Samsung | S34E790C | Samsung Надширокий 34-дюймовий монітор преміум-класу з увігнутим екраном Керівництво користувача

РК-монітор
Посібник користувача
S34E790C
Колір і вигляд можуть відрізнятися залежно від виробу; технічні
характеристики можуть змінюватися без попередження для
вдосконалення роботи виробу.
BN46-00442A-09
Зміст
Перед використанням виробу
Авторські права
5
Під’єднання і використання
зовнішнього джерела сигналу
Настроювання екрана
Забезпечення безпеки у місці
встановлення
Заходи безпеки під час зберігання
6
6
Перед під’єднанням
Важливі відомості, які слід прочитати
перед під’єднанням
Заходи безпеки
Символи
Очищення
Електрика та техніка безпеки
Встановлення
Експлуатація
6
6
7
7
8
10
Підключення та використання ПК
23
Підключення за допомогою кабелю HDMI 23
З’єднання за допомогою кабелю DP
24
Під’єднання до навушників чи гучномовців24
Під’єднання живлення
25
Упорядкування підключених кабелів
26
13
Підключення виробу до ПК в якості
USB HUB
27
Підключення виробу до ПК
27
Використання виробу в якості USB HUB 28
Правильне положення тіла для
роботи з виробом
Підготовка
Перевірка вмісту
Елементи, які додаються в комплекті
14
14
Частини пристрою
Панель керування
Довідник із гарячих клавіш
Довідник із функціональних клавіш
Зворотній бік
15
15
16
17
19
Встановлення
Налаштування кута нахилу та
висоти виробу
Замок для захисту від крадіжок
20
23
23
Встановлення драйвера
29
Налаштування оптимальної
роздільної здатності
29
Brightness
Налаштування Brightness
30
30
Contrast
Налаштування Contrast
31
31
Sharpness
Налаштування Sharpness
32
32
Game Mode
Налаштування Game Mode
33
33
SAMSUNG MAGIC Bright
Налаштування функції
SAMSUNG MAGIC Bright
34
Color
Налаштування Color
36
36
HDMI Black Level
Налаштування параметрів
HDMI Black Level
37
Response Time
Настроювання Response Time
38
38
34
37
20
22
2
Зміст
Налаштування екрана
Настройка та скидання
Image Size
Зміна налаштування Image Size
39
39
H-Position & V-Position
Настроювання H-Position та V-Position
41
41
PIP/PBP
Налаштування PIP/PBP Mode
Налаштування Size
Налаштування Position
Налаштування Sound Source
Налаштування Source
Налаштування Image Size
Налаштування Contrast
42
43
44
45
46
47
49
52
Налаштування екранного меню
Language
Налаштування Language
54
54
Display Time
Налаштування Display Time
55
55
Transparency
Змінення Transparency
56
56
Меню інформація та інші
Sound
Налаштування Volume
Налаштування Sound Mode
Налаштування Select Sound
57
57
58
59
Eco Saving
Налаштування Eco Saving
60
60
USB Super Charging
Налаштування USB Super Charging
61
61
PC/AV Mode
Налаштування PC/AV Mode
62
62
DisplayPort Ver.
Налаштування DisplayPort Ver.
63
63
Source Detection
Налаштування Source Detection
64
64
Key Repeat Time
Налаштування Key Repeat Time
65
65
Off Timer
Налаштування Off Timer
Налаштування Turn Off After
66
66
67
Power LED On
Налаштування Power LED On
68
68
Reset All
Ініціалізація параметрів (Reset All)
69
69
Information
Відображення Information
70
70
Настроювання Brightness, Contrast та
71
Sharpness на початковому екрані
Налаштування пункту Volume на екрані
запуску
72
Volume
72
Встановлення програмного
забезпечення
Easy Setting Box
73
Встановлення програмного забезпечення 73
Видалення програмного забезпечення
73
Вказівки щодо усунення
несправностей
Обов'язкові дії перед зверненням до
сервісного центру Samsung
Перевірка виробу
Перевірка роздільної здатності і частоти
Перевірте перелічені далі пункти.
74
74
74
75
Запитання та відповіді
78
3
Зміст
Технічні характеристики
Загальні налаштування
80
Енергозбереження
82
Таблиця стандартних режимів сигналу 83
Додаток
Зв'язуйтесь з SAMSUNG по всьому
світу
Відповідальність за платні послуги
(вартість для клієнтів)
Проблема не пов’язана з несправністю
виробу
Виріб пошкоджено з вини клієнта
Інші умови
85
95
95
95
95
Правила утилізації
Правильна утилізація виробу
(Відходи електричного та електронного
обладнання)
96
Термінологія
97
96
4
Розділ 01
Перед використанням виробу
Авторські права
Зміст цього посібника може змінюватися без попередження з метою покращення якості.
ⓒ Samsung Electronics, 2014.
Авторськими правами на цей посібник володіє Samsung Electronics.
Використання або копіювання цього посібника повністю або частково без дозволу фірми Samsung Electronics заборонено.
Microsoft, Windows є зареєстрованими торговельними марками корпорації Microsoft.
VESA, DPM та DDC є зареєстрованими торговельними марками Video Electronics Standards Association.
Всі інші торговельні марки належать відповідним власникам.
•• У поданих далі випадках може стягуватися плата за обслуговування
-- (a) у разі виклику спеціаліста на прохання користувача і невиявлення дефекту виробу.
(тобто якщо користувач не ознайомився з посібником користувача).
-- (b) у разі віднесення виробу до центру обслуговування і невиявлення дефекту.
(тобто якщо користувач не ознайомився з посібником користувача).
•• Суму оплати буде повідомлено перед виконанням будь-яких робіт чи візитом до користувача.
5
Забезпечення безпеки у місці
встановлення
Заходи безпеки
Увага!
Залиште вільний простір навколо виробу для належної вентиляції. Підвищення
внутрішньої температури може призвести до пожежі і пошкодження виробу.
Встановлюючи виріб, залиште навколо нього достатньо простору, як показано нижче.
――Вигляд може бути дещо іншим залежно від виробу.
НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ. НЕ
ВІДКРИВАТИ
Увага : АБИ ЗНИЗИТИ НЕБЕЗПЕКУ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ
ЗНІМАЙТЕ КРИШКУ (АБО ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ)
ВТРУЧАННЯ КОРИСТУВАЧА УСЕРЕДИНУ ПРИСТРОЮ ЗАБОРОНЕНО.
10 мм
ВСЕ СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ МАЄ ВИКОНУВАТИ КВАЛІФІКОВАНИЙ ПЕРСОНАЛ.
10 мм
Цей символ означає, що всередині присутня висока напруга.
10 мм
10 мм
Небезпечно будь-яким чином торкатися внутрішніх деталей виробу.
Цей символ повідомляє, що до цього виробу додається важлива документація щодо
експлуатації та обслуговування.
Символи
Заходи безпеки під час зберігання
На поверхні моделей із блискучим поліруванням, що працюють поряд із зволожувачами
на базі ультразвукових хвиль, можуть з'явитися білі плями.
――Якщо ви хочете почистити внутрішню частину виробу, зверніться до найближчого
сервісного центру Samsung (за обслуговування стягуватиметься плата).
Обережно!
Невиконання наведених вказівок може призвести до серйозної або смертельної травми.
Увага!
Невиконання наведених вказівок може призвести до травмування або нанесення
матеріальних збитків.
Дії, позначені цим символом, заборонені.
Необхідно дотримуватися інструкцій, позначених цим символом.
6
Очищення
Електрика та техніка безпеки
――Будьте обережними при чищенні, оскільки панелі та зовнішні деталі РКД легко
――Наступні малюнки мають лише довідковий характер. Реальні ситуації можуть
――Наступні малюнки мають лише довідковий характер. Реальні ситуації можуть
Обережно!
подряпати.
――При чищенні виконайте наступне.
відрізнятися від зображеного на малюнках.
відрізнятися від зображеного на малюнках.
1
Вимкніть живлення виробу та комп’ютера.
2
Від’єднайте шнур живлення від виробу.
Не використовуйте пошкоджені силові кабелі, штекери або
нещільні електричні розетки.
•• Можливо ураження електричним струмом або займання.
――Тримайте силовий кабель за вилку, не торкайтеся кабелю
Не підключайте кілька виробів через одну електричну розетку.
мокрими руками. Інакше може трапитися ураження
електричним струмом.
3
•• Перегрівання розетки може спричинити пожежу.
Витирайте монітор чистою м'якою та сухою тканиною.
•• Не застосовуйте для чистки монітора миючі
засоби, що містять спирт, розчинник або
поверхнево-активні речовини.
!
Не торкайтеся штекера вологими руками. Інакше може
трапитися ураження електричним струмом.
•• Не розбризкуйте воду або мийні засоби
безпосередньо на виріб.
4
Вставте вилку в розетку мережі до упору, щоб контакт був
щільним.
•• Ненадійний контакт може спричинити пожежу.
Змочіть м’яку і суху тканину водою та ретельно відіжміть,
щоб протерти виріб ззовні.
!
Приєднуйте штекер до заземленої розетки мережі живлення
(лише вироби з ізоляцією типу 1).
5
шнур живлення.
6
•• Можливо ураження електричним струмом або травмування.
Після завершення чищення виробу підключіть до нього
!
Увімкніть живлення виробу та комп’ютера.
7
Не згинайте шнур живлення і не тягніть за нього з силою. Не
обтяжуйте шнур живлення важкими предметами.
При відключенні кабелю живлення від електричної розетки
беріться за штекер.
•• Пошкодження шнура може призвести до пожежі або
ураження електричним струмом.
•• Можливо ураження електричним струмом або займання.
!
Не розташовуйте силовий кабель поблизу джерел тепла.
•• Можливо ураження електричним струмом або займання.
Встановлення
Обережно!
Витирайте сухою ганчіркою будь-який пил навколо контактних
штирів штекера або електричну розетку.
Не ставте на виріб свічки, не кладіть засоби відлякування комах
або цигарки. Не розташовуйте виріб поблизу джерел тепла.
•• Може статися пожежа.
•• Може статися пожежа.
!
Не встановлюйте виріб у місцях з поганою вентиляцією,
наприклад, книжкових або стінних шафах.
Увага!
•• Підвищена внутрішня температура може спричинити
пожежу.
Не від'єднуйте шнур живлення від працюючого виробу.
•• Виріб може пошкодитися від ураження електричним
струмом.
Користуйтеся лише шнуром живлення, який додається до
виробу Samsung. Не використовуйте шнур живлення з іншим
обладнанням.
Щоб забезпечити достатню вентиляцію, встановлюйте виріб не
ближче 10 см від стіни.
•• Підвищена внутрішня температура може спричинити
пожежу.
!
Тримайте пластикове упакування у недоступному для дітей
місці.
•• Можливо ураження електричним струмом або займання.
!
Місце приєднання силового кабелю до розетки електроживлення
повинно бути вільним.
•• Діти можуть задихнутися.
!
•• У випадку проблем від'єднувати силовий кабель, щоб
вимкнути живлення виробу.
!
8
Не встановлюйте виріб на хиткій або рухомій поверхні
(незакріпленій полиці, похилій поверхні тощо).
Увага!
•• Під час падіння виріб може бути пошкоджено та/або він
може завдати тілесних ушкоджень.
Не впускайте виріб під час пересування.
•• Виріб може вийти з ладу або завдати тілесних ушкоджень.
•• Використання виробу в умовах надмірної вібрації може
призвести до пошкодження виробу або спричинити пожежу.
Не встановлюйте виріб в автомобілі або в місцях, незахищених
від пилу, вологи (утворенню конденсату тощо), мастила або
диму.
!
Не ставте виріб на його передній бік.
•• Екран може бути пошкоджений.
•• Можливо ураження електричним струмом або займання.
!
Оберігайте виріб від дії прямих сонячних променів, тепла або
гарячих предметів, наприклад печі.
При встановлені виробу на підставку або полицю переконайтеся
у тому, що нижній край переднього боку виробу не виступає.
•• В іншому разі можливе скорочення терміну служби виробу
або пожежа.
•• Під час падіння виріб може бути пошкоджено та/або він
може завдати тілесних ушкоджень.
•• Встановлюйте виріб лише на підставки або полиці
відповідного розміру.
Не встановлюйте виріб в доступному для дітей місці.
•• Виріб може впасти та завдати тілесних ушкоджень дітям.
Обережно опустіть виріб.
•• Виріб може вийти з ладу або завдати тілесних ушкоджень.
Харчова олія, наприклад соєва, може призвести до пошкодження
чи деформації виробу. Не встановлюйте виріб на кухні чи
поблизу кухонної поверхні.
!
SAMSUNG
!
Встановлення виробу в нестандартному місці (незахищеному
від потрапляння великої кількості дрібного пилу або вологи, дії
хімічних речовин або впливу екстремальних температур, а також
в місці, де виріб має працювати постійно протягом тривалого
часу) може значно погіршити його робочі характеристики.
•• Перед встановленням виробу в такому місці обов'язково
проконсультуйтеся в сервісному центрі Samsung.
9
Не залишайте на виробі важкі предмети або речі, які
подобаються дітям (іграшки або ласощі тощо).
Експлуатація
•• Коли дитина потягнеться за іграшкою або ласощами,
виріб або важкий предмет може впасти та завдати тяжких
тілесних ушкоджень.
Обережно!
Всередині виробу присутня висока напруга. Забороняється
самостійно розбирати, ремонтувати або вносити зміни до
виробу.
Під час грози не торкайтеся шнура живлення та антенного
кабелю.
•• Можливо ураження електричним струмом або займання.
•• Можливо ураження електричним струмом або займання.
•• Для ремонту зверніться до сервісного центру Samsung.
!
Для переміщення виробу слід, перш за все, від'єднати від нього
кабелі, в тому числі й кабель живлення.
Не впускайте на виріб предмети та не застосовуйте силу.
•• Можливо ураження електричним струмом або займання.
•• Пошкодження шнура може призвести до пожежі або
ураження електричним струмом.
!
!
Забороняється тягти виріб за шнур живлення або будь-який
кабель.
Якщо під час роботи виробу з'являється незвичний звук, запах
гару або дим, негайно від'єднайте шнур живлення і зверніться до
сервісного центру Samsung.
•• Можливо ураження електричним струмом або займання.
•• В результаті пошкодження кабелю можуть трапитися
вихід виробу з ладу, ураження електричним струмом або
займання.
Не дозволяйте дітям виснути на виробі або залазити на нього.
При виявленні витікання газу не торкайтеся виробу та штекера
мережі. Негайно провітріть приміщення.
!
•• Діти можуть поранитися або отримати серйозні ушкодження.
•• Іскри можуть спричинити вибух або пожежу.
!
Якщо виріб впустили або пошкоджено зовнішній корпус, вимкніть
перемикач живлення та від'єднайте силовий кабель. Потім
зверніться до сервісного центру Samsung.
•• Якщо продовжувати використання, це може привести до
займання або враження електричним струмом.
GAS
Забороняється піднімати або пересувати виріб, тягнучи за шнур
живлення або будь-який кабель.
•• В результаті пошкодження кабелю можуть трапитися
вихід виробу з ладу, ураження електричним струмом або
займання.
10
Не використовуйте та не зберігайте займисті аерозолі або
займисті речовини поруч з виробом.
Увага!
•• Можуть трапитися вибух або займання.
Якщо залишити на екрані нерухоме зображення на тривалий
час, це може призвести до появи залишкових зображень або
пошкодження пікселів.
!
Переконайтеся у тому, що вентиляційні отвори не закриті
скатертинами або занавісками.
•• Підвищена внутрішня температура може спричинити
пожежу.
100
Не засовуйте металеві предмети (палички для їжі, монети,
шпильки для зачісок тощо) або займисті предмети (папір, сірники
тощо) у виріб (вентиляційні отвори або порти виробу тощо).
-_!
•• Обов'язково вимикайте виріб та від'єднуйте кабель
живлення, якщо усередину потрапила вода або сторонні
речовини. Потім зверніться до сервісного центру Samsung.
•• Інакше можуть трапитися вихід виробу з ладу, ураження
електричним струмом або займання.
Не розташовуйте на виробі предмети, що містять рідину (вази,
каструлі, пляшки тощо) або металеві предмети.
•• Обов'язково вимикайте виріб та від'єднуйте кабель
живлення, якщо усередину потрапила вода або сторонні
речовини. Потім зверніться до сервісного центру Samsung.
•• Інакше можуть трапитися вихід виробу з ладу, ураження
електричним струмом або займання.
•• Якщо виріб не використовуватиметься протягом тривалого
часу, увімкніть режим енергозбереження або екранну
заставку.
!
Від'єднуйте кабель живлення від розетки електроживлення,
якщо не плануєте використовувати виріб тривалий час (відпустка
тощо).
•• Накопичення пилу в поєднанні з нагріванням може
спричинити пожежу, ураження електричним струмом або
витік струму.
Використовуйте виріб з рекомендованою роздільною здатністю
та частотою.
•• Ваш зір може погіршитися.
!
Не ставте адаптери живлення постійного струму один на одного.
•• Інакше може статися пожежа.
Перед використанням адаптера живлення постійного струму
зніміть із нього поліетиленовий пакет.
•• Інакше може статися пожежа.
Оберігайте блок живлення постійного струму від потрапляння в
нього води і не намочуйте пристрій.
•• Можливо ураження електричним струмом або займання.
•• Не використовуйте виріб просто неба, де він буде
незахищеним від дощу або снігу.
•• Під час вологого прибирання приміщення пильнуйте, щоб
не намочити адаптер живлення постійного струму.
11
Через кожну годину роботи з виробом давайте очам відпочити
протягом понад 5 хвилин.
Не розташовуйте адаптер живлення постійного струму поруч із
будь-якими нагрівальними приладами.
•• Втома з очей знімається.
•• Інакше може статися пожежа.
!
Адаптер живлення постійного струму має знаходитися в добре
вентильованому приміщенні.
Не торкайтеся руками екрана після тривалої роботи виробу: під
час роботи екран нагрівається.
Якщо підвісити адаптер живлення змінного/постійного струму
входом шнура догори, на адаптер може потрапити вода чи інші
сторонні речовини, що призведе до його несправності.
Зберігайте дрібні деталі поза досяжністю дітей.
!
!
Кладіть адаптер живлення змінного/постійного струму
горизонтально на стіл чи на підлогу.
!
Не тримайте виріб догори ногами та не пересувайте, тримаючи
за стійку.
Будьте обережними при регулюванні кута огляду виробу або
висоти стійки.
•• Під час падіння виріб може бути пошкоджено або він може
завдати тілесних ушкоджень.
•• Руки або пальці можуть застрягнути або травмуватися.
!
•• Надмірний нахил виробу може призвести до його падіння,
під час якого виріб може завдати тілесних ушкоджень.
Якщо тривалий час дивитися на екран з занадто близької
відстані, може погіршитися зір.
Не кладіть на виріб важкі предмети.
Не використовуйте зволожувачі або пічки навколо обладнання.
Під час використання навушників не встановлюєте високий
рівень гучності.
•• Виріб може вийти з ладу або завдати тілесних ушкоджень.
!
•• Можливо ураження електричним струмом або займання.
•• Сильний звук може пошкодити слух.
12
Правильне положення тіла для роботи з
виробом
Під час роботи з виробом необхідно прийняти правильне положення:
•• спина має бути прямою;
•• відстань між очима та екраном має становити 45—50 см, дивитися на екран
потрібно трохи вниз; очі мають знаходитися прямо перед екраном;
•• виберіть такий кут, щоб світло не відбивалося на екрані;
•• передпліччя мають розташовуватися перпендикулярно до плечей і на одному рівні з
тильною стороною рук;
•• лікті має бути зігнуто приблизно під прямим кутом;
•• відрегулюйте висоту виробу так, щоб можна було зігнути коліна під кутом 90
градусів або більше, п'ятки знаходилися на підлозі, а руки — нижче серця.
13
Розділ 02
Підготовка
Перевірка вмісту
-- Якщо якихось елементів
бракуватиме, зверніться до
продавця виробу.
-- Вигляд елементів може дещо
відрізнятися від зображень на
малюнках.
Елементи, які додаються в комплекті
――Комплектація пристрою може бути різною в різних країнах.
-- Рекомендовано використовувати
кабель HDMI та кабель DP, які
надаються постачальником.
-- Оптимальна роздільна здатність
може бути недоступною під час
використання невисокошвидкісного
кабелю HDMI або HDMI-DVI.
-- Для забезпечення належного
відображення графічної інформації
рекомендовано використовувати
кабель DP, який підтримує екранне
зображення з роздільною здатністю
3440 x 1440 при частоті 60 Гц.
Також можна використовувати
кабель HDMI, який підтримує
екранне зображення з роздільною
здатністю 3440 x 1440 при частоті
50 Гц.
-- У залежності від моделі перехідник
роз'єму Mini DP—DP може не
входити до комплекту поставки.
Короткий посібник зі
встановлення
Гарантійний талон
(Доступно не в усіх регіонах)
Посібник з регуляторних
вимог
Посібник користувача
Кабель DP (c.24)
Кабель живлення (c.25)
Адаптер постійного струму
(окремий) (c.25)
Кабель HDMI (c.23)
Кабель USB 3.0 (c.27)
Перехідник Mini DP—DP
(додатково)
Серветка для очищення
14
Частини пристрою
Панель керування
――Колір і форма частин можуть відрізнятися від зображених на малюнку. Технічні характеристики виробу можуть бути змінені без повідомлення з метою покращення якості роботи
виробу.
Кнопка JOG
Довідник із функціональних клавіш
УГОРУ
ЛІВОРУЧ
НАТИСНУТИ(ENTER)
ПРАВОРУЧ
УНИЗ
Return
Позначки
Кнопка JOG
Опис
Навігаційна кнопка, яку можна натискати в різних напрямках.
――Кнопка JOG розташована зліва на задній панелі виробу. Кнопка може використовуватися для пересування
вгору, вниз, ліворуч або праворуч, а також в якості клавіші Enter.
Довідник із
функціональних клавіш
Коли увімкнеться екран, натисніть кнопку JOG. Відобразиться довідник із функціональних клавіш. Для того, щоб перейти до
екранного меню, коли відображається путівник екранного меню, знову натисніть відповідну кнопку зі стрілкою.
――Залежно від функції та моделі продукту довідник із функціональних клавіш може відрізнятися. Перегляньте його
в наявній моделі.
15
Довідник із гарячих клавіш
――Екран гарячих клавіш (екранне меню), який показано нижче, відображається тільки тоді, коли вмикається
екран монітора, відбувається зміна роздільної здатності екрана або змінюється джерело вводу.
УГОРУ/УНИЗ: Відрегулюйте параметри Brightness, Contrast, Sharpness.
Brightness
Volume
ЛІВОРУЧ/ПРАВОРУЧ: Відрегулюйте параметри Volume.
НАТИСНУТИ(ENTER): довідник із функціональних клавіш.
――Сторінка з описом функцій кнопок відображається, коли ввімкнено Game Mode.
: Off
: On
Features
Game Mode Off
16
Довідник із функціональних клавіш
――Щоб увійти в головне меню або скористуватися іншими
елементами, натисніть кнопку JOG для відображення довідника із
гарячих клавіш. Для виходу повторно натисніть кнопку JOG.
УГОРУ/УНИЗ/ЛІВОРУЧ/ПРАВОРУЧ: Перемістіться на потрібний пункт. При зміні положення вказівника
відобразиться опис відповідного пункту.
НАТИСНУТИ(ENTER): Буде застосовано вибраний пункт.
Позначки
Опис
Виберіть , щоб змінити вхідний сигнал, перемістивши кнопку JOG на
екрані довідника з функціональних клавіш. Якщо було змінено вхідний
сигнал, у верхньому лівому куті екрана з’явиться повідомлення.
Пересуванням кнопки JOG у довіднику з функціональних клавіш вибирає
.
З’явиться екранне меню функції монітора.
Блокування екранного меню: Не змінюйте поточні значення параметрів або
заблокуйте керування екранним меню, щоб запобігти непередбачуваним
змінам параметрів. Увімкнути/вимкнути. Щоб заблокувати чи розблокувати
керування екранним меню, утримуйте кнопку ЛІВОРУЧ протягом 10 секунд,
коли на екрані відкрито головне меню.
――Якщо заблоковано керування екранним меню, можна відрегулювати
параметри Brightness і Contrast. Доступно PIP/PBP. Можна переглянути
параметр Information.
Return
Пересуванням кнопки JOG у довіднику з функціональних клавіш вибирає
.
Натисніть кнопку під час налаштування параметрів, щоб використовувати
функцію PIP/PBP.
Пересуванням кнопки JOG у довіднику з функціональних клавіш вибирає
для вимкнення монітора.
――Через різний набір функцій у різних моделях довідник функціональних клавіш може відрізнятися.
Запустіть цю функцію, скориставшись відповідним значком і описом.
17
――Якщо на моніторі нічого не відображається (напр., монітор у режимі енергозбереження або вимкнених
сигналів), для керування джерелом і живленням можна користуватися 2 гарячими клавішами, як
зображено нижче.
Кнопка JOG
УГОРУ
Режим енергозбереження/вимкнених сигналів
Зміна джерела
вниз
НАТИСНУТИ(ENTER)
упродовж 2 секунд
Вимкнути
――Коли на моніторі відображається головне меню, кнопку JOG можна використовувати наступним чином.
Кнопка JOG
УГОРУ/УНИЗ
Дія
Перехід до параметра.
Вихід з головного меню.
ЛІВОРУЧ
Закриття підпорядкованого списку без збереження встановлених значень.
Значення на повзунку зменшується.
ПРАВОРУЧ
НАТИСНУТИ(ENTER)
Перехід до наступного варіанта глибини кольору.
Значення на повзунку збільшується.
Перехід до наступного варіанта глибини кольору.
Збереження встановлених значень та закриття підпорядкованого списку.
18
Зворотній бік
――Колір і форма частин можуть відрізнятися від зображених на
Роз’єм
Опис
Служить для підключення до адаптера живлення постійного струму.
малюнку. Технічні характеристики виробу можуть бути змінені без
повідомлення з метою покращення якості роботи виробу.
Для з’єднання з зовнішнім джерелом сигналу через кабель HDMI або HDMI-DVI.
Служить для підключення до ПК через кабель DP.
Підключення до ПК через кабель USB.
――Цей порт забезпечує підключення тільки до ПК.
Служить для підключення аудіообладнання, наприклад, навушників.
――Звук буде чутно лише при використанні кабелю HDMI-HDMI або DP.
Під’єднання до пристрою USB. Сумісно з USB-кабелем версії 3.0 або нижче.
――Пристрої-джерела можна заряджати за допомогою портів USB.
――Щоб використати функцію USB Super Charging, перейдіть до
USB Super Charging і встановіть для USB-порту, який
Settings
використовуватиметься для швидкого зарядження, значення On.
Функція передачі даних через USB недоступна, коли для функції USB
Super Charging встановлено значення On.
――Швидкісне зарядження можливе лише за допомогою портів
та
. За допомогою вказаних портів пристрої заряджаються швидше,
ніж через звичайні USB-порти. Швидкість зарядження залежить від
специфіки під'єднаних пристроїв.
19
Встановлення
Налаштування кута нахилу та висоти виробу
――Колір і форма частин можуть відрізнятися від зображених на малюнку. Технічні характеристики виробу можуть бути змінені без повідомлення з
метою покращення якості роботи виробу.
-2˚(±2.0˚) ~ 20˚(±2.0˚)
100 mm ± 2.0 mm
•• Можна налаштувати кут нахилу та висоту монітора.
•• Щоб уникнути пошкодження виробу під час регулювання нахилу, штовхайте або тягніть верхню частину виробу за центр, утримуючи верх
підставки.
20
――Колір і форма частин можуть відрізнятися від зображених на малюнку. Технічні характеристики виробу можуть бути змінені без повідомлення з
метою покращення якості роботи виробу.
Увага!
Застосовуйте додаткові заходи безпеки, щоб рука не застрягла в зоні налаштування висоти. Це може призвести до травмування руки.
Не розміщуйте руку під корпусом стійки.
Не тримайте виріб догори низом лише за підставку.
21
Замок для захисту від крадіжок
――Замок для захисту від крадіжок дозволяє безпечно використовувати виріб навіть у громадських місцях.
――Вигляд пристрою блокування і спосіб блокування залежать від виробника. Детальніше про замок для захисту від крадіжок читайте в посібнику
користувача, який до нього додається.
Щоб скористатися замком для захисту від крадіжок, виконайте описані далі дії.
1
Закріпіть кабель замка для захисту від крадіжок на важкому предметі, наприклад на столі.
2
Пропустіть кінець кабелю в петлю на іншому кінці.
3
Вставте замок у гніздо для пристрою захисту від крадіжок на задній панелі виробу.
4
Замкніть замок.
-- Замок для захисту від крадіжок продається окремо.
-- Детальніше про замок для захисту від крадіжок читайте в посібнику користувача, який до нього додається.
-- Замок для захисту від крадіжок можна придбати в магазинах електротоварів або в Інтернет-магазинах.
22
Розділ 03
Під’єднання і використання зовнішнього джерела сигналу
Перед під’єднанням
Підключення та використання ПК
Перш ніж під’єднувати інші пристрої до цього виробу, ознайомтеся з
інформацією в цьому розділі.
Виберіть спосіб під’єднання, що підходить для вашого комп’ютера.
――Елементи з’єднання можуть бути різними для різних виробів.
Важливі відомості, які слід прочитати
перед під’єднанням
Підключення за допомогою кабелю HDMI
――Не підключайте кабель живлення, перш ніж буде підключено решту кабелів.
Перед підключенням кабелю живлення переконайтеся, що підключено пристрій джерела.
――Перед під’єднанням зовнішнього пристрою ознайомтеся з
посібником користувача для цього пристрою.
Кількість і розміщення роз’ємів можуть бути різними для різних
пристроїв.
――Не під’єднуйте кабель живлення до завершення всіх з’єднань.
Під’єднання кабелю живлення під час з’єднання може призвести до
пошкодження виробу.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
――Перевірте наявність роз’єму відповідного типу на тильній стороні
пристрою, який потрібно під’єднати.
1
Підключіть порт HDMI IN 1 або HDMI IN 2 на задній панелі виробу до порту HDMI на комп'ютері за
допомогою кабелю HDMI.
2
Під’єднайте адаптер постійного струму до виробу і розетки живлення. Далі, увімкніть перемикач
живлення на комп'ютері.
3
Якщо джерело введення не вибрано, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, змініть джерело введення
на HDMI 1 або HDMI 2.
――Кількість портів може бути різною в різних моделях пристрою.
――Для відображення графічної інформації з роздільною здатністю 3440 x 1440 при частоті 50 Гц
використовуйте кабель HDMI, який підтримує екранне зображення з роздільною здатністю 3440 x 1440
при частоті 50 Гц. Переконайтеся, що відеокарта, яка є джерелом сигналу, що передається через кабель
HDMI, підтримує екранне зображення з роздільною здатністю 3440 x 1440 при частоті 50 Гц.
23
З’єднання за допомогою кабелю DP
Під’єднання до навушників чи гучномовців
――Не підключайте кабель живлення, перш ніж буде підключено решту кабелів.
――Не підключайте кабель живлення, перш ніж буде підключено решту кабелів.
Перед підключенням кабелю живлення переконайтеся, що підключено пристрій
джерела.
DP IN
1
Перед підключенням кабелю живлення переконайтеся, що підключено пристрій
джерела.
AUDIO OUT
Під’єднайте кабель DP до роз’єму DP IN на задній панелі виробу і роз’єму DP на
комп’ютері.
2
Під’єднайте адаптер постійного струму до виробу і розетки живлення. Далі, увімкніть
перемикач живлення на комп'ютері.
3
Якщо джерело введення не вибрано, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, змініть
1
Приєднайте аудіопристрій, наприклад навушники або динаміки, до AUDIO OUT на
виробі.
――Звук буде чутно лише при використанні кабелю HDMI-HDMI або DP.
джерело введення на DisplayPort.
――Кількість портів може бути різною в різних моделях пристрою.
――Для відображення графічної інформації з роздільною здатністю 3440 x 1440 при
частоті 60 Гц використовуйте кабель DP, який підтримує екранне зображення з
роздільною здатністю 3440 x 1440 при частоті 60 Гц. Переконайтеся, що відеокарта,
яка є джерелом сигналу, що передається через кабель DP, підтримує екранне
зображення з роздільною здатністю 3440 x 1440 при частоті 60 Гц.
24
Під’єднання живлення
Підключення до джерела живлення за допомогою окремого адаптера постійного струму
1
2
3
1
Під’єднайте кабель живлення до адаптера постійного струму. Потім підключіть адаптер постійного струму до порту DC 22V на задній частині виробу.
2
Далі підключіть кабель живлення до розетки.
3
Щоб увімкнути монітор, натисніть кнопку JOG на його зворотному боці.
――Вхідна напруга перемкнеться автоматично.
25
Упорядкування підключених кабелів
1
Щоб зняти кришку для шнурів, натисніть на
неї великим пальцем, а вказівним пальцем —
переміщуйте у напрямку стрілки, утримуючи при
цьому підставку іншою рукою.
4
Надійно утримуйте нижню частину шийки підставки
лівою рукою. Водночас зафіксуйте на місці кришку
для шнурів, потягнувши її великим пальцем правої
руки догори.
2
Вставте кабелі в гніздо та закріпіть їх.
5
Установку завершено.
3
Тримаючи кришку для шнурів, зафіксуйте самі
шнури у пазах, що розташовуються з заднього боку
підставки.
26
Підключення виробу до ПК в якості USB HUB
Підключення виробу до ПК
――Виріб може працювати як HUB, якщо його підключити до ПК через кабель USB. Можна підключити вихідний пристрій безпосередньо до виробу
та керувати пристроєм у виробі, не підключаючи пристрій до ПК.
Щоб використовувати виріб в якості USB HUB, підключіть виріб до комп’ютера за допомогою кабелю USB.
Приєднайте кабель USB до
на зворотному боці виробу та USB
на ПК.
――Виріб можна підключити до комп’ютера за допомогою кабелю USB 2.0. Однак для того, щоб скористатися всіма перевагами функції USB 3.0,
скористайтеся кабелем USB 3.0 для підключення комп'ютера до виробу. Переконайтеся, що комп'ютер підтримує інтерфейс USB 3.0.
27
Використання виробу в якості USB HUB
При використанні виробу в якості концентратора можна одночасно підключати до виробу та використовувати різні пристрої-джерела.
ПК неможливо одночасно приєднати до кількох приладів-джерел у зв'язку з обмеженою кількістю портів введення-виведення. Функція HUB цього
виробу підвищить продуктивність вашої роботи за рахунок забезпечення можливості одночасного підключення кількох джерел до портів USB на
виробі без їх підключення до ПК.
Якщо до ПК підключено кілька джерел, багато кабелів навколо ПК можуть створювати відчуття безладдя. Цієї незручності можна уникнути,
підключивши пристрої безпосередньо до виробу.
Підключіть мобільний пристрій, наприклад МР3-програвач або смартфон, до виробу, підключеного до ПК. Це дозволить керувати пристроєм з ПК
або заряджати батарею пристрою.
――Щоб швидше виявити й запустити зовнішній пристрій, підключіть його до роз’єму USB 3.0 на корпусі виробу.
――Для зовнішнього накопичувача на жорстких дисках потрібне зовнішнє джерело живлення. Обов’язково виконайте підключення до зовнішнього
джерела живлення.
――Швидкісне зарядження можливе лише за допомогою портів
та
. За допомогою вказаних портів пристрої заряджаються швидше, ніж
через звичайні USB-порти. Швидкість зарядження залежить від специфіки під'єднаних пристроїв.
――Зарядження батареї можливе в режимі енергозбереження. Однак воно неможливе, коли виріб вимкнено.
――Щоб зарядити батарею, переконайтеся, що висхідний USB-порт виробу підключено до ПК за допомогою кабелю USB.
――Заряджати батарею неможливо в разі, якщо кабель живлення від’єднаний від розетки.
――Мобільні пристрої потрібно придбати окремо.
28
Встановлення драйвера
――Встановивши драйвери для цього виробу, можна встановити оптимальну роздільну
здатність і частоту оновлення екрана.
――Драйвер для встановлення міститься на компакт-диску, який додається до виробу.
――Якщо наданий файл не вдається відкрити, непошкоджений файл можна завантажити
з домашньої сторінки Samsung (http://www.samsung.com/).
1
Налаштування оптимальної роздільної
здатності
Коли придбаний виріб вмикається вперше після придбання, на екрані з'являється
інформаційне повідомлення про налаштування оптимальної роздільної здатності.
Змінити мову на виробі та задати оптимальну роздільну здатність на ПК.
Вставте компакт-диск із посібником користувача, який додається до виробу, у
Setup Guide
пристрій читання компакт-дисків.
2
Клацніть пункт «Драйвер Windows».
3
Для продовження процесу встановлення дотримуйтесь інструкцій на екрані.
4
У списку моделей виберіть модель вашого виробу.
The optimal resolution for this monitor is as follows:
****x**** **Hz
Follow the above settings to set the resolution.
English
Return
1
Виберіть мову, переміщуючи кнопку JOG ЛІВОРУЧ/ПРАВОРУЧ. Далі натисніть
кнопку JOG.
2
Щоб сховати інформаційне повідомлення, натисніть кнопку JOG.
――Якщо вибрано неоптимальну роздільну здатність, повідомлення з’являтиметься
5
Відкрийте вікно «Параметри екрана» та перевірте, чи встановлена відповідна
роздільна здатність і частота оновлення екрана.
до трьох разів упродовж зазначеного часу, навіть після вимикання та повторного
вмикання виробу.
――Оптимальну роздільну здатність можна вибрати також на Панелі керування ПК.
Детальніше читайте в посібнику до операційної системи Windows.
29
Розділ 04
Настроювання екрана
У розділі описано настроювання таких параметрів екрана, як яскравість.
Разом із пристроєм надається документація, яка містить детальний опис кожної функції.
Brightness
Налаштування Brightness
Налаштування загального рівня яскравості зображення. (Діапазон:
0~100)
Що вище значення,то яскравішим буде зображення.
SAMSUNG
――Це меню є недоступним, коли для MAGIC
Bright установлено режим
Dynamic Contrast.
――Це меню є недоступним, коли встановлено параметр Eco Saving.
Picture
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Game Mode
SAMSUNG
MAGIC Bright
Adjust the
brightness level.
Values closer
to 100 mean a
brighter screen.
1
Коли з’явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть
, перемістивши кнопку JOG УГОРУ.
Далі натисніть кнопку JOG.
2
Перейдіть до пункту Picture, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
3
Перейдіть до пункту Brightness, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
4
Налаштуйте Brightness, пересуваючи кнопку JOG ЛІВОРУЧ/ПРАВОРУЧ.
5
Буде застосовано вибраний параметр.
Off
Custom
Color
HDMI Black Level
Low
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
30
Contrast
Налаштування Contrast
Налаштування контрастності між об’єктами і тлом. (Діапазон: 0~100)
Що вище значення, то вищою буде контрастність, і об’єкти
відображатимуться чіткіше.
SAMSUNG
――Цей параметр є недоступним, коли для MAGIC
Bright вибрано режим
Cinema або Dynamic Contrast.
――Це меню є недоступним, коли ввімкнено Game Mode.
――Це меню недоступне, коли для параметра PIP/PBP Mode
встановлено значення On та для параметра Size встановлено
(режим «зображення за зображенням»).
Picture
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
SAMSUNG
MAGIC Bright
1
Коли з’явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть
, перемістивши кнопку JOG УГОРУ.
Далі натисніть кнопку JOG.
2
Перейдіть до пункту Picture, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
3
Перейдіть до пункту Contrast, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
4
Налаштуйте Contrast, пересуваючи кнопку JOG ЛІВОРУЧ/ПРАВОРУЧ.
5
Буде застосовано вибраний параметр.
Adjust the contrast
level. Values
closer to 100
mean a bigger
light/dark contrast.
Custom
Color
HDMI Black Level
Low
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
31
Sharpness
Налаштування Sharpness
Дає змогу зробити обриси об’єктів чіткішими або навпаки, більш
розмитими. (Діапазон: 0~100)
Що вище значення, то чіткішими будуть обриси об’єктів.
SAMSUNG
――Цей параметр є недоступним, коли для MAGIC
Bright вибрано режим
Cinema або Dynamic Contrast.
――Це меню є недоступним, коли ввімкнено Game Mode.
――Недоступно, якщо для режиму PIP/PBP Mode встановлено
значення On.
Picture
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
SAMSUNG
MAGIC Bright
1
Коли з’явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть
, перемістивши кнопку JOG УГОРУ.
Далі натисніть кнопку JOG.
2
Перейдіть до пункту Picture, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
3
Перейдіть до пункту Sharpness, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
4
Налаштуйте Sharpness, пересуваючи кнопку JOG ЛІВОРУЧ/ПРАВОРУЧ.
5
Буде застосовано вибраний параметр.
Adjust the
sharpness of the
picture. Values
closer to 100
mean a sharper
image.
Custom
Color
HDMI Black Level
Low
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
32
Game Mode
Налаштування Game Mode
Настроювання параметрів екрана продукту для ігрового режиму.
Скористайтеся цією функцією під час гри на ПК або при підключенні
ігрової консолі, наприклад, PlayStation™ або Xbox™.
Picture
Brightness
100
75
Contrast
Optimizes image
settings for playing
games.
Sharpness
Game Mode
SAMSUNG
MAGIC Bright
Color
Off
On
Always On
HDMI Black Level
1
Коли з’явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть
, перемістивши кнопку JOG УГОРУ.
Далі натисніть кнопку JOG.
2
Перейдіть до пункту Picture, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
3
Перейдіть до пункту Game Mode, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку
JOG.
4
Перейдіть до потрібного пункту, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
5
Буде застосовано вибраний параметр.
――Коли монітор вимикається, переходить у режим енергозбереження, а також коли змінюється джерело
входу, Game Mode вимикається Off, навіть якщо для цього параметра встановлено значення On.
――Якщо потрібно, щоб режим Game Mode був постійно увімкнений, виберіть параметр Always On.
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
33
SAMSUNG MAGIC Bright
Налаштування функції SAMSUNG MAGIC Bright
Це меню забезпечує оптимальну якість зображення, придатну для
середовища використання виробу.
――Це меню є недоступним, коли ввімкнено Eco Saving.
――Це меню є недоступним, коли ввімкнено Game Mode.
――Недоступно, якщо для режиму PIP/PBP Mode встановлено
значення On.
Яскравість можна налаштувати відповідно до ваших уподобань.
1
Коли з’явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть
, перемістивши кнопку JOG УГОРУ.
Далі натисніть кнопку JOG.
2
Перейдіть до пункту Picture, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
3
SAMSUNG
Перейдіть до пункту MAGIC
Bright, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
•• Custom: Установіть потрібні значення контрасту та яскравості.
•• Standard: Отримайте якість зображення, прийнятну для редагування документів і роботи в Інтернеті.
Picture
100
Brightness
75
Contrast
Sharpness
Game Mode
SAMSUNG
MAGIC Bright
Color
HDMI Black Level
Set to an
optimum picture
quality suitable
for the working
environment.
•• Cinema: Служить для отримання яскравості та різкості телевізорів із метою перегляду відеоматеріалів
та DVD-дисків.
•• Dynamic Contrast: Служить для отримання збалансованої яскравості через автоматичне регулювання
контрасту.
Custom
Standard
Cinema
Dynamic Contrast
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
34
Picture
100
Brightness
75
Contrast
Sharpness
Game Mode
SAMSUNG
MAGIC Bright
Color
HDMI Black Level
Set to an
optimum picture
quality suitable
for the working
environment.
Dynamic
Standard
Якщо зовнішнє джерело сигналу під’єднано через роз’єм HDMI/DP і в меню AV вибрано значення PC/AV
SAMSUNG
Bright матиме чотири стандартні автоматичні набори налаштувань зображення (Dynamic,
Mode, режим MAGIC
Standard, Movie і Custom). Можна вибрати один з чотирьох варіантів: Dynamic, Standard, Movie або
Custom. Режим Custom автоматично відновлює встановлені Вами параметри зображення.
•• Dynamic: Забезпечує чіткіше зображення, ніж в режимі Standard.
•• Standard: Використовується в яскраво освітленому приміщенні. Також забезпечує чітке зображення.
Movie
•• Movie: Використовується в затемненому приміщенні. Таким чином, можна зекономити споживання
електроенергії та зменшити втому очей.
Custom
•• Custom: Виберіть цей режим, щоб налаштувати зображення відповідно до Ваших вподобань.
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
4
Перейдіть до потрібного пункту, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
5
Буде застосовано вибраний параметр.
35
Color
Налаштування Color
Служить для настроювання висвітлення екрана.
SAMSUNG
――Це меню є недоступним, коли для MAGIC
Bright установлено режим
Cinema або Dynamic Contrast.
――Це меню є недоступним, коли ввімкнено Game Mode.
――Недоступно, якщо для режиму PIP/PBP Mode встановлено
значення On.
Picture
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Game Mode
SAMSUNG
MAGIC Bright
Configure color
settings.
Off
Custom
Low
Color
Red
50
Green
50
Blue
50
Color Tone
Normal
Gamma
Mode1
Коли з’явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть
, перемістивши кнопку JOG УГОРУ.
Далі натисніть кнопку JOG.
2
Перейдіть до пункту Picture, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
3
Перейдіть до пункту Color, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
•• Red: настроювання рівня насиченості червоного кольору. Значення, наближені до 100, означають
більшу інтенсивність кольору.
•• Green: настроювання рівня насиченості зеленого кольору. Значення, наближені до 100, означають
більшу інтенсивність кольору.
•• Blue: настроювання рівня насиченості синього кольору. Значення, наближені до 100, означають більшу
інтенсивність кольору.
Color
HDMI Black Level
1
Adjust the red
saturation level.
Values closer to
100 mean greater
intensity for the
color.
•• Color Tone: Виберіть відтінок кольору, який найкраще відповідає вашим потребам під час перегляду.
-- Cool 2: Служить для встановлення температури кольору, холоднішої за Cool 1.
-- Cool 1: Служить для встановлення температури кольору, холоднішої, ніж у режимі Normal.
-- Normal: Служить для відображення стандартного відтінку кольору.
-- Warm 1: Служить для встановлення температури кольору, теплішої, ніж у режимі Normal.
-- Warm 2: Служить для встановлення температури кольору, теплішої за Warm 1.
-- Custom: Служить для настроювання відтінку кольору.
――Якщо зовнішнє джерело вхідного сигналу під’єднано через роз’єм HDMI/DP і для пункту PC/AV Mode
вибрано значення AV, у меню Color Tone доступні чотири налаштування температури кольору (Cool,
Normal, Warm та Custom).
•• Gamma: настроювання середнього рівня яскравості.
-- Mode1 / Mode2 / Mode3
4
Перейдіть до потрібного параметра, пересуваючи кнопку JOG, а потім натисніть цю кнопку.
5
Буде застосовано вибраний параметр.
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
36
HDMI Black Level
Налаштування параметрів HDMI Black Level
Якщо DVD-програвач або декодер підключені до виробу через роз’єм
HDMI, може мати місце втрата якості зображення (зниження рівня
контрастності/насиченості кольорів, рівня чорного тощо) залежно
від підключеного пристрою. У такому разі для налаштування якості
зображення можна використати параметр HDMI Black Level.
У такому разі налаштуйте зображення за допомогою режиму
HDMI Black Level.
――Ця функція доступна лише у режимі HDMI 1 або HDMI 2.
――Недоступно, якщо для режиму PIP/PBP Mode встановлено
значення On.
Picture
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
Optimize HDMI
picture brightness
and contrast by
adjusting the
black level of the
video signal.
SAMSUNG
MAGIC Bright
Color
HDMI Black Level
Normal
1
Коли з’явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть
, перемістивши кнопку JOG УГОРУ.
Далі натисніть кнопку JOG.
2
Перейдіть до пункту Picture, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
3
Перейдіть до пункту HDMI Black Level, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть
кнопку JOG.
•• Normal: вибирайте цей режим, якщо рівень контрастності низький.
•• Low: вибирайте цей режим, щоб знизити рівень чорного і підвищити рівень білого за низького рівня
контрастності.
4
Перейдіть до потрібного пункту, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
5
Буде застосовано вибраний параметр.
――HDMI Black Level може бути несумісним з певними пристроями-джерелами.
――Функція HDMI Black Level стає активною лише при певному значенні роздільної здатності AV, як то 720P
та 1080P.
Low
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
37
Response Time
Настроювання Response Time
Служить для покращення часу реакції панелі, завдяки чому відео
виглядає виразніше та природніше.
――Якщо переглядається не фільм, то для параметра Response Time
краще за все встановити значення Standard або Faster.
――Це меню недоступне, коли для параметра PIP/PBP Mode
встановлено значення On та для параметра Size встановлено
/
(режим «зображення в зображенні»).
/
Picture
Response Time
Standard
Faster
Fastest
Accelerate the
panel response
rate to make
video appear
more vivid and
natural.
1
Коли з’явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть
, перемістивши кнопку JOG УГОРУ.
Далі натисніть кнопку JOG.
2
Перейдіть до пункту Picture, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
3
Перейдіть до пункту Response Time, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку
JOG.
•• Standard / Faster / Fastest
4
Перейдіть до потрібного пункту, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
5
Буде застосовано вибраний параметр.
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
38
Розділ 05
Налаштування екрана
Image Size
Зміна налаштування Image Size
Зміна розміру зображення.
――Це меню недоступне, коли для параметра PIP/PBP Mode
встановлено значення On та для параметра Size встановлено
(режим «зображення за зображенням»).
У режимі PC
Screen
Image Size
Auto
H-Position
Wide
V-Position
Choose the size
and aspect ratio
of the picture
displayed on
screen.
PIP/PBP
1
Коли з’явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть
, перемістивши кнопку JOG УГОРУ.
Далі натисніть кнопку JOG.
2
Перейдіть до пункту Screen, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
3
Перейдіть до пункту Image Size, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
У режимі PC
•• Auto: Служить для виведення зображення відповідно до співвідношення сторін джерела вхідного
сигналу.
•• Wide: Служить для виведення зображення на весь екран незалежно від співвідношення сторін
джерела вхідного сигналу.
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
39
У режимі AV
У режимі AV
Screen
Image Size
4:3
H-Position
16:9
V-Position
21:9
PIP/PBP
Screen Fit
Choose the size
and aspect ratio
of the picture
displayed on
screen.
•• 4:3: Служить для виведення зображення зі співвідношенням сторін 4:3. Застосовується для відео та
стандартного мовлення.
•• 16:9: Служить для виведення зображення з коефіцієнтом пропорційності 16:9.
•• 21:9: Служить для виведення зображення з коефіцієнтом пропорційності 21:9.
•• Screen Fit: Служить для відображення зображення зі збереженням вихідного співвідношення сторін
без обрізання країв.
――Ця функція може не підтримуватися залежно від портів, якими оснащено пристрій.
――Змінити розміри екрана можна при виконанні наступних умов.
――Цифровий пристрій виводу підключається за допомогою кабелю HDMI/DP.
――Вхідний сигнал 480p, 576p, 720p або 1080p, при цьому можливе звичайне відображення на моніторі
(не всі моделі підтримують кожен із перелічених сигналів).
――Його можна встановити тільки коли зовнішнє джерело сигналу під'єднано через роз'єм HDMI/DP і для
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
пункту PC/AV Mode встановлено значення AV.
4
Перейдіть до потрібного пункту, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
5
Буде застосовано вибраний параметр.
40
H-Position & V-Position
Настроювання H-Position та V-Position
H-Position: Служить для переміщення екрана ліворуч/праворуч.
V-Position: Служить для переміщення екрана вгору/вниз.
――Це меню доступне, лише коли встановлено Image Size Screen Fit у
режимі AV.
Якщо за вхідного сигналу 480P, 576P, 720P або 1080P у режимі AV
можливе звичайне відображення на моніторі, виберіть Screen Fit
для налаштування рівня горизонтального положення від 0 до 6.
――Недоступно, якщо для режиму PIP/PBP Mode встановлено
значення On.
Коли з’явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть
, перемістивши кнопку JOG УГОРУ.
Далі натисніть кнопку JOG.
2
Перейдіть до пункту Screen, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
3
Перейдіть до пункту H-Position або V-Position, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім
натисніть кнопку JOG.
4
Настройте H-Position або V-Position, переміщуючи кнопку JOG ЛІВОРУЧ/ПРАВОРУЧ, а потім
натисніть кнопку JOG.
Screen
Image Size
1
Screen Fit
H-Position
3
V-Position
3
Move the image
displayed on the
screen to the left
or right.
5
Буде застосовано вибраний параметр.
PIP/PBP
Screen
Image Size
Screen Fit
H-Position
3
V-Position
3
Move the image
displayed on
the screen up or
down.
PIP/PBP
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
41
PIP/PBP
Функція PIP (зображення у зображенні) дозволяє розділити екран на
2 частини. Зображення з одного джерела сигналу відображається на
головному екрані, в той час як зображення з іншого джерела сигналу
відображається у вкладених вікнах.
Функція PBP (зображення за зображенням) дає змогу розділити екран
навпіл, щоб одночасно виводити зображення із двох різних джерел
вхідного сигналу (ліворуч і праворуч).
――Сумісність з Windows 7 та Windows 8.
――Функція PIP/PBP може бути недоступною, залежно від специфікацій
використовуваної графічної карти. Якщо екран порожній в режимі
PIP/PBP, коли вибрано оптимальну роздільну здатність, виберіть
Дисплей
Роздільна
на комп'ютері Панель керування
здатність і клацніть Виявити. (Вказівки на основі Windows 7.)
Якщо при встановленій оптимальній роздільній здатності екран
порожній, змініть роздільну здатність, встановивши її значення на
1280 x 1024.
――У разі ввімкнення чи вимкнення функції PIP/PBP або змінення
розміру екрана при активній функції PIP/PBP зображення може
мерехтіти або відображатися з затримкою.
Зазвичай це трапляється тоді, коли ПК і монітор підключені до
кількох джерел вхідного сигналу. Це ніяким чином не пов'язано з
робочими характеристиками монітора.
――Щоб встановити найвищу якість зображення, рекомендується використовувати графічну карту, яка
підтримує роздільну здатність зображення WQHD+ (3440 x 1440).
――Якщо увімкнена функція PIP/PBP, оптимальна роздільна здатність не буде встановлена автоматично
через проблему сумісності графічної карти та системи Windows.
Встановіть для пункту PIP/PBP Mode значення Off. Також можна перезапустити монітор, потім
встановити оптимальні параметри роздільної здатності, використовуючи інтерфейс Windows.
Здебільшого ця проблема виникає за наявності затримок під
час передачі відеосигналів на монітор, причиною яких є робочі
характеристики графічної карти.
42
Налаштування PIP/PBP Mode
Screen
Image Size
Screen Fit
H-Position
3
V-Position
3
Увімкніть або вимкніть функцію PIP/PBP Mode.
1
Configure the
settings for
using Picture in
Picture/Picture by
Picture.
PIP/PBP
Коли з’явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть
, перемістивши кнопку JOG УГОРУ.
Далі натисніть кнопку JOG.
2
Перейдіть до пункту Screen, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
3
Перейдіть до пункту PIP/PBP, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
4
Перейдіть до пункту PIP/PBP Mode, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку
JOG.
•• Off / On
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
Off
Size
On
Turn PIP/PBP
Mode on or off.
5
Перейдіть до потрібного пункту, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
6
Буде застосовано вибраний параметр.
Position
Sound Source
Source
Image Size
Contrast
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
43
Налаштування Size
Вибір розміру та пропорції зображення додаткового екрана.
1
PIP/PBP
Select the size
and aspect ratio
of the sub-screen.
PIP/PBP Mode
Size
Position
Sound Source
Source
Коли з’явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть
, перемістивши кнопку JOG УГОРУ.
Далі натисніть кнопку JOG.
2
Перейдіть до пункту Screen, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
3
Перейдіть до пункту PIP/PBP, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
4
Перейдіть до пункту Size, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
••
: вибір зображення піктограми за необхідності використання режиму PBP, коли оптимальна
роздільна здатність лівої та правої частини екрана становить 1720 x 1440 (ширина x висота).
••
: вибір зображення піктограми за необхідності використання режиму PIP, коли оптимальна
роздільна здатність додаткового екрана становить 720 x 480 (ширина x висота).
••
: вибір зображення піктограми за необхідності використання режиму PIP, коли оптимальна
роздільна здатність додаткового екрана становить 1280 x 720 (ширина x висота).
••
: вибір зображення піктограми за необхідності використання режиму PIP, коли оптимальна
роздільна здатність додаткового екрана становить 1720 x 720 (ширина x висота).
Image Size
Contrast
75/75
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
5
Перейдіть до потрібного пункту, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
6
Буде застосовано вибраний параметр.
44
Налаштування Position
Вибір положення додаткового екрана з доступних опцій.
1
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
Size
On
Select the position
of the sub-screen
from the available
options.
Position
Sound Source
Source
Image Size
Contrast
Коли з’явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть
, перемістивши кнопку JOG УГОРУ.
Далі натисніть кнопку JOG.
2
Перейдіть до пункту Screen, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
3
Перейдіть до пункту PIP/PBP, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
4
Перейдіть до пункту Position, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
••
/
/
/
――Недоступно, коли вибраний режим PBP.
――Якщо вхідний сигнал нестабільний, зображення може мерехтіти.
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
5
Перейдіть до потрібного пункту, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
6
Буде застосовано вибраний параметр.
45
Налаштування Sound Source
Встановлення екрана, для якого потрібно увімкнути звук.
1
Режим «зображення в зображенні»
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
On
Size
Коли з’явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть
, перемістивши кнопку JOG УГОРУ.
Далі натисніть кнопку JOG.
Set which screen
you want to hear
the sound for.
Position
2
Перейдіть до пункту Screen, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
3
Перейдіть до пункту PIP/PBP, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
4
Перейдіть до пункту Sound Source, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку
Sound Source
JOG.
Source
•• Режим «зображення в зображенні»:
Image Size
Contrast
75
Режим «зображення за зображенням»
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
On
Size
/
•• Режим «зображення за зображенням»:
/
――Біла зона на піктограмі означає, що джерело звуку Sound Source знаходиться на головному/додатковому
Set which screen
you want to hear
the sound for.
екрані або на лівому/правому екрані.
5
Перейдіть до потрібного пункту, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
6
Буде застосовано вибраний параметр.
Position
Sound Source
Source
Image Size
Contrast
75/75
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
46
Налаштування Source
Виберіть джерело для кожного екрана.
1
Режим «зображення в зображенні»
(доступно в режимі PIP(Size
/
/
, перемістивши кнопку JOG УГОРУ.
Далі натисніть кнопку JOG.
))
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
Коли з’явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть
On
Select the source
for each screen.
Size
2
Перейдіть до пункту Screen, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
3
Перейдіть до пункту PIP/PBP, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
4
Пересувайте кнопку JOG ВГОРУ/ВНИЗ, щоб вибрати Source, а потім натисніть кнопку JOG.
•• DisplayPort / HDMI 1 / HDMI 2
Position
Sound Source
Source
DisplayPort
Image Size
HDMI 2
Contrast
5
Перейдіть до потрібного пункту, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
6
Буде застосовано вибраний параметр.
――Змінюється джерело вхідного сигналу головного екрана.
――Окрім поточного джерела вхідного сигналу також можна вибрати інші два джерела вхідних сигналів.
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
――Якщо вхідний сигнал нестабільний, зображення може мерехтіти.
――Коли з'являється довідник із функціональних клавіш, пересуньте кнопку JOG ЛІВОРУЧ, щоб вибрати
піктограму , а потім натисніть цю кнопку. Головний екран переключатиметься у наступному порядку:
DisplayPort
HDMI 1
HDMI 2.
47
Режим «зображення за зображенням»
(доступно в режимі PBP(Size
))
1
Коли з’явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть
, перемістивши кнопку JOG УГОРУ.
Далі натисніть кнопку JOG.
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
Вибір джерела сигналу для пристроїв, які відображаються на головному та додатковому екранах.
On
Select the source
for each screen.
Size
Position
Sound Source
Source
2
Перейдіть до пункту Screen, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
3
Перейдіть до пункту PIP/PBP, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
4
Пересувайте кнопку JOG ВГОРУ/ВНИЗ, щоб вибрати Source, а потім натисніть кнопку JOG.
•• DisplayPort / HDMI 1 / HDMI 2
Image Size
Contrast
75/75
5
Пересуньте кнопку JOG ВГОРУ/ВНИЗ та виберіть зовнішнє джерело вхідного сигналу ліворуч/праворуч.
6
Пересуньте кнопку JOG ЛІВОРУЧ/ПРАВОРУЧ, щоб вибрати Apply, а потім натисніть цю кнопку.
Натискання кнопки JOG після вибору Cancel скасує настроювання Source та дозволить знову
Source
повернутися до меню керування PIP/PBP.
――Змінюється джерело вхідного сигналу головного екрана.
――Якщо вхідний сигнал нестабільний, зображення може мерехтіти.
――Функціонування неможливе, коли джерело вхідного сигналу лівого та правого екранів співпадає.
HDMI 1
DisplayPort
Apply
――Коли з'являється довідник із функціональних клавіш, пересуньте кнопку JOG ЛІВОРУЧ, щоб вибрати
піктограму
, а потім натисніть цю кнопку. З'явиться таке ж меню настроювань джерела для PBP.
Cancel
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
48
Налаштування Image Size
Вибір розміру зображення для додаткового екрана.
1
Режим «зображення в зображенні»
(доступно в режимі PIP(Size
/
/
))
PIP/PBP
On
Size
Select the image
size for each
screen.
Position
Image Size
Contrast
2
Перейдіть до пункту Screen, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
3
Перейдіть до пункту PIP/PBP, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
4
Пересувайте кнопку JOG ВГОРУ/ВНИЗ, щоб вибрати Image Size, а потім натисніть кнопку JOG.
(доступно в режимі PIP(Size
/
/
))
У режимі PC
Sound Source
Source
, перемістивши кнопку JOG УГОРУ.
Далі натисніть кнопку JOG.
У режимі PC
PIP/PBP Mode
Коли з’явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть
•• Auto: відображення зображення відповідно до пропорцій кожного з джерел вхідного сигналу.
Auto
•• Wide: відображення зображення на весь екран незалежно від пропорцій кожного з джерел вхідного
сигналу.
Wide
У режимі AV
У режимі AV
•• 4:3: відображення зображення додаткового екрана у пропорції 4:3. Для перегляду відео та стандартних
трансляцій.
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
On
Size
Position
Sound Source
Source
Image Size
Contrast
Select the image
size for each
screen.
4:3
16:9
•• 16:9: відображення зображення додаткового екрана у пропорції 16:9.
•• 21:9: відображення зображення додаткового екрана у пропорції 21:9.
•• Screen Fit: відображення зображення додаткового екрана в оригінальній пропорції без обрізання країв.
――Ця функція може не підтримуватися залежно від портів, якими оснащено пристрій.
――Змінити розміри екрана можна при виконанні наступних умов.
-- Цифровий пристрій виводу підключається за допомогою кабелю HDMI/DP.
-- Вхідний сигнал 480p, 576p, 720p або 1080p, при цьому можливе звичайне відображення на моніторі
(не всі моделі підтримують кожен із перелічених сигналів).
-- Його можна встановити тільки коли зовнішнє джерело сигналу під'єднано через роз'єм HDMI/DP і
для пункту PC/AV Mode встановлено значення AV.
21:9
Screen Fit
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
5
Перейдіть до потрібного пункту, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
6
Буде застосовано вибраний параметр.
49
Режим «зображення за зображенням»
(доступно в режимі PBP(Size
))
1
Коли з’явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть
, перемістивши кнопку JOG УГОРУ.
Далі натисніть кнопку JOG.
У режимі PC
PIP/PBP
On
PIP/PBP Mode
Настройка Image Size для кожного з сегментів розділеного екрана.
Select the source
for each screen.
Size
Position
Sound Source
2
Перейдіть до пункту Screen, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
3
Перейдіть до пункту PIP/PBP, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
4
Пересувайте кнопку JOG ВГОРУ/ВНИЗ, щоб вибрати Image Size, а потім натисніть кнопку JOG.
У режимі PC
Source
•• Auto: відображення зображення відповідно до пропорцій кожного з джерел вхідного сигналу.
Image Size
Contrast
•• Wide: відображення зображення на весь екран незалежно від пропорцій кожного з джерел вхідного
сигналу.
75/75
Image Size
Apply
Auto
Auto
Cancel
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
50
У режимі AV
У режимі AV
•• 4:3: відображення зображення додаткового екрана у пропорції 4:3. Для перегляду відео та стандартних
трансляцій.
Image Size
•• 16:9: відображення зображення додаткового екрана у пропорції 16:9.
•• 21:9: відображення зображення додаткового екрана у пропорції 21:9.
•• Screen Fit: відображення зображення додаткового екрана в оригінальній пропорції без обрізання країв.
――Ця функція може не підтримуватися залежно від портів, якими оснащено пристрій.
16:9
16:9
Apply
――Змінити розміри екрана можна при виконанні наступних умов.
-- Цифровий пристрій виводу підключається за допомогою кабелю HDMI/DP.
-- Вхідний сигнал 480p, 576p, 720p або 1080p, при цьому можливе звичайне відображення на моніторі
(не всі моделі підтримують кожен із перелічених сигналів).
-- Його можна встановити тільки коли зовнішнє джерело сигналу під'єднано через роз'єм HDMI/DP і
для пункту PC/AV Mode встановлено значення AV.
Cancel
5
Перейдіть до потрібного параметра, пересуваючи кнопку JOG, а потім натисніть цю кнопку.
6
Буде застосовано вибраний параметр.
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
51
Налаштування Contrast
Настроювання рівня контрастності для додаткового екрана.
1
Режим «зображення в зображенні»
(доступно в режимі PIP(Size
/
/
))
On
Size
Adjust the contrast
level for each
screen.
Position
Sound Source
Source
Image Size
, перемістивши кнопку JOG УГОРУ.
Далі натисніть кнопку JOG.
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
Коли з’явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть
75
2
Перейдіть до пункту Screen, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
3
Перейдіть до пункту PIP/PBP, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
4
Пересувайте кнопку JOG ВГОРУ/ВНИЗ, щоб вибрати Contrast, а потім натисніть кнопку JOG.
5
Налаштуйте Contrast, пересуваючи кнопку JOG ЛІВОРУЧ/ПРАВОРУЧ.
6
Буде застосовано вибраний параметр.
Contrast
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
52
Режим «зображення за зображенням»
(доступно в режимі PBP(Size
1
))
On
Size
Adjust the contrast
level for each
screen.
Position
Sound Source
Source
Image Size
Contrast
PBP Contrast
Коли з’явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть
, перемістивши кнопку JOG УГОРУ.
Далі натисніть кнопку JOG.
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
Настроювання рівня контрастності для кожного екрана.
75/75
2
Перейдіть до пункту Screen, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
3
Перейдіть до пункту PIP/PBP, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
4
Пересувайте кнопку JOG ВГОРУ/ВНИЗ, щоб вибрати Contrast, а потім натисніть кнопку JOG.
5
Налаштуйте Contrast, пересуваючи кнопку JOG ЛІВОРУЧ/ПРАВОРУЧ.
6
Буде застосовано вибраний параметр.
75
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
53
Розділ 06
Налаштування екранного меню
Разом із пристроєм надається документація, яка містить детальний опис кожної функції.
Language
Налаштування Language
Встановлення мови меню.
――Нове налаштування мови буде застосовано лише до екранного
меню.
――Його не буде застосовано до інших функцій ПК.
Options
Language
Deutsch
Display Time
English
Transparency
Español
Set the menu
language.
1
Коли з’явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть
, перемістивши кнопку JOG УГОРУ.
Далі натисніть кнопку JOG.
2
Перейдіть до пункту Options, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
3
Перейдіть до пункту Language, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
4
Перейдіть до потрібного пункту, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
5
Буде застосовано вибраний параметр.
Français
Italiano
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
54
Display Time
Налаштування Display Time
Служить для автоматичного зникнення екранного меню, яке не
використовувалось протягом визначеного часу.
У Display Time можна вказати час, після якого екранне меню буде
приховано.
Options
Language
Display Time
5 sec
Transparency
10 sec
Set how long the
menu window will
remain on screen
for when it is not in
use.
20 sec
200 sec
1
Коли з’явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть
, щоб відобразити відповідний екран
меню.
2
Перейдіть до пункту Options, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
3
Перейдіть до пункту Display Time, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку
JOG.
•• 5 sec / 10 sec / 20 sec / 200 sec
4
Перейдіть до потрібного пункту, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
5
Буде застосовано вибраний параметр.
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
55
Transparency
Змінення Transparency
1
Встановлення рівня прозорості вікон меню.
English
Configure the
transparency of the
menu windows.
Display Time
Transparency
, щоб відобразити відповідний екран
меню.
Options
Language
Коли з’явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть
2
Перейдіть до пункту Options, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
3
Перейдіть до пункту Transparency, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку
JOG.
Off
On
•• Off / On
4
Перейдіть до потрібного пункту, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
5
Буде застосовано вибраний параметр.
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
56
Розділ 07
Настройка та скидання
Разом із пристроєм надається документація, яка містить детальний опис кожної функції.
Sound
Налаштування Volume
1
Settings
Коли з’явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть
, перемістивши кнопку JOG УГОРУ.
Далі натисніть кнопку JOG.
Sound
Eco Saving
Off
USB Super Charging
PC/AV Mode
DisplayPort Ver.
1.2
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
2
Перейдіть до пункту Settings, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
3
Перейдіть до пункту Sound, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
4
Налаштуйте Volume, пересуваючи кнопку JOG ЛІВОРУЧ/ПРАВОРУЧ.
5
Буде застосовано вибраний параметр.
Sound
Volume
50
Sound Mode
Standard
Select Sound
Stereo
Close
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
57
Налаштування Sound Mode
Sound
Volume
Sound Mode
Standard
75%
Select Sound
Music
50%
Movie
1
Коли з’явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть
, перемістивши кнопку JOG УГОРУ.
Далі натисніть кнопку JOG.
2
Перейдіть до пункту Settings, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
3
Перейдіть до пункту Sound, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
4
Перейдіть до пункту Sound Mode, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку
해제
JOG.
Clear Voice
•• Standard: вибір звичайного звукового режиму.
•• Music: підсилення музики, пригнічення голосів.
Close
•• Movie: найкращий звук для фільмів.
•• Clear Voice: підсилення голосів, пригнічення звуків.
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
5
Перейдіть до потрібного пункту, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
6
Буде застосовано вибраний параметр.
58
1
Налаштування Select Sound
50
Sound Mode
Select Sound
, перемістивши кнопку JOG УГОРУ.
Далі натисніть кнопку JOG.
Sound
Volume
Коли з’явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть
Stereo
Left Channel
2
Перейдіть до пункту Settings, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
3
Перейдіть до пункту Sound, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
4
Перейдіть до пункту Select Sound, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку
JOG.
Right Channel
•• Stereo: Увімкніть звук лівого та правого динаміків.
•• Left Channel: Відтворювати тільки лівий канал джерела звуку на лівому та правому динаміках.
Close
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
•• Right Channel: Відтворювати тільки правий канал джерела звуку на лівому та правому динаміках.
5
Перейдіть до потрібного пункту, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
6
Буде застосовано вибраний параметр.
59
Eco Saving
Налаштування Eco Saving
Функція Eco Saving знижує споживання електроенергії шляхом
контролю рівня споживання електроенергії монітором.
SAMSUNG
――Цей параметр є недоступним, коли для MAGIC
Bright вибрано режим
Dynamic Contrast.
――Це меню є недоступним, коли ввімкнено Game Mode.
Settings
Adjust the power
consumption of
the product to
save energy.
Sound
Eco Saving
Off
USB Super Charging
Minimum
PC/AV Mode
Maximum
DisplayPort Ver.
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
1
Коли з’явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть
, перемістивши кнопку JOG УГОРУ.
Далі натисніть кнопку JOG.
2
Перейдіть до пункту Settings, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
3
Перейдіть до пункту Eco Saving, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
•• Off: вимкнення функції Eco Saving.
•• Minimum: встановлення 50% споживання електроенергії від значення за замовчуванням.
•• Maximum: встановлення 75% споживання електроенергії від значення за замовчуванням.
4
Перейдіть до потрібного пункту, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
5
Буде застосовано вибраний параметр.
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
60
――Якщо параметр USB Super Charging задати значення On під час передачі даних, передача даних
USB Super Charging
припиниться. Якщо встановити USB Super Charging значення Off, будуть доступні функції стандартного
заряджання та передачі даних.
Ви можете швидко зарядити батарею підключеного зовнішнього
пристрою за допомогою порту USB 3.0, що розташовується на корпусі
виробу.
Settings
Sound
Eco Saving
Off
Set the USB
Super charging
mode.
――Швидкісне зарядження можливе лише за допомогою портів
та
. За допомогою вказаних портів
пристрої заряджаються швидше, ніж через звичайні USB-порти. Швидкість зарядження залежить від
специфіки під'єднаних пристроїв.
――Функція зарядження може бути недоступною на деяких мобільних пристроях.
Налаштування USB Super Charging
1
USB Super Charging
Коли з’явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть
, перемістивши кнопку JOG УГОРУ.
Далі натисніть кнопку JOG.
PC/AV Mode
DisplayPort Ver.
1.2
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
2
Перейдіть до пункту Settings, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
3
Перейдіть до пункту USB Super Charging, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть
кнопку JOG.
USB Super Charging
USB1
Off
USB2
On
Set the USB Port1
charging On/Off.
•• Off: вимкнення функції USB Super Charging.
•• On: Увімкнувши цю функцію, ви зможете швидко зарядити зовнішній пристрій (джерело сигналу),
підключений до порту USB 3.0.
4
Перейдіть до потрібного пункту, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
5
Буде застосовано вибраний параметр.
――Вихід, підтримуваний режимом заряджання через USB
――Стандартне заряджання через USB: 5 В, до 900 мА (в т. ч. USB 3.0)
――Швидке заряджання через USB: 5 В, до 1,5 А
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
(Виходи можуть відрізнятися залежно від технічних характеристик пристрою.)
61
――Ця функція доступна лише на широкоекранних моделях із форматом 16:9, 16:10 і 21:9.
PC/AV Mode
――Якщо монітор перебуває в режимі HDMI 1, HDMI 2 або DisplayPort, а на екрані з'явився напис Check
Встановіть для пункту PC/AV Mode значення AV. Зображення буде
збільшено.
Цей параметр корисний під час перегляду фільму.
Settings
Sound
Eco Saving
Off
Налаштування PC/AV Mode
Set to AV to
enlarge the
picture.
USB Super Charging
PC/AV Mode
DisplayPort Ver.
1.2
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
Signal Cable чи активувався режим збереження енергії, натисніть кнопку JOG, щоб відобразити екран
. Можна вибирати між варіантами PC та AV.
функціональних клавіш, а потім виберіть значок
1
Коли з’явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть
, перемістивши кнопку JOG УГОРУ.
Далі натисніть кнопку JOG.
2
Перейдіть до пункту Settings, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
3
Перейдіть до пункту PC/AV Mode, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку
JOG.
4
Перейдіть до пункту HDMI 1, HDMI 2, DisplayPort, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім
натисніть кнопку JOG.
PC/AV Mode
DisplayPort
PC
HDMI 1
AV
Select the PC/
AV mode for the
DisplayPort1
source.
HDMI 2
•• У разі під’єднання до ПК встановіть значення "PC".
•• У разі під’єднання до аудіо/відеопристрою встановіть значення "AV".
5
Перейдіть до потрібного пункту, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
6
Буде застосовано вибраний параметр.
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
62
――Неправильні налаштування можуть призвести до відсутності зображення на екрані. У цьому разі слід
DisplayPort Ver.
перевірити технічні характеристики пристрою.
――Якщо монітор перебуває в режимі HDMI 1, HDMI 2 або DisplayPort, а на екрані з'явився напис Check
Вибір інтерфейсу ПОРТ ДИСПЛЕЯ. ПОРТ ДИСПЛЕЯ 1.1 підтримує
ВИСОКУ ШВИДКІСТЬ ПЕРЕДАЧІ 1, водночас версія інтерфейсу 1.2
гарантує підтримку ВИСОКУ ШВИДКІСТЬ ПЕРЕДАЧІ 2.
Settings
Sound
Eco Saving
Off
USB Super Charging
Select your
Displayport.
Displayport 1.1
supports HBR 1,
while 1.2 supports
HBR 2.
PC/AV Mode
DisplayPort Ver.
1.1
Source Detection
1.2
Signal Cable чи активувався режим збереження енергії, натисніть кнопку JOG, щоб відобразити екран
. Можна вибрати режим 1.1 або 1.2.
функціональних клавіш, а потім виберіть значок
Налаштування DisplayPort Ver.
1
Коли з’явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть
, перемістивши кнопку JOG УГОРУ.
Далі натисніть кнопку JOG.
2
Перейдіть до пункту Settings, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
3
Перейдіть до пункту DisplayPort Ver., пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку
JOG.
Key Repeat Time
•• 1.1 / 1.2
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
4
Перейдіть до потрібного пункту, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
5
Буде застосовано вибраний параметр.
63
Source Detection
Налаштування Source Detection
1
Активація Source Detection.
Коли з’явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть
, перемістивши кнопку JOG УГОРУ.
Далі натисніть кнопку JOG.
Settings
Sound
Eco Saving
Off
Decide how input
sources will be
detected.
2
Перейдіть до пункту Settings, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
3
Перейдіть до пункту Source Detection, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть
кнопку JOG.
USB Super Charging
PC/AV Mode
DisplayPort Ver.
Auto
Source Detection
Manual
Key Repeat Time
•• Auto: Служить для автоматичного розпізнавання джерела вхідного сигналу.
•• Manual: Служить для вибору джерела вхідного сигналу вручну.
4
Перейдіть до потрібного пункту, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
5
Буде застосовано вибраний параметр.
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
64
Key Repeat Time
Налаштування Key Repeat Time
Служить для настроювання часу спрацьовування кнопки після
натискання.
Settings
Sound
Off
Eco Saving
Configure the
response rate of
a button when the
button is pressed.
1
DisplayPort Ver.
Source Detection
Key Repeat Time
Acceleration
1 sec
2 sec
No Repeat
, перемістивши кнопку JOG УГОРУ.
Далі натисніть кнопку JOG.
2
Перейдіть до пункту Settings, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
3
Перейдіть до пункту Key Repeat Time, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку
JOG.
USB Super Charging
PC/AV Mode
Коли з’явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть
•• Можна вибрати значення Acceleration, 1 sec або 2 sec. Якщо вибрано значення No Repeat, то після
натискання кнопки система реагує на команду лише один раз.
4
Перейдіть до потрібного пункту, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
5
Буде застосовано вибраний параметр.
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
65
Off Timer
Налаштування Off Timer
Можна налаштувати функцію автоматичного вимкнення виробу.
Settings
Enable or disable
the Off Timer.
Off Timer
Power LED On
Stand-by
Reset All
1
Коли з’явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть
, перемістивши кнопку JOG УГОРУ.
Далі натисніть кнопку JOG.
2
Перейдіть до пункту Settings, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
3
Перейдіть до пункту Off Timer, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
•• Off: Служить для вимкнення таймера відключення — живлення виробу не вимикатиметься
автоматично.
•• On: Служить для увімкнення таймера відключення — живлення виробу вимикатиметься автоматично.
Off Timer
Off Timer
Turn Off After
Off
4
Перейдіть до потрібного пункту, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
5
Буде застосовано вибраний параметр.
Enable or disable
the Off Timer.
On
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
66
Off Timer
Off Timer
Off
Turn Off After
4h
Set the monitor to
automatically turn
off after a certain
time period.
Налаштування Turn Off After
――Ця опція доступна лише тоді, коли параметр Off Timer встановлений на On.
1
Коли з’явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть
, перемістивши кнопку JOG УГОРУ.
Далі натисніть кнопку JOG.
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
2
Перейдіть до пункту Settings, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
3
Перейдіть до пункту Off Timer, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
4
Перейдіть до пункту Turn Off After, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку
JOG.
5
Налаштуйте Turn Off After, пересуваючи кнопку JOG ЛІВОРУЧ/ПРАВОРУЧ.
6
Буде застосовано вибраний параметр.
――Таймер відключення можна настроїти в межах 1—23 години. Живлення виробу буде автоматично
вимкнено через вказану кількість годин.
――У виробах для деяких регіонів параметр Off Timer визначений таким чином, що він буде
активуватися через 4 години після подачі живлення на виріб. Це відповідає нормативним актам щодо
Settings та
енергопостачання. Якщо ви не бажаєте активувати таймер, перейдіть до пункту MENU
виберіть значення для параметра Off Timer Off.
67
Power LED On
Налаштування Power LED On
Налаштуйте параметри для ввімкнення або вимкнення світлодіода
живлення в нижній частині виробу.
Settings
Off Timer
Working Image Size
Power LED On
Stand-by
Set the status of
the power LED.
1
Коли з’явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть
, перемістивши кнопку JOG УГОРУ.
Далі натисніть кнопку JOG.
2
Перейдіть до пункту Settings, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
3
Перейдіть до пункту Power LED On, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку
JOG.
Reset All
•• Working: Світлодіод живлення ввімкнений, коли виріб ввімкнений.
•• Stand-by: Світлодіод живлення ввімкнений, коли виріб вимкнений.
4
Перейдіть до потрібного пункту, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
5
Буде застосовано вибраний параметр.
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
68
Reset All
Ініціалізація параметрів (Reset All)
1
Служить для повернення всіх параметрів виробу до заводських
параметрів за промовчанням.
Settings
Off Timer
Stand-by
Power LED On
Reset All
Return all the
settings for the
product to the
default factory
settings.
Коли з’явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть
, перемістивши кнопку JOG УГОРУ.
Далі натисніть кнопку JOG.
2
Перейдіть до пункту Settings, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
3
Перейдіть до пункту Reset All, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім натисніть кнопку JOG.
4
Перейдіть до потрібного пункту, пересуваючи кнопку JOG ЛІВОРУЧ/ПРАВОРУЧ, а потім натисніть
кнопку JOG.
5
Буде застосовано вибраний параметр.
All the menu settings will be reset to default.
Are you sure you want to reset?
Yes
No
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
69
Розділ 08
Меню інформація та інші
Разом із пристроєм надається документація, яка містить детальний опис кожної функції.
Information
Picture
Служить для перегляду поточного джерела вхідного сигналу, частоти та роздільної
здатності.
Відображення Information
1
Information
Model: S34E790C
Screen
Options
HDMI 1
****x****
**kHz **Hz
Settings
Коли з’явиться довідник із функціональних клавіш, виберіть
, перемістивши
Information
DisplayPort
****x****
**kHz **Hz
кнопку JOG УГОРУ. Далі натисніть кнопку JOG.
2
Перейдіть до пункту Information, пересуваючи кнопку JOG УГОРУ/УНИЗ, а потім
натисніть кнопку JOG. Відображаються поточні джерело вхідного сигналу, частота
та роздільна здатність.
Picture
Picture
Information
Model: S34E790C
Screen
Options
Information
Settings
Model: S34E790C
Screen
Information
HDMI 1
****x****
**kHz **Hz
DisplayPort
****x****
**kHz **Hz
Options
Settings
Information
DisplayPort
****x****
**kHz **Hz
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
70
Настроювання Brightness,
Contrast та Sharpness на
початковому екрані
Brightness
SAMSUNG
――Це меню є недоступним, коли для MAGIC
Bright установлено режим Dynamic Contrast.
――Це меню є недоступним, коли ввімкнено Eco Saving.
Contrast
SAMSUNG
――Це меню є недоступним, коли для MAGIC
Bright вибрано режим Cinema або Dynamic Contrast.
Якщо не відобразилося екранне меню, ви можете відрегулювати
Brightness, Contrast або Sharpness, переміщуючи кнопку JOG вгору
або вниз.
Sharpness
Brightness
50
Contrast
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
――Це меню є недоступним, коли ввімкнено Game Mode.
――Це меню недоступне, коли для параметра PIP/PBP Mode встановлено значення On та для параметра
Size встановлено
(режим «зображення за зображенням»).
Sharpness
SAMSUNG
――Це меню є недоступним, коли для MAGIC
Bright вибрано режим Cinema або Dynamic Contrast.
――Це меню є недоступним, коли ввімкнено Game Mode.
――Недоступно, якщо для режиму PIP/PBP Mode встановлено значення On.
1
Пересувайте кнопку JOG ВГОРУ/ВНИЗ, щоб вибрати Brightness, Contrast або Sharpness.
2
Пересувайте кнопку JOG ЛІВОРУЧ/ПРАВОРУЧ, щоб настроїти параметри Brightness, Contrast або
Sharpness.
71
Налаштування пункту Volume
на екрані запуску
Якщо не відобразилося екранне меню, ви можете відрегулювати
Volume переміщуючи кнопку JOG праворуч або ліворуч.
Volume
50
Volume
1
Налаштуйте Volume, пересуваючи кнопку JOG ЛІВОРУЧ/ПРАВОРУЧ.
――Якщо якість звуку під’єднаного пристрою введення низька, функція Auto Mute на виробі може вимикати
звук або спричиняти його переривання при користуванні навушниками чи динаміками. Установіть для
пристрою введення гучність вхідного сигналу не менш ніж 20% і змінюйте рівень гучності за допомогою
кнопки регулювання гучності (кнопку JOG ЛІВОРУЧ/ПРАВОРУЧ) на виробі.
•• Що таке функція Auto Mute?
Функція вимикає звук, щоб покращити звукові ефекти, якщо виникає звуковий шум або вхідний сигнал
слабкий. Зазвичай причиною цього є проблеми з гучністю пристрою введення.
-- Відображуване зображення може бути дещо іншим залежно від моделі.
72
Розділ 09
Встановлення програмного забезпечення
Easy Setting Box
Easy Setting Box
Технологія Easy Setting Box дозволяє поділити екран на кілька розділів.
Встановлення програмного забезпечення
1
Вставте компакт-диск із програмою встановлення в пристрій читання компактдисків.
2
Виберіть програму встановлення Easy Setting Box.
――Якщо спливний екран встановлення програмного забезпечення не з'явиться на
головному екрані, знайдіть і двічі клацніть файл встановлення Easy Setting Box
на компакт-диску.
Обмеження і проблеми, пов'язані зі встановленням програми
(Easy Setting Box)
На встановлення програми Easy Setting Box можуть вплинути графічна карта,
материнська плата та мережеве середовище.
Вимоги до системи
Операційна система
•• Windows Vista 32Bit/64Bit
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Windows 8,1 32Bit/64Bit
Комп'ютерне обладнання
•• Не менше 32 Мб пам'яті
•• Не менше 60 Мб вільного місця на жорсткому диску
3
Коли з’явиться майстер встановлення, натисніть кнопку Next.
Видалення програмного забезпечення
4
Для продовження процесу встановлення дотримуйтесь інструкцій на екрані.
Виберіть пункт Пуск, Параметри/Панель керування і двічі клацніть Установка й
видалення програм.
――Якщо не перезавантажити комп'ютер після встановлення, програмне забезпечення
може не працювати належним чином.
――Піктограма Easy Setting Box може не відображатись залежно від системи
комп'ютера і технічних характеристик виробу.
――Якщо піктограма програми не з'явиться, натисніть клавішу F5.
Виберіть програму Easy Setting Box зі списку програм і натисніть кнопку Додати/
Видалити.
73
Розділ 10
Вказівки щодо усунення несправностей
Обов'язкові дії перед зверненням до сервісного центру Samsung
Перш ніж звертатися до центру
обслуговування Samsung, перевірте
виріб згідно з викладеними далі
вказівками. Якщо проблему
вирішити не вдасться, зверніться до
центру обслуговування Samsung.
Якщо зображення все ще відсутнє,
перевірте систему комп’ютера,
відеоконтролер і кабель.
Перевірка виробу
За допомогою функції перевірки перевірите, чи виріб працює належним чином.
Якщо монітор вимкнено, а індикатор живлення миготить, навіть якщо виріб належним чином підключено до ПК, необхідно виконати
самотестування.
1
Вимкніть живлення комп’ютера і виробу.
2
Від'єднайте кабель від виробу.
3
Увімкнення виробу.
4
Якщо виріб працює нормально, має з'явитися повідомлення Check Signal Cable.
Перевірка роздільної здатності і частоти
Якщо режим не відповідає підтримуваній роздільній здатності (див. Таблиця стандартних режимів сигналу), упродовж короткого часу на екрані
відображатиметься повідомлення Not Optimum Mode.
――Відображена роздільна здатність може відрізнятися залежно від виробу чи налаштувань системи комп’ютера.
74
Перевірте перелічені далі пункти.
Помилка встановлення (режим ПК)
Проблеми
Рішення
Екран вмикається і вимикається.
Перевірте правильність підключення кабелю до виробу й ПК та надійність фіксації
з'єднувачів.
Порожні області є на всіх чотирьох сторонах
екрана, коли кабель HDMI або HDMI-DVI підключено
до виробу або комп’ютера.
Порожні області на екрані не стосуються виробу.
Вони з’являються на екрані через несправності комп’ютера або графічної карти. Щоб
усунути проблему, налаштуйте розмір екрана в параметрах HDMI або DVI відповідно
до характеристик графічної карти.
Якщо серед параметрів графічної карти немає параметра налаштування розміру
екрана, оновіть драйвер графічної карти до найновішої версії.
(Детальніші відомості щодо того, як налаштувати параметри екрана, запитуйте у
виробника графічної карти або комп’ютера).
Проблема з екраном
Проблеми
Рішення
Індикатор живлення не світиться. Екран не
вмикається.
Перевірте правильність підключення кабелю живлення.
З'являється повідомлення Check Signal Cable.
Перевірте правильність підключення кабелю до виробу.
Перевірте, чи пристрій, підключений до виробу, ввімкнено.
Відображено повідомлення Not Optimum Mode.
Це повідомлення відкривається, коли сигнал із графічної плати перевищує
максимальну роздільну здатність або частоту для виробу.
Змініть максимальну роздільну здатність і частоту відповідно до робочих характеристик
виробу згідно з таблицею стандартних режимів сигналу (c.83).
75
Проблеми
Рішення
Зображення на екрані спотворене.
Перевірте під’єднання кабелю до виробу.
Зображення не чітке. Зображення розмите.
Усуньте будь-яке додаткове обладнання (відеокабель-подовжувач тощо) і спробуйте
ще раз.
Встановіть частоту та роздільну здатність у рекомендованих межах.
Зображення тремтить.
На екрані з’являються фантомні зображення.
Упевніться, що роздільна здатність і частота комп’ютера встановлені в межах, які
підтримуються виробом. Тоді, якщо потрібно, змініть налаштування відповідно до
інформації в таблиці стандартних режимів передачі сигналу (c.83) цього посібника і в
меню Information виробу.
Зображення надто яскраве. Зображення надто
темне.
Налаштуйте Brightness і Contrast.
Колір екрана неправильний.
Змініть параметри Color.
Кольори на екрані спотворені або мають тіні.
Змініть параметри Color.
Білий колір насправді не білий.
Змініть параметри Color.
На екрані немає зображення та індикатор живлення
миготить кожні 0,5-1 секунду.
Виріб перебуває в режимі енергозбереження.
Текст розмитий.
Якщо використовується ОС Windows (наприклад Windows 7, Windows 8 або Windows
Шрифти
Налаштувати текст ClearType
8.1): відкрийте вікно Панель керування
і змініть параметр Увімкнути ClearType.
Відеоролики відтворюються не плавно.
Великі відеофайли високої чіткості можуть відтворюватися не плавно. Причина може
полягати в тому, що відеоплеєр не оптимізовано для комп'ютерного ресурсу.
Натисніть будь-яку клавішу на клавіатурі або ворухніть мишею, щоб відновити
зображення.
Спробуйте відтворити файл за допомогою іншого відеоплеєра.
76
Проблеми зі звуком
Проблеми
Рішення
Звук відсутній.
Перевірте підключення аудіокабелю або відрегулюйте гучність.
Перевірте рівень гучності.
Гучність надто низька.
Налаштування гучності.
Якщо гучність все ще низька після встановлення максимального рівня, відрегулюйте
гучність за допомогою звукової карти комп’ютера чи програмного забезпечення.
Відео відтворюється без звуку.
Звук не буде чутно, якщо для підключення пристрою вводу використовується кабель
HDMI-DVI.
Підключіть пристрій за допомогою кабелю HDMI або DP.
Проблеми із зовнішнім джерелом сигналу
Проблеми
Рішення
Під час завантаження комп’ютера лунає звуковий
сигнал.
Якщо під час завантаження комп’ютера лунає звуковий сигнал, комп’ютер слід віддати
на перевірку.
Інші проблеми
Проблеми
Порти
та
Рішення
не працюють.
Функція передачі даних через USB недоступна, коли для функції USB Super Charging
встановлено значення On.
USB
Щоб використати функцію передачі даних через USB, перейдіть до Settings
Super Charging, виберіть потрібний USB-порт (USB1 або USB2), а потім виберіть Off.
77
Запитання та відповіді
Більш детальні вказівки щодо
регулювання див. у посібнику
користувача до вашого ПК або
графічної плати.
Запитання
Як змінити частоту?
Відповідь
Встановіть частоту на графічній карті.
•• Windows XP: Виберіть Панель керування
Оформлення й теми
Екран
Параметри
Додаткові
Монітор і змініть Частота оновлення екрана у
розділі Параметри монітора.
•• Windows ME/2000: Перейдіть до пункту Панель керування
Відображення
Настройки
Додатково
Монітор і налаштуйте параметр Частота оновлення
в меню Настройки монітора.
•• Windows Vista: Перейдіть до пункту Панель керування
Оформлення та
Персоналізація
Параметри дисплея
Додаткові
персоналізація
Монітор і налаштуйте параметр Частота оновлення в меню
настройки
Настройки монітора.
•• Windows 7: Виберіть Панель керування
Оформлення й персоналізація
Екран
Роздільна здатність екрана
Додаткові
Монітор і змініть Частота
оновлення екрана у розділі Параметри монітора.
•• Windows 8(Windows 8.1): Виберіть Настройки
Панель керування
Оформлення й персоналізація
Екран
Роздільна здатність екрана
Додаткові
Монітор і змініть Частота оновлення екрана у розділі Параметри
монітора.
Як змінити роздільну здатність?
•• Windows XP: щоб змінити роздільну здатність, відкрийте вікно Панель керування
Оформлення й теми
Дисплей
Настройки.
•• Windows ME/2000: щоб змінити роздільну здатність, відкрийте вікно Панель
керування
Дисплей
Настройки.
•• Windows Vista: щоб змінити роздільну здатність, відкрийте вікно Панель
керування
Оформлення та персоналізація
Персоналізація
Параметри дисплея.
•• Windows 7: щоб змінити роздільну здатність, відкрийте вікно Панель керування
Оформлення та персоналізація
Екран
Настроїти роздільну здатність.
•• Windows 8(Windows 8.1): щоб змінити роздільну здатність, відкрийте вікно
Настройки
Панель керування
Оформлення та персоналізація
Екран
Настроїти роздільну здатність.
78
Запитання
Як встановити режим енергозбереження?
Відповідь
•• Windows XP: режим енергозбереження можна встановити у вікні
Панель керування
Оформлення й теми
Дисплей
Параметри заставки
або в налаштуваннях BIOS на комп’ютері.
•• Windows ME/2000: режим енергозбереження можна встановити у вікні Панель
керування
Дисплей
Параметри заставки або в налаштуваннях BIOS на
комп’ютері.
•• Windows Vista: режим енергозбереження можна встановити у вікні
Панель керування
Оформлення та персоналізація
Персоналізація
Параметри заставки або в налаштуваннях BIOS на комп’ютері.
•• Windows 7: режим енергозбереження можна встановити у вікні Панель керування
Оформлення та персоналізація
Персоналізація
Параметри заставки
або в налаштуваннях BIOS на комп’ютері.
•• Windows 8(Windows 8.1): Режим збереження енергії можна вибрати, відкривши
меню Параметри
Панель керування
Оформлення та персоналізація
Персоналізація
Параметри заставки або в налаштуваннях BIOS на
комп’ютері.
79
Розділ 11
Технічні характеристики
-
Загальні налаштування
Розмір
Назва моделі
Панель
-
Область зображення
Г
Розміри (Ш х В х Г) / Вага
В
S34E790C
Розмір
Клас 34 (34 дюймів / 86 см)
Область
зображення
797,22 мм (Г) x 333,72 мм (В)
Крок піксела
0,23175 мм (Г) x 0,23175 мм (В)
Без підставки
821,5 x 364,0 x 51,5 мм / 7,4 кг
З підставкою
Мін.: 821,5 x 452,0 x 275,5 мм / 9,9 кг
Макс.: 821,5 x 552,0 x 275,5 мм / 9,9 кг
-
Розміри (Ш х В х Г)
Г
Максимальна частота піксельної синхронізації
319,75 МГц (DP)
Джерело живлення
100 - 240 В змінного струму (+/- 10 %), 50/60 Гц ± 3 Гц
Дивіться наклейку на тильній стороні виробу, оскільки стандартне значення напруги може
бути різним у різних країнах.
Роз’єми сигналу
Роз’єм HDMI, DP
В
Ш
80
Назва моделі
Характеристики
середовища
S34E790C
Експлуатація
Температура : 10 C – 40 C (50 F – 104 F)
Вологість: 10 % – 80 % без конденсації
Зберігання
Температура : -20 C – 45 C (-4 F – 113 F)
Вологість: 5 % – 95 % без конденсації
――Технологія виготовлення цього виробу обумовлює те, що приблизно 1 піксель на мільйон може виглядати на панелі яскравішим або темнішим.
Це не впливає на якість роботи пристрою.
――Це цифровий пристрій класу В
81
Енергозбереження
Цей пристрій підтримує функцію енергозбереження, що автоматично вимикає екран і змінює колір індикатора живлення, коли виріб не
використовується певний період часу, з метою зменшення споживання енергії У режимі енергозбереження живлення не вимикається. Щоб знову
увімкнути екран, натисніть будь-яку кнопку на клавіатурі або ворухніть мишею. Режим енергозбереження працює лише коли виріб підключено до
ПК, що підтримує функцію енергозбереження.
Енергозбереження
Споживання електроенергії
відповідно до стандартів
Energy Star (Умови
проведення випробувань
на відповідність стандарту
Energy Star)
Режим енергозбереження
Живлення вимкнено
(кнопка живлення)
Індикатор живлення
Вимк.
Миготить
Увімк.
Споживання електроенергії
Зазвичай 47 Вт
1 Вт
0,5 Вт
――Рівень споживання електроенергії може бути різним за різних умов роботи чи налаштувань.
――ENERGY STAR® є зареєстрованим в США знаком Товариства захисту навколишнього середовища США.
За програмою Energy Star потужність вимірюється згідно зі способом тестування, наведеним у чинному стандарті Energy Star®.
――Режим SOG (Sync On Green) не підтримується.
――Щоб знизити рівень споживання електроенергії до нуля, від’єднайте шнур живлення від мережі. Від’єднайте кабель живлення, якщо не
використовуватимете виріб впродовж тривалого часу (на час відпустки тощо)
82
Таблиця стандартних режимів сигналу
-- Для цього виробу можна
встановити лише одну
роздільну здатність на кожен
розмір екрана, щоб отримати
оптимальне зображення;
це пов’язано з технічними
особливостями виробництва
панелі. Якщо встановити інше
значення роздільної здатності,
аніж рекомендоване, це може
призвести до погіршення
якості зображення. Щоб цього
не сталося, рекомендується
вибирати оптимальну роздільну
здатність відповідно до розміру
виробу.
Назва моделі
Синхронізація
S34E790C
Горизонтальна частота
30 - 90 кГц (DisplayPort, HDMI)
Вертикальна частота
29 - 61 Гц (DisplayPort)
24 - 61 Гц (HDMI)
Роздільна
здатність
Оптимальна роздільна
здатність
3440 x 1440 за частоти 60 Гц (DisplayPort)
Максимальна роздільна
здатність
3440 x 1440 за частоти 60 Гц (DisplayPort)
3440 x 1440 за частоти 50 Гц (HDMI)
3440 x 1440 за частоти 50 Гц (HDMI)
Якщо сигнал одного з наступних стандартних режимів передається з ПК, налаштування екрана виконується автоматично. Якщо сигнал, який
передається з ПК, не належить до стандартних сигналів, екран буде порожнім, а індикатор живлення світитиметься. У такому разі змініть
налаштування відповідно до поданої далі таблиці та посібника користувача графічної карти.
Роздільна
здатність
Горизонтальна
частота (кГц)
Вертикальна
частота (Гц)
Піксельна
Полярність
синхронізація (МГц) синхронізації (Г/В)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
83
Роздільна
здатність
Горизонтальна
частота (кГц)
Вертикальна
частота (Гц)
Піксельна
Полярність
синхронізація (МГц) синхронізації (Г/В)
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
Час, необхідний для відображення
одного рядка зліва направо,
називається «горизонтальним
циклом». Горизонтальна
частота – це кількість повторень
горизонтального циклу за
секунду. Горизонтальна частота
вимірюється в кілогерцах (кГц).
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
-- Вертикальна частота
Повторення однакового
зображення десятки разів на
секунду дозволяє створювати
реалістичні зображення. Частоту
повторень називають «частотою
вертикальної розгортки» або
«частотою оновлення» і вказують у
Гц.
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
CEA-861, 2560 x 1080
66,000
60,000
198,000
+/+
VESA, 2560 x 1440 RB
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3440 x 1440 (30 Гц)
43,819
29,993
157,750
+/-
VESA, 3440 x 1440 (50 Гц)
73,681
49,987
265,250
+/-
VESA, 3440 x 1440 (DP)
88,819
59,973
319,750
+/-
-- Горизонтальна частота
84
Розділ 12
Додаток
Зв'язуйтесь з SAMSUNG по всьому світу
――Якщо у вас є пропозиції або питання по продуктах Samsung, зв'яжіться с інформаційним центром Samsung
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/us/support
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca/support
(English)
http://www.samsung.com/ca_fr/support
(French)
LATIN AMERICA
ARGENTINE
0800-555-SAMSUNG (0800-555-7267)
http://www.samsung.com/ar/support
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com/cl/support
BRAZIL
0800-124-421 (Demais cidades e regiões)
http://www.samsung.com/br/support
4004-0000 (Capitais e grandes centros)
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/cl/support
COLOMBIA
Bogotá 600 12 72
http://www.samsung.com/co/support
Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112 ó desde su
celular #SAM(726)
85
LATIN AMERICA
COSTA RICA
0-800-507-7267
00-800-1-SAMSUNG (726-7864)
DOMINICAN REPUBLIC
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin/support
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/support
(English)
http://www.samsung.com/latin/support
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/support
(English)
ECUADOR
1-800-10-7267
1-800-SAMSUNG (72-6786)
EL SALVADOR
800-6225
800-0726-7864
GUATEMALA
1-800-299-0013
1-800-299-0033
HONDURAS
800-2791-9267
800-2791-9111
JAMAICA
MEXICO
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin/support
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/support
(English)
http://www.samsung.com/latin/support
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/support
(English)
http://www.samsung.com/latin/support
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/support
(English)
http://www.samsung.com/latin/support
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/support
(English)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/latin_en/support
(English)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/mx/support
86
LATIN AMERICA
NICARAGUA
001-800-5077267
http://www.samsung.com/latin/support
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/support
(English)
PANAMA
800-7267
800-0101
PARAGUAY
009-800-542-0001
http://www.samsung.com/latin/support
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/support
(English)
http://www.samsung.com/latin/support
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/support
(English)
PERU
0800-777-08
http://www.samsung.com/pe/support
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin/support
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/support
(English)
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/latin/support
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/support
(English)
URUGUAY
000-405-437-33
http://www.samsung.com/latin/support
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en/support
(English)
VENEZUELA
0-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ve/support
87
EUROPE
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
http://www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be/support (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr/support
(French)
BOSNIA
055 233 999
http://www.samsung.com/support
BULGARIA
800 111 31, Безплатна телефонна линия
http://www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
http://www.samsung.com/hr/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
http://www.samsung.com/gr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com/cz/support
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com/dk/support
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com/ie/support
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee/support
FINLAND
030-6227 515
http://www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com/fr/support
GERMANY
0180 6 SAMSUNG bzw.
http://www.samsung.com/de/support
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60
€/Anruf)
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
http://www.samsung.com/gr/support
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
http://www.samsung.com/hu/support
0680PREMIUM (0680-773-648)
88
EUROPE
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
http://www.samsung.com/it/support
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv/support
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt/support
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com/support
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com/support
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl/support
NORWAY
815 56480
http://www.samsung.com/no/support
POLAND
801-172-678*
lub +48 22 607-93-33 *
http://www.samsung.com/pl/support
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
PORTUGAL
808 20 7267
http://www.samsung.com/pt/support
ROMANIA
08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT
http://www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
http://www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
http://www.samsung.com/sk/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
http://www.samsung.com/si
090 726 786 (0,39 EUR/min)
klicni center vam je na voljo od ponedeljka do petka od 9. do 18.
ure.
SPAIN
0034902172678
http://www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
http://www.samsung.com/se/support
89
EUROPE
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
http://www.samsung.com/ch/support
(German)
http://www.samsung.com/ch_fr/support
(French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk/support
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com/support
AZERBAIJAN
0-88-555-55-55
http://www.samsung.com/support
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com/support
GEORGIA
0-800-555-555
http://www.samsung.com/support
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)
http://www.samsung.com/support
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru/support
MOLDOVA
0-800-614-40
http://www.samsung.com/support
MONGOLIA
+7-495-363-17-00
http://www.samsung.com/support
RUSSIA
8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88)
http://www.samsung.com/ru/support
TAJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/support
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua/support
(Ukrainian)
CIS
http://www.samsung.com/ua_ru/support
(Russian)
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)
http://www.samsung.com/support
90
CHINA
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com/cn/support
HONG KONG
(852) 3698 4698
http://www.samsung.com/hk/support
(Chinese)
http://www.samsung.com/hk_en/support
(English)
MACAU
0800 333
http://www.samsung.com/support
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au/support
INDONESIA
021-56997777
http://www.samsung.com/id/support
S.E.A
08001128888
JAPAN
0120-363-905
http://www.samsung.com/jp/support
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my/support
603-77137477 (Overseas contact)
MYANMAR
+95-01-2399-888
http://www.samsung.com/support
NEW ZEALAND
0800 726 786
http://www.samsung.com/nz/support
PHILIPPINES
1-800-10-7267864 [PLDT]
http://www.samsung.com/ph/support
1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile]
02-4222111 [Other landline]
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/sg/support
TAIWAN
0800-329999
http://www.samsung.com/tw/support
THAILAND
0-2689-3232,
http://www.samsung.com/th/support
1800-29-3232
VIETNAM
1800 588 889
http://www.samsung.com/vn/support
91
S.W.A
BANGLADESH
09612300300
http://www.samsung.com/in/support
INDIA
1800 3000 8282 - Toll Free
http://www.samsung.com/in/support
1800 266 8282 - Toll Free
SRI LANKA
94117540540
http://www.samsung.com/support
ALGERIA
021 36 11 00
http://www.samsung.com/n_africa/support
BAHRAIN
8000-GSAM (8000-4726)
http://www.samsung.com/ae/support
(English)
MENA
http://www.samsung.com/ae_ar/support
(Arabic)
EGYPT
08000-7267864
http://www.samsung.com/eg/support
16580
IRAN
021-8255 [CE]
http://www.samsung.com/iran/support
JORDAN
0800-22273
http://www.samsung.com/Levant/support
(English)
06 5777444
KUWAIT
183-CALL (183-2255)
http://www.samsung.com/ae/support
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar/support
(Arabic)
MOROCCO
080 100 22 55
http://www.samsung.com/n_africa/support
OMAN
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
http://www.samsung.com/ae/support
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar/support
(Arabic)
92
MENA
PAKISTAN
0800-Samsung (72678)
http://www.samsung.com/pk/support
QATAR
800-CALL (800-2255)
http://www.samsung.com/ae/support
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar/support
(Arabic)
SAUDI ARABIA
8002474357
http://www.samsung.com/sa/support
http://www.samsung.com/sa_en/support
(English)
SYRIA
18252273
http://www.samsung.com/Levant/support
(English)
TUNISIA
80-1000-12
http://www.samsung.com/n_africa/support
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr/support
U.A.E
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
http://www.samsung.com/ae/support
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar/support
(Arabic)
AFRICA
BOTSWANA
8007260000
http://www.samsung.com/support
BURUNDI
200
http://www.samsung.com/support
CAMEROON
7095-0077
http://www.samsung.com/africa_fr/support
COTE D’ IVOIRE
8000 0077
http://www.samsung.com/africa_fr/support
DRC
499999
http://www.samsung.com/support
GHANA
0800-10077
http://www.samsung.com/africa_en/support
0302-200077
93
AFRICA
KENYA
0800 545 545
http://www.samsung.com/support
MAURITIUS
23052574020
http://www.samsung.com/support
MOZAMBIQUE
847267864 / 827267864
http://www.samsung.com/support
NAMIBIA
08 197 267 864
http://www.samsung.com/support
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com/africa_en/support
REUNION
262508869
http://www.samsung.com/support
RWANDA
9999
http://www.samsung.com/support
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com/africa_fr/support
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG (726 7864)
http://www.samsung.com/support
SUDAN
1969
http://www.samsung.com/support
TANZANIA
0800 755 755 / 0685 889 900
http://www.samsung.com/support
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com/support
ZAMBIA
0211 350370
http://www.samsung.com/support
94
Відповідальність за платні послуги
(вартість для клієнтів)
――У разі запиту послуги, що не передбачена гарантією, можливе стягнення плати за
послуги фахівця з технічної підтримки у наведених нижче випадках.
Проблема не пов’язана з несправністю виробу
Очищення виробу, налаштування, пояснення роботи, переустановлення тощо.
•• Якщо фахівець з технічної підтримки дає вказівки з використання продукту або
просто налаштовує опції без демонтажу виробу.
•• Якщо несправність викликана зовнішніми факторами (Інтернет, антена, провідний
сигнал і т. п.)
•• Якщо виріб перевстановлено або до нього підключено додаткові пристрої після
першого встановлення придбаного виробу.
•• Якщо виріб перевстановлено через зміну місця розташування або перевезення до
іншого приміщення.
•• Якщо клієнт звертається із проханням надати інструкції з використання продукту
іншого виробника.
•• Якщо клієнт звертається із проханням надати інструкції з використання мережі або
програм іншого виробника.
•• Якщо клієнт звертається із проханням встановити програмне забезпечення та
налаштувати роботу виробу.
Виріб пошкоджено з вини клієнта
Виріб пошкоджено через його неправильне використання або неправильний ремонт з
боку клієнта.
Якщо пошкодження виробу викликано однією з наступних причин:
•• виріб впав або зазнав зовнішнього впливу;
•• використовувалися незатверджені компанією Samsung матеріали або продукти, що
продаються окремо;
•• ремонт виконувався сторонньою особою, а не інженером компанії-партнера з
надання послуг компанії Samsung Electronics Co, Ltd.
•• здійснення модернізації або ремонту з боку клієнта;
•• використання виробу в мережі з неправильною напругою або несанкціонованим
електричним з'єднанням;
•• недотримання «попереджень» у посібнику користувача.
Інші умови
•• Якщо виріб вийшов з ладу внаслідок стихійного лиха. (удару блискавки, пожежі,
землетрусу, повені тощо)
•• Якщо повністю використані споживчі компоненти. (батарея, тонер, флуоресцентні
лампи, корпус, вібраційний механізм, лампа, фільтри, стрічки і т. п.)
――Якщо клієнт звертається за послугою в разі, коли виріб не має несправностей, може
стягуватися плата за обслуговування. Тому спочатку ознайомтеся із цим посібником
користувача.
•• Якщо фахівець технічної підтримки очищає виріб усередині від пилу або сторонніх
речовин.
•• Якщо клієнт звертається із проханням встановити додатковий виріб, придбаний на
дому або через Інтернет.
95
Правила утилізації
Правильна утилізація виробу (Відходи електричного та електронного обладнання)
(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)
Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад,
зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації.
Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання
окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливлюючи таким чином повторне використання матеріальних
ресурсів.
Фізичні особи можуть звернутися до продавця, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати
відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.
Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання.
Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.
96
Термінологія
OSD (екранне меню)____ Екранне
меню забезпечує налаштування
параметрів монітора з метою
оптимізації якості зображення.
Воно забезпечує можливість зміни
яскравості, відтінку, розміру та
багатьох інших параметрів екрана
за допомогою пунктів меню, які
відображуються на екрані.
HUB (концентратор) ____ HUB
(концентратор) – це пристрій, що є
спільною точкою підключення для
кількох пристроїв, з'єднаних через
мережу. Він використовується
для з'єднання кількох ПК,
відеопристроїв, офісних приладів
та (або) мереж LAN в одну мережу.
Gamma (Контрастність)____ Меню
Gamma (Контрастність) забезпечує
регулювання напівтонової шкали,
в якій представлено напівтони, що
відображуються на екрані. При
регулюванні яскравості змінюється
яскравість всього екрану, а
при регулюванні контрастності
змінюється лише середня
яскравість.
Напівтонова шкала____ Ця
шкала означає сукупність
рівнів інтенсивності кольору,
що відображують варіації зміни
кольору від темніших ділянок до
яскравіших ділянок на екрані. Зміни
яскравості екрана відображуються
у змінах чорного та білого кольору,
а напівтонова шкала стосується
проміжної зони між чорним та
білим. Зміна напівтонової шкали
через налаштування контрастності
змінює середню яскравість на
екрані.
Швидкість розгорнення____
Швидкість розгорнення або
частота оновлення означає
частоту оновлення зображення
на екрані. Для відтворення
зображення з оновленням
виконується передача екранних
даних, але для неозброєного ока
оновлення є непомітним. Кількість
оновлень екрана за секунду
зветься швидкістю розгорнення
та вимірюється у Герцах (Гц).
Швидкість розгорнення 60 Гц
означає, що зображення на екрані
оновлюється 60 разів за секунду.
Швидкість розгорнення екрана
залежить від продуктивності
графічних плат у ПК та моніторі.
Крок точки____ Екран складається
з червоних, зелених і синіх точок.
Що коротша відстань між точками,
то вища роздільна здатність. Крок
точки – це найкоротша відстань між
двома точками одного кольору. Крок
точки вимірюється в міліметрах.
Горизонтальна частота____
Символи або зображення на
екрані монітора складаються з
великої кількості точок (пікселів).
Пікселі передаються у формі
горизонтальних рядків, які потому
упорядковуються по вертикалі,
створюючи зображення. Частота
рядків вимірюється в кГц; вона
показує, скільки горизонтальних
рядків за секунду буде передано
і відображено на екрані монітора.
Горизонтальна частота у 85
означає, що горизонтальні лінії,
які утворюють зображення,
передаються 85 тисяч разів на
секунду. Горизонтальна частота
вказується рівною 85 кГц.
Вертикальна частота____ Одне
зображення складається з великої
кількості горизонтальних рядків.
Частота вертикальної розгортки
вимірюється в Гц; вона показує,
скільки зображень буде створено
за секунду з цих горизонтальних
рядків. Частота вертикальної
розгортки 60 означає, що
зображення передається 60 разів
за секунду. Частоту вертикальної
розгортки називають ще «частотою
оновлення»; від неї залежить
мерехтіння екрану.
Plug & Play____ Функція
оперативного підключення Plug &
Play уможливлює автоматичний
обмін інформацією між монітором
і ПК, створюючи оптимальне
середовище відображення.
Монітор використовує міжнародний
стандарт VESA DDC для виконання
функції Plug & Play.
Роздільна здатність____
Роздільна здатність — це кількість
пікселів по горизонталі та вертикалі,
з яких складається екран. Вона
визначає рівень відображення
деталей. Більша роздільна
здатність відповідає відображенню
більшої кількості інформації на
екрані та, крім цього, підходить
для виконання кількох завдань
одночасно.
Наприклад, монітор роздільної
здатності 1920 x 1080 має
1920 пікселів по горизонталі
(горизонтальна роздільна здатність)
і 1080 вертикальних рядків
(вертикальна роздільна здатність).
97
Download PDF

advertising