Samsung | QM65F | Samsung QM65F Керівництво користувача

Посібник користувача
QM49F QM55F QM65F
SMT-4933
Колір і вигляд можуть відрізнятися залежно від виробу; технічні
характеристики можуть змінюватися без попередження для вдосконалення
роботи виробу.
Зміст
Перед використанням виробу
Авторські права
5
Заходи безпеки
Символи
Очищення
Зберігання
Електрика та техніка безпеки
Встановлення
Експлуатація
6
6
6
7
7
8
10
Технічні характеристики комплекту
настінного кріплення (VESA)
23
Пульт дистанційного керування (RS232C)
Кабельне під’єднання
З’єднання
Коди керування
24
24
27
28
37
Частини пристрою
14
Панель керування
14
Зворотній бік
16
Замок для захисту від крадіжок
17
Пульт дистанційного керування
18
Підключення за допомогою інфрачервоного
стереокабелю (продається окремо)
20
Під’єднання до комп’ютера
Підключення за допомогою кабелю HDMI
Підключення за допомогою кабелю DP
Підключення за допомогою кабелю DVI
(цифровий сигнал)
Підключення за допомогою кабелю
HDMI-DVI
Підключення за допомогою кабелю
DVI-RGB 37
37
38
Перед встановленням виробу
(вказівки зі встановлення)
Кут нахилу та обертання
Вентиляція
21
21
21
Під’єднання до відеопристрою
40
Підключення за допомогою кабелю
HDMI-DVI
40
Підключення за допомогою кабелю HDMI 41
Встановлення настінного кріплення
Встановлення настінного кріплення
23
23
Перевірка вмісту
Елементи, які додаються в комплекті
13
13
43
43
Зміна джерела вхідного сигналу
Source
45
45
Використання програми MDC
Під’єднання і використання
зовнішнього джерела сигналу
Перед під’єднанням
Важливі відомості, які слід прочитати
перед під’єднанням
Підготовка
Підключення коробки мережі
(продається окремо)
MagicInfo
37
38
39
39
Підключення до аудіосистеми
41
Прикріплення мережевого блока
(продається окремо)
42
Установлення та видалення програми MDC46
Встановлення
46
Видалення
46
Підключення до MDC
47
Використання MDC через RS-232C
(інтерфейси послідовної передачі даних) 47
Використання MDC через Ethernet
48
Функція «Домашній»
Multi Screen
50
Picture Mode
51
On/Off Timer
On Timer
Off Timer
Holiday Management
52
52
52
53
Network Settings
54
MagicInfo Player I
55
2
Зміст
ID Settings
Device ID
PC Connection Cable
56
56
56
Video Wall
Video Wall
57
57
More settings
59
Auto Adjustment
69
PC Screen Adjustment
69
Picture Off
70
Reset Picture
Setup
Початкові параметри (System)
81
81
70
Time
Clock Set
DST
Sleep Timer
Power On Delay
82
82
82
82
82
Multi Screen
Multi Screen
71
71
MagicInfo I Source
83
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Source Content Orientation
Aspect Ratio
76
76
76
76
Auto Source Switching
Auto Source Switching
Primary Source Recovery
Primary Source
Secondary Source
84
84
84
84
84
Screen Protection
Pixel Shift
Timer
Immediate Display
Side Gray
77
77
78
79
79
Message Display
Source Info
No Signal Message
MDC Message
79
79
79
79
Power Control
Auto Power On
PC Module Power
Standby Control
Network Standby
Power Button
85
85
85
86
86
86
Menu Language
80
Reset OnScreen Display
80
Eco Solution
Energy Saving
Eco Sensor
Screen Lamp Schedule
No Signal Power Off Auto Power Off
87
87
87
88
88
88
Temperature Control
89
Change PIN
89
OnScreen Display
Налаштування екрана
Picture Mode
60
Backlight / Brightness / Contrast /
Sharpness / Color / Tint (G/R)
61
Color Temperature
62
White Balance
62
Gamma
63
Calibrated Value
63
Picture Options
Color Tone
Digital NR
HDMI Black Level
Film Mode
Dynamic Backlight
64
65
65
65
66
66
Picture Size
Picture Size
Zoom/Position
Resolution
67
67
68
68
System
3
Зміст
General
Security
HDMI Hot Plug
Reset System
90
90
90
Вказівки щодо усунення
несправностей
91
Обов'язкові дії перед зверненням до
сервісного центру Samsung
Перевірка виробу
Перевірка роздільної здатності і частоти
Перевірте перелічені далі пункти.
96
96
96
97
Запитання та відповіді
104
Налаштування звуку
HDMI Sound
92
Sound on Video Call
93
Speaker Selection
93
Reset Sound
94
Підтримка
Software Update
95
Contact Samsung
95
Go to Home
95
Reset All
95
Додаток
Технічні характеристики
Загальні налаштування
106
Попередньо встановлені режими
синхронізації
108
Відповідальність за платні послуги
(вартість для клієнтів)
Проблема не пов’язана з несправністю
виробу
Виріб пошкоджено з вини клієнта
Інші умови
111
111
111
111
Оптимальна якість зображення і
уникнення появи залишкових зображень 112
Оптимальна якість зображення
112
Уникнення появи залишкових зображень 112
Ліцензія
114
Термінологія
115
4
Розділ 01
Перед використанням виробу
Авторські права
Зміст цього посібника може змінюватися без попередження з метою покращення якості.
© Samsung Electronics, 2016.
Авторськими правами на цей посібник володіє Samsung Electronics.
Використання або копіювання цього посібника повністю або частково без дозволу фірми Samsung Electronics заборонено.
Microsoft, Windows є зареєстрованими торговельними марками корпорації Microsoft.
VESA, DPM та DDC є зареєстрованими торговельними марками Video Electronics Standards Association.
Всі інші торговельні марки належать відповідним власникам.
•• У поданих далі випадках може стягуватися плата за обслуговування
–– (a) у разі виклику спеціаліста на прохання користувача і невиявлення дефекту виробу.
(тобто якщо користувач не ознайомився з посібником користувача).
–– (b) у разі віднесення виробу до центру обслуговування і невиявлення дефекту.
(тобто якщо користувач не ознайомився з посібником користувача).
•• Суму оплати буде повідомлено перед виконанням будь-яких робіт чи візитом до користувача.
5
Заходи безпеки
Очищення
Увага!
подряпати.
――При чищенні виконайте наступне.
НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ. НЕ ВІДКРИВАТИ
――Наступні малюнки мають лише довідковий характер. Реальні ситуації можуть
――Будьте обережними при чищенні, оскільки панелі та зовнішні деталі РКД легко
відрізнятися від зображеного на малюнках.
Увага : АБИ ЗНИЗИТИ НЕБЕЗПЕКУ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ ЗНІМАЙТЕ
КРИШКУ (АБО ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ)
ВТРУЧАННЯ КОРИСТУВАЧА УСЕРЕДИНУ ПРИСТРОЮ ЗАБОРОНЕНО.
ВСЕ СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ МАЄ ВИКОНУВАТИ КВАЛІФІКОВАНИЙ ПЕРСОНАЛ.
1
Вимкніть живлення виробу та комп’ютера.
2
Від’єднайте шнур живлення від виробу.
――Тримайте силовий кабель за вилку, не торкайтеся кабелю
мокрими руками. Інакше може трапитися ураження
електричним струмом.
Цей символ означає, що всередині присутня висока напруга.
Небезпечно будь-яким чином торкатися внутрішніх деталей виробу.
Цей символ повідомляє, що до цього виробу додається важлива документація щодо
експлуатації та обслуговування.
3
Витріть виріб чистою м’якою та сухою тканиною.
•• Не використовуйте мийні засоби, що містять
спирт, розчинники або поверхнево активні
речовини.
!
Символи
•• Не розбризкуйте воду або мийні засоби
безпосередньо на виріб.
Обережно!
Невиконання наведених вказівок може призвести до серйозної або смертельної травми.
Увага!
4
Змочіть м’яку і суху тканину водою та ретельно відіжміть, щоб
протерти виріб ззовні.
Невиконання наведених вказівок може призвести до травмування або нанесення
матеріальних збитків.
5
шнур живлення.
Дії, позначені цим символом, заборонені.
6
Необхідно дотримуватися інструкцій, позначених цим символом.
Після завершення чищення виробу підключіть до нього
Увімкніть живлення виробу та комп’ютера.
6
Зберігання
Приєднуйте штекер до заземленої розетки мережі живлення
(лише вироби з ізоляцією типу 1).
Через характеристики виробів із блискучим поліруванням використання УФ-зволожувача
поблизу може призвести до появи білих плям на виробі.
――Зверніться до сервісного центру, якщо потрібна чистка всередині виробу (за це буде
•• Можливо ураження електричним струмом або травмування.
!
Не згинайте шнур живлення і не тягніть за нього з силою. Не
обтяжуйте шнур живлення важкими предметами.
стягнуто платню).
Електрика та техніка безпеки
•• Пошкодження шнура може призвести до пожежі або
ураження електричним струмом.
――Наступні малюнки мають лише довідковий характер. Реальні ситуації можуть
відрізнятися від зображеного на малюнках.
Не розташовуйте силовий кабель поблизу джерел тепла.
•• Можливо ураження електричним струмом або займання.
Обережно!
Не використовуйте пошкоджені силові кабелі, штекери або
нещільні електричні розетки.
Витирайте сухою ганчіркою будь-який пил навколо контактних
штирів штекера або електричну розетку.
•• Можливо ураження електричним струмом або займання.
•• Може статися пожежа.
Не підключайте кілька виробів через одну електричну розетку.
•• Перегрівання розетки може спричинити пожежу.
!
Не торкайтеся штекера вологими руками. Інакше може трапитися
ураження електричним струмом.
Вставте вилку в розетку мережі до упору, щоб контакт був
щільним.
•• Ненадійний контакт може спричинити пожежу.
!
7
Встановлення
Увага!
Не від'єднуйте шнур живлення від працюючого виробу.
•• Виріб може пошкодитися від ураження електричним
струмом.
Обережно!
Не ставте на виріб свічки, не кладіть засоби відлякування комах
або цигарки. Не розташовуйте виріб поблизу джерел тепла.
•• Може статися пожежа.
Користуйтеся лише шнуром живлення, який додається до
виробу Samsung. Не використовуйте шнур живлення з іншим
обладнанням.
!
Доручіть спеціалісту встановлення кронштейна для настінного
монтажу.
•• Можливо ураження електричним струмом або займання.
Місце приєднання силового кабелю до розетки електроживлення
повинно бути вільним.
•• Встановлення особою, що не має відповідної кваліфікації,
може призвести до травмування.
!
•• У випадку проблем від'єднувати силовий кабель, щоб
вимкнути живлення виробу.
!
Не встановлюйте виріб у місцях з поганою вентиляцією,
наприклад, книжкових або стінних шафах.
•• Зверніть увагу на те, що у випадку використання для
вимкнення виробу лише кнопки живлення на пульті
дистанційного керування живлення виробу не вимикається
повністю.
•• Підвищена внутрішня температура може спричинити
пожежу.
Щоб забезпечити достатню вентиляцію, встановлюйте виріб не
ближче 10 см від стіни.
При відключенні кабелю живлення від електричної розетки
беріться за штекер.
•• Підвищена внутрішня температура може спричинити
пожежу.
•• Можливо ураження електричним струмом або займання.
!
•• Використовуйте лише схвалені підставки.
!
Тримайте пластикове упакування у недоступному для дітей місці.
•• Діти можуть задихнутися.
!
8
Не встановлюйте виріб на хиткій або рухомій поверхні
(незакріпленій полиці, похилій поверхні тощо).
Увага!
•• Під час падіння виріб може бути пошкоджено та/або він
може завдати тілесних ушкоджень.
•• Використання виробу в умовах надмірної вібрації може
призвести до пошкодження виробу або спричинити пожежу.
Не впускайте виріб під час пересування.
•• Виріб може вийти з ладу або завдати тілесних ушкоджень.
!
Не встановлюйте виріб в автомобілі або в місцях, незахищених від
пилу, вологи (утворенню конденсату тощо), мастила або диму.
Не ставте виріб на його передній бік.
•• Екран може бути пошкоджений.
•• Можливо ураження електричним струмом або займання.
!
Оберігайте виріб від дії прямих сонячних променів, тепла або
гарячих предметів, наприклад печі.
При встановлені виробу на підставку або полицю переконайтеся у
тому, що нижній край переднього боку виробу не виступає.
•• В іншому разі можливе скорочення терміну служби виробу
або пожежа.
•• Під час падіння виріб може бути пошкоджено та/або він
може завдати тілесних ушкоджень.
•• Встановлюйте виріб лише на підставки або полиці
відповідного розміру.
Не встановлюйте виріб в доступному для дітей місці.
•• Виріб може впасти та завдати тілесних ушкоджень дітям.
Обережно опустіть виріб.
•• Оскільки передня частина важка, встановлюйте виріб на
рівній та стійкій поверхні.
Харчова олія, наприклад соєва, може призвести до пошкодження
чи деформації виробу. Не встановлюйте виріб на кухні чи поблизу
кухонної поверхні.
•• Виріб може вийти з ладу або завдати тілесних ушкоджень.
!
SAMSUNG
!
Встановлення виробу в нестандартному місці (незахищеному
від потрапляння великої кількості дрібного пилу або вологи, дії
хімічних речовин або впливу екстремальних температур, а також
в місці, де виріб має працювати постійно протягом тривалого
часу) може значно погіршити його робочі характеристики.
•• Перед встановленням виробу в такому місці обов'язково
проконсультуйтеся в сервісному центрі Samsung.
9
Експлуатація
Не залишайте на виробі важкі предмети або речі, які подобаються
дітям (іграшки або ласощі тощо).
•• Коли дитина потягнеться за іграшкою або ласощами, виріб
або важкий предмет може впасти та завдати тяжких тілесних
ушкоджень.
Обережно!
Всередині виробу присутня висока напруга. Забороняється
самостійно розбирати, ремонтувати або вносити зміни до виробу.
Під час грози не торкайтеся шнура живлення та антенного
кабелю.
•• Можливо ураження електричним струмом або займання.
•• Можливо ураження електричним струмом або займання.
•• Для ремонту зверніться до сервісного центру Samsung.
!
Перед пересуванням виробу вимкніть живлення перемикачем та
від'єднайте кабель живлення, кабель антени та всі інші приєднані
кабелі.
!
•• Пошкодження шнура може призвести до пожежі або
ураження електричним струмом.
Не впускайте на виріб предмети та не застосовуйте силу.
•• Можливо ураження електричним струмом або займання.
!
Якщо під час роботи виробу з'являється незвичний звук, запах
гару або дим, негайно від'єднайте шнур живлення і зверніться до
сервісного центру Samsung.
Забороняється тягти виріб за шнур живлення або будь-який
кабель.
•• В результаті пошкодження кабелю можуть трапитися
вихід виробу з ладу, ураження електричним струмом або
займання.
•• Можливо ураження електричним струмом або займання.
!
Не дозволяйте дітям виснути на виробі або залазити на нього.
При виявленні витікання газу не торкайтеся виробу та штекера
мережі. Негайно провітріть приміщення.
•• Діти можуть поранитися або отримати серйозні ушкодження.
•• Іскри можуть спричинити вибух або пожежу.
!
Якщо виріб впустили або пошкоджено зовнішній корпус, вимкніть
перемикач живлення та від'єднайте силовий кабель. Потім
зверніться до сервісного центру Samsung.
•• Якщо продовжувати використання, це може привести до
займання або враження електричним струмом.
GAS
Забороняється піднімати або пересувати виріб, тягнучи за шнур
живлення або будь-який кабель.
•• В результаті пошкодження кабелю можуть трапитися
вихід виробу з ладу, ураження електричним струмом або
займання.
10
Не використовуйте та не зберігайте займисті аерозолі або
займисті речовини поруч з виробом.
Увага!
•• Можуть трапитися вибух або займання.
Якщо залишити на екрані нерухоме зображення на тривалий
час, це може призвести до появи залишкових зображень або
пошкодження пікселів.
!
Переконайтеся у тому, що вентиляційні отвори не закриті
скатертинами або занавісками.
•• Підвищена внутрішня температура може спричинити
пожежу.
100
Не засовуйте металеві предмети (палички для їжі, монети,
шпильки для зачісок тощо) або займисті предмети (папір, сірники
тощо) у виріб (вентиляційні отвори або порти виробу тощо).
-_!
Від'єднуйте кабель живлення від розетки електроживлення,
якщо не плануєте використовувати виріб тривалий час (відпустка
тощо).
•• Накопичення пилу в поєднанні з нагріванням може
спричинити пожежу, ураження електричним струмом або
витік струму.
Використовуйте виріб з рекомендованою роздільною здатністю та
частотою.
•• Обов'язково вимикайте виріб та від'єднуйте кабель
живлення, якщо усередину потрапила вода або сторонні
речовини. Потім зверніться до сервісного центру Samsung.
•• Інакше можуть трапитися вихід виробу з ладу, ураження
електричним струмом або займання.
•• Якщо виріб не використовуватиметься протягом тривалого
часу, увімкніть режим енергозбереження або екранну
заставку.
!
•• Ваш зір може погіршитися.
!
Не тримайте виріб догори ногами та не пересувайте, тримаючи за
стійку.
Не розташовуйте на виробі предмети, що містять рідину (вази,
каструлі, пляшки тощо) або металеві предмети.
•• Під час падіння виріб може бути пошкоджено або він може
завдати тілесних ушкоджень.
•• Обов'язково вимикайте виріб та від'єднуйте кабель
живлення, якщо усередину потрапила вода або сторонні
речовини. Потім зверніться до сервісного центру Samsung.
•• Інакше можуть трапитися вихід виробу з ладу, ураження
електричним струмом або займання.
Якщо тривалий час дивитися на екран з занадто близької відстані,
може погіршитися зір.
!
Не використовуйте зволожувачі або пічки навколо обладнання.
•• Можливо ураження електричним струмом або займання.
11
Через кожну годину роботи з виробом давайте очам відпочити
протягом понад 5 хвилин.
Слідкуйте за тим, щоб діти не брали батарею до рота, коли
виймаєте її з пульта дистанційного керування. Кладіть батарею
поза межами досяжності дітей.
•• Втома з очей знімається.
•• Якщо дитина взяла батарею до рота, негайно зверніться до
лікаря.
!
Не торкайтеся руками екрана після тривалої роботи виробу: під
час роботи екран нагрівається.
Замінюючи батарею, вставляйте її, звертаючи увагу на полярність
(+, -).
•• Інакше можна пошкодити батарею та інші предмети,
травмуватися або спричинити пожежу внаслідок витікання
рідини з батареї.
Зберігайте дрібні деталі поза досяжністю дітей.
!
Використовуйте лише сертифіковані батареї та не використовуйте
одночасно нову та стару батарею.
!
Будьте обережними при регулюванні кута огляду виробу або
висоти стійки.
Батареї (а також акумуляторні батареї) не можна викидати
із побутовим сміттям; їх слід належним чином утилізувати.
За утилізацію використаних чи акумуляторних батарей
відповідальність несе споживач.
•• Руки або пальці можуть застрягнути або травмуватися.
!
•• Надмірний нахил виробу може призвести до його падіння,
під час якого виріб може завдати тілесних ушкоджень.
Не кладіть на виріб важкі предмети.
•• Виріб може вийти з ладу або завдати тілесних ушкоджень.
•• Інакше, можна пошкодити батареї, або ж витік рідини може
призвести до пошкодження виробу, пожежі чи травмування
користувач.
!
•• З питань утилізації використаних або акумуляторних батарей
можна звернутись у найближчий центр переробки відходів
або в магазин, де продаються батареї та акумуляторні батареї
такого типу.
Під час використання навушників не встановлюєте високий
рівень гучності.
•• Сильний звук може пошкодити слух.
12
Розділ 02
Підготовка
Перевірка вмісту
Елементи, які додаються в комплекті
–– Якщо якихось елементів
бракуватиме, зверніться до
продавця виробу.
–– Вигляд елементів, які додаються,
може дещо відрізнятися від
зображених на малюнку.
–– У комплект виробу підставка не
входить. Для встановлення стійки
можна придбати її окремо.
――Комплектація пристрою може бути різною в різних країнах.
Короткий посібник зі
встановлення
Гарантійний талон
Батареї
Пульт дистанційного
керування
(Доступно не в усіх регіонах)
Посібник з регуляторних
вимог
Кабель живлення
–– Адаптер RS232C можна
використовувати для підключення
до іншого монітора за допомогою
кабелю RS232C типу D-SUB
(9-контактний).
(Доступно не в усіх регіонах)
Адаптер RS232C (IN)
13
――Колір і форма частин можуть відрізнятися від зображених на малюнку. Технічні характеристики виробу
Частини пристрою
можуть бути змінені без повідомлення з метою покращення якості роботи виробу.
Частини
пристрою
Панель керування
Логотип
Опис
Не тягніть за логотип із надмірною силою. Логотип може відірватися або
зламатися.
Натисніть кнопку на пульті дистанційного керування, спрямовуючи його на нижню
частину передньої панелі виробу, щоб використати потрібну функцію. Сенсор
пульта дистанційного керування розташований в нижній частині виробу.
――Використання інших пристроїв відображення поблизу пульта ДК цього виробу
може призвести до випадкового прийому сигналів пульта ДК цими пристроями.
Сенсор пульта ДК
Щоб користуватися сенсором режиму дистанційного
керування/екодатчиком, перевірте, чи повзунок
виступає внизу виробу.
Гучномовець
Клавіша на панелі
Щоб користуватися джойстиком, перевірте, чи повзунок
не виступає внизу виробу.
Логотип
Використовуйте пульт ДК в радіусі 7-10 метрів від сенсора на виробі та під кутом до 30 ліворуч або праворуч.
――Зберігайте використані батареї у місцях, недоступних для дітей, та утилізуйте батареї належним чином.
――Не використовуйте одночасно нові та старі батареї. Замінюйте обидві батареї одночасно.
Сенсор пульта ДК &
Клавіша на панелі
――Якщо пульт ДК не використовуватиметься протягом тривалого часу, вийміть батареї.
14
――Клавіша на панелі розташована на передній частині виробу знизу
праворуч.
Кнопки
Опис
Вимкнення виробу.
――При натисканні кнопки P на клавіші на панелі, коли продукт
увімкнений, з’явиться меню керування.
Power Off
Меню керування
Вибір під’єднаного джерела вхідного сигналу.
Power Off
Source
Press: Move
Press & Hold: Select
Коли з'явиться екран меню керування, коротко натисніть клавішу на
панелі, щоб перемістити курсор на пункт Power Off , а потім натисніть
та утримуйте клавішу на панелі, щоб вимкнути виріб.
Коли з'явиться екран меню керування, коротко натисніть клавішу на
панелі, щоб перемістити курсор на пункт Source , а потім натисніть
та утримуйте клавішу на панелі, щоб відкрити екран джерела вхідного
сигналу.
При відображенні екрана джерела вхідного сигналу натисніть та
утримуйте клавішу на панелі, щоб перемкнутися на потрібне джерело
вхідного сигналу.
――Клавіша на панелі може використовуватися виключно для функцій Power Off та Source.
――Щоб вийти з екрана меню керування, не натискайте клавішу на панелі впродовж 3 секунд або довше.
15
Зворотній бік
Роз’єм
――Колір і форма частин можуть відрізнятися від зображених на
RS232C IN
Служить для підключення MDC з використанням адаптера RS232C.
DVI/PC/MAGICINFO IN
DVI : Для з’єднання з зовнішнім джерелом сигналу через кабель DVI або
HDMI-DVI.
PC: Підключіть кабель D-SUB (за допомогою адаптера DVI-RGB) або кабель
DVI-RGB до ПК.
MAGICINFO IN: Для користування MagicInfo, обов'язково підключіть кабель
DP-DVI.
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3,
HDMI IN 4
Для з’єднання з зовнішнім джерелом сигналу через кабель HDMI або
HDMI-DVI.
малюнку. Технічні характеристики виробу можуть бути змінені без
повідомлення з метою покращення якості роботи виробу.
RS232C IN
DVI/PC/
MAGICINFO IN
Опис
――Для отримання чіткого зображення при перегляді вмісту у форматі
ULTRA HD на частоті 30 Гц.
HDMI IN 4
DP IN 2 (UHD 60Hz)
DP IN 1 (UHD 60Hz)
HDMI IN 3
Служить для підключення до ПК через кабель DP.
――Для отримання чіткого зображення при перегляді вмісту у форматі
ULTRA HD на частоті 60 Гц.
RJ45
Служить для підключення до MDC через кабель LAN.
RS232C OUT
Служить для підключення MDC з використанням адаптера RS232C.
IR IN
Подає живлення зовнішній сенсорній панелі або отримує сигнал
зовнішнього сенсора пульта дистанційного керування.
IR OUT
Отримує сигнал пульта ДК через зовнішню сенсорну панель і виводить
сигнал через LOOP OUT.
SERVICE
Підключається до USB-пристрою під час оновлення програмного
забезпечення.
DVI/PC/HDMI/AUDIO IN
Отримує звук з комп’ютера за допомогою аудіокабелю.
AUDIO OUT
Для з’єднання з зовнішнім джерелом аудіосигналу.
HDMI IN 2
HDMI IN 1
DP IN 2
(UHD 60Hz)
RS232C
OUT
IR IN
SERVICE
RJ45
DVI/PC/
HDMI/
AUDIO IN
IR OUT
DP IN 1
(UHD 60Hz)
AUDIO OUT
16
Замок для захисту від крадіжок
――Замок для захисту від крадіжок дозволяє безпечно використовувати виріб навіть у
громадських місцях.
――Вигляд пристрою блокування і спосіб блокування залежать від виробника. Детальніше про
замок для захисту від крадіжок читайте в посібнику користувача, який до нього додається.
――Наступні малюнки мають лише довідковий характер. Реальні ситуації можуть
відрізнятися від зображеного на малюнках.
Щоб скористатися замком для захисту від крадіжок, виконайте
описані далі дії.
1
Закріпіть кабель замка для захисту від крадіжок на важкому предметі, наприклад на столі.
2
Пропустіть кінець кабелю в петлю на іншому кінці.
3
Вставте замок у гніздо для пристрою захисту від крадіжок на задній панелі виробу.
4
Замкніть замок.
–– Замок для захисту від крадіжок продається окремо.
–– Детальніше про замок для захисту від крадіжок читайте в посібнику користувача,
який до нього додається.
–– Замок для захисту від крадіжок можна придбати в магазинах електротоварів або в
Інтернет-магазинах.
17
Пульт дистанційного керування
――Використання інших пристроїв відображення поблизу пульта ДК цього виробу може призвести до випадкового прийому сигналів пульта ДК цими пристроями.
――Кнопка, до якої немає опису на наведеній нижче ілюстрації, не підтримується цим виробом.
POWER
OFF
Увімкнення виробу.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
1
4
7
Налаштування гучності.
зміна джерела вхідного сигналу.
Виклик та вихід із екранного меню чи
повернення до попереднього меню.
2
5
8
0
3
6
MENU
SOURCE
HOME
Кнопки з цифрами
Введіть пароль в екранному меню.
9
CH LIST
вимкнення звуку.
MUTE
VOL
Вимкнення виробу.
CH
MagicInfo
Player I
Увімкнення звуку: натисніть кнопку MUTE
ще раз або натисніть кнопку регулювання
гучності (+ VOL -).
–– Функції кнопок пульта ДК для
інших виробів можуть бути
іншими.
Скористайтеся цією клавішею швидкого
доступу, щоб безпосередньо перейти
до MagicInfo. Цією клавішею швидкого
доступу можна скористатися в разі
підключення мережевого блоку.
Кнопка швидкого виклику Go to Home.
18
Швидкий доступ до часто використовуваних
функцій.
TOOLS
INFO
Відображення інформації про поточне
джерело вхідного сигналу.
Перехід у меню вгору, вниз, ліворуч або
праворуч, чи налаштування параметрів.
Підтвердження вибору в меню.
Повернення до попереднього меню.
Встановлює функцію блокування.
Якщо декілька пристроїв підключено за
допомогою функції Video Wall, натисніть
кнопку SET та введіть ідентифікатор виробу,
використовуючи цифрові кнопки.
Керуйте виробом за допомогою пульта ДК.
Скасування значення, встановленого за
допомогою кнопки SET, та керування всіма
підключеними виробами за допомогою
пульта ДК.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
IR control
SET
Вихід із поточного меню.
Виберіть під’єднане джерело вхідного
сигналу вручну: PC, DVI, HDMI1, HDMI2,
HDMI3, HDMI4, DisplayPort1 або
DisplayPort2.
–– Функції кнопок пульта ДК для
інших виробів можуть бути
іншими.
Встановлення батарей у пульт ДК
19
Підключення за допомогою
інфрачервоного стереокабелю
(продається окремо)
Переконайтеся, що зовнішній сенсор пульта дистанційного керування
підключений, коли живлення виробу вимкнене. Потім увімкніть
живлення виробу.
IR OUT
IR IN
Управління кількома дисплеями за допомогою
пульта дистанційного керування.
•• З’єднайте порт IR OUT дисплея з портом IR IN іншого дисплея за
допомогою спеціального стерео-кабелю.
•• Команду, яку буде надіслано з пульта ДК, що наведено на виріб
приймуть обидва дисплеї: 1 і 2 .
――Вигляд може бути дещо іншим залежно від виробу.
1
,
Керування кількома дисплеями за допомогою зовнішнього
сенсора навколишнього освітлення (продається окремо)
•• Команду, відправлену з пульта ДК, спрямованого на виріб 1
(до якого підключений зовнішній сенсор пульта дистанційного
керування), отримають обидва дисплеї 1 та 2 .
――Вигляд може бути дещо іншим залежно від виробу.
IR IN
IR OUT
IR IN
20
Перед встановленням виробу
(вказівки зі встановлення)
Для уникнення тілесних ушкоджень цей прилад потрібно надійно прикріпити до підлоги або стіни
відповідно до інструкцій із встановлення.
•• Переконайтеся, щоб уповноважена фірма, яка займається встановленням виробів, установила настінне
кріплення.
•• Інакше виріб може впасти та завдати тілесних ушкоджень.
•• Переконайтеся, що ви встановили потрібне настінне кріплення.
15 ˚
Кут нахилу та обертання
――Зверніться в центр обслуговування клієнтів Samsung для отримання детальнішої інформації.
•• Максимальний кут нахилу виробу відносно поверхні вертикальної стіни – 15 .
•• Для вертикального (портретного) встановлення виробу поверніть його за годинниковою стрілкою, щоб
індикатор був у нижньому куті.
Вентиляція
Встановлення на вертикальній стіні
A Принаймні 40 мм
B Температура навколишнього середовища: менше 35 C
A
•• Якщо виріб встановлюється на вертикальній стіні, залиште для вентиляції проміжок принаймні 40 мм
між виробом і поверхнею стіни. Стежте за тим, щоб температура навколишнього середовища була нижче
35 C.
B
Малюнок 1.1 Вигляд збоку
21
Малюнок 1.3 Вигляд збоку
Встановлення в ніші
――Зверніться в центр обслуговування клієнтів Samsung для отримання детальнішої інформації.
B
D
D
Вигляд згори
A Принаймні 40 мм
B Принаймні 70 мм
A
C Принаймні 50 мм
D Принаймні 50 мм
E Температура навколишнього середовища: менше 35 C
――Якщо виріб встановлюється в ніші стіни, залиште для вентиляції між виробом і поверхнею стіни проміжки
C
E
не менше, ніж визначено вище, і слідкуйте, щоб температура навколишнього середовища була нижчою за
35 C.
Малюнок 1.2 Вигляд збоку
22
Встановлення настінного кріплення
Встановлення настінного кріплення
Комплект настінного кріплення (продається окремо) дає змогу прикріпити виріб на стіну.
Для отримання докладнішої інформації щодо встановлення настінного кріплення перегляньте інструкції, надані з ним.
Радимо звернутися до спеціаліста для отримання допомоги із встановленням кронштейну настінного кріплення.
Компанія Samsung Electronics не несе відповідальність у випадку будь-якої несправності виробу або травмування користувача чи інших людей у разі самостійного встановлення
настінного кріплення.
Технічні характеристики комплекту
настінного кріплення (VESA)
――Встановлюйте настінне кріплення на твердій стіні,
перпендикулярній до підлоги. Якщо потрібно встановити настінне
кріплення на такий матеріал як суха штукатурка, проконсультуйтеся
з місцевим дилером для отримання додаткової інформації.
Якщо встановити виріб на похилій стіні, він може впасти та завдати
тяжких тілесних ушкоджень.
•• До комплекту настінного кріплення Samsung входить детальний посібник зі встановлення та всі
необхідні складові.
•• Не використовуйте гвинти, довші за стандартні розміри або які не відповідають технічним
характеристикам VESA. Надто довгі гвинти можуть завдати пошкоджень внутрішнім деталям виробу.
•• Для настінних кріплень, які не відповідають стандартним технічним характеристикам VESA, довжина
гвинтів може відрізнятися залежно від технічних характеристик настінного кріплення.
•• Не закручуйте гвинти надто сильно. Це може призвести до пошкодження або падіння виробу, і в результаті
завдати тілесні ушкодження. Компанія Samsung не несе відповідальності за такі нещасні випадки.
•• Компанія Samsung не несе відповідальності за будь-які пошкодження виробу чи травмування користувача,
завдані внаслідок використання невідповідного настінного кріплення або настінного кріплення, яке не
відповідає стандарту VESA, або якщо користувач не виконує інструкції зі встановлення виробу.
•• Не встановлюйте виріб під кутом більше 15 градусів.
•• Виріб мають встановлювати на стіну не менше двох людей.
•• У таблиці нижче наведено стандартні розміри комплектів настінного кріплення.
Одиниця виміру: мм
Назва моделі
QM49F / QM55F / QM65F /
SMT-4933
Характеристики отвору
гвинта VESA (A * B) в
міліметрах
400 × 400
Стандартний
гвинт
M8
Кількість
4
――Не встановлюйте комплект настінного кріплення, коли виріб увімкнено. Це може призвести до тілесних
ушкоджень внаслідок ураження електричним струмом.
23
Пульт дистанційного керування (RS232C)
•• Призначення контактів
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
Кабельне під’єднання
Кабель RS232C
Інтерфейс
RS232C (9-контактний)
Контакт
TxD (№ 2), RxD (№ 3), GND (№ 5)
Швидкість передачі
даних
9600 біт/с
Біти даних
8 біт
1
Виявлення потоку даних
Парність
Немає
2
Отримання даних
Стоповий біт
1 біт
3
Передача даних
Керування потоками
Немає
4
Підготовка терміналу
Максимальна довжина
15 м (тільки екранований)
5
Сигнальне заземлення
6
Підготовка даних
7
Запит на передачу
8
Готовність до передачі
9
Індикатор виклику
<Штекерного типу>
Контакт
<Гніздового типу>
Сигнал
24
Мережевий кабель
•• Кабель RS232C
Роз’єм: 9-контактний D-Sub-стереокабель
6
•• Призначення контактів
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
9
-P1-
5
-К1Штекерного
типу
-К1-
-К2-
-К2-
Rx
3
----------
1
Tx
СТЕРЕО
Tx
2
----------
2
Rx
ШТЕКЕР
Gnd
5
----------
3
Gnd
(3,5ø)
Номер
контакту
Стандартний колір
Сигнал
1
Білий і оранжевий
TX+
2
Оранжевий
TX-
3
Білий та зелений
RX+
4
Синій
NC
5
Білий і синій
NC
6
Зелений
RX-
7
Білий і коричневий
NC
8
Коричневий
NC
25
Перехідний кабель локальної мережі (з PC на PC)
•• Роз’єм: RJ45
Прямий кабель локальної мережі (з PC на HUB)
HUB
RJ45
P2
RJ45
P1
P2
Сигнал
P1
P2
Сигнал
TX+
1
<-------->
3
RX+
P1
P1
P2
RJ45 MDC
P2
Сигнал
TX-
2
<-------->
6
RX-
<-------->
1
TX+
RX+
3
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX-
6
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
Сигнал
P1
TX+
1
TX-
26
З’єднання
•• Підключення 2
――Під’єднуйте адаптери до відповідних роз’ємів IN або OUT RS232C на виробі.
•• Підключення 1
RJ45
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
RJ45
OUT
•• Підключення 3
RJ45
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
27
Коди керування
№
Перегляд стану елемента керування (команда отримання
даних)
8
Керування режимом відеостіни
0x5C
0~1
9
Блокування з метою безпеки
0x5D
0~1
10
Відеостіну ввімк.
0x84
0~1
11
Керування режимом відеостіни
0x89
-
Заголовок
Команда
0xAA
Тип команди
Ідентифікатор
Довжина даних
Контрольна сума
Команда
0xAA
Тип команди
Ідентифікатор
Довжина даних
Дані
Контрольна сума
1
Значення
Команда
№
Команда
Діапазон
значень
0
Керування (надсилання команди керування)
Заголовок
Тип команди
Тип команди
Команда
Діапазон
значень
1
Керування живленням
0x11
0~1
2
Регулювання гучності
0x12
0~100
3
Керування джерелами вхідного
0x14
-
4
Керування режимами зображення
0x18
-
5
Керування розміром зображення
0x19
0~255
6
Увімкнення/вимкнення режиму
0x3C
0~1
7
Керування функцією автоматичного
0x3D
0
сигналу
•• Передача всіх даних здійснюється в шістнадцятковій системі числення. Контрольна
сума обчислюється шляхом додавання всіх значень, окрім заголовку. Якщо
контрольна сума має більше 2 цифр, як у прикладі нижче (11+FF+01+01=112), перша
цифра відкидається.
Приклад: увімкнення живлення, &ідентифікатор пристрою = 0
Заголовок
Команда
0xAA
0x11
Заголовок
Команда
0xAA
0x11
Ідентифікатор
Ідентифікатор
Довжина даних
Дані 1
1
"Power"
Довжина даних
Дані 1
1
1
Контрольна сума
12
•• Для керування всіма пристроями, що одночасно під’єднані через кабель послідовного
зв’язку, незалежно від ідентифікаторів, встановіть значення ідентифікатора «0xFE» та
передайте команду. Кожен пристрій виконуватиме команди, проте не надсилатиме
пакетів підтвердження.
зображення в зображенні
налаштування (лише для режимів ПК і
BNC)
28
Керування живленням
Регулювання гучності
•• Функція
Виріб можна вмикати або вимикати з комп’ютера.
•• Функція
Гучність звуку виробу можна регулювати з комп’ютера.
•• Перегляд стану живлення (отримання даних про стан живлення – УВІМК. або ВИМК.)
•• Перегляд стану гучності (отримання даних про рівень гучності)
Заголовок
Команда
0xAA
0x11
Ідентифікатор
Довжина даних
Контрольна сума
0
•• Увімкнення/вимкнення живлення (зміна стану на УВІМК. або ВИМК.)
Заголовок
Команда
0xAA
0x11
Ідентифікатор
Довжина даних
Дані
1
"Power"
Заголовок
Команда
0xAA
0x12
Ідентифікатор
Контрольна сума
0
Заголовок
Команда
0xAA
0x12
Ідентифікатор
Заголовок
Команда
Ідентифікатор
•• Пакет підтвердження
Ідентифікатор
0xFF
Довжина
Підтв. / Не
Вихідна
даних
підтв.
команда
3
«A»
0x11
Значення 1
Контрольна
сума
0xAA
0xFF
0xAA
0xFF
"Volume"
Ідентифікатор
Довжина
Підтв. / Не
Вихідна
даних
підтв.
команда
3
«A»
0x12
Значення 1
Контрольна
сума
"Volume"
•• Пакет «Не підтверджено»
Заголовок
Команда
•• Пакет «Не підтверджено»
Команда
1
Контрольна сума
"Volume": код рівня гучності, який слід встановити виробу. (0-100)
"Power"
"Power": код стану живлення, який слід встановити для виробу.
Заголовок
Дані
•• Пакет підтвердження
0: вимкнути живлення
0xAA
Довжина даних
"Volume": код рівня гучності, який слід встановити виробу. (0-100)
1: увімкнути живлення
Команда
Контрольна сума
•• Налаштування гучності (команда зміни рівня гучності)
"Power": код стану живлення, який слід встановити для виробу.
Заголовок
Довжина даних
Довжина
Підтв. / Не
Вихідна
Значення
Контрольна
даних
підтв.
команда
1
сума
3
«N»
0x11
"ERR"
0xAA
0xFF
Ідентифікатор
Довжина
Підтв. / Не
Вихідна
даних
підтв.
команда
3
«N»
0x12
Значення 1
Контрольна
сума
"ERR"
"ERR" : код, що вказує, яка помилка сталася.
"ERR" : код, що вказує, яка помилка сталася.
29
Керування джерелами вхідного сигналу
0x25
•• Функція
Джерело вхідного сигналу для виробу можна змінити за допомогою комп’ютера.
•• Перегляд стану вхідного сигналу (отримання даних про поточне джерело сигналу)
Заголовок
Команда
0xAA
0x14
Ідентифікатор
Довжина даних
0xAA
0x14
Ідентифікатор
•• Пакет підтвердження
Довжина даних
Дані
1
"Input Source"
ПК
0x18
DVI
0x0C
Джерело вхідного сигналу
0x08
Компонентний роз’єм
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI (відео)
0x30
Антена (ТБ)
0x40
Цифрове ТБ
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1 (ПК)
0x23
HDMI2
0x24
HDMI2 (ПК)
Заголовок
Команда
Ідентифікатор
Контрольна сума
"Input Source": код джерела вхідного сигналу, яке слід встановити для виробу.
0x14
встановлення. Вони використовуються тільки у відповідь на команду отримання стану.
――Ця модель не підтримує з’єднання через порти HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 та HDMI2_PC.
――Режими RF(TV), DTV доступні лише в моделях, які обладнано телевізійним тюнером.
•• Налаштування джерела вхідного сигналу (команда зміни джерела сигналу)
Команда
――Режими DVI_video, HDMI1_PC та HDMI2_PC неможливо використовувати з командою
――Програма MagicInfo доступна лише в моделях із підтримкою функції MagicInfo.
Контрольна сума
0
Заголовок
DisplayPort
0xAA
0xFF
Довжина
Підтв. / Не
Вихідна
даних
підтв.
команда
3
«A»
0x14
Значення 1
Контрольна
сума
"Input
Source"
"Input Source": код джерела вхідного сигналу, яке слід встановити для виробу.
•• Пакет «Не підтверджено»
Заголовок
0xAA
Команда
0xFF
Ідентифікатор
Довжина
Підтв. / Не
Вихідна
даних
підтв.
команда
3
«N»
0x14
Значення 1 Контрольна
сума
"ERR"
"ERR" : код, що вказує, яка помилка сталася.
30
Керування режимами зображення
•• Пакет «Не підтверджено»
Заголовок
•• Функція
Режим зображення на виробі можна змінити за допомогою комп’ютера.
Керувати екранним режимом неможливо, якщо ввімкнуто функцію Video Wall.
――Таке керування доступне тільки для моделей, які обладнано телевізійним тюнером.
•• Перегляд стану зображення (отримання даних про режим зображення)
Заголовок
Команда
0xAA
0x18
Ідентифікатор
Довжина даних
0xAA
0x18
Ідентифікатор
Довжина даних
Дані
1
"Screen Mode"
0x31
Масштаб у ширину
0x0B
4:3
Команда
Заголовок
Команда
0xAA
0x19
0xAA
0xFF
3
«N»
0x18
Контрольна
сума
"ERR"
Ідентифікатор
Довжина даних
Контрольна сума
0
Команда
Ідентифікатор
0xFF
Довжина
Підтв. / Не
Вихідна
даних
підтв.
команда
3
«A»
0x19
Значення 1
Контрольна
сума
"Screen Size"
•• Пакет «Не підтверджено»
Ідентифікатор
Заголовок
Довжина
Підтв. / Не
Вихідна
даних
підтв.
команда
3
«A»
0x18
Значення 1
Команда
Контрольна
Ідентифікатор
Довжина
Підтв. / Не
Вихідна
даних
підтв.
команда
3
«N»
0x19
Значення 1
Контрольна
сума
сума
0xAA
0xAA
Значення 1
"Screen Size": розмір екрана виробу (діапазон: 0—255, одиниця вимірювання: дюйм)
•• Пакет підтвердження
Заголовок
команда
"ERR" : код, що вказує, яка помилка сталася
Заголовок
Масштаб
Вихідна
підтв.
•• Пакет підтвердження
16 : 9
0x04
Підтв. / Не
даних
•• Перегляд розміру зображення (отримання даних про розмір зображення)
Контрольна сума
"Screen Mode": Код режиму зображення для виробу
0x01
0xFF
Довжина
•• Функція
Розмір зображення для виробу можна змінити за допомогою комп’ютера.
•• Налаштування розміру зображення (команда зміни розміру)
Команда
Ідентифікатор
Керування розміром зображення
Контрольна сума
0
Заголовок
0xAA
Команда
0xFF
"ERR"
"Screen
Mode"
"ERR" : код, що вказує, яка помилка сталася
"Screen Mode": Код режиму зображення для виробу
31
Увімкнення/вимкнення режиму зображення в зображенні
•• Функція
Режим зображення в зображенні (ЗВЗ) для виробу можна ввімкнути або вимкнути за
допомогою комп’ютера.
――Цей режим доступний тільки в моделях із функцією «зображення в зображенні».
――Керувати режимом неможливо, якщо для режиму Video Wall вибрано значення On.
――Ця функція недоступна в режимі MagicInfo.
•• Перегляд стану увімкнення/вимкнення режиму ЗВЗ (отримання даних про стан
режиму ЗВЗ)
Заголовок
Команда
0xAA
0x3C
Ідентифікатор
Довжина даних
Керування функцією автоматичного налаштування (лише для
режимів ПК і BNC)
•• Функція
Зображення екрана ПК можна автоматично налаштувати за допомогою комп’ютера.
•• Перегляд стану автоматичного налаштування (отримання даних про стан
автоматичного налаштування)
Немає
•• Встановлення режиму автоматичного налаштування (команда встановлення)
Заголовок
Команда
0xAA
0x3D
Ідентифікатор Довжина даних
1
Adjustment"
•• Увімкнення/вимкнення режиму ЗВЗ (команда зміни режиму на УВІМК. або ВИМК.)
Команда
0xAA
0x3C
Ідентифікатор
Контрольна сума
"Auto
0
Заголовок
Дані
Контрольна сума
Довжина даних
Дані
1
"PIP"
Контрольна сума
"Auto Adjustment" : 0x00 (завжди)
•• Пакет підтвердження
Заголовок
"PIP": Код увімкнення або вимкнення режиму ЗВЗ на виробі
0xAA
1: увімкнути ЗВЗ
Команда
Ідентифікатор
0xFF
Довжина
Підтв. / Не
Вихідна
даних
підтв.
команда
3
«A»
0x3D
Значення 1
Контрольна
сума
"Auto
Adjustment"
0: вимкнути ЗВЗ
•• Пакет «Не підтверджено»
•• Пакет підтвердження
Заголовок
0xAA
Команда
Ідентифікатор
0xFF
Довжина
Підтв. / Не
Вихідна
даних
підтв.
команда
3
«A»
0x3C
Значення 1
Контрольна
Заголовок
Команда
сума
0xAA
"PIP"
0xFF
Ідентифікатор
Довжина
Підтв. / Не
Вихідна
даних
підтв.
команда
3
«A»
0x3D
Значення 1
Контрольна
сума
"ERR"
"ERR" : код, що вказує, яка помилка сталася
"PIP": Код увімкнення або вимкнення режиму ЗВЗ на виробі
•• Пакет «Не підтверджено»
Заголовок
0xAA
Команда
0xFF
Ідентифікатор
Довжина
Підтв. / Не
Вихідна
даних
підтв.
команда
3
«A»
0x3C
"ERR" : код, що вказує, яка помилка сталася
Значення 1
Контрольна
сума
"PIP"
32
Керування режимом відеостіни
Блокування з метою безпеки
•• Функція
Режим Video Wall можна ввімкнути на виробі за допомогою комп’ютера.
Цей елемент керування доступний лише на виробах з увімкненим режимом Video
Wall.
•• Перегляд режиму відеостіни (отримання даних про стан режиму відеостіни)
Заголовок
Команда
0xAA
0x5C
Ідентифікатор
Довжина даних
Контрольна сума
0
•• Налаштування режиму відеостіни (команда зміни режиму)
Заголовок
Команда
0xAA
0x5C
Ідентифікатор
•• Функція
Для ввімкнення або вимкнення на виробі функції Safety Lock можна використовувати
комп’ютер.
Ця можливість доступна навіть коли живлення вимкнено.
•• Перегляд стану блокування (отримання даних про стан блокування)
Заголовок
Команда
0xAA
0x5D
Ідентифікатор Довжина даних
Контрольна сума
0
•• Увімкнення або вимкнення блокування (команда встановлення)
Довжина даних
Дані
Контрольна сума
1
"Video Wall Mode"
Заголовок
Команда
0xAA
0x5D
Ідентифікатор
Довжина даних
Дані
Контрольна сума
1
"Safety Lock"
"Video Wall Mode": Код увімкнення режиму Video Wall на виробі
"Safety Lock": Код запобіжного блокування, який слід встановити для виробу
1: Full
1: УВІМК.
0: Natural
0: ВИМК.
•• Пакет підтвердження
•• Пакет підтвердження
Заголовок
0xAA
Команда
Ідентифікатор Довжина
0xFF
Підтв. / Не
Вихідна
даних
підтв.
команда
3
«A»
0x5C
Значення 1
Контрольна
Заголовок
Команда
Ідентифікатор
сума
0xAA
"Video Wall Mode"
0xFF
Довжина
Підтв. / Не
Вихідна
даних
підтв.
команда
3
«A»
0x5D
Значення 1
Контрольна
сума
"Safety Lock"
"Safety Lock": Код запобіжного блокування, який слід встановити для виробу
"Video Wall Mode": Код увімкнення режиму Video Wall на виробі
•• Пакет «Не підтверджено»
•• Пакет «Не підтверджено»
Заголовок
Команда
Ідентифікатор
Заголовок
Довжина
Підтв. / Не
Вихідна
даних
підтв.
команда
3
«A»
0x5C
Значення 1
0xFF
Ідентифікатор
Довжина
Підтв. / Не
Вихідна
даних
підтв.
команда
3
«N»
0x5D
Значення 1
Контрольна
сума
сума
0xAA
0xAA
Команда
Контрольна
0xFF
"ERR"
"ERR"
"ERR" : код, що вказує, яка помилка сталася
"ERR" : код, що вказує, яка помилка сталася
33
Відеостіну ввімк.
•• Пакет «Не підтверджено»
Заголовок
•• Функція
На комп’ютері можна ввімкнути або вимкнути режим відеостіни виробу.
0xAA
•• Отримання стану (вимк./ввімк.) відеостіни
Заголовок
Команда
0xAA
0x84
Ідентифікатор
Довжина даних
Контрольна сума
Команда
0
0xAA
0x84
Ідентифікатор
Довжина даних
Дані
1
V.Wall_On
Контрольна сума
0: Відеостіну ВИМК.
0xAA
0xFF
Вихідна
підтв.
команда
3
«N»
0x84
Значення 1
Контрольна
сума
ERR
•• Функція
На комп’ютері можна ввімкнути або вимкнути режим відеостіни виробу.
Заголовок
Команда
0xAA
0x89
Ідентифікатор
Довжина даних
Контрольна сума
0
•• Налаштування відеостіни
•• Пакет підтвердження
Ідентифікатор
Підтв. / Не
даних
•• Отримання режиму відеостіни
1: Відеостіну ВВІМК.
Команда
0xFF
Довжина
Керування режимом відеостіни
•• V.Wall_On : Код відеостіни, який потрібно призначити виробу
Заголовок
Ідентифікатор
"ERR" : код, що вказує, яка помилка сталася
•• Ввімк./вимк. відеостіни
Заголовок
Команда
Довжина
Підтв. / Не
Вихідна
даних
підтв.
команда
3
«A»
0x84
Значення 1
сума
V.Wall_On
Заголовок
Команда
0xAA
0x89
Ідентифікатор
Довжина даних
Значення 1
Значення2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Контрольна
сума
Контрольна
Wall_Div: Код розподілювача відеостіни, який потрібно призначити виробу
V.Wall_On : Як вище
34
Модель відеостіни 10х10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Вимк.
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0x3C
0x3D
0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4D
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D
0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
35
Wall_SNo : Код номера виробу, який потрібно вказати для виробу.
Модель відеостіни 10х10: ( 1 ~ 100)
Указаний номер
Дані
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Пакет підтвердження
Заголовок
0xAA
Команда
Ідентифікатор
0xFF
Довжина даних
4
Підтв. / Не
Вихідна
підтв.
команда
«A»
0x89
Значення 1
Значення2
Wall_Div
Wall_SNo
Контрольна сума
•• Пакет «Не підтверджено»
Заголовок
0xAA
Команда
0xFF
Ідентифікатор
Довжина даних
3
Підтв. / Не
Вихідна
підтв.
команда
«N»
0x89
Значення 1
Контрольна сума
ERR
"ERR" : код, що вказує, яка помилка сталася
36
Розділ 03
Під’єднання і використання зовнішнього джерела сигналу
Перед під’єднанням
Важливі відомості, які слід прочитати перед
під’єднанням
――Перед під’єднанням зовнішнього пристрою ознайомтеся з посібником користувача для
цього пристрою.
Кількість і розміщення роз’ємів можуть бути різними для різних пристроїв.
――Не під’єднуйте кабель живлення до завершення всіх з’єднань.
Під’єднання кабелю живлення під час з’єднання може призвести до пошкодження
виробу.
Під’єднання до комп’ютера
•• Не підключайте кабель живлення, перш ніж буде підключено решту кабелів.
Перед підключенням кабелю живлення переконайтеся, що підключено пристрій
джерела.
•• Комп’ютер можна під’єднати до виробу різними способами.
Виберіть спосіб під’єднання, що підходить для вашого комп’ютера.
――Елементи з’єднання можуть бути різними для різних виробів.
Підключення за допомогою кабелю HDMI
――Правильно під’єднуйте аудіокабелі до роз’ємів: лівий канал – білий роз’єм, правий канал
– червоний роз’єм.
――Перевірте наявність роз’єму відповідного типу на тильній стороні пристрою, який
потрібно під’єднати.
HDMI IN 1, HDMI IN 2,
HDMI IN 3, HDMI IN 4
37
Підключення за допомогою кабелю DP
DP IN 1 (UHD 60Hz),
DP IN 2 (UHD 60Hz)
•• Заходи безпеки при користуванні DP
――Деякі графічні плати, не сумісні зі стандартом DP, можуть завадити відображенню
Підключення за допомогою кабелю DVI (цифровий
сигнал)
DVI/PC/
MAGICINFO IN
DVI/PC/HDMI/AUDIO IN
екрана завантаження Windows/BIOS, коли виріб знаходиться в режимі
енергозбереження. У такому разі спочатку ввімкніть виріб, а вже потім вмикайте ПК.
――Інтерфейс DP IN 1 (UHD 60Hz), DP IN 2 (UHD 60Hz), що використовується у виробі і
на кабелі DP, який надається в комплекті, розроблено у відповідності до стандартів
VESA. Використання кабелю DP, який не відповідає стандартам VESA, може призвести
до несправності виробу. Компанія Samsung Electronics не несе відповідальності за
несправності та інші помилки, спричинені використанням кабелю, який не відповідає
зазначеним стандартам.
Переконайтеся, що використовуєте кабель DP, який відповідає стандартам VESA.
――За допомогою адаптера DVI-HDMI можна використовувати порт DVI на виробі в якості
порту HDMI.
――Звук недоступний, якщо порт DVI виробу підключено до порту HDMI ПК за допомогою
адаптера DVI-HDMI.
――Щоб використовувати оптимальну роздільну здатність (3840 x 2160 при частоті
60 Гц) при застосуванні входів DisplayPort1 або DisplayPort2, рекомендується
використовувати кабель DP довжиною менше 5 м.
DisplayPort2 може призвести до імпорту нової інформації щодо роздільної здатності
та скидання налаштувань розміру або розташування вікна задач.
DVI/PC/
MAGICINFO IN
HDMI
――Вимкнення режиму енергозбереження при застосуванні входів DisplayPort1 або
38
Підключення за допомогою кабелю HDMI-DVI
Підключення за допомогою кабелю DVI-RGB
Після підключення комп'ютера до виробу з кабелем HDMI-DVI налаштуйте параметри, як
показано нижче, щоб увімкнути передачу відео та аудіо з комп'ютера.
•• Sound → встановіть для параметра HDMI Sound значення PC(DVI)
•• Picture → встановіть кожен режим екрана в значення Text (опція Picture Mode)
•• System → General → встановіть для параметра HDMI Hot Plug значення Off
DVI/PC/
MAGICINFO IN
HDMI IN 1, HDMI IN 2,
HDMI IN 3, HDMI IN 4
DVI/PC/HDMI/AUDIO IN
DVI/PC/HDMI/AUDIO IN
39
Під’єднання до відеопристрою
•• Не підключайте кабель живлення, перш ніж буде підключено решту кабелів.
Перед підключенням кабелю живлення переконайтеся, що підключено пристрій джерела.
•• Відеопристрій і виріб можна з’єднати за допомогою кабелю.
――Елементи з’єднання можуть бути різними для різних виробів.
――За допомогою кнопки SOURCE на пульті ДК змініть джерело вхідного сигналу.
Підключення за допомогою кабелю HDMI-DVI
――Якщо виріб під’єднано до відеопристрою через кабель HDMI-DVI, звук не буде
передаватися. Щоб вирішити цю проблему, додатково з’єднайте аудіороз’єми виробу і
відеопристрою за допомогою аудіокабелю.
――Після підключення відеопристрою до виробу з кабелем HDMI-DVI налаштуйте
параметри, як показано нижче, щоб увімкнути передачу відео та аудіо з відеопристрою.
За допомогою адаптера DVI-HDMI можна використовувати порт DVI на виробі в якості
порту HDMI. Звук недоступний, якщо порт DVI виробу підключено до порту HDMI ПК за
допомогою адаптера DVI-HDMI.
HDMI IN 1, HDMI IN 2,
HDMI IN 3, HDMI IN 4
――Sound → встановіть для параметра HDMI Sound значення AV(HDMI)
――Picture → встановіть кожен режим екрана в значення Video/Image (опція Picture Mode)
DVI/PC/HDMI/AUDIO IN
――System → General → встановіть для параметра HDMI Hot Plug значення On
――Підтримується така роздільна здатність: 1080p (50/60Гц), 720p (50/60 Гц), 480p і 576p.
HDMI
DVI/PC/
MAGICINFO IN
40
Підключення за допомогою кабелю HDMI
Підключення до аудіосистеми
Використання кабелю HDMI або кабелю HDMI-DVI (UHD 30Hz)
――Елементи з’єднання можуть бути різними для різних виробів.
•• Для кращої якості зображення та звуку виконайте підключення до цифрового
пристрою за допомогою кабелю HDMI.
•• Кабель HDMI підтримує цифрові відео- й аудіосигнали та не потребує аудіокабелю.
–– Щоб підключити виріб до цифрового пристрою, який не підтримує виведення
сигналу через HDMI, використайте кабель HDMI-DVI та аудіокабелі.
•• Зображення може не відображатися належним чином (якщо взагалі
відображатиметься) або аудіо може не працювати, якщо зовнішній пристрій, який
використовує старішу версію режиму HDMI, підключено до виробу. У разі виникнення
такої проблеми попросіть, щоб виробник зовнішнього пристрою надав версію HDMI
та, якщо вона застаріла, подайте запит на оновлення.
AUDIO OUT
•• Обов’язково використовуйте кабель HDMI товщиною 14 мм або менше.
•• Обов’язково придбайте сертифікований кабель HDMI. Інакше зображення може не
відображатися або може виникати помилка підключення.
•• Рекомендовано використовувати стандартний високошвидкісний кабель HDMI або
кабель HDMI з Ethernet.
Цей виріб не підтримує функцію Ethernet через HDMI.
HDMI IN 1, HDMI IN 2,
HDMI IN 3, HDMI IN 4
41
Прикріплення мережевого блока (продається окремо)
1
Встановіть мережевий блок, як
показано на малюнку.
2
Спочатку вставте виступи на мережевому
блоці в гнізда, позначені ( A ) на рамці
3
Прикріпіть мережевий блок до
зафіксованих рамок кріплення.
кріплення. Цими виступами необхідно
зачепити за рамку. Потім вирівняйте
отвори, позначені ( B ).
42
Підключення коробки мережі (продається окремо)
――Детальніше про те, як підключити коробку мережі, читайте у посібнику користувача, наданому з коробкою мережі під час покупки.
MagicInfo
Щоб використовувати програму MagicInfo, слід підключити мережевий блок (продається окремо) до виробу.
――Щоб змінити параметри програми MagicInfo, запустіть MagicinfoSetupWizard на робочому столі.
――Детальну інформацію щодо використання програми MagicInfo можна знайти на DVD-диску з комплекту поставки мережевого блока.
――Інформація у цьому розділі може бути змінена без попередження з метою покращення якості.
――Якщо проблема виникає після встановлення операційної системи, яка відрізняється від наданої з коробкою мережі, відновивши попередню
версію операційної системи чи встановивши програмне забезпечення, несумісне із наданою операційною системою, ви не зможете отримати
допомогу служби технічної підтримки та з вас буде стягнуто платню за послуги фахівця з технічної підтримки. Обмін виробів або відшкодування
плати також не буде доступним.
Доступ до режиму MagicInfo
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
1
Select Application - step 1
Після встановлення та підключення коробки мережі (продається окремо) до виробу, увімкніть живлення
виробу.
MagicInfo Pro (LAN, WAN based version)
MagicInfo-i Premium (Web-based version)
Next(N) >
Натисніть кнопку SOURCE на пульті ДК, а потім виберіть пункт MagicInfo.
――Підключення мережевого блока до порту DVI/PC/MAGICINFO IN виробу призведе до зміни значення
параметра Source з DVI на MagicInfo.
Select Later
< Back(B)
2
3
Finish
Виберіть програму за промовчанням, яку потрібно запускати під час завантаження програми MagicInfo.
Cancel
43
4
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Введіть відомості щодо IP-
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
6
Виберіть режим відображення.
7
Ще раз перевірте параметри, які
адреси.
Select Screen Type - step 4
Select TCP/IP - step 2
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
Landscape
IP address:
192 . 168 . 0 . 102
Subnet mask:
255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
192 . 168 . 0 . 1
Portrait
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server address:
Preferred DNS server:
10 . 44 . 33 . 22
Alternate DNS server:
10 . 33 . 22 . 11
< Back(B)
Next(N) >
Finish
< Back(B)
Cancel
5
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Виберіть мову. (Мовою за
Next(N) >
Finish
Cancel
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
умовчанням є English.)
ви налаштували.
Setup Information
Select Language -step 3
Select the language you want to install on the system for menus and
dialogs.
1. Application :
Current Language
2. Internet Protocol [TCP/IP]
:
Engilsh
IP :
Chinese [Traditional]
German
4. Screen Type :
French
відображається, двічі клацніть
піктограму MagicInfo на
робочому столі. Піктограма буде
відображатися справа вгорі екрана.
192.168.0.102
3. Language :
English
――Якщо піктограма виконання не
MagicInfo Pro [LAN,WAN based version\
English
Landscape
Italian
Japanese
Korean
Russian
Swedish
Turkish
Chinese [Simplified]
Portuguese
< Back(B)
Do not show again
Next(N) >
Finish
Cancel
< Back(B)
Apply
Finish
Cancel
44
Зміна джерела вхідного сигналу
У меню Source можна вибрати різні джерела сигналу та редагувати назви таких пристроїв.
Source
――Зображення може не відображатися належним чином, якщо для джерела сигналу, на яке ви хочете
Відображення екрана з переліком усіх зовнішніх джерел сигналу, під’єднаних до виробу. Для відображення
сигналу з певного пристрою виберіть його в меню списку джерел.
――Джерело вхідного сигналу також можна змінити за допомогою кнопки SOURCE на пульті ДК.
перемкнутися, вибрано неправильний вхідний сигнал.
SOURCE → Source
Edit Name
Source
SOURCE → Source → TOOLS → Edit Name → ENTER E
DisplayPort1
DisplayPort2
....
....
HDMI1
....
HDMI2
....
HDMI3
....
HDMI4
....
–– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
Вкажіть ім'я підключеного зовнішнього пристрою.
――Список може містити наведені нижче джерела сигналу. Вміст списку пристроїв Source залежить від
вибраного джерела вхідного сигналу.
VCR / DVD / Cable STB / Satellite STB / HD STB / AV Receiver / DVD Receiver / Game / Camcorder / DVD Combo
/ DHR / PC / DVI PC / DVI Devices
45
Розділ 04
Використання програми MDC
Засіб керування кількома дисплеями (MDC) — це програма, яка дає змогу керувати одночасно кількома дисплеями за допомогою комп’ютера.
Детальну інформацію щодо використання програми MDC див. в довідці після інсталяції програми. Програма MDC доступна на веб-сайті.
Після натискання кнопки On слідом за кнопкою Off виріб перевіряє свій статус протягом
приблизно хвилини. Щоб подати команду, повторіть спробу через хвилину.
6
У відображеному вікні Destination Folder виберіть шлях до каталога, у який слід
інсталювати програму, й натисніть кнопку Next.
――Якщо папку не вибрано, програму буде встановлено у папці за замовчуванням.
Установлення та видалення програми
MDC
Встановлення
7
який інсталюватиметься програма, а потім натисніть кнопку Install.
8
Відобразиться індикатор перебігу процесу встановлення.
9
Натисніть кнопку Finish у відображеному вікні InstallShield Wizard Complete.
――Виберіть Launch MDC Unified, а потім натисніть Finish, щоб негайно запустити
――На встановлення програми MDC може вплинути графічна карта, материнська плата і
мережеве середовище.
1
Запустіть програму встановлення MDC Unified.
2
Виберіть мову для інсталяції. Потім натисніть кнопку OK.
3
Коли з’явиться екран Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified, натисніть
4
програму MDC.
10 Після встановлення на робочому столі буде створено ярлик MDC Unified.
――Ярлик програми MDC може не відображатися залежно від системи ПК чи технічних
характеристик виробу.
――Якщо ярлик не відображається, натисніть клавішу F5.
кнопку Next.
Видалення
У відображеному вікні License Agreement виберіть I accept the terms in the license
1
agreement, а потім натисніть кнопку Next.
5
У відображеному вікні Ready to Install the Program перевірте шлях до каталога, у
У відображеному вікні Customer Information заповніть усі поля для інформації, а
потім натисніть кнопку Next.
У меню Пуск виберіть пункт Налаштування > Панель керування, а потім двічі
клацніть пункт Додавання і видалення програм.
2
Виберіть у списку пункт MDC Unified і натисніть кнопку Змінити/Видалити.
46
Підключення до MDC
Використання MDC через RS-232C (інтерфейси послідовної передачі даних)
Кабель послідовного зв’язку RS-232C потрібно підключити до відповідних роз’ємів комп’ютера та монітора.
――Вигляд може бути дещо іншим залежно від виробу.
RS232C IN
Монітор 1
RS232C OUT
RS232C IN RS232C OUT
RS232C IN
Монітор 2
Комп'ютер
47
Використання MDC через Ethernet
Введіть IP-адресу основного пристрою відображення та підключіть пристрій до комп’ютера. Дисплеї можна підключити між собою за допомогою
кабелю локальної мережі.
Підключення за допомогою прямого кабелю LAN
――Вигляд може бути дещо іншим залежно від виробу.
――За допомогою порту RJ45 на виробі та портів LAN на концентраторі можна підключити декілька виробів.
Комп'ютер
RJ45
HUB
Монітор 1
Монітор 2
48
Підключення за допомогою перехресного кабелю LAN
――Вигляд може бути дещо іншим залежно від виробу.
――За допомогою порту RS232C IN / OUT на виробі можна підключити декілька виробів.
RS232C IN
Монітор 1
RS232C OUT
RJ45
RS232C OUT
RS232C IN
Монітор 2
Комп'ютер
49
Розділ 05
Функція «Домашній»
Ця функція надається у Support → Go to Home.
Доступно під час використання кнопки HOME на пульті ДК.
Multi Screen
HOME
lone Product
Одночасний перегляд на екрані декількох джерел.
•• Off
•• PIP: Зображення із зовнішнього джерела відео буде відображатися на головному екрані, а зображення з
виробу з’явиться на екрані додаткового зображення PIP.
→ Multi Screen → ENTER E
Multi Screen
•• Triple Screen: при відображенні екрана зовнішнього пристрою або ПК можна одночасно переглядати
зображення з інших пристроїв. Зображення будуть відображатися на екрані, поділеному на два вікна.
비디오 월
•• Four Screen: при відображенні екрана зовнішнього пристрою або ПК можна одночасно переглядати
зображення з інших пристроїв. Зображення будуть відображатися на екрані, поділеному на три вікна.
–– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
–– Див. Multi Screen у розділі OnScreen Display, щоб отримати більше інформації
щодо функцій нижчого рівня.
50
Picture Mode
HOME
→ Picture Mode → ENTER E
Picture Mode
Виберіть режим зображення (Picture Mode) відповідно до середовища, у якому використовуватиметься виріб.
Режим Video/Image оптимізує якість зображення, що передається з відеопристрою. Режим Text оптимізує
якість зображення, що передається з комп'ютера.
•• Shop & Mall
Підходить для використання в торговельних центрах.
–– Виберіть Video/Image або Text залежно від режиму зображення.
•• Office & School
Підходить для використання в офісах або школах.
–– Виберіть Video/Image або Text залежно від режиму зображення.
–– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
•• Terminal & Station
Підходить для використання на автобусних станціях або на вокзалах.
–– Виберіть Video/Image або Text залежно від режиму зображення.
•• Video Wall
Підходить для використання в середовищі, де використовуються дисплеї Videowall.
–– Виберіть Video/Image або Text залежно від режиму зображення.
•• Calibration
у цьому режимі застосовуються параметри яскравості, кольору, гами та однорідності, що налаштовуються
за допомогою програми калібрування кольору Advanced Color Management.
–– Щоб належним чином використати режим Calibration, обов’язково налаштуйте параметри якості
зображення, зокрема яскравість, колір, гама та однорідність, за допомогою програми калібрування
кольору Advanced Color Management.
–– Завантажити програму Advanced Color Management можна на сайті www.samsung.com/
displaysolutions.
51
――Перш ніж скористатися функцією Clock Set, ви повинні настроїти годинник.
On/Off Timer
HOME
On Timer
→ On/Off Timer → ENTER E
Виберіть On Timer, щоб ваш виріб умикався автоматично у вибраний час і день.
Живлення буде ввімкнуто із вказаними гучністю та джерелом вхідного сигналу.
On/Off Timer
티커
On Timer: налаштування таймера ввімкнення з використанням однієї з семи опцій. Переконайтеся, що перед
тим було встановлено поточний час.
(On Timer 1 ~ On Timer 7)
–– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
•• Setup: виберіть Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun або Manual.
Якщо вибрати опцію Manual, ви зможете вибрати дні, у які функція On Timer вмикатиме ваш виріб.
–– Прапорці позначають вибрані дні.
•• Time: установлення годин і хвилин. Використовуйте для вводу кнопки із цифрами або кнопки зі
стрілками вгору та вниз. Використовуйте кнопки зі стрілками вправо чи вліво, щоб змінити поля для
вводу.
•• Volume: установлення потрібного рівня гучності. Використовуйте кнопки зі стрілками вправо чи вліво,
щоб змінити рівень гучності.
•• Source: вибір потрібного джерела вхідного сигналу.
Off Timer
Налаштуйте таймер вимкнення (Off Timer), скориставшись однією із семи опцій. (Off Timer 1 ~ Off Timer 7)
•• Setup: виберіть Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun або Manual.
Якщо вибрати опцію Manual, ви зможете вибрати дні, у які функція Off Timer вимикатиме ваш виріб.
–– Прапорці позначають вибрані дні.
•• Time: установлення годин і хвилин. Використовуйте для вводу кнопки із цифрами або кнопки зі
стрілками вгору та вниз. Використовуйте кнопки зі стрілками вправо чи вліво, щоб змінити поля для
вводу.
52
Holiday Management
Таймер буде вимкнено під час періоду, вказаного як вихідний.
•• Add Holiday: визначення нового періоду вихідних днів.
Виберіть потрібні дати початку та завершення вихідних днів за допомогою кнопок u/d, а потім
натисніть кнопку Save.
Вказаний період буде додано до списку вихідних днів.
–– Start: установлення дати початку вихідних днів.
–– End: установлення дати завершення вихідних днів.
――Edit: вибір потрібного вихідного дня та змінення його дати.
――Delete: видалення вибраних елементів зі списку вихідних днів.
•• Set Applied Timer: вибір On Timer та Off Timer з метою заборони активації у святкові дні.
–– Натисніть кнопку E, щоб вибрати параметри On Timer та Off Timer, які не потрібно вмикати.
–– Вибрані параметри On Timer та Off Timer не вмикатимуться.
53
Network Settings
HOME
Перегляд настройок мережі.
→ Network Settings→ ENTER E
Network Settings
–– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
54
MagicInfo Player I
HOME
Змініть джерело сигналу на MagicInfo Player I.
MagicInfo Player I публікує і відтворює різноманітний вміст, у тому числі новостворений і мультимедійний
вміст (зображення, аудіо- та відеофайли) з сервера чи з підключеного пристрою.
→ MagicInfo Player I → ENTER E
MagicInfo Player I
–– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
55
ID Settings
HOME
one Product
Присвоєння ідентифікатора пристрою.
Device ID
→ ID Settings → ENTER E
ID Settings
비디오 월
–– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
Введення номера ідентифікатора для виробу, під’єднаного до кабелю, через який отримується вхідний
сигнал. (Діапазон: 0~224)
――Натисніть кнопку u/d, щоб вибрати число, а потім натисніть кнопку E.
――Введіть потрібний номер за допомогою кнопок із цифрами на пульті ДК.
PC Connection Cable
Вибір способу для підключення до MDC, щоб отримати сигнал MDC.
•• RS232C cable
обмін даними з MDC через стереокабель RS232C.
•• RJ45(LAN) cable
обмін даними з MDC через кабель RJ45.
56
Video Wall
Можна змінювати компонування кількох підключених дисплеїв з метою утворення відеостіни.
HOME
Відомості щодо відображення кількох зображень читайте у довідці програми MDC чи посібнику користувача
програми MagicInfo. Окремі моделі можуть не підтримувати функцію MagicInfo.
→ Video Wall → ENTER E
Video Wall
Можна також відображати зображення частинами або повторити те саме зображення на кожному з
підключених дисплеїв.
Video Wall
Ви можете вмикати та вимикати функцію Video Wall.
–– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
Щоб створити відеостіну, виберіть значення On.
•• Off / On
Horizontal x Vertical
Ця функція автоматично розділяє дисплей Videowall на основі конфігурації матриці Videowall.
Увід матриці Videowall.
Дисплей Videowall розділяється на основі налаштованої матриці. Кількість вертикальних або горизонтальних
дисплеїв може становити від 1 до 15.
――Максимальне розділення дисплея Videowall може становити 225 екранів.
――Опція Horizontal x Vertical доступна лише тоді, коли для функції Video Wall вибрано значення On.
57
Screen Position
Щоб змінити порядок розділених екранів, змініть номери для кожного виробу в матриці за допомогою функції
Screen Position.
Після вибору Screen Position відображатиметься матриця Videowall, де буде вказано номери виробів, які
формують Videowall.
Щоб змінити порядок пристроїв відображення, змініть номер пристрою і натисніть кнопку E.
――Допускається розташування до 255 дисплеїв у Screen Position.
――Опція Screen Position доступна лише тоді, коли для функції Video Wall вибрано значення On.
――Щоб скористатися цією функцією, переконайтеся, що параметр Horizontal x Vertical настроєно.
Format
Вибір способу відображення зображень на дисплеї Videowall.
•• Full: відображення зображень на весь екран.
•• Natural: відображення зображень на екрані з вихідним співвідношенням сторін.
――Опція Format доступна лише тоді, коли для функції Video Wall вибрано значення On.
58
More settings
HOME
З'являється меню параметрів зображення.
→ More settings → ENTER E
More settings
–– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
59
Розділ 06
Налаштування екрана
Налаштування параметрів Picture (Backlight, Color Tone тощо).
Вигляд опцій меню Picture може різнитися залежно від виробу.
Picture Mode
Виберіть режим зображення (Picture Mode) відповідно до середовища, у якому використовуватиметься виріб.
Режим Video/Image оптимізує якість зображення, що передається з відеопристрою. Режим Text оптимізує
якість зображення, що передається з комп'ютера.
MENU m → Picture → Picture Mode → ENTER E
•• Shop & Mall
Підходить для використання в торговельних центрах.
–– Виберіть Video/Image або Text залежно від режиму зображення.
Picture
Picture Mode
Shop & Mall
· Backlight
80
· Brightness
45
· Contrast
70
· Sharpness
85
· Color
50
· Tint (G/R)
50
–– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
•• Office & School
Підходить для використання в офісах або школах.
–– Виберіть Video/Image або Text залежно від режиму зображення.
•• Terminal & Station
Підходить для використання на автобусних станціях або на вокзалах.
–– Виберіть Video/Image або Text залежно від режиму зображення.
•• Video Wall
Підходить для використання в середовищі, де використовуються дисплеї Videowall.
–– Виберіть Video/Image або Text залежно від режиму зображення.
•• Calibration
у цьому режимі застосовуються параметри яскравості, кольору, гами та однорідності, що налаштовуються
за допомогою програми калібрування кольору Advanced Color Management.
–– Щоб належним чином використати режим Calibration, обов’язково налаштуйте параметри якості
зображення, зокрема яскравість, колір, гама та однорідність, за допомогою програми калібрування
кольору Advanced Color Management.
–– Завантажити програму Advanced Color Management можна на сайті www.samsung.com/
displaysolutions.
60
Backlight / Brightness / Contrast
/ Sharpness / Color / Tint (G/R)
MENU m → Picture → ENTER E
Picture
Picture Mode
У виробі існує кілька варіантів для налаштування якості зображення.
Picture Mode
Shop & Mall, Office & School,
Terminal & Station, Video Wall
Calibration
Shop & Mall
· Backlight
80
· Brightness
45
· Contrast
70
· Sharpness
85
· Color
50
· Tint (G/R)
50
Установки Picture Mode
Налаштовувані опції
Video/Image
Backlight / Brightness / Contrast / Sharpness
/ Color / Tint (G/R)
Text
Backlight / Brightness / Contrast / Sharpness
Backlight
――Коли відбувається зміна параметрів Backlight, Brightness, Contrast, Sharpness, Color або Tint (G/R), екранне
меню змінюється відповідно.
――Можна налаштувати та зберегти налаштування для кожного зовнішнього пристрою, підключеного до
джерела вхідного сигналу на виробі.
――Зменшивши рівень яскравості зображення, буде знижено споживання електроенергії.
–– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
61
Color Temperature
Налаштування колірної температури (червоний/зелений/синій). (Діапазон: 2800K–16000K)
――Доступно, якщо для пункту Color Tone встановлено значення Off.
MENU m → Picture → Color Temperature → ENTER E
――Якщо для параметра Picture Mode вибрано значення Calibration, Color Temperature буде вимкнуто.
Picture
Color Temperature
16000K
–– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
White Balance
MENU m → Picture → White Balance → ENTER E
Налаштуйте температуру кольору для природнішого відображення.
•• R-Gain/G-Gain/B-Gain: настроювання яскравості кожного кольору (червоний, зелений, синій).
•• R-Offset/G-Offset/B-Offset: настроювання тьмяності кожного кольору (червоний, зелений, синій).
•• Reset: Підходить для використання в середовищі, де використовуються дисплеї Videowall.
Picture
White Balance
–– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
62
Gamma
Налаштуйте початкову інтенсивність кольору.
――Якщо для параметра Picture Mode вибрано значення Calibration, Gamma буде вимкнуто.
MENU m → Picture → Gamma → ENTER E
Picture
Gamma
0
–– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
Calibrated Value
Вибір можливості застосування параметрів яскравості, кольору, гами та однорідності, які було налаштовано
з використанням програми калібрування кольорів Advanced Color Management, до режимів «Інформація» та
«Реклама».
MENU m → Picture → Calibrated Value → ENTER E
•• Don't Apply / Apply
――Завантажити програму Advanced Color Management можна на сайті www.samsung.com/displaysolutions.
――Якщо для параметра Picture Mode вибрано значення Calibration, Calibrated Value буде вимкнуто.
Picture
Calibrated Value
Don't Apply
–– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
63
Picture Options
Picture Mode
MENU m → Picture → Picture Options → ENTER E
Shop & Mall, Office & School,
Terminal & Station, Video Wall
Picture Options
Color Tone
Off
Digital NR
Off
HDMI Black Level
Calibration
Установки Picture Mode Налаштовувані опції
Video/Image
Color Tone / Digital NR / HDMI Black Level /
Film Mode / Dynamic Backlight
Text
Color Tone / Digital NR / HDMI Black Level /
Dynamic Backlight
Digital NR / HDMI Black Level / Dynamic
Backlight
Auto
Film Mode
Off
Dynamic Backlight
On
–– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
64
Color Tone
Picture Options
Color Tone
Off
Digital NR
Off
HDMI Black Level
Auto
Якщо для параметра Picture Mode задано значення Text
•• Off / Cool / Normal / Warm
Якщо для параметра Picture Mode задано значення Video/Image
•• Off / Cool / Normal / Warm1 / Warm2
――Якщо для параметра Picture Mode вибрано значення Calibration, Color Tone буде вимкнуто.
Film Mode
Off
――Для кожного під'єднаного до виробу зовнішнього пристрою можна змінити та зберегти налаштування.
Dynamic Backlight
On
Digital NR
Знижує рівень шуму у зображенні для уникнення мерехтіння, яке відволікає увагу.
–– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
•• Off /On
HDMI Black Level
Можна вибрати рівень чорного, щоб налаштувати глибину зображення.
•• Auto / Low / Normal
――Ця функція не буде доступна, якщо джерелом вхідного сигналу вибрано PC.
65
Film Mode
Picture Options
Color Tone
Off
Digital NR
Off
HDMI Black Level
Auto
Film Mode
Off
Dynamic Backlight
On
Цей режим використовується для перегляду фільмів.
Налаштовує виріб на автоматичне отримання та обробку сигналів фільму з усіх джерел та встановлення
оптимальної якості зображення.
•• Off / Auto
――Цю функцію можна настроїти, якщо джерело вхідного сигналу підтримує формати 480i, 576i або 1080i.
――Ця функція не підтримується у разі підключення до ПК.
Dynamic Backlight
Автоматичне налаштування підсвічування для забезпечення оптимального контрасту екрана за даних умов.
–– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
•• Off / On
――Функція Dynamic Backlight недоступна, якщо джерелом введення вибрано PC, а для Video Wall вибрано
значення On.
66
Picture Size
Виберіть розмір і співвідношення сторін зображення на екрані.
Picture Size
MENU m → Picture → Picture Size → ENTER E
Різні опції налаштування екрана відображаються в залежності від поточного джерела вхідного сигналу.
Доступні параметри Picture Size можуть змінюватися залежно від настройки Picture Mode: Video/Image чи
Text.
Picture Size
Picture Size
16:9
· Zoom/Position
Resolution
•• 16:9: задає для зображення режим 16:9.
•• Zoom1: використовується для помірного збільшення. Обрізаються верх і боки.
•• Zoom2: використовується для значного збільшення.
Off
–– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
•• Smart View 1: використовується для зменшення зображення у форматі 16:9 на 50%.
•• Smart View 2: використовується для зменшення зображення у форматі 16:9 на 25%.
•• Wide: використовується для збільшення співвідношення сторін зображення для заповнення всього
екрана.
•• 4:3: задає для зображення основний режим (4:3).
――Не використовуйте формат 4:3 на виробі протягом значного проміжку часу.
Межі, які відображаються справа чи зліва або згори та знизу екрана можуть спричинити залишкове
зображення (вигорання екрана), на яке не поширюється дія гарантії.
•• Screen Fit: використовується для відображення зображень повністю, без обтинання, за умови введення
сигналу HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4 (720p / 1080i / 1080p).
•• Custom: використовується для змінення роздільної здатності відповідно до потреб користувача.
•• Original: відображення зображень на екрані з вихідною якістю.
――Доступні роз’єми можуть різнитися залежно від моделі.
67
Zoom/Position
Picture Size
Picture Size
Custom
· Zoom/Position
Resolution
Off
–– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
Регулювання розміру та положення зображення.
Цю функцію можна настроїти, якщо джерело вхідного сигналу підтримує формати 1080i або 1080p, а параметр
Picture Size настроєно як Custom.
――Ця функція не підтримується у разі підключення до ПК.
――З екрана Zoom/Position виконайте дії, наведені нижче.
1
Натисніть кнопку d, щоб вибрати Zoom/Position. Натисніть кнопку E.
2
Виберіть Zoom або Position. Натисніть кнопку E.
3
Натисніть кнопку u/d/l/r, щоб перемістити зображення.
4
Натисніть кнопку E.
――Якщо потрібно скинути положення зображення до початкового, виберіть пункт Reset на екрані Zoom/
Position.
Буде встановлено положення зображення за промовчанням.
Resolution
Якщо зображення не відображається належним чином, навіть коли встановлено одне з поданих нижче
значень роздільної здатності відеокарти, його якість можна оптимізувати, вибравши те саме значення
роздільної здатності для виробу, що й для комп’ютера, за допомогою цього меню.
Доступні значення роздільної здатності: Off / 1024 x 768 / 1280 x 768 / 1360 x 768 / 1366 x 768
68
Auto Adjustment
Налаштуйте значення або положення частоти й автоматично налаштуйте параметри.
MENU m → Picture → Auto Adjustment → ENTER E
Picture
Auto Adjustment
–– Доступно лише в режимі PC.
–– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
PC Screen Adjustment
MENU m → Picture → PC Screen Adjustment → ENTER E
Picture
PC Screen Adjustment
•• Coarse / Fine
зменшує або здійснює усунення шумів у зображенні.
Якщо шум не вдається усунути шляхом точного настроювання, скористайтеся функцією Coarse для
коригування частоти (Coarse), а потім здійсніть точне настроювання знову. Коли шуми усунено, повторно
налаштуйте зображення, щоб воно було вирівняне по центру екрана.
•• Position
Щоб налаштувати положення екрана комп’ютера, якщо воно не вирівняно посередині або не заповнює
екран виробу, виконайте наведені нижче дії.
Натисніть кнопку ▲ або ▼, щоб налаштувати розташування по горизонталі. Натисніть кнопку ◀ або ▶,
щоб налаштувати розташування по горизонталі.
•• Image Reset
скидає налаштування зображення до параметрів за промовчанням.
–– Доступно лише в режимі PC.
–– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
69
Picture Off
Вибір Picture Off призводить до вимкнення екрана. Звук не вимикається.
Щоб увімкнути екран, натисніть будь-яку кнопку, окрім кнопки регулювання гучності.
MENU m → Picture → Picture Off → ENTER E
Picture
Picture Off
–– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
Reset Picture
Скидає поточний режим зображення до значення за промовчанням.
MENU m → Picture → Reset Picture → ENTER E
Picture
Reset Picture
–– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
70
Розділ 07
OnScreen Display
Multi Screen
Multi Screen
•• Off
MENUm → OnScreen Display → Multi Screen → ENTERE
OnScreen Display
•• Triple Screen: при відображенні екрана зовнішнього пристрою або ПК можна одночасно переглядати
зображення з інших пристроїв. Зображення будуть відображатися на екрані, поділеному на два вікна.
•• Four Screen: при відображенні екрана зовнішнього пристрою або ПК можна одночасно переглядати
зображення з інших пристроїв. Зображення будуть відображатися на екрані, поділеному на три вікна.
――Інформацію про звук Multi Screen можна отримати в інструкціях щодо Select Sound.
Multi Screen
Display Orientation
――Якщо ви вимкнете виріб під час перегляду в режимі Multi Screen, режим Multi Screen залишиться
Screen Protection
ввімкненим після ввімкнення або вимкнення живлення.
――Ви можете помітити, що зображення на екрані ЗВЗ стає трохи неприроднім, коли використовувати
Message Display
Menu Language
•• PIP: Зображення із зовнішнього джерела відео буде відображатися на головному екрані, а зображення з
виробу з’явиться на екрані додаткового зображення PIP.
English
Reset OnScreen Display
головний екран для перегляду гри чи караоке.
――Режим Multi Screen підтримує відображення двох екранів із роздільною здатністю ULTRA HD (3840 x 2160
при частоті 30 Гц (HDMI) / 60 Гц (DP)). Під час використання цього режиму можливе вигорання екрана
(погіршення якості зображення).
–– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
71
PIP (Landscape)
PIP
Зображення із зовнішнього джерела відео буде відображатися на головному екрані, а зображення з виробу
з’явиться на екрані додаткового зображення PIP.
PC
Source
Screen Size
Õ
Position
Ã
Select Sound
Main
Aspect Ratio
Full
•• Source: вибір джерела додаткового зображення.
Close
•• Screen Size: вибір розміру для додаткового зображення.
•• Position: вибір місця розташування для додаткового зображення.
――У подвійному режимі неможливо вибрати Position.
•• Select Sound (Main / Sub): виберіть джерело звуку, яке буде використовуватися в режимі PIP.
•• Aspect Ratio (Original / Full): Встановити режим екрана або Full, або Original.
–– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
PIP (Portrait)
PIP
Source
Зображення із зовнішнього джерела відео буде відображатися на головному екрані, а зображення з виробу
з’явиться на екрані додаткового зображення PIP.
――Доступно лише в тому випадку, коли для параметра Source Content Orientation вибрано значення Portrait.
PC
Screen Size
Position
Select Sound
Main
Aspect Ratio
Full
Close
•• Source: вибір джерела додаткового зображення.
•• Screen Size: вибір розміру для додаткового зображення.
•• Position: вибір місця розташування для додаткового зображення.
――У подвійному режимі неможливо вибрати Position.
•• Select Sound (Main / Sub): виберіть джерело звуку, яке буде використовуватися в режимі PIP.
•• Aspect Ratio (Original / Full): Встановити режим екрана або Full, або Original.
–– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
72
Обмеження
――Розділені екрани не можуть одночасно використовувати одне джерело вхідного сигналу. Призначте
окреме джерело вхідного сигналу для кожного з розділених екранів.
――Якщо екран розділений, джерела вхідного сигналу HDMI4 і DVI не можна буде використовувати одночасно.
Якщо мережевий блок (продається окремо) не підключено
Зображення Main
Зображення Sub
DisplayPort1
DisplayPort2, HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, DVI, PC
DisplayPort2
DisplayPort1, HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, DVI, PC
HDMI1
DisplayPort1, DisplayPort2, HDMI2, HDMI3, HDMI4, DVI, PC
HDMI2
DisplayPort1, DisplayPort2, HDMI1, HDMI3, HDMI4, DVI, PC
HDMI3
DisplayPort1, DisplayPort2, HDMI1, HDMI2, HDMI4, DVI, PC
HDMI4
DisplayPort1, DisplayPort2, HDMI1, HDMI2, HDMI3, PC
DVI
DisplayPort1, DisplayPort2, HDMI1, HDMI2, HDMI3
PC
DisplayPort1, DisplayPort2, HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4
Якщо мережевий блок (продається окремо) підключено
Зображення Main
Зображення Sub
DisplayPort1
PC, MagicInfo, HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, DisplayPort2
DisplayPort2
PC, MagicInfo, HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, DisplayPort1
HDMI1
PC, MagicInfo, HDMI2, HDMI3, HDMI4, DisplayPort1, DisplayPort2
HDMI2
PC, MagicInfo, HDMI1, HDMI3, HDMI4, DisplayPort1, DisplayPort2
HDMI3
PC, HDMI1, HDMI2, HDMI4, DisplayPort1, DisplayPort2
HDMI4
PC, MagicInfo, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2
MagicInfo
HDMI1, HDMI2, DisplayPort1, DisplayPort2
PC
HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, DisplayPort1, DisplayPort2
73
Triple Screen (Landscape)
Triple Screen
при відображенні екрана зовнішнього пристрою або ПК можна одночасно переглядати зображення з інших
пристроїв. Зображення будуть відображатися на екрані, поділеному на два вікна.
――Розділені екрани не можуть одночасно використовувати одне джерело вхідного сигналу. Призначте
Main
Sub 1
окреме джерело вхідного сигналу для кожного з розділених екранів.
Sub 2
Close
Screen Size
Select Sound
•• Main: вкажіть Source і Aspect Ratio для екрана Main у режимі Triple Screen.
•• Sub 1: вкажіть Source і Aspect Ratio для екрана Sub 1 у режимі Triple Screen.
•• Sub 2: вкажіть Source і Aspect Ratio для екрана Sub 2 у режимі Triple Screen.
•• Screen Size: Призначте розміри екранів Main, Sub 1 і Sub 2.
•• Select Sound: виберіть джерело звуку, яке буде використовуватися в режимі Triple Screen.
–– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
Triple Screen (Portrait)
Triple Screen
при відображенні екрана зовнішнього пристрою або ПК можна одночасно переглядати зображення з інших
пристроїв. Зображення будуть відображатися на екрані, поділеному на два вікна.
――Доступно лише в тому випадку, коли для параметра Source Content Orientation вибрано значення Portrait.
Main
Sub 1
Sub 2
Screen Size
Close
Select Sound
――Розділені екрани не можуть одночасно використовувати одне джерело вхідного сигналу. Призначте
окреме джерело вхідного сигналу для кожного з розділених екранів.
•• Main: вкажіть Source і Aspect Ratio для екрана Main у режимі Triple Screen.
•• Sub 1: вкажіть Source і Aspect Ratio для екрана Sub 1 у режимі Triple Screen.
•• Sub 2: вкажіть Source і Aspect Ratio для екрана Sub 2 у режимі Triple Screen.
•• Screen Size: Призначте розміри екранів Main, Sub 1 і Sub 2.
•• Select Sound: виберіть джерело звуку, яке буде використовуватися в режимі Triple Screen.
–– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
74
Four Screen (Landscape)
Four Screen
при відображенні екрана зовнішнього пристрою або ПК можна одночасно переглядати зображення з інших
пристроїв. Зображення будуть відображатися на екрані, поділеному на три вікна.
――Розділені екрани не можуть одночасно використовувати одне джерело вхідного сигналу. Призначте
Main
Sub 1
окреме джерело вхідного сигналу для кожного з розділених екранів.
Sub 2
Close
Sub 3
•• Main: вкажіть Source і Aspect Ratio для екрана Main у режимі Four Screen.
•• Sub 1: вкажіть Source і Aspect Ratio для екрана Sub 1 у режимі Four Screen.
Select Sound
•• Sub 2: вкажіть Source і Aspect Ratio для екрана Sub 2 у режимі Four Screen.
•• Sub 3: вкажіть Source і Aspect Ratio для екрана Sub 3 у режимі Four Screen.
•• Select Sound: виберіть джерело звуку, яке буде використовуватися в режимі Four Screen.
–– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
Four Screen (Portrait)
Four Screen
при відображенні екрана зовнішнього пристрою або ПК можна одночасно переглядати зображення з інших
пристроїв. Зображення будуть відображатися на екрані, поділеному на три вікна.
――Доступно лише в тому випадку, коли для параметра Source Content Orientation вибрано значення Portrait.
Main
Sub 1
Sub 2
Sub 3
Close
Select Sound
――Розділені екрани не можуть одночасно використовувати одне джерело вхідного сигналу. Призначте
окреме джерело вхідного сигналу для кожного з розділених екранів.
•• Main: вкажіть Source і Aspect Ratio для екрана Main у режимі Four Screen.
•• Sub 1: вкажіть Source і Aspect Ratio для екрана Sub 1 у режимі Four Screen.
•• Sub 2: вкажіть Source і Aspect Ratio для екрана Sub 2 у режимі Four Screen.
•• Sub 3: вкажіть Source і Aspect Ratio для екрана Sub 3 у режимі Four Screen.
•• Select Sound: виберіть джерело звуку, яке буде використовуватися в режимі Four Screen.
–– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
75
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Настроювання екрана меню.
MENUm → OnScreen Display → Display Orientation → ENTERE
•• Landscape: відображення меню в альбомній орієнтації (за умовчанням).
•• Portrait: відображення меню в портретній орієнтації у правій частині екрана виробу.
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Landscape
Source Content Orientation
Landscape
Aspect Ratio
Full Screen
Source Content Orientation
Встановлення орієнтування вмісту зовнішніх пристроїв, під’єднаних до виробу.
•• Landscape: відображення екрана в альбомній орієнтації (за умовчанням).
•• Portrait: відображення меню в портретній орієнтації.
Aspect Ratio
–– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
–– Функція Display Orientation недоступна в режимі подачі сигналу черезрядкової
розгортки.
Установіть поворотний екран або в повноекранний режим, або в режим оригінального відображення.
•• Full Screen: відображення на поворотному екрані в повноекранному режимі.
•• Original: відображення на поворотному екрані в оригінальному форматі.
――Доступно лише в тому випадку, коли для параметра Source Content Orientation вибрано значення Portrait.
――Якщо для параметра Multi Screen вибрано значення Triple Screen, Four Screen буде вимкнуто.
76
Screen Protection
З метою зменшення ризику вигорання екрана цей пристрій обладнано технологією запобігання вигоранню
екрана Pixel Shift.
Технологія Pixel Shift злегка переміщує зображення на екрані.
MENUm → OnScreen Display → Screen Protection → ENTERE
Screen Protection
Настройка часу для Pixel Shift дозволяє запрограмувати період часу між переміщеннями зображення у
хвилинах.
Pixel Shift
Pixel Shift
Зменшуйте ефект залишкового зображення, переміщуючи пікселі в горизонтальній і вертикальній площинах
із високою точністю.
Timer
Immediate Display
Off
Side Gray
Off
•• Pixel Shift (Off / On)
――Параметри Horizontal, Vertical і Time увімкнуто лише тоді, коли для функції Pixel Shift вибрано значення
On.
•• Horizontal: визначення кількості пікселів для переміщення по горизонталі.
•• Vertical: визначення кількості пікселів для переміщення по вертикалі.
•• Time: визначення інтервалу часу для переміщення по горизонталі чи вертикалі відповідно.
–– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
Доступні параметри Pixel Shift і оптимальні параметри.
Доступні налаштування
Оптимальні параметри
Horizontal(пікселі)
0~4
4
Vertical(пікселі)
0~4
4
Time (хвилина)
1 min. ~ 4 min.
4 min.
――Значення Pixel Shift може відрізнятися залежно від розміру виробу (в дюймах) і режиму.
――Відображення нерухомого зображення або виведення зображення у форматі 4:3 протягом тривалого
проміжку часу може стати причиною появи ефекту залишкового зображення. Це не є дефектом виробу.
77
Timer
Ви можете визначити час активації функції Screen Protection.
Функція Screen Protection вимикається автоматично після визначеного проміжку часу.
•• Timer (Off / Repeat / Interval)
–– Off
–– Repeat: відображення на певному інтервалі часу шаблона для запобігання вигоранню екрана.
–– Interval: відображення протягом заданого проміжку часу (від часу початку до часу закінчення)
шаблона для запобігання вигоранню екрана.
――Якщо Clock Set налаштовано, Interval буде увімкнено.
――Параметри Period, Start Time і End Time увімкнуто лише тоді, коли для функції Timer вибрано значення
Repeat або Interval.
•• Period: проміжок часу до активації функції Screen Protection.
――Ця опція активна, коли значення Repeat вибрано для параметра Timer.
•• Start Time: визначення часу початку роботи функції захисту екрана.
――Ця опція активна, коли значення Interval вибрано для параметра Timer.
•• End Time: визначення часу завершення роботи функції захисту екрана.
――Ця опція активна, коли значення Interval вибрано для параметра Timer.
78
Immediate Display
Screen Protection
Виберіть екранну заставку, яку потрібно відобразити негайно.
Pixel Shift
•• Off / Fading Screen
Timer
Immediate Display
Off
Side Gray
Off
Side Gray
Якщо для екрана вибрано співвідношення сторін 4:3, налаштуйте яскравість білих полів по краях для захисту
екрана.
•• Off / Light / Dark
–– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
Message Display
Source Info
Вибір можливості відображення джерела OSD, коли змінюється джерело вхідного сигналу.
MENUm → OnScreen Display → Message Display → ENTERE
•• Off / On
No Signal Message
Message Display
Source Info
On
No Signal Message
On
MDC Message
On
Вибір можливості відображати відсутність сигналу OSD, коли жодного сигналу не виявлено.
•• Off / On
MDC Message
Вибір можливості відображати MDC OSD, коли керування виробом здійснюється через MDC.
•• Off / On
–– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
79
Menu Language
Встановлення мови меню.
――Нове налаштування мови буде застосовано лише до екранного меню. Його не буде застосовано до інших
функцій ПК.
MENU m → OnScreen Display → Menu Language → ENTER E
OnScreen Display
Menu Language
English
–– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
Reset OnScreen Display
Ця функція дозволяє повернути поточні параметри OnScreen Display до заводських параметрів за
замовчуванням.
MENU m → OnScreen Display → Reset OnScreen Display → ENTER E
OnScreen Display
Reset OnScreen Display
–– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
80
Розділ 08
System
Setup
Початкові параметри (System)
Виконайте дії з початкового налаштування як під час першого використання цього продукту.
MENU m → System → Setup → ENTER E
System
Setup
Time
MagicInfo I Source
DVI
Auto Source Switching
Power Control
Eco Solution
Temperature Control
77
–– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
81
Time
Можна налаштувати параметри функцій Clock Set або Sleep Timer. Можна також запрограмувати автоматичне
ввімкнення або вимкнення виробу в певний час за допомогою функції Timer.
――Натисніть кнопку INFO, якщо потрібно переглянути поточний час.
MENU m → System → Time → ENTER E
Clock Set
Time
Виберіть Clock Set. Виберіть Date або Time, а потім натисніть E.
Clock Set
DST
Off
Sleep Timer
Off
Power On Delay
0 sec
Використовуйте для вводу кнопки із цифрами або натисніть кнопки зі стрілками вгору та вниз.
Використовуйте кнопки зі стрілками вправо чи вліво, щоб перейти з одного поля для вводу до іншого. По
завершенні натисніть E.
――Значення для параметрів Date та Time можна встановити, натиснувши кнопки з цифрами безпосередньо
на пульті ДК.
DST
Вмикає або вимикає функцію DST (Літній час).
–– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
Off / On
•• Start Date: Встановлення дати початку відображення літнього часу.
•• End Date: Встановлення дати завершення відображення літнього часу.
•• Time Offset: Вибір правильного зміщення часу при зміненні часового поясу.
Sleep Timer
Автоматично вимикає виріб у попередньо встановлений час.
(Off / 30 min. / 60 min. / 90 min. / 120 min. / 150 min. / 180 min.)
――За допомогою кнопок зі стрілками вгору та вниз виберіть період часу й натисніть кнопку E. Щоб
скасувати Sleep Timer, натисніть Off.
Power On Delay
Під час підключення декількох виробів налаштуйте час увімкнення живлення для кожного виробу, щоб
уникнути надмірного навантаження (в межах 0—50 секунд).
82
――Функцією MagicInfo I Source можна скористатися в разі, якщо підключено мережевий блок (продається
MagicInfo I Source
окремо).
MENU m → System → MagicInfo I Source → ENTER E
Після натискання MagicInfo Player I на пульті дистанційного керування відображається вміст, пов'язаний із
мережевим блоком (продається окремо).
•• DVI / DisplayPort1
System
MagicInfo I Source
DVI
–– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
83
Auto Source Switching
Увімкнення дисплея, коли для функції Auto Source Switching вибрано значення On, а попереднє джерело
відео неактивне, ініціює автоматичний пошук інших джерел введення відео для активного відеорежиму.
MENU m → System → Auto Source Switching → ENTER E
Auto Source Switching
Коли для функції Auto Source Switching вибрано значення On, у списку джерел відео буде здійснено
автоматичний пошук активного джерела.
Auto Source Switching
Auto Source Switching
Primary Source Recovery
Primary Source
Secondary Source
Off
Off
끄기
All
HDMI1
–– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
Якщо поточне джерело відеосигналу не розпізнано, буде вибрано Primary Source.
Якщо основне джерело відеосигналу недоступне, буде ввімкнуто Secondary Source.
Якщо не вдалось розпізнати ні головного, ні додаткового джерел вхідного сигналу, буде виконано два
пошуки активного джерела сигналу – спочатку головного, а потім додаткового. Якщо обидва пошуки не дали
результату, дисплей повернеться до першого джерела відеосигналу, а на екрані з’явиться повідомлення про
відсутність сигналу.
Якщо для параметра Primary Source вибрано значення All, дисплей двічі виконає пошук активного джерела
відеосигналу серед усіх вхідних джерел відеосигналу та повернеться до першого джерела у списку, якщо
жодного відеосигналу не буде знайдено.
Primary Source Recovery
Можливість відновлення обраного основного джерела вхідного сигналу у випадку, коли основне джерело
вхідного сигналу під’єднано.
――Функцію Primary Source Recovery вимкнуто, якщо для параметра Primary Source вибрано значення All.
Primary Source
Виберіть Primary Source, щоб джерело вхідного сигналу обиралось автоматично.
Secondary Source
Виберіть Secondary Source, щоб джерело вхідного сигналу обиралось автоматично.
84
Power Control
Auto Power On
MENU m → System → Power Control → ENTER E
Power Control
Auto Power On
Off
PC Module Power
Standby Control
Network Standby
Power Button
Auto
Off
Power On Only
Ця функція автоматично вмикає виріб, як тільки він підключається до джерела живлення. Натискання кнопки
живлення не потрібне.
•• Off / On
PC Module Power
Модуль ПК можна вмикати/вимикати окремо від LFD-пристрою.
Synced Power-On
Щоб вимкнути LFD, не вимикаючи модуль ПК, виберіть Off.
•• Off / On
Synced Power-Off
Щоб увімкнути модуль ПК, не вмикаючи LFD, виберіть Off.
–– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
•• Off / On
85
Standby Control
Power Control
Auto Power On
Off
PC Module Power
Standby Control
Network Standby
Power Button
Auto
Off
Power On Only
–– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
Можна встановити режим очікування, який застосовуватиметься, коли відсутній вхідний сигнал.
•• Auto
Якщо джерело сигналу підключено до дисплея, але вхідного сигналу не виявлено, увімкнеться режим
заощадження електроенергії.
Якщо джерело сигналу не підключено, з’явиться повідомлення «No Signal».
•• Off
Якщо вхідний сигнал не виявлено, з’явиться повідомлення «No Signal».
――Якщо повідомлення «No Signal» відображається навіть коли підключено джерело сигналу, перевірте
з’єднання кабелю.
――Якщо для параметра No Signal Message встановлено значення Off, повідомлення No Signal не
відображається.
В такому випадку для параметра No Signal Message треба вибрати значення On.
•• On
Якщо вхідного сигналу не виявлено, ввімкнеться режим заощадження електроенергії.
Network Standby
Ця функція дозволяє зберегти ввімкнене живлення мережі, коли виріб вимикається.
•• Off / On
Power Button
Кнопку живлення можна встановити на увімкнення або вимкнення живлення.
•• Power On Only: установлення кнопки живлення на ввімкнення живлення.
•• Power On/Off: установлення кнопки живлення на ввімкнення або вимкнення живлення.
86
Eco Solution
Energy Saving
Зменшіть споживання електроенергії, настроївши яскравість екрана.
MENU m → System → Eco Solution → ENTER E
•• Off / Low / Medium / High
Eco Sensor
Eco Solution
Energy Saving
Off
Щоб збільшити заощадження електроенергії, налаштування зображення буде автоматично підлаштовано під
кількість світла в кімнаті.
Eco Sensor
Off
Screen Lamp Schedule
Off
•• Off / On
――Настроювання параметра Backlight у меню Picture, якщо Eco Sensor увімкнуто, призведе до вимкнення Off.
No Signal Power Off
Off
Auto Power Off
Off
–– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
――Якщо рівня контрастності екрана недостатньо, установіть для Eco Sensor значення Off.
Якщо для Eco Sensor вибрано значення Off, це може порушити відповідність нормам щодо
енергозбереження.
Min. Backlight
Якщо для параметра Eco Sensor вибрано значення On, ви можете настроїти мінімальну яскравість екрана
вручну. Min. Backlight — найбільш тьмяний режим підсвічування. Переконайтеся, що значення Min. Backlight
нижче за значення Backlight.
――Якщо для параметра Eco Sensor вибрано значення On, яскравість дисплея може змінюватися (темнішатиме
й світлішатиме) залежно від рівня оточуючого освітлення.
87
Screen Lamp Schedule
Eco Solution
Energy Saving
Off
Eco Sensor
Off
Screen Lamp Schedule
Off
No Signal Power Off
Off
Auto Power Off
Off
――Ця функція активна, якщо виконано настройку Clock Set.
Screen Lamp Schedule
Увімкнення або вимкнення розкладу світіння ліхтарика.
•• Off / On
Schedule1, Schedule2
Time
Рівень яскравості панелі зміниться на рівень яскравості, встановлений у параметрі Lamp, у зазначений час.
–– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
Lamp
Налаштування панелі яскравості. Значення, наближене до 100, підвищує рівень яскравості панелі.
•• 0 ~ 100
No Signal Power Off
Заощаджуйте електроенергію, вимикаючи пристрій, коли з жодного джерела не приймається сигнал.
•• Off / 15 min. / 30 min. / 60 min.
――Вимкнено, коли підключений комп’ютер знаходиться в режимі енергозбереження.
――Виріб автоматично вимкнеться у визначений час. Час можна змінити на власний розсуд.
Auto Power Off
Виріб автоматично вимкнеться, якщо протягом зазначеного часу не буде натиснуто кнопку пульта ДК або
кнопку на передній панелі виробу для уникнення перегріву.
•• Off / 4 hours / 6 hours / 8 hours
88
Temperature Control
Ця функція визначає внутрішню температуру виробу. Можна вказати прийнятний діапазон температури.
Температурою за промовчанням встановлено 77 C.
MENU m → System → Temperature Control → ENTER E
System
Temperature Control
Рекомендована температура для Temperature Control: 75 C—80 C (за умови, що оточуюча температура
становить 40 C).
――Якщо поточна температура перевищує визначене обмеження, зображення стає темнішим. Якщо
температура продовжує зростати, виріб вимкнеться для запобігання перенагріванню.
77
–– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
Change PIN
Буде відображено вікно Change PIN.
MENU m → System → Change PIN → ENTER E
Коли зникне екран підтвердження, натисніть кнопку Close. Виріб запам’ятав ваш новий PIN-код.
――Пароль за замовчуванням: 0 - 0 - 0 - 0
Виберіть і введіть 4 цифри PIN-коду в полі Enter a new PIN.. Ще раз введіть ті ж 4 цифри в полі Enter the PIN
again..
System
Change PIN
–– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
89
General
Security
Введіть чотиризначний PIN-код. За замовчуванням використовується PIN-код «0-0-0-0».
MENUm → System → General → ENTERE
Якщо потрібно змінити PIN-код, використайте функцію Change PIN.
Safety Lock
General
Встановлює функцію блокування.
Security
HDMI Hot Plug
•• Off / On
On
Усі меню та кнопки на виробі й пульті ДК, окрім кнопки LOCK на пульті ДК, буде заблоковано функцією Safety Lock.
Щоб розблокувати меню та кнопки, натисніть кнопку LOCK і введіть пароль (пароль за промовчанням: 0-0-0-0).
Button Lock
–– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
Це меню можна використовувати для блокування кнопок на виробі.
Якщо для параметра Button Lock вибрано значення On, керувати виробом можна лише за допомогою пульта
ДК.
•• Off / On
HDMI Hot Plug
Ця функція використовується для активації затримки часу під час увімкнення джерела сигналу DVI/HDMI.
•• Off / On
――Залежно від типу зовнішнього пристрою екран може відображатися неналежним чином. У цьому разі слід
встановити для функції HDMI Hot Plug параметр On та повторити підключення.
90
Reset System
Ця опція повертає поточні налаштування в меню "Система" до заводських параметрів за промовчанням.
MENU m → System → Reset System → ENTER E
System
Reset System
–– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
91
Розділ 09
Налаштування звуку
Настроювання параметрів звуку (Sound) для виробу.
HDMI Sound
Виберіть джерело звуку: AV(HDMI) або PC(DVI).
•• AV(HDMI) / PC(DVI)
MENU m → Sound → HDMI Sound → ENTER E
Sound
HDMI Sound
Sound on Video Call
Speaker Selection
AV(HDMI)
Current Source
Internal Speaker
Reset Sound
–– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
92
Sound on Video Call
MENU m → Sound → Sound on Video Call → ENTER E
Вибір виводу звуку для прослуховування під час відеовиклику.
•• Current Source / Video Call
――Якщо для параметра Speaker Selection вибрано значення External Speaker, Sound on Video Call буде
вимкнуто.
Sound
Sound on Video Call
Current Source
–– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
Speaker Selection
Під час прослуховування звукової доріжки передачі або фільму через зовнішній приймач можна чути
відлуння. Причиною може бути різниця у швидкості декодування між динаміками виробу та динаміками
аудіоприймача. У такому випадку встановіть для виробу значення External Speaker.
MENU m → Sound → Speaker Selection → ENTER E
•• Internal Speaker / External Speaker
――Якщо для параметра Speaker Selection вибрано значення External Speaker, динаміки виробу будуть
Sound
Speaker Selection
Internal Speaker
вимкнуті.
Звук буде відтворюватися лише через зовнішні динаміки. Якщо для параметра Speaker Selection вибрано
значення Internal Speaker, динаміки виробу та зовнішні динаміки будуть увімкнуті. Звук буде лунати з обох
типів динаміків.
――Якщо немає відеосигналу, і в динаміках виробів, і в зовнішніх динаміках буде вимкнено звук.
–– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
93
Reset Sound
Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі. Скиньте всі параметри звуку до
вихідних значень.
MENU m → Sound → Reset Sound → ENTER E
Sound
Reset Sound
–– Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
94
Розділ 10
Підтримка
Software Update
Go to Home
MENU m → Support → Software Update → ENTER E
MENU m → Support → Go to Home → ENTER E
Меню Software Update дозволяє вам здійснити оновлення програмного забезпечення
виробу до найновішої версії.
――Не вимикайте живлення, поки не завершиться оновлення. Після завершення оновлення
Доступно під час використання кнопки HOME
ПЗ виріб автоматично вимкнеться й увімкнеться.
――У разі оновлення ПЗ усі налаштування відео й аудіо повернуться до параметрів за
промовчанням. Радимо записати свої налаштування, щоб можна було просто скинути їх
після оновлення.
Contact Samsung
на пульті ДК.
Go to Home для відтворення різноманітного вмісту з пристрою пам'яті або підключеної
мережі.
Reset All
MENU m → Support → Reset All → ENTER E
Ця функція дає змогу повернути заводські значення всіх параметрів дисплея.
MENU m → Support → Contact Samsung → ENTER E
Перегляньте цю інформацію, якщо ваш виріб не працює належним чином або якщо
потрібно оновити ПЗ.
Можна знайти інформацію стосовно наших контактних центрів та способів завантаження
виробів і програмного забезпечення.
――Contact Samsung і знайдіть Model Code, а також Software Version виробу.
95
Розділ 11
Вказівки щодо усунення несправностей
Обов'язкові дії перед зверненням до сервісного центру Samsung
–– Перш ніж звертатися до центру
обслуговування Samsung,
перевірте виріб згідно з
викладеними далі вказівками.
Якщо проблему вирішити не
вдасться, зверніться до центру
обслуговування Samsung.
–– Якщо зображення все ще відсутнє,
перевірте систему комп’ютера,
відеоконтролер і кабель.
Перевірка виробу
За допомогою функції перевірки перевірите, чи виріб працює належним чином.
Якщо зображення відсутнє, а індикатор живлення миготить, навіть коли виріб правильно підключено до комп’ютера, виконайте перевірку виробу.
1
Вимкніть живлення комп’ютера і виробу.
2
Від’єднайте всі кабелі від виробу.
3
Увімкнення виробу.
4
Якщо з’явиться повідомлення No Signal, це означатиме, що виріб працює належним чином.
Перевірка роздільної здатності і частоти
Повідомлення Not Optimum Mode відобразиться на короткий проміжок часу, якщо буде вибрано режим із непідтримуваною роздільною здатністю
(див. «Підтримувані роздільні здатності»).
96
Перевірте перелічені далі пункти.
Помилка встановлення (режим ПК)
Екран вмикається і вимикається.
Перевірте з’єднання кабелю між виробом і комп’ютером, і упевніться, що з’єднання
надійне.
Порожні області є на всіх чотирьох сторонах екрана,
коли кабель HDMI або HDMI-DVI підключено до виробу
або комп’ютера.
Порожні області на екрані не стосуються виробу.
Вони з’являються на екрані через несправності комп’ютера або графічної карти. Щоб
усунути проблему, налаштуйте розмір екрана в параметрах HDMI або DVI відповідно до
характеристик графічної карти.
Якщо серед параметрів графічної карти немає параметра налаштування розміру екрана,
оновіть драйвер графічної карти до найновішої версії.
(Детальніші відомості щодо того, як налаштувати параметри екрана, запитуйте у
виробника графічної карти або комп’ютера).
PC відображається в Source, якщо комп’ютер не
під’єднано.
PC завжди відображається в Source, незалежно від того, чи під’єднано комп’ютер.
Проблема з екраном
Індикатор живлення не світиться. Екран не вмикається.
Упевніться, що під’єднано кабель живлення.
На екрані відображається повідомлення No Signal.
Перевірте, чи надійно під’єднано кабель вхідного сигналу.
Перевірте, чи пристрій, підключений до виробу, ввімкнено.
Залежно від типу зовнішнього пристрою екран може відображатися неналежним чином.
У цьому разі слід встановити для функції HDMI Hot Plug параметр On та повторити
підключення.
97
Проблема з екраном
Відображено повідомлення Not Optimum Mode.
Це повідомлення відображається, коли сигнал графічної карти перевищує максимальну
роздільну здатність і частоту виробу.
Дивіться таблицю стандартних режимів передачі сигналу і встановіть максимальну
роздільну здатність і частоту відповідно до технічних характеристик виробу.
Зображення на екрані спотворене.
Перевірте під’єднання кабелю до виробу.
Зображення не чітке. Зображення розмите.
Налаштуйте Coarse і Fine.
Усуньте будь-яке додаткове обладнання (відеокабель-подовжувач тощо) і спробуйте ще
раз.
Встановіть частоту та роздільну здатність у рекомендованих межах.
Зображення тремтить.
На екрані з’являються фантомні зображення.
Упевніться, що роздільна здатність і частота комп’ютера та графічної карти встановлені
в межах, які підтримуються виробом. Тоді змініть налаштування зображення, якщо
потрібно, відповідно до додаткової інформації в меню виробу і таблиці стандартних
режимів передачі сигналу.
Зображення надто яскраве. Зображення надто темне.
Налаштуйте Brightness і Contrast.
Білий колір насправді не білий.
Перейдіть у меню Picture та настройте параметри White Balance.
На екрані немає зображення та індикатор живлення
миготить кожні 0,5-1 секунду.
Виріб перебуває в режимі енергозбереження.
Виріб вимикається автоматично.
Перейдіть у розділ System і переконайтеся, що для режиму Sleep Timer вибрано
значення Off.
Натисніть будь-яку клавішу на клавіатурі або ворухніть мишею, щоб відновити
зображення.
Якщо до виробу під’єднано комп’ютер, перевірте стан живлення комп’ютера.
Перевірте, чи правильно під’єднано кабель живлення до виробу та розетки.
Якщо сигнал від під’єднаного пристрою не буде виявлено, виріб автоматично вимкнеться
через 10–15 хвилин.
Якість зображення виробу не така, як була в магазині.
Використовуйте кабель HDMI, щоб отримати зображення високої чіткості (HD).
98
Проблема з екраном
Зображення на екрані відображається неналежним
чином.
Причиною викривлення зображення, особливо у сценах зі швидким рухом, як-от
спортивні події або бойовики, може бути закодований відеовміст.
Низький рівень сигналу або погана якість зображення можуть призвести до викривлення
зображення. Це не означає, що виріб пошкоджено.
Стільниковий телефон у радіусі одного метра може спричиняти перешкоди для
аналогових або цифрових виробів.
Яскравість і колір виглядають ненормально.
Перейдіть у розділ Picture і налаштуйте параметри екрана, наприклад Picture Mode,
Color, Brightness і Sharpness.
Перейдіть у меню System та настройте параметри Energy Saving.
Скиньте налаштування екрана до налаштувань за промовчанням.
З боків екрана відображаються пунктирні лінії.
Якщо для параметра Picture Size вибрано значення Screen Fit, змініть параметр на 16:9.
На екрані відображаються лінії (червоні, зелені або
сині).
Такі лінії відображаються, якщо DATA SOURCE DRIVER IC монітора пошкоджено. Щоб
вирішити проблему, зверніться до сервісного центру Samsung.
Відображення нестабільне та відтворюється із
затримками.
Екран може працювати із затримками, якщо вибрано іншу роздільну здатність, ніж
рекомендовано, або сигнал нестабільний. Щоб вирішити проблему, змініть роздільну
здатність комп’ютера на рекомендовану.
Не працює повноекранний режим.
Під час перегляду збільшеного вмісту SD (4:3) на обох сторонах каналу високої чіткості
можуть з’явитися чорні риски.
Під час перегляду відео з невідповідними пропорціями вгорі та внизу екрана можуть
з’явитися чорні риски.
На виробі або джерелі сигналу виберіть повноекранний режим.
Проблеми зі звуком
Звук відсутній.
Перевірте підключення аудіокабелю або відрегулюйте гучність.
Перевірте рівень гучності.
99
Проблеми зі звуком
Гучність надто низька.
Налаштування гучності.
Якщо гучність все ще низька після встановлення максимального рівня, відрегулюйте
гучність за допомогою звукової карти комп’ютера чи програмного забезпечення.
Відео відтворюється без звуку.
Якщо кабель HDMI під’єднано, перевірте налаштування аудіовиходу на комп’ютері.
Перейдіть у розділ Sound і змініть параметр Speaker Selection на Internal Speaker.
Якщо використовується джерело сигналу
•• Переконайтеся, що аудіокабель правильно під’єднано до вхідного аудіороз’єму на
виробі.
•• Перевірте налаштування аудіовиходу для джерела сигналу.
(Наприклад, якщо кабель HDMI під’єднано до монітора, налаштування звуку у
приймачі кабельного телебачення, можливо, потрібно буде змінити на HDMI.)
Якщо використовується кабель DVI-HDMI, потрібен окремий аудіокабель.
Якщо у виробі є роз’єм для навушників, перевірте, чи до нього нічого не під’єднано.
Повторно під’єднайте кабель живлення до пристрою, а потім перезавантажте пристрій.
Динаміки створюють перешкоди.
Перевірте під’єднання кабелю. Перевірте, чи відеокабель не під’єднано до вхідного
аудіороз’єму.
Під’єнавши кабель, перевірте силу сигналу.
Низький рівень сигналу може призвести до спотворення звуку.
Чути звук, коли його вимкнено.
Якщо для параметра Speaker Selection вибрано значення External Speaker, кнопка
гучності та функція вимкнення звуку не працюватимуть.
Налаштуйте гучність для зовнішніх динаміків.
Для головних динаміків є окремі налаштування звуку.
Змінення або вимкнення звуку на виробі не впливає на зовнішній підсилювач (декодер).
100
Проблеми зі звуком
З динаміків чути луну.
Різні швидкості декодування динаміків виробу та зовнішніх динаміків можуть призвести
до появи луни.
У такому випадку для параметра Speaker Selection виберіть значення External Speaker.
Проблеми з пультом дистанційного
керування
Пульт дистанційного керування не працює.
Упевніться, що батареї встановлено з дотриманням полярності (+/-).
Перевірте заряд батарей.
Перевірте, чи немає збоїв живлення.
Упевніться, що під’єднано кабель живлення.
Перевірте, чи поблизу немає поблизу якихось пристроїв освітлення чи неонових вивісок.
Проблеми із зовнішнім джерелом
сигналу
Під час завантаження комп’ютера лунає звуковий
сигнал.
Якщо під час завантаження комп’ютера лунає звуковий сигнал, комп’ютер слід віддати
на перевірку.
Інші проблеми
Виріб має запах пластику.
Це нормально. Запах зникне з часом.
Монітор здається нахиленим.
Зніміть стійку, а потім знову приєднайте її.
101
Інші проблеми
Звук і відео періодично перериваються.
Перевірте під’єднання кабелю та під’єднайте його ще раз, якщо потрібно.
Через використання дуже твердого або товстого кабелю звукові або відеофайли можуть
відтворюватися спотворено.
Використовуйте гнучкі кабелі, щоб забезпечити довготривалу роботу. Під час кріплення
виробу на стіні рекомендується використовувати кабелі, зігнуті під прямим кутом.
На краях виробу є маленькі часточки.
Ці часточки є частиною дизайну виробу. Виріб не пошкоджено.
Меню Multi Screen недоступне.
Меню ввімкнено або вимкнено залежно від режиму Source.
Коли я намагаюся змінити роздільну здатність
комп’ютера, з’являється повідомлення "The defined
resolution is not currently supported.".
Повідомлення «The defined resolution is not currently supported.» з’являється, якщо
роздільна здатність джерела вхідного сигналу перевищує максимальну роздільну
здатність дисплея.
У режимі HDMI немає звуку з динаміків, якщо
під’єднано кабель DVI-HDMI.
Кабелі DVI не передають звукові дані.
HDMI Black Level працює неналежним чином на
пристрої HDMI із виходом YCbCr.
Ця функція доступна, тільки якщо джерело сигналу, як-от DVD-програвач і STB,
під’єднано до виробу за допомогою кабелю HDMI (сигнал RGB).
У режимі HDMI немає звуку.
Відображувані кольори зображення можуть виглядати неналежним чином. Відео або
звук можуть бути недоступні. Таке трапляється, якщо до виробу під’єднано джерело
звуку, яке підтримує старішу версію стандарту HDMI.
Щоб вирішити проблему, змініть роздільну здатність комп’ютера на ту, яку підтримує
дисплей.
Щоб увімкнути звук, під’єднайте аудіокабель до відповідного вхідного роз’єму.
Якщо таке трапляється, разом із кабелем HDMI під’єднайте аудіокабель.
Деякі відеокарти комп’ютерів автоматично не розпізнають сигнали HDMI, які не мають
звук. У такому випадку виберіть звуковий вхід вручну.
Звуковий вхід
Режим екрана:
ПК
Авто
Налаштування комп’ютера
DVI PC
Audio In (стерео-роз’єми)
Налаштування комп’ютера
102
Інші проблеми
HDMI-CEC не працює.
Цей виріб не підтримує функцію HDMI-CEC.
Для використання зовнішніх пристроїв, сумісних з функцією HDMI-CEC, підключених до
портів HDMI1, HDMI2 і HDMI3 на виробі, вимкніть функцію HDMI-CEC на всіх зовнішніх
пристроях. До зовнішніх пристроїв відносяться також програвачі Blu-ray і DVD.
Якщо запустити зовнішній пристрій з увімкненою функцією HDMI-CEC, це може
призвести до автоматичного зупинення інших зовнішніх пристроїв.
Щоб змінити настройки HDMI-CEC, див. посібник користувача пристрою або зверніться
по допомогу до виробника пристрою.
ІЧ-датчик не працює.
Перевірте, чи вмикається індикатор датчика під час натискання кнопки на пульті
дистанційного керування.
Якщо індикатор датчика не вмикається, вимкніть і знову ввімкніть перемикач живлення
на виробі.
(Світлодіодні індикатори живлення світяться червоним, якщо екран вимкнено.)
Якщо після вимкнення та ввімкнення перемикача живлення індикатор датчика все одно
не вмикається, можливо, внутрішній роз’єм від’єднано.
Зверніться до найближчого сервісного центру для обслуговування виробу.
Якщо ввімкнений індикатор датчика не блимає червоним під час натискання кнопки на
пульті дистанційного керування, ІЧ-датчик може бути пошкоджено.
Зверніться до найближчого сервісного центру для обслуговування виробу.
Ця функція доступна, тільки якщо джерело сигналу, як-от DVD-програвач і STB,
під’єднано до виробу за допомогою кабелю HDMI (сигнал RGB).
Під час завантаження комп’ютера, у якому для джерела
вхідного сигналу вибрано значення DisplayPort1,
DisplayPort2, екрани BIOS і завантаження не
відображаються.
Завантажте комп’ютер після ввімкнення телевізора або коли для джерела вхідного
сигналу не встановлено значення DisplayPort1, DisplayPort2.
103
Запитання та відповіді
Запитання
Як змінити частоту?
Відповідь
Встановіть частоту на графічній карті.
•• Windows XP: Відкрийте Панель керування → Оформлення й теми → Дисплей →
Параметри → Додаткові → Монітор і змініть частоту в меню Параметри монітора.
•• Windows ME/2000: Відкрийте Панель керування → Дисплей → Параметри →
Додаткові → Монітор і змініть частоту в меню Параметри монітора.
–– Більш детальні вказівки щодо
регулювання див. у посібнику
користувача до вашого ПК або
графічної плати.
•• Windows Vista: Відкрийте Панель керування → Оформлення та персоналізація →
Персоналізація → Параметри дисплея → Додаткові параметри → Монітор і змініть
частоту в меню Параметри монітора.
•• Windows 7: Відкрийте Панель керування → Оформлення та персоналізація →
Дисплей → Настроїти роздільну здатність → Додаткові параметри → Монітор і
змініть частоту в меню Параметри монітора.
•• Windows 8: Відкрийте Параметри → Панель керування → Оформлення та
персоналізація → Дисплей → Настроїти роздільну здатність → Додаткові параметри
→ Монітор і змініть частоту в меню Параметри монітора.
•• Windows 10: Виберіть Настройки → Система → Дисплей → Додаткові настройки
відображення → Показати властивості адаптера → Монітор і змініть прапорець
Частота оновлення екрана у розділі Параметри монітора.
Як змінити роздільну здатність?
•• Windows XP: щоб змінити роздільну здатність, відкрийте вікно Панель керування →
Оформлення й теми → Дисплей → Настройки.
•• Windows ME/2000: щоб змінити роздільну здатність, відкрийте вікно Панель
керування → Дисплей → Настройки.
•• Windows Vista: щоб змінити роздільну здатність, відкрийте вікно Панель керування
→ Оформлення та персоналізація → Персоналізація → Параметри дисплея.
•• Windows 7: Відкрийте Панель керування → Оформлення та персоналізація →
Дисплей → Настроїти роздільну здатність і змініть роздільну здатність.
•• Windows 8: Відкрийте Параметри → Панель керування → Оформлення та персоналізація
→ Дисплей → Настроїти роздільну здатність і змініть роздільну здатність.
•• Windows 10: Виберіть Настройки → Система → Дисплей → Додаткові настройки
відображення та налаштуйте роздільну здатність.
104
Запитання
Як установити режим збереження енергії?
Відповідь
•• Windows XP: режим енергозбереження можна встановити у вікні Панель керування
→ Оформлення й теми → Дисплей → Параметри заставки або в налаштуваннях BIOS
на комп’ютері.
•• Windows ME/2000: режим енергозбереження можна встановити у вікні Панель
керування → Дисплей → Параметри заставки або в налаштуваннях BIOS на
комп’ютері.
•• Windows Vista: режим енергозбереження можна встановити у вікні Панель
керування → Оформлення та персоналізація → Персоналізація→ Параметри
заставки або в налаштуваннях BIOS на комп’ютері.
•• Windows 7: режим енергозбереження можна встановити у вікні Панель керування
→ Оформлення та персоналізація → Персоналізація → Параметри заставки або в
налаштуваннях BIOS на комп’ютері.
•• Windows 8: Режим збереження енергії можна вибрати, відкривши меню Параметри
→ Панель керування → Оформлення та персоналізація → Персоналізація →
Параметри заставки або в налаштуваннях BIOS на комп’ютері.
•• Windows 10: режим енергозбереження можна встановити у вікні Настройки →
Персоналізація → Екран блокування → Настройки часу очікування екрана →
Живлення та режим сну або в налаштуваннях BIOS на комп’ютері.
105
Розділ 12
Технічні характеристики
Загальні налаштування
–– Розмір
Назва моделі
Панель
–– Область зображення
Г
В
QM49F / SMT-4933
QM55F
QM65F
Розмір
Клас 49 (48,5 дюйма / 123,2 см)
Клас 55 (54,6 дюйма / 138,7 см)
Клас 65 (64,5 дюйма / 163,8 см)
Область
зображення
1073,78 мм (Г) x 604,00 мм (В)
1209,60 мм (Г) x 680,40 мм (В)
1428,48 мм (Г) x 803,52 мм (В)
Джерело живлення
100—240 В, змінний струм (+/- 10%), 60/50 ± 3 Гц
Дивіться наклейку на тильній стороні виробу, оскільки стандартне значення напруги може бути різним у
різних країнах.
Характеристики
середовища
Експлуатація
Температура : 0 — 40 °C (32 — 104 °F)
* Якщо встановлено корпус, температура в приміщенні не має перевищувати 40° C.
Вологість: 10%—80% без конденсації
Зберігання
Температура : -20 — 45 ℃ (-4 — 113 °F)
Вологість: 5%—95% без конденсації
106
――Plug-and-Play
Монітор можна встановити і використовувати в будь-якій системі, яка підтримує стандарт «Plug-and-Play». Двосторонній обмін даними між
комп’ютером і монітором дає змогу оптимізувати налаштування монітора. Монітор встановлюється автоматично. Проте за потребою користувач
може самостійно виконати налаштування.
――Технологія виготовлення цього виробу обумовлює те, що приблизно 1 піксель на мільйон може виглядати на панелі яскравішим або темнішим. Це
не впливає на якість роботи пристрою.
――Цей пристрій є виробом класу A. При застосуванні вдома цей виріб може спричиняти радіоперешкоди; у цьому разі користувачеві, можливо,
доведеться вжити необхідних заходів для їхнього усунення.
――Для ознайомлення з докладними характеристиками пристрою відвідайте веб-сайт Samsung Electronics.
107
Попередньо встановлені режими синхронізації
――Для цього виробу можна встановити лише одну роздільну здатність на кожен розмір екрана, щоб отримати оптимальне зображення; це пов’язано
з технічними особливостями виробництва панелі. Якщо встановити інше значення роздільної здатності, аніж рекомендоване, це може призвести
до погіршення якості зображення. Щоб цього не сталося, рекомендується вибирати оптимальну роздільну здатність відповідно до розміру
виробу.
――У разі заміни на своєму комп’ютері виробу CDT (на базі електронно-променевої трубки) на РК виріб, перевірте частоту оновлення. Якщо РК виріб
не підтримує частоту 85 Гц, перед заміною виробу змініть вертикальну частоту CDT виробу на 60 Гц.
–– Горизонтальна частота
Час, необхідний для відображення
одного рядка зліва направо,
називається «горизонтальним
циклом». Горизонтальна
частота – це кількість повторень
горизонтального циклу за секунду.
Горизонтальна частота вимірюється
в кілогерцах (кГц).
–– Вертикальна частота
Виріб відображає одне зображення
кілька разів на секунду (як
флуоресцентна лампа). Частота, з
якою відображається зображення
протягом секунди, – це
«вертикальна частота» або «частота
оновлення». Вертикальна частота
вимірюється в герцах (Гц).
Назва моделі
Синхронізація
Роздільна
здатність
QM49F / QM55F / QM65F / SMT-4933
Горизонтальна частота
30-81 кГц, 30-134 кГц (DisplayPort), 30-90 кГц (HDMI)
Вертикальна частота
48–75 Гц, 56–75 Гц (DisplayPort), 24–75 Гц (HDMI)
RGB аналоговий, RGB цифровий сумісний з DVI (Digital Visual Interface)
Оптимальна роздільна
здатність
1920 x 1080 за частоти 60 Гц, 3840 x 2160 за частоти 60 Гц (DisplayPort1, DisplayPort2)
Максимальна
роздільна здатність
1920 x 1080 за частоти 60 Гц, 3840 x 2160 за частоти 30 Гц (HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4)
Максимальна частота піксельної
синхронізації
148,5 МГц (аналогова, цифрова), 533 МГц (DisplayPort), 297 МГц (HDMI)
Якщо з ПК передається один із перелічених далі стандартних сигналів, екран буде налаштовано автоматично. Якщо сигнал, який передається з ПК,
не належить до стандартних сигналів, екран буде порожнім, а індикатор живлення світитиметься. У такому разі змініть налаштування відповідно до
поданої далі таблиці та посібника користувача графічної карти.
108
Роздільна здатність
Горизонтальна
частота
(кГц)
Вертикальна частота
(Гц)
Піксельна
синхронізація
(МГц)
Полярність
синхронізації
(Г/В)
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
109
Роздільна здатність
Горизонтальна
частота
(кГц)
Вертикальна частота
(Гц)
Піксельна
синхронізація
(МГц)
Полярність
синхронізації
(Г/В)
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
CEA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
110
Розділ 13
Додаток
Відповідальність за платні послуги
(вартість для клієнтів)
――У разі запиту послуги, що не передбачена гарантією, можливе стягнення плати за
послуги фахівця з технічної підтримки у наведених нижче випадках.
Проблема не пов’язана з несправністю виробу
Очищення виробу, налаштування, пояснення роботи, переустановлення тощо.
•• Якщо фахівець з технічної підтримки дає вказівки з використання продукту або
просто налаштовує опції без демонтажу виробу.
•• Якщо несправність викликана зовнішніми факторами (Інтернет, антена, провідний
сигнал і т. п.)
•• Якщо виріб перевстановлено або до нього підключено додаткові пристрої після
першого встановлення придбаного виробу.
•• Якщо виріб перевстановлено через зміну місця розташування або перевезення до
іншого приміщення.
•• Якщо клієнт звертається із проханням надати інструкції з використання продукту
іншого виробника.
•• Якщо клієнт звертається із проханням надати інструкції з використання мережі або
програм іншого виробника.
•• Якщо клієнт звертається із проханням встановити програмне забезпечення та
налаштувати роботу виробу.
Виріб пошкоджено з вини клієнта
Виріб пошкоджено через його неправильне використання або неправильний ремонт з
боку клієнта.
Якщо пошкодження виробу викликано однією з наступних причин:
•• виріб впав або зазнав зовнішнього впливу;
•• використовувалися незатверджені компанією Samsung матеріали або продукти, що
продаються окремо;
•• ремонт виконувався сторонньою особою, а не інженером компанії-партнера з
надання послуг компанії Samsung Electronics Co, Ltd.
•• здійснення модернізації або ремонту з боку клієнта;
•• використання виробу в мережі з неправильною напругою або несанкціонованим
електричним з'єднанням;
•• недотримання «попереджень» у посібнику користувача.
Інші умови
•• Якщо виріб вийшов з ладу внаслідок стихійного лиха. (удару блискавки, пожежі,
землетрусу, повені тощо)
•• Якщо повністю використані споживчі компоненти. (батарея, тонер, флуоресцентні
лампи, корпус, вібраційний механізм, лампа, фільтри, стрічки і т. п.)
――Якщо клієнт звертається за послугою в разі, коли виріб не має несправностей, може
стягуватися плата за обслуговування. Тому спочатку ознайомтеся із цим посібником
користувача.
•• Якщо фахівець технічної підтримки очищає виріб усередині від пилу або сторонніх речовин.
•• Якщо клієнт звертається із проханням встановити додатковий виріб, придбаний на
дому або через Інтернет.
111
Оптимальна якість зображення і
уникнення появи залишкових зображень
Оптимальна якість зображення
•• Через технологічні особливості виробництва панелі приблизно один із мільйона
пікселів може бути дещо світлішим або темнішим, ніж звичайно. Це не впливає на
якість роботи пристрою.
–– Кількість субпікселів панелі: 24.883.200
•• Запустіть Auto Adjustment, щоб підвищити якість зображення. Якщо шум помітний
навіть після автоматичного коригування, настройте Coarse або Fine.
Що таке залишкові зображення або вигоряння екрана?
Якщо РК панель працює належним чином, вигоряння зображення не повинно траплятися.
Під належною роботою мається на увазі постійно змінюване відеозображення. Якщо на РК
панелі впродовж тривалого часу (понад 12 годин) відображається незмінне зображення,
це може викликати невеличку різницю в напрузі між електродами, які формують піксели з
рідких кристалів.
З часом різниця напруги між електродами збільшується, спричинюючи звуження
рідких кристалів. У такому разі після зміни зображення на екрані може залишатися слід
попереднього зображення. Щоб цього уникнути, необхідно зменшити накопичену різницю
напруги.
――Якщо РК панель працює в належних умовах, залишкові зображення не повинні
з’являтися.
Чорна матриця
•• Якщо залишити на екрані нерухоме зображення на тривалий час, це може призвести
до появи залишкових зображень або пошкодження пікселів.
–– Якщо виріб не використовуватиметься впродовж тривалого часу, увімкніть режим
заощадження електроенергії або динамічну екранну заставку.
Уникнення появи залишкових зображень
Джерело
Звичайний
електрод (ITO)
Фільтр кольору
Споживання
енергії
Настройка шаблона для запобігання вигоранню екрана
Шаблон для запобігання вигоранню екрана автоматично вмикається в режимі очікування.
•• Вимкнення шаблона для запобігання вигоранню екрана
На пульті дистанційного керування натисніть 2 → 2 → 7 → CH
→ 0.
Якщо датчик дистанційного керування блимнув одноразово — шаблон вимкнено.
•• Увімкнення шаблона для запобігання вигоранню екрана
На пульті дистанційного керування натисніть 2 → 2 → 7 → CH
Шлюз
TFT
Електрод
пікселів (ITO)
Запам’ятовуючий
конденсатор (Cs)
Шина даних
→ 0.
Якщо датчик дистанційного керування блимнув двічі — шаблон увімкнено.
――Якщо екран вимкнено, шаблон для запобігання вигоранню екрана буде функціонувати
протягом двох годин.
――Утримання шаблона для запобігання вигоранню екрана у ввімкненому стані вимагає
додаткових витрат електроенергії.
112
Запобігання появі залишкових зображень
――Найкращий спосіб захисту виробу від появи залишкових зображень – це вимкнення
живлення або налаштування запуску екранної заставки на час, коли він не
використовується. Крім цього, гарантійне обслуговування в таких випадках може бути
обмежено відповідно до умов, викладених у посібнику.
•• Вимкнення живлення, екранна заставка і режим заощадження електроенергії
–– Після використання виробу впродовж 12 годин вимкніть його на 2 години.
–– Відкрийте на комп’ютері меню «Параметри екрана» > «Живлення» і встановіть
потрібні параметри живлення виробу.
–– Рекомендовано використовувати екранну заставку.
Найкраще використовувати одноколірну рухому заставку.
•• Регулярна зміна кольорів
–– Використання двох кольорів
Налаштуйте перемикання між двома кольорами через кожні 30 хвилин, як показано
вище.
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
•• Уникайте сильного контрасту між яскравістю кольорів тексту і тла.
(Яскравість: освітлення або затемнення кольору, що змінюється в залежності від
кількості випромінюваного світла.)
――Уникайте використання сірого кольору, оскільки він може спричиняти утворення
залишкових зображень.
――Уникайте використання надто контрастних кольорів (чорного і білого, сірого).
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
•• Регулярна зміна кольору тексту
–– Використовуйте яскраві кольори однакової яскравості.
Інтервал: Змінюйте кольори тексту і тла через кожні 30 хвилин.
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
–– Переміщайте і змінюйте текст через кожні 30 хвилин, як показано нижче.
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 3 ]
–– Регулярно змінюйте логотип рухомим зображенням.
Інтервал: через кожні 4 години відображення нерухомого логотипу змінюйте його
на рухоме зображення впродовж 60 секунд.
113
Ліцензія
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
Ліцензія на відкритий вихідний код
У разі застосування програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом у меню
продукту доступні ліцензії на відкритий вихідний код. Ліцензія відкритого коду
подається лише англійською мовою.
За додатковою інформацією щодо ліцензії на відкритий вихідний код зверніться до
центру обслуговування клієнтів Samsung або надішліть повідомлення електронної
пошти за адресою oss.request@samsung.com.
114
Термінологія
480i/480p/720p/1080i/1080p____
Кожне з цих значень розгортки
позначає кількість ефективних
рядків розгортки зображення,
яка визначає роздільну здатність
екрана. До кількості рядків
додається літера, що позначає вид
розгортки: "i" (черезрядкова) або
"р" (послідовна).
- Розгортка
Розгорткою називають
процес послідовної передачі
даних пікселів, які формують
зображення. Що більше пікселів,
то чіткіше і яскравіше зображення.
- Послідовна розгортка
У режимі послідовної розгортки
усі рядки пікселів передаються на
екран по черзі (послідовно).
- Черезрядкова розгортка
У режимі черезрядкової розгортки
рядки передаються через
один згори донизу, а після того
передаються інші рядки, які не
було передано в попередньому
кадрі.
Послідовна та черезрядкова
розгортка____ У режимі
послідовної розгортки
(прогресивне сканування) на
екрані послідовно відображаються
горизонтальні лінії згори донизу.
У режимі черезрядкової розгортки
спочатку відображаються всі лінії
з непарними номерами, а потім
усі лінії з парними номерами.
Режим послідовної розгортки
переважно використовується в
моніторах, оскільки забезпечує
чіткість зображення; а режим
черезрядкової розгортки
переважно використовується в
телевізорах.
Крок точки____ Екран
складається з червоних, зелених і
синіх точок. Що коротша відстань
між точками, то вища роздільна
здатність. Крок точки – це
найкоротша відстань між двома
точками одного кольору. Крок
точки вимірюється в міліметрах.
Частота по вертикалі____
Щоб відобразити видиме для
користувача зображення, таке
зображення показується кілька
разів протягом секунди (на зразок
флуоресцентної лампи, яка
світить короткими спалахами).
Частота, з якою відображається
зображення протягом секунди,
– це «вертикальна частота» або
«частота оновлення». Вертикальна
частота вимірюється в герцах (Гц).
Наприклад, частота 60 Гц
означає, що зображення на
екрані відображається 60 разів на
секунду.
Частота по вертикалі____
Час, який необхідний для
відображення одного рядка
зліва направо, називається
«горизонтальним циклом».
Горизонтальна частота
– це кількість повторень
горизонтального циклу за
секунду. Горизонтальна частота
вимірюється в кілогерцах (кГц).
Plug & Play____ Plug & Play —
це функція, яка дає змогу
автоматично обмінюватися
інформацією між монітором і
комп’ютером для забезпечення
оптимальної якості відображення.
Виріб використовує міжнародний
стандарт VESA DDC для виконання
функції Plug & Play.
Роздільна здатність____
Роздільна здатність — це кількість
горизонтальних точок (пікселів)
і вертикальних точок (пікселів),
які формують зображення. Вона
визначає рівень відображення
деталей. Що вища роздільна
здатність, то більше даних можна
помістити на екрані й то більше
завдань можна виконувати
одночасно.
Наприклад, роздільна здатність
1920 X 1080 означає, що екран
матиме 1920 пікселів у ширину
(горизонтальна роздільна
здатність) і 1080 пікселів у висоту
(вертикальна роздільна здатність).
DVD (Digital Versatile Disc)____
Диск DVD — це диск високої
місткості, за розміром ідентичний
компакт-диску, на якому можна
зберігати мультимедійні дані
(аудіо-, відеофайли та ігри)
з використанням технології
стиснення відео MPEG-2.
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)____ Це інтерфейс,
за допомогою якого можна
передавати цифровий аудіосигнал
і відеосигнал високої чіткості без
стиснення, використовуючи один
кабель.
Керування кількома дисплеями
(MDC)____ MDC (Керування
кількома дисплеями) — це
програма, яка дозволяє керувати
кількома дисплеями одночасно
за допомогою комп’ютера. Зв’язок
між комп’ютером і моніторами
здійснюється через кабелі RS232C
(послідовний інтерфейс передачі
даних) і RJ45 (локальна мережа).
Джерело____ Джерело вхідного
сигналу — це пристрій виведення
сигналу відео, який підключено до
виробу, наприклад відеокамера,
відеопрогравач або програвач
DVD-дисків.
115
Download PDF

advertising