Samsung | WA85J5711SG/SV | Samsung Máy giặt cửa trên Activ Dualwash 8.5kg (WA85J5711SG) Hướng dẫn sử dụng

Máy giặt
Hướng dẫn sử dụng
WA85J571***/WA90J571***/WA10J571***
WA5700JS(GOOD)-03517C-03_VN_160216.indd 1
2016-02-16
3:57:51
Nội dung
Nội dung
Thông tin an toàn
3
Những điều cần biết về các hướng dẫn an toàn
Ký hiệu an toàn quan trọng
Biện pháp phòng ngừa an toàn quan trọng
3
3
4
Lắp đặt
10
Bao gồm những gì
Yêu cầu khi lắp đặt
10
12
Trước khi bắt đầu
20
Các vấn đề cơ bản
Hướng dẫn giặt
20
22
Vận hành
26
Bảng điều khiển
Các bước đơn giản để bắt đầu
Các chu kỳ tự động
Chu kỳ thủ công
26
27
28
29
Bảo dưỡng
30
Làm sạch
30
Xử lý sự cố
34
Điểm kiểm tra
Mã thông tin
34
38
Thông số sản phẩm
41
Tờ Thông số sản phẩm
41
2 Tiếng Việt
WA5700JS(GOOD)-03517C-03_VN_160216.indd 2
2016-02-16
3:57:51
Thông tin an toàn
Thông tin an toàn
Xin chúc mừng bạn có máy giặt Samsung mới. Hướng dẫn này có chứa các thông tin quan trọng cho
việc lắp đặt, sử dụng và chăm sóc thiết bị. Bạn hãy dành chút thời gian để đọc hướng dẫn này để tận
dụng những lợi ích và các tính năng của máy giặt.
Những điều cần biết về các hướng dẫn an toàn
Vui lòng đọc hướng dẫn này thật kỹ lưỡng để đảm bảo rằng bạn biết cách vận hành các tính năng và
chức năng mở rộng của thiết bị này một cách an toàn và hiệu quả. Hãy để hướng dẫn ở nơi an toàn
gần với thiết bị để tham khảo về sau. Chỉ sử dụng thiết bị này cho mục đích sử dụng của nó như được
mô tả trong sách hướng này.
Các cảnh báo và hướng dẫn an toàn quan trọng trong hướng dẫn này không bao gồm tất cả các điều
kiện và tình huống có thể xảy ra. Bạn hãy sử dụng bình thường, thận trọng và cẩn thận khi lắp đặt, bảo
trì và vận hành máy giặt.
Bởi vì hướng dẫn vận hành sau đây bao trùm nhiều kiểu máy khác nhau nên đặc điểm của máy giặt
của bạn có thể khác đôi chút so với mô tả trong tài liệu này và không phải tất cả các dấu hiệu cảnh báo
có thể được áp dụng. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc sự lo ngại nào, hãy liên hệ với trung tâm dịch
vụ gần nhất của bạn hoặc tìm thông tin và sự giúp đỡ trực tuyến tại www.samsung.com.
Ký hiệu an toàn quan trọng
Những biểu tượng và ký hiệu trong hướng dẫn sử dụng này mang ý nghĩa:
CẢNH BÁO
Những thao tác nguy hiểm hoặc không an toàn có thể dẫn đến thương tổn nghiêm trọng, tử vong
hoặc thiệt hại về tài sản.
KHUYẾN CÁO
Những thao tác nguy hiểm hoặc không an toàn có thể dẫn đến thương tổn nghiêm trọng, tử vong và/
hoặc thiệt hại về tài sản.
LƯU Ý
Cho thấy có nguy cơ gây thương tích cá nhân hoặc thiệt hại vật chất.
Tiếng Việt 3
WA5700JS(GOOD)-03517C-03_VN_160216.indd 3
2016-02-16
3:57:51
Thông tin an toàn
Thông tin an toàn
Những dấu hiệu cảnh báo này được thể hiện ở đây để tránh gây thương tích cho chính bạn và
những người khác.
Xin hãy tuyệt đối tuân thủ.
Sau khi đọc hướng dẫn này, hãy cất ở nơi an toàn để tham khảo về sau.
Đọc tất cả các hướng dẫn trước khi sử dụng thiết bị.
Giống như mọi thiết bị sử dụng điện và các bộ phận chuyển động, sẽ luôn có các mối nguy hiểm tiềm
ẩn. Để vận hành an toàn thiết bị này, hãy làm quen với cách vận hành và cẩn trọng khi sử dụng thiết bị.
Biện pháp phòng ngừa an toàn quan trọng
CẢNH BÁO
Để giảm nguy cơ hỏa hoạn, điện giật hoặc thương tích cho người khi sử
dụng thiết bị, hãy thực hiện những biện pháp phòng ngừa cơ bản, bao
gồm những điều sau đây:
1. Thiết bị này không phù hợp với người (bao gồm trẻ em) bị suy giảm năng
lực về thể chất, giác quan, trí tuệ hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ
khi họ được người chịu trách nhiệm cho sự an toàn của họ giám sát hoặc
hướng dẫn họ sử dụng thiết bị.
2. Sử dụng tại châu Âu : Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm
năng lực về thể chất, giác quan, trí tuệ hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức
nhưng được giám sát và hướng dẫn cách sử dụng thiết bị an toàn và hiểu
rõ những nguy hiểm có thể xảy ra đều có thể sử dụng thiết bị này. Không
cho trẻ đùa nghịch với thiết bị. Không để trẻ thực hiện việc lau chùi và bảo trì
thiết bị nếu không có sự giám sát của người lớn.
3. Trẻ em cần phải được trông chừng để đảm bảo rằng chúng không đùa
nghịch với thiết bị.
4. Nếu dây nguồn bị hỏng, việc thay thế phải do nhà sản xuất, đại lý dịch vụ
của nhà sản xuất hoặc các cá nhân có đủ điều kiện tương tự thực hiện để
tránh gây nguy hiểm.
4 Tiếng Việt
WA5700JS(GOOD)-03517C-03_VN_160216.indd 4
2016-02-16
3:57:51
Thông tin an toàn
5. Bộ vòi nước mới được cung cấp cùng với thiết bị phải được sử dụng, không
tái sử dụng bộ vòi nước cũ.
6. Đối với máy giặt có lỗ thông gió dưới đế, hướng dẫn lắp đặt nêu rõ rằng
thảm trải không được che kín những lỗ này.
7. Sử dụng tại châu Âu : Không để trẻ dưới 3 tuổi ở gần máy trừ khi được
trông chừng liên tục.
8. KHUYẾN CÁO: Để tránh gây nguy hiểm vì vô ý cài đặt lại cầu chì nhiệt,
không được cấp điện cho thiết bị này thông qua một thiết bị đóng ngắt bên
ngoài, ví dụ như bộ hẹn giờ hoặc kết nối thiết bị với mạch điện thường
xuyên bị đóng ngắt.
9. KHUYẾN CÁO: Không sử dụng nước nóng hơn 50 °C cho máy giặt của
bạn.
Những bộ phận bằng nhựa có thể bị biến dạng hoặc hư hỏng, và điều này
có thể gây ra điện giật hoặc cháy.
Tiếng Việt 5
WA5700JS(GOOD)-03517C-03_VN_160216.indd 5
2016-02-16
3:57:51
Thông tin an toàn
Thông tin an toàn
Các cảnh báo lắp đặt quan trọng
CẢNH BÁO
Việc lắp đặt thiết bị này phải được thực hiện bởi một kỹ thuật viên hoặc công ty dịch vụ có đủ khả năng.
• Nếu không làm như vậy có thể dẫn đến điện giật, cháy, nổ, các vấn đề với các sản phẩm hoặc chấn
thương.
Cắm dây điện nguồn vào ổ cắm điện tường đáp ứng các thông số kỹ thuật điện tại địa phương. Chỉ sử
dụng thiết bị với ổ cắm này và không dùng các dây điện nối dài.
• Việc dùng chung ổ cắm điện với các thiết bị khác sử dụng một ổ cắm nhiều lỗ hoặc dây điện nối dài
có thể gây điện giật hoặc hỏa hoạn.
• Hãy chắc chắn rằng điện áp, tần số và dòng điện phải giống như những thông số kỹ thuật tương tự
của sản phẩm. Nếu không làm như vậy có thể dẫn đến điện giật hoặc hỏa hoạn. Cắm chắc chắn
phích cắm vào ổ điện.
Loại bỏ tất cả các chất lạ như bụi hoặc nước khỏi các đầu cắm điện và các điểm tiếp xúc bằng cách sử
dụng một miếng vải khô một cách thường xuyên.
• Rút phích cắm điện và làm sạch nó bằng một miếng vải khô.
• Nếu không làm như vậy có thể dẫn đến điện giật hoặc hỏa hoạn.
• Cắm phích cắm vào ổ cắm điện sao cho dây điện hướng về phía sàn nhà.
Nếu bạn cắm phích điện vào ổ cắm theo hướng ngược lại, dây dẫn điện trong cáp có thể bị hỏng và
điều này có thể dẫn đến điện giật hoặc hỏa hoạn.
Thiết bị này phải được nối đất đúng.
Không nối đất thiết bị vào một đường ống gas, ống nước bằng nhựa hoặc đường dây điện thoại.
• Điều này có thể dẫn đến điện giật, cháy, nổ hoặc các vấn đề với sản phẩm.
• Không cắm dây nguồn vào ổ cắm điện khi không nối đấtđúng và chắc chắn rằng nó phù hợp với
các quy định của địa phương và quốc gia.
Không lắp đặt thiết bị này gần lò sưởi hoặc bất kỳ vật liệu nào dễ cháy.
Không lắp đặt thiết bị này ở nơi ẩm ướt, có dầu hoặc bụi bẩn hoặc ở một vị trí tiếp xúc trực tiếp với ánh
sáng mặt trời hoặc nước (giọt mưa).
Không lắp đặt thiết bị này ở nơi tiếp xúc với nhiệt độ thấp.
• Sương giá có thể làm cho các ống bị nổ.
Không sử dụng một máy biến điện.
• Điều này có thể dẫn đến điện giật hoặc hỏa hoạn.
Không sử dụng phích cắm điện bị hỏng, dây điện bị hỏng hoặc ổ cắm điện lỏng lẻo.
• Điều này có thể dẫn đến điện giật hoặc hỏa hoạn.
6 Tiếng Việt
WA5700JS(GOOD)-03517C-03_VN_160216.indd 6
2016-02-16
3:57:51
Thông tin an toàn
Không kéo hoặc làm cong dây nguồn.
Không vặn xoắn hoặc buộc dây nguồn.
Không kéo dây điện qua một vật bằng kim loại, đặt một vật nặng lên dây điện, chèn dây điện giữa các
đồ vật hoặc nhét dây nguồn vào khoảng trống phía sau thiết bị.
• Điều này có thể dẫn đến điện giật hoặc hỏa hoạn.
Thiết bị này nên được bố trí sao cho dễ tiếp cận phích cắm điện, vòi nước và ống thoát nước.
Cảnh báo khi lắp đặt
KHUYẾN CÁO
Thiết bị này phải được để ở nơi sao cho bạn có thể dễ dàng tác động vào phích cắm điện.
• Nếu không làm như vậy có thể dẫn đến điện giật hoặc hỏa hoạn do rò điện.
Cảnh báo sử dụng quan trọng
CẢNH BÁO
Nếu thiết bị bị ngập nước, hãy tắt nguồn cung cấp nước và nguồn cấp điện ngay lập tức và liên hệ với
trung tâm dịch vụ gần nhất của bạn.
• Không chạm vào phích cắm khi tay ướt.
• Nếu không làm như vậy có thể dẫn đến bị điện giật.
Nếu thiết bị phát ra một tiếng động lạ, một mùi cháy hoặc có khói, hãy rút phích điện ra ngay lập tức và
liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng Samsung gần nhất.
• Nếu không làm như vậy có thể dẫn đến điện giật hoặc hỏa hoạn.
Trong trường hợp rò rỉ khí (như khí propan, khí LP…), hãy thông gió ngay lập tức mà không được chạm
vào phích cắm điện. Không chạm vào dây điện hoặc thiết bị.
• Không sử dụng quạt thông gió.
• Một tia lửa có thể gây ra cháy, nổ.
Không để trẻ em đùa nghịch bên trong hoặc bên trên máy giặt. Ngoài ra, khi sắp đặt thiết bị, hãy tháo
nắp.
• Nếu bị mắc kẹt bên trong sản phẩm, trẻ em có thể bị ngạt thở đến chết.
Không giặt các phần bị nhiễm bẩn bằng xăng, dầu hỏa, benzen, chất pha loãng sơn, rượu hoặc các
chất dễ gây cháy nổ khác.
• Điều này có thể dẫn đến điện giật, cháy hoặc nổ.
Tiếng Việt 7
WA5700JS(GOOD)-03517C-03_VN_160216.indd 7
2016-02-16
3:57:51
Thông tin an toàn
Thông tin an toàn
Không chạm vào phích cắm khi tay ướt.
• Điều này có thể dẫn đến bị điện giật.
Không để bàn tay của bạn hoặc một vật kim loại dưới máy giặt trong khi máy giặt đang hoạt động.
• Điều này có thể dẫn đến chấn thương.
Không cố sửa chữa, tháo rời, hoặc chỉnh sửa thiết bị của bạn.
• Không sử dụng một cầu chì (như đồng, dây thép…) khác ngoài một cầu chì tiêu chuẩn.
• Khi thiết bị này cần phải được sửa chữa hoặc lắp đặt lại, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ gần
nhất.
• Nếu không làm như vậy có thể dẫn đến điện giật, hỏa hoạn, sự cố về sản phẩm hoặc chấn thương.
• Trong trường hợp này, sản phẩm sẽ không được áp dụng chế độ bảo hành theo tiêu chuẩn của
Samsung và Samsung không chịu trách nhiệm cho những trục trặc hoặc thiệt hại do những việc
bạn đã làm.
Rút phích cắm điện khi thiết bị không được sử dụng trong thời gian dài hoặc trong lúc sấm sét hoặc sét
bão.
• Nếu không làm như vậy có thể dẫn đến điện giật hoặc hỏa hoạn.
Không đặt bàn tay vào lồng giặt trong chu kỳ quay.
• Điều này có thể dẫn đến chấn thương. Nếu lồng giặt không ngừng quay trong vòng 15 giây sau khi
mở nắp, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng gần nhất của Samsung.
Không để trẻ em (hoặc thú nuôi) nghịch phá bên trong hoặc bên trên máy giặt.
Cửa máy giặt không dễ mở từ phía trong và trẻ em có thể bị thương nghiêm trọng nếu bị kẹt bên trong.
8 Tiếng Việt
WA5700JS(GOOD)-03517C-03_VN_160216.indd 8
2016-02-16
3:57:51
Thông tin an toàn
Cảnh báo sử dụng
KHUYẾN CÁO
Khi máy giặt bị nhiễm bẩn bởi các vật chất lạ như chất tẩy rửa, bụi bẩn, chất thải thực phẩm…, hãy rút
phích cắm điện và làm sạch máy giặt bằng cách sử dụng một miếng vải ẩm, mềm.
• Nếu không làm như vậy có thể dẫn đến sự biến màu, biến dạng, hư hỏng hoặc rỉ sét.
Sản phẩm bạn đã mua được thiết kế để chỉ sử dụng trong gia đình.
Việc sử dụng sản phẩm cho mục đíchkinh doanh được coi là sử dụng sản phẩm sai mục đích. Trong
trường hợp này, sản phẩm sẽ không được bảo hành theo tiêu chuẩn được cung cấp bởi Samsung và
Samsung không chịu trách nhiệm cho trục trặc hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng sai đó.
Không đứng trên thiết bị hoặc đặt các vật (ví dụ như: đồ giặt, nến đang cháy, thuốc lá đang cháy, chén
đĩa, hóa chất, vật kim loại, …) trên thiết bị.
• Điều này có thể dẫn đến điện giật, hỏa hoạn, sự cố về sản phẩm hoặc chấn thương.
Không nhấn các nút bằng các vật sắc nhọn như ghim, dao, móng tay, v.v.
• Điều này có thể dẫn đến điện giật hoặc bị thương.
Cảnh báo làm sạch quan trọng
CẢNH BÁO
Không làm sạch thiết bị bằng cách phun trực tiếp nước vào thiết bị.
Không sử dụng các chất tẩy rửa có tính axit mạnh.
Trước khi làm sạch hoặc thực hiện bảo trì, hãy tháo thiết bị ra khỏi ổ cắm điện.
• Nếu không làm như vậy có thể dẫn đến điện giật hoặc hỏa hoạn.
Tiếng Việt 9
WA5700JS(GOOD)-03517C-03_VN_160216.indd 9
2016-02-16
3:57:51
Lắp đặt
Thực hiện theo các hướng dẫn một cách cẩn thận để đảm bảo bạn lắp đặt máy giặt đúng cách và để
phòng ngừa tai nạn khi giặt giũ.
Bao gồm những gì
Lắp đặt
Hãy chắc chắn rằng tất cả các bộ phận được bao gồm trong gói sản phẩm. Nếu bạn gặp vấn đề với
máy giặt hoặc các bộ phận, hãy liên hệ với một trung tâm dịch vụ khách hàng tại địa phương của
Samsung hoặc đơn vị bán lẻ.
01
02
03
08 09
04
05
06
10
11
12
13
14
07
10 Tiếng Việt
WA5700JS(GOOD)-03517C-03_VN_160216.indd 10
2016-02-16
3:57:51
01 Cửa
02 Khay giặt tay
03 Lọc xơ vải (phía sau)
04 Lọc xơ vải (phía trước)
05 Lồng giặt
06 Vòi phun nước
07 Chân cân bằng
08 Ống nước (lạnh)
09 Ống nước (nóng) *
10 Bảng điều khiển
11 Ngăn chứa xà phòng
12 Tay cầm bên cạnh *
13 Chì nối đất *
14 Ống thoát nước
Lắp đặt
LƯU Ý
•
•
•
•
•
Sự sẵn có của các bộ phận có dấu sao (*) tùy thuộc vào kiểu máy.
Cửa: Hãy chắc chắn cánh cửa máy giặt đóng lại trong khi nó đang hoạt động.
Lọc xơ vải: Bộ phận này sẽ thu thập xơ vải được tạo ra khi đồ giặt được giặt giũ.
Chì nối đất: Hãy bọc phần chì này lại nếu nối dây với một bộ phận bằng kim loại để nối đất.
Chân cân bằng: Điều chỉnh chân để giữ thăng bằng máy giặt trên một sàn phẳng.
Tiếng Việt 11
WA5700JS(GOOD)-03517C-03_VN_160216.indd 11
2016-02-16
3:57:52
Lắp đặt
Yêu cầu khi lắp đặt
Cung cấp điện và nối đất
CẢNH BÁO
•
Lắp đặt
•
•
•
•
Cần phải có cầu chì AC 220 V / 50 Hz hoặc
thiết bị ngắt mạch.
Sử dụng một mạch điện nhánh riêng cho
máy giặt.
Không được sử dụng dây điện nối dài.
Chỉ sử dụng dây điện kèm theo máy giặt.
Không kết nối dây nối đất với hệ thống ống
nước bằng nhựa, đường dẫn khí hoặc ống
dẫn nước nóng.
Thoát nước
•
•
Hãy chắc chắn rằng các ống thoát nước
không bị tắc.
Chúng tôi khuyến khích sử dụng một ống
đứng có chiều cao 90-100 cm. Các ống thoát
nước phải được kết nối thông qua các vòng
kẹp ống vào ống đứng và ống đứng phải bao
bao phủ hoàn toàn ống thoát nước.
Các thông số kỹ thuật của ống đứng đề cập
ở đây là chỉ áp dụng cho các kiểu máy có
bơm
Giữ thăng bằng
•
•
Để ngăn ngừa máy giặt bị đổ hoặc tiếng ồn
khi hoạt động, hãy lắp đặt máy giặt trên sàn
cứng, bằng phẳng không có bệ đỡ hoặc
gạch kê.
Để máy giặt cách xa mỗi bức tường liền kề
10 cm.
Cấp nước
•
•
•
Hãy chắc chắn rằng vòi nước có thể dễ dàng
tiếp cận.
Tắt vòi nước khi không sử dụng máy giặt.
Thường xuyên kiểm tra mọi rò rỉ tại các phụ
kiện ống nước.
12 Tiếng Việt
WA5700JS(GOOD)-03517C-03_VN_160216.indd 12
2016-02-16
3:57:52
BƯỚC 1 Chọn một vị trí
Lắp đặt
Yêu cầu về vị trí:
• Bề mặt cứng, bằng phẳng, không có thảmhoặc lớp lót sàn có thể gây cản trở thông gió.
• Xa ánh sáng mặt trời trực tiếp
• Căn phòng phù hợp cho thông gió và hệ thống dây điện
• Nhiệt độ môi trường xung quanh luôn cao hơn điểm đóng băng (0 ˚C)
• Xa nguồn nhiệt
Bảng điều khiển chống chuột
Máy giặt đi kèm với bảng điều khiển chống chuột
giúp bảo vệ động vật nhỏ như chuột xâm nhập
vào máy.
Lắp bảng điều khiểu vào phía dưới máy giặt. Để
tạo thuận lợi cho hoạt động của máy giặt, hơi
nâng phần bên dưới phía trước của máy giặt lên.
LƯU Ý
•
•
Một số kiểu máy có tính năng bảng điều
khiển chống chuột, bảng này phải lắp vào
phần bên dưới phía sau máy. Đối với kiểu
máy này, hãy lắp bảng chống chuột trước khi
đặt cân bằng máy. Để tạo thuận lợi cho hoạt
động của máy giặt, hơi nâng phần bên dưới
phía sau của máy giặt lên.
Sự sẵn có của bảng điều khiển chống
chuộttùy thuộc vào kiểu máy.
BƯỚC 2 Điều chỉnh chân cân bằng
Mở gói sản phẩm.
1. Nhẹ nhàng trượt máy giặt vào vị trí. Dùng lực
quá mạnh có thể làm hỏng các chân cân
bằng máy(A).
2. Điều chỉnh cân bằng máy giặt bằng cách
điều chỉnh thủ công các chân cân bằng.
A
Tiếng Việt 13
WA5700JS(GOOD)-03517C-03_VN_160216.indd 13
2016-02-16
3:57:52
Lắp đặt
3. Khi điều chỉnh cân bằng xong, hãy siết chặt
các đai ốc (B) nếu cần (một số kiểu máy có
thể không có đai ốc).
Lắp đặt
B
CẢNH BÁO
Vật liệu đóng gói có thể gây nguy hiểm cho trẻ em. Hãy vứt bỏ tất cả các vật liệu bao bì (túi nhựa,
polystyrene…) ra khỏi tầm với của trẻ em.
BƯỚC 3 Nối ống nước
Nối ống nước vào vòi nước.
1. Tháo bộ chuyển đổi (A) khỏi vòi nước (B).
A
B
2. Sử dụng một tuốc nơ vít Philips để nới lỏng
bốn ốc vít trên bộ chuyển đổi.
14 Tiếng Việt
WA5700JS(GOOD)-03517C-03_VN_160216.indd 14
2016-02-16
3:57:52
3. Giữ bộ chuyển đổi và xoay phần (C) theo
chiều mũi tên để nới lỏng nó 5 mm).

C
Lắp đặt
4. Lắp bộ chuyển đổi vào vòi nước và siết chặt
các ốc vít trong khi nâng bộ chuyển đổi lên.
5. Xoay phần (C) theo chiều mũi tên để siết
chặt nó.
C
6. Trong khi giữ phần (D), xuống, hãy kết nối
ống nước với bộ chuyển đổi Sau đó thả
phần (D). Ống sẽ khớp với bộ chuyển đổi
cùng một tiếng tách.
D
7. Kết nối đầu kia của ống nước với van hút gió
ở mặt sau của máy giặt. Xoay ống theo chiều
kim đồng hồ để siết chặt.
Tiếng Việt 15
WA5700JS(GOOD)-03517C-03_VN_160216.indd 15
2016-02-16
3:57:53
Lắp đặt
8. Mở vòi nước và kiểm tra xem có rò rỉ nào
xung quanh các vùng kết nối không.
• Nếu có rò rỉ nước, hãy lặp lại các bước
trên.
Lắp đặt
•
Nếu sử dụng một loại vít của vòi nước,
hãy kết nối các ống nước với vòi nước
như hình vẽ.
CẢNH BÁO
Hãy ngừng sử dụng máy giặt nếu có rò rỉ nước và liên hệ với trung tâm dịch vụ Samsung tại địa
phương. Nếu không, điều này có thể gây điện giật.
KHUYẾN CÁO
Không duỗi ống nước bằng lực mạnh. Nếu ống quá ngắn, hãy thay thế ống bằng một ống dài, áp suất
cao hơn.
LƯU Ý
•
•
Sau khi kết nối các ống nước với bộ chuyển đổi, kiểm tra nếu nó được kết nối đúng cách kéo
đường ống nước xuống.
Sử dụng một vòi nước loại tiêu chuẩn. Nếu vòi có hình vuông hoặc quá lớn, hãy tháo vòng đệm
trước khi lắp vòi vào bộ chuyển đổi.
16 Tiếng Việt
WA5700JS(GOOD)-03517C-03_VN_160216.indd 16
2016-02-16
3:57:53
BƯỚC 4 Đặt ống thoát nước
Loại thông thường
1. Ấn và giữ vòng kết nối xuống và lắp nó vào
trong ống thoát nước.
Lắp đặt
2. Lắp ống thoát nước vào cửa xả. Hãy chắc
chắn bạn đã kết nối chúng chặt chẽ bằng
cách sử dụng vòng kết nối.
Ống thoát nước có thể nối dài. Hãy điều
chỉnh độ dài của ống thoát nước khi cần thiết.
Tiếng Việt 17
WA5700JS(GOOD)-03517C-03_VN_160216.indd 17
2016-02-16
3:57:54
Lắp đặt
Loại bơm
A
1. Mở nắp đậy ống (A), và lắp ống thoát nước.
Siết chặt ống thoát nước bằng cách sử dụng
vòng kết nối.
LƯU Ý
•
Lắp đặt
•
Vị trí (bên hoặc phía sau) của cửa thoát
nước tùy thuộc vào kiểu máy.
Tùy theo kiểu máy mà nắp ống có thể có
hoặc không.
2. Kết nối đầu kia của ống thoát nước với một
ống đứng hoặc bể chứađược đặt ở nơi cách
sàn nhà 90-100 cm (*).


CẢNH BÁO
Hãy chắc chắn rằng phần cuối của ống thoát
nước không được ngập nước. Nếu không, máy
giặt có thể bị hư hỏng nghiêm trọng.
18 Tiếng Việt
WA5700JS(GOOD)-03517C-03_VN_160216.indd 18
2016-02-16
3:57:54
KHUYẾN CÁO
•

•
Tổng chiều dài ống nối dài không vượt quá
3 m (*).
Không để ống thoát nước chạy qua bậu cửa
cao 5 cm (**) hoặc hơn so với sàn nhà.

Lắp đặt
•
Không để ống thoát nước chạy dưới đáy
máy.
BƯỚC 5 Bật điện
Cắm dây điện vào ổ cắm trên tường được trang bị một ổ cắm điện được phê duyệt loại AC 220 V /
50 Hz được bảo vệ bởi một cầu chì hoặc thiết bị ngắt mạch. Sau đó, nhấn POWER (Tắt/Mở) để bật
máy giặt.
Tiếng Việt 19
WA5700JS(GOOD)-03517C-03_VN_160216.indd 19
2016-02-16
3:57:54
Trước khi bắt đầu
Các vấn đề cơ bản
Giặt sơ (Vòi phun nước & Bồn rửa gắn liên)
KHUYẾN CÁO
•
•
Không lạm dụng Vòi phun nước. Việc sử dụng Vòi phun nước quá nhiều làm tăng lượng tiêu thụ
nước.
Khi đổ nước vào lồng giặt, hãy làm điều đó một cách nhẹ nhàng. Nếu không, nước có thể tràn lồng
giặt.
Trước khi bắt đầu
Vòi phun nước và Bồn rửa gắn liền hỗ trợ bạn
giặt tay trước khi máy giặt bắt đầu hoạt động.
Vòi phun nước chỉ khả dụng khi cửa mở và mức
nước được thiết lập ít hơn mức Mạnh Để giặt sơ,
hãy sử dụng bồn rửa gắn liền được thiết kế để
tạo thuận lợi cho việc giặt tay.
1. Khi cửa mở, hãy hạ bồn rửa gắn liền và để
quần áo vào để giặt sơ ở đó.
2. Nhấn Water Jet (Vòi phun nước) để cung
cấp nước cho bồn rửa gắn liền và giặt tay.
3. Khi hoàn tất, bạn có thể tái sử dụng nước
trong chu trình chính hoặc đơn giản là thoát
nước đi.
• Để sử dụng lại nước, hãy đổ nước xuống
lồng giặt bằng phương pháp thủ công.
• Để thoát nước, hãy nhấn Drain (Thoát
nước).
LƯU Ý
•
•
Nếu bạn muốn giặt tay trong khi máy đang
hoạt động, hãy nhấn Start/Pause (Bắt đầu/
Tạm dừng) để dừng hoạt động và sau đó làm
theo các bước 1-3 ở trên.
Nếu bạn mở cả cửa và bồn rửa gắn liền, hãy
hạ bồn rửa gắn liền xuống bằng tay để giặt
sơ.
•
•
Đối với lần đầu sử dụng, Vòi phun nước sẽ
cấp nước vào ngăn bột giặt khoảng 1 giây để
đẩy không khí từ ống nước ra. Sau lần đầu
sử dụng, Vòi phun nước sẽ dừng tự động
sau 5 phút cấp nước.
Không sử dụng cho mục đích khác ngoài giặt
sơ, như giặt giày hoặc tắm động vật.
20 Tiếng Việt
WA5700JS(GOOD)-03517C-03_VN_160216.indd 20
2016-02-16
3:57:54
Ngăn chứa xà phòng
Để thêm một loại xà phòng giặt đặc biệt, hãy làm
theo các bước sau:
Trước khi bắt đầu
1. Mở cửa sau đó mở bồn rửa gắn liền để làm
lồng giặt lộ ra.
2. Định vị ngăn chức xà phòng và trượt để mở
ra.
3. Đưa bột giặt vào theo khuyến cáo của nhà
sản xuất. Không vượt quá mức tối đa được
đánh dấu trên phần cánh phân phối.
4. Nếu cần, hãy dùng chất làm mềm vải cho
phù hợp. Không vượt quá mức tối đa được
đánh dấu trên nắp xả.
KHUYẾN CÁO
Hãy chắc chắn bạn sử dụng xà phòng phù hợp.
Một lượng xà phòng quá nhiều có thể không hoà
tan tốt.
Child Lock (Khóa trẻ em)
Khóa trẻ em được thiết kế để ngăn ngừa tai nạn cho trẻ em hoặc trẻ sơ sinh, chẳng hạn như chết đuối.
1. Nhấn POWER (Tắt/Mở).
2. Để kích hoạt các Khóa trẻ em, hãy giữ đồng thời Rinse (Xả) và Power Spin (Vắt mạnh) trong
3 giây. Đèn báo sẽ nhấp nháy.
3. Để tắt Khóa trẻ em, hãy giữ đồng thời Rinse (Xả) và Power Spin (Vắt mạnh) trong 3 giây. Đèn báo
sẽ tắt Nếu lồng giặt vẫn chứa nước, chỉ cần khởi động lại máy và giữ đồng thời hai nút trong 3 giây
để tắt Khóa trẻ em.
Khi Khóa trẻ em đã kích hoạt
•
•
•
•
Bạn vẫn có thể thao tác trên bảng điều khiển trong khi cánh cửa đã đóng. Nếu bạn mở cửa, một mã
thông tin (CL, dC) sẽ xuất hiện kèm theo cảnh báo. Sau đó, máy bắt đầu buộc phải thoát nước sau
30 giây để ngăn ngừa tai nạn cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ ví dụ như chết đuối.
Chỉ khi cấp nước xong, Khóa trẻ em mới được kích hoạt.
Nếu để cửa mở trong 30 giây trong khi lồng giặt vẫn chức nước, máy sẽ thoát nước đồng thời hiển
thị mã "CL", khi đó bạn không thể dừng lại.
Để thêm xà phòng hoặc nhiều đồ giặt hơn vào trong lồng giặt hoặc để thay đổi các thiết lập chu kỳ,
trước tiên bạn phải tắt Khóa trẻ em.
Tiếng Việt 21
WA5700JS(GOOD)-03517C-03_VN_160216.indd 21
2016-02-16
3:57:54
Trước khi bắt đầu
CẢNH BÁO
Nếu bạn mở cửa khi Khóa trẻ em đang được kích hoạt, máy sẽ bắt đầu chế độ thoát nước bắt buộc để
ngăn ngừa tai nạn như chết đuối.
LƯU Ý
Khóa trẻ em vẫn hoạt động sau khi bạn tắt nguồn máy. Bạn không thể tắt Khóa trẻ em khimã "CL" xuất
hiện trên màn hiển thị. Tuy nhiên, bạn có thể tắt khi mã dC xuất hiện bằng cách giữ đồng thời hai nút.
Hướng dẫn giặt
Trước khi bắt đầu
Điểm kiểm tra
•
•
•
Kiểm tra các vết bẩn hoặc bụi bẩn. Đổ một ít xà phòng vào một chiếc khăn trắng. Chà xát khăn
trắng và quần áo bẩn với nhau để chuyển các chất bẩn hoặc màu sắc sang chiếc khăn trắng.
Trước khi giặt, hãy xử lý trước phần tay áo, cổ áo, viền váy và túi bằng cách dùng bàn chải đánh
cùng xà phòng.
Quần áo được xử lý chống nhăn làm từ len phải được xử lý đặc biệt bằng cách xoắn chặt chúng
với sợi dệt trước khi giặt. Hãy vứt bỏ sợi dệt sau khi giặt và sấy khô xong/
KHUYẾN CÁO
•
•
•
Không để quần áo hoặc vật nặng bên trong lồng giặt.
Không để nến hoặc nguồn nhiệt nóng bên trong hoặc bên trên máy giặt.
Không giặt những loại quần áo:
• Cà vạt, áo ngực, áo jacket, bộ com lê và áo khoác có thể dễ dàng bị biến dạng do bị co hoặc
mất màu trên bề mặt. Những loại quần áo này chủ yếu làm bằng tơ nhân tạo, vải sợ, băng quấn
và/hoặc vải pha trộn.
• Quần áo được xử lý chống nhăn, dập nổi hoặc quần áo có thành phần nhựa dẻo dễ dàng bị
biến dạng chỉ bằng cách ngâm trong nước.
• Những loại quần áo mà có thể dễ dàng bị đổi màu được làm từ bông, len, lụa nhăn, đồ da và
phụ kiện, và quần áo được trang trí bằng da và phụ kiện.
• Tấm vải, nệm không thấm nước hoặc các mặt hàng cụ thể (*)
• Nệm dày và cứng, ngay cả khi chúng được đánh dấu trên nhãn là Có thể giặt được. Những
tấm nệm có thể gây rung lắc, dẫn đến thương tích hoặc hư hỏng cho máy, tường hoặc sàn nhà
cũng như bản thân đồ giặt.
* Chăn len, đồ che mưa, quần áo câu cá, quần áo trượt tuyết, túi ngủ, tã lót, đồ thể thao, tấm
phủ xe ô tô, xe đạp và xe mô tô, thảm phòng tắm và các mặt hàng không thấm nước khác.
22 Tiếng Việt
WA5700JS(GOOD)-03517C-03_VN_160216.indd 22
2016-02-16
3:57:55
BƯỚC 1 Phân loại
Phân loại đồ giặt theo các tiêu chí:
•
•
•
•
Nhãn Cẩn thận: Phân loại đồ giặt thành các loại: bông, sợi hỗn hợp, tổng hợp, lụa, len và tơ nhân
tạo.
Màu sắc: Tách riêng đồ màu trắng khỏi đồ có màu.
Kích thước: Việc trộn lẫn các đồ có kích cỡ khác nhau trong lồng giặt sẽ cải thiện hiệu suất giặt.
Độ nhạy: Thực hiện theo các hướng dẫn cụ thể cho mỗi loại quần áo trên nhãn chăm sóc của các
đồ mỏng ví dụ như các đồ len mới, thuần túy, rèm cửa và các mặt hàng tơ lụa.
Trước khi bắt đầu
LƯU Ý
Hãy chắc chắn bạn đã kiểm tra nhãn ghi trên quần áo và phân loại chúng cho phù hợp trước khi bắt
đầu việc giặt giũ.
BƯỚC 2 Làm rỗng các túi
Làm rỗng tất cả các túi của các đồ giặt và loại bỏ bụi bẩn và/hoặc rác khỏi chúng.
•
•
•
•
•
Các đồ vật bằng kim loại như đồng tiền, ghim và khóa trên quần áo có thể làm hỏng các đồ giặt
khác cũng như lồng giặt.
Lộn trái quần áo có khuy và thêu ren.
Nếu đồ lót hoặc khóa kéo áo khoác để mở trong khi giặt,lồng giặt có thể bị hỏng.
Dây khóa kéo nên được đóng lại và cố định bằng một sợi dây.
Quần áo có dây dài có thể bị vướng vào các quần áo khác. Hãy chắc chắn rằng bạn đã buộc các
dây lại trước khi giặt.
BƯỚC 3 Sử dụng một túi lưới giặt
•
•
•
Áo ngực (loại có thể giặt bằng nước) phải được để trong một túi lưới giặt. Bộ phận bằng kim loại
của áo ngực có thể chọc thủng và xé rách các đồ giặt khác.
Vải sợi acrylic(cashmilon), hàng may mặc số lượng lớn và quần áo nhẹ (quần áo được trang trí
bằng ren, đồ lót, tất ni lông và các loại vải tổng hợp) có thể nổi trên mặt nước trong quá trình giặt và
gây ra các vấn đề với máy giặt. Hãy sử dụng túi lưới giặt hoặc giặt riêng chúng.
Không giặt riêng túi lưới giặt khi không chứa đồ giặt khác. Điều này có thể gây những rung động bất
thường làm dịch chuyển máy giặt và gây thương tích.
Tiếng Việt 23
WA5700JS(GOOD)-03517C-03_VN_160216.indd 23
2016-02-16
3:57:55
Trước khi bắt đầu
KHUYẾN CÁO
Đối với các mặt hàng có thể bơm phồng như chăn bông, chăn sợi nhỏ và vật liệu không thấm nước, sử
dụng lưới giặt để ngâm đồ giặt hoàn toàn trong nước.
• Các mặt hàng có thể bơm phồng có thể gây hư hỏng cho đồ giặt hoặc máy trong quá trình giặt
hoặc sấy.
• Bất kể kích thước, chăn bông hoặc chăn sợi nhỏ sẽ an toàn và sạch hơn khi giặt mỗi lần một mặt
hàng. Hai chăn bông có kích thước khác nhau trong cùng một tải có thể làm giảm hiệu suất sấy do
mất cân bằng.
Để bỏ chăn bông vào máy
Trước khi bắt đầu
Gấp chăn bông bỏ vào lưới dành riêng cho chăn bông (A) như trong hình và sau đó đưa lưới vào
lồng giặt bên dưới khu vực nhựa (B) của lồng giặt.
B
A
BƯỚC 4 Giặt sơ (nếu cần)
•
•
•
Để loại bỏ các vết bẩn và bụi bẩn trên cổ áo, tay áo, viền quần áo và túi, hãy chà nhẹ xà phòng và
chải.
Hãy sử dụng xà phòng dạng bột hoặc dạng lỏng. Không sử dụng xà phòng bánh vì nó có thể vẫn
còn trong lồng giặt sau khi giặt.
Hãy giặt sơ tất trắng, tay áo và cổ áo với một ít xà phòng và một bàn chải.
KHUYẾN CÁO
Hãy chắc chắn rằng đồ giặt được bỏ vào hoàn toàn.
• Bất kỳ phần nào của đồ giặt kẹt lại bên ngoài cũng có thể gây hư hỏng cho máy hoặc bản thân đồ
giặt, hoặc rò rỉ nước.
• Đừng bỏ quá tải vào lồng giặt. Hãy chắc chắn rằng không có phần nào của đồ giặt kẹt lại bên ngoài
lồng giặt.
24 Tiếng Việt
WA5700JS(GOOD)-03517C-03_VN_160216.indd 24
2016-02-16
3:57:55
BƯỚC 5 Xác định khả năng chịu tải
Không làm máy giặt quá tải. Việc quá tải có thể làm cho máy giặt giặt giũ không đúng cách.
LƯU Ý
Khi giặt chăn gối hoặc ga trải giường, thời gian giặt có thể bị kéo dài hoặc hiệu quả vắt có thể bị giảm.
Đối với chăn gối hoặc ga trải giường, tải trọng được khuyến khích là 3,5 kg hoặc ít hơn.
KHUYẾN CÁO
Nếu đồ giặt không cân bằng và mã thông tin “Ub” được hiển thị, hãy phân phối lại tải trọng Đồ giặt
không cân bằng có thể làm giảm hiệu suất vắt.
Trước khi bắt đầu
BƯỚC 6 Dùng một loại xà phòng phù hợp
Loại xà phòng phụ thuộc vào loại vải (cotton, sợi tổng hợp, các đồ mỏng, len), màu sắc, nhiệt độ giặt và
mức độ bẩn. Luôn luôn sử dụng xà phòng giặt "ít bọt", được thiết kế cho máy giặt tự động.
KHUYẾN CÁO
•
•
•
•
•
•
Sử dụng một lượng xà phòng thích hợp. Lượng xà phòng dư thừa không tạo ra nhiều cải thiện cho
kết quả giặt giũmà còn gây thiệt hại cho việc giặt giũ do làm giảm hiệu suất giặt.
Chất tẩy trăng là chất kiềm mạnh trong tự nhiên, gây hư hỏng hoặc mất màu đồ giặt.
Sử dụng một chu kỳ xả nước dài hơn hoặc bổ sung khi sử dụng bột giặt mà rất có thể vẫn còn trên
đồ giặt và gây mùi hôi sau khi giặt xong.
Nếu sử dụng một lượng quá nhiều xà phòng, đặc biệt là trong nước lạnh, xà phòng sẽ không hoà
tan tốt, kết quả là đồ giặt, các ống và/hoặc lồng giặt bị nhiễm bẩn.
Trong trường hợp giặt hẹn giờ, không đổ trực tiếp xà phòng vào đồ giặt hoặc lồng giặt. Đồ giặt có
thể bị mất màu. Hãy sử dụng ngăn chứa xà phòng.
Khi giặt đồ len bằng cách sử dụng chu kỳ Wool, chỉ sử dụng một loại xà phòngtrung tính để tránh
làm mất màu đồ giặt.
LƯU Ý
•
•
Thực hiện theo các khuyến nghị của nhà sản xuất xà phòng dựa trên trọng lượng của đồ giặt, mức
độ bẩn và độ cứng của các nước ở địa phương của bạn. Nếu bạn không chắc chắn về độ cứng của
nước, hãy liên hệ với một cơ quan cấp nước tại địa phương.
Không sử dụng xà phòng có xu hướng bịđông cứng hoặc đóng rắn. Loại xà phòng này có thể vẫn
còn sau khi quá trình giặt làm chặn cửa thoát nước.
Tiếng Việt 25
WA5700JS(GOOD)-03517C-03_VN_160216.indd 25
2016-02-16
3:57:55
Vận hành
Bảng điều khiển
01
02
03
04
07
05
06
09
08
Hiển thị thời gian còn lại của một chu kỳ hoặc mã thông tin khi có vấn đề xảy
ra.
Vận hành
01 Hiển thị
Khóa trẻ em
Khóa trẻ em được sử dụng để ngăn chặn trẻ em trước các nguy hiểm như té
vào lồng giặt, và vẫn hoạt động sau khi khởi động lại máy. Để hủy chức năng
Khóa trẻ em, hủy kích hoạt.
Eco Tub Clean (Làm sạch lồng giặt)
Sử dụng để giữ sạch lồng giặt. Đèn báo hiệu tự động sáng thường xuyên. Khi
đèn báo hiệu bật, khởi chạy chu kỳ của Lồng giặt Eco.
02 Water Level
(Mức nước)
Mức nước được điều chỉnh theo chu kỳ. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi mức
này bằng phương pháp thủ công.
03 Activ Dual
Wash (Giặt tay
Kết hợp)
Nút này cung cấp hai tùy chọn và chỉ khả dụng khi máy giặt bị dừng lại hoặc
trong trạng thái Chờ.
• Water Save (Tiết kiệm nước) (mặc định): Chọn để tái sử dụng nước trong
lồng giặt còn lại sau khi sử dụng nước Vòi phun nước. Nước sẽ được sử
dụng cho chu kỳ chính
• Drain (Thoát nước): Chọn để thoát nước còn lại sau khi sử dụng vòi phun
nước.
Khi thoát nước xong, máy giặt sẽ tự động chuyển sang chế độ tiết kiệm
nước. Sau đó, bạn có thể chọn một chu kỳ.
04 Wash (Giặt)
Nhấn để bắt đầu giặt hoặc điều chỉnh thời gian giặt từ 6 đến 30 phút.
05 Rinse (Xả)
Nhất để kích hoạt chu kỳ xả nước hoặc thay đổi số lần xả nước lên đến 5 lần.
06 Power Spin (Vắt
mạnh)
Nhấn để kích hoạt chu kỳ vắt hoặc thay đổi thời gian vắt theo thứ tự: 1-9 phút
(mỗi lần tăng 1 phút)> 15 phút> 30 phút.
07 Power (Tắt/Mở)
Bấm một lần để bật máy lên hoặc hai lần để tắt nó đi.
26 Tiếng Việt
WA5700JS(GOOD)-03517C-03_VN_160216.indd 26
2016-02-16
3:57:55
08 Start/Pause
(Bắt đầu/Tạm
dừng)
Nhấn để ngừng hoặc tiếp tục hoạt động. Để thay đổi thứ tự chu kỳ, bấm một
lần để ngừng hoạt động và sau đó thay đổi trình tự. Để tiếp tục hoạt động, hãy
nhấn lần nữa.
09 Bảng điều chỉnh
chu kỳ
Chọn chu kỳ phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.
Các bước đơn giản để bắt đầu
1
Vận hành
4
2
5
3
1.
2.
3.
4.
5.
Nhấn POWER (Tắt/Mở) để bật máy giặt
Chọn một chu kỳ trong bảng điều khiển chu kỳ.
Thay đổi các thiết lập chu kỳ (thời gian giặt, số lần xả và/hoặc thời gian vắt) khi cần.
Tùy chọn, bạn có thể kích hoạt Activ Dual Wash (Giặt tay kết hợp).
Nhấn nút START/PAUSE (Bắt đầu/Tạm dừng).
Để thay đổi chu kỳ trong quá trình hoạt động
1. Nhấn nút START/PAUSE (Bắt đầu/Tạm dừng) để ngừng hoạt động.
2. Chọn một chu kỳ khác và lặp lại các bước 2-3 ở trên nếu cần.
3. Nhấn nút START/PAUSE (Bắt đầu/Tạm dừng) một lần nữa để bắt đầu chu kỳ mới.
Tiếng Việt 27
WA5700JS(GOOD)-03517C-03_VN_160216.indd 27
2016-02-16
3:57:56
Vận hành
Các chu kỳ tự động
Chu kỳ
Mô tả
•
Hãy chọn chế độ này đối với hầu hết các loại vải bao gồm vải cotton,
vải lót và hàng may mặc thường bị dính bẩn.
•
Chọn chế độ này cho quần áo ít bẩn trong thời gian ngắn.
•
Khi chọn chế độ này, máy giặt sẽ tăng cường một chu trình ngâm
trước chu kỳ chính.
Energy Saving
(Tiết kiệm điện)
•
Sử dụng nút này để tiết kiệm năng lượng.
Blanket (Chăn mền)
•
Thích hợp cho đồ giặt có kích cỡ lớn như chăn và ga trải giường.
Delicates
(Đồ mỏng, nhẹ)
•
Chọn chế độ này cho đồ mỏng như áo len, áo len dài hoặc quần áo
len.
•
Giữa Delicates (Đồ mỏng, nhẹ) khoảng 3 giây để chọn Eco Tub
Clean (Làm sạch lồng giặt). Lực quay mạnh sẽ loại bỏ các tạp chất
và mùi hôi khỏi bên trong bồn tắm.
Nếu bạn nhìn thấy đèn báo này nhấp nháy, điều này chỉ ra rằng
đã đến lúc được khuyến khích làm sạch lồng giặt bằng chế độ Eco
Tub Clean (Làm sạch lồng giặt). Để biết chi tiết, hãy xem phần Làm
sạch trong hướng dẫn này.
Fuzzy (Giặt đồ dày)
Quick (Nhanh)
Soak (Ngâm)
Vận hành
* Eco Tub Clean
(Làm sạch lồng giặt)
•
28 Tiếng Việt
WA5700JS(GOOD)-03517C-03_VN_160216.indd 28
2016-02-16
3:57:56
Chu kỳ thủ công
Bạn có thể muốn sử dụng một chu trình đơn để giặt quần áo ít bẩn. Ví dụ, bạn có thể kích hoạt chu kỳ
Giặt một lần cho quần áo ngủ.
1
4
2
Thời gian giặt
Số lần xả
Thời gian Vắt mạnh
6-30 phút
1-5 phút
1-9, 15, 30 phút
Vận hành
1. Nhấn POWER (Tắt/Mở) để bật máy giặt
2. Nhấn nút Wash (Giặt) / Rinse (Xả) / Power Spin (Vắt mạnh) để kích hoạt chu kỳ riêng theo nhu
cầu của bạn Khoảng thời gian hoặc số lần của mỗi chu kỳ có thể được điều chỉnh bằng cách nhấn
nút có thể áp dụng nhiều lần khi cần thiết.
3. Nếu bạn muốn kích hoạt một sự kết hợp của các chu kỳ, hãy nhấn các nút chu kỳ có thể áp dụng
như sau:
Wash (Giặt) + Rinse (Xả)
Rinse (Xả) + Spin (Vắt)
Wash (Giặt) + Rinse (Xả) +
Power Spin (Vắt mạnh)
Xả sau khi giặt
Vắt sau khi giặt
Giặt, xả và sau đó vắt theo
thứ tự
4. Nhấn nút START/PAUSE (Bắt đầu/Tạm dừng).
Tiếng Việt 29
WA5700JS(GOOD)-03517C-03_VN_160216.indd 29
2016-02-16
3:57:56
Bảo dưỡng
Làm sạch
Giữ máy giặt sạch để ngăn ngừa việc giảm hiệu sất và để bảo toàn tuổi thọ máy.
Nhắc nhở về Eco Tub Clean (Làm sạch lồng giặt)
•
•
•
•
Đèn báo nhắc nhở bạn làm sạch lồng giặt khi cần. Nếu bạn thấy đèn báo nhấp nháy sau khi giặt
xong, hãy lấy đồ giặt ra và kích hoạt chu kỳ Eco Tub Clean (Làm sạch lồng giặt).
Bạn có thể bỏ qua lời nhắc nhở này và tiếp tục kích hoạt các chu kỳ bình thường vì đây không phải
là một lỗi hệ thống. Tuy nhiên, những lời nhắc nhở vẫn hoạt động cho 6 chu kỳ liên tiếp ngay sau
khi mỗi chu kỳ hoàn tất.
Lời nhắc nhở được kích hoạt một lần mỗi 1-3 tháng, tùy theo số chu kỳ.
Để giữ cho lồng giặt sạch sẽ, chúng tôi khuyến khích bạn kích hoạt Eco Tub Clean (Làm sạch lồng
giặt) một cách thường xuyên.
Vòi bên trong
1. Mở cửa và sử dụng một miếng vải hoặc miếng bọt biển để làm sạch bồn rửa gắn liền.
2. Nhấn Water Jet (Vòi phun nước) để cung cấp nước cho hội đồng quản trị. Dùng nước này để xả
bảng.
Lọc xơ vải
Bảo dưỡng
1. Ấn vùng phía trên của vỏ bộ lọc xuống để
tháo ra.
2. Mở nắp và làm sạch bộ lọc bằng nước và
một bàn chải.
3. Khi làm sạch xong, đóng nắp và lắp lại vỏ bộ
lọc vào vị trí ban đầu. Bạn sẽ nghe thấy một
tiếng tách khi vỏ bộ lọc được lắp vừa.
30 Tiếng Việt
WA5700JS(GOOD)-03517C-03_VN_160216.indd 30
2016-02-16
3:57:56
Bộ lọc bơm (chỉ các chế độ thích hợp)
1. Đặt một tấm thảm trải sàn hoặc khăn mặt
dưới bộ lọc bơm. Xoay ngược núm bộ lọc để
tháo ra.
2. Làm sạch bộ lọc bằng nước và một bàn chải
mềm.
Bảo dưỡng
3. Lắp lại bộ lọc và xoay theo chiều kim đồng hồ
cho đến khi nó khớp vào vị trí.
Tiếng Việt 31
WA5700JS(GOOD)-03517C-03_VN_160216.indd 31
2016-02-16
3:57:56
Bảo dưỡng
Bộ lọc lưới
1. Dùng kìm để kéo bộ lọc lưới ra khỏi phía bên
trong của cửa đưa nước vào như hình vẽ.
2. Sử dụng một bàn chải mềm để làm sạch bộ
lọc bằng nước.
3. Lắp lại bộ lọc. Hãy chắc chắn rằng nó được
siết chặt để tránh rò rỉ nước.
Bảo dưỡng
32 Tiếng Việt
WA5700JS(GOOD)-03517C-03_VN_160216.indd 32
2016-02-16
3:57:57
Ngăn chứa xà phòng
A
B
1. Mở cửa và sau đó mở bồn rửa gắn liền để
làm lộ ngăn chứa xà phòng.
2. Hơi nhấc cạnh phía trước ngăn chứa lên và
sau đó trượt để mở ra.
3. Tháo cánh phân phối (A) và nắp xả (B) khỏi
ngăn chứa
4. Làm sạch ngăn chứa cũng như cánh phân
phối và nắp xả bằng nước và một bàn chải
mềm.
Bảo dưỡng
5. Khi hoàn tất, đóng nắp xả và lắp cánh phân
phối trở lại. Sau đó, lắp lại ngăn chứa xà
phòng.
Tiếng Việt 33
WA5700JS(GOOD)-03517C-03_VN_160216.indd 33
2016-02-16
3:57:57
Xử lý sự cố
Điểm kiểm tra
Nếu bạn gặp vấn đề với máy giặt, đầu tiên hãy kiểm tra bảng dưới đây và thử làm theo những gợi ý.
Vấn đề
Không bật.
Không bắt đầu.
Hành động
•
•
•
Hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng công suất định mức cho sản phẩm.
Hãy chắc chắn rằng dây điện được hoàn toàn cắm vào.
Kiểm tra cầu chì hoặc khởi động lại bộ ngắt mạch.
•
•
•
Hãy chắc chắn rằng cánh cửa đã được đóng lại.
Hãy chắc chắn rằng các vòi nước đang mở.
Hãy chắc chắn rằng bạn đã nhấn hoặc chạm vào START/PAUSE
(Bắt đầu/Tạm dừng) để khởi động máy giặt.
Hãy chắc chắn rằng Khóa trẻ em không được kích hoạt.
Trước khi máy giặt bắt đầu đổ đầy, nó sẽ tạo một chuỗi âm thanh để
kiểm tra cửa mở và thực hiện việc thoát nước nhanh.
Cánh cửa có mở trong chu kỳ vắt không? Đóng cửa và nhấn hoặc
chạm vào START/PAUSE (Bắt đầu/Tạm dừng) để tiếp tục.
Máy giặt sẽ vào chế độ Chờ hoặc đang trong chu kỳ ngâm. Xin vui
lòng chờ.
Kiểm tra cầu chì hoặc khởi động lại bộ ngắt mạch.
•
•
•
•
•
•
•
•
Xử lý sự cố
Nước không được cấp
vào.
•
•
•
•
•
Sau một chu kỳ, xà
phòng vẫn còn trong
ống định lượng tự động.
•
•
•
Hãy chắc chắn rằng bạn đã nhấn hoặc chạm vào START/PAUSE
(Bắt đầu/Tạm dừng) sau khi chọn nguồn cấp nước.
Hãy chắc chắn rằng các vòi nước đang mở.
Lưới lọc ở đầu nối ống nước cung cấp có bị tắc không? Làm sạch
lưới lọc bằng cách dùng bàn chải đánh răng đánh sạch.
Nguồn cấp nước có bị cắt không? Nếu nguồn nước bị cắt, hãy đóng
vòi nước và tắt nguồn.
Làm thẳng ống cấp nước.
Mở và đóng cửa lại, sau đó nhấn hoặc chạm vào START/PAUSE
(Bắt đầu/Tạm dừng).
Nếu áp lực nước thấp, phải mất nhiều thời gian để bắt đầu giặt.
Nếu mực nước không cao đến mức cần thiết hoặc thấp hơn so với
dự kiến, hãy sử dụng bộ chọn mức để điều chỉnh mực nước.
Hãy chắc chắn rằng máy giặt đang chạy với áp lực nước vừa đủ.
Hãy chắc chắn rằng ngăn chứa xà phòng được lắp đúng.
Tháo và làm sạch ngăn chứa xà phòng và sau đó thử lại.
34 Tiếng Việt
WA5700JS(GOOD)-03517C-03_VN_160216.indd 34
2016-02-16
3:57:57
Vấn đề
Hành động
•
Rung quá mức hoặc tạo
ra tiếng ồn.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dừng
•
•
•
•
Cắm dây điện vào ổ cắm điện trực tiếp.
Kiểm tra cầu chì hoặc khởi động lại bộ ngắt mạch.
Đóng cửa và nhấn hoặc chạm vào START/PAUSE (Bắt đầu/Tạm
dừng) để khởi động máy giặt. Vì sự an toàn của bạn, máy giặt sẽ
không quay trừ khi cửa đã được đóng lại.
Trước khi máy giặt bắt đầu đổ đầy, nó sẽ tạo một chuỗi âm thanh để
kiểm tra cửa mở và thực hiện việc thoát nước nhanh.
Có thể có khoảng thời gian tạm dừng hoặc ngâm trong chu kỳ. Hãy
chờ một thời gian ngắn và máy giặt có thể bắt đầu.
Hãy chắc chắn rằng các màn hình ống lối vào của vòi không bị tắc.
Hãy làm sạch màn hình định kỳ.
Vấn đề này tạm thời xảy rado điện áp thấp và sẽ được giải quyết khi
điện năng hồi phục.
Xử lý sự cố
Đèn báo của Làm sạch
lồng giặt không được
bật.
Hãy chắc chắn rằng máy giặt được đặt trên một mặt sàn bằng phẳng.
Nếu mặt sàn không bằng phẳng, hãy sử dụng các chân làm cân bằng
để điều chỉnh máy giặt.
Hãy chắc chắn rằng máy giặt không tiếp xúc với bất kỳ vật nào khác.
Hãy chắc chắn rằng trọng tải đồ giặt là cân bằng.
Hãy chắc chắn rằng đồ giặt được trải đều trong máy giặt. Hãy trải đều
đồ giặt và bắt đầu lại.
Hãy chắc chắn rằng không gian xung quanh máy giặt không có vật
chắn.
Tiếng kêu o o được tạo ra là điều bình thường khi máy hoạt động.
Các đồ vật như tiền cổ có thể gây ra tiếng ồn. Hãy vứt bỏ các vật này
khỏi máy giặt sau khi giặt xong.
Khi máy báo cần được vệ sinh, đèn báo sẽ nhấp nháy trong một
giờ. Việc này sẽ lặp lại 6 lần liên tiếp cho đến khi bạn khởi chạy chu
kỳ Làm sạch lồng giặt. Điều này là bình thường, và không phải lỗi hệ
thống. Để giữ lồng giặt sạch, nên khởi chạy chu kỳ 1-3 tháng một lần.
Tiếng Việt 35
WA5700JS(GOOD)-03517C-03_VN_160216.indd 35
2016-02-16
3:57:57
Xử lý sự cố
Vấn đề
Hành động
•
•
•
•
Đổ đầy nước có nhiệt
độ không đúng.
•
•
•
•
•
•
Không thoát nước và/
hoặc vắt.
•
•
•
•
Xử lý sự cố
•
Đồ giặt bị ướt vào cuối
chu kỳ.
•
•
Mở hết cả hai vòi nước.
Hãy chắc chắn rằng lựa chọn nhiệt độ là đúng.
Hãy chắc chắn rằng các ống được kết nối đúng cách với các vòi
nước. Làm cho bằng phẳng dòng nước.
Ngắt kết nối các ống và làm sạch màn hình. Các màn hình bộ lọc ống
có thể bị tắc.
Khi máy giặt đầy, nhiệt độ nước có thể thay đổi vì tính năng điều
khiển nhiệt độ tự động sẽ kiểm tra nhiệt độ nước đưa vào. Điều này
là bình thường.
Khi máy giặt đầy, bạn có thể nhận thấy chỉ có nước nóng và/hoặc
nước lạnh chảy ra vòi xả khi chọn nhiệt độ nóng hoặc lạnh.
Đây là một chức năng bình thường của tính năng điều khiển nhiệt độ
tự động vì máy giặt xác định nhiệt độ của nước.
Kiểm tra cầu chì hoặc khởi động lại bộ ngắt mạch.
Hãy chắc chắn rằng điện áp là bình thường.
Hãy chắc chắn rằng máy giặt đã được cắm điện.
Hãy chắc chắn rằng ống thoát nước đang trỏ xuống dưới. (Chỉ với
kiểu máy thoát nước tự nhiên)
Hãy chắc chắn rằng các ống thoát nước không bị tắc.
Hãy chắc chắn rằng ống thoát nước không bị gấp khúc.
Duỗi thẳng ống thoát nước. Nếu ống thoát nước bị thu hẹp, hãy gọi
cho dịch vụ.
Đóng cửa và bấm hoặc chạm vào START/PAUSE (Bắt đầu/Tạm
dừng). Vì sự an toàn của bạn, máy giặt sẽ không quay trừ khi cửa đã
được đóng lại.
Sử dụng tốc độ vắt là Mạnh hoặc Cực Mạnh. (Chỉ cho mẫu có thể áp
dụng)
Sử dụng xà phòng hiệu quả cao (HE) để giảm bọt xà phòng.
Tải quá nhỏ. Tải nhỏ (chỉ có một hoặc hai đồ giặt) có thể trở nên
không cân bằng và không vắt hết nước.
36 Tiếng Việt
WA5700JS(GOOD)-03517C-03_VN_160216.indd 36
2016-02-16
3:57:57
Vấn đề
Hành động
•
•
•
Rò rỉ nước.
•
•
•
•
•
•
Bọt quá mức.
•
•
•
Giỏ quay hoặc ống
thoát nước/ống cấp
nước bị đóng băng.
•
•
•
•
•
•
Vết bẩn trên quần áo.
Có mùi hôi.
Sử dụng xà phòng hiệu quả cao (HE) để ngăn ngừa việc có quá
nhiều bọt xà phòng.
Giảm lượng xà phòng đối với nước mềm, tải nhỏ hoặc đồ giặt ít bẩn.
Xà phòng Non-HE không được khuyến khích sử dụng.
Sử dụng nước ấm để ngắt kết nối ống cấp nước và vòi thoát nước.
Hãy ngâm chúng trong nước ấm.
Đổ đầy nước ấm vào giỏ quay và sau đó chờ khoảng 10 phút.
Đặt một chiếc khăn nóng trên đầu nối ống thoát nước.
Nối lại ống cấp nước và vòi thoát nước và kiểm tra xem nước được
cung cấp đúng không.
Hãy chắc chắn rằng ống thoát nước không bị tắc và được treo trên
móc ống thoát nước. Đổ nước đầy một nửa giỏ quay và thử quay lại
lần nữa.
Nhấc phần cuối của ống thoát nước lên để ngăn nước chảy ra. Đổ
nước đầy một nửa giỏ quay và sau đó kích hoạt chế độ quay sau khi
thả ống thoát nước ra.
Hãy chắc chắn rằng ống thoát nước được lắp đặt đúng cách. Hãy
xem phần lắp đặt của hướng dẫn sử dụng này và điều chỉnh vị trí của
ống thoát nước theo hướng dẫn.
•
Làm sạch bộ lọc kỳ diệu.
•
Có quá nhiều bọt tập hợp lại trong các hốc rãnh và có thể gây ra mùi
hôi.
Kích hoạt các chu kỳ làm sạch để làm vệ sinh định kỳ.
Lau khô nội thất máy giặt sau khi kết thúc một chu kỳ.
•
•
Xử lý sự cố
Nước thoát ra ngay lập
tức.
Hãy chắc chắn rằng tất cả các kết nối ống đều chặt.
Hãy chắc chắn rằng gioăng cao su của ống cấp nước ở đúng vị trí.
Hãy siết chặt lại.
Hãy chắc chắn rằng phần cuối của ống thoát nước được lắp đúng
cách và an toàn cho hệ thống thoát nước.
Tránh quá tải.
Sử dụng xà phòng hiệu quả cao (HE) để ngăn ngừa việc có quá
nhiều bọt xà phòng.
Hãy chắc chắn rằng ống cấp nước không bị gấp khúc.
Nếu nguồn nước quá mạnh, nước có thể bị rò rỉ. Hãy đóng vòi nước
vào một chút.
Hãy chắc chắn rằng nước không bị rò rỉ từ vòi nước. Nếu vậy, hãy
sửa chữa vòi nước.
Nếu vấn đề vẫn tồn tại, hãy liên hệ với một trung tâm dịch vụ của Samsung tại địa phương.
Tiếng Việt 37
WA5700JS(GOOD)-03517C-03_VN_160216.indd 37
2016-02-16
3:57:57
Xử lý sự cố
Mã thông tin
Nếu máy giặt không hoạt động, bạn có thể thấy một mã thông tin trên màn hình. Hãy kiểm tra bảng
dưới đây và thử làm theo những gợi ý.
Mã
Hành động
1C
Cảm biến mức nước sẽ không hoạt động đúng.
• Kiểm tra đai dây cảm biến mức nước.
• Nếu mã thông tin vẫn còn, hãy liên hệ với một trung tâm dịch vụ
khách hàng.
3C
Vấn đề về động cơ
• Thử khởi động lại chu kỳ.
• Nếu vấn đề vẫn tiếp tục, hãy gọi cho dịch vụ.
4C
Nước không được cấp vào.
• Hãy chắc chắn rằng các vòi nước đang mở.
• Hãy chắc chắn rằng ống nước không bị tắc.
• Hãy chắc chắn rằng các vòi nước không bị đóng băng.
• Hãy chắc chắn rằng máy giặt đang hoạt động với áp lực nước đủ.
• Hãy chắc chắn rằng các vòi nước lạnh và vòi nước nóng được kết
nối đúng.
• Làm sạch bộ lọc lưới vì nó có thể bị tắc.
•
4C2
Xử lý sự cố
5C
Hãy chắc chắn rằng các ống cung cấp nước lạnh được gắn cố định
vào vòi nước lạnh.
Nếu nó được kết nối với vòi nước nóng, đồ giặt có thể bị biến dạng
với một số chu kỳ.
Nước không chảy ra.
• Hãy chắc chắn rằng các ống thoát nước không bị đóng băng hoặc bị
tắc.
• Hãy chắc chắn rằng các ống thoát nước được đặt đúng vị trí, tùy
thuộc vào kiểu kết nối.
• Làm sạch bộ lọc các mảnh vỡ vì nó có thể bị tắc.
• Hãy chắc chắn rằng ống thoát nướcđã được nắn thẳng trên toàn bộ
đoạn đường đến hệ thống thoát nước
• Nếu mã thông tin vẫn còn, hãy liên hệ với một trung tâm dịch vụ
khách hàng.
38 Tiếng Việt
WA5700JS(GOOD)-03517C-03_VN_160216.indd 38
2016-02-16
3:57:57
Mã
Hành động
9C1
Vấn đề kiểm soát điện (Lỗi vượt điện áp)
• Kiểm tra PCB và đai dây.
• Kiểm tra xem nguồn điện cung cấp có đúng chưa.
• Nếu mã thông tin vẫn còn, hãy liên hệ với một trung tâm dịch vụ
khách hàng.
9C2
Phát hiện điện áp thấp
• Kiểm tra xem dây nguồn được cắm chưa.
• Nếu mã thông tin vẫn còn, hãy liên hệ với một trung tâm dịch vụ
khách hàng.
AC6
Vấn đề truyền thông biến tầng
• Kiểm tra PCB biến tần và đai dây.
• Nếu mã thông tin vẫn còn, hãy liên hệ với một trung tâm dịch vụ
khách hàng.
HC
Vấn đề kiểm soát nhiệt độ nước (Kiểm soát bộ cấp nhiệt)
• Nếu mã thông tin vẫn còn, hãy liên hệ với một trung tâm dịch vụ
khách hàng.
LC
Kiểm tra ống thoát
• Hãy chắc chắn rằng phần cuối của ống thoát nước được đặt trên
sàn nhà.Kiểm tra xem đầu vòi xả đã được đặt trên sàn hay chưa.
• Hãy chắc chắn rằng các ống thoát nước không bị tắc.
• Nếu mã thông tin vẫn còn, hãy liên hệ với một trung tâm dịch vụ
khách hàng.
OC
Nước tràn.
• Khởi động lại sau khi vắt.
• Nếu mã thông tin vẫn còn trên màn hình, hãy liên hệ với trung tâm
dịch vụ của Samsung tại địa phương.
PC
Khi không thể phát hiện vị trí của bộ ly hợp.
• Nếu mã thông tin vẫn còn, hãy liên hệ với một trung tâm dịch vụ
khách hàng.
PC1
Sau khi phát hiện vị trí của bộ ly hợp, nếu tín hiệu của bộ ly hợp sai.
• Nếu mã thông tin vẫn còn, hãy liên hệ với một trung tâm dịch vụ
khách hàng.
Xử lý sự cố
dC
Vận hành máy giặt với cửa mở.
• Hãy chắc chắn rằng cửa đã được đóng lại đúng cách.
• Hãy chắc chắn rằng đồ giặt không bị kẹt ở cửa.
Tiếng Việt 39
WA5700JS(GOOD)-03517C-03_VN_160216.indd 39
2016-02-16
3:57:57
Xử lý sự cố
Mã
Ub
Hành động
Chức năng vắt không hoạt động.
• Hãy chắc chắn rằng đồ giặt đã được trải đều.
• Hãy chắc chắn rằng máy giặt được đặt trên bền mặt bằng phẳng,
vững chắc.
• Phân phối lại tải trọng. Nếu chỉ có một món đồ cần giặt chẳng hạn
như áo choàng tắm hoặc quần jean, kết quả vắt cuối cùng có thể
không đạt yêu cầu và thông báo kiểm tra “Ub” sẽ hiển thị trên màn
hình.
Nếu có bất kỳ mã thông tin nào luôn xuất hiện trên màn hình, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ của
Samsung tại địa phương.
Xử lý sự cố
40 Tiếng Việt
WA5700JS(GOOD)-03517C-03_VN_160216.indd 40
2016-02-16
3:57:57
Thông số sản phẩm
Tờ Thông số sản phẩm
Máy giặt cửa trên
Kiểu
Tải tối đa (kg)
Công suất tiêu thụ (W)
WA85J571***
WA90J571***
WA10J571***
8,5
9,0
10,0
Giặt
480
Vắt
240
Kích thước (mm)
W610 x D675 x H1050
W610 x D675 x
H1075
Trọng lượng tịnh (kg)
41,0
42,0
Áp lực nước (Mpa (kg·f/cm2))
0,05 - 0,78 (0,5 - 8,0)
Kiểu giặt
Kiểu đảo
Mức nước (l)
5
79
92
4
70
70
3
57
57
2
47
47
1
39
39
Sử dụng nước (l)
154
Tốc độ vắt (rpm)
700
LƯU Ý
•
•
•
Thông số sản phẩm
Dấu hoa thị (*) có nghĩa là kiểu máy biến thể và có thể thay đổi từ (0-9) hoặc (AZ).
Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo vì các mục đích cải thiện chất
lượng.
Thông số trên nhãn năng lượng theo TCVN 8526 với các chương trình giặt sau:
• Chương trình “Tiết kiệm năng lượng tại Mức nước 5”.
Tiếng Việt 41
WA5700JS(GOOD)-03517C-03_VN_160216.indd 41
2016-02-16
3:57:57
Bản ghi nhớ
WA5700JS(GOOD)-03517C-03_VN_160216.indd 42
2016-02-16
3:57:58
Bản ghi nhớ
WA5700JS(GOOD)-03517C-03_VN_160216.indd 43
2016-02-16
3:57:58
THẮC MẮC HOẶC GÓP Ý?
QUỐC GIA
ĐIỆN THOẠI
HOẶC TRUY CẬP TRANG WEB
CỦA CHÚNG TÔI TẠI
VIETNAM
1800 588 889
www.samsung.com/vn/support
DC68-03517C-03
WA5700JS(GOOD)-03517C-03_VN_160216.indd 44
2016-02-16
3:57:58
Download PDF

advertising