Samsung | SAMSUNG WB1000 | Samsung WB1000 Стисле керівництво

Quick Start Manual
WB1000
Уважно ознайомтеся з коротким посібником користувача, щоб забезпечити безпечне та належне використання.
UKR
WB1000_QSM_UKR.indb 3
2009-09-17 오후 1:18:10
Зміст
Відомості про здоров’я та безпеку… … 2
Вигляд камери… …………………………… 4
Настроювання камери… ………………… 5
Розпакування… ………………………………… 5
Вставлення акумулятора та карти пам’яті… 6
Зарядження акумулятора……………………… 6
Увімкнення камери……………………………… 7
Вибір опцій… …………………………………… 7
Зйомка фотографій і відео… …………… 8
Відтворення файлів… …………………… 9
Передавання файлів на комп’ютер
(Windows)… ……………………………… 10
Технічні характеристики… …………… 11
Відомості про здоров’я
та безпеку
Попередження
Не користуйтеся камерою поблизу легкозаймистих
або вибухонебезпечних газів і рідин
Не користуйтеся камерою поблизу пального, горючих
матеріалів або легкозаймистих хімікатів. Не зберігайте
та не переносьте легкозаймисті рідини, гази або
вибухонебезпечні речовини в одному приміщенні з
камерою та аксесуарами.
Зберігайте камеру подалі від маленьких дітей і
домашніх тварин
Зберігайте камеру та всі аксесуари в місцях,
недосяжних для маленьких дітей і тварин. Маленькі
деталі можуть призвести до задихання або серйозної
травми, якщо їх проковтнути. Рухомі частини й
аксесуари також можуть призвести до фізичних
ушкоджень.
Запобігайте пошкодженню зору об’єктів зйомки
Не використовуйте спалах на невеликій відстані
(менше 1 м/3 фути) від людей або тварин.
Використання спалаху занадто близько до очей об’єкта
зйомки може призвести до тимчасового або постійного
погіршення зору.
2
WB1000_QSM_UKR.indb 2
2009-09-17 오후 1:18:10
Обережно поводьтеся з акумуляторами та
зарядними пристроями
• Користуйтеся виключно акумуляторами та
зарядними пристроями, рекомендованими
компанією Samsung. Несумісні акумулятори та
зарядні пристрої можуть серйозно пошкодити
камеру або вивести її з ладу.
• Ніколи не кладіть акумулятори та камери на
або всередину приладів, які виділяють тепло,
наприклад, мікрохвильові печі, кухонні плити або
радіатори. Акумулятори можуть вибухнути, якщо
сильно нагріються.
Застереження
Використовуйте та зберігайте камеру дбайливо
та розсудливо
• Не допускайте намокання камери, оскільки рідина
може спричинити серйозні пошкодження. Не
беріть камеру мокрими руками. Пошкодження,
викликані потраплянням води всередину камери,
можуть припинити дію гарантії виробника.
• Щоб запобігти пошкодженню рухомих деталей і
внутрішніх компонентів, уникайте використання та
зберігання камери в запилених і брудних місцях,
а також місцях із високою вологістю та поганою
вентиляцією.
WB1000_QSM_UKR.indb 3
• Будьте уважні під час підключення кабелів або
адаптерів та встановлення акумуляторів і карт
пам’яті. Приєднання з’єднувачів із застосуванням
надмірної сили, неналежне підключення кабелів
або встановлення акумуляторів і карт пам’яті
може призвести до пошкодження портів, гнізд і
аксесуарів.
• Не вставляйте будь-які сторонні предмети у
відсіки, роз’єми або точки доступу камери. На такі
пошкодження може не поширюватися гарантія.
Захищайте акумулятори, зарядні пристрої та
карти пам’яті від пошкодження
• Уникайте перебування акумуляторів або карт
пам’яті під дією дуже низької або високої
температури (нижче 0° C/32° F або вище
40° C/104° F). Це може призвести до зменшення
зарядної ємності акумуляторів і неналежної
роботи карт пам’яті.
• Уникайте контакту карт пам’яті з рідинами, пилом
або сторонніми речовинами. Якщо карта пам’яті
забруднилася, протріть її м’якою тканиною, перш
ніж вставити в камеру.
3
2009-09-17 오후 1:18:10
Вигляд камери
1
2
3
4
5
5
13
6
12
7
8
9
14
11
20
10
19
18
17
16 15
1
Диск перемикання режимів
11
Кришка акумуляторного відсіку
2
Кнопка затвора
12
Датчик дистанційного керування
3
Кнопка POWER
13
Кнопка масштабування
4
Міні-панель керування
5
Мікрофон
14
Інтелектуальний диск керування
(кнопка навігації)
6
Динамік
15
Кнопка функцій
7
Спалах
16
Кнопка відтворення
8
Індикатор допомоги під час автофокусування/
індикатор таймера
17
Кнопка MENU
18
Індикатор стану
9
Об’єктив
19
Кріплення для штатива
10
Порт USB і підключення аудіо- та відеообладнання
20
Дисплей
4
WB1000_QSM_UKR.indb 4
2009-09-17 오후 1:18:11
Настроювання камери
Розпакування
Додаткові аксесуари
Камера
Адаптер змінного
струму/кабель USB
Футляр камери
Карти пам’яті
Аудіо- та
відеокабель
Продаються в наборі
Перезаряджуваний
акумулятор
Компакт-диск
із програмним
забезпеченням
Ремінець
Короткий посібник
користувача
Посібник із роз’єму HDMI
Пульт дистанційного
керування
Роз’єм
Кабель HDMI
5
WB1000_QSM_UKR.indb 5
2009-09-17 오후 1:18:12
Настроювання камери
Вставлення акумулятора та карти
пам’яті
1
Зарядження акумулятора
Перед використанням фотокамери не забудьте
зарядити батарею живлення.
4
2
Логотипом
Samsung
догори
3
Золотистими
контактами догори
▼ Виймання акумулятора ▼ Виймання карти пам’яті
6
WB1000_QSM_UKR.indb 6
Злегка натисніть на картку
пам’яті, щоб вивільнити її з
камери, а потім вийміть її із
гнізда.
Світловий індикатор
▪▪ Червоний: заряджання
▪▪ Зелений: акумулятор заряджено
2009-09-17 오후 1:18:13
Увімкнення камери
1
Натисніть [POWER].
▪ Відобразиться початковий екран
настроювання.
Вибір опцій
1
2
У режимі зйомки натисніть [m].
Оберніть або натисніть кнопку навігації,
щоб перейти до пункту або меню.
▪ Натисніть [D] або [M],
щоб переміститися вгору або
вниз; натисніть [F] або [t],
щоб переміститися вліво або
вправо.
2
3
4
5
6
▪ Оберніть кнопку навігації в
будь-якому напрямку.
Натисніть [t], щоб вибрати Language
(Мова), а потім натисніть [t].
Натисніть [D] або [M], щоб вибрати
мову, а потім натисніть [o].
Натисніть [D] або [M], щоб вибрати
Date & Time (Дата й час), а потім натисніть
[t].
3
Натисніть [o], щоб підтвердити вибір
виділеного пункту або меню.
▪ Знову натисніть [m], щоб повернутися до
попереднього меню.
Натисніть [F] або [t], щоб вибрати пункт.
Натисніть [D] або [M], щоб змінити
число або вибрати інший формат дати,
а потім натисніть [o].
WB1000_QSM_UKR.indb 7
7
2009-09-17 오후 1:18:14
Зйомка фотографій і відео
Фотографування
1
2
3
Поверніть диск перемикання режимів у
положення a.
Вирівняйте об’єкт зйомки в рамці.
Натисніть [Затвор] наполовину для
автоматичного фокусування.
▪▪ Зелена рамка означає, що об’єкт у фокусі.
Записування відео
1
2
3
4
Поверніть диск перемикання режимів у
положення v.
Вирівняйте об’єкт зйомки в рамці.
Натисніть [Затвор].
▪▪ Натисніть [o] для призупинення або
поновлення.
Знову натисніть [Затвор], щоб припинити
записування.
Примітка
Кількість фотографій із роздільною здатністю
(для карти пам’яті SD обсягом 1 ГБ)
Роздільна здатність Найвища
4
Натисніть [Затвор] до кінця, щоб зробити
фотографію.
8
WB1000_QSM_UKR.indb 8
4000 x 3000
3984 x 2656
3968 x 2232
2976 x 2976
3264 x 2448
2592 x 1944
2048 x 1536
1920 x 1080
1024 x 768
142
162
195
195
204
327
514
840
1 420
Висока Звичайна
274
302
355
355
361
547
774
1 104
1 612
389
426
509
509
518
764
1 028
1 387
1 807
Ці значення відповідають стандартам Samsung і можуть
відрізнятися залежно від умов зйомки та установок камери.
2009-09-17 오후 1:18:15
Відтворення файлів
Перегляд фотографій
1
2
Натисніть [P].
Натисніть [F] або [t], щоб прокручувати
файли.
Перегляд відео
1
2
Натисніть [P].
Натисніть [o].
▪▪ Натисніть і утримуйте одну з кнопок, щоб
швидко переглянути файли.
Pause
3
Використовуйте такі кнопки для керування
відтворенням.
[F]
Прокручування назад
[o]
Пауза або поновлення
відтворення
[t]
Прокручування вперед
[Масштабування] Регулювання рівня
вгору або вниз
гучності
9
WB1000_QSM_UKR.indb 9
2009-09-17 오후 1:18:15
Передавання файлів на комп’ютер (Windows)
1
2
Вставте інсталяційний компакт-диск
у пристрій читання компакт-дисків і
дотримуйтесь інструкцій на екрані.
Підключіть камеру до комп’ютера за
допомогою кабелю USB.
Безпечне від’єднання (для ОС Windows XP)
Клацніть тут
▼
Клацніть тут
3
4
5
Увімкніть камеру.
На комп’ютері виберіть My Computer
(Мій комп’ютер) → Removable Disk
(Знімний диск) → DCIM → 100SSCAM.
Виберіть потрібні файли та перетягніть їх
на комп’ютер або збережіть їх на ньому.
10
WB1000_QSM_UKR.indb 10
2009-09-17 오후 1:18:16
Технічні характеристики
Датчик зображення
• Тип: 1/2.33" CCD
• Кількість ефективних пікселів: прибл. 12,2 мегапікселі
• Загальна кількість пікселів: прибл. 12,4 мегапікселі
Об’єктив
• Фокусна відстань: Об’єктив Schneider-KREUZNACH, f = 4,3–21,5 мм
(для фотокамери із шириною плівки 35 мм; відповідає 24–120 мм)
• Діапазон одиниць діафрагми: F2,8 (W) – F5,8 (T)
Дисплей
3.0" (7,62 см) hVGA+ (518 400 точок), AMOLED
Фокусування
TTL-автофокус (Multi AF (багатократний), Center AF (центральний),
Selection AF (вибірковий), ручне фокусування)
Витримка затвора
• Auto (авто): 1/8–1/2 000 сек.
• Program (програмний режим): 1–1/2 000 cек.
• Aperture Priority (пріоритет діафрагми), Shutter Priority (пріоритет витримки затвора),
Manual (ручний режим): 16–1/2 000 cек.
• Night (нічна зйомка): 8–1/2 000 cек.
• Fireworks (феєрверки): 4 сек.
Зберігання
• Внутрішня память: прибл. 76 МБ
• Зовнішня память (додаткова): карта пам’яті SD (гарантовано до 4 ГБ), карта пам’яті
SDHC (гарантовано до 8 ГБ), MMC Plus (гарантовано до 2 ГБ, 4 біта, 20 МГц)
Об’єм внутрішньої пам’яті може не відповідати цим технічним характеристикам.
Вхідне гніздо підключення
джерела постійного струму
Перезаряджуваний
акумулятор
Розміри
(ширина x висота x товщина)
Вага
34-штиркове, 4.4V
Літієво-іонний акумулятор (SLB-11A, 1 130 мА/год)
97 x 61 x 21 мм
160 г (без акумулятора та карти пам’яті)
Робоча температура
0–40° C
Вологість під час роботи
5 - 85 %
11
WB1000_QSM_UKR.indb 11
2009-09-17 오후 1:18:16
Зверніться до гарантії, яка постачається в комплекті з
виробом, або відвідайте наш веб-сайт за адресою
http://www.samsungcamera.com/ із питань гарантійного
обслуговування або для отримання додаткових відомостей.
WB1000_QSM_UKR.indb 2
AD68-04395A (1.1)
2009-09-17 오후 1:18:09
Download PDF

advertising