Samsung | SM-T900 | Samsung SM-T900 Керівництво користувача (Lollipop)

SM-T900
Посібник користувача
www.samsung.com
Про посібник користувача
Завдяки використанню технологій Samsung і дотриманню високих стандартів пристрій забезпечує
високоякісний мобільний зв’язок і безліч можливостей для розваг. У цьому посібнику користувача
наведено докладні відомості про функції пристрою.
• Для безпечного та належного користування пристроєм перш за все уважно ознайомтеся з цим
посібником.
• В описах використовуються стандартні налаштування пристрою.
• Зображення та знімки екрана можуть відрізнятися від дійсного виробу.
• Вміст може відрізнятися від виробу або програмного забезпечення, яке надається
постачальниками послуг або операторами зв’язку, і може змінюватися без завчасного
попередження. Останню версію посібника можна знайти на веб-сайті Samsung за адресою
www.samsung.com.
• Вміст (високоякісний вміст), що вимагає активного використання ресурсів ЦП і ОЗП, буде
впливати на загальну ефективність роботи пристрою. Програми можуть не працювати
належним чином залежно від характеристик пристрою та середовища, у якому він
використовується.
• Доступність функцій і додаткових послуг може різнитися залежно від пристрою, програмного
забезпечення або постачальника послуг.
• Доступність програм та їхніх функцій залежить від країни або технічних характеристик
обладнання. Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням,
спричинені використанням програм постачальників, відмінних від Samsung.
• Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням або сумісністю,
спричинені зміненням налаштувань реєстру, зміненням програмного забезпечення або
компонентів операційної системи. Спроби встановлення відмінних від запропонованих
виробником налаштувань операційної системи можуть призвести до неправильної роботи
пристрою або програм.
• Використання програмного забезпечення, джерел звуку, заставок, зображень та іншого
мультимедійного вмісту, що постачається разом із цим пристроєм, обмежено згідно з умовами
ліцензійної угоди. Вилучення та використання цих матеріалів у комерційних або інших цілях
є порушенням законів щодо авторських прав. Користувачі несуть повну відповідальність за
незаконне використання медіаданих.
2
Про посібник користувача
• Стандартні програми, що постачаються разом із пристроєм, можуть оновлюватися, а також
більше не підтримуватися без завчасного попередження. У разі виникнення питань щодо
програм, що постачаються разом із пристроєм, зверніться до сервісного центру Samsung.
Стосовно встановлених користувачами програм звертайтеся до їх постачальників.
• Змінення операційної системи пристрою або встановлення програмного забезпечення,
завантаженого з неофіційних джерел, може призвести до несправності пристрою, а також
пошкодження даних або їх втрати. Ці дії вважаються порушенням ліцензійної угоди з
компанією Samsung і призводять до припинення дії гарантії.
Пояснювальні позначки
Попередження: ситуації, що можуть призвести до травмування вас або інших осіб
Увага!: ситуації, що можуть спричинити пошкодження пристрою або іншого обладнання
Примітка: примітки, поради з користування та додаткова інформація
Авторське право
© Samsung Electronics, 2015
Цей посібник захищено згідно з міжнародними законами щодо авторських прав.
Заборонено відтворювати, розповсюджувати, перекладати або передавати в будь-якій формі або
будь-якими засобами, електронними або механічними, включно із ксерокопіюванням, записом або
зберіганням на будь-якому пристрої для зберігання даних чи в інформаційно-пошуковій системі,
будь-яку частину цього посібника без попереднього письмового дозволу компанії Samsung
Electronics.
Товарні знаки
• SAMSUNG і логотип SAMSUNG є зареєстрованими товарними знаками компанії Samsung
Electronics.
®
• Bluetooth є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. в усьому світі.
®
™
™
™ і логотип Wi-Fi є
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
зареєстрованими товарними знаками компанії Wi-Fi Alliance.
• Усі інші товарні знаки й авторські права належать відповідним власникам.
3
Зміст
Початок роботи
40
41
41
43
44
6
Зовнішній вигляд пристрою
7Кнопки
8Комплектація
9
Заряджання акумулятора
11 Вставлення карти пам’яті
13 Увімкнення та вимкнення пристрою
14 Тримання пристрою
14 Блокування та розблокування пристрою
14 Регулювання гучності
14 Перехід у режим без звуку
Настроювання облікових записів
Настроювання профілів користувачів
Передавання файлів
Захист пристрою
Оновлення пристрою
Зв’язок
45Контакти
48Email
50Gmail
51Hangouts
51Google+
52Фото
52Твіттер
Основні прийоми роботи
15Значки-індикатори
16 Використання сенсорного екрана
19 Керування за допомогою рухів
21 Рухи долонею
22 Розумна пауза
23 Використання режиму декількох вікон
28Сповіщення
29 Головний екран
35 Екран програм
36 Використання програм
37Довідка
37 Введення тексту
39 Підключення до мережі Wi-Fi
Інтернет і мережа
53Інтернет
54Chrome
55Bluetooth
56 Screen Mirroring
57e-Meeting
63WebEx
72 Remote PC
77SideSync
4
Зміст
Мультимедіа
120Google
121 Голосовий пошук
121 Мої файли
123Evernote
123KNOX
86Музика
88Камера
95Галерея
99Відео
100YouTube
101Flipboard
101Businessweek+
102NYTimes
102 SketchBook for Galaxy
Подорожі та місця поруч
124Карти
Налаштування
Магазини програм і
медіаданих
103
104
104
105
105
105
105
125 Про установки
125ПІДКЛЮЧЕННЯ
128ПРИСТРІЙ
131КЕРУВАННЯ
134ЗАГАЛЬНІ
137 Налаштування Google
Play Маркет
Galaxy Apps
Play Книги
Play Фільми
Play Музика
Play Ігри
Play Кіоск
Усунення неполадок
Інструменти
106 S Note
111 S Planner
113Dropbox
113 Хмарне сховище
114Диск
114 Hancom Office Viewer
117Будильник
118 Світовий час
119Калькулятор
119 S Voice
5
Початок роботи
Зовнішній вигляд пристрою
Кнопка регулювання
гучності
Передня камера
Кнопка ввімкнення/
вимкнення живлення
ІЧ-світлодіод
Динамік
Світлочутливий датчик
Багатофункціональне
гніздо
Сенсорний екран
Гніздо для карти
пам’яті
Кнопка нещодавніх
програм
Кнопка «Домашній»
Кнопка «Назад»
Мікрофон
Задня камера
Антена GPS
Гніздо для гарнітури
Спалах
Динамік
6
Початок роботи
• Не перекривайте ділянку, де розташована антена, долонями або сторонніми об’єктами.
Це може призвести до проблем із підключенням або розрядження акумулятора.
• Рекомендовано використання захисної плівки, схваленої компанією Samsung.
Нерекомендовані захисні плівки можуть призвести до пошкодження датчиків.
• Уникайте потрапляння на сенсорний екран води. Сенсорний екран може не працювати
належним чином в умовах вологості або під впливом води.
Кнопки
Кнопка
Функція
• Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути або вимкнути пристрій.
Ввімкнення/
вимкнення
живлення
Останні
програми
Домашній
• Якщо в роботі пристрою виникають критичні помилки або
«зависання», або він не реагує на натискання клавіш, натисніть та
утримуйте протягом 7 секунд, щоб вимкнути його.
• Натисніть, щоб заблокувати або розблокувати пристрій. Після
вимкнення сенсорного екрана пристрій переходить у режим
блокування.
• Торкніться, щоб відкрити список програм, які нещодавно
використовувалися.
• Натисніть, щоб повернутися на головний екран.
• Натисніть і утримуйте, щоб запустити пошук Google.
Назад
• Торкніться, щоб повернутися на попередній екран.
Гучність
• Натисніть, щоб відрегулювати гучність пристрою.
7
Початок роботи
Комплектація
Перевірте наявність у комплекті таких компонентів:
• Пристрій
• Короткий посібник користувача
• Компоненти, які входять до комплекту пристрою, а також доступні аксесуари можуть
різнитися залежно від країни або оператора зв’язку.
• Компоненти, що постачаються в комплекті, розроблені спеціально для цього пристрою
та можуть бути несумісними з іншими пристроями.
• Зовнішній вигляд і характеристики можуть змінюватися без завчасного попередження.
• Додаткові аксесуари можна придбати в місцевого постачальника Samsung. Перед їх
придбанням переконайтеся, що вони сумісні із цим пристроєм.
• Деякі аксесуари можуть виявитися несумісними з цим пристроєм.
• Використовуйте тільки аксесуари, рекомендовані компанією Sаmsung. Гарантія
не поширюється на усунення несправностей, спричинених використанням
нерекомендованих аксесуарів.
• Доступність усіх аксесуарів може змінюватися залежно від компаній-виробників.
Додаткову інформацію про доступні аксесуари можна дізнатися на веб-сайті Samsung.
8
Початок роботи
Заряджання акумулятора
Перед початком використання пристрою потрібно зарядити акумулятор за допомогою зарядного
пристрою.
Використовуйте тільки зарядні пристрої, акумулятори та кабелі, рекомендовані компанією
Samsung. Використання незатверджених зарядних пристроїв або кабелів може призвести
до вибуху акумулятора чи пошкодження пристрою.
• Коли акумулятор розряджається, значок акумулятора відображається як порожня
батарея.
• Якщо акумулятор повністю розряджений, для ввімкнення пристрою після підключення
зарядного пристрою знадобиться певний час. Дайте змогу розрядженому акумулятору
зарядитися декілька хвилин, перш ніж вмикати пристрій.
• У разі одночасного використання декількох програм, а також у разі використання
мережевих програм або програм, що вимагають підключення до іншого пристрою,
акумулятор швидко розряджатиметься. Щоб уникнути відключення від мережі
або розрядження під час передачі даних, завжди заряджайте акумулятор перед
використанням таких програм.
Зарядження за допомогою зарядного пристрою
Підключіть кабель USB до блока живлення USB, а потім вставте інший кінець кабелю USB у
багатофункціональне гніздо.
Неправильне підключення зарядного пристрою може призвести до серйозного
пошкодження пристрою. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою, спричинені
неправильним використанням.
9
Початок роботи
• Під час заряджання пристрій можна використовувати, але в такому разі акумулятор
заряджатиметься довше.
• У разі нестабільного живлення під час заряджання пристрою сенсорний екран може не
працювати. У такому разі від’єднайте зарядний пристрій від пристрою.
• Під час заряджання пристрій може нагріватися. Це нормально й не впливає на його
роботу чи термін служби. Якщо акумулятор нагрівається сильніше ніж звичайно,
заряджання за допомогою зарядного пристрою може припинитися.
• Якщо пристрій не заряджається належним чином, віднесіть його та зарядний пристрій
до сервісного центру Samsung.
Після повного зарядження акумулятора від’єднайте зарядний пристрій від пристрою. Спочатку
від’єднайте зарядний пристрій від пристрою, а потім – від розетки.
Для заощадження електроенергії від’єднуйте зарядний пристрій, якщо пристрій не
використовується. Якщо на зарядному пристрої немає перемикача живлення, його
слід виймати з електричної розетки, коли він не використовується, для заощадження
електроенергії. Під час заряджання зарядний пристрій має щільно прилягати до розетки
та бути легко доступним.
Перевірка стану зарядження акумулятора
Якщо акумулятор заряджається, поточний стан зарядження на вимкненому пристрої
відображається наступними значками:
Акумулятор повністю
заряджений
Зарядження
10
Початок роботи
Зменшення споживання заряду акумулятора
Пристрій має опції, за допомогою яких можна заощадити заряд акумулятора. Налаштувавши їх та
вимкнувши функції, виконувані у фоновому режимі, можна подовжити час роботи пристрою від
акумулятора між заряджаннями:
• Якщо пристрій не використовується, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення, щоб
перевести його в режим сну.
• Закрийте непотрібні програми за допомогою диспетчера завдань.
• Вимкніть функцію Bluetooth.
• Вимкніть функцію Wi-Fi.
• Вимкніть функцію автоматичної синхронізації.
• Зменште тривалість підсвічування.
• Зменште яскравість дисплея.
Вставлення карти пам’яті
Пристрій підтримує карти пам’яті максимальним обсягом до 64 ГБ. Деякі карти пам’яті можуть бути
несумісними з пристроєм, залежно від виробника та типу карти.
• Деякі карти пам’яті можуть бути не повністю сумісними із пристроєм. Використання
несумісної карти пам’яті може призвести до пошкодження пристрою, карти пам’яті або
даних, які зберігаються на карті.
• Будьте уважні, щоб вставити карту потрібною стороною догори.
• Цей пристрій підтримує файлові системи FAT і exFAT для карт пам’яті. Якщо вставити
карту, відформатовану в іншій файловій системі, пристрій запропонує повторно
відформатувати карту пам’яті.
• У разі регулярного запису та стирання даних зменшується строк служби карт пам’яті.
• У разі встановлення карти пам’яті у пристрій каталог файлів карти пам’яті відобразиться
в папці SD-карта.
11
Початок роботи
1 Відкрийте кришку гнізда для карти пам’яті.
2 Вставте карту пам’яті золотистими контактами донизу.
3 Натисніть на карту у гнізді, щоб зафіксувати її.
4 Закрийте кришку гнізда для карти пам’яті.
Виймання карти пам’яті
Перш ніж виймати карту пам’яті, відключіть її для безпечного від’єднання. На головному екрані
торкніться → Налаштування → ЗАГАЛЬНІ → Пам'ять → Відключити карту пам’яті.
1 Відкрийте кришку гнізда для карти пам’яті.
2 Натисніть на карту пам’яті, щоб вивільнити її із пристрою, а потім вийміть її.
3 Закрийте кришку гнізда для карти пам’яті.
Не виймайте карту пам’яті під час передавання або приймання пристроєм даних. Це може
спричинити пошкодження даних або їх втрату, а також призвести до несправності карти
пам’яті чи пристрою. Компанія Samsung не несе відповідальності за збитки (зокрема
втрату даних), спричинені неналежним використанням пошкоджених карт пам’яті.
12
Початок роботи
Форматування карти пам’яті
Якщо карту пам’яті відформатовано на комп’ютері, вона може виявитися несумісною з пристроєм.
Відформатуйте карту пам’яті на пристрої.
На головному екрані торкніться → Налаштування → ЗАГАЛЬНІ → Пам'ять → Форматування
карти пам’яті → ФОРМАТУВАТИ КАРТУ ПАМ'ЯТІ → ВИДАЛИТИ ВСЕ.
Перед форматуванням карти пам’яті обов’язково створіть резервні копії всіх важливих
даних, які зберігаються на пристрої. Гарантія виробника не поширюється на втрату даних,
спричинену діями користувача.
Увімкнення та вимкнення пристрою
Під час першого ввімкнення пристрою дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб його настроїти.
Натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення протягом декількох секунд, щоб
увімкнути пристрій.
• Дотримуйтесь усіх попереджень і вказівок персоналу в місцях, де обмежено
використання бездротових пристроїв, наприклад у літаках і лікарнях.
• Натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення та торкніться Без
зв’язку, щоб вимкнути безпроводові функції.
Щоб вимкнути пристрій, натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення й
торкніться Вимкнути.
13
Початок роботи
Тримання пристрою
Не перекривайте ділянку, де розташована антена, долонями або сторонніми об’єктами. Це може
призвести до проблем із підключенням або розрядження акумулятора.
Блокування та розблокування пристрою
Для уникнення виконання небажаних операцій, блокуйте пристрій, коли він не використовується.
Щоб вимкнути екран і перевести пристрій у режим блокування, натисніть кнопку ввімкнення/
вимкнення живлення. Пристрій автоматично блокується, якщо він не використовується протягом
вказаного проміжку часу.
Щоб розблокувати пристрій, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення або кнопку
«Домашній» за вимкненого екрана, торкніться в будь-якій ділянці екрана та проведіть пальцем у
будь-якому напрямку.
Регулювання гучності
Натисніть кнопку регулювання гучності вліво або вправо, щоб відрегулювати гучність звуку дзвінка
або гучність відтворюваної музики чи відео.
Перехід у режим без звуку
Скористайтесь одним із наведених нижче способів:
• Натисніть і утримуйте кнопку регулювання гучності вліво, доки не буде активовано режим без
звуку.
• Відкрийте панель сповіщень вгорі екрана, а потім торкніться Звук або Вібрація.
14
Основні прийоми роботи
Значки-індикатори
Значки, що відображаються у верхній частині екрана, повідомляють про стан пристрою. У таблиці
нижче наведено найпоширеніші значки.
Значок
Значення
Підключено до мережі Wi-Fi
Увімкнено функцію Bluetooth
Увімкнено GPS
Увімкнено функцію смарт-екрана
Синхронізовано з веб-сервером
Увімкнено будильник
Увімкнено режим «Звук вимкнено»
Увімкнено режим вібрації
Увімкнено режим «Без зв’язку»
Сталася помилка або потрібна увага користувача
Рівень заряду акумулятора
15
Основні прийоми роботи
Використання сенсорного екрана
Користуйтеся лише пальцями під час роботи з сенсорним екраном.
• Не допускайте контакту сенсорного екрана з іншими електричними пристроями.
Електростатичні розряди можуть призвести до несправності сенсорного екрана.
• Щоб не пошкодити сенсорний екран, не натискайте на нього гострими предметами та
уникайте надто сильного натискання на нього нігтями.
• Сенсорне введення може не розпізнаватися пристроєм на ділянках біля країв екрана,
що знаходяться поза областю сенсорного введення.
• Перебування сенсорного екрана в режимі очікування протягом тривалого часу може
призвести до виникнення ефекту залишкового зображення (вигорання екрана) або
двоїння. Якщо пристрій не використовується, слід вимкнути сенсорний екран.
Керування за допомогою пальців
Торкання
Щоб запустити програму, вибрати пункт меню, натиснути екранну кнопку або ввести символ за
допомогою віртуальної клавіатури, торкніться на будь-який із цих об’єктів пальцем.
16
Основні прийоми роботи
Торкання й утримання
Торкніться й утримуйте об’єкт довше 2 секунд, щоб відкрити доступні опції.
Перетягування
Щоб перемістити значок, ескіз або попереднє зображення в нове розташування, торкніться й
утримуйте його та перетягніть в потрібне місце.
Подвійний дотик
Двічі торкніться веб-сторінку або зображення, щоб збільшити її/його частину. Ще раз двічі
торкніться, щоб повернутися до вихідного масштабу.
17
Основні прийоми роботи
Проведення
Проведіть вліво або вправо на головному екрані або екрані програм, щоб перейти до іншої панелі.
Проведіть вгору або вниз, щоб прокрутити веб-сторінку або список, наприклад список контактів.
Зведення
Розведіть два пальці, поклавши їх на екран під час перегляду веб-сторінки, мапи або зображення,
щоб збільшити її/його частину. Зведіть їх, щоб зменшити масштаб.
18
Основні прийоми роботи
Керування за допомогою рухів
Прості рухи допоможуть вам з легкістю керувати пристроєм.
Перш ніж скористатися управлінням рухами, переконайтеся, що функцію увімкнено. На головному
екрані торкніться → Налаштування → КЕРУВАННЯ → Рухи, а потім перетягніть повзунок Рухи
вправо.
Надмірне струшування чи кидання пристрою може призвести до непередбачуваних
наслідків. Здійснюйте керування рухами належним чином.
Обертання екрана
У багатьох програмах підтримується відображення інтерфейсу у книжковому або альбомному
форматі. У разі обертання пристрою інтерфейс обертається автоматично відповідно до нової
орієнтації екрана.
Щоб інтерфейс не змінював своє положення, відкрийте панель сповіщень і скасуйте вибір опції
Обертання екрану.
• У деяких програмах обертання екрана не підтримується.
• У деяких програмах залежно від орієнтації пристрою можуть відображатися різні
екрани.
19
Основні прийоми роботи
Змахування для перегляду
Під час масштабування зображення торкніться й утримуйте точку на екрані, а потім перемістить
пристрій у будь-якому напрямку, щоб переглянути інші частини зображення.
Нахиляння
Торкніться й утримуйте дві точки на екрані, а потім нахиляйте пристрій назад і вперед, щоб
збільшити або зменшити зображення.
20
Основні прийоми роботи
Рухи долонею
Використання рухів долонею для керування пристроєм за допомогою торкання екрана.
Перш ніж скористатися переконайтеся, що функцію рухів долонею ввімкнено. На головному екрані
торкніться → Налаштування → КЕРУВАННЯ → Рухи долонею, а потім перетягніть повзунок
Рухи долонею вправо.
Проведення
Проведіть долонею по екрану, щоб зробити знімок екрана. Зображення буде збережено в
розділі Галерея → Screenshots. Під час використання деяких програм створення знімку екрана
неможливе.
Накриття
Накрийте долонею екран, щоб призупинити відтворення медіа.
21
Основні прийоми роботи
Розумна пауза
Використовуйте цю функцію для призупинення відтворення відео в разі спрямування погляду вбік
від екрана.
На головному екрані торкніться → Налаштування → КЕРУВАННЯ → Розумний екран, а потім
встановіть прапорець біля опції Розумна пауза.
Під час відтворення відео відведіть погляд від екрана, щоб призупинити відтворення відео. Щоб
поновити відтворення, знову подивіться на екран.
22
Основні прийоми роботи
Використання режиму декількох вікон
Використовуйте цю функцію для відкриття на екрані декількох програм одночасно.
• Можна запускати лише програми доступні у треї декількох вікон.
• Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв’язку.
Щоб скористатися режимом декількох вікон, на головному екрані торкніться → Налаштування
→ ПРИСТРІЙ → Кілька вікон, а потім перетягніть повзунок Кілька вікон вправо.
Доступно два види у режимі декількох вікон.
<Розділення екрана у режимі декількох вікон>
<Спливаючі вікна у режимі декількох вікон>
Використання із розділенням екрана у режимі декількох вікон
Використовуйте цю функцію для запуску програм в режимі розділення екрана.
Можна запустити до чотирьох програм одночасно на екрані.
23
Основні прийоми роботи
Запуск програм із розділенням екрана у режимі декількох вікон
1 Проведіть пальцем від правого краю екрана в напрямку його центру. Або торкніться й
утримуйте
.
У правій частині екрана відобразиться трей декількох вікон.
Трей декількох вікон
2 Торкніться й утримуйте значок програми у треї декількох вікон, а потім перетягніть його на
екран.
Відпустіть значок програми, коли екран стане синім.
24
Основні прийоми роботи
3 Торкніться й утримуйте інший значок програми у треї декількох вікон, а потім перетягніть його
в нове розташування.
Можна одночасно запустити одну програму в режимі розділення екрана. Цю функцію
підтримують лише ті програми, біля яких відображається значок .
Переміщення вмісту між програмами
До вмісту можна з легкістю надавати спільний доступ програмам, таким як Email та Інтернет за
допомогою перетягування.
Ця функція може не підтримуватися деякими програмами.
1 Запуск програм Email та Інтернет із розділенням екрана у режимі декількох вікон.
Відкриття опцій у
режимі декількох
вікон
2 Торкніться коло, наявне між вікнами програм, а потім торкніться
.
Торкніться коло, наявне між вікнами програм, щоб отримати доступ до таких опцій:
• : переключення між програмами за допомогою режиму Кілька вікон.
• : переміщення таких об’єктів, як зображення, текст або посилання, між вікнами
програми за допомогою їх перетягування.
• : збільшення розміру вікна.
• : закриття програми.
25
Основні прийоми роботи
3 Торкніться й утримуйте потрібний об’єкт у вікні «Інтернет», а потім перетягніть його в будь-яку
частину вікна «Email».
Створення комбінацій декількох вікон
Використовуйте цю функцію для збереження декількох вікон запущених наразі програм як
комбінації.
1 Запуск декількох програм у режимі розділення екрана.
2 Відкрийте трей декількох вікон і торкніться → Створити.
Комбінацію декількох запущених наразі вікон буде додано до трею декількох вікон.
Щоб запустити програми за допомогою збереженої комбінації вікон, просто виберіть потрібну
комбінацію у треї декількох вікон.
26
Основні прийоми роботи
Використання режиму декількох спливаючих вікон
Використовуйте цю функцію для запуску програм у спливаючих вікнах.
1 Проведіть пальцем від правого краю екрана в напрямку його центру. Або торкніться й
утримуйте
.
У правій частині екрана відобразиться трей декількох вікон.
Трей декількох вікон
2 Торкніться значок програми у треї режиму декількох вікон.
На екрані відобразиться спливаюче вікно.
Згортання вікна.
Закриття вікна.
Розгортання
вікна.
Можна одночасно запустити одну програму в декількох спливаючих вікнах. Цю функцію
підтримують лише ті програми, біля яких відображається значок .
27
Основні прийоми роботи
Сповіщення
Значки сповіщень відображаються в рядку стану вгорі екрана, повідомляючи про нові
повідомлення, події календаря, стан пристрою тощо. Перетягніть рядок стану вниз, щоб відкрити
область сповіщень. Прокрутіть список, щоб побачити додаткові попередження. Щоб закрити
панель сповіщень, проведіть вгору по екрану.
На панелі сповіщень можна переглянути поточні установки пристрою. Проведіть вниз від рядка
стану, а потім торкніться , щоб скористатися такими опціями:
• Wi-Fi: увімкнення або вимкнення функції Wi-Fi.
• Геодані: ввімкнення або вимкнення функції GPS.
• Звук: увімкнення або вимкнення режиму «Без звуку». У цьому режимі можна вимкнути звук або
встановити відтворення вібрації.
• Обертання екрану: встановлення або скасування автоматичного обертання інтерфейсу під час
обертання пристрою.
• Bluetooth: увімкнення або вимкнення функції Bluetooth.
• Кілька вікон: використання режиму кількох вікон.
• Screen Mirroring: ввімкнення або вимкнення функції дублювання екрана.
• Синхр.: ввімкнення або вимкнення автоматичної синхронізації програм.
• Режим читання: ввімкнення або вимкнення режиму читання. У режим читання пристрій
захищає ваш зір під час читання в умовах недостатнього освітлення. Щоб вибрати програму, у
якій має використовуватися цей режим, торкніться Налаштування → ПРИСТРІЙ → Дисплей
→ Режим читання.
• Розумне очікування: увімкнення або вимкнення функції смарт-режиму.
• Смарт пауза: ввімкнення або вимкнення функції смарт-паузи.
• Енергозбереження: ввімкнення або вимкнення режиму енергозбереження.
• Без зв’язку: ввімкнення або вимкнення режиму без зв’язку.
Кількість доступних опцій залежить від країни та оператора зв’язку.
Щоб перевпорядкувати опції на панелі сповіщень, відкрийте її, торкніться
утримуйте об’єкт, а потім перетягніть його в інше розташування.
28
→
, торкніться й
Основні прийоми роботи
Головний екран
Головний екран – це вихідна точка, з якої можна отримати доступ до всіх функцій пристрою.
Головний екран підтримує два типи панелей. Класичний головний екран відображає клавіші
швидкого доступу до програм і віджетів, а головний екран із вмістом відображає віджети вмісту.
На головному екрані може бути декілька панелей. Щоб переглянути інші панелі, прокрутіть вліво
або вправо.
<Класичний головний екран>
<Головний екран із вмістом>
Перегляд усіх програм
На головному екрані торкніться
, щоб переглянути всі доступні програми.
<Головний екран>
<Екран програм>
29
Основні прийоми роботи
Щоб повернутися на головний екран, натисніть кнопку «Домашній».
30
Основні прийоми роботи
Використання класичного головного екрана
На класичному головному екрані відображаються значки індикаторів, віджети, клавіші швидкого
доступу до програм тощо.
Додавання об’єкта
1 Торкніться на головному екрані.
2 Торкніться й утримуйте значок програми, а потім перетягніть його у потрібне місце.
Доданий значок
Перехід на головний
екран із вмістом.
31
Основні прийоми роботи
Додавання панелей на класичний головний екран і видалення їх із нього
1 Під час перебування на класичному головному екрані покладіть пальці на екран і зведіть їх
один до одного.
2 Проведіть вліво і торкніться
, щоб додати панель.
Щоб видалити панель, торкніться й утримуйте її, а потім перетягніть до кошика вгорі екрана.
Встановлення заставки
Встановлення зображення або фотографії, збереженої на пристрої, як заставки для класичного
головного екрана.
1 На екрані програм торкніться Налаштування → ПРИСТРІЙ → Заставка. Або торкніться
пусту ділянку й утримуйте її на класичному головному екрані, а потім торкніться Заставки →
Головний екран.
2 Виберіть екран, заставку якого потрібно змінити або на якому її потрібно встановити.
3 Проведіть вліво або вправо та виберіть одне з зображень, відображених внизу екрана.
Щоб вибрати фотографії, зроблені за допомогою камери пристрою, або інші зображення,
торкніться З галереї.
4 Торкніться УСТАНОВИТИ ЯК ЗАСТАВКУ або ГОТОВО.
32
Основні прийоми роботи
Використання головного екрана із вмістом
Головний екран із вмістом відображає віджети вмісту. Щоб отримати безпосередній доступ до
програми, виберіть на головному екрані із вмістом віджет вмісту.
Додавання віджета або панелі
1 Під час перебування на головному екрані із вмістом покладіть пальці на екран і зведіть їх один
до одного.
2 На екрані віджетів виберіть панель для редагування або торкніться
, щоб створити нову
панель ( 1 ). Виберіть віджети для додавання на панель з панелі у нижній частині екрана ( 2 ).
Прокрутіть вліво чи вправо на панелі внизу екрана, щоб переглянути більше віджетів.
3 Торкніться ГОТОВО.
33
Основні прийоми роботи
Змінення розміру віджета
1 На головному екрані із вмістом торкніться й утримуйте віджет, розмір якого потрібно змінити.
2 Налаштуйте розмір віджета за допомогою перетягування рамки навколо нього.
3 Торкніться
, щоб зберегти зміни.
Видалення панелі з головного екрана із вмістом
1 Під час перебування на головному екрані із вмістом покладіть пальці на екран і зведіть їх один
до одного.
2 На екрані віджетів торкніться й утримуйте панель, яку потрібно видалити.
3 Перетягніть панель до кошика вгорі екрана.
Коли кошик стане червоним, відпустіть панель.
Принаймні одна панель повинна залишитися на головному екрані із вмістом.
34
Основні прийоми роботи
Екран програм
На екрані програм відображаються всі значки програм, включаючи нещодавно встановлені
програми.
На головному екрані торкніться
, щоб відкрити екран програм.
Щоб переглянути інші панелі, прокрутіть вліво або вправо.
Перевпорядкування програм
Цією функцією можна скористатися лише у доступному для налаштування режимі перегляду
таблиці.
Торкніться → Змінити, торкніться й утримуйте програму, а потім перетягніть її в нове
розташування. Щоб перемістити об’єкт на іншу панель, перетягніть його до краю екрана.
Впорядкування за допомогою папок
Для більшої зручності розміщуйте пов’язані між собою програми у папках.
Торкніться → Змінити, торкніться й утримуйте програму, а потім перетягніть її до пункту Нова
папка. Введіть назву папки та торкніться Готово. Помістіть програми в нову папку, перетягнувши їх
до неї, а потім торкніться ЗБЕР., щоб зберегти зміни.
Установка програм
Для завантаження та встановлення програм використовуйте різні служби, наприклад Galaxy Apps.
Видалення програм
Торкніться → Видалити/вимкнути програми, а потім виберіть програму, щоб її видалити.
Стандартні програми, що постачаються разом із пристроєм, видалити не можна.
35
Основні прийоми роботи
Вимкнення програм
Торкніться → Видалити/вимкнути програми, а потім виберіть програму, щоб її вимкнути.
Щоб увімкнути програму, на екрані програм торкніться Налаштування → ЗАГАЛЬНІ → Диспетчер
програм, перейдіть до розділу ВИМКНЕНО, виберіть програму й торкніться УВІМКНУТИ.
• Завантажені програми та деякі стандартні програми, що постачаються разом із
пристроєм, вимкнути не можна.
• У разі використання цієї функції вимкнені програми перестають відображатися на
екрані програм, все й надалі зберігаються в пам’яті пристрою.
Використання програм
На цьому пристрої можна використовувати безліч різноманітних програм – від програм,
призначених для роботи із медіа, до програм для роботи в Інтернеті.
Відкриття програми
На головному екрані або на екрані програм виберіть значок програми, щоб відкрити програму.
Деякі програми згруповано у папки. Торкніться папку, а потім торкніться програму, щоб
відкрити її.
Відкриття програм, які нещодавно використовувалися
Торкніться
, щоб відкрити список програм, які нещодавно використовувалися.
Виберіть вікно програми для відкриття.
Закриття програми
Закривайте програми, які наразі не використовуються, щоб заощадити заряд акумулятора та
забезпечити ефективну роботу пристрою.
→ Дисп. завдань, а потім торкніться ЗАВЕРШИТИ поряд із назвою програми,
Торкніться
щоб закрити її. Щоб закрити всі запущені програми, торкніться ЗАВЕРШЕННЯ ВСІХ. Також можна
→ Закрити всі.
торкнутися
36
Основні прийоми роботи
Довідка
Доступ до довідкових відомостей стосовно використання пристрою та програм або настроювання
важливих установок.
Торкніться Довідка на екрані програм. Виберіть категорію для перегляду порад.
Щоб відсортувати категорії за алфавітом, торкніться → Сортувати за іменем.
Щоб здійснити пошук за ключовими словами, торкніться
.
Введення тексту
Скористайтеся для введення тексту клавіатурою Samsung або функцією голосового введення.
Введення тексту може бути недоступним для деяких мов. Щоб ввести текст, потрібно
вибрати одну з підтримуваних мов вводу.
Змінення типу клавіатури
Торкніться будь-якого поля для введення тексту, відкрийте панель сповіщень, торкніться опції
Вибір клавіатури, а потім виберіть потрібний тип клавіатури.
Використання клавіатури Samsung
Видалення попереднього
символу.
Приховання клавіатури.
Перехід до наступного рядка.
Введення великої літери.
Введення великої літери.
Введення знаків пунктуації.
Переміщення курсору.
Встановлення опцій для
клавіатури Samsung.
Введення пробілу.
37
Основні прийоми роботи
Введення великих літер
Торкніться клавішу Shift, перш ніж вводити символ. Для введення лише великих літер торкніться
клавішу Caps lock.
Змінення типу клавіатури
Торкніться й утримуйте
, а потім торкніться
, щоб змінити тип клавіатури.
На плаваючій клавіатурі торкніться й утримуйте вкладку та перемістить плаваючу клавіатуру в інше
розташування.
Змінення мови клавіатури
Додайте мови клавіатури, а потім проведіть по клавіші пробілу вліво або вправо, щоб змінити мову
клавіатури.
Рукописне введення
Торкніться й утримуйте , торкніться , а потім пальцем напишіть слово. Під час введення
символів відображатимуться пропозиції слів. Виберіть запропоноване слово.
Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв’язку.
38
Основні прийоми роботи
Введення тексту за допомогою голосу
Активуйте функцію голосового введення та промовте потрібне слово в мікрофон. Промовлене
слово відобразиться на пристрої.
Якщо пристрій неправильно розпізнає слова, торкніться підкреслений текст і виберіть
альтернативне слово або фразу із розкривного списку.
Щоб змінити або додати мови для розпізнавання голосу, торкніться поточну мову.
Копіювання та вставлення
Торкніться й утримуйте фрагмент тексту, перетягніть або , щоб збільшити або зменшити його,
а потім торкніться Копіювати для копіювання або Вирізати для вирізання. Вибраний текст буде
скопійовано в буфер обміну.
Щоб вставити його в поле введення тексту, торкніться й утримуйте місце, в якому його потрібно
вставити, а потім торкніться Вставити.
Підключення до мережі Wi-Fi
Підключення пристрою до мережі Wi-Fi для використання Інтернету або обміну медіафайлами з
іншими пристроями. (стор. 125)
Увімкнення та вимкнення функції Wi-Fi
Відкрийте панель сповіщень і торкніться Wi-Fi, щоб увімкнути або вимкнути цю функцію.
• Цей пристрій працює на неузгодженій частоті та придатний до використання в усіх
європейських країнах. В ЄС мережа WLAN може використовуватися без обмежень у
приміщенні, але не може використовуватися надворі.
• Вимикайте функцію Wi-Fi, коли вона не використовується, для заощадження заряду
акумулятора.
39
Основні прийоми роботи
Підключення до мереж Wi-Fi
На екрані програм торкніться Налаштування → ПІДКЛЮЧЕННЯ → Wi-Fi, а потім перетягніть
повзунок Wi-Fi вправо.
Виберіть мережу зі списку виявлених мереж Wi-Fi, введіть пароль (за потреби) й торкніться
З'ЄДНАТИ. Біля назв мереж, для підключення до яких потрібен пароль, відображається значок
замка. Після підключення пристрою до мережі Wi-Fi він буде автоматично підключатися до неї
щоразу, коли ця мережа буде доступна.
Додавання мережі Wi-Fi
Якщо потрібна мережа не відображається у списку мереж, торкніться Додати мережу Wi-Fi внизу
списку мереж. Введіть назву мережі в полі Мережа SSID, виберіть тип захисту, введіть пароль,
якщо ця мережа не є відкритою, і торкніться З'ЄДНАТИ.
Видалення з пам’яті мереж Wi-Fi
Будь-яку з використовуваних мереж, зокрема поточну мережу, можна видалити з пам’яті, завдяки
чому пристрій не буде підключатися до неї автоматично. Виберіть мережу у списку мереж і
торкніться ЗАБУТИ.
Настроювання облікових записів
Для використання програм Google, таких як Play Маркет, потрібен обліковий запис Google, а для
використання служби Galaxy Apps – обліковий запис Samsung. Створіть облікові записи Google і
Samsung для використання всіх можливостей пристрою.
Додавання облікових записів
Щоб настроїти обліковий запис Samsung, дотримуйтеся вказівок, що відображаються в разі
відкриття програми Samsung Apps, не виконуючи вхід у систему.
Щоб увійти в систему за допомогою облікового запису Samsung або зареєструвати такий обліковий
запис, на екрані програм торкніться Налаштування → ЗАГАЛЬНІ → Облікові записи → Додати
обліковий запис → Обліковий запис Samsung. Далі торкніться СТВОРИТИ, щоб зареєструватися,
або ВХІД, після чого дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити настроювання облікового
запису.
40
Основні прийоми роботи
Видалення облікових записів
На екрані програм торкніться Налаштування → ЗАГАЛЬНІ → Облікові записи, виберіть назву
облікового запису в розділі Облікові записи, виберіть обліковий запис, який потрібно видалити, а
потім торкніться → Видалити обл. запис.
Настроювання профілів користувачів
Використання персоналізованих установок за допомогою настроювання профілів користувачів
і вибору одного з них під час розблокування пристрою. У разі настроювання декількох профілів
користувачів пристрій можуть використовувати одночасно декілька користувачів, при цьому
особисті установки інших користувачів, такі як облікові записи електронної пошти, заставка тощо,
не змінюватимуться.
На екрані програм торкніться Налаштування → ЗАГАЛЬНІ → Користувачі → Додати
користувача або профіль, а потім дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб настроїти новий профіль
користувача. Щоб отримати доступ до пристрою за допомогою профілю користувача, на екрані
програм торкніться Налаштування → ЗАГАЛЬНІ → Користувачі, а потім виберіть профіль.
Передавання файлів
Передавання аудіо, відео, зображень та інших типів файлів із пристрою на комп’ютер і навпаки.
Підключення за допомогою програми Samsung Kies
Samsung Kies – це комп’ютерна програма, яка дозволяє керувати медіавмістом та особистими
даними за допомогою пристроїв Samsung. Завантажте останню версію програми Samsung Kies із
веб-сайту Samsung.
1 Підключіть пристрій до комп’ютера за допомогою кабелю USB.
Програма Samsung Kies запуститься автоматично на комп’ютері. Якщо Samsung Kies не
запускається автоматично, двічі клацніть мишею значок Samsung Kies на комп’ютері.
2 Передайте файли із пристрою на комп’ютер або з комп’ютера на пристрій.
Додаткові відомості дивіться в довідці програми Samsung Kies.
41
Основні прийоми роботи
Підключення за допомогою медіапрогравача Windows
Переконайтеся, що медіапрогравач Windows інстальовано на комп’ютері.
1 Підключіть пристрій до комп’ютера за допомогою кабелю USB.
2 Відкрийте медіапрогравач Windows і синхронізуйте музичні файли.
Підключення в режимі медіапристрою
1 Підключіть пристрій до комп’ютера за допомогою кабелю USB.
2 Відкрийте панель сповіщень і торкніться Підключено як медіапристрій → Медіапристрій
(MTP).
Торкніться Камера (PTP), якщо комп’ютер не підтримує протокол MTP (Media Transfer Protocol –
протокол передачі медіаданих) або якщо на ньому не інстальовано потрібний драйвер.
3 Передайте файли із пристрою на комп’ютер або з комп’ютера на пристрій.
42
Основні прийоми роботи
Захист пристрою
Захист збережених на пристрої особистих даних та інформації від використання іншими
користувачами та попередження несанкціонованого доступу до них за допомогою функцій
захисту. Щоразу під час розблокування пристрою потрібно буде вводити код розблокування.
Встановлення зразка
На екрані програм торкніться Налаштування → ПРИСТРІЙ → Екран блокування → Блокування
екрана → Зразок.
Накресліть зразок, з’єднавши чотири або більше точок, а потім ще раз накресліть зразок для його
підтвердження. Встановіть резервний PIN-код розблокування для розблокування екрана, якщо ви
забули зразок розблокування.
Установка PIN-коду
На екрані програм торкніться Налаштування → ПРИСТРІЙ → Екран блокування → Блокування
екрана → PIN.
Введіть принаймні чотири цифри, а потім ще раз введіть пароль для його підтвердження.
Встановлення пароля
На екрані програм торкніться Налаштування → ПРИСТРІЙ → Екран блокування → Блокування
екрана → Пароль.
Введіть принаймні чотири символи, включаючи цифри та букви, а потім ще раз введіть пароль для
його підтвердження.
43
Основні прийоми роботи
Розблокування пристрою
Увімкніть екран, натиснувши кнопку ввімкнення/вимкнення живлення або кнопку «Домашній», і
введіть код розблокування.
Якщо ви забули код розблокування, зверніться із пристроєм до сервісного центру
Samsung для його скидання.
Оновлення пристрою
Програмне забезпечення пристрою можна оновити до останньої версії.
Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв’язку.
Оновлення за допомогою програми Samsung Kies
Запустіть програму Samsung Kies і підключіть пристрій до комп’ютера. Samsung Kies автоматично
розпізнає пристрій, таким чином доступні оновлення будуть за наявності відображені в
діалоговому вікні. Натисніть у ньому кнопку «Оновити», щоб розпочати оновлення. Додаткові
відомості стосовно оновлення дивіться у довідці до програми Samsung Kies.
• Не вимикайте комп’ютер і не відключайте кабель USB під час оновлення пристрою.
• Під час оновлення пристрою не підключайте до комп’ютера інші медіапристрої. Інакше
це може перешкоджати процесу оновлення.
Оновлення за допомогою безпровідної технології
Програмне забезпечення цього пристрою можна безпосередньо оновити до останньої версії за
допомогою служби безпроводового оновлення мікропрограми (FOTA).
На екрані програм торкніться Налаштування → ЗАГАЛЬНІ → Про пристрій → Оновлення ПЗ →
Оновити зараз.
44
Зв’язок
Контакти
Використовуйте цю програму для керування контактами, зокрема номерами телефонів, адресами
електронної пошти тощо.
Торкніться Контакти на екрані програм.
Керування контактами
Торкніться КОНТАКТИ.
Створення контакту
Торкніться
і введіть контактні дані.
Редагування контакту
Виберіть контакт для редагування, а потім торкніться
.
Видалення контакту
Торкніться
.
Пошук контактів
Торкніться КОНТАКТИ.
Скористайтесь одним із наведених нижче способів пошуку:
• Прокрутіть список контактів вгору або вниз.
• Проведіть пальцем по лінійці, розташованій ліворуч від списку контактів, для швидкого
прокручування.
• Торкніться поля пошуку, розташоване вгорі списку контактів, і введіть критерії пошуку.
45
Зв’язок
Вибравши контакт, ви можете виконати одну з таких дій:
• : додавання контактів до обраних.
• : створення повідомлення електронної пошти.
Відображення контактів
Торкніться КОНТАКТИ.
За замовчуванням на пристрої відображаються усі збережені контакти.
Торкніться → Налаштування → Контакти для відображення, а потім виберіть місце збереження
контактів.
Переміщення контактів
Торкніться КОНТАКТИ.
Переміщення контактів до служби Google
Торкніться → Перемістити контакти пристрою до → Google.
Переміщення контактів до служби Samsung
Торкніться → Перемістити контакти пристрою до → Samsung Account.
Імпортування та експортування контактів
Торкніться КОНТАКТИ.
Імпортування контактів
Торкніться → Налаштування → Імпорт/експорт контактів, а потім виберіть опцію імпорту.
Експортування контактів
Торкніться → Налаштування → Імпорт/експорт контактів, а потім виберіть опцію експорту.
Спільний доступ до контактів
Торкніться → Вибрати, виберіть контакти, торкніться
спільного доступу.
46
, а потім виберіть спосіб надання
Зв’язок
Обрані контакти
Торкніться УЛЮБЛЕНІ.
Торкніться
, щоб додати контакти до обраних.
Торкніться , а потім виконайте одну з таких дій:
• Видалити з обраного: видалення контактів з обраного.
• Довідка: довідкові відомості щодо використання контактів.
Групи контактів
Торкніться ГРУПИ.
Створення групи
Торкніться
, укажіть відомості про групу, додайте контакти, а потім торкніться ЗБЕРЕГТИ.
Додавання контактів до групи
Виберіть групу, а потім торкніться → Додати учасника. Виберіть контакти, які потрібно додати, а
потім торкніться ГОТОВО.
Керування групами
Виберіть групу, торкніться , а потім виконайте одну з таких дій:
• Видалити групи: виберіть додані вручну групи і торкніться ГОТОВО. Стандартні групи
видалити не можна.
• Редагувати групу: змінення установок групи.
• Додати учасника: додавання учасників до групи.
• Видалити з групи: видалення учасників із групи.
• Надіслати Email: надсилання повідомлення електронної пошти учасникам групи.
• Змінити порядок: торкніться й утримуйте поряд із назвою групи, потім перетягніть цей
значок вгору або вниз в інше розташування й торкніться ГОТОВО.
• Довідка: довідкові відомості щодо використання контактів.
Надсилання повідомлення електронної пошти учасникам групи
Виберіть групу, торкніться → Надіслати Email, виберіть учасників і торкніться ГОТОВО.
47
Зв’язок
Візитівка
Торкніться КОНТАКТИ.
Створення візитівки та її надсилання іншим абонентам.
Торкніться Настроїти профіль, введіть додаткові відомості, такі як номер телефону, адреса
електронної пошти та поштова адреса, і торкніться ЗБЕРЕГТИ. Якщо відомості про користувача
було збережено під час настроювання пристрою, виберіть візитівку, а потім торкніться , щоб
відредагувати її.
Торкніться → Надіслати візитівку, а потім виберіть спосіб надання спільного доступу.
Email
Використовуйте цю програму для надсилання або перегляду повідомлень електронної пошти.
Торкніться Email на екрані програм.
Настроювання облікових записів електронної пошти
Настроювання облікового запису електронної пошти під час першого використання Email.
Введіть адресу електронної пошти та пароль. Торкніться ДАЛІ, якщо використовується
особистий обліковий запис електронної пошти, наприклад Google Mail, або ДОДАТКОВО,
якщо використовується корпоративний обліковий запис електронної пошти. Щоб завершити
настроювання, дотримуйтеся вказівок на екрані.
Щоб настроїти інший обліковий запис електронної пошти, торкніться → Налаштування →
Додати обліковий запис.
Надсилання повідомлень
Виберіть потрібний обліковий запис електронної пошти, а потім торкніться
Введіть одержувачів, тему та повідомлення й торкніться .
Торкніться
, щоб додати одержувачів зі списку контактів.
Торкніться
, щоб вкласти зображення, відео, контакти, примітки, події тощо.
вгорі екрана.
Торкніться → , щоб вставити в повідомлення зображення, події, контакти, відомості про
розташування та інші відомості.
48
Зв’язок
Надсилання запланованих повідомлень
Під час створення повідомлення торкніться → Запланувати надсилання. Встановіть
прапорець біля опції Запланувати надсилання, встановіть дату й час, а потім торкніться ГОТОВО.
Повідомлення буде автоматично надіслано у вказаний день і час.
• У разі вимкнення пристрою в запланований час, відсутності підключення до мережі або
її нестабільної роботи повідомлення не буде надіслано.
• Для цієї функції використовується дата й час, встановлені на пристрої. Дата й час
можуть бути неправильними в разі переміщення між часовими поясами та відсутності
автоматичного оновлення цих відомостей мережею.
Перегляд повідомлень
Виберіть потрібний обліковий запис електронної пошти, нові повідомлення буде отримано
автоматично. Щоб отримати нові повідомлення вручну, торкніться .
Торкніться на повідомлення, щоб переглянути його.
Відповідь на повідомлення.
Створення повідомлення.
Видалення повідомлення.
Змінення зовнішнього
вигляду екрана.
Доступ до інших опцій.
Додавання адреси
електронної пошти до
списку контактів.
Позначення повідомлення
як важливого.
Відкриття вкладень.
Пересилання повідомлення.
Торкніться вкладки вкладень, щоб відкрити вкладення, а потім торкніться ЗБЕРЕГТИ, щоб зберегти
його.
49
Зв’язок
Gmail
Використовуйте цю програму для швидкого та безпосереднього доступу до служби Google Mail.
Торкніться Gmail на екрані програм.
• Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
• Ця програма може називатися інакше залежно від країни або оператора зв’язку.
Надсилання повідомлень
У будь-якій поштовій скриньці торкніться
торкніться .
, введіть одержувачів, тему й повідомлення, а потім
Торкніться → Зберегти чернетку, щоб зберегти повідомлення для подальшого надсилання.
Торкніться → Закрити, щоб почати все з початку.
Торкніться → Налаштування, щоб змінити установки Google Mail.
Перегляд повідомлень
Збереження повідомлення
для тривалого збереження.
Видалення повідомлення.
Доступ до інших опцій.
Додавання адреси
електронної пошти до
списку контактів.
Пересилання повідомлення
іншим користувачам.
Попередній перегляд
вкладення.
Відповідь на повідомлення.
Створення повідомлення.
Позначення повідомлення
як важливого.
50
Зв’язок
Мітки
У Google Mail не використовуються фактичні папки, натомість використовуються мітки. Коли
програму Google Mail запущено, у ній відображаються повідомлення із міткою Вхідні.
Торкніться
, щоб переглянути повідомлення з іншими мітками.
Щоб додати мітку до повідомлення, виберіть повідомлення, торкніться → Змінити мітки, а потім
виберіть мітку, яку потрібно призначити.
Hangouts
За допомогою цієї програми можна спілкуватися з іншими абонентами.
Торкніться Hangouts на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Щоб почати спілкування, виберіть абонента зі списку друзів або введіть дані для пошуку та
виберіть свого друга в результатах пошуку.
Google+
Використовуйте цю програму для підтримання зв’язку з іншими користувачами за допомогою
соціальної мережної служби Google.
Торкніться Google+ на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Торкніться
друзів.
, щоб змінити категорію, а потім прокрутіть вгору чи вниз для перегляду записів
51
Зв’язок
Фото
Використовуйте цю програму для перегляду зображень і відео та надання до них спільного доступу
за допомогою соціальних мережних служб Google.
Торкніться Фото на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Виберіть одну з наведених нижче функцій:
• УСІ: перегляд усіх зображень або відео, зроблених за допомогою пристрою або завантажених
на нього.
• НАЙКРАЩІ: перегляд зображень або відео, згрупованих за датою чи альбомом. Торкніться ,
щоб переглянути всі зображення або відео, наявні у групі.
Потім виберіть потрібне зображення або відео.
Під час його перегляду використовуйте такі значки:
• : редагування зображення.
• : надання спільного доступу до зображення або відео іншим користувачам.
• : видалення зображення або відео.
Твіттер
Використовуйте цю програму, щоб залишатися на зв’язку зі своїми друзями у Twitter.
Торкніться Твіттер на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
52
Інтернет і мережа
Інтернет
Використовуйте цю програму для перегляду веб-сторінок в Інтернеті.
Торкніться Інтернет на екрані програм.
Перегляд веб-сторінок
Торкніться поле введення адреси, введіть веб-адресу й торкніться Перейти.
Торкніться ІНШІ для надсилання, збереження або друку поточної веб-сторінки під час перегляду
веб-сторінки.
Щоб змінити систему пошуку, торкніться ІНШІ → Налаштування → Стандартна пошук. система.
Відкриття нової веб-сторінки
Торкніться
.
Щоб перейти на іншу веб-сторінку, прокрутіть вліво або вправо поле заголовку й торкніться
заголовок, щоб вибрати його.
Пошук в Інтернеті за допомогою голосу
Торкніться поле введення адреси, торкніться → , промовте ключове слово, а потім виберіть
одне із запропонованих відображуваних ключових слів.
Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв’язку.
Закладки
Щоб створити закладку для поточної веб-сторінки, торкніться ЗАКЛАДКИ → ДОДАТИ.
Щоб відкрити веб-сторінку, для якої створено закладку, торкніться ЗАКЛАДКИ і виберіть потрібну.
53
Інтернет і мережа
Історія
Торкніться ЗАКЛАДКИ → ІСТОРІЯ, щоб відкрити список нещодавно відвіданих веб-сторінок. Щоб
очистити історію, торкніться ІНШІ → Очистити журнал.
Збережені сторінки
Щоб переглянути збережені веб-сторінки, торкніться ЗАКЛАДКИ → ЗБЕРЕЖЕНІ СТОРІНКИ.
Посилання
Торкніться й утримуйте посилання на веб-сторінку, щоб відкрити його на новій сторінці, зберегти
або скопіювати.
Щоб переглянути збережені посилання, на екрані програм торкніться Мої файли → Пам'ять
пристрою → Download.
Обмін веб-сторінками
Щоб надіслати адресу веб-сторінки іншим користувачам, торкніться ІНШІ → Поділитися.
Щоб надіслати частину веб-сторінки, торкніться й утримуйте потрібний текст, а потім торкніться
Поділитися.
Chrome
Використовуйте цю програму для пошуку відомостей і перегляду веб-сторінок.
Торкніться Chrome на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Перегляд веб-сторінок
Торкніться поле введення адреси та введіть веб-адресу або критерії пошуку.
Відкриття нової веб-сторінки
Торкніться → Нова вкладка.
Щоб перейти на іншу веб-сторінку, прокрутіть вліво або вправо поле заголовку й торкніться
заголовок, щоб вибрати його.
54
Інтернет і мережа
Закладки
Щоб створити закладку для поточної веб-сторінки, торкніться
→ Зберегти.
Щоб відкрити веб-сторінку, для якої створено закладку, торкніться → Закладки, і виберіть
потрібну.
Пошук в Інтернеті за допомогою голосу
Торкніться
, промовте ключове слово та виберіть одне із запропонованих ключових слів.
Синхронізація з іншими пристроями
Синхронізація відкритих вкладок і закладок для використання із браузером Chrome на іншому
пристрої в разі входу в систему за допомогою того ж самого облікового запису Google.
Щоб переглянути відкриті вкладки на інших пристроях, торкніться → Останні вкладки. Виберіть
веб-сторінку, щоб відкрити її.
Щоб переглянути закладки, торкніться → Закладки.
Bluetooth
За допомогою функції Bluetooth встановлюється безпроводове з’єднання між двома пристроями,
розташованими на невеликій відстані один від одного. Скористайтеся функцією Bluetooth для
обміну даними або медіафайлами з іншими пристроями.
• Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату, перехоплення або неналежне
використання даних, надісланих або отриманих за допомогою функції Bluetooth.
• Завжди слід перевіряти, чи обмін даними та їх отримання здійснюються з надійними та
належним чином захищеними пристроями. Якщо між пристроями є перешкоди, робоча
відстань може скоротитися.
• Деякі пристрої, особливо ті, які не перевірено та не схвалено компанією Bluetooth SIG,
можуть виявитися несумісними з пристроєм.
• Не використовуйте функцію Bluetooth у незаконних цілях (наприклад, для створення
піратських копій файлів або незаконного перехоплення викликів для комерційних
цілей).
Компанія Samsung не несе відповідальності за наслідки, що можуть виникнути в
результаті незаконного використання функції Bluetooth.
Щоб увімкнути функцію Bluetooth, на екрані програм торкніться Налаштування → ПІДКЛЮЧЕННЯ
→ Bluetooth, а потім перетягніть повзунок Bluetooth вправо.
55
Інтернет і мережа
Встановлення з’єднання з іншими пристроями з підтримкою
Bluetooth
На екрані програм торкніться Налаштування → ПІДКЛЮЧЕННЯ → Bluetooth → СКАНУВАТИ
та перегляньте список виявлених пристроїв. Виберіть пристрій, з яким потрібно встановити
з’єднання, і прийміть автоматично створений пароль на обох пристроях для підтвердження.
Надсилання та отримання даних
Багато програм підтримує передачу даних через Bluetooth. Прикладом може слугувати Галерея.
Відкрийте меню Галерея, виберіть зображення, торкніться → Bluetooth і виберіть один із
пристроїв із підтримкою Bluetooth. Після цього прийміть запит авторизації Bluetooth на іншому
пристрої, щоб отримати зображення.
У разі надсилання даних іншим пристроєм прийміть запит авторизації Bluetooth, здійснений іншим
пристроєм. Отримані файли будуть збережені у папці Download. У разі отримання контакту його
буде автоматично додано до списку контактів.
Screen Mirroring
Використовуйте цю функцію для підключення пристрою до великого екрана за допомогою
адаптера AllShare Cast або HomeSync, а потім надайте спільний доступ до вмісту. Можна також
скористатися цією функцією за допомогою інших пристроїв із підтримкою функції Wi-Fi Miracast.
• Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв’язку.
• Пристрої з підтримкою технології Miracast, які не підтримують протокол захисту
високошвидкісних цифрових даних (HDCP 2.X), можуть бути несумісні з цією функцією.
• Може відбуватися буферизація деяких медіафайлів залежно від підключення до мережі.
• Для заощадження електроенергії відключайте цю функцію, якщо вона не
використовується.
• У разі встановлення певної частоти Wi-Fi адаптери AllShare Cast або HomeSync не будуть
виявлені чи підключені.
• Виберіть відповідний режим телевізора, щоб скористатися усіма перевагами цієї функції
у разі відтворення відео чи ігор.
На екрані програм торкніться Налаштування → ПІДКЛЮЧЕННЯ → Screen Mirroring. Виберіть
пристрій, відкрийте або розпочніть відтворення файла, а потім скористайтеся клавішами пристрою
для керування дисплеєм. Щоб підключитися до пристрою за допомогою PIN-коду, торкніться й
утримуйте ім’я пристрою, щоб ввести PIN-код.
56
Інтернет і мережа
e-Meeting
Використовуйте цю програму для проведення онлайн-зустрічей або участі в них. Можна надати
спільний доступ до файлів учасникам під час зустрічі.
Для роботи з нею всі пристрої, що будуть використовуватися під час зустрічі, мають бути
підключені до однієї мережі точки доступу.
Створення сеансу зустрічі
Створення зустрічі для її проведення.
1 Торкніться e-Meeting на екрані програм.
2 Торкніться ДАЛІ.
3 Прочитайте умови та положення й торкніться ПОЧАТИ, щоб прийняти їх.
4 Торкніться СТВОРИТИ ЗУСТРІЧ.
Створення сеансу
зустрічі.
57
Інтернет і мережа
5 Перевірте інформацію про мережу для надсилання її іншим користувачам, укажіть відомості
про зустріч і торкніться ГОТОВО.
Щоб додати файли до зустрічі, торкніться
.
Перевірка відомостей
про мережу для
надання спільного
доступу іншим
користувачам.
Встановлення
використання пароля.
Відомості про зустріч
Укажіть пароль і рівень захисту для зустрічі.
• Показати пароль: надання учасникам зустрічі паролю, який потрібно буде ввести, щоб
приєднатися до зустрічі.
• Дозв. автом. приєднання: надання учасникам дозволу на приєднання до зустрічі
відразу після введення паролю, при цьому схвалення від організатора зустрічі не
вимагатиметься.
• Дозволяє збереження файлів: надання учасникам дозволу на створення знімків
екрана та збереження пов’язаних із зустріччю файлів під час проведення зустрічі.
58
Інтернет і мережа
6 Сеанс зустрічі створено.
На екрані буде відображено файли, додані під час створення зустрічі; якщо жодні файли не
додавалися, на екрані відобразиться лекційна дошка.
Доступ до інших
опцій.
Відображення файла,
до якого надано
спільний доступ.
<Сеанс зустрічі, до якого додано файл>
7 Надайте спільний доступ до відомостей про мережу та паролю для створеної зустрічі іншим
учасникам, щоб вони могли приєднатися до зустрічі.
Приєднання до зустрічі
До зустрічі можна приєднатися за наявності відомостей про мережу, що були вказані під час
створення зустрічі.
1 Торкніться e-Meeting на екрані програм.
2 Торкніться ПРИЄДНАННЯ ДО ЗУСТРІЧІ.
Приєднання до
зустрічі.
59
Інтернет і мережа
3 Виберіть зустріч, щоб приєднатися.
4 Введіть ім’я та пароль (за потреби).
5 Торкніться ГОТОВО або OK. Після виконання цих дій вам буде надано доступ до сеансу зустрічі.
Крім того, ви зможете переглянути файли або інший вміст, до якого надав доступ організатор
зустрічі.
Використання екрана сеансу зустрічі
Екран організатора зустрічі
Організатору зустрічі доступні такі функції, як відкриття файлів, переміщення на інші сторінки
відкритих файлів, відображення лекційної дошки та написання на ній.
Екран організатора зустрічі відображається на екранах учасників.
Відкриття файлів
1 Торкніться Файли ( 1 ) → ДОДАТИ ( 2 ) і виберіть потрібний файл.
60
Інтернет і мережа
2 Вибраний файл буде додано до списку файлів. Торкніться файл, щоб відкрити його.
Доступ до інших
опцій.
Список файлів
Значок організатора
зустрічі
Відображення лекційної дошки
Торкніться → ВІДОБРАЗИТИ ДОШКУ.
На екрані буде відображено лекційну дошку.
Використання додаткових опцій
Торкніться і скористайтеся такими опціями:
Доступ до інших
опцій.
• ВІДКРИТИ НОВИЙ ФАЙЛ: відкриття нових файлів.
• УВІМКНУТИ ПЕРЕГЛЯД СЦЕНАРІЮ: відображення панелі приміток під презентацією.
61
Інтернет і мережа
• ПРИМІТКИ ЩОДО ЗУСТРІЧІ: створення приміток щодо зустрічі за допомогою S Note.
• СКРИНЬКА ПОВІДОМЛЕНЬ: надсилання повідомлень учасникам.
• НАДІСЛАТИ ФАЙЛИ: надсилання файлів учасникам.
• СПІЛЬНИЙ ДОСТУП ДО ФАЙЛІВ: надання учасникам спільного доступу до файлів.
• БЛОКУВАННЯ СТОРІНКИ: блокування сторінки, щоб учасники могли бачити лише ту сторінку,
яку презентує організатор зустрічі.
• ЗМІНИТИ ГОСПОДАРЯ: змінення організатора зустрічі.
• ЗБЕРЕГТИ ФАЙЛИ ЗУСТРІЧІ: збереження файлів зустрічі та всього рукописного вмісту.
• ВІДОМОСТІ ЩОДО ЗУСТРІЧІ: перегляд інформації про зустріч.
• ДОВІДКА: відображення довідкових відомостей про e-Meeting.
• ЗАКРИТИ ЗУСТРІЧ: завершення поточного сеансу зустрічі.
Екран учасника
Відображення екрана, до якого організатор зустрічі надав спільний доступ, і введення на ньому
рукописного вмісту.
Щоб стати презентатором, торкніться . Буде активовано режим презентатора та відповідним
чином змінено значки та функції, наявні на екрані. Торкніться , щоб повернутися до режиму
учасника.
Закриття зустрічі або завершення участі в ній
Торкніться або → ЗАКРИТИ ЗУСТРІЧ або ЗАЛИШИТИ ЗУСТРІЧ.
62
Інтернет і мережа
Дії в разі втрати підключення до мережі під час зустрічі
Якщо підключення втрачено на пристрої організатора зустрічі, виконайте
такі дії
Завершіть зустріч або ще раз підключіться до тієї ж самої мережі, щоб продовжити зустріч.
Учасники зустрічі можуть зберегти файли та залишити зустріч або зачекати, доки її буде
продовжено.
Якщо підключення втрачено на пристрої учасника зустрічі, виконайте такі дії
Запустіть e-Meeting і повторно приєднайтеся до зустрічі.
WebEx
Використовуйте цю програму для створення телеконференцій і участі в них. Вона підтримує
різноманітні функції, такі як надання спільного доступу до вмісту та проведення відеозустрічей у
форматі HD.
Дії перед використанням цієї програми
• Переконайтеся, що пристрій підключено до мережі Wi-Fi.
• Переконайтеся, що у вас є обліковий запис WebEx.
• Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
• Ця програма може не працювати належним чином залежно від установок брандмауера
та стану мережі.
63
Інтернет і мережа
Реєстрація облікового запису
1 Торкніться WebEx на екрані програм.
2 Торкніться Create an account на екрані входу.
3 На екрані відобразиться сторінка реєстрації у WebEx.
Якщо на екрані відобразиться спливне вікно з повідомленням про те, що програма WebEx
не підтримується у вашому регіоні, ви не зможете нею скористатися.
4 Дотримуйтесь вказівок на екрані для настроювання облікового запису.
Після завершення ознайомлювального періоду деякі функції стануть недоступні. Щоб
отримати доступ до всіх функцій WebEx, перейдіть на платний обліковий запис. Додаткові
відомості див. на веб-сайті WebEx.
Створення сеансу зустрічі
1 Торкніться WebEx на екрані програм і торкніться Sign in.
2 Введіть зареєстровану адресу електронної пошти й торкніться Next.
3 Введіть пароль і торкніться Sign in.
64
Інтернет і мережа
4 На екрані пристрою відобразиться екран WebEx.
Створення сеансу
зустрічі.
Оновлення списку
зустрічей.
Приєднання до сеансу
зустрічі за допомогою
введення номера
сеансу.
5 Торкніться , щоб створити сеанс зустрічі.
6 Введіть тему зустрічі, встановіть пароль і торкніться Start now.
7 Торкніться
→ Connect using Internet.
65
Інтернет і мережа
8 Буде ввімкнено мікрофон, а у верхній правій частині екрана відобразиться значок
. Після
виконання цих дій можна розпочати проведення аудіозустрічі.
Увімкнення або
вимкнення
мікрофона.
Початок або
завершення
аудіозустрічі.
Надання спільного
доступу до екрана.
Завершення сеансу
зустрічі.
Перегляд відомостей
про зустріч.
Початок або
завершення
відеозустрічі.
Перегляд номера
сеансу.
Запрошення інших користувачів до участі в зустрічі
Запросіть інших користувачів взяти участь у зустрічі, надіславши їм запрошення електронною
поштою. Також користувачів можна запросити, надавши їм номер сеансу або його номер телефону.
Запрошення користувачів по електронній пошті
1 Торкніться → → Invite by email.
2 Введіть адресу електронної пошти та торкніться Send invitation.
Запрошення людей за допомогою надсилання номера телефону сеансу
Можна запросити інших на зустріч, надавши спільний доступ до номера телефону сеансу. Номер
телефону сеансу створюється, коли ви створюєте сеанс зустрічі. Він надається у запрошенні
електронної пошти з іншими відомостями про зустріч.
Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв’язку.
66
Інтернет і мережа
Приєднання до сеансу зустрічі
Щоб приєднатися до зустрічі, скористайтеся одним із наведених нижче способів.
Приєднання до зустрічі за допомогою номеру сеансу
1 Торкніться WebEx на екрані програм.
2 Увійдіть у свій обліковий запис WebEx.
3 Торкніться → Join meeting.
4 Введіть номер сеансу, щоб приєднатися до зустрічі, і торкніться Join.
Номер сеансу створюється, коли організатор зустрічі створює сеанс зустрічі. Якщо ви не знаєте
цей номер, зверніться до організатора зустрічі.
67
Інтернет і мережа
5 Торкніться → Connect using Internet.
6 Буде ввімкнено мікрофон, а у верхній правій частині екрана відобразиться значок
. Після
виконання цих дій можна розпочати проведення аудіозустрічі.
Приєднання до зустрічі за допомогою вибору потрібної зустрічі в розділі My
Meetings
1 Торкніться WebEx на екрані програм.
2 Увійдіть у свій обліковий запис WebEx.
3 Виберіть потрібну зустріч у розділі My Meetings та торкніться Start.
4 Торкніться → Connect using Internet.
5 Буде ввімкнено мікрофон, а у верхній правій частині екрана відобразиться значок
виконання цих дій можна приєднатися до аудіозустрічі.
68
. Після
Інтернет і мережа
Приєднання до зустрічі за допомогою запрошення, отриманого по
електронній пошти
Якщо інший користувач запросить вас приєднатися до зустрічі, ви отримаєте по електронній пошті
відповідне запрошення.
1 Відкрийте запрошення, надіслане електронною поштою, і торкніться наявне в ньому
посилання.
2 Буде запущено програму WebEx і відображено екран входу.
3 Увійдіть у свій обліковий запис WebEx.
Якщо вхід до нього вже виконано, на екрані пристрою відобразиться екран зустрічі.
4 Торкніться → Connect using Internet.
5 Буде ввімкнено мікрофон, а у верхній правій частині екрана відобразиться значок
. Після
виконання цих дій можна розпочати проведення аудіозустрічі.
Приєднання до зустрічі за допомогою здійснення виклику на номер
телефону сеансу
Щоб взяти участь у зустрічі, можна зателефонувати за номером телефону сеансу зі смартфону.
Відомості про номером телефону сеансу надаються у запрошенні електронної пошти.
Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв’язку.
Проведення зустрічі
Проведення відеозустрічі
1 Торкніться → Start my video.
2 Ваше зображення відображатиметься у нижній лівій частині екрана.
Щоб завершити відеозустріч, торкніться
→ Stop my video.
69
Інтернет і мережа
Проведення аудіозустрічі
1 Торкніться → Connect using Internet.
2 Буде ввімкнено мікрофон, а у верхній правій частині екрана відобразиться значок
Щоб вимкнути мікрофон, торкніться . Значок буде змінено на
Щоб завершити аудіозустріч, торкніться
.
.
→ Leave audio conference.
Спілкування з іншими часниками
1 Торкніться , щоб переглянути список учасників.
2 Виберіть обліковий запис і торкніться Chat.
3 На екрані відобразиться вікно чату.
Щоб поспілкуватися з усіма учасниками, торкніться
→ Chat with everyone.
Надання спільного доступу до екрана
Надання учасникам спільного доступу до екрана, відображеного наразі на пристрої. Спільний
доступ до екрана може надавати лише презентатор. На початку зустрічі презентатором є
користувач, який створив зустріч.
1 Якщо ви є презентатором, торкніться Share screen вгорі екрана.
2 Під час першого використання цієї функції дотримуйтеся вказівок на екрані.
3 Торкніться Share screen у спливаючому вікні.
4 Коли функцію надання спільного доступу до екрана буде ввімкнено, у верхній правій частині
екрана відобразиться значок
.
Вміст екрана пристрою презентатора буде відображено на екранах пристроїв учасників.
70
Інтернет і мережа
Вимкнення функції надання спільного доступу до екрана
Торкніться
зустрічі.
→ Stop sharing. Надання спільного доступу буде припинено та відображено екран
Змінення презентатора
Презенатора може змінити організатор зустрічі та користувач, який наразі є презентатором.
1 Торкніться і виберіть учасника, якого потрібно зробити презентатором.
2 Торкніться Make presenter.
3 Поряд з іменем облікового запису презентатора з’явиться значок
.
Закриття зустрічі або завершення участі в ній
Торкніться
→ End meeting або Leave meeting.
Дії в разі втрати підключення до мережі під час зустрічі
Якщо зустріч усе ще запущено, встановіть підключення повторно.
Якщо зустріч закрито, перезапустіть її.
71
Інтернет і мережа
Remote PC
Використовуйте цю програму для встановлення підключення між пристроєм і комп’ютером через
мережу Wi-Fi або локальну мережу та перегляду вмісту, відображеного на екрані комп’ютера,
і керування ним зі свого пристрою. Також ця програма дає змогу з легкістю переглядати та
передавати файли між пристроєм і комп’ютером.
Дії перед використанням цієї програми
• Переконайтеся, що у вас є зареєстрований обліковий запис Samsung.
• Перевірте, чи ввімкнено комп’ютер.
• Переконайтеся, що агент інстальовано на ПК.
• Щоб скористатися цією функцією, виконайте такі дії у цифровому порядку:
1. Зареєструйте пристрій за допомогою свого облікового запису Samsung.
2. Зареєструйте комп’ютер за допомогою свого облікового запису Samsung.
3. Встановіть дистанційне підключення між пристроєм і комп’ютером.
Реєстрація пристрою
1 Торкніться Remote PC на екрані програм.
2 Торкніться Далі на привітальній сторінці.
Запуск програми.
72
Інтернет і мережа
3 Торкніться ВХІД, введіть назву облікового запису Samsung і пароль, а потім торкніться ВХІД ще
раз.
Якщо обліковий запис Samsung не зареєстровано, торкніться СТВОРИТИ і дотримуйтеся
вказівок на екрані для створення облікового запису Samsung.
Реєстрація комп’ютера
1 Запустіть браузер на своєму комп’ютері та відвідайте веб-сайт remotepc.rview.com.
2 Увійдіть у свій обліковий запис Samsung.
Для здійснення входу потрібно використовувати той самий обліковий запис Samsung, що
використовується на вашому пристрої.
3 Якщо на комп’ютері не інстальований агент, виконайте цю дію.
Дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб указати екранне ім’я комп’ютера, установки проксісервера та пароль. Для отримання додаткових відомостей про установки проксі-сервера
зверніться до адміністратора мережі.
Після завершення інсталяції на панелі завдань відобразиться значок
4 Торкніться Перевірка підключення (Refresh).
73
.
Інтернет і мережа
Встановлення дистанційного підключення між пристроєм і
комп’ютером
1 Торкніться Remote PC на екрані програм.
2 Торкніться Оновити.
Перегляд імені
комп’ютера.
Встановлення
дистанційного
підключення між
пристроєм і
комп’ютером.
3 Торкніться ON.
4 Введіть пароль для встановлення підключення й торкніться OK.
Торкніться Забули пароль?, якщо ви не пам’ятаєте пароль.
5 Після встановлення підключення ви зможете дистанційно керувати комп’ютером із пристрою.
74
Інтернет і мережа
Керування комп’ютером із пристрою
Після встановлення підключення між пристроями можна переглядати вміст, відображений на
екрані комп’ютера, і керувати ним зі свого пристрою. Також можна відкривати або редагувати
файли на комп’ютері та передавати їх на пристрій.
Прокручування
відображеного на
екрані вмісту.
Доступ до інших
опцій.
Торкніться на екран, а потім торкніться
внизу екрана, щоб скористатися такими функціями:
• Миша: відображення вказівника миші на екрані пристрою.
• Клавіатура: відкриття клавіатури для введення тексту у вибраному полі введення тексту.
• Браузер дистанційного: відкриття диспетчера файлів для пошуку файлів та їх передачі між
підключеними пристроями.
• Переключити вікно: переключення між двома моніторами в разі підключення до комп’ютера
двох моніторів.
75
Інтернет і мережа
Передача файлів між пристроєм і комп’ютером
1 Торкніться → Браузер дистанційного.
2 Торкніться й утримуйте потрібний файл на панелі диспетчера файлів комп’ютера. Потім
перетягніть його на панель диспетчера файлів пристрою. Також можна переміщувати файл у
зворотньому напрямку.
Диспетчер файлів
комп’ютера
Диспетчер файлів
пристрою
76
Інтернет і мережа
SideSync
Вступ
SideSync дозволяє легко обмінюватися вмістом екрану та даними між смартфонами та планшетами
Samsung Android і будь-якими комп’ютерами. Після встановлення підключення між пристроями на
підключеному планшеті або комп’ютері відобразиться віртуальний екран. Отримані сповіщення,
такі як сповіщення стосовно надходження повідомлень, можна переглянути на панелі керування
або у спливаючих вікнах.
Перед початком використання функції
• Потрібно інсталювати програму SideSync на обидва пристрої, які потрібно підключити.
Якщо програму SideSync не інстальовано, скористуйтеся одним із наступних способів для її
завантаження та інсталяції:
– – Щоб завантажити та інсталювати SideSync на планшет або смартфон Samsung Android,
виконайте пошук SideSync у Galaxy Apps або Play Маркет. Якщо SideSync не підтримується
пристроєм, програму може бути не знайдено.
– – Щоб завантажити та інсталювати SideSync на комп’ютер, відвідайте веб-сайт
www.samsung.com/sidesync. На веб-сторінці також можна знайти інформацію про системні
вимоги до SideSync.
• Щоб можна було встановити бездротове підключення між пристроями, вони мають
підтримувати технологію Wi-Fi Direct та бути підключені до однієї точки доступу.
77
Інтернет і мережа
Підключення до комп’ютерів і смартфонів
Підключення до комп’ютера
1 Підключіть планшет до комп’ютера за допомогою кабелю USB.
Або підключіть обидва пристрої до однієї точки доступу.
2 Запустіть SideSync на обох пристроях.
3 Торкніться ЗАПУСТИТИ на планшеті.
На обох пристроях буде здійснено пошук іншого пристрою та встановлено підключення. Після
цього на екрані комп’ютера відобразиться панель керування.
Підключення до смартфона за допомогою Wi-Fi Direct
1 Запустіть SideSync на планшеті та смартфоні.
2 Торкніться ЗАПУСТИТИ на обох пристроях.
На обох пристроях буде здійснено пошук іншого пристрою та встановлено підключення.
3 Виберіть смартфон зі списку виявлених пристроїв на планшеті.
78
Інтернет і мережа
4 На планшеті прийміть запит на встановлення підключення.
Після цього на екрані планшета відобразиться панель керування.
Автоматичне підключення пристроїв
Якщо раніше між пристроями вже встановлювалося підключення, надалі процедура підключення
здійснюватиметься автоматично. У разі підключення пристроїв за допомогою USB або Wi-Fi Direct
автоматично запускається SideSync. Якщо пристрої підключено до однієї точки доступу, для
встановлення підключення між ними покладіть їх поруч.
Щоб більше не використовувати функцію автоматичного підключення, на планшеті торкніться
SideSync → ДОДАТКОВО → Установки, а потім торкніться перемикача Пристрої для автопідкл.,
щоб вимкнути відповідну функцію. Або на панелі керування торкніться ІНШЕ → Настройки →
З'єднання та вимкніть функцію автопідключення.
79
Інтернет і мережа
Використання панелі керування
Запуск часто використовуваних програм або перегляд сповіщень з планшета.
У разі торкання сповіщення автоматично запускається відповідна програма. Нижче наведено
зображення інформаційної панелі планшета на комп’ютері.
Згортання панелі керування.
Доступ до інших опцій.
Закриття панелі керування.
Увімкнення віртуального екрана
смартфона.
Додавання інших програм.
Торкніться сповіщення та
скористайтеся доступними
опціями.
Можна змінити порядок або видалити програми, якщо натиснути правою клавішею на значок
програми.
Поновлення відтворення медіа
Призупинення відтворення музики або відео на смартфоні та подальше поновлення відтворення
на іншому пристрої.
На панелі керування виберіть кнопку відтворення в засобі керування музикою або сповіщення
стосовно відео. Відтворення буде призупинено на смартфоні та розпочато на іншому пристрої.
Засіб керування музикою підключеного пристрою або сповіщення стосовно відео
відображаються лише в разі відтворення медіа за допомогою стандартного аудіо- чи
відеоплеєра.
Надання спільного доступу до веб-сторінки
Відкриття веб-сторінки на планшеті та відображення її вмісту у браузері підключеного пристрою.
Під час перегляду веб-сторінок на планшеті на панелі керування відображатиметься сповіщення
стосовно наявності доступу до Інтернету. Виберіть це сповіщення. Та ж сама веб-сторінка
відобразиться на екрані підключеного пристрою.
80
Інтернет і мережа
Надання спільного доступу до портативної точки доступу Wi-Fi смартфона
Надання комп’ютерам і планшетам доступу до підключення для передачі мобільних даних
смартфона за наявності доступу до Інтернету.
Використання цієї функції може призвести до додаткових витрат.
На панелі керування торкніться ДОДАТКОВО → Увімкнути мобіл. точку доступу. Буде ввімкнено
мобільну точку доступу смартфона.
Використання функцій здійснення викликів і обміну
повідомленнями у спливаючих вікнах.
У разі надходження виклику або повідомлення на смартфон на підключеному пристрої
відобразиться спливаюче вікно.
У разі надходження виклику зі спливаючого вікна можна відповісти на нього або відхилити цей
виклик. Під час виклику використовуватиметься мікрофон і динамік підключеного пристрою.
У разі надходження повідомлення зі спливаючого вікна можна на нього відповісти.
Використання віртуального екрана
SideSync відображає екран пристрою на іншому пристрої. Через віртуальний екран можна
використовувати різноманітні функції пристрою. Нижче наведено зображення віртуального екрана
планшета, відображеного на комп’ютері.
На панелі керування торкніться Tablet screen.
• Деякі функції можуть не працювати через віртуальний екран.
• Зовнішній вигляд і функції віртуального екрану залежать від типу підключеного
пристрою.
81
Інтернет і мережа
Зменшення
віртуального екрана.
Закриття віртуального
екрана.
Збільшення
віртуального екрана.
Торкніться
і скористайтеся такими опціями:
• Завжди поверх інших вікон: закріплення віртуального екрана над іншими вікнами.
• Повернути: обертання екрана.
• Зйомка: створення знімка екрана.
• Увімкнення режиму «Презентації»: ввімкнення екрана планшета для керування його вмістом
із комп’ютера та планшета. Доступність цієї функції залежить від типу підключеного пристрою.
Для переміщення віртуального екрана клацніть у його верхній частині та перетягніть екран у нове
розташування.
Щоб налаштувати розмір віртуального екрана, розташуйте вказівник миші над верхнім краєм
віртуального екрану, а потім клацніть по ньому і перетягніть.
82
Інтернет і мережа
Переключення між екранами
Щоб скористатися дійсним екраном планшета, натисніть клавішу ввімкнення та вимкнення
живлення або клавішу «Домашній» на планшеті. Віртуальний екран буде вимкнено, а екран
планшета – ввімкнено.
Щоб повернутися на віртуальний екран, натисніть віртуальний екран планшета на комп’ютері.
Дійсний екран буде вимкнено, а віртуальний екран – ввімкнено.
Можна одночасно переглядати і керувати віртуальним екраном і екраном підключеного
→ Увімкнення режиму «Презентації»,
пристрою. На віртуальному екрані торкніться
щоб увімкнути екран підключеного пристрою. Доступність цієї функції залежить від типу
підключеного пристрою.
Спільний доступ до файлів і буфера обміну
Копіювання файлів на комп’ютер
1 Натисніть й утримуйте файл, щоб перейти до режиму редагування на віртуальному екрані
планшета.
2 Встановіть прапорці біля інших файлів, які потрібно скопіювати.
3 Натисніть й утримуйте вибрані файли, а потім перетягніть їх за межі віртуального екрана.
Файли буде скопійовано до потрібного розташування.
Наприклад, у разі переміщення зображення з планшета у документ у форматі Word, відкритий на
комп’ютері, зображення буде вставлено в цей документ.
83
Інтернет і мережа
Копіювання файлів на планшет
Виберіть файли на комп’ютері та перетягніть їх на інформаційну панель або віртуальний екран
планшета. Ці файли буде збережено в розділі Мої файли → Пам'ять пристрою → папка SideSync.
Під час створення повідомлення електронної пошти на віртуальному екрані скопійовані файли
буде додано до них під час створення.
Якщо віртуальний і дійсний екрани планшета одночасно ввімкнено, до файлів не можна
надати спільний доступ.
Надання спільного доступу до буфера обміну
Функція надання спільного доступу до буфера обміну дає змогу з легкістю копіювати фрагменти
тексту на одному підключеному пристрої та вставляти їх на іншому підключеному пристрої. Можна
копіювати або вирізати текст з віртуального екрану і вставляти його у текстове поле за межами
віртуального екрану, і навпаки.
Спільний доступ до клавіатури і миші комп’ютера
Використовуйте екран планшета, як подвійний монітор, і керуйте ним за допомогою клавіатури та
миші комп’ютера.
1 На панелі керування торкніться ІНШЕ → Увімкнути спільний доступ до клавіатури та миші.
Якщо віртуальний екран відкрито, він зникне з екрана комп’ютера.
84
Інтернет і мережа
2 Перемістіть вказівник миші до лівого або правого краю екрана комп’ютера, щоб перейти до
екрана планшета.
Вказівник миші відобразиться на екрані планшета.
3 Скористайтеся клавіатурою і мишею комп’ютера на планшеті, щоб виконати такі дії, як
введення тексту, копіювання та вставлення, а також вибір об’єктів.
Щоб повернутися до керування комп’ютером за допомогою миші, поверніть вказівник на
екран комп’ютера.
85
Мультимедіа
Музика
Використовуйте цю програму для прослуховування музики.
Торкніться Музика на екрані програм.
• Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від програмного
забезпечення, інстальованого на пристрої.
• Деякі файли можуть не відтворюватися належним чином залежно від способу їх
кодування.
Відтворення музики
Виберіть категорію музики, а потім виберіть композицію, яку потрібно відтворити.
Торкніться зображення альбому внизу екрана, щоб відкрити екран музичного плеєра.
Пошук інших пристроїв для
відтворення файлу.
Доступ до інших опцій.
Регулювання гучності.
Додавання файлу до
обраних композицій.
Увімкнення довільного
відтворення.
Змінення режиму
повторення.
Відкриття списку
композицій.
Перехід до наступної
композиції. Торкніться й
утримуйте, щоб прокрутити
вперед.
Повторне відтворення
поточної композиції або
перехід до попередньої
композиції. Торкніться й
утримуйте, щоб прокрутити
назад.
Призупинення та
поновлення відтворення.
86
Мультимедіа
Щоб прослухати композиції з однаковим рівнем гучності, торкніться → Налаштування →
Додатково → Розумна гучність.
У разі ввімкнення функції Розумна гучність гучність може бути вищою, ніж рівень
гучності пристрою. Уникайте тривалого прослуховування гучних звуків, оскільки це може
призвести до погіршення слуху.
Розумна гучність не можна увімкнути для деяких файлів.
Щоб персоналізувати звук під час прослуховування композицій за допомогою гарнітури,
торкніться → Налаштування → Додатково → Adapt Sound → Увімкнено. Опція персоналізації
звуку стає недоступною в разі збільшення гучності до рівня 14 або вище. Щоб знову скористатися
цією опцією, зменште гучність до рівня 13 або нижче.
Встановлення композиції як звуку сигналу будильника
Щоб використати композицію, що наразі відтворюється, як звук сигналу будильника, торкніться
→ Встановити як.
Створення списків відтворення
Створення власної вибірки композицій.
Торкніться ПЛЕЙЛИСТ, а потім торкніться → Створити плейлист. Введіть назву й торкніться OK.
Торкніться , виберіть композиції, які потрібно включити, а потім торкніться ГОТОВО.
Щоб додати до списку відтворення композицію, яка наразі відтворюється, торкніться → Додати
до списку.
Відтворення музики за настроєм
Відтворення музики, згрупованої за її настроєм. Список відтворення створюється автоматично.
Торкніться МУЗИЧНИЙ КВАДРАТ і виберіть клітинку настрою. Або проведіть пальцем для вибору
декількох клітинок.
87
Мультимедіа
Камера
Використовуйте цю програму для фотографування або відеозйомки.
Використовуйте меню Галерея для перегляду фотографій і відео, знятих за допомогою камери
пристрою. (стор. 95)
Торкніться Камера на екрані програм.
• Камера автоматично вимикається, коли вона не використовується.
• Переконайтеся, щоб об’єктив чистий. В іншому разі пристрій може не працювати
належним чином у деяких режимах, у яких використовується висока роздільна
здатність.
Правила поводження під час фото- та відеозйомки
• Не фотографуйте та не знімайте на відео людей без їх згоди.
• Не фотографуйте та не знімайте на відео, коли це заборонено.
• Не фотографуйте та не знімайте на відео в місцях, де можна порушити приватне життя інших
людей.
Фотографування
Фотографування
Торкніться зображення на екрані попереднього перегляду в точці, в якій камера має
сфокусуватися. Коли об’єкт зйомки буде у фокусі, рамка фокусування стане зеленою. Торкніться
щоб зробити фотографію.
Переключення в режим
Подвійної камери.
Позначення поточних
установок камери.
Змінення установок камери.
Відображення поточного
режиму.
Початок відеозйомки.
Переключення між
об’єктивами передньої та
задньої камери.
Змінення режиму зйомки.
Перегляд додаткових опцій.
Вибір різноманітних
фільтрів.
Перегляд зроблених
фотографій і відео.
88
,
Мультимедіа
Режим зйомки
Доступна низка фотографічних ефектів.
Торкніться Реж., а потім проведіть вгору або вниз у правій частині екрана.
• Авто: оцінювання оточення камерою та визначення найкращого режиму для фотографування.
• Гарне обличчя: освітлення кольору обличчя на фотографії для отримання зображень із
ніжнішими кольорами.
• Найкраще фото: зйомка серії фотографій і збереження найкращої з них.
• Краще обличчя: зйомка декількох послідовних групових фотографій та їх об’єднання для
створення якомога кращого зображення.
Торкніться , щоб розпочати серійну зйомку. Для отримання найкращого знімку міцно
тримайте камеру та не рухайтесь під час зйомки. Якщо Галерея відкрито, торкніться жовту
рамку навколо кожного обличчя, щоб вибрати найкращу позу для кожного об’єкта зйомки.
Вибравши позу для кожної особи, торкніться Зберегти, щоб об’єднати знімки в одній
фотографії, та збережіть її.
• Звук і знімок: зйомка фотографій зі звуком.
Торкніться , щоб зняти фотографію. Після зйомки фотографії буде записано аудіозапис
тривалістю декілька секунд.
Під час фотографування у цьому режимі звук записується за допомогою внутрішнього
мікрофону.
• Динаміка: зйомка серії фотографій та їх об’єднання для створення зображення зі слідами, що
виникають внаслідок руху об’єктів.
Для отримання найкращого знімку дотримуйтеся порад, поданих нижче. Створення
фотографій за допомогою пристрою може відбуватися неналежним чином за інших умов
зйомки.
– – Міцно тримайте камеру та не рухайтесь під час зйомки.
– – Фотографуйте об’єкт, що рухається в одному напрямку.
– – Створюйте фотографії з фоном, на якому немає об’єктів, що рухаються.
– – Не фотографуйте об’єкт та фон однакового кольору.
– – Не фотографуйте об’єкт, розташований заблизько чи задалеко, через неможливість його
охоплення видошукачем, або задовгий об’єкт, наприклад автобус або потяг.
• Насичений тон (HDR): зйомка фотографій з підвищеним рівнем контрастності.
89
Мультимедіа
• Стирання: стирання рухів об’єктів, що рухаються на фоні.
Торкніться , щоб зробити серію фотографій. Пристрій стирає сліди рухів об’єктів, що
рухаються. Щоб відновити вихідну фотографію, торкніться Показ.рухомі об’єкти, а потім
натисніть позначену область.
Для отримання найкращого знімку дотримуйтеся порад, поданих нижче.
– – Міцно тримайте камеру та не рухайтесь під час зйомки.
– – У разі зйомки об’єкта та фону схожого кольору не усі рухи можуть розпізнаватися камерою.
– – Під час зйомки об’єкта, що рухається дуже повільно або швидко, камера може розпізнати
не всі рухи.
– – Якщо на фоні розташовано декілька об’єктів, що рухаються, камера може не розпізнати всі
рухи.
• Панорама: створення однієї фотографії з декількох фотографій.
Для отримання найкращого знімку дотримуйтеся порад, поданих нижче.
– – Повільно переміщуйте камеру в одному напрямку.
– – Використовуйте видошукач камери відповідно до напрямних ліній.
– – Не фотографуйте об’єкт на фоні, який неможливо розпізнати, наприклад, на фоні чистого
неба або гладких стін.
• Спорт: використовується для фотографування об’єктів, що швидко рухаються.
Панорамні фотографії
Панорамна фотографія – це широкоформатне зображення пейзажу, що складається з декількох
знімків.
Торкніться Реж. → Панорама.
Торкніться і переміщуйте камеру в одному напрямку. Коли буде вирівняно два кадри панорами
згідно з напрямними, камера автоматично зробить ще один знімок у послідовності знімків для
створення панорами. Щоб припинити зйомку, торкніться .
Зйомка автоматично припиняється в разі недосяжності видошукача.
90
Мультимедіа
Застосування ефектів фільтра
Користуйтеся фільтрами, щоб робити унікальні фото й відео.
Торкніться
і виберіть фільтр. Доступність опцій залежить від режиму.
Відеозйомка
Зйомка відео
Торкніться
торкніться
, щоб зняти відео. Щоб призупинити запис, торкніться
.
. Щоб припинити запис,
Під час запису доступні такі дії:
• Щоб змінити фокус, торкніться у місці, де потрібно сфокусуватися. Щоб сфокусуватись на
центрі екрана, торкніться .
• Щоб зробити фотографію під час відеозйомки, торкніться
.
Режим відеозйомки
Торкніться
→
, щоб змінити режим відеозйомки.
• Стандартний: використовується для отримання зображення звичайної якості.
• Обмеження для Email: використовується для відозйомки з використанням гіршої якості для
подальшого надсилання відео в повідомленні електронної пошти.
• Прискорена зйомка: використовується для відеозйомки об’єктів, що рухаються. Відео
відтворюватиметься на пристрої із прискоренням.
91
Мультимедіа
Збільшення або зменшення масштабу
Скористайтесь одним із наведених нижче способів:
• Скористайтеся кнопкою регулювання гучності для збільшення або зменшення масштабу.
• Покладіть два пальці на екран і розведіть їх, щоб збільшити масштаб, або зведіть, щоб його
зменшити.
Якщо скористатися функцією масштабування під час відеозйомки, можна досягти ефекту
збільшення/зменшення масштабу.
Режим Подвійної камери
У разі фотографування пейзажу за допомогою задньої камери зображення або відео, зняте за
допомогою передньої камери, відображається у вставленому вікні, або навпаки. Використовуйте
цю функцію для одночасної зйомки фотографій чудових ландшафтів і автопортретів.
Торкніться , що перейти в режим Подвійної камери. Торкніться
, щоб зняти відео.
, щоб зняти фотографію, або
Торкніться, щоб змінити
розмір або розташування.
Вибір різноманітних
доступних стилів.
• Тривалість запису відео у форматі Full HD в режимі Подвійної камери може становити до
5 хвилин, а в форматі HD – до 10 хвилин.
• Під час запису відео у цьому режимі звук записується за допомогою внутрішнього
мікрофона.
92
Мультимедіа
Спільний доступ до знімків
Торкніться
→
, а потім виберіть одну з таких опцій:
• Спільний доступ до знімків: надсилання фотографії безпосередньо на інший пристрій через
Wi-Fi Direct.
• Спільний доступ до фотографій абонента: автоматичне розпізнавання обличчя людини, для
якої встановлено тег на фотографії, і надсилання фотографії цій людині.
Налаштування камери
Торкніться , щоб налаштувати камеру. Не всі з наведених нижче налаштувань доступні як в
режимі фотографування, так і в режимі відеозйомки. Доступні опції можуть відрізнятися залежно
від використовуваного режиму.
• Розмір фото / Розмір відео: вибір роздільної здатності. Для отримання якісніших зображень/
відео використовуйте високу роздільну здатність. Проте такі зображення/відео займають
більше місця у пам’яті.
• Серійна зйомка: створення серії фотографій об’єктів, що рухаються.
• Зйомка дотиком: торкніться зображення на екрані попереднього перегляду для створення
знімків.
• Розпізнавання обличчя: автоматичне розпізнавання облич людей для полегшення їх
фотографування.
• Режими вимірювання: вибір способу вимірювання. Визначає, яким чином обчислюється
рівень освітлення. По центру використовується для вимірювання фонового освітлення в
центрі кадру. Точковий замір вимірювання значення світла у певному розташуванні. Матриця
використовується для вимірювання рівня освітлення по всьому кадру.
• ISO: вибір значення ISO. Воно дає змогу керувати рівнем чутливості камери до світла. Це
значення вимірюється в одиницях, еквівалентних одиницям плівкової камери. Низькі
значення застосовуються до статичних або яскраво освітлених об’єктів. Вищі значення
підходять для зйомки об’єктів, що швидко рухаються, або погано освітлених об’єктів.
• Смарт стабілізація: автоматичне визначення недостатнього освітлення й налаштування
яскравості фотографії без використання спалаху.
93
Мультимедіа
• Стабілізація відео: увімкнення або вимкнення функції стабілізації зображення. Ця функція
допомагає сфокусуватися, якщо камера рухається.
• Зберегти як: збереження фотографії із насиченими тонами та вихідної фотографії, або лише
фотографії із насиченими тонами.
• Тег розташування: додавання до фотографії тегу розташування GPS.
• Щоб покращити сигнали GPS, уникайте зйомки в місцях, де можливі перешкоди для
сигналу, наприклад між будівлями, у низько розташованих місцевостях або за поганих
погодних умов.
• Ваше розташування може відображатися на фотографіях під час їх завантаження в
Інтернет. Щоб уникнути цього, вимкніть налаштування тегу GPS.
• Перегляд: автоматичне відображення фотографій або відео безпосередньо після зйомки.
• Клавіша гучності: використання кнопки регулювання гучності для керування затвором і
функцією масштабування.
• Таймер: використовується для зйомки із затримкою.
• Баланс білого: для отримання зображень із природними кольорами слід вибирати
відповідний баланс білого. Ці налаштування призначені для використання за специфічних
умов освітлення. Їх дія подібна до дії діапазону температур для експозиції балансу білого у
професійних камерах.
• Експозиція: змінення значення експозиції. Визначення кількості світла для датчика камери.
Для зйомки в умовах недостатнього освітлення використовуйте вищі значення експозиції.
• Лінії поділу: відображення вказівок у видошукачі для полегшення компонування об’єктів в
кадрі.
• Спалах: увімкнення або вимкнення спалаху.
• Голосове керування: встановлення фотографування за допомогою голосових команд.
• Контекстна назва: встановлення відображення контекстних тегів на камері. Увімкніть цю
опцію для використання функції «Тег абонента» у меню Галерея.
• Зберегти як перевернуте: інвертування зображення для створення його дзеркальної копії.
• Пам'ять: вибір розташування в пам’яті для збереження.
• Скинути: скидання налаштувань камери.
• Довідка: відображення довідкових відомостей про використання камери.
94
Мультимедіа
Швидкий доступ
Змінення розташування клавіш швидкого доступу для легкого доступу до різноманітних опцій
камери.
Торкніться , а потім торкніться й утримуйте значок клавіші швидкого доступу.
Торкніться й утримуйте опцію, а потім перетягніть її в лунку вгорі екрана.
Галерея
Використовуйте цю програму для перегляду зображень і відео.
Торкніться Галерея на екрані програм.
• Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від програмного
забезпечення, інстальованого на пристрої.
• Деякі файли можуть не відтворюватися належним чином залежно від способу їх
кодування.
Перегляд зображень
У разі відкриття меню Галерея, буде відображено доступні папки. У разі збереження зображення в
іншій програмі, наприклад Email, буде автоматично створено папку Download, у якій можна буде
знайти це зображення. Так само в разі створення знімка екрана автоматично створюється папка
Screenshots. Виберіть папку, щоб відкрити її.
Зображення в папці відображаються за датою створення. Виберіть зображення, щоб переглянути
його в повноекранному режимі.
Проведіть пальцем вліво або вправо, щоб переглянути наступне або попереднє зображення.
Збільшення або зменшення масштабу
Скористайтеся для збільшення масштабу одним із таких способів:
• Двічі торкніться у будь-якій точці екрана, щоб збільшити масштаб.
• Торкніться двома пальцями будь-якої ділянки екрану та розведіть їх, щоб збільшити масштаб.
Зведіть пальці, щоб зменшити масштаб, або двічі торкніться на екран, щоб повернутися до
вихідного масштабу.
95
Мультимедіа
Перегляд зображень за допомогою функції рухів
Використання функції рухів для виконання певної функції за допомогою певного руху.
На екрані програм торкніться Налаштування → КЕРУВАННЯ → Рухи, перетягніть повзунок Рухи
вправо, а потім увімкніть за допомогою повзунків усі функції.
Щоб припинити використання функції руху, вимкніть її, перетягнувши повзунок.
Відтворення відео
На попередньому зображенні відеофайлів відображається значок
та торкніться .
. Виберіть відео для перегляду
Обтинання фрагментів відео
Виберіть відео та торкніться . Прокрутіть повзунок спочатку в необхідну початкову точку, а в кінці
– в кінцеву точку, а потім збережіть відео.
Редагування зображень
Під час перегляду зображень торкніться і скористайтеся такими функціями:
• Улюблені: додавання до списку обраного.
• Слайд-шоу: запуск слайд-шоу із зображень, наявних у поточній папці.
• Друк: підключення пристрою до принтера для друку зображення. Деякі принтери можуть бути
несумісними з пристроєм.
• Перейменувати: перейменування файла.
• Спільний доступ до фотографій абонента: надсилання зображення користувачу, обличчя
якого позначено тегом на фотографії.
• Обрізати: змінення розміру білої рамки для обрізання та збереження зображення в її межах.
• Встановити як: встановлення зображення як заставки або зображення контакту.
• Деталі: перегляд деталей зображення.
• Налаштування: зміна налаштувань галереї.
96
Мультимедіа
Змінення зображень
Під час перегляду зображень торкніться
і скористайтеся такими функціями:
• Обернути: повертання зображення.
• Обрізати: обрізання зображення.
• Колір: налаштування насиченості або яскравості зображення.
• Ефект: застосування ефектів до зображення.
• Наклейка: додавання наклейок.
• Креслення: креслення на зображенні.
• Рамки: застосування рамок до зображення.
Улюблені зображення
Під час перегляду зображення торкніться → Улюблені, щоб додати його до списку улюблених
зображень.
Видалення зображень
Скористайтесь одним із наведених нижче способів:
• У папці торкніться → Вибір об’єкта, виберіть зображення і торкніться
• Під час перегляду зображення торкніться
.
.
Обмін зображеннями
Скористайтесь одним із наведених нижче способів:
• У папці торкніться → Вибір об’єкта, виберіть зображення, а потім торкніться , щоб
надіслати їх іншим користувачам або надати до них спільний доступ через соціальні мережі.
• Під час перегляду зображення торкніться
соціальну мережу.
, щоб надіслати його іншим користувачам або в
Встановлення як заставки
Під час перегляду зображення торкніться → Встановити як, щоб встановити зображення як
заставку або призначити його контакту.
97
Мультимедіа
Встановлення тегів для облич
Під час перегляду зображення торкніться → Налаштування → Теги, а потім виберіть Тег
обличчя. Навколо розпізнаного обличчя відобразиться жовта рамка. Торкніться обличчя,
торкніться Додати ім’я, а потім виберіть або додайте контакт.
Коли тег обличчя відобразиться на зображенні, торкніться його та скористайтеся доступними
опціями, такими як надсилання повідомлень.
Під час розпізнавання обличчя може статися помилка, залежно від кута до обличчя,
розміру та виразу обличчя, кольору шкіри, умов освітлення або аксесуарів.
Використання тегу абонента
Торкніться → Налаштування → Теги → Контекстний тег, а потім перетягніть повзунок
Контекстний тег вправо, щоб під час відкриття зображення відображався контекстний тег
(відомості про погоду, розташування, дату та ім’я людини).
Впорядкування за допомогою папок
Створення папки для впорядкування зображень або відео, збережених на пристрої. Можна
копіювати або переміщувати файли з однієї папки до іншої.
Щоб створити нову папку, торкніться . Введіть ім’я папки, торкніться OK, а потім виберіть
зображення або відео, встановивши прапорці. Торкніться й утримуйте будь-яке вибране
зображення або відео, перетягніть його до нової папки, а потім торкніться ГОТОВО. Торкніться
КОПІЮВАТИ для копіювання або ПЕРЕМІСТИТИ для переміщення.
98
Мультимедіа
Відео
Використовуйте цю програму для відтворення відеофайлів.
Торкніться Відео на екрані програм.
• Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від програмного
забезпечення, інстальованого на пристрої.
• Деякі файли можуть не відтворюватися належним чином залежно від способу їх
кодування.
Відтворення відео
Виберіть відео для відтворення.
Перехід у режим плаваючого
екрана.
Регулювання гучності.
Доступ до інших опцій.
Пошук інших пристроїв для
відтворення файлу.
Перехід вперед або назад за
допомогою перетягування
смуги.
Прокручування панелі
керування вліво.
Прокручування панелі
керування вправо.
Відкриття списку
композицій.
Змінення пропорцій екрана.
Повторне відтворення
поточного відео або перехід
до попереднього відео.
Торкніться й утримуйте, щоб
прокрутити назад.
Перехід до наступного відео.
Торкніться й утримуйте, щоб
прокрутити вперед.
Призупинення та
поновлення відтворення.
99
Мультимедіа
Видалення відео
Торкніться → Видалити, виберіть відео, а потім торкніться ГОТОВО.
Обмін відео
Торкніться → Вибрати, виберіть відео й торкніться
доступу.
, а потім виберіть спосіб надання спільного
Використання спливаючого відеоплеєра
Скористайтеся цією функцією, щоб використовувати інші програми, не закриваючи відеоплеєр. Під
час перегляду відео торкніться , щоб скористатися спливаючим плеєром.
Покладіть два пальці на екран і розведіть їх, щоб збільшити розмір плеєра, або зведіть їх, щоб його
зменшити. Щоб перемістити плеєр, перетягніть його в інше розташування.
YouTube
Використовуйте цю програму для перегляду відео з веб-сайту YouTube.
Торкніться YouTube на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Перегляд відео
Торкніться і введіть ключове слово. Виберіть один із відображених результатів пошуку, щоб
переглянути відео.
Торкніться на екран, а потім торкніться
, щоб переглянути відео в повноекранному режимі.
100
Мультимедіа
Обмін відео
Виберіть відео, яке потрібно переглянути, торкніться
доступу.
і виберіть спосіб надання спільного
Завантаження відео
→ Завантаження →
Торкніться
торкніться ЗАВАНТАЖИТИ.
, виберіть відео, введіть відомості про нього, а потім
Flipboard
Використовуйте цю програму для отримання доступу до особистих журналів.
Торкніться Flipboard на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Щоб створити власний журнал Flipboard, перегорніть вліво привітальну сторінку, виберіть розділи
новин, а потім торкніться Build Your Flipboard.
Виберіть головну історію або розділ, перегорніть сторінки Flipboard і виберіть статтю, яку вам
хотілося б прочитати.
Businessweek+
Використовуйте цю програм для перегляду останніх нових стосовно фінансів та бізнесу, ринкових
даних тощо.
Торкніться Businessweek+ на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
101
Мультимедіа
NYTimes
Використовуйте цю програму перегляду та пошуку різноманітних статей тощо.
Торкніться NYTimes на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Щоб здійснити пошук статей, торкніться
, а потім введіть ключове слово в полі пошуку.
SketchBook for Galaxy
Використовуйте цю програму для швидкого занотовування своїх ідей для подальших проектів.
Торкніться SketchBook for Galaxy на екрані програм.
Щоб запустити SketchBook for Galaxy, потрібно завантажити та інсталювати цю програму.
Торкніться Install, а потім дотримуйтеся вказівок на екрані.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
102
Магазини програм і
медіаданих
Play Маркет
Використовуйте цю програму для придбання та завантаження доступних для запуску на пристрої
програм та ігор.
Торкніться Play Маркет на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Установка програм
Перегляньте програми за категоріями або торкніться поля пошуку, щоб здійснити пошук за
ключовим словом.
Виберіть програму, щоб переглянути детальну інформацію про неї. Щоб її завантажити, торкніться
УСТАНОВИТИ. Якщо програма є платною, торкніться на ціну та дотримуйтеся вказівок на екрані,
щоб завершити процедуру придбання.
Коли для будь-якої з встановлених з’явиться нова версія, відобразиться відповідний
значок для сповіщення про наявність оновлення. Відкрийте панель сповіщень і торкніться
значок, щоб оновити програму.
Видалення програм
Видалення програм, придбаних у магазині Play Маркет.
→ Мої додатки, виберіть у списку інстальованих програм програму, яку потрібно
Торкніться
видалити, і торкніться ВИДАЛИТИ.
103
Магазини програм і медіаданих
Galaxy Apps
Використовуйте цю програму для придбання та завантаження програм, призначених для
використання на пристроях Samsung. Для отримання додаткових відомостей відвідайте веб-сайт
apps.samsung.com.
Торкніться Galaxy Apps на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Установка програм
Перегляньте програми за категоріями або торкніться ПОШУК, щоб здійснити пошук за ключовим
словом.
Виберіть програму, щоб переглянути детальну інформацію про неї. Щоб завантажити безкоштовні
програми, торкніться УСТАНОВИТИ. Щоб придбати та завантажити платні програми, торкніться
кнопки з ціною програми, а потім дотримуйтеся вказівок на екрані.
Щоб змінити установки автооновлення, торкніться
оновлення програм і виберіть потрібну опцію.
→ Налаштування → Автоматичне
Play Книги
Використовуйте цю програму для читання та завантаження файлів книг.
Торкніться Play Книги на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
104
Магазини програм і медіаданих
Play Фільми
Використовуйте цю програму для перегляду, завантаження та оренди фільмів і ТВ-шоу.
Торкніться Play Фільми на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Play Музика
Використовуйте цю програму для прослуховування музики на пристрої або потокової передачі
музики із хмарної служби Google.
Торкніться Play Музика на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Play Ігри
Використовуйте цю програму для завантаження ігор та гри.
Торкніться Play Ігри на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Play Кіоск
Використовуйте цю програму для перегляду останніх нових.
Торкніться Play Кіоск на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
105
Інструменти
S Note
Використовуйте цю програму для створення приміток із використанням мультимедійних файлів
або голосових нагадувань.
Торкніться S Note на екрані програм.
Створення приміток
Під час першого використання S Note встановіть стандартні обкладинку та шаблон. Щоб
завершити, дотримуйтесь інструкцій на екрані.
Створення приміток
Створення приміток із мультимедійним вмістом за допомогою додавання мультимедійних файлів і
голосових нагадувань.
Торкніться , щоб написати або накреслити щось на екрані, або торкніться
допомогою клавіатури.
, щоб ввести текст за
Вибір примітки.
Збереження примітки.
Створення примітки.
Доступ до інших опцій.
Видалення примітки.
Введення примітки.
Скасування та повторення
останньої дії.
Додавання іншої сторінки до
поточної примітки.
106
Інструменти
У разі використання шаблонів із рамками зображень, торкніться й утримуйте рамку зображення, а
потім торкніться Зображення або Зробити знімок, щоб додати зображення.
Щоб видалити рамку, торкніться й утримуйте її, а потім торкніться Видалити.
Під час створення стислої примітки торкніться
товщину лінії.
, щоб змінити тип або колір ручки, а також
Збереження поточних установок
як профілю для пера.
Змінення типу пера.
Змінення товщини лінії.
Змінення кольору пера.
Додавання нового кольору за
допомогою засобу вибору кольору.
Щоб збільшити або зменшити масштаб, покладіть два пальці на екран і розведіть або зведіть їх.
Щоб додати нову сторінку, торкніться → Додати сторінку.
Щоб змінити шаблон сторінки, торкніться → Додати шаблон.
Щоб видалити сторінку, торкніться → Видалити сторінку.
Щоб змінити макет сторінок або імпортувати сторінки з інших приміток, торкніться → Редагувати
сторінки.
Щоб записати свої дії під час створення примітки, торкніться → Записування ескізу.
Щоб додати або видалити наявні на сторінці теги, торкніться → Опції сторінок → Редагувати
теги.
Щоб додати або змінити наявний на сторінці індекс, торкніться → Опції сторінок → Редагувати
індекс.
Щоб змінити фон сторінки, торкніться → Опції сторінок → Фонове зображення.
Щоб відобразити сітку на сторінці, торкніться → Опції сторінок → Лінії поділу.
107
Інструменти
Використання гумки
Накреслена лінія розпізнається не як серія крапок, а як серія коротких розчерків. Це дає змогу
виділяти всю лінію, а також видаляти, переміщати та перетворювати її. Однак під час використання
гумки можна стерти частину лінії, яку не потрібно було стирати, чи може бути неможливо стерти
дуже темні лінії або лінії, що накладаються одна на одну.
Щоб зменшити імовірність стирання частин, які не потрібно стирати, можна налаштувати розмір
гумки, натиснувши → .
Щоб видалити весь вміст примітки, торкніться ВИДАЛИТИ ВСЕ.
Навіть у разі використання невеликої гумки може бути неможливо стерти виключно
потрібну область.
Редагування рукописних приміток
Виберіть рукописну примітку, щоб вирізати, перемістити чи перетворити примітку або змінити
її розмір. Під час створення стислої примітки або креслення примітки торкніться
. Потім
торкніться примітку або накресліть лінію навколо неї, щоб вибрати та відредагувати примітку.
Щоб перемістити примітку в інше розташування, виберіть примітку та перетягніть її в нове
розташування.
Щоб змінити розмір примітки, виберіть примітку та перетягніть маркери рамки.
Вибравши рукописну примітку, можна скористатися такими опціями:
• Властивості: змінення установок примітки, таких як макет, розмір, колір або товщина.
• Перетворення у: перетворення накресленої форми або рукописної примітки на добре
впорядковану.
• Вирізати: вирізання примітки. Щоб вставити її в інше розташування, торкніться й утримуйте
потрібне розташування, а потім торкніться Вставити.
• Копіювати: копіювання примітки. Щоб вставити її в інше розташування, торкніться й утримуйте
потрібне розташування, а потім торкніться Вставити.
• Видалити: видалення примітки.
108
Інструменти
Додавання мультимедійних файлів
Торкніться → Вставити, щоб вставити зображення, відео, голосові нагадування тощо.
Додавання зображення або відео в рамці
Торкніться → Вставити → Зображення або Відео → Створення зображення у накресленій
рамці або Записати відео на полотні.
Накресліть рамку на примітці, а потім торкніться область всередині рамки палецем, щоб зробити
фотографію або зняти відео.
Додавання відображеного на мапі розташування
Торкніться → Вставити → Карти, прокрутіть мапи або торкніться Пошук, щоб здійснити пошук
потрібного місця, а потім торкніться
.
Щоб переглянути розташування в повноекранному режимі, торкніться й утримуйте мапу, а потім
торкніться Відкрити мапу.
Перегляд сторінок примітки
Під час перегляду сторінок торкніться і скористайтеся такими функціями:
• Видалити сторінку: видалення сторінки.
• Додати на головний екран: додавання клавіші швидкого доступу до сторінки на головному
екрані.
• Друк: підключення пристрою до принтера для друку сторінки. Деякі принтери можуть бути
несумісними з пристроєм.
• Зберегти як: збереження сторінки під іншим іменем.
• Встановити як: встановлення сторінки як заставки або зображення контакту.
109
Інструменти
Перегляд попереднього зображення сторінок
Перетягніть примітку вниз, щоб переглянути над нею попередні зображення сторінок.
Торкніться
на обкладинці примітки, щоб отримати доступ до таких опцій:
• Видалити: видалення примітки.
• Надати спільний доступ: надсилання примітки іншим користувачам.
• Експортувати: експорт примітки як файла зображення або файла у форматі PDF.
• Перейменувати: перейменування примітки.
• Редагув. обкладинку: змінення обкладинки примітки.
• Додати до улюбленого: додавання примітки до списку обраного.
• Заблокувати: блокування примітки, щоб інші користувачі не могли її переглянути.
Редагування приміток
Торкніться примітку, щоб її відкрити. Примітку буде відображено в режимі перегляду. Щоб
відредагувати її, торкніться .
Пошук приміток
Використовуйте цю функцію для пошуку приміток за допомогою введення критеріїв пошуку, таких
як назви, теги, категорії або час.
Торкніться → Пошук, торкніться поля пошуку вгорі екрана та введіть критерії пошуку.
110
Інструменти
S Planner
Використовуйте цю програму для керування подіями та завданнями.
Торкніться S Planner на екрані програм.
Створення подій або завдань
Торкніться
і скористайтеся одним із таких способів:
• ПОДІЯ: створення події з додатковою установкою повторення.
• ЗАВДАННЯ: створення завдання з додатковою установкою пріоритету.
Щоб швидше додати подію або завдання, торкніться дату, щоб її вибрати, після чого ще раз її
торкніться.
Введіть назву та вкажіть, який календар потрібно використовувати або з яким календарем потрібно
виконувати синхронізацію. Потім торкніться ДОДАТКОВІ ПАРАМЕТРИ, щоб додати додаткові
відомості, такі як частота повторення події, наявність чи відсутність розширеного сповіщення або
місце проведення події.
Вкладіть мапу із позначенням місця проведення події. Введіть розташування в полі Розташування,
торкніться поряд із полем, після чого вкажіть точне розташування, натиснувши й утримуючи
відображену мапу.
111
Інструменти
Синхронізація зі службою Google Calendar
На екрані програм торкніться Налаштування → ЗАГАЛЬНІ → Облікові записи → Google, у
розділі Облікові записи виберіть обліковий запис Google і встановіть прапорець поряд з опцією
Синхронізувати Календар.
Щоб вручну виконати синхронізацію для оновлення, на екрані програм торкніться S Planner →
→ Синхронізувати зараз.
Щоб відобразити синхронізовані події або завдання, торкніться → Календарі, а потім встановіть
прапорець біля опції обліковий запис Google.
Змінення типу календаря
Вибір одного з доступних календарів, зокрема на рік, місяць, тиждень тощо, які відображаються
вгорі екрана.
Пошук подій і завдань
Торкніться
, а потім введіть ключове слово, за яким потрібно здійснювати пошук.
Щоб переглянути події або завдання, заплановані на поточний день, торкніться СЬОГОДНІ вгорі
екрана.
Видалення подій і завдань
Виберіть дату, подію або завдання, а потім торкніться → Видалення.
Надання спільного доступу до подій і завдань
Виберіть дату, подію або завдання, торкніться → Поділитися і виберіть формат і спосіб
надсилання.
112
Інструменти
Dropbox
Використовуйте цю програму для збереження та обміну файлами з іншими користувачами за
допомогою хмарної служби Dropbox. Під час збереження файлів у службі Dropbox пристрій
автоматично синхронізується з веб-сервером та іншими комп’ютерами, на яких встановлено
Dropbox.
Торкніться Dropbox на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Увійдіть у свій обліковий запис Dropbox. Якщо у немає такого облікового запису, створіть його.
Коли Dropbox буде запущено, торкніться Увімкнути завантаження з камери, щоб автоматично
завантажити фотографії та відео, зроблені за допомогою камери пристрою, до Dropbox. Щоб
переглянути завантажені фотографії або відео, торкніться . Для надання спільного доступу або
видалення файлів або створення альбомів торкніться , а потім виберіть файли.
Щоб завантажити файли до Dropbox, торкніться → → Передати тут → Фото або відео або
Інші файли. Щоб відкрити файли у Dropbox, виберіть потрібний файл.
Під час перегляду файла або відео торкніться
відкрити файли у списку обраного, торкніться
, щоб додати його до списку обраного. Щоб
.
Хмарне сховище
Використовуйте цю функцію для синхронізації файлів або створення резервних копій даних
програм за допомогою облікового запису Samsung або Dropbox.
На екрані програм торкніться Налаштування → ЗАГАЛЬНІ → Хмарне сховище.
Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв’язку.
Синхронізація з обліковим записом Samsung
Торкніться обліковий запис Samsung або Налаштування синхронізації, щоб синхронізувати
файли.
113
Інструменти
Створення резервних копій або відновлення даних
Торкніться Резервне копіювання або Відновити, щоб створити резервні копії даних або відновити
їх за допомогою облікового запису Samsung.
Синхронізація зі службою Dropbox
Торкніться Зв’язати з Dropbox, а потім введіть обліковий запис Dropbox. Щоб завершити,
дотримуйтесь інструкцій на екрані.
Після входу в систему торкніться Надати доступ і синхронізація файлів із Dropbox
виконуватиметься автоматично під час кожного внесення змін.
Диск
Використовуйте цю програму для створення та редагування документів, а також обміну
ними з іншими користувачами за допомогою служби збереження Google Drive. Під час
створення документів або завантаження файлів до служби Google Drive пристрій автоматично
синхронізується з веб-сервером та іншими комп’ютерами, на яких інстальовано Google Drive. Це
дає змогу отримувати доступ до файлів без необхідності їх передавати або завантажувати.
Торкніться Диск на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Hancom Office Viewer
Використовуйте цю програму для перегляду документів у різних форматах, включно з
електронними таблицями та презентаціями.
Торкніться Hancom Office Viewer на екрані програм.
114
Інструменти
Пошук документів
Торкніться Відкриття для пошуку потрібного документа.
Під час пошуку документа використовуйте такі опції:
• : створення папки.
• : отримання нових документів.
• : сортування документів і папок.
• : змінення режиму перегляду.
• : вибір документів або папок.
Щоб знайти документи, які нещодавно використовувалися, торкніться Останні документи.
Перегляд документів
Торкніться документ у розділі Останні документи або в папці.
Торкніться або та скористайтеся такими функціями:
Текстовий редактор
• Знайти: пошук тексту.
• Масштаб: змінення розміру ділянки для перегляду.
• Відомості про документ: перегляд відомостей про документ, таких як назва, дата та автор.
• Друк: підключення пристрою до принтера для друку документа. Деякі принтери можуть бути
несумісними з пристроєм.
• Надіслати: надсилання документа іншим користувачам або надання до нього спільного
доступу.
• Про програму: перегляд відомостей про програму Hancom Viewer.
115
Інструменти
Презентації
• Знайти: пошук тексту.
• Масштаб: змінення розміру ділянки для перегляду.
• Відомості про документ: перегляд відомостей про документ, таких як назва, дата та автор.
• Показ слайдів: запуск слайд-шоу, починаючи з першої сторінки.
• З поточного слайда: запуск слайд-шоу, починаючи з поточної сторінки.
• Показати режим доповідача: відображення на пристрої інструментів для проведення
презентації в разі підключення пристрою до зовнішнього монітора.
• Друк: підключення пристрою до принтера для друку документа. Деякі принтери можуть бути
несумісними з пристроєм.
• Надіслати: надсилання документа іншим користувачам або надання до нього спільного
доступу.
• Про програму: перегляд відомостей про програму Hancom Viewer.
Електронні таблиці
• Знайти: пошук тексту.
• Збільшення: змінення розміру ділянки для перегляду.
• Відомості про документ: перегляд відомостей про документ, таких як назва, дата та автор.
• Сортування: сортування клітинок за певним критерієм.
• Показати формули: відображення формул у клітинках замість обчислених результатів.
• Закріпити області: фіксація вибраного рядка.
• Сітка: приховання або відображення ліній сітки.
• Bідобразити всі примітки: приховання або відображення приміток у документі.
• Область друку: вибір області для друку.
• Друк: підключення пристрою до принтера для друку документа. Деякі принтери можуть бути
несумісними з пристроєм.
• Надіслати: надсилання документа іншим користувачам або надання до нього спільного
доступу.
• Про програму: перегляд відомостей про програму Hancom Viewer.
116
Інструменти
Документи у форматі PDF
• Пошук: пошук тексту.
• Надіслати: надсилання документа іншим користувачам або надання до нього спільного
доступу.
• Властивості: перегляд відомостей про документ, таких як назва, дата та автор.
• Масштабування: змінення розміру ділянки для перегляду.
• Приховати примітки: приховання або відображення коментарів у документі.
• Вертикальне прокручування сторінки / Безперервний перегляд / Горизонтальне
прокручування сторінки: змінення режиму перегляду.
• Перенаправлення: перегляд лише вмісту документа без відображення полів.
• Перехід на сторінку: перехід на певну сторінку.
• Закладки: перегляд наявних у документі закладок.
• Друк: підключення пристрою до принтера для друку документа. Деякі принтери можуть бути
несумісними з пристроєм.
Будильник
Використовуйте цю програму для встановлення будильників для сповіщення про важливі події.
Торкніться Будильник на екрані програм.
Увімкнення або вимкнення
будильника.
117
Інструменти
Установка будильників
Торкніться , встановіть час спрацювання будильника, виберіть дні, в які він має спрацьовувати
повторно, а потім торкніться ЗБЕРЕГТИ.
• Пауза: встановлення інтервалу між спрацюваннями будильника та кількості спрацювань після
встановленого часу.
• Розумний-будильник: встановлення часу спрацювання будильника до встановленого часу.
Вимкнення будильників
Перетягніть за межі великого кола, щоб вимкнути будильник. Перетягніть
кола, щоб повторно увімкнути будильник через встановлений час.
за межі великого
Видалення будильників
Торкніться → Видалити, виберіть будильники й торкніться
.
Світовий час
Використовуйте цю програму для перегляду часу в багатьох найбільших містах світу.
Торкніться Світовий час на екрані програм.
Створення годинників
Торкніться
, після чого введіть назву міста або виберіть її зі списку міст.
Щоб застосувати перехід на літній час, торкніться → Вибрати, виберіть годинник, а потім
торкніться .
Видалення годинників
Торкніться → Вибрати, виберіть годинники й торкніться
118
.
Інструменти
Калькулятор
Використовуйте цю програму для здійснення простих або складних обчислень.
Торкніться Калькулятор на екрані програм.
Щоб очистити історію, торкніться ОЧИСТИТИ ІСТОРІЮ.
S Voice
Використовуйте цю програму для керування пристроєм за допомогою голосу для виконання
різноманітних функцій.
Торкніться S Voice на екрані програм. Також можна двічі натиснути кнопку «Домашній».
• Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
• Дана програма підтримується не всіма мовами.
Далі наведено декілька прикладів голосових команд:
• Відкрити музику
• Запустити калькулятор
• Перевірити розклад
Поради для кращого розпізнавання голосу
• Говоріть чітко.
• Говоріть в тихих місцях.
• Не використовуйте образливі слова або сленг.
• Не використовуйте в мовленні діалекти.
Пристрій може не розпізнати ваші команди або виконати непотрібні команди залежно від оточення
та вашого мовлення.
119
Інструменти
Використання команд пробудження на заблокованому екрані
На заблокованому екрані можна використовувати різноманітні функції за допомогою попередньо
встановлених команд пробудження.
Щоб увімкнути цю функцію на екрані програм торкніться Налаштування → ПРИСТРІЙ → Екран
блокування, а потім перетягніть повзунок Пробудження для екрана блокування вправо.
Google
Використовуйте цю програму для пошуку не лише в Інтернеті, але й у межах програм та їх даних.
Торкніться Google на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Пошук на пристрої
Торкніться поле пошуку та введіть ключове слово. Або торкніться
слово.
, а потім промовити ключове
Область пошуку
→ Параметри → Пошук
Щоб вибрати, у яких програмах має здійснюватися пошук, торкніться
у планшетному ПК та встановіть прапорці для об’єктів, які потрібно шукати.
Google Асистент
У разі необхідності відкрийте пошук Google для перегляду відомостей Google Асистент щодо
поточного стану погоди, громадського транспорту, наступної зустрічі тощо.
Приєднуйтесь до Google Асистент під час першого використання пошуку Google. Щоб змінити
→ Параметри → Підказки, а потім перетягніть
установки Google Асистент, торкніться
повзунок Показувати підказки вліво або вправо.
120
Інструменти
Голосовий пошук
Використовуйте цю програму для пошуку веб-сторінок за допомогою голосу.
Торкніться Голосовий пошук на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Коли на екрані відобразиться напис Очікування запиту..., промовте ключове слово або фразу.
Мої файли
Використовуйте цю програму для отримання доступу до всіх типів файлів, збережених на пристрої,
зокрема зображень, відео, композицій і звукозаписів.
Торкніться Мої файли на екрані програм.
Перегляд файлів
Файли, збережені на пристрої, відсортовані за певними критеріями. На лівій панелі екрана виберіть
одну з таких категорій:
• Шкала часу: перегляд файлів, відсортованих за датою.
• Обрані папки: перегляд клавіш швидкого доступу до папок.
• Папки: перегляд файлів, збережених у внутрішній пам’яті або на карті пам’яті, а також клавіш
швидкого доступу до серверів FTP.
• Категорії: перегляд файлів, відсортованих за типом файла.
• Програми: перегляд файлів, збережених або створених у певних програмах.
Виберіть категорію, а потім виберіть файл або папку для відкриття.
Вибравши категорію, торкніться і скористайтеся однією з таких опцій:
• Вибрати: вибір файлів або папок.
• Додати FTP: додавання клавіші швидкого доступу до сервера FTP в розділі Папки.
• Пошук пристроїв поблизу: пошук пристроїв, на яких увімкнено функцію обміну медіаданими.
• Налаштування відображення: змінення опцій відображення файла.
121
Інструменти
Торкніться → Вибрати, виберіть файл або папку, а потім скористайтеся однією з таких функцій:
• : надсилання файлів іншим користувачам або надання до них спільного доступу.
• : видалення файлів або папок.
• : переміщення файлів або папок до іншої папки.
• : копіювання файлів або папок до іншої папки.
• → Перейменувати: перейменування файлу або папки.
• → Додати до розділу «Обрані папки»: додавання клавіші швидкого доступу до папки в
розділі Обрані папки.
• → Додати ярлик на головний екран: додавання клавіші швидкого доступу до файла або
папки на головному екрані.
• → Заархівувати: стиснення файлів або папок для створення zip-файлу.
• → Деталі: перегляд відомостей про файл або папку.
Пошук файла
Торкніться
, а потім введіть критерії пошуку.
Перегляд відомостей про пам’ять
Торкніться
, щоб переглянути відомості про пам’ять на пристрої та карту пам’яті.
Змінення режиму перегляду
Торкніться
, щоб змінити режим перегляду.
Створення папок
Торкніться
, введіть назву папки і торкніться СТВОРИТИ.
Додавання клавіш швидкого доступу до папок
Додавання клавіш швидкого доступу до часто використовуваних папок у розділі Обрані папки.
Виберіть папку й торкніться → Додати до розділу «Обрані папки».
122
Інструменти
Додавання клавіш швидкого доступу сервера FTP на пристрій
Додавання клавіші швидкого доступу до сервера FTP в розділі Папки. Торкніться → Додати FTP,
введіть деталі сервера FTP, а потім торкніться ГОТОВО.
Evernote
Використовуйте цю програму для створення та синхронізації мультимедійних приміток, а також
обміну ними. Примітки можна сортувати у блокноті, а також додавати до них теги, що дає змогу
ефективно керувати своїми ідеями.
Торкніться Evernote на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
KNOX
Використовуйте цю програму для розмежування особистих і робочих даних, а також отримання
захищеного доступу до корпоративних програм зі свого пристрою.
Торкніться KNOX на екрані програм.
• Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
• Для захисту ваших даних програма KNOX і пов’язані з нею дані автоматично
видаляються, якщо неправильний пароль вводиться декілька разів поспіль.
123
Подорожі та місця поруч
Карти
Використовуйте цю програму для визначення розташування пристрою, пошуку місць і отримання
маршрутів.
Торкніться Карти на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Пошук розташувань
Пошук розташувань за допомогою введення адреси або ключового слова. Після знаходження
розташування виберіть розташування, щоб переглянути докладні відомості. Для отримання
додаткових відомостей див. довідку.
Отримання маршрутів до пункту призначення
Торкніться , щоб встановити початкове й кінцеве розташування, а потім виберіть спосіб
подорожування. На пристрої буде відображено маршрути до пункту призначення.
124
Налаштування
Про установки
Використовуйте цю програму для настроювання установок пристрою, встановлення опцій
програм і додавання облікових записів.
Торкніться Налаштування на екрані програм.
ПІДКЛЮЧЕННЯ
Wi-Fi
Увімкніть функцію Wi-Fi для підключення до мережі Wi-Fi та доступу до Інтернету або інших
мережевих пристроїв.
Щоб скористатися опціями, торкніться .
• Додатково: настроювання Wi-Fi.
• Кнопка WPS: підключення до захищеної мережі Wi-Fi за допомогою кнопки WPS.
• Введення PIN-коду WPS: підключення до захищеної мережі Wi-Fi за допомогою PIN-коду WPS.
• Довідка: відкриття довідкових відомостей стосовно використання Wi-Fi.
Встановлення режиму сну для функції Wi-Fi
На екрані налаштувань торкніться ПІДКЛЮЧЕННЯ → Wi-Fi → → Додатково → Wi-Fi у режимі
сну.
125
Налаштування
Встановлення надсилання сповіщень про відкриті мережі
Пристрій може виявити відкриті мережі Wi-Fi і відобразити значок у рядку стану для сповіщення
про їх доступність.
На екрані налаштувань торкніться ПІДКЛЮЧЕННЯ → Wi-Fi → → Додатково та встановіть
прапорець біля пункту Сповіщення про мережі, щоб увімкнути цю функцію.
Wi-Fi Direct
За допомогою Wi-Fi Direct можна підключити два пристрої безпосередньо через мережу Wi-Fi без
використання точки доступу.
На екрані налаштувань торкніться ПІДКЛЮЧЕННЯ → Wi-Fi → → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Увімкнення функції Bluetooth для обміну відомостями на невеликій відстані.
Щоб скористатися іншими опціями, торкніться .
• Тривалість видимості: встановлення тривалості видимості пристрою.
• Отримані файли: перегляд файлів, отриманих за допомогою функції Bluetooth.
• Довідка: відкриття довідкових відомостей щодо функції Bluetooth.
Без зв’язку
Вимкнення всіх безпроводових функцій на пристрої. Можна використовувати лише послуги, не
пов’язані з роботою в мережі.
Використ. даних
Відстеження обсягу використаних даних.
Щоб скористатися іншими опціями, торкніться .
• Мобільні точки доступу: вибір портативних мобільних точок доступу для попередження їх
використання програмами, які запущено у фоновому режимі.
126
Налаштування
Розташування
Зміна налаштувань для дозволів щодо відомостей про розташування.
• Режим: вибір режиму збирання відомостей про розташування.
• Останні запити щодо розташування: перегляд програм, що використовують відомості щодо
поточного розташування та їх споживання заряду акумулятора.
• Служби розташування: перегляд програм, що використовують відомості щодо поточного
розташування.
• Мої місця: настроювання профілів, які використовуватимуться для певних розташувань під час
використання функцій GPS, Wi-Fi або Bluetooth для пошуку вашого поточного розташування.
• Поточне розташування тегу: вибір програм, щоб дозволити пристрою використання ваших
поточних відомостей про розташування.
Інші мережі
Персоналізація налаштувань для керування підключеннями до інших пристроїв або мереж.
Друк
Налаштування модулів принтера, що підключаються, інстальованих на пристрої. Ви можете
здійснити пошук доступних принтерів або додати принтер вручну для друку файлів через мережу
Wi-Fi або хмарні служби.
VPN
Настроювання віртуальних приватних мереж (VPN) і підключення до них.
Ethernet
Опція Ethernet доступна у разі підключення адаптера Ethernet до пристрою. Скористайтеся цією
опцією, щоб активувати функцію Ethernet і налаштувати установки мережі.
127
Налаштування
Пристрої поблизу
• Ім’я пристрою: перегляд імені пристрою.
• Вміст для відправки: надання іншим пристроям спільного доступу до свого вмісту.
• Дозволені пристрої: перегляд списку пристроїв, які можуть отримувати доступ до вашого
пристрою.
• Заборонені пристрої: перегляд списку пристроїв, яким заборонено доступ до вашого
пристрою.
• Завантажити до: вибір розташування в пам’яті для збереження медіафайлів.
• Отримання файлів з інш. пристроїв: надання дозволу на завантаження з інших пристроїв.
Screen Mirroring
Активація функції дублювання екрана й надання іншим користувачам спільного доступу до екрана.
ПРИСТРІЙ
Звуки та сповіщення
Зміна налаштувань різноманітних звуків на пристрої.
• Інтенсивність вібрації: регулювання інтенсивності вібрації в разі отримання сповіщення.
• Звук дзвінка сповіщення: вибір звуку дзвінка для сповіщення про події, такі як вхідні
повідомлення.
• Сповіщення програми: змінення налаштувань сповіщень для кожної програми.
Дисплей
Зміна налаштувань дисплея.
• Яскравість: встановлення яскравості дисплея.
• Автовимкнення екранa: встановлення тривалості очікування пристрою перед вимкненням
підсвічування дисплея.
• Підсвічування клавіш: встановлення тривалості підсвічування сенсорних клавіш.
128
Налаштування
• Режим екрана:
– – Оптимізований: цей режим призначений для оптимізації вмісту на дисплеї відповідно до
його налаштувань.
– – Динамічний: цей режим використовується для збільшення чіткості дисплея.
– – Стандартний: цей режим використовується для перегляду у звичайних умовах.
– – Кіно: цей режим призначений для перегляду вмісту на дисплеї в умовах недостатнього
освітлення, наприклад у темній кімнаті.
• Режим читання: вибір програм, у яких потрібно використовувати режим читання. У режим
читання пристрій захищає ваш зір під час читання в умовах недостатнього освітлення.
• Екранна заставка: запуск екранної заставки під час зарядження пристрою.
• Відсоток заряду: відображення заряду акумулятора, що залишився.
Кілька вікон
Увімкнення режиму кількох вікон для відкриття на екрані кількох програм одночасно.
• Відкр.в реж.розділ.екрана: ввімкнення функції режиму декількох вікон в разі відкриття
файлів, збережених у розділі Мої файли або Відео.
Екран блокування
Зміна налаштувань екрана блокування.
• Блокування екрана: ввімкнення функції блокування екрана. Доступні опції можуть
відрізнятися залежно від вибраних функцій блокування екрана.
• Опції віджета годинника: настроювання установок для віджета годинника.
– – Розмір годинника: змінення розміру годинника.
– – Показати дату: відображення дати поряд з годинником.
• Ярлики: відображення клавіш швидкого доступу до програм на екрані блокування та їх
змінення.
Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв’язку.
129
Налаштування
• Інформація власника: введення відомостей, які відображатимуться поряд з годинником.
• Ефект розблокування: вибір ефекту, який відтворюватиметься під час розблокування екрана.
• Пробудження для екрана блокування: розпізнавання команди пробудження за
заблокованого екрана.
• Допоміжний текст: відображення тексту довідки на екрані блокування.
Заставка
Змінення установок заставки.
• Головний екран: вибір фонового зображення для головного екрана.
• Екран блокування: вибір фонового зображення для екрана блокування.
• Головний екран та екран блокування: вибір фонового зображення для головного екрана та
екрана блокування.
Шрифт
Змінення установок шрифту.
• Стиль шрифту: зміна типу шрифту для відображення тексту.
• Розмір шрифту: зміна розміру шрифту.
Панель сповіщень
Налаштування об’єктів, які відображаються на панелі сповіщень.
• Рекомендовані програми: відображення списку рекомендованих програм на панелі
сповіщень, виходячи з ваших дій, наприклад підключення до пристрою гарнітури.
• Кнопки швидкого доступу: перевпорядкування кнопок швидких налаштувань, що
відображаються на панелі сповіщень.
Спеціальні можливості
Послуги з доступності – це спеціальні функції, призначені для користувачів із певними фізичними
обмеженнями. Отримайте доступ до наведених нижче установок і змініть їх, щоб покращити
доступність пристрою.
• Керування спеціальними можливостями: експорт або імпорт установок доступності для
надання до них спільного доступу іншим пристроям.
130
Налаштування
КЕРУВАННЯ
Мова та введення
Зміна налаштувань введення тексту. Деякі опції можуть бути недоступні залежно від вибраної мови.
Мова
Вибір мови, якою відображатимуться всі меню та програми.
Стандартний
Вибір стандартного типу клавіатури для введення тексту.
Клавіатура Samsung
Зміна налаштувань клавіатури Samsung.
Кількість доступних опцій залежить від країни та оператора зв’язку.
• Вибрати мови введення: вибір мов введення тексту.
• Прогнозування тексту: активація режиму прогнозування тексту для прогнозування слів на
пристрої відповідно до введеного тексту та відображення запропонованих слів. Крім того,
можна змінити налаштування прогнозування слів.
• Автозаміна: виправлення неправильно написаних і неповних слів за допомогою натискання
клавіші пробілу або знака пунктуації.
• Починати з великої літери: встановлення автоматичного введення великої літери після таких
знаків пунктуації, як крапка та знаки питання й оклику.
• Авт. відступ.: автоматичне вставлення пробілу між словами на пристрої.
• Автоматична пунктуація: вставлення крапки в разі подвійного торкання клавіші пробілу.
• Звук: відтворення звуку в разі натискання клавіші.
• Вібрація: відтворення вібрації в разі натискання клавіш.
• Перегляд символів: відображення збільшеного зображення кожної натиснутої літери.
• Скинути налаштування: скидання налаштувань клавіатури Samsung.
131
Налаштування
Голосовий ввід Google
Змінення налаштувань голосових команд.
• Мова: вибір мов для введення тексту.
• Розпізнавання мовлення офлайн: завантаження та інсталяція мовних даних для голосового
введення в автономному режимі.
• Блокувати нецензурні слова: заборона розпізнавання пристроєм образливих слів у введених
за допомогою голосу даних.
Голосовий ввід
Змінення налаштувань засобу розпізнавання голосу.
Налаштування TTS
• Вибрана система синтезу: вибір системи синтезу мовлення. Щоб змінити налаштування
систем синтезу мовлення, торкніться .
• Швидкість мовлення: вибір швидкості для функції перетворення тексту на мовлення.
• Прослухати приклад: прослуховування зразка промовленого тексту.
• Статус стандартної мови: перегляд стану мови, що за замовчуванням використовується для
функції перетворення тексту на мовлення.
Швидкість вказівника
Налаштування швидкості вказівника миші або сенсорного джойстика, підключених до пристрою.
Керування голосом
Встановлення автоматичного розпізнавання голосових команд для керування пристроєм. Можна
вибрати функції, керування якими здійснюватиметься за допомогою голосових команд.
132
Налаштування
Рухи
Увімкнення функції розпізнавання рухів і зміна налаштувань, що керують розпізнаванням рухів на
пристрої.
• Масштабування: збільшення або зменшення відображеного вмісту під час перегляду
зображень у розділі Галерея або веб-сторінок у разі торкання й утримання пальцями двох
точок і нахилу пристрою до себе або від себе.
• Перегляд зображення: переміщення по зображенню в разі переміщення пристрою в будьякому напрямку за збільшеного зображення.
Рухи долонею
Увімкнення функції рухів долонею для керування пристроєм за допомогою торкання екрана.
• Знімок екрана: створення знімка екрана в разі проведення долонею вліво або вправо по
екрану.
• Вимкнення звуку/пауза: призупинення відтворення медіафайлів у разі натискання долонею
на екран.
Розумний екран
• Розумне очікування: продовження підсвічування дисплея, поки ви на нього дивитеся.
• Розумне обертання: скасування обертання інтерфейсу відповідно до положення вашого
обличчя.
• Розумна пауза: призупинення відтворення відео в разі спрямування погляду вбік від екрана.
133
Налаштування
ЗАГАЛЬНІ
Облікові записи
Додавання адреси електронної пошти або облікових записів соціальних мереж.
Хмарне сховище
Зміна налаштувань синхронізації даних або файлів з обліковим записом Samsung або хмарним
сховищем Dropbox.
Резервне копіювання та скидання
Зміна налаштувань для керування налаштуваннями та даними.
• Дані: створення резервних копій установок і даних програм на сервері Google.
• Облікові записи: настроювання та редагування резервного облікового запису Google.
• Автовідновлення: відновлення установок і даних програм у разі повторної інсталяції програм
на пристрої.
• Скинути до заводських налаштувань: скидання налаштувань до стандартних заводських
значень і видалення всіх даних.
Дата й час
Доступ до наведених нижче налаштувань керування відображенням часу й дати на пристрої та їх
змінення.
Якщо акумулятор повністю розряджено або вийнято із пристрою, час і дату буде скинуто.
• Автовстановлення дати й часу: встановлення поточної дати вручну.
• Установити дату: встановлення поточного часу вручну.
• Установити час: встановлення головного часового поясу.
• Використовувати 24-годинний формат: відображення часу у 24-годинному форматі.
134
Налаштування
Аксесуари
Зміна налаштувань аксесуара.
• Аудіовихід: вибір формату виведення звуку, який має використовуватися в разі підключення
пристрою до пристроїв із підтримкою HDMI. Деякі пристрої можуть не підтримувати
налаштування об’ємного звуку.
• Автоматичне розблокування: автоматичне розблокування пристрою в разі відкриття кришки
чохлу.
• Daynote: відображення відомостей про поточний день, зокрема дати, часу, прогнозу погоди та
запланованих подій, після відкриття кришки.
• Одиниця: вибір стандартних одиниць вимірювання температури, що використовуватимуться
під час відображення прогнозу погоди в Daynote.
Диспетчер програм
Перегляд програм, встановлених на пристрої, і керування ними.
Програми за замовчуванням
• Головний екран: вибір стандартного режиму відображення головного екрана.
Користувачі
Настроювання профілів користувачів для використання персоналізованих установок і керування
цими профілями.
Акумулятор
Перегляд обсягу заряду акумулятора, що споживається пристроєм.
Енергозбереження
Увімкнення режиму енергозбереження та зміна його налаштувань.
• Продуктивність ЦП: встановлення обмеження на використання певних системних ресурсів.
• Вихід екрана: зменшення яскравості дисплея.
• Вимкнути тактильну реакцію: вимкнення вібрації, відтворюваної під час натискання клавіш.
• Відомості про енергозбереження: відомості про зменшення використання заряду
акумулятора.
135
Налаштування
Пам'ять
Перегляд відомостей про пам’ять пристрою та карту пам’яті або форматування карти пам’яті.
Форматування карти пам’яті призведе до видалення всіх даних із карти без можливості
відновлення.
Наявний обсяг внутрішньої пам’яті зазвичай менший за вказаний обсяг через те, що
операційна система та інстальовані програми займають певну частину пам’яті. Доступний
обсяг пам’яті може змінюватися після оновлення ПЗ пристрою.
Безпека
Змінення установок для захисту пристрою.
• Адміністратори пристрою: перегляд адміністраторів пристрою, інстальованих на ньому.
Адміністраторам пристрою можна дозволити застосовувати на пристрої нові політики.
• Невідомі ресурси: надання дозволу на інсталяцію програм із невідомих джерел.
• Шифрувати пристрій: встановлення пароля для шифрування даних, збережених на пристрої.
Пароль потрібно буде вводити під час кожного ввімкнення пристрою.
Зарядіть акумулятор, перш ніж вмикати цей параметр, оскільки шифрування даних може
тривати понад годину.
• Шифрування зовнішньої карти пам’яті: шифрування файлів на пристрої, збережених на карті
пам’яті.
У разі ввімкнення цього параметра та скидання налаштувань пристрою до заводських
значень пристрій не зможе прочитати зашифровані файли. Вимкніть цей параметр перед
скиданням налаштувань пристрою.
• Віддалене керування: надання дозволу на віддалене керування втраченим або викраденим
пристроєм через Інтернет. Щоб скористатися цією функцією, необхідно увійти в обліковий
запис Samsung.
– – Реєстрація облікового запису: додавання або перегляд облікового запису Samsung.
• Перейти на веб-сайт: перехід на веб-сайт Find my mobile (findmymobile.samsung.com). Можна
слідкувати за втраченим або викраденим пристроєм і керувати ним на веб-сайті Find my
mobile.
136
Налаштування
• Зробити паролі видимими: встановлення відображення паролів під час їх введення на
пристрої.
• Оновлення політики безпеки:
– – Автоматичні оновлення: автоматична перевірка та завантаження пристроєм оновлень
безпеки.
– – Перевірити оновлення: перевірка оновлень безпеки.
• Звіти про безпеку: автоматичне надсилання звітів про безпеку під час підключення пристрою
до мережі Wi-Fi.
• Тип місця збереження: встановлення типу місця збереження для збереження файлів
облікових даних.
• Надійні облікові дані: використання сертифікатів і облікових даних для безпечного
використання різноманітних програм.
• Установка сертифікатів: інсталяція зашифрованих сертифікатів із розташування або служби, у
яких вони збережені.
• Очищення облікових даних: стирання вмісту з обліковими даними із пристрою та скидання
пароля.
Про пристрій
Доступ до відомостей на пристрої, редагування імені пристрою або оновлення програмного
забезпечення пристрою.
Налаштування Google
Використовуйте цю програму для настроювання установок деяких функцій, які надаються Google.
Торкніться Налаштування Google на екрані програм.
137
Усунення неполадок
Перш ніж звернутися до сервісного центру Samsung, спробуйте скористатися такими рішеннями.
Деякі ситуації можуть не стосуватися вашого пристрою.
Після ввімкнення пристрою або під час його використання може
відобразитися запит на введення одного з таких кодів:
• Пароль: якщо ввімкнено функцію блокування пристрою, необхідно ввести встановлений
пароль.
• PIN: під час першого використання пристрою або якщо ввімкнено функцію запиту PIN-коду,
потрібно ввести PIN-код, який надається із SIM- або USIM-картою. Цю функцію можна вимкнути
за допомогою меню «Заблокувати SIM-карту».
• PUK: SIM- або USIM-карту заблоковано; зазвичай це стається внаслідок введення
неправильного PIN-коду декілька разів підряд. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий
оператором зв’язку.
• PIN2: у разі відкриття меню, яке вимагає введення коду PIN2, необхідно ввести код PIN2, який
надається разом із SIM- або USIM-картою. За додатковими відомостями зверніться до вашого
оператора зв’язку.
Пристрій відображає службові помилки та помилки мережі
• У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв’язок. Спробуйте вийти
на зв’язок в іншому місці. Повідомлення про помилки можуть відображатися повторно під час
переміщення.
• Деякі параметри недоступні без передплати. За додатковими відомостями зверніться до
вашого оператора зв’язку.
Пристрій не вмикається
• Пристрій не увімкнеться за повністю розрядженого акумулятора. Зарядіть акумулятор
повністю, перш ніж увімкнути пристрій.
• Можливо, акумулятор вставлено неналежним чином. Повторно вставте акумулятор.
• Протріть обидва контакти золотистого кольору та повторно вставте акумулятор.
138
Усунення неполадок
Сенсорний екран реагує повільно або неналежним чином
• У разі прикріплення захисної плівки або додаткових аксесуарів до сенсорного екрана він може
не працювати належним чином.
• Сенсорний екран може працювати неправильно в разі роботи з ним у рукавичках, а також під
час торкання його брудними руками, гострими предметами або кінчиками пальців.
• Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом
води.
• Перезавантажте пристрій, щоб усунути будь-які тимчасові помилки програмного
забезпечення.
• Переконайтеся, що програмне забезпечення пристрою оновлено до останньої версії.
• Якщо сенсорний екран подряпано або пошкоджено, віднесіть його до сервісного центру
Samsung.
Пристрій не реагує на натискання клавіш, або в його роботі виникають
критичні помилки
Якщо пристрій не реагує на натискання клавіш або «зависає», можливо, знадобиться закрити
програми або повторно вставити акумулятор та ввімкнути пристрій для відновлення його функцій.
Якщо пристрій «зависає» або не реагує на натискання клавіш, натисніть і утримуйте кнопку
ввімкнення/вимкнення живлення протягом 7 секунд, щоб перезавантажити пристрій.
Якщо це не допомагає, виконайте скидання налаштувань до заводських значень. На екрані програм
торкніться Налаштування → ЗАГАЛЬНІ → Резервне копіювання та скидання → Скинути до
заводських налаштувань → СКИНУТИ ДАНІ ПРИСТРОЮ → ВИДАЛИТИ ВСЕ. Перед виконанням
скидання установок до заводських значень обов’язково створіть резервні копії всіх важливих
даних, які зберігаються на пристрої.
Якщо проблему не вдається усунути, зверніться до сервісного центру Samsung.
Виклики не здійснюються
• Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
• Переконайтеся, що для номера телефону, який набирається, не встановлено заборону
викликів.
• Переконайтеся, що для вхідного номера телефону не встановлено заборону викликів.
Співрозмовники не чують вас під час виклику
• Переконайтеся, що не перекрито вбудований мікрофон.
• Переконайтеся, що тримаєте мікрофон близько до рота.
• У разі використання гарнітури переконайтеся, що її правильно підключено.
139
Усунення неполадок
Звукове відлуння під час виклику
Відрегулюйте гучність за допомогою натискання кнопки регулювання гучності або перейдіть до
іншого місця.
Стільникова мережа або Інтернет часто відключаються, або якість звуку
низька
• Переконайтеся, що не заблоковано внутрішню антену пристрою.
• У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв’язок. Можливі
проблеми з підключенням через перебої в роботі базової станції постачальника послуг.
Спробуйте вийти на зв’язок в іншому місці.
• У разі використання пристрою в дорозі служби безпроводових мереж можуть вимикатися
через проблеми в роботі мережі постачальника послуг.
Значок порожнього акумулятора
Акумулятор розрядився. Зарядіть або замініть акумулятор.
Акумулятор не заряджається належним чином (для зарядних пристроїв,
рекомендованих компанією Samsung)
• Переконайтеся, що зарядний пристрій підключено належним чином.
• Якщо контакти акумулятора забруднені, акумулятор може не заряджатися належним чином,
або пристрій може вимикатися. Протріть контакти золотистого кольору, після чого знову
спробуйте зарядити акумулятор.
• Користувачам забороняється замінювати акумулятори на деяких пристроях. Щоб замінити
акумулятор на таких пристроях, зверніться до сервісного центру Samsung.
Акумулятор розряджається швидше, ніж на початку його використання
• Якщо акумулятор піддається впливу дуже низьких або дуже високих температур, корисний
заряд може зменшуватися.
• Споживання заряду акумулятора збільшується в разі використання функцій обміну
повідомленнями або деяких програм, наприклад ігор або Інтернету.
• Акумулятор із часом зношується, а його корисний заряд зменшується.
140
Усунення неполадок
Пристрій гарячий на дотик
Під час використання програм, які активно споживають заряд акумулятора, або в разі тривалого
використання програм пристрій може ставати гарячим на дотик. Це нормально й не впливає на
його роботу чи термін служби.
Під час запуску камери відображаються повідомлення про помилки
Для роботи камери пристрою потрібен достатній обсяг вільної пам’яті та заряду акумулятора. У разі
отримання повідомлень про помилки під час запуску камери спробуйте виконати такі дії:
• Зарядіть акумулятор або замініть його на повністю заряджений акумулятор.
• Звільніть пам’ять, передавши файли на комп’ютер або видаливши їх із пристрою.
• Перезапустіть пристрій. Якщо після виконання цих дій у роботі камери все ще виникають
проблеми, зверніться до сервісного центру Samsung.
Якість фотографій нижче, ніж під час попереднього перегляду
• Якість фотографій залежить від оточення та використовуваної техніки фотографування.
• У разі фотографування в темних місцях, вночі або у приміщенні може виникати шум або
зображення перебуватимуть поза фокусом.
Під час відкриття мультимедійних файлів відображаються
повідомлення про помилки
Якщо під час відкриття мультимедійних файлів на пристрої відображаються повідомлення про
помилки або файли не відтворюються, спробуйте виконати такі дії:
• Звільніть пам’ять, передавши файли на комп’ютер або видаливши їх із пристрою.
• Переконайтеся, що музичний файл не захищено за допомогою технології DRM (Digital Rights
Management). Якщо файл захищено за допомогою технології DRM, переконайтеся в наявності
відповідної ліцензії або ключа для відтворення файлу.
• Переконайтеся, що пристрій підтримує тип файла.
• Пристроєм підтримуються фотографії та відео, зроблені за допомогою цього пристрою.
Фотографії та відео, зроблені за допомогою інших пристроїв, можуть не працювати належним
чином.
• Пристроєм підтримуються мультимедійні файли, дозволені постачальником послуг мережі
або постачальниками додаткових послуг. Деякий вміст, що розповсюджується в Інтернеті,
наприклад звуки дзвінків, відео або заставки, може не працювати належним чином.
141
Усунення неполадок
Не вдається знайти інший пристрій Bluetooth
• Переконайтеся, що на пристрої активовано функцію безпроводового з’єднання Bluetooth.
• Переконайтеся, що на пристрої, до якого потрібно підключитися, активовано функцію
безпроводового підключення Bluetooth.
• Переконайтеся, що ваш та інший пристрій Bluetooth перебувають у межах максимального
радіусу дії з’єднання Bluetooth (10 м).
Якщо після виконання наведених вище дій проблема не зникає, зверніться до сервісного центру
Samsung.
Під час підключення пристрою до комп’ютера не встановлюється
з’єднання
• Переконайтеся, що використовується кабель USB, сумісний із пристроєм.
• Переконайтеся, що на комп’ютері встановлено й оновлено потрібний драйвер.
• Переконайтеся, що на комп’ютері з ОС Windows XP встановлено пакет оновлень Windows XP SP
3 або пізнішої версії.
• Переконайтеся, що на комп’ютері інстальовано програму Samsung Kies чи медіапрогравач
Windows Media Player 10 або пізнішої версії.
Пристрій не може знайти поточне розташування
Можливі перешкоди для сигналів GPS у деяких місцях, наприклад у приміщенні. У таких випадках
використовуйте мережу Wi-Fi або мобільну мережу для визначення поточного розташування.
Дані, збережені на пристрої, втрачено
Завжди створюйте резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої. В іншому
разі пошкоджені або втрачені дані буде неможливо відновити. Компанія Samsung не несе
відповідальності за втрату даних, які зберігаються на пристрої.
Невелика щілина навколо зовнішньої частини корпусу пристрою
• Вона є необхідним елементом технології виробника; також може виникнути невелике
гойдання або вібрація частин пристрою.
• Через деякий час щілина може дещо збільшитися у зв’язку з тертям між частинами.
142
Деякий вміст може не відповідати пристрою залежно від країни, оператора зв’язку, версії
програмного забезпечення чи постачальника послуг, і може змінюватися без завчасного
попередження.
www.samsung.com
Ukrainian. 09/2015. Rev.1.0
Download PDF