Screen Elements
IMPORT
EXPORT
Quick Setup Guide
WM55H
−−The colour and the appearance may differ depending on the product, and the content in the manual is subject to change without
prior notice to improve the performance.
−−Download the user manual from the website for further details.
http://www.samsung.com/displaysolutions
Checking the Components
(1) Quick Setup Guide (2) Warranty card (Not available in some locations) (3) Regulatory guide (4) Power cord (5) Touch Pen X 2
(6) USB cable (7) Cover Terminal
Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing.
Components may differ in different locations.
Parts
When the product is in the screen saver mode and you lift the
pen from the pen holder, the screen turns on.
2NFC pad
Tag your mobile device to the NFC pad for connection.
−−In writing mode, an NFC tagging can automatically
perform Smart View or Screen Mirroring on your mobile
device.
−−This function is supported only on Android 8.0 Oreo
version or later of Samsung mobile devices.
Tag an NFC card to the NFC pad to enter an email address
automatically.
−−While creating an email, an email address is
automatically entered if it is read from the encoded NFC
tag.
4Motion sensor
Detects user's motions to turn the product on or off.
For ensuring normal operation of the motion sensor, do not
install the product in a place exposed to direct sunlight.
Do not hide the front of the motion sensor with an object.
When there are any foreign substances on the motion
sensor, wipe them with a soft cloth.
Troubleshooting Guide
4Manage and change the rolls and settings.
5Move or edit the created rolls for each page.
55 CLASS (54.6 inches / 138.7 cm)
Display area
1209.60 mm (H) x 680.40 mm (V)
Operating
Temperature : 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)
Humidity : 10% – 80%, non-condensing
Storage
Temperature : -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Humidity : 5% – 95%, non-condensing
EXPORT
LAPTOP
USB
NETWORK DRIVE
EMAIL
PRINT
USB
SCREEN SHARE
NETWORK DRIVE
IMPORT
EXPORT
EXPORT
You can view the screen of a mobile device or laptop connected to
the product, or import data such as images from a connected USB
or network drive.
−−You can capture the screens you want from the imported
content.
You can export your created rolls in various ways.
1Displays the screen from a mobile device by using Smart
View or Screen Mirroring function.
3Export your created rolls to a connected USB device.
2Displays your laptop screen imported using HDMI
connection or WiFi display.
1 Send your created rolls via email.
2Print your created rolls.
4Share your screen with selected devices.
5Export your created rolls to a registered and connected
network drive.
3Import images, native FLIP files, and documents from a
USB device.
4Import images, native FLIP files, and documents from a
network drive.
−−This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be
required to take adequate measures.
−−For information on Samsung’s environmental commitments and product-specific regulatory obligations, e.g. REACH, WEEE,
Batteries, visit http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
−−For detailed device specifications, visit the Samsung Electronics website.
−−The native FLIP format (.iwb) refers to files that are directly
saved from the device and only supported by FLIP devices.
−−Supportable image file formats: JPG, BMP, PNG, MPO
−−Supported document file formats: DOC, PPT, PDF
Web site: http://www.samsung.com
Area
Customer Care Centre
045 620 202
FRANCE
01 48 63 00 00
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
GERMANY
06196 77 555 77
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
055 233 999
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
IRELAND (EIRE)
0818 717100
CROATIA
072 726 786
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
LATVIA
8000-7267
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14,
148 00 - Praha 4
LITHUANIA
8-800-77777
LUXEMBURG
261 03 710
MONTENEGRO
020 405 888
NETHERLANDS
088 90 90 100
NORWAY
21629099
707 019 70
ESTONIA
800-7267
FINLAND
030-6227 515
BN68-08912B-01_QSG_WMH(FILP)_EU_L25.indd 1
(1) Příručka pro rychlou instalaci (2) Záruční list (V některých zemích není
k dispozici) (3) Bezpečnostní pokyny a standardy (4) Napájecí šňůra
(5) Dotykové pero X 2 (6) Kabel USB (7) Kryt
V případě chybějícího příslušenství se obraťte na prodejce.
Dodávané součásti se mohou lišit podle oblasti.
(1) Hurtig opsætningsvejledning (2) Garantikort (ikke til rådighed visse
steder) (3) Lovgivningsmæssig vejledning (4) Strømkabel (5) Touchpen X 2
(6) USB-kabel (7) Coverterminal
Kontakt forhandleren, hvor du købte produktet, hvis der mangler nogle
komponenter.
Komponenter kan variere på forskellige geografiske steder.
Части
Dijelovi
Části
Dele
1Държач за писалка
Дръжте сензорната писалка на мястото й.
Когато продуктът е изключен и вдигнете писалката от държача й,
екранът се включва.
Когато продуктът е в режим на скрийнсейвър и вдигнете
писалката от държача й, екранът се включва.
2NFC панел
Доближете мобилното си устройство до NFC четеца, за да се
осъществи връзка.
Доближете NFC картичка до NFC пластината, за да въведете
автоматично имейл адрес.
3Бутон Захранване
Натиснете и задръжте бутона, за да изключите продукта.
В режим за писане натиснете за кратко бутона Power (Захранване),
за да превключите към режим на скрийнсейвър.
В HDMI или Screen Mirroring режим натиснете бутона за
захранване, за да излезете от режим на цял екран.
4Сензор за движение
Разпознава движенията на потребителя, за да включва или
изключва продукта.
1Držač olovke
Čuvajte dodirnu olovku na mjestu.
Kada je uređaj isključen, a vi izvadite olovku iz držača, zaslon će se
uključiti.
Kada je proizvod u načinu čuvara zaslona, a vi izvadite olovku iz
držača, zaslon će se uključiti.
2NFC stanica
Označite mobilni uređaj putem NFC stanice kako biste se povezali.
Označite NFC karticu pomoću NFC stanice da biste automatski unijeli
adresu e-pošte.
3Gumb za uključivanje/isključivanje
Pritisnite i zadržite gumb da biste isključili uređaj.
U načinu pisanja kratko pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje
da biste se prebacili u način čuvara zaslona.
U načinu HDMI ili Screen Mirroring pritisnite gumb za uključivanje ili
isključivanje da biste napustili način prikaza na cijelom zaslonu.
4Senzor kretanja
Otkriva pokrete korisnika i u skladu s tim uključuje ili isključuje
uređaj.
1Držák pera
Nechte dotykové pero na místě.
Pokud je produkt vypnutý a dojde k vytažení pera z držáku, zapne se
obrazovka.
Pokud je produkt v režimu spořiče obrazovky a dojde k vytažení pera
z držáku, zapne se obrazovka.
2Podložka NFC
Připojte své mobilní zařízení přiložením k podložce NFC.
Po připevnění karty NFC k podložce NFC dojde k automatickému
zadání e-mailové adresy.
3Vypínač
Stisknutím a podržením tohoto tlačítka produkt vypnete.
Krátkým stisknutím vypínače v režimu psaní přepněte do režimu
spořiče obrazovky.
Stisknutím tlačítka napájení v režimu HDMI nebo Screen Mirroring
ukončíte režim celé obrazovky.
4Senzor pohybu
Umožňuje zapnutí či vypnutí monitoru na základě detekce pohybů
uživatele.
1Penholder
Hold touchpennen stille.
Når der slukkes for produktet, og du løfter pennen ud af holderen,
tænder skærmen.
Når produktet er i pauseskærm-tilstand, og du løfter pennen ud af
holderen, tænder skærmen.
2NFC-enhed
Du skal tagge din mobile enhed til NFC-enheden for at oprette
forbindelse.
For at indtaste en mailadresse automatisk skal du tagge et NFC-kort
til NFC-enheden.
3Strømknappen
Hold knappen inde for at slå produktet fra.
I skrivetilstand skal du trykke hurtigt på tænd/sluk-knappen for at
skifte til pauseskærm.
I tilstandene HDMI eller Screen Mirroring skal du trykke på tænd/
sluk-knappen for at afslutte fuldskærmstilstand.
4Bevægelsessensor
Registrerer brugerens bevægelser for at tænde eller slukke produktet.
Prvky obrazovky
Skærmelementer
Елементи на екрана
1Pregledajte sadržaj zaslona na mobilnom uređaju ili prijenosnom
računalu povezanom s proizvodom ili uvezite podatke, primjerice
slike, s povezanog USB uređaja ili mrežnog pogona.
2Podijelite svoje kreacije na različite načine.
3Podijelite svoj zaslon s odabranim uređajima.
––Ovaj je izbornik vidljiv samo u načinu rada SCREEN SHARE.
4Upravljajte i mijenjajte popise i postavke.
5Premjestite ili uredite stvorene popise za svaku stranicu.
6Poništite ili ponovite posljednju radnju.
Ako se pojave bilo kakve radnje poput dodavanja, brisanja i pomicanja
će se resetirati.
stranica,
7Povucite crtu za razdvajanje stranica da biste pomaknuli popis.
8Da biste pomaknuli popis krećite se po crnom području.
1Zobrazte si obrazovku mobilního zařízení nebo notebooku
připojeného k produktu nebo importujte data, například obrázky, z
připojeného USB nebo síťového disku.
2Různé způsoby sdílení vašich výtvorů.
3Sdílejte svoji obrazovku s vybranými zařízeními.
––Tato nabídka je viditelná pouze v režimu SDÍLENÍ OBRAZOVKY.
4Správa a změny rolovacích seznamů a nastavení.
5Přesunujte nebo upravujte vytvořené rolovací seznamy jednotlivých
stránek.
6Zrušení nebo opětovné provedení poslední akce.
Při jakékoli úpravě stránky, například při přidání, odstranění nebo
resetuje.
přesunutí, se funkce
7Rolovací seznam lze procházet posouváním oddělovací čáry stránky.
8Rolovací seznam lze procházet posouváním černé oblasti.
1Få vist en skærm fra en mobil enhed eller en bærbar computer, der
er sluttet til produktet, eller importer data som f.eks. billeder fra et
tilsluttet USB-drev eller et netværksdrev.
2Del det, du har skabt på forskellige måder.
3Del din skærm med udvalgte enheder.
––Denne menu er kun tilgængelig i SCREEN SHARE-tilstand.
4Administrere og ændre lister og indstillinger.
5Flyt eller rediger de lister, du har oprettet for hver side.
6Fortryd eller opdater den sidste handling.
.
Hvis der tilføjes, slettes eller flyttes rundt på sider, nulstilles
7Scroll sideskiftlinjen for at bevæge listen.
8Scroll i det sorte område for at bevæge listen.
IMPORT
IMPORT
Sadržaj zaslona možete pregledati na mobilnom uređaju ili prijenosnom
računalu povezanom s proizvodom ili uvesti podatke, primjerice slike, s
povezanog USB uređaja ili mrežnog pogona.
–– Možete snimiti željeni sadržaj zaslona iz uvezenog sadržaja.
• MOBILE, LAPTOP, USB, NETWORK DRIVE
Můžete si zobrazit obrazovku mobilního zařízení nebo notebooku
připojeného k produktu nebo importovat data, například obrázky, z
připojeného USB nebo síťového disku.
–– Z importovaného obsahu můžete zachytit požadované obrazovky.
• MOBIL, NOTEBOOK, USB, SÍŤOVÁ JEDNOTKA
EXPORT
EXPORT
tvorene popise možete izvesti na različite načine.
S
• EMAIL, PRINT, USB, SCREEN SHARE, NETWORK DRIVE
ytvořené rolovací seznamy můžete různými způsoby exportovat.
V
• E-MAIL, TISK, USB, SDÍLENÍ OBRAZOVKY, SÍŤOVÁ JEDNOTKA
–– Ovo je proizvod razreda A. U unutrašnjem okruženju ovaj proizvod
može uzrokovati radijsku interferenciju koju će korisnik morati ukloniti
poduzimanjem odgovarajućih mjera.
–– Informacije o Samsungovom zalaganju za zaštitu okoliša i poštivanje
regulatornih obaveza kojima podliježu pojedini proizvodi, npr. REACH,
WEEE, baterije, pronađite na mrežnom mjestu http://www.samsung.
com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/
data_corner.html
–– Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice
tvrtke Samsung Electronics.
–– Jedná se o produkt třídy A. V domácím prostředí může tento produkt
způsobovat vysokofrekvenční rušení a v takovém případě musí uživatel
podniknout odpovídající opatření.
–– Informace o závazcích společnosti Samsung vůči životnímu prostředí
a regulačních povinnostech vztahujících se na produkt, např. REACH,
WEEE, baterie, naleznete na webu http://www.samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.
html
–– Podrobné specifikace telefonu naleznete na webu Samsung Electronics.
Nederlands
Eesti keel
Suomi
Français
–– De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product.
Ook kan de inhoud van de handleiding zonder voorafgaand bericht
worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren.
–– Download de gebruikershandleiding van de website voor meer details.
Raadpleeg de beschrijvingen op de vorige pagina.
–– Värv ja välimus võivad olenevalt tootest erineda ja selle juhendi sisu
võib ette teatamata muutuda, et tagada parem jõudlus.
–– Lisateabe saamiseks laadige kodulehelt alla kasutusjuhend.
Vaadake eelmisel lehel olevaid kirjeldusi.
–– Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella, ja käyttöoppaan
sisältöä voidaan laitteen toiminnan parantamiseksi muuttaa ilman
ennakkoilmoitusta.
–– Saat lisätietoja lataamalla käyttöoppaan sivustosta.
Lue edellisellä sivulla olevat kuvaukset.
De componenten controleren
(1) Kiirjuhend (2) Garantiikaart (Pole saadaval osades piirkondades)
(3) Normatiivne juhend (4) Toitejuhe (5) Puutepliiats X 2 (6) USB-kaabel
(7) Pesakate
Kui mõni komponent on puudu, võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt
toote ostsite.
Komponendid võivad erinevates asukohtades erineda.
–– La couleur et l’aspect du produit peuvent varier en fonction du modèle,
et le contenu dans le manuel peut être modifié sans préavis pour des
raisons d’amélioration des performances.
–– Téléchargez le manuel utilisateur du site Web pour obtenir plus de
détails.
Reportez-vous aux descriptions de la page précédente.
(1) Beknopte installatiehandleiding (2) Garantiekaart (Niet overal
beschikbaar) (3) Voorschriften (4) Netsnoer (5) Aanraakpen X 2
(6) USB-kabel (7) Aansluitingenklepje
Indien er componenten ontbreken, neemt u contact op met de leverancier
waar u het product hebt gekocht.
De componenten kunnen verschillen, afhankelijk van de locatie.
Onderdelen
1Penhouder
Houd de aanraakpen op haar plaats.
Wanneer het product uitgeschakeld is en u de pen uit de penhouder
haalt, wordt het scherm ingeschakeld.
Wanneer het product in schermbeveiligingsmodus is en u de pen uit
de penhouder haalt, wordt het scherm ingeschakeld.
2NFC-pad
Tag uw mobiel apparaat met het NFC-pad voor verbinding.
Tag een NFC-kaart op het NFC-pad om automatisch een e-mailadres
in te voeren.
3Aan/Uit-knop
Houd de knop ingedrukt om het product uit te schakelen.
Druk in schrijfstand kort op de aan/uit-knop om te schakelen naar de
schermbeveiligingsstand.
Druk in HDMI- of Screen Mirroring-modus op de aan/uit-knop om de
schermvullende modus te verlaten.
4Bewegingssensor
Detecteert de bewegingen van de gebruiker om het product in of uit
te schakelen.
IMPORT
ALBANIA
DENMARK
(1) Kratki vodič za postavljanje (2) Kartica Jamstvo (Nije dostupno na
nekim lokacijama) (3) Priručnik s regulatornim podacima (4) Kabel za
napajanje (5) Dodirna olovka X 2 (6) USB kabel (7) Poklopac priključka
Ako neke komponente nedostaju, obratite se dobavljaču kod kojeg ste
kupili proizvod.
Komponente se mogu razlikovati na različitim lokacijama.
1Bekijk het scherm van een met het product verbonden mobiel
apparaat of laptop, of importeer gegevens zoals afbeeldingen van
een verbonden USB- of netwerkschijf.
2Uw creaties op diverse manieren delen.
3Deel uw scherm met geselecteerde apparaten.
––Dit menu is alleen zichtbaar in SCREEN SHARE-modus.
4De lijsten en instellingen beheren en wijzigen.
5Verplaats of bewerk de aangemaakte lijsten voor elke pagina.
6De laatste bewerking ongedaan maken of opnieuw uitvoeren.
Als paginabewerkingen worden gevonden zoals het toevoegen,
gereset.
wissen en verplaatsen van een pagina, wordt
7Scrol met de scheidingslijn van de pagina om de lijst te verplaatsen.
8Scrol het zwarte gebied om de lijst te verplaatsen.
Contact SAMSUNG WORLD WIDE
Customer Care Centre
(1) Кратко ръководство за инсталиране (2) Гаранционна карта (не се
предлага на някои места) (3) Регулаторно ръководство (4) Захранващ
кабел (5) Сензорна писалка X 2 (6) USB кабел (7) Капаче на терминала
Свържете се с продавача, от който сте закупили продукта, ако откриете
липсващи компоненти.
Възможно е компонентите да са различни за различните региони.
Schermelementen
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks
or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
Area
Kontrola příslušenství
Beknopte installatiehandleiding
IMPORT
IMPORT
AC100-240V~ 50/60Hz
Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in
different countries.
Power Supply
Environmental
considerations
EXPORT
Check whether the screen is broken.
Size
Provjera komponenti
–– Това е продукт от клас А. В битова среда този продукт може да
причини радиосмущения и в този случай може да се изисква от
потребителя да вземе адекватни мерки.
–– За информация относно ангажимента към околната среда
и специфичните за продукта регулаторни задължения на
Samsung, например директивите REACH, WEEE, директивата за
батериите, посетете http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
–– За подробни спецификации на устройства посетете уеб сайта на
Samsung Electronics.
8Scroll the black area to move the roll.
Make sure that the product is not exposed to direct sunlight.
Panel
Проверка на компонентите
ожете да експортирате създадените списъци по различни начини.
М
• EMAIL, PRINT, USB, SCREEN SHARE, NETWORK DRIVE
is reset.
7 Scroll the page breaking line to move the roll.
MOBILE
WM55H
–– Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være anderledes,
og indholdet i brugervejledningen kan ændres uden forudgående varsel
for at forbedre ydelsen.
–– Download brugervejledningen fra hjemmesiden for yderligere detaljer.
Der henvises til beskrivelserne på forrige side.
EXPORT
6Undo or redo the last action.
If any page editing actions such as page adding, deleting, and moving are found,
can be performed up to 20 times for each individual.
−−
Make sure that there are no foreign substances on the screen surface.
Model Name
–– Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Obsah příručky může
být změněn bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu
výrobku.
–– Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce, kterou si můžete
stáhnout z webu.
Podrobnosti naleznete v popisu na předchozí stránce.
Можете да видите екрана на мобилно устройство или лаптоп,
свързани към продукта, или да импортирате данни, например
изображения, от свързано USB или мрежово устройство.
–– Можете да снимате екраните, които желаете, от импортираното
съдържание.
• MOBILE, LAPTOP, USB, NETWORK DRIVE
3Share your screen with selected devices.
−−This menu is only visible in SCREEN SHARE mode.
Check whether the TOUCH OUT port on the product is connected to a USB port on the PC using a USB cable.
Specifications
–– Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a sadržaj ovog
priručnika podložan je promjeni radi poboljšanja performansi bez
prethodne obavijesti.
–– Dodatne informacije nalaze se u korisničkom priručniku koji možete
preuzeti s web-mjesta.
Pročitajte opise na prethodnoj stranici.
IMPORT
When the product is connected to a PC, make sure that the PC screen is in the full screen mode (landscape).
Touches break, reaction speed
gets slow, and so on.
–– Цветът и външният вид може да се различават в зависимост от
продукта, а съдържанието на ръководството подлежи на промяна
без предизвестие с цел подобряване на работата.
–– Изтеглете Ръководството за потребителя от уебсайта за
допълнителна информация.
Вижте описанията на предходната страница.
2Share your creations in various ways.
Solutions
Touching does not work when
HDMI connection is used.
Dansk
1View the screen of a mobile device or laptop connected to the product, or import data such as images from a connected USB
or network drive.
IMPORT
Issues
Čeština
1Вижте екрана на мобилно устройство или лаптоп, свързани към
продукта, или импортирайте данни, например изображения, от
свързано USB или мрежово устройство.
2Споделяйте творенията си по различни начини.
3Споделете своя екран с избрани устройства.
––Това меню е достъпно само в режим SCREEN SHARE.
4Управлявайте и променяйте списъците и настройките.
5Преместете или редактирайте създадените списъци за всяка страница.
6Отменете или изпълнете отново последното действие.
Ако бъдат открити действия, свързани с редактиране на
страниците, като например добавяне, изтриване и преместване
се нулира.
на страници,
7Превъртете разделителната линия на страницата, за да
придвижите списъка.
8Превъртете черната зона, за да придвижите списъка.
Speaker
3Power button
Press and hold the button to turn off the product.
In writing mode, shortly press the Power button to switch
to the screen saver mode.
In HDMI or Screen Mirroring mode, press the Power button
to exit full screen mode.
Hrvatski
Кратко ръководство за инсталиране
BN68-08912B-01
1Pen holder
Keep the touch pen in place.
When the product is turned off and you lift the pen from
the pen holder, the screen turns on.
Български
Area
Customer Care Centre
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (opłata według taryfy operatora)
PORTUGAL
808 207 267
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
SERBIA
011 321 6899
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
SPAIN
0034902172678
SWEDEN
0771 726 786
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
TURKEY
444 77 11
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
U kunt het scherm van een met het product verbonden mobiel apparaat
of laptop bekijken, of gegevens zoals afbeeldingen van een verbonden
USB- of netwerkschijf importeren.
–– U kunt de gewenste schermen vastleggen vanaf de geïmporteerde
inhoud.
• MOBILE, LAPTOP, USB, NETWORK DRIVE
EXPORT
kunt uw aangemaakte lijsten op diverse manieren exporteren.
U
• EMAIL, PRINT, USB, SCREEN SHARE, NETWORK DRIVE
–– Dit is een product van klasse A. In een huiselijke omgeving kan dit
product radio-interferentie veroorzaken, waarbij de gebruiker mogelijk
passende maatregelen moet treffen.
–– Meer informatie over het ecologisch engagement van Samsung en
productspecifieke voorschriften, bv. REACH, WEEE, batterijen, vindt u
op http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
–– Raadpleeg de website van Samsung Electronics voor de gedetailleerde
specificaties van het apparaat.
Kratki vodič za postavljanje
Elementi zaslona
Kiirjuhend
Komponentide kontrollimine
Osad
1Pliiatsihoidik
Hoidke puutepliiatsit paigal.
Kui toode on välja lülitatud ja võtate pliiatsi pliiatsihoidikust välja,
lülitub ekraan sisse.
Kui toode on ekraanisäästjarežiimis ja võtate pliiatsi pliiatsihoidikust
välja, lülitub ekraan sisse.
2NFC-ala
Ühendamiseks puudutage oma mobiilseadmega NFC-ala.
E-posti aadressi automaatseks sisestamiseks puudutage NFCkaardiga NFC-ala.
3Toitenupp
Toote väljalülitamiseks vajutage nuppu pikalt.
Vajutage kirjutamisrežiimis korraks toitenuppu, et lülituda
ekraanisäästja režiimile.
Režiimis HDMI või Screen Mirroring vajutage täisekraanrežiimist
väljumiseks toitenuppu.
4Liikumisandur
Tuvastab kasutaja liikumist toote sisse- või väljalülitamiseks.
Kuva elemendid
1Vaadake tootega ühendatud mobiilsideseadme või sülearvuti ekraani
või importige andmeid, nt pilte, ühendatud USB- või võrgukettalt.
2Saate oma loomingut mitmel moel jagada.
3Saate jagada kuva valitud seadmetega.
––See menüü on saadaval ainult režiimis SCREEN SHARE.
4Saate hallata ja muuta registreid ja seadeid.
5Saate iga lehe jaoks loodud rolle teisaldada või redigeerida.
6Saate viimase toimingu tagasi võtta või uuesti teha.
Kui leitakse mis tahes lehe muutmise toiminguid, nagu lehe lisamine,
lähtestatakse.
kustutamine ja teisaldamine, siis
7Saate kerida registri teisaldamiseks leheküljepiiri.
8Saate registri teisaldamiseks musta ala kerida.
IMPORT
Saate vaadata tootega ühendatud mobiilsideseadme või sülearvuti
ekraani või importida andmeid, nt pilte, ühendatud USB- või
võrgukettalt.
–– Saate jäädvustada imporditud sisust soovitud kuvasid.
• MOBILE, LAPTOP, USB, NETWORK DRIVE
EXPORT
aate loodud registreid mitmel moel eksportida.
S
• EMAIL, PRINT, USB, SCREEN SHARE, NETWORK DRIVE
–– See on A-klassi toode. Koduses keskkonnas võib see toode põhjustada
raadiohäireid, mille korral võib kasutajal olla vaja sobivaid meetmeid
rakendada.
–– Teabe saamiseks Samsungi keskkonnaga seotud panuse ja tootepõhiste
regulatiivsete kohustuste, nagu REACH, WEEE ja akud, kohta
külastage aadressi http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
–– Seadme täpsemate tehniliste andmete vaatamiseks külastage ettevõtte
Samsung Electronics veebilehte.
Příručka pro rychlou instalaci
Pika-asetusopas
Osien tarkistaminen
(1) Pika-asetusopas (2) Takuukortti (Ei saatavilla joillain alueilla)
(3) Säädösopas (4) Virtajohto (5) Kosketuskynä X 2 (6) USB-kaapeli
(7) Liitinten suojus
Jos pakkauksesta puuttuu jokin osa, ota yhteyttä siihen jälleenmyyjään,
jolta ostit laitteen.
Osat voivat olla erilaisia eri alueilla.
Osat
1Kynänpidin
Pidä kosketuskynää paikallaan.
Kun tuote on sammutettuna ja nostat kynän kynänpitimestä, näyttö
käynnistyy.
Kun tuote on näytönsäästötilassa ja nostat kynän kynänpitimestä,
näyttö käynnistyy.
2NFC-alusta
Yhdistä matkapuhelin laitteeseen viemällä älypuhelin lähelle NFCalustaa.
Anna sähköpostiosoite automaattisesti viemällä NFC-kortti lähelle
NFC-alustaa.
3Virtapainike
Sammuta tuote painamalla painiketta jonkin aikaa.
Kirjoitustilassa virtapainikkeen painaminen lyhyesti siirtää laitteen
näytönsäästötilaan.
HDMI- tai Screen Mirroring -tilassa voit poistua koko näytön tilasta
painamalla virtapainiketta.
4Liiketunnistin
Tunnistaa käyttäjän liikkeet tuotteen käynnistämistä ja
sammuttamista varten.
Hurtig opsætningsvejledning
Kontrol med komponenterne
IMPORT
Du kan få vist en skærm fra en mobil enhed eller en bærbar computer,
der er sluttet til produktet, eller importere data som f.eks. billeder fra et
tilsluttet USB-drev eller et netværksdrev.
–– Du kan registrere de skærme, du vil, fra det importerede indhold.
• MOBILE, LAPTOP, USB, NETWORK DRIVE
EXPORT
u kan eksportere de lister, du har skabt, på forskellige måder.
D
• EMAIL, PRINT, USB, SCREEN SHARE, NETWORK DRIVE
–– Dette er et produkt i klasse A. I et hjemligt miljø kan dette produkt
muligvis forårsage radiointerferens, hvilket betyder, at brugeren bliver
nødt til at tage de fornødne forholdsregler.
–– Du kan finde oplysninger om Samsungs miljømæssige forpligtelser
og produktspecifikke lovmæssige forpligtelser, f.eks. REACH, WEEE,
batterier, ved at besøge http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
–– Hvis du ønsker flere enhedsspecifikationer, skal du besøge webstedet
Samsung Electronics.
Guide de configuration rapide
Vérification des composants
(1) Guide de configuration rapide (2) Carte de garantie (Non disponible
dans certains pays) (3) Guide réglementaire (4) Cordon d'alimentation
(5) Stylet tactile X 2 (6) Câble USB (7) Coque de protection
S'il manque le moindre composant, contactez le revendeur auprès duquel
vous avez acheté le produit.
Les composants peuvent être différents suivant la région.
Pièces
1Support de stylo
Maintenir le stylo tactile en place.
Lorsque le produit est éteint et le stylo est retiré du support, l’écran
s’allume.
Lorsque le produit est en mode d’économie d’énergie et le stylo est
retiré du support, l’écran s’allume.
2Tablette NFC
Approchez l’appareil mobile de la tablette NFC pour la connexion.
Étiquetez une carte NFC sur le pavé NFC pour saisir automatiquement
une adresse e-mail.
3Bouton d'alimentation
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton pour éteindre le produit.
En mode d’écriture, appuyez brièvement sur le bouton d’alimentation
pour passer au mode d’économie d’énergie.
En mode HDMI ou Screen Mirroring, appuyez sur le bouton
d'alimentation pour quitter le mode plein écran.
4Capteur de mouvement
Détecte les mouvements de l’utilisateur pour allumer ou éteindre le
produit.
Näytön osat
Éléments d’écran
1Näytä tuotteeseen yhdistetyn mobiililaitteen tai kannettavan
tietokoneen näyttökuva, tai tuo kuvia tai muita tietoja yhdistetystä
USB- tai verkkoasemasta.
2Voit jakaa luomuksiasi useilla tavoilla.
3Jaa näyttö valittujen laitteiden kanssa.
––Tämä valikko on näkyvissä vain NÄYTÖN JAKO -tilassa.
4Hallitse ja muuta luetteloita ja asetuksia.
5Siirrä luomasi jokaisen sivun luettelot tai muokkaa niitä.
6Kumoa tai tee uudelleen edellinen toiminto.
Jos olemassa on sivunmuokkaustoimintoja, kuten sivun lisäämisiä,
nollautuu.
poistamisia ja siirtämisiä,
7Siirrä luetteloa vierittämällä sivunvaihtoviivaa.
8Siirrä luetteloa vierittämällä mustaa aluetta.
1Visualiser l’écran d’un appareil mobile ou d’un ordinateur portable
connecté au produit, ou importer des données telles que des images
à partir d’un lecteur USB ou réseau connecté.
2Partager vos créations de différentes manières.
3Permet de partager votre écran avec les appareils sélectionnés.
––Ce menu est visible uniquement dans le mode PARTAGE DE
L'ECRAN.
4Gérer et modifier les listes et les réglages.
5Déplacer ou modifier des listes créées pour chaque page.
6Défaire ou refaire la dernière action.
Si des actions de modification de page telles que l’ajout, la
est
suppression ou le déplacement de page, sont détectées,
réinitialisé.
7Faire défiler la ligne de saut de page pour déplacer la liste.
8Faire défiler la zone noire pour déplacer la liste.
TUO
Voit näyttää tuotteeseen yhdistetyn mobiililaitteen tai kannettavan
tietokoneen näyttökuvan, tai tuoda kuvia tai muita tietoja yhdistetystä
USB- tai verkkoasemasta.
–– Voit kaapata haluamasi näyttökuvat tuodusta sisällöstä.
• MOBIILILAITE, KANNETTAVA TIETOKONE, USB, VERKKOASEMA
VIE
oit viedä luomasi luettelot useilla tavoilla.
V
• SÄHKÖPOSTI, TULOSTA, USB, NÄYTÖN JAKO, VERKKOASEMA
–– Tämä on luokan A tuote. Tämä tuote saattaa aiheuttaa radiohäiriöitä
asuinympäristöissä, jolloin käyttäjä saattaa joutua tekemään korjaavia
toimia.
–– Tietoja Samsungin ympäristösitoumuksista ja tuotekohtaisista
oikeudellisista velvoitteista, kuten REACH, WEEE ja akut, on osoitteessa
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
–– Lisätietoja laitteiden ominaisuuksista on Samsung Electronicsin
verkkosivustossa.
IMPORTER
Vous pouvez visualiser l’écran d’un appareil mobile ou d’un ordinateur
portable connecté au produit, ou importer des données telles que des
images à partir d’un lecteur USB ou réseau connecté.
–– Vous pouvez capturer les écrans que vous souhaitez à partir du contenu
importé.
• MOBILE, ORDINATEUR PORTABLE, USB, LECTEUR RÉSEAU
EXPORTER
ous pouvez exporter vos listes créées de différentes manières.
V
• E-MAIL, IMPRIMER, USB, PARTAGE DE L'ECRAN, LECTEUR RÉSEAU
–– Ce produit est de classe A. Dans un environnement domestique, ce
produit peut provoquer des interférences radio, auquel cas l’utilisateur
sera amené à prendre des mesures appropriées.
–– Pour toute information sur les engagements de Samsung en faveur de
la protection de l’environnement et sur les obligations réglementaires
adoptées, comme le règlement REACH, la directive WEEE, les
batteries, visitez la page http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
–– Pour les spécifications détaillées de l'appareil, veuillez visiter le site Web
de Samsung Electronics.
2018-09-10 오후 6:37:58
Deutsch
Ελληνικά
Magyar
Italiano
Latviešu
Lietuvių kalba
Norsk
Polski
–– Farbe und Aussehen des Geräts sind geräteabhängig, und
jederzeitige Änderungen am Inhalt des Handbuchs zum Zweck der
Leistungssteigerung sind vorbehalten.
–– Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das Sie von der
Website herunterladen können.
Berücksichtigen Sie die Beschreibungen auf der vorherigen Seite.
–– Το χρώμα και η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το
προϊόν. Το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου μπορεί να αλλάξει χωρίς
προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης της απόδοσης.
–– Πραγματοποιήστε λήψη του εγχειριδίου χρήσης από την τοποθεσία
web για περισσότερες λεπτομέρειες.
Ανατρέξτε στις περιγραφές που θα βρείτε στην προηγούμενη σελίδα.
–– A termék színe és megjelenése a típustól függően eltérhet, és a
kézikönyv tartalma a teljesítmény javítása érdekében előzetes értesítés
nélkül módosulhat.
–– További információért töltse le a felhasználói kézikönyvet a weboldalról.
Lásd a leírásokat az előző oldalon.
–– Il colore e l’aspetto possono variare a seconda del prodotto, inoltre i
contenuti del manuale sono soggetti a modifica senza preavviso allo
scopo di migliorare le prestazioni del prodotto.
–– Per ulteriori dettagli, è possibile scaricare il manuale utente dal sito
Web.
Fare riferimento alle descrizioni riportate alla pagina precedente.
–– Atkarībā no izstrādājuma tā krāsa un izskats var atšķirties, un
veiktspējas uzlabošanas nolūkos rokasgrāmatas saturs var tikt mainīts
bez iepriekšēja brīdinājuma.
–– Lai iegūtu papildinformāciju, lejupielādējiet lietošanas rokasgrāmatu no
tīmekļa vietnes.
Skatiet aprakstus iepriekšējā lappusē.
–– Atsižvelgiant į gaminį, spalva ir išvaizda gali skirtis, o siekiant pagerinti
kokybę šio vadovo turinys gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.
–– Jei reikia daugiau informacijos, iš svetainės atsisiųskite naudotojo
vadovą.
Žr. ankstesniame puslapyje pateikiamus aprašymus.
–– Fargen og utseendet kan variere avhengig av produktet, og innholdet i
denne håndboken kan bli endret uten forvarsel for å forbedre ytelsen.
–– Last ned brukerhåndboken fra nettstedet hvis du ønsker flere
opplysninger.
Se beskrivelsene på forrige side.
Überprüfen des Lieferumfangs
Έλεγχος των μερών
Sastāvdaļu pārbaude
Kontrollere komponentene
(1) Kurzanleitung zur Konfiguration (2) Garantiekarte (nicht überall
verfügbar) (3) Erklärungen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
(4) Netzkabel (5) Eingabestift X 2 (6) USB-Kabel (7) Anschlussabdeckung
Wenn Komponenten fehlen, wenden Sie sich an den Anbieter, bei dem Sie
das Gerät gekauft haben.
Der Inhalt der Lieferkiste kann sich je nach Standort unterscheiden.
(1) Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης (2) Κάρτα εγγύησης (Δεν διατίθεται
σε ορισμένες περιοχές) (3) Οδηγός κανονισμών (4) Καλώδιο ρεύματος
(5) Πένα αφής X 2 (6) Καλώδιο USB (7) Κάλυμμα θυρών
Επικοινωνήστε με το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν εάν
λείπουν κάποια μέρη.
Τα μέρη ενδέχεται να διαφέρουν σε διαφορετικές περιοχές.
(1) Gyors telepítési útmutató (2) Garanciakártya (Nem mindenhol érhető
el) (3) Szabályozó útmutató (4) Tápkábel (5) Érintőtoll X 2 (6) USB kábel
(7) Fedőlap
Ha bármelyik alkatrész hiányzik, forduljon a forgalmazóhoz.
Az alkatrészek térségenként eltérhetnek.
Verifica dei componenti
Sudedamųjų dalių tikrinimas
–– Kolor i wygląd mogą się różnić w zależności od produktu. Treść tej
instrukcji obsługi może bez wcześniejszego powiadomienia ulec zmianie
w celu poprawy jakości pracy produktu.
–– Więcej informacji można uzyskać, pobierając instrukcję obsługi ze
strony internetowej.
Należy się zapoznać z opisami na poprzedniej stronie.
(1) Guida di installazione rapida (2) Garanzia (Non disponibile in alcuni
paesi) (3) Guida alle normative vigenti (4) Cavo di alimentazione
(5) Penna Touch X 2 (6) Cavo USB (7) Coperchio terminali
Se alcuni componenti risultassero mancanti, rivolgersi al punto vendita
presso il quale è stato acquistato il prodotto.
I componenti possono variare in base alla località.
(1) Ātrās uzstādīšanas pamācība (2) Garantijas karte (nav pieejams dažās
atrašanās vietās) (3) Normatīvā dokumentācija (4) Strāvas vads
(5) Skārienpildspalva X 2 (6) USB kabelis (7) Termināla vāciņš
Ja kāda no izstrādājuma sastāvdaļām trūkst, sazinieties ar tā pārdevēju.
Dažādās atrašanās vietās sastāvdaļas var atšķirties.
(1) Greitos sąrankos vadovas (2) Garantijos kortelė (Neprieinama kai
kuriose vietovėse) (3) Nustatymų vadovas (4) Maitinimo laidas
(5) Jutiklinis rašiklis X 2 (6) USB laidas (7) Lizdo dangtelis
Jeigu trūksta sudedamųjų dalių, kreipkitės į pardavėją, iš kurio įsigijote šį
gaminį.
Sudedamosios dalys skirtinguose regionuose gali būti skirtingos.
(1) Hurtigoppsettveiledning (2) Garantikort (Ikke tilgjengelig enkelte
steder) (3) Veiledning om lover og forskrifter (4) Strømledning
(5) Berøringspenn X 2 (6) USB-kabel (7) Dekk terminal
Kontakt leverandøren du kjøpte produktet av hvis det mangler noen
komponenter.
Komponenter kan variere på forskjellige steder.
Bauteile
Εξαρτήματα
Parti
Detaļas
Dalys
Deler
1Stiftehalter
Halten Sie den Eingabestift auf seiner Position.
Wenn das Produkt ausgeschaltet ist und Sie den Stift aus dem
Stiftehalter nehmen, schaltet sich der Bildschirm ein.
Wenn das Produkt im Bildschirmschoner-Modus ist und Sie den Stift
aus dem Stiftehalter nehmen, schaltet sich der Bildschirm ein.
2NFC-Feld
Halten Sie Ihr Mobilgerät an das NFC-Feld, um eine Verbindung
herzustellen.
Halten Sie eine NFC-Karte auf das NFC-Feld, um automatisch eine
E-Mail-Adresse einzugeben.
3Netztaste
Drücken und halten Sie die Taste, um das Produkt auszuschalten.
Drücken Sie im Schreibmodus kurz die Ein/Aus-Taste, um in den
Bildschirmschoner-Modus zu wechseln.
Drücken Sie im Modus HDMI oder Screen Mirroring die Ein/Aus-Taste,
um den Vollbildmodus zu verlassen.
4Bewegungssensor
Erkennt die Bewegungen des Benutzers und schaltet das Produkt
dadurch ein oder aus.
1Θήκη γραφίδας
Διατηρείτε την πένα αφής στη θέση της.
Αν το προϊόν είναι απενεργοποιημένο και αφαιρέσετε την πένα από
τη θήκη της, θα ενεργοποιηθεί η οθόνη.
Αν το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία προφύλαξης οθόνης και
αφαιρέσετε την πένα από τη θήκη της, θα ενεργοποιηθεί η οθόνη.
2Επιφάνεια NFC
Τοποθετήστε τη φορητή συσκευή στην επιφάνεια NFC για να συνδεθεί.
Τοποθετήστε μια κάρτα NFC στην επιφάνεια NFC για να εισαγάγετε
αυτόματα μια διεύθυνση email.
3Κουμπί λειτουργίας
Πατήστε το κουμπί για να απενεργοποιήσετε το προϊόν.
Στη λειτουργία γραφής, πατήστε στιγμιαία το κουμπί λειτουργίας για
μετάβαση στη λειτουργία προφύλαξης οθόνης.
Στη λειτουργία HDMI ή Screen Mirroring, πατήστε το κουμπί
λειτουργίας για έξοδο από τη λειτουργία πλήρους οθόνης.
4Αισθητήρας κίνησης
Ανίχνευση κινήσεων του χρήστη για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
του προϊόντος.
1Pildspalvas turētājs
Uzglabājiet skārienpildspalvu savā vietā.
Kad izstrādājums ir izslēgts un jūs izņemat pildspalvu no turētāja,
ekrāns ieslēdzas.
Kad izstrādājums ir ekrānsaudzētāja režīmā un jūs izņemat pildspalvu
no turētāja, ekrāns ieslēdzas.
2NFC paliktnis
Atzīmējiet mobilo ierīci, pieskaroties NFC paliktnim, lai izveidotu
savienojumu.
Atzīmējiet NFC karti, pieskaroties ar to NFC paliktnim, lai automātiski
ievadītu e-pasta adresi.
3Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
Nospiediet un turiet pogu, lai izslēgtu izstrādājumu.
Rakstīšanas režīmā īsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi, lai
pārslēgtos uz ekrānsaudzētāja režīmu.
Režīmā HDMI vai Screen Mirroring nospiediet ieslēgšanas/
izslēgšanas pogu, lai izietu no pilnekrāna režīma.
4Kustības sensors
Nosaka lietotāja kustības, lai ieslēgtu vai izslēgtu izstrādājumu.
1Rašiklio laikiklis
Laikykite jutiklinį rašiklį jam skirtoje vietoje.
Jei gaminys yra išjungtas ir jūs išimate rašiklį iš jo laikiklio, ekranas
įsijungia.
Jei gaminys veikia ekrano užsklandos režimu ir jūs išimate rašiklį iš jo
laikiklio, ekranas įsijungia.
2NFC skydelis
Pažymėkite savo mobilųjį įrenginį NFC plokštelėje, kad prisijungtų.
Pridėkite NFC kortelę prie NFC srities, kad el. pašto adresas būtų
įvestas automatiškai.
3Maitinimo mygtukas
Paspauskite ir palaikykite mygtuką, kad gaminį išjungtumėte.
Veikiant rašymo rėžimui, trumpai paspauskite maitinimo mygtuką,
kad pereitumėte į ekrano užsklandos režimą.
Veikiant HDMI arba Screen Mirroring režimui paspauskite maitinimo
mygtuką, kad išjungtumėte viso ekrano režimą.
4Judesio jutiklis
Aptinka vartotojo judesius, kad įjungtų arba išjungtų gaminį.
1Penneholder
Oppbevar berøringspennen på sin rette plass.
Når produktet er slått av og du løfter pennen fra penneholderen, slås
skjermen på.
Når produktet er i skjermsparingsmodus og du løfter pennen fra
penneholderen, slås skjermen på.
2NFC-brett
Tagg den mobile enheten til NFC-brettet for å koble den til.
Tagg et NFC-kort til NFC-brettet for å angi en e-postadresse
automatisk.
3Strømknapp
Trykk på og hold inne knappen for å slå av produktet.
I skrivemodus trykker du raskt på av/på-knappen for å bytte til
skjermsparermodus.
I HDMI- eller Screen Mirroring-modus trykker du på av/på-knappen
for å gå ut av fullskjermsmodus.
4Bevegelsessensor
Detekterer brukerens bevegelse for å slå produktet på eller av.
Ekrāna elementi
Ekrano elementai
Skjermelementer
Bildschirmelemente
1Zeigen Sie den Bildschirm eines mit dem Produkt verbundenen
Mobilgeräts oder Laptops an oder importieren Sie Daten, wie
beispielsweise Bilder, von einem angeschlossenen USB oder
Netzlaufwerk.
2Teilen Sie Ihre Kreationen auf verschiedene Weisen.
3Freigabe des Bildschirms für ausgewählte Geräte.
––Dieses Menü ist nur im BILDSCHIRMFREIGABE-Modus sichtbar.
4Verwalten und ändern Sie die Listen und Einstellungen.
5Bewegen oder bearbeiten Sie die erstellten Listen für jede Seite.
6Letzte Handlung rückgängig machen oder wiederholen.
Falls jegliche Seitenbearbeitungshandlungen wie das Hinzufügen,
Löschen und Bewegen von Seiten erkannt werden, wird
zurückgesetzt.
7Scrollen Sie die Seitenumbruchslinie, um die Liste zu bewegen.
8Scrollen Sie den schwarzen Bereich, um die Liste zu bewegen.
1Προβολή της οθόνης μιας κινητής συσκευής ή ενός φορητού
υπολογιστή που έχετε συνδέσει στο προϊόν, ή εισαγωγή δεδομένων
(π.χ. Εικόνες) από μια συνδεδεμένη μονάδα USB ή δικτύου.
2Κοινή χρήση των δημιουργιών σας με διάφορους τρόπους.
3Πραγματοποιήστε κοινή χρήση της οθόνης σας με επιλεγμένες συσκευές.
––Αυτό το μενού είναι ορατό μόνο στη λειτουργία ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΟΘΟΝΗΣ.
4Διαχείριση και αλλαγή λιστών και ρυθμίσεων.
5Μετακίνηση ή επεξεργασία των λιστών που έχετε δημιουργήσει για
κάθε σελίδα.
6Αναίρεση ή επανάληψη της τελευταίας ενέργειας.
Εάν εντοπιστεί οποιαδήποτε ενέργεια επεξεργασίας σελίδας όπως,
προσθήκη, διαγραφή ή μετακίνηση σελίδας, πραγματοποιείται
.
επαναφορά των ρυθμίσεων
7Κάντε κύλιση στη γραμμή διαχωρισμού σελίδας για να μετακινήσετε
τη λίστα.
8Κάντε κύλιση στη μαύρη περιοχή για να μετακινήσετε τη λίστα.
1Žiūrėkite prie gaminio prijungto mobiliojo įrenginio arba nešiojamojo
kompiuterio ekrano vaizdą arba importuokite tokius duomenis kaip,
pvz., nuotraukos, iš prijungto USB arba tinklo įrenginio.
2Bendrinkite savo kūrinius įvairiais būdais.
3Bendrinkite ekrano vaizdą su pasirinktais įrenginiais.
––Šis meniu matomas tik veikiant SCREEN SHARE režimui.
4Tvarkykite ir keiskite įrašus ir nustatymus.
5Perkelkite arba redaguokite kiekvienam puslapiui sukurtus įrašus.
6Anuliuokite arba iš naujo atlikite paskutinį veiksmą.
Jei aptinkamas koks nors puslapių redagavimo veiksmas, pavyzdžiui,
nustatomas iš
puslapio pridėjimas, naikinimas ar perkėlimas,
naujo.
7Slinkite puslapių atskyrimo linija, kad perkeltumėte įrašą.
8Slinkite juodą sritį, kad perkeltumėte įrašą.
1Vis skjermen til en mobil enhet eller bærbar datamaskin som er
koblet til produktet, eller importer for eksempel bilder fra en tilkoblet
USB- eller nettverksstasjon.
2Del det du skaper, på forskjellige måter.
3Del skjermen med valgte enheter.
––Denne menyen er bare synlig i SCREEN SHARE-modus.
4Administrer og endre lister og innstillinger.
5Flytt eller rediger listene du har opprettet for hver side.
6Angre eller gjør om den siste handlingen.
Hvis sideredigeringshandlinger som tillegg, fjerning eller flytting av
.
sider registreres, tilbakestilles
7Rull sideskiftlinjen når du vil flytte listen.
8Rull i det svarte området for å flytte listen.
IMPORT
IMPORTIEREN
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Sie können den Bildschirm eines mit dem Produkt verbundenen
Mobilgeräts oder Laptops anzeigen oder Daten, wie beispielsweise
Bilder, von einem angeschlossenen USB oder Netzlaufwerk importieren.
–– Sie können die gewünschten Bildschirme von dem importierten Inhalt
erfassen.
• MOBIL, LAPTOP, USB, NETZLAUFWERK
Μπορείτε να προβάλετε την οθόνη μιας κινητής συσκευής ή ενός
φορητού υπολογιστή που έχετε συνδέσει στο προϊόν, ή να εισαγάγετε
δεδομένα (π.χ. Εικόνες) από μια συνδεδεμένη μονάδα USB ή δικτύου.
–– Μπορείτε να καταγράψετε τα στιγμιότυπα που θέλετε από το
περιεχόμενο που έχετε εισαγάγει.
• ΚΙΝΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ, LAPTOP, USB, ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΚΤΥΟΥ
Du kan vise skjermen til en mobil enhet eller bærbar datamaskin som er
koblet til produktet, eller for eksempel importere bilder fra en tilkoblet
USB- eller nettverksstasjon.
–– Du kan fange skjermbildene du vil ha fra det importerte innholdet.
• MOBILE, LAPTOP, USB, NETWORK DRIVE
EXPORTIEREN
ΕΞΑΓΩΓΗ
ie können Ihre erschaffenen Listen auf verschiedene Weisen
S
exportieren.
• E-MAIL, DRUCKEN, USB, BILDSCHIRMFREIGABE, NETZLAUFWERK
πορείτε να εξαγάγετε τις λίστες που έχετε δημιουργήσει με διάφορους τρόπους.
Μ
• EMAIL, ΕΚΤΥΠΩΣΗ, USB, ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΟΘΟΝΗΣ, ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΚΤΥΟΥ
Kurzanleitung zur Konfiguration
Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
Στοιχεία οθόνης
Gyors telepítési útmutató
Az alkatrészek meglétének ellenőrzése
Részek
1Tolltartó
Tartsa az érintőtollat a helyén.
Ha a készülék kikapcsolt állapotban van, és az érintőtollat elemeli a
tartójából, a képernyő bekapcsol.
Ha a készülék képernyőkímélő állapotban van, és az érintőtollat
felemeli a tartójából, akkor a képernyő bekapcsol.
2NFC-felület
Az Ön mobileszközének hozzárendelése az NFC felülethez,
csatlakoztatás céljából.
Az e-mail-cím automatikus beírásához érintse az NFC-kártyát az
NFC-panelhez.
3Bekapcsoló gomb
Nyomja le és tartsa lenyomva a gombot a termék kikapcsolásához.
Írás módban nyomja meg röviden a bekapcsológombot, hogy
képernyőkímélő módba váltson.
HDMI vagy Screen Mirroring módban nyomja meg a
Bekapcsológombot a teljes képernyős módból történő kilépéshez.
4Mozgásérzékelő
A felhasználó mozgásának érzékelése alapján kapcsolja be vagy ki a
készüléket.
Képernyőelemek
1Tekintse meg a készülékhez csatlakoztatott mobileszköz vagy
laptop képernyőjét, vagy importáljon adatokat, például képeket egy
csatlakoztatott USB- vagy hálózati meghajtóról.
2Ossza meg alkotásait különböző módokon.
3Ossza meg képernyőjét a kiválasztott eszközökkel.
––Ez a menü csak a KÉPERNYŐMEGOSZTÁS módban jelenik meg.
4Kezelje és módosítsa a listát és a beállításokat.
5A létrehozott képsorokat minden oldal esetén mozgathatja vagy
szerkesztheti.
6Vonja vissza vagy ismételje meg az utolsó lépést.
Ha a rendszer bármilyen oldalszerkesztési műveletet, például
alaphelyzetbe
hozzáadást, törlést, és mozgatást talál, akkor a
áll.
7Görgesse az oldaltörési vonalat a tekercs mozgatásához.
8A képsor mozgatásához görgesse a fekete területet.
IMPORTÁLÁS
Megtekintheti a készülékhez csatlakoztatott mobileszköz vagy
laptop képernyőjét, vagy importáljon adatokat, például képeket egy
csatlakoztatott USB- vagy hálózati meghajtóról.
–– Az importált tartalomból rögzítheti bármelyik képernyőt.
• MOBILESZKÖZ, HORDOZHATÓ SZÁMÍTÓGÉP, USB, HÁLÓZATI MEGHAJTÓ
EXPORTÁLÁS
Guida di installazione rapida
1Supporto penna
Mantieni ferma la stilo.
Quando il prodotto è spento e la stilo è stata tolta dal suo supporto,
lo schermo si accende.
Quando il prodotto è in modalità salvaschermo e la stilo è stata tolta
dal suo supporto, lo schermo si accende.
2Pad NFC
Avvicina il tuo dispositivo mobile al pad NFC per il collegamento.
Avvicina una carta NFC al pad NFC per immettere automaticamente
un indirizzo e-mail.
3Pulsante di accensione
Tieni premuto il pulsante per spegnere il prodotto.
In modalità di scrittura, premere brevemente il pulsante di
accensione per passare alla modalità salvaschermo.
In modalità HDMI o Screen Mirroring, premere il pulsante di
accensione per uscire dalla modalità schermo intero.
4Sensore di movimento
Consente di rilevare i movimenti dell'utente per l'accensione o lo
spegnimento del prodotto.
Elementi dello schermo
1Visualizzare lo schermo di un dispositivo mobile o laptop collegato al
prodotto o importare dati, quali immagini, da un'unità USB o di rete
collegata.
2Condividere le creazioni in vari modi.
3Consente di condividere lo schermo con dispositivi selezionati.
––Questo menu è visibile soltanto in modalità CONDIVISIONE
SCHERMO.
4Gestire e cambiare le liste e le impostazioni.
5Spostare o modificare le liste create per ogni pagina.
6Annullare o rifare l'ultima azione.
Se si dovessero trovare azioni di modifica alla pagina, come
si
l'aggiunta, la cancellazione o lo spostamento di una pagina,
resetta.
7Scorrere la linea di interruzione di pagina per muovere la lista.
8Scorrere sull'area nera per muovere la lista.
IMPORTA
È possibile visualizzare lo schermo di un dispositivo mobile o laptop
collegato al prodotto o importare dati, quali immagini, da un'unità USB o
di rete collegata.
–– É possibile salvare le schermate desiderate dal contenuto importato.
• DISPOSITIVO MOBILE, LAPTOP, USB, UNITÀ DI RETE
létrehozott listáit többféleképpen exportálhatja.
A
• E-MAIL, NYOMTATÁS, USB, KÉPERNYŐMEGOSZTÁS, HÁLÓZATI
MEGHAJTÓ
ESPORTA
–– Ez egy A osztályú készülék. Lakossági környezetben a készülék
rádióinterferenciát okozhat, ez esetben szükség lehet a felhasználó
által tett megfelelő intézkedésekre.
–– A Samsung környezetvédelmi elkötelezettségeivel és termékspecifikus
szabályozási követelményekkel kapcsolatos információkért, például
REACH, WEEE és elemek, látogasson el a http://www.samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.
html weboldalra.
–– Az eszközök részletes műszaki adataiért látogasson el a Samsung
Electronics honlapjára.
–– Questo è un prodotto di classe A. Nell’ambito di un ambiente domestico
potrebbe generare interferenze radio, rendendo necessario per l’utente
adottare misure adeguate.
–– Per informazioni sugli impegni ambientali assunti da Samsung e gli
obblighi normativi specifici del prodotto, ad es. REACH, WEEE, batterie,
visitare la pagina http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
–– Per le specifiche dettagliate del dispositivo, visitare il sito Web Samsung
Electronics.
possibile esportare in vari modi le liste create.
È
• E-MAIL, STAMPA, USB, CONDIVISIONE SCHERMO, UNITÀ DI RETE
Ātrās uzstādīšanas pamācība
1Skatiet ar izstrādājumu savienotās mobilās ierīces vai klēpjdatora
ekrānu vai importējiet datus, piemēram, attēlus, no pievienotā USB
vai tīkla diska.
2Kopīgojiet savu izveidoto saturu dažādos veidos.
3Kopīgojiet savu ekrānu ar izvēlētajām ierīcēm.
––Šī izvēlne ir redzama tikai režīmā SCREEN SHARE.
4Pārvaldiet un mainiet tīstokļus un iestatījumus.
5Pārvietojiet vai rediģējiet katrai lapai izveidotos tīstokļus.
6Atsauciet pēdējo darbību vai atceliet atsaukšanu.
Ja tiek noteiktas lappuses rediģēšanas darbības, piemēram, lappuses
tiek
pievienošana, dzēšana un pārvietošana, darbība
atiestatīta.
7Ritiniet lappuses pārtraukuma līniju, lai pārvietotu tīstokli.
8Ritiniet melno apgabalu, lai pārvietotu tīstokli.
IMPORT
Varat skatīt ar izstrādājumu savienotās mobilās ierīces vai klēpjdatora
ekrānu vai importēt datus, piemēram, attēlus, no pievienotā USB vai tīkla
diska.
–– Jūs varat tvert jebkuru importētā satura ekrānu.
• MOBILE, LAPTOP, USB, NETWORK DRIVE
EXPORT
J ūs varat eksportēt izveidotos tīstokļus dažādos veidos.
• EMAIL, PRINT, USB, SCREEN SHARE, NETWORK DRIVE
–– Šis ir A klases izstrādājums. Mājas apstākļos šis izstrādājums var
izraisīt radiosakaru traucējumus, tādā gadījumā lietotājam var būt
nepieciešams veikt atbilstošas darbības.
–– Papildinformāciju par Samsung vides aizsardzības pasākumiem un
izstrādājumam raksturīgajiem normatīvajiem pienākumiem, piemēram,
REACH, WEEE, akumulatoriem, apmeklējiet vietni http://www.samsung.
com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/
data_corner.html
–– Lai uzzinātu detalizētas ierīces specifikācijas, apmeklējiet Samsung
Electronics tīmekļa vietni.
Greitos sąrankos vadovas
Galite peržiūrėti prie gaminio prijungto mobiliojo įrenginio arba
nešiojamojo kompiuterio ekrano vaizdą arba importuoti tokius duomenis
kaip, pvz., nuotraukos, iš prijungto USB arba tinklo įrenginio.
–– Galite fiksuoti norimus importuoto turinio ekrano vaizdus.
• MOBILE, LAPTOP, USB, NETWORK DRIVE
EXPORT
avo sukurtus įrašus galite eksportuoti įvairiais būdais.
S
• EMAIL, PRINT, USB, SCREEN SHARE, NETWORK DRIVE
–– Tai yra A klasės gaminys. Buitinėje aplinkoje šis gaminys gali sukelti
radijo dažnių trukdžius, todėl naudotojui gali tekti imtis atitinkamų
priemonių.
–– Daugiau informacijos apie „Samsung“ aplinkos apsaugos įsipareigojimus
ir gaminio specifikacijų reikalavimus, pvz., REACH, WEEE, baterijas,
rasite apsilankę adresu http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
–– Jei reikia išsamių įrenginio specifikacijų, apsilankykite „Samsung
Electronics“ svetainėje.
Hurtigoppsettveiledning
IMPORT
EXPORT
u kan eksportere listene du har opprettet, på forskjellige måter.
D
• EMAIL, PRINT, USB, SCREEN SHARE, NETWORK DRIVE
Skrócona instrukcja konfiguracji
Sprawdzanie zawartości
(1) Skrócona instrukcja konfiguracji (2) Karta gwarancyjna (Dostępna w
zależności od kraju) (3) Instrukcja montażu (4) Kabel zasilający
(5) Pióro dotykowe X 2 (6) Kabel USB (7) Osłona złączy
Jeżeli brakuje jakichkolwiek elementów, skontaktuj się ze sprzedawcą
produktu.
Zawartość opakowania może się różnić w zależności od miejsca zakupu.
Części
1Uchwyt pióra
Rysik należy przechowywać we właściwym miejscu.
Wyjęcie rysika z uchwytu wyłączonego produktu powoduje włączenie
ekranu.
Wyjęcie rysika z uchwytu produktu w trybie wygaszacza ekranu
powoduje włączenie ekranu.
2Czytnik NFC
W celu nawiązania połączenia należy przyłożyć urządzenie przenośne
do podkładki NFC.
Umieszczenie na podkładce NFC wizytówki z chipem NFC umożliwia
automatyczne wprowadzenie adresu e-mail.
3Przycisk zasilania
Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku wyłącza produkt.
Krótkie naciśnięcie przycisku zasilania w trybie pisania włącza tryb
wygaszacza ekranu.
Aby wyjść z trybu pełnego ekranu podczas pracy w trybie HDMI lub
Screen Mirroring, należy nacisnąć przycisk zasilania.
4Czujnik ruchu
Wykrywa ruchy użytkownika, aby włączać/wyłączać urządzenie.
Elementy ekranowe
1Wyświetla ekran połączonego urządzenia przenośnego lub laptopa
oraz umożliwia import danych, np. obrazów, z połączonego dysku
USB lub dysku sieciowego.
2Udostępnianie tworzonych plików na różne sposoby.
3Wyświetlanie zawartości ekranu na wybranych urządzeniach.
––To menu jest dostępne wyłącznie w trybie UDOSTĘPNIANIE
EKRANU.
4Zarządzanie i zmiana list oraz ustawień.
5Utworzone na każdej ze stron listy można przenosić lub edytować.
6Cofanie lub ponawianie ostatniego działania.
Po wykryciu działań związanych z edycją, na przykład dodaniu lub
usunięciu strony, czy z przemieszczaniem zawartości ustawienie
jest resetowane.
funkcji
7Przesunąć linię podziału strony, aby przesunąć listę.
8Przesunięcie czarnego obszaru przesuwa listę.
IMPORTUJ
Możliwość wyświetlenia ekranu połączonego urządzenia przenośnego
lub laptopa oraz importu danych, np. obrazów, z połączonego dysku USB
lub dysku sieciowego.
–– Możliwość rejestrowania zrzutów ekranu importowanej zawartości.
• TELEFON KOMÓRKOWY, LAPTOP, USB, DYSK SIECIOWY
–– Dette er et klasse A-produkt. I en privat husholdning kan dette
produktet forårsake radiointerferens. I slike tilfeller må brukeren selv ta
nødvendige forholdsregler.
–– Du finner informasjon om Samsungs miljøengasjement og
produktspesifikke juridiske forpliktelser, blant annet REACH, WEEE
og bruk av batterier, på http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
–– Du finner detaljerte spesifikasjoner for enheten på nettstedet til
Samsung Electronics.
EKSPORTUJ
ożliwość eksportowania tworzonych list na różne sposoby.
M
• E-MAIL, DRUKUJ, USB, UDOSTĘPNIANIE EKRANU, DYSK SIECIOWY
–– To jest produkt klasy A. W środowisku domowym ten produkt może
powodować zakłócenia fal radiowych. W takim przypadku może być
wymagane podjęcie odpowiednich środków.
–– Informacje na temat zobowiązań firmy Samsung w zakresie ochrony
środowiska oraz przestrzegania przepisów regulacyjnych dotyczących
produktów, np. rozporządzenia REACH, dyrektywy WEEE oraz dyrektywy
w sprawie baterii i akumulatorów, można znaleźć pod adresem
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
–– Szczegółowe dane techniczne urządzeń można znaleźć na stronie
internetowej firmy Samsung Electronics.
–– Dies ist ein Produkt der Klasse A. In einer häuslichen Umgebung kann
dieses Produkt Funkstörungen verursachen. In solchen Fällen obliegt es
dem Nutzer, angemessene Maßnahmen zu ergreifen.
–– Für Informationen zum Umweltengagement und produktspezifischen
regulatorischen Verpflichtungen von Samsung, z. B. REACH, WEEE,
Batterien, besuchen Sie http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
–– Detaillierte technischen Daten des Geräts finden Sie auf der Website
von Samsung Electronics.
–– Αυτό το προϊόν εμπίπτει στην κατηγορία προϊόντων κλάσης Α.
Σε οικιακές συνθήκες αυτό το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει
ραδιοπαρεμβολές, και σε αυτήν την περίπτωση ο χρήστης ενδέχεται να
χρειαστεί να λάβει πρόσθετα μέτρα.
–– Για πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις
της Samsung και τις κανονιστικές υποχρεώσεις που αφορούν το
προϊόν, π.χ. REACH, WEEE, μπαταρίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
–– Για λεπτομερείς προδιαγραφές της συσκευής, επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα της Samsung Electronics.
Português
Română
Srpski
Slovenčina
Slovenščina
Español
Svenska
Türkçe
–– A cor e o aspeto podem diferir consoante o produto e os conteúdos do
manual estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, para melhorar o
desempenho.
–– Transfira o manual do utilizador do website para obter mais
informações.
Consulte as descrições na página anterior.
–– Culoarea și aspectul pot fi diferite în funcție de produs, iar conținutul
manualului se poate schimba, fără notificare prealabilă, pentru a
îmbunătăți performanța.
–– Descărcați manualul de utilizare de pe site-ul web pentru mai multe
detalii.
Consultați descrierile de la pagina anterioară.
–– Boja i izgled mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda, a sadržaj u
ovom priručniku podleže promenama bez prethodnog obaveštenja, radi
poboljšanja performansi.
–– Dodatne informacije nalaze se u korisničkom priručniku koji možete da
preuzmete sa veb-sajta.
Pogledajte opise na prethodnoj stranici.
–– Farba a vzhľad sa môžu odlišovať v závislosti od konkrétneho výrobku
a obsah príručky podlieha zmenám bez predchádzajúceho upozornenia
v záujme zvyšovania výkonu.
–– Z webovej lokality si prevezmite používateľskú príručku, v ktorej nájdete
ďalšie podrobnosti.
Pozrite si opisy na predchádzajúcej strane.
–– Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek, vsebina priročnika
pa se lahko spremeni brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave
učinkovitosti delovanja.
–– Za nadaljnje informacije s spletnega mesta prenesite uporabniški
priročnik.
Oglejte si opise na prejšnji strani.
–– El color y el aspecto pueden variar según el producto, y el contenido
del manual está sujeto a cambios sin previo aviso para mejorar el
rendimiento.
–– Descargue el manual del usuario desde el sitio web si necesita más
información.
Consulte las descripciones en la página anterior.
–– Färgen och utseendet kan variera beroende på produkt. Innehållet
i bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande för att
förbättra produktens prestanda.
–– Ladda ned användarhandboken från webbplatsen om du vill ha mer
information.
Se beskrivningarna på föregående sida.
–– Renk ve görünüm ürüne bağlı olarak değişebilir ve kılavuzun içeriği
performansı arttırmak için haber verilmeksizin değiştirilebilir.
–– Ek ayrıntılar için web sitesinden kullanıcı kılavuzunu indirin.
Önceki sayfada yer alan açıklamalara bakın.
Verificação dos componentes
Verificarea componentelor
Provera komponenti
Kontrola komponentov
Pregled komponent
Comprobación de los componentes
Kontrollera delarna
(1) Manual de configuração rápida (2) Cartão de garantia (não disponível
nalguns locais) (3) Guia de regulamentação (4) Cabo de alimentação
(5) Caneta Stylus X 2 (6) Cabo USB (7) Tampa do terminal
Contacte o vendedor onde adquiriu o produto caso haja componentes em
falta.
Os componentes podem variar em locais diferentes.
(1) Ghid de configurare rapidă (2) Certificat de garanţie (Nu este disponibil
în unele ţări) (3) Ghid de reglementare (4) Cablu de alimentare
(5) Stilou tactil X 2 (6) Cablu USB (7) Mufă pe capac
În cazul în care lipsesc componente, contactaţi furnizorul de la care aţi
achiziţionat produsul.
Componentele pot diferi în locaţii diferite.
(1) Vodič za brzo postavljanje (2) Garancijska kartica (Nije dostupno na
nekim lokacijama) (3) Vodič kroz propise (4) Kabl za napajanje
(5) Olovka X 2 (6) USB kabl (7) Poklopac terminala
Ako neka komponenta nedostaje, obratite se prodavcu kod koga ste kupili
ovaj proizvod.
Komponente mogu da se razlikuju u zavisnosti od lokacije.
(1) Príručka rýchlym nastavením (2) Záručný list (V niektorých lokalitách
nie je k dispozícii) (3) Príručka s uvedením predpisov (4) Napájací kábel
(5) Dotykové pero X 2 (6) Kábel USB (7) Kryt koncoviek
Ak chýbajú niektoré komponenty, kontaktujte predajcu, u ktorého ste
produkt kúpili.
Komponenty sa môžu na rôznych miestach líšiť.
(1) Navodila za hitro namestitev (2) Garancijska kartica (ni na voljo povsod)
(3) Pravna navodila (4) Napajalni kabel (5) Pisalo na dotik X 2
(6) Kabel USB (7) Pokrov za priključke
Če katere koli komponente manjkajo, se obrnite na ponudnika, pri katerem
ste izdelek kupili.
Komponente se lahko razlikujejo glede na lokacijo.
(1) Guía de configuración rápida (2) Tarjeta de garantía (No disponible en
algunos lugares) (3) Guía de regulaciones (4) Cable de alimentación
(5) Lápiz táctil X 2 (6) Cable USB (7) Tapa de terminales
Póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió el producto si falta
alguno de los componentes.
Los componentes pueden variar según las localidades.
(1) Snabbstartguide (2) Garantikort (Ej tillgänglig på alla platser)
(3) Föreskrifter (4) Strömkabel (5) Pekpenna X 2 (6) USB-kabel
(7) Terminalskydd
Kontrakta leverantören där du köpte produkten om några delar saknas.
Komponenterna kan variera på olika platser.
Peças
Piese
Delovi
Diely
Deli
Partes
1Suporte para a pen
Mantenha a pen no sítio correto.
Se o produto estiver desligado e levantar a pen do respetivo suporte,
o ecrã liga-se.
Se o produto estiver no modo de proteção de ecrã e levantar a pen do
respetivo suporte, o ecrã liga-se.
2Leitor NFC
Associe o dispositivo móvel ao leitor NFC para estabelecer a ligação.
Associe um cartão NFC ao leitor NFC para introduzir automaticamente
um endereço de e-mail.
3Botão de alimentação
Prima e mantenha premido o botão para desligar o produto.
No modo de escrita, prima brevemente o botão de alimentação para
mudar para o modo de proteção de ecrã.
No modo HDMI ou Screen Mirroring, prima o botão de alimentação
para sair do modo de ecrã inteiro.
4Sensor de movimento
Deteta os movimentos do utilizador para ligar ou desligar o produto.
1Suport stilou
Păstrați stiloul tactil într-un singur loc.
Atunci când produsul este oprit și scoateți stiloul din suport, ecranul
se pornește.
Atunci când produsul este în modul economizor de ecran și scoateți
stiloul din suport, ecranul se pornește.
2Suport NFC
Pentru conectare, etichetați dispozitivul dvs. mobil pe suportul NFC.
Etichetați un card NFC pe suportul NFC pentru introducerea automată
a adresei de email.
3Buton de alimentare
Apăsați și mențineți apăsat butonul pentru a porni produsul.
În modul de scriere, apăsați scurt butonul de alimentare pentru a
comuta pe modul economizor de ecran.
În modul HDMI sau Screen Mirroring apăsați butonul de alimentare
pentru a ieși din modul ecran complet.
4Senzor de mișcare
Detectează mișcările utilizatorului de deschidere sau închidere a
produsului.
1Držač olovke
Držite olovku na mestu.
Kada je proizvod isključen i izvučete olovku iz držača olovke, ekran će
se uključiti.
Kada je proizvod u režimu čuvara ekrana i izvučete olovku iz držača
olovke, ekran će se uključiti.
2NFC pločica
Označite mobilnim uređajem NFC pločicu da biste se povezali.
Označite NFC karticom NFC pločicu da biste automatski uneli adresu
e-pošte.
3Dugme za napajanje
Pritisnite i zadržite dugme da biste isključili proizvod.
U režimu pisanja, kratko pritisnite dugme za napajanje da biste
prebacili ekran u režim čuvara ekrana.
U režimima HDMI ili Screen Mirroring, pritisnite dugme za napajanje
kako biste izašli iz režima celog ekrana.
4Senzor pokreta
Detektuje korisnikove pokrete da bi se proizvod uključio ili isključio.
1Držiak pera
Uchovávajte dotykové pero na určenom mieste.
Keď je produkt vypnutý a vytiahnete pero z držiaka, obrazovka sa
zapne.
Keď je produkt v režime šetriča obrazovky a vytiahnete pero z držiaka,
obrazovka sa zapne.
2Podložka NFC
Priložením mobilného zariadenia k podložke NFC vytvorte pripojenie.
Ak chcete automaticky zadať e-mailovú adresu, priložte kartu NFC k
podložke NFC.
3Vypínač
Stlačením a podržaním tlačidla vypnite produkt.
Ak chcete prepnúť na režim šetriča obrazovky, v režime písania krátko
stlačte tlačidlo napájania.
V režime HDMI alebo Screen Mirroring stlačením tlačidla napájania
vypnete režim celej obrazovky.
4Snímač pohybu
Sníma pohyby používateľa, na základe ktorých výrobok zapne alebo
vypne.
1Držalo za pisalo
Pisalo na dotik pustite tako, kot je.
Ko je izdelek izklopljen in pisalo odstranite iz držala, se vklopi zaslon.
Ko je izdelek v načinu ohranjevalnika zaslona in pisalo odstranite iz
držala, se vklopi zaslon.
2Območje NFC
Za vzpostavitev povezave se z mobilno napravo dotaknite območja
NFC.
Za samodejni vnos e-poštnega naslova se s kartico NFC dotaknite
območja NFC.
3Gumb za vklop
Pritisnite in pridržite gumb, da izklopite izdelek.
V načinu pisanja kratko pritisnite gumb za vklop, da preklopite v način
ohranjevalnika zaslona.
V načinu HDMI ali Screen Mirroring pritisnite tipko za vklop, da
zaprete celozaslonski način.
4Senzor gibanja
Zazna uporabnikovo gibanje, da izdelek vklopi ali izklopi.
1Soporte para lápices
Trate de mantener el lápiz táctil en su sitio.
Si el producto está apagado y saca el lápiz del soporte, la pantalla se
encenderá.
Si el producto se encuentra en el modo protector de pantalla y saca el
lápiz del soporte, la pantalla se encenderá.
2Lector NFC
Pase el dispositivo móvil por el lector NFC para conectarlo.
Pase una tarjeta NFC por el lector NFC para introducir una dirección
de correo electrónico automáticamente.
3Botón de encendido
Mantenga pulsado el botón para apagar el producto.
En el modo de escritura, pulse brevemente el botón de encendido
para pasar al modo de protector de pantalla.
En el modo HDMI o Screen Mirroring, pulse el botón de encendido
para salir del modo de pantalla completa.
4Sensor de movimiento
Detecta los movimientos del usuario para activar o desactivar el
producto.
Elemente ecran
1Prikažite ekran mobilnog uređaja ili prenosnog računara povezanog
sa proizvodom ili uvezite podatke kao što su slike sa povezanog USB
uređaja ili mrežnog diska.
2Delite svoje kreacije na različite načine.
3Deljenje ekrana sa izabranim uređajima.
––Ovaj meni je vidljiv samo u režimu SCREEN SHARE.
4Upravljajte spiskovima i postavkama i menjajte ih.
5Pomerite ili uredite napravljene spiskove za svaku stranicu.
6Poništite ili ponovite poslednju radnju.
Ako se otkrije neka radnja uređivanja stranice, kao što je dodavanje,
.
brisanje i pomeranje stranice, poništiće se funkcija
7Pomerite liniju preloma stranice da biste pomerili spisak.
8Pomerite crnu oblast da biste pomerili spisak.
Prvky obrazovky
1Prikaz zaslona mobilne naprave ali prenosnega računalnika,
povezanega z izdelkom, oziroma uvoz podatkov, denimo slik, iz
povezane naprave USB ali omrežnega pogona.
2Delite svoje stvaritve na različne načine.
3Delite svoj zaslon z izbranimi napravami.
––Ta meni je viden samo v načinu SCREEN SHARE.
4Upravljanje in spreminjanje seznamov in nastavitev.
5Premikanje ali urejanje ustvarjenih seznamov za vsako stran.
6Razveljavitev ali uveljavitev zadnjega dejanja.
Če najdete dejanja urejanja strani, denimo dodajanje, brisanje ali
ponastavite.
premikanje strani, jih lahko s tipkama
7Za premikanje seznama drsajte po črti za prelom strani.
8Za premik seznama drsajte po črnem območju.
Manual de configuração rápida
Elementos do ecrã
Ghid de configurare rapidă
1Visualize o ecrã de um dispositivo móvel ou de um computador
portátil que esteja ligado ao produto, ou importe dados, tais como
imagens, a partir de uma unidade USB ou de uma rede que esteja
ligada.
2Partilhe as suas criações de formas diferentes.
3Partilhe o seu ecrã com dispositivos selecionados.
––Este menu só é visível no modo PARTILHAR ECRÃ.
4Faça a gestão e altere as listas e as definições.
5Mova ou edite as listas criadas para cada página.
6Anule ou refaça a última ação.
Se surgirem ações de edição de página como adicionar, eliminar e
é reposta.
mover,
7Desloque a linha de quebra de página para mover a lista.
8Desloque a área negra para mover a lista.
1Vizualizați ecranul unui dispozitiv mobil sau al unui laptop conectat
la produs, sau importați date, cum ar fi imagini de pe o unitate de
reţea sau conectată prin cablu USB.
2Partajați în diferite moduri creațiile dvs.
3Partajați ecranul dvs. cu dispozitivele selectate.
––Acest meniu este vizibil numai în modul SCREEN SHARE.
4Administrați și schimbați listele și setările.
5Mutați sau editați listele create pentru fiecare pagină.
6Anulați sau refaceți ultima acțiune.
Dacă sunt găsite orice acțiuni de editare a paginii, cum ar fi cele de
se resetează.
adăugare, ștergere sau mutare,
7Derulați linia de separare a paginii pentru a muta lista.
8Derulați zona de culoare neagră pentru a muta lista.
IMPORTAR
IMPORT
Pode visualizar o ecrã de um dispositivo móvel ou de um computador
portátil que esteja ligado ao produto, ou importar dados, tais como
imagens, a partir de uma unidade USB ou de uma rede que esteja ligada.
–– Pode capturar os ecrãs que pretende a partir do conteúdo importado.
• TELEMÓVEL, PORTÁTIL, USB, UNIDADE DE REDE
Puteți vizualiza ecranul unui dispozitiv mobil sau al unui laptop conectat
la produs, sau puteți importa date, cum ar fi imagini de pe o unitate de
reţea sau conectată prin cablu USB.
–– Puteți efectua o captură a ecranelor dorite din conținutul importat.
• MOBILE, LAPTOP, USB, NETWORK DRIVE
EXPORTAR
EXPORT
ode exportar s listas criadas de formas diferentes.
P
• E-MAIL, IMPRIMIR, USB, PARTILHAR ECRÃ, UNIDADE DE REDE
uteți exporta listele create în diverse moduri.
P
• EMAIL, PRINT, USB, SCREEN SHARE, NETWORK DRIVE
–– Este é um produto de classe A. Num ambiente doméstico, este produto
poderá provocar interferência radioelétrica. Caso tal aconteça, o
utilizador poderá ter de tomar medidas adequadas.
–– Para obter informações sobre os compromissos ambientais da
Samsung e as obrigações regulamentares específicas do produto, por
exemplo, REACH, WEEE e pilhas, visite http://www.samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.
html
–– Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo,
visite o website da Samsung Electronics.
–– Acesta este un produs de clasa A. Într-un mediu domestic, acest
produs poate cauza interferențe radio, caz în care poate fi necesar ca
utilizatorul să ia măsurile adecvate.
–– Pentru informații despre angajamentele Samsung privind mediul
și reglementările specifice produsului, de exemplu, REACH, WEEE,
Baterii, vizitați http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
–– Pentru specificații detaliate despre dispozitiv, vizitați site-ul web
Samsung Electronics.
BN68-08912B-01_QSG_WMH(FILP)_EU_L25.indd 2
Vodič za brzo postavljanje
Elementi ekrana
IMPORT
Možete da prikažete ekran mobilnog uređaja ili prenosnog računara
povezanog sa proizvodom ili uvezete podatke kao što su slike sa
povezanog USB uređaja ili mrežnog diska.
–– Možete da snimite ekrane koje želite sa uvezenog sadržaja.
• MOBILE, LAPTOP, USB, NETWORK DRIVE
EXPORT
ožete da izvezete svoje napravljene spiskove na razne načine.
M
• EMAIL, PRINT, USB, SCREEN SHARE, NETWORK DRIVE
–– Ovo je proizvod klase A. U kućnom okruženju ovaj proizvod može
da stvori radio-smetnje u kom slučaju će korisnik možda morati da
preduzme odgovarajuće mere.
–– Informacije o posvećenosti kompanije Samsung zaštiti životne sredine
i obavezi poštovanja propisa koji se odnose na proizvode, npr. REACH,
WEEE, baterije, potražite na adresi http://www.samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.
html
–– Detaljne specifikacije uređaja potražite na veb-lokaciji kompanije
Samsung Electronics.
Príručka rýchlym nastavením
1Zobrazenie obrazovky mobilného zariadenia alebo laptopu
pripojeného k produktu alebo importovanie údajov, napríklad
obrázkov, z pripojeného zariadenia USB alebo sieťovej jednotky.
2Zdieľanie vytvoreného obsahu rozličnými spôsobmi.
3Zdieľanie obrazovky s vybranými zariadeniami.
––Táto ponuka sa zobrazuje iba v režime ZDIEĽANIE OBRAZOVKY.
4Spravovanie a úprava zoznamov a nastavení.
5Posúvanie alebo úprava vytvorených zoznamov pre každú stranu.
6Vrátanie alebo zopakovanie poslednej akcie.
Ak prebieha úprava stránky ako napr. pridávanie, vymazávanie alebo
sa obnoví.
premiestňovanie stránky, funkcia
7Zoznam posuňte pohybom prsta po oddeľovači stránky.
8Zoznam posuňte pohybom prsta po čiernej ploche.
IMPORTOVAŤ
Môžete zobraziť obrazovku mobilného zariadenia alebo laptopu
pripojeného k produktu alebo importovať údaje, napríklad obrázky, z
pripojeného zariadenia USB alebo sieťovej jednotky.
–– Z importovaného obsahu môžete zaznamenať požadované obrazovky.
• MOBIL, LAPTOP, USB, SIEŤOVÁ JEDNOTKA
EXPORTOVAŤ
ytvorené zoznamy môžete exportovať rôznymi spôsobmi.
V
• E-MAIL, TLAČIŤ, USB, ZDIEĽANIE OBRAZOVKY, SIEŤOVÁ JEDNOTKA
–– Toto je produkt triedy A. V domácom prostredí môže tento produkt
spôsobovať rádiové rušenie, pričom v takom prípade môže byť zo strany
používateľa nutné prijať vhodné opatrenia.
–– Informácie o environmentálnych záväzkoch spoločnosti Samsung
a regulačných povinnostiach týkajúcich sa konkrétnych produktov,
napríklad predpisov REACH, WEEE alebo batérií, nájdete na lokalite
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
–– Podrobné technické údaje zariadenia nájdete na webovej lokalite
spoločnosti Samsung Electronics.
Navodila za hitro namestitev
Elementi na zaslonu
IMPORT
Prikažete lahko zaslon mobilne naprave ali prenosnega računalnika,
povezanega z izdelkom, oziroma uvozite podatke, denimo slike, iz
povezane naprave USB ali omrežnega pogona.
–– V uvoženi vsebini lahko zajamete želene zaslone.
• MOBILE, LAPTOP, USB, NETWORK DRIVE
EXPORT
stvarjene sezname lahko izvozite na različne načine.
U
• EMAIL, PRINT, USB, SCREEN SHARE, NETWORK DRIVE
–– To je izdelek razreda A. V domačem okolju lahko ta izdelek povzroča
radijske motnje. V tem primeru bo uporabnik morda moral ustrezno
ukrepati.
–– Za več informacij o okoljskih zavezah podjetja Samsung in regulativnih
obveznostih za določen izdelek, kot so denimo REACH, WEEE in
baterije, obiščite stran http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
–– Podrobnejše tehnične podatke o napravi lahko najdete na spletnem
mestu podjetja Samsung Electronics.
Guía de configuración rápida
Elementos de la pantalla
1Visualice la pantalla de un dispositivo móvil o un portátil conectado
al producto o importe datos como imágenes desde una unidad de red
o USB conectados.
2Comparta sus creaciones de varias formas.
3Permite compartir la pantalla con los dispositivos seleccionados.
––Este menú solo es visible en el modo COMPARTIR PANTALLA.
4Gestione y cambie las listas y la configuración.
5Puede mover o editar las listas creadas de cada página.
6Deshaga o rehaga la última acción.
Si se encuentran acciones de edición de página, como la adición, la
.
eliminación o el desplazamiento de página, se restablecerá
7Desplace la línea del salto de página para mover la lista.
8Desplace el área negra para mover la lista.
IMPORTAR
Puede visualizar la pantalla de un dispositivo móvil o un portátil
conectado al producto o importar datos como imágenes desde una
unidad de res o USB conectados.
–– Puede hacer las capturas de pantalla que desee del contenido
importado.
• MÓVIL, ORDENADOR PORTÁTIL, USB, UNIDAD DE RED
EXPORTAR
uede exportar las listas creadas de diferentes formas.
P
• CORREO ELECTRÓNICO, IMPRIMIR, USB, COMPARTIR PANTALLA,
UNIDAD DE RED
–– Este es un producto de clase A. En un entorno doméstico este producto
puede provocar interferencias de radio, en cuyo caso el usuario deberá
tomar las medidas adecuadas.
–– Para obtener información sobre los compromisos medioambientales
y las obligaciones legales de algún producto específico de Samsung,
como por ejemplo REACH, WEEE o las pilas, visite http://www.samsung.
com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/
data_corner.html
–– Para obtener especificaciones detalladas de cada dispositivo, visite el
sitio web de Samsung Electronics.
Snabbstartguide
Delar
1Pennhållare
Förvara pekpennan på sin rätta plats.
När produkten är avstängd och du lyfter pennan från pennhållaren
slås skärmen på.
När produkten är i skärmsläckarläge och du lyfter pennan från
pennhållaren slås skärmen på.
2NFC-panel
Tagga mobilenheten till NFC-plattan för att ansluta den.
Tagga ett NFC-kort till NFC-plattan för att ange en e-postadress
automatiskt.
3Strömknapp
Håll knappen intryckt för att stänga av produkten.
I skrivläge trycker du kort på strömbrytaren för att växla till
skärmsläckarläget.
I läget HDMI eller Screen Mirroring trycker du på strömbrytaren för
att lämna helskärmsläge.
4Rörelsesensor
Känner av användarens rörelser och aktiverar/inaktiverar produkten
därefter.
Skärmelement
1Visa skärmen på en mobilenhet eller bärbar dator som är ansluten
till produkten, eller importera data som bilder från en ansluten USBeller nätverksenhet.
2Dela det du skapar på olika sätt.
3Dela skärmen med valda enheter.
––Menyn visas endast i läget DELA SKÄRM.
4Hantera och ändra listor och inställningar.
5Flytta eller redigera de skapade listorna för varje sida.
6Ångra eller gör om den sista åtgärden.
Om några sidredigeringsåtgärder som tillägg, borttagning eller
.
flyttning av sidor påträffas, återställs
7Dra i sidbrytningslinjen när du vill flytta rullen.
8Bläddra i det svarta området för att flytta rullen.
IMPORTERA
Du kan visa skärmen på en mobilenhet eller bärbar dator som är ansluten
till produkten, eller importera data som bilder från en ansluten USBeller nätverksenhet.
–– Du kan fånga de skärmbilder du vill ha från det importerade innehållet.
• MOBIL, BÄRBAR DATOR, USB, NÄTVERKSENHET
EXPORTERA
u kan exportera de listor du skapat på olika sätt.
D
• E-POST, SKRIV UT, USB, DELA SKÄRM, NÄTVERKSENHET
–– Detta är en produkt av klass A. I hemmiljö kan produkten orsaka
radiostörningar. I så fall kan användaren behöva vidta nödvändiga
åtgärder.
–– Mer information om Samsungs miljöåtaganden och produktspecifika
skyldigheter, t.ex. REACH, WEEE, batterier, finns på http://
www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
–– Detaljerade enhetsspecifikationer finns på Samsung Electronics
webbplats.
Hızlı Kurulum Kılavuzu
Bileşenleri Kontrol Etme
(1) Hızlı Kurulum Kılavuzu (2) Garanti kartı (Bazı bölgelerde olmayabilir)
(3) Mevzuat kılavuzu (4) Güç kablosu (5) Dokunmatik Kalemi X 2
(6) USB kablosu (7) Bağlantı Kutusu Kapağı
Herhangi bir parça eksikse, ürünü satın aldığınız satıcıyla temas kurun.
Parçalar farklı bölgelerde farklılık gösterebilir.
Parçalar
1Kalemlik
Dokunmatik kalem yerinde kalsın.
Ürün kapalıyken kalemi kaldırırsanız ekran açılır.
Ürün ekran koruyucu modundayken kalemi kaldırırsanız ekran açılır.
2NFC pad
Bağlantı için mobil cihazınızı NFC pad ürününe atayın.
E-posta adresini otomatik olarak girmek için NFC pad ürününe bir
NFC kart atayın.
3Güç düğmesi
Ürünü kapatmak için düğmeyi basılı tutun.
Yazma modunda, ekran koruyucu moduna geçmek için kısa süre Güç
düğmesine basın.
HDMI veya Screen Mirroring modunda tam ekran modundan çıkmak
için Güç düğmesine basın.
4Hareket sensörü
Ürünü açmak veya kapatmak için kullanıcının hareketlerini algılar.
Ekran Öğeleri
1Ürüne bağlı bir mobil cihaz ya da dizüstü bilgisayarın ekranını
görüntüleyin veya bağlı bir USB ya da ağ sürücüsünden resimler gibi
verileri içeri aktarın.
2Projelerinizi çeşitli şekillerde paylaşın.
3Ekranınızı seçilen cihazlarla paylaşır.
––Bu menü yalnızca EKRAN PAYLAŞIMI modunda görünür haldedir.
4Listeleri ve ayarları yönetin ve değiştirin.
5Her sayfa için oluşturulan listeleri taşıyın veya düzenleyin.
6Son eylemi geri alın veya yineleyin.
Sayfa ekleme, silme ve taşıma gibi herhangi bir düzenleme işlemi
sıfırlandı.
bulunursa
7Listeyi taşımak için sayfa sonunu kaydırın.
8Listeyi taşımak için siyah alanı kaydırın.
İÇE AKTAR
Ürüne bağlı bir mobil cihaz ya da dizüstü bilgisayarın ekranını
görüntüleyebilir veya bağlı bir USB ya da ağ sürücüsünden resimler gibi
verileri içeri aktarabilirsiniz.
–– İçe aktardığınız içerikten istediğiniz ekran görüntülerini alabilirsiniz.
• MOBİL, DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR, USB, AĞ SÜRÜCÜSÜ
DIŞA AKTAR
luşturduğunuz listeleri çeşitli şekillerde dışa aktarabilirsiniz.
O
• E-POSTA, YAZDIR, USB, EKRAN PAYLAŞIMI, AĞ SÜRÜCÜSÜ
–– Bu, A sınıfı bir üründür. Ev ortamında bu ürün radyo parazitlenmesine
neden olabilir ve bu durumda kullanıcının uygun önlemler alması
gerekebilir.
–– Samsung’un çevre taahhütleri ve REACH, WEEE, Piller gibi ürüne özel
mevzuat yükümlülükleri hakkında bilgi için bkz. http://www.samsung.
com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/
data_corner.html
–– Cihazın ayrıntılı teknik özellikleri için Samsung Electronics web sitesini
ziyaret edin.
2018-09-10 오후 6:38:00
Download PDF

advertising