Samsung | BTS14D4T | Samsung Електрична духова шафа METRO-2Cov із подвійною системою готування (подвійною конвекцією), 65 л Керівництво користувача

i
АЯ46
BTS14D4T
BTS14D4B
BTS1454B
ОП004
Вбудована духовка
посібник користувача
уявіть можливості
Дякуємо за придбання цього виробу компанії
Samsung. Зареєструйте свій виріб на веб-сайті
www.samsung.com/global/register
GEO_TWIN_UK.indd 1
2008-11-17
1:51:48
користування цим посібником
Дякуємо, що вибрали вбудовану духовку SAMSUNG.
У цьому посібнику з користування духовкою міститься важлива інформація про
безпеку та інструкції, призначені допомогти вам під час роботи та технічного
обслуговування пристрою.
Перш ніж використовувати духовку, прочитайте цей посібник і зберігайте його для
довідки у майбутньому.
У тексті посібника використовуються такі символи:
ПОПЕРЕДЖЕННЯ чи
УВАГА
Важлива інформація
Примітка
інструкції з техніки безпеки
Встановлення цієї духовки має виконувати тільки електрик із відповідною ліцензією.
Спеціаліст зі встановлення несе відповідальність за підключення пристрою до
мережі із дотриманням відповідних рекомендацій з техніки безпеки.
Правила безпеки поводження з електрикою
Якщо духовку було пошкоджено під час транспортування, не підключайте її.
• До джерела живлення цей пристрій має підключати лише електрик із відповідною
ліцензією.
• У разі виявлення дефекту чи пошкодження пристрою, не вмикайте його.
• Ремонт має виконувати тільки технічний персонал із відповідною ліцензією. Невідповідний
ремонт може спричинити значну небезпеку для вас та інших. Якщо духовка потребує
ремонту, зверніться у центр обслуговування SAMSUNG або до торгового представника.
• Якщо доданий кабель пошкоджено, його потрібно замінити на спеціальний кабель або
комплект від виробника чи уповноваженого представника з обслуговування.
• Електричні проводи та кабелі не мають торкатись духовки.
• Духовку слід під’єднати до джерела живлення через схвалений автоматичний переривач
або запобіжник. Не використовуйте адаптерів для кількох штекерів або подовжувачі.
• Табличка з технічними даними розташована з правого боку дверцят.
• Під час ремонту або чищення живлення пристрою слід вимкнути.
• Будьте уважні, коли підключаєте електропристрої до розетки біля духовки.
• Цей пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) з
обмеженими фізичними чи розумовими можливостями, або особами, які не мають
достатнього досвіду чи знань, якщо вони перебувають без нагляду відповідальної за їхню
безпеку особи або не навчені безпечно користуватися піччю.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ.Доступні частини духовки можуть сильно нагріватися. Для
запобігання опіків малих дітей не можна допускати до пристрою.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Перед заміною лампи пристрій потрібно вимкнути, щоб уникнути
можливості ураження електричним струмом. Під час роботи пристрою внутрішня
поверхня духовки сильно нагрівається.
_користування цим посібником
GEO_TWIN_UK.indd 2
2008-11-17
1:51:49
Безпека під час роботи
інструкції з техніки безпеки
• Цю духовку розроблено виключно для приготування їжі в домашніх умовах.
• Під час використання внутрішні поверхні духовки нагріваються і можуть спричинити
опіки. Не торкайтесь елементів нагрівання або внутрішньої поверхні духовки, допоки вони
не охолонуть.
• Не зберігайте легкозаймисті матеріали в духовці.
• Під час роботи пристрою за високої температури впродовж тривалого часу поверхня
духовки нагрівається.
• Під час приготування їжі будьте обережні, коли відкриваєте дверцята духовки, оскільки
може статися викид гарячого повітря і пари.
• Якщо ви готуєте страви, які містять спирт, зважте на те, що через високу температуру
спирт може випаруватись і пара може загорітись у разі контактування з гарячими
частинами духовки.
• Задля безпеки не застосовуйте для чищення засоби, які використовують воду під
високим тиском чи пару.
• Під час використання духовки діти мають перебувати на безпечній відстані.
• Заморожені продукти, наприклад піцу, слід готувати на великій решітці. Якщо
використовується форма для випікання, вона може зазнати деформацій внаслідок
значного коливання температури.
• Не лийте воду на дно духовки, якщо воно гаряче. Це може пошкодити емальовану
поверхню.
• Під час приготування їжі дверцята духовки мають бути зачинені.
• Будьте уважні під час відкривання дверцят до закінчення процесу очищення парою; вода
на дні гаряча.
• Не застеляйте дно духовки алюмінієвою фольгою і не ставте форми для випікання або
піддони. Алюмінієва фольга блокує тепло, що може пошкодити емальовану поверхню і
стати причиною поганих результатів приготування страв.
• Фруктовий сік залишає плями, які можуть не змитись з емальованої поверхні духовки. Під
час приготування дуже вологих пирогів використовуйте глибокий посуд.
• Не ставте посуд на відкриті дверцята духовки.
• Цей пристрій не призначений для використання малими дітьми чи немічними людьми без
належного нагляду відповідальної особи, яка гарантує безпечне використання пристрою.
• Наглядайте за малими дітьми, щоб вони не бавились із пристроєм.
• Для приготування чи розігрівання малої кількості продуктів необхідно менше часу. Якщо
для їх приготування встановити звичний час, їх можна перегріти або вони підгорять.
Правила утилізації
Утилізація пакувального матеріалу
• Матеріал, який використовувався для пакування цього пристрою, підлягає повторній
переробці.
• Утилізуйте пакувальний матеріал у відповідний контейнер у місцевому пункті утилізації.
Утилізація старого пристрою
Перед утилізацією старого пристрою виведіть його з ладу, щоб він не був джерелом
небезпеки.
Щоб це зробити, відключіть пристрій від мережі і від’єднайте кабель живлення.
З метою захисту навколишнього середовища важливо утилізувати старе обладнання у
правильний спосіб.
• Пристрій не можна утилізувати з побутовим сміттям.
• Інформацію про дати і місця проведення утилізації можна отримати на сайті місцевих
органів влади або організації, яка займається утилізацією сміття.
інструкції з техніки безпеки_
GEO_TWIN_UK.indd 3
2008-11-17
1:51:49
управління духовкою
Кнопка вибору верхнього
відділення режиму приготування
двох різних страв
Кнопка вибору
нижнього
відділення режиму
приготування двох
різних страв
Дисплей
Замок
Сигнал
Підсвітка
Температура
Час
завершення
Час
Регулятор
Функція
Регулятор
режиму роботи
Час приготування їжі
Дизайн передньої панелі
Передня панель може бути доступна з різного матеріалу та різного кольору,
включаючи нержавіючу сталь та скло, білий і чорний колір. Задля покращання якості
вигляд пристрою може змінюватись.
приладдя
Нова духовка Samsung постачається з багатьма приладдями, яке може стати у
нагоді під час приготування різноманітних страв. До них належать: ємність для
унікального режиму приготування двох окремих страв, форми, решітки та рожен
для гриля.
УВАГА. Перевірте, чи правильно прикріплено приладдя. Форми потрібно розміщувати
не нижче 2 см від дна духовки, інакше можна пошкодити емальовану поверхню.
Розділювач
Розділювач потрібно використовувати для режиму одночасного
приготування двох різних страв. Від відділяє верхню і нижню частини
та має встановлюватися на решітці 3.
Мала решітка
Мала решітка використовується для приготування страв на грилі та
смаження або запікання. Її можна використовувати разом із піддоном
для збирання рідини з метою запобігання потраплянню крапель на
дно духовки.
_управління духовкою
GEO_TWIN_UK.indd 4
2008-11-17
1:51:50
Велика решітка
Велика решітка використовується для приготування страв на грилі та
смаження або запікання. Її можна використовувати для запіканок та
інших випічок.
Піддон для збирання рідини
Піддон (глибокий) для збирання рідини корисний під час смаження.
Його можна використовувати разом із малою решіткою для
запобігання потраплянню крапель на дно духовки.
Рожен для гриля (елемент додаткової комплектації)
Рожен для гриля використовується для приготування птиці на грилі,
наприклад курки. Рожен можна використовувати лише в одному
режимі на підставці 3, оскільки його слід встановити у адаптер на
задній стінці. Під час приготування страв зніміть чорну ручку.
пРИЛАДДЯ
Форма для випікання
Форму (пласку) для випікання можна використовувати для
приготування пирогів, печива та іншої випічки.
Рожен для смаження і приготування шашлика (елемент
додаткової комплектації)
Використання:
• Встановіть глибокий посуд (не підставку) на рівень1 для збирання
соку під час приготування або на дно духовки, якщо будете
смажити дуже великий шмат м’яса.
• Натягніть один кінець виделки на рожен; натягніть м’ясо, яке слід
засмажити, на рожен;
• Злегка проварену картоплю та овочі можна розкласти навколо
країв глибокої посудини для одночасного підсмаження.
• Встановіть підставку на середню поличку на“v”-подібній деталі
спереду.
• Щоб було легше встановити рожен, ручку можна вкрутити з тупого
кінця.
• Опустіть рожен на підставку так, щоб гострий кінець був
спрямований до заду, і обережно потисніть, доки кінчик рожна
не потрапить на обертовий механізм ззаду духовки. Тупий кінець
рожна має бути розташований на “v”-подібній деталі. (Рожен має
два вушка, які мають знаходитись ближче до дверцят духовки для
запобігання руху рожна вперед; вушка також служать як лапки
ручки).
• Перед приготуванням їжі викрутіть ручку. Після приготування їжі
прикрутіть ручку назад, щоб легше було зняти рожен із підставки.
Телескопічна напрямна (елемент додаткової комплектації)
• Для встановлення решітки, форми для випікання або смаження,
спершу висуньте телескопічні напрямні на один рівень.
• Встановіть форму або посудину на напрямні і вставте назад до
кінця у духовку.
Закривайте дверцята духовки лише попередньо потиснувши
телескопічні напрямні у духовку.
приладдя_
GEO_TWIN_UK.indd 5
2008-11-17
1:51:51
вказівки щодо приготування
страв
Відповідно до стандарту EN 60350
Випікання
Рекомендації для випікання наводяться для попередньо розігрітої духовки.
Страва
Посуд та примітки
Режим
Час
Температура
приготування
приготування
(°C)
їжі
їжі (хв.)
Рівень
полички
Невеличкий Форма для випікання
пиріг
3
Звичайний
режим
160-180
15-25
Піддон для збирання
рідини + форма для
випікання
1+4
Конвекція
150-170
20-30
Нежирний
бісквіт
Посудина для
випікання на великій
решітці (з темним
покриттям, ø 26 см)
2
Звичайний
режим
160-180
20-30
Яблучний
пиріг
Велика решітка +
форма для випікання
+ 2 роз’ємні круглі
форми для пирогів (з
темним покриттям,
ø 20 см)
1+3
Конвекція
170-190
80-100
Звичайний
режим
170-190
70-80
Велика решітка + 2
1
роз’ємні круглі форми розташована
для пирогів (з темним по діагоналі
покриттям, ø 20 см)
Приготування їжі в режимі гриля
Попередньо нагріта впродовж 5 хвилин порожня духовка із використанням функції
потужного гриля із максимальним значенням.
Страва
Посуд та примітки
Режим
Час
Рівень
Температура
приготування
приготування
полички
(°C)
їжі
їжі (хв.)
Грінки з
Велика решітка
пшеничного
хліба
Гамбургер з Малий гриль +
яловичиною піддон для збирання
рідини (під час
приготування їжі)
5
Великий гриль
Максим.
1-ий: 1-2
2-ий: 1-1 1/2
4/3
Великий гриль
Максим.
1-ий: 7-10
2-ий: 6-9
_вказівки щодо приготування страв
GEO_TWIN_UK.indd 6
2008-11-17
1:51:52
функції
Ця духовка пропонує шість різних функцій. Залежно, який режим роботи увімкнено,
приготування страв в одному режимі чи двох окремих режимах, можна вибирати
з-поміж таких функцій:
Конвекція
Тепло, яке генерується конвекцією, розподіляється в духовці рівномірно
за допомогою вентиляторів. Цю функцію слід використовувати для
заморожених страв і випікання.
Рекомендована температура: 170 °C
функції
Звичайний режим
Тепло виділяється з верхньої і нижньої системи нагрівання. Цю функцію
потрібно використовувати для звичайного випікання та смаження майже
будь-яких страв.
Рекомендована температура: 200 °C
Верхній елемент нагрівання + Конвекція
Тепло генерується верхньою системою нагрівання і конвекцією і рівномірно
розподіляється в духовці за допомогою вентиляторів. Цю функцію слід
використовувати для смаження страв зі скоринкою, наприклад м’яса.
Рекомендована температура: 190 °C
Нижній елемент нагрівання + Конвекція
Тепло генерується нижньою системою нагрівання і конвекцією і рівномірно
розподіляється в духовці за допомогою вентиляторів. Цю функцію слід
використовувати для приготування піц, хліба і пирогів.
Рекомендована температура: 190 °C
Малий гриль
Тепло виділяється з малої області гриля. Цю функцію слід використовувати
для невеликих страв, що потребують небагато тепла, таких як риба чи
канапки.
Рекомендована температура: 240 °C
Великий гриль
Тепло виділяється з великої області гриля. Цю функцію слід
використовувати для запікання страв, таких як лазанья чи м’ясо.
Рекомендована температура: 240 °C
функції_
GEO_TWIN_UK.indd 7
2008-11-17
1:51:53
один режим
Під час використання одного режиму ця духовка працює за принципом звичайної
духовки. Використовуйте цей режим для приготування більших порцій
їжі або якщо потрібне спеціальне приладдя, наприклад рожен для гриля. Якщо
духовка працює в одному режимі,
можна користуватися будь-якими функціями.
Встановлення одного | 01
режиму приготування їжі
Якщо духовка працює в
одному режимі,
можна користуватися будьякими функціями.
Для приготування їжі в одному
режимі вийміть з духовки
розділювач.
ОДИН РЕЖИМ
Якщо духовка працює в одному режимі, можна
користуватися всіма її функціями.
Використання одного режиму передбачає типове
користування духовкою.
Встановлення функції | 02
Натисніть кнопку
функції; почне блимати її
зображення.
Щоб вибрати певне
значення, повертайте
регулятор.
03 | Встановлення
температури
Натисніть кнопку
налаштування
температури; почне
блимати значення
температури.
приготування страв у двох
окремих режимах
Ця духовка пропонує унікальну систему приготування страв у двох окремих
режимах. Це дозволяє готувати дві різні страви одночасно з використанням двох
різних температур у верхньому і нижньому відділеннях. Можна готувати у верхньому
або нижньому відділенні, що економить час та електроенергію.
Налаштування режиму | 01
приготування двох різних
страв
Встановіть розділювач
на решітку 3 для
приготування їжі у двох
окремих режимах.
_один режим
GEO_TWIN_UK.indd 8
2008-11-17
1:51:54
Конвекція | Верхній елемент нагрівання + Конвекція |
Великий гриль
Верхній режим дозволяє зекономити час та енергію під
час приготування менших порцій їжі.
РЕЖИМ
ПРИГОТУВАННЯ
ДВОХ РІЗНИХ
СТРАВ
Верхній і нижній режими у двох відділеннях
Режим приготування двох різних страв дозволяє готувати
дві страви в різних режимах і за різних налаштувань
температури.
НИЖНІЙ РЕЖИМ
Конвекція | Нижній елемент нагрівання + Конвекція
Нижній режим дозволяє зекономити час та енергію під час
приготування менших порцій їжі.
ПРИМІТКА. Дотримуйтеся дій кроків 03/04 для верхнього режиму та кроків 06/07
- для нижнього режиму.
ПРИМІТКА. Слід вибрати кнопку вибору верхнього або нижнього відділення режиму
приготування двох різних страв.
03 | Налаштування функції
верхнього відділення
Натисніть кнопку
налаштування функції,
почне блимати значок
функції верхнього
відділення.
Вибір відділення| 02
Натисніть кнопку вибору
верхнього відділення у
режимі приготування двох
страв, значок відділення
почне блимати.
05 | Вибір відділення
Натисніть кнопку вибору
Налаштування | 04
температури верхнього
відділення
Натисніть кнопку
налаштування
температури; почне
блимати значення
температури для
верхнього відділення.
Налаштування функції | 06
нижнього відділення
Натисніть кнопку
налаштування функції;
почне блимати значок
функції нижнього
відділення.
приготування страв у двох окремих режимах
ВЕРХНІЙ РЕЖИМ
нижнього відділення
Щоб вибрати певне
значення, повертайте
регулятор.
у режимі приготування
двох різних страв, значок
відділення буде блимати.
07 | Налаштування
температури нижнього
відділення
Натисніть кнопку
налаштування
температури; почне
блимати значення
температури для
нижнього відділення.
приготування страв у двох окремих режимах_
GEO_TWIN_UK.indd 9
2008-11-17
1:51:55
параметри
Режим приготування двох різних страв дозволяє вибрати різні налаштування для
верхнього і нижнього відділень, наприклад часу завершення, час приготування,
температуру та налаштування сигналу. Щоб вибрати або змінити налаштування для
будь-якого відділення, натисніть відповідну кнопку:
Верхнє відділення
Нижнє відділення
Для застосування або зміни налаштувань
режиму приготування двох різних страв виберіть
відділення.
Неможливо встановити відкладений запуск (додати час завершення та час
приготування) під час приготування страв у двох окремих режимах.
Встановлення часу приготування їжі
02 | Підтвердження часу
приготування їжі
Встановлення часу | 01
приготування їжі
Натисніть кнопку
налаштування часу
приготування; почне
блимати значення часу
приготування їжі.
ДОДАТКОВО | ДОДАВАННЯ
ЧАСУ ЗАВЕРШЕННЯ
Встановлення часу | 03
завершення
Натисніть кнопку
налаштування часу
завершення,
значення часу вимкнення
буде блимати.
Знову натисніть кнопку
налаштування часу
приготування або
зачекайте 4-5 секунд.
Щоб вибрати певне
значення, повертайте
регулятор.
04 | Підтвердження часу
завершення
Знову натисніть кнопку
налаштування часу
завершення або
зачекайте 3 секунди.
10_параметри
GEO_TWIN_UK.indd 10
2008-11-17
1:51:55
встановіть час завершення
Натисніть кнопку часу
завершення; почне
блимати значення часу
вимкнення.
ДОДАТКОВО | ДОДАВАННЯ
ЧАСУ ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ
Щоб вибрати потрібний
час, повертайте
регулятор
параметри
02 | П
ідтвердження часу
завершення
Знову натисніть кнопку
часу завершення або
зачекайте 3 секунди.
Встановлення часу | 01
завершення
04 | Підтвердження часу
приготування їжі
Знову натисніть кнопку
налаштування часу
приготування їжі або
зачекайте 4-5 секунд.
Встановлення часу | 03
приготування їжі
Натисніть кнопку
налаштування часу
приготування їжі; почне
блимати значення часу
приготування їжі.
Зміна параметрів часу
або
Виберіть час, який слід | 01
змінити
Натисніть кнопку часу
завершення або
налаштування часу
приготування їжі,
значення часу почне
блимати.
або
Поверніть регулятор
02 | Підтвердьте змінений
час
Натисніть кнопку часу
завершення або
налаштування часу
приготування їжі,
значення часу почне
блимати.
параметри_11
GEO_TWIN_UK.indd 11
2008-11-17
1:51:56
Зміна температури
Встановлення | 01
температури
Натисніть кнопку
налаштування
температури; почне
блимати значення
темпераутри.
Щоб встановити
температуру, повертайте
регулятор.
02 | Підтвердження
налаштування температури
Температуру буде
встановлено через 4-5
секунд.
Налаштування часу
Встановлення годин | 01
Натисніть кнопку
налаштування часу;
почнуть блимати години.
Встановлення хвилин | 02
Натисніть кнопку
налаштування часу;
почнуть блимати хвилини.
Щоб встановити час,
повертайте регулятор.
03 | Підтвердьте час
Знову натисніть кнопку
налаштування часу, щоб
налаштувати поточний
час.
12_параметри
GEO_TWIN_UK.indd 12
2008-11-17
1:51:56
Встановлення сигналу
Встановлення сигналу | 01
02 | Підтвердьте
налаштування сигналу
Знову натисніть кнопку
налаштування сигналу
або зачекайте 3 секунди і
сигнал буде встановлено.
Вимкнення сигналу
параметри
Натисніть кнопку
налаштування сигналу;
почне блимати значок
дзвінка.
Щоб встановити час
таймера, повертайте
регулятор.
Натисніть і утримуйте кнопку налаштування сигналу впродовж двох
секунд, значок дзвінка зникне і відобразиться час.
Відображення часу
Під час приготування їжі натисніть кнопку налаштування часу, щоб
відобразити час.
Звуковий сигнал
Щоб увімкнути або вимкнути звуковий сигнал, натисніть і утримуйте
кнопку налаштування часу і кнопку
вибору часу приготування їжі протягом трьох секунд.
Підсвітка
Натисніть кнопку увімкнення/вимкнення підсвітки один раз, щоб
увімкнути підсвітку, та два рази, щоб вимкнути підсвітку.
Нижня лампа є елементом додаткової комплектації.
Натисніть кнопку увімкнення/вимкнення підсвітки один раз, щоб
увімкнути підсвітку для всієї духовки, два рази, щоб увімкнути підсвітку
для верхнього відділення, три рази, щоб увімкнути підсвітку для
нижнього відділення, та чотири рази, щоб вимкнути підсвітку.
Замок
Натисніть та утримуйте кнопку замка протягом 3 секунд. Значок
замка відображає активність замка.
Вимкнення
Щоб вимкнути духовку, поверніть регулятор режиму роботи у положення
“0”.
параметри_13
GEO_TWIN_UK.indd 13
2008-11-17
1:51:57
режим автоматичного
приготування їжі
Режим автоматичного приготування їжі пропонує 15 автоматичних програм
приготування.
Вибір режиму | 01
автоматичного приготування
їжі
Для приготування їжі в
автоматичному режимі
вийміть з духовки розділювач.
Встановлення рецепту | 02
03 | Вибір ваги
Виберіть потрібну вагу,
повернувши регулятор.
Виберіть потрібний
рецепт, повернувши
регулятор.
Програми автоматичного приготування страв у
вашій духовці
У таблиці нижче подано 15 автоматичних програм для приготування страв.
Усі ці програми можна застосовувати для однієї камери духовки. Завжди виймайте
розділювач.
У ній вказано кількість продуктів, вагу та відповідні рекомендації.
Режими приготування і час приготування їжі попередньо встановлені для зручності у
користуванні.
Під час приготування візьміть до уваги ці вказівки. Завжди ставте їжу у холодну духовку.
Рівень
Рекомендація
полички
№
Продукти
Вага/кг
Приладдя
1
Заморожена
піца
0,3-0,6
0,7-1,0
Велика
решітка
2
Покладіть заморожену піцу посередині
великої решітки.
2
Заморожені
чіпси для
приготування
у духовці
0,3-0,5
(тонкі)
0,6-0,8
(товсті)
Форма для
випікання
2
Розкладіть заморожені чіпси рівномірно у
форму для випікання. Перше налаштування
слід вибирати для картоплі фрі, а друге - для
товстих чіпсів, що готуються в духовці.
3
Лазанья подомашньому
0,3-0,5
0,8-1,0
Велика
решітка
3
Приготуйте свіжу лазанью або візьміть
готову та викладіть її у посудину відповідного
розміру, безпечну для використання в
духовці. Поставте посудину посередині
духовки.
4
Піца подомашньому
1,0-1,2
1,3-1,5
Форма для
випікання
2
Покладіть піцу на лоток. У вагу входить
така начинка, як соус, овочі, шинка і
сир. Налаштування 1 (1,0-1,2 кг) слід
використовувати для тонкої піци, а
налаштування 2 (1,3-1,5 кг) - для великої
кількості начинки.
14_режим автоматичного приготування їжі
GEO_TWIN_UK.indd 14
2008-11-17
1:51:57
Рівень
Рекомендація
полички
Продукти
Вага/кг
Приладдя
5
Стейки з
яловичини
0,3-0,6
0,6-0,8
Піддон для
збирання
рідини з
малою
решіткою
4
Покладіть мариновані стейки з яловичини
поруч на малу решітку. Переверніть, коли
духовка подасть звукові сигнали. Перше
налаштування слід вибирати для тонких
шматків стейків, а друге - для товстих
шматків.
6
Смажена
яловичина
0,6-0,8
0,9-1,1
Піддон для
збирання
рідини з
малою
решіткою
2
Розкладіть мариновану яловичину для
смаження на малу решітку.
Переверніть, коли піч подасть звукові
сигнали.
7
Смажена
свинина
0,6-0,8
0,9-1,1
Піддон для
збирання
рідини з
малою
решіткою
2
Розкладіть мариновану свинину для
смаження на малу решітку.
Переверніть, коли духовка подасть звукові
сигнали.
8
Відбивні з
баранини
0,3-0,4
0,5-0,6
Піддон для
збирання
рідини з
малою
решіткою
4
Замаринуйте відбивні з баранини. Розкладіть
відбивні з баранини на малу решітку.
Переверніть, коли піч подасть звукові
сигнали.
Перше налаштування слід вибирати для
тонких шматків відбивних, а друге - для
товстих шматків.
9
Шматки курки 0,5-0,7
1,0-1,2
Піддон для
збирання
рідини з
малою
решіткою
4
Підготуйте шматки курки, змастивши їх
маслом і посипавши спеціями.
Покладіть шматки курки поруч на малу
решітку.
10
Ціла курка
1,0-1,1
1,2-1,3
Піддон для
збирання
рідини з
малою
решіткою
2
Підготуйте курку, змастивши її маслом і
посипавши спеціями.
Покладіть курку на малу решітку. Переверніть,
коли піч подасть звукові сигнали.
11
Смажена риба 0,5-0,7
0,8-1,0
Піддон для
збирання
рідини з
малою
решіткою
4
Покладіть рибу на малу решітку.
Перше налаштування слід вибирати для 2
рибин, а друге - для 4 рибин. Ця програма
підходить для цілої риби, наприклад для
форелі, судака або морського карася.
12
Смажені овочі 0,4-0,5
0,8-1,0
Піддон для
збирання
рідини
4
Покладіть у глибоку посудину овочі,
наприклад шматочки кабачків цукіні, перцю,
баклажана, гриби та помідори чері. Змастіть
олією, додайте трав і спецій.
13
Мармуровий
кекс
0,5-0,6
0,7-0,8
0,9-1,0
Велика
решітка
2
Викладіть тісто у відповідну за розміром
посудину для випікання кексів у формі кільця,
змащену маслом.
14
Основа для
фруктової
начинки
0,3-0,4
Велика
(велика) решітка
0,2-0,3
(маленькі
відкриті
пироги)
2
Викладіть тісто у змащену маслом посудину
для випікання основи. Перше налаштування
слід вибирати для однієї основи для
фруктової начинки, а друге - для 6 малих
відкритих пирогів.
15
Здобні
булочки
0,5-0,6
0,7-0,8
2
Викладіть тісто у посудину для випікання
з чорного металу на 12 здобних булочок.
Перше налаштування слід вибирати для
малих здобних булочок а друге - для великих
здобних булочок.
Велика
решітка
режим автоматичного приготування їжі
№
режим автоматичного приготування їжі_15
GEO_TWIN_UK.indd 15
2008-11-17
1:51:57
встановлення і технічне обслуговування
Встановлення
Інструкції з техніки безпеки під час встановлення
Духовку може встановлювати лише електрик із відповідною ліцензією. Спеціаліст зі
встановлення несе відповідальність за підключення пристрою до мережі із дотриманням
відповідних норм з техніки безпеки.
• Під час встановлення духовки не торкайтеся деталей під напругою.
• Шафка, у яку буде вбудовано духовку, має відповідати вимогам щодо стійкості згідно з
нормами DIN 68930.
Технічні характеристики
Вхідна напруга / частота
Об’єм (використовувана
ємність)
Вихідна потужність
Вага нетто
Вага з пакуванням
Корпус (Ш х В х Г)
Внутрішня частина (Ш х В х Г)
566
560
230 В ~ 50 Гц
65 л
макс. 3650 Вт
прибл. 39 кг
прибл. 45 кг
595 x 595 x 566 мм
440 x 365 x 405 мм
595
572
595
21
Під’єднання живлення
Якщо пристрій не під’єднано до мережі живлення
за допомогою штекера, слід використовувати
багатополюсний перемикач (відстань між контактами має
становити не менше 3 мм) відповідно до вимог з техніки
безпеки. Кабель живлення H05 RR-F або H05 VV-F,
мін.1,5 м, 1,5 - 2,5 мм2) має буди достатньої довжини
для підключення до духовки, навіть якщо духовка
стоїть на підлозі перед вбудованою шафкою. Перед
тим як під’єднати живлення до відповідного роз’єму,
за допомогою викрутки зніміть кришку з’єднань з тильної сторони духовки і викрутіть
гвинти затискачів кабелю. Духовка заземлена через роз’єм (
). Якщо духовка під’єднана
до мережі живлення за допомогою штекера, цей штекер має залишатись доступним і
після встановлення. Компанія Samsung не несе відповідальності за нещасні випадки, які
трапились внаслідок помилкового чи неправильного підключення.
Встановлення у шафку
Це вбудована духовка, яку слід
встановлювати у верхню або
нижню шафку.
• Дотримуйтесь вимог щодо
мінімальної відстані.
• За допомогою гвинтів
зафіксуйте духовку з обох
боків.
Після встановлення зніміть
вінілову захисну плівку з дверцят
пристрою та захисну плівку з
внутрішньої поверхні духовки.
мін. 550
мін. 590
макс. 600
мін. 560
мін. 550
мін. 50
Верхня шафка
мін. 600
мін. 560
мін. 50
Нижня шафка
16_встановлення і технічне обслуговування
GEO_TWIN_UK.indd 16
2008-11-17
1:51:59
Попереднє налаштування
Попереднє чищення
Усунення несправностей
ПРОБЛЕМА
ВИРІШЕННЯ
Що робити, якщо духовка не
нагрівається?
• Можливо, духовка не увімкнена. Увімкніть духовку.
• Можливо, не налаштовано годинник. Налаштуйте
годинник.
• Перевірте, чи застосовано потрібні налаштування.
• Можливо, перегорів запобіжник чи спрацював
автоматичний переривач.
Замініть запобіжник або перевстановіть переривач.
Якщо таке трапляється часто, викличте електрика.
Що робити, якщо духовка не
нагрівається навіть після того,
як було встановлено функцію
та температуру?
• Можливо, проблема із внутрішнім електричним
з’єднанням. Зателефонуйте в місцевий центр
обслуговування.
Що робити, якщо
відображається помилка і
духовка не нагрівається?
• Помилка внутрішніх електричних з’єднань.
Зателефонуйте в місцевий центр обслуговування.
Що робити, якщо
відображення часу блимає?
• Збій живлення. Налаштуйте годинник.
Що робити, якщо світло в
духовці не світиться?
• Перегоріла лампочка. Зателефонуйте в місцевий
центр обслуговування.
Що робити, якщо вентилятор
духовки працює, хоча його не
було встановлено?
• Після використання вентилятор духовки працює,
допоки духовка не охолоне. Зателефонуйте в
місцевий центр обслуговування, якщо вентилятор
продовжує працювати й після охолодження духовки.
встановлення і технічне обслуговування
Перед тим як використовувати духовку вперше, її потрібно ретельно почистити. Не
використовуйте абразивні засоби для чищення (ганчірки або речовини), оскільки вони
можуть пошкодити поверхню духовки.
Для чищення форми для випікання, піддону для збирання рідини, решіток та іншого
приладдя, а також внутрішньої поверхні та напрямних рейок з боків духовки використовуйте
теплу воду, миючий засіб і м’яку чисту ганчірку. Передню панель слід чистити вологою
м’якою та чистою ганчіркою.
Перевірте чи годинник духовки налаштовано правильно та вийміть все приладдя з духовки.
Увімкніть духовку в одному режимі приготування їжі з конвекцією на одну годину за
температури 200 °C. Під час цього процесу буде спалено будь-які залишки речовин, які
використовувались під час виробництва, про що свідчитиме сильний запах. Це нормально,
проте забезпечте на цей час хорошу вентиляцію у кухні.
встановлення і технічне обслуговування_17
GEO_TWIN_UK.indd 17
2008-11-17
1:51:59
1)
**
Інформаційні коди
КОД
1)
1)
**
**
1)
**
ПРОБЛЕМА
ВИРІШЕННЯ
Вимкнення у безпечному
режимі. Духовка продовжує
працювати за встановленої
температури протягом
тривалого часу.
Вимкніть духовку та
вийміть їжу. Дайте духовці
охолонути, перед тим як
використовувати її знову.
Кнопку натиснули й
утримували понад 10
секунд.
Зателефонуйте у місцевий
центр обслуговування
клієнтів SAMSUNG.
Відсутній розділювач.
Ви неправильно
використовуєте розділювач.
Використовуйте розділювач
для верхнього, нижнього
режимів і режиму
приготування двох
різних страв. Виймайте
розділювач з духовки під
час використання одного
режиму.
Помилка в роботі духовки
може призвести до
низьких експлуатаційних
характеристик та проблем
з безпекою. Негайно
припиніть використовувати
духовку.
Зателефонуйте у місцевий
центр обслуговування
клієнтів SAMSUNG.
1) ** стосується усіх номерів.
18_встановлення і технічне обслуговування
GEO_TWIN_UK.indd 18
2008-11-17
1:51:59
чищення і догляд
Очищення парою (елемент додаткової
комплектації)
Для чищення духовки можна використовувати вбудовану технологію очищення парою.
Почати очищення парою можна виконувати після того, як духовка охолоне.
2. На дно духовки налийте
400 мл води.
3. Закрийте дверцята.
4. Повернувши регулятор
роботи, виберіть режим
очищення парою. Після
завершення очищення
почне блимати дисплей
і пролунає звуковий
сигнал.
5. Щоб завершити
очищення, поверніть
регулятор у положення
вимкнення.
6. Внутрішню частину
духовки чистіть м’якою
чистою ганчіркою.
чищення і догляд
1. Вийміть все приладдя з
духовки.
Примітки щодо очищення парою
• Будьте уважні під час відкривання дверцят до закінчення процесу очищення парою;
вода на дні гаряча.
• Відкрийте дверцята і губкою усуньте воду.
• Ніколи не залишайте на довший час воду у духовці, наприклад на ніч.
• Внутрішню частину духовки чистьте губкою і миючим засобом або м’якою щіткою.
Стійкий бруд можна видалити нейлоновим засобом для полірування.
• Залишки лайму можна видалити ганчіркою, змоченою в оцті.
• Внутрішню камеру духовки чистьте м’якою ганчіркою і чистою водою. Не забувайте
повитирати під ущільненням дверцят духовки.
• Якщо духовка дуже брудна, процедуру можна повторити після того, як духовка
охолоне.
• Якщо духовка дуже забруднена жиром, наприклад після смаження або готування їжі
на грилі, радимо почистити сильні забруднення миючим засобом, після чого можна
використовувати функцію чищення.
• Після чищення привідкрийте дверцята духовки на 15° і дайте внутрішній емальованій
поверхні добре висохнути.
чищення і догляд_19
GEO_TWIN_UK.indd 19
2008-11-17
1:52:00
Швидке висихання
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Привідкрийте дверцята прибл. на 30 °.
Повернувши регулятор роботи, виберіть один режим приготування їжі.
Натисніть кнопку налаштування функції.
За допомогою регулятора виберіть режим конвекції.
Встановіть час приготування їжі прибл. на 5 хвилин, а температуру - на 50 °C.
Після завершення налаштованого сеансу вимкніть духовку.
Каталітична емальована поверхня (елемент
додаткової комплектації)
Знімна кришка покрита темно-сірою каталітичною емаллю, яка може вимаститись маслом
чи жиром, що розбризкується повітрям у режимі конвекції. Цей наліт згоряє за температури
200 °C або більше, наприклад під час випікання чи смаження. Висока температура
призводить до швидкого згоряння.
1. Вийміть все приладдя з духовки.
2. Почистьте усю внутрішню поверхню духовки, як описано в розділі про чищення вручну.
3. Встановіть режим із використанням верхнього і нижнього елемента нагрівання.
4. Встановіть для температури значення 250 °C.
5. Увімкніть духовку приблизно на 1 годину. Тривалість часу залежить від ступеня
забруднення. Залишки бруду зникатимуть із кожним наступним використанням духовки
за високої температури.
Чищення вручну
УВАГА. ПЕРЕД ТИМ ЯК ЧИСТИТИ, ПЕРЕВІРТЕ, ЧИ ДУХОВКА ТА ПРИЛАДДЯ
ХОЛОДНІ.
Внутрішня частина
• Для чищення внутрішньої частини духовки використовуйте чисту ганчірку і слабкий засіб
для чищення або теплий мильний розчин.
• Не чистьте вручну ізоляцію дверцят.
• Не використовуйте подушечки для полірування або губки.
• Щоб не пошкодити емальовані поверхні духовки, використовуйте засоби для чищення,
призначені для чищення духовок.
• Щоб видалити стійкий бруд, використовуйте спеціальний засіб для чищення духовки.
Не використовуйте абразивні засоби для чищення, жорсткі щітки, подушечки або ганчірки
для полірування, сталеву стружку, ножі або інші засоби, які можуть подряпати поверхню.
Зовнішня поверхня духовки
• Для чищення зовнішньої поверхні, використовуйте чисту ганчірку і слабкий засіб для
чищення або теплий мильний розчин.
• Витирайте кухонним папером або сухим рушником.
• Не використовуйте металеву губку, їдкі або абразивні засоби для чищення.
Передня поверхня духовки із нержавіючої сталі
• Не використовуйте тонку сталеву стружку, подушечки для полірування чи інші абразивні
матеріали. Вони можуть пошкодити покриття.
Передня поверхня духовки з алюмінію
• Обережно витирайте поверхню м’якою чистою ганчіркою чи ганчіркою із мікрофібри та
не сильного засобу для чищення вікон.
Приладдя
Мийте приладдя після кожного використання і витирайте кухонним рушником. Якщо
потрібно, вимочіть у теплому мильному розчині впродовж приблизно 30 хвилин, щоб
полегшити чищення.
20_чищення і догляд
GEO_TWIN_UK.indd 20
2008-11-17
1:52:00
Знімання дверцят
За звичайного користування дверцята духовки не слід знімати, проте якщо це необхідно,
наприклад для чищення, дотримуйтесь таких вказівок.
УВАГА. Дверцята духовки важкі.
2
70
1. Відкрийте дверцята і повністю
відкрийте фіксатори на обох
завісах.
2. Поверніть дверцята на 70°. Обома руками
візьміться з боків дверцят духовки посередині і
потягніть, доки завіси не вийдуть із відповідних
отворів.
чищення і догляд
1
КРІПЛЕННЯ. Щоб закріпити дверцята, виконайте кроки 1 та 2 у зворотному порядку.
Виймання скла з дверцят
Дверцята духовки обладнано трьома пластами скла, розташованими один над одним. Ці
скла можна зняти для чищення.
1. Викрутіть два гвинти
ліворуч і праворуч
дверцят.
2. Від’єднайте кришку
і вийміть скло 1 з
дверцят.
3. Підніміть скло 2 і вийміть
два тримачі вгорі,
почистьте скло теплою
водою чи миючим
засобом і витріть
насухо м’якою чистою
ганчіркою.
КРІПЛЕННЯ. Щоб встановити скло на місце, виконайте кроки 1, 2 та 3 у зворотному
порядку.
Кількість стекол відрізняється від 2 до 4 залежно від моделі.
Встановлюючи внутрішнє скло 1, розташуйте позначення у напрямку
донизу.
чищення і догляд_21
GEO_TWIN_UK.indd 21
2008-11-17
1:52:02
бокові доріжки (елементи
додаткової комплектації)
Щоб почистити внутрішню частину духовки, слід вийняти обидві бокові доріжки.
Від’єднання бокових доріжок
1. Поверніть гвинт ззаду не більше 2-3
разів проти годинникової стрілки.
2. Викрутіть гвинт спереду, повернувши
його проти годинникової стрілки,
попередньо замкнувши бокову доріжку.
3. Потягніть і вийміть бокову доріжку.
4. Викрутіть гвинт ззаду, повернувши його
проти годинникової стрілки.
Під’єднання бокових доріжок
1. Вставте гвинт ззаду
і поверніть його за
годинниковою стрілкою
не більше 2-3 разів.
2. Вставте і потисніть задню 3. Вставте гвинт спереду і
частину у вигляді літери
закрутіть обидва гвинти.
“U” бокової доріжки до
гвинта.
22_бокові доріжки
GEO_TWIN_UK.indd 22
2008-11-17
1:52:04
Заміна лампочки
Небезпека ураження електричним струмом! Перш ніж зняти лампочку,
виконайте такі вказівки:
•
•
•
•
Вимкніть духовку.
Від’єднайте духовку від мережі.
Захистіть лампочку і скляний ковпачок, розстеливши внизу духовки ганчірку.
Лампочки можна придбати в центрі обслуговування SAMSUNG.
Лампочка на задній стінці
бокові доріжки
1. Зніміть ковпачок, повернувши його проти годинникової
стрілки, і вийміть металеве кільце, пласке кільце і почистьте
скляний ковпачок. У разі потреби замініть лампочку на
жаростійку лампочку, яка відповідає таким вимогам: 25 Вт,
230 В, 300 °C.
2. У разі потреби почистьте скляний ковпачок, металеве кільце і
пласке кільце.
3. Встановіть металеве і пласке кільця на скляний ковпачок.
4. Встановіть скляний ковпачок, який ви зняли у кроці 1, і
поверніть його за годинниковою стрілкою.
Бічна лампочка (елемент додаткової комплектації)
1. Щоб зняти скляний ковпачок, підтримуйте нижній кінець
рукою і просуньте між скло та рамку плаский гострий
предмет, наприклад ніж.
2. Зніміть кришку.
3. У разі потреби замініть галогенову лампочку на жаростійку
галогенову лампочку, яка відповідає таким вимогам: 25-40
Вт, 230 В, 300 °C.
Підказка. Заміняючи лампочку, використовуйте ганчірку,
щоб піт з рук не потрапляв на поверхню лампочки.
4. Знову встановіть скляний ковпачок.
бокові доріжки_23
GEO_TWIN_UK.indd 23
2008-11-17
1:52:04
Code No.: DG68-00161K
GEO_TWIN_UK.indd 24
2008-11-17
1:52:05
Download PDF