Sony | DR-EX39PP | Sony DR-EX39PP DR-EX39PP Made for Phones in-ear headphones Operating Instructions

4-256-084-11(1)
Stereo Headset
Operating Instructions
Mode d’emploi
Bedienungsanleitung
Manual de instrucciones
Istruzioni per l’uso
Gebruiksaanwijzing
Manual de Instruções
Instrukcja obsługi
Használati útmutató
Návod k obsluze
Návod na používanie
Инструкция по эксплуатации
Інструкція з експлуатації
δηγίες λειτυργίας
Инструкции за работа
Instrucţiuni de utilizare
Navodila za uporabo
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
Português
Polski
Magyar
Stereo Headset
Ecouteurs stéréo
Stereo-Headset
Auriculares estéreo
Auricolari stereo
Stereoheadset
Sistema de Auscultadores Estéreo
Stereofoniczny zestaw słuchawkowy
Sztereo headset
Features
Caractéristiques
Merkmale
Características
Caratteristiche
Kenmerken
Características
Funkcje
Jellemzők
 In-line microphone for hands-free phone calls.
 Easy to use volume control.
 3 sizes of earbuds (S, M, L) supplied for stable and comfortable fit
in the ear.
 Hybrid silicone rubber earbuds for secure fit and long-term
wearing comfort.
 Convenient cord adjuster supplied.
 Micro en ligne pour appels téléphoniques mains libres.
 Commande de réglage du volume facile à utiliser.
 3 tailles d’oreillettes (S, M, L) fournies pour un port stable et
confortable.
 Oreillettes en caoutchouc de silicone hybride pour un port sûr et
un confort d’utilisation à long terme.
 Réglage du cordon pratique fourni.
 In-line-microfoon voor handenvrij bellen.
 Gebruiksvriendelijke volumeregeling.
 Oordopjes in 3 formaten (S, M, L) bijgeleverd voor een goede en
comfortabele pasvorm in het oor.
 Hybride oordopjes uit siliconenrubber voor een goede pasvorm
en langdurig gebruikscomfort.
 Bijgeleverde handige kabelregelaar.
 Microfone em linha para chamadas no modo mãos-livres.
 Controlo de volume fácil de utilizar.
 3 tamanhos de auriculares (S, M, L) fornecidos para uma
utilização estável e confortável nos ouvidos.
 Auriculares híbridos em borracha de silicone, para uma utilização
segura e confortável de longa duração.
 Prático regulador de cabo fornecido.
Gebrauch (siehe Abb. )
Utilización (consulte la fig. )
Modalità d’uso (vedere fig. )
Hoe te gebruiken (zie afb. )
Como utilizar (consulte fig. )
 Wbudowany mikrofon pozwala prowadzić rozmowy bez
używania rąk.
 Łatwe sterowanie głośnością.
 Dołączone do zestawu wkładki douszne w trzech rozmiarach (S,
M, L) zapewniają stabilne i wygodne dopasowanie do ucha.
 Hybrydowe wkładki douszne silikonowo-gumowe – bezpieczne
noszenie i długotrwała wygoda
 Wygodny regulator przewodu w zestawie.
 Kábelbe épített mikrofon a kéz nélküli telefonáláshoz.
 Egyszerűen használható hangerőszabályozó.
 A stabil és kényelmes illeszkedés érdekében 3 méretű füldugó (S,
M, L) mellékelve.
 Biztosan illeszkedő és hosszú ideig kényelmesen viselhető hibrid
szilikongumi fülbetétek.
 Kényelmesen használható kábelhossz-beállító mellékelve.
Procédure d’utilisation
(voir fig. )
 Micrófono en línea para realizar llamadas telefónicas con el
manos libres.
 Control de volumen fácil de usar.
 3 tamaños de almohadillas (S, M, L) suministrados, para un
ajuste estable y cómodo en la oreja.
 Almohadillas de goma de silicona híbridas para una fijación
segura y mayor comodidad duradera.
 Práctico regulador del cable suministrado.
 Microfono in linea per chiamate viva voce.
 Semplice regolazione del volume.
 3 misure di protezioni per gli auricolari (S, M, L) in dotazione per
garantire comfort e stabilità.
 Protezioni per gli auricolari in gomma siliconica ibrida per una
sicura portabilità e un comfort duraturo.
 Comodo dispositivo di regolazione del cavo in dotazione.
How to use (see fig. )
 Integriertes Mikrofon für Anrufe über die Freisprecheinrichtung.
 Leicht zu verwendende Lautstärkeregelung.
 Ohrpolster in 3 Größen (S, M, L) mitgeliefert - für stabilen und
bequemen Sitz im Ohr.
 Hybrid-Silikongummi-Ohrpolster für sicheren Sitz und lang
andauernden Tragekomfort.
 Komfortable Vorrichtung zum Einstellen der Kabellänge
mitgeliefert.
1 Schließen Sie das Headset an das Mobiltelefon an.
Der Anschluss an das Mobiltelefon kann in Einklang mit der Open
Mobile Terminal Platform (OMTP) erfolgen.
1 Conecte los auriculares al teléfono móvil.
La conexión al teléfono móvil se puede realizar de acuerdo con la
Plataforma de terminal móvil de código abierto (OMTP).
1 Collegare gli auricolari al cellulare.
Gli auricolari possono essere collegati al cellulare in conformità
con l’Open Mobile Terminal Platform (OMTP, “piattaforma aperta
per terminali mobili”).
1 Sluit de headset aan op de mobiele telefoon.
De verbinding met de mobiele telefoon kan worden doorgevoerd
in overeenstemming met het Open Mobile Terminal Platform
(OMTP).
1 Ligue o sistema de auscultadores ao telemóvel.
A ligação ao telemóvel pode ser efectuada de acordo com a
Plataforma Aberta de Terminais Móveis (OMTP).
1 Connect the headset to the mobile phone.
Connection to the mobile phone can be made in accordance with
the Open Mobile Terminal Platform (OMTP).
Not compatible with iPod*, iPhone*, HTC or BlackBerry.
* iPod, iPhone, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle and iPod
touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and
other countries.
2 Wear the earpiece marked  in your right ear, and the one
marked  in your left ear.
There is a tactile dot on the unit marked  to distinguish the left
side.
Using the cord slider
Move up and down to change the split position of the cord (see fig.
-).
After you use the headset, keep it with the cord slider high positioned
to avoid entangling the cord.
DR-EX39PP
©2010 Sony Corporation
English
Printed in Thailand

Installing the earbuds correctly
If the earbuds do not fit your ears correctly, low-bass sound may not
be heard. To enjoy better sound quality, change the earbuds to
another size, or adjust the earbuds position to sit on your ears
comfortably and fit your ears snugly.
If the earbuds do not fit your ears, try another size. Confirm the size
of the earbuds by checking colour inside (see fig. -).
When you change the earbuds, install them firmly on the headset to
prevent the earbud from detaching and remaining in your ear.
Earbud sizes (inside colour)
2
Small

Large

SS*
(Red)
S
(Orange)
M
(Green)
L
(Light blue)
*This size is optional and available at purchase.
To detach an earbud (see fig. -)
While holding the headset, twist and pull the earbud off.

 Tip
If the earbud slips and cannot be detached, wrap it in a dry soft cloth.
1
Sectional View / Vue en
coupe / Schnittansicht /
 Vista seccional / Vista in
sezione / Dwarsdoorsnede /
Vista em corte / Widok
sekcji / Keresztmetszet

a: Microphone
Use to make a hands-free phone call.
b:Volume
Rotate upward to increase the volume and rotate downward to
decrease the volume.
c: Answer/End button
When receiving a phone call, push the button to speak. To
disconnect, push the button again.
Note
The usage of this button is different according to the mobile phone used.
For details, refer to the manual of the mobile phone.
Adjusting the cord length (see fig. )
Cord: 1.2 m (47 /4 in), Y-type / Plug: Four-conductor stereo mini
plug for OMTP* 3.5mm audio connector / Mass: Approx. 3 g (0.11
oz) without cord
<Headphones>
Type: Closed, dynamic / Driver units: 9 mm, dome type (CCAW
voice coil) / Power handling capacity: 100 mW (IEC**) / Impedance:
16 Ω at 1 kHz / Sensitivity: 100 dB/mW / Frequency response: 6 –
23,000 Hz
<Microphone>
Design: In-line microphone / Type: Electret condenser / Open circuit
voltage level: -38 dB (0 dB = 1 V/Pa) / Effective frequency range: 20 –
20,000 Hz
<Supplied accessories>
Cord adjuster (1) / Earbuds (S (2), M (2), L (2)) / Card warranty (1) /
Operating Instructions (1)
1
*OMTP = The Open Mobile Terminal Platform (OMTP) is a mobile
network operators’ platform that has created an industry standard
for wired connectivity to improve compatibility between mobile
phones and phone headsets.
c

1

**IEC = International Electrotechnical Commission
Design and specifications are subject to change without notice.
Precautions
b
2
Déplacez-la vers le haut ou vers le bas pour modifier la position de
division du cordon (voir fig. -).
Quand vous avez terminé d’utiliser les écouteurs, rangez-les en
plaçant la glissière en position haute pour éviter d’enchevêtrer le
cordon.
Installation correcte des oreillettes
Si les oreillettes ne s’adaptent pas correctement à vos oreilles, il est
possible que vous ne perceviez pas les sons graves. Pour bénéficier
d’une meilleure qualité du son, changez la taille des oreillettes ou
ajustez la position des oreillettes pour qu’elles soient confortablement
installées dans vos oreilles et bien ajustées.
Si les oreillettes ne sont pas adaptées à vos oreilles, essayez une autre
taille. Pour connaître la taille des oreillettes, vérifiez la couleur sur la
partie interne de celles-ci (voir fig. -).
Lorsque vous changez les oreillettes, fixez-les bien sur les écouteurs
afin d’éviter qu’elles ne se détachent et restent coincées dans vos
oreilles.
Taille des oreillettes (couleur intérieure)
Petit

SS*
(Rouge)
Grand

S
(Orange)
M
(Vert)
L
(Bleu clair)
*Cette taille est disponible en option à l’achat.
 Conseil
Si l’oreillette glisse et ne se détache pas, enveloppez-la dans un chiffon
doux et sec.
Specifications
a
Utilisation de la glissière du cordon
To clean the earbuds
Remove the earbuds from the headset, and wash them with a mild
detergent solution.
Do not wind the plug or split section of the cord, as it will strain the cord
and may cause a wire break.

2 Portez l’écouteur marqué sur l’oreille droite et l’écouteur
marqué  sur l’oreille gauche.
Un point tactile est apposé sur l’oreillette marquée  pour
identifier le côté gauche.
Retrait d’une oreillette (voir fig. -)
Tout en tenant l’écouteur, tournez et retirez l’oreillette.
You can adjust the cord length by winding the cord on the cord
adjuster.
(The cord can be wound to the cord adjuster up to 50 cm. If you wind
more, the cord comes off from the cord adjuster easily.)
1 Wind the cord.
2 Push the cord into a slot hole to secure in place.
Note

Non compatible avec iPod*, iPhone*, HTC ou BlackBerry.
* iPod, iPhone, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle et iPod
touch sont des marques déposées d’Apple Inc., aux Etats-Unis
et dans d’autres pays.
To attach an earbud (see fig. -)
Push the parts inside of the earbud into the headset until the
projecting part of the headset is fully covered.
Using the microphone/controller (see fig. )
Coloured parts /
Parties colorées /
Farbige Teile /
Partes coloreadas /
Parti colorate /
Gekleurde delen /
Partes coloridas /
Części wyróżnione
kolorem / Színes
rész
1 Raccordez les écouteurs au téléphone mobile.
Vous pouvez effectuer le raccordement au téléphone mobile
conformément à l’OMTP (Open Mobile Terminal Platform).
Please keep your headset clean at all times especially inside the
rubber earbud (see fig. ).
If any dust or ear wax inside the earbud, you may experience
some listening difficulties.
 Listening with headset at high volume may affect your hearing.
For traffic safety, do not use while driving or cycling.
 Do not put weight or pressure on the headset as it may cause the
headset to deform during long storage.
 The earbuds may deteriorate due to long-term storage or use.
 Install the earbuds firmly onto the headset. If an earbud
accidentally detaches and is left in your ear, it may cause injury.
Note on static electricity
In particularly dry air conditions, mild tingling may be felt on your
ears. This is a result of static electricity accumulated in the body, and
not a malfunction of the headset.
The effect can be minimized by wearing clothes made from natural
materials.
EP-EX10A is available (sold separately) as optional replacement
earbuds.
EP-EX10A offers 4 types of the earbuds: SS, S, M and L.
Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment
(Applicable in the European Union and other
European countries with separate collection
systems)
This symbol on the product or on its packaging
indicates that this product shall not be treated as
household waste. Instead it shall be handed over to the
applicable collection point for the recycling of electrical and
electronic equipment. By ensuring this product is disposed of
correctly, you will help prevent potential negative consequences for
the environment and human health, which could otherwise be caused
by inappropriate waste handling of this product. The recycling of
materials will help to conserve natural resources. For more detailed
information about recycling of this product, please contact your local
Civic Office, your household waste disposal service or the shop where
you purchased the product.
Notice for customers: the following information is only
applicable to equipment sold in countries applying EU
directives
The manufacturer of this product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. The Authorized Representative for
EMC and product safety is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. For any service or guarantee
matters please refer to the addresses given in separate service or
guarantee documents.
Fixation d’une oreillette (voir fig. -)
Enfoncez la partie interne de l’oreillette sur l’écouteur de façon à ce
que la partie saillante de l’écouteur soit complètement couverte.
Nettoyage des oreillettes
Retirez les oreillettes des écouteurs et lavez-les à l’aide d’une solution
détergente douce.
Utilisation du micro/contrôleur (voir fig. )
a: Micro
Utilisez-le pour passer un appel téléphonique mains libres.
b:Volume
Faites tourner la commande vers le haut pour augmenter le volume
et vers le bas pour le diminuer.
c: Touche Réponse/Fin d’appel
Lors de la réception d’un appel téléphonique, appuyez sur cette
touche pour parler. Pour vous déconnecter, appuyez à nouveau sur
cette touche.
Remarque
L’utilisation de cette touche varie en fonction du téléphone mobile
utilisé.
Pour plus d’informations, reportez-vous au manuel du téléphone mobile.
Réglage de la longueur du cordon (voir fig. )
Vous pouvez régler la longueur du cordon en l’enroulant sur le
système de réglage du cordon.
(Vous pouvez enrouler jusqu’à 50 cm du cordon sur le système de
réglage. Si vous l’enroulez davantage, il se détache facilement du
système de réglage du cordon.)
1 Enroulez le cordon.
2 Enfoncez le cordon dans l’orifice de la fente pour le
maintenir en place.
Remarque
N’enroulez pas la fiche ou l’embranchement du cordon, car cela le
soumettrait à une tension susceptible de rompre le fil.
Spécifications
Cordon : 1,2 m (47 1/4 po.), type en Y / Fiche : Mini-fiche stéréo à
quatre conducteurs pour connecteur audio OMTP* 3,5 mm / Poids :
environ 3 g (0,11 on) sans le cordon
<Ecouteurs>
Type : fermé, dynamique / Transducteurs : 9 mm, type à dôme
(bobine acoustique CCAW) / Puissance admissible : 100 mW (IEC**) /
Impédance : 16 Ω à 1 kHz / Sensibilité : 100 dB/mW / Réponse en
fréquence : 6 – 23 000 Hz
<Micro>
Conception : micro en ligne / Type : micro à électret / Niveau de
tension du circuit ouvert : -38 dB (0 dB = 1 V/Pa) / Gamme de
fréquences efficace : 20 – 20 000 Hz
<Accessoires fournis>
Système de réglage du cordon (1) / Oreillettes (S (2), M (2), L (2)) /
Carte de garantie (1) / Mode d’emploi (1)
*OMTP = L’ OMTP ( Open Mobile Terminal Platform ), organisme
regroupant des fabricants de téléphones mobiles, a crée un nouveau
standard de connecteur audio, afin d’améliorer la compatibilité entre
téléphones mobiles et casques stéréos filaires avec micro.
**IEC = Commission Electrotechnique Internationale
La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans
préavis.
Précautions
Veillez à toujours maintenir vos écouteur propres, en particulier à
l’intérieur des oreillettes en caoutchouc (voir fig. ).
Si de la poussière ou du cérumen pénètre dans l’oreillette, vous
risquez de rencontrer des difficultés d’écoute.
 Si vous utilisez ces écouteurs à un volume trop élevé, vous risquez
de subir des lésions auditives.
Pour des raisons de sécurité, n’utilisez pas ces écouteurs en
voiture ou à vélo.
 Ne soumettez pas les oreillettes à un poids ou une pression, sous
peine de les déformer lors d’un entreposage prolongé.
 Les oreillettes peuvent s’abîmer après une utilisation intensive ou
un entreposage prolongé.
 Fixez correctement les oreillettes sur les écouteurs. Si une
oreillette se détache accidentellement et reste coincée dans votre
oreille, elle risque de vous blesser.
Remarque concernant l’électricité statique
Si l’air est particulièrement sec, vous pouvez ressentir de légers
fourmillements dans les oreilles. Cela est dû à l’accumulation
d’électricité statique dans le corps et il ne s’agit pas d’un
dysfonctionnement des écouteurs.
Vous pouvez atténuer cet effet en portant des vêtements en matière
naturelle.
Des oreilles de rechange EP-EX10A sont disponibles en option
(vendues séparément).
Les oreillettes EP-EX10A sont livrées en quatre formats : SS, S, M et L.
Traitement des appareils électriques et
électroniques en fin de vie (Applicable dans les
pays de l’Union Européenne et aux autres pays
européens disposant de systèmes de collecte
sélective)
Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son
emballage, indique que ce produit ne doit pas être
traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de
collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et
électroniques. En s’assurant que ce produit est bien mis au rebut de
manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences
négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine. Le
recyclage des matériaux aidera à préserver les ressources naturelles.
Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce
produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie
ou le magasin où vous avez acheté le produit.
Avis à l’intention des clients : les informations suivantes
s’appliquent uniquement aux appareils vendus dans des pays
qui appliquent les directives de l’Union Européenne
Le fabricant de ce produit est Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon. Le représentant autorisé pour les
questions de compatibilité électromagnétique (EMC) et la sécurité des
produits est Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Allemagne. Pour toute question relative au SAV ou à la
garantie, merci de bien vouloir vous référer aux coordonnées
contenues dans les documents relatifs au SAV ou la garantie.
Nicht kompatibel mit iPod*, iPhone*, HTC oder BlackBerry.
* iPod, iPhone, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle und iPod
touch sind Markenzeichen von Apple Inc., eingetragen in den
USA und anderen Ländern.
No es compatible con iPod*, iPhone*, HTC ni con BlackBerry.
* iPod, iPhone, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle e iPod touch
son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.
UU. y en otros países.
Non compatibile con iPod*, iPhone*, HTC o BlackBerry.
* iPod, iPhone, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle e iPod touch
sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri
Paesi.
Niet compatibel met iPod*, iPhone*, HTC of BlackBerry.
* iPod, iPhone, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle en iPod
touch zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de
VS en andere landen.
2 Póngase la unidad auricular con la marca  en la oreja
derecha y la unidad con la marca  en la oreja izquierda.
Hay un punto táctil en la unidad marcado con una  para
diferenciar el lado izquierdo.
2 Inserire l’auricolare contrassegnato da  nell’orecchio
destro e quello contrassegnato da  nell’orecchio sinistro.
L’unità contrassegnata da  è dotata di un punto tattile per
distinguere il lato sinistro.
2 Draag het oordopje met de markering  in uw rechteroor
en het oordopje met de markering  in uw linkeroor.
Het oordopje gemarkeerd met  beschikt over een reliëfpunt om
de linkerkant te kunnen herkennen.
Schieben Sie die Kabelklemme nach oben oder unten, um die Länge
des geteilten Kabelabschnitts einzustellen (siehe Abb. -).
Schieben Sie nach der Verwendung des Headsets die Kabelklemme in
die obere Position, damit sich das Kabel nicht verfängt.
Mueva el deslizador hacia arriba o hacia abajo para modificar el
segmento dividido del cable (consulte la fig. -).
Después de utilizar los auriculares, mantenga el deslizador del cable
en posición alta para evitar que el cable se enrede.
Muovere verso l’alto e verso il basso per modificare il punto di
diramazione del cavo (vedere fig. -).
Dopo aver utilizzato gli auricolari, lasciare il cursore del cavo in alto
per evitare che il cavo stesso si aggrovigli.
Verplaats de kabelschuif omhoog of omlaag om de positie waar de
kabel gesplitst is te wijzigen (zie afb. -).
Plaats na het gebruik van de headset de kabelschuif in een hoge
positie om te verhinderen dat de kabel in de knoop raakt.
Wenn die Ohrpolster nicht richtig im Ohr sitzen, sind tiefe
Bassklänge unter Umständen nicht zu hören. Sie können die
Tonqualität verbessern, indem Sie Ohrpolster einer anderen Größe
wählen oder die Position der Ohrpolster korrigieren, sodass diese gut
sitzen und fest anliegen.
Wenn die Ohrpolster Ihnen nicht passen, versuchen Sie es mit
Ohrpolstern in einer der anderen Größen. Die Größe der Ohrpolster
erkennen Sie an der Farbe im Inneren (siehe Abb. -).
Wenn Sie die Ohrpolster austauschen, bringen Sie sie fest am Headset
an, damit sie sich nicht lösen und im Ohr stecken bleiben.
Si las almohadillas no se ajustan a las orejas correctamente, es posible
que no pueda oír los sonidos graves. A fin de escuchar un sonido de
mejor calidad, cambie las almohadillas por unas de otra talla o ajuste
su posición para que le resulten cómodas y se adapten perfectamente
a las orejas.
Si las almohadillas no se ajustan bien a las orejas, pruebe otra talla.
Compruebe la talla de las almohadillas según el color del interior
(consulte la fig. -).
Cuando cambie las almohadillas, colóquelas firmemente en los
auriculares para evitar que se desprendan y permanezcan en sus
orejas.
Se le protezioni per gli auricolari non si adattano correttamente alle
orecchie, potrebbe non essere possibile ascoltare i suoni bassi. Per
ottenere una qualità audio ottimale, sostituire le protezioni per gli
auricolari con protezioni di un’altra taglia, oppure regolare la
posizione delle protezioni in modo che siano inserite
confortevolmente e si adattino alle orecchie in modo corretto.
Se le protezioni per gli auricolari non si adattano correttamente alle
orecchie, sostituirle con protezioni di un’altra taglia. Per verificare la
taglia delle protezioni per gli auricolari, controllare il colore
all’interno (vedere fig. -).
Durante la sostituzione delle protezioni per gli auricolari, accertarsi di
installarle in modo saldo sugli auricolari, onde evitare che staccandosi
rimangano all’interno dell’orecchio.
Als de oordopjes niet perfect in uw oren passen, is het mogelijk dat u
lage tonen niet hoort. Om te kunnen genieten van een betere
geluidskwaliteit, gebruikt u een ander formaat oordopjes of past u de
positie van de oordopjes aan zodat deze comfortabel in uw oren
passen.
Als de oordopjes niet in uw oren passen, probeert u een ander
formaat. U kunt het formaat van de oordopjes controleren aan de
hand van de kleur aan de binnenkant (zie afb. -).
Wanneer u de oordopjes vervangt, moet u deze stevig op de headset
bevestigen om te voorkomen dat de oordopjes losraken en in uw oor
achterblijven.
2 Tragen Sie das mit  markierte Ohrstück im rechten und
das mit  markierte im linken Ohr.
Auf dem mit  markierten Ohrstück befindet sich ein fühlbarer
Punkt, um die linke Seite zu kennzeichnen.
Verwendung der Kabelklemme
So verwenden Sie die Ohrpolster richtig
Größe der Ohrpolster (Innenfarbe)
Klein

SS*
(Rot)
Groß

S
(Orange)
M
(Grün)
L
(Hellblau)
*Diese Größe ist optional und beim Kauf erhältlich.
So nehmen Sie ein Ohrpolster ab (siehe Abb. -)
Halten Sie das Headset fest, drehen Sie das Ohrpolster und ziehen Sie
es ab.
 Tipp
Wenn das Ohrpolster rutschig ist und nicht gelöst werden kann,
wickeln Sie es in ein trockenes Tuch.
So bringen Sie ein Ohrpolster an (siehe Abb. -)
Drücken Sie die Teile im Inneren des Ohrpolsters in das Headset, bis
der vorstehende Teil des Headsets vollständig bedeckt ist.
Reinigen der Ohrpolster
Nehmen Sie die Ohrpolster vom Headset ab und waschen Sie sie mit
einer milden Reinigungslösung.
Verwenden des Mikrofons/Reglers (siehe Abb. )
a: Mikrofon
Führen Sie einen Anruf über die Freisprecheinrichtung.
b:Lautstärke
Drehen Sie den Regler nach oben, um die Lautstärke zu erhöhen,
und nach unten, um die Lautstärke zu senken.
c: Annehmen/Beenden-Taste
Drücken Sie zum Sprechen die Taste, wenn Sie einen Telefonanruf
erhalten. Drücken Sie die Taste erneut, um den Anruf zu beenden.
Hinweis
Die Verwendung dieser Taste variiert abhängig vom verwendeten
Mobiltelefon.
Ausführliche Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des
Mobiltelefons.
Anpassen der Kabellänger (siehe Abb. )
Sie können die Kabellänge anpassen, indem Sie das Kabel um die
Kabeleinstellvorrichtung wickeln.
(Bis zu 50 cm des Kabels können auf die Kabeleinstellvorrichtung
aufgewickelt werden. Wenn Sie mehr aufwickeln, löst sich das Kabel
leicht von der Kabeleinstellvorrichtung.)
1 Wickeln Sie das Kabel auf.
2 Drücken Sie das Kabel in die Aussparung, um es zu sichern.
Hinweis
Wickeln Sie nicht den Stecker oder die Kabelverzweigung auf, da dies eine
Belastung für das Kabel ist und zu einem Kabelbruch führen kann.
Technische Daten
Kabel: 1,2 m, Y-förmig / Stecker: Stereo-Ministecker mit vier Adern
für 3,5-mm-OMTP*-Audiobuchse / Gewicht: ca. 3 g ohne Kabel
<Kopfhörer>
Typ: Geschlossen, dynamisch / Tonerzeugende Komponenten: 9 mm
(CCAW-Schwingspule), Kalotte / Belastbarkeit: 100 mW (IEC**) /
Impedanz: 16 Ω bei 1 kHz / Empfindlichkeit: 100 dB/mW /
Frequenzgang: 6 – 23.000 Hz
<Mikrofon>
Design: Integriertes Mikrofon / Typ: Elektret-Kondensatormikrofon /
Leerlaufspannungspegel: -38 dB (0 dB = 1 V/Pa) / Effektiver
Frequenzgang: 20 – 20.000 Hz
<Mitgeliefertes Zubehör>
Kabeleinstellvorrichtung (1) / Ohrpolster (S (2), M (2), L (2)) /
Garantiekarte (1) / Bedienungsanleitung (1)
*OMTP = Open Mobile Terminal Platform (OMTP) ist eine
Plattform der Mobilfunk-Netzwerkbetreiber, die als
Industriestandard für die kabelgebundene Konnektivität gegründet
wurde, um die Kompatibilität zwischen Mobiltelefonen und
Telefon-Headsets zu verbessern.
**IEC = International Electrotechnical Commission
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben
vorbehalten.
Zur besonderen Beachtung
Bitte halten Sie das Headset jederzeit sauber, vor allem auch
innen am Gummiohrpolster (siehe Abb. ).
Bei Staub oder sonstigen Verunreinigungen auf dem Ohrpolster
ist der Ton möglicherweise schlecht zu hören.
 Wenn Sie bei hoher Lautstärke mit dem Headset Musik hören,
kann es zu Gehörschäden kommen.
Verwenden Sie das Headset aus Gründen der Verkehrssicherheit
nicht beim Fahren von Kraftfahrzeugen oder beim
Fahrradfahren.
 Setzen Sie das Headset nicht Gewichten oder Druck aus, da es
sich andernfalls bei längerer Lagerung verformen kann.
 Die Ohrpolster können sich nach langer Aufbewahrung oder
Verwendung abnutzen.
 Bringen Sie die Ohrpolster fest am Headset an. Andernfalls
könnte sich ein Ohrpolster versehentlich lösen, im Ohr stecken
bleiben und Verletzungen verursachen.
Hinweis zur statischen Aufladung
Bei besonders geringer Luftfeuchtigkeit ist u. U. ein leichtes Kribbeln
im Ohr zu spüren. Dies wird durch statische Aufladung des Körpers
verursacht und liegt nicht an einem Defekt des Headsets.
Dieser Effekt kann jedoch durch Tragen von Kleidung aus
Naturstoffen reduziert werden.
Als optionale Ersatzohrpolster können Sie Ohrpolster mit der
Modellbezeichnung EP-EX10A (gesondert erhältlich) erwerben.
Die Ohrpolster EP-EX10A gibt es in 4 Größen: SS, S, M und L.
Entsorgung von gebrauchten elektrischen und
elektronischen Geräten (anzuwenden in den
Ländern der Europäischen Union und anderen
europäischen Ländern mit einem separaten
Sammelsystem für diese Geräte)
Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung
weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als
normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer
Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen
Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten
Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die
Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden
durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den
Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen zum
Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer
Gemeindeverwaltung, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder
dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.
Hinweis für Kunden: Die folgenden Informationen gelten nur
für Geräte, die in Ländern verkauft werden, in denen EURichtlinien gelten
Der Hersteller dieses Produktes ist Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan. Bevollmächtigter für EMV und
Produktsicherheit ist Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Deutschland. Für Kundendienstoder
Garantieangelegenheiten wenden Sie sich bitte an die in
Kundendienst- oder Garantiedokumenten genannten Adressen.
Utilización del deslizador del cable
Instalación correcta de las almohadillas
Tamaños de las almohadillas (color interior)
Pequeño

SS*
(Rojo)
Grande

S
(Naranja)
M
(Verde)
L
(Azul claro)
*Este tamaño es opcional y se encuentra disponible en el
establecimiento de venta del producto.
Extracción de las almohadillas (consulte la fig. -)
Mientras sujeta el auricular, gire la almohadilla y tire de ella hacia
afuera.
 Sugerencia
Si la almohadilla resbala y no es posible extraerla, envuélvala con un
paño suave y seco.
Colocación de las almohadillas (consulte la fig. -)
Presione la parte interior de la almohadilla contra el auricular hasta
que la parte saliente del auricular quede totalmente cubierta.
Limpieza de las almohadillas
Extraiga las almohadillas de los auriculares y límpielas con una
solución de detergente neutro.
Utilización del micrófono/controlador (consulte la fig.
)
a: Micrófono
Utilícelo para realizar una llamada telefónica con el manos libres.
b:Volumen
Gírelo hacia arriba para subir el volumen y hacia abajo para bajar
el volumen.
c: Botón Responder/Fin
Cuando reciba una llamada telefónica, pulse el botón para hablar.
Para desconectar, vuelva a pulsar el botón.
Nota
El uso de este botón es diferente en función del teléfono móvil que
utilice.
Si desea obtener más información, consulte el manual del teléfono móvil.
Ajuste de la longitud del cable (consulte la fig. )
Para ajustar la longitud del cable, enróllelo en el regulador del cable.
(Es posible enrollar hasta 50 cm de cable en el regulador. Si supera
este límite, el cable puede desprenderse del regulador con facilidad).
1 Enrolle el cable.
2 Pase el cable por el interior del orificio de la ranura para
fijarlo en su lugar.
Nota
No enrolle la clavija ni la sección dividida del cable, ya que el cable se
tensaría y podrían romperse los hilos.
Especificaciones
Cable: 1,2 m, tipo Y / Enchufe: miniclavija estéreo de cuatro contactos
para el conector de audio OMTP* de 3,5 mm / Peso: aprox. 3 g sin el
cable
<Auriculares>
Tipo: cerrado, dinámico / Unidad auricular: 9 mm, tipo cúpula
(bobina de voz CCAW) / Capacidad de potencia: 100 mW (IEC**) /
Impedancia: 16 Ω a 1 kHz / Sensibilidad: 100 dB/mW / Respuesta en
frecuencia: 6 – 23.000 Hz
<Micrófono>
Diseño: micrófono en línea / Tipo: condensador de electreto / Nivel
de voltaje del circuito abierto: -38 dB (0 dB = 1 V/Pa) / Rango de
frecuencias efectivas: 20 – 20.000 Hz
<Accesorios suministrados>
Regulador del cable (1) / Almohadillas (S (2), M (2), L (2)) / Tarjeta
de garantía (1) / Manual de instrucciones (1)
*OMTP = La Open Mobile Terminal Platform (OMTP, Plataforma
abierta de terminales móviles) es una plataforma de operadores de
red móvil que ha creado un estándar industrial de conectividad por
cable para mejorar la compatibilidad entre los teléfonos móviles y
los auriculares telefónicos.
**IEC = Comisión Electrotécnica Internacional
El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo
aviso.
Precauciones
Mantenga los auriculares limpios en todo momento, en especial
el interior de las almohadillas de goma (consulte la fig. ).
Si se acumula polvo o cerumen en el interior de la almohadilla, es
posible que experimente problemas de audición.
 Si utiliza los auriculares a un volumen alto, podría dañar sus
oídos.
Por razones de seguridad vial, no los utilice mientras conduzca o
vaya en bicicleta.
 Durante los períodos de almacenamiento prolongados, no ponga
ningún objeto que pese o que ejerza presión sobre los auriculares,
ya que podrían deformarse.
 Es posible que las almohadillas se deterioren con el paso del
tiempo a causa de las condiciones de almacenamiento y del uso.
 Coloque las almohadillas con firmeza en los auriculares. Si una
almohadilla se soltara accidentalmente y se le quedara en el oído,
podría provocarle lesiones.
Nota sobre la electricidad estática
En condiciones de aire particularmente seco, es posible que sienta
una ligera sensación de hormigueo en los oídos. Esto se debe a la
acumulación de electricidad estática en el cuerpo y no es un fallo de
funcionamiento de los auriculares.
Para reducir este efecto, lleve ropa confeccionada con materiales
naturales.
El modelo EP-EX10A se encuentra disponible (se vende por
separado) como almohadilla de recambio opcional.
El modelo EP-EX10A ofrece 4 tamaños de almohadillas: SS, S, M y L.
Tratamiento de los equipos eléctricos y
electrónicos al final de su vida útil (aplicable en la
Unión Europea y en países europeos con sistemas
de recogida selectiva de residuos)
Este símbolo en el equipo o el embalaje indica que el
presente producto no puede ser tratado como residuos
domésticos normales, sino que debe entregarse en el
correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y
electrónicos. Al asegurarse de que este producto se desecha
correctamente, Ud. ayuda a prevenir las consecuencias negativas para
el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la
incorrecta manipulación en el momento de deshacerse de este
producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos
naturales. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este
producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de
recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el
producto.
Aviso para los clientes: la información siguiente resulta de
aplicación solo a los equipos comercializados en países
afectados por las directivas de la UE
El fabricante de este producto es Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japón. El representante autorizado para
EMC y seguridad en el producto es Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,Alemania. Para cualquier
asunto relacionado con servicio o garantía por favor diríjase a la
dirección indicada en los documentos de servicio o garantía
adjuntados con el producto.
Utilizzo del cursore del cavo
Installazione corretta delle protezioni per gli auricolari
Taglie delle protezioni per gli auricolari (colore interno)
Piccole

SS*
(Rosso)
Grandi

S
(Arancio)
M
(Verde)
L
(Azzurro)
*Questa taglia è un optional acquistabile.
Rimozione di una protezione per gli auricolari (vedere fig. )
Afferrare l’auricolare, quindi ruotare e rimuovere la protezione.
 Suggerimento
Se la protezione scivola e non si riesce a rimuoverla, afferrarla
utilizzando un panno morbido e asciutto.
Applicazione di una protezione per gli auricolari (vedere fig.
-)
Premere sull’auricolare la parte interna della protezione finché la
parte sporgente dell’auricolare stesso non risulta completamente
coperta.
Pulizia delle protezioni per gli auricolari
Rimuovere le protezioni dagli auricolari, quindi pulirle utilizzando
una soluzione detergente neutra.
Uso del microfono/dispositivo di controllo (vedere fig.
)
a: Microfono
Per effettuare chiamate in viva voce.
b:Volume
Ruotare verso l’alto per alzare il volume, ruotare verso il basso per
abbassare il volume.
c: Tasto Rispondi/Fine
Alla ricezione di una chiamata telefonica, premere il tasto per
parlare. Per interrompere, premere di nuovo il tasto.
Nota
L’uso di questo tasto dipende dal cellulare in uso.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale del telefono
cellulare.
Regolazione della lunghezza del cavo (vedere fig. )
La lunghezza del cavo può essere regolata avvolgendo il cavo stesso
sull’apposito dispositivo di regolazione.
(Il cavo può essere avvolto sul dispositivo di regolazione fino a 50 cm;
se lo si avvolge ulteriormente, il cavo si stacca facilmente dal
dispositivo di regolazione).
1 Avvolgere il cavo.
2 Premere il cavo in uno dei fori di alloggiamento per
bloccarlo in posizione.
Nota
Non avvolgere la spina o la parte in cui il cavo si dirama, altrimenti il cavo
potrebbe deformarsi e potrebbe verificarsi la rottura dei fili.
Caratteristiche tecniche
Cavo: 1,2 m, tipo Y / Spina: Minispina stereo a quattro poli per
connettore audio OMTP* da 3,5 mm / Massa: circa 3 g senza cavo
<Cuffie>
Tipo: chiuso, dinamico / Unità pilota: 9 mm, tipo a cupola (bobina
vocale CCAW) / Capacità di potenza: 100 mW (IEC**) / Impedenza:
16 Ω a 1 kHz / Sensibilità: 100 dB/mW / Risposta in frequenza: 6 –
23.000 Hz
<Microfono>
Design: microfono in linea / Tipo: condensatore a elettrete / Livello di
tensione del circuito aperto: -38 dB (0 dB = 1 V/Pa) / Gamma di
frequenza effettiva: 20 – 20.000 Hz
<Accessori in dotazione>
Dispositivo di regolazione del cavo (1) / Protezioni per gli auricolari
(S (2), M (2), L (2)) / Scheda di garanzia (1) / Istruzioni per l’uso (1)
*OMTP = Open Mobile Terminal Platform (OMTP) è una
piattaforma mobile per operatori di rete che ha realizzato uno
standard di settore per la connettività cablata al fine di migliorare la
compatibilità tra telefoni cellulari e cuffie telefoniche.
**IEC = International Electrotechnical Commission
Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza
preavviso.
Precauzioni
Tenere sempre puliti gli auricolari, soprattutto all’interno delle
protezioni per gli auricolari in gomma (vedere fig. ).
L’eventuale presenza di polvere o cerume all’interno delle
protezioni per gli auricolari può causare problemi durante
l’ascolto.
 L’ascolto ad alto volume mediante gli auricolari può provocare
danni all’udito. Per motivi di sicurezza stradale, non utilizzare gli auricolari
durante la guida o in bicicletta.
 Non collocare pesi e non esercitare pressione sugli auricolari:
potrebbero deformarsi se lasciati in tali condizioni per lungo
tempo.
 È possibile che le protezioni per gli auricolari si usurino a seguito
di periodi prolungati di conservazione o uso.
 Installare in modo saldo le protezioni sugli auricolari. Se una
protezione si stacca accidentalmente e rimane all’interno
dell’orecchio, potrebbero verificarsi lesioni.
Nota sull’elettricità statica
In condizioni di aria molto secca, si potrebbe avvertire una lieve
sensazione di formicolio nelle orecchie. Ciò è dovuto all’elettricità
statica accumulata nel corpo e non costituisce un malfunzionamento
degli auricolari.
Per ridurre questo effetto, indossare capi di abbigliamento realizzati
con materiali naturali.
Sono disponibili le protezioni per gli auricolari sostitutive opzionali
modello EP-EX10A (vendute separatamente).
Per il modello EP-EX10A sono disponibili 4 tipi di protezioni per
gli auricolari: SS, S, M e L.
Trattamento del dispositivo elettrico od
elettronico a fine vita (applicabile in tutti i paesi
dell’Unione Europea e in altri paesi europei con
sistema di raccolta differenziata)
Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica
che il prodotto non deve essere considerato come un
normale rifiuto domestico, ma deve invece essere
consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di
apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto
sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali
conseguenze negative per l’ambiente e per la salute che potrebbero
altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il
riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per
informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto,
potete contattare l’ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento
rifiuti oppure il negozio dove l’avete acquistato.
In caso di smaltimento abusivo di apparecchiature elettriche e/o
elettroniche potrebbero essere applicate le sanzioni previste dalla
normativa applicabile (valido solo per l’Italia).
Avviso per i clienti: le seguenti informazioni riguardano
esclusivamente gli apparecchi venduti in paesi in cui sono
applicate le direttive UE
Il fabbricante di questo prodotto è Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075, Giappone. Il rappresentante autorizzato
ai fini della Compatibilità Elettromagnetica e della sicurezza del
prodotto è Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327,
Stoccarda Germania. Per qualsiasi problema relativo all’assistenza o
alla garanzia, si prega di fare riferimento agli indirizzi indicati nei
documenti di assistenza e garanzia forniti con il prodotto.
De kabelschuif gebruiken
De oordopjes correct gebruiken
Formaten van oordopjes (binnenkleur)
Klein

SS*
(Rood)
Groot

S
(Oranje)
M
(Groen)
L
(Lichtblauw)
*Dit formaat is optioneel en kan apart worden gekocht.
Não compatível com iPod*, iPhone*, HTC ou BlackBerry.
* iPod, iPhone, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle e iPod touch
são marcas comerciais da Apple Inc., registada nos E.U.A. e
outros países.
2 Coloque o auricular com a marca  no ouvido direito e
aquele com a marca  no ouvido esquerdo.
Existe um ponto táctil na unidade com a marca  para distinguir
o lado esquerdo.
Utilizar o deslizador de cabo
Mova para cima e para baixo para alterar a posição do cabo (consulte
a fig. -).
Depois de utilizar os auscultadores, guarde-os com o deslizador de
cabo na posição superior para evitar o emaranhamento do cabo.
Instalar correctamente os auriculares
Se os auriculares não encaixarem correctamente nos ouvidos, pode
não conseguir os sons graves. Para desfrutar de uma melhor
qualidade de som, utilize auriculares com outro tamanho ou ajuste a
posição dos auriculares de modo a ajustarem-se confortavelmente aos
seus ouvidos.
Se os auriculares não encaixarem devidamente nos ouvidos,
experimente outro tamanho. Confirme o tamanho dos auriculares
verificando a cor do interior (consulte a fig. -).
Quando mudar de auriculares, instale-os firmemente no sistema de
auscultadores para evitar que o auricular se solte e permaneça no seu
ouvido.
Tamanhos de auricular (cor interior)
Pequeno

SS*
(Vermelha)
Grande

S
(Cor-de-laranja)
M
(Verde)
L
(Azul claro)
*Este tamanho é opcional e está disponível no mercado.
Użytkowanie (patrz rys. )
Használat (lásd  ábra)
1 A headsetet csatlakoztassa a mobiltelefonra.
A mobiltelefonnal az Open Mobile Terminal Platform-nak
(OMTP) megfelelően lehet létrehozni a kapcsolatot.
1 Podłącz słuchawki do telefonu komórkowego.
Połączenie z telefonem może być wykonane tylko zgodnie ze
standardem OMTP (Open Mobile Terminal Platform).
Niezgodne z odtwarzaczami iPod*, iPhone*, HTC lub
BlackBerry.
* iPod, iPhone, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle i iPod touch
to znaki towarowe Apple Inc. zarejestrowane na terenie Stanów
Zjednoczonych lub innych krajów.
2 Słuchawkę oznaczoną symbolem  włóż do prawego ucha,
a słuchawkę oznaczoną symbolem  włóż do lewego ucha.
Na słuchawce oznaczonej literą  znajduje się wypukły punkt,
który pozwala odróżnić lewą stronę.
Korzystanie z suwaka na przewodzie
Przesunąć suwak w górę i w dół, aby zmienić położenie punktu
rozgałęzienia przewodu (patrz rys. -).
Po zakończeniu używania zestawu słuchawkowego należy go
przechowywać z suwakiem na przewód ustawionym wysoko. Pozwoli
to uniknąć splątywania się przewodu.
Nem kompatibilis az iPod*, iPhone*, HTC vagy BlackBerry
rendszerrel.
* Az iPod, iPhone, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle és iPod
touch az Apple Inc. USA-ban és más országokban bejegyzett
védjegye.
2 Az  jelölésű fülhallgatót a jobb fülébe, az  jelölésűt
pedig a bal fülébe helyezze.
Az  jelölésű bal oldali fülhallgatót tapintható pont különbözteti
meg.
A kábelcsúszka használata
A kábel szétválási helyének beállításához mozgassa a csúszkát fel és le
(lásd - ábra).
Ha nem használja a headsetet, a kábelcsúszkát tolja fel, így
megakadályozva a kábel összegabalyodását.
A füldugó helyes felszerelése
Jeżeli wkładki douszne nie zostaną precyzyjnie umieszczone w
uszach, niskie dźwięki mogą nie być słyszalne. W celu
zoptymalizowania jakości dźwięku dopasuj rozmiar wkładek
dousznych lub ich położenie tak, aby wygodnie leżały w uszach.
Jeśli wkładki douszne nie pasują do Twojego ucha, spróbuj użyć
innego rozmiaru. Rozmiar wkładek można sprawdzić, korzystając z
kolorowego oznaczenia w środku (patrz rys. -).
W przypadku zmiany wkładek należy je umieścić dokładnie na
słuchawkach, aby zapobiec ich zsunięciu się i pozostaniu w uszach.
Ha a füldugók nem pontosan illeszkednek a fülbe, akkor előfordulhat,
hogy a mély hangokat nem lehet hallani. A jobb hangminőség
érdekében használjon más méretű füldugókat, vagy igazítsa őket a
fülébe úgy, hogy viseletük kényelmes legyen és teljesen kitöltsék a
fülét.
Ha a füldugók nem illeszkednek a fülébe, próbálkozzon más mérettel.
A füldugó méretét a belsejében található színkód jelzi (lásd
- ábra).
A füldugók cseréjekor a megfelelő felszereléshez fordítsa el őket a
fülhallgatón, megakadályozva, hogy a füldugó kiessen és a fülében
maradjon.
Rozmiary wkładek (kolor oznaczenia w środku)
Füldugó-méretek (belső szín)
Poprawne stosowanie wkładek dousznych
Małe

SS*
(czerwone)
Duże

S
(pomarańczowe)
M
(zielone)
L
(jasnoniebieskie)
Kicsi

SS*
(piros)
Nagy

S
(narancssárga)
M
(zöld)
L
(világoskék)
Para retirar um auricular (consulte a fig. -)
Enquanto segura no sistema de auscultadores, torça e puxe o
auricular para fora.
*Ten rozmiar jest opcjonalny i dostępny przy zakupie.
*Ez a méret opcionális és a vásárláskor külön kell kérni.
Een oordopje losmaken (zie afb. -)
Houd de headset vast en draai en trek het oordopje eraf.
Zdejmowanie wkładek (patrz rys. -)
Trzymając słuchawkę, przekręć i ściągnij z niej wkładkę.
A füldugó levétele (lásd - ábra)
A fülhallgatót megfogva csavarja meg és húzza le a füldugót.
 Tip
Als het oordopje uit uw handen glijdt en u er niet in slaagt het los te
maken, draait u het in een zachte droge doek.
 Sugestão
Se o auricular escorregar e não puder ser retirado, enrole-o num pano
macio e seco.
 Wskazówka
Jeśli wkładka jest śliska i nie daje się zdjąć, można przetrzeć ją suchą,
miękką ściereczką.
 Tanács
Ha a fülpárna csúszik és nem lehet levenni, burkolja be száraz, puha
kendővel.
Een oordopje bevestigen (zie afb. -)
Druk het binnenste deel van het oordopje op de headset tot het
uitstekende deel van de headset volledig bedekt is.
Para colocar um auricular (consulte a fig. -)
Introduza as peças do interior do auricular no sistema de
auscultadores até a parte saliente do sistema de auscultadores ficar
totalmente tapada.
Zakładanie wkładek (patrz rys. -)
Wsuń elementy znajdujące się wewnątrz wkładki do słuchawki, aż
wystająca część słuchawki zostanie całkowicie zasłonięta.
A füldugó felhelyezése (lásd - ábra)
A füldugó belső részét nyomja addig a fülhallgatóba, hogy a dugó
teljesen befedje a fülhallgató kiálló részét.
Czyszczenie wkładek
Wkładki należy zdjąć ze słuchawek i umyć delikatnym roztworem
detergentu.
A füldugók tisztítása
A füldugókat vegye le a fülhallgatóról és enyhe mosogatószerrel
mossa meg őket.
De oordopjes reinigen
Verwijder de oordopjes van de headset en reinig deze met een mild
schoonmaakmiddel.
De microfoon/regelaar gebruiken (zie afb. )
a: microfoon
U kunt de microfoon gebruiken om handenvrij te bellen.
b:volume
Draai de regelaar omhoog om het volume te verhogen of omlaag
om het te verlagen.
c: knop beantwoorden/beëindigen
Druk bij het ontvangen van een oproep op deze knop om op te
nemen. Druk nogmaals op de knop om in te haken.
Opmerking
Het gebruik van deze knop verschilt afhankelijk van de gebruikte
mobiele telefoon.
Voor meer informatie kunt u de handleiding van de mobiele telefoon
raadplegen.
De lengte van de kabel aanpassen (zie afb. )
U kunt de kabellengte regelen door de kabel te winden rond de
kabelregelaar.
(U kunt tot 50 cm kabel rond de kabelregelaar winden. Als u de kabel
verder rond de kabelregelaar windt, raakt deze sneller los van de
kabelregelaar.)
1 Wind de kabel rond de kabelregelaar.
2 Druk de kabel in een kabelopening om deze vast te
klemmen.
Opmerking
Zorg ervoor dat u de stekker of het gesplitste deel van de kabel niet rond de
kabelregelaar windt; hierdoor wordt er te veel druk op de kabel uitgeoefend,
die vervolgens kan breken.
Technische gegevens
Kabel: 1,2 m, Y-vormig / Stekker: stereoministekker met vier geleiders
voor OMTP*-audioaansluiting van 3,5 mm / Gewicht: ong. 3 g
zonder kabel
<Hoofdtelefoon>
Type: gesloten, dynamisch / Drivers: 9 mm, dome-type (CCAWspraakspoel) / Vermogenscapaciteit: 100 mW (IEC**) / Impedantie:
16 Ω bij 1 kHz / Gevoeligheid: 100 dB/mW / Frequentiebereik: 6 –
23.000 Hz
<Microfoon>
Ontwerp: in-line-microfoon / Type: electret-condensator /
Voltageniveau open circuit: -38 dB (0 dB = 1 V/Pa) / Effectief
frequentiebereik: 20 – 20.000 Hz
<Bijgeleverde accessoires>
Kabelregelaar (1) / Oordopjes (S (2), M (2), L (2)) / Garantiekaart (1) /
Gebruiksaanwijzing (1)
*OMTP = het Open Mobile Terminal Platform (OMTP) is een
platform voor operatoren van mobiele netwerken dat voor een
industrienorm heeft gezorgd voor kabelverbindingen om de
compatibiliteit tussen mobiele telefoons en headsets te verbeteren.
**IEC = International Electrotechnical Commission
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden
zonder voorafgaande kennisgeving.
Voorzorgsmaatregelen
Zorg ervoor dat uw headset altijd proper is, vooral aan de
binnenkant van de rubberen oordopjes (zie afb. ).
Als er zich stof of oorsmeer in de oordopjes bevindt, is het
mogelijk dat geluiden minder goed hoorbaar zijn.
 Wanneer u de headset gebruikt bij een hoog volume, kan dit
gehoorschade veroorzaken.
Gebruik voor uw veiligheid de hoofdtelefoon niet tijdens het
rijden of fietsen.
 Plaats geen gewicht op de headset en oefen er geen druk op uit;
dit kan er namelijk voor zorgen dat de headset vervormd raakt
wanneer deze lang wordt opgeborgen.
 De oordopjes kunnen verslijten na lang gebruik of een lange
opbergtijd.
 Bevestig de oordopjes stevig op de headset. Als een oordopje per
ongeluk loslaat en in uw oor achterblijft, kan dit letsels
veroorzaken.
Opmerking over statische elektriciteit
Bij erg droge lucht is het mogelijk dat u lichte tintelingen voelt op uw
oren. Dit is het gevolg van statische elektriciteit die in uw lichaam
wordt opgebouwd en duidt niet op een defect van de headset.
Het effect kan worden beperkt door kledij te dragen die gemaakt is
van natuurlijke materialen.
EP-EX10A is verkrijgbaar (los verkrijgbaar) als optionele
vervangende oordopjes.
EP-EX10A bevat 4 types oordopjes: SS, S, M en L.
Verwijdering van oude elektrische en
elektronische apparaten (Toepasbaar in de
Europese Unie en andere Europese landen met
gescheiden inzamelingssystemen)
Het symbool op het product of op de verpakking wijst
erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag
worden behandeld. Het moet echter naar een plaats
worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt
gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier
wordt verwerkt, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen
die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde
afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt bij tot het
vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met
het recyclen van dit product, neemt u contact op met de
gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de
verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt
gekocht.
Opmerking voor klanten: de volgende informatie geldt enkel
voor apparatuur verkocht in landen waar de EU-richtlijnen van
kracht zijn
De fabricant van dit product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. De geauthoriseerde
vertegenwoordiging voor EMC en produkt veiligheid is Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Duitsland. Voor service- of garantiezaken verwijzen wij u graag naar
de addressen in de afzonderlijke service/garantie documenten.
Para limpar os auriculares
Retire os auriculares do sistema de auscultadores e lave-os com uma
solução de detergente suave.
Utilizar o microfone/controlador (consulte a fig. )
a: Microfone
Utilize-o para chamadas no modo mãos-livres.
b:Volume
Rode para cima para aumentar o volume e rode para baixo para
reduzir o volume.
c: Botão Atender/Terminar chamada
Quando receber uma chamada telefónica, prima o botão para falar.
Para desligar, carregue novamente no botão.
Nota
A utilização deste botão difere de acordo com o telemóvel utilizado.
Para obter mais detalhes, consulte o manual do telemóvel.
Ajustar o comprimento do cabo (consulte a fig. )
Pode regular o comprimento do cabo enrolando-o no regulador de
cabo.
(O cabo pode ser enrolado no regulador de cabo em até 50 cm. Se
enrolar um comprimento superior, o cabo sai do regulador de cabo
facilmente.)
1 Enrole o cabo.
2 Pressione o cabo no sentido do orifício da ranhura para fixálo no lugar.
Nota
Não enrole a ficha ou a secção dividida do cabo, uma vez que colocará o
cabo sob tensão, podendo quebrá-lo.
Especificações
Cabo: 1,2 m, tipo Y/ Ficha: Mini ficha estéreo de quatro condutores
para ficha áudio OMTP* de 3,5 mm / Peso: Aprox. 3 g sem o cabo
<Auscultadores>
Tipo: Fechado, dinâmico / Unidades accionadoras: 9 mm, tipo
campânula (Voice Coil CCAW) / Capacidade de admissão de
potência: 100 mW (IEC**) / Impedância: 16 Ω a 1 kHz /
Sensibilidade: 100 dB/mW / Resposta em frequência: 6 – 23.000 Hz
<Microfone>
Design: Microfone em linha / Tipo: Condensador de electrete / Nível
de tensão de circuito aberto: -38 dB (0 dB = 1 V/Pa) / Gama de
frequências efectiva: 20– 20.000 Hz
<Acessórios fornecidos>
Regulador de cabo (1) / Auriculares (S (2), M (2), L (2)) / Cartão de
garantia (1) / Manual de Instruções (1)
*OMTP = A Plataforma Aberta de Terminais Móveis (OMTP) é uma
plataforma de operadores de rede móvel que criou uma norma
industrial para a conectividade com fios, de modo a melhorar a
compatibilidade entre telemóveis e auscultadores telefónicos.
**IEC (Comissão Electrotécnica Internacional)
O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso
prévio.
Precauções
Mantenha sempre o sistema de auscultadores limpo,
especialmente na parte interior do auricular de borracha
(consulte a fig. ).
Se existir pó ou cerume no interior da almofada, pode ter
dificuldades em ouvir.
 Ouvir com o volume do sistema de auscultadores muito alto pode
afectar a sua audição.
Por razões de segurança, não utilize os auscultadores quando
estiver a conduzir ou a andar de bicicleta.
 Não coloque peso nem exerça pressão sobre o sistema de
auscultadores, pois pode provocar a deformação durante um
armazenamento prolongado.
 Os auriculares podem deteriorar-se devido a um armazenamento
ou utilização prolongados.
 Instale os auriculares firmemente no sistema de auscultadores. Se
um auricular se soltar acidentalmente e ficar no seu ouvido, pode
causar ferimentos.
Nota sobre electricidade estática
Em condições de ar particularmente seco, pode sentir uma ligeira
comichão nos ouvidos. É resultado da electricidade estática
acumulada no corpo e não é uma avaria do sistema de auscultadores.
O efeito pode ser minimizado se utilizar vestuário em materiais
naturais.
Os EP-EX10A estão disponíveis (vendido separadamente) como
auriculares sobresselentes opcionais.
Os EP-EX10A oferecem 4 tipos de auriculares: SS, S, M e L.
Tratamento de Equipamentos Eléctricos e
Electrónicos no final da sua vida útil (Aplicável na
União Europeia e em países Europeus com
sistemas de recolha selectiva de resíduos)
Este símbolo, colocado no produto ou na sua
embalagem, indica que este não deve ser tratado como
resíduo urbano indiferenciado. Deve sim ser colocado
num ponto de recolha destinado a resíduos de equipamentos
eléctricos e electrónicos. Assegurando-se que este produto é
correctamente depositado, irá prevenir potenciais consequências
negativas para o ambiente bem como para a saúde, que de outra
forma poderiam ocorrer pelo mau manuseamento destes produtos. A
reciclagem dos materiais contribuirá para a conservação dos recursos
naturais. Para obter informação mais detalhada sobre a reciclagem
deste produto, por favor contacte o município onde reside, os serviços
de recolha de resíduos da sua área ou a loja onde adquiriu o produto.
Nota para os clientes: as seguintes informações aplicam-se
apenas ao equipamento comercializado nos países que
aplicam as Directivas da UE
O fabricante deste produto é a Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japão. O representante autorizado para
Compatibilidade Electromagnética e segurança do produto é a Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Alemanha. Para qualquer assunto relacionado com serviço ou
garantia por favor consulte a morada indicada nos documentos sobre
serviço e garantias que se encontram junto ao produto.
Używanie mikrofonu/elementu sterującego (patrz rys.
)
a: Mikrofon
Służy do rozmawiania bez używania rąk.
b:Głośność
Obróć w górę, aby zwiększyć poziom głośności, i w dół, aby go
zmniejszyć.
c: Przycisk odbierania/kończenia połączenia
Aby odebrać połączenie, naciśnij przycisk. Aby rozłączyć się,
naciśnij przycisk ponownie.
Uwaga
Obsługa tego przycisku zależy od używanego modelu telefonu.
Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w instrukcji obsługi
telefonu komórkowego.
Regulacja długości przewodu (patrz rys. )
Aby zmienić długość przewodu, nawiń go na kółku regulowania
przewodu.
(Można nawinąć do 50 cm przewodu. Jeśli nawiniesz więcej, przewód
prawdopodobnie ześlizgnie się z kółka).
1 Nawiń przewód.
2 Wciśnij przewód do otworu, aby nie spadł z kółka.
Uwaga
Nie wolno nawijać wtyczki lub miejsca rozgałęzienia przewodu. Spowoduje
to jego napięcie i może być przyczyną pęknięcia kabli.
Dane techniczne
Przewód: 1,2 m, typu Y / Wtyk: Czteroprzewodnikowa mini wtyczka
stereo dla złącza audio OMTP* 3,5 mm / Waga: Ok. 3 g bez przewodu
<Słuchawki>
Typ: Zamknięte, dynamiczne / Jednostka głośnikowa: 9 mm, typ
kopułowy (Cewka drgająca z drutu aluminiowego platerowanego
miedzią (CCAW)) / Moc maksymalna: 100 mW (IEC**) / Oporność:
16 Ω przy 1 kHz / Czułość: 100 dB/mW / Pasmo przenoszenia: 6–
23 000 Hz
<Mikrofon>
Konstrukcja: Wbudowany w przewód / Typ: Elektretowy,
kondensatorowy / Poziom napięcia w otwartym obwodzie: -38 dB (0
dB = 1 V/Pa) / Efektywny zakres częstotliwości: 20–20 000 Hz
<Akcesoria wchodzące w skład zestawu>
Regulator przewodu (1) / Wkładki douszne (S (2), M (2), L (2)) /
Karta gwarancyjna (1) / Instrukcja obsługi (1)
*OMTP (skrót od nazwy The Open Mobile Terminal Platform) to
utworzony przez operatorów sieci komórkowych standard
okablowania, który pozwala poprawić współpracę między
telefonami komórkowymi i telefonicznymi zestawami
słuchawkowymi.
**IEC = Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez
powiadomienia.
Środki ostrożności
Zestaw słuchawkowy powinien być cały czas utrzymywany w
czystości. W szczególności dotyczy to wnętrza wkładek
dousznych (patrz rys. ).
Jeśli do wnętrza wkładek dostanie się kurz lub woskowina, mogą
wystąpić problemy z jakością dźwięku.
 Korzystanie ze słuchawek przy wysokim poziomie głośności
może uszkodzić słuch.
Aby zachować bezpieczeństwo w ruchu drogowym, nie używaj
słuchawek podczas prowadzenia samochodu lub jazdy na
rowerze.
 Na zestawie słuchawkowym nie należy umieszczać ciężkich
przedmiotów ani nie należy stosować względem niego dużego
nacisku, ponieważ długotrwałe przechowywanie zestawu
słuchawkowego w takich warunkach może spowodować jego
deformację.
 W wyniku długotrwałego użytkowania lub przechowywania
wkładki douszne mogą ulec uszkodzeniu.
 Wkładki należy dokładnie umieścić na słuchawkach. Jeśli
wkładka przypadkowo spadnie ze słuchawek i pozostanie w uchu,
może to spowodować obrażenia.
Informacja dotycząca elektryczności statycznej
W warunkach szczególnej suchości powietrza może być odczuwalne
lekkie szczypanie w uszach. Jest to wynik elektryczności statycznej
nagromadzonej w ciele, a nie wadliwego stanu zestawu
słuchawkowego.
Efekt ten można zminimalizować, nosząc odzież z tkanin
naturalnych.
Dostępne są oddzielne wkładki do słuchawek EP-EX10A
(sprzedawane oddzielnie). Są to opcjonalne, wymienne wkładki
douszne.
Ze słuchawkami EP-EX10A dostępne są cztery typy wkładek: SS, S,
M i L.
Pozbycie się zużytego sprzętu (stosowane w
krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach
europejskich stosujących własne systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu
oznacza, że produkt nie może być traktowany jako
odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do
odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie
zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom
na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w
przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling
materiałów pomoże w ochronie środowiska naturalnego. W celu
uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu
tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania
odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.
Informacje dla klientów: poniższe informacje dotyczą
wyłącznie urządzeń sprzedawanych w krajach, w których
obowiązują dyrektywy Unii Europejskiej
Producentem tego produktu jest Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Upoważnionym
przedstawicielem producenta w Unii Europejskiej, uprawnionym do
dokonywania i potwierdzania oceny zgodności z wymaganiami
zasadniczymi, jest Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad dystrybucją na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul.
Ogrodowa 58. W sprawach serwisowych i gwarancyjnych należy
kontaktować się z podmiotami, których adresy podano w osobnych
dokumentach gwarancyjnych lub serwisowych, lub z najbliższym
sprzedawcą produktów Sony.
A mikrofon/vezérlő használata (lásd  ábra)
a: Mikrofon
Kéz nélküli telefonáláshoz használható.
b:Hangerő
Felfelé forgatva növelni, lefelé forgatva csökkenteni lehet a
hangerőt.
c: Hívásfogadás/befejezés gomb
Telefonhívás fogadásakor a gomb megnyomása után beszélgethet a
hívóval. A bontáshoz nyomja meg ismét a gombot.
Megjegyzés
A gomb használata a mobiltelefon típusától függően változik.
A részleteket lásd a mobiltelefon használati útmutatójában.
A kábelhossz beállítása (lásd  ábra)
A kábel hosszát a kábelhossz-beállítóra felcsévélve lehet beállítani.
(A kábelhossz-beállítóra legfeljebb 50 cm kábelt lehet feltekercselni.
Ha ennél többet tekercsel fel, a kábel könnyen letekeredhet a
kábelhossz-beállítóról.)
1 Tekercselje fel a kábelt.
2 A hasítékba nyomva rögzítse a kábelt.
Megjegyzés
Ne tekercselje fel a csatlakozódugaszt vagy a kábel hasított részét, mert a
kábel megfeszülhet és elszakadhat.
Műszaki adatok
Kábel: 1,2 m, Y-típusú / Csatlakozó: Négyérintkezős mini sztereo
csatlakozódugó 3,5 mm-es OMTP* audio csatlakozóaljzathoz /
Tömeg: kb. 3 g, kábel nélkül
<Fejhallgató>
Típus: zárt, dinamikus/ Hangszórók: 9 mm, domború(CCAW
hangtekercs) / Teljesítmény: 100 mW (IEC**) / Impedancia: 16 Ω 1
kHz frekvencián / Érzékenység: 100 dB/mW / Frekvenciatartomány: 6 23 000 Hz
<Mikrofon>
Kialakítás: kábelbe épített mikrofon / Típus: elektret-kondenzátor /
Terheletlen feszültségszint: -38 dB (0 dB = 1 V/Pa) / Tényleges
frekvenciatartomány: 20 – 20 000 Hz
<Mellékelt tartozékok>
Kábelhossz-beállító (1) / Füldugók(S (2), M (2), L (2)) / Jótállási
kártya (1) / Használati útmutató (1)
*OMTP = az Open Mobile Terminal Platform (OMTP) a
mobilhálózat-üzemeltetők egy platformja, amely márkafüggetlen
iparági vezetékes csatlakoztathatósági szabványt hozott létre a
mobiltelefonok és telefon-headsetek közötti kompatibilitás növelése
érdekében.
**IEC = International Electrotechnical Commission
A forma és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül
megváltozhatnak.
Óvintézkedések
Kérjük, a headsetet, különösen a gumi füldugók belsejét mindig
tartsa tisztán (lásd  ábra).
Ha a füldugóba por vagy fülzsír kerül, a hangminőség romlik.
 A headsetet nagy hangerővel használva halláskárosodást
szenvedhet.
Forgalombiztonsági okokból járművezetés vagy kerékpározás
közben ne használja a headsetet.
 A headsetre ne helyezzen súlyt és ne gyakoroljon nyomást, mert
hosszú tárolás esetén a headset deformálódhat.
 Hosszú idejű tárolás vagy használat után a füldugók minősége
romolhat.
 A füldugókat szilárdan rögzítse a fülhallgatókra. Ha a füldugó
véletlenül leválik és a fülében marad, sérülést okozhat.
Megjegyzés a statikus elektromosságról
Elsősorban száraz levegőben előfordulhat, hogy enyhe bizsergést érez
a fülében. Ez a testen felhalmozódott sztatikus elektromos töltés és
nem a headset hibás működésének eredménye.
Ez a hatás természetes anyagokból készült ruházat viselésével
csökkenthető.
Az EP-EX10A (külön megvásárolható) opcionális cserefüldugóként kapható.
Az EP-EX10A füldugó 4 méretben kapható: SS, S, M és L.
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus
készülékek hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és egyéb európai
országok szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt
jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termék
helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség
károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés
helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
Megjegyzés a vásárlóknak: az alábbi információ csak az
Európai Unió irányelveit alkalmazó országokban eladott
berendezésekre vonatkozik
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, 108-0075 Tokió, 1-7-1
Konan, Minato-ku) gyártotta. A termékbiztonsággal és az EMC
irányelvekkel kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH (Németország,
70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult képviselő. Kérjük,
bármely szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos ügyben, a
különálló szerviz- vagy garanciadokumentumokban megadott
címekhez forduljon.

2

1
Průřez / Prierez / Bид в
paзpeзe / Bигляд y pозpізі /
 Όψη εγκάρσιας τομής /
Paзpeз / Vizualizare în
secţiune / Prečni prerez
Barevné části /
Farebne vyznačené
časti / Oкpaшeнныe
чacти / Кольоpові
чacтини / Έγχρωμα
τμήματα /
Oцвeтeни чacти /
Părţi colorate /
Obarvani deli

Česky
Slovensky
Pyccкий
Укpaїнcькa
Ελληνικά
Български
Română
Slovenščina
Stereofonní sluchátka
Stereofónna náhlavná súprava
Стереогарнитура
Стереогарнітура
Στερεοφωνικά ακουστικά
Стерео слушалки
Căşti stereo
Stereo slušalke z mikrofonom
Charakteristika
Funkcie
Хapaктepиcтики
Особливості
Χαρακτηριστικά
Характеристики
Caracteristici
Možnosti
 Integrovaný mikrofon pro telefonování s volnýma rukama.
 Snadno použitelné ovládání hlasitosti.
 3 velikosti sluchátek (S, M, L) dodané pro stabilní a pohodlné
nošení.
 Sluchátka z hybridní silikonové gumy pro stabilní a pohodlné
dlouhodobé nošení.
 Dodaná spona pro úpravu délky kabelu.
 Zabudovaný mikrofón na telefonické hovory hands-free.
 Jednoduché ovládanie hlasitosti.
 3 veľkosti dodaných nástavcov slúchadiel (S, M, L), aby vám
slúchadlá pevne a pohodlne sedeli v ušiach.
 Nástavce slúchadiel z hybridného silikónu dokonale sadnú do uší,
majú dlhú výdrž a nosia sa pohodlne.
 Dodáva sa s praktickým adaptérom kábla.
 Μικρόφωνο γραμμής για τηλεφωνικές κλήσεις με hands-free.
 Εύκολο στη χρήση ρυθμιστικό έντασης.
 Παρέχονται 3 μεγέθη προστατευτικών “μαξιλαριών” (S, M, L) για
σταθερή και άνετη προσαρμογή στα αυτιά.
 Ελαστικά προστατευτικά “μαξιλαράκια” υβριδικής σιλικόνης για
ασφαλή εφαρμογή και μακροχρόνιο άνετο φόρεμα.
 Παρέχεται βολικός ρυθμιστής καλωδίου.
 Notranji mikrofon za prostoročno telefoniranje.
 Enostaven nadzor glasnosti.
 Priložene so 3 velikosti slušalk (S, M, L) , ki se v ušesu tesno in
udobno prilegajo.
 Gumijasti ušesni čepki iz hibridnega silikona za dobro prileganje
in dolgotrajno udobje nošenja.
 Priložen je pripraven prilagodilnik dolžine kabla.
Návod na použitie (pozri obr. )
 Вграден микрофон за телефонни разговори със свободни
ръце.
 Лесно управление на силата на звука.
 3 размера наушници (S, M, L) доставени за стабилно и
комфортно пасване към ухото.
 Хибридни силиконови наушници за безопасно поставяне и
дългосрочен комфорт при носене.
 Удобен регулатор на дължината на кабела доставен.
 Microfon integrat pentru a apeluri efectuate fără a folosi mâinile.
 Buton de control al volumului uşor de folosit.
 3 dimensiuni ale auricularelor (S, M, L) incluse pentru o purtare
stabilă şi confortabilă.
 Auriculare din silicon hibrid pentru o fixare sigură, confortabilă
şi de durată.
 Sistem practic de reglare al cablului inclus.
Použití (viz obr. )
 Інтегрований мікрофон для телефонних розмов у режимі
гучного зв’язку.
 Простий у використанні регулятор гучності.
 Надаються вкладиші 3 розмірів (S, M, L) для надійного та
зручного закріплення у вухах.
 Гібридні силіконово-гумові вкладиші, які легко
вставляються у вуха, комфортні у використанні та мають
довгий термін служби.
 Зручний регулятор довжини шнура додається.
Mod de utilizare (vezi fig. )
Uporaba (gl. sliko )
1 Připojte sluchátka k mobilnímu telefonu.
Připojení k mobilnímu telefonu lze provést v souladu s platformou
Open Mobile Terminal Platform (OMTP).
1 Pripojte náhlavnú súpravu k mobilnému telefónu.
Pripojenie k mobilnému telefónu môžete uskutočniť v súlade s
platformou Open Mobile Terminal Platform (OMTP).
Настанови щодо користування
(див. мал. )
1 Συνδέστε τα ακουστικά με το κινητό τηλέφωνο.
Η σύνδεση με το κινητό τηλέφωνο μπορεί να γίνει σύμφωνα με το
Open Mobile Terminal Platform (OMTP).
1 Conectaţi căştile la telefonul mobil.
Conectarea la telefonul mobil se poate face în conformitate cu
Open Mobile Terminal Platform (OMTP).
1 Povežite slušalke z mobilnim telefonom.
Povezava z mobilnim telefonom je lahko v skladu z OMTP (Open
Mobile Terminal Platform).
Není kompatibilní s přístroji iPod*, iPhone*, HTC ani
BlackBerry.
* iPod, iPhone, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle a iPod touch
jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v
USA a jiných zemích.
Nie je kompatibilné so zariadeniami iPod*, iPhone*, HTC a
BlackBerry.
* iPod, iPhone, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle a iPod touch
sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., registrované v
USA a iných krajinách.
2 Noste sluchátko označené písmenem  v pravém uchu a
sluchátko označené písmenem  v levém uchu.
Na jednotce označené písmenem  se nachází reliéfní tečka kvůli
odlišení levé strany.
2 Slúchadlo označené písmenom  si vložte do pravého ucha
a slúchadlo označené písmenom  do ľavého ucha.
Na jednotke je dotykový bod označený písmenom , aby sa dala
určiť ľavá strana.
Používání posuvníku kabelu
Posunutím nahoru a dolů změníte místo rozdělení kabelu (viz obr.
-).
Po použití sluchátek umístěte posuvník na kabelu do horní polohy,
aby nedošlo k zamotání kabelu.
Správné nasazení návleků
Pokud sluchátka nepřiléhají správně k uším, nemusí být slyšet
hluboké tóny. Chcete-li dosáhnout lepší kvality zvuku, použijte
návleky jiné velikosti, případně upravte polohu návleků tak, aby
seděly v uších pohodlně a k uším těsně přiléhaly.
Jestliže návleky nepřiléhají k uším, zkuste návleky jiné velikosti.
Velikost návleků ověřte podle barvy uvnitř (viz obr. -).
Při výměně nasaďte návleky na sluchátka pevně, aby návleky
nesklouzly ze sluchátek a nezůstaly v uších.

Velikosti návleků (vnitřní barva)
Malé

SS*
(Červená)
Velké

S
(Oranžová)
M
(Zelená)
L
(Světle modrá)
*Tato velikost je volitelná a k dispozici při zakoupení.
Sundání návleku (viz obr. -)
Držte sluchátko a stáhněte návlek otáčivým pohybem.
 Rada
Pokud návlek klouže a nelze jej sundat, uchopte jej přes suchou
měkkou textilii.
Nasazení návleku (viz obr. -)
Nasuňte vnitřní část návleku na vyčnívající část sluchátka tak, aby tato
část byla zcela zakryta.

Čištění návleků
Sundejte návleky ze sluchátek a umyjte je ve slabém roztoku čisticího
prostředku.
Používání mikrofonu/ovladače (viz obr. )
a
c
b
a: Mikrofon
Slouží k telefonování s volnýma rukama.
b:Hlasitost
Hlasitost zvýšíte otočením nahoru a snížíte otočením dolů.
c: Tlačítko přijmout/ukončit
Při přijímání hovoru stiskněte tlačítko. Hovor ukončíte dalším
stisknutím tlačítka.
Poznámka
Způsob používání tohoto tlačítka se u různých mobilních telefonů liší.
Více informací naleznete v příručce mobilního telefonu.
Nastavení délky kabelu (viz obr. )
Délku kabelu můžete upravit navinutím kabelu na sponu.
(Na sponu lze navinout maximálně 50 cm kabelu. Pokud navinete
více, kabel bude ze spony padat.)
1 Naviňte kabel.
2 Zatlačte kabel do otvoru, abyste jej zajistili na místě.
Poznámka

1

Nenavíjejte konektor ani rozdělenou část kabelu. Kabel by tak byl namáhán
a mohlo by dojít k narušení vodiče.
2
Technické údaje
Kabel: 1,2 m, typ Y / Konektor: čtyřvodičový stereofonní mini
konektor pro OMTP* 3,5 mm zvukový konektor / Hmotnost: přibl. 3
g bez kabelu
<Sluchátka>
Typ: uzavřený, dynamický / Měniče: 9 mm, klenutý typ (vinutí
reproduktoru CCAW) / Výkonová zatížitelnost: 100 mW (IEC**) /
Impedance: 16 Ω při 1 kHz / Citlivost: 100 dB/mW / Frekvenční
rozsah: 6 až 23 000 Hz
<Mikrofon>
Provedení: integrovaný mikrofon / Typ: elektretový kondenzátor /
Svorkové napětí: -38 dB (0 dB = 1 V/Pa) / Efektivní frekvenční rozsah:
20 až 20 000 Hz
<Dodané příslušenství>
Spona pro úpravu délky kabelu (1) / Návleky (S (2), M (2), L (2)) /
Záruční karta (1) / Návod k obsluze (1)
*OMTP = Platforma Open Mobile Terminal Platform (OMTP) je
platforma operátorů mobilních sítí, která vytvořila standard pro
kabelové připojení, aby byla zlepšena kompatibilita mezi mobilními
telefony a sluchátky pro telefony.
**IEC = Mezinárodní výbor pro elektrotechniku
Vzhled a technické údaje mohou být změněny bez předchozího
upozornění.
Upozornění
Dbejte vždy na čistotu sluchátek, zvláště uvnitř gumových
návleků (viz obr. ).
Pokud se dovnitř návleku dostane prach či ušní maz, může dojít
ke zhoršení kvality reprodukce.
 Používání sluchátek s vysokou hlasitostí může poškodit sluch.
Kvůli bezpečnosti provozu nepoužívejte sluchátka při řízení
vozidla ani při jízdě na kole.
 Nezatěžujte sluchátka a nenechte na ně působit tlak, jinak by se
mohla sluchátka po delším skladování deformovat.
 Stav návleků se může po dlouhodobém skladování nebo
používání zhoršit.
 Nasaďte návleky na sluchátka pevně. Pokud se návlek uvolní a
zůstane v uchu, může dojít ke zranění.
Poznámka ke statické elektřině
Když je vzduch velmi suchý, můžete v uchu cítit slabé brnění. To je
způsobeno statickou elektřinou nahromaděnou ve vašem těle a
neznamená to poruchu sluchátek.
Účinky tohoto jevu lze minimalizovat nošením oblečení z přírodních
materiálů.
Jako volitelné náhradní návleky jsou k dispozici návleky EP-EX10A
(prodávají se samostatně).
Návleky EP-EX10A jsou k dispozici ve čtyřech velikostech: SS, S, M
a L.
Likvidace nepotřebného elektrického a
elektronického zařízení (platné v Evropské unii a
dalších evropských státech uplatňujících
oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení
upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho
životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným
odpadem z domácnosti. Je nutné ho odvézt do sběrného místa pro
recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné
likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním
důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly
způsobeny nevhodnou likvidací výrobku. Recyklováním materiálů, z
nichž je vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Podrobnější
informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního
úřadu, podniku pro likvidaci domovního odpadů nebo v obchodě,
kde jste výrobek zakoupili.
Poznámka pro zákazníky: následující informace se vztahují jen
na produkty prodávané v zemích, ve kterých platí směrnice EU
Výrobcem tohoto výrobku je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japonsko. Zplnomocněným zástupcem pro
požadavky ohledně elektromagnetické kompability EMC a
bezpečnosti výrobku je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61,70327 Stuttgart, SRN. Pro záležitosti servisu a záruky se obracejte
na adresy uváděné v servisních a záručních dokumentech.
Používanie posúvača kábla
Posunutím nahor a nadol môžete zmeniť miesto rozdelenia kábla
(pozri obr. -).
Pri používaní náhlavnej súpravy majte posúvač umiestnený čo
najvyššie, aby ste predišli zamotaniu kábla.
Správne nasadenie nástavcov slúchadiel
Ak vám slúchadlá nesedia v ušiach správne, nízkofrekvenčné basy
nemusí byť počuť. Ak si chcete vychutnať kvalitnejší zvuk, zmeňte
veľkosť nástavcov slúchadiel alebo upravte ich polohu tak, aby vám v
ušiach sedeli pohodlne a aby presne vypĺňali ušný otvor.
Ak vám slúchadlá nesedia v ušiach, skúste inú veľkosť nástavcov.
Pomocou farebného označenia na vnútornej strane skontrolujte
veľkosť nástavcov slúchadiel (pozri obr. -).
Keď zmeníte nástavce slúchadiel, nasaďte ich na slúchadlá náhlavnej
súpravy tak, aby pevne sedeli a aby sa nástavec neoddelil a neostal
vám v uchu.
Veľkosti nástavcov slúchadiel (farba z vnútornej strany)
Malá

SS*
(Červená)
Veľká

S
(Oranžová)
M
(Zelená)
L
(Svetlo modrá)
*Táto veľkosť je voliteľná a je k dispozícii pri nákupe.
Ak chcete odpojiť nástavec slúchadiel (pozri obr. -)
Uchopte slúchadlo náhlavnej súpravy, otočte a vytiahnite nástavec.
 Tip
Ak nástavec prešmykuje a nie je možné ho odpojiť, uchopte ho
suchou mäkkou handričkou.
Ak chcete pripojiť nástavec slúchadiel (pozri obr. -)
Zatlačte vnútro nástavca do slúchadla náhlavnej súpravy, až kým nie
je vyčnievajúca časť slúchadla plne zakrytá.
Čistenie nástavcov slúchadiel
Oddeľte nástavce od slúchadiel náhlavnej súpravy a umyte ich v
roztoku jemného saponátu.
Používanie mikrofónu/riadiacej jednotky (pozri obr.
)
a: Mikrofón
Slúži na uskutočňovanie hovorov hands-free.
b:Hlasitosť
Otočením nahor zvýšite hlasitosť, otočením nadol znížite hlasitosť.
c: Tlačidlo Odpovedať/ukončiť
Keď prijímate telefonický hovor, stlačte toto tlačidlo a hovorte.
Opätovným stlačením tlačidla hovor ukončíte.
Poznámka
Použitie tohto tlačidla sa odlišuje v závislosti od použitého mobilného
telefónu.
Podrobnosti nájdete v príručke k mobilnému telefónu.
Nastavenie dĺžky kábla (pozri obr. )
Dĺžku kábla môžete prispôsobiť tak, že ho naviniete na adaptér kábla.
(Na adaptér môžete navinúť až do 50 cm kábla. Ak naviniete dlhší
kus, kábel sa z adaptéra ľahko zosunie.)
1 Naviňte kábel.
2 Zatlačením kábla do otvoru ho zaistite.
Poznámka
Nenavíjajte zástrčku ani rozdelenú časť kábla, pretože sa tak kábel príliš
natiahne a môže sa prerušiť vodič.
Technické parametre
Kábel: 1,2 m, typ Y, / Konektor: 4-vodičový konektor typu stereo mini
pre audio konektor OMTP* 3,5 mm / Hmotnosť: pribl. 3 g (bez kábla)
<Slúchadlá>
Typ: zatvorený, dynamický / Budiče slúchadiel: priemer 9 mm,
kupolovitý typ (hlasová cievka CCAW) / Zaťažiteľnosť: 100 mW
(IEC**) / Impedancia: 16 Ω pri 1 kHz / Citlivosť: 100 dB/mW /
Frekvenčný rozsah: 6 – 23 000 Hz
<Mikrofón>
Dizajn: zabudovaný mikrofón / Typ: Elektretový kondenzátor /
Úroveň napätia otvoreného obvodu: -38 dB (0 dB = 1 V/Pa) /
Efektívny frekvenčný rozsah: 20 – 20 000 Hz
<Dodávané príslušenstvo>
Adaptér kábla (1) / Nástavce slúchadiel (S (2), M (2), L (2)) / Záručný
list (1) / Návod na používanie (1)
*OMTP = Open Mobile Terminal Platform (OMTP) je platforma
mobilných operátorov, ktorá vytvorila štandard pre káblové
pripojenie a zlepšila tak kompatibilitu medzi mobilnými telefónmi a
náhlavnými súpravami telefónov.
**IEC = Medzinárodná elektrotechnická komisia
Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia.
Odporúčania
Udržujte slúchadlá náhlavnej súpravy vždy v čistote, hlavne vo
vnútri gumového nástavca (pozri obr. ).
Ak sa vo vnútri nástavca nachádza prach alebo ušný maz, môže
to prekážať pri počúvaní.
 Počúvanie cez slúchadlá náhlavnej súpravy s vysokou hlasitosťou
môže poškodiť sluch.
Z bezpečnostných dôvodov nepoužívajte náhlavnú súpravu pri
šoférovaní alebo bicyklovaní.
 Náhlavnú súpravu nezaťažujte váhou ani tlakom. Pri dlhodobom
skladovaní by mohlo zaťaženie spôsobiť deformáciu náhlavnej
súpravy.
 Nástavce sa môžu v dôsledku dlhodobého skladovania alebo
používania poškodiť.
 Nástavce pevne nasaďte na slúchadlá náhlavnej súpravy. Ak sa
nástavec náhodne oddelí a ostane vám v uchu, môže zapríčiniť
zranenie.
Poznámka týkajúca sa statickej elektriny
V prostredí s mimoriadne suchým vzduchom môžete pocítiť na
ušiach jemné štípanie. Ide o dôsledok statickej elektriny
nahromadenej vo vašom tele, a nejde o poruchu náhlavnej súpravy.
Tento jav môžete minimalizovať nosením šiat vyrobených z
prírodných materiálov.
EP-EX10A je dostupná (predáva sa osobitne) ako voliteľná náhrada
nástavcov slúchadiel.
EP-EX10A ponúka 4 typy nástavcov slúchadiel: SS, S, M a L.
Likvidácia starých elektrických a elektronických
prístrojov (vzťahuje sa na Európsku úniu a
európske krajiny so systémami oddeleného
zberu)
Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale
znamená, že výrobok nesmie byť spracovávaný ako
komunálny odpad. Musí sa odovzdať do príslušnej
zberne na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.
Zaručením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete pri
predchádzaní potenciálnych negatívnych dopadov na životné
prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli byť zapríčinené
nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku.
Recyklovaním materiálov pomôžete zachovať prírodné zdroje.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám na
požiadanie poskytne miestny úrad, služba likvidácie komunálneho
odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.
Oznam pre zákazníkov: nasledujúce informácie sa týkajú iba
zariadení predávaných v krajinách, v ktorých platia smernice
EÚ
Výrobcom tohoto výrobku je Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko. Autorizovaným zástupcom
pre EMC a bezpečnosť výrobku je Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. V akýchkoľvek
servisných alebo záručných záležitostiach prosím kontaktujte adresy
uvedené v separátnych servisných alebo záručných dokumentoch.
 Линейный микрофон, позволяющий вести разговоры без
необходимости держать телефон в руке.
 Простой в управлении регулятор уровня громкости.
 Входящие в комплект вкладыши 3 размеров (S, M, L)
обеспечивают надежное крепление и удобное расположение в ухе.
 Вкладыши из гибридного силиконового каучука для надежного
крепления и продолжительного удобного ношения.
 Удобный регулятор длины шнура прилагается.
Иcпользовaниe (cм. pиc. )
1 Подсоедините гарнитуру к мобильному телефону.
Подключение к мобильному телефону можно выполнять в
соответствии с рекомендациями консорциума Open Mobile
Terminal Platform (OMTP).
Не поддерживает iPod*, iPhone*, HTC или BlackBerry.
* iPod, iPhone, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle и iPod
touch являются товарными знаками компании Apple Inc.,
зарегистрированными в США и других странах.
2 Наушник со знаком  надевается на правое ухо, а
наушник со знаком  – на левое ухо.
На корпусе левого наушника имеется тактильная точка в виде
буквы .
Использование ползунка шнура
Чтобы изменить длину разделенного участка шнура,
передвиньте ползунок шнура вверх или вниз (см. рис. -).
Во избежание запутывания шнура после использования
гарнитуры передвиньте ползунок шнура в верхнее положение.
Правильная установка вкладышей
Если вкладыши неправильно располагаются в ушах, восприятие
басовых частот может быть затруднено. Для получения более
качественного звука подберите вкладыши другого размера или
отрегулируйте положение вкладышей так, чтобы они удобно
располагались в ушах.
Если вкладыши не прилегают к ушам, попробуйте применить
вкладыши другого размера. Размер вкладышей можно
определить по цвету внутри вкладышей (см. рис. -).
При замене вкладышей плотно вставьте их в гарнитуру, чтобы
вкладыш не выпал и не остался в ухе.
Размеры вкладышей (цвет внутренней части)
Малый

SS*
(Красный)
Большой

S
(Оранжевый)
M
(Зеленый)
L
(Голубой)
*Вкладыши данного размера не прилагаются. Их можно
приобрести дополнительно.
Отделение вкладышей (см. рис. -)
Удерживая наушник гарнитуры в руке, изогните и отделите
вкладыш.
 Совет
Если вкладыш проскальзывает и снять его не удается, оберните
его сухой мягкой тканью.
Закрепление вкладышей (см. рис. -)
Вставьте внутреннюю часть вкладыша в наушник гарнитуры таким
образом, чтобы полностью закрыть выступающую часть наушника.
Чистка вкладышей
Снимите вкладыши с наушников гарнитуры и промойте их в
слабом растворе моющего средства.
Использование микрофона/регулятора (см. рис. )
a: Микрофон
Позволяет вести разговор без необходимости держать
телефон в руке.
b:Регулятор громкости
Переместите вверх для увеличения уровня громкости или
вниз для уменьшения уровня громкости.
c: Кнопка ответа/завершения вызова
При получения телефонного вызова нажмите кнопку для
ответа. Для разъединения нажмите кнопку еще раз.
Примечание
Использование данной кнопки зависит от используемого
мобильного телефона.
Подробную информацию см. в руководстве по мобильному телефону.
Регулировка длины шнура (см. рис. )
Можно отрегулировать длину шнура, намотав его на регулятор
длины шнура.
(Длина шнура, наматываемого на регулятор длины шнура, не
должна превышать 50 см. B противном случае наматываемый
шнур может соскочить c регулятора длины шнура.)
1 Намотайте шнур.
2 Просуньте шнур в прорезь отверстия, чтобы закрепить его.
Примечание
Во избежание натяжения шнура и повреждения его, не наматывайте
на регулятор длины шнура штекер, a также шнур на разделенном
участке.
Texничecкиe xapaктepиcтики
Шнур: 1,2 м, Y-образного типа / Штекер: четырехжильный
cтepeофоничecкий мини-штекер для аудиоразъема OMTP* 3,5
мм / Масса: прибл. 3 г без шнура
<Наушники>
Тип: закрытые, динамические / Динамики: 9 мм, купольного типа
(звуковая катушка CCAW) / Мощность: 100 мВт (IEC**) /
Сопротивление: 16 Ом при 1 кГц / Чувствительность: 100 дБ/мВт /
Диапазон воспроизводимых частот: 6 - 23000 Гц
<Микрофон>
Конструкция: линейный микрофон / Тип: электретный
конденсаторный / Уровень напряжения в разомкнутой цепи: -38
дБ (0 дБ = 1 В/Па) / Рабочий частотный диапазон: 20 - 20000 Гц
<Входящие в комплект принадлежности>
Регулятор длины шнура (1) / Вкладыши (S (2), M (2), L (2)) /
Гарантийный талон (1) / Инструкция по эксплуатации (1)
*OMTP = The Open Mobile Terminal Platform (OMTP) является
платформой для операторов мобильных сетей и представляет
собой промышленный стандарт для проводной связи,
призванный улучшить совместимость между мобильными
телефонами и гарнитурами.
**IEC = Meждyнapоднaя элeктpотexничecкaя комиccия
Конcтpyкция и xapaктepиcтики могyт измeнятьcя бeз
пpeдвapитeльного yвeдомлeния.
Mepы пpeдоcтоpожноcти
Всегда содержите гарнитуру в чистоте, особенно под
резиновым вкладышем (см. рис. ).
Если внутрь вкладыша попадет пыль или ушная сера, звук
может стать плохо слышен.
 Высокий уровень громкости в наушниках гарнитуры при
прослушивании может оказывать отрицательное
воздействие на слух.
В целях безопасности на дорогах не пользуйтесь гарнитурой
при управлении автомобилем или езде на велосипеде.
 Не кладите на гарнитуру тяжелые предметы и не
надавливайте на нее, так как это может привести к
деформации гарнитуры при длительном хранении.
 Вследствие длительного хранения или использования
качество вкладышей может ухудшиться.
 Надежно устанавливайте вкладыши на наушники
гарнитуры. Если вкладыш случайно отсоединится и
останется в ухе, это может привести к травме.
Примечание относительно статического электричества
В условиях очень сухого воздуха в ушах может чувствоваться
небольшое покалывание. Это результат возникновения
статического электричества, накопленного телом, который не
является неисправностью гарнитуры.
Для минимизации эффекта статического электричества
рекомендуется носить одежду из натуральных материалов.
EP-EX10A доступны (продаются отдельно) в качестве
вкладышей на замену (не прилагаются).
Гарнитура EP-EX10A предлагается с 4 размерами вкладышей:
SS, S, M и L.
Утилизaция отслужившего электрического и
электронного оборудования (директива
применяется в странах Eвpоcоюзa и других
европейских странах, где действуют системы
раздельного сбора отходов)
Дaнный знак на устройстве или его упаковке
обозначает, что данное устройство нельзя
утилизировать вместе с прочими бытовыми
отходами. Eго следует сдать в соответствующий приемный
пункт переработки электрического и электронного
оборудования. Heпpaвильнaя утилизация данного изделия
может привести к потенциально негативному влиянию на
окружающую среду и здоровье людей, поэтому для
предотвращения подобных последствий необходимо выполнять
специальные требования по утилизации этого изделия.
Пepepaботкa данных материалов поможет сохранить природные
ресурсы. Для получения более подробной информации о
переработке этого изделия обратитесь в местные органы
городского управления, службу сбора бытовых отходов или в
магазин, где было приобретено изделие.
Изготовитель: Сони Корпорейшн
Адрес: 1-7-1 Конан, Минато-ку,
Токио 108-0075, Япония
Сделано в Таиланде
Пpимeчaниe для покyпaтeлeй.
Cлeдyющaя инфоpмaция пpимeнимa только для
обоpyдовaния, пpодaющeгоcя в cтpaнax, гдe дeйcтвyют
диpeктивы EC
Производителем данного устройства является корпорация Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan.
Уполномоченным представителем по электромагнитной
совместимости (EMC) и безопасности изделия является
компания Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany. По вопросам обслуживания и гарантии
обращайтесь по адресам, указанным в соответствующих
документах.
1 Підключіть гарнітуру до мобільного телефону.
Підключення до мобільного телефону можна здійснювати
відповідно до платформи Open Mobile Terminal Platform
(OMTP).
Не є сумісним з iPod*, iPhone*, HTC або BlackBerry.
* iPod, iPhone, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle і iPod touch
є торговельними марками Apple Inc., зареєстрованими в
США та інших країнах.
2 Вставте навушник із літерою  у праве вухо, а навушник
із літерою  — у ліве вухо.
На пристрої є тактильна точка з позначкою  , щоб
розрізняти ліву сторону.
Використання зсувного фіксатора
Переміщайте вверх і вниз, щоб змінювати місце розділення
шнура (див. мал. -).
Після використання гарнітури перемістіть зсувний фіксатор у
верхнє положення, щоб уникнути заплутування шнура.
Правильне встановлення вкладишів
Якщо вкладиші неправильно вставлено у вуха, можливо, не
вдасться чути низькі частоти. Щоб підвищити якість звуку,
використовуйте вкладиші іншого розміру або відрегулюйте
положення вкладишів, щоб вони зручно розташовувалися у
вухах і щільно прилягали до них.
Якщо вкладиші не підходять до вух, спробуйте використати
вкладиші іншого розміру. Розмір вкладишів можна дізнатися за
кольором усередині (див. мал. -).
Змінюючи вкладиші, установлюйте їх у гарнітуру надійно, щоб
запобігти від’єднанню вкладиша, який може залишитися у вусі.
Розміри вкладишів (колір усередині)
Малі

SS*
(Червоний)
Великі

S
(Оранжевий)
M
(Зелений)
L
(Блакитний)
*Вкладиші цього розміру можна придбати додатково.
Приєднання вкладиша (див. мал. -)
Тримаючи гарнітуру, поверніть і витягніть вкладиш.
 Підказка
Якщо вкладиш зісковзує та його не вдається від’єднати,
заверніть його в суху м’яку тканину.
Від’єднання вкладиша (див. мал. -)
Вставте внутрішні деталі вкладиша в гарнітуру, доки виступаюча
частина гарнітури не буде повністю закрита.
Очищення вкладишів
Зніміть із гарнітури вкладиші та промийте їх розчином м’якого
миючого засобу.
Використання мікрофона/контролера (див. мал.
)
a: мікрофон
Використовується для телефонних розмов у режимі гучного
зв’язку.
b:гучність
Повертайте догори, щоб збільшити гучність, або вниз, щоб її
зменшити.
c: кнопка відповіді/завершення
Під час отримання виклику натисніть кнопку, щоб розпочати
розмову. Для завершення виклику натисніть кнопку ще раз.
Примітка
Функція цієї кнопки залежить від використовуваного мобільного
телефону.
Для отримання додаткових відомостей див. посібник з експлуатації
мобільного телефону.
Регулювання довжини шнура (див. мал. )
Можна регулювати довжину шнура, накручуючи шнур на
регулятор довжини шнура.
(На регулятор довжини шнура можна намотати до 50 см шнура.
Якщо намотати більше, шнур може легко вислизнути з
регулятора довжини шнура.)
1 Намотайте шнур.
2 Просуньте шнур у проріз, щоб зафіксувати його.
Примітка
Щоб уникнути натягнення шнура та можливого розриву проводу, не
намотуйте штекер і розділений відрізок шнура.
Технічні характеристики
Шнур: 1,2 м, тип Y/ штекер: Чотирьохконтактний
стереофонічний міні-штекер для 3,5 мм аудіороз’єму OMTP* /
Вага: приблизно 3 г без шнура
<Навушники>
Тип: закритий, динамічний/ динаміки: 9 мм, куполоподібні
(звукова котушка CCAW) / допустима потужність: 100 мВт
(IEC**) / повний опір: 16 Ом за 1 кГц / чутливість: 100 дБ/мВт /
діапазон відтворюваних частот: 6—23000 Гц
<Мікрофон>
Конструкція: вбудований мікрофон / тип: електретний
конденсатор / рівень напруги розімкнутого ланцюга: –38 дБ (0
дБ = 1 В/Па) / діапазон ефективних частот: 20—20000 Гц
<Додаткове приладдя>
Регулятор довжини шнура (1) / вкладиші (S (2), M (2), L (2)) /
гарантійний талон (1) / інструкція з експлуатації (1)
*OMTP = Open Mobile Terminal Platform (OMTP) — об’єднання
операторів мереж стільникового зв’язку, яке розробило
галузевий стандарт дротових з’єднань для покращення
сумісності між мобільними телефонами і гарнітурами.
**IEC = Міжнародна електротехнічна комісія
Зовнішній вигляд і технічні характеристики можуть бути змінені
без попередження.
Заходи безпеки
Завжди слідкуйте за чистотою гарнітури, особливо всередині
гумових вкладишів (див. мал. ).
Пил або вушна сірка всередині вкладиша можуть призвести
до погіршення звучання.
 Прослуховування за допомогою гарнітури на високому рівні
гучності може негативно впливати на слух.
Заради безпеки дорожнього руху не використовуйте
гарнітуру під час водіння або керування велосипедом.
 Не кладіть нічого на гарнітуру та не тисніть на неї, оскільки
в разі тривалого зберігання за таких умов гарнітура може
деформуватися.
 Вкладиші можуть зіпсуватися внаслідок довготривалого
зберігання або використання.
 Надійно зафіксуйте вкладиші на гарнітурі. Якщо вкладиш
випадково від’єднається та залишиться у вусі, це може
призвести до травми.
Примітка щодо статичної електрики
Якщо повітря дуже сухе, у вухах може чутися тихий дзвін. Він є
результатом накопичення в тілі статичної електрики, а не
несправності гарнітури.
Цей ефект можна зменшити, якщо носити одяг із натуральних
матеріалів.
Можна придбати додаткові вкладиші EP-EX10A для заміни.
Наявні 4 типи вкладишів EP-EX10A: SS, S, M і L.
Tepмін eкcплyaтaції виpобy cклaдaє 6 pоків.
Утилізація старого електричного та
електронного обладнання (застосовується в
Європейському союзі та інших європейських
країнах із системами роздільного збирання
сміття)
Цей символ на виробі або на упаковці означає, що
цей виріб не можна утилізувати як побутове
сміття. Замість цього його потрібно здати до відповідного
приймального пункту для вторинної обробки електричного та
електронного обладнання. Забезпечивши належну утилізацію
цього виробу, ви допоможете запобігти негативним наслідкам
для навколишнього середовища та людського здоров’я, до яких
могла б призвести неправильна утилізація цього виробу.
Вторинна переробка матеріалів допоможе зберегти природні
ресурси. Щоб отримати докладнішу інформацію щодо вторинної
переробки цього виробу, зверніться до місцевих органів влади,
до служби утилізації побутових відходів або до магазину, де було
придбано цей виріб.
Примітка для користувачів: наведена нижче інформація
стосується лише обладнання, що продається у країнах, де
застосовуються директиви ЄС
Виробником цього товару є корпорація Sony, офіс якої
розташований за адресою: 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan (Японія). Уповноважений представник з питань
EMC (Електромагнітна сумісність) та безпеки товарiв – Sony
Deutschland GmbH, адреса: Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany (Німеччина). З приводу обслуговування або гарантії
звертайтеся за адресами, вказаними в окремих документах, що
обумовлюють питання гарантії та обслуговування.
Τρόπος χρήσης (βλ. εικόνα )
Το προϊόν δεν είναι συμβατό με iPod*, iPhone*, HTC ή
BlackBerry.
* Οι επωνυμίες iPod, iPhone, iPod classic, iPod nano, iPod
shuffle και iPod touch είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc.,
καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.
Използване (вижте фиг. )
1 Свържете слушалките към мобилен телефон.
Свързването с мобилен телефон може да се извърши в
съответствие с Open Mobile Terminal Platform (OMTP).
Не са съвместими с iPod*, iPhone*, HTC или BlackBerry.
* iPod, iPhone, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle и iPod
touch са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в
САЩ и други страни.
2 Φορέστε το ακουστικό με την ένδειξη  στο δεξιό αυτί και
εκείνο με την ένδειξη  στο αριστερό.
Υπάρχει μια ανάγλυφη κουκίδα στη μονάδα με την ένδειξη  για
να διακρίνετε την αριστερή πλευρά.
2 Поставете слушалката, маркирана с  в дясното си ухо, а
тази, маркирана с  в лявото си ухо.
На маркираната с  слушалка има тактилна точка, за да се
разпознава лявата страна.
Μετακινήστε το προς τα πάνω και προς τα κάτω, για να αλλάξετε τη
θέση διαχωρισμού του καλωδίου (βλ. εικόνα -).
Μετά από τη χρήση των ακουστικών σας, φυλάξτε τα με το
ρυθμιστικό καλωδίου στην υψηλότερη θέση, ώστε να μην μπλεχτεί το
καλώδιο.
Движете нагоре и надолу, за да промените положението на
разделяне на кабела (вижте фиг. -).
След като използвате слушалките, оставете плъзгача за кабела в
горно положение, за да избегнете заплитане на кабела.
Χρήση του ρυθμιστικού καλωδίου
Σωστή τοποθέτηση των προστατευτικών “μαξιλαριών”
Αν τα προστατευτικά “μαξιλαράκια” δεν εφαρμόζουν σωστά στα
αυτιά σας, ο ήχος χαμηλών μπάσων ενδέχεται να μην ακούγεται. Για
να απολαύσετε καλύτερη ποιότητα ήχου, αλλάξτε τα προστατευτικά
“μαξιλαράκια” σε άλλο μέγεθος ή προσαρμόστε τη θέση τους, ώστε
να εφαρμόζουν στα αυτιά σας άνετα.
Αν τα προστατευτικά “μαξιλαράκια” δεν εφαρμόζουν στα αυτιά σας,
δοκιμάστε ένα άλλο μέγεθος. Επιβεβαιώστε το μέγεθος των
προστατευτικών “μαξιλαριών”, ελέγχοντας το χρώμα στο εσωτερικό
(βλ. εικόνα -).
Όταν αλλάζετε τα προστατευτικά “μαξιλαράκια”, εφαρμόστε τα
σταθερά στα ακουστικά, ώστε να μην αποσπαστούν και παραμείνουν
στο αυτί σας.
Μεγέθη προστατευτικών “μαξιλαριών” (εσωτερικό χρώμα)
Μικρό

SS*
(Κόκκινο)
Μεγάλο

S
(Πορτοκαλί)
M
(Πράσινο)
L
(Ανοιχτό μπλε)
*Αυτό το μέγεθος είναι προαιρετικό και διατίθεται για αγορά.
Για να αφαιρέσετε ένα προστατευτικό “μαξιλαράκι” (βλ. εικόνα
-)
Ενώ κρατάτε το ακουστικό, στρέψτε και βγάλτε το προστατευτικό
“μαξιλαράκι”.
 Συμβουλή
Αν το προστατευτικό “μαξιλαράκι” γλιστρήσει και δεν μπορείτε να το
αποσπάσετε, τυλίξτε το με ένα στεγνό μαλακό πανί.
Για να προσαρτήσετε ένα προστατευτικό “μαξιλαράκι” (βλ.
εικόνα -)
Σπρώξτε τα τμήματα στο εσωτερικό του προστατευτικού
“μαξιλαριού” μέσα στο ακουστικό μέχρι να καλυφθεί πλήρως το
προεξέχον τμήμα του ακουστικού.
Καθαρισμός των προστατευτικών “μαξιλαριών”
Αφαιρέστε τα προστατευτικά “μαξιλαράκια” από τα ακουστικά και
πλύντε τα με ένα ήπιο διάλυμα απορρυπαντικού.
Χρήση του μικροφώνου/χειριστηρίου (βλ. εικόνα )
a: Μικρόφωνο
Χρησιμοποιήστε το για να πραγματοποιήσετε μια τηλεφωνική
κλήση με hands-free.
b:Ένταση ήχου
Περιστρέψτε προς τα πάνω για να αυξήσετε την ένταση και
περιστρέψτε προς τα κάτω για να μειώσετε την ένταση.
c: Κουμπί Απάντησης/Τερματισμού
Όταν έχετε μια εισερχόμενη τηλεφωνική κλήση, πιέστε το κουμπί
για να μιλήσετε. Για αποσύνδεση, πιέστε ξανά το κουμπί.
Σημείωση
Η χρήση αυτού του κουμπιού διαφέρει ανάλογα με το κινητό τηλέφωνο
που χρησιμοποιείται.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του κινητού τηλεφώνου.
Ρύθμιση του μήκους του καλωδίου (βλ. εικόνα )
Μπορείτε να ρυθμίσετε το μήκος του καλωδίου, τυλίγοντας το
καλώδιο στο ρυθμιστή καλωδίου.
(Μπορείτε να τυλίξετε το καλώδιο στο ρυθμιστή καλωδίου μέχρι τα
50 εκατοστά. Αν το τυλίξετε περισσότερο, το καλώδιο βγαίνει εύκολα
από το ρυθμιστή καλωδίου.)
1 Τυλίξτε το καλώδιο.
2 Σπρώξτε το καλώδιο μέσα από μια οπή υποδοχής για να το
ασφαλίσετε στη θέση του.
Σημείωση
Μην τυλίγετε το βύσμα ή το τμήμα διαχωρισμού του καλωδίου, γιατί έτσι
το καλώδιο θα τεντωθεί υπερβολικά και ενδέχεται να σπάσει.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Καλώδιο: 1,2 m, τύπου Y / Βύσμα: Στερεοφωνικό μίνι βύσμα
τεσσάρων αγωγών για υποδοχή ήχου OMTP* 3,5mm / Βάρος:
Περίπου 3 g χωρίς το καλώδιο
<Ακουστικά>
Τύπος: Κλειστού τύπου, δυναμικό / Μονάδες οδήγησης: 9 mm,
θολωτού τύπου (Πηνίο φωνής CCAW) / Μέγιστη επιτρεπόμενη
ισχύς: 100 mW (IEC**) / Αντίσταση: 16 Ω στο 1 kHz / Ευαισθησία:
100 dB/mW / Απόκριση συχνότητας: 6 – 23.000 Hz
<Μικρόφωνο>
Σχεδιασμός: Μικρόφωνο γραμμής / Τύπος: Πυκνωτής ηλεκτρίτη /
Επίπεδο τάσης ανοιχτού κυκλώματος: -38 dB (0 dB = 1 V/Pa) / Εύρος
αποτελεσματικών συχνοτήτων: 20 – 20.000 Hz
<Παρεχόμενα εξαρτήματα>
Ρυθμιστής καλωδίου (1) / Προστατευτικά “μαξιλαράκια” (S (2), M
(2), L (2)) / Εγγύηση κάρτας (1) / Οδηγίες λειτουργίας (1)
*Το OMTP = Open Mobile Terminal Platform (OMTP) είναι μια
πλατφόρμα παρόχων υπηρεσιών δικτύου κινητής τηλεφωνίας, η
οποία έχει δημιουργήσει ένα βιομηχανικό πρότυπο για τις
ενσύρματες συνδέσεις, με σκοπό τη βελτίωση της συμβατότητας
ανάμεσα στα κινητά τηλέφωνα και τα ακουστικά τηλεφώνων.
**IEC = International Electrotechnical Commission
O σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς
προειδοποίηση.
Προφυλάξεις
Κρατάτε πάντα τα ακουστικά σας καθαρά και ειδικότερα το
εσωτερικό του ελαστικού προστατευτικού “μαξιλαριού” (βλ.
εικόνα ).
Αν υπάρχει σκόνη ή κερί στο εσωτερικό του προστατευτικού
“μαξιλαριού”, μπορεί να αντιμετωπίσετε δυσκολίες ακρόασης.
 Η ακρόαση μέσω των ακουστικών σε υψηλή ένταση μπορεί να
επηρεάσει την ακοή σας.
Για λόγους οδικής ασφάλειας, μην τα χρησιμοποιείτε κατά την
οδήγηση οχήματος ή ποδηλάτου.
 Μην τοποθετείτε βάρος ή ασκείτε πίεση στα ακουστικά, καθώς
μπορεί να προκληθεί η παραμόρφωση των ακουστικών κατά τη
διάρκεια παρατεταμένης φύλαξης.
 Τα προστατευτικά “μαξιλαράκια” ενδέχεται να φθαρούν εξαιτίας
της μακροχρόνιας αποθήκευσης ή χρήσης.
 Τοποθετήστε τα προστατευτικά “μαξιλαράκια” σταθερά στα
ακουστικά. Εάν ένα προστατευτικό “μαξιλαράκι” αποσπαστεί
κατά λάθος και παραμείνει στο αυτί σας, μπορεί να προκληθεί
τραυματισμός.
Σημείωση σχετικά με τον στατικό ηλεκτρισμό
Σε ιδιαίτερα ξηρές ατμοσφαιρικές συνθήκες, μπορεί να νιώσετε ένα
ελαφρό μυρμήγκιασμα στα αφτιά σας. Αυτό οφείλεται στο στατικό
ηλεκτρισμό που έχει συσσωρευτεί στο σώμα σας και δεν συνιστά
δυσλειτουργία των ακουστικών.
Το φαινόμενο μπορεί να ελαχιστοποιηθεί, εάν φοράτε ρούχα από
φυσικά υλικά.
Το EP-EX10A διατίθεται (πωλείται ξεχωριστά) ως προαιρετικό
ανταλλακτικό σετ προστατευτικών “μαξιλαριών”.
Το EP-EX10A παρέχει 4 τύπους προστατευτικών “μαξιλαριών”: SS,
S, M και L.
Απορριψη παλαιών ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών
συσκευών (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά
συστήματα αποκομιδής)
Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία
του υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να
απορρίπτεται μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά
απορρίμματα . Αντίθετα θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο
σημείο αποκομιδής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών συσκευών. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό
απορρίπτεται σωστά, βοηθάτε στο να αποτραπούν όποιες αρνητικές
επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον που θα
προέκυπταν από την μη κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων αυτού
του προϊόντος. Η ανακύκλωση των υλικών βοηθά στην
εξοικονόμηση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με
τις δημοτικές αρχές της περιοχής σας, με την υπηρεσία διάθεσης των
οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το
προϊόν.
Σημείωση για τους πελάτες: οι παρακάτω πληροφορίες
αφορούν μόνο εξοπλισμό που πωλείται σε χώρες όπου ισχύουν
οι οδηγίες της Ε.Ε
Ο κατασκευαστής αυτού του προϊόντος είναι η Sony corporation , 1-7-1 Konan Minato-ku Τόκυο, 108-0075 Ιαπωνία. Ο
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για το EMC και την ασφάλεια των
προϊόντων είναι η Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Στουτγκάρδη, Γερμανία. Για οποιαδήποτε θέμα υπηρεσίας ή
εγγύησης, παρακαλώ ανατρέξτε στις διευθύνσεις που δίνονται στα
χωριστά έγγραφα υπηρεσιών ή εγγύησης.
Използване на плъзгача на кабела
Правилно поставяне на наушници
Ако наушниците не са поставени правилно в ушите ви, ниските
звуци може да не се чуват. За да се насладите на по-добро
качество на звука, сменете наушниците с друг размер, или
регулирайте позицията на наушниците, за да са разположени
удобно в ушите ви и да пасват плътно.
Ако наушниците не пасват в ушите ви, опитайте друг размер.
Проверете размера на наушниците, като проверите цвета
отвътре (вижте фиг. -).
Когато подменяте наушниците, завъртете ги, за да ги поставите
здраво върху слушалките, за да не се откачат и останат в ухото
ви.
Размери на наушници (вътрешен цвят)
Малки

SS*
(Червен)
Големи

S
(Оранжев)
M
(Зелен)
L
(Светлосин)
*Този размер е опционален и е наличен при поръчка.
За да откачите наушника (вижте фиг. -)
Като държите слушалките, завъртете и издърпайте наушника.
 Съвет
Ако наушника се плъзга и не може да бъде откачен, увийте го в
суха мека кърпа.
За да закачите наушника (вижте фиг. -)
Натиснете вътрешността на наушника към слушалката, докато
издадената част на слушалката е напълно покрита.
Почистване на наушници
Отстранете наушниците от слушалките и ги измийте с лек
почистващ разтвор.
Използване на микрофон/контролер (вижте фиг.
)
a: Микрофон
Използва се за разговор със свободни ръце.
b:Сила на звука
Завъртете нагоре за увеличаване на звука и завъртете надолу
за намаляване на звука.
c: Бутон Отговори/Край
При входящо телефонно повикване натиснете бутона, за да
говорите. За прекъсване натиснете бутона повторно.
Забележка
Използването на този бутон се различава в зависимост от
използвания мобилен телефон.
За подробности вижте ръководството на мобилния телефон.
Регулиране на дължината на кабела (вижте фиг. )
Можете да регулирате дължината на кабела, като навиете кабела
на регулатора на дължината.
(Кабелът може да се навива върху регулатора на дължина до 50
см. Ако навиете повече, кабелът се изважда лесно от регулатора
на дължината на кабела.)
1 Навийте кабела.
2 Вкарайте кабела в прореза на отвора, за да го закрепите.
Забележка
Не навивайте жака или разделената част от кабела, защото това ще
доведе до разтягане на кабела и може да причини прекъсване на
жичките.
Спецификации
Кабел: 1,2 m (47 1/4 in), Y-тип / Жак: Четирижилен стерео мини
жак за OMTP* 3,5mm аудио конектор / Тегло: Приблизително 3 g
(0,11 oz) без кабел
<Слушалки>
Тип: Затворени, динамични / Мембрани: 9 mm, куполна (CCAW
звукова намотка) / Максимална мощност: 100 mW (IEC**) /
Съпротивление: 16 Ω при 1 kHz / Чувствителност: 100 dB/mW /
Честотна характеристика: 6 – 23 000 Hz
<Микрофон>
Конструкция: Вграден микрофон / Тип: Електрет кондензатор /
Ниво на напрежение в отворена верига: -38 dB (0 dB = 1 V/Pa) /
Ефективен честотен диапазон: 20 – 20 000 Hz
<Доставени аксесоари>
Регулатор на кабел (1) / Наушници (S (2), M (2), L (2)) /
Гаранционна карта (1) / Инструкции за работа (1)
*OMTP = Отворена мобилна терминална платформа (OMTP) е
мобилна платформа на мрежовите оператори, която създава
промишлен стандарт за кабелно свързване за подобряване на
съвместимостта между мобилни телефони и телефонни
слушалки.
Nu este compatibil cu iPod*, iPhone*, HTC sau BlackBerry.
* iPod, iPhone, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle şi iPod
touch sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în
S.U.A. şi în alte ţări.
2 Purtaţi auricularul marcat cu  în urechea dreaptă, iar pe
cel marcat cu  în urechea stângă.
Pe unitatea marcată cu  se află un punct tactil pentru a deosebi
partea din stânga.
2 Slušalko z oznako  vstavite v desno uho in slušalko z
oznako  v levega.
Otipljiva pika na enoti z oznako  omogoča prepoznavanje leve
strani.
Împingeţi dispozitivul în sus sau în jos pentru a modifica poziţia în
care cablul se ramifică (vezi fig. -).
După utilizare, păstraţi căştile cu dispozitivul de reglare al cablului în
poziţie ridicată pentru a evita încurcarea cablului.
Premaknite navzgor in navzdol, da spremenite mesto razdelitve kabla
(glejte sliko -).
Po uporabi slušalke pomaknite prilagodilnik dolžine kabla v najvišji
položaj, da se kabel ne zaplete.
Dacă auricularele nu se potrivesc corect în urechi, este posibil să nu
auziţi sunetele grave joase (başi). Pentru a vă bucura de o calitatea
mai bună a sunetului, alegeţi o altă dimensiune a auricularelor, sau
reglaţi poziţia auricularelor pentru a se fixa confortabil în urechi şi
pentru o potrivire perfectă.
Dacă dimensiunea auricularelor nu este adecvată urechilor
dumneavoastră, încercaţi o altă dimensiune. Verificaţi dimensiunea
auricularelor prin verificarea culorii de la interior (vezi fig. -).
Când schimbaţi auricularele, introduceţi-le ferm în cască pentru a
preveni desprinderea acestora şi rămânerea auricularului în ureche.
Če se ušesni čepki ne prilegajo dovolj, se lahko zgodi, da ne boste
slišali nizkih tonov. Za boljšo kvaliteto zvoka zamenjajte ušesne čepke
z drugo velikostjo oziroma prilagodite ušesne čepke, tako da bodo
čepki udobno ležali v ušesih.
Če ušesni čepki ne ustrezajo velikosti ušes, poskusite z drugo
velikostjo. Ustrezno velikost ušesnih čepkov poiščete tako, da
preverite notranjo barvo (glejte sliko -).
Pri menjavi ušesne čepke dobro pritrdite na slušalke in s tem
preprečite, da bi čepki odpadli in ostali v ušesu.
Dimensiunea auricularelor (culoarea din interior)
Majhni

Utilizarea dispozitivului de reglare al cablului
Instalarea corectă a auricularelor
Mici

SS*
(Roşu)
Mari

S
(Portocaliu)
M
(Verde)
L
(Albastru deschis)
*Această dimensiune este opţională şi este disponibilă la vânzare.
Desprinderea unui auricular (vezi fig. -)
În timp ce ţineţi casca, răsuciţi şi scoateţi auricularul.
 Sfat
Dacă auricularul alunecă şi nu poate fi scos, înfăşuraţi-l într-o cârpă
uscată şi moale.
Fixarea unui auricular (vezi fig. -)
Împingeţi componentele din interiorul auricularului în cască până
când partea proeminentă a căştii este acoperită complet.
Curăţarea auricularelor
Scoateţi auricularele de pe căşti şi spălaţi-le cu o soluţie slabă de
detergent.
Utilizarea microfonului/sistemului de control (vezi fig.
)
a: Microfon
Se utilizează pentru apelurile cu mâini libere.
b:Volum
Rotiţi acest buton în sus pentru a creşte volumul şi în jos pentru a
reduce volumul.
c: Butonul de răspuns/închidere
La primirea unui apel telefonic, apăsaţi pe buton pentru a vorbi.
Pentru deconectare, apăsaţi din nou pe buton.
Notă
Utilizarea acestui buton diferă în funcţie de telefonul mobil.
Pentru detalii, consultaţi manualul telefonului mobil.
Reglarea lungimii cablului (vezi fig. )
Puteţi regla lungimea cablului înfăşurând cablul pe sistemul de reglare
a lungimii cablului.
(Puteţi înfăşura maximum 50 de cm din lungimea cablului. Dacă
înfăşuraţi mai mult, cablul se poate desprinde cu uşurinţă de pe
sistemul de reglare a lungimii.)
1 Înfăşuraţi cablul.
2 Împingeţi cablul în orificiul din fantă pentru a-l fixa.
Notă
Nu înfăşuraţi ştecherul sau zona în care cablul este ramificat, deoarece
cablul se poate tensiona, iar firul se poate rupe.
Specificaţii
Cablu: 1,2 m, Tip Y / Mufă: Mufă stereo mini cu patru conductori
pentru conectorul audio OMTP* de 3,5 mm / Masă: cca. 3 g fără
cablu
<Căşti>
Tip: închis, dinamic / Unităţi de acţionare: 9 mm, tip dom (bobină
acustică CCAW) / Putere admisibilă: 100 mW (IEC**) / Impedanţă:
16 Ω la 1 kHz / Sensibilitate: 100 dB/mW / Răspuns în frecvenţă: 6 –
23.000 Hz
<Microfon>
Design: microfon integrat / Tip: condensator cu elecret / Nivel de
tensiune în circuit deschis: -38 dB (0 dB = 1 V/Pa) / Interval efectiv de
frecvenţe: 20 – 20.000 Hz
<Accesorii incluse>
Sistem de reglare al cablului (1) / auriculare (S (2), M (2), L (2)) /
Card de garanţie (1) / Instrucţiuni de utilizare (1)
*OMTP = Open Mobile Terminal Platform (Platforma deschisă
pentru terminale mobile) (OMTP) este o platformă pentru
operatorii reţelelor mobile care a creat un standard în industrie
pentru conectivitatea cu fir, fiind folosită pentru a îmbunătăţi
compatibilitatea dintre telefoanele mobile şi căştile folosite pentru
telefoane.
**IEC = International Electrotechnical Commission (Comisia
Electrotehnică Internaţională)
**IEC = Международна електротехническа комисия
Designul şi specificaţiile pot fi schimbate fără notificare.
Конструкцията и спецификациите могат да се променят без
предупреждение.
Măsuri de precauţie
Предпазни мерки
Винаги поддържайте слушалките си чисти, особено
вътрешността на гумените наушници (вижте фиг. ).
При зaмъpcявaнe или попaдaнe нa yшнa кaл във
вътpeшноcттa нa наушника, cлyшaнeто можe дa бъдe
зaтpyднeно.
 Слушането със слушалки с висока сила на звука може да
увреди слуха ви.
За безопасност на движението, не ги използвайте, докато
шофирате или карате колело.
 Не прилагайте напрежение или тежест върху слушалките,
защото това може да причини деформация на слушалките
при продължително съхранение.
 Наушниците могат да се износят при продължително
съхранение или използване.
 Поставете наушниците здраво върху слушалките. Aко
наушника случайно ce отдeли и оcтaнe в yxото, можe дa
пpичини нapaнявaнe.
Бележка относно статичното електричество
При особено сухи въздушни условия, може да усетите леко
изтръпване в ушите. Това се получава в резултат на натрупване
на статично електричество в тялото и не е неизправност на
слушалките.
Този ефект може да бъде минимизиран чрез носене на дрехи,
произведени от естествени материи.
EP-EX10A е налично (продава се отделно) като опционални
наушници за подмяна.
EP-EX10A предлага 4 вида наушници: SS, S, M и L.
Третиране на стари електрически и
електронни уреди (приложимо в Европейския
съюз и други Европейски страни със системи
за разделно събиране на отпадъци)
Този символ върху устройството или върху
неговата опаковка показва, че този продукт не
трябва да се третира като домакински отпадък.
Вместо това той трябва да бъде предаден в съответния
събирателен пункт за рециклиране на електрически и
електронни уреди. Като предадете този продукт на правилното
място, Вие ще помогнете за предотвратяване на негативните
последствия за околната среда и човешкото здраве, които биха
възникнали при изхвърлянето му на неподходящо място.
Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят
природните ресурси. За подробна информация относно
рециклирането на този продукт можете да се обърнете към
местната градска управа, фирмата за събиране на битови
отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.
Забележка за потребители: следната информация се отнася
само за оборудване, продавано в страни, където се
прилагат директивите на ЕС
Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномощеният представител
за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа
безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61,70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със
сервиза и гаранцията, моля обърнете се към адресите в
съответните сервизни или гаранционни документи.
Ni združljivo z napravami iPod*, iPhone*, HTC ali BlackBerry.
* iPod, iPhone, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle in iPod
touch so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v
ZDA in drugih državah.
Vă rugăm să păstraţi căştile întotdeauna curate în interiorul
auricularului de cauciuc (vezi fig. ).
Dacă în interiorul auricularului este praf sau ceară din urechi,
puteţi avea dificultăţi la ascultare.
 Ascultarea la căşti la volum ridicat vă poate afecta auzul.
Pentru siguranţa traficului rutier, nu utilizaţi căştile în timp ce
conduceţi autoturismul sau mergeţi pe bicicletă.
 Nu puneţi greutăţi şi nu aplicaţi presiune pe căşti deoarece, în
acest caz, acestea se pot deforma în timpul unei depozitări
îndelungate.
 Auricularele se pot deteriora în timpul unei utilizări sau a unei
depozitări îndelungate.
 Montaţi auricularele ferm pe căşti. Dacă, în mod accidental, un
auricular se desprinde şi rămâne în ureche, acesta poate produce
răni.
Notă privind electricitatea statică
În condiţii de aer deosebit de uscat, este posibil să auziţi un ţiuit în
urechi. Acesta se datorează electricităţii statice acumulate în corp şi
nu reprezintă o defecţiune a căştilor.
Efectul poate fi redus la minimum prin purtarea unor haine
confecţionate din materiale naturale.
EP-EX10A este disponibil (vândut separat) ca auriculare opţionale
de schimb.
EP-EX10A oferă 4 tipuri de auriculare: SS, S, M şi L.
Dezafectarea echipamentelor electrice şi
electronice vechi (Se aplică pentru ţările membre
ale Uniunii Europene si pentru alte ţări europene
cu sisteme de colectare separată)
Acest simbol aplicat pe produs sau pe ambalajul
acestuia, indică faptul că acest produs nu trebuie tratat
ca pe un deşeu menajer. El trebuie predat punctelor de
reciclare a echipamentelor electrice şi electronice. Asigurându-vă că
acest produs este dezafectat în mod corect, veţi ajuta la prevenirea
posibilelor consecinţe negative asupra mediului şi a sănătăţii umane,
dacă produsul ar fi fost dezafectat în mod necorespunzător. Reciclarea
materialelor va ajuta la conservarea resurselor naturale. Pentru mai
multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să
contactaţi primăria din oraşul dumneavoastră, serviciul de salubritate
local sau magazinul de unde aţi cumpărat produsul.
Aviz pentru clienţi: următoarele informaţii se aplică numai
echipamentelor vândute în ţările care respectă directivele UE
Producătorul acestui aparat este : Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat pentru
compatibilitatea electromagnetică si conformitatea electrosecurităţii
produselor este : Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61,70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice problemă de service sau
de garanţie , vă rugăm să consultaţi documentele de garanţie ce
insoţesc aparatul.
Uporaba prilagodilnika dolžine kabla
Pravilna namestitev ušesnih čepkov
Velikosti ušesnih čepkov (notranja barva)
SS*
(Rdeča)
Veliki

S
(Oranžna)
M
(Zelena)
L
(Svetlomodra)
*Ta velikost ni običajna in jo je možno izbrati ob nakupu.
Kako odstraniti ušesni čepek (glejte sliko -)
Slušalko primite, zavrtite čepek in ga povlecite.
 Namig
Če ušesni čepek zdrsne in ga ni mogoče odstraniti, ga ovijte s suho in
mehko krpo.
Kako pritrditi ušesni čepek (glejte sliko -)
Pritisnite notranji del ušesnega čepka v slušalko, tako da je štrleči del
slušalke povsem pokrit.
Čiščenje ušesnih čepkov
Ušesne čepke snemite s slušalk in jih operite v blagi raztopini čistila.
Uporaba mikrofona/krmilnika (glejte sliko )
a: Mikrofon
Namenjeno za prostoročno telefoniranje.
b:Glasnost
Obrnite navzgor, da povečate glasnost, in navzdol, da zmanjšate
glasnost.
c: Gumb za sprejem/konec klica
Za sprejem telefonskega klica pritisnite ta gumb. Ko želite končati
klic, ponovno pritisnite gumb.
Opomba
Uporaba tega gumba je odvisna od mobilnega telefona, ki ga uporabljate.
Več podrobnosti preverite v priročniku mobilnega telefona.
Prilagajanje dolžine kabla (glejte sliko )
Dolžino kabla lahko prilagodite tako, da navijete kabel na
prilagodilnik dolžine kabla.
(Na prilagodilnik lahko navijete do 50 cm kabla. Če navijete več
kabla, se bo lahko snel s prilagodilnika.)
1 Navijte kabel.
2 Vstavite kabel v režo, da se varno zaskoči.
Opomba
Na prilagojevalnik ne navijajte dela kabla z vtičem, ker se bo kabel preveč
napel in se žice v kablu lahko zlomijo.
Specifikacije
Kabel: 1,2 m, v obliki črke Y / Vtič: Štirivodniški stereo mini vtič za
OMTP* 3,5 mm avdio konektor / Teža: Pribl. 3 g brez kabla
<Slušalke>
Tip: zaprte, dinamične / Pogonska enota: 9 mm, kupolastega tipa
(zvočna tuljava CCAW) / Napajalna kapaciteta: 100 mW (IEC**) /
Impedanca: 16 Ω pri 1 kHz / Občutljivost: 100 dB/mW / Frekvenčni
odziv: 6 – 23.000 Hz
<Mikrofon>
Oblika: Notranji mikrofon / Tip: kondenzator Electret / Raven
napetosti prekinjenega tokokroga: -38 dB (0 dB = 1 V/Pa) /
Učinkovito frekvenčno območje: 20 – 20.000 Hz
<Priložena dodatna oprema>
Prilagodilnik kabla (1) / Ušesni čepki (S (2), M (2), L (2)) /
Garancijska kartica (1) / Navodila za uporabo (1)
*OMTP = Open Mobile Terminal Platform (OMTP) je združenje
operaterjev mobilnih omrežij, ki je izdelalo industrijski standard za
omrežno povezovanje, da bi se povečala združljivost med mobilnimi
telefoni in telefonskimi slušalkami.
**IEC = International Electrotechnical Commission
Zasnova in specifikacje se lahko spremenijo brez predhodnega
opozorila.
Ukrepi
Slušalke ves čas ohranjajte čiste, še posebej notranjost gumijastih
ušesnih čepkov (glejte sliko ).
Če v ušesne čepke pride prah ali ušesno maslo, se lahko pri
poslušanju pojavijo težave.
 Poslušanje zelo glasnih zvokov lahko škoduje vašemu sluhu.
Zaradi varnosti v prometu slušalk ne uporabljajte med vožnjo z
avtom ali kolesom.
 Na slušalke ne polagajte predmetov, ker jih s tem lahko
deformirate.
 Ušesni čepki se lahko med daljšo hrambo ali dolgotrajno uporabo
pokvarijo.
 Ušesne čepke morate dobro pritrditi na slušalke. Če ušesni čepek
slučajno odpade in ostane v ušesu, to lahko povzroči poškodbo.
Opozorilo glede statične elektrike
Pri izrazito suhem zraku lahko v ušesu občutite rahlo ščemenje. To je
posledica statične elektrike v telesu in ne pomeni napake na slušalkah.
Temu se lahko izognete z nošenjem oblačil iz naravnih materialov.
EP-EX10A ušesni čepki se lahko kupijo (so v prodaji ločeno) kot
nadomestni čepki.
EP-EX10A ušesni čepki so na voljo v 4 velikostih: SS, S, M in L.
Oddaja stare električne in elektronske opreme
(veljavno v Evropski uniji in ostalih evropskih
državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja ta
simbol, pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati enako
kot z drugimi gospodinjskimi odpadki. Morate ga
oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje
električne in elektronske opreme. S pravilno oddajo tega izdelka boste
pomagali preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, do
katerih bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega
izdelka. Recikliranje materiala bo pripomoglo k ohranjevanju
naravnih virov. Podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka
lahko dobite pri lokalni mestni upravi, službi oddajanja gospodinjskih
odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in
elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju
neposredno ob dobavi električne oz. elektronske opreme.
Obvestilo strankam: naslednji podatki so veljavni samo za
opremo, prodano v državah, ki upoštevajo smernice EU
Proizvajalec tega proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska. Pooblaščeni predstavnik za
EMC in varnost proizvodov je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. Za vse storitve ali garancijske
zadeve prosimo, da se obrnete na naslove navedene v ločenih
servisnih ali garancijskih dokumentih.
Download PDF

advertising