Samsung | WAM1500 | Samsung Loa không dây 360 R1 WAM1500 Hướng dẫn sử dụng

WAM5500/WAM3500/WAM1500
Wireless Audio - 360
R5/R3/R1
Sách hướng dẫn Sử dụng
hãy tưởng tượng mọi điều có thể
Cám ơn bạn đã mua sản phẩm Samsung này.
Để nhận được dịch vụ đầy đủ hơn,
vui lòng đăng ký sản phẩm của bạn tại
www.samsung.com/register
Mục lục
BẮT ĐẦU
Tuyên bố Tuân thủ Quy định............ 15
Cảnh báo.............................................. 15
Phụ kiện............................................ 3
CHÚ Ý.................................................. 15
Bề mặt Loa....................................... 3
Hướng dẫn An toàn Quan trọng........... 16
Thuật ngữ Điều khiển............................. 3
Lưu ý chung về an toàn.................. 17
Mô tả về Đèn LED và Màn hình OLED..... 5
Lưu ý chung về nguồn cấp điện........... 17
Đáy Loa............................................. 6
Lưu ý chung khi Lắp đặt....................... 17
Kết nối Dây Nguồn ................................. 7
Lưu ý chung về Sử dụng...................... 18
Lắp đặt lên tường ............................ 8
Lưu ý chung về Làm sạch.................... 18
KẾT NỐI VỚI MẠNG WI-FI
Thông tin Bổ sung........................... 19
Giới thiệu về Kết nối Mạng.................... 19
Kết nối với Thiết bị Bluetooth............. 9
Works with SmartThings™.................... 19
Kết nối TV với loa............................ 11
Bản quyền....................................... 19
Kết nối với TV thông qua bluetooth
(TV SoundConnect)............................... 11
PHỤ LỤC
Xử lý sự cố..................................... 12
Thông báo Giấy phép Nguồn Mở.... 14
Thông số kỹ thuật........................... 14
44
2
Bắt đầu
AA Phụ kiện
Xác nhận bạn có các phụ kiện được cung cấp như minh họa dưới đây.
• WAM5500/WAM3500
Dây nguồn
Hướng dẫn Thiết lập Nhanh
Hướng dẫn Điều chỉnh
• WAM1500
Dây nguồn
Bộ điều hợp Nguồn
Hướng dẫn Thiết lập Nhanh
CHÚ Ý
MODE
Hướng dẫn Điều chỉnh
99 Không đặt bất kỳ vật nào lên trên hoặc ngồi lên loa chính.
AA Bề mặt Loa
❚❚ Thuật ngữ Điều khiển
Chạm
Chạm và Giữ
Vuốt
44
3
c
c
b
d
b
d
MODE
VOL
MODE
VOL
a
a
< WAM5500/WAM3500 >
1
2
Hiển thị
Đèn báo
WAM5500/
WAM3500
WAM1500
< WAM1500 >
Hiển thị trạng thái hiện tại.
Nhấp nháy, sáng hoặc thay đổi màu sắc tùy thuộc vào trạng thái của loa.
Nút MODE
Chuyển đổi giữa chế độ TV SoundConnect ,Bluetooth và Wi-Fi.
3
Khu vực Cảm ứng
Chạm vào Khu vực Cảm ứng để phát nhạc hoặc để tạm dừng phát lại.
Chạm để tắt âm thanh nếu chức năng TV SoundConnect được bật.
•Phát/Tạm dừng : Chạm vào Khu vực Cảm ứng để chuyển đổi giữa phát lại
và tạm dừng.
•Tắt tiếng : Nếu TV SoundConnect đã được bật, hãy chạm vào Khu vực Cảm
ứng để tắt tiếng hoặc bật tiếng.
•Bài hát Trước/Tiếp theo : Vuốt từ TRÁI SANG PHẢI để phát bài hát tiếp theo.
Vuốt từ PHẢI SANG TRÁI để phát bài hát trước.
•Chế độ Chờ : Chạm và giữ vị trí bất kỳ ở Khu vực Cảm ứng trong 5 giây.
Chạm vào khu vực cảm ứng để bật loa.
•Tắt nguồn : Chạm và giữ vị trí bất kỳ ở Khu vực Cảm ứng trong 10 giây.
Chạm vào khu vực cảm ứng để bật lại loa.
4
Nút Âm lượng +,-
Để điều chỉnh âm lượng nhanh chóng, chạm và giữ phím + hoặc -.
LƯU Ý
99 Để đặt lại loa, hãy chạm và giữ đồng thời nút Âm lượng (-,+) trong 5 giây.
44
4
❚❚ Mô tả về Đèn LED và Màn hình OLED
<Đèn OLED R3/R5>
Màn hình OLED
Mô tả
Kích cỡ vòng tròn tăng hoặc giảm, sau đó mờ dần
Bật nguồn / Đánh thức / Tắt nguồn
Biểu tượng Phát
Phát
Biểu tượng Tạm dừng
Tạm dừng
Trạng thái âm lượng
Tăng hoặc giảm âm lượng
Sóng di chuyển sang phải
Bài hát tiếp theo
Sóng di chuyển sang trái
Bài hát trước
Biểu tượng Tắt tiếng
Biểu tượng Nhóm (Hai vòng tròn chồng chéo một
phần)
<Đèn LED R1>
Tắt
Chế độ Nhóm/Âm thanh vòm
Chế độ Bỏ nhóm/Hủy Âm thanh vòm
Biểu tượng Bluetooth (nhấp nháy)
Ghép đôi Bluetooth
Biểu tượng TV (nhấp nháy)
Ghép đôi TV SoundConnect
Biểu tượng Dấu cảm thán
Bộ định tuyến không dây được kết nối
Ghép đôi qua Wi-Fi
Chế độ Wi-Fi
Mô tả
BẬT
Đỏ
Tắt tiếng (từ Ứng dụng hoặc bằng cách
chạm vào Khu vực Cảm ứng khi
TV SoundConnect hoạt động).
Biểu tượng Bỏ nhóm (Hai vòng tròn tách rời)
Màu LED
Trắng
Hành động được Biểu thị
Nhấp nháy
Nhấp nháy (6 giây)
Tắt toàn bộ
Hành động được Biểu thị
1) Bật nguồn
2) Âm lượng tối đa/tối thiểu
1) Điều khiển cảm ứng
2) Đánh thức
3) Hành động kết nối hoặc nhóm bất kỳ
4) Chế độ Chờ (sáng lên/mờ dần nhiều lần sau một vài giờ, tự động tắt)
Bộ định tuyến không dây được kết nối
Tắt nguồn
44
5
AA Đáy Loa
a bc d
a bc d
MODE
MODE
SPK ADD/Wi-Fi SETUP SERVICE1
SERVICE2
SPK ADD/Wi-Fi SETUP SERVICE
POWER
e
POWER
c e
< WAM5500 >
< WAM3500 >
SPK ADD/Wi-Fi SETUP
2
SERVICE
Chỉ để bảo trì.
3
Nhãn
-
5
POWER
DC 19V
WAM5500/
WAM3500
WAM1500
Khe cắm Dây Nguồn
DC 19V
SPK ADD/Wi-Fi SETUP SERVICE
e
c
< WAM1500 >
•• Bấm nút này để ghép đôi loa của bạn với HUB (Không đi kèm) hoặc
thêm một loa khác.
•• Bấm và giữ nút này trong ít nhất 5 giây khi kết nối loa với mạng của
bạn bằng phương pháp Wi-Fi Setup. (Cần có thiết bị thông minh và
ứng dụng Samsung Multiroom).
1
4
a bc d
Kết nối cho dây nguồn của sản phẩm.
-
44
6
❚❚ Kết nối Dây Nguồn
<Chỉ với WAM5500, WAM3500>
1 Kết nối dây nguồn của loa như minh họa.
Dây sẽ kết nối ở một góc.
2 Đẩy dây nguồn vào khe ở mép của đáy
loa. Điều này giúp loa đứng được khi bạn
dựng thẳng loa lên.
ADD SPK/Wi-Fi SETUP SERVICE1
SPK ADD/Wi-Fi SETUP SERVICE1
SERVICE2
SERVICE2
POWER
POWER
<Chỉ với WAM1500>
1 Cắm dây nguồn đầu vào của bộ điều
hợp vào bộ điều hợp.
2 Cắm dây nguồn đầu ra của bộ điều
hợp (có phích cắm tròn) vào giắc
DC 19 V trên loa.
SPK ADD/Wi-Fi SETUP SERVICE
DC 19V
3 Đẩy dây nguồn vào khe ở mép của đáy
loa. Điều này giúp loa đứng được khi
bạn dựng thẳng loa lên.
LƯU Ý
99 Đảm bảo để Bộ điều hợp AC/DC nằm ngang trên bàn hay sàn nhà. Nếu bạn đặt Bộ điều hợp AC/DC ở
tư thế treo với đầu vào dây AC hướng lên trên, nước hay các chất lạ có thể thâm nhập vào Bộ điều
hợp và khiến Bộ điều hợp bị hỏng.
44
7
AA Lắp đặt lên tường
Bạn có thể mua riêng giá treo tường để lắp loa lên tường nếu muốn.
`` Cân nhắc khi mua
-- Tải trọng có thể chịu được : WAM5500 : Trên 10,8 Kg
WAM3500 : Trên 8,0 Kg
WAM1500 : Trên 5,6 Kg
-- Kích cỡ lỗ : 1/4 - 20 ống đệm ren
LƯU Ý
99 Bởi vì việc lắp đặt Giá treo tường là tùy ý bạn nên bạn phải mua riêng các phụ kiện tương ứng.
99 Hãy để nhân viên có đủ năng lực lắp đặt Giá Treo Tường.
99 Yêu cầu công ty lắp đặt chuyên nghiệp lắp sản phẩm của bạn lên tường.
99 Kiểm tra độ chắc chắn của tường trước khi lắp đặt Giá Treo Tường. Nếu tường không đủ chắc chắn,
hãy đảm bảo gia cố lại tường trước khi lắp đặt Giá Treo Tường và loa lên tường.
99 Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo sách hướng dẫn sử dụng Giá Treo Tường.
99 Samsung Electronics không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hỏng hóc nào của sản phẩm do lắp
đặt sai quy cách.
99 Hãy nhớ không lắp đặt loa theo chiều ngang hoặc úp xuống.
44
8
Kết nối với mạng Wi-Fi
AA Kết nối với Thiết bị Bluetooth
Bạn có thể kết nối sản phẩm với thiết bị Bluetooth để tận hưởng nhạc được lưu trữ trên thiết
bị Bluetooth.
1 Chạm vào nút MODE phía trên cùng của loa một hoặc nhiều lần cho đến khi bạn nghe
thấy thông báo “Bluetooth is ready. (Bluetooth đã sẵn sàng.)”.
MODE
TV
2 Bật chức năng Bluetooth trên thiết bị thông minh của bạn rồi chọn Tìm kiếm.
3 Chọn [Samsung] R5, [Samsung] R3 hoặc [Samsung] R1.
Kết nối Bluetooth giữa thiết bị thông minh và sản phẩm được thiết lập.
4 Nếu không có kết nối với ứng dụng Samsung Mutiroom, bạn có thể thấy Samsung
Wireless Audio trên danh sách thiết bị Bluetooth của mình. Chọn tùy chọn đó.
LƯU Ý
99 Thiết bị Bluetooth có thể gây nhiễu âm hoặc hỏng hóc, tùy thuộc vào cách dùng, khi:
-- Một phần cơ thể bạn chạm vào hệ thống truyền phát/nhận của thiết bị Bluetooth hoặc sản phẩm.
-- Thiết bị chịu ảnh hưởng của sự biến đổi điện từ các vật cản do tường, góc hoặc việc phân chia
văn phòng tạo ra.
-- Thiết bị gặp nhiễu điện từ các thiết bị có cùng dải tần số, bao gồm thiết bị y tế, lò vi sóng và các
mạng LAN không dây.
99 Ghép đôi sản phẩm với thiết bị Bluetooth khi chúng gần nhau.
99 Ở chế độ kết nối Bluetooth, kết nối Bluetooth sẽ bị mất nếu khoảng cách giữa sản phẩm và thiết bị
Bluetooth vượt quá 10 m. Kể cả khi ở trong khoảng hoạt động, chất lượng âm thanh có thể giảm sút
do các chướng ngại vật như tường hoặc cửa.
44
9
99 Sản phẩm này có thể gây ra nhiễu điện trong quá trình hoạt động.
99 Sản phẩm hỗ trợ dữ liệu SBC (44,1kHz, 48kHz).
99 Ở chế độ Bluetooth, các chức năng Phát/Tạm dừng/Tiếp theo/Trước khả dụng trên thiết bị Bluetooth
hỗ trợ AVRCP.
99 Chỉ kết nối với thiết bị Bluetooth hỗ trợ chức năng A2DP (AV).
99 Bạn không thể kết nối với thiết bị Bluetooth chỉ hỗ trợ chức năng HF (Rảnh tay).
99 Chỉ có thể ghép đôi một thiết bị Bluetooth mỗi lần.
99 Nếu bạn rút phích cắm sản phẩm, kết nối Bluetooth sẽ chấm dứt. Để thiết lập lại kết nối, hãy cắm
sản phẩm vào ổ cắm, sau đó đặt lại kết nối Bluetooth.
444
10
AA Kết nối TV với loa
❚❚ Kết nối với TV thông qua bluetooth (TV SoundConnect)
Chức năng TV SoundConnect cho phép bạn kết nối không dây TV Samsung với (các) loa ngoài
một cách tiện lợi và tận hưởng âm thanh TV.
1 Cắm loa WAM vào ổ cắm rồi chạm vào nút MODE ở phía trên loa một hoặc nhiều
lần cho tới khi bạn nghe thấy “TV SoundConnect is ready. (TV SoundConnect đã sẵn
sàng.)”.
MODE
TV
2 Chạm và giữ nút MODE trong hơn 5 giây để đặt lại TV SoundConnect.
3 Một cửa sổ bật lên xuất hiện trên TV yêu cầu bạn chấp thuận kết nối.
Chấp thuận để tiếp tục.
LƯU Ý
99 Khoảng cách ghép đôi tối ưu là 2 m trở xuống.
99 Nếu bạn rút loa WAM, kết nối TV SoundConnect sẽ kết thúc. Để thiết lập lại kết nối, hãy cắm loa vào
ổ cắm, rồi chạm vào nút MODE một hoặc nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy " TV SoundConnect
is ready. (TV SoundConnect đã sẵn sàng.)". Sau đó bỏ qua bước 2 và 3. Loa sẽ tự động phát ra âm
thanh TV.
99 Khi loa ở chế độ Chờ, kết nối TV SoundConnect sẽ không chấm dứt.
Để kết nối TV mới, làm theo các bước 1, 2, 3 bên trên.
99 Phạm vi hoạt động của TV SoundConnect
-- Phạm vi ghép đôi được khuyến nghị: tối đa 2 m.
-- Phạm vi hoạt động được khuyến nghị: tối đa 10 m.
-- Kết nối có thể bị mất hoặc âm thanh có thể vấp nếu khoảng cách giữa TV và sản phẩm vượt quá 10 m.
99 Tính năng SoundConnect khả dụng trên một số TV Samsung ra mắt từ năm 2012. Kiểm tra xem TV
của bạn hỗ trợ chức năng SoundShare hay SoundConnect.
(Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo sách hướng dẫn sử dụng TV.)
99 Môi trường mạng không ổn định có thể làm kết nối bị mất hoặc âm thanh vấp.
444
11
Phụ lục
AA Xử lý sự cố
Trước khi yêu cầu bảo trì, hãy kiểm tra các mục sau.
Triệu chứng
Thiết bị này không bật được.
Hub và sản phẩm không được
ghép đôi.
Kiểm tra
•• Dây nguồn đã cắm vào ổ cắm
chưa?
Sửa chữa
•• Cắm dây nguồn vào ổ cắm.
•• Khi bạn cắm Hub, đèn báo trước •• Đặt lại HUB. (Tham khảo sách
của HUB có cho biết thiết bị đang
hướng dẫn sử dụng HUB để biết
hoạt động đúng cách không?
chi tiết.)
Rút phích cắm HUB và cắm lại.
•• Bạn có kết nối cáp LAN với bộ
Kiểm tra xem đèn báo ghép đôi
định tuyến không dây và HUB
ở phía trước HUB có đang nhấp
đúng cách không?
nháy hay không.
•• Đặt lại sản phẩm (xem trang 4).
Nhấp vào đây.
Rút phích cắm sản phẩm và cắm
lại.
Chức năng không hoạt động khi •• Có tĩnh điện trong trong không khí •• Rút phích cắm nguồn và cắm lại.
nút được bấm.
không?
Không có âm thanh.
TV SoundConnect (ghép đôi TV)
không thành công.
•• Âm lượng có được đặt thành nhỏ •• Kết nối sản phẩm đúng cách.
nhất không?
•• Điều chỉnh âm lượng.
•• TV của bạn có hỗ trợ
•• TV SoundConnect chỉ được một
TV SoundConnect không?
số TV Samsung ra mắt từ năm
2012 hỗ trợ. Kiểm tra xem TV của
•• Chương trình cơ sở trên TV của
bạn có hỗ trợ TV SoundConnect
bạn có phải là phiên bản mới nhất
hay không.
không?
•• Xác nhận TV SoundConnect được
•• Có xảy ra lỗi khi kết nối không?
đặt thành Bật trong menu TV.
•• Cập nhật TV của bạn với chương
trình cơ sở mới nhất.
•• Liên hệ với Tổng đài Samsung.
•• Chạm và giữ nút MODE trong hơn
5 giây để đặt lại TV SoundConnect
và kết nối TV mới.
444
12
Triệu chứng
Kiểm tra
Sửa chữa
HUB không hoạt động đúng cách. •• Bạn đã cắm HUB chưa?
•• Cắm HUB.
•• Kết nối cáp LAN với ETHERNET
•• Bạn có kết nối cáp LAN với bộ
SWITCH ở phía sau HUB và bộ
định tuyến không dây và HUB
định tuyến không dây của bạn.
đúng cách không?
•• Khi bạn cắm Hub, đèn báo trước •• Đặt lại HUB. (Tham khảo sách
hướng dẫn sử dụng HUB để biết
của HUB có cho biết thiết bị đang
chi tiết.)
hoạt động đúng cách không?
•• Nếu bạn gặp sự cố khi kết nối
HUB với sản phẩm, hãy thử thay
đổi vị trí sản phẩm sao cho sản
phẩm gần với bộ định tuyến không
dây hoặc HUB hơn.
Sản phẩm không hoạt động
đúng cách.
•• Bạn đã cắm sản phẩm chưa?
•• Cắm sản phẩm.
•• Rút phích cắm sản phẩm, cắm lại,
sau đó kết nối lại sản phẩm này
với bộ định tuyến.
•• Đặt lại sản phẩm (xem trang 4).
Nhấp vào đây.
•• Nếu được sử dụng với HUB
-- Đảm bảo rằng thiết bị thông
minh và HUB được kết nối với
cùng một mạng Wi-Fi.
-- Đảm bảo đèn báo LED của HUB
cho biết thiết bị này đang hoạt
động chính xác.
-- Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy
đặt lại HUB. (Tham khảo sách
hướng dẫn sử dụng HUB để
biết chi tiết.)
-- Rút phích cắm rồi cắm lại HUB.
Sau đó, rút phích cắm và cắm
lại sản phẩm.
-- Nếu bạn gặp sự cố khi kết nối
HUB với sản phẩm, hãy thử
thay đổi vị trí sản phẩm sao cho
sản phẩm gần với bộ định tuyến
không dây hoặc HUB hơn.
LƯU Ý
99 Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy hỏi trung tâm dịch vụ để xử lý sự cố.
444
13
AA Thông báo Giấy phép Nguồn Mở
• Để biết thêm thông tin về Nguồn Mở được sử dụng trong sản phẩm này, vui lòng truy cập
trang web: http://opensource.samsung.com
AA Thông số kỹ thuật
Trọng lượng
Thông tin chung
Kích thước
R5 (WAM5500)
2,7 Kg
R1 (WAM1500)
1,4 Kg
R3 (WAM3500)
R5 (WAM5500)
R3 (WAM3500)
R1 (WAM1500)
Phạm vi Nhiệt độ Hoạt động
Phạm vi Độ ẩm Hoạt động
-------
Φ166,0 X 313,0 (C) mm
Φ144,0 X 273,0 (C) mm
Φ123,0 X 234,0 (C) mm
+5°C đến +35°C
10% đến 75%
LAN Không dây
Mạng
2,0 Kg
Tích hợp sẵn
WEP (MỞ/CHIA SẺ)
Bảo mật
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Tốc độ mạng bằng hoặc dưới 10Mbps không được hỗ trợ.
Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể bị thay đổi mà không có thông báo trước.
Về nguồn cấp điện và mức tiêu thụ điện, hãy tham khảo nhãn gắn với sản phẩm.
Xem phía dưới sản phẩm để biết thông tin an toàn quan trọng.
Trọng lượng và kích thước chỉ gần đúng.
Để biết thêm thông tin chi tiết về sử dụng sản phẩm, hãy truy cập www.samsung.com.
444
14
AA Tuyên bố Tuân thủ Quy định
CHÚ Ý
NGUY CƠ BỊ ĐIỆN GIẬT
KHÔNG MỞ
Hình tia chớp và đầu mũi tên trong
hình tam giác là biển báo nguy hiểm
cảnh bảo bạn về điện áp nguy hiểm
bên trong sản phẩm này.
❚❚ Cảnh báo
CHÚ Ý: ĐỂ GIẢM NGUY CƠ BỊ ĐIỆN
GIẬT, KHÔNG THÁO NẮP (HOẶC PHẦN
PHÍA SAU). KHÔNG CÓ BỘ PHẬN NGƯỜI
DÙNG CÓ THỂ BẢO DƯỠNG NÀO BÊN
TRONG. MANG SẢN PHẨM CẦN BẢO
TRÌ ĐẾN NHÂN VIÊN BẢO TRÌ CÓ ĐỦ
CHUYÊN MÔN.
Dấu chấm than trong hình tam giác
là biển báo cảnh báo bạn về các
hướng dẫn quan trọng đi kèm với
sản phẩm này.
• Để giảm nguy cơ cháy hay bị điện giật, không để thiết bị này tiếp xúc với nước mưa hoặc
hơi ẩm.
• Không để nước bắn tóe hoặc nhỏ vào thiết bị.
Không đặt vật chứa chất lỏng, như bình nước, lên thiết bị.
• Để tắt hoàn toàn thiết bị, bạn phải rút phích cắm nguồn ra khỏi ổ cắm trên tường.
Vì vậy, phích cắm nguồn phải luôn ở nơi bạn có thể dễ dàng tiếp cận.
❚❚ CHÚ Ý
ĐỂ TRÁNH BỊ ĐIỆN GIẬT, HÃY KHỚP ĐẦU RỘNG CỦA PHÍCH CẮM VÀO KHE CẮM RỘNG,
CẮM HOÀN TOÀN.
• Thiết bị này sẽ luôn được kết nối với ổ cắm AC có kết nối tiếp đất bảo vệ.
• Để ngắt kết nối thiết bị khỏi điện lưới, phích cắm phải được rút ra khỏi ổ cắm điện lưới, nhờ
đó phích cắm điện lưới sẽ sẵn sàng hoạt động.
• Không để nước bắn tóe hoặc nhỏ vào thiết bị. Không đặt vật thể chứa chất lỏng, như bình
nước, lên thiết bị.
• Để tắt hoàn toàn thiết bị, bạn phải rút phích cắm nguồn ra khỏi ổ cắm trên tường.
Vì vậy, phích cắm nguồn phải luôn ở nơi bạn có thể dễ dàng tiếp cận.
444
15
❚❚ Hướng dẫn An toàn Quan trọng
Đọc kỹ các hướng dẫn vận hành này trước khi sử dụng thiết bị. Làm theo tất cả các hướng
dẫn an toàn dưới đây.
Hãy luôn giữ các hướng dẫn vận hành bên mình để tham khảo trong tương lai.
1 Đọc các hướng dẫn này.
2 Giữ các hướng dẫn này.
3 Chú ý đến tất cả các cảnh báo.
4 Làm theo tất cả các hướng dẫn.
5 Không sử dụng thiết bị này gần nước.
6 Chỉ lau sạch bằng khăn khô.
7 Không che chắn bất kỳ lỗ thông gió nào. Lắp đặt theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
8 Không lắp đặt gần bất kỳ nguồn nhiệt nào chẳng hạn như bộ tản nhiệt, điện trở nhiệt, bếp
lò hoặc thiết bị khác (bao gồm bộ thu AV) sinh nhiệt.
9 Không làm mất tác dụng an toàn của phích cắm phân cực hoặc loại tiếp mát. Phích cắm
phân cực có hai chân cắm với một chân rộng hơn chân kia. Phích cắm loại tiếp mát có hai
chân và một chân tiếp mát thứ ba. Chân rộng hoặc chân thứ ba được cung cấp vì mục
đích an toàn của bạn. Nếu phích cắm được cung cấp không khớp với ổ cắm của bạn, hãy
hỏi ý kiến thợ điện để thay thế ổ cắm đã lỗi thời.
10 Không để dây nguồn bị dẫm lên hoặc thắt nút đặc biệt là tại đầu phích cắm, ổ cắm điện và
điểm nối dây nguồn với thiết bị.
11 Chỉ sử dụng các phụ tùng/phụ kiện do nhà sản xuất chỉ định.
12 Chỉ sử dụng với xe đẩy, chân đế, giá ba chân, khung giá đỡ hoặc bàn do nhà
sản xuất chỉ định hoặc được bán kèm với thiết bị. Khi xe đẩy được sử dụng,
hãy thận trọng khi di chuyển tổ hợp xe đẩy/thiết bị để tránh bị thương tích do
lật.
13 Rút phích cắm thiết bị này khi đang có bão sét hoặc khi không được sử dụng trong thời
gian dài.
14 Mang sản phẩm đến nhân viên bảo dưỡng có đủ chuyên môn để bảo dưỡng. Cần phải
bảo dưỡng khi thiết bị bị hỏng hóc do bất kỳ nguyên nhân nào, chẳng hạn như dây nguồn
hoặc phích cắm bị hỏng hóc, chất lỏng đổ vào hoặc đồ vật rơi vào thiết bị, thiết bị tiếp xúc
với nước mưa hoặc hơi ẩm, không hoạt động bình thường hoặc bị rơi.
444
16
AA Lưu ý chung về an toàn
❚❚ Lưu ý chung về nguồn cấp điện
• Không để ổ cắm hoặc dây kéo dài bị quá tải.
-- Điều này có thể dẫn đến nóng bất thường hoặc cháy.
• Không cắm hoặc rút phích cắm dây nguồn khi tay ướt.
• Không đặt sản phẩm gần thiết bị sinh nhiệt.
• Để làm sạch các chân phích cắm nguồn, rút phích cắm khỏi ổ cắm trên tường và chỉ lau các
chân cắm bằng khăn khô.
• Không bẻ cong dây nguồn hoặc giật mạnh.
• Không đè vật nặng lên dây nguồn.
• Không cắm phích cắm dây nguồn vào ổ cắm lỏng hoặc bị hỏng hóc.
• Cắm hoàn toàn phích cắm của dây nguồn vào ổ cắm trên tường để phích cắm gắn chặt với
ổ cắm.
-- Nếu kết nối không ổn định sẽ dẫn đến nguy cơ chập cháy.
❚❚ Lưu ý chung khi Lắp đặt
• Không lắp đặt sản phẩm gần thiết bị hoặc vật sinh nhiệt hoặc tạo ra lửa (nến, cuộn hương
diệt muỗi, máy sưởi, bộ tản nhiệt, v.v.). Không lắp đặt ở nơi có ánh nắng mặt trời trực tiếp.
• Khi di chuyển sản phẩm, hãy tắt nguồn và ngắt kết nối tất cả các dây dẫn (bao gồm dây
nguồn) khỏi thiết bị.
-- Dây dẫn bị hỏng hóc có thể gây chập cháy và dẫn tới nguy cơ điện giật.
• Lắp đặt sản phẩm trong các môi trường có nhiệt độ hoặc độ ẩm cao, bụi bẩn hoặc cực lạnh,
có thể dẫn tới các vấn đề về chất lượng hoặc khiến sản phẩm bị hỏng hóc. Trước khi bạn
lắp đặt sản phẩm trong môi trường khác với quy chuẩn, vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ
của Samsung để biết thêm thông tin.
• Khi đặt sản phẩm trên giá, tủ hoặc bàn, hãy đảm bảo màn hình hướng lên trên.
• Không đặt sản phẩm lên bề mặt không ổn định (ví dụ: giá rung lắc, bàn bị nghiêng, v.v).
-- Làm rơi sản phẩm có thể khiến sản phẩm bị hỏng hóc và có thể gây thương tích. Tác động
hoặc rung lắc mạnh cũng có thể khiến sản phẩm bị hỏng hóc và dẫn tới nguy cơ chập cháy.
• Lắp đặt sản phẩm của bạn với đủ khoảng trống xung quanh để đảm bảo độ thông gió.
-- Để chừa khoảng trống ít nhất 10 cm ở phía sau sản phẩm và hơn 5 cm trên mỗi mặt sản
phẩm.
• Để các vật liệu đóng gói bằng nhựa dẻo tránh xa tầm với của trẻ.
-- Trẻ đùa nghịch với vật vật liệu đóng gói bằng nhựa dẻo có thể gặp rủi ro bị ngạt thở.
444
17
❚❚ Lưu ý chung về Sử dụng
• Sử dụng trong thời gian dài với âm lượng cao có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho thính giác
của bạn.
-- Nếu bạn nghe âm thanh to hơn 85db trong thời gian dài, bạn có thể bị ảnh hưởng thính giác
nghiêm trọng. Âm thanh càng to, thính giác càng có thể bị tổn hại nghiêm trọng.
Lưu ý rằng âm thanh của cuộc trò chuyện thông thường là từ 50 đến 60 db và tiếng ồn trên
đường là khoảng 80 db.
• Sản phẩm này có điện áp cao cực kỳ nguy hiểm. Không cố gắng tự tháo, sửa chữa hoặc
sửa đổi sản phẩm.
-- Liên hệ với trung tâm dịch vụ của Samsung khi sản phẩm của bạn cần sửa chữa.
• Không đặt bất kỳ vật chứa chất lỏng nào trên sản phẩm (ví dụ: lọ, đồ uống, mỹ phẩm, hóa
chất, v.v.). Không để bất kỳ vật kim loại nào (ví dụ: đồng xu, kẹp tóc, v.v.) hoặc vật liệu dễ
cháy (ví dụ: giấy, que diêm, v.v.) lọt vào bên trong sản phẩm (qua các lỗ thông gió, cổng I/O,
v.v.).
-- Nếu bất kỳ vật liệu có hại hoặc chất lỏng nào rơi vào sản phẩm, hãy tắt sản phẩm ngay lập
tức, rút dây nguồn và liên hệ với trung tâm dịch vụ của Samsung.
• Không làm rơi sản phẩm. Trong trường hợp hỏng hóc về mặt cơ khí, hãy ngắt kết nối dây
nguồn và liên hệ với trung tâm dịch vụ của Samsung.
-- Sẽ có nguy cơ điện giật hoặc hỏa hoạn.
• Không giữ hoặc kéo sản phẩm bằng dây nguồn hoặc cáp tín hiệu.
-- Cáp bị hư hại có thể khiến sản phẩm bị hỏng hóc, gây chập cháy và dẫn đến nguy cơ điện
giật.
• Không sử dụng hoặc giữ các vật liệu dễ cháy gần sản phẩm.
• Nếu sản phẩm phát ra âm thanh bất thường hoặc mùi khét hay khói, rút dây nguồn ngay lập
tức và liên hệ với trung tâm dịch vụ của Samsung.
• Nếu bạn ngửi thấy mùi khí gas, hãy làm cho phòng thông thoáng ngay lập tức. Không chạm
vào phích nguồn của sản phẩm.
Không tắt hoặc bật sản phẩm.
• Không tác động lực mạnh hoặc để sản phẩm bị va đập đột ngột. Không đâm chọc vào sản
phẩm bằng vật sắc nhọn.
• Có thể di chuyển và đặt sản phẩm này ở trong nhà.
• Sản phẩm này không chịu nước hoặc chống bụi.
• Hãy cẩn thận khi di chuyển sản phẩm để tránh làm rơi sản phẩm và có thể khiến sản phẩm bị
hỏng hóc.
❚❚ Lưu ý chung về Làm sạch
• Không bao giờ được sử dụng cồn, dung môi, sáp, benzen, chất pha loãng, nước hoa xịt
phòng hoặc dầu mỡ để lau sạch sản phẩm hoặc phun thuốc diệt côn trùng lên sản phẩm.
-- Sử dụng bất kỳ vật liệu nào nêu trên có thể làm bay màu lớp sơn phủ hoặc khiến lớp sơn
bị nứt hoặc bong tróc hoặc làm bong nhãn trên sản phẩm.
444
18
• Để lau sạch sản phẩm, hãy rút dây nguồn, sau đó lau sản phẩm bằng khăn sạch, khô, mềm
(Microfiber, cotton).
-- Không để bụi bám lên sản phẩm. Bụi có thể làm xước bề mặt.
AA Thông tin Bổ sung
❚❚ Giới thiệu về Kết nối Mạng
• Tùy thuộc vào bộ định tuyến không dây được sử dụng, một số thao tác với mạng có thể
thực hiện theo cách khác nhau.
• Để biết thông tin chi tiết về kết nối mạng với bộ định tuyến không dây hoặc modem, hãy
tham khảo tài liệu của bộ định tuyến hoặc modem.
• Chọn một kênh không dây hiện không được sử dụng. Nếu kênh đã chọn được sử dụng bởi
một thiết bị giao tiếp khác gần đó, nhiễu vô tuyến có thể dẫn tới lỗi giao tiếp.
• Tuân thủ các thông số kỹ thuật chứng nhận Wi-Fi mới nhất, HUB không hỗ trợ mã hóa bảo
mật WEP, TKIP hoặc TKIP-AES (WPA2 đã Trộn) trong các mạng chạy ở chế độ 802.11n.
• Theo bản chất, LAN không dây có thể bị nhiễu vô tuyến tùy thuộc vào các điều kiện môi
trường (chẳng hạn như hiệu suất bộ định tuyến không dây, khoảng cách, vật cản, nhiễu với
thiết bị không dây khác, v.v.)
• Mã hóa WEP không hoạt động với WPS (PBC) / WPS (PIN).
❚❚ Works with SmartThings™
• Sản phẩm này tương thích với SmartThings.
• Dịch vụ của SmartThings khác nhau giữa các quốc gia.
• Để biết thêm thông tin, truy cập http://www.smartthings.com
AA Bản quyền
© 2015 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Mọi quyền được bảo lưu; Không được tái tạo hoặc sao chép một phần nào hay toàn bộ sách
hướng dẫn sử dụng này khi không có sự cho phép bằng văn bản trước đó của Samsung
Electronics Co.,Ltd.
444
19
TRUNG TÂM BẢO HÀNH SAMSUNG
Cảm ơn Quý khách đã lựa chọn và sử dụng sản phẩm của Công ty TNHH Điện Tử SAMSUNG VINA.
1. Phục vụ Quý khách trong quá trình sử dụng sản phẩm luôn được chúng tôi quan tâm chăm sóc.
- Khi Quý khách cần được Tư vấn để sử dụng sản phẩm
- Khi Quý khách cần biết thông tin để mua sản phẩm mới
- Khi sản phẩm của Quý khách bị hư hỏng, yêu cầu dịch vụ bảo hành và bảo trì.
QUÝ KHÁCH HÃY LIÊN HỆ CHÚNG TÔI THEO SỐ ĐIỆN THOẠI (Miễn phí cuộc gọi)
1800 588 889
Chúng tôi sẽ đáp ứng các yêu cầu của Khách hàng trong thời gian sớm nhất.
2. Muốn biết thông tin về thời hạn bảo hành hiện tại của sản phẩm, Quý khách nhắn tin theo cú pháp
- [14 số Sê Ri máy] gửi 6060 (Ví dụ 21323YWS588889 gửi 6060).
- Khách hàng sẽ nhận được tin nhắn xác nhận thời hạn bảo hành của sản phẩm từ tổng đài 6060 với nội dung: Chúc mừng Quý
khách đến với dịch vụ Bảo Hành Điện Tử của SAMSUNG Thời hạn bảo hành của máy XXXX từ Ngày/Tháng/ Năm
3. T
ạo thuận tiện cho việc liên hệ đến Quý khách trong thời gian yêu cầu dịch vụ bảo hành. Khi liên hệ với chúng tôi, xin Quý
khách vui lòng cung cấp thông tin cụ thể như sau:
- Tên của Quý khách để chúng tôi liên hệ.
- Địa chỉ nơi Quý khách sử dụng sản phẩm.
- Số Điện thoại hiện tại có thể liên hệ thông suốt trong quá trình sửa chữa sản phẩm.
Rất mong nhận được sự cộng tác và những ý kiến đóng góp của Quý khách.
THÔNG TIN BẢO HÀNH
A. ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH:
** Sản phẩm được bảo hành trong các trường hợp sau:
1. Sản phẩm còn trong thời hạn Bảo hành dựa vào tin nhắn từ tổng đài 6060
2. Nếu không có tin nhắn từ tổng đài 6060, sẽ áp dụng thời hạn Bảo hành cho sản phẩm như sau:
- Bảo hành 12 tháng kể từ ngày mua nhưng không vượt quá 18 tháng kể từ ngày sản xuất, áp dụng cho sản phẩm TV Plasma,
Home Theatre, DVD, MP3, Kính 3D, Máy in, Máy rửa chén, Máy hút mùi.
- Bảo hành 24 tháng kể từ ngày mua nhưng không vượt quá 30 tháng kể từ ngày sản xuất, áp dụng cho sản phẩm TV đèn (CRT),
TV LCD, TV LED, màn hình vi tính, Máy giặt, Máy điều hòa, Tủ lạnh, Lò vi sóng, Điều khiển từ xa loại cảm ứng, Máy chiếu, Lò
nướng, Bếp điện, Bếp gas, Máy hút bụi, Máy Doctor Virus (SPi).
- Bảo hành 05 năm kể từ ngày mua nhưng không vượt quá 5.5 năm kể từ ngày sản xuất áp dụng cho mô-tơ giặt của máy giặt và
máy nén của tủ lạnh, áp dụng cho những kiểu máy được quy định bởi Samsung Vina.
- Bảo hành 10 năm kể từ ngày mua nhưng không vượt quá 10.5 năm kể từ ngày sản xuất áp dụng cho mô-tơ giặt loại Truyền Động
Trực Tiếp của máy giặt, áp dụng cho những kiểu máy được quy định bởi Samsung Vina.
- Bảo hành 06 tháng kể từ ngày mua nhưng không vượt quá 09 tháng kể từ ngày sản xuất hoặc 600 giờ sử dụng nếu điều kiện nào
đến trước, áp dụng cho: đèn Máy chiếu.
- Bảo hành 12 tháng kể từ ngày mua nhưng không vượt quá 15 tháng kể từ ngày sản xuất với điều kiện lượng bột mực còn lại trên
30%, áp dụng cho sản phẩm: Hộp mực in, Trống từ.
- Bảo hành 12 tháng kể từ ngày mua nhưng không vượt quá 15 tháng kể từ ngày sản xuất, áp dụng cho sản phẩm : Máy tính xách tay.
3. Sản phẩm phải còn đầy đủ nhãn máy để kiểm tra hoặc các chứng từ liên quan.
4. Sản phẩm không nằm trong trường hợp bị từ chối bảo hành.
5. C
ác sản phẩm do SAMSUNG sản xuất và phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam sẽ được bảo hành tại các Trung
Tâm Bảo Hành trên toàn quốc do SAMSUNG VINA ủy quyền.
B. Đ
IỀU KIỆN TỪ CHỐI BẢO HÀNH:
Trung Tâm Bảo Hành sẽ từ chối bảo hành hoặc sẽ sửa chữa có tính phí trong những trường hợp máy hỏng không phải lỗi
của nhà sản xuất như sau:
1. Sản phẩm không còn tem bảo hành ngay trong lần sửa chữa đầu tiên.
2. Sản phẩm hoặc phụ kiện hư hại do thiên tai hoặc những trường hợp bất khả kháng:
- Do thiên tai, sét đánh, tai nạn, bị rơi, va chạm, để máy nơi ẩm ướt, bụi bậm, nhiệt độ cao.
- Côn trùng động vật vào bên trong máy (Thằn lằn, Chuột, Gián...)
- Có vết mốc, gỉ sét, vết ăn mòn, bị nứt, vỡ, gãy, biến dạng, cháy nổ, có chất lỏng, có mùi khét...
3. S
ản phẩm hư hại do sử dụng sai nguồn điện khuyến cáo và không sử dụng theo đúng chỉ dẫn trong sách hướng dẫn đi
kèm, hoặc sử dụng phụ kiện không phải do SAMSUNG cung cấp.
4. Sản phẩm được lắp đặt, duy trì bảo dưỡng, hoạt động vượt mức hướng dẫn của nhà sản xuất SAMSUNG
5. S
ản phẩm đã được thay đổi, điều chỉnh hoặc sửa chữa bởi bên thứ ba không thuộc hệ thống ủy quyền bảo hành sản
phẩm của SAMSUNG.
6. Không bảo hành cho các phụ kiện kèm theo sản phẩm: Dây cáp, đầu nối, Pin nguồn...
7. K
hông đáp ứng điều kiện bảo hành được quy định tại mục A.
QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI THEO SỐ ĐIỆN THOẠI (Miễn phí cuộc gọi).
1800 588 889
444
20
Liên hệ với SAMSUNG WORLD WIDE
Nếu có bất kỳ câu hỏi hay ý kiến nào liên quan đến sản phẩm của Samsung, vui lòng liên hệ với
trung tâm chăm sóc khách hàng của SAMSUNG.
Country
U.S.A
North America
CANADA
MEXICO
BRAZIL
COSTA RICA
DOMINICAN
REPUBLIC
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
HONDURAS
JAMAICA
Latin America
NICARAGUA
PANAMA
PUERTO RICO
TRINIDAD &
TOBAGO
VENEZUELA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
0800-124-421 (Demais cidades e regiões)
4004-0000 (Capitais e grandes centros)
0-800-507-7267
00-800-1-SAMSUNG (726-7864)
1-800-751-2676
1-800-10-7267
1-800-SAMSUNG (72-6786)
800-6225
800-0726-7864
1-800-299-0013
1-800-299-0033
800-2791-9267
800-2791-9111
1-800-234-7267
1-800-SAMSUNG (726-7864)
001-800-5077267
800-7267
800-0101
1-800-682-3180
1-800-SAMSUNG(726-7864)
CHILE
BOLIVIA
PERU
ARGENTINE
0-800-SAMSUNG (726-7864)
Bogotá 600 12 72
Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112
112
800-SAMSUNG(726-7864)
800-10-7260
0800-777-08
0800-555-SAMSUNG (0800-555-7267)
PARAGUAY
009-800-542-0001
COLOMBIA
URUGUAY
UK
EIRE
Europe
Contact Centre 
1-800-SAMSUNG (726-7864)
GERMANY
FRANCE
ITALIA
SPAIN
PORTUGAL
000-405-437-33
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
01 48 63 00 00
800-SAMSUNG (800.7267864)
0034902172678
808 20 7267
Web Site
www.samsung.com/us/support
www.samsung.com/ca/support (English)
www.samsung.com/ca_fr/support (French)
www.samsung.com/mx/support
www.samsung.com/br/support
www.samsung.com/latin/support (Spanish)
www.samsung.com/latin_en/support (English)
www.samsung.com/latin/support (Spanish)
www.samsung.com/latin_en/support (English)
www.samsung.com/latin/support (Spanish)
www.samsung.com/latin_en/support (English)
www.samsung.com/latin/support (Spanish)
www.samsung.com/latin_en/support (English)
www.samsung.com/latin/support (Spanish)
www.samsung.com/latin_en/support (English)
www.samsung.com/latin/support (Spanish)
www.samsung.com/latin_en/support (English)
www.samsung.com/latin_en/support (English)
www.samsung.com/latin/support (Spanish)
www.samsung.com/latin_en/support (English)
www.samsung.com/latin/support (Spanish)
www.samsung.com/latin_en/support (English)
www.samsung.com/latin/support (Spanish)
www.samsung.com/latin_en/support (English)
www.samsung.com/latin/support (Spanish)
www.samsung.com/latin_en/support (English)
www.samsung.com/ve/support
www.samsung.com/co/support
www.samsung.com/cl/support
www.samsung.com/cl/support
www.samsung.com/pe/support
www.samsung.com/ar/support
www.samsung.com/latin/support (Spanish)
www.samsung.com/latin_en/support (English)
www.samsung.com/latin/support (Spanish)
www.samsung.com/latin_en/support (English)
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/pt/support
Country
LUXEMBURG
NETHERLANDS
BELGIUM
NORWAY
DENMARK
FINLAND
SWEDEN
POLAND
HUNGARY
SLOVAKIA
AUSTRIA
Europe
SWITZERLAND
CZECH
CROATIA
BOSNIA
MONTENEGRO
815 56480
70 70 19 70
030-6227 515
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
801-172-678* lub +48 22 607-93-33 *
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Premium HA] 0800-366661
[Only for Dealers] 0810-112233
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
RUSSIA
BELARUS
GEORGIA
ARMENIA
AZERBAIJAN
KAZAKHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TAJIKISTAN
MONGOLIA
MOLDOVA
CHINA
0-800-614-40
400-810-5858
SERBIA
BULGARIA
ROMANIA
CYPRUS
GREECE
UKRAINE
China
02-201-24-18
800 - SAMSUNG (800-726786)
072 726 786
055 233 999
020 405 888
080 697 267 (brezplačna številka)
090 726 786 (0,39 EUR/min)
klicni center vam je na voljo od ponedeljka do petka
od 9. do 18. ure.
011 321 6899
800 111 31, Безплатна телефонна линия
08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG )
Apel GRATUIT
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land
line
8-800-77777
8000-7267
800-7267
8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88)
810-800-500-55-500
0-800-555-555
0-800-05-555
0-88-555-55-55
8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)
8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
+7-495-363-17-00
SLOVENIA
CIS
Contact Centre 
261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
HONG KONG
MACAU
0-800-502-000
(852) 3698 4698
0800 333
Web Site
www.samsung.com/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/hu/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
www.samsung.com/ru/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/kz_ru/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/ua/support (Ukrainian)
www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
www.samsung.com/support
www.samsung.com/cn/support
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)
www.samsung.com/support
Country
SINGAPORE
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
VIETNAM
THAILAND
S.E.A
MYANMAR
MALAYSIA
INDONESIA
PHILIPPINES
TAIWAN
JAPAN
S.W.A
INDIA
BANGLADESH
SRI LANKA
EGYPT
ALGERIA
IRAN
SAUDI ARABIA
MENA
PAKISTAN
TUNISIA
U.A.E
OMAN
KUWAIT
BAHRAIN
QATAR
TURKEY
JORDAN
SYRIA
MOROCCO
SOUTH AFRICA
BOTSWANA
NAMIBIA
ZAMBIA
MAURITIUS
REUNION
MOZAMBIQUE
NIGERIA
Africa
Ghana
Cote D'Ivoire
SENEGAL
CAMEROON
KENYA
UGANDA
TANZANIA
RWANDA
BURUNDI
DRC
SUDAN
Contact Centre 
1800-SAMSUNG(726-7864)
1300 362 603
0800 726 786
1800 588 889
0-2689-3232,
1800-29-3232
+95-01-2399-888
1800-88-9999
603-77137477 (Overseas contact)
021-56997777
08001128888
1-800-10-7267864 [PLDT]
02-4222111 [Other landline]
0800-329999
0120-363-905
1800 3000 8282 - Toll Free
1800 266 8282 - Toll Free
09612300300
94117540540
08000-7267864
16580
021 36 11 00
021-8255 [CE]
8002474357
0800-Samsung (72678) 80-1000-12 800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
183-CALL (183-2255)
8000-GSAM (8000-4726)
800-CALL (800-2255)
444 77 11
0800-22273
06 5777444
18252273
080 100 22 55
0860 SAMSUNG (726 7864)
8007260000
08 197 267 864
0211 350370
23052574020
262508869
847267864 / 827267864
0800-726-7864
0800-10077
0302-200077
8000 0077
800-00-0077
7095-0077
0800 545 545
0800 300 300
0800 755 755 / 0685 889 900
9999
200
499999
1969
Web Site
www.samsung.com/sg/support
www.samsung.com/au/support
www.samsung.com/nz/support
www.samsung.com/vn/support
www.samsung.com/th/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/my/support
www.samsung.com/id/support
www.samsung.com/ph/support
www.samsung.com/tw/support
www.samsung.com/jp/support
www.samsung.com/in/support
www.samsung.com/in/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/eg/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/iran/support
www.samsung.com/sa/support
www.samsung.com/sa_en/support (English)
www.samsung.com/pk/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/ae/support (English)
www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
www.samsung.com/tr/support
www.samsung.com/Levant/support (English)
www.samsung.com/Levant/support (English)
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/africa_en/support
www.samsung.com/africa_fr/support
www.samsung.com/support
Download PDF

advertising