Samsung | CS21A730E3 | Samsung CS21A730E3 Керівництво користувача

Кольоровий ТЕЛЕВІЗОР
CS21Z45Z3Q/CS21Z47Z3Q/
CS21A730E3/CS21Z43Z3Q/
CS21Z50Z3Q/CS21Z57Z3Q/
CS21Z55Z3Q/CS21Z58Z3Q/
CS21B850F3/CS21A751J3/
CS21A750JL
Панель з’єднань (залежно від моделі)
Передня (або бічна) панель
➢ Реальна конфігурація телевізора може дещо
відрізнятись від описаної тут, залежно від моделі.
Задня панель
1Аудіовхід
2Відеовхід
Посібник користувача
3Вхід для навушників
Перш ніж розпочати роботу, уважно прочитайте посібник та
збережіть його на майбутнє для довідки.
або
Зареєструйтеся як користувач виробів компанії Samsung на
веб-сайті
www.samsung.com/global/register
мережа
кабельного
телебачення
Панель керування(залежно від моделі)
➢ Форма і колір виробу можуть бути дещо іншими,
залежно від моделі.
Передня (або бічна) панель
1 Виклик екранного меню
2 Регулювання гучності
3 Вибір каналу
4Сенсор пульта дистанційного керування
5 Індикатор
6 Перемикач живлення
 Залежно від моделі, телевізор можна увімкнути 3
режиму очікування за допомогою 3 кнопок.
 Кнопки 2 та 3 виконують ті самі функції, що і кнопки
◄/►/▲/▼ на пульті дистанційного керування.
Якщо пульт дистанційного керування вийшов
з ладу, або Ви не можете його знайти, можна
використовувати кнопки на панелі керування
телевізора.
☛ Підключаючи аудіо- чи відеосистему до телевізора,
завжди слідкуйте, щоб усі її компоненти були
вимкнені.
Підключення антени або під’єднання до мережі
кабельного телебачення
Вставте вхідний кабель антени або мережі у 1 (75-омне
коаксіальне гніздо).
Для перегляду телевізійних каналів необхідно, щоб
сигнал надходив від одного з таких джерел: зовнішньої
антени, мережі кабельного телебачення або супутникової
антени.
Якщо використовується кімнатна антена, під час
налаштування телевізора, можливо, потрібно буде
відрегулювати її положення, щоб отримати чітке
зображення.
Під’єднання навушників
Можна підключити навушники до гнізда 3, що дозволяє
дивитися телепрограми, не турбуючи інших людей, які
знаходяться у кімнаті. Тривале використання навушників
на високій гучності може призвести до погіршення слуху.
➢ Якщо до обидвох пар аудіовідеороз’ємів
- і на передній (або бічній), і на задній панелі
- під’єднано зовнішні пристрої, перевагу матиме
пристрій, що під’єднаний до аудіовідеороз’ємів на
передній (або бічній) панелі.
Під’єднання до входу/виходу SCART
Роз’єми SCART2 використовуються для під’єднання
таких пристроїв: відеомагнітофона, програвача DVDдисків, декодера, приймача супутникового мовлення,
ігрової приставки або програвача відеодисків.
Роз’єм SCART2 використовується також для під’єднання
пристроїв, які мають вихід RGB, наприклад ігрових
приставок або програвачів відеодисків.
Українська - 1
AA68-03972M-Ukr.indd 1
Під’єднання до входу RCA
Роз’єми 1 (аудіовхід) та 2 (відеовхід) використовуються
для під’єднання відеокамер, відеопрогравачів чи ігрових
приставок.
AA68-03972M
AA68-03972M-00
2009-08-13 �� 10:53:34
Пульт дистанційного керування (залежно від моделі)
4 MUTE
Використовується для
тимчасового вимкнення
звуку. Щоб знову
увімкнути звук,
натисніть кнопку MUTE
або кнопку
+, чи
-.
5 Кнопки з цифрами
Використовуються
для безпосереднього
вибору каналів.
6 INFO
Використовується для
перегляду інформації
та стану обраного
параметру.
7 SOURCE
Використовується для
відображення усіх
доступних джерел
відеосигналу.
8 TOOLS (залежно від
моделі)
Подані далі
можливості можна
відкрити натисненням
кнопки TOOLS.
1. Таймер сна
(використовується для
вибору попередньо
встановленого
проміжку часу для
автоматичного
вимкнення пристрою)
2. Реж. изображения
(використовується
для вибору ефекту
зображення)
3. Режим звука
(використовується
для вибору звукового
ефекту)
➢ На роботу пульта дистанційного керування (ДК)
може вплинути яскраве штучне освітлення поблизу
телевізора.
1 POWER
Використовується
для увімкнення або
вимкнення телевізора.
2 MENU
Використовується
для виклику
екранного меню або
для повернення до
попереднього меню.
3 ▲/▼/◄/►
Використовуються для
управління курсором у
меню.
+/Використовуються
для збільшення або
зменшення рівня
гучності.
P</>
Використовується
для відображення
наступного або
попереднього
збереженого каналу.
2
1
4. Dual I-II
(використовується
для
2
вибору
режиму звуку)
2
1 Plus
5. Turbo
1
(використовується
для вибору звукової
системи “Turbo Plus”)
6. Эквалайзер
(використовується для
відображення меню
Эквалайзер)
7. Просмотр
Використовується
для відображення
таких меню:
Группировка каналов,
Избранные каналы,
Планирование
каналов, Режим
музыки, Наполовину
тише
9 ENTER
Під час використання
екранних меню
натисніть кнопку
ENTER, щоб увімкнути
(або змінити) певний
пункт.
0 EXIT
Використовується для
виходу з будь-якого
меню або повернення
до звичайного
перегляду.
! PRE-CH
Використовується для
перемикання по черзі
двох останніх каналів.
Увімкнення/вимкнення телевізора
Натисніть кнопку POWER, P</> або кнопки з
цифрами на пульті дистанційного керування.
Можна також користуватися кнопкою P на телевізорі.
➢ Увага : Однополюсний перемикач не є повністю
вимкнено (до однієї лінії все ще подається живлення),
якщо кабель живлення не від’єднано.
Встановлення батарей
Зніміть кришку. Встановіть дві батареї
типу ААА, а потім вставте кришку на
місце.
Якщо пульт ДК не працює належним
чином, перевірте, чи правильно
встановлено полюси “+” та “–”, або чи батареї не
розряджені.
Заборонено вставляти батареї різних типів,
наприклад лужні та марганцеві.
➢
Українська - 2
AA68-03972M-Ukr.indd 2
2009-08-13 �� 10:53:35
Огляд меню
1
Натисніть кнопку MENU.
На екрані відобразиться головне меню телевізора.
Зліва в меню – п’ять піктограм: Вход, Изображение,
Звук, Канал та Установка.
2
Виберіть потрібну піктограму за допомогою кнопки
▲ або ▼. Натисніть кнопку ENTER, щоб отримати
доступ до підменю вибраної піктограми.
3
Для переходу між пунктами меню використовуйте
кнопку ▲ або ▼. Натисніть кнопку ENTER, щоб
вибрати той чи інший пункт меню.
4
Щоб змінити вибрані пункти, використовуйте кнопки
▲/▼/◄/►. Щоб повернутись до попереднього меню,
натисніть кнопку MENU.
5
Щоб вийти з меню, натисніть кнопку EXIT.
3
4
5
6
Установка – Plug & Play
Під час першого увімкнення телевізора, автоматично
послідовно відображаються кілька основних меню
налаштувань, які здійснюються користувачем. Можна
вибрати такі параметри.
1
Plug & Play
Якщо телевізор перебуває
Запуск Plug & Play
в режимі очікування,
натисніть кнопку POWER
OK
на пульті ДК.
Вход
Bыxoд
З’явиться індикація Запуск
Plug & Play
Plug & Play. Щоб запустити
Язык
функцію Plug & Play,
натисніть кнопку ENTER.
English
Русский
Відобразиться меню
Language.
Навіть якщо кнопку
ENTER не буде
Перем.
Вход
Пропуск
натиснуто, меню Язык
з‘явиться автоматично за декілька секунд.
➢
7
Перевірте, чи антену під’
єднано до телевізора (див.
сторінку 1). Натисніть
кнопку ENTER.
Відобразиться меню
Страна.
Виберіть регіон за
допомогою кнопки ▲
або ▼. Натисніть кнопку
ENTER.
Щоб розпочати пошук
каналів, натисніть кнопку
ENTER. Щоб зупинити
пошук, натисніть кнопку
ENTER.
Після завершення пошуку
каналів відображається
меню Уст. часов.
Cтpaнa
Belgie
Deutschland
España
France
Italia
Nederland
Перем.
Schweiz
Sverige
UK
Bocт.Eвpoпa
Дpут
Вход
Пропуск
Plug & Play
Aвтoнacтpoйкa
Пуск
Вход
Aвтoнacтpoйкa
P 1 C--
102MHz
7 %
Стоп
Виберіть режим
налаштування годин або
хвилин за допомогою
кнопки ◄ або ► Встановіть
поточні години чи хвилини,
натискаючи кнопку ▲ або
▼.
Вход
Канал - Автонастройка
Пропуск
Plug & Play
Уcт.часов
00:00
Перем
Настр.
Вход
Пропуск
Приятного просмотра
Після визначення всіх
OK
параметрів натисніть
кнопку MENU.
На екрані з’явиться повідомлення Приятного
просмотра. та увімкнеться збережений канал.
Повторне налаштування
функції “Plug & Play”
Спосіб:
MENU  ▲/▼ (Установка) 
ENTER  ▲/▼ (Plug & Play)
 ENTER
TV
Установка
Plug & Play
Язык
: Русский
Вpeмя
Зaмoк
Синий экран : Вкл.
Мелодия
: Вкл.
Peжим музыки: Bыкл.
Перем.
Вход
Список источн.
TV
 Список источн.
Можна перемикати
TV
EXT
режими відтворення
сигналу з під’єднаного
обладнання, наприклад
відеомагнітофона, DVDпрогравача, декодера
каналів кабельного або
Перем.
Вход
Возврат
цифрового телебачення чи
відтворення телевізійного сигналу (ретрансляційної
або кабельної мережі).
Зовнішнє джерело сигналу можна змінити,
просто натиснувши кнопку SOURCE на пульті
дистанційного керування. Зміна зображення може
відбуватись із незначною затримкою.
➢
Пропуск
Plug & Play
►
►
►
►
►
►
►
Возврат
Можна виконати пошук діапазонів доступних частот, які
різняться залежно від країни. Автоматично призначені
номери каналів можуть не відповідати дійсним або
бажаним номерам. Втім, можна вручну відсортувати
номери та видалити непотрібні канали.
Канали сортуються та
Aвтoнacтpoйкa
TV
зберігаються в порядку, що
Cтpaнa :
▲
Пoиск
Sverige
відповідає їх позиціям у
UK
частотному діапазоні (першим
Bocт.Eвpoпa
буде канал на найнижчій
Дpугиe
частоті, а останнім – на
найвищій). Потім вмикається
програма, яка була вибрана
Перем.
Вход
Возврат
спочатку.
Щоб зупинити пошук,
Пoиcк
не завершуючи його,
P 1 C-- 102MHz
7 %
натисніть кнопку
ENTER.
Cтoп
Після завершення
Вход
Возврат
відображається меню Sort. Для
сортування збережених каналів у бажаній послідовності
номерів, див. розділ “Channel - Sort”. Щоб вийти з режиму,
не зберігаючи жодного каналу, натисніть кнопку EXIT.
➢
Канал - Сортировка
2
Виберіть потрібну мову за допомогою кнопки ▲ або ▼.
Натисніть кнопку ENTER.
Plug & Play
Відобразиться
Проверьте антенный вход
повідомлення Проверьте
OK
антенный вход.
Вход
Пропуск
➢ Якщо в меню мови не
вибрати жодної мови, воно зникне з екрана через 30
секунд.
продовження…
Українська - 3
AA68-03972M-Ukr.indd 3
Вход - Список источн.
Plug & Play
Copтиpoвкa
TV
Функція сортування дозволяє
Oт
:P 1
змінювати порядкові
Дo
:P-номери збережених каналів.
Coxp. :?
Використання цієї функції
може бути необхідним після
автоматичного збереження
каналів.
Перем.
Настр.
Возврат
◆ От: номер каналу, який
необхідно змінити.
◆ До: новий номеру каналу, який необхідно призначити.
◆ Сохр.: підтвердження зміни номерів каналів.
2009-08-13 �� 10:53:35
Канал - Ручная настр.
Можна також зберігати канали
вручну, включно з тими, що
транслюються через кабельні
мережі. Під час збереження
каналів вручну можна:
- Зберігати або не зберігати
кожен знайдений канал
- Призначати номер програми
для ідентифікації кожного
збереженого каналу.
TV
Пpoг pамма
Cиcт. цвeта
Cиcт. звука
Пoиcк
Кaнaл
Coxp.
Перем.
Pyчнaя нacтp.
:
:
:
:
:
:
P 1
Aвто
BG
46MHz
C 1
?
Настр.
►
►
Возврат
◆ Программа (Номер програми, який необхідно
призначити каналу)
◆ Сист. цвета: Aвто/PAL/SECAM/NTSC4.43/NTSC3.58
◆ Сист. звука: BG/DK/I/M
◆ Поиск (Якщо номери каналів невідомі): Тюнер
скануватиме діапазон частот, доки на екрані не
з’явиться зображення першого або вибраного Вами
каналу.
◆ Канал (Якщо номер каналу, який необхідно зберегти,
відомий):
також встановити номер каналу
➢ Можна
безпосередньо за допомогою кнопок із цифрами
(0-9).
◆ Сохр. (Для зберігання каналу та відповідного номеру
програми)
звук спотворений або взагалі відсутній,
➢ Якщо
виберіть інший стандарт звуку.
каналов
☛ Режимы
◆ P (режим програм): Після завершення
налаштування усім наявним телевізійним станціям
призначаються номери позицій від P00 до P99.
В цьому режимі, щоб вибрати канал, достатньо
ввести номер позиції.
◆ C (режим дійсних каналів): В цьому режимі канал
можна вибрати шляхом введення призначеного
номера для кожної телевізійної станції.
◆ S (режим кабельних каналів): У цьому режимі
канал можна вибрати шляхом введення
призначеного номера для кожного кабельного
каналу.
Канал - Доб./Удал.
TV
Можна вилучати вибрані
▲ Eщe
канали зі списку каналів,
P 1: Дoбaвл.
знайдених під час сканування.
P 2: Дoбaвл.
P
3: Дoбaвл.
Під час сканування збережених
P 4: Дoбaвл.
каналів вилучені канали не
P 5: Дoбaвл.
▼ Eщe
відображатимуться. Усі інші
канали, які не були окремо
Перем.
Вход
вилучені, відображатимуться в
процесі сканування.
Спосіб:
ENTER / ► : Виберіть Добавл. або У Далено..
AA68-03972M-Ukr.indd 4
Дoб./Удaл.
Возврат
Канал - Точная настройка
Установка – Время
Якщо зображення є чітким, Вам не потрібно робити
точне налаштування каналу, тому що воно здійснюється
автоматично під час пошуку та збереження. Якщо ж
сигнал є слабким або спотвореним, може знадобитися
здійснити точне налаштування каналу вручну.
Bpeмя
TV
Часы
00:00
Чacы
Можна налаштувати
Taймep cнa
: Выкл.
годинник телевізора на
Плaниpoвщик
►
відображення поточного
часу за допомогою кнопки
INFO на пульті ДК. Крім
того, час необхідно
налаштувати, якщо
Перем.
Вход
Возврат
потрібно скористатися
функцією таймера автоматичного увімкнення/
вимкнення.
Toчная наcтpoйка
Спосіб:
P 1
0
◄/► : Дозволяє отримати
чітке зображення без шумів та
Cбpoc
якісний звук.
▲/▼  ENTER : Дозволяє
Перем.
Coxp.
Возврат
Настр.
скинути встановлене
налаштування.
ENTER : Дозволяє зберегти у пам’яті відрегульоване
зображення чи звук.
➢
Канал – Гpуппиpooкa кaнaлoв
Можна вибрати категорію і
знайти необхідний канал за
кілька секунд. Можна записати
канал за такими категоріями Кино, Музыка(Муз.), Нов., порт,
та Польз.
Спосіб:
▲/▼ : Використовуються для
вибору програми.
◄/► : Використовуються для
вибору потрібної групи каналів.
▲/▼ : Підтвердження нового
вибору.
➢ Щоб увійти в режим
Просмотр, можна також
натиснути кнопку TOOLS.
TV
Гpуппиpooкa кaнaлoв
Bшбop гpуппш : Bce
CФopмиpoвaть гpуппу
Перем.
Настр.
►
►
Возврат
CФopмиpoвaть гpуппу
P
P
P
P
P
P
P
P
Кино Муз. Hoв. Cпopт ПoлЬз.
1 2
3
4
5
6
7
8
Перем.
Настр.
Таймер сна
Можна вибрати проміжок часу від 30 до 180 хвилин,
після закінчення якого телевізор переходитиме в
режим очікування.
Щоб відкрити параметр Таймер сна, можна
також натиснути кнопку TOOLS на пульті
дистанційного керування.
Планировщик
Плaниpoвщик
TV
Можна встановити графік
PBp. Bкл Bp.Bыкл Уcт.
1.----:--
--:--
Heт
повернення телевізора до
2.----:--
--:--
Heт
встановленого каналу у
3.----:--
--:--
Heт
визначений час.
4.----:--
--:--
Heт
5.----:--
--:--
Heт
Одночасно можна
Гpoмк. будилЬн.
10
додати до графіка до 5
програм.
Перем.
Вход
Возврат
Якщо пункт Clock
не налаштовано в меню Time, спливаюче
попередження миготітиме, коли користувач
спробує налаштувати пункт Scheduler.
Щоб увійти в режим Просмотр, можна також
натиснути кнопку TOOLS.
 Громкость будильника
Можна налаштувати відповідний рівень гучності, коли
таймер автоматично вмикає телевізор.
Возврат
Канал – УСС
Кaнaл
TV
Якщо слабкий сигнал
Aвтонaстройa
►
мовлення спричиняє неякісне
Pучная наcтp.
►
зображення із перешкодами,
Дoб./Удaл.
►
можна покращити зображення,
Toчнaя нacтpoйкa
►
Copтиpoвкa
встановивши для функції
►
Гpуппиpoвкa кaнaлoв
►
“УСС” значення “Вкл.”. Якщо
УCC
: Bкл.
►
мовлення певного каналу
ведеться із перешкодами,
Перем.
Вход
Возврат
встановіть значення “Вкл.” чи
“Выкл.” функції “УСС” для цього каналу, щоб отримати
кращу якість зображення.
➢
➢
➢
Спосіб:
◄/► : Натискайте для вибору налаштування годин чи
хвилин.
◄/► : Натискайте для налаштування годин чи хвилин.
▲/▼  ENTER : Встановлення значення дa/Heт для
увімкнення/вимкнення операції.
☛ Спершу необхідно налаштувати годинник.
☛ Коли таймер встановлено у режим “Bкл.”, телевізор
буде вимкнено автоматично, якщо протягом 3
годин після ввімкнення телевізора таймером не
було подано жодної команди. Ця функція доступна
лише у режимі таймера “Bкл.”; вона запобігає
перенагріванню, яке може трапитися, якщо
телевізор залишається увімкненим протягом надто
тривалого часу.
Спосіб:
ENTER : Вкл. / Выкл.
Українська - 4
2009-08-13 �� 10:53:36
Установка – замок
Изображение – режим
За допомогою цієї функції
Зaмoк
: Bкл.
►
можна обмежити перегляд
Пpoґpaммa
: P 1
окремих програм певній
Блoкиpoвкa
: ?
категорії глядачів, наприклад
дітям, шляхом блокування
зображення та звуку. Функцію
замок неможливо розблокувати
Перем.
Вход
Возврат
за допомогою кнопок на
передній (або бічній) панелі
телевізора. Розблокувати функцію замок можна лише за
допомогою пульта ДК, отже, тримайте пульт подалі від
дітей.
TV
Зaмoк
Замок: Вкл/Выкл
Щоб розблокувати канал, виберіть значення Выкл.
Программа: Номер каналу, який необхідно
заблокувати.
Блокировка: Після натиснення кнопки ENTER
з’явиться повідомлення Заблокировано.
якийсь канал заблоковано, у меню Channel
➢ Якщо
та Замок неможливо увійти за допомогою кнопок
керування на панелі телевізора (у меню Замок на
екрані з’являється повідомлення Недоступно).
В такому разі в це меню можна увійти лише за
допомогою пульта ДК.
Установка –
Язык/Синий экран/
Мелодия/Режим музыки
Уcтaнoвкa
TV
Язык
Plug & Play
►
Різниться залежно від
Язык
: Pуccкий
►
моделі. Під час першого
Bpeмя
►
увімкнення телевізора,
Зaмoк
►
Cиний зкpaн : Bкл.
►
обов’язково виберіть мову,
Meлoдия
: Bкл.
►
якою виводитимуться
Peжим музыки : Bыкл.
►
меню та інша інформація.
Перем.
Вход
Выход
Синий экран
Якщо телевізор не отримує
жодного сигналу, або якщо сигнал дуже слабкий,
неякісне зображення автоматично замінюється
синім екраном. Якщо Ви все-таки бажаєте дивитись
зображення поганої якості, необхідно встановити для
режиму Синий экран значення Выкл.
Мелодия
Увімкнення та вимкнення телевізора може
супроводжуватись відповідною мелодією.
Режим музыки
Можна слухати музику/аудіо без відео чи інших
зображень.
Якщо вибрано режим Music Mode, буде чути
лише музику і не буде видно зображення.
Піктограма режиму музики ( ) відображається
на екрані.
Щоб увійти в режим Просмотр, можна також
натиснути кнопку TOOLS.
➢
➢
Peжим
TV
Режим: Динам./
Peжим
: Динaм.
►
Стандартн./Кино/Польз.
Koнтpacт
:
100
ЯpкocтЬ
:
50
Можна вибрати тип
ЧeткocтЬ
:
75
зображення, який
Цвeт
:
50
Toн
: З 50 К 50
максимально відповідає
Oттeнoк
: Xoл. 1
►
Cбpoc
►
Вашим потребам для
Перем.
Настр.
Возврат
перегляду того чи іншого
каналу.
Щоб увійти в режим Реж. изображения,
натисніть кнопку TOOLS на пульті дистанційного
керування.
Контраст/Яркость/Четкость/Цвет/Тон(лише для
NTSC)
Цей телевізор має декілька регульованих параметрів,
які дозволяють контролювати якість зображення.
➢
Оттенок: Хол. 2/Хол. 1/Норм./Тепл. 1/Тепл. 2
Сброс
Дозволяє відновити стандартні заводські
налаштування.
Функція відновлення налаштовується для кожного
режиму (Динам., Стандартн., Кино чи Польз.)
окремо.
Изображение – Цифр. ш/под. / DNIe Jr
(залежно від моделі) Цифр. ш/под.
Якщо телевізор приймає
надто слабкий сигнал,
можна увімкнути цю
функцію, щоб знизити
рівень шумів та фантомних
зображень на екрані
телевізора.
TV
DNIe Jr
Перем.
: Bыкл. ►
Вход
Возврат
DNIe Jr
Ця функція робить зображення чіткішим завдяки
підкресленню деталей, підсиленню контрастності
та білого кольору. Новий алгоритм компенсації
зображення дозволяє відтворювати яскравіше,
чистіше та детальніше зображення. Технологія DNIe
Jr регулюватиме усі сигнали, які доходять до очей
глядача.
Українська - 5
AA68-03972M-Ukr.indd 5
Изoбpaжeниe
Peжим
: Динaм.
►
Цифp. ш/лoд.
: Bыкл. ►
Звук – Режим/Эквалайзер/Громк.
авто/Псевдостерео/Turbo Plus/
Наполовину тише
Звук
TV
◆ Режим: Стандарт/
Peжим
: Cтaндapт ►
Музыка/Кино/Речь/
Зквaлaйзep
►
Польз.
Громк. авто
: Bыкл. ►
Пceвдocтepeo
: Bыкл. ►
Можна вибрати
Turbo Plus
: Bыкл. ►
тип спеціальних
Haпoлoвину тишe : Bыкл. ►
звукових ефектів, який
використовуватиметься
Перем.
Вход
Возврат
під час перегляду певного
каналу.
Щоб увійти в режим Режим звука, натисніть
➢ кнопку
TOOLS на пульті дистанційного
керування.
◆ Эквалайзер
Цей телевізор має декілька регульованих параметрів,
які дозволяють контролювати якість звучання.
разі внесення будь-яких змін до значень цих
➢ Упараметрів,
режим звуку автоматично змінюється
на Польз..
відкрити параметр Эквалайзер, можна
➢ Щоб
також натиснути кнопку TOOLS на пульті
дистанційного керування.
◆ Гpoмк. авто
Кожна телестанція має власні параметри
передавання сигналу, тому може з’явитись
необхідність регулювати гучність кожного разу під
час зміни каналу, що не надто зручно. Ця функція
дозволяє виконувати автоматичне регулювання
гучності звуку каналу, зменшуючи її у разі наявності
сильного модуляційного сигналу або збільшуючи,
коли модуляційний сигнал слабкий.
◆ Псевдостерео
Ця функція дозволяє перетворювати монофонічний
звуковий сигнал на два однакових канали – лівий та
правий. Якщо для режиму Псевдостерео встановити
значення Вкл або Выкл, ці налаштування будуть
застосовані до таких звукових ефектів, як Стандарт,
Музыка, Кино и Речь.
◆ Turbo Plus
Ця функція підсилює відповідно діапазон високих і
низьких частот (а також включає інші ефекти). Можна
отримувати насолоду від ще більш вражаючого
та живого звуку під час прослуховування музики,
перегляду фільмів або інших каналів.
увійти в режим Turbo Plus, натисніть кнопку
➢ Щоб
TOOLS на пульті дистанційного керування.
◆ Наполовину тише
Можна зменшити звук наполовину та управляти
звуком навіть у режимі вимкненого звуку.
натиснути кнопку “вимкнення звуку” один
➢ Якщо
раз, увімкнеться режим “Half Mute” (з’явиться
піктограма режиму зменшення звуку наполовину
( )), якщо натиснути кнопку два рази,
увімкнеться режим “Full Mute” (з’явиться
піктограма вимкнення звуку повністю ( )).
об увійти в режим Просмотр, можна також
➢Щ
натиснути кнопку TOOLS.
2009-08-13 �� 10:53:36
Вибір режиму звуку
Важлива гарантійна інформація
стосовно перегляду телепрограм у
різних форматах
(залежно від моделі)
Режим Dual I-II, у який можна увійти натисненням кнопки
TOOLS, служить для керування процесом обробки
та відтворення звукового сигналу. Після увімкнення
живлення автоматично встановлюється режим “Dual I ”
або “Stereo”, залежно від поточної передачі.
◆ NICAM Stereo
Тип мовлення
Позначки на екрані
Звичайне мовлення
(стандартний звук)
Mono
(Звичайне використання)
Звичайне +
NICAM Моно
Mono
NICAM
↔
Mono
(Звичайн.)
Просмотр - Избpaнныe кaнaлы
NICAM стерео
Stereo
NICAM
↔
Mono
(Звичайн.)
Функція Просмотр є поєднанням відео- та аудіофункцій,
які значно спрощують телевізійний перегляд.
NICAM Dual I/II
➢ Щоб увійти в режим Просмотр, можна також
◆ A2 Stereo
натиснути кнопку TOOLS.
Избpaнныe кaнaлы - це
функція, що забезпечує
свободу у виборі кількості
каналів, які можна переглядати
в будь-який час!
Додавання каналу.
Можна перейти до вибраного
каналу, який потрібно додати
до налаштування Избpaнныe
кaнaлы.
Easy View
Гpуппиpoвкa кaнaлoв
Избpaнныe кaнaлы
Плaниpoвaниe кaнaлoв
Peжим музыки
Haпoлoвину тишe
Перем.
Пpoкpуткa
P14
Вход
Dual-I
Dual-II
Mono
NICAM ↔ NICAM ↔(Звичайн.)
►
►
►
►
►
Выход
Тип мовлення
Позначки на екрані
Звичайне мовлення
(стандартний звук)
Mono
(Звичайн.)
Двомовне або Dual-I/II
Bыбpaть▼ УдaлиТЬ
P20 P35
Пpoкpуткa
Bыбpaть▼ УдaлиТЬ
Стерео
➢
Спосіб:
▲ : Додати поточний канал до налаштування Channel
Minimizer.
➢ Повторіть процес, щоб додати до шести каналів.
Видалення каналу.
Непотрібний канал можна видалити із налаштування
Channel Minimizer, натиснувши кнопку ▼.
Dual-I
↔
Dual-II
Mono
Stereo ↔
(Примусовий монорежим)
◆ У разі погіршення умов прийому сигналу краще
звучання можна отримати в режимі Mono.
◆ Якщо стереосигнал є слабким, але цей режим
активується автоматично, виберіть режим Mono.
◆ Під час отримання моносигналу в
аудіовідеорежимі, підключіться до входу “AUDIOL” на панелі (передній або бічній).
Якщо монофонічний звук лунає лише з лівого
гучномовця, натисніть кнопку TOOLS, щоб увійти
в режим Dual I-II.
Телевізори зі стандартним форматом екрана
(співвідношення ширини екрана до його висоти 4:3)
головним чином призначені для перегляду повністю
рухомого відеозображення стандартного формату.
Зображення, що відображаються на екрані таких
телевізорів, мають в основному мати стандартний
формат із співвідношенням сторін 4:3 та постійно
змінюватися. Тривалість відображення на екрані
нерухомих графічних та інших зображень, якими є,
наприклад темні смуги вгорі та внизу екрана під час
перегляду широкоформатного зображення (т.з. “формат
поштової скриньки”), необхідно обмежити до не більш,
ніж 15% від загального часу перегляду телевізора на
тиждень.
Телевізори з широкоформатним екраном
(співвідношення ширини екрана до його висоти 16:9)
головним чином призначені для перегляду повністю
рухомого відеозображення широкого формату.
Зображення, що відображаються на екрані таких
телевізорів, мають в основному бути у форматі
широкого екрана зі співвідношенням сторін 16:9 або
розширюватися до розміру екрана (якщо Ваша модель
має таку функцію) та постійно змінюватися. Тривалість
відображення на екрані нерухомих графічних та інших
зображень, якими є, наприклад темні бічні смуги під
час перегляду відео- або телепрограм у стандартному
форматі без розтягування, необхідно обмежити до не
більш, ніж 15% від загального часу перегляду телевізора
на тиждень.
Крім того, для усіх телевізорів необхідно обмежити
перегляд інших нерухомих зображень та текстових
документів, як наприклад новин фондової біржі, заставок
у відеоіграх, логотипів телевізійних станцій, вебсторінок або комп’ютерного екрана, згідно з описаними
вище інструкціями. Відображення будь-яких нерухомих
зображень понад рекомендовані норми, що наведені
вище, може спричинити нерівномірне зношування
кінескопа (ЕПТ), що призводить до утворення
малопомітних, але постійних контурних зображень,
випалених на екрані телевізора. Щоб уникнути цього,
намагайтеся чергувати перегляд телевізійних програм
та зображень, а також намагайтеся дивитися головним
чином повноекранні рухомі зображення, уникаючи
нерухомих малюнків чи темних смуг.
У моделях телевізорів, які мають функцію регулювання
розміру зображення, використовуйте ці функції для
перегляду зображень різноманітних форматів у
повноекранному режимі.
Будьте обережні, вибираючи формат програм для
перегляду та тривалість перегляду. Нерівномірне
зношування ЕПТ, що викликане вибором та
використанням невідповідного формату зображення, як
і виникнення інших випалених зображень, не підлягають
ремонту згідно з умовами обмеженої гарантії компанії
Samsung.
Українська - 6
AA68-03972M-Ukr.indd 6
2009-08-13 �� 10:53:37
Функція телетексту (залежно від моделі)
Більшість телевізійних станцій пропонують для перегляду
текстову інформацію через послугу “Телетекст”. На
головній сторінці телетексту подано інформацію про
правила використання послуги. Крім того, можна
вибрати різні параметри відповідно до Ваших потреб за
допомогою пульта ДК.
Для правильного відображення інформації телетексту
необхідно забезпечити стабільність приймання
сигналу. В іншому випадку інформація може бути
відсутня, або можуть не відображатися деякі сторінки.
1
2
☛
3
4
5
6
7
8
9
0
!
@
2
2
1
1
(зміст)
Використовується для відображення головної
сторінки (змісту) у будь-який момент під час
перегляду телетексту.
Кольорові кнопки (червона/зелена/жовта/синя)
Якщо телевізійна компанія підтримує використання
системи FASTEXT, різноманітні тематичні розділи,
які відображаються на сторінці телетексту, матимуть
свій кодовий колір; розділи можна вибирати за
допомогою кольорових кнопок. Натисніть одну з
відповідних кнопок. Відображається відповідна
сторінка, де інформацію виділено іншим кольором
і яку також можна вибрати аналогічним чином. Для
відображення попередньої або наступної сторінки
натисніть відповідну кольорову кнопку.
(показати)
Використовується для відображення прихованого
тексту (наприклад, відповіді на питання вікторин).
Щоб повернутись до звичайного екрана, натисніть
кнопку ще раз.
(телетекст увімк./зміш.)
Натисніть, щоб увімкнути
режим телетексту,
2
2
попередньо вибравши
канал, який пропонує послугу
телетексту. Натисніть кнопку ще раз, щоб1накласти
телетекст на зображення
на екрані.
1
(утримання)
Використовується, щоб зберегти на екрані відповідну
2
сторінку; якщо вибрана
сторінка пов’язана з кількома
додатковими сторінками, вони відображатимуться
2 одною. Щоб
одна за
перейти
до попереднього
1
вигляду екрана, натисніть кнопку ще раз.
1
(зберегти)
Використовується для зберігання сторінок телетексту.
(наступна сторінка)
Використовується для відображення наступної
2
сторінки телетексту.
(попередня сторінка)
1 2 для відображення попередньої
Використовується
сторінки телетексту.
(скасувати) 1
Використовується для відображення телевізійного
мовлення під час пошуку сторінки.
(допоміжна сторінка)
Використовується для відображення наявної
допоміжної сторінки.
(режим)
Натисніть, щоб вибрати режим телетексту (LIST
або FLOF) Якщо натиснути кнопку в режимі “LIST”,
відбудеться перехід у режим зберігання до списку. В
режимі зберігання до списку можна зберегти сторінку
2
телетексту у список сторінок за допомогою кнопки
(зберегти).
1
(розмір)
Натисніть, щоб збільшити шрифт у верхній половині
екрана вдвічі. Для нижньої половини екрана натисніть
кнопку ще раз. Щоб повернутись до звичайного
екрана, натисніть кнопку ще раз.
2
Українська - 7
AA68-03972M-Ukr.indd 7
Усунення несправностей
Перед тим, як звернутися до центру обслуговування
компанії Samsung, виконайте такі нескладні перевірки.
Якщо Вам не вдається вирішити проблему за допомогою
наведених нижче інструкцій, запишіть назву моделі та
її серійний номер, після чого зверніться до місцевого
торгового представника.
Немає звуку або зображення
 Перевірте підключення кабелю живлення до настінної
розетки.
 Перевірте, чи натиснули кнопку “ P ” (увімк./вимк.) та
кнопку POWER.
 Перевірте параметри контрастності та яскравості
зображення.
 Перевірте рівень гучності.
Зображення нормальне, але звуку немає.
 Перевірте рівень гучності.
 Перевірте, чи не була натиснута кнопка MUTE на
пульті ДК.
Зображення немає або зображення чорно-біле.
 Відрегулюйте параметри кольору.
 Перевірте правильність вибору системи мовлення.
Перешкоди у звучанні та зображенні
 Спробуйте визначити електричний пристрій, який
впливає на роботу телевізора, та відсуньте його трохи
далі.
 Під’єднайте телевізор до іншої розетки.
Розпливчасте або нечітке зображення, спотворений
звук
 Перевірте напрямок, розташування та під’єднання
антени.
Перешкоди часто з’являються внаслідок
використання кімнатної антени.
Неправильна робота пульта ДК
 Замініть батареї у пульті ДК.
 Почистіть вікно проходження сигналу пульта ДК
(верхній край пульта).
 Перевірте, чи полюси “+” і “-“ батарей встановлено
правильно.
 Перевірте, чи батареї не розряджені.
Нерухоме зображення може спричинити спотворення
кольорів, однак звук буде відтворюватись нормально
( біле або виділене зображення).
 Перемкніть телевізор на інші канали з рухомим
зображенням і через 5 хвилин перевірте, чи колір
став нормальним.
2
 Вимкніть телевізор і увімкніть його знову через 30
хвилин, щоб перевірити колір.
1
1
2009-08-13 �� 10:53:38
Карта екранних меню
Вход
- Список источн. ✽ : Різниться залежно від моделі.
УКР
- TV/EXT
Модель
Изображение -Режим
- Динам./Стандартн./Кино/Польз.
Контраст
Яркость
Четкость
Цвет
Тон (только для NTSC)
Оттенок – Хол. 2/Хол. 1/Норм./Тепл. 1/Тепл. 2
Сброс
- Цифр. ш/под.
-Выкл./Вкл.
- DNIe Jr ✽
-Выкл./Вкл.
Звук
-Режим
- Эквалайзер
- Громкость. авто
- Псевдостерео
- Turbo Plus
- Наполовину тише
- Стандарт/Музыка/Кино/Речь/Польз.
-Выкл./Вкл.
-Выкл./Вкл.
-Выкл./Вкл.
-Выкл./Вкл.
-Выкл./Вкл.
Канал
- Автонастройка
- Страна✽ В
-Belgie/Deutschland/España/France/Italia /
Nederland/Schweiz/Sverige/UK/
Вост. Европа/Другие
- Поиск
-Ручная настр.
- Программа
- Сист. цвета ✽ - Aвто/PAL/SECAM/NTSC4.43/NTSC3.58
- Сист. звука ✽ - BG/DK/I/M
- Поиск
- Канал
- Сохр.
- Доб./Удал.
- Точная настройка
- Сортировка
- Группировка каналов -Выбор группы
- CФopмиpoвaть гpуппу
- УСС
-Выкл./Вкл.
Установка
- Plug & Play
- Язык ✽
-Время
- Зaмoк
- Синий экран
- Мелодия
-Режим музыки
AA68-03972M-Ukr.indd 8
- Часы
- Таймер сна
- Планировщик
- Замок
- Программа
- Блoкиpoвкa
-Выкл./Вкл.
-Выкл./Вкл.
-Выкл./Вкл.
Формат зображення
Розмір екрана, дюйми
Повний розмір екрана
по діагоналі (см)
Використовуваний
розмір екрана по
діагоналі (см)
Режими кольору, які
підтримуються
Режими звуку, які
підтримуються
Розміри (мм)
Ш
Г
Вага (кг)
Моно/Стерео
Живлення вбудованого
гучномовця
Типи встановлених гнізд
SCART
S-VIDEO / RCA (вхід)
RCA (вихід)
Навушники
Додаткове приладдя
Пульт дистанційного
керування (ДК)
Батареї
Посібник користувача
1 CS21Z45Z3Q
2 CS21Z47Z3Q
3 CS21A730E3
4 CS21Z43Z3Q
5 CS21B850F3
6 CS21A750JL
4:3
21
1 CS21Z50Z3Q
2 CS21Z57Z3Q
3 CS21Z55Z3Q
4 CS21Z58Z3Q
5 CS21A751J3
4:3
21
55
55
51
51
PAL/SECAM
(NT3.58, NT4.43)
PAL/SECAM
(NT3.58, NT4.43)
B/G,DK,I,M
B/G,DK,I,M
15 472
2 474
3 469
4 472
6 465.5
1 604
2 604
3 612
4 604
5 601
6 572
1 350
2 350
3 337.2
4 361
5 327
6 327
1 19.9
2 19.8
3 18.3
4 19.9
5 18.85
6 18.75
STEREO
STEREO
10 W X 2
10 W X 2
O
X/O
X
O
O
X/O
X
O
O
O
O
O
O
O
1 473
2 473
3 463
4 465
5 465.5
1 604
2 604
3 770
4 585
5 572
1 340
2 340
3 324
4 329
5 327
1 20.1
2 20.5
3 18.9
4 19.4
5 18.75
➢
Українська - 8
Номінальні параметри живлення і потужності для цього
виробу вказані на наклейці.
➢ Використовуйте за призначенням за нормальних умов.
Термін роботи:7 років
2009-08-13 �� 10:53:38
Download PDF

advertising