на повідомлення.
Пересилання повідомлення.
Створення повідомлення.
Видалення повідомлення.
Доступ до інших опцій.
Додавання адреси електронної
пошти до списку контактів.
Позначення повідомлення як
важливого.
Відкриття вкладень.
Перехід до попереднього або
наступного повідомлення.
Виберіть вкладку вкладень, щоб відкрити вкладення, а потім натисніть ЗБЕРЕГТИ, щоб зберегти
його.
45
Зв’язок
Gmail
Використовуйте цю програму для швидкого та безпосереднього доступу до служби Google Mail.
Натисніть Gmail на екрані програм.
• Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
• Ця програма може називатися інакше залежно від країни або оператора зв’язку.
Надсилання повідомлень
У будь-якій поштовій скриньці натисніть
натисніть .
Натисніть
, введіть одержувачів, тему й повідомлення, а потім
, щоб вкласти зображення, відео, музику тощо.
Натисніть → Зберегти чернетку, щоб зберегти повідомлення для подальшого надсилання.
Натисніть → Закрити, щоб почати все з початку.
Натисніть → Налаштування, щоб змінити установки для Google Mail.
Натисніть → Довідка й відгуки, щоб отримати доступ до довідкової інформації про Google Mail
або ж викласти побажання щодо розробки програми.
46
Зв’язок
Перегляд повідомлень
Видалення повідомлення.
Позначення повідомлення як
непрочитаного.
Збереження повідомлення для
тривалого збереження.
Перемістіть повідомлення в іншу
поштову скриньку.
Доступ до інших опцій.
Позначення повідомлення як
важливого.
Додавання адреси електронної
пошти до списку контактів.
Відповідь усім одержувачам або
друк повідомлення.
Пересилання повідомлення іншим.
Попередній перегляд вкладення.
Відповідь на повідомлення.
Мітки
У Google Mail не використовуються фактичні папки, натомість використовуються мітки. Коли
програму Google Mail запущено, у ній відображаються повідомлення із міткою Вхідні.
Натисніть
, щоб переглянути повідомлення з іншими мітками.
Щоб додати мітку до повідомлення, натисніть → Змінити мітки, а потім виберіть мітку, яку
потрібно призначити.
47
Зв’язок
Hangouts
За допомогою цієї програми можна спілкуватися в чаті з іншими абонентами.
Натисніть Hangouts на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Щоб почати спілкування, виберіть абонента зі списку друзів або введіть дані для пошуку та
виберіть свого друга в результатах пошуку.
Google+
Використовуйте цю програму для підтримання зв’язку з іншими користувачами за допомогою
соціальної мережної служби Google.
Натисніть Google+ на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Натисніть Домашня сторінка, щоб змінити категорію, а потім прокрутіть вгору чи вниз для
перегляду записів друзів.
48
Зв’язок
Фото
Використовуйте цю програму для перегляду зображень або відео, а також для надання спільного
доступу до них за допомогою соціальних мережних служб Google.
Натисніть Фото на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Виберіть одну із наведених нижче категорій:
• УСІ: перегляд всіх зображень або відео, створених пристроєм або завантажених на нього.
• НАЙКРАЩІ: перегляд зображень або відео, згрупованих за датою або альбомом. Натисніть ,
щоб переглянути всі зображення або відео у групі.
Потім виберіть зображення або відео.
Під час перегляду використайте одну з наступних піктограм:
• : змінити зображення.
• : надати спільний доступ до зображення або відео.
• : видалити зображення або відео.
49
Інтернет і мережа
Інтернет
Використовуйте цю програму для перегляду веб-сторінок в Інтернеті.
Натисніть Інтернет на екрані програм.
Перегляд веб-сторінок
Натисніть поле введення адреси, введіть веб-адресу й натисніть Перейти.
Щоб отримати доступ до додаткових функцій під час перегляду веб-сторінки, натисніть .
Відкриття нової веб-сторінки
Торкніться
.
Щоб перейти до іншої веб-сторінки, прокрутіть поле назви вліво або вправо, а потім виберіть назву,
натиснувши на ній.
Пошук в Інтернеті за допомогою голосу
Натисніть поле адреси, натисніть
→
та промовте ключове слово.
Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв’язку.
Закладки
Щоб створити закладку для поточної веб-сторінки, натисніть
→ ДОДАТИ.
Щоб відкрити веб-сторінку, для якої створено закладку, натисніть
сторінку.
50
і виберіть потрібну веб-
Інтернет і мережа
Історія
Натисніть → ІСТОРІЯ, щоб відкрити веб-сторінок зі списку нещодавно відвіданих веб-сторінок.
Щоб очистити історію, натисніть ІНШІ → Очистити журнал.
Збережені сторінки
Щоб переглянути збережені веб-сторінки, натисніть
→ ЗБЕРЕЖЕНІ СТОРІНКИ.
Посилання
Натисніть і утримуйте посилання на веб-сторінку, щоб відкрити його на новій сторінці, зберегти або
скопіювати.
Щоб переглянути збережені посилання, натисніть на екрані програм Мої файли → Пам’ять
пристрою → Download.
Обмін веб-сторінками
Щоб надіслати адресу на веб-сторінку іншим користувачам, натисніть → Поділитися.
Щоб надіслати частину веб-сторінки, натисніть і утримуйте потрібний текст, а потім натисніть
Надати спільний доступ.
Chrome
Використовуйте цю програму для пошуку відомостей і перегляду веб-сторінок.
Натисніть Chrome на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Перегляд веб-сторінок
Натисніть поле введення адреси та введіть веб-адресу або критерії пошуку.
Відкриття нової веб-сторінки
Натисніть → Нова вкладка.
Для переходу на іншу веб-сторінку прокрутіть поле назви вліво або вправо, а потім натисненням
виберіть потрібну назву.
51
Інтернет і мережа
Закладки
Щоб створити закладку для поточної веб-сторінки, натисніть
→ Зберегти.
Щоб відкрити веб-сторінку, для якої створено закладку, натисніть → Закладки і виберіть потрібну
вебсторінку.
Пошук в Інтернеті за допомогою голосу
Натисніть
і додайте ключове слово за допомогою голосового вводу.
Синхронізація з іншими пристроями
Синхронізація відкритих вкладок і закладок для використання із браузером Chrome на іншому
пристрої в разі входу в систему за допомогою того ж самого облікового запису Google.
Щоб переглянути відкриті вкладки на інших пристроях, натисніть → Останні вкладки. Виберіть
веб-сторінку, щоб відкрити її.
Bluetooth
За допомогою функції Bluetooth встановлюється безпроводове з’єднання між двома пристроями,
розташованими на невеликій відстані один від одного. Скористайтеся функцією Bluetooth для
обміну даними або медіафайлами з іншими пристроями.
• Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату, перехоплення або неналежне
використання даних, надісланих або отриманих за допомогою функції Bluetooth.
• Завжди слід перевіряти, чи обмін даними та їх отримання здійснюються з надійними та
належним чином захищеними пристроями. Якщо між пристроями є перешкоди, робоча
відстань може скоротитися.
• Деякі пристрої, особливо ті, які не перевірено та не схвалено компанією Bluetooth SIG,
можуть виявитися несумісними з пристроєм.
• Не використовуйте функцію Bluetooth у незаконних цілях (наприклад, для створення
піратських копій файлів або незаконного перехоплення викликів для комерційних
цілей).
Компанія Samsung не несе відповідальності за наслідки, що можуть виникнути в
результаті незаконного використання функції Bluetooth.
Щоб увімкнути функцію Bluetooth, на екрані програм натисніть Налаштування → ПІДКЛЮЧЕННЯ
→ Bluetooth, а потім перетягніть повзунок Bluetooth вправо.
52
Інтернет і мережа
Встановлення з’єднання з іншими пристроями з підтримкою
Bluetooth
На екрані програм натисніть Налаштування → ПІДКЛЮЧЕННЯ → Bluetooth → СКАНУВАТИ
та перегляньте список виявлених пристроїв. Виберіть пристрій, з яким потрібно встановити
з’єднання, і прийміть автоматично створений пароль на обох пристроях для підтвердження.
Надсилання та отримання даних
Багато програм підтримує передачу даних через Bluetooth. Прикладом може слугувати Галерея.
Відкрийте меню Галерея, виберіть зображення, натисніть → Bluetooth і виберіть один із
пристроїв із підтримкою Bluetooth. Після цього прийміть запит авторизації Bluetooth на іншому
пристрої, щоб отримати зображення.
Коли інший пристрій надсилає вам дані, прийміть отриманий від нього запит авторизації Bluetooth.
Отримані файли зберігаються в папці Download. У разі отримання контакту його буде автоматично
додано до списку контактів.
Screen Mirroring
Використовуйте цю функцію для підключення пристрою до великого екрана за допомогою
адаптера AllShare Cast або HomeSync, а потім надайте спільний доступ до вмісту.
• Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв’язку.
• Може відбуватися буферизація деяких медіафайлів залежно від підключення до мережі.
• Для заощадження електроенергії відключайте цю функцію, якщо вона не
використовується.
• У разі встановлення певної частоти Wi-Fi адаптери AllShare Cast або HomeSync не будуть
виявлені чи підключені.
• Виберіть відповідний режим телевізора, щоб скористатися усіма перевагами цієї функції
у разі відтворення відео чи ігор.
На екрані програм натисніть Налаштування → ПІДКЛЮЧЕННЯ → Screen Mirroring. Відобразиться
список виявлених пристроїв. Виберіть пристрій, відкрийте або розпочніть відтворення файла, а
потім скористайтеся клавішами пристрою для керування відображенням. Щоб підключитися до
пристрою за допомогою PIN-коду, натисніть і утримуйте ім'я пристрою, щоб ввести PIN-код.
53
Мультимедіа
Музика
Використовуйте цю програму для прослуховування музики.
Натисніть Музика на екрані програм.
Відтворення музики
Виберіть категорію музики, а потім виберіть композицію, яку потрібно відтворити.
Торкніться зображення альбому внизу екрана, щоб відкрити екран музичного плеєра.
Пошук інших пристроїв для
відтворення файлу.
Доступ до інших опцій.
Регулювання гучності.
Додавання файлу до обраних
композицій.
Змінення режиму повторення.
Увімкнення довільного
відтворення.
Відкриття списку композицій.
Повторне відтворення поточної
композиції або перехід до
попередньої композиції.
Торкніться і утримуйте, щоб
прокрутити назад.
Перехід до наступної композиції.
Торкніться і утримуйте, щоб
прокрутити вперед.
Призупинення та поновлення
відтворення.
54
Мультимедіа
Щоб прослухати композиції з однаковим рівнем гучності, натисніть → Налаштування →
Додатково → Розумна гучність.
У разі ввімкнення функції Розумна гучність гучність може бути вищою, ніж рівень
гучності пристрою. Уникайте тривалого прослуховування гучних звуків, оскільки це може
призвести до погіршення слуху.
Для деяких файлів функція Розумна гучність може бути неактивною.
Щоб персоналізувати звук під час прослуховування композицій за допомогою гарнітури, натисніть
→ Налаштування → Додатково → Adapt Sound → Увімкнено. Опція персоналізації звуку стає
недоступна в разі збільшення гучності до рівня 14 або вище. Щоб знову скористатися цією опцією,
зменште гучність до рівня 13 або нижче.
Встановлення композиції як звуку будильника
Щоб використати в якості звуку будильника пісню, яка наразі відтворюється, натисніть →
Встановити як → ГОТОВО.
Створення списків відтворення
Створення власної вибірки композицій.
Натисніть ПЛЕЙЛИСТ й натисніть → Створити плейлист. Введіть назву й натисніть OK. Натисніть
, виберіть композиції, які потрібно включити, а потім натисніть ГОТОВО.
Щоб додати до списку відтворення композицію, яка наразі відтворюється, натисніть → Додати до
списку.
Відтворення музики за настроєм
Відтворення музики, згрупованої за її настроєм. Список відтворення створюється автоматично.
Натисніть МУЗИЧНИЙ КВАДРАТ і виберіть клітинку настрою. Або проведіть пальцем для вибору
декількох клітинок.
55
Мультимедіа
Камера
Використовуйте цю програму для фотографування або відеозйомки.
Використовуйте меню Галерея для перегляду фотографій і відео, знятих за допомогою камери
пристрою. (стор. 62)
Натисніть Камера на екрані програм.
• Камера автоматично вимикається, коли вона не використовується.
• Переконайтеся, щоб об’єктив чистий. В іншому разі пристрій може не працювати
належним чином у деяких режимах, у яких використовується висока роздільна
здатність.
Правила поводження під час фото- та відеозйомки
• Не фотографуйте та не знімайте на відео людей без їх згоди.
• Не фотографуйте та не знімайте на відео, коли це заборонено.
• Не фотографуйте та не знімайте на відео в місцях, де можна порушити приватне життя інших
людей.
Фотографування
Фотографування
Торкніться
, щоб зняти фотографію.
Відображення поточного
режиму.
Змінення установок
камери.
Переключення між
режимами фото- та
відеозйомки.
Переключення між
об’єктивами передньої та
задньої камери.
Змінення режиму зйомки.
Перегляд додаткових
опцій.
Вибір різноманітних
доступних ефектів.
Перегляд зроблених
фотографій і відео.
56
Мультимедіа
Режим зйомки
Доступна низка фотографічних ефектів.
Натисніть Реж., а потім проведіть вгору або вниз у правій частині екрана.
• Авто: надання дозволу камері визначати середовище та вибирати оптимальний режим для
створення знімка.
• Гарне обличчя: освітлення кольору облич на фотографії для отримання зображень із
ніжнішими кольорами.
• Звук і знімок: увімкнення звукового ефекту під час створення знімків.
Торкніться , щоб зняти фотографію. Після зйомки фотографії буде записано аудіозапис
тривалістю декілька секунд.
Під час фотографування у цьому режимі звук записується за допомогою внутрішнього
мікрофону.
• Панорама: створення однієї фотографії з декількох фотографій.
Для отримання найкращого знімку дотримуйтеся порад нижче.
– – Повільно переміщуйте камеру в одному напрямку.
– – Використовуйте видошукач камери відповідно до напрямних ліній.
– – Не фотографуйте об’єкт на фоні, який неможливо розпізнати, наприклад, на фоні чистого
неба або гладких стін.
• Спорт: використовується для фотографування об’єктів, що швидко рухаються.
• Ніч: фотографування у разі поганого освітлення.
57
Мультимедіа
Панорамні фотографії
Панорамна фотографія – це широкоформатне зображення пейзажу, що складається з декількох
знімків.
Натисніть Реж. → Панорама.
Натисніть і переміщуйте камеру в одному напрямку. Коли дві рамки панорами зрівняються,
камера автоматично зробить інший знімок панорами. Щоб припинити зйомку, натисніть .
Зйомка автоматично припиняється в разі недосяжності видошукача.
Застосування ефектів фільтра
Користуйтеся фільтрами, щоб робити унікальні фото й відео.
Натисніть
і виберіть фільтр. Доступність опцій залежить від режиму.
Відеозйомка
Зйомка відео
Перетягніть повзунок вибору режиму фото- або відеозйомки до значка відео, а потім натисніть
щоб зняти відео. Щоб призупинити запис, натисніть . Щоб припинити запис, натисніть .
• Ручне фокусування недоступне в режимі відео.
• Функція масштабування може бути недоступна, якщо здійснюється відеозйомка з
максимальною роздільною здатністю.
58
,
Мультимедіа
Режим відеозйомки
Відображення поточного
режиму.
Змінення установок
камери.
Переключення між
режимами фото- та
відеозйомки.
Переключення між
об’єктивами передньої та
задньої камери.
Перегляд додаткових
опцій.
Перегляд зроблених
фотографій і відео.
Щоб змінити режим зйомки, натисніть
Вибір різноманітних
доступних ефектів.
→
.
• Стандартний: використовується для отримання зображення звичайної якості.
• Обмеження для Email: цей режим використовується для отримання зображення нижчої
якості для надсилання електронною поштою.
Збільшення або зменшення масштабу
Скористайтесь одним із наведених нижче способів:
• Скористайтеся кнопкою гучності для збільшення або зменшення масштабу.
• Покладіть два пальці на екран і розведіть їх, щоб збільшити масштаб, або зведіть, щоб його
зменшити.
Якщо скористатися функцією масштабування під час відеозйомки, можна досягти ефекту
збільшення/зменшення масштабу.
59
Мультимедіа
Спільний доступ до знімків
Натисніть
→
і виберіть одну з наведених нижче опцій:
• Спільний доступ до знімків: надсилання фотографії безпосередньо на інший пристрій через
Wi-Fi Direct.
• Спільний доступ до фотографій абонента: автоматичне розпізнавання обличчя людини, для
якої встановлено тег на фотографії, і надсилання останньої цій людині.
• Віддалений видошукач: налаштування пристрою для дистанційного керування камерою.
Дистанційне керування камерою
Налаштування пристрою як видошукача для дистанційного керування камерою.
→ Віддалений видошукач, а потім встановіть підключення між пристроєм
Натисніть →
і камерою за допомогою Wi-Fi Direct. Натисніть , щоб зняти фотографію дистанційно,
використовуючи пристрій як віддалений видошукач.
Налаштування установок камери
Натисніть , щоб налаштувати установки камери. Не всі з наведених нижче налаштувань доступні
як в режимі фотографування, так і в режимі відеозйомки. Доступні опції можуть відрізнятися
залежно від використовуваного режиму.
• Розмір фото / Розмір відео: вибір роздільної здатності. Для отримання якісніших зображень/
відео використовуйте високу роздільну здатність. Проте такі зображення/відео займають
більше місця у пам’яті.
• Замірювання: вибір способу замірювання. Визначає, яким чином обчислюється рівень
освітлення. По центру використовується для вимірювання фонового освітлення в центрі
кадру. Точковий замір вимірювання значення світла у певному розташуванні. Матриця
використовується для вимірювання рівня освітлення по всьому кадру.
• Тег розташування: додавання до фотографії тегу розташування GPS.
• Щоб покращити сигнали GPS, уникайте зйомки в місцях, де можливі перешкоди для
сигналу, наприклад між будівлями, у низько розташованих місцевостях або за поганих
погодних умов.
• Ваше розташування може відображатися на фотографіях під час їх завантаження в
Інтернет. Щоб уникнути цього, вимкніть налаштування тегу GPS.
60
Мультимедіа
• Огляд зображення/відео: налаштування пристрою на відображення фотографій або відео
після зйомки.
• Клавіша гучності: використання пристроєм кнопки гучності для керування затвором або
функцією масштабування.
• Таймер: використовуйте цей режим для зйомки із затримкою.
• Баланс білого: для отримання зображень із природними кольорами слід вибирати
відповідний баланс білого. Ці налаштування призначені для використання за специфічних
умов освітлення. Їх дія подібна до дії діапазону температур для експозиції балансу білого у
професійних камерах.
• Яскравість: зміна яскравості.
• Лінії поділу: відображення вказівок у видошукачі для полегшення компонування об’єктів в
кадрі.
• Голосове керування: настроювання камери на створення знімків за допомогою голосових
команд.
• Контекстна назва: встановлення відображення контекстних тегів на камері. Увімкніть, щоб
використовувати контексті теги у Галерея.
• Зберегти як перевернуте: інвертування зображення для створення його дзеркальної копії.
• Пам'ять: вибір розташування в пам’яті для збереження.
• Скинути: скидання установок камери.
• Довідка: доступ до довідкових відомостей щодо використання камери.
Швидкий доступ
Змінення розташування клавіш швидкого доступу для легкого доступу до різноманітних опцій
камери.
Натисніть , а потім натисніть і утримуйте піктограму клавіші швидкого доступу.
Натисніть і утримуйте опцію, а потім перетягніть її в лунку вгорі екрана.
61
Мультимедіа
Галерея
Використовуйте цю програму для перегляду зображень і відео.
Натисніть Галерея на екрані програм.
Перегляд зображень
У разі відкриття меню Галерея, буде відображено доступні папки. У разі збереження зображення в
іншій програмі, наприклад Email, буде автоматично створено папку Download, у якій можна буде
знайти це зображення. Так само в разі створення знімка екрана автоматично створюється папка
Screenshots. Виберіть папку, щоб відкрити її.
Зображення в папці відображаються за датою створення. Виберіть зображення, щоб переглянути
його в повноекранному режимі.
Прокрутіть вліво або вправо, щоб переглянути наступне або попереднє зображення.
Збільшення або зменшення масштабу
Скористайтеся для збільшення масштабу одним із таких способів:
• Двічі натисніть у будь-якій точці екрана, щоб збільшити масштаб.
• Покладіть два пальці на будь-яку ділянку екрана та розведіть їх, щоб збільшити масштаб.
Зведіть пальці, щоб зменшити масштаб, або двічі натисніть на екран, щоб повернутися до
вихідного масштабу.
Відтворення відео
На попередньому зображенні відеофайлів відображається значок
та натисніть .
. Виберіть відео для перегляду
Обтинання фрагментів відео
Виберіть відео і натисніть . Прокрутіть повзунок спочатку в необхідну початкову точку, а в кінці –
в кінцеву точку, а потім збережіть відео.
62
Мультимедіа
Редагування зображень
Під час перегляду зображень натисніть і скористайтеся такими функціями:
• Улюблені: додавання до списку вибраного.
• Слайд-шоу: запуск слайд-шоу із зображень, наявних у поточній папці.
• Фоторамка: скористуйтеся цією функцією для додавання рамки і створення нотатки на фоні
зображення. Відредаговане зображення буде збережено в розділі Photo frame.
• Написати на зображенні: створення нотатки на фоні зображення. Натисніть
відредагувати примітку.
, щоб
• Друк: друк зображення при підключенні пристрою до принтера. Деякі принтери можуть бути
несумісними з пристроєм.
• Перейменувати: перейменування файла.
• Спільний доступ до фотографій абонента: надсилання зображення користувачу, обличчя
якого позначено тегом на фотографії.
• Обернути ліворуч: обертання проти годинникової стрілки.
• Обернути праворуч: обертання за годинниковою стрілкою.
• Обрізати: змінення розміру синьої рамки для обрізання та збереження зображення в її межах.
• Встановити як: встановлення зображення як заставки або зображення контакту.
• Деталі: перегляд детальних відомостей про зображення.
• Налаштування: змінення параметрів Галереї.
Улюблені зображення
Під час перегляду зображення натисніть → Улюблені, щоб додати його до списку улюблених
зображень.
Видалення зображень
Скористайтесь одним із наведених нижче способів:
• У папці натисніть → Вибір об’єкта, виберіть зображення й натисніть
• Під час перегляду зображення натисніть
.
63
.
Мультимедіа
Обмін зображеннями
Скористайтесь одним із наведених нижче способів:
• Перебуваючи у папці, натисніть → Вибір об’єкта, виберіть зображення і натисніть , щоб
надіслати їх іншим користувачам або поділитися зображеннями у соціальних мережних
службах.
• Під час перегляду зображення натисніть
соціальну мережу.
, щоб надіслати його іншим користувачам або в
Встановлення як заставки
Під час перегляду зображення натисніть → Встановити як, щоб встановити зображення як
заставку або призначити його контакту.
Встановлення тегів для облич
Під час перегляду зображення натисніть → Налаштування → Теги, а потім встановіть прапорець
біля Тег обличчя. Натисніть обличчя, натисніть Додати ім’я, а потім виберіть або додайте контакт.
Натисніть обличчя, натисніть Додати ім’я, а потім виберіть або додайте контакт.
Коли на зображенні з’явиться тег обличчя, натисніть на нього та скористайтеся доступними
опціями, як-от надсилання електронних листів.
Під час розпізнавання обличчя може статися помилка залежно від кута до обличчя,
розміру та виразу обличчя, кольору шкіри, умов освітлення або аксесуарів на тілі.
Використання тегу абонента
Натисніть → Налаштування → Теги → Контекстний тег, а потім перетягніть повзунок
Контекстний тег вправо, щоб під час відкриття зображення відображався контекстний тег
(відомості про погоду, розташування, дату та ім'я людини).
Впорядкування за допомогою папок
Створення папки для упорядкування зображень або відео в пристрої. Файли можна копіювати або
переміщувати з однієї папки в іншу.
Щоб створити нову папку, натисніть . Введіть назву папки, натисніть OK, а потім встановіть
прапорці поруч із потрібними зображеннями або відео. Натисніть і утримуйте вибране зображення
або відео, перетягніть його в нову папку, потім натисніть ГОТОВО. Натисніть КОПІЮВАТИ, щоб
скопіювати, або ПЕРЕМІСТИТИ, щоб перемістити потрібний об'єкт.
64
Мультимедіа
Відео
Використовуйте цю програму для відтворення відеофайлів.
Натисніть Відео на екрані програм.
Відтворення відео
Виберіть відео для відтворення.
Пошук інших пристроїв
для відтворення файлу.
Регулювання гучності.
Доступ до інших опцій.
Переключення в режим
плаваючого екрана.
Перехід вперед або назад
за допомогою
перетягування смуги.
Перехід до наступного
відео. Торкніться і
утримуйте, щоб
прокрутити вперед.
Прокручування панелі
керування вліво.
Прокручування панелі
керування вправо.
Відкриття списку
композицій.
Змінення пропорцій
екрана.
Повторне відтворення
поточного відео або
перехід до попереднього
відео. Торкніться і
утримуйте, щоб
прокрутити назад.
Призупинення та
поновлення відтворення.
Видалення відео
Натисніть → Видалити, виберіть відео, а потім натисніть ГОТОВО.
65
Мультимедіа
Обмін відео
Натисніть → Вибрати, виберіть відео, натисніть
доступу.
, а потім виберіть спосіб надання спільного
Використання спливаючого відеоплеєра
Скористайтеся цією функцією, щоб використовувати інші програми, не закриваючи відеоплеєр. Під
час перегляду відео натисніть , щоб скористатися спливаючим плеєром.
Покладіть два пальці на екран і розведіть їх, щоб збільшити розмір плеєра, або зведіть їх, щоб його
зменшити. Щоб перемістити плеєр, перетягніть його в інше розташування.
YouTube
Використовуйте цю програму для перегляду відео з веб-сайту YouTube.
Натисніть YouTube на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Перегляд відео
Натисніть і введіть ключове слово. Виберіть один із відображених результатів пошуку, щоб
переглянути відео.
Щоб переглянути відео у повноекранному режимі, натисніть на екран, далі — на
поверніть пристрій для встановлення альбомної орієнтації.
, а потім
Обмін відео
Виберіть відео, яке потрібно переглянути, натисніть
і виберіть спосіб надання спільного доступу.
Завантаження відео
→ Завантаження →
Натисніть
натисніть ЗАВАНТАЖИТИ.
, виберіть відео, введіть інформацію про відео, а потім
66
Крамниці програм і
медіаданих
Play Маркет
Використовуйте цю програму для придбання та завантаження доступних для запуску на пристрої
програм та ігор.
Натисніть Play Маркет на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Інсталяція програм
Перегляньте програми за категоріями або натисніть поле пошуку, щоб здійснити пошук за
ключовим словом.
Виберіть програму для перегляду докладних відомостей. Щоб її завантажити, натисніть
УСТАНОВИТИ. Якщо програма є платною, натисніть на ціну та дотримуйтеся вказівок на екрані,
щоб завершити процедуру придбання.
Коли для будь-якої з інстальованих програм з’явиться нова версія, вгорі екрана
відобразиться відповідний значок для сповіщення про наявність оновлення. Відкрийте
панель сповіщень і натисніть значок, щоб оновити програму.
Видалення програм
Видалення програм, придбаних у крамниці Play Маркет.
→ Мої додатки, виберіть у списку інстальованих програм програму, яку потрібно
Натисніть
видалити, а потім натисніть ВИДАЛИТИ.
67
Крамниці програм і медіаданих
Galaxy Apps
Використовуйте цю програму для придбання та завантаження програм, призначених для
використання на пристроях Samsung. Для отримання додаткових відомостей відвідайте веб-сайт
apps.samsung.com.
Натисніть Galaxy Apps на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Інсталяція програм
Перегляньте програми за категоріями. Щоб вибрати категорію, натисніть КАТЕГОРІЯ.
Щоб здійснити пошук програми, натисніть ПОШУК вгорі екрана, а потім введіть ключове слово в
полі пошуку.
Виберіть програму для перегляду докладних відомостей. Щоб її завантажити, натисніть
ВСТАНОВИТИ. Якщо програма є платною, натисніть на ціну та дотримуйтеся вказівок на екрані,
щоб завершити процедуру придбання.
Коли для будь-якої з інстальованих програм з’явиться нова версія, вгорі екрана
відобразиться відповідний значок для сповіщення про наявність оновлення. Відкрийте
панель сповіщень і натисніть значок, щоб оновити програму.
Play Книги
Використовуйте цю програму для читання та завантаження файлів книг.
Натисніть Play Книги на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
68
Крамниці програм і медіаданих
Play Фільми
Використовуйте цю програму для перегляду, завантаження та оренди фільмів і ТВ-шоу.
Натисніть Play Фільми на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Play Mузикa
Використовуйте цю програму для прослуховування музики на пристрої або потокової передачі
музики із хмарної служби Google.
Натисніть Play Mузикa на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Play Ігри
Використовуйте цю програму, щоб завантажувати ігри й грати в них.
Натисніть Play Ігри на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Play Кіоск
Використовуйте цю програму для читання статей з останніми новинами.
Натисніть Play Кіоск на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
69
Інструменти
Нотатки
Користуйтеся цією програмою, щоб записувати важливу інформацію для збереження та перегляду
в майбутньому.
Виберіть Нотатки на екрані програм.
Додавання категорій і керування ними
Створення категорій для сортування нотаток і керування ними.
Щоб додати нову категорію, натисніть
категорії, а потім натисніть OK.
Щоб видалити категорію, натисніть
категорією.
→ КЕРУВАННЯ КАТЕГОРІЯМИ → ДОДАТИ, введіть назву
→ КЕРУВАННЯ КАТЕГОРІЯМИ, а потім натисніть
поряд із
Щоб перейменувати категорію, виберіть її, натисніть → Перейменувати категорію, введіть нову
назву для категорії, а потім натисніть ПЕРЕЙМЕНУВАТИ.
→ КЕРУВАННЯ КАТЕГОРІЯМИ, потім
Щоб змінити порядок розташування категорій, натисніть
натисніть поряд із категорією та перетягніть значок угору або вниз для переміщення категорії в
інше місце.
Створення нотаток
Торкніться
такі опції:
у списку нотаток і введіть текст нотатки. Під час створення нотатки використовуйте
• : створення або призначення категорії.
• : вставлення зображень.
• : запис голосу для додавання аудіофайла.
Щоб зберегти нагадування, торкніться ЗБЕР.
Щоб відредагувати нотатку, торкніться нотатки, а потім торкніться вміст нотатки.
70
Інструменти
Перегляд нагадувань
Для переміщення між нагадуваннями використовується прокручування вгору або вниз.
Для пошуку нотаток натисніть
.
Щоб надіслати нагадування іншим, натисніть → Вибрати, виберіть нагадування, а потім натисніть
.
Щоб надрукувати нагадування, під'єднавши пристрій до принтера, натисніть → Вибрати,
виберіть нагадування, а потім натисніть . Деякі принтери можуть бути несумісними з пристроєм.
Щоб видалити нагадування, натисніть → Вибрати, виберіть нагадування, а потім натисніть
Перегляд нагадування
Натисніть ескіз нагадування, щоб відкрити його.
Щоб видалити нагадування, натисніть
.
Щоб надіслати нагадування іншим користувачам, натисніть
.
Щоб надрукувати нагадування при підключенні пристрою до принтера, натисніть
принтери можуть бути несумісними з пристроєм.
S Planner
Використовуйте цю програму для керування подіями та завданнями.
Натисніть S Planner на екрані програм.
Створення подій або завдань
Натисніть
і скористайтеся одним із таких способів:
• ПОДІЯ: введення події з додатковою установкою повторення.
• ЗАВДАННЯ: введення завдання з додатковою установкою пріоритету.
71
. Деякі
.
Інструменти
Щоб швидше додати подію або завдання, натисніть дату, щоб її вибрати, після чого ще раз її
натисніть.
Введіть назву та вкажіть, який календар потрібно використовувати або з яким календарем потрібно
виконувати синхронізацію. Потім натисніть ДОДАТКОВІ ПАРАМЕТРИ, щоб додати інші відомості,
наприклад, про частоту повтору події, час попереднього сповіщення або місце події.
Вкладіть мапу із позначенням місця проведення події. Введіть розташування в полі Розташування,
натисніть поряд із полем, після чого вкажіть точне розташування, натиснувши й утримуючи
відображену мапу.
Синхронізація зі службою Google Calendar
На екрані програм натисніть Налаштування → ЗАГАЛЬНІ → Облікові записи → Google в розділі
Мої облікові записи, виберіть обліковий запис Google, а потім встановіть прапорець поруч із
Синхронізувати Календар.
Щоб вручну виконати синхронізацію для оновлення,натисніть S Planner → → Синхронізувати
зараз.
Щоб відобразити синхронізовані події або завдання, натисніть → Календарі, потім встановіть
прапорець поруч із обліковим записом Google.
Змінення типу календаря
Торкніться верхньої лівої ділянки екрана та виберіть один із типів календаря, наприклад календар
на рік, місяць, тиждень тощо.
72
Інструменти
Пошук подій або завдань
Натисніть
і введіть ключове слово.
Щоб переглянути події або завдання, заплановані на сьогодні, натисніть на СЬОГОДНІ у верхній
частині екрана.
Видалення подій і завдань
Виберіть подію або завдання, потім натисніть → Видалення.
Створення подій і завдань
Виберіть подію або завдання, натисніть → Поділитися і виберіть спосіб надання спільного
доступу.
Dropbox
Використовуйте цю програму для збереження та обміну файлами з іншими користувачами за
допомогою хмарної служби Dropbox. Під час збереження файлів у службі Dropbox пристрій
автоматично синхронізується з веб-сервером та іншими комп’ютерами, на яких інстальовано
Dropbox.
Натисніть Dropbox на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Увійдіть у свій обліковий запис Dropbox. Якщо у немає такого облікового запису, створіть його.
Щойно Dropbox активується, натисніть на Увімкнути завантаження з камери, щоб автоматично
завантажити туди фотографії та відео, виготовлені за допомогою камери пристрою. Щоб
переглянути завантажені фотографії або відео, натисніть . Для надання спільного доступу або
видалення файлів або створення альбомів натисніть , а потім виберіть файли.
Щоб завантажити файли до Dropbox, натисніть → → Передати тут → Фото або відео або Інші
файли. Щоб відкрити файли у Dropbox, виберіть потрібний файл.
Під час перегляду файла або відео натисніть
відкрити файли у списку обраного, натисніть
, щоб додати його до списку обраного. Щоб
.
73
Інструменти
Хмарне сховище
Використовуйте цю функцію для синхронізації файлів або створення резервних копій даних
програм за допомогою облікового запису Samsung або Dropbox.
На екрані програм натисніть Налаштування → ЗАГАЛЬНІ → Хмарне сховище.
Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв’язку.
Синхронізація з обліковим записом Samsung
Виберіть Samsung account або Налаштування синхронізації, щоб синхронізувати файли.
Створення резервних копій або відновлення даних
Натисніть Резервне копіювання або Відновити, щоб створити резервну копію або відновити дані
за допомогою облікового запису Samsung.
Синхронізація зі службою Dropbox
Натисніть Зв’язати з Dropbox, а потім введіть обліковий запис Dropbox. Щоб завершити,
дотримуйтесь інструкцій на екрані.
Після входу в систему натисніть Надати доступ і синхронізація файлів із Dropbox виконуватиметься
автоматично під час кожного внесення змін.
74
Інструменти
Диск
Використовуйте цю програму для створення та редагування документів, а також для надання
іншим користувачам спільного доступу через сховище Диск Google. Під час створення документів
або завантаження файлів на Диск Google пристрій автоматично синхронізується із сервером
та іншим комп'ютером, на якому інстальовано це сховище. Отримуйте доступ до файлів без
передавання та завантаження.
Натисніть Диск на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Hancom Office Viewer
Користуйтеся цією програмою, щоб переглядати документи у різних форматах, зокрема електронні
таблиці та презентації.
Натисніть Hancom Office Viewer на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Пошук документів
Натисніть Відкриття для пошуку потрібного документа.
Під час перегляду документа використовуйте одну із вказаних нижче опцій.
• : створення папки.
• : завантажити нові документи.
• : відсортувати документи та папки.
• : змінення режиму перегляду.
• : вибір документів і папок.
Щоб знайти документи, які нещодавно використовувалися, натисніть Останні документи.
75
Інструменти
Перегляд документів
Натисніть документ у розділі Останні документи або в папці.
Натисніть або та скористайтеся такими функціями:
Текстовий редактор
• Знайти: пошук тексту.
• Масштаб: змінення масштабу перегляду.
• Відомості про документ: перегляд відомостей про документ, наприклад назви, дати та автора.
• Друк: друк документа при підключенні пристрою до принтера. Деякі принтери можуть бути
несумісними з пристроєм.
• Надіслати: надсилання документа іншим користувачам або надання спільного доступу до
нього.
• Про програму: перегляд відомостей щодо Hancom Viewer.
Презентації
• Знайти: пошук тексту.
• Масштаб: змінення масштабу перегляду.
• Відомості про документ: перегляд відомостей про документ, наприклад назви, дати та автора.
• Показ слайдів: початок показу слайдів із першої сторінки.
• З поточного слайда: початок показу слайдів із поточної сторінки.
• Показати режим доповідача: відображення інструментів презентації на пристрої при
підключенні зовнішнього монітора.
• Друк: друк документа при підключенні пристрою до принтера. Деякі принтери можуть бути
несумісними з пристроєм.
• Надіслати: надсилання документа іншим користувачам або надання спільного доступу до
нього.
• Редагувати: редагування документа. Щоб скористатися цією функцією, потрібно завантажити
та інсталювати відповідну програму.
• Про програму: перегляд відомостей щодо Hancom Viewer.
76
Інструменти
Електронні таблиці
• Знайти: пошук тексту.
• Збільшення: змінення масштабу перегляду.
• Відомості про документ: перегляд відомостей про документ, наприклад назви, дати та автора.
• Сортування: сортування клітинок за певним критерієм.
• Показати формули: перегляд формул у клітинках замість обчислених результатів.
• Закріпити області: фіксування місця вибраного рядка.
• Сітка: приховання або відображення ліній сітки.
• Відобразити всі примітки: приховання або відображення нагадувань у документі.
• Область друку: вибір області для друку.
• Друк: друк документа при підключенні пристрою до принтера. Деякі принтери можуть бути
несумісними з пристроєм.
• Надіслати: надсилання документа іншим користувачам або надання спільного доступу до
нього.
• Редагувати: редагування документа. Щоб скористатися цією функцією, потрібно завантажити
та інсталювати відповідну програму.
• Про програму: перегляд відомостей щодо Hancom Viewer.
Документи у форматі PDF
• Пошук: пошук тексту.
• Надіслати: надсилання документа іншим користувачам або надання спільного доступу до
нього.
• Властивості: перегляд відомостей про документ, наприклад назви, дати та автора.
• Масштабування: змінення масштабу перегляду.
• Приховати примітки: приховання або відображення коментарів у документі.
• Вертикальне прокручування сторінки / Безперервний перегляд / Горизонтальне
прокручування сторінки: змінення режиму перегляду.
• Перенаправлення: перегляд лише вмісту документа, без полів.
• Перехід на сторінку: перехід до зазначеної сторінки.
• Закладки: перегляд закладок у документі.
• Друк: друк документа при підключенні пристрою до принтера. Деякі принтери можуть бути
несумісними з пристроєм.
77
Інструменти
Будильник
Користуйтеся цією програмою, щоб встановити нагадування про важливі події.
Натисніть Будильник на екрані програм.
Увімкнення або вимкнення
будильника.
Установка будильників
Натисніть , встановіть час спрацювання будильника, виберіть дні, в які він має спрацьовувати
повторно, а потім натисніть ЗБЕРЕГТИ.
• Пауза: установіть інтервал і кількість разів повторення сигналу будильника після попередньо
встановленого часу.
• Розумний-будильник: установіть час до попередньо встановленого, коли будильник має
спрацювати.
78
Інструменти
Вимкнення будильників
Перетягніть за межі великого кола, щоб вимкнути будильник. Перетягніть
кола, щоб повторно увімкнути будильник через встановлений час.
за межі великого
Видалення будильників
Натисніть → Видалити, виберіть будильники й натисніть
.
Світовий час
Користуйтеся цією програмою, щоб переглядати час у найбільших містах світу.
Виберіть Світовий час на екрані програм.
Створення годинників
Торкніться
, після чого введіть назву міста або виберіть її зі списку міст.
Щоб застосувати перехід на літній час, натисніть → Вибрати, виберіть годинник, а потім натисніть
.
Видалення годинників
Натисніть → Вибрати, виберіть годинники й натисніть
.
Калькулятор
Використовуйте цю програму для здійснення простих або складних обчислень.
Натисніть Калькулятор на екрані програм.
Історія обчислень відображається у верхній частині екрана.
Щоб очистити історію, торкніться ОЧИСТИТИ ІСТОРІЮ.
79
Інструменти
S Voice
Користуйтеся цією програмою, щоб керувати пристроєм за допомогою голосу для виконання
різноманітних функцій.
Натисніть S Voice на екрані програм. Також можна двічі натиснути кнопку «Домашній».
• Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
• Деякі мови не підтримуються цією програмою.
Далі наведено декілька прикладів голосових команд:
• Відкрити музику
• Запустити калькулятор
• Перевірити розклад
Поради для кращого розпізнавання голосу
• Говоріть чітко.
• Говоріть в тихих місцях.
• Не використовуйте образливі слова або сленг.
• Не використовуйте в мовленні діалекти.
Пристрій може не розпізнати ваші команди або виконати непотрібні команди залежно від оточення
та вашого мовлення.
80
Інструменти
Google
Використовуйте цю програму для пошуку не лише в Інтернеті, але й у межах програм та їх вмісту.
Натисніть Google на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Пошук на пристрої
Натисніть поле пошуку та введіть ключове слово. Також можна натиснути
ключове слово.
, а потім промовити
Google Асистент
У разі необхідності відкрийте пошук Google для перегляду відомостей Google Асистент щодо
поточного стану погоди, громадського транспорту, наступної зустрічі тощо.
Приєднуйтесь до Google Асистент під час першого використання пошуку Google. Щоб змінити
→ Параметри → Підказки, після чого натисніть
налаштування Google Now, натисніть
перемикач Показувати підказки, щоб активувати його.
Голосовий пошук
Використовуйте цю програму для пошуку веб-сторінок за допомогою голосу.
Натисніть Голосовий пошук на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Коли на екрані відобразиться напис Очікування запиту..., промовте ключове слово або фразу.
81
Інструменти
Мої файли
Використовуйте цю програму для отримання доступу до всіх типів файлів, збережених на пристрої,
зокрема зображень, відео, композицій і звукозаписів.
Натисніть Мої файли на екрані програм.
Перегляд файлів
Файли, які зберігаються у пристрої, відсортовані за критеріями. Ліворуч на екрані виберіть одну із
вказаних нижче категорій:
• Шкала часу: перегляд файлів, відсортованих за датою.
• Обрані папки: перегляд клавіш швидкого доступу до папок.
• Папки: перегляд файлів, які зберігаються у внутрішній пам'яті або на карті пам'яті, а також
клавіш швидкого доступу до FTP-серверів.
• Категорії: перегляд файлів, відсортованих за типами.
• Програми: перегляд файлів, які зберігаються або створені в певних програмах.
Виберіть категорію, а потім виберіть файл або папку для відкриття.
Після вибору категорії натисніть , а потім використайте одну із вказаних нижче опцій:
• Вибрати: виберіть файли або папки.
• Сортувати за: сортування файлів або папок.
• Додати до розділу «Обрані папки»: додавання клавіші швидкого доступу до папки у Обрані
папки.
• Додати ярлик на головний екран: додавання клавіші швидкого доступу до файлу або папки
на головному екрані.
• Додати FTP: додавання клавіші швидкого доступу до FTP-сервера у Папки.
• Пошук пристроїв поблизу: пошук пристроїв, на яких увімкнено функцію обміну медіаданими.
• Налаштування відображення: змінення параметрів відображення файлу.
Натисніть → Вибрати, виберіть файл або папку, а потім використайте одну із вказаних нижче
функцій.
• : надсилання файлів або надання спільного доступу до них іншим користувачам.
• : видалення файлів або папок.
• : переміщення файлів або папок в іншу папку.
• : копіювання файлів або папок в іншу папку.
82
Інструменти
• → Перейменувати: перейменування файлу або папки.
• → Додати до розділу «Обрані папки»: додавання клавіші швидкого доступу до папки у
Обрані папки.
• → Додати ярлик на головний екран: додавання клавіші швидкого доступу до файлу або
папки на головному екрані.
• → Заархівувати: стискання файлів або папок для створення zip-файлу.
• → Деталі: перегляд відомостей про файл або папку.
Створення папок
Натисніть
, введіть назву папки, а потім натисніть СТВОРИТИ.
Змінення режиму перегляду
Натисніть
, щоб змінити режим перегляду.
Перегляд відомостей про пам’ять
Натисніть
, щоб переглянути відомості про пам’ять на пристрої та карту пам’яті.
Пошук файлу
Натисніть
і введіть пошуковий термін.
Додавання клавіш швидкого доступу до папок
Додайте клавішу швидкого доступу до папок, які часто використовуються, у Обрані папки.
Виберіть папку та натисніть → Додати до розділу «Обрані папки».
Додавання клавіш швидкого доступу сервера FTP на пристрій
Додавання клавіші швидкого доступу до FTP-сервера у Папки. Натисніть → Додати FTP, введіть
деталі щодо FTP-сервера, а потім натисніть ГОТОВО.
83
Подорожі та розташовані
неподалік місця
Карти
Використовуйте цю програму для визначення розташування пристрою, пошуку місць і отримання
маршрутів.
Натисніть Карти на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Пошук розташувань
Пошук розташувань за допомогою введення адреси або ключового слова. Після знаходження
розташування виберіть розташування, щоб переглянути докладні відомості. Для отримання
додаткової інформації дивіться довідку.
Отримання маршрутів до пункту призначення
Натисніть , щоб встановити початкове й кінцеве розташування, а потім виберіть спосіб
подорожування. На пристрої буде відображено маршрути до пункту призначення.
84
Налаштування
Про налаштування
Використовуйте цю програму для настроювання установок пристрою, встановлення опцій
програм і додавання облікових записів.
Натисніть Налаштування на екрані програм.
ПІДКЛЮЧЕННЯ
Wi-Fi
Увімкніть функцію Wi-Fi для підключення до мережі Wi-Fi та доступу до Інтернету або інших
мережевих пристроїв.
Щоб скористатися опціями, торкніться .
• Додатково: налаштування Wi-Fi.
• Кнопка WPS: під’єднання до захищеної мережі Wi-Fi за допомогою кнопки WPS.
• Введення PIN-коду WPS: під’єднання до захищеної мережі Wi-Fi за допомогою кнопки WPS PIN.
• Довідка: доступ до довідкових відомостей щодо Wi-Fi.
Установка режиму сну для функції Wi-Fi
На екрані установок натисніть ПІДКЛЮЧЕННЯ → Wi-Fi → → Додатково → Wi-Fi у режимі сну.
85
Налаштування
Встановлення надсилання сповіщень про відкриті мережі
Пристрій може виявити відкриті мережі Wi-Fi і відобразити значок у рядку стану для сповіщення
про їх доступність.
На екрані установок натисніть ПІДКЛЮЧЕННЯ → Wi-Fi → → Додатково та встановіть прапорець
біля пункту Сповіщення про мережі щоб увімкнути цю функцію.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct з’єднує два пристрої через мережу Wi-Fi без точки доступу.
На екрані налаштувань натисніть ПІДКЛЮЧЕННЯ → Wi-Fi → → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Увімкнення функції Bluetooth для обміну відомостями на невеликій відстані.
Щоб скористатися іншими опціями, торкніться .
• Тривалість видимості: установка тривалості видимості пристрою.
• Отримані файли: перегляд файлів, отриманих через Bluetooth.
• Перейменувати пристрій: змінення імені пристрою.
• Довідка: відкриття довідки з Bluetooth.
Без зв’язку
Вимкнення всіх безпроводових функцій на пристрої. Можна використовувати лише послуги, не
пов’язані з роботою в мережі.
Використ. даних
Відстеження обсягу використання даних.
Щоб скористатися іншими опціями, торкніться .
• Мобільні точки доступу: вибір мобільних точок доступу для попередження їх використання
програмами, які запущено у фоновому режимі.
86
Налаштування
Розташування
Зміна налаштувань для дозволів щодо інформації про розташування.
• Режим: вибір методу збирання даних щодо вашого розташування.
• Останні запити щодо розташування: перегляд інформації стосовно програм, які запитують
відомості щодо вашого поточного розташування, та використання ними акумулятора.
• Служби розташування: перегляд розміщення послуг, які використовує пристрій.
• Мої місця: настроювання профілів, які використовуватимуться для певних розташувань, коли
для визначення поточного розташування використовуються функцій GPS, Wi-Fi чи Bluetooth.
Інші мережі
Настроювання установок для керування підключеннями до інших пристроїв або мереж.
Друк
Налаштування модулів принтера, що підключаються, інстальованих на пристрої. Ви можете
здійснити пошук доступних принтерів або додати принтер вручну для друку файлів через мережу
Wi-Fi або хмарні служби.
VPN
Налаштування мереж VPN (Virtual Private Networks – віртуальні приватні мережі) й підключення до
них.
Пристрої поблизу
• Ім’я пристрою: перегляд назви пристрою.
• Вміст для відправки: надання іншим пристроям спільного доступу до свого вмісту.
• Дозволені пристрої: перегляд списку пристроїв, які можуть отримувати доступ до вашого
пристрою.
• Заборонені пристрої: перегляд списку пристроїв, яким заборонено доступ до вашого
пристрою.
• Завантажити до: вибір розташування в пам’яті для збереження медіафайлів.
• Отримання файлів з інш. пристроїв: встановлення дозволу на завантаження з інших
пристроїв.
Screen Mirroring
Активація функції дублювання екрана й надання іншим користувачам спільного доступу до екрана.
87
Налаштування
ПРИСТРІЙ
Звуки та сповіщення
Зміна налаштувань різноманітних звуків на пристрої.
• Звук дзвінка сповіщення: вибір мелодії дзвінка для таких подій, як вхідні повідомлення.
• Сповіщення програми: змінення настройок сповіщення для кожної програми.
• Адаптація звуку: індивідуальна настройка звуку для більшості випадків, коли ви
прослуховуєте музику.
Дисплей
Змінення установок дисплея.
• Яскравість: встановлення яскравості дисплея.
• Автовимкнення екрана: встановлення тривалості очікування пристрою перед вимкненням
підсвічування дисплея.
• Екранна заставка: увімкнення на пристрої заставки під час заряджання або підключення до
док-станції.
• Автоматично обертати екран: увімкнення автоматичного обертання інтерфейсу під час
обертання пристрою.
• Відсоток заряду: відсоток заряду батареї.
Кілька вікон
Активація функції відображення в багатовіконному режимі для одночасного виконання декількох
програм на екрані.
• Відкрити у кількох вікнах: налаштування пристрою на увімкнення функції багатовіконності
під час відкриття файлів програм Мої файли або Відео.
88
Налаштування
Екран блокування
Змінення установок екрана блокування.
• Блокування екрана: ввімкнення функції блокування екрана. Доступні опції можуть
відрізнятися залежно від вибраних функцій блокування екрана.
• Опції віджета годинника: налаштування конфігурації віджета годинника.
– – Розмір годинника: змінення розміру годинника.
– – Показати дату: відображення дати разом з годинником.
• Особисте повідомлення: редагування особистого повідомлення.
• Інформація власника: введення відомостей, які відображатиметься разом з годинником.
• Ефект розблокування: вибір ефекту під час розблокування екрана.
• Допоміжний текст: відображення тексту довідки на екрані блокування.
Заставка
Змінення установок заставки.
• Головний екран: вибір фонового зображення для головного екрана.
• Екран блокування: вибір фонового зображення для екрана блокування.
• Головний екран та екран блокування: вибір фонового зображення для головного екрана та
екрана блокування.
Шрифт
Змінення установок шрифту.
• Стиль шрифту: змінення типу шрифту для відображення тексту.
• Розмір шрифту: зміна розміру шрифту.
89
Налаштування
Панель сповіщень
Налаштування об’єктів, які відображаються на панелі сповіщень.
• Налаштування яскравості: налаштування пристрою на відображення панелі регулювання
яскравості екрана на панелі сповіщень.
• Рекомендовані програми: установлення на пристрої відображення списку рекомендованих
програм на панелі сповіщень на основі ваших дій, наприклад підключення гарнітури до
пристрою.
• Кнопки швидкого доступу: переупорядкування кнопок швидкого налаштування, які
відображуються на панелі сповіщень.
Спеціальні можливості
Послуги з доступності – це спеціальні функції, призначені для користувачів із певними фізичними
обмеженнями. Отримайте доступ до наведених нижче установок і змініть їх, щоб покращити
доступність пристрою.
• Зір: налаштування покращеного доступу для осіб зі слабким зором.
– – TalkBack: увімкнення функції TalkBack, яка надає голосовий зворотний зв'язок.
– – Промовляння паролів: голосове зчитування паролів, які вводяться, за допомогою TalkBack.
– – Розмір шрифту: зміна розміру шрифту.
– – Жести масштабування: збільшення або зменшення масштабу за допомогою рухів
пальцями.
– – Нагадування про сповіщення: установлення на пристрої оповіщення про пропущені
сповіщення та встановлення інтервалу між повтореннями цього оповіщення.
– – Негативні кольори: змінення кольорів дисплея для покращення видимості.
– – Коригування кольорів: налаштування схеми кольорів для екрану, коли пристрій визначає,
що важко розрізнити кольори чи прочитати текст.
– – Ярлик спецільних можливостей: увімкнення функції TalkBack, якщо натиснути і утримати
кнопку ввімкнення/ вимкнення живлення, а потім натиснути та утримати екран двома
пальцями.
– – Налаштування TTS: зміна налаштувань функцій перетворення тексту на мовлення, що
використовуються за ввімкненої функції TalkBack, таких як мова, швидкість тощо.
90
Налаштування
• Слух: налаштування покращеного доступу для осіб із вадами слуху.
– – Вимкнути всі звуки: вимкнення всіх звуків, відтворюваних пристроєм.
– – Субтитри Samsung (CC): налаштування пристрою на відображення закритих підписів на
вмісті, який підтримується Samsung, та на змінення параметрів закритих підписів.
– – Субтитри Google (CC): налаштування пристрою на відображення закритих підписів на
вмісті, який підтримується Google, та на змінення параметрів закритих підписів.
– – Звуковий баланс: налаштування звукового балансу в разі використання подвійної
гарнітури.
– – Монозвук: увімкнення монофонічного звуку під час прослуховування аудіо за допомогою
одного навушника.
• Моторика та взаємодія: налаштування параметрів покращеного доступу для осіб з
обмеженою рухливістю.
– – Допоміжне меню: відображення допоміжного значка ярлика для доступу до функцій, які
підтримуються зовнішніми кнопками, чи функцій на панелі сповіщень. Також можна змінити
меню, відображене на значку ярлика.
– – Затримка дотику: встановлення часу розпізнавання в разі натискання й утримання екрана.
– – Керування взаємодією: увімкнення режиму керування взаємодією для обмеження
отримання вхідних даних програмами, встановленими на пристрої.
• Режим одного натискання: настроювання пристрою для керування сповіщеннями за
допомогою натискання кнопки замість її перетягування.
• Керування спеціальними можливостями: імпортування чи експортування параметрів
доступності, щоб поділитися ними з іншими пристроями.
91
Налаштування
КЕРУВАННЯ
Мова та введення
Зміна налаштувань введення тексту. Деякі опції можуть бути недоступні залежно від вибраної мови.
Мова
Вибір мови, якою відображатимуться всі меню та програми.
Стандартний
Вибір стандартного типу клавіатури для введення тексту.
Клавіатура Samsung
Кількість доступних опцій залежить від країни та оператора зв’язку.
• Вибрати мови введення: вибір мов введення тексту.
• Прогнозування тексту: активація режиму прогнозування тексту для прогнозування слів на
пристрої відповідно до введеного тексту та відображення запропонованих слів. Крім того,
можна змінити налаштування прогнозування слів.
• Автозаміна: налаштування пристрою на виправлення слів з помилками та неповних слів
натисканням клавіші пробілу або розділового знаку.
• Починати з великої літери: автоматичне введення великої літери після таких знаків пунктуації,
як крапка та знаки питання й оклику.
• Авт. відступ.: автоматичне вставлення пробілу між словами на пристрої.
• Автоматична пунктуація: вставлення крапки в разі подвійного дотику клавіші пробілу.
• Проведення по клавіатурі: зміна налаштувань функції проведення по клавіатурі.
• Звук: відтворення звуку в разі дотику на клавіші.
• Перегляд символів: відображення попереднього зображення кожної натиснутої літери.
• Скинути налаштування: скидання налаштувань клавіатури Samsung.
92
Налаштування
Голосовий ввід Google
• Мова: вибір мов введення тексту.
• Розпізнавання мовлення офлайн: завантажити та встановити мовні дані для голосового
введення в режимі офлайн.
• Блокувати нецензурні слова: недопущення розпізнання пристроєм образливих слів під час
голосового введення.
Голосовий ввід
Вибір стандартної служби голосового введення. Також можна змінити налаштування для кожної
служби.
Налаштування TTS
• Вибрана система синтезу: вибір системи синтезу мовлення. Щоб змінити налаштування
систем синтезу мовлення, торкніться .
• Швидкість мовлення: вибір швидкості для функції перетворення тексту на мовлення.
• Прослухати приклад: прослуховування зразка промовленого тексту.
• Статус стандартної мови: перегляд стану мови за промовчанням для її використання у функції
перетворення тексту на мовлення.
Швидкість вказівника
Налаштування швидкості вказівника миші або сенсорного джойстика, підключених до пристрою.
Рухи долонею
Увімкнення функції рухів долонею для керування пристроєм за допомогою дотиків до екрана.
• Знімок екрана: створення знімка екрана в разі проведення долонею вліво або вправо по
екрану.
• Вимкнення звуку/пауза: призупинення відтворення медіафайлів у разі натискання долонею
на екран.
Розумний екран
• Розумне очікування: продовження підсвічування дисплея пристрою, поки ви на нього
дивитеся.
93
Налаштування
ЗАГАЛЬНІ
Облікові записи
Додавання адреси електронної пошти або облікових записів соціальних мереж.
Хмарне сховище
Зміна налаштувань синхронізації даних або файлів з обліковим записом Samsung або хмарним
сховищем Dropbox.
Резервне копіювання та скидання
Зміна налаштувань для керування налаштуваннями та даними.
• Дані: створення резервних копій налаштувань і даних програм на сервері Google.
• Облікові записи: налаштування та редагування резервного облікового запису Google.
• Автовідновлення: відновлення налаштувань і даних програм у разі повторного встановлення
програм на пристрої.
• Скинути до заводських налаштувань: скидання налаштувань до стандартних заводських
значень і видалення всіх даних.
Дата й час
Доступ до наведених нижче налаштувань керування відображенням часу й дати на пристрої та їх
змінення.
Якщо акумулятор повністю розряджено або вийнято із пристрою, час і дату буде скинуто.
• Автовстановлення дати й часу: автоматичне оновлення дати й часу під час переміщення між
часовими поясами.
• Установити дату: встановлення поточної дати вручну.
• Установити час: встановлення поточного часу вручну.
• Вибрати часовий пояс: встановлення домашнього часового поясу.
• Використовувати 24-годинний формат: відображення часу у 24-годинному форматі.
94
Налаштування
Аксесуари
Зміна налаштувань аксесуарів.
• Звук стикування: відтворення звуку в разі підключення пристрою до док-станції або
відключення його від неї.
• Режим виводу звуку: використання динаміка док-станції в разі підключення до неї пристрою.
• Автоматичне розблокування: автоматичне розблокування пристрою в разі відкриття кришки
чохлу.
Диспетчер програм
Перегляд програм, інстальованих на пристрої, і керування ними.
Програми за замовчуванням
Виберіть параметр за замовчуванням для використання програми.
Користувачі
Настроювання профілів користувачів для використання персоналізованих установок і керування
цими профілями.
Акумулятор
Перегляд обсягу заряду акумулятора, що споживається пристроєм.
• Відсоток заряду: відсоток заряду батареї.
Енергозбереження
Увімкнення режиму енергозбереження та зміна його налаштувань.
• Продуктивність ЦП: встановлення обмеження на використання певних системних ресурсів.
• Вихід екрана: зменшення яскравості дисплея.
• Відомості про енергозбереження: відомості про зменшення використання заряду
акумулятора.
95
Налаштування
Пам'ять
Перегляд інформації про пам’ять пристрою та карту пам’яті або форматування карти пам’яті.
Форматування карти пам’яті призведе до видалення всіх даних із карти без можливості
відновлення.
Наявний обсяг внутрішньої пам’яті зазвичай менший за вказаний обсяг через те, що
операційна система та інстальовані програми займають певну частину пам’яті. Доступний
обсяг пам’яті може змінюватися після оновлення програмного забезпечення пристрою.
Безпека
Змінення установок для захисту пристрою.
• Адміністратори пристрою: перегляд адміністраторів пристрою, встановлених на ньому.
Адміністраторам пристрою можна дозволити застосовувати на пристрої нові політики.
• Невідомі ресурси: встановлення на пристрої дозволу на інсталяцію програм із невідомих
джерел.
• Шифрувати пристрій: встановлення пароля для шифрування даних, збережених на пристрої.
Пароль потрібно буде вводити під час кожного ввімкнення пристрою.
Зарядіть акумулятор, перш ніж вмикати цей параметр, оскільки шифрування даних може
тривати понад годину.
• Шифрування зовнішньої карти пам’яті: шифрування файлів, збережених на карті пам’яті.
У разі ввімкнення цього параметра та скидання налаштувань пристрою до заводських
значень пристрій не зможе прочитати зашифровані файли. Вимкніть цей параметр перед
скиданням налаштувань пристрою.
• Віддалене керування: встановлення дозволу на віддалене керування втраченим або
викраденим пристроєм через Інтернет. Щоб скористатися цією функцією, необхідно увійти в
обліковий запис Samsung.
– – Реєстрація облікового запису: додавання або перегляд Samsung account.
– – Послуга розташування Google: встановлення дозволу на збір даних про
місцезнаходження або визначення місцезнаходження втраченого або викраденого
пристрою за допомогою Wi-Fi.
• Перейти на веб-сайт: доступ до веб-сайту Find my mobile (findmymobile.samsung.com). Можна
слідкувати за втраченим або викраденим пристроєм і керувати ним на веб-сайті Find my
mobile.
96
Налаштування
• Зробити паролі видимими: встановлення відображення паролів під час їх введення на
пристрої.
• Оновлення політики безпеки:
– – Автоматичні оновлення: налаштування пристрою на автоматичну перевірку наявності
оновлень системи безпеки та їх завантаження.
– – Перевірити оновлення: перевірка наявності оновлень системи безпеки.
• Звіти про безпеку: встановлення пристрою на автоматичне надсилання звітів системи
безпеки при підключенні пристрою до мережі Wi-Fi.
• Тип місця збереження: призначення типу сховища для файлів з обліковими даними.
• Надійні облікові дані: використання сертифікатів і облікових даних для безпечного
використання різноманітних програм.
• Установка сертифікатів: установка зашифрованих сертифікатів, збережених у внутрішній
пам’яті.
• Очищення облікових даних: стирання вмісту з обліковими даними із пристрою та скидання
пароля.
Про пристрій
Доступ до відомостей на пристрої, редагування імені пристрою або оновлення програмного
забезпечення пристрою.
Налаштування Google
Використовуйте цю програму для настройки параметрів деяких функцій, що їх надає Google.
Натисніть Налаштування Google на екрані програм.
97
Усунення неполадок
Перш ніж звернутися до сервісного центру Samsung, спробуйте скористатися такими рішеннями.
Деякі ситуації можуть не стосуватися вашого пристрою.
Після ввімкнення пристрою або під час його використання може
відобразитися запит на введення одного з таких кодів:
• Пароль: якщо ввімкнено функцію блокування пристрою, необхідно ввести встановлений
пароль.
• PIN-код: під час першого використання пристрою, або якщо ввімкнено функцію запиту PINкоду, потрібно ввести PIN-код, який надається із SIM- або USIM-картою. Цю функцію можна
вимкнути за допомогою меню «Заблокувати SIM-карту». Цю функцію можна вимкнути за
допомогою меню «Заблокувати SIM-карту».
• PUK: SIM- або USIM-карту заблоковано; зазвичай це стається внаслідок введення
неправильного PIN-коду декілька разів підряд. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий
оператором зв’язку. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий оператором зв’язку.
• Код PIN2: у разі відкриття меню, яке вимагає введення коду PIN2, необхідно ввести код PIN2,
який надається разом із SIM- або USIM-картою. За додатковими відомостями зверніться до
вашого оператора зв’язку.
Пристрій відображає службові помилки та помилки мережі
• У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв’язок. Спробуйте вийти
на зв’язок в іншому місці. Повідомлення про помилки можуть відображатися повторно під час
переміщення.
• Деякі параметри недоступні без передплати. За додатковими відомостями зверніться до
вашого оператора зв’язку.
Пристрій не вмикається
• Пристрій не увімкнеться за повністю розрядженого акумулятора. Зарядіть акумулятор
повністю, перш ніж увімкнути пристрій.
• Можливо, акумулятор вставлено неналежним чином. Повторно вставте акумулятор.
• Протріть обидва контакти золотистого кольору та повторно вставте акумулятор.
98
Усунення неполадок
Сенсорний екран реагує повільно або неналежним чином
• У разі прикріплення захисної плівки або додаткових аксесуарів до сенсорного екрана він може
не працювати належним чином.
• Сенсорний екран може працювати неправильно в разі роботи з ним у рукавичках, а також під
час торкнання брудними руками, гострими предметами або кінчиками пальців.
• Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом
води.
• Перезавантажте пристрій, щоб усунути будь-які тимчасові помилки програмного
забезпечення.
• Переконайтеся, що програмне забезпечення пристрою оновлено до останньої версії.
• Якщо сенсорний екран подряпано або пошкоджено, віднесіть його до сервісного центру
Samsung.
Пристрій не реагує на натискання клавіш, або в його роботі виникають
критичні помилки
Якщо пристрій не реагує на натискання клавіш або «зависає», можливо, знадобиться закрити
програми або повторно вставити акумулятор та ввімкнути пристрій для відновлення його функцій.
Якщо пристрій «зависає» або не реагує на натискання клавіш, натисніть і утримуйте кнопку
ввімкнення/вимкнення живлення протягом 7 секунд, щоб перезавантажити пристрій.
Якщо це не допомагає, виконайте скидання налаштувань до заводських значень. На екрані програм
натисніть Налаштування → ЗАГАЛЬНІ → Резервне копіювання та скидання → Скинути до
заводських налаштувань → СКИНУТИ ДАНІ ПРИСТРОЮ → ВИДАЛИТИ ВСЕ. Перед виконанням
скидання установок до заводських значень обов’язково створіть резервні копії всіх важливих
даних, які зберігаються на пристрої.
Якщо проблему не вдається усунути, зверніться до сервісного центру Samsung.
Виклики не здійснюються
• Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
• Переконайтеся, що для номера телефону, який набирається, не встановлено заборону
викликів.
• Переконайтеся, що для вхідного номера телефону не встановлено заборону викликів.
Співрозмовники не чують вас під час виклику
• Переконайтеся, що не перекрито вбудований мікрофон.
• Переконайтеся, що тримаєте мікрофон близько до рота.
• У разі використання гарнітури переконайтеся, що її правильно підключено.
99
Усунення неполадок
Звукове відлуння під час виклику
Відрегулюйте гучність за допомогою натискання кнопки регулювання гучності або переміщення до
іншого місця.
Стільникова мережа або Інтернет часто відключаються, або якість звуку
низька
• Переконайтеся, що не заблоковано внутрішню антену пристрою.
• У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв’язок. Можливі
проблеми з підключенням через перебої в роботі базової станції постачальника послуг.
Спробуйте вийти на зв’язок в іншому місці.
• У разі використання пристрою в дорозі служби безпроводових мереж можуть вимикатися
через проблеми в роботі мережі постачальника послуг.
Значок порожнього акумулятора
Акумулятор розрядився. Зарядіть або замініть акумулятор.
Акумулятор не заряджається належним чином (для зарядних пристроїв,
рекомендованих компанією Samsung)
• Переконайтеся, що зарядний пристрій підключено належним чином.
• Якщо контакти акумулятора забруднені, акумулятор може не заряджатися належним чином
або пристрій може вимикатися. Протріть контакти золотистого кольору, після чого знову
спробуйте зарядити акумулятор.
• Користувачам забороняється замінювати акумулятори на деяких пристроях. Щоб замінити
акумулятор на таких пристроях, зверніться до сервісного центру Samsung.
Акумулятор розряджається швидше, ніж на початку його використання
• Якщо акумулятор піддається впливу дуже низьких або дуже високих температур, корисний
заряд може зменшуватися.
• Споживання заряду акумулятора збільшується в разі використання функцій обміну
повідомленнями або деяких програм, наприклад ігор або Інтернету.
• Акумулятор із часом зношується, а його корисний заряд зменшується.
100
Усунення неполадок
Пристрій гарячий на дотик
Під час використання програм, які активно споживають заряд акумулятора, або в разі тривалого
використання програм пристрій може ставати гарячим на дотик. Це нормально й не впливає на
його роботу чи термін служби.
Під час запуску камери відображаються повідомлення про помилки
Для роботи камери пристрою потрібен достатній обсяг вільної пам’яті та заряду акумулятора. У разі
отримання повідомлень про помилки під час запуску камери спробуйте виконати такі дії:
• Зарядіть акумулятор або замініть його на повністю заряджений акумулятор.
• Звільніть пам’ять, передавши файли на комп’ютер або видаливши їх із пристрою.
• Перезапустіть пристрій. Якщо після виконання цих дій у роботі камери все ще виникають
проблеми, зверніться до сервісного центру Samsung.
Якість фотографій нижче, ніж під час попереднього перегляду
• Якість фотографій залежить від оточення та використовуваної техніки фотографування.
• У разі фотографування в темних місцях, вночі або у приміщенні може виникати шум або
зображення перебуватимуть поза фокусом.
Під час відкриття мультимедійних файлів відображаються
повідомлення про помилки
Якщо під час відкриття мультимедійних файлів на пристрої відображаються повідомлення про
помилки або файли не відтворюються, спробуйте виконати такі дії:
• Звільніть пам’ять, передавши файли на комп’ютер або видаливши їх із пристрою.
• Переконайтеся, що музичний файл не захищено за допомогою технології DRM (Digital Rights
Management). Якщо файл захищено за допомогою технології DRM, переконайтеся в наявності
відповідної ліцензії або ключа для відтворення файлу.
• Переконайтеся, що пристрій підтримує тип файла.
101
Усунення неполадок
• Пристроєм підтримуються фотографії та відео, зроблені за допомогою цього пристрою.
Фотографії та відео, зроблені за допомогою інших пристроїв, можуть не працювати належним
чином.
• Пристроєм підтримуються мультимедійні файли, дозволені постачальником послуг мережі
або постачальниками додаткових послуг. Деякий вміст, що розповсюджується в Інтернеті,
наприклад звуки дзвінків, відео або заставки, може не працювати належним чином.
Не вдається знайти інший пристрій Bluetooth
• Переконайтеся, що на пристрої активовано функцію безпроводового з’єднання Bluetooth.
• Переконайтеся, що на пристрої, до якого потрібно підключитися, активовано функцію
безпроводового підключення Bluetooth.
• Переконайтеся, що ваш та інший пристрій Bluetooth перебувають у межах максимального
радіусу дії з’єднання Bluetooth (10 м).
Якщо після виконання наведених вище дій проблема не зникає, зверніться до сервісного центру
Samsung.
Під час підключення пристрою до комп’ютера не встановлюється
з’єднання
• Переконайтеся, що використовується кабель USB, сумісний із пристроєм.
• Переконайтеся, що на комп’ютері встановлено й оновлено потрібний драйвер.
• Переконайтеся, що на комп’ютері з ОС Windows XP встановлено пакет оновлень Windows XP SP
3 або пізнішої версії.
• Переконайтеся, що на комп’ютері інстальовано програму Samsung Kies чи медіапрогравач
Windows 10 або пізнішої версії.
Пристрій не може знайти поточне розташування
Можливі перешкоди для сигналів GPS у деяких місцях, наприклад у приміщенні. У таких випадках
використовуйте мережу Wi-Fi або мобільну мережу для визначення поточного розташування.
102
Усунення неполадок
Дані, збережені на пристрої, втрачено
Завжди створюйте резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої. В іншому
разі пошкоджені або втрачені дані буде неможливо відновити. Компанія Samsung не несе
відповідальності за втрату даних, які зберігаються на пристрої.
Невелика щілина навколо зовнішньої частини корпуса пристрою
• Вона є необхідним елементом технології виробника; також може виникнути невелике
гойдання або вібрація частин пристрою.
• Через деякий час щілина може дещо збільшитися у зв’язку з тертям між частинами.
103
Деякий вміст може відрізнятися від вашого пристрою залежно від регіону, оператора зв’язку або
версії програмного забезпечення, а також може змінюватися без завчасного попередження.
www.samsung.com
Ukrainian. 09/2015. Rev.1.0
Download PDF