Samsung | WW90K6414QW/UA | Samsung Пральна машина WW6500 з технологією AddWash та Eco Bubble, 9 кг Стисле керівництво

Зміст
4
Інформація з техніки безпеки
Зміст
Що потрібно знати про інструкції з техніки безпеки
Важливі символи з техніки безпеки
Важливі застереження з техніки безпеки
Важливі попередження щодо встановлення
Застереження щодо встановлення
Важливі попередження щодо використання
Застереження щодо використання
Важливі попередження щодо чищення
Пояснення Директиви щодо відходів електричного та електронного обладнання (WEEE)
4
4
5
6
7
8
9
12
13
Встановлення
14
Що входить у комплект постачання
Вимоги зі встановлення
Покрокове встановлення
14
16
18
Перед запуском
24
Початкові налаштування
Рекомендації щодо прання білизни
Вказівки щодо користування шухлядками для пральних засобів
24
25
27
Експлуатація
30
Панель керування
30
Прості кроки для запуску
31
Огляд режимів
32
Спеціальні функції
36
Налаштування38
Програма Samsung Smart Home
39
2 Українська
Untitled-1 2
2016-03-03
7:56:00
Обслуговування
43
Вирішення проблем
51
Пункти для перевірки
Інформаційні коди
51
55
Технічні характеристики
58
Таблиця символів догляду за тканинами
Захист навколишнього середовища
Технічний опис
Енергетична ефективність (мікрофіша)
Інформація щодо основних програм прання
58
59
60
61
62
Зміст
Очистка барабану eко
43
Технологія Smart Check
44
Аварійний злив
45
Чищення46
Відновлення роботи після замерзання
50
Приготування машини до тривалого простою
50
Українська 3 Untitled-1 3
2016-03-03
7:56:00
Інформація з техніки безпеки
Вітаємо вас із придбанням пральної машини Samsung. У цьому посібнику міститься важлива інформація щодо
встановлення, використання і догляду за пральною машиною. Присвятіть певний час для ознайомлення з ним, щоб
якомога ефективніше користуватися всіма перевагами та функціями своєї пральної машини.
Що потрібно знати про інструкції з техніки безпеки
Інформація з техніки безпеки
Уважно прочитайте цей посібник користувача для безпечного та ефективного використання пральної машини.
Зберігайте посібник у надійному місці біля пристрою для довідки у майбутньому. Використовуйте цей пристрій лише за
призначенням, як вказано в цьому посібнику користувача.
Попередження і важливі інструкції у цьому посібнику користувача не охоплюють усі можливі умови та ситуації.
Користувач повинен керуватися здоровим глуздом та бути уважним і обережним під час встановлення, догляду й
експлуатації пральної машини.
Оскільки подані нижче інструкції з експлуатації стосуються різних моделей, характеристики вашої пральної машини
можуть дещо відрізнятися від тих, що описані в цьому посібнику, і не всі попереджувальні позначки потрібно брати
до уваги. Якщо у вас виникають запитання, зверніться до найближчого центру обслуговування або відвідайте веб-сайт
www.samsung.com для отримання технічної підтримки та інформації.
Важливі символи з техніки безпеки
Символи і знаки, які використовуються у цьому посібнику користувача:
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпечні дії, які можуть спричинити серйозні травми, смерть користувача та/або пошкодження майна.
УВАГА
Небезпечні дії, які можуть спричинити травмування користувача та/або пошкодження майна.
ПРИМІТКА.
Позначає ризик травмування користувача або серйозного пошкодження майна.
4 Українська
Untitled-1 4
2016-03-03
7:56:00
Ці попереджувальні позначки подано для запобігання травмуванню користувача чи інших осіб.
Чітко їх дотримуйтесь.
Прочитавши цей посібник, зберігайте його у надійному місці для довідки у майбутньому.
Перш ніж використовувати пристрій, прочитайте усі інструкції.
Інформація з техніки безпеки
Як і будь-яке обладнання, яке використовує електроенергію і має рухомі деталі, цей виріб може становити небезпеку.
Щоб безпечно використовувати пристрій, ознайомтеся з його роботою і будьте обережні під час його експлуатації.
Важливі застереження з техніки безпеки
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпечні дії, які можуть спричинити травмування користувача та/або пошкодження
майна.
1. Цей пристрій не призначений для використання особами (зокрема дітьми) з обмеженими
фізичними чи розумовими можливостями, або особами, які не мають достатнього
досвіду чи знань, якщо вони перебувають без нагляду відповідальної за їх безпеку особи
або не навчені безпечно користуватися пристроєм.
2. Для використання в Європі: Цей пристрій можуть використовувати діти, старші 8
років, і особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями
або особами, які не мають достатнього досвіду чи знань, якщо вони перебувають під
наглядом відповідальної за їхню безпеку особи або навчені безпечно користуватися
пристроєм, а також усвідомлюють усі ризики. Слідкуйте, щоб діти не гралися пристроєм.
Слідкуйте, щоб діти не чистили і не обслуговували пристрій без нагляду.
3. За малими дітьми слід наглядати, щоб вони не гралися пристроєм.
4. Якщо кабель живлення пошкоджено, задля уникнення небезпеки його має замінити
виробник, працівник служби обслуговування чи кваліфікований спеціаліст.
5. Необхідно використовувати нові комплекти шлангів, які постачаються з машиною;
використання старих комплектів шлангів не допускається.
6. Якщо ваша пристрій має вентиляційні отвори в корпусі, слідкуйте, щоб вони не
затулялися килимком.
Українська 5 Untitled-1 5
2016-03-03
7:56:00
Інформація з техніки безпеки
7. Для використання в Європі: не допускайте дітей, молодших 3 років, до пристрою, якщо
за ними не ведеться постійний нагляд.
Інформація з техніки безпеки
8. УВАГА. Задля уникнення небезпеки ненавмисного скидання запобіжника захисту від
перегрівання пристрій не можна підключати до зовнішнього вимикача, керованого
таймером, або до джерела живлення, струм у якому регулярно вимикається та
вмикається енергокомпанією.
Важливі попередження щодо встановлення
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Встановлювати пристрій повинні кваліфіковані особи або компанія обслуговування.
•
Недотримання цієї вимоги може спричинити ураження електричним струмом, займання, вибух, проблеми із
пристроєм або травмування користувача.
Пристрій важкий, тому підіймайте його обережно.
Вставте вилку кабелю живлення в розетку, яка відповідає вимогам місцевих норм для електромережі. Підключайте цей
пристрій виключно до розетки, не використовуйте кабель-продовжувач.
•
Під’єднання до розетки інших пристроїв за допомогою продовжувача з кількома розетками чи кабелюпродовжувача може спричинити ураження електричним струмом або займання.
• Значення напруги, частоти та струму має відповідати значенню, вказаному в технічних характеристиках пристрою.
Недотримання цієї вимоги може спричинити ураження електричним струмом або займання. Надійно вставте
штепсель у розетку.
Регулярно витирайте із роз’ємів і контактів штепселя сторонні речовини (наприклад, бруд або воду) сухою ганчіркою.
•
•
Вийміть штепсель і почистьте його сухою ганчіркою.
Недотримання цієї вимоги може спричинити ураження електричним струмом або займання.
Вставляйте штепсель у розетку так, щоб кабель був спрямований на підлогу.
•
Якщо неправильно вставити штепсель у розетку, це може пошкодити електричні дроти кабелю, що може
спричинити ураження електричним струмом або займання.
Зберігайте весь пакувальний матеріал подалі від дітей, оскільки він може становити для них небезпеку.
•
Якщо дитина одягне на голову упаковку, це може спричинити удушення.
Якщо пристрій, штепсель або кабель живлення пошкоджено, зверніться до найближчого центру обслуговування.
Цей пристрій обов’язково слід належним чином заземлити.
Не заземлюйте пристрій до газової труби, пластмасової водопровідної труби або телефонної лінії.
6 Українська
Untitled-1 6
2016-03-03
7:56:00
•
Недотримання цієї вимоги може спричинити ураження електричним струмом, займання, вибух або проблеми з
пристроєм.
• Не під’єднуйте кабель живлення до розетки без належного заземлення. Заземлення має бути виконано із
дотриманням вимог місцевих та державних норм.
Не встановлюйте пристрій поблизу обігрівачів чи займистих матеріалів.
Інформація з техніки безпеки
Не встановлюйте пристрій у вологих місцях, місцях, де користуються олією чи мастилом, і брудних місцях; уникайте
контакту пристрою з прямими сонячними променями та водою (дощем).
Не встановлюйте пристрій у місцях, для яких характерні низькі температури.
•
На морозі трубки можуть потріскати.
Не встановлюйте пристрій у місцях, де може витікати газ.
•
Це може призвести до займання або ураження електричним струмом.
Не використовуйте електричний трансформатор.
•
Це може призвести до займання або ураження електричним струмом.
Не використовуйте пошкоджені штепсель, кабель живлення або погано закріплену розетку.
•
Це може призвести до займання або ураження електричним струмом.
Не тягніть і не згинайте надміру кабель живлення.
Не скручуйте і не зв’язуйте кабель живлення.
Не підвішуйте кабель живлення на металеві предмети, не ставте на нього важкі предмети, а також не кладіть його між
предметами та позаду пристрою.
•
Це може призвести до займання або ураження електричним струмом.
Виймаючи штепсель, не тягніть за кабель живлення.
•
•
Виймайте штепсель, тримаючись за сам штепсель.
Недотримання цієї вимоги може спричинити ураження електричним струмом або займання.
Пристрій слід розташовувати поблизу розетки, кранів водопостачання і стічних труб.
Застереження щодо встановлення
УВАГА
Пристрій слід встановлювати так, щоб забезпечити легкий доступ до штепселя.
•
Недотримання цієї вимоги може спричинити ураження електричним струмом або займання через витік струму.
Встановлюйте пристрій на рівну та тверду підлогу, яка може витримати його вагу.
•
Недотримання цієї вимоги може спричинити сильну вібрацію, рух, шум або проблеми із пристроєм.
Українська 7 Untitled-1 7
2016-03-03
7:56:00
Інформація з техніки безпеки
Важливі попередження щодо використання
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Якщо у пристрої надто багато води, негайно вимкніть подачу води та живлення, після чого зверніться до найближчого
центру обслуговування.
Інформація з техніки безпеки
•
•
Не торкайтеся штепселя мокрими руками.
Недотримання цієї вимоги може спричинити ураження електричним струмом.
Якщо пристрій видає дивний шум, чути запах горілого або із пристрою йде дим, негайно вийміть штепсель із розетки та
зверніться до найближчого центру обслуговування.
•
Недотримання цієї вимоги може спричинити ураження електричним струмом або займання.
У разі витікання газу (наприклад, пропану, зрідженого нафтового газу тощо) негайно провітріть приміщення, не
торкаючись штепселя. Не торкайтеся пристрою або кабелю живлення.
•
•
Не використовуйте вентилятор.
Іскра може спричинити вибух або займання.
Не дозволяйте дітям гратися у або на пральній машині. Утилізуючи пральну машину, зніміть важіль її дверцят.
•
Якщо дитина застрягне у пральній машині, вона може задушитися.
Перед використанням зніміть пакувальний матеріал (губку, пінопласт), прикріплений до дна пристрою.
Не періть білизну, забруднену бензином, гасом, бензолом, розчинником, спиртом або іншими легкозаймистими чи
вибухонебезпечними речовинами.
•
Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом, займання або вибуху.
Не докладайте сили, відкриваючи дверцята пральної машини, коли вона працює (прання за високої температури/
сушіння/відтискання).
•
Якщо з пральної машини витече вода, ви можете обпектися. Крім того, підлога стане слизькою. Нехтування цією
вимогою може призвести до травмування користувача.
• Якщо відкривати дверцята, докладаючи силу, можна пошкодити пристрій або травмуватися.
Не суньте руку під пральну машину, коли вона працює.
•
Нехтування цією вимогою може призвести до травмування користувача.
Не торкайтеся штепселя мокрими руками.
•
Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом.
Не вимикайте пристрій, виймаючи штепсель кабелю живлення із розетки, під час роботи пристрою.
•
Повторне під’єднання штепселя до розетки може спричинити появу іскри, що може призвести до ураження
електричним струмом або займання.
Не дозволяйте дітям або немічним особам користуватися пральною машиною без належного нагляду. Не дозволяйте
дітям залазити у або на пристрій.
•
Нехтування цією вимогою може спричинити ураження електричним струмом, опіки або травмування користувача.
8 Українська
Untitled-1 8
2016-03-03
7:56:00
Не суньте руку або металеві предмети під пральну машину, коли вона працює.
•
Нехтування цією вимогою може призвести до травмування користувача.
Не від’єднуйте пристрій від розетки, тягнучи за кабель живлення. Завжди беріться за штепсель і виймайте його з розетки
прямо.
Пошкодження кабелю живлення може спричинити коротке замикання, займання та/або ураження електричним
струмом.
Інформація з техніки безпеки
•
Не намагайтеся ремонтувати, розбирати або змінювати пристрій самотужки.
•
•
•
Не використовуйте інші запобіжники (наприклад, мідні чи сталеві дроти тощо), аніж стандартний запобіжник.
Якщо пристрій потребує ремонту чи перевстановлення, зверніться до найближчого центру обслуговування.
Недотримання цієї вимоги може спричинити ураження електричним струмом, займання, проблеми із пристроєм
або травмування користувача.
Якщо шланг подачі води нещільно прилягатиме до крана, а в пристрої буде надто багато води, вийміть штепсель із
розетки.
•
Недотримання цієї вимоги може спричинити ураження електричним струмом або займання.
Виймайте штепсель із розетки, якщо плануєте тривалий час не користуватися пристроєм або під час грози.
•
Недотримання цієї вимоги може спричинити ураження електричним струмом або займання.
Якщо у пристрій потрапили сторонні предмети, відключіть його від живлення і зверніться в найближчий центр
обслуговування Samsung.
•
Це може призвести до займання або ураження електричним струмом.
Не дозволяйте дітям (чи домашнім тваринам) гратися всередині пральної машини чи зверху на ній. Дверцята пральної
машини зсередини відкрити важко, і якщо діти у ній застрягнуть, то можуть зазнати серйозних травм.
Застереження щодо використання
УВАГА
Якщо пральну машину забруднено (наприклад засобом для прання, брудом, залишками їжі тощо), вийміть штепсель із
розетки та почистьте її м’якою вологою ганчіркою.
•
Недотримання цієї вимоги може спричинити знебарвлення, деформацію, пошкодження та іржавіння.
Від сильного удару скло спереду пристрою може розбитися. Користуйтесь пристроєм обережно.
•
Розбитим склом можна травмуватися.
Після припинення подачі води або повторного під’єднання шланга подачі води повільно відкривайте кран.
Повільно відкривайте кран після тривалої перерви у використанні.
•
Тиск повітря у шлангу подачі води або водопровідній трубі може пошкодити пристрій або спричинити витікання
води.
Українська 9 Untitled-1 9
2016-03-03
7:56:00
Інформація з техніки безпеки
Якщо під час роботи пристрою витікає вода, встановіть причину витікання.
•
Якщо пральна машина працює, коли в ній надто багато води через проблеми зі зливом, це може спричинити
ураження електричним струмом або займання.
Завантажуйте білизну у пральну машину повністю, щоб не притиснути її дверцятами.
Інформація з техніки безпеки
•
Якщо притиснути білизну дверцятами, можна пошкодити пральну машину, саму білизну або спричинити витікання
води.
Вимкніть подачу води до пральної машини, коли пристрій не використовується.
•
Гвинти на з’єднувачі шланга подачі води має бути закріплено належним чином.
Слідкуйте, щоб гумовий ущільнювач і скло передніх дверцят не забруднилися сторонніми речовинами (наприклад,
пилом, нитками, волоссям тощо).
•
Якщо прищемити сторонні речовини дверцятами чи не щільно закрити дверцята, це може призвести до витікання
води.
Перед тим, як вмикати пристрій, відкрийте кран і перевірте, чи добре зафіксовано з’єднувач шланга подачі води та чи не
витікає вода.
•
Якщо гвинти або з’єднувач шланга подачі води погано закріплено, це може спричинити витікання води.
Придбаний вами виріб призначено лише для побутового використання.
Використання для бізнес-потреб вважається використанням не за призначенням. У такому разі на виріб не
поширюватиметься стандартна гарантія Samsung, і компанія Samsung не нестиме відповідальності за несправності у
роботі чи пошкодження, що виникли в результаті такого використання.
Не ставайте на пристрій та не кладіть на нього предмети (наприклад, білизну, запалені свічки, цигарки, посуд, хімічні
речовини, металеві предмети тощо).
•
Недотримання цієї вимоги може спричинити ураження електричним струмом, займання, проблеми із пристроєм
або травмування користувача.
Не розпилюйте на пристрій леткі речовини, наприклад інсектициди.
•
Окрім завдання шкоди здоров’ю, використання летких речовин може спричинити ураження електричним струмом,
займання або проблеми із пристроєм.
Не ставте біля пральної машини предмети, які є джерелом електромагнітного випромінювання.
•
Недотримання цієї вимоги може призвести до травмування користувача через збій у роботі пристрою.
Вода, злита під час прання за високої температури або сушіння, гаряча. Уникайте контакту з нею.
•
Недотримання цієї вимоги може спричинити опіки і травмування користувача.
Не періть, не відтискайте та не сушіть водонепроникні сидіння, килими або одяг (*), якщо пристрій не має спеціального
режиму для прання цих виробів.
(*): вовняна постільна білизна, дощовики, жилетки для рибалок, лижні штани, спальні мішки, підгузки, спортивні
костюми, чохли для велосипедів, мотоциклів, автомобілів тощо.
10 Українська
Untitled-1 10
2016-03-03
7:56:00
•
Не періть грубих і твердих килимів навіть за наявності на етикетці позначки пральної машини. Це може призвести до
травмування або пошкодити пральну машину, стіни, підлогу чи одяг через надмірну вібрацію.
• Не періть килимів і килимків із гумовою основою. Гумова основа може відірватися і прилипнути до барабана, а це
може спричинити несправність, зокрема проблеми зі зливом води.
Не вмикайте пральну машину, якщо вийнято шухлядку для засобу для прання.
Інформація з техніки безпеки
•
Недотримання цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом або травмування користувача через
витікання води.
Не торкайтеся барабана всередині під час або після циклу сушіння, оскільки він гарячий.
•
Нехтування цією вимогою може спричинити опіки.
Не встромляйте руку у шухлядку для засобу для прання.
•
•
Нехтуючи цією вимогою, можна травмуватися, оскільки шухлядка для засобу для прання може захопити руку.
Вставку для рідкого засобу для прання (лише для відповідних моделей) не слід використовувати для порошку. Коли
користуєтеся порошком, виймайте вставку для рідкого засобу для прання.
Не кладіть у пральну машину інші предмети (наприклад, взуття, залишки їжі, тварин), аніж тканинні вироби.
•
Недотримання цієї вимоги може спричинити пошкодження пральної машини, травмування або смерть (тварин)
через надмірну вібрацію.
Не натискайте кнопки гострими предметами, наприклад шпильками, ножами, нігтями тощо.
•
Нехтування цією вимогою може спричинити ураження електричним струмом або травмування користувача.
Не періть речі, забруднені олійками, кремами або лосьйонами, придбані в магазинах продажу косметики та масажних
салонах.
•
Недотримання цієї вимоги може спричинити деформацію гумового ущільнювача та витікання води.
Не залишайте металеві предмети, наприклад булавки чи шпильки для волосся, а також відбілювач у барабані на
тривалий час.
•
•
Недотримання цієї вимоги може спричинити появу іржі на барабані.
Якщо барабан почне іржавіти, почистьте його губкою з додаванням нейтрального миючого засобу. Не чистьте
барабан металевою щіткою.
Не використовуйте сухі засоби для прання, а також не періть, не полощіть та не відтискайте речі, на які нанесено сухі
засоби для прання.
•
Недотримання цієї вимоги може спричинити миттєве загоряння через нагрівання окисленого мастила.
Не використовуйте воду із пристроїв для охолодження/нагрівання води.
•
Недотримання цієї вимоги може спричинити проблеми із пральною машиною.
Не використовуйте для пральної машини звичайне мило.
•
Якщо воно затвердне та накопичиться у пральній машині, це може спричинити проблеми із пристроєм,
знебарвлення, іржавіння і неприємний запах.
Кладіть шкарпетки та бюстгальтери у сітку для прання і періть їх разом з іншими виробами.
Українська 11 Untitled-1 11
2016-03-03
7:56:00
Інформація з техніки безпеки
Не періть у сітці для прання великі вироби, наприклад постільну білизну.
•
Недотримання цієї вимоги може призвести до травмування через надмірну вібрацію.
Не використовуйте затверділі засоби для прання.
•
Якщо вони накопичаться у пральній машині, це може спричинити витікання води.
Інформація з техніки безпеки
Перевірте, чи усі кишені одягу, який ви збираєтеся прати, порожні.
•
Тверді гострі предмети, наприклад монети, шпильки, цвяхи, гвинти чи каміння, можуть призвести до серйозного
пошкодження пристрою.
Не періть одяг із великими пряжками, ґудзиками чи іншими важкими металевими предметами.
Посортуйте білизну за кольором і стійкістю фарби та виберіть рекомендований режим прання, температуру і додаткові
функції.
•
Якщо цього не зробити, це може спричинити втрату кольору і пошкодження тканини.
Пильнуйте, щоб не прищепити дверцятами пальці дитини.
•
Інакше можна спричинити ушкодження.
Важливі попередження щодо чищення
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Не чистьте пристрій, розпилюючи воду безпосередньо на нього.
Не використовуйте сильнодіючі миючі засоби на основі кислоти.
Не використовуйте для чищення пристрою бензин, розчинник чи спирт.
•
Недотримання цієї вимоги може спричинити знебарвлення, деформацію, пошкодження, ураження електричним
струмом або займання.
Перед чищенням або технічним обслуговуванням від’єднуйте пристрій від електромережі.
•
Недотримання цієї вимоги може спричинити ураження електричним струмом або займання.
12 Українська
Untitled-1 12
2016-03-03
7:56:01
Пояснення Директиви щодо відходів електричного та електронного обладнання (WEEE)
Правильна утилізація виробу (Відходи електричного та електронного обладнання)
(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)
Інформація з техніки безпеки
Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також
відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель)
не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації.
Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану
утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його
на переробку та уможливлюючи таким чином повторне використання матеріальних
ресурсів.
Фізичні особи можуть звернутися до продавця, у якого було придбано виріб, або до
місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої
для довкілля вторинної переробки виробу.
Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити
правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від
інших промислових відходів.
Українська 13 Untitled-1 13
2016-03-03
7:56:01
Download PDF

advertising