Samsung | CS-29Z45HSQ | Samsung CS-29Z45HSQ Керівництво користувача

КОЛЬОРОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР
WS32Z40HSQ/WS32Z50HTQ/CS29Z50HPQ/
CS29Z50HKQ/CS29Z45HSQ/CS29Z47HPQ/
CS29Z47HSQ/CS29Z30HSQ/CS29Z40HSQ
Посібник для користувача
Контактна панель (залежно від моделі)
➢
Форма і колір виробу можуть бути дещо іншими,
залежно від моделі.
Задня панель
Перш ніж розпочати роботу,
уважно прочитайте посібник та збережіть
його на майбутнє для довідки.
Зареєструйте ваш продукт на сайті www.samsung.com/global/register
Підключення до входу HDMI
Роз’єм HDMI 5 використовується для під’єднання
пристроїв із виходом HDMI - наприклад, декодерів
кабельного або цифрового телебачення, DVD-програвачів,
аудіо/відео приймачів або цифрових телевізорів.
➢ За умови з’єднання HDMI - HDMI, додаткове з’
єднання для передачі звуку не потрібне.
5
23
Control
(depending
on the model)
Панель Panel
керування
(залежно
від моделі)
➢
Форма і колір виробу можуть бути дещо іншими,
залежно від моделі.
Підключення до компонентного входу
Роз’єми RCA 4 використовуються для під’єднання таких
пристроїв, як DVD-програвач із компонентним виходом.
Передня панель
4
Передня панель
1
або
1
4
мережа кабельного
телебачення
2
2
3
3
☛ Підключаючи аудіо- чи відеосистему до телевізора,
1 2
1
2
3
4
5
6
3
4
5
6
Приймач пульту дистанційного керування
Індикатор режиму очікування
Вмикач/вимикач живлення
Виклик екранного меню
Регулювання гучності
Вибір каналу
 В залежності від моделі, телевізор можна увімкнути з
режиму очікування за допомогою кнопок 6.
 Кнопки 5 та 6 виконують ті ж функції, що й кнопки
◄/►/▲/▼ на пульті дистанційного керування.
 Якщо пульт дистанційного керування вийшов з ладу,
або Ви не можете його знайти, можна використовувати
кнопки на панелі керування телевізора.
завжди слідкуйте, щоб усі її компоненти були
вимкнені. Кольори штекерів на кабелі повинні
відповідати кольорам відповідних роз’ємів.
☛ Кольори штекерів на кабелі повинні відповідати
кольорам відповідних роз’ємів.
Підключення антени або під’єднання до мережі
кабельного телебачення
Вставте вхідний кабель антени або мережі у 1 (75-омне
коаксіальне гніздо). Для перегляду телевізійних
каналів необхідно, щоб сигнал надходив від одного з
наступних джерел: зовнішньої антени, мережі кабельного
телебачення або супутникової антени.
Якщо використовується кімнатна антена, під час
налаштування телевізора може знадобитися
відрегулювати її положення, щоб отримати різке та чітке
зображення.
Під’єднання до входу/виходу SCART
Роз’єми SCART 2 та SCART 3 використовуються для
під’єднання наступних пристроїв: відеомагнітофону,
програвача DVD-дисків, декодера, ігрової приставки або
програвача відеодисків.
Роз’єм SCART 2 використовується також для під’єднання
пристроїв, які мають вихід системи RGB, наприклад,
ігрових приставок або програвачів відеодисків.
Українська - 1
AA68-03902B_Ukr.indd
1
продовження...
1 Вхід S-Video
3 Аудіовхід
2 Відеовхід
4 Гніздо для під’єднання
мікрофона
Під’єднання до входу S-VIDEO
Роз’єми 1 (S-VIDEO IN) та 3 (AUDIO-L/R)
використовуються для під’єднання пристроїв, які мають
вихід S-Video, як наприклад, портативна відеокамера або
відеомагнітофон.
Під’єднання до входу RCA
Роз’єми 3 (AUDIO-L/R) та 2 (VIDEO) використовуються
для під’єднання портативних відеокамер, програвачів
відеодисків та ігрових приставок.
Під’єднання мікрофона
Гніздо 4 (для мікрофона) використовується для під’
єднання мікрофона на дозвіллі, наприклад, для співу
(караоке) чи для промов під час вечірки.
AA68-03902B-03
2007-03-30
ソタネト 6:23:55
Пульт дистанційного керування
(залежно від моделі)
➢
➢
На роботу пульту ДК може вплинути яскраве штучне
освітлення поблизу телевізора.
Цей пульт ДК спеціально пристосовано для людей з
вадами зору; він має написи за Брайлем на кнопках
живлення, перемикання каналів і регулювання
гучності.
1 POWER
Використовується для
увімкнення або вимкнення
телевізора.
2 Кнопки з цифрами
Використовуються для
безпосереднього вибору
каналів.
3 -/-Використовується для
вибору каналу з номером
десять або більше. Після
натиснення цієї кнопки на
екрані з’явиться символ
“--”. Введіть двозначний
номер каналу.
4 CH MGR
% PRE-CH
Використовується для
Використовується для
відображення списку
перемикання по черзі
каналів на екрані.
двох останніх каналів.
5 TV
^ SLEEP
Використовується для
Використовується для
2
2
повернення з режиму
вибору
попередньо
зовнішнього джерела
встановленого
проміжку
1
1
сигналу до режиму
часу для автоматичного
телепрограм.
вимкнення пристрою.
6
/
& SRS
Використовуються
Використовується для
для збільшення або
вибору режиму SRS
зменшення гучності.
TruSurround XT.
7 MENU
* P /P
Використовується для
Використовується для
виклику екранного меню
відображення наступного
або для повернення до
або попереднього
попереднього меню.
збереженого каналу.
8 ▲/▼/◄/►
( EXIT
Використовуються для
Використовується для
управління курсором в
виходу з будь-якого
меню або повернення до
меню.
звичайного перегляду.
9 INFO
Використовується для
) MUTE
перегляду інформації
Використовується для
2
та стану обраного
тимчасового вимкнення
параметру.
звуку. Щоб знову
1
увімкнути звук, натисніть
0 S.MODE
кнопку MUTE,
Використовується для
, чи
вибору звукового ефекту.
.
! P.MODE
a ENTER
Використовується
Під час використання
для вибору ефекту
екранних меню, натисніть
зображення.
кнопку ENTER, щоб
активувати (або змінити)
@ DUAL I-II
певний елемент.
Використовується для
вибору звукового режиму. b STILL
Використовується для
# TURBO
зупинки поточного
Використовується для
зображення.
вибору звукової системи
Turbo Sound.
c P.SIZE
Використовується для
$ SOURCE
зміни розміру екрану.
Використовується для
відображення усіх
доступних джерел
відеосигналу.
Встановлення батарей
Зніміть кришку. Встановіть дві
батареї типу ААА, а потім вставте
кришку. Якщо пульт ДК не працює
належним чином, перевірте, чи
правильно встановлено полюси “+”
та “-”, або чи батареї не розряджені.
➢ Заборонено вставляти батареї різних типів,
наприклад, лужні та марганцеві.
Українська - 2
Увімкнення та вимкнення телевізора
Після перенесення телевізора з холодного місця у місце
з нормальною температурою, його можна вмикати не
раніше, як через тридцять хвилин.
Шнур живлення прикріплено до задньої панелі телевізора.
1
2
3
4
Вставте шнур живлення у відповідну розетку.
➢ Дозволена напруга мережі зазначена на задній
панелі телевізора; частота становить 50 або 60
Гц.
Натисніть кнопку “ ” (Увімк./Вимк.) на передній (або
бічній) панелі телевізора.
Натисніть кнопку живлення POWER на пульті
дистанційного керування, щоб увімкнути телевізор.
Канал, який Ви дивилися останнім, вибиратиметься
автоматично. Якщо ще не було збережено жодного
2
каналу, на екрані не з’явиться чітке зображення.
1
Дивіться розділ “Канал - Автоматичне
збереження”
на сторінці 3 або “Канал - Збереження вручну” на
сторінці 4.
2➢ Під час першого увімкнення телевізора
автоматично відображаються кілька основних
1
меню налаштувань, які здійснюються
користувачем. Дивіться розділ “Налаштування Plug & Play” на сторінці 3.
Щоб вимкнути телевізор, натисніть кнопку “ ” (Увімк./
Вимк.) на передній (або бічній) панелі телевізора.
Переведення телевізора в режим очікування
2
Телевізор необхідно перевести в режим очікування, щоб
зменшити споживання електроенергії та зношування
2
електронно-променевої трубки. Режим очікування
може
бути корисним, якщо потрібно тимчасово призупинити
1
перегляд (наприклад, на час обіду).
1
Натисніть кнопку живлення POWER на пульті ДК під
час перегляду.
Телевізор перебуває в режимі очікування.
2
Для того, щоб знову увімкнути телевізор, просто
натисніть кнопку ще раз.
➢ Телевізор можна також увімкнути натисненням
кнопки TV ( ), P / P або кнопок з цифрами.
1
☛ Не залишайте телевізор у режимі очікування на
тривалий час (наприклад, вирушаючи у відпустку).
Вимкніть телевізор, натиснувши кнопку “ ” (Увімк./
Вимк.) на передній (або бічній) панелі телевізора.
Рекомендується також відключати телевізор від
мережі живлення та від’єднувати антену.
2
1
AA68-03902B_Ukr.indd
2
2007-03-30
ソタネト 6:24:01
Вхідний сигнал - (залежно від моделі)
Список джерел / Редагування назви
Перегляд меню
1
2
3
Натисніть кнопку MENU
На екрані відобразиться меню телевізора. Зліва в
меню - п’ять піктограм: Вxод, Изображение, Звук,
Канал, та Установка.
Виберіть одну з піктограм за допомогою кнопок
▲ або ▼. Натисніть кнопку ENTER, щоб отримати
доступ до підменю вибраної піктограми.
Для переходу між пунктами меню використовуйте
кнопки ▲ або ▼. Натисніть кнопку ENTER, щоб
вибрати той чи інший пункт меню.
4
Щоб змінити вибрані пункти, використовуйте кнопки
▲/▼/◄/►. Щоб повернутись до попереднього меню,
натисніть кнопку MENU.
5
Щоб вийти з меню, натисніть кнопку EXIT.
Налаштування - Plug & Play
Під час першого увімкнення телевізора, автоматично
послідовно відображаються кілька основних меню
налаштувань, які здійснюються користувачем. Можна
вибрати наступні параметри.
1
2
Plug & Play
Якщо телевізор перебуває
в режимі очікування,
Запуск Plug & Play
натисніть кнопку живлення
OK
POWER на пульті ДК.
Вход
Возврат
На екрані з’явиться напис
Язык
Запуск Plug & Play. Щоб
English
запустити функцію Plug
Pyccкий
& Play, натисніть кнопку
Перем.
Вход
Пропуск
ENTER. Відображається
меню Язык.
➢ Навіть якщо кнопку ENTER не буде натиснуто,
меню Язык з’явиться автоматично за декілька
секунд.
Plug & Play
Виберіть відповідну мову за
Проверьте антенный вход
допомогою кнопок ▲ або ▼.
OK
Натисніть кнопку ENTER.
З’явиться повідомлення
Вход
Пропуск
Пpовepитe aнтeнный
вxод.
➢ Якщо в меню мови не обрати жодної мови, воно
зникне з екрану через 30 секунд.
3
4
5
6
7
Зона
Asia/W.Europ
CIS/E.Europe
China
Hong Kong/UK
Australia
NZL/Indonesia
South Africa
America
Перевірте, чи антену під’
єднано до телевізора
(див. сторінку 1).
Натисніть кнопку ENTER.
Відображається меню
Зона.
Виберіть свою країну
за допомогою кнопок ▲
або ▼. Натисніть кнопку
ENTER.
Щоб розпочати пошук
каналів, натисніть кнопку
ENTER. Щоб зупинити
пошук, натисніть кнопку
ENTER.
Після завершення пошуку
каналів відображається
меню Уст. чacoв.
Перем.
P 1 C−−
Вход
Пропуск
87 MHz
10%
Пропуск
Уст. часов
Часов
--
Перем.
Минут
--
Настр.
Пропуск
Виберіть режим налаштування годин або хвилин за
допомогою кнопок ◄ або ►.
Встановіть поточні години чи хвилини за допомогою
кнопок ▲ або ▼.
Завершивши налаштування,
натисніть кнопку
MENU. Відображається
повідомлення Приятного
просмотра, після чого
вмикається збережений канал.
Повторне налаштування
функції Plug & Play
Метод: MENU  ▲/▼
(Установка)  ENTER  ▲/▼
(Plug & Play)  ENTER
AV
S-Video
Компонент.
HDMI
Перем.
Plug & Play
Приятного просмотра
Установка
Plug & Play
Язык
: Русский
Время
Синий экран : Вкл.
Мелодия
: Вкл.
Караоке
Перем.
Вход
ТВЧ
: ----прист.
Спутн.
АВ
ресивер
: ----
: ---: ----
Вход
Возврат
Канал - Автоматичне збереження
OK
TV
Українська - 3
3
Стоп
TV
продовження...
AA68-03902B_Ukr.indd
Вход
Поиск
TV
Список источн.
 Cписок источн.
Можна перемикати
TV
Внешн.1
: ---режими відтворення
Внешн.2
: ---сигналу з додаткових
AV/S-Video
: ---Компонент.
: ---пристроїв, наприклад,
HDMI
: ---відеомагнітофона, DVDПерем.
Вход
Возврат
програвача, декодера
цифрових каналів
телебачення чи відтворення телевізійного сигналу
(ретрансляційної або кабельної мережі).
➢ Зовнішнє джерело сигналу можна змінити, просто
натиснувши кнопку SOURCE, на пульті ДК. Зміна
зображення може відбуватись із незначною
затримкою. Щоб повернутись до режиму
телепрограм, натисніть кнопку TV на пульті
дистанційного керування.
 Peдактиp. назв.
TV
Редактир. назв.
Зовнішньому джерелу
---Внешн.1
: ---VHS
DVD
можна призначити назву.
Внешн.2
: ---Каб.
ТВ
►
►
►
►
►
Возврат
Можна виконати сканування діапазонів доступних частот,
які різняться залежно від країни. Автоматично призначені
номери каналів можуть не відповідати дійсним або
бажаним номерам. Втім, можна вручну відсортувати
номери та видалити непотрібні канали.
TV
Автонастр.
Канали сортуються та
зберігаються в порядку, що
Зона :CIS/E.Europe ►
Поиск
►
відповідає їх позиціям у
частотному діапазоні (першим
буде канал на найнижчій частоті,
а останнім - на найвищій).
Потім вмикається програма, яка
Перем.
Вход
Возврат
була вибрана перед початком
пошуку.
Поиск
➢ Щоб зупинити пошук, не
P 1 C−−
87 MHz
завершуючи його, натисніть
10%
Стоп
кнопку ENTER.
Вход
Возврат
Після завершення
відображається меню Сорт.. Для сортування збережених
каналів у бажаній послідовності номерів, див. розділ
“Канал - Сортування” на сторінці 4. Щоб вийти з режиму,
не зберігаючи жодного каналу, натисніть кнопку EXIT.
2007-03-30
ソタネト 6:24:08
Канал - Сортування
Канал - Управління каналами
Канал - Малошумний підсилювач (залежно від моделі)
TV
Сорт.
Функція сортування дозволяє
От
: P 1
змінювати порядкові
До
: P-номери збережених каналів.
Сохр.
: ?
Використання цієї функції
може бути необхідним після
автоматичного збереження
Перем.
Настр.
Возврат
каналів.
 От: Номер каналу, який необхідно змінити.
 До: Новий номеру каналу, який необхідно призначити.
 Сохр.: Підтвердження зміни номерів каналів.
Управ. каналами
Можна вилучати обрані канали зі
P 1 C 4
1/15
списку каналів, знайдених під час
Прог.
1
C 4
▲
сканування. Під час сканування
2
C-3
S 1
збережених каналів вилучені канали
4
S 3
5
S 6
6
S 8
не відображатимуться.
7
S10
▼
Добавить
Усі інші канали, які не були спеціально Перем.
Вход
Страница
Возврат
вилучені, відображатимуться в
процесі сканування.
➢ Цю функцію можна викликати простим натисненням
кнопки CH MGR (Управління каналами).
TV
Канал
Ця функція дуже доречна
у випадках недостатньої
▲ Eще
Точн. настр.
потужності вхідного сигналу.
УСС
: Выкл.
Выкл.
Функція УСС підсилює
Вкл.
телевізійний сигнал в областях
слабкої передачі сигналу без
підвищення рівня шумів.
Перем.
Вход
Возврат
 Необхідно здійснювати налаштування функції УСС
(Малошумний підсилювач) для кожного каналу.
 Якщо, незважаючи на те, що функцію УСС
(Малошумний підсилювач) встановлено на Вкл,
зображення залишається поганої якості, виберіть
Выкл. Залежно від регіону, стандартне значення для
УСС (Малошумний підсилювач) може бути Вкл. або
Выкл..
Канал - Збереження вручну
TV
Ручная настр.
Можна також зберігати канали
вручну, включно з тими, що
Программа
:P 1
►
Сист. цвета :Авто
транслюються через кабельні
Сист. звука :B/G
►
мережі. Під час збереження
Канал
:C-каналів вручну, можна:
Поиск
: 40 MHz
Сохр.
:?
– Зберігати або не зберігати
кожен знайдений канал
Перем.
Настр.
Возврат
– Призначати номер програми
для ідентифікації кожного збереженого каналу
 Программа (Номер програми, який необхідно
призначити каналу)
 Сист. цвета: : Авто / PAL / SECAM / NTSC4.43 /
NTSC3.58
 Сист. звука: B/G / D/K / I / M
 Канал (Якщо номер каналу, який необхідно зберегти,
відомий)
➢ Можна також встановити номер каналу
безпосередньо за допомогою кнопок із цифрами
(0-9).
➢ Якщо звук незвичайний або взагалі відсутній,
виберіть інший стандарт звуку.
 Поиск (Якщо номери каналів невідомі)
Тюнер скануватиме діапазон частот, доки на екрані не
з’явиться зображення першого або вибраного Вами
каналу.
 Сохр. (Для зберігання каналу та відповідного номеру
програми)
☛ Режим каналів
 P (Режим програм): Після завершення
налаштування усім наявним телевізійним станціям
призначаються номери позицій від P00 до P99.
В цьому режимі, щоб вибрати канал, достатньо
ввести номер позиції.
 C (Режим дійсних каналів): В цьому режимі канал
можна вибрати шляхом введення призначеного
номера для кожної телевізійної станції.
 S (Режим кабельних каналів): В цьому режимі
канал можна вибрати шляхом введення
призначеного номера для кожного кабельного
каналу.
AA68-03902B_Ukr.indd
4
Метод:
▲/▼ : Використовуються для вибору каналу, який слід
додати чи стерти.
ENTER : Використовується для підтвердження вибору
каналу, який слід додати чи стерти.
Налаштування - Час
Канал - Назва
Назви каналів призначаються
автоматично під час трансляції
інформації про канал. Ці назви
можна змінювати, тобто, можна
призначити каналам нові назви.
Назв.
TV
Прог.
13
14
15
16
17
Сh.
C21
C23
C25
C26
C28
Назв.
А
----------------▼
Возврат
Метод:
Перем.
Настр.
▲/▼ : Вибір букви або цифри.
◄/► : Перехід до попередньої або наступної букви.
ENTER : Підтвердження нової назви.
Канал - Точне налаштування
Точн. настр.
Якщо зображення є чітким,
P 2
*
Вам не потрібно робити точне
Сброс
налаштування каналу, тому що
Перем.
Настр.
Возврат
воно здійснюється автоматично
під час пошуку та збереження.
Якщо ж сигнал є слабким або спотвореним, може бути
потрібно здійснити точне налаштування каналу вручну.
Метод:
◄/►: Дозволяє отримати чітке зображення без шумів та
якісний звук.
▲/▼  ENTER : Дозволяє скинути встановлене
налаштування
MENU : Дозволяє зберегти у пам’яті відрегульоване
зображення чи звук.
Українська - 4
2
Время
TV
 Чacы
Можна налаштувати годинник
Уст. часов : -- : -- ►
Таймер сна : Выкл.
►
телевізора на відображення
Таймер вкл. : Выкл.
►
поточного часу за допомогою
Таймер выкл. : Выкл.
►
кнопки INFO. Крім того, час
необхідно налаштувати,
якщо потрібно скористатися
Перем.
Вход
Возврат
функцією таймера
автоматичного увімкнення/вимкнення.
➢ Під час натискання кнопки “ ” (Увімк./Вимк.) на
передній (або бічній) панелі телевізора параметри
годинника скидаються.
 Taймep cнa
Можна вибрати проміжок часу від 30 до 180 хвилин,
після закінчення якого телевізор переходитиме в
режим очікування.
2
➢ Дані параметри можна вибрати за допомогою1
кнопки SLEEP на пульті ДК. Якщо таймер ще не
налаштовано, відображатиметься значення Выкл..
Якщо таймер налаштовано, відображатиметься
час, який залишився до переходу телевізора в
режим очікування.
 Taймep вкл. / Taймep выкл.
Можна налаштувати таймер увімкнення/вимкнення
так, щоб телевізор автоматично вмикався або
вимикався у відповідний час.
☛ Спершу необхідно налаштувати годинник.
☛ Автоматичне вимкнення живлення
Коли таймер встановлено у режим “Увімк.”, телевізор
буде вимкнено автоматично, якщо протягом 3 годин
після ввімкнення телевізора таймером не було подано
жодної команди. Ця функція доступна лише у режимі
таймера “Увімк.” вона запобігає перенагріванню або
протіканню, які можуть трапитися, якщо телевізор
залишається увімкненим протягом надто тривалого
часу (наприклад, під час вихідного дня).
2007-03-30
ソタネト 6:24:10
Налаштування Мова / Синій екран / Мелодія
TV
Установка
 Язык
►
Plug & Play
Різниться залежно від
Язык
: Русский
моделі. Під час першого
Время
►
Синий экран : Вкл.
►
увімкнення телевізора, обов’
Мелодия
: Вкл.
►
язково виберіть мову, якою
Караоке
►
виводитимуться меню та
Перем.
Настр.
Возврат
інша інформація.
 Синий экран
Якщо телевізор не отримує жодного сигналу, або
якщо сигнал дуже слабкий, неякісне зображення
автоматично замінюється синім екраном. Якщо Ви
все-таки бажаєте дивитись зображення поганої якості,
необхідно налаштувати Синий экран на Выкл..
 Meлoдия
Увімкнення та вимкнення телевізора може
супроводжуватись відповідною мелодією.
Налаштування - Караоке (залежно від моделі)
 Уровень микрофона /
Караоке
TV
Уровень эха
Караоке
:Выкл. ►
Параметри гучності
Уровень микрофона :6
►
Уровень эха
:6
►
Мікрофон та Відлуння
Сброс
на телевізорі можна
регулювати.
2
2
Щоби збільшити або
Перем.
Вход1
Возврат
1
зменшити значення гучності
Мікрофон та Відлуння, потрібно просто натиснути
кнопку
або
на пульті ДК.
 Сброс
Якщо вибрати функцію Сброс, параметри гучності
Мікрофон та Відлуння буде відновлено до початкових
значень.
Зображення - Режим
Режим
 Режим: Динам. / Стандартн. T V
Режим
:
Динам. ►
/ Кино / Польз.
Контраст
:
90
►
Можна вибрати тип
Яркость
:
50
►
зображення, який
Четкость
:
50
►
Цвет
:
50
►
максимально відповідає
▼ Eще
Вашим потребам для
Перем.
Вход
Возврат
перегляду того чи іншого
каналу.
➢ Дані параметри можна вибрати також за
допомогою кнопки P.MODE на пульті дистанційного
керування.
продовження...
AA68-03902B_Ukr.indd
5
 Контраст / Яркость / Четкость / Цвет /
Тон (лише для стандарту NTSC)
Цей телевізор має декілька регульованих параметрів,
які дозволяють контролювати якість зображення.
 Оттенок: Xoл. 2 / Xoл. 1 / Hopм. / Tenл. 1 / Tenл. 2
 Сброс
Дозволяє відновити стандартні заводські
налаштування. Функція відновлення налаштовується
для кожного режиму (Динам., Стандартн., Кино та
Польз.).
Зображення - PIP (залежно від моделі)
Можна налаштувати показ периферійного зображення
всередині основного зображення телевізійної програми
або зображення із зовнішніх аудіо/відео пристроїв,
таких як відеомагнітофон або DVD-програвач. В
цьому режимі можна переглядати телепрограми або
зображення, сигнал якого надходить з відеовходу будьякого підключеного пристрою, одночасно з телевізійною
програмою або зображенням, сигнал якого надходить з
іншого відеовходу.
Изображение
TV
Зображення - Розмір /
Цифрове пониження шумів / Нахил / Режим “фільм”
Изображение
 Pазмеp:
(залежно від моделі)
►
Режим
: Динам.
Размер
:
16:9
►
Норм. / Увел.1 / Увел.2
Цифр. ш/под. : Вкл. ►
16:9 . / Увел.1 / Увел.2 / 4:3
Наклон
:
0
Режим ”фильм” : Выкл. ►
(для моделей з широким
PIP
: Выкл. ►
екраном)
Можна вибрати розмір
Перем.
Вход
Возврат
зображення, який
максимально відповідає Вашим потребам для
перегляду того чи іншого каналу. Можливі розміри
різняться залежно від моделі.
➢ Дані параметри можна вибрати також за
допомогою кнопки P.SIZE на пульті дистанційного
керування.
 Цифp. ш/под.
Якщо телевізор приймає надто слабкий сигнал, можна
увімкнути цю функцію, щоб знизити рівень шумів та
фантомних зображень на екрані телевізора.
 Haклон (залежно від моделі)
Якщо зображення буде дещо нахилене в одну сторону,
можна регулювати параметри нахилу (в межах від -7
до +7).
 Режим “фильм”
Ви маєте змогу налаштувати автоматичне сприйняття
та обробку кіно-сигналів, які надходять з деяких
джерел, а також налаштувати оптимальну якість
зображення.
➢  Не доступний в режимі Компонентный або
HDMI.
 Неправильне використання режимів, наприклад
вимкнення Режима “фильм” під час перегляду
фільму з певного джерела або увімкнення
Режима “фильм” під час перегляду фільму
з іншого джерела може вплинути на якість
зображення.
TV
Режим
: Динам.
Размер
:
16:9
Цифр. ш/под. : Вкл.
Наклон
:
0
Режим ”фильм” : Выкл.
PIP
: Выкл.
Перем.
Вход
PIP
TV
►
►
►
►
►
Возврат
►
►
►
: Большой ►
►
:
: P 1
PIP
Источн.
Смена
Размер
Позиция
Прог.
Перем.
: Вкл.
: TV
Вход
Возврат
 PIP: Вкл. / Выкл. 1
Функцію PIP (ЗВЗ) можна увімкнути або вимкнути.
 Источн. 2
Можна вибрати джерело периферійного зображення.
➢ Залежно від моделі, периферійне зображення
можна переглядати лише в тому випадку,
якщо вибрано джерело, відмінне від джерела
основного зображення. Якщо в області основного
зображення переглядати телепрограми,
то периферійне зображення не може бути
використане для перегляду інших телепрограм.
Якщо вибрати джерело телевізійного сигналу, з’
явиться повідомлення Недоступно.
 Cмeна 3
Використовується для того, щоб поміняти місцями
основне та периферійне зображення.
 Рaзмeр: Большой / Малый / Двойной экр. 4
Можна вибрати розмір периферійного зображення.
 Позиция: / / /
6
Можна вибрати розташування периферійного
зображення.
 Программа 5
Канал периферійного зображення можна вибрати
лише в тому випадку, якщо Источн. встановлено на
TV.
Зручні функції пульту дистанційного керування
Периферійне зображення можна зупинити.
Українська - 5
2007-03-30
ソタネト 6:24:14
Звук - Режим / Еквалайзер/ SRS TSXT /
Автоматичне регулювання гучності /
Звукова система Turbo Sound / Імітація стерео звучання
Звук
TV
 Режим: Стандарт / Муз. /
Кино / Речь / Польз.
►
Режим : Польз.
Можна вибрати тип
Эквалайзер
►
SRS TSXT
: Выкл. ►
спеціальних звукових ефектів,
Громк.
авто
:
Выкл.
►
який використовуватиметься
Turbo sound
: Выкл. ►
під час перегляду певного
Псевдостерео
: Выкл. ►
каналу.
Перем.
Вход
Возврат
➢ Дані параметри можна
вибрати також за
допомогою кнопки S.MODE на пульті дистанційного
керування.
 Эквалайзер
Цей телевізор має декілька регульованих параметрів, які
дозволяють контролювати якість звучання.
➢ У разі внесення будь-яких змін до значень цих
параметрів, режим звуку автоматично змінюється на
Польз..
 SRS TSXT
TruSurround XT є запатентованою технологією компанії
SRS, що дозволяє вирішити проблему відтворення
5.1-канального звуку через два гучномовці. TruSurround
відтворює неперевершене віртуальне об’ємне звучання
через будь-яку систему, що складається з двох
гучномовців, включаючи внутрішні гучномовці телевізора.
Вона повністю сумісна з усіма багатоканальними
форматами.
➢ Ці налаштування також можна зробити простим
натисненням кнопки SRS.
☛ TruSurround XT, SRS та символ
(
) є зареєстрованими торговими
марками компанії SRS Labs,
Inc. Технологія TruSurround XT
використовується за ліцензією компанії SRS Labs,
Inc.
 Громк. авто
Кожна телестанція має власні параметри передавання
сигналу, тому може з’явитись необхідність регулювати
гучність кожного разу під час зміни каналу, що не надто
зручно. Ця функція дозволяє виконувати автоматичне
регулювання гучності звуку каналу, зменшуючи її у разі
наявності сильного модуляційного сигналу та збільшуючи,
коли модуляційний сигнал надто слабкий.
 Turbo sound
Дана функція підсилює відповідно діапазон високих і
низьких частот (а також включає інші ефекти). Можна
отримувати насолоду від ще більш вражаючого та живого
звуку під час прослуховування музики, перегляду фільмів
або інших каналів.
➢ Можна змінити параметри за допомогою кнопки
TURBO на пульті ДК.
 Псевдостерео
Ці функції дозволяють перетворювати монофонічний
звуковий сигнал на два однакових канали - лівий та
правий. Коли функцію Псевдостерео встановлено на
Вкл. або Выкл., ті самі значення застосовуються до
режимів звуку: Стандарт, Муз., Кино та Речь.
AA68-03902B_Ukr.indd
6
Вибір режиму звуку (залежно від моделі)
Функція Телетекст (залежно від моделі)
Кнопка DUAL I-II служить
для відображення даних/
керування процесом обробки та
відтворення звукового сигналу.
Після увімкнення живлення автоматично встановлюється
режим “Dual-I ” або “Stereo”, залежно від поточної
передачі.
Більшість телевізійних станцій пропонують для перегляду
текстову інформацію через послугу Телетекст. Головна
сторінка телетексту надає інформацію про правила
використання послуги. Крім того, можна вибрати різні
параметри, які відповідають Вашим потребам, за
допомогою пульту ДК.
 NICAM стерео
Тип трансляції
Позначки на екрані
Звичайне віщання
(Стандартний звук)
Mono
(Звичайне використання)
Звичайне +
NICAM моно
Mono
NICAM
↔
Mono
(Звичайне)
NICAM стерео
Stereo
NICAM
↔
Mono
(Звичайне)
NICAM Dual-I/II
☛ Для правильного відображення інформації телетексту
необхідно забезпечити стабільність приймання
сигналу. В іншому випадку інформація може бути
відсутня, або можуть не відображатися деякі сторінки.
Dual-I
Dual-II
Mono
NICAM ↔ NICAM ↔(Звичайне)
 A2 стерео
Тип трансляції
Позначки на екрані
Звичайне віщання
(Стандартний звук)
Mono
(Звичайне)
Двомовне або Dual-I/II
Dual-I ↔ Dual-II
Стерео
➢
Stereo
Mono
↔ (Примусовий моно-режим)
 У разі погіршення умов прийому сигналу краще
звучання можна отримати в режимі Mono.
 Якщо стереосигнал є слабким, але цей режим все
одно активується автоматично, виберіть режим
Mono.
 Під час отримання моносигналу в аудіо/відео
режимі, підключіться до входу “AUDIO-L” на панелі
(передній або бічній). Якщо моно звук виходить
лише з лівого гучномовця, натисніть кнопку DUAL
I-II.
Українська - 6
продовження...
2007-03-30
ソタネト 6:24:18
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
!
@
(зміст)
Використовується для відображення наявної
допоміжної сторінки.
(показати)
Використовується для відображення прихованого
2
тексту (наприклад, відповіді на питання вікторин).
Щоб повернутись до звичайного екрану, натисніть
1
кнопку ще раз.
(утримувати)
Використовується, щоб зберегти на екрані відповідну
сторінку, якщо обрана сторінка пов’язана з кількома
2
додатковими сторінками,
вони відображатимуться
одна за одною. Щоб перейти до попереднього вигляду
1
екрану, натисніть кнопку ще раз.
(розмір)
Натисніть, щоб збільшити шрифт у верхній половині
екрану вдвічі. Для нижньої половини екрану, натисніть
кнопку ще раз. Щоб повернутись до звичайного
екрану, натисніть кнопку ще раз.
(зберегти)
Використовується2 для зберігання сторінок телетексту.
2
(режим)
Натисніть, щоб вибрати
режим
телетексту
(LIST або
1
FLOF). Якщо натиснути кнопку в1режимі Список,
відбудеться перехід в режим зберігання до списку. В
2 2до списку можна зберегти сторінку
режимі зберігання
телетексту у список сторінок за допомогою кнопки
11
(зберегти).
(допоміжна сторінка)
Використовується для відображення наявної
допоміжної сторінки.
(наступна сторінка)
Використовується для відображення наступної
сторінки телетексту.
(попередня сторінка)
2
Використовується для відображення попередньої
сторінки телетексту.
1
(скасувати)
Використовується для відображення телевізійної
передачі під час пошуку сторінки.
(телетекст увімк./зміш.)
Натисніть, щоб активувати режим телетексту після
вибору каналу, який пропонує послугу телетексту.
Натисніть кнопку ще раз, щоб накласти телетекст на
зображення на телеекрані.
Кольорові кнопки (червона/зелена/жовта/блакитна)
Якщо телевізійна компанія підтримує використання
системи FASTEXT, різноманітні тематичні розділи, які
2
відображаються
на сторінці телетексту, матимуть свій
кодовий колір; розділи можна вибирати за допомогою
кольорових
кнопок. Натисніть одну з відповідних
1
кнопок. Відображається відповідна сторінка, де
кольором виділено іншу інформацію, яку також
можна вибрати аналогічним чином. Для відображення
попередньої або наступної сторінки натисніть
відповідну кольорову кнопку.
AA68-03902B_Ukr.indd
7
Усунення несправностей
Важлива інформація про умови гарантії стосовно
перегляду телепрограм у різних форматах
Перед тим, як звернутися до центру сервісного
обслуговування компанії Samsung, виконайте наступні
нескладні перевірки. Якщо Вам не вдається вирішити
проблему за допомогою наведених нижче інструкцій,
запишіть назву моделі та її серійний номер, після чого
зверніться до місцевого дилера.
Немає звуку або зображення
 Перевірте підключення кабелю живлення до стінної
розетки.
 Перевірте, чи були натиснуті кнопки “ ” (Увімк./Вимк.)
та POWER.
 Перевірте параметри рівня контрасту та яскравості
зображення.
 Перевірте рівень гучності.
Зображення нормальне, але звуку немає.
 Перевірте рівень гучності.
 Перевірте, чи не була натиснута кнопка MUTE на
пульті ДК.
2
1
Зображення немає або зображення чорно-біле.
 Відрегулюйте параметри кольору.
 Перевірте правильність вибору системи
телетрансляції.
Перешкоди у звучанні та зображенні
 Спробуйте визначити електричний пристрій, який
впливає на роботу телевізора, та відсуньте його трохи
2 далі.
 Під’єднайте телевізор до іншої розетки живлення.
1
Розпливчасте або нечітке зображення, спотворений звук
 Перевірте напрямок, розташування та під’єднання
антени.
Перешкоди часто з’являються внаслідок використання
кімнатної антени.
Неправильна робота пульту ДК
 Замініть батареї у пульті ДК.
 Очистіть вікно проходження сигналу пульту ДК (верхній
край пульту).
 Перевірте, чи полюси “+” і “-” батарей встановлено
правильно.
 Перевірте, чи батареї не розряджені.
Українська - 7
Телевізори зі стандартним форматом екрана
(співвідношення ширини екрана до його висоти 4:3)
головним чином призначені для перегляду повністю
рухомого відео зображення стандартного формату.
Зображення, що відображаються на екрані таких
телевізорів, повинні в основному мати стандартний
формат із співвідношенням сторін 4:3 та постійно
змінюватися. Тривалість відображення на екрані
нерухомих графічних та інших зображень, якими є,
наприклад, темні смуги вгорі та внизу екрана під час
перегляду широкоформатного зображення (т.з. “формат
поштової скриньки”), необхідно обмежити до не більш,
ніж 15% від загального часу перегляду телевізора на
тиждень.
Телевізори з широкоформатним екраном (співвідношення
ширини екрана до його висоти 16:9) головним чином
призначені для перегляду повністю рухомого відео
зображення широкого формату. Зображення, що
відображаються на екрані таких телевізорів, повинні
в основному бути у форматі широкого екрана з
співвідношенням сторін 16:9 або розширюватися до
розміру екрана (якщо Ваша модель має таку функцію)
та постійно змінюватися. Тривалість відображення на
екрані нерухомих графічних та інших зображень, якими є,
наприклад темні бічні смуги під час перегляду відео або
телепрограм у стандартному форматі без розтягування,
необхідно обмежити до не більш, ніж 15% від загального
часу перегляду телевізора на тиждень.
Крім того, для усіх телевізорів необхідно обмежити
перегляд інших нерухомих зображень та текстових
документів, як наприклад, новин фондової біржі,
заставок у відеоіграх, логотипів телевізійних станцій,
веб-сторінок або комп’ютерного екрану, згідно з
описаними вище інструкціями. Відображення будь-яких
нерухомих зображень понад рекомендовані норми,
що наведені вище, може спричинити нерівномірне
зношування кінескопа (ЕПТ), що призводить до утворення
малопомітних, але постійних контурних зображень,
випалених на екрані телевізора. Щоб уникнути цього,
намагайтеся чергувати перегляд телевізійних програм та
зображень, а також намагайтеся дивитися головним чином
повноекранні рухомі зображення, уникаючи нерухомих
малюнків чи темних смуг. У моделях телевізорів, які
мають функцію регулювання розміру зображення,
використовуйте ці функції для перегляду зображень
різноманітних форматів у повноекранному режимі. Будьте
обережні, вибираючи формат програм для перегляду та
тривалість перегляду. Нерівномірне зношування ЕПТ,
що викликане вибором та використанням невідповідного
формату зображення, як і виникнення інших випалених
зображень, не підлягає гарантійному ремонту згідно з
умовами обмеженої гарантії компанії Samsung.
2007-03-30
ソタネト 6:24:22
Карта екранних меню
Вxод
– Cписок источн. ✽
– Peдактиp. назв. ✽
Изображение – Режим
– Pазмеp ✽
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Звук
Канал
Цифp. ш/под.
Haклон ✽
Режим “фильм”
PIP ✽
Режим
Эквалайзер ✽
SRS TSXT ✽
Громк. авто ✽
Turbo sound ✽
Псевдостерео ✽
Автонастр.
– Ручная настр.
Установка
–
–
–
–
–
–
–
–
Управ. каналами
Сорт.
Назв.
Точн. настр.
УСС ✽
Plug & Play ✽
Язык
Время
– Синий экран
– Meлoдия
– Караоке ✽
✽ : Різниться залежно від моделі..
– VHS / DVD / Kaб. TB / ТВЧ / Cпутн. пpист. / AB peсивep / DVD peсивep /
Игра / Kaмepа / DVD Kомбо /
Ц. рекордер (записуючий пристрій дисків DVD з жорстким диском) / ПК
– Динам. / Стандартн. / Кино / Польз.
Контраст
Яркость
Четкость
Цвет
Тон (тільки NTSC)
– Xoл. 2 / Xoл. 1 / Hopм. / Tenл. 1 / Tenл. 2
Оттенок
Сброс
– Норм. / Увел. 1 / Увел. 2
16:9 / Увел. 1 / Увел. 2 / 4:3 (для моделей з широким екраном)
– Выкл. / Вкл.
–
–
–
–
–
–
–
–
Выкл. / Вкл.
PIP
– Выкл. / Вкл.
Источн. ✽
Cмeна
Рaзмeр
Позиция
Прог.
Стандарт / Муз. / Кино / Речь / Польз.
–
–
–
–
–
Выкл. / Вкл.
Выкл. / Вкл.
Выкл. / Вкл.
Выкл. / Вкл.
Зона
–
–
–
–
–
–
–
Поиск
Программа
Сист. цвета
Сист. звука
Канал
Поиск
Сохр.
– Asia/W.Europ / CIS/E.Europe / China / Hong Kong/UK /
Australia / NZL/Indonesia / South Africa / America
– Авто / PAL / SECAM / NTSC4.43 / NTSC3.58
– B/G / D/K / I / M
8
1 CS29Z45HSQ
1 WS32Z40HSQ 1 CS29Z50HPQ
1 CS29Z30HSQ
2 CS29Z47HPQ
2 WS32Z50HTQ 2 CS29Z50HKQ
2 CS29Z40HSQ
2 CS29Z47HSQ
Модель
Співвідношення сторін екрану
16:9
4:3
4:3
4:3
Розмір екрану в дюймах
32
29
29
29
Повний розмір діагоналі
82
72
72
72
Розмір діагоналі робочої
76
68
68
68
Підтримувані кольору
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
English / Pyccкий
Уст. часов
Taймep cнa
Taймep вкл.
Taймep выкл.
Выкл. / Вкл.
Выкл. / Вкл.
Караоке
– Выкл. / Вкл.
Уровень микрофона
Уровень эха
Сброс
B/G,DK,I,M
В (H)
1 570
2 577
600
1 604
2 604
1 591
2 593
Ш (W)
1 910
2 900
765
1 773
2 733
1 795
2 771
Г (D)
1 415
2 412
416.5
1 423.5
2 418.5
1 415
2 421
Вага в кг
1 53.2
2 52.5
41.4
1 40.4
2 39.7
1 38.7
2 39.1
Моно/стерео
Cтерео
Cтерео
Cтерео
Cтерео
Потужність вбудованих
динаміків
10W X 2
10W X 2
10W X 2
10W X 2
160
150
150
150
Споживана потужність, Вт
Типы установленных розъёмов
SCART
так
так
так
так
S-VIDEO/RCA (Вхід)
так
так
так
так
RCA-вихід
ні
ні
ні
ні
Головні телефони/
навушник
ні
ні
ні
ні
ні
ні
ні
HDMI
– Выкл. / Вкл.
PAL/SECM (NT3.58, NT4.43)
Підтримувані режими звука
Розміри в мм
1 ні
2 так
Гніздо для під єднання
мікрофона
ні
1 ні
2 так
ні
ні
Component (Y/PB/PR)
так
так
так
так
Пульт ДУ
так
так
так
так
Батарейки
так
так
так
так
Перехідник для
підключення кімнатної
ні
ні
ні
ні
Інструкція користувача
так
так
так
так
Додаткові аксесуари
➢
Українська - 8
AA68-03902B_Ukr.indd
Технічні cпецифікації
Номінальні параметри живлення для цього виробу
вказані на наклейці.
2007-03-30
ソタネト 6:24:28
Download PDF