Samsung | UE28J4100AK | Samsung 28'' HD Flat TV J4100K Series 4 Керівництво користувача

❑❑ Використання кнопки INFO (довідник «Зараз і
пізніше»)
На дисплеї вказується інформація про поточний канал і стан певних
аудіовідеоналаштувань.
Довідник «Зараз і пізніше» відображає щоденну програму телепередач для
кожного каналу відповідно до часу мовлення.
NN Якщо натиснути кнопку INFO, вгорі екрана з’явиться банер з інформацією
про канал. Тоді натисніть кнопку ENTERE, відобразиться детальна
інформація про програму.
●● За допомогою кнопок ◄, ► можна переглянути інформацію про
потрібну телепрограму поточного каналу.
●● За допомогою кнопок ▲, ▼ можна переглянути інформацію для інших
каналів.
Українська
▶
❑❑ Програмування каналів
■■ Антена
(Залежно від країни і моделі)
OO MENUm → Трансляція → Антена → ENTERE
Перш ніж запам’ятати доступні канали, слід вказати тип джерела сигналу,
під’єднаного до телевізора.
◀
▶
Українська
■■ Автоматична настройка
(Залежно від країни і моделі)
OO MENUm → Трансляція → Автоматична настройка → ENTERE
NN Автоматично призначені номери каналів можуть не відповідати дійсним
або бажаним номерам. Якщо канал заблоковано, з’явиться вікно для
введення PIN-коду.
●● Автоматична настройка
◀
Антена (Ант. / Кабель / Супутник) (Залежно від країни і моделі): виберіть
джерело сигналу, яке потрібно запам’ятати.
NN Із вибором пункту Ант. буде виконано автоматичний пошук і
збереження каналів.
Тип каналу (Цифрові та аналогові / Цифровий / Аналоговий): вибір
джерела каналів, які потрібно запам’ятати.
Упорядкув. каналів (Залежно від країни і моделі): вибір типу
упорядкування каналів.
Українська
▶
У разі вибору пункту Кабель → Цифрові та аналогові, Цифровий або
Аналоговий
–– Вибір оператора (Залежно від країни і моделі): вибір постачальника
послуг кабельного мовлення.
–– Режим пошуку: пошук усіх каналів, які зараз транслюються у вашій
місцевості, та збереження їх у пам’яті телевізора.
NN У разі вибору параметра Швидкий можна налаштувати параметри
◀
Мережа, ID мережі, Частота, Модуляція та Швидк. перед.
вручну натисненням відповідної кнопки на пульті дистанційного
керування.
–– Мережа: вибір режиму налаштування ID мережі з-поміж Авто та
Вручну.
●● ID мережі: якщо для пункту Мережа встановлено значення
Вручну, можна налаштувати параметри ID мережі за допомогою
кнопок із цифрами.
Українська
▶
●● Частота: відображення значень частоту каналу (різниться залежно
від країни).
●● Модуляція: відображення доступних значень модуляції.
●● Швидк. перед.: відображення доступних значень швидкості
передачі символів.
●● Опції пошуку каб. каналів
(Залежно від країни і моделі, стосується лише кабельного мовлення)
Встановлення додаткових параметрів пошуку, наприклад частоти і
швидкості передачі символів, для пошуку в кабельній мережі.
◀
Початкова частота / Кінцева частота.: встановлення початкової або
кінцевої частоти (різниться залежно від країни).
Швидк. перед.: відображення доступних значень швидкості передачі
символів.
Модуляція: відображення доступних значень модуляції.
Українська
▶
●● Супутник
(Залежно від країни і моделі, стосується лише супутникового мовлення)
Із вибором пункту Супутник буде виконано автоматичний пошук і
збереження каналів.
Тип каналу (Усі / ТВ / Радіо): виберіть тип каналів, які потрібно
запам’ятати.
Супутник: вибір потрібного супутника.
◀
Режим скан. (Усі канали / Лише безк. канали): вибір режиму пошуку
каналів для вибраного супутника.
Повт. ініціалізація: вибір режиму пошуку каналів вибраного супутника.
Режим пошуку: встановлення режиму Режим пошуку за допомогою
кнопок ▲ / ▼.
Українська
▶
❑❑ Використання меню вибору каналу
■■ Список каналів
OO MENUm → Трансляція → Список каналів → ENTERE
◀
У пункті Список каналів подано перелік каналів, які відображаються, коли ви
натискаєте кнопку вибору каналу. Можна переглянути відомості про канал,
налаштування Усі, TV, Радіо, Дані/інше, Аналоговий та Уподобання 1-5.
Використовуйте кнопку ► (Режим) для зміни режиму вибору каналів, або
кнопку ◄ (Сортування) – для зміни послідовності каналів відповідно до
номера чи назви у списку.
NN З натисненням кнопки CH LIST на пульті дистанційного керування відразу
з’явиться екран Список каналів.
Українська
▶
Упорядкування каналів
●● Номер / Назва: упорядкування каналів відповідно до номера чи назви у
списку.
Режим каналів
●● Антена: дає змогу вибрати Ант., Кабель або Супутник. (Залежно від
◀
країни і моделі)
●● Редаг. улюблені: канали, які ви переглядаєте часто, можна встановити як
вибрані.
NN Докладніше про те, як користуватися функцією Редаг. улюблені,
читайте у розділі «Редаг. улюблені».
●● Уподобання 1-5: відображення усіх вибраних каналів, упорядкованих у
щонайбільше п’ять груп. Кожна група має окремий екран.
NN Канали в меню Уподобання 1-5 на екрані телевізора
відображатимуться, лише якщо ви додали їх за допомогою функції
Редаг. улюблені.
Українська
▶
●●
●●
●●
●●
Усі: відображення усіх наявних каналів.
TV: відображення усіх доступних на цей час телеканалів.
Радіо: відображення усіх доступних на цей час радіоканалів.
Дані/інше: відображення усіх доступних на цей час каналів MHP (Multimedia
Home Platform – мультимедійна платформа для дому) чи інших каналів.
●● Аналоговий: відображення усіх доступних на цей час аналогових каналів.
◀
▶
Українська
■■ Гід
OO MENUm → Трансляція → Гід → ENTERE
◀
Відомості для електронного довідника програм надаються телевізійними
компаніями. За допомогою програм телепередач, наданих телевізійними
компаніями, можна заздалегідь вказати програми, які ви бажаєте переглянути;
відповідно у визначений час канал автоматично зміниться на канал із
вибраною програмою. Записи програм можуть бути порожніми чи застарілими
залежно від стану каналу.
●● a Червона (Швидкий перехід): перегляд телепрограм у списку за
допомогою кнопок ▲/▼/◄/►.
●● b Зелена (Категорія каналу): вибір типу каналів, які слід відображати.
●● { Жовта (Диспетчер розкладу): перехід до налаштованих у пункті
Диспетчер розкладу програм.
Українська
▶
■■ Диспетчер розкладу
OO MENUm → Трансляція → Диспетчер розкладу → ENTERE
Канал можна налаштувати на автоматичне увімкнення у певний час. Крім
того, канал, запланований до перегляду, можна переглядати, змінювати чи
видаляти.
NN Щоб використовувати цю функцію, спершу слід встановити поточний час
за допомогою функції Час → Годинн. у меню Система.
◀
1. Натисніть Розклад на екрані Диспетчер розкладу. З’явиться меню
Запланувати перегляд.
2. Для встановлення пунктів меню натискайте кнопки ▲/▼/◄/►.
●● Антена: вибір сигналу мовлення.
●● Канал: вибір потрібного каналу.
Українська
▶
●● Повтор: вибір пунктів Один, Вручну, Суб~Нед, Пн~Пт чи Щодня за
потребою. Пункт Вручну дає змогу встановити потрібний день.
NN Позначка (c) позначає вибраний день.
●● Дата: вибір потрібної дати.
NN Цей параметр доступний, якщо у пункті Повтор вибрано значення
Один.
●● Час початку: встановлення часу запуску.
NN Щоб змінити або скасувати запрограмований розклад, виберіть розклад
◀
на екрані Диспетчер розкладу. Тоді натисніть кнопку ENTERE і виберіть
Редаг або Видалити.
Українська
▶
■■ Змінити канал
OO MENUm → Трансляція → Змінити канал → ENTERE
Канали можна редагувати або видаляти.
1. Перейдіть до екрана Змінити канал.
2. За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть потрібний канал, тоді натисніть кнопку
ENTERE. Позначка (c) позначає вибраний канал.
NN Можна вибрати кілька каналів.
◀
NN Натисніть кнопку ENTERE ще раз, щоб скасувати вибір.
Українська
▶
NN Використання кольорових і функціональних кнопок із функцією Змінити
канал.
●● a Червона (Змінити номер): зміна послідовності каналів у списку
–– E (Гот.): завершення зміни послідовності каналів.
NN Цифрові канали не підтримують цієї функції, коли для параметра
Змінити номер каналу встановлено значення Вимкнути.
(Залежно від країни і моделі)
●● b Зелена (Видалити): видалення каналу зі списку.
◀
●● { Жовта (Блок. / Розблок.): блокування каналу від вибору чи
перегляду / розблокування заблокованого каналу.
NN Ця функція доступна, лише коли для пункту Блокування каналу
встановлено значення Вмк.
NN З’явиться вікно для введення PIN-коду. Введіть чотиризначний
PIN-код. Змінити PIN-код можна за допомогою пункту Змінити
PIN.
Українська
▶
●● } Синя (Вибрати все / Скас. вибір усіх): вибір чи скасування вибору
усіх каналів одночасно.
(Перейти): перехід безпосередньо до каналу натисненням
●●
відповідних кнопок (0 – 9).
●● k (Стор.): перехід до наступної або попередньої сторінки.
●● T (Сервіс): відображення меню параметрів. Пункти меню можуть
різнитися залежно від стану і типу каналу.
–– Сортування (стосується лише цифрових каналів): зміна
впорядкування списку за назвою чи номером каналу.
◀
–– Антена: вибір сигналу мовлення. (Залежно від країни і моделі)
Українська
▶
–– Категорія: дає змогу вибрати режим каналів Усі, TV, Радіо,
Дані/інше, Аналоговий, Нещод. переглядалися, Часто
переглядаються. З’явиться вибраний режим каналів.
–– Редаг. улюблені: перехід безпосередньо до екрана Редаг.
улюблені.
–– Перейменувати канал (стосується лише аналогових каналів):
присвоєння каналу назви з п’яти символів. Наприклад, «Їжа»,
«Гольф». Таким чином знайти і вибрати канал простіше.
◀
–– Інфо про канал: відображення деталей вибраного каналу.
–– Інформація: відображення деталей вибраної програми.
Українська
▶
■■ Редаг. улюблені t
OO MENUm → Трансляція → Редаг. улюблені → ENTERE
Вибрані канали можна додавати, редагувати або видаляти.
1. Перейдіть до екрана Редаг. улюблені.
2. За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть потрібний канал, тоді натисніть кнопку
ENTERE.
◀
3. Виберіть список вибраного з-поміж пунктів Уподобання 1-5 за допомогою
кнопки b (Змін. впод.), тоді натисніть кнопку } (Дод.). Вибраний канал
додано до списку Уподобання 1-5.
NN Один канал можна додати до кількох груп вибраних каналів
Уподобання 1-5.
Українська
▶
NN Використання кольорових і функціональних кнопок із функцією Редаг.
улюблені.
●● a Червона (Категорія / Змінити порядок)
–– Категорія: дає змогу вибрати режим каналів Усі, TV, Радіо,
Аналоговий, Дані/інше, Нещод. переглядалися, Часто
переглядаються. З’явиться вибраний режим каналів.
–– Змінити порядок: зміна послідовності вибраних каналів.
–– E (Гот.): завершення зміни послідовності каналів.
◀
▶
Українська
●● b Зелена (Змін. впод.): зміна списку вибраного з-поміж Уподобання
1-5.
●● { Жовта (Вибрати все / Скас. вибір усіх): вибір чи скасування
вибору усіх каналів одночасно.
●● } Синя (Дод. / Видалити)
–– Дод.: додавання вибраних каналів до переліку Уподобання 1-5.
–– Видалити: видалення вибраного каналу зі списку Уподобання
1-5.
◀
▶
Українська
●●
(Перейти): перехід безпосередньо до каналу натисненням
відповідних кнопок (0 – 9).
●● k (Стор.): перехід до наступної або попередньої сторінки.
●● T (Сервіс): відображення меню параметрів. Пункти меню можуть
різнитися залежно від стану і типу каналу.
–– Копіювати в уподоб.: зміна вибраного каналу у списку
Уподобання 1-5.
–– Переймен. вподобання: присвоєння власної назви вибраному
◀
каналу.
–– Антена: вибір сигналу мовлення. (Залежно від країни і моделі)
–– Змінити канал: перехід безпосередньо до екрана Змінити
канал.
–– Інформація: відображення деталей вибраної програми.
Українська
▶
❑❑ Блокування каналів
■■ Блок. прогр. за рей.
(залежно від країни)
OO MENUm → Трансляція → Блок. прогр. за рей. → ENTERE
Запобігання перегляду небажаних телепрограм певною категорією
користувачів, наприклад дітьми, шляхом встановлення 4-значного цифрового
PIN-коду. Якщо вибраний канал заблоковано, відображатиметься символ «\».
◀
NN Елементи в меню Блок. прогр. за рей. залежать від країни і моделі.
Українська
▶
■■ Блокування каналу
OO MENUm → Трансляція → Блокування каналу → ENTERE
Блокування каналів у меню каналів для запобігання перегляду небажаних
телепрограм певною категорією користувачів, наприклад дітьми.
NN Функція доступна, лише коли для пункту Джерело встановлено значення
TV.
◀
▶
Українська
❑❑ Інші функції
■■ Параметри каналів
OO MENUm → Трансляція → Параметри каналів → ENTERE
●● Країна (область)
(Залежно від країни і моделі)
Виберіть країну перебування, щоб телевізор міг належним чином
автоматично налаштувати канали мовлення.
◀
▶
Українська
●● Ручна настройка
Пошук каналу вручну і збереження його в пам’яті телевізора.
NN Якщо канал заблоковано, з’явиться вікно для введення PIN-коду.
NN Залежно від джерела каналу пункт Ручна настройка може не
◀
підтримуватися.
●● Настроювання цифрових каналів: пошук цифрових каналів вручну
і збереження їх у пам’яті телевізора. Натисніть кнопку Нові, щоб
виконати пошук цифрових каналів. Після завершення пошуку список
каналів буде оновлено.
–– У разі вибору пункту Антена → Ант.: Канал, Частота, Діап. частот
–– У разі вибору пункту Антена → Кабель: Частота, Модуляція,
Швидк. перед.
Українська
▶
●● Настроювання аналогових каналів: пошук аналогових каналів.
Натисніть кнопку Нові, щоб здійснити пошук каналів, налаштувавши
пункти Програма, Колірна система, Звукова система, Канал,
Шукати.
NN Режим каналів
–– P (режим програмування): після завершення налаштування
кожній знайденій телевізійній станції призначається порядковий
номер від P0 до P99. У цьому режимі для вибору каналу
достатньо ввести номер його позиції.
◀
–– C (режим ефірних каналів) / S (режим кабельних каналів):
ці два режими дозволяють вибрати канал, ввівши номер,
присвоєний телестанції чи кабельному каналу.
●● Супутник (Залежно від країни і моделі): пошук супутникових
каналів. Натисніть кнопку Сканув., щоб здійснити пошук каналів,
налаштувавши пункти Ретранслятор, Режим скан., Пошук мережі.
Українська
▶
●● Тонке настр.
(стосується лише аналогових каналів)
Якщо сигнал слабкий або спотворений, можна виконати точне
налаштування каналу вручну.
NN Налаштовані канали позначаються зірочкою «*».
NN Щоб скинути параметри точного налаштування, виберіть пункт
◀
Скинути.
●● Передав. сп. каналів
(Залежно від країни і моделі)
Імпортування чи експортування списку каналів. Щоб користуватися цією
функцією, слід під’єднати накопичувач USB.
NN З’явиться вікно для введення PIN-коду. Введіть чотиризначний PINNN
код.
Підтримуються такі файлові системи: FAT та exFAT.
●● Видалити профіль оператора CAM: вибір оператора CAM для
видалення. (Залежно від країни і моделі)
Українська
▶
●● Супутникова сист. (Залежно від країни і моделі)
Налаштування параметрів для супутникового обладнання
NN З’явиться вікно для введення PIN-коду. Введіть чотиризначний PINNN
код.
Щоб скинути налаштування функції Супутникова сист., виберіть
Скинути всі параметри.
◀
▶
Українська
■■ Субтитри t
OO MENUm → Трансляція → Субтитри → ENTERE
Це меню використовується для налаштування режиму Субтитри.
●● Субтитри: увімкнення або вимкнення субтитрів.
●● Режим субтитрів: встановлення режиму субтитрів.
NN Якщо канал, який ви переглядаєте, не підтримує функції З вадами
◀
слуху, автоматично увімкнеться режим Норм., навіть якщо
вибрано режим З вадами слуху.
●● Мова субтитрів: вибір мови субтитрів.
NN Доступність мов залежить від телестанції.
NN Якщо вибрана мова недоступна на певному каналі, за
замовчуванням буде встановлено англійську мову.
Українська
▶
●● Основна для субтитрів: встановлення основних субтитрів.
●● Додатк. для субтитрів: встановлення додаткових субтитрів.
■■ Змінити номер каналу (Залежно від країни і моделі)
OO MENUm → Трансляція → Змінити номер каналу → ENTERE
Ця функція дає змогу змінити номер каналу. Зі зміною номера каналу
інформація про канал не оновиться автоматично.
◀
▶
Українська
■■ Параметри звуку
(Залежно від країни і моделі)
OO MENUm → Трансляція → Параметри звуку → ENTERE
●● Мова звуку t
Зміна мови звукового супроводу, встановленої за замовчуванням.
Мова звуку / Основна для звуку / Додаткова для звуку: встановлення
основної або додаткової мови звуку.
NN Доступність мов залежить від телестанції.
◀
▶
Українська
●● Аудіоформат
(Залежно від країни і моделі)
Якщо звук лунає і через головний гучномовець, і через аудіоприймач, у
зв’язку з різницею у швидкості декодування між головним гучномовцем та
аудіоприймачем може виникати ефект луни. У такому разі рекомендовано
увімкнути звук гучномовців телевізора.
NN Параметри Аудіоформат можуть різнитися залежно від телестанції.
◀
5.1-канальний звук Dolby Digital доступний лише у разі під’єднання
зовнішнього гучномовця через оптичний кабель.
●● Аудіоопис (підтримується не у всіх регіонах)
Ця функція забезпечує звуковий опис того, що відбувається на екрані,
паралельно з основним звуковим сигналом трансляції.
Аудіоопис: увімкнення або вимкнення функції звукового опису.
Гучність: налаштування гучності звукового опису.
Українська
▶
■■ Мова телетексту
(Залежно від країни і моделі)
OO MENUm → Трансляція → Мова телетексту → ENTERE
●● Мова телетексту
NN Якщо вибрана мова недоступна на певному каналі, за замовчуванням
◀
буде встановлено англійську мову.
●● Основна для телетексту / Додатк. для телетексту
NN Функції Основна для телетексту та Додатк. для телетексту можуть
не підтримуватися у певних регіонах.
Українська
▶
■■ Цифровий текст
(передбачено лише для Великобританії)
OO MENUm → Трансляція → Цифровий текст → ENTERE
Ця функція вмикається, якщо програма транслюється з цифровим текстом.
NN MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)
◀
Міжнародний стандарт систем кодування даних, який використовується
для мультимедійних та гіпермедійних файлів. Це вищий рівень кодування
у порівнянні з тим, що використовується системою MPEG, який включає
гіпермедійні файли, такі як фотографії, файли з символами, анімацію,
графіку та відео, а також мультимедійні дані. MHEG – це інтерактивна
технологія, яка використовується у різних областях, серед яких: VOD (відео
на вимогу), ITV (інтерактивне телебачення), EC (електронна комерція),
телеосвіта, телеконференції, цифрові бібліотеки та мережеві ігри.
Українська
▶
■■ CI
OO MENUm → Трансляція → CI → ENTERE
◀
(Залежно від країни і моделі)
●● Меню CI: дає змогу користувачу вибирати потрібний пункт меню САМ.
Виберіть меню стандартного інтерфейсу на основі меню карти CI.
●● Перекодування відео CAM: можна встановити налаштування таким
чином, щоб автоматично перекодовувати відео з модуля CAM іншим
кодеком. Якщо ця функція не потрібна, встановіть для неї значення Вимк.
NN Слід використовувати модуль CAM, який підтримує перекодування
відео іншим кодеком.
Українська
▶
●● Інфо про програму: дає змогу переглянути інформацію про модуль
CAM, вставлений у гніздо стандартного інтерфейсу, і про картку CI чи CI+,
яка вставлена у модуль CAM. Модуль CAM можна вставити будь-коли,
незалежно від того, увімкнено телевізор чи вимкнено.
1. Придбайте модуль стандартного інтерфейсу CAM у найближчого
торгового представника або по телефону.
2. До кінця вставте картку CI або CI+ у модуль CAM у напрямку стрілки.
◀
3. Вставте модуль CAM із карткою CI чи CI+ у гніздо стандартного
інтерфейсу в напрямку стрілки так, щоб він був втоплений рівно по
край гнізда.
4. Перевірте наявність зображення на каналі з кодованим сигналом.
Українська
▶
❑❑ Зміна попередньо встановленого режиму
зображення
■■ Режим зображення t
OO MENUm → Зображ. → Режим зображення → ENTERE
Цей параметр дозволяє вибрати потрібний тип зображення.
NN Якщо підключено комп’ютер, можна змінювати лише значення параметрів
◀
Розважити та Стандарт..
●●
●●
●●
●●
●●
Динамічн.: підходить для яскраво освітленого приміщення.
Стандарт.: підходить для звичайного освітлення.
Натурал. (залежно від моделі): дозволяє зменшити навантаження на очі.
Фільм: підходить для перегляду фільмів у темному приміщенні.
Розважити: підходить для перегляду художніх фільмів та ігор.
NN Доступно, лише якщо підключено комп’ютер.
Українська
▶
❑❑ Налаштування параметрів зображення
■■ Підсвічування / Контраст. / Яскравість / Різкість / Колір /
Тон (з/ч)
Ваш телевізор підтримує кілька параметрів керування якістю зображення.
NN ПРИМІТКА
●● В аналогових режимах TV, Зовн., AV системи PAL функція Тон (з/ч)
◀
недоступна. (Залежно від країни і моделі)
●● Якщо підключено комп’ютер, можна змінити параметри Підсвічування,
Контраст., Яскравість та Різкість.
●● Параметри можна налаштовувати та зберігати для кожного зовнішнього
пристрою, під’єднаного до телевізора.
●● Зменшення яскравості зображення дозволить зменшити споживання
електроенергії.
Українська
▶
■■ Формат зображ.
OO MENUm → Зображ. → Формат зображ. → ENTERE
Встановлення різноманітних параметрів зображення, як-от розміру чи формату
зображення.
NN Доступні параметри можуть різнитися залежно від вибраного режиму.
NN Можливості вибору розміру зображення можуть різнитися залежно від
джерела вхідного сигналу.
◀
●● Формат зображ. t: як правило, декодер каналів кабельного
телебачення чи приймач каналів супутникового телебачення можуть мати
власні налаштування розміру зображення. Проте, ми наполегливо радимо
використовувати режим 16:9.
Автоширина: автоматично налаштовує формат зображення до
співвідношення 16:9.
16:9: встановлення широкоформатного зображення 16:9.
Українська
▶
Шир. збільш.: збільшення зображення до формату, що перевищує 4:3.
NN Параметр Положення можна налаштувати за допомогою кнопок ▲, ▼.
Масшт: збільшення широкого зображення формату 16:9 у вертикальному
напрямку до розміру екрана.
NN Параметри Масшт або Положення можна налаштувати за допомогою
кнопок ▲, ▼.
4:3: встановлення базового формату зображення 4:3.
NN Не переглядайте телепрограми у форматі 4:3 впродовж тривалого
◀
часу. Сліди меж цього формату ліворуч, праворуч і посередині екрана
можуть призвести до появи залишкових зображень (вигоряння екрана),
на що не поширюється дія гарантії.
За розм. екр.: користуйтеся цією функцією, щоб переглядати зображення у
повний розмір без обтинання в разі отримання вхідного сигналу HDMI (720p
/ 1080i / 1080p) або компонентного вхідного сигналу (1080i / 1080p) (Залежно
від країни і моделі).
Корист.: Збільшення або зменшення зображень 16:9 по вертикалі та/або
по горизонталі. Збільшене або зменшене зображення можна переміщати
ліворуч, праворуч, вгору і вниз.
Українська
▶
●● Масштаб і положення: налаштування розміру і положення зображення.
Підтримується лише в режимі Масшт.
●● Положення: налаштування положення зображення. Підтримується лише в
режимі За розм. екр. або Шир. збільш..
◀
▶
Українська
NN ПРИМІТКА
●● Після вибору пункту За розм. екр. в режимі HDMI (1080i/1080p) або
компонентному режимі (1080i/1080p) може виникнути необхідність
центрувати зображення (Залежно від країни і моделі):
1. Виберіть пункт Положення. Натисніть кнопку ENTERE.
◀
2. За допомогою кнопок ▲, ▼, ◄ і ► перемістіть зображення.
●● Щоб скинути налаштоване положення, виберіть пункт Скинути
на екрані Положення. Буде встановлено налаштування за
замовчуванням.
●● Якщо використовувати функцію За розм. екр. із джерелом вхідного
сигналу HDMI 720p, 1 рядок буде обрізаний вгорі, внизу, ліворуч і
праворуч, як у режимі обрізання кадрів.
●● Розмір екрана 4:3: функція доступна, лише коли для розміру зображення
встановлено значення Автоширина. Можна встановити розмір зображення
для перегляду – широкоформатне зображення 4:3 (Wide Screen Service –
WSS) або залишити оригінальний розмір. Для кожної країни Європи є свій
розмір зображення.
Українська
▶
■■ PIP t
OO MENUm → Зображ. → PIP → ENTERE
Можна одночасно переглядати зображення з телетюнера і одного із зовнішніх
джерел відеосигналу. Наприклад, якщо декодер кабельних каналів під’єднано
до вхідного роз’єму кабельного мовлення, функцію PIP можна використовувати
для перегляду програм через декодер кабельного мовлення і фільмів із
програвача дисків Blu-ray, які під’єднано до вхідного роз’єму HDMI. Функція PIP
в тому ж режимі не працює.
◀
NN ПРИМІТКА
●● Якщо вимкнути телевізор у режимі PIP, вікно режиму «зображення в
зображенні» зникне.
●● Під час використання основного екрана для відеоігор або караоке
зображення у вікні режиму «зображення в зображенні» стає дещо
неприродним.
Українська
▶
●● Параметри режиму «зображення в зображенні»
◀
●●
●●
●●
●●
●●
Основне зображення
(Залежно від країни і моделі)
Периферійне зображення
Компонентний, HDMI1, HDMI2/DVI
Телевізор / AV (Залежно від
країни і моделі)
PIP: увімкнення або вимкнення режиму «зображення в зображенні».
Антена (Залежно від країни і моделі): вибір джерела для підекрана.
Канал: вибір каналу периферійного зображення.
Розм. (õ / ã): вибір розміру периферійного зображення.
Положення (ã / – / — / œ): вибір положення периферійного
зображення.
●● Вибір звуку: дозволяє вибрати потрібний звук у режимі PIP.
Українська
▶
❑❑ Зміна параметрів зображення
■■ Додаткові параметри
OO MENUm → Зображ. → Додаткові параметри → ENTERE
(доступні в режимі Стандарт. / Фільм)
Ці параметри дозволяють встановити додаткові налаштування зображення,
зокрема кольори та контрастність.
NN Якщо підключено комп’ютер, можна змінювати лише значення параметрів
◀
Баланс білого та Гамма.
●● Динам. контрастність: налаштування контрастності зображення.
●● Рівень чорн.: вибір рівня чорного для налаштування глибини зображення.
●● Тілесний: налаштування рожевого тону.
Українська
▶
●● Режим «Лише RGB»: відображення червоного, зеленого і синього кольорів
для точного налаштування відтінку і насиченості.
●● Колірний простір: налаштування діапазону доступних кольорів для
створення зображення.
●● Баланс білого: температуру кольору можна регулювати, щоб білі предмети
були справді білими, а інші кольори зображення виглядали природно.
R-Offset / G-Offset / B-Offset: дають змогу зробити кольори (червоний,
зелений, синій) темнішими.
◀
R-Gain / G-Gain / B-Gain: дають змогу зробити кольори (червоний, зелений,
синій) яскравішими.
Скинути: скидання налаштувань пункту Баланс білого до заводських
значень.
Українська
▶
●● Гамма: налаштування насиченості основних кольорів.
●● Motion Lighting: регулювання яскравості задля зменшення рівня
споживання електроенергії.
NN Підтримується лише у режимі Стандарт..
NN У разі зміни налаштувань параметрів Підсвічування, Яскравість або
Контраст. для параметра Motion Lighting буде встановлено значення
Вимк.
◀
▶
Українська
■■ Параметри зображення
OO MENUm → Зображ. → Параметри зображення → ENTERE
NN Якщо підключено комп’ютер, можна змінювати лише значення параметра
Відтінок.
●● Відтінок
NN Якщо для режиму зображення вибрано налаштування Динамічн.
◀
параметри Тепл. 1 та Тепл. 2 буде вимкнено.
NN Параметри можна налаштувати і зберегти для кожного зовнішнього
пристрою, під’єднаного до телевізора.
●● Цифрове чітке бачення: якщо телевізор приймає надто слабкий сигнал,
можна увімкнути функцію Цифрове чітке бачення, щоб знизити рівень
шумів і фантомних зображень на екрані телевізора.
NN Якщо сигнал слабкий, спробуйте інші можливості, щоб отримати
оптимальну якість зображення.
Українська
▶
Автовізуалізація: у разі зміни аналогових каналів відображає силу
сигналу.
NN Підтримується лише для аналогових каналів.
NN Якщо натиснути кнопку INFO, відобразиться рядок сили сигналу.
NN Зелена смуга означає найкращу якість прийому сигналу.
●● Фільтр шумів MPEG: зниження рівня шумів для забезпечення кращої
◀
якості зображення MPEG.
●● Рівень чорного HDMI: вибір рівня чорного для налаштування глибини
зображення.
NN Підтримується лише у режимі HDMI (сигнали RGB).
Українська
▶
●● Режим фільму: телевізор можна налаштувати таким чином, що він
автоматично розпізнаватиме відеосигнал із різних джерел і автоматично
регулюватиме зображення для отримання оптимальної якості.
NN Підтримується в режимі телевізійних програм і режимі зовнішнього
вхідного сигналу, що підтримують формат стандартної чіткості (480i /
576i) і формат високої чіткості (1080i), окрім режиму ПК.
NN Якщо зображення здається неприродним, виберіть параметр Вимк /
Авто 1 / Авто 2 у меню Режим фільму.
◀
▶
Українська
●● Motion Plus (Залежно від країни і моделі): Усунення розмитості та
тремтіння із динамічних епізодів. Якщо вибрати значення Корист.,
можна вручну налаштувати параметри Зменш. розмитості і Зменшення
мерехтіння, а також встановити для параметра Чіткий рух LED значення
Вмк для більшої чіткості зображення на екрані зі світлодіодною підсвіткою.
Щоб повернутися до параметрів за замовчуванням, виберіть Скинути.
NN Ця функція недоступна на окремих моделях та в окремих регіонах.
NN Якщо для параметра Чіткий рух LED встановлено значення Вмк,
◀
NN
зображення буде темнішим, аніж коли встановлено значення Вимк.
Якщо для параметра Чіткий рух LED встановлено значення Вмк для
відеосигналу 60 Гц, екран може блимати.
Українська
▶
●● Чіткий рух LED (Залежно від країни і моделі): усуває шуми з динамічних
епізодів із великою кількістю рухів для забезпечення чіткішого зображення.
NN Функція вимкнеться, якщо для Режим зображення буде встановлено
значення Натурал..
NN У разі відтворення у режимі Чіткий рух LED зображення може
відображатися дещо темнішим.
◀
▶
Українська
■■ Вимк. зображ. t
OO MENUm → Зображ. → Вимк. зображ. → ENTERE
Екран буде вимкнено, але звук усе ще лунатиме. Щоб увімкнути екран,
натисніть будь-яку кнопку, крім кнопки живлення і регулювання гучності.
◀
▶
Українська
■■ Скидання зображ.
OO MENUm → Зображ. → Скидання зображ. → ENTERE
Скидання поточного режиму зображення до заводських налаштувань.
◀
▶
Українська
❑❑ Зміна попередньо налаштованого режиму звуку
■■ Режим звуку
OO MENUm → Звук → Режим звуку → ENTERE
◀
●●
●●
●●
●●
●●
Стандарт.: вибір нормального режиму звуку.
Музика: виділення музики над голосом.
Фільм: забезпечення оптимального звуку для перегляду фільмів.
Видалити голос: виділення голосу над музикою.
Підсил.: підвищення інтенсивності високочастотного звуку з метою кращого
прослуховування для людей із вадами слуху.
NN Якщо для пункту Вибір динаміків встановлено значення Зовнішній
динамік, параметр Режим звуку буде вимкнено.
Українська
▶
❑❑ Налаштування параметрів звуку
■■ Звуковий ефект
(стосується лише стандартного режиму звуку)
OO MENUm → Звук → Звуковий ефект → ENTERE
●● DTS TruSurround
Ця функція моделює віртуальне 5.1-канальне об’ємне звучання через
гучномовці за допомогою технології HRTF (Head Related Transfer Function).
◀
●● DTS TruDialog
Виділення голосу над фоновою музикою чи звуковими ефектами так, щоб
було краще чути діалог.
Українська
▶
●● Еквалайзер
Еквалайзер дає змогу налаштувати параметри звуку для кожного
гучномовця.
Баланс: регулювання балансу правого та лівого гучномовців.
100 Гц / 300 Гц / 1 кГц / 3 кГц / 10 кГц (налаштування частотного
діапазону): налаштування певного частотного діапазону.
Скинути: скидання налаштувань еквалайзера до заводських значень.
NN Якщо для пункту Вибір динаміків встановлено значення Зовнішній
◀
динамік, параметр Звуковий ефект буде вимкнено.
Українська
▶
■■ Параметри динаміків
OO MENUm → Звук → Параметри динаміків → ENTERE
●● Вибір динаміків t
Через різницю у швидкості декодування між головним гучномовцем і
аудіоприймачем може виникати ефект луни. У такому разі рекомендовано
увімкнути параметр Зовнішній динамік.
NN Якщо для параметра Вибір динаміків встановлено значення
◀
Зовнішній динамік, кнопки регулювання гучності та кнопка MUTE не
працюватимуть, і налаштування звуку буде обмежено.
Українська
▶
NN Якщо для параметра Вибір динаміків встановлено значення
Зовнішній динамік.
●● Динамік ТВ: вимкнено, Зовнішній динамік: увімкнено
NN Якщо для параметра Вибір динаміків встановлено значення Динамік
ТВ.
●● Динамік ТВ: увімкнено, Зовнішній динамік: увімкнено
NN Якщо відеосигнал відсутній, звук обох гучномовців буде вимкнено.
◀
▶
Українська
●● Автогучність
Щоб вирівняти рівень гучності звуку для кожного каналу, встановіть режим
Норм..
Ніч: цей режим забезпечує кращий звук у порівнянні з режимом Норм.;
за цього режиму шуми майже відсутні. Він корисний для перегляду
телепрограм уночі.
NN Для регулювання гучності на зовнішньому пристрої, підключеному
◀
до телевізора, встановіть на телевізорі для параметра Автогучність
значення Вимк. В іншому разі функція регулювання гучності на
під’єднаному пристрої може не працювати.
●● Тип установки ТВ
Визначення типу встановлення телевізора. Вибирайте з-поміж параметрів
Наст. кріплення і Підставка, щоб автоматично оптимізувати звук
телевізора.
Українська
▶
■■ Додаткові параметри
OO MENUm → Звук → Додаткові параметри → ENTERE
●● Рівень звуку DTV (стосується лише цифрових каналів): зниження
◀
невідповідності голосу (один із сигналів, який отримується під час
трансляції цифрового мовлення) до відповідного рівня.
NN Відповідно до типу сигналу мовлення MPEG / HE-AAC можна
налаштувати від -10 дБ до 0 дБ.
NN Щоб збільшити або зменшити рівень гучності, налаштуйте значення у
діапазоні від 0 до -10.
Українська
▶
●● Цифровий аудіовихід: використовується для забезпечення цифрового
звуку шляхом зменшення перешкод у напрямку гучномовців і різних
цифрових пристроїв, наприклад програвача дисків DVD.
Аудіоформат: можна вибрати формат цифрового вихідного звуку. Доступні
формати цифрового вихідного звуку різняться залежно від джерела
вхідного сигналу.
NN Щоб максимально збільшити інтерактивний тривимірний звук,
◀
під’єднайте 5.1-канальні гучномовці у режимі Dolby Digital.
Затримка звуку: виправлення неспівпадіння голосу-відео під час
перегляду телевізійних програм або відео чи прослуховування цифрового
звуку за допомогою зовнішнього пристрою, наприклад аудіовідеоприймача
(0 мс – 250 мс).
Українська
▶
●● Компанія Dolby Digital: зменшення невідповідності між сигналом Dolby
Digital і голосом (тобто, MPEG Audio, HE-AAC, ATV Sound).
NN Виберіть пункт Line, щоб отримати динамічний звук, і пункт RF, щоб
зменшити різницю між голосними і тихими звуками вночі.
Line: налаштування рівня гучності для сигналів із потужністю більше або
менше -31 дБ (вихідне значення) на -20 дБ чи -31 дБ.
RF: налаштування рівня гучності для сигналів потужністю більше або
менше -20 дБ (вихідне значення) на -10 дБ чи -20 дБ.
■■ Скидання звуку
◀
OO MENUm → Звук → Скидання звуку → ENTERE
Скидання усіх налаштувань звуку до заводських значень.
Українська
▶
❑❑ Вибір режиму звуку t
У разі вибору параметра Подвійне I-II на екрані відобразиться поточний
режим звуку.
A2 стерео
◀
NICAM стерео
Тип аудіо
Подвійне I-II
Моно
Моно
Стерео
Стерео ↔ Моно
Подвійне
Подв. I ↔ Подв. II
Моно
Моно
Стерео
Моно ↔ Стерео
Подвійне
Моно → Подв. I
 Подв. II 
За замовчуванням
Автоматична зміна
Подв. I
Автоматична зміна
Подв. I
NN Якщо стереосигнал слабкий, але цей режим все одно вмикається
автоматично, перейдіть у режим монофонічного звуку.
NN Вмикається лише у режимі стереозвуку.
NN Функція доступна, лише коли для пункту Джерело встановлено значення
TV.
Українська
▶
❑❑ Виконання початкового налаштування
■■ Настр.
OO MENUm → Система → Настр. → ENTERE
Встановлення каналів і часу у разі налаштування телевізора вперше чи після
скидання налаштувань виробу.
NN Виконайте початкове налаштування, дотримуючись вказівок на екрані
телевізора.
◀
▶
Українська
❑❑ Налаштування часу
■■ Час
OO MENUm → Система → Час → ENTERE
◀
Поточний час відображатиметься щоразу після натиснення кнопки INFO.
●● Годинн.: налаштування годинника для використання різноманітних функцій
таймера.
NN Після від’єднання кабелю живлення годинник потрібно буде
налаштовувати знову.
Реж.годинника: встановлення поточного часу вручну або автоматично.
–– Авто: автоматичне встановлення поточного часу на основі часу
цифрового мовлення.
Українська
▶
NN Для автоматичного налаштування часу до телевізора має бути
підключена антена.
–– Вручну: встановлення поточного часу вручну.
NN Інколи після автоматичного встановлення час може відображатися
неправильно – це залежить від отримуваного сигналу. У такому разі
налаштуйте час вручну.
◀
▶
Українська
Настр.годин.: встановлення параметрів Дата і Час.
NN Ця функція доступна, лише коли для пункту Реж.годинника
встановлено значення Вручну.
NN Встановити параметри Дата і Час можна безпосередньо за допомогою
кнопок із цифрами на пульті дистанційного керування.
Часовий пояс (Залежно від країни і моделі): вибір часового поясу.
NN Ця функція доступна, лише коли для пункту Реж.годинника
◀
NN
встановлено значення Авто.
Якщо вибрано режим Вручну у меню Часовий пояс, параметри GMT і
ЛЧ буде вимкнено.
Українська
▶
Зміщення в часі (Залежно від країни і моделі): дозволяє налаштувати час,
коли телевізор отримує інформацію про час із мережі Інтернет. Встановіть
правильний час, вибравши проміжок зсуву.
NN Якщо телевізор не отримує відомостей про час, зокрема сигналу
мовлення з телестанцій, поточний час буде встановлено через мережу
(напр., у разі перегляду телепрограм через приставку, супутниковий
приймач тощо).
◀
▶
Українська
❑❑ Використання таймера сну
OO MENUm → Система → Час → Таймер сну → ENTERE
●● Таймер сну t: автоматичне вимкнення телевізора після того, як мине
встановлений період часу (30, 60, 90, 120, 150 або 180 хвилин).
NN За допомогою кнопок ▲/▼ виберіть період часу, тоді натисніть кнопку
ENTERE. Щоб скасувати функцію Таймер сну, виберіть значення
Вимк.
◀
▶
Українська
❑❑ Налаштування таймера увімкнення і вимкнення
OO MENUm → Система → Час → Таймер увімкнення <або> Таймер
вимкнення → ENTERE
●● Таймер увімкнення: у пункті Таймер увімкнення можна налаштувати три
різні конфігурації (Таймер увімк. 1, Таймер увімк. 2, Таймер увімк. 3)
Настр.: вибір пунктів Вимк, Один, Щодня, Пн~Пт, Пн~Сб, Суб~Нед або
Вручну за потребою. Якщо вибрати пункт Вручну, можна встановити день,
коли слід увімкнути таймер.
◀
NN Позначка c означає, що день вибрано.
Час: встановлення годин і хвилин.
Гучність: налаштування рівня гучності.
Українська
▶
Джерело: вибір джерела вмісту для відтворення телевізором після
увімкнення. Можна:
–– вибрати TV, і на телевізорі відобразиться вибраний ефірний або
◀
кабельний канал;
–– вибрати USB, і на телевізорі відтворюватимуться фотографії або
аудіофайли з пристрою USB;
–– вибрати джерело сигналу на телевізорі, до якого під’єднано приставку;
на екрані телевізора відображатимуться канали з приставки.
NN Перш ніж вибрати пункт USB, слід підключити пристрій USB.
Українська
▶
NN Якщо вибрано інше джерело, аніж TV або USB, потрібно:
●● під’єднати декодер каналів кабельного або супутникового мовлення
до такого джерела;
●● встановити на приставці канал, який ви переглядатимете, коли
буде увімкнено телевізор;
●● залишити приставку увімкненою.
NN Якщо вибрати інше джерело, ніж TV або USB, параметри
◀
налаштування сигналу антени та вибору каналу зникнуть.
Антена (коли для режиму Джерело встановлено значення TV): виберіть
значення АТБ або DTV.
Канал (коли для режиму Джерело встановлено значення TV): вибір
потрібного каналу.
Українська
▶
Музика / Фото (коли для режиму Джерело встановлено значення USB):
вибір папки на пристрої USB, в якій містяться музичні файли чи фотографії,
які слід відтворити, коли телевізор вмикається автоматично.
–– Якщо на пристрої USB музичний файл відсутній або папку, у
якій міститься музичний файл, не вибрано, функція таймера не
працюватиме належним чином.
–– Якщо на пристрої USB є тільки одна фотографія, показ слайдів не
виконуватиметься.
–– Якщо назва папки занадто довга, папку неможливо буде вибрати.
◀
–– Кожному пристрою USB, який використовується, присвоєно власну
папку. У разі використання кількох однотипних пристроїв USB
упевніться, що папки, присвоєні кожному пристрою USB, мають різні
назви.
Українська
▶
–– Під час використання функції Таймер увімкнення рекомендовано
◀
використовувати накопичувач USB і універсальний пристрій читання
карт пам’яті.
–– Функція Таймер увімкнення може не працювати з пристроями USB
із вбудованою батареєю, MP3-програвачами або з портативними
медіапрогравачами деяких виробників, оскільки ці пристрої потребують
значних затрат часу для їх розпізнавання.
●● Таймер вимкнення: у пункті Таймер вимкнення можна налаштувати три
різні конфігурації (Таймер вимкнення 1, Таймер вимкнення 2, Таймер
вимкнення 3)
Настр.: вибір пунктів Вимк, Один, Щодня, Пн~Пт, Пн~Сб, Суб~Нед або
Вручну за потребою. Якщо вибрати пункт Вручну, можна встановити день,
коли слід увімкнути таймер.
NN Позначка c означає, що день вибрано.
Час: встановлення годин і хвилин.
Українська
▶
❑❑ Економічні рішення
■■ Еколог. рішення
OO MENUm → Система → Еколог. рішення → ENTERE
●● Енергозбереження: за допомогою цієї функції можна налаштувати
◀
яскравість зображення з метою зменшення споживання електроенергії.
●● Екодатчик (залежно від моделі): покращення можливостей заощадження
електроенергії; параметри зображення буде автоматично налаштовано
відповідно до освітлення в кімнаті.
NN У разі налаштування Підсвічування, для параметра Екодатчик буде
встановлено значення Вимк.
Українська
▶
Мін. підсвічення: якщо для пункту Екодатчик вибрано значення Вмк,
мінімальну яскравість зображення можна налаштувати вручну.
NN Якщо для пункту Екодатчик встановлено значення Вмк, яскравість
◀
зображення може змінюватись (зображення може ставати тьмянішим
або яскравішим) залежно від освітлення довкола.
●● Вимк. за відсутн. сигналу: щоб уникнути непотрібного споживання
електроенергії, встановіть проміжок часу, впродовж якого телевізор має
залишатися увімкненим, якщо сигнал не отримується.
NN Вимкнено, якщо комп’ютер перебуває в режимі заощадження
електроенергії.
●● Автовимк. жив.: якщо телевізор буде увімкненим чотири години і
при цьому залишатиметься у режимі бездіяльності, він вимкнеться
автоматично, щоб уникнути перегрівання.
NN У деяких регіонах можна встановити проміжок у 8 годин.
Українська
▶
❑❑ Інші функції
■■ Мова меню
OO MENUm → Система → Мова меню → ENTERE
Вибір мови меню.
◀
▶
Українська
■■ Час увімкнення автозахисту
OO MENUm → Система → Час увімкнення автозахисту → ENTERE
●● Час увімкнення автозахисту (Вимк / 2 год. / 4 год. / 8 год. / 10 год.):
якщо впродовж певного періоду часу, визначеного користувачем,
відображається екран із нерухомим зображенням, буде увімкнено екранну
заставку для запобігання утворенню фантомних зображень.
◀
▶
Українська
■■ Загальні
OO MENUm → Система → Загальні → ENTERE
●● Ігровий реж.: коли до телевізора під’єднано ігрову приставку,
наприклад PlayStation™ або Xbox™, відчуття від гри можуть бути більш
реалістичними, якщо увімкнути ігровий режим.
NN ПРИМІТКА
●● Застереження і обмеження щодо ігрового режиму:
–– перед від’єднанням ігрової приставки та підключенням іншого
◀
зовнішнього пристрою відкрийте меню налаштувань і встановіть
для параметра Ігровий реж. значення Вимк;
–– якщо викликати меню телевізора в режимі Ігровий реж., може
спостерігатися легке тремтіння зображення.
Українська
▶
●● Функція Ігровий реж. у режимі TV не підтримується.
●● Після під’єднання ігрової приставки встановіть для параметра
Ігровий реж. значення Вмк. На жаль, якість зображення може
дещо погіршитися.
●● Якщо для параметра Ігровий реж. встановлено значення Вмк:
–– для параметра Режим зображення буде вибрано значення
Гра, а для параметра Режим звуку буде вибрано значення
Гра.
◀
●● Захист панелі: блокування або розблокування всіх клавіш на панелі
одночасно. Коли панель заблоковано, жодна клавіша на панелі не працює.
●● Логотип увімк.: відображення логотипа Samsung після увімкнення
телевізора.
Українська
▶
■■ Змінити PIN
OO MENUm → Система → Змінити PIN → ENTERE
Можна змінити пароль, необхідний для налаштування телевізора.
NN Перед екраном налаштування з’являється екран введення PIN-коду.
NN Введіть чотиризначний PIN-код. Змінити PIN-код можна за допомогою
пункту Змінити PIN.
◀
▶
Українська
■■ Відео DivX® за вимогою
OO MENUm → Система → Відео DivX® за вимогою → ENTERE
Відображення коду реєстрації, присвоєного для цього телевізора. Якщо
підключитися до веб-сайту DivX і зареєструватися на ньому за допомогою
10-значного реєстраційного коду, можна буде завантажити файл реєстрації
відео на вимогу.
Реєстрацію буде завершено після відтворення файлу за допомогою параметра
Відео.
◀
NN Детальніше про відео на вимогу DivX® читайте на сторінці http://vod.divx.
com.
Українська
▶
❑❑ Використання списку джерел сигналу
■■ Список джерел
OO MENUm → Програми → Список джерел → ENTERE
NN З натисненням кнопки SOURCE відразу з’явиться екран Джерело.
NN Вибрати можна лише ті зовнішні пристрої, які під’єднано до телевізора. У
списку Джерело під’єднані джерела вхідного сигналу буде виділено.
◀
NN Детальнішу інформацію читайте у розділі «Зміна джерела вхідного
сигналу» у посібнику користувача.
Українська
▶
❑❑ Підключення пристрою USB
1. Увімкніть телевізор.
2. Під’єднайте пристрій USB, який містить фото-, аудіо- та/або відеофайли,
до роз’єму USB на бічній панелі телевізора.
3. Після під’єднання пристрою USB до телевізора на екрані відобразиться
спливне вікно. Можна безпосередньо вибрати Фото, Відео або Музика.
◀
▶
Українська
NN Використання неліцензійних мультимедійних файлів може призвести до
неналежної роботи виробу.
NN Важливі відомості щодо відтворення мультимедійного вмісту
●● Протокол MTP (Media Transfer Protocol) не підтримується.
●● Підтримуються такі файлові системи: FAT та exFAT.
●● Певні цифрові фотоапарати та аудіопристрої з підтримкою з’єднання
◀
USB можуть бути несумісними з цим телевізором.
●● Функція мультимедійного відтворення підтримує лише формат jpeg із
послідовним відображенням даних.
●● Функція відтворення мультимедійного вмісту підтримує лише зовнішні
запам’ятовуючі пристрої USB MSC (Mass Storage Class). MSC – це
зовнішній запам’ятовуючий пристрій класу Mass Storage Bulk-Only
Transport. Приклади зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв MSC: флешпам’ять, пристрої зчитування флеш-карт (концентратори USB не
підтримуються). Пристрої слід під’єднувати безпосередньо до роз’єму
USB телевізора.
Українська
▶
●● Перед тим, як під’єднувати пристрій до телевізора, створіть резервні
копії файлів, щоб уникнути їх пошкодження чи втрати. Компанія
SAMSUNG не несе відповідальності за будь-які пошкодження чи втрату
даних.
●● Не від’єднуйте пристрій USB під час його завантаження.
●● Що вища роздільна здатність зображення, то більше часу потрібно для
◀
його відображення на екрані.
●● Максимальна підтримувана роздільна здатність JPEG – 15360 X 8640
пікселів.
●● Якщо файли не підтримуються або пошкоджені, з’явиться
повідомлення «Непідтримуваний формат файлу.».
●● Функції пошуку сцени та ескізів у режимі Відео не підтримуються.
Українська
▶
●● MP3-файли з технологією DRM, завантажені з платного веб-сайту,
◀
неможливо відтворити. Digital Rights Management (DRM) – це
технологія, яка підтримує створення, розповсюдження і комплексне
керування вмістом, зокрема захист прав та інтересів постачальників
вмісту, запобігання незаконному копіюванню та керування оплатами і
угодами.
●● Пристрої USB, які вимагають більшої потужності живлення (понад 500
мА або 5 В), можуть не підтримуватись. Підключений за допомогою
USB жорсткий диск не підтримується.
●● Якщо упродовж періоду часу, встановленого у пункті Час увімкнення
автозахисту, не виконується жодних дій, увімкнеться екранна
заставка.
●● Режим заощадження електроенергії деяких зовнішніх жорстких дисків
може вмикатися автоматично після під’єднання до телевізора.
Українська
▶
●● Якщо використовується кабель-подовжувач USB, пристрій USB може
◀
не розпізнаватися або може не вдатися зчитати з нього інформацію.
●● Якщо пристрій USB, під’єднаний до телевізора, не розпізнається,
список файлів на пристрої пошкоджено або файл зі списку
не відображається, під’єднайте пристрій USB до комп’ютера,
відформатуйте пристрій і перевірте з’єднання.
●● Якщо файл, видалений із комп’ютера, все ще відображається, коли
виконується функція мультимедійного відтворення, використайте
функцію очищення кошика на комп’ютері, щоб назавжди видалити
файл.
●● Якщо кількість файлів і папок, збережених на накопичувачі USB,
більша за приблизно 4000, файли і папки можуть не відображатися, і
окремі папки можуть не відкриватися.
Українська
▶
Відключення пристрою USB
1. Натисніть кнопку SOURCE.
2. Виберіть потрібний пристрій USB, тоді натисніть кнопку TOOLS. З’явиться
меню Сервіс.
3. Виберіть пункт Видалити USB-пристрій, після чого дочекайтеся
відключення вибраного пристрою USB. Пристрій USB можна вийняти з
телевізора.
NN Рекомендовано завжди використовувати функцію Видалити USB◀
пристрій для від’єднання пристроїв USB від телевізора.
Українська
▶
❑❑ Використання мультимедійного вмісту
OO MENUm → Програми → Media Play → ENTERE
Відтворюйте фотографії, аудіо- та відеофайли, збережені на зовнішніх
запам’ятовуючих пристроях USB (MSC).
1. Натисніть кнопку MEDIA.P.
2. За допомогою кнопок ◄/► виберіть потрібне меню (Фото, Відео, Музика),
тоді натисніть кнопку ENTERE.
◀
3. За допомогою кнопок ◄/► виберіть потрібний пристрій, тоді знову
натисніть кнопку ENTERE.
4. За допомогою кнопок ▲/▼/◄/► виберіть файл у списку, тоді натисніть
кнопку ENTERE чи ∂ (відтворення).
Українська
▶
Відтворення вибраних файлів
1. За допомогою кнопки ▲ виберіть Параметри вгорі кожного головного
екрана, тоді виберіть Відтв. вибране.
2. Виберіть потрібні файли.
NN Ліворуч від вибраних файлів з’явиться квадратик.
NN Натисніть кнопку ENTERE ще раз, щоб скасувати вибір файлу.
◀
3. За допомогою кнопки ▲ виберіть пункт Відтв.
NN Можна вибрати або скасувати вибір усіх файлів натисненням кнопки
Вибрати все / Скас. вибір усіх.
Українська
▶
❑❑ Відтворення фотографій, відео- та аудіофайлів
Під час відтворення файлу натискайте кнопки ▲/▼/◄/►, щоб вибрати
потрібне меню.
NN Якщо меню параметрів не відображається, натисніть кнопку TOOLS або
ENTERE.
NN Під час відтворення можна також користуватися кнопками ∂/∑/∫/π/
µ на пульті дистанційного керування.
◀
NN Якщо під час відтворення натиснути кнопку INFO, можна переглянути
відомості щодо відтворення.
Українська
▶
Меню відтворення
Кнопка
Дія
Фото
/
Поперед. / Наст.
●
Запуск показу слайдів / Зупин. показ
слайдів
●
Відтв / Пауза
/
/
/
◀
/
Відео
Музика
Мініпрогравач*
●
●
Поперед. / Наст.
Мініпрогравач*
●
●
Назад / Уперед
●
●
●
* Ці кнопки з’являться, якщо для параметра Фонова музика у меню Фото встановлено значення Мініпрогравач.
Українська
▶
Меню налаштування
●● Фото
Кнопка
◀
Дія
Параметри показу
слайдів
Під час показу слайдів можна встановити пункти
Швидкість і Ефекти.
Масшт
Зміна масштабу зображення.
Обертати
Обертання зображення у повноекранному форматі.
Фонова музика /
Міні-програвач
Встановлення фонової музики, яка лунатиме під час
показу слайдів / управління простими пунктами меню
відтворення.
Параметри
Режим зображення / Режим звуку: налаштування
параметрів зображення або звуку.
Інформація: перегляд докладних відомостей про
відтворюваний файл.
Українська
▶
NN У режимі показу слайдів буде відображено усі файли у списку.
NN Із натисненням кнопки ∂ (відтворення) (або кнопки ▲ → Параметри →
Показ слайдів) у списку файлів негайно розпочнеться показ слайдів.
NN Під час показу слайдів швидкість відображення слайдів можна
налаштувати за допомогою кнопок π (REW) або μ (FF).
●● Підтримувані формати фотографій
NN Детальну інформацію шукайте в цьому посібнику користувача у розділі
«Технічні характеристики».
◀
▶
Українська
●● Відео
Кнопка
Дія
Шукати
Пошук заголовків: дає змогу перейти до іншого файлу.
Пошук панелі часу: пошук епізоду за допомогою кнопок ◄ та
► з інтервалом в одну хвилину або шляхом безпосереднього
введення номера.
NN Може не підтримуватися залежно від джерела вхідного
сигналу.
◀
Режим
повтору
Повторюване відтворення відеофайлів.
Формат
зображ.
Налаштування потрібного розміру зображення.
Українська
▶
Кнопка
Дія
Параметри
Настройки субтитрів: дозволяє відтворювати відео з
субтитрами. Ця функція працює, лише якщо файл із субтитрами
має таку саму назву, що й відеофайл.
Режим зображення / Режим звуку: налаштування параметрів
зображення або звуку.
Мова звуку: передбачає можливість зміни мови аудіо, якщо
відеофайл підтримує кілька мов.
Інформація: перегляд докладних відомостей про
відтворюваний файл.
◀
▶
Українська
NN Якщо час відтворення відеофайлу невідомий, ці відомості і рядок перебігу
процесу не відображатимуться.
NN У цьому режимі можна переглядати відеоролики, збережені в ігровому
режимі, однак грати в ігри неможливо.
●● Підтримувані формати субтитрів / відеофайлів
NN Детальну інформацію шукайте в цьому посібнику користувача у розділі
«Технічні характеристики».
◀
▶
Українська
●● Музика
Кнопка
Дія
Повтор
Повторюване відтворення аудіофайлів.
Тасувати
Відтворення музики в довільному порядку.
Режим звуку
Налаштування параметрів звуку.
NN Відображаються тільки файли з підтримуваним розширенням музичних
◀
файлів. Файли, які мають інше розширення, не будуть відображатися,
навіть якщо вони збережені на тому самому пристрої USB.
NN Якщо звучання MP3-файлів неналежне, відрегулюйте налаштування
пункту Еквалайзер в меню Звук (надлишкова модуляція музичних файлів
може спотворювати звучання).
●● Підтримувані аудіофайли
NN Детальну інформацію шукайте в цьому посібнику користувача у розділі
«Технічні характеристики».
Українська
▶
Вибір кодування тексту
Якщо текст відображається неправильно, виберіть відповідне кодування.
1. За допомогою кнопки ▲ виберіть Параметри вгорі головного екрана
музичного режиму, тоді виберіть Кодування.
2. Виберіть кодування.
◀
▶
Українська
●● Компонентний режим і цифрове мовлення
(Залежно від країни і моделі)
Джерело
Компонентний
режим
Цифрове
мовлення
◀
Роздільна здатність
Частота (Гц)
1280 x 720p
50 / 59,94 / 60 Гц
1920 x 1080i
50 / 59,94 / 60 Гц
1920 Х 1080p
23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 Гц
1280 x 720p
50 / 59,94 / 60 Гц
1920 x 1080i
50 / 59,94 / 60 Гц
1920 Х 1080p
25 Гц
●● Відеофайли / фотографії (у режимі Media Play)
Детальну інформацію шукайте в цьому посібнику користувача у розділі
«Технічні характеристики».
Українська
▶
❑❑ Перегляд електронного посібника
■■ e-Manual
OO MENUm → Підтримка → e-Manual → ENTERE
У цьому довіднику викладено вступну інформацію і вказівки щодо функцій
телевізора.
NN Докладніше про електронний посібник читайте в розділі «Користування
електронним посібником» у посібнику користувача.
◀
▶
Українська
❑❑ Використання функції самодіагностики
■■ Самодіагностика
OO MENUm → Підтримка → Самодіагностика → ENTERE
NN Виконання функції Самодіагностика може тривати кілька секунд, це
частина звичайної роботи телевізора.
●● Перевірка зобр.: перевірка зображення на наявність проблем.
●● Перев. звуку: використання вбудованої мелодії для перевірки звуку на
◀
наявність проблем.
NN Якщо ви не чуєте звуку з гучномовців телевізора, перш ніж виконати
перевірку, упевніться, що для параметра Вибір динаміків встановлено
значення Динамік ТВ у меню Звук.
Українська
▶
NN Тестова мелодія лунатиме під час перевірки, навіть якщо звук
вимкнено кнопкою MUTE.
●● Сигнальна інформація (стосується лише цифрових каналів): якість
прийому телевізійних каналів високої чіткості досконала, або канали
недоступні. Відрегулюйте антену, щоб підвищити силу сигналу.
●● Скинути: скидання усіх налаштувань до заводських значень, окрім
налаштувань мережі.
NN Перед екраном налаштування з’являється екран введення PIN-коду.
NN Введіть чотиризначний PIN-код. Змінити PIN-код можна за допомогою
◀
пункту Змінити PIN.
▶
Українська
❑❑ Оновлення програмного забезпечення
■■ Оновлення ПЗ
OO MENUm → Підтримка → Оновлення ПЗ → ENTERE
Меню Оновлення ПЗ дозволяє оновити програмне забезпечення телевізора
до останньої версії.
NN Коли оновлення програмного забезпечення завершиться, буде відновлено
◀
заводські налаштування зображення і звуку. Рекомендовано записати ваші
налаштування, щоб швидко відновити їх після оновлення.
Українська
▶
●● Оновити зараз
Вбудоване програмне забезпечення телевізора можна оновити через
з’єднання USB чи телевізійний сигнал.
–– За USB: вставте в телевізор пристрій USB, на якому міститься
оновлення програмного забезпечення, завантажене із сайту www.
samsung.com.
NN Не вимикайте живлення і не виймайте пристрій USB, поки
◀
застосовуються оновлення. Телевізор вимкнеться і увімкнеться
автоматично після завершення оновлення програмного
забезпечення.
Українська
▶
–– За каналом: оновлення програмного забезпечення за допомогою
телевізійного сигналу.
NN Якщо вибрати цю функцію під час передачі програмного
забезпечення, вона виконає пошук доступного програмного
забезпечення і завантажить його.
NN Час завантаження програмного забезпечення визначається станом
◀
сигналу.
●● Автооновлення: таким способом програмне забезпечення телевізора
оновлюється у режимі очікування. Це дає змогу телевізору автоматично
оновлювати програмне забезпечення, коли він не використовується.
Оскільки виконуються внутрішні процеси телевізора, екран може
трішки світитися, і це може тривати понад годину, поки не завершиться
завантаження програмного забезпечення.
●● Керування супутниковими каналами (Залежно від країни і моделі):
управління завантаженням програмного забезпечення через супутниковий
канал. якщо вибрано режим Супутник.
Українська
▶
❑❑ Зміна режиму використання
■■ Режим викор.
OO MENUm → Підтримка → Режим викор. → ENTERE
Виберіть налаштування Режим викор. відповідно до розташування.
Наполегливо радимо використовувати режим Для дому.
●● Для дому: за замовчуванням вибрано значення Для дому.
●● Демо збереж.: режим Демо збереж. призначений лише для крамниць.
◀
Якщо вибрати пункт Демо збереж., окремі функції не працюватимуть, і
налаштування зображення скидатимуться кожні 5 хвилин.
Українська
▶
❑❑ Перегляд контактної інформації Samsung
■■ Звернутися в Samsung
OO MENUm → Підтримка → Звернутися в Samsung → ENTERE
Перегляньте цю інформацію, якщо телевізор не працює належним чином або
якщо потрібно оновити програмне забезпечення. Тут ви знайдете інформацію
про наші центри телефонного обслуговування і про те, як завантажити
продукти і програмне забезпечення.
◀
▶
Українська
❑❑ Використання Режим «Спорт» (для Росії)
■■ Параметри режиму Режим "Спорт" t
OO MENUm → Програми → Параметри режиму Режим "Спорт" →
ENTERE
◀
Функція Параметри режиму Режим "Спорт" встановлює оптимальні
налаштування зображення і звуку для спортивних програм, забезпечуючи
таким чином ефект присутності.
●● Режим «Спорт»
Встановіть для параметра Режим «Спорт» значення Вмк, щоб
автоматично оптимізувати режими зображення і звуку телевізора для
спортивних подій.
●● a (Масшт): призупинення відтворення і розділення зображення на
9 частин. Виберіть частину зображення, яку слід збільшити. Ще раз
натисніть кнопку, щоб відновити зображення.
NN З увімкненням параметра Режим «Спорт» параметр Режим
зображення змінюється на Стадіон, а параметр Режим звуку
змінюється на Стадіон; при цьому деякі параметри меню Зображ. та
Звук вимикаються.
Українська
▶
●● Вид спорту
Насолоджуйтеся оптимальними налаштуваннями зображення і звуку для
вибраного виду спорту. Виберіть з-поміж ФУТБОЛ та Хокей.
NN Якщо вимкнути телевізор під час перегляду в режимі Режим «Спорт»,
NN
Режим «Спорт» буде вимкнено.
Функція масштабування не працює у таких режимах:
–– «зображення в зображенні»
–– відео в меню Media play
◀
▶
Українська
❑❑ Використання Режим «Спорт» (для Великобританії і
Скандинавських країн)
■■ Режим «Спорт» t
OO MENUm → Програми → Режим «Спорт» → ENTERE
◀
Цей режим забезпечує оптимальні умови для перегляду спортивних програм.
●● a (Масшт): призупинення відтворення і розділення зображення на 9
частин. Виберіть частину зображення, яку слід збільшити. Ще раз натисніть
кнопку, щоб відновити зображення.
NN Якщо увімкнено Режим «Спорт», для режимів зображення і звуку
автоматично встановлюється значення Стадіон.
NN Якщо вимкнути телевізор під час перегляду в режимі Режим «Спорт»,
Режим «Спорт» буде вимкнено.
NN Коли активовано функцію Служба даних, пункт Масшт недоступний.
Українська
▶
NN Функція масштабування не працює у таких режимах:
–– «зображення в зображенні»
–– відео в меню Media play
–– Digital Text (передбачено лише для Великобританії)
◀
▶
Українська
❑❑ Користування бездротовою мережею
(Залежно від моделі - лише для Великобританії)
NN Докладніше читайте у додатковому веб-посібнику на нашому сайті www.
samsung.com.
◀
Українська
Download PDF

advertising