Samsung | BD-E6500 | Samsung Стильний 3D Blu-ray DVD-рекордер BD-E6500 Smart HUB Manual

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА
Змісст
Керування піктогр
рамами
и
14
- Налаштування початкової сторінки браузера 24
• Переміщення піктограми
14
- Налаштування швидкості вказівника
• Створення нової папки
15
- Налаштування параметрів спливаючих вікон 27
• Переміщення піктограми в папку
15
7
• Перейменування папки
16
9
• Блокування програми
17
Налаш
штування мер
режногго підк
ключен
ння:
почато
ок
3
• Дротові мережі
4
• Бездротові мережі
5
Оновл
лення програ
амного
о забеззпечен
ння
Запуск
к Smarrt Hub
Створе
ення обліков
вого за
апису Samsu
ung
10
• Розблокування програми
18
Вхід у служб
бу Sma
art Hub
11
Реєстр
рація обліков
вого за
апису Samsu
ung
19
Вихід зі служ
жби Sm
mart Hu
ub
11
Викор
ристанн
ня Sam
msung Apps
21
Скидання па
ароля, якщо ви йогго забу
ули
12
Викор
ристанн
ня фун
нкції інтелекттуальн
ного
пошук
ку
22
Зрозум
мілі вк
казівки
и з використання
реком
мендов
ваних програ
ам
24
• Веб-браузер
24
Видалення обліков
вого за
апису Smart Hub
зі списску обл
лікових запи
исів тел
левізора
12
Змінен
ння зображення тл
ла
14
※ Доступність функцій залежить від моделі програвача.
※ Малюнки в цьому посібнику наведено для довідки; вони можуть відрізнятися від фактичного вигляду продукту.
- Перехід між кількома вікнами браузера
26
28
- Перехід уперед, назад, повернення на
домашню сторінку, закладки, історія тощо 29
Налаштування мережного
підключення: початок
1
На пульті дистанційного керування
натисніть кнопку [HOME].
HOME
4
※ Якщо використовується бездротова мережа,
переконайтеся, що точку доступу, до якої
потрібно підключити програвач, увімкнено.
Точкою доступу може бути бездротовий
маршрутизатор, модем тощо. Якщо
використовується дротова мережа, під’єднайте
один кінець кабелю LAN до порту LAN на
задній панелі програвача, а інший – до модема.
2
3
На початковому
екрані виберіть пункт
<Параметри> та
натисніть кнопку e.
5
Перейдіть до пункту
<Мережа> та
натисніть кнопку e.
Перейдіть до пункту
<Настройки мережі>
та натисніть кнопку
e.
Коли відобразиться
вікно параметрів
мережі, перейдіть
у цьому посібнику
на стор. 4 "Дротові
мережі" або стор. 5
"Бездротові мережі"
й ознайомтеся з
вказівками щодо
завершення
налаштування мережі.
※ У програвачі підтримуються
різноманітні методи
налаштування мережі
(дротовий/бездротовий,
WPS (PBC), що спрощують
і пришвидшують
налаштування мережі.
3 - Українська
❙ Дротові мережі
Дротова мережа – автоматичне підключення
Дротова мережа – налаштування вручну
Якщо статична ІР-адреса не потрібна, скористайтеся функцією автоматичного
підключення до мережі. Для більшості мереж статична IP-адреса не
вимагається.
Якщо ІР-адреса статична або функція автоматичного підключення до мережі
не працює, потрібно вручну встановити значення на екрані "Параметри
мережі".
1
У меню "Параметри
мережі" виберіть Пуск
і натисніть кнопку e.
✎ <Пуск> виділяється
автоматично.
2
Програвач перевіряє
можливість
підключення до
мережі, після чого
підключається до неї.
Установивши
підключення до
мережі, натисніть
кнопку e.
1
2
3
4 - Українська
У меню "Настройки мережі" виберіть <Пуск> і натисніть кнопку e.
З’явиться екран "Стан мережі". Виконується спроба встановити
підключення до мережі.
У правій частині
екрана виберіть
<Парам. ІР> та
натисніть кнопку
e. З’явиться екран
Параметри IP.
Виберіть поле Режим IP, а потім установіть для цього параметра
значення "Вручну".
4
Натискаючи кнопки з цифрами на пульті дистанційного керування,
введіть цифрові значення для мережі. Використовуйте кнопки
▲▼◄► на пульті дистанційного керування для переходу між
полями.
✎ Ці значення можна отримати в постачальника інтернет-послуг. Можна також переглянути ці
значення на більшості комп’ютерів Windows.
5
Після цього виділіть
пункт OК і натисніть
кнопку e. Програвач
перевіряє можливість
підключення до
мережі, після чого
підключається до неї.
❙ Бездротові мережі
1
2
Упевніться, що точку доступу, з якою потрібно встановити з’єднання,
увімкнено. Точкою доступу може бути бездротовий маршрутизатор,
модем тощо.
У меню "Параметри
мережі" виберіть Пуск
і натисніть кнопку e.
✎ <Пуск> виділяється
автоматично.
3
5 - Українська
Натисніть кнопку e.
Виконується пошук
точок доступу. Після
цього відображається
перелік знайдених
точок доступу.
4
Виберіть точку
доступу, до
якої потрібно
підключитися, і
натисніть кнопку e.
<Наст.> виділяється
автоматично.
5-1 Якщо потрібно
використовувати
фіксовану IP-адресу,
виберіть на екрані
<Парам. ІР> та введіть
значення IP-адреси
вручну.
- IP-адреса
- Маска підмер.
5
Натисніть кнопку
e. Програвач
підключається до
мережі.
- Шлюз
- DNS-сервер
6
Установивши потрібні
параметри мережі,
натисніть кнопку
<OК>.
✎ Якщо мережу захищено
ключем безпеки, з’явиться
вікно для його введення.
Введіть ключ за допомогою
кнопок. Після цього
за допомогою кнопок
▲▼◄► виберіть Наст.,
натисніть кнопку e і
почніть виконувати крок 6.
✔ Використання пристрою з підтримкою WPS
1. Виконайте кроки 1–5 у розділі "Налаштування мережного підключення:
початок".
2. Виберіть WPS(PBC).
3. Дотримуйтеся вказівок на екрані.
✎ Примітки
- Пристрої з підтримкою функції WPS оснащені кнопкою WPS (PBC).
6 - Українська
Оновлення програмного забезпечення
Час від часу компанія Samsung випускає оновлення для поточного
програмного забезпечення. Щоб установити оновлення для програмного
забезпечення на програвачі, дотримуйтеся наведених нижче вказівок.
1
2
На пульті дистанційного
керування натисніть
кнопку [HOME].
На початковому
екрані виберіть пункт
<Параметри> та
натисніть кнопку e.
HOME
3
4
7 - Українська
Перейдіть до пункту
<Підтримка> та
натисніть кнопку e.
Виберіть пункт
<Оновлення пр.
забезп.> та натисніть
кнопку e.
5
6
7
Пошук і встановлення
програмного
забезпечення, яке слід
оновити, виконується
автоматично.
Вигляд вікна, у якому відображається статус оновлення, залежить від
методу, що використовується.
Інші програми оновлюються автоматично під час запуску.
8 - Українська
Запуск Smart Hub
1
2
Натисніть на пульті
дистанційного
керування кнопку
[SMART HUB].
Під час першого
запуску Smart Hub
відображаються
умови надання послуг
компанією Samsung.
Ознайомтеся з
умовами та прийміть
їх, натиснувши кнопку
<Погодж.>. Щоб
продовжити, натисніть
e.
SMART
3
HUB
Потім відобразиться
вікно з положеннями
політики
конфіденційності
Samsung. Ознайомтеся
з умовами політики та
прийміть їх, натиснувши
кнопку <Погодж.>.
Щоб продовжити,
натисніть кнопку e.
※ Якщо вибрати пункт <Не
погодж.>, ви не зможете
користуватися службою
Smart Hub.
4
※ Якщо натиснути кнопку <Не
погодж.>, ви не зможете
користуватися службою
Smart Hub.
9 - Українська
У вікні оновлення Smart
Hub, що відобразиться,
виберіть <ОК>, а потім
натисніть кнопку e.
Створення облікового запису Samsung
1
2
3
Натисніть на пульті
дистанційного
керування кнопку
[SMART HUB].
4
SMART
HUB
Щоб відобразити вікно входу, натисніть на пульті дистанційного
керування червону кнопку a. (Опис кнопки див. у нижній частині
екрана.)
У вікні входу, що
відобразиться, виберіть
<Створ. обл. запис>, а
потім натисніть кнопку
e.
Перейдіть у рядок
Обл.запис Samsung
і натисніть кнопку
e. Відобразиться
вікно з рядком
вводу й екранною
клавіатурою. За
допомогою клавіатури
введіть адресу
електронної пошти, що
використовуватиметься
як ідентифікатор.
Для облікового запису слід указати дійсну адресу електронної пошти
в такому форматі: sample@sample.com або sample@sample.net. Потім
у відповідному полі вкажіть пароль, а потім знову введіть його в полі
підтвердження.
5
10 - Українська
Заповнивши всі обов’язкові поля, перейдіть до пункту <Створ. обл.
запис> і натисніть кнопку e. Обліковий запис буде створено.
Вхід у службу Smart Hub
1
2
3
Щоб запустити Smart
Hub, натисніть на
пульті дистанційного
керування кнопку
[SMART HUB].
Вихід зі служби Smart Hub
1
SMART
HUB
2
Щоб відобразити вікно входу, натисніть на пульті дистанційного
керування червону кнопку a. (Опис кнопки див. у нижній частині
екрана.)
У вікні входу введіть
ідентифікатор і пароль.
У нижній частині вікна
виберіть пункт <Вхід> і
натисніть кнопку e.
11 - Українська
Увійшовши в службу Smart Hub, натисніть на пульті дистанційного
керування кнопку a.
Після того як
відобразиться вікно
підтвердження виходу,
виберіть пункт <OК> і
натисніть кнопку e.
Скидання пароля, якщо ви його забули
Якщо ви забули пароль, виконайте наведені нижче вказівки.
1
2
3
Введіть дані облікового
запису (адресу
електронної пошти),
що використовувалися
разом із паролем, який
ви забули, перейдіть
до пункту <Скинути
пароль> і натисніть
кнопку e.
Видалення облікового запису Smart Hub
зі списку облікових записів телевізора
1
2
Щоб запустити Smart
Hub, натисніть на
пульті дистанційного
керування кнопку
[SMART HUB].
Щоб скинути пароль, виконайте вказівки в посібнику.
12 - Українська
HUB
Щоб відобразити вікно параметрів, натисніть на пульті дистанційного
керування кнопку [TOOLS].
※ Опис кнопки див. у нижній частині екрана.
Відобразиться вікно
з повідомленням про
те, що вказівки буде
надіслано на вказану
адресу електронної
пошти (обліковий
запис). Перейдіть до
пункту <OК> і натисніть
кнопку e.
SMART
3
4
Виберіть пункт <Дисп.
обл. записів> і
натисніть кнопку e.
Виберіть пункт <Видал.
зі списку обл.зап.
тел.> і натисніть кнопку
e.
5
6
13 - Українська
Введіть пароль і
натисніть кнопку <OК>,
після чого натисніть
e.
Відобразиться вікно,
у якому потрібно
підтвердити видалення.
Щоб видалити поточний
обліковий запис із
відповідного списку
в телевізорі, виберіть
кнопку <OК>, після
чого натисніть e.
Змінення зображення тла
1
2
3
Щоб запустити Smart
Hub, натисніть на
пульті дистанційного
керування кнопку
[SMART HUB].
Керування піктограмами
Для запуску служби Smart Hub натисніть на пульті дистанційного керування
кнопку [SMART HUB] і виберіть потрібну піктограму.
SMART
❙ Переміщення піктограми
HUB
1
Щоб відобразити вікно вибору зображень тла, натисніть на пульті
дистанційного керування зелену кнопку b. (Опис кнопки див. у
нижній частині екрана.)
Тут можна вибрати потрібне зображення тла. Виберіть бажаний
варіант для заміни й натисніть кнопку e.
2
14 - Українська
Натисніть на пульті
дистанційного
керування кнопку
[TOOLS] і виберіть
<Рух>.
Перемістіть піктограму
в бажане місце та
натисніть кнопку
e. Піктограму буде
переміщено в потрібне
місце.
❙ Створення нової папки
1
2
Натисніть на пульті
дистанційного
керування кнопку
[TOOLS] і виберіть
пункт <Нова папка>.
Введіть назву папки,
яку потрібно створити,
і натисніть кнопку e.
Буде створено папку та
відповідну піктограму.
❙ Переміщення піктограми в папку
1
2
3
15 - Українська
Перемістіть потрібну
піктограму.
Натисніть на пульті
дистанційного
керування кнопку
[TOOLS] і виберіть
пункт <Перем. в
папку>.
Відобразиться перелік
папок, до яких можна
перемістити піктограму.
Виберіть потрібну папку
й натисніть кнопку e.
❙ Перейменування папки
1
2
Виберіть піктограму,
яку потрібно
перейменувати, і
натисніть на пульті
дистанційного
керування кнопку
[TOOLS].
3
За допомогою кнопок
зі стрілками перейдіть
до пункту <Переймен.
папку> та натисніть
кнопку e.
16 - Українська
Введіть нову назву
вибраної папки та
натисніть кнопку e.
Назву вибраної папки
буде змінено.
❙ Блокування програми
• Якщо потрібно, заблокуйте окремі програми, щоб інші особи не мали доступу
до них.
(Надані за умовчанням папки та програми неможливо заблокувати.)
1
2
Виберіть піктограму, яку
потрібно заблокувати,
і натисніть на пульті
дистанційного
керування кнопку
[TOOLS].
3
За допомогою кнопок
зі стрілками перейдіть
до пункту <Блок.> і
натисніть кнопку e.
17 - Українська
Введіть пароль із 4
символів. Відобразиться
спливаюче вікно
блокування програми.
Натисніть кнопку e.
Поруч із програмою
з’явиться значок
закритого замка.
Тепер для доступу до
програми потрібно
вводити пароль.
❙ Розблокування програми
1
2
Виберіть піктограму
потрібної програми
й натисніть на пульті
дистанційного
керування кнопку
[TOOLS].
3
За допомогою кнопок
зі стрілками перейдіть
до пункту <Розблок.> і
натисніть кнопку e.
18 - Українська
Введіть правильний
4-значний пароль.
Відобразиться
спливаюче вікно
розблокування
програми. Натисніть
кнопку e. Поруч із
програмою з’явиться
значок відкритого
замка. Щоб повторно
заблокувати програму,
виконайте кроки на
стор. 17.
Реєстрація облікового запису Samsung
1
Перейдіть на
комп’ютері на веб-сайт
http://www.samsung.
com/ і створіть новий
обліковий запис.
✎ Вміст домашньої сторінки
може відрізнятися залежно від
країни.
2
3
4
Щоб мати змогу
встановити платну
програму, за неї
потрібно сплатити.
Кошти може бути
стягнуто з вашої
платіжної картки.
(Докладніші відомості
див. у вказівках на вебсайті.)
Щоб запустити Smart
Hub, натисніть на
пульті дистанційного
керування кнопку
[SMART HUB].
HUB
Щоб відобразити вікно параметрів, натисніть на пульті дистанційного
керування кнопку [TOOLS].
※ Опис кнопки див. у нижній частині екрана.
19 - Українська
SMART
5
6
Виберіть пункт <Дисп.
обл. записів> і
натисніть кнопку e.
Виберіть пункт
<Зв’язати з іншими
обл. зап.> і натисніть
кнопку e.
7
8
20 - Українська
Вибравши програму
Samsung Apps,
натисніть кнопку e,
щоб змінити параметри
реєстрації. Виберіть
пункт <Зареєстр.> і
натисніть кнопку e.
Введіть ідентифікатор
і пароль облікового
запису, створеного
на веб-сайті "http://
www.samsung.com/",
виберіть кнопку <OК>
і натисніть кнопку
e. Після запуску
зареєстрованої служби
ви зможете виконувати
вхід за допомогою
даних відповідного
облікового запису.
Використання Samsung Apps
1
2
Щоб запустити Smart
Hub, натисніть на
пульті дистанційного
керування кнопку
[SMART HUB].
Запустіть Samsung Apps
у лівій центральній
частині екрана.
SMART
3
HUB
4
21 - Українська
Щоб установити платну програму, потрібен обліковий запис
Samsung Apps. Якщо у вас немає облікового запису, створіть його,
дотримуючись указівок щодо реєстрації облікового запису Samsung,
наведених у цьому посібнику.
(див. стор. 19–20.)
Виберіть піктограму
програми, яку ви
хочете встановити, і
натисніть кнопку e.
Відобразиться вікно
з відомостями про
вибрану програму.
5
Щоб розпочати
процедуру
встановлення, виберіть
пункт <Завантаж.> і
натисніть кнопку e.
Використання функції
інтелектуального пошуку
Пошук інформації можна виконувати у вікні інтелектуального пошуку.
Окрім того, ви можете переглядати список найбільш використовуваних
пошукових слів і перелік популярних програм.
1
6
Після того як програму
буде встановлено, для
зручності користування
нею на екрані
відображатиметься
відповідна піктограма.
2
22 - Українська
На початковому
екрані служби Smart
Hub виберіть пункт
<Search> і натисніть
кнопку e.
Відобразиться вікно
інтелектуального
пошуку.
3
4
Введіть слова, за якими виконуватиметься пошук. Якщо потрібно,
за допомогою кнопок зі стрілками виберіть один із популярних
пошукових запитів, розміщених у нижній частині екрана, і натисніть
кнопку e.
4-1 Якщо вибрати одну з
популярних програм,
розміщених унизу
екрана, функція
інтелектуального
пошуку знайде
пов’язану з цією
програмою інформацію.
Відобразяться
результати пошуку за
вказаними словами.
4-2 Щоб установити
програму, що
відображається в
розділі Samsung Apps
вікна результатів
пошуку, перейдіть до
неї та натисніть кнопку
e.
4-3 У разі встановлення вас буде переспрямовано до екрана Samsung
Apps. Докладніші відомості про встановлення див. у розділі
"Використання Samsung Apps".
23 - Українська
Зрозумілі вказівки з використання
рекомендованих програм
❙ Веб-браузер
● Щоб запустити Smart Hub, натисніть на пульті дистанційного керування кнопку [SMART HUB].
● Виберіть піктограму <Web Browser> установлена в службі Smart Hub за умовчанням і натисніть
кнопку e.
● Відобразиться набір інструментів панелі керування. Виконуйте дії за допомогою кнопки b на
пульті дистанційного керування, коли браузер запущено.
Налаштування початкової сторінки браузера
1
2
Коли браузер
запущено, натисніть на
пульті дистанційного
керування кнопку
[TOOLS] і виберіть
пункт <Панель
керув.>.
У дальньому
правому куті на
панелі інструментів,
що відобразиться,
перейдіть до пункту
<Параметри> та
натисніть кнопку e.
3
4
24 - Українська
Виберіть пункт
<Параметри веббраузера> та натисніть
кнопку e.
У вікні налаштування
браузера, що
відображається,
перейдіть до пункту
<Устан. як домашню>,
виберіть за допомогою
кнопок зі стрілками
вкладку для активації та
натисніть кнопку e.
5
Виберіть пункт
<Введіть URL> та
натисніть кнопку e.
• <Найбільш
відвідувані>:
установіть сайт, який ви
найчастіше відвідуєте,
як початковий екран.
• <Поточна стор.>: установіть сторінку, що наразі відображається в
браузері, як початковий екран.
• <Закладки>: установіть початкову сторінку за закладкою.
• <Введіть URL>: вручну введіть адресу сторінки, яку потрібно
використовувати як початковий екран.
6
Введіть адресу
сторінки, яку потрібно
використовувати як
початковий екран, і
натисніть кнопку e,
щоб зберегти зміни.
25 - Українська
Налаштування швидкості вказівника
1
2
3
Коли браузер
запущено, натисніть на
пульті дистанційного
керування кнопку
[TOOLS] і виберіть
пункт <Панель
керув.>.
У дальньому
правому куті на
панелі інструментів,
що відобразиться,
перейдіть до пункту
<Параметри> та
натисніть кнопку e.
4
5
Виберіть пункт
<Параметри веббраузера> та натисніть
кнопку e.
26 - Українська
У вікні налаштування
браузера, що
відобразиться, виберіть
пункт <Вказівник>
і натисніть на пульті
дистанційного
керування кнопку ►.
Виберіть відповідний
пункт у меню <Швидк.
вказівн.> та натисніть
кнопку e, щоб
зберегти зміни.
Налаштування параметрів спливаючих вікон
1
2
3
Коли браузер
запущено, натисніть на
пульті дистанційного
керування кнопку
[TOOLS] і виберіть
пункт <Панель
керув.>.
У дальньому
правому куті на
панелі інструментів,
що відобразиться,
перейдіть до пункту
<Параметри> та
натисніть кнопку e.
4
5
Виберіть пункт
<Параметри веббраузера> та натисніть
кнопку e.
27 - Українська
У вікні налаштування
браузера, що
відображається,
виберіть пункт <Парам.
блок. сплив. вікон> і
натисніть кнопку e.
Для функції <Блок.
спл. вік.> можна
вибрати параметр Вмк
або Вимк. Виберіть
потрібне значення та
натисніть кнопку e.
Перехід між кількома вікнами браузера
• Переміщення між кількома одночасно відкритими вікнами браузера.
1
2
Коли браузер
запущено, натисніть на
пульті дистанційного
керування кнопку
[TOOLS] і виберіть
пункт <Панель
керув.>.
3
Виберіть на панелі
інструментів, що
відображається, пункт
<Список вікон> і
натисніть кнопку e.
28 - Українська
Відобразиться список
вікон, які наразі
відкрито. За допомогою
кнопок зі стрілками
виберіть вікно, яке
потрібно активувати, і
натисніть кнопку e.
Перехід уперед, назад, повернення на домашню сторінку,
закладки, історія тощо
✔ Функції
•
1
<Назад>
- Перехід на попередню сторінку.
Коли браузер
запущено, натисніть на
пульті дистанційного
керування кнопку
[TOOLS] і виберіть
пункт <Панель
керув.>.
•
<Уперед>
- Перехід на останню сторінку перед поверненням.
•
<Оновити>
- Повторне завантаження поточної сторінки для її оновлення на екрані.
•
<Домашня сторінка>
- Перехід на початковий екран браузера.
•
<Масштаб>
- Збільшення або зменшення екрана з різним значенням у відсотках.
2
•
Відобразиться
панель інструментів
із різноманітними
функціями.
<Закладки>
- Створення закладок для певних сторінок, що полегшує перехід до них у
майбутньому.
•
<Історія>
- Перегляд історії відвіданих сторінок за датою, назвою або частотою.
•
<Введення URL-адреси>
- Введення адреси сторінки вручну або вибір сторінки зі списку відвіданих
і перехід до неї.
•
<Список вікон>
- Переміщення між кількома одночасно відкритими вікнами браузера.
•
<Пошук>
- Пошук інформації за введеними словами.
•
<Обмін>
- Надсилання групі "родина" повідомлення та надання таким чином
доступу до поточного сайту.
•
<Параметри>
- Налаштування всіх параметрів використання браузера.
29 - Українська
Download PDF

advertising