Samsung | 460MX | Samsung 460MX Стисле керівництво

LCD MONITOR
quick start guide
400MX(n) 460MX(n)
ii
Вступ
Вміст упаковки
Примітка
Перевірте наявність усіх перелічених елементів, які постачаються з монітором.
Якщо якогось із елементів бракує, зверніться за місцем придбання виробу.
У місцевого торгового представника також можна придбати елементи додаткової комплектації.
Примітка
Ця підставка не призначена для встановлення на підлогу.
Розпакування
РК екран
Посібники
Короткий посібник зі
встановлення
Гарантійний талон
(Додаються не у всіх
країнах)
Кабелі
Кабель типу D-Sub
Шнур живлення
Додатково
9
Посібник користувача
Вступ
Додатково
Пульт ДК
Батарейки (тип ААА, 2 шт.)
(Додаються не у всіх
країнах)
Продається окремо
Кабель DVI
Телевізійний тюнер
Набір для настінного
кріплення
Мережевий блок
Мережевий кабель
(лише для моделі MXn)
Напів-підставка
(лише для моделі MX)
Примітка
•
Можна придбати і під'єднати окремий мережевий блок чи телевізійний тюнер. Інформацію
про використання див. у відповідних посібниках користувача.
•
Можна під'єднати лише один зовнішній блок.
РК екран
Передня панель
Кнопка MENU [MENU]
10
Вступ
Відкриває і закриває екранне меню. Використовується також для виходу з
екранного меню або повернення до попереднього меню.
Кнопки навігації (Вгору/Вниз)
За допомогою цих кнопок можна переходити по вертикалі від однієї позиції
меню до іншої або налаштовувати вибрані в меню значення.
Кнопки налаштування (Вліво/Вправо)/ регулювання гучності
За допомогою цих кнопок можна переходити по горизонталі від однієї
позиції меню до іншої або налаштовувати вибрані в меню значення. Якщо
екранне меню вимкнене, натисніть цю кнопку, щоб налаштувати рівень
гучності.
Кнопка ENTER [ENTER]
Використовується для вибору виділеного пункту меню.
Кнопка SOURCE [SOURCE]
Кнопка SOURCE Використовується для перемикання з режиму PC у відео
режим. Джерело сигналу можна вибирати лише серед тих зовнішніх
пристроїв, які на даний час підключені до монітора.
[PC] → [DVI] → [AV] → [HDMI] → [MagicInfo] → [TV]
Примітка
•
Меню TV доступне, якщо встановлено телевізійний тюнер.
•
Меню MagicInfo доступне, якщо встановлено мережевий блок у
моделях MXn чи MX.
D.MENU
Дозволяє відкрити меню D.MENU.
Примітка
•
Доступно, якщо встановлено телевізійний тюнер.
Кнопка живлення [
]
Кнопка використовується для увімкнення та вимкнення монітора.
Індикатор живлення
Якщо індикатор живлення миготить зеленим світлом – це означає, що
активовано режим енергозбереження.
Примітка
Див. розділ Режим енергозбереження для отримання подальшої інформації
щодо функцій режиму заощадження енергії. Задля збереження
електроенергії вимкніть монітор (OFF), якщо він не використовується або
залишається без нагляду протягом тривалого часу.
Сенсор пульта дистанційного керування (ДК)
Спрямовуйте пульт ДК на цю точку на моніторі.
11
Вступ
Задня панель
Примітка
Докладну інформацію про під'єднання кабелів див. у частині Під'єднання кабелів розділу
"Встановлення". Конфігурація задньої панелі монітора може дещо відрізнятися, залежно від
моделі.
POWER S/W ON [ │ ] / OFF [O]
Використовується для
вимкнення монітора.
увімкнення
та
POWER IN
Кабель живлення вмикається в монітор та
розетку електромережі.
RS232C OUT/IN (Послідовний порт
RS232C)
Програмований порт MDC (Multiple Display
Control - керування кількома дисплеями)
DVI / PC / HDMI IN [DVI/PC/HDMI AUDIO
IN](PC/DVI/HDMI Вхід звукового сигналу з
джерел компонентного сигналу)
DVI / PC / HDMI IN [HDMI]
За допомогою кабелю HDMI з'єднайте роз'єм
HDMI ззаду монітора та роз'єм HDMI на
цифровому пристрої подачі сигналу.
DVI / PC / HDMI IN [RGB](Вхід для
відеосигналу з комп'ютера)
12
Вступ
Для кабелю D-Sub (15-контактний D-Sub) режим PC (аналоговий сигнал з ПК)
DVI / PC / HDMI IN [DVI] (Вхід для
відеосигналу з комп'ютера)
Для кабелю DVI (DVI-D - DVI-D) - режим DVI
(цифровий сигнал з ПК)
DC OUT [5V/1.5A]
Підключіть до роз'єму POWER телевізійного
тюнера чи мережевого блоку.
AV IN [VIDEO] (Вхід для відеосигналу з
комп'ютера)
З'єднайте роз'єм [ VIDEO ] монітора із
відеовиходом зовнішнього пристрою за
допомогою відеокабелю.
AV AUDIO IN [L-AUDIO-R](Вхід
звукового сигналу з джерел компонентного
сигналу)
AV AUDIO OUT [L-AUDIO-R] (Вхід
звукового сигналу для монітора)
RGB OUT
(лише для моделі MXn)
LAN (Роз'єм під'єднання до локальної
мережі)
(лише для моделі MXn)
USB(Роз'єм USB)
Підтримує клавіатуру,
запам'ятовуючі пристрої.
мишу,
зовнішні
(лише для моделі MXn)
Примітка
Кількість моніторів, які можна під'єднати до
вихідної шлеї, залежить від таких умов, як
кабель, джерело сигналу тощо. За допомогою
кабелю, на якому немає втрати сигналу або
13
Вступ
джерела сигналу, можна під'єднати десять
моніторів.
Kensington Lock
Замок “Кенсінгтон” – це пристрій, який
використовується для захисту системи під час
використання її у громадському місці. Цей
пристрій продається окремо. Вигляд замка та
спосіб фіксації можуть відрізнятися від
зображеного на малюнку, залежно від
виробника. Інформацію щодо належного
використання замка “Кенсінгтон” див. у
посібнику, який до нього додається. Цей
пристрій продається окремо.
Примітка
Розташування замка “Кенсінгтон”
різнитися, залежно від моделі.
може
Використання замка “Кенсінгтон”
для захисту від крадіжок
1.
Вставте замок в отвір “Кенсінгтон” для
замка на моніторі (
) і поверніть його
у напрямку блокування (
).
2.
Під'єднайте кабель замка “Кенсінгтон”.
3.
Прикріпіть замок “Кенсінгтон” до столу,
або важкого нерухомого предмета.
Примітка
Детальнішу інформацію щодо під'єднання кабелів див. у розділі Під'єднання кабелів.
Пульт ДК
Примітка
Телевізор або інші електронні пристрої, які працюють неподалік монітора, можуть негативно
впливати на роботу пульта ДК, створюючи перешкоди на частоті, яку він використовує.
14
Вступ
POWER
OFF
Number Buttons
Кнопка
DEL
+ VOL MUTE
TV/DTV
MENU
INFO
КОЛЬОРОВІ КНОПКИ
TTX/MIX
STILL
AUTO
S.MODE
MDC
LOCK
SOURCE
ENTER/PRE-CH
CH/P
D.MENU
GUIDE
RETURN
Клавіші Вгору/Вниз, Вліво/Вправо
EXIT
SRS
MagicInfo
P.MODE
DUAL/MTS
PIP
SWAP
1.
POWER
Вмикає виріб.
2.
Off
Вимикає виріб.
3. Number Buttons
Використовуються для зміни каналу.
15
Вступ
Кнопка
4. DEL
Кнопка "-" працює лише коли увімкнено цифрове
телебачення. Вона використовується для вибору MMS
(кількох каналів) для цифрового телебачення.
5. + VOL -
Використовується для налаштування гучності.
6.
MUTE
Використовується для тимчасового вимкнення (стишення)
звуку. Відображається в нижньому лівому куті екрана. Щоб
відновити відтворення звуку, в режимі вимкненого звуку
потрібно натиснути MUTE або - VOL +.
7. TV/DTV
Використовується для безпосереднього вибору режимів
“TV” та “DTV”.
8.
Відкриває і закриває екранне меню, або закриває меню
налаштування.
MENU
Використовується для вибору виділеного пункту меню.
9.
10.
INFO
Використовується для відображення у верхньому лівому куті
екрана поточної інформації про зображення.
11.COLOR BUTTONS
Використовують для додавання або видалення каналів, а
також для додавання каналів до списку вибраних у меню
“Channel List”.
12.
Деякі телеканали надають послугу телетексту – трансляцію
текстової інформації.
TTX/MIX
- Кнопки режиму телетексту
13.STILL
Якщо натиснути кнопку один раз, зображення зупиниться в
стоп-кадрі. Якщо натиснути її ще раз, відтворення буде
продовжено.
14.AUTO
Використовується для автоматичного налаштування
зображення у режимі PC. Якщо змінити роздільну здатність
за допомогою панелі керування, буде активовано функцію
автоматичного налаштування.
15. S.MODE
Після натиснення цієї кнопки в нижній частині екрана
посередині відобразиться поточний режим зображення.
Монітор обладнано вбудованим стерео підсилювачем Hi-fi.
Щоб переглянути доступні попередньо налаштовані режими,
натисніть кнопку ще раз. ( Standard → Music → Movie →
Speech → Custom )
16.MDC
Кнопка швидкого виклику MDC.
17.LOCK
За допомогою цієї клавіші можна заблокувати або
розблокувати всі клавіші на пульті ДК та моніторі, крім
кнопок живлення та LOCK.
18.
Натисненням кнопки SOURCE можна змінити джерело
вхідного сигналу.
SOURCE
16
Вступ
SOURCE можна вибирати лише серед тих зовнішніх
пристроїв, які на даний час підключені до монітора.
19.
ENTER/PRE-CH
Використовується для переходу до каналу, що знаходиться
безпосередньо перед поточним.
20. CH/P
Використовується для вибору телевізійних каналів у режимі
TV.
21.D.MENU
Відображення меню цифрового телебачення
22.GUIDE
Відображення електронного довідника з програм (Electronic
Program Guide - EPG).
23.
Повернення до попереднього меню.
RETURN
24. Клавіші
Вліво/Вправо
25.
EXIT
26.
SRS
Вгору/Вниз,
За допомогою цих клавіш можна переходити вертикально або
горизонтально від однієї позиції меню до іншої або
налаштовувати вибрані в меню значення.
Використовується для виходу з екранного меню.
SRS TS XT
27.MagicInfo
Кнопка швидкого виклику MagicInfo .
28. P.MODE
Після натиснення цієї кнопки в нижній частині екрана
посередині відобразиться поточний режим зображення.
AV / HDMI / TV : P.MODE
Монітор підтримує чотири стандартні автоматичні режими
зображення. Повторно натискаючи цю кнопку, можна
циклічно прогортати всі доступні налаштовані режими. ( Dynamic → Standard → Movie → Custom )
PC / DVI / MagicInfo: M/B (MagicBright)
MagicBright - це нова функція, яка забезпечує оптимальне
середовище для перегляду, залежно від вмісту зображення,
яке ви переглядаєте на даний момент. Повторно натискаючи
цю кнопку, можна циклічно прогортати всі доступні
налаштовані режими. (Entertain → Internet → Text → Custom )
29.
DUAL/MTS
DUALПід час перегляду телевізійних програм, натисненням
кнопки DUAL на пульті ДК можна вибрати STEREO/MONO,
DUAL l / DUAL ll або MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO залежно від стандарту телевізійного мовлення.
MTSДозволяє вибрати режим MTS (Multichannel Television Stereo).
17
З'єднання
Під'єднання до комп'ютера
Для шнура живлення із заземленням
•
У разі помилки провід заземлення може спричинити ураження
електричним струмом. Перед увімкненням в розетку, перевірте, чи
провід заземлення проведений належним чином. Перед тим, як
від'єднати провід заземлення, обов'язково вимкніть кабель з розетки.
Примітка
До монітора можна під'єднати аудіо/відео пристрої, наприклад DVD-програвачі,
відеомагнітофони чи відеокамери, а також комп'ютер. Детальнішу інформацію про
підключення аудіо-/відеопристроїв див. у розділі “Налаштування РК екрана”.
Під'єднайте кабель живлення до входу POWER на задній панелі монітора.
Увімкніть вимикач живлення.
Існує 2 способи під'єднати кабель передачі сигналу D-sub до РК екрана.
Скористайтеся одним із наступних:
Використовуючи кабель D-Sub (аналоговий) для відео карти.
•
Під'єднайте кабель D-sub до 15-контактного входу RGB на задній панелі
монітора і до 15-контактного входу D-sub комп'ютера
У разі підключення до відеокарти через роз'єм DVI (цифровий).
•
Під'єднайте кабель DVI до входу DVI на задній панелі монітора і до
входу DVI комп'ютера.
31
З'єднання
Під'єднайте аудіокабель монітора до роз'єму звукової карти на задній панелі
комп'ютера.
Примітка
•
Увімкніть комп'ютер та монітор.
•
Кабель DVI належить до елементів додаткової комплектації.
•
Елементи додаткової комплектації можна придбати в місцевому Центрі обслуговування
SAMSUNG Electronics.
Підключення до інших пристроїв
Для шнура живлення із заземленням
•
У разі помилки провід заземлення може спричинити ураження
електричним струмом. Перед увімкненням в розетку, перевірте, чи
провід заземлення проведений належним чином. Перед тим, як
від'єднати провід заземлення, обов'язково вимкніть кабель з розетки.
Примітка
До монітора можна під'єднати аудіо/відео пристрої, наприклад DVD-програвачі,
відеомагнітофони чи відеокамери, а також комп'ютер. Детальнішу інформацію про
підключення аудіо-/відеопристроїв див. у розділі “Налаштування РК екрана”.
Підключення аудіо-/відеопристроїв
1.
Під’єднайте роз’єм DVD-програвача, відеомагнітофона (DVD-програвача/декодера
цифрового телебачення) до роз'єму [R-AUDIO-L] РК екрана.
2.
Після цього вставте диск DVD або касету у програвач DVD-дисків, відеомагнітофон або
відеокамеру і ввімкніть відтворення.
3.
Виберіть пункт AV за допомогою кнопки SOURCE .
32
З'єднання
Примітка
РК екран обладнано роз'ємами для підключення аудіо-/відеопристроїв, таких як DVDпрогравач, відеомагнітофон чи відеокамера. Для перегляду відео з цих пристроїв необхідно
ввімкнути живлення РК екрана.
Під’єднання відеокамери
1.
Знайдіть на відеокамері аудіо та відео виходи. Як правило, вони знаходяться збоку чи ззаду
відеокамери. За допомогою аудіокабелів з'єднайте аудіо вихід відеокамери з роз'ємом AV
AUDIO IN [L-AUDIO-R] монітора.
2.
За допомогою аудіокабелів з'єднайте аудіо вихід відеокамери з роз'ємом AV IN [VIDEO]
монітора.
3.
За допомогою кнопки Source на передній панелі монітора або пульті ДК виберіть джерело
сигналу AV.
4.
Після цього вставте касету у відеокамеру та увімкніть відтворення.
Примітка
Представлені тут аудіо та відео кабелі як правило, входять в комплект відеокамери. (Якщо ні,
то їх можна придбати у місцевій крамниці електроніки). Якщо відеокамера підтримує стерео,
потрібно два кабелі.
Під'єднання за допомогою кабелю HDMI
Примітка
•
Джерела вхідного сигналу, такі як цифровий DVD-програвач, можна під'єднати до входу
HDMI монітора за допомогою кабелю HDMI.
•
Неможливо під’єднати комп’ютер до роз’єму HDMI.
33
З'єднання
Під'єднання за допомогою кабелю DVI-HDMI
Примітка
•
Під'єднайте вихід DVI цифрового пристрою подачі сигналу до входу HDMI монітора за
допомогою кабелю DVI-HDMI.
•
Під'єднайте червоний та білий роз'єми стереокабелю до аудіовиходів такого самого кольору
цифрового пристрою подачі сигналу, а роз'єм з іншого кінця до входу DVI / PC / HDMI
AUDIO IN монітора.
Під'єднання до аудіо системи
Примітка
•
Під'єднайте аудіокабель до роз'ємів AUX L, R аудіосистеми і до роз'єму AUDIO OUT [LAUDIO-R] РК екрана.
Під'єднання мережевого кабелю
Для шнура живлення із заземленням
•
У разі помилки провід заземлення може спричинити ураження
електричним струмом. Перед увімкненням в розетку, перевірте, чи
провід заземлення проведений належним чином. Перед тим, як
від'єднати провід заземлення, обов'язково вимкніть кабель з розетки.
Примітка
До монітора можна під'єднати аудіо/відео пристрої, наприклад DVD-програвачі,
відеомагнітофони чи відеокамери, а також комп'ютер. Детальнішу інформацію про
підключення аудіо-/відеопристроїв див. у розділі “Налаштування РК екрана”.
34
З'єднання
Примітка
Під'єднайте кабель локальної мережі.
(лише для моделі MXn)
Під'єднання пристрою USB
Для шнура живлення із заземленням
•
У разі помилки провід заземлення може спричинити ураження
електричним струмом. Перед увімкненням в розетку, перевірте, чи
провід заземлення проведений належним чином. Перед тим, як
від'єднати провід заземлення, обов'язково вимкніть кабель з розетки.
Примітка
До монітора можна під'єднати аудіо/відео пристрої, наприклад DVD-програвачі,
відеомагнітофони чи відеокамери, а також комп'ютер. Детальнішу інформацію про
підключення аудіо-/відеопристроїв див. у розділі “Налаштування РК екрана”.
Примітка
До монітора можна під'єднати такі USB-пристрої, як мишка або клавіатура.
(лише для моделі MXn)
35
Усунення несправностей
Самоперевірка функцій
Примітка
Перш, ніж звернутися по допомогу, перевірте наступні речі. Звертайтеся до Центру
обслуговування лише у разі, якщо проблему неможливо вирішити самостійно.
Самоперевірка функцій
1.
Вимкніть комп'ютер та монітор.
2.
Від'єднайте відео кабель на задній панелі монітора.
3.
Увімкніть монітор.
Показане нижче повідомлення ("Check Signal Cable") з'являється на чорному фоні, якщо
монітор працює нормально, але не отримує відеосигналу: В режимі самотестування
індикатор живлення світиться зеленим і по екрану рухається зображення.
4.
Вимкніть монітор та знову під'єднайте відео кабель; увімкніть монітор та комп'ютер.
Якщо після ціього на РК екрані не з'являється зображення, перевірте відеоконтролер і систему
комп'ютера; екран працює належним чином.
Попередження
Екран може працювати з розподільчою здатністю вищою, ніж 1360(1920) x 768(1080). Проте,
з'явиться наступне повідомлення на хвилину. Можна змінити розподільчу здатність або
залишити поточний режим. Якщо встановити частоту, більшу ніж 85 Гц, екран буде чорним,
оскільки монітор не підтримує частоти, вищі за 85 Гц.
Примітка
Інформацію щодо значень розподільчої здатності та частоти, які підтримуються монітором,
шукайте в розділі "Технічні характеристики" > "Попередньо встановлені режими
синхронізації".
Обслуговування та чищення
1) Обслуговування корпусу монітора
Від'єднавши шнур живлення, почистіть корпус м'якою ганчіркою.
89
Усунення несправностей
•
Не можна використовувати бензин, розчинники чи
інші вогненебезпечні речовини, а також мокру
ганчірку.
•
Щоб
не
пошкодити
екран,
рекомендуємо
використовувати
речовину
для
чищення
виробництва SAMSUNG.
2) Обслуговування плаского екрана дисплея.
Обережно почистіть екран м'якою ганчіркою (бавовна, фланель).
•
Ніколи не використовуйте ацетон, бензин чи
розчинники.
(Це може спричинити тріщини чи деформацію
поверхні екрана).
•
Якщо пошкодження спричинені
ремонт здійснюється за його кошт.
користувачем,
Ознаки та рекомендовані дії
Примітка
Монітор відтворює відеосигнали, отримані від комп'ютера. Тому, у разі виникнення проблем з
комп'ютером або відеокартою, може зникнути зображення або знизитись якість кольорів,
можуть з'явитися шуми, може не підтримуватись даний відеорежим та ін. У такому випадку,
насамперед виявіть джерело проблеми, а після цього зверніться у Центр обслуговування або до
місцевого торгового представника.
1.
Перевірте, чи належним чином під'єднано шнур живлення та відеокабелі до комп'ютера.
2.
Перевірте, чи під час завантаження комп'ютер не подає більше трьох звукових сигналів.
(У такому випадку, зверніться у центр післяпродажного обслуговування для ремонту
материнської плати).
3.
Якщо встановлена нова відеокарта або комп'ютер щойно зібраний, перевірте, чи
встановлені драйвери відеокарти та монітора.
4.
Перевірте, чи частота оновлення екрана не встановлена на 50 - 85 Гц.
(За максимальної розподільчої здатності вона не повинна перевищувати 60 Гц)
5.
У разі виникнення проблем під час встановлення драйвера відео карти, завантажте
комп'ютер у безпечному режимі, видаліть адаптер дисплея, вибравши "Control Panel
(Панель Керування)→ System (Система) → Device Administrator (Диспетчер пристроїв)";
перезавантажте комп'ютер та ще раз встановіть драйвер відео адаптера.
Контрольний список
Примітка
•
В наступній таблиці наведені можливі несправності та способи їх вирішення. Перед тим, як
звернутися у центр обслуговування, прочитайте подану нижче інформацію і перевірте, чи
можливо самостійно вирішити проблему. Якщо ж допомога Вам все-таки потрібна,
телефонуйте за номером, вказаним у інформаційному розділі, або зверніться до торгового
представника.
•
Додаткову інформацію, пов'язану з мережею, шукайте в розділі Усунення несправностей
MagicInfo.
90
Усунення несправностей
Проблеми, пов'язані із встановленням (режим PC)
Примітка
Тут перелічені проблеми, пов'язані із встановленням РК дисплея, та способи їх усунення.
Q:
Екран мерехтить.
A:
Перевірте, чи кабель, яким подається сигнал з комп'ютера на монітор, належно і щільно
закріплений.
(Див. розділ Під'єднання до комп'ютера).
Проблеми, пов'язані із встановленням
Примітка
Тут перелічені проблеми, пов'язані з екраном, та способи їх усунення.
Q:
Екран порожній та індикатор живлення вимкнений
A:
Перевірте, чи кабель живлення добре під'єднаний, і РК монітор увімкнений.
(Див. розділ Під'єднання до комп'ютера).
Q:
"З'являється повідомлення "Check signal cable".
A:
Перевірте, чи кабель передачі сигналу добре під'єднаний до комп'ютера чи джерела відео
сигналу.
(Див. розділ Під'єднання до комп'ютера).
A:
Перевірте, чи комп'ютер або джерело відео сигналу увімкнені.
Q:
"З'являється повідомлення "Not Optimum Mode".
A:
Перевірте максимальну розподільчу здатність та частоту відеоадаптера.
A:
Порівняйте ці значення з даними в таблиці Попередньо встановлені режими
синхронізації.
Q:
Зображення вертикально згорнуте.
A:
Перевірте, чи належно під'єднаний кабель передачі сигналу. Ще раз добре закріпіть його.
(Див. розділ Під'єднання до комп'ютера).
Q:
Зображення нечітке. Зображення розпливчасте.
A:
Виконайте налаштування частоти Coarse та Fine.
A:
Увімкніть монітор ще раз, від'єднавши всі додаткові пристрої (подовжуючий відеокабель
тощо).
A:
Встановіть частоту та розподільчу здатність в рекомендованих межах.
Q:
Зображення нестабільне, вібрує.
A:
Перевірте, чи значення розподільчої здатності і частоти, встановлені для відеокарти,
знаходяться в діапазоні значень, підтримуваних монітором. Якщо ні, перевстановіть їх
відповідно до поточної інформації в меню РК екрана та попередньо встановлених режимів
синхронізації.
91
Усунення несправностей
Q:
З'являються фантомні зображення.
A:
Перевірте, чи значення розподільчої здатності і частоти, встановлені для відеокарти,
знаходяться в діапазоні значень, підтримуваних монітором. Якщо ні, перевстановіть їх
відповідно до поточної інформації в меню РК екрана та попередньо встановлених режимів
синхронізації.
Q:
Зображення надто світле або надто темне
A:
Налаштуйте brightness та contrast.
(Див. розділи Brightness, Contrast)
Q:
Невідповідний колір зображення.
A:
Налаштуйте колір за допомогою параметрів Custom в екранному меню Color Adjustment.
Q:
Кольорове зображення спотворене темними тінями.
A:
Налаштуйте колір за допомогою параметрів Custom в екранному меню Color Adjustment.
Q:
Поганий білий колір.
A:
Налаштуйте колір за допомогою параметрів Custom в екранному меню Color Adjustment.
Q:
Індикатор живлення миготить.
A:
У даний момент плазмовий екран зберігає зміни, здійснені в налаштуваннях екранного
меню.
Q:
Екран порожній і індикатор живлення блимає з інтервалом у пів або одну секунду.
A:
Задіяна система керування живленням екрана.
A:
Натисніть будь-яку клавішу на клавіатурі.
Q:
Екран порожній і миготить.
A:
Натисніть кнопку MENU. Якщо з'явилося повідомлення "TEST GOOD", перевірте, чи
добре під'єднані конектори кабелю між монітором та комп'ютером.
Проблеми, пов'язані зі звуком
Примітка
Тут перелічені проблеми, пов'язані зі звуком, та способи їх усунення.
Q:
Немає звуку.
A:
Перевірте, чи аудіокабель добре під'єднаний до вхідного аудіороз'єму монітора та
вихідного аудіороз'єму звукової карти.
(Див. розділ Під'єднання до комп'ютера).
A:
Перевірте рівень гучності.
Q:
Звук надто тихий.
A:
Перевірте рівень гучності.
A:
Якщо навіть після встановлення максимального рівня гучності, звук все ще ледь чути,
відрегулюйте гучність на рівні звукової карти або програмного забезпечення.
92
Усунення несправностей
Q:
Звук надто високий або надто низький.
A:
Налаштуйте відповідно параметри Treble та Bass.
Проблеми, пов'язані з пультом ДК
Примітка
Тут перелічені проблеми, пов'язані пультом ДК, та способи їх усунення.
Q:
Натиснення кнопок пульта ДК не спричиняє жодної реакції.
A:
Перевірте полярність батарей (+/-).
A:
Перевірте, чи батареї не розрядилися.
A:
Перевірте, чи увімкнене живлення.
A:
Перевірте, чи належно під'єднаний шнур живлення.
A:
Перевірте, чи неподалік не знаходиться спеціальна флуоресцентна або неонова лампа.
Проблеми, пов'язані з режимом MagicInfo
Примітка
Створення системного флеш-диска USB
Q:
Створення системного флеш-диска USB
A:
1) Можна перетворити звичайний запам'ятовуючий пристрій USB на 512-Мб або більше
у системний диск, використовуючи інструмент створення системного диска USB.
(Наприклад, інструмент HP USB Disk Storage Format Tool)
A:
2) Копіює фантомні зображення ОС та виконувані файли на диск USB.
A:
3) Увійдіть в меню BIOS монітора, натиснувши клавішу F2 на екрані входу у систему
BIOS. Після цього виберіть параметр USB Boot First і натисніть клавішу Enter в меню
завантаження.
A:
4) Увімкніть монітор, попередньо під'єднавши диск USB, та завантажте в режимі DOS.
A:
5) Запустіть C:\ghost.exe та виберіть Local → Partition → From Image в меню. Виберіть
фантомне зображення, яке слід використати для оновлення диска USB, та виберіть диск.
A:
6) Після завершення оновлення монітор автоматично перезавантажиться.
Запитання та відповіді
Q:
Як змінити частоту?
A:
Для зміни частоти необхідно налаштувати параметри відеокарти.
Примітка
Зауважте, що не всі відеокарти підтримуються; це залежить від версії драйвера, який
використовується. (Детальнішу інформацію див. у посібнику для відеокарти або
комп'ютера).
Q:
Як налаштувати роздільну здатність?
A:
Windows XP:
93
Усунення несправностей
Встановіть роздільну здатність, вибравши "Control Panel" (Панель керування) → "Appearance and Themes" (Оформлення й теми) → "Display" (Дисплей) → "Settings" (Параметри).
A:
Windows ME/2000:
Встановіть роздільну здатність, вибравши "Control Panel" (Панель керування) → "Display" (Дисплей) → "Settings" (Параметри).
* Детальнішу інформацію можна отримати у виробника відеокарти.
Q:
Як встановити функцію енергозбереження?
A:
Windows XP:
Встановіть роздільну здатність, вибравши "Control Panel" (Панель керування) → "Appearance and Themes" (Оформлення й теми) → "Display" (Дисплей) → "Settings" (Параметри).
Встановіть відповідну функцію в режимі налаштування BIOS-SETUP комп'ютера. (Див.
посібник для ОС Windows/комп'ютера).
A:
Windows ME/2000:
Встановіть роздільну здатність, вибравши "Control Panel" (Панель керування) → "Display" (Дисплей) → .
Встановіть відповідну функцію в режимі налаштування BIOS-SETUP комп'ютера. (Див.
посібник для ОС Windows/комп'ютера).
Q:
Як почистити корпус/РК панель монітора?
A:
Від'єднайте кабель живлення і протріть монітор м'якою ганчіркою, змоченою в розчині
миючого засобу або звичайній воді.
Ретельно витріть миючий засіб і будьте обережні, щоб не подряпати корпус. Слідкуйте,
щоб вода не потрапила всередину монітора.
Q:
Як відтворити відео?
A:
Відео програвач підтримує лише кодеки MPEG1 та WMV. Для відтворення відео
встановіть відповідні кодеки. Зауважте, що деякі кодеки можуть бути несумісними з цим
програвачем.
Примітка
Перед тим, як звернутися у центр обслуговування, прочитайте подану нижче інформацію і
перевірте, чи можливо самостійно вирішити проблему. Якщо ж допомога Вам все-таки
потрібна, телефонуйте за номером, вказаним у інформаційному розділі, або зверніться до
торгового представника.
94
Download PDF

advertising