Sony BDV-E290, BDV-E690, BDV-E490 Quick guide

Sony BDV-E290, BDV-E690, BDV-E490 Quick guide
4-418-870-11(1) (GB-CZ-SK-RO-BG-LT-LV-EE)
English
1
Spread a cloth on the floor to avoid damaging the floor when you
assemble the speakers.

(1)
1 Place the base () on the lower part of the speaker (), and secure it with
three screws ().
Be sure use three screws for each speaker.
2 Thread the speaker cord of the upper part of the speaker () into the top of
the lower part of the speaker (), then pull the speaker cord from below the
base ().
3 Place the upper part of the speaker () onto the lower part of the speaker ()
while gently pulling the speaker cord from below the base. Then secure the
upper and lower parts of the speaker with a screw ().
4 Remove any slack of the speaker cord in the speaker by gently pulling it from
below the base ().

Speaker Installation Guide
Návod k montáži reproduktorů
Sprievodca inštaláciou reproduktorov
Ghid de instalare a difuzoarelor
Ръководство за монтиране
на високоговорителите
Garsiakalbių montavimo vadovas
Skaļruņu instalēšanas norādījumi
Kõlarite paigaldusjuhend
2
Rozprostřete na podlahu látku, aby se podlaha při montáži reproduktorů
nepoškodila.


1 Umístěte základnu () na spodní díl reproduktoru () a připevněte ji třemi
šrouby ().
Ujistěte se, že jste pro každý reproduktor použili tři šrouby.
2 Reproduktorový kabel vedoucí z horní části reproduktoru () prostrčte
vrcholem spodní části reproduktoru () a poté jej vytáhněte zespodu
základny ().
3 Umístěte horní část reproduktoru () na spodní () a opatrně přitom
potahujte za reproduktorový kabel zespodu základny. Poté spodní a horní část
reproduktoru zajistěte pomocí šroubu ().
4 Reproduktorový kabel v reproduktoru napněte opatrným potažením
zespodu základny ().

Slovenčina

List of parts/Seznam dílů/Zoznam súčastí/Lista pieselor/Списък с части/Dalių sąrašas/
Detaļu saraksts/Osade loend




2 Įkiškite viršutinės garsiakalbio dalies laidą () į apatinės garsiakalbio dalies
viršuje esančią ertmę () ir ištraukite laidą pro pagrindo apačioje esančią
ertmę ().
3 Atsargiai traukdami garsiakalbio laidą pro pagrindo apačioje esančią ertmę
uždėkite viršutinę garsiakalbio dalį () ant apatinės garsiakalbio dalies ().
Tada sutvirtinkite viršutinę ir apatinę garsiakalbio dalis varžtu ().
4 Įtempkite garsiakalbio laidą jį atsargiai traukdami pro pagrindo apačioje
esančią ertmę ().
Latviski
1 Plasaţi suportul () în partea de jos a difuzorului () şi prindeţi-l cu trei
şuruburi negre ().
Utilizaţi câte trei şuruburi pentru fiecare difuzor.

2 Introduceţi cablul din partea superioară a difuzorului () în partea de sus
a părţii inferioare a difuzorului (), apoi trageţi cablul difuzorului de sub
bază ().
3 Plasaţi partea superioară a difuzorului () deasupra părţii inferioare
a acestuia () şi trageţi uşor în acest timp cablul difuzorului de sub bază.
Apoi fixaţi părţile de sus şi de jos ale difuzorului cu un şurub ().
4 Întindeţi bine cablul în difuzor trăgându-l uşor de sub bază ().
Български

1 Novietojiet pamatni () uz skaļruņa apakšējās daļas () un pieskrūvējiet
ar trim skrūvēm ().
Katram skaļrunim noteikti izmantojiet trīs skrūves.
2 Augšējās skaļruņa daļas () skaļruņa vadu ievietojiet skaļruņa apakšējās
daļas () augšpusē, pēc tam izvelciet skaļruņa vadu no pamatnes puses ().
3 Skaļruņa augšējo daļu () novietojiet uz skaļruņa apakšējās daļas (), viegli
velkot skaļruņa vadu no pamatnes puses. Pēc tam sastipriniet skaļruņa
augšējo un apakšējo daļu ar skrūvi ().
4 Pēc tam savelciet skaļrunī esošo skaļruņa vadu, viegli pavelkot no pamatnes
puses ().
Eesti keel
Kõlarite kokkupanemisel laotage põrandale riie, et vältida põranda
kriipimist.
2 Viige kõlari ülemise osa juhe () kõlari alumise osa ülemisest otsast sisse (),
seejärel tõmmake kõlari juhet aluse alt ().
3 Asetage kõlari ülemine osa () kõlari alumise osa peale (), tõmmates
kõlari juhet õrnalt aluse alt. Seejärel kinnitage kõlari ülemine ja alumine
osa kruviga ().
4 Eemaldage kõlari sees olevad juhtme lõtkud, tõmmates juhet õrnalt
aluse alt ().
Întindeţi o cârpă pe podea pentru a evita deteriorarea podelei atunci când
asamblaţi difuzoarele.

Izklājiet uz grīdas drānu, lai izvairītos no grīdas sabojāšanas, montējot
skaļruņus.
1 Nasaďte podstavec () na spodnú časť reproduktora () a upevnite
ho pomocou troch skrutiek ().
Română
4
Būtinai trimis varžtais priveržkite kiekvieną garsiakalbį.
1 Asetage alus () kõlari alumisele osale () ja kinnitage kolme kruviga ().
2 Prevlečte reproduktorový kábel vrchnej časti reproduktora () cez spodnú
časť reproduktora () a vytiahnite ho cez spodnú časť podstavca ().
3 Umiestnite vrchnú časť reproduktora () na spodnú časť reproduktora ()
a pomaly ťahajte reproduktorový kábel zo spodnej časti podstavca. Potom
upevnite vrchnú a spodnú časť reproduktora pomocou skrutky ().
4 Jemne potiahnite reproduktorový kábel zo spodnej časti podstavca, aby
sa kábel vo vnútri reproduktora natiahol. ().
3
Assembling the tall-type speakers (BDV-E690/E490 only)
Montáž sloupových reproduktorů (pouze BDV-E690/E490)
Montáž vysokých reproduktorov (iba modely BDV-E690/E490)
Asamblarea difuzoarelor înalte (numai pentru BDV-E690/E490)
Монтиране на изправените високоговорители
(само за BDV-E690/E490)
Didžiųjų garsiakalbių montavimas (tik BDV-E690 / E490)
Augsto skaļruņu montāža (tikai BDV-E690/E490)
Kõrgete kõlarite kokkupanek (ainult BDV-E690/E490)
1 Uždėkite pagrindą () ant apatinės garsiakalbio dalies () ir priveržkite
trimis varžtais ().
Na podlahu rozprestrite látku, aby sa pri montáži reproduktorov
nepoškodila.
Na každý reproduktor použite tri skrutky.
To install speakers on a wall, see the reverse side.
Postup montáže reproduktorů na zeď je popsán na druhé straně.
Ak chcete reproduktory inštalovať na stenu, pozrite si zadnú stranu.
Pentru a monta difuzoarele pe perete, consultaţi instrucţiunile
de pe verso.
За да монтирате високоговорителите на стена, вижте
обратната страна.
Norėdami montuoti garsiakalbius ant sienos, žr. kitą pusę.
Kā skaļruņus uzstādīt pie sienas, skatiet otrā pusē.
Kõlarite paigaldamiseks seinale vaadake teist külge.
Prieš montuodami garsiakalbius, ant grindų pasitieskite patiesalą.
Česky
BDV-E690/E490/E390/E385/E290/T39
©2012 Sony Corporation
Lietuvių k.

Поставете плат върху пода, за да избегнете нараняване на пода,
когато сглобявате високоговорителите.
1 Поставете основата () на долната част на високоговорителя ()
и я закрепете с три черни винта ().
Не забравяйте да използвате по 3 винта за всеки високоговорител.
2 Прокарайте кабела през горната част на високоговорителя ()
и го извадете през горната страна на долната част на високоговорителя
(), след което го издърпайте от под основата ().
3 Поставете горната част на високоговорителя () върху долната
му част (), като внимателно издърпвате кабела на високоговорителя
от под основата. След това закрепете горната и долната част
на високоговорителя с винт ().
4 Опънете кабела на високоговорителя, ако се налага, като внимателно
го издърпате от под основата ().
Kasutage iga kõlari puhul kindlasti kolme kruvi.
4
Installing speakers on a wall
Montáž reproduktorů na zeď
Inštalácia reproduktorov na stenu
Montarea difuzoarelor pe un perete
Монтиране на високоговорителите на стена
Garsiakalbių montavimas ant sienos
skaļruņu uzstādīšana pie sienas
Kõlarite paigaldamine seinale
1
Slovenčina
Upozornenie
 Obráťte sa na predajcu skrutiek alebo odborníka na inštaláciu, aby ste získali
informácie o materiáli steny alebo skrutkách, ktoré máte použiť.
 Použite skrutky, ktoré sú vhodné pre materiál steny a jej pevnosť. Keďže stena
zo sadrokartónu je výnimočne krehká, pripevnite skrutky bezpečne do nosníka
a potom do steny. Reproduktory nainštalujte na zvislú a rovnú spevnenú stenu.
 Spoločnosť Sony nezodpovedá za nehody ani škody spôsobené nesprávnou
inštaláciou, nedostatočnou pevnosťou steny alebo nesprávnou inštaláciou
skrutiek, prírodnými katastrofami atď.
For the tall-type speakers only (BDV-E690/E490 only)
Pouze pro sloupové reproduktory
(pouze BDV-E690/E490)
Iba pre vysoké reproduktory
(iba modely BDV-E690/E490)
Doar pentru difuzoarele înalte
(numai pentru BDV-E690/E490)
Само за изправените високоговорители
(само за BDV-E690/E490)
Tik didiesiems garsiakalbiams (tik BDV-E690 / E490)
Tikai augstajiem skaļruņiem (tikai BDV-E690/E490)
Ainult kõrgete kõlarite kohta (ainult BDV-E690/E490)
1 Iba pre vysoké reproduktory (iba modely BDV-E690/E490): Odlepte ochrannú
fóliu z obojstrannej pásky na kryte spodnej časti reproduktora a potom kryt
spodnej časti reproduktora pripevnite k spodnej strane vrchnej časti vysokého
reproduktora.
2 Pripravte si skrutky (nedodávajú sa) vhodné pre otvor na zadnej strane
každého reproduktora.
3 Pripevnite skrutky do steny.
Medzi stenou a hlavičkou skrutky nechajte priestor 5 až 7 mm. V prípade stredového
reproduktora a vysokých reproduktorov odmerajte vzdialenosť medzi skrutkami ešte pred
ich pripevnením do steny.
Stredový reproduktor: 120 mm
Vysoké reproduktory: 465 mm
4 Zaveste reproduktor na skrutky.
Română
English
2
4 mm (3/16 in / 3/16 " / 3/16 palca / 3/16 инча / 3/16 col. /
3
/16 collas / 3/16 tolli)
30 mm (1 3/16 in / 1 3/16 " / 1 3/16 palca / 1 3/16 инча / 1 3/16 col. / 1 3/16 collas / 1 3/16 tolli)
5 mm (7/32 in / 7/32 " / 7/32 palca / 7/32 инча /
7
/32 col. / 7/32 collas / 7/32 tolli)
10 mm (13/32 in / 13/32 " / 13/32 palca /
13
/32 инча / 13/32 col. / 13/32 collas / 13/32 tolli)
3
Hole on the back of the speaker
Otvor v zadní části reproduktoru
Otvor na zadnej strane reproduktora
Gaură din spatele difuzorului
Отвор на гърба на високоговорителя
Ertmė garsiakalbio užpakalinėje dalyje
Caurums skaļruņa aizmugurē
Auk kõlari tagaküljel
120 mm
(4 7/8 in / 4 7/8 " / 4 7/8 palca / 4 7/8 инча /
4 7/8 col. / 4 7/8 collas / 4 7/8 tolli)
Caution
 Contact a screw shop or installer regarding the wall material or screws to be
used.
 Use screws that are suitable for the wall material and strength. As a plaster board
wall is especially fragile, attach the screws securely to a beam and fasten them
to the wall. Install the speakers on a vertical and flat wall where reinforcement
is applied.
 Sony is not responsible for accidents or damage caused by improper installation,
insufficient wall strength or improper screw installation, natural calamity, etc.
1 For the tall-type speakers only (BDV-E690/E490 only): Remove the protection
sheet from the double-sided tape on the speaker-bottom cover, then attach the
speaker-bottom cover to the bottom of the upper part of the tall-type speaker.
2 Prepare screws (not supplied) that are suitable for the hole on the back of each
speaker.
3 Fasten the screws to the wall.
Leave a space of about 5 mm to 7 mm between the wall and the head of the screw. For the center
speaker and tall-type speakers, measure the distance between the screws before fastening the
screws to the wall.
For the center speaker: 120 mm
For the tall-type speakers: 465 mm
4 Hang the speaker on the screw(s).
Česky
5 mm to 7 mm (7/32 in to 9/32 in)
5 až 7 mm (7/32 " až 9/32 ")
5 až 7 mm (7/32 až 9/32 palca)
Între 5 mm şi 7 mm (între 7/32 in şi 9/32 in)
от 5 мм до 7 мм (от 7/32 инча до 9/32 инча)
5–7 mm (7/32–9/32 col.)
5–7 mm (7/32–9/32 collas)
5–7 mm (7/32–9/32 tolli)
465 mm
(18 3/8 in / 18 3/8 " / 18 3/8 palca / 18 3/8 инча /
18 3/8 col. / 18 3/8 collas / 18 3/8 tolli)
For the center speaker
Středový reproduktor
Stredový reproduktor
Pentru difuzorul central
За централния високоговорител
Centrinis garsiakalbis
Centrālajam skaļrunim
Keskmise kõlari puhul
Pozor
 V železářství nebo u montéra zjistěte, jaké šrouby máte s ohledem na materiál zdí
použít.
 Použijte takové šrouby, které jsou vhodné vzhledem k materiálu a pevnosti zdí.
Sádrokartonové zdi jsou velmi křehké, proto upevněte šrouby k nosníku a poté
je upevněte do zdi. Reproduktory namontujte na kolmou a plochou zeď v místě
jejího zpevnění.
 Společnost Sony není zodpovědná za jakékoli nehody či poškození způsobené
nesprávnou montáží, nedostatečnou pevností zdí nebo použitím nevhodného
šroubu, přírodní katastrofou apod.
1 Pouze pro sloupové reproduktory (pouze BDV-E690/E490): Odstraňte
ochrannou vrstvu z oboustranné pásky na krytu spodní části reproduktoru.
Poté tento kryt připevněte ke spodní části horního dílu sloupového
reproduktoru.
2 Připravte si šrouby (nejsou součástí dodávky), které jsou vhodné pro otvor
na zadní straně každého reproduktoru.
3 Upevněte šrouby do zdi.
Mezi zdí a hlavou šroubu nechejte prostor přibližně 5 až 7 mm. U středového reproduktoru
a sloupových reproduktorů změřte vzdálenost mezi šrouby, ještě než je upevníte do zdi.
Středový reproduktor: 120 mm
Sloupové reproduktory: 465 mm
For the tall-type speakers
(BDV-E690/E490 only)
Pro sloupové reproduktory
(pouze BDV-E690/E490)
Pre vysoké reproduktory
(iba modely BDV-E690/E490)
Pentru difuzoarele înalte
(numai pentru BDV-E690/E490)
За изправените високоговорители
(само за BDV-E690/E490)
Didiesiems garsiakalbiams
(tik BDV-E690 / E490)
Augstajiem skaļruņiem
(tikai BDV-E690/E490)
Kõrget tüüpi kõlaritele
(ainult mudelitele BDV-E690/E490)
For the other speakers (Except for BDV-E690)
Pro ostatní reproduktory (kromě BDV-E690)
Pre iné reproduktory (okrem modelu BDV-E690)
Pentru celelalte difuzoare
(în afară de BDV-E690)
За другите високоговорители
(с изключение на BDV-E690)
Kitiems garsiakalbiams (išskyrus BDV-E690)
Citiem skaļruņiem (izņemot BDV-E690)
Teistele kõlaritele (v.a BDV-E690)
4 Zavěste reproduktor na šroub(y).
Lietuvių k.
Dėmesio
 Jei reikia informacijos apie sienos medžiagą arba nežinote, kokius varžtus
naudoti, klauskite varžtų pardavėjo arba montuotojo.
 Naudokite varžtus, tinkamus pagal sienos medžiagą ir stiprumą. Tinko plokštės
siena yra itin trapi, todėl varžtus tvirtai įsukite į siją ir priveržkite prie sienos.
Garsiakalbius montuokite ant vertikalios ir plokščios sienos tose vietose, kur
ji sustiprinta.
 „Sony“ neatsako už nelaimingus atsitikimus arba žalą, patirtą dėl netinkamo
montavimo, nepakankamo sienos stiprumo arba netinkamo varžtų įsukimo,
stichinių nelaimių ir t. t.
1 Taikoma tik didiesiems garsiakalbiams (tik BDV-E690 / E490): atklijuokite
apsauginę medžiagą nuo dvipusės lipniosios juostelės, priklijuotos prie
apatinio garsiakalbio dangtelio, tada uždėkite dangtelį ant viršutinės didžiojo
garsiakalbio dalies apačios.
2 Pasiruoškite kiekvieno garsiakalbio užpakalinėje dalyje esančią ertmę
atitinkančius varžtus (nepridedami).
3 Priveržkite varžtus prie sienos.
Tarp sienos ir varžto galvutės palikite 5–7 mm tarpą. Jei montuojate centrinį arba didžiuosius
garsiakalbius, prieš įsukdami varžtus į sieną išmatuokite tarp jų esantį atstumą.
Centrinis garsiakalbis: 120 mm
Didieji garsiakalbiai: 465 mm
4 Pakabinkite garsiakalbį ant varžto (-ų).
Latviski
Atenţie
 Contactaţi un atelier de montaj sau un instalator pentru detalii legate de
materialul peretelui sau de şuruburile ce trebuie utilizate.
 Utilizaţi şuruburi adecvate materialului şi rezistenţei peretelui. Deoarece plăcile
din gips sunt destul de fragile, prindeţi şuruburile bine de o grindă şi fixaţi-le
în perete. Montaţi difuzoarele pe un perete vertical şi plat, unde este aplicată
ranforsare.
 Compania Sony nu este responsabilă pentru accidente sau daune cauzate de
montarea necorespunzătoare, de rezistenţa insuficientă a peretelui sau de
montarea necorespunzătoare prin înşurubare, de calamităţi naturale etc.
Uzmanību!
 Lai saņemtu informāciju par piemēroto sienas materiālu vai izmantojamajām
skrūvēm, sazinieties ar skrūvju veikalu vai uzstādītāju.
 Izmantojiet sienas materiālam un izturībai piemērotas skrūves. Ģipškartona
plākšņu siena ir īpaši trausla, tāpēc skrūves cieši ieskrūvējiet sijā vai ieskrūvējiet
tās nesošajā sienā. Uzstādiet skaļruņus pie vertikālas un līdzenas sienas vietā,
kur izmantota armatūra.
 Sony neatbild par negadījumiem vai bojājumiem, ko izraisījusi nepareiza
uzstādīšana, nepietiekama sienas izturība vai neatbilstošu skrūvju izmantošana,
dabas katastrofa u.c.
1 Doar pentru difuzoarele înalte (numai pentru BDV-E690/E490): Îndepărtaţi
folia de protecţie de pe banda dublu-adezivă de pe capacul pentru partea
de dedesubt a difuzorului, apoi ataşaţi capacul pentru partea de dedesubt
a difuzorului pe partea de dedesubt a părţii superioare a difuzorului înalt.
2 Pregătiţi şuruburi (nefurnizate) potrivite pentru gaura din spatele fiecărui
difuzor.
3 Prindeţi şuruburile în perete.
1 Tikai augstajiem skaļruņiem (tikai BDV-E690/E490): Noņemiet skaļruņa
apakšējā vāciņa abpusēji lipīgās lentes aizsargloksni, pēc tam skaļruņa
apakšējo vāciņu pievienojiet augstā skaļruņa augšējās daļa apakšdaļai.
2 Sagatavojiet skrūves (komplektācijā nav iekļautas), kas atbilst katra skaļruņa
aizmugurē esošajam caurumam.
3 Ieskrūvējiet skrūves sienā.
Lăsaţi un spaţiu de 5 - 7 mm între perete şi capul şurubului. Pentru difuzorul central şi difuzoarele
înalte, măsuraţi distanţa dintre şuruburi înainte de a prinde şuruburile în perete.
Pentru difuzorul central: 120 mm
Pentru difuzoarele înalte: 465 mm
Atstājiet 5–7 mm atstarpi starp sienu un skrūves galvu. Centrālajam skaļrunim un augstajiem
skaļruņiem pirms skrūvju ieskrūvēšanas sienā izmēriet attālumu starp skrūvēm.
Centrālajam skaļrunim: 120 mm
Augstajiem skaļruņiem: 465 mm
4 Uzkariniet skaļruni uz skrūves(ēm).
4 Agăţaţi difuzorul în şurub(uri).
Български
Внимание
 Свържете се с магазин за крепежни елементи или техник относно
материала на стените или винтовете, които трябва да се използват.
 Използвайте винтове, които са подходящи за материала и здравината на
стената. Тъй като стените от гипсокартон са особено трошливи, закрепете
винтовете към носещ елемент и така ги прикрепете към стената.
Монтирайте високоговорителите на вертикална и плоска стена, която
е достатъчно здрава.
 Sony не носи отговорност за инциденти или повреди, причинени от
неправилен монтаж, недостатъчна здравина на стената или неправилно
монтиране на винтовете, природно бедствие и др.
1 Само за изправените високоговорители (само за BDV-E690/E490):
Премахнете защитното покритие от двустранната лента на долния капак
на високоговорителя, след това прикрепете долния капак към дъното
на горната част на изправения високоговорител.
2 Пригответе винтове (не са включени в комплекта), които са подходящи
за отвора на гърба на всеки високоговорител.
3 Завийте винтовете в стената.
Оставете разстояние от 5–7 мм между стената и главата на винта. За централния
високоговорител и изправените високоговорители измерете разстоянието между
винтовете, преди да ги завиете.
За централния високоговорител: 120 мм
За изправените високоговорители: 465 мм
4 Закачете високоговорителя на винта или винтовете.
Eesti keel
Hoiatus
 Seinamaterjali või kasutatavate kruvide kohta küsige teavet poest või paigaldajalt.
 Kasutage kruvisid, mis sobivad vastava seinamaterjali ja -tugevusega. Kuna
kipsplaadiga sein on eriti õrn, kinnitage kruvid tugevalt tala külge ja seejärel
seina külge. Paigaldage kõlarid vertikaalsele ja lamedale seinale, kuhu
on kinnitatud tugevdus.
 Sony ei vastuta valest paigaldamisest, ebapiisavast seinatugevusest või valest
kruvide paigaldamisest, looduskatastroofidest jms tingitud õnnetuste
või vigastuste eest.
1 Ainult kõrgete kõlarite kohta (ainult BDV-E690/E490). Eemaldage kõlari
alumisel kattel kahepoolselt kleeplindilt kaitsepaber, seejärel kinnitage
kõlari alumine kate kõrge kõlari ülemise osa alumisele küljele.
2 Valmistage ette iga kõlari taga oleva augu jaoks sobivad kruvid (pole kaasas).
3 Kinnitage kruvid seina külge.
Jätke seina ja kruvi pea vahele 5–7 mm ruumi. Keskmise kõlari ja kõrgete kõlarite puhul mõõtke
enne kruvide kinnitamist seinale kruvide vaheline kaugus.
Keskmise kõlari puhul: 120 mm
Kõrgete kõlarite puhul: 465 mm
4 Riputage kõlar kruvi(de) külge.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement