Samsung | S22E200B | Samsung S22E200B Manual de utilizare

MANUAL DE UTILIZARE
Monitor cu ecran curbat
C22F390FH* C22F392FH* C24F390FH* C24F392FH* C24F394FH* C24F396FH* C24F399FH*
C27F390FH* C27F391FH* C27F396FH* C27F397FH* C27F398FW* C32F391FW* C32F395FW* C32F397FW*
Culoarea şi aspectul pot fi diferite în funcţie de produs, iar specificaţiile se pot schimba fără notificare prealabilă, pentru a
îmbunătăţi performanţa.
În scopul îmbunătăţirii calităţii, conţinutul acestui manual se poate modifica fără notificare.
© Samsung Electronics
Samsung Electronics deţine drepturile de autor asupra acestui manual.
Este interzisă utilizarea sau copierea acestui manual, parţială sau integrală, fără autorizarea Samsung Electronics.
Alte mărci decât Samsung Electronics sunt deţinute de proprietarii lor respectivi.
••
Poate fi percepută o taxă de administrare în cazul în care.
‒‒ (a) primiţi o vizită de la un inginer la solicitarea dvs. şi produsul nu prezintă nicio defecţiune sau.
(de exemplu, în situaţiile în care nu aţi citit acest manual de utilizare).
‒‒ (b) duceţi unitatea la un centru de reparaţii şi produsul nu prezintă nicio defecţiune.
(de exemplu, în situaţiile în care nu aţi citit acest manual de utilizare).
••
Suma acestei taxe de administrare vă va fi comunicată înaintea efectuării oricărei lucrări sau vizite.
Cuprins
Înainte de a utiliza produsul
Asigurarea spaţiului de instalare
Precauţiuni privind depozitarea
4
4
Măsuri de siguranţă
Simboluri
Curăţarea
Electricitate şi siguranţă
Instalarea
Funcţionare
4
4
5
5
6
7
Pregătiri
Piese9
Panou de control
9
Ghidul tastelor directe
10
Ghidul tastelor funcţionale
11
Modificarea setărilor Brightness, Contrast şi
Sharpness13
Modificarea setării Volume13
Partea din spate
14
Reglarea înclinării produsului
15
Sistemul de blocare antifurt
16
Precauţii pentru mutarea monitorului
17
Montarea suportului de perete
(Nu este destinat modelelor C27F397FH*/
C32F397FW*)18
Specificaţiile kitului de montare pe perete (VESA)
(Nu este destinat modelelor C27F397FH*/
C32F397FW*)18
Instalarea
19
Ataşarea stativului (C22F390FH* / C22F392FH*
/ C24F390FH* / C24F392FH* / C24F394FH*
/ C24F399FH* / C27F390FH* / C27F391FH* /
C32F391FW*)19
Ataşarea stativului
(C24F396FH* / C27F396FH* / C27F397FH* /
C27F398FW* / C32F395FW* / C32F397FW*)
20
Demontarea stativului
(C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* /
C24F392FH* / C24F394FH* / C24F399FH* /
C27F390FH* / C27F391FH* / C32F391FW*)
21
Demontarea stativului
(C24F396FH* / C27F396FH* / C27F397FH* /
C27F398FW* / C32F395FW* / C32F397FW*)
22
Configurarea ecranului
SAMSUNG MAGIC Bright
27
Brightness28
Contrast28
Sharpness28
Color28
SAMSUNG MAGIC Upscale
29
HDMI Black Level29
Eye Saver Mode29
Game Mode29
Response Time29
Conectarea şi utilizarea
unui dispozitiv sursă
Verificări înainte de conectare
23
Conectarea şi utilizarea unui PC
23
Conectarea prin cablu D-SUB (tip analogic)
23
Conectarea utilizând un cablu HDMI sau HDMIDVI24
Conectarea prin cablu DP
24
Conectarea la căşti
25
Conectarea alimentării
25
Picture Size
30
Screen Adjustment
30
Ajustarea setărilor OSD
(afişajul de pe ecran)
Transparency
31
Position
31
Postura corespunzătoare pentru utilizarea
produsului
26
Language
31
Instalarea driverului
26
Display Time
31
Setarea rezoluţiei optime
26
2
Cuprins
Configurare şi resetare
Ghid de depanare
FreeSync
32
Eco Saving Plus
34
Off Timer
34
PC/AV Mode
34
Source Detection
34
Key Repeat Time
34
Power LED On
35
Specificaţii
Reset All
35
Specificaţii generale
40
Information
35
Tabelul de moduri de semnale standard
42
Instalarea software-ului
Easy Setting Box
Restricţii şi probleme referitoare la instalare
Cerinţe de sistem
Cerinţe înainte de a lua legătura cu Centrul
Samsung de relaţii clienţi
Testarea produsului
Verificarea rezoluţiei şi a frecvenţei
Verificaţi următoarele.
37
37
37
37
Întrebări și răspunsuri
39
Anexă
36
36
36
Responsabilitate pentru service contra cost
(Costuri clienţi)
Produsul nu prezintă defecţiuni
Deteriorarea produsului din vina clientului
Altele
44
44
44
44
3
Capitolul 01
Înainte de a utiliza produsul
Asigurarea spaţiului de instalare
Precauţiuni privind depozitarea
Lăsaţi spaţiu pentru ventilare în jurul produsului. O creştere a temperaturii interne poate cauza un incendiu şi
provoca deteriorarea produsului. La instalarea produsului, asiguraţi-vă că lăsaţi cel puţin spaţiul liber indicat mai
jos.
――Aspectul exterior poate fi diferit în funcţie de produs.
――Contactaţi cel mai apropiat centru Samsung de relaţii cu clienţii dacă doriţi să curăţaţi interiorul produsului
(serviciul se efectuează contra cost).
Nu apăsaţi pe ecranul monitorului cu mâna sau alte obiecte. Există riscul de deteriorare a ecranului.
10 cm
Măsuri de siguranţă
10 cm
10 cm
Pe modelele cu lustru accentuat pot apărea pete albe dacă se utilizează în apropiere un umidificator cu
ultrasunete.
10 cm
Atenţie
PERICOL DE ELECTROCUTARE NU DESCHIDEŢI
Atenţie : PENTRU A REDUCE PERICOLUL DE ELECTROCUTARE, NU
DEMONTAŢI CAPACUL. (SAU PARTEA DIN SPATE)
ÎN INTERIOR NU EXISTĂ COMPONENTE CARE POT FI REPARATE DE
CĂTRE UTILIZATOR.
10 cm
REPARAŢIILE TREBUIE EFECTUATE NUMAI DE CĂTRE PERSONAL CALIFICAT.
Acest simbol indică prezenţa la interior a tensiunii înalte.
Atingerea sub orice formă a oricăror componente interne ale acestui
produs este periculoasă.
10 cm
10 cm
Acest simbol vă avertizează asupra faptului că acest produs este însoţit
de documentaţie importantă privind funcţionarea şi întreţinerea.
10 cm
10 cm
Simboluri
10 cm
Avertisment
Nerespectarea instrucţiunilor poate duce la rănirea gravă sau
mortală.
Atenţie
Nerespectarea instrucţiunilor poate duce la rănire sau pagube
materiale.
4
Curăţarea
――Aveţi grijă în timpul curăţării întrucât ecranul şi părţile exterioare ale LCD-urile cu tehnologie avansată
sunt uşor de zgâriat.
――Pentru curăţare, urmaţi paşii de mai jos.
1 Opriţi produsul şi computerul.
2 Deconectaţi cordonul de alimentare de la produs.
――Ţineţi cordonul de alimentare de ştecăr şi nu atingeţi cablul cu mâinile ude. În caz contrar, se poate
produce electrocutarea.
3 Ştergeţi monitorul cu o cârpă curată, moale şi uscată.
‒‒ Nu curăţaţi monitorul utilizând agent de curăţare care conţine alcool, solvenţi sau surfactanţi.
‒‒ Nu pulverizaţi apă sau detergent direct pe produs.
4
Udaţi cu apă o cârpă moale şi uscată şi stoarceţi bine, apoi curăţaţi exteriorul produsului.
Electricitate şi siguranţă
Avertisment
•• Nu utilizaţi un cordon de alimentare sau un ştecăr defect, sau o priză de curent electric montată
necorespunzător.
•• Nu utilizaţi mai multe produse în aceeaşi priză de curent electric.
•• Nu atingeţi ştecărul cu mâinile ude.
•• Introduceţi ştecărul complet, astfel încât să nu atârne liber.
•• Conectaţi ştecărul la o priză cu de curent electric cu împământare (numai dispozitive izolate de tip
1).
•• Nu îndoiţi şi nu trageţi cu forţă cordonul de alimentare. Nu lăsaţi cordonul de alimentare sub un
obiect greu.
5 Conectaţi cordonul de alimentare la produs după ce aţi terminat curăţarea.
•• Nu instalaţi produsul şi nu aşezaţi cordonul de alimentare lângă surse de căldură.
6 Porniţi produsul şi computerul.
•• Curăţaţi complet de praf conectorii ştecărului şi priza utilizând o cârpă uscată.
Atenţie
•• Nu scoateţi din priză cordonul de alimentare în timpul funcţionării produsului.
•• Utilizaţi numai cordonul de alimentare furnizat de Samsung. Nu utilizaţi cordonul de alimentare la
alte produse.
•• Utilizaţi o priză de curent electric la care cordonul de alimentare se poate conecta fără a fi
obstrucţionat.
‒‒ Dacă apare o problemă la monitor, cordonul de alimentare trebuie deconectat de la priză pentru
a întrerupe alimentarea cu energie electrică.
•• Ţineţi de ştecăr atunci când deconectaţi cordonul de alimentare de la priza de curent electric.
5
Instalarea
Avertisment
Atenţie
•• Nu aşezaţi pe produs lumânări, produse contra insectelor sau ţigări. Nu instalaţi produsul lângă
surse de căldură.
•• Nu scăpaţi produsul în timpul deplasării.
•• Nu instalaţi produsul în spaţii slab aerisite, cum ar fi o bibliotecă sau un dulap.
•• Instalaţi produsul la minim 10 cm distanţă de perete, pentru a permite aerisirea.
•• Nu lăsaţi ambalajul de plastic la îndemâna copiilor.
‒‒ Pericol de sufocare pentru copii!
•• Nu instalaţi produsul pe o suprafaţă instabilă sau care vibrează (raft instabil, suprafaţă cu
denivelări etc.)
‒‒ Produsul poate cădea şi se poate defecta şi/sau poate provoca vătămarea.
‒‒ Utilizarea produsului într-un spaţiu cu vibraţii excesive poate avaria produsul şi poate provoca
incendii.
•• Nu instalaţi produsul într-un vehicul sau un spaţiu expus prafului, umezelii (stropi de apă, etc.),
substanţelor uleioase sau fumului.
•• Nu aşezaţi produsul pe partea frontală.
•• La instalarea produsului într-o incintă sau pe un raft, verificaţi ca marginea inferioară a părţii
frontale a produsului să nu iasă în afară.
‒‒ Produsul poate cădea şi se poate defecta şi/sau poate provoca vătămarea.
‒‒ Instalaţi produsul numai în incinte sau rafturi care au dimensiunea corespunzătoare.
•• Aşezaţi cu grijă produsul.
‒‒ Poate duce la defectarea produsului sau rănirea persoanelor.
•• Instalarea produsului într-un loc neobișnuit (un spațiu expus particulelor fine de praf, substanțelor
chimice, temperaturilor extreme sau umezelii ori unui loc în care produsul trebuie să funcționeze
continuu o perioadă lungă de timp) poate afecta grav performanțele acestuia.
‒‒ Dacă doriţi să instalaţi monitorul în astfel de locuri, luaţi legătura cu Centrul Samsung de servicii
clienţi.
•• Nu expuneţi produsul la lumina directă a soarelui, căldurii sau unui obiect fierbinte, cum ar fi un
calorifer.
‒‒ Durata de viaţă a produsului se poate reduce sau poate izbucni un incendiu.
•• Nu instalaţi produsul la îndemâna copiilor mici.
‒‒ Produsul poate cădea şi poate vătăma copiii.
•• Uleiul comestibil (cum ar fi uleiul de soia) poate deteriora sau deforma produsul. Evitați poluarea
cu ulei a produsului. Și nu instalați și nu utilizați produsul în bucătărie sau în apropierea aragazului.
6
Funcţionare
Avertisment
•• În interiorul produsului există tensiune înaltă. Nu dezasamblaţi, nu reparaţi şi nu modificaţi
niciodată produsul.
‒‒ Pentru reparaţii, luaţi legătura cu Centrul Samsung de servicii clienţi.
•• Pentru a muta produsul, trebuie să decuplați mai întâi toate cablurile conectate la acesta, inclusiv
cablul de alimentare.
•• Dacă produsul emite zgomote anormale, miros de ars sau fum, deconectaţi imediat cordonul de
alimentare şi luaţi legătura cu Centrul Samsung de relaţii clienţi.
•• Nu lăsaţi copiii să se susţină de produs sau să se caţere pe acesta.
•• Nu introduceţi obiecte metalice (tije, monede, cleme de păr, etc.) sau obiecte uşor inflamabile
(hârtie, chibrituri etc.) în orificiile de ventilaţie sau în porturile produsului.
‒‒ Asiguraţi-vă că aţi oprit produsul şi aţi deconectat cordonul de alimentare dacă în produs au
pătruns apă sau alte substanţe străine. Luaţi, apoi, legătura cu Centrul Samsung de relaţii
clienţi.
•• Nu aşezaţi deasupra produsului obiecte care conţin lichide (vaze, oale, sticle, etc.) sau obiecte
metalice.
‒‒ Asiguraţi-vă că aţi oprit produsul şi aţi deconectat cordonul de alimentare dacă în produs au
pătruns apă sau alte substanţe străine. Luaţi, apoi, legătura cu Centrul Samsung de relaţii
clienţi.
‒‒ Copiii se pot răni sau vătăma grav.
•• Dacă produsul este scăpat pe jos sau dacă i se deteriorează carcasa exterioară, opriţi alimentarea
şi deconectaţi cablul de alimentare. Luaţi, apoi, legătura cu Centrul Samsung de relaţii clienţi.
‒‒ Utilizarea continuă poate duce la incendiu sau electrocutare.
•• Nu lăsaţi obiecte grele sau articole dorite de copii, cum ar fi jucării sau dulciuri, pe partea de sus a
produsului.
‒‒ Produsul sau obiectele grele pot cădea atunci când copiii încearcă să ajungă la jucării sau
dulciuri şi pot fi răniţi grav.
•• În timpul unei furtuni sau descărcări electrice, opriţi produsul şi decuplaţi cordonul de alimentare.
•• Nu scăpaţi obiecte pe produs şi nu loviţi produsul.
•• Nu mutaţi produsul trăgând de cordonul de alimentare sau de oricare alt cablu.
•• Dacă se descoperă o scurgere de gaze, nu atingeţi produsul sau ştecărul. De asemenea, aerisiţi
imediat încăperea.
•• Nu ridicaţi şi nu mutaţi produsul trăgând de cordonul de alimentare sau de oricare alt cablu.
•• Nu utilizaţi asupra şi nu păstraţi alături de produs substanţe inflamabile sau spray-uri inflamabile.
•• Verificaţi ca fantele de aerisire să nu fie obturate de feţe de mese sau draperii.
‒‒ O temperatură interioară crescută poate provoca un incendiu.
7
Atenţie
•• Lăsarea ecranului fixat pe o imagine staţionară de-a lungul unei perioade mari de timp poate
genera efectul de burn-in sau pixeli defecţi.
‒‒ Dacă nu veţi utiliza produsul o perioadă mai lungă de timp, activaţi modul de economisire a
energiei sau un economizor animat de ecran.
•• Scoateţi din priză cordonul de alimentare dacă nu veţi utiliza produsul o perioadă mai lungă de
timp (concediu, etc.).
‒‒ Acumularea de praf combinată cu căldura poate provoca un incendiu, electrocutarea sau
scurgeri de electricitate.
•• Utilizaţi produsul la rezoluţia şi frecvenţa recomandate.
‒‒ Vă puteţi deteriora vederea.
•• Nu așezați împreună adaptoarele de c.a./c.c.
•• Nu atingeţi ecranul atunci când produsul este pornit de multă vreme, deoarece acesta poate fi
fierbinte.
•• Nu depozitaţi accesoriile de mici dimensiuni la îndemâna copiilor.
•• Fiţi atent(ă) atunci când reglaţi unghiul produsului sau înălţimea suportului.
‒‒ Vă puteţi bloca şi răni mâna sau degetele.
‒‒ Înclinarea excesivă a produsului poate duce la căderea produsului şi la rănire.
•• Nu aşezaţi obiecte grele pe produs.
‒‒ Poate duce la defectarea produsului sau rănirea persoanelor.
•• Dacă folosiţi căşti, nu daţi volumul la maxim.
‒‒ Sunetele puternice pot deteriora auzul.
•• Scoateți adaptorul de c.a./c.c. din punga de plastic înainte de a-l utiliza.
•• Nu lăsați să pătrundă apă în dispozitivul adaptor c.a./c.c. și nu lăsați să se ude dispozitivul.
‒‒ Poate duce la electrocutare sau incendiu.
‒‒ Evitaţi utilizarea produsului în spaţii exterioare, unde poate fi expus la ploaie sau zăpadă.
‒‒ Aveți grijă să nu se ude adaptorul de c.a./c.c. atunci când spălați podeaua.
•• Nu așezați adaptorul de c.a./c.c. lângă sisteme de încălzire.
‒‒ În caz contrar, poate apărea un incendiu.
•• Păstrați adaptorul de c.a./c.c. într-un spațiu bine ventilat.
•• Dacă așezați adaptorul de alimentare c.a./c.c. astfel încât cablul de intrare este suspendat cu
fața în sus, apa sau alte substanțe străine pot pătrunde în adaptor și pot determina funcționarea
necorespunzătoare a acestuia.
Asigurați-vă că adaptorul de alimentare c.a./c.c. este așezat orizontal pe o masă sau pe podea.
•• Nu ţineţi produsul întors pe dos şi nu-l transportaţi ţinând de suport.
‒‒ Produsul poate cădea şi se poate defecta sau poate provoca rănirea.
•• Vederea vi se poate deteriora dacă priviţi la ecran de la o distanţă prea mică un timp îndelungat.
•• Nu utilizaţi umidificatoare sau calorifere în apropierea produsului.
•• Odihniţi-vă ochii mai mult de 5 minute la fiecare oră de utilizare a produsului.
8
Capitolul 02
Pregătiri
Piese
Pictograme
Buton multidirecţional care ajută la navigare.
Buton JOG
Panou de control
――Butonul JOG este situat în partea din spate stânga pe produs.
Butonul poate fi utilizat pentru a trece în sus, în jos, în stânga, în
dreapta sau ca Enter.
Acest LED este un indicator de stare a alimentării şi funcţionează ca:
――Culorile şi formele pieselor pot diferi de cele afişate. Specificaţiile pot fi modificate fără
•• Alimentare pornită (butonul de alimentare): Dezactivat
înştiinţare, în scopul îmbunătăţirii calităţii.
C22F390FH* / C22F392FH* /
C24F390FH* / C24F392FH* /
C24F394FH* / C24F399FH* /
C27F390FH* / C27F391FH*
Descriere
LED alimentare
C24F396FH* / C27F396FH* /
C27F397FH*
•• Modul de economisire a energiei: Intermitent
•• Oprit (butonul de alimentare): Activat
――Funcţia indicatorului de putere poate fi schimbată din meniu.
(System
Power LED On) Este posibil ca modelele efective să nu
aibă această funcţie, din cauza diferenţelor dintre modele.
SUS
DREAPTA
STÂNGA
Apăsaţi butonul JOG când este pornit ecranul. Va apărea
Ghidul tastelor funcţionale. Pentru a accesa meniul de pe ecran
când este afişat ghidul, apăsaţi din nou butonul de direcţie
Ghidul tastelor funcţionale
corespunzător.
――Ghidul tastelor funcţionale poate varia, în funcţie de modelul
APĂSAŢI(ENTER)
LED alimentare
C27F398FW* / C32F395FW* /
C32F397FW*
C32F391FW*
JOS
produsului şi de funcţie. Consultaţi produsul.
Buton JOG
Return
LED alimentare
Ghidul tastelor funcţionale
9
Ghidul tastelor directe
――Ecranul butonului pentru comandă rapidă (meniul OSD) prezentat mai jos este afișat doar când monitorul este pornit, rezoluția computerului este modificată sau sursa de intrare este schimbată.
――Pagina butoanelor funcție arată dacă este activat Eye Saver Mode.
: On
: Off
Modul Analog
Modul HDMI / DisplayPort
Brightness
Brightness
Auto Adjustment
Volume
Features
Features
Eye Saver Mode Off
――Opţiune mod Analog
••
/
: Reglarea setării Brightness, Contrast, Sharpness.
••
: Auto Adjustment.
――Modificarea rezoluţiei în Proprietăţi afişare va activa funcţia Auto Adjustment.
――Această funcţie este disponibilă doar în modul Analog.
••
Eye Saver Mode Off
――Opţiune mod HDMI / DisplayPort
••
/
: Reglarea setării Brightness, Contrast, Sharpness.
••
: Reglarea setării Volume, Mute.
••
: Afişează Ghidul tastelor funcţionale.
: Afişează Ghidul tastelor funcţionale.
10
Ghidul tastelor funcţionale
――Pentru a intra în meniul principal sau pentru a utiliza alte elemente, apăsaţi butonul JOG pentru afişarea Ghidului tastelor funcţionale. Puteţi ieşi apăsând din nou butonul JOG.
SUS/JOS/STÂNGA/DREAPTA: Treceţi la elementul dorit. Descrierea pentru fiecare element va apărea când se schimbă focalizarea.
APĂSAŢI(ENTER): Va fi deschis elementul selectat.
Return
Pictograme
Descriere
Selectaţi
pentru schimbarea semnalului de intrare prin apăsarea butonului JOG pe ecranul Ghidului tastelor funcţionale. Dacă semnalul de intrare s-a schimbat, în partea stângă
de sus a ecranului va apărea un mesaj.
Selectează
prin deplasarea cu ajutorul butonului JOG pe ecranul ghidului tastelor funcţionale.
Apare OSD-ul (afişajul de pe ecran) caracteristicii monitorului.
Blocarea meniului OSD: Păstraţi setările curente sau blocaţi comenzile OSD pentru a împiedica modificările accidentale ale setărilor.
Activare/Dezactivare: Pentru a bloca/debloca comanda OSD, apăsaţi butonul STÂNGA timp de 10 secunde când este afişat meniul principal.
――În cazul în care comanda OSD este blocată, pot fi reglate setările Brightness şi Contrast. Funcția Eye Saver Mode este disponibilă.
System
Selectează
Funcția FreeSync, Power LED On este disponibilă. Se pot vizualiza Information.
prin deplasarea cu ajutorul butonului JOG pe ecranul ghidului tastelor funcţionale.
Apăsați pentru a activa sau dezactiva Eye Saver Mode.
Elementele de mai jos nu sunt disponibile dacă funcția Eye Saver Mode este disponibilă.
•• Picture
Bright, Brightness, Color, Game Mode
•• System
Eco Saving Plus
Selectează
pentru oprirea monitorului prin deplasarea butonului JOG pe ecranul ghidului tastelor funcţionale.
11
――Datorită variaţiei modelelor, opţiunile ghidului tastelor funcţionale pot fi diferite.
――Când monitorul nu afişează nimic (adică este în modul Consum economic sau în modul Fără semnal),
pot fi utilizate 2 taste directe pentru controlul sursei şi al alimentării, conform instrucţiunilor de mai
jos.
Buton JOG
Mod Consum economic/Fără semnal
SUS
Schimbare sursă
Jos
APĂSAŢI(ENTER) timp de 2 secunde
Oprire
Când monitorul afișează meniul principal, butonul JOG poate fi folosit ca mai jos.
Buton JOG
Acţiune
SUS/JOS
Schimbaţi opţiunea
Ieşiţi din meniul principal.
STÂNGA
Închideţi sublista fără a salva valoarea.
Valoarea scade în glisor.
DREAPTA
APĂSAŢI(ENTER)
Treceţi la următoarea adâncime.
Valoarea creşte în glisor.
Treceţi la următoarea adâncime.
Salvaţi valoarea și închideţi sublista.
12
Modificarea setărilor Brightness, Contrast şi Sharpness
Modificarea setării Volume
Puteți regla Brightness, Contrast sau Sharpness mișcând butonul JOG în sus sau în jos, dacă nu este
afișat niciun meniu OSD.
Puteți regla Volume mișcând butonul JOG spre stânga sau spre dreapta, dacă nu este afișat niciun
meniu OSD.
Această funcţie este disponibilă doar în modul HDMI / DisplayPort.
Sharpness
100
Brightness
50
Volume
Mute
Contrast
――Imaginea afişată poate fi diferită în funcţie de model.
――Imaginea afişată poate fi diferită în funcţie de model.
Brightness
――La utilizarea căştilor sau a difuzoarelor, în cazul în care dispozitivul de intrare conectat are o calitate audio
――Acest meniu nu este disponibil atunci când
Bright este setat pe modul Dynamic Contrast.
――Această opţiune nu este disponibilă când este activat Eco Saving Plus.
――Această opţiune nu este disponibilă când este activat Eye Saver Mode.
Contrast
――Această opţiune nu este disponibilă atunci când
Bright este în modul Cinema sau Dynamic Contrast.
――Această opţiune nu este disponibilă când este activat Game Mode.
Sharpness
――Această opţiune nu este disponibilă atunci când
――Această opţiune nu este disponibilă atunci când
Bright este în modul Cinema sau Dynamic Contrast.
Upscale este în modul Mode1 sau Mode2.
――Această opţiune nu este disponibilă când este activat Game Mode.
slabă, funcţia Auto Mute a produsului ar putea dezactiva sonorul sau cauza redarea cu întreruperi. Setaţi
volumul de intrare al dispozitivului de intrare la cel puţin 20% şi apoi reglaţi volumul utilizând comanda
(butonul JOG în STÂNGA/DREAPTA) de pe produs.
――Ce este Auto Mute?
Această funcţie dezactivează redarea audio pentru a îmbunătăţi efectul sunetelor atunci când este
prezent zgomotul sau când semnalul de intrare este slab, de obicei din cauza unei probleme privind
volumul unui dispozitiv de intrare.
――Pentru a activa funcția Mute, accesați ecranul de control Volume, apoi utilizați butonul JOG pentru a
deplasa focalizarea în jos.
Pentru a dezactiva funcția Mute, accesați ecranul de control Volume, apoi măriți sau micșorați Volume.
13
Partea din spate
――Culorile şi formele pieselor pot diferi de cele afişate. Specificaţiile pot fi modificate fără înştiinţare, în scopul îmbunătăţirii calităţii.
C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* /
C24F392FH* / C24F394FH* / C24F399FH* /
C27F390FH* / C27F391FH*
Port
C24F396FH* / C27F396FH* / C27F397FH*
Descriere
C27F398FW* / C32F395FW* / C32F397FW*
Port
C32F391FW*
Descriere
Realizează conectarea la un dispozitiv sursă printr-un cablu HDMI
sau printr-un cablu HDMI-DVI.
Se face conectarea la un dispozitiv cu ieşire audio cum ar fi căştile.
Se face conectarea la un PC utilizând un cablu D-SUB.
Se conectează la adaptorul de c.a./c.c.
Realizează conectarea la un PC printr-un cablu DP.
14
Reglarea înclinării produsului
――Culorile şi formele pieselor pot diferi de cele afişate. Specificaţiile pot fi modificate fără înştiinţare, în
scopul îmbunătăţirii calităţii.
C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* /
C24F392FH* / C24F394FH* / C24F399FH* /
C27F390FH* / C27F391FH* / C32F391FW*
-2,0° (±2,0°) ~ 22,0° (±2,0°)
C24F396FH* / C27F396FH* / C27F397FH* /
C27F398FW* / C32F395FW* / C32F397FW*
-2,0° (±2,0°) ~ 22,0° (±2,0°)
•• Puteţi regla înclinarea produsului.
•• Ţineţi produsul din partea de jos şi reglaţi cu grijă înclinarea.
15
Sistemul de blocare antifurt
――Un sistem de blocare antifurt vă permite să utilizaţi produsul în siguranţă chiar şi când vă aflaţi în spaţii publice.
――Forma şi metoda de blocare a dispozitivului de blocare depind de producător. Pentru detalii, consultaţi ghidul utilizatorului, furnizat împreună cu dispozitivul de blocare antifurt.
Pentru a bloca un dispozitiv de blocare antifurt:
C22F390FH* / C22F392FH* /
C24F390FH* / C24F392FH* /
C24F394FH* / C24F399FH* /
C27F390FH* / C27F391FH*
C24F396FH* / C27F396FH*
C27F397FH*
C27F398FW* / C32F395FW*
C32F391FW*
C32F397FW*
1 Fixaţi cablul dispozitivului de blocare antifurt pe un obiect greu, cum ar fi un birou.
2 Treceţi un capăt al cablului prin bucla de la celălalt capăt.
3 Introduceţi dispozitivul de blocare în slotul de blocare antifurt din partea posterioară a produsului.
4 Blocaţi dispozitivul de blocare.
‒‒ Un dispozitiv de blocare antifurt poate fi achiziţionat separat.
‒‒ Pentru detalii, consultaţi ghidul utilizatorului, furnizat împreună cu dispozitivul de blocare antifurt.
‒‒ Dispozitive de blocare antifurt pot fi achiziţionate din magazine de electronice sau online.
16
Precauţii pentru mutarea monitorului
Nu aplicaţi presiune direct pe ecran.
Nu ţineţi de ecran când mutaţi monitorul.
Ţineţi de partea inferioară a monitorului când îl mutaţi.
17
Montarea suportului de perete
(Nu este destinat modelelor C27F397FH* / C32F397FW*)
Specificaţiile kitului de montare pe perete (VESA)
(Nu este destinat modelelor C27F397FH* / C32F397FW*)
――Instalaţi suportul de perete pe un perete solid, perpendicular faţă de podea. Înainte de a fixa suportul de perete pe alte
suprafeţe decât cele din gips-carton, luaţi legătura cu cel mai apropiat distribuitor pentru informaţii suplimentare.
Dacă montaţi produsul pe un perete înclinat, produsul poate cădea şi poate provoca vătămarea corporală gravă.
Kiturile Samsung de montare pe perete conţin un manual detaliat de instalare şi sunt furnizate toate piesele necesare
asamblării.
Instalarea kitului de montare pe perete
Kitul de montare pe perete vă permite să montaţi produsul pe perete.
Achiziţionaţi un kit de montare pe perete compatibil pentru a-l utiliza cu produsul.
Pentru detalii cu privire la instalarea suportului de perete, consultaţi instrucţiunile furnizate împreună
cu suportul de perete.
Vă recomandăm să contactaţi un tehnician pentru a vă ajuta la instalarea consolei suportului de
perete.
Compania Samsung Electronics nu este responsabilă pentru avarierea produsului sau vătămarea dvs.
sau a altor persoane în cazul în care alegeţi să instalaţi personal suportul de perete.
•• Nu folosiţi şuruburi care sunt mai lungi decât dimensiunea standard sau care nu respectă specificaţiile
standard VESA pentru şuruburi. Şuruburile care sunt prea lungi pot avaria părţile interioare ale
produsului.
•• Pentru suporturile de perete care nu respectă specificaţiile standard VESA pentru şuruburi,
lungimea şuruburilor poate fi diferită în funcţie de specificaţiile suportului de perete.
•• Nu strângeţi excesiv şuruburile. Strângerea excesivă poate provoca avarierea sau căderea produsului,
ducând la vătămare corporală. Compania Samsung nu este răspunzătoare pentru acest tip de
accidente.
•• Compania Samsung nu este răspunzătoare pentru avarierea produsului sau pentru vătămarea
corporală provocată de utilizarea unui suport de perete non-VESA sau a unuia de provenienţă
nespecificată sau în cazul în care utilizatorul nu respectă instrucţiunile de instalare a produsului.
•• Nu montaţi produsul înclinat cu mai mult de 15 grade.
•• Dimensiunile standard ale kiturilor de montare pe perete sunt afişate în tabelul de mai jos.
Unitate: mm
Nume model
Specificaţiile găurii de şurub
VESA (A * B) în milimetri
CF39* SERIES
(Nu este destinat modelelor 75,0 x 75,0
C27F397FH* / C32F397FW*)
Şurub standard
M4
Cantitate
4
――Nu montaţi kitul de perete cu produsul pornit Acest lucru poate duce la vătămare corporală din cauza
electrocutării.
18
Instalarea
Ataşarea stativului (C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* / C24F392FH* / C24F394FH* / C24F399FH* /
C27F390FH* / C27F391FH* / C32F391FW*)
――Înainte de asamblarea produsului, aşezaţi produsul jos, pe o suprafaţă plană şi stabilă, astfel încât ecranul să fie cu faţa în jos.
:P
rodusul este îndoit. Aplicarea presiunii pe produs când acesta este aşezat pe o suprafaţă plană poate deteriora produsul. Când produsul este aşezat pe o suprafaţă, cu faţa în sus sau în jos, nu aplicaţi presiune asupra
sa.
――Aspectul exterior poate fi diferit în funcţie de produs.
1
Introduceţi conectorul stativului în stativ, în direcţia
indicată în figură.
- Atenţie
Nu ţineţi produsul doar de stativ, în poziţie răsturnată.
Verificaţi conectarea corectă a conectorului stativului.
- Atenţie
2
Răsuciţi şurubul de conectare din partea inferioară
a stativului până la capăt, astfel încât să fie fixat
complet.
3
Puneţi polistirenul de protecţie inclus în pachet pe
podea şi aşezaţi produsul cu faţa în jos pe polistiren,
după cum este ilustrat în imagine.
Nu apăsaţi în jos pe monitor. Există riscul de
deteriorare a acestuia.
Dacă polistirenul nu este disponibil, utilizaţi o pătură
groasă.
Țineți de partea din spate a monitorului, după cum
este indicat în figură.
Împingeţi stativul asamblat în corpul principal în
direcţia săgeţii, după cum este indicat în figură.
19
Ataşarea stativului (C24F396FH* / C27F396FH* / C27F397FH* / C27F398FW* / C32F395FW* / C32F397FW*)
――Înainte de asamblarea produsului, aşezaţi produsul jos, pe o suprafaţă plană şi stabilă, astfel încât ecranul să fie cu faţa în jos.
:P
rodusul este îndoit. Aplicarea presiunii pe produs când acesta este aşezat pe o suprafaţă plană poate deteriora produsul. Când produsul este aşezat pe o suprafaţă, cu faţa în sus sau în jos, nu aplicaţi presiune asupra
sa.
――Aspectul exterior poate fi diferit în funcţie de produs.
1
Introduceţi conectorul stativului în stativ, în direcţia
indicată în figură.
- Atenţie
Nu ţineţi produsul doar de stativ, în poziţie răsturnată.
Verificaţi conectarea corectă a conectorului stativului.
2
Răsuciţi şurubul de conectare din partea inferioară
a stativului până la capăt, astfel încât să fie fixat
complet.
3
Puneţi polistirenul de protecţie inclus în pachet pe
podea şi aşezaţi produsul cu faţa în jos pe polistiren,
după cum este ilustrat în imagine.
- Atenţie
Nu apăsaţi în jos pe monitor. Există riscul de
deteriorare a acestuia.
Dacă polistirenul nu este disponibil, utilizaţi o pătură
groasă.
Țineți de partea din spate a monitorului, după cum
este indicat în figură.
Împingeţi stativul asamblat în corpul principal în
direcţia săgeţii, după cum este indicat în figură.
20
Demontarea stativului (C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* / C24F392FH* / C24F394FH* / C24F399FH* /
C27F390FH* / C27F391FH* / C32F391FW*)
――Înainte de asamblarea produsului, aşezaţi produsul jos, pe o suprafaţă plană şi stabilă, astfel încât ecranul să fie cu faţa în jos.
: Produsul este îndoit. Aplicarea presiunii pe produs când acesta este aşezat pe o suprafaţă plană poate deteriora produsul. Când produsul este aşezat pe o suprafaţă, cu faţa în sus sau în jos, nu aplicaţi presiune asupra sa.
――Aspectul exterior poate fi diferit în funcţie de produs.
1
Puneţi polistirenul de protecţie inclus în pachet pe
podea şi aşezaţi produsul cu faţa în jos pe polistiren,
după cum este ilustrat în imagine.
- Atenţie
Nu apăsaţi în jos pe monitor. Există riscul de
deteriorare a acestuia.
Dacă polistirenul nu este disponibil, utilizaţi o pătură
groasă.
Ținând monitorul cu o mână, trageți conectorul
stativului cu cealaltă mână pentru a detașa stativul,
după cum este indicat în figură.
2
Răsuciţi şurubul de conectare din partea inferioară a
stativului pentru a-l detaşa.
3
Scoateţi conectorul stativului din stativ trăgându-l în
direcţia săgeţii, ca în figură.
21
Demontarea stativului (C24F396FH* / C27F396FH* / C27F397FH* / C27F398FW* / C32F395FW* / C32F397FW*)
――Înainte de asamblarea produsului, aşezaţi produsul jos, pe o suprafaţă plană şi stabilă, astfel încât ecranul să fie cu faţa în jos.
:P
rodusul este îndoit. Aplicarea presiunii pe produs când acesta este aşezat pe o suprafaţă plană poate deteriora produsul. Când produsul este aşezat pe o suprafaţă, cu faţa în sus sau în jos, nu aplicaţi presiune asupra
sa.
――Aspectul exterior poate fi diferit în funcţie de produs.
1
Puneţi polistirenul de protecţie inclus în pachet pe
podea şi aşezaţi produsul cu faţa în jos pe polistiren,
după cum este ilustrat în imagine.
- Atenţie
Nu apăsaţi în jos pe monitor. Există riscul de
deteriorare a acestuia.
Dacă polistirenul nu este disponibil, utilizaţi o pătură
groasă.
Ținând monitorul cu o mână, trageți conectorul
stativului cu cealaltă mână pentru a detașa stativul,
după cum este indicat în figură.
2
Răsuciţi şurubul de conectare din partea inferioară a
stativului pentru a-l detaşa.
3
Scoateţi conectorul stativului din stativ trăgându-l în
direcţia săgeţii, ca în figură.
22
Capitolul 03
Conectarea şi utilizarea unui dispozitiv sursă
Verificări înainte de conectare
Conectarea şi utilizarea unui PC
――Înainte de a conecta un dispozitiv sursă, citiţi manualul utilizatorului, furnizat împreună cu dispozitivul
Selectaţi o metodă de conectare adecvată pentru PC-ul dvs.
sursă.
Numărul şi locaţiile porturilor de pe dispozitivele sursă poate diferi de la un dispozitiv la altul.
――Nu conectaţi cablul de alimentare înainte de a conecta toate celelalte cabluri.
Asiguraţi-vă că aţi conectat un dispozitiv sursă înainte de a conecta cablul de alimentare.
Cuplarea cablului de alimentare în timpul conectării poate deteriora produsul.
――Verificaţi tipurile de porturi din partea posterioară a produsului pe care doriţi să-l conectaţi.
――Conectarea pieselor poate diferi de la un produs la altul.
――Porturile disponibile pot varia în funcţie de produs.
Conectarea prin cablu D-SUB (tip analogic)
C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* / C24F392FH* /
C24F394FH* / C24F399FH* / C27F390FH* / C27F391FH*
RGB IN
C24F396FH* / C27F396FH* /
C27F397FH*
23
Conectarea utilizând un cablu HDMI sau HDMI-DVI
C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* / C24F392FH* /
C24F394FH* / C24F399FH* / C27F390FH* / C27F391FH*
Conectarea prin cablu DP
C27F398FW* / C32F395FW* /
C32F397FW*
DP IN
C24F396FH* / C27F396FH* /
C27F397FH*
C32F391FW*
HDMI IN
C27F398FW* / C32F395FW* /
C32F397FW*
――Se recomandă un cablu DP cu o lungime mai mică de 1,5 m. Utilizarea unui cablu mai lung de 1,5 m poate
afecta calitatea imaginii.
C32F391FW*
――Funcția audio nu este acceptată dacă dispozitivul sursă este conectat prin cablul HDMI-DVI.
24
Conectarea la căşti
Conectarea alimentării
C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* / C24F392FH* /
C24F394FH* / C24F399FH* / C27F390FH* / C27F391FH*
C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* / C24F392FH* /
C24F394FH* / C24F399FH* / C27F390FH* / C27F391FH*
1
2
C24F396FH* / C27F396FH* /
C27F397FH*
C24F396FH* / C27F396FH* /
C27F397FH*
3
C27F398FW* / C32F395FW* /
C32F397FW*
C27F398FW* / C32F395FW* /
C32F397FW*
C32F391FW*
C32F391FW*
1 Conectați cablul de alimentare la adaptorul de c.a./c.c. Apoi conectați adaptorul de c.a./c.c. la
portul DC 14V din partea din spate a produsului.
2 Apoi, conectaţi cablul de alimentare la priză.
3 Apăsaţi butonul JOG de pe spatele monitorului pentru a-l porni.
――Sunetul se aude doar atunci când utilizați cablul HDMI - HDMI sau cablul DP.
――Tensiunea de intrare este comutată automat.
25
Postura corespunzătoare pentru utilizarea
produsului
Instalarea driverului
――Puteţi seta valorile optime pentru rezoluţie şi frecvenţă pentru acest produs prin instalarea driverelor
corespunzătoare acestui produs.
――Pentru a instala cea mai nouă versiune a driverului pentru produs, descărcați-o de pe site-ul web Samsung
Electronics, http://www.samsung.com.
Setarea rezoluţiei optime
La prima pornire a produsului după achiziţionare, va apărea un mesaj de informare cu privire la setarea
rezoluţiei optime.
Selectaţi o limbă de pe produs şi schimbaţi rezoluţia PC-ului dvs. la setarea optimă.
――Dacă nu a fost selectată rezoluţia optimă, mesajul va apărea de maxim trei ori la un moment dat, chiar dacă
Utilizaţi produsul în postura corespunzătoare, după cum urmează:
•• Îndreptaţi-vă spatele.
produsul este oprit şi repornit din nou.
――Rezoluţia optimă poate fi selectată şi în Panou de control din PC-ul dvs.
•• Reglaţi unghiul astfel încât lumina să nu se reflecte în ecran.
•• Ţineţi antebraţele perpendiculare pe braţe şi la acelaşi nivel cu spatele mâinilor.
•• Ţineţi coatele aproximativ în unghi drept.
•• Reglaţi înălţimea produsului astfel încât să puteţi ţineţi genunchii la 90 de grade sau mai mult,
călcâiele lipite de podea şi braţele sub nivelul inimii.
26
Capitolul 04
Configurarea ecranului
Configuraţi setările ecranului, cum ar fi luminozitatea.
Este furnizată o descriere detaliată a fiecărei funcții. Pentru detalii, consultați produsul primit.
SAMSUNG MAGIC Bright
În modul PC
Acest meniu asigură o calitate optimă a imaginii, adecvată mediului în care va fi utilizat produsul.
•• Standard: Obţineţi o calitate a imaginii potrivite pentru editarea de documente sau pentru
utilizarea Internetului.
•• Custom: Particularizaţi contrastul şi luminozitatea, după cum este necesar.
――Această opţiune nu este disponibilă când este activat Eco Saving Plus.
•• Cinema: Obţineţi o luminozitate şi o claritate a televizorului potrivită pentru a vă bucura de
conţinut video şi DVD.
――Această opţiune nu este disponibilă când este activat Game Mode.
――Această opţiune nu este disponibilă când este activat Eye Saver Mode.
•• Dynamic Contrast: Obţineţi o luminozitate echilibrată prin reglarea automată a contrastului.
Puteţi personaliza luminozitatea în funcţie de preferinţele dvs.
Picture
Custom
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Set to an
optimum picture
quality suitable
for the working
environment.
Când intrarea externă este conectată prin HDMI/DP şi PC/AV Mode este setat la AV,
Bright are
patru setări automate pentru imagine (Dynamic, Standard, Movie şi Custom), care sunt presetate
din fabrică. Puteţi opta pentru oricare dintre setările Dynamic, Standard, Movie şi Custom. Selectaţi
opţiunea Custom pentru a utiliza setările dvs. personalizate.
•• Dynamic: Selectaţi acest mod pentru a obţine o imagine cu definiţia mai bună decât în modul
Standard.
Color
Off
•• Standard: Selectaţi acest mod pentru a obţine o imagine cu definiţia mai bună decât în modul
Standard. Selectaţi acest mod atunci când camera este luminoasă.
HDMI Black Level
Return
――Imaginea afişată poate fi diferită în funcţie de model.
În modul AV
•• Movie: Această setare oferă şi o bună definiţie a imaginii. Selectaţi acest mod atunci când camera
este întunecoasă.
•• Custom: Astfel veţi economisi energie şi nu vă veţi mai obosi ochii.
27
Brightness
Color
Reglaţi luminozitatea generală a imaginii. (Interval: 0~100)
Modificaţi nuanţa ecranului.
O valoare mai mare va face imaginea să apară mai luminoasă.
――Acest meniu nu este disponibil atunci când
――Acest meniu nu este disponibil atunci când
Bright este setat pe modul Cinema sau Dynamic
Contrast.
――Această opţiune nu este disponibilă când este activat Game Mode.
――Această opţiune nu este disponibilă când este activat Eye Saver Mode.
――Această opţiune nu este disponibilă când este activat Eye Saver Mode.
Bright este setat pe modul Dynamic Contrast.
――Această opţiune nu este disponibilă când este activat Eco Saving Plus.
•• Red: Reglați nivelul de saturație a roșului. Valorile mai apropiate de 100 înseamnă o intensitate
mai mare a culorilor.
Contrast
•• Green: Reglați nivelul de saturație a verdelui. Valorile mai apropiate de 100 înseamnă o intensitate
mai mare a culorilor.
Reglaţi contrastul dintre obiecte şi fundal. (Interval: 0~100)
•• Blue: Reglați nivelul de saturație a albastrului. Valorile mai apropiate de 100 înseamnă o
intensitate mai mare a culorilor.
O valoare mai mare va creşte contrastul pentru a face obiectul să apară mai clar.
――Această opţiune nu este disponibilă atunci când
Bright este în modul Cinema sau Dynamic Contrast.
――Această opţiune nu este disponibilă când este activat Game Mode.
•• Color Tone: Selectați un ton de culoare care se potrivește cel mai bine nevoilor dvs. de vizualizare.
‒‒ Cool 2: Modificaţi temperatura culorii pentru a fi mai rece decât Cool 1.
‒‒ Cool 1: Modificaţi temperatura culorii pentru a fi mai rece decât în modul Normal.
‒‒ Normal: Afişează tonurile standard de culori.
‒‒ Warm 1: Setaţi temperatura culorii pentru a fi mai caldă decât în modul Normal.
Sharpness
‒‒ Warm 2: Modificaţi temperatura culorii pentru a fi mai caldă decât Warm 1.
‒‒ Custom: Particularizaţi tonurile de culori.
Faceţi conturul obiectelor mai clar sau mai neclar. (Interval: 0~100)
O valoare mai mare va face conturul obiectelor mai clar.
――Această opţiune nu este disponibilă atunci când
――Această opţiune nu este disponibilă atunci când
Bright este în modul Cinema sau Dynamic Contrast.
Upscale este în modul Mode1 sau Mode2.
――Această opţiune nu este disponibilă când este activat Game Mode.
――Când intrarea externă este conectată prin HDMI/DP şi PC/AV Mode este setat la AV, Color Tone are patru
setări pentru temperatura de culoare (Cool, Normal, Warm şi Custom).
•• Gamma: Reglați nivelul mediu de luminozitate.
‒‒ Mode1 / Mode2 / Mode3
28
SAMSUNG MAGIC Upscale
Eye Saver Mode
Funcţia
Setați la o calitate optimă a imaginii, potrivită pentru relaxarea ochilor.
Upscale poate extinde nivelurile de detaliu şi culorile vii ale imaginii.
Funcţia are efecte evidente asupra imaginilor cu rezoluţie scăzută.
――Acest meniu nu este disponibil atunci când
Bright este setat pe modul Cinema sau Dynamic
Contrast.
――Această opţiune nu este disponibilă când este activat Game Mode.
•• Off / Mode1 / Mode2
――În comparaţie cu Mode1, Mode2 are un efect mai puternic.
HDMI Black Level
TÜV Rheinland „Low Blue Light Content” este o certificare pentru produsele care îndeplinesc
standardele privind nivelurile scăzute de lumină albastră. Când funcția Eye Saver Mode este „On”,
lumina albastră având o lungime de undă de aproximativ 400 nm va scădea și va oferi o calitate optimă
a imaginii necesară pentru relaxarea ochilor. De asemenea, nivelul de lumină albastră este mai scăzut
decât cel din setările implicite, conform testelor TÜV Rheinland, și este certificat pentru îndeplinirea
standardelor „Low Blue Light Content” ale TÜV Rheinland.
Game Mode
Configurați setările ecranului produsului pentru modul jocuri.
Dacă la produs este conectat un player DVD sau un set-top box prin HDMI, este posibil să sesizaţi o
deteriorare a calităţii imaginii (reducere a contrastului/deteriorare a culorilor, nivel de negru etc.), în
funcţie de dispozitivul sursă conectat. Într-un astfel de caz, puteţi utiliza opţiunea HDMI Black Level
pentru reglarea calităţii imaginii.
În acest caz, corectaţi calitatea scăzută a imaginii utilizând meniul HDMI Black Level.
――Această funcţie este disponibilă doar în modul HDMI.
•• Normal: Selectaţi acest mod când nu există deteriorări ale raportului de contrast.
•• Low: Selectaţi acest mod pentru a reduce nivelul de negru şi a creşte nivelul de alb când există
deteriorări ale raportului de contrast.
――HDMI Black Level ar putea fi incompatibil cu unele dispozitive sursă.
――Caracteristica HDMI Black Level este activată numai la o anumită rezoluție AV, de exemplu, 720P și 1080P.
Utilizați această caracteristică atunci când jucați jocuri pe un PC sau când este conectată o consolă
pentru precum PlayStation™ sau Xbox™.
――Această opţiune nu este disponibilă când este activat Eye Saver Mode.
――Când monitorul se oprește, este activat modul de economisire a energiei sau este modificată sursa de
intrare, Game Mode este comutat la Off, chiar dacă este setat la On.
――Dacă doriți să păstrați Game Mode activat tot timpul, selectați Always On.
Response Time
Creşteţi timpul de răspuns pentru a face videoclipurile mai vii şi mai naturale.
――Cea mai bună soluţie este să setaţi Response Time pe Standard sau Faster atunci când nu vizionaţi un film.
29
Picture Size
Screen Adjustment
Modificaţi dimensiunea imaginii.
――Disponibilă doar în modul Analog.
――Această opțiune nu este disponibilă când este activată caracteristica FreeSync.
――Acest meniu este disponibil numai atunci când Picture Size este setat la Screen Fit în modul AV.
În modul PC
•• Auto: Afişaţi imaginea în funcţie de raportul de aspect al sursei de intrare.
•• Wide: Afişaţi imaginea în ecranul complet indiferent de raportul de aspect al sursei de intrare.
Când semnalul are 480P, 576P, 720P sau 1080P în modul AV şi monitorul poate reda în mod normal,
selectaţi Screen Fit pentru a regla poziţia orizontală în 0-6 niveluri.
Configurarea H-Position & V-Position
H-Position: Deplasaţi ecranul către stânga sau către dreapta.
În modul AV
V-Position: Deplasaţi ecranul în sus sau în jos.
•• 4:3: Afişaţi imaginea cu un raport de aspect de 4:3. Adecvat pentru videoclipuri şi difuzările
standard.
Configurarea Coarse
•• 16:9: Afişaţi imaginea cu un raport de aspect de 16:9.
•• Screen Fit: Afişaţi imaginea cu raportul de aspect original, fără decupare.
Reglaţi frecvenţa ecranului.
――Disponibilă doar în modul Analog.
――Este posibil ca funcţia să nu fie disponibilă, în funcţie de porturile de care dispune produsul.
Configurarea Fine
――Dimensiunea ecranului poate fi modificată dacă sunt întrunite condiţiile de mai jos.
Efectuaţi o reglare fină a ecranului pentru a obţine o imagine vie.
――Există un dispozitiv de ieşire digital conectat prin intermediul unui cablu HDMI/DP.
――Semnalul de intrare este 480p, 576p, 720p sau 1080p şi monitorul poate reda în mod normal (nu toate
――Disponibilă doar în modul Analog.
modelele acceptă toate aceste semnale.).
――Aceasta poate fi setată numai când intrarea externă este conectată prin HDMI/DP şi PC/AV Mode este
setat la AV.
30
Capitolul 05
Ajustarea setărilor OSD (afişajul de pe ecran)
Este furnizată o descriere detaliată a fiecărei funcții. Pentru detalii, consultați produsul primit.
Transparency
Position
Setaţi transparenţa pentru ferestrele meniului.
Ajustaţi poziţia meniului.
OnScreen Display
Transparency
On
Position
Language
Display Time
Configure the
transparency
of the menu
windows.
Language
English
Setaţi limba meniului.
20 sec
――O modificare a setării pentru limbă va fi aplicată numai meniului afişat pe ecran.
――Aceasta nu va fi aplicată altor funcţii de pe PC-ul dvs.
Return
――Imaginea afişată poate fi diferită în funcţie de model.
Display Time
Setaţi meniul pe ecran (OSD) să dispară automat dacă meniul nu este utilizat un interval de timp
specificat.
Display Time poate fi utilizat pentru a specifica intervalul de timp după care doriţi să dispară meniul
OSD.
31
Capitolul 06
Configurare şi resetare
Este furnizată o descriere detaliată a fiecărei funcții. Pentru detalii, consultați produsul primit.
FreeSync
System
FreeSync
Off
Modelele C32F391FW* / C32F395FW* / C32F397FW* nu sunt acceptate.
Eco Saving Plus
Off
Tehnologia FreeSync este soluția care elimintă rupturile de imagine, fără întârziera și latența obișnuite.
Off Timer
Această caracteristică va elimina rupturile de ecran și întârzierea în timpul jocului. Îmbunătățiți-vă
experienţa de joc.
PC/AV Mode
Source Detection
Auto
Caracteristica FreeSync este disponibilă doar în modul HDMI sau DisplayPort.
Key Repeat Time
Acceleration
•• Off: Dezactivaţi FreeSync.
Power LED On
Stand-by
FreeSync
technology is
solution that
eliminates screen
tearing without all
the usual lag and
latency. FreeSync
can be operated
when you use
AMD's graphic card
with supporting
Freesync solution.
•• Standard Engine: Activați funcțiile de bază FreeSync ale plăcii video AMD.
Return
•• Ultimate Engine: Activați caracteristica FreeSync cu o rată mai mare a cadrelor. Rupturile de ecran
(sincronizare anormală între ecran și conținut) sunt reduse în acest mod. Rețineți că ecranul poate
pâlpâi in timpul jocului.
Când activați funcția FreeSync, utilizați rata maximă de reîmprospătare a ecranului pentru efect optim
al funcției FreeSync.
Pentru metoda de setare a ratei de reîmprospătare, consultați Întrebări și răspunsuri
schimba frecvența?
――Când utilizați funcția FreeSync, utilizați cablul HDMI furnizat de producătorul monitorului.
Cum pot
――Imaginea afişată poate fi diferită în funcţie de model.
Dacă este activată caracteristica FreeSync, pot apărea următoarele situații:
•• Ecranul poate pâlpâi în timpul jocului, în funcție de setările jocului. Micșorarea valorilor aferente
setărilor jocului va ajuta la scăderea pâlpâielii. De asemenea, este posibil ca problema să dispară
după instalarea celor mai recente drivere de pe site-ul AMD.
•• Rata de răspuns poate fluctua în timpul jocului, în funcție de rezoluție. În general, rezoluția mai
mare diminuează rata de răspuns.
•• Calitatea sunetului monitorului se poate degrada.
――Dacă întâmpinați probleme la utilizarea funcției, contactați centrul de asistență Samsung.
32
Modelele din lista de plăci grafice acceptă caracteristica FreeSync
Caracteristica FreeSync poate fi utilizată doar cu modelele de placă grafică AMD specificate. Consultați
lista următoare cu plăci grafice acceptate:
Asigurați-vă că instalați cele mai noi drivere oficiale pentru placa grafică de la AMD, care să accepte
caracteristica FreeSync.
――Pentru modele suplimentare de plăci video AMD care sunt compatibile cu caracteristica FreeSync, vizitați
site-ul oficial AMD.
――Selectați FreeSync Off dacă utilizați o placă grafică de la alt producător.
•• AMD Radeon R9 300 Series
•• AMD Radeon R9 290
•• AMD Radeon R9 Fury X
•• AMD Radeon R9 285
•• AMD Radeon R7 360
•• AMD Radeon R7 260X
•• AMD Radeon R9 295X2
•• AMD Radeon R7 260
•• AMD Radeon R9 290X
Cum se activează FreeSync?
1 Setați FreeSync la Standard Engine sau Ultimate Engine în meniul OSD.
2 Activați FreeSync în AMD Radeon Settings:
Faceți clic dreapta cu mouse-ul pe
AMD Radeon Settings
Display
Caracteristica „AMD FreeSync” trebuie să fie setată la „Pornit”. Selectați opțiunea „Pornit” dacă
aceasta nu este activată.
33
Eco Saving Plus
PC/AV Mode
Funcţia Eco Saving Plus reduce consumul de energie controlând curentul electric utilizat de panoul
monitorului.
Setați PC/AV Mode la AV. Dimensiunea imaginii va fi mărită.
――Această opţiune nu este disponibilă atunci când
Bright este în modul Dynamic Contrast.
――Această opţiune nu este disponibilă când este activat Game Mode.
――Această opţiune nu este disponibilă când este activat Eye Saver Mode.
•• Off: Dezactivaţi funcţia Eco Saving Plus.
•• Auto: Consumul de energie va fi redus în mod automat cu cca 10 % față de setarea curentă.
(Cantitatea de energie redusă depinde de luminozitatea ecranului.)
•• Low: Consumul de energie va fi redus cu 25% față de setarea implicită.
Această opţiune este utilă la vizionarea filmelor.
•• Setaţi la "PC" în cazul conectării la un PC.
•• Setaţi la "AV" în cazul conectării la un dispozitiv AV.
――Această funcţie nu acceptă modul Analog.
――Se aplică doar modelelor cu format panoramic, precum 16:9 sau 16:10.
――Dacă monitorul este în modul HDMI/DisplayPort şi ecranul afişează Check Signal Cable ori se activează
modul de economisire a energiei, apăsaţi butonul JOG pentru a afişa ecranul butonului de funcţie, după
care selectaţi pictograma
. Puteţi selecta PC sau AV.
•• High: Consumul de energie va fi redus cu 50% față de setarea implicită.
Off Timer
Source Detection
Selectaţi fie Auto, fie Manual ca metodă de recunoaştere a semnalului de intrare.
Off Timer: Activaţi modul Off Timer.
Turn Off After: Cronometrul de oprire poate fi setat într-un interval de 1 - 23 de ore. Produsul se va opri
automat după numărul de ore specificat.
――Această opţiune este disponibilă doar atunci când Off Timer este setat la On.
――Pentru produsele destinate pieţei din anumite regiuni, Off Timer este setat să se activeze automat la 4 ore
după pornirea produsului. Acest lucru este realizat în conformitate cu reglementările privind alimentarea
cu energie. Dacă nu doriţi activarea temporizatorului, mergeţi la MENU
System şi setaţi Off Timer pe
Off.
Key Repeat Time
Controlaţi rata de răspuns a butonului la apăsarea acestuia.
Se pot selecta Acceleration, 1 sec sau 2 sec. Dacă se selectează No Repeat, orice comandă reacţionează
o singură dată la apăsarea butonului.
34
Power LED On
Information
Configuraţi setările pentru a activa sau pentru a dezactiva LED-ul de alimentare localizat în partea de
jos a produsului.
Vizualizaţi sursa curentă de intrare, frecvenţa şi rezoluţia.
•• Working: LED-ul de alimentare este aprins când este pornit produsul.
•• Stand-by: LED-ul de alimentare este aprins când este oprit produsul.
Picture
OnScreen Display
Reset All
Readuceţi toate setările produsului la valorile implicite din fabrică.
System
Information
Information
LC************
S/N:***************
HDMI
**kHz **Hz **
****x****
Optimal Mode
****x**** **Hz
Exit
――Imaginea afişată poate fi diferită în funcţie de model.
35
Capitolul 07
Instalarea software-ului
Easy Setting Box
Cerinţe de sistem
Sistem de operare
Easy Setting Box permite utilizatorilor să utilizeze monitorul separând mai multe secţiuni.
Pentru a instala cea mai nouă versiune a driverului Easy Setting Box, descărcați-o de pe site-ul web
Samsung Electronics, http://www.samsung.com.
――Este posibil ca software-ul să nu funcţioneze corect dacă nu reporniţi computerul după instalare.
Hardware
•• Windows XP 32Bit/64Bit
•• Memorie de cel puţin 32 MB
•• Windows Vista 32Bit/64Bit
•• Spaţiu liber de cel puţin 60 MB pe unitatea hard disk
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Este posibil ca pictograma Easy Setting Box să nu apară, în funcţie de computer şi de specificaţiile
produsului.
――Dacă pictograma pentru scurtătură nu apare, apăsaţi tasta F5.
Restricţii şi probleme referitoare la instalare
Este posibil ca instalarea Easy Setting Box să fie afectată de placa video, placa de bază şi mediul de
reţea.
36
Capitolul 08
Ghid de depanare
Cerinţe înainte de a lua legătura cu Centrul
Samsung de relaţii clienţi
――Înainte de a suna la centrul Samsung de asistenţă pentru clienţi, testaţi produsul după cum urmează. Dacă
problema persistă, contactaţi centrul Samsung de asistenţă pentru clienţi.
Testarea produsului
Verificaţi următoarele.
Problemă de instalare (modul PC)
Ecranul se stinge şi se aprinde continuu.
Verificaţi dacă cablul este conectat corespunzător între produs şi PC şi dacă conectorii sunt bine
fixaţi.
Verificaţi dacă produsul funcţionează normal utilizând funcţia de testare a produsului.
Spaţiile goale apar în toate cele patru părţi ale ecranului atunci când la produs şi la PC este conectat
un cablu HDMI sau HDMI-DVI.
Dacă ecranul este oprit şi indicatorul de alimentare clipeşte, deşi produsul este conectat corespunzător
la un PC, efectuaţi un test de auto-diagnoză.
Spaţiile goale de pe ecran nu au legătură cu produsul.
1 Opriţi atât PC-ul, cât şi produsul.
2 Deconectaţi cablul de la produs.
3 Porniţi produsul.
4 Dacă apare mesajul Check Signal Cable, produsul funcţionează corespunzător.
――Dacă ecranul rămâne gol, verificaţi sistemul PC, controlerul video şi cablul.
Acestea sunt cauzate de PC sau de placa video. Pentru a rezolva problema, reglaţi dimensiunea
ecranului în setările HDMI sau DVI ale plăcii video.
Dacă meniul de setări al plăcii video nu are o opţiune pentru reglarea dimensiunii ecranului,
actualizaţi driverul plăcii video la cea mai recentă versiune.
(Vă rugăm să contactaţi producătorul plăcii video sau al computerului pentru detalii suplimentare
despre modul de reglare a setărilor ecranului.)
Verificarea rezoluţiei şi a frecvenţei
Problemă la ecran
Pentru un mod care depăşeşte rezoluţia acceptată (consultaţi Tabelul de moduri de semnale standard),
va apărea un timp scurt mesajul Not Optimum Mode.
LED-ul de alimentare este stins. Ecranul nu va porni.
――Rezoluția afișată poate varia, în funcție de setările de sistem și de cablurile computerului.
Verificaţi dacă este conectat corespunzător cordonul de alimentare.
Va apărea mesajul Check Signal Cable.
Verificaţi dacă este conectat corespunzător cablul la produs.
Verificaţi dacă dispozitivul conectat la produs este pornit.
37
Not Optimum Mode este afişat.
Redarea video este fragmentată.
Acest mesaj apare când semnalul de la placa grafică depăşeşte rezoluţia sau frecvenţa maximă a
produsului.
Redarea fișierelor video de înaltă definiție și de mari dimensiuni poate fi fragmentată. Acest lucru
poate fi cauzat de faptul că playerul video nu este optimizat pentru resursa computerului.
Modificaţi rezoluţia şi frecvenţa maximă, pentru a corespunde performanţelor produsului, consultând
pentru aceasta Tabelul de moduri de semnale standard (Pag.42).
Încercați să redați fișierul cu alt player video.
Imaginile de pe ecran apar distorsionate.
Verificaţi conexiunea cablului la produs.
Problemă de sunet
Ecranul nu este clar. Ecranul este estompat.
Nu există sunet.
Reglaţi Coarse şi Fine.
Verificaţi conexiunea cablului audio sau reglaţi volumul.
Îndepărtaţi toate accesoriile (cablul de extensie video etc.) şi încercaţi din nou.
Verificaţi volumul.
Setaţi rezoluţia şi frecvenţa la nivelurile recomandate.
Volumul este prea mic.
Ecranul pare instabil şi tremurat. Pe ecran rămân umbre sau imagini remanente.
Reglaţi volumul.
Verificaţi dacă rezoluţia şi frecvenţa PC-ului sunt într-un interval compatibil cu produsul. Apoi, dacă
este necesar, modificaţi setările, consultând Tabelul cu modurile standard de semnal (Pag.42) din
acest manual şi meniul Information de pe produs.
Dacă volumul este în continuare mic după creşterea la nivelul maxim, reglaţi volumul la placa de
sunet a PC-ului sau la programul software.
Ecranul este prea luminos. Ecranul este prea întunecat.
Videoclipul este disponibil, însă nu are sonor.
Reglaţi Brightness şi Contrast.
Sunetul nu se poate auzi dacă este utilizat un cablu HDMI-DVI pentru a conecta dispozitivul de
intrare.
Culorile de pe ecran sunt inconsecvente.
Conectaţi dispozitivul printr-un cablu HDMI sau DP.
Modificaţi setările Color.
Culorile de pe ecran prezintă umbre şi sunt distorsionate.
Modificaţi setările Color.
Problemă la dispozitivul sursă
Albul nu arată chiar alb.
La repornirea PC-ului se aude un semnal sonor scurt.
Modificaţi setările Color.
Dacă se aude un semnal sonor scurt la pornirea PC-ului, depanaţi PC-ul.
Nu există nicio imagine pe ecran şi LED-ul de alimentare clipeşte la fiecare 0,5 - 1 secunde.
Produsul se află în modul de economisire a energiei.
Apăsaţi orice tastă de pe tastatură sau mişcaţi mouse-ul pentru a reveni la ecranul anterior.
Textul este estompat.
Dacă utilizaţi un sistem de operare Windows (de ex. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 sau Windows
Fonturi
Ajustare text ClearType și modificați Activare ClearType.
10): Accesaţi Panou de control
38
Întrebări și răspunsuri
――Pentru instrucţiuni suplimentare cu privire la reglaje, consultaţi manualul de utilizare al PC-ului sau al plăcii grafice.
Cum pot schimba frecvenţa?
Setaţi frecvenţa de la placa video.
•• Windows XP: Mergeţi la Panou de control
Aspect şi teme
•• Windows ME/2000: Accesaţi Panou de control
•• Windows Vista: Accesaţi Panou de control
•• Windows 7: Mergeţi la Panou de control
Setări
Aspect şi teme
Sistem
Setări
Ecran
Panou de control
Afișare
Complex
Complex
Aspect şi personalizare
•• Windows 8(Windows 8.1): Mergeţi la Setări
•• Windows 10: Mergeţi la Setări
Afişare
Ecran
Monitor şi reglaţi Rată de reîmprospătare a ecranului de la Setări monitor.
Monitor şi reglaţi Rata de reîmprospătare a ecranului din Setări monitor.
Personalizare
Setări afişare
Rezoluţie ecran
Aspect şi teme
Setări
Ecran
Setări avansate pentru afișaj
Setări complexe
Monitor şi reglaţi Rata de reîmprospătare a ecranului din Setări monitor.
Monitor şi reglaţi Rata de reîmprospătare a ecranului de la Setări monitor.
Rezoluţie ecran
Setări
Monitor şi reglaţi Rata de reîmprospătare a ecranului de la Setări monitor.
Afișați proprietățile adaptorului
Monitor şi reglaţi Rata de reîmprospătare a ecranului de la Setări monitor.
Cum pot schimba rezoluţia?
•• Windows XP: Accesaţi Panou de control
Aspect şi teme
•• Windows ME/2000: Accesaţi Panou de control
•• Windows Vista: Accesaţi Panou de control
•• Windows 7: Accesaţi Panou de control
Afişare
Afişare
Setări şi reglaţi rezoluţia.
Aspect şi personalizare
Aspect şi personalizare
•• Windows 8(Windows 8.1): Accesaţi Setări
Panou de control
•• Windows 10: Mergeți la Setări
Afișare
Sistem
Setări şi reglaţi rezoluţia.
Personalizare
Afişare
Setări afişare şi reglaţi rezoluţia.
Ajustare rezoluţie şi reglaţi rezoluţia.
Aspect şi personalizare
Afişare
Ajustare rezoluţie şi reglaţi rezoluţia.
Setări avansate pentru afișaj, și reglați rezoluția.
Cum setez modul de economisire a energiei?
•• Windows XP: Setați modul de economisire a energiei în Panou de control
Aspect și teme
•• Windows ME/2000: Setaţi modul de economisire a energiei în Panou de control
•• Windows Vista: Setați modul de economisire a energiei în Panou de control
•• Windows 7: Setați modul de economisire a energiei în Panou de control
Aspect și personalizare
Panou de control
Personalizare
Setări economizor ecran
Setări economizor ecran
Aspect și personalizare
•• Windows 8(Windows 8.1): Setaţi modul de economisire a energiei din Setări
configurația BIOS a PC-ului.
•• Windows 10: Setaţi modul de economisire a energiei din Setări
Afișare
Afișare
Blocare ecran
Opțiuni de alimentare sau în configurația BIOS a PC-ului.
Personalizare
Personalizare
Opțiuni de alimentare sau în configurația BIOS a PC-ului.
Setări economizor ecran
Setări economizor ecran
Aspect şi personalizare
Setări expirare ecran
Personalizare
Opțiuni de alimentare sau în configurația BIOS a PC-ului.
Opțiuni de alimentare sau în configurația BIOS a PC-ului.
Setări economizor ecran
Opțiuni de alimentare sau în
Alimentare & stare de repaus sau în configurația BIOS a PC-ului.
39
Capitolul 09
Specificaţii
Specificaţii generale
Nume model
C22F390FH* / C22F392FH*
C24F390FH* / C24F392FH* /
C24F394FH* / C24F396FH* /
C24F399FH*
C27F390FH* / C27F391FH* /
C27F396FH* / C27F397FH* /
C27F398FW*
C32F391FW* / C32F395FW* /
C32F397FW*
Dimensiune
Clasa 22 (21,5" / 54,6 cm)
Clasa 24 (23,5" / 59,8 cm)
Clasa 27 (27,0" / 68,6 cm)
Clasa 32 (31,5" / 80,1 cm)
Zonă de afișare
476,64 mm (O) x 268,11 mm (V)
521,40 mm (O) x 293,28 mm (V)
597,89 mm (O) x 336,31 mm (V)
698,40 mm (O) x 392,85 mm (V)
Dimensiune pixel
0,24825 mm (O) x 0,24825 mm (V)
0,27156 mm (O) x 0,27156 mm (V)
0,3114 mm (O) x 0,3114 mm (V)
0,36375 mm (O) x 0,36375 mm (V)
Rată de eşantionare maximă
148,5 MHz (analogic, HDMI)
148,5 MHz (HDMI, DisplayPort) -Numai pentru modelele C27F398FW*, C32F391FW*, C32F395FW*, C32F397FW*
Sursă de alimentare
100 - 240 V CA – (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Consultați eticheta din partea posterioară a produsului, deoarece tensiunea standard poate varia în diferite țări.
Conectori de semnal
D-SUB, HDMI
HDMI, DisplayPort (Numai pentru modelele C27F398FW*, C32F391FW*, C32F395FW*, C32F397FW*)
Condiţii de mediu
Funcţionare
Temperatură: 10 C – 40 C (50 F – 104 F) / Umiditate: 10 % – 80 %, fără condens
Depozitare
Temperatură: -20 C – 45 C (-4 F – 113 F) / Umiditate: 5 % – 95 %, fără condens
40
――Plug & Play
Acest monitor poate fi instalat şi utilizat cu orice sistem compatibil Plug & Play. Schimbul bidirecţional de date între monitor şi sistemul PC optimizează setările monitorului. Instalarea monitorului se realizează automat.
Totuşi, puteţi personaliza setările de instalare dacă doriţi.
――Puncte panou (Pixeli)
Din cauza modului de fabricare a acestui produs, aproximativ 1 pixel per milion (1 ppm) poate fi mai luminos sau mai întunecat pe panoul LCD. Acest lucru nu afectează performanţele produsului.
――Specificaţiile de mai sus pot fi modificate fără înştiinţare, în scopul îmbunătăţirii calităţii.
――Acest echipament este un aparat digital din clasa B.
――Pentru specificații detaliate despre dispozitiv, vizitați site-ul web Samsung Electronics.
41
Tabelul de moduri de semnale standard
Nume model
C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* / C24F392FH* /
C32F391FW* / C32F395FW* / C32F397FW*
C24F394FH* / C24F396FH* / C24F399FH* / C27F390FH* /
C27F391FH* / C27F396FH* / C27F397FH* / C27F398FW*
Sincronizare
Rezoluţie
Frecvenţa orizontală
30 – 81 kHz
30 – 81 kHz
Frecvenţa verticală
56 – 72 Hz
56 – 61 Hz
Rezoluţie optimă
1920 x 1080 @ 60 Hz
1920 x 1080 @ 60 Hz
Rezoluţie maximă
1920 x 1080 @ 60 Hz
1920 x 1080 @ 60 Hz
Dacă un semnal care aparţine următoarelor moduri de semnal standard este transmis de la PC-ul dvs., ecranul va fi reglat automat. Dacă semnalul transmis de la PC nu aparţine modurilor de semnal standard,
ecranul poate fi negru, cu LED-ul de alimentare aprins. În acest caz, modificaţi setările conform tabelului următor, consultând manualul de utilizare al plăcii video.
C22F390FH* / C22F392FH* / C24F390FH* / C24F392FH* / C24F394FH* / C24F396FH* / C24F399FH* / C27F390FH* / C27F391FH* / C27F396FH* / C27F397FH* / C27F398FW*
Rezoluţie
Frecvenţă orizontală (kHz)
Frecvenţă verticală (Hz)
Rată de eşantionare (MHz)
Polaritate sincronizare (O/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
42
Rezoluţie
Frecvenţă orizontală (kHz)
Frecvenţă verticală (Hz)
Rată de eşantionare (MHz)
Polaritate sincronizare (O/V)
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
C32F391FW* / C32F395FW* / C32F397FW*
Rezoluţie
Frecvenţă orizontală (kHz)
Frecvenţă verticală (Hz)
Rată de eşantionare (MHz)
Polaritate sincronizare (O/V)
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080p
67,500
60,000
148,500
+/+
――Frecvenţa orizontală
Durata necesară pentru scanarea unei singure linii din marginea stângă în marginea dreaptă a ecranului este denumită ciclu orizontal. Numărul invers al unui ciclu orizontal se numeşte frecvenţă orizontală. Frecvenţa
orizontală este măsurată în kHz.
――Frecvenţa verticală
Repetarea aceleiaşi imagini de zeci de ori pe secundă vă permite să priviţi imagini naturale. Frecvenţa de repetare se numeşte "frecvenţă verticală" sau "rată de reîmprospătare" şi se măsoară în Hz.
――Acest produs poate fi setat la o singură rezoluţie pentru fiecare dimensiune de ecran pentru a obţine calitatea optimă a imaginii în funcţie de natura panoului. Utilizarea altei rezoluţii în afară de cea specificată poate degrada
calitatea imaginii. Pentru a evita acest lucru, este recomandabil să selectaţi rezoluţia optimă specificată pentru produsul dvs.
――Verificaţi frecvenţa când schimbaţi un monitor CDT (conectat la un PC) cu un monitor LCD. Dacă monitorul LCD nu acceptă 85 Hz, modificaţi frecvenţa verticală la 60 Hz utilizând monitorul CDT înainte de a-l schimba cu
monitorul LCD.
43
Capitolul 10
Anexă
Responsabilitate pentru service contra cost
(Costuri clienţi)
Deteriorarea produsului din vina clientului
――Când solicitaţi asistență în service, chiar dacă produsul este în garanţie, vă putem percepe o taxă pentru
•• Lovituri sau cădere.
intervenția unui tehnician service în următoarele cazuri.
Produsul nu prezintă defecţiuni
Curăţarea produsului, reglare, explicaţii, reinstalare etc.
•• Dacă tehnicianul service oferă instrucţiuni privind utilizarea produsului sau doar reglează opţiunile
fără să dezasambleze produsul.
•• Dacă defecţiunea este cauzată de factori externi de mediu (internet, antenă, semnal prin cablu
etc.)
•• Dacă produsul este reinstalat sau sunt conectate dispozitive după prima instalare a produsului
achiziţionat.
•• Dacă produsul este reinstalat pentru a-l deplasa în alt loc sau în altă locuinţă.
•• În cazul în care clientul solicită instrucţiuni de utilizare din cauza unui produs al altei companii.
•• În cazul în care clientul solicită instrucţiuni de utilizare a reţelei sau programului altei companii.
•• În cazul în care clientul solicită instalarea software-ului şi configurarea produsului.
Deteriorarea produsului datorată manipulării sau reparaţiilor incorecte efectuate de client.
Dacă un produs este deteriorat din următoarele cauze:
•• Utilizarea unor accesorii sau produse comercializate separat nerecomandate de Samsung.
•• Reparaţii efectuate de alte persoane sau companii de service care nu sunt parteneri Samsung
Electronics Co., Ltd.
•• Remodelarea sau repararea produsului de către client.
•• Utilizarea produsului la o tensiune de alimentare necorespunzătoare sau la prize neautorizate.
•• Nerespectarea avertismentelor din Manualul de utilizare.
Altele
•• Dacă produsul se deteriorează în urma unui dezastru natural. (descărcări electrice, incendii,
cutremure, inundaţii etc.)
•• În cazul în care componentele consumabile sunt uzate. (baterie, toner, lumini incandescente, cap,
vibrator, lampă, filtru, bandă etc.)
――În cazul în care clientul solicită service şi produsul nu prezintă defecţiuni, se poate percepe taxa de service.
Pin urmare, citiţi mai întâi manualul de utilizare.
•• Dacă tehnicianul service îndepărtează/curăţă praful sau obiecte străine din interiorul produsului.
•• În cazul în care clientul solicită o altă instalare după ce achiziţionează produsul telefonic sau
online.
44
Download PDF