Samsung | 570DXN | Samsung 570DXN Стисле керівництво

LCD MONITOR
quick start guide
570DXn
ii
Вибрати мову Головна сторінка
Модель
SyncMaster 570DXn
Колір та зовнішній вигляд виробу може відрізнятися залежно від моделі, а технічні характеристики
можуть бути змінені без попередження з міркувань вдосконалення роботи виробу.
Вступ
Вміст упаковки
Примітка
• Перевірте наявність усіх перелічених елементів, які постачаються з монітором.
Якщо якогось із елементів бракує, зверніться до продавця.
У місцевого торгового представника також можна придбати елементи додаткової комплектації.
Примітка
• Ця підставка не призначена для встановлення на підлогу.
Монітор
Посібник
Посібник користувача,
Короткий посібник зі
Гарантійний талон
встановлення
(Наявний не в усіх регіонах)
Вступ
Кабель
З’єднання
Робота із програмним
забезпеченням
Налаштування монітора
Усунення несправностей
Технічні характеристики
Інформація
Додаток
MDC,
MagicNet
Правила техніки безпеки
Вміст упаковки
Монітор
Технічний макет
програмне забезпечення
Кабель типу D-Sub
Кабель живлення
Додаток
Додатково
Пульт ДК
Гніздо адаптера
BNC - RCA
кришки для USB-пристроїв
& Гвинт (1EA)
Батарейки (тип ААА, 2 шт.)
(Наявний не в усіх регіонах)
Напів-підставка
Кришка з отвором
Пластмасова насадка (4)
Кришка жорсткого диска
Продається окремо
Набір для настінного
кріплення
Кабель BNC
Набір гучномовців
Кабель DVI
Мережевий кабель
Монітор
Передня панель
1)
Кнопка MENU
За допомогою цієї кнопки можна входити в екранне меню та виходити з нього, а також закривати
меню регулювання параметрів екрану.
2)
Кнопки навігації (Вгору/Вниз)
За допомогою цих кнопок можна переходити по вертикалі від однієї позиції меню до іншої або
налаштовувати вибрані в меню значення.
3)
Кнопки налаштування (Вліво/Вправо)/ регулювання гучності
За допомогою цих кнопок можна переходити по горизонталі від однієї позиції меню до іншої або
налаштовувати вибрані в меню значення. Використовуються для налаштування гучності.
4)
ENTER
Використовується для вибору виділеного пункту меню.
5)
Кнопка SOURCE
Кнопка SOURCE Використовується для перемикання з режиму PC у відео режим.
Джерело сигналу можна вибирати лише серед тих зовнішніх пристроїв, які на даний час підключені
до монітора.
[PC] → [BNC] → [DVI] → [AV] → [S-Video] → [Component] → [HDMI] → [MagicNet]
>> Клацніть тут, щоб переглянути анімаційний кліп.
6)
Кнопка PIP
Використовується для увімкнення чи вимкнення режиму вкладених зображень (ЗВЗ).
Якщо сигнал BNC та компонентний подаються на той самий вхід, не можна створити більше одного
периферійного зображення.
>> Клацніть тут, щоб переглянути анімаційний кліп
• PC
AV / S-Video / Component / HDMI
• BNC
AV / S-Video / HDMI
• DVI
AV / S-Video / Component
• AV / S-Video
PC / BNC / DVI
• Component
PC / DVI
• HDMI
PC / BNC
7)
Кнопка живлення
Використовується для увімкнення та вимкнення монітора.
8)
Датчик яскравості
Функція Датчик яскравості дозволяє виробу автоматично визначати яскравість навколишнього
освітлення за допомогою спеціального датчика і відповідним чином регулювати яскравість екрана.
9)
Індикатор живлення
Якщо індикатор живлення миготить зеленим світлом – це означає, що активовано режим
енергозбереження.
10) Сенсор пульту дистанційного керування (ДК)
Спрямовуйте пульт ДК на цю точку на моніторі.
Примітка
• Див. розділ Режим енергозбереження для подальшої інформації щодо функцій даного режиму.
Задля збереження електроенергії вимкніть монітор (OFF), якщо він не використовується або
залишається без нагляду протягом тривалого часу.
Задня панель
Примітка
• Докладну інформацію про під'єднання кабелів див. у частині Під'єднання кабелів розділу
"Встановлення". Конфігурація задньої панелі монітора може дещо відрізнятися, залежно від моделі.
1)
POWER S/W ON [ | ] / OFF [O]
Використовується для увімкнення та вимкнення
монітора.
2)
POWER IN :
Кабель живлення вмикається в монітор та
розетку електромережі.
3)
REMOTE OUT/IN
Можна користуватися кабельним пультом
дистанційного керування, підключивши його
до монітора.
4)
RS232C OUT/IN (Послідовний порт
RS232C) :
Програмований порт MDC (Multiple Display
Control - керування кількома дисплеями)
5)
DVI / PC / HDMI IN [HDMI/PC/DVI/BNC
AUDIO IN] (Вхід звукового сигналу з
комп'ютера PC/DVI/BNC)
6)
DVI / PC / HDMI IN [HDMI]
За допомогою кабелю HDMI з’єднайте
роз’єм HDMI ззаду монітора та роз’єм HDMI
на цифровому пристрої подачі сигналу.
7)
DVI / PC / HDMI IN [RGB] (Вхід для
відеосигналу з комп'ютера)
Для кабелю D-Sub (15-контактний D-Sub) режим PC (аналоговий сигнал з ПК)
8)
DVI / PC / HDMI IN [DVI(HDCP)] (Вхід
для відеосигналу з комп'ютера)
Для кабелю DVI (DVI-D - DVI-D) - режим DVI
(цифровий сигнал з ПК)
9)
COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] (Вхід
звукового сигналу з джерел
компонентного сигналу)
10) BNC/COMPONENT OUT [R/PR, G/Y, B/PB, H,
V] (Вихідний роз'єм BNC/компонентного
сигналу)
Під'єднання BNC (аналоговий сигнал з ПК):
під'єднується до порта R, G, B, H, V
- Компонентне під'єднання: під'єднується до
порта PR, Y, PB
11) BNC/COMPONENT IN [R/PR, G/Y, B/PB, H, V]
(Вихідний роз'єм BNC/компонентного
сигналу)
12) AV AUDIO IN [L-AUDIO-R] (Вхід звукового
сигналу для монітора)
13) AV OUT [VIDEO] (Вихід відеосигналу):
режим AV (Вихід)
14) AV IN [VIDEO] (Вхід відеосигналу)
15) AV OUT [S-VIDEO] (Вихід сигналу S-Video):
Режим S-Video (Вихід)
16) AV IN [S-VIDEO] (Вихід сигналу S-Video)
17) EXT SPEAKER(8 Ω)[- - L - +, - - R - +] (Роз'єм
для підключення зовнішніх гучномовців)
18) AUDIO OUT [L-AUDIO-R] (Вхід звукового
сигналу для монітора)
AUDIO OUT забезпечує вихід звуку PC, DVI або
BNC.
19) LAN (Роз'єм під'єднання до локальної
мережі)
20) USB (Роз'єм USB)
Підтримує клавіатуру, мишу, зовнішні
запам'ятовуючі пристрої.
Примітка
• Кількість моніторів, які можна під'єднати до вихідної шлеї, залежить від таких умов, як кабель,
джерело сигналу тощо. За допомогою кабелю, на якому немає втрати сигналу або джерела сигналу,
можна під'єднати десять моніторів.
21) Замок “Кенсінгтон”
Замок “Кенсінгтон” – це пристрій для фізичної
фіксації пристроїв під час їх використання у
громадському місці. (Цей пристрій продається
окремо.)
Щоб отримати інформацію про використання
захисного пристрою, зверніться за місцем
його придбання.
Примітка
• Детальнішу інформацію щодо під'єднання кабелів див. у розділі Підключення монітора.
Пульт ДК
Примітка
• Телевізор або інші електронні пристрої, які працюють неподалік монітора, можуть негативно
впливати на роботу пульта ДК, створюючи перешкоди на частоті, яку він використовує.
1. ON / OFF
2. MAGICNET
3. MDC
4. LOCK
5. клавіші MagicNet
6.+100 -/-7. VOL
8.
MUTE
9.
TTX/MIX
10.
MENU
11.
ENTER
12.
P.MODE
13. AUTO
14.
ENTER/PRE-CH
15 . CH/P
16.
SOURCE
17.
INFO
18.
EXIT
19. Клавіші Вгору/Вниз, Вліво/Вправо
20.
S.MODE
21. STILL
22. FM RADIO
23. P.SIZE
24.
SRS
25.
DUAL/MTS
26.
PIP
27.
SOURCE
28. SWAP
29.
30.
31.
32.
33.
1)
SIZE
REW
STOP
PLAY/PAUSE
FF
ON / OFF
Кнопка використовується для увімкнення та вимкнення монітора.
2)
MAGICNET
Кнопка швидкого виклику MagicNet.
3)
MDC
Кнопка швидкого виклику MDC.
4)
LOCK
За допомогою цієї клавіші можна заблокувати або розблокувати всі клавіші на пульті ДК та моніторі,
крім кнопок живлення та LOCK.
5)
клавіші MagicNet
- Використовуються для роботи в програмі MagicNet.
• Буквено-цифрові: Використовуються для введення адрес Інтернету.
• DEL : Витирає попередній символ.
• SYMBOL: Використовується для введення символів. (.O_-)
• ENTER: Використовується для введення значень.
6)
+100 -/-Використовується для вибору каналів з номером понад 100.
Наприклад, щоб вибрати канал 121, потрібно натиснути "+100", а тоді "2" і "1".
- Для даного монітора ця функція не працює.
7)
VOL
Використовується для налаштування гучності.
8)
MUTE
Використовується для тимчасового вимкнення (стишення) звуку.
Відображається в нижньому лівому куті екрана.
Щоб відновити відтворення звуку, в режимі стишення потрібно натиснути MUTE або "- VOL +".
TTX/MIX
9)
Деякі телеканали надають послугу телетексту - трансляцію текстової інформації.
[ TTX / MIX найчастіше використовується в Європі. ]
10)
MENU
За допомогою цієї кнопки можна входити в екранне меню та виходити з нього, а також закривати
меню регулювання параметрів екрану.
11)
ENTER
Використовується для вибору виділеного пункту меню.
12)
P.MODE
Після натиснення цієї кнопки в нижній частині екрана посередині відобразиться поточний режим
зображення.
AV / S-Video / Component: P.MODE
Монітор підтримує чотири стандартні автоматичні режими зображення.
Повторно натискаючи цю кнопку, можна циклічно прогортати всі доступні налаштовані режими.
( Dynamic > Standard > Movie > Custom )
PC / DVI режим : M/B ( MagicBright™ )
MagicBright™ - це нова функція монітора, що забезпечує дворазове поліпшення якості зображення в
порівнянні з існуючими моніторами шляхом підвищення його яскравості і чіткості.
( Entertain > Internet > Text > Custom )
13) AUTO
Використовується для автоматичного налаштування зображення екрану.
Якщо змінити розподільчу здатність за допомогою панелі керування, буде активовано функцію
автоматичного налаштування.
14)
ENTER/PRE-CH
Використовується для переходу до каналу, що знаходиться безпосередньо перед поточним.
- Для даного монітора ця функція не працює.
15)
CH/P
Використовується для вибору каналу або сторінки.
- Для даного монітора ця функція не працює.
16)
SOURCE
Використовується для зміни джерела сигналу.
17)
INFO
Використовується для відображення у верхньому лівому куті екрана поточної інформації про
зображення.
18)
EXIT
Використовується для виходу з екранного меню.
19) Клавіші Вгору/Вниз, Вліво/Вправо
За допомогою цих клавіш можна переходити вертикально або горизонтально від однієї позиції меню
до іншої або налаштовувати вибрані в меню значення.
S.MODE
20)
Після натиснення цієї кнопки в нижній частині екрана посередині відобразиться поточний режим
зображення.
Монітор обладнано вбудованим стерео підсилювачем Hi-fi.
Щоб переглянути доступні режими попередніх налаштувань, натисніть кнопку ще раз.
( Standard → Music → Movie → Speech → Custom )
21) STILL
Якщо натиснути кнопку один раз, зображення зупиниться в стоп-кадрі. Якщо натиснути її ще раз,
відтворення буде продовжено.
22) FM RADIO
Вмикає та вимикає режим "FM Radio".
У режимі PC/DVI, встановлює значення "FM Radio" для параметра "SOUND".
У загальному режимі "Video SOURCE" монітор переходить в режим FM RADIO, і екран вимикається.
У місцевостях, де спостерігається слабкий рівень прийому сигналу, можливе виникнення шумів під
час прийому радіопередач у FM-діапазоні.
23) P.SIZE
Служить для зміни розмірів екрану.
SRS
24)
SRS
25)
DUAL/MTS
DUALПід час перегляду телевізійних програм, натисненням кнопки DUAL на пульті ДК можна вибрати
STEREO/MONO, DUAL l / DUAL ll або MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO залежно від стандарту
телевізійного мовлення.
Дозволяє вибирати між MONO/STEREO, DUAL 1/DUAL 2 та MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO
MTSДозволяє вибрати режим MTS (Multichannel Television Stereo).
Тип аудіо звучання MTS/S_Mode За замовчуванням
FM стерео
Моно
Моно
Стерео
Моно ↔ Стерео
SAP
Моно ↔ SAP
Змінено вручну
Моно
- Для даного монітора ця функція не працює.
26)
PIP
Щоразу внаслідок натиснення кнопки з'являється екран вкладеного зображення.
27)
SOURCE
Дозволяє змінити джерело сигналу для периферійного зображення.
28) SWAP
Використовується для того, щоб поміняти місцями основне та периферійне зображення.
Зображення з вкладеного вікна з'явиться на основному екрані, а зображення з основного екрану - у
вкладеному вікні.
29)
SIZE
Дозволяє змінити розмір зображення.
30)
REW
Перемотування
31)
Зупинити
Зупинити
32)
PLAY / PAUSE
Відтворення/Пауза
33)
FF
Швидко вперед
© 1995~2007 SAMSUNG. ALL Rights Reserved
Вибрати мову Головна сторінка
Модель
SyncMaster 570DXn
Правила техніки безпеки
Вступ
З’єднання
Встановлення комплекту
підставки
Під'єднання до
комп’ютера
Робота із програмним
забезпеченням
Налаштування монітора
Колір та зовнішній вигляд виробу може відрізнятися залежно від моделі, а технічні характеристики
можуть бути змінені без попередження з міркувань вдосконалення роботи виробу.
З’єднання
Усунення несправностей
Встановлення комплекту підставки
Технічні характеристики
Інформація
Додаток
Примітка
• Слід використовувати лише гвинти з комплекту.
Увага
Компанія Samsung Electronics не несе відповідальності за пошкодження, що виникли внаслідок
використання інших підставок чи кріплень.
Встановлення напів-підставки
Ліва стійка
Права стійка
Увага
Підставку слід встановити так,
щоб вона складалася наклейкою з
попереджувальною інформацією назад.
1)
Для захисту пристрою у комплект входить додаткове приладдя – захисна кришка. Вона захищає
отвір внизу монітора, у який кріпиться підставка. Якщо Ви встановлюєте комплект настінного
кріплення для монітора, встановіть на нього захисну кришку.
2)
Встановіть її в отвір внизу монітора. Вставте гвинт, який постачається разом із захисною кришкою, в
позначене місце і надійно закрутіть.
Увага
Розподільча здатність кожної моделі може відрізнятися. Інформацію про оптимальну розподільчу
здатність див. у посібнику користувача.
Під'єднання до комп’ютера
Для шнура живлення із заземленням
У разі помилки провід заземлення може спричинити ураження електричним струмом. Make sure
to wire the earth lead in an approprite manner, before plug-in the AC power. Перед тим, як
від'єднати провід заземлення, обов'язково вимкніть кабель з розетки.
Примітка
• До монітора можна під'єднати аудіо/відео пристрої, наприклад DVD-програвачі, відеомагнітофони чи
відеокамери, а також комп'ютер. Детальнішу інформацію про підключення аудіо/відео пристроїв див.
у підрозділі “Засоби керування” розділу “Налаштування монітора”.
Під'єднання до комп’ютера
1)
Під’єднайте кабель живлення до входу POWER на задній панелі монітора.
Увімкніть вимикач живлення.
2)
Існує 3 способи під'єднати кабель передачі сигналу до монітора.
Скористайтеся одним із наступних:
2-1)
Використовуючи кабель D-Sub (аналоговий) для відео карти.
Під'єднайте кабель D-sub до 15-контактного входу RGB на задній панелі монітора і до 15контактного входу D-sub комп'ютера
2-2)
У разі підключення до відеокарти через роз'єм DVI (цифровий).
Під’єднайте кабель DVI до входу DVI(HDCP) на задній панелі монітора і до входу DVI
комп’ютера.
2-3)
Використовуючи роз’єм BNC (аналоговий) на відео карті.
Під'єднайте кабель BNC до входу BNC/COMPONENT IN - R, G, B, H, V на задній панелі
монітора і до 15-контактного виходу D-sub комп'ютера.
3)
Під’єднайте аудіо кабель від монітора до роз’єму AUDIO на задній панелі комп'ютера.
Примітка
• Увімкніть комп'ютер та монітор.
Примітка
• Кабелі DVI та BNC належать до елементів додаткової комплектації.
Елементи додаткової комплектації можна придбати в місцевому Центрі обслуговування Samsung
Electronics.
Під'єднання до комп’ютера
1)
Такі аудіо/відео пристрої як відеомагнітофон або відеокамера підключаються до роз'єму AV IN
[VIDEO] або AV IN [S-VIDEO] монітора за допомогою кабелю S-VHS або BNC.
2)
За допомогою аудіо кабелів з'єднайте роз'єми Audio (L) та Audio (R) відеомагнітофона чи
відеокамери з роз'ємом AV AUDIO IN [L-AUDIO-R] монітора.
Примітка
• Залежно від роз'єму, до якого під'єднано відеомагнітофон чи відеокамеру, за допомогою кнопки
Source на передній панелі монітора або пульті ДК виберіть джерело сигналу AV або S-Video.
• Після цього вставте касету у відеомагнітофон чи відеокамеру та увімкніть відтворення.
Примітка
• Кабелі S-VHS та BNC належать до елементів додаткової комплектації.
3. Під'єднання до DVD-програвача
1)
За допомогою аудіокабелів з'єднайте роз'єм COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] на моніторі з аудіо
виходами DVD-програвача.
2)
За допомогою компонентного кабелю з'єднайте порт BNC/COMPONENT IN - PR , Y, PB монітора з
гніздами PR, Y, PB DVD-програвача.
Примітка
• За допомогою кнопки Source на передній панелі монітора або пульті ДК виберіть джерело сигналу
Component.
• Після цього вставте диск у DVD-програвач та увімкніть відтворення.
Примітка
• Компонентний кабель належить до елементів додаткової комплектації.
Інформацію про компонентний відео сигнал можна знайти в посібнику користувача DVD-програвача.
Під'єднання відеокамери
1)
Знайдіть на відеокамері аудіо та відео виходи. Як правило, вони знаходяться збоку чи ззаду
відеокамери.
За допомогою аудіокабелів з'єднайте аудіо вихід відеокамери з роз'ємом AV AUDIO IN [L-AUDIO-R]
монітора.
2)
За допомогою відеокабелю з'єднайте відео вихід відеокамери з роз'ємом AV IN [VIDEO] монітора
Примітка
• За допомогою кнопки Source на передній панелі монітора або пульті ДК виберіть джерело сигналу
AV.
• Після цього вставте касету у відеокамеру та увімкніть відтворення.
Примітка
• Представлені тут аудіо та відео кабелі як правило, входять в комплект відеокамери.
(Якщо ні, то їх можна придбати у місцевій крамниці електроніки).
Якщо відеокамера підтримує стерео, потрібно два кабелі.
Під'єднання декодера цифрового телебачення
Примітка
• Нижче наведено спосіб під'єднання типового декодера цифрового телебачення.
1)
За допомогою компонентного кабелю з'єднайте порт BNC / COMPONENT IN - PR, Y, PB монітора з
гніздами PR, Y, PB Set Top Box.
2)
За допомогою аудіокабелів з'єднайте роз'єм COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] на моніторі з аудіо
виходами DVD-програвача.
Примітка
• За допомогою кнопки Source на передній панелі монітора або пульті ДК виберіть джерело сигналу
Component.
Примітка
• Інформацію про компонентний відео сигнал можна знайти в посібнику користувача Set Top Box.
Під'єднання гучномовців
Примітка
• За допомогою гвинтів під'єднайте гучномовці до виробу.
* Закріплюючи гучномовці, не слід використовувати підставку.
Примітка
• З'єднайте роз'єм для підключення гучномовців на задній панелі виробу та роз'єм на задній панелі
гучномовця за допомогою кабелю гучномовця.
Примітка
• Якщо гучномовці під'єднано до виробу, не пересувайте його, тримаючи за гучномовець.
Так можна пошкодити кронштейн кріплення гучномовця до виробу.
Під'єднання до аудіо системи
Примітка
• За допомогою аудіокабелів з'єднайте роз'єми AUX L, R аудіо системи та вихідним роз'ємом для
звукового сигналу монітора AUDIO OUT [L-AUDIO-R].
Під'єднання до дротового пульта ДК
Примітка
• Для керування монітором можна використовувати інші пристрої дистанційного керування, підключені
до роз’єму REMOTE OUT.
• Для керування пристроєм можна використовувати інші пристрої дистанційного керування, підключені
до роз’єму REMOTE IN.
Примітка
• Обмеження: тільки за умови, що інші пристрої підтримують підключення до кабельних роз’ємів
дистанційного керування.
Connecting HDMI
Note
• Input devices such as digital DVD are connected to the HDMI IN terminal of the monitor using the HDMI
cable.
Note
• You cannot connect a PC to the HDMI IN terminal.
Connecting Using a DVI to HDMI Cable
1)
Connect the DVI output terminal of a digital output device to the HDMI IN terminal of the monitor using a
DVI to HDMI cable.
2)
Connect the red and white jacks of an RCA to stereo (for PC) cable to the same colored audio output
terminals of the digital output device, and connect the opposite jack to the HDMI / PC / DVI-D AUDIO IN
terminal of the monitor.
Під'єднання мережевого кабелю
1)
Під'єднання мережевого кабелю
Під'єднання USB
1)
До монітора можна під'єднати такі USB-пристрої, як мишка або клавіатура.
Використання кришки для USB-пристроїв
Якщо Ви вставляєте невеличкий портативний носій, такий як флеш-карта, у порт USB ззаду монітора,
такий пристрій може легко загубитися або ж його можуть вкрасти. Запобігти цьому можна, закривши
встановлений зовнішній носій кришкою для USB-пристроїв.
1)
2)
Вставте виступи
кришки для USB-пристроїв у отвори
Вирівняйте край
кришки відносно краю
на задній панелі монітора.
задньої панелі монітора таким чином, щоби отвір
у кришці знаходився навпроти каналу для гвинта.
Вирівняйте край
3)
кришки відносно нижнього краю
задньої панелі монітора.
Вставте гвинт у отвір, припасований згідно із вказівками у кроці [2], та закрутіть.
Вирівняйте краї частин
і
та зафіксуйте кришку за допомогою гвинта.
Використання кришки жорсткого диска
Можна встановити зовнішній 2,5-дюймовий жорсткий диск USB.
1)
Вставте
в отвір угорі
, після чого прикладіть і вставте
в отвір унизу
.
USB-кабель зовнішнього жорсткого диска можна під’єднати до USB-порта монітора через частину
.
2)
Перевірте, чи частини зафіксовані належним чином.
Примітка
• Для того, щоб зняти кришку жорсткого диска, легко потягніть частину
.
© 1995~2007 SAMSUNG. ALL Right Reserved
Вибрати мову Головна сторінка
Модель
SyncMaster 570DXn
Правила техніки безпеки
Вступ
З’єднання
Робота із програмним
забезпеченням
Налаштування монітора
Усунення несправностей
Колір та зовнішній вигляд виробу може відрізнятися залежно від моделі, а технічні характеристики
Самоперевірка функцій
Контрольний список
Запитання та відповіді
можуть бути змінені без попередження з міркувань вдосконалення роботи виробу.
Усунення несправностей
Технічні характеристики
Самоперевірка функцій
Інформація
Додаток
Примітка
• Перш, ніж звернутися по допомогу, перевірте наступні речі. Звертайтеся до Центру обслуговування
лише у разі, якщо проблему неможливо вирішити самостійно.
Самоперевірка функцій
Монітор має функцію самоперевірки, яка дозволяє перевірити, чи він працює належним чином.
1)
Вимкніть комп'ютер та монітор.
2)
Від'єднайте відео кабель на задній панелі монітора.
3)
Увімкніть монітор.
Показане нижче повідомлення ("Check Signal Cable" (Перевірте кабель із сигналом)) з'являється на
чорному фоні, якщо монітор працює нормально, але не отримує відеосигналу: В режимі
самотестування індикатор живлення світиться зеленим і по екрану рухається зображення.
4)
Вимкніть монітор та знову під'єднайте відео кабель; увімкніть монітор та комп'ютер.
Якщо на екрані монітора після попередньої процедури нічого не з'явилося, перевірте відеоконтролер і
систему комп'ютера; монітор працює належним чином.
Not Optimum Mode
Екран може працювати з розподільчою здатністю вищою, ніж 1920 x 1080. Проте, з'явиться наступне
повідомлення на хвилину. Впродовж цього часу можна змінити розподільчу здатність екрану або
залишити її без змін. Якщо встановити частоту, більшу ніж 85 Гц, екран буде чорним, оскільки монітор не
підтримує частоти, вищі за 85 Гц.
Примітка
• Інформацію щодо значень розподільчої здатності та частоти, які підтримуються монітором, шукайте
в розділі "Технічні характеристики" > "Попередньо встановлені режими синхронізації".
Обслуговування та чищення
1)
Обслуговування корпусу монітора.
Від'єднавши шнур живлення, почистіть корпус м'якою ганчіркою.
•
Не можна використовувати бензин, розчинники чи інші
вогненебезпечні речовини, а також мокру ганчірку.
•
Щоб не пошкодити екран, рекомендуємо використовувати
речовину для чищення виробництва Samsung.
2)
Обслуговування плаского екрану дисплея.
Обережно почистіть екран м'якою ганчіркою (бавовняна фланель).
•
Ніколи не використовуйте ацетон, бензин чи розчинники.
(Це може спричинити тріщини чи деформацію поверхні екрану).
•
Якщо пошкодження спричинені користувачем, ремонт
здійснюється за його кошт.
Ознаки та рекомендовані дії
Примітка
• Монітор відтворює відеосигнали, отримані від комп'ютера. Тому, у разі виникнення проблем з
комп'ютером або відеокартою може зникнути зображення, знизитись якість кольорів, можуть
з'явитись шуми, може не підтримуватись даний віджео режим та ін. В такому випадку, насамперед
виявіть джерело проблеми, а після цього зверніться у Центр обслуговування або до торгового
представника.
1)
2)
Перевірте, чи належним чином під'єднано кабель живлення та відео кабелі до комп'ютера.
Перевірте, чи під час завантаження комп'ютер не подає більше трьох звукових сигналів.
(У такому випадку, зверніться у центр післяпродажного обслуговування для ремонту материнської
плати).
3)
Якщо встановлена нова відеокарта або комп'ютер щойно зібраний, перевірте, чи встановлені
драйвери відеокарти та монітора.
4)
Перевірте, чи частота оновлення екрану не встановлена на 75 Гц.
(За максимальної розподільчої здатності вона не повинна перевищувати 60 Гц)
5)
У разі виникнення проблем під час встановлення драйвера відео карти, завантажте комп'ютер у
безпечному режимі, видаліть адаптер дисплея, вибравши "Control Panel (Панель Керування),
System (Система), Device Administrator (Диспетчер пристроїв)"; перезавантажте комп'ютер та ще
раз встановіть драйвер відео адаптера.
Контрольний список
Примітка
• В наступній таблиці наведені можливі несправності та способи їх вирішення. Перед тим, як
звернутися у центр обслуговування, прочитайте подану нижче інформацію і перевірте, чи можливо
самостійно вирішити проблему. Якщо ж допомога Вам все-таки потрібна, телефонуйте за номером,
вказаним у інформаційному розділі, або зверніться до торгового представника.
Проблеми, пов'язані із встановленням (PC Mode)
Примітка
• Тут перелічені проблеми, пов'язані із встановленням монітора, та способи їх усунення.
Проблеми
Способи вирішення
Екран монітора мерехтить.
z Перевірте, чи кабель, яким подається сигнал з комп'ютера
на монітор, належно і щільно закріплений.
(Див. розділ Підключення до комп’ютера)
Проблеми, пов'язані із встановленням
Примітка
• Тут перелічені проблеми, пов'язані з екраном монітора, та способи їх усунення.
Проблеми
Екран порожній та індикатор
живлення вимкнений
Способи вирішення
z Перевірте, чи кабель живлення добре під'єднаний, і РК
монітор увімкнений.
(Див. розділ Підключення до монітора)
З’являється повідомлення
“Check signal cable.” (Перевірте
кабель передачі сигналу).
z Перевірте, чи кабель передачі сигналу добре під'єднаний до
комп'ютера чи джерела відео сигналу.
(Див. розділ Підключення до монітора)
z Перевірте, чи комп'ютер або джерело відео сигналу
увімкнені.
З’являється повідомлення “Not
Optimum Mode
” ("Неоптимальний режим")
z Перевірте максимальну розподільчу здатність та частоту
відеоадаптера.
z Порівняйте ці значення з даними в таблиці Попередньо
встановлені режими синхронізації.
Зображення вертикально
z Перевірте, чи належно під'єднаний кабель передачі сигналу.
згорнуте.
Ще раз добре закріпіть його.
(Див. розділ Підключення до комп’ютера)
Зображення нечітке. Зображення
розпливчасте.
z Виконайте налаштування частоти Coarse (Грубе) та Fine
(Точне).
z Увімкніть монітор ще раз, від'єднавши всі додаткові пристрої
(подовжуючий відеокабель тощо).
z Встановіть частоту та розподільчу здатність в
рекомендованих межах.
z Перевірте, чи значення розподільчої здатності і частоти,
Зображення нестабільне, вібрує.
встановлені для відеокарти, знаходяться в діапазоні
значень, підтримуваних монітором.
З'являються фантомні
Якщо ні, перевстановіть їх відповідно до поточної Інформації
зображення.
в меню монітора та Попередньо встановлених режимів
синхронізації.
Зображення надто світле або
надто темне
z налаштуйте яскравість та контрастність.
(Див. розділи Brightness (Яскравість), Contrast
(Контрастність)
Невідповідний колір
зображення.
Кольорове зображення
спотворене темними тінями.
z Налаштуйте колір за допомогою параметрів Custom
(Користувацький) в екранному меню Color Adjustment.
Поганий білий колір.
Індикатор живлення блимає
зеленим.
z В даний момент монітор зберігає зміни, здійснені в
налаштуваннях екранного меню.
Екран порожній, а індикатор
живлення світиться зеленим або
z Задіяна система керування живленням монітора.
блимає з інтервалом у пів або
z Натисніть клавішу на клавіатурі.
одну секунду
z Натисніть кнопку MENU. Якщо з'явилося повідомлення
Екран порожній і миготить.
"TEST GOOD" ("Перевірка успішна"), перевірте, чи добре
під'єднані конектори кабелю між монітором та комп'ютером.
Проблеми, пов'язані зі звуком
Примітка
• Тут перелічені проблеми, пов'язані зі звуком, та способи їх усунення.
Проблеми
Способи вирішення
z Перевірте, чи аудіокабель добре під'єднаний до вхідного
Немає звуку.
аудіо роз’єму монітора та вихідного аудіо роз’єму звукової
карти.
(Див. розділ Підключення до монітора)
z Перевірте рівень гучності.
z Перевірте рівень гучності.
Звук надто тихий.
z Якщо навіть після встановлення максимального рівня
гучності, звук все ще ледь чути, відрегулюйте гучність на
рівні звукової карти або програмного забезпечення.
Звук надто низький або надто
z Налаштуйте відповідно параметри Treble (Баси) та Bass
(Верхні).
високий.
Проблеми, пов'язані з пультом ДК
Примітка
• Тут перелічені проблеми, пов'язані пультом ДК, та способи їх усунення.
Проблеми
Способи вирішення
Натиснення кнопок пульту ДК не
z Перевірте полярність батарей (+/-).
спричиняє жодної реакції.
z Перевірте, чи батареї не розрядилися.
z Перевірте, чи увімкнене живлення.
z Перевірте, чи належно під'єднаний шнур живлення.
z Перевірте, чи неподалік не знаходиться спеціальна
флуоресцентна або неонова лампа.
Проблеми, пов’язані з режимом MagicNet
Примітка
• Створення системного флеш-диску USB.
Проблеми
Створення системного флеш-
Способи вирішення
1.
диску USB
Можна перетворити звичайний запам’ятовуючий пристрій
USB на 512 Мб або більше у системний диск,
використовуючи інструмент створення системного диску
USB. (Наприклад, інструмент HP USB Disk Storage Format
Tool)
2.
Копіює фантомні зображення ОС та виконувані файли на
диск USB.
3.
Увійдіть в меню BIOS монітора, натиснувши клавішу F2 на
екрані входу у систему BIOS. Після цього виберіть параметр
USB Boot First і натисніть клавішу Enter в меню
завантаження.
4.
Увімкніть монітор, попередньо під’єднавши диск USB, та
завантажте в режимі DOS.
5.
Запустіть C:\ghost.exe та виберіть Local > Partition > From
Image в меню. Виберіть фантомне зображення, яке слід
використати для оновлення диска USB, та виберіть диск.
6.
Після завершення оновлення монітор автоматично
перезавантажиться.
Запитання та відповіді
Запитання
Як змінити частоту?
Відповідь
Для зміни частоти необхідно налаштувати параметри відеокарти.
Зауважте, що не всі відеокарти підтримуються; це залежить від
версії драйвера, який використовується. (Детальнішу інформацію
див. у посібнику для відеокарти або комп'ютера).
Як налаштувати розподільчу
здатність?
z Windows XP:
Встановіть розподільчу здатність, вибравши “Панель
керування” → “Оформлення й теми" → "Дисплей” →
“Параметри”.
z Windows ME/2000:
Встановіть розподільчу здатність, вибравши "Control
Panel" (Панель керування) → "Display" (Дисплей) →
"Settings" (Параметри).
* Детальнішу інформацію можна отримати у виробника
відеокарти.
Як встановити функцію
енергозбереження?
z Windows XP:
Встановіть цю функцію, вибравши “Панель
керування”→“Оформлення і теми"→"Дисплей”→“Екранна
заставка”.
Встановіть відповідну функцію в режимі налаштування BIOS
комп'ютера. (Див. посібник для ОС Windows/комп'ютера).
z Windows ME/2000:
Встановіть цю функцію, вибравши “Control Panel" (Панель
керування) → “Display" (Дисплей) → “Screen
Saver" (Екранна заставка).
Встановіть відповідну функцію в режимі налаштування BIOS
комп'ютера. (Див. посібник для ОС Windows/комп'ютера).
Як почистити корпус/РК панель
Від'єднайте кабель живлення і протріть монітор м'якою ганчіркою,
монітора?
змоченою в розчині миючого засобу або звичайній воді.
Ретельно витріть залишки миючого засобу з монітора, та будьте
обережні, щоб не подряпати корпус. Уникайте потрапляння води
всередину монітора.
Як відтворити відео?
Відео програвач підтримує лише кодеки MPEG1 та WMV. Для
відтворення відео встановіть відповідні кодеки. Зауважте, що
деякі кодеки можуть бути несумісними з цим програвачем.
© 1995~2007 SAMSUNG. ALL Right Reserved
Download PDF

advertising