Samsung | P42H-2 | Samsung P42H-2 Hướng dẫn nhanh

PDP DISPLAY
quick start guide
P42H-2
ii
Giới thiệu
Phụ kiện trong hộp đựng
Lưu ý
Vui lòng chắc chắn rằng những phụ kiện sau đây được kèm theo Màn hình PDP của bạn.
Nếu thiếu bất kỳ chi tiết nào, xin liên hệ với đại lý.
Liên hệ với đại lý để mua thêm các chi tiết tùy chọn.
Kiểm tra các Thành phần của Gói sản phẩm
Mở khóa hộp sản phẩm, như hình hiển thị phía trên.
Nâng hộp sản phẩm bằng Kiểm tra các thành phần
cách giữ các rãnh ở hai
của gói sản phẩm.
bên hộp sản phẩm.
Gỡ bỏ bao xốp Styrofoam
và nhựa dẻo vinyl bên
ngoài.
Lưu ý
•
Sau khi mở gói sản phẩm, hãy kiểm tra các thành phần của gói sản phẩm.
•
Hãy giữ hộp đựng sản phẩm lại để vận chuyển sản phẩm sau này.
Tháo gỡ
Màn hình PDP
Giới thiệu
Sổ tay hướng dẫn sử dụng
Hướng dẫn Cài đặt Nhanh
Phiếu Bảo hành
Hướng dẫn sử dụng
(Chỉ có ở một số khu vực)
Dây cáp
Dây điện nguồn
Khác
Điều khiển từ xa
Pin (AAA X 2)
(Chỉ có ở một số khu vực)
Lõi ferit dùng cho Dây
nguồn
Được bán riêng
Cáp D-Sub
Cáp DVI
Bộ giá đỡ treo tường
Bộ bán chân đế
Lưu ý
•
Bạn chỉ có thể gắn một hộp thiết bị bên ngoài.
Lõi ferit (Dây nguồn)
•
Lõi ferit được sử dụng để bảo vệ các dây cáp không bị ảnh
hưởng bởi các yếu tố bên ngoài.
•
Khi kết nối một dây cáp, mở lơi ferit ra và kẹp nó xung quanh
đoạn cáp gần với phích cắm.
Giới thiệu
Màn hình PDP của Bạn
Mặt trước
Nút SOURCE [SOURCE]
Chuyển chế độ PC sang chế độ Video. Chỉ cho phép thay đổi nguồn đối
với những thiết bị ngoại vi kết nối cùng lúc với Màn hình PDP.
[PC] → [DVI] → [AV] → [HDMI] → [Component]
Nút Enter [
]
Kích hoạt các mục menu được tô sáng.
Nút MENU [MENU]
Để mở và thoát khỏi menu trên màn hình. Cũng dùng để thoát khỏi menu
OSD hoặc quay về menu trước.
- VOL+
Di chuyển từ menu này sang menu khác theo phương ngang hoặc điều
chỉnh các giá trị trên menu đã chọn. Khi OSD không xuất hiện trên màn
hình, nhấn nút này để điều chỉnh âm lượng.
SEL
Di chuyển từ menu này sang menu khác theo phương đứng hoặc điều
chỉnh các giá trị trên menu đã chọn.
Nút Nguồn điện [
]
Sử dụng nút này để bật và tắt Màn hình PDP.
Chỉ báo nguồn
Chỉ báo chế độ Tiết kiệm điện (PowerSaver) bằng đèn xanh nhấp nháy
Lưu ý
Xem chức năng PowerSaver được mô tả trong tài liệu này để biết thêm
thông tin chi tiết liên quan đến các chức năng tiết kiệm điện. Để tiết kiệm
năng lượng, hãy TẮT Màn hình PDP của bạn khi không cần thiết hoặc khi
bạn không sử dụng trong một khoảng thời gian dài.
Giới thiệu
Bộ cảm biến Điều khiển từ xa
Hướng bộ điều khiển từ xa về điểm này trên Màn hình PDP.
Mặt sau
Lưu ý
Để biết thêm thông tin chi tiết về việc kết nối cáp, vui lòng tham khảo mục trong phần Kết nối
Cáp trong phần Thiết lập. Cấu hình nằm phía sau của Màn hình PDP có thể thay đổi chút ít
tùy vào mẫu Màn hình PDP.
POWER IN
Dây nguồn cắm vào màn hình PDP và ổ cắm
trên tường.
RS232C OUT/IN (CỔNG RS232C Serial)
Cổng chương trình MDC(Thiết bị điều khiển
đa hiển thị)
RGB/COMPONENT IN (Cổng kết nối
Video PC)
Giới thiệu
Sử dụng cáp D-Sub (15 chân D-Sub) - Chế
độ PC (Analog PC)
DVI IN (Cổng kết nối Video PC)
Sử dụng cáp DVI (DVI-D sang DVI-D) - Chế
độ DVI (PC Kỹ thuật số)
DVI / RGB IN (PC/DVI Cổng kết nối Thiết
bị Âm thanh (Đầu vào))
AV / COMPONENT AUDIO IN [L- AUDIO
- R]
Kết nối cổng của đầu DVD, VCR (Hộp tiếp
nhận và giải mã DVD/DTV) với cổng [ L- AUDIO - R ] của Màn hình PDP.
AV IN [VIDEO]
Kết nối cổng [ VIDEO ] của màn hình với
cổng xuất video của thiết bị bên ngoài bằng
cách sử dụng cáp VIDEO.
AUDIO OUT [L- AUDIO - R]
Đầu cắm cổng ra tai nghe.
DVI OUT [HDMI]
Dùng thiết bị để kết nối thiết bị vào màn hình
khác. .
Có thể kết nối đến 10 bộ màn hình PDP.
HDMI IN
Kết nối HDMI cổng nằm phía sau Màn hình
PDP của bạn HDMI với cổng ra của thiết bị
số bằng cách sử dụng cáp HDMI.
Giới thiệu
Kensington Lock
Khóa Kensington là thiết bị được đùng để cố
định hệ thống về mặt vật lý khi dùng hệ thống
ở những nơi công cộng. Thiết bị khóa này
phải được mua riêng. Hình dáng và phương
pháp cài khóa thực tế có thể khác với hình
ảnh minh họa tùy theo xuất xứ của thiết bị.
Hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm
của Khóa Kensington để sử dụng đúng cách.
Thiết bị khóa này phải được mua riêng.
Lưu ý
Vị trí của khóa Kensington có thể thay đổi tùy
theo kiểu mẫu.
Sử
dụng
Kensington
1.
khóa
Anti-Theft
Lắp thiết bị khóa vào trong khe cắm
Kensington trên Màn hình
theo chiều khóa lại
và vặn
.
2.
Nối cáp cho khóa Kensington.
3.
Cố định khóa Kensington vào bàn hoặc
một vật thể nặng cố định.
Lưu ý
Xem phần Connecting Cables để biết thêm thông tin về việc kết nối cáp.
Điều khiển từ xa
Lưu ý
Hiệu suất của bộ điều khiển từ xa có thể bị ảnh hưởng bởi TV hay các thiết bị điện tử khác
hoạt động gần Màn hình PDP, gây ra sự rối loạn chức năng do có tác động tới tần số hoạt
động.
Giới thiệu
POWER
OFF
Các nút số
Nút DEL
+ VOL MUTE
TV/DTV
MENU
INFO
Các nút màu
TTX/MIX
STILL
AUTO
S.MODE
MDC
LOCK
SOURCE
ENTER/PRE-CH
CH/P
D.MENU
GUIDE
RETURN
Các nút Lên-Xuống-Trái-Phải
EXIT
SRS
MagicInfo
P.MODE
DUAL/MTS
PIP
SWAP
1.
POWER
Bật thiết bị.
2.
Off
Tắt thiết bị.
3. Các nút số
Nhấn để thay đổi kênh.
Giới thiệu
4. Nút DEL
Nút “-” chỉ có tác dụng cho DTV. Nó được sử dụng để chọn
MMS (đa kênh) cho một DTV.
5. + VOL -
Điều chỉnh âm lượng.
6.
MUTE
Chọn trực tiếp chế độ TV và DTV.
7. TV/DTV
8.
MENU
Mở menu trên màn hình và thoát ra khỏi menu hoặc đóng
menu điều chỉnh.
Kích hoạt các mục menu được tô sáng.
9.
10.
Tạm dừng (tắt tiếng) âm thanh đầu ra tạm thời. Được hiển
thị ở góc dưới bên trái màn hình. Âm thanh sẽ phát lại nếu
bạn nhấn MUTE hoặc - VOL + trong chế độ Tắt tiếng.
INFO
11. Các nút màu
TTX/MIX
12.
Thông tin về hình ảnh hiện hữu được hiển thị ở góc trên bên
trái của màn hình.
Nhấn để thêm hay xóa các kênh và để lưu các kênh vào
danh sách các kênh yêu thích trong menu “Channel
List” (Danh sách kênh).
Các kênh TV cung cấp các dịch vụ nhập thông tin bằng teletext.
- Các nút teletext
Để có thêm thông tin > TTX / MIX
13. STILL
Nhấn nút một lần để cố định màn hình. Nhấn lại lần nữa để
giải phóng màn hình.
14. AUTO
Điều chỉnh màn hình hiển thị trong chế độ PC. Bằng cách
thay đổi độ phân giải trong bảng điều khiển, chức năng tự
động sẽ được thực hiện.
15. S.MODE
Khi bạn nhấn nút này, chế độ hiện tại sẽ được hiển thị ở
phần dưới trung tâm của màn hình. Màn hình PDP được
tích hợp bộ tăng âm độ trung thực cao. Sau khi nhấn nút
một lần nữa để chuyển qua chế độ cấu hình đã được cài
đặt sẵn. ( Standard → Music → Movie → Speech →
Custom )
16. MDC
Nút khởi động nhanh MDC.
17. LOCK
Bật hoặc tắt tất cả các phím chức năng trên cả bộ điều khiển
từ xa và Màn hình PDP ngoại trừ các nút Nguồn và LOCK.
18.
Nhấn nút để thay đổi tín hiệu vào SOURCE.
SOURCE
Việc thay đổi SOURCE chỉ cho phép đối với các thiết bị
ngoại vi được kết nối cùng lúc với màn hình.
19.
20.
ENTER/PRE-CH
CH/P
21. D.MENU
Nút này được sử dụng để trở về kênh ngay trước đó.
Trong chế độ TV, chọn các kênh TV.
Hiển thị menu DTV
Giới thiệu
22. GUIDE
Hiển thị Chỉ dẫn Chương trình Điện tử (EPG).
23.
Trở về menu trước.
RETURN
24. Các nút Lên-Xuống-TráiPhải
Di chuyển từ menu này sang menu khác theo phương
ngang, phương đứng hoặc điều chỉnh các giá trị trên menu
đã chọn.
25.
Thoát khỏi màn hình menu.
EXIT
SRS
26.
Chọn chế độ SRS TruSurround XT.
27. MagicInfo
Nút khởi động nhanh MagicInfo .
28. P.MODE
Khi bạn nhấn nút này, chế độ ảnh hiện tại được hiển thị ở
phần dứơi trung tâm của màn hình.
AV / HDMI / TV : P.MODE
Màn hình PDP có bốn thông số cài đặt hình ảnh tự động
được nhà sản xuất cài đặt sẵn. Lặp lại thao tác nhấn phím
lần nữa để chuyển lần lượt qua các cấu hình đã được cài
đặt sẵn. ( Dynamic → Standard → Movie → Custom )
PC / DVI / MagicInfo: M/B (MagicBright)
MagicBright là tính năng mới cung cấp môi trường hiển thị
hình ảnh tối ưu tùy thuộc vào nội dung bạn đang xem. Lặp
lại thao tác nhấn phím lần nữa để chuyển lần lượt qua các
cấu hình đã được cài đặt sẵn. (Entertain → Internet →
Text → Custom )
29.
DUAL/MTS
DUALCác chế độ STEREO/MONO, DUAL l / DUAL ll và MONO/
NICAM MONO/NICAM STEREO có thể vận hành tùy thuộc
vào chế độ phát tín hiệu bằng cách sử dụng nút DUAL trên
bộ điều khiển từ xa trong khi đang xem TV.
MTSBạn có thể chọn chế độ MTS (Âm thanh TV nổi Đa kênh).
Kiểu
thanh
FM Stereo
30. PIP
Âm MTS/S_Mode
Mặc định
Mono
Mono
Stereo
Mono ↔ Stereo
Thay đổi thủ
công
SAP
Mono ↔ SAP
Mono
Mỗi lần bạn nhấn nút này, một màn hình PIP sẽ xuất hiện.
- Chức năng này không hoạt động đối với Màn hình PDP
này.
31. SWAP
Hoán chuyển các nội dung trong cửa sổ PIP và hình ảnh
chính. Hình ảnh trên cửa sổ PIP sẽ xuất hiện trên màn hình
Giới thiệu
chính, trong khi đó hình ảnh trên màn hình chính sẽ được
chuyển sang cửa PIP.
- Chức năng này không hoạt động đối với Màn hình PDP
này.
Sơ đồ máy móc (P42H-2)
Sơ đồ máy móc
QUY MÔ MÔ HÌNH MẠNG
Giới thiệu
Đầu Màn hình PDP
QUY MÔ MÔ HÌNH MẠNG
Lắp đặt Giá đỡ treo tường VESA
•
Khi lắp đặt giá đỡ VESA, hãy đảm bảo bạn tuân thủ theo các Tiêu chuẩn VESA quốc tế.
•
Để mua Giá đỡ VESA và tìm Thông tin Lắp đặt: Vui lòng liên hệ với Nhà phân phối
SAMSUNG gần nhất để đặt hàng. Sau khi bạn đã đặt hàng, các chuyên viên lắp đặt sẽ
đến chỗ của bạn và tiến hành việc lắp đặt giá đỡ.
•
Cần ít nhất 2 người để di chuyển Màn hình PDP.
•
SAMSUNG không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hư hỏng thiết bị hoặc thương tổn nào
gây ra bởi việc lắp đặt theo ý muốn của khách hàng.
Kích thước
Giới thiệu
Lưu ý
Để gắn chặt giá đỡ vào tường, chỉ được phép dùng các vít máy có đường kính 6 mm và
chiều dài từ 8 đến 12 mm.
Lắp đặt Giá đỡ treo tường
•
Liên hệ một kỹ thuật viên để hỗ trợ lắp đặt giá đỡ treo tường.
•
SAMSUNG Electronics không chịu trách nhiệm về bất kỳ hư hỏng nào đối với thiết bị hoặc
gây thiệt hại cho khách hàng nếu khách hàng tự thực hiện việc lắp đặt.
•
Thiết bị này dùng để lắp đặt trên tường xi măng. Thiết bị sẽ không giữ được ổn định khi
bạn lắp đặt trên tường thạch cao hay gỗ.
Các thành phần
Chỉ dùng các thành phần và phụ kiện được bán kèm với thiết bị.
Giá đỡ treo tường(1) Bản lề(Trái 1, Phải Móc
Vít(A)
1)
nhựa(4) (11)
Vít(B)(4) Mỏ neo
(11)
Lắp Giá đỡ treo tường
Lưu ý
Có hai bản lề (trái và phải). Chú ý sử dụng bản lề phù hợp.
1.
Gắn vào và siết chặt Vít giữ theo chiều của mũi tên.
Khi thực hiện xong, gắn giá đỡ lên tường.
Có hai bản lề (trái và phải). Chú ý sử dụng bản lề phù hợp.
Giới thiệu
2.
A-
Vít giữ
B-
Giá đỡ treo tường
C-
Bản lề (Trái)
D-
Bản lề (Phải)
Trước khi khoan vào tường, kiểm tra xem chiều dài giữa hai lỗ khóa ở mặt sau của thiết
bị có đúng chưa.
Nếu chiều dài quá dài hoặc quá ngắn, thả lỏng một số hay tất cả 4 vít trên giá đỡ treo
tường để điều chỉnh chiều dài.
A-
3.
Chiều dài giữa hai lỗ khóa
Kiểm tra sơ đồ lắp đặt và đánh dấu các điểm khoan trên tường. Sử dụng mũi khoan 5,0
mm để khoan lỗ có chiều sâu hơn 35 mm. Cố định từng mỏ neo vào lỗ khoan. So khớp
mỗi lỗ của bản lề và giá treo với các lỗ mỏ neo tương ứng và rồi đưa vào và siết chặt
11 vít A.
Để gắn thiết bị vào giá đỡ treo tường
Hình dạng thiết bị có thể thay đổi theo kiểu thiết bị. (Thao tác lắp ráp các móc nhựa và các
vít giống nhau)
Giới thiệu
1.
Tháo 4 vít ở mặt sau của thiết bị.
2.
Lắp vít B vào trong móc nhựa.
Lưu ý
•
Gắn thiết bị lên giá đỡ treo tường và đảm bảo nó được gắn cố định vào các móc
nhựa bên trái và phải.
•
Cẩn thận khi lắp đặt thiết bị vào giá đỡ vì các ngón tay có thể bị kẹt vào trong các lỗ.
•
Đảm bảo giá đỡ treo tường được gắn cố định vào tường, nếu không thiết bị sẽ không
được giữ yên sau khi lắp đặt.
3.
Siết chặt 4 vít ở bước 2 (móc nhựa + vít B) vào các lỗ mặt trước của thiết bị.
4.
Tháo chân an toàn (3) và đưa 4 kẹp giữ thiết bị vào trong các lỗ tương ứng (1) của giá
đỡ. Sau đó, đặt thiết bị (2) cố định một cách chắc chắn vào giá đỡ. Đảm bảo đẩy thêm
vào và siết chặt chân an toàn (3) để giữ chắc thiết bị vào giá đỡ.
Giới thiệu
A-
Màn hình PDP
B-
Giá đỡ treo tường
C-
Tường
Điều chỉnh Góc của Giá đỡ treo tường
Điều chỉnh góc của giá đỡ sang -2˚ trước khi lắp nó vào tường.
1.
Gắn thiết bị vào giá đỡ treo tường.
2.
Giữ thiết bị ở phía trên phần chính giữa và kéo nó hướng về trước (theo chiều của mũi
tên) để điều chỉnh góc.
Lưu ý
Bạn có thể điều chỉnh góc của giá đỡ trong khoảng từ -2˚ đến 15˚.
Phải chắc chắn bạn sử dụng phần trung tâm ở phía trên, không phải là bên trái hay bên phải
của thiết bị để điều chỉnh góc.
Các kết nối
Kết nối với máy tính
Sử dụng Dây điện nguồn tiếp đất
Nếu không thực hiện việc này, dây tiếp đất có thể gây điện giật. Hãy
chắc chắn nối đất đúng cách cho dây tiếp đất, trước khi đấu nối nguồn
AC. Khi tháo dây tiếp đất, hãy đảm bảo đã tháo dây cắm điện AC ra
khỏi ổ cắm điện trước.
•
Lưu ý
Các thiết bị đầu vào AV như đầu DVD, VCR hay máy quay video xách tay cũng như máy
tính của bạn đều có thể được kết nối với Màn hình PDP. Để có thêm thông tin về kết nối với
các thiết bị đầu vào AV, vui lòng tham khảo phần nội dung của mục Điều chỉnh Màn hình
PDP của bạn.
Kết nối dây nguồn của màn hình PDP với cổng nguồn vào ở phía sau của
Màn hình PDP. Bật công tắc nguồn điện.
Có 2 cách để kết nối cổng D-sub với Màn hình PDP của bạn. Hãy chọn
một trong các cách sau:
Sử dụng đầu cắm D-sub (Analog) trên card màn hình.
•
Kết nối cáp hỗ trợ D-sub với cổng 15 chân ở phía sau RGB Màn hình
PDP của bạn và Cổng D-sub 15 chân trên máy tính của bạn.
Sử dụng đầu cắm DVI (Tín hiệu số) trên card màn hình.
•
Kết nối Cáp DVI vào DVI(HDCP) cổng ở phía sau Màn hình PDP của
bạn và với cổng DVI trên máy tính.
Kết nối cáp âm thanh của Màn hình PDP của bạn với cổng âm thanh ở
phía sau máy tính của bạn.
Các kết nối
Lưu ý
•
Bật cả máy tính và Màn hình PDP của bạn.
•
Cáp DVI là phần tùy chọn.
•
Liên hệ với Trung tâm Dịch vụ SAMSUNG Electronics tại địa phương để mua thêm các
linh kiện tùy chọn.
Kết nối với các Thiết bị khác
Sử dụng Dây điện nguồn tiếp đất
•
Nếu không thực hiện việc này, dây tiếp đất có thể gây điện giật. Hãy
chắc chắn nối đất đúng cách cho dây tiếp đất, trước khi đấu nối nguồn
AC. Khi tháo dây tiếp đất, hãy đảm bảo đã tháo dây cắm điện AC ra
khỏi ổ cắm điện trước.
Lưu ý
Các thiết bị đầu vào AV như đầu DVD, VCR hay máy quay video xách tay cũng như máy
tính của bạn đều có thể được kết nối với Màn hình PDP. Để có thêm thông tin về kết nối với
các thiết bị đầu vào AV, vui lòng tham khảo phần nội dung của mục Điều chỉnh Màn hình
PDP của bạn.
Kết nối với các Thiết bị AV
1.
Kết nối cổng của đầu DVD, VCR (Hộp tiếp nhận và giải mã DVD/DTV) với cổng [RAUDIO-L] của Màn hình PDP.
2.
Sau đó, bật DVD, máy VCR hoặc các máy quay phim sử dụng đĩa DVD hoặc băng từ
bên trong.
3.
Chọn AV bằng nút SOURCE .
Lưu ý
Màn hình PDP có cổng kết nối AV để kết nối với các thiết bị AV như DVD, VCR hay Máy
quay video xách tay. Bạn có thể cảm nhận được các tín hiệu AV khi Màn hình PDP được
bật lên.
Các kết nối
Kết nối với Máy quay phim
1.
Định vị các jack cắm đầu ra AV trên máy quay phim xách tay. Thông thường, các đầu
ra này nằm ở bên cạnh hay mặt sau của máy quay phim xách tay. Kết nối một bộ các
dây cáp âm thanh giữa các dây jack cắm AV AUDIO IN [L-AUDIO-R] và cổng trên Màn
hình PDP.
2.
Kết nối cáp video với các dây jack cắm VIDEO OUTPUT trên máy quay video xách tay
và cổng AV IN [VIDEO] trên Màn hình PDP.
3.
Chọn AV cho kết nối Máy quay phim bằng cách sử dụng nút Source phía trước Màn
hình PDP hoặc trên bộ điều khiển từ xa.
4.
Sau đó, bật Máy quay phim xách tay và đưa băng vào để bắt đầu xem.
Lưu ý
Các bộ cáp âm thanh – hình đề cập ở đây thường được bán kèm với Máy quay phim xách
tay. (Nếu không, bạn có thể tìm mua ở các cửa hàng điện tử tại địa phương). Nếu máy quay
phim hỗ trợ âm thanh nổi, bạn cần phải sử dụng bộ cáp đôi.
Kết nối bằng cáp HDMI
Lưu ý
•
Các thiết bị đầu vào như DVD kỹ thuật số được kết nối với cổng HDMI IN Màn hình PDP
bằng cách sử dụng cáp HDMI.
•
Bạn không thể kết nối một PC với cổng HDMI IN.
Các kết nối
Kết nối bằng cáp chuyển DVI sang HDMI
Lưu ý
•
Kết nối cổng ra DVI của một thiết bị đầu ra kỹ thuật số với cổng DVI IN của Màn hình PDP
bằng cách sử dụng cáp DVI.
•
Đặt tên cho ngõ vào DVI đến thiết bị AV trong Source → Edit Name.
Kết nối với Hệ thống Âm thanh
Lưu ý
•
Kết nối một bộ dây cáp âm thanh giữa các dây jack AUX L, R trên HỆ THỐNG ÂM THANH
với cổng AUDIO OUT [L-AUDIO-R] trên Màn hình PDP.
Giải quyết sự cố
Tự kiểm tra tính năng
Lưu ý
Trước khi yêu cầu giúp đỡ, hãy kiểm tra lại những mục sau đây. Vui lòng liên hệ với Trung
tâm Dịch vụ hỗ trợ đối với những vấn đề mà bạn không thể tự khắc phục được.
Tự kiểm tra tính năng
1.
Tắt cả máy tính và Màn hình PDP của bạn.
2.
Tháo cáp tín hiệu video phía sau máy tính.
3.
Bật Màn hình PDP.
Hình dưới đây (“Check Signal Cable") sẽ xuất hiện trên một nền đen khi Màn hình PDP
đang làm việc bình thường ngay cả khi không có tín hiệu video nào được tìm thấy: Trong
khi đang ở chế độ Tự kiểm tra, đèn chỉ báo LED có màu xanh lá và hình ảnh di chuyển
xung quanh trên màn hình.
4.
Tắt Màn hình PDP và kết nối lại cáp video; sau đó bật cả máy tính và Màn hình PDP
của bạn.
Nếu Màn hình PDP vẫn không có tín hiệu sau khi bạn đã thực hiện các quy trình trên, hãy
kiểm tra bộ điều khiển video và hệ thống máy tính của bạn; Màn hình PDP của bạn sẽ hoạt
động bình thường.
Thông báo cảnh báo
Bạn có thể xem màn hình ở độ phân giải 1360 x 768. Tuy nhiên, bạn sẽ nhận thông báo sau
trong một phút; Bạn có thể chọn thay đổi độ phân giải màn hình hoặc vẫn giữ độ phân giải
tại thời điểm ấy. Và nếu độ phân giải lớn hơn 85Hz, bạn sẽ thấy màn hình đen vì Màn hình
PDP không hỗ trợ khi độ phân giải lớn hơn 85Hz.
Lưu ý
Vui lòng tham khảo Các Đặc tính kỹ thuật > Các Chế độ thời gian đã được cài đặt sẵn để
xem các độ phân giải và tần số được màn hình PDP hỗ trợ.
Bảo trì và Vệ sinh
1) Bảo quản Vỏ Màn hình PDP.
Lau chùi bằng một khăn mềm sau khi đã rút dây điện nguồn.
Giải quyết sự cố
•
Không sử dụng benzen, dung môi, các chất dễ cháy
khác hoặc khăn ướt.
•
Chúng tôi khuyến nghị nên sử dụng chất tẩy rửa
chuyên dụng của SAMSUNG để tránh làm hư hỏng
màn hình.
2) Bảo trì màn hình Phẳng.
Lau nhẹ bằng vải mềm (vải flanen bằng cô-tông).
•
Tuyệt đối không sử dụng acetone, benzene hoặc
dung môi.
(Chúng có thể gây xước hoặc biến dạng cho bề mặt
màn hình.)
•
Người dùng sẽ phải trả phí sửa chữa hư hỏng do
mình gây ra và các chi phí liên quan khác.
Các triệu chứng và Giải pháp khuyến nghị
Lưu ý
Một Màn hình PDP sẽ tái tạo lại những tín hiệu hình ảnh nhận được từ máy tính. Do đó, nếu
có vấn đề với máy tính hay card video, nó sẽ làm cho Màn hình PDP trống, màu sắc kém,
ồn, và chế độ video không được hỗ trợ, v.v. Trong trường hợp này, hãy kiểm tra nguyên
nhân của sự cố trước, và sau đó liên hệ Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ hay nhà phân phối của
bạn.
1.
Kiểm tra xem dây điện nguồn và các dây cáp video có được kết nối đúng với máy tính
hay chưa.
2.
Kiểm tra xem máy tính có phát ra tiếng bíp hơn 3 lần khi khởi động hay không.
(Nếu có, cần phải sửa chữa bo mạch chủ của máy tính.)
3.
Nếu bạn đã cài đặt card video mới hoặc đã lắp máy PC, hãy kiểm tra xem đã cài đặt
trình điều khiển Bộ điều hợp (video) hay chưa.
4.
Kiểm tra xem tần số quét của màn hình video có nằm trong khoảng 50 Hz ~ 85 Hz.
(Không được quá 60hz khi sử dụng độ phân giải tối đa.)
5.
Nếu bạn gặp vấn đề khi cài đặt Trình điều khiển Bộ điều hợp video, bạn hãy khởi động
máy tính ở Chế độ An toàn, rồi gỡ bỏ Bộ điều hợp màn hình đã có trong "Control Panel
−> System −> Device Administrator" và khởi động lại máy tính để cài đặt lại trình điều
khiển Bộ điều hợp (video).
Danh sách Kiểm tra
Lưu ý
•
Bảng sau đây liệt kê các vấn đề có thể xảy ra và giải pháp khắc phục. Trước khi gọi điện
nhờ trợ giúp, bạn hãy kiểm tra thông tin trong phần này để biết xem liệu bạn có thể tự
khắc phục được hay không. Nếu bạn thật sự cần giúp đỡ, bạn hãy gọi theo số điện thoại
ở phần Thông tin liên hệ hoặc liên hệ với đại lý.
Giải quyết sự cố
Các vấn đề liên quan đến Việc cài đặt trong Chế độ (PC)
Lưu ý
Những sự cố liên quan đến việc cài đặt Màn hình PDP và những giải pháp cho chúng được
liệt kê.
Q:
Màn hình PDP nhấp nháy.
A:
Kiểm tra xem cáp truyền tín hiệu kết nối giữa máy tính và Màn hình PDP có lỏng không.
(Tham khảo Kết nối với Máy tính)
Các sự cố liên quan đến màn hình
Lưu ý
Những sự cố liên quan đến Màn hình PDP và những giải pháp cho chúng được liệt kê.
Q:
Màn hình trống và đèn chỉ báo nguồn điện bị tắt.
A:
Hãy đảm bảo rằng dây nguồn được kết nối chắc chắn và Màn hình PDP đã được bật.
(Tham khảo Kết nối với Máy tính)
Q:
"Thông báo Check Signal Cable".
A:
Hãy chắc chắn cáp tín hiệu đã được kết nối chặt vào máy PC hoặc các nguồn phát tín
hiệu video.
(Tham khảo Kết nối với Máy tính)
A:
Hãy chắc chắn máyu PC hoặc các nguồn phát tín hiệu video đã được bật.
Q:
"Thông báo Not Optimum Mode".
A:
Kiểm tra độ phân giải tối đa của màn hình và tần số của Bộ điều hợp video.
A:
So sánh những giá trị này với dữ liệu trong Bảng Các Chế độ Thời gian đã được Cài
đặt sẵn.
Q:
Hình ảnh cuộn theo phương đứng.
A:
Kiểm tra xem cáp tín hiệu đã được kết nối chặt hay chưa. Nếu cần thiết, hãy kết nối
lại.
(Tham khảo Kết nối với Máy tính)
Q:
Hình ảnh không rõ ràng; hình ảnh bị nhòe.
A:
Chạy chế độ Chỉnh tần số Coarse và Fine.
A:
Bật lại màn hình sau khi tháo các phụ kiện ra (cáp nối dài tín hiệu video, v.v..)
A:
Chỉnh độ phân giải và tần số ở mức qui định.
Q:
Hình ảnh không ổn định và rung.
A:
Kiểm tra xem độ phân giải và tần số đã được cài đặt cho card video của máy tính có
nằm trong vùng được Màn hình PDP hỗ trợ hay không. Nếu không, hãy cài đặt lại chúng
theo những Thông tin hiện thời trong menu Màn hình PDP và Các Chế độ thời gian đã
được Cài đặt sẵn.
Giải quyết sự cố
Q:
Hình ảnh nhòe (ghost images) sau khi hiển thị.
A:
Kiểm tra xem độ phân giải và tần số đã được cài đặt cho card video của máy tính có
nằm trong vùng được Màn hình PDP hỗ trợ hay không. Nếu không, hãy cài đặt lại chúng
theo những Thông tin hiện thời trong menu Màn hình PDP và Các Chế độ thời gian đã
được Cài đặt sẵn.
Q:
Hình ảnh quá sáng hoặc quá tối.
A:
Điều chỉnh brightness và contrast.
(Tham khảo Brightness, Contrast)
Q:
Màu màn hình không đồng nhất.
A:
Điều chỉnh màu sắc bằng cách sử dụng Custom trong menu Điều chỉnh màu OSD.
Q:
Hình màu bị xen lẫn các bóng tối.
A:
Điều chỉnh màu sắc bằng cách sử dụng Custom trong menu Điều chỉnh màu OSD.
Q:
Màu trắng rất xấu.
A:
Điều chỉnh màu sắc bằng cách sử dụng Custom trong menu Điều chỉnh màu OSD.
Q:
Đèn chỉ báo nguồn nhấp nháy.
A:
Màn hình PDP hiện đang lưu các thay đổi đã được thực hiện trong cài đặt vào bộ nhớ
OSD.
Q:
Màn hình trống và đèn chỉ báo nguồn nhấp nháy theo từng 0,5 hay 1 giây. Màn hình
PDP đang sử dụng hệ thống quản lý nguồn của chính nó. Nhấn vào bất kỳ phím nào
trên bàn phím.
A:
Màn hình PDP đang sử dụng hệ thống quản lý nguồn của chính nó. Nhấn một phím
bất kỳ trên bàn phím.
Q:
Màn hình trống và nhấp nháy.
A:
Nếu bạn thấy thông báo "TEST GOOD" xuất hiện trên màn hình khi bạn nhấn nút
MENU, hãy kiểm tra cáp kết nối giữa Màn hình PDP và máy tính để đảm bảo rằng phần
kết nối đã được kết nối tốt.
Các trục trặc liên quan đến Âm thanh
Lưu ý
Các sự cố liên quan đến tín hiệu âm thanh và giải pháp khắc phục được liệt kê sau đây.
Q:
Không có âm thanh.
A:
Đảm bảo rằng cáp âm thanh được kết nối chắc chắn với cổng âm thanh vào trên Màn
hình PDP và cổng âm thanh ra trên card âm thanh của bạn.
(Tham khảo Kết nối với Máy tính)
A:
Kiểm tra mức âm lượng.
Q:
Mức âm lượng quá thấp.
A:
Kiểm tra mức âm lượng.
Giải quyết sự cố
A:
Nếu âm lượng vẫn quá nhỏ sau khi chỉnh bộ điều khiển âm lượng đến mức tối đa, hãy
kiểm tra lại bộ điều khiển âm lượng trên card âm thanh của máy tính hoặc chương trình
phần mềm.
Q:
Âm thanh quá lớn hoặc quá nhỏ.
A:
Điều chỉnh Treble và Bass đến mức phù hợp.
Các vấn đề liên quan đến Bộ điều khiển từ xa
Lưu ý
Những sự cố liên quan đến bộ điều khiển từ xa và những giải pháp khắc phục được liệt kê.
Q:
Các nút trên bộ điều khiển từ xa không hoạt động.
A:
Kiểm tra các cực (+/-) của pin.
A:
Kiểm tra xem pin đã hết hay không.
A:
Kiểm tra xem nguồn có bật hay không.
A:
Kiểm tra xem dây điện nguồn đã được kết nối chặt hay chưa.
A:
Kiểm tra xem có bóng đèn huỳnh quang đặc biệt hay neon gần đó hay không.
Hỏi & Đáp
Q:
Làm thế nào để thay đổi tần số?
A:
Tần số có thể thay đổi bằng cách cấu hình lại card màn hình.
Lưu ý
Card màn hình có thể có nhiều dạng hỗ trợ khác nhau, tùy theo phiên bản của trình
điều khiển được sử dụng. (Tham khảo cẩm nang sử dụng card màn hình hoặc máy
tính để biết thêm chi tiết.)
Q:
Làm thế nào để Hiệu chỉnh độ phân giải?
A:
Windows XP:
Đặt độ phân giải trong Control Panel(Bảng điều khiển) → Appearance and Themes
(Hình thức và Chủ đề) → Display(Hiển thị) → Settings(Cài đặt).
A:
Windows ME/2000:
Đặt độ phân giải trong Control Panel(Bảng điều khiển) → Display(Hiển thị) → Settings
(Cài đặt).
* Hãy liên hệ nhà sản xuất card màn hình để biết thêm chi tiết.
Q:
Làm thế nào để cài đặt chức năng tiết kiệm điện?
A:
Windows XP:
Đặt độ phân giải trong Control Panel(Bảng điều khiển) → Appearance and Themes
(Hình thức và Chủ đề) → Display(Hiển thị) → Screen Saver(Màn hình bảo vệ).
Cài đặt chức năng trong BIOS-SETUP của máy tính. (Tham khảo Tài liệu Hướng dẫn
Sử dụng Windows / Máy tính).
Giải quyết sự cố
A:
Windows ME/2000:
Đặt độ phân giải trong Control Panel(Bảng điều khiển) → Display(Hiển thị) → Screen
Saver(Màn hình bảo vệ).
Cài đặt chức năng trong BIOS-SETUP của máy tính. (Tham khảo Tài liệu Hướng dẫn
Sử dụng Windows / Máy tính).
Q:
Tôi sẽ làm vệ sinh vỏ ngoài/Bảng điều khiển PDP như thế nào?
A:
Ngưng kết nối dây nguồn và sau đó làm vệ sinh Màn hình PDP bằng một tấm vải mềm,
sử dụng dung dịch làm vệ sinh hay nước sạch.
Không để đọng chất tẩy rửa hoặc chà xước lên vỏ màn hình. Không để nước chảy vào
bên trong Màn hình PDP.
Q:
Làm thế nào để xem được video?
A:
Chỉ hỗ trợ codec MPEG1 và WMV. Phải cài đặt codec tương ứng để phát video. Lưu
ý một số codec có thể không tương thích.
Lưu ý
Trước khi gọi giúp đỡ, bạn hãy kiểm tra thông tin trong phần này để biết xem bạn có thể tự
khắc phục được hay không. Nếu bạn thật sự cần giúp đỡ, bạn hãy gọi theo số điện thoại ở
phần Thông tin liên hệ hoặc liên hệ với đại lý.
Download PDF

advertising