Samsung | S27E310H | Samsung Надчіткий 27-дюймовий LED-монітор Керівництво користувача

Посібник
користувача
S19E310HY
S22E310HY
S22E310H
S24E310HL
S27E310H
Колір і вигляд можуть відрізнятися залежно від
виробу; технічні характеристики можуть змінюватися
без попередження для вдосконалення роботи
виробу.
BN46-00452A-06
Зміст
ПЕРЕД
ВИКОРИСТАННЯМ
ВИРОБУ
ПІДГОТОВКА
7
Авторські права
7
Позначки, які використовуються в цьому
довіднику
8
Чищення
9
Забезпечення безпеки у місці
встановлення
9
Заходи безпеки під час зберігання
10
Правила техніки безпеки
10
11
12
14
Символи
Електрика та техніка безпеки
Встановлення
Експлуатація
19
Правильне положення тіла під час
використання виробу
20
Перевірка вмісту
20
Перевірка вмісту
21
Частини
21
22
23
25
Панель керування
Довідник із гарячих клавіш
Довідник із функціональних клавіш
Зворотній бік
26
Встановлення
26
27
28
29
Прикріплення підставки
Від’єднання підставки
Регулювання кута нахилу виробу
Встановлення комплекту настінного
кріплення або підставки на стіл
Замок для захисту від крадіжок
30
Зміст
2
Зміст
ПІД’ЄДНАННЯ І
ВИКОРИСТАННЯ
ЗОВНІШНЬОГО
ДЖЕРЕЛА СИГНАЛУ
НАСТРОЮВАННЯ
ЕКРАНА
31
Перед під’єднанням
31
Важливі відомості, які слід прочитати перед
під’єднанням
31
Під’єднання і використання
комп’ютера
31
33
34
35
Під’єднання до комп’ютера
Під’єднання живлення
Встановлення драйвера
Налаштування оптимальної роздільної
здатності
36
Brightness
36
Налаштування параметра Brightness
37
Contrast
37
Настроювання Contrast
38
Sharpness
38
Настроювання Sharpness
39
Eye Saver Mode
39
Настроювання Eye Saver Mode
40
Game Mode
40
Настроювання Game Mode
41
SAMSUNG MAGIC Bright
41
Налаштування функції SAMSUNG MAGIC
Bright
43
SAMSUNG MAGIC Angle (S19E310HY /
S22E310HY / S22E310H / S27E310H)
43
Налаштування функції SAMSUNG MAGIC
Angle
45
SAMSUNG MAGIC Upscale
45
Налаштування функції SAMSUNG MAGIC
Upscale
47
Image Size
47
Зміна налаштування Image Size
Зміст
3
Зміст
НАСТРОЮВАННЯ
ВИСВІТЛЕННЯ
НАЛАШТУВАННЯ
ЕКРАННОГО МЕНЮ
49
HDMI Black Level
49
Налаштування параметрів HDMI Black Level
51
Response Time (S24E310HL /
S27E310H)
51
Настроювання Response Time
52
H-Position та V-Position
52
Настроювання H-Position та V-Position
54
Coarse
54
Настроювання Coarse
55
Fine
55
Настроювання Fine
56
Red
56
Настроювання Red
57
Green
57
Настроювання Green
58
Blue
58
Настроювання Blue
59
Color Tone
59
Налаштування параметрів меню Color Tone
60
Gamma
60
Настроювання Gamma
61
Language
61
Регулювання Language
62
Menu H-Position та Menu V-Position
62
Настроювання Menu H-Position та Menu VPosition
63
Display Time
63
Настроювання Display Time
Зміст
4
Зміст
НАСТРОЙКА ТА
СКИДАННЯ
МЕНЮ ІНФОРМАЦІЯ ТА
ІНШІ
ВСТАНОВЛЕННЯ
ПРОГРАМНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
64
Transparency
64
Змінення Transparency
65
Reset All
65
Ініціалізація параметрів (Reset All)
66
Eco Saving Plus
66
Настроювання Eco Saving Plus
67
Off Timer
67
68
Настроювання Off Timer
Настроювання Turn Off After
69
PC/AV Mode
69
Настроювання PC/AV Mode
70
Key Repeat Time
70
Настроювання Key Repeat Time
71
Source Detection
71
Настроювання Source Detection
72
Power LED On
72
Настроювання Power LED On
73
INFORMATION
73
Відображення INFORMATION
74
Настроювання Brightness, Contrast та
Sharpness на початковому екрані
75
Easy Setting Box
75
76
Встановлення програмного забезпечення
Видалення програмного забезпечення
Зміст
5
Зміст
ВКАЗІВКИ ЩОДО
УСУНЕННЯ
НЕСПРАВНОСТЕЙ
ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОДАТОК
77
Вимоги перед тим, як звертатися до
центру обслуговування Samsung
77
77
77
Перевірка виробу
Перевірка роздільної здатності і частоти
Перевірте перелічені далі пункти.
80
Питання та відповіді
82
Загальна інформація (S19E310HY)
83
Загальна інформація (S22E310HY /
S22E310H)
84
Загальна інформація (S24E310HL)
85
Загальна інформація (S27E310H)
86
Енергозбереження
87
Таблиця стандартних режимів
передачі сигналу
90
Відповідальність за платні послуги
(вартість для клієнтів)
90
90
91
Проблема не пов’язана з несправністю
виробу
Виріб пошкоджено з вини клієнта
Інші умови
92
Правила утилізації
92
Правильна утилізація виробу (Відходи
електричного та електронного обладнання)
93
Термінологія
ЗМІСТ
Зміст
6
Перед використанням виробу
Авторські права
Зміст цього посібника може змінюватися без попередження з метою покращення якості.
© Samsung Electronics, 2015
Авторськими правами на цей посібник володіє Samsung Electronics.
Використання або копіювання цього посібника повністю або частково без дозволу фірми
Samsung Electronics заборонено.
Microsoft, Windows і Windows NT — зареєстровані торговельні марки корпорації Microsoft.
VESA, DPM та DDC є зареєстрованими торговельними марками Video Electronics Standards
Association.

У поданих далі випадках може стягуватися плата за обслуговування

(a) у разі виклику спеціаліста на прохання користувача і невиявлення дефекту виробу.
(тобто якщо користувач не ознайомився з посібником користувача).

(b) у разі віднесення виробу до центру обслуговування і невиявлення дефекту.
(тобто якщо користувач не ознайомився з посібником користувача).

Суму оплати буде повідомлено перед виконанням будь-яких робіт чи візитом до
користувача.
Позначки, які використовуються в цьому довіднику
Наступні малюнки мають лише довідковий характер. Реальні
ситуації можуть відрізнятися від зображеного на малюнках.
Перед використанням виробу
7
Перед використанням виробу
Чищення
Будьте обережними при чищенні, оскільки панелі та зовнішні деталі РКД легко подряпати.
При чищенні виконайте наступне.
1. Вимкніть живлення монітора та комп'ютера.
2. Від'єднайте шнур живлення від монітора.
Тримайте силовий кабель за вилку, не торкайтеся кабелю мокрими
руками. Інакше може трапитися ураження електричним струмом.
3. Витріть екран чистою м’якою сухою ганчіркою.

Не застосовуйте для чистки монітора миючі засоби,
що містять спирт, розчинник або поверхнево-активні
речовини.
!

Не розбризкуйте воду або мийні засоби
безпосередньо на виріб.
4. Змочіть м'яку і суху тканину водою і ретельно відіжміть, щоб
протерти монітор ззовні.
5. Після завершення чистки виробу підключіть до нього шнур
живлення.
6. Увімкніть живлення монітора та комп'ютера.
!
Перед використанням виробу
8
Перед використанням виробу
Забезпечення безпеки у місці встановлення

Залиште вільний простір навколо виробу для належної вентиляції. Підвищення внутрішньої
температури може призвести до пожежі і пошкодження виробу. Встановлюючи виріб,
залиште навколо нього достатньо простору, як показано нижче.
Вигляд може бути дещо іншим залежно від виробу.
10 10 10 10 10 Заходи безпеки під час зберігання
Для очищення монітора зсередини обов'язково звертайтесь до сервісного центру Samsung (За
це буде стягнуто платню.)
Перед використанням виробу
9
Перед використанням виробу
Правила техніки безпеки
Увага!
НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ. НЕ ВІДКРИВАТИ
Увага : АБИ ЗНИЗИТИ НЕБЕЗПЕКУ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ
ЗНІМАЙТЕ КРИШКУ (АБО ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ) ВТРУЧАННЯ КОРИСТУВАЧА УСЕРЕДИНУ
ПРИСТРОЮ ЗАБОРОНЕНО. ВСЕ СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ МАЄ ВИКОНУВАТИ
КВАЛІФІКОВАНИЙ ПЕРСОНАЛ.
Цей символ означає, що всередині присутня висока напруга. Небезпечно
будь-яким чином торкатися внутрішніх деталей виробу.
Цей символ повідомляє, що до цього виробу додається важлива
документація щодо експлуатації та обслуговування.
Символи
Попередження
Невиконання наведених вказівок може призвести до серйозної
або смертельної травми.
Увага
Невиконання наведених вказівок може призвести до
травмування або нанесення матеріальних збитків.
Дії, позначені цим символом, заборонені.
Необхідно дотримуватися інструкцій, позначених цим
символом.
Перед використанням виробу
10
Перед використанням виробу
Електрика та техніка безпеки
Наступні малюнки мають лише довідковий характер. Реальні ситуації можуть відрізнятися від
зображеного на малюнках.
Попередження
Не використовуйте пошкоджені силові кабелі, штекери або нещільні
електричні розетки.

Можливо ураження електричним струмом або займання.
Не підключайте багато виробів через одну розетку електроживлення.

Інакше через перегрівання розетки може статися пожежа.
Не торкайтеся штекера вологими руками.

Інакше може трапитися ураження електричним струмом.
Вставте вилку в розетку мережі до упору, щоб контакт був щільним.

Ненадійний контакт може спричинити пожежу.
!
Приєднуйте штекер до заземленої розетки мережі живлення (лише вироби
з ізоляцією типу 1). (лише вироби з ізоляцією типу 1).
!

Можливо ураження електричним струмом або травмування.
Не згинайте шнур живлення і не тягніть за нього з силою. Не обтяжуйте
шнур живлення важкими предметами.

Пошкодження шнура живлення може призвести до ураження
електричним струмом або займання.
Не розташовуйте силовий кабель поблизу джерел тепла.

Можливо ураження електричним струмом або займання.
Сторонні речовини, наприклад пил, навколо контактних штирів вилки та з
розетки електроживлення слід прибирати за допомогою сухої тканини.
!

Інакше може статися пожежа.
Перед використанням виробу
11
Перед використанням виробу
Увага
Не від'єднуйте шнур живлення від працюючого виробу.

Виріб може пошкодитися від ураження електричним струмом.
Не використовуйте шнур живлення для інших виробів, крім затверджених
виробів фірми Samsung.
!

Можливо ураження електричним струмом або займання.
Місце приєднання силового кабелю до розетки електроживлення повинно
бути вільним.
!

Якщо у виробі стануться неполадки, від'єднайте шнур живлення, щоб
повністю знеструмити виріб.
Живлення виробу не можна повністю вимкнути натисканням на кнопку
живлення.
При відключенні кабелю живлення від електричної розетки беріться за
штекер.
!

Можливо ураження електричним струмом або займання.
Встановлення
Попередження
Не ставте на виріб свічки, не кладіть засоби відлякування комах або
цигарки. Не розташовуйте виріб поблизу джерел тепла.

Інакше може статися пожежа.
Не розташовуйте виріб у вузькому місці з поганою вентиляцією, наприклад
на книжковій полиці або в стінній шафі.

Інакше через підвищення температури всередині може статися
пожежа.
Зберігайте поліетиленовий пакет від виробу в недоступному для дітей місці.

Діти можуть задихнутися.
!
Перед використанням виробу
12
Перед використанням виробу
Не встановлюйте виріб на хиткій або рухомій поверхні (незакріпленій полиці,
похилій поверхні тощо).


Під час падіння виріб може розбитися або завдати тілесних ушкоджень.
Використання виробу в умовах надмірної вібрації може призвести до
пошкодження виробу або спричинити пожежу.
Не встановлюйте виріб в автомобілі або в місцях, незахищених від пилу,
вологи (утворенню конденсату тощо), мастила або диму.

!
Можливо ураження електричним струмом або займання.
Оберігайте виріб від дії прямих сонячних променів, тепла або гарячих
предметів, наприклад печі.

Інакше термін служби виробу може скоротитися або може статися
пожежа.
Не встановлюйте виріб в доступному для дітей місці.

Виріб може впасти та завдати тілесних ушкоджень дітям.
Харчова олія, наприклад соєва, може призвести до пошкодження чи
деформації виробу. Не встановлюйте виріб на кухні чи поблизу кухонної
поверхні.
Увага
Переносьте виріб обережно, щоб не впустити його.

Інакше виріб може вийти з ладу або завдати тілесних ушкоджень.
!
Не ставте виріб на його передній бік.

Екран може бути пошкоджений.
При встановлені виробу на підставку або полицю переконайтеся у тому, що
нижній край переднього боку виробу не виступає.

Під час падіння виріб може розбитися або завдати тілесних ушкоджень.

Встановлюйте виріб лише на підставки або полиці відповідного розміру.
Перед використанням виробу
13
Перед використанням виробу
Опускати виріб слід обережно.

Під час падіння виріб може розбитися або завдати тілесних ушкоджень.
!
SAMSUNG
!
Встановлення виробу в нестандартному місці (незахищеному від
потрапляння великої кількості дрібного пилу або вологи, дії хімічних речовин
або впливу екстремальних температур, а також в місці, де виріб має
працювати постійно протягом тривалого часу) може значно погіршити його
робочі характеристики.

Перед встановленням виробу в такому місці обов'язково
проконсультуйтеся в сервісному центрі Samsung.
Експлуатація
Попередження
Виріб знаходиться під високою напругою. Забороняється самостійно
розбирати, ремонтувати та модифікувати виріб.

Можливо ураження електричним струмом або займання.

Зверніться до сервісного центру Samsung для ремонту.
Для переміщення виробу слід, перш за все, від'єднати від нього кабелі, в
тому числі й кабель живлення.
!

Інакше можуть виникнути пошкодження шнура живлення, пожежа або
ураження електричним струмом.
Якщо під час роботи виробу з'являється незвичний звук, запах гару або
дим, негайно від'єднайте шнур живлення та зверніться до сервісного центру
Samsung.
!

Можливо ураження електричним струмом або займання.
Не дозволяйте дітям виснути на виробі або залазити на нього.

Виріб може впасти, і дитина може зазнати тілесних ушкоджень або
забитися.
У разі падіння виробу або виникнення зовнішніх пошкоджень вимкніть
живлення виробу, від'єднайте шнур живлення та зверніться до сервісного
центру Samsung.

Інакше можуть трапитися ураження електричним струмом або
займання.
Перед використанням виробу
14
Перед використанням виробу
Не кладіть на виріб важкі предмети, іграшки або ласощі.

Коли дитина потягнеться за іграшкою або ласощами, виріб або важкий
предмет може впасти і завдати тяжких тілесних ушкоджень.
Під час грози або блискавки слід вимикати живлення та від’єднувати кабель
живлення.

!
Можливо ураження електричним струмом або займання.
Не впускайте на виріб предмети та не застосовуйте силу.

Можливо ураження електричним струмом або займання.
!
Забороняється тягти виріб за шнур живлення або будь-який кабель.

Інакше можуть трапитися пошкодження силового кабелю, вихід виробу
з ладу, ураження електричним струмом або пожежа.
При виявленні витікання газу не торкайтеся виробу та штекера мережі.
Негайно провітріть приміщення.
!
GAS

Іскри можуть спричинити вибух або пожежу.
Забороняється піднімати або пересувати виріб, тягнучи за шнур живлення
або будь-який кабель.

Інакше можуть трапитися пошкодження силового кабелю, вихід виробу
з ладу, ураження електричним струмом або пожежа.
Не використовуйте та не зберігайте займисті аерозолі або займисті
речовини поруч з виробом.
!

Можуть трапитися вибух або займання.
Переконайтеся у тому, що вентиляційні отвори не закриті скатертинами або
занавісками.

Через підвищення температури всередині може статися пожежа.
Перед використанням виробу
15
Перед використанням виробу
100
Не засовуйте металеві предмети (палички для їжі, монети, шпильки для
зачісок тощо) або займисті предмети (папір, сірники тощо) у вентиляційні
отвори або порти виробу.

Якщо усередину виробу потрапить вода або інша стороння речовина,
обов'язково вимкніть живлення виробу, від'єднайте шнур живлення та
зверніться до сервісного центру Samsung.

Інакше можуть трапитися вихід виробу з ладу, ураження електричним
струмом або займання.
Не розташовуйте на виробі предмети, що містять рідину (вази, каструлі,
пляшки тощо) або металеві предмети.

Якщо усередину виробу потрапить вода або інша стороння речовина,
обов'язково вимкніть живлення виробу, від'єднайте шнур живлення та
зверніться до сервісного центру Samsung.

Інакше можуть трапитися вихід виробу з ладу, ураження електричним
струмом або займання.
Увага
Якщо залишити на екрані нерухоме зображення на тривалий час, це може
призвести до появи залишкових зображень або пошкодження пікселів.

!
Якщо виріб не використовуватиметься протягом тривалого часу,
увімкніть режим енергозбереження або екранну заставку.
-_!
Від'єднуйте кабель живлення від розетки електроживлення, якщо не
плануєте використовувати виріб тривалий час (відпустка тощо).

Інакше через осідання пилу, перегрівання, електричний удар або витік
струму може статися пожежа.
Використовуйте виріб з рекомендованою роздільною здатністю та
частотою.
!

Інакше ваш зір може погіршитися.
Не ставте адаптери живлення постійного струму один на одного.

Інакше може статися пожежа.
Перед використанням адаптера живлення постійного струму зніміть із нього
поліетиленовий пакет.

Інакше може статися пожежа.
Перед використанням виробу
16
Перед використанням виробу
Оберігайте блок живлення постійного струму від потрапляння в нього води і
не намочуйте пристрій.

Можливо ураження електричним струмом або займання.

Не використовуйте виріб просто неба, де він буде незахищеним від
дощу або снігу.

Під час вологого прибирання приміщення пильнуйте, щоб не намочити
адаптер живлення постійного струму.
Не розташовуйте адаптер живлення постійного струму поруч із будь-якими
нагрівальними приладами.

Інакше може статися пожежа.
Адаптер живлення постійного струму має знаходитися в добре
вентильованому приміщенні.
!
Якщо підвісити адаптер живлення змінного/постійного струму входом
шнура догори, на адаптер може потрапити вода чи інші сторонні речовини,
що призведе до його несправності.
!
Кладіть адаптер живлення змінного/постійного струму горизонтально на
стіл чи на підлогу.
Якщо тривалий час дивитися на екран з занадто близької відстані, може
погіршитися зір.
!
Не тримайте монітор догори ногами та не пересувайте, тримаючи за стійку.

Під час падіння виріб може розбитися або завдати тілесних ушкоджень.
Не використовуйте зволожувачі або пічки навколо обладнання.

Можливо ураження електричним струмом або займання.
Через кожну годину роботи з виробом давайте очам відпочити протягом
понад 5 хвилин.
!

Втома з очей знімається.
Не торкайтеся руками екрана після тривалої роботи виробу: під час роботи
екран нагрівається.
Перед використанням виробу
17
Перед використанням виробу
Зберігайте дрібне приладдя, що використовується з виробом, у
недоступному для дітей місці.
!
Будьте обережними при регулюванні кута огляду виробу або висоти стійки.
!

Інакше ви можете защемити або травмувати руку або пальці дитини.

Надмірний нахил виробу може призвести до його падіння, під час якого
виріб може завдати тілесних ушкоджень.
Не кладіть на виріб важкі предмети.

Виріб може вийти з ладу або завдати тілесних ушкоджень.
Перед використанням виробу
18
Перед використанням виробу
Правильне положення тіла під час використання виробу
Під час роботи з виробом необхідно прийняти правильне положення:

спина має бути прямою;

відстань між очима та екраном має становити 45—50 см, дивитися на екран
потрібно трохи вниз;
очі мають знаходитися прямо перед екраном;

виберіть такий кут, щоб світло не відбивалося на екрані;

передпліччя мають розташовуватися перпендикулярно до плечей і на одному
рівні з тильною стороною рук;


лікті має бути зігнуто приблизно під прямим кутом;
відрегулюйте висоту виробу так, щоб можна було зігнути коліна під кутом 90
градусів або більше, п'ятки знаходилися на підлозі, а руки — нижче серця.
Перед використанням виробу
19
1
1.1
Підготовка
Перевірка вмісту
1.1.1 Перевірка вмісту

Якщо якихось деталей бракує, зверніться до дилера, в якого було придбано виріб.

Вигляд елементів, які додаються, та елементів, які продаються окремо, може дещо
відрізнятися від зображених на малюнку.
Елементи, які додаються в комплекті
Короткий посібник зі
встановлення
Посібник користувача
(додатково)
Кабель живлення
Гарантійний талон
Інструкція
(Доступно не в усіх регіонах)
Адаптер постійного струму
Адаптер постійного струму
(вбудований)
(окремий)
(додатково)
(додатково)
Кабель D-SUB (додатково)
Кабель HDMI (додатково)
Корпус підставки
З'єднувач підставки
(додається лише до
окремого адаптера
постійного струму)
Кабель HDMI-DVI (додатково)
Комплектація пристрою може бути різною в різних країнах.
1 Підготовка
20
1
1.2
Підготовка
Частини
1.2.1 Панель керування
Колір і форма частин можуть відрізнятися від зображених на малюнку. Технічні характеристики
виробу можуть бути змінені без повідомлення з метою покращення якості роботи виробу.
Для активації кнопки на виробі натисніть точно в місці вирізу значка [
].
Натиснення в іншому місці може призвести до виконання невірної дії.
!"#$
Переміститися
ВГОРУ
Переміститися
ПРАВОРУЧ
Індикатор живлення
Переміститися
ЛІВОРУЧ
Переміститися
ВНИЗ
НАТИСНУТИ(Увімкнення живлення, підтвердження вибору)
Позначки
%$&'()
Опис
Це індикатор живлення, і він показує вказані нижче режими
Увімкнення живлення (кнопка живлення): Вимк.
Режим енергозбереження: Миготить
Вимкнення живлення (кнопка живлення): Увімк.
Індикатор живлення
Роботу індикатора живлення можна поміняти за допомогою
меню. (SETUP&RESET
Power LED On)
Через різний набір функцій деякі моделі можуть не мати цієї
функції.
Довідник із
функціональних клавіш
Коли ввімкнеться екран, натисніть кнопку [ ]. Відобразиться
довідник із функціональних клавіш. Для того, щоб перейти до
екранного меню, коли відображається путівник екранного меню,
знову натисніть відповідну кнопку зі стрілкою.
Залежно від функції та моделі продукту довідник із
функціональних клавіш може відрізнятися. Перегляньте його в
наявній моделі.
1 Підготовка
21
1
Підготовка
1.2.2 Довідник із гарячих клавіш
Для надання довідки з комбінацій клавіш на екран виводяться повідомлення після натискання
будь-якої кнопки [
].
Brightness
Auto Adjustment
Features
Eye Saver Mode Off

Натисніть кнопку [
]: Налаштувати Brightness.

Натисніть кнопку [
]: Автоматичне налаштування параметрів екрана.

Якщо змінити значення роздільної здатності у вікні «Параметри екрана», це призведе до
увімкнення функції Auto Adjustment.


Ця функція доступна лише у режимі Analog.
Натисніть кнопку [
]: Довідник із функціональних клавіш.
1 Підготовка
22
1
Підготовка
1.2.3 Довідник із функціональних клавіш
Щоб увійти в головне меню або скористатися іншими елементами, натисніть кнопку [
] для
відображення довідника з функціональних клавіш. Для виходу повторно натисніть кнопку [
].
Return

Натисніть кнопку
: Перемістіться на потрібний пункт. При зміні положення
вказівника відобразиться опис відповідного пункту.

Натисніть кнопку [
]: Буде застосовано вибраний пункт.
Позначки
Опис
Виберіть [
], щоб змінити вхідний сигнал, натиснувши кнопку [ ]
на екрані довідника з функціональних клавіш. Якщо було змінено
вхідний сигнал, у верхньому лівому куті екрана з’явиться
повідомлення.

Виберіть [
], натиснувши кнопку [
] на екрані довідника з
функціональних клавіш.
З’явиться екранне меню функції монітора.

Блокування екранного меню: Не змінюйте поточні значення
параметрів або заблокуйте керування екранним меню, щоб
запобігти непередбачуваним змінам параметрів. Увімкнути/
вимкнути. Щоб заблокувати чи розблокувати керування
екранним меню, утримуйте кнопку [
] протягом 10 секунд, коли
на екрані відкрито головне меню.
Якщо екранне меню заблоковано,
Brightness і Contrast можна регулювати. Можна використовувати
Eye Saver Mode. Можна використовувати SETUP&RESET
Power LED On. Можна переглянути параметр INFORMATION.
1 Підготовка
23
1
Підготовка
Позначки
Опис
Виберіть [
], натиснувши кнопку [
] на екрані довідника з
функціональних клавіш.
Натисніть, щоб увімкнути або вимкнути Eye Saver Mode.
Перелічені нижче пункти недоступні, якщо доступна функція Eye Saver Mode.
SAMSUNG
SAMSUNG
Brightness, Game Mode, MAGIC
Bright, MAGIC
Angle

PICTURE

COLOR

SETUP&RESET
Eco Saving Plus
Виберіть [ ] для вимкнення монітора, натиснувши кнопку [
екрані довідника з функціональних клавіш.
] на
Через різний набір функцій у різних моделях довідник функціональних клавіш може відрізнятися.
Запустіть цю функцію, скориставшись відповідним значком і описом.
Якщо на моніторі нічого не відображається (напр., монітор у режимі енергозбереження або
вимкнених сигналів), для керування джерелом і живленням можна користуватися 2 гарячими
клавішами, як зображено нижче.
Кнопка JOG DOME Type
Режим енергозбереження/
вимкнених сигналів
Зміна джерела
НАТИСНІТЬ кнопку [
2 секунди
] на
Вимкнути
Коли на моніторі відображується головне меню, кнопку JOG DOME Type можна використовувати
наступним чином.
Кнопка JOG DOME Type
Дія
- Перехід до параметра.
- Вихід з головного меню.
- Закриття підпорядкованого списку без збереження
встановлених значень.
- Значення на повзунку зменшується.
- Перехід до наступного варіанта глибини кольору.
- Значення на повзунку збільшується.
- Перехід до наступного варіанта глибини кольору.
- Збереження встановлених значень та закриття
підпорядкованого списку.
1 Підготовка
24
1
Підготовка
1.2.4 Зворотній бік

Колір і форма частин можуть відрізнятися від зображених на малюнку. Технічні
характеристики виробу можуть бути змінені без повідомлення з метою покращення якості
роботи виробу.

Вигляд може бути дещо іншим залежно від виробу.
Роз’єм
Відомості про порти
Служить для підключення до джерела сигналу через кабель
HDMI.
Служить для підключення до ПК через кабель D-SUB.
Служить для підключення до адаптера живлення постійного
струму.
1 Підготовка
25
1
1.3
Підготовка
Встановлення
1.3.1 Прикріплення підставки

Перед монтуванням виробу покладіть його на пласку і стійку поверхню екраном донизу.

Вигляд може бути дещо іншим залежно від виробу.
Вставте кріплення підставки
в підставку у напрямку,
вказаному на малюнку.
Перевірте, чи надійно
під'єднано кріплення
підставки.
Поверніть гвинт для
з'єднання внизу підставки до
кінця так, щоб його було
повністю зафіксовано.
Застеліть стіл м'якою
тканиною для захисту виробу
і покладіть виріб на тканину
передньою частиною донизу.
Вставте головку підставки у
з'єднувальний отвір у
напрямку, вказаному на
малюнку.
Притримуйте корпус виробу
рукою, як показано на
малюнку.
Протисніть зібрану підставку
в корпус у напрямку,
вказаному стрілкою, як
зображено на малюнку.
- Увага!
Утримуйте й повертайте
зібрану підставку, поки вона
не займе належне
положення і не зафіксується.
Не тримайте виріб догори
низом лише за підставку.
1 Підготовка
26
1
Підготовка
1.3.2 Від’єднання підставки
Вигляд може бути дещо іншим залежно від виробу.
Застеліть стіл м'якою тканиною для захисту виробу і
покладіть виріб на тканину передньою частиною донизу.
Тримаючи стійку за верхню частину, ударяйте кулаком по
зовнішній поверхні основи стійки у напрямку, вказаному
стрілкою, щоб роз’єднати деталі основи підставки.
Щоб від'єднати підставку, поверніть гвинт для з'єднання
внизу підставки.
Вийміть кріплення підставки з підставки, потягнувши його у
напрямку, вказаному стрілкою, як показано на малюнку.
1 Підготовка
27
1
Підготовка
1.3.3 Регулювання кута нахилу виробу
Колір і форма частин можуть відрізнятися від зображених на малюнку. Технічні характеристики
виробу можуть бути змінені без повідомлення з метою покращення якості роботи виробу.
-2° (±2.0°) - 20° (±2.0°)

Кут нахилу монітора можна регулювати.

Утримуючи виріб за нижню частину, уважно налаштуйте кут нахилу.
1 Підготовка
28
1
Підготовка
1.3.4 Встановлення комплекту настінного кріплення або підставки на стіл
Вимкніть живлення виробу і відключіть кабель живлення від розетки.
1
2
A
3
4
B
A Прикріпіть комплект настінного кріплення або підставку тут
B Кронштейн (продається окремо)
Вирівняйте пази та надійно скрутіть гвинтами кронштейн на виробі із відповідними частинами
комплекту настінного кріплення чи підставки на стіл, які потрібно встановити.
Примітки

Якщо використовувати гвинти, довжина яких перевищує стандартну, це може призвести до
пошкодження внутрішніх компонентів виробу.

Довжина гвинтів для настінного кріплення, що не відповідає стандартам VESA, залежить від
технічних характеристик виробу.

Не використовуйте гвинти, які не відповідають стандартним технічним характеристикам
гвинтів VESA. Встановлюючи комплект настінного кріплення чи підставку на стіл, не
застосовуйте надмірної сили. Це може призвести до пошкодження чи падіння виробу і
травмування користувача. Компанія Samsung не несе відповідальності за будь-які
пошкодження виробу чи травмування користувача, завдані внаслідок використання
невідповідних гвинтів, а також якщо, встановлюючи комплект настінного кріплення чи
підставку на стіл, особа, відповідальна за встановлення, докладала надмірні зусилля.

Компанія Samsung не несе жодної відповідальності за будь-які пошкодження виробу чи
травмування користувача, якщо використано комплект настінного кріплення невідповідного
типу чи здійснено спробу самостійного встановлення комплекту настінного кріплення.

Щоб закріпити виріб на стіні, слід придбати комплект настінного кріплення, який можна
встановлювати на відстані 10 см або більше від стіни.

Комплект настінного кріплення слід використовувати відповідно до стандартів.
1 Підготовка
29
1
Підготовка

Щоб встановити монітор за допомогою кронштейну настінного кріплення, від'єднайте
корпус підставки від монітора.
1.3.5 Замок для захисту від крадіжок
Замок для захисту від крадіжок дозволяє безпечно використовувати виріб навіть у громадських
місцях. Вигляд пристрою блокування і спосіб блокування залежать від виробника. Детальніше про
замок для захисту від крадіжок читайте в посібнику користувача, який до нього додається.
Пристрій блокування продається окремо.
Колір і форма частин можуть відрізнятися від зображених на малюнку. Технічні характеристики
виробу можуть бути змінені без повідомлення з метою покращення якості роботи виробу.
Щоб скористатися замком для захисту від крадіжок, виконайте описані далі дії.
1
2
3
4
Закріпіть кабель замка для захисту від крадіжок на важкому предметі, наприклад на столі.
Пропустіть кінець кабелю в петлю на іншому кінці.
Вставте замок у гніздо для пристрою захисту від крадіжок на задній панелі виробу.
Замкніть замок.

Замок для захисту від крадіжок продається окремо.

Детальніше про замок для захисту від крадіжок читайте в посібнику користувача, який до
нього додається.

Замок для захисту від крадіжок можна придбати в магазинах електротоварів або в Інтернетмагазинах.
1 Підготовка
30
2
2.1
Під’єднання і використання зовнішнього
джерела сигналу
Перед під’єднанням
2.1.1 Важливі відомості, які слід прочитати перед під’єднанням

Перед під’єднанням зовнішнього пристрою ознайомтеся з посібником користувача для цього
пристрою.
Кількість і розміщення роз’ємів можуть бути різними для різних пристроїв.

Не під’єднуйте кабель живлення до завершення всіх з’єднань.
Під’єднання кабелю живлення під час з’єднання може призвести до пошкодження виробу.

Перевірте наявність роз’єму відповідного типу на тильній стороні пристрою, який потрібно
під’єднати.
2.2
Під’єднання і використання комп’ютера
2.2.1 Під’єднання до комп’ютера

Виберіть спосіб під’єднання, що підходить для вашого комп’ютера.

Елементи з’єднання можуть бути різними для різних виробів.

Вигляд може бути дещо іншим залежно від виробу.
Підключення за допомогою кабелю D-SUB (аналоговий тип)
Не підключайте кабель живлення, перш ніж буде підключено решту кабелів. Перед
підключенням кабелю живлення переконайтеся, що підключено пристрій джерела.
RGB IN
1
Під’єднайте кабель D-SUB до роз’єму [RGB IN] на задній панелі виробу і до роз’єму RGB на
комп’ютері.
2
Під’єднайте адаптер постійного струму до виробу і розетки живлення. Далі, увімкніть
перемикач живлення на комп'ютері. (Докладніше читайте у розділі "2.2.2
Під’єднання
живлення").
3
Коли джерело вхідного сигналу не підключене, за допомогою кнопки [
] змініть джерело
вхідного сигналу на Analog.
2 Під’єднання і використання зовнішнього джерела сигналу
31
2
Під’єднання і використання зовнішнього
джерела сигналу
Підключення за допомогою кабелю HDMI
Не підключайте кабель живлення, перш ніж буде підключено решту кабелів. Перед
підключенням кабелю живлення переконайтеся, що підключено пристрій джерела.
HDMI IN
1
Підключіть кабель HDMI до роз’єму [HDMI IN] на тильній стороні виробу і роз’єму HDMI на
комп’ютері.
2
Під’єднайте адаптер постійного струму до виробу і розетки живлення. Далі, увімкніть
перемикач живлення на комп'ютері. (Докладніше читайте у розділі "2.2.2
Під’єднання
живлення").
3
Коли джерело вхідного сигналу не підключене, за допомогою кнопки [
] змініть джерело
вхідного сигналу на HDMI.
З’єднання за допомогою кабелю HDMI-DVI
Не підключайте кабель живлення, перш ніж буде підключено решту кабелів. Перед
підключенням кабелю живлення переконайтеся, що підключено пристрій джерела.
HDMI IN
1
Підключіть кабель HDMI-DVI до роз’єму [HDMI IN] на тильній стороні виробу і роз’єму DVI на
комп’ютері.
2
Під’єднайте адаптер постійного струму до виробу і розетки живлення. Далі, увімкніть
перемикач живлення на комп'ютері. (Докладніше читайте у розділі "2.2.2
Під’єднання
живлення").
3
Коли джерело вхідного сигналу не підключене, за допомогою кнопки [
] змініть джерело
вхідного сигналу на HDMI.
2 Під’єднання і використання зовнішнього джерела сигналу
32
2
Під’єднання і використання зовнішнього
джерела сигналу
2.2.2 Під’єднання живлення

Елементи з’єднання можуть бути різними для різних виробів.

Вигляд може бути дещо іншим залежно від виробу.
Підключення до джерела живлення за допомогою вбудованого адаптера
постійного струму

Підключення адаптера постійного струму до порту [DC 14V] на задній панелі виробу або до
розетки.
DC 14V
Вхідна напруга перемкнеться автоматично.
Підключення до джерела живлення за допомогою окремого адаптера постійного
струму

Під’єднайте кабель живлення до адаптера постійного струму.
Потім підключіть адаптер постійного струму до порту [DC 14V] на задній частині виробу.
Далі підключіть кабель живлення до розетки.
DC 14V
Вхідна напруга перемкнеться автоматично.
2 Під’єднання і використання зовнішнього джерела сигналу
33
2
Під’єднання і використання зовнішнього
джерела сигналу
2.2.3 Встановлення драйвера
1

Встановивши драйвери для цього виробу, можна встановити оптимальну роздільну
здатність і частоту оновлення екрана.

Драйвер для встановлення міститься на компакт-диску, який додається до виробу.

Якщо наданий файл не вдається відкрити, непошкоджений файл можна завантажити з
домашньої сторінки Samsung (http://www.samsung.com/).
Вставте компакт-диск із посібником користувача, який додається до виробу, у пристрій
читання компакт-дисків.
2
3
4
Клацніть "Windows Driver".
5
Відкрийте вікно «Параметри екрана» та перевірте, чи встановлена відповідна роздільна
Для продовження процесу встановлення дотримуйтесь інструкцій на екрані.
У списку моделей виберіть модель вашого виробу.
здатність і частота оновлення екрана.
Детальніше читайте в посібнику до операційної системи Windows.
2 Під’єднання і використання зовнішнього джерела сигналу
34
2
Під’єднання і використання зовнішнього
джерела сигналу
2.2.4 Налаштування оптимальної роздільної здатності
Коли придбаний виріб вмикається вперше після придбання, на екрані з'являється інформаційне
повідомлення про налаштування оптимальної роздільної здатності.
Змінити мову на виробі та задати оптимальну роздільну здатність на ПК.
6HWXS*XLGH
7KHRSWLPDOUHVROXWLRQIRUWKLV
PRQLWRULVDVIROORZV
****x**** **Hz
8VHWKHDERYHVHWWLQJVWRVHW
WKHUHVROXWLRQRQ\RXU3&
(QJOLVK
5HWXUQ
1
2
Виберіть мову, натиснувши кнопку [
]. Далі натисніть кнопку [
Щоб сховати інформаційне повідомлення, натисніть кнопку [
].
].

Якщо вибрано неоптимальну роздільну здатність, повідомлення з’являтиметься до трьох
разів упродовж зазначеного часу, навіть після вимикання та повторного вмикання виробу.

Оптимальну роздільну здатність можна вибрати також на Панелі керування ПК.
2 Під’єднання і використання зовнішнього джерела сигналу
35
3
Настроювання екрана
У розділі описано настроювання таких параметрів екрана, як яскравість.
Разом із пристроєм надається документація, яка містить детальний опис кожної функції.
3.1
Brightness
Налаштування загального рівня яскравості зображення. (Діапазон: 0~100)
Що вище значення,то яскравішим буде зображення.

SAMSUNG
Це меню є недоступним, коли для MAGIC
Bright установлено режим Dynamic Contrast.

Це меню є недоступним, коли ввімкнено Eco Saving Plus.

Це меню є недоступним, коли ввімкнено Eye Saver Mode.

Кожна модель монітора має свій набір доступних функцій. Подивіться модель свого виробу.
3.1.1 Налаштування параметра Brightness
1
Коли з’явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [
], натиснувши кнопку [
] на
куполоподібній кнопці JOG.
Далі натисніть кнопку [
2
3
].
Натисніть кнопку [
], щоб перейти до PICTURE, та натисніть кнопку [
Натисніть кнопку [
], щоб перейти до Brightness, та натисніть кнопку [
] на моніторі.
] на моніторі.
З’явиться екран, зображений нижче.
PICTURE
Brightness
Contrast
100
75
Sharpness
60
Eye Saver Mode
Off
Game Mode
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Angle
Off
Custom
Off
PICTURE
Brightness
Contrast
60
Off
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
За допомогою кнопок [
75
Eye Saver Mode
SAMSUNG
4
100
Sharpness
Game Mode
Adjust the brightness
level. Values closer
to 100 mean a
brighter screen.
Adjust the brightness
level. Values closer
to 100 mean a
brighter screen.
Off
Custom
Off
] відрегулюйте Brightness, потім натисніть кнопку [
] на
моніторі.
5
Буде застосовано вибраний параметр.
3 Настроювання екрана
36
3
3.2
Настроювання екрана
Contrast
Налаштування контрастності між об’єктами і тлом. (Діапазон: 0~100)
Що вище значення, то вищою буде контрастність, і об’єкти відображатимуться чіткіше.

SAMSUNG
Цей параметр є недоступним, коли для MAGIC
Bright вибрано режим Cinema або Dynamic
Contrast.

Це меню є недоступним, коли ввімкнено Game Mode.

Кожна модель монітора має свій набір доступних функцій. Подивіться модель свого виробу.
3.2.1 Настроювання Contrast
1
Коли з’явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [
], натиснувши кнопку [
] на
куполоподібній кнопці JOG.
Далі натисніть кнопку [
2
3
].
Натисніть кнопку [
], щоб перейти до PICTURE, та натисніть кнопку [
Натисніть кнопку [
], щоб перейти до Contrast, та натисніть кнопку [
] на моніторі.
] на моніторі.
З’явиться екран, зображений нижче.
PICTURE
Brightness
Contrast
100
75
Sharpness
60
Eye Saver Mode
Off
Game Mode
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Angle
Off
Custom
Off
PICTURE
Brightness
Contrast
60
Off
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
За допомогою кнопок [
75
Eye Saver Mode
SAMSUNG
4
5
100
Sharpness
Game Mode
Adjust the contrast
level. Values closer to
100 mean a bigger
light/dark contrast.
Adjust the contrast
level. Values closer to
100 mean a bigger
light/dark contrast.
Off
Custom
Off
] відрегулюйте Contrast, потім натисніть кнопку [
] на моніторі.
Буде застосовано вибраний параметр.
3 Настроювання екрана
37
3
3.3
Настроювання екрана
Sharpness
Дає змогу зробити обриси об’єктів чіткішими або навпаки, більш розмитими. (Діапазон: 0~100)
Що вище значення, то чіткішими будуть обриси об’єктів.

SAMSUNG
Цей параметр є недоступним, коли для MAGIC
Bright вибрано режим Cinema або Dynamic
Contrast.

SAMSUNG
Це меню є недоступним, коли для MAGIC
Upscale вибрано режим Mode1 або Mode2.

Це меню є недоступним, коли ввімкнено Game Mode.

Кожна модель монітора має свій набір доступних функцій. Подивіться модель свого виробу.
3.3.1 Настроювання Sharpness
1
Коли з’явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [
], натиснувши кнопку [
] на
куполоподібній кнопці JOG.
Далі натисніть кнопку [
2
3
].
Натисніть кнопку [
], щоб перейти до PICTURE, та натисніть кнопку [
Натисніть кнопку [
], щоб перейти до Sharpness, та натисніть кнопку [
] на моніторі.
] на моніторі.
З’явиться екран, зображений нижче.
PICTURE
Brightness
Contrast
100
75
Sharpness
60
Eye Saver Mode
Off
Game Mode
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Angle
Off
Custom
Off
PICTURE
Brightness
Contrast
60
Off
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
За допомогою кнопок [
75
Eye Saver Mode
SAMSUNG
4
100
Sharpness
Game Mode
Adjust the sharpness
of the picture. Values
closer to 100 mean a
sharper image.
Adjust the sharpness
of the picture. Values
closer to 100 mean a
sharper image.
Off
Custom
Off
] відрегулюйте Sharpness, потім натисніть кнопку [
] на
моніторі.
5
Буде застосовано вибраний параметр.
3 Настроювання екрана
38
3
3.4
Настроювання екрана
Eye Saver Mode
Встановлює якість зображення, яка є оптимальною для розслаблення очей.
Low Blue Light Content (Вміст із низьким рівнем блакитного світла) від TÜV Rheinland є
сертифікатом для продукції, що свідчить про відповідність вимогам щодо понижених рівнів
блакитного світла. При встановленні для налаштування Eye Saver Mode значення On
інтенсивність блакитного світла (із довжиною хвилі прибл. 400 нм) буде знижено. Воднораз якість
зображення буде оптимальною для розслаблення очей. Водночас рівень блакитного світла буде
понижено в порівнянні з параметрами за замовчуванням. Така понижена настройка відповідає
тестам TÜV Rheinland і сертифікату відповідності стандартам Low Blue Light Content від TÜV
Rheinland.
Кожна модель монітора має свій набір доступних функцій. Подивіться модель свого виробу.
3.4.1 Настроювання Eye Saver Mode
1
Коли з’явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [
], натиснувши кнопку [
] на
куполоподібній кнопці JOG.
Далі натисніть кнопку [
2
3
].
Натисніть кнопку [
], щоб перейти до PICTURE, та натисніть кнопку [
] на моніторі.
Натисніть кнопку [
], щоб перейти до Eye Saver Mode, та натисніть кнопку [
] на моніторі.
З’явиться екран, зображений нижче.
PICTURE
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
Eye Saver Mode
Game Mode
60
Off
On
SAMSUNG
MAGIC Bright
Off
Off
Custom
SAMSUNG
Off
MAGIC Angle
PICTURE
Brightness
100
Contrast
60
Eye Saver Mode
Off
Off
On
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
4
Виділіть потрібний параметр, натиснувши кнопку [
Натисніть кнопку [
5
Set to an optimum
picture quality suitable
for eye relaxation.
75
Sharpness
Game Mode
Set to an optimum
picture quality suitable
for eye relaxation.
Off
Custom
Off
] на куполоподібній кнопці JOG.
].
Буде застосовано вибраний параметр.
3 Настроювання екрана
39
3
3.5
Настроювання екрана
Game Mode
Настроювання параметрів екрана продукту для ігрового режиму. Скористайтеся цією функцією
під час гри на ПК або при підключенні ігрової консолі, наприклад, PlayStation™ або Xbox™.

Це меню є недоступним, коли ввімкнено Eye Saver Mode.

Кожна модель монітора має свій набір доступних функцій. Подивіться модель свого виробу.
3.5.1 Настроювання Game Mode
1
Коли з’явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [
], натиснувши кнопку [
] на
куполоподібній кнопці JOG.
Далі натисніть кнопку [
2
3
].
Натисніть кнопку [
], щоб перейти до PICTURE, та натисніть кнопку [
] на моніторі.
Натисніть кнопку [
], щоб перейти до Game Mode, та натисніть кнопку [
] на моніторі.
З’явиться екран, зображений нижче.
PICTURE
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Eye Saver Mode
Off
Game Mode
Off
SAMSUNG
On
SAMSUNG
Always On
MAGIC Bright
MAGIC Angle
Custom
Off
PICTURE
Brightness
100
Contrast
60
Eye Saver Mode
Off
On
SAMSUNG
Always On
MAGIC Upscale
4
Виділіть потрібний параметр, натиснувши кнопку [
Натисніть кнопку [
5
Off
SAMSUNG
MAGIC Bright
Optimizes image
settings for playing
games.
75
Sharpness
Game Mode
Optimizes image
settings for playing
games.
Custom
Off
] на куполоподібній кнопці JOG.
].
Буде застосовано вибраний параметр.

Коли монітор вимикається, переходить у режим енергозбереження, а також коли
змінюється джерело входу, Game Mode вимикається Off, навіть якщо для цього параметра
встановлено значення On.

Якщо потрібно, щоб режим Game Mode був постійно увімкнений, виберіть параметр Always
On.
3 Настроювання екрана
40
3
3.6
Настроювання екрана
SAMSUNG MAGIC Bright
Це меню забезпечує оптимальну якість зображення, придатну для середовища використання
виробу.

Це меню є недоступним, коли ввімкнено Eco Saving Plus.

Це меню є недоступним, коли ввімкнено Game Mode.

Це меню є недоступним, коли ввімкнено Eye Saver Mode.

Кожна модель монітора має свій набір доступних функцій. Подивіться модель свого виробу.
Яскравість можна налаштувати відповідно до ваших уподобань.
3.6.1 Налаштування функції SAMSUNG MAGIC Bright
1
Коли з’явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [
], натиснувши кнопку [
] на
куполоподібній кнопці JOG.
Далі натисніть кнопку [
2
3
].
Натисніть кнопку [
], щоб перейти до PICTURE, та натисніть кнопку [
] на моніторі.
Натисніть кнопку [
SAMSUNG
], щоб перейти до MAGIC
Bright, та натисніть кнопку [
] на моніторі.
З’явиться екран, зображений нижче.
PICTURE
100
Brightness
75
Contrast
60
Sharpness
Eye Saver Mode
Game Mode
Custom
Standard
Custom
50
Off
50
SAMSUNG
Cinema
SAMSUNG
Dynamic Contrast Wide
0
MAGIC Bright
MAGIC Angle
Off
2200
PICTURE
100
Brightness
75
Contrast
Game Mode
Custom
Standard
Custom
50
Off
50
SAMSUNG
Cinema
SAMSUNG
Dynamic Contrast Wide
0
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
60
Sharpness
Eye Saver Mode
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
Off
2200

Custom: Установіть потрібні значення контрасту та яскравості.

Standard: Отримайте якість зображення, прийнятну для редагування документів і роботи
в Інтернеті.

Cinema: Служить для отримання яскравості та різкості телевізорів із метою перегляду
відеоматеріалів та DVD-дисків.
3 Настроювання екрана
41
3
Настроювання екрана

Dynamic Contrast: Служить для отримання збалансованої яскравості через автоматичне
регулювання контрасту.
PICTURE
100
Brightness
75
Contrast
60
Sharpness
Eye Saver Mode
Game Mode
Dynamic
Standard
Custom
50
Off
50
SAMSUNG
Movie
Off
2200
SAMSUNG
Custom
Wide
0
MAGIC Bright
MAGIC Angle
PICTURE
100
Brightness
75
Contrast
Game Mode
Dynamic
Standard
Custom
50
Off
50
SAMSUNG
Movie
Off
2200
SAMSUNG
Custom
Wide
0
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
60
Sharpness
Eye Saver Mode
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
Якщо зовнішнє джерело сигналу під’єднано через роз’єм HDMI і в меню AV вибрано значення
SAMSUNG
PC/AV Mode, режим MAGIC
Bright матиме чотири стандартні автоматичні набори налаштувань
зображення (Dynamic, Standard, Movie і Custom). Можна вибрати один з чотирьох варіантів:
Dynamic, Standard, Movie або Custom. Режим Custom автоматично відновлює встановлені
Вами параметри зображення.


Dynamic: Забезпечує чіткіше зображення, ніж в режимі Standard.
Standard: Використовується в яскраво освітленому приміщенні. Також забезпечує чітке
зображення.

Movie: Використовується в затемненому приміщенні. Таким чином, можна зекономити
споживання електроенергії та зменшити втому очей.

Custom: Виберіть цей режим, щоб налаштувати зображення відповідно до Ваших
вподобань.
4
Виділіть потрібний параметр, натиснувши кнопку [
Натисніть кнопку [
5
] на куполоподібній кнопці JOG.
].
Буде застосовано вибраний параметр.
3 Настроювання екрана
42
3
3.7
Настроювання екрана
SAMSUNG MAGIC Angle (S19E310HY / S22E310HY /
S22E310H / S27E310H)
SAMSUNG
За допомогою функції MAGIC
Angle можна налаштувати параметри для отримання максимальної
якості зображення відповідно до куту огляду.

SAMSUNG
Цей параметр є недоступним, коли для MAGIC
Bright вибрано режим Cinema або Dynamic
Contrast.

Це меню є недоступним, коли ввімкнено Game Mode або Eye Saver Mode.

Кожна модель монітора має свій набір доступних функцій. Подивіться модель свого виробу.
Ця функція служить для настроювання куту огляду, яскравості та відтінку за вподобаннями
користувача.
3.7.1 Налаштування функції SAMSUNG MAGIC Angle
1
Коли з’явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [
], натиснувши кнопку [
] на
куполоподібній кнопці JOG.
Далі натисніть кнопку [
2
3
].
Натисніть кнопку [
], щоб перейти до PICTURE, та натисніть кнопку [
Натисніть кнопку [
SAMSUNG
], щоб перейти до MAGIC
Angle, та натисніть кнопку [
] на моніторі.
] на моніторі.
З’явиться екран, зображений нижче.
PICTURE
100
Brightness
Select an angle that
best suits your
viewing position.
75
Contrast
off
60
Lean Back ModeCustom
1 50
Sharpness
Eye Saver Mode
SAMSUNG
Lean Back Mode 2 Off
50
Standing Mode
Off
2200
SAMSUNG
Side Mode
Game Mode
MAGIC Bright
MAGIC Angle
Wide
0
4
1
1
5
5
2
3

Off ① : Виберіть цей параметр для перегляду точно спереду виробу.

Lean Back Mode 1 ② : Виберіть цей параметр для перегляду трохи знизу виробу.

Lean Back Mode 2 ③ : Виберіть цей параметр для перегляду з трохи нижчого рівня, ніж у
режимі Lean Back Mode 1.
3 Настроювання екрана
43
3
Настроювання екрана

Standing Mode ④ : Виберіть цей параметр для перегляду трохи зверху виробу.

Side Mode ⑤ : Виберіть цей параметр для перегляду з будь-якого боку виробу.


Group View: Виберіть цей параметр, якщо кілька глядачів знаходяться в точках ① , ④ та
⑤.
Custom: Якщо вибрано Custom, за промовчанням застосовуватиметься режим Lean
Back Mode 1.
4
Виділіть потрібний параметр, натиснувши кнопку [
Натисніть кнопку [
5
] на куполоподібній кнопці JOG.
].
Буде застосовано вибраний параметр.
3 Настроювання екрана
44
3
3.8
Настроювання екрана
SAMSUNG MAGIC Upscale
SAMSUNG
Функція MAGIC
Upscale може розширити шари деталізації зображення і пожвавити картинку.


Найбільш очевидний вплив цієї функції на зображення з низькою роздільною здатністю.
SAMSUNG
Це меню є недоступним, коли для MAGIC
Bright вибрано режим Cinema або Dynamic
Contrast.

Це меню є недоступним, коли ввімкнено Game Mode.

Кожна модель монітора має свій набір доступних функцій. Подивіться модель свого виробу.
3.8.1 Налаштування функції SAMSUNG MAGIC Upscale
1
Коли з’явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [
], натиснувши кнопку [
] на
куполоподібній кнопці JOG.
Далі натисніть кнопку [
2
3
].
Натисніть кнопку [
], щоб перейти до PICTURE, та натисніть кнопку [
] на моніторі.
Натисніть кнопку [
SAMSUNG
], щоб перейти до MAGIC
Upscale, та натисніть кнопку [
] на моніторі.
З’явиться екран, зображений нижче.
PICTURE
SAMSUNG
MAGIC Upscale
off
Image Size
Mode1
HDMI Black Level
Mode2
Enhance picture
detail and vividness.
Response Time
50
H-Position
50
V-Position
2200
Coarse
PICTURE
100
Brightness
75
Contrast
60
Sharpness
Custom
50
Eye Saver Mode
Game Mode
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
off
Mode1
Mode2
MAGIC Upscale
Off
50
Off
2200
Wide
0
PICTURE
SAMSUNG
Enhance picture
detail and vividness.
MAGIC Upscale
off
Image Size
Mode1
HDMI Black Level
Mode2
Enhance picture
detail and vividness.
H-Position
V-Position
Coarse
Fine
50
2200
0
Сильніший ефект має порівняння з Mode1,Mode2.
3 Настроювання екрана
45
3
Настроювання екрана
4
Виділіть потрібний параметр, натиснувши кнопку [
Натисніть кнопку [
5
] на куполоподібній кнопці JOG.
].
Буде застосовано вибраний параметр.
3 Настроювання екрана
46
3
3.9
Настроювання екрана
Image Size
Зміна розміру зображення.
Кожна модель монітора має свій набір доступних функцій. Подивіться модель свого виробу.
3.9.1 Зміна налаштування Image Size
1
Коли з’явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [
], натиснувши кнопку [
] на
куполоподібній кнопці JOG.
Далі натисніть кнопку [
2
3
].
Натисніть кнопку [
], щоб перейти до PICTURE, та натисніть кнопку [
Натисніть кнопку [
], щоб перейти до Image Size, та натисніть кнопку [
] на моніторі.
] на моніторі.
З’явиться екран, зображений нижче.
У режимі PC
PICTURE
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
Auto
HDMI Black Level
Wide
Response Time
50
H-Position
50
V-Position
2200
Coarse
PICTURE
Image Size
Auto
HDMI Black Level
Wide
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
Response Time
50
H-Position
50
V-Position
2200
Coarse
0
Fine
PICTURE
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
Auto
HDMI Black Level
Wide
H-Position
V-Position
Coarse
Fine

50
2200
0
Auto: Служить для виведення зображення відповідно до співвідношення сторін джерела
вхідного сигналу.

Wide: Служить для виведення зображення на весь екран незалежно від співвідношення
сторін джерела вхідного сигналу.
3 Настроювання екрана
47
3
Настроювання екрана
У режимі AV
PICTURE
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
HDMI Black Level
Response Time
4:3
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
16:9
Screen Fit
H-Position
V-Position
Coarse
PICTURE
Image Size
HDMI Black Level
Response Time
4:3
16:9
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
Screen Fit
H-Position
V-Position
Coarse
Fine
PICTURE
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
HDMI Black Level
H-Position
4:3
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
16:9
Screen Fit
V-Position
Coarse
Fine

4:3: Служить для виведення зображення зі співвідношенням сторін 4:3. Застосовується
для відео та стандартного мовлення.

16:9: Служить для виведення зображення з коефіцієнтом пропорційності 16:9.

Screen Fit: Служить для відображення зображення зі збереженням вихідного
співвідношення сторін без обрізання країв.
4

Змінити розміри екрана можна при виконанні наступних умов.

Ця функція може не підтримуватися залежно від портів, якими оснащено пристрій.

Цифровий пристрій виводу підключається за допомогою кабелю HDMI.

Вхідний сигнал 480p, 576p, 720p або 1080p, при цьому можливе звичайне
відображення на моніторі (не всі моделі підтримують кожен із перелічених
сигналів).

Його можна встановити тільки коли зовнішнє джерело сигналу під'єднано через
роз'єм HDMI і для пункту PC/AV Mode встановлено значення AV.
Виділіть потрібний параметр, натиснувши кнопку [
Натисніть кнопку [
5
] на куполоподібній кнопці JOG.
].
Буде застосовано вибраний параметр.
3 Настроювання екрана
48
3
Настроювання екрана
3.10 HDMI Black Level
Якщо DVD-програвач або декодер підключені до виробу через роз’єм HDMI, може мати місце
втрата якості зображення (зниження рівня контрастності/насиченості кольорів, рівня чорного
тощо) залежно від підключеного пристрою. У такому разі для налаштування якості зображення
можна використати параметр HDMI Black Level. У такому разі налаштуйте зображення за
допомогою режиму HDMI Black Level.

Ця функція доступна лише у режимі HDMI.

Кожна модель монітора має свій набір доступних функцій. Подивіться модель свого виробу.
3.10.1 Налаштування параметрів HDMI Black Level
1
Коли з’явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [
], натиснувши кнопку [
] на
куполоподібній кнопці JOG.
Далі натисніть кнопку [
2
3
].
Натисніть кнопку [
], щоб перейти до PICTURE, та натисніть кнопку [
] на моніторі.
Натисніть кнопку [
], щоб перейти до HDMI Black Level, та натисніть кнопку [
] на
моніторі. З’явиться екран, зображений нижче.
PICTURE
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Off
Image Size
HDMI Black Level
Response Time
Optimize HDMI picture
brightness and contrast
by adjusting the black
level of the video signal.
Normal
Low
H-Position
V-Position
Coarse
3 Настроювання екрана
49
3
Настроювання екрана
PICTURE
Image Size
Normal
HDMI Black Level
Low
Optimize HDMI picture
brightness and contrast
by adjusting the black
level of the video signal.
Response Time
H-Position
V-Position
Coarse
Fine
PICTURE
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Off
Image Size
HDMI Black Level
H-Position
Optimize HDMI picture
brightness and contrast
by adjusting the black
level of the video signal.
Normal
Low
V-Position
Coarse
Fine

Normal: вибирайте цей режим, якщо рівень контрастності низький.

Low: вибирайте цей режим, щоб знизити рівень чорного і підвищити рівень білого за
низького рівня контрастності.
4
Виділіть потрібний параметр, натиснувши кнопку [
Натисніть кнопку [
5
] на куполоподібній кнопці JOG.
].
Буде застосовано вибраний параметр.
HDMI Black Level може бути несумісним з певними пристроями-джерелами.
3 Настроювання екрана
50
3
Настроювання екрана
3.11 Response Time (S24E310HL / S27E310H)
Служить для покращення часу реакції панелі, завдяки чому відео виглядає виразніше та
природніше.

Якщо переглядається не фільм, то для параметра Response Time краще за все встановити
значення Standard або Faster.

Кожна модель монітора має свій набір доступних функцій. Подивіться модель свого виробу.
3.11.1 Настроювання Response Time
1
Коли з’явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [
], натиснувши кнопку [
] на
куполоподібній кнопці JOG.
Далі натисніть кнопку [
2
3
].
Натисніть кнопку [
], щоб перейти до PICTURE, та натисніть кнопку [
] на моніторі.
Натисніть кнопку [
], щоб перейти до Response Time, та натисніть кнопку [
] на
моніторі. З’явиться екран, зображений нижче.
PICTURE
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Off
Wide
Image Size
Accelerate the panel
response rate to make
video appear more
vivid and natural.
HDMI Black Level
Response Time
Standard
H-Position
Faster
V-Position
Fastest
Coarse
PICTURE
Image Size
Wide
HDMI Black Level
Response Time
Standard
H-Position
Faster
V-Position
Fastest
Accelerate the panel
response rate to make
video appear more
vivid and natural.
Coarse
Fine
4
Виділіть потрібний параметр, натиснувши кнопку [
Натисніть кнопку [
5
0
] на куполоподібній кнопці JOG.
].
Буде застосовано вибраний параметр.
3 Настроювання екрана
51
3
Настроювання екрана
3.12 H-Position та V-Position
H-Position: Служить для переміщення екрана ліворуч/праворуч.
V-Position: Служить для переміщення екрана вгору/вниз.

Доступно лише в режимі Analog.

Це меню доступне, лише коли встановлено Image Size Screen Fit у режимі AV. Якщо за
вхідного сигналу 480P, 576P, 720P або 1080P у режимі AV можливе звичайне відображення
на моніторі, виберіть Screen Fit для налаштування рівня горизонтального положення від 0
до 6.

Кожна модель монітора має свій набір доступних функцій. Подивіться модель свого виробу.
3.12.1 Настроювання H-Position та V-Position
1
Коли з’явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [
], натиснувши кнопку [
] на
куполоподібній кнопці JOG.
Далі натисніть кнопку [
2
3
].
Натисніть кнопку [
], щоб перейти до PICTURE, та натисніть кнопку [
] на моніторі.
Натисніть кнопку [
], щоб перейти до H-Position або V-Position, і натисніть кнопку [
] на
моніторі.
З’явиться екран, зображений нижче.
PICTURE
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
Off
Wide
Move the image
displayed on the
screen to the
left or right.
HDMI Black Level
Response Time
PICTURE
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
Faster
Response Time
50
H-Position
V-Position
50
V-Position
2200
PICTURE
Image Size
Wide
HDMI Black Level
Response Time
Faster
Coarse
Move the image
displayed on the
screen to the
left or right.
Image Size
Response Time
H-Position
V-Position
50
V-Position
2200
0
Faster
50
50
2200
Wide
Move the image
displayed on the
screen up or down.
HDMI Black Level
50
Fine
Wide
PICTURE
H-Position
Coarse
Move the image
displayed on the
screen up or down.
HDMI Black Level
H-Position
Coarse
Off
Coarse
Fine
Faster
50
50
2200
0
3 Настроювання екрана
52
3
Настроювання екрана
PICTURE
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
Off
Wide
Move the image
displayed on the
screen to the
left or right.
HDMI Black Level
5
MAGIC Upscale
Image Size
50
H-Position
50
V-Position
За допомогою кнопок [
Off
Move the image
displayed on the
screen up or down.
Wide
HDMI Black Level
V-Position
Fine
[
SAMSUNG
H-Position
Coarse
4
PICTURE
2200
0
Coarse
Fine
50
50
2200
0
] відрегулюйте H-Position або V-Position, потім натисніть кнопку
] на моніторі.
Буде застосовано вибраний параметр.
3 Настроювання екрана
53
3
Настроювання екрана
3.13 Coarse
Служить для настроювання екранної частоти.

Доступно лише в режимі Analog.

Кожна модель монітора має свій набір доступних функцій. Подивіться модель свого виробу.
3.13.1 Настроювання Coarse
1
Коли з’явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [
], натиснувши кнопку [
] на
куполоподібній кнопці JOG.
Далі натисніть кнопку [
2
3
].
Натисніть кнопку [
], щоб перейти до PICTURE, та натисніть кнопку [
Натисніть кнопку [
], щоб перейти до Coarse, та натисніть кнопку [
] на моніторі.
] на моніторі.
З’явиться екран, зображений нижче.
PICTURE
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
Off
Adjust the screen
frequency.
Wide
HDMI Black Level
Response Time
H-Position
V-Position
Coarse
Faster
50
50
2200
PICTURE
Image Size
Wide
Adjust the screen
frequency.
HDMI Black Level
Response Time
H-Position
V-Position
Coarse
Fine
Faster
50
50
2200
0
PICTURE
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
Off
Adjust the screen
frequency.
Wide
HDMI Black Level
H-Position
V-Position
Coarse
Fine
4
5
За допомогою кнопок [
50
50
2200
0
] відрегулюйте Coarse, потім натисніть кнопку [
] на моніторі.
Буде застосовано вибраний параметр.
3 Настроювання екрана
54
3
Настроювання екрана
3.14 Fine
Служить для точного настроювання екрану, що дозволяє отримати яскраве зображення.

Доступно лише в режимі Analog.

Кожна модель монітора має свій набір доступних функцій. Подивіться модель свого виробу.
3.14.1 Настроювання Fine
1
Коли з’явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [
], натиснувши кнопку [
] на
куполоподібній кнопці JOG.
Далі натисніть кнопку [
2
3
].
Натисніть кнопку [
], щоб перейти до PICTURE, та натисніть кнопку [
Натисніть кнопку [
], щоб перейти до Fine, та натисніть кнопку [
] на моніторі.
] на моніторі.
З’явиться екран, зображений нижче.
PICTURE
Fine
0
Fine-tune the screen
to get a vivid picture.
Wide
Fine-tune the screen
to get a vivid picture.
PICTURE
Image Size
HDMI Black Level
Response Time
H-Position
V-Position
Coarse
Fine
Faster
50
50
2200
0
PICTURE
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
Off
Fine-tune the screen
to get a vivid picture.
Wide
HDMI Black Level
H-Position
V-Position
Coarse
Fine
4
5
За допомогою кнопок [
50
50
2200
0
] відрегулюйте Fine, потім натисніть кнопку [
] на моніторі.
Буде застосовано вибраний параметр.
3 Настроювання екрана
55
4
Настроювання висвітлення
Разом із пристроєм надається документація, яка містить детальний опис кожної функції.
Служить для настроювання висвітлення екрана. Це меню є недоступним, коли для
SAMSUNG
MAGICBright установлено режим Cinema або Dynamic Contrast. Це меню є
недоступним, коли ввімкнено Game Mode або Eye Saver Mode.
4.1
Red
Служить для настроювання рівня червоного кольору зображення. (Діапазон: 0~100)
Більше значення відповідає більш насиченому кольору.
4.1.1 Настроювання Red
1
Коли з’явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [
], натиснувши кнопку [
] на
куполоподібній кнопці JOG.
Далі натисніть кнопку [
2
3
].
Натисніть кнопку [
], щоб перейти до COLOR, та натисніть кнопку [
Натисніть кнопку [
], щоб перейти до Red, та натисніть кнопку [
] на моніторі.
] на моніторі.
З’явиться екран, зображений нижче.
COLOR
Red
50
Green
50
50
Blue
4
5
За допомогою кнопок [
Adjust the red
saturation level.
Values closer to 100
mean greater
intensity for the color.
Color Tone
Normal
Gamma
Mode1
] відрегулюйте Red, потім натисніть кнопку [
] на моніторі.
Буде застосовано вибраний параметр.
4 Настроювання висвітлення
56
4
4.2
Настроювання висвітлення
Green
Служить для настроювання рівня зеленого кольору зображення. (Діапазон: 0~100)
Більше значення відповідає більш насиченому кольору.
4.2.1 Настроювання Green
1
Коли з’явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [
], натиснувши кнопку [
] на
куполоподібній кнопці JOG.
Далі натисніть кнопку [
2
3
].
Натисніть кнопку [
], щоб перейти до COLOR, та натисніть кнопку [
Натисніть кнопку [
], щоб перейти до Green, та натисніть кнопку [
] на моніторі.
] на моніторі.
З’явиться екран, зображений нижче.
COLOR
Red
50
Green
50
Blue
4
5
За допомогою кнопок [
Adjust the green
saturation level.
Values closer to 100
mean greater
intensity for the color.
50
Color Tone
Normal
Gamma
Mode1
] відрегулюйте Green, потім натисніть кнопку [
] на моніторі.
Буде застосовано вибраний параметр.
4 Настроювання висвітлення
57
4
4.3
Настроювання висвітлення
Blue
Служить для настроювання рівня синього кольору зображення. (Діапазон: 0~100)
Більше значення відповідає більш насиченому кольору.
4.3.1 Настроювання Blue
1
Коли з’явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [
], натиснувши кнопку [
] на
куполоподібній кнопці JOG.
Далі натисніть кнопку [
2
3
].
Натисніть кнопку [
], щоб перейти до COLOR, та натисніть кнопку [
Натисніть кнопку [
], щоб перейти до Blue, та натисніть кнопку [
] на моніторі.
] на моніторі.
З’явиться екран, зображений нижче.
COLOR
Red
50
Green
50
50
Blue
4
5
За допомогою кнопок [
Adjust the blue
saturation level.
Values closer to 100
mean greater
intensity for the color.
Color Tone
Normal
Gamma
Mode1
] відрегулюйте Blue, потім натисніть кнопку [
] на моніторі.
Буде застосовано вибраний параметр.
4 Настроювання висвітлення
58
4
4.4
Настроювання висвітлення
Color Tone
Налаштування загального тону кольорів зображення.
4.4.1 Налаштування параметрів меню Color Tone
1
Коли з’явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [
], натиснувши кнопку [
] на
куполоподібній кнопці JOG.
Далі натисніть кнопку [
2
3
].
Натисніть кнопку [
], щоб перейти до COLOR, та натисніть кнопку [
] на моніторі.
Натисніть кнопку [
], щоб перейти до Color Tone, та натисніть кнопку [
] на моніторі.
З’явиться екран, зображений нижче.
COLOR
Green
Blue
Color Tone
Gamma
Select a color tone
that best suits your
viewing needs.
50
Red
Cool 2
Cool 1
Normal
Warm 1
50
50
Normal
Mode1
Warm 2

Cool 2: Служить для встановлення температури кольору, холоднішої за Cool 1.

Cool 1: Служить для встановлення температури кольору, холоднішої за режим Normal.

Normal: Служить для відображення стандартного відтінку кольору.

Warm 1: Служить для встановлення температури кольору, теплішої за режим Normal.

Warm 2: Служить для встановлення температури кольору, теплішої за Warm 1.

Custom: Служить для настроювання відтінку кольору.
Якщо зовнішнє джерело вхідного сигналу під’єднано через роз’єм HDMI і для пункту PC/AV
Mode вибрано значення AV, у меню Color Tone доступні чотири налаштування температури
кольору (Cool, Normal, Warm та Custom).
4
Виділіть потрібний параметр, натиснувши кнопку [
Натисніть кнопку [
5
] на куполоподібній кнопці JOG.
].
Буде застосовано вибраний параметр.
4 Настроювання висвітлення
59
4
4.5
Настроювання висвітлення
Gamma
Налаштування середнього значення яскравості (гами) зображення.
4.5.1 Настроювання Gamma
1
Коли з’явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [
], натиснувши кнопку [
] на
куполоподібній кнопці JOG.
Далі натисніть кнопку [
2
3
].
Натисніть кнопку [
], щоб перейти до COLOR, та натисніть кнопку [
] на моніторі.
Натисніть кнопку [
], щоб перейти до Gamma, та натисніть кнопку [
] на моніторі.
З’явиться екран, зображений нижче.
COLOR
Red
50
Green
50
Blue
50
Color Tone
Gamma
Adjust the middle level
of luminance.
Normal
Mode1
Mode1
Mode2
Mode3
4
Виділіть потрібний параметр, натиснувши кнопку [
Натисніть кнопку [
5
] на куполоподібній кнопці JOG.
].
Буде застосовано вибраний параметр.
4 Настроювання висвітлення
60
5
5.1
Налаштування екранного меню
Разом із пристроєм надається документація, яка містить детальний опис кожної функції.
Language
Встановлення мови меню.

Нове налаштування мови буде застосовано лише до екранного меню.

Його не буде застосовано до інших функцій ПК.
5.1.1 Регулювання Language
1
Коли з’явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [
], натиснувши кнопку [
] на
куполоподібній кнопці JOG.
Далі натисніть кнопку [
2
Натисніть кнопку [
].
], щоб перейти до MENU SETTINGS, та натисніть кнопку [
] на
моніторі.
3
Натисніть кнопку [
], щоб перейти до Language, та натисніть кнопку [
] на моніторі.
З’явиться екран, зображений нижче.
MENU SETTINGS
Language
Deutsch
Menu H-Position
English
Menu V-Position
Español
Display Time
Français
Transparency
4
5
Italiano
Виділіть потрібний параметр, натиснувши кнопку [
Натисніть кнопку [
Set the menu
language.
] на куполоподібній кнопці JOG.
].
Буде застосовано вибраний параметр.
5 Налаштування екранного меню
61
5
5.2
Налаштування екранного меню
Menu H-Position та Menu V-Position
Menu H-Position: Служить для переміщення меню ліворуч/праворуч.
Menu V-Position: Служить для переміщення меню вгору/вниз.
5.2.1 Настроювання Menu H-Position та Menu V-Position
1
Коли з’явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [
], натиснувши кнопку [
] на
куполоподібній кнопці JOG.
Далі натисніть кнопку [
2
Натисніть кнопку [
].
], щоб перейти до MENU SETTINGS, та натисніть кнопку [
] на
моніторі.
3
Натисніть кнопку [
кнопку [
], щоб перейти до Menu H-Position або Menu V-Position, і натисніть
] на моніторі. З’явиться екран, зображений нижче.
MENU SETTINGS
Language
Menu H-Position
Menu V-Position
Display Time
Transparency
English
100
2
20 sec
On
MENU SETTINGS
Language
Menu H-Position
Menu V-Position
Display Time
Transparency
4
За допомогою кнопок [
натисніть кнопку [
5
Move the menu
position to the left or
right.
English
Move the menu
position up or down.
100
2
20 sec
On
] відрегулюйте Menu H-Position або Menu V-Position, потім
] на моніторі.
Буде застосовано вибраний параметр.
5 Налаштування екранного меню
62
5
5.3
Налаштування екранного меню
Display Time
Служить для автоматичного зникнення екранного меню, яке не використовувалось протягом
визначеного часу.
У Display Time можна вказати час, після якого екранне меню буде приховано.
5.3.1 Настроювання Display Time
1
Коли з’явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [
], натиснувши кнопку [
] на
куполоподібній кнопці JOG.
Далі натисніть кнопку [
2
Натисніть кнопку [
].
], щоб перейти до MENU SETTINGS, та натисніть кнопку [
] на
моніторі.
3
Натисніть кнопку [
], щоб перейти до Display Time, та натисніть кнопку [
] на моніторі.
З’явиться екран, зображений нижче.
MENU SETTINGS
English
Language
100
Menu H-Position
Menu V-Position
Display Time
Transparency
5 sec
10 sec
20 sec
Set how long the menu
window will remain on
screen for when it is
not in use.
2
20 sec
On
200 sec
4
Виділіть потрібний параметр, натиснувши кнопку [
Натисніть кнопку [
5
] на куполоподібній кнопці JOG.
].
Буде застосовано вибраний параметр.
5 Налаштування екранного меню
63
5
5.4
Налаштування екранного меню
Transparency
Встановлення рівня прозорості вікон меню.
5.4.1 Змінення Transparency
1
Коли з’явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [
], натиснувши кнопку [
] на
куполоподібній кнопці JOG.
Далі натисніть кнопку [
2
Натисніть кнопку [
].
], щоб перейти до MENU SETTINGS, та натисніть кнопку [
] на
моніторі.
3
Натисніть кнопку [
], щоб перейти до Transparency, та натисніть кнопку [
] на моніторі.
З’явиться екран, зображений нижче.
MENU SETTINGS
English
Language
Configure the
transparency of the
menu windows.
100
Menu H-Position
2
Menu V-Position
20 sec
Display Time
Off
On
Transparency
On
4
Виділіть потрібний параметр, натиснувши кнопку [
Натисніть кнопку [
5
] на куполоподібній кнопці JOG.
].
Буде застосовано вибраний параметр.
5 Налаштування екранного меню
64
6
6.1
Настройка та скидання
Разом із пристроєм надається документація, яка містить детальний опис кожної функції.
Reset All
Служить для повернення всіх параметрів виробу до заводських параметрів за промовчанням.
Кожна модель монітора має свій набір доступних функцій. Подивіться модель свого виробу.
6.1.1 Ініціалізація параметрів (Reset All)
1
Коли з’явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [
], натиснувши кнопку [
] на
куполоподібній кнопці JOG.
Далі натисніть кнопку [
2
Натисніть кнопку [
].
], щоб перейти до SETUP&RESET, та натисніть кнопку [
] на
моніторі.
3
Натисніть кнопку [
], щоб перейти до Reset All, та натисніть кнопку [
] на моніторі.
З’явиться екран, зображений нижче.
SETUP&RESET
Return all the settings
for the product to the
default factory settings.
Reset All
Off
Eco Saving Plus
Off Timer
PC/AV Mode
Acceleration
Key Repeat Time
Auto
Source Detection
Stand-by
Power LED On
$OOWKHPHQXVHWWLQJVZLOOEHUHVHW
WRGHIDXOW
$UH\RXVXUH\RXZDQWWRUHVHW"
<HV
4
Виділіть потрібний параметр, натиснувши кнопку [
Натисніть кнопку [
5
1R
] на куполоподібній кнопці JOG.
].
Буде застосовано вибраний параметр.
6 Настройка та скидання
65
6
6.2
Настройка та скидання
Eco Saving Plus
Функція Eco Saving Plus знижує споживання електроенергії шляхом контролю рівня споживання
електроенергії монітором.

SAMSUNG
Це меню є недоступним, коли для MAGIC
Bright установлено режим Dynamic Contrast.

Це меню є недоступним, коли ввімкнено Game Mode.

Це меню є недоступним, коли ввімкнено Eye Saver Mode.

Кожна модель монітора має свій набір доступних функцій. Подивіться модель свого виробу.
6.2.1 Настроювання Eco Saving Plus
1
Коли з’явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [
], натиснувши кнопку [
] на
куполоподібній кнопці JOG.
Далі натисніть кнопку [
2
Натисніть кнопку [
].
], щоб перейти до SETUP&RESET, та натисніть кнопку [
] на
моніторі.
3
Натисніть кнопку [
], щоб перейти до Eco Saving Plus, та натисніть кнопку [
] на
моніторі.
З’явиться екран, зображений нижче.
SETUP&RESET
Adjust the power
consumption of the
product to save energy.
Reset All
Eco Saving Plus
Off Timer
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Off
Auto
Low
High
Acceleration
Source Detection
Power LED On
Auto
Stand-by

Off: вимкнення функції Eco Saving Plus.

Auto: Рівень енергоспоживання буде автоматично знижено приблизно на 10% у
порівнянні з поточним налаштуванням.
(На скільки знизиться рівень енергоспоживання, залежить від яскравості екрана.)

Low: Рівень енергоспоживання буде знижено на 25% у порівнянні з налаштуванням за
замовчуванням.

High: Рівень енергоспоживання буде знижено на 50% у порівнянні з налаштуванням за
замовчуванням.
4
Виділіть потрібний параметр, натиснувши кнопку [
Натисніть кнопку [
5
] на куполоподібній кнопці JOG.
].
Буде застосовано вибраний параметр.
6 Настройка та скидання
66
6
6.3
Настройка та скидання
Off Timer
Можна налаштувати функцію автоматичного вимкнення виробу.
Кожна модель монітора має свій набір доступних функцій. Подивіться модель свого виробу.
6.3.1 Настроювання Off Timer
1
Коли з’явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [
], натиснувши кнопку [
] на
куполоподібній кнопці JOG.
Далі натисніть кнопку [
2
Натисніть кнопку [
].
], щоб перейти до SETUP&RESET, та натисніть кнопку [
] на
моніторі.
3
За допомогою кнопки [
] перейдіть до Off Timer, потім двічі натисніть кнопку [
] на
моніторі.
З’явиться екран, зображений нижче.
SETUP&RESET
Enable or disable the
Off Timer.
Reset All
Off
Eco Saving Plus
Off Timer
PC/AV Mode
Acceleration
Key Repeat Time
Auto
Source Detection
Stand-by
Power LED On
Off Timer

Off Timer
Off
Turn Off After
On
Enable or disable the
Off Timer.
Off: Служить для вимкнення таймера відключення — живлення виробу не
вимикатиметься автоматично.

On: Служить для увімкнення таймера відключення — живлення виробу вимикатиметься
автоматично.
4
Виділіть потрібний параметр, натиснувши кнопку [
Натисніть кнопку [
5
] на куполоподібній кнопці JOG.
].
Буде застосовано вибраний параметр.
6 Настройка та скидання
67
6
Настройка та скидання
6.3.2 Настроювання Turn Off After
1
Коли з’явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [
], натиснувши кнопку [
] на
куполоподібній кнопці JOG.
Далі натисніть кнопку [
2
Натисніть кнопку [
].
], щоб перейти до SETUP&RESET, та натисніть кнопку [
] на
моніторі.
3
4
Натисніть кнопку [
], щоб перейти до Off Timer, та натисніть кнопку [
] на моніторі.
Натисніть кнопку [
], щоб перейти до Turn Off After, та натисніть кнопку [
] на моніторі.
З’явиться екран, зображений нижче.
Off Timer
5
За допомогою кнопок [
Off Timer
On
Turn Off After
4h
Set the monitor to
automatically turn off
after a certain time
period.
] відрегулюйте Turn Off After, потім натисніть кнопку [
] на
моніторі.
6
Буде застосовано вибраний параметр.

Таймер відключення можна настроїти в межах 1—23 години. Живлення виробу буде
автоматично вимкнено через вказану кількість годин.

Цей параметр є доступним, лише коли для Off Timer вибрано значення On.

У виробах для деяких регіонів параметр Off Timer визначений таким чином, що він буде
активуватися через 4 години після подачі живлення на виріб. Таке налаштування відповідає
нормативним актам щодо енергопостачання. Якщо ви не бажаєте активувати таймер,
перейдіть до пункту MENU → SETUP&RESET та виберіть значення для параметра Off
Timer Off.
6 Настройка та скидання
68
6
6.4
Настройка та скидання
PC/AV Mode
Встановіть для пункту PC/AV Mode значення AV. Зображення буде збільшено. Цей параметр
корисний під час перегляду фільму.

Ця функція не підтримує режим Analog.

Постачається лише з моделями з широким екраном як 16:9 чи 16:10.

Якщо для монітора (коли вибрано режим HDMI) встановлено режим заощадження
електроенергії або якщо відображається повідомлення Check Signal Cable, натисніть
кнопку MENU, щоб відобразити екранне меню. Можна вибрати режим PC або AV.

Кожна модель монітора має свій набір доступних функцій. Подивіться модель свого виробу.
6.4.1 Настроювання PC/AV Mode
1
Коли з’явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [
], натиснувши кнопку [
] на
куполоподібній кнопці JOG.
Далі натисніть кнопку [
2
Натисніть кнопку [
].
], щоб перейти до SETUP&RESET, та натисніть кнопку [
] на
моніторі.
3
4
Натисніть кнопку [
], щоб перейти до PC/AV Mode, та натисніть кнопку [
Натисніть кнопку [
], щоб перейти до HDMI, та натисніть кнопку [
] на моніторі.
] на моніторі.
З’явиться екран, зображений нижче.
SETUP&RESET
Set to AV to enlarge
the picture.
Reset All
Off
Eco Saving Plus
Off Timer
PC/AV Mode
Acceleration
Key Repeat Time
Auto
Source Detection
Stand-by
Power LED On
SETUP&RESET
HDMI
PC
Select the PC/AV mode
for the HDMI source.
AV
5
Виділіть потрібний параметр, натиснувши кнопку [
Натисніть кнопку [
6
] на куполоподібній кнопці JOG.
].
Буде застосовано вибраний параметр.
6 Настройка та скидання
69
6
6.5
Настройка та скидання
Key Repeat Time
Служить для настроювання часу спрацьовування кнопки після натискання.
Кожна модель монітора має свій набір доступних функцій. Подивіться модель свого виробу.
6.5.1 Настроювання Key Repeat Time
1
Коли з’явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [
], натиснувши кнопку [
] на
куполоподібній кнопці JOG.
Далі натисніть кнопку [
2
Натисніть кнопку [
].
], щоб перейти до SETUP&RESET, та натисніть кнопку [
] на
моніторі.
3
Натисніть кнопку [
], щоб перейти до Key Repeat Time, та натисніть кнопку [
] на
моніторі.
З’явиться екран, зображений нижче.
SETUP&RESET
Reset All
Off
Eco Saving Plus
Off Timer
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Source Detection
Configure the
response rate of a
button when the button
is pressed.
Acceleration
1 sec
2 sec
Acceleration
No Repeat
Auto
Power LED On

Можна вибрати значення Acceleration, 1 sec або 2 sec. Якщо вибрано значення No
Repeat, то після натискання кнопки система реагує на команду лише один раз.
4
Виділіть потрібний параметр, натиснувши кнопку [
Натисніть кнопку [
5
] на куполоподібній кнопці JOG.
].
Буде застосовано вибраний параметр.
6 Настройка та скидання
70
6
6.6
Настройка та скидання
Source Detection
Активація Source Detection.
Кожна модель монітора має свій набір доступних функцій. Подивіться модель свого виробу.
6.6.1 Настроювання Source Detection
1
Коли з’явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [
], натиснувши кнопку [
] на
куполоподібній кнопці JOG.
Далі натисніть кнопку [
2
Натисніть кнопку [
].
], щоб перейти до SETUP&RESET, та натисніть кнопку [
] на
моніторі.
3
Натисніть кнопку [
], щоб перейти до Source Detection, та натисніть кнопку [
] на
моніторі.
З’явиться екран, зображений нижче.
SETUP&RESET
Decide how input
sources will be
detected.
Reset All
Off
Eco Saving Plus
Off Timer
PC/AV Mode
Key Repeat Time
4
Auto
Power LED On
Manual
Auto

Auto: Служить для автоматичного розпізнавання джерела вхідного сигналу.

Manual: Служить для вибору джерела вхідного сигналу вручну.
Виділіть потрібний параметр, натиснувши кнопку [
Натисніть кнопку [
5
Source Detection
] на куполоподібній кнопці JOG.
].
Буде застосовано вибраний параметр.
6 Настройка та скидання
71
6
6.7
Настройка та скидання
Power LED On
Налаштуйте параметри для ввімкнення або вимкнення світлодіода живлення в нижній частині
виробу.
Кожна модель монітора має свій набір доступних функцій. Подивіться модель свого виробу.
6.7.1 Настроювання Power LED On
1
Коли з’явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [
], натиснувши кнопку [
] на
куполоподібній кнопці JOG.
Далі натисніть кнопку [
2
Натисніть кнопку [
].
], щоб перейти до SETUP&RESET, та натисніть кнопку [
] на
моніторі.
3
Натисніть кнопку [
], щоб перейти до Power LED On, та натисніть кнопку [
] на моніторі.
З’явиться екран, зображений нижче.
SETUP&RESET
Set the status of the
power LED.
Reset All
Off
Eco Saving Plus
Off Timer
PC/AV Mode
Key Repeat Time
4
Working
Power LED On
Stand-by
Auto

Working: Світлодіод живлення ввімкнений, коли виріб ввімкнений.

Stand-by: Світлодіод живлення ввімкнений, коли виріб вимкнений.
Виділіть потрібний параметр, натиснувши кнопку [
Натисніть кнопку [
5
Source Detection
] на куполоподібній кнопці JOG.
].
Буде застосовано вибраний параметр.
6 Настройка та скидання
72
7
7.1
Меню ІНФОРМАЦІЯ та інші
Разом із пристроєм надається документація, яка містить детальний опис кожної функції.
INFORMATION
Служить для перегляду поточного джерела вхідного сигналу, частоти та роздільної здатності.
Кожна модель монітора має свій набір доступних функцій. Подивіться модель свого виробу.
7.1.1 Відображення INFORMATION
1
Коли з’явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть [
], натиснувши кнопку [
] на
куполоподібній кнопці JOG.
Далі натисніть кнопку [
2
Натисніть кнопку [
].
], щоб перейти до INFORMATION, та натисніть кнопку [
] на
моніторі.
З’явиться екран, зображений нижче.
INFORMATION
PICTURE
COLOR
MENU SETTINGS
SETUP&RESET
LS********/**
S / N : ***************
Analog
**kHz **Hz NN
**** x ****
Optimal Mode
**** x **** **Hz
INFORMATION
Зображені елементи меню можуть відрізнятися залежно від моделі.
7 Меню ІНФОРМАЦІЯ та інші
73
7
7.2
Меню ІНФОРМАЦІЯ та інші
Настроювання Brightness, Contrast та Sharpness на
початковому екрані
Коли відображується сторінка з кнопками швидкого доступу, настройте параметри Brightness,
Contrast і Sharpness на початковому екрані, використовуючи кнопку JOG DOME Type.
Brightness :

SAMSUNG
Це меню є недоступним, коли для MAGIC
Bright установлено режим Dynamic Contrast.

Це меню є недоступним, коли ввімкнено Eco Saving Plus.

Це меню є недоступним, коли ввімкнено Eye Saver Mode.
Contrast :


SAMSUNG
Цей параметр є недоступним, коли для MAGIC
Bright вибрано режим Cinema або Dynamic
Contrast.
Це меню є недоступним, коли ввімкнено Game Mode.
Sharpness :


1
SAMSUNG
Цей параметр є недоступним, коли для MAGIC
Bright вибрано режим Cinema або Dynamic
Contrast.
Це меню є недоступним, коли ввімкнено Game Mode.
Після натискання кнопки [
] відображується екран, показаний нижче.
Sharpness
Brightness
100
Contrast
2
3
За допомогою кнопки [
] перейдіть до Brightness
Contrast
Sharpness.
За допомогою кнопки [
] відрегулюйте Brightness, Contrast або Sharpness.
7 Меню ІНФОРМАЦІЯ та інші
74
8
8.1
Встановлення програмного забезпечення
Easy Setting Box
Easy Setting Box
Технологія "Easy Setting Box" дозволяє поділити екран на кілька розділів.
8.1.1 Встановлення програмного забезпечення
1
2
Вставте компакт-диск із програмою встановлення в пристрій читання компакт-дисків.
Виберіть програму встановлення "Easy Setting Box".
Якщо спливний екран встановлення програмного забезпечення не з'явиться на головному
екрані, знайдіть і двічі клацніть файл встановлення "Easy Setting Box" на компакт-диску.
3
4
Коли з’явиться майстер встановлення, натисніть кнопку Next (Далі).
Для продовження процесу встановлення дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Якщо не перезавантажити комп'ютер після встановлення, програмне забезпечення
може не працювати належним чином.

Піктограма "Easy Setting Box" може не відображатись залежно від системи комп'ютера
і технічних характеристик виробу.

Якщо піктограма програми не з'явиться, натисніть клавішу F5.
Обмеження і проблеми, пов'язані зі встановленням програми ("Easy Setting Box")
На встановлення програми "Easy Setting Box" можуть вплинути графічна карта, материнська
плата та мережеве середовище.
Вимоги до системи
Операційна система

Windows XP 32Bit/64Bit

Windows Vista 32Bit/64Bit

Windows 7 32Bit/64Bit

Windows 8 32Bit/64Bit
Комп'ютерне обладнання

Не менше 32 Мб пам'яті

Не менше 60 Мб вільного місця на жорсткому диску
8 Встановлення програмного забезпечення
75
8
Встановлення програмного забезпечення
8.1.2 Видалення програмного забезпечення
Виберіть пункт Пуск, Параметри/Панель керування і двічі клацніть Установка й видалення
програм.
Виберіть програму "Easy Setting Box" зі списку програм і натисніть кнопку Додати/Видалити.
8 Встановлення програмного забезпечення
76
9
9.1
Вказівки щодо усунення несправностей
Вимоги перед тим, як звертатися до центру
обслуговування Samsung
9.1.1 Перевірка виробу
Перш ніж звертатися до центру обслуговування Samsung, перевірте виріб згідно з викладеними
далі вказівками. Якщо проблему вирішити не вдасться, зверніться до центру обслуговування
Samsung.
За допомогою функції перевірки перевірите, чи виріб працює належним чином.
Якщо монітор вимкнено, а індикатор живлення миготить, навіть якщо виріб належним чином
підключено до ПК, необхідно виконати самотестування.
1
2
3
4
Вимкніть живлення комп’ютера і виробу.
Від'єднайте кабель від виробу.
Увімкнення виробу.
Якщо виріб працює нормально, має з'явитися повідомлення Check Signal Cable.
Якщо зображення все ще відсутнє, перевірте систему комп’ютера, відеоконтролер і кабель.
9.1.2 Перевірка роздільної здатності і частоти
Якщо режим не відповідає підтримуваній роздільній здатності (див. "10.6 Таблиця стандартних
режимів передачі сигналу"), упродовж короткого часу на екрані відображатиметься повідомлення
Not Optimum Mode.
9.1.3 Перевірте перелічені далі пункти.
Помилка встановлення (режим ПК)
Проблеми
Екран вмикається і вимикається.
Рішення
Перевірте правильність підключення кабелю
до виробу й ПК та надійність фіксації
з'єднувачів. (Див. "2.2 Під’єднання і
використання комп’ютера")
9 Вказівки щодо усунення несправностей
77
9
Вказівки щодо усунення несправностей
Проблема з екраном
Проблеми
Рішення
Індикатор живлення не світиться. Екран не
вмикається.
Перевірте правильність підключення кабелю
живлення. (Див. "2.2 Під’єднання і
використання комп’ютера")
З'являється повідомлення Check Signal
Cable.
Перевірте правильність підключення кабелю
до виробу. (Див. "2.2 Під’єднання і
використання комп’ютера")
Перевірте, чи пристрій, підключений до
виробу, ввімкнено.
Відображається повідомлення «Not Optimum
Mode».
Це повідомлення відкривається, коли сигнал із
графічної плати перевищує максимальну
роздільну здатність або частоту для виробу.
Змініть максимальну роздільну здатність і
частоту відповідно до робочих характеристик
виробу згідно з таблицею стандартних
режимів сигналу (сторінка 87).
Зображення на екрані спотворене.
Перевірте кабельні підключення до виробу
(див. "2.2 Під’єднання і використання
комп’ютера")
Зображення не чітке. Зображення розмите.
Відрегулюйте параметри Coarse (сторінка 54)
та Fine (сторінка 55).
Усуньте будь-яке додаткове обладнання
(відеокабель-подовжувач тощо) і спробуйте ще
раз.
Встановіть частоту та роздільну здатність у
рекомендованих межах.
Зображення тремтить.
На екрані з’являються фантомні зображення.
Упевніться, що роздільна здатність і частота
комп’ютера встановлені в межах, які
підтримуються виробом. Тоді, якщо потрібно,
змініть налаштування відповідно до інформації
в таблиці стандартних режимів передачі
сигналу (сторінка 87) цього посібника і в меню
INFORMATION виробу.
Зображення надто яскраве. Зображення
надто темне.
Відрегулюйте параметри Brightness (сторінка
36) та Contrast (сторінка 37).
Колір екрана неправильний.
Змініть параметри COLOR. (Див. "
Настроювання висвітлення")
Кольори на екрані спотворені або мають тіні.
Змініть параметри COLOR.
(Див. " Настроювання висвітлення")
9 Вказівки щодо усунення несправностей
78
9
Вказівки щодо усунення несправностей
Проблеми
Рішення
Білий колір насправді не білий.
Змініть параметри COLOR.
(Див. " Настроювання висвітлення")
На екрані немає зображення та індикатор
живлення миготить кожні 0,5-1 секунду.
Виріб перебуває в режимі енергозбереження.
Натисніть будь-яку клавішу на клавіатурі або
ворухніть мишею, щоб відновити зображення.
Проблеми із зовнішнім джерелом сигналу
Проблеми
Під час завантаження комп’ютера лунає
звуковий сигнал.
Рішення
Якщо під час завантаження комп’ютера лунає
звуковий сигнал, комп’ютер слід віддати на
перевірку.
В залежності від кута огляду користувач може бачити світлодіоди на рамці виробу. Їх світло не
шкодить здоров'ю людей і не впливає на функції та робочі характеристики виробу. Виріб
безпечний для використання.
9 Вказівки щодо усунення несправностей
79
9
9.2
Вказівки щодо усунення несправностей
Питання та відповіді
Запитання
Як змінити частоту?
Відповідь
Встановіть частоту на графічній карті.

Windows XP: Виберіть Панель керування
теми
Екран
Параметри
Оформлення й
Додаткові
Монітор і
змініть Частота оновлення екрана у розділі Параметри
монітора.

Windows ME/2000: Перейдіть до пункту Панель керування
Відображення
Настройки
Додатково
Монітор і
налаштуйте параметр Частота оновлення в меню Настройки
монітора.

Windows Vista: Виберіть Панель керування
та персоналізація
дисплея
Персоналізація
Додаткові
Оформлення
Параметри
Монітор і змініть Частота
оновлення екрана у розділі Параметри монітора.

Windows 7: Виберіть Панель керування
персоналізація
Додаткові
Екран
Оформлення й
Роздільна здатність екрана
Монітор і змініть Частота оновлення екрана у
розділі Параметри монітора.

Windows 8: Виберіть Параметри
Панель керування
Оформлення й персоналізація
Екран
здатність екрана
Монітор і змініть Частота
Додаткові
Роздільна
оновлення екрана у розділі Параметри монітора.

Windows 10: Виберіть Настройки
Система
Додаткові настройки відображення
властивості адаптера
Дисплей
Показати
Монітор і змініть прапорець
Частота оновлення екрана у розділі Параметри монітора.
9 Вказівки щодо усунення несправностей
80
9
Вказівки щодо усунення несправностей
Запитання
Як змінити роздільну
здатність?
Відповідь






Як встановити режим
енергозбереження?






Windows XP: щоб змінити роздільну здатність, відкрийте вікно
Панель керування
Оформлення й теми
Дисплей
Настройки.
Windows ME/2000: щоб змінити роздільну здатність, відкрийте
вікно Панель керування
Дисплей
Настройки.
Windows Vista: щоб змінити роздільну здатність, відкрийте вікно
Панель керування
Оформлення та персоналізація
Персоналізація
Параметри дисплея.
Windows 7: щоб змінити роздільну здатність, відкрийте вікно
Панель керування
Оформлення та персоналізація
Екран
Настроїти роздільну здатність.
Windows 8: щоб змінити роздільну здатність, відкрийте вікно
Настройки
Панель керування
Оформлення та
персоналізація
Екран
Настроїти роздільну здатність.
Windows 10: Виберіть Настройки
Система
Дисплей
Додаткові настройки відображення та налаштуйте роздільну
здатність.
Windows XP: режим енергозбереження можна встановити у
вікні Панель керування
Оформлення й теми
Дисплей
Параметри заставки
Електроживлення або в
налаштуваннях BIOS на комп’ютері.
Windows ME/2000: режим енергозбереження можна
встановити у вікні Панель керування
Дисплей
Параметри заставки
Електроживлення або в
налаштуваннях BIOS на комп’ютері.
Windows Vista: режим енергозбереження можна встановити у
вікні Панель керування
Оформлення та персоналізація
Персоналізація
Параметри заставки
Електроживлення або в налаштуваннях BIOS на комп’ютері.
Windows 7: режим енергозбереження можна встановити у вікні
Панель керування
Оформлення та персоналізація
Персоналізація
Параметри заставки
Електроживлення або в налаштуваннях BIOS на комп’ютері.
Windows 8: режим енергозбереження можна встановити у вікні
Настройки
Панель керування
Оформлення та
персоналізація
Персоналізація
Параметри заставки
Електроживлення або в налаштуваннях BIOS на
комп’ютері.
Windows 10: режим енергозбереження можна встановити у
вікні Настройки
Персоналізація
Екран блокування
Настройки часу очікування екрана
Живлення та режим
сну або в налаштуваннях BIOS на комп’ютері.
Більш детальні вказівки щодо регулювання див. у посібнику користувача до вашого ПК або
графічної плати.
9 Вказівки щодо усунення несправностей
81
10
Технічні характеристики
10.1 Загальна інформація (S19E310HY)
Модель
Панель
S19E310HY
Розмір
18,5 дюймів (47 см)
Область
зображення
409,8 мм (Г) x 230,4 мм (В)
Крок піксела
0,300 мм (Г) x 0,300 мм (В)
Джерело живлення
100 - 240 В змінного струму (+/- 10%), 50/60 Гц ± 3 Гц
Дивіться наклейку на тильній стороні виробу, оскільки
стандартне значення напруги може бути різним у різних
країнах.
Розміри
(Ш х В х Г) /
Вага
Без підставки
447,1 x 271,2 x 89,8 мм
З підставкою
447,1 x 352,8 x 189,7 мм / 2,40 кг
Пластина для кріплення VESA
75 x 75 мм
(використовується зі спеціальним (рукоподібним)
обладнанням для кріплення).
Характеристик
и середовища
Експлуатація
Температура : 10°C – 40°C (50°F – 104°F)
Вологість: 10% – 80% без конденсації
Зберігання
Температура : -20°C – 45°C (-4°F – 113°F)
Вологість: 5% – 95% без конденсації
Plug-and-Play
Монітор можна встановити і використовувати в будь-якій системі, яка підтримує стандарт «Plugand-Play». Двосторонній обмін даними між комп’ютером і монітором дає змогу оптимізувати
налаштування монітора. Монітор встановлюється автоматично. Проте за потребою користувач
може самостійно виконати налаштування.
Точки на панелі (піксели)
Через технологічні особливості виробництва РК панелі приблизно один із мільйона пікселів може
бути дещо світлішим або темнішим, ніж звичайно. Це не впливає на якість роботи пристрою.
Подані вище технічні характеристики виробу можуть бути змінені без попередження з метою
покращення ефективності роботи виробу.
Це цифровий пристрій класу В
10 Технічні характеристики
82
10
Технічні характеристики
10.2 Загальна інформація (S22E310HY / S22E310H)
Модель
Панель
S22E310HY / S22E310H
Розмір
21,5 дюймів (54 см)
Область
зображення
476,64 мм (Г) x 268,11 мм (В)
Крок піксела
0,24825 мм (Г) x 0,24825 мм (В)
Джерело живлення
100 - 240 В змінного струму (+/- 10%), 50/60 Гц ± 3 Гц
Дивіться наклейку на тильній стороні виробу, оскільки
стандартне значення напруги може бути різним у різних
країнах.
Розміри
(Ш х В х Г) /
Вага
Без підставки
513,7 x 308,6 x 90,4 мм
З підставкою
513,7 x 390,5 x 189,7 мм / 3,32 кг
Пластина для кріплення VESA
75 x 75 мм
(використовується зі спеціальним (рукоподібним)
обладнанням для кріплення).
Характеристик
и середовища
Експлуатація
Температура : 10°C – 40°C (50°F – 104°F)
Вологість: 10% – 80% без конденсації
Зберігання
Температура : -20°C – 45°C (-4°F – 113°F)
Вологість: 5% – 95% без конденсації
Plug-and-Play
Монітор можна встановити і використовувати в будь-якій системі, яка підтримує стандарт «Plugand-Play». Двосторонній обмін даними між комп’ютером і монітором дає змогу оптимізувати
налаштування монітора. Монітор встановлюється автоматично. Проте за потребою користувач
може самостійно виконати налаштування.
Точки на панелі (піксели)
Через технологічні особливості виробництва РК панелі приблизно один із мільйона пікселів може
бути дещо світлішим або темнішим, ніж звичайно. Це не впливає на якість роботи пристрою.
Подані вище технічні характеристики виробу можуть бути змінені без попередження з метою
покращення ефективності роботи виробу.
Це цифровий пристрій класу В
10 Технічні характеристики
83
10
Технічні характеристики
10.3 Загальна інформація (S24E310HL)
Модель
Панель
S24E310HL
Розмір
23,6 дюймів (59 см)
Область
зображення
521,28 мм (Г) x 293,22 мм (В)
Крок піксела
0,2715 мм (Г) x 0,2715 мм (В)
Джерело живлення
100 - 240 В змінного струму (+/- 10%), 50/60 Гц ± 3 Гц
Дивіться наклейку на тильній стороні виробу, оскільки
стандартне значення напруги може бути різним у різних
країнах.
Розміри
(Ш х В х Г) /
Вага
Без підставки
561,6 x 335,7 x 93,3 мм
З підставкою
561,6 x 417,5 x 200,7 мм / 4,0 кг
Пластина для кріплення VESA
75 x 75 мм
(використовується зі спеціальним (рукоподібним)
обладнанням для кріплення).
Характеристик
и середовища
Експлуатація
Температура : 10°C – 40°C (50°F – 104°F)
Вологість: 10% – 80% без конденсації
Зберігання
Температура : -20°C – 45°C (-4°F – 113°F)
Вологість: 5% – 95% без конденсації
Plug-and-Play
Монітор можна встановити і використовувати в будь-якій системі, яка підтримує стандарт «Plugand-Play». Двосторонній обмін даними між комп’ютером і монітором дає змогу оптимізувати
налаштування монітора. Монітор встановлюється автоматично. Проте за потребою користувач
може самостійно виконати налаштування.
Точки на панелі (піксели)
Через технологічні особливості виробництва РК панелі приблизно один із мільйона пікселів може
бути дещо світлішим або темнішим, ніж звичайно. Це не впливає на якість роботи пристрою.
Подані вище технічні характеристики виробу можуть бути змінені без попередження з метою
покращення ефективності роботи виробу.
Це цифровий пристрій класу В
10 Технічні характеристики
84
10
Технічні характеристики
10.4 Загальна інформація (S27E310H)
Модель
Панель
S27E310H
Розмір
27 дюймів (68 см)
Область
зображення
597,6 мм (Г) x 336,15 мм (В)
Крок піксела
0,3114 мм (Г) x 0,3114 мм (В)
Джерело живлення
100 - 240 В змінного струму (+/- 10%), 50/60 Гц ± 3 Гц
Дивіться наклейку на тильній стороні виробу, оскільки
стандартне значення напруги може бути різним у різних
країнах.
Розміри
(Ш х В х Г) /
Вага
Без підставки
643,4 x 385,3 x 95,1 мм
З підставкою
643,4 x 463,1 x 200,7 мм / 4,9 кг
Пластина для кріплення VESA
75 x 75 мм
(використовується зі спеціальним (рукоподібним)
обладнанням для кріплення).
Характеристик
и середовища
Експлуатація
Температура : 10°C – 40°C (50°F – 104°F)
Вологість: 10% – 80% без конденсації
Зберігання
Температура : -20°C – 45°C (-4°F – 113°F)
Вологість: 5% – 95% без конденсації
Plug-and-Play
Монітор можна встановити і використовувати в будь-якій системі, яка підтримує стандарт «Plugand-Play». Двосторонній обмін даними між комп’ютером і монітором дає змогу оптимізувати
налаштування монітора. Монітор встановлюється автоматично. Проте за потребою користувач
може самостійно виконати налаштування.
Точки на панелі (піксели)
Через технологічні особливості виробництва РК панелі приблизно один із мільйона пікселів може
бути дещо світлішим або темнішим, ніж звичайно. Це не впливає на якість роботи пристрою.
Подані вище технічні характеристики виробу можуть бути змінені без попередження з метою
покращення ефективності роботи виробу.
Це цифровий пристрій класу В
10 Технічні характеристики
85
10
Технічні характеристики
10.5 Енергозбереження
Функція енергозбереження на цьому пристрої зменшує споживання електроенергії, вимикаючи
екран і переводячи світлодіод живлення у режим блимання, якщо пристрій не використовується
протягом встановленого періоду часу. У режимі енергозбереження живлення не вимикається.
Щоб знову увімкнути екран, натисніть будь-яку кнопку на клавіатурі або ворухніть мишею. Режим
енергозбереження працює лише коли виріб підключено до ПК, що підтримує функцію
енергозбереження.
Енергозбереження
Споживання
електроенергії
відповідно до
стандартів Energy
Star
Режим
енергозбереження
Вимкнення
живлення (кнопка
живлення)
Індикатор живлення
Вимк.
Миготить
Увімк.
Споживання
електроенергії
Зазвичай 12,1 Вт
(S19E310HY)
Споживання
електроенергії
Зазвичай 20,6 Вт
(S22E310HY)
Споживання
електроенергії
Зазвичай 18,0 Вт
(S22E310H)
Споживання
електроенергії
Зазвичай 18,9 Вт
(S24E310HL)
Споживання
електроенергії
Зазвичай 23,4 Вт
(S27E310H)


Зазвичай 0,3 Вт
Макс. 0,45 Вт
Зазвичай 0,3 Вт
Макс. 0,45 Вт
Зазвичай 0,3 Вт
Макс. 0,45 Вт
Зазвичай 0,3 Вт
Макс. 0,45 Вт
Зазвичай 0,3 Вт
Макс. 0,45 Вт
менше 0,3 Вт
менше 0,3 Вт
менше 0,3 Вт
менше 0,3 Вт
менше 0,3 Вт
Рівень споживання електроенергії може бути різним за різних умов роботи чи налаштувань.
ENERGY STAR® є зареєстрованим в США знаком Товариства захисту навколишнього
середовища США.
За програмою Energy Star потужність вимірюється згідно зі способом тестування,
наведеним у чинному стандарті Energy Star®.

Щоб знизити рівень споживання електроенергії до нуля, від’єднайте шнур живлення від
мережі. Якщо виріб не використовуватиметься протягом тривалого часу, обов'язково
від'єднайте шнур живлення. Для зменшення енергоспоживання до 0 Вт, коли перемикач
живлення недоступний, від’єднайте кабель живлення.
10 Технічні характеристики
86
10
Технічні характеристики
10.6 Таблиця стандартних режимів передачі сигналу

Для цього виробу можна встановити лише одну роздільну здатність на кожен розмір
екрана, щоб отримати оптимальне зображення; це пов’язано з технічними особливостями
виробництва панелі. Тому якість зображення може погіршитись, якщо буде вибрано
роздільну здатність, що відрізняється від зазначеної. Щоб цього не сталося,
рекомендується вибирати оптимальну роздільну здатність відповідно до розміру екрана
виробу.

У разі заміни на своєму комп’ютері монітора CDT (на базі електронно-променевої трубки) на
РК монітор, перевірте частоту оновлення. Якщо РК монітор не підтримує частоту 85 Гц,
перед заміною монітора змініть вертикальну частоту CDT монітора на 60 Гц.
S22E310HY /
S22E310H /
S24E310HL /
S27E310H
Модель
Синхронізація
Роздільна
здатність
S19E310HY
Горизонтальна
частота
30-81 кГц
Вертикальна частота
56-75 Гц
Оптимальна роздільна
здатність
1920 x 1080 за частоти
60 Гц
1366 x 768 за частоти
60 Гц
Максимальна
роздільна здатність
1920 x 1080 за частоти
60 Гц
1366 x 768 за частоти
60 Гц
Якщо сигнал одного з наступних стандартних режимів передається з ПК, налаштування екрана
виконується автоматично. Якщо сигнал, який передається з ПК, не належить до стандартних
сигналів, екран буде порожнім, а індикатор живлення світитиметься. У такому разі змініть
налаштування відповідно до поданої далі таблиці та посібника користувача графічної карти.
S19E310HY
Роздільна здатність
Горизонтал
ьна частота
(кГц)
Вертикальн
а частота
(Гц)
Піксельна
синхронізація
(МГц)
Полярність
синхронізації
(Г/В)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
10 Технічні характеристики
87
10
Технічні характеристики
Роздільна здатність
Горизонтал
ьна частота
(кГц)
Вертикальн
а частота
(Гц)
Піксельна
синхронізація
(МГц)
Полярність
синхронізації
(Г/В)
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
S22E310HY / S22E310H / S24E310HL / S27E310H
Роздільна здатність
Горизонталь
на частота
(кГц)
Вертикальн
а частота
(Гц)
Піксельна
синхронізація
(МГц)
Полярність
синхронізації
(Г/В)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
10 Технічні характеристики
88
10
Технічні характеристики
Роздільна здатність
Горизонталь
на частота
(кГц)
Вертикальн
а частота
(Гц)
Піксельна
синхронізація
(МГц)
Полярність
синхронізації
(Г/В)
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900(RB)
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+

Горизонтальна частота
Час, необхідний для відображення одного рядка зліва направо, називається
«горизонтальним циклом». Горизонтальна частота – це кількість повторень горизонтального
циклу за секунду. Горизонтальна частота вимірюється в кілогерцах (кГц).

Вертикальна частота
Повторення однакового зображення десятки разів на секунду дозволяє створювати
реалістичні зображення. Частоту повторень називають «частотою вертикальної розгортки»
або «частотою оновлення» і вказують у Гц.
10 Технічні характеристики
89
Додаток
Відповідальність за платні послуги (вартість для клієнтів)
У разі запиту послуги, що не передбачена гарантією, можливе стягнення плати за послуги
фахівця з технічної підтримки у наведених нижче випадках.
Проблема не пов’язана з несправністю виробу
Очищення виробу, налаштування, пояснення роботи, переустановлення тощо.

Якщо фахівець з технічної підтримки дає вказівки з використання продукту або просто
налаштовує опції без демонтажу виробу.

Якщо несправність викликана зовнішніми факторами. (Інтернет, антена, провідний сигнал і т.
п.)

Якщо виріб перевстановлено або до нього підключено додаткові пристрої після першого
встановлення придбаного виробу.

Якщо виріб перевстановлено через зміну місця розташування або перевезення до іншого
приміщення.

Якщо клієнт звертається із проханням надати інструкції з використання продукту іншого
виробника.

Якщо клієнт звертається із проханням надати інструкції з використання мережі або програм
іншого виробника.

Якщо клієнт звертається із проханням встановити програмне забезпечення та налаштувати
роботу виробу.

Якщо фахівець технічної підтримки очищає виріб усередині від пилу або сторонніх речовин.

Якщо клієнт звертається із проханням встановити додатковий виріб, придбаний на дому або
через Інтернет.
Виріб пошкоджено з вини клієнта
Виріб пошкоджено через його неправильне використання або неправильний ремонт з боку
клієнта.
Якщо пошкодження виробу викликано однією з наступних причин:

виріб впав або зазнав зовнішнього впливу;

використовувалися незатверджені компанією Samsung матеріали або продукти, що
продаються окремо;

ремонт виконувався сторонньою особою, а не інженером компанії-партнера з надання послуг
компанії Samsung Electronics Co, Ltd.

здійснення модернізації або ремонту з боку клієнта;
Додаток
90
Додаток

використання виробу в мережі з неправильною напругою або несанкціонованим електричним
з'єднанням;

недотримання «попереджень» у посібнику користувача.
Інші умови

Якщо виріб вийшов з ладу внаслідок стихійного лиха. (удару блискавки, пожежі, землетрусу,
повені тощо)

Якщо повністю використані споживчі компоненти. (батарея, тонер, флуоресцентні лампи,
корпус, вібраційний механізм, лампа, фільтри, стрічки і т. п.)
Якщо клієнт звертається за послугою в разі, коли виріб не має несправностей, може стягуватися
плата за обслуговування. Тому спочатку ознайомтеся із цим посібником користувача.
Додаток
91
Додаток
Правила утилізації
Правильна утилізація виробу (Відходи електричного та електронного
обладнання)
(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)
Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а
також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура,
USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення
терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю
людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від
інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливлюючи таким чином
повторне використання матеріальних ресурсів.
Фізичні особи можуть звернутися до продавця, у якого було придбано виріб, або
до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи
нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.
Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та
перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно
утилізувати окремо від інших промислових відходів.
Додаток
92
Додаток
Термінологія
OSD (екранне меню)
Екранне меню забезпечує налаштування параметрів монітора з метою оптимізації якості
зображення. Воно забезпечує можливість зміни яскравості, відтінку, розміру та багатьох інших
параметрів екрана за допомогою пунктів меню, які відображуються на екрані.
Gamma (Контрастність)
Меню Gamma (Контрастність) забезпечує регулювання напівтонової шкали, в якій
представлено напівтони, що відображуються на екрані. При регулюванні яскравості
змінюється яскравість всього екрану, а при регулюванні контрастності змінюється лише
середня яскравість.
Напівтонова шкала
Ця шкала означає сукупність рівнів інтенсивності кольору, що відображують варіації зміни
кольору від темніших ділянок до яскравіших ділянок на екрані. Зміни яскравості екрана
відображуються у змінах чорного та білого кольору, а напівтонова шкала стосується проміжної
зони між чорним та білим. Зміна напівтонової шкали через налаштування контрастності змінює
середню яскравість на екрані.
Швидкість розгорнення
Швидкість розгорнення або частота оновлення означає частоту оновлення зображення на
екрані. Для відтворення зображення з оновленням виконується передача екранних даних, але
для неозброєного ока оновлення є непомітним. Кількість оновлень екрана за секунду зветься
швидкістю розгорнення та вимірюється у Герцах (Гц). Швидкість розгорнення 60 Гц означає,
що зображення на екрані оновлюється 60 разів за секунду. Швидкість розгорнення екрана
залежить від продуктивності графічних плат у ПК та моніторі.
Горизонтальна частота
Символи або зображення на екрані монітора складаються з великої кількості точок (пікселів).
Пікселі передаються у формі горизонтальних рядків, які потому упорядковуються по вертикалі,
створюючи зображення. Частота рядків вимірюється в кГц; вона показує, скільки
горизонтальних рядків за секунду буде передано і відображено на екрані монітора.
Горизонтальна частота у 85 означає, що горизонтальні лінії, які утворюють зображення,
передаються 85 тисяч разів на секунду. Горизонтальна частота вказується рівною 85 кГц.
Вертикальна частота
Одне зображення складається з великої кількості горизонтальних рядків. Частота
вертикальної розгортки вимірюється в Гц; вона показує, скільки зображень буде створено за
Додаток
93
Додаток
секунду з цих горизонтальних рядків. Частота вертикальної розгортки 60 означає, що
зображення передається 60 разів за секунду. Частоту вертикальної розгортки називають ще
«частотою оновлення»; від неї залежить мерехтіння екрану.
Роздільна здатність
Роздільна здатність — це кількість пікселів по горизонталі та вертикалі, з яких складається
екран. Вона визначає рівень відображення деталей.
Більша роздільна здатність відповідає відображенню більшої кількості інформації на екрані та,
крім цього, підходить для виконання кількох завдань одночасно.
Наприклад, монітор роздільної здатності 1920 x 1080 має 1920 пікселів по горизонталі
(горизонтальна роздільна здатність) і 1080 вертикальних рядків (вертикальна роздільна
здатність).
Plug & Play
Функція оперативного підключення Plug & Play уможливлює автоматичний обмін інформацією
між монітором і ПК, створюючи оптимальне середовище відображення.
Монітор використовує міжнародний стандарт VESA DDC для виконання функції Plug & Play.
Додаток
94
Зміст
E
К
Easy Setting Box 75
контрастність 37
S
М
SAMSUNG MAGIC Angle 43
Мова 61
SAMSUNG MAGIC Bright 41
SAMSUNG MAGIC Upscale 45
П
Перевірка вмісту 20
А
Перед підєднанням 31
Авторські права 7
Питання та відповіді 80
Підєднання і використання компютера 31
В
Визначення джерела 71
Вимоги перед тим як звертатися до
центру обслуговування Samsung 77
Відповідальність за платні послуги
вартість для клієнтів 90
Встановлення 26
Правила техніки безпеки 10
Правила утилізації 92
Правильне положення тіла під час
використання виробу 19
Прозорість 64
Р
Режим оберігання очей 39
Г
Режим ПК/AV 69
Гама 60
Рівень чорного HDMI 49
Грубо 54
Розмір зображення 47
Е
С
Енергозбереження 86
Синій 58
скидання всіх параметрів 65
З
Загальна інформація 82, 83, 84, 85
Т
Зелений 57
Таблиця стандартних режимів передачі
сигналу 87
Таймер вимкнення 67
І
Ігровий реж 40
ІНФОРМАЦІЯ 73
Термінологія 93
Тон кольору 59
Точне налаштування 55
Зміст
95
Зміст
У
Увімкнення функції індикатора живлення 72
Ч
Час відображення 63
Час повтору команди кнопки 70
Частини 21
Червоний 56
Чищення 8
чіткість 38
Ш
Швидкість відповіді 51
Я
яскравість 36
Зміст
96
Download PDF

advertising