Samsung | SM-N900 | Samsung SM-N900 Керівництво користувача (Lollipop)

SM-N900
Посібник користувача
www.samsung.com
Про посібник користувача
Завдяки використанню технологій Samsung і дотриманню високих стандартів пристрій надає
високоякісний мобільний зв’язок і безліч можливостей для розваг. У цьому посібнику наведено
докладні відомості про функції пристрою.
• Для безпечного та належного користування пристроєм перш за все уважно ознайомтеся з цим
посібником.
• В описах використовуються стандартні налаштування пристрою.
• Зображення та знімки екрана можуть відрізнятися від дійсного виробу.
• Вміст може відрізнятися від виробу або програмного забезпечення, яке надається
постачальниками послуг або операторами зв’язку, і може змінюватися без завчасного
попередження. Останню версію посібника можна знайти на веб-сайті Samsung за адресою
www.samsung.com.
• Вміст (високоякісний вміст), що вимагає активного використання ресурсів ЦП і ОЗП, буде
впливати на загальну ефективність роботи пристрою. Програми, пов'язані зі вмістом, можуть
не працювати належним чином залежно від характеристик пристрою та середовища, у якому
він використовується.
• Доступність функцій і додаткових послуг може різнитися залежно від пристрою, програмного
забезпечення або постачальника послуг.
• Доступність програм та їхніх функцій залежить від країни або технічних характеристик
обладнання. Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням,
спричинені використанням програм інших постачальників, відмінних від Samsung.
• Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням або сумісністю,
спричинені зміненням налаштувань реєстру, зміненням програмного забезпечення або
компонентів операційної системи. Спроби встановлення відмінних від запропонованих
виробником установок операційної системи можуть призвести до неправильної роботи
пристрою або програм.
• Використання програмного забезпечення, джерел звуку, заставок, зображень та іншого
мультимедійного вмісту, що постачається разом із цим пристроєм, обмежено згідно з умовами
ліцензійної угоди. Вилучення та використання цих матеріалів у комерційних або інших цілях
є порушенням законів щодо авторських прав. Користувачі несуть повну відповідальність за
незаконне використання медіаданих.
• За використання послуг, що потребують передачі даних, наприклад послуг обміну
повідомленнями, завантаження, автоматичної синхронізації, а також послуг визначення
розташування, може стягуватися додаткова плата. Щоб уникнути додаткових витрат, виберіть
відповідний тарифний план. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора
зв’язку.
2
Про посібник користувача
• Стандартні програми, що постачаються разом із пристроєм, можуть оновлюватися, а також
більше не підтримуватися без завчасного попередження. У разі виникнення питань щодо
програм, що постачаються разом із пристроєм, зверніться до сервісного центру Samsung.
Стосовно інстальованих користувачами програм звертайтеся до постачальників послуг.
• Змінення операційної системи пристрою або встановлення програмного забезпечення,
завантаженого з неофіційних джерел, може призвести до несправності пристрою, а також
пошкодження даних або їх втрати. Ці дії вважаються порушенням ліцензійної угоди з
компанією Samsung і призводять до припинення дії гарантії.
Пояснювальні позначки
Попередження: ситуації, що можуть призвести до травмування вас або інших осіб
Увага: ситуації, що можуть спричинити пошкодження пристрою або іншого обладнання
Примітка: примітки, поради з користування та додаткові відомості
Авторське право
© Samsung Electronics, 2015
Цей посібник захищено згідно з міжнародними законами щодо авторських прав.
Заборонено відтворювати, розповсюджувати, перекладати або передавати в будь-якій формі або
будь-якими засобами, електронними або механічними, включно із ксерокопіюванням, записом або
зберіганням на будь-якому пристрої для зберігання даних чи в інформаційно-пошуковій системі,
будь-яку частину цього посібника без попереднього письмового дозволу компанії Samsung
Electronics.
3
Про посібник користувача
Товарні знаки
• SAMSUNG і логотип SAMSUNG є зареєстрованими товарними знаками компанії Samsung
Electronics.
®
• Bluetooth є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. в усьому світі.
®
™
™
™ і логотип Wi-Fi є
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
зареєстрованими товарними знаками компанії Wi-Fi Alliance.
• Усі інші товарні знаки й авторські права належать відповідним власникам.
4
Зміст
Початок роботи
38
Підвищення чутливості сенсорного
екрана
39 Відкриття декількох вікон
41Сповіщення
42 Головний екран
44 Екран блокування
45 Екран програм
46 Використання програм
8
Зовнішній вигляд пристрою
9Кнопки
10 Смарт-ручка S Pen
10Комплектація
11 Встановлення SIM- або USIM-карти й
акумулятора
14 Заряджання акумулятора
17 Вставлення карти пам’яті
19 Зміна наконечника пера S Pen
20 Увімкнення та вимкнення пристрою
21 Тримання пристрою
21 Регулювання гучності
21 Перехід у режим без звуку
46Довідка
47
47
50
51
52
54
56
Керування однією рукою
Введення тексту
Підключення до мережі Wi-Fi
Настроювання облікових записів
Передавання файлів
Захист пристрою
Оновлення пристрою
Основні прийоми роботи
22Значки-індикатори
23 Використання сенсорного екрана
27 Керування за допомогою рухів
30 Рухи долонею
31 Безконтактні жести
33 Використання S Pen
36 Запобігання втраті S Pen
37 Перегляд з наведенням
38 Samsung Smart Pause
Зв’язок
57Телефон
62Контакти
66Повідомлення
68Email
70Gmail
71Hangouts
72Google+
72Фотографії
5
Зміст
Інтернет і мережа
108
109
109
109
73Інтернет
74Chrome
75Bluetooth
76 Screen Mirroring
77 Samsung Link
78 Group Play
80NFC
82 S Beam
Play Книги
Play Фільми
Play Mузикa
Play Ігри
Інструменти
110 S Note
117 Активні нотатки
119 S Planner
121Диск
121Dropbox
122 Хмарне сховище
83WatchON
Мультимедіа
123Годинник
125Калькулятор
125 S Health
127 S Translator
84Музика
86Камера
94Галерея
98Альбом
102Відео
104YouTube
105 My Magazine
105Flipboard
106 SketchBook for Galaxy
106Bloomberg+
127Диктофон
129 S Voice
131 S Finder
132Google
133 Голосовий пошук
133 Збережені фрагменти
134 Мої файли
135Завантаження
135TripAdvisor
135Evernote
136KNOX
Крамниці програм і
медіаданих
107 Play Маркет
108 Samsung Apps (GALAXY Apps)
108 Play Кіоск
6
Зміст
Подорожі та розташовані
неподалік місця
137Карти
Налаштування
138 Про налаштування
138ПІДКЛЮЧЕННЯ
142ПРИСТРІЙ
148КЕРУВАННЯ
154ЗАГАЛЬНІ
Усунення неполадок
7
Початок роботи
Зовнішній вигляд пристрою
Датчик
наближення/світла/жестів
Індикатор сповіщення
Передня камера
Динамік
Кнопка
ввімкнення/вимкнення
живлення
Сенсорний екран
Кнопка «Домашній»
Кнопка «Назад»
Кнопка меню
Динамік
Мікрофон
Багатофункціональне
гніздо
ІЧ-світлодіод
Мікрофон гучномовця
Гніздо для гарнітури
Антена GPS
Задня камера
Кнопка регулювання
гучності
Спалах
Задня кришка
Головна антена
Смарт-ручка S Pen
8
Початок роботи
Мікрофон, розташований у верхній частині пристрою, активний лише в разі використання
динаміка або відеозйомки.
• Не перекривайте ділянку, де розташована антена, долонями або сторонніми об’єктами.
Це може призвести до проблем із підключенням або розрядження акумулятора.
• Рекомендовано використання захисної плівки, схваленої компанією Samsung.
Нерекомендовані захисні плівки можуть призвести до пошкодження датчиків.
• Уникайте потрапляння на сенсорний екран води. Сенсорний екран може не працювати
належним чином в умовах вологості або під впливом води.
Кнопки
Кнопка
Функція
• Натисніть та утримуйте, щоб увімкнути або вимкнути пристрій.
Ввімкнення/
вимкнення
живлення
Меню
• Якщо в роботі пристрою виникають критичні помилки або
«зависання», або він не реагує на натискання клавіш, натисніть та
утримуйте протягом 7 секунд, щоб перезавантажити пристрій.
• Натисніть, щоб заблокувати або розблокувати пристрій. Після
вимкнення сенсорного екрана пристрій переходить у режим
блокування.
• Натисніть, щоб відкрити список опцій, доступних на поточному
екрані.
• Щоб запустити програму «S Finder», натисніть і утримуйте певну
точку на головному екрані.
• Натисніть, щоб повернутися на головний екран.
Домашній
• Натисніть та утримуйте, щоб відкрити список нещодавно
використовуваних програм.
Назад
• Торкніться, щоб повернутися на попередній екран.
Гучність
• Натисніть, щоб відрегулювати гучність пристрою.
9
Початок роботи
Смарт-ручка S Pen
Кнопка ручки S Pen
Кінчик ручки S Pen
Ім’я
Функція
Кінчик ручки S Pen
• Виконання основних дій за допомогою S Pen. (стор. 23).
Кнопка ручки S Pen
• Виконання додаткових дій за допомогою S Pen. (стор. 33).
Комплектація
Перевірте наявність у комплекті таких компонентів:
• Пристрій
• Акумулятор
• Короткий посібник користувача
• Компоненти, які входять до комплекту пристрою, можуть різнитися залежно від країни
або оператора зв’язку.
• Компоненти, що постачаються в комплекті, розроблені спеціально для цього пристрою
та можуть бути несумісними з іншими пристроями.
• Зовнішній вигляд і характеристики можуть змінюватися без завчасного попередження.
• Додаткові аксесуари можна придбати в місцевого постачальника Samsung. Перед їх
придбанням переконайтеся, що вони сумісні із цим пристроєм.
• Деякі аксесуари можуть виявитися несумісними з цим пристроєм.
• Використовуйте тільки аксесуари, рекомендовані компанією Sаmsung. Гарантія
не поширюється на усунення несправностей, спричинених використанням не
рекомендованих аксесуарів.
• Доступність усіх аксесуарів може змінюватися залежно від компаній-виробників.
Додаткову інформацію про доступні аксесуари дивіться на веб-сайті Samsung.
10
Початок роботи
Встановлення SIM- або USIM-карти й
акумулятора
Встановіть SIM- або USIM-карту, яка надається оператором мобільного зв’язку, й акумулятор, що
входить до комплекту.
Пристрій підтримує лише microSIM-карти.
1 Зніміть задню кришку.
Будьте обережні, щоб не пошкодити нігті, знімаючи задню кришку.
Не нахиляйте та не повертайте задню кришку надто сильно. Це може призвести до
пошкодження кришки.
2 Установіть SIM- або USIM-карту золотистими контактами донизу.
11
Початок роботи
3 Натисніть на SIM- або USIM-карту у відповідному гнізді, щоб зафіксувати її.
• Не вставляйте карту пам’яті у гніздо для SIM-карти. Якщо карта пам’яті застрягла у гнізді
для SIM-карти, зверніться із пристроєм до сервісного центру Samsung для її безпечного
вилучення.
• Будьте обережні, щоб не втратити SIM- або USIM-карту, і не дозволяйте іншим її
використовувати. Компанія Samsung не несе відповідальності за будь-які пошкодження
або незручності, спричинені втратою або крадіжкою карт.
4 Встановіть акумулятор.
5 Закрийте задню кришку.
12
Початок роботи
Виймання SIM- або USIM-карти й акумулятора
1 Зніміть задню кришку.
2 Вийміть акумулятор.
3 Без надмірного зусилля натисніть пальцем на SIM- або USIM-карту, а потім її витягніть.
13
Початок роботи
Заряджання акумулятора
Перед початком використання пристрою потрібно зарядити акумулятор за допомогою зарядного
пристрою. Також для зарядження можна скористатися комп’ютером, підключивши до нього
пристрій за допомогою кабелю USB.
Використовуйте тільки зарядні пристрої, акумулятори та кабелі, рекомендовані компанією
Samsung. Використання незатверджених зарядних пристроїв або кабелів може призвести
до вибуху акумулятора чи пошкодження пристрою.
• Коли акумулятор розряджається, пристрій повідомляє про це за допомогою
попереджувального сигналу та повідомлення про низький рівень заряду акумулятора.
• Якщо акумулятор повністю розряджений, для ввімкнення пристрою після підключення
зарядного пристрою знадобиться певний час. Дайте змогу розрядженому акумулятору
зарядитися декілька хвилин, перш ніж вмикати пристрій.
• У разі одночасного використання декількох програм, а також у разі використання
мережевих програм або програм, що вимагають підключення до іншого пристрою,
акумулятор швидко розряджатиметься. Щоб уникнути відключення від мережі
або розрядження під час передачі даних, завжди заряджайте акумулятор перед
використанням таких програм.
Зарядження за допомогою зарядного пристрою
Підключіть кабель USB до блока живлення USB, а потім вставте інший кінець кабелю USB у
багатофункціонального гніздо.
14
Початок роботи
Якщо використовується кабель USB 2.0, підключіть його до багатофункціонального гнізда з правого
боку, як показано нижче.
Неправильне підключення зарядного пристрою може призвести до серйозного
пошкодження пристрою. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою, спричинені
неправильним використанням.
• Під час заряджання пристрій можна використовувати, але в такому разі акумулятор
заряджатиметься довше.
• У разі нестабільного живлення під час заряджання пристрою сенсорний екран може не
працювати. У такому разі від’єднайте зарядний пристрій від пристрою.
• Під час заряджання пристрій може нагріватися. Це нормально й не впливає на його
роботу чи термін служби. Якщо акумулятор нагрівається сильніше ніж звичайно,
заряджання за допомогою зарядного пристрою може припинитися.
• Якщо пристрій не заряджається належним чином, віднесіть його та зарядний пристрій
до сервісного центру Samsung.
Після повного зарядження акумулятора від’єднайте зарядний пристрій від пристрою. Спочатку
від’єднайте зарядний пристрій від пристрою, а потім – від розетки.
Не виймайте акумулятор, доки не від’єднано зарядний пристрій. Це може призвести до
пошкодження пристрою.
Для заощадження електроенергії від’єднуйте зарядний пристрій, якщо він не
використовується. Якщо на зарядному пристрої немає перемикача живлення, його слід
виймати з розетки, коли він не використовується, для заощадження електроенергії. Під час
зарядження зарядний пристрій має щільно прилягати до гнізда та бути легко доступним.
15
Початок роботи
Перевірка стану зарядження акумулятора
Якщо акумулятор заряджається, поточний стан зарядження на вимкненому пристрої
відображається наступними значками:
Акумулятор повністю
заряджено
Зарядження
Зменшення споживання заряду акумулятора
Пристрій має опції, за допомогою яких можна заощадити заряд акумулятора. Налаштувавши їх та
вимкнувши функції, виконувані у фоновому режимі, можна подовжити час роботи пристрою від
акумулятора між заряджаннями:
• Якщо пристрій не використовується, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення, щоб
перевести його в режим сну.
• Закрийте непотрібні програми за допомогою диспетчера завдань.
• Вимкніть функцію Bluetooth.
• Вимкніть функцію Wi-Fi.
• Вимкніть функцію автоматичної синхронізації.
• Зменште тривалість підсвічування.
• Зменште яскравість дисплея.
16
Початок роботи
Вставлення карти пам’яті
Пристрій підтримує карти пам'яті з максимальним обсягом до 64 ГБ. Деякі карти пам’яті можуть
бути несумісними з пристроєм, залежно від виробника та типу карти.
• Деякі карти пам’яті можуть бути не повністю сумісними із пристроєм. Використання
несумісної карти пам’яті може призвести до пошкодження пристрою, карти пам’яті або
даних, які зберігаються на карті.
• Будьте уважні, щоб вставити карту потрібною стороною догори.
• Цей пристрій підтримує файлові системи FAT і exFAT для карт пам’яті. Якщо вставити
карту, відформатовану в іншій файловій системі, пристрій запропонує повторно
відформатувати карту пам’яті.
• У разі регулярного запису та стирання даних зменшується строк служби карт пам’яті.
• Якщо карта пам’яті встановлюється у пристрій, у папці Мої файли → Всі → SD-карта
відображається каталог файлів карти пам’яті.
1 Зніміть задню кришку та вийміть акумулятор.
2 Вставте карту пам’яті золотистими контактами донизу.
3 Натисніть на карту у гнізді, щоб зафіксувати її.
4 Встановіть акумулятор на місце та закрийте задню кришку.
17
Початок роботи
Виймання карти пам’яті
Перш ніж виймати карту пам’яті, відключіть її для безпечного від’єднання. На домашньому екрані
виберіть Програми → Налаштування → ЗАГАЛЬНІ → Пам'ять → Відключити карту пам’яті.
1 Зніміть задню кришку та вийміть акумулятор.
2 Витягніть карту пам’яті.
3 Встановіть акумулятор на місце та закрийте задню кришку.
Не виймайте карту пам’яті під час передавання або приймання пристроєм даних. Це може
спричинити пошкодження даних або їх втрату, а також призвести до несправності карти
пам’яті чи пристрою. Компанія Samsung не несе відповідальності за збитки (зокрема,
втрату даних), спричинені неналежним використанням або використанням пошкоджених
карт пам’яті.
Форматування карти пам’яті
Якщо карту пам’яті відформатовано на комп’ютері, вона може виявитися несумісною з пристроєм.
Відформатуйте карту пам’яті на пристрої.
На домашньому екрані виберіть Програми → Налаштування → ЗАГАЛЬНІ → Пам'ять →
Форматування карти пам’яті → ФОРМАТУВАТИ КАРТУ ПАМ'ЯТІ → ВИДАЛИТИ ВСЕ.
Перед форматуванням карти пам’яті обов’язково створіть резервні копії всіх важливих
даних, які зберігаються на пристрої. Гарантія виробника не поширюється на втрату даних,
спричинену діями користувача.
18
Початок роботи
Зміна наконечника пера S Pen
Під час використання пера S Pen наконечник S Pen може затупитися. Якщо наконечник затупився,
замініть його новим.
1 За допомогою пінцета міцно затисніть наконечник, а потім витягніть його.
2 Вставте новий наконечник у перо S Pen до характерного клацання.
Будьте обережні, щоб не притиснути палець між пінцетом і наконечником.
• Не рекомендується використовувати старі наконечники повторно. Це може спричинити
несправність S Pen.
• Не піддавайте наконечник надмірному тиску при вставленні у перо S Pen.
• Не вставляйте в S Pen округлений кінець наконечника. Це може призвести до
ушкодження пера S Pen або пристрою.
19
Початок роботи
Увімкнення та вимкнення пристрою
Під час першого ввімкнення пристрою дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб його настроїти.
Натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення протягом декількох секунд, щоб
увімкнути пристрій.
• Дотримуйтесь усіх попереджень і вказівок персоналу в місцях, де обмежено
використання безпроводових пристроїв, наприклад у літаках і лікарнях.
• Натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення та натисніть Без зв’язку,
щоб вимкнути безпроводові функції.
Щоб вимкнути пристрій, натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення й натисніть
Вимкнути.
20
Початок роботи
Тримання пристрою
Не перекривайте ділянку, де розташована антена, долонями або сторонніми об’єктами. Це може
призвести до проблем із підключенням або розрядження акумулятора.
Регулювання гучності
Натисніть кнопку гучності вгору або вниз, щоб відрегулювати гучність звуку дзвінка або гучність
відтворюваної музики чи відео.
Перехід у режим без звуку
Скористайтесь одним із наведених нижче способів:
• Натисніть і утримуйте кнопку гучності вниз, доки не буде активовано режим без звуку.
• Відкрийте панель сповіщень вгорі екрана, а потім натисніть Звук або Вібрація.
21
Основні прийоми роботи
Значки-індикатори
Значки, що відображаються у верхній частині екрана, повідомляють про стан пристрою. У таблиці
нижче наведено найпоширеніші значки.
Значок
Значення
Немає сигналу
Потужність сигналу
Роумінг (поза мережею основного оператора зв’язку)
Підключення до мережі GPRS
Підключення до мережі EDGE
Підключення до мережі UMTS
Підключення до мережі HSDPA
Підключення до мережі HSPA+
Підключено до Wi-Fi
Увімкнено функцію Bluetooth
Увімкнено GPS
Триває виклик
Пропущений виклик
Увімкнено функцію Безконтактних жестів
Увімкнено функцію смарт-екрана
Синхронізовано з веб-сервером
Підключення до комп’ютера
Відсутня SIM- або USIM-карта
Нове SMS- або MMS-повідомлення
Увімкнено будильник
Перо S Pen вилучено
Увімкнено режим «Звук вимкнено»
22
Основні прийоми роботи
Значок
Значення
Увімкнено режим вібрації
Увімкнено режим «Без зв’язку»
Сталася помилка або потрібна увага користувача
Рівень заряду акумулятора
Використання сенсорного екрана
Для виконання дій на сенсорному екрані користуйтеся лише пальцями або пером S Pen.
• Не допускайте контакту сенсорного екрана з іншими електричними пристроями.
Електростатичні розряди можуть призвести до несправності сенсорного екрана.
• Щоб не пошкодити сенсорний екран, не натискайте на нього гострими предметами та
уникайте надто сильного натискання на нього нігтями.
• Сенсорне введення може не розпізнаватися пристроєм на ділянках біля країв екрана,
що знаходяться поза областю сенсорного введення.
• Перебування сенсорного екрана в режимі очікування протягом тривалого часу може
призвести до виникнення ефекту залишкового зображення (вигорання екрана) або
двоїння. Якщо пристрій не використовується, слід вимкнути сенсорний екран.
23
Основні прийоми роботи
Керування за допомогою пальців
Торкання or Дотик
Щоб запустити програму, вибрати пункт меню, натиснути екранну кнопку або ввести символ за
допомогою віртуальної клавіатури, натисніть на будь-який із цих об’єктів пальцем.
Натискання й утримання
Натисніть і утримуйте об’єкт довше 2 секунд, щоб відкрити доступні опції.
24
Основні прийоми роботи
Перетягування
Щоб перемістити значок, ескіз або попереднє зображення в нове розташування, натисніть і
утримуйте його та перетягніть в потрібне місце.
Подвійне натискання
Двічі натисніть веб-сторінку або зображення, щоб збільшити її/його частину. Ще раз двічі
торкніться, щоб повернутися до вихідного масштабу.
25
Основні прийоми роботи
Проведення
Проведіть вліво або вправо на головному екрані або екрані програм, щоб перейти до іншої панелі.
Проведіть вгору або вниз, щоб прокрутити веб-сторінку або список, наприклад список контактів.
Зведення
Розведіть два пальці, поклавши їх на екран під час перегляду веб-сторінки, мапи або зображення,
щоб збільшити її/його частину. Зведіть їх, щоб зменшити масштаб.
26
Основні прийоми роботи
Керування за допомогою рухів
Прості рухи допоможуть вам з легкістю керувати пристроєм.
Перш ніж скористатися рухами, переконайтеся, що функцію рухів увімкнено. На домашньому
екрані виберіть Програми → Налаштування → КЕРУВАННЯ → Рухи, а потім перетягніть повзунок
Рухи вправо.
Надмірне струшування чи кидання пристрою може призвести до непередбачуваних
наслідків. Здійснюйте керування рухами належним чином.
Обертання екрана
У багатьох програмах підтримується відображення інтерфейсу у книжковому або альбомному
форматі. У разі обертання пристрою інтерфейс обертається автоматично відповідно до нової
орієнтації екрана.
Щоб інтерфейс не змінював своє положення, відкрийте панель сповіщень і скасуйте вибір опції
Обертання екрану.
• У деяких програмах обертання екрана не підтримується.
• У деяких програмах залежно від орієнтації пристрою можуть відображатися різні
екрани. У разі переходу в альбомний формат замість звичайного калькулятора
відображається технічний калькулятор.
27
Основні прийоми роботи
В руках
Якщо пристрій деякий час перебував у режимі очікування або якщо екран вимкнувся, то в
разі взяття пристрою в руки й за наявності пропущених викликів або нових повідомлень буде
відтворено вібрацію.
Піднесення до вуха
Під час перегляду виклику, повідомлення чи даних контакту візьміть пристрій і піднесіть його до
вуха, щоб здійснити виклик.
28
Основні прийоми роботи
Змахування для перегляду
Під час масштабування зображення натисніть і утримуйте точку на екрані, а потім перемістить
пристрій у будь-якому напрямку, щоб переглянути інші частини зображення.
Перевертання
Переверніть пристрій, щоб вимкнути звук дзвінка або призупинити відтворення медіафайлів.
29
Основні прийоми роботи
Нахил
Натисніть і утримуйте дві точки на екрані, а потім нахиляйте пристрій назад і вперед, щоб
збільшити або зменшити зображення.
Рухи долонею
Використання рухів долонею для керування пристроєм за допомогою торкання екрана.
Перш ніж скористатися рухами, переконайтеся, що функцію рухів долонею ввімкнено. На
домашньому екрані виберіть Програми → Налаштування → КЕРУВАННЯ → Рухи долонею, а
потім перетягніть повзунок Рухи долонею вправо.
Проведення
Проведіть долонею по екрану, щоб зробити знімок екрана. Зображення буде збережено в
розділі Галерея → Screenshots. Під час використання деяких програм створення знімку екрана
неможливе.
30
Основні прийоми роботи
Накриття
Накрийте долонею екран, щоб призупинити відтворення медіа.
Безконтактні жести
Скористайтеся цією функцією для безконтактного керування функціями пристрою.
Перед використанням функції переконайтеся, що її ввімкнено. На домашньому екрані виберіть
Програми → Налаштування → КЕРУВАННЯ → Безконтактні жести, а потім перетягніть повзунок
Безконтактні жести вправо.
Жести можуть не розпізнаватися пристроєм, якщо вони здійснюються занадто далеко від
пристрою або якщо на руки одягнуто темний одяг, наприклад рукавички.
Миттєвий огляд
За вимкненого екрана проведіть рукою над датчиком, щоб переглянути сповіщення, пропущені
виклики, нові повідомлення, дату й час тощо.
31
Основні прийоми роботи
Безконтактний перегляд
Проведіть рукою вліво або вправо над датчиком для перегляду зображень, музичних композицій
або нотаток.
Безконтактне прийняття викликів
У разі надходження виклику проведіть рукою вліво, а потім вправо над датчиком, щоб відповісти
на виклик.
32
Основні прийоми роботи
Використання S Pen
Ручка S Pen, яка входить у комплект, дає змогу з легкістю вибирати елементи меню або
користуватися функціями пристрою. Виконання дій за допомогою ручки S Pen та одночасного
натиснення кнопки забезпечують додаткові можливості, наприклад ви можете легко зробити
знімок екрана.
Щоб скористатися ручкою S Pen, потрібно витягнути її із гнізда.
Після того, як ручку було витягнено із гнізда, пристрій визначає її та виконує такі дії:
• Ввімкнення сенсорного екрана на пристрої (якщо він був вимкнений).
• Активує функцію нотаток щодо запланованих задач або відображає команди, що виконуються
при наведенні пера або пальця на екран.
• Наконечник пера S Pen можна замінити. Якщо наконечник пера затупився, замініть його
новим.
• Якщо перо S Pen не працює належним чином, віднесіть його до сервісного центру
Samsung. Додаткові відомості стосовно пера S Pen можна знайти на веб-сайті Samsung.
• Тримайте S Pen у більшості випадків перпендикулярно до сенсорного екрана для
отримання оптимальних результатів і уникайте його використання під гострими кутами.
• Кнопки «Меню» та «Назад» можна використовувати за допомогою пера S Pen.
33
Основні прийоми роботи
Команди наведення
Для відображення команди наведення натисніть кнопку пера S Pen, навівши його на екран.
Ця функція дозволяє безпосередньо виконувати наступні дії:
• Активні нотатки: перетворити рукописне введення тексту на одну з функцій виконання дії.
(стор. 117).
• Розумний вибір: збирайте вміст швидко.
• Окреслити зображення: обведіть область екрана, яку необхідно зберегти або якою слід
обмінятися через спільний доступ.
• Написати на екрані: створювати знімки екрана і редагувати їх.
• Накреслити вікно: за допомогою S Pen накреслити вікно і запустити необхідні програми
всередині нього.
Створення простої нотатки
Натисніть Активні нотатки у команді, що виконується при наведенні пера або пальця на екран.
Також можна виконати цю дію, натиснувши кнопку пера S Pen і двічі натиснувши на екран. Напишіть
або намалюйте нотатку, потім виберіть її, натиснувши
для виконання різних дій, наприклад
здійснення виклику, додавання контактів або надсилання повідомлень.
Вибравши
, обведіть потрібну область за допомогою S Pen, щоб виконати необхідні дії із
вибраною областю.
34
Основні прийоми роботи
Збереження знімків екрана
Натисніть Написати на екрані у команді, що виконується при наведенні пера або пальця на екран.
На знімку екрана можна малювати або писати. Його також можна обрізати.
Знімок екрана буде збережено в папці Галерея → Screenshots.
Під час використання деяких програм створення знімку екрана неможливе.
Запуск декількох програм
Натисніть Накреслити вікно у команді, що виконується при наведенні пера або пальця на екран.
Обведіть потрібну область і виберіть програму. Програма запускається в обведеній області. Щоб
згорнути програму, натисніть → . Згорнуті програми відображаються як переміщувані значки.
Щоб закрити програми, натисніть
→
.
Відкриття доступних опцій
Деякі елементи мають контекстні меню, які підсвічують вказівник S Pen.
Кнопка, що з'являється при наведенні
пера або пальця на екран
35
Основні прийоми роботи
Вибір та збереження зображення
Накресліть пером S Pen замкнутий контур навколо області екрана, яку необхідно зберегти або
якою слід обмінятися через спільний доступ. Можна також обрізати частину зображення.
Якщо ви бажаєте зробити знімок вмісту (наприклад, частини зображення), відкрийте панель
команд, що з'являється при наведенні пера або пальця на екран, та натисніть Окреслити
зображення.
За необхідності скористайтеся однією з наведених можливостей:
• : відновити початковий вибір.
• : конвертувати вибрану ділянку у коло.
• : конвертувати вибрану ділянку у прямокутник.
• : конвертувати вибрану ділянку у спеціальну фігуру.
Виберіть програму зі списку значків, які відображаються в нижній частині екрана, для роботи із
виділеною ділянкою.
Запобігання втраті S Pen
Якщо сенсорний екран вимкнено, а перо S Pen вийнято із пристрою, він повідомляє про це за
допомогою спливного сповіщення та відтворює звуковий сигнал під час руху. Відкрийте установки
S Pen для увімкнення або вимкнення функції.
36
Основні прийоми роботи
Перегляд з наведенням
Скористайтеся цією можливістю для виконання різноманітних функцій під час наведення на екран
пера S Pen або пальця.
На домашньому екрані виберіть Програми → Налаштування → КЕРУВАННЯ → Перегляд
наведенням, а потім перетягніть повзунок Перегляд наведенням вправо.
Щоб переглянути вміст об'єкта або відомості про нього у спливаючому вікні, наведіть на нього
палець або перо S Pen.
Ви можете прокручувати панелі або списки, переміщаючи вказівник S Pen до верхнього/нижнього/
лівого/правого краю екрана.
Наведення пальця на ділянку веб-сторінки та утримання пальця протягом декількох секунд
дозволяє автоматично збільшити потрібні об'єкти.
Samsung User Manual
37
Основні прийоми роботи
Samsung Smart Pause
Скористайтеся цією функцією для призупинення відтворення відео при спрямуванні погляду за
межі екрана.
На головному екрані натисніть Програми → Налаштування → КЕРУВАННЯ → Розумний екран, а
потім встановіть прапорець біля опції Розумна пауза.
Під час відтворення відео відведіть погляд від екрана, щоб призупинити відтворення відео. Щоб
поновити відтворення, знову подивіться на екран.
Підвищення чутливості сенсорного екрана
Використовуйте цю функцію, щоб підвищувати чутливість екрана до дотику.
На головному екрані виберіть Програми → Налаштування → КЕРУВАННЯ, а потім встановіть
прапорець поряд із Збільшення чутливості.
• Для кращого розпізнавання натискання на екран використовуйте шкіряні рукавички.
Рукавички, зроблені з іншого матеріалу, можуть не розпізнаватися.
• Одягнувши рукавички, натискайте на екран трохи сильніше для отримання
оптимального результату.
• Екран може не реагувати, якщо ви використовуєте пристрій з увімкненою заставкою
S View не знявши рукавичок.
38
Основні прийоми роботи
Відкриття декількох вікон
Використовуйте цю функцію для відкриття двох програм одночасно.
• Можна запускати лише програми доступні на панелі декількох вікон.
• У разі запуску програм, які містять мультимедійні файли, наприклад музику або відео,
обидва звукові файли буде відтворено.
• Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв’язку.
Щоб скористатися багатовіконним режимом, на екрані програм натисніть Налаштування →
ПРИСТРІЙ → Кілька вікон.
Використання панелі декількох вікон
Щоб увімкнути панель Багатовіконний режим, натисніть і утримуйте
. Багатовіконна панель
з'явиться в правій частині екрана. Натисніть й утримуйте піктограму програми, після чого
перетягніть її з панелі на екран. Тепер перетягніть значок іншої програми на нову ділянку екрана.
Одну програму можна запустити у двох вікнах одночасно. Щоб приховати панель декількох вікон,
ще раз натисніть і утримуйте
.
Щоб налаштувати розмір панелей, перетягніть коло між панелями програм вгору або вниз.
39
Основні прийоми роботи
Використання програм із декількома вікнами
При користуванні програмами багатовіконного режиму виберіть вікно програми та натисніть коло
між вікнами програми, щоб отримати доступ до наступних опцій:
• : переключення між програмами з декількома вікнами.
• : розподілення об'єктів між вікнами програм. Для перерозподілу перетягніть об'єкти з
одного вікна в інше. Окремі програми можуть не підтримувати цю функцію.
• : переключення на плаваючий значок.
• : збільшення вікна відповідно до меж екрана.
• : закриття програми.
Обмін файлами
Для перерозподілу перетягніть потрібний об'єкт з одного вікна в інше.
Створення спарованого вікна
Скористайтеся цією функцією для збереження комбінації поточних програм, які працюють у режимі
багатовіконності.
На панелі багатовіконного режиму Multi window натисніть
→ Створити.
Використання однієї програми у двох вікнах
Використовуйте цю функцію, щоб запускати одну програму у двох вікнах одночасно.
Після запуску програми з панелі багатовіконності поруч із піктограмою програми з'являється
якщо така функція підтримується. Натисніть піктограму програми разом з і натисніть .
Окремі програми можуть не підтримувати цю функцію.
40
,
Основні прийоми роботи
Сповіщення
Значки сповіщень відображаються в рядку стану вгорі екрана, повідомляючи про пропущені
виклики, нові повідомлення, події календаря, стан пристрою тощо. Перетягніть рядок стану з
верхньої частини екрана, щоб відкрити область сповіщень. Прокрутіть список, щоб побачити
додаткові попередження. Щоб закрити панель сповіщень, перетягніть рядок із нижньої частини
екрана вгору.
На панелі сповіщень можна переглянути поточні установки пристрою. Перетягніть із рядка стану,
потім натисніть , щоб використати такі опції:
• Wi-Fi: увімкнення або вимкнення функції Wi-Fi.
• Геодані: увімкнення або вимкнення функції GPS.
• Звук / Вібрація: активація або вимкнення режиму «Без звуку».
• Обертання екрану: встановлення або скасування автоматичного обертання інтерфейсу під
час обертання пристрою.
• Bluetooth: увімкнення або вимкнення функції Bluetooth.
• Мобільні дані: ввімкнення або вимкнення підключення для передачі даних.
• Кілька вікон: встановлення дозволу на використання Multi window.
• Точка доступу: увімкнення або вимкнення функції прив'язки для Wi-Fi.
• Screen Mirroring: ввімкнення або вимкнення функції дублювання екрана.
• S Beam: увімкнення або вимкнення функції S Beam.
• NFC: увімкнення або вимкнення функції NFC.
• Синхp.: увімкнення або вимкнення автоматичної синхронізації програм.
• Режим читання: увімкнення та вимкнення режиму читання. У режим читання пристрій
захищає ваш зір під час читання в умовах недостатнього освітлення. Щоб вибрати, яка
програма буде для цього використовуватися, натисніть Налаштування → ПРИСТРІЙ →
Дисплей → Режим читання.
• Розумне очікування: увімкнення або вимкнення функції Смарт-режиму.
• Смарт пауза: увімкнення або вимкнення функції Smart Pause.
• Енерго збереження: ввімкнення або вимкнення режиму енергозбереження.
• Без зв’язку: увімкнення або вимкнення режиму «Без зв’язку».
41
Основні прийоми роботи
• Air view: увімкнення або вимкнення функції air view.
• Безконтакт. жести: увімкнення або вимкнення функції Безконтактних жестів.
• Режим «Віл.руки»: активація або вимкнення режиму «Вільні руки».
Кількість доступних опцій залежить від країни та оператора зв’язку.
Щоб перевпорядкувати параметри на панелі сповіщень, відкрийте її, натисніть
та утримуйте об'єкт, а потім перетягніть його в інше розташування.
→
, натисніть
Головний екран
Головний екран – це вихідна точка, з якої можна отримати доступ до всіх функцій пристрою. На
ньому відображаються значки-індикатори, віджети, клавіші швидкого доступу до програм тощо.
На головному екрані може бути декілька панелей. Щоб переглянути інші панелі, прокрутіть вліво
або вправо.
Змінення режиму головного екрана
Головний екран може працювати у стандартному або спрощеному режимі. У спрощеному режимі
на головний екран можна додавати клавіші швидкого доступу до програм для простого доступу до
обраних контактів, а також програм і установок.
Для переключення у спрощений режим на головному екрані виберіть Програми →
Налаштування → ПРИСТРІЙ → Спрощений режим, а потім перетягніть перемикач Спрощений
режим праворуч.
42
Основні прийоми роботи
Перевпорядкування об’єктів
Додавання значка програми
На головному екрані натисніть Програми, натисніть і утримуйте значок програми та перетягніть
його на попереднє зображення панелі.
Переміщення об’єкта
Натисніть і утримуйте об’єкт, а потім перетягніть його в нове розташування. Щоб перемістити об’єкт
на іншу панель, перетягніть його до краю екрана.
Видалення об’єкта
Натисніть і утримуйте об’єкт, а потім перетягніть його до кошика, який відобразиться вгорі
головного екрана. Коли кошик стане червоним, відпустіть об'єкт.
Перевпорядкування панелей
Додавання нової панелі
Натисніть
, проведіть пальцем вліво та натисніть
.
Переміщення панелі
Натисніть
, натисніть і утримуйте попереднє зображення сторінки, а потім перетягніть його в
нове розташування.
Видалення панелі
Натисніть
, натисніть і утримуйте попереднє зображення сторінки, а потім перетягніть його в
кошик, відображений вгорі екрана.
Установка заставки
Встановлення зображення або фотографії, збереженої на пристрої, як заставки для головного
екрана.
На головному екрані виберіть
→ Заставки → Головний екран.
Виберіть зображення, відрегулюйте розмір, потягнувши за край рамки (якщо потрібно), а потім
встановіть його як заставку.
43
Основні прийоми роботи
Використання віджетів
Віджети – це невеликі програми, завдяки яким на головному екрані розташовуються зручні функції
та відомості. Щоб скористатися ними, додайте віджети з панелі віджетів на головний екран.
• Деякі віджети підключаються до веб-служб. Використання веб-віджета може призвести
до додаткових витрат.
• Доступність віджетів залежить від країни або оператора зв’язку.
Додавання віджетів на головний екран
→ Віджети. Прокрутіть вліво або вправо на панелі віджетів,
На головному екрані виберіть
а потім натисніть і утримуйте віджет, щоб додати його на головний екран. Розташуйте панель в
бажаному місці, відрегулюйте її розмір, потягнувши за край рамки (якщо потрібно), і натисніть будьяку ділянку екрана, щоб зберегти місцерозташування віджетів.
Екран блокування
Екран блокування дає змогу уникнути виконання небажаних операцій, коли пристрій не
використовується, а також дозволяє додавати зручні віджети.
Блокування та розблокування пристрою
Щоб вимкнути екран і перевести пристрій у режим блокування, натисніть кнопку ввімкнення/
вимкнення живлення. Пристрій автоматично блокується, якщо він не використовується протягом
вказаного проміжку часу.
Щоб розблокувати пристрій, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення або кнопку
«Домашній», а потім проведіть пальцем у будь-якому напрямку в межах розташованої внизу екрана
ділянки його розблокування.
44
Основні прийоми роботи
Екран програм
На екрані програм відображаються всі значки програм, включаючи нещодавно інстальовані
програми.
На головному екрані натисніть Програми, щоб відкрити екран програм.
Щоб переглянути інші панелі, прокрутіть вліво або вправо.
Перевпорядкування програм
→ Редагувати, натисніть і утримуйте програму, а потім перетягніть її в нове
Натисніть
розташування. Щоб перемістити об’єкт на іншу панель, перетягніть його до краю екрана.
Впорядкування за допомогою папок
Для більшої зручності розміщуйте пов'язані між собою програми у папках.
→ Редагувати, натисніть і утримуйте програму, а потім перетягніть її до пункту
Натисніть
Створити папку. Введіть ім’я папки. Торкніться , виберіть програми, які потрібно перемістити до
цієї папки, і торкніться ГОТОВО.
Перевпорядкування панелей
Покладіть пальці на екран і зведіть їх, натисніть і утримуйте попереднє зображення панелі, а потім
перетягніть його в нове розташування.
Інсталяція програм
Для завантаження та інсталяції програм використовуйте різні служби, наприклад службу Samsung
Apps (GALAXY Apps).
Видалення програм
Натисніть
→ Видалити/вимкнути програми, а потім виберіть програму, щоб її видалити.
Стандартні програми, що постачаються разом із пристроєм, видалити не можна.
45
Основні прийоми роботи
Використання програм
На цьому пристрої можна використовувати безліч різноманітних програм – від програм,
призначених для роботи із медіа, до програм для роботи в Інтернеті.
Відкриття програми
На головному екрані або на екрані програм виберіть значок програми, щоб відкрити програму.
Деякі програми групуються в папки. Натисніть папку, потім натисніть програму для
відкриття.
Відкриття програм, які нещодавно використовувалися
Натисніть і утримуйте кнопку «Домашній», щоб відкрити список програм, які нещодавно
використовувалися.
Виберіть вікно програми, щоб відкрити програму.
Закриття програми
Закривайте програми, які наразі не використовуються, щоб заощадити заряд акумулятора та
забезпечити ефективну роботу пристрою.
Натисніть і утримуйте кнопку «Домашній», натисніть , а потім натисніть пункт ЗАВ. поряд із
програмою, щоб її закрити. Щоб закрити всі запущені програми, натисніть ЗАВЕРШЕННЯ ВСІХ.
Також можна натиснути й утримувати кнопку «Домашній», а потім натиснути .
Довідка
Доступ до довідкових відомостей стосовно використання пристрою та програм або настроювання
важливих установок.
Натисніть Довідка на екрані програм. Виберіть категорію для перегляду порад.
Щоб відсортувати категорії за алфавітом, натисніть
.
Щоб здійснити пошук за ключовими словами, натисніть
46
.
Основні прийоми роботи
Керування однією рукою
Для зручнішої роботи можна активувати режим роботи однією рукою. У цьому режимі інтерфейс
програм змінюється для простішого його використання однією рукою.
На екрані програм натисніть Налаштування → КЕРУВАННЯ → Керування однією рукою.
Встановіть прапорці для програм або функцій, які мають використовуватися в цьому режимі.
Введення тексту
Скористайтеся для введення тексту клавіатурою Samsung або функцією голосового введення.
Введення тексту може бути недоступним для деяких мов. Щоб ввести текст, потрібно
вибрати одну з підтримуваних мов вводу.
Змінення типу клавіатури
Натисніть будь-яке поле для введення тексту, відкрийте панель сповіщень, натисніть Вибір
клавіатури, а потім виберіть потрібний тип клавіатури.
Запис за допомогою пальця або
S Pen.
Видалення попереднього символу.
Введення великої літери.
Перехід до наступного рядка.
Введення знаків пунктуації.
Введення пробілу.
47
Основні прийоми роботи
Уведення великих літер
Натисніть
двічі.
, перш ніж вводити символ. Щоб вводити лише великі літери, натисніть цей значок
Змінення типу клавіатури
Натисніть і утримуйте
, а потім натисніть
, щоб змінити тип клавіатури.
Змінення мови клавіатури
Додайте мови клавіатури, а потім проведіть по клавіші пробілу ліворуч або праворуч, щоб змінити
мову клавіатури.
Рукописне введення
Натисніть
, а потім введіть слово за допомогою пальця або пера S Pen. Під час уведення
символів відображатимуться пропозиції слів. Виберіть запропоноване слово.
Скористайтеся жестами під час рукописного введення для виконання таких дій, як редагування або
видалення символів і вставлення пробілу.
48
Основні прийоми роботи
Рукописне введення
На екрані програм натисніть Налаштування → КЕРУВАННЯ → S Pen → Рукописне введення, а
потім перетягніть повзунок Рукописне введення вправо.
Коли перо S Pen наводиться на текстове поле, у верхньому лівому куті цього поля відображається
піктограма . Натисніть , щоб зробити запис за допомогою S Pen. Для внесення простих
коригувань, зміни мови вводу або вставки пробілу між символами, натискайте на інструмент
коригування, який відображається в області для рукописного вводу.
Якщо ця функція ввімкнена, вона дозволяє виконувати дії, які наведені далі:
• Надсилати рукописні повідомлення.
• Здійснювати виклик за допомогою введення з клавіатури імені контакту або його телефону.
• Встановлювати будильник за допомогою простого введення потрібних цифр.
• Перегляд сторінок в Інтернеті за допомогою введення веб-адрес.
Введення тексту за допомогою голосу
Активуйте функцію голосового введення та промовте потрібне слово в мікрофон. Промовлене
слово відобразиться на пристрої.
Якщо пристрій не розпізнає слова, натисніть підкреслений текст і виберіть альтернативне слово
або фразу із розкривного списку.
Щоб змінити або додати мови для розпізнавання голосу, натисніть поточну мову.
49
Основні прийоми роботи
Копіювання та вставлення
Натисніть і утримуйте фрагмент тексту, перетягніть або , щоб збільшити або зменшити його,
а потім натисніть Копіювати для копіювання або Вирізати для вирізання. Вибраний текст буде
скопійовано в буфер обміну.
Щоб вставити його в поле введення тексту, натисніть і утримуйте місце, в якому його потрібно
вставити, а потім натисніть Вставити.
Підключення до мережі Wi-Fi
Підключення пристрою до мережі Wi-Fi для використання Інтернету або обміну медіафайлами з
іншими пристроями. (стор. 138).
Увімкнення та вимкнення функції Wi-Fi
Відкрийте панель сповіщень і натисніть Wi-Fi, щоб увімкнути або вимкнути цю функцію.
• Цей пристрій працює на неузгодженій частоті та придатний до використання в усіх
європейських країнах. В ЄС мережа WLAN може використовуватися без обмежень у
приміщенні, але не може використовуватися надворі.
• Вимикайте функцію Wi-Fi, коли вона не використовується, для заощадження заряду
акумулятора.
Підключення до мереж Wi-Fi
На екрані програм натисніть Налаштування → ПІДКЛЮЧЕННЯ → Wi-Fi, а потім перетягніть
повзунок Wi-Fi вправо.
Виберіть мережу зі списку виявлених мереж Wi-Fi, введіть пароль (за потреби) й натисніть
З'ЄДНАТИ. Біля назв мереж, для підключення до яких потрібен пароль, відображається значок
замка. Після підключення пристрою до мережі Wi-Fi він буде автоматично підключатися до неї
щоразу, коли ця мережа буде доступна.
50
Основні прийоми роботи
Додавання мережі Wi-Fi
Якщо потрібна мережа не відображається у списку мереж, натисніть Додати мережу Wi-Fi внизу
списку мереж. Введіть назву мережі в полі Мережа SSID, виберіть тип захисту, введіть пароль,
якщо ця мережа не є відкритою, і натисніть З'ЄДНАТИ.
Видалення з пам’яті мережі Wi-Fi
Будь-яку з використовуваних мереж, включаючи поточну мережу, можна видалити з пам’яті,
завдяки чому пристрій не буде підключатися до неї автоматично. Виберіть мережу у списку мереж і
натисніть ЗАБУТИ.
Настроювання облікових записів
Для використання додатків Google, таких як Play Маркет, потрібен обліковий запис Google, а для
використання служби Samsung Apps (GALAXY Apps) - обліковий запис Samsung. Створіть облікові
записи Google і Samsung для використання всіх можливостей пристрою.
Додавання облікових записів
Щоб настроїти обліковий запис Google, дотримуйтеся вказівок, що відображаються в разі відкриття
програми Google, не виконуючи вхід у систему.
Щоб увійти в систему за допомогою облікового запису Google або зареєструватися на екрані
програм, натисніть Налаштування → ЗАГАЛЬНІ → Облікові записи → Додати обліковий запис
→ Google. Щоб завершити настроювання облікового запису, дотримуйтесь вказівок на екрані. На
пристрої можна використовувати декілька облікових записів Google.
Також потрібно налаштувати обліковий запис Samsung.
Видалення облікових записів
На екрані програм натисніть Налаштування → ЗАГАЛЬНІ → Облікові записи, виберіть назву
облікового запису в розділі Мої облікові записи, виберіть обліковий запис, який потрібно
→ Видалити обл. запис.
видалити, а потім натисніть
51
Основні прийоми роботи
Передавання файлів
Передавання аудіо, відео, зображень та інших типів файлів із пристрою на комп’ютер і навпаки.
• Наведені нижче формати файлів підтримуються деякими програмами. Деякі формати
файлів можуть не підтримуватися залежно від версії програмного забезпечення
пристрою або операційної системи комп'ютера.
– – Музика: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac і flac
– – Зображення: bmp, gif, jpg і png
– – Відео: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, webm, а також ts
– – Документи: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, і txt
• Якщо у застосунках не вдається відтворити файли форматів divX або ac3, встановіть
застосунки, що підтримують вказані формати.
• Цей пристрій сумісний із пристроями, що оснащені USB 3.0, та пристроями попередніх
моделей. Використовуючи пристрій із портом USB 3.0, переконайтеся в тому, що ви
підключаєтеся за допомогою кабелю USB 3.0.
• Підключення за протоколом USB 3.0 пришвидшує передачу даних, але це іноді може
призводити до перешкод викликам і обробці даних. Якщо порт не використовується
більше 10 хвилин, поточне підключення за протоколом USB 3.0 вимикається. Після
цього встановиться підключення за протоколом USB 2.0.
Підключення за допомогою програми Samsung Kies
Samsung Kies – це комп'ютерна програма, яка дозволяє керувати медіавмістом та особистими
даними за допомогою пристроїв Samsung. Завантажте останню версію програми Samsung Kies із
веб-сайту Samsung.
1 Підключіть пристрій до комп’ютера за допомогою кабелю USB.
Програма Samsung Kies запуститься автоматично на комп’ютері. Якщо Samsung Kies не
запускається автоматично, двічі клацніть мишею значок Samsung Kies на комп’ютері.
2 Передайте файли із пристрою на комп’ютер або з комп’ютера на пристрій.
Додаткову інформацію дивіться в довідці програми Samsung Kies.
52
Основні прийоми роботи
Підключення за допомогою медіапрогравача Windows
Переконайтеся, що медіапрогравач Windows встановлений на комп'ютері.
1 Підключіть пристрій до комп’ютера за допомогою кабелю USB.
2 Відкрийте медіапрогравач Windows і синхронізуйте музичні файли.
Підключення в режимі медіапристрою
1 Підключіть пристрій до комп’ютера за допомогою кабелю USB.
2 Відкрийте панель сповіщень і натисніть Підключено як медіапристрій → Медіапристрій
(MTP).
Торкніться Камера (PTP), якщо комп’ютер не підтримує протокол MTP (Media Transfer Protocol –
протокол передачі медіаданих) або якщо на ньому не встановити потрібний драйвер.
3 Передайте файли із пристрою на комп’ютер або з комп’ютера на пристрій.
53
Основні прийоми роботи
Захист пристрою
Захист збережених на пристрої особистих даних та інформації від використання іншими
користувачами та попередження несанкціонованого доступу до них за допомогою функцій
захисту. Щоразу під час розблокування пристрою потрібно буде вводити код розблокування.
Установка підпису
На екрані програм натисніть Налаштування → ПРИСТРІЙ → Екран блокування → Блокування
екрана → Підпис.
Поставте на екрані свій підпис за допомогою пера S Pen, а потім двічі повторіть цю процедуру для
його верифікації. Встановіть резервний PIN-код для розблокування екрана у випадку, якщо ви не
змогли відтворити свій підпис.
Перед тим як розблокувати пристрій переконайтеся, що умови поставлення підпису,
наприклад, кут його написання, такі самі, як і на момент реєстрації підпису в пристрої.
Встановлення зразка
На екрані програм натисніть Налаштування → ПРИСТРІЙ → Екран блокування → Блокування
екрана → Зразок.
Накресліть зразок, з’єднавши чотири або більше точок, а потім ще раз накресліть зразок для його
підтвердження. Встановіть резервний PIN-код розблокування для розблокування екрана, якщо ви
забули зразок розблокування.
54
Основні прийоми роботи
Встановлення PIN-коду
На екрані програм натисніть Налаштування → ПРИСТРІЙ → Екран блокування → Блокування
екрана → PIN.
Введіть принаймні чотири цифри, а потім ще раз введіть PIN-код для його підтвердження.
Встановлення пароля
На екрані програм натисніть Налаштування → ПРИСТРІЙ → Екран блокування → Блокування
екрана → Пароль.
Введіть принаймні чотири символи, включаючи цифри та букви, а потім ще раз введіть пароль для
його підтвердження.
Розблокування пристрою
Увімкніть екран, натиснувши кнопку ввімкнення/вимкнення живлення або кнопку «Домашній», і
введіть код розблокування.
Якщо ви забули код розблокування, зверніться із пристроєм до сервісного центру
Samsung для його скидання.
55
Основні прийоми роботи
Оновлення пристрою
Програмне забезпечення пристрою можна оновити до останньої версії.
Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв’язку.
Оновлення за допомогою програми Samsung Kies
Запустіть програму Samsung Kies і підключіть пристрій до комп’ютера. Samsung Kies автоматично
розпізнає пристрій, таким чином доступні оновлення будуть за наявності відображені в діалогову
вікні. Торкніться у ньому кнопку «Оновити», щоб розпочати оновлення. Додаткові відомості
стосовно оновлення дивіться у довідці до програми Samsung Kies.
• Не вимикайте комп’ютер і не відключайте кабель USB під час оновлення пристрою.
• Під час оновлення пристрою не підключайте до комп’ютера інші медіапристрої. Інакше
це може перешкоджати процесу оновлення.
Оновлення за допомогою безпровідної технології
Програмне забезпечення цього пристрою можна безпосередньо оновити до останньої версії за
допомогою служби безпроводового оновлення мікропрограми (FOTA).
На екрані програм виберіть Налаштування → ЗАГАЛЬНІ → Про пристрій → Оновлення ПЗ →
Оновити зараз.
56
Зв’язок
Телефон
Використовуйте цю програму для здійснення викликів або відповіді на них.
Натисніть Телефон на екрані програм.
Здійснення викликів
Здійснення виклику
Скористайтесь одним із наведених нижче способів:
• Клавіатура: за допомогою клавіатури введіть номер, а потім натисніть
.
• Журнали: здійснення виклику з історії вхідних і вихідних викликів і повідомлень.
• Улюблені: здійснення виклику зі списку обраних контактів.
• Контакти: здійснення виклику зі списку контактів.
Номери швидкого набору
Для набору швидких номерів натисніть і утримуйте відповідну цифру.
Автозаповнювання номера
Під час введення номерів за допомогою клавіатури відображатиметься автозаповнювання
номерів. Виберіть один із них, щоб здійснити виклик.
57
Зв’язок
Пошук контактів
Введіть ім’я, номер телефону або адресу електронної пошти, щоб знайти контакт у списку контактів.
Під час введення символів відображатимуться прогнозовані контакти. Виберіть один із них, щоб
здійснити виклик.
Здійснення міжнародного виклику
Торкніться і утримуйте 0, доки не відобразиться символ +. Введіть код країни, регіональний код і
номер телефону, а потім торкніться .
Доступні під час виклику можливості
Підтримуються такі можливості:
• : вибір опції еквалайзера, яка має використовуватися під час виклику.
• : вимкнення функції зменшення шуму, завдяки якій усувається фоновий шум, щоб інший
абонент міг краще вас чути.
• : збільшення гучності.
• Утримати: утримання виклику. Натисніть Знят.утр., щоб поновити утримуваний виклик.
• Дод.виклик: здійснення другого виклику.
• Клавіатура: відкриття клавіатури.
• Завершити: завершити поточний виклик.
• Динамік: увімкнення динаміка. Під час використання гучномовця тримайте пристрій на певній
відстані від органів слуху.
• Вимк. звук: вимкнення мікрофона, щоб інший абонент не чув вас.
• Bluetooth: переключення на гарнітуру Bluetooth, якщо її підключено до пристрою.
• Замінити: переключення між двома викликами.
• Об'єднати: створення конференц-виклику під час розмови із двома абонентами. Повторіть
цю дію, щоб додати інших учасників. Ця функція доступна, лише якщо ввімкнено послугу
конференц-зв’язку.
58
Зв’язок
• → Перевести: з’єднання першого абонента із другим. Виконання цієї дії призведе до
відключення вас від розмови.
• → Контакти: відкриття списку контактів.
• → Активні нотатки: активуйте функції нотаток щодо запланованих задач.
• → Повідомлення: надсилання повідомлення.
• → Опер. для 1 руки ввімк.: встановлення клавіатури на зручне використання однією
рукою.
Додавання контактів
Щоб додати номер телефону до списку контактів за допомогою клавіатури, введіть номер і
натисніть Додати до контактів.
Перегляд журналів викликів
Натисніть Журнали, щоб переглянути історію вхідних і вихідних викликів.
Щоб відфільтрувати журнал викликів, натисніть Усі записи, а потім виберіть потрібну опцію.
Номер фіксованого набору
На пристрої можна настроїти здійснення викликів лише з номерів зі вказаними префіксами. Ці
префікси зберігаються на SIM- або USIM-картці.
→ Налаштування → Виклик → Додаткові налаштування → Фіксований набір
Натисніть
→ Увімкнути FDN, а потім введіть код PIN2, який постачається разом із SIM- або USIM-картою.
Натисніть Список FDN та додайте номери.
Заборона викликів
На пристрої можна заборонити здійснення певних викликів. Наприклад, можна заборонити
здійснювати міжнародні виклики.
→ Налаштування → Виклик → Додаткові налаштування → Заборона викликів,
Натисніть
виберіть тип виклику та опцію заборони викликів, а потім введіть пароль.
59
Зв’язок
Отримання викликів
Відповідь на виклики
Під час вхідного виклику перетягніть
за межі великого кола.
За ввімкненої послуги очікування виклику можна здійснити інший виклик. У разі відповіді на
другий виклик перший виклик переводиться на утримання.
Відхилення виклику
Під час вхідного виклику перетягніть
за межі великого кола.
Щоб надіслати повідомлення в разі відхилення вхідного виклику, перетягніть панель повідомлення
про відхилення вгору. Щоб створити повідомлення, що надсилатиметься в разі відхилення виклику,
→ Налаштування → Виклик → Відхилення виклику → Повідом. в разі відхилен.
натисніть
Автоматичне відхилення викликів із небажаних номерів
→ Налаштування → Виклик → Відхилення виклику → Режим автовідхилення
Натисніть
→ Номери для автовідхилення, а потім натисніть Список автовідхилення. Натисніть , введіть
номер, виберіть критерії відповідності, а потім натисніть ЗБЕРЕГТИ.
Пропущені виклики
За наявності пропущеного виклику в рядку стану відображається значок
сповіщень, щоб переглянути список пропущених викликів.
. Відкрийте панель
Очікування виклику
Очікування виклику – це послуга, яка надається оператором зв’язку. Нею можна скористатися
для переведення на утримання поточного виклику та відповіді на вхідний виклик. Ця послуга
недоступна для відеовикликів.
→ Налаштування → Виклик → Додаткові
Щоб скористатися цією послугою, натисніть
налаштування, а потім встановіть прапорець поряд із Очікування виклику.
60
Зв’язок
Переадресація викликів
На пристрої можна настроїти переадресацію вхідних викликів на вказаний номер.
→ Налаштування → Виклик → Додаткові налаштування → Переадресація, а
Натисніть
потім виберіть тип виклику та умову. Введіть номер і натисніть УВІМКНУТИ.
Відеовиклики
Здійснення відеовиклику
Введіть номер або виберіть контакт зі списку контактів, після чого натисніть
.
Можливості, доступні під час відеовиклику
Підтримуються такі можливості:
• Перекл.: переключення між об’єктивами передньої та задньої камери.
• Вимк. звук: вимкнення мікрофона, щоб інший абонент не чув вас.
• Завершити: завершити поточний виклик.
• → Приховати мене: приховання свого зображення від іншого абонента.
• → Вихідне зображення: вибір зображення, яке відображатиметься для іншого абонента.
• → Зробити фотографію: зйомка зображення іншого абонента.
• → Записати відео: запис відео іншого абонента.
У багатьох країнах запис виклику без отримання дозволу від іншого абонента є
незаконним.
• → Клавіатура: відкриття клавіатури.
• → Увімкнути динамік / Вимкнути динамік: вимкнення динаміка.
• → Переключитися на гарнітуру: переключення на гарнітуру Bluetooth, якщо її
підключено до пристрою.
• → Увімкнути режим подвійної камери: ця функція дає змогу одночасно використовувати
об’єктиви передньої та задньої камери, щоб інший абонент міг бачити вас і ваше оточення.
Тривалість відеовиклику в режимі двох камер може становити до 3 хвилин. Через
3 хвилини об’єктив задньої камери автоматично вимикається задля забезпечення
ефективної роботи.
Прослуховування повідомлення голосової пошти
Натисніть і утримуйте клавішу 1 на клавіатурі, а потім дотримуйтеся вказівок вашого оператора
зв’язку.
61
Зв’язок
Контакти
Використовуйте цю програму для керування контактами, зокрема номерами телефонів, адресами
електронної пошти тощо.
Натисніть Контакти на екрані програм.
Керування контактами
Натисніть Контакти.
Створення контакту
Торкніться
і введіть контактні дані.
• : додавання зображення.
• /
: додавання або видалення поля для введення контактних даних.
Редагування контакту
Виберіть контакт для редагування, а потім натисніть
.
Видалення контакту
Натисніть
→ Видалити.
Встановлення номера швидкого набору
→ Швидкий набір, виберіть номер швидкого набору, а потім виберіть контакт, який
Натисніть
потрібно йому призначити. Щоб видалити номер швидкого набору, натисніть .
62
Зв’язок
Пошук контактів
Натисніть Контакти.
Скористайтесь одним із наведених нижче способів пошуку:
• Прокрутіть список контактів вгору або вниз.
• Проведіть пальцем по покажчику, розташованому праворуч від списку контактів, для
швидкого прокручування.
• Торкніться поле пошуку, розташоване вгорі списку контактів, і введіть критерії пошуку.
Вибравши контакт, ви можете виконати одну з таких дій:
• : додавання до обраних контактів.
• /
: здійснення голосового або відеовиклику.
• : створення повідомлення.
• : створення повідомлення електронної пошти.
Відображення контактів
Натисніть Контакти.
За замовчуванням пристрій відображає всі збережені контакти.
→ Налаштування → Контакти → Контакти для відображення, а потім виберіть
Натисніть
розташування, де зберігаються контакти.
Переміщення контактів
Натисніть Контакти.
Переміщення контактів до служби Google
Натисніть
→ Перемістити контакти пристрою до → Google.
Контакти, переміщені до служби Google Contacts, будуть позначені у списку контактів значком
.
Переміщення контактів до служби Samsung
Натисніть
→ Перемістити контакти пристрою до → Samsung Account.
Контакти, переміщені до служби Samsung Contacts, будуть позначені у списку контактів значком
63
.
Зв’язок
Імпортування та експортування контактів
Натисніть Контакти.
Імпортування контактів
→ Налаштування → Контакти → Імпорт/експорт контактів, а потім виберіть
Натисніть на
параметр імпорту.
Експортування контактів
→ Налаштування → Контакти → Імпорт/експорт контактів, а потім виберіть
Натисніть на
параметр експорту.
Спільний доступ до контактів
→ Надіслати візитівку, виберіть контакти, натисніть ГОТОВО і виберіть спосіб
Натисніть
надання спільного доступу.
Обрані контакти
Натисніть Улюблені.
Натисніть
Натисніть
, щоб додати контакти до обраного.
, а потім виконайте одну з таких дій:
• Пошук: пошук контактів.
• Видалити з улюблених: видалення контактів з обраного.
• Довідка: доступ до довідкових відомостей щодо використання контактів.
64
Зв’язок
Групи контактів
Натисніть Контакти →
.
Додавання контактів до групи
Виберіть групу, а потім натисніть
ЗБЕРЕГТИ.
. Виберіть контакти, які потрібно додати, а потім натисніть
Керування групами
Натисніть
, а потім виконайте одну з таких дій:
• Пошук: пошук контактів.
• Видалити групу: виберіть групи, додані користувачем, і натисніть ГОТОВО. Стандартні групи
видалити не можна.
• Змінити порядок: натисніть і утримуйте поряд з іменем групи, потім перетягніть цей значок
вгору або вниз в інше розташування й натисніть ГОТОВО.
• Довідка: доступ до довідкових відомостей щодо використання контактів.
Візитівка
Натисніть Контакти.
Створення візитівки та її надсилання іншим абонентам.
Натисніть Встановити мій профіль, введіть додаткові відомості, такі як номер телефону, адреса
електронної пошти та поштова адреса, і натисніть ЗБЕРЕГТИ. Якщо відомості про користувача було
збережено під час налаштування пристрою, виберіть візитівку в меню Я, а потім натисніть , щоб
відредагувати її.
Натисніть
→ Надіслати візитівку, а потім виберіть спосіб надсилання.
65
Зв’язок
Повідомлення
Використовуйте цю програму для надсилання SMS- або MMS-повідомлень.
Натисніть Повідомлення на екрані програм.
Надсилання або отримання повідомлень за межами зони обслуговування вашого
оператора зв’язку може потребувати додаткової оплати. За додатковими відомостями
зверніться до вашого оператора зв’язку.
Надсилання повідомлень
Натисніть
, додайте одержувачів, введіть повідомлення й натисніть
.
Щоб додати одержувачів, можна виконати такі дії:
• Введіть номер телефону.
• Натисніть
, вибрати контакти й натиснути ГОТОВО.
• Наведіть S Pen на , а потім натисніть кнопку S Pen. Відображається список контактів, з якими
спілкувалися протягом останнього часу.
Щоб створити MMS-повідомлення, можна виконати такі дії:
• Натиснути
• Натиснути
і вкласти зображення, відео, контакти, примітки, події тощо.
→ Додати тему, щоб додати тему.
• Наведіть S Pen на
зображення.
, а потім натисніть кнопку S Pen. Відображаються нещодавно додані
Надсилання рукописних повідомлень
Коли перо S Pen наводиться на текстове поле, у верхньому лівому куті цього поля відображається
піктограма . Натисніть , а потім — , щоб увести рукописне повідомлення за допомогою пера
S Pen.
66
Зв’язок
Надсилання запланованих повідомлень
→ Запланувати надсилання. Встановіть дату й час,
Під час створення повідомлення натисніть
а потім натисніть ГОТОВО. Повідомлення буде автоматично надіслано у вказаний день і час.
• У разі вимкнення пристрою в запланований час, відсутності підключення до мережі або
її нестабільної роботи повідомлення не буде надіслано.
• Для цієї функції використовується дата й час, встановлені на пристрої. Дата й час
можуть бути неправильними в разі переміщення між часовими поясами та відсутності
автоматичного оновлення цих відомостей мережею.
Переклад і надсилання повідомлень
→
Щоб скористатися функцією перекладу під час створення повідомлення, натисніть
Переклад, перетягніть повзунок Переклад вправо, укажіть мовну пару, а потім натисніть OK.
Щоб скористатися цією функцією, необхідно завантажити і встановити програму S Translator. На
екрані програм натисніть на S Translator → Встановити, а потім дотримуйтеся вказівок на екрані.
Натисніть , щоб перекласти повідомлення, а потім натисніть ГОТОВО. Повідомлення мовою
оригіналу буде замінено перекладеним повідомленням.
Перегляд вхідних повідомлень
Вхідні повідомлення групуються в ланцюжки повідомлень за контактами.
Виберіть контакт, щоб переглянути його повідомлення.
67
Зв’язок
Email
Використовуйте цю програму для надсилання або перегляду повідомлень електронної пошти.
Натисніть Email на екрані програм.
Налаштування облікових записів електронної пошти
Налаштування облікового запису електронної пошти під час першого використання Email.
Введіть адресу електронної пошти та пароль. Натисніть ДАЛІ, якщо використовується особистий
обліковий запис електронної пошти, наприклад Google Mail, або НАЛАШТУВАННЯ ВРУЧНУ,
якщо використовується корпоративний обліковий запис електронної пошти. Щоб завершити
налаштування, дотримуйтеся вказівок на екрані.
Щоб настроїти інший обліковий запис електронної пошти, натисніть
Керування обліковими записами → .
→ Налаштування →
Надсилання повідомлень
Виберіть потрібний обліковий запис електронної пошти, а потім натисніть
одержувачів, тему та повідомлення й натисніть .
Натисніть
внизу екрана. Введіть
, щоб додати одержувачів зі списку контактів.
Натисніть , щоб вкласти зображення, відео, контакти, нагадування, події тощо.
Натисніть → , щоб вставити в повідомлення зображення, події, контакти, відомості про
розташування та інші відомості.
Надсилання запланованих повідомлень
→ Розклад надсилання. Встановіть прапорець
Під час створення повідомлення натисніть
поряд з опцією Розклад надсилання, встановіть дату й час, а потім натисніть ГОТОВО.
Повідомлення буде автоматично надіслано у вказаний день і час.
• У разі вимкнення пристрою в запланований час, відсутності підключення до мережі або
її нестабільної роботи повідомлення не буде надіслано.
• Для цієї функції використовується дата й час, встановлені на пристрої. Дата й час
можуть бути неправильними в разі переміщення між часовими поясами та відсутності
автоматичного оновлення цих відомостей мережею.
68
Зв’язок
Перегляд повідомлень
Виберіть потрібний обліковий запис електронної пошти, нові повідомлення буде отримано
автоматично. Щоб отримати нові повідомлення вручну, торкніться .
Торкніться повідомлення, щоб переглянути його.
Видалення повідомлення.
Позначення повідомлення як
важливого.
Додавання адреси електронної
пошти до списку контактів.
Відкриття вкладень.
Пересилання повідомлення.
Надсилання відповіді всім
одержувачам.
Перехід до попереднього або
наступного повідомлення.
Відповідь на повідомлення.
Виберіть вкладку вкладень, щоб відкрити вкладення, а потім натисніть ЗАВАНТАЖИТИ, щоб
зберегти його.
69
Зв’язок
Gmail
Використовуйте цю програму для швидкого та безпосереднього доступу до служби Google Mail.
Натисніть Gmail на екрані програм.
• Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
• Ця програма може називатися інакше залежно від країни або оператора зв’язку.
Надсилання повідомлень
У будь-якій поштовій скриньці натисніть
натисніть .
, введіть одержувачів, тему й повідомлення, а потім
Натисніть
, щоб вкласти зображення, відео, музику тощо.
Натисніть
, щоб додати інших одержувачів.
Натисніть
→ Зберегти як чернетку, щоб зберегти повідомлення для подальшого надсилання.
Натисніть
→ Закрити, щоб почати все з початку.
Натисніть
→ Налаштування, щоб змінити установки для Google Mail.
Натисніть
→ Довідка й відгуки, щоб отримати доступ до довідкової інформації Google Mail.
Натисніть
→ Довідка й відгуки → Відгук, аби надіслати свою думку щодо розробки програми.
70
Зв’язок
Перегляд повідомлень
Видалити повідомлення.
Збереження повідомлення для
тривалого збереження.
Позначення повідомлення як
непрочитаного.
Позначення повідомлення як
важливого.
Додати адресу електронної пошти
до списку контактів.
Попередній перегляд вкладення.
Відповідь на повідомлення.
Пересилання повідомлення.
Надсилання відповіді всім
одержувачам.
Мітки
У Google Mail не використовуються фактичні папки, натомість використовуються мітки. Коли
програму Google Mail запущено, у ній відображаються повідомлення із міткою Вхідні.
Виберіть мітку в Усі мітки, щоб переглянути повідомлення з іншими мітками.
Щоб додати мітку до повідомлення, натисніть
потрібно призначити.
→ Змінити мітки, а потім виберіть мітку, яку
Hangouts
За допомогою цієї програми можна спілкуватися в чаті з іншими абонентами.
Натисніть Hangouts на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Щоб почати спілкування, виберіть абонента зі списку друзів або введіть дані для пошуку та
виберіть свого друга в результатах пошуку.
71
Зв’язок
Google+
Використовуйте цю програму для підтримання зв’язку з іншими користувачами за допомогою
соціальної мережної служби Google.
Натисніть Google+ на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Натисніть Усі, щоб змінити категорію, а потім прокрутіть вгору чи вниз для перегляду записів
друзів.
Фотографії
Використовуйте цю програму для перегляду зображень або відео, а також для надання спільного
доступу до них за допомогою соціальної мережної служби Google. Натисніть Фотографії на екрані
програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Виберіть одну із наведених нижче категорій:
• УСІ: перегляд всіх зображень або відео, створених пристроєм або завантажених на нього.
• НАЙКРАЩІ: перегляд зображень або відео, розгрупованих за датою або альбомом. Натисніть
, щоб переглянути решту зображень або відео в групі.
Потім виберіть зображення або відео.
Під час перегляду використайте одну з наступних піктограм:
• : змінити зображення.
• : надати спільний доступ до зображення або відео.
• : видалити зображення або відео.
72
Інтернет і мережа
Інтернет
Використовуйте цю програму для перегляду веб-сторінок в Інтернеті.
Натисніть Інтернет на екрані програм.
Перегляд веб-сторінок
Натисніть поле введення адреси, введіть веб-адресу й натисніть Перейти.
Щоб надати спільний доступ або надрукувати поточну веб-сторінку під час її перегляду, натисніть
.
Щоб змінити систему веб-пошуку, натисніть поле введення адреси, а потім натисніть значок
системи веб-пошук біля веб-адреси.
Відкриття нової веб-сторінки
Натисніть
→ Нова вкладка.
Щоб перейти на іншу веб-сторінку, натисніть
, а потім для вибору сторінки натисніть на неї.
Закладки
Щоб створити закладку для поточної веб-сторінки, натисніть
.
Щоб відкрити веб-сторінку, для якої створено закладку, натисніть
сторінку.
73
і виберіть потрібну веб-
Інтернет і мережа
Історія
Натисніть → Історія, щоб відкрити веб-сторінок зі списку нещодавно відвіданих веб-сторінок.
→ Очищення історії.
Щоб очистити історію, торкніться
Збережені сторінки
Щоб переглянути збережені веб-сторінки, натисніть
.
Посилання
Натисніть і утримуйте посилання на веб-сторінку, щоб відкрити його на новій сторінці, зберегти або
скопіювати.
Щоб переглянути збережені посилання, скористайтесь розділом Завантаження. (стор. 135).
Обмін веб-сторінками
Щоб надіслати адресу на веб-сторінку іншим користувачам, натисніть
→ Поділитися.
Щоб надіслати частину веб-сторінки, натисніть і утримуйте потрібний текст, а потім натисніть
Поділитися.
Chrome
Використовуйте цю програму для пошуку відомостей і перегляду веб-сторінок.
Натисніть Chrome на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Перегляд веб-сторінок
Натисніть поле введення адреси та введіть веб-адресу або критерії пошуку.
Відкриття нової веб-сторінки
Натисніть
→ Нова вкладка.
Щоб перейти на іншу веб-сторінку, натисніть Останні вкладки.
74
Інтернет і мережа
Пошук в Інтернеті за допомогою голосу
Натисніть поле введення адреси, натисніть
запропонованих ключових слів.
, промовте ключове слово та виберіть одне із
Синхронізація з іншими пристроями
Синхронізація відкритих вкладок і закладок для використання із браузером Chrome на іншому
пристрої в разі входу в систему за допомогою того ж самого облікового запису Google.
Щоб переглянути відкриті вкладки на інших пристроях, натисніть
веб-сторінку, щоб відкрити її.
→ Останні вкладки. Виберіть
Bluetooth
За допомогою функції Bluetooth встановлюється безпроводове з’єднання між двома пристроями,
розташованими на невеликій відстані один від одного. Скористайтеся функцією Bluetooth для
обміну даними або медіафайлами з іншими пристроями.
• Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату, перехоплення або неналежне
використання даних, надісланих або отриманих за допомогою функції Bluetooth.
• Завжди слід перевіряти, чи обмін даними та їх отримання здійснюються з надійними та
належним чином захищеними пристроями. Якщо між пристроями є перешкоди, робоча
відстань може скоротитися.
• Деякі пристрої, особливо ті, які не перевірено та не схвалено компанією Bluetooth SIG,
можуть виявитися несумісними з пристроєм.
• Не використовуйте функцію Bluetooth у незаконних цілях (наприклад, для створення
піратських копій файлів або незаконного перехоплення викликів).
Компанія Samsung не несе відповідальності за наслідки, що можуть виникнути в
результаті незаконного використання функції Bluetooth.
Щоб увімкнути функцію Bluetooth, на екрані програм натисніть Налаштування → ПІДКЛЮЧЕННЯ
→ Bluetooth, а потім перетягніть повзунок Bluetooth вправо.
75
Інтернет і мережа
Встановлення з’єднання з іншими пристроями з підтримкою
Bluetooth
На екрані програм натисніть Налаштування → ПІДКЛЮЧЕННЯ → Bluetooth → СКАНУВАТИ
та перегляньте список виявлених пристроїв. Виберіть пристрій, з яким потрібно встановити
з’єднання, і прийміть автоматично створений пароль на обох пристроях для підтвердження.
Надсилання та отримання даних
Багато програм підтримує передачу даних через Bluetooth. Прикладом може слугувати Галерея.
Відкрийте меню Галерея, виберіть зображення, натисніть → Bluetooth і виберіть один із
пристроїв із підтримкою Bluetooth. Після цього прийміть запит авторизації Bluetooth на іншому
пристрої, щоб отримати зображення. Переданий файл буде збережено в папці Download. У разі
отримання контакту його буде автоматично додано до списку контактів.
Screen Mirroring
Використовуйте цю функцію для підключення пристрою до великого екрана за допомогою
адаптера AllShare Cast або HomeSync, а потім надайте спільний доступ до вмісту. Можна також
скористатися цією функцією за допомогою інших пристроїв із підтримкою функції Wi-Fi Miracast.
• Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв’язку.
• Пристрої з підтримкою технології Miracast, які не підтримують протокол захисту
високошвидкісних цифрових даних (HDCP 2.X), можуть бути несумісними з цією
функцією.
• Може відбуватися буферизація деяких медіафайлів залежно від підключення до мережі.
• Для заощадження електроенергії відключайте цю функцію, якщо вона не
використовується.
• У разі встановлення певної частоти Wi-Fi адаптери AllShare Cast або HomeSync не будуть
виявлені чи підключені.
• Виберіть відповідний режим телевізора, щоб скористатися усіма перевагами цієї функції
у разі відтворення відео чи ігор.
На екрані програм натисніть Налаштування → ПІДКЛЮЧЕННЯ → Screen Mirroring. Виберіть
пристрій, відкрийте або розпочніть відтворення файла, а потім скористайтеся клавішами пристрою
для керування відображенням. Щоб підключитися до пристрою за допомогою PIN-коду, натисніть і
утримуйте ім'я пристрою, щоб ввести PIN-код.
76
Інтернет і мережа
Samsung Link
Використовуйте цю програму для відтворення вмісту, збереженого на віддалених пристроях або
в службах веб-сховищ в мережі Інтернет. Можна відтворювати та надсилати мультимедійні файли,
збережені на цьому пристрої, на інший пристрій або до служби веб-сховища.
Щоб скористатися цією програмою, потрібно увійти в обліковий запис Samsung і зареєструвати два
або більше пристрої. Способи реєстрації можуть різнитися залежно від типу пристрою.
Натисніть Samsung Link на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
У разі відкриття цієї програми відобразиться весь вміст з зареєстрованих пристроїв та служб вебсховищ. Його можна переглянути та відтворити.
Надсилання файлів
Надсилання файлів на інші пристрої або їх завантаження до служб веб-сховищ. Натисніть , щоб
вибрати пристрій або веб-сховище, потім прокрутіть ліворуч або праворуч для вибору категорії
→ Вибрати, виберіть файли і натисніть
мультимедійного файлу. Потім натисніть
.
Обмін файлами
Натисніть , щоб вибрати пристрій або веб-сховище, потім прокрутіть ліворуч або праворуч для
→ Вибрати, виберіть файли,
вибору категорії мультимедійного файлу. Після цього натисніть
натисніть , а тоді виберіть метод надання спільного доступу.
Відтворення файлів на віддаленому пристрої
Натисніть , щоб вибрати пристрій або веб-сховище, потім прокрутіть ліворуч або праворуч
→ Вибрати, виберіть файли,
для вибору категорії мультимедійного файлу. Потім натисніть
натисніть
і виберіть пристрій.
• Підтримувані формати файлів можуть різнитися залежно від підключених пристроїв у
режимі медіапрогравача.
• Може відбуватися буферизація деяких медіафайлів залежно від підключення до мережі.
77
Інтернет і мережа
Керування вмістом у службі веб-сховища
Виберіть службу веб-сховища, а потім перегляньте та впорядкуйте свої файли.
Для передачі файлів між цим пристроєм і службою веб-сховища, натисніть
виберіть файли, а потім натисніть
.
Щоб зареєструвати служби веб-сховищ на пристрої, натисніть
сховища.
→
→ Вибрати,
, а потім виберіть службу веб-
Group Play
Користуйтеся цією програмою, щоб разом із друзями насолоджуватися кращими моментами
життя, відтворюючи вміст і надаючи спільний доступ до нього. Створіть сеанс Group Play або
приєднайтеся до вже існуючого сеансу, а потім надайте спільний доступ до вмісту — зображень
або музики.
Натисніть Group Play на екрані програм.
• Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
• Під час використання цієї програми ви не можете отримати доступ до Інтернету через
мережу Wi-Fi.
Приєднання до сеансу Group Play.
Створення сеансу Group Play.
Встановлення правила —
запитувати/не запитувати пароль
групи.
78
Інтернет і мережа
Створення групи для використання Group Play
Якщо створюється сеанс Group Play, інші пристрої можуть приєднатися до нього і надавати
спільний доступ до вмісту.
Якщо для сеансу Group Play використовується пароль, інші пристрої для приєднання до сеансу
повинні цей пароль увести. Щоб користуватися паролем, встановіть прапорець поряд із
Встановити пароль.
Натисніть СТВОРЕННЯ ГРУПИ, встановіть пароль, а потім скористайтеся такими функціями:
• Спільний доступ до музики: з'єднайте два або більше пристроїв і використовуйте їх для
отримання об'ємного звукового ефекту під час спільного доступу до музичних файлів.
• Сп. доступ до зображень: вибір зображень для надання спільного доступу.
• Спільний доступ до відео: з'єднайте два або більше пристроїв для спільного доступу до відео
або для використання кількох пристроїв із метою збільшення розмірів дисплея. На кожному
з пристроїв водночас відображаються частини відео, які можна відтворити разом, створивши
великий дисплей, де відображатиметься відео у повному форматі. Щоб увімкнути цю функцію,
під час використання спільного доступу до відео натисніть
.
• Спільний доступ до документів: вибір документів для надання спільного доступу.
• Ігри та інше: онлайн-ігри з друзями.
Приєднання до Group Play
Приєднання до сеансу Group Play, створеного іншим пристроєм.
• Натисніть ПРИЄД. ДО ГРУПИ і виберіть сеанс Group Play, до якого потрібно приєднатися, після
чого введіть пароль групи (якщо надійде запит). Виберіть категорію медіаданих, після чого
вміст, до якого наразі надається спільний доступ, буде відображено на екрані пристрою.
• Увімкнення функції NFC. На головному екрані прикладіть задню панель пристрою до задньої
панелі іншого пристрою, який відкриває сеанс. (стор. 80).
79
Інтернет і мережа
Користування додатковими функціями під час сеансу Group Play
Під час надання іншим пристроям спільного доступу до свого вмісту скористайтеся такими
функціями:
• : змінювати установки динаміка для кожного із з'єднаних пристроїв.
• →
: регулювання гучності.
• →
: настроювати пристрій на використання всіх з'єднаних пристроїв у якості
стереодинаміків.
• : одночасно використовувати екрани з'єднаних пристроїв для створення дисплея великого
розміру.
• : роз'єднувати пристрої, що утворюють більший дисплей.
• : регулювання гучності.
• : зробити нотатку або намалювати щось на екрані. Усі учасники можуть переглядати
створені вами об'єкти.
• : переглядати всі зображення, до яких надано спільний доступ, у вигляді мозаїки.
Ця функція доступна, якщо ви вибрали більше двох зображень.
• /
• : переглядати список учасників.
: вибирати більше зображень або документів.
NFC
За допомогою цього пристрою можна переглядати теги NFC (Near Field Communication –
безпроводовий зв’язок ближнього радіусу дії), що містять відомості про продукти. Крім того,
завантаживши необхідні програми, за допомогою цієї функції можна здійснювати платежі, а також
купувати квитки на транспорт або різноманітні події.
• Акумулятор містить вбудовану антену NFC. Обережно поводьтеся з акумулятором, щоб
не пошкодити NFC-антену.
• Якщо екран заблоковано, зчитування тегів NFC або отримання даних буде неможливим.
Щоб увімкнути функцію NFC, на екрані програм натисніть Налаштування → ПІДКЛЮЧЕННЯ →
NFC. Перетягніть повзунок NFC вправо.
80
Інтернет і мережа
Зчитування відомостей із тегу NFC
Розташуйте пристрій поблизу тегу NFC. Відомості, збережені в тегу, відобразяться на дисплеї
пристрою.
Здійснення покупок за допомогою функції NFC
Перш ніж скористатися функцією NFC для здійснення платежів, потрібно зареєструватися у службі
мобільних платежів. Щоб це зробити або отримати додаткові відомості про цю службу, зверніться
до вашого оператора зв’язку.
Прикладіть задню панель пристрою до пристрою для читання карток NFC.
Надсилання даних за допомогою Android Beam
Використання функції Android Beam для надсилання даних, наприклад веб-сторінок і контактів, на
пристрої з підтримкою NFC.
На екрані програм натисніть Налаштування → ПІДКЛЮЧЕННЯ → NFC. Перетягніть повзунок
Android Beam вправо.
Виберіть об'єкт, знайдіть розташування антени NFC на іншому пристрої, доторкніться антеною
свого пристрою до антени іншого пристрою і натисніть екран свого пристрою.
81
Інтернет і мережа
S Beam
Скористайтеся цією функцією для надсилання даних, наприклад відео, зображень та документів.
Не надсилайте через S Beam дані, захищені авторськими правами. Це може призвести до
порушення законів щодо авторських прав. Компанія Samsung не несе відповідальності за
будь-які наслідки незаконного використання даних, захищених авторськими правами.
На екрані програм натисніть Налаштування → ПІДКЛЮЧЕННЯ → S Beam, а потім перетягніть
повзунок S Beam вправо.
Виберіть файл, прикладіть пристрої задніми панелями один до одного, а потім натисніть на екран
пристрою.
Якщо обидва пристрої намагаються одночасно надіслати дані, може статися збій під час
передачі файла.
82
Інтернет і мережа
WatchON
Використовуйте цю програму для підключення до телевізора для перегляду улюблених шоу та
фільмів.
Натисніть WatchON на екрані програм.
Спочатку потрібно підключити пристрій до мережі та переконатися, що інфрачервоний порт
пристрою спрямовано на телевізор.
Підключення до телевізора
Підключіться до телевізора для відображення екрана пристрою на великому екрані та здійснюйте
дистанційне керування телевізором за допомогою пристрою.
Вибрати країну, регіон і послугу трансляції. Натисніть → Далі, а потім дотримуйтеся вказівок на
екрані, щоб зареєструвати телевізор на пристрої. Дії можуть різнитися залежно від вибраних опцій.
Щоб підключитися до інших пристроїв, натисніть
ПРИСТРОЇ.
→ Установки → Моя кімната → ДОДАТИ
Перегляд ТБ
Виберіть пропозиції з телевізійної програми або виберіть потрібну категорію у верхній частині
екрана. Виберіть телевізійну програму, а потім натисніть ДИВИТИСЯ ПО ТБ. Вибрана програма буде
відображатися на підключеному телевізорі.
Натисніть , щоб відкрити панель керування для керування телевізором.
Налаштування нагадувань для телевізійних програм
Натисніть та виберіть час телепрограми, яку бажаєте переглянути. Виберіть програму, а потім
натисніть НАГАДАТИ МЕНІ.
83
Мультимедіа
Музика
Використовуйте цю програму для прослуховування музики.
Натисніть Музика на екрані програм.
• Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від програмного
забезпечення, інстальованого на пристрої.
• Деякі файли можуть відтворюватися неналежним чином залежно від способу їх
кодування.
Відтворення музики
Виберіть категорію музики, а потім виберіть композицію, яку потрібно відтворити.
Натисніть зображення альбому внизу екрана, щоб відкрити екран музичного плеєра.
Пошук інших пристроїв для
відтворення файлу.
Регулювання гучності.
Додавання файлу до обраних
композицій.
Увімкнення довільного
відтворення.
Змінення режиму повторення.
Відкриття списку композицій.
Додавання композиції до списку
відтворення.
Повторне відтворення поточної
композиції або перехід до
попередньої композиції. Торкніться
і утримуйте, щоб прокрутити назад.
Перехід до наступної композиції.
Торкніться і утримуйте, щоб
прокрутити вперед.
Пауза та поновлення відтворення.
84
Мультимедіа
Щоб прослухати композиції з однаковим рівнем гучності, натисніть
Розумна гучність.
→ Налаштування →
У разі ввімкнення функції Розумна гучність гучність може бути вищою, ніж рівень
гучності пристрою. Уникайте тривалого прослуховування гучних звуків, оскільки це може
призвести до погіршення слуху.
Для деяких файлів функція Розумна гучність може бути неактивною.
Щоб персоналізувати звук під час прослуховування композицій за допомогою гарнітури,
→ Налаштування → Adapt Sound → Увімкнено. Опція персоналізації звуку стає
торкніться
недоступна в разі збільшення гучності до рівня 14 або вище. Щоб знову скористатися цією опцією,
зменште гучність до рівня 13 або нижче.
Встановлення композиції як звуку дзвінка або сигналу будильника
Щоб використати композицію, яка наразі відтворюється, як звук дзвінка або звук будильника,
→ Установити як, а потім виберіть параметр.
натисніть
Прослуховування композиції разом із іншими
Щоб надати спільний доступ до композиції, яка наразі відтворюється, натисніть
через Group Play.
→ Відтворення
Створення списків відтворення
Створення власної вибірки композицій.
→ Створити список відтворення. Введіть назву й натисніть
Натисніть ПЛЕЙЛИСТ й натисніть
СТВОРИТИ. Натисніть , виберіть композиції, які потрібно включити, а потім натисніть ГОТОВО.
Щоб додати до списку відтворення композицію, яка наразі відтворюється, натисніть
до списку поточного відтворення.
→ Додати
Відтворення музики за настроєм
Відтворення музики, згрупованої за її настроєм. Список відтворення створюється автоматично.
→ Музичний квадрат, і виберіть клітинку настрою. Або проведіть пальцем для
Натисніть
вибору декількох клітинок.
85
Мультимедіа
Камера
Використовуйте цю програму для фотографування або відеозйомки.
Використовуйте меню Галерея для перегляду фотографій і відео, знятих за допомогою камери
пристрою. (стор. 94).
Натисніть Камера на екрані програм.
• Камера автоматично вимикається, коли вона не використовується.
• Переконайтеся, щоб об’єктив чистий. В іншому разі пристрій може не працювати
належним чином у деяких режимах, у яких використовується висока роздільна
здатність.
Правила поводження під час фото- та відеозйомки
• Не фотографуйте та не знімайте на відео людей без їх згоди.
• Не фотографуйте та не знімайте на відео, коли це заборонено.
• Не фотографуйте та не знімайте на відео в місцях, де можна порушити приватне життя інших
людей.
Фотографування
Фотографування
Торкніться зображення на екрані попереднього перегляду в точці, в якій камера має
сфокусуватися. Коли об’єкт зйомки буде у фокусі, рамка фокусування стане зеленою. Натисніть
, щоб зробити фотографію.
Перегляд додаткових
опцій.
Переключення в
режим Подвійної
камери.
Відображення
поточного режиму.
Змінення установок
камери.
Початок відеозйомки.
Переключення між
об’єктивами
передньої та задньої
камери.
Змінення режиму
зйомки.
Відкриття галереї для
перегляду фотографій
і відео.
Вибір різноманітних
доступних ефектів.
86
Мультимедіа
Режим зйомки
Доступна низка фотографічних ефектів.
Натисніть Режим, а потім проведіть вгору або вниз у правій частині екрана.
• Авто: надання дозволу камері визначати середовище та вибирати оптимальний режим для
створення знімка.
• Гарне обличчя: освітлення кольору облич на фотографії для отримання зображень із
ніжнішими кольорами.
• Найкраще фото: зйомка серії фотографій і збереження найкращої з них.
• Краще обличчя: використовуйте це для створення групових знімків в режимі серійної зйомки
та об'єднуйте їх для створення найкращих зображень.
Натисніть
, щоб розпочати серійну зйомку. Для отримання найкращого знімку міцно
тримайте камеру та не рухайтесь під час зйомки. Якщо Галерея відкрита, натисніть жовту
рамку навколо кожного обличчя, щоб вибрати найкращу позу для кожного об'єкта зйомки.
Вибравши потрібне положення для кожної з осіб, натисніть , щоб об’єднати зображення в
одній фотографії, а потім збережіть результат.
• Звук і знімок: увімкнення звукового ефекту під час створення знімків.
Натисніть
, щоб зняти фотографію. Після зйомки фотографії буде записано аудіозапис
тривалістю декілька секунд.
Під час фотографування у цьому режимі звук записується за допомогою внутрішнього
мікрофону.
• Динаміка: зйомка серії фотографій та їх об'єднання для створення зображення зі слідами, що
виникають внаслідок руху об'єктів.
Для отримання найкращого знімку дотримуйтеся порад нижче. Створення фотографій за
допомогою пристрою може відбуватися неналежним чином за інших умов зйомки.
– – Міцно тримайте камеру та не рухайтесь під час зйомки.
– – Фотографуйте об’єкт, що рухається в одному напрямку.
– – Створюйте фотографії з фоном, на якому немає об’єктів, що рухаються.
– – Не фотографуйте об’єкт та фон однакового кольору.
– – Не фотографуйте об'єкт, розташований заблизько чи задалеко, через неможливість його
охоплення видошукачем, або задовгий об'єкт, наприклад автобус або потяг.
87
Мультимедіа
• Анімоване фото: створення анімованих фотографій на основі відео.
• Гольф: скористайтеся цією установкою, щоб отримати радіальне зображення послідовного
переміщення під час замаху при грі в гольф, яке є композицією з кількох зображень на одному
знімку.
• Насичений тон (HDR): зйомка фото без утрати деталей у яскравих і темних ділянках.
• Стирання: стирання рухів об'єктів, що рухаються на фоні.
Натисніть
, щоб зробити серію фотографій. Пристрій стирає сліди рухів об'єктів, що
рухаються. Щоб відновити первісний вигляд фотографії, натисніть , потім натисніть
підсвічену область.
Для отримання найкращого знімку дотримуйтеся порад нижче.
– – Міцно тримайте камеру та не рухайтесь під час зйомки.
– – Якщо під час зйомки об'єкт перебуває на тлі пейзажу з тим самим кольором, камера може
не розпізнати усі складові руху.
– – Під час зйомки об'єкта, що рухається дуже повільно або швидко, камера може розпізнати
не всі рухи.
– – Якщо на фоні розташовано декілька об'єктів, що рухаються, камера може не розпізнати всі
рухи.
• Панорама: створення однієї фотографії з декількох фотографій.
Для отримання найкращого знімку дотримуйтеся порад нижче.
– – Повільно переміщуйте камеру в одному напрямку.
– – Використовуйте видошукач камери відповідно до напрямних ліній.
– – Не фотографуйте об’єкт на фоні, який неможливо розпізнати, наприклад, на фоні чистого
неба або гладких стін.
• Об'ємний знімок: скористайтеся цією функцією для панорамної зйомки 360 градусів.
• Спорт: використовується для фотографування об’єктів, що швидко рухаються.
88
Мультимедіа
Панорамні фотографії
Панорамна фотографія – це широкоформатне зображення пейзажу, що складається з декількох
знімків.
Натисніть Режим → Панорама.
Натисніть
і переміщуйте камеру в одному напрямку. Коли синю рамку буде вирівняно з
видошукачем, камера автоматично зробить ще один знімок у послідовності знімків для створення
панорами. Щоб припинити зйомку, натисніть
.
Зйомка автоматично припиняється в разі недосяжності видошукача.
Застосування ефектів фільтра
Користуйтеся фільтрами, щоб робити унікальні фото й відео.
Натисніть
і виберіть фільтр. Доступність опцій залежить від режиму.
Відеозйомка
Зйомка відео
Натисніть
натисніть
, щоб зняти відео. Щоб призупинити запис, натисніть
.
. Щоб припинити запис,
Натисніть кнопку затвора, щоб зробити фотографії під час відеозйомки.
Під час запису доступні такі дії:
• Щоб змінити фокус, натисніть у місці, де потрібно сфокусуватися. Щоб сфокусуватись на центрі
екрана, торкніться .
• Щоб зробити фотографію під час відеозйомки, торкніться
89
.
Мультимедіа
Режим відеозйомки
Щоб змінити режим зйомки, натисніть
→
.
• Стандартний: використовується для отримання зображення звичайної якості.
• Обмеження для MMS: використовуйте цей режим для отримання зображення нижчої якості
для надсилання в повідомленнях.
• Сповільнення: використовується для відеозйомки об’єктів, що рухаються. Відео
відтворюватиметься на пристрої зі сповільненням.
• Прискорена зйомка: використовується для відеозйомки об’єктів, що рухаються. Відео
відтворюватиметься на пристрої із прискоренням.
• Плавні рухи: використовується для відеозйомки об’єктів, що рухаються. Відео
відтворюватиметься на пристрої у високій роздільній здатності.
Збільшення або зменшення масштабу
Скористайтесь одним із наведених нижче способів:
• Скористайтеся кнопкою гучності для збільшення або зменшення масштабу.
• Покладіть два пальці на екран і розведіть їх, щоб збільшити масштаб, або зведіть, щоб його
зменшити.
Якщо скористатися функцією масштабування під час відеозйомки, можна досягти ефекту
збільшення/зменшення масштабу.
90
Мультимедіа
Режим Подвійної камери
У разі фотографування пейзажу за допомогою задньої камери зображення або відео, зняте за
допомогою передньої камери, відображається у вставленому вікні або навпаки. Використовуйте
цю функцію для одночасної зйомки фотографій чудових ландшафтів і автопортретів.
Натисніть , що перейти в режим Подвійної камери. Натисніть
, щоб зняти відео.
, щоб зняти фотографію, або
Натисніть, щоб
змінити розмір або
розташування.
Вибір різноманітних
доступних стилів.
• Тривалість записування відео у форматі Full HD в режимі Подвійної камери може
становити до 5 хвилин, а в форматі HD – до 10 хвилин.
• Під час запису відео у цьому режимі звук записується за допомогою внутрішнього
мікрофона.
Спільний доступ до знімків
Натисніть
→
і виберіть одну з наведених нижче опцій:
• Спільний доступ до знімків: надіслати фотографії безпосередньо на інший пристрій через
Wi-Fi Direct або NFC.
• Спільний доступ до фотографій абонента: автоматичне розпізнавання обличчя людини, для
якої встановлено тег на фотографії, і надсилання останньої цій людині.
• Надсил. фото у ChatON: надсилання фотографії на інший пристрій за допомогою ChatON.
• Віддалений видошукач: налаштування пристрою для дистанційного керування камерою.
91
Мультимедіа
Дистанційне керування камерою
Налаштування пристрою як видошукача для дистанційного керування камерою.
→ Віддалений видошукач, а потім встановіть підключення між пристроєм і
Натисніть →
камерою за допомогою Wi-Fi Direct або NFC. Натисніть
, щоб зняти фотографію дистанційно,
використовуючи пристрій як віддалений видошукач.
Налаштування установок камери
Натисніть , щоб налаштувати установки камери. Не всі з наведених нижче налаштувань доступні
як в режимі фотографування, так і в режимі відеозйомки. Доступні опції можуть відрізнятися
залежно від використовуваного режиму.
• Розмір фото / Розмір відео: вибір роздільної здатності. Для отримання якісніших зображень/
відео використовуйте високу роздільну здатність. Проте такі зображення/відео займають
більше місця у пам’яті.
• Серійна зйомка: створення серії фотографій об’єктів, що рухаються.
• Зйомка дотиком: для зйомки натисніть зображення на екрані попереднього перегляду.
• Розпізнавання обличчя: автоматичне розпізнавання облич людей для полегшення їх
фотографування.
• Режими вимірювання: вибір способу замірювання. Визначає, яким чином обчислюється
рівень освітлення. По центру використовується для вимірювання фонового освітлення в
центрі кадру. Точковий замір вимірювання значення світла у певному розташуванні. Матриця
використовується для вимірювання рівня освітлення по всьому кадру.
• ISO: вибір значення ISO. Воно дає змогу керувати рівнем чутливості камери до світла. Це
значення вимірюється в одиницях, еквівалентних одиницям плівкової камери. Низькі
значення застосовуються до статичних або яскраво освітлених об’єктів. Вищі значення
підходять для зйомки об’єктів, що швидко рухаються, або яскраво освітлених об’єктів.
• Стабілізація відео: ввімкнення або вимкнення функції стабілізації зображення. Ця функція
допомагає сфокусуватися, якщо камера рухається.
• Смарт стабілізація: автоматичне визначення умов зйомки в сутінках і налаштування
яскравості дисплея без використання спалаху.
• Зберегти як: видалення вихідних фотографій під час зйомки у режимі насиченого тону.
92
Мультимедіа
• Масштабування звуку: підвищити гучність звуку зі збільшеного об'єкту зйомки під час запису.
• Тег розташування: додавання до фотографії тегу розташування GPS. Увімкніть цю функцію під
час фотографування, щоб створити альбоми у Альбом.
• Щоб покращити сигнали GPS, уникайте зйомки в місцях, де можливі перешкоди для
сигналу, наприклад між будівлями, у низько розташованих місцевостях або за поганих
погодних умов.
• Ваше розташування може відображатися на фотографіях під час їх завантаження в
Інтернет. Щоб уникнути цього, вимкніть налаштування тегу GPS.
• Перегляд: налаштування пристрою на відображення фотографій або відео після зйомки.
• Клавіша гучності: використання пристроєм кнопки гучності для керування затвором або
функцією масштабування.
• Таймер: використовуйте цей режим для зйомки із затримкою.
• Баланс білого: для отримання зображень із природними кольорами слід вибирати
відповідний баланс білого. Ці налаштування призначені для використання за специфічних
умов освітлення. Їх дія подібна до дії діапазону температур для експозиції балансу білого у
професійних камерах.
• Експозиція: зміна значення експозиції. Визначення кількості світла для датчика камери. Для
зйомки в умовах недостатнього освітлення використовуйте вищі значення експозиції.
• Лінії поділу: відображення вказівок у видошукачі для полегшення компонування об’єктів в
кадрі.
• Спалах: увімкнення або вимкнення спалаху.
• Голосове керування: настроювання камери на створення знімків за допомогою голосових
команд.
• Контекстна назва: встановлення відображення контекстних тегів на камері. Увімкніть, щоб
використовувати контексті теги у Галерея та Альбом.
• Зберегти як перевернуте: інвертування зображення для створення його дзеркальної копії.
• Пам'ять: вибір розташування в пам’яті для збереження.
• Скинути: скидання установок камери.
Швидкий доступ
Змінення розташування клавіш швидкого доступу для легкого доступу до різноманітних опцій
камери.
Натисніть
→ Змінити швидкі налаштування.
Натисніть і утримуйте опцію, а потім перетягніть її в лунку вгорі екрана. Щоб перемістити інші
значки в межах списку, натисніть і перетягніть їх.
93
Мультимедіа
Галерея
Використовуйте цю програму для перегляду зображень і відео.
Натисніть Галерея на екрані програм.
• Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від програмного
забезпечення, інстальованого на пристрої.
• Деякі файли можуть відтворюватися неналежним чином залежно від способу їх
кодування.
Перегляд зображень
У разі відкриття меню Галерея, буде відображено доступні папки. У разі збереження зображення в
іншій програмі, наприклад Email, буде автоматично створено папку Download, у якій можна буде
знайти це зображення. Так само в разі створення знімка екрана автоматично створюється папка
Screenshots. Виберіть папку, щоб відкрити її.
Зображення в папці відображаються за датою створення. Виберіть зображення, щоб переглянути
його в повноекранному режимі.
Прокрутіть вліво або вправо, щоб переглянути наступне або попереднє зображення.
Збільшення або зменшення масштабу
Скористайтеся для збільшення масштабу одним із таких способів:
• Двічі натисніть у будь-якій точці екрана, щоб збільшити масштаб.
• Покладіть два пальці на будь-яку ділянку екрана та розведіть їх, щоб збільшити масштаб.
Зведіть пальці, щоб зменшити масштаб, або двічі натисніть на екран, щоб повернутися до
вихідного масштабу.
Перегляд зображень за допомогою функції рухів
Використання функції рухів для виконання певної функції за допомогою певного руху.
На екрані програм натисніть Налаштування → КЕРУВАННЯ → Рухи, перетягніть перемикач Рухи
праворуч, а потім увімкніть перемикач кожної з функцій.
Щоб припинити використання функції руху, вимкніть її, перетягнувши повзунок.
Відтворення відео
На попередньому зображенні відеофайлів відображається значок
та натисніть .
94
. Виберіть відео для перегляду
Мультимедіа
Обтинання фрагментів відео
Виберіть відео, а потім натисніть . Прокрутіть повзунок спочатку в необхідну початкову точку, а в
кінці – в кінцеву точку, а потім збережіть відео.
Редагування зображень
Під час перегляду зображень натисніть
і скористайтеся такими функціями:
• Улюблені: додавання до списку вибраного.
• Слайд-шоу: запуск слайд-шоу із зображень, наявних у поточній папці.
• Фоторамка: скористуйтеся цією функцією для додавання рамки і створення нотатки на фоні
зображення. Відредаговане зображення буде збережено в розділі Photo frame.
• Фотопримітка: створення нотатки на фоні зображення.
• Підпис: скористайтеся цією функцією для нанесення свого підпису на зображення.
• Друк: друк зображення при підключенні пристрою до принтера. Деякі принтери можуть бути
несумісними з пристроєм.
• Перейменувати: перейменування файла.
• Спільний доступ до фотографій абонента: надсилання зображення користувачу, обличчя
якого позначено тегом на фотографії.
• Обернути ліворуч: обертання проти годинникової стрілки.
• Обернути праворуч: обертання за годинниковою стрілкою.
• Обрізати: змінення розміру синьої рамки для обрізання та збереження зображення в її межах.
• Встановити як: встановлення зображення як заставки або зображення контакту.
• Деталі: перегляд детальних відомостей про зображення.
• Налаштування: змінення параметрів Галереї.
95
Мультимедіа
Редагування зображень
Під час перегляду зображень натисніть
і скористайтеся такими функціями:
• Обернути: обертання зображення.
• Обрізати: обрізання зображення.
• Колір: налаштування насиченості або яскравості зображення.
• Ефект: застосування ефектів до зображення.
• Портрет: усунення ефекту «червоних очей», налаштування та ретушування облич і розмиття
фону.
• Наклейка: додавання наклейок.
• Креслення: креслення на зображенні.
• Рамка: застосування рамок до зображення.
Улюблені зображення
Під час перегляду зображення натисніть
зображень.
→ Улюблені, щоб додати його до списку улюблених
Створення відеокліпів
→ Створити відеокліп, виберіть зображення або відео, а потім натисніть
В папці натисніть на
на ГОТОВО. Введіть назву, виберіть потрібний ефект і натисніть . Відеокліп буде збережено в
папці Галерея → video clip.
Щоб додати зображення або відео, натисніть
Щоб видалити зображення або відео, натисніть
→
.
→
Щоб змінити порядок розташування об'єктів, виберіть
перетягніть його в нове розташування.
.
, натисніть і утримуйте об'єкт, потім
Щоб додати малюнок або примітку до початку відеокліпа, натисніть
96
.
Мультимедіа
Створення колажів із зображень
→ Створити колаж, виберіть два або чотири зображення, а потім
В папці натисніть на
натисніть на ГОТОВО. Виберіть стиль в нижній частині екрану, а потім натисніть .
Щоб додати зображення, натисніть
→
Щоб видалити зображення, натисніть
.
Щоб змінити тип розділення, натисніть
.
.
Видалення зображень
Скористайтесь одним із наведених нижче способів:
• У папці натисніть
→ Вибір об'єкта, виберіть зображення й натисніть
• Під час перегляду зображення натисніть
.
.
Обмін зображеннями
Скористайтесь одним із наведених нижче способів:
• Перебуваючи у папці, натисніть
→ Вибір об'єкта, виберіть зображення і натисніть ,
щоб надіслати їх іншим користувачам або поділитися зображеннями у соціальних мережних
службах.
• Під час перегляду зображення натисніть
соціальну мережу.
, щоб надіслати його іншим користувачам або в
Встановлення як заставки
Під час перегляду зображення натисніть
заставку або призначити його контакту.
→ Встановити як, щоб встановити зображення як
Встановлення тегів для облич
→ Налаштування, а потім встановіть Тег обличчя. Натисніть обличчя, натисніть
Натисніть
Додати ім’я, а потім виберіть або додайте контакт. Натисніть обличчя, натисніть Додати ім’я, а потім
виберіть або додайте контакт.
Коли тег обличчя відобразиться на зображенні, натисніть його та скористайтеся доступними
опціями, такими як здійснення викликів або надсилання повідомлень.
Під час розпізнавання обличчя може статися помилка залежно від кута до обличчя,
розміру та виразу обличчя, кольору шкіри, умов освітлення або аксесуарів на тілі.
97
Мультимедіа
Використання тегу абонента
→ Налаштування → Контекстний тег, а потім перетягніть повзунок Контекстний
Натисніть
тег вправо, щоб під час відкриття зображення відображався контекстний тег (відомості про погоду,
розташування, дату та ім'я людини).
Впорядкування за допомогою папок
Створення папки для упорядкування зображень або відео в пристрої. Файли можна копіювати або
переміщувати з однієї папки в іншу.
Щоб створити нову папку, натисніть . Введіть назву папки, натисніть OK, а потім встановіть
прапорці поруч із потрібними зображеннями або відео. Натисніть і утримуйте вибране зображення
або відео, перетягніть його в нову папку, потім натисніть ГОТОВО. Натисніть КОПІЮВАТИ, щоб
скопіювати, або ПЕРЕМІСТИТИ, щоб перемістити потрібний об'єкт.
Альбом
Використовуйте цю програму, за допомогою якої можна автоматично впорядкувати зображення,
для створення власного цифрового альбому з історіями з вашого життя.
Натисніть Альбом на екрані програм.
Щоб запустити Альбом, завантажте та інсталюйте програму. Натисніть Установити та дотримуйтеся
вказівок на екрані.
Завантаження цієї програми через мобільну мережу може потребувати додаткової оплати.
Щоб уникнути додаткової оплати, зверніться до свого оператора зв'язку.
98
Мультимедіа
Створення альбомів
Створюйте альбоми спогадів, вибираючи зображення зі сховища Галерея або збережені на
пристрої за допомогою інформації у тегах.
Натисніть
, а потім виберіть параметр.
Вибір зображень з галереї.
Вибір зображень за інформацією з
тегів.
Створення альбомів зі сховища Gallery
Натисніть З галереї, виберіть папку, виберіть зображення, а потім натисніть ГОТОВО. Введіть назву
альбому, виберіть тему і зображення обкладинки, а потім натисніть СТВОРИТИ.
Створення альбомів за інформацією у тегах
Створіть альбом, відсортувавши фотографії за інформацією у тегах, такою як місце зйомки, об'єкти
зйомки або час.
Натисніть За тегами, а потім скористайтеся такими параметрами тегів:
• Розташування: задайте місцезнаходження. Пристрій відсортує зображення, зняті у певному
місці. Щоб скористуватися тегами місцезнаходження, перш ніж зробити знімок, увімкніть
налаштування тегів GPS у меню Камера. (стор. 93).
• Люди: вибір серед зображень із тегами таких, де є люди. Пристрій відсортує зображення,
на яких є люди. Щоб користуватися тегами з іменами людей, їх слід додати до зображень у
сховищі Галерея. (стор. 93).
• Час: вибір за періодом часу. Пристрій відсортує зображення, які були зняті протягом заданого
періоду часу.
Після завершення настройки натисніть ПОШУК ЗОБРАЖЕНЬ. Введіть назву альбому, виберіть тему,
а потім натисніть СТВОРИТИ.
99
Мультимедіа
Перегляд альбомів
Виберіть альбом. На першій сторінці відобразиться обкладинка. Прокрутіть вліво або вправо, щоб
переглянути зображення і альбоми історій.
На сторінці альбому натисніть
і скористайтеся наведеними нижче функціями. Доступні
параметри можуть відрізнятися залежно від сторінки.
• Редагування назви: перейменування альбому.
• Додати вміст: додавання іншого вмісту на поточну сторінку.
• Видалити вміст: видалення вмісту на поточній сторінці.
• Редагувати: зміна вигляду поточної сторінки.
• Змінити тему: зміна теми альбому.
• Змінити обкладинку: зміна зображення обкладинки альбому.
• Слайд-шоу: запуск слайд-шоу із зображень, збережених у поточному альбомі.
• Поділитися: надсилання альбому іншим користувачам.
• Експортувати: експорт альбому до іншого місця збереження.
• Друк: друк зображення при підключенні пристрою до принтера. Деякі принтери можуть бути
несумісними з пристроєм.
• Замовити фотокнигу: оформлення замовлення на роздрукований альбом.
• Видалити сторінку: видалення сторінки.
100
Мультимедіа
Редагування зображень
Натисніть зображення сторінки в альбомі.
Видалення зображення.
Додавання підпису під
зображенням.
Надсилання зображення іншим
користувачам.
Вибір різноманітних доступних
ефектів.
Натисніть
і скористайтеся однією з наведених нижче функцій:
• Слайд-шоу: запуск відтворення слайд-шоу або зміна установок слайд-шоу.
• Зроб. обкладинкою: встановлення зображення як зображення обкладинки альбому.
• Обернути ліворуч: поворот зображення проти годинникової стрілки.
• Обернути праворуч: поворот зображення за годинниковою стрілкою.
101
Мультимедіа
Створення альбомів із рекомендованими фотографіями
Якщо в певному місці знято кілька фотографій, пристрій рекомендує створити новий альбом,
що буде пов'язаний із цим місцезнаходженням. Така функція допомагає зручно створювати
фотоальбоми, пов'язані зі щоденними подіями або подорожжю.
Налаштування рідного міста
Вкажіть своє рідне місто, аби надати пристрою можливість виявляти чи ви знаходитеся вдома, чи
подорожуєте. Пристрій рекомендує створити подію або альбом подорожі, пов'язаний із вашим
місцезнаходженням. Наприклад, якщо знімати за межами рідного міста, пристрій рекомендує
створити альбом подорожі.
→ Налаштування → Місто проживання, виберіть метод налаштування, а потім
Натисніть
натисніть ЗБЕРЕГТИ.
Налаштування мінімальної кількості фотографій
→ Налаштування, а потім перетягніть перемикач поряд із типом альбому під
Натисніть
об'єктом Пропозиції праворуч. Виберіть тип альбому, а потім встановіть мінімальну кількість
фотографій.
У разі зйомки фотографій, які відповідають встановленим вами критеріям, пристрій запропонує
створити альбом.
У разі перевищення попередньо встановленої кількості фотографій на день пристрій
рекомендує створити альбоми спогадів.
Створення події або альбому подорожі
Натисніть → Із пропозицій. Виберіть альбом, введіть назву альбому, а потім натисніть
СТВОРИТИ.
Відео
Використовуйте цю програму для відтворення відеофайлів.
Натисніть Відео на екрані програм.
• Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від програмного
забезпечення пристрою.
• Деякі файли можуть не відтворюватися належним чином залежно від способу їх
кодування.
102
Мультимедіа
Відтворення відео
Виберіть відео для відтворення.
Пошук інших пристроїв
для відтворення файлу.
Регулювання гучності.
Перехід вперед або
назад за допомогою
перетягування смуги.
Перехід до наступного
відео. Торкніться і
утримуйте, щоб
прокрутити вперед.
Змінення пропорцій
екрана.
Переключення в
режим плаваючого
екрана.
Повторне відтворення
поточного відео або
перехід до
попереднього відео.
Торкніться і утримуйте,
щоб прокрутити назад.
Пауза та поновлення
відтворення.
→
Щоб змінити місце розташування панелі керування, під час відтворення торкніться
Налаштування та встановіть прапорець поряд з опцією Міні-контролер, а потім торкніться
ЗАКРИТИ.
Ця функція доступна лише в альбомному форматі.
Видалення відео
Натисніть
→ Видалити, виберіть відео, а потім натисніть ГОТОВО.
Обмін відео
Натисніть
доступу.
→ Вибрати, виберіть відео, натисніть
103
, а потім виберіть спосіб надання спільного
Мультимедіа
Використання спливаючого відеоплеєра
Скористайтеся цією функцією, щоб використовувати інші програми, не закриваючи відеоплеєр. Під
час перегляду відео натисніть , щоб скористатися спливаючим плеєром.
Покладіть два пальці на екран і розведіть їх, щоб збільшити розмір плеєра, або зведіть їх, щоб його
зменшити. Щоб перемістити плеєр, перетягніть його в інше розташування.
YouTube
Використовуйте цю програму для перегляду відео з веб-сайту YouTube.
Натисніть YouTube на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Перегляд відео
Натисніть і введіть ключове слово. Виберіть один із відображених результатів пошуку, щоб
переглянути відео.
Щоб переглянути відео у повноекранному режимі, натисніть на екран, далі — на
поверніть пристрій для встановлення альбомної орієнтації.
, а потім
Обмін відео
Виберіть відео, яке потрібно переглянути, натисніть
і виберіть спосіб надання спільного доступу.
Завантаження відео
Натисніть
натисніть
→ Завантаження →
.
, виберіть відео, введіть інформацію про відео, а потім
104
Мультимедіа
My Magazine
Використовуйте цю програму для створення власного журналу в мережі.
Швидко проведіть пальцем від нижньої частини головного екрана вгору.
Під час першого запуску програми My magazine натисніть ДАЛІ, прочитайте умови
надання послуги і прийміть їх, а потім натисніть ЗАПУСТИТИ.
Для налаштування власного журналу, натисніть , а потім виберіть бажані категорії. Натисніть ,
потім виберіть нові теми і натисніть .
Перегорніть екран ліворуч або праворуч, щоб змінити категорію, швидко проведіть пальцем по
екрану вгору або вниз, щоб перейти на іншу сторінку журналу, потім виберіть статтю для читання.
Під час перегляду сторінки натисніть на
• : здійснення виклику.
• : включення камери.
• : надсилання повідомлення.
• : запуск пошуку в Google.
• : запуск веб-браузера.
• : відкриття екрана програм.
, щоб скористатися такими піктограмами:
Flipboard
Використовуйте цю програму для отримання доступу до особистих журналів.
Натисніть Flipboard на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Під час першого запуску цієї програми або її перезапуску після скидання установок до заводських
значень дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити настроювання.
На головному екрані Flipboard виберіть потрібні новини та підписки.
105
Мультимедіа
SketchBook for Galaxy
Використовуйте цю програму для швидкого створення концептуальних образів чи ескізів стосовно
ідей для проекту.
На екрані програм натисніть, щоб відкрити SketchBook for Galaxy.
Використовуйте інструменти художника, щоб створити картину чи малюнок у цифровому форматі.
Зображення зберігається у сховищі Галерея → SketchBookPreview.
Щоб запустити SketchBook for Galaxy, завантажте та інсталюйте програму. Натисніть Install та
дотримуйтеся вказівок на екрані.
• Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
• Завантаження цієї програми через мобільну мережу може потребувати додаткової
оплати. Щоб уникнути додаткової оплати, зверніться до свого оператора зв'язку.
Bloomberg+
Скористайтеся цією програмою для ознайомлення з останніми новинами фінансів і бізнесу,
ринковими показниками і т. ін.
Натисніть Bloomberg+ на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
106
Крамниці програм і
медіаданих
Play Маркет
Використовуйте цю програму для придбання та завантаження доступних для запуску на пристрої
програм та ігор.
Натисніть Play Маркет на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Інсталяція програм
Перегляньте програми за категоріями або натисніть
, щоб здійснити пошук за ключовим словом.
Виберіть програму для перегляду докладних відомостей. Щоб її завантажити, натисніть
УСТАНОВИТИ. Якщо програма є платною, натисніть на ціну та дотримуйтеся вказівок на екрані,
щоб завершити процедуру придбання.
• Коли для будь-якої з інстальованих програм з’явиться нова версія, вгорі екрана
відобразиться відповідний значок для сповіщення про наявність оновлення. Відкрийте
панель сповіщень і натисніть значок, щоб оновити програму.
• Щоб інсталювати програми, завантажені з інших джерел, натисніть на екрані програм
Налаштування → ЗАГАЛЬНІ → Безпека → Невідомі ресурси.
Видалення програм
Видалення програм, придбаних у крамниці Play Маркет.
→ Мої додатки, виберіть у списку інстальованих програм програму, яку потрібно
Натисніть
видалити, а потім натисніть ВИДАЛИТИ.
107
Крамниці програм і медіаданих
Samsung Apps (GALAXY Apps)
Використовуйте цю програму для придбання та завантаження програм, призначених для
використання на пристроях Samsung. Для отримання додаткових відомостей відвідайте веб-сайт
apps.samsung.com.
Натисніть Samsung Apps (GALAXY Apps) на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Інсталяція програм
Перегляньте програми за категоріями. Натисніть
Щоб здійснити пошук програми, натисніть
пошуку.
, щоб вибрати категорію.
вгорі екрана, а потім введіть ключове слово в полі
Виберіть програму для перегляду докладних відомостей. Щоб її завантажити, натисніть
Встановити. Якщо програма є платною, натисніть на ціну та дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб
завершити процедуру придбання.
Play Кіоск
Використовуйте цю програму для читання статей з останніми новинами.
Натисніть Play Кіоск на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Play Книги
Використовуйте цю програму для читання та завантаження файлів книг.
Натисніть Play Книги на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
108
Крамниці програм і медіаданих
Play Фільми
Використовуйте цю програму для перегляду, завантаження та оренди фільмів і ТВ-шоу.
Натисніть Play Фільми на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Play Mузикa
Використовуйте цю програму для прослуховування музики на пристрої або потокової передачі
музики із хмарної служби Google.
Натисніть Play Mузикa на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Play Ігри
Використовуйте цю програму, щоб завантажувати ігри й грати в них.
Натисніть Play Ігри на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
109
Інструменти
S Note
Застосовуйте цю програму для створення примітки за допомогою мультимедійних файлів або
голосових нагадувань.
Натисніть S Note на екрані програм.
Створення приміток
Під час першого використання S Note натисніть на ДАЛІ, щоб призначити обкладинку і шаблон за
замовчуванням. Щоб завершити, дотримуйтесь інструкцій на екрані.
Створення приміток
Створення приміток з розширеним вмістом за допомогою додавання мультимедійних файлів або
голосових нагадувань.
Натисніть , щоб написати або накреслити щось на екрані, або
клавіатури.
Режим рукописного введення
, щоб ввести текст за допомогою
Зберегти
Режим гумки
S Pen або режим роботи пальцем /
лише режим S Pen
Режим тексту
Скасувати/повторити
Фотопримітка
Режим вибору
Додати сторінку
110
Інструменти
При використанні шаблонів з рамками для зображень натисніть і утримуйте рамку, а потім
натисніть Зображення або Зробити знімок, щоб додати зображення.
Щоб видалити рамку, натисніть її і утримуйте, а потім натисніть Видалити.
Під час створення стислого нагадування ще раз натисніть
товщину лінії.
, щоб змінити тип чи колір пера або
Збереження поточних установок як
профілю для пера.
Змінення типу пера.
Змінення товщини лінії.
Додавання нового кольору за
допомогою палітри кольорів.
Змінення кольору пера.
Щоб збільшити або зменшити зображення на екрані, розведіть або зведіть на ньому пальці.
Щоб скористатися іншими опціями, торкніться
.
Використання інструменту «гумка»
Накреслена лінія розпізнається як сукупність коротких розчерків замість сукупності точок. У
зв'язку з цим можна вибрати потрібну лінію і повністю видалити, перемістити або змінити її. Проте
при використанні гумки існує ймовірність випадкового стирання частини лінії. Можливо, ви також
не зможете стерти жирні лінії або лінії, які перекривають одна одну.
Щоб зменшити кількість випадків ненавмисного стирання елементів, налаштуйте розмір гумки,
натиснувши → .
Щоб очистити примітку, натисніть ОЧИСТИТИ ВСІ.
Можливо, навіть зі зменшеним розміром гумки ви не зможете стерти лише потрібний
елемент.
111
Інструменти
Редагування рукописних приміток
Виберіть рукописну примітку для її вирізки, переміщення, перетворення або зміни розмірів.
Записуючи або малюючи примітку, натисніть
. Потім натисніть примітку або обведіть її для
вибору і редагування.
Щоб перемістити примітку в інше розташування, виберіть її, а потім перетягніть на нове місце.
Щоб змінити розмір примітки, виберіть потрібну примітку, а потім потягніть за маркер її рамки.
Якщо примітку вибрано, можна користуватися зазначеними нижче опціями.
• Властивості: змінювати властивості примітки, як то зовнішній вигляд, розмір, колір чи
товщина.
• Перетворення у: перетворювати намальовану фігуру чи рукописну примітку на примітку
впорядкованого вигляду.
• Вирізати: вирізати примітки. Щоб вставити її в інше розташування, натисніть і утримуйте це
розташування, а потім натисніть Вставити.
• Копіювати: копіювати примітки. Щоб вставити її в інше розташування, натисніть і утримуйте це
розташування, а потім натисніть Вставити.
• Видалити: видалити примітку.
112
Інструменти
Вставка мультимедійних файлів
Натисніть
→ Вставити, щоб вставити зображення, відео, голосові нагадування і т. ін.
Вставлення ескізу ідеї
→ Вставити → Ескіз ідеї, а потім напишіть ключове слово або виберіть категорію
Натисніть на
для пошуку зображень.
Щоб додати до списку власні ескізи, натисніть
створення ескізів.
, потім намалюйте зображення на панелі для
Вставка зображення чи відео в рамку
→ Вставити → Зображення або Відео → Створення зображення у накресленій
Натисніть
рамці, або Записати відео на полотні.
Намалюйте рамку на примітці, а потім за допомогою пера S Pen або пальця натисніть всередині
рамки, щоб зробити фото або зняти відео.
Вставлення інформації з мапи
→ Вставити → Карти, прокрутіть мапи або натисніть
Натисніть
місця, потім натисніть .
для пошуку потрібного
• Щоб переглянути розташування в повноекранному режимі, натисніть і утримуйте мапу, потім
натисніть Відкрити мапу.
113
Інструменти
Створення діаграм та керування ними
Створення таблиці
→ Вставити → Проста діаграма → Таблиця, вкажіть кількість рядків і стовпців у
Натисніть
таблиці, а потім натисніть ГОТОВО.
• Щоб ввести дані в таблицю, натисніть на клітинку.
→ Додати стовпець або Видалити стовпець.
• Щоб додати або видалити стовпці, натисніть
• Щоб додати або видалити рядки, натисніть
→ Додати рядок або Видалити рядок.
Створення діаграми
→ Вставити → Проста діаграма, а потім виберіть тип
Щоб створити діаграму, натисніть
діаграми. Потім намалюйте на діаграмі стовпчики, лінії або розділювачі.
Щоб створити діаграму за даними у таблиці, натисніть і утримуйте таблицю, натисніть на
Редагування діаграми →
, а потім виберіть тип діаграми.
114
Інструменти
Редагування діаграми
Щоб відредагувати діаграму, натисніть і утримуйте діаграму або таблицю, потім натисніть
Редагування діаграми і скористайтеся наступними можливостями.
• Щоб змінити тип діаграми, натисніть
• Натисніть елемент, натисніть
у верхній лівій частині екрана.
, а потім відредагуйте значення.
Доступні параметри можуть відрізнятися залежно від типу діаграми.
Перегляд сторінок примітки
Під час перегляду сторінок натисніть
, щоб скористатися нижчезазначеними параметрами.
• Видалити сторінку: видалення сторінки.
• Додати на головний екран: додавання клавішу швидкого доступу для сторінки на головному
екрані.
• Друк: друк зображення при підключенні пристрою до принтера. Деякі принтери можуть бути
несумісними з пристроєм.
• Зберегти як: збереження сторінки з іншою назвою.
• Встановити як: встановлення сторінки як заставки або зображення контакту.
115
Інструменти
Попередній перегляд сторінок
Для попереднього перегляду сторінок над приміткою перетягніть примітку вниз.
Натисніть
на обкладинці примітки, щоб отримати доступ до нижчезазначених параметрів:
• Видалити: видалити примітку.
• Поділитися: надати спільний доступ до примітки іншим користувачам.
• Експортувати: експортувати примітку у вигляді файлу зображення або файлу PDF.
• Перейменувати: перейменувати примітку.
• Редагув. обкладинку: зміна обкладинки примітки.
• Додати до улюбленого: додайте примітку до списку обраного.
• Заблокувати: заблокуйте примітку, щоб інші не могли її переглядати.
• Додати на головний екран: додайте клавішу швидкого доступу до примітки на головному
екрані.
Пошук приміток
Використовуйте цю функцію для пошуку примітки за допомогою введення критеріїв пошуку,
наприклад, назв, тегів, тексту або рукописних слів.
Натисніть
, натисніть поле пошуку у верхній частині екрана, потім введіть критерії пошуку.
116
Інструменти
Активні нотатки
Використовуйте цю програму для створення рукописного нагадування та швидкого виконання
однієї з корисних функцій, передбачених Нотатками щодо запланованих задач.
Виберіть Активні нотатки на екрані програм. Також можна натиснути на Активні нотатки у
команді, що виконується при наведенні пера або пальця на екран.
1 Напишіть або накресліть нотатку.
2 Торкніться .
Воднораз уся нотатка буде вибрана. Якщо потрібно використати певну інформацію з нотатки,
натисніть за межами вибраної області, щоб скасувати вибір нотатки. Обведіть потрібну
інформацію, щоб використати її.
Видалення нагадування.
Зберегти нагадування.
Написання нотатки або зміна
кольору пера.
Отримання доступу до інших опцій.
Скасування нотатки.
Вибір введення.
Додавання нотатки в якості віджета
на головний екран.
Доступні функції для вибраної
інформації з нотатки
Редагування нотатки в якості файлу
S Note.
Відрегулювати розмір панелі
нагадування.
117
Інструменти
3 Виберіть програму, в якій необхідно використати вибрану інформацію з нотатки.
Вибрана програма запуститься із Активні нотатки.
Здійснення виклику.
Cтворення завдання.
Cтворення контакту.
Пошук розташування.
Надсилання повідомлення.
Пошук в інтернеті.
Надсилання повідомлення
електронної пошти.
Перегляд нотаток
На екрані Action memo натисніть → Переглянути список активних нотаток. Виберіть нотатку
для перегляду та редагування.
Додавання віджетів Action memo на головний екран
Після створення нотатки натисніть та утримуйте , а потім перетягніть нотатку на порожню
область головного екрана. На головний екран буде додано віджет Активні нотатки, що дозволяє
переглядати та редагувати нотатку.
Редагування нотатки в якості файлу S Note
Під час створення нотатки натисніть , щоб відкрити S Note та відредагувати нотатку в цій
програмі. Колір пера, який використовувався в Активні нотатки, буде застосовано і в S Note.
118
Інструменти
S Planner
Використовуйте цю програму для керування подіями та завданнями.
Натисніть S Planner на екрані програм.
Створення подій або завдань
Натисніть
і скористайтеся одним із таких способів:
• Додати подію: введення події з додатковою установкою повторення.
• Додати завдання: введення завдання з додатковою установкою пріоритету.
Щоб швидше додати подію або завдання, натисніть дату, щоб її вибрати, після чого ще раз її
натисніть.
Введіть назву та вкажіть, який календар потрібно використовувати або з яким календарем потрібно
виконувати синхронізацію. Потім натисніть ДОДАТКОВІ ПАРАМЕТРИ, щоб додати інші відомості,
наприклад, про частоту повтору події, час попереднього сповіщення або місце події.
Запросіть інших користувачів взяти участь у події, надіславши їм звичайне повідомлення або
повідомлення електронної пошти. Введіть номер телефону або адресу електронної пошти в полі
Учасники або натисніть , щоб відкрити список контактів.
Вкладіть мапу із позначенням місця проведення події. Введіть розташування в полі Розташування,
натисніть поряд із полем, після чого вкажіть точне розташування, натиснувши й утримуючи
відображену мапу.
119
Інструменти
Синхронізація зі службою Google Calendar
На екрані програм натисніть Налаштування → ЗАГАЛЬНІ → Облікові записи → Google в розділі
Мої облікові записи → виберіть обліковий запис Google та встановіть прапорець поруч із
Синхронізувати Календар.
Щоб вручну виконати синхронізацію для оновлення,натисніть S Planner →
зараз.
Щоб відобразити синхронізовані події або завдання, натисніть
прапорець поруч із обліковим записом Google.
→ Синхронізувати
→ Календарі, потім встановіть
Рукописний ввід в режимі перегляду календаря поточного
місяця
Щоб активувати цю функцію, натисніть
на екрані перегляду місяця. Доступно лише в режимі
перегляду місяця та у книжковій орієнтації.
Змінення типу календаря
Натисніть
і виберіть будь-який із різноманітних типів календарів, серед яких календарі на рік,
місяць, тиждень тощо.
Пошук подій або завдань
Натисніть
→ Пошук і введіть ключове слово, за яким потрібно здійснювати пошук.
Щоб переглянути події або завдання, заплановані на сьогодні, натисніть на СЬОГОДНІ у верхній
частині екрана.
Видалення подій і завдань
Натисніть
→ Видалення, виберіть події або завдання і натисніть ГОТОВО.
Створення подій і завдань
Виберіть подію або завдання, натисніть
, потім виберіть спосіб надання спільного доступу.
120
Інструменти
Диск
Використовуйте цю програму для створення та редагування документів, а також для надання
іншим користувачам спільного доступу через сховище Диск Google. Під час створення документів
або завантаження файлів на Диск Google пристрій автоматично синхронізується із сервером
та іншим комп'ютером, на якому інстальовано це сховище. Отримуйте доступ до файлів без
передавання та завантаження.
Натисніть Диск на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Dropbox
Використовуйте цю програму для збереження та обміну файлами з іншими користувачами за
допомогою хмарної служби Dropbox. Під час збереження файлів у службі Dropbox пристрій
автоматично синхронізується з веб-сервером та іншими комп’ютерами, на яких інстальовано
Dropbox.
Натисніть Dropbox на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Щойно Dropbox активується, натисніть на Turn on Camera Upload, щоб автоматично завантажити
туди фотографії та відео, виготовлені за допомогою камери пристрою. Щоб переглянути
завантажені фотографії або відео, натисніть . Для надання спільного доступу або видалення
файлів або створення альбомів натисніть , а потім виберіть файли.
→ Upload here → Photos or videos або
Щоб завантажити файли до Dropbox, натисніть →
Other files. Щоб відкрити файли у Dropbox, виберіть потрібний файл.
Під час перегляду файла або відео натисніть
відкрити файли у списку обраного, натисніть
, щоб додати його до списку обраного. Щоб
.
121
Інструменти
Хмарне сховище
Використовуйте цю функцію для синхронізації файлів або створення резервних копій установок і
даних програм за допомогою облікового запису Samsung або Dropbox.
На екрані програм натисніть Налаштування → ЗАГАЛЬНІ → Хмарне сховище.
Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв’язку.
Синхронізація з обліковим записом Samsung
Виберіть Samsung account або Налаштування синхронізації, щоб синхронізувати файли.
Створення резервних копій або відновлення даних
Натисніть Резервне копіювання, щоб створити резервну копію або натисніть Відновити, щоб
відновити дані за допомогою облікового запису Samsung.
Синхронізація зі службою Dropbox
Натисніть Зв'язати з Dropbox, а потім введіть обліковий запис Dropbox. Щоб завершити,
дотримуйтесь інструкцій на екрані.
Після входу в систему натисніть Allow і синхронізація файлів із Dropbox виконуватиметься
автоматично під час кожного внесення змін.
122
Інструменти
Годинник
Використовуйте цю програму, щоб встановити будильники, дізнатися час в найбільших містах світу,
визначити тривалість події або встановити таймер.
Натисніть Годинник на екрані програм.
Увімкнення або вимкнення
будильника.
Будильник
Установка будильників
Натисніть , встановіть час спрацювання будильника, виберіть дні, в які він має спрацьовувати
повторно, а потім натисніть ГОТОВО. Також можна встановити будильник, ввівши потрібні цифри за
допомогою пера S Pen.
• Місце для спрацювання сигналу: встановлення місцезнаходження. Будильник
спрацьовуватиме, лише коли ви перебуватимете у вказаному розташуванні.
• Пауза: установіть інтервал і кількість разів повторення сигналу будильника після попередньо
встановленого часу.
• Розумний-будильник: установіть час до попередньо встановленого, коли будильник має
спрацювати.
123
Інструменти
Зупинення будильників
Перетягніть за межі великого кола, щоб вимкнути будильник. Перетягніть
кола, щоб повторно увімкнути будильник через встановлений час.
за межі великого
Видалення будильників
Натисніть і утримуйте будильник і натисніть Видалити.
Світовий час
Створення годинників
Натисніть
, після чого введіть назву міста або виберіть її зі списку міст.
Щоб застосувати перехід на літній час, натисніть і утримуйте годинник, а потім натисніть Установки
переходу на літній час.
Видалення годинників
Натисніть і утримуйте годинник і натисніть Видалити.
Секундомір
Торкніться ПОЧАТИ, щоб почати відлік часу під час події. Торкніться КОЛО, щоб записати часові
проміжки.
Натисніть СКИНУТИ, щоб очистити записані часові проміжки.
Таймер
Установіть тривалість і торкніться ПОЧАТИ.
Перетягніть
за межі великого кола, коли час таймеру буде вичерпано.
124
Інструменти
Калькулятор
Використовуйте цю програму для здійснення простих або складних обчислень.
Натисніть Калькулятор на екрані програм.
Оберніть пристрій, щоб перейти в альбомний режим для відображення інженерного калькулятора.
→ Інженерний калькулятор.
Якщо опцію Обертання екрану вимкнено, торкніться
Щоб переглянути історію обчислень, торкніться
Щоб очистити історію, торкніться
для приховання клавіатури.
→ Очистити журнал.
S Health
Використовуйте цю програму для перевірки стану вашого здоров'я, контролюючи споживання або
спалювання калорій.
Натисніть S Health на екрані програм.
Запуск програми S Health
Під час першого відкриття цієї програми дотримуйтеся вказівок на екрані, потім введіть свої
фізичні показники для завершення налаштування.
На основі ваших фізичних показників буде автоматично обчислено швидкість вашого
метаболізму, після чого відобразяться поради стосовно рекомендованої кількості калорій
для щоденного споживання. Ці рекомендації можуть бути неточними залежно від віку,
конституції тіла або харчових потреб.
Головний екран S Health
Ви можете переглядати ключову інформацію з меню S Health та користуватися клавішами
швидкого доступу до меню S Health.
Натисніть
→ Головний екран.
Щоб отримати додаткові відомості про функції S Health, відкрийте головний екран S Health
→ Довідка.
та натисніть
125
Інструменти
Додаткові відомості
• Мета збору описаних даних полягає в реалізації послуг, необхідних користувачам, включно
з наданням додаткових відомостей для оздоровлення, резервним копіюванням та
синхронізацією даних, аналізом даних та статистичним аналізом або ж розробкою та запуском
удосконалених послуг. (Але в разі входу в обліковий запис Samsung із програми S Health дані
може бути збережено на сервері для створення їхньої резервної копії). Особисті відомості
можуть зберігатися, доки існує необхідність в їх наявності. Щоб видалити особисті відомості,
збережені програмою S Health, скористайтеся опцією «Скинути дані», яку можна знайти в меню
«Установки». Щоб видалити дані, які було опубліковано в соціальних мережах або передано на
накопичувач, це потрібно зробити окремо.
• Ви несете повну відповідальність за неналежне використання даних, розміщених у соціальних
мережах або переданих іншим користувачам. Будьте обережні, надаючи іншим користувачам
свої особисті відомості.
• Якщо пристрій підключено до вимірювальних пристроїв, перевірте протокол передачі даних
для забезпечення правильної роботи. У разі використання безпроводового підключення,
наприклад, через Bluetooth або ANT+, на роботу пристрою можуть впливати радіоперешкоди,
створювані іншими пристроями. Не використовуйте пристрій поблизу інших пристроїв, які
випромінюють радіохвилі.
• Вміст програми S Health може різнитися залежно від її версії. Послуги, що надаються разом із
програмою, можуть змінюватися або більше не підтримуватися без завчасного попередження.
• Доступні функції та послуги S Health можуть різнитися залежно від чинних норм та місцевого
законодавства у вашому регіоні.
• В певних регіонах деякі функції S Health можуть бути недоступними.
• Функції S Health призначені виключно для цілей інформування та покращення фізичного
стану. Вони не призначені для діагностування хвороб чи інших станів здоров'я, а також для
лікування, мінімізації наслідків, терапії або попередження хвороб.
126
Інструменти
S Translator
Використовуйте цю програму для перекладу тексту на інші мови.
Натисніть S Translator на екрані програм.
Щоб запустити S Translator, завантажте та інсталюйте програму. Натисніть Встановити та
дотримуйтеся вказівок на екрані.
Завантаження цієї програми через мобільну мережу може потребувати додаткової оплати.
Щоб уникнути додаткової оплати, зверніться до свого оператора зв'язку.
Диктофон
Використовуйте цю програму для запису або відтворення голосових нагадувань.
Натисніть Диктофон на екрані програм.
Записування голосових нототок
Торкніться , щоб розпочати запис. Промовте щось у мікрофон, розташований у верхній частині
пристрою. Торкніться , щоб призупинити запис. Торкніться , щоб завершити записування.
Під час записування голосової нотатки торкніться
, щоб вставити закладку.
Час запису
Відображення списку голосових
нотаток.
Зміна режиму записування.
Початок запису.
127
Інструменти
Зміна режиму запису
Змініть режим запису, щоб чіткіше записати голосові нагадування з попередньо визначеними
установками для різних ситуацій.
Натисніть на
і виберіть один з режимів запису.
Відтворення голосових нотаток
Виберіть голосове нагадування, яке потрібно відтворити.
• : обрізування голосовї нотатки.
• : налаштування частини запису для відтворення по колу.
• • : зміна швидкості відтворення.
: пропуск в голосовій нотатці частини без звуку.
• : створення закладок для голосового нагадування.
• : призупинення відтворення.
• /
: пропустити попередню або наступну голосову нотатку.
→ Вибрати → виберіть
Щоб надіслати голосове нагадування іншим користувачам, натисніть
голосове нагадування → та виберіть спосіб надання спільного доступу.
Керування голосовими нагадуваннями
У списку голосових нагадувань, натисніть
і виберіть одну з таких опцій:
• Сортувати за: сортування нотаток за датою, назвою або категорією.
• Редагування категорій: додавання, видалення або перейменування категорії.
• Налаштування: змінення установок запису голосу.
128
Інструменти
Збереження файлів з контекстними тегами
В списку голосових нагадувань натисніть
із Контекстна назва.
→ Налаштування, потім встановіть прапорець поруч
Керування категоріями
Створення категорії
→ Редагування категорій →
В списку голосових нагадувань натисніть
категорії, виберіть колір, потім натисніть OK.
. Введіть назву
Зміна категорії
→ Вибрати → виберіть голосове нагадування → →
В списку голосових нагадувань натисніть
Змінити категорію та виберіть категорію, яку потрібно змінити.
Перегляд списку закладок
Під час відтворення голосового нагадування, позначеного за допомогою закладки, натисніть
Закладки, щоб переглянути детальні відомості.
S Voice
Користуйтеся цією програмою, щоб керувати пристроєм за допомогою голосу для виконання
різноманітних функцій.
Натисніть S Voice на екрані програм. Також можна двічі натиснути кнопку «Домашній».
• Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
• Деякі мови не підтримуються цією програмою.
129
→
Інструменти
Далі наведено декілька прикладів голосових команд:
• Відкрити музику
• Запустити калькулятор
• Зателефонувати на мобільний Олені
• Зателефонувати на робочий Олені
• Перевірити розклад
Поради для кращого розпізнавання голосу
• Говоріть чітко.
• Говоріть в тихих місцях.
• Не використовуйте образливі слова або сленг.
• Не використовуйте в мовленні діалекти.
Пристрій може не розпізнати ваші команди або виконати непотрібні команди залежно від оточення
та вашого мовлення.
Режим «Вільні руки»
У режимі «Вільні руки» вміст буде зчитуватися пристроєм вголос під час надходження вхідних
дзвінків, повідомлень та сповіщень, що дає змогу використовувати пристрій під час перебування
за кермом. Наприклад, під час надходження виклику пристроєм буде зчитуватися вголос ім'я або
телефонний номер абонента під час надходження виклику.
Щоб активувати режим «Вільні руки», скажіть «Увімкнути режим "Вільні руки"» або натисніть
Turn on Hands-free mode.
Для автоматичного ввімкнення режиму «Вільні руки» в певних місцях, в режимі «Вільні руки»
→ Connect to vehicle → Вибір способу.
натисніть
Вимкніть режим «Вільні руки», якщо він не використовується, щоб пристрій не зчитував
→ Turn off Hands-free
вмісту вголос. Щоб вимкнути режим «Вільні руки», натисніть
mode.
130
→
Інструменти
Переведення пристрою в робочий режим за допомогою голосу
Коли екран вимкнений, програму S Voice можна запустити за допомогою голосової команди. Щоб
запустити програму S Voice, скажіть пристрою «Вітаю, Galaxy».
Щоб активувати цю функцію, натисніть
вправо.
→ Settings, потім перетягніть перемикач Voice wake-up
Використання команд переведення пристрою в робочий режим
при заблокованому екрані
При заблокованому екрані також можна використовувати різні функції завдяки попередньо
встановленим командам переведення в робочий режим.
Щоб активувати цю функцію на екрані програм, натисніть Налаштування → ПРИСТРІЙ → Екран
блокування, потім перетягніть перемикач Пробудження для екрана блокування праворуч.
S Finder
Використовуйте цю програму для пошуку різноманітних об'єктів на пристрої, враховуючи
електронні листи, документи, зображення, музику, програми та ін.
Щоб запустити S Finder, натисніть і утримуйте
.
Натисніть на поле пошуку і введіть пошукові слова. Також можна натиснути , а потім промовити
ключове слово для пошуку. Цю функцію також можна використовувати для пошуку рукописного
вмісту у пристрої.
131
Інструменти
Google
Використовуйте цю програму для пошуку не лише в Інтернеті, але й у межах програм та їх вмісту.
Натисніть Google на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Пошук на пристрої
Натисніть поле пошуку та введіть ключове слово. Також можна натиснути , а потім промовити
ключове слово.
Якщо у програмах нічого не знайдено, відобразиться браузер із результатами пошуку.
Область пошуку
→ Налаштування →
Щоб вибрати, в яких програмах має здійснюватися пошук, натисніть
Пошук у телефоні і встановіть прапорці для об’єктів, які потрібно шукати.
Google Асистент
У разі необхідності відкрийте пошук Google для перегляду відомостей Google Асистент щодо
поточного стану погоди, громадського транспорту, наступної зустрічі тощо.
Приєднуйтесь до Google Асистент під час першого використання пошуку Google. Щоб змінити
настройки Google Now, натисніть на Налаштування, а потім перетягніть перемикач Google
Асистент ліворуч або праворуч.
132
Інструменти
Голосовий пошук
Використовуйте цю програму для пошуку веб-сторінок за допомогою голосу.
Натисніть Голосовий пошук на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Коли на екрані відобразиться напис Диктуйте, промовте ключове слово або фразу.
Збережені фрагменти
Використовуйте цю програму для створення власного альбому для заготовок із вмістом, який
складається з веб-сторінок, відео та ін.
Натисніть Збережені фрагменти на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Перегляд альбому збережених фрагментів
→ Редагувати категорію, виберіть потрібний вигляд зі списку, введіть назву, потім
Натисніть
натисніть ГОТОВО.
Збір об'єктів
Якщо ви бажаєте зберегти вміст (наприклад, частину веб-сторінки), відкрийте панель команд, що
з'являється при наведенні пера або пальця на екран, та натисніть Розумний вибір або Окреслити
зображення. Після вибору вмісту натисніть , виберіть категорію та натисніть .
Перегляд об'єктів
Виберіть категорію, потім виберіть об'єкт. При перегляді об'єкта можна натиснути посилання, щоб
перейти до джерела.
133
Інструменти
Мої файли
Використовуйте цю програму для отримання доступу до всіх типів файлів, збережених на пристрої,
зокрема зображень, відео, композицій і звукозаписів.
Натисніть Мої файли на екрані програм.
Перегляд файлів
Виберіть категорію, потім натисніть папку, щоб відкрити. Щоб переглянути завантажені фотографії
або відео в Dropbox, натисніть Dropbox, потім увійдіть в свій обліковий запис Dropbox.
У папці натисніть
і скористайтеся однією з таких опцій:
• Виберіть елемент: виберіть файли або папки.
• Нова папка: створення папки.
• Відобразити як: змінення режиму перегляду.
• Критерій сортування: сортування файлів або папок.
• Додати ярлик: додати до області клавіш швидкого доступу клавішу швидкого доступу до
папки.
• Налаштування: змінення установок диспетчера файлів.
Пошук файлу
Натисніть
і введіть пошуковий термін.
Додавання клавіш швидкого доступу до папок
Додавання клавіші швидкого доступу до папок, які часто використовуються, до області клавіш
→ Додати ярлик → OK, виберіть папку, потім натисніть ГОТОВО.
швидкого доступу. Натисніть
Додавання клавіш швидкого доступу сервера FTP на пристрій
Додавання клавіші швидкого доступу до сервера FTP до області клавіш швидкого доступу.
→ Додати FTP → OK, введіть деталі, наприклад, адресу, ім'я користувача та пароль,
Натисніть
потім натисніть ГОТОВО.
134
Інструменти
Завантаження
Використовуйте цю програму для перегляду відомостей про те, які файли було завантажено за
допомогою програм.
Натисніть Завантаження на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Виберіть файл, щоб відкрити його у відповідній програмі.
Щоб відсортувати файли за розміром, натисніть СОРТУВАТИ ЗА РОЗМІРОМ.
Щоб відсортувати файли за датою, натисніть СОРТУВАТИ ЗА ДАТОЮ.
Щоб очистити історію, натисніть ОЧИСТИТИ СПИСОК.
TripAdvisor
Використовуйте цю програму для отримання пов'язаних із поїздками відомостей, таких як місце
призначення або готель. Крім того, можна забронювати номер у готелі, а також обмінятися своїми
відгуками з іншими користувачами.
Натисніть TripAdvisor на екрані програм.
Щоб запустити TripAdvisor, завантажте та інсталюйте програму. Натисніть Встановити та
дотримуйтеся вказівок на екрані.
• Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
• Завантаження цієї програми через мобільну мережу може потребувати додаткової
оплати. Щоб уникнути додаткової оплати, зверніться до свого оператора зв'язку.
Evernote
Використовуйте цю програму, щоб створювати та синхронізувати примітки з мультимедійним
вмістом, а також надавати спільний доступ до них. Щоб ефективно розпоряджатися своїми ідеями,
до приміток можна додати теги або відсортувати примітки в блокноті.
Натисніть Evernote на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
135
Інструменти
KNOX
Використовуйте цю програму, щоб відокремити особисті дані від робочих, а також щоб отримати
безпечний доступ до корпоративних програм зі свого пристрою.
Натисніть KNOX на екрані програм.
• Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
• Завантаження цієї програми через мобільну мережу може потребувати додаткової
оплати. Щоб уникнути додаткової оплати, зверніться до свого оператора зв'язку.
• Для забезпечення захисту даних програма KNOX та пов'язані з нею дані видаляються
після декількох спроб неправильного введення пароля.
136
Подорожі та розташовані
неподалік місця
Карти
Використовуйте цю програму для визначення розташування пристрою, пошуку місць і отримання
маршрутів.
Натисніть Карти на екрані програм.
Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
Пошук розташувань
Пошук розташувань за допомогою введення адреси або ключового слова. Після знаходження
розташування виберіть розташування, щоб переглянути докладні відомості. Для отримання
додаткової інформації дивіться довідку.
Отримання маршрутів до пункту призначення
Натисніть , щоб встановити початкове й кінцеве розташування, а потім виберіть спосіб
подорожування. На пристрої буде відображено маршрути до пункту призначення.
137
Налаштування
Про налаштування
Використовуйте цю програму для настроювання установок пристрою, встановлення опцій
програм і додавання облікових записів.
Натисніть Налаштування на екрані програм.
ПІДКЛЮЧЕННЯ
Wi-Fi
Увімкніть функцію Wi-Fi для підключення до мережі Wi-Fi та доступу до Інтернету або інших
мережевих пристроїв.
Щоб скористатися опціями, натисніть Wi-Fi →
.
• Додатково: налаштування Wi-Fi.
• Кнопка WPS: під’єднання до захищеної мережі Wi-Fi за допомогою кнопки WPS.
• Введення PIN-коду WPS: під’єднання до захищеної мережі Wi-Fi за допомогою кнопки WPS PIN.
• Довідка: доступ до довідкових відомостей щодо Wi-Fi.
Встановлення режиму сну для Wi-Fi
Натисніть Wi-Fi →
→ Додатково → Не вимикати Wi-Fi під час перебування в режимі сну.
Пристрій автоматично вимикає підключення Wi-Fi під час відключення екрана. Якщо таке
сталося, пристрій автоматично починає використовувати мережі з передачею даних,
якщо встановлено їх використання. Це може призвести до стягування плати за передачу
даних. Щоб уникнути отримання рахунків за використання даних, встановіть для цієї опції
значення Завжди.
138
Налаштування
Встановлення надсилання сповіщень про відкриті мережі
Пристрій може виявити відкриті мережі Wi-Fi і відобразити значок у рядку стану для сповіщення
про їх доступність.
→ Додатково та встановіть прапорець біля опції Сповіщення мережі, щоб
Натисніть Wi-Fi →
увімкнути цю функцію.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct з’єднує два пристрої через мережу Wi-Fi без точки доступу.
Натисніть Wi-Fi →
→ Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Увімкнення функції Bluetooth для обміну відомостями на невеликій відстані.
Щоб скористатися іншими опціями, торкніться
.
• Тривалість видимості: установка тривалості видимості пристрою.
• Отримані файли: перегляд файлів, отриманих через Bluetooth.
• Довідка: відкриття довідки з Bluetooth.
Прив’язка та мобільна точка доступу
• Мобільна точка доступу: використання портативної точки доступу Wi-Fi для надання
комп’ютерам або іншим пристроям спільного доступу до підключення до мобільної мережі
через мережу Wi-Fi.
• Прив’язка USB: використання прив’язки USB для надання комп’ютерам спільного доступу до
підключення пристрою до мобільної мережі через підключення USB. Після підключення до
комп’ютера пристрій використовується як бездротовий модем для комп’ютера.
• Прив’язка Bluetooth: скористайтесь прив’язкою Bluetooth для надання комп'ютерам або
іншим пристроям спільного доступу до підключення пристрою до мобільної мережі через
Bluetooth.
139
Налаштування
Без зв’язку
Вимкнення всіх бездротових функцій на пристрої. Можна використовувати лише послуги, не
пов’язані з роботою в мережі.
Використання даних
Відстеження обсягу використаних даних і настроювання установок для встановлення обмеження.
• Мобільні дані: використання підключення для передавання даних в усіх мобільних мережах.
• : введення дати скидання відомостей за місяць для відстеження обсягу використаних
даних.
Щоб скористатися іншими опціями, торкніться
.
• Обмежити фонові дані: вимкнення синхронізації даних у фоновому режимі під час
використання мобільної мережі.
• Використання Wi-Fi: відображення використаних даних через мережу Wi-Fi.
• Мобільні точки доступу: виберіть точки доступу Wi-Fi, унеможлививши таким чином їхнє
використання програмами, які виконуються у фоновому режимі.
Розташування
Змініть установки розташування та активуйте запити дозволів на використання програмами
інформації щодо вашого розташування.
• Режим: вибір методу збирання даних щодо вашого розташування.
• Останні запити щодо розташування: налаштування пристрою на відображення програм, які
використовують інформацію щодо вашого поточного розташування, а також відображення
інформації щодо використання ними акумулятора пристрою.
• Служби розташування: використання поточного місцезнаходження для пошуку Google та
інших служб Google.
• Мої місця: настроювання профілів, які використовуватимуться для певних розташувань, коли
для визначення поточного розташування використовуються функцій GPS, Wi-Fi чи Bluetooth.
• Поточне розташування тегу: налаштування пристрою на дозволене тегування інформації
щодо вашого поточного розташування для вибраних програм.
140
Налаштування
Інші мережі
Налаштування використання мереж.
Стандартна програма
Виберіть програму за замовчуванням, яка буде використовуватися для обміну повідомленнями.
Друк
Налаштування модулів принтера, що підключаються, встановлених на пристрої. Ви можете
здійснити пошук доступних принтерів або додати принтер вручну для друку файлів через мережу
Wi-Fi або хмарні служби.
Мобільні мережі
• Мобільні дані: встановлення дозволу мереж із переключенням пакетних даних для
використання послуг мережі.
• Передача даних у роумінгу: встановлення підключення пристрою до іншої мережі під час
роумінгу, або якщо домашня мережа недоступна.
• Імена точок доступу: встановлення імен точок доступу (APN).
• Режим мережі: вибір типу мережі.
• Оператори мережі: пошук доступних мереж і вибір мережі для роумінгу.
VPN
Налаштування мереж VPN (Virtual Private Networks – віртуальні приватні мережі) й підключення до
них.
NFC
Увімкнення функції NFC для зчитування відомостей із тегів NFC, а також їх записування в такі теги.
• Android Beam: активація функції Android Beam для надсилання даних, наприклад веб-сторінок
і контактів, на пристрої з підтримкою NFC.
• Безконтактний платіж: виберіть стандартну програму оплати для мобільних платежів.
S Beam
Увімкнення функції S Beam для надсилання даних, наприклад відео, зображень та документів, на
пристроях із підтримкою NFC і Wi-Fi Direct.
141
Налаштування
Пристрої поблизу
• Ім'я пристрою: введення імені медіасервера для пристрою.
• Вміст для відправки: надання іншим пристроям спільного доступу до свого вмісту.
• Дозволені пристрої: перегляд списку пристроїв, які можуть отримувати доступ до вашого
пристрою.
• Заборонені пристрої: перегляд списку пристроїв, яким заборонено доступ до вашого
пристрою.
• Завантажити до: вибір розташування в пам’яті для збереження медіафайлів.
• Отримання файлів з інш. пристроїв: встановлення дозволу на завантаження з інших
пристроїв.
Screen Mirroring
Активація функції дублювання екрана й надання іншим користувачам спільного доступу до екрана.
ПРИСТРІЙ
Звуки та сповіщення
Зміна налаштувань різноманітних звуків на пристрої.
• Звук: регулювання рівня гучності звуків дзвінка під час виклику, музики та відео, системних
звуків пристрою та сповіщень.
• Інтенсивність вібрації: регулювання інтенсивності вібрації в разі отримання сповіщення.
• Вібрація під час виклику: відтворення вібрації та звуку дзвінка для сповіщення про вхідні
виклики.
• Звуки дзвінка: додавання або вибір звуку дзвінка для сповіщення про вхідні виклики.
• Вібрація: додавання або вибір зразка вібрації.
• Звук дзвінка сповіщення: вибір сигналу дзвінка для подій, таких як вхідні повідомлення і
пропущені виклики.
• Адаптація звуку: задайте індивідуальні настройки звуку для вуха, яке ви будете
використовувати в більшості випадків під час викликів чи прослуховування музики.
142
Налаштування
Дисплей
• Яскравість: встановлення яскравості дисплея.
• Автовимкнення екрана: встановлення тривалості очікування пристрою перед вимкненням
підсвічування дисплея.
• Підсвічування клавіш: встановлення тривалості підсвічування сенсорних клавіш.
• Режим екрана:
– – Оптимізований: використовується для оптимізації дисплея відповідно до параметрів
відображення.
– – Динамічний: використовується для виразнішого зображення.
– – Стандартний: використовується в звичайному середовищі.
– – Професійна фотографія: цей режим використовується для наближення кольорів дисплея
до природних.
– – Кіно: використовується в темному середовищі, наприклад у приміщенні з поганим
освітленням.
• Режим читання: вибрати програми для використання в режимі читання. У режим читання
пристрій захищає ваш зір під час читання в умовах недостатнього освітлення.
• Автоматична яскравість: налаштування пристрою на заощадження заряду акумулятора за
допомогою регулювання яскравості дисплея.
• Екранна заставка: увімкнення на пристрої заставки під час заряджання або підключення до
док-станції.
• Автоматично обертати екран: встановлення автоматичного обертання вмісту в разі
обертання пристрою.
• Відсоток заряду: відсоток заряду батареї.
• Редагувати створенний знімок екрана: редагування знімка екрана після його створення.
Кілька вікон
Встановлення використання багатовіконного режиму.
• Відкр.в реж.розділ.екрана: налаштування пристрою на увімкнення функції багатовіконності
під час відкриття файлів програм Мої файли або Відео.
143
Налаштування
Світлодіодний індикатор
• Заряджання: ввімкнення індикатора сповіщення під час зарядження акумулятора.
• Батарея розряджена: ввімкнення індикатора сповіщення за низького заряду акумулятора.
• Сповіщення: ввімкнення індикатора сповіщення за наявності пропущених викликів,
повідомлень або сповіщень.
• Запис голосу: ввімкнення індикатора сповіщення під час запису голосових нагадувань.
Екран блокування
Змінення установок екрана блокування.
• Блокування екрана: ввімкнення функції блокування екрана. Доступні опції можуть
відрізнятися залежно від вибраних функцій блокування екрана.
• Опції віджета годинника: налаштування конфігурації віджета годинника.
• Ярлик камери: відображення клавіш швидкого доступу до програм на екрані блокування та їх
змінення.
Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв’язку.
• Особисте повідомлення: редагування особистого повідомлення.
• Інформація власника: введення відомостей, які відображатиметься разом з годинником.
• Активні нотатки на екрані блокування: налаштування пристрою на запуск функції нотаток
щодо запланованих задач при подвійному натисканні заблокованого екрана при натиснутій
кнопці пера S Pen.
• Ефект розблокування: вибір ефекту під час розблокування екрана.
• Пробудження для екрана блокування: розпізнавання команди пробудження за
заблокованого екрана.
• Допоміжний текст: відображення тексту довідки на екрані блокування.
144
Налаштування
Заставка
Змінення установок заставки.
• Головний екран: вибір фонового зображення для головного екрана.
• Екран блокування: вибір фонового зображення для екрана блокування.
• Головний екран та екран блокування: вибір фонового зображення для головного екрана та
екрана блокування.
Шрифт
Змінення установок шрифту.
• Стиль шрифту: змінення типу шрифту для відображення тексту.
• Розмір шрифту: зміна розміру шрифту.
Панель сповіщень
Налаштування об’єктів, які відображаються на панелі сповіщень.
• Налаштування яскравості: налаштування пристрою на відображення панелі регулювання
яскравості екрана на панелі сповіщень.
• Кнопки швидкого доступу: переупорядкування кнопок швидкого налаштування, які
відображуються на панелі сповіщень.
Спрощений режим
Установка спрощеного режиму.
Спеціальні можливості
Послуги з доступності – це спеціальні функції, призначені для користувачів із певними фізичними
обмеженнями. Отримайте доступ до наведених нижче установок і змініть їх, щоб покращити
доступність пристрою.
• Зір: налаштування покращеного доступу для осіб зі слабким зором.
• Слух: налаштування покращеного доступу для осіб із вадами слуху.
• Моторика та взаємодія: налаштування параметрів покращеного доступу для осіб з
обмеженою рухливістю.
145
Налаштування
• Безпосередній доступ: вказує пристрою на необхідність відкривати меню спеціальних
можливостей в разі потрійного швидкого натискання кнопки «Домашній».
• Відповідь/завершення: зміна способу відповіді на виклики чи їх завершення.
• Режим одного натискання: керування вхідними викликами або сповіщеннями за допомогою
натискання кнопки замість її перетягування.
• Керування спеціальними можливостями: імпортування чи експортування параметрів
доступності, щоб поділитися ними з іншими пристроями.
• Послуги: перегляд служб спеціальних можливостей, встановлених на пристрої.
Виклики
Налаштування функцій виклику.
• Відхилення виклику: автоматичне відхилення викликів зі вказаних номерів телефонів.
Додавання номерів телефонів до списку номерів для відхилення.
• Відповідь/завершення: зміна способу відповіді на виклики чи їх завершення.
• Вимкнути екран під час викликів: ввімкнення датчика наближення під час виклику.
• Сповіщення при виклику:
– – Вібрація при відповіді: відтворення вібрації в разі відповіді іншого абонента на виклик.
– – Вібр. під час завер.викл.: відтворення вібрації в разі завершення виклику іншим
абонентом.
– – Сигнал з'єднання: ввімкнення або вимкнення сигналу встановлення зв’язку.
– – Щохвилинний сигнал: увімкнення або вимкнення щохвилинного сигналу.
– – Звук по завершенню: ввімкнення або вимкнення сигналу завершення зв’язку.
– – Сповіщення під час викликів: відтворення сигналу під час виклику для сповіщення про
події.
• Аксесуари:
– – Автоматична відповідь: налаштування пристрою на автоматичну відповідь на виклик
після вказаного проміжку часу.
– – Таймер автовідповіді: вибір тривалості очікування перед автоматичною відповіддю на
виклик.
– – Умови вихідного виклику: надання дозволу на здійснення вихідних викликів за
допомогою гарнітури Bluetooth навіть за заблокованого пристрою.
– – Типи вихідних викликів: вибір типу вихідних викликів, які можна здійснювати за
допомогою гарнітури Bluetooth.
146
Налаштування
• Додаткові налаштування:
– – Визначник номера: відображення вашого ідентифікатора номера під час здійснення
вихідних викликів, щоб інші абоненти могли його побачити.
– – Переадресація: переадресація вхідних викликів на інший номер телефону.
– – Телефонний код: автоматичне вставлення префіксу (коду регіону або країни) перед
номером телефону.
– – Заборона викликів: блокування вхідних або вихідних викликів.
– – Очікування виклику: надання дозволу на сповіщення про вхідні виклики під час поточного
виклику.
– – Автодозвон: здійснення автонабору в разі відсутності з'єднання або розірвання виклику.
– – Фіксований набір: ввімкнення або вимкнення режиму FDN для здійснення викликів лише
за номерами, наявними у списку номерів FDN. Введіть код PIN2, що надається разом із SIMабо USIM-картою.
• Звук дзвінка та клавіатури:
– – Звуки дзвінка: вибір звуку дзвінка для сповіщення про вхідні виклики.
– – Вібрація: додавання або вибір зразка вібрації.
– – Вібрація при виклику: відтворення вібрації та звуку дзвінка для сповіщення про вхідні
виклики.
– – Звук клавіш: відтворення звукових сигналів під час натискання клавіш на клавіатурі.
• Налаштування звуку: вибір типу звуку під час викликів для використання із гарнітурою.
• Усунення шуму: усунення фонового шуму, щоб інший абонент міг краще вас чути.
• Гучніше в кишені: збільшення гучності звуку дзвінка в разі перебування пристрою в,
наприклад, сумці або кишені.
• Приховання відео: вибір зображення, яке відображатиметься для іншого абонента.
• Постачальник послуг: вибір або встановлення постачальника послуг голосової пошти.
• Налаштування голосової пошти: введення номеру для отримання доступу до послуг
голосової пошти. Цей номер можна дізнатися в оператора зв’язку.
• Звук дзвінка: вибір звуку дзвінка для сповіщення про нові повідомлення голосової пошти.
• Вібрація: відтворення вібрації в разі отримання повідомлень голосової пошти.
147
Налаштування
КЕРУВАННЯ
Мова та введення
Зміна налаштувань введення тексту. Деякі опції можуть бути недоступні залежно від вибраної мови.
Мова
Вибір мови, якою відображатимуться всі меню та програми.
Стандартний
Вибір стандартного типу клавіатури для введення тексту.
Клавіатура Samsung
Кількість доступних опцій залежить від країни та оператора зв’язку.
• Мови введення: вибір мов введення тексту.
• Прогнозування тексту: активація режиму прогнозування тексту для прогнозування слів на
пристрої відповідно до введеного тексту та відображення запропонованих слів. Крім того,
можна змінити налаштування прогнозування слів.
• Автозаміна: налаштування пристрою на виправлення слів з помилками та неповних слів
натисканням клавіші пробілу або розділового знаку.
• Починати з великої літери: автоматичне введення великої літери після таких знаків пунктуації,
як крапка та знаки питання й оклику.
• Авт. відступ.: автоматичне вставлення пробілу між словами на пристрої.
• Авторозставлення пунктуації: вставлення крапки в разі подвійного дотику клавіші пробілу.
• Звук: відтворення звуку в разі дотику на клавіші.
• Вібрація: налаштування пристрою на відтворення вібросигналу при дотику на клавіші.
• Перегляд символів: відображення попереднього зображення кожної натиснутої літери.
• Визначення ручки: відкриття панелі рукописного вводу в разі натискання на поле за
допомогою пера S Pen.
• Скинути налаштування: скидання налаштувань клавіатури Samsung.
148
Налаштування
Голосовий ввід Google
• Вибрати мови введення: вибір мов введення тексту.
• Блокувати образливі слова: недопущення розпізнання пристроєм образливих слів під час
голосового введення.
• Розпізнавання мовлення офлайн: завантажити та встановити мовні дані для голосового
введення в режимі офлайн.
Розпізнав. рукописного тексту
Вибір мови для розпізнавання рукописного вводу.
Голосовий ввід
Щоб змінити налаштування голосового вводу, виберіть опцію та натисніть
.
Налаштування TTS
• ВИБРАНА СИСТЕМА СИНТЕЗУ: вибір системи синтезу мовлення. Щоб змінити налаштування
систем синтезу мовлення, торкніться .
• Швидкість мовлення: вибір швидкості для функції перетворення тексту на мовлення.
• Прослухати приклад: прослуховування зразка промовленого тексту.
• Статус стандартної мови: перегляд стану мови за промовчанням для її використання у функції
перетворення тексту на мовлення.
Швидкість вказівника
Налаштування швидкості вказівника миші або сенсорного джойстика, підключених до пристрою.
Керування голосом
Налаштування пристрою на розпізнавання голосових команд для керування цим пристроєм.
Можна вибрати функції для керування голосовими командами.
Якщо увімкнено функцію Вібрація під час виклику, пристрій не розпізнаватиме голосові
команди під час вхідних викликів.
Режим «Вільні руки»
Налаштування пристрою на читання вмісту вголос і вибір програм для використання в режимі
«Вільні руки».
149
Налаштування
S Pen
Змінення налаштувань пера S Pen.
• Вимкнути розпізнавання S Pen: налаштування відсутності реакції екрана на інші пера S Pens
після вставлення пера S Pen.
• Запобігання втраті S Pen: відображення спливного сповіщення та відтворення звукового
сигналу під час руху, якщо сенсорний екран вимкнено, а перо S Pen вийнято із пристрою.
• Вказівник: налаштування пристрою на відображення вказівника S Pen при наведенні пера на
екран.
• Рукописне введення: налаштування пристрою на увімкнення області рукописного вводу при
наведенні пера S Pen на текстове поле для вводу.
• Опції від’єднання: налаштування пристрою на запуск Нагадування про дію або відображення
Команд наведення при вилученні S Pen.
• Звук приєднання/від’єднання: відтворювати сигнал для вставлення та вилучення пера S Pen
із гнізда.
Керування однією рукою
Активація режиму роботи однією рукою для зручнішого використання пристрою за допомогою
однієї руки.
• Викор.для всіх екранів: налаштування пристрою на регулювання розміру та положення
поточного екрана. Зменшити масштаб екрана пристрою можна за допомогою простих жестів.
• Клавіатура набору номера: налаштування пристрою на регулювання розміру та положення
клавіатури.
• Клавіатура Samsung: налаштування пристрою на регулювання розміру та положення
клавіатури Samsung.
• Калькулятор: налаштування пристрою на регулювання розміру та положення калькулятора.
• Зразок розблокування: налаштування пристрою на регулювання розміру та положення
зразка для розблокування екрана.
• Відомості про операції для виконання однією рукою: перегляд посібника з відомостями про
керування пристроєм за допомогою однієї руки.
150
Налаштування
Безконтактні жести
Увімкнення функції безконтактних жестів для керування пристроєм без дотику до екрана.
• Відом. про датчик і значок: перегляд інформації щодо датчика жестів та індикатора, який
відображається при використанні функції безконтактних жестів.
• Миттєвий огляд: за вимкненого екрана проведіть рукою над датчиком, щоб переглянути
сповіщення, пропущені виклики, нові повідомлення, дату й час тощо.
• Безконтактний перегляд: для перегляду зображень, веб-сторінок, композицій або приміток
проведіть рукою вліво або вправо через чутливий елемент датчика.
• Безконтактне прийняття викликів: у разі надходження виклику проведіть рукою вліво, а
потім вправо над датчиком, щоб відповісти на виклик.
Перегляд наведенням
Попередній перегляд вмісту або перегляд інформації в спливаючому вікні у разі наведення пальця
або пера S Pen на об'єкт.
• Спосіб наведення: вибір режиму Air View для подальшого використання.
• Налаштування наведення пером:
– – Попередній перегляд: перегляд інформації в спливаючому вікні при наведенні на об'єкти
за допомогою пера S Pen.
– – Перегляд ходу виконання: під час відтворення музики або відео можна здійснювати
попередній перегляд сюжету або переглядати час, що минув, при наведенні пера S Pen на
індикатор перебігу.
– – Перегляд швидкого набору: перегляд контактних даних для номерів швидкого набору у
спливаючому вікні при наведенні пера S Pen на номер швидкого набору.
– – Підписи значків: перегляд простої інформації щодо об'єкта в спливаючому вікні при
наведенні пера S Pen на об'єкт.
– – Прокрутка списку: під час перегляду електронних листів або веб-сторінок, утримуйте перо
S Pen над краєм екрана, щоб прокрутити сторінку.
– – Звук та тактильна реакція: налаштування пристрою на відтворення звуку та вібрації при
наведенні на об'єкти пера S Pen.
151
Налаштування
• Налаштування наведення пальцем:
– – Попередній перегляд: відображення відомостей у спливаючому вікні у разі наведення
пальця на відображені об'єкти.
– – Перегляд ходу виконання: під час відтворення музики або відео можна здійснювати
попередній перегляд сюжету або переглядати час, що минув, у разі наведення пальця на
панель виконання.
– – Перегляд швидкого набору: перегляд контактних даних для номерів швидкого набору в
спливаючому вікні при наведенні пальця на номер швидкого набору.
– – Лупа для веб-сторінки: збільшення ділянки вмісту під час перегляду веб-сторінок у
браузері в разі наведення на екран.
– – Звук та вібрація: відтворення звуку та вібрації в разі наведення пальця на відображені
об'єкти.
Команди наведення
Активуйте функцію команд, що виконуються при наведенні пера або пальця на екран для
застосування необхідних дій при натисненні на кнопку пера S Pen.
Рухи
Увімкнення функції розпізнавання рухів і зміна налаштувань, що керують розпізнаванням рухів на
пристрої.
• Прямий виклик: здійснення голосового виклику за допомогою піднімання та утримання
пристрою біля вуха під час перегляду виклику, повідомлення або контактних даних.
• Розумний сигнал: сповіщення про пропущені виклики або нові повідомлення в разі
піднімання пристрою.
• Масштабування: збільшення або зменшення відображеного вмісту під час перегляду
зображень у розділі Галерея або веб-сторінок у разі натискання й утримання пальцями двох
точок і нахилу пристрою до себе або від себе.
• Перегляд зображення: зображення: переміщення по зображенню в разі переміщення
пристрою в будь-якому напрямку за збільшеного зображення.
• Вимкнення звуку/пауза: вимкнення звуку дзвінка вхідних викликів, а також звуків
будильників і музики в разі перегортання пристрою екраном донизу.
152
Налаштування
Рухи долонею
Увімкнення функції рухів долонею для керування пристроєм за допомогою дотиків до екрана.
• Знімок екрана: створення знімка екрана в разі проведення долонею вліво або вправо по
екрану.
• Вимкнення звуку/пауза: призупинення відтворення медіафайлів у разі натискання долонею
на екран.
Розумний екран
• Розумне очікування: продовження підсвічування дисплея пристрою, поки ви на нього
дивитеся.
• Розумне обертання: скасування обертання інтерфейсу відповідно до положення вашого
обличчя.
• Розумна пауза: призупинення відтворення відео в разі спрямування погляду вбік від екрана.
Збільшення чутливості
Збільшення чутливості для використання сенсорного екрана в рукавицях.
Залежно від матеріалу, яким ви торкаєтеся екрана пристрою, деякі команди можуть не
розпізнаватися.
153
Налаштування
ЗАГАЛЬНІ
Облікові записи
Додавання адреси електронної пошти або облікових записів соціальних мереж.
Хмарне сховище
Зміна налаштувань синхронізації даних або файлів з обліковим записом Samsung або хмарним
сховищем Dropbox.
Резервне копіювання та скидання
Керування налаштуваннями та даними.
• Дані: створення резервних копій налаштувань і даних програм на сервері Google.
• Облікові записи: налаштування та редагування резервного облікового запису Google.
• Автовідновлення: відновлення налаштувань і даних програм у разі повторного встановлення
програм на пристрої.
• Скинути до заводських налаштувань: скидання налаштувань до стандартних заводських
значень і видалення всіх даних.
Дата й час
Доступ до наведених нижче налаштувань керування відображенням часу й дати на пристрої та їх
змінення.
Якщо акумулятор повністю розряджено або вийнято із пристрою, час і дату буде скинуто.
• Автовстановлення дати й часу: автоматичне оновлення дати й часу під час переміщення між
часовими поясами.
• Установити дату: встановлення поточної дати вручну.
• Установити час: встановлення поточного часу вручну.
• Автовибір часового поясу: отримання відомостей про часовий пояс із мережі під час
переміщення між часовими поясами.
• Вибрати часовий пояс: встановлення домашнього часового поясу.
• Використовувати 24-годинний формат: відображення часу у 24-годинному форматі.
• Вибрати формат дати: вибір формату дати.
154
Налаштування
Асистент із безпеки
Надсилання одержувачам повідомлення в разі виникнення надзвичайної ситуації. Щоб надіслати
повідомлення, натисніть кнопку гучності з обох сторін і утримуйте її протягом 3 секунд.
• Редагувати екстрене повідомлення: редагування повідомлення, яке буде надіслано в разі,
якщо ви опинитеся у надзвичайній ситуації.
• Надісл.екстр.фотографії: зйомка фотографій і їх надсилання разом із повідомленням
вказаним одержувачам.
Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв’язку.
• Інтервал надсил. повід.: встановлення проміжку часу до повторного надсилання
повідомлення.
• Екстрені контакти: вибір або змінення одержувачів, яким надсилатиметься повідомлення.
Аксесуари
Зміна налаштувань аксесуарів.
• Звук стикування: відтворення звуку в разі підключення пристрою до док-станції або
відключення його від неї.
• Режим виводу звуку: використання динаміка док-станції в разі підключення до неї пристрою.
• Відображення екрана "На столі": налаштування пристрою на відображення настільного
годинника у разі підключення до док-станції.
• Автоматичне розблокування: автоматичне розблокування пристрою в разі відкриття кришки
чохлу.
• Заставка вікна S View: налаштування пристрою на застосування вибраного кольору до всіх
заставок S View.
• Відображувані об'єкти: вибір інформації, яка відображається на екрані із заставкою S View.
• Аудіовихід: вибрати формат аудіовиходу, який потрібно використовувати для підключення
пристрою до пристроїв HDMI. Деякі пристрої можуть не підтримувати налаштування
об’ємного звуку.
155
Налаштування
Диспетчер програм
Перегляд програм, інстальованих на пристрої, і керування ними.
Програми за замовчуванням
Виберіть параметр за замовчуванням для використання програми.
• Головний екран: вибір режиму головного екрана за замовчуванням.
• Повідомлення: виберіть програму за замовчуванням, яка буде використовуватися для обміну
повідомленнями.
Акумулятор
Перегляд обсягу заряду акумулятора, що споживається пристроєм.
Енергозбереження
Увімкнення режиму енергозбереження та зміна його налаштувань.
• Продуктивність ЦП: встановлення обмеження на використання певних системних ресурсів.
• Вихід екрана: зменшення яскравості дисплея.
• Вимкнути тактильну реакцію: вимкнення вібрації, відтворюваної під час натискання клавіш.
• Відомості про енергозбереження: відомості про зменшення використання заряду
акумулятора.
Пам'ять
Перегляд інформації про пам’ять пристрою та карту пам’яті або форматування карти пам’яті.
Форматування карти пам’яті призведе до видалення всіх даних із карти без можливості
відновлення.
Наявний обсяг внутрішньої пам’яті зазвичай менший за вказаний обсяг через те, що
операційна система та інстальовані програми займають певну частину пам’яті. Доступний
обсяг пам’яті може змінюватися після оновлення програмного забезпечення пристрою.
156
Налаштування
Безпека
Зміна налаштувань безпеки пристрою та SIM- або USIM-карти.
• Адміністратори пристрою: перегляд адміністраторів пристрою, встановлених на ньому.
Адміністраторам пристрою можна дозволити застосовувати на пристрої нові політики.
• Невідомі ресурси: дозвіл на завантаження програм з усіх джерел. Якщо цю опцію не вибрано,
програми можна буде завантажувати лише зі служби Play Маркет.
• Шифрувати пристрій: встановлення пароля для шифрування даних, збережених на пристрої.
Пароль потрібно буде вводити під час кожного ввімкнення пристрою.
Зарядіть акумулятор, перш ніж вмикати цей параметр, оскільки шифрування даних може
тривати понад годину.
• Шифрування зовнішньої карти пам’яті: шифрування файлів, збережених на карті пам’яті.
У разі ввімкнення цього параметра та скидання налаштувань пристрою до заводських
значень пристрій не зможе прочитати зашифровані файли. Вимкніть цей параметр перед
скиданням налаштувань пристрою.
• Віддалене керування: встановлення дозволу на віддалене керування втраченим або
викраденим пристроєм через Інтернет. Щоб скористатися цією функцією, необхідно увійти в
обліковий запис Samsung.
• Сповіщення про зміну SIM-карти: увімкнення або вимкнення функції пошуку свого
мобільного пристрою, яка допомагає знайти пристрій у разі його втрати або викрадення.
• Перейти на веб-сайт: доступ до веб-сайту Find my mobile (findmymobile.samsung.com). Можна
слідкувати за втраченим або викраденим пристроєм і керувати ним на веб-сайті Find my
mobile.
• Блокування повторної активації: налаштування пристрою на відображення після
перезавантаження запиту на вхід в обліковий запис Samsung з метою недопущення активації
пристрою іншими користувачами.
• Налаштування блокування SIM-карти:
– – Заблокувати SIM-карту: ввімкнення або вимкнення функції блокування за допомогою PINкоду для запиту PIN-коду перед використанням пристрою.
– – Зміна PIN-коду SIM-карти: змінення PIN-коду, який використовується для доступу до даних
на SIM- або USIM-картці.
157
Налаштування
• Зробити паролі видимими: за замовчуванням паролі на пристрої приховуються задля
безпеки. Встановлення відображення паролів під час їх введення на пристрої.
• Оновлення політики безпеки: налаштування пристрою на перевірку наявності оновлень
системи безпеки та їх завантаження.
• Звіти про безпеку: налаштування пристрою на автоматичне відправлення оновлених звітів
про стан безпеки до Samsung.
• Тип місця збереження: призначення типу сховища для файлів з обліковими даними.
• Надійні облікові дані: використання сертифікатів і облікових даних для безпечного
використання різноманітних програм.
• Установка сертифікатів: установка зашифрованих сертифікатів, збережених у внутрішній
пам’яті.
• Очищення облікових даних: стирання вмісту з обліковими даними із пристрою та скидання
пароля.
Про пристрій
Доступ до інформації на пристрої, редагування імені пристрою або оновлення програмного
забезпечення пристрою.
Налаштування Google
Використовуйте цю програму для настройки параметрів деяких функцій, що їх надає Google.
Натисніть Налаштування Google на екрані програм.
158
Усунення неполадок
Перш ніж звернутися до сервісного центру Samsung спробуйте скористатися такими рішеннями.
Деякі ситуації можуть не стосуватися вашого пристрою.
Після ввімкнення пристрою або під час його використання може
відобразитися запит на введення одного з таких кодів:
• Пароль: якщо ввімкнено функцію блокування пристрою, необхідно ввести встановлений
пароль.
• PIN-код: під час першого використання пристрою, або якщо ввімкнено функцію запиту PINкоду, потрібно ввести PIN-код, який надається із SIM- або USIM-картою. Цю функцію можна
вимкнути за допомогою меню «Заблокувати SIM-карту». Цю функцію можна вимкнути за
допомогою меню «Заблокувати SIM-карту».
• PUK: SIM- або USIM-карту заблоковано; зазвичай це стається внаслідок введення
неправильного PIN-коду декілька разів підряд. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий
оператором зв’язку. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий оператором зв’язку.
• Код PIN2: у разі відкриття меню, яке вимагає введення коду PIN2, необхідно ввести код PIN2,
який надається разом із SIM- або USIM-картою. За додатковими відомостями зверніться до
вашого оператора зв’язку.
Пристрій відображає службові помилки та помилки мережі
• У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв’язок. Спробуйте вийти
на зв’язок в іншому місці. Повідомлення про помилки можуть відображатися повторно під час
переміщення.
• Деякі параметри недоступні без передплати. За додатковими відомостями зверніться до
вашого оператора зв’язку.
Пристрій не вмикається
• Пристрій не увімкнеться за повністю розрядженого акумулятора. Зарядіть акумулятор
повністю, перш ніж увімкнути пристрій.
• Можливо, акумулятор вставлено неналежним чином. Повторно вставте акумулятор.
• Протріть обидва контакти золотистого кольору та повторно вставте акумулятор.
159
Усунення неполадок
Сенсорний екран реагує повільно або неналежним чином
• У разі прикріплення захисної плівки або додаткових аксесуарів до сенсорного екрана він може
не працювати належним чином.
• Сенсорний екран може працювати неправильно в разі роботи з ним у рукавичках, а також під
час торкнання брудними руками, гострими предметами або кінчиками пальців.
• Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом
води.
• Перезавантажте пристрій, щоб усунути будь-які тимчасові помилки програмного
забезпечення.
• Переконайтеся, що програмне забезпечення пристрою оновлено до останньої версії.
• Якщо сенсорний екран подряпано або пошкоджено, віднесіть його до сервісного центру
Samsung.
Пристрій не реагує на дотик клавіш або в його роботі виникають
критичні помилки
Якщо пристрій не реагує на натискання клавіш або «зависає», можливо, знадобиться закрити
програми або повторно вставити акумулятор та ввімкнути пристрій для відновлення його функцій.
Якщо пристрій «зависає» або не реагує на натискання клавіш, натисніть і утримуйте кнопку
ввімкнення/вимкнення живлення протягом 7 секунд, щоб перезавантажити пристрій.
Якщо це не допомагає, виконайте скидання налаштувань до заводських значень. На екрані програм
натисніть Налаштування → ЗАГАЛЬНІ → Резервне копіювання та скидання → Скинути до
заводських налаштувань → СКИНУТИ ДАНІ ПРИСТРОЮ → ВИДАЛИТИ ВСЕ. Перед виконанням
скидання установок до заводських значень обов’язково створіть резервні копії всіх важливих
даних, які зберігаються на пристрої.
Якщо проблему не вдається усунути, зверніться до сервісного центру Samsung.
Виклики не здійснюються
• Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
• Переконайтеся, що для номера телефону, який набирається, не встановлено заборону
викликів.
• Переконайтеся, що для вхідного номера телефону не встановлено заборону викликів.
Співрозмовники не чують вас під час виклику
• Переконайтеся, що не заблоковано вбудований мікрофон.
• Переконайтеся, що тримаєте мікрофон близько до рота.
• У разі використання гарнітури переконайтеся, що її правильно підключено.
160
Усунення неполадок
Звукове відлуння під час виклику
Відрегулюйте гучність за допомогою натискання кнопки регулювання гучності або переміщення до
іншого місця.
Стільникова мережа або Інтернет часто відключаються або якість звуку
низька
• Переконайтеся, що не заблоковано внутрішню антену пристрою.
• У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв’язок. Можливі
проблеми з підключенням через перебої в роботі базової станції постачальника послуг.
Спробуйте вийти на зв’язок в іншому місці.
• У разі використання пристрою в дорозі служби безпроводових мереж можуть вимикатися
через проблеми в роботі мережі постачальника послуг.
Значок порожнього акумулятора
Акумулятор розрядився. Зарядіть або замініть акумулятор.
Акумулятор не заряджається належним чином (для зарядних пристроїв,
рекомендованих компанією Samsung)
• Переконайтеся, що зарядний пристрій підключено належним чином.
• Якщо контакти акумулятора забруднені, акумулятор може не заряджатися належним чином
або пристрій може вимикатися. Протріть контакти золотистого кольору, після чого знову
спробуйте зарядити акумулятор.
• Користувачам забороняється замінювати акумулятори на деяких пристроях. Щоб замінити
акумулятор на таких пристроях, зверніться до сервісного центру Samsung.
Акумулятор розряджається швидше, ніж на початку його використання
• Якщо акумулятор піддається впливу дуже низьких або дуже високих температур, корисний
заряд може зменшуватися.
• Споживання заряду акумулятора збільшується в разі використання функцій обміну
повідомленнями або деяких програм, наприклад ігор або Інтернету.
• Акумулятор із часом зношується, а його корисний заряд зменшується.
161
Усунення неполадок
Пристрій гарячий на дотик
Під час використання програм, які активно споживають заряд акумулятора, або в разі тривалого
використання програм пристрій може ставати гарячим на дотик. Це нормально й не впливає на
його роботу чи термін служби.
Під час запуску камери відображаються повідомлення про помилки
Для роботи камери пристрою потрібен достатній обсяг вільної пам’яті та заряду акумулятора. У разі
отримання повідомлень про помилки під час запуску камери спробуйте виконати такі дії:
• Зарядіть акумулятор або замініть його на повністю заряджений акумулятор.
• Звільніть пам’ять, передавши файли на комп’ютер або видаливши їх із пристрою.
• Перезапустіть пристрій. Якщо після виконання цих дій у роботі камери все ще виникають
проблеми, зверніться до сервісного центру Samsung.
Якість фотографій нижче, ніж під час попереднього перегляду
• Якість фотографій залежить від оточення та використовуваної техніки фотографування.
• У разі фотографування в темних місцях, вночі або у приміщенні може виникати шум або
зображення перебуватимуть поза фокусом.
Під час відкриття мультимедійних файлів відображаються
повідомлення про помилки
Якщо під час відкриття мультимедійних файлів на пристрої відображаються повідомлення про
помилки або файли не відтворюються, спробуйте виконати такі дії:
• Звільніть пам’ять, передавши файли на комп’ютер або видаливши їх із пристрою.
• Переконайтеся, що музичний файл не захищено за допомогою технології DRM (Digital Rights
Management). Якщо файл захищено за допомогою технології DRM, переконайтеся в наявності
відповідної ліцензії або ключа для відтворення файлу.
• Переконайтеся, що пристрій підтримує тип файла.
162
Усунення неполадок
• Пристроєм підтримуються фотографії та відео, зроблені за допомогою цього пристрою.
Фотографії та відео, зроблені за допомогою інших пристроїв, можуть не працювати належним
чином.
• Пристроєм підтримуються мультимедійні файли, дозволені постачальником послуг мережі
або постачальниками додаткових послуг. Деякий вміст, що розповсюджується в Інтернеті,
наприклад звуки дзвінків, відео або заставки, можуть не працювати належним чином.
Не вдається знайти інший пристрій Bluetooth
• Переконайтеся, що на пристрої активовано функцію безпроводового з’єднання Bluetooth.
• Переконайтеся, що на пристрої, до якого потрібно підключитися, активовано функцію
безпроводового підключення Bluetooth.
• Переконайтеся, що ваш та інший пристрій Bluetooth перебувають у межах максимального
радіусу дії з’єднання Bluetooth (10 м).
Якщо після виконання наведених вище дій проблема не зникає, зверніться до сервісного центру
Samsung.
Під час підключення пристрою до комп’ютера не встановлюється
з’єднання
• Переконайтеся, що використовується кабель USB, сумісний із пристроєм.
• Переконайтеся, що на комп’ютері інстальовано й оновлено потрібний драйвер.
• Переконайтеся, що на комп’ютері з ОС Windows XP інстальовано пакет оновлень Windows XP
SP 3 або пізнішої версії.
• Переконайтеся, що на комп’ютері інстальовано програму Samsung Kies чи медіапрогравач
Windows 10 або пізнішої версії.
Пристрій не може знайти поточне розташування
Можливі перешкоди для сигналів GPS у деяких місцях, наприклад у приміщенні. У таких випадках
використовуйте мережу Wi-Fi або мобільну мережу для визначення поточного розташування.
163
Усунення неполадок
Дані, збережені на пристрої, втрачено
Завжди створюйте резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої. В іншому
разі пошкоджені або втрачені дані буде неможливо відновити. Компанія Samsung не несе
відповідальності за втрату даних, які зберігаються на пристрої.
Невелика щілина навколо зовнішньої частини корпуса пристрою
• Вона є необхідним елементом технології виробника. Також може виникнути невелике
гойдання або вібрація частин пристрою.
• Через деякий час щілина може дещо збільшитися у зв’язку з тертям між частинами.
164
Деякий вміст може відрізнятися від вашого пристрою залежно від регіону, оператора зв’язку або
версії програмного забезпечення, а також може змінюватися без завчасного попередження.
www.samsung.com
Ukrainian. 03/2015. Rev.1.0
Download PDF

advertising