Samsung | CS-29Z30HSQ | Samsung CS-29Z30HSQ Керівництво користувача

КОЛЬОРОВИЙ
ТЕЛЕВІЗОР
CS29Z30/29Z40
WS32Z30/32Z31/32Z40
Посібник користувача
Перед початком експлуатації пристрою
уважно ознайомтесь із цим посібником
та збережіть його на майбутнє для довідки.
ЕКРАННІ МЕНЮ
Зображення в зображенні (ЗВЗ) (залежно від моделі)
ТЕЛЕТЕКСТ (залежно від моделі)
Зареєструйте ваш продукт на сайті www.samsung.com
AA68-03785B_Ukr_CIS_VE.indd
1
2006-05-26
ソタネト 2:12:15
Важлива інформація про умови гарантії стосовно перегляду
телепрограм у різних форматах
Телевізори зі стандартним форматом екрана (співвідношення ширини екрана до його висоти 4:3) головним чином призначені
для перегляду повністю рухомого відео зображення стандартного формату. Зображення, що відображаються на екрані таких
телевізорів, повинні в основному мати стандартний формат із співвідношенням сторін 4:3 та постійно змінюватися. Тривалість
відображення на екрані нерухомих графічних та інших зображень, якими є, наприклад,мінюв темні смуги вгорі та внизу екрана
під час перегляду широкоформатного зображення (т.з. “формат поштової скриньки”), необхідно обмежити до не більш, ніж 15%
від загального часу перегляду телевізора на тиждень.
Телевізори з широкоформатним екраном (співвідношення ширини екрана до його висоти 16:9) головним чином призначені
для перегляду повністю рухомого відео зображення широкого формату. Зображення, що відображаються на екрані таких
телевізорів, повинні в основному бути у форматі широкого екрана з співвідношенням сторін 16:9 або розширюватися до
розміру екрана (якщо Ваша модель має таку функцію) та постійно змінюватися. Тривалість відображення на екрані нерухомих
графічних та інших зображень, якими є, наприклад темні бічні смуги під час перегляду відео або телепрограм у стандартному
форматі без розтягування, необхідно обмежити до не більш, ніж 15% від загального часу перегляду телевізора на тиждень.
Крім того, для усіх телевізорів необхідно обмежити перегляд інших нерухомих зображень та текстових документів, як
наприклад, новин фондової біржі, заставок у відеоіграх, логотипів телевізійних станцій, веб-сторінок або комп’ютерного
екрану, згідно з описаними вище інструкціями. Відображення будь-яких нерухомих зображень понад рекомендовані норми,
що наведені вище, може спричинити нерівномірне зношування кінескопа (ЕПТ), що призводить до утворення малопомітних,
але постійних контурних зображень, випалених на екрані телевізора. Щоб уникнути цього, намагайтеся чергувати перегляд
телевізійних програм та зображень, а також намагайтеся дивитися головним чином повноекранні рухомі зображення,
уникаючи нерухомих малюнків чи темних смуг. У моделях телевізорів, які мають функцію регулювання розміру зображення,
використовуйте ці функції для перегляду зображень різноманітних форматів у повноекранному режимі.
Будьте обережні, вибираючи формат програм для перегляду та тривалість перегляду. Нерівномірне зношування ЕПТ, що
викликане вибором та використанням невідповідного формату зображення, як і виникнення інших випалених зображень, не
підлягає гарантійному ремонту згідно з умовами обмеженої гарантії компанії Samsung.
© 2006 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.
Українська - 2
AA68-03785B_Ukr_CIS_VE.indd
2
2006-05-26
ソタネト 2:12:15
Зміст
Керування звуком
Загальна інформація
◆
◆
◆
◆
Приладдя ..................................................................... 4
Панель керування (залежно від моделі) ....................... 4
Панель з’єднань (залежно від моделі)........................... 5
Огляд пульта дистанційного керування
◆
◆
◆
◆
(залежно від моделі) ......................................................... 7
◆ Встановлення батарей у пульт дистанційного
керування ..................................................................... 8
Використання
◆
◆
◆
◆
Увімкнення та вимкнення телевізора ......................... 8
Переведення телевізора в режим очікування ........... 8
Функція Plug & Play (залежно від моделі) ..................... 9
Перегляд зображення із зовнішніх пристроїв
(залежно від моделі) ....................................................... 10
◆ Редагування назв пристроїв (залежно від моделі) .... 10
Кнопка керування каналами
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
Автоматичне збереження каналів .............................11
Збереження каналів вручну ...................................... 12
Пропускання непотрібних каналів ............................ 13
Сортування збережених каналів .............................. 13
Призначення каналам назв ...................................... 14
Точне налаштування каналів.................................... 14
Використання функції Усилитель слабого сигнала
(LNA, або малошумний підсилювач)
Зміна стандарту звуку ............................................... 21
Налаштування параметрів звуку (залежно від моделі) .. 21
Додаткові параметри звуку (залежно від моделі) ...... 22
Вибір режиму звуку (залежно від моделі) ................... 23
Опис функцій
◆
◆
◆
◆
◆
Налаштування часу................................................... 24
Вибір мови ................................................................. 26
Налаштування режиму синього екрана ................... 26
Вибір мелодій ............................................................ 26
Функція телетексту (залежно від моделі) .................... 27
Додаток
◆ Автоматичне розмагнічування для видалення
кольорових плям ....................................................... 29
◆ Усунення несправностей: Перед тим, як звернутися
до центру обслуговування.............................................. 29
◆ Технічні cпецифікації ...................................................... 30
(залежно від моделі) ....................................................... 15
Керування зображенням
◆
◆
◆
◆
◆
Зміна стандарту зображення.................................... 15
Налаштування параметрів зображення .................. 16
Вибір розміру зображення (залежно від моделі) ...... 17
Налаштування функції цифрового пониження шуму .. 17
Використання функції керування нахилом
(залежно від моделі) ....................................................... 18
◆ Налаштування режиму перегляду фільмів ............. 18
◆ Перегляд зображення в зображенні (ЗВЗ)
(залежно від моделі) ....................................................... 19
◆ Стоп-кадр ................................................................... 20
Позначення
Натисніть
☛
➢
Важлива інформація
Примітка
Українська - 3
AA68-03785B_Ukr_CIS_VE.indd
3
2006-05-26
ソタネト 2:12:15
Загальна інформація
Приладдя
Перевірте наявність усіх перелічених елементів, які постачаються з телевізором.
Якщо якогось із елементів бракує, зверніться за місцем придбання виробу.
Форма і колір виробу можуть бути дещо іншими, залежно від моделі.
➢
Пульт дистанційного керування (ДК)
та батареї (тип ААА, 2 шт.)
Гарантійний талон/ Реєстраційний
талон/ Інструкція з техніки безпеки
(додаються не у всіх країнах)
Посібник користувача
Панель керування (залежно від моделі)
➢
Форма і колір виробу можуть бути дещо іншими, залежно від моделі.
Передня панель телевізора
1
2 3
4
4
5
5
1 23
6
7
32
7
5 6
1
1 Увімкнення/вимкнення живлення
Натисніть цю кнопку, щоб увімкнути або вимкнути
телевізор.
2 Індикатор режиму очікування
Блимає один раз і вимикається під час увімкнення
живлення; світиться в режимі очікування.
3 Приймач пульта дистанційного керування
Спрямовуйте пульт ДК на цю точку на телевізорі.
4 SOURCE
Служить для відображення меню усіх доступних
джерел вхідного сигналу (TV, Внешн.1, Внешн.2, AV/SVideo, Компонент., HDMI).
6
7
5 MENU
Використовується для виклику екранного меню
функцій телевізора.
6 +
Використовуються для збільшення або зменшення
рівня гучності.
В екранному меню кнопки + виконують ті самі
функції, що й кнопки ◄ і ► та кнопка ENTER (
) на
пульті дистанційного керування.
7
C/P.
Використовуються для зміни каналів.
В екранному меню кнопки C/P.
виконують
ті самі функції, що й кнопки ▲ та ▼ на пульті
дистанційного керування.
Українська - 4
AA68-03785B_Ukr_CIS_VE.indd
4
2006-05-26
ソタネト 2:12:17
Панель з’єднань (залежно від моделі)
➢
☛
Форма і колір виробу можуть бути дещо іншими, залежно від моделі.
Підключаючи аудіо- чи відеосистему до телевізора, завжди слідкуйте, щоб усі її компоненти були вимкнені.
Детальні інструкції з підключення пристроїв, а також відповідні правила техніки безпеки читайте в документації, що
постачається разом із обладнанням.
Задня панель телевізора
4
2
1
або
3
Мережа кабельного
телебачення
Бічна панель телевізора
5
або
Українська - 5
AA68-03785B_Ukr_CIS_VE.indd
5
2006-05-26
ソタネト 2:12:20
1 Підключення антени або під’єднання до мережі кабельного телебачення
Вставте вхідний кабель антени або мережі у 75-омне коаксіальне гніздо.
Для перегляду телевізійних каналів необхідно, щоб сигнал надходив від одного з наступних джерел: зовнішньої
антени, мережі кабельного телебачення або супутникової антени. Якщо використовується кімнатна антена, під час
налаштування телевізора може знадобитися відрегулювати її положення, щоб отримати різке та чітке зображення.
2 Підключення до компонентного входу
◆ Під’єднайте компонентні відео кабелі до компонентного роз’єму (Y, PB, PR) позаду телевізора, а інші кінці до
відповідних компонентних відео виходів цифрового телевізійного приймача чи DVD-програвача.
◆ Роз’єми Y, PB і PR на пристроях із компонентним інтерфейсом (таких як цифровий телевізійний приймач чи DVDпрогравач) можуть часом бути позначені як Y, B-Y і R-Y або Y, Cb і Cr.
◆ Під’єднайте аудіо кабелі RCA до роз’єму AUDIO (L/R) IN позаду телевізора, а інші кінці - до відповідних аудіо виходів
приймача цифрового телебачення чи DVD-програвача.
3 Підключення до входу/виходу SCART
За допомогою кабеля SCART можна під’єднати такі зовнішні аудіо/відео пристрої, як відеомагнітофон, програвач DVDдисків, декодер, приймач супутникового телебачення, ігрова приставка або програвач відеодисків.
- Роз’єм EXT1 (RGB) використовується для під’єднання пристроїв, які мають вихід системи RGB, наприклад, ігрових
приставок або програвачів відеодисків.
- Роз’єм EXT2 (AV) використовується для передачі телепрограм на зовнішні аудіо/відео пристрої.
4 Підключення до входу HDMI (залежно від моделі)
◆ Підтримує з’єднання між аудіо/відео пристроями, які мають вихід HDMI (цифрові приставки, DVD-програвачі, аудіо/
відео приймачі та цифрові телевізори).
◆ За умови з’єднання HDMI - HDMI додаткове з’єднання для передачі звуку не потрібне.
Що таке HDMI?
◆ Стандарт зв’язку High Definition Multimedia interface (мультимедійний інтерфейс високої чіткості) дозволяє
передавати відео сигнал високої чіткості та багатоканальний (5.1 кан.) цифровий звук.
Роз’єм HDMI/DVI можна використовувати для DVI-з’єднання із зовнішніми пристроями за умови наявності
відповідного кабелю (не входить в комплект). Різниця між пристроями HDMI та DVI у тому, що пристрої HDMI менші
за розмірами, мають вбудовану функцію кодування HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection) та підтримують
багатоканальний цифровий звук.
◆ Для з’єднання потрібно використовувати кабель DVI-HDMI або адаптер DVI-HDMI, а для виходу звуку – роз’єм AUDIO
(L/R) на пристрої DVI.
Під’єднуючи даний виріб до цифрової приставки, DVD-програвача, ігрової приставки чи інших пристроїв за
допомогою роз’єму HDMI або DVI, перевірте, чи виріб налаштовано на відповідний режим вихідного відеосигналу,
як показано в таблиці нижче. Нехтування цією вимогою може призвести до спотворення зображення, переривання
або відсутності зображення на екрані.
Режими для HDMI та COMPONENT, що підтримуються
HDMI
COMPONENT
480i-60Hz
X
O
480p-60Hz
O
O
576i-50Hz
X
O
576p-50Hz
O
O
720p-50/60Hz 1080i-50/60Hz
O
O
O
O
Не намагайтеся під’єднати роз’єм HDMI до відео карти комп’ютера або ноутбука.
(Зображення на екрані буде відсутнє).
5 Підключення до входу RCA/S-VIDEO
◆ Під’єднайте відео кабель RCA або S-Video до роз’єму VIDEO IN або S-VIDEO IN на задній панелі телевізора, а інші
кінці – до відповідних гнізд відео чи S-Video виходу на аудіо/відео пристрої.
◆ Під’єднайте аудіо кабелі RCA до роз’єму AUDIO (L/R) IN на задній панелі телевізора, а інші кінці – до відповідних
гнізд аудіо виходу на аудіо/відео пристрої.
Українська - 6
AA68-03785B_Ukr_CIS_VE.indd
6
2006-05-26
ソタネト 2:12:20
Огляд пульта дистанційного керування (залежно від моделі)
➢
◆ Реальна конфігурація телевізора може дещо відрізнятись від описаної тут, залежно від моделі.
◆ На роботу пульта ДК може вплинути яскраве штучне освітлення поблизу телевізора.
◆ Цей пульт ДК спеціально пристосовано для людей з вадами зору; він має написи за Брайлем на кнопках
живлення, перемикання каналів і регулювання гучності.
1 Кнопка режиму очікування
g Стоп-кадр
2 Кнопки безпосереднього
вибору каналу
h Вибір розміру зображення
3 Кнопка перемикання між
одно- і двозначними номерами
каналів
4 Вибір приймача/кабельної
мережі
5 Кнопка керування каналами
i Вибір каналу периферійного
зображення (ЗВЗ)
1
j Вибір положення
периферійного зображення
(ЗВЗ)
2
k Вибір розміру периферійного
зображення (ЗВЗ)
3
Функції Телетексту
4
*
(
6 Кнопка збільшення гучності
7 Кнопка тимчасового вимкнення
звуку
8 Кнопка зменшення гучності
9 Кнопка виклику меню
0 Кнопка переходу до потрібного
пункту меню / регулювання
значення параметра
! Увімкнення/вимкнення режиму
зображення в зображенні
@ Вибір звукових ефектів
# Вибір ефектів зображення
$ Вибір джерела периферійного
зображення (ЗВЗ)
(див. стор. 27).
a
4 Вихід з режиму телетексту
! Утримування сторінки
телетексту
$ Вибір розміру телетексту
6
7
* Вибір режиму відображення
телетексту (LIST/FLOF)
8
9
0
( Допоміжна сторінка телетексту
b Наступна сторінка телетексту
^ Заміна місцями основного та
периферійного зображення
(ЗВЗ)
d Вихід із режиму телетексту
( Кнопка почергового
перемикання двох останніх
каналів
5
^ Збереження телетексту
c Попередня сторінка телетексту
* Вибір зовнішнього джерела
вхідного сигналу
b
9 Зміст телетексту
% Кнопка вибору режиму звуку
& Звукова система Turbo Sound
)
!
f Показ телетексту
l Кнопка відображення
телетексту/поєднання
телетексту і телетранслації
@#gh
Вибір теми Fastext
@
#
$
%
^
&
) Автоматичне вимкнення
c
d
e
f
l
g
h
i
j
k
a Увімкнення/вимкнення режиму
SRS TruSurround XT
b Наступний канал
c Попередній канал
d Для виходу з будь-якого меню
e Підтвердження зміни
f Відображення інформації
Українська - 7
AA68-03785B_Ukr_CIS_VE.indd
7
2006-05-26
ソタネト 2:12:21
Встановлення батарей у пульт дистанційного керування
1
2
3
➢
Відкрийте кришку на тильній стороні пульта ДК, як показано на малюнку.
Вставте дві батареї типу ААА.
Перевірте, чи полюси “+” та “-” співпадають з позначеннями всередині відсіку.
➢
Закрийте кришку, як показано на малюнку.
Якщо пульт ДК не використовуватиметься протягом тривалого часу, вийміть
батареї та зберігайте їх у прохолодному, сухому місці. Пультом дистанційного
керування можна користуватися на віддалі до 7 м від телевізора. (За звичайних
умов роботи телевізора термін роботи батарей складає один рік).
➢
Якщо пульт дистанційного керування не працює! Перевірте наступне:
1. Чи увімкнено телевізор?
2. Чи правильно встановлені полюси батарей?
3. Чи не розрядились батареї?
4. Можливо, стався збій в енергопостачанні або кабель живлення не підключений до
розетки?
5. Чи немає поблизу флуоресцентного світла або неонової вивіски?
Використання
Увімкнення та вимкнення телевізора
Шнур живлення під’єднано до задньої панелі телевізора.
1
Вставте шнур живлення у відповідну розетку.
Дозволена напруга мережі зазначена на задній панелі телевізора; частота становить 50 або 60 Гц.
➢
2
Натисніть кнопку “ ” (Увімк./Вимк.) на передній панелі телевізора.
На передній панелі телевізора засвітиться індикатор режиму очікування.
3
Натисніть кнопку POWER на пульті дистанційного керування, щоб увімкнути телевізор.
Автоматично буде вибрано канал, який Ви дивилися останнім.
➢ Якщо ще не збережено жодного каналу, на екрані не з’явиться чітке зображення.
Читайте розділи “Автоматичне збереження каналів” на сторінці 11 або “Збереження каналів вручну” на сторінці
12.
4
Щоб вимкнути телевізор, ще раз натисніть кнопку “ ” (Увімк./Вимк.).
Переведення телевізора в режим очікування
Телевізор можна перевести в режим очікування, щоб зменшити споживання електроенергії та зношування електроннопроменевої трубки.
Режим очікування може бути корисним, якщо потрібно тимчасово призупинити перегляд (наприклад, на час обіду).
1
2
☛
Під час перегляду натисніть кнопку POWER на пульті ДК.
Телевізор перейде в режим очікування.
Для того, щоб знову увімкнути телевізор, просто натисніть кнопку ще раз.
Телевізор можна також увімкнути натисненням кнопки TV ( ), P / або кнопок з цифрами.
➢
Не залишайте телевізор у режимі очікування на тривалий час. Вимкніть телевізор, натиснувши кнопку “ ” (Увімк./
Вимк.) на передній панелі телевізора. Радимо також від’єднувати телевізор від антени та від електромережі.
Українська - 8
AA68-03785B_Ukr_CIS_VE.indd
8
2006-05-26
ソタネト 2:12:22
Функція Plug & Play (залежно від моделі)
Під час першого увімкнення телевізора автоматично послідовно відображаються
три основних меню налаштувань, які здійснюються користувачем: вибір мови,
налаштування каналів та встановлення годинника.
1
Якщо телевізор перебуває в режимі очікування, натисніть кнопку
POWER на пульті ДК.
З’явиться повідомлення Запуск Plug & Play.
2
За кілька секунд автоматично відкриється меню Язык.
3
Виберіть потрібну мову за допомогою кнопок ▲ або ▼.
Натисніть кнопку ENTER (
), щоб встановити мову.
З’явиться повідомлення Проверьте антенный вход.
➢ Якщо у меню Язык не обрано жодної мови, воно зникне з екрана
через 30 секунд.
4
5
Перевірте, чи антену під’єднано до телевізора.
Натисніть кнопку ENTER (
).
Відкриється меню Зона.
Виберіть назву свого регіону за допомогою кнопок ▲ або ▼, після
чого натисніть кнопку ENTER (
).
Відкриється меню Поиск.
6
Натисніть кнопку ENTER (
), щоб розпочати пошук каналів.
Пошук каналів розпочнеться і завершиться автоматично. Після того,
як будуть збережені усі доступні канали, відкриється меню Уст. часов.
➢ Дивіться пункт “Автоматичне збереження каналів” на сторінці 11.
7
Виберіть режим налаштування годин або хвилин за допомогою
кнопок ◄ або ►.
Встановіть поточне значення годин чи хвилин за допомогою кнопок ▲
або ▼.
➢ ◆ Дивіться пункт “Налаштування та відображення поточного часу”
на сторінці 24.
◆ Встановити години і хвилини можна також безпосередньо за
допомогою кнопок із цифрами на пульті ДК.
8
Plug & Play
Запуск Plug & Play
Завершивши налаштування, натисніть кнопку MENU ( ).
З’явиться повідомлення Приятного просмотра, після чого буде
увімкнено збережений канал.
OK
Вход
Язык
English
Pyccкий
Перем.
Натисніть кнопку MENU (
2
За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть Установка, після чого
натисніть кнопку ENTER (
).
Буде виділено пункт Plug & Play.
3
Натисніть кнопку ENTER (
) ще раз.
Функцію буде увімкнено і з’явиться повідомлення Запуск Plug & Play.
Вход
Пропуск
Plug & Play
Проверьте антенный вход
OK
Вход
Пропуск
Перем.
Зона
Asia/W.Europ
CIS/E.Europe
China
Hong Kong/UK
Australia
NZL/Indonesia
South Africa
America
Вход
Пропуск
Поиск
P 1
Вход
87 MHz
10%
Стоп
Пропуск
Уст. часов
TV
Часов
--
Щоб скинути параметри цієї функції...
1
Возврат
Минут
--
), щоб відкрити меню.
Перем.
Настр.
Пропуск
Plug & Play
Приятного просмотра
OK
Українська - 9
AA68-03785B_Ukr_CIS_VE.indd
9
2006-05-26
ソタネト 2:12:25
Перегляд зображення із зовнішніх пристроїв (залежно від моделі)
Вход
TV
Список источн.
Редактир. назв.
Перем.
Вход


Возврат
За допомогою пульта ДК можна перемикати режими відтворення сигналу
з зовнішніх пристроїв, наприклад, відеомагнітофона, DVD-програвача або
декодера кабельного телебачення, чи відтворення телевізійного сигналу з
ретрансляційної або кабельної мережі.
1
Натисніть кнопку MENU (
2
Натисніть кнопку ENTER (
) , щоб вибрати Вход.
3
Натисніть кнопку ENTER (
) ще раз.
4
За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть необхідне джерело сигналу,
після чого натисніть кнопку ENTER (
).
Доступні джерела сигналу: TV, Внешн.1, Внешн.2, AV/S-Video,
Компонент., HDMI
Список источн.
TV
TV
Внешн.1
Внешн.2
AV/S-Video
Компонент.
HDMI
Перем.
: -----: -----: -----: -----: ------
Вход
➢
Возврат
), щоб відкрити меню.
◆ Підключити пристрої до телевізора можна через одне з наступних
гнізд: Внешн.1, Внешн.2, Компонент. або HDMI на задній панелі
телевізора та AV/S-Video на бічній панелі телевізора.
◆ Ці налаштування також можна зробити простим натисненням
кнопки TV ( ) або SOURCE (
). Коли зовнішнє джерело сигналу
змінюється під час роботи телевізора, зміна зображення може
відбуватись із незначною затримкою.
Редагування назв пристроїв (залежно від моделі)
Вход
TV
Список источн.
Редактир. назв.
Перем.
Вход


Возврат
Редактир. назв.
TV
Внешн.1
Внешн.2
AV
S-Video
Компонент.
HDMI
Перем.
-----: -----VHS
DVD
: -----Каб. ТВ
ТВЧ
: -----Спутн. прист.
АВ
ресивер
: ------
: -----: ------
Вход
Зовнішньому джерелу можна призначити назву.
1
Натисніть кнопку MENU (
2
Натисніть кнопку ENTER (
3
За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть Редактир. назв., після чого
натисніть кнопку ENTER (
).
4
За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть зовнішнє джерело сигналу
для редагування, після чого натисніть кнопку ENTER (
).
5
Виберіть назву пристрою за допомогою кнопок ▲ або ▼, після чого
натисніть кнопку ENTER (
).
Доступні назви пристроїв: VHS, DVD, Каб. ТВ, ТВЧ, Спутн. прист., AВ
ресивер, DVD ресивер, Игра, Камера, DVD Комбо, Ц. рекордер
(записуючий пристрій дисків DVD з жорстким диском) або ПК.
6
Натисніть кнопку EXIT (
), щоб відкрити меню.
) , щоб вибрати Вход.
) для виходу з меню.
Возврат
Українська - 10
AA68-03785B_Ukr_CIS_VE.indd
10
2006-05-26
ソタネト 2:12:27
Кнопка керування каналами
Автоматичне збереження каналів
Можна виконати сканування діапазонів доступних частот, які різняться залежно
від регіону. Автоматично призначені номери каналів можуть не відповідати
дійсним або бажаним номерам. Втім, можна вручну відсортувати номери та
видалити непотрібні канали.
1
Натисніть кнопку MENU (
2
За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть Канал, після чого натисніть
кнопку ENTER (
).
3
Натисніть кнопку ENTER (
4
Натисніть кнопку ENTER (
) ще раз.
На екрані з’явиться список наявних областей.
5
Виберіть назву свого регіону за допомогою кнопок ▲ або ▼, після
чого натисніть кнопку ENTER (
).
6
За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть Поиск, після чого натисніть
кнопку ENTER (
).
7
Натисніть кнопку ENTER (
) ще раз, щоб розпочати пошук.
Пошук буде завершено автоматично.
➢ Щоб зупинити пошук, не завершуючи його, натисніть кнопку MENU
( ) або ENTER (
).
8
Автонастр.
Ручная настр.
Управ. каналами
Сорт.
Назв.
 Eще
), щоб відкрити меню.
) ще раз.
Після завершення пошуку та збереження каналів відкриється меню
Сорт..
◆ Для сортування збережених каналів у бажаній послідовності
номерів, див. пункт 4 розділу “Сортування збережених каналів” на
сторінці 13.
◆ Щоб вийти з режиму збереження, не зберігаючи жодного каналу,
натискайте кнопку MENU ( ), доки меню не зникнуть.
Канал
TV
Перем.





Вход
Возврат
Автонастр.
TV
Зона : CIS/E.Europe
Поиск
Перем.
Вход
Возврат
Поиск
P 1
Вход


87 MHz
10%
Стоп
Возврат
Сорт.
TV
От
До
Сохр.
Перем.
:
:
:
Настр.
P 1
P-?
Возврат
Українська - 11
AA68-03785B_Ukr_CIS_VE.indd
11
2006-05-26
ソタネト 2:12:31
Збереження каналів вручну
Канал
TV
Автонастр.
Ручная настр.
Управ. каналами
Сорт.
Назв.
 Eще
Перем.
Вход





Возврат
Ручная настр.
TV
Программа
Сист. цвета
Сист. звука
Канал
Поиск
Сохр.
Перем.
Настр.
:P 1
: Авто
: B/G
: C-: 98 MHz
:
?


Можна також зберігати канали вручну, включно з тими, що транслюються через
кабельні мережі.
Під час збереження каналів вручну, можна:
◆ зберігати або не зберігати кожен знайдений канал;
◆ надавати номер програми для ідентифікації кожного збереженого каналу.
1
Натисніть кнопку MENU (
2
За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть Канал, після чого натисніть
кнопку ENTER (
).
3
За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть Ручная настр., після чого
натисніть кнопку ENTER (
).
4
За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть необхідний параметр, після
чого натисніть кнопку ENTER (
) або ◄/►.
5
Натисніть кнопку EXIT (
◆
Программа (Номер програми, який необхідно призначити каналу)
Натискайте кнопку ◄ або ►, доки не буде вибрано потрібний номер.
◆
Сист. цвета: Авто/PAL/SECAM/NT4.43/NT3.58
Виберіть необхідний стандарт кольору за допомогою кнопок ▲ або
▼.
◆
Сист. звука: B/G, D/K, I, M
Виберіть необхідний стандарт звуку за допомогою кнопок ▲ або ▼.
◆
Канал (Якщо номер каналу, який необхідно зберегти, відомий)
Виберіть пункт C (канал в ефірі) або S (кабельний канал) за
допомогою кнопок ▲ або ▼.
Натисніть кнопку ►, після цього за допомогою кнопок ▲ або ▼
виберіть необхідний номер.
➢ Можна також встановити номер каналу безпосередньо за допомогою
кнопок із цифрами (0-9).
➢ Якщо звук спотворений або взагалі відсутній, виберіть інший
стандарт звуку.
◆
Поиск (Якщо номери каналів невідомі)
Натисніть кнопку ◄ або ►, щоб розпочати пошук.
Приймач скануватиме діапазон частот, доки на екрані не з’явиться
зображення першого або вибраного Вами каналу.
◆
Сохр. (Для зберігання каналу та відповідного номеру програми)
Виберіть OK, натиснувши кнопку ENTER (
).
☛
Режим каналів
◆ P (Режим програм): Після завершення налаштування усім наявним
телевізійним станціям призначаються номери позицій від P00 до P99.
В цьому режимі, щоб вибрати канал, достатньо ввести номер позиції.
◆ C (режим каналів у ефірі): В цьому режимі канал можна вибрати
шляхом введення призначеного номера для кожної телевізійної
станції.
◆ S (Режим кабельних каналів): В цьому режимі канал можна вибрати
шляхом введення призначеного номера для кожного кабельного
каналу.
Возврат
), щоб відкрити меню.
) для виходу з меню.
Українська - 12
AA68-03785B_Ukr_CIS_VE.indd
12
2006-05-26
ソタネト 2:12:32
Пропускання непотрібних каналів
Можна вилучати обрані канали зі списку каналів, знайдених під час сканування.
Під час сканування збережених каналів вилучені канали не відображатимуться.
Усі інші канали, які не були спеціально вилучені, відображатимуться в процесі
сканування.
1
Натисніть кнопку MENU (
2
За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть Канал, після чого натисніть
кнопку ENTER (
).
3
За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть Управ. каналами, після чого
натисніть кнопку ENTER (
).
➢ Цю функцію можна викликати простим натисненням кнопки CH MGR
(Управління каналами).
4
За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть канал, який потрібно додати
або видалити.
5
Натисніть кнопку ENTER (
6
Натисніть кнопку ENTER (
), щоб додати канал.
Поруч із номером каналу з’явиться значок (✓) і канал буде додано.
➢ Якщо натиснути кнопку ENTER ( ) ще раз, значок (✓) поруч із
номером каналу зникне і канал не буде додано.
7
Повторіть дії пунктів з 4 по 6 для стирання або додання інших каналів.
8
Натисніть кнопку EXIT (
Канал
TV
Автонастр.
Ручная настр.
Управ. каналами
Сорт.
Назв.
 Eще
), щоб відкрити меню.
Перем.





Возврат
Вход
Управ. каналами
P 1 C 4
1/15
Прог.
C 4
1

C-2
S 1
3
S 3
4
S 6
5
S 8
6
S10
7

Добавить
Вход
Перем.
Возврат
Страница
), щоб перейти до пункту ( ).
) для виходу з меню.
Сортування збережених каналів
Функція сортування дозволяє змінювати порядкові номери збережених каналів.
Використання цієї функції може бути необхідним після автоматичного збереження
каналів.
1
Натисніть кнопку MENU (
2
За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть Канал, після чого натисніть
кнопку ENTER (
).
3
За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть Сорт., після чого натисніть
кнопку ENTER (
).
4
Виберіть номер каналу, який потрібно змінити, натискаючи кнопку ◄
або ► потрібну кількість разів.
5
За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть До. Виберіть новий номер
каналу, який потрібно встановити, натискаючи кнопку ◄ або ►
потрібну кількість разів.
6
За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть Сохр.. Виберіть пункт OK для
підтвердження зміни номерів каналів за допомогою кнопки ENTER
(
).
Номер вибраного каналу буде змінено з раніше збереженого на
вказаний Вами номер.
Канал
TV
Автонастр.
Ручная настр.
Управ. каналами
Сорт.
Назв.
 Eще
), щоб відкрити меню.
Перем.
Вход





Возврат
Сорт.
TV
От
До
Сохр.
Перем.
:
:
:
Настр.
P 1 ----P-- ----?
Возврат
7
Повторіть дії пунктів з 4 по 6, попередньо вибравши пункт От за допомогою кнопок ▲ або ▼ для всіх каналів,
номери яких потрібно змінити.
8
Натисніть кнопку EXIT (
) для виходу з меню.
Українська - 13
AA68-03785B_Ukr_CIS_VE.indd
13
2006-05-26
ソタネト 2:12:35
Призначення каналам назв
Назви каналів присвоюються автоматично під час трансляції інформації про
канал. Ці назви можна змінювати, що дозволяє призначити каналам нові назви.
Канал
TV
Автонастр.
Ручная настр.
Управ. каналами
Сорт.
Назв.
 Eще
Перем.
Вход





Возврат
Назв.
TV
Прог.
13
14
15
16
17
Сh.
C21
C23
C25
C26
C28
Назв.
А
-----------------

Перем.
Настр.
Возврат
1
Натисніть кнопку MENU (
2
За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть Канал, після чого натисніть
кнопку ENTER (
).
3
За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть Назв., після чого натисніть
кнопку ENTER (
).
4
В разі потреби за допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть канал, якому
призначатиметься нова назва.
5
Натисніть кнопку ►.
6
За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть літери (від A до Z), числа
(від 0 до 9) або символ (пробіл, -). Щоб перейти до попередньої або
наступної літери, використовуйте кнопки ◄ або ►.
7
Повторіть дії пунктів з 4 по 6 для призначення нових назв для інших
каналів.
8
Натисніть кнопку EXIT (
), щоб відкрити меню.
) для виходу з меню.
Точне налаштування каналів
Канал
TV
 Eще
Точн. настр.
УСС
Перем.
P 2
*
Вход
Выкл.


Возврат
Точн. настр.
1
Натисніть кнопку MENU (
2
За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть Канал, після чого натисніть
кнопку ENTER (
).
3
За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть Точн. настр., після чого
натисніть кнопку ENTER (
).
4
Щоб отримати чітке зображення без шумів та якісний звук,
використовуйте кнопки ◄ або ► для досягнення необхідного
налаштування.
Номер програми відображається червоним кольором і позначається
зірочкою “ ”.
5
Щоб скинути параметри точного налаштування до 0, за допомогою
кнопок ▲ або ▼ виберіть пункт Сброс. Натисніть кнопку ENTER (
).
6
Натисніть кнопку EXIT (
2
Сброс
Перем.
Настр.
P 2
:
Якщо зображення є чітким, не потрібно робити точне налаштування каналу,
оскільки воно здійснюється автоматично під час пошуку та збереження.
Якщо сигнал є слабким або спотвореним, може виникнути необхідність здійснити
точне налаштування каналу вручну.
Возврат
Точн. настр.
Сброс
Перем.
0
), щоб відкрити меню.
*
) для виходу з меню.
Вход
Возврат
Українська - 14
AA68-03785B_Ukr_CIS_VE.indd
14
2006-05-26
ソタネト 2:12:38
Використання функції Усилитель слабого сигнала
(LNA, або малошумний підсилювач) (залежно від моделі)
Ця функція дуже доречна у випадках недостатньої потужності вхідного сигналу.
Малошумний підсилювач (LNA) дозволяє підсилювати сигнали телебачення в
зонах слабкого прийому, тобто підсилює вхідний сигнал.
1
Натисніть кнопку MENU (
2
За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть Канал, після чого натисніть
кнопку ENTER (
).
3
За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть УСС, після чого натисніть
кнопку ENTER (
).
4
Виберіть Выкл. або Вкл. за допомогою кнопок ▲ або ▼, після чого
натисніть кнопку ENTER (
).
5
Натисніть кнопку EXIT (
➢
 Eще
Точн. настр.
УСС
), щоб відкрити меню.
Перем.
Вход
 Eще
Точн. настр.
УСС
◆
:
Выкл.


Возврат
Канал
TV
) для виходу з меню.
Налаштування параметра УСС у положення “Вкл.” може призвести до
погіршення якості зображення через стан сигналу поточного каналу.
Таким чином, вмикайте або вимикайте малошумний підсилювач
відповідно до якості поточного зображення.
◆ Залежно від регіону, малошумний підсилювач може бути за
замовчуванням вимкнено Выкл. або увімкнено Вкл..
Канал
TV
Перем.
Вход
Выкл.
: Выкл.
Вкл.
Возврат
Керування зображенням
Зміна стандарту зображення
Можна вибрати тип зображення, який максимально відповідає Вашим потребам
для перегляду того чи іншого каналу.
1
Натисніть кнопку MENU (
2
За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть Изображение, після чого
натисніть кнопку ENTER (
).
3
Двічі натисніть кнопку ENTER (
4
За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть необхідний параметр, після
чого натисніть кнопку ENTER (
).
Доступні параметри: Динам. – Стандартн. – Кино – Польз.
5
Натисніть кнопку EXIT (
➢
Ці параметри можна також вибирати простим натисканням кнопки
P.MODE (
).
Режим
: Динам.
Размер
: 16:9
Цифр. ш/под. :
Вкл.
Наклон
:0
Режим ”фильм”:
Выкл.
PIP
:
Выкл.
), щоб вибрати Режим.
) для виходу з меню.
Изображение
TV
), щоб відкрити меню.
Перем.
Вход





Возврат
Режим
TV
Режим
Контраст
Яркость
Четкость
Цвет
 Eще
Перем.
: Динам.
Динам.
Стандартн.
Кино
:
90
Польз.
:
50
:
50
:
50
Вход
Возврат
Українська - 15
AA68-03785B_Ukr_CIS_VE.indd
15
2006-05-26
ソタネト 2:12:41
Налаштування параметрів зображення
Режим
TV
Режим
Контраст
Яркость
Четкость
Цвет
 Eще
Перем.
:
:
:
:
:
Вход
Динам.
90
50
50
50





Возврат
Контраст
Перем.
90
Настр.
Режим
TV
 Eще
Оттенок
Сброс
Перем.
:
Вход
Норм.

Режим
Оттенок
Сброс
Перем.
:
Вход
1
Натисніть кнопку MENU (
2
За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть Изображение, після чого
натисніть кнопку ENTER (
).
3
Двічі натисніть кнопку ENTER (
4
За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть необхідний параметр, після
чого натисніть кнопку ENTER (
).
Доступні параметри: Динам. – Стандартн. – Кино – Польз..
5
За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть необхідний параметр для
налаштування, після чого натисніть кнопку ENTER (
).
Доступні параметри: Контраст - Яркость - Четкость - Цвет Тон(тільки NTSC)
6
За допомогою кнопок ◄ або ► виберіть необхідне налаштування.
7
Натисніть кнопку MENU (
8
За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть Оттенок, після чого натисніть
кнопку ENTER (
).
9
За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть необхідний параметр, після
чого натисніть кнопку ENTER (
).
Доступні параметри: Хол. 2 - Хол.1 - Норм. - Тепл. 1 - Тепл. 2
Возврат
TV
 Eще
Цей телевізор має декілька регульованих параметрів, що дозволяють
контролювати якість зображення.
Норм.

Возврат
), щоб відкрити меню.
), щоб вибрати Режим.
).
Відновлення параметрів зображення до заводських налаштувань
10
За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть Сброс, після чого натисніть
кнопку ENTER (
).
Змінені раніше значення буде замінено заводськими
налаштуваннями.
11
Натисніть кнопку EXIT (
➢
) для виходу з меню.
◆ Функція відновлення налаштовується для кожного режиму
зображення окремо.
◆ Телевізор підтримує функцію “автоматичного розмагнічування”, яка
активується в разі появи магнітних перешкод. Щоб розмагнітити
екран телевізора, вимкніть живлення за допомогою кнопки “
” (Увімк./Вимк.) на передній панелі. (Див. розділ “Автоматичне
розмагнічування для видалення кольорових плям” на сторінці 29).
Українська - 16
AA68-03785B_Ukr_CIS_VE.indd
16
2006-05-26
ソタネト 2:12:43
Вибір розміру зображення (залежно від моделі)
Можна вибрати розмір зображення, який максимально відповідає Вашим
потребам для перегляду того чи іншого каналу.
1
2
3
4
5
◆
◆
Изображение
TV
Натисніть кнопку MENU ( ), щоб відкрити меню.
За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть Изображение, після чого
натисніть кнопку ENTER (
).
За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть Размер, після чого натисніть
кнопку ENTER (
).
За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть необхідний параметр, після
чого натисніть кнопку ENTER (
).
Доступні параметри:
◆ Норм., Увел.1, Увел.2 (Звичайна модель)
◆ 16:9, Увел.1, Увел.2, 4:3 (для моделей з широким екраном)
В режимах Увел.1 або Увел.2 можна пересувати зображення догори/
вниз за допомогою кнопок ▲ або ▼.
Натисніть кнопку EXIT ( ) для виходу з меню.
Норм.: Встановлення стандартного формату зображення 4:3.
Увел.1: Збільшує зображення на екрані.
Увел.2 : Збільшує зображення формату “Увеличенный1” .
Режим
: Динам.
Размер
: 16:9
Цифр. ш/под. :
Вкл.
Наклон
:0
Режим ”фильм”:
Выкл.
PIP
:
Выкл.
Перем.
Вход





Возврат
Размер
TV
16:9
Увел.1
Увел.2
4:3
Перем.
Вход
Возврат
16:9: Встановлення формату зображення 16:9.
Увел.1: Збільшує зображення на екрані.
Увел.2 : Збільшує зображення формату “Увеличенный1” .
4:3: Використовується для встановлення формату зображення 4:3.
✱ Доступні розміри зображення для компонентного і HDMI режимів.
Звичайна модель
➢
для моделей з широким екраном
Режим
Норм.
Увел. 1
Увел. 2
Широкий
16:9
Увел. 1
Увел. 2
4:3
480i/576i
O
O
O
X
O
O
O
O
480p/576p
O
X
X
X
O
X
X
O
720p/1080i
O
X
X
O
O
X
X
X
Ці параметри можна також вибирати простим натисканням кнопки P.SIZE.
Налаштування функції цифрового пониження шуму
Якщо телевізор приймає надто слабкий сигнал, можна увімкнути цю функцію, щоб
знизити рівень шумів та фантомних зображень на екрані телевізора.
1
Натисніть кнопку MENU (
2
За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть Изображение, після чого
натисніть кнопку ENTER (
).
3
За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть Цифр. ш/под., після чого
натисніть кнопку ENTER (
).
4
Виберіть Выкл. або Вкл. за допомогою кнопок ▲ або ▼, після чого
натисніть кнопку ENTER (
).
5
Натисніть кнопку EXIT (
), щоб відкрити меню.
) для виходу з меню.
Изображение
TV
Режим
: Динам.
Размер
: 16:9
Цифр. ш/под. :
Вкл.
Наклон
:0
Режим ”фильм”:
Выкл.
PIP
:
Выкл.
Перем.
Вход





Возврат
Изображение
TV
Режим
: Динам.
Размер
: 16:9
Выкл.
Цифр. ш/под. :
Вкл.
Вкл.
Наклон
:0
Режим ”фильм”:
Выкл.
PIP
:
Выкл.
Українська - 17
AA68-03785B_Ukr_CIS_VE.indd
17
Перем.
Вход
Возврат
2006-05-26
ソタネト 2:12:46
Використання функції керування нахилом (залежно від моделі)
Изображение
TV
Режим
: Динам.
Размер
: 16:9
Цифр. ш/под. :
Вкл.
Наклон
: -1
Режим ”фильм”:
Выкл.
PIP
:
Выкл.
Перем.
Настр.





Возврат
Якщо зображення буде дещо нахилене в одну сторону, можна регулювати
параметри нахилу (в межах від -7 до +7).
1
Натисніть кнопку MENU (
2
За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть Изображение, після чого
натисніть кнопку ENTER (
).
3
За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть Наклон.
4
За допомогою кнопок ◄ або ► виберіть необхідне на лаштування від
(-7 до 7).
5
Натисніть кнопку EXIT (
), щоб відкрити меню.
) для виходу з меню.
Налаштування режиму перегляду фільмів
Изображение
TV
Режим
: Динам.
Размер
: 16:9
Цифр. ш/под. :
Вкл.
Наклон
:0
Режим ”фильм”:
Выкл.
PIP
:
Выкл.
Перем.
Вход





Возврат
Изображение
TV
Режим
: Динам.
Размер
: 16:9
Цифр. ш/под. :
Вкл.
Наклон
:0
Режим ”фильм”: Выкл.Выкл.
Вкл.
PIP
:
Выкл.
Перем.
Вход
Возврат
Ви маєте змогу налаштувати автоматичне сприйняття та обробку кіно-сигналів,
які надходять з деяких джерел, а також налаштувати оптимальну якість
зображення.
1
Натисніть кнопку MENU (
2
За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть Изображение, після чого
натисніть кнопку ENTER (
).
3
За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть Режим “фильм”, після чого
натисніть кнопку ENTER (
).
4
Виберіть Выкл. або Вкл. за допомогою кнопок ▲ або ▼, після чого
натисніть кнопку ENTER (
).
5
Натисніть кнопку EXIT (
➢
), щоб відкрити меню.
) для виходу з меню.
◆ Не доступний в режимі “Компонентный” або HDMI.
◆ Неправильне використання режимів, наприклад вимкнення
Режима “фильм” під час перегляду фільму з певного джерела або
увімкнення Режима “фильм” під час перегляду фільму з іншого
джерела може вплинути на якість зображення.
Українська - 18
AA68-03785B_Ukr_CIS_VE.indd
18
2006-05-26
ソタネト 2:12:48
Перегляд зображення в зображенні (ЗВЗ) (залежно від моделі)
Можна налаштувати показ периферійного зображення всередині основного
зображення телевізійної програми або зображення із зовнішніх аудіо/відео
пристроїв, таких як відеомагнітофон або DVD-програвач. В цьому режимі Ви
можете переглядати телепрограму або зображення, сигнал якого надходить
з відеовходу будь-якого підключеного пристрою, одночасно з телевізійною
програмою або зображенням, сигнал якого надходить з іншого відеовходу.
Режим
: Динам.
Размер
: 16:9
Цифр. ш/под. :
Вкл.
Наклон
:0
Режим ”фильм”:
Выкл.
PIP
:
Выкл.
Увімкнення функції зображення в зображенні
Перем.
1
Натисніть кнопку MENU (
2
За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть Изображение, після чого
натисніть кнопку ENTER (
).
), щоб відкрити меню.
3
За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть PIP, після чого натисніть
кнопку ENTER (
).
4
Натисніть кнопку ENTER (
5
Виберіть Выкл. або Вкл. за допомогою кнопок ▲ або ▼, після чого
натисніть кнопку ENTER (
).
➢
Изображение
TV
Вход
PIP
PIP
Источн.
Смена
Размер
Позиция
Прог.
Перем.
Ці параметри можна також вибрати простим натисканням кнопки PIP.
Щоб перейти до попереднього вигляду екрана, натисніть кнопку ще
раз.


Возврат
TV
) ще раз.



: Вкл.
: TV
: Большой
:
:P 1
Вход





Возврат
Таблиця налаштувань ЗВЗ
X : Ця комбінація ЗВЗ неможлива.
O : Ця комбінація ЗВЗ доступна.
Периферійне зображення
Основне зображення
TV
Внешн.1
Внешн.2
AV / S-Video
Компонент.
HDMI
TV
O
O
O
O
X
X
Внешн.1
O
O
O
O
X
X
Внешн.2
O
O
O
O
X
X
AV / S-Video
O
O
O
O
X
X
Компонент.
X
X
X
X
X
X
HDMI
X
X
X
X
X
X
Вибір джерела сигналу для ЗВЗ
6
За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть Источн., після чого натисніть
кнопку ENTER (
).
За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть джерело сигналу для
периферійного зображення, після чого натисніть кнопку ENTER (
).
➢
Ці налаштування також можна зробити простим натисненням кнопки
SOURCE.
PIP
TV
PIP
Источн.
Смена
Размер
Позиция
Прог.
Перем.
: Вкл.
: TV
: Большой
:
:P 1
Вход





Возврат
продовження…
Українська - 19
AA68-03785B_Ukr_CIS_VE.indd
19
2006-05-26
ソタネト 2:12:50
PIP
TV
PIP
Источн.
Смена
Размер
Позиция
Прог.
Перем.
: Вкл.
: TV
: Большой
:
:P 1
Вход





Використовується для того, щоб поміняти місцями основне та
периферійне зображення.
7
За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть Смена, після чого натисніть
кнопку ENTER (
).
Основне зображення та периферійне зображення міняються місцями.
➢ Можна також поміняти місцями основне та периферійне зображення
за допомогою кнопки SWAP.
Возврат
Зміна розміру екрана ЗВЗ
PIP
TV
PIP
Источн.
Смена
Размер
Позиция
Прог.
Перем.
: Вкл.
: TV
: Большой
:
:P 1
Вход





8
Возврат
За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть Размер, після чого натисніть
кнопку ENTER (
).
За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть розмір периферійного
зображення, після чого натисніть кнопку ENTER (
).
Доступні параметри: Большой – Малый – Двойной экр.
➢ Ці налаштування також можна зробити простим натисненням кнопки
SIZE.
Зміна положення екрана ЗВЗ
PIP
TV
PIP
Источн.
Смена
Размер
Позиция
Прог.
Перем.
: Вкл.
: TV
: Большой
:
:P 1
Вход





➢
PIP
Перем.
За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть Позиция, після чого
натисніть кнопку ENTER (
).
За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть положення периферійного
зображення, після чого натисніть кнопку ENTER (
).
Доступні параметри:
-
Возврат
TV
PIP
Источн.
Смена
Размер
Позиция
Прог.
9
: Вкл.
: TV
: Большой
:
:P 1
Настр.





Ці налаштування також можна зробити простим натисненням кнопки
POSITION ( ).
Зміна каналу ЗВЗ
10
За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть Прог., після чого натисніть
кнопку ENTER (
).
За допомогою кнопок ◄ або ► виберіть канал для периферійного
зображення, після чого натисніть кнопку ENTER (
).
➢
Возврат
◆
◆
За допомогою кнопок P або можна вибрати канал для
периферійного зображення.
Ви зможете вибрати канал периферійного зображення, якщо
параметр Источн. встановлено у положення TV.
Стоп-кадр
Під час перегляду телевізійної програми можна зупинити зображення, просто
натиснувши кнопку STILL.
➢
◆ Щоб повернутись до нормального перегляду, знову натисніть цю
кнопку.
◆ Не підтримується у компонентному режимі/режимі HDMI.
Українська - 20
AA68-03785B_Ukr_CIS_VE.indd
20
2006-05-26
ソタネト 2:12:53
Керування звуком
Зміна стандарту звуку
Можна вибрати тип спеціальних звукових ефектів, який використовуватиметься
під час перегляду певного каналу.
1
Натисніть кнопку MENU (
2
За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть Звук, після чого натисніть
кнопку ENTER (
).
3
Ще раз натисніть кнопку ENTER (
4
За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть необхідний параметр, після
чого натисніть кнопку ENTER (
).
Доступні параметри: Стандарт – Муз. – Кино – Речь – Польз.
5
Натисніть кнопку EXIT (
➢
Ці параметри можна також вибирати простим натисканням кнопки
S.MODE (
).
Режим
:
Эквалайзер
SRS TSXT
Громк. авто
Turbo sound
Псевдостерео
), щоб відкрити меню.
), щоб вибрати Режим.
) для виходу з меню.
Звук
TV
Перем.
Польз.
:
:
:
:
Вход


Выкл.
Выкл.
Выкл.
Выкл.
Возврат
Звук
TV
Режим
:
Эквалайзер
SRS TSXT
Громк. авто
Turbo sound
Псевдостерео
Перем.
Стандартн
Польз.
Муз.
Кино
Речь
Польз.
: Выкл.
:
:
:
Вход
Выкл.
Выкл.
Выкл.
Возврат
Налаштування параметрів звуку (залежно від моделі)
Параметри відтворення звуку можна налаштувати відповідно до Ваших
індивідуальних вподобань.
1
Натисніть кнопку MENU (
2
За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть Звук, після чого натисніть
кнопку ENTER (
).
3
За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть Эквалайзер, після чого
натисніть кнопку ENTER (
).
4
За допомогою кнопок ◄ або ► виберіть необхідний параметр для
налаштування, після чого натисніть кнопки ▲ або ▼, щоб встановити
параметр.
5
Натисніть кнопку EXIT (
➢
У разі внесення будь-яких змін до значень цих параметрів, режим звуку
автоматично змінюється на Польз..
), щоб відкрити меню.
) для виходу з меню.
Звук
TV
Режим
:
Эквалайзер
SRS TSXT
Громк. авто
Turbo sound
Псевдостерео
Перем.
Вход
Польз.
:
:
:
:


Выкл.
Выкл.
Выкл.
Выкл.
Возврат
Эквалайзер
TV
П
Л
100 300 1K 3K 10K
Перем.
Настр.
Возврат
Українська - 21
AA68-03785B_Ukr_CIS_VE.indd
21
2006-05-26
ソタネト 2:12:56
Додаткові параметри звуку (залежно від моделі)
Звук
TV
Режим
:
Эквалайзер
SRS TSXT
Громк. авто
Turbo sound
Псевдостерео
Перем.
Польз.
:
:
:
:
Вход


Выкл.
Выкл.
Выкл.
Выкл.
Возврат
Звук
TV
Режим
:
Эквалайзер
SRS TSXT
Громк. авто
Turbo sound
Псевдостерео
Перем.
Польз.
:
:
:
:


Выкл.
Выкл.
Выкл.
Выкл.
Вход
Возврат
Звук
TV
Режим
:
Эквалайзер
SRS TSXT
Громк. авто
Turbo sound
Псевдостерео
Перем.
Польз.
:
:
:
:
Вход


Выкл.
Выкл.
Выкл.
Выкл.
Возврат
Звук
TV
Режим
:
Эквалайзер
SRS TSXT
Громк. авто
Turbo sound
Псевдостерео
Перем.
Вход
◆ SRS TSXT
TruSurround XT є запатентованою технологією компанії SRS, що дозволяє
вирішити проблему відтворення 5.1-канального звуку через два гучномовці.
TruSurround відтворює неперевершене віртуальне об’ємне звучання через
будь-яку систему, що складається з двох гучномовців, включаючи внутрішні
гучномовці телевізора. Вона повністю сумісна з усіма багатоканальними
форматами.
◆ Громк. авто
Кожна телестанція має власні параметри передавання сигналу, тому може
виникнути необхідність регулювати гучність кожного разу під час зміни
каналу, що не надто зручно. Ця функція дозволяє виконувати автоматичне
регулювання гучності звуку каналу, зменшуючи її у разі наявності сильного
модуляційного сигналу та збільшуючи, коли модуляційний сигнал надто
слабкий.
◆ Turbo sound
Дана функція підсилює відповідно діапазон високих і низьких частот (а також
включає інші ефекти). Можна отримувати насолоду від ще більш вражаючого
та живого звуку під час прослуховування музики, перегляду фільмів або інших
каналів.
◆ Псевдостерео
Ця функція дозволяє перетворювати монофонічний звуковий сигнал на два
однакових канали – лівий та правий. Якщо режим Псевдостерео увімкнути
Вкл. або вимкнути Выкл. ці на лаштування будуть застосовані до таких
звукових ефектів, як Стандарт, Муз., Кино і Речь.
1
Натисніть кнопку MENU (
2
За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть Звук, після чого натисніть
кнопку ENTER (
).
3
За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть необхідний параметр (SRS
TSXT, Громк. авто, Turbo sound або Псевдостерео), після чого
натисніть кнопку ENTER (
).
4
Виберіть Выкл. або Вкл. за допомогою кнопок ▲ або ▼, після чого
натисніть кнопку ENTER (
).
5
Натисніть кнопку EXIT (
Польз.
:
:
:
:


Выкл.
Выкл.
Выкл.
Выкл.
Возврат
➢
), щоб відкрити меню.
) для виходу з меню.
◆ Вибір цих параметрів також можна зробити простим натисненням
кнопки TURBO.
◆ Режими “SRS TruSurround XT” та “Turbo Sound” неможливо одночасно
встановити у положення “Вкл.”.
◆ Ці налаштування також можна зробити простим натисненням кнопки
SRS ( ).
◆ TruSurround XT, SRS та символ ( ) є зареєстрованими торговими
марками компанії SRS Labs, Inc.
Технологія TruSurround XT використовується за ліцензією компанії
SRS Labs, Inc.
Українська - 22
AA68-03785B_Ukr_CIS_VE.indd
22
2006-05-26
ソタネト 2:12:59
Вибір режиму звуку (залежно від моделі)
Кнопка DUAL I-II служить для відображення даних/керування процесом обробки та відтворення звукового сигналу. Після
увімкнення живлення автоматично встановлюється режим “Dual-I ” або “Stereo”, залежно від поточної передачі.
NICAM
Stereo
Тип трансляції
Позначки на екрані
Звичайне віщання
(Стандартний звук)
Mono (Звичайне використання)
Звичайне + NICAM
моно
Mono
NICAM
↔
Mono
(Звичайне)
NICAM стерео
Stereo
NICAM
↔
Mono
(Звичайне)
NICAM Dual I/II
Dual-I
NICAM
Звичайне віщання
(Стандартний звук)
A2
Stereo
➢
→
Dual-II
NICAM
→
Mono
(Звичайне)
Mono (Звичайне)
Двомовне або DualI/II
Dual-I
↔
Dual-II
Stereo
Stereo
↔
Mono
(Примусовий монорежим)
◆ У разі погіршення умов прийому сигналу краще звучання можна отримати в режимі Mono.
◆ Якщо стереосигнал є слабким, але цей режим все одно активується автоматично, виберіть режим Mono.
◆ Під час отримання моносигналу в аудіо/відео режимі, підключіться до входу “AUDIO-L” на панелі (передній або
бічній). Якщо моно звук виходить лише з лівого гучномовця, натисніть кнопку DUAL I-II.
Українська - 23
AA68-03785B_Ukr_CIS_VE.indd
23
2006-05-26
ソタネト 2:13:00
Опис функцій
Налаштування часу
Время
TV
Уст. часов
Таймер сна
Таймер вкл.
Таймер выкл.
Перем.
: -- : -: Выкл.
: Выкл.
: Выкл.
Вход




Возврат
Уст. часов
TV
Часов
00
Перем.
Минут
00
Настр.
Возврат
Время
TV
Уст. часов
Таймер сна
Таймер вкл.
Таймер выкл.
Перем.
: 00 : 00
: Выкл.
: Выкл.
: Выкл.
Вход




Возврат
Время
TV
Уст. часов
Таймер сна
Таймер вкл.
Таймер выкл.
Перем.
Вход
: 00 : 00
: Выкл.
Выкл.
30
60
: Выкл.
90
120
: Выкл.
Налаштування та відображення поточного часу
Можна налаштувати годинник телевізора на відображення поточного часу
після натиснення кнопки INFO ( ). Крім того, час необхідно налаштувати, якщо
потрібно скористатися функцією таймера автоматичного увімкнення/вимкнення.
➢ Після натиснення кнопки “ ” (Увімк./Вимк.) на панелі телевізора
параметри годинника скидаються.
1
Натисніть кнопку MENU (
2
За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть Установка, після чого
натисніть кнопку ENTER (
).
3
За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть Время, після чого натисніть
кнопку ENTER (
).
4
Натисніть кнопку ENTER (
5
За допомогою кнопок ◄ або ► Часов або Минут. Встановіть поточне
значення годин чи хвилин за допомогою кнопок ▲ або ▼.
6
Натисніть кнопку ENTER (
7
Натисніть кнопку EXIT (
) ще раз.
).
) для виходу з меню.
Налаштування таймера режиму очікування
Дозволяє налаштувати телевізор так, щоб він вимикався автоматично в заданий
час.
1
Натисніть кнопку MENU (
2
За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть Установка, після чого
натисніть кнопку ENTER (
).
3
За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть Время, після чого натисніть
кнопку ENTER (
).
4
За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть Таймер сна, після чого
натисніть кнопку ENTER (
).
5
За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть через скільки часу вимкнути
телевізор (Выкл., 30, 60, 90, 120, 150, 180), після чого натисніть
кнопку ENTER (
).
6
Натисніть кнопку EXIT (
➢
Можна вибрати проміжок часу від 30 до 180 хвилин, після закінчення якого
телевізор переходитиме в режим очікування. Для цього використовуйте
кнопку SLEEP.
150
180
Возврат
), щоб відкрити меню.
), щоб відкрити меню.
) для виходу з меню.
Українська - 24
AA68-03785B_Ukr_CIS_VE.indd
24
2006-05-26
ソタネト 2:13:03
Автоматичне увімкнення та вимкнення телевізора
Можна встановити таймери увімкнення/вимкнення для того, щоб телевізор
◆
автоматично вмикався у визначений час, налаштований на вибраний Вами
канал
◆
або автоматично вимикався у визначений Вами час.
➢
Перше, що слід зробити, - це налаштувати годинник телевізора (дивіться
розділ “Налаштування та відображення поточного часу” на сторінці 24).
Якщо годинник не було налаштовано, з’явиться повідомлення Сначала
установите часы.
1
Натисніть кнопку MENU (
2
За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть Установка, після чого
натисніть кнопку ENTER (
).
3
За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть Время, після чого натисніть
кнопку ENTER (
).
4
За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть Таймер вкл., після чого
натисніть кнопку ENTER (
).
5
За допомогою кнопок ◄ або ► перейдіть до параметра Часов, Минут,
Прог. або Громк..
Виберіть потрібні параметри, натискаючи кнопки ▲ або ▼
), щоб відкрити меню.
6
За допомогою кнопок ◄ або ► перейдіть до параметра Активация,
після чого натисніть кнопку ▲ або ▼, щоб вибрати Да.
7
Натисніть кнопку MENU (
8
За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть Таймер выкл.. У такий же
спосіб встановіть час автоматичного вимкнення телевізора.
9
Натисніть кнопку EXIT (
➢
Встановити години і хвилини можна також безпосередньо за допомогою
кнопок із цифрами на пульті ДК.
➢
Вимкнення живлення за умови відсутності користувача
Коли таймер встановлено у положення “Вкл.” телевізор буде вимкнено
автоматично, якщо протягом 3 годин після ввімкнення телевізора таймером,
не було натиснуто жодної кнопки. Ця функція доступна лише у режимі
таймера “Вкл.” та запобігає перенагріванню або протіканню, які можуть
трапитися, якщо телевізор вмикається таймером і залишається увімкненим
протягом надто тривалого часу (наприклад, під час вихідного дня).
Уст. часов
Таймер сна
Таймер вкл.
Таймер выкл.
Перем.
: 00 : 00
: Выкл.
: Выкл.
: Выкл.
Вход




Возврат
Таймер вкл.
TV
Часов Минут
00
00
Прог. Громк.
P 1
10
Активация
Нет
Перем.
Настр.
Возврат
Время
TV
Уст. часов
Таймер сна
Таймер вкл.
Таймер выкл.
).
) для виходу з меню.
Время
TV
Перем.
: 00 : 00
: Выкл.
: 22 : 00
: Выкл.
Вход




Возврат
Таймер выкл.
TV
Часов Минут
00
00
Активация
Нет
Перем.
Настр.
Возврат
Українська - 25
AA68-03785B_Ukr_CIS_VE.indd
25
2006-05-26
ソタネト 2:13:06
Вибір мови
Установка
TV
Plug & Play
Язык
Время
Синий экран
Мелодия
Перем.
:
:
:
Вход

Русский 

Вкл. 
Вкл. 
Возврат
Під час першого увімкнення телевізора обов’язково виберіть мову, якою
виводитимуться меню та інша інформація.
1
Натисніть кнопку MENU (
2
За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть Установка, після чого
натисніть кнопку ENTER (
).
3
За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть Язык, після чого натисніть
кнопку ENTER (
).
4
За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть відповідну мову, після чого
натисніть кнопку ENTER (
).
5
Натисніть кнопку EXIT (
), щоб відкрити меню.
) для виходу з меню.
Налаштування режиму синього екрана
Установка
TV
Plug & Play
Язык
Время
Синий экран
Мелодия
Перем.
:
:
:
Вход
Русский
Выкл.
Вкл.
Вкл.
Вкл.
Возврат
Якщо телевізор не отримує жодного сигналу, або якщо сигнал дуже слабкий,
неякісне зображення автоматично замінюється синім екраном. Якщо Ви бажаєте
дивитись зображення з поганою якістю, потрібно вимкнути режим синього
екрана.
1
Натисніть кнопку MENU (
2
За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть Установка, після чого
натисніть кнопку ENTER (
).
3
За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть Синий экран, після чого
натисніть кнопку ENTER (
).
4
Виберіть Выкл. або Вкл. за допомогою кнопок ▲ або ▼, після чого
натисніть кнопку ENTER (
).
5
Натисніть кнопку EXIT (
), щоб відкрити меню.
) для виходу з меню.
Вибір мелодій
Установка
TV
Plug & Play
Язык
Время
Синий экран
Мелодия
Перем.
Вход
:
:
:
Русский
Вкл.
Выкл.
Вкл.
Вкл.
Возврат
Увімкнення та вимкнення телевізора може супроводжуватись відповідною
мелодією.
1
Натисніть кнопку MENU (
2
За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть Установка, після чого
натисніть кнопку ENTER (
).
3
За допомогою кнопок ▲ або ▼ виберіть Мелодия, після чого
натисніть кнопку ENTER (
).
4
Виберіть Выкл. або Вкл. за допомогою кнопок ▲ або ▼, після чого
натисніть кнопку ENTER (
).
5
Натисніть кнопку EXIT (
), щоб відкрити меню.
) для виходу з меню.
Українська - 26
AA68-03785B_Ukr_CIS_VE.indd
26
2006-05-26
ソタネト 2:13:08
Функція телетексту (залежно від моделі)
Більшість телевізійних станцій пропонують для перегляду текстову інформацію
через послугу “Телетекст”.
На головній сторінці телетексту подано інформацію про правила використання
послуги. Крім того, можна вибрати різні параметри відповідно до Ваших потреб
за допомогою пульта ДК.
☛ Для правильного відображення інформації телетексту необхідно
забезпечити стабільність приймання сигналу. В іншому випадку
інформація може бути відсутня, або можуть не відображатися деякі
сторінки.
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
➢
(телетекст увімк./зміш.)
Натисніть, щоб активувати режим телетексту, попередньо вибравши
канал, який пропонує послугу телетексту. Натисніть кнопку ще раз,
щоб накласти телетекст на зображення на екрані.
(допоміжна сторінка)
Використовується для відображення наявної допоміжної сторінки.
(розмір)
Натисніть, щоб збільшити шрифт у верхній половині екрана вдвічі.
Для нижньої половини екрана натисніть кнопку ще раз. Щоб
повернутись до звичайного екрана, натисніть кнопку ще раз.
(збереження)
Використовується для зберігання сторінок телетексту.
(утримання)
Використовується, щоб зберегти на екрані відповідну сторінку; якщо
обрана сторінка пов’язана з кількома додатковими сторінками, вони
відображатимуться одна за одною. Щоб перейти до попереднього
вигляду екрана, натисніть кнопку ще раз.
(наступна сторінка)
Використовується для відображення наступної сторінки телетексту.
(режим)
Натисніть, щоб вибрати режим телетексту (LIST або FLOF) Якщо
натиснути кнопку в режимі “LIST” (Список), відбудеться перехід в
режим зберігання до списку. В режимі зберігання до списку можна
зберегти сторінку телетексту у список сторінок за допомогою кнопки
(збереження).
(попередня сторінка)
Використовується для відображення попередньої сторінки
телетексту.
(зміст)
Використовується для відображення головної сторінки (змісту) у
будь-який момент під час перегляду телетексту.
(показати)
Використовується для відображення прихованого тексту (наприклад,
відповіді на питання вікторин).
Щоб повернутись до звичайного екрана, натисніть кнопку ще раз.
Кольорові кнопки (червона/зелена/жовта/блакитна)
Якщо телевізійна компанія підтримує використання системи
FASTEXT, різноманітні тематичні розділи, які відображаються на
сторінці телетексту, матимуть свій кодовий колір; розділи можна вибирати за допомогою кольорових кнопок
Натисніть одну з відповідних кнопок. Відображається відповідна сторінка, де кольором виділено іншу
інформацію, яку також можна вибрати аналогічним чином. Для відображення попередньої або наступної
сторінки натисніть відповідну кольорову кнопку.
(скасувати)
Використовується для відображення телевізійної передачі під час пошуку сторінки.
Можна змінювати сторінки телетексту за допомогою кнопок із цифрами на пульті дистанційного керування.
Українська - 27
AA68-03785B_Ukr_CIS_VE.indd
27
продовження…
2006-05-26
ソタネト 2:13:12
Інформація на сторінках телетексту поділяється на шість категорій:
Частина
Зміст
A
Номер вибраної сторінки
B
Назва каналу трансляції
C
Номер поточної сторінки або результати пошуку
D
Дата та час
E
Текст
F
Інформація про стан
Інформація FASTEXT
➢
Інформація телетексту часто розбивається на декілька сторінок, які
відображаються у послідовному порядку. Щоб відкрити ці сторінки:
◆ введіть номер сторінки
◆ виберіть назву сторінки із списку
◆ виберіть кольоровий заголовок (система FASTEXT)
➢
Натисніть кнопку TV (
) для виходу з режиму телетексту.
Українська - 28
AA68-03785B_Ukr_CIS_VE.indd
28
2006-05-26
ソタネト 2:13:13
Додаток
Автоматичне розмагнічування для видалення кольорових плям
Спіраль розмагнічування встановлена навколо кінескопа, тому переважно немає необхідності вручну
розмагнічувати телевізор.
У разі встановлення телевізора у інше положення, на екрані можуть з’явитися кольорові плями. В такому випадку
Вам слід:
◆ Вимкніть телевізор, натиснувши кнопку “ ” (Увімк./Вимк.) на передній панелі телевізора.
◆ Від’єднайте телевізор від мережі
◆ Не вмикайте телевізор щонайменше 30 хвилин, щоб активувалась функція автоматичного
розмагнічування, після цього натисніть кнопку “POWER ” на пульті ДК.
☛
Якщо телевізор не використовується тривалий час, натисніть кнопку “ ” (Увімк./Вимк.), щоб вимкнути
телевізор.
Усунення несправностей: Перед тим, як звернутися до центру обслуговування
Перед тим, як звернутися до центру обслуговування компанії Samsung, виконайте наступні нескладні перевірки.
Якщо Вам не вдається вирішити проблему за допомогою наведених нижче інструкцій, запишіть назву моделі та її серійний
номер, після чого зверніться до місцевого торгового представника.
Немає звуку або зображення
◆
◆
◆
◆
Зображення нормальне, але звуку немає.
◆ Перевірте рівень гучності.
◆ Перевірте, чи не була натиснута кнопка MUTE (
Перевірте підключення кабелю живлення до настінної розетки.
Перевірте, чи були натиснуті кнопки “ ” (Увімк./Вимк.) та POWER.
Перевірте параметри контрастності та яскравості зображення.
Перевірте рівень гучності.
) на пульті ДК.
Зображення немає або зображення
чорно–біле.
◆ Відрегулюйте параметри кольору.
◆ Перевірте правильність вибору системи телетрансляції.
Перешкоди у звучанні та зображенні
◆ Спробуйте визначити електричний пристрій, який впливає на роботу
телевізора, та відсуньте його трохи далі.
◆ Під’єднайте телевізор до іншої розетки живлення.
Розпливчасте або нечітке зображення,
спотворений звук
◆ Перевірте напрямок, розташування та під’єднання антени.
Перешкоди часто з’являються внаслідок використання кімнатної антени.
Неправильна робота пульта ДК
◆ Замініть батареї у пульті дистанційного керування.
◆ Очистіть вікно проходження сигналу пульта ДК (верхній край пульта).
◆ Перевірте контакти батарей.
Українська - 29
AA68-03785B_Ukr_CIS_VE.indd
29
2006-05-26
ソタネト 2:13:14
Технічні cпецифікації
Модель
Розмір Повний Розмір
Співвідношення
екрану в розмір діагоналі
сторін екрану
дюймах діагоналі робочої
Підтримувані кольору
Підтримувані
режими звука
Розміри в мм
В
Ш
Г
Вага в кг
Моно/
стерео
WS-32Z30HPQ
16:9
32
82
76
PAL/SEC-B/G D/K,I,NT3.58, NT4.43
B/G,DK,I,M
568
934
406
54.5
Cтерео
WS-32Z31HSQ
16:9
32
82
76
PAL/SEC-B/G D/K,I,NT3.58, NT4.43
B/G,DK,I,M
586
796
415
54.0
Cтерео
WS-32Z40HTQ
16:9
32
82
76
PAL/SEC-B/G D/K,I,NT3.58, NT4.43
B/G,DK,I,M
570
910
415
53.2
Cтерео
CS-29Z40HPQ
4:3
29
72
68
PAL/SEC-B/G D/K,I,NT3.58, NT4.43
B/G,DK,I,M
593
771
420
41.0
Cтерео
CS-29Z40HSQ
4:3
29
72
68
PAL/SEC-B/G D/K,I,NT3.58, NT4.43
B/G,DK,I,M
593
771
420
41.0
Cтерео
CS-29Z30HPQ
4:3
29
72
68
PAL/SEC-B/G D/K,I,NT3.58, NT4.43
B/G,DK,I,M
593
796
421
43.0
Cтерео
CS-29Z30HSQ
4:3
29
72
68
PAL/SEC-B/G D/K,I,NT3.58, NT4.43
B/G,DK,I,M
593
796
421
43.0
Cтерео
Українська - 30
AA68-03785B_Ukr_CIS_VE.indd
30
2006-05-26
ソタネト 2:13:14
Технічні cпецифікації
Потужність
вбудованих
динаміків
Електричні параметри
Типы установленных розъёмов
Додаткові аксесуари
Напруга, В
Частота
струму, Гц
Споживана
потужність, Вт
SCART
S-VIDEO/RCA
(Вхід)
RCA-вихід
Головні
телефони/
навушник
Пульт ДУ
Батарейки
Перехідник для
Інструкція
підключення
користувача
кімнатної
10W X 2
160-300
50
185
так
так
не
не
так
так
не
так
10W X 2
160-300
50
185
так
так
не
не
так
так
не
так
10W X 2
160-300
50
185
так
так
не
не
так
так
не
так
10W X 2
160-300
50
185
так
так
не
не
так
так
не
так
10W X 2
160-300
50
185
так
так
не
не
так
так
не
так
10W X 2
160-300
50
185
так
так
не
не
так
так
не
так
10W X 2
160-300
50
185
так
так
не
не
так
так
не
так
Українська - 31
AA68-03785B_Ukr_CIS_VE.indd
31
2006-05-26
ソタネト 2:13:15
Звертайтесь у компанію SAMSUNG У РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ
У разі виникнення запитань або коментарів стосовно виробів Samsung,
звертайтесь у центр обслуговування клієнтів компанії SAMSUNG.
8-800-502-0000
www.samsung.com/ur
AA68-03785B-04
AA68-03785B_Ukr_CIS_VE.indd
32
2006-05-26
ソタネト 2:13:15
Download PDF