televisions-projectors-lcd-tvs, Návod k obsluze, 139 cm / 55" Motionflow XR 400 Hz (nativní 50 Hz), černý rám, stříbrný stojan, 139 cm/55 palcov Motionflow XR 400 Hz (základné 50 Hz), čierny rám, strieborný plochý stojan v tvare U, el, 139 см/55 инча Motionflow XR 400 Hz (първоначални 50 Hz), черна декоративна рамка, поставка със сребриста U-образна плоча, sony.gr, 123 cm / 49" Motionflow XR 400 Hz (Εγγενή 50 Hz), Μαύρο πλαίσιο, Ασημί επίπεδη βάση σχήματος U, KD-55XE7096">

Sony | KD-43XE7096 | Sony KD-49XE7096 123 cm / 49" Motionflow XR 400 Hz (Εγγενή 50 Hz), Μαύρο πλαίσιο, Ασημί επίπεδη βάση σχήματος U Οδηγίες χρήσης

4-686-049-41(1)
Television
KD-65XE70xx / 55XE70xx / 49XE70xx / 43XE70xx
Instrukcja obsługi
PL
Návod k použití
CZ
Návod na obsluhu
SK
Kezelési útmutató
HU
Instrucţiuni de utilizare
RO
Ръководство за употреба
BG
Οδηγίες λειτουργίας
GR
Kullanma Kılavuzu
TR
Spis treści
WAŻNA UWAGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Informacje dotyczące bezpieczeństwa. . . . . 3
Środki ostrożności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Poruszanie się po menu
głównym
Wszystkie aplikacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Części i elementy sterujące
Telewizor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Pilot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Podłączanie telewizora do
Internetu
Ustanawianie połączenia z
Internetem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Typ 1: Sieć zabezpieczona, obsługująca
standard Wi-Fi Protected Setup™
(WPS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Typ 2: Sieć zabezpieczona,
nieobsługująca standardu Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS) . . . . . . . . . . . . . . . 13
Typ 3: Sieć niezabezpieczona, z
wykorzystaniem dowolnego
bezprzewodowego rutera sieci LAN . . . . . . 13
Typ 4: Ustawianie sieci przewodowej. . . . . 14
Przygotowywanie sieci przewodowej. . . . . 14
Podgląd statusu sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Jeżeli nie możesz połączyć się z
Internetem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Polityka prywatności . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Udostępnianie zdjęć Plus. . . . . . . . . . . . . . . 18
Używanie telewizora w trybie ramki
zdjęciowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Lista programów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Cyfrowy EPG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Nagrania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Odtwarzanie zdjęć/muzyki/wideo przez
USB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Odtwarzanie zdjęć/muzyki/wideo za
pośrednictwem sieci domowej . . . . . . . . . . 22
Ustawienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Ustawienia systemowe . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Pomoc techniczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Wyświetlanie obrazu z
podłączonych urządzeń
Schemat połączeń. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Używanie urządzeń audio i wideo. . . . .
Używanie funkcji Kopia lustrzana . . . . .
Montaż telewizora na ścianie . . . . . . . .
34
36
36
38
Informacje dodatkowe
Oglądanie telewizji
Zmiana stylu wyświetlania . . . . . . . . . . . 16
Zmiana formatu ekranu . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Ustawienie Wybór sceny . . . . . . . . . . . . . . . 17
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . 39
Obraz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Dźwięk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Kanały . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Sieć. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2PL
Połączenie internetowe i poufność danych
Niniejszy produkt nawiązuje połączenie z Internetem podczas
wstępnej konfiguracji niezwłocznie po podłączeniu do sieci w
celu potwierdzenia połączenia internetowego, a następnie w
celu skonfigurowania ekranu głównego. W trakcie takiego i
każdego innego połączenia internetowego używany jest adres
IP. Aby w ogóle nie korzystać z adresu IP, nie należy
konfigurować funkcji bezprzewodowego połączenia z
Internetem i nie podłączać kabla internetowego. Zapoznaj się
z informacjami o poufności przedstawionymi na ekranach
konfiguracji, aby uzyskać więcej szczegółów na temat
połączeń internetowych.
Wprowadzenie
Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy Sony.
Przed przystąpieniem do eksploatacji telewizora należy dokładnie
zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji oraz zachować ją do
wykorzystania w przyszłości.
Informacja dotycząca sprzętu
radiowego
Sony Corporation niniejszym oświadcza, że typy
urządzeń radiowych KD-65XE7096, KD-65XE7093, KD-65XE7005,
KD-65XE7004, KD-65XE7003, KD-65XE7002, KD-55XE7096,
KD-55XE7093, KD-55XE7077, KD-55XE7073, KD-55XE7005,
KD-55XE7004, KD-55XE7003, KD-55XE7002, KD-55XE7000,
KD-49XE7096, KD-49XE7093, KD-49XE7077, KD-49XE7073,
KD-49XE7005, KD-49XE7004, KD-49XE7003, KD-49XE7002,
KD-49XE7000, KD-43XE7096, KD-43XE7093, KD-43XE7077,
KD-43XE7073, KD-43XE7005, KD-43XE7004, KD-43XE7003,
KD-43XE7002, KD-43XE7000 są zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod
następującym adresem internetowym:
http://www.compliance.sony.de/
Ten sprzęt radiowy można używać w krajach UE bez naruszania
obowiązujących wymogów w zakresie korzystania z urządzeń
radiowych.
Uwaga
• Przed użyciem telewizora należy przeczytać „Informacje
dotyczące bezpieczeństwa” (strona 3).
• Zdjęcia i ilustracje użyte w Podręczniku konfiguracji oraz w
niniejszej instrukcji mają charakter jedynie poglądowy i mogą
się różnić od rzeczywistego produktu.
• Symbol „xx”, który pojawia się w nazwie modelu, odpowiada
jednemu znakowi numerycznemu opisującemu projekt, kolor
lub system transmitowania telewizji.
Lokalizacja Przewodnika ustawień
Przewodnik ustawień znajduje się na miękkiej podkładce
wewnątrz opakowania z telewizorem.
Lokalizacja etykiety identyfikacyjnej
Etykiety dotyczące numeru modelu, daty produkcji (rok i miesiąc)
oraz specyfikacji elektrycznej znajdują się z tyłu telewizora lub na
opakowaniu.
Modele z dołączonym do zestawu zasilaczem sieciowym:
Etykiety z informacją o numerze modelu i numerze seryjnym
zasilacza sieciowego znajdują się u dołu zasilacza.
OSTRZEŻENIE
ABY UNIKNĄĆ RYZYKA
POŻARU, ŚWIECZKI I
INNE ŹRÓDŁA OTWARTEGO
OGNIA NALEŻY ZAWSZE
UTRZYMYWAĆ Z DALA OD
PRODUKTU.
WAŻNA UWAGA
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
Nie wolno narażać baterii na działanie zbyt wysokich temperatur
przez ekspozycję na słońce, ogień itd.
Nigdy nie należy umieszczać telewizora w niestabilnym miejscu.
Telewizor może się przewrócić, powodując poważne obrażenia
lub śmierć. Wielu obrażeń, szczególnie u dzieci, można uniknąć
stosując takie proste środki ostrożności jak:
 Korzystanie z szafek lub stojaków zalecanych przez producenta
telewizora.
 Korzystanie wyłącznie z mebli, które mogą bezpiecznie
udźwignąć telewizor.
 Upewnienie się, że telewizor nie wystaje nad krawędź mebli, na
których spoczywa.
 Nieumieszczanie telewizora na wysokich meblach (np.
kredensach lub szafkach na książki), jeśli meble i telewizor nie
zostały zaczepione o odpowiednie oparcie.
 Nieumieszczanie telewizora na obrusie lub innych materiałach,
które mogą się znajdować pomiędzy telewizorem i meblem, na
którym stoi.
 Wyjaśnienie dzieciom niebezpieczeństwa związanego ze
wspinaniem się na mebel w celu sięgnięcia telewizora lub jego
elementów sterowania.
Jeśli pozostał stary telewizor i jest on przenoszony do innego
miejsca, obowiązują te same wskazówki.
Montaż i instalacja
Aby uniknąć ryzyka wybuchu pożaru, porażenia prądem
elektrycznym, uszkodzenia sprzętu i/lub ewentualnych obrażeń
ciała, odbiornik TV należy zainstalować zgodnie z instrukcjami
podanymi poniżej.
Instalacja
• Telewizor powinien być zainstalowany w pobliżu łatwo
dostępnego gniazdka.
• Ustaw telewizor na stabilnej, równej powierzchni tak, aby
uniknąć ryzyka jego przewrócenia i spowodowania obrażeń
użytkownika lub uszkodzenia telewizora.
• Zainstaluj telewizor w miejscu, w którym nie może być
pociągnięty, popchnięty lub przewrócony.
Nadzór nad dystrybucją na terytorium RP :
Sony Europe Limited,
The Heights, Brooklands
Weybridge, Surrey, KT 13 0XW
United Kingdom.
Produkt ten został wyprodukowany przez lub na zlecenie Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia.
Zapytania dotyczące zgodności produktu z wymaganiami
prawa Unii Europejskiej należy kierować do Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Belgia. W kwestiach dotyczących usług
serwisowych lub gwarancji należy korzystać z adresów
kontaktowych podanych w oddzielnych dokumentach
dotyczących usług serwisowych lub gwarancji.
3PL
PL
• Zainstaluj telewizor w taki sposób, aby podstawa telewizora nie
wystawala poza stojak (brak w zestawie). Jesli podstawa
telewizora wystaje poza stojak, moze to spowodowac
przewrócenie i upadek telewizora, a w efekcie spowodowac
obrazenia osobiste lub uszkodzenie telewizora.
• Montaż odbiornika na ścianie należy zlecić wykwalifikowanemu
instalatorowi.
• Ze względów bezpieczeństwa zaleca się stosowanie akcesoriów
Sony:
Uchwyt ścienny – SU-WL450
• Do przymocowania uchwytu ściennego do telewizora należy
używać śrub dostarczonych wraz z uchwytem ściennym.
Dostarczone śruby są zaprojektowane w sposób pokazany na
ilustracji w przypadku pomiaru od powierzchni mocującej
uchwytu ściennego.
Średnica i długość śrub różnią się w zależności od modelu
ściennego uchwytu mocującego.
Stosowanie śrub innych niż dostarczane w komplecie może
spowodować uszkodzenia wewnętrzne w odbiorniku TV, jego
upadek, itp.
Zapobieganie przewróceniu
KD-65XE70xx
8 mm - 12 mm
Śruba M6
(wcześniej usunięta)
8 mm - 12 mm
Przewód
(nie należy do
wyposażenia)
Śruba (M6)
Uchwyt ścienny
Tylna pokrywa telewizora
1.5 N·m/1,5 N·m
{15 kgf·cm}
Śruba
(nie należy
do wyposażenia)
Z wyjątkiem modeli KD-65XE70xx
Transport
• Przed rozpoczęciem przenoszenia odbiornika należy odłączyć
od niego wszystkie kable.
• Do przenoszenia dużego odbiornika TV potrzeba dwóch lub
trzech osób.
• Przenosząc telewizor w rękach, należy go złapać tak, jak na
rysunku. Nie wolno naciskać ekranu ciekłokrystalicznego ani
ramy dookoła ekranu.
• Przy podnoszeniu lub przenoszeniu telewizora należy go dobrze
chwycić od spodu.
• Podczas transportu odbiornik nie powinien być narażony na
wstrząsy mechaniczne i nadmierne wibracje.
• Na czas transportu odbiornika do naprawy lub podczas
przeprowadzki, należy zapakować go w oryginalny karton i
elementy opakowania.
4PL
8 mm - 12 mm
Śruba M6
(nie należy do
wyposażenia)
Przewód
(nie należy do
wyposażenia)
1.5 N·m/1,5 N·m
{15 kgf·cm}
Śruba
(nie należy do
wyposażenia)
Wentylacja
Uwaga
• Nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych ani wkładać
żadnych rzeczy do obudowy.
• Wokół odbiornika TV należy pozostawić trochę wolnej
przestrzeni, tak jak to pokazano na rysunku poniżej.
• Zaleca się stosowanie oryginalnego uchwytu ściennego Sony,
aby zapewnić odpowiednią wentylację.
• Dostarczonego w zestawie przewodu zasilającego nie należy
używać do jakichkolwiek innych urządzeń.
• Należy uważać, aby nie przycisnąć, nie zgiąć ani nie skręcić
nadmiernie przewodu zasilającego. Może to spowodować
uszkodzenie izolacji lub urwanie żył przewodu.
• Nie należy przerabiać przewodu zasilającego.
• Na przewodzie zasilającym nie należy kłaść ciężkich
przedmiotów.
• Podczas odłączania nie wolno ciągnąć za sam przewód.
• Nie należy podłączać zbyt wielu urządzeń do tego samego
gniazda sieciowego.
• Nie należy używać gniazd sieciowych słabo trzymających
wtyczkę.
Instalacja na ścianie
30 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Pozostawić co najmniej tyle miejsca wokół odbiornika TV.
Instalacja na podstawie
Ostrzeżenie
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Pozostawić co najmniej tyle miejsca wokół odbiornika TV.
• Aby zapewnić właściwą wentylację i zapobiec osiadaniu brudu
lub kurzu:
 Nie należy ustawiać odbiornika TV ekranem do góry,
montować go do góry nogami, odwróconego tyłem lub
bokiem.
 Nie należy ustawiać odbiornika TV na półce, dywanie, łóżku
lub w szafce.
 Nie należy przykrywać odbiornika TV materiałami, np.
zasłonami lub innymi przedmiotami, takimi jak gazety itp.
 Nie należy instalować odbiornika tak, jak to pokazano na
rysunkach poniżej.
Obieg powietrza jest zablokowany.
Ściana
PL
UWAGA ODNOŚNIE ZASILACZA SIECIOWEGO
(tylko modele z dołączonym do zestawu
zasilaczem sieciowym)
Ściana
W celu ograniczenia ryzyka pożaru lub porażenia prądem nie
wystawiać tego urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci.
W celu ograniczenia ryzyka pożaru lub porażenia prądem nie
umieszczać na tym urządzeniu obiektów wypełnionych wodą,
takich jak flakony. Nie instalować urządzenia w ograniczonej
przestrzeni, takiej jak np. półka na książki.
• Należy się upewnić, że gniazdko sieciowe znajduje się w pobliżu
urządzenia i jest łatwo dostępne.
• Należy używać dołączonego do zestawu zasilacza sieciowego i
przewodu zasilającego.
• Nie należy używać żadnego innego zasilacza sieciowego, gdyż
może to spowodować awarię.
• Zasilacz sieciowy należy podłączać do łatwo dostępnego
gniazdka sieciowego.
• Nie owijać przewodu zasilającego wokół
zasilacza sieciowego. Żyły przewodu
mogą ulec przerwaniu, co może
spowodować nieprawidłowe działanie
odbiornika.
• Nie dotykać zasilacza sieciowego mokrymi dłońmi.
• Jeśli stwierdzone zostanie nieprawidłowe działanie zasilacza
sieciowego, należy go natychmiast odłączyć od gniazdka
sieciowego.
• Telewizor pozostaje podłączony do zasilania tak długo, jak jest
podłączony do gniazdka sieciowego, nawet jeśli sam telewizor
jest wyłączony.
• Ponieważ zasilacz sieciowy nagrzewa się podczas
długotrwałego użytkowania, dotykając go dłonią, można
odczuć ciepło.
Niedozwolone użycie
Przewód zasilający
Aby uniknąć ryzyka wybuchu pożaru, porażenia prądem
elektrycznym, uszkodzenia sprzętu i/lub ewentualnych obrażeń
ciała, z przewodem zasilającym i gniazdem sieciowym należy
postępować w następujący sposób:
 Należy używać wyłącznie przewodów zasilających
dostarczonych przez Sony, a nie przez innych dostawców.
 Wtyczka powinna być całkowicie włożona do gniazda
sieciowego.
 Odbiornik TV jest przystosowany do zasilania wyłącznie
napięciem 220 V – 240 V AC.
 W celu zachowania bezpieczeństwa, podczas dokonywania
połączeń, należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazdka oraz uważać, aby nie nadepnąć na przewód.
 Przed przystąpieniem do serwisowania lub przesuwania
odbiornika TV należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazdka.
 Przewód zasilający powinien znajdować się z dala od źródeł
ciepła.
 Należy regularnie wyjmować wtyczkę z gniazdka i czyścić ją.
Jeśli wtyczka jest pokryta kurzem i gromadzi wilgoć, jej
własności izolujące mogą ulec pogorszeniu, co może być
przyczyną pożaru.
Odbiornika TV nie należy instalować oraz eksploatować w
miejscach, warunkach lub okolicznościach, jakie opisano poniżej.
Niezastosowanie się do poniższych zaleceń może prowadzić do
wadliwej pracy odbiornika, a nawet pożaru, porażenia prądem
elektrycznym, uszkodzenia sprzętu i/lub obrażeń ciała.
Miejsce:
• Odbiornika TV nie należy montować na zewnątrz pomieszczeń
(w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych), nad morzem, na statku lub innej jednostce
pływającej, w pojeździe, w instytucjach ochrony zdrowia, w
miejscach niestabilnych lub narażonych na działanie wody,
deszczu, wilgoci lub dymu.
Warunki:
• Nie należy umieszczać telewizora w miejscach gorących,
wilgotnych lub nadmiernie zapylonych; w miejscach, w których
do wnętrza mogą dostawać się owady; w miejscach, w których
może być narażony na działanie wibracji mechanicznych lub w
pobliżu przedmiotów palnych (świeczek, itp.). Odbiornik TV
należy chronić przed zalaniem i nie stawiać na nim żadnych
przedmiotów wypełnionych wodą, np. wazonów.
5PL
Okoliczności:
• Dotykać mokrymi rękoma, przy zdjętej obudowie lub używać z
akcesoriami, które nie są zalecane przez producenta. W czasie
burz z wyładowaniami atmosferycznymi należy wyjąć wtyczkę
przewodu zasilającego telewizora z gniazdka i odłączyć
przewód antenowy.
• Instalacja telewizora tak, aby jego
obudowa wystawała na otwartą
przestrzeń. Może to powodować
uderzanie w telewizor przez osoby lub
przedmioty oraz doprowadzić do jego
uszkodzenia.
• Umieszczanie telewizora w miejscach
wilgotnych lub zakurzonych oraz
miejscach wypełnionych oleistym
dymem lub parą (w pobliżu płyt
kuchennych lub nawilżaczy). Może to
spowodować pożar, porażenie prądem
lub odkształcenia obudowy.
• Instalacja telewizora w miejscach narażonych na działanie
wyższych temperatur, takich jak miejsca bezpośrednio
oświetlane przez promienie słońca, położone w pobliżu
grzejnika lub nawiewu ogrzewania. W takich warunkach może
dojść do przegrzania telewizora, a w konsekwencji do
zdeformowania obudowy i/lub awarii samego urządzenia.
Co robić w przypadku wystąpienia
problemów...
W przypadku wystąpienia jednego z poniższych problemów
należy bezzwłocznie wyłączyć odbiornik TV oraz wyjąć wtyczkę
zasilającą z gniazdka sieciowego.
Należy zwrócić się do punktu sprzedaży lub punktu serwisowego
firmy Sony z prośbą o sprawdzenie odbiornika przez
wykwalifikowanego serwisanta.
W przypadku:
 Uszkodzenia przewodu zasilającego.
 Gniazd sieciowych słabo trzymających wtyczkę.
 Uszkodzenia odbiornika w wyniku jego upuszczenia lub
uderzenia przez obiekt obcy.
 Dostania się do wnętrza odbiornika cieczy lub przedmiotów
obcych.
Informacje o temperaturze telewizora LCD
Gdy telewizor LCD jest używany przez dłuższy czas może dojść do
rozgrzania się miejsc wokół panelu. Po dotknięciu dłonią tych
miejsc możesz poczuć, że są gorące.
Środki ostrożności
Oglądanie telewizji
• Telewizor znajdujący się w szatni jacuzzi
albo łaźni publicznej może zostać
uszkodzony przez unoszące się w
powietrzu cząsteczki siarki i inne.
• Aby zapewnić najlepszą jakość obrazu, nie należy wystawiać
ekranu na bezpośrednie oświetlenie lub działanie promieni
słonecznych.
• Nie przenoś urządzenia z zimnego do ciepłego pomieszczenia.
Gwałtowna zmiana temperatury może powodować skraplanie
wilgoci. Może to pogorszyć jakość obrazu na telewizorze lub
kolorów. W takiej sytuacji przed włączeniem telewizora należy
poczekać na całkowite odparowanie wilgoci.
Kawałki szkła lub uszkodzenia:
• W odbiornik nie należy rzucać żadnymi przedmiotami. Może to
spowodować uszkodzenie szkła ekranu i prowadzić do
poważnych obrażeń ciała.
• W przypadku pęknięcia powierzchni ekranu lub obudowy
telewizora, przed dotknięciem odbiornika należy wyjąć wtyczkę
przewodu zasilającego z gniazdka. W przeciwnym razie może
dojść do porażenia prądem elektrycznym.
Gdy odbiornik TV nie jest używany
• Mając na uwadze kwestie ochrony środowiska i
bezpieczeństwa, zaleca się odłączenie odbiornika od źródła
zasilania, jeśli nie będzie on używany przez kilka dni.
• Ponieważ wyłączenie odbiornika telewizyjnego nie powoduje
odcięcia zasilania, w celu całkowitego wyłączenia urządzenia
należy wyciągnąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda
sieciowego.
• Niektóre odbiorniki mogą być wyposażone w funkcje
wymagające pozostawienia ich w trybie gotowości.
Zalecenia dot. bezpieczeństwa dzieci
• Nie należy pozwalać, aby na odbiornik TV wspinały się dzieci.
• Małe akcesoria należy przechowywać poza zasięgiem dzieci,
aby nie dopuścić do ich przypadkowego połknięcia.
6PL
• Program telewizyjny powinien być oglądany w pomieszczeniu o
umiarkowanym oświetleniu, ponieważ oglądanie go w słabym
świetle lub przez dłuższy czas jest męczące dla oczu.
• Podczas korzystania ze słuchawek należy unikać nadmiernego
poziomu głośności ze względu na ryzyko uszkodzenia słuchu.
Ekran LCD
• Chociaż ekran LCD został wykonany z wykorzystaniem
technologii wysokiej precyzji, dzięki której aktywnych jest ponad
99,99 % pikseli, na ekranie mogą pojawiać się czarne plamki lub
jasne kropki (w kolorze czerwonym, niebieskim lub zielonym).
Jest to jednak właściwość wynikająca z konstrukcji ekranu LCD i
nie jest objawem usterki.
• Nie wolno naciskać ani drapać przedniego filtru, a także kłaść na
odbiorniku TV żadnych przedmiotów. Może to spowodować
zakłócenia obrazu lub uszkodzenie ekranu LCD.
• Jeśli odbiornik TV jest używany w zimnym miejscu, na obrazie
mogą wystąpić plamy lub obraz może stać się ciemny. Nie jest
to oznaką uszkodzenia telewizora. Zjawiska te zanikają w miarę
wzrostu temperatury.
• Długotrwałe wyświetlanie obrazów nieruchomych może
spowodować wystąpienie obrazów wtórnych (tzw. zjawy). Mogą
one zniknąć po krótkiej chwili.
• Ekran i obudowa nagrzewają się podczas pracy telewizora. Nie
jest to oznaką uszkodzenia urządzenia.
• Ekran LCD zawiera niewielką ilość ciekłych kryształów. Podczas
utylizacji należy przestrzegać lokalnych zaleceń i przepisów.
Obchodzenie się z powierzchnią ekranu/
obudową odbiornika TV i ich czyszczenie
Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyjąć wtyczkę
przewodu zasilającego z gniazdka.
Aby uniknąć pogorszenia stanu materiału lub powłoki ekranu
odbiornika, należy postępować zgodnie z poniższymi środkami
ostrożności.
• Aby usunąć kurz z powierzchni ekranu/obudowy, należy
wytrzeć go delikatnie za pomocą miękkiej ściereczki. Jeśli nie
można usunąć kurzu, należy wytrzeć ekran za pomocą miękkiej
ściereczki lekko zwilżonej rozcieńczonym roztworem
delikatnego detergentu.
• Nie wolno spryskiwać odbiornika TV wodą
ani detergentem. Ciecz może przedostać
się przez spód ekranu lub elementy
zewnętrzne do środka odbiornika i
spowodować jego uszkodzenie.
• Nie należy używać szorstkich gąbek, środków czyszczących na
bazie zasad lub kwasów, proszków do czyszczenia ani lotnych
rozpuszczalników, takich jak alkohol, benzyna, rozcieńczalnik
czy środek owadobójczy. Używanie takich środków lub
długotrwały kontakt z gumą lub winylem może spowodować
uszkodzenie powierzchni ekranu lub obudowy.
• Nie dotykaj telewizora, gdy masz ręce pokryte dowolną
substancją chemiczną np. kremem do rąk lub kremem do
opalania.
• Aby zapewnić właściwą wentylację, zaleca się okresowo
odkurzać otwory wentylacyjne.
• Regulację kąta nachylenia odbiornika należy wykonywać
powolnym ruchem tak, aby odbiornik nie spadł lub nie zsunął
się z podstawy pod telewizor.
Urządzenia dodatkowe
• W pobliżu odbiornika TV nie należy umieszczać urządzeń
dodatkowych lub urządzeń emitujących promieniowanie
elektromagnetyczne. Może to spowodować zakłócenia obrazu
i/lub dźwięku.
• Ten sprzęt został sprawdzony i zatwierdzony w zakresie
zgodności z ograniczeniami wytyczonymi w Dyrektywie EMC
przy długości sygnałowego przewodu łączącego mniejszej niż 3
metry.
• Ten sprzęt został sprawdzony i zatwierdzony w zakresie
zgodności z ograniczeniami wytyczonymi w Dyrektywie EMC
przy długości przewodu RF mniejszej niż 30 m w przypadku
złącz telewizji naziemnej/satelitarnej/kablowej.
Zalecenie dotyczące wtyku typu F
Długość części przewodu wewnętrznego wystającej z części
połączeniowej nie może przekraczać 1,5 mm.
maks. 7 mm
maks. 1,5 mm
(rysunek przedstawiający wtyk typu F)
Zalecenie dotyczące obsługi pilota
• Przy wkładaniu baterii do pilota zachować właściwą
biegunowość.
• Nie należy używać różnych typów baterii jednocześnie ani
łączyć starych baterii z nowymi.
• Zużyte baterie należy utylizować w sposób nieszkodliwy dla
środowiska naturalnego. W niektórych regionach sposób
utylizacji zużytych baterii mogą regulować stosowne przepisy.
Należy skontaktować się w tej sprawie z lokalnymi władzami.
• Należy ostrożnie obchodzić się z pilotem. Nie należy nim rzucać,
chodzić po nim, ani wylewać na niego żadnych płynów.
• Nie należy kłaść pilota w pobliżu źródeł ciepła lub w miejscach
narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Chronić je przed wilgocią.
Funkcje komunikacji bezprzewodowej
Utylizacja telewizora
Pozbywanie się zużytego sprzętu
(stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych
krajach europejskich stosujących
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu
oznacza, że produkt nie może być traktowany
jako odpad komunalny, lecz powinno się go
dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu.
Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega
potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz
zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku
niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling
materiałów pomaga chronić środowisko naturalne. W celu
uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu
tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania
odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.
Pozbywanie się zużytych baterii
(stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych
krajach europejskich mających
własne systemy zbiórki)
Ten symbol umieszczony na baterii lub na jej
opakowaniu oznacza, że nie może być ona traktowana jako
odpad komunalny. Symbol ten dla pewnych rodzajów baterii
może być stosowany w kombinacji z symbolem chemicznym.
Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) stosuje się jako
dodatkowe oznaczenie, jeśli bateria zawiera więcej niż 0,0005 %
rtęci lub 0,004 % ołowiu. Odpowiednio gospodarując zużytymi
bateriami, możesz zapobiec potencjalnym negatywnym
wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby
wystąpić w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi
odpadami. Recykling baterii pomoże chronić środowisko
naturalne. W przypadku produktów, w których ze względu na
bezpieczeństwo, poprawne działanie lub integralność danych
wymagane jest stałe podłączenie do baterii, wymianę zużytej
baterii należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi
stacji serwisowej. Aby mieć pewność, że bateria znajdująca się w
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym będzie właściwie
zagospodarowana, należy dostarczyć sprzęt do odpowiedniego
punktu zbiórki. W odniesieniu do wszystkich pozostałych
zużytych baterii, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem instrukcji
obsługi produktu o bezpiecznym demontażu baterii. Zużytą
baterię należy dostarczyć do właściwego punktu zbiórki. W celu
uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat zbiórki i
recyklingu baterii należy skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami zajmującymi się
zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem, w którym
zakupiony został ten produkt.
• Urządzenia nie należy używać w pobliżu sprzętu medycznego
(rozruszników serca itd.). W przeciwnym wypadku sprzęt
medyczny może nie działać prawidłowo.
• To urządzenie wysyła i odbiera sygnał zakodowany. Tym
niemniej należy dbać o to, aby nie został on przechwycony
przez niepowołane osoby. Nie ponosimy odpowiedzialności za
ewentualne problemy wynikające z takich zdarzeń.
• Ten sprzęt należy zainstalować i obsługiwać zachowując
odległość co najmniej 20 cm pomiędzy jego anteną i ciałem.
7PL
PL
  (Zasilanie) / + / –
Krótko naciśnij , aby włączyć telewizor.
Naciśnij i przytrzymaj , aby wyłączyć
telewizor.
Przy włączonym telewizorze
Głośność
Naciśnij przycisk + lub – , aby zwiększyć/
zmniejszyć głośność.
Można także nacisnąć przycisk  i
przytrzymać, aż wyświetlone zostanie
powiadomienie
. Zwiększa/zmniejsza
głośność poprzez naciskanie przycisku +
lub –.
Wejście
Naciśnij  i przytrzymaj, aż wyświetlone
zostanie powiadomienie
.
Można przejść do wybranego źródła sygnału
wejściowego, naciskając przycisk + (w górę)
lub – (w dół).
Program
Naciśnij  i przytrzymaj, aż wyświetlone
zostanie powiadomienie PROG.
Wybierz program, naciskając przycisk + (w
górę) lub – (w dół).
Części i elementy sterujące
Telewizor
KD-65XE70xx
Z wyjątkiem modeli KD-65XE70xx

CAM (Moduł Warunkowego
Dostępu)
• Zapewnia dostęp do płatnych usług
telewizyjnych. Szczegółowe informacje
znajdziesz w instrukcji obsługi dołączonej
do modułu CAM.
• Nie wkładaj karty inteligentnej
bezpośrednio do gniazda modułu CAM
telewizora. Karta musi być dopasowana
do Modułu Warunkowego Dostępu
zapewnionego przez autoryzowanego
sprzedawcę.
• Moduł CAM nie jest obsługiwany w
niektórych krajach/regionach. Zasięgnij
informacji u autoryzowanego sprzedawcy.
• W przypadku przełączenia na program
cyfrowy po obejrzeniu internetowych
treści wideo zostanie wyświetlony
komunikat CAM.
8PL
 (Czujniki/wskaźnik LED)
• Odbiera sygnały z pilota.
Nie zasłaniaj niczym czujnika.
Może to wpłynąć na jego działanie.
• Świeci na pomarańczowo, kiedy dla
funkcji [Timer wyłączania] lub [Timer
włączania] ustawiono (strona 29), lub gdy
telewizor jest przełączony w Tryb ramki
fotograficznej (strona 19).
• Świeci na biało, gdy w funkcji
[Oszczędzanie energii] wybrano
ustawienie [Obraz wyłączony] (strona 32).
• Świeci na biało, gdy telewizor jest
włączony.
• Nie świeci, gdy telewizor jest w trybie
czuwania.
• Miga, gdy używany jest pilot.
• Świeci na czerwono w trybie nagrywania.
Pilot
Wygląd pilota, lokalizacja, dostępność oraz
funkcje przycisków pilota mogą się różnić w
zależności od regionu/kraju/modelu telewizora.
PL
Uwaga
• Przed odłączeniem przewodu zasilającego sprawdź,
czy telewizor jest całkowicie wyłączony.
• Aby całkowicie odłączyć telewizor od zasilania
prądem zmiennym, wyjmij wtyczkę z gniazda
zasilającego.
• Odczekaj chwilę po wybraniu wejścia w celu zmiany
na inne wejście.

/
(Wpisywanie/zatrzymanie
tekstu)
• Służy do wyświetlania i wyboru źródła
sygnału wejściowego.
• W trybie tekstowym pozwala zatrzymać
bieżącą stronę.
 DIGITAL/ANALOG
Przełącza pomiędzy wejściem cyfrowym a
analogowym.
9PL
 Przyciski z cyframi
• Służą do wyboru kanałów. Aby wybrać
kanał o numerze 10 lub większym, należy
szybko wpisać następną cyfrę.
• Aby wybrać stronę w trybie tekstowym,
należy wpisać jej trzycyfrowy numer.
  +/– (Głośność)
Służy do regulacji poziomu głośności.
 AUDIO
Wybierz dźwięk źródła wielojęzycznego lub
dźwięk dwukanałowy dla obecnie
wyświetlanego programu (w zależności od
źródła programu).
 EXIT
Przejdź do poprzedniego menu lub wyjdź z
menu. Jeżeli dostępna jest Aplikacja
interaktywna, naciśnij, aby wyłączyć usługę.
 Kolorowe przyciski
Służą do oświetlenia przewodnika obsługi
(jeśli są dostępne).
 YouTube (wyłącznie w przypadku
niektórych regionów/krajów/modeli
telewizora)
Uzyskuje dostęp do usługi online „YouTube”.

/
(Informacje/wyświetlenie
tekstu)
• Służy do wyświetlania informacji. Naciśnij
raz, aby wyświetlić informacje o
oglądanym programie lub wejściu.
Naciśnij ponownie, aby usunąć
wyświetlane informacje w ekranie.
• W trybie tekstowym pozwala wyświetlić
informacje ukryte (np. odpowiedzi w
quizie).
 SLEEP
Naciskaj aż do wyświetlenia czasu w
minutach ([Wył.]/[15 min.]/[30 min.]/
[45 min.]/[60 min.]/[90 min.]/[120 min.]), po
którym telewizor ma zostać wyłączony
automatycznie. Aby anulować timer
wyłączania, naciskaj na SLEEP aż do
wyświetlenia [Wył.].

//// (Wybór pozycji/
zatwierdzenie)
• Służy do wybierania lub dostosowania
ustawień pozycji.
• Pozwala zatwierdzić wybrane pozycje.

RETURN
• Pozwala wrócić do poprzedniego ekranu
każdego wyświetlanego menu.
• Służy do zatrzymywania odtwarzania
zdjęć, muzyki lub plików wideo.
 HOME
Służy do wyświetlania lub anulowania
wyświetlania menu.
10PL

(Napisy)
Zmienia ustawienia napisów (strona 26).
 //////
• Obsługuj treści za pomocą telewizora oraz
podłączonego urządzenia
kompatybilnego z BRAVIA Sync.
• Za pomocą tego klawisza można też
sterować odtwarzaniem plików
multimedialnych VOD (video on demand).
Dostępność zależy od usługi VOD.
 REC (Niedostępna we Włoszech)
Nagraj aktualny program za pomocą funkcji
nagrywania USB HDD.
  (Tryb czuwania telewizora)
Służy do włączania telewizora lub do
przełączania go w tryb czuwania.
 SYNC MENU
Naciśnij ten przycisk, aby wyświetlić menu
BRAVIA Sync, a potem wybierz podłączone
urządzenie HDMI w części [Wybór
urządzenia].
Z menu BRAVIA Sync można wybrać niżej
wymienione opcje.
Sterowanie urządzeniami:
Opcja [Sterowanie urządzeniem] służy do
sterowania urządzeniami obsługującymi
funkcję BRAVIA Sync. Urządzeniem można
sterować za pomocą opcji [Główne (menu)],
[Opcje], [Lista zawartości] i [Wyłącz].
Głośniki:
Umożliwia wybór urządzenia wyjściowego
emitującego dźwięk z telewizora: [Głośnik
TV] lub [System audio].
Sterowanie telewizorem:
Menu [Sterowanie telewizorem] pozwala
sterować telewizorem za pomocą menu
[Główne (menu)] lub [Opcje].
Powrót do TV:
Ta opcja pozwala wrócić do programu
telewizyjnego.
  (Tekst)
Uwaga
W trybie tekstowym wyświetlane są
wiadomości tekstowe (telegazeta).
Po każdym naciśnięciu przycisku 
wyświetlany obraz zmienia się cyklicznie w
następujący sposób:
tekst  tekst nałożony na obraz telewizyjny
(tryb mieszany)  bez tekstu (wyjście z
usługi tekstowej)
• Jeśli włączone są napisy, a użytkownik uruchomi
cyfrową aplikację tekstową za pomocą klawisza
tekstowego, w niektórych sytuacjach napisy mogą
zniknąć. Gdy użytkownik wyjdzie z cyfrowej aplikacji
tekstowej, dekodowanie napisów zostanie
wznowione automatycznie.
 NETFLIX (wyłącznie w przypadku
niektórych regionów/krajów/modeli
telewizora)
PL
Uzyskuje dostęp do usługi online „NETFLIX”.

GUIDE (EPG)
Wyświetla cyfrowe EPG (Electronic
Programme Guide) (strona 20).
 OPTIONS
Wyświetla listę skrótów do niektórych menu
ustawień.
Opcje wymienione na liście różnią się w
zależności od wybranego źródła i
zawartości.

(Przejście)
Pozwala wrócić do poprzedniego kanału lub
wejścia wyświetlanego przez czas dłuższy
niż 15 sekund.
 PROG +/–/
/
• Pozwala wybrać następny (+) lub
poprzedni (–) kanał.
• W trybie tekstowym pozwala wybrać
następną ( ) lub poprzednią ( ) stronę.
  (Wyciszenie)
Służy do wyciszania dźwięku. Aby
przywrócić dźwięk, naciśnij ten przycisk
ponownie.
 TITLE LIST (Niedostępna we Włoszech)
Wyświetla listę tytułów.

(Tryb rozszerzony)
Służy do regulacji sposobu wyświetlania
obrazu na ekranie. Aby wybrać żądany tryb
szerokości ekranu, naciskaj ten przycisk
kilkakrotnie (strona 16).
Wskazówka
• Na przyciskach z cyfrą 5, , PROG + i AUDIO
znajdują się wypukłe kropki. Służą one za punkty
odniesienia podczas sterowania telewizorem.
11PL
Typ 1: Sieć zabezpieczona, obsługująca
standard Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
Podłączanie telewizora do
Internetu
Ustanawianie połączenia z
Internetem
Aby korzystać z funkcji sieci telewizora,
wymagane jest połączenie z Internetem.
Programowanie ustawień różni się w zależności
od rodzaju sieci i rutera LAN. Przed ustawieniem
połączenia internetowego należy ustawić ruter
LAN. Należy sprawdzić środowisko
bezprzewodowe sieci LAN za pomocą poniższej
tabeli.
Standard WPS zabezpiecza domową sieć
bezprzewodową w łatwy sposób – wystarczy
nacisnąć przycisk WPS na ruterze
bezprzewodowym sieci LAN. Przed
rozpoczęciem programowania bezprzewodowej
sieci LAN należy sprawdzić lokalizację przycisku
WPS i zapoznać się z zasadą jego działania.
Ze względów bezpieczeństwa [WPS (kod PIN)]
ustawia kod PIN Twojego rutera. Kod PIN jest
odnawiany po każdym wybraniu [WPS (kod
PIN)].
1
Naciśnij przycisk HOME, wybierz
[Ustawienia]  [Ustawienia systemowe]
 [Ustawienia]  [Sieć]  [Ustawienia
sieci].
2
Ustawienia adresu IP / serwer proxy:
Bezprzewodowa sieć LAN
Zabezpieczona bezprzewodowa
sieć LAN?
NIE
 typ 3
– ustawienia automatyczne:
[Konfiguruj połączenie sieciowe] 
[Podstawowy]
– ustawienia ręczne:
[Konfiguruj połączenie sieciowe] 
[Zaawansowany]  [Ustawienia sieci
przewodowej] lub [Ustawienia sieci
bezprzewodowej]
TAK 
Czy korzystasz z rutera
bezprzewodowego sieci LAN
kompatybilnego z protokołem
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)?
NIE
 typ 2
TAK 
Typ 1*
3
Przewodowa sieć LAN  typ 4
*
Typ 1 charakteryzuje się prostszą metodą
ustawiania, jeżeli ruter jest wyposażony w przycisk
ustawień automatycznych, na przykład Air Station
One-Touch Secure System (AOSS). Większość
nowych ruterów jest wyposażona w tę funkcję.
Sprawdź ruter
Typ 1:
Typ 2:
Typ 3:
Typ 4:
12PL
Postępuj zgodnie z konfiguracją dla
sieci zabezpieczonej z protokołem
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).
Postępuj zgodnie z konfiguracją dla
sieci zabezpieczonej bez protokołu
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).
Postępuj zgodnie z konfiguracją dla
sieci niezabezpieczonej z
wykorzystaniem dowolnego
bezprzewodowego rutera sieci LAN.
Postępuj zgodnie z konfiguracją
ustawiania sieci przewodowej.
Wybierz [WPS (naciśnięcie przycisku)],
aby wybrać naciśnięcie przycisku lub
[WPS (kod PIN)], aby wprowadzić PIN.
Uwaga
Nazwa przycisku WPS może się różnić w zależności
od rutera (np.: przycisk AOSS).
4
Postępuj zgodnie z instrukcjami na
ekranie ustawień.
Uwaga
• Jeżeli korzystasz z WPS podczas ustawiania sieci,
ustawienia bezpieczeństwa rutera bezprzewodowej
sieci LAN zostają włączone i każde urządzenie
poprzednio połączone z siecią bezprzewodową LAN
w sposób niezabezpieczony zostanie odłączone od
sieci.
W takiej sytuacji aktywuj ustawienia bezpieczeństwa
dla odłączonych urządzeń i połącz je z siecią
ponownie. Możesz też wyłączyć ustawienia
bezpieczeństwa rutera bezprzewodowej sieci LAN i
połączyć urządzenia z telewizorem w sposób
niezabezpieczony.
• Aby korzystać z sieci IPv6, wybierz [Ustawienia] 
[Ustawienia systemowe]  [Ustawienia]  [Sieć] 
[Priorytet IPv6/IPv4]  [IPv6], a następnie wybierz
[Podstawowy] w [Konfiguruj połączenie sieciowe].
• Jeżeli wybrałeś IPv6, nie można ustawić HTTP Proxy.
Typ 2: Sieć zabezpieczona,
nieobsługująca standardu Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS)
Aby ustawić sieć bezprzewodową LAN, należy
dokonać ustawień SSID (nazwa sieci
bezprzewodowej) oraz klucza zabezpieczeń
(klucz WEP lub WPA). Jeżeli nie znasz tych
danych, zapoznaj się z instrukcją obsługi
swojego rutera.
1
2
Naciśnij przycisk HOME, wybierz
[Ustawienia]  [Ustawienia systemowe]
 [Ustawienia]  [Sieć]  [Ustawienia
sieci].
Typ 3: Sieć niezabezpieczona, z
wykorzystaniem dowolnego
bezprzewodowego rutera sieci LAN
Aby ustawić sieć bezprzewodową LAN,
konieczne będzie wprowadzenie SSID (nazwa
sieci bezprzewodowej).
1
2
3
Wybierz [Wyszukaj], a następnie
wybierz sieć z listy wyszukanych sieci
bezprzewodowych.
4
Postępuj zgodnie z instrukcjami na
ekranie ustawień.
Uwaga
• Aby korzystać z sieci IPv6, wybierz [Ustawienia] 
[Ustawienia systemowe]  [Ustawienia]  [Sieć] 
[Priorytet IPv6/IPv4]  [IPv6], a następnie wybierz
[Podstawowy] w [Konfiguruj połączenie sieciowe].
• Jeżeli wybrałeś IPv6, nie można ustawić HTTP Proxy.
• Podczas wprowadzania hasła prosimy sprawdzić, czy
środowisko sieciowe jest bezpieczne.
Ustawienia adresu IP / serwer proxy:
– ustawienia automatyczne:
[Konfiguruj połączenie sieciowe] 
[Podstawowy]
– ustawienia ręczne:
[Konfiguruj połączenie sieciowe] 
[Zaawansowany]  [Ustawienia sieci
przewodowej] lub [Ustawienia sieci
bezprzewodowej]
Ustawienia adresu IP / serwer proxy:
– ustawienia automatyczne:
[Konfiguruj połączenie sieciowe] 
[Podstawowy]
– ustawienia ręczne:
[Konfiguruj połączenie sieciowe] 
[Zaawansowany]  [Ustawienia sieci
przewodowej] lub [Ustawienia sieci
bezprzewodowej]
Naciśnij przycisk HOME, wybierz
[Ustawienia]  [Ustawienia systemowe]
 [Ustawienia]  [Sieć]  [Ustawienia
sieci].
3
Wybierz [Wyszukaj], a następnie
wybierz sieć z listy wyszukanych sieci
bezprzewodowych.
4
Postępuj zgodnie z instrukcjami na
ekranie ustawień.
Uwaga
• Klucz zabezpieczeń (klucz WEP lub WPA) nie będzie
konieczny, ponieważ procedura nie wymaga
wybierania sposobu zabezpieczenia.
• Aby korzystać z sieci IPv6, wybierz [Ustawienia] 
[Ustawienia systemowe]  [Ustawienia]  [Sieć] 
[Priorytet IPv6/IPv4]  [IPv6], a następnie wybierz
[Podstawowy] w [Konfiguruj połączenie sieciowe].
• Jeżeli wybrałeś IPv6, nie można ustawić HTTP Proxy.
13PL
PL
Typ 4: Ustawianie sieci przewodowej
W razie konieczności wprowadź odpowiednie
wartości alfanumeryczne dla rutera. Elementy,
które należy ustawić (np.: adres IP, maska
podsieci, DHCP), mogą się różnić w zależności
od usługodawcy internetowego lub rutera. Aby
uzyskać więcej informacji, patrz instrukcje
dostarczone przez usługodawcę internetowego
lub instrukcje obsługi rutera.
1
2
Telewizor
Internet
Modem z
funkcją
rutera
Naciśnij przycisk HOME, wybierz
[Ustawienia]  [Ustawienia systemowe]
 [Ustawienia]  [Sieć]  [Ustawienia
sieci].
lub
Ruter
Ustawienia adresu IP / serwer proxy:
– ustawienia automatyczne:
[Konfiguruj połączenie sieciowe] 
[Podstawowy]
– ustawienia ręczne:
[Konfiguruj połączenie sieciowe] 
[Zaawansowany]  [Ustawienia sieci
przewodowej] lub [Ustawienia sieci
bezprzewodowej]
3
Przygotowywanie sieci przewodowej
Postępuj zgodnie z instrukcjami na
ekranie ustawień.
[Ustawienia sieci] można również ustawić z
poziomu menu [Automat. inicjalizacja].
Uwaga
• Umożliwia automatyczną konfigurację sieci
przewodowej/bezprzewodowej.
Połączenie z wykorzystaniem przewodu LAN:
Przewodowe
Połączenie z wbudowanym modułem
bezprzewodowym LAN: Bezprzewodowe
Połączenie z wykorzystaniem obu przewodów:
Przewodowe
• Ustaw [Podstawowy], adres IP jest ustawiany
automatycznie. Serwer proxy nie jest używany.
• Aby korzystać z sieci IPv6, wybierz [Ustawienia] 
[Ustawienia systemowe]  [Ustawienia]  [Sieć] 
[Priorytet IPv6/IPv4]  [IPv6], a następnie wybierz
[Podstawowy] w [Konfiguruj połączenie sieciowe].
• Jeżeli wybrałeś IPv6, nie można ustawić HTTP Proxy.
14PL
Modem
Internet
Uwaga
• Dla połączenia LAN, użyj kabla kategorii 7 (nie należy
do wyposażenia).
Podgląd statusu sieci
Możesz potwierdzić stan sieci.
1
Naciśnij przycisk HOME, wybierz
[Ustawienia]  [Ustawienia systemowe]
 [Ustawienia]  [Sieć]  [Ustawienia
sieci].
2
Wybierz opcję [Wyświetl ustawienia i
stan sieci].
Jeżeli nie możesz połączyć się z
Internetem
Skorzystaj z diagnostyki, aby sprawdzić
potencjalne przyczyny problemów z
połączeniem sieciowym i ustawienia.
1
Naciśnij przycisk HOME, wybierz
[Ustawienia]  [Ustawienia systemowe]
 [Ustawienia]  [Sieć]  [Ustawienia
sieci].
2
Wybierz opcję [Wyświetl ustawienia i
stan sieci].
3
Wybierz opcję [Sprawdź połączenie].
PL
Może to zająć kilka minut. Nie możesz
anulować diagnostyki po wybraniu [Sprawdź
połączenie].
Polityka prywatności
Jeśli korzystasz z poniższych funkcji, aby
połączyć się z Internetem, niektóre informacje
uznawane za prywatne zostaną przesłane do
serwerów globalnych Sony Corporation.
W celu gromadzenia i używania takich danych
wymagana jest zgoda użytkownika.
• Aktualizacja oprogramowania systemowego
poprzez połączenie z serwerami globalnymi
Sony Corporation przez Internet.
• Treści internetowe lub inne usługi
internetowe oferowane przez dostawców
takich jak YouTube.
Na telewizorze wyświetlone zostaną ekrany
ustawień (Automat. inicjalizacja lub Menu
ustawień) celem uzyskania Twojej zgody na
warunki zapisane w Polityce prywatności. Jeżeli
chcesz korzystać z tych funkcji, prosimy wybrać
[Zgadzam się] na poszczególnych ekranach
ustawień. Jeżeli wybierzesz [Nie zgadzam się],
powyższe dwie funkcje nie będą dostępne.
Możesz zmienić to ustawienie naciskając
HOME, a następnie wybierz opcje [Ustawienia]
 [Ustawienia systemowe]  [Ustawienia] 
[Polityka prywatności].
15PL
Oglądanie telewizji
1
Aby włączyć telewizor, naciśnij przycisk
 na telewizorze lub pilocie.
2
Naciśnij przycisk DIGITAL/ANALOG, aby
przełączać się między wejściem
cyfrowym i analogowym.
3
Aby wybrać kanał telewizyjny, naciśnij
przyciski z cyframi lub przycisk PROG +/–.
4
Aby wyregulować poziom głośności,
naciśnij przycisk  +/–.
W trybie cyfrowym
Na chwilę pojawia się baner informacyjny.
Mogą się na nim znajdować następujące
ikonki:
: Usługi danych (transmisja)
Zmiana stylu wyświetlania
Zmiana formatu ekranu
1
Aby wybrać format ekranu, naciśnij
przycisk
kilkakrotnie.
[Rozszerzony]*
[Normalny]
[Pełny]
[Zoom]*
[14:9]*
* Górna i dolna część obrazu może zostać obcięta.
: Program radiowy
Uwaga
Program zakodowany/dostępny po
:
wykupieniu abonamentu
• W przypadku obrazów źródłowych w jakości HD
nie można wybrać opcji [14:9].
:
Dostępne różne wersje językowe audio
: Dostępne napisy u dołu ekranu
:
Dostępne napisy i/lub ścieżka
dźwiękowa dla niedosłyszących
:
Zalecany minimalny wiek dla oglądania
aktualnego programu (od 3 do 18 lat)
Wejście PC HDMI (wyświetlanie obrazu z
komputera)
[Normalny]
[Pełny 1]
[Pełny 2]
: Kontrola rodzicielska
: Blokada programów cyfrowych
:
Dostępny jest dźwięk dla osób
niedowidzących
: Dostępny jest lektor napisów
: Dostępny jest dźwięk wielokanałowy
16PL
Dla HDMI DCI 4K (4096 × 2160p)
[Normalny]
[Pełny 1]
[Pełny 2]
Ustawienie Wybór sceny
1
2
Naciśnij przycisk OPTIONS.
Naciśnij przycisk / a potem
wybrać opcję [Wybór sceny].
, aby
Po wybraniu żądanej sceny automatycznie
ustawiana jest optymalna jakość obrazu i
dźwięku odpowiadająca wybranej scenie.
Opcje dostępne do wyboru mogą się różnić.
Opcje niedostępne są wyświetlane na szaro.
PL
17PL
Poruszanie się po menu głównym
Przycisk HOME umożliwia uzyskanie dostępu do
różnych ustawień i funkcji telewizora.
Udostępnianie zdjęć Plus
Łączenie, przeglądanie i zapisywanie
ulubionych zdjęć na telewizorze przy użyciu
Twoich urządzeń (np. smartfony lub tablety).
HOME  [Wszystkie aplikacje] 
[Udostępnianie zdjęć Plus]
Uwaga
Wszystkie aplikacje
Treści internetowe to rozrywka na życzenie
bezpośrednio na ekranie telewizora. Możesz
oglądać ulubione treści internetowe, korzystać z
funkcji udostępniania zdjęć (Photo Sharing Plus)
oraz z trybu ramki zdjęciowej.
Uwaga
• Podłącz urządzenie do telewizora zgodnie z
instrukcjami na ekranie.
• Po nawiązaniu wszystkich połączeń otwórz
przeglądarkę internetową na urządzeniu, a następnie
przejdź do odpowiedniego adresu URL zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Aby wyświetlić zdjęcie na ekranie
telewizora
• Upewnij się, że telewizor jest połączony z siecią i
wprowadziłeś pomyślnie [Ustawienia sieci]
(strona 28).
1
Dotknij ekranu urządzenia, aby
rozpocząć.
Aby korzystać z treści internetowych
2
Wybierz zdjęcie.
Wybrane zdjęcie zostanie
automatycznie wyświetlone na
telewizorze.
1
Naciśnij na HOME i wybierz [Wszystkie
aplikacje].
2
Naciśnij przycisk ///, aby wybrać
żądaną usługę internetową z listy usług.
3
Naciśnij , aby uruchomić żądaną treść
internetową.
4
Naciśnij przycisk czerwony/zielony/
żółty/niebieski, aby odfiltrować
aplikacje według kategorii: Zdjęcie/
Muzyka/Wideo/Wszystkie.
Aby wyjść z Treści internetowej
Naciśnij przycisk HOME.
Uwaga
• Jeżeli korzystanie z tej funkcji nastręcza jakichkolwiek
trudności, sprawdź, czy połączenie internetowe jest
prawidłowo skonfigurowane.
• Interfejs treści internetowych zależy od dostawcy tych
treści.
• Aby zaktualizować Treść internetową, naciśnij
przycisk HOME i wybierz [Ustawienia]  [Ustawienia
systemowe]  [Ustawienia]  [Sieć]  [Odśwież
zawartość internetową].
Aby korzystać z NETFLIX
Naciśnij przycisk NETFLIX na pilocie, aby
wyświetlić menu.
Uwaga
• Możliwe, że Netfix nie może być wykorzystywany w
połączeniu z serwerem Proxy.
18PL
Aby zapisać zdjęcie wyświetlane na
ekranie telewizora
1
Dotknij miniatury zdjęcia na urządzeniu
a następnie przytrzymaj zdjęcie, aby
otworzyć menu kontekstowe.
2
Wybierz opcję [OK].
Uwaga
• Aby przechowywać do 50 zdjęć, podłącz napęd flash
USB.
• Do telewizora można jednocześnie podłączyć
maksymalnie 10 smartfonów lub tabletów.
• Maksymalny rozmiar pliku pojedynczego zdjęcia to
20 MB.
• Można również wybrać opcję muzyki w tle
(maksymalny rozmiar pliku — 30 MB).
• Obsługiwana jest domyślna przeglądarka dla systemu
Android 2.3 lub nowszego.
• Obsługiwana jest domyślna przeglądarka systemu
iOS, jednak niektóre funkcje mogą nie być dostępne
w zależności od wersji systemu iOS.
Używanie telewizora w trybie ramki
zdjęciowej
Tryb ramki zdjęciowej wyświetla razem ze
zdjęciem zegar i kalendarz i jednocześnie
umożliwia odtwarzanie muzyki.
HOME  [Wszystkie aplikacje]  [Tryb
ramki fotograficznej]
Czas trwania
W celu oszczędzania energii telewizor odtwarza
zdjęcia w trybie ramki fotograficznej przez
maksymalnie 24 godziny, a potem wyłącza się
automatycznie. Po automatycznym wyłączeniu
telewizora nie wolno używać trybu ramki
fotograficznej przez co najmniej godzinę, aby
uniknąć wypalenia pikseli panelu.
Ustawienie [Czas trwania] można zmienić w
części [Ustawienia ramki zdjęciowej] (strona 29).
Aby uniknąć wypalenia panelu, położenie
zdjęcia, zegara i kalendarza są zmieniane
automatycznie co godzinę.
Aby uruchomić tryb ramki zdjęciowej
podczas odtwarzania nośnika USB
Lista programów
1 W trybie cyfrowym naciśnij przycisk
HOME.
1
Podczas odtwarzania zdjęcia lub pliku
muzycznego naciśnij przycisk OPTIONS.
2
Naciśnij przycisk / a potem , aby
wybrać opcję [Tryb ramki fotograficznej]
i włączyć funkcję ramki na zdjęcia.
2
Naciśnij przycisk / a potem , aby
wybrać opcję [Lista programów].
3
Naciśnij przycisk /// a potem
aby wybrać program.
Aby wybrać tryb wyświetlania
Sposób wyświetlania trybu ramki zdjęciowej
można zmienić, wybierając opcję [Tryb
wyświetlania] w części [Ustawienia ramki
zdjęciowej] (strona 29).
Aby wybrać tryb wyświetlania zegara
Wybranie opcji [Wyświetlanie zegara] w części
[Ustawienia ramki zdjęciowej] (strona 29)
pozwala wybrać jeden z trzech trybow
wyświetlania zegara.
Uwaga
• Zegar telewizora nie ma dodatkowego akumulatora
zasilającego. W przypadku awarii zasilania lub
odłączenia przewodu zasilania bieżąca data i godzina
zostaną automatycznie zrestartowane.
,
Korzystanie z listy Ulubione
Funkcja Ulubione pozwala zdefiniować
maksymalnie cztery listy ulubionych
programów. Aby podczas oglądania telewizji
utworzyć lub wyświetlić listę Ulubione, naciśnij
przycisk .
Wskazówka
• Aby edytować listę Ulubione, naciśnij niebieski
przycisk. Postępuj zgodnie ze wskazówkami
wyświetlanymi na dole ekranu.
19PL
PL
Cyfrowy EPG
1 W trybie cyfrowym naciśnij przycisk
Media
GUIDE.
2
Odtwarzanie zdjęć/muzyki/wideo
przez USB
Naciśnij przycisk /// a potem
aby wybrać program.
,
Przy użyciu podłączonych do telewizora kabla
USB lub urządzenia pamięci masowej USB
można wyświetlać zdjęcia/odtwarzać muzykę/
oglądać pliki wideo zapisane w cyfrowym
aparacie fotograficznym/kamerze/na
smartfonie marki Sony (w zależności od
modeli)*.
1
Podłącz obsługiwane urządzenie USB do
telewizora.
* Urządzenie wymaga użycia trybu transferu z
nośnika, MTP (ang. Media Transfer Mode).
Nagrania
(Funkcja niedostępna we Włoszech)
1
W trybie cyfrowym naciśnij przycisk
HOME.
2
Naciśnij przycisk / a potem
wybrać opcję [Nagrania].
3
Naciśnij przycisk /, a potem , aby
wybrać [Lista tytułów], [Lista
programatora], [Lista błędów] lub
[NAGR - program. ręczny].
, aby
Uwaga
• Naciśnij przycisk  REC, aby nagrać obecnie oglądany
program w trybie cyfrowym przy użyciu funkcji
nagrywania na dysku twardym USB.
• Przed nagrywaniem należy się upewnić, że do
telewizora podłączony jest twardy dysk.
2
3
Naciśnij przycisk HOME.
Naciśnij przycisk / a potem
wybrać opcję [Media].
, aby
4
Naciśnij przycisk / a potem , aby
wybrać opcję [Zdjęcia], [Muzyka] lub
[Wideo].
5
Wyświetlony zostanie [Wybór
urządzenia]. Naciśnij przycisk / a
następnie , aby wybrać urządzenie.
6
Naciśnij przycisk /// a następnie
, aby wybrać plik lub folder.
Opcje odtwarzania
Naciśnij czerwony przycisk w widoku miniatur,
aby wyświetlić listę ustawień odtwarzania USB.
Wyświetl ustawienia
Naciśnij OPTIONS w widoku miniatur, aby
wyświetlić opcję zmiany widoku miniatur na
widok listy.
20PL
Aby wyregulować jakość obrazu
multimediów i dźwięku z nośnika USB
Formaty wideo obsługiwane przez USB
• AVI (.avi)
Kodek wideo:
Naciśnij przycisk OPTIONS podczas
odtwarzania multimediów, a następnie
wybierz opcję [Obraz] lub [Dźwięk].
Kodek audio:
Uwaga
• Naciśnij przycisk /// a potem
pozycję i dostosować jej ustawienia.
, aby wybrać
Aby odtwarzać zdjęcia w formie pokazu
slajdów (Zdjęcia)
1
W widoku miniatur/listy naciśnij zielony
przycisk, aby rozpocząć pokaz slajdów.
Aby ustawić opcje [Efekt przy pok.
slajdów] i [Prędkość pok. slajdów],
naciśnij przycisk OPTIONS  [Opcje
odtwarzania].
Aby zatrzymać pokaz slajdów, naciśnij
RETURN.
• ASF (.wmv, .asf)
Kodek wideo:
Kodek audio:
WMV v9, Xvid, VC-1
MP3, WMA v8
• MP4 (.mp4, .mov, .3gp)
Kodek wideo:
Kodek audio:
MPEG4, H.264, H.263, Motion
JPEG, H.265
MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2
AAC, MPEG4 AAC, MPEG4
HE-AAC
• MKV (.mkv)
Kodek wideo:
Uwaga
• Kiedy telewizor korzysta z danych zapisanych na
urządzeniu USB, należy przestrzegać poniższych
punktów:
 Nie wyłączaj telewizora.
 Nie odłączaj kabla USB.
 Nie wyjmuj urządzenia USB z gniazda.
Może to spowodować uszkodzenie danych
zapisanych na urządzeniu USB.
• Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za
uszkodzenie ani utratę danych zapisanych na
nośnikach pamięci, wynikające nieprawidłowego
działania podłączonych urządzeń lub telewizora.
• System plików na urządzeniu USB obsługuje
standardy FAT16, FAT32 oraz NTFS.
• W niektórych przypadkach nazwy pliku i folderu
mogą być wyświetlane nieprawidłowo.
• Po podłączeniu cyfrowego aparatu fotograficznego
Sony ustaw tryb połączenia USB aparatu na „Auto”
lub „Pamięć masowa”. Więcej informacji na temat
trybu połączenia USB można znaleźć w instrukcjach
dołączonych do aparatu cyfrowego.
• Używaj urządzeń USB zgodnych ze standardami klasy
urządzeń pamięci masowej USB.
• Jeśli wybrany plik zawiera nieprawidłowe informacje
lub jest niekompletny, nie można go odtworzyć.
MPEG1, MPEG2, Xvid, MPEG4,
H.264, Motion JPEG
PCM, MPEG1 Layer1/2, MPEG2
AAC (2 kanały), MPEG4 AAC
(2 kanały), MPEG4 HE-AAC
(2 kanały), Dolby Digital
(2 kanały), Dolby Digital Plus
(2 kanały), WMA v8, MP3
Kodek audio:
WMV v9, MPEG4, H.264, VC-1,
VP8, VP9, H.265
PCM, MPEG1 Layer1/2, MP3,
MPEG2 AAC (2 kanały),
MPEG4 AAC (2 kanały),
MPEG4 HE-AAC (2 kanały),
Dolby Digital (2 kanały),
WMA v8, Dolby Digital Plus
(2 kanały), DTS, FLAC, VORBIS
• WebM (.webm)
Kodek wideo:
Kodek audio:
VP8, VP9
VORBIS
• PS (.mpg, .mpeg, .vro, .vob)
Kodek wideo:
Kodek audio:
MPEG1, MPEG2
MPEG1 Layer1/2, MP3, Dolby
Digital (2 kanały), Dolby
Digital Plus (2 kanały), DTS,
DTS 2.0
• TS (.ts, .m2ts)
Kodek wideo:
Kodek audio:
MPEG2, H.264, VC-1, H.265
MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2
AAC, MPEG4 AAC, MPEG4
HE-AAC, Dolby Digital
(2 kanały), Dolby Digital Plus
(2 kanały), DTS, DTS 2.0
Formaty muzyki obsługiwane przez USB
•
•
•
•
LPCM, DTS-CD (.wav)
MPEG1 audio layer3 (.mp3)
WMA V8 (.wma)
FLAC (.flac)
21PL
PL
Formaty zdjęć obsługiwane przez USB
• JPEG (.jpg, .jpeg)
1
Naciśnij przycisk HOME, a następnie
wybierz [Ustawienia]  [Ustawienia
systemowe]  [Ustawienia]  [Sieć] 
[Ustawienia sieci domowej] 
[Ustawienia wyświetl. serwerów].
2
Wybierz serwer, który będzie
wyświetlany w opcji Wybór urządzenia.
Uwaga
• Producent nie gwarantuje, że wyżej wymienione
formaty plików będą odtwarzane.
Odtwarzanie zdjęć/muzyki/wideo za
pośrednictwem sieci domowej
Możesz oglądać treści (np.: zdjęcia / muzykę /
pliki wideo) zapisane na serwerach mediów
uwierzytelnionych zgodnie z wymogami DLNA
Certified™. Funkcja sieci domowej umożliwia
wyświetlanie treści sieciowych w innych
pokojach.
Odtwarzanie zdjęć/muzyki/wideo
1
Naciśnij przycisk HOME i wybierz
[Media]  [Zdjęcia], [Muzyka] lub
[Wideo]  na danym serwerze mediów.
2
Wybierz z listy pliki lub foldery, które
mają być odtworzone.
Uwaga
• Serwery muszą być uwierzytelnione zgodnie z
wymogami DLNA Certified™.
• Pliki z urządzeń sieciowych muszą być w
następujących formatach:
Zdjęcia: JPEG
Muzyka: MP3, linear PCM, WMA
Wideo: AVCHD, MPEG2, MPEG1, MP4 (AVC), MP4
(MPEG4), WMV
• W zależności od pliku odtwarzanie może nie być
możliwe nawet, jeżeli plik został zapisany w
obsługiwanym formacie.
Ustawienia
Ustawienia systemowe
Uwaga
• Opcje, które można dostosować, różnią się w
zależności od sytuacji. Opcje niedostępne są
zaznaczone na szaro lub nie są wyświetlane.
• Funkcje satelitarne są dostępne tylko w modelach
umożliwiających odbiór telewizji satelitarnej.
Obraz
Tryb obrazu
Ustawianie trybu obrazu.
Zerowanie
Zeruje (przywraca wartości domyślne)
wszystkich ustawień opcji [Obraz] z
wyjątkiem [Tryb obrazu].
Jasność
Regulacja jasności podświetlenia.
Renderer
Można odtwarzać zdjęcia, muzykę lub wideo
zapisane na urządzeniach sieciowych (np.:
cyfrowy aparat fotograficzny, telefony
komórkowe, PC) na ekranie telewizora,
obsługując urządzenie docelowe. Sieć musi
zawierać urządzenia kompatybilne z funkcją
Renderer.
Kontrast
Ustawienia funkcji Renderer
Nasycenie
Naciśnij przycisk HOME, a następnie wybierz
[Ustawienia]  [Ustawienia systemowe] 
[Ustawienia]  [Sieć]  [Ustawienia sieci
domowej]  [Renderer].
Zwiększanie lub zmniejszanie kontrastu
obrazu.
Poziom czerni
Regulacja poziomu czerni obrazu.
Regulacja poziomu nasycenia kolorów.
Odcień
Regulacja odcieni zielonego i czerwonego.
Wyświetl ustawienia serwerów mediów
Temperatura barw
Wybierz serwery sieci domowej, które będą
wyświetlane w Menu głównym. Można
wyświetlić do 10 serwerów.
Regulacja temperatury barw.
22PL
Ostrość
Regulacja szczegółów obrazu.
Tworzenie realizmu
Umożliwia dostosowanie dokładności i
szumów do realistycznego obrazu.
Rozdziel. Dostosowuje dokładność i
wyrazistość. Wybierz opcję [Ręczne] w
obszarze [Tworzenie realizmu], aby
ustawić [Rozdziel.].
Mastered in 4K
Optymalizacja jakości obrazu dla płyt
Blu-ray z materiałem w rozdzielczości 4K.
Dotyczy tylko sygnałów 1080/24p.
Redukcja losowych zakłóceń
Regulacja czerni: Zwiększenie poziomu
czerni w obrazach, dla poprawy
kontrastu.
Gamma: Regulacja balansu świateł i
cieni.
Żywy kolor: Poprawa intensywności
barw.
Zaawansowana temperatura barw:
Szczegółowa regulacja temperatury
barw.
Punkty dostosowania gamy kolorów:
Ta funkcja jest przeznaczona dla
użytkowników zaawansowanych i
wymaga profesjonalnych narzędzi do
kalibracji obrazu. Za pomocą 10 punktów
dostosowania można modyfikować
piksele na 10 poziomach sygnału
wejściowego.
Redukcja powtarzalnych szumów
losowych.
Dźwięk
Cyfrowa redukcja zakłóceń
Redukcja szumów wynikających z
kompresji wideo.
Motionflow
ClearAudio+
Opcja ta umożliwia uzyskanie najlepszej
jakości dźwięku poprzez zastosowanie
dobrze zbalansowanej technologii
przetwarzania sygnałów cyfrowych.
Poprawa jakości ruchomych obrazów.
Tryb filmu
Zapewnia lepszą jakość wyświetlania ruchu
podczas odtwarzania z płyt BD (Blu-ray
Disc), DVD lub magnetowidu obrazu
zapisanego na kliszy filmowej. Wybierz
opcję [Automat.], aby wyświetlać
oryginalną zawartość bez modyfikacji.
Uwaga
• Jeśli obraz zawiera nieregularne sygnały lub
zbyt wiele szumów, opcja [Tryb filmu] jest
wyłączana automatycznie, nawet jeśli wybrano
opcję [Automat.].
Tryb dźwięku
Wybór trybu odpowiednio do słuchanej lub
oglądanej zawartości.
Zerowanie
Zresetuj ustawienia funkcji [Dźwięk
przestrzenny], [Efekt surround], [Poprawa
dźwięku (DSEE)], [Korektor graficzny],
[Uwydatnienie głosu], [Zaawans. automat.
głośność], [Balans] i [Korekta głośności].
Dźwięk przestrzenny
Zaawansowane ustawienia
Umożliwia wierne odtworzenie
rzeczywistych dźwięków surround.
Bardziej szczegołowe ustawienia opcji
[Obraz].
Efekt surround
Zerowanie: przywracanie wartości
domyślnych wszystkich ustawień
zaawansowanych.
Umożliwia ustawienie efektu dźwięku
surround.
Zaaw. zwiększ. kontrastu:
Automatyczna regulacja kontrastu na
podstawie jasności obrazu.
23PL
PL
Poprawa dźwięku (DSEE)
Zaawansowane ustawienia
Umożliwia odtworzenie jakości naturalnych
dźwięków przestrzennych poprzez
dekodowanie wysokich częstotliwości i
cichych dźwięków często traconych w
kompresji cyfrowej.
Zakres dynamiki: Kompensuje różnice
w poziomie dźwięku między różnymi
kanałami.
Korektor graficzny
Dostosowanie ustawień częstotliwości
dźwięku.
Uwydatnienie głosu
Wzmacnia głos lub otaczający dźwięk.
Zaawans. automat. głośność
Automatycznie reguluje poziom głośności,
który może się różnić w zależności od
programu lub wejścia.
Balans
Zmiana balansu między lewym i prawym
głośnikiem.
Korekta głośności
Dostosowanie poziomu głośności
bieżącego wejścia w odniesieniu do innych
wejść.
Dźwięk dwukanałowy
Wybor trybu dźwięku z głośnikow:
[Mono], [Stereo], [A] lub [B].
Uwaga
• Jeśli sygnał jest bardzo słaby, dźwięk jest
automatycznie przełączany na monofoniczny.
• Jeśli podczas odbioru programu NICAM dźwięk
stereofoniczny jest zaszumiony, wybierz opcję
[Mono]. Dźwięk zostanie przełączony na
monofoniczny, ale szum będzie zredukowany.
• Ustawienie [Dźwięk dwukanałowy] jest
zapamiętywane przy każdej pozycji programu.
• Jeśli wybrana jest opcja [Mono], nie można
słuchać dźwięku nadawanego jako
stereofoniczny.
Wskazówka
• Jeśli wybierasz inne urządzenie podłączone do
telewizora, wybierz w opcji [Dźwięk
dwukanałowy] ustawienie [Stereo], [A] lub [B].
24PL
Uwaga
• Efekt ten może nie działać poprawnie lub różnić
się w zależności od programu niezależnie od
ustawienia [Zakres dynamiki].
Dolby Digital Plus Out: Wybierz opcję
[Automat.], aby przesłać strumień
dźwięku Dolby Digital Plus do ARC,
jeśli przez podłączony system audio
dostępny jest dźwięk Dolby Digital
Plus.
Podczas wysyłania strumienia
dźwięku Dolby Digital Plus, Cyfrowe
wyjście audio (optyczne)* jest
wyciszone.
Wybierz opcję [Wył.], aby
skonwertować strumień dźwięku
Dolby Digital Plus na Dolby Digital
zarówno dla systemu ARC (system
audio), jak i Cyfrowego wyjścia audio
(optycznego)*.
Poziom dźwięku HE-AAC: Regulacja
poziomu dźwięku HE-AAC.
Poziom dźwięku MPEG: Dostosowanie
poziomu dźwięku MPEG.
* Wyłącznie w przypadku niektórych regionów/
krajów/modeli telewizora.
Ustawienia ekranu
Ustawienia kanałów
Format ekranu
Ustawienia analogowe
Szczegółowe informacje o formacie ekranu
można znaleźć na stronie strona 16.
Autoprogramowanie analogowe:
programowanie wszystkich
dostępnych kanałów analogowych.
Zwykle nie trzeba przeprowadzać tej
operacji, ponieważ kanały są już
ustawione przy pierwszej instalacji
telewizora. Opcja ta pozwala jednak
powtórzyć ten proces (np. aby
ponownie zaprogramować telewizor
po przeprowadzce lub wyszukać
nowe kanały uruchomione przez
stacje telewizyjne).
Autoformatowanie
Ustawienie [Format ekranu] jest
automatycznie zmieniane odpowiednio do
sygnału wejściowego.
Domyślny tryb 4:3
Domyślny [Format ekranu] sygnału
wejściowego ustawiany jest jako tryb 4:3.
Automatyczne pole wyświetlania
Automatyczne dostosowanie obrazu do
najbardziej odpowiedniego poa
wyświetlania.
Pole wyświetlania
Dostosowanie pola wyświetlania obrazu.
Przesunięcie poziome
Dostosowanie położenia obrazu w
poziomie.
Przesunięcie pionowe
Reguluje położenia obrazu w pionie.
Rozmiar pionowy
Dostosowanie rozmiaru pionowego
(wysokości) obrazu, gdy w opcji [Format
ekranu] wybrane jest ustawienie
[Rozszerzony].
Ustawienia PC / DCI 4K
Wybierz opcję [Format ekranu], patrz
strona 16.
Programowanie ręczne: Przed
wybraniem opcji [System
telewizyjny]/[Kanał]/[AFT]/[Filtracja
dźwięku]/[Pomiń]/[System kolorów],
naciśnij przycisk PROG +/–, aby
wybrać numer programu na danym
kanale. Nie można wybrać numeru
programu, jeśli ustawiona jest opcja
[Pomiń].
Program
Ręczne programowanie kanałów.
Poziom sygnału
Wyświetla poziom sygnału dla
programu, który jest właśnie oglądany.
Sortowanie programów: zmiana
kolejności, jakiej kanały są zapisane w
telewizorze.
Ustawienia cyfrowe
Programowanie cyfrowe:
Autoprogramowanie cyfrowe
Programowanie wszystkich dostępnych
kanałów cyfrowych. Opcja ta pozwala
ponownie zaprogramować telewizor po
przeprowadzce lub wyszukać nowe
kanały uruchomione przez stacje
telewizyjne.
Zakres autoprogramowania
Domyślny: wyszukiwanie kanałów
dostępnych w danym kraju lub regionie.
Pełny: wyszukiwanie kanałów
niezależnie od kraju lub regionu.
Uwaga
• Funkcję [Autoprogramowanie cyfrowe]
można uruchomić po przeprowadzce,
zmianie usługodawców lub w celu
wyszukania nowo wprowadzonych kanałów.
25PL
PL
Edycja listy programów
Usunięcie niepotrzebnych kanałów
cyfrowych zapisanych w telewizorze i
zmiana kolejności, w jakiej kanały
cyfrowe są zapisane.
Cyfrowe programow. ręczne
Ręczne programowanie kanałów
cyfrowych.
Ustawienia napisów:
Tryb napisów
Jeśli wybrano opcję [Dla słabo
słyszących], razem z napisami mogą być
także wyświetlane wskazówki wizualne
(jeśli kanały TV emitują takie informacje).
Preferowany podst. język
Wybór preferowanego języka, w jakim
wyświetlane są napisy.
Preferowany dodatk. język
Wybór dodatkowego preferowanego
języka, w jakim wyświetlane są napisy.
Ustawienia audio:
Typ audio (Audiodeskrypcja)
Normalny
Dostarczanie normalnego typu
dźwięku.
Audiodeskrypcja
Udostępnianie audiodeskrypcji
(narracji) lub informacji wizualnych,
jeśli na kanałach TV są nadawane takie
informacje.
Dla słabo słyszących
Przełączanie na transmisję dla
niedosłyszących, jeśli wybrana jest
opcja [Dla słabo słyszących].
Czytane napisy
Uruchamia lektora napisów, jeżeli
wybrany kanał telewizyjny nadaje takie
dane.
Preferowany podst. język
Wybór preferowanego języka
używanego do wyświetlania programu.
Niektóre kanały cyfrowe nadają
programy z dźwiękiem w kilku wersjach
językowych.
Preferowany dodatk. język
Wybór dodatkowego preferowanego
języka używanego do wyświetlania
programu. Niektóre kanały cyfrowe
nadają programy z dźwiękiem w kilku
wersjach językowych.
26PL
Poziom miksowania
Dostosowanie poziomu wyjścia
głównego wyjścia audio telewizora i
audiodeskrypcji.
Wskazówka
• Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy w
funkcji [Typ audio (Audiodeskrypcja)]
wybrano wartość [Audiodeskrypcja].
Ustawienia przewodnika:
Aktualizacja przewodnika w trybie
czuwania
Telewizor odbiera dane EPG podczas
pracy w trybie czuwania.
Ustawienia techniczne:
Automat. info. dot. usług
Włączenie funkcji, dzięki której telewizor
wykrywa i zapisuje nowo udostępniane
usługi cyfrowe.
Zamiana usług
Wybierz opcję [Wł.], aby automatycznie
zmienić kanał, gdy stacja telewizyjna
przeniesie transmisję oglądanego
kanału na inny kanał.
Przesyłanie listy programów
Import lub eksport dostosowanych
programów za pomocą urządzenia USB.
Ustawienia satelity:
Możliwość automatycznego
programowania kanałów telewizji
satelitarnej.
Programowanie satelity cyfrowego
Programowanie dostępnych kanałów
satelitarnych.
Opcja ta pozwala ponownie
zaprogramować telewizor po
przeprowadzce lub wyszukać nowe
kanały uruchomione przez stacje
telewizyjne.
Uwaga
• Możesz wybrać typ instalacji i skonfigurować
opcje strojenia zgodnie z ustawieniami
podanymi niżej:
Konfiguracja anteny
Umożliwia wybranie opcji Single Cable
Distribution, Fixed Antenna lub DiSEqC.
Instalacja telewizji satelitarnej może być typu
Single Cable Distribution, Fixed Antenna lub
DiSEqC.
Instalacje typu Single Cable umożliwiają
dostarczanie programów satelitarnych dla
wielu odbiorców za pomocą pojedynczego
kabla koncentrycznego. Każdy odbiornik lub
tuner ma przydzielony jedno „pasmo”
użytkownika.
Instalacje DiSEqC umożliwiają podłączenie
wielu anten satelitarnych lub konwerterów
LNB, jeśli takie występują, i wybranie
jednego z nich za pomocą funkcji sterowania
telewizorem.
Opcja Fixed Antenna zwykle oznacza
najprostszy sposób instalacji, w którym
występuje tylko jedna antena satelitarna lub
konwerter LNB.
Pasmo
Numer pasma użytkownika przydzielony do
telewizora lub tunera.
Częstotliwość pasma
Częstotliwość pasma użytkownika
przydzielona do telewizora lub tunera.
Inny (Ogólny satelita)
Telewizor wyszukuje usługi satelitarne w
oparciu o grupy ogólnych ustawień.
Kontrola DiSEqC
Ustawienia dotyczące sterowania
dodatkowym sprzętem satelitarnym np.
przełącznikami selektora satelity.
Rodzaj przeszukiwania
Pełne skanowanie powoduje wyszukanie
wszystkich dostępnych częstotliwości
satelitarnych.
Skanowanie sieci powoduje wyszukanie
oparte na uprzednio zdefiniowanych
parametrach sieci.
Skanowanie ręczne umożliwia ustawienie
częstotliwości skanowania i innych
parametrów transpondera.
Wskazówka
• Jeśli nie można znaleźć usług po skanowaniu
sieci, należy wykonać pełne skanowanie.
Edycja listy programów satelitarnych
Usunięcie niepotrzebnych kanałów
satelitarnych zapisanych w telewizorze i
zmiana kolejności, w jakiej kanały
satelitarne są zapisane.
Automat. aktualizacja kanałów sat.
Włączenie funkcji, dzięki której telewizor
wykrywa i zapisuje nowo udostępniane
usługi satelitarne.
Ustawienia modułu CA:
Możliwość uzyskania dostępu do
płatnych usług telewizyjnych; w tym
celu wymagane są moduł CAM
(Moduł Warunkowego Dostępu) i
karta telewizyjna.
PIN modułu CA:
Możliwość wpisania 8-cyfrowego
kodu PIN do modułu CAM i zapisania
go w telewizorze.
Usuń listę usług:
Usuwanie listy usług. Wybierz opcję
[Tak], aby usunąć listę.
Konfiguracja aplikacji interaktywnej:
Usługa aplikacji interaktywnej oferuje
wysokiej jakości tekst i grafiki cyfrowe
wraz z zaawansowanymi opcjami
sterowania. Usługa jest obsługiwana
przez nadawców.
Aplikacja interaktywna
Umożliwia wyświetlanie programów
nadawanych wraz z usługami
interaktywnymi.
Automatyczny start aplikacji
Uruchamia automatycznie aplikacje
związane z nadawaną zawartością.
Aplikacja dla (Prog. [bieżący program])
Umożliwia wyświetlanie aplikacji
interaktywnej dla aktualnie odbieranego
programu.
Uwaga
• Usługa interaktywna jest dostępna
wyłącznie, jeżeli odpowiednie dane są
przesyłane przez nadawcę.
• Dostępne funkcje oraz treści wyświetlane na
ekranach mogą się różnić i zależą od
nadawcy.
Ręczna aktualizacja usług (zachowuje
ulubione i programatory):
Ręcznie wyszukuje dostępnej
aktualizacji usługi.
27PL
PL
Kontrola rodzicielska
Kod PIN
Ustawia kod PIN umożliwiający blokowanie
kanałów, wejść zewnętrznych, usług
internetowych oraz ustawień związanych z
dostrajaniem wszystkich kanałów. Użyj cyfr
0-9 na pilocie, aby wpisać czterocyfrowy
kod PIN.
Zmień kod PIN
Możliwość zmiany kodu PIN.
Ocena rodzicielska
• Informacje przydatne w razie utraty kodu PIN
zawiera strona 42.
Blokada rodzic. dla nagr. tytułów (tylko
Wielka Brytania)
Możliwość wyświetlania nagranej
zawartości można zablokować, tak aby
wyświetlany był monit o hasło dostępu.
Blokada Internetu
Blokuje możliwość oglądania treści
internetowych.
Aby wyświetlić treści internetowe, wybierz
opcję [Odblokowany].
Określenie ograniczenia wiekowego dla
oglądania. Aby wyświetlić program
przeznaczony dla widzów powyżej
określonego wieku, wpisz prawidłowy kod
PIN.
Sieć
Ochrona konfiguracji
Ustawienia sieci: Wprowadza
ustawienia stanu sieciowego.
Włącza lub wyłącza zabezpieczenie dla
działań związanych z programami.
Priorytet IPv6/IPv4: Przełączanie
pomiędzy [IPv6] i [IPv4 (zalecane)].
Blokada programów cyfrowych
Zablokowanie możliwości oglądania
kanału cyfrowego. Aby wyświetlić
zablokowany kanał, wybierz opcję
[Odblokowany].
Blokada programów satelitarnych
Zablokowanie możliwości oglądania
programów satelitarnych. Aby wyświetlić
zablokowany program, wybierz opcję
[Odblokowany].
Uwaga
• Aby oglądać zablokowany program, wprowadź
kod PIN lub wybierz opcję [Program jest
zablokowany.] w ustawieniu [Kontrola
rodzicielska], aby odblokować.
Blokada wejść zewnętrznych
Zablokowanie możliwości oglądania
sygnału z wejścia zewnętrznego. Aby
wyświetlić sygnał z wejścia zewnętrznego,
wybierz opcję [Odblokowany].
Uwaga
• Wprowadzenie prawidłowego kodu PIN do
zablokowanego kanału lub wejścia
zewnętrznego spowoduje tymczasowe
wyłączenie funkcji [Kontrola rodzicielska]. Aby
ponownie włączyć ustawienia funkcji ji
[Kontrola rodzicielska], wyłącz telewizor i włącz
go ponownie.
28PL
Wskazówka
Ustawienia
Uwaga
• Aby korzystać z sieci z [IPv6], wybierz [IPv6],
a następnie wybierz [Podstawowy] w
[Konfiguruj połączenie sieciowe].
• Jeżeli wybrałeś IPv6, nie można ustawić HTTP
Proxy.
• Jeżeli wybrano IPv6, niektóre strony
internetowe, aplikacje lub zawartości nie
mogą być oglądane.
Wi-Fi (wbud.): [Wł.] lub [Wył.]
wbudowany moduł bezprzewodowy
sieci LAN.
Ustaw [Wył.], jeżeli nie chcesz
korzystać z wbudowanego modułu
bezprzewodowego sieci LAN.
W przypadku przełączenia z
ustawienia [Wył.] na [Wł.] nawiąż
połączenie sieciowe, korzystając z
opcji [Ustawienia sieci].
Wi-Fi Direct: Włącza lub wyłącza, aby
połączyć telewizor z urządzeniem z
funkcją Wi-Fi Direct, takim jak
komputer, telefon komórkowy lub
aparat cyfrowy.
Ustawienia Wi-Fi Direct: Ustawienie
połączenia urządzenia obsługującego
standard Wi-Fi Direct z telewizorem
przy użyciu funkcji Wi-Fi Direct Jeśli
nie można nawiązać połączenia,
naciśnij przycisk OPTIONS i wybierz
ustawienie [Ręczne].
Nazwa urządzenia: zmiana nazwy
telewizora wyświetlanej na
podłączonym urządzeniu.
Odśwież zawartość internetową: Łączy
się z internetem, aby odebrać
aktualnie oferowane usługi
internetowe.
Ustawienia sieci domowej:
Ustawienia wyświetl. serwerów
Wyświetla listę podłączonych serwerów.
Możesz wybrać serwer, który będzie
wyświetlany w opcji Wybór urządzenia.
Diagnostyka serwera
Diagnozuje, czy telewizor może połączyć
się z poszczególnymi serwerami w
obrębie sieci domowej.
Zdalne uruchamianie
Funkcja umożliwia włączanie telewizora
z poziomu podłączonych urządzeń w
obrębie sieci domowej.
Uwaga
• Zużycie energii w trybie czuwania zwiększy
się, jeżeli wybierzesz [Wł.].
Renderer
Funkcja Renderer
Umożliwia włączanie telewizora w celu
odtworzenia plików multimedialnych
w urządzeniu (np. zdjęć z aparatu
cyfrowego).
Renderer - kontrola dostępu
Umożliwia uzyskanie dostępu z
poziomu określonego urządzenia
sterującego.
Ustawianie funkcji Renderer
Reguluje ustawienia szczegółowe opcji
[Ustawianie funkcji Renderer].
Polityka prywatności
Wybierz [Zgadzam się] lub [Nie zgadzam
się], aby potwierdzić Politykę prywatności.
(strona 15).
Ustawienia prywatności*
Wyświetlanie zegara: możliwość
wyboru ustawień wyświetlania
zegara.
Uwaga
• Ta opcja jest dostępna gdy funkcja [Tryb
wyświetlania] ma ustawioną opcję [Obraz i
zegar] lub [Zegar pełnoekranowy].
Wybór obrazu: możliwość wyboru
obrazu.
Wybór muzyki: możliwość wyboru
muzyki.
PL
Ustawienia pokazu slajdów: możliwość
wyboru trybu wyświetlania zdjęć:
pokaz slajdów lub wyświetlanie
pojedyncze.
Ustawienie odtw. muzyki: możliwość
wyboru trybu odtwarzania muzyki:
wszystkie utwory lub jeden utwór.
Czas trwania: Wybierz, po jakim czasie
telewizor ma być automatycznie
przełączany w tryb czuwania.
Pierwszy dzień tygodnia: Ustawia
pierwszy dzień tygodnia w kalendarzu
jako [Niedziela] lub [Poniedziałek].
Automat. start urządzenia USB
Kiedy do portu USB podłączone jest
urządzenie USB, wybierz opcję [Wł.], aby
automatycznie wyświetlić miniaturę
ostatnio odtwarzanego zdjęcia, pliku
muzycznego lub pliku wideo.
Zegar/Timery
Ustawienia timera i zegara.
Timer wyłączania: Ustawia czas (w
minutach) po którym telewizor
wyłączy się automatycznie.
Timer włączania: możliwość ustawienia
czasu, po jakim telewizor znajdujący
się w trybie czuwania ma się włączyć i
zaprogramowania wybranego kanału
lub wejścia. Przed ustawieniem tej
funkcji upewnij się, że ustawiony jest
prawidłowy czas.
Zarządzanie danymi osobowymi.
* Wyłącznie w przypadku niektórych regionów/
krajów/modeli telewizora.
Ustawienia ramki zdjęciowej
Tryb wyświetlania: możliwość wybrania
trybu wyświetlania. Patrz strona 19.
29PL
Ustawianie zegara: Ustawia bieżącą
godzinę i datę.
Automat/Ręcznie
Wybierz opcję [Ręcznie], aby ręcznie
ustawić aktualną godzinę.
Automatyczna strefa czasowa
określenie, czy strefa czasowa ma być
wybierana automatycznie.
Wł.:
Wył.:
czas letni i zimowy są
przestawiane automatycznie
zgodnie z kalendarzem.
czas wyświetlany jest zgodnie z
różnicą czasu ustawioną w
opcji [Strefa czasu].
Automatyczna zmiana czasu na letni
określenie, czy czas letni i zimowy mają
być przełączane automatycznie.
Data
Ustaw bieżącą datę.
Czas
Ustaw bieżącą godzinę.
Strefa czasu
możliwość ręcznego wyboru strefy
czasowej, jeśli różni się ona od
domyślnego ustawienia strefy czasowej
dla danego kraju lub regionu.
Ustawienia nagrywania (Funkcja
niedostępna we Włoszech)
Rejestrowanie i wyrejestrowywanie dysku
twardego z funkcji nagrywania.
Automatyczna aktualizacja czasu
nagrywania:
Wł.
Czas nagrywania jest automatycznie
aktualizowany w oparciu o zmiany
odbieranego sygnału.
Wył.
Czas nagrywania będzie ustawiany w
oparciu o czas rezerwacji.
Zaleca się niezmienianie tego
ustawienia menu, jeśli dostępne są
istniejące programatory rezerwacji.
Automat. inicjalizacja
Uruchomienie procedury konfiguracji
wstępnej. Opcja ta pozwala ponownie
zaprogramować telewizor po
przeprowadzce lub wyszukać nowe kanały
uruchomione przez stacje telewizyjne.
30PL
Język/Language
Wybór języka, w jakim wyświetlane jest
menu.
Fizyczna klawiatura (tylko dla
przeglądarki internetowej)*
Wybierz język klawiatury fizycznej po
podłączeniu jej do telewizora.
* Wyłącznie w przypadku niektórych regionów/
krajów/modeli telewizora.
Logo przy inicjalizacji
Wybierz opcję [Wł.], aby po włączeniu
telewizora wyświetlane było logo. Wybierz
opcję [Wył.], aby wyłączyć tę funkcję.
Wskaźnik LED
Wybierz opcję [Wł.], aby włączyć wskaźnik
LED. Wybierz opcję [Wył.], aby wyłączyć tę
funkcję.
Ustawienia AV
Ustawienia AV: możliwość przypisania
nazwy do zewnętrznego urządzenia
wejściowego.
Uaktywnij
Wybierz opcję [Automat.], aby
wyświetlać nazwy tylko wtedy, gdy
urządzenie jest podłączone, albo opcję
[Zawsze], aby wyświetlać nazwy
urządzeń niezależnie od stanu
połączenia.
System kolorów: Wybierz system
kolorów zgodnie z sygnałem
zespolonym wideo ze źródła
wyjściowego.
Głośnik: możliwość wyboru wyjścia
audio: głośniki TV lub zewnętrzne
urządzenie audio.
Słuchawki/Wyjście audio: Ustawia
wyjścia dźwięku: słuchawki,
zewnętrzne systemy audio lub
aktywny subwoofer podłączony do
telewizora. Jeśli wybierasz opcję
[Wyjście audio (stałe)], [Wyjście audio
(regulowane)] lub [Subwoofer], odłącz
słuchawki od telewizora.
Wyjście audio (stałe)
Poziom głośności wyjścia audio jest
ustalony. Do regulowania poziomu
głośności użyj elementów służących do
sterowania głośnością odbiornika audio
(lub innych ustawień dźwięku).
Wyjście audio (regulowane)
Podczas używania zewnętrznego
systemu audio wyjściowym poziom
głośności wyjścia audio można sterować
za pomocą pilota.
Wył. głośn. po podł. słuch. Włącza lub
wyłącza wewnętrzne głośniki
telewizora w momencie podłączenia
do niego słuchawek.
Głośność w słuchawkach: Reguluje
poziom głośności w słuchawkach.
Uwaga
• Ta opcja jest niedostępna, jeśli dla opcji
[Słuchawki/Wyjście audio] wybrano
ustawienie [Wyjście audio (stałe)], [Wyjście
audio (regulowane)] lub [Subwoofer].
Subwoofer: Aby włączyć, ustaw
[Słuchawki/Wyjście audio] na
[Subwoofer].
Głośność subwoofera
Ustaw poziom głośności subwoofera.
Faza
Wybierz polaryzację fazową.
Synchronizacja subwoofera
Umożliwia dostosowanie przesunięcia w
czasie dźwięku Subwoofera.
Cyfrowe wyjście audio: Określa sygnał
audio, który jest wysyłany po
podłączeniu urządzenia za pomocą
cyfrowego kabla audio (optycznego)*
lub kabla HDMI.
* Wyłącznie w przypadku niektórych
regionów/krajów/modeli telewizora.
Automat. 1
Wyprowadzanie skompresowanego
dźwięku bez zmiany.
Automat. 2
Wyprowadzenie tylko
skompresowanego dźwięku w
przypadku zawartości wielokanałowej
bez zmiany.
PCM
Wyprowadzanie zawsze sygnału w
formacie PCM.
Ustawienie telewizora: poprawa
ustawień głośników odpowiednio do
pozycji telewizora ([Stolik] lub
[Ściana]).
Format sygnału HDMI:
Standardowy
Standardowy format HDMI do typowych
zastosowań.
Ulepszony
Ustawiać tylko dla urządzeń
obsługujących formaty HDMI wysokiej
jakości takie jak 4K 60p 4:2:0 10bit,
4:4:4, 4:2:2.
Należy pamiętać, aby używać kabla
HDMI Premium High Grade, który
obsługuje prędkości 18 GB/s,
oznaczonego logo HDMI.
(Patrz specyfikacja kabla).
Uwaga
• Tylko HDMI IN 2 i IN 3.
• Należy zmienić na [Standardowy], jeżeli
obraz i dźwięk nie są prawidłowo
obsługiwane przez [Ulepszony].
BRAVIA Sync — ustawienia
Dzięki tej funkcji telewizor może
komunikować się z urządzeniami
obsługującymi funkcję BRAVIA Sync
Control i podłączonymi do gniazd HDMI
telewizora. Uwaga: ustawienia komunikacji
należy też skonfigurować na podłączonym
urządzeniu.
BRAVIA Sync — sterowanie: włączenie
lub wyłączenie powiązania operacji
wykonywanych za pomocą telewizora
i podłączonego do niego urządzenia
obsługującego funkcję BRAVIA Sync —
sterowanie. Bo wybraniu ustawienia
[Wł.] dostępne są niżej wymienione
funkcje. Jeśli do telewizora
podłączone zostanie określone
urządzenie Sony obsługujące funkcję
BRAVIA Sync — sterowanie,
ustawienie jest zostaje automatycznie
zastosowane do podłączonego
urządzenia.
Automat. wyłącz. urządzeń: Po
wybraniu ustawienia [Wł.] podłączone
urządzenie obsługujące funkcję
BRAVIA Sync Control jest wyłączane,
gdy telewizor przechodzi w tryb
czuwania.
Automat. włączenie TV: Po wybraniu
ustawienia [Wł.] telewizor włącza się
automatycznie po włączeniu
podłączonego urządzenia
31PL
PL
obsługującego funkcję BRAVIA Sync
Control.
BRAVIA Sync — lista urządzeń:
wyświetlenie listy podłączonych
urządzeń obsługujących funkcję
BRAVIA Sync — sterowanie. Wybierz
[Uaktywnij], aby aktualizować [BRAVIA
Sync — lista urządzeń].
Klawisze sterowania urządzeniem:
wybór funkcji przycisków na pilocie
telewizora służących do sterowania
podłączonym urządzeniem.
Brak
Wyłączenie możliwości sterowania
urządzeniem za pomocą pilota
telewizora.
Normalny tryb pracy
Obsługa podstawowych czynności,
takich jak użycie przycisków
nawigacyjnych (w górę, w dół, w lewo, w
prawo itd.).
Klawisze strojenia
Obsługa podstawowych czynności oraz
przycisków związanych z kanałami,
takich jak PROG +/– lub (0-9) itd. Opcja
ta jest przydatna do sterowania za
pomocą pilota tunerem albo przystawką
telewizyjną.
Klawisze menu
Obsługa podstawowych czynności i
przycisków HOME/OPTIONS.
Opcja ta jest przydatna do wybierania za
pomocą pilota menu odtwarzacza BD.
Kl. strojenia i kl. menu
Obsługa podstawowych czynności,
przycisków związanych z kanałami i
przycisku HOME/OPTIONS.
Eco
Zerowanie
Zerowanie bieżących ustawień funkcji Eko
(przywrócenie wartości domyślnych).
Oszczędzanie energii
Zmniejszenie poboru mocy przez telewizor
poprzez dostosowanie poziomu
podświetlenia.
Po wybraniu opcji [Obraz wyłączony] obraz
zostaje wyłączony. Dźwięk pozostaje bez
zmian.
Stan oczekiwania po okresie
bezczynności
Telewizor zostaje automatycznie
wyłączony, jeśli znajdował się w stanie
bezczynności przez określony czas.
Pomoc techniczna
Nazwa modelu
Wyświetlenie nazwy modelu telewizora.
Wersja oprogramowania
Wyświetlenie bieżącej wersji oprogramowania
telewizora.
Cyfrowy
Wybranie opcji [Informacje o systemie]
pozwala wyświetlić informacje o kanałach
cyfrowych dostępnych w telewizorze.
Wejścia zewnętrzne
Pomoc techniczna
Wybierz [Wyświetl ustawienia AV], aby
wyświetlić lub zarządzać wejściem telewizora.
Wyświetla informacje o modelu telewizora,
oprogramowaniu itd. Szczegółowe
informacje zawiera strona 32.
Sprawdzanie obrazu
Wyświetl obraz testowy: możliwość
sprawdzenia stanu obrazu na ekranie.
Aktualizacja oprogramowania
Aktualizuje system telewizora za pomocą
nośnika USB lub przez sieć.
Uwaga
• Możliwość aktualizacji oprogramowania przez
Internet może się różnić w zależności od regionu/
kraju/modelu telewizora.
• Aby uaktualnić oprogramowanie, odwiedź stronę
wsparcia technicznego Sony.
32PL
Automat. pobieranie oprogram.
Wybierz opcję [Wł.], aby pobierać
oprogramowanie automatycznie. Wybierz
opcję [Wył.], aby wyłączyć tę funkcję.
Ustawienia fabryczne
Zerowanie wszystkich ustawień (przywrócenie
ustawień fabrycznych). Po zakończeniu tego
procesu wyświetlany jest ekran konfiguracji
wstępnej.
PL
Uwaga
• Pamiętaj, aby przez ten czas (około 30 sekund) nie
wyłączać telewizora ani nie naciskać żadnych
przycisków.
Inicjalizuj informacje osobiste
Możesz usunąć informacje osobiste zapisane w
telewizorze.
Wsparcie dla produktu
Wyświetlenie informacji o produkcie.
33PL
Wyświetlanie obrazu z podłączonych urządzeń
Schemat połączeń
Do telewizora można podłączać wiele urządzeń opcjonalnych.
Uwaga
• W zależności od modelu telewizora podłączenie nośnika USB o dużej pojemności może zakłócić pracę pozostałych
podłączonych urządzeń.
• Podłączając duże urządzenie USB, należy podłączyć tylko 1 gniazdo USB.
Słuchawki /
domowe
zestawy audio /
głośnik
niskotonowy
Urządzenie HDMI
*3
*1
Moduł
Warunkowego
Dostępu
Cyfrowy aparat
fotograficzny / kamera
przenośna / nośniki
pamięci USB
*2
Cyfrowy aparat
fotograficzny / kamera
przenośna / nośniki
pamięci USB
*1
Urządzenie HDMI
*1
Domowe
zestawy audio z
urządzeniem
ARC / HDMI
Router
Domowe zestawy
Magnetowid / sprzęt do audio wyposażone w
gier wideo / odtwarzacz wejście optycznego
DVD / kamera przenośna przesyłu sygnału
audio
Kabel / antena /
urządzenie STB
*2
*4
Uwaga
*1
< 12 mm
Satelita
< 21 mm
*2 Gniazda, etykiety i funkcje mogą się różnić w zależności od kraju/regionu/modelu telewizora.
*3 Obsługuje tylko 3-biegunowe wtyczki stereo typu minijack.
*4
< 14 mm
34PL
Jakość obrazu
• Kabel zespolony AV
• Kabel antenowy
• Kabel HDMI
PL
Rozdzielczość pionowa obrazu wideo o standardowej
rozdzielczości (SD) wynosi 480 (NTSC) lub 576 (PAL/SECAM).
linii.
Rozdzielczość pionowa obrazu wideo o wysokiej
rozdzielczości (HD) wynosi 720 lub 1 080 linii.
(Dla rozdzielczości pionowej 4K: 2160 wierszy)
35PL
Używanie urządzeń audio i
wideo
1 Włącz podłączone urządzenie.
2 Naciśnij przycisk , aby wyświetlić
Używanie funkcji Kopia
lustrzana
źródło sygnału wejściowego.
3
Naciśnij przyciski / a następnie
aby wybrać żądane źródło sygnału
wejściowego.
,
Jeśli przez 5 sekundy nie wykonasz żadnej
czynności, wybrana zostanie wyróżniona
pozycja.
Uwaga
• Aby odtwarzać dźwięk cyfrowy przy użyciu cyfrowego
systemu audio nieobsługującego technologii kanału
zwrotnego audio (Audio Return Channel, ARC)
podłączonego za pomocą kabla HDMI, podłącz
optyczny kabel audio do złącza DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL)*.
• Podczas łączenia za pomocą kabla HDMI, należy użyć
kabla HDMI HighSpeed oznaczonego odpowiednim
logo. Podłączając urządzenia obsługujące formaty
HDMI wysokiej jakości, takie jak 4K 60p 4:2:0 10bit,
4:4:4, 4:2:2 do wejść HDMI IN 2 lub IN 3, należy użyć
kabla HDMI Premium High Grade, który obsługuje
prędkość 18 Gbps, oznaczonego logo HDMI.
(Zalecany jest kabel SONY).
• Podłączając urządzenie monofoniczne, podłącz kabel
audio do gniazda L (mono).
* Wyłącznie w przypadku niektórych regionów/krajów/
modeli telewizora.
Używanie urządzeń zgodnych ze
standardem BRAVIA Sync
Po podłączeniu do telewizora urządzenia
zgodnego ze standardem BRAVIA Sync można
sterować nimi jednocześnie.
Pamiętaj, aby wcześniej skonfigurować
niezbędne ustawienia. Ustawienia funkcji
BRAVIA Sync — sterowanie trzeba
skonfigurować zarówno na telewizorze, jak i na
podłączonym urządzeniu. Informacje o
ustawieniach telewizora znajdziesz w części
[BRAVIA Sync — ustawienia] (strona 31).
Informacje o ustawieniach podłączanego
urządzenia znajdziesz w jego instrukcji obsługi.
36PL
Funkcja Kopia lustrzana pozwala wyświetlić
ekran obsługiwanego urządzenia (np.
smartfonów) na dużym ekranie telewizora przy
użyciu technologii Miracast.
Do korzystania z tej funkcji nie jest potrzebny
router bezprzewodowy (ani punkt dostępu).
1
Naciśnij przycisk
/
a następnie
wybierz opcję [Kopia lustrzana],
używając przycisków /.
2
Użyj opcji urządzenia obsługującego
funkcję Kopia lustrzana, aby podłączyć
je do telewizora. Po połączeniu obraz
urządzenia będzie wyświetlany na
ekranie telewizora.
Aby wyświetlić listę połączonych urządzeń
lub wyrejestrować urządzenie
Gdy wyświetlany jest ekran oczekiwania funkcji
Kopia lustrzana, naciśnij przycisk OPTIONS i
wybierz opcję [Pokaż listę urządzeń / Skasuj].
Aby wyrejestrować urządzenie, zaznacz je na
liście do usunięcia i naciśnij przycisk .
Następnie na ekranie potwierdzenia wybierz
opcję [Tak].
Aby wyświetlać powiadomienie o rejestracji
podczas próby łączenia urządzenia z
telewizorem
Włączenie tej funkcji pozwala uniknąć
podłączenia urządzeń innych niż wybrane.
Gdy wyświetlany jest ekran czuwania funkcji
Kopia lustrzana, naciśnij przycisk OPTIONS i
wybierz opcję [Powiadamianie o rejestracji] 
[Wł.].
Uwaga: po odrzuceniu żądania rejestracji
wysłanego z urządzenia nie będzie można
podłączyć tego urządzenia, dopóki nie zostanie
usunięte z listy urządzeń.
Aby zmienić ustawienie pasma (ustawienie
zaawansowane)
Gdy wyświetlany jest ekran czuwania funkcji
Kopia lustrzana, naciśnij przycisk OPTIONS i
wybierz opcję [Ustawienie pasma].
Uwaga
• Podłączane urządzenia muszą spełniać następujące
warunki:
Urządzenia obsługujące funkcję Kopia lustrzana:
połączenie o częstotliwości 2,4 GHz (częstotliwość
5 GHz nie jest obsługiwana).
• Informacje o paśmie bezprzewodowym
wykorzystywanym przez dane urządzenie można
znaleźć w jego instrukcji obsługi.
PL
37PL
Montaż telewizora na ścianie
W tej instrukcji obsługi telewizora pokazano wyłącznie kroki dotyczące przygotowania telewizora do
montażu na ścianie.
Do klientów:
Ze względu na ochronę produktu i zapewnienie bezpieczeństwa firma Sony zaleca, aby montaż tego
telewizora był wykonywany przez przedstawicieli firmy Sony lub licencjonowanych wykonawców. Nie
próbować wykonywać montażu samodzielnie.
Do przedstawicieli firmy Sony i licencjonowanych wykonawców:
Zwracać uwagę na bezpieczeństwo podczas montażu, konserwacji okresowej i sprawdzania tego
produktu.
Do zamontowania tego produktu wymagane jest odpowiednie doświadczenie, szczególnie w celu
oceny, czy ściana jest odpowiednio wytrzymała, aby unieść ciężar telewizora. Należy powierzać
montaż tego produktu na ścianie przedstawicielom firmy Sony lub licencjonowanym wykonawcom i
zwracać uwagę na bezpieczeństwo podczas montażu. Firma Sony nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za uszkodzenia lub obrażenia spowodowane nieprawidłową obsługą lub
montażem.
Do zamontowania telewizora na ścianie należy używać uchwytu ściennego SU-WL450 (nie należy do
wyposażenia).
Podczas montażu uchwytu ściennego korzystać również z instrukcji obsługi i instrukcji montażu
dostarczonych z uchwytem ściennym.
Uwaga
• Wykręcone śruby należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
• Jeżeli do telewizora przyczepiona jest podstawa stołowa, należy ją wcześniej zdemontować. Aby odłączyć
podstawę, należy wykonać w odwrotnej kolejności kroki opisane w Podręczniku instalacji.
• Podczas instalacji haka oraz demontażu podstawy należy umieścić telewizor ekranem do dołu na równej i stabilnej
powierzchni, pokrytej grubą i miękką tkaniną, aby zapobiec uszkodzeniu powierzchni ekranu LCD (nie dotyczy
KD-65XE70xx).
Instrukcje montażu uchwytu ściennego dla telewizora:
www.sony.eu/tv/wall-mount-bracket-manual
Wykręć śruby z tyłu telewizora
KD-65XE70xx
38PL
Informacje dodatkowe
Na ekranie widoczny jest tylko efekt śnieżenia
lub szumu
 Sprawdź, czy antena nie jest uszkodzona albo
przekrzywiona.
Rozwiązywanie problemów
Kiedy wskaźnik LED miga na czerwono, policz
liczbę mignięć (odstęp między mignięciami
wynosi trzy sekundy).
Jeśli wskaźnik LED miga na czerwono, wyzeruj
telewizor, odłączając od niego przewód
zasilający na dwie minuty, a potem włącz
telewizor ponownie.
Jeśli problem występuje nadal, skontaktuj się ze
sprzedawcą lub punktem serwisowym firmy
Sony, podając liczbę mignięć wskaźnika LED
świecącego na czerwono (odstęp między
mignięciami wynosi trzy sekundy). Naciśnij
przycisk  na telewizorze, aby go wyłączyć,
odłącz przewód zasilający i zwróć się do
sprzedawcy lub punktu serwisowego firmy
Sony.
Kiedy wskaźnik LED nie miga, sprawdź
poniższe pozycje.
Jeśli problem występuje nadal, oddaj telewizor
do naprawy wykwalifikowanemu personelowi
serwisowemu.
Obraz
Brak obrazu (ekran jest ciemny) i brak
dźwięku
 Sprawdź podłączenie anteny/kabla.
 Podłącz telewizor do gniazdka sieciowego
zasilanego prądem przemiennym i naciśnij
przycisk  na telewizorze lub pilocie.
 Sprawdź, czy nie upłynął koniec okresu
eksploatacji anteny (od trzech do pięciu lat w
normalnych warunkach, od roku do dwóch na
wybrzeżu).
Obraz jest zniekształcony (przerywane linie
lub paski)
 Ustaw telewizor z dala od źródeł szumu
elektrycznego (samochodów, motocykli, suszarek
do włosów lub urządzeń opcjonalnych).
 Instalując urządzenia opcjonalne, pozostaw
pewien odstęp między nimi a telewizorem.
 Sprawdź podłączenie anteny/kabla.
 Poprowadź kabel antenowy z dala od innych kabli
połączeniowych.
Podczas wyświetlania kanału TV obraz lub
dźwięk są zaszumione
 Użyj funkcji [AFT] (Automatic Fine Tuning,
dostrajanie automatyczne), aby poprawić jakość
odbioru obrazu. Funkcja ta jest przeznaczona
tylko dla kanałów telewizji analogowej.
Na ekranie widoczne są małe czarne i (lub)
jasne punkty
 Obraz ekranu składa się z pikseli. Małe czarne i
(lub) jasne punkty (piksele) na ekranie nie
oznaczają usterki.
Kontury obrazu są zniekształcone
 Zmień bieżące ustawienie funkcji [Tryb filmu] na
inne (strona 23).
Brak koloru w programach
 Wybierz opcję [Zerowanie] (strona 22).
Obraz z podłączonego urządzenia nie jest
widoczny na ekranie
Na ekranie nie pojawia się obraz ani menu z
urządzenia podłączonego do gniazda wejścia
wideo
 Włącz podłączone urządzenie.
 Sprawdź połączenie kablowe.
 Naciśnij przycisk
, aby wyświetlić listę
 Naciśnij przycisk
podłączonych urządzeń, a potem wybierz żądane
wejście.
 Prawidłowo włóż kartę pamięci lub inny nośnik
pamięci do cyfrowego aparatu fotograficznego.
 Użyj karty pamięci cyfrowego aparatu
fotograficznego lub innego nośnika pamięci,
które zostały sformatowane zgodnie z instrukcją
obsługi dołączoną do aparatu.
 Nie wszystkie urządzenia USB są prawidłowo
obsługiwane. Zakres dostępnych opcji zależy też
od funkcji urządzenia USB i odtwarzanego
materiału wideo.
, aby wyświetlić listę
podłączonych urządzeń, a potem wybierz żądane
wejście.
 Sprawdź połączenie między urządzeniem
opcjonalnym a telewizorem.
Obraz jest podwójny lub zniekształcony (efekt
cienia lub poświaty)
 Sprawdź połączenie, położenie lub kierunek
anteny lub kabla.
39PL
PL
Nie można wybrać podłączonego urządzenia
z menu albo przełączyć wejścia
 Sprawdź połączenie kablowe.
Dźwięk
Jakość obrazu jest dobra, ale nie ma dźwięku
 Naciśnij przycisk  +/– lub  (Wyciszenie).
 Upewnij się, czy opcja [Głośnik] w obszarze
[Ustawienia AV] jest ustawiona na [Głośnik TV]
(strona 30).
 Sprawdź, czy do telewizora nie jest podłączona
wtyczka słuchawek.
Brak dźwięku lub zakłócenia dźwięku
 Sprawdź, czy ustawienia systemu telewizyjnego
są odpowiednie (strona 23).
Kanały
Wskazówka
• Funkcję [Autoprogramowanie cyfrowe] można
uruchomić po przeprowadzce, zmianie
usługodawców lub w celu wyszukania nowo
wprowadzonych kanałów.
• Zaleca się ustawienie [Ustawienia cyfrowe] 
[Ustawienia techniczne]  [Automat. info. dot. usług]
na [Wł.], aby umożliwić automatyczne dodawanie
nowych usług cyfrowych, kiedy stają się dostępne. W
przypadku ustawienia [Wył.], zostaniesz
poinformowany o nowych usługach cyfrowych za
pomocą komunikatu na ekranie, a usługi nie będą
dodawane automatycznie. Dostępność tej funkcji
zależy od regionu/kraju. W przypadku braku
dostępności włącz funkcję [Autoprogramowanie
cyfrowe], aby dodać nowe usługi.
Sieć
* Podczas nagrywania nie można
korzystać z funkcji VOD.
Nie można wybrać żądanego kanału
Jakie urządzenia można podłączyć, aby
wykorzystać funkcję Kopii lustrzanej?
 Przełącz tryb między cyfrowym a analogowym i
 Można podłączyć wszystkie urządzenia Sony
wybierz żądany kanał cyfrowy lub analogowy.
kompatybilne z funkcją Kopii lustrzanej (Xperia).
Niektóre kanały są puste
Obraz lub dźwięk co jakiś czas zacina się
 Obraz kanału jest zamazany/kanał wymaga
 Urządzenia emitujące fale radiowe, takie jak inne
subskrypcji. Subskrybuj płatną usługę telewizji.
 Kanał służy tylko do transmisji danych (bez obrazu
lub dźwięku).
 Skontaktuj się ze stacją telewizyjną, aby uzyskać
szczegółowe informacje o transmisji.
urządzenia wykorzystywane przez sieć
bezprzewodową LAN lub kuchenki mikrofalowe,
mogą zakłócać pracę funkcji Kopii lustrzanej
podczas korzystania z bezprzewodowej sieci LAN.
Telewizor oraz urządzenia Sony kompatybilne z
funkcją Kopii lustrzanej (Xperia) należy
utrzymywać z dala od tego typu urządzeń lub też
wyłączyć je, jeżeli to tylko możliwe.
 Prędkość komunikacji może się zmieniać w
zależności od odległości lub przeszkód pomiędzy
urządzeniami, konfiguracji urządzeń, statusu fal
radiowych, zbyt dużej liczby przewodów lub od
rodzaju eksploatowanego urządzenia.
Komunikacja może zostać przerwana ze względu
na stan fal radiowych.
Kanały cyfrowe nie są wyświetlane
 Skontaktuj się z lokalną firmą instalacyjną, aby
sprawdzić, jakie kanały cyfrowe są dostępne w
danym obszarze.
 Zmień antenę na taką o większym zasięgu.
Aby zmienić zakres trojenia (dostępny w
zależności od regionu/kraju)
 Naciśnij przycisk HOME, a następnie wybierz 
[Ustawienia kanałów]  [Ustawienia cyfrowe] 
[Programowanie cyfrowe]  [Zakres
autoprogramowania].
[Domyślny]
Wyszukiwanie kanałów dostępnych w danym
kraju lub regionie.
[Pełny]
Wyszukiwanie kanałów niezależnie od kraju lub
regionu.
Uwaga
• Funkcja [Automat. info. dot. usług] jest dostępna w
zależności od regionu/kraju.
40PL
Niektóre płatne treści mogą nie być
wyświetlane
 Urządzenie źródłowe musi być kompatybilne z
systemem HDCP (High-bandwidth Digital Content
Protection) 2.0/2.1. Niektóre płatne treści mogą
nie być wyświetlane na niekompatybilnych
urządzeniach źródłowych.
Nie ma dostępu do aplikacji
Telewizor nie może się połączyć z serwerem
 Sprawdź, czy przewód LAN lub przewód zasilający
 Sprawdź przewód LAN lub połączenie z serwerem
AC rutera/modemu* został prawidłowo
podłączony.
* Twój ruter/modem musi zostać ustawiony
wcześniej, aby połączyć się z internetem.
Skontaktuj się z usługodawcą internetowym, aby
uzyskać więcej informacji na temat ustawień
rutera/modemu.
 Spróbuj uzyskać dostęp do aplikacji później.
Serwer dostawcy aplikacji może być niedostępny.
Czasami, jeżeli wykorzystywana jest sieć
bezprzewodowa LAN, przesyłane wideo
może być niskiej jakości
 Jakość połączenia z siecią bezprzewodową różni
się w zależności od odległości lub przeszkód (np.:
ściana) pomiędzy telewizorem a ruterem (punkt
dostępowy), warunków środowiskowych oraz
jakości samego rutera (punkt dostępowy).
Połączenie z siecią bezprzewodową LAN
niskiej jakości lub też niska jakość odbioru
radiowego
 Sprawdź lokalizację telewizora oraz rutera sieci
bezprzewodowej (punkt dostępowy). Na jakość
sygnału mogą mieć wpływ poniższe czynniki:
 inne urządzenia bezprzewodowe, kuchenki
mikrofalowe, oświetlenie fluorescencyjne itd.
znajdujące się w pobliżu urządzenia;
 stropy lub ściany pomiędzy ruterem sieci
bezprzewodowej (punkt dostępowy) a
telewizorem.
Jeżeli problem nie znika nawet po sprawdzeniu
powyższych czynników, możesz spróbować
połączenia przewodowego LAN.
Niska jakość obrazu plików wideo
udostępnionych w Internecie
 Jakość zależy od jakości oryginału wideo
zapewnianego przez dostawcę treści
internetowej oraz przepustowości łącza
internetowego.
Niektóre treści internetowe tracą szczegóły,
zwłaszcza podczas szybkich lub ciemnych
scen
 Jakość wideo i rozmiar obrazu zależą od szybkości
łącza oraz materiałów udostępnianych przez
dostawcę treści.
Dobra jakość obrazu, ale brak dźwięku treści
internetowych
i telewizorem.
 Sprawdź, czy sieć została prawidłowo
skonfigurowana w telewizorze.
Pojawia się komunikat, że telewizor nie może
się połączyć z siecią
 Sprawdź aktualne ustawienia sieciowe. Naciśnij
przycisk HOME, a następnie wybierz [Ustawienia]
 [Ustawienia systemowe]  [Ustawienia] 
[Sieć]  [Ustawienia sieci]  [Wyświetl
ustawienia i stan sieci]. Jeżeli dla wszystkich
ustawień sieciowych wyświetlane jest „-”, serwer
może nie być podłączony prawidłowo. Sprawdź
połączenia sieciowe i/lub instrukcję serwera, aby
uzyskać więcej informacji na temat połączenia.
 Skonfiguruj ponownie ustawienia sieciowe.
 Jeżeli przewód LAN jest podłączony do
aktywnego serwera i telewizor uzyskał adres IP,
sprawdź połączenia z serwerem mediów
zgodnym z wymogami DLNA Certified™ oraz
konfiguracje.
Uwaga
• Możesz wyświetlić konfigurację Twojego adresu
IP, wybierając opcję [Wyświetl ustawienia i stan
sieci].
Serwer multimediów DLNA Certified™ jest
niedostępny, mimo że znajduje się na liście
[Media] w Menu głównym
 Sprawdź kabel/połączenie LAN lub połączenia
serwerowe. Telewizor mógł stracić połączenie z
serwerem.
 Wykonaj [Diagnostyka serwera], aby sprawdzić,
czy Twój serwer multimediów prawidłowo
komunikuje się z telewizorem. Naciśnij przycisk
HOME, a następnie wybierz opcje [Ustawienia] 
[Ustawienia systemowe]  [Ustawienia]  [Sieć]
 [Ustawienia sieci domowej]  [Diagnostyka
serwera].
Podczas korzystania z funkcji Renderer nie
można odtwarzać plików muzycznych
 Niektóre aplikacje wyświetlają plik ze zdjęciem
znajdującym się na komputerze wraz z
jednoczesnym odtwarzaniem muzyki podczas
korzystania z funkcji Renderer. W zależności od
pliku ze zdjęciem odtwarzanie muzyki może nie
być możliwe, jednak może być możliwe po
zmianie pliku.
 Jakość zależy od jakości oryginału
udostępnianego przez dostawcę treści
internetowej oraz od szybkości połączenia
internetowego.
 Ze względu na specyfikę treści internetowych nie
wszystkie pliki wideo są nagrywane z dźwiękiem.
41PL
PL
Nie mogę połączyć się z Internetem
 Sprawdź, czy przewód LAN lub przewód zasilający
AC rutera/modemu* został prawidłowo
podłączony.
* Twój ruter/modem musi zostać ustawiony
wcześniej, aby połączyć się z internetem.
Skontaktuj się z usługodawcą internetowym, aby
uzyskać więcej informacji na temat ustawień
rutera/modemu.
Nie posiadasz YouTube ID
 Nie posiadasz YouTube ID i hasła. Zarejestruj je
przez poniższy adres
http://www.google.com/device
(możesz również zarejestrować YouTube ID i
hasło z poziomu komputera).
Po zarejestrowaniu ID możesz z niego od razu
korzystać.
Ogólne
Telewizor wyłącza się automatycznie
(przechodzi w tryb czuwania)
 Sprawdź, czy funkcja [Timer wyłączania] jest
włączona (strona 29).
 Sprawdź, czy opcja [Czas trwania] nie jest
włączana przez ustawienie [Timer włączania]
(strona 29) lub [Ustawienia ramki zdjęciowej]
(strona 29).
 Sprawdź, czy funkcja [Stan oczekiwania po
okresie bezczynności] jest włączona (strona 32).
Nie można wybrać niektórych źródeł sygnału
wejściowego
 Dla danego źrodła sygnału wejściowego wybierz
opcję [Ustawienia AV] i zaznacz ustawienie
[Zawsze] (strona 30).
Pilot nie działa
 Wymień baterie.
Urządzenia HDMI nie są wyświetlane na
[BRAVIA Sync — lista urządzeń]
 Sprawdź, czy używane urządzenia obsługują
funkcję BRAVIA Sync — sterowanie.
W obszarze [BRAVIA Sync — sterowanie] nie
można wybrać opcji [Wył.]
 Po podłączeniu systemu audio obsługującego
funkcję BRAVIA Sync — sterowanie nie można
wybrać z tego menu opcji [Wył.]. Aby zmienić
wyjście sygnału audio na głośnik TV, wybierz
opcję [Głośnik TV] w menu [Głośnik] (strona 30).
42PL
Nie pamiętasz hasła do usługi [Kontrola
rodzicielska]
 Wprowadź 9999 jako kod PIN.
 Uaktualnij kod PIN naciskając przycisk HOME i
wybierz [Ustawienia]  [Ustawienia systemowe]
 [Kontrola rodzicielska]  [Zmień kod PIN].
Na ekranie wyświetlany jest obraz
demonstracyjny albo logo promocyjne
 Naciśnij przycisk
RETURN a potem przycisk
HOME na pilocie, a następnie wybierz opcje
[Ustawienia]  [Ustawienia systemowe] 
[Ustawienia]  [Automat. inicjalizacja]. Pamiętaj,
aby w opcji [Lokalizacja] wybrać ustawienie
[Dom].
Gniazda wejściowe i wyjściowe
Dane techniczne
Antena/kabel
System
Antena satelitarna*1
Złącze zewnętrzne VHF/UHF, 75omów
System panelu
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD),
podświetlenie LED
System TV
Zależnie od kraju/wyboru obszaru/modelu
telewizora
Analogowy: B/G, D/K, I
Cyfrowy: DVB-T/DVB-C
DVB-T2*1
Satelita*1: DVB-S/DVB-S2
System kodowania kolorów
Analogowy: PAL, SECAM, NTSC3.58 (tylko wideo),
NTSC4.43 (tylko wideo)
Cyfrowy: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4
AVC HP@L4.0, MP@L4.0, H.265/HEVC MP/
Main10@L5.1 (Full HD 60 kl./s.)
Zakres kanałów
Zależnie od kraju/wyboru obszaru/modelu
telewizora
Analogowy: UHF/VHF/telewizja kablowa
Cyfrowy: UHF/VHF/telewizja kablowa
Satelita*1: częstotliwość IF 950-2 150 MHz
Złącze żeńskie typu F, 75 omów.
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V i sygnał 22 kHz,
Single Cable Distribution EN50494.
/
AV IN
Wejście wideo/audio (gniazdo foniczne)
HDMI IN 1, IN 2, IN 3 (ARC) (obsługa
rozdzielczości 4K, kompatybilne z HDCP 2.2)
PL
Wideo HDMI: 4096 × 2160p (24, 50, 60 Hz),
3840 × 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p (30,
50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30,
50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i
* HDMI IN 2 i IN 3 obsługują formaty HDMI wysokiej
jakości, takie jak 4K 60p/50p 4:2:0 10bit, 4:4:4, 4:2:2.
Wejście PC: (rozdzielczość (częstotliwość
pozioma, częstotliwość pionowa))
640 × 480 (31,5 kHz, 60 Hz),
800 × 600 (37,9 kHz, 60 Hz),
1 024 × 768 (48,4 kHz, 60 Hz),
1 280 × 1 024 (64,0 kHz, 60 Hz),
1 152 × 864 (67,5 kHz, 75 Hz),
1 600 × 900 (55,9 kHz, 60 Hz),
1 680 × 1 050 (65,3 kHz, 60 Hz),
1 920 × 1 080 (67,5 kHz, 60 Hz)*
* Taktowanie 1080p zastosowanie w przypadku
wejścia HDMI będzie traktowane jako taktowanie
wideo a nie taktowanie PC dla formatu ekranu.
Wyjście dźwięku
10 W + 10 W
Technologia bezprzewodowa
Pasma częstotliwości
Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11b/g/n)
Zakres częstotliwości
Moc wyjściowa
2 400 - 2 483,5 MHz
< 20,0 dBm
Wersja oprogramowania telewizora
8.___-1000-_.___-__
Wszelkie aktualizacje oprogramowania
(sprzętowego) tego sprzętu/akcesoriów/
komponentów nie będą miały wpływu na
zgodność z dyrektywą 2014/53/UE w przyszłości.
Aby sprawdzić wersję oprogramowania, patrz
[Pomoc techniczna] w menu [Ustawienia].
Audio: dwa kanały, liniowe PCM: 32, 44,1 i 48 kHz,
16, 20 i 24 bity, Dolby Digital, Dolby Digital Plus,
DTS
ARC (Kanał zwrotny audio; tylko HDMI IN 3)
(dwa kanały, liniowe PCM: 48 kHz, 16 bitów, Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, DTS)
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Cyfrowe gniazdo optyczne (dwukanałowe liniowe
PCM: 48 kHz, 16 bitów, Dolby Digital, DTS)
AUDIO OUT /  (Stereo mini jack)
Słuchawki, Wyjście audio, Subwoofer
1,
2,
3 (HDD REC) (Funkcja
niedostępna we Włoszech)
Port USB
Gniazdo CAM (Moduł Warunkowego Dostępu)
DC IN 19.5 V (wyłącznie modele z
zasilaczem w zestawie)
Wejście zasilacza sieciowego
43PL
LAN (W zależności od kraju/obszaru)
Gniazdo 10BASE-T/100BASE-TX (Prędkość
połączenia zależy od parametrów sieci. Nie
gwarantuje się prędkości i jakości transmisji przez
gniazdo 10BASE-T/100BASE-TX tego odbiornika
TV.)
Inne
Akcesoria opcjonalne
Uchwyt ścienny: SU-WL450
Temperatura eksploatacji
0 ºC – 40 ºC
Wilgotność eksploatacji
10 % – 80 % wilgotności względnej (bez
kondensacji)
Zasilanie, karta produktu i inne
Wymagane zasilanie
z wyjątkiem modeli wyposażonych w zasilacz
sieciowy
220 V – 240 V (prąd zmienny), 50 Hz
wyłącznie modele wyposażone w zasilacz
sieciowy
19,5 V DC z zasilaczem sieciowym
Parametry: Wejście 220 V - 240 V (prąd zmienny),
50 Hz
KD-43XE7093 / 43XE7073 / 43XE7003 /
43XE7002 / 43XE7000: 101 W
Średni roczny pobór mocy*2
KD-65XE70xx: 161 kWh
KD-55XE70xx: 124 kWh
KD-49XE70xx: 121 kWh
KD-43XE70xx: 95 kWh
Pobór mocy w trybie czuwania*3*4
0,50 W
Rozdzielczość ekranu
KD-65XE70xx / 55XE70xx / 49XE70xx / 43XE70xx:
3 840 punktów (w poziomie) x
2 160 linii (w pionie)
Wymiary (w przybliżeniu;
szer. × wys. × gł.)
z podstawą
KD-65XE70xx: 145,4 × 90,5 × 26,6 cm
KD-55XE70xx: 123,8 × 77,5 × 25,2 cm
KD-49XE70xx: 110,2 × 69,4 × 25,2 cm
KD-43XE70xx: 97,1 × 62,0 × 24,2 cm
bez podstawy
KD-65XE70xx: 145,4 × 84,0 × 4,4 cm
KD-55XE70xx: 123,8 × 72,2 × 5,8 cm
KD-49XE70xx: 110,2 × 64,6 × 7,0 cm
KD-43XE70xx: 97,1 × 57,1 × 7,0 cm
Klasa wydajności energetycznej
KD-65XE70xx: A+
KD-55XE70xx: A+
KD-49XE70xx: A
KD-43XE70xx: A
Wielkość ekranu (przekątna; w przybliżeniu)
KD-65XE70xx: 163,9 cm / 65 cali
KD-55XE70xx: 138,8 cm / 55 cali
KD-49XE70xx: 123,2 cm / 49 cali
KD-43XE70xx: 108,0 cm / 43 cali
Pobór mocy
W trybie [Standardowy]
KD-65XE70xx: 110 W
KD-55XE70xx: 85 W
KD-49XE70xx: 83 W
KD-43XE70xx: 65 W
W trybie [Żywy]
KD-65XE7096 / 65XE7005 / 65XE7004: 172 W
KD-65XE7093 / 65XE7003 / 65XE7002: 161 W
KD-55XE7096 / 55XE7077 / 55XE7005 /
55XE7004: 147 W
KD-55XE7093 / 55XE7073 / 55XE7003 /
55XE7002 / 55XE7000: 136 W
KD-49XE7096 / 49XE7077 / 49XE7005 /
49XE7004: 120 W
KD-49XE7093 / 49XE7073 / 49XE7003 /
49XE7002 / 49XE7000: 114 W
KD-43XE7096 / 43XE7077 / 43XE7005 /
43XE7004: 111 W
44PL
Masa (w przybliżeniu)
z podstawą
KD-65XE70xx: 22,0 kg
KD-55XE70xx: 18,6 kg
KD-49XE70xx: 12,1 kg
KD-43XE70xx: 10 kg
bez podstawy
KD-65XE70xx: 20,9 kg
KD-55XE70xx: 17,7 kg
KD-49XE70xx: 11,4 kg
KD-43XE70xx: 9,3 kg
*1 Nie wszystkie egzemplarze TV są wyposażone w
technologię DVB-T2 lub DVB-S/S2 albo złącze
anteny satelitarnej.
*2 Pobór mocy rocznie przy założeniu, że telewizor
działa przez 4 godziny dziennie przez 365 dni.
Rzeczywisty pobór mocy będzie zależeć od sposobu
użytkowania telewizora.
*3 Podany pobór mocy w trybie czuwania jest osiągany
po zakończeniu przez telewizor niezbędnych
procesów.
*4 Pobór mocy w trybie czuwania wzrośnie przy
połączeniu telewizora z siecią.
Uwaga
• Dostępność akcesoriów opcjonalnych zależy od kraju,
regionu, modelu telewizora i stanu zapasów.
• Nie wyjmuj atrapy karty z gniazda CAM (Modułu
Warunkowego Dostępu) telewizora, jeśli nie
zamierzasz włożyć karty inteligentnej, stanowiącej
wyposażenie CAM.
• Wzornictwo i dane techniczne mogą ulec zmianie bez
powiadomienia.
Informacje dotyczące funkcji Telewizji
Cyfrowej
• Telewizja cyfrowa (naziemna DVB,
satelitarna i kablowa), usługi interaktywne i
funkcje sieciowe mogą nie być dostępne
we wszystkich krajach lub obszarach.
Niektóre funkcje mogą nie być włączone
lub mogą nie działać poprawnie w
przypadku niektórych dostawców i
środowisk sieciowych. Niektórzy dostawcy
usług telewizyjnych mogą pobierać opłaty
za swoje usługi.
• Ten telewizor obsługuje nadawanie
cyfrowe z użyciem kodeków MPEG-2,
H.264/MPEG-4 AVC i H.265/HEVC, ale nie
można zagwarantować zgodności ze
wszystkimi sygnałami operatorów/usług,
które mogą się zmienić z biegiem czasu.
Informacje dot. znaków towarowych
• HDMI, logo HDMI i nazwa HDMI HighDefinition Multimedia Interface to znaki
towarowe lub zarejestrowane znaki
towarowe HDMI Licensing LLC na terenie
Stanów Zjednoczonych i innych krajów.
• Wyprodukowano na licencji firmy Dolby
Laboratories.
Dolby, Dolby Audio i symbol podwójnej
litery D są znakami towarowymi firmy
Dolby Laboratories.
• “BRAVIA” i
są znakami
towarowymi firmy Sony Corporation.
• „Blu-ray Disc”, „Blu-ray” i logo „Blu-ray
Disc” są znakami towarowymi Blu-ray Disc
Association.
• W kwestii informacji na temat patentów
DTS należy skorzystać z witryny
http://patents.dts.com. Produkowane na
licencji DTS, Inc.
DTS, symbol oraz DTS i symbol łącznie są
zarejestrowanymi znakami towarowymi, a
DTS Digital Surround jest znakiem
towarowym DTS, Inc. © DTS, Inc. Wszelkie
prawa zastrzeżone.
• TUXERA jest zastrzeżonym znakiem
towarowym firmy Tuxera Inc. w USA i
innych krajach.
• Windows Media jest zastrzeżonym
znakiem towarowym lub znakiem
towarowym firmy Microsoft Corporation w
Stanach Zjednoczonych i/lub innych
krajach.
• Produkt zawiera technologię objętą
niektórymi prawami własności
intelektualnej firmy Microsoft. Użytkowanie
lub dystrybucja tej technologii poza
produktem bez uzyskania odpowiedniej(ich) licencji od firmy Microsoft jest
zabronione.
• Opera® Devices SDK. Copyright 1995-2016
Opera TV AS. All rights reserved.
• Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Miracast, Wi-Fi
Protected Setup oraz logo Wi-Fi CERTIFIED
są znakami towarowymi lub
zarejestrowanymi znakami towarowymi
firmy Wi-Fi Alliance.
Dotyczy tylko modeli z obsługą telewizji
satelitarnej:
•DiSEqC™ jest znakiem towarowym firmy
EUTELSAT.
Ten telewizor obsługuje standard DiSEqC
1.0. Ten telewizor nie służy do sterowania
antenami z napędem.
45PL
PL
Actual resolution: 3840 x 2160 pixels.
Résolution actuelle: 3840 x 2160 pixels.
3840 x 2160 pixel.
Resolução do ecrã: 3840 x 2160 pixels.
Resolución real: 3840 x 2160 píxeles.
πραγματική ανάλυση: 3840 x 2160 pixels.
46PL
Obsah
DŮLEŽITÁ POZNÁMKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Bezpečnostní informace . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Upozornění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Součásti a ovládací prvky
Televizor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Dálkové ovládání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Připojení televizoru k internetu
Nastavení internetového připojení. . . . . .11
Typ 1: Zabezpečená síť s nastavením
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) . . . . . . . . . . 11
Typ 2: Zabezpečená síť bez nastavení
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) . . . . . . . . . . 12
Typ 3: Nezabezpečená síť s libovolným
typem bezdrátového routeru LAN . . . . . . . 12
Typ 4: Nastavení pevné sítě. . . . . . . . . . . . . 12
Příprava pevné sítě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Sledování stavu sítě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Problémy s připojením k internetu . . . . . 13
Ochrana osobních údajů . . . . . . . . . . . . . 13
Sledování televize
Změna stylu zobrazení . . . . . . . . . . . . . . 14
Změna formátu obrazovky . . . . . . . . . . . . . 14
Nastavení volby scény . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Procházení nabídky Home
Všechny aplikace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Photo Sharing Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Používání televizoru v režimu
fotorámečku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Seznam programů . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Digitální EPG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Nahrávky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Média . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Přehrávání fotografií/hudby/videa
pomocí USB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Přehrávání fotografií/hudby/videa
pomocí domácí sítě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Systémová nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Zákaznická podpora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Prohlížení fotografií z
připojeného zařízení
Schéma připojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Používání audio a video zařízení . . . . . . .32
Používání funkce Zrcadlení
obrazovky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Montáž televizoru na zeď . . . . . . . . . . . . .33
Doplňkové informace
Řešení problémů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Obraz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Zvuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Kanály . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Síť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Obecné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Specifikace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
2CZ
Připojení k internetu a ochrana osobních údajů
Toto zařízení se připojuje k internetu během prvotního
nastavení, jakmile je připojeno k síti a je ověřeno internetové
připojení. A také později při konfiguraci domovské obrazovky.
Vaše IP adresa se použije k tomuto připojení a ke všem dalším
připojením k internetu. Pokud nechcete vůbec použít svou IP
adresu, potom nenastavujte funkci bezdrátového připojení a
ani nepřipojujte síťový kabel. Bližší podrobnosti o
internetovém připojení si můžete přečíst v poznámkách
ohledně ochrany osobních údajů na obrazovkách nastavení.
Úvod
Děkujeme vám, že jste si vybrali tento výrobek Sony.
Před zapnutím televizoru si prosím pozorně přečtěte tento návod
a uschovejte jej pro budoucí potřebu.
Poznámka
• Než začnete televizor používat, přečtěte si „Bezpečnostní
informace“ (strana 3).
• Obrázky a ilustrace v Průvodci nastavením a v tomto návodu
slouží jen pro vaši referenci a mohou se lišit od skutečného
vzhledu produktu.
• Písmeno „xx“, které se objevuje v názvu modelu, odpovídá číslu
vztahujícímu se ke vzhledu, barvě nebo systému televizoru.
Umístění Průvodce nastavením
Průvodce nastavením se nachází na horní straně měkké podložky
uvnitř krabice od televizoru.
Umístění identifikačního štítku
Štítky s číslem modelu televizoru, datem výroby (rokem/měsícem)
a specifikací zdroje napájení se nacházejí na zadní části televizoru
nebo na obalu.
Pro modely s dodávaným síťovým adaptérem:
Štítky s číslem modelu a sériovým číslem síťového adaptéru se
nacházejí na spodní části síťového adaptéru.
UPOZORNĚNÍ
Z DŮVODU ZAMEZENÍ
RIZIKA POŽÁRU
UCHOVÁVEJTE TENTO
PRODUKT VŽDY Z DOSAHU
SVÍČEK NEBO JINÝCH ZDROJŮ
OTEVŘENÉHO OHNĚ.
KD-43XE7077, KD-43XE7073, KD-43XE7005, KD-43XE7004,
KD-43XE7003, KD-43XE7002, KD-43XE7000 jsou v souladu se
směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k
dispozici na této internetové adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Toto rádiové zařízení lze používat v EU, aniž by porušovalo platné
požadavky na využití rádiového spektra.
Bezpečnostní informace
UPOZORNĚNÍ
Baterie nesmí být vystaveny přílišnému horku, například
slunečnímu světlu, ohni a podobně.
TV přijímač nikdy neumísťujte na nestabilní místo. TV přijímač by
mohl spadnout a způsobit vážné poranění či zabití osob. Mnoha
zraněním, zejména dětí, lze předejít dodržením jednoduchých
opatření, např.:
 Používejte pouze skříňky a podstavce doporučené výrobcem TV
přijímače.
 Používejte pouze nábytek, který zajistí bezpečnou oporu TV
přijímače.
 Zajistěte, aby TV přijímač nepřesahoval přes okraj nosného
nábytku.
 Neumísťujte TV přijímač na vysoký nábytek (například skříně
nebo knihovny) bez ukotvení nábytku a televizoru k vhodné
opoře.
 Neumísťujte TV přijímač na textilie nebo jiné materiály, které
mohou být umístěny mezi televizorem a nábytkem.
 Vysvětlete dětem nebezpečí lezení na nábytek za účelem
dosáhnutí na TV přijímač nebo jeho ovládání.
Pokud chcete stávající TV přijímač přemístit, použijte stejná
pravidla, jako jsou uvedena výše.
Instalace/Nastavení
Televizor instalujte a používejte podle následujících pokynů,
zabráníte tak nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo
poškození anebo zranění.
Instalace
• Televizor musí být instalován v blízkosti snadno přístupné
zásuvky.
• Umístěte TV na stabilní rovný povrch tak, aby nemohlo dojít k
jeho přepadnutí a k poranění osob nebo poškození majetku.
• Televizor nainstalujte na místo, kde za něj nebude možné
zatáhnout, zatlačit na něj nebo ho shodit.
• Televizor nainstalujte tak, aby stolní stojan televizoru
nepřečníval z podstavce televizoru (není součástí dodávky).
Pokud by stolní stojan prečníval z podstavce televizoru, mohl by
se televizor překlopit, spadnout a mohlo by tak dojít ke zranění
osob nebo k poškození televizoru.
DŮLEŽITÁ POZNÁMKA
Tento výrobek byl vyroben buď přímo nebo v zastoupení
společností Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonsko. Žádosti týkající se technických požadavků
na výrobky danými směrnicemi Evropské unie je třeba
adresovat na zplnomocněného zástupce, kterým je Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7D1, 1935 Zaventem, Belgie. Pro záležitosti servisu a záručních
podmínek se obracejte na adresy uvedené v servisních a
záručních dokumentech.
Prohlášení k rádiovým zařízením
Sony Corporation tímto prohlašuje, že rádiová
zařízení KD-65XE7096, KD-65XE7093, KD-65XE7005,
KD-65XE7004, KD-65XE7003, KD-65XE7002,
KD-55XE7096, KD-55XE7093, KD-55XE7077, KD-55XE7073,
KD-55XE7005, KD-55XE7004, KD-55XE7003, KD-55XE7002,
KD-55XE7000, KD-49XE7096, KD-49XE7093, KD-49XE7077,
KD-49XE7073, KD-49XE7005, KD-49XE7004, KD-49XE7003,
KD-49XE7002, KD-49XE7000, KD-43XE7096, KD-43XE7093,
• Instalaci na stěnu smí provést pouze kvalifikovaný servisní
technik.
• Z bezpečnostních důvodů důrazně doporučujeme používání
příslušenství Sony včetně:
Nástěnný držák – SU-WL450
3CZ
CZ
• Když k televizoru připevňujete nástěnný držák, použijte šrouby
dodané s nástěnným držákem. Dodané šrouby jsou navržené k
použití, jak je vyznačeno na obrázku, měřeno od montážního
povrchu k nástěnnému držáku.
Průměr a délka šroubů se liší podle modelu nástěnného
montážního rámu.
Použití jiných šroubů může mít za následek vnitřní poškození
televizoru nebo způsobit jeho pád apod.
Opatření proti převržení
KD-65XE70xx
8 mm - 12 mm
Šroub (M6)
Nástěnný držák
Zadní kryt TV
Přeprava
• Před přemístěním televizoru odpojte všechny kabely.
• K přenosu velkého televizoru jsou nutné dvě nebo tři osoby.
• Když přenášíte TV v rukou, držte jej, jak je znázorněno níže.
Netlačte na LCD panel a rám okolo obrazovky.
• Při zdvihnutí TV pevně držte za spodní stranu.
8 mm - 12 mm
Šroub M6
(dříve demontované)
• Při přenášení televizoru dbejte na to, aby do ničeho nenarazil,
nebo nadměrné nevibroval.
• Jestliže vezete televizor do opravy, nebo ho stěhujete, vždy ho
zabalte do originální krabice a obalového materiálu.
Kabel
(není součástí
dodávky)
1.5 N·m/1,5 N·m
{15 kgf·cm}
Šroub
(není součástí
dodávky)
Kromě modelů KD-65XE70xx
8 mm - 12 mm
Šroub M6
(není součástí
dodávky)
Kabel
(není součástí
dodávky)
1.5 N·m/1,5 N·m
{15 kgf·cm}
Šroub (není
součástí dodávky)
4CZ
Větrání
• Nikdy nezakrývejte větrací otvory, ani nic nezasunujte do skříně
televizoru.
• Okolo televizoru ponechte volný prostor jako na níže uvedeném
obrázku.
• Důrazně doporučujeme použití nástěnného montážního rámu
Sony, který zajišt’uje dostatečnou cirkulaci vzduchu.
Instalace na stěně
30 cm
• Při odpojování síťového kabelu ze zásuvky netahejte za síťový
kabel.
• K jedné přívodní zásuvce nepřipojujte příliš mnoho spotřebičů.
• Nepoužívejte uvolněné elektrické zásuvky.
POZNÁMKA K SÍŤOVÉMU ADAPTÉRU (pouze
pro modely s dodávaným síťovým
adaptérem)
Upozornění
10 cm
10 cm
10 cm
Okolo televizoru ponechte nejméně takto veliký volný prostor.
Instalace se stojanem
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Okolo televizoru ponechte nejméně takto veliký volný prostor.
• K zajištění správného větrání a zabránění usazování nečistot a
prachu:
 Nepokládejte televizor na plocho, neinstalujte ho obráceně,
zadní částí dopředu nebo z boku.
 Neumísťujte televizor na polici, kobereček, postel nebo do
skříně.
 Nezakrývejte televizor látkami jako záclonami, ani různými
předměty, např. novinami.
 Neinstalujte televizor tak, jak je uvedeno na obrázku.
Cirkulace vzduchu je zablokovaná.
Stěna
Stěna
Abyste omezili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým
proudem, nevystavujte tento přístroj dešti ani vlhkosti.
Abyste zabránili požáru nebo úrazu elektrickým proudem,
nestavte na zařízení nádoby naplněné tekutinami, například vázy.
Zařízení neumísťujte do uzavřených prostor, například do
knihoven a podobně.
• Síťová zásuvka se musí nacházet nedaleko přístroje a musí být
snadno přístupná.
• Použijte dodaný napájecí adaptér a napájecí kabel.
• Nepoužívejte jiné napájecí adaptéry. Mohlo by dojít k poruše.
• Zapojte napájecí adaptér do snadno přístupné síťové zásuvky.
• Neobtáčejte napájecí kabel kolem
napájecího adaptéru. Mohlo by dojít k
přerušení vnitřního vodiče a/nebo k
poruše přijímače médií.
• Nedotýkejte se napájecího adaptéru
mokrýma rukama.
• Pokud u napájecího adaptéru zaznamenáte neobvyklé jevy,
ihned jej odpojte od síťové zásuvky.
• Přístroj není odpojen od zdroje elektrické energie, dokud je
připojen k síťové zásuvce, a to ani pokud byl přístroj samotný
vypnut.
• Protože se napájecí adaptér při dlouhodobém používání
zahřívá, může být na dotek teplý.
Zakázané použití
Neinstalujte, ani nepoužívejte televizor v dále uvedených místech,
prostředích, nebo situacích, protože televizor by mohl špatně
fungovat, nebo by mohl způsobit požár, úraz elektrickým
proudem nebo poškození majetku anebo zranění.
Umístění:
• Venkovní prostor (na přímém slunečním svitu), na mořském
břehu, lodi nebo jiném plavidle, v autě, v lékařských zařízeních,
nestabilní umístění, v blízkosti vody, na dešti, ve vlhku nebo
kouři.
Prostředí:
Síťový kabel
Se síťovým kabelem a zástrčkou zacházejte podle následujících
pokynů, aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem,
poškození anebo zranění.
 Používejte pouze síťové kabely Sony, nikoli kabely jiných
dodavatelů.
 Zasuňte zástrčku úplně do síťové zásuvky.
 Televizor používejte pouze v elektrické síti 220 V - 240 V stř.
 Při pokládání kabelů nezapomeňte vytáhnout z bezpečnostních
důvodů síťový kabel ze zásuvky a zkontrolujte, zda jste o kabely
nezachytili nohama.
 Před prací na televizoru nebo před jeho stěhováním vytáhněte
síťový kabel ze zásuvky.
 Síťový kabel musí být instalovaný v dostatečné vzdálenosti od
tepelných zdrojů.
 Síťový kabel pravidelně vytáhněte ze zásuvky a vyčistěte ho.
Pokud je zástrčka zaprášená a hromadí se na ní vlhkost, může
se zhoršit její izolace a způsobit požár.
Poznámka
• Dodávaný síťový kabel nepoužívejte pro žádné jiné zařízení.
• Síťový kabel nesmí být nadměrně stlačený, ohnutý nebo
zkroucený. Mohlo by dojít k poškození izolace nebo vodičů.
• Síťový kabel žádným způsobem neupravujte.
• Na síťový kabel nestavte nic těžkého.
• Horká, vlhká nebo nadměrně prašná místa; místa, na která se
může dostat hmyz; tam, kde by mohl být televizor vystaven
mechanickým vibracím, v blízkosti hořlavých předmětů (svíček
apod.). Na televizor nesmí nic kapat nebo stříkat, ani na něm
nesmí stát předměty naplněné tekutinami, jako např. vázy.
Situace:
• Používejte, máte-li vlhké ruce, je-li odstraněna skříň televizoru
nebo s příslušenstvím, které výrobce nedoporučil. Během
bouřky s blesky odpojte TV od síťové zásuvky a antény.
• Instalovat televizor tak, aby vyčníval do
volného prostoru. Mohlo by dojít ke
zranění nebo k poškození televizoru,
kdyby do něj narazil člověk nebo nějaký
předmět.
• Umísťovat televizor do vlhkých nebo
prašných prostor nebo do místnosti s
mastným kouřem nebo párou (blízko
kuchyňských desek nebo zvlhčovačů
vzduchu). Mohlo by dojít k požáru, úrazu
elektrickým proudem nebo k deformaci.
5CZ
CZ
• Instalovat televizor v místech vystavených extrémním teplotám,
například na přímém slunečním světle, v blízkosti radiátoru
nebo větráku topení. Televizor by se v takovém prostředí mohl
přehřát, což by mohlo vést k deformaci a/nebo poruše
televizoru.
Upozornění
Sledování televizoru
• Televizor sledujte za mírného osvětlení, protože sledování
televizoru při slabém světle nebo po dlouhou dobu namáhá oči.
• Používáte-li sluchátka, nastavte hlasitost tak, aby zvuk nebyl
příliš silný, protože byste si mohli poškodit sluch.
LCD obrazovka
• Je-li televizor umístěn v převlékárně
veřejných lázní nebo u horkých pramenů,
může dojít k poškození televizoru
působením síry ve vzduchu apod.
• Pro co nejlepší kvalitu obrazu nevystavujte obrazovku přímému
světlu nebo slunečnímu světlu.
• Nepřemísťujte televizor z chladného místa do tepla. Náhlé
změny pokojové teploty by mohly způsobit kondenzaci vlhkosti.
Televizor by potom mohl ukazovat nekvalitní obraz a/nebo
nekvalitní barvy. Pokud by k tomu došlo, nechte vlhkost zcela
odpařit, než televizor spustíte.
Poškozené díly:
• Na televizor nic neházejte. Sklo na obrazovce se může poškodit
a způsobit vážný úraz.
• Jestliže povrch televizoru praskne, nedotýkejte se ho a nejprve
vytáhněte kabel ze zásuvky. V opačném případě by mohlo dojít
k úrazu elektrickým proudem.
Když televizor nepoužíváte
• Jestliže televizor nebudete několik dní používat, odpojte ho z
bezpečnostních důvodů a kvůli ochraně životního prostředí od
sítě.
• Pokud televizor jen vypnete, není odpojený od napájecí sítě; k
úplnému odpojení od sítě vytáhněte proto zástrčku ze zásuvky.
• Některé televizory mohou být vybaveny funkcemi, které ke
správnému fungování vyžadují ponechání v pohotovostním
režimu.
Pro děti
• Nedovolte dětem, aby na televizor lezly.
• Udržujte příslušenství malých rozměrů z dosahu dětí, aby
nedošlo k jejich náhodnému polknutí.
Pokud dojde k následujícímu problému...
Pokud dojde k následujícímu problému, vypněte televizor a
okamžitě vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky.
Požádejte svého prodejce nebo servisní středisko Sony o
prohlídku televizoru kvalifikovaným servisním technikem.
Když:
 Přívodní kabel je poškozený.
 Síťová zásuvka je uvolněná.
 Televizor je poškozený pádem na zem, nárazem nebo tím, že na
něj něco spadlo.
 Otvory skříně propadl nějaký předmět, nebo se do něj vylila
nějaká tekutina.
O teplotě LCD TV
Když LCD TV používáte po delší časové období, může se okolí
panelu zahřát. Když se ho dotknete rukou, může být na dotek
horký.
6CZ
• I když je LCD obrazovka vyrobena vysoce přesnou technologií a
99,99 % nebo více pixelů funguje správně, mohou se trvale
objevovat černé nebo jasné světelné body (červené, modré
nebo zelené). Je to způsobeno strukturálními vlastnostmi LCD
obrazovky a nejedná se o závadu.
• Netlačte na přední filtr, ani po něm neškrábejte, a na horní
plochu televizoru nepokládejte žádné předměty. Obraz by pak
mohl být nerovnoměrný nebo by se LCD obrazovka mohla
poškodit.
• Budete-li televizor používat na chladném místě, může se v
obraze zobrazit skvrna, nebo obraz ztmavne. Nejde o poruchu
televizoru. Tento jev po zvýšení okolní teploty zmizí.
• Při nepřetržitém zobrazení statických obrazů může dojít ke
vzniku „duchů“. Po chvíli by se měl tento stav zlepšit.
• Během provozu televizoru se obrazovka i skříň přístroje
zahřívají. Neznamená to ale funkční poruchu televizoru.
• LCD obrazovka obsahuje malé množství tekutých krystalů. Při
její likvidaci se řiďte místními nařízeními a předpisy.
Zacházení s povrchem obrazovky/skříňky
televizoru a jeho čištění
Před čištěním se ujistěte, že jste televizor odpojili vytažením
kabelu ze zásuvky.
Abyste předešli zhoršení stavu materiálu nebo svrchní vrstvy
obrazovky, dodržujte následující opatření.
• Prach z povrchu obrazovky/skříňky opatrně stírejte měkkým
hadříkem. Nepodaří-li se prach takto odstranit, setřete jej
jemným hadříkem mírně navlhčeným slabým roztokem
rozředěného čisticího prostředku.
• Nikdy nestříkejte vodu ani mycí prostředky
přímo na televizor. Mohla by stéct do
spodní části obrazovky nebo vnějších částí,
dostat se tak do televizoru a televizor tak
poškodit.
• Nikdy nepoužívejte jakýkoli typ drsné houbičky, zásadité/kyselé
čisticí prostředky, brusné prášky ani těkavá rozpouštědla jako
alkohol, benzen nebo insekticidy. Při použití těchto materiálů
nebo při delším kontaktu s pryžovými nebo vinylovými materiály
může dojít k poškození povrchu obrazovky a materiálu skříňky.
• Nedotýkejte se TV, pokud máte na rukou jakoukoliv chemickou
látku, jako je například ruční krém nebo ochranný opalovací
krém.
• K zajištění správného větrání doporučujeme pravidelné vysávání
větracích otvorů.
• Je-li třeba seřídit úhel televizoru, pohybujte televizorem pomalu
tak, aby nespadl nebo nesklouzl ze stojanu.
Volitelné zařízení
• Volitelná zařízení nebo jiná zařízení vysílající elektromagnetické
záření neinstalujte příliš blízko televizoru. Jinak by mohlo dojít
ke zkreslení obrazu anebo šumu.
• Tento produkt byl testován a shledán vhodným limitům
stanoveným směrnicí EMC při použití připojovacích kabelů
kratších než 3 metry.
• Tento produkt byl testován a shledán vhodným limitům
stanoveným směrnicí EMC při použití RF kabelů kratších než 30
metrů pro pozemní/satelitní/CATV terminál.
Doporučení pro zásuvku typu „F“
Přesah vnitřního drátu v přípojce musí být méně než 1,5 mm.
Max. 7 mm
Max. 1,5 mm
(Referenční ilustrace pro zásuvku typu F)
Upozornění na manipulaci s dálkovým
ovladačem
• Při vkládání baterií dodržte správnou polaritu.
• Nepoužívejte různé typy baterií, ani nemíchejte současně staré
a nové baterie.
• Baterie likvidujte způsobem, který chrání životní prostředí. V
některých oblastech je nutné likvidovat baterie podle předpisů.
Informujte se prosím u příslušných úřadů.
• S dálkovým ovladačem zacházejte opatrně. Nepouštějte ho na
zem, nešlapte po něm, ani na něj nestříkejte žádnou tekutinu.
• Neukládejte dálkový ovladač na místo v blízkosti tepelných
zdrojů, nebo na místo vystavené působení přímého slunečního
svitu, nebo do vlhké místnosti.
Bezdrátová funkce jednotky
• Nepoužívejte zařízení v blízkosti zdravotních zařízení
(kardiostimulátor atd.). Mohlo by dojít k selhání zdravotního
zařízení.
• I když tato jednotka vysílá/přijímá zakódované signály, buďte
opatrní na neautorizovaný příjem. Za výsledné problémy
neneseme zodpovědnost.
• Toto zařízení musí být instalováno a používáno tak, aby mezi
anténou tohoto zařízení a lidskými těly byla zachována
vzdálenost alespoň 20 cm.
Likvidace televizoru
Likvidace nepotřebného
elektrického a elektronického
zařízení (platné v Evropské unii a
dalších evropských státech
uplatňujících oddělený systém
sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho
balení upozorňuje, že by s výrobkem po
ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným
odpadem z domácnosti. Je nutné ho odvézt do sběrného místa
pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním
správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným
negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by
jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku. Recyklováním
materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete ochránit přírodní zdroje.
Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u
příslušného místního obecního úřadu, podniku pro likvidaci
domovních odpadů nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
Nakládání s nepotřebnými
bateriemi (platí v Evropské unii a
dalších evropských státech
využívajících systém odděleného
sběru)
Tento symbol umístěný na baterii nebo na jejím
obalu upozorňuje, že s baterií opatřenou tímto označením by se
nemělo nakládat jako s běžným domácím odpadem. Symbol
nacházející se na určitých typech baterii může být použit v
kombinaci s chemickou značkou. Značky pro rtuť (Hg) nebo olovo
(Pb) se použijí, pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti
nebo 0,004 % olova. Správným nakládáním s těmito
nepotřebnými bateriemi pomůžete zabránit možným negativním
dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, k nímž by mohlo
docházet v případech nevhodného zacházení s vyřazenými
bateriemi. Materiálová recyklace pomůže chránit přírodní zdroje.
V případě, že výrobek z důvodů bezpečnosti, funkce nebo
uchování dat vyžaduje trvalé spojení s vloženou baterií, je třeba,
aby takovouto baterii vyjmul z přístroje pouze kvalifikovaný
personál. K tomu, aby s baterií bylo správně naloženo, předejte
výrobek, který je na konci své životnosti na místo, jenž je určené
ke sběru elektrických a elektronických zařízení za účelem jejich
recyklace. Pokud jde o ostatní baterie, prosím, nahlédněte do té
části návodu k obsluze, která popisuje bezpečné vyjmutí baterie z
výrobku. Nepotřebnou baterii odevzdejte k recyklaci na příslušné
sběrné místo. Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto
výrobku či baterii kontaktujte, prosím, místní obecní úřad, podnik
zabezpečující místní odpadové hospodářství nebo prodejnu, kde
jste výrobek zakoupili.
7CZ
CZ
Vstup
Stiskněte tlačítko , dokud se nezobrazí
ikonka
.
Posouvá vybraný vstupní zdroj stiskem
tlačítka + (nahoru) nebo – (dolů).
Program
Stiskněte tlačítko , dokud se nezobrazí
ikonka PROG.
Vyberte program stiskem tlačítek + (nahoru)
nebo - (dolů).
Součásti a ovládací prvky
Televizor
KD-65XE70xx

Kromě modelů KD-65XE70xx
CAM (Modul Podmíněného
Přístupu)
• Umožňuje přístup k placeným televizním
službám. Podrobnosti najdete v návodu k
použití dodávaném společně s vaším
CAM.
• Nevkládejte smart kartu přímo do otvoru
TV CAM. Kartu je nutné vložit do modulu
podmíněného přístupu (CAM) dodaného
vaším autorizovaným prodejcem.
• CAM není v některých zemích/oblastech
podporován. Ověřte tuto skutečnost u
svého autorizovaného prodejce.
• Když přepnete na digitální program po
použití internetového videa, může se
objevit zpráva CAM.
 (Čidla/LED kontrolka)
  (Napájení) / + / –
TV zapnete krátkým stiskem .
Dlouhým stiskem tlačítka  můžete TV
vypnout.
Když je TV zapnutá,
Hlasitost
stiskněte tlačítko + nebo - pro zvýšení či
snížení hlasitosti.
Můžete také stisknout tlačítko , dokud se
nezobrazí ikonka
. Zvýšení/snížení
hlasitosti stiskem tlačítek + nebo -.
8CZ
• Přijímá signály z dálkového ovládání.
Čidlo ničím nezakrývejte.
Mohlo by to mít vliv na jeho fungování.
• Rozsvítí se oranžově, když je nastavena
funkce [Časovač vypnutí] nebo [Časovač
zapnutí] (strana 26), nebo když se televizor
nachází v režimu fotorámečku (strana 17).
• Rozsvítí se bíle , když je funkce [Spořič
energie] nastavena na [Vypnutý obraz]
(strana 29).
• Rozsvítí se bíle, když TV zapnete.
• Nesvítí, když se televizor nachází v
pohotovostním režimu.
• Bliká, když používáte dálkové ovládání.
• V režimu nahrávání svítí červeně.
Poznámka
• Než odpojíte napájecí kabel, ujistěte se, že je televizor
zcela vypnutý.
• Abyste televizor zcela odpojili od zdroje napájení,
vytáhněte zásuvku ze síťové zástrčky.
• Pokud přepínáte na jiný vstup, chvíli vyčkejte.
 Číselná tlačítka
• Vybírají kanály. Chcete-li zvolit číslo kanálu
10 a vyšší, stiskněte druhou číslici rychle
po té první.
• V textovém režimu zvolte stranu zadáním
trojmístného čísla stránky.
Dálkové ovládání
Tvar dálkového ovladače, umístění, dostupnost
a funkce tlačítek dálkového ovládání se mohou
lišit v závislosti na vašem regionu, vaší zemi
nebo modelu televizoru.
 EXIT
Návrat na předchozí obrazovku nebo
ukončení nabídky. Když je k dispozici služba
interaktivních aplikací, stiskem službu
ukončíte.
 Barevná tlačítka
CZ
Zobrazí průvodce operacemi (když jsou k
dispozici barevná tlačítka).
 YouTube (Pouze u některých oblastí /
zemí / modelů televizoru)
Přístup k online službě „YouTube“.

/
(Informace / Odkrytí textu)
• Zobrazí informace. Jedním stisknutím
zobrazíte informace o programu/zdroji,
který sledujete. Dalším stisknutím
zobrazení na obrazovce zrušíte.
• V textovém režimu zobrazí skryté
informace (např. řešení hádanky).
 SLEEP
Opakovaným stisknutím nastavte na
televizoru čas v minutách ([Vyp]/[15 min]/
[30 min]/[45 min]/[60 min]/[90 min]/
[120 min]), po jehož uplynutí se televizor
vypne. Chcete-li časovač vypnutí zrušit,
opakovaným stisknutím tlačítka SLEEP
nastavte [Vyp].

////
(Výběr položky / Zadání)
• Umožňuje výběr nebo úpravu položek.
• Potvrzení zvolené položky.


/
textu)
(Výběr vstupu / Pozastavení
• Zobrazí a zvolí vstupní zdroj.
• V textovém režimu přidrží aktuální
stránku.
 DIGITAL/ANALOG
RETURN
• Vrátí se na předchozí obrazovku
zobrazené nabídky.
• Zastaví přehrávání při přehrávání souboru
fotografií/hudby/videa.
 HOME
Zobrazí nebo zruší zobrazení nabídky.
  +/– (Hlasitost)
Upravuje hlasitost.
Přepíná mezi digitálním a analogovým
vysíláním.
9CZ
 AUDIO
  (Text)
Vybere zvuk vícejazyčného zdroje nebo
duální zvuk pro aktuálně sledované
programy (v závislosti na zdroji programu).

V textovém režimu zobrazí textové vysílání.
S každým stisknutím tlačítka , se bude
zobrazení cyklicky měnit následujícím
způsobem:
Text  Text přes televizní obraz (smíšený
režim)  Bez textu (ukončení služby textu)
(Titulky)
Změní nastavení titulků (strana 23).
 //////
• Sledujte média v televizi a na připojeném
kompatibilním zařízení BRAVIA Sync.
• Toto tlačítko lze také použít k ovládání
služby přehrávání VOD (video na
vyžádání).
Dostupnost závisí na službě VOD.
 REC (Není k dostupná pro Itálii)
 NETFLIX (Pouze u některých oblastí /
zemí / modelů televizoru)
Přístupy k online službě „NETFLIX“.

 OPTIONS
Nahrávání aktuálního programu pomocí
funkce nahrávání na USB HDD.
Zobrazí seznam, který obsahuje zástupce
některých nabídek nastavení.
Volby uvedené v seznamu se budou lišit v
závislosti na aktuálním vstupu a obsahu.
  (Pohotovostní režim televizoru)
Zapíná televizor nebo ho přepíná do
pohotovostního režimu.

(Přeskočení)
Vrátí se na předchozí kanál nebo vstup, který
jste sledovali déle než 15 sekund.
 SYNC MENU
Stisknutím zobrazíte nabídku BRAVIA Sync,
potom zvolte připojené zařízení HDMI z
nabídky [Výběr zařízení].
Z nabídky BRAVIA Sync můžete zvolit
následující možnosti.
GUIDE (EPG)
Zobrazí digitálního elektronického
programového průvodce (EPG) (strana 17).
 PROG +/–/
Ovládání zařízení:
Pomocí možnosti [Ovládání zařízení] můžete
ovládat zařízení, které je kompatibilní s
funkcí Ovládání BRAVIA Sync. Zvolte
možnosti z [Home (Menu)], [Možnosti],
[Seznam obsahu] a [Napájení Vyp] a
ovládejte zařízení.
  (Ztlumení)
Reproduktor:
Zvolte mezi možnostmi [TV reproduktory]
nebo [Zvukový systém] , které určují, zda se
bude zvuk z televizoru ozývat z
reproduktorů televizoru nebo z připojeného
audio zařízení.

Ovládání televizoru:
Použijte nabídku [Ovládání televizoru],
abyste mohli ovládat televizor z nabídky
[Home (Menu)] nebo [Možnosti].
Zpět na televizor:
Tuto možnost zvolte, abyste se vrátili zpět
do režimu sledování programu TV.
10CZ
/
• Zvolí další (+) nebo předchozí (–) kanál.
• V textovém režimu zvolí další ( ) nebo
předchozí ( ) stránku.
Ztlumí zvuk. Opětovným stisknutím zvuk
obnovíte.
 TITLE LIST (Není k dostupná pro Itálii)
Zobrazí seznam titulů.
(Formát zobrazení)
Upravuje zobrazení na obrazovce.
Opakovaným stisknutím zvolte požadovaný
Formát zobrazení (strana 14).
Rada
• Číslo 5 a tlačítka 5, , PROG + jsou AUDIO vybavena
dotekovými body. Při ovládání televizoru používejte
dotekové body jako pomůcky.
Poznámka
• Pokud jsou zvoleny titulky a uživatel spustí digitální
textovou aplikaci pomocí tlačítka „Text“, mohou se
titulky za určitých okolností přestat zobrazovat. Když
uživatel digitální textovou aplikaci ukončí, bude
dekódování titulků automaticky obnoveno.
Připojení televizoru k internetu
Nastavení internetového
připojení
Abyste mohli využít síťových funkcí svého
televizoru, musí být připojen k internetu. Postup
nastavení se liší podle typu sítě a routeru LAN.
Před nastavováním internetového připojení
televizoru je zapotřebí nejprve nastavit router
LAN. Pomocí následující tabulky si ověřte váš
typ bezdrátového připojení LAN.
Bezdrátová síť LAN
Zabezpečená bezdrátová síť
LAN?
Typ 1: Zabezpečená síť s nastavením
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
Standard WPS velmi usnadňuje zabezpečení
bezdrátové domácí sítě – stačí pouze stisknout
tlačítko WPS na bezdrátovém routeru LAN. Před
nastavením bezdrátové sítě LAN se podívejte,
kde se na routeru nachází tlačítko WPS, a ověřte
si použití této funkce.
Funkce [WPS (PIN)] je z bezpečnostních důvodů
chráněna kódem PIN. Kód PIN se vždy obnoví při
každém použití funkce [WPS (PIN)].
1
Stiskněte HOME a potom zvolte
[Nastavení]  [Systémová nastavení] 
[Nastavení]  [Síť]  [Nastavení sítě].
2
Nastavení IP adresy / serveru proxy:
NE
 Typ 3
– automatické nastavení:
[Nastavit připojení k síti]  [Jednoduchý]
– ruční nastavení:
[Nastavit připojení k síti]  [Expert] 
[Nastavení pomocí pevné sítě] nebo
[Nastavení Wi-Fi]
ANO 
Používáte bezdrátový router LAN
kompatibilní s funkcí Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS)?
NE
 Typ 2
ANO 
Typ 1*
3
Poznámka
Pevná síť LAN Typ 4
*
Typ 1 se snadněji nastavuje, pokud má router
tlačítko automatického nastavení, např. systém
AOSS (Air Station One-Touch Secure System).
Většina nejnovějších routerů je vybavena touto
funkcí. Ověřte si specifikace vašeho routeru.
Typ 1:
Typ 2
Typ 3:
Typ 4:
Proveďte konfiguraci pro
zabezpečenou síť s nastavením
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).
Proveďte konfiguraci pro
zabezpečenou síť bez nastavení
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).
Proveďte konfiguraci pro
nezabezpečenou síť s libovolným
typem bezdrátového routeru LAN.
Proveďte konfiguraci pro nastavení
pevné sítě.
Vyberte [WPS (tlačítko)]pro nastavení
pomocí tlačítka nebo [WPS (PIN)] pro
nastavení pomocí kódu PIN.
Název tlačítka funkce WPS se může u různých
routerů lišit (např. tlačítko AOSS).
4
Řiďte se pokyny na obrazovce nastavení.
Poznámka
• Pokud použijete funkci WPS pro nastavení sítě,
aktivuje se nastavení zabezpečení bezdrátového
routeru LAN a všechna zařízení, která byla dříve
připojena k bezdrátové síti LAN v nezabezpečeném
stavu, se ze sítě odpojí.
V takovém případě aktivujte nastavení zabezpečení u
odpojených zařízení a znovu je připojte k síti. Nebo
můžete deaktivovat nastavení zabezpečení
bezdrátového routeru LAN a potom připojit zařízení k
televizoru v nezabezpečeném stavu.
• Chcete-li použít síť s protokolem IPv6, zvolte
[Nastavení]  [Systémová nastavení]  [Nastavení]
 [Síť]  [Priorita IPv6/IPv4]  [IPv6] a potom
zvolte [Jednoduchý] v nabídce [Nastavit připojení k
síti].
• Pokud vyberete protokol IPv6, nelze nastavit HTTP
Proxy.
11CZ
CZ
Typ 2: Zabezpečená síť bez nastavení
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
Pro nastavení bezdrátové sítě LAN budete
potřebovat identifikátor SSID (název bezdrátové
sítě) a klíč zabezpečení (klíč WEP nebo WPA).
Pokud je neznáte, prostudujte si návod k použití
vašeho routeru.
1
Stiskněte HOME a potom zvolte
[Nastavení]  [Systémová nastavení] 
[Nastavení]  [Síť]  [Nastavení sítě].
2
Nastavení IP adresy / serveru proxy:
4
Řiďte se pokyny na obrazovce nastavení.
Poznámka
• Klíč zabezpečení (klíč WEP nebo WPA) nebude
zapotřebí, protože při tomto postupu nemusíte
vybírat žádný způsob zabezpečení.
• Chcete-li použít síť s protokolem IPv6, zvolte
[Nastavení]  [Systémová nastavení]  [Nastavení]
 [Síť]  [Priorita IPv6/IPv4]  [IPv6], a potom
zvolte [Jednoduchý] v nabídce [Nastavit připojení k
síti].
• Pokud vyberete protokol IPv6, nelze nastavit HTTP
Proxy.
Typ 4: Nastavení pevné sítě
3
Vyberte [Skenovat]a potom zvolte síť ze
seznamu vyhledaných bezdrátových sítí.
Zadejte odpovídající alfanumerické údaje
vašeho routeru, je-li to zapotřebí. Položky, které
je zapotřebí nastavit (např. IP adresa, maska
podsítě, DHCP), se mohou lišit u různých
poskytovatelů internetového připojení nebo
routerů. Podrobnosti najdete v návodech k
použití získaných od poskytovatele
internetového připojení nebo přiložených k
routeru.
4
Řiďte se pokyny na obrazovce nastavení.
1
Stiskněte HOME, a potom zvolte
[Nastavení]  [Systémová nastavení] 
[Nastavení]  [Síť]  [Nastavení sítě].
2
Nastavení IP adresy / serveru proxy:
– automatické nastavení:
[Nastavit připojení k síti]  [Jednoduchý]
– ruční nastavení:
[Nastavit připojení k síti]  [Expert] 
[Nastavení pomocí pevné sítě] nebo
[Nastavení Wi-Fi]
Poznámka
• Chcete-li použít síť s protokolem IPv6, zvolte
[Nastavení]  [Systémová nastavení]  [Nastavení]
 [Síť]  [Priorita IPv6/IPv4]  [IPv6], a potom
zvolte [Jednoduchý] v nabídce [Nastavit připojení k
síti].
• Pokud vyberete protokol IPv6, nelze nastavit HTTP
Proxy.
• Při zadávání vašeho hesla buďte obezřetní, aby
zůstalo v tajnosti.
Typ 3: Nezabezpečená síť s libovolným
typem bezdrátového routeru LAN
Pro nastavení bezdrátové sítě LAN budete
potřebovat identifikátor SSID (název bezdrátové
sítě).
1
Stiskněte HOME a potom zvolte
[Nastavení]  [Systémová nastavení] 
[Nastavení]  [Síť]  [Nastavení sítě].
2
Nastavení IP adresy / serveru proxy:
– automatické nastavení:
[Nastavit připojení k síti]  [Jednoduchý]
– ruční nastavení:
[Nastavit připojení k síti]  [Expert] 
[Nastavení pomocí pevné sítě] nebo
[Nastavení Wi-Fi]
3
Vyberte [Skenovat] a potom zvolte síť ze
seznamu vyhledaných bezdrátových sítí.
12CZ
– automatické nastavení:
[Nastavit připojení k síti]  [Jednoduchý]
– ruční nastavení:
[Nastavit připojení k síti]  [Expert] 
[Nastavení pomocí pevné sítě] nebo
[Nastavení Wi-Fi]
3
Řiďte se pokyny na obrazovce nastavení.
V nabídce [Automatický start] můžete rovněž
vybrat [Nastavení sítě].
Poznámka
• Tato volba umožňuje automatickou konfiguraci vaší
pevné nebo bezdrátové sítě.
Když se připojujete pomocí kabelu LAN: Pevná síť
Když se připojujete pomocí vestavěné bezdrátové
sítě LAN: Bezdrátová síť
Když se připojujete pomocí možností: Pevná síť
• Nastavte konfiguraci na [Jednoduchý], IP adresa se
nastaví automaticky. Nelze použít pro server proxy.
• Chcete-li použít síť s protokolem IPv6, zvolte
[Nastavení]  [Systémová nastavení]  [Nastavení]
 [Síť]  [Priorita IPv6/IPv4]  [IPv6], a potom
zvolte [Jednoduchý] v nabídce [Nastavit připojení k
síti].
• Pokud vyberete protokol IPv6, nelze nastavit HTTP
Proxy.
Příprava pevné sítě
Problémy s připojením k
internetu
Televizor
Internet
Pomocí diagnostických funkcí ověřte možné
příčiny selhání síťového připojení a nastavení.
Modem s
funkcemi
routeru
1
Stiskněte HOME a potom zvolte
[Nastavení]  [Systémová nastavení] 
[Nastavení]  [Síť]  [Nastavení sítě].
2
3
Vyberte [Zobrazit nastavení a stav sítě].
nebo
Router
Modem
Internet
Poznámka
• Pro připojení k síti LAN použijte kabel kategorie 7
(není součástí dodávky).
Sledování stavu sítě
Můžete potvrdit stav vaší sítě.
1
Stiskněte HOME a potom zvolte
[Nastavení]  [Systémová nastavení] 
[Nastavení]  [Síť]  [Nastavení sítě].
2
Vyberte [Zobrazit nastavení a stav sítě].
CZ
Vyberte [Kontrola spojení].
Tato akce může trvat několik minut. Jakmile
vyberete možnost [Kontrola spojení],
diagnostiku nelze zrušit.
Ochrana osobních údajů
Když používáte následující funkce pro připojení
k internetu, některé informace, považované za
osobní údaje, se odesílají na globální servery
společnosti Sony Corporation.
K jejich sběru a použití je vyžadován váš
souhlas.
• Aktualizace systémového softwaru pomocí
internetového připojení ke globálním
serverům společnosti Sony Corporation.
• Internetový obsah nebo ostatní internetové
služby od poskytovatelů služeb jako např.
YouTube.
Obrazovky s tímto nastavením, kde můžete po
přečtení zásad ochrany osobních údajů potvrdit
svůj souhlas, najdete na tomto televizoru v
nabídce Auto Start-up nebo v nabídce
Nastavení. Pokud chcete používat tyto funkce,
zvolte [Souhlasíte] na každé obrazovce
nastavení. Pokud vyberete [Nesouhlasíte], dvě
výše uvedené funkce nebudou dostupné.
Toto nastavení můžete změnit stiskem HOME,
potom zvolte [Nastavení]  [Systémová
nastavení]  [Nastavení]  [Ochrana osobních
údajů].
13CZ
Sledování televize
1
Zapněte televizor stisknutím tlačítka 
na televizoru nebo na dálkovém
ovládání.
2
Stisknutím tlačítka DIGITAL/ANALOG
můžete přepínat mezi digitálními a
analogovými vstupy.
3
Stisknutím číselných tlačítek nebo
tlačítka PROG +/– můžete zvolit televizní
kanál.
4
Stisknutím tlačítka  +/– můžete
upravit hlasitost.
Změna stylu zobrazení
Změna formátu obrazovky
1
Opakovaným stisknutím tlačítka
zvolte formát obrazovky.
[Smart]*
[4:3]
[16:9]
[Zoom]*
[14:9]*
V digitálním režimu
Krátce se zobrazí informační pruh. V pruhu
se mohou objevit následující ikony.
* Horní a spodní část obrazu může být oříznuta.
: Datová služba (Aplikace pro vysílání)
Poznámka
• U zdrojů obrazu HD nemůžete zvolit [14:9].
: Radiová služba
Pro PC vstup HDMI (časování PC)
: Zakódovaná/Předplacená služba
:
[Výchozí]
[Plný 1]
K dispozici je zvuk v několika jazycích
: K dispozici jsou titulky
[Plný 2]
:
Dostupné titulky nebo zvuk pro
sluchově postižené
:
Doporučený minimální věk pro aktuální
program (od 3 do 18 let)
Pro HDMI DCI 4K (4096 × 2160p)
[Výchozí]
[Plný 1]
: Rodičovský zámek
: Digitální zámek programu
: Dostupný zvuk pro zrakově postižené
: Dostupné čtené titulky
: Dostupný zvuk na více kanálech
14CZ
[Plný 2]
Nastavení volby scény
1
2
Stisknutím tlačítka OPTIONS.
Stiskněte /, potom stiskněte
volbu možnosti [Volba scény].
pro
Když zvolíte požadovanou volbu scény,
bude automaticky nastavena optimální
kvalita zvuku i obrazu pro zvolenou scénu.
Volby, mezi kterými můžete vybírat, se
mohou lišit. Nedostupné volby budou
zobrazeny šedě.
CZ
15CZ
Procházení nabídky Home
Tlačítko HOME vám umožní přístup k celé řadě
nastavení a funkcí televizoru.
Photo Sharing Plus
Umožňuje připojit vaše přístroje (například
chytrý telefon nebo tablet) k TV a prohlížet a
ukládat vaše oblíbené fotografie.
HOME  [Všechny aplikace]  [Photo
Sharing Plus]
Poznámka
Všechny aplikace
Internetový obsah přináší množství zábavy
podle vlastního výběru přímo do vašeho
televizoru. Můžete si vychutnat svůj oblíbený
internetový obsah, aplikaci Photo Sharing Plus a
režim fotorámečku.
Poznámka
• Připojte televizor k internetu a proveďte [Nastavení
sítě] (strana 25).
• Připojte zařízení k televizoru podle pokynů na
obrazovce.
• Po navázání všech připojení otevřete na zařízení
internetový prohlížeč, potom se řiďte pokyny na
obrazovce pro otevření URL.
Zobrazení fotografie na televizoru
1
2
Používání internetového obsahu
Začněte klepnutím na zařízení.
Vyberte fotku.
Vybraná fotka se automaticky zobrazí v
televizi.
1
Stiskněte HOME, a potom zvolte
[Všechny aplikace].
Uložení fotografie zobrazené na
televizoru
2
Stisknutím tlačítka /// zvolte
požadovanou internetovou službu v
seznamu služeb.
1
Na zařízení klepněte na miniaturu,
potom přidržte fotografii, aby se
otevřela místní nabídka.
3
Stisknutím
spustíte požadovaný
internetový obsah.
2
Vyberte [OK].
4
Stisknutím červeného/zeleného/
žlutého/modrého tlačítka můžete
filtrovat kategorie aplikací na fotografie/
hudba/video/vše.
Poznámka
Ukončení používání internetového
obsahu
Stiskněte HOME.
Poznámka
• Pokud vám tato funkce nefunguje, zkontrolujte
správnost internetového připojení.
• Rozhraní internetového obsahu závisí na
poskytovateli internetového obsahu.
• Chcete-li aktualizovat služby internetového obsahu,
stiskněte HOME, a zvolte [Nastavení]  [Systémová
nastavení]  [Nastavení]  [Síť]  [Obnovit
internetový obsah].
Používání služby NETFLIX
Stiskněte tlačítko NETFLIX na dálkovém
ovládání pro otevření nabídky.
Poznámka
• Může se stát, že službu Netflix nepůjde použít při
nastavení přes server proxy.
16CZ
• Připojte USB flash disk, kde můžete uložit až 50
fotografií.
• K televizoru lze najednou připojit až 10 smartphonů
nebo tabletů.
• Maximální velikost souboru jedné fotografie je 20 MB.
• Můžete rovněž spustit hudbu na pozadí s maximální
velikostí souboru 30 MB.
• Je podporován výchozí prohlížeč pro systém Android
2.3 nebo novější verzi systému.
• Je podporován výchozí prohlížeč pro systém iOS.
Některé funkce však nebude možné používat v
závislosti na verzi vašeho systému iOS.
Používání televizoru v režimu
fotorámečku
Režim fotorámečku zobrazí hodiny a kalendář
zároveň se zobrazením fotografie a poslechem
hudby.
HOME  [Všechny aplikace]  [Rež.
fotorámečku.]
Aby nedocházelo k vypálení obrazu, bude se
umístění fotografie, hodin a kalendáře
automaticky každou hodinu měnit.
Seznam programů
1 Stiskněte HOME v digitálním režimu.
2 Stiskněte /, potom stiskněte pro
volbu možnosti [Seznam programů].
CZ
Spuštění režimu fotorámečku v průběhu
přehrávání z USB média
1
2
Stiskněte OPTIONS při přehrávání
souboru fotografie nebo hudebního
souboru.
Stiskněte /, potom stiskněte
pro
výběr možnosti [Rež. fotorámečku.],
abyste spustili fotorámeček.
Volba režimu zobrazení
Zobrazení režimu fotorámečku můžete změnit
výběrem možnosti [Režim displeje] v nabídce
[Nastavení fotorámečku] (strana 26).
3
Stiskněte ///, potom stiskněte
pro výběr programu.
Používání seznamu Oblíbené
Funkce Oblíbené vám umožní zadat až čtyři
seznamy oblíbených programů. Při sledování
televize můžete seznam Oblíbené vytvořit nebo
zobrazit stisknutím tlačítka
Rada
• Chcete-li seznam Oblíbené upravit, stiskněte modré
tlačítko. Řiďte se pokyny ve spodní části obrazovky.
Volba režimu zobrazení hodin
Výběrem možnosti [Zobrazení hodin] v nabídce
[Nastavení fotorámečku] si můžete vybrat ze tří
režimů zobrazení hodin (strana 26).
Poznámka
• Televizor není vybaven funkcí zálohování hodin
pomocí baterie. V případě výpadku napájení nebo
pokud odpojíte napájecí kabel, dojde k vynulování
aktuálního data a času.
Digitální EPG
1 Stiskněte
GUIDE v digitálním
režimu.
Doba trvání
Televizor v režimu fotorámečku nepřetržitě
přehrává obsah po dobu 24 hodin a potom se, z
důvodu šetření energie, automaticky vypne. Po
automatickém vypnutí režim fotorámečku
alespoň jednu hodinu nepoužívejte, aby
nedošlo k vypálení obrazu.
Nastavení volby [Doba trvání] můžete změnit v
nabídce [Nastavení fotorámečku] (strana 26).
2
Stiskněte ///, potom stiskněte
pro výběr programu.
17CZ
Volby přehrávání
Nahrávky
Stisknutím červeného tlačítka v režimu
zobrazení miniatur zobrazíte seznam nastavení
přehrávání USB.
(Funkce není v Itálii dostupná)
1
2
Stiskněte HOME V digitálním režimu.
Nastavení zobrazení
Stiskněte /, potom stiskněte
volbu možnosti [Nahrávky].
3
Stiskněte / , potom stiskněte
pro
volbu [Seznam titulů], [Seznam
časovače], [Seznam chyb] nebo [Ruční
časovač nahráv.].
Stisknutím tlačítka OPTIONS v režimu zobrazení
miniatur zobrazíte možnost změny režimu
zobrazení miniatur na režim zobrazení seznamu.
pro
Poznámka
• Stiskněte tlačítko  REC pro nahrávání právě
sledovaného programu v digitálním režimu pomocí
funkce nahrávání na USB HDD.
• Před nahráváním se ujistěte, zda je k televizoru
připojen HDD.
Úprava obrazové a zvukové kvality USB
média
Během přehrávání videa stiskněte OPTIONS
a potom zvolte [Obraz] nebo [Zvuk].
Poznámka
• Stisknět ///, potom stiskněte
úpravu položky.
pro výběr a
Přehrávání fotografií jako prezentace
(Fotografie)
Média
1
Přehrávání fotografií/hudby/videa
pomocí USB
Na televizoru si můžete užívat fotografie/
hudbu/video uložené na digitálním fotoaparátu
/ videokameře / smartphonu Sony (v závislosti
na modelu)* pomocí USB kabelu nebo z USB
úložného zařízení v televizoru.
1
Připojte k televizoru podporované USB
zařízení.
* Zařízení musí být v režimu přenosu médií (Media
transfer mode, MTP).
2
3
Stiskněte HOME.
4
Stiskněte / , potom stiskněte
pro
volbu možnosti [Fotografie], [Hudební]
nebo [Video].
5
Zobrazí se [Výběr zařízení]. Stiskněte
/ a pak pro výběr zařízení.
6
Stiskněte ///, potom stiskněte
pro výběr souboru nebo složky.
Stiskněte /, potom stiskněte
volbu možnosti [Média].
18CZ
pro
V zobrazení miniatur/seznamu spusťte
prezentaci stisknutím zeleného tlačítka.
Chcete-li nastavit [Prezentace efekty] a
[Rychlost prezentace], stiskněte
OPTIONS  [Volby přehrávání].
Chcete-li prezentaci zastavit, stiskněte
RETURN.
Poznámka
• Když televizor načítá data z USB zařízení, řiďte se
následujícími pokyny:
 Nevypínejte televizor.
 Neodpojujte USB kabel.
 Nevyjímejte USB zařízení.
Mohlo by dojít k poškození dat na USB zařízení.
• Společnost Sony odmítá jakoukoli odpovědnost za
poškození nebo ztrátu dat na nahrávacím médiu
způsobené poruchou jakéhokoli připojeného zařízení
nebo televizoru.
• Systém souborů na zařízení USB podporuje systémy
FAT16, FAT32 a NTFS.
• Název souboru a název složky se v některých
případech nemusí zobrazit správně.
• Když připojujete digitální fotoaparát Sony, nastavte
režim USB připojení fotoaparátu na Auto nebo
Velkokapacitní úložiště. Více informací o režimu USB
připojení naleznete v pokynech dodaných s vaším
digitálním fotoaparátem.
• Použijte úložné zařízení USB, které odpovídá
standardům USB zařízení třídy velkokapacitního
úložiště.
• Pokud zvolený soubor obsahuje nesprávné informace
o kompresním formátu nebo pokud je neúplný,
nebude jej možné přehrát.
Formát USB videa
• AVI (.avi)
Video kodek:
Audio kodek:
MPEG1, MPEG2, Xvid, MPEG4,
H.264, Motion JPEG
PCM, MPEG1 Layer1/2, MPEG2
AAC (2kan.), MPEG4 AAC
(2kan.), MPEG4 HE-AAC
(2kan.), Dolby Digital (2kan.),
Dolby Digital Plus (2kan.),
WMA v8, MP3
• ASF (.wmv, .asf)
Video kodek:
Audio kodek:
WMV v9, Xvid, VC-1
MP3, WMA v8
Přehrávání fotografií/hudby/videa
pomocí domácí sítě
Můžete používat různý obsah (např. soubory
fotografií/hudby/videa) uložený na mediálních
serverech s certifikací DLNA Certified™. S funkcí
domácí sítě můžete používat síťový obsah i v
jiných místnostech.
Přehrávání fotografií/hudby/videa
1
• MP4 (.mp4, .mov, .3gp)
Video kodek:
Audio kodek:
MPEG4, H.264, H.263, Motion
JPEG, H.265
MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2
AAC, MPEG4 AAC, MPEG4
HE-AAC
• MKV (.mkv)
Video kodek:
Audio kodek:
WMV v9, MPEG4, H.264, VC-1,
VP8, VP9, H.265
PCM, MPEG1 Layer1/2, MP3,
MPEG2 AAC (2kan.), MPEG4
AAC (2kan.), MPEG4 HE-AAC
(2kan.), Dolby Digital (2kan.),
WMA v8, Dolby Digital Plus
(2kan.), DTS, FLAC, VORBIS
• WebM (.webm)
Video kodek:
Audio kodek:
VP8, VP9
VORBIS
• PS (.mpg, .mpeg, .vro, .vob)
Video kodek:
Audio kodek:
MPEG1, MPEG2
MPEG1 Layer1/2, MP3, Dolby
Digital (2kan.), Dolby Digital
Plus (2kan.), DTS, DTS 2.0
• TS (.ts, .m2ts)
Video kodek:
Audio kodek:
MPEG2, H.264, VC-1, H.265
MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2
AAC, MPEG4 AAC, MPEG4
HE-AAC, Dolby Digital (2kan.),
Dolby Digital Plus (2kan.),
DTS, DTS 2.0
Formát USB hudby
•
•
•
•
LPCM, DTS-CD (.wav)
MPEG1 audio layer3 (.mp3)
WMA V8 (.wma)
FLAC (.flac)
Formát USB fotografií
• JPEG (.jpg, .jpeg)
Poznámka
2
Stiskněte HOME, potom stiskněte
[Média]  [Fotografie], [Hudební] nebo
[Video]  požadovaný mediální server.
Ze seznamu zvolte soubory nebo složky,
které chcete přehrávat.
Poznámka
• Server musí mít certifikaci DLNA Certified™.
• Soubory ze síťového zařízení musí být v těchto
formátech:
Statické obrázky: JPEG
Hudba: MP3, lineární PCM, WMA
Video: AVCHD, MPEG2, MPEG1, MP4 (AVC), MP4
(MPEG4), WMV
• Některé soubory se nemusí podařit přehrát, i když
budou v podporovaném formátu.
Renderer
Na obrazovce televizoru můžete přehrávat
soubory s fotografiemi, hudbou nebo videem
uložené na síťových zařízeních (např. v
digitálních fotoaparátech, mobilních telefonech,
počítači), a to přímým ovládáním příslušného
zařízení. Síť by rovněž měla podporovat zařízení
kompatibilní s rendererem.
Renderer nastavení
Stiskněte HOME a potom zvolte [Nastavení] 
[Systémová nastavení]  [Nastavení]  [Síť] 
[Nastavení domácí sítě]  [Renderer].
Nastavení zobrazení pro mediální
servery
Vyberte servery domácí sítě, které se zobrazí v
nabídce Home. Lze zobrazit až 10 serverů.
1
Stiskněte HOME a potom zvolte
[Nastavení]  [Systémová nastavení] 
[Nastavení]  [Síť]  [Nastavení
domácí sítě]  [Nastavení zobrazení
serveru].
2
Vyberte server, který se zobrazí ve Výběr
zařízení.
• Přehrávání výše uvedených formátů není zaručeno.
19CZ
CZ
Nastavení
Mastered in 4K
Optimalizuje kvalitu obrazu pro disky
Blu-ray mastrované ve 4K. Platí pouze pro
signály 1080/24p.
Systémová nastavení
Redukce náhodného šumu
Poznámka
• Možnosti, které můžete nastavit, se liší v závislosti na
situaci. Nedostupné volby jsou zobrazeny šedě nebo
nejsou zobrazeny vůbec.
• Funkce satelitu jsou k dispozici pouze pro satelitní
modely.
Obraz
Režim obrazu
Nastaví režim obrazu.
Reset
Resetuje všechna nastavení nabídky
[Obraz] kromě volby [Režim obrazu] na
výchozí nastavení.
Jas
Slouží k úpravě intenzity podsvícení.
Kontrast
Slouží k potlačení opakovaného
náhodného šumu.
Digitální redukce šumu
Slouží k potlačení šumu video komprese.
Motionflow
Vylepšuje pohyblivý obraz.
Filmový režim
Poskytuje lepší pohyb obrazu při
přehrávání filmů z BD (disků Blu-ray), DVD
nebo z videorekordéru Zvolte [Auto],
pokud chcete přehrát původní filmový
obsah tak, jak je.
Poznámka
• Pokud obraz obsahuje nepravidelné signály
nebo velké množství šumu, nastavení [Filmový
režim] se automaticky vypne, i když je zvolena
možnost [Auto].
Zvyšuje nebo snižuje kontrast obrazu.
Pokročilé nastavení
Úroveň černé
Slouží k úpravě úrovně černé v obrazu.
Umožňuje podrobnější nastavení volby
[Obraz].
Barevná sytost
Reset: Resetuje všechna pokročilá
nastavení na výchozí nastavení.
Slouží k úpravě úrovně sytosti barev.
Pokr. zvýraznění kontrastu:
Odstín
Slouží k úpravě zeleného a červeného
tónu.
Barevná teplota
Slouží k úpravě teploty barev.
Ostrost
Slouží k úpravě detailů obrazu.
Funkce Reality Creation
Upravuje zrnitost a šum k dosažení
realistického obrazu.
Rozlišení: Upravuje zrnitost a jas. Volba
[Ručně] z [Funkce Reality Creation]
umožňuje nastavení [Rozlišení].
20CZ
Automaticky upraví kontrast podle
jasu obrazu.
Nastavení černé: Dosahuje silnějšího
kontrastu vylepšením černé v obrazu.
Gamma: Slouží k úpravě vyvážení
světlých a tmavých scén.
Živé barvy: Zlepšuje živost barev.
Pokr. teplota barev: Slouží k detailní
úpravě barev.
Body pro gamma korekci barev:
Tato funkce je určena pro pokročilé
uživatele a vyžaduje profesionální
nástroje pro kalibraci obrazu. Pro změnu
buzení obrazového bodu při 10 úrovních
vstupního signálu je k dispozici 10
korekčních bodů.
Zvuk
Posunutí hlasitosti
ClearAudio+
Upravuje úroveň hlasitosti aktuálního
vstupu v porovnání s ostatními vstupy.
Pomocí kombinace technologie zpracování
správně vyváženého digitálního signálu
vám umožní vychutnat si zvuk nejvyšší
kvality.
Duální zvuk
Režim zvuku
Zvolte si nastavení podle obsahu, který si
chcete užívat.
Reset
Resetuje nastavení [Prostorový zvuk],
[Prostorový efekt],
[Obnovení zvuku (DSEE)], [Ekvalizér],
[Hlasový zoom], [Pokročilé nastavení
Automatické hlasitosti], [Vyvážení], a
[Posunutí hlasitosti].
Nastaví zvuk z reproduktoru na [Mono],
[Stereo], [A] nebo [B].
Poznámka
• Pokud je signál slabý, zvuk bude automaticky
nastaven na monofonní.
• Pokud stereofonní zvuk při příjmu programu
NICAM obsahuje šum, zvolte [Mono]. Zvuk bude
monofonní, dojde však k omezení šumu.
• Nastavení [Duální zvuk] bude uloženo pro
jednotlivé pozice programů.
• Když je zvolena možnost [Mono], nemůžete
poslouchat stereofonní zvuk vysílání.
Rada
• Pokud zvolíte jiné zařízení připojené k
televizoru, nastavte [Duální zvuk] na [Stereo],
[A] nebo [B].
Prostorový zvuk
Pokročilé nastavení
Reprodukuje skutečný okolní zvuk
prostředí.
Dynamický rozsah: Vyrovnává zvukové
rozdíly mezi různými kanály.
Poznámka
Prostorový efekt
Upravuje efekt okolního zvuku.
Obnovení zvuku (DSEE)
Reprodukuje kvalitu přirozeného
prostorového zvuku pomocí obnovení
vysokých frekvencí a slabých zvuků často
ztracených vlivem digitální komprese.
Ekvalizér
Upravuje nastavení jednotlivých zvukových
frekvencí.
Hlasový zoom
Zvýrazňuje lidský hlas a okolní zvuky.
Pokročilé nastavení Automatické
hlasitosti
Automaticky kompenzuje úroveň hlasitosti,
která se může měnit v závislosti na
programu či vstupu.
• Účinek nemusí být patrný nebo se může lišit v
závislosti na programu bez ohledu na nastavení
[Dynamický rozsah].
Dolby Digital Plus Out: Vyberte volbu
[Auto], aby datový tok Dolby Digital
Plus prošel do ARC, jestliže je Dolby
Digital Plus k dispozici přes zapojený
audio systém.
Pokud je na výstupu datový tok Dolby
Digital Plus je výstup Digital Audio
Out (optický výstup)* umlčen.
Vyberte [Vyp], aby došlo ke konverzi
Dolby Digital Plus na Dolby Digital pro
oba výstupy ARC (Audio systém) i
Digital Audio Out (optický výstup)*.
Úroveň zvuku HE-AAC: Nastaví úroveň
zvuku HE-AAC.
Úroveň zvuku MPEG: Nastaví úroveň
zvuku MPEG.
* Pouze u některých oblastí / zemí / modelů
televizoru.
Vyvážení
Zdůrazňuje hlasitost levého nebo pravého
reproduktoru.
21CZ
CZ
Nastavení obrazovky
Nastavení kanálů
Formát obrazovky
Nastav. analogové části
Bližší informace o Screen Format (formát
obrazovky) viz strana 14.
Automatické analog. ladění: Naladí
všechny dostupné analogové kanály.
Tuto operaci zpravidla nemusíte
provádět, protože kanály se naladí při
první instalaci televizoru. Tato volba
nicméně umožňuje opakování
procesu (např. při novém ladění
televizoru po přestěhování nebo při
vyhledávání nových kanálů, které byly
spuštěny na vysílači).
Auto formát
Automaticky mění [Formát obrazovky] tak,
aby odpovídal vstupnímu signálu.
Výchozí nastavení 4:3
Nastaví výchozí [Formát obrazovky] pro
vstupní signál ve formátu 4:3.
Plocha zobrazení - auto
Automaticky nastavuje obraz na
nejvhodnější plochu zobrazení.
Rozsah zobrazení
Nastaví rozsah oblasti pro zobrazení
obrazu.
Horizontální posun
Nastaví vodorovnou pozici obrazu.
Vertikální posun
Nastaví svislou pozici obrazu.
Vertikální velikost
Nastaví vertikální velikost obrazu, když je
volba [Formát obrazovky] nastavena na
[Smart].
Nastavení PC / DCI 4K
Zvolte [Formát obrazovky], viz strana 14.
Ruční ladění: Než zvolíte [Systém TV]/
[Kanál]/[AFT]/[Audio filtr]/[Přeskočit]/
[Systém barev], stiskněte PROG +/– a
zvolte číslo programu pro kanál. Nelze
zvolit číslo programu, pro který je
nastavena možnost [Přeskočit].
Program
Umožňuje ruční ladění programových
kanálů.
Úroveň signálu
Zobrazuje úroveň signálu pro aktuálně
sledovaný program.
Třídění programů: Mění pořadí, ve
kterém jsou kanály v televizoru
uloženy.
Digitální nastavení
Digitální ladění:
Automatické digitální ladění
Naladí dostupné digitální kanály. Tato
volba umožňuje opakování ladění po
přestěhování nebo vyhledávání nových
kanálů, které byly spuštěny na vysílači.
Automatické ladění - rozsah
Normální: Vyhledá dostupné kanály v
oblasti/zemi, v níž se nacházíte.
Plný: Vyhledá dostupné kanály bez
ohledu na oblast/zemi, v níž se
nacházíte.
Poznámka
• Když se přestěhujete do nového bydliště,
změníte poskytovatele služeb nebo budete
vyhledávat nově spuštěné kanály, můžete
spustit [Automatické digitální ladění].
22CZ
Editace seznamu programů
Odstraňuje nechtěné digitální kanály
uložené v televizoru a mění pořadí
digitálních kanálů uložených v
televizoru.
Manuální digitální ladění
Ladí digitální kanály ručně.
Nastavení titulků:
Nastavení titulků
Když je zvolena možnost [Pro neslyšící]
mohou se s titulky také zobrazit i některé
vizuální pomůcky (pokud televizní kanál
takovou informaci vysílá).
Primární preferovaný jazyk
Zvolí preferovaný jazyk, ve kterém se
budou zobrazovat titulky.
Sekundární preferovaný jazyk
Zvolí druhý preferovaný jazyk, ve kterém
se budou zobrazovat titulky.
Nastavení zvuk. doprovodu:
Typ zvukového doprovodu (Zvukový
popis)
Normální
Poskytne běžný typ zvukového
doprovodu.
Audio popis
Poskytuje zvukový popis (vyprávění)
vizuálních informací, pokud televizní
kanál takovou informaci vysílá.
Pro neslyšící
Když je zvolena možnost [Pro
neslyšící], přepne na vysílání pro
sluchově postižené.
Mluvené titulky
Přepne na vysílání s mluvenými titulky,
pokud televizní kanál takovou
informaci vysílá.
Primární preferovaný jazyk
Zvolí preferovaný jazyk použitý pro
program. Některé digitální kanály
mohou u některých programů vysílat
zvuk v několika jazycích.
Sekundární preferovaný jazyk
Zvolí druhý preferovaný jazyk použitý
pro program. Některé digitální kanály
mohou u některých programů vysílat
zvuk v několika jazycích.
Poměr hlasitostí
Nastavuje výstupní úroveň hlavního
zvuku televizoru a zvukového popisu.
Rada
• Tato možnost je k dispozici pouze po zvolení
[Audio popis] v [Typ zvukového doprovodu
(Zvukový popis)].
Nastavení průvodce:
Aktualizace průvodce v pohotovostním
režimu
Televizor získá data digitálního
elektronického programového průvodce
(EPG) v pohotovostním režimu.
Technické nastavení:
Auto aktual. programů
Umožní televizoru zjišťovat a ukládat
nové digitální služby, jakmile jsou
dostupné.
Nahrazení služby
Zvolte [Zap] pro automatickou změnu
kanálu, když poskytovatel vysílání změní
vysílání sledovaného programu na jiný
kanál.
Přenos seznamu programů
Importování nebo exportování
naladěných programů pomocí USB
zařízení.
Nastavení satelitu:
Umožňuje automatické naladění
satelitních kanálů.
Satelitní digitální ladění
Naladí dostupné satelitní služby.
Tato volba umožňuje opakování ladění
TV po přestěhování nebo vyhledávání
nových kanálů, které byly spuštěny
poskytovateli vysílání.
23CZ
CZ
Poznámka
• Můžete rozhodnout o typu instalace a
nastavit možnosti ladění podle dále
uvedeného nastavení:
Konfigurace antény
Umožňuje vám zvolit distribuci signálu
jedním kabelem, pevnou anténu nebo
DiSEqC.
Typ instalace satelitu může být distribuce
signálu jedním kabelem, pevná anténa nebo
DiSEqC.
Instalace s jediným kabelem umožňují přívod
satelitních programů pro více přijímačů po
jediném koaxiálním kabelu. Každý přijímač
nebo tuner má přidělené jedno uživatelské
„pásmo“.
Instalace DiSEqC vám umožní připojit více
satelitních antén nebo LNB, pokud je budete
mít, a volit mezi nimi ovladačem televizoru.
Pevná anténa je obvykle nejjednodušším
typem instalace, kde je jedna satelitní anténa
a LNB.
Pásmo
Číslo uživatelského pásma přidělené
televizoru nebo tuneru.
Kmitočtové pásmo
Frekvence uživatelského pásma přidělená
televizoru nebo tuneru.
Jiný (Standardní satelit)
TV bude vyhledávat satelitní služby na
základě skupiny všeobecných nastavení.
DiSEqC řízení
Nastavení pro ovládání přídavného
satelitního vybavení, jako je přepínač
satelitů.
Typ ladění
Plné skenování provádí skenování všech
dostupných satelitních frekvencí.
Skenování sítě provádí skenování na základě
předem určených síťových parametrů.
Ruční skenování vám umožní nastavit
skenovací frekvenci a další parametry
transpondéru.
Rada
• Pokud po tomto skenování sítě služby chybí,
proveďte plné skenování.
Úprava seznamu satelitních programů
Odstraňuje nechtěné satelitní služby
uložené v televizoru a mění pořadí
satelitních služeb uložených v televizoru.
Auto aktual. programů-satelitní
Umožní televizoru zjišťovat a ukládat
nové satelitní služby, jakmile jsou
dostupné.
Ruční aktualizace služby (zachová
oblíbené a časovače):
Vyhledávání dostupné služby se
manuálně aktualizuje.
Nastavení modulu CA:
Umožňuje přístup k placeným
televizním službám, jakmile získáte
modul podmíněného přístupu (CAM)
a dekódovací kartu.
24CZ
Kód PIN modulu CA:
Umožňuje vám zadat kód PIN modulu
podmíněného přístupu (CAM)
sestávající z 8 číslic, který bude uložen
v televizoru.
Smazat seznam programů:
Vymaže seznam programů. Pro
vymazání zvolte [Ano].
Nastavení interaktivní aplikace:
Služba interaktivních aplikací nabízí
velmi kvalitní digitální text a grafiku,
spolu s pokročilými možnostmi. Tuto
službu podporují poskytovatelé
vysílání.
Interaktivní aplikace
Umožňuje sledování programů
vybavených interaktivními službami.
Automatické spuštění aplikace
Automatické spouštění aplikací
týkajících se vysílání.
Aplikace pro (Prog. [aktuální program])
Povolí službu interaktivních aplikací u
aktuálního programu.
Poznámka
• Interaktivní služba je dostupná, pouze pokud
ji podporuje poskytovatel vysílání.
• Dostupné možnosti a obsah na obrazovce se
liší v závislosti na poskytovateli vysílání.
Rodičovský zámek
Kód PIN
Nastaví kód PIN pro zablokování kanálů,
externích vstupů, internetových služeb a
všech nastavení týkajících se ladění kanálů.
Zadejte kód PIN sestávající ze čtyř číslic
pomocí tlačítek 0-9 na dálkovém ovládání.
Změnit kód PIN
Tuto možnost zvolte, pokud chcete kód PIN
změnit.
Rodičovské hodnocení
Nastaví věkové omezení pro sledování.
Abyste mohli sledovat program určený pro
vyšší věk, než je uvedený věk, je nutné
zadat správný kód PIN.
Nastavení ochrany
Povolí nebo zakáže ochranu operací
souvisejících s programy.
Zámek Digitálních programů
Zamkne digitální kanál tak, aby ho nebylo
možné sledovat. Abyste mohli sledovat
blokovaný kanál, zvolte [Odemknuto].
Zámek Satelitních programů
Zamkne satelitní program tak, aby ho
nebylo možné sledovat. Abyste mohli
sledovat zamknutý program, zvolte
[Odemknuto].
Poznámka
• Abyste mohli sledovat zamknutý program,
zadejte kód PIN, nebo odemkněte zvolením
[Program uzamčen.] v [Rodičovský zámek].
Zámek externího vstupu
Zamkne externí vstup tak, aby ho nebylo
možné sledovat. Abyste mohli sledovat
externí vstup, zvolte [Odemknuto].
Poznámka
• Zadání správného kódu PIN pro blokovaný kanál
nebo externí vstup dočasně deaktivuje funkci
[Rodičovský zámek]. Abyste nastavení
[Rodičovský zámek] znovu aktivovali, televizor
vypněte a znovu zapněte.
Rada
• Pokud jste kód PIN ztratili, viz strana 37.
Zámek přístupu pro nahrané tituly
(pouze pro Spojené království)
Nahraný obsah můžete blokovat
zobrazením upozornění, které bude pro
přístup vyžadovat zadání hesla.
Zámek internetu
Zamkne internetový obsah tak, aby ho
nebylo možné sledovat.
Abyste mohli sledovat internetový obsah,
zvolte [Odemknuto].
Nastavení
Síť
Nastavení sítě: Upraví nastavení stavu
sítě.
Priorita IPv6/IPv4: Přepíná mezi
protokolem [IPv6] a [IPv4
(doporučeno)].
Poznámka
• Chcete-li použít síť s protokolem [IPv6],
zvolte [IPv6] a potom zvolte [Jednoduchý] v
nabídce [Nastavit připojení k síti].
• Pokud vyberete protokol IPv6, nelze nastavit
HTTP Proxy.
• Pokud vyberete protokol IPv6, některé
internetové stránky, aplikace nebo obsah
nemusí jít zobrazit.
Zabudovaná Wi-Fi: Mění stav vestavěné
bezdrátové sítě LAN na [Zap] nebo
[Vyp].
Přepněte nastavení na [Vyp], když
nepoužíváte vestavěnou bezdrátovou
síť LAN.
Když nastavení přepnete z [Vyp] na
[Zap], proveďte nastavení v nabídce
[Nastavení sítě].
Wi-Fi Direct: Zapne/vypne se, aby
umožnil připojení vašeho televizoru k
zařízení Wi-Fi Direct jako např. PC,
mobilnímu telefonu nebo digitálnímu
fotoaparátu.
Nastavení Wi-Fi Direct: Nastaví
připojení zařízení Wi-Fi Direct k
televizoru pomocí funkce Wi-Fi Direct.
Pokud se nemůžete připojit, stiskněte
tlačítko OPTIONS a zvolte [Manuální].
Název zařízení: Změna názvu televizoru
zobrazeného na připojeném zařízení.
Obnovit internetový obsah: Připojí se k
internetu pro získání dostupných
služeb internetového obsahu.
Nastavení domácí sítě:
Nastavení zobrazení serveru
Zobrazí seznam připojených serverů.
Můžete vybrat server, který se zobrazí ve
Výběru zařízení.
Diagnostika serveru
Určí, zda se televizor může připojit ke
každému serveru v domácí síti.
25CZ
CZ
Vzdálený start
Tato funkce umožňuje zařízení
připojenému v domácí síti zapnout
televizor.
První den v týdnu: Nastaví jako první
den v týdnu kalendáře možnost
[Neděle] nebo [Pondělí].
Poznámka
Automatické spuštění USB
• Spotřeba v pohotovostním režimu se zvýší,
když je tato funkce nastavena na [Zap].
Když je k portu USB připojeno zařízení USB,
zvolte [Zap], pokud chcete automaticky
zobrazovat miniaturu naposledy
přehrávané fotografie/hudby/videa.
Renderer
Funkce Renderer
Umožní televizoru přehrávat soubory z
médií na přístroji (např. digitální
fotoaparát).
Kontrola přístupu Renderer
Umožňuje přístup z příslušného
ovládacího zařízení.
Nastavení Renderer
Upravuje podrobná nastavení nabídky
[Nastavení Renderer].
Nastaví časovač a hodiny.
Časovač vypnutí: Nastaví čas v
minutách, po který chcete zachovat
televizor zapnutý, než se automaticky
vypne.
Vyberte [Souhlasíte] nebo [Nesouhlasíte] u
potvrzení ohledně zásad ochrany osobních
údajů. (strana 13).
Časovač zapnutí: Zapne televizor z
pohotovostního režimu v dobu,
kterou nastavíte, a přepne na vybraný
kanál nebo vstup. Než nastavíte tuto
funkci, ujistěte se, že je nastaven
správný aktuální čas.
Nastavení soukromí*
Nastavení hodin: Nastaví aktuální čas a
datum.
Ochrana osobních údajů
Slouží ke správě vašich osobních údajů.
* Pouze u některých oblastí / zemí / modelů
televizoru.
Nastavení fotorámečku
Režim displeje: Umožňuje vám zvolit
režim zobrazení. Viz strana 17.
Zobrazení hodin: Umožňuje vám zvolit
zobrazení hodin.
Poznámka
• ato možnost je k dispozici, když je [Režim
displeje] nastaven na [Obrázek a hodiny]
nebo [Hodiny na celou obrazovku].
Výběr obrázku: Zvolte obrázek.
Výběr hudby: Zvolte hudbu.
Nastavení prezentace: Můžete volit
mezi zobrazením režimu prezentace a
jednoduchým zobrazením.
Nastavení přehrávání hudby: Můžete
volit mezi poslechem všech skladeb a
jedné skladby.
Doba trvání: Zvolte dobu, po jejímž
uplynutí se televizor automaticky
přepne do pohotovostního režimu.
26CZ
Hodiny/Časovač
Auto/Ručně
Vyberte [Ručně] pro manuální nastavení
aktuálního času a data.
Automatické nastavení časového
pásma
Nastaví, zda bude televizor automaticky
volit časové pásmo, ve kterém se
nacházíte, nebo ne.
Zap: Automaticky přepíná mezi
letním a zimním časem podle
kalendáře.
Vyp: Čas se zobrazí podle časového
rozdílu nastaveného pomocí
volby [Časové pásmo].
Automatické nastavení letního času
Nastaví, zda se bude automaticky
přepínat mezi letním a zimním časem.
Datum
Nastavte aktuální datum.
Čas
Nastavte aktuální čas.
Časové pásmo
Umožňuje vám ručně zvolit časové
pásmo, ve kterém se nacházíte, pokud
není stejné jako výchozí nastavení
časového pásma pro vaši zemi/oblast.
Nastavení nahrávání (Funkce není v Itálii
dostupná)
K registraci a zrušení registrace HDD pro
funkci nahrávání.
Auto aktualizace času nahrávání:
Zap
Čas nahrávání se automaticky
aktualizuje podle změn vysílacího
signálu.
Vyp
Čas nahrávání bude založen na čase
rezervace.
Máte-li nastaveny časovače rezervace,
toto nastavení nabídky doporučujeme
neměnit.
Automatický start
Spustí proceduru výchozího nastavení. Tato
volba umožňuje opakování ladění po
přestěhování nebo vyhledávání nových
kanálů, které byly spuštěny poskytovateli
vysílání.
Jazyk/Language
Zvolí jazyk, ve kterém se budou zobrazovat
nabídky.
Fyzická klávesnice (pouze pro webové
prohlížeče*)
Po připojení fyzické klávesnice k televizoru
zvolte jazyk fyzické klávesnice.
* Pouze u některých oblastí / zemí / modelů
televizoru.
Spouštěcí logo
Zvolte [Zap], pokud chcete, aby se po
spuštění televizoru zobrazilo logo. Zvolte
[Vyp], pokud chcete tuto funkci zakázat.
Nastavení AV
AV předvolby: Přiřadí název vstupu
externího zařízení.
Povolit
Zvolte [Auto], aby se názvy zobrazovaly
pouze tehdy, je-li zařízení připojeno,
nebo [Vždy], aby se zobrazovaly bez
ohledu na stav připojení.
Systém barev: Vybere systém barev na
základě kompozitního video signálu
ze vstupního zdroje.
Reproduktory: Zvolte zvukový výstup z
reproduktorů televizoru nebo z
externího audio zařízení.
Audio výstup/sluchátka: Nastaví
zvukový výstup do sluchátek,
externího zvukového systému nebo
aktivního subwooferu připojeného k
televizoru. Když zvolíte [Audio výstup
(pevný)], [Audio výstup (nastavitelný)]
nebo [Subwoofer], odpojte sluchátka
od televizoru.
Audio výstup (pevný)
Audio výstup televizoru je nastaven
pevně. Hlasitost (a další nastavení
zvuku) zvukového systému se nastavují
pomocí ovládání hlasitosti audio
přijímače.
Audio výstup (nastavitelný)
Když používáte externí zvukový systém,
lze hlasitost zvukového výstupu ovládat
pomocí dálkového ovládání televizoru.
Vazba sluchátka/reprod. Zapíná/
vypíná interní reproduktory televizoru,
když k televizoru připojíte sluchátka.
Hlasitost sluchátek: Upravuje hlasitost
sluchátek.
Poznámka
Indikátor LED
Zvolte [Zap], aby indikátor LED fungoval.
Zvolte [Vyp], pokud chcete tuto funkci
zakázat.
• Tato možnost není dostupná, když je funkce
[Audio výstup/sluchátka] nastavena na
[Audio výstup (pevný)], [Audio výstup
(nastavitelný)] nebo [Subwoofer].
Subwoofer: Aktivaci proveďte
nastavením funkce [Audio výstup/
sluchátka] na [Subwoofer].
Hlasitost subwooferu
Nastavuje úroveň hlasitosti subwooferu.
Fáze
Volí polaritu fáze.
Synchronizace subwooferu
Nastavuje časové zpoždění zvuku
subwooferu.
27CZ
CZ
Digitální audio výstup: Nastavuje, aby
zvukový signál byl vysílán do
digitálního audio výstupu (optického)*
nebo do kabelu HDMI.
* Pouze u některých oblastí / zemí / modelů
televizoru
Auto 1
Vysílá audio s kompresí beze změny.
Auto 2
Vysílá pouze audio s kompresí pro
vícekanálový obsah beze změny.
PCM
Vysílá vždy v PCM.
Umístění televizoru: Zlepšuje nastavení
zvuku reproduktorů, dle umístění TV
na [Stolní stojan] nebo pro [Zavěš. na
stěně].
Formát signálu HDMI:
Standardní
Standardní HDMI formát pro normální
použití.
Vylepšený
Nastavte pouze pro zařízení, která
podporují vysoce kvalitní formáty HDMI,
například 4K 60p 4:2:0 10bit, 4:4:4,
4:2:2.
Použijte pouze velmi kvalitní kabel
HDMI, který podporuje rychlost 18 Gb/s
a nese logo HDMI.
(Viz specifikace kabelu).
Poznámka
• Pouze HDMI IN 2 a IN 3.
• Změňte nastavení na [Standardní], pokud při
nastavení [Vylepšený] výstup obrazu a zvuku
není v pořádku.
Nastavení BRAVIA Sync
Umožňuje televizoru komunikovat se
zařízením, které je kompatibilní s funkcí
Ovládání BRAVIA Sync a je připojeno k
portům HDMI televizoru. Nezapomeňte, že
nastavení komunikace musíte provést i na
připojeném zařízení.
Ovládání BRAVIA Sync: Nastaví, zda
bude činnost televizoru a připojeného
zařízení kompatibilního s funkcí
Ovládání BRAVIA Sync propojena,
nebo ne. Když nastavíte [Zap], budou
k dispozici následující funkce. Pokud
připojíte určité zařízení Sony, které je
kompatibilní s funkcí Ovládání BRAVIA
Sync, použije se toto nastavení na
připojené zařízení automaticky.
Automat. vyp. zařízení: Když je tato
funkce nastavena na [Zap], připojené
zařízení, které je kompatibilní s funkcí
Ovládání BRAVIA Sync, se vypne,
jakmile televizor přejde do
pohotovostního režimu.
Automat. zap. TV: Když je tato funkce
nastavena na [Zap], televizor se
zapne, jakmile zapnete připojené
zařízení, které je kompatibilní s funkcí
Ovládání BRAVIA Sync.
Seznam zařízení BRAVIA Sync: Zobrazí
seznam připojených zařízení, která
jsou kompatibilní s funkcí Ovládání
BRAVIA Sync. Zvolte [Povolit], pokud
chcete aktualizovat [Seznam zařízení
BRAVIA Sync].
Ovládací tlačítka zařízení: Zvolte funkce
tlačítek dálkového ovládání televizoru
pro ovládání připojeného zařízení.
Žádné
Deaktivuje ovládání pomocí dálkového
ovládání televizoru.
Normální
Pro základní operace, jako jsou
navigační tlačítka (nahoru, dolů, doleva,
doprava apod.).
Tlačítka ladění
Pro základní operace a operace tlačítek
souvisejících s kanály, například
PROG +/– nebo (0-9) apod. Toto
nastavení je užitečné, když pomocí
dálkového ovládání ovládáte tuner nebo
set-top-box apod.
28CZ
Tlačítka nabídky
Pro základní operace a operace tlačítek
HOME/OPTIONS.
Toto nastavení je užitečné, když pomocí
dálkového ovládání volíte nabídky BD
přehrávače apod.
Tlačítka nabídky a ladění
Pro základní operace a operace tlačítek
souvisejících s kanály a tlačítka HOME/
OPTIONS button.
Zákaznická podpora
Poskytuje informace o modelu televizoru,
softwaru a další informace. Pro
podrobnosti viz strana 29.
Zákaznická podpora
Název modelu
Zobrazí na televizoru název modelu.
Verze softwaru
Zobrazí na televizoru aktuální verzi softwaru.
Digitální
Zvolte [O systému] pro zobrazení informací o
digitálním kanálu na televizoru.
Externí vstupy
Zvolte [Zobrazit AV předvolby] pro zobrazení
nebo správu vstupů televizoru.
Ekologické
Reset
Kontrola obrazu
Resetuje aktuální nastavení EKO na výchozí
hodnoty.
Zobrazit zkušební obraz: Umožňuje vám
zkontrolovat stav obrazu na obrazovce.
Spořič energie
Aktualizace softwaru
Omezuje spotřebu elektrické energie
televizoru úpravou podsvícení.
Když zvolíte [Vypnutý obraz], obraz se
vypne. Zvuk se nezmění.
Pohotovostní režim TV z důvodu
nečinnosti
Vypne televizor poté, co jej po
přednastavenou dobu nepoužíváte.
Aktualizuje systém televizoru prostřednictvím
USB paměťového zařízení nebo sítě.
Poznámka
• Aktualizace softwaru přes internet se může lišit v
závislosti na vašem regionu, zemi nebo modelu TV.
• Aktualizace softwaru naleznete na webových
stránkách podpory Sony.
Automatické stahování softwaru
Zvolte [Zap] pro automatické stahování
softwaru. Zvolte [Vyp], pokud chcete tuto
funkci zakázat.
Výrobní nastavení
Resetuje všechna nastavení na výrobní
nastavení. Po dokončení tohoto procesu se
zobrazí obrazovka výchozího nastavení.
Poznámka
• Během této doby (proces trvá přibližně 30 sekund)
televizor nevypínejte ani nemačkejte žádná tlačítka.
Inicializovat osobní informace
Můžete vymazat vaše osobní informace
uložené v televizoru.
Podpora výrobku
Zobrazí informace o výrobku týkající se
televizoru.
29CZ
CZ
Prohlížení fotografií z připojeného zařízení
Schéma připojení
K televizoru lze připojit širokou škálu volitelných zařízení.
Poznámka
• V závislosti na modelu televizoru může připojení USB zařízení s velkou kapacitou ovlivnit ostatní připojená zařízení.
• Připojujete-li velké USB zařízení, zapojte pouze 1 USB konektor.
Sluchátka,
domácí
audiosystém,
subwoofer
Zařízení HDMI
*3
*1
Modul
Podmíněného
Přístupu
Digitální fotoaparát,
videokamera, úložné
médium USB
*2
Digitální fotoaparát,
videokamera, úložné
médium USB
*1
Zařízení HDMI
*1
Směrovač
Videorekordér, video
herní zařízení, DVD
přehrávač,
videokamera DVC
Poznámka
Domácí audio
systém se
vstupem Optical
Audio
Kabel, anténa,
zařízení Set Top
Box
*2
*4
*1
< 12 mm
< 21 mm
*2 Konektory, štítky a funkce se mohou měnit v závislosti na zemi/oblasti/modelu TV.
*3 Podporuje pouze 3pólový stereo mini konektor jack.
*4
< 14 mm
30CZ
Domácí audio
systém se
zařízením
ARC/HDMI
Satelit
Kvalita obrazu
• Kompozitní AV kabel
• Anténní kabel
• Kabel HDMI
Videa ve standardním rozlišení (SD) mají obrazový signál s
vertikálním rozlišením 480 (NTSC) nebo 576 (PAL/SECAM)
řádků.
Videa ve vysokém rozlišení (HD) mají obrazový
signál s vertikálním rozlišením 720 nebo 1 080
řádků.
(Pro vertikální rozlišení 4K: 2160 řádků)
CZ
31CZ
Používání audio a video
zařízení
1 Zapněte připojené zařízení.
2 Stiskněte pro zobrazení vstupního
zdroje.
3
Stiskněte /, potom stiskněte
pro
výběr požadovaného vstupního zdroje.
Zvýrazněná položka bude zvolena, pokud
uběhne 5 sekund bez jakékoliv operace.
Používání funkce Zrcadlení
obrazovky
Zrcadlení obrazovky zobrazuje obrazovku
kompatibilního zařízení (např. smartphonu) na
velké obrazovce televizoru prostřednictvím
technologie Miracast.
K používání této funkce není zapotřebí
bezdrátový router (ani přístupový bod).
1
Stiskněte tlačítko
/ , potom zvolte
[Zrcadlení obrazovky] pomocí tlačítek
/ .
2
Připojte se k televizoru pomocí zařízení
kompatibilního s funkcí Zrcadlení
obrazovky. Jakmile budete připojeni,
obrazovka přístroje se zobrazí na
televizoru.
Poznámka
• Když připojujete digitální zvukový systém
nekompatibilní s technologií Audio Return Channel
(ARC) pomocí kabelu HDMI, musíte připojit optický
audio kabel ke konektoru DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL)*, abyste mohli přenést digitální zvuk.
• Při připojení pomocí kabelu HDMI použijte pouze
kabel HighSpeed HDMI s logem typu kabelu. Když
zařízení podporují vysoce kvalitní formáty HDMI,
například 4K 60p 4:2:0 10bit, 4:4:4, 4:2:2 na HDMI IN
2 nebo IN 3, použijte velmi kvalitní kabel HDMI, který
podporuje rychlost 18 Gb/s a nese logo HDMI.
(Doporučujeme kabel SONY).
• Když připojujete monofonní zařízení, připojte audio
kabel ke konektoru L (mono).
* Pouze u některých oblastí / zemí / modelů televizoru.
Používání zařízení BRAVIA Sync
Když k televizoru připojíte zařízení kompatibilní
s funkcí BRAVIA Sync, můžete je ovládat
společně.
Nezapomeňte dopředu provést požadovaná
nastavení. Nastavení Ovládání BRAVIA Sync je
třeba nastavit na televizoru i na připojeném
zařízení. Pro [Nastavení BRAVIA Sync]
(strana 28) informace o nastaveních na straně
televizoru viz. Informace o nastaveních na
straně připojeného zařízení naleznete v návodu
k obsluze připojeného zařízení.
Zobrazení seznamu připojených zařízení/
zrušení registrace zařízení
Když se otevře obrazovka čekání na Screen
mirroring (zrcadlení obrazovky), stiskněte
OPTIONS, poté vyberte [Zobrazit seznam
zařízení / smazat].
Chcete-li zrušit registraci zařízení, zvolte zařízení
v seznamu, potom stiskněte . Potom zvolte
[Ano] v potvrzovací zprávě.
Zobrazení oznamování registrace při pokusu
opřipojení zařízení ktelevizoru
Aktivací této funkce lze předcházet připojení
nevyžádaného zařízení.
Když je zobrazena pohotovostní obrazovka
funkce Zrcadlení obrazovky, stiskněte tlačítko
OPTIONS, potom zvolte [Oznamování
registrace]  [Zap].
Mějte na paměti, že když odmítnete požadavek
na registraci zařízení, nebudete moci toto
zařízení připojit, pokud je nevymažete ze
seznamu zařízení.
Změna nastavení pásma (pro odborníky)
Když je zobrazena pohotovostní obrazovka
funkce Zrcadlení obrazovky, stiskněte tlačítko
OPTIONS, potom zvolte [Nastavení pásma].
Poznámka
• Připojovaná zařízení musí odpovídat následujícímu:
Zařízení kompatibilní s funkcí Zrcadlení obrazovky:
připojení 2,4 GHz (5 GHz není podporováno).
• Informace o podporovaném bezdrátovém pásmu
zařízení naleznete v návodu k použití příslušného
zařízení.
32CZ
Montáž televizoru na zeď
Tento návod k použití televizoru popisuje pouze kroky přípravy montáže televizoru před její samotnou
montáží na zeď.
Pro zákazníky:
Společnost Sony za účelem ochrany produktu a z důvodů bezpečnosti důrazně doporučuje, aby
instalaci televizoru provedl prodejce Sony nebo autorizovaný dodavatel. Nepokoušejte se o jeho
instalaci sami.
Pro prodejce a dodavatele Sony:
Během instalace, pravidelné údržby a prohlídek výrobku důsledně dbejte na bezpečnost.
Instalace tohoto produktu vyžaduje dostatečné zkušenosti, zejména pak pro posouzení, zda zeď
unese váhu televizoru. Připevnění tohoto produktu na zeď byste měli svěřit prodejcům Sony nebo
autorizovaným dodavatelům a během instalace věnovat patřičnou pozornost bezpečnosti.
Společnost Sony nenese žádnou odpovědnost za poškození nebo zranění způsobené nesprávnou
manipulací nebo instalací.
K montáži televizoru na zeď použijte nástěnný držák SU-WL450 (není součástí dodávky).
Při montáži nástěnného držáku také nahlédněte do Návodu k použití a do Instalační příručky dodané s
nástěnným držákem.
Poznámka
• Demontované šroubky uschovejte na bezpečném místě mimo dosah dětí.
• Pokud je k TV připevněn stolní stojan, nejdříve jej odpojte. Při odpojování stolního stojanu postupujte podle pokynů
v Průvodci instalací v opačném pořadí.
• Při odpojování stolního stojanu od TV položte TV obrazovkou dolů na rovný a stabilní povrch pokrytý silnou a
měkkou látkou, aby se zabránilo poškození povrchu LCD displeje (vyjma KD-65XE70xx).
Pokyny pro montáž vašeho modelu televizoru na nástěnný držák najdete na této webové adrese:
www.sony.eu/tv/wall-mount-bracket-manual
Odmontujte šroubky ze zadní strany TV
KD-65XE70xx
33CZ
CZ
Zkreslený obraz (tečkované čáry nebo pruhy)
Doplňkové informace
Řešení problémů
Když LED kontrolka bliká červeně, spočítejte,
kolikrát blikne (interval blikání je tři sekundy).
Pokud LED kontrolka bliká červeně, resetujte
televizor tak, že od něj na 2 minuty odpojíte
napájecí kabel, potom televizor znovu zapněte.
Pokud problém přetrvává, obraťte se na svého
prodejce nebo na servisní centrum Sony a
uveďte, kolikrát LED kontrolka červeně blikla
(interval blikání je tři sekundy). Vypněte televizor
stisknutím tlačítka  na televizoru, odpojte
napájecí kabel a informujte svého prodejce
nebo servisní centrum Sony.
Když LED kontrolka nebliká, zkontrolujte
následující položky.
Pokud problém přetrvává, nechte televizor
opravit kvalifikovanými pracovníky servisu.
 Udržujte televizor v dostatečné vzdálenosti od
zdrojů elektrického rušení, jako jsou automobily,
motocykly, vysoušeče vlasů a další zařízení.
 Při instalaci volitelných zařízení ponechte mezi
volitelným zařízením a televizorem určitý prostor.
 Zkontrolujte antenní/kabelové připojení.
 Kabel antény udržujte dále od ostatních
připojovacích kabelů.
Obraz nebo zvuk při sledování televizního
kanálu šumí
 Upravte [AFT] (Automatické jemné ladění) pro
dosažení lepšího příjmu obrazu. Tato funkce je
určena pouze pro analogové televizní kanály.
Na obrazovce se objevují malé černé a/nebo
světlé body
 Obraz obrazové jednotky se skládá z pixelů. Malé
černé a/nebo světlé body (pixely) na obrazovce
neznamenají poruchu.
Obrysy obrazu jsou zkreslené
 Změňte aktuální nastavení [Filmový režim] na jiné
nastavení (strana 20).
Programy jsou bez barev
Obraz
Není obraz (tmavá obrazovka) a neozývá se
zvuk
 Zkontrolujte antenní/kabelové připojení.
 Připojte televizor k elektrické zásuvce a stiskněte
 na televizoru nebo dálkovém ovládání.
Na obrazovce se nezobrazuje obraz ani
informace nabídky ze zařízení připojeného ke
vstupnímu konektoru videa
 Stiskněte
pro zobrazení seznamu
připojených zařízení, potom zvolte požadovaný
vstup.
 Zkontrolujte připojení mezi volitelným zařízením a
televizorem.
Zdvojení obrazu nebo duchové
 Zkontrolujte připojení, umístění nebo směr
antény/kabelu.
Na obrazovce se zobrazuje pouze šum
 Zkontrolujte, zda není anténa rozbitá nebo
ohnutá.
 Zkontrolujte, zda anténa nedosáhla konce své
životnosti (od tří do pěti let při normálním
používání, jeden až dva roky u moře).
34CZ
 Zvolte [Reset] (strana 20).
Na obrazovce se neobjevuje obraz z
připojeného zařízení
 Zapněte připojené zařízení.
 Zkontrolujte připojení kabelu.
 Stiskněte
pro zobrazení seznamu
připojených zařízení, potom zvolte požadovaný
vstup.
 Do digitálního fotoaparátu správně vložte
paměťovou kartu nebo jiné úložné zařízení.
 V digitálním fotoaparátu použijte paměťovou
kartu nebo jiné úložné zařízení, které bylo
naformátováno v souladu s návodem k použití
digitálního fotoaparátu.
 Fungování není zaručeno pro všechna USB
zařízení. Fungování se také může lišit v závislosti
na funkcích USB zařízení a na přehrávaném videu.
Připojené zařízení nelze zvolit v nabídce nebo
nelze přepnout vstup
 Zkontrolujte připojení kabelu.
Zvuk
Neozývá se zvuk, ale obraz je kvalitní
 Stiskněte  +/– or  (Ztlumení).
 Zkontrolujte, zda je volba [Reproduktory] v
nabídce [Nastavení AV] nastavena na [TV
reproduktory] (strana 27).
 Zkontrolujte, zda je do televizoru zapojen
konektor sluchátek.
Neozývá se zvuk nebo zvuk šumí
 Zkontrolujte, zda je nastavení systému televizoru
správné (strana 21).
Kanály
Požadovaný kanál nelze zvolit
 Přepněte mezi digitálním a analogovým režimem
a vyberte požadovaný digitální/analogový kanál.
Některé kanály jsou prázdné
 Kanál je určen pouze pro kódované/
předplatitelské služby. Předplaťte si placenou
televizní službu.
 Kanál se využívá jen pro data (bez obrazu a
zvuku).
 Kontaktujte poskytovatele vysílání pro
podrobnosti k vysílání.
Digitální kanály se nezobrazují
 Kontaktujte místního dodavatele a zjistěte, zda je
ve vaší oblasti k dispozici digitální vysílání.
 Použijte anténu s vyšší citlivostí.
Změna ladicího rozsahu (dostupné podle vaší
oblasti/země)
 Stiskněte tlačítko HOME, potom zvolte 
[Nastavení kanálů]  [Digitální nastavení] 
[Digitální ladění]  [Automatické ladění - rozsah].
[Normální]
Vyhledá dostupné kanály v oblasti/zemi, v níž se
nacházíte.
[Plný]
Vyhledá dostupné kanály bez ohledu na oblast/
zemi, v níž se nacházíte.
Poznámka
• Funkce [Auto aktual. programů] je dostupná podle
vaší oblasti/země.
Rada
• Když se přestěhujete do nového bydliště, změníte
poskytovatele služeb nebo budete vyhledávat nově
spuštěné kanály, můžete spustit [Automatické
digitální ladění].
• Doporučuje se nastavit [Digitální nastavení] 
[Technické nastavení]  [Auto aktual. programů] na
[Zap], aby bylo možné přidávat automaticky nové
digitální služby podle toho, jak budou dostupné.
Pokud se nastaví na [Vyp], budete na nové digitální
služby upozorněni zprávou na obrazovce, a
automaticky přidány nebudou. Dostupnost této
funkce závisí na vaší oblasti/zemi. Pokud bude
nedostupná, přidejte nové služby provedením
[Automatické digitální ladění].
Síť
* Během nahrávání nelze použít
službu VOD.
Jaký druh zařízení lze připojit pro využití
funkce zrcadlení obrazovky?
 Lze připojit zařízení Sony kompatibilní s funkcí
zrcadlení obrazovky (Xperia).
Obraz nebo zvuk občas vypadává
 Zařízení vysílající rádiové vlny, jako např. jiná
bezdrátová zařízení LAN nebo mikrovlnné trouby,
mohou interferovat s funkcí zrcadlení obrazovky,
která využívá bezdrátovou síť LAN. Udržujte
televizor nebo zařízení Sony kompatibilní s funkcí
zrcadlení obrazovky (Xperia) mimo dosah těchto
zařízení, anebo je vypněte, je-li to možné.
 Rychlost komunikace se může měnit na základě
vzdálenosti nebo překážek mezi zařízeními,
konfigurace zařízení, podmínek přenosu
rádiových vln, zatížení linky nebo typu
používaného zařízení. Komunikace může
vypadnout v důsledku podmínek přenosu
rádiových vln.
Určitý placený obsah nelze přehrát
 Zdrojové zařízení musí být kompatibilní se
systémem HDCP (High-bandwidth Digital Content
Protection) 2.0/2.1. Některý placený obsah nemusí
jít zobrazit přes nekompatibilní zdrojové zařízení.
Aplikace jsou nepřístupné
 Zkontrolujte správnost připojení kabelu LAN nebo
napájecího kabelu routeru/modemu*.
* Váš router/modem musí mít nejprve nastaveno
připojení k internetu. Údaje k nastavení routeru/
modemu vám sdělí váš poskytovatel
internetového připojení.
 Zkuste aplikace použít později. Server
poskytovatele obsahu aplikací může být mimo
provoz.
35CZ
CZ
Kvalita streamování videa je někdy velmi
nízká při použití bezdrátového připojení LAN
 Znovu nakonfigurujte nastavení sítě.
 Pokud je kabel LAN připojen k aktivnímu serveru a
 Kvalita bezdrátového síťového připojení se liší na
televizor získal IP adresu, zkontrolujte připojení a
nastavení vašeho mediálního serveru DLNA
Certified™.
základě vzdálenosti nebo překážek (např. stěn)
mezi televizorem a bezdrátovým routerem
(přístupovým bodem), interferencí okolního
prostředí a kvality bezdrátového routeru
(přístupového bodu).
Připojení bezdrátové sítě LAN vypadává nebo
stav příjmu rádiového signálu je špatný
 Zkontrolujte umístění televizoru a bezdrátového
routeru (přístupového bodu). Stav signálu mohou
ovlivňovat následující faktory.
 Ostatní bezdrátová zařízení umístěná v
blízkosti, např. mikrovlnky, zářivková světla
apod.
 Mezi bezdrátovým routerem (přístupovým
bodem) a televizorem jsou podlahy nebo
stěny.
Pokud problém přetrvává i po kontrole výše
uvedených položek, zkuste televizor připojit
pomocí pevné sítě LAN.
Poznámka
• Vaši IP adresu zobrazíte volbou položky [Zobrazit
nastavení a stav sítě].
Nelze se dostat na mediální server s certifikací
DLNA Certified™, přestože je tento server
uveden pod položkou [Média] v nabídce
Home.
 Zkontrolujte síťový kabel/spojení nebo spojení s
vaším serverem. Televizor mohl ztratit spojení se
serverem.
 Zkontrolujte [Diagnostika serveru] a přesvědčte
se, že váš mediální server řádně komunikuje s
televizorem. Stiskněte HOME, a potom zvolte
[Nastavení]  [Systémová nastavení] 
[Nastavení]  [Síť]  [Nastavení domácí sítě] 
[Diagnostika serveru].
Špatný obraz internetového videa
Když používáte funkci Renderer, nelze přehrát
hudební soubory
 Kvalita závisí na originálním videu, které dodává
 Některé aplikace zobrazují soubor fotografií
poskytovatel internetového obsahu, a na šířce
pásma vašeho připojení.
Některé internetové obsahy zobrazují méně
detailů, zejména během rychlých pohybů
nebo tmavých scén
 Kvalita videa a velikost obrazu závisejí na velikosti
šířky pásma a přenosu od poskytovatelů obsahu.
Kvalitní obraz internetového obsahu, ale bez
zvuku
 Kvalita závisí na originálním obsahu, který dodává
poskytovatel internetového obsahu, a na šířce
pásma vašeho připojení.
 Vzhledem k charakteru internetového videa
nemusejí všechna videa obsahovat zvuk.
Televizor se nemůže připojit k serveru
 Zkontrolujte kabel LAN nebo připojení k serveru a
televizoru.
 Zkontrolujte, zda je na televizoru správně
nakonfigurovaná vaše síť.
Zobrazí se zpráva, že se televizor nemůže
připojit k vaší síti
 Zkontrolujte aktuální nastavení sítě. Stiskněte
HOME, a potom zvolte [Nastavení]  [Systémová
nastavení]  [Nastavení]  [Síť]  [Nastavení
sítě]  [Zobrazit nastavení a stav sítě]. Pokud
jsou všechna nastavení vaší sítě „-“, váš server
nemusí být správně připojen. Zkontrolujte údaje o
připojení uvedené v pokynech k vašemu síťovému
připojení a/nebo serveru.
36CZ
předinstalovaný v počítači současně s
přehráváním hudby, když se používá funkce
Renderer. V závislosti na předinstalovaném
souboru fotografií nemusí být možné přehrávání
hudby. To lze ale vyřešit změnou souboru
fotografií.
Nemůžete se připojit k internetu
 Zkontrolujte správnost připojení kabelu LAN nebo
napájecího kabelu routeru/modemu*.
* Váš router/modem musí mít nejprve nastaveno
připojení k internetu. Údaje k nastavení routeru/
modemu vám sdělí váš poskytovatel
internetového připojení.
Nemáte přihlašovací ID k účtu YouTube
 Pokud nemáte ID a heslo k účtu YouTube,
zaregistrujte se na níže uvedené adrese.
http://www.google.com/device
(ID a heslo k účtu YouTube si můžete zaregistrovat
i na počítači.)
Po registraci vašich přihlašovacích údajů můžete
aplikaci začít ihned používat.
Obecné
Televizor se automaticky vypíná (televizor
přechází do pohotovostního režimu)
 Zkontrolujte, zda je aktivována volba [Časovač
vypnutí] (strana 26).
 Zkontrolujte, zda je aktivována volba [Doba
trvání] pomocí volby [Časovač zapnutí] (strana 26)
or [Nastavení fotorámečku] (strana 26).
 Zkontrolujte, zda je aktivována volba
[Pohotovostní režim TV z důvodu nečinnosti]
(strana 29).
Některé vstupní zdroje nelze zvolit
 Zvolte [AV předvolby], potom zvolte pro vstupní
zdroj možnost [Vždy] (strana 27).
Dálkové ovládání nefunguje
 Vyměňte baterie.
Zařízení HDMI se neobjevuje v seznamu
[Seznam zařízení BRAVIA Sync]
 Zkontrolujte, zda je dané zařízení kompatibilní s
funkcí Ovládání BRAVIA Sync.
Nelze zvolit [Vyp] v [Ovládání BRAVIA Sync]
 Pokud jste připojili zvukový systém, který je
kompatibilní s funkcí Ovládání BRAVIA Sync,
nemůžete v této nabídce zvolit možnost [Vyp].
Chcete-li změnit audio výstup na reproduktory
televizoru, zvolte [TV reproduktory] v nabídce
[Reproduktory] (strana 27).
Zapomněl/a jsem heslo k funkci [Rodičovský
zámek]
 Zadejte PIN kód 9999.
 Aktualizujte kód PIN stisknutím HOME a zvolte
[Nastavení]  [Systémová nastavení] 
[Rodičovský zámek]  [Změnit kód PIN].
Na obrazovce se objevuje režim zobrazení v
prodejně nebo propagační logo
 Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko
RETURN, potom stiskněte HOME a zvolte
[Nastavení]  [Systémová nastavení] 
[Nastavení]  [Automatický start]. Nezapomeňte
zvolit [Domov] v nabídce [Umístění].
Specifikace
Systém
Systém panelu
Panel LCD (displej s kapalnými krystaly),
podsvícení LED
Systém TV
V závislosti na volbě vaší země/oblasti a na
modelu TV.
Analogový: B/G, D/K, I
Digitální: DVB-T/DVB-C
DVB-T2*1
Satelit*1: DVB-S/DVB-S2
CZ
Systém barev/videa
Analogový: PAL, SECAM, NTSC3.58 (pouze video),
NTSC4.43 (pouze video)
Digitální: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4
AVC HP@L4.0, MP@L4.0, H.265/HEVC MP/
Main10@L5.1 (Full HD 60fps)
Výběr kanálů
V závislosti na volbě vaší země/oblasti a na
modelu TV.
Analogový: UHF/VHF/kabel
Digitální: UHF/VHF/kabel
Satelit*1: mezifrekvenční kmitočet 950-2 150 MHz
Zvukový výstup
10 W + 10 W
Bezdratova technologie
Kmitočtové pásmo (pásma)
Bezdrátová síť LAN (IEEE 802.11b/g/n)
Frekvenční rozsah
Výstupní výkon
2 400 - 2 483,5 MHz
< 20,0 dBm
Verze softwaru televizoru
8.___-1000-_.___-__
Jakékoliv budoucí aktualizace softwaru/firmwaru
tohoto zařízení/příslušenství/součástí neovlivní
jeho shodu se směrnicí 2014/53/EU.
Pro informaci o verzi softwaru viz [Zákaznická
podpora] v nabídce [Nastavení].
Vstupní/Výstupní konektory
Anténa/kabel
75 ohmový externí konektor pro VHF/UHF
Satelitní antény*1
Konektor typu F, 75 ohmový. DiSEqC 1.0, LNB 13 V/
18 V a tón 22 kHz
Distribuce signálu jedním kabelem EN50494.
/
AV IN
Video/audio vstup(konektory zvuku)
37CZ
HDMI IN 1, IN 2, IN 3 (ARC) (podpora rozlišení 4K,
kompatibilní s HDCP 2.2)
HDMI Video: 4096 × 2160p (24, 50, 60 Hz),
3840 × 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p (30,
50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30,
50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i
* Vstupy HDMI IN 2 a IN 3 podporují vysoce kvalitní
formáty HDMI, například 4K 60p/50p 4:2:0 10bit,
4:4:4, 4:2:2.
Vstup PC: (rozlišení (horizontální frekvence,
vertikální frekvence))
640 × 480 (31,5 kHz, 60 Hz),
800 × 600 (37,9 kHz, 60 Hz),
1 024 × 768 (48,4 kHz, 60 Hz),
1 280 × 1 024 (64,0 kHz, 60 Hz),
1 152 × 864 (67,5 kHz, 75 Hz),
1 600 × 900 (55,9 kHz, 60 Hz),
1 680 × 1 050 (65,3 kHz, 60 Hz),
1 920 × 1 080 (67,5 kHz, 60 Hz)*
* Při použití se vstupem HDMI bude časování 1080p
zpracováno pro formát obrazovky jako video
časování a nikoli jako PC časování.
Audio: Dvoukanálový lineární PCM: 32, 44,1 a
48 kHz, 16, 20 a 24 bitový, Dolby Digital, Dolby
Digital Plus, DTS
ARC (Audio Return Channel) (pouze HDMI IN 3)
(Dvoukanálový lineární PCM: 48 kHz, 16 bitový,
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS)
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Digitální optický konektor jack (dvoukanálový
lineární PCM: 48 kHz, 16 bitový, Dolby Digital, DTS)
AUDIO OUT /  (stereofonní minikonektor)
Sluchátka, zvukový výstup, subwoofer
1,
2,
Itálii dostupná)
3 (HDD REC) (Funkce není v
Port USB
Štěrbina CAM (modul podmíněného přístupu)
DC IN 19.5 V (pouze modely s dodanym
siťovym adapterem)
Vstup síťového adaptéru
LAN (V závislosti na volbě země/oblasti)
Konektor 10BASE-T/100BASE-TX (V závislosti na
operačním prostředí sítě se rychlost připojení
může lišit. Komunikační rychlost a kvalita
komunikace 10BASE-T/100BASE-TX není pro tento
televizor zaručena.)
38CZ
Ostatní
Volitelné příslušenství
Nástěnný držák: SU-WL450
Provozní teplota
0 ºC – 40 ºC
Provozní vlhkost
Relativní vlhkost 10 % – 80 % (bez kondenzace)
Napájení, informační list výrobku a
další
Požadavky na napájení
kromě modelů s dodanym siťovym adapterem
220 V – 240 V AC, 50 Hz
pouze modely s dodanym siťovym adapterem
19,5 V DC se siťovym adapterem
Napajeci napěti: 220 V – 240 V AC, 50 Hz
Třída energetické účinnosti
KD-65XE70xx: A+
KD-55XE70xx: A+
KD-49XE70xx: A
KD-43XE70xx: A
Velikost obrazovky (měřeno diagonálně) (přibl.)
KD-65XE70xx: 163,9 cm / 65 palců
KD-55XE70xx: 138,8 cm / 55 palců
KD-49XE70xx: 123,2 cm / 49 palců
KD-43XE70xx: 108,0 cm / 43 palců
Spotřeba elektrické energie
v režimu [Standardní]
KD-65XE70xx: 110 W
KD-55XE70xx: 85 W
KD-49XE70xx: 83 W
KD-43XE70xx: 65 W
v režimu [Živý]
KD-65XE7096 / 65XE7005 / 65XE7004: 172 W
KD-65XE7093 / 65XE7003 / 65XE7002: 161 W
KD-55XE7096 / 55XE7077 / 55XE7005 /
55XE7004: 147 W
KD-55XE7093 / 55XE7073 / 55XE7003 /
55XE7002 / 55XE7000: 136 W
KD-49XE7096 / 49XE7077 / 49XE7005 /
49XE7004: 120 W
KD-49XE7093 / 49XE7073 / 49XE7003 /
49XE7002 / 49XE7000: 114 W
KD-43XE7096 / 43XE7077 / 43XE7005 /
43XE7004: 111 W
KD-43XE7093 / 43XE7073 / 43XE7003 /
43XE7002 / 43XE7000: 101 W
Průměrná roční spotřeba elektrické energie*2
KD-65XE70xx: 161 kWh
KD-55XE70xx: 124 kWh
KD-49XE70xx: 121 kWh
KD-43XE70xx: 95 kWh
Spotřeba elektrické energie v pohotovostním
režimu*3*4
0,50 W
Rozlišení obrazovky
KD-65XE70xx / 55XE70xx / 49XE70xx / 43XE70xx:
3,840 bodů (vodorovně) x 2,160 řádků (svisle)
Rozměry (přibl.) (š × v × h)
se stolním stojanem
KD-65XE70xx: 145,4 × 90,5 × 26,6 cm
KD-55XE70xx: 123,8 × 77,5 × 25,2 cm
KD-49XE70xx: 110,2 × 69,4 × 25,2 cm
KD-43XE70xx: 97,1 × 62,0 × 24,2 cm
bez stolního stojanu
KD-65XE70xx: 145,4 × 84,0 × 4,4 cm
KD-55XE70xx: 123,8 × 72,2 × 5,8 cm
KD-49XE70xx: 110,2 × 64,6 × 7,0 cm
KD-43XE70xx: 97,1 × 57,1 × 7,0 cm
Hmotnost (přibl.)
se stolním stojanem
KD-65XE70xx: 22,0 kg
KD-55XE70xx: 18,6 kg
KD-49XE70xx: 12,1 kg
KD-43XE70xx: 10 kg
bez stolního stojanu
KD-65XE70xx: 20,9 kg
KD-55XE70xx: 17,7 kg
KD-49XE70xx: 11,4 kg
KD-43XE70xx: 9,3 kg
*1 Ne všechny televizory jsou vybaveny technologií
DVB-T2 nebo DVB-S/S2 či konektorem satelitní
antény.
*2 Spotřeba energie za rok spočítaná na základě
spotřeby televizoru zapnutého 4 hodiny denně po
dobu 365 dní. Skutečná spotřeba energie bude
záviset na způsobu používání televizoru.
*3 Udané spotřeby energie v pohotovostním režimu je
dosaženo po dokončení nezbytných vnitřních
procesů televizoru.
*4 Spotřeba elektrické energie v pohotovostním
režimu se zvýší, pokud je televizor připojen k síti.
Poznámka
• Dostupnost volitelného příslušenství závisí na zemi/
oblasti/modelu televizoru/zásobách.
• Náhražku modulu ze slotu CAM (modul podmíněného
přístupu) vyjímejte pouze tehdy, chcete-li do slotu
vložit modul CAM s kartou Smart.
• Vzhled a specifikace se mohou měnit bez upozornění.
Poznámky k funkcím digitální televize
• Digitální televize (DVB pozemní, satelitní a
kabelová), interaktivní služby a síťové
funkce nemusí být dostupné ve všech
zemích nebo oblastech. Některé funkce
nemusí být některými poskytovateli a v
některých síťových prostředích aktivovány
nebo nemusí pracovat správně. Někteří
poskytovatelé televizních služeb mohou za
své služby účtovat poplatky.
• Tento televizor podporuje digitální vysílání
s využitím kodeků MPEG-2, H.264/MPEG-4
AVC a H.265/HEVC, nicméně nelze zaručit
kompatibilitu se signály všech operátorů/
služeb, které se mohou v průběhu času
měnit.
Informace o ochranných známkách
• Výrazy HDMI a HDMI High-Definition
Multimedia Interface a logo HDMI jsou
ochranné známky nebo registrované
ochranné známky spolenosti HDMI
Licensing LLC ve Spojených státech a jiných
zemích.
• Vyrobeno na základě licence poskytnuté
společností Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D
jsou ochranné známky společnosti Dolby
Laboratories.
• „BRAVIA“ a
jsou ochranné
známky společnosti Sony Corporation.
• „Blu-ray Disc“, „Blu-ray“ a logo „Blu-ray
Disc“ jsou ochranné známky společnosti
Blu-ray Disc Association.
• Informace o patentech DTS naleznete na
stránce http://patents.dts.com. Vyrobeno
na základě licence od společnosti DTS, Inc.
DTS, symbol a DTS spolu se symbolem jsou
registrované obchodní známky společnosti
DTS, Inc. © DTS, Inc. Všechna práva
vyhrazena.
• TUXERA je registrovaná ochranná známka
společnosti Tuxera Inc. v USA a v dalších
zemích.
• Windows Media je buď zapsaná ochranná
známka nebo ochranná známka Microsoft
Corporation v USA popř. jiných zemích.
39CZ
CZ
• Tento produkt obsahuje technologii, která
podléhá určitým právům duševního
vlastnictví společnosti Microsoft. Použití
nebo šíření této technologie mimo produkt
bez příslušného povolení společnosti
Microsoft je zakázáno.
• Opera® Devices SDK. Copyright 1995-2016
Opera TV AS. All rights reserved.
• Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Miracast, Wi-Fi
Protected Setup a logo Wi-Fi CERTIFIED
jsou obchodní značky nebo registrované
ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
Pouze pro satelitní modely:
•DiSEqC™ je ochranná známka společnosti
EUTELSAT.
Tento televizor podporuje DiSEqC 1.0. Tento
televizor není určen k ovládání antén s
motorovým pohonem.
Actual resolution: 3840 x 2160 pixels.
Résolution actuelle: 3840 x 2160 pixels.
3840 x 2160 pixel.
Resolução do ecrã: 3840 x 2160 pixels.
Resolución real: 3840 x 2160 píxeles.
πραγματική ανάλυση: 3840 x 2160 pixels.
40CZ
CZ
41CZ
Obsah
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Informácie o bezpečnosti . . . . . . . . . . . . . . . 3
Preventívne pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Súčasti a ovládacie prvky
Televízny prijímač. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Diaľkový ovládač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Pripojenie televízneho
prijímača k internetu
Nastavenie pripojenia k internetu . . . . . 12
Typ 1: Zabezpečená sieť so
zabezpečením Wi-Fi Protected Setup™
(WPS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Typ 2: Zabezpečená sieť bez
zabezpečenia Wi-Fi Protected Setup™
(WPS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Typ 3: Nezabezpečená sieť s ľubovoľným
typom bezdrôtového smerovača LAN . . . . 13
Typ 4: Nastavenie drôtovej siete . . . . . . . . . 14
Príprava drôtovej siete . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Zobrazenie stavu siete . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ak sa nedokážete pripojiť k
internetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Zásady ochrany osobných údajov . . . . . 15
Používanie hlavnej ponuky
Všetky aplikácie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Zdieľanie fotografií Plus . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Používanie televízneho prijímača v
režime fotorámik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Lista programa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Digital EPG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Nahrávania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Médium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Prehrávanie fotografií/hudby/videa
cez rozhranie USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Prehrávanie fotografií/hudby/videí
cez domácu sieť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Nastavenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Nastavenia systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Zákaznícka podpora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Prezeranie obrázkov z
pripojených zariadení
Schéma pripojenia . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Používanie audio a video
zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Používanie funkcie zrkadlenia
obrazovky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Montáž TV prijímača na stenu . . . . . . . . .37
Sledovanie televízneho
prijímača
Ďalšie informácie
Zmena štýlu zobrazenia . . . . . . . . . . . . . 16
Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Zmena formátu obrazovky . . . . . . . . . . . . . 16
Nastavenie výberu scény . . . . . . . . . . . . . . . 17
Obraz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Zvuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Kanály . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Sieť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Všeobecné. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Špecifikácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2SK
Pripojenie na internet a ochrana údajov
Tento výrobok sa pripojí na internet počas počiatočného
nastavenia, hneď ako bude sieť pripojená za účelom
potvrdenia pripojenia na internet a neskôr na konfiguráciu
domovskej obrazovky. V týchto i všetkých ďalších pripojeniach
na internet je použitá vaša IP adresa. Ak chcete, aby vaša IP
adresa nebola vôbec použitá, nenastavujte bezdrôtové
pripojenie na internet a nepripájajte zariadenie na internet ani
káblom. Pokiaľ ide o ďalšie podrobnosti o pripojeniach na
internet, pozrite si informácie o ochrane osobných údajov na
obrazovkách v nastaveniach.
Poznámka pre rádiové zariadenie
Úvod
Sony Corporation týmto vyhlasuje, že rádiové
zariadenia typu KD-65XE7096, KD-65XE7093,
KD-65XE7005, KD-65XE7004, KD-65XE7003,
KD-65XE7002, KD-55XE7096, KD-55XE7093, KD-55XE7077,
KD-55XE7073, KD-55XE7005, KD-55XE7004, KD-55XE7003,
KD-55XE7002, KD-55XE7000, KD-49XE7096, KD-49XE7093,
KD-49XE7077, KD-49XE7073, KD-49XE7005, KD-49XE7004,
KD-49XE7003, KD-49XE7002, KD-49XE7000, KD-43XE7096,
KD-43XE7093, KD-43XE7077, KD-43XE7073, KD-43XE7005,
KD-43XE7004, KD-43XE7003, KD-43XE7002, KD-43XE7000 sú v
súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je
k dispozícii na tejto internetovej adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky Sony.
Pred uvedením tohto televízneho prijímača do činnosti si pozorne
prečítajte tento návod a odložte si ho pre prípad budúcej potreby.
Toto rádiové zariadenie možno prevádzkovať v EÚ bez toho, aby
došlo k porušeniu platných požiadaviek na využívanie rádiového
frekvenčného spektra.
Poznámka
• Pred uvedením tohto TV prijímača do činnosti si prečítajte časť
„Informácie o bezpečnosti“ (strana 3).
• Obrázky a ilustrácie použité v Sprievodcovi nastavením a v
tomto návode slúžia len na referenčné účely a môžu sa líšiť od
samotného produktu.
• Písmeno „xx“, ktoré je zobrazené v názve modelu, zodpovedá
jednej z číslic týkajúcich sa dizajnu, farby alebo systému
televízneho vysielania.
Umiestnenie Sprievodcu nastavením
Sprievodca nastavením sa nachádza na ochrannej výplni vnútri
kartónu s televíznym prijímačom.
Umiestnenie identifikačného štítka
Štítky s číslom modelu televízneho prijímača, dátumom výroby
(rok/mesiac) a s údajmi o napájacom zdroji sa nachádzajú na
zadnej strane televízneho prijímača alebo na balení.
Pre modely s dodaným napájacím adaptérom:
Informačné štítky s číslom modelu a sériovým číslom sieťového
adaptéra sú umiestnené na jeho spodnej strane.
VÝSTRAHA
SVIEČKY A INÝ
OTVORENÝ PLAMEŇ
DRŽTE VŽDY V DOSTATOČNEJ
VZDIALENOSTI OD TOHTO
VÝROBKU, ABY STE PREDIŠLI
ŠÍRENIU OHŇA.
Informácie o bezpečnosti
SK
VAROVANIE
Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, napríklad
slnečnému svetlu, ohňu a podobne.
Televízny prijímač nikdy neumiestňujte na nestabilné miesto.
Televízny prijímač môže spadnúť a spôsobiť zranenie alebo smrť.
Mnohým zraneniam, najmä u detí, sa dá zabrániť uplatnením
jednoduchých opatrení, napríklad:
 Používať skrinky alebo stolíky odporúčané výrobcom
televízneho prijímača.
 Používať len taký nábytok, na ktorom môže televízny prijímač
bezpečne stáť.
 Zabezpečiť, aby televízny prijímač neprečnieval cez okraj
nábytku, na ktorom stojí.
 Nedávať televízny prijímač na vysoký nábytok (napríklad na
príborník či knižnicu) bez ukotvenia nábytku aj televízneho
prijímača k vhodnej podpore.
 Nedávať televízny prijímač na látku či iné materiály, ktoré môžu
byť medzi televíznym prijímačom a nábytkom.
 Poučiť deti o nebezpečenstvách šplhania sa po nábytku pri
dosahovaní na televízny prijímač alebo jeho ovládacie prvky.
Ak si ponechávate a premiestnite svoj pôvodný televízny prijímač,
treba uplatňovať rovnaké opatrenia.
Inštalácia/Nastavenie
Televízny prijímač nainštalujte a používajte v súlade s dolu
uvedenými pokynmi, aby ste predišli vzniku rizika požiaru, úderu
elektrického prúdu, poškodeniam alebo úrazom.
Inštalácia
• Televízny prijímač treba nainštalovať v blízkosti ľahko dostupnej
elektrickej zásuvky.
• Umiestnite televízny prijímač na stabilný rovný povrch, aby ste
predišli jeho prevrhnutiu a zraneniu alebo poškodeniu majetku.
• Televízny prijímač nainštalujte na miesto, odkiaľ ho nemožno
stiahnuť, posunúť ani prevrhnúť.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Tento výrobok je vyrobený priamo alebo v mene Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko.
Otázky či výrobok vyhovuje požiadavkám podľa legislatívy
Európskej únie treba adresovať na autorizovaného zástupcu
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da
Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgicko. V akýchkoľvek
servisných alebo záručných záležitostiach prosím kontaktujte
adresy uvedené v separátnych servisných alebo záručných
dokumentoch.
3SK
• Televízny prijímač nainštalujte tak, aby stolový stojan
televízneho prijímača neprečnieval mimo TV stojana (nedodáva
sa).
Ak stolový stojan prečnieva mimo TV stojana, televízny prijímač
sa môže prevrhnúť, spadnúť a spôsobiť zranenie osôb alebo sa
môže televízny prijímač poškodiť.
Predchádzanie prevrhnutiu
KD-65XE70xx
8 mm - 12 mm
• Inštaláciu upevnenia na stenu môže uskutočňovať iba
kvalifikovaný pracovník servisu.
• Z bezpečnostných dôvodov rozhodne odporúčame používat’
príslušenstvo značky Sony, ako napr.:
Montážna konzola na stenu – SU-WL450
• Dbajte na to, aby ste pri pripevňovaní montážnej konzoly na
stenu k televíznemu prijímaču použili skrutky dodané s
montážnou konzolou na stenu. Dodané skrutky, znázornené na
ilustrácii, sú merané od pripevňovacieho povrchu montážnej
konzoly na stenu.
Priemer a dĺžka skrutky závisia od modelu konzoly na montáž na
stenu.
Použitie iných ako dodávaných skrutiek môže mať za následok
vnútorné poškodenie televízneho prijímača, alebo spôsobiť jeho
pád atď.
Skrutka M6
(predtým odstránené)
8 mm - 12 mm
Kábel
(nedodáva sa)
1.5 N·m/1,5 N·m
{15 kgf·cm}
Skrutka
(nedodáva sa)
Skrutka (M6)
Montážna konzola na stenu
Zadný kryt televízneho
prijímača
Okrem KD-65XE70xx
Preprava
• Pred premiestňovaním televízneho prijímača odpojte všetky
káble.
• Na prenášanie veľkého televízneho prijímača sú potrební dvaja
alebo traja ľudia.
• Pri prenášaní držte televízny prijímač tak, ako je to znázornené
nižšie. LCD panel a rám okolo obrazovky chráňte pred zvýšeným
namáhaním.
• Pri dvíhaní alebo prenášaní televízneho prijímača ho držte za
spodnú stranu.
• Pri prenášaní a preprave chráňte televízny prijímač pred nárazmi
alebo nadmernými vibráciami.
• Pri preprave do opravy alebo pri sťahovaní zabaľte televízny
prijímač do pôvodného kartónu a baliaceho materiálu.
4SK
8 mm - 12 mm
Skrutka M6
(nedodáva sa)
Kábel
(nedodáva
sa)
1.5 N·m/1,5 N·m
{15 kgf·cm}
Skrutka
(nedodáva sa)
Vetranie
• Vetracie otvory skrinky nikdy nezakrývajte a nič dovnútra
prístroja nestrkajte.
• Ponechajte voľný priestor okolo televízneho prijímača ako na
ilustrácii dolu.
• Rozhodne odporúčame použiť montážnu konzolu na stenu
značky Sony, aby sa zaručila dostatočná cirkulácia vzduchu.
Nainštalovaný na stene
30 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Okolo prijímača ponechajte najmenej takýto voľný priestor.
Nainštalovaný na podstavci
POZNÁMKA K SIEŤOVÉMU ADAPTÉRU (len
modely s dodaným napájacím adaptérom)
Varovanie
Chráňte zariadenie pred dažďom a vlhkosťou, aby ste predišli
riziku požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
Neumiestňujte na zariadenie objekty naplnené tekutinami, ako
napríklad vázy, aby ste predišli riziku požiaru alebo zásahu
elektrickým prúdom. Toto zariadenie neumiestňujte do
uzavretého priestoru, ako je knižnica alebo podobný priestor.
• Uistite sa, že elektrická zásuvka je nainštalovaná v blízkosti
zariadenia a že je ľahko dostupná.
• Používajte dodaný sieťový adaptér a napájací kábel.
• Nepoužívajte žiaden iný napájací adaptér. Môže to spôsobiť
poruchu.
• Sieťový adaptér pripojte k ľahko dostupnej elektrickej zásuvke.
• Napájací kábel neomotávajte okolo
sieťového adaptéra. Drôt sa môže zlomiť
a/alebo to môže spôsobiť poruchu
mediálneho prijímača.
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Okolo prijímača ponechajte najmenej takýto voľný priestor.
• Na zaručenie dostatočného vetrania a na predchádzanie
usadzovaniu nečistôt alebo prachu:
 Televízny prijímač neklaďte na plochu, neinštalujte ho hlavou
dolu, dozadu ani nabok.
 Televízny prijímač neklaďte na policu, koberec, posteľ ani do
skrine.
 Televízny prijímač neprikrývajte textíliami, ako sú záclony, ani
predmetmi ako noviny a pod.
 Televízny prijímač neinštalujte podľa ilustrácie dolu.
Cirkulácia vzduchu je zablokovaná.
Stena
Stena
• Nechytajte sieťový adaptér mokrými
rukami.
• Ak si všimnete nejakú abnormalitu na sieťovom adaptéri,
okamžite ho odpojte od elektrickej zásuvky.
• Zariadenie nie je odpojené od zdroja napájania, pokiaľ je
pripojené k elektrickej zásuvke, aj keď ste samotné zariadenie
vypli.
• Sieťový adaptér sa pri dlhšom používaní zahrieva. Môžete to
cítiť, keď sa ho dotknete rukou.
Zakázané použitie
Televízny prijímač neinštalujte a nepoužívajte na miestach, v
prostredí alebo v situáciách uvádzaných ďalej v texte, pretože
môže dôjsť k poruche televízneho prijímača a následne k požiaru,
úderu elektrickým prúdom, poškodeniu a/alebo k úrazu.
Umiestnenie:
• Vonku (na priamom slnečnom svetle), na morskom pobreží, na
lodi alebo inom plavidle, vo vozidle, v zdravotníckych
zariadeniach, na nestabilných miestach, v blízkosti vody, na
daždi, pri vlhkosti alebo dyme.
Prostredie:
• Miesta, ktoré sú horúce, vlhké alebo nadmerne prašné; miesta
kam môže preniknúť hmyz; vystavené mechanickým vibráciám,
v blízkosti horľavých predmetov (sviečky a pod.). Televízny
prijímač chráňte pred odstrekujúcimi alebo kvapkajúcimi
tekutinami. Neklaďte na televízny prijímač žiadne predmety
naplnené tekutinou, ako sú vázy a pod.
Situácie:
Sieťový kábel
Pri manipulácii so sieťovým káblom a zásuvkou dodržiavajte
nasledujúce zásady, aby ste predišli vzniku rizika požiaru, úderu
elektrického prúdu, poškodeniam alebo úrazom:
 Používajte iba sieťové káble dodávané spoločnosťou Sony, nie
od iných dodávateľov.
 Vidlicu zasuňte úplne do sieťovej zásuvky.
 Televízny prijímač pripájajte iba k sieti 220 V - 240 V AC.
 Pri zapájaní káblov sa pre vlastnú bezpečnosť presvedčite, že
napájací kábel je odpojený. Nedotýkajte sa káblových
konektorov.
 Predtým, ako budete s televíznym prijímačom pracovať alebo
ho premiestňovať, odpojte napájací kábel od sieťovej zásuvky.
 Napájací kábel nepribližujte k zdrojom tepla.
 Sieťovú vidlicu odpojte a pravidelne ju čistite. Ak je vidlica
zaprášená a pohlcuje vlhkosť, môže sa znehodnotiť jej izolácia,
čo môže spôsobiť požiar.
Poznámka
• Dodávaný napájací kábel nepoužívajte so žiadnym iným
zariadením.
• Napájací kábel príliš nestláčajte, neohýbajte ani neskrúcajte.
Mohli by sa obnažiť alebo zlomiť žily kábla.
• Napájací kábel neupravujte.
• Neklaďte na napájací kábel nič ťažké.
• Pri odpojovaní vidlice neťahajte za napájací kábel.
• Nepripájajte príliš veľa spotrebičov k tej istej sieťovej zásuvke.
• Nepoužívajte uvoľnenú sieťovú zásuvku.
• Výrobca neodporúča používať s mokrými rukami, pri odkrytom
telese, prípadne s doplnkami. Počas búrky odpojte televízny
prijímač od sieťovej zásuvky a od antény.
• Televízor nainštalujte tak, aby trčal do
otvoreného priestoru. Môže to spôsobiť
poranenie alebo poškodenie nárazom do
TV prijímača.
• Televízor umiestnite do vlhkého alebo
prašného prostredia alebo do miestnosti
s výskytom olejového dymu alebo
výparov (v blízkosti kuchynských
pracovných stolov alebo zvlhčovačov).
Mohlo by to spôsobiť požiar, elektrický
šok alebo deformácie.
• Televízor umiestnite na miesta vystavené extrémnym teplotám,
ako priame slnečné žiarenie, blízko radiátorov alebo ohrievačov.
Televízor sa môže v takýchto podmienkach prehriať a následne
sa môže zdeformovať kryt alebo sa môže vyskytnúť porucha.
5SK
SK
• Ak sa TV prijímač umiestni do šatne
verejnej plavárne alebo termálnych
prameňov, môže sa poškodiť sírou
prenášanou vzduchom atď.
• Aby ste dosiahli najlepšiu kvalitu obrazu, nevystavujte
obrazovku priamemu osvetleniu alebo slnečnému svetlu.
• TV prijímač neprenášajte z chladného prostredia do teplého.
Náhle zmeny teploty miestnosti môžu zapríčiniť kondenzáciu
vlhkosti. Výsledkom toho môže byť nekvalitný obraz a/alebo
nekvalitné farby. Ak sa tak stane, pred zapnutím napájania TV
prijímača nechajte vlhkosť celkom vypariť.
Rozbité kúsky:
• Do televízneho prijímača nič nehádžte. Sklo na obrazovke sa
môže nárazom poškodiť a spôsobiť vážny úraz.
• Ak povrch televízneho prijímača praskne, nedotýkajte sa ho, až
kým neodpojíte napájací kábel. V opačnom prípade môže dôjsť
k úderu elektrického prúdu.
Ak sa prijímač nepoužíva
• Ak televízny prijímač nebudete niekoľko dní používať, odpojte
ho od napájania z dôvodov ochrany životného prostredia a
bezpečnosti.
• Pretože vypnutím sa televízny prijímač od siete úplne neodpojí,
na úplné odpojenie televízneho prijímača je potrebné vytiahnuť
vidlicu zo sieťovej zásuvky.
• Niektoré televízne prijímače môžu mať funkcie, ktoré si na
správne fungovanie vyžadujú, aby bol televízny prijímač
ponechaný v pohotovostnom režime.
Pre deti
• Nedovoľte, aby deti vyliezali na televízny prijímač.
• Drobné príslušenstvo sa nesmie ponechať v dosahu detí, aby ho
nemohli omylom prehltnúť.
Ak by sa vyskytli nasledujúce problémy...
Ak by sa vyskytol niektorý z nasledujúcich problémov, televízny
prijímač vypnite a okamžite odpojte napájací kábel.
Požiadajte predajcu alebo servisné stredisko Sony, aby prijímač
skontroloval odborník.
Keď:
 Napájací kábel je poškodený.
 Sieťová zásuvka je uvoľnená.
 Televízny prijímač bol poškodený pádom, úderom alebo
predmetom, ktorý naň dopadol.
 Cez otvory v skrinke prenikne do prijímača tekutina alebo iný
predmet.
Informácie o teplote televízneho prijímača s
LCD
Keď televízny prijímač s LCD používate dlhší čas, okolité časti
panela sa zahrejú. Môžete to cítiť, keď sa ho dotknete rukou.
• Ak sa tento televízny prijímač používa na chladnom mieste, na
zobrazení sa môžu prejaviť škvrny alebo obraz môže stmavnúť.
Nie je to príznak poruchy. Po zvýšení teploty tieto javy zmiznú.
• Ak sa trvalo zobrazujú nepohyblivé zobrazenia, môžu sa prejaviť
„duchovia“. Po niekoľkých okamihoch môžu zmiznúť.
• Pri používaní tohto televízneho prijímača sa obrazovka a skrinka
môže zohrievať. Nie je to príznak poruchy.
• Obrazovka LCD obsahuje malé množstvo tekutých kryštálov. Pri
likvidácii dodržiavajte platné nariadenia a predpisy.
Zaobchádzanie s povrchom obrazovky a
skrinkou televízneho prijímača a ich čistenie
Pred čistením sa presvedčite, či je odpojený napájací kábel
pripájajúci televízny prijímač k sieťovej zásuvke.
Aby ste predišli znehodnocovaniu materiálu alebo povrchu
obrazovky, dodržiavajte nasledujúce preventívne zásady.
• Prach z povrchu obrazovky/skrinky utierajte jemne a mäkkou
handričkou. Ak prach odoláva, utrite ho mäkkou handričkou
jemne navlhčenou do rozriedeného roztoku neagresívneho
čistiaceho prostriedku.
• Nikdy nestriekajte vodu ani čistiaci
prostriedok priamo na televízor. Môže
kvapkať na spodnú časť obrazovky alebo
vonkajších častí a dostať sa do televízora,
pričom môže spôsobiť poškodenie
televízora.
• Nikdy nepoužívajte abrazívne špongie, čističe obsahujúce lúh
alebo kyselinu, prášok na riad ani prchavé rozpúšťadlá ako je
alkohol, benzén, riedidlo alebo insekticíd. Používanie takýchto
materiálov alebo dlhodobý kontakt s gumovými alebo
vinylovými materiálmi môže spôsobiť poškodenie povrchu
obrazovky a materiálu skrinky.
• Nedotýkajte sa televízneho prijímača, ak máte na rukách nejaké
chemické látky, ako je krém na ruky alebo opaľovací krém.
• Na zaručenie dostatočného vetrania sa odporúča pravidelne
povysávať vetracie otvory.
• Pri zmene uhla natočenia televízneho prijímača pohybujte
prijímačom pomaly, aby nespadol zo stojana a neprevrhol sa.
Prídavné zariadenia
• Prídavné zariadenia a všetky ostatné zariadenia vyžarujúce
elektromagnetické žiarenie nepribližujte k televíznemu
prijímaču. Nedodržanie tejto podmienky môže spôsobiť
deformáciu zobrazenia a/alebo šum vo zvuku.
• Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že spĺňa limity
stanovené v smernici EMC pri použití pripojovacieho
signálového kábla kratšieho ako 3 metre.
• Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že spĺňa limity
stanovené v smernici EMC pri použití kábla RF kratšieho ako 30
metrov pre terestriálny/satelitný/CATV terminál.
Odporúčanie pre konektor typu F
Dĺžka vystupujúceho vnútorneho drôtu z konektora musí byť
menšia ako 1,5 mm.
Maximálne 7 mm
Preventívne pokyny
Sledovanie televízneho programu
Maximálne 1,5 mm
(Referenčný obrázok pre konektor typu F)
• Televízny program sledujte pri miernom osvetlení, pretože
sledovanie televízneho prijímača pri slabom osvetlení alebo po
dlhšiu dobu namáha vaše oči.
• Pri používaní slúchadiel si nastavte vhodnú hlasitosť, pretože
príliš vysoká úroveň môže spôsobiť poškodenie sluchu.
Upozornenie týkajúce sa manipulácie s
diaľkovým ovládačom
Obrazovka LCD
• Hoci sa obrazovka LCD vyrába použitím vysoko presnej
technológie a 99,99 % a viac pixelov je funkčných, na obrazovke
LCD môžu byť trvalo čierne alebo jasné body (červené, modré
alebo zelené). Ide o konštrukčnú charakteristiku obrazovky LCD
a nejde o jej poruchu.
• Čelný filter sa nesmie stláčať ani poškriabať, na tento televízny
prijímač neklaďte žiadne predmety. Zobrazenie by mohlo byť
nerovnomerné a mohla by sa poškodiť obrazovka LCD.
6SK
• Pri vkladaní batérií dodržiavajte ich polaritu
• Nepoužívajte rôzne druhy batérií ani staré batérie s novými.
• Batérie zneškodňujte tak, aby neznečisťovali životné prostredie.
V niektorých krajinách môže byť zneškodňovanie batérií
regulované. Obráťte sa na miestny úrad kvôli informáciám o
zneškodňovaní.
• S diaľkovým ovládačom zaobchádzajte ohľaduplne. Nenechajte
ho padnúť, nestúpajte naň, nepolievajte ho žiadnymi
tekutinami.
• Diaľkový ovládač nesmie byť položený v blízkosti zdroja tepla,
na mieste vystavenom účinkom priameho slnečného svetla, ani
vo vlhkej miestnosti.
Funkcia bezdrôtového pripojenia jednotky
• Toto zariadenie nepoužívajte v blízkosti lekárskych prístrojov
(kardiostimulátor, atď.) lebo by mohlo dôjsť k poruche
lekárskeho prístroja.
• Hoci, toto zariadenie vysiela/prijíma zakódované signály,
dávajte pozor na neoprávnený príjem. Nenesieme žiadnu
zodpovednosť za prípadné ťažkosti.
• Toto zariadenie by malo byť nainštalované a prevádzkované s
dodržaním odstupu minimálne 20 cm medzi anténou tohto
zariadenia a telom človeka.
Likvidácia televízneho prijímača
Likvidácia starých elektrických a
elektronických prístrojov (vzťahuje
sa na Európsku úniu a európske
krajiny so systémami oddeleného
zberu)
Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale
znamená, že výrobok nesmie byť spracovávaný
ako komunálny odpad. Musí sa odovzdať do
príslušnej zberne na recykláciu elektrických a elektronických
zariadení. Zaručením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete
pri predchádzaní potenciálnych negatívnych dopadov na životné
prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli byť zapríčinené
nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku.
Recyklovaním materiálov pomôžete zachovať prírodné zdroje.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám na
požiadanie poskytne miestny úrad, služba likvidácie
komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si tento
výrobok zakúpili.
SK
Zneškodňovanie použitých batérií
(platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so
zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na batérii alebo obale znamená,
že batéria dodaná s týmto výrobkom nemôže
byť spracovaná s domovým odpadom. Na niektorých batériách
môže byť tento symbol použitý v kombinácii s chemickými
značkami. Chemické značky ortute (Hg) alebo olova (Pb) sú
pridané, ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortute alebo
0,004 % olova. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie týchto
batérií, pomôžete zabrániť potenciálne negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by v opačnom prípade
mohol byť spôsobený pri nesprávnom nakladaní s použitou
batériou. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné
zdroje. V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu bezpečnosti,
výkonu alebo integrity údajov vyžaduje trvalé pripojenie
zabudovanej batérie, túto batériu môže vymeniť iba kvalifikovaný
personál. Aby ste zaručili, že batéria bude správne spracovaná,
odovzdajte tento výrobok na konci jeho životnosti na vhodnom
zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických
zariadení. V prípade všetkých ostatných batérií, postupujte podľa
časti, ako vybrať bezpečne batériu z výrobku. Odovzdajte batériu
na vhodnom zbernom mieste na recykláciu použitých batérií. Ak
chcete získať podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku
alebo batérie, kontaktuje váš miestny alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste
výrobok zakúpili.
7SK
Vstup
Stlačte , kým sa nezobrazí hlásenie
.
Presun vybraného zdroja vstupu stlačením
tlačidla + (nahor) alebo - (dole).
Program
Stlačte , kým sa nezobrazí hlásenie PROG.
Vyberte program stlačením tlačidla + (nahor)
alebo - (dole).
Súčasti a ovládacie prvky
Televízny prijímač
KD-65XE70xx

Okrem KD-65XE70xx
CAM (modul pre podmienený
prístup)
• Poskytuje prístup k službám platenej
televízie. Bližšie informácie nájdete v
návode na použitie dodávanom spolu s
modulom CAM.
• Inteligentnú kartu nevkladajte priamo do
slotu CAM televízneho prijímača. Musí sa
vložiť do modulu podmieneného prístupu
poskytnutého autorizovaným predajcom.
• Modul CAM nie je podporovaný vo
všetkých krajinách/oblastiach. Poraďte sa
s autorizovaným predajcom.
• Keď po použití služby Internetové video
prepnete na digitálny program, môže sa
zobraziť hlásenie modulu CAM.
 (Snímače/indikátor LED)
  (Napájanie) / + / –
Krátkym stlačením  zapnete televízny
prijímač.
Dlho stlačte , kým sa televízny prijímač
nevypne.
Keď je televízny prijímač zapnutý,
Hlasitosť
Stlačením tlačidla + alebo - zvýšite/znížite
hlasitosť.
Môžete stlačiť aj , kým sa nezobrazí
hlásenie
. Stlačením tlačidla + alebo - sa
zvýši/zníži hlasitosť.
8SK
• Prijíma signály z diaľkového ovládača.
Na snímač nič neumiestňujte.
V opačnom prípade to môže ovplyvniť
jeho fungovanie.
• Svieti oranžovo, keď je [Časovač vypnutia]
alebo [Časovač zapnutia] nastavený
(strana 29), alebo TV je v režime
fotografického rámu (strana 19).
• Svieti nabielo, keď je položka [Šetrič
energie] nastavená na možnosť [Obraz
vypnutý] (strana 31).
• Svieti nabielo, keď je televízny prijímač
zapnutý.
• Nesvieti, keď je televízny prijímač v
pohotovostnom režime.
• Bliká, keď sa používa diaľkový ovládač.
• Svieti načerveno v režime nahrávania.
Poznámka
• Pred odpojením napájacieho kábla sa presvedčte, či
je televízny prijímač úplne vypnutý.
• Ak chcete televízny prijímač úplne odpojiť od
napájania, vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky.
• Keď robíte výber vstupu pre zmenu na iný vstup,
chvíľu počkajte.
 Tlačidlá s číslami
• Tieto tlačidlá slúžia na výber kanálov. Pre
kanály s číslom 10 a vyšším rýchlo stlačte
ďalšiu číslicu.
• V režime Text vyberte stránku zadaním
trojciferného čísla stránky.
Diaľkový ovládač
Tvar diaľkového ovládača, umiestnenie,
dostupnosť a funkcia tlačidla na diaľkovom
ovládači sa môže líšiť v závislosti od oblasti/
krajiny/modelu televízneho prijímača.
 EXIT
Návrat na predchádzajúcu obrazovku alebo
opustenie ponuky. Keď je dostupná služba
interaktívnej aplikácie, stlačením tohto
tlačidla ju opustíte.
 Farebné tlačidlá
Zobrazenia sprievodcu ovládaním (ak sú
farebné tlačidlá k dispozícii).
SK
 YouTube (Len v obmedzených
oblastiach/krajinách/modeloch TV
prijímačov)
Prístup k online službe „YouTube“.

/
(Informácie / zobrazenie textu
• Zobrazenie informácií. Jedným stlačením
tohto tlačidla zobrazíte informácie o
sledovanom programe alebo vstupe.
Opätovným stlačením tohto tlačidla
odstránite zobrazenie z obrazovky.
• V režime Text sa stlačením tohto tlačidla
zobrazia skryté informácie (napr.
odpovede na kvízové otázky).
 SLEEP
Stláčajte opakovane, kým sa neobjaví čas v
minútach ([Vyp.]/[15 min.]/[30 min.]/
[45 min.]/[60 min.]/[90 min.]/[120 min.]),
počas ktorého má TV zostať zapnutý
predtým, než sa vypne. Ak chcete časovač
vypnutia zrušiť, opakovane stláčajte tlačidlo
SLEEP, kým sa neobjavé [Vyp.].

////
(Výber položky / Enter)
• Výber alebo úprava položiek.
• Potvrdenie vybraných položiek.


/
textu)
(Výber vstupu / zmrazenie
• Slúži na zobrazenie a výber zdroja vstupu.
• V režime Text slúži na zmrazenie aktuálnej
stránky.
 DIGITAL/ANALOG
Prepnutie na digitálny alebo analógový
vstup.
RETURN
• Návrat na predchádzajúcu obrazovku
ktorejkoľvek zobrazenej ponuky.
• Zastavenie prehrávania súboru fotografie,
hudobného súboru alebo video súboru.
 HOME
Zobrazenie alebo zrušenie ponuky.
  +/– (Hlasitosť))
Úprava hlasitosti.
9SK
 AUDIO
  (Text)
Vyberte zvuk z viacjazyčného zdroja alebo
duálny zvuk pre aktuálne prehliadaný
program (v závislosti od zdroja programu).

Toto tlačidlo slúži na zobrazenie textového
vysielania v režime Text.
Po každom stlačení tlačidla , sa bude
zobrazenie cyklicky meniť nasledovne:
Text  Text na pozadí televízneho obrazu
(zmiešaný režim)  Žiadny text (ukončenie
služby Text)
(Titulky)
Mení nastavenie titulkov (strana 25).
 //////
• Obsluha mediálneho obsahu na
televíznom prijímači a pripojenom
zariadení kompatibilným s funkciou
BRAVIA Sync.
• Toto tlačidlo možno používať aj na
ovládanie prehrávania služby VOD (Video
na požiadanie).
Dostupnosť závisí od služby VOD.
 NETFLIX (Len v obmedzených
oblastiach/krajinách/modeloch TV
prijímačov.)
 REC (Nie je k dispozícii pre Taliansko)
 OPTIONS
Prístup k online službe „NETFLIX“.

Zaznamenať aktuálny program pomocou
funkcie záznamu na USB HDD.
Zobrazí sa zoznam, ktorý obsahuje skratky
na niektoré ponuky nastavení.
Uvedené možnosti sa líšia v závislosti od
aktuálneho vstupu a obsahu.
  (Pohotovostný režim televízneho
prijímača)
Toto tlačidlo slúži na zapnutie televízneho
prijímača alebo jeho prepnutie do
pohotovostného režimu.
 SYNC MENU
Stlačením tohto tlačidla zobrazíte ponuku
BRAVIA Sync a potom môžete z ponuky
[Výber zariadenia] vybrať pripojené
zariadenie HDMI.
Z ponuky BRAVIA Sync môžete vybrať
nasledujúce možnosti.
Ovládanie zariadenia:
Funkciu [Ovládanie zariadenia] používajte na
ovládanie zariadenia kompatibilného s
funkciou Ovládanie funkcie BRAVIA Sync.
Vyberte jednu z možností [Domov
(ponuka)], [Možnosti], [Zoznam obsahu] a
[Vypnúť] na ovládanie zariadenia.
GUIDE (EPG)
Zobrazí sa Digitálna EPG (Electronic
Programme Guide) (strana 20).

(Prejsť)
Návrat na predchádzajúci kanál alebo vstup
zobrazený dlhšie ako 15 sekúnd.
 PROG +/–/
/
• Výber nasledujúceho (+) alebo
predchádzajúceho (–) kanála.
• V režime Text slúži toto tlačidlo na výber
nasledujúcej ( ) alebo predchádzajúcej
( ) stránky.
  (Stlmiť)
Stlmenie zvuku. Opätovným stlačením zvuk
obnovíte.
 TITLE LIST (Nie je k dispozícii pre
Taliansko)
Zoznam názvov.
Reproduktor:
Výber položky [Reproduktor TV] alebo
[Audio systém] na výstup zvuku televízneho
prijímača z reproduktora televízneho
prijímača alebo z pripojeného audio
zariadenia.

Ovládanie TV:
Použitie ponuky [Ovládanie TV] na ovládanie
televízneho prijímača pomocou ponuky
[Domov (ponuka)] alebo [Možnosti].
• Čísla 5, , PROG + a tlačidlá AUDIO majú dotykové
body. Tieto dotykové body používajte ako referenčné
body pri ovládaní televízneho prijímača.
Vrátiť sa na TV:
Výberom tejto možnosti sa vrátite na
televízny program.
10SK
(Širokouhlý režim)
Nastavenie zobrazenia na obrazovke.
Opakovaným stláčaním tohto tlačidla
vyberiete požadovaný širokouhlý režim
(strana 16).
Tip
Poznámka
• Ak sú vybrané titulky a používateľ spustí aplikáciu
digitálneho textu pomocou tlačidla „Text“,
zobrazovanie týchto titulkov sa za určitých okolností
môže zastaviť. Keď používateľ zatvorí aplikáciu
digitálneho textu, dekódovanie titulkov sa
automaticky obnoví.
SK
11SK
Pripojenie televízneho prijímača k
internetu
Nastavenie pripojenia k
internetu
Ak chcete používať sieťové funkcie svojho
televízneho prijímača, musí byť pripojený na
internet. Procedúra inštalácie sa líši v závislosti
od typu siete a smerovača LAN. Pred
uskutočnením pripojenia do internetu najprv
nainštalujte smerovač LAN. Podľa nasledujúcej
tabuľky skontrolujte vaše prostredie bezdrôtovej
siete LAN.
Bezdrôtová sieť LAN
Zabezpečiť bezdrôtovú sieť
LAN?
NIE
 Typ 3
Typ 1: Zabezpečená sieť so
zabezpečením Wi-Fi Protected Setup™
(WPS)
Zabezpečenie WPS bezdrôtovej domácej siete je
také jednoduché, že stačí stlačiť tlačidlo WPS na
bezdrôtovom smerovači LAN. Pred nastavením
bezdrôtovej siete LAN skontrolujte umiestnenie
tlačidla WPS na smerovači a overte, ako ho
treba použiť.
Z bezpečnostných dôvodov sa poskytuje [WPS
(PIN)], kód PIN pre váš smerovač. Kód PIN sa
obnovuje zakaždým, keď vyberiete [WPS (PIN)].
1
Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte
[Nastavenia]  [Nastavenia systému] 
[Nastavenie]  [Sieť]  [Nastavenie
siete].
2
Nastavenie adresy IP/Servera Proxy:
– automatické nastavenie:
[Nastaviť pripojenie k sieti]  [Jednoduché]
– manuálne nastavenie:
[Nastaviť pripojenie k sieti]  [Expert] 
[Nastavenie drôtovej] alebo [Nastavenie
bezdrôtovej]
ÁNO 
Používate bezdrôtový smerovač
LAN kompatibilný so
zabezpečením Wi-Fi Protected
Setup™ (WPS)?
NIE
 Typ 2
3
ÁNO 
Typ 1*
Vyberte [WPS (Stlačte tlačidlo)] ak
použijete metódu tlačidla, alebo [WPS
(PIN)] pre metódu s PIN.
Poznámka
Názov tlačidla metódy WPS sa môže líšiť v závislosti
od smerovača (napr. tlačidlo AOSS).
Drôtová LAN  Typ 4
*
Typ 1 sa ľahšie nastavuje, ak má váš smerovač
tlačidlo automatického nastavenia, napr. systémom
zabezpečenia Air Station One-Touch Secure System
(AOSS). Väčšina najnovších smerovačov túto funkciu
má. Skontrolujte svoj smerovač.
Typ 1:
Typ 2:
Typ 3:
Typ 4:
12SK
Postupujte podľa konfigurácie
Zabezpečená sieť so zabezpečením
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).
Postupujte podľa konfigurácie
Zabezpečená sieť bez zabezpečenia
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).
Postupujte podľa konfigurácie
Nezabezpečená sieť s ľubovoľným
typom bezdrôtového smerovača
LAN.
Postupujte podľa konfigurácie
Nastavenie drôtovej siete.
4
Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke
inštalácie.
Poznámka
• Ak pre inštaláciu siete používate zabezpečenie WPS,
aktivujú sa bezpečnostné nastavenia bezdrôtového
smerovača LAN, a akékoľvek zariadenia, predtým
pripojené k bezdrôtovej sieti LAN v nezabezpečenom
stave sa od siete odpoja.
V tomto prípade aktivujte bezpečnostné nastavenia
odpojených zariadení a potom ich znova pripojte.
Alebo môžete deaktivovať bezpečnostné nastavenia
bezdrôtového smerovača siete LAN a potom
zariadenia pripojiť k televíznemu prijímaču v
nezabezpečenom stave.
• Sieť s IPv6, sa nastaví výberom [Nastavenia] 
[Nastavenia systému]  [Nastavenie]  [Sieť] 
[Priorita protokolu IPv6/IPv4]  [IPv6], potom zvoľte
[Jednoduché] v položke [Nastaviť pripojenie k sieti].
• Keď je vybrané IPv6 nie je možné nastaviť HTTP Proxy.
Typ 2: Zabezpečená sieť bez
zabezpečenia Wi-Fi Protected Setup™
(WPS)
Na nastavenie bezdrôtovej siete LAN, bude
potrebný SSID (názov bezdrôtovej siete) a
bezpečnostný kľúč (kľúč WEP alebo WPA). Ak ich
nepoznáte, nájdete ich v návode na použitie
vášho smerovača.
1
2
Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte
[Nastavenia]  [Nastavenia systému] 
[Nastavenie]  [Sieť]  [Nastavenie
siete].
Typ 3: Nezabezpečená sieť s
ľubovoľným typom bezdrôtového
smerovača LAN
Na nastavenie bezdrôtovej siete LAN, bude
potrebný SSID (názov bezdrôtovej siete).
1
Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte
[Nastavenia]  [Nastavenia systému] 
[Nastavenie]  [Sieť]  [Nastavenie
siete].
2
Nastavenie adresy IP/Servera Proxy:
– automatické nastavenie:
[Nastaviť pripojenie k sieti]  [Jednoduché]
– manuálne nastavenie:
[Nastaviť pripojenie k sieti]  [Expert] 
[Nastavenie drôtovej] alebo [Nastavenie
bezdrôtovej]
Nastavenie adresy IP/Servera Proxy:
– automatické nastavenie:
[Nastaviť pripojenie k sieti]  [Jednoduché]
– manuálne nastavenie:
[Nastaviť pripojenie k sieti]  [Expert] 
[Nastavenie drôtovej] alebo [Nastavenie
bezdrôtovej]
3
Vyberte [Prehľadávať], potom vyberte
sieť zo zoznamu nájdených
bezdrôtových sietí.
4
Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke
inštalácie.
Poznámka
• Sieť s IPv6 sa nastaví výberom [Nastavenia] 
[Nastavenia systému]  [Nastavenie]  [Sieť] 
[Priorita protokolu IPv6/IPv4]  [IPv6], potom zvoľte
[Jednoduché] v položke [Nastaviť pripojenie k sieti].
• Keď je vybrané IPv6, nie je možné nastaviť HTTP
Proxy.
• Pri zadávaní hesla sa uistite, že vaše okolie je
bezpečné.
3
Vyberte [Prehľadávať], potom vyberte
sieť zo zoznamu nájdených
bezdrôtových sietí.
4
Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke
inštalácie.
Poznámka
• Bezpečnostný kľúč (WEP alebo WPA) nebude
potrebný, pretože v tejto procedúre nebude potrebné
vybrať žiadnu metódu zabezpečenia.
• Sieť s IPv6 sa nastaví výberom [Nastavenia] 
[Nastavenia systému]  [Nastavenie]  [Sieť] 
[Priorita protokolu IPv6/IPv4]  [IPv6], potom zvoľte
[Jednoduché] v položke [Nastaviť pripojenie k sieti].
• Keď je vybrané IPv6, nie je možné nastaviť HTTP
Proxy.
13SK
SK
Typ 4: Nastavenie drôtovej siete
Ak je to potrebné, zadajte príslušné
alfanumerické hodnoty. Položky, ktoré je
potrebné nastaviť (napr. adresu IP, masku
podsiete, DHCP) sa môžu líšiť v závislosti od
poskytovateľa internetových služieb alebo
smerovača. Podrobnosti nájdete v návodoch
dodaných vaším poskytovateľom internetových
služieb alebo so smerovačom.
1
Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte
[Nastavenia]  [Nastavenia systému] 
[Nastavenie]  [Sieť]  [Nastavenie
siete].
2
Nastavenie adresy IP/Servera Proxy:
Príprava drôtovej siete
Televízny prijímač
Internet
Modem s
funkciami
smerovača
alebo
Smerovač
– automatické nastavenie:
[Nastaviť pripojenie k sieti]  [Jednoduché]
– manuálne nastavenie:
[Nastaviť pripojenie k sieti]  [Expert] 
[Nastavenie drôtovej] alebo [Nastavenie
bezdrôtovej]
3
Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke
inštalácie.
Nastavenia v ponuke [Nastavenie siete] e
možné nastaviť z ponuky [Automatický štart].
Poznámka
• Umožňuje automatickú konfiguráciu vašej drôtovej/
bezdrôtovej siete.
Pri pripojení káblom siete LAN: Drôtová
Pri pripojení zabudovanou bezdrôtovou sieťou LAN:
Bezdrôtová
Pri pripojení obidvoma káblami: Drôtová
• Nastavenie [Jednoduché], automatické nastavenie
adresy IP. Pre server proxy sa nepoužíva.
• Sieť s IPv6 sa nastaví výberom [Nastavenia] 
[Nastavenia systému]  [Nastavenie]  [Sieť] 
[Priorita protokolu IPv6/IPv4]  [IPv6], potom zvoľte
[Jednoduché] v položke [Nastaviť pripojenie k sieti].
• Keď je vybrané IPv6, nie je možné nastaviť HTTP
Proxy.
14SK
Modem
Internet
Poznámka
• Pre pripojenie do siete LAN používajte kábel kategórie
7 (nedodáva sa).
Zobrazenie stavu siete
Môžete potvrdiť stav vašej siete.
1
Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte
[Nastavenia]  [Nastavenia systému] 
[Nastavenie]  [Sieť]  [Nastavenie
siete].
2
Vyberte [Zobraziť nastavenia a stav
siete].
Ak sa nedokážete pripojiť k
internetu
Zásady ochrany osobných
údajov
Použite diagnostiku, aby ste skontrolovali
možné príčiny zlyhania sieťového pripojenia a
nastavenia.
Keď pri pripájaní do internetu používate
nasledujúce funkcie, na globálne servery
spoločnosti Sony Corporation sa odošlú určité
informácie, ktoré sa považujú za osobné
informácie.
1
Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte
[Nastavenia]  [Nastavenia systému] 
[Nastavenie]  [Sieť]  [Nastavenie
siete].
2
Vyberte [Zobraziť nastavenia a stav
siete].
3
Vyberte [Skontrolujte pripojenie].
Môže to trvať niekoľko minút. Diagnostiku
nemôžete zrušiť potom, ako zvolíte
[Skontrolujte pripojenie].
Na ich zber a používanie je potrebný váš súhlas.
• Softvér systému sa aktualizuje pripojením na
globálne servery spoločnosti Sony
Corporation cez internet.
• Obsah internetu alebo iné služby internetu od
poskytovateľov služieb, ako napríklad
YouTube.
Tento televízny prijímač má tieto obrazovky
nastavení v ponuke Automatické spustenie
alebo Nastavenie a týmto potvrdzujete váš
súhlas po tom, ako ste si prečítali podrobnosti v
časti Zásady ochrany osobných údajov. Ak
chcete používať tieto funkcie, začiarknite prosím
[Súhlasím] v každej obrazovke s nastaveniami.
Ak začiarknete [Nesúhlasím], vyššie uvedené
dve funkcie nie sú dostupné.
Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte
[Nastavenia]  [Nastavenia systému] 
[Nastavenie]  [Zásady ochrany osobných
údajov].
15SK
SK
Sledovanie televízneho prijímača
1
Stlačením tlačidla  na TV prijímači
alebo diaľkovom ovládači zapnite TV
prijímač.
2
Stlačením tlačidla DIGITAL/ANALOG
môžete prepínať medzi digitálnym a
analógovým vstupom.
3
Stlačením tlačidla s číslicou alebo PROG
+/– vyberiete televízny kanál.
4
Zmena štýlu zobrazenia
Zmena formátu obrazovky
1
Opakovaným stláčaním tlačidla
vyberáte obrazový formát.
[Širokouhlý zoom]*
[Normálny]
[Plný]
[Zoom]*
Stláčaním tlačidla  +/– upravíte
hlasitosť.
V digitálnom režime
[14:9]*
Nakrátko sa zobrazí informačný nadpis. Na
nadpise môžu byť nasledujúce ikony.
: Údajová služba (aplikácia vysielania)
: Rozhlasové programy
: Kódované/predplatené programy
Dostupné sú viaceré jazykové varianty
zvuku
:
* Vrchná a spodná časť obrazu sa môže orezať.
Poznámka
• Režim [14:9] nie je možné vybrať pre HD zdroje
obrazu.
Pre vstup HDMI v počítači (časovanie
počítača)
[Štandardne]
[Plný 1]
: K dispozícii sú titulky
:
:
Dostupné titulky a/alebo zvuk pre
sluchovo postihnutých
Odporúčaný minimálny vek pre
aktuálny program (od 3 do 18 rokov)
: Rodičovský zámok
: Digitálny programový zámok
:
[Plný 2]
Pre HDMI DCI 4K (4096 × 2160p)
[Štandardne]
[Plný 1]
K dispozícii je zvuk pre zrakovo
postihnutých
[Plný 2]
: K dispozícii sú hovorené titulky
: K dispozícii je viackanálový zvuk
16SK
Nastavenie výberu scény
1
2
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
Stláčaním tlačidiel / a následným
stlačením tlačidla
vyberte položku
[Výber scény].
Ak vyberiete požadovanú scénu,
automaticky sa nastaví optimálna kvalita
obrazu a zvuku pre vybranú scénu.
Možnosti, ktoré budete môcť vybrať, sa
môžu líšiť. Nedostupné možnosti sa
zobrazujú v sivej farbe.
SK
17SK
Používanie hlavnej ponuky
Stlačením tlačidla HOME získate prístup k
rôznym nastaveniam a funkciám televízneho
prijímača.
Zdieľanie fotografií Plus
Pomocou svojich zariadení (napr. smartfónov
alebo tabletov) sa môžete pripojiť k televízoru a
zobraziť a ukladať obľúbené fotografie.
HOME  [Všetky aplikácie]  [Zdieľanie
fotografií Plus]
Poznámka
Všetky aplikácie
Obsah internetu poskytuje množstvo zábavy na
požiadanie priamo na vašom televíznom
prijímači. Môžete si vychutnať váš obľúbený
internetový obsah, funkciu Photo Sharing Plus a
režime fotorámik.
Poznámka
• Určite pripojte svoj televízny prijímač k internetu a
dokončite [Nastavenie siete] (strana 28).
• Pripojte zariadenie k televíznemu prijímaču podľa
zobrazených pokynov.
• Po vytvorení všetkých pripojení otvorte webový
prehľadávač v zariadení a podľa zobrazených pokynov
prejdite na danú adresu URL.
Zobrazenie fotografií v televíznom
prijímači
1
2
Aby ste mohli používať obsahy internetu
1
Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte
[Všetky aplikácie].
2
Stlačte /// a vyberte si
požadovanú internetovú službu v
zozname služieb.
3
Stlačením tlačidla
spustíte
požadovaný internetový obsah.
4
Stlačením červeného/zeleného/žltého/
modrého tlačidla môžete filtrovať
kategóriu aplikácií pre fotografie/
hudbu/video/všetky.
Internetové obsahy opustíte
Stlačte tlačidlo HOME.
Poznámka
• Ak máte s touto funkciou problémy, skontrolujte, či
máte správne nastavené internetové pripojenie.
• Rozhranie k obsahu internetu závisí od poskytovateľa
obsahu internetu.
• Ak chcete aktualizovať služby Obsahu internetu,
stlačte HOME, potom vyberte [Nastavenia] 
[Nastavenia systému]  [Nastavenie]  [Sieť] 
[Obnoviť Internetový obsah].
Ak chcete používať službu NETFLIX
Stlačte tlačidlo NETFLIX na diaľkovom ovládači,
čím spustíte ponuku.
Poznámka
• Je možné, že služba Netflix sa nedá používať cez
server proxy.
18SK
Ťuknutím spustite zariadenie.
Vyberte fotografiu.
Vybraná fotografia sa automaticky
zobrazí na televíznom prijímači.
Uloženie fotografie zobrazenej v
televíznom prijímači
1
Ťuknite na miniatúru v zariadení a
potom podržaním fotografie otvorte
kontextovú ponuku.
2
Vyberte položku [OK].
Poznámka
• Po pripojení USB kľúča možno uložiť až 50 fotografií.
• Súčasne možno k televíznemu prijímaču pripojiť až 10
smartfónov alebo tabletov.
• Maximálna veľkosť jednotlivých fotografií je 20 MB.
• Môžete tiež spustiť hudbu na pozadí s maximálnou
veľkosťou súboru 30 MB.
• Podporovaný je predvolený prehliadač pre Android
2.3 alebo novší.
• Podporovaný je predvolený prehliadač pre iOS; avšak
niektoré funkcie nemožno použiť v závislosti na verzii
vášho iOS.
Používanie televízneho prijímača v
režime fotorámik
V režime fotorámik sa zobrazujú hodiny a
kalendár spolu so zobrazenou fotografiou pri
počúvaní hudby.
HOME  [Všetky aplikácie]  [Režim
fotografický rám]
Pozícia fotografie, hodín a kalendára sa každú
hodinu automaticky mení, aby nedošlo k
vypáleniu obrazu do panela.
Lista programa
1 V digitálnom režime stlačte tlačidlo
HOME.
2
Stláčaním tlačidiel / a následným
stlačením tlačidla
vyberte položku
[Lista programa].
SK
Ak chcete spustiť režime fotorámik počas
prehrávania média USB
1
Počas zobrazenia fotografie alebo
prehrávania hudobného súboru stlačte
tlačidlo OPTIONS.
2
Stláčajte tlačidlá /, potom stlačením
tlačidla
vyberte položku [Režim
fotografický rám] čím sa spustí režim
Fotorámik.
Výber režimu zobrazenia
Výberom možnosti [Režim zobrazenia] v
položke [Nastavenia fotorámika] môžete zmeniť
zobrazenie režimu fotorámik (strana 28).
Výber režimu zobrazenia hodín
Výberom možnosti [Zobrazenie hodín] v položke
[Nastavenia fotorámika] môžete vybrať jeden z
troch režimov zobrazenia hodín (strana 28).
3
Stláčaním tlačidiel /// a potom
stlačením tlačidla
vyberte program.
Používanie zoznamu Obľúbené
Funkcia Obľúbené umožňuje určiť až štyri
zoznamy obľúbených programov. Počas
sledovania televízneho prijímača stlačením
tlačidla
vytvorte alebo zobrazte zoznam
Obľúbené.
Tip
• Ak chcete upraviť zoznam Obľúbených, stlačte modré
tlačidlo. Postupujte podľa pokynov v dolnej časti
obrazovky.
Poznámka
• Tento televízny prijímač nemá pre hodiny záložný
zdroj napájaný batériou. Pokiaľ dôjde k výpadku
napájania alebo ak odpojíte napájací kábel, aktuálny
dátum a čas sa automaticky vynuluje.
Trvanie
Televízny prijímač bude v režime fotorámika
nepretržite prehrávať obsah najviac 24 hodín
predtým, než sa automaticky vypne, aby sa
ušetrila energia. Po automatickom vypnutí
nepoužívajte režim fotorámika najmenej jednu
hodinu, aby nedošlo k vypáleniu obrazu do
panela.
Nastavenie možnosti [Trvanie] môžete zmeniť v
položke [Nastavenia fotorámika] (strana 28).
19SK
Digital EPG
1 V digitálnom režime stlačte tlačidlo
GUIDE.
Médium
Prehrávanie fotografií/hudby/videa cez
rozhranie USB
Môžete si vychutnať súbory fotografií/hudby/
videí uložené v digitálnom fotoaparáte/
videokamere/smartfóne Sony (v závislosti od
modelu)* cez kábel USB alebo úložné zariadenie
USB vo vašom televíznom prijímači.
2
Stláčaním tlačidiel /// a potom
stlačením tlačidla
vyberte program.
1
Pripojte k televíznemu prijímaču
podporované zariadenie USB.
* Zariadenie musí byť v režime prenosu médií
(MTP).
Nahrávania
(Funkcia nie je k dispozícii v Taliansku)
2
3
Stlačte tlačidlo HOME.
Stláčaním tlačidiel / a následným
stlačením tlačidla
vyberte položku
[Médium].
1
V digitálnom režime stlačte tlačidlo
HOME.
4
2
Stláčaním tlačidiel / a následným
stlačením tlačidla
vyberte položku
[Nahrávania].
Stláčaním tlačidiel / a následným
stlačením tlačidla
vyberte položku
[Fotografia], [Hudba] alebo [Video].
5
Objaví sa ponuka [Výber zariadenia]. Na
výber zariadenia stlačte / a potom
.
6
Stláčaním tlačidiel /// a
následným stlačením tlačidla
vyberte
súbor alebo priečinok.
3
Stlačte / potom
a vyberte
[Zoznam názvov], [Zoznam časovača],
[Zoznam chýb] alebo [Manuálny časovač
NAHR.].
Poznámka
• Stlačením tlačidla  REC nahráte práve sledovaný
program v digitálnom režime pomocou funkcie
nahrávania na USB HDD.
• Uistite sa, že ste pred nahrávaním pripojili HDD k
televíznemu prijímaču.
Možnosti prehr.
Stlačením červeného tlačidla v náhľade
zobrazíte zoznam nastavení prehrávania USB.
Nastavenia zobrazenia
Stlačte OPTIONS v zobrazení miniatúr na
zobrazenie možnosti zmeny zobrazenia
miniatúr na zobrazenie zoznamu.
Nastavenie kvality obrazu a zvuku médií
z USB
Počas prehrávania médií stlačte tlačidlo
OPTIONS , potom vyberte [Obraz] alebo
[Zvuk].
Poznámka
• Stláčaním tlačidiel /// a následným stlačením
tlačidla
vyberte položku a upravte ju.
20SK
Prehrávanie fotografií v prezentácii
(Fotografia)
1
Stlačením zeleného tlačidla v zobrazení
miniatúr/zoznamu spustíte prezentáciu.
Ak chcete nastaviť položku [Efekt
prezentácie] a [Rýchlosť prezentácie],
stlačte tlačidlo OPTIONS  [Možnosti
prehr.].
Ak chcete prezentáciu zastaviť, stlačte
tlačidlo
RETURN.
Poznámka
• Keď televízny prijímač pristupuje k údajom v zariadení
USB, dodržiavajte tieto pokyny:
 Nevypínajte televízny prijímač.
 Neodpájajte kábel USB.
 Neodpájajte zariadenie USB.
Mohli by sa poškodiť údaje v zariadení USB.
• Spoločnosť Sony neručí za žiadne poškodenie ani za
stratu údajov na záznamovom médiu v dôsledku
nesprávnej funkcie ktoréhokoľvek pripojeného
zariadenia alebo televízneho prijímača.
• Systém súborov v zariadení USB podporuje FAT16,
FAT32 a NTFS.
• Názov súboru a priečinka sa v niektorých prípadoch
nemusí zobraziť správne.
• Keď pripájate digitálny fotoaparát Sony, nastavte
režim pripojenia USB fotoaparátu na možnosť Auto
alebo Veľkokapacitný úložný priestor. Ďalšie
informácie o režime pripojenia USB nájdete v návode
dodávanom s digitálnym fotoaparátom.
• Používate úložné zariadenia USB kompatibilné s
normami triedy veľkokapacitných úložných zariadení
USB.
• Ak vybraný súbor obsahuje nesprávne informácie
kontajnera alebo sú tieto informácie neúplné, nebude
ho možné prehrať.
Formát USB videa
• AVI (.avi)
Videokodek:
MPEG1, MPEG2, Xvid, MPEG4,
H.264, Motion JPEG
Zvukový kodek: PCM, MPEG1 Layer1/2, MPEG2
AAC (dvojkanálový), MPEG4
AAC (dvojkanálový), MPEG4
HE-AAC (dvojkanálový), Dolby
Digital (dvojkanálový), Dolby
Digital Plus (dvojkanálový),
WMA v8, MP3
• ASF (.wmv, .asf)
Videokodek:
WMV v9, Xvid, VC-1
Zvukový kodek: MP3, WMA v8
• MP4 (.mp4, .mov, .3gp)
SK
Videokodek:
MPEG4, H.264, H.263, Motion
JPEG, H.265
Zvukový kodek: MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2
AAC, MPEG4 AAC, MPEG4
HE-AAC
• MKV (.mkv)
Videokodek:
WMV v9, MPEG4, H.264, VC-1,
VP8, VP9, H.265
Zvukový kodek: PCM, MPEG1 Layer1/2, MP3,
MPEG2 AAC (dvojkanálový),
MPEG4 AAC (dvojkanálový),
MPEG4 HE-AAC
(dvojkanálový), Dolby Digital
(dvojkanálový), WMA v8,
Dolby Digital Plus
(dvojkanálový), DTS, FLAC,
VORBIS
• WebM (.webm)
Videokodek:
VP8, VP9
Zvukový kodek: VORBIS
• PS (.mpg, .mpeg, .vro, .vob)
Videokodek:
MPEG1, MPEG2
Zvukový kodek: MPEG1 Layer1/2, MP3, Dolby
Digital (dvojkanálový), Dolby
Digital Plus (dvojkanálový),
DTS, DTS 2.0
• TS (.ts, .m2ts)
Videokodek:
MPEG2, H.264, VC-1, H.265
Zvukový kodek: MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2
AAC, MPEG4 AAC, MPEG4
HE-AAC, Dolby Digital
(dvojkanálový), Dolby Digital
Plus (dvojkanálový), DTS, DTS
2.0
21SK
Hudobný formát USB
•
•
•
•
LPCM, DTS-CD (.wav)
MPEG1 audio layer3 (.mp3)
WMA V8 (.wma)
FLAC (.flac)
Formát USB fotografií
• JPEG (.jpg, .jpeg)
Nastavenia zobrazenia mediálnych
serverov
V ponuke Domov vyberte zobrazovanie
domácich sieťových serverov. Je možné zobraziť
až 10 serverov.
1
Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte
[Nastavenia]  [Nastavenia systému] 
[Nastavenie]  [Sieť]  [Nastavenie
domácej siete]  [Nastavenie
zobrazenia serverov].
2
Vyberte server, ktorý sa má zobraziť vo
Výbere zariadenia.
Poznámka
• Prehratie vyššie uvedených formátov nie je zaručené.
Prehrávanie fotografií/hudby/videí cez
domácu sieť
Môžete si užívať rôzny obsah (napr. fotografie/
hudbu/súbory videa) uložené na mediálnych
serveroch s certifikáciou DLNA Certified™.
Funkcia domácej siete vám umožní užívať si
obsah zo siete aj v iných miestnostiach.
Prehrávanie fotografií/hudby/videa
1
2
Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte
[Médium]  [Fotografia], [Hudba] alebo
[Video]  požadovaný mediálny server.
Vyberte si súbory alebo priečinky na
prehrávanie zo zoznamu.
Nastavenia
Nastavenia systému
Poznámka
• Možnosti, ktoré môžete upravovať, závisia od
konkrétnej situácie. Nedostupné možnosti sa
zobrazujú v sivej farbe alebo sa nezobrazujú vôbec.
• Funkcie satelitu sú k dispozícii len pre satelitné
modely.
Obraz
Poznámka
• Server musí mať certifikáciu DLNA Certified™.
• Súbory zo siete musia byť v nasledovných formátoch:
Fotografie: JPEG
Hudba: MP3, linear PCM, WMA
Video: AVCHD, MPEG2, MPEG1, MP4 (AVC), MP4
(MPEG4), WMV
• V závislosti od súboru nemusí byť prehrávanie možné
dokonca ani pri použití podporovaných formátov.
Renderer
Môžete prehrávať fotografie, hudbu a súbory
videa uložené na sieťových zariadeniach (napr.
digitálnych fotoaparátoch, mobilných
telefónoch, PC) na obrazovke televízneho
prijímača priamou obsluhou cieľového
zariadenia. Na sieť by mali byť pripojené
zariadenia kompatibilné s rendererom.
Režim obrazu
Nastavenie režimu obrazu.
Reset
Obnovenie všetkých nastavení položky
[Obraz], okrem položky [Režim obrazu] na
predvolené nastavenia.
Jas
Slúži na úpravu jasu podsvietenia.
Kontrast
Zvýšenie alebo zníženie kontrastu obrazu.
Nastavenie Renderer
Úroveň čiernej
Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte
[Nastavenia]  [Nastavenia systému] 
[Nastavenie]  [Sieť]  [Nastavenie domácej
siete]  [Renderer].
Slúži na úpravu stupňa čiernej v rámci
obrazu.
Sfarbenie
Slúži na úpravu stupňa sýtosti farieb.
22SK
Saturácia
Slúži na úpravu stupňa zelených a
červených tónov.
Teplota farieb
Slúži na úpravu teploty farieb.
Ostrosť
Rozšírené zvýraz. kontr. Podľa jasu
obrazu automaticky upravuje
kontrast.
Úprava čiernej: Slúži na vylepšenie
čiernej farby v obraze so silnejším
kontrastom
Gamma: Slúži na úpravu vyváženia
svetlých a tmavých miest.
Slúži na úpravu detailov obrazu.
Živé farby: Slúži na vylepšenie žiarivosti
farieb.
Vytvorenie reality
Rozš. teplota farieb: Slúži na podrobnú
úpravu teploty farieb.
Nastavuje jemnosť a šum pre realistický
obraz.
Rozlíšenie: Nastavuje jemnosť a čistotu.
Vyberte [Manuálne] from [Vytvorenie
reality] na úpravu [Rozlíšenie].
Gama body úprav farieb:
Táto funkcia je určená pre pokročilých
používateľov a vyžaduje profesionálne
nástroje na kalibráciu obrázkov. Na
zmenu pixlov je k dispozícii 10 bodov
úpravy s 10 úrovňami vstupného signálu.
Mastered in 4K
Optimalizuje kvalitu obrazu diskov Blu-ray
spracovaných v rozlíšení 4K. Používa sa len
pre signály 1080/24p.
Náhodný výber redukcie šumu
Slúži na redukciu opakovaného náhodného
šumu.
Digitálna redukcia šumu
Redukuje šum v dôsledku kompresie
obrazu.
Motionflow
Zvyšuje kvalitu pohyblivého obrazu.
Filmový režim
Zabezpečuje zlepšenie pohybu obrazu
počas prehrávania na film nasnímaných
záberov z diskov BD (disk Blu-ray), DVD
alebo videoprehrávača. Vyberte položku
[Auto], ak chcete zobraziť pôvodný obsah
nasnímaný na film.
Poznámka
• Ak sa v obraze vyskytujú nepravidelné signály
alebo príliš veľa šumu, funkcia [Filmový režim]
sa automaticky vypne, aj keď je vybraná
možnosť [Auto].
Rozšírené nast.
Podrobnejšia úprava nastavení [Obraz].
Reset: Obnovenie všetkých rozšírených
nastavení na predvolené nastavenia.
Zvuk
ClearAudio+
Užívajte si teraz najlepšiu kvalitu zvuku
pomocou kombinácie vyváženej
technológie digitálneho spracovania
signálu.
Režim zvuku
Výber zvuku podľa obsahu, ktorý chcete
sledovať.
Reset
Obnovenie nastavení [Priestorový zvuk],
[Priestorový efekt], [Obnovenie kvality
zvuku (DSEE)], [Ekvalizér], [Zvýraznenie
hlasu], [Rozšírené autom. nastavenie
hlasitosti], [Vyváženie] a [Kompenzácia
hlasitosti].
Priestorový zvuk
Je možné prakticky reprodukovať realistický
priestorový zvuk.
Priestorový efekt
Upravte priestorový zvukový efekt.
Obnovenie kvality zvuku (DSEE)
Reprodukujte priestorovo prirodzenú
kvalitu zvuku dekódovaním vysokých
frekvencií a tichého zvuku, ktoré sa často
pri digitálnej kompresii stratia.
23SK
SK
Vyváženie
Dolby Digital Plus Out: Vyberte položku
[Auto] ak chcete prejsť cez tok Dolby
Digital Plus do ARC, keď je Dolby
Digital Plus k dispozícii
prostredníctvom pripojeného audio
systému.
Keď je tok Dolby Digital Plus výstup,
Digital Audio Out (optický)* je
stlmený.
Vyberte položku [Vyp.], ak chcete
previesť tok Dolby Digital Plus na
Dolby Digital pre ARC (Audio systém)
aj pre Digital Audio Out (optický)*.
Zvýraznenie zvuku ľavého alebo pravého
reproduktora.
Úroveň audio HE-AAC: Úprava úrovne
hlasitosti audia HE-AAC.
Kompenzácia hlasitosti
Úroveň MPEG Audio: Úprava úrovne
hlasitosti zvuku MPEG.
Úprava úrovne hlasitosti aktuálneho vstupu
s ohľadom na ostatné vstupy.
* Len v obmedzených oblastiach/krajinách/
modeloch TV prijímačov.
Ekvalizér
Úprava nastavení frekvencie zvuku.
Zvýraznenie hlasu
Zdôrazniť hlas alebo okolité audio.
Rozšírené autom. nastavenie hlasitosti
Automaticky vyrovnáva úroveň hlasitosti,
ktorá sa môže líšiť podľa programu alebo
vstupu.
Duálny zvuk
Nastavenie zvuku z reproduktorov na
možnosť [Mono], [Stereo], [A] alebo [B].
Poznámka
• Ak je signál príliš slabý, zvuk sa automaticky
stáva monofónny.
• Ak je počas príjmu programu NICAM počuť v
stereofónnom zvuku šum, vyberte položku
[Mono]. Zvuk sa zmení na monofónny, zníži sa
však šum.
• Nastavenie [Duálny zvuk] sa uloží do pamäte
pre všetky pozície programov.
• Zvuk stereofónneho vysielania nie je možné
počúvať, keď je zvolená položka [Mono].
Tip
• Ak vyberiete iné zariadenie pripojené k
televíznemu prijímaču, nastavte položku
[Duálny zvuk] na možnosť [Stereo], [A] alebo
[B].
Rozšírené nast.
Dynamický rozsa: Kompenzácia
rozdielov úrovní audia rôznych
kanálov
Poznámka
• Bez ohľadu na nastavenie [Dynamický rozsah]
nemusí táto funkcia fungovať alebo jej účinok
sa môže líšiť v závislosti od programu.
Obrazovka
Formát obrazovky
Pre podrobnosti o formáte obrazovky pozri
page 16.
Auto formát
Nastavenie [Formát obrazovky] sa
automaticky zmení tak, aby sa zhodovalo
so vstupným signálom.
Pôvodné nast. 4:3
Nastavenie predvoleného nastavenia
[Formát obrazovky] pre vstupný signál
formátu 4:3.
Oblasť auto. zobrazenia
Automatická úprava obrazu na
najvhodnejšiu plochu obrazovky.
Plocha obrazu
Nastavenie plochy obrazu.
Horizontálny posun
Úprava horizontálnej polohy obrazu.
Vertikálny posun
Úprava zvislej polohy obrazu.
24SK
Výška
Úprava vertikálnej veľkosti obrazu, ak je
položka [Formát obrazovky] nastavená na
možnosť [Širokouhlý zoom].
Nastavenia PC / DCI 4K
Vyberte [Formát obrazovky], pozrite si
stranu 16.
Nastavenie programu
Analógové nastavenie
Analóg. automatické ladenie:
Naladenie všetkých dostupných
analógových kanálov. Túto možnosť
zvyčajne nie je potrebné použiť,
pretože kanály sa naladia už pri prvej
inštalácii televízneho prijímača.
Vďaka tejto možnosti však môžete
tento postup zopakovať (napr. na
opätovné naladenie televízneho
prijímača po presťahovaní alebo na
vyhľadanie nových kanálov, ktoré
začali vysielať vysielatelia).
Ručné ladenie: Pred výberom položiek
[Systém TV]/[Kanál]/[AFT]/[Audio
filter]/[Preskočiť]/[Systém farieb],
vyberte stlačením tlačidla PROG +/–
číslo programu s daným kanálom.
Číslo programu, ktoré je nastavené na
možnosť [Preskočiť], nie je možné
vybrať.
Program
Manuálne nastavenie programových
kanálov.
Úroveň signálu
Zobrazuje úroveň signálu pre práve
sledovaný program.
Triedenie programov: mena poradia, v
ktorom sú kanály uložené v
televíznom prijímači.
Digitálne nastavenie
Digitálne ladenie:
Automatické digitálne ladenie
Naladenie dostupných digitálnych
kanálov. Táto možnosť umožňuje
preladiť televízny prijímač po
presťahovaní alebo vyhľadať nové
kanály, ktoré začali vysielať vysielatelia
Rozsah automatického ladenia
Normálny: Vyhľadanie dostupných
kanálov v rámci oblasti alebo krajiny.
Plný: Vyhľadanie dostupných kanálov
bez ohľadu na oblasť alebo krajinu.
Poznámka
• Po presťahovaní na nové miesto, zmene
poskytovateľa služieb alebo za účelom
vyhľadania novo zavedených kanálov môžete
aktivovať funkciu [Automatické digitálne
ladenie].
Rozsah automatického ladenia
Odstránenie nežiaducich digitálnych
kanálov uložených v televíznom prijímači
a zmena poradia digitálnych kanálov
uložených v televíznom prijímači.
Manuálne ladenie
Manuálne naladenie digitálnych kanálov.
Nastavenie titulkov:
Nastavenie titulkov
Ak je vybraná možnosť [Pre
nepočujúcich], môžu sa spolu s titulkami
zobrazovať aj niektoré vizuálne pomôcky
(ak televízne kanály vysielajú takéto
informácie).
Prvotný preferovaný jazyk
Výber preferovaného jazyka, v ktorom sa
zobrazujú titulky.
Druhotný preferovaný jazyk
Výber druhotného preferovaného
jazyka, v ktorom sa zobrazujú titulky.
Nastavenie audio:
Typ audia (Audio opis)
Normálny
Poskytuje normálny typ audia.
Audio opis
Zvukový popis (rozprávač) vizuálnych
informácií, ak televízne kanály vysielajú
takéto informácie.
Pre nepočujúcich
Po zvolení položky [Pre nepočujúcich]
sa prepne na vysielanie pre
nepočujúcich.
Hovorené titulky
Prepnutie na vysielanie audia
hovorených titulkov ak kanály
televízneho prijímača prenášajú tieto
informácie.
Prvotný preferovaný jazyk
Výber preferovaného jazyka programu.
Niektoré digitálne kanály môžu vysielať
viaceré jazykové verzie zvuku programu.
25SK
SK
Druhotný preferovaný jazyk
Výber druhotného preferovaného jazyka
programu. Niektoré digitálne kanály
môžu vysielať viaceré jazykové verzie
zvuku programu.
Miera kombinácie
Úprava hlavnej výstupnej úrovne zvuku
televízneho prijímača a zvukového
opisu.
Tip
• Táto možnosť je dostupná iba pri nastavení
[Audio opis] v ponuke [Typ audia (Audio
opis)].
Nastavenie Guide:
Aktualizácia Guide v pohotovostnom
režime
Televízny prijímač získava údaje EPG
počas pohotovostného režimu.
Tech. nastavenie:
Automatická aktualizácia
Umožňuje, aby televízny prijímač
vyhľadal a uložil nové digitálne služby
ihneď potom, ako sú k dispozícii.
Náhrada služieb
Vyberte možnosť [Zap.], ak chcete
automaticky zmeniť kanál, ak vysielateľ
zmení vysielanie programu na iný kanál.
Prenos zoznamu programov
Import alebo export naladených
programov pomocou zariadenia USB.
Nastavenie satelitu:
Umožňuje automaticky naladiť
satelitné kanály.
Ladenie digitálneho satelitu
Naladenie dostupnej satelitnej služby.
Táto možnosť umožňuje preladiť
televízny prijímač po presťahovaní alebo
vyhľadať nové kanály, ktorézačali
vysielať vysielatelia.
Poznámka
• Môžete si vybrať typ inštalácie a nastaviť
možnosti nastavenia podľa nastavenia
uvedeného nižšie:
Konfigurácia antény
Umožňuje vám vybrať jednokáblový rozvod,
pevnú anténu alebo DiSEqC.
Typ vašej satelitnej inštalácie môže byť
jednokáblový rozvod, pevná anténa alebo
DiSEqC.
Jednokáblový rozvod umožňuje dodávať
satelitné programy do viacerých prijímačov
cez jediný koaxiálny kábel. Každý prijímač
alebo tuner má pridelené jedno
používateľské „pásmo“.
Inštalácie DiSEqC vám umožnia pripojiť sa k
viacerým satelitným anténam alebo LNB, ak
ich máte, a vyberať si medzi nimi pomocou
ovládača televízneho prijímača.
Pevná anténa je zvyčajne najjednoduchší typ
inštalácie tam, kde je jedna satelitná anténa
a LNB.
Pásmo
Číslo používateľského pásma prideleného
televíznemu prijímaču alebo tuneru.
Frekvencia pásma
Frekvencia používateľského pásma
prideleného televíznemu prijímaču alebo
tuneru.
Iné (Všeobecný satelit)
Televízny prijímač bude hľadať satelitné
služby na základe skupiny všeobecných
nastavení.
Ovládanie DiSEqC
Nastavenia na ovládanie ďalšieho satelitného
zariadenia, ako sú prepínače satelitného
voliča.
Typ prehľadávania
Úplné skenovanie vykonáva skenovanie
všetkých dostupných satelitných frekvencií.
Skenovanie siete vykonáva skenovanie na
základe vopred definovaných parametrov
siete.
Manuálne skenovanie vám umožní nastaviť
frekvenciu skenovania a ďalšie parametre
transpondéra.
Tip
• Ak služby po tomto skenovaní siete nie sú
nájdené, vykonajte úplné skenovanie.
Úprava zoznamu satelitných programov
Odstránenie nežiaducej satelitnej služby
uloženej v televíznom prijímači a zmena
poradia satelitnej služby uloženej v
televíznom prijímači.
Satelitná automatická aktualizácia
Umožňuje, aby televízny prijímač
vyhľadal a uložil nové satelitné služby
ihneď potom, ako sú k dispozícii.
Manuálna akt. služby (zachová
obľúbené a časovače):
Vyhľadáva dostupné aktualizácie
manuálne.
26SK
Nastavenie CA-modulu:
Umožňuje prístup k platenej televíznej
službe, ak získate modul
podmieneného prístupu (CAM) a
kartu na jej sledovanie.
PIN CA-modulu:
Umožňuje zadať 8-ciferný kód PIN
modulu podmieneného prístupu
(CAM), ktorý sa má uložiť v televíznom
prijímači.
Vymazať zoznam služieb:
Vymazanie zoznamu služieb. Zoznam
vymažete výberom možnosti [Áno].
Nastavenie interaktívnej aplikácie:
Služba interaktívnej aplikácie
poskytuje digitálny text a grafiku vo
vysokej kvalite spolu s pokročilými
možnosťami. Túto službu podporujú
vysielatelia.
Zmeniť PIN kód
Túto možnosť vyberte, ak chcete zmeniť
PIN kód.
Rodičovské hodnotenie
Nastavenie vekového obmedzenia pri
sledovaní. Ak chcete sledovať akýkoľvek
program s určeným vekovým
obmedzením, zadajte správny PIN kód.
Nastavenie ochrany
Zapnite alebo vypnite ochranu operácií
súvisiacich s programami.
SK
Digitálny programový zámok
Zablokovanie digitálneho kanála, ktorý sa
nebude dať sledovať. Ak chcete sledovať
zablokovaný kanál, vyberte možnosť
[Odomknuté].
Satelitný programový zámok
Zablokovanie satelitného programu, ktorý
sa nebude dať sledovať. Ak chcete sledovať
zablokovaný program, vyberte možnosť
[Odomknuté].
Poznámka
Interaktívna aplikácia
Umožňuje sledovanie programov s
interaktívnymi službami.
Automatický štart aplikácie
Automaticky spúšťa aplikácie súvisiace s
vysielaním.
Aplikácia pre (Prog. [aktuálny program])
Umožňuje službu interaktívnej aplikácie
pre aktuálny program.
• Ak chcete sledovať zablokovaný program, na
odblokovanie zadajte kód PIN alebo vyberte
[Program zamknutý.] v [Rodičovský zámok].
Poznámka
• Po zadaní správneho PIN kódu pre zablokovaný
kanál alebo externý vstup sa funkcia
[Rodičovský zámok] dočasne deaktivuje. Ak
chcete nastavenia funkcie [Rodičovský zámok]
znova aktivovať, vypnite a znova zapnite
televízny prijímač.
• Interaktívna služba je dostupná iba ak ju
poskytuje vysielateľ.
• Dostupné funkcie a obsah obrazovky sa líši v
závislosti od vysielateľa.
Blokovanie externého vstupu
Zablokovanie externého vstupu, ktorý sa
nebude dať sledovať. Ak chcete sledovať
externý vstup, vyberte možnosť
[Odomknuté].
Poznámka
Tip
Rodičovský zámok
PIN kód
Nastavujte kód PIN na blokovanie kanálov,
externých vstupov, internetových služieb a
všetkých nastavení súvisiacich s ladením
kanálov. Pomocou tlačidiel 0-9 na
diaľkovom ovládači zadajte štvorciferný PIN
kód.
• Ak ste PIN kód stratili, pozrite si page 41.
Rodičovský blok pre Nahrané tituly (len
pre Veľkú Britániu)
Zobrazením sprievodcu, ktorý na prístup
vyžaduje zadanie hesla, môžete zablokovať
nahraný obsah.
27SK
Internetová zámka
Zablokovanie obsahu internetu, ktorý sa
nebude dať sledovať.
Ak chcete sledovať obsah internetu,
vyberte možnosť [Odomknuté].
Nastavenie
Sieť
Nastavenie siete: Nastavuje nastavenia
stavu siete.
Priorita protokolu IPv6/IPv4: Prepínanie
medzi [IPv6] a [IPv4 (Odporúčané)].
Poznámka
• Ak chcete používať sieť s [IPv6], vyberte
[IPv6], potom vyberte [Jednoduché] v ponuke
[Nastaviť pripojenie k sieti].
• Keď je vybrané IPv6 , nie je možné nastaviť
HTTP Proxy.
• Keď je zvolený systém IPv6 , niektoré lokality
na prehľadávanie internetu, aplikácie alebo
obsah nie je možné sledovať.
Vstavaná Wi-Fi: Zabudovaná
bezdrôtová sieť LAN [Zap.] alebo
[Vyp.].
Nastavte na [Vyp.], ak nepoužívate
zabudovanú bezdrôtovú sieť LAN.
Keď prepínate zo stavu [Vyp.] na
[Zap.], nadviažte pripojenie k sieti cez
[Nastavenie siete].
Wi-Fi Direct: Zapnutie/Vypnutie pre
prepojenie vášho televízneho
prijímača s Wi-Fi Priamym zariadením,
ako je PC, mobilný telefón alebo
digitálny fotoaparát.
Nastavenia Wi-Fi Direct: Nastavenie
pripojenia zariadenia s rozhraním WiFi Direct k televíznemu prijímaču
pomocou funkcie Wi-Fi Direct. Ak sa
nemôžete pripojiť, stlačte tlačidlo
OPTIONS a vyberte položku
[Manuálne].
Názov zariadenia: Zmena názvu
televízneho prijímača, ktorý sa
zobrazuje v pripojenom zariadení.
Obnoviť Internetový obsah: Pripojiť do
internetu a prijímať dostupné služby
internetového obsahu.
Nastavenie domácej siete:
Nastavenie zobrazenia serverov
Zobrazí zoznam pripojených serverov.
Môžete vybrať server, ktorý sa má
zobraziť vo Výbere zariadenia.
Diagnostika servera
Diagnostikuje sa, či sa televízny prijímač
môže pripojiť ku každému serveru v
domácej sieti.
Diaľkové spustenie
Táto funkcia umožňuje prepojenému
zariadeniu v domácej sieti zapnúť
televízny prijímač.
Poznámka
• Príkon v pohotovostnom režime sa zvýši, ak
je nastavená možnosť [Zap.].
Renderer
Funkcia Renderer
Umožňuje televíznemu prijímaču
prehrávať mediálne súbory na
zariadení (napr. digitálnom
fotoaparáte).
Ovládanie prístupu Renderera
Umožňuje prístup z určeného
zariadenia na ovládanie.
Nastavenie Renderera
Nastavujú sa podrobné nastavenia
[Nastavenie Renderera].
Zásady ochrany osobných údajov
Vyberte [Súhlasím] alebo [Nesúhlasím] s
politikou ochrany osobných údajov. (strana
15).
Nastavenie ochrany osobných údajov*
Slúži na správu vašich osobných údajov.
* Len v obmedzených oblastiach/krajinách/
modeloch TV prijímačov.
Nastavenia fotorámika
Režim zobrazenia: Umožňuje vybrať
režim zobrazenia. Pozrite si stranu 19.
Zobrazenie hodín: Umožňuje vybrať
zobrazenie hodín.
Poznámka
• Táto možnosť je dostupná iba keď [Režim
zobrazenia] je nastavený na [Obraz a hodiny]
alebo [Hodiny na celú obrazovku].
Výber obrazu: Vyberie sa obrázok.
Výber hudby: Vyberie sa hudba.
28SK
Nastavenie prezentácie: Výber
zobrazenia režimu prezentácie alebo
jednej fotografie.
Nastavenie prehrávania hudby: Výber
prehrávania všetkých stôp alebo
jednej hudobnej stopy.
Trvanie: Vyberte čas, po ktorom sa
televízny prijímač automaticky prepne
do pohotovostného režimu.
Prvý deň v týždni: Nastavuje [Nedeľa]
alebo [Pondelok] ako prvý deň týždňa
v kalendári.
Automatický štart USB
Keď k portu USB pripojíte zariadenie USB,
vyberte položku [Zap.], ak chcete, aby sa
automaticky zobrazila miniatúra naposledy
prehrávanej fotografie, hudby alebo videa.
Hodiny/Časovače
Nastavenie časovača a hodín.
Časovač vypnutia: Nastavuje čas v
minútach, počas ktorého má ostať
televízny prijímač zapnutý predtým,
než sa automaticky vypne.
Časovač zapnutia: V zadaný čas sa
televízny prijímač zapne z
pohotovostného režimu a naladí sa na
požadovaný kanál alebo vstup. Pred
nastavením tejto funkcie sa uistite, že
ste nastavili správny aktuálny čas.
Nastavenie hodín: Nastavuje aktuálny
čas a dátum.
Auto/Manuálne
Vyberte položku [Manuálne] pre
manuálne nastavenie aktuálneho času.
Automatické časové pásmo
Nastavenie automatického výberu
časového pásma, v ktorom sa
nachádzate.
Zap.: Automatické prepínanie medzi
letným a zimným časom podľa
kalendára.
Vyp.: Čas sa zobrazí podľa časového
rozdielu nastaveného v položke
[Časové pásmo].
Automatická zmena času
Nastavenie automatického prepínania
letného a zimného času.
Dátum
Nastavuje aktuálny dátum.
Čas
Nastavuje aktuálny čas.
Časové pásmo
Umožňuje manuálny výber časového
pásma, v ktorom sa nachádzate, ak sa
líši od predvoleného nastavenia
časového pásma pre vašu krajinu alebo
oblasť.
Nastavenie nahrávania (Funkcia nie je k
dispozícii v Taliansku)
Ak chcete zaregistrovať a zrušiť registráciu
HDD pre funkciu nahrávania.
Automatická aktualizácia času
nahrávania:
Zap.
Čas nahrávania bude automaticky
aktualizovaný na základe zmien
vysielaného signálu.
Vyp.
Čas nahrávania bude založený na čase
rezervácie.
Odporúča sa nemeniť túto ponuku
nastavení, keď máte existujúce
rezervované časovače.
Automatický štart
Spustenie úvodného nastavenia. Táto
možnosť umožňuje preladiť televízny
prijímač po presťahovaní alebo vyhľadať
nové kanály, ktoré začali vysielať
vysielatelia.
Jazyk/Language
Výber jazyka, v ktorom sa zobrazujú
ponuky.
Fyzická klávesnica (len pre webový
prehliadač*)
Vyberte jazyk fyzickej klávesnice, keď je k
televíznemu prijímaču pripojená fyzická
klávesnica.
* Len v obmedzených oblastiach/krajinách/
modeloch TV prijímačov.
Spúšťacie logo
Ak chcete, aby sa po zapnutí televízneho
prijímača zobrazilo logo, vyberte možnosť
[Zap.]. Ak chcete túto funkciu vypnúť,
vyberte možnosť [Vyp.].
29SK
SK
Indikátor LED
Ak chcete, aby sa rozsvietil indikátor LED,
vyberte možnosť [Zap.]. Ak chcete túto
funkciu vypnúť, vyberte možnosť [Vyp.].
Nastavenie AV
AV predvoľby: Priradenie názvu vstupu
externého zariadenia.
Zapnúť
Vyberte možnosť [Auto], ak sa majú
názvy zobrazovať len vtedy, keď je
zariadenie pripojené, alebo možnosť
[Vždy], ak sa majú názvy zobrazovať bez
ohľadu na stav pripojenia.
Systém farieb: Vyberá systém farieb
podľa kompozitného video signálu zo
vstupného zdroja.
Reproduktor: Výber zvukového výstupu
z reproduktora TV alebo externého
zvukového výstupu.
Výstup pre slúchadlá/audio: Nastavuje
zvukový výstup na slúchadlá, externé
audio systémy alebo aktívny
subwoofer pripojený k televíznemu
prijímaču. Keď zvolíte možnosť [Zvuk.
výstup (pevný)], [Zvuk. výstup
(premenlivý)] alebo [Subwoofer],
odpojte slúchadlá od televízneho
prijímača.
Zvuk. výstup (pevný)
Audio výstup televízneho prijímača je
pevne nastavený. Hlasitosť (a ostatné
nastavenia zvuku) vášho audio systému
upravíte pomocou ovládača hlasitosti na
audio prijímači.
Zvuk. výstup (premenlivý)
Ak používate externý audio systém,
hlasitosť audio výstupu možno ovládať
pomocou diaľkového ovládača
televízneho prijímača.
Slúchadlá - väzba na reprod.
Zapnutie/vypnutie vnútorných
reproduktorov televízneho prijímača,
keď k televíznemu prijímaču pripojíte
slúchadlá.
Hlasitosť slúchadiel: Nastavenie
hlasitosti slúchadiel.
Poznámka
• Táto možnosť nie je dostupná, ak je položka
[Výstup pre slúchadlá/audio] nastavená
a možnosť [Zvuk. výstup (pevný)], [Zvuk.
výstup (premenlivý)] alebo [Subwoofer].
30SK
Subwoofer: Ak chcete povoliť, nastavte
[Výstup pre slúchadlá/audio] na
[Subwoofer].
Úroveň pre subwoofer
Nastavte hlasitosť subwoofera.
Fáza
Vyberte fázovú polaritu.
Synchronizácia subwoofera
Upraví časové oneskorenie zvuku
subwoofera.
Digitálny zvukový výstup: Nastavenie
zvukového signálu, ktorý je vydávaný
po pripojení digitálneho výstupného
audio kábla (optický)* alebo kábla
HDMI.
* Len v obmedzených oblastiach/krajinách/
modeloch TV prijímačov.
Auto 1
Výstup skomprimovaného audia bezo
zmeny.
Auto 2
Výstup len skomprimovaného audia pre
multikanálový obsah bezo zmeny.
PCM
Výstup vždy v PCM.
Pozícia TV: V závislosti od pozície
televízneho prijímača sa po nastavení
tejto položky na možnosť [Stojan na
stôl] alebo [Na stene] vylepšia
nastavenia reproduktora.
Formát signálu HDMI
Štandardný
Štandardný formát HDMI pre bežné
použitie.
Vylepšený
Nastavte len pre zariadenia s podporou
formátov High-Quality HDMI, ako je 4K
60p 4:2:0 10bit, 4:4:4, 4:2:2.
Nezabudnite použiť kábel Premium High
Grade HDMI, ktorý podporuje rýchlosť
18 Gbps a je označený logom HDMI.
(Pozrite si parametre kábla.)
Poznámka
• Len pre vstup HDMI IN 2 a IN 3.
• Zmeňte na [Štandardný], ak obraz a zvuk pri
nastavení [Vylepšený] nie sú správne.
Nastavenia funkcie BRAVIA Sync
Umožňuje televíznemu prijímaču
komunikovať so zariadením kompatibilným
s funkciou Ovládanie funkcie BRAVIA Sync,
ktoré je pripojené ku konektorom HDMI
televízneho prijímača. Okrem toho je
potrebné vykonať nastavenia komunikácie
v pripojenom zariadení.
Ovládanie funkcie BRAVIA Sync:
Nastavenie, či sa majú alebo nemajú
prepájať operácie televízneho
prijímača a pripojeného zariadenia
kompatibilného s funkciou Ovládanie
funkcie BRAVIA Sync. Ak je táto
položka nastavená na možnosť [Zap.],
k dispozícii sú nasledujúce funkcie. Ak
je pripojené konkrétne zariadenie
značky Sony kompatibilné s funkciou
Ovládanie funkcie BRAVIA Sync, toto
nastavenie sa použije na pripojené
zariadenie automaticky.
Auto vypínanie zariadení: Keď je táto
položka nastavená na možnosť [Zap.],
pripojené zariadenie kompatibilné s
funkciou Ovládanie funkcie BRAVIA
Sync sa vypne, keď sa televízny
prijímač prepne do pohotovostného
režimu.
Auto zapínanie TV: Keď je táto položka
nastavená na možnosť [Zap.],
televízny prijímač sa zapne po zapnutí
pripojeného zariadenia
kompatibilného s funkciou Ovládanie
funkcie BRAVIA Sync.
Klávesy ovládania zariadenia:
Pomocou funkčných tlačidiel na
diaľkovom ovládači televízneho
prijímača môžete ovládať pripojené
zariadenie.
Žiadny
Deaktivuje sa ovládanie pomocou
diaľkového ovládača televízneho
prijímača.
Normálne
Pre základné ovládanie, ako napríklad
navigačné tlačidlá (hore, dole, vľavo
alebo vpravo a pod.).
Klávesy ladenia
Pre základné ovládanie a ovládanie
tlačidiel súvisiacich s kanálmi, ako
napríklad
PROG +/– alebo (0-9) atď. Užitočné pri
ovládaní tunera alebo set-top boxu
prostredníctvom diaľkového ovládača.
Klávesy ponuky
Pre základné ovládanie a ovládanie
tlačidiel HOME/OPTIONS.
Užitočné pri voľbe ponúk prehrávača BD
prostredníctvom diaľkového ovládača.
Klávesy ladenia a ponuky
Pre základné ovládanie a ovládanie
tlačidiel súvisiacich s kanálmi a tlačidiel
HOME/OPTIONS.
Zákaznícka podpora
Poskytnutie informácií o modeli vášho
televízneho prijímača, softvéri a ďalších
informácií. Podrobnosti nájdete na page
32.
Zoznam zariadení BRAVIA Sync:
Zobrazenie zoznamu pripojených
zariadení kompatibilných s funkciou
Ovládanie funkcie BRAVIA Sync.
Výberte možnosť [Povoliť] a
aktualizujte [Zoznam zariadení
BRAVIA Sync].
Eko
Reset
Vynulovanie aktuálnych nastavení režimu
Eko na predvolené nastavenia.
Šetrič energie
Zníženie spotreby energie televízneho
prijímača upravením podsvietenia
obrazovky.
Keď vyberiete možnosť [Obraz vypnutý],
obraz sa vypne. Zvuk sa nezmení.
Pohotovostný režim nečinného TV
Vypne televízny prijímač, ak bol nečinný
počas nastaveného času.
31SK
SK
Zákaznícka podpora
Názov modelu
Zobrazí sa názov modelu televízneho prijímača.
Verzia softvéru
Zobrazí sa aktuálna verzia softvéru televízneho
prijímača.
Digitálny
Výberom položky [Informácie o systéme]
zobrazíte informácie o digitálnom kanáli
televízneho prijímača.
Externé vstupy
Výber [Zobraziť AV predvoľby] na zobrazenie a
správu vstupov televízneho prijímača.
Kontrola obrazu
Zobraziť skúšobný obraz: Umožňuje
skontrolovať stav obrazu na displeji.
Aktualizácia softvéru
Aktualizuje systém televízneho prijímača
pomocou pamäte USB alebo cez Sieť.
Poznámka
• Aktualizácia softvéru cez internet sa môže líšiť v
závislosti od oblasti/krajiny/modelu televízneho
prijímača.
• Pre aktualizáciu softvéru navštívte webovú stránku
podpory Sony.
Automatické preberanie softvéru
Vyberte možnosť [Zap.], ak chcete prevziať
softvér automaticky. Ak chcete túto funkciu
vypnúť, vyberte možnosť [Vyp.].
Nastavenia z výroby
Obnovenie všetkých nastavení na nastavenia z
výroby. Po dokončení tohto postupu sa zobrazí
obrazovka úvodného nastavenia.
Poznámka
• Počas tejto doby (trvá to približne 30 sekúnd)
nevypínajte televízny prijímač a nestláčajte žiadne
tlačidlá.
Inicializovať osobné informácie
Môžete vymazať svoje osobné informácie
uložené v TV.
Podpora produktu
Zobrazenie informácií o produkte.
32SK
Prezeranie obrázkov z pripojených zariadení
Schéma pripojenia
K televíznemu prijímaču možno pripojiť širokú škálu voliteľných zariadení.
Poznámka
• V závislosti od modelu TV môže pripojenie veľkého zariadenia USB interferovať s inými blízkymi pripojenými
zariadeniami.
• Keď pripájate veľké zariadenie na USB, pripojte iba 1 konektor USB.
Slúchadlá/
domáci
audiosystém
/subwoofer
Zariadenie s HDMI
*3
*1
Modul pre
podmienený
prístup
SK
Digitálny fotoaparát/
videokamera/
pamäťové médiá USB
*2
Digitálny fotoaparát/
videokamera/
pamäťové médiá USB
*1
Zariadenie s HDMI
*1
Domáci audio
systém s ARC/
zariadenie s HDMI
Videoprehrávač/
zariadenie na
videohry/prehrávač
DVD/videokamera
Poznámka
*1
< 12 mm
Router
Domáci systém
s optickým
audio vstupom
Kábel/anténa/
káblový prijímač
*2
*4
Satelit
< 21 mm
*2 Konektory, štítky a funkcie sa môžu líšiť v závislosti od krajiny/regiónu/ modelu televízneho prijímača.
*3 Podporuje iba 3-pólový stereo kolíkový minikonektor.
*4
< 14 mm
33SK
Kvalita obrazu
• Kompozitný AV kábel
• Kábel antény
• Kábel HDMI
Videá so štandardným rozlíšením (SD) majú signály obrazu so
zvislým rozlíšením 480 (NTSC) alebo 576 (PAL/SECAM)
riadkov.
Videá s vysokým rozlíšením (HD) majú signály
obrazu so zvislým rozlíšením 720 alebo 1080
riadkov.
(Vertikálne rozlíšenie 4K: 2 160 riadkov)
34SK
Používanie audio a video
zariadenia
1 Zapnite pripojené zariadenie.
2 Stlačením tlačidla zobrazte zdroj
vstupu.
3
Stláčaním tlačidiel / a následným
stlačením tlačidla
vyberte
požadovaný zdroj vstupu.
Zvýraznená položka sa vyberie, ak do 5
sekúnd nenasleduje žiadna operácia.
Poznámka
• Ak pripájate digitálny audio systém kompatibilný s
technológiou Audio Return Channel (ARC) pomocou
kábla HDMI, k výstupu DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)*
pripojte optický audio kábel za účelom výstupu
digitálneho zvuku.
• Pri pripájaní pomocou kábla HDMI použite kábel
HighSpeed HDMI s logom typu kábla. Ak zariadenia
podporujú formáty High-Quality HDMI, ako je 4K 60p
4:2:0 10bit, 4:4:4, 4:2:2 to HDMI IN 2 alebo IN 3,
použite kábel Premium High Grade HDMI, ktorý
podporuje rýchlosť 18 Gbps a je označený logom
HDMI. (Odporúčame použiť kábel SONY.)
• Ak pripájate monofónne zariadenie, audio kábel
pripojte ku konektoru L (monofónny).
* Len v obmedzených oblastiach/krajinách/modeloch
TV prijímačov.
Používanie zariadení s technológiou
BRAVIA Sync
Keď pripojíte televízny prijímač k zariadeniu
kompatibilnému s technológiou BRAVIA Sync,
môžete ich ovládať spoločne.
Najprv však vykonajte potrebné nastavenia.
Nastavenia funkcie Ovládanie funkcie BRAVIA
Sync musia byť nastavené v televíznom prijímači
aj v pripojenom zariadení. Informácie o
nastaveniach televízneho prijímača nájdete v
časti [Nastavenia funkcie BRAVIA Sync]
(strana 31). Informácie o nastaveniach
pripojeného zariadenia nájdete v návode na
obsluhu pripojeného zariadenia.
Používanie funkcie zrkadlenia
obrazovky
Prostredníctvom funkcie zrkadlenia obrazovky
sa na veľkej obrazovke televízneho prijímača
zobrazí prostredníctvom technológie Miracast
obrazovka kompatibilného zariadenia (napr.
smartfónu).
Na používanie tejto funkcie nie je potrebný
bezdrôtový smerovač (ani prístupový bod).
1
Stlačte tlačidlo
/
a potom
pomocou tlačidiel / vyberte položku
[Zrkadlenie obrazovky].
2
Pripojte zariadenie kompatibilné s
funkciou zrkadlenia obrazovky k
televíznemu prijímaču. Po pripojení sa
bude obrazovka zariadenia zobrazovať
na televíznom prijímači.
Zobrazenie zoznamu pripojených zariadení/
zrušenie registrácie zariadenia
Keď sa zobrazuje obrazovka čakacieho režimu
pre funkciu zrkadlenia obrazovky, stlačte
OPTIONS a vyberte položku [Zobraz. zoznam
zariadení/vymazať].
Ak chcete zrušiť registráciu zariadenia, v
zozname vyberte zariadenie, ktoré sa má
odstrániť, a potom stlačte tlačidlo . Na
obrazovke s potvrdením potom vyberte
možnosť [Áno].
Zobrazenie upozornenia na registráciu pri
pokuse o pripojenie zariadenia k televíznemu
prijímaču
Aktiváciou tejto funkcie možno zabrániť
neželanému pripojeniu zariadenia.
Keď sa zobrazuje obrazovka pohotovostného
režimu pre funkciu zrkadlenia obrazovky, stlačte
tlačidlo OPTIONS, a vyberte položku
[Oznámenie o registrácii]  [Zap.].
Ak zrušíte požiadavku na registráciu zariadenia,
zariadenie nebude možné pripojiť, kým ho
nevymažete zo zoznamu zariadení.
35SK
SK
Zmena nastavenia pásma (pre odborníkov)
Keď sa zobrazuje obrazovka pohotovostného
režimu pre funkciu zrkadlenia obrazovky, stlačte
tlačidlo OPTIONS, a vyberte položku
[Nastavenie pásma].
Poznámka
• Pripojené zariadenia musia spĺňať nasledujúce
požiadavky:
Zariadenia kompatibilné so Zrkadlením obrazovky:
Pripojenie 2,4 GHz (5 GHz nie je podporované).
• Informácie o podporovanom bezdrôtovom pásme
zariadenia nájdete v návode na používanie
zariadenia.
36SK
Montáž TV prijímača na stenu
V tomto návode na používanie TV prijímača sú uvedené len kroky na prípravu montáže TV prijímača
pred montážou na stenu.
Pre zákazníkov:
Z dôvodov ochrany produktu a bezpečnosti spoločnosť Sony odporúča, aby montáž TV prijímača
vykonali predajcovia spoločnosti Sony alebo licencovaní dodávatelia. Nepokúšajte sa ho montovať
sami.
Pre predajcov a dodávateľov Sony:
Počas montáže, pravidelnej údržby a kontroly tohto produktu venujte plnú pozornosť bezpečnosti.
Montáž tohto produktu vyžaduje adekvátne odborné znalosti. Obzvlášť je potrebné určiť, či je stena
dostatočne pevná na to, aby udržala hmotnosť TV prijímača. Pripevnenie tohto produktu na stenu
zverte predajcom alebo licencovaným dodávateľom spoločnosti Sony a počas montáže venujte
náležitú pozornosť bezpečnosti. Spoločnosť Sony nezodpovedá za žiadne škody ani zranenia
spôsobené nevhodnou manipuláciou alebo nesprávnou montážou.
Na montáž TV prijímača na stenu použite montážnu konzolu na stenu SU-WL450 (nedodáva sa).
Počas montáže montážnej konzoly na stenu dodržiavajte aj pokyny v návode na obsluhu a v návode
na inštaláciu dodanom s montážnou konzolou na stenu.
Poznámka
• Vyskrutkované skrutky uschovajte na bezpečnom mieste mimo dosahu detí.
• Ak je k televízoru pripojený stolový stojan, najprv stolový stojan odpojte. Pozrite si Inštalačnú príručku a postupujte
podľa postupu na demontáž stolového stojana, no v opačnom slede krokov.
• Pri demontáži stolového stojana z televízora položte televízor s obrazovkou smerujúcou nadol na vodorovný a
stabilný povrch zakrytý hrubou a mäkkou tkaninou, aby ste zabránili poškodeniu povrchu LCD displeja (okrem
modelu KD-65XE70xx).
Pokyny na inštaláciu montážnej konzoly na stenu pre váš model televízora nájdete na nasledujúcej webovej stránke:
www.sony.eu/tv/wall-mount-bracket-manual
Odskrutkovanie skrutiek zo zadnej časti televízora
KD-65XE70xx
37SK
SK
 Skontrolujte, či anténa nedosiahla koniec svojej
Ďalšie informácie
životnosti (tri až päť rokov v bežných
podmienkach, jeden až dva roky v prímorských
oblastiach).
Riešenie problémov
Skreslený obraz (bodkované čiary alebo
pruhy)
Keď bliká indikátor LED načerveno, počítajte
koľko krát zabliká (časový interval sú tri
sekundy).
Keď bliká indikátor LED načerveno, resetujte
televízny prijímač odpojením napájacieho kábla
televízneho prijímača na dve minúty a potom
televízny prijímač znova zapnite.
Ak problém pretrváva, kontaktujte predajcu
alebo servisné stredisko spoločnosti Sony a
uveďte počet bliknutí červeného indikátora LED
(časový interval sú tri sekundy). Vypnite
televízny prijímač stlačením tlačidla , odpojte
napájací kábel a informujte o tom predajcu
alebo servisné stredisko spoločnosti Sony.
 Televízny prijímač neumiestňujte do blízkosti
Keď indikátor LED nebliká, skontrolujte
položky nasledovne.
Ak problém pretrváva, nechajte televízny
prijímač opraviť kvalifikovanému servisnému
technikovi.
Na obrazovke sa zobrazujú malé čierne alebo
jasné body
zdrojov možného elektrického rušenia, ako sú
autá, motocykle, sušiče vlasov alebo optické
zariadenia.
 Pri inštalovaní prídavných zariadení nechajte
určitý priestor medzi zariadením a televíznym
prijímačom.
 Skontrolujte pripojenie antény/kábla.
 Kábel antény neumiestňujte do blízkosti iných
prepojovacích káblov.
Zašumený obraz alebo zvuk pri sledovaní
televízneho kanála
 Vykonajte [AFT] (Jemné automatické ladenie), aby
ste získali lepší príjem obrazu. Táto funkcia je len
pre analógové televízne kanály.
 Obraz displeja sa skladá z pixelov. Malé čierne
alebo svetlé body (pixely) na obrazovke sa
nepovažujú za chybu.
Obrazové kontúry sú skreslené
Obraz
 Zmeňte aktuálne nastavenie položky [Filmový
režim] na iné nastavenie (strana 23).
Žiadny obraz (obrazovka je tmavá) a žiadny
zvuk
 Skontrolujte pripojenie antény/kábla.
 Pripojte televízny prijímač do elektrickej zásuvky a
stlačte tlačidlo  na televíznom prijímači alebo na
diaľkovom ovládači.
Nezobrazuje sa obraz alebo informácie
ponuky zariadenia pripojeného k vstupnému
video konektoru.
 Stlačením tlačidla
zobrazte zoznam
pripojených zariadení a vyberte požadovaný
vstup.
 Skontrolujte prepojenie medzi voliteľným
zariadením a televíznym prijímačom.
Zdvojený obraz alebo „duchovia“
 Skontrolujte pripojenie, umiestnenie a
nasmerovanie antény/kábla.
Na obrazovke sa zobrazuje iba zrnenie alebo
šum.
 Skontrolujte, či nie je poškodená alebo ohnutá
anténa.
Programy sú bez farby
 Vyberte položku [Reset] (strana 22).
Na obrazovke sa nezobrazuje žiaden obraz z
pripojeného zariadenia
 Zapnite pripojené zariadenie.
 Skontrolujte káblové pripojenie.
 Stlačením tlačidla
zobrazte zoznam
pripojených zariadení a vyberte požadovaný
vstup.
 Správne vložte pamäťovú kartu alebo iné
ukladacie zariadenie do digitálneho fotoaparátu.
 Použite pamäťovú kartu pre digitálne fotoaparáty
alebo iné ukladacie zariadenie, ktoré bolo
naformátované podľa návodu na používanie
dodanom s digitálnym fotoaparátom.
 Nezaručuje sa fungovanie všetkých zariadení USB.
Operácie sa okrem toho líšia aj v závislosti od
funkcií zariadenia USB alebo prehrávaných video
súborov.
V ponuke nie je možné vybrať pripojené
zariadenie alebo prepnúť vstup
 Skontrolujte káblové pripojenie.
38SK
Zvuk
Nepočuť žiaden zvuk, avšak obraz je dobrý
 Stlačte tlačidlo  +/– alebo  (stlmiť).
 Skontrolujte, či je položka [Reproduktor] v časti
[Nastavenie AV] nastavená na možnosť
[Reproduktor TV] (strana 30).
 Skontrolujte, či je k televíznemu prijímaču
pripojený konektor slúchadiel.
Nepočuť žiaden alebo zašumený zvuk
 Skontrolujte, či je nastavenie systému televízneho
prijímača vhodné (strana 23).
Kanály
Nedá sa vybrať požadovaný kanál
 Prepnite medzi digitálnym a analógovým
režimom a vyberte požadovaný digitálny alebo
analógový kanál.
Niektoré kanály sú prázdne
 Kanál je len pre zakódované/predplatené služby.
Predplaťte si platenú televíznu službu.
 Kanál sa používa len na prenos údajov (žiaden
obraz alebo zvuk).
 Kontaktujte vysielateľa, ktorý vám poskytne
podrobnosti o prenose.
Digitálne kanály sa nezobrazujú
 Informujte sa u poskytovateľa pripojenia, či je vo
vašej oblasti možný príjem digitálneho vysielania.
 Kúpte si výkonnejšiu anténu.
Zmena rozsahu ladenia (k dispozícii v
závislosti od vášho regiónu/krajiny)
 Stlačte tlačidlo HOME a potom vyberte 
[Nastavenie programu]  [Digitálne nastavenie]
 [Digitálne ladenie]  [Rozsah automatického
ladenia].
[Štandardne]
Vyhľadanie dostupných kanálov v rámci oblasti
alebo krajiny.
[Plný]
Vyhľadanie dostupných kanálov bez ohľadu na
oblasť alebo krajinu.
Poznámka
• [Automatická aktualizácia] je k dispozícii v závislosti
od vášho regiónu/krajiny.
Tip
• Po presťahovaní na nové miesto, zmene
poskytovateľa služieb alebo za účelom vyhľadania
novo zavedených kanálov môžete aktivovať funkciu
[Automatické digitálne ladenie].
• Odporúča sa nastaviť [Digitálne nastavenie]  [Tech.
nastavenie]  [Automatická aktualizácia] na [Zap.],
aby ste umožnili automatické pridávanie nových
digitálnych služieb, keď budú k dispozícii. Pri
nastavení na [Vyp.] budete informovaní o nových
digitálnych službách správou na obrazovke a služby
nebudú pridané automaticky. Dostupnosť tejto
funkcie závisí od vášho regiónu/krajiny. Ak nie je
dostupná, na pridanie nových služieb vykonajte
[Automatické digitálne ladenie].
Sieť
* Počas nahrávania nie je možné
používať službu VOD.
Aké zariadenia sa môžu pripojiť na
používanie s funkciou Zrkadlenie obrazovky?
 Je možné pripojiť zariadenia kompatibilné s
technológiou Zrkadlenia obrazovky spoločnosti
Sony (Xperia).
Video alebo zvuk niekedy vypadne
 Zariadenia vyžarujúce rádiové vlny, ako napríklad
iné zariadenia s bezdrôtovou sieťou LAN alebo
mikrovlnné rúry, môžu interferovať s funkciou
Zrkadlenia obrazovky, ktorá používa bezdrôtovú
sieť LAN. TV alebo zariadenia kompatibilné s
funkciou Zrkadlenia obrazovky od spoločnosti
Sony (Xperia) umiestnite ďalej od takých
zariadení, alebo ich vypnite, ak je to možné.
 Rýchlosť komunikácie sa môže meniť podľa
vzdialenosti alebo prekážok medzi zariadeniami,
konfigurácie zariadení, stavu rádiových vĺn,
vyťaženia linky, alebo podľa použitého zariadenia.
Komunikácia môže vypadávať kvôli stavu
rádiových vĺn.
Niektoré položky z plateného obsahu nie je
možné prehrať
 Zdrojové zariadenie musí byť kompatibilné so
systémom HDCP (High-bandwidth Digital Content
Protection) 2.0/2.1. Niektorý platený obsah sa na
nekompatibilnom zdrojovom zariadení nemusí
zobraziť.
Aplikácie sú nedostupné
 Skontrolujte, či bol kábel LAN alebo sieťový kábel
smerovača/modemu* správne pripojený.
* Váš smerovač/modem musí byť nastavený
vopred, aby sa k internetu pripojil. Nastavenia
smerovača/modemu vám po kontaktovaní
poskytne poskytovateľ internetového pripojenia.
 Pokúste sa použiť aplikácie neskôr. Server
poskytovateľa obsahu aplikácií môže byť mimo
prevádzky.
39SK
SK
Niekedy, keď používam bezdrôtovú sieť LAN,
kvalita video prúdu je nízka
Zobrazí sa správa, že televízny prijímač sa
nedokáže pripojiť k vašej sieti
 Kvalita pripojenia bezdrôtovej siete sa mení v
 Skontrolujte aktuálne nastavenia siete. Stlačte
závislosti od vzdialenosti alebo prekážok (napr.
steny) medzi TV a bezdrôtovým smerovačom
(prístupovým bodom), interferencií prostredia a
kvality bezdrôtového smerovača (prístupového
bodu).
Bezdrôtové pripojenie k sieti LAN nefunguje,
alebo podmienky príjmu rádiových vĺn sú zlé
 Skontrolujte miesto inštalácie TV a bezdrôtového
smerovača (prístupového bodu). Stav signálu
môže byť ovplyvnený z nasledujúcich dôvodov.
 V blízkosti sú umiestnené iné bezdrôtové
zariadenia, mikrovlnné rúry, žiarivky, atď.
 Medzi bezdrôtovým smerovačom (prístupovým
bodom) a TV sa nachádzajú podlahy alebo
steny.
Ak problém pretrváva aj po kontrole vyššie
uvedeného, pokúste sa vytvoriť drôtové
prepojenie LAN.
Nekvalitný obraz videa z internetu
 Kvalita závisí od originálneho videa poskytnutého
pomocou poskytovateľa obsahu internetu a od
šírky pásma vášho pripojenia.
Určitý internetový obsah zobrazuje so stratou
detailov, zvlášť počas rýchlych pohybov alebo
tmavých scén
 Kvalita videa a veľkosť obrazu závisia od rýchlosti
širokopásmového pripojenia a výkonu
poskytovateľov obsahu.
Internetový obsah má dobrú kvalitu obrazu
ale žiadny zvuk
 Kvalita závisí od originálneho obsahu
tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] 
[Nastavenia systému]  [Nastavenie]  [Sieť] 
[Nastavenie siete]  [Zobraziť nastavenia a stav
siete]. Ak sú všetky vaše nastavenia siete „-“, váš
server nemusí byť správne pripojený. Skontrolujte
sieťové pripojenia alebo návod na použitie
servera ohľadom informácií o pripojení.
 Opätovne nakonfigurujte nastavenia siete.
 Ak je kábel LAN pripojený k aktívnemu serveru a
TV získal adresu IP, skontrolujte pripojenia a
konfigurácie mediálnych serverov s certifikáciou
DLNA Certified™.
Poznámka
• Svoju konfiguráciu adresy IP môžete zobraziť
voľbou možnosti [Zobraziť nastavenia a stav
siete].
Server médií DLNA Certified™ je nedostupný,
hoci je v zozname pod položkou [Médium] v
ponuke Domov
 Skontrolujte váš LAN kábel/prepojenie alebo vaše
pripojenie k serveru. Televízny prijímač mohol
stratiť spojenie so serverom.
 Vykonajte [Diagnostika servera], ak chcete zistiť,
či váš server médií správne komunikuje s
televíznym prijímačom. Stlačte tlačidlo HOME,
potom vyberte [Nastavenia]  [Nastavenia
systému]  [Nastavenie]  [Sieť]  [Nastavenie
domácej siete]  [Diagnostika servera].
Pri používaní funkcie renderera nie je možné
prehrávať hudobné súbory
 Niektoré aplikácie zobrazujú súbor s fotografiou
predinštalovaný v PC spolu s prehrávaním hudby
pri používaní funkcie renderera. V závislosti od
predinštalovaného súboru s fotografiou nemusí
byť prehrávanie hudby možné, ale keď zmeníte
súbor s fotografiou, môže sa umožniť.
poskytnutého pomocou poskytovateľa
internetového obsahu a od šírky pásma vášho
pripojenia.
 Kvôli povahe internetového videa neobsahujú
všetky videá zvuk.
Nedarilo sa pripojenie k internetu
Váš TV sa nedokáže pripojiť k serveru
 Skontrolujte, či bol kábel LAN alebo sieťový kábel
 Skontrolujte kábel siete LAN alebo pripojenie k
vášmu serveru a k vášmu TV.
 Skontrolujte, či je sieť správne nakonfigurovaná
na TV.
smerovača/modemu* správne pripojený.
* Váš smerovač/modem musí byť nastavený
vopred, aby sa k internetu pripojil. Nastavenia
smerovača/modemu vám po kontaktovaní
poskytne poskytovateľ internetového pripojenia.
Nemáte ID v službe YouTube
 Ak v službe YouTube nemáte ID a heslo,
zaregistrujte si ich cez nižšie uvedenú adresu.
http://www.google.com/device
(ID a heslo služby YouTube si môžete
zaregistrovať aj zo svojho PC.)
Po zaregistrovaní svojho ID ho môžete okamžite
používať.
40SK
Všeobecné
Televízny prijímač sa automaticky vypína
(televízny prijímač prechádza do
pohotovostného režimu)
 Skontrolujte, či je aktivovaná funkcia [Časovač
vypnutia] (strana 29).
 Skontrolujte, či je aktivovaná funkcia [Trvanie]
prostredníctvom nastavenia [Časovač zapnutia]
(strana 29) alebo [Nastavenia fotorámika]
(strana 28).
 Skontrolujte, či je aktivovaná funkcia
[Pohotovostný režim nečinného TV] (strana 31).
Niektoré zdroje vstupu nie je možné vybrať
 Vyberte položku [AV predvoľby] a možnosť [Vždy]
pre zdroj vstupu (strana 30).
Diaľkový ovládač nefunguje
 Vymeňte batérie.
Zariadenie HDMI sa nezobrazuje v zozname
[Zoznam zariadení BRAVIA Sync]
 Skontrolujte, či je vaše zariadenie kompatibilné s
funkciou Ovládanie funkcie BRAVIA Sync.
Nie je možné vybrať možnosť [Vyp.] v
nastavení [Ovládanie funkcie BRAVIA Sync]
 Ak ste pripojili audio systém kompatibilný s
funkciou Ovládanie funkcie BRAVIA Sync, v tejto
ponuke nie je možné vybrať možnosť [Vyp.]. Ak
chcete zmeniť výstup zvuku na reproduktor
televízneho prijímača, v ponuke zvoľte
[Reproduktor] položku [Reproduktor TV] (strana
30).
Zabudnuté heslo [Rodičovský zámok]
 Zadajte kód PIN 9999.
 Aktualizujte kód PIN stlačením HOME a vyberte
[Nastavenia]  [Nastavenia systému] 
[Rodičovský zámok]  [Zmeniť PIN kód].
Na obrazovke sa zobrazuje režim Obchod
alebo propagačné logo
 Stlačte tlačidlo
RETURN na diaľkovom
ovládači, potom stlačte tlačidlo HOME a postupne
vyberte položky [Nastavenia]  [Nastavenia
systému]  [Nastavenie]  [Automatický štart].
Vyberte možnosť [Doma] vnastavení
[Umiestnenie].
Špecifikácie
Systém
Systém panela
Panel LCD (displej s tekutými kryštálmi),
podsvietenie LED
Systém TV
V závislosti od vašej krajiny/výberu oblasti/
modelu televízneho prijímača
Analógový: B/G, D/K, I
Digitálny: DVB-T/DVB-C
DVB-T2*1
Satelit*1: DVB-S/DVB-S2
Farebný/videosystém
Analógový: PAL, SECAM, NTSC3.58 (iba video),
NTSC4.43 (iba video)
Digitálny: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4
AVC HP@L4.0, MP@L4.0, H.265/HEVC MP/
Main10@L5.1 (Full HD 60Hz)
Kanálový rozsah
V závislosti od vašej krajiny/výberu oblasti/
modelu televízneho prijímača
Analógový: UHF/VHF/káblový
Digitálny: UHF/VHF/káblový
Satelit*1: Medzifrekvencia 950-2 150 MHz
Zvukový výstup
10 W + 10 W
Bezdrotova technologia
Frekvenčné pásmo/pásma
Bezdrôtová sieť LAN (IEEE 802.11b/g/n)
Frekvenčný rozsah
Výstupný výkon
2 400 - 2 483,5 MHz
< 20,0 dBm
Verzia TV softvéru
8.___-1000-_.___-__
Žiadne budúce aktualizácie softvéru/firmvéru pre
toto zariadenie/príslušenstvo/komponenty
nebudú mať vplyv na jeho súlad so Smernicou
2014/53/EÚ.
Ak chcete zistiť verziu softvéru, pozrite si položku
[Zákaznícka podpora] v ponuke [Nastavenie].
Vstupné/výstupné konektory
Anténa/kábel
75 ohmový externý terminál pre VHF/UHF
Satelitná anténa*1
Samičí konektor typu F, 75 ohmov. DiSEqC 1,0, LNB
13 V/18 V a 22 kHz tón,
jednokáblový rozvod EN50494.
/
AV IN
Vstup video/audio(audio konektor)
41SK
SK
HDMI IN 1, IN 2, IN 3 (ARC) (podpora rozlíšenia
4K, kompatibilita s HDCP 2.2)
Obraz HDMI: 4096 × 2160p (24, 50, 60 Hz),
3840 × 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p (30,
50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30,
50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i
* HDMI IN 2 a IN 3 podporujú formáty High-Quality
HDMI, ako je 4K 60p/50p 4:2:0 10bit, 4:4:4, 4:2:2.
Vstup pre PC: (rozlíšenie (horizontálna frekvencia,
vertikálna frekvencia))
640 × 480 (31,5 kHz, 60 Hz),
800 × 600 (37,9 kHz, 60 Hz),
1 024 × 768 (48,4 kHz, 60 Hz),
1 280 × 1 024 (64,0 kHz, 60 Hz),
1 152 × 864 (67,5 kHz, 75 Hz),
1 600 × 900 (55,9 kHz, 60 Hz),
1 680 × 1 050 (65,3 kHz, 60 Hz),
1 920 × 1 080 (67,5 kHz, 60 Hz)*
* Časovanie 1080p použité pri vstupe HDMI sa bude
pre formát obrazovky spracúvať ako časovanie
videa a nie časovanie počítača.
Audio: dvojkanálové lineárne PCM: 32, 44,1 a
48kHz, 16, 20 a 24 bitov, Dolby Digital, Dolby
Digital Plus, DTS
ARC (Audio Return Channel) (len konektor HDMI
IN 3)
(dvojkanálové lineárne PCM: 48 kHz, 16 bitov,
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS)
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Digitálny optický konektor (Dvojkanálová lineárna
PCM: 48 kHz, 16 bitov, Dolby Digital, DTS)
AUDIO OUT /  (Stereo mini konektor)
Slúchadlá, audio výstup, subwoofer
1,
2,
3 (HDD REC) (Funkcia nie je k
dispozícii v Taliansku)
Port USB
Zásuvka CAM (modul pre podmienený prístup)
DC IN 19.5 V (iba modely s dodanym
sieťovym adapterom)
Vstup napájacieho adaptéra
LAN (V závislosti od krajiny a regiónu)
Konektor 10BASE-T/100BASE-TX (V závislosti od
prevádzkového prostredia siete sa rýchlosť
pripojenia môže líšiť. Rýchlosť a kvalita
komunikácie 10BASE-T/100BASE-TX pre tento TV
nie je garantovaná.)
Iné
Voliteľné príslušenstvo
Montážna konzola na stenu: SU-WL450
Prevádzková teplota
0 ºC – 40 ºC
Prevádzková vlhkosť
10 % – 80 % RV (bez kondenzácie)
Napájanie, informácie o produkte a
ďalšie
Požiadavky na napájanie
okrem modelu s dodavanym sieťovym adapterom
220 V – 240 V striedaveho prudu, 50 Hz
iba modely s dodavanym sieťovym adapterom
19,5 V jednosmerny prud so sieťovym adapterom
Menovity vykon: Vstup 220 V – 240 V striedaveho
prudu, 50 Hz
Trieda energetickej účinnosti
KD-65XE70xx: A+
KD-55XE70xx: A+
KD-49XE70xx: A
KD-43XE70xx: A
Rozmery obrazovky (merané diagonálne) (pribl.)
KD-65XE70xx: 163,9 cm / 65 palca
KD-55XE70xx: 138,8 cm / 55 palca
KD-49XE70xx: 123,2 cm / 49 palca
KD-43XE70xx: 108,0 cm / 43 palca
Príkon
V režime [Štandardný]
KD-65XE70xx: 110 W
KD-55XE70xx: 85 W
KD-49XE70xx: 83 W
KD-43XE70xx: 65 W
V režime [Živý]
KD-65XE7096 / 65XE7005 / 65XE7004: 172 W
KD-65XE7093 / 65XE7003 / 65XE7002: 161 W
KD-55XE7096 / 55XE7077 / 55XE7005 /
55XE7004: 147 W
KD-55XE7093 / 55XE7073 / 55XE7003 /
55XE7002 / 55XE7000: 136 W
KD-49XE7096 / 49XE7077 / 49XE7005 /
49XE7004: 120 W
KD-49XE7093 / 49XE7073 / 49XE7003 /
49XE7002 / 49XE7000: 114 W
KD-43XE7096 / 43XE7077 / 43XE7005 /
43XE7004: 111 W
KD-43XE7093 / 43XE7073 / 43XE7003 /
43XE7002 / 43XE7000: 101 W
Priemerný ročný príkon*2
KD-65XE70xx: 161 kWh
KD-55XE70xx: 124 kWh
KD-49XE70xx: 121 kWh
KD-43XE70xx: 95 kWh
Príkon v pohotovostnom režime*3*4
0,50 W
42SK
Rozlíšenie displeja
KD-65XE70xx / 55XE70xx / 49XE70xx / 43XE70xx:
3,840 bodov (vodorovne) x 2,160 riadkov (zvisle)
Rozmery (pribl.) (š × v × h)
so stolovým stojanom
KD-65XE70xx: 145,4 × 90,5 × 26,6 cm
KD-55XE70xx: 123,8 × 77,5 × 25,2 cm
KD-49XE70xx: 110,2 × 69,4 × 25,2 cm
KD-43XE70xx: 97,1 × 62,0 × 24,2 cm
bez stolového stojana
KD-65XE70xx: 145,4 × 84,0 × 4,4 cm
KD-55XE70xx: 123,8 × 72,2 × 5,8 cm
KD-49XE70xx: 110,2 × 64,6 × 7,0 cm
KD-43XE70xx: 97,1 × 57,1 × 7,0 cm
Hmotnosť (pribl.)
so stolovým stojanom
KD-65XE70xx: 22,0 kg
KD-55XE70xx: 18,6 kg
KD-49XE70xx: 12,1 kg
KD-43XE70xx: 10 kg
bez stolového stojana
KD-65XE70xx: 20,9 kg
KD-55XE70xx: 17,7 kg
KD-49XE70xx: 11,4 kg
KD-43XE70xx: 9,3 kg
*1 Nie všetky TV prijímače majú technológiu DVB-T2
alebo DVB-S/S2 alebo terminál na satelitnú anténu.
*2 Ročný príkon je založený na výpočte príkonu
televízneho prijímača, ktorý je zapnutý 4 hodiny
denne 365 dní v roku. Skutočný príkon bude závisieť
na tom, ako sa bude televízny prijímač používať.
*3 Uvedený príkon v pohotovostnom režime sa
dosiahne, keď televízny prijímač dokončí
nevyhnutné vnútorné procesy.
*4 Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom
režime sa zvýši po pripojení televízora k sieti.
Poznámka
• Dostupnosť voliteľného príslušenstva závisí od krajiny,
oblasti, modelu a zásob.
• Nevyberajte maketu karty zo slotu CAM (modul pre
podmienený prístup) televízora okrem prípadu, že do
slotu CAM chcete vložiť kartu Smard Card.
• Dizajn a špecifikácie sa môžu zmeniť bez
upozornenia.
Poznámky k funkcii Digital TV
• Digitálna TV (terestriálne, satelitné a
káblové DVB), interaktívne služby a sieťové
funkcie nemusia byť dostupné vo všetkých
krajinách alebo oblastiach. Niektoré
funkcie nemusia byť aktivované alebo
nemusia fungovať správne u niektorých
poskytovateľov alebo v sieťových
prostrediach. Niektorí poskytovatelia TV
služieb môžu za svoje služby účtovať
poplatok.
• Táto TV podporuje digitálne vysielanie s
použitím kodekov MPEG-2, H.264/MPEG-4
AVC a H.265/HEVC, ale nie je možné zaručiť
kompatibilitu so signálmi všetkých
operátorov/služieb, ktoré sa môžu v
priebehu času meniť.
Informácie o ochranných známkach
• Výrazy HDMI a HDMI High-Definition
Multimedia Interface a logo HDMI sú
ochranné známky alebo registrované
ochranné známky spoločnosti HDMI
Licensing LLC v USA a iných krajinách.
• Vyrobené na základe licencie od
spoločnosti Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio a dvojitý symbol D sú
obchodné značky spoločnosti Dolby
Laboratories.
• “BRAVIA” and
sú ochranné
známky spoločnosti Sony Corporation.
• „Blu-ray Disc“, „Blu-ray“ a logo „Blu-ray
Disc“ sú ochranné známky asociácie Bluray Disc Association.
• Informácie o patentoch DTS nájdete na
adrese http://patents.dts.com. Vyrobené
na základe licencie od spoločnosti DTS, Inc.
DTS, symbol a DTS a symbol znázornené
spolu sú registrované ochranné známky a
DTS Digital Surround je ochranná známka
spoločnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všetky
práva vyhradené.
• TUXERA je registrovaná ochranná známka
spoločnosti Tuxera Inc. registrovaná v USA
a iných krajinách.
• Windows Media je buď registrovaná
ochranná známka alebo ochranná známka
spoločnosti Microsoft Corporation v
Spojených štátoch a/alebo ďalších
krajinách.
43SK
SK
• Tento výrobok obsahuje technológiu, ktorá
je predmetom niektorých práv duševného
vlastníctva spoločnosti Microsoft. Použitie
alebo distribúcia tejto technológie mimo
tohto výrobku, bez príslušnej licencie(í) od
spoločnosti Microsoft, je zakázané.
• Opera® Devices SDK. Copyright 1995-2016
Opera TV AS. All rights reserved.
• Logo Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Miracast, Wi-Fi
Protected Setup a Wi-Fi CERTIFIED sú
ochranné známky alebo registrované
ochranné známky združenia Wi-Fi Alliance.
Len pre satelitné modely:
• DiSEqC™ je ochranná známka spoločnosti
EUTELSAT.
Tento TV prijímač podporuje DiSEqC 1.0.
Tento TV prijímač nie je určený pre
kontrolné motorizované antény.
Actual resolution: 3840 x 2160 pixels.
Résolution actuelle: 3840 x 2160 pixels.
3840 x 2160 pixel.
Resolução do ecrã: 3840 x 2160 pixels.
Resolución real: 3840 x 2160 píxeles.
πραγματική ανάλυση: 3840 x 2160 pixels.
44SK
SK
45SK
Tartalomjegyzék
FONTOS FIGYELMEZTETÉS . . . . . . . . . . . . . . . 3
Biztonsági előírások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Óvintézkedések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Alkatrészek és vezérlőelemek
Tv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Távvezérlő . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Tv csatlakoztatása az
internethez
Internetkapcsolat beállítása . . . . . . . . . . 12
1. típus: Secured Network Wi-Fi Protected
Setup™ (WPS) funkcióval. . . . . . . . . . . . . . . 12
2. típus: Secured Network Wi-Fi Protected
Setup™ (WPS) funkció nélkül . . . . . . . . . . . 13
3. típus: Nem biztonságos hálózat
bármilyen típusú vezeték nélküli
LAN-útválasztóval. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4. típus: Vezetékes hálózat beállítása. . . . . 13
Vezetékes hálózat előkészítése . . . . . . . . . . 14
A hálózat állapotának megtekintése . . . . . 14
Ha nem lehet kapcsolódni az
internethez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Adatvédelmi Nyilatkozat . . . . . . . . . . . . . 15
Navigálás a Főmenüben
Összes alkalmazás . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Képmegosztó Plusz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
A tv-készülék használata fotókeret
üzemmódban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Programlista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Digitális EPG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Felvételek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Média . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Fénykép/zene/video lejátszása USBeszközről . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Fénykép/zene/videó lejátszása otthoni
hálózaton keresztül . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Rendszerbeállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Ügyféltámogatás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Csatlakoztatott eszközök
műsorának megtekintése
Kapcsolati ábra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Audio- és videoberendezések
használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Képernyő-tükrözés használata . . . . . . . .35
A tv felszerelése a falra. . . . . . . . . . . . . . .37
Tv-nézés
Megtekintési stílus megváltoztatása . . . 16
A képernyőformátum megváltoztatása . . . 16
Jelenetválasztás beállítása. . . . . . . . . . . . . . 17
További információk
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Kép . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Hang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Csatornák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Hálózat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Általános . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Műszaki adatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
2HU
Internetkapcsolat és adatvédelem
Ez a termék a kezdeti beállítás alatt csatlakozik az internethez,
amint van hálózati kapcsolata, egyrészt az internetkapcsolat
ellenőrzésére, később pedig a Kezdőképernyő konfigurálására.
A rendszer erre a célra, és minden más internetkapcsolathoz is
használja az IP-címét. Ha azt szeretné, hogy a rendszer
egyáltalán ne használja az IP-címét, ne állítsa be a vezeték
nélküli internet funkciót, és ne csatlakoztasson internetkábelt.
Az internetkapcsolatokra vonatkozó további információkért
tekintse meg a beállítási képernyőkön található adatvédelmi
információkat.
Bevezetés
Köszönjük, hogy ezt a Sony terméket választotta.
Kérjük, mielőtt üzembe helyezi a készüléket, olvassa el
figyelmesen ezt a használati utasítást, és őrizze meg, mert a
későbbiekben is szüksége lehet rá.
Megjegyzés
• Kérjük, a tv használatba vétele előtt olvassa el a „Biztonsági
előírások” című részt (3. oldal).
• A Beállítási útmutatóban és ebben az útmutatóban szereplő
képek és ábrázolások csak hivatkozásul szolgálnak, és
eltérhetnek a tényleges terméktől.
• A modellnévben szereplő „xx” a formára, a színváltozatra vagy a
televízió-rendszerre vonatkozó számjegynek felel meg.
A Beállítási útmutató helye
A Beállítási útmutató a tv kartondobozában, a párnázás tetején
található.
Az azonosító címke helye
A tv-készülék típusszáma, gyártási ideje (év/hónap) és az
áramellátás adatainak címkéje a televízió hátulján vagy
csomagolásán találhatók.
Hálózati tápadapterrel rendelkező típusokhoz:
A hálózati csatlakozó típusszámának és sorozatszámának címkéi
a hálózati csatlakozó alján találhatók.
FIGYELMEZTETÉS
A TŰZ TERJEDÉSÉNEK
MEGELŐZÉSE
ÉRDEKÉBEN TARTSA TÁVOL A
GYERTYÁKAT ÉS AZ ÖSSZES
EGYÉB NYÍLT LÁNGOT A
TERMÉKTŐL.
FONTOS FIGYELMEZTETÉS
Ezt a terméket a Sony Corporation (1-7-1 Konan Minato-ku
Tokió, 108-0075 Japán), vagy megbízottja gyártotta. Az Európai
Unió jogszabályai alapján a termékbiztonsággal kapcsolatban
a Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited (Da
Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium) a jogosult képviselő.
Kérjük, bármely szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos
ügyben, a különálló szerviz- vagy garanciadokumentumokban
megadott címekhez forduljon.
Megjegyzés a rádióberendezéssel
kapcsolatban
A Sony Corporation igazolja, hogy a KD-65XE7096,
KD-65XE7093, KD-65XE7005, KD-65XE7004, KD-65XE7003,
KD-65XE7002, KD-55XE7096, KD-55XE7093, KD-55XE7077,
KD-55XE7073, KD-55XE7005, KD-55XE7004, KD-55XE7003,
KD-55XE7002, KD-55XE7000, KD-49XE7096, KD-49XE7093,
KD-49XE7077, KD-49XE7073, KD-49XE7005, KD-49XE7004,
KD-49XE7003, KD-49XE7002, KD-49XE7000, KD-43XE7096,
KD-43XE7093, KD-43XE7077, KD-43XE7073, KD-43XE7005,
KD-43XE7004, KD-43XE7003, KD-43XE7002 és KD-43XE7000
típusú rádiós berendezések megfelelnek a 2014/53/EU irányvonal
előírásainak. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege
elérhető a következő internetes címen:
http://www.compliance.sony.de/
Ez a rádióberendezés a rádiófrekvenciákra érvényes előírások
megszegése nélkül működtethető az EU területén.
Biztonsági előírások
FIGYELMEZTETÉS
Az elemeket ne tegye ki túlságosan magas hőmérsékletnek,
például napfénynek, tűznek vagy hasonló hatásnak.
Soha ne helyezze a televíziókészüléket instabil helyre. A
televíziókészülék leeshet, és komoly személyi sérüléseket vagy
halált okozhat. Sok érülés (különösképp a gyermekek esetében)
elkerülhető néhány egyszerű óvintézkedés betartásával, például:
 A televíziókészülék gyártója által ajánlott szekrényeket és
állványokat használja.
 Csak olyan bútorokat használjon, amelyek lehetővé teszik a
televíziókészülék biztonságos alátámasztását.
 Győződjön meg róla, hogy a tévékészülék nem lóg túl az
alátámasztó bútor peremén.
 Ne helyezze a televíziókészüléket magas bútorokra (például
magas szekrényekre vagy könyvespolcokra) mind a bútor, mind
a televíziókészülék megfelelő rögzítése nélkül.
 Ne helyezzen a televíziókészülék és az alátámasztó bútor közé
textilt vagy egyéb anyagokat.
 Magyarázza el gyermekeknek, hogy milyen veszélyekkel járhat,
ha felmásznak a bútorra atelevíziókészülék vezérlőinek
eléréséhez.
Abban az esetben is vegye figyelembe a fenti szempontokat, ha a
meglévő televíziókészülékét megtartja és áthelyezi.
Üzembe helyezés, beállítás
Tűz, áramütés, anyagi kár vagy sérülés elkerülése érdekében a
tv-t az alábbi utasításoknak megfelelően helyezze üzembe és
használja.
Üzembe helyezés
• A tv-készüléket egy könnyen elérhető hálózati aljzat közelébe
helyezze.
• Helyezze a tv-készüléket stabil, sík felületre, hogy megelőzze
annak leesését, ami személyi sérülést, vagy anyagi kárt okozhat.
• Helyezze a tv-készüléket egy olyan helyre, ahonnan nem lehet
lerántani, lelökni vagy feldönteni.
3HU
HU
• Helyezze el úgy a tv-készüléket, hogy a tv asztali állványa ne
lógjon túl a tv-állványon (nincs mellékelve). Ha az asztali állvány
túllóg a tv-állványon, az a tv-készülék eldőlését vagy leesését
okozhatja, ami személyi sérülést vagy a tv megrongálódását
eredményezheti.
• A fali konzol felszerelését szakemberrel végeztesse!
• Biztonsági okokból, határozottan javasolt az eredeti Sony
tartozékok használata, közöttük a következők:
Fali konzol – SU-WL450
• A fali konzolhoz mellékelt csavarokkal rögzítse a fali konzolt a
tv-készülékhez. A mellékelt csavarokat az ábrán látható módon
tervezték a fali konzol felületétől mérve.
A csavarok hossza és átmérője a fali konzol modelljétől függően
különböző.
A mellékelt csavarok helyett más csavarok használata a tvkészülék belső sérülését eredményezheti, illetve a készülék
leesését stb. okozhatja.
Megbillenés megelőzése
KD-65XE70xx
8 mm - 12 mm
M6-os csavar
(előzőleg eltávolítva)
8 mm - 12 mm
Csavar (M6)
Fali konzol
Kábel
(nincs
mellékelve)
A TV hátsó fedele
Szállítás
• A készülék szállítása előtt szüntesse meg a készülék összes
csatlakozását.
• A készülék szállításához legalább két ember szükséges.
• Ha kézzel szállítja a tv-készüléket, akkor azt az alábbi ábra
szerint kell megfogni. Ne gyakoroljon nyomást az LCDképernyőre és a képernyőt körülvevő keretre.
• Ha felemeli vagy áthelyezi a tv-készüléket, az aljánál fogja meg.
1,5 N·m/1,5 N·m
{15 kgf·cm}
Csavar
(nincs mellékelve)
kivéve a KD-65XE70xx
8 mm - 12 mm
M6-os csavar
(nincs mellékelve)
• Amikor szállítja a készüléket, ne tegye ki ütődésnek vagy erős
rázkódásnak.
• Ha a készüléket szervizbe szállítja vagy költözködik, mindig
csomagolja vissza az eredeti dobozába.
Kábel
(nincs mellékelve)
1,5 N·m/1,5 N·m
{15 kgf·cm}
Csavar
(nincs mellékelve)
4HU
Szellőzés
• Soha ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait, illetve ne tegyen
semmit a készülékbe.
• Az alábbi ábrán látható méretű helyet hagyjon a készülék körül.
• Határozottan javasolt Sony fali konzol használata, a megfelelő
szellőzés biztosítása érdekében.
Falra szerelve
30 cm
10 cm
10 cm
• Ne helyezzen semmilyen nehéz tárgyat a hálózati
csatlakozóvezetékre.
• Kihúzásnál soha ne magát a vezetéket húzza, hanem a
csatlakozódugaszt.
• Ügyeljen arra, hogy ne csatlakoztasson túl sok készüléket
ugyanahhoz a hálózati aljzathoz.
• Soha ne használjon szakszerűtlenül felszerelt hálózati aljzatot.
FIGYELMEZTETÉS A HÁLÓZATI CSATLAKOZÓRA
VONATKOZÓAN (csak hálózati tápadapterrel
rendelkező típusok)
Figyelmeztetés
10 cm
Legalább ennyi helyet hagyjon a készülék körül.
Állványon történő használat esetén
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Legalább ennyi helyet hagyjon a készülék körül.
• A megfelelő szellőzés biztosítása, és por vagy szennyeződés
felhalmozódásának megelőzése érdekében:
 Ne üzemeltesse a készüléket a hátára vagy az oldalára
fordítva.
 Ne üzemeltesse a készüléket zárt polcon, ágyra vagy takaróra
helyezve, illetve szekrényben.
 Ne takarja le a készüléket függönnyel vagy hasonló textíliával,
illetve újsággal vagy hasonló anyaggal.
 Ne üzemeltesse a készüléket az alábbi módokon.
A légáramlás gátolt.
Fal
Fal
A tűz és áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye
ki a készüléket esőnek vagy nedvességnek.
A tűz vagy áramütés megelőzése érdekében ne tegyen a
készülékre folyadékkal telt tárgyat, például vázát. A berendezést
ne helyezze üzembe szűk helyeken, például könyvespolcon vagy
hasonló szekrényben.
• A készüléket egy könnyen elérhető hálózati aljzat közelébe
helyezze.
• A mellékelt hálózati csatlakozót és hálózati csatlakozóvezetéket
használja.
• Ne használjon más hálózati csatlakozót. Ez meghibásodást
okozhat.
• A hálózati csatlakozót könnyen elérhető hálózati aljzatra
csatlakoztassa.
• A hálózati csatlakozóvezetéket ne csavarja
a hálózati adapter köré. A belső vezető
elszakadhat, és a médiavevő hibás
működését okozhatja.
• Ne érintse nedves kézzel a hálózati
csatlakozót.
• Ha a hálózati csatlakozó működésében rendellenességet
tapasztal, azonnal válassza le a hálózati aljzatról.
• A készülék addig nincs áramtalanítva, amíg a hálózati aljzatra
csatlakozik, akkor sem, ha magát a készüléket kikapcsolta.
• Mivel a hálózati csatlakozó a hosszú használat során
felmelegszik, előfordulhat, hogy a kezével forrónak érzi.
Tilos a készülék használata!
Ne helyezze üzembe, és ne használja a tv-készüléket az
alábbiakban felsorolt helyeken, környezetekben vagy
alkalmakkor. Ellenkező esetben a készülék meghibásodhat, tüzet,
áramütést, anyagi kárt vagy sérülést okozhat.
Elhelyezés:
Hálózati csatlakozóvezeték
A tűz, áramütés, anyagi kár vagy sérülés elkerülése érdekében a
hálózati csatlakozóvezetéket az alábbi utasításoknak megfelelően
használja:
 Csak a Sony által gyártott hálózati csatlakozóvezetéket
használjon, ne használja más gyártókét.
 Ütközésig tolja a csatlakozódugaszt a hálózati aljzatba.
 A tv-készüléket csak 220 V - 240 V-os váltóáramú hálózatról
üzemeltesse.
 Egyéb vezetékek csatlakoztatása előtt, a biztonsága érdekében,
mindig húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket.
 Ügyeljen rá, hogy lábai ne akadjanak a vezetékekbe. Húzza ki a
hálózati csatlakozóvezetéket a hálózati aljzatból, mielőtt a
készüléket mozgatja vagy áthelyezi.
 A hálózati csatlakozóvezetéket tartsa távol mindenféle
hőforrástól.
 Rendszeresen húzza ki és tisztítsa meg alaposan a
csatlakozódugaszt. Ha a dugasz beszennyeződik, az magába
szívhatja a nedvességet, ami a szigetelési tulajdonságok
romlásához vezethet, és ez tüzet okozhat.
• Kültéren (közvetlen napsugárzásnak kitett helyen),
tengerparton, hajón vagy más vízi járművön, járműben,
egészségügyi intézményekben, instabil helyen, víz közelében,
esőben, nedves vagy füstös környezetben tilos.
Környezet:
• Forró, párás vagy túlzottan poros környezetben; ahol rovarok
juthatnak a belsejébe; ahol rázkódásnak van kitéve, gyúlékony
anyagok (pl. gyertya stb.) közelében. Ne tegye ki a tv-készüléket
csepegő vagy fröccsenő víz hatásának, és ne helyezzen vízzel
telt tárgyakat (pl. vázát) a tv-készülékre.
Alkalom:
• Használja nedves kézzel, eltávolított készülékházzal, vagy olyan
kiegészítő berendezésekkel, amelyet a gyártó nem javasolt.
Villámlással kísért vihar esetén húzza ki a készüléket a hálózati
aljzatból, és távolítsa el az antennavezetéket is.
• Oly módon, hogy tv valamelyik sarka
kilógjon, és az akadályozza a közlekedést.
Ez a televíziókészülék károsodását vagy
személyi sérülést okozhatja, ha egy
személy vagy egy tárgy beleütközik.
Megjegyzés
• A mellékelt hálózati csatlakozóvezetéket ne használja más
készülékhez.
• A vezetéket nem szabad túlzott mértékben megszorítani,
meghajlítani vagy megcsavarni. A belső érpár csupaszolódhat
vagy elszakadhat.
• A hálózati csatlakozóvezetéket nem szabad átalakítani.
5HU
HU
• Párás vagy poros helyen, vagy olyan
helyiségben, ahol olajos füstnek vagy
gőznek lenne kitéve a tv-készülék
(főzőasztalok vagy párologtatók
közelében). Ez tűzhöz, áramütéshez
vagy a készülék elgörbüléséhez
vezethet.
• Ahol szélsőséges hőmérsékletnek, például közvetlen
napsütésnek lenne kitéve a tv-készülék, vagy fűtőtest vagy
meleglevegő-befúvó közelében. Ilyen esetben a
televíziókészülék túlmelegedhet, a burkolata deformálódhat és/
vagy a televíziókészülék meghibásodhat.
• Ha a televíziókészüléket egy nyilvános
fürdő vagy termálvíz öltözőjében szerelik
fel, a televíziókészüléket károsíthatja a
levegőben megtalálható kén és más
anyagok.
• A legjobb képminőség érdekében ne tegye ki a képernyőt
közvetlen megvilágításnak vagy napfénynek.
• Kerülje a televíziókészülék hideg helyiségből meleg helyiségbe
történő áthelyezését. A hirtelen hőmérséklet-változások
páralecsapódást okozhatnak. Ez pedig a televíziókészüléken
rossz minőségű képet vagy színeket okozhat. Ha ez
bekövetkezne, hagyjon időt a párának a teljes elpárolgásra,
mielőtt bekapcsolná a televíziókészüléket.
Letört darabok:
• Ne dobjon semmit a tv-készüléknek. Az ütéstől a képernyő
üvege betörhet, és komoly sérüléseket okozhat.
• Ha a készülék felülete megreped, ne érintse meg addig, amíg
meg nem szüntette a hálózati vezeték csatlakozását. Ellenkező
esetben ez áramütést okozhat.
Ha a készüléket nem használja
• Környezetvédelmi és biztonsági okokból javasoljuk, hogy
áramtalanítsa teljesen a készüléket, ha hosszabb ideig nem
használja azt.
• A tv-készülék kikapcsolt állapotban is feszültség alatt áll, amíg a
hálózati aljzathoz csatlakozik. A készülék áramtalanításához,
húzza ki a hálózati csatlakozóvezetéket a hálózati aljzatból.
• Némely tv-készülék bizonyos funkcióinak helyes működéséhez
az szükséges, hogy a készüléket készenléti üzemmódban
hagyja.
A gyermekekre vonatkozóan
• Ne engedje, hogy a gyerekek felmásszanak a készülékre.
• A kis tartozékokat tartsa gyermekektől elzárva, hogy véletlenül
le ne nyelhessék azokat.
Ha a következő problémák merülnek fel...
Kapcsolja ki a tv-készüléket, és azonnal húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket, amikor a következő problémák valamelyikét
tapasztalja.
Lépjen kapcsolatba egy Sony márkaszervizzel, és vizsgáltassa
meg a készüléket szakemberrel.
Amikor:
 A hálózati csatlakozóvezeték megsérült.
 A csatlakozódugasz nem illeszkedik tökéletesen a hálózati
aljzatba.
 A tv-készülék megsérült, mert elejtették, megütötték vagy
valamit nekidobtak.
 Valamilyen folyadék vagy szilárd tárgy kerül a készülék
valamely nyílásába.
Az LCD tv hőmérséklete
Ha az LCD tv-t hosszú ideig használja, a panel környezete
felmelegszik. Ezt érezheti, ha odanyúl a kezével.
6HU
Óvintézkedések
TV-nézés
• A tv-készüléket közepes megvilágítás mellett nézze, mert a túl
gyenge fénynél történő tv-nézés, vagy hosszú ideig történő
használat megerőlteti szemeit.
• Fejhallgató használata esetén kerülje a túl nagy hangerőt, mert
károsodhat a hallása.
LCD-képernyő
• Annak ellenére, hogy az LCD-képernyőt nagypontosságú
technológiával gyártják, és a képpontok legalább 99,99 %-a
működőképes, fekete vagy világos (piros, kék, zöld) pontok
jelenhetnek meg tartósan a képernyőn. Ez az LCD-képernyő
szerkezeti jellemzője, és nem jelent hibás működést.
• Ne nyomja vagy karcolja meg a képernyő felületét, és ne
helyezzen semmilyen tárgyat a készülék tetejére. A
megjelenítés egyenetlenné válhat, és az LCD-képernyő
megsérülhet.
• Ha a készüléket hideg helyen üzemelteti, a kép elmosódottá
válhat, vagy a képernyő elsötétülhet. Ez nem hibajelenség. A
jelenség megszűnik, amint a hőmérséklet emelkedik.
• Ha hosszabb ideig állóképet jelenít meg a képernyőn,
szellemkép jelenhet meg. Ez pár pillanat múlva eltűnik.
• A készülék üzemeltetése közben a képernyő és a készülékház
felmelegedhet. Ez nem hibajelenség.
• Az LCD-képernyő kis mennyiségű folyadékkristályt tartalmaz.
Kövesse a helyi előírásokat és szabályozásokat hulladékként
történő elhelyezésekor.
A készülék képernyőjének és házának
kezelése és tisztítása
A tisztítás megkezdése előtt húzza ki a készülék hálózati
csatlakozóvezetékét az aljzatból.
Az anyagok, illetve a képernyő bevonatának károsodását
elkerülendő tartsa be az alábbi óvintézkedéseket.
• A képernyő és a készülékház portalanításához használjon puha
tisztítókendőt. Ha a port nem lehet letörölni, nedvesítse meg a
tisztítókendőt enyhe mosószeres oldattal.
• Ne permetezzen vizet vagy tisztítószert
közvetlenül a tv-készülékre. Beszivároghat
a képernyő aljába vagy a külső
alkatrészekbe, illetve a tv-készülék
belsejébe juthat, és a tv-készülék
károsodását okozhatja.
• Soha ne használjon súrolóeszközt, lúgos
vagy savas tisztítószert, súrolóport, illetve oldószert, például
alkoholt, benzint, hígítót vagy rovarirtót. Ezek az anyagok
károsíthatják a képernyő és a készülékház felületét.
• Ne érintse meg a TV készüléket, ha a kezét bármilyen vegyi
anyaggal kente be, például kézkrémmel vagy naptejjel.
• A megfelelő szellőzés biztosítása érdekében javasoljuk a
szellőzőnyílások rendszeres porszívózását.
• A készülék dőlésszögének beállításakor lassan mozgassa a
készüléket, így elkerülheti, hogy az elmozduljon vagy
lecsússzon az állványról.
Külső készülékek
• Tartsa távol a tv-készüléktől a külön megvásárolható
készülékeket vagy bármely eszközt, amely elektromágneses
sugárzást bocsát ki. Ellenkező esetben torzult kép vagy zaj
jelentkezhet.
• Ez a termék a tesztelések alapján az EMC-irányelvben
meghatározott korlátokon belül esik, ha 3 méternél rövidebb
csatlakozó kábelekkel használják.
• Ez a termék a tesztelések alapján az EMC-irányelvben
meghatározott korlátokon belül esik, ha a földfelszíni/
műholdas/ CATV-csatlakozóhoz 30 méternél rövidebb RFkábellel használják.
Javaslatok az F típusú csatlakozóhoz
A belső vezeték legfeljebb 1,5 mm-re állhat ki a csatlakozó
részből.
Legfeljebb 7 mm
Legfeljebb 1,5 mm
(Az F típusú csatlakozó referenciaábrája)
Figyelmeztetés a távvezérlő használatával
kapcsolatban
• Győződjön meg arról, hogy a mellékelt elemeket megfelelő
polaritással helyezi be a távvezérlőbe.
• Ne használjon együtt régi és új, illetve eltérő típusú elemeket.
• Gondoskodjon a kimerült elemek környezetbarát elhelyezéséről.
Bizonyos régiókban törvény szabályozza az elemek
hulladékként történő elhelyezését. Lépjen kapcsolatba a helyi
hatóságokkal.
• Óvatosan kezelje a távvezérlőt. Ne ejtse le, ne lépjen rá és ne
öntsön rá semmilyen folyadékot.
• Ne helyezze a távvezérlőt hőforrás közelébe, ne tegye ki
közvetlen napfény hatásának, és ne tárolja nyirkos helyiségben.
Az egység vezeték nélküli funkciója
• Ne használja a készüléket egészségügyi berendezések
(szívritmusszabályozó stb.) közelében, mert ilyen esetben ezek
hibásan működhetnek.
• Bár a készülék kódolt jeleket ad/vesz, ügyeljen a jogosulatlan
lehallgatásra. Az ebből eredő problémákért nem vállalunk
felelősséget.
• A termék felszerelésekor és működtetésekor ügyelni kell arra,
hogy az eszköz antennája és a felhasználó teste között legalább
20 cm távolság legyen.
A tv-készülék elhelyezése hulladékként
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és
elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A
feleslegessé vált termék helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a
helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol
a terméket megvásárolta.
Feleslegessé vált elemek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy annak
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Bizonyos akkumulátorokon ez a szimbólum együtt
szerepelhet egy vegyi szimbólummal. Egyes elemeken vagy azok
csomagolásán ez a szimbólum együtt szerepelhet a higany (Hg)
vagy az ólom (Pb) vegyjelével akkor, ha az elem 0,0005 %-nál
több higanyt vagy 0,004 %-nál több ólmot tartalmaz. Kérjük, hogy
azt a használt elemek gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A
feleslegessé vált elemek helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes
módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. Olyan berendezéseknél alkalmazott
elemeket, ahol biztonsági, teljesítményi, illetve adatok
megőrzése érdekében elengedhetetlen az energiaellátás
folyamatosságának biztosítása, csak az arra felkészült szerviz
állomány cserélheti ki. Beépített elem esetén, hogy biztosítható
legyen az elem megfelelő kezelése, a termékének
elhasználódásakor jutassa el azt az arra kijelölt elektromos és
elektronikus hulladékgyűjtő pontra. Minden más elem esetén
kérjük, hogy tanulmányozza, milyen módon lehet biztonságosan
az elemet a készülékből eltávolítani. Az elemet a használt elemek
megfelelő begyűjtőhelyén adja le. A termék újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz
az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
7HU
HU
  (Bekapcsoló) / + / –
A tv bekapcsolásához röviden nyomja meg a
 gombot.
A tv kikapcsolásához hosszan nyomja meg a
 gombot.
Ha a tv-készülék be van kapcsolva,
Hangerő
A hangerő növeléséhez/csökkentéséhez
nyomja meg a + vagy a - gombot.
Ezen kívül megnyomhatja a  gombot is,
míg megjelenik a
értesítés. A + vagy gombok megnyomásával növeli/csökkenti a
hangerőt.
Bemenet
Nyomja meg a  gombot, míg megjelenik a
értesítés.
A + (fel), vagy - (le) gombok megnyomásával
megváltoztatja a kiválasztott bemeneti
forrást.
Programhely
Nyomja meg a  gombot, míg megjelenik a
PROG értesítés.
Válassza ki a műsort a + (fel), vagy - (le)
gombok megnyomásával.
Alkatrészek és vezérlőelemek
Tv
KD-65XE70xx
kivéve a KD-65XE70xx

CAM (Feltételes hozzáférési modul)
• Hozzáférést biztosít fizetős tvszolgáltatásokhoz. A részletekért lásd a
CAM-hez mellékelt használati útmutatót.
• Ne helyezze be a Smartcardot közvetlenül
a TV CAM nyílásába. Azt a szerződéses
kereskedője által biztosított Feltételes
hozzáférési modulba kell beilleszteni.
• A CAM bizonyos országokban/
körzetekben nem támogatott. Ezt
ellenőrizze szerződéses kereskedőjénél.
• Mikor az Internet video használatát
követően egy digitális adásra vált, egy
CAM üzenet jelenhet meg.
8HU
 (Érzékelők/LED-jelzőfény)
• Fogadja a távvezérlőről érkező jeleket.
Ne tegyen semmit az érzékelő fölé.
Ez befolyásolhatja a működését.
• Sárga fénnyel világít, ha az [Elalvás
időzítő] vagy a [Bekapcsolási időzítő]
beállítása (29. oldal), vagy ha a tv
fotókeret üzemmódban működik
(19. oldal).
• Fehéren világít a [Takarékos üzemmód]
funkció [Kép kikapcsolás] beállításánál
(32. oldal).
• Fehéren világít, amikor a tv-készülék be
van kapcsolva.
• Nem világít, amikor a tv-készülék
készenléti üzemmódban van.
• A távvezérlő működtetése közben villog.
• Felvételi módban pirosan világít.
Távvezérlő
A távvezérlő alakja, valamint a távvezérlő
gombjainak helye, elérhetősége és funkciója az
Ön régiójától/országától/a tv típusától függően
változhat.
HU
Megjegyzés
• Mielőtt kihúzná az AC hálózati kábelt, győződjön meg
arról, hogy a tv-készülék teljesen ki van kapcsolva.
• Ha a tv-készüléket teljesen le szeretné választani az
AC hálózati feszültségről, húzza ki a dugaszt a
hálózati aljzatból.
• Kérjük, várjon egy kis ideig, mikor a bemeneti
választását egy másik bemenetre változtatja.

/
(Bemenetválasztás / Teletext
oldal tartása)
• A bemeneti forrás megjelenítésére és
kiválasztására szolgál.
• Teletext üzemmódban: tartja a
pillanatnyilag megtekintett oldalt.
 DIGITAL/ANALOG
Váltás a digitális és az analóg bemenet
között.
9HU
 Számgombok
• Csatornák kiválasztása. 10 és annál
nagyobb csatornaszám esetén gyorsan
nyomja meg a következő számjegyet.
• Teletext üzemmódban: a három
számjegyű oldalszámot adhatja meg az
oldal kiválasztásához.
 HOME
Megjeleníti a menüt, vagy kilép a menüből.
  +/– (Hangerő)
A hangerőt állítja be.
 AUDIO
Az éppen megtekintett programhoz
válassza ki a többnyelvű forrás hangját vagy
kettős hangot (a programforrástól függően).
 EXIT
Visszatér az előző képernyőhöz vagy kilép a
menüből. Ha elérhető egy Interaktív
alkalmazás szolgáltatás, nyomja meg a
szolgáltatásból való kilépéshez.
 Színes gombok
Megjelenik egy kezelési útmutató (amikor a
színes gombok használhatók).
 YouTube (Csak egyes régiókban/
országokban/tv-modellekben)
Megnyitja a „YouTube” online szolgáltatást.

/
(Információ / Szöveg felfedése)
• Információk megjelenítése. A gomb
egyszeri megnyomásakor megjelennek az
éppen nézett műsorra vagy bemenetre
vonatkozó információk. A gomb ismételt
megnyomásakor a kijelzés eltűnik a
képernyőről.
• Teletext üzemmódban: megjeleníti a
rejtett információkat (például egy rejtvény
megfejtését).
 SLEEP
Nyomja meg többször addig, amíg a tvkészüléken meg nem jelenik az az idő
percben kifejezve ([Ki]/[15 perc]/[30 perc]/
[45 perc]/[60 perc]/[90 perc]/[120 perc]),
ameddig szeretné, hogy a tv-készülék
bekapcsolva maradjon, mielőtt kikapcsol. Az
elalvásidőzítő beállításának törléséhez
nyomja meg többször a SLEEP gombot,
amíg a [Ki] felirat meg nem jelenik.

//// (Elem kiválasztása /
Kiválasztás érvényesítése)
• Elemek kiválasztása vagy módosítása.
• A kiválasztott elemek jóváhagyása.

RETURN
• Visszatér az előző képernyőhöz bármelyik
megjelenített menüben.
• Leállítja a lejátszást a fénykép-/zene-/
videofájlok lejátszásakor.
10HU

(Felirat)
Megváltoztatja a feliratozási beállítást
(25. oldal).
 //////
• Működtesse a médiatartalmat a tvkészüléken és a csatlakoztatott Bravia
Sync-kompatibilis eszközön.
• Ugyanezt a gombot használhatja a VOD
(igény szerinti video) szolgáltatás
lejátszásának működtetésére is.
Az elérhetőség a VOD-szolgáltatástól
függ.
 REC (Nem érhető el Olaszországban)
Rögzítse az aktuális programot az USB HDD
felvételi funkcióval.
  (Tv készenlét)
Bekapcsolja, vagy készenléti üzemmódba
kapcsolja a tv-készüléket.
 SYNC MENU
Nyomja meg a BRAVIA Sync menü
megjelenítéséhez, majd az [Eszközválasztás]
menüből válassza ki a csatlakoztatott HDMIkészüléket.
A BRAVIA Sync menü a következő beállítási
lehetőségeket kínálja.
Készülékvezérlés:
A [Készülékvezérlés] funkciót a BRAVIA Sync
vezérléssel kompatibilis készülékek
működtetéséhez használhatja. A készülék
működtetéséhez a következő lehetőségek
közül választhat: [Főmenü], [Opciók],
[Tartalomlista] és [Kikapcsolás].
Hangszórók:
A [Tv-hangszóró] vagy az [Audiorendszer]
lehetőség választásával válthat a tvkészülék és a csatlakoztatott audioeszköz
hangszórókimenete között.
Tv-vezérlés:
A [Tv-vezérlés] menü használatával
vezérelheti a tv működését a [Főmenü] vagy
a [Opciók] menüből.
Vissza a tv-műsorra:
Ezt a lehetőséget választva visszatérhet a tvműsorra.
  (Teletext)
Teletext üzemmódban megjelenik a
teletextadás.
A  gomb minden megnyomására a
képernyő tartalma ciklikusan változik a
következők szerint:
Teletext  Teletext a tv-képre vetítve
(vegyes üzemmód)  nincs teletext (kilépés
a teletext szolgáltatásból)
Tipp
• Az 5-ös számú, valamint a , a PROG + és az AUDIO
gombon tapintható pont található. Ezeket
tájékozódási pontként használhatja a tv-készülék
vezérlésekor.
Megjegyzés
• Ha a feliratok ki vannak választva, és a felhasználó
elindít egy digitális szövegalkalmazást a teletext
billentyűn keresztül, akkor a feliratok bizonyos
körülmények között nem jelennek meg. Ha a
felhasználó kilép a digitális teletext alkalmazásból, a
felirat dekódolása automatikusan helyreáll.
 NETFLIX (Csak egyes régiókban/
országokban/tv-modellekben)
Megnyitja a „NETFLIX” online szolgáltatást.

GUIDE (EPG)
HU
Megjeleníti a digitális EPG-t (elektronikus
műsorújságot) (20. oldal).
 OPTIONS
Megjelenik egy lista, amely az egyes
beállítási menükre mutató
gyorshivatkozásokat tartalmaz.
A megjelenő lehetőségek az aktuális
bemenettől és tartalomtól függően
változnak.

(Ugrás)
Visszatér az előző (15 másodpercnél
hosszabb ideig nézett) csatornára vagy
bemenetre.
 PROG +/–/
/
• A következő (+) vagy az előző (–)
csatornára vált.
• Teletext üzemmódban: kiválasztja a
következő ( ) vagy az előző ( ) oldalt.
  (Némítás)
Kikapcsolja a hangot. Ismételt
megnyomásra visszakapcsolja a hangot.
 TITLE LIST (Nem érhető el
Olaszországban)
Megjeleníti a Cím listát.

(Szélesvásznú üzemmód)
A képernyő-megjelenítés beállítására
szolgál. A kívánt szélesvásznú üzemmódot a
gomb ismételt megnyomásával választhatja
ki (16. oldal).
11HU
Tv csatlakoztatása az internethez
Internetkapcsolat beállítása
A tv hálózati szolgáltatásainak használatához
azt az internethez kell csatlakoztatni. A beállítási
folyamat a hálózat és a LAN-útválasztó típusától
függően változó. Az internetkapcsolat beállítása
előtt feltétlenül állítsa be a LAN-útválasztót. A
következő ábra segítségével ellenőrizze vezeték
nélküli LAN-környezetét.
Vezeték nélküli LAN
Biztonságos vezeték nélküli LAN?
A WPS-szabványnak köszönhetően a vezeték
nélküli otthoni hálózat biztonságához
egyszerűen csak nyomja meg a WPS gombot a
vezeték nélküli LAN-útválasztón. Egy vezeték
nélküli LAN beállítása előtt ellenőrizze a WPS
gomb helyét az útválasztón, és ismerje meg
annak használatát.
Biztonsági okokból a [WPS (PIN)] egy PIN-kódot
ad meg az Ön útválasztója számára. A PIN-kód a
[WPS (PIN)] minden kiválasztásakor megújul.
1
Nyomja meg a HOME gombot, majd
válassza a [Beállítások] 
[Rendszerbeállítások]  [Beállítás] 
[Hálózat]  [Hálózat beállítása]
parancsot.
2
IP-cím beállítása/Proxy szerver:
NEM
 3-as
típus
IGEN 
Olyan vezeték nélküli LANútválasztót használ, amely
kompatibilis a Wi-Fi Protected
Setup™ (WPS) funkcióval?
1. típus: Secured Network Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS) funkcióval
NEM
 2-as
típus
IGEN 
1. típus*
– automatikus beállítás:
[Hálózati kapcsolat beállítása]  [Egyszerű]
– kézi beállítás:
[Hálózati kapcsolat beállítása]  [Egyedi] 
[Vezetékes beállítás] vagy [Wi-Fi beállítás]
3
Vezetékes LAN  4-es típus
*
Az 1. típust könnyebb telepíteni, ha a útválasztón
található automatikus beállító gomb, pl. Air Station
One-Touch Secure System (AOSS) gomb. A legújabb
útválasztók legtöbbje rendelkezik ezzel a
funkcióval. Ellenőrizze a útválasztóját.
1. típus: Kövesse a Secured network with WiFi Protected Setup™ (WPS) funkció
konfigurációját.
2. típus: Kövesse a Secured network without
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
funkció konfigurációját.
3. típus: Kövesse a Nem biztonságos hálózat
bármilyen típusú vezeték nélküli
LAN-útválasztóval funkció
konfigurációját.
4. típus: Kövesse a Vezetékes hálózat
beállítása konfigurációt.
12HU
Válassza a [WPS (nyomógomb)]
lehetőséget a Nyomógomb vagy a [WPS
(PIN)] lehetőséget a PIN-módszerhez.
Megjegyzés
A WPS gomb neve a útválasztótól függően eltérő
lehet (pl. AOSS gomb).
4
Kövesse a beállító képernyőn megjelenő
utasításokat.
Megjegyzés
• Ha hálózati beállításhoz WPS-t használ, a vezeték
nélküli LAN-útválasztó biztonsági beállításai
aktiválódnak, és a vezeték nélküli LAN-hoz nem
biztonságos állapotban korábban csatlakoztatott
bármilyen készülék leválasztásra kerül a hálózatról.
Ebben az esetben aktiválja a leválasztott készülék
biztonsági beállításait, majd csatlakoztassa azt újra.
Vagy kikapcsolhatja a vezeték nélküli LAN-útválasztó
biztonsági beállításait, majd csatlakoztassa a
készüléket egy tv-készülékhez nem biztonságos
állapotban.
• Az IPv6 címekkel működő hálózat használatához
válassza a [Beállítások]  [Rendszerbeállítások] 
[Beállítás]  [Hálózat]  [IPv6/IPv4 prioritás] 
[IPv6] parancsot, majd válassza a [Egyszerű]
lehetőséget a [Hálózati kapcsolat beállítása] panelen.
• Ha az IPv6 ki van választva, a HTTP Proxy nem
állítható be.
2. típus: Secured Network Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS) funkció nélkül
Vezeték nélküli LAN beállításához SSID (vezeték
nélküli hálózat neve) és biztonsági kód (WEPvagy WPA-kód) megadása szükséges. Ha ezeket
nem ismeri, olvassa el az útválasztó használati
útmutatóját.
1
2
Nyomja meg a HOME gombot, majd
válassza a [Beállítások] 
[Rendszerbeállítások]  [Beállítás] 
[Hálózat]  [Hálózat beállítása]
parancsot.
IP-cím beállítása/Proxy szerver:
– automatikus beállítás:
[Hálózati kapcsolat beállítása]  [Egyszerű]
– kézi beállítás:
[Hálózati kapcsolat beállítása]  [Egyedi] 
[Vezetékes beállítás] vagy [Wi-Fi beállítás]
3
4
Válassza a [Keresés] parancsot, majd
válasszon egy hálózatot a felismert
vezeték nélküli hálózatok közül.
Kövesse a beállító képernyőn megjelenő
utasításokat.
Megjegyzés
• Az IPv6 címekkel működő hálózat használatához
válassza a [Beállítások]  [Rendszerbeállítások] 
[Beállítás]  [Hálózat]  [IPv6/IPv4 prioritás] 
[IPv6] parancsot, majd válassza a [Egyszerű]
lehetőséget a [Hálózati kapcsolat beállítása] panelen.
• Ha az IPv6 ki van választva, a HTTP Proxy nem
állítható be.
• Győződjön meg a környezet biztonságosságáról,
amikor beírja a jelszót.
3. típus: Nem biztonságos hálózat
bármilyen típusú vezeték nélküli LANútválasztóval
2
– automatikus beállítás:
[Hálózati kapcsolat beállítása]  [Egyszerű]
– kézi beállítás:
[Hálózati kapcsolat beállítása]  [Egyedi] 
[Vezetékes beállítás] vagy [Wi-Fi beállítás]
3
Válassza a [Keresés] parancsot, majd
válasszon egy hálózatot a felismert
vezeték nélküli hálózatok közül.
4
Kövesse a beállító képernyőn megjelenő
utasításokat.
Megjegyzés
• Biztonsági kódra (WEP- vagy WPA-kódra) nem lesz
szükség, mert ebben az eljárásban nem kell
kiválasztani biztonsági módszert.
• Az IPv6 címekkel működő hálózat használatához
válassza a [Beállítások]  [Rendszerbeállítások] 
[Beállítás]  [Hálózat]  [IPv6/IPv4 prioritás] 
[IPv6] parancsot, majd válassza a [Egyszerű]
lehetőséget a [Hálózati kapcsolat beállítása] panelen.
• Ha az IPv6 ki van választva, a HTTP Proxy nem
állítható be.
4. típus: Vezetékes hálózat beállítása
Adja meg az egyes alfanumerikus értékeket az
útválasztóhoz, ha szükséges. A beállítandó
elemek (pl. IP-cím, alhálózati maszk, DHCP) az
internet-szolgáltatótól vagy az útválasztótól
függően eltérőek lehetnek. Részletekért olvassa
el az internet-szolgáltató által átadott vagy az
útválasztóhoz mellékelt használati útmutatót.
1
Nyomja meg a HOME gombot, majd
válassza a [Beállítások] 
[Rendszerbeállítások]  [Beállítás] 
[Hálózat]  [Hálózat beállítása]
parancsot.
2
IP-cím beállítása/Proxy szerver:
– automatikus beállítás:
[Hálózati kapcsolat beállítása]  [Egyszerű]
– kézi beállítás:
[Hálózati kapcsolat beállítása]  [Egyedi] 
[Vezetékes beállítás] vagy [Wi-Fi beállítás]
Vezeték nélküli LAN beállításához SSID (a
vezeték nélküli hálózat nevének) megadása
szükséges.
1
Nyomja meg a HOME gombot, majd
válassza a [Beállítások] 
[Rendszerbeállítások]  [Beállítás] 
[Hálózat]  [Hálózat beállítása]
parancsot.
IP-cím beállítása/Proxy szerver:
3
Kövesse a beállító képernyőn megjelenő
utasításokat.
A [Hálózat beállítása] parancs az [Autom.
beállítás] menüből is elérhető.
13HU
HU
Megjegyzés
• Lehetővé teszi vezetékes/vezeték nélküli hálózata
automatikus konfigurálását.
LAN-kábellel történő csatlakoztatás esetén:
Vezetékes
Beépített vezeték nélküli LAN-nal történő
csatlakoztatás esetén: Vezeték nélküli
Mindkét kábellel történő csatlakoztatás esetén:
Vezetékes
• Válassza az [Egyszerű] lehetőséget, ekkor az IP-cím
beállítása automatikus. Arra az esetre, ha nincs
használatban proxy szerver.
• Az IPv6 címekkel működő hálózat használatához
válassza a [Beállítások]  [Rendszerbeállítások] 
[Beállítás]  [Hálózat]  [IPv6/IPv4 prioritás] 
[IPv6] parancsot, majd válassza a [Egyszerű]
lehetőséget a [Hálózati kapcsolat beállítása] panelen.
• Ha az IPv6 ki van választva, a HTTP Proxy nem
állítható be.
Vezetékes hálózat előkészítése
A hálózat állapotának megtekintése
Itt ellenőrizheti a hálózat állapotát.
1
Nyomja meg a HOME gombot, majd
válassza a [Beállítások] 
[Rendszerbeállítások]  [Beállítás] 
[Hálózat]  [Hálózat beállítása]
parancsot.
2
Válassza a [A hálózat állapotának
megtekintése] lehetőséget.
Ha nem lehet kapcsolódni az
internethez
Használja a diagnosztikát a hálózati
kapcsolódási hibák lehetséges okainak és a
beállításoknak az ellenőrzésére.
Tv
Internet
1
Nyomja meg a HOME gombot, majd
válassza a [Beállítások] 
[Rendszerbeállítások]  [Beállítás] 
[Hálózat]  [Hálózat beállítása]
parancsot.
2
Válassza a [A hálózat állapotának
megtekintése] lehetőséget.
3
Válassza a [A kapcsolat ellenőrzése]
parancsot.
Útválasztó
funkciókkal
rendelkező
modem
vagy
Útválasztó
Modem
Internet
Megjegyzés
• LAN-kapcsolatok esetén használjon 7-es kategóriájú
kábelt (nincs mellékelve).
14HU
Ez eltarthat néhány percig. A [A kapcsolat
ellenőrzése] parancs kiválasztása után a
diagnosztika nem vonható vissza.
Adatvédelmi Nyilatkozat
Amikor a következő funkciókat használja az
internethez való kapcsolódáshoz, a rendszer
bizonyos személyes információkat a Sony
Corporation globális szervereire továbbít.
Ezen információk gyűjtéséhez és
felhasználásához az Ön hozzájárulása
szükséges.
• A rendszerszoftver frissítése az interneten
keresztül, a Sony Corporation globális
szervereihez való csatlakozással történik.
• Internet-tartalmak vagy más internetes
szolgáltatások olyan szolgáltatóktól, mint pl. a
YouTube.
HU
Ennek a tv-készüléknek az Automatikus
elindítás vagy a Beállítás menü beállító
képernyőjén erősítheti meg a hozzájárulását
ehhez, miután elolvasta az adatvédelmi
irányelveket. Ha ezeket a funkciókat szeretné
használni, jelölje be az [Egyetért]
jelölőnégyzetet minden beállító képernyőn. Ha
a [Elutasít] négyzetet jelöli be, akkor az előbbi
funkciók nem állnak rendelkezésre.
Megváltoztathatja ezt a beállítást, ha
megnyomja a HOME gombot, majd a
[Beállítások]  [Rendszerbeállítások] 
[Beállítás]  [Adatvédelmi Nyilatkozat]
lehetőségeket választja.
15HU
Tv-nézés
1
A tv-készülék bekapcsolásához nyomja
meg a távvezérlőn vagy a tv-készüléken
található  gombot.
2
Nyomja meg a DIGITAL/ANALOG
gombot a digitális és az analóg
bemenetek közti váltáshoz.
3
A számgombokkal vagy a PROG +/–
gombokkal válasszon ki egy tvcsatornát.
4
A  +/– gombokkal állítsa be a
hangerőt.
Digitális módban
Megtekintési stílus
megváltoztatása
A képernyőformátum megváltoztatása
1
A képernyőformátumot a
gomb
ismételt megnyomásával választhatja ki.
[Széles zoom]*
[Normál]
[Teljes]
[Zoom]*
[14:9]*
Egy információs sáv jelenik meg rövid időre.
A sávon a következő ikonok jelenhetnek
meg.
Adatszolgáltatás (Műsorszórási
alkalmazás)
:
* Lehetséges, hogy a képernyő levágja a kép
tetejének és aljának egy részét.
: Rádiószolgáltatás
Megjegyzés
: Kódolt/előfizetéses szolgáltatás
• HD-forrású képek esetében nem választhatja a
[14:9] lehetőséget.
:
Több szinkronnyelv áll rendelkezésre
: Feliratozás vehető igénybe
HDMI-PC bemenet (számítógépes
időzítés) esetén
[Normál]
[Teljes 1]
Feliratozás és/vagy hangsáv vehető
:
igénybe hallássérültek számára
:
Az aktuális műsor nézői számára
javasolt alsó korhatár (3–18 évesig)
[Teljes 2]
: Gyermekzár
: Digitális program lezárása
:
Hangsáv vehető igénybe látássérültek
számára
: Felirat felolvasása vehető igénybe
:
16HU
HDMI DCI 4K (4096 × 2160p) esetén
[Normál]
[Teljes 1]
Többcsatornás hangzás vehető
igénybe
[Teljes 2]
Jelenetválasztás beállítása
1
2
Nyomja meg az OPTIONS gombot.
A /, majd a
gomb
megnyomásával válassza a
[Jelenetválasztás] lehetőséget.
Amikor kiválasztja a kívánt jelenetbeállítást,
a készülék automatikusan beállítja az
optimális kép- és hangminőséget a
kiválasztott jelenethez. A választható
beállítások változhatnak. A nem elérhető
opciók kiszürkítve jelennek meg.
HU
17HU
Navigálás a Főmenüben
A HOME gomb segítségével különféle tv és
funkciók érhetők el.
Képmegosztó Plusz
Eszközeinek (pl. okostelefon vagy táblagép)
használatával csatlakozzon a TV-re, nézze és
tárolja kedvenc fényképeit a TV-n.
HOME  [Összes alkalmazás] 
[Képmegosztó Plusz]
Megjegyzés
Összes alkalmazás
Az internetes tartalmak sokféle igény szerinti
szórakoztató tartalmat továbbítanak a tvkészülékére. Kedvenc internetes tartalmait, a
Photo Sharing Plus-t és a fotókeret üzemmódot
is élvezheti.
Megjegyzés
• Győződjön meg, hogy tv-készüléke csatlakozik-e az
internethez és végezze el a [Hálózat beállítása]
(28. oldal) műveletet.
• A képernyőn megjelenő utasításokat követve
csatlakoztassa az eszközt a tv-készülékhez.
• A kapcsolatok létesítését követően nyissa meg a
webböngészőt az eszközön, majd a képernyőn
megjelenő utasításokat követve nyissa meg az URLcímet.
Fényképek megjelenítés a tv-készüléken
1
2
Internetes tartalom használata
1
Nyomja meg a HOME gombot, majd
válassza az [Összes alkalmazás]
parancsot.
2
Nyomja meg a /// gombokat a
kívánt internetes szolgáltatás
kiválasztásához a Szolgáltatás listában.
3
4
A kezdéshez koppintson a készüléken.
Válasszon ki egy fényképet.
A kiválasztott kép automatikusan
megjelenik a tv-készüléken.
A tv-készüléken megjelenített fénykép
mentése
1
Koppintson a fénykép indexképére az
eszközön, majd érintse meg és tartsa
lenyomva a képet a helyi menü
megnyitásához.
Nyomja meg a
gombot a kívánt
internetes tartalom elindításához.
2
Válassza ki az [OK] lehetőséget.
A piros/zöld/sárga/kék gombot
megnyomva szűrhet a Fénykép/Zene/
Videó/Összes kategóriára.
Megjegyzés
Kilépés az internetes tartalomból
Nyomja meg a HOME gombot.
Megjegyzés
• Ha problémái lennének ezzel a funkcióval, ellenőrizze,
hogy az internetkapcsolat megfelelően van-e
beállítva.
• Az internettartalommal kapcsolatos felület az
internettartalom szolgáltatójától függ.
• Az Internetes tartalmak szolgáltatás frissítéséhez
nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a
[Beállítások]  [Rendszerbeállítások]  [Beállítás] 
[Hálózat]  [Internetes tartalom frissítése] parancsot.
A NETFLIX használata
Nyomja meg a NETFLIX gombot a távvezérlőn a
menü elindításához.
Megjegyzés
• Előfordulhat, hogy a Netflix nem használható proxy
szerveren keresztül.
18HU
• Egy USB flash meghajtó csatlakoztatásával akár 50
fényképet is eltárolhat.
• Egyidejűleg legfeljebb 10 okostelefon vagy táblagép
csatlakoztatható a tv-készülékhez.
• Az egyes fényképek maximális fájlmérete 20 MB.
• A háttérben akár zenét is hallgathat, mely fájl
maximális mérete 30 MB lehet.
• Az Android 2.3 vagy későbbi változat alapértelmezett
böngészője támogatott.
• Az iOS alapértelmezett böngészője támogatott;
azonban egyes funkciók az iOS változatától függően
nem használhatók.
A tv-készülék használata fotókeret
üzemmódban
A Fotókeret üzemmód a fényképek
megtekintése, illetve zenehallgatás közben
megjeleníti az órát és a naptárat.
HOME  [Összes alkalmazás]  [Fotókeret
üzemmód]
Időtartam
Az energiatakarékosság érdekében a tvkészülék legfeljebb 24 óráig jeleníti meg
folyamatosan a Fotókeret üzemmódot, mielőtt
automatikusan kikapcsol. Az automatikus
kikapcsolás után legalább egy óráig ne
használja a Fotókeret üzemmódot, hogy
elkerülje a panel beégését.
Az [Időtartam] beállításait a [Fényképkeretbeállítások] menüben változtathatja meg
(28. oldal).
A panel beégésének elkerülése érdekében a
készülék óránként automatikusan felcseréli a
fénykép, az óra és a naptár helyzetét.
A fotókeret üzemmód elindítása USBeszköz lejátszása közben
1
Nyomja meg az OPTIONS gombot egy
fénykép- vagy zenefájl lejátszása
közben.
Programlista
1 Nyomja meg a HOME gombot digitális
üzemmódban.
2
A /, majd a
gomb
megnyomásával válassza a
[Programlista] lehetőséget.
Az óra megjelenítési módjának
kiválasztása
3
A három óramegjelenítési mód közül azt
követően választhat, hogy kiválasztotta az [Óra
megjelenítése] lehetőséget a [Fényképkeretbeállítások] menüben (28. oldal).
A ///, majd a
gomb
megnyomásával válasszon ki egy
műsort.
A Kedvencek lista használata
2
A /, majd a
gomb
megnyomásával válassza a [Fotókeret
üzemmód] lehetőséget a Fényképkeret
elindításához.
A Megjelenítési mód kiválasztása
A fotókeret üzemmód megjelenítését a
[Megjelenítési mód] kiválasztásával
módosíthatja a [Fényképkeret-beállítások]
menüben (28. oldal).
Megjegyzés
• Ez a tv-készülék nem rendelkezik akkumulátoros
áramforrással az óra számára. Áramszünet esetén,
vagy ha tápkábelt kihúzza, az aktuális dátum és idő
automatikusan törlődik.
A Kedvencek funkcióval a kedvenc műsorainak
akár négy listáját is megadhatja. A televízió
nézése közben a
gomb megnyomásával
hozhatja létre, illetve jelenítheti meg a
Kedvencek listát.
Tipp
• A Kedvencek listát a kék gomb megnyomásával
szerkesztheti. Kövesse a képernyő alján megjelenő
útmutatásokat.
19HU
HU
Digitális EPG
1 Nyomja meg a
GUIDE gombot
digitális üzemmódban.
Média
Fénykép/zene/video lejátszása USBeszközről
A Sony digitális fényképezőgépen vagy
videokamerán (típustól függően)* tárolt
fénykép-/zene-/videófájlokat USB-kábel vagy
USB-tárolóeszköz használatával tekintheti vagy
hallgathatja meg a tv-készüléken.
2
A ///, majd a
gomb
megnyomásával válasszon ki egy
műsort.
Felvételek
(Ez a funkció nem érhető el
Olaszországban)
1
Csatlakoztasson egy támogatott USBeszközt a tv-készülékhez.
* Az eszköznek Médiaátviteli (MTP) módban kell
lennie.
2
3
Nyomja meg a HOME gombot.
A /, majd a
gomb
megnyomásával válassza a [Média]
lehetőséget.
4
A /, majd a
gomb
megnyomásával válassza a [Fotó],
[Zenei] vagy [Videó] lehetőséget.
A /, majd a
gomb
megnyomásával válassza a [Felvételek]
lehetőséget.
5
Megjelenik az [Eszközválasztás] menü. A
/, majd a gomb megnyomásával
válasszon ki egy eszközt.
A /, majd a
gomb
megnyomásával válassza ki a [Címek
listája], [Időzítő lista], [Hibalista] vagy a
[Kézi időzítős FELV] lehetőséget.
6
A ///, majd a
gomb
megnyomásával válasszon ki egy fájlt
vagy mappát.
1
Nyomja meg a HOME gombot digitális
üzemmódban.
2
3
Megjegyzés
• Nyomja meg a  REC gombot az aktuálisan
megtekintett műsoron digitális módban, USB HDD
rögzítőfunkcióval történő felvételéhez.
• Felvétel előtt győződjön meg arról, hogy a HDD-t a tvkészülékhez csatlakoztatta.
Lejátszási opciók
Nyomja meg a piros gombot miniatúra
nézetben az USB lejátszási beállítások listájának
megjelenítéséhez.
Megjelenítési beállítások
Nyomja meg az OPTIONS gombot indexkép
nézetben, ha az indexkép nézetről lista nézetre
szeretne váltani.
USB-média kép- és hangminőségének
beállítása
Média lejátszás közben nyomja meg az
OPTIONS lehetőséget, majd válassza ki a
[Kép] vagy [Hang] opciót.
Megjegyzés
• A ///, majd a
gomb megnyomásával
választhat ki és állíthat be elemeket.
20HU
Fénykép lejátszása diabemutatóban
(Fotó)
1
A diabemutató megkezdéséhez nyomja
meg miniatűr/lista nézetben a zöld
gombot.
A [Diavetítés effektus], illetve a
[Diavetítés sebesség] beállításához
nyomja meg az OPTIONS  [Lejátszási
opciók] lehetőséget.
A diabemutató leállításához nyomja
meg a
RETURN gombot.
Megjegyzés
• Miközben a tv-készülék megnyitja az USB-eszközön
található adatokat, figyeljen a következőkre:
 Ne kapcsolja ki a tv-készüléket.
 Ne válassza le az USB-kábelt.
 Ne válassza le az USB-eszközt.
Az USB-eszközön lévő adatok megsérülhetnek.
• A Sony nem vállal felelősséget a hordozóeszközön
tárolt adatok a csatlakoztatott eszköz vagy a tvkészülék meghibásodása miatti semmilyen
károsodásáért vagy elvesztéséért.
• Az USB-eszköz támogatott fájlrendszerei: FAT16,
FAT32 és NTFS.
• Előfordulhat, hogy a fájl- és mappanevek bizonyos
esetekben nem jelennek meg megfelelően.
• Amikor Sony digitális fényképezőgépet csatlakoztat,
állítsa a fényképezőgép USB csatlakozási módját az
Automatikus vagy a Háttértár értékre. Az USB
csatlakozási módra vonatkozó további információért
lapozza fel a digitális fényképezőgéphez mellékelt
használati utasítását.
• Olyan USB-tárolóeszközt használjon, amely megfelel
az USB-háttértárak osztályozási szabványainak.
• A kiválasztott fájl nem játszható le, ha hiányos vagy
helytelen tárolóinformációkkal rendelkezik.
USB videoformátum
• AVI (.avi)
Videokodek:
Audiokodek:
MPEG1, MPEG2, Xvid, MPEG4,
H.264, Motion JPEG
PCM, MPEG1 Layer1/2, MPEG2
AAC (kétcsatornás), MPEG4
AAC (kétcsatornás), MPEG4
HE-AAC (kétcsatornás), Dolby
Digital (kétcsatornás), Dolby
Digital Plus (kétcsatornás),
WMA v8, MP3
• ASF (.wmv, .asf)
Videokodek:
Audiokodek:
WMV v9, Xvid, VC-1
MP3, WMA v8
• MP4 (.mp4, .mov, .3gp)
Videokodek:
Audiokodek:
MPEG4, H.264, H.263, Motion
JPEG, H.265
MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2
AAC, MPEG4 AAC, MPEG4
HE-AAC
• MKV (.mkv)
Videokodek:
Audiokodek:
WMV v9, MPEG4, H.264, VC-1,
VP8, VP9, H.265
PCM, MPEG1 Layer1/2, MP3,
MPEG2 AAC (kétcsatornás),
MPEG4 AAC (kétcsatornás),
MPEG4 HE-AAC
(kétcsatornás), Dolby Digital
(kétcsatornás), WMA v8,
Dolby Digital Plus
(kétcsatornás), DTS, FLAC,
VORBIS
• WebM (.webm)
Videokodek:
Audiokodek:
VP8, VP9
VORBIS
• PS (.mpg, .mpeg, .vro, .vob)
Videokodek:
Audiokodek:
MPEG1, MPEG2
MPEG1 Layer1/2, MP3, Dolby
Digital (kétcsatornás), Dolby
Digital Plus (kétcsatornás),
DTS, DTS 2.0
• TS (.ts, .m2ts)
Videokodek:
Audiokodek:
MPEG2, H.264, VC-1, H.265
MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2
AAC, MPEG4 AAC, MPEG4
HE-AAC, Dolby Digital
(kétcsatornás), Dolby Digital
Plus (kétcsatornás), DTS, DTS
2.0
21HU
HU
USB zeneformátum
•
•
•
•
LPCM, DTS-CD (.wav)
MPEG1 audio layer3 (.mp3)
WMA V8 (.wma)
FLAC (.flac)
USB fényképformátum
• JPEG (.jpg, .jpeg)
Képernyő-beállítások
médiaszerverekhez
Válassza ki az Otthoni menüben
megjelenítendő otthoni hálózati szervereket.
Legfeljebb 10 szervert lehet megjeleníteni.
1
Nyomja meg a HOME gombot, majd
válassza a [Beállítások] 
[Rendszerbeállítások]  [Beállítás] 
[Hálózat]  [Otthoni hálózat beállítása]
 [Kiszolgáló megjelenítés beállítás]
parancsot.
2
Válassza ki a megjelenítendő szervert az
Eszközválasztásban.
Megjegyzés
• A fenti fájlformátumok lejátszása nem garantált.
Fénykép/zene/videó lejátszása otthoni
hálózaton keresztül
DLNA Certified™ médiakiszolgálókon tárolt
különböző tartalmakat (pl. fényképeket/zenét/
videofájlokat) is megtekinthet. Az otthoni
hálózat funkció segítségével más helyiségekben
is élvezheti a hálózati tartalmat.
Beállítások
Fénykép/zene/video lejátszása
1
2
Nyomja meg a HOME gombot, majd
válassza a [Média]  [Fotó], [Zenei]
vagy [Videó] parancsot  válassza ki a
kívánt médiaszervert.
A listából válassza ki a lejátszandó
fájlokat vagy mappákat.
Megjegyzés
• A szervernek DLNA Certified™ szervernek kell lennie.
• Egy hálózati eszközről származó fájloknak a
következő formátumúaknak kell lenniük:
Állóképek: JPEG
Zene: MP3, lineáris PCM, WMA
Video: AVCHD, MPEG2, MPEG1, MP4 (AVC), MP4
(MPEG4), WMV
• A fájltól függően előfordulhat, hogy a lejátszás nem
lehetséges még akkor sem, ha támogatott
formátumról van szó.
Renderer
A hálózati eszközökön (pl. digitális
fényképezőgépen, mobiltelefonon, PC-n) tárolt
fénykép-, zene- vagy videofájlokat lejátszhat a
televízió képernyőjén is a céleszköz közvetlen
vezérlésével. A hálózati készüléknek
képátalakító-kompatibilisnek kell lennie.
Renderer beállítások
Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a
[Beállítások]  [Rendszerbeállítások] 
[Beállítás]  [Hálózat]  [Otthoni hálózat
beállítása]  [Renderer] lehetőséget.
22HU
Rendszerbeállítások
Megjegyzés
• A beállítható opciók a helyzettől függően változnak. A
nem elérhető opciók kiszürkítve jelennek meg, vagy
nem láthatók.
• A műholdas szolgáltatások csak a műholdas
modelleken érhetők el.
Kép
Kép üzemmód
Beállít egy képüzemmódot.
Törlés
Az összes [Kép] beállítást visszaállítja az
alapértelmezettre a [Kép üzemmód]
kivételével.
Fényerő
Háttérvilágítás fényerejének beállítása.
Kontraszt
Növeli vagy csökkenti a kép kontrasztját.
Sötét részek fényerőszintje
A kép feketeszintjének beállítása.
Színtelítettség
Színtelítettség beállítása.
Színárnyalat
Zöld és vörös árnyalat beállítása.
Színhőmérséklet
Színhőmérséklet beállítása.
Képélesség
Kép részletességének beállítása.
Reality Creation
A realisztikus képminőség elérése
érdekében beállítja a kép finomságát és a
zajt.
Felbontás: Beállítja a finomságot és a
tisztaságot. Válassza a [Kézi]
lehetőséget a [Reality Creation]
menüben a [Felbontás] beállításához.
Részl. kontraszt kiemelő: A kontraszt
automatikus beállítása a kép
világosságának megfelelően.
Fekete beállítás: Fekete szín kiemelése
képekben az erősebb kontraszt
érdekében.
Gamma: A világos-sötét egyensúly
beállítása.
Élő szín: A színek élénkségének
beállítása.
Fejlett színhőmérséklet: A
színhőmérséklet részletes beállítása.
Gamma színbeállítási pontok:
Ez a funkció haladó felhasználók
számára használható, és professzionális
képkalibráló eszközök szükségesek
hozzá. A pixelmeghajtót 10 bemeneti
jelszintre, 10 beállítási ponton lehet
módosítani.
Mastered in 4K
Képminőség optimalizálása „mastered in
4K” Blu-ray lemezekre. Csak 1080/24p jel
esetén.
Fehérzaj csökkentése
Ismétlődő fehérzaj csökkentése.
Digitális zajcsökkentés
Hang
ClearAudio+
Segítségével a legjobb hangminőséget
élvezheti egy jól kiegyensúlyozott, digitális
jelfeldolgozó technológiának
köszönhetően.
A videotömörítési zaj csökkentése.
Hang üzemmód
Motionflow
Válassza ki a kívánt tartalomnak
megfelelően.
A mozgó képek finomítása.
Törlés
Film üzemmód
Jobb képmozgást biztosít a BD (Blu-ray
lemez), DVD vagy videomagnós (VCR)
képek lejátszása során. Válassza az
[Automatikus] lehetőséget a filmalapú
tartalmak változatlan megjelenítéséhez.
Visszaállítja a [Térhang], [Térhangzáshatás], [Hang-helyreállítás (DSEE)],
[Hangkiegyenlítés], [Beszédkiemelés],
[Speciális auto hangerő], [Balansz], és a
[Hangerő eltolás] beállításokat.
Megjegyzés
Térhang
• Ha a kép szokatlan jeleket vagy túl sok zajt
tartalmaz, a [Film üzemmód] automatikusan
kikapcsol akkor is, ha az [Automatikus]
lehetőség van kiválasztva.
Virtuálisan reprodukálja a realisztikus
surround hangzást.
Térhangzás-hatás
Részletes beállítások
Beállítja a surround hangeffektust.
A [Kép] részletesebb beállításainak
megadása.
Törlés: Visszaállítja az összes részletes
beállítást az alapértelmezett
beállításokra.
23HU
HU
Hang-helyreállítás (DSEE)
A magas frekvenciák és a digitális
tömörítéskor gyakran elvesző kisebb
hangok dekódolásával reprodukálja a
térbeli természetes hangminőséget.
Hangkiegyenlítés
A hangfrekvencia-beállításokat módosítja.
Beszédkiemelés
Hangsúlyozza a beszédhangot vagy a
környezeti hangokat.
Speciális auto hangerő
Automatikusan kiegyenlíti a program vagy
a bemenet változó hangerejét.
Balansz
Eltolhatja a hangerőegyensúly-beállítást a
bal vagy jobb hangsugárzó felé.
Dolby Digital Plus Out: Válassza ki az
[Automatikus] lehetőséget, hogy a
rendszer automatikusan átváltson a
Dolby Digital Plus streamről az ARCra, mikor a csatlakoztatott Audio
rendszeren keresztül Dolby Digital
Plus érhető el.
Míg a Dolby Digital Plus stream
kimenet aktív, addig a Digital Audio
Out (optikai)* kimenet elnémításra
kerül.
Válassza ki a [Ki] lehetőséget, hogy a
Dolby Digital Plus streamet Dolby
Digitallá konvertálja mind az ARC
(Audio rendszer), mind pedig a Digital
Audio Out (optikai)* esetében.
HE-AAC audio jelszint: Beállítja a HEAAC audio jelszintjét.
MPEG audio jelszint: Beállítja az MPEG
audio jelszintjét.
* Csak egyes régiókban/országokban/tvmodellekben.
Hangerő eltolás
Az aktuális bemenet hangerőszintjét más
bemenetekhez viszonyítva állítja be.
Kettős hang
A hangszóró hangját [Mono], [Sztereó], [A]
vagy [B] módra állítja.
Megjegyzés
• Ha a jel nagyon gyenge, a hang automatikusan
monóra vált.
• Ha NICAM műsor vétele közben a sztereó hang
túl zajossá válik, válassza a [Mono] lehetőséget.
A hang monóra vált, de a zaj csökken.
• A [Kettős hang] beállítás minden programhely
esetén külön tárolódik.
• Nem tud sztereóban sugárzott hangot hallgatni,
ha a [Mono] beállítás van kiválasztva.
Tipp
• Ha más, a tv-készülékhez csatlakoztatott
készüléket választ, akkor a [Kettős hang]
beállítást állítsa [Sztereó], [A] vagy [B] értékűre.
Képernyő beállítás
Képernyő formátum
A képernyő formátumára vonatkozó
részletekért lásd: 16. oldal.
Auto formátum
A bemeneti jelnek megfelelően
automatikusan módosítja a [Képernyő
formátum] beállítást.
4:3 alaphelyzet
4:3 arányú bemeneti jelhez állítja az
alapértelmezett [Képernyő formátum]
beállítást.
Automatikus képernyőbeállítás
Részletes beállítások
Automatikusan a legmegfelelőbb
megjelenítési területre állítja be a képet.
Dinamika tartomány: Kompenzálja a
különböző csatornák hangerejének
eltérését.
Képeltolás
A kép megjelenítési területének beállítása.
Megjegyzés
• A beállítás hatása a műsor tartalmától függően
előfordulhat, hogy nem érvényesül vagy
változhat, a [Dinamika tartomány] beállítástól
függetlenül.
Vízszintes eltolás
Beállíthatja a kép vízszintes helyzetét.
Függőleges eltolás
Beállítja a kép függőleges helyzetét.
24HU
Függőleges méret
Digitális beállítások
Beállítja a kép függőleges méretét, ha a
[Képernyő formátum] beállítása [Széles
zoom].
Digitális hangolás:
PC / DCI 4K beállítások
Válassza a [Képernyő formátum] beállítást,
lásd: 16. oldal.
Csatornabeállítás
Analóg beállítások
Analóg automatikus hangolás:
Behangol minden rendelkezésre álló
analóg csatornát. Ezt a műveletet
általában nem kell végrehajtani, mert
a tv-készülék üzembe helyezésekor
már be lettek állítva a csatornák.
Ennek az opciónak a segítségével
megismételheti a folyamatot (például
újrahangolhatja a tv-készüléket
azután, hogy elköltözik, vagy új
csatornákat kereshet, amelyek
sugárzását az előző tárolás óta
kezdték meg).
Kézi hangolás: A [Tv-rendszer]/
[Csatorna]/[AFT]/[Audioszűrő]/
[Ugrás]/[Színrendszer] menüpont
kijelölése előtt a PROG +/– gomb
megnyomásával jelölje ki a
csatornához rendelt
műsorhelyszámot. Az [Ugrás]
beállítású műsorhelyszámok nem
választhatók ki.
Programhely
A csatornák kézi tárolása.
Jelszint
Megjeleníti az éppen nézett csatorna
jelszintjét.
Programrendezés: Megváltoztathatja a
tv-készüléken tárolt csatornák
sorrendjét.
Digitális automatikus hangolás
Behangolja a rendelkezésre álló digitális
csatornákat. Ez az opció lehetővé teszi a
tv-csatornák újrahangolását költözés
után, vagy új csatornák keresését,
amelyek sugárzását az előző tárolás óta
kezdték meg.
Automatikus hangolás tartománya
Normál: A régióban/országban elérhető
csatornákat keres.
Teljes: A régiótól/országtól függetlenül
keres elérhető csatornákat.
Megjegyzés
• Új lakhelyre való költözés vagy
szolgáltatóváltás esetén, valamint az
újonnan indult csatornák kereséséhez indítsa
el a [Digitális automatikus hangolás]
funkciót.
Programlista szerkesztése
Törölheti a tv-készüléken tárolt
feleslegessé vált digitális csatornákat, és
megváltoztathatja a digitális csatornák
sorrendjét.
Digitális kézi hangolás
Kézzel hangolja be a digitális
csatornákat.
Felirat beállítás:
Feliratok beállítása
A [Gyengénhallóknak] menüpont
kijelölése után további vizuális
segédjelek jelenhetnek meg a feliratok
mellett (ha a tv-csatorna sugároz ilyen
információt).
Elsődleges választott nyelv
Válassza ki a feliratok kívánt
megjelenítési nyelvét.
Másodlagos választott nyelv
Válassza ki a feliratok második számú
kívánt megjelenítési nyelvét.
Hang beállítás:
Audiotípus (audio leírás)
Normál
Normál audiotípust biztosít.
Audio leírás
A műsor vizuális információinak
hallható ismertetését (felolvasását)
nyújtja, ha a tv-csatorna sugároz ilyen
információt.
25HU
HU
Gyengénhallóknak
A [Gyengénhallóknak] beállítás esetén
a halláskárosultaknak szóló adásra
kapcsol át.
Hangalámondás
Bekapcsolja a felirat-felolvasó
közvetítési módot, ha a tv-csatorna
sugároz ilyen információt.
Elsődleges választott nyelv
Válassza ki a műsor kívánt nyelvét.
Lehetnek olyan digitális csatornák,
melyek több nyelven sugároznak.
Másodlagos választott nyelv
Válassza ki a műsor második számú
kívánt nyelvét. Lehetnek olyan digitális
csatornák, melyek több nyelven
sugároznak.
Keverési szint
Beállíthatja a tv-készülék műsor és az
Audio leírás hangerejének szintjét.
Tipp
• Ez a beállítás csak akkor választható, ha az
[Audio leírás] beállítás van megadva az
[Audiotípus (audio leírás)] funkcióban.
Műsor beállítása:
Műsor frissítése készenlétben
A tv-készülék EPG-adatokat fogad
készenléti módban.
Technikai beállítás:
Auto. szolgáltatásfrissítés
Lehetővé teszi, hogy a tv-készülék
észlelje és tárolja az új digitális
szolgáltatásokat, ahogy azok elérhetővé
válnak.
Szolgáltatás helyettesítése
Válassza ki a [Be] beállítást a csatorna
automatikus módosításához, ha a
műsorszolgáltató egy másik csatornára
helyezi át az átvitelt.
Programlista átvitele
Behangolt programok importálása vagy
exportálása USB-eszközzel.
Műhold beállítása:
Segítségével automatikusan
behangolhatja a műholdas
csatornákat.
Digitális műholdbeállítás
Behangolja a rendelkezésre álló
műholdas szolgáltatást.
Ez az opció lehetővé teszi a tv-csatornák
újrahangolását költözés után, vagy új
csatornák keresését, amelyek sugárzását
az előző tárolás óta kezdték meg.
26HU
Megjegyzés
• Az alábbi beállítások segítségével
kiválaszthatja a kiépítés típusát és
megadhatja a hangolási beállításokat:
Antenna konfigurációja
Az Egykábeles terjesztés, Rögzített antenna
és DiSEqC lehetőségek közül választhat.
A műholdvevő telepítési típusa Egykábeles
terjesztés, Rögzített antenna vagy DiSEqC
lehet.
Az egykábeles kiépítés esetén egyetlen
koaxiális kábelen keresztül lehet több
vevőhöz eljuttatni a műholdas műsorokat.
Minden egyes vevő vagy tuner egyetlen
felhasználói „sávon” található.
A DiSEqC kiépítés esetén több műholdvevő
tányérhoz vagy LNB-hez lehet csatlakozni, és
a tv távirányítójával lehet váltani közöttük.
A Rögzített antenna általában a
legegyszerűbb kiépítés, ahol egyetlen
műholdvevő tányér vagy LNB van.
Sáv
A tv-hez vagy tunerhez rendelt felhasználó
sáv száma.
Sávfrekvencia
A tv-hez vagy tunerhez rendelt felhasználó
sáv frekvenciája.
Egyéb (általános műhold)
A tv az általános beállítások csoportja
alapján keres műholdas szolgáltatásokat.
DiSEqC vezérlés
A kiegészítő műholdas berendezések, így
például műholdválasztó kapcsolók,
szabályozására szolgáló beállítások.
Keresés jellege
A Teljes keresés az összes rendelkezésre álló
műholdas frekvencián keresést végez.
A Hálózati keresés az előre megadott
hálózati paraméterek alapján végez keresést.
A Kézi keresés esetén megadhatja a keresési
frekvenciát és egyéb
transzponderparamétereket.
Tipp
• Ha szolgáltatások hiányoznak a Hálózati
keresés után, végezzen teljes keresést.
Műholdas programlista szerkesztése
Törölheti a tv-készüléken tárolt
feleslegessé vált digitális csatornákat, és
megváltoztathatja a tv-készüléken tárolt
műholdas csatornák sorrendjét.
Auto. szolgáltatásfrissítés - Műhold
Lehetővé teszi, hogy a tv-készülék
észlelje és tárolja az új műholdas
szolgáltatásokat, ahogy azok elérhetővé
válnak.
Szolgáltatás manuális frissítése
(kedvencek és időzítők megőrzése):
Manuálisan keresi a szolgáltatás
elérhető frissítéseit.
CA-modul beállítása:
Lehetővé teszi fizetős tvszolgáltatások elérését, miután
beszerzett egy előfizetői kártyát
(CAM) és egy nézőkártyát.
CA-modul PIN kódja:
Megadhatja a feltételes hozzáférési
modul (CAM) 8 számjegyű PIN-kódját
a tv-készüléken való tároláshoz.
Szolgáltatáslista törlése:
Töröl egy szolgáltatáslistát. A
törléshez válassza az [Igen]
lehetőséget.
Interaktív alkalmazás beállítása:
Az interaktív alkalmazás szolgáltatás
kiváló minőségű digitális szöveg- és
grafikus megjelenítést kínál speciális
opciókkal. A szolgáltatást a
műsorsugárzók támogatják.
Gyermekzár
PIN-kód
PIN-kód beállítása csatornák, külső
bemenetek, internet-szolgáltatások és
minden csatornahangolással kapcsolatos
beállítás blokkolásához. A négyjegyű PINkód megadásához használja a távvezérlő
0-9 számgombjait.
PIN-kód módosítása
Válassza ki a PIN-kód módosításához.
Értékelés a gyermekzárhoz
Korhatárt állít be a megtekintéshez. A
megadott kornál magasabb besorolású
műsorok megtekintéséhez adja meg a
megfelelő PIN-kódot.
Beállítások védelme
Programmal kapcsolatos műveletek
védelmének engedélyezése vagy letiltása.
Digitális program lezárása
Interaktív alkalmazás
Lehetővé teszi interaktív
szolgáltatásokat tartalmazó programok
megtekintését.
Alkalmazás automatikus indítása
Automatikusan elindítja a
műsorsugárzássál kapcsolatos
alkalmazásokat.
(Prog. [aktuális program]) alkalmazása
Interaktív alkalmazásszolgáltatást tesz
lehetővé az aktuális programhoz.
Letiltja egy digitális csatorna nézését. Egy
lezárt csatorna megtekintéséhez válassza a
[Feloldva] lehetőséget.
Műholdas program lezárása
Letiltja egy műholdas program nézését. A
lezárt program megtekintéséhez válassza a
[Feloldva] lehetőséget.
Megjegyzés
• Ha egy zárolt programot szeretne nézni, írja be
a PIN-kódot, vagy válassza a [A programhely
lezárva.] funkciót a [Gyermekzár] alatt a
feloldáshoz.
Megjegyzés
Külső bemenet lezárása
• Az interaktív szolgáltatás csak akkor
választható, ha a műsorsugárzó biztosítja
azt.
• A funkciók választéka és a képernyőtartalom
a műsorsugárzótól függően változhat.
Megakadályozza egy külső bemenet
megtekintését. Egy külső bemenet
megtekintéséhez válassza a [Feloldva]
lehetőséget.
Megjegyzés
• A helyes PIN-kód megadása ideiglenesen
kikapcsolja a [Gyermekzár] funkciót a csatorna
vagy külső bemenet esetén. A [Gyermekzár]
beállítások újbóli bekapcsolásához kapcsolja ki,
majd be a tv-t.
Tipp
• A PIN-kód elfelejtése esetén lásd: 41. oldal.
27HU
HU
Felvett műsorok zárolása (csak az
Egyesült Királyságban)
A rögzített tartalmakat is zárolhatja egy
felirat megjelenítésével, amely a
hozzáféréshez jelszó megadását kéri.
Internet zár
Letiltja az internetes tartalmak nézését.
Egy internetes tartalom megtekintéséhez
válassza a [Feloldva] lehetőséget.
Beállítás
Hálózat
Hálózat beállítása: Megadja a hálózati
állapotbeállításokat.
IPv6/IPv4 prioritás: Átkapcsolás [IPv6]
és [IPv4 (ajánlott)] között.
Megjegyzés
• A hálózat [IPv6] címekkel történő
használatához válassza az [IPv6]
lehetőséget, majd a [Egyszerű] parancsot a
[Hálózati kapcsolat beállítása] menüben.
• Ha az IPv6 ki van választva, a HTTP Proxy
nem állítható be.
• Ha az IPv6 van beállítva, akkor egyes
internetböngésző webhelyek, alkalmazások
vagy tartalmak nem nézhetők meg.
Beépített Wi-Fi: A beépített vezeték
nélküli LAN-t kapcsolja [Be] vagy [Ki].
Válassza a [Ki] beállítást, ha nem
használja a beépített vezeték nélküli
LAN-t.
Amikor [Ki] beállításról [Be] beállításra
vált, hálózati kapcsolatot létesít a
[Hálózat beállítása] segítségével.
Wi-Fi Direct: Bekapcsol/kikapcsol, hogy
a tv egy Wi-Fi Direct eszközhöz, pl. PC,
mobiltelefonhoz vagy digitális
kamerához kapcsolódjon.
Wi-Fi Direct beállítások: Állítsa be Wi-Fi
Direct eszközök tv-készülékhez való
csatlakoztatásához a Wi-Fi Direct
funkció használatával. Ha nem tud
kapcsolatot létesíteni, nyomja meg az
OPTIONS gombot, majd válassza a
[Kézi] lehetőséget.
Eszköznév: A tv-készülék
csatlakoztatott eszközön
megjelenített nevének módosítása.
28HU
Internetes tartalom frissítése:
Csatlakozzon az internethez a
választható internetes
tartalomszolgáltatók észleléséhez.
Otthoni hálózat beállítása:
Kiszolgáló megjelenítés beállítás
Megjeleníti a kapcsolódott szerverek
listáját. Az Eszközválasztásban
kiválaszthatja a megjelenítendő
szervert.
Kiszolgáló diagnosztika
Megvizsgálja, hogy a tv-készülék
képes-e csatlakozni az otthoni hálózat
minden szerveréhez.
Távoli indítás
Ez a funkció megengedi, hogy egy
otthoni hálózatba kapcsolt készülék
bekapcsolja a tv-t.
Megjegyzés
• A készenléti teljesítmény-felvétel [Be]
beállítás esetén növekedni fog.
Renderer
Renderer-funkció
Lehetővé teszi a tv-készülék számára,
hogy egy eszközön média fájlokat
játszon le (pl. Digitális
fényképezőgépen).
Renderer hozzáférés vezérlés
Lehetővé teszi a hozzáférést egy
meghatározott vezérlőeszközről.
Renderer beállítás
Beállítja a [Renderer beállítás] menü
részletes beállításait.
Adatvédelmi Nyilatkozat
Válassza az [Egyetért] vagy a [Elutasít]
lehetőséget az Adatvédelmi irányelvek
megerősítéséhez. (15. oldal)
Titkosítás beállítása*
Személyes információk kezelése.
* Csak egyes régiókban/országokban/tvmodellekben.
Fényképkeret-beállítások
Megjelenítési mód: Lehetővé teszi a
megjelenítési mód kiválasztását. Lásd
a 19. oldalon.
Óra megjelenítése: Lehetővé teszi az
óra megjelenítési módjának
kiválasztását.
Megjegyzés
• Ez a lehetőség csak akkor használható, ha a
[Megjelenítési mód] beállítása [Kép és óra]
vagy [Óra teljes képernyőn].
Képválasztás: Kép kiválasztása.
Zeneválasztás: Zene kiválasztása.
Diavetítés beállítása: Válassza a
diavetítés módot vagy egyetlen kép
megjelenítését.
Zenelejátszás beállítása: Válassza az
összes vagy egyetlen zeneszám
lejátszását.
Időtartam: Válassza ki az időtartamot,
amelynek elteltével a tv-készülék
automatikusan készenléti
üzemmódba kapcsol.
A hét első napja: Állítsa be, hogy a
naptárban a [Vasárnap] vagy a [Hétfő]
jelenjen-e meg a hét első napjaként.
USB automatikus indítás
Ha USB-eszközt csatlakoztat az USBcsatlakozón keresztül, válassza a [Be]
lehetőséget a legutóbb játszott fénykép/
zene/videó indexképének
megjelenítéséhez.
Óra/Időzítő
Beállítja az időzítőt és az órát.
Elalvás időzítő: Beállítja percben azt az
időtartamot, ameddig szeretné, hogy
a tv-készülék bekapcsolva maradjon
az automatikus kikapcsolás előtt.
Bekapcsolási időzítő: Bekapcsolja a tvkészüléket a készenléti módból a
megadott időben, és a kiválasztott
csatornára vagy bemeneti forrásra
kapcsol. Mielőtt beállítaná ezt a
funkciót, ellenőrizze, hogy az aktuális
idő megfelelően van-e beállítva.
Óra beállítása: Beállítja az aktuális időt
és dátumot.
Automatikus/Kézi
Válassza a [Kézi] funkciót az aktuális idő
kézzel történő beállításához.
Automatikus időzóna
A tartózkodási helyének megfelelő
időzóna automatikus kiválasztásának
beállítása.
Be:
Ki:
Automatikusan átvált a nyári és
téli időszámítás között a
naptárnak megfelelően.
Az idő az [Időzóna] menüben
meghatározott időeltolódásnak
megfelelően jelenik meg.
Automatikus nyári időszámítás
Beállítja, hogy a készülék automatikusan
átváltson-e a nyári és téli időszámítás
között.
Dátum
A jelenlegi dátum.
Idő
Az aktuális időpont.
Időzóna
Lehetővé teszi az időzóna kézi
kiválasztását, ha ez nem egyezik meg az
ország/régió alapértelmezett
időzónájával.
Felvétel beállítása (Ez a funkció nem
érhető el Olaszországban)
HDD be- és kiregisztrálásához a felvételi
funkcióhoz.
Felvételi időzítés automatikus
módosítása:
Be
A felvétel időpontja automatikusan
frissül a sugárzott jel változásai alapján.
Ki
A felvétel időpontja a beállított időpont
lesz.
Javasoljuk, hogy ne módosítsa ezt a
menübeállítást, ha vannak beállított
felvételi időpontjai.
Autom. beállítás
Elindítja a kezdeti beállítási folyamatot. Ez
az opció lehetővé teszi a tv-csatornák
újrahangolását költözés után, vagy új
csatornák keresését, melyeknek sugárzását
az előző tárolás óta kezdték meg.
Nyelv/Language
Válassza ki a megjelenő menük nyelvét.
29HU
HU
Fizikai billentyűzet (csak
webböngészőkhöz)*
Ha a TV-hez fizikai billentyűzet van
csatlakoztatva, válassza ki a fizikai
billentyűzet nyelvét.
* Csak egyes régiókban/országokban/tvmodellekben.
Indítási embléma
Válassza a [Be] lehetőséget, ha azt
szeretné, hogy a tv-készülék megjelenítse
az emblémát a bekapcsoláskor. Válassza a
[Ki] lehetőséget a funkció letiltásához.
LED jelzőfény
Válassza a [Be] lehetőséget, ha azt
szeretné, hogy a LED-jelzőfény világítson.
Válassza a [Ki] lehetőséget a funkció
letiltásához.
AV beállítás
AV beállítás: Név hozzárendelése a
külső készülékhez.
Engedélyezés
Válassza az [Automatikus] beállítást, ha
azt szeretné, hogy a név csak a készülék
csatlakoztatásakor jelenjen meg, vagy a
[Mindig] lehetőséget a csatlakozási
állapottól független megjelenítéshez.
Színrendszer: Kiválasztja a
színrendszert a bemeneti forrásból
érkező kompozit videojel alapján.
Hangszórók: Válassza ki a tv
hangszóróját vagy a külső
audiokészüléket hangkimenetként.
Fejhallgató/Hang kimenet: A tvkészülékhez csatlakoztatott
fejhallgatót, külső audiorendszert
vagy aktív mélynyomót választja ki
hangkimenetként. Távolítsa el a
fejhallgatót a tv-készülékről, ha a
[Hang kimenet (rögzített)], [Hang
kimenet (változtatható)] vagy
[Subwoofer] lehetőséget választja.
Hang kimenet (rögzített)
A televíziókészülék audiokimenete
rögzítve van. Használja az audioerősítő
hangerőszabályzóját a hangerő (és más
hangbeállítások) módosítására az
audiorendszeren keresztül.
30HU
Hang kimenet (változtatható)
Külső audiorendszer használatakor az
audiokimenet hangereje a tv
távvezérlőjével szabályozható.
Fejhallgató csatlakoztatva: A
fejhallgatók csatlakoztatásakor be-, ill.
kikapcsolja a tv belső hangszóróit.
Fejhallgató hangereje: A fejhallgató
hangerejének beállítására szolgál.
Megjegyzés
• Ez a beállítás nem érhető el, ha a
[Fejhallgató/Hang kimenet] beállítás [Hang
kimenet (rögzített)], [Hang kimenet
(változtatható)] vagy [Subwoofer] állásban
van.
Subwoofer: A bekapcsoláshoz állítsa a
[Fejhallgató/Hang kimenet] beállítást
[Subwoofer] értékre.
Subwoofer szint
Állítsa be a mélynyomó hangerejét.
Fázis
Válassza ki a fázispolaritást.
Subwoofer szinkronizálás
Állítsa be a mélynyomó hangjának
késleltetését.
Digitális hangkimenet: Beállítja a
digitális audiokimeneti (optikai)*
kábel vagy HDMI kábel
csatlakoztatáskor kimenő audiojelet.
* Csak egyes régiókban/országokban/tvmodellekben
Automatikus 1
A tömörített hang módosítás nélkül kerül
a kimenetre.
Automatikus 2
Csak a többcsatornás tartalom
tömörített hangja kerül módosítás nélkül
a kimenetre.
PCM
Mindig PCM módban kerül a kimenetre.
Tv helye: A tv-készülék elhelyezésének
megfelelő [Asztali állvány] vagy [Fali
konzol] beállítás javítja a hangszóróbeállításokat.
HDMI-jelformátum:
Normál
Szabványos HDMI-formátum normál
használathoz.
Javított
Csak a kiváló minőségű HDMIformátumokat (pl. 4K 60p 4:2:0 10 bit,
4:4:4, 4:2:2) támogató készülékekhez
állítsa be.
Csak kiváló minőségű (Premium High
Grade), HDMI logóval ellátott, 18 Gbps
sebességre képes HDMI-kábelt
használjon.
(Lásd a kábel műszaki adataiban.)
Megjegyzés
• Csak HDMI IN 2 és IN 3.
• Ha az [Javított] beállítással a kép és a hang
nem megfelelő, váltson [Normál] beállításra.
BRAVIA Sync beállítások
Lehetővé teszi a tv-készülék számára, hogy
a BRAVIA Sync vezérlési funkcióval
kompatibilis, és a tv-készülék HDMI
csatlakozójához csatlakoztatott
készülékekkel kommunikáljon. Vegye
figyelembe, hogy a csatlakoztatott
készüléken is meg kell adni a
kommunikációs beállításokat.
BRAVIA Sync vezérlése: Beállítja, hogy
össze legyen-e hangolva a tv és a
csatlakoztatott, BRAVIA Sync
vezérléssel kompatibilis készülék
működése. Ha ez a beállítás [Be]
állásban van, a következő funkciók
érhetők el. Ha a BRAVIA Sync
vezérléssel kompatibilis Sony típusú
készüléket csatlakoztat, ez a beállítás
a csatlakoztatott készülékre is
automatikusan érvényes lesz.
Eszközök auto. kikapcsolása: Ha ez a
beállítás [Be] állásban van, a BRAVIA
Sync vezérléssel kompatibilis
csatlakoztatott készülék kikapcsol,
amikor a tv készenléti üzemmódba
lép.
Készülékvezérlő gombok: A tv-készülék
távvezérlőjén kiválaszthatók azok a
funkciógombok, amelyekkel a
csatlakoztatott eszköz működése
vezérelhető.
Nincs
Inaktiválja a tv-készülék távvezérlőjének
működését.
Normál
Egyszerű műveleteket tesz lehetővé,
ilyen például a navigációs gombok (fel,
le, balra vagy jobbra stb.) használata.
Hangológombok
Egyszerű műveletek végrehajtásához, és
a csatornákhoz kapcsolódó gombok
működtetéséhez, például a PROG +/–
vagy (0-9) gombokhoz, stb. Tuner vagy
beltéri egység stb. távvezérlővel történő
vezérléséhez hasznos.
Menügombok
Egyszerű műveletek végrehajtását és a
HOME/OPTIONS gombok működtetését
teszi lehetővé.
A BD-lejátszók stb. menüinek
távvezérlővel történő kiválasztásához
hasznos.
Hangoló és menügombok
Egyszerű műveletek végrehajtását,
valamint a csatornákhoz kapcsolódó
gombok és a HOME/OPTIONS gomb
működtetését teszi lehetővé.
Ügyféltámogatás
Információt nyújt a tv-készülék típusáról,
szoftveréről és más tulajdonságairól. A
részleteket lásd: 32. oldal.
Tv auto. bekapcsolása: Ha ez a beállítás
[Be] állásban van, a tv-készülék
bekapcsol, amikor Ön bekapcsolja a
BRAVIA Sync vezérléssel kompatibilis
csatlakoztatott készüléket.
BRAVIA Sync eszközök listája:
Megjeleníti a csatlakoztatott, a
BRAVIA Sync vezérléssel kompatibilis
készülékek listáját. Válassza az
[Engedélyezés] lehetőséget a [BRAVIA
Sync eszközök listája] frissítéséhez.
31HU
HU
Takarékosság
Törlés
Az aktuális Eco beállításokat visszaállítja az
alapértelmezett értékekre.
Takarékos üzemmód
A háttérfény módosításával csökkenti a tvkészülék energiafogyasztását.
Ha a [Kép kikapcsolás] beállítást választja,
a kép kikapcsol. A hang változatlan marad.
Másodlagos videó
Kikapcsolja a tv-készüléket, ha az előre
beállított időtartam alatt nem történik
művelet.
Automatikus szoftverletöltés
Válassza a [Be] állást a szoftver automatikus
letöltéséhez. Válassza a [Ki] lehetőséget a
funkció letiltásához.
Gyári beállítások
Visszaállítja az összes beállítást a gyári
beállításokra. Ezen folyamat elvégzése után
megjelenik a kezdeti beállítás képernyője.
Megjegyzés
• Ügyeljen arra, hogy ne kapcsolja ki a tv-készüléket
ezen időszak alatt (kb. 30 másodpercig tart), illetve
ne nyomjon meg semmilyen gombot.
Személyes információk inicializálása
Törölheti a tv-készülékben tárolt személyes
információit.
Ügyféltámogatás
Terméktámogatás
Típusnév
Megjeleníti a termékinformációkat a tvkészülékről.
Megjeleníti a tv-készülék típusának nevét.
Szoftververzió
Megjeleníti a tv szoftverének jelenlegi
verziószámát.
Digitális
Válassza a [Rendszerinformáció] lehetőséget a
tv digitális csatornáira vonatkozó információk
megjelenítéséhez.
Külső bemenetek
Válassza az [AV beállítás megtekintése]
lehetőséget a tv-bemenet megtekintéséhez
vagy kezeléséhez.
Kép ellenőrzése
Tesztkép megtekintése: Lehetővé teszi a
kép állapotának ellenőrzését a
képernyőn.
Szoftverfrissítés
USB-memória vagy a hálózat segítségével
frissíti a tv-rendszert.
Megjegyzés
• Az interneten keresztül történő szoftverfrissítés az
Ön régiójától/országától/tv-típusától függően
változhat.
• A szoftver frissítéséhez keresse fel a Sony támogatási
weboldalát.
32HU
Csatlakoztatott eszközök műsorának megtekintése
Kapcsolati ábra
Külön megvásárolható készülékek széles körét csatlakoztathatja a tv-készülékhez.
Megjegyzés
• A tv típusától függően egy nagy USB-eszközhöz történő kapcsolódás ütközést okozhat más, egyidejűleg
csatlakoztatott eszközökkel.
• Nagy USB-eszköz csatlakoztatásakor csak 1 USB jack csatlakozót csatlakoztasson.
Fejhallgató/
Otthoni HiFi
rendszer/
Mélysugárzó
HDMI-készülék
*3
*1
Feltételes
hozzáférési
modul
Digitális fényképező/
Videókamera/
USB-tárhely
*2
Digitális fényképező/
Videókamera/
USB-tárhely
*1
HDMI-készülék
*1
Otthoni HiFi
rendszer ARC-vel/
HDMI-készülékkel
Videómagnó/
Videójáték/
DVD-lejátszó/
Videókamera
Megjegyzés
*1
< 12 mm
Router
Otthoni audio
rendszer
optikai audio
bemenettel
Kábel/Antenna/
Set Top Box
*2
*4
Műhold
< 21 mm
*2 A terminálok, címkék és funkciók az országtól/régiótól/tv-készülék típusától függően változhatnak.
*3 Kizárólag 3-pólusú sztereó minijacket támogat.
*4
< 14 mm
33HU
HU
Képminőség
• AV kompozit kábel
• Antennakábel
• HDMI-kábel
A normál felbontású (SD) videók képjeleinek függőleges
felbontása 480 (NTSC) vagy 576 (PAL/SECAM) sorból áll.
A nagyfelbontású (HD) videók képjeleinek
függőleges felbontása 720 vagy 1 080 sorból áll.
(4k függőleges felbontáshoz: 2 160 sor)
34HU
Audio- és videoberendezések
használata
1 Kapcsolja be a csatlakoztatott
készüléket.
2
Nyomja meg a
gombot a bemeneti
forrás megjelenítéséhez.
3
A /, majd pedig a
gomb
megnyomásával válassza a kívánt
bemeneti forrást.
Ha 5 másodpercig semmilyen művelet nem
történik, akkor a készülék a kijelölt elemet
választja ki.
Megjegyzés
• Az Audio Return Channel (ARC) technológiával nem
kompatibilis digitális hangrendszerek HDMI-kábelen
történő csatlakoztatásakor a digitális hang
kivezetéséhez csatlakoztasson egy optikai
audiokábelt a DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)*
aljzathoz.
• HDMI-kábeles csatlakozás esetén kábeltípus-logóval
ellátott, nagy sebességű (HighSpeed) HDMI-kábelt
használjon. Ha a készülékek támogatják a kiváló
minőségű HDMI-formátumokat (pl. 4K 60p 4:2:0
10 bit, 4:4:4, 4:2:2) a HDMI IN 2 vagy IN 3 bemeneten,
akkor csak kiváló minőségű (Premium High Grade),
HDMI-logóval ellátott, 18 Gbps sebességre képes
HDMI-kábelt használjon.
(SONY kábel használatát javasoljuk.)
• Mono berendezés használata esetén a audiokábelt az
L (mono) csatlakozóra kell csatlakoztatni.
* Csak egyes régiókban/országokban/tv-modellekben.
BRAVIA Sync eszközök használata
Amikor a tv-készüléket egy BRAVIA Sync
kompatibilis eszközhöz csatlakoztatja, az
eszközöket együtt vezérelheti.
Végezze el a szükséges előzetes beállításokat. A
BRAVIA Sync vezérlési beállításokat a tvkészüléken és a csatlakoztatott eszközön is meg
kell adni. A tv-készülék beállítására vonatkozóan
lásd: [BRAVIA Sync beállítások] (31. oldal). A
csatlakoztatott készülék beállításaira
vonatkozóan olvassa el a készülék kezelési
útmutatóját.
Képernyő-tükrözés használata
A Képernyő-tükrözés funkció a Miracast
technológia segítségével megjeleníti a
kompatibilis eszköz (például egy okostelefon)
képernyőjét a tv-készülék nagy képernyőjén.
A funkció használatához nincs szükség vezeték
nélküli útválasztóra (vagy hozzáférési pontra).
1
Nyomja meg az
/
gombot, majd a
/ gombok használatával válassza a
[Képernyő-tükrözés] elemet.
2
Működtesse a Képernyő-tükrözés
funkcióval kompatibilis eszközt az
eszköznek a tv-készülékhez való
csatlakoztatásához. A csatlakoztatást
követően a TV-készüléken az eszköz
képernyője jelenik meg.
Csatlakoztatott eszközök felsorolása/eszköz
regisztrációjának megszüntetése
Ha megjelenik a képernyő-tükrözés várakozási
képernyője, nyomja meg az OPTIONS gombot,
majd válassza az [Eszközlista megjelenítése /
Törlés] lehetőséget.
Egy eszköz regisztrációjának megszüntetéséhez
válassza ki a törölni kívánt eszközt a listából,
majd nyomja meg a
gombot. Ezután
válassza az [Igen] lehetőséget a megerősítési
üzenetben.
Regisztrációs értesítés megjelenítése, amikor
kísérletet tesz egy eszköznek a tvkészülékhez való csatlakoztatására
A funkció aktiválásával megelőzhető egy nem
kívánt eszköz véletlen csatlakoztatása.
Ha megjelenik a képernyő-tükrözés készenléti
képernyője, az OPTIONS gomb megnyomását
követően, válassza a [Regisztrációs értesítés] 
[Be] lehetőséget.
Vegye figyelembe, hogy ha elutasítja egy
eszköz regisztrációs kérelmét, nem fogja tudni
csatlakoztatni azt, hacsak nem törli az
eszközlistából.
A sávbeállítás módosítása (szakértőknek)
Ha megjelenik a képernyő-tükrözés készenléti
képernyője, az OPTIONS gomb megnyomását
követően, válassza a [Sávbeállítás] lehetőséget.
35HU
HU
Megjegyzés
• A csatlakoztatni kívánt eszközöknek a következő
feltételeknek kell megfelelniük:
Képernyőtükrözés-kompatibilis eszközök:
2,4 GHz-es csatlakozás (5 GHz nem támogatott).
• A készüléke által támogatott vezeték nélküli sávokkal
kapcsolatos információkért tekintse meg az eszköz
használati útmutatóját.
36HU
A tv felszerelése a falra
A tv-készülék használati útmutatója csak a tv-készülék falra történő felszerelésének előkészületeire
vonatkozó lépéseket tartalmazza.
Vásárlóink figyelmébe:
Termék- és baleset-biztonsági okokból a Sony azt tanácsolja, hogy a tv-készülék üzembe helyezését
Sony viszonteladó vagy alvállalkozó hajtsa végre. Ne kísérelje meg a termék önálló felszerelését.
Sony viszonteladók és alvállalkozók figyelmébe:
A termék üzembe helyezésekor, rendszeres karbantartásakor és vizsgálatakor maradéktalanul tartson
be minden biztonsági óvintézkedést.
A készülék felszerelése megfelelő szaktudást igényel, különösen a tv-készülék súlyát tartó fal
teherbírásának megállapítását illetően. A készülék falra rögzítését mindig bízza Sony viszonteladóra
vagy alvállalkozóra, és szereléskor ügyeljen a biztonságra. A Sony nem vállal felelősséget a gondatlan
vagy szakszerűtlen szerelésből eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért.
A tv-készülék falra szereléséhez használja az SU-WL450 fali konzolt (nincs mellékelve).
A fali konzol felszerelésekor olvassa el a fali konzolhoz mellékelt Kezelési útmutatót és Felszerelési
útmutatót is.
Megjegyzés
• Az eltávolított csavarokat biztos helyen őrizze meg, gyerekektől elzárva tárolja őket.
• Ha a TV-készülékre asztali állvány van felszerelve, akkor ezt előzőleg szerelje le róla. Az asztali állványt a felszerelés
lépéseit (lásd a felszerelési útmutatóban) fordított irányban megismételve kell leszerelni.
• Az asztali állvány leszereléséhez a TV-készüléket képernyővel lefelé tegye egy vízszintes, stabil, vastag és puha
ruhával lefedett felületre, hogy az LCD-képernyő felülete ne sérülhessen meg (kivéve KD-65XE70xx).
Az Ön TV-készülékének fali konzolra szerelésével kapcsolatos útmutatást a következő honlapon találja:
www.sony.eu/tv/wall-mount-bracket-manual
A TV hátuljáról távolítsa el a csavarokat
KD-65XE70xx
37HU
HU
Csak zajos kép jelenik meg a képernyőn
További információk
 Ellenőrizze, hogy nem tört-e el, vagy nem hajlott-
e meg az antenna.
 Ellenőrizze, hogy az antenna nem ért-e el
Hibaelhárítás
élettartamának végére (normál használat mellett
3-5 év, tengerparton 1-2 év).
Ha a LED-jelzőfény vörösen villog, számolja
meg, hogy hányszor villan fel (a villanások
között három másodperc van).
Ha a LED-jelzőfény vörösen villog, állítsa
alaphelyzetbe a tv-készüléket az AC hálózati
kábel leválasztásával a tv-készülékről két percre,
majd kapcsolja be a tv-készüléket.
Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen
kapcsolatba a forgalmazóval vagy a Sony
szervizközponttal, és mondja el, hogy a LEDjelzőfény hányszor villan fel vörösen (a
villanások között három másodperc van).
Nyomja meg a  gombot a tv-készüléken a
kikapcsoláshoz, távolítsa el a AC hálózati kábelt,
és értesítse a forgalmazót vagy a Sony
szervizközpontot.
Torz kép (pontozott vonalak vagy csíkok)
Ha a LED-jelzőfény nem villog, ellenőrizze a
hibalehetőségeket az alábbiak szerint.
Ha a probléma továbbra is fennáll, javíttassa
meg a tv-készüléket egy szakemberrel.
Néhány apró fekete és/vagy világos pont
található a képernyőn
Kép
Nincs kép (a képernyő sötét), nincs hang
 Ellenőrizze az antenna/kábelteleviziós kábel
csatlakozását.
 Csatlakoztassa a tv-készüléket az AC hálózati
csatlakozóaljzathoz (fali konnektorhoz), majd
nyomja meg a  gombot a TV-n vagy a
távvezérlőn.
A képernyőn nem jelenik meg kép, vagy nincs
menüinformáció arról a készülékről, amelyet
a videobemeneti csatlakozóhoz
csatlakoztatott
 Nyomja meg a
gombot a csatlakoztatott
készülékek listájának megjelenítéséhez, majd
válassza ki a kívánt bemenetet.
 Ellenőrizze a külön megvásárolható készülék és a
tv-készülék közötti csatlakozást.
Kettőskép vagy szellemkép
 Ellenőrizze az antenna /kábel csatlakozását,
helyét vagy irányát.
38HU
 Tartsa távol a tv-készüléket olyan elektromos
zajok forrásától, mint az autók, motorkerékpárok,
hajszárítók vagy külön megvásárolható eszközök.
 Külön megvásárolható készülék telepítésekor
hagyjon némi helyet a készülék és a tv-készülék
között.
 Ellenőrizze az antenna/kábelteleviziós kábel
csatlakozását.
 Tartsa távol az antenna kábelét más
csatlakozókábelektől.
A kép vagy hang zajos valamely tv-csatorna
megtekintése közben
 Állítsa be az [AFT] (automatikus finomhangolás)
lehetőséget, hogy jobb vételi minőséget érjen el.
Ez a funkció kizárólag analóg TV-csatornák esetén
érhető el.
 A megjelenítő egység képernyője apró
képpontokból áll. A képernyőn látható kis fekete
és/vagy világos pontok (képpontok) nem utalnak
hibára.
A kép kontúrjai torzak
 A [Film üzemmód] beállítását módosítsa valamely
más beállításra (23. oldal).
Nincsenek színek a színes műsorban
 Válassza a következőt: [Törlés] (22. oldal).
A csatlakoztatott készülék műsora nem
jelenik meg a képernyőn
 Kapcsolja be a csatlakoztatott készüléket.
 Ellenőrizze a kábelek csatlakozását.
 Nyomja meg a
gombot a csatlakoztatott
készülékek listájának megjelenítéséhez, majd
válassza ki a kívánt bemenetet.
 Illessze be helyesen a memóriakártyát vagy más
tárolóeszközt a digitális fényképezőgépbe.
 Olyan digitális fényképezőgép memóriakártyát
vagy egyéb tárolóeszközt használjon, amely a
digitális fényképezőgéphez mellékelt használati
útmutatóban leírtaknak megfelelően lett
formázva.
 A működés nem minden USB-eszköz esetén
garantált. Ezenkívül a működés az USB-eszköz
funkcióitól és az éppen lejátszott videótól
függően eltér.
Nem lehet kiválasztani a csatlakoztatott
készüléket a menüben, vagy nem lehet a
bemenetet átkapcsolni
 Ellenőrizze a kábelek csatlakozását.
Hang
A kép tökéletes, de nincs hang
 Nyomja meg a  +/– vagy  (Némítás) gombot.
 Ellenőrizze, hogy a [Hangszóró] beállítása az [AV
beállítás] menüben [Tv-hangszóró]-e (30. oldal).
 Ellenőrizze, hogy a fejhallgató csatlakozója
csatlakozik-e a tv-hez.
Nincs hang vagy zajos
 Ellenőrizze, hogy a tv rendszerbeállítása
megfelelő-e (23. oldal).
Csatornák
Tipp
• Új lakhelyre való költözés vagy szolgáltatóváltás
esetén, valamint az újonnan indult csatornák
kereséséhez indítsa el a [Digitális automatikus
hangolás] funkciót.
• A [Digitális beállítások]  [Technikai beállítás] 
[Auto. szolgáltatásfrissítés] esetében érdemes a [Be]
lehetőséget választani, mert így az új digitális
szolgáltatások hozzáadása automatikusan
megtörténik. Ha a [Ki] lehetőséget választja, a
képernyőn megjelenő üzenet fogja tájékoztatni az új
digitális szolgáltatásokról, és ezek hozzáadása nem
történik meg automatikusan. Ez a funkció a régiótól/
országtól függően áll rendelkezésre. Ha rendelkezésre
áll, végezze el a [Digitális automatikus hangolás] az új
szolgáltatások hozzáadásához.
Hálózat
* Felvételkészítés közben VODszolgáltatás nem használható.
A kívánt csatorna nem választható ki
Milyen típusú eszközök csatlakoztathatók a
képernyőtükrözési funkció használatához?
 Váltson át a digitális és az analóg mód között, és
 Sony képernyőtükrözés-kompatibilis eszközök
válassza ki a kívánt digitális vagy analóg
csatornát.
(Xperia) csatlakoztathatók.
A video vagy a hang időnként kimarad
Néhány csatorna képe üres
 A rádióhullámokat kibocsátó eszközök, pl. a
 A csatorna csak kódolt/előfizetéses
vezeték nélküli LAN-eszközök vagy mikrohullámú
sütők interferenciát okozhatnak a vezeték nélküli
LAN-t használó képernyőtükrözési funkcióval. TVkészülékét vagy Sony képernyőtükrözéskompatibilis készülékeit (Xperia) tartsa távol az
ilyen eszközöktől, vagy ha lehet, kapcsolja ki.
 A kommunikáció sebessége az eszközök közötti
távolságtól, az eszközök közötti akadályoktól, az
eszközkonfigurációtól, a rádióhullámok
állapotától, a vonalfoglaltságtól vagy a használt
készüléktől függően változhat. A kommunikáció
megszakadhat a rádióhullámok minősége miatt.
szolgáltatásként érhető el. Fizessen elő a fizetős
tv-szolgáltatásra.
 Csak adattovábbításra használt csatorna (nincs
kép vagy hang).
 Forduljon a műsorszolgáltatóhoz az átvitel
részleteivel kapcsolatban.
A digitális csatornák nem jelennek meg
 Vegye fel a kapcsolatot egy helyi szerelővel, hogy
megtudja, az Ön körzetében elérhető-e a digitális
szolgáltatás.
 Váltson egy jobb hatásfokú antennára.
A hangolási tartomány módosítása (régiótól/
országtól függően áll rendelkezésre)
 Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a 
[Csatornabeállítás]  [Digitális beállítások] 
[Digitális hangolás]  [Automatikus hangolás
tartománya] lehetőséget.
[Normál]
A régióban/országban elérhető csatornákat
keres.
[Teljes]
A régiótól/országtól függetlenül keres elérhető
csatornákat.
Megjegyzés
• Az [Auto. szolgáltatásfrissítés] a régiótól/országtól
függően áll rendelkezésre.
Egyes fizetős tartalmak nem játszhatók le.
 A forráseszköznek a HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection – nagy sávszélességű
digitális tartalomvédelem) 2.0/2.1 rendszerrel
kompatibilisnek kell lennie. Egyes fizetős
tartalmak nem jeleníthetők meg nem kompatibilis
forráseszközön keresztül.
Alkalmazások nem érhetők el
 Ellenőrizze, hogy a LAN-kábel vagy az útválasztó/
modem* AC-tápkábele megfelelően van-e
csatlakoztatva.
* Az útválasztót/modemet előre be kell állítani az
internethez való csatlakozáshoz. Az útválasztó/
modem beállításait illetően forduljon az internetszolgáltatóhoz.
39HU
HU
 Próbálja később használni az alkalmazásokat.
Lehet, hogy az alkalmazás tartalomszolgáltató
szervere nem működik.
Néha a videostream minősége gyenge, ha
vezeték nélküli LAN-t használnak.
 A vezeték nélküli hálózat csatlakozási minősége
függ a tv és a vezeték nélküli útválasztó
(hozzáférési pont) közötti távolságtól és
akadályoktól, a környezeti interferenciától és a
vezeték nélküli útválasztó (hozzáférési pont)
minőségétől.
A vezeték nélküli LAN-kapcsolat nem
működik vagy a rádióvételi feltételek rosszak
 Ellenőrizze a tv-készülék és a vezeték nélküli
útválasztó (hozzáférési pont) telepítési helyét. A
jelfeltételeket a következő okok befolyásolhatják.
 Más vezeték nélküli eszközök, mikrohullámú
sütők, fluoreszkáló fényforrások stb. vannak a
közelben.
 Padlók vagy falak vannak a vezeték nélküli
útválasztó (hozzáférési pont) és a tv-készülék
között.
Ha a probléma az előzőek ellenőrzése után is
fennáll, próbálkozzon vezetékes LANkapcsolattal.
Gyenge képminőség vagy internetes video
 A minőség az internettartalom-szolgáltató által
biztosított eredeti videótól és a kapcsolat
sávszélességétől függ.
Bizonyos internetes videotartalmak kisebb
részletességgel jelennek meg, különösen
gyors mozgás vagy sötét jelenetek esetén
 A videominőség és a képméret a széles sávú
sebességtől és a tartalomszolgáltatóktól függ.
Jó a képminőség, de nincs hangja az
internetes tartalmaknak
 A minőség az internettartalom-szolgáltató által
biztosított eredeti tartalomtól és a kapcsolat
sávszélességétől függ.
 Az internetes video jellege miatt nem minden
video tartalmaz hangot.
Megjelenik egy üzenet, amely szerint a TV
nem tud kapcsolódni a hálózatához
 Ellenőrizze az aktuális hálózati beállításokat.
Nyomja meg a HOME gombot, majd válassza ki a
[Beállítások]  [Rendszerbeállítások] 
[Beállítás]  [Hálózat]  [Hálózat beállítása] 
[A hálózat állapotának megtekintése]
lehetőséget. Ha minden hálózati beállítás „-”,
akkor az Ön szervere nem tud megfelelően
kapcsolódni. Ellenőrizze a hálózati kapcsolatokat
és/vagy a szerver használati útmutatóját a
kapcsolatra vonatkozó információkért.
 Módosítsa a hálózati beállításokat.
 Ha a LAN-kábel egy aktív szerverhez csatlakozik,
és az aktív szerver és a tv-készülék kapott egy IPcímet, ellenőrizze a DLNA Certified™
médiaszerver csatlakozásait és konfigurációit.
Megjegyzés
• Az IP-cím beállítása megtekinthető a [A hálózat
állapotának megtekintése] lehetőség
kiválasztásával.
A DLNA Certified™ médiszerver nem érhető
el, bár szerepel az Otthoni menü [Média]
részében
 Ellenőrizze a LAN-kábelt/-kapcsolatot vagy a
szerverkapcsolatokat. A tv elveszthette a
kapcsolatot a szerverrel.
 A [Kiszolgáló diagnosztika] funkcióval ellenőrizze,
hogy a médiaszerver megfelelően kommunikál-e
a tv-vel. Nyomja meg a HOME gombot, majd
válassza a [Beállítások]  [Rendszerbeállítások]
 [Beállítás]  [Hálózat]  [Otthoni hálózat
beállítása]  [Kiszolgáló diagnosztika] parancsot.
A képátalakító funkció használatakor a zenei
fájlokat nem lehet lejátszani
 Egyes alkalmazások egy a PC-re korábban
telepített fényképfájlt jelenítenek meg a
zenelejátszással egy időben, ha a képátalakító
funkciót használja. Az előre telepített
fényképfájltól függően előfordulhat, hogy a
zenelejátszás nem lehetséges, de a fényképfájl
megváltoztatásával a lejátszás ismét lehetővé
válhat.
A tv-készüléke nem képes kapcsolódni a
szerverhez
Nem lehet kapcsolódni az internethez
 Ellenőrizze a LAN-kábelt vagy a
modem* AC-tápkábele megfelelően van-e
csatlakoztatva.
* Az útválasztót/modemet előre be kell állítani az
internethez való csatlakozáshoz. Az útválasztó/
modem beállításait illetően forduljon az internetszolgáltatóhoz.
szerverkapcsolatot és a tv-készüléket.
 Ellenőrizze, hogy a hálózat megfelelően van-e
konfigurálva a tv-készüléken.
40HU
 Ellenőrizze, hogy a LAN-kábel vagy az útválasztó/
Nem rendelkezik YouTube azonosítóval
 Ha nem rendelkezik YouTube azonosítóval és
jelszóval, regisztráljon az alábbi címen.
http://www.google.com/device
(Regisztrálhat YouTube azonosítóért és jelszóért a
PC-jéről is.)
Az azonosító megszerzése után azonnal
használhatja azt.
Az üzleti bemutató mód vagy a promóciós
logó jelenik meg a képernyőn
 A távvezérlőn nyomja meg a
RETURN
gombot, majd nyomja meg a HOME gombot, és
válassza a [Beállítások]  [Rendszerbeállítások]
 [Beállítás]  [Autom. beállítás] lehetőséget. A
[Hely] elemnél mindenképp az [Otthoni]
lehetőséget válassza.
Általános
A tv-készülék automatikusan kikapcsol (a tvkészülék készenléti üzemmódba lép)
 Ellenőrizze, hogy az [Elalvás időzítő] funkció
aktiválva van-e (29. oldal).
 Ellenőrizze, hogy az [Időtartam] funkciót a
[Bekapcsolási időzítő] (29. oldal) vagy a
[Fényképkeret-beállítások] (28. oldal) aktiválja-e.
 Ellenőrizze, hogy az [Másodlagos videó] funkció
aktiválva van-e (32. oldal).
HU
Egyes bemeneti források nem választhatók ki
 Válassza a [AV beállítás] lehetőséget, majd
válassza a bemeneti forrás [Mindig] opcióját
(30. oldal).
A távvezérlő nem működik
 Cserélje ki az elemeket.
A HDMI-készülék nem jelenik meg a [BRAVIA
Sync eszközök listája] képernyőn
 Ellenőrizze, hogy a készülék kompatibilis-e a
BRAVIA Sync vezérlése funkcióval.
Nem jelölhető ki a [Ki] elem a [BRAVIA Sync
vezérlése] beállításnál
 Ha nem csatlakoztatott olyan audiorendszert,
amely kompatibilis a BRAVIA Sync vezérléssel,
nem választhatja a [Ki] lehetőséget ebben a
menüben. Ha az audiokimenetet át kívánja
kapcsolni a tv-hangszóróra, válassza a [Tvhangszóró] lehetőséget a [Hangszóró] menüben
(30. oldal).
Elfelejtette a [Gyermekzár] jelszavát
 Irja be a 9999 PIN-kodot.
 Frissítse a PIN-kódot a HOME megnyomásával,
majd a [Beállítások]  [Rendszerbeállítások] 
[Gyermekzár]  [PIN-kód módosítása]
kiválasztásával.
41HU
Bemeneti/kimeneti csatlakozók
Műszaki adatok
Antenna/kábel
Rendszer
Műholdantenna*1
75 ohmos külső antennacsatlakozó VHF/UHF-hez
Megjelenítő típusa
LCD (folyadekkristalyos kijelző), LED háttérfény
Tv-rendszer
Az Ön országától/régióválasztásától/TV-típusától
függően
Analóg: B/G, D/K, I
Digitális: DVB-T/DVB-C
DVB-T2*1
Műhold*1: DVB-S/DVB-S2
Szín-/videorendszer
Analóg: PAL, SECAM, NTSC3.58 (csak videó),
NTSC4.43 (csak videó)
Digitális: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4
AVC HP@L4.0, MP@L4.0, H.265/HEVC MP/
Main10@L5.1 (Full HD 60 képkocka/másodperc)
Fogható csatornák
Az Ön országától/régióválasztásától/TV-típusától
függően
Analóg: UHF/VHF/kábel
Digitális: UHF/VHF/kábel
Műhold*1: 950-2 150 MHz KF frekvencia
Hangkimenet
10 W + 10 W
Vezetek nelkuli technologia
Frekvenciasáv(ok)
Vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11b/g/n)
Frekvenciatartomány
Kimeneti teljesítmény
2 400 - 2 483,5 MHz
< 20,0 dBm
F típusú anya csatlakozó, 75 ohm.
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V és 22 kHz-es
kapcsolójel,
Egykábeles terjesztés EN50494.
/
AV IN
Video/Audio bemenet (RCA aljzatok)
HDMI IN 1, IN 2, IN 3 (ARC) (4K felbontás, HDCP
2.2-kompatibilis)
HDMI videó: 4096 × 2160p (24, 50, 60 Hz),
3840 × 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p (30,
50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30,
50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i
* A HDMI IN 2 és IN 3 támogatja a kiváló minőségű
HDMI-formátumokat, mint pl. 4K 60p/50p 4:2:0
10 bit, 4:4:4, 4:2:2.
PC bemenet: (Felbontás (vízszintes frekvencia,
függőleges frekvencia))
640 × 480 (31,5 kHz, 60 Hz),
800 × 600 (37,9 kHz, 60 Hz),
1 024 × 768 (48,4 kHz, 60 Hz),
1 280 × 1 024 (64,0 kHz, 60 Hz),
1 152 × 864 (67,5 kHz, 75 Hz),
1 600 × 900 (55,9 kHz, 60 Hz),
1 680 × 1 050 (65,3 kHz, 60 Hz),
1 920 × 1 080 (67,5 kHz, 60 Hz)*
* A képernyőformátum a HDMI bemenetre érkező
1080p időzítést videoidőzítésként és nem PCidőzítésként kezeli.
Audio: kétcsatornás lineáris PCM: 32, 44,1 és
48 kHz, 16, 20 és 24 bit, Dolby Digital, Dolby
Digital Plus, DTS
ARC (Audio Return Channel) (csak HDMI IN 3)
TV-szoftver verziója
8.___-1000-_.___-__
A jövőben a berendezéshez / tartozékhoz /
alkatrészhez kiadott szoftver-/ firmwarefrissítések soha nem fogják befolyásolni a 2014/
53/EU irányelvnek való megfelelést.
A szoftververzió megtekintéséhez válassza az
[Ügyféltámogatás] lehetőséget a [Beállítás]
menüben.
(kétcsatornás lineáris PCM: 48 kHz, 16 bit, Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, DTS)
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Digitális optikai csatlakozó (kétcsatornás lineáris
PCM: 48 kHz, 16 bit, Dolby Digital, DTS)
AUDIO OUT /  (Sztereo mini csatlakozó)
Fejhallgató, Hangkimenet, Mélynyomó
1,
2,
3 (HDD REC) (Ez a funkció
nem érhető el Olaszországban)
USB-csatlakozó
Előfizetői kártya-modul (CAM) nyílása
DC IN 19.5 V (csak a halozati adapterrel
rendelkező modellekre vonatkozik)
Hálózati csatlakozó
42HU
LAN (Az ország-/régióválasztástól függően)
10BASE-T/100BASE-TX csatlakozó (A hálózat
működési környezetétől függően a kapcsolódási
sebesség eltérő lehet. A 10BASE-T/100BASE-TX
kommunikációs sebesség és kommunikációs
minőség nem garantált ennél a tv-készüléknél.)
Egyebek
Külön megvásárolható tartozékok
Fali konzol: SU-WL450
Üzemi hőmérséklet
Átlagos évi energiafogyasztás*2
KD-65XE70xx: 161 kWh
KD-55XE70xx: 124 kWh
KD-49XE70xx: 121 kWh
KD-43XE70xx: 95 kWh
Energiafogyasztás készenléti üzemmódban*3*4
0,50 W
Kijelző felbontása
KD-65XE70xx / 55XE70xx / 49XE70xx / 43XE70xx:
3 840 képpont (vízszintes) x 2 160 sor
(függőleges)
0 ºC és 40 ºC között
Üzemi páratartalom
10 % és 80 % relatív páratartalom között
(kicsapódás nélkül)
Teljesítmény, Termékismertető
adatlap és egyebek
Tápellátás
kiveve a halozati adapterrel kiegeszitett modellt
220 V – 240 V AC, 50 Hz
csak a halozati adapterrel rendelkező modellek
19,5 V DC halozati adapterrel
Besorolas: Bemenet: 220 V – 240 V AC, 50 Hz
Energiahatékonysági osztály
KD-65XE70xx: A+
KD-55XE70xx: A+
KD-49XE70xx: A
KD-43XE70xx: A
Képernyőméret (átlósan mérve) (kb.)
KD-65XE70xx: 163,9 cm / 65 hüvelyk
KD-55XE70xx: 138,8 cm / 55 hüvelyk
KD-49XE70xx: 123,2 cm / 49 hüvelyk
KD-43XE70xx: 108,0 cm / 43 hüvelyk
Teljesítmény-felvétel
[Normál] módban
KD-65XE70xx: 110 W
KD-55XE70xx: 85 W
KD-49XE70xx: 83 W
KD-43XE70xx: 65 W
[Élénk] módban
KD-65XE7096 / 65XE7005 / 65XE7004: 172 W
KD-65XE7093 / 65XE7003 / 65XE7002: 161 W
KD-55XE7096 / 55XE7077 / 55XE7005 /
55XE7004: 147 W
KD-55XE7093 / 55XE7073 / 55XE7003 /
55XE7002 / 55XE7000: 136 W
KD-49XE7096 / 49XE7077 / 49XE7005 /
49XE7004: 120 W
KD-49XE7093 / 49XE7073 / 49XE7003 /
49XE7002 / 49XE7000: 114 W
KD-43XE7096 / 43XE7077 / 43XE7005 /
43XE7004: 111 W
KD-43XE7093 / 43XE7073 / 43XE7003 /
43XE7002 / 43XE7000: 101 W
Méretek (kb.) (szé × ma × mé)
asztali állvánnyal
KD-65XE70xx: 145,4 × 90,5 × 26,6 cm
KD-55XE70xx: 123,8 × 77,5 × 25,2 cm
KD-49XE70xx: 110,2 × 69,4 × 25,2 cm
KD-43XE70xx: 97,1 × 62,0 × 24,2 cm
HU
asztali állvány nélkül
KD-65XE70xx: 145,4 × 84,0 × 4,4 cm
KD-55XE70xx: 123,8 × 72,2 × 5,8 cm
KD-49XE70xx: 110,2 × 64,6 × 7,0 cm
KD-43XE70xx: 97,1 × 57,1 × 7,0 cm
Tömeg (kb.)
asztali állvánnyal
KD-65XE70xx: 22,0 kg
KD-55XE70xx: 18,6 kg
KD-49XE70xx: 12,1 kg
KD-43XE70xx: 10 kg
asztali állvány nélkül
KD-65XE70xx: 20,9 kg
KD-55XE70xx: 17,7 kg
KD-49XE70xx: 11,4 kg
KD-43XE70xx: 9,3 kg
*1 Nem mindegyik televíziókészülék rendelkezik DVBT2 vagy DVB-S/S2 technológiával vagy
műholdantenna-csatlakozóval.
*2 Éves energiafogyasztás, amely adat olyan
televíziókészülék teljesítményfelvételén alapul,
amelyet 365 napon keresztül napjában 4 órát
üzemeltetnek. A tényleges energiafogyasztás a
televízió használati módjától függ.
*3 A megadott készenléti üzemmódi
teljesítményfelvételt akkor éri el a tv-készülék,
miután befejezte a szükséges belső folyamatokat.
*4 Ha a tv-készülék csatlakoztatva van a hálózathoz, a
készenléti üzemmód energiafelhasználása megnő.
Megjegyzés
• A külön megvásárolható tartozékok elérhetősége az
országtól/régiótól/tv-modelltől/árukészlettől függ.
• Ne vegye ki a vakkártyát a tv CAM (feltételes
hozzáférési modul) kártyanyílásából, csak amikor
intelligens kártyát helyez be a CAM kártyanyílásba.
• A kialakítás és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül megváltozhatnak.
43HU
Megjegyzések a digitális tv-funkcióról
• Előfordulhat, hogy a digitális TV (digitális
földfelszíni videoadás, műholdas- és
kábeltelevízió), az interaktív szolgáltatások
és a hálózati funkciók nem érhetők el
minden országban vagy területen.
Lehetséges, hogy egyes funkciók
nincsenek engedélyezve vagy nem
működnek megfelelően bizonyos
szolgáltatók és hálózati környezetek
használata esetén. Egyes TV-szolgáltatók
díjat számolhatnak fel a szolgáltatásaikért.
• Ez a TV támogatja az MPEG-2, H.264/
MPEG-4 AVC és H.265/ HEVC kodekeket
használó digitális műsorszolgáltatást, de
nem garantálható, hogy az idővel
esetlegesen változó összes szolgáltatóval/
szolgáltatásjellel kompatibilis lesz.
Védjegyekkel kapcsolatos információk
• A HDMI és a HDMI High-Definition
Multimedia Interface kifejezés, illetve a
HDMI embléma a HDMI Licensing LLC
védjegye vagy bejegyzett védjegye az
Amerikai Egyesült Államokban és más
országokban.
• A gyártás a Dolby Laboratories
licencengedélyével történt.
A Dolby, Dolby Audio és dupla D
szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei.
• “BRAVIA” és a
a Sony
Corporation védjegye.
• A „Blu-ray Disc”, a „Blu-ray” és a „Blu-ray
Disc” embléma a Blu-ray Disc Association
védjegye.
• DTS-szabadalmakról lásd a
http://patents.dts.com webhelyet. Készült
a DTS, Inc. licence alapján.
A DTS, a szimbólum, illetve a DTS és a
szimbólum együttesen bejegyzett
védjegyek, a DTS Digital Surround a DTS,
Inc. védjegye. © DTS, Inc. Minden jog
fenntartva.
• A TUXERA a Tuxera Inc. cég Egyesült
Államokban és más országokban
bejegyzett védjegye.
• A Windows Media a Microsoft Corporation
védjegye vagy bejegyzett védjegye az
Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.
44HU
• Ez a termék olyan technológiát tartalmaz,
amelyre a Microsoft bizonyos szellemi
tulajdonnal kapcsolatos jogai érvényesek.
Ennek a technológiának a használata vagy
forgalmazása ezen a terméken kívül a
Microsoft megfelelő licence(inek)
hiányában tilos.
• Opera® Devices SDK. Copyright 1995-2016
Opera TV AS. All rights reserved.
• A Wi-Fi, a Wi-Fi Direct, a Miracast és a Wi-Fi
Protected Setup, valamint a Wi-Fi
CERTIFIED logók a Wi-Fi Alliance cég
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
Csak műholdas modelleken:
•A DiSEqC™ az EUTELSAT védjegye.
Ez a tv-készülék támogatja a DiSEqC 1.0
szabványt. Ez a tv-készülék nem motoros
antennák vezérlésére lett tervezve.
Actual resolution: 3840 x 2160 pixels.
Résolution actuelle: 3840 x 2160 pixels.
3840 x 2160 pixel.
Resolução do ecrã: 3840 x 2160 pixels.
Resolución real: 3840 x 2160 píxeles.
πραγματική ανάλυση: 3840 x 2160 pixels.
HU
45HU
Cuprins
INFORMAŢII IMPORTANTE . . . . . . . . . . . . . . . 3
Informaţii privind siguranţa . . . . . . . . . . . . . . 3
Măsuri de precauţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Părți componente și comenzi
TV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Telecomandă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Conectarea televizorului la
internet
Configurarea conexiunii la internet . . . . .11
Tipul 1: Reţea securizată cu Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS) . . . . . . . . . . . . . . . 11
Tipul 2: Reţea securizată fără Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS) . . . . . . . . . . . . . . . 12
Tipul 3: Reţea nesecurizată cu orice tip
de router LAN wireless . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Tipul 4: Setarea reţelei prin cablu . . . . . . . . 12
Pregătirea unei reţele prin cablu . . . . . . . . . 13
Vizualizarea stării reţelei . . . . . . . . . . . . . . . 13
Dacă nu vă puteţi conecta la
internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Politica de confidențialitate . . . . . . . . . . 13
Vizionarea emisiunilor TV
Navigarea în meniul Acasă
Toate aplicaţiile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Photo Sharing Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Utilizarea aparatului TV în modul Ramă
foto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Lista de programe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
EPG digital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Înregistrări . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Redarea de fotografii/muzică/video prin
USB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Redarea de fotografii/muzică/video prin
reţeaua proprie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Setări . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Setări sistem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Asistenţă pentru clienţi . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Vizionarea imaginilor de la
echipamentele conectate
Diagramă de conexiune . . . . . . . . . . . . . 30
Utilizarea echipamentelor audio şi
video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Utilizarea funcţiei Oglindire ecran . . . . . .32
Montarea televizorului pe perete . . . . . 34
Schimbarea stilului de vizionare . . . . . . . 14
Schimbarea formatului ecranului . . . . . . . . 14
Setarea opţiunii Selectare mod . . . . . . . . . . 15
Informaţii suplimentare
Depanare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Imagine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Sunet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Canale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Reţea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Specificaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2RO
Conexiunea la internet şi politica de confidenţialitate a
datelor personale
Acest produs se conectează la internet în timpul configurării
iniţiale odată cu conectarea la o reţea, pentru confirmarea
conexiunii la internet, şi ulterior pentru configurarea ecranului
principal. Adresa dumneavoastră IP este utilizată pentru
aceste configurări şi pentru toate celelalte conexiuni la
internet. Dacă nu doriţi ca adresa dumneavoastră IP să fie
utilizată, nu configuraţi funcţia de internet wireless şi nu
conectaţi cablul de internet. Citiţi informaţiile privind
confidenţialitatea afişate în ecranele de configurare pentru
detalii suplimentare despre conexiunile la internet.
Introducere
Vă mulțumim că ați ales acest produs Sony.
Înainte de a utiliza televizorul, vă rugăm să citiți cu atenție acest
manual, după care să îl păstrați pentru a-l putea consulta ulterior.
Notă
• Înainte de a pune în funcţiune televizorul, citiţi „Informaţii
privind siguranţa” (pagina 3).
• Imaginile şi ilustraţiile utilizate în Ghidul de configurare şi în
acest manual au doar scop orientativ şi pot diferi faţă de
produsul real.
• Simbolul „xx” care apare în numele modelului corespunde unei
cifre aferente designului, variantei de culoare sau sistemului de
televiziune.
Amplasarea Ghidului de configurare
Ghidul de configurare este amplasat pe partea de sus a
ambalajului de protecţie din cutia televizorului.
Unde se află eticheta de identificare
Etichetele cu numărul modelului, data fabricaţiei (an/lună) și
tensiunea de alimentare ale TV se află în partea din spate a TV sau
pe ambalaj.
Pentru modelele cu adaptor de reţea inclus:
Etichetele cu numărul modelului şi numărul serial al adaptorului
de reţea sunt situate în partea de jos a acestuia.
ATENŢIE
PENTRU A ÎMPIEDICA
RĂSPÂNDIREA
INCENDIILOR, PĂSTRAŢI
ÎNTOTDEAUNA LUMÂNĂRILE
ŞI ALTE FLĂCĂRI DESCHISE
DEPARTE DE ACEST PRODUS.
INFORMAŢII IMPORTANTE
Producătorul acestui aparat este: Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Întrebări legate de conformitatea aparatului cu legislația
Uniunii Europene pot fi adresate: Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belgia. Pentru orice întrebări legate de service sau de garanţie,
vă rugăm să consultaţi documentele de garanţie ce însoţesc
aparatul.
Observaţie cu privire la
echipamentul radio
Prin prezenta, Sony Corporation declară că tipurile de
echipament radio KD-65XE7096, KD-65XE7093, KD-65XE7005,
KD-65XE7004, KD-65XE7003, KD-65XE7002, KD-55XE7096,
KD-55XE7093, KD-55XE7077, KD-55XE7073, KD-55XE7005,
KD-55XE7004, KD-55XE7003, KD-55XE7002, KD-55XE7000,
KD-49XE7096, KD-49XE7093, KD-49XE7077, KD-49XE7073,
KD-49XE7005, KD-49XE7004, KD-49XE7003, KD-49XE7002,
KD-49XE7000, KD-43XE7096, KD-43XE7093, KD-43XE7077,
KD-43XE7073, KD-43XE7005, KD-43XE7004, KD-43XE7003,
KD-43XE7002, KD-43XE7000 sunt în conformitate cu Directiva
2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este
disponibil la următoarea adresă internet:
http://www.compliance.sony.de/
RO
Acest echipament radio poate fi utilizat în UE fără încălcarea
cerinţelor în vigoare privind utilizarea spectrului de frecvenţe
radio.
Informaţii privind siguranţa
ATENŢIE
Bateriile nu trebuie expuse la căldură excesivă, precum cea
produsă de lumina solară, foc sau surse de căldură similare.
Nu aşezaţi niciodată televizorul pe o suprafaţă instabilă. Acesta
poate cădea şi poate cauza vătămări corporale grave sau deces.
Multe accidente, mai ales cele suferite de către copii, pot fi
prevenite prin luarea câtorva măsuri de siguranţă elementare,
cum ar fi:
 Utilizaţi comodele sau măsuţele recomandate de către
producătorul televizorului.
 Utilizaţi numai piese de mobilier care pot susţine în siguranţă
televizorul.
 Aveţi grijă ca televizorul să nu depăşească marginea piesei de
mobilier pe care este aşezat.
 Nu aşezaţi televizorul pe piese de mobilier înalte (de exemplu,
dulapuri sau biblioteci) fără a ancora de un suport adecvat atât
piesa de mobilier, cât şi televizorul.
 Nu aşezaţi televizorul pe milieuri, feţe de masă sau alte
materiale textile aflate între televizor şi piesa de mobilier pe
care acesta este amplasat.
 Explicaţi-le copiilor pericolele la care se pot expune dacă se
urcă pe mobilă pentru a ajunge la televizor sau la butoanele de
comandă.
Măsurile de siguranţă de mai sus trebuie luate şi în cazul în care
mutaţi televizorul într-un alt loc în vederea depozitării.
Instalare/Configurare
Instalaţi și utilizaţi televizorul conform instrucţiunilor prezentate în
continuare, pentru a evita riscurile de incendii, șocurile electrice
sau deteriorări/răniri.
Instalarea
• Televizorul trebuie instalat în apropierea unei prize ușor
accesibile.
• Aşezaţi televizorul pe o suprafaţă stabilă şi dreaptă pentru a
evita căderea acestuia, care poate provoca vătămări corporale
sau pagube materiale.
• Instalaţi televizorul într-un loc de unde nu poate fi tras, împins
sau răsturnat.
3RO
• Instalați televizorul astfel încât suportul de masă al acestuia să
nu iasă în afara suportului de televizor (neinclus). Dacă suportul
de masă iese în afara suportului de televizor, este posibil ca
televizorul să se răstoarne, să cadă și să provoace vătămări
corporale sau să se deterioreze.
• Instalarea televizorului pe perete trebuie executată numai de
către persoane calificate.
• Din motive de siguranţă, se recomandă cu insistenţă utilizarea
accesoriilor Sony, inclusiv:
Dispozitiv de montare pe perete – SU-WL450
• Utilizaţi şuruburile incluse cu dispozitivul de montare pe perete
atunci când ataşaţi dispozitivul de montare pe perete la
televizor. Şuruburile incluse sunt proiectate conform indicaţiilor
din ilustraţie, atunci când se măsoară de la suprafaţa de fixare a
dispozitivului de montare pe perete.
Diametrul și lungimea șuruburilor diferă în funcţie de modelul
dispozitivului de montare pe perete.
Utilizarea altor șuruburi decât a celor furnizate poate avea ca
rezultat deteriorarea internă a televizorului sau căderea acestuia
etc.
Prevenirea răsturnării
KD-65XE70xx
8 mm - 12 mm
Şurub M6
(demontate anterior)
8 mm - 12 mm
Cablu
(neinclus)
1,5 N·m/1,5 N·m
{15 kgf·cm}
Şurub (M6)
Şurub
(neinclus)
Dispozitiv de montare pe perete
Capacul din spate al televizorului
Cu excepţia KD-65XE70xx
Transportul
• Înainte de a deplasa televizorul, decuplaţi toate cablurile.
• La transportul unui televizor de mari dimensiuni, este
recomandată participarea a două sau trei persoane.
• Când transportaţi manual aparatul TV, susţineţi-l așa cum este
prezentat mai jos. Nu forţaţi panoul LCD sau cadrul din jurul
ecranului.
• Atunci când ridicaţi sau mutaţi televizorul, ţineţi-l bine de partea
de jos.
• Feriţi televizorul de șocuri mecanice și de vibraţii prea puternice
în timpul transportului.
• Când duceţi aparatul la reparat sau când vă mutaţi, împachetaţil în ambalajul original.
4RO
8 mm - 12 mm
Şurub M6
(neinclus)
1,5 N·m/1,5 N·m
{15 kgf·cm}
Cablu
(neinclus)
Şurub
(neinclus)
Ventilaţie
• Nu trageţi de cablul propriu-zis pentru decuplarea aparatului de
la priză.
• Nu conectaţi prea multe aparate la aceeași priză de reţea.
• Nu utilizaţi un ștecher care nu se potrivește cu priza.
• Nu acoperiţi niciodată fantele de aerisire și nu introduceţi
obiecte în interiorul carcasei aparatului.
• Lăsaţi suficient spaţiu în jurul televizorului, așa cum este indicat
în continuare.
• Se recomandă cu insistență să utilizați dispozitivul de montare
pe perete furnizat de firma Sony, pentru că acesta asigură o
ventilație adecvată.
NOTĂ PRIVIND ADAPTORUL DE REŢEA (numai
pentru modelele cu adaptor de reţea inclus)
Instalarea pe perete
Atenţie
30 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Lăsaţi cel puţin atât spaţiu în jurul televizorului.
Instalarea pe un suport
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Lăsaţi cel puţin atât spaţiu în jurul televizorului.
• Pentru a asigura o ventilaţie corespunzătoare și a evita
adunarea prafului și a murdăriei:
 Nu așezaţi televizorul culcat, cu susul în jos, pe spate sau
lateral.
 Nu puneţi televizorul pe un raft, pe covor, în pat sau într-un
dulap.
 Nu acoperiţi televizorul cu materiale textile, de exemplu cu o
draperie, și nici cu alte obiecte, de exemplu ziare etc.
 Nu instalaţi televizorul așa cum este arătat mai jos.
Circulaţia aerului este blocată.
Perete
Perete
Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneţi
acest aparat la ploaie sau umezeală.
Pentru a preveni pericolul de incendiu sau de lovituri, nu aşezaţi
obiecte pline cu lichide, cum ar fi vaze, pe aparat. Nu instalaţi
acest echipament într-un spaţiu închis, cum ar fi un raft de cărţi
sau un obiect similar.
• Asiguraţi-vă că priza de reţea este instalată în apropierea
echipamentului și va fi ușor accesibilă.
• Asiguraţi-vă că folosiţi adaptorul de reţea şi cablul de conectare
la reţea furnizate.
• Nu utilizaţi niciun alt adaptor de reţea. Acest lucru poate
produce o defecţiune.
• Conectaţi adaptorul de reţea la o priză de reţea uşor accesibilă.
• Nu înfăşuraţi cablul de conectare la reţea
în jurul adaptorului de reţea. Miezul firului
se poate tăia şi/sau poate produce o
defecţiune a receptorului media.
• Nu atingeţi adaptorul de reţea cu mâinile
ude.
• Dacă observaţi o anomalie la adaptorul de reţea, deconectaţi-l
imediat de la priza de reţea.
• Aparatul nu este deconectat de la reţea atâta vreme cât este
conectat la priza de reţea, chiar dacă aparatul în sine a fost
oprit.
• Deoarece adaptorul de reţea se va încălzi când este folosit o
perioadă îndelungată, este posibil să simţiţi că este fierbinte
atunci când îl atingeţi cu mâna.
Moduri interzise de utilizare
Nu instalaţi/nu utilizaţi televizorul în locaţii, spații sau situaţii de
genul celor prezentate mai jos, deoarece este posibil ca
televizorul să producă incendii, șocuri electrice, deteriorări și/sau
leziuni.
Locații:
• În exterior (la lumină solară directă), pe malul mării, pe o navă
sau barcă, în interiorul unui vehicul, în instituţii medicale, în
locuri instabile, în apropierea apei, în locuri supuse la ploaie,
umezeală sau fum.
Medii:
Cablul de alimentare
Pentru a evita riscul de incendii, șocuri electrice sau deteriorări și
răniri, manevraţi cablul de alimentare și ștecherul respectând
următoarele:
 Utilizaţi exclusiv un cablu de alimentare marca Sony, nu de la
alte firme.
 Introduceţi complet ștecherul în priză.
 Acest aparat poate funcţiona doar la tensiuni de 220 V - 240 V,
curent alternativ.
 Când conectaţi alte cabluri, aveţi grijă să decuplaţi cablul de
alimentare, pentru siguranţa dvs., și aveţi grijă să nu vă
încurcaţi picioarele între cabluri.
 Decuplaţi cablul de alimentare de la priză înainte de a deplasa
sau de a depana televizorul.
 Ţineţi cablul de alimentare la distanţă de sursele de căldură.
 Decuplaţi ștecherul cablului de alimentare de la priză și
curăţaţi-l cu regularitate. Dacă există praf pe ștecher și acesta
se umezește, este posibil ca izolaţia să fie deteriorată, ceea ce
poate duce la declanșarea de incendii.
Notă
• Nu utilizaţi la alte echipamente cablul de alimentare furnizat.
• Nu găuriţi, nu îndoiţi și nu răsuciţi excesiv cablul de alimentare.
Firele din interior se pot dezizola sau se pot rupe.
• Nu modificaţi cablul de alimentare.
• Nu așezaţi obiecte grele pe cablul de alimentare.
• Locuri unde este foarte cald sau umed, unde există mult praf; în
spaţii unde există insecte care pot pătrunde în interior; în locaţii
unde poate fi supus la vibraţii mecanice, în apropierea unor
obiecte cu flăcări deschise (lumânări, etc.). Televizorul nu
trebuie expus la picături sau stropire, și nu trebuie așezate
deasupra lui recipiente ce conţin lichide, de exemplu vaze.
Situaţii:
• Utilizare în cazul în care aveți mâinile ude, cu carcasa
demontată, sau când există dispozitive atașate care nu au fost
recomandate de producător. Decuplaţi televizorul de la priză,
precum și antena de exterior în timpul furtunilor.
• Instalare TV astfel încât să iasă în afară
într-un spațiu deschis. Se pot înregistra
vătămări corporale sau există pericolul să
fie lovit cu diverse obiecte.
• Amplasare TV într-un spațiu cu umiditate
sau praf sau într-o încăpere cu fum sau
abur cu grăsime (în apropierea spațiilor
de gătit sau a umidificatoarelor). Se pot
produce incendii, șocuri electrice sau
deteriorări.
5RO
RO
• Instalare TV în spații expuse la temperaturi extreme, precum în
lumina directă a soarelui, în apropierea unui radiator sau a unei
surse de căldură. Este posibil ca televizorul să se
supraîncălzească într-o astfel de situație lucru ce poate duce la
deformarea carcasei și/sau la defectarea televizorului.
• În cazul în care televizorul este așezat în
vestiarul unei băi publice sau a unor băi
termale, televizorul se poate defecta din
cauza sulfului din atmosferă, etc.
• Pentru o calitate optimă a imaginii, nu expuneţi ecranul la
iluminare sau lumină solară directă.
• Evitaţi mutarea televizorului dintr-o zonă răcoroasă în alta
călduroasă. Modificările bruște de temperatură ambientală pot
crea condens. Aceasta poate duce la distorsionarea imaginii
televizorului și/sau la culori estompate. Dacă aceasta este
situaţia, înainte de a conecta din nou televizorul la reţeaua de
alimentare, permiteţi evaporarea completă a umezelii.
Părți componente sparte:
• Nu aruncaţi obiecte spre televizor. Sticla ecranului se poate
sparge la impact, cauzând răniri grave.
• Dacă se sparge carcasa televizorului, nu o atingeţi înainte de a
decupla cablul de alimentare de la priză. În caz contrar, se poate
produce un şoc electric.
Când aparatul nu este utilizat
• Dacă nu utilizaţi televizorul câteva zile, decuplaţi-l de la reţea
din motive ecologice și de siguranţă.
• Deoarece televizorul nu este decuplat de la reţea dacă este doar
oprit, scoateţi ștecherul din priză pentru deconectarea
completă.
• Anumite televizoare pot fi dotate cu funcţii care necesită ca
televizorul să fie lăsat în standby pentru a funcţiona
corespunzător.
Pentru copii
• Nu lăsaţi copiii să se caţere pe televizor.
• Nu lăsaţi accesoriile de mici dimensiuni la îndemâna copiilor,
pentru a evita pericolul de înghiţire.
În cazul în care apar următoarele probleme...
Opriţi și decuplaţi imediat aparatul de la priză dacă survine
vreuna dintre problemele prezentate mai jos.
Solicitaţi dealer-ului dvs. sau unui centru de service Sony ca o
persoană calificată să verifice televizorul.
Când:
 Este deteriorat conductorul de reţea.
 Ștecherul nu se potrivește cu priza.
 Televizorul a fost deteriorat prin cădere, lovire sau izbirea cu un
alt obiect.
 Vreun obiect sau lichid a pătruns în interiorul carcasei.
Despre temperatura televizorului LCD
Când televizorul LCD este utilizat pentru o perioadă prelungită,
zonele din jurul panoului se încălzesc. Este posibil ca zonele
respective să fie fierbinţi la pipăit.
Măsuri de precauţie
Vizionarea la televizor
• Asiguraţi o iluminare moderată a camerei, deoarece nu este
recomandată vizionarea televizorului o perioadă îndelungată de
timp, în condiţii de iluminare scăzută, deoarece vă poate fi
afectată vederea.
• Când utilizaţi căștile, evitaţi audierea la un nivel ridicat al
volumului, deoarece vă poate fi afectat auzul.
Ecranul LCD
• Deși ecranul LCD este produs folosindu-se o tehnologie de
înaltă precizie și 99,99 % sau mai mult dintre pixeli funcţionează,
este posibilă existenţa unor minuscule puncte negre sau a
unora luminoase (roșii, albastre sau verzi) care să apară în mod
constant pe ecranul LCD. Aceasta este o proprietate structurală
a ecranului LCD și nu constituie o disfuncţionalitate.
• Nu împingeţi și nu zgâriaţi filtrul frontal, și nu așezaţi obiecte pe
partea de sus a acestui televizor. Imaginea poate deveni
neuniformă sau ecranul LCD se poate deteriora.
• Dacă televizorul este utilizat într-un loc cu temperatură scăzută,
poate apărea un efect de prelungire neregulată a liniilor
orizontale, sau imaginea poate deveni întunecată. Aceasta nu
reprezintă o defecţiune. Fenomenul va dispărea pe măsură ce
temperatura crește.
• Pot apărea imagini remanente în cazul în care sunt afișate în
mod continuu imagini statice. Acestea pot să dispară după
câteva momente.
• Ecranul și carcasa se încălzesc când televizorul este în uz.
Aceasta nu reprezintă o disfuncţionalitate.
• Ecranul LCD conţine o cantitate mică de cristale lichide.
Respectaţi instrucţiunile și regulamentele locale în vigoare cu
privire la dezafectarea echipamentului.
Manevrarea și curăţarea suprafeţei ecranului/
carcasei televizorului
Decuplaţi cablul de alimentare de la priză înainte de a curăţa
televizorul.
Pentru a evita degradarea materialului sau deteriorarea acoperirii
ecranului, respectaţi următoarele măsuri de precauţie.
• Pentru a îndepărta praful de pe ecran și carcasă, ștergeţi ușor cu
o bucată de pânză moale. Dacă praful este persistent, ștergeţi
cu o pânză moale, ușor umezită într-o soluţie slabă de
detergent.
• Nu pulverizaţi niciodată apă sau detergent
direct pe televizor. Poate să picure în partea
de jos a ecranului sau pe componentele
exterioare și să pătrundă în interiorul
aparatului, provocând astfel defectarea
acestuia.
• Nu utilizaţi niciodată pastă abrazivă,
substanţe de curăţare alcaline/acide, praf de curăţat sau
solvenţi volatili, cum ar fi alcoolul, benzina, diluantul sau
insecticidele. Utilizarea unor astfel de materiale sau contactul
prelungit cu materiale din cauciuc sau vinil poate duce la daune
ale suprafeţei ecranului și materialului carcasei.
• Nu atingeţi ecranul televizorului dacă aveţi substanţe chimice
pe mâini, de exemplu cremă de mâini sau cremă de protecţie
solară.
• Se recomandă aspirarea periodică a orificiilor de ventilare
pentru a asigura ventilarea corespunzătoare.
• Când ajustaţi unghiul de vizionare al televizorului, deplasaţi lent
aparatul, pentru a evita desprinderea sau alunecarea de pe
suportul de masă.
Echipamentul opţional
• Păstraţi componentele opţionale sau oricare alte dispozitive
care emit radiaţii electromagnetice la distanţă de televizor. În
caz contrar, pot apărea distorsiuni și/sau zgomot.
• În urma testelor efectuate, s-a stabilit că acest echipament
respectă limitele impuse de directiva CEM la utilizarea unui
cablu de semnal mai scurt de 3 metri.
• În urma testelor efectuate, s-a stabilit că acest echipament
respectă limitele impuse de directiva CEM la utilizarea unui
cablu RF mai scurt de 30 de metri pentru portul de antenă/
satelit/CATV.
6RO
Recomandare privind mufa de tip F
Lungimea părții de fir interior ce iese în afara conectorului nu
trebuie să depășească 1,5 mm.
Max. 7 mm
Max. 1,5 mm
(Desen de referinţă al mufei de tip F)
Măsuri de precauţie la manipularea
telecomenzii
• Respectaţi polaritatea corectă când introduceţi bateriile.
• Nu utilizaţi baterii de tip diferit și nu amestecaţi baterii vechi cu
unele noi.
• Dezafectaţi bateriile în mod ecologic. Este posibil ca, în anumite
regiuni, reciclarea bateriilor să fie reglementată prin lege. Vă
rugăm consultaţi autorităţile dvs. locale.
• Manevraţi telecomanda cu grijă. Nu o scăpaţi pe jos, nu călcaţi
pe ea și nici nu vărsaţi vreun lichid peste aceasta.
• Nu puneţi telecomanda într-un loc apropiat de o sursă de
căldură, în bătaia directă a razelor soarelui sau într-o încăpere cu
umiditate ridicată.
Funcţionarea fără fir a unităţii
• Nu folosiţi această unitate în apropierea unor echipamente
medicale (stimulator cardiac etc.), deoarece echipamentele
medicale pot prezenta anomalii de funcţionare.
• Cu toate că această unitate transmite/recepționează semnale
codate, trebuie să fiţi atenţi la interceptările neautorizate. Nu ne
asumăm responsabilitatea pentru eventualele probleme care
pot apărea.
• Acest echipament se va instala şi utiliza păstrând o distanţă de
cel puţin 20 de cm între antena acestui dispozitiv şi corpul
utilizatorului.
Dezafectarea televizorului
Dezafectarea echipamentelor
electrice și electronice vechi (Se
aplică pentru ţările membre ale
Uniunii Europene și pentru alte ţări
europene cu sisteme de colectare
separată)
Acest simbol aplicat pe produs sau pe
ambalajul acestuia, indică faptul că acest
produs nu trebuie tratat ca pe un deșeu menajer. El trebuie predat
punctelor de reciclare a echipamentelor electrice și electronice.
Asigurându-vă că acest produs este dezafectat în mod corect, veţi
ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra
mediului și a sănătăţii umane, dacă produsul ar fi fost dezafectat
în mod necorespunzător. Reciclarea materialelor va ajuta la
conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate
de reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactaţi primăria din
orașul dumneavoastră, serviciul de salubritate local sau
magazinul de unde aţi cumpărat produsul.
Dezafectarea bateriilor uzate
(aplicabil în Uniunea Europeană și
alte ţări europene cu sisteme de
colectare separate)
Acest simbol marcat pe baterie sau pe ambalaj
indică faptul că bateria acestui produs nu
trebuie considerată reziduu menajer. Pe anumite tipuri de baterii,
acestui simbol i se pot asocia simbolurile anumitor substanţe
chimice. Simbolurile pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb) sunt
adăugate, daca bateria conţine mai mult de 0,0005 % mercur sau
0,004 % plumb. Asigurându-vă că aceste baterii sunt eliminate
corect, veţi ajuta la prevenirea consecinţelor negative pentru
mediu și pentru sănătatea umană, care, în caz contrar, pot fi
provocate de către manipularea și eliminarea greșită a acestor
baterii. Reciclarea acestor materiale va ajuta la conservarea
resurselor naturale. În cazul produselor care pentru siguranţa,
performanţa sau integritatea datelor necesită o conexiune
permanentă cu bateria încorporată, aceasta trebuie înlocuită
numai de către personalul specializat din centrele de service.
Pentru a vă asigura că bateriile vor fi dezafectate corespunzător,
predaţi produsulul la sfârșitul duratei de funcţionare la centrele de
colectare pentru deșeuri electrice și electronice. Pentru celelalte
tipuri de baterii, vă rugăm să consultaţi secţiunea în care este
explicat modul neprimejdios de îndepărtare a bateriei din produs.
Predaţi bateria uzată la un centru de colectare și reciclare a
bateriilor. Pentru mai multe detalii referitoare la reciclarea acestui
produs sau a bateriei, vă rugăm să contactaţi primaria, serviciul
de preluare a deșeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat
produsul.
7RO
RO
Program
Apăsaţi  până când apare PROG.
Selectaţi programul apăsând butonul + (sus)
sau – (jos).
Părți componente și comenzi
TV
KD-65XE70xx
Cu excepţia KD-65XE70xx
  (Alimentare) / + / –
Apăsaţi  pentru a porni televizorul.
Ţineţi apăsat  până când televizorul se
opreşte.
Atunci când televizorul este pornit,
Volum
Apăsaţi butonul + sau – pentru a mări/
reduce volumul.
Puteţi apăsa şi  până când este afişat
simbolul
. Măriţi/reduceţi volumul
apăsând butonul + sau –.
Intrare
Apăsaţi  până când apare simbolul
.
Deplasaţi sursa de intrare selectată apăsând
butonul + (sus) sau – (jos).
8RO

CAM (modul de acces condiţionat)
• Asigură accesul la serviciile de TV cu plată.
Pentru detalii, consultaţi manualul de
instrucţiuni al modulului CAM inclus.
• Nu introduceţi smart cardul direct în fanta
CAM a televizorului. Acesta trebuie
introdus în Modulul de acces condiţionat
care v-a fost furnizat de distribuitorul
autorizat.
• Modulul CAM nu este acceptat în anumite
ţări/regiuni. Adresaţi-vă distribuitorului
autorizat din zona dumneavoastră.
• Atunci când comutaţi la un program
digital după ce aţi urmărit un videoclip de
pe internet, este posibil să se afişeze un
mesaj CAM.
 (Senzori/Indicator LED)
• Recepţionează semnale de la
telecomandă.
Nu aşezaţi obiecte pe senzor.
Dacă procedaţi în acest mod, puteţi afecta
funcţionarea senzorului.
• Luminează în portocaliu când este setat
[Temporizator oprire] sau [Temporizator
pornire] (pagina 26) sau TV este în modul
Ramă foto (pagina 17).
• Luminează în alb atunci când [Mod
economic] este setat la [Fără imagine]
(pagina 29).
• Luminează în alb atunci când televizorul
este pornit.
• Nu luminează când aparatul TV se află în
modul repaus.
• Luminează intermitent când este utilizată
telecomanda.
• Se aprinde în culoarea roşie în modul de
înregistrare.
Notă
• Asiguraţi-vă că aparatul TV este complet oprit înainte
de a scoate din priză cablul de alimentare c.a. (cablul
de conectare la reţea).
• Pentru deconectarea completă a aparatului TV de la
sursa de alimentare în curent alternativ, scoateţi fişa
din priza de alimentare.
• Atunci când selectaţi sursa de intrare, aşteptaţi câteva
momente înainte de a comuta la altă sursă.
 Butoane numerice
• Selectaţi canalele. Pentru canalele având
numărul 10 sau ulterior, introduceţi rapid a
doua cifră.
• În modul text, introduceţi numărul de
pagină din trei cifre, pentru a selecta
pagina.
Telecomandă
Forma, amplasarea, disponibilitatea şi funcţiile
butoanelor telecomenzii pot fi diferite, în funcţie
de regiune/ţară/modelul televizorului.
 EXIT
Revenire la ecranul precedent sau părăsirea
meniului. Atunci când este disponibil
serviciul Aplicaţie interactivă, apăsaţi acest
buton pentru a părăsi serviciul.
 Butoane colorate
Afişează manualul de utilizare (când sunt
disponibile butoanele colorate).
 YouTube (Numai pentru anumite
regiuni/ţări/modele de televizor)
Accesează serviciul online „YouTube”.

/
RO
(Afişare informaţii/text)
• Afişează informaţii. Apăsaţi o dată pentru
a afişa informaţii despre programul/datele
de intrare pe care le vizionaţi. Apăsaţi din
nou pentru a elimina afişajul de pe ecran.
• În modul text, afişează informaţii ascunse
(de ex., răspunsuri la un chestionar).
 SLEEP
Apăsaţi de mai multe ori până când pe
ecranul TV se afişează intervalul de timp în
minute ([Oprit]/[15 min]/[30 min]/[45 min]/
[60 min]/[90 min]/[120 min]) după care
doriţi ca TV să se închidă. Pentru a anula
temporizatorul de oprire, apăsaţi de mai
multe ori SLEEP, până când apare [Oprit].

////
(Selectare element/Enter)
• Selectaţi sau reglaţi elemente.
• Confirmaţi elementele selectate.


/
(Selectare intrare/Reţinere text)
• Afişarea şi selectarea sursei de intrare.
• În modul text, reţine pagina curentă.
 DIGITAL/ANALOG
Comută la intrarea digitală sau analogică.
RETURN
• Revine la ecranul anterior al oricărui
meniu selectat.
• Opreşte redarea oricărui fişier de tip foto/
muzică/video.
 HOME
Afişează sau anulează meniul.
  +/– (Volum)
Reglează volumul.
9RO
 AUDIO
  (Text)
Selectează sunetul sursei multilingve sau
sunetul dual pentru programul vizionat în
momentul respectiv (în funcţie de sursa
programului).

În modul Text, sunt afişate transmisiuni în
mod text.
La fiecare apăsare pe , afişajul se schimbă
ciclic după cum urmează:
Text  Text suprapus peste imaginea TV
(mod combinat)  Fără text (se inchide
serviciul Text)
(Subtitrare)
Modifică setarea subtitrării (pagina 23).
 //////
• Utilizaţi conţinutul media pe TV şi pe
dispozitivul conectat compatibil cu
BRAVIA Sync.
• Acest buton poate fi, de asemenea,
utilizat pentru redarea serviciului VOD
(Video on demand - Video la cerere).
Disponibilitatea depinde de serviciul VOD.
 REC (Indisponibilă pentru Italia)
 NETFLIX (Numai pentru anumite
regiuni/ţări/modele de televizor)
Accesează serviciul online „NETFLIX”.

 OPTIONS
Afişează o listă care conţine comenzi rapide
pentru unele meniuri de setare.
Este posibil ca opţiunile listate să varieze în
funcţie de intrarea curentă şi de conţinut.
Înregistrarea programului curent cu ajutorul
funcţiei de înregistrare pe HDD prin USB.
  (TV în repaus)
Porneşte aparatul TV sau îl trece în modul
repaus.

Comandă dispozitiv:
Utilizaţi [Comandă dispozitiv] pentru
operarea echipamentelor compatibile cu
Comandă BRAVIA Sync. Selectaţi opţiunile
din [Home (Meniu principal)], [Opţiuni],
[Listă conţinut] şi [Oprire] pentru operarea
echipamentelor.
Redare sunet:
Selectaţi [Difuzoare TV] sau [Sistem Audio]
pentru a reda sunetul TV de la difuzoarele
sale sau de la echipamentul audio conectat.
(Salt)
Revine la ecranul precedent sau la o sursă
de intrare vizualizată timp de peste 15
secunde.
 SYNC MENU
Apăsaţi pentru a afişa meniul BRAVIA Sync,
apoi selectaţi echipamentul HDMI conectat
din [Selectare dispozitiv].
Se pot selecta următoarele opţiuni din
meniul BRAVIA Sync.
GUIDE (EPG)
Afişează EPG digital (Ghidul electronic de
programe) (pagina 17).
 PROG +/–/
  (Anulare sunet)
Anulează volumul sunetelor. Apăsaţi din
nou pentru a restabili sunetul.
 TITLE LIST (Indisponibilă pentru Italia)
Afişează opţiunea Listă de titluri.

(Mod Lat)
Reglează afişajul pe ecran. Apăsaţi în mod
repetat pentru a selecta modul lat dorit
(pagina 14).
Comandă TV:
Utilizaţi meniul [Comandă TV] pentru
operarea aparatului TV din meniul [Home
(Meniu principal)] sau [Opţiuni].
Sfat
Revenire la TV:
Selectaţi această opţiune pentru a reveni la
programul TV.
Notă
10RO
/
• Selectează canalul următor (+) sau
anterior (–).
• În modul text, selectează pagina
următoare ( ) sau anterioară ( ).
• Butonul cu cifra 5 şi butoanele , PROG + şi AUDIO
au puncte tactile. Utilizaţi punctele tactile ca referinţă
la operarea aparatului TV.
• Dacă sunt selectate subtitrări şi utilizatorul lansează
aplicaţie digitală de tip text prin intermediul butonului
„Text”, în anumite situaţii este posibil ca subtitrările să
nu mai fie afişate. Când utilizatorul închide aplicaţia
digitală de tip text, decodarea subtitrărilor se va relua
automat.
Conectarea televizorului la internet
Configurarea conexiunii la
internet
Pentru a putea utiliza opţiunile de reţea,
televozorul trebuie să fie conectat la internet.
Procedura de configurare diferă în funcţie de
tipul reţelei şi de routerul LAN. Înainte de a
configura conexiunea la internet, aveţi grijă să
configuraţi routerul LAN. Verificaţi mediul reţelei
LAN wireless cu ajutorul schemei de mai jos.
Tipul 1: Reţea securizată cu Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS)
Standardul WPS asigură securitatea unei reţele
private wireless prin simpla apăsare a butonului
WPS de pe routerul LAN wireless. Înainte de a
configura o reţea LAN wireless, verificaţi dacă
routerul este prevăzut cu butonul WPS,
identificaţi-l şi familiarizaţi-vă cu modul său de
utilizare.
Din motive de securitate, [WPS (PIN)] furnizează
un cod PIN pentru routerul dumneavoastră.
Codul PIN se schimbă de fiecare dată când
selectaţi [WPS (PIN)].
1
Apăsaţi HOME, apoi selectaţi [Setări] 
[Setări sistem]  [Punere în funcţiune]
 [Reţea]  [Setare reţea].
2
Setarea adresei IP/serverului proxy:
Reţea LAN wireless
Reţea LAN wireless sigură?
NU
 Tipul 3
– setare automată:
[Configurarea conexiunii la reţea] 
[Simplu]
– setare manuală:
[Configurarea conexiunii la reţea]  [Expert]
 [Setare reţea prin cablu] sau [Setare reţea
wireless]
DA 
Utilizaţi un router LAN wireless
compatibil cu Wi-Fi Protected
Setup™ (WPS)?
NU
 Tipul 2
DA 
Tipul 1*
Reţea LAN prin cablu  tipul 4
*
3
Reţeaua de tip 1 este mai uşor de configurat dacă
routerul dumneavoastră dispune de un buton de
setare automată, de exemplu Air Station One-Touch
Secure System (AOSS). Majoritatea routerelor de
ultimă generaţie sunt prevăzute cu această funcţie.
Verificaţi routerul.
Tipul 1:
Urmaţi configuraţia pentru reţea
securizată cu Wi-Fi Protected
Setup™ (WPS).
Tipul 2: Urmaţi configuraţia pentru reţea
securizată fără Wi-Fi Protected
Setup™ (WPS).
Tipul 3: Urmaţi configuraţia pentru reţea
nesecurizată cu orice tip de router
LAN wireless.
Tipul 4: Urmaţi configuraţia pentru setarea
reţelei prin cablu.
Selectaţi [WPS (Apăsare buton)] pentru
metoda prin apăsarea butonului sau
[WPS (PIN)] pentru metoda cu
introducerea PIN-ului.
Notă
Denumirea butonului WPS poate fi diferită, în
funcţie de router (de exemplu, butonul AOSS).
4
Urmaţi instrucţiunile din ecranul de
configurare.
Notă
• Dacă utilizaţi WPS pentru configurarea reţelei, setările
de securitate ale routerului LAN wireless se activează,
şi orice echipament conectat anterior la reţeaua LAN
wireless în stare nesecurizată este deconectat de la
reţea.
În acest caz, activaţi setările de securitate ale
echipamentului deconectat, apoi reconectaţi
echipamentul. Puteţi şi să dezactivaţi setările de
securitate ale routerului LAN wireless şi să conectaţi
echipamentul la un TV în stare nesecurizată.
• Pentru a utiliza reţeaua cu IPv6, selectaţi [Setări] 
[Setări sistem]  [Punere în funcţiune]  [Reţea] 
[Prioritate IPv6/IPv4]  [IPv6], apoi selectaţi [Simplu]
în [Configurarea conexiunii la reţea].
• Când este selectat IPv6, HTTP Proxy nu poate fi setat.
11RO
RO
Tipul 2: Reţea securizată fără Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS)
Pentru configurarea unei reţele LAN wireless,
aveţi nevoie de SSID (numele reţelei wireless) şi
de codul de securitate (codul WEP sau WPA).
Dacă nu le ştiţi, consultaţi manualul de
instrucţiuni al routerului.
1
Apăsaţi HOME, apoi selectaţi [Setări] 
[Setări sistem]  [Punere în funcţiune]
 [Reţea]  [Setare reţea].
2
Setarea adresei IP/serverului proxy:
– setare automată:
[Configurarea conexiunii la reţea] 
[Simplu]
– setare manuală:
[Configurarea conexiunii la reţea]  [Expert]
 [Setare reţea prin cablu] sau [Setare reţea
wireless]
3
Selectaţi [Scanare], apoi selectaţi o reţea
din lista de reţele wireless scanate.
4
Urmaţi instrucţiunile din ecranul de
configurare.
3
Selectaţi [Scanare], apoi selectaţi o reţea
din lista de reţele wireless scanate.
4
Urmaţi instrucţiunile din ecranul de
configurare.
Notă
• Codul de securitate (WEP sau WPA) nu este necesar,
pentru că nu trebuie să selectaţi nicio metodă de
securitate în cadrul acestei proceduri.
• Pentru a utiliza reţeaua cu IPv6, selectaţi [Setări] 
[Setări sistem]  [Punere în funcţiune]  [Reţea] 
[Prioritate IPv6/IPv4]  [IPv6], apoi selectaţi [Simplu]
în [Configurarea conexiunii la reţea].
• Când este selectat IPv6, HTTP Proxy nu poate fi setat.
Tipul 4: Setarea reţelei prin cablu
Introduceţi caracterele alfanumerice pentru
routerul dumneavoastră, dacă este cazul.
Parametrii care trebuie configuraţi (de exemplu,
adresa IP, masca de subreţea, DHCP) pot fi
diferiţi, în funcţie de furnizorul de servicii
internet sau de router. Pentru informaţii
amănunţite, consultaţi manualul de instrucţiuni
al furnizorului dumneavoastră de servicii
internet sau manualul routerului.
1
Apăsaţi HOME, apoi selectaţi [Setări] 
[Setări sistem]  [Punere în funcţiune]
 [Reţea]  [Setare reţea].
2
Setarea adresei IP/serverului proxy:
Notă
• Pentru a utiliza reţeaua cu IPv6, selectaţi [Setări] 
[Setări sistem]  [Punere în funcţiune]  [Reţea] 
[Prioritate IPv6/IPv4]  [IPv6], apoi selectaţi [Simplu]
în [Configurarea conexiunii la reţea].
• Când este selectat IPv6, HTTP Proxy nu poate fi setat.
• În momentul introducerii parolei, asiguraţi-vă că
aceasta nu poate fi identificată de persoane
neautorizate din jurul dumneavoastră.
Tipul 3: Reţea nesecurizată cu orice tip
de router LAN wireless
Pentru configurarea unei reţele LAN wireless,
aveţi nevoie de SSID (numele reţelei wireless).
1
2
Apăsaţi HOME, apoi selectaţi [Setări] 
[Setări sistem]  [Punere în funcţiune]
 [Reţea]  [Setare reţea].
Setarea adresei IP/serverului proxy:
– setare automată:
[Configurarea conexiunii la reţea] 
[Simplu]
– setare manuală:
[Configurarea conexiunii la reţea]  [Expert]
 [Setare reţea prin cablu] sau [Setare reţea
wireless]
12RO
– setare automată:
[Configurarea conexiunii la reţea] 
[Simplu]
– setare manuală:
[Configurarea conexiunii la reţea]  [Expert]
 [Setare reţea prin cablu] sau [Setare reţea
wireless]
3
Urmaţi instrucţiunile din ecranul de
configurare.
[Setare reţea] se poate configura şi din meniul
[Configurare inițială].
Notă
• Permite configurarea automată a reţelei prin cablu/
wireless.
Atunci când conexiunea se realizează prin cablul
LAN: Prin cablu
Atunci când conexiunea se realizează cu LAN
wireless încorporată: Wireless
Atunci când conexiunea se realizează cu ambele
cabluri: Prin cablu
• Cu setarea [Simplu], adresa IP este setată automat.
Serverul proxy nu este utilizat.
• Pentru a utiliza reţeaua cu IPv6, selectaţi [Setări] 
[Setări sistem]  [Punere în funcţiune]  [Reţea] 
[Prioritate IPv6/IPv4]  [IPv6], apoi selectaţi [Simplu]
în [Configurarea conexiunii la reţea].
• Când este selectat IPv6, HTTP Proxy nu poate fi setat.
Dacă nu vă puteţi conecta la
internet
Utilizaţi funcţia de diagnosticare pentru a
identifica posibilele cauze de nerealizare a
conexiunii şi pentru a verifica setările.
Pregătirea unei reţele prin cablu
TV
1
Apăsaţi HOME, apoi selectaţi [Setări] 
[Setări sistem]  [Punere în funcţiune]
 [Reţea]  [Setare reţea].
2
Selectaţi [Vizualizarea setării şi stării
reţelei].
3
Selectaţi [Verificare conexiune].
Internet
Modem
cu funcţii
de router
sau
Acest proces poate dura câteva minute.
Diagnosticarea nu mai poate fi anulată după
ce aţi selectat [Verificare conexiune].
Router
RO
Modem
Internet
Notă
• Pentru conexiunile LAN, utilizaţi un cablu de categoria
7 (nu este furnizat).
Vizualizarea stării reţelei
Puteţi confirma starea reţelei.
1
Apăsaţi HOME, apoi selectaţi [Setări] 
[Setări sistem]  [Punere în funcţiune]
 [Reţea]  [Setare reţea].
2
Selectaţi [Vizualizarea setării şi stării
reţelei].
Politica de confidențialitate
Atunci când utilizaţi funcţiile următoare pentru a
vă conecta la internet, unele informaţii,
considerate informaţii cu caracter personal, sunt
trimise către serverele globale ale Sony
Corporation.
Pentru colectarea şi utilizarea acestor informaţii
este necesar acordul dumneavoastră.
• Actualizările software-ului de sistem prin
conectarea prin internet la serverele globale
ale Sony Corporation.
• Accesarea conţinutului de pe internet sau a
altor servicii de internet ale unor furnizori de
servicii, de exemplu YouTube.
Ecranele de setare din meniul Pornire automată
sau din meniul de configurare ale TV au rolul de
a confirma acordul dumneavoastră exprimat
după citirea întregii Politici de confidenţialitate.
Dacă doriţi să utilizaţi aceste funcţii, vă rugăm
să bifaţi [Accept] în fiecare ecran de setare. Dacă
bifaţi [Dezaprob], cele două funcţii de mai sus
nu pot fi utilizate.
Puteţi modifica această setare apăsând HOME,
apoi selectaţi [Setări]  [Setări sistem] 
[Punere în funcţiune]  [Politica de
confidențialitate].
13RO
Vizionarea emisiunilor TV
1
Apăsaţi pe  de la televizor sau de la
telecomandă pentru a porni televizorul.
2
Apăsaţi pe DIGITAL/ANALOG pentru a
comuta între intrările digitale şi cele
analogice.
3
Apăsaţi pe butoanele numerice sau pe
PROG +/– pentru a selecta un canal TV.
4
Apăsaţi pe  +/– pentru a regla
volumul.
Schimbarea stilului de
vizionare
Schimbarea formatului ecranului
1
Apăsaţi în mod repetat pe
selecta formatul ecranului.
[Zoom panoram.]*
[Normal]
[Complet]
[Zoom]*
pentru a
În modul digital
Este afișată pentru scurt timp o informaţie.
Aceasta poate conţine următoarele
simboluri.
[14:9]*
: Serviciu de date (Aplicaţie de difuzare)
: Servicii radio
: Serviciu codificat/cu abonament
:
Mai multe limbi audio disponibile
: Subtitrări disponibile
:
Sunt disponibile subtitrări şi/sau audio
pentru persoanele cu deficienţe de auz
Vârsta minimă recomandată a
: persoanelor care vizionează programul
curent (între 3 și 18 ani)
* Este posibil ca părţi din porţiunea de sus,
respectiv de jos a imaginii să fie decupate.
Notă
• Nu puteţi selecta [14:9] pentru imagini sursă HD.
Pentru intrare PC HDMI (temporizare PC)
[Normal]
[Complet 1]
[Complet 2]
: Blocare de către părinţi
: Blocare program digital
Sunet disponibil pentru persoanele cu
:
handicap vizual
Pentru HDMI DCI 4K (4096 × 2160p)
[Normal]
[Complet 1]
: Sunet cu subtitrare vorbită disponibil
: Sunet multicanal disponibil
14RO
[Complet 2]
Setarea opţiunii Selectare mod
1
2
Apăsaţi pe OPTIONS.
Apăsaţi pe /, apoi pe
selecta [Selectare mod].
pentru a
La selectarea opţiunii de scenă dorită,
calitatea optimă a imaginii şi a sunetului
pentru scena selectată sunt setate automat.
Opţiunile care se pot selecta variază.
Opţiunile indisponibile sunt scrise cu gri.
RO
15RO
Navigarea în meniul Acasă
Butonul HOME permite accesarea unei
diversităţi de setări şi caracteristici ale aparatului
TV.
Photo Sharing Plus
Conectați, vizualizați și salvați fotografiile
preferate pe TV cu ajutorul dispozitivelor
dumneavoastră (de exemplu, smartphone-uri
sau tablete).
HOME  [Toate aplicaţiile]  [Photo
Sharing Plus]
Notă
Toate aplicaţiile
Cu ajutorul opţiunii „Conţinut de pe internet”,
puteţi viziona diverse programe de divertisment
la cerere chiar pe TV dumneavoastră. Puteţi
urmări conţinutul de internet preferat şi puteţi
utiliza Photo Sharing Plus şi modul Ramă foto.
Notă
• Nu uitaţi să realizaţi conexiunea la internet a TV şi să
finalizaţi [Setare reţea] (pagina 25).
Pentru a utiliza Conţinut de pe internet
1
2
Apăsaţi HOME, apoi selectaţi [Toate
aplicaţiile].
Apăsaţi /// pentru a selecta
serviciul de internet dorit din lista de
servicii.
3
Apăsaţi
pentru a lansa conţinutul de
internet dorit.
4
Apăsaţi butonul roşu/verde/galben/
albastru pentru a filtra categoria de
aplicaţii după Fotografii/Muzică/Video/
Toate.
Pentru a părăsi Conţinut de pe internet
Apăsaţi pe HOME.
Notă
• Dacă întâmpinaţi probleme cu această opţiune,
verificaţi dacă aţi configurat corect conexiunea la
internet.
• Interfaţa pentru Conţinut de pe internet depinde de
furnizorii de conţinut de internet.
• Pentru a actualiza serviciile de Conţinut de pe
internet, apăsaţi HOME, apoi selectaţi [Setări] 
[Setări sistem]  [Punere în funcţiune]  [Reţea] 
[Actualizare conţinut Internet].
Pentru a utiliza NETFLIX
Apăsaţi butonul NETFLIX de pe telecomandă
pentru a lansa meniul.
Notă
• Este posibil ca opţiunea NETFLIX să nu poată fi
utilizată printr-un server proxy.
16RO
• Urmăriţi instrucţiunile de pe ecran pentru a conecta
dispozitivul la aparatul TV.
• Deschideţi browser-ul web la dispozitiv după
stabilirea tuturor conexiunilor, apoi urmaţi
instrucţiunile de pe ecran pentru a accesa adresa URL.
Pentru afişarea fotografiilor la aparatul
TV
1
2
Atingeţi dispozitivul pentru a porni.
Selectaţi o fotografie.
Fotografia selectată va fi afişată automat
pe ecranul TV.
Pentru salvarea unei fotografii afişate la
aparatul TV
1
Atingeţi miniatura de la dispozitiv, apoi
ţineţi apăsată fotografia pentru a
deschide meniul contextual.
2
Selectaţi [Da].
Notă
• Conectaţi un stick de memorie USB pentru a memora
până la 50 de fotografii.
• Pot fi conectate până la 10 smartphone-uri sau
tablete la aparatul TV în acelaşi timp.
• Dimensiunea maximă a fiecărui fişier foto este de
20 MB.
• De asemenea, puteţi salva şi muzică de fundal cu
dimensiunea fişierului de maximum 30 MB.
• Este acceptat browserul implicit pentru Android 2.3
sau o versiune mai nouă.
• Este acceptat browserul implicit pentru iOS; totuşi, în
funcţie de versiunea iOS-ului dumneavoastră, unele
funcţii nu pot fi utilizate.
Utilizarea aparatului TV în modul Ramă
foto
Modul Ramă foto afişează ceasul şi calendarul
în acelaşi timp cu o fotografie sau în timp ce se
ascultă muzică.
HOME  [Toate aplicaţiile]  [Mod Ramă
foto]
Pentru a evita imprimarea imaginilor pe panou,
ceasul şi calendarul sunt comutate automat la
fiecare oră.
Lista de programe
1 Apăsaţi pe HOME în modul digital.
2 Apăsaţi pe /, apoi pe pentru a
selecta [Lista de programe].
Pentru a lansa modul Ramă foto în timpul
redării suportului media USB
1
Apăsaţi pe OPTIONS în timpul redării
unui fişier foto sau de muzică.
2
Apăsaţi pe / şi apoi pe
pentru a
selecta [Mod Ramă foto] pentru a lansa
modul Ramă foto.
Pentru a selecta modul Afişare
Puteţi modifica afişajul modului Ramă foto
selectând [Mod de afişare] din [Setări ramă foto]
(pagina 26).
Pentru a selecta modul Afişare ceas
Puteţi alege dintre cele trei moduri de afişare a
ceasului selectând [Afişare ceas] în [Setări ramă
foto] (pagina 26).
Notă
• Acest aparat TV nu dispune de o alimentare de
rezervă cu baterie pentru ceas. În cazul unei căderi de
tensiune sau al deconectării cablului de alimentare,
data şi ora curentă vor fi resetate automat.
RO
3
Apăsaţi pe /// şi pe
selecta un program.
pentru a
Pentru a utiliza lista de favorite
Funcţia Favorite permite specificarea a până la
patru liste cu programe favorite. În timp ce
vizionaţi emisiuni TV, apăsaţi pe
pentru a
crea sau pentru a afişa o listă de favorite.
Sfat
• Apăsaţi pe butonul albastru pentru a edita lista de
favorite. Urmaţi indicaţiile de la baza ecranului.
EPG digital
1 Apăsaţi pe
GUIDE în modul digital.
Durată
Pentru economisirea energiei, aparatul TV
rulează continuu în modul Ramă foto timp de
maximum 24 de ore înainte de a se opri
automat. După oprirea automată, nu utilizaţi
modul Ramă foto timp ce cel puţin o oră, pentru
a evita imprimarea imaginilor pe panou.
Puteţi modifica setarea [Durată] în [Setări ramă
foto] (pagina 26).
2
Apăsaţi pe /// şi pe
selecta un program.
pentru a
17RO
Opţiuni redare
Înregistrări
(Funcţie indisponibilă în Italia)
1
2
3
Apăsaţi pe butonul roşu în vederea de tip
miniatură pentru a afişa lista de setări de redare
USB.
Apăsaţi pe HOME în modul digital.
Setări de prezentare
Apăsaţi pe / şi pe
[Înregistrări].
Apăsaţi OPTIONS în vederea de tip miniatură
pentru a afişa opţiunea de modificare a vederii
de tip miniatură în vederea de tip listă.
pentru a selecta
Apăsaţi /, apoi
pentru a selecta
[Listă de titluri], [Listă temporizator],
[Listă de erori] sau [Înregistr. cu temp.
man.].
Notă
• Apăsaţi pe butonul  REC pentru a înregistra
programul vizionat în momentul respectiv în modul
digital cu funcţia de înregistrare HDD USB.
• Nu uitaţi să conectaţi hard diskul la televizor înainte
de a începe înregistrarea.
Pentru reglarea calităţii imaginii şi
sunetului materialelor media USB
Apăsaţi OPŢIUNI în timpul redării fişierelor
media, apoi selectaţi [Imagine] sau [Sunet].
Notă
• Apăsaţi pe /// şi pe
un element.
pentru a selecta şi regla
Pentru redarea unei fotografii ca o
diaporamă (Foto)
Media
1
Redarea de fotografii/muzică/video
prin USB
Puteţi urmări pe ecranul televizorului fişierele
foto/muzică/video stocate într-o cameră foto
digitală/cameră video/smartphone Sony (în
funcţie de modele*), prin intermediul unui cablu
USB sau al unui dispozitiv de stocare USB.
1
Conectaţi la aparatul TV un dispozitiv
USB compatibil.
* Dispozitivul trebuie să fie în modul Transfer media
(MTP).
2
3
Apăsaţi pe HOME.
4
Apăsaţi pe / şi pe
pentru a selecta
[Fotografie], [Muzică] sau [Video].
5
Apare opţiunea [Selectare dispozitiv].
pentru a
Apăsaţi pe /, apoi pe
selecta un dispozitiv.
6
Apăsaţi pe /// şi pe
pentru a
selecta un fişier sau un folder.
Apăsaţi pe /, apoi pe
selecta [Media].
18RO
pentru a
Apăsaţi pe butonul verde în vederea de
tip miniatură/listă pentru a începe
diaporama.
Pentru a seta [Efect diaporamă] şi [Viteză
diaporamă], apăsaţi pe OPTIONS 
[Opţiuni redare].
Pentru a opri o diaporamă, apăsaţi pe
RETURN.
Notă
• Când aparatul TV accesează datele de la un dispozitiv
USB, respectaţi următoarele indicaţii:
 Nu opriţi aparatul TV.
 Nu deconectaţi cablul USB.
 Nu îndepărtaţi dispozitivul USB.
Este posibil ca datele dispozitivului USB să se
deterioreze.
• Sony nu va fi responsabilă pentru nicio deteriorare
sau pierdere a datelor de pe suporturile de date de
înregistrare din cauza unei defecţiuni la oricare dintre
dispozitivele conectate la aparatul TV.
• Sistemul de fişiere de la dispozitivul USB este
compatibil cu FAT16, FAT32 şi NTFS.
• Este posibil ca numele fişierului şi al folderului să nu
se afişeze corect în unele cazuri.
• La conectarea unei camere foto digitale Sony, setaţi
modul de conexiune USB al camerei la Auto sau
Stocare de masă. Pentru mai multe informaţii despre
modul de conexiune USB, consultaţi instrucţiunile
furnizate cu aparatul foto digital.
• Utilizaţi un dispozitiv de stocare USB compatibil cu
standardele clasei dispozitivului USB de stocare de
masă.
• Dacă un fişier selectat dispune de informaţii container
incorecte sau este incomplet, redarea sa este
imposibilă.
Formatul USB Video
Notă
• AVI (.avi)
• Redarea formatelor de fişiere de mai sus nu este
garantată.
Codec video:
Codec audio:
MPEG1, MPEG2, Xvid, MPEG4,
H.264, Motion JPEG
PCM, MPEG1 Layer1/2, MPEG2
AAC (2 canale), MPEG4 AAC
(2 canale), MPEG4 HE-AAC
(2 canale), Dolby Digital
(2 canale), Dolby Digital Plus
(2 canale), WMA v8, MP3
• ASF (.wmv, .asf)
Codec video:
Codec audio:
WMV v9, Xvid, VC-1
MP3, WMA v8
• MP4 (.mp4, .mov, .3gp)
Codec video:
Codec audio:
MPEG4, H.264, H.263, Motion
JPEG, H.265
MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2
AAC, MPEG4 AAC, MPEG4
HE-AAC
Redarea de fotografii/muzică/video
prin reţeaua proprie
Puteţi accesa diverse tipuri de conţinut (de
exemplu, fotografii/fişiere muzicale/
videoclipuri) stocate în serverele media DLNA
Certified™. Cu ajutorul funcţiei de reţea proprie,
puteţi accesa conţinutul din reţea din alte
încăperi.
Redarea fotografiilor/fişierelor
muzicale/videoclipurilor
1
Apăsaţi HOME, apoi selectaţi [Media] 
[Fotografie], [Muzică] sau [Video] 
serverul media dorit.
2
Selectaţi din listă fişierele sau folderele
pe care doriţi să le redaţi.
• MKV (.mkv)
Codec video:
Codec audio:
WMV v9, MPEG4, H.264, VC-1,
VP8, VP9, H.265
PCM, MPEG1 Layer1/2, MP3,
MPEG2 AAC (2 canale),
MPEG4 AAC (2 canale),
MPEG4 HE-AAC (2 canale),
Dolby Digital (2 canale),
WMA v8, Dolby Digital Plus
(2 canale), DTS, FLAC, VORBIS
• WebM (.webm)
Codec video:
Codec audio:
VP8, VP9
VORBIS
• PS (.mpg, .mpeg, .vro, .vob)
Codec video:
Codec audio:
MPEG1, MPEG2
MPEG1 Layer1/2, MP3, Dolby
Digital (2 canale), Dolby
Digital Plus (2 canale), DTS,
DTS 2.0
• TS (.ts, .m2ts)
Codec video:
Codec audio:
MPEG2, H.264, VC-1, H.265
MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2
AAC, MPEG4 AAC, MPEG4
HE-AAC, Dolby Digital
(2 canale), Dolby Digital Plus
(2 canale), DTS, DTS 2.0
Notă
• Este necesar ca serverul să fie DLNA Certified™.
• Fişierele dintr-un dispozitiv conectat la reţea trebuie
să fie în următoarele formate:
Imagini statice: JPEG
Muzică: MP3, PCM liniar, WMA
Video: AVCHD, MPEG2, MPEG1, MP4 (AVC), MP4
(MPEG4), WMV
• Este posibil ca unele fişiere să nu poată fi redate, chiar
dacă sunt în formatele acceptate.
Renderer
Puteţi reda pe ecranul TV fotografiile, fişierele
muzicale şi videoclipurile stocate în dispozitivele
conectate la reţea (de exemplu, aparate de
fotografiat digitale, telefoane mobile, PC)
accesându-le direct din dispozitivul respectiv.
De asemenea, reţeaua trebuie să accepte
dispozitivele prevăzute cu funcţia „Renderer”.
Setările funcţiei Renderer
Apăsaţi HOME, apoi selectaţi [Setări]  [Setări
sistem]  [Punere în funcţiune]  [Reţea] 
[Configurare reţea proprie]  [Renderer].
Formatul Muzică USB
•
•
•
•
LPCM, DTS-CD (.wav)
MPEG1 audio layer3 (.mp3)
WMA V8 (.wma)
FLAC (.flac)
Formatul USB Photo
• JPEG (.jpg, .jpeg)
19RO
RO
Setările de afişare pentru serverele
media
Temperatură culori
Selectaţi serverele reţelei proprii care vor fi
afişate în Meniul principal. Pot fi afişate până la
10 servere.
Claritate
1
2
Apăsaţi HOME, apoi selectaţi [Setări] 
[Setări sistem]  [Punere în funcţiune]
 [Reţea]  [Configurare reţea proprie]
 [Setări afişare server].
Selectaţi serverul care va fi afişat în
Selectare dispozitiv.
Reglează temperatura culorii.
Reglează detaliile imaginii.
Creare realitate
Reglează claritatea şi corectează
distorsiunile pentru obţinerea unei imagini
realiste.
Rezoluţie: Reglează fineţea şi claritatea.
Selectaţi [Manual] din [Creare
realitate] pentru a regla [Rezoluţie].
Mastered in 4K
Setări
Setări sistem
Optimizează calitatea imaginii pentru
discurile Blu-Ray masterizate în 4K. Se
aplică doar pentru semnalele 1080/24p.
Notă
Reducere aleatorie a zgomotului aleator
• Opţiunile pe care le puteţi regla variază în funcţie de
situaţie. Opţiunile inutilizabile sunt colorate în gri sau
nu sunt afişate.
• Funcţiile prin satelit sunt disponibile numai pentru
modelele prin satelit.
Reduce zgomotul aleatoriu repetitiv.
Imagine
Reducere digitală a zgomotului
Reduce zgomotul cauzat de compresia
video.
Mod imagine
Motionflow
Setează un mod imagine.
Îmbunătățește imaginile în mișcare.
Anulare
Mod Film
Resetează toate setările [Imagine], cu
excepţia [Mod imagine], la valorile
implicite.
Asigură mişcări mai adecvate ale imaginilor
la redarea imaginilor BD (Disc Blu-ray), DVD
sau VCR înregistrate pe film. Selectaţi
[Auto] pentru a reprezenta conţinutul de
film în starea în care se află.
Luminozitate
Reglează intensitatea retroiluminării.
Notă
Contrast
• Dacă imaginea conţine semnale neregulate sau
prea mult zgomot, [Mod Film] se dezactivează
automat, chiar dacă se selectează [Auto].
Măreşte sau reduce contrastul imaginii.
Setări avansate
Nivel de negru
Stabileşte setările [Imagine] mai detaliat.
Reglează nivelul de negru al imaginii.
Anulare: Resetează toate setările
avansate la valorile implicite.
Culoare
Îmb. avansată contrast: Reglează
automat contrastul în funcție de
luminozitatea imaginii.
Reglează nivelul de saturație a culorii.
Nuanţă
Reglează tonurile de verde și roșu.
20RO
Reglare tonuri de negru: Accentuează
nivelul de negru al imaginilor pentru
un contrast mai mare.
Gamma: Reglează balansul între zonele
închise și cele deschise.
Culori vii: Îmbunătățește strălucirea
culorilor.
Temp. culoare avansată:
Reglează în detaliu temperatura
culorii.
Puncte de ajustare gamma a culorilor:
Această funcție se adresează
utilizatorilor avansați și necesită
instrumente profesionale de calibrare a
imaginii. 10 puncte de reglare sunt
disponibile pentru a manipula acțiunea
pixelului pentru 10 niveluri de intrare a
semnalului.
Amplificare voce
Accentuarea vocii sau a zgomotului
ambiant.
Volum auto avansat
Compensare automată a nivelului
volumului care poate diferi în funcţie de
program sau intrare.
Balans
Accentuează balansul difuzorului din
stânga sau din dreapta.
Compensare volum
Reglează nivelul de volum al intrării
curente faţă de alte intrări.
Sunet
ClearAudio+
Bucuraţi-vă de sunet de cea mai bună
calitate printr-o combinaţie de tehnologie
digitală de procesare a sunetului cu balans
echilibrat.
Mod sunet
Selectaţi în funcţie de conţinutul pe care
doriţi să-l vizionaţi.
Anulare
Sunet Dual
Setează sunetul de la difuzor la [Mono],
[Stereo], [A] sau [B].
Notă
• Dacă semnalul este foarte slab, sunetul devine
automat mono.
• Dacă sunetul stereo este foarte zgomotos la
recepţionarea unui program NICAM, selectaţi
[Mono]. Sunetul devine mono, dar zgomotul se
reduce.
• Setarea [Sunet Dual] este memorată pentru
fiecare poziţie de program.
• Când este selectată opţiunea [Mono], nu puteţi
asculta sunete stereo transmise.
Resetaţi setările [Surround], [Efect
surround], [Restabilire sunet (DSEE)],
[Egalizator], [Amplificare voce], [Volum
auto avansat], [Balans] şi [Compensare
volum].
Sfat
Surround
Gamă dinamică: Compensează
diferenţele în materie de nivel audio
între diferite canale.
Reproducere perfectă a sunetului surround
real.
• Dacă selectaţi alte echipamente conectate la
aparatul TV, setaţi [Sunet Dual] la [Stereo], [A]
sau la [B].
Setări avansate
Notă
Efect surround
Reglare a efectului de sunet surround.
Restabilire sunet (DSEE)
Reproducerea sunetului spaţial la calitate
înaltă prin decodificarea frecvenţelor înalte,
cu pierderi minime datorită comprimării
digitale.
Egalizator
Reglează setările de frecvenţă a sunetului.
• Este posibil ca efectul să nu funcţioneze, sau
poate varia, în funcţie de program, indiferent de
setarea [Gamă dinamică].
Dolby Digital Plus Out: Selectaţi [Auto]
pentru a trece fluxul audio de tip
Dolby Digital Plus prin ARC atunci
când Dolby Digital Plus este disponibil
la sistemul audio conectat.
În timpul redării fluxului audio de tip
Dolby Digital Plus, sunetul de la
ieşirea audio digitală (optică)* este
anulat.
Selectaţi [Oprit] pentru a converti
21RO
RO
fluxul audio de tip Dolby Digital Plus
la Dolby Digital atât pentru ARC
(sistemul audio), cât şi pentru ieşirea
audio digitală (optică)*.
Nivel audio HE-AAC: Reglează nivelul
sunetului audio tip HE-AAC.
Nivel audio MPEG: Reglează nivelul
sunetului audio tip MPEG.
* Numai pentru anumite regiuni/ţări/modele de
televizor.
Ecran
Format ecran
Pentru detalii despre opţiunea Format
ecran, vezi pagina 14.
Format automat
Modifică automat [Format ecran] pentru a
se potrivi cu semnalul de intrare.
Presetat 4:3
Setează [Format ecran] implicit pentru un
semnal de intrare 4:3.
Arie de afişare automată
Reglează automat imaginea la cea mai
adecvată zonă de afişare.
Aria de afişare
Reglează aria de afişare a imaginii.
Deplasare orizontală
Reglează poziţia orizontală a imaginii.
Deplasare verticală
Reglează poziţia verticală a imaginii.
Dimensiune verticală
Reglează dimensiunea verticală a imaginii
când [Format ecran] este setat la [Zoom
panoram.].
Setările PC-ului / DCI 4K
Selectaţi [Format ecran], vezi pagina 14.
Configurare canal
Setare Semnal analog
Programare automată analogă:
Realizează programarea pentru toate
canalele analogice disponibile. De
regulă, această operaţie nu este
necesară, întrucât canalele sunt deja
programate la instalarea aparatului
TV. Totuşi, această opţiune permite
repetarea procesului (de ex.,
reprogramarea aparatului TV după
schimbarea locului acestuia în casă
sau pentru căutarea de noi canale
lansate de posturile de televiziune).
Presetare prog. man. Înainte de a
selecta [Sistem TV]/[Canal]/[AFT]/
[Filtru audio]/[Sari peste]/[Sistem
culoare], apăsaţi pe PROG +/– pentru
a selecta numărul programului cu
canalul. Nu puteţi selecta un număr
de program care este setat la [Sari
peste].
Program
Presetează manual canalele
programelor.
Nivelul semnalului
Afişează intensitatea semnalului pentru
programul vizionat în momentul
respectiv.
Sortare programe: Modifică ordinea de
memorare a canalelor la aparatul TV.
Setare semnal digital
Acord semnal digital:
Acord automat semnal digital
Programează canalele digitale
disponibile. Această opţiune permite
reprogramarea aparatului TV după
schimbarea locului acestuia în casă sau
pentru căutarea de noi canale lansate de
posturile de televiziune.
Gama programării automate
Normal: Caută canalele disponibile din
regiunea/ţara dvs.
Complet: Caută canalele disponibile
indiferent de ţară/regiune.
Notă
• Puteţi rula [Acord automat semnal digital]
când vă mutaţi într-o locuinţă nouă, când
schimbaţi furnizorii de servicii sau când
căutaţi canale lansate recent.
22RO
Editare listă programe
Elimină toate canalele digitale nedorite
stocate în aparatul TV şi modifică
ordinea canalelor digitale stocate în
aparatul TV.
Acord manual semnal digital
Programează manual canalele digitale.
Configurare subtitrare:
Setări subtitrare
Când se selectează [Deficienţe de auz],
este posibil ca subtitrările să fie afişate
împreună cu unele elemente de ajutor
vizual (în cazul în care canalele TV
transmit aceste informaţii).
Prima limbă preferată
Selectează limba preferată în care sunt
afişate subtitrările.
A doua limbă preferată
Selectează a doua limbă preferată în
care sunt afişate subtitrările.
Configurare audio:
Tip audio (Descriere audio)
Normal
Asigură tipul audio normal.
Descriere audio
Furnizează descrierea audio
(naraţiune) a informaţiilor vizuale, în
cazul în care posturile TV transmit
aceste informaţii.
Deficienţe de auz
Comută la transmisiile destinate
persoanelor cu deficienţă de auz
atunci când se selectează [Deficienţe
de auz].
Subtitrare vorbită
Comută la transmisia cu dublare audio
dacă astfel de informaţii sunt
transmise de canalele de TV.
Prima limbă preferată
Selectaţi limba preferată utilizată pentru
un program. Anumite canale digitale pot
emite pentru un program sunetul în mai
multe limbi.
A doua limbă preferată
Selectaţi a doua limbă preferată utilizată
pentru un program. Anumite canale
digitale pot emite pentru un program
sunetul în mai multe limbi.
Procent Descriere audio
Reglează nivelurile de ieşire pentru
semnalul audio TV principal şi pentru
Descriere audio.
Sfat
• Această opţiune este disponibilă numai
atunci când este setată [Descriere audio] din
[Tip audio (Descriere audio)].
Setare Guide:
Actualizare Guide în standby
Datele EPG sunt obţinute în timp ce TV
se află în modul de standby.
Configurare tehnică:
Actualizare automată
Permite aparatului TV să detecteze şi să
memoreze servicii digitale noi, pe
măsură ce acestea devin disponibile.
Înlocuire serviciu
Selectaţi [Pornit] pentru a schimba
automat canalul dacă un difuzor de
posturi de televiziune modifică
transmisia programului vizionat la un alt
canal.
Transfer listă de programe
Importul sau exportul listei programelor
memorate prin intermediul dispozitivului
USB.
Setare satelit:
Permite acordul automat al canalelor
prin satelit.
Acord digital semnal satelit
Programează canalele disponibile prin
satelit.
Această opţiune permite reprogramarea
aparatului TV după schimbarea locului
acestuia în casă sau pentru căutarea de
noi canale lansate de posturile de
televiziune.
Notă
• Puteţi alege tipul de instalare şi puteţi
configura opţiunile de programare conform
setărilor de mai jos:
Configuraţie antenă
Puteţi selecta Distribuţie printr-un singur
cablu, Antenă fixă sau DiSEqC.
Tipul de instalare a antenei de satelit poate fi
Distribuţie printr-un singur cable, Antenă fixă
sau DiSEqC.
Instalarea de tipul „Printr-un singur cablu”
asigură transmiterea programelor prin satelit
pentru mai multe receptoare printr-un singur
cablu coaxial. Fiecărui receptor sau tuner îi
este alocată o „bandă” a utilizatorului.
Instalarea de tipul DiSEqC permite
conectarea mai multor antene de satelit sau
LNB-uri, dacă le aveţi, şi selectarea uneia/
unuia cu ajutorul telecomenzii televizorului.
„Antenă fixă” este, în general, cel mai simplu
tip de instalare, în cazul în care există o
singură antenă de satelit şi un singur LNB.
Bandă
Numărul benzii utilizatorului alocat
televizorului sau tunerului.
23RO
RO
Frecvenţă bandă
Frecvenţa benzii utilizatorului alocată
televizorului sau tunerului.
Altele (Satelit general)
Televizorul va căuta serviciile de satelit pe
baza unui grup de setări generale.
Control DiSEqC
Setările pentru controlarea echipamentului
de satelit suplimentar, de exemplu splitere.
Tip căutare
Opţiunea „Scanare completă” efectuează o
scanare a tuturor frecvenţelor de satelit
disponibile.
Opţiunea „Scanare reţea” efectuează o
scanare pe baza parametrilor predefiniţi ai
unei reţele.
Cu opţiunea „Scanare manuală” puteţi seta
frecvenţa de scanare şi alţi parametri ai
transponderului.
Sfat
• Dacă nu puteţi recepţiona niciun serviciu
după utilizarea opţiunii „Scanare reţea”,
efectuaţi o scanare completă.
Editare listă programe prin satelit
Elimină toate canalele prin satelit
nedorite stocate în aparatul TV şi
modifică ordinea canalelor prin satelit
stocate în aparatul TV.
Actualizare automată servicii satelit
Permite aparatului TV să detecteze şi să
memoreze servicii prin satelit noi, pe
măsură ce acestea devin disponibile.
Actualizare manuală a serviciului
(menţine favoritele şi
temporizatoarele):
Căutare manuală a actualizărilor
disponibile pentru servicii.
Configurare Modul CA:
Permite accesarea unui serviciu TV cu
plată după procurarea unui CAM
(modul de acces condiţionat) şi a unui
card de vizionare.
PIN modul CA:
Permite introducerea valorii codului
PIN al CAM (modul de acces
condiţionat) (format din 8 cifre) care
va fi memorat în aparatul TV.
Ştergere listă de servicii:
Şterge o listă de servicii: Selectaţi [Da]
pentru a şterge.
24RO
Configurare aplicaţie interactivă:
Serviciul de aplicaţie interactivă vă
oferă text şi elemente grafice digitale
de înaltă calitate, alături de opţiuni
avansate. Acest serviciu este acceptat
de către posturile de televiziune.
Aplicaţie interactivă
Activează vizionarea programelor care
acceptă servicii interactive.
Pornire automată aplicaţie
Lansează automat aplicaţiile aferente
transmisiei.
Aplicaţie pentru (Prog. [programul
curent])
Activează serviciul de aplicaţie
interactivă pentru programul curent.
Notă
• Serviciul interactiv este disponibil numai
dacă este inclus în transmisia postului de
televiziune.
• Funcţiile disponibile şi conţinutul ecranului
diferă în funcţie de postul de televiziune.
Blocare de către părinţi
Cod PIN
Stabileşte codul PIN pentru blocarea
canalelor, intrărilor externe, serviciilor de
internet şi a tuturor setărilor aferente
reglajului fin al canalelor. Utilizaţi 0-9 de la
telecomandă pentru a introduce un cod
PIN din patru cifre.
Schimbaţi Codul PIN
Selectaţi pentru a schimba codul PIN.
Evaluare parentală
Setează o restricţie a programelor vizionate
în funcţie de vârstă. Pentru a viziona orice
program permis pentru vârste superioare
celei pe care o specificaţi, introduceţi codul
PIN corect.
Protecţie configurare
Punere în funcţiune
Activează sau dezactivează protecţia
operaţiunilor aferente programelor.
Reţea
Blocare program digital
Setare reţea: Configurează setările
pentru starea reţelei.
Nu permite vizionarea unui canal digital.
Pentru a viziona un canal blocat, selectaţi
[Deblocat].
Blocare program satelit
Nu permite vizionarea unui program prin
satelit. Pentru a viziona programul blocat,
selectaţi [Deblocat].
Notă
• Pentru a viziona programul blocat, introduceţi
codul PIN sau deblocaţi-l selectând [Program
blocat.] din [Blocare de către părinţi].
Blocare intrare externă
Nu permite vizionarea intrării externe.
Pentru a viziona o intrare externă, selectaţi
[Deblocat].
Notă
• Introducerea codului PIN corect pentru canalul
sau intrarea externă blocată va dezactiva
temporar caracteristica [Blocare de către
părinţi]. Pentru reactivarea setărilor [Blocare de
către părinţi], opriţi şi reporniţi aparatul TV.
Sfat
• Dacă v-aţi pierdut codul PIN, consultaţi
pagina 38.
Blocare utilă pt. Titluri înregistrate
(numai pentru Regatul Unit)
Blocarea conţinutului înregistrat este
posibilă prin afişarea unei recomandări
care solicită introducerea unei parole
pentru acces.
Blocare internet
Blochează vizionarea conţinutului de pe
internet.
Pentru a viziona un conţinut de pe internet,
selectaţi [Deblocat].
Prioritate IPv6/IPv4: Comută între [IPv6]
şi [IPv4 (recomandat)].
Notă
• Pentru a utiliza reţeaua cu [IPv6], selectaţi
[IPv6], apoi selectaţi [Simplu] în [Configurarea
conexiunii la reţea].
• Când este selectat IPv6, HTTP Proxy nu poate
fi setat.
• Atunci când este selectat IPv6, unele site-uri,
aplicaţii sau conţinut de pe internet nu pot fi
vizionate.
Wi-Fi încorporată: Reţeaua LAN wireless
încorporată este setată la [Pornit] sau
la [Oprit].
Setaţi reţeaua LAN wireless
încorporată la [Oprit]dacă nu o
utilizaţi.
Atunci când comutaţi de la [Oprit] la
[Pornit], realizaţi conexiunea la reţea
prin intermediul opţiunii [Setare
reţea].
Wi-Fi Direct: Porneşte/se opreşte
pentru a conecta aparatul TV cu
dispozitivul Wi-Fi Direct ca de
exemplu PC, telefon mobil sau aparat
foto digital.
Setări Wi-Fi Direct: Setaţi pentru a
conecta un dispozitiv Wi-Fi la aparatul
TV cu ajutorul funcţiei Wi-Fi Direct.
Dacă nu vă puteţi conecta, apăsaţi pe
butonul OPTIONS şi selectaţi
[Manuală].
Nume dispozitiv: Modificaţi numele
aparatului TV indicat la dispozitivul
conectat.
Actualizare conţinut Internet: Se
realizează conectarea la internet,
pentru a obţine serviciile disponibile
de conţinut de pe internet.
Configurare reţea proprie:
Setări afişare server
Afişează lista serverelor conectate.
Puteţi selecta serverul care va fi afişat în
Selectare dispozitiv.
25RO
RO
Diagnosticări server
Stabileşte prin diagnosticare dacă TV se
poate conecta la fiecare server din
reţeaua proprie.
Pornire de la distanţă
Prin intermediul acestei funcţii, TV poate
fi pornit de dispozitivul conectat la
reţeaua proprie.
Notă
• Consumul de curent în standby creşte dacă
se alege setarea [Pornit].
Renderer
Funcţia Renderer
Activează redarea fişierelor media de
pe un dispozitiv (de exemplu, un
aparat foto digital) pe ecranul
televizorului.
Control acces Renderer
Permite accesul de la un dispozitiv de
comandă specificat.
Configurare Renderer
Modifică setările detaliate din
[Configurare Renderer].
Politica de confidențialitate
Selectaţi [Accept] sau [Dezaprob] pentru a
confirma Politica de confidenţialitate.
(pagina 13).
Setarea de confidențialitate*
Gestionează informațiile dumneavoastră
personale.
* Numai pentru anumite regiuni/ţări/modele de
televizor.
Setări ramă foto
Mod de afişare: Permite selectarea
modului de afişare. Consultaţi
pagina 17.
Afişare ceas: Permite selectarea afişării
ceasului.
Notă
• Această opţiune este disponibilă atunci când
[Mod de afişare] este setat la [Imagine şi
ceas] sau la [Ceas pe tot ecranul].
Selectare imagine: Selectaţi imaginea.
Selectare muzică: Selectaţi muzica.
Setare diaporamă: Selectaţi între
afişarea modului diaporamă sau a
unei fotografii cu vizualizare unică.
26RO
Setare redare muzică: Selectaţi între
selectarea tuturor melodiilor sau a
unei singure piese muzicale.
Durată: Selectarea intervalului de timp
după care televizorul trece automat în
modul standby.
Prima zi a săptămânii: Setează
[Duminică] sau [Luni] ca prima zi a
săptămânii în calendar.
Pornire automată USB
Când dispozitivul USB este conectat la
portul USB, selectaţi [Pornit] pentru a
vizualiza automat miniatura ultimului fişier
foto/muzică/video redat.
Ceas/Temporizatoare
Setează temporizatoarele şi ceasul.
Temporizator oprire: Setează durata, în
minute, cât doriţi ca aparatul TV să
rămână pornit înainte de a se opri
automat.
Temporizator pornire: Porneşte
aparatul TV din modul repaus şi îl
acordează la un canal sau la o intrare
preferată de dvs. Înainte de a seta
această funcţie, asiguraţi-vă că setaţi
ora curentă corectă.
Setare ceas: Setează ora şi data curentă.
Auto/Manuală
Selectaţi [Manuală] pentru a fixa manual
ora curentă.
Fus orar automat
Setează selectarea automată a fusului
orar în care vă aflaţi.
Pornit: Comută automat între ora de
vară şi ora de iarnă, conform
calendarului.
Oprit: Ora este afişată în funcţie de
diferenţa de oră setată prin
[Fus orar].
Oră de vară automată
Setează dacă se comută automat între
ora de vară şi ora de iarnă.
Dată
Setează data curentă.
Oră
Setează ora curentă.
Fus orar
Permite selectarea manuală a fusului
orar în care vă aflaţi, dacă nu coincide cu
setarea implicită a fusului orar pentru
ţara/regiunea dvs.
Configurare înregistrare (Funcţie
indisponibilă în Italia)
Pentru înregistrarea şi anularea înregistrării
HDD pentru funcţia de înregistrare.
Actualizare automată a timpului pentru
înregistrare:
Pornit
Durata de înregistrare se actualizează
automat, pe baza modificărilor
semnalului de transmisie
Oprit
Durata de înregistrare depinde de ora
programării/rezervării
Se recomandă să nu modificaţi setările
din acest meniu dacă există ore
programate.
Configurare inițială
Porneşte procedura de configurare iniţială.
Această opţiune permite reprogramarea
aparatului TV după schimbarea locului
acestuia în casă sau pentru căutarea de noi
canale lansate de posturile de televiziune.
Limba/Language
Selectaţi limba în care sunt afişate
meniurile.
Tastatură fizică (numai pentru browserul
web)*
Selectaţi limba tastaturii fizice atunci când
tastatura fizică este conectată la televizor.
* Numai pentru anumite regiuni/ţări/modele de
televizor.
Setare AV
Presetări AV: Atribuie un nume intrării
de echipament externe.
Activat
Selectaţi [Auto] pentru a afişa numele
numai când echipamentul este conectat
sau [Permanent] pentru a afişa
indiferent de starea conexiunii.
Sistem culoare: Selectaţi sistemul de
culoare în funcţie de semnalul video
compozit de la sursa de intrare.
Redare sunet: Selectați ieșirea audio
spre difuzoarele aparatului TV sau
spre echipamentul audio extern.
Căşti/Ieşire audio: Setează ieşirea audio
la căşti, la sistemele audio externe sau
la subwooferul activ conectat la TV.
Deconectaţi căştile de la televizor
atunci când selectaţi [Ieşire audio
(fixă)], [Ieşire audio (variabilă)] sau
[Subwoofer].
Ieşire audio (fixă)
Ieşirea audio a receptorului TV este fixă.
Utilizaţi controlul volumului de la
receptorul audio pentru a regla volumul
(şi alte setări audio) prin intermediul
sistemului dvs. audio.
Ieşire audio (variabilă)
Când se utilizează un sistem audio
extern, ieşirea de volum de la ieşirea
audio poate fi controlată utilizându-se
telecomanda aparatului TV.
Căşti asociate cu difuzor: Porneşte/
opreşte difuzoarele interne ale TV
atunci când conectaţi căştile la TV.
Volum căşti: Reglează volumul căştilor.
Notă
Logo de pornire
Selectaţi [Pornit] pentru a afişa logo-ul la
pornirea aparatului TV. Selectaţi [Oprit]
pentru a-l dezactiva.
Indicator LED
Selectaţi [Pornit] pentru a aprinde
indicatorul cu LED. Selectaţi [Oprit] pentru
a-l dezactiva.
• Această opţiune nu este disponibilă când
[Căşti/Ieşire audio] este setat la [Ieşire audio
(fixă)], [Ieşire audio (variabilă)] sau la
[Subwoofer].
Subwoofer: Pentru activare, setaţi
[Căşti/Ieşire audio] la [Subwoofer].
Nivel subwoofer
Reglaţi nivelul de volum pentru
subwoofer.
Fază
Selectaţi polaritatea fazelor.
Sincronizare subwoofer
Reglează decalarea sunetului
subwoofer-ului.
27RO
RO
Ieşire audio digitală: Setează semnalul
audio redat la ieșire când se utilizează
un cablu de ieșire audio (optic)* sau
un cablu HDMI.
* Numai pentru anumite regiuni/ţări/modele
de televizor.
Auto 1
Ieşire sunet comprimat fără modificări.
Auto 2
Ieşire numai sunet comprimat pentru
conţinutul mai multor canale, fără
modificări.
PCM
Ieşire în PCM întotdeauna.
Poziţie televizor: Îmbunătăţeşte setările
difuzoarelor când este setată la
[Suport pentru masă] sau la [Pe
perete] în funcţie de poziţia aparatului
TV.
Formatul semnalului HDMI:
Standard
Format HDMI standard pentru utilizare
normală.
Îmbunătățit
Setați doar pentru dispozitivele
compatibile cu formate HDMI HighQuality precum 4K 60p 4:2:0 10bit,
4:4:4, 4:2:2.
Asigurați-vă că utilizați un cablu HDMI
premium, de clasă superioară, care
acceptă viteze de 18 Gbps și care are
aplicată sigla HDMI.
(Consultați specificațiile cablului).
Notă
• Doar HDMI IN 2 și IN 3.
• Modificați în [Standard] dacă imaginea și
sunetul nu sunt redate corect în
[Îmbunătățit].
Setări BRAVIA Sync
Permiterea comunicării televizorului cu
echipamente compatibile cu funcţia
Comandă BRAVIA Sync şi conectate la
mufele HDMI ale televizorului. Reţineţi:
setările de comunicaţii trebuie, de
asemenea, efectuate la echipamentul
conectat.
Comandă BRAVIA Sync: Setează dacă
se corelează sau nu operaţiunile
aparatului TV şi ale echipamentului
conectat care este compatibil cu
Comandă BRAVIA Sync. Când este
setat la [Pornit], sunt disponibile
28RO
următoarele funcţii. Dacă sunt
conectate echipamente Sony specifice
compatibile cu Comandă BRAVIA
Sync, această setare se aplică
automat la echipamentul conectat.
Oprire dispozitive: Când este setată la
[Pornit], echipamentul conectat care
este compatibil cu Comandă BRAVIA
Sync se opreşte când TV intră în
modul standby.
Pornire automată TV: Când este setată
la [Pornit], TV porneşte odată cu
echipamentul conectat care este
compatibil cu Comandă BRAVIA Sync.
Listă dispozitive BRAVIA Sync: Afişează
o listă de echipamente conectate care
sunt compatibile cu Comandă BRAVIA
Sync. Selectaţi [Activare] pentru a
actualiza [Listă dispozitive BRAVIA
Sync].
Butoane de control dispozitiv: Selectaţi
funcţiile buton ale telecomenzii
aparatului TV pentru a opera
echipamentul conectat.
Niciuna
Dezactivează controlul de la
telecomanda aparatului TV.
Normal
Pentru operaţii de bază, precum
butoanele de navigare (sus, jos, stânga
sau dreapta etc.).
Butoane de acord
Pentru operaţiunile elementare şi
utilizarea butoanelor aferente canalelor,
de exemplu PROG +/– sau (0-9) etc. Pot
fi folosite pentru accesarea unui tuner,
set-top box etc. prin intermediul
telecomenzii.
Butoane de meniu
Pentru operaţii de bază şi operarea
butoanelor HOME/OPTIONS.
Utile la selectarea meniurilor unui player
BD etc. prin intermediul telecomenzii.
Butoane de acord şi meniu
Pentru operaţii de bază şi operarea
butoanelor aferente canalelor şi a
butonului HOME/OPTIONS.
Asistenţă pentru clienţi
Furnizează informaţii despre modelul TV,
software şi altele. Pentru detalii, vezi
pagina 29.
Eco
Anulare
Resetează setările Eco curente la valorile
implicite.
Mod economic
Reduce consumul de putere al aparatului
TV prin reglarea retroiluminării.
Când selectaţi [Fără imagine], imaginea
este oprită. Sunetul rămâne nemodificat.
TV inactiv standby
Oprește aparatul TV dacă acesta nu a fost
operat în intervalul de timp presetat.
Setări standard
Resetează toate setările la setările standard.
După finalizarea acestei proceduri, se afişează
ecranul iniţial de configurare.
Notă
• Aveţi grijă să nu opriţi aparatul TV în această
perioadă (necesită circa 30 de secunde) sau apăsaţi
pe orice butoane.
Iniţializare informaţii personale
Puteţi şterge informaţiile personale stocate în
TV.
Asistenţă produs
Afişează informaţiile despre produs.
Asistenţă pentru clienţi
RO
Numele modelului
Afişează numele modelului aparatului TV.
Versiune software
Afişează versiunea software curentă a
aparatului TV.
Digital
Selectaţi [Informaţii de sistem] pentru a afişa
informaţiile despre canalele digitale ale
aparatului TV.
Intrări externe
Selectaţi [Vizualizare Presetări AV] pentru a
vizualiza sau pentru a gestiona intrarea TV.
Verificare imagine
Vizualizare imagine test: Permite
verificarea stării imaginii pe afişaj.
Actualizare software
Actualizează sistemul TV folosind memoria USB
sau prin reţea.
Notă
• Actualizarea software-ului prin internet poate fi
diferită, în funcţie de regiune/ţară/modelul
televizorului.
• Pentru actualizarea software-ului, accesaţi site-ul de
asistenţă Sony.
Descărcare software automată
Selectaţi [Pornit] pentru a descărca software-ul
automat. Selectaţi [Oprit] pentru a-l dezactiva.
29RO
Vizionarea imaginilor de la echipamentele conectate
Diagramă de conexiune
Puteţi conecta la aparatul dvs. TV o gamă variată de echipamente opţionale.
Notă
• În funcţie de modelul TV, conectarea unui dispozitiv USB de mari dimensiuni poate interfera cu alte dispozitive
conectate din apropierea sa.
• Atunci când conectaţi un dispozitiv USB de mari dimensiuni, conectaţi numai o mufă USB.
Căști/Sistem
Audio/
Subwoofer
Dispozitiv HDMI
*3
*1
Modul
acces
condiţionat
Aparat foto digital/
Cameră video/
Dispozitiv de stocare
USB
*2
Aparat foto digital/
Cameră video/
Dispozitiv de stocare
USB
*1
Dispozitiv HDMI
*1
Sistem Audio cu
dispozitiv ARC/
Dispozitiv HDMI
VCR/echipament
pentru jocuri video/
DVD player/cameră
video
Notă
*1
< 12 mm
Router
Sistem Audio
cu ieşire audio
optică
Cablu/Antenă/
Set Top Box
*2
*4
Satelit
< 21 mm
*2 Mufele, etichetele şi funcţiile pot fi diferite, în funcţie de ţară/regiune/modelul televizorului.
*3 Acceptă numai mini mufă stereo cu 3 pini.
*4
< 14 mm
30RO
Calitatea imaginii
• Cablu AV compozit
• Cablul antenei
• Cablu HDMI
Videoclipurile cu definiţie standard (SD) au semnale de
imagine cu o rezoluţie verticală de 480 de linii (NTSC) sau 576
de linii (PAL/SECAM).
Videoclipurile high-definition (HD) au semnale de
imagine cu o rezoluţie verticală de 720 sau 1.080
de linii.
(Pentru rezoluție verticală 4K: 2.160 linii)
RO
31RO
Utilizarea echipamentelor
audio şi video
1 Porniţi echipamentele conectate.
2 Apăsaţi pe pentru a afişa sursa de
Apăsaţi pe /, apoi pe
pentru a
selecta sursa de intrare dorită.
Oglindirea ecranului afişează ecranul unui
dispozitiv compatibil (de ex., smartphone) pe
ecranul lat al aparatului TV, prin intermediul
tehnologiei Miracast.
Pentru utilizarea acestei funcţii nu este necesară
utilizarea unui router wireless (sau punct de
acces).
Elementul evidenţiat este selectat dacă trec
5 secunde fără nicio operaţie.
1
Apăsaţi pe butonul
/ , apoi
selectaţi [Oglindire ecran] utilizând
butoanele /.
2
Operaţi dispozitivul compatibil cu
funcţia de oglindire a ecranului, pentru
a-l conecta la aparatul TV. Odată
conectat, ecranul dispozitivului va fi
afişat pe televizor.
intrare.
3
Utilizarea funcţiei Oglindire
ecran
Notă
• La conectarea unui sistem audio digital incompatibil
cu tehnologia Audio Return Channel (ARC) utilizând
un cablu HDMI, trebuie să conectaţi un cablu audio
optic la DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)* pentru a reda
sunete digitale.
• Când realizați conexiunea cu un cablu HDMI,
asigurați-vă că utilizați un cablu HDMI de mare viteză
cu sigla tipului de cablu aplicată. În cazul
dispozitivelor compatibile cu formate HDMI HighQuality precum 4K 60p 4:2:0 10bit, 4:4:4, 4:2:2 la
HDMI IN 2 sau IN 3, utilizați un cablu HDMI premium,
de clasă superioară, care acceptă viteze de 18 Gbps și
care are aplicată sigla HDMI. (Cablu SONY
recomandat).
• La conectarea echipamentelor mono, conectaţi cablul
audio la mufa L (mono).
* Numai pentru anumite regiuni/ţări/modele de
televizor.
Pentru utilizarea dispozitivelor BRAVIA
Sync
La conectarea aparatului TV la echipamente
compatibile BRAVIA Sync, le puteţi controla
simultan.
Nu uitaţi să efectuaţi, în prealabil, setările
necesare. Setările Comandă BRAVIA Sync
trebuie efectuate atât la aparatul TV, cât şi la
echipamentul conectat. Consultaţi [Setări
BRAVIA Sync] (pagina 28) pentru setările de pe
partea aparatului TV. Consultaţi instrucţiunile de
utilizare ale echipamentului conectat pentru
setările de pe partea echipamentului conectat.
Pentru listarea dispozitivelor conectate/
anularea înregistrării dispozitivului
Când este afişat ecranul de standby pentru
funcţia de oglindire a ecranului, apăsaţi pe
OPTIONS, apoi selectaţi [Afişare listă dispozitive
/ Ştergere].
Pentru anularea înregistrării unui dispozitiv,
selectaţi dispozitivul din listă pentru a-l şterge,
apoi apăsaţi pe . Apoi, selectaţi [Da] în
afişajul de confirmare.
Pentru afişarea notificării de înregistrare când
se încearcă conectarea unui dispozitiv la TV
Activarea acestei funcţii poate preveni
conectarea unui dispozitiv când nu se doreşte
aceasta.
Când este afişat ecranul de repaus pentru
funcţia de oglindire a ecranului, apăsaţi pe
OPTIONS, apoi selectaţi [Notificare înregistrare]
 [Pornit].
Reţineţi că, după declinarea solicitării de
înregistrare de la un dispozitiv, nu veţi putea
conecta dispozitivul decât dacă îl ştergeţi din
lista de dispozitive.
Pentru modificarea setării benzii (pentru
experţi)
Când este afişat ecranul de repaus pentru
funcţia de oglindire a ecranului, apăsaţi pe
OPTIONS, apoi selectaţi [Setarea benzii].
32RO
Notă
• Dispozitivele care se conectează trebuie să respecte
următoarele reguli:
Dispozitive compatibile cu funcţia Oglindire ecran:
Conexiune în banda de 2,4 GHz (banda de 5 GHz nu
este acceptată).
• Pentru informaţii despre banda wireless acceptată de
dispozitivul dvs., consultaţi manualul de instrucţiuni
al dispozitivului.
RO
33RO
Montarea televizorului pe perete
Manualul de instrucţiuni al acestui televizor prezintă numai paşii necesari pentru pregătirea instalării
televizorului înainte de instalarea acestuia pe perete.
Pentru clienţi:
Pentru protecţia produsului şi din motive de siguranţă, Sony recomandă insistent ca instalarea
televizorului să fie efectuată numai de către dealeri Sony sau contractori licenţiaţi. Nu încercaţi să
instalaţi personal televizorul.
Pentru dealerii Sony şi contractori:
Acordaţi atenţie maximă aspectelor de siguranţă în timpul instalării, întreţinerii periodice şi examinării
produsului.
Este necesară o experienţă suficientă pentru instalarea acestui produs, mai ales pentru a determina
rezistenţa peretelui pentru a susţine greutatea televizorului. Încredinţaţi montajul acestui produs pe
perete distribuitorilor Sony sau contractorilor licenţiaţi şi acordaţi o atenţie adecvată aspectelor de
siguranţă în timpul instalării. Sony nu este responsabilă pentru daune materiale sau vătămări
corporale cauzate de manipularea eronată sau instalarea necorespunzătoare.
Utilizaţi dispozitivul de montare pe perete SU-WL450 (nu este furnizat) pentru instalarea televizorului
pe perete.
La instalarea dispozitivului de montare pe perete, consultaţi şi instrucţiunile de utilizare şi ghidul de
instalare furnizat cu dispozitivul de montare pe perete.
Notă
• Depozitați șuruburile demontate într-o locație sigură, fără a le lăsa la îndemâna copiilor.
• Dacă suportul de masă este fixat deja la TV, detașați suportul de masă înainte. Consultați Ghidul de configurare și
urmați pașii în ordine inversă pentru a detașa suportul de masă.
• Atunci când demontați suportul de masă de la TV, așezați TV-ul cu ecranul în jos pe o suprafață plană și stabilă,
acoperită cu o cârpă groasă și moale, pentru a preveni deteriorarea suprafeței afișajului LCD (cu excepția
KD-65XE70xx).
Pentru instrucţiuni privind instalarea dispozitivului de montare pe perete al modelului dumneavoastră de televizor,
consultaţi următorul site:
www.sony.eu/tv/wall-mount-bracket-manual
Demontați șuruburile din partea din spate a TV-ului
KD-65XE70xx
34RO
Pe ecran apar numai „zăpadă” şi paraziţi
Informaţii suplimentare
Depanare
Când indicatorul cu LED luminează
intermitent în roşu, număraţi apariţiile
acestuia (intervalul de timp este de trei
secunde).
Dacă indicatorul cu LED luminează intermitent
în roşu, resetaţi aparatul TV deconectând cablul
de alimentare c.a. (cablul de conectare la reţea)
de la TV timp de două minute, apoi porniţi
aparatul TV.
Dacă problema persistă, contactaţi dealerul sau
centrul de service Sony, indicând numărul de
apariţii intermitente ale indicatorului cu LED în
culoarea roşie (intervalul de timp este de trei
secunde). Apăsaţi pe  la TV pentru a-l opri,
deconectaţi cablul de alimentare c.a. (cablul de
conectare la reţea) şi informaţi dealerul sau
centrul de service Sony.
Când indicatorul cu LED nu luminează
intermitent, verificaţi elementele după cum
urmează.
Dacă problema persistă, solicitaţi personalului
de service autorizat să efectueze o intervenţie
de service la aparatul dvs. TV.
 Verificaţi dacă antena este ruptă sau îndoită.
 Verificaţi dacă antena a ajuns la sfârşitul duratei
sale de utilizare (între trei şi cinci ani în condiţii de
utilizare normală, între unul şi doi ani pe malul
mării).
Imagine deformată (linii punctate sau dungi)
 Feriţi aparatul TV de surse de zgomot electric,
precum autovehiculele, motocicletele,
uscătoarele de păr sau echipamentele opţionale.
 La instalarea echipamentului opţional, lăsaţi
oarecare spaţiu între echipamentul opţional şi TV.
 Verificaţi conectarea antenei (externă)/cablului.
 Ţineţi cablul de antenă la distanţă de alte cabluri
de conexiune.
Zgomot de imagine sau de sunet la
vizionarea unui canal TV
 Reglaţi [AFT] (reglare fină automată) pentru a
obţine o recepţie mai bună a imaginii. Această
funcţie poate fi folosită numai pentru canalele TV
analogice.
Mici puncte negre şi/sau puncte luminoase
apar pe ecran
 Imaginea unei unităţi de afişare este compusă din
pixeli. Micile puncte negre şi/sau luminoase
(pixeli) de pe ecran nu indică o defecţiune.
Contururile imaginii sunt distorsionate
 Modificaţi setarea curentă a [Mod Film] la alte
setări (pagina 20).
Fără culori în programe
Imagine
Imaginea lipseşte (ecranul este întunecat),
precum şi sunetul
 Verificaţi conectarea antenei (externă)/cablului.
 Conectaţi televizorul la priza de perete (priza de
curent) şi apăsaţi pe  de la TV sau telecomandă.
Pe ecran nu apar imagini sau informaţii de
meniu de la echipamentele conectate la mufa
de intrare video
 Apăsaţi pe
pentru a afişa lista
echipamentelor conectate, apoi selectaţi intrarea
dorită.
 Verificaţi conexiunea dintre echipamentul
opţional şi TV.
Imagini duble sau remanente
 Verificaţi conexiunea, locaţia sau orientarea
antenei /cablului.
 Selectaţi [Anulare] (pagina 20).
Pe ecran nu apare nicio imagine de la
echipamentele conectate
 Porniţi echipamentul conectat.
 Verificaţi conexiunea prin cablu.
 Apăsaţi pe
pentru a afişa lista
echipamentelor conectate, apoi selectaţi intrarea
dorită.
 Introduceţi corect cardul de memorie sau alt
dispozitiv de stocare în camera foto digitală.
 Utilizați un card de memorie/cameră foto digitală
sau un alt dispozitiv de stocare formatat în
conformitate cu manualul de instrucţiuni furnizat
cu aparatul foto digital.
 Operaţiile nu sunt garantate pentru toate
dispozitivele USB. De asemenea, operaţiunile
diferă în funcţie de caracteristicile dispozitivului
USB şi de videoclipul redat.
Nu se poate selecta echipamentul conectat în
meniu sau nu se poate comuta intrarea
 Verificaţi conexiunea prin cablu.
35RO
RO
Sunet
Sunetul lipseşte, dar imaginea este bună
 Apăsaţi pe  +/– sau  (Anulare sunet).
 Verificaţi dacă [Redare sunet] din [Setare AV] este
setat la [Difuzoare TV] (pagina 27).
 Verificaţi dacă fişa căştii este conectată la TV.
Sunet lipsă sau zgomotos
• Se recomandă să setaţi [Setare semnal digital] 
[Configurare tehnică]  [Actualizare automată] la
[Pornit] pentru a permite adăugarea noilor servicii
digitale imediat ce devin disponibile. Dacă această
opţiune este setată la [Oprit], disponibilitatea noilor
servicii digitale vă va fi anunţată prin afişarea unui
mesaj pe ecran, dar serviciile nu vor fi adăugate
automat. Disponibilitatea acestei funcţii depinde de
regiunea/ţara dumneavoastră. Dacă opţiunea nu este
disponibilă, executaţi [Acord automat semnal digital]
pentru a adăuga noi servicii.
 Verificaţi dacă instalarea sistemului TV este
adecvată (pagina 21).
Canale
Nu se poate selecta canalul dorit
 Comutaţi între modul digital şi cel analogic şi
selectaţi canalul digital/analogic dorit.
Unele canale nu au semnal
 Canalul este destinat numai serviciilor cu
abonament/programe codificate. Abonaţi-vă la
un serviciu de TV cu plată.
 Canalul este utilizat numai pentru date (fără
imagini sau sunet).
 Contactaţi postul de televiziune pentru detalii
privind transmisia.
Canalele digitale nu sunt afişate
 Contactaţi o firmă locală de instalări pentru a afla
dacă se asigură transmisii digitale în zona dvs.
 Înlocuiţi antena cu una cu amplificare mai mare.
Pentru a modifica gama de frecvenţă (opţiune
disponibilă în funcţie de regiune/ţară)
 Apăsaţi butonul HOME, apoi selectaţi 
[Configurare canal] [Setare semnal digital] 
[Acord semnal digital] [Gama programării
automate].
[Normal]
Caută canalele disponibile din regiunea/ţara dvs.
[Complet]
Caută canalele disponibile indiferent de ţară/
regiune.
Notă
• Opţiunea [Actualizare automată] este disponibilă în
funcţie de regiunea/ţara dumneavoastră.
Sfat
• Puteţi rula [Acord automat semnal digital] când vă
mutaţi într-o locuinţă nouă, când schimbaţi furnizorii
de servicii sau când căutaţi canale lansate recent.
36RO
Reţea
* Serviciul VOD nu poate fi utilizat
în timpul înregistrării.
Ce tip de dispozitive poate fi conectat pentru
a utiliza funcţia Oglindire ecran?
 Se pot conecta dispozitive Sony (Xperia)
compatibile cu funcţia Oglindire ecran.
Imaginea sau sunetul se întrerup uneori
 Aparatele care emit unde radio, cum ar fi alte
dispozitive LAN wireless sau cuptoarele cu
microunde, pot interfera cu funcţia Oglindire
ecran utilizată în reţeaua LAN wireless. Nu
amplasaţi TV sau dispozitivele Sony compatibile
cu funcţia Oglindire ecran (Xperia) în apropierea
acestor aparate sau închideţi-le, dacă este posibil.
 Viteza de comunicare se poate modifica în funcţie
de distanţa sau de obstacolele dintre dispozitive,
configuraţia dispozitivului, emisia undelor radio,
supraîncărcării reţelei sau tipul dispozitivului
utilizat. Comunicarea se poate întrerupe datorită
emisiei de unde radio.
Unele conţinuturi cu plată nu pot fi redate
 Dispozitivul sursă trebuie să fie compatibil cu
sistemul HDCP (High-bandwidth Digital Content
Protection - Protecţia transmiterii conţinutului
digital în bandă largă) 2.0/2.1. Este posibil ca
unele conţinuturi cu plată să nu poată fi afişate
prin intermediul unui dispozitiv sursă
incompatibil.
Aplicaţiile nu pot fi accesate
 Verificaţi dacă aţi conectat corect cablul LAN sau
cablul de alimentare c.a. al routerului/
modemului*.
* Routerul/modemul trebuie configurat înainte de
conectarea la internet. Adresaţi-vă furnizorului de
servicii internet pentru asistenţă privind setările
routerului/modemului.
 Încercaţi să utilizaţi aplicaţiile mai târziu. Este
posibil ca serverul furnizorului de conţinut să nu
fie funcţional.
Uneori, calitatea streamingului video este
slabă atunci când se foloseşte reţeaua LAN
wireless
Se afişează un mesaj cu privire la
imposibilitatea conectării televizorului la
reţea
 Calitatea conexiunii prin reţea wireless diferă în
 Verificaţi setările reţelei. Apăsaţi HOME, apoi
funcţie de distanţa sau obstacolele (de exemplu,
pereţi) dintre TV şi routerul wireless (punctul de
acces), interferenţele cu alte aparate şi calitatea
routerului wireless (punctul de acces).
Conexiunea prin reţeaua LAN wireless se
întrerupe sau condiţiile de recepţie radio sunt
slabe
 Verificaţi locul în care este instalat TV şi routerul
wireless (punctul de acces). Intensitatea
semnalului poate fi influenţată de următoarele
condiţii.
 Amplasarea în apropiere a altor dispozitive
wireless, cuptoare cu microunde, corpuri de
iluminat fluorescente etc.
 Prezenţa podelelor sau a pereţilor între routerul
wireless (punctul de acces) şi TV.
Dacă problema nu se remediază după
verificarea condiţiilor de mai sus, încercaţi o
conexiune printr-o reţea LAN prin cablu.
Calitate slabă a videoclipurilor de pe internet
 Calitatea imaginii depinde de videoclipul original
distribuit de furnizorul de conţinut de pe internet
şi de lărgimea de bandă a conexiunii
dumneavoastră.
Anumite conţinuturi de pe internet se
afişează cu pierderea detaliilor, mai ales în
scenele rapide sau întunecate
 Calitatea video şi dimensiunea imaginii depind de
viteza de internet şi de conţinutul distribuit de
furnizori.
Conţinuturi video de pe internet cu calitate
bună a imaginii, dar fără sunet
 Calitatea imaginii depinde de conţinutul original
distribuit de furnizorul de conţinut de pe internet
şi de lărgimea de bandă a conexiunii
dumneavoastră.
 Prin definiţie, sunetul nu este obligatoriu prezent
în fişierele video de pe internet.
TV nu se poate conecta la server
 Verificaţi cablul LAN sau conexiunea TV la server.
 Verificaţi dacă reţeaua este corect configurată în
TV.
selectaţi [Setări]  [Setări sistem]  [Punere în
funcţiune]  [Reţea]  [Setare reţea] 
[Vizualizarea setării şi stării reţelei]. Dacă toate
setările reţelei sunt „-”, este posibil ca serverul să
nu fie conectat corect. Verificaţi conexiunile
reţelei şi/sau consultaţi manualul de instrucţiuni
al serverului pentru informaţii despre conectare.
 Reconfiguraţi setările reţelei.
 În cazul în care cablul LAN este conectat la un
server activ, iar TV i s-a atribuit o adresă IP,
verificaţi conexiunile şi configuraţiile serverului
media DLNA Certified™.
Notă
• Puteţi vizualiza configuraţia adresei IP selectând
opţiunea [Vizualizarea setării şi stării reţelei].
Serverul media DLNA Certified™ nu poate fi
accesat, deşi este afişat în lista din opţiunea
[Media] din Meniul principal
 Verificaţi cablul/conexiunea LAN sau conexiunile
serverului dumneavoastră. Este posibil ca
aparatul TV să fi pierdut conexiunea cu serverul.
 Utilizaţi funcţia [Diagnosticări server] pentru a
verifica dacă serverul media comunică în mod
corespunzător cu aparatul TV. Apăsaţi HOME,
apoi selectaţi [Setări]  [Setări sistem] 
[Punere în funcţiune]  [Reţea]  [Configurare
reţea proprie]  [Diagnosticări server].
Atunci când utilizaţi funcţia Renderer, fişierele
muzicale nu pot fi redate
 Unele aplicaţii afişează un fişier foto preinstalat în
PC în timpul redării fişierelor muzicale atunci când
se utilizează funcţia Renderer. În funcţie de
fişierul foto preinstalat, este posibil ca fişierele
muzicale să nu poată fi redate, dar puteţi schimba
fişierul foto pentru a putea reda fişierele muzicale.
Nu vă puteţi conecta la internet
 Verificaţi dacă aţi conectat corect cablul LAN sau
cablul de alimentare c.a. al routerului/
modemului*.
* Routerul/modemul trebuie configurat înainte de
conectarea la internet. Adresaţi-vă furnizorului de
servicii internet pentru asistenţă privind setările
routerului/modemului.
37RO
RO
Nu aveţi ID de YouTube
 Dacă nu aveţi un ID şi o parolă pentru YouTube,
înregistraţi-le la adresa de mai jos.
http://www.google.com/device
(Puteţi înregistra ID-ul şi parola pentru YouTube şi
din PC.)
După ce vă înregistraţi ID-ul, îl puteţi utiliza
imediat.
Specificaţii
Sistem
Tip de panou
Panou LCD (Liquid Crystal Display - Afișaj cu
cristale lichide), Retroiluminare cu LED
Sistem TV
General
Aparatul TV se opreşte automat (aparatul TV
intră în modul repaus)
 Verificaţi dacă [Temporizator oprire] este activat
(pagina 26).
 Verificaţi dacă [Durată] este activat de
[Temporizator pornire] (pagina 26) sau [Setări
ramă foto] (pagina 26).
 Verificaţi dacă [TV inactiv standby] este activat
(pagina 29).
Unele surse de intrare nu pot fi selectate
 Selectaţi [Presetări AV] şi selectaţi [Permanent] la
sursa de intrare (pagina 27).
Telecomanda nu funcţionează
 Înlocuiţi bateriile.
În funcţie de ţara/zona selectată/modelul
televizorului
Analogic: B/G, D/K, I
Digital: DVB-T/DVB-C
DVB-T2*1
Satelit*1: DVB-S/DVB-S2
Sistem color/video
Analogic: PAL, SECAM, NTSC3.58 (numai video),
NTSC4.43 (numai video)
Digital: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC
HP@L4.0, MP@L4.0, H.265/HEVC MP/
Main10@L5.1 (Full HD 60 cps)
Acoperire canale
În funcţie de ţara/zona selectată/modelul
televizorului
Analogic: UHF/VHF/cablu
Digital: UHF/VHF/cablu
Satelit*1: Frecvenţă IF 950 - 2.150 MHz
Echipamentul HDMI nu apare în [Listă
dispozitive BRAVIA Sync]
Ieşire audio
 Verificaţi dacă echipamentul dvs. este compatibil
Tehnologie wireless
cu Comandă BRAVIA Sync.
10 W + 10 W
Bandă (benzi) de frecvenţă
LAN wireless (IEEE 802.11b/g/n)
Nu se poate selecta [Oprit] în [Comandă
BRAVIA Sync]
Gama de frecvenţă
Putere de ieşire
 Dacă aţi conectat orice sistem audio compatibil cu
2.400 - 2.483,5 MHz
< 20,0 dBm
Comandă BRAVIA Sync, nu puteţi selecta [Oprit] în
acest meniu. Pentru a modifica ieşirea audio la
difuzorul aparatului TV, selectaţi [Difuzoare TV] in
meniul [Redare sunet] (pagina 27).
Parola [Blocare de către părinţi] a fost uitată
 Pentru codul PIN, introduceţi 9999.
 Actualizaţi codul PIN astfel: apăsaţi butonul
HOME şi selectaţi [Setări]  [Setări sistem] 
[Blocare de către părinţi]  [Schimbaţi Codul
PIN].
Stocarea modului de afişare sau sigla funcţiei
de promovare apare pe ecran
 La telecomandă, apăsaţi pe
RETURN, apoi
apăsaţi pe HOME şi selectaţi [Setări]  [Setări
sistem]  [Punere în funcţiune]  [Configurare
inițială]. Selectaţi [Acasă] în [Locaţie].
38RO
Versiunea software-ului televizorului
8.___-1000-_.___-__
Nicio actualizare a software-ului/firmware-ului
acestui echipament/acestor accesorii/
componente nu afectează conformitatea sa
ulterioară cu directiva 2014/53/UE.
Accesați [Asistență pentru clienți] din meniul
[Setare] pentru a afla versiunea software-ului.
Mufe de intrare/ieşire
Cablul antenei
Terminal extern de 75 ohm pentru VHF/UHF
Antenă de satelit*1
Conector mamă de tip F, 75 ohmi.
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V şi ton de 22 kHz,
distribuţie cu cablu singular EN 50494.
/
AV IN
Intrare video/audio (mufe fono)
HDMI IN 1, IN 2, IN 3 (ARC) (Acceptă rezoluție 4K,
compatibil cu HDCP 2.2)
Video HDMI: 4096 × 2160p (24, 50, 60 Hz),
3840 × 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p (30,
50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30,
50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i
* HDMI IN 2 și IN 3 acceptă formate HDMI High-Quality
precum 4K 60p/50p 4:2:0 10bit, 4:4:4, 4:2:2.
Intrare PC: (Rezoluție (frecvență orizontală,
frecvență verticală))
640 × 480 (31,5 kHz, 60 Hz),
800 × 600 (37,9 kHz, 60 Hz),
1.024 × 768 (48,4 kHz, 60 Hz),
1.280 × 1.024 (64,0 kHz, 60 Hz),
1.152 × 864 (67,5 kHz, 75 Hz),
1.600 × 900 (55,9 kHz, 60 Hz),
1.680 × 1.050 (65,3 kHz, 60 Hz),
1.920 × 1.080 (67,5 kHz, 60 Hz)*
* Pentru formatul ecranului, sincronizarea 1080p
aplicată la intrarea HDMI va fi considerată
sincronizare video și nu sincronizare PC.
Audio: PCM liniar pe două canale: 32, 44,1 şi
48 kHz, 16, 20 şi 24 biţi, Dolby Digital, Dolby
Digital Plus, DTS
ARC (Audio Return Channel – Canal de retur
audio) (numai HDMI IN 3)
(PCM liniar pe două canale: 48 kHz, 16 biţi, Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, DTS)
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Mufă optică digitală (PCM liniar pe două canale:
48 kHz, 16 biţi, Dolby Digital, DTS)
AUDIO OUT /  (mini mufă stereo)
Căşti, ieşire audio, subwoofer
1,
2,
3 (înregistrare pe hard disk)
(Funcţie indisponibilă în Italia)
Port USB
Slot pentru CAM (modul de acces condiţionat)
DC IN 19.5 V (numai pentru modelele
livrate cu adaptor de priză)
Intrare adaptor de reţea
LAN (în funcţie de ţara/regiunea)
Conector 10BASE-T/100BASE-TX (În funcţie de
mediul de funcţionare a reţelei, viteza conexiunii
poate varia. Viteza de comunicare și calitatea
conexiunii 10BASE-T/100BASE-TX nu sunt
garantate pentru acest TV.)
Altele
Accesorii opţionale
Dispozitiv de montare pe perete: SU-WL450
Temperatură de funcţionare
0 ºC – 40 ºC
Umiditate de funcţionare
10 % – 80 % RH (fără condens)
Alimentare, date tehnice ale
produsului şi altele
Cerinţe de alimentare electrică
cu excepţia modelelor cu adaptor de priză inclus
220 V - 240 V c.a., 50 Hz
numai pentru modelele cu adaptor de priză inclus
19,5 V c.c. cu adaptor de priză
Valoare nominală: Intrare 220 V - 240 V c.a., 50 Hz
Clasă de eficienţă energetică
KD-65XE70xx: A+
KD-55XE70xx: A+
KD-49XE70xx: A
KD-43XE70xx: A
Dimensiunea ecranului (măsurată pe diagonală)
(cca.)
KD-65XE70xx: 163,9 cm / 65 ţoli
KD-55XE70xx: 138,8 cm / 55 ţoli
KD-49XE70xx: 123,2 cm / 49 ţoli
KD-43XE70xx: 108,0 cm / 43 ţoli
Consum de putere
În modul [Standard]
KD-65XE70xx: 110 W
KD-55XE70xx: 85 W
KD-49XE70xx: 83 W
KD-43XE70xx: 65 W
În modul [Strălucitor]
KD-65XE7096 / 65XE7005 / 65XE7004: 172 W
KD-65XE7093 / 65XE7003 / 65XE7002: 161 W
KD-55XE7096 / 55XE7077 / 55XE7005 /
55XE7004: 147 W
KD-55XE7093 / 55XE7073 / 55XE7003 /
55XE7002 / 55XE7000: 136 W
KD-49XE7096 / 49XE7077 / 49XE7005 /
49XE7004: 120 W
KD-49XE7093 / 49XE7073 / 49XE7003 /
49XE7002 / 49XE7000: 114 W
KD-43XE7096 / 43XE7077 / 43XE7005 /
43XE7004: 111 W
KD-43XE7093 / 43XE7073 / 43XE7003 /
43XE7002 / 43XE7000: 101 W
39RO
RO
Consum anual mediu de energie*2
KD-65XE70xx: 161 kWh
KD-55XE70xx: 124 kWh
KD-49XE70xx: 121 kWh
KD-43XE70xx: 95 kWh
Consum de putere în repaus*3*4
0,50 W
Rezoluţie ecran
KD-65XE70xx / 55XE70xx / 49XE70xx / 43XE70xx:
3.840 puncte (orizontală) x 2.160 linii (verticală)
Dimensiuni (cca.) (l × h × L)
cu suport de masă
KD-65XE70xx: 145,4 × 90,5 × 26,6 cm
KD-55XE70xx: 123,8 × 77,5 × 25,2 cm
KD-49XE70xx: 110,2 × 69,4 × 25,2 cm
KD-43XE70xx: 97,1 × 62,0 × 24,2 cm
fără suport de masă
KD-65XE70xx: 145,4 × 84,0 × 4,4 cm
KD-55XE70xx: 123,8 × 72,2 × 5,8 cm
KD-49XE70xx: 110,2 × 64,6 × 7,0 cm
KD-43XE70xx: 97,1 × 57,1 × 7,0 cm
Masă (cca.)
cu suport de masă
KD-65XE70xx: 22,0 kg
KD-55XE70xx: 18,6 kg
KD-49XE70xx: 12,1 kg
KD-43XE70xx: 10 kg
fără suport de masă
KD-65XE70xx: 20,9 kg
KD-55XE70xx: 17,7 kg
KD-49XE70xx: 11,4 kg
KD-43XE70xx: 9,3 kg
*1 Nu toate televizoarele sunt prevăzute cu tehnologia
DVB-T2 sau DVB-S/S2 sau cu terminal de antenă de
satelit.
*2 Consum de energie anual, pe baza consumului de
putere al unui televizor care funcţionează 4 ore pe
zi, timp de 365 de zile. Consumul efectiv de energie
va depinde de modul de utilizare a televizorului.
*3 Puterea în repaus specificată este atinsă după ce
aparatul TV finalizează procesele interne necesare.
*4 Consumul de putere în modul standby va creşte
când televizorul dvs. este conectat la reţea.
Notă
• Disponibilitatea accesoriilor opţionale este
dependentă de ţară/regiune/modelul aparatului TV/
stoc.
• Nu scoateţi cartela de protecție din slotul CAM din TV
(Modul de acces condiţionat) decât pentru
introducerea unei cartele inteligentă în CAM.
• Designul şi specificaţiile pot fi schimbate fără
notificare.
40RO
Note privind televiziunea digitală
• Canalele digitale (prin antenă DVB, satelit şi
cablu), serviciile interactive şi funcţiile de
reţea pot să nu fie disponibile în toate ţările
sau regiunile. Este posibil ca unele funcţii
să nu poată fi activate sau să nu
funcţioneze corect cu anumiţi furnizori de
servicii şi medii de reţea. Unii furnizori pot
solicita taxe pentru serviciile oferite.
• Acest televizor acceptă posturi digitale prin
folosirea codecurilor MPEG-2, H.264/
MPEG-4 AVC şi H.265/HEVC, dar
compatibilitatea cu semnalele tuturor
operatorilor/serviciilor, care se pot schimba
în timp, nu poate fi garantată.
Informaţii legate de mărci
• Termenii HDMI şi HDMI High-Definition
Multimedia Interface, precum şi sigla HDMI
sunt mărci comerciale sau mărci comercial
înregistrate ale HDMI Licensing LLC în
Statele Unite şi în alte ţări.
• Produs sub licenţă de la Dolby
Laboratories.
Dolby, Dolby Audio şi simbolul dublu D
sunt mărci comerciale ale Dolby
Laboratories.
• “BRAVIA” şi
sunt mărci
comerciale ale Sony Corporation.
• „Blu-ray Disc”, „Blu-ray” şi sigla „Blu-ray
Disc” sunt mărci comerciale ale Blu-ray Disc
Association.
• Pentru informaţii despre brevetele DTS,
vizitaţi http://patents.dts.com. Fabricat
sub licenţă primită de la DTS, Inc.
DTS, simbolul, & DTS şi simbolul împreună
sunt mărci comerciale înregistrate, iar DTS
Digital Surround este marcă comercială a
DTS, Inc. © DTS, Inc. Toate drepturile
rezervate.
• TUXERA este marcă comercială înregistrată
a Tuxera Inc. în S.U.A. şi în alte ţări.
• Windows Media este fie marcă comercială
înregistrată, fie marcă înregistrată a
Microsoft Corporation în Statele Unite ale
Americii şi/sau în alte ţări.
• Acest produs conţine o tehnologie pentru
care Microsoft poate deţine drepturi de
proprietate intelectuală. Utilizarea sau
distribuirea acestei tehnologii în alte
scopuri decât pentru acest produs este
interzisă fără a deţine licenţa (licenţele)
corespunzătoare din partea Microsoft.
• Opera® Devices SDK. Copyright 1995-2016
Opera TV AS. All rights reserved.
• Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Miracast, Wi-Fi
Protected Setup şi sigla Wi-Fi CERTIFIED
sunt mărci comerciale sau mărci
comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
Numai pentru modelele prin satelit:
Actual resolution: 3840 x 2160 pixels.
Résolution actuelle: 3840 x 2160 pixels.
3840 x 2160 pixel.
Resolução do ecrã: 3840 x 2160 pixels.
Resolución real: 3840 x 2160 píxeles.
πραγματική ανάλυση: 3840 x 2160 pixels.
•DiSEqC™ este marcă comercială a
EUTELSAT.
Acest televizor acceptă DiSEqC 1.0. Acest
televizor nu este proiectat pentru controlul
antenelor motorizate.
RO
41RO
Съдържание
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Информация за безопасност . . . . . . . . . . . 3
Предпазни мерки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Части и управление
Телевизор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Дистанционно управление . . . . . . . . . . 9
Свързване на телевизора
към Интернет
Настройки на интернет връзката . . . . 12
Тип 1: Защитена мрежа с Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS) . . . . . . . . . . . . . . . 12
Тип 2: Защитена мрежа без Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS) . . . . . . . . . . . . . . . 13
Тип 3: Незащитена мрежа с всякакъв
тип безжичен LAN рутер . . . . . . . . . . . . . . 13
Тип 4: Настройка на кабелната
мрежа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Подготовка на кабелна мрежа. . . . . . . . . 14
Проверка на статуса на мрежата . . . . . . . 14
Ако не можете да се свържете с
Интернет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Политика за поверителност . . . . . . . . . 15
Гледане на телевизия
Придвижване в меню Home
Всички приложения . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Фото споделяне Плюс . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Използване на телевизора като режим
на фото рамка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Списък с програми . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Цифров EPG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Записи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Медия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Възпроизвеждане на снимки/музика/
видео чрез USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Възпроизвеждане на снимки/музика/
видео чрез домашна мрежа. . . . . . . . . . . 22
Настройки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Системни настройки . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Поддръжка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Преглед на снимки от
свързано оборудване
Схема на свързване . . . . . . . . . . . . . . .
Използване на аудио и видео
оборудване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Използване на Дублиране на
екранa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Монтаж на телевизора на стена. . . . .
34
36
36
38
Смяна на стила на гледане. . . . . . . . . . 16
Смяна на формата на екрана . . . . . . . . . . 16
Настройка на избор на сцена . . . . . . . . . . 17
Допълнителна информация
Отстраняване на неизправности . . . . 39
Картина. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Звук . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Канали . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Мрежа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Общи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Спецификации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2BG
Интернет връзка и защита на личните данни
Този продукт се свързва с интернет по време на
първоначалната настройка, веднага след като се свърже с
мрежа с цел да се потвърди достъпа до интернет, както и
по-късно, за да се конфигурира Home екранa. Вашият IP
адрес се използва за тези и всички други свързвания с
интернет. Ако не искате вашият IP адрес да се използва
изобщо, не настройвайте функцията за безжичен интернет
и не свързвайте уреда с интернет по кабел. За повече
подробности за интернет връзките, моля, вижте
информацията за поверителност, представена в екраните
за настройка.
Забележка за радио оборудване
Въведение
С настоящото Sony Corporation декларира, че
типовете радиооборудване KD-65XE7096,
KD-65XE7093, KD-65XE7005, KD-65XE7004,
KD-65XE7003, KD-65XE7002, KD-55XE7096, KD-55XE7093,
KD-55XE7077, KD-55XE7073, KD-55XE7005, KD-55XE7004,
KD-55XE7003, KD-55XE7002, KD-55XE7000, KD-49XE7096,
KD-49XE7093, KD-49XE7077, KD-49XE7073, KD-49XE7005,
KD-49XE7004, KD-49XE7003, KD-49XE7002, KD-49XE7000,
KD-43XE7096, KD-43XE7093, KD-43XE7077, KD-43XE7073,
KD-43XE7005, KD-43XE7004, KD-43XE7003, KD-43XE7002,
KD-43XE7000 съответстват на Директива 2014/53/ЕС.
Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може
да се намери на следния интернет адрес:
http://www.compliance.sony.de/
Благодарим ви за покупката на този Sony продукт.
Преди да започнете работа с телевизора, прочетете цялото
ръководство и го запазете за бъдещи справки.
Това радио оборудване може да се използва в ЕС, без да се
нарушават приложимите изисквания относно използването
на радиочестотния спектър.
Забележка
• Преди да работите с телевизора, прочетете “Информация
за безопасност” (страница 3).
• Изображенията и илюстрациите, използвани в
Ръководството за настройка и в това ръководство, са само
за справка и може да се различават от действителния
продукт.
• Знакът “xx” в името на модела съответства на число,
отнасящо се до дизайна и цвета на телевизора.
Местоположение на Ръководството за
настройка
Ръководството за настройка се намира върху стиропорав
опаковката на телевизора.
Място на идентификационния етикет
Етикетите за номера на модела на телевизора, датата на
производство (година/месец) и класа на захранване са
разположени на гърба на телевизора или опаковката.
За модели с доставен захранващ адаптор:
Етикетите за номера на модела и серийния номер на
захранващия адаптoр са разположени в долната част на
захранващия адаптoр.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ЗА ДА
ПРЕДОТВРАТИТЕ
ИЗБУХВАНЕ НА ПОЖАР,
ВИНАГИ ДРЪЖТЕ СВЕЩИ
ИЛИ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА
ОГЪН ДАЛЕЧ ОТ ТОЗИ
ПРОДУКТ.
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА
Този продукт е произведен от или от името на Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Япония.
Запитвания за съответствие на продуктите съгласно
законодателството на Европейския съюз, следва да се
отправят към Упълномощения представител Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Белгия. За въпроси, свързани със сервиз и
гаранция, моля използвайте адресите, посочени в
придружаващите сервизни или гаранционни документи.
Информация за безопасност
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Батериите не трябва да се излагат на прекалена топлина,
например слънчева светлина, огън или подобни.
Никога не слагайте телевизор на нестабилни повърхности.
Телевизорът може да падне и да причини сериозно
нараняване или смърт. Много наранявания, особено при
деца, могат да се избегнат, като се вземат прости предпазни
мерки като:
 Използване на шкафове и стойки, препоръчани от
производителя на телевизора.
 Използване само на мебели, които могат безопасно да
издържат тежестта на телевизора.
 Да се внимава телевизорът да не излиза извън ръба на
поддържащата го мебел.
 Да не се поставя телевизора върху високи мебели
(например шкафове или библиотеки), без да се закрепи
съответната мебел и телевизора към подходяща опора.
 Да не се поставя телевизора върху плат или други
материали, които могат да се намират между телевизора и
поддържащата го мебел.
 Да се обяснят на децата опасностите от катерене по
мебелите за достигане на телевизора или неговите
прибори за управление.
Ако при преместване запазите настоящия си телевизор,
следва да вземете предвид същите съображения, както
гореизложените.
Инсталация/Настройка
Инсталирайте и използвайте телевизора в съответствие с
инструкциите, описани по-долу, за да избегнете риск от
пожар, токов удар или повреда и/или наранявания.
Инсталация
• Телевизорът трябва да бъде инсталиран близо до лесно
достъпен контакт.
• Поставете телевизора на стабилна, равна повърхност, за да
се избегне падането му и причиняването на нараняване или
повреда на имущество.
• Монтирайте телевизора на място, където не може да бъде
дръпнат, бутнат или преобърнат.
• Поставете телевизора така, че поставката за маса на ТВ да
не е стърчи от масата, на която е поставен телевизора (не се
доставя). Ако поставката за маса е издадена навън спрямо
масата, на която е поставен телевизора, това може да
доведе до преобръщане или падане на телевизора и да
доведе до нараняване на човек или повреда на телевизора.
3BG
BG
Предотвратяване на преобръщане
KD-65XE70xx
• Монтажът на устройството към стената трябва да се
извърши само от квалифициран персонал.
• За по-голяма безопасност ви препоръчваме да използвате
оригиналните аксесоари на Sony, включително:
Конзола за закрепване към стена – SU-WL450
• На всяка цена използвайте приложените винтове към
конзолата за закрепване към стена, когато монтирате
конзолата за закрепване към стена към телевизора.
Приложените винтове са проектирани както е показано на
илюстрацията, измерването е направено спрямо
закачващата повърхност на конзолата за закрепване към
стена.
Диаметърът и дължината на винтовете се различават в
зависимост от модела на конзолата за закрепване към
стена.
Използването на винтове, различни от тези в комплекта на
конзолата, може да доведе до вътрешни повреди на
телевизора или да стене причина за падането му и т.н.
8 mm - 12 mm
M6 винт
(предишно отстранен)
8 mm - 12 mm
Винт (M6)
Кабел
(не се доставя)
1,5 N·m/1,5 N·m
{15 kgf·cm}
Конзола за закрепване към стена
Винт
(не се доставя)
Заден капак на телевизора
Пренасяне
• Преди да местите телевизора, изключете всички кабели от
него.
• Пренасянето на голям телевизор изисква двама или повече
души.
• Когато местите телевизора на ръце, дръжте го, както е
показано по-долу. Не натискайте LCD панела и рамката
около екрана.
• Когато повдигате или местите телевизора, го дръжте
здраво от долу.
• При пренасяне не излагайте телевизора на сътресения или
прекалени вибрации.
• Когато пренасяте телевизора при ремонт или при смяна на
жилището, пакетирайте го, като използвате оригиналната
опаковка и материали за пакетиране.
4BG
без KD-65XE70xx
8 mm - 12 mm
M6 винт
(не се доставя)
Кабел
(не се доставя)
1,5 N·m/1,5 N·m
{15 kgf·cm}
Винт
(не се доставя)
Вентилация
• Никога не покривайте вентилационните отвори и не
вкарвайте предмети в корпуса.
• Оставете свободно място около телевизора както е
показано по-долу.
• Препоръчително е да използвате конзола за монтиране към
стена на Sony, за да осигурите достатъчна циркулация на
въздуха.
Инсталация на стена
30 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Оставете най-малко толкова място около
устройството.
Инсталиране с помощта на поставка
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Оставете най-малко толкова място около
устройството.
• За да постигнете правилна вентилация и за да
предотвратите събирането на прах или мръсотия:
 Не слагайте телевизора легнал, не го монтирайте обърнат
с горния край надолу, наопаки или странично.
 Не слагайте телевизора върху рафтове, килим, легло или
в дрешник.
 Не покривайте телевизора с парчета плат, като пердета
или с други предмети, като вестници и др.
 Не инсталирайте телевизора, както е показано по-долу.
Циркулацията на въздух е блокирана.
Стена
Стена
• Не дупчете, не огъвайте и не усуквайте прекомерно
захранващия кабел. Вътрешните проводници могат да се
оголят или прекъснат.
• Не преправяйте захранващия кабел.
• Не поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел.
• Не дърпайте самия захранващ кабел, когато го изключвате
от контакта.
• Не свързвайте твърде много устройства към един и същи
контакт.
• Не използвайте контакт, който не захваща стабилно
щепсела.
БЕЛЕЖКА ОТНОСНО ЗАХРАНВАЩИЯ
АДАПТOР (само за модели с доставен
захранващ адаптор)
Предупреждение
За да намалите опасността от пожар или електрически удар,
не излагайте апарата на дъжд или влага.
За да предотвратите пожар или токов удар, не поставяйте
предмети, пълни с вода, например вази, върху апарата. Не
монтирайте това оборудване в затворено пространство,
например библиотека или подобна мебел.
• Моля, уверете се, че електрическият контакт е монтиран
близо до оборудването и е лесно достъпен.
• Уверете се, че използвате доставените захранващ адаптoр
и кабел.
• Не използвайте никакъв друг захранващ адаптoр. Това
може да причини неизправност.
• Свържете захранващия адаптoр към лесно достъпен
електрически контакт.
• Не навивайте захранващия кабел около
захранващия адаптoр. Вътрешният
проводник може да прекъсне и това да
причини неизправност на приемникa.
• Не докосвайте захранващия адаптoр с влажни ръце.
• Ако забележите изменения в захранващия адаптoр,
изключете го от електрическия контакт незабавно.
• Телевизорът не е изключен от захранването, докато е
свързан към електрическия контакт, дори ако самият
телевизор е изключен.
• Понеже захранващият адаптор се затопля, ако се използва
продължително, може да почувствате топлина, когато го
докоснете с ръка.
Забранена употреба
Не инсталирайте/използвайте телевизора на следните места
или в ситуациите, описани по-долу. В противен случай
телевизорът може да се повреди и да причини пожар, токов
удар, повреда и/или нараняване.
Местонахождение:
Захранващ кабел
За да предотвратите риск от пожар, токов удар, повреда и/
или нараняване, работете със захранващия кабел, както
следва:
 Използвайте само оригинален захранващ кабел на Sony. Не
използвайте други марки.
 Вкарайте щепсела плътно и докрай в контакта.
 Включвайте телевизора само към променливотоково
захранване от 220 V - 240 V.
 Когато прокарвате кабели, за ваша безопасност се уверете,
че сте изключили захранващия кабел; внимавайте да не се
спънете в кабелите.
 Изключете захранващия кабел от електрическия контакт,
преди да работите или местите телевизора.
 Пазете захранващия кабел далеч от източници на топлина.
 Изключете захранващия кабел и го почиствайте редовно.
Ако захранващият кабел е замърсен или прашен и по него
се образува влага, изолацията му може да се наруши и това
може да доведе до пожар.
• На открито (пряка слънчева светлина), на морския бряг, на
кораб или друг плавателен съд, във вътрешността на
превозно средство, в медицински заведения, на нестабилни
повърхности, близо до вода, изложен на дъжд, влага или
пушек.
Околна среда:
• Места, които са горещи, влажни или прекалено прашни;
Там, където може да влязат насекоми; Където може да бъде
изложен на механични вибрации, в близост до запалими
предмети (свещи и др.). Телевизорът трябва да бъде
предпазен от поливане с течности; не поставяйте в близост
до устройството предмети, пълни с течности, като например
вази.
Ситуации:
• Използване, ако сте с мокри ръце, когато капакът на
устройството е свален или с аксесоари, които не са
препоръчани от производителя. По време на гръмотевични
бури изключвайте телевизора от контакта и също
изваждайте антенния кабел.
Забележка
• Не използвайте приложения захранващ кабел с друго
оборудване.
5BG
BG
• Монтирайте телевизора така, че да
стърчи. Може да възникне нараняване
или повреда от сблъсък на човек или
предмет в телевизора.
• Поставяйте телевизора на влажно или
прашно място, или в стая с мазен дим
или пара (близо до кухненски плотове
или овлажнители). Може да възникне
пожар, електрически удар или
деформация.
• Поставяйте телевизора на места, изложени на високи
температури, например директна слънчева светлина, близо
до радиатор или отоплително тяло. В такива условия
телевизорът може да прегрее, което да причини
деформация на корпуса и/или повреда на телевизора.
• Ако телевизорът бъде поставен в
съблекалня на обществена баня или
минерална баня, телевизорът може да
се повреди от сярата във въздуха и др.
• За най-добро качество на картината, не излагайте екрана на
директно осветяване или слънчева светлина.
• Избягвайте преместването на телевизора от студено на
топло място. Внезапните промени в температурата на
стаята могат да причинят конденз на влага. Това може да е
причина за показване на лоша картина и/или лоши
цветове. В такъв случай изчакайте влагата да се изпари
напълно, преди да включите телевизора.
Счупени парчета:
• Не хвърляйте нищо към телевизора. Стъклото на екрана
може да се счупи и да експлодира при удара и да причини
сериозни наранявания.
• Ако повърхността на дисплея се пропука, не я докосвайте,
докато не изключите захранващия кабел. В противен случай
това може да причини токов удар.
Когато не използвате устройството
• Поради причини, свързани с безопасността и околната
среда, ви препоръчваме да изключвате телевизора от
мрежата, когато не планирате да го използвате няколко
дни.
• Телевизорът не е изключен от мрежата, когато е изключен
от копчето. За да изключите напълно устройството,
изключете кабела на захранването от електрическата
мрежа.
• Някои телевизори притежават функции, които изискват
оставянето на устройството в режим на готовност, за да
работят правилно.
Относно децата
• Не позволявайте на деца да се качват върху телевизора.
• Пазете малките аксесоари далеч от деца, за да не бъдат
погълнати от тях по невнимание.
Ако възникнат следните проблеми...
Незабавно изключете телевизора и извадете захранващия
кабел в случай, че възникне някои от следните проблеми.
Консултирайте се с вашия Sony доставчик или с упълномощен
сервиз на Sony дали е наложително телевизорът да бъде
проверен от квалифициран сервизен служител.
Когато:
 Захранващият кабел е повреден.
 Гнездото на контакта не захваща стабилно щепсела.
 Телевизорът е повреден, понеже е изпуснат, ударен или
нещо е хвърлено по него.
 Течни или твърди предмети са попаднали в отворите на
корпуса.
6BG
Относно температурата на LCD телевизора
Когато LCD телевизорът се използва продължително време,
рамката около панела се затопля. Може да усетите
топлината, ако я докоснете.
Предпазни мерки
Гледане на телевизия
• Гледайте телевизия в средно осветена стая, тъй като
гледането на телевизия в слабо осветена стая натоварва
допълнително очите ви.
• Когато използвате слушалки, настройте силата на звука,
така че да предотвратите увреждане на слуха.
LCD екран
• Въпреки че LCD екранът е изработен по високо-прецизна
технология и повече от 99,99 % от пикселите му са
ефективни, върху LCD екрана може трайно да се появят
черни или светли точки (червени, сини или зелени). Това е
структурна особеност на LCD панела и не представлява
неизправност.
• Не натискайте и не драскайте предния филтър и не
поставяйте предмети върху устройството. Изображението
може да е неравномерно или LCD панелът може да се
повреди.
• Ако използвате устройството на студено място, картината
може да се замъгли или да стане по-тъмна. Това не е
неизправност. Този феномен изчезва, когато температурата
се повиши.
• Когато на екрана продължително време са показани
неподвижни изображения, възможно е да се появят
остатъчни образи. Те могат да изчезнат след няколко
секунди.
• Екранът и корпусът се затоплят, когато използвате
устройството. Това не е неизправност.
• LCD екранът съдържа малко количество течни кристали.
Следвайте местните правила и закони за изхвърляне на
подобни отпадъци.
Поддръжка и почистване на повърхността
на екрана/корпуса на телевизора
Уверете се, че сте изключили свързания към телевизора
захранващ кабел, преди да започнете почистване.
За да предотвратите повреда на покритието на екрана,
следвайте инструкциите, изброени по-долу.
• За да премахнете праха от повърхността на екрана/корпуса,
почиствайте с меко сухо парче плат. Ако полепналият прах
не може да се почисти, почиствайте екрана с меко парче
плат, леко навлажнено със слаб почистващ разтвор.
• Никога не пръскайте вода или разтвор
директно върху телевизора. Може да се
образуват капки, които да потекат до
дъното на екрана или по външните части
да навлезнат в телевизора и да го
повредят.
• Не използвайте грапави парчета плат,
почистващи препарати на алкална/киселинна основа,
почистващи прахове или разтвори, като например алкохол,
бензол, разредител или инсектицид. Използването на
такива вещества или продължителният контакт с гума или
винил може да повреди повърхността на екрана или
повърхността на корпуса на устройството.
• Не пипайте телевизора, ако ръката Ви е покрита с химично
вещество като крем за ръце или слънцезащитен крем.
• Препоръчва се периодично почистване с прахосмукачка на
отворите за проветряване с цел осигуряване на правилна
вентилация.
• Когато регулирате ъгъла на телевизора, местете бавно
устройството, за да предотвратите изместване на
телевизора или падане от масата или стойката.
Допълнително оборудване
• Не дръжте близо до телевизора допълнителни компоненти
или каквото и да е било оборудване, излъчващо
електромагнитни вълни. В противен случай е възможно
картината и/или звукът да бъдат със смущения.
• Това оборудване е тествано и съответства на изискванията
на Директива EMC, като използва свързващ сигнален кабел
по-къс от 3 метра.
• Това оборудване е тествано и съответства на изискванията
на Директива EMC, като използва RF кабел по-къс от 30
метра за наземен/сателитен/CATV терминал.
Препоръки за конектор тип F
Вътрешният проводник трябва да е издаден спрямо
свързващата част наймалко 1,5 mm.
макс. 7 mm
макс. 1,5 mm
(Препоръчителна схема на конектор тип F)
Внимание при работа с дистанционното
управление
• Съблюдавайте правилната полярност при поставяне на
батериите.
• Не използвайте съвместно батерии от различен тип, както и
стари и нови батерии.
• Изхвърляйте изразходваните батерии по щадящ околната
среда начин. В някои населени места е възможно
изхвърлянето на батериите да е регулирано нормативно.
Консултирайте се с местните власти.
• Работете внимателно с дистанционното управление. Не го
изпускайте, не стъпвайте върху него и не изливайте никакви
течности върху него.
• Не поставяйте дистанционното управление в близост до
източници на топлина, на пряка слънчева светлина или в
стая с повишена влажност.
Третиране на използвани
батерии (приложимо в
Европейския Съюз и други
европейски държави със системи
за разделно събиране на
отпадъците)
Този символ върху батерията или върху опаковката показва,
че батерията, доставена с този продукт, не трябва да се
третира като домакински отпадък. При някои батерии този
символ се използва в комбинация с означение на химически
елемент. Означението на химическия елемент живак (Hg) или
олово (Pb) се добавя ако батерията съдържа повече от 0,0005
% живак или 0,004 % олово. Като предадете тази батерия на
правилното място, Вие ще помогнете за предотвратяване на
негативните последствия за околната среда и човешкото
здраве, които биха възникнали при изхвърлянето им на
неподходящо място. Рециклирането на материалите ще
спомогне да се съхранят природните ресурси. За продукти,
които от гледна точка на безопасност, правилен начин на
действие или съхранение на данни изискват батерията да
бъде постоянно свързана (вградена), тази батерия трябва да
бъде подменяна само от квалифициран сервизен персонал.
За да сте сигурни, че вградената батерия ще бъде третирана
правилно, предайте стария продукт в събирателен пункт за
рециклиране на електрически и електронни уреди. За всички
останали батерии моля прочетете в упътването как да
извадите по безопасен начин батерията от продукта.
Предайте я в събирателния пункт за рециклиране на
използвани батерии. За подробна информация относно
рециклирането на този продукт или батерия можете да се
обърнете към местната градска управа, фирмата за събиране
на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили
продукта.
Безжична функция на продукта
• Не работете с уреда близо до медицинско оборудване
(пейсмейкър и др.), защото може да доведе до повреда на
медицинското оборудване.
• Макар, че този уред предава/приема кодирани сигнали,
внимавайте за неоторизирано прихващане. Sony не носи
отговорност за възникнали в резултат проблеми.
• Това оборудване трябва да се инсталира и използва така, че
да има разстояние от поне 20 cm или повече между
антената на това устройство и тялото на човек.
Изхвърляне на телевизора
Третиране на стари електрически
и електронни уреди (приложимо
в Европейския съюз и други
Европейски страни със системи за
разделно събиране на отпадъци)
Този символ върху устройството или върху
неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домакински
отпадък. Вместо това той трябва да бъде
предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на
електрически и електронни уреди. Като предадете този
продукт на правилното място, Вие ще помогнете за
предотвратяване на негативните последствия за околната
среда и човешкото здраве, които биха възникнали при
изхвърлянето му на неподходящо място. Рециклирането на
материалите ще спомогне да се съхранят природните
ресурси. За подробна информация относно рециклирането
на този продукт можете да се обърнете към местната градска
управа, фирмата за събиране на битови отпадъци или
магазина, откъдето сте закупили продукта.
7BG
BG
  (Захранване) / + / –
Натиснете за кратко , за да включите
телевизора.
Натиснете продължително , докато
телевизорът се изключи.
Когато телевизорът е включен:
Сила на звука
Натиснете бутона + или –, за да
увеличите/намалите силата на звука.
Можете също така да натиснете ,
няколко пъти докато се покаже
.
Увеличете/намалете силата на звука чрез
натискане на бутона + или –.
Вход
Натиснете , докато се покаже
.
Променя избрания входен източник чрез
натискане на бутона + (нагоре) или –
(надолу)
Програма
Натиснете , докато се покаже PROG.
Изберете програмата чрез натискане на
бутона + (нагоре) или - (надолу).
Части и управление
Телевизор
KD-65XE70xx
без KD-65XE70xx

CAM (Conditional Access Module Модул за условен достъп)
• Предоставя достъп до платени ТВ
услуги. За подробности вижте
инструкциите за работа, доставени с
вашия CAM.
• Не вкарвайте смарт картата директно в
CAM слота на телевизора. Тя трябва да
се вкара в модула за условен достъп
(Conditional Access Module),
предоставен от вашия оператор.
• CAM не се поддържа в някои държави/
региони. Проверете при вашия
оператор.
• Може да се появи CAM съобщение,
когато превключвате към цифрова
програма след гледане на интернет
видео.
8BG
 (Сензори/LED индикатор)
• Получава сигнали от дистанционното
управление.
Не поставяйте нищо върху сензора.
Това може да попречи на работата му.
• Свети в жълто, когато има настроен
[Таймер за изключване] или
[Автоматично включване] (страница 29),
или телевизорът е в режим Фоторамка
(страница 19).
• Свети в бяло, когато [Енергоспестяване]
е настроено на [Картина изключена]
(страница 32).
• Свети в бяло, когато телевизорът е
включен.
• Не свети, когато телевизорът е в режим
Готовност.
• Мига при работа с дистанционното
управление.
• Свети в червено в режим на запис.
Дистанционно управление
Формата на дистанционното управление,
местоположението, наличността и
функцията на бутоните на дистанционното
управление може да се различават в
зависимост от вашия регион/държава/
модел телевизор.
Забележка
• Уверете се, че телевизорът е напълно изключен,
преди да извадите AC захранващия кабел от
контакта.
• За да изключите напълно телевизора от AC
захранването, извадете щепсела от контакта.
• Когато сменяте входа, моля, изчакайте малко,
преди да изберете новия.
BG

/
(избор на вход / задържане
на текст)
• Показва и избира входния източник.
• В текстов режим задържа текущата
страница.
9BG
 DIGITAL/ANALOG

Превключва между цифрова или
аналогова телевизия.
 Бутони с цифри
• Избор на канали. За канали с номера 10
и нагоре, въведете бързо следващата
цифра.
• В текстов режим въведете
трицифрения номер на страница, за да
изберете страницата.
 EXIT
 HOME
Показва или отменя менюто.
  +/– (Сила на звука)
Регулира силата на звука.
 AUDIO
Избира звука при източник с няколко
езика или двуканален звук за
програмата, която гледате в момента
(Зависи от източника на програмата).
Връща към предишния екран или излиза
от менюто. Когато е налична услуга за
интерактивно приложение, натиснете, за
да излезете от услугата.
 Цветни бутони
Когато са активни, тяхната функция се
показва на екрана.
 YouTube (Само за определени
региони/страни/модели телевизори)
Достъп до онлайн услугата “YouTube”.

/
(Информация / Показване на
текст)
• Показва информация. Натиснете
веднъж, за да се покаже информация
за програмата/входа, който гледате.
Натиснете отново, за да се премахне
информацията от екрана.
• В текстов режим показва скрита
информация (напр. отговори на
въпросници).
 SLEEP
Натиснете няколко пъти, докато на
телевизора се покаже времето в минути
([Изкл.]/[15 мин.]/[30 мин.]/[45 мин.]/
[60 мин.]/[90 мин.]/[120 мин.]), за което
желаете телевизорът да остане включен,
преди да се изключи. За да отмените
таймера за изключване, натиснете SLEEP
няколко пъти, докато се появи [Изкл.].

//// (избор на елемент /
въвеждане)
• Избира или настройва елементи.
• Потвърждава избраните елементи.
10BG
RETURN
• Връща към предишния екран на всяко
показано меню.
• Спира възпроизвеждането на снимки/
музика/видео файлове.

(Субтитри)
Променя настройката на субтитрите
(страница 26).
 //////
• Възпроизвежда медийно съдържание
на телевизора и свързано BRAVIA Sync
съвместимо устройство.
• Тези бутони може да се използва и за
възпроизвеждане на видео по поръчка
(VOD).
Наличността зависи от услугата за
видео по поръчка.
 REC (Не е налично за Италия)
Записва текущата програма с функцията
USB HDD запис.
  (режим Готовност на телевизора)
Включва телевизора или превключва в
режим Готовност.
 SYNC MENU
Натиснете, за да се покаже менюто
BRAVIA Sync и после изберете свързаното
HDMI устройство от [Избор на
устройство].
От менюто BRAVIA Sync могат да бъдат
избрани следните опции.
Управление на устройства:
Използвайте [Управление на устройства],
за да управлявате оборудването,
съвместимо с Управление чрез BRAVIA
Sync. Изберете между опциите [Home
(Меню)], [Опции], [Съдържание] и
[Изключи], за да управлявате
оборудването.
Говорител:
Избира [ТВ говорител] или [Аудио
система] за извеждане на звука на
телевизора от високоговорителите на
телевизора или от свързано аудио
оборудване.
ТВ контрол:
Използвайте менюто [Управление на ТВ],
за да управлявате телевизора от менюто
[Home (Меню)] или [Опции].
Връщане към телевизия:
Изберете тази опция, за да се върнете
към ТВ програмата.

(Широк режим)
Регулира екрана. Натиснете няколко
пъти, за да изберете желания широк
режим (страница 16).
Съвет
• Числото 5, , PROG + и бутонът AUDIO имат
тактилни точки. Използвайте тактилните точки
като помощни при работа с телевизора.
Забележка
• Ако са избрани субтитри и потребителят стартира
приложение за цифров текст от клавиша “текст”, в
някои случаи субтитрите може да спрат да се
показват. Когато потребителят излезе от
приложението за цифров текст, декодирането на
субтитрите ще се възстанови автоматично.
  (Текст)
В текстов режим показва излъчваните
текстове.
При всяко натискане на , дисплеят се
сменя, както следва:
Текст  Текст върху ТВ картина (смесен
режим)  Без текст (изключва услугата
за текст)
 NETFLIX (Само за определени
региони/страни/модели телевизори)
BG
Достъп до онлайн услугата “Netflix”.

GUIDE (EPG)
Показва цифровия EPG (електронен
програмен справочник) (страница 20).
 OPTIONS
Показва списък, който съдържа бързи
клавиши за някои менюта с настройки.
Изброените опции са различни в
зависимост от текущия вход и
съдържанието.

(Прескачане)
Връща към предишния канал или вход,
гледани преди повече от 15 секунди.
 PROG +/–/
/
• Избира следващия (+) или предишния
(–) канал.
• В текстов режим избира следващата
( ) или предишната ( ) страница.
  (Спиране на звука)
Заглушава звука. Натиснете отново, за да
възстановите звука.
 TITLE LIST (Не е налично за Италия)
Показва списъка със заглавия.
11BG
Свързване на телевизора към
Интернет
Настройки на интернет
връзката
За да използвате мрежовите функции на
вашия телевизор, трябва да го свържете с
Интернет. Начинът за настройка се
различава в зависимост от вида на мрежата
и LAN рутера. Преди да настроите интернет
връзката, не забравяйте да инсталирате LAN
рутер. Проверете безжичната LAN среда с
помощта на следната таблица.
Безжична LAN мрежа
Защитена безжична LAN
мрежа?
Тип 1: Защитена мрежа с Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS)
Със стандарта WPS постигате сигурност на
безжичната домашна мрежа само с
натискане на бутона WPS на безжичния LAN
рутер. Преди да настроите безжичната LAN
мрежа, проверете местоположението на
бутона за WPS на рутера и как се използва.
С оглед на сигурността, [WPS (PIN)]
предоставя ПИН код за вашия рутер. ПИН
кодът се подновява при всяко избиране на
[WPS (PIN)].
1
Натиснете бутона HOME, после
изберете [Настройки]  [Системни
настройки]  [Настройка]  [Мрежа]
 [Настройка на мрежата].
2
Настройка на IP адрес/прокси сървър:
– автоматична настройка:
[Настройте връзката с мрежата] 
[Лесно]
– ръчна настройка:
[Настройте връзката с мрежата] 
[Експерт]  [Настройка на кабелна
мрежа] или [Wi-Fi настройки]
НЕ
 Тип 3
ДА 
Използвате ли безжичен
LAN рутер, съвместим с Wi-Fi
Protected Setup™
(WPS)(Защитено
инсталиране на Wi-Fi)?
НЕ
 Тип 2
3
ДА 
Тип 1*
Кабелна LAN мрежа  Тип 4
*
Тип 1 е по-лесен за настройване, ако вашият
рутер има бутон за автоматична настройка, напр.
система Air Station One-Touch Secure System
(AOSS). Повечето от новите рутери разполагат с
тази функция. Проверете рутера си.
Тип 1:
Тип 2:
Тип 3:
Тип 4:
12BG
Следвайте конфигурацията за
Защитена мрежа с Wi-Fi Protected
Setup™ (WPS).
Следвайте конфигурацията за
Защитена мрежа без Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS).
Следвайте конфигурацията за
Незащитена мрежа с всякакъв тип
безжичен LAN рутер.
Следвайте конфигурацията за
Настройка на кабелната мрежа.
Изберете [WPS (бутон)] за метод с
бутон или [WPS (PIN)] за метод с ПИН.
Забележка
Наименованието на бутона за WPS може да се
различава в зависимост от рутера (напр. бутон
AOSS).
4
Следвайте инструкциите на екрана за
настройка.
Забележка
• Ако използвате WPS за настройка на мрежата,
настройките за сигурност на безжичния LAN рутер
се активират и всяко оборудване, свързано преди
това към безжичната LAN мрежа в незащитено
състояние, ще бъде изключено от мрежата.
В този случай, активирайте настройките за
сигурност на изключеното оборудване и след това
го свържете отново. Или можете да деактивирате
настройките за сигурност на безжичния LAN
рутер, след което да свържете оборудването към
телевизор в незащитено състояние.
• За да използвате мрежата с IPv6, изберете
[Настройки]  [Системни настройки] 
[Настройка]  [Мрежа]  [IPv6/IPv4 приоритет]
 [IPv6], после изберете [Лесно] в [Настройте
връзката с мрежата].
• Когато е избран IPv6 не може да се настрои HTTP
прокси.
Тип 2: Защитена мрежа без Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS)
За да настроите безжична LAN мрежа, ще са
нужни SSID (име на Wi-Fi мрежата) и ключ за
защита (WEP или WPA ключ). Ако не ги
знаете, вижте инструкциите за работа на
вашия рутер.
1
2
Натиснете бутона HOME, после
изберете [Настройки]  [Системни
настройки]  [Настройка]  [Мрежа]
 [Настройка на мрежата].
Тип 3: Незащитена мрежа с всякакъв
тип безжичен LAN рутер
За да настроите безжична LAN мрежа, ще е
нужен SSID (име на Wi-Fi мрежaта).
1
Натиснете бутона HOME, после
изберете [Настройки]  [Системни
настройки]  [Настройка]  [Мрежа]
 [Настройка на мрежата].
2
Настройка на IP адрес/прокси сървър:
– автоматична настройка:
[Настройте връзката с мрежата] 
[Лесно]
– ръчна настройка:
[Настройте връзката с мрежата] 
[Експерт]  [Настройка на кабелна
мрежа] или [Wi-Fi настройки]
Настройка на IP адрес/прокси сървър:
– автоматична настройка:
[Настройте връзката с мрежата] 
[Лесно]
– ръчна настройка:
[Настройте връзката с мрежата] 
[Експерт]  [Настройка на кабелна
мрежа] или [Wi-Fi настройки]
3
Изберете [Сканирай], после изберете
мрежа от списъка със сканирани Wi-Fi
мрежи.
4
Следвайте инструкциите на екрана за
настройка.
Забележка
• За да използвате мрежата с IPv6, изберете
[Настройки]  [Системни настройки] 
[Настройка]  [Мрежа]  [IPv6/IPv4 приоритет]
 [IPv6], после изберете [Лесно] в [Настройте
връзката с мрежата].
• Когато е избран IPv6, не може да се настрои HTTP
прокси.
• Моля, уверете се, че около Вас е сигурно, когато
въвеждате паролата си.
3
Изберете [Сканирай], после изберете
мрежа от списъка със сканирани Wi-Fi
мрежи.
4
Следвайте инструкциите на екрана за
настройка.
Забележка
• Няма да е необходим ключ за защита (WEP или
WPA ключ), тъй като не е нужно да изберете метод
на защита в тази процедура.
• За да използвате мрежата с IPv6, изберете
[Настройки]  [Системни настройки] 
[Настройка]  [Мрежа]  [IPv6/IPv4 приоритет]
 [IPv6], после изберете [Лесно] в [Настройте
връзката с мрежата].
• Когато е избран IPv6, не може да се настрои HTTP
прокси.
13BG
BG
Тип 4: Настройка на кабелната мрежа
Въведете съответните стойности от букви и
цифри за вашия рутер, ако е необходимо.
Елементите, които трябва да зададете
(например IP адрес, подмрежова маска,
DHCP), може да се различават в зависимост
от интернет доставчика или рутера. За
подробности вижте инструкциите за работа,
предоставени от вашия интернет доставчик,
или тези, доставени с рутера.
1
2
Телевизор
Интернет
Модем с
функции
на рутер
или
Натиснете бутона HOME, после
изберете [Настройки]  [Системни
настройки]  [Настройка]  [Мрежа]
 [Настройка на мрежата].
Рутер
Модем
Настройка на IP адрес/прокси сървър:
– автоматична настройка:
[Настройте връзката с мрежата] 
[Лесно]
– ръчна настройка:
[Настройте връзката с мрежата] 
[Експерт]  [Настройка на кабелна
мрежа] или [Wi-Fi настройки]
3
Подготовка на кабелна мрежа
Следвайте инструкциите на екрана за
настройка.
[Настройка на мрежата] може да се направи
и от менюто [Първоначална настройка].
Забележка
• Позволява се автоматично конфигуриране на
кабелната/безжичната мрежа.
При свързване с LAN кабел: Кабелна мрежа
При свързване с вградения безжичен LAN:
Безжична мрежа
При свързване с двата кабела: Кабелна мрежа
• Настройката [Лесно] задава IP адреса
автоматично. Тъй като не се използва прокси
сървър.
• За да използвате мрежата с IPv6, изберете
[Настройки]  [Системни настройки] 
[Настройка]  [Мрежа]  [IPv6/IPv4 приоритет]
 [IPv6], после изберете [Лесно] в [Настройте
връзката с мрежата].
• Когато е избран IPv6, не може да се настрои HTTP
прокси.
14BG
Интернет
Забележка
• За LAN връзки използвайте кабел категория 7 (не
се доставя).
Проверка на статуса на мрежата
Можете да потвърдите статуса на мрежата.
1
Натиснете бутона HOME, после
изберете [Настройки]  [Системни
настройки]  [Настройка]  [Мрежа]
 [Настройка на мрежата].
2
Изберете [Вижте настройките и
статуса на мрежата].
Ако не можете да се свържете
с Интернет
Използвайте функцията за диагностика, за да
проверите възможните причини за
неизправностите на връзката с мрежата и
настройките.
1
Натиснете бутона HOME, после
изберете [Настройки]  [Системни
настройки]  [Настройка]  [Мрежа]
 [Настройка на мрежата].
2
Изберете [Вижте настройките и
статуса на мрежата].
3
Изберете [Провери връзката].
Това може да отнеме няколко минути. Не
можете да отмените диагностиката след
като изберете [Провери връзката].
Политика за поверителност
Когато използвате следните функции за
връзка с интернет, определена информация
се изпраща на глобалните сървъри на Sony
Corporation, която информация се счита за
лична.
Необходимо е Вашето съгласие, за да може
тази информация да бъде събрана и
използвана.
• Обновяване на системен софтуер,
свързвайки се с глобалните сървъри на
Sony Corporation чрез Интернет.
• Интернет съдържание или други интернет
услуги от доставчици на услуги като
YouTube.
В екраните за Първоначална настройка или
меню Настройки трябва да потвърдите
вашето съгласие, след като прочетете
Политиката за поверителност. Ако желаете
да използвате тези функции, моля, изберете
[Приемам] във всеки екран за настройка. Ако
изберете [Не приемам], горните две функции
няма да са налични.
Можете да промените тази настройка, като
натиснете HOME, после изберете
[Настройки]  [Системни настройки] 
[Настройка]  [Политика за поверителност].
15BG
BG
Гледане на телевизия
1
Натиснете  на телевизора или на
дистанционното управление, за да
включите телевизора.
2
Натиснете DIGITAL/ANALOG, за да
превключвате между цифрови и
аналогови входове.
3
Натиснете бутоните с цифри или
PROG +/–, за да изберете ТВ канал.
4
Смяна на стила на гледане
Смяна на формата на екрана
1
Натиснете
няколко пъти, за да
изберете формата на екрана.
[Широко увел.]*
[Широко увеличение]
[Пълен]
[Лупа]*
Натиснете  +/– за регулиране на
силата на звука.
В цифров режим
[14:9]*
За кратко се показва банер с
информация. Възможно е на банера да се
появят следните икони.
Информационна услуга
(Приложение на предаването)
:
: Радио услуга
: Кодирана/платена услуга
:
Възможни са няколко аудио езика
* Части от горната и долната част на картината
може да бъдат отрязани.
Забележка
• Не можете да изберете [14:9] за картина от HD
източник.
За HDMI PC вход (PC тайминг)
[Нормален]
[Пълен 1]
: Възможни са субтитри
:
Налични са субтитри и/или звук за
хора с увреден слух
[Пълен 2]
Препоръчителна минимална възраст
: за настоящата програма (от 3 до 18
години)
: Родителски контрол
: Заключване на цифрова програма
:
За HDMI DCI 4K (4096 × 2160p)
[Нормален]
[Пълен 1]
Наличен звук за хора с увредено
зрение
[Пълен 2]
: Налично изговаряне на субтитри
: Наличен многоканален звук
16BG
Настройка на избор на сцена
1
2
Натиснете OPTIONS.
Натиснете /, после , за да
изберете [Избор на сцена].
Когато изберете желаната опция за
сцена, автоматично се настройват
оптималното качество на картината и
звука за избраната сцена. Опциите, които
можете да изберете, може да са
различни. Опциите, които не са
възможни, са сиви.
BG
17BG
За да използвате NETFLIX
Придвижване в меню Home
Бутонът HOME ви позволява достъп до
множество настройки и функции на
телевизора.
Натиснете бутона NETFLIX на
дистанционното управление, за да
стартирате менюто.
Забележка
• Възможно е да не може да се използва Netflix чрез
прокси сървър.
Фото споделяне Плюс
Всички приложения
Функцията за интернет съдържание доставя
разнообразни развлекателни програми по
поръчка директно на вашия телевизор.
Можете да се наслаждавате на любимото си
интернет съдържание, Фото споделяне Плюс
и режим Фоторамка.
Забележка
• Свържете телевизора към Интернет и завършете
[Настройка на мрежата] (страница 28).
За да използвате интернет
съдържание
1
Натиснете бутона HOME, после
изберете [Всички приложения].
2
Натиснете ///, за да изберете
желаната интернет услуга в Списък с
услуги.
3
Натиснете , за да стартирате
желаното интернет съдържание.
4
Натиснете червения/зеления/
жълтия/синия бутон, за да
филтрирате категорията приложения
по Снимка/Музика/Видео/Всичко.
За да излезете от интернет
съдържанието
Свържете, прегледайте и запишете
любимите си снимки на телевизора, като
използвайте устройствата си (напр.
смартфони или таблети).
HOME  [Всички приложения]  [Фото
споделяне Плюс]
Забележка
• Следвайте инструкциите на екрана, за да
свържете вашето устройство към телевизора.
• След като установите връзка, отворете уеб
браузъра на устройството и следвайте
инструкциите на екрана, за да отворите URL
адреса.
За да покажете снимка на телевизора
1
Докоснете вашето устройство, за да
започнете.
2
Изберете снимка
Избраната снимка ще се покаже
автоматично на телевизора.
За да запишете снимка, показана на
телевизора
1
Докоснете миниатюрата във вашето
устройство, после задръжте върху
снимката, за да се отвори
контекстното меню.
2
Изберете [OK].
Натиснете HOME.
Забележка
• Ако срещнете трудности с тази функция,
проверете дали интернет връзката е настроена
правилно.
• Интерфейсът към интернет съдържанието зависи
от доставчиците на интернет съдържание.
• За да обновите услугите за интернет съдържание,
натиснете бутона HOME, после изберете
[Настройки]  [Системни настройки] 
[Настройка]  [Мрежа]  [Обнови интернет
съдържанието].
18BG
Забележка
• Свържете USB флаш устройство, за да запишете
до 50 снимки.
• Могат да бъдат свързани до 10 смартфона или
таблета към телевизора едновременно.
• Максималният размер на файла за всяка снимка е
20 MB.
• Можете също така да пуснете фонова музика с
максимален размер на файла от 30 MB.
• Поддържа се браузърът по подразбиране за
Android 2.3 или по-нова версия.
• Поддържа се браузърът по подразбиране за iOS,
някои функции не могат да се използват в
зависимост от Вашата версия на iOS.
Използване на телевизора като
режим на фото рамка
Режимът Фоторамка показва часовник и
календар и едновременно показва снимка
или може да се слуша музика.
HOME  [Всички приложения]  [Режим
Фоторамка]
Времетраене
За да спести енергия, телевизорът работи
непрекъснато в режим Фоторамка в
продължение на 24 часа, след което се
изключва автоматично. След автоматичното
изключване, не използвайте режима
Фоторамка поне един час, за да избегнете
прогарянето на панела.
Можете да промените настройката
[Времетраене] от [Настройки на фоторамка]
(страница 29).
За да се избегне прогарянето на панела,
положението на снимката, часовника и
календара се превключват автоматично на
всеки час.
За да стартирате режима Фоторамка,
докато възпроизвеждате от USB памет
1
2
Натиснете бутона OPTIONS, докато
възпроизвеждате снимка или
музикален файл.
Списък с програми
1 Натиснете HOME в цифров режим.
2 Натиснете /, после , за да
BG
изберете [Списък с програми].
Натиснете /, после , за да
изберете [Режим Фоторамка] и да
стартирате Фоторамката.
За да изберете режим на показване
Можете да промените начина, по който
изглежда режим Фоторамка, като изберете
[Режим на показване] в [Настройки на
фоторамка] (страница 29).
За да изберете режим на показване на
часовник
3
Можете да изберете между три режима на
показване на часовник, като изберете
[Показване на часовник] в [Настройки на
фоторамка] (страница 29).
За да използвате списъка с
Предпочитани
Забележка
• Този телевизор няма допълнителна батерия за
часовника. Ако има отпадане на захранването или
ако издърпате захранващия кабел, датата и часът
ще се нулират автоматично.
Натиснете ///, после
изберете програма.
, за да
Функцията Предпочитани ви позволява да
укажете до четири списъка с предпочитани
програми. Докато гледате телевизия,
натиснете , за да създадете или да
покажете списъка с предпочитани.
Съвет
• Натиснете синия бутон, за да редактирате списъка
с предпочитани. Следвайте инструкциите в
долната част на екрана.
19BG
Цифров EPG
1 Натиснете
Медия
GUIDE в цифров
режим.
Възпроизвеждане на снимки/
музика/видео чрез USB
Можете да стартирате снимки/музика/видео
файлове, записани на цифров фотоапарат/
камера/смартфон на Sony (в зависимост от
модела)* през USB кабел или USB памет на
вашия телевизор.
2
Натиснете ///, после
изберете програма.
, за да
1
Свържете поддържано USB
устройство към телевизора.
* Устройството трябва да бъде в режим на
прехвърляне на медия (MTP).
Записи
(Функцията не е налична в Италия)
1
2
3
Натиснете HOME в цифров режим.
Натиснете /, после
изберете [Записи].
2
3
Натиснете HOME.
4
Натиснете /, после , за да
изберете [Снимки], [Музика] или
[Видео].
5
Появява се [Избор на устройство].
Натиснете /, след това , за да
изберете устройство.
6
Натиснете ///, после
изберете файл или папка.
, за да
Натиснете /, после , за да
изберете [Списък със заглавия],
[Списък на таймера], [Списък на
грешки] или [Ръчен таймер за запис].
Забележка
• Натиснете бутона  REC, за да запишете текущо
гледаната програма в цифров режим с функцията
USB HDD запис.
• Уверете се, че сте свързали HDD към телевизора,
преди извършване на запис.
Натиснете /, после
изберете [Медия].
, за да
, за да
Възпроизвеждане-опции
Натиснете червения бутон докато
разглеждате миниатюри, за да се покаже
списъкът с настройки за USB
възпроизвеждане.
Настройки за показване
Натиснете OPTIONS в изгледа с миниатюри,
за да се покаже опцията за промяна на
изгледа от миниатюри в списък.
20BG
За да настроите качеството на
картината и звука за USB памет
USB видео формат
• AVI (.avi)
Видео кодек: MPEG1, MPEG2, Xvid, MPEG4,
H.264, Motion JPEG
Аудио кодек: PCM, MPEG1 Layer1/2, MPEG2
AAC (2ch), MPEG4 AAC (2ch),
MPEG4 HE-AAC (2ch), Dolby
Digital (2ch), Dolby Digital
Plus (2ch), WMA v8, MP3
Натиснете OPTIONS по време на
възпроизвеждане на мултимедия, после
изберете [Картина] или [Звук].
Забележка
• Натиснете ///, после
, за да изберете и
настроите съответния елемент.
За възпроизвеждане на снимки като
слайдшоу (Снимки)
• ASF (.wmv, .asf)
1
• MP4 (.mp4, .mov, .3gp)
Натиснете зеления бутон в изглед с
миниатюри/списък, за да стартирате
слайдшоу.
За да настроите [Слайдшоу ефекти] и
[Слайдшоу скорост], натиснете
OPTIONS  [Възпроизвежданеопции].
За да спрете слайдшоу, натиснете
RETURN.
Видео кодек: WMV v9, Xvid, VC-1
Аудио кодек: MP3, WMA v8
Видео кодек: MPEG4, H.264, H.263, Motion
JPEG, H.265
Аудио кодек: MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2
AAC, MPEG4 AAC, MPEG4
HE-AAC
• MKV (.mkv)
Видео кодек: WMV v9, MPEG4, H.264, VC-1,
VP8, VP9, H.265
Аудио кодек: PCM, MPEG1 Layer1/2, MP3,
MPEG2 AAC (2ch), MPEG4
AAC (2ch), MPEG4 HE-AAC
(2ch), Dolby Digital (2ch),
WMA v8, Dolby Digital Plus
(2ch), DTS, FLAC, VORBIS
Забележка
• Докато телевизорът използва данни от USB
устройство, спазвайте следното:
 Не изключвайте телевизора.
 Не изваждайте USB кабела.
 Не отстранявайте USB устройството.
Данните в USB устройството може да се повредят.
• Sony не носи отговорност за повреда или загуба
на данни записани на носителя поради
неизправност на някое от свързаните устройства
или телевизора.
• Файловата система на USB устройството
поддържа FAT16, FAT32 и NTFS.
• Името на файла и на папката може да не се
показва правилно в някои случаи.
• Когато свържете цифров фотоапарат Sony,
настройте режима на USB свързване на
фотоапарата на Auto или Mass Storage. За повече
информация относно режима на USB свързване,
вижте инструкциите, доставени с вашия цифров
фотоапарат.
• Използвайте USB памет, съвместима със стандарта
за USB памет клас Mass Storage Device.
• Ако избраният файл има неправилна или непълна
вътрешна информация, той нняма да може да се
възпроизведе.
• WebM (.webm)
Видео кодек: VP8, VP9
Аудио кодек: VORBIS
• PS (.mpg, .mpeg, .vro, .vob)
Видео кодек: MPEG1, MPEG2
Аудио кодек: MPEG1 Layer1/2, MP3, Dolby
Digital (2ch), Dolby Digital
Plus (2ch), DTS, DTS 2.0
• TS (.ts, .m2ts)
Видео кодек: MPEG2, H.264, VC-1, H.265
Аудио кодек: MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2
AAC, MPEG4 AAC, MPEG4
HE-AAC, Dolby Digital (2ch),
Dolby Digital Plus (2ch), DTS,
DTS 2.0
USB музикален формат
•
•
•
•
LPCM, DTS-CD (.wav)
MPEG1 audio layer3 (.mp3)
WMA V8 (.wma)
FLAC (.flac)
USB фото формат
• JPEG (.jpg, .jpeg)
Забележка
• Възпроизвеждането на горните файлови формати
не е гарантирано.
21BG
BG
Възпроизвеждане на снимки/
музика/видео чрез домашна мрежа
Можете да се наслаждавате на
разнообразно съдържание (напр. снимки /
музика/видео), съхранявано на медийни
сървъри, които са DLNA Certified™.
Функцията за домашна мрежа ви позволява
да се наслаждавате на съдържание от
мрежата в други стаи.
Възпроизвеждане на снимки/музика/
видео
1
2
Натиснете бутона HOME, после
изберете [Медия]  [Снимки],
[Музика] или [Видео]  желания
медиен сървър.
Изберете файлове или папки, които
да възпроизведете от списъка.
Забележка
• Необходимо е сървърът да е DLNA Certified™.
• Файловете от мрежовото устройство трябва да
бъдат в следните формати:
Неподвижни изображения: JPEG
Музика: MP3, линейно PCM, WMA
Видео: AVCHD, MPEG2, MPEG1, MP4 (AVC), MP4
(MPEG4), WMV
• В зависимост от файла възпроизвеждането може
да не е възможно дори и при използване на
поддържаните формати.
Renderer (визуализатор)
Можете да възпроизвеждате снимки, музика
и видео файлове, съхранявани в мрежови
устройства (например цифрови
фотоапарати, мобилни телефони,
персонални компютри) на телевизионния
екран, управлявайки директно даденото
устройство. Мрежата трябва да бъде
съвместима с устройства за визуализация.
Настройки на визуализатора
(Renderer)
Натиснете бутона HOME, после изберете
[Настройки]  [Системни настройки] 
[Настройка]  [Мрежа]  [Настройка на
домашната мрежа]  [Renderer].
Списък на медийните сървъри
Изберете сървъри на домашната мрежа,
които да се показват в меню Home. Могат да
се покажат до 10 сървъра.
1
Натиснете бутона HOME, после
изберете [Настройки]  [Системни
настройки]  [Настройка]  [Мрежа]
 [Настройка на домашната мрежа]
 [Списъка на сървърите].
2
Изберете сървъра, който да се
показва в Избор на устройство.
Настройки
Системни настройки
Забележка
• Опциите, които можете да настроите, са различни
в различните случаи. Опциите, които не са
налични, са сиви или не се показват.
• Сателитните функции са налични само за модели
със сателит.
Картина
Режим на картината
Настройва режима на картината.
Нулиране
Нулира настройките по подразбиране за
настройките на [Картина] с изключение
на [Режим на картината] до тези по
подразбиране.
Яркост
Регулира осветеността на подсветката.
Контраст
Увеличава или намалява контраста на
картината.
Ниво на черното
Регулира нивото на черното в
картината.
Цветност
Регулира нивото на наситеност на
цветовете.
22BG
Нюанс
Регулира зелените и червените тонове.
Цветна температура
Регулира цветната температура.
Острота
Допълнително усилване на
контраста: Автоматично регулира
контраста на базата на яркостта на
картината.
Регулиране на черното: увеличава
черното в изображенията за
по-силен контраст.
Регулира детайлността на картината.
Гама: Регулира баланса на светлина и
тъмнина.
Реално усещане
Живи цветове: Подобрява яркостта
на цветовете.
Регулира детайлите и шума за
реалистична картина.
Резолюция: Регулира детайлите и
яснотата. Изберете [Ръчнни] от
[Реално усещане], за да настроите
[Резолюция].
Mastered in 4K
Оптимизира качеството на картината за
Blu-ray дискове, експерти в 4K. Важи
само за 1080/24p сигнали.
Случайно шумоподтискане
Намалява повтарящия се случаен шум.
Разш. цветна температура: регулира
цветната температура в детайли.
Точки за регулиране на цветовата
гама:
Тази настройка е предназначена за
напреднали потребители и изисква
професионални инструменти за
калибриране на картината. Налични
са 10 точки за регулиране за промяна
на настройката за пиксели при 10
входни нива на сигнала.
Звук
ClearAudio+
Цифрово шумоподтискане
Намалява шума при видео
компресиране.
Motionflow
Позволява ви да се наслаждавате на
най-доброто качество на звука чрез
комбинацията от добре балансирана
технология за цифрова обработка на
сигнала.
Прецизира движещите се изображения.
Режим на звука
Режим Филм
Предоставя подобрено движение на
картината от филми при
възпроизвеждане от BD (Blu-ray Disc),
DVD или от видеорекордер. Изберете
[Автомат.], за да се покаже
оригиналното филмово съдържание без
промяна.
Забележка
• Ако изображението съдържа неправилни
сигнали или прекалено много шум, [Режим
Филм] се изключва автоматично, дори ако е
избрано [Автомат.].
Изберете в зависимост от
съдържанието, което ще слушате.
Нулиране
Нулира настройките на [Обемен звук],
[Обемен звук], [Реставрация на звука
(DSEE)], [Еквалайзер], [Сила на гласа],
[Разширена автоматична сила на звука],
[Баланс] и [Изместване на усилването].
Обемен звук
На практика възпроизвежда
реалистичен съраунд звук.
Допълнителни настройки
По-детайлни настройки на [Картина].
Обемен звук
Нулиране: Връща всички разширени
настройки до тези по
подразбиране.
Регулира съраунд ефекта.
23BG
BG
Реставрация на звука (DSEE)
Допълнителни настройки
Възпроизвежда естественото
пространствено качество на звука чрез
декодиране на високите честоти и
слабите звуци, които често се изгубат
при цифровото компресиране.
Динамичен обхват:
Компенсира различията в нивото
на звука между различните канали.
Еквалайзер
Регулира настройките на честотата на
звука.
Сила на гласа
Подчертава глас или околно аудио.
Разширена автоматична сила на звука
Автоматично компенсира нивото на
звука, който може да се различава
между различните програми или
входове.
Баланс
Подчертава баланса на левия или
десния високоговорител.
Изместване на усилването
Регулира силата на звук на текущия вход
спрямо останалите входове.
Избор на звук
Настройва звука от високоговорителя на
[Моно], [Стерео], [A] или [B].
Забележка
• Ако сигналът е много слаб, звукът
автоматично става моно.
• Ако стерео сигналът е шумен при приемане
на NICAM програма, изберете [Моно]. Звукът
става моно, но смущенията намаляват.
• Настройката [Избор на звук] се запомня за
всяка програмна позиция.
• Не можете да слушате стерео предаване,
когато е избрано [Моно].
Съвет
• Ако изберете друго оборудване, свързано
към телевизора, настройте [Избор на звук] на
[Стерео], [A] или [B].
24BG
Забележка
• Ефектът може да не работи или да е
различен в зависимост от програмата,
независимо от настройката [Динамичен
обхват].
Dolby Digital Plus Out: Изберете
[Автомат.], за да прекарате Dolby
Digital Plus потока към ARC, когато
Dolby Digital Plus е наличен чрез
свързана аудио система.
По време на извеждане на поток
във формат Dolby Digital Plus,
Цифровият аудио изход (оптичен)*
е изключен.
Изберете [Изкл.], за да превърнете
Dolby Digital Plus потока в Dolby
Digital както за ARC (аудио система),
така и за Цифров аудио изход
(оптичен)*.
HE-AAC аудио ниво: Регулира нивото
на HE-AAC аудио звука.
MPEG аудио ниво: Регулира нивото
на MPEG аудио звука.
* Само за определени региони/страни/модели
телевизори.
Екран
Настройка на каналите
Формат на екрана
Аналогова настройка
За подробности относно формата на
екрана вижте страница 16.
Автоматчино търсене на аналогови
канали: Настройва всички налични
аналогови канали. Обикновено не е
необходимо да изпълнявате това
действие, защото каналите вече са
настроени при първоначалната
настройка на телевизора. Но тази
опция ви позволява да повторите
процеса (напр. да настроите
телевизора отново след
преместване в ново жилище или да
търсите нови канали, предоставени
от разпространителите).
Автоматичен формат
Автоматично променя [Формат на
екрана], за да отговаря на входящия
сигнал.
4:3 фиксиран
Задава настройката по подразбиране за
[Формат на екрана] за входен сигнал 4:3.
Автоматична зона на екрана
Автоматично регулира картината на
най-подходящата зона за показване.
Зона на екрана
Регулира зоната на показване на
картината.
Хоризонтално отместване
Регулира хоризонталната позиция на
картината.
Вертикално отместване
Регулира вертикалната позиция на
картината.
Вертикален размер
Регулира вертикалния размер на
картината, когато [Формат на екрана] е
настроен на [Широко увел.].
Ръчни настройки: Преди да изберете
[Телевизионна система]/[Канал]/
[Автоматична фина настройка]/
[Аудио филтър]/[Пропусни]/
[Цветова система], натиснете
PROG +/–, за да изберете номер на
програма за съответния канал. Не
можете да изберете номер на
програма, за която е избрано на
[Пропусни].
Програма
Ръчна предварителна настройка на
каналите с програмите.
Ниво на сигнала
Показва нивото на сигнала за
гледаната в момента програма.
Подреждане на програми: Променя
реда на запазените канали в
телевизора.
PC / DCI 4K настройки
Изберете [Формат на екрана], вижте
страница 16.
25BG
BG
Цифрова настройка
Цифрови настройки:
Автоматична цифрова настройка
Настройва наличните цифрови
канали. Тази опция ви позволява да
настроите телевизора отново след
преместване в ново жилище или да
търсите нови канали, предоставени от
разпространителите.
Автоматична настройка - обхват
Нормален: Търси налични канали във
вашия регион/държава.
Пълен: Търси налични канали
независимо от региона/държавата.
Забележка
• Можете да стартирате [Автоматична
цифрова настройка] след преместване в
ново жилище, смяна на доставчиците на
услугата или за да търсите новодобавени
канали.
Редактиране на програми
Премахва нежелани цифрови канали
и променя реда на цифровите канали,
записани в телевизора.
Ръчна цифрова настройка
Настройва ръчно цифровите канали.
Настройка на субтитрите:
Настройка на субтитрите
Когато е избрано [За хора увреден
слух], може също да се показват
някои визуални помощни средства
заедно със субтитрите (ако ТВ
каналите предават такава
информация).
Първи предпочитан език
Изберете предпочитания език, на
който да се показват субтитрите.
Втори предпочитан език
Изберете втори предпочитан език, на
който да се показват субтитрите.
Настройка на звука:
Аудио тип (аудио описание)
Нормален
Предоставя нормален аудио тип.
Описание на звук
Предоставя аудио описание (разказ)
на визуалната информация, ако ТВ
каналите излъчват такава
информация.
За хора увреден слух
Превключва на излъчване за хора с
увреден слух, когато е избрано [За
хора увреден слух].
26BG
Изговаряне на субтитри
Превключва на излъчване на
субтитри за хора с увреден слух, ако
телевизионните канали предават
такава информация.
Първи предпочитан език
Изберете предпочитания език, който
да се използва за програмата. Някои
цифрови канали може да предават
няколко аудио езика за дадена
програма.
Втори предпочитан език
Изберете втория предпочитан език,
който да се използва за програмата.
Някои цифрови канали може да
предават няколко аудио езика за
дадена програма.
Ниво на смесване
Регулира изходните нива на главния
звук на телевизора и на аудио
описанието.
Съвет
• Тази опция е налична само когато е
настроено [Описание на звук] в [Аудио тип
(аудио описание)].
Настройка на Справочник:
Обновяване на Справочника в режим
Готовност
Телевизорът получава EPG данни по
време на режим Готовност.
Техническа настройка:
Aвтоматично обновяване на услугите
Позволява на телевизора да открие и
запише нови цифрови услуги, когато
станат налични.
Заместване на услугите
Изберете [Вкл.], за да промените
автоматично канала, когато
разпространителят промени
предаването на гледаната програма
на друг канал.
Прехвърляне на списък с програми
Импорт или експорт на настроени
програми чрез USB устройство.
Настройка на сателит:
Позволява ви автоматично да
настроите сателитни канали.
Цифрова сателитна настройка
Настройва наличната сателитна
услуга.
Тази опция ви позволява да настроите
телевизора отново след преместване
в ново жилище или да търсите нови
канали, стартирани от
разпространителите.
Забележка
• Можете да изберете типа инсталация и да
настроите опциите за настройка съгласно
настройката по-долу:
Конфигурация на антената
Позволява ви да изберете разпределение
по един кабел, фиксирана антена или
DiSEqC.
Типът сателитна инсталация може да бъде
разпределение по един кабел, фиксирана
антена или DiSEqC.
Инсталациите с разпределение по един
кабел позволяват доставка на сателитни
програми за множество приемници чрез
единичен коаксиален кабел. На есеки
приемник или тунер е разпределена една
потребителска "лента".
Инсталациите DiSEqC позволяват да се
свържете с няколко сателитни чинии или
конвертори (LNB), ако имате такива, и да
избирате между тях с управлението на
телевизора.
Фиксираната антена обикновено е найпростият тип инсталация с една сателитна
чиния и LNB.
Обхват
Броят на потребителските ленти,
разпределени на телевизора или тунера.
Честотa на обхвата
Честотата на потребителската лента,
разпределена на телевизора или тунера.
Други (Обикновен сателит)
Телевизорът ще търси сателитни услуги
на базата на група от общи настройки.
DiSEqC управление
Настройки за управление на
допълнително сателитно оборудване като
превключватели на сателити.
Начин на сканиране
Пълното сканиране извършва сканиране
на всички налични сателитни честоти.
Мрежовото сканиране извършва
сканиране на базата на предварително
зададени мрежови параметри.
Ръчното сканиране ви позволява да
настроите честотата на сканиране и други
параметри на транспондера.
Съвет
• Ако липсват услуги след мрежовото
сканиране, моля, извършете пълно
сканиране.
Редакция на списъка на сателитните
програми
Премахва нежелани сателитни услуги
и променя реда на сателитните
услуги, записани в телевизора.
Обновяване на сателитните услуги
Позволява на телевизора да открие и
запише нови сателитни услуги, когато
станат налични.
Ръчна актуализация на услугите
(запазва предпочитаните и
таймерите):
Търси налични актуализации на
услугите ръчно.
Настройка на CA модула:
Позволява ви достъп до платена ТВ
услуга, след като получите модул за
условен достъп (Conditional Access
Module (CAM)) и карта за гледане.
ПИН на СА модула:
Позволява ви да въведете 8цифрения ПИН на модула за
условен достъп (Conditional Access
Module (CAM)) и да го запишете в
телевизора.
Изтрий Списък с услуги:
Изтрива списъка с услуги. Изберете
[Да], за да изтриете.
Настрoйка на интерактивна
програма:
Услугата за интерактивна програма
предлага висококачествен цифров
текст и графика, заедно с
разширени опции. Услугата се
поддържа от разпространителите.
Интерактивна програма
Позволява гледането на програми с
интерактивни услуги.
Програма с автоматично стартиране
Стартира автоматично приложения,
свързани с разпространителя.
Приложение за (Прог. [текущата
програма])
Активира услугата за интерактивно
приложение за текущата програма.
Забележка
• Интерактивната услуга е достъпна само
ако се доставя от разпространителя.
• Наличните функции и екранно
съдържание са различни в зависимост от
разпространителя.
27BG
BG
Родителски контрол
ПИН код
Задава ПИН код за блокиране на канали,
външни входове, интернет услуги и
всички настройки, свързани с настройка
на каналите. Използвайте 0-9 на
дистанционното управление, за да
въведете четирицифрения ПИН код.
Смяна на ПИН кода
Изберете, за да промените вашия ПИН
код.
Родителска оценка
Задава възрастово ограничени за
гледане. За да видите програма,
класирана за възраст над възрастта,
която сте задали, въведете правилния
ПИН код.
Настройка за защита
Активира или деактивира защитата на
действия, свързани с програмите.
Заключване на цифрова програма
Заключва гледането на цифров канал. За
да видите блокиран канал, изберете
[Отключено].
Заключване на сателитна програма
Заключва гледането на сателитна
програма. За да видите заключена
програма, изберете [Отключено].
Забележка
• За да гледате заключена програма, въведете
ПИН кода или изберете [Заключена
програма.] в [Родителски контрол], за да я
отблокирате.
Заключване на външен вход
Заключва гледането на външен вход. За
да видите външен вход, изберете
[Отключено].
Забележка
• Въвеждането на правилния ПИН код за
блокирания канал или външен вход
временно деактивира функцията
[Родителски контрол]. За да активирате
отново настройките [Родителски контрол],
изключете и включете телевизора.
Съвет
• Ако загубите вашия ПИН код, вижте
страница 42.
28BG
Блокиране за Записани заглавия (само
за Обединеното кралство)
Можете да блокирате записано
съдържание, като настроите да се
показва искане за въвеждане на парола
за достъп.
Интернет заключване
Заключва гледането на интернет
съдържание.
За да видите интернет съдържание,
изберете [Отключено].
Настройка
Мрежа
Настройка на мрежата: Задава
настройките за статуса на мрежата.
IPv6/IPv4 приоритет: Превключва
между [IPv6] и [IPv4
(препоръчително)].
Забележка
• За да използвате мрежата с [IPv6],
изберете [IPv6], после изберете [Лесно] в
[Настройте връзката с мрежата].
• Когато е избран IPv6, не може да се
настрои HTTP прокси.
• Когато е избран IPv6 някои интернет
сайтове, приложения и съдържание не
могат да се гледат.
Вградена Wi-Fi: [Вкл.] или [Изкл.]
вградената безжична LAN.
Изберете на [Изкл.], ако не
използвате вградената безжична
LAN.
Когато превключвате от [Изкл.] на
[Вкл.], установете мрежовата
връзка през [Настройка на
мрежата].
Wi-Fi Direct: Включва/изключва, за да
свърже телевизора с устройство с
Wi-Fi direct, например компютър,
мобилен телефон или цифров
фотоапарат.
Настройки на Wi-Fi Direct: Настройва
свързването на Wi-Fi direct
съвместимо устройство към
телевизора чрез използване на
функцията Wi-Fi Direct. Ако не
можете да се свържете, натиснете
бутона OPTIONS и изберете [Ръчно].
Име на устройството: Сменя името
на телевизора, което се вижда на
свързаното устройство.
Забележка
• Тази опция е налична, когато за [Режим на
показване] е избран [Изображение и
часовник] или [Часовник на цял екран].
Обнови интернет съдържанието:
Свързва се с Интернет, за да получи
наличното интернет съдържание.
Избор на изображение: Избира
изображение.
Настройка на домашната мрежа:
Слайдшоу настройки: Избира
показване на слайдшоу или
единична снимка.
Списъка на сървърите
Показва списъка на свързаните
сървъри. Можете да изберете
сървъра, който ще се показва в Избор
на устройство.
Диагностика на сървърите
Проверява дали телевизорът може да
се свърже с всеки сървър от
домашната мрежа.
Дистанционно включване
С тази функция свързано устройство в
домашната мрежа може да включва
телевизора.
Забележка
• Консумацията на енергия в режим
Готовност ще се увеличи, ако е [Вкл.].
Renderer (визуализатор)
Функция Renderer
Позволява на телевизора да
възпроизвежда медийни файлове от
устройство (например цифров
фотоапарат).
Renderer - управление на достъпа
Позволява достъпа от определено
устройство за управление.
Настройки на Renderer
Конфигурира настройките на
[Настройки на Renderer].
Политика за поверителност
Изберете [Приемам] или [Не приемам],
за да потвърдите Политиката за
поверителност. (страница 15).
Настройка на поверителността*
Управлява личната ви информация.
* Само за определени региони/страни/модели
телевизори.
Избор на музика: Избира музика.
Музика - настройки: Избира между
слушане на всички песни или една
песен.
Времетраене: Избира период от
време, след който телевизорът
автоматично преминава в режим
Готовност.
Първи ден от седмицата: Задава
[Неделя] или [Понеделник] като
първи ден от седмицата в
календара.
BG
USB автоматично стартиране
Когато към USB порта е свързано USB
устройство, изберете [Вкл.], за да видите
автоматично миниатюра на последно
възпроизведената снимка/музика/
видео.
Часовник/Таймери
Настройва таймера и часовника.
Таймер за изключване: Настройва
времето в минути, за което искате
телевизорът да остане включен,
преди автоматично да се изключи.
Автоматично включване: Включва
телевизора от режим Готовност в
зададеното от вас време и го
настройва на канал или вход по
ваше желание. Преди да настроите
тази функция, уверете се, че
часовникът на телевизора е сверен
правилно.
Настройки на фоторамка
Режим на показване: Позволява да
изберете режима на показване.
Вижте страница 19.
Показване на часовник: Позволява
да изберете показване на часовник.
29BG
Сверяване на часовника: Настройва
текущата дата и час.
Автомат./ Ръчно
Изберете [Ръчно], за да настроите
часа ръчно.
Автоматично обновяване на
часовата зона
Задава дали автоматично да бъде
избрана часовата зона, в която се
намирате.
Вкл.:
Автоматично превключва
между лятно и зимно часово
време според календара.
Изкл.: Времето се показва според
часовата разлика, зададена
в [Времева зона].
Автоматично лятно часово време
Настройва дали се превключва
автоматично между лятно и зимно
време.
Дата
Задайте текущата дата.
Час
Задайте текущия час.
Времева зона
Позволява ръчно да изберете в коя
часова зона сте, ако не е същата като
тази по подразбиране за вашия
регион/държава.
Стартира процедурата за първоначална
настройка. Тази опция ви позволява да
настроите телевизора отново след
преместване в ново жилище или да
търсите нови канали, пуснати от
разпространителите.
Език/Language
Избира езика, на който да се показва
менюто.
Физическа клавиатура (само за уеб
браузър)*
Изберете езика на физическата
клавиатура, когато към телевизора е
свързана физическа клавиатура.
* Само за определени региони/страни/модели
телевизори.
Лого при включване
Изберете [Вкл.], за да се показва логото
при включване на телевизора. Изберете
[Изкл.], за да го забраните.
LED Индикатор
Изберете [Вкл.], за да светнете LED
индикаторът. Изберете [Изкл.], за да го
забраните.
Настройки на записа (Функцията не е
налична в Италия)
AV настройки
Регистрира и отменя регистрацията на
HDD към функцията за запис.
AV настройки: Задава име на външно
оборудване.
Автоматична промяна на таймера за
запис:
Вкл.
Времето за запис ще се актуализира
автоматично въз основа на промените
в излъчвания сигнал.
Изкл.
Времето за запис е въз основа на
времето на резервацията.
Препоръчително е да не променяте
тази настройка на менюто, когато
имате съществуващи резервирани
таймери.
30BG
Първоначална настройка
Включи
Изберете [Автомат.], за да показвате
имената само когато оборудването е
свързано, или [Винаги], за да ги
показвате независимо от състоянието
на връзката.
Цветова система: Избира цветовата
система според композитния видео
сигнал от входния източник.
Говорител: Избира дали звука да се
извежда от високоговорителите на
телевизора или от външно аудио
оборудване.
Слушалки/Аудио изход: Настройва
извеждането на звука към
слушалки, външни аудио системи
или активен събуфер, свързани към
телевизора. Изключете слушалките
от телевизора, когато сте избрали
[Аудио изход (Постоянен)], [Аудио
изход (Променлив)] или [Събуфер].
Аудио изход (Постоянен)
Аудио изходът от телевизора е
постоянен. Използвайте
управлението на силата на звука на
вашия аудио приемник, за да
регулирате силата на звука (и други
аудио настройки) през вашата аудио
система.
Аудио изход (Променлив)
Когато използвате външна аудио
система, силата на звука на изхода
може да се управлява от
дистанционното управление на
телевизора.
Слушалки - връзка с ТВ: Включва/
изключва вътрешните
високоговорители на телевизора,
когато свържете слушалки към
телевизора.
Слушалки - сила на звука: Регулира
силата на звука на слушалките.
Забележка
• Тази опция не е налична, когато
[Слушалки/Аудио изход] е настроено на
[Аудио изход (Постоянен)], [Аудио изход
(Променлив)] или [Събуфер].
Събуфер За да разрешите тази
функция, настройте [Слушалки/
Аудио изход] на [Събуфер].
Ниво на събуфер
Регулира силата на звука на субуфера.
Фаза
Избира полярността на фазата.
Синхронизация на събуфер
Регулира времето на закъснение на
звука на субуфера.
Цифров аудио изход: Настройва
аудио сигнала, който се извежда
през цифровия аудио изход
(оптичен)* или през HDMI.
* Само за определени региони/страни/
модели телевизори.
Автоматичен 1
Изход компресирано аудио без
промяна.
Автоматичен 2
Изход само компресирано аудио за
многоканално съдържание без
промяна.
PCM
Винаги изход в PCM.
Позиция на телевизора: Подобрява
настройките на високоговорителя.
Изберете [Поставка за маса] или
[Поставка за стена] в зависимост от
позицията на вашия телевизор.
Формат на HDMI сигнала.:
Стандартен
Стандартен HDMI формат за нормална
употреба.
Подобрен
Задаване единствено за устройства,
които поддържат висококачествени
HDMI формати като 4K 60p 4:2:0
10 бита, 4:4:4, 4:2:2.
Използвайте качествен HDMI кабел от
висок клас, който поддържа 18 Gbps
скорост и има логото на HDMI.
(Вижте спецификациите на кабела).
Забележка
• Само HDMI IN 2 и IN 3.
• Променете на [Стандартен], ако картината
и звукът не се извеждат правилно в
[Подобрен].
31BG
BG
BRAVIA Sync настройки
Позволява на телевизора да
комуникира с оборудване, което е
съвместимо с функцията Управление
чрез BRAVIA Sync и е свързано към HDMI
портовете на телевизора. Имайте
предвид, че настройките за
комуникация трябва да се направят и на
свързаното оборудване.
Управление чрез BRAVIA Sync:
Задава дали да се свържат
операциите на телевизора и на
свързано оборудване, което е
съвместимо с BRAVIA Sync
управление. Когато е [Вкл.], са
налични следните функции. Ако е
свързано конкретно оборудване на
Sony, което е съвместимо с
Управление чрез BRAVIA Sync, тази
настройка се прилага автоматично
на свързаното оборудване.
Уреди - автоматично изкл. Когато е
[Вкл.], свързаното оборудване,
което е съвместимо с Управление
чрез BRAVIA Sync, се изключва,
когато телевизорът влезе в режим
Готовност.
ТВ - автоматично вкл. Когато е [Вкл.],
телевизорът се включва, когато
включите свързаното оборудване,
което е съвместимо с Управление
чрез BRAVIA Sync.
Списък на BRAVIA Sync устройства:
Показва списък на свързаното
оборудване, което е съвместимо с
Управление чрез BRAVIA Sync.
Изберете [Вкл.], за да обновите
[Списък на BRAVIA Sync yстройства].
Бутони за контрол на устройства:
Изберете функции за бутоните на
дистанционното управление на
телевизора, с които да управлявате
свързаното оборудване.
Няма
Деактивира управлението от
дистанционното управление на
телевизора.
Нормални
За основни действия, например
бутони за навигация (нагоре, надолу,
наляво или надясно и др).
32BG
Бутони за настройка
За основни действия и работа с
бутони, свързани с каналите,
например PROG +/– или (0-9) и др.
Полезно е, когато управлявате тунер
или декодер и др. през
дистанционното управление.
Бутони за меню
За основни действия и работа с
бутона HOME/OPTIONS.
Полезно е, когато избирате менюта на
BD плейър и др. през дистанционното
управление.
За настройка и меню
За основни действия и работа с
бутони, свързани с каналите, и бутона
HOME/OPTIONS.
Поддръжка
Предоставя информация за модела на
телевизора, софтуера и други. За
подробности вижте страница 33.
Eco
Нулиране
Нулира текущите Eco настройки до
стойностите по подразбиране.
Енергоспестяване
Намалява консумацията на енергия на
телевизора, като регулира подсветката.
Когато изберете [Картина изключена],
картината се изключва. Звукът не се
променя.
Изключване, когато ТВ не се използва
Изключва телевизора, когато не е бил
използван за предварително зададен
период от време.
Поддръжка
Поддръжка на уреда
Име на модела
Показва продуктова информация за вашия
телевизор.
Показва името на модела на вашия
телевизор.
Версия на софтуера
Показва текущата версия на софтуера на
вашия телевизор.
Цифрова ТВ
Изберете [Информация за системата], за да
се покаже информация за цифровите
канали на вашия телевизор.
Външни входове
Изберете [Преглед на AV настройките], за да
видите или управлявате входовете на
телевизора.
Проверка на Картината
BG
Тестово изображение: Позволява ви да
проверите състоянието на картината на
дисплея.
Обновяване на софтуер
Обновява системата на телевизора от USB
памет или през мрежата.
Забележка
• Обновяването на софтуера чрез Интернет може
да се различава в зависимост от вашия регион/
страна/модел телевизор.
• За да актуализирате софтуера, моля, посетете
сайта за поддръжка на Sony.
Автоматично изтегляне на софтуер
Изберете [Вкл.], за да изтеглите
автоматично софтуера. Изберете [Изкл.], за
да го забраните.
Фабрични настройки
Нулира всички настройки до фабричните.
След изпълнение на този процес се показва
екранът за първоначална настройка.
Забележка
• Не изключвайте телевизора през това време
(отнема около 30 секунди) и не натискайте
никакви бутони.
Инициализиране на личната информация
Можете да изтриете личната си
информация, съхранена в телевизора.
33BG
Преглед на снимки от свързано оборудване
Схема на свързване
Можете да свържете различни видове допълнителни устройства към вашия телевизор.
Забележка
• В зависимост от модела на телевизора свързването на голямо USB устройство може да повлияе на други
свързани устройства до него.
• Когато свързвате голямо USB устройство, свържете само жак USB 1.
Слушалки/
Домашна
аудио
система/
Субуфер
HDMI устройство
*3
*1
Модул за условен
достъп (CAM)
Цифров фотоапарат/
камкордер/USB
памет
*2
Цифров фотоапарат/
камкордер/USB
памет
*1
HDMI устройство
*1
Домашна аудио
система с ARC/
HDMI устройство
Видеорекордер/
оборудване за видео
игри/DVD плейър/
камкордер
Забележка
Рутер
Домашна
аудио
система с
оптичeн
аудио вход
Кабел/Антена/
Декодер
*2
*4
*1
< 12 mm
Сателит
< 21 mm
*2 Терминалите, етикетите и функциите може да се различават в зависимост от държавата/ региона/
модела телевизор.
*3 Поддържа само 3-полюсен мини стерео жак.
*4
< 14 mm
34BG
Качество на картината
• AV композитен кабел
• Антенен кабел
• HDMI кабел
Видео файловете със стандартна резолюция (SD) имат
сигнал на картината с вертикална разделителна
способност от 480 (NTSC) или 576 (PAL/SECAM) реда.
Видео файловете с висока резолюция (HD) имат сигнал на
картината с вертикална разделителна способност от
720 или 1 080 реда.
(За вертикална 4K разделителна способност: 2160 линии)
BG
35BG
Използване на аудио и видео
оборудване
1 Включете свързаното оборудване.
2 Натиснете , за да се покаже
входния източник.
3
Натиснете /, после , за да
изберете желания входен източник.
Ако изминат 5 секунди без никакво
действие, се избира маркираният
елемент.
Използване на Дублиране на
екранa
Дублирането на екрана показва екрана на
съвместимо устройство (например
смартфон) на големия екран на телевизора,
като използва технологията Miracast.
За използването на тази функция не се
изисква безжичен рутер (или точка за
достъп).
1
Натиснете бутона
/ , после
изберете [Дублиране на екрана], като
използвате бутоните /.
2
Работете с устройството, съвместимо
с дублиране на екрана, за да се
свържете към телевизора. След като
се свържете, екранът на устройството
ще се покаже на телевизора.
Забележка
• Когато свързвате цифрова аудио система, която
не е съвместима с технологията Audio Return
Channel (ARC) през HDMI кабел, трябва я да
свържете с оптичен аудио кабел към DIGITAL
AUDIO OUT (OPTICAL)*, за да изведете цифров звук.
• Когато свързвате HDMI кабел, използвайте
високоскоростен HDMI кабел с лого за типа кабел.
Когато устройствата поддържат висококачествени
HDMI формати като 4K 60p 4:2:0 10 бита, 4:4:4,
4:2:2 към HDMI IN 2 или IN 3, използвайте
качествен HDMI кабел от висок клас, който
поддържа скорост от 18 Gbps и има логото на
HDMI. (Препоръчителен кабел на SONY).
• Когато свързвате моно оборудване, свържете
аудио кабела към жака L (моно).
* Само за определени региони/страни/модели
телевизори.
За да използвате BRAVIA Sync
устройства
Когато свързвате телевизора към
съвместимо с BRAVIA Sync оборудване,
можете да ги управлявате заедно.
Направете предварително необходимите
настройки. Настройките за Управление чрез
BRAVIA Sync трябва да се направят на
телевизора и на свързаното оборудване.
Относно настройките на телевизора вижте
[BRAVIA Sync настройки] (страница 32). Вижте
в инструкциите за работа на свързаното
оборудване относно неговите настройки.
36BG
За списък на свързаните устройства/
отмяна на регистрацията на устройство
Когато се покаже екранът за готовност за
дублиране на екрана, натиснете OPTIONS,
после изберете [Покажи списъка на у-ва /
Изтрий].
За да отмените регистрацията на устройство,
изберете устройството от списъка за
изтриване, натиснете . После изберете
[Да] в екрана за потвърждение.
За да се показва известяване за
регистрация при опит за свързване на
устройство към телевизора
Активирането на тази функция може да
попречи на неволно свързване на
устройство.
Когато се показва екранът за готовност за
дублиране на екрана, натиснете OPTIONS,
после изберете [Известяване за регистрация]
 [Вкл.].
Имайте предвид, че след като откажете
заявката за регистрация от устройство, няма
да можете да свържете това устройство,
докато не го изтриете от списъка с
устройства.
За да промените настройката на
честотната лента (за напреднали)
Когато се показва екранът за готовност за
дублиране на екрана, натиснете OPTIONS,
после изберете [Настройка на честотата].
Забележка
• При свързването на устройства трябва да се
спазва следното:
Устройства, съвместими с дублиране на екрана:
2,4 GHz връзка (5 GHz не се поддържа).
• За информация относно поддържаната безжична
честотна лента на вашето устройство, вижте
инструкциите за работа на устройството.
BG
37BG
Монтаж на телевизора на стена
В това справочно ръководство е показана само подготовката за монтаж преди телевизорът да
бъде монтиран на стената.
До потребителите:
От съображения за безопасност и за защита на продукта, Sony препоръчва монтажът на вашия
телевизор да бъде извършен от дистрибутор на Sony или от лицензиран подизпълнител. Не се
опитвайте да го монтирате сами.
До дистрибуторите на Sony и подизпълнителите:
Подходете с подчертано внимание към безопасността по време на монтажа, периодичната
поддръжка и проверка на този продукт.
За монтажа на този продукт се изисква значителен опит, особено за определяне на здравината
на стената, която трябва да издържи тежестта на телевизора. На всяка цена поверете
закрепването на този продукт към стена на дистрибутори на Sony или лицензирани
подизпълнители и по време на монтажа обърнете особено внимание на мерките за
безопасност. Sony не носи отговорност за повреди или наранявания, причинени от
неправилни манипулации или монтаж.
Използвайте конзола за закрепване към стена SU-WL450 (не е включена в комплекта), за да
монтирате телевизора на стената.
Когато монтирате конзолата за закрепване към стена, прочетете също инструкциите за работа и
указанията за монтаж на конзолата за закрепване към стена.
Забележка
• Съхранявайте отстранените винтове на безопасно място и далеч от деца.
• Ако стойката е закачена към телевизора, първо я откачете. Вижте ръководството за инсталиране и следвайте
стъпките в обратен ред, за да откачите стойката.
• Поставете телевизора с екрана надолу на равна и стабилна повърхност, покрита с дебела и мека кърпа,
когато сваляте поставката от телевизора, за да предотвратите повреда по повърхността на LCD дисплея
(освен KD-65XE70xx).
За инструкции относно монтажа на конзолата за закрепване на стена за вашия модел телевизор вижте
следната уеб страница:
www.sony.eu/tv/wall-mount-bracket-manual
Махнете винтовете от задната част на телевизора
KD-65XE70xx
38BG
На екрана се виждат само снежинки и шум
Допълнителна информация
 Проверете дали антената не е счупена или
огъната.
 Проверете дали антената не е достигнала края
Отстраняване на
неизправности
Когато LED индикаторът мига в червено,
пребройте колко пъти мига (интервалът от
време е три секунди).
Ако LED индикаторът мига в червено,
рестартирайте телевизора, като изключите
AC захранващия кабел от телевизора за две
минути, после включете телевизора.
Ако проблемът продължава, свържете се с
вашия дистрибутор или сервизен център на
Sony, като съобщите колко пъти мига в
червено LED индикаторът (интервалът от
време е три секунди). Натиснете  на
телевизора, за да го изключите, извадете AC
захранващия кабел и съобщете на вашия
дистрибутор или сервизен център на Sony.
Когато LED индикаторът не мига,
проверете следните елементи.
Ако проблемът продължава, телевизорът ви
трябва да бъде проверен от квалифициран
сервизен персонал.
Картина
Няма картина (екранът е тъмен) и няма
звук
 Проверете връзката с антената/кабела.
 Свържете телевизора към АС електрически
контакт и натиснете  на дистанционното
управление на телевизора.
Няма картина или на екрана не се появява
информация от менюто на оборудване,
свързано към жака за видео вход
 Натиснете
, за да се покаже свързаното
оборудване, после изберете желания вход.
 Проверете връзката между допълнително
оборудване и телевизора.
Двойно изображение или размазано
изображение
 Проверете връзката с антената/кабела,
мястото или посоката.
на сервизния си живот (три до пет години при
нормално използване, една до две години
край морския бряг).
Изкривена картина (прекъснати линии или
ленти)
 Дръжте телевизора настрани от източници на
електрически смущения, като автомобили,
мотоциклети, сешоари или допълнително
оборудване.
 Когато монтирате допълнително оборудване,
оставете известно място между него и
телевизора.
 Проверете връзката с антената/кабела.
 Дръжте кабела на антената настрани от други
свързващи кабели.
Шум в картината или звука при гледане на
ТВ канал
 Регулирайте [Автоматична фина настройка]
(автоматична фина настройка), за да получите
по-добро приемане на картината. Тази
функция е само за аналогови ТВ канали.
Дребни черни точки и/или ярки точки се
появяват на екрана
 Картината на дисплея се състои от пиксели.
Дребните черни точки и/или ярките точки
(пиксели) на екрана не означават
неизправност.
Контурите на картината са изкривени
 Променете текущата настройка на [Режим
Филм] с друга (страница 23).
Програмите не са цветни
 Изберете [Нулиране] (страница 22).
На екрана не се появява картина от
свързано оборудване
 Включете свързаното оборудване.
 Проверете кабелната връзка.
 Натиснете
за да се покаже свързаното
оборудване, после изберете желания вход.
 Поставете правилно картата с памет или друго
устройство с памет в цифровия фотоапарат.
 Използвайте карта с памет или друго
устройство с памет от цифров фотоапарат,
които са форматирани съгласно инструкциите
за работа, доставени с цифровия фотоапарат.
 Не е гарантирана работата с всички USB
устройства. Освен това работата може да се
различава в зависимост от свойствата на USB
устройството и възпроизвежданото видео.
39BG
BG
Не може да бъде избрано свързано
оборудване в менюто или не може да се
превключи входа
 Проверете кабелната връзка.
Звук
Няма звук, но картината е добра
 Натиснете  +/– или  (заглушаване).
 Проверете дали [Говорител] в [AV настройки] е
настроен в режим [ТВ говорител]
(страница 30).
 Проверете дали конекторът на слушалките е
свързан към телевизора.
Няма звук или звукът има смущения
 Проверете дали настройката Телевизионна
Забележка
• Функцията [Aвтоматично обновяване на услугите]
е налична в зависимост от вашия регион/
държава.
Съвет
• Можете да стартирате [Автоматична цифрова
настройка] след преместване в ново жилище,
смяна на доставчиците на услугата или за да
търсите новодобавени канали.
• Препоръчително е да настроите [Цифрова
настройка]  [Техническа настройка] 
[Aвтоматично обновяване на услугите] на [Вкл.], за
да позволите автоматичното добавяне на нови
цифрови услуги , когато те станат налични. Ако
функцията е настроена на [Изкл.], ще получавате
съобщение на екрана, уведомявайки ви за нови
цифрови услуги, без услугите да бъдат добавяни
автоматично. Наличието на тази функция зависи
от вашия регион/държава. Ако не е налична,
извършете [Автоматична цифрова настройка], за
да добавите нови услуги.
система е подходяща
(страница 23).
Мрежа
Канали
Не може да бъде избран желаният канал
 Превключете между цифров и аналогов
режим и изберете желания цифров/аналогов
канал.
Някои канали са празни
 Каналът е само за кодирана услуга/абонамент.
Абонирайте се за платена ТВ услуга.
 Каналът се използва само за данни (няма
картина или звук).
 Свържете се с разпространителя за
подробности относно предаването.
Не се показват цифрови канали
 Свържете се с местния доставчик, за да
разберете дали във вашия регион има
цифрови предавания.
 Обновете антената до такава с по-добро
приемане.
За да промените обхвата на настройка
(функцията е налична в зависимост от
вашия регион/държава)
 Натиснете бутона HOME, после изберете 
[Настройка на каналите]  [Цифрова
настройка]  [Цифрови настройки] 
[Aвтоматична настройка - oбхват].
[Нормален]
Търси налични канали във вашия регион/
държава.
[Пълен]
Търси налични канали независимо от региона/
държавата.
40BG
* Не може да се използва услуга
за видео по поръчка по време
на запис.
Какви видове устройства могат да се
свързват за използване на функцията
Дублиране на екрана?
 Могат да се свързват устройства, съвместими с
Дублиране на екрана на Sony (напр. Xperia).
Видеото или звукът понякога прекъсват.
 Възможно е устройства, излъчващи
радиовълни, като например други безжични
LAN устройства или микровълнови фурни, да
възпрепятстват функцията Дублиране на
екрана през безжична LAN връзка. Дръжте
телевизора или Sony устройствата (напр.
Xperia), съвместими с Дублиране на екрана,
далеч от такива устройства или ги изключете,
ако е възможно.
 Скоростта на комуникация може да се
променя в зависимост от разстоянието или
препятствията между устройствата,
конфигурацията на устройствата, състоянието
на радиовълните, претоварване на линията
или от използваното устройство.
Комуникацията може да бъде прекъсната
поради състоянието на радиовълните.
Платено съдържание не може да се
възпроизвежда.
Добро качество на картината, но няма звук
при интернет съдържание
 Устройството-източник трябва да е
 Качеството зависи от оригиналното
съвместимо със системата HDCP
(Широколентова система за защита на
цифрово съдържание) 2.0 / 2.1. Някои видове
платено съдържание може да не могат да се
покажат през несъвместимо устройствоизточник.
съдържание, предоставяно от доставчика на
интернет съдържание, и от скоростта на
връзката Ви.
 Поради естеството на интернет видеото, не
всяко видео съдържа звук.
Приложенията са недостъпни
Вашият телевизор не може да се свърже
със сървъра
 Проверете дали LAN кабелът или АС
 Проверете LAN кабела или връзката със
захранващият кабел на рутера/модема* са
свързани правилно.
* Вашият рутер/модем трябва да е настроен
предварително за връзка с Интернет.
Свържете се с интернет доставчика относно
настройките на рутера/модема.
 Опитайте да използвате приложения покъсно. Сървърът на доставчика на приложения
може да не работи.
Понякога качеството на видео потока е
лошо при използване на безжична LAN
връзка.
 Качеството на безжичната връзка с мрежата
зависи от разстоянието или наличието на
препятствия (напр. стена) между телевизора и
безжичния рутер (точка за достъп), влиянието
на околната среда и качеството на безжичния
рутер (точка на достъп).
Безжичната LAN връзка е неуспешна или
условията за радио приемане са слаби.
 Проверете мястото на монтиране на
телевизора и безжичния рутер (точка на
достъп). Състоянието на сигнала може да се
повлияе от следните причини.
 Други безжични устройства, микровълнови
фурни, флуоресцентно осветление и др. са
поставени наблизо.
 Има подове или стени между безжичния
рутер (точка на достъп) и телевизора.
Ако проблемът продължи дори и след като
сте проверили горното, се опитайте да
осъществите кабелна LAN връзка.
Лоша картина на видео от Интернет
 Качеството зависи от оригиналното видео,
предоставяно от доставчика на интернет
съдържание, и от скоростта на връзката Ви.
Определено интернет съдържание
показва загуба на детайли, особено при
бързо движение или тъмни сцени
сървъра и телевизора.
 Проверете дали мрежата на телевизора е
правилно конфигурирана.
Появява се съобщение, че телевизорът не
може да се свърже с мрежата
 Проверете текущите настройки на мрежата.
Натиснете бутона HOME, после изберете
[Настройки]  [Системни настройки] 
[Настройка]  [Мрежа]  [Настройка на
мрежата]  [Вижте настройките и статуса на
мрежата]. Ако всички настройки на мрежата са
“-”, сървърът може да не е правилно свързан.
Проверете връзките с мрежата и/или
ръководството за работа на сървъра за
информация относно свързването.
 Конфигурирайте настройките на мрежата
отново.
 Ако LAN кабелът е свързан с активен сървър и
телевизорът е взел IP адрес, проверете
връзките и конфигурациите на сървъра, който
е DLNA Certified™.
Забележка
• Конфигурацията на вашия IP адрес може да се
види чрез избиране на опцията [Вижте
настройките и статуса на мрежата].
Медиен сървър, който е DLNA Certified™, е
недостъпен, въпреки че фигурира в
списъка под [Медия] в менюто Home .
 Проверете LAN кабела/връзката или връзките
на сървъра. Телевизорът може да е изгубил
връзка със сървъра.
 Изпълнете [Диагностика на сървърите], за да
проверите дали медийният сървър
комуникира правилно с телевизора. Натиснете
бутона HOME, после изберете [Настройки] 
[Системни настройки]  [Настройка] 
[Мрежа]  [Настройка на домашната мрежа]
 [Диагностика на сървърите].
 Качеството на видеото и размерът на
картината зависят от скоростта на връзката и
от излъчваното от доставчиците съдържание.
41BG
BG
Когато използвате функция за
визуализация (renderer), музикалните
файлове не могат да се възпроизвеждат.
 Когато се използва функция за визуализация
(renderer), някои приложения показват
предварително инсталирани на компютъра
фото файлове като едновременно с това
възпроизвеждат и музика. В зависимост от
предварително инсталирания фото файл,
възпроизвеждането на музика може да не е
възможно, но ако фото файлът се промени,
възпроизвеждането може да е възможно.
Не можете да се свържете с Интернет
 Проверете дали LAN кабелът или АС
захранващият кабел на рутера/модема* са
свързани правилно.
* Вашият рутер/модем трябва да е настроен
предварително за връзка с Интернет.
Свържете се с интернет доставчика относно
настройките на рутера/модема.
Нямате регистрация в YouTube
 Ако нямате потребителско име и парола в
YouTube, се регистрирайте чрез адреса подолу.
http://www.google.com/device
(Можете да се регистрирате в YouTube и от
Вашия компютър.)
След като създадете потребителско име,
можете да го използвате веднага.
Общи
Телевизорът се изключва автоматично
(влиза в режим Готовност)
 Проверете дали [Таймер за изключване] е
активиран (страница 29).
 Проверете дали [Времетраене] е активирано
от [Автоматично включване] (страница 29) или
[Настройки на фоторамка] (страница 29).
 Проверете дали [Изключване, когато ТВ не се
използва] е активирано (страница 32).
Някои входни източници не могат да бъдат
избрани
 Изберете [AV настройки] и изберете [Винаги]
за входния източник (страница 30).
Дистанционното управление не работи
 Сменете батериите.
HDMI оборудването не се показва в
[Списък на BRAVIA Sync yстройства]
 Проверете дали вашето оборудване е
съвместимо с Управление чрез BRAVIA Sync.
42BG
Не може да се избере [Изкл.] в
[Управление чрез BRAVIA Sync]
 Ако сте свързали аудио система, която е
съвместима с Управление чрез BRAVIA Sync, не
можете да изберете [Изкл.] от това меню. За да
промените аудио изхода към ТВ
високоговорителите, изберете [ТВ говорител]
в менюто [Говорител] (страница 30).
Паролата за [Родителски контрол] е
забравена
 Въведете 9999 за ПИН код.
 Обновете ПИН кода, като натиснете HOME и
изберете [Настройки]  [Системни настройки]
 [Родителски контрол]  [Смяна на ПИН
кода].
На екрана се вижда режимът Показване в
магазин или логото за промоция на
функции
 От дистанционното управление натиснете
RETURN, после натиснете HOME и
изберете [Настройки]  [Системни настройки]
 [Настройка]  [Първоначална настройка].
Непременно изберете [У дома] в
[Местонахождение].
Входни/изходни жакове
Спецификации
Антена/кабел
Система
Сателитна антена*1
75 ома външна клема за VHF/UHF
Система на панела
LCD (Течнокристален дисплей) панел, LED
подсветка
Телевизионна система
В зависимост от вашия избор на държава/
регион/модел телевизор
Аналогов: B/G, D/K, I
Цифров: DVB-T/DVB-C
DVB-T2*1
Сателит*1: DVB-S/DVB-S2
Система на цветовете/видео система
Аналоговa: PAL, SECAM, NTSC3.58 (Само видео),
NTSC4.43 (Само видео)
Цифровa: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4
AVC HP@L4.0, MP@L4.0, H.265/HEVC MP/
Main10@L5.1 (Full HD 60fps)
Покритие на канали
В зависимост от вашия избор на държава/
регион/модел телевизор
Аналогов: UHF/VHF/Кабел
Цифров: UHF/VHF/Кабел
Сателит*1: IF честота 950-2 150 MHz
Звуков изход
10 W + 10 W
Женски конектор тип F, 75 ома.
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz тон,
Единично разпределение на кабели EN50494.
/
AV IN
Видео/аудио вход (фоно жакове)
HDMI IN 1, IN 2, IN 3 (ARC) (Поддържа 4K
разделителна способност, HDCP 2.2съвместимост)
HDMI видео: 4096 × 2160p (24, 50, 60 Hz),
3840 × 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p (30,
50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30,
50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i
* HDMI IN 2 и IN 3 поддържат висококачествени
HDMI формати като 4K 60p/50p 4:2:0 10 бита,
4:4:4, 4:2:2.
PC вход: (Разделителна способност
(хоризонтална честота, вертикална честота))
640 × 480 (31,5 kHz, 60 Hz),
800 × 600 (37,9 kHz, 60 Hz),
1 024 × 768 (48,4 kHz, 60 Hz),
1 280 × 1 024 (64,0 kHz, 60 Hz),
1 152 × 864 (67,5 kHz, 75 Hz),
1 600 × 900 (55,9 kHz, 60 Hz),
1 680 × 1 050 (65,3 kHz, 60 Hz),
1 920 × 1 080 (67,5 kHz, 60 Hz)*
* Когато се подава към HDMI входа,
синхронизирането на 1080p се приема за
видео синхронизиране, а не за компютърно
синхронизиране за формат на екрана.
Безжична технология
Честотна(и) лента(и)
Безжичен LAN (IEEE 802.11b/g/n)
Честотен обхват
Изходяща мощност
2 400 - 2 483,5 MHz
< 20,0 dBm
Аудио: двуканално линейно PCM: 32, 44,1 и
48 kHz, 16, 20 и 24 бита, Dolby Digital, Dolby
Digital Plus, DTS
ARC (Audio Return Channel) (само за HDMI IN 3)
Версия на софтуера на телевизора
8.___-1000-_.___-__
Никакви бъдещи актуализации на софтуера/
фърмуера на това оборудване/аксесоари/
компоненти няма да повлияят на
съответствието му с Директива 2014/53/ЕС.
Вижте [Поддръжка] в менюто [Настройка] за
информация за версията на софтуера.
(Двуканално линейно PCM: 48 kHz, 16 бита,
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS)
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Цифров оптичен жак (Двуканално линейно
PCM: 48 kHz, 16 бита, Dolby Digital, DTS)
AUDIO OUT /  (Стерео мини жак)
Слушалки, аудио изход, субуфер
1,
2,
3 (HDD REC) (Функцията не
е налична в Италия)
USB порт
CAM (Модул за условен достъп (Conditional
Access Module)). Гнездо за модул за условен
достъп.
DC IN 19.5 V (само модели с доставен
захранващ адаптoр)
Вход за захранващия адаптор
43BG
BG
LAN (В зависимост от вашия на държава/
регион)
10BASE-T/100BASE-TX конектор (в зависимост
от условията на работа на мрежата, скоростта
на пренос на данните може да се различава.
За този телевизор не се гарантира 10BASE-T/
100BASE-TX скорост и качество на
комуникацията.)
Други
Допълнителни аксесоари
Конзола за закрепване към стена: SU-WL450
Работна температура
0 ºC – 40 ºC
Работна влажност
10 % – 80 % RH (без конденз)
Захранване, Продуктов фиш и
други
Изисквания за захранване
освен модел, който се доставя със захранващ
адаптор 220 V –240 V AC, 50 Hz
само модели с доставен захранващ адаптор
19,5 V DC със захранващ адаптор
Номинално входно напрежение:
220 V –240 V AC, 50 Hz
Енергиен клас
KD-65XE70xx: A+
KD-55XE70xx: A+
KD-49XE70xx: A
KD-43XE70xx: A
Размер на екрана (измерен по диагонала)
(прибл.)
KD-65XE70xx: 163,9 cm / 65 инча
KD-55XE70xx: 138,8 cm / 55 инча
KD-49XE70xx: 123,2 cm / 49 инча
KD-43XE70xx: 108,0 cm / 43 инча
Консумация на енергия
в режим [Стандартен]
KD-65XE70xx: 110 W
KD-55XE70xx: 85 W
KD-49XE70xx: 83 W
KD-43XE70xx: 65 W
в режим [Ярък]
KD-65XE7096 / 65XE7005 / 65XE7004: 172 W
KD-65XE7093 / 65XE7003 / 65XE7002: 161 W
KD-55XE7096 / 55XE7077 / 55XE7005 /
55XE7004: 147 W
KD-55XE7093 / 55XE7073 / 55XE7003 /
55XE7002 / 55XE7000: 136 W
KD-49XE7096 / 49XE7077 / 49XE7005 /
49XE7004: 120 W
KD-49XE7093 / 49XE7073 / 49XE7003 /
49XE7002 / 49XE7000: 114 W
44BG
KD-43XE7096 / 43XE7077 / 43XE7005 /
43XE7004: 111 W
KD-43XE7093 / 43XE7073 / 43XE7003 /
43XE7002 / 43XE7000: 101 W
Средно годишно потребление на енергия*2
KD-65XE70xx: 161 kWh
KD-55XE70xx: 124 kWh
KD-49XE70xx: 121 kWh
KD-43XE70xx: 95 kWh
Консумация на енергия в режим
Готовност*3*4
0,50 W
Резолюция на дисплея
KD-65XE70xx / 55XE70xx / 49XE70xx / 43XE70xx:
3 840 точки (по хоризонтала) x 2 160 реда (по
вертикала)
Габарити (приблиз.) (ш x в x д)
с поставка за маса
KD-65XE70xx: 145,4 × 90,5 × 26,6 cm
KD-55XE70xx: 123,8 × 77,5 × 25,2 cm
KD-49XE70xx: 110,2 × 69,4 × 25,2 cm
KD-43XE70xx: 97,1 × 62,0 × 24,2 cm
без поставка за маса
KD-65XE70xx: 145,4 × 84,0 × 4,4 cm
KD-55XE70xx: 123,8 × 72,2 × 5,8 cm
KD-49XE70xx: 110,2 × 64,6 × 7,0 cm
KD-43XE70xx: 97,1 × 57,1 × 7,0 cm
Тегло (приблиз.)
с поставка за маса
KD-65XE70xx: 22,0 kg
KD-55XE70xx: 18,6 kg
KD-49XE70xx: 12,1 kg
KD-43XE70xx: 10 kg
без поставка за маса
KD-65XE70xx: 20.9 kg
KD-55XE70xx: 17.7 kg
KD-49XE70xx: 11.4 kg
KD-43XE70xx: 9.3 kg
*1 Не всички телевизори притежават извод за
сателитна антена или технологията DVB-T2 или
DVB-S/S2.
*2 Годишна консумация на енергия, базирана на
консумацията на енергия на телевизор, работещ
4 часа на ден за 365 дни. Действителната
консумация на енергия ще зависи от начина на
използване на телевизора.
*3 Зададената мощност в режим Готовност се
достига, след като телевизорът завърши
необходимите вътрешни процеси.
*4 Консумацията на енергия в режим готовност ще
се увеличи, когато вашият телевизор е свързан
към мрежа.
Забележка
• Наличието на допълнителните аксесоари зависи
от държавите/региона/модела на телевизора/
наличието в складовете.
• Не изваждайте псевдо-картата от CAM (Conditional
Access Module) слота на телевизора, освен за да
поставите CAM (модул за условен достъп).
• Дизайнът и спецификациите подлежат на
промяна без предупреждение.
Забележка за цифровата функция на
телевизора
• Цифрова телевизия (DVB наземно,
сателитно и кабелно), интерактивни
услуги и мрежови функции може да не
са достъпни във всички страни или
райони. Някои функции може да не са
активирани или може да не работят
правилно с някои доставчици и
мрежови среди. Някои доставчици на
телевизионни услуги може да
начисляват такса за услугите си.
• Този телевизор поддържа цифрово
предаване, използвайки MPEG-2, H.264 /
MPEG-4 AVC и H.265 / HEVC кодеци, но не
може да бъде гарантирана
съвместимостта с всички сигнали на
оператори/услуги, които може да се
променят с течение на времето.
• TUXERA е регистрирана търговска марка
на Tuxera Inc. в САЩ и други страни.
• Windows Media е или регистрирана
търговска марка, или търговска марка
на Microsoft Corporation в САЩ и/или
други страни.
• Този продукт съдържа технология, обект
на определени права на интелектуална
собственост на Microsoft. Използването
или разпространението на тази
технология извън този продукт е
забранено без съответния лиценз (и) от
Microsoft.
• Opera® Devices SDK. Copyright 1995-2016
Opera TV AS. All rights reserved.
• Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Miracast, Wi-Fi
Protected Setup и логото Wi-Fi CERTIFIED
са търговски марки или регистрирани
търговски марки на Wi-Fi Alliance.
Само за сателитни модели:
•DiSEqC™ е търговска марка на EUTELSAT.
Този телевизор поддържа DiSEqC 1.0.
Този телевизор не е предназначен за
управление на антени с мотор.
Информация за търговската марка
• Термините HDMI и HDMI High-Definition
Multimedia Interface, както и логото HDMI
са търговски марки или запазени
търговски марки на HDMI Licensing LLC в
САЩ и други държави.
• Произведено по лиценз на Dolby
Laboratories.
Dolby, Dolby Audio и символът двойно
“D” са регистрирани търговски марки на
Dolby Laboratories.
• “BRAVIA” и
са търговски марки
на Sony Corporation.
• “Blu-ray Disc”, “Blu-ray” и логото “Blu-ray
Disc” са търговски марки на Blu-ray Disc
Association.
• За DTS патенти, вижте
http://patents.dts.com. Произведено по
лиценз на DTS, Inc.
DTS, символът, & DTS и символът заедно
са регистрирани търговски марки, а DTS
Digital Surround е търговска марка на
DTS, Inc. © DTS, Inc. Всички права
запазени.
45BG
BG
Actual resolution: 3840 x 2160 pixels.
Résolution actuelle: 3840 x 2160 pixels.
3840 x 2160 pixel.
Resolução do ecrã: 3840 x 2160 pixels.
Resolución real: 3840 x 2160 píxeles.
πραγματική ανάλυση: 3840 x 2160 pixels.
46BG
Περιεχόμενα
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Πληροφορίες σχετικά με την
ασφάλεια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Προφυλάξεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Εξαρτήματα και χειριστήρια
Τηλεόραση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Τηλεχειριστήριο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Σύνδεση τηλεόρασης στο
Internet
Ρύθμιση της σύνδεσης Internet . . . . . . . 14
Τύπος 1: Ασφαλές δίκτυο με Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS) . . . . . . . . . . . . . . . 14
Τύπος 2: Ασφαλές δίκτυο χωρίς Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS) . . . . . . . . . . . . . . . 15
Τύπος 3: Μη ασφαλές δίκτυο με
οποιουδήποτε τύπου ασύρματο
δρομολογητή LAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Τύπος 4: Ρύθμιση ενσύρματου
δικτύου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Προετοιμασία ενσύρματου δικτύου . . . . . 16
Προβολή κατάστασης δικτύου . . . . . . . . . 16
Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο
Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Παρακολουθώντας
τηλεόραση
Αλλαγή του τρόπου προβολής . . . . . . . 18
Αλλαγή του φορμά οθόνης . . . . . . . . . . . . 18
Ρύθμιση της Επιλογής σκηνικού . . . . . . . . 19
Περιήγηση στο μενού Home
Όλες οι εφαρμογές . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Photo Sharing Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Χρήση της τηλεόρασης με τη
Λειτουργία Κορνίζας Φωτογραφιών. . . . . 21
Λίστα προγραμμάτων . . . . . . . . . . . . . . . 21
Ψηφιακός EPG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Εγγραφές. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Πολυμέσα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Αναπαραγωγή φωτογραφιών/
μουσικής/βίντεο μέσω USB . . . . . . . . . . . . 22
Αναπαραγωγή φωτογραφιών/
μουσικής/βίντεο μέσω Οικιακού
δικτύου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Ρυθμίσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Ρυθμίσεις Συστήματος . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Υποστήριξη πελατών . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Προβολή εικόνων από
συνδεδεμένες συσκευές
Διάγραμμα συνδέσεων . . . . . . . . . . . . . .37
Χρήση συσκευών ήχου
και εικόνας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Χρήση Κατοπτρισμού οθόνης . . . . . . . 39
Εγκατάσταση της τηλεόρασης στον
τοίχο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Πρόσθετες πληροφορίες
Αντιμετώπιση προβλημάτων . . . . . . . . 42
Εικόνα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Ήχος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Κανάλια. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Δίκτυο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Γενικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Τεχνικά χαρακτηριστικά . . . . . . . . . . . 46
2GR
Σύνδεση Internet και προστασία προσωπικών δεδομένων
Αυτό το προϊόν συνδέεται στο Internet κατά την αρχική
εγκατάσταση μόλις συνδεθεί σε ένα δίκτυο ώστε να
επιβεβαιωθεί η σύνδεση στο Internet και, στη συνέχεια, για
να διαμορφωθεί η Αρχική οθόνη. Η διεύθυνσή σας IP
χρησιμοποιείται για αυτή και για όλες τις άλλες συνδέσεις
Internet. Αν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιηθεί καθόλου η
διεύθυνσή σας IP, μη ρυθμίσετε την ασύρματη λειτουργία
Internet και μη συνδέσετε καλώδιο Internet. Ανατρέξτε στις
πληροφορίες προστασίας προσωπικών δεδομένων που
εμφανίζονται στις οθόνες ρυθμίσεων για περισσότερες
πληροφορίες για τις συνδέσεις Internet.
Εισαγωγή
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν της Sony.
Προτού χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση, διαβάστε
προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών και φυλάξτε το για
μελλοντική χρήση.
Σημείωση
• Προτού θέσετε σε λειτουργία την τηλεόραση, διαβάστε τις
"Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια" (σελίδα 5).
• Οι εικόνες και τα γραφικά που χρησιμοποιούνται στον Οδηγό
Εγκατάστασης και σε αυτό το εγχειρίδιο παρέχονται μόνο για
λόγους αναφοράς και ενδέχεται να διαφέρουν από το
πραγματικό προϊόν.
• Το σύμβολο "xx" που εμφανίζεται στο όνομα του μοντέλου
αντιστοιχεί σε ένα αριθμητικό ψηφίο, που σχετίζεται με το
σχέδιο, το χρώμα ή το σύστημα τηλεόρασης.
Θέση του Οδηγού εγκατάστασης
Ο Οδηγός εγκατάστασης βρίσκεται στο πάνω μέρος του
προστατευτικού υλικού εντός του χαρτόκουτου της
τηλεόρασης.
Θέση της αναγνωριστικής ετικέτας
Οι ετικέτες με τον Αριθμό μοντέλου τηλεόρασης, την
ημερομηνία παραγωγής (έτος/μήνας) και την oνομαστική τιμή
ισχύος βρίσκονται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης ή του
πακέτου.
Για μοντέλα με μετασχηματιστή κεντρικής παροχής που
παρέχεται:
Οι ετικέτες με τον αριθμό μοντέλου και τον σειριακό αριθμό
του μετασχηματιστή κεντρικής παροχής βρίσκονται στο κάτω
μέρος του μετασχηματιστή κεντρικής παροχής.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ
ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ
ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ
ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΚΕΡΙΑ Η ΑΛΛΕΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΦΛΟΓΕΣ ΜΑΚΡΙΑ
ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.
Ευρωπαϊκή Εγγύηση Sony
Αγαπητέ πελάτη
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της Sony.
Ελπίζουμε να μείνετε ικανοποιημένοι από τη χρήση του. Στην
περίπτωση που το προϊόν σας χρειαστεί σέρβις (επισκευή)
κατά τη διάρκεια της εγγύησης, παρακαλείστε να
επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς ή με ένα μέλος του
δικτύου μας εξουσιοδοτημένων Service (ASN) της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Ζώνης (ΕΟΖ) ή και άλλων χωρών που αναφέρονται
σ’ αυτή την εγγύηση ή στα συνοδεύοντα φυλλάδια (Περιοχή
Κάλυψης της Εγγύησης). Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για
τα μέλη του δικτύου μας ASN, για παράδειγμα σε
τηλεφωνικούς καταλόγους, στους καταλόγους των προϊόντων
μας και στις ιστοσελίδες μας. Για να αποφύγετε κάθε περιττή
ταλαιπωρία, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το
εγχειρίδιο χρήσης προτού ψάξετε για επισκευή κατά τη
διάρκεια της εγγύησης.
Η Εγγύησή Σας
Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το προϊόν της Sony που
αγοράσατε, εφ’ όσον κάτι τέτοιο αναφέρεται στα φυλλάδια
που συνόδευαν το προϊόν σας, υπό την προϋπόθεση ότι
αγοράστηκε εντός της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης.
Με την παρούσα, η Sony εγγυάται ότι το προϊόν είναι
απαλλαγμένο από κάθε ελάττωμα σχετιζόμενο με τα υλικά ή
την κατασκευή, για μια περίοδο ΔYΟ ΕΤΩN από την ημερομηνία
της αρχικής αγοράς. Η αρμόδια για να προσφέρει και
εκπληρώσει την παρούσα εγγύηση εταιρεία Sony, είναι αυτή
που αναφέρεται σ’ αυτήν την Εγγύηση ή στο συνοδεύον αυτήν
φυλλάδιο στη χώρα όπου επιδιώκεται η επισκευή κατά τη
διάρκεια της εγγύησης.
Εάν, εντός της περιόδου εγγύησης, αποδειχθεί ελαττωματικό
το προϊόν (κατά την ημερομηνία της αρχικής αγοράς) λόγω
ακατάλληλων υλικών ή κατασκευής, η Sony ή ένα μέλος του
δικτύου Εξουσιοδοτημένων Service ASN της Περιοχής Κάλυψης
της Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει (κατ’
επιλογή της Sony) χωρίς επιβάρυνση για εργατικά ή
ανταλλακτικά, το προϊόν ή τα ελαττωματικά εξαρτήματά του,
εντός εύλογου χρόνου, βάσει των όρων και συνθηκών που
εκτίθενται παρακάτω. Η Sony και τα μέλη του δικτύου
Εξουσιοδοτημένων Service ASN μπορούν να αντικαταστήσουν
ελαττωματικά προϊόντα ή εξαρτήματα με νέα ή ανακυκλωμένα
προϊόντα ή εξαρτήματα. Όλα τα προϊόντα και εξαρτήματα που
έχουν αντικατασταθεί γίνονται ιδιοκτησία της Sony.
Όροι
1. Επισκευές δυνάμει της παρούσας εγγύησης θα παρέχονται
μόνο εάν προσκομισθεί το πρωτότυπο τιμολόγιο ή η
απόδειξη πώλησης (με την ένδειξη της ημερομηνίας αγοράς,
του μοντέλου του προϊόντος και του ονόματος του εμπόρου)
μαζί με το ελαττωματικό προϊόν εντός της περιόδου
εγγύησης. Η Sony και τα μέλη του δικτύου Εξουσιοδοτημένων
Service ASN μπορούν να αρνηθούν τη δωρεάν επισκευή κατά
την περίοδο εγγυήσεως εάν δεν προσκομισθούν τα
προαναφερόμενα έγγραφα ή εάν δεν προκύπτουν από αυτά
η ημερομηνία αγοράς, το προϊόν ή το μοντέλο του προϊόντος
ή το όνομα του εμπόρου. Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει εάν
ο τύπος του μοντέλου ή ο σειριακός αριθμός του προϊόντος
έχει αλλοιωθεί, διαγραφεί, αφαιρεθεί ή καταστεί
δυσανάγνωστος.
2.Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια/ διαγραφή σε
αφαιρούμενα ή αποσπώμενα μέσα ή εξαρτήματα
αποθήκευσης δεδομένων, οφείλετε να τα αφαιρέσετε πριν
παραδώσετε το προϊόν σας για επισκευή κατά την περίοδο
εγγύησης.
3.Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα και τους
κινδύνους μεταφοράς που συνδέονται με τη μεταφορά του
προϊόντος σας προς και από τη Sony ή μέλος του δικτύου
ASN.
4.Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής:
• Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αντικατάσταση
εξαρτημάτων ως αποτέλεσμα φυσιολογικής φθοράς.
• Αναλώσιμα (συστατικά μέρη για τα οποία προβλέπεται
περιοδική αντικατάσταση κατά τη διάρκεια ζωής ενός
προϊόντος όπως μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες,
φυσίγγια εκτύπωσης, γραφίδες, λάμπες, κλπ.).
• Ζημιά ή ελαττώματα που προκλήθηκαν λόγω χρήσης,
λειτουργίας ή χειρισμού ασύμβατων με την κανονική
ατομική ή οικιακή χρήση.
• Ζημιές ή αλλαγές στο προϊόν που προκλήθηκαν από
• Kακή χρήση, συμπεριλαμβανομένου:
• του χειρισμού που επιφέρει φυσική, αισθητική ή
επιφανειακή ζημιά ή αλλαγές στο προϊόν ή βλάβη σε
οθόνες υγρών κρυστάλλων
• μη κανονική ή μη σύμφωνη με τις οδηγίες της Sony
εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος
• μη συντήρηση του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες
σωστής συντήρησης της Sony
• εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος με τρόπο μη
σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα
πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν στη χώρα όπου έχει
εγκατασταθεί και χρησιμοποιείται το προϊόν.
3GR
GR
• Μολύνσεις από ιούς ή χρήση του προϊόντος με λογισμικό
που δεν παρέχεται με το προϊόν ή λανθασμένη
εγκατάσταση του λογισμικού.
• Την κατάσταση ή τα ελαττώματα των συστημάτων με τα
οποία χρησιμοποιείται ή στα οποία ενσωματώνεται το
προϊόν εκτός από άλλα προϊόντα της Sony ειδικά
σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται με το εν λόγω
προϊόν.
• Χρήση του προϊόντος με εξαρτήματα, περιφερειακό
εξοπλισμό και άλλα προϊόντα των οποίων ο τύπος, η
κατάσταση και το πρότυπο δεν συνιστώνται από τη Sony.
• Επισκευή ή επιχειρηθείσα επισκευή από άτομα που δεν
είναι μέλη της Sony ή του δικτύου ASN.
• Ρυθμίσεις ή προσαρμογές χωρίς την προηγούμενη
γραπτή συγκατάθεση της Sony, στις οποίες
συμπεριλαμβάνονται:
• η αναβάθμιση του προϊόντος πέρα από τις
προδιαγραφές ή τα χαρακτηριστικά που
περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης ή
• οι τροποποιήσεις του προϊόντος με σκοπό να
συμμορφωθεί προς εθνικές ή τοπικές τεχνικές
προδιαγραφές και πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν
σε χώρες για τις οποίες το προϊόν δεν είχε σχεδιαστεί
και κατασκευαστεί ειδικά.
• Αμέλεια.
• Ατυχήματα, πυρκαγιά, υγρά, χημικές και άλλες ουσίες,
πλημμύρα, δονήσεις, υπερβολική θερμότητα,
ακατάλληλο εξαερισμό, υπέρταση, υπερβολική ή
εσφαλμένη τροφοδοσία ή τάση εισόδου, ακτινοβολία,
ηλεκτροστατικές εκκενώσεις συμπεριλαμβανομένου του
κεραυνού, άλλων εξωτερικών δυνάμεων και επιδράσεων.
5.Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τα υλικά μέρη του
προϊόντος. Δεν καλύπτει το λογισμικό (είτε της Sony, είτε
τρίτων κατασκευαστών) για το οποίο παρέχεται ή πρόκειται
να ισχύσει μια άδεια χρήσης από τον τελικό χρήστη ή
χωριστές δηλώσεις εγγύησης ή εξαιρέσεις από την εγγύηση.
Εξαιρέσεις και περιορισμοί
Με εξαίρεση των όσων αναφέρονται ανωτέρω, η Sony δεν
παρέχει καμία εγγύηση (ρητή, σιωπηρή, εκ του νόμου ή άλλη)
όσον αφορά την ποιότητα, την επίδοση, την ακρίβεια, την
αξιοπιστία, την καταλληλότητα του προϊόντος ή του
λογισμικού που παρέχεται ή συνοδεύει το προϊόν, για
συγκεκριμένο σκοπό. Εάν η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει
πλήρως ή μερικώς την παρούσα εξαίρεση, η Sony εξαιρεί ή
περιορίζει την εγγύησή της μόνο στη μέγιστη έκταση που
επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Οποιαδήποτε εγγύηση η
οποία δεν εξαιρείται πλήρως (στο μέτρο που το επιτρέπει ο
ισχύων νόμος) θα περιορίζεται στη διάρκεια ισχύος της
παρούσας εγγύησης.
Η μοναδική υποχρέωση της Sony σύμφωνα με την παρούσα
εγγύηση είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση προϊόντων που
υπόκεινται στους όρους και συνθήκες της εγγύησης. Η Sony δεν
ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που σχετίζεται με
τα προϊόντα, το σέρβις, την παρούσα εγγύηση,
συμπεριλαμβανομένων – των οικονομικών και άυλων
απωλειών – του τιμήματος που καταβλήθηκε για την αγορά
του προϊόντος – της απώλειας κερδών, εισοδήματος,
δεδομένων, απόλαυσης ή χρήσης του προϊόντος ή
οποιωνδήποτε συνδεδεμένων προϊόντων – της άμεσης,
παρεμπίπτουσας ή επακόλουθης απώλειας ή ζημίας ακόμη και
αν αυτή η απώλεια ή ζημία αφορά σε:
• Μειωμένη λειτουργία ή μη λειτουργία του προϊόντος ή
συνδεδεμένων προϊόντων λόγω ελαττωμάτων ή μη
διαθεσιμότητας κατά την περίοδο που αυτό βρίσκεται στη
Sony ή σε μέλος του δικτύου ASN, η οποία προκάλεσε
διακοπή διαθεσιμότητας του προϊόντος, απώλεια χρόνου
χρήστη ή διακοπή της εργασίας.
• Παροχή ανακριβών πληροφοριών που ζητήθηκαν από το
προϊόν ή από συνδεδεμένα προϊόντα.
• Ζημιά ή απώλεια λογισμικών προγραμμάτων ή
αφαιρούμενων μέσων αποθήκευσης δεδομένων ή
• Μολύνσεις από ιούς ή άλλες αιτίες.
Τα ανωτέρω ισχύουν για απώλειες και ζημιές, που υπόκεινται
σε οποιεσδήποτε γενικές αρχές δικαίου,
συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας ή άλλων αδικοπραξιών,
αθέτησης σύμβασης, ρητής ή σιωπηρής εγγύησης, και
απόλυτης ευθύνης (ακόμα και για θέματα για τα οποία η Sony
ή μέλος του δικτύου ASN έχει ειδοποιηθεί για τη δυνατότητα
πρόκλησης τέτοιων ζημιών).
4GR
Στο μέτρο που η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει ή περιορίζει
αυτές τις εξαιρέσεις ευθύνης, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την
ευθύνη της μόνο στη μέγιστη έκταση που της επιτρέπει η
ισχύουσα νομοθεσία. Για παράδειγμα, μερικά κράτη
απαγορεύουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό ζημιών που
οφείλονται σε αμέλεια, σε βαριά αμέλεια, σε εκ προθέσεως
παράπτωμα, σε δόλο και παρόμοιες πράξεις. Σε καμία
περίπτωση, η ευθύνη της Sony κατά την παρούσα εγγύηση, δεν
υπερβαίνει την τιμή που καταβλήθηκε για την αγορά του
προϊόντος, ωστόσο αν η ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει μόνο
περιορισμούς ευθυνών υψηλότερου βαθμού, θα ισχύουν οι
τελευταίοι.
Τα επιφυλασσόμενα νόμιμα δικαιώματά σας
Ο καταναλωτής έχει έναντι της Sony τα δικαιώματα που
απορρέουν από την παρούσα εγγύηση, σύμφωνα με τους
όρους που περιέχονται σε αυτήν, χωρίς να παραβλάπτονται τα
δικαιώματά του που πηγάζουν από την ισχύουσα εθνική
νομοθεσία σχετικά με την πώληση καταναλωτικών προϊόντων.
Η παρούσα εγγύηση δεν θίγει τα νόμιμα δικαιώματα που
ενδεχομένως να έχετε, ούτε εκείνα που δεν μπορούν να
εξαιρεθούν ή να περιοριστούν, ούτε δικαιώματά σας εναντίον
των προσώπων από τα οποία αγοράσατε το προϊόν. Η
διεκδίκηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων σας εναπόκειται
αποκλειστικά σε εσάς.
SONY EUROPE LIMITED, δ.τ. SONY HELLAS
Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 18-20,
15125, Μαρούσι
Ελλάδα
Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών Sony
e-mail : cic-greece@eu.sony.com
Τηλέφωνο:
Για Ελλάδα
• 00800 4412 1496 (για κλήσεις από σταθερό τηλέφωνο άνευ χρέωσης)
• 211 1980 703 (για κλήσεις από κινητό τηλέφωνο - με την
τυπική χρέωση κλήσης από σταθερό σε κινητό)
Για Κύπρο
• 800 91150 (για κλήσεις τόσο από σταθερό όσο και από
κινητό - άνευ χρέωσης)
Τηλέφωνο:
Για Ελλάδα
• 00800 4412 1496 (για κλήσεις από σταθερό τηλέφωνο άνευ χρέωσης)
• 211 1980 703 (για κλήσεις από κινητό τηλέφωνο - με την
τυπική χρέωση κλήσης από σταθερό σε κινητό)
Για Κύπρο
• 800 91150 (για κλήσεις τόσο από σταθερό όσο και από
κινητό - άνευ χρέωσης)
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί από ή για λογαριασμό
της Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Τόκυο, 108-0075
Ιαπωνία. Ερωτήσεις σχετικά με την συμμόρφωση του
προϊόντος ως προς τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
θα πρέπει να απευθύνονται στον εξουσιοδοτημένο
εκπρόσωπο Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Bέλγιο. Για
οποιοδήποτε θέμα υποστήριξης ή εγγύησης του προϊόντος,
παρακαλώ ανατρέξατε στις διευθύνσεις που παρέχονται
στα ειδικά έγγραφα υποστήριξης ή εγγύησης.
Σημείωση για τον ραδιοεξοπλισμό
Με την παρούσα, η Sony Corporation δηλώνει ότι οι
τύποι ραδιοεξοπλισμού KD-65XE7096,
KD-65XE7093, KD-65XE7005, KD-65XE7004,
KD-65XE7003, KD-65XE7002, KD-55XE7096, KD-55XE7093,
KD-55XE7077, KD-55XE7073, KD-55XE7005, KD-55XE7004,
KD-55XE7003, KD-55XE7002, KD-55XE7000, KD-49XE7096,
KD-49XE7093, KD-49XE7077, KD-49XE7073, KD-49XE7005,
KD-49XE7004, KD-49XE7003, KD-49XE7002, KD-49XE7000,
KD-43XE7096, KD-43XE7093, KD-43XE7077, KD-43XE7073,
KD-43XE7005, KD-43XE7004, KD-43XE7003, KD-43XE7002,
KD-43XE7000 πληρούν τους όρους της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Το
πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην
ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:
http://www.compliance.sony.de/
Αυτός ο ραδιοεξοπλισμός μπορεί να λειτουργήσει στην ΕΕ
χωρίς να παραβιάζει τις ισχύουσες απαιτήσεις για τη χρήση
του ραδιοφάσματος.
Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οι μπαταρίες δεν θα πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική
θερμότητα, π.χ. στο φως του ήλιου, φωτιά ή παρόμοια
κατάσταση.
Ποτέ μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε μη σταθερή θέση. Η
τηλεόραση μπορεί να πέσει, προκαλώντας σοβαρό
τραυματισμό ή θάνατο. Πολλοί τραυματισμοί, ιδιαίτερα
παιδιών, μπορούν να αποφευχθούν με τη λήψη απλών
προφυλάξεων όπως:
 Η χρήση επίπλων ή βάσεων που συνιστώνται από τον
κατασκευαστή της τηλεόρασης.
 Η χρήση μόνο επίπλων που μπορούν με ασφάλεια να
στηρίξουν την τηλεόραση.
 Φροντίζοντας η τηλεόραση να μην εξέχει από την άκρη του
επίπλου στο οποίο είναι τοποθετημένη.
 Η αποφυγή τοποθέτησης της τηλεόρασης σε ψηλά έπιπλα
(για παράδειγμα, ντουλάπια ή βιβλιοθήκες) χωρίς τη
στερέωση τόσο του επίπλου όσο και της τηλεόρασης σε
κατάλληλο στήριγμα.
 Η αποφυγή τοποθέτησης της τηλεόρασης πάνω σε ύφασμα ή
άλλα υλικά που μπορεί να τοποθετούνται μεταξύ της
τηλεόρασης και του επίπλου στο οποίο είναι τοποθετημένη.
 Η εκπαίδευση των παιδιών σχετικά με τους κινδύνους
σκαρφαλώματος σε έπιπλα για να φτάσουν την τηλεόραση ή
τα χειριστήριά της.
Αν θα κρατήσετε και θα αλλάξετε θέση στην τηλεόραση που
ήδη έχετε, πρέπει να λάβετε και πάλι υπόψη τα παραπάνω
σημεία.
• Για λόγους ασφαλείας, συστήνεται η χρήση των εξαρτημάτων
της Sony, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:
Επιτοίχια Βάση – SU-WL450
• Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τις βίδες που παρέχονται με
την Επιτοίχια Βάση όταν τοποθετείτε την Επιτοίχια Βάση
στην τηλεόραση. Οι βίδες που παρέχονται έχουν σχεδιαστεί,
έτσι ώστε να έχουν τις διαστάσεις που υποδεικνύονται στην
εικόνα, όταν τις μετρήσουμε από την επιφάνεια στερέωσης
της Επιτοίχιας Βάσης.
Η διάμετρος και το μήκος των βιδών διαφέρουν ανάλογα με
το μοντέλο του επιτοίχιου στηρίγματος.
Η χρήση διαφορετικών βιδών από αυτές που παρέχονται
μπορεί να προκαλέσει εσωτερική ζημιά στην τηλεόραση ή
μπορεί να πέσει, κλπ..
8 mm - 12 mm
Βίδα (M6)
Επιτοίχια Βάση
Πίσω κάλυμμα τηλεόρασης
Μεταφορά
• Προτού μεταφέρετε την τηλεόραση, αποσυνδέστε όλα τα
καλώδια.
• Για τη μεταφορά μιας μεγάλης τηλεόρασης χρειάζονται δύο ή
τρία άτομα.
• Όταν μεταφέρετε την τηλεόραση με τα χέρια, να την κρατάτε
όπως υποδεικνύεται παρακάτω. Μην ασκείτε πίεση στην
οθόνη LCD και στο πλαίσιο που περιβάλλει την οθόνη
• Όταν σηκώνετε ή μετακινείτε την τηλεόραση, κρατάτε την
γερά από το κάτω μέρος.
GR
Εγκατάσταση/Ρύθμιση
Προκειμένου να αποφύγετε τυχόν κινδύνους πυρκαγιάς,
ηλεκτροπληξίας ή ζημιάς ή/και τραυματισμών, εγκαταστήστε
και χρησιμοποιήστε την τηλεόραση σύμφωνα με τις παρακάτω
οδηγίες.
Εγκατάσταση
• Η τηλεόραση πρέπει να εγκατασταθεί κοντά σε παροχή
ρεύματος εύκολα προσβάσιμη.
• Τοποθετήστε την τηλεόραση σε μια σταθερή, επίπεδη
επιφάνεια, ώστε να αποφευχθεί η πτώση της και η πρόκληση
ανθρώπινου τραυματισμού ή ζημιάς.
• Install the TV where it cannot be pulled, pushed, or knocked
over.
• Εγκαταστήστε την τηλεόραση έτσι ώστε η Βάση επιτραπέζιας
τοποθέτησης να μην προεξέχει από τη βάση της τηλεόρασης
(δεν παρέχεται). Εάν η Βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης
προεξέχει από τη βάση της τηλεόρασης, η τηλεόραση
ενδέχεται να αναποδογυρίσει, να πέσει και να προκληθεί
ανθρώπινος τραυματισμός ή βλάβη στην τηλεόραση.
• Κατά τη μεταφορά, μην υποβάλλετε την τηλεόραση σε
χτυπήματα ή υπερβολικούς κραδασμούς.
• Όταν μεταφέρετε την τηλεόραση για επισκευή ή όταν την
μεταφέρετε σε άλλο χώρο, συσκευάστε την χρησιμοποιώντας
το αρχικό χαρτόκουτο και τα υλικά συσκευασίας.
• Η εγκατάσταση επιτοίχιας βάσης πρέπει να
πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.
5GR
Αποτροπή πτώσης
Εξαερισμός
KD-65XE70xx
• Μην καλύπτετε ποτέ τις οπές αερισμού του περιβλήματος και
μην εισάγετε οτιδήποτε στο εσωτερικό του περιβλήματος.
• Αφήστε χώρο γύρω από την τηλεόραση όπως φαίνεται
παρακάτω.
• Συνιστάται θερμά η χρήση της επιτοίχιας βάσης της Sony
ώστε να είναι δυνατή η επαρκής κυκλοφορία του αέρα στην
τηλεόραση.
Εγκατάσταση στον τοίχο
30 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Αφήστε τουλάχιστον αυτό το κενό γύρω από
Εγκατάσταση με βάση
30 cm
8 mm - 12 mm
10 cm
10 cm
6 cm
Αφήστε τουλάχιστον αυτό το κενό γύρω από
Βίδα M6 (έχει αφαιρεθεί
προηγουμένως)
• Για να εξασφαλίσετε τον κατάλληλο εξαερισμό και για να
αποφευχθεί η συσσώρευση ακαθαρσιών ή σκόνης:
 Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε οριζόντια θέση (με την
οθόνη προς τα πάνω ή προς τα κάτω), αναποδογυρισμένη
ή στο πλάι.
 Μην τοποθετείτε την τηλεόραση πάνω σε ράφι, χαλί,
κρεβάτι ή μέσα σε ντουλάπα.
 Μην καλύπτετε την τηλεόραση με υφάσματα όπως
κουρτίνες, ή αντικείμενα όπως εφημερίδες, κλπ.
 Μην τοποθετείτε την τηλεόραση όπως φαίνεται παρακάτω.
Η κυκλοφορία του αέρα έχει μπλοκαριστεί.
Καλώδιο
(δεν
παρέχεται)
Βίδα
(δεν παρέχεται)
1.5 N·m/1,5 N·m
{15 kgf·cm}
Τοίχος
Τοίχος
με εξαίρεση τα μοντέλα KD-65XE70xx
8 mm - 12 mm
Καλώδιο τροφοδοσίας
Βίδα M6
(δεν παρέχεται)
Καλώδιο
(δεν
παρέχεται)
1.5 N·m/1,5 N·m
{15 kgf·cm}
Βίδα
(δεν παρέχεται)
6GR
Προκειμένου να αποφύγετε τυχόν κινδύνους πυρκαγιάς,
ηλεκτροπληξίας ή ζημιάς ή/και τραυματισμών,
χρησιμοποιήστε το καλώδιο τροφοδοσίας και την πρίζα ως
εξής:
 Χρησιμοποιήστε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που
παρέχεται από τη Sony, όχι από άλλους κατασκευαστές.
 Τοποθετήστε το φις στην πρίζα μέχρι να εισέλθει τελείως.
 Λειτουργήστε την τηλεόραση μόνο με παροχή ρεύματος 220
V - 240 V AC.
 Κατά την πραγματοποίηση της καλωδίωσης, βεβαιωθείτε ότι
αποσυνδέσατε το καλώδιο τροφοδοσίας για την ασφάλειά
σας και προσέξτε μην μπλεχτούν τα πόδια σας στα καλώδια.
 Προτού προβείτε σε οποιαδήποτε εργασία που αφορά στην
τηλεόρασή σας και πριν τη μετακινήσετε, αποσυνδέστε το
φις του καλωδίου τροφοδοσίας από την πρίζα.
 Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από πηγές
θερμότητας.
 Αποσυνδέστε το φις και καθαρίζετέ το τακτικά. Εάν το φις
καλυφθεί με σκόνη και μαζέψει υγρασία, μπορεί να μειωθεί
η ποιότητα της μόνωσης και να προκληθεί πυρκαγιά.
Σημείωση
• Μη χρησιμοποιείτε το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας σε
οποιαδήποτε άλλη συσκευή.
• Μην τρυπάτε, λυγίζετε ή συστρέφετε πολύ το καλώδιο
τροφοδοσίας. Οι αγωγοί του πυρήνα μπορεί να
απογυμνωθούν ή να σπάσουν.
• Μην τροποποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας.
• Μην τοποθετήσετε οποιοδήποτε βαρύ αντικείμενο πάνω στο
καλώδιο τροφοδοσίας.
• Για να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την
πρίζα, μην τραβήξετε το ίδιο το καλώδιο.
• Μη συνδέετε πολλές συσκευές στην ίδια πρίζα.
• Μην χρησιμοποιείτε πρίζες με κακή εφαρμογή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (μόνο για μοντέλα με
μετασχηματιστή κεντρικής παροχής που
παρέχεται)
Προειδοποίηση
Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας,
μην αφήνετε αυτήν τη συσκευή εκτεθειμένη σε βροχή ή
υγρασία.
Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην
τοποθετείτε δοχεία γεμάτα με υγρά, όπως για παράδειγμα
ανθοδοχεία, πάνω στη συσκευή. Μην τοποθετείτε αυτήν τη
συσκευή σε περιορισμένες επιφάνειες, για παράδειγμα σε
ράφια ή παρόμοιες μονάδες.
• Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα ρεύματος βρίσκεται κοντά στη
συσκευή και ότι είναι εύκολα προσβάσιμη.
• Χρησιμοποιήστε απαραιτήτως το μετασχηματιστή κεντρικής
παροχής και το καλώδιο ρεύματος που παρέχονται.
• Μην χρησιμοποιήσετε κανέναν άλλο μετασχηματιστή
κεντρικής παροχής. Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία.
• Συνδέστε το μετασχηματιστή κεντρικής παροχής σε μια
εύκολα προσβάσιμη πρίζα.
• Μην τυλίγετε το καλώδιο ρεύματος γύρω
από το μετασχηματιστή κεντρικής
παροχής. Το κεντρικό σύρμα του
καλωδίου ενδέχεται να κοπεί ή/και να
προκληθεί δυσλειτουργία στο δέκτη
πολυμέσων.
• Μην αγγίζετε το μετασχηματιστή κεντρικής παροχής με
βρεγμένα χέρια.
• Εάν παρατηρήσετε μη ομαλή λειτουργία του μετασχηματιστή
κεντρικής παροχής, αποσυνδέστε τον από την πρίζα αμέσως.
• Η συσκευή δεν αποσυνδέεται από την κεντρική παροχή όσο
παραμένει συνδεδεμένη στην πρίζα, ακόμα κι αν η συσκευή
είναι απενεργοποιημένη.
• Επειδή η θερμοκρασία του μετασχηματιστή κεντρικής
περιοχής αυξάνεται όταν χρησιμοποιείται για μεγάλο
χρονικό διάστημα, ενδέχεται να αισθανθείτε τη θερμότητα
όταν τον αγγίξετε με τα χέρια σας.
Περιορισμοί στη χρήση
Για να αποφευχθούν δυσλειτουργίες και πρόκληση πυρκαγιάς,
ηλεκτροπληξίας, ζημιάς ή/και τραυματισμών, μην
τοποθετείτε/χρησιμοποιείτε την τηλεόραση σε θέσεις,
περιβάλλοντα ή συνθήκες όπως αυτές που παρατίθενται στη
συνέχεια.
Συνθήκες:
• Χρησιμοποιείτε την τηλεόραση με βρεγμένα χέρια, όταν έχετε
αφαιρέσει το περίβλημα ή με εξαρτήματα που δε
συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Κατά τη διάρκεια
καταιγίδων με κεραυνούς αποσυνδέετε την τηλεόραση από
την πρίζα ρεύματος και από την κεραία.
• Τοποθετείτε την τηλεόραση έτσι ώστε
να προεξέχει σε ανοιχτό χώρο.
Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός ή
ζημιά, εάν ένα άτομο ή αντικείμενο
προσκρούσει στην τηλεόραση.
• Τοποθετείτε την τηλεόραση σε χώρο με
υγρασία ή σκόνη ή σε ένα δωμάτιο με
ελαιώδες νέφος ή υδρατμούς (κοντά σε
πάγκους κουζίνας ή σε υγραντήρες).
Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά,
ηλεκτροπληξία ή παραμόρφωση.
• Τοποθετείτε την τηλεόραση σε μέρη που υπόκεινται σε
ακραίες θερμοκρασίες όπως, για παράδειγμα, σε σημεία που
εκτίθενται σε άμεσο ηλιακό φως, κοντά σε καλοριφέρ ή
συσκευές θέρμανσης. Σε τέτοιες συνθήκες η τηλεόραση
μπορεί να υπερθερμανθεί, κάτι που μπορεί να προκαλέσει
παραμόρφωση του περιβλήματος ή/και δυσλειτουργία της
τηλεόρασης.
• Εάν η τηλεόραση τοποθετηθεί στα
αποδυτήρια δημόσιων λουτρών ή
ιαματικών πηγών, ενδέχεται να υποστεί
βλάβη από το θείο που εκλύεται στον
αέρα κλπ.
GR
• Για να έχετε άριστη ποιότητα εικόνας, μην εκθέτετε την
οθόνη σε απευθείας φωτισμό ή ηλιακή ακτινοβολία.
• ποφύγετε τη μετακίνηση της τηλεόρασης από ένα ψυχρό σε
ένα θερμό μέρος. Οι ξαφνικές αλλαγές της θερμοκρασίας
δωματίου ενδέχεται να προκαλέσουν συμπύκνωση υγρασίας.
Αυτό πιθανόν να οδηγήσει σε προβολή χαμηλής ποιότητας
εικόνας και χρώματος από την τηλεόραση. Αν συμβεί αυτό,
αφήστε την υγρασία να εξατμιστεί εντελώς πριν
ενεργοποιήσετε την τηλεόραση.
Θραύσματα:
• Μην πετάτε οτιδήποτε στην τηλεόραση. Από την πρόσκρουση
μπορεί να σπάσει το γυαλί της οθόνης και να προκληθεί
σοβαρός τραυματισμός.
• Εάν η επιφάνεια της τηλεόρασης ραγίσει, μην την
ακουμπήσετε μέχρι να αποσυνδέσετε το καλώδιο
τροφοδοσίας. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί
ηλεκτροπληξία.
Τοποθεσία:
Όταν δεν χρησιμοποιείται
• Σε εξωτερικούς χώρους (απευθείας στο ηλιακό φως), ακτές,
πλοία ή άλλα σκάφη, μέσα σε οχήματα, σε νοσοκομεία, σε μη
σταθερές επιφάνειες, κοντά σε νερό, βροχή, υγρασία ή
καπνό.
• Εάν πρόκειται να μη χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση για
αρκετές ημέρες, θα πρέπει να την αποσυνδέσετε από την
παροχή ρεύματος για λόγους περιβαλλοντικούς και
ασφάλειας.
• Μετά την απενεργοποίηση της τηλεόρασης, η τηλεόραση δεν
έχει αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος. Για να την
αποσυνδέσετε εντελώς, τραβήξτε το φις από την πρίζα.
• Κάποια μοντέλα τηλεοράσεων πρέπει να παραμένουν σε
κατάσταση αναμονής για να εξασφαλίζεται η σωστή
λειτουργία τους.
Περιβάλλον:
• Σε μέρη που είναι ζεστά, υγρά ή υπερβολικά σκονισμένα· σε
μέρη όπου μπορούν να εισέλθουν έντομα· σε μέρη όπου
ενδέχεται να εκτεθεί σε μηχανικές δονήσεις, κοντά σε
εύφλεκτα αντικείμενα (κεριά, κλπ.). Η τηλεόραση δεν πρέπει
να εκτίθεται σε σταλαγματιές ή πιτσιλίσματα και μην
τοποθετείτε πάνω στην τηλεόραση αντικείμενα που
περιέχουν υγρά, όπως για παράδειγμα βάζα.
Για τα παιδιά
• Μην επιτρέπετε στα παιδιά να σκαρφαλώνουν πάνω στην
τηλεόραση.
• Κρατήστε τα μικρά εξαρτήματα μακριά από παιδιά, ώστε να
μην υπάρχει κίνδυνος να τα καταπιούν κατά λάθος.
7GR
Εάν συμβεί το ακόλουθο πρόβλημα...
Εάν συμβεί οποιοδήποτε από τα παρακάτω
προβλήματα,απενεργοποιήστε την τηλεόραση και
αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
Απευθυνθείτε στο κατάστημα πώλησης ή στο σέρβις της Sony
ώστε να γίνει έλεγχος από το εξουσιοδοτημένο σέρβις.
Όταν:
 Το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά.
 Η πρίζα εμφανίζει κακή εφαρμογή.
 Η τηλεόραση έχει υποστεί ζημιά από πτώση, χτύπημα ή
πέσιμο αντικειμένου επάνω σε αυτή.
 Κάποιο υγρό ή αντικείμενο πέσει μέσω των ανοιγμάτων μέσα
στο εσωτερικό του περιβλήματος.
Σχετικά με τη θερμοκρασία των LCD TV
Όταν η LCD TV χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα,
το περιβάλλον τμήμα του πλαισίου θερμαίνεται. Μπορεί να
αισθανθείτε τη θερμότητα εάν αγγίξετε τη συγκεκριμένη
περιοχή με τα χέρια σας.
Προφυλάξεις
Παρακολούθηση τηλεόρασης
• Παρακολουθείτε την τηλεόραση με συνθήκες μέτριου
φωτισμού, καθώς η παρακολούθηση της τηλεόρασης με
συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή για μεγάλα χρονικά
διαστήματα μπορεί να κουράσει τα μάτια σας.
• Όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά, αποφύγετε τη ρύθμιση της
έντασης ήχου σε υψηλά επίπεδα καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να
σας προκαλέσει προβλήματα ακοής.
Οθόνη LCD
• Παρόλο που η οθόνη LCD (υγρών κρυστάλλων)
κατασκευάζεται με τεχνολογία υψηλής ακρίβειας και
διαθέτει ενεργά πίξελ 99,99 % ή περισσότερα, υπάρχει η
πιθανότητα να εμφανιστούν μόνιμα στην οθόνη LCD μερικές
μαύρες κουκίδες ή φωτεινά σημεία (κόκκινα, πράσινα ή
μπλε). Αυτό αποτελεί ένα εγγενές χαρακτηριστικό των
οθονών υγρών κρυστάλλων (LCD) και δεν υποδηλώνει
δυσλειτουργία.
• Μη σπρώχνετε ή χαράσετε το εμπρός φίλτρο, και μην
τοποθετείτε αντικείμενα επάνω σε αυτή την τηλεόραση. Η
εικόνα μπορεί να παρουσιάσει ανωμαλίες ή η οθόνη υγρών
κρυστάλλων να υποστεί ζημιά.
• Εάν αυτή η τηλεόραση χρησιμοποιηθεί σε κρύο χώρο,
υπάρχει περίπτωση να εμφανισθεί κηλίδα στην εικόνα ή η
εικόνα να γίνει σκούρα. Αυτό δεν υποδηλώνει δυσλειτουργία.
Αυτά τα φαινόμενα εξαφανίζονται καθώς αυξάνεται η
θερμοκρασία.
• Υπάρχει η πιθανότητα εμφάνισης ειδώλου εικόνας στην
οθόνη εάν προβάλλονται συνεχώς ακίνητες εικόνες. Το
είδωλο εικόνας μπορεί να εξαφανιστεί μετά από κάποιο
χρόνο.
• Η οθόνη και το περίβλημα ζεσταίνονται όταν η τηλεόραση
βρίσκεται σε λειτουργία. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.
• Η οθόνη LCD περιέχει μικρή ποσότητα υγρού κρυστάλλου. Για
την απόρριψη τηρήστε τις τοπικές διατάξεις και κανονισμούς.
Χειρισμός και καθαρισμός της επιφάνειας
της οθόνης/περιβλήματος της τηλεόρασης
Βεβαιωθείτε ότι αποσυνδέσατε από την πρίζα το συνδεδεμένο
στην τηλεόραση καλώδιο παροχής ρεύματος πριν τον
καθαρισμό.
Για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στο υλικό ή στην
επίστρωση της οθόνης, τηρήστε τις ακόλουθες προφυλάξεις.
• Για να αφαιρέσετε τη σκόνη από την επιφάνεια της οθόνης/
περιβλήματος, σκουπίστε ελαφρά με ένα μαλακό πανί. Εάν η
σκόνη παραμένει, σκουπίστε με ένα μαλακό πανί ελαφρά
βρεγμένο σε διάλυμα ήπιου απορρυπαντικού.
8GR
• Ποτέ μην ψεκάζετε νερό ή απορρυπαντικό
απευθείας πάνω στην τηλεόραση.
Ενδέχεται να στάξει στο κάτω μέρος της
οθόνης ή στα εξωτερικά τμήματα και να
εισχωρήσει στην τηλεόραση, με
αποτέλεσμα να προκληθεί βλάβη στην
τηλεόραση.
• Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ σφουγγαράκι, αλκαλικά/όξινα
καθαριστικά, σκόνες καθαρισμού ή διαλυτικά όπως
οινόπνευμα, βενζίνη, διαλυτικά ή εντομοκτόνα. Η χρήση
τέτοιων ουσιών ή η παρατεταμένη επαφή με λαστιχένια ή
υλικά από βινύλιο, μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην
επιφάνεια της οθόνης και στο υλικό του περιβλήματος.
• Μην αγγίζετε την τηλεόραση αν το χέρι σας είναι καλυμμένο
με οποιαδήποτε χημική ουσία όπως κρέμα χεριών ή
αντηλιακό.
• Συνιστάται περιοδικός καθαρισμός των ανοιγμάτων
εξαερισμού με ηλεκτρική σκούπα για να διασφαλίζεται ο
σωστός εξαερισμός.
• Όταν προσαρμόζετε τη γωνία της τηλεόρασης, μετακινήστε
την αργά ώστε να αποτρέψετε την ανατροπή της από την
επιτραπέζια βάση της.
Προαιρετικές συσκευές
• Κρατήστε τα προαιρετικά εξαρτήματα ή άλλες συσκευές που
εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία μακριά από την
τηλεόραση. Διαφορετικά μπορεί να παρατηρηθεί
παραμόρφωση της εικόνας ή/και ήχος με θόρυβο.
• Ο εξοπλισμός αυτός έχει ελεγχθεί και έχει βρεθεί ότι
συμμορφώνεται με τα όρια που καθορίζονται από την οδηγία
περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας όταν
χρησιμοποιείται για τη σύνδεση καλώδιο σήματος μήκους
μικρότερου από 3 μέτρα.
• Ο εξοπλισμός αυτός έχει ελεγχθεί και έχει βρεθεί ότι
συμμορφώνεται με τα όρια που καθορίζονται από την οδηγία
περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας όταν
χρησιμοποιείται καλώδιο RF μήκους μικρότερου από 30
μέτρα για τον ακροδέκτη επίγειας/δορυφορικής/καλωδιακής
τηλεόρασης.
Σύσταση για το βύσμα τύπου F
Το εσωτερικό σύρμα δεν θα πρέπει να προεξέχει περισσότερο
από 1,5 mm από το τμήμα της σύνδεσης.
μέγ. 7 mm
μέγ. 1,5 mm
(Σχέδιο αναφοράς για το βύσμα τύπου F)
Προφύλαξη σχετικά με το χειρισμό του
τηλεχειριστηρίου
• Να τηρείτε τη σωστή πολικότητα κατά την τοποθέτηση των
μπαταριών.
• Μη χρησιμοποιείτε διαφορετικούς τύπους μπαταριών μαζί ή
μην ανακατεύετε τις παλιές με τις καινούργιες μπαταρίες.
• Να απορρίπτετε τις μπαταρίες, δείχνοντας σεβασμό στο
περιβάλλον. Ορισμένες περιοχές ενδέχεται να έχουν
κανονισμούς για την απόρριψη των μπαταριών.
Συμβουλευθείτε τις τοπικές αρχές.
• Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο με προσοχή. Μην το
αφήνετε να πέφτει, μην το πατάτε και μη χύνετε υγρά
οποιουδήποτε είδους πάνω του.
• Μην τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο κοντά σε πηγές
θερμότητας, σε θέση που να το βλέπει ο ήλιος ή σε δωμάτιο
με υγρασία.
Ασύρματη λειτουργία της μονάδας
• Μην θέτετε σε λειτουργία την παρούσα συσκευή κοντά σε
ιατρικό εξοπλισμό (βηματοδότες, κλπ.), καθώς ενδέχεται να
προκύψει δυσλειτουργία του ιατρικού εξοπλισμού.
• Παρόλο που αυτή η μονάδα μεταδίδει/λαμβάνει
κωδικογραφημένα σήματα, να είστε προσεκτικοί για μη
εξουσιοδοτημένη υποκλοπή. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για
πιθανά προβλήματα.
• Ο εξοπλισμός αυτός πρέπει να εγκαθίσταται και να
λειτουργεί κρατώντας απόσταση διαχωρισμού τουλάχιστον
20 cm ή περισσότερο μεταξύ της κεραίας αυτής της συσκευής
και του σώματος του ατόμου.
Απόρριψη της τηλεόρασης
Απόρριψη παλαιών ηλεκτρικών &
ηλεκτρονικών συσκευών (Ισχύει
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες
Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά
συστήματα αποκομιδής)
Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη
συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν
αυτό δεν θα πρέπει να απορρίπτεται μαζί με
τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα.
Αντίθετα θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σημείο
αποκομιδής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
συσκευών. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό απορρίπτεται
σωστά, βοηθάτε στο να αποτραπούν όποιες αρνητικές
επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον που θα
προέκυπταν από την μη κατάλληλη διαχείριση των
αποβλήτων αυτού του προϊόντος. Η ανακύκλωση των υλικών
βοηθά στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού
του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις δημοτικές αρχές της
περιοχής σας, με την υπηρεσία διάθεσης των οικιακών
απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το
προϊόν.
GR
Εναλλακτική διαχείριση φορητών
ηλεκτρικών στηλών και
συσσωρευτών (Ισχύει στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες
Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά
συστήματα συλλογής)
Το σύμβολο αυτό επάνω στη μπαταρία ή στη συσκευασία
δείχνει ότι η μπαταρία που παρέχεται με αυτό το προϊόν δεν
πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα οικιακά απορρίμματα. Σε
ορισμένες μπαταρίες το σύμβολο αυτό μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Τα
χημικά σύμβολα για τον υδράργυρο (Hg) ή τον μόλυβδο (Pb)
προστίθενται αν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005
% υδραργύρου ή 0,004 % μολύβδου. Με το να βεβαιωθείτε ότι
οι συγκεκριμένες μπαταρίες συλλέχτηκαν σωστά, βοηθάτε
στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο
περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα
βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Στην περίπτωση
προϊόντων που για λόγους ασφαλείας, επιδόσεων, η
ακεραιότητας δεδομένων απαιτούν τη μόνιμη σύνδεση με μια
ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα πρέπει να
αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό
προσωπικό. Για να εξασφαλίσετε την σωστή μεταχείριση της
μπαταρίας, παραδώστε το προϊόν στο τέλος της διάρκειας
ζωής του στο κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού για ανακύκλωση. Στην περίπτωση
όλων των άλλων μπαταριών, παρακαλούμε δείτε το τμήμα που
περιγράφει πώς να αφαιρέσετε με ασφάλεια τη μπαταρία από
το προϊόν. Παραδώστε την μπαταρία στο κατάλληλο σημείο
συλλογής των χρησιμοποιημένων μπαταριών για ανακύκλωση.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση
αυτού του προϊόντος ή της μπαταρίας, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με τον αρμόδιο φορέα ανακύκλωσης ή το
κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.
9GR
  (Λειτουργία) / + / –
Πιέστε σύντομα το  για να
ενεργοποιήσετε την τηλεόραση.
Πιέστε παρατεταμένα το  μέχρι να
απενεργοποιηθεί η τηλεόραση.
Όταν η τηλεόραση είναι
ενεργοποιημένη,
Ένταση
Πιέστε το κουμπί + ή το κουμπί – για να
αυξήσετε/μειώσετε την ένταση.
Μπορείτε επίσης να πιέσετε το  μέχρι να
εμφανιστεί η ένδειξη
. Αυξάνει/μειώνει
την ένταση πιέζοντας το κουμπί + ή το
κουμπί –.
Είσοδος
Πιέστε το  μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη
.
Μετακινεί την επιλεγμένη πηγή εισόδου
πιέζοντας το κουμπί + (πάνω) ή το κουμπί
– (κάτω).
Πρόγραμμα
Πιέστε το  μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη
PROG.
Επιλέξτε το πρόγραμμα πιέζοντας το
κουμπί + (πάνω) ή το κουμπί – (κάτω).
Εξαρτήματα και χειριστήρια
Τηλεόραση
KD-65XE70xx
με εξαίρεση τα μοντέλα KD-65XE70xx

CAM (Μονάδα Περιορισμένης
Πρόσβασης)
• Παρέχει πρόσβαση σε υπηρεσίες
συνδρομητικής τηλεόρασης. Για
λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
οδηγιών που παρέχεται με τη μονάδα
CAM.
• Μην τοποθετείτε την έξυπνη κάρτα
απευθείας στην υποδοχή της μονάδας
CAM της τηλεόρασης. Πρέπει να την
τοποθετήσετε στη Μονάδα
Περιορισμένης Πρόσβασης που θα σας
παρασχεθεί από τον εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο.
• Η μονάδα CAM δεν υποστηρίζεται σε
όλες τις χώρες/περιοχές.
Συμβουλευτείτε τον εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο.
• Ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα
CAM όταν μεταβείτε σε ένα ψηφιακό
πρόγραμμα μετά από τη χρήση του
βίντεο Internet.
10GR
 (Αισθητήρες/Ενδεικτικό LED)
• Λαμβάνει σήματα από το
τηλεχειριστήριο.
Μην τοποθετείτε τίποτα μπροστά από
τον αισθητήρα.
Ενδέχεται να επηρεαστεί η λειτουργία
του.
• Ανάβει με πορτοκαλί χρώμα όταν έχει
ρυθμιστεί ο [Χρονοδ. Απενεργ.] ή ο
[Ενεργ. Χρονοδ.] σε (σελίδα 32) ή όταν η
τηλεόραση είναι ρυθμισμένη στη
Λειτουργία Κορνίζας Φωτογραφιών
(σελίδα 21).
• Ανάβει με λευκό χρώμα όταν η [Εξοικ.
Ενέργειας] είναι ρυθμισμένη στην
επιλογή [Σβήσιμο Εικόνας] (σελίδα 35).
• νάβει με λευκό χρώμα όταν η τηλεόραση
είναι ενεργοποιημένη.
• Δεν ανάβει όταν η τηλεόραση βρίσκεται
στη λειτουργία αναμονής.
• Αναβοσβήνει ενώ χειρίζεστε το
τηλεχειριστήριο.
• Ανάβει με κόκκινο χρώμα σε λειτουργία
εγγραφής.
Τηλεχειριστήριο
Το σχήμα, η θέση, η διαθεσιμότητα και η
λειτουργία των κουμπιών του
τηλεχειριστηρίου μπορεί να διαφέρουν
ανάλογα με την περιοχή/χώρα/μοντέλο της
τηλεόρασής σας.
Σημείωση
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει εντελώς
την τηλεόραση προτού αποσυνδέσετε το καλώδιο
εναλλασσόμενου ρεύματος.
• Για να αποσυνδέσετε εντελώς την τηλεόραση από
την παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος, τραβήξτε
το βύσμα από την πρίζα.
• Περιμένετε για λίγο όταν εκτελείτε επιλογή εισόδου
ώστε να πραγματοποιηθεί η αλλαγή σε άλλη
είσοδο.
GR
Εξαρτήματα και χειριστήρια

/
(Επιλογή εισόδου / Στάση
κειμένου)
• Εμφανίστε και επιλέξτε την πηγή
εισόδου.
• Στη λειτουργία κειμένου, σταματήστε
την τρέχουσα σελίδα.
11GR
 DIGITAL/ANALOG
Πραγματοποιεί εναλλαγή μεταξύ της
ψηφιακής ή της αναλογικής εισόδου.
 Αριθμητικά κουμπιά
• Επιλέξτε κανάλια. Για αριθμούς
καναλιών από το 10 και πάνω,
εισαγάγετε γρήγορα το επόμενο ψηφίο.
• Στη λειτουργία κειμένου, εισαγάγετε τον
τριψήφιο αριθμό της σελίδας, για να
επιλέξετε τη σελίδα.
 EXIT
Επιστρέψτε στην προηγούμενη οθόνη ή
εξέλθετε από το μενού. Όταν διατίθεται
υπηρεσία αλληλεπιδραστικής εφαρμογής,
πατήστε για έξοδο από την υπηρεσία.

////
Εισαγωγή)
• Επιλέξτε ή ρυθμίστε στοιχεία.
• Επιβεβαιώστε επιλεγμένα στοιχεία.

RETURN
• Επιστρέψτε στην προηγούμενη οθόνη
οποιουδήποτε εμφανιζόμενου μενού.
• Σταματήστε την αναπαραγωγή κατά την
αναπαραγωγή ενός αρχείου
φωτογραφίας/μουσικής/βίντεο.
 HOME
Εμφανίστε ή ακυρώστε το μενού.
  +/– (Ένταση)
Ρυθμίστε την ένταση.
 Χρωματιστά κουμπιά
 AUDIO
 YouTube (Μόνο σε περιορισμένες
περιοχές/χώρες/μοντέλα
τηλεόρασης)

Επιλέξτε τον ήχο της πηγής με πολλές
γλώσσες ή τον διφωνικό ήχο για το τρέχον
πρόγραμμα που παρακολουθείτε
(Ανάλογα με την πηγή του προγράμματος).
Εμφανίζει τον οδηγό λειτουργίας (όταν
είναι διαθέσιμα τα χρωματιστά κουμπιά).
Αποκτάει πρόσβαση στην ηλεκτρονική
υπηρεσία "YouTube”.

/
(Αποκάλυψη πληροφοριών/
κειμένου)
• Εμφανίστε πληροφορίες. Πιέστε το μία
φορά, για να εμφανίσετε πληροφορίες
σχετικά με το πρόγραμμα/την πηγή
εισόδου που παρακολουθείτε. Πιέστε το
ξανά, για να αποκρύψετε τις
πληροφορίες που εμφανίζονται στην
οθόνη.
• Στη λειτουργία κειμένου, αποκαλύψτε
κρυφές πληροφορίες (π.χ. τις
απαντήσεις σε ένα κουίζ).
 SLEEP
Πατήστε την επανειλημμένα, έως ότου να
εμφανίσει η τηλεόραση την ώρα σε λεπτά
([Όχι]/[15 λεπ.]/[30 λεπ.]/
[45 λεπ.]/[60 λεπ.]/[90 λεπ.]/[120 λεπ.])
που επιθυμείτε να παραμείνει η
τηλεόραση ενεργοποιημένη προτού
απενεργοποιηθεί. Για να ακυρώσετε τον
χρονοδ. απενεργ., πατήστε
επανειλημμένα SLEEP έως ότου να
εμφανιστεί το [Όχι].
12GR
(Επιλογή στοιχείου /
(Υπότιτλος)
Αλλάζει τη ρύθμιση υπότιτλων (σελίδα 28).
 //////
• Χειριστείτε τα περιεχόμενα πολυμέσων
στην τηλεόραση και τη συνδεδεμένη
συσκευή που είναι συμβατή με τη
λειτουργία BRAVIA Sync.
• Το πλήκτρο αυτό μπορεί επίσης να
χρησιμοποιηθεί για την αναπαραγωγή
της υπηρεσίας VOD (Βίντεο κατά
παραγγελία).
Η διαθεσιμότητα εξαρτάται από την
υπηρεσία VOD.
 REC (Δεν είναι διαθέσιμο για την
Ιταλία)
Πραγματοποιήστε εγγραφή του τρέχοντος
προγράμματος χρησιμοποιώντας τη
λειτουργία εγγραφής USB HDD.
  (Τηλεόραση σε αναμονή)
Ενεργοποιήστε την τηλεόραση ή θέστε την
στη λειτουργία αναμονής.
 SYNC MENU
Πιέστε για να εμφανιστεί το Μενού BRAVIA
Sync και κατόπιν επιλέξτε τον
συνδεδεμένο εξοπλισμό HDMI από την
[Επιλογή συσκευής].
Μπορείτε να επιλέξετε τα ακόλουθα
στοιχεία από το Μενού BRAVIA Sync.
Χειρισμός συσκευής:
Χρησιμοποιήστε το στοιχείο [Χειρισμός
συσκευής], για να χειριστείτε συσκευές
που είναι συμβατές με τον Έλεγχο
λειτουργίας BRAVIA Sync. Επιλέξτε μεταξύ
των στοιχείων [Home (Μενού)], [Επιλογές],
[Λίστα περιεχομένων] και
[Απενεργοποίηση], για να χειριστείτε τη
συσκευή.
Ηχεία:
Επιλέξτε [Ηχείο Τηλεόρασης] ή
[Ηχοσύστημα] για να εξαγάγετε τον ήχο
της τηλεόρασης από το ηχείο τηλεόρασης
ή τη συνδεδεμένη συσκευή ήχου.
Χειρισμός τηλεόρασης:
Χρησιμοποιήστε το μενού [Χειρισμός
τηλεόρασης], για να χειριστείτε την
τηλεόραση από το μενού [Home (Μενού)] ή
[Επιλογές].
Επιστροφή στην τηλεόραση:
Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να
επιστρέψετε στο πρόγραμμα της
τηλεόρασης.
  (Κείμενο)
/
• Επιλέξτε το επόμενο (+) ή το
προηγούμενο (–) κανάλι.
• Στη λειτουργία Κειμένου, επιλέξτε την
επόμενη ( ) ή την προηγούμενη ( )
σελίδα.
  (Σίγαση)
Πραγματοποιήστε σίγαση του ήχου.
Πιέστε το ξανά, για να αποκαταστήσετε
τον ήχο.
 TITLE LIST (Δεν είναι διαθέσιμο για την
Ιταλία)
Εμφανίζει τη λίστα τίτλων.

(Λειτουργία ευρείας οθόνης)
Προσαρμόστε την προβολή της οθόνης.
Πιέστε το επανειλημμένα, για να επιλέξετε
την επιθυμητή λειτουργία ευρείας οθόνης
(σελίδα 18).
Συμβουλή
• Στα κουμπιά με τους αριθμούς 5, , PROG + και
AUDIO υπάρχουν κουκκίδες αφής. Χρησιμοποιήστε
τις κουκκίδες αφής ως αναφορά κατά το χειρισμό
της τηλεόρασης.
Σημείωση
• Εάν έχουν επιλεχθεί υπότιτλοι και ο χρήστης
ξεκινήσει μια εφαρμογή ψηφιακού κειμένου με το
πλήκτρο "κειμένου", οι υπότιτλοι μπορεί, υπό
ορισμένες συνθήκες, να σταματήσουν να
εμφανίζονται. Όταν ο χρήστης κλείσει την
εφαρμογή ψηφιακού κειμένου, η αποκωδικοποίηση
των υποτίτλων θα συνεχιστεί αυτόματα.
 NETFLIX (Μόνο σε περιορισμένες
περιοχές/χώρες/μοντέλα
τηλεόρασης)
Αποκτάει πρόσβαση στην ηλεκτρονική
υπηρεσία “NETFLIX”.

GUIDE (EPG)
Εμφανίζει τον Ψηφιακό EPG (σελίδα 22).
 OPTIONS
Εμφανίζει μια λίστα που περιέχει
συντομεύσεις για ορισμένα μενού
ρυθμίσεων.
Οι διαθέσιμες επιλογές διαφέρουν
ανάλογα με την τρέχουσα πηγή εισόδου
και το περιεχόμενο.

(Μετάβαση)
Επιστρέψτε στο προηγούμενο κανάλι ή την
πηγή εισόδου που παρακολουθούσατε για
περισσότερο από 15 δευτερόλεπτα.
13GR
GR
Εξαρτήματα και χειριστήρια
Στη λειτουργία κειμένου, εμφανίστε τη
μετάδοση Κειμένου.
Κάθε φορά που πιέζετε το , η οθόνη
εναλλάσσεται κυκλικά ως εξής:
Κείμενο  Κείμενο πάνω από την εικόνα
της τηλεόρασης (μικτή λειτουργία) 
Χωρίς κείμενο (έξοδος από την υπηρεσία
Κειμένου)
 PROG +/–/
Σύνδεση τηλεόρασης στο Internet
Ρύθμιση της σύνδεσης Internet
Για να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες
δικτύου της τηλεόρασής σας θα πρέπει να
είναι συνδεδεμένη στο Internet. Η διαδικασία
ρύθμισης διαφέρει ανάλογα με τον τύπο
δικτύου και τον δρομολογητή LAN. Πριν από
τη ρύθμιση της σύνδεσης Internet φροντίστε
να ρυθμίσετε έναν δρομολογητή LAN. Ελέγξτε
το ασύρματο περιβάλλον LAN σας με τη
βοήθεια του ακόλουθου διαγράμματος.
Τύπος 1: Ασφαλές δίκτυο με Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS)
Το πρότυπο WPS καθιστά την ασφάλεια ενός
ασύρματου οικιακού δικτύου τόσο απλό όσο
το πάτημα του κουμπιού WPS στον ασύρματο
δρομολογητή LAN. Πριν από τη ρύθμιση ενός
ασύρματου LAN, ελέγξτε τη θέση του
κουμπιού WPS στον δρομολογητή και
εξακριβώστε τη χρήση του.
Για λόγους ασφαλείας, το [WPS (PIN)] παρέχει
έναν κωδικό PIN για τον δρομολογητή σας. Ο
κωδικός PIN ανανεώνεται κάθε φορά που
επιλέγετε [WPS (PIN)].
1
Πατήστε HOME, , στη συνέχεια
επιλέξτε [Ρυθμίσεις]  [Ρυθμίσεις
Συστήματος]  [Ρυθμίσεις]  [Δίκτυο]
 [Ρύθμιση δικτύου].
2
Ρύθμιση διεύθυνσης IP/Διακομιστής
μεσολάβησης:
Ασύρματο LAN
Ασφαλές ασύρματο LAN;
ΟΧΙ
 Τύπος 3
ΝΑΙ 
Χρησιμοποιείτε έναν συμβατό
με τη Wi-Fi Protected Setup™
(WPS) ασύρματο δρομολογητή
LAN;
ΟΧΙ
 Τύπος 2
– αυτόματη ρύθμιση:
[Εγκατάσταση σύνδεσης δικτύου] 
[Απλή]
– χειροκίνητη ρύθμιση:
[Εγκατάσταση σύνδεσης δικτύου]  [Για
προχωρημένους]  [Ενσύρματη ρύθμιση]
ή [Ρύθμιση Wi-Fi]
ΝΑΙ 
Τύπος 1*
Ενσύρματος LAN  Τύπος
4
*
Είναι πιο εύκολη η ρύθμιση του τύπου 1 αν ο
δρομολογητής σας έχει ένα κουμπί αυτόματης
ρύθμισης, πχ. Air Station One-Touch Secure System
(AOSS). Η πλειοψηφία των τελευταίων
δρομολογητών διαθέτουν αυτή τη λειτουργία.
Ελέγξτε τον δρομολογητή σας.
Τύπος 1: Ακολουθήστε τη διαμόρφωση για
Ασφαλές δίκτυο με Wi-Fi Protected
Setup™ (WPS)..
Τύπος 2: Ακολουθήστε τη διαμόρφωση για
Ασφαλές δίκτυο χωρίς Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS)..
Τύπος 3: Ακολουθήστε τη διαμόρφωση για μη
ασφαλές δίκτυο με οποιουδήποτε
τύπου ασύρματο δρομολογητή
LAN..
Τύπος 4: Ακολουθήστε τη διαμόρφωση για
ρύθμιση ενσύρματου δικτύου..
14GR
3
Επιλέξτε [WPS (Κουμπί)] για τη μέθοδο
Push Button ή [WPS (PIN)] για τη μέθοδο
PIN.
Σημείωση
Το όνομα του κουμπιού WPS μπορεί να διαφέρει
ανάλογα με τον δρομολογητή (πχ. κουμπί AOSS).
4
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη
ρύθμισης.
Σημείωση
• Αν χρησιμοποιείτε WPS για τη ρύθμιση δικτύου,
ενεργοποιούνται οι ρυθμίσεις ασφαλείας του
ασύρματου δρομολογητή LAN κι οποιοσδήποτε
εξοπλισμός που είχε προηγούμενα συνδεθεί στον
ασύρματο LAN σε μη ασφαλή κατάσταση θα
αποσυνδεθεί από το δίκτυο.
Σε αυτή την περίπτωση ενεργοποιήστε τις
ρυθμίσεις ασφαλείας του αποσυνδεδεμένου
εξοπλισμού και στη συνέχεια συνδέστε ξανά.
Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τις
ρυθμίσεις ασφαλείας του ασύρματου δρομολογητή
LAN και στη συνέχεια να συνδέσετε τον εξοπλισμό
σε μια τηλεόραση σε μη ασφαλή κατάσταση.
• Για χρήση του δικτύου με IPv6, επιλέξτε [Ρυθμίσεις]
 [Ρυθμίσεις Συστήματος]  [Ρυθμίσεις] 
[Δίκτυο] 
[Προτεραιότητα IPv6/IPv4]  [IPv6], στη συνέχεια
επιλέξτε [Απλή] στην [Εγκατάσταση σύνδεσης
δικτύου].
• Μετά την επιλογή του IPv6 δεν είναι δυνατή η
ρύθμιση του διακομιστή μεσολάβησης HTTP.
Τύπος 2: Ασφαλές δίκτυο χωρίς Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS)
Για τη ρύθμιση ενός ασύρματου LAN, είναι
απαραίτητα ένα SSID (όνομα ασύρματου
δικτύου) κι ένα κλειδί ασφαλείας (κλειδί WEP
ή WPA). Αν δεν τα γνωρίζετε, συμβουλευτείτε
το εγχειρίδιο οδηγιών του δρομολογητή σας.
1
2
Πατήστε HOME, στη συνέχεια επιλέξτε
[Ρυθμίσεις]  [Ρυθμίσεις Συστήματος]
 [Ρυθμίσεις]  [Δίκτυο]  [Ρύθμιση
δικτύου].
Τύπος 3: Μη ασφαλές δίκτυο με
οποιουδήποτε τύπου ασύρματο
δρομολογητή LAN
Για τη ρύθμιση ενός ασύρματου LAN, είναι
απαραίτητο ένα SSID (όνομα ασύρματου
δικτύου).
1
Πατήστε HOME, , στη συνέχεια
επιλέξτε [Ρυθμίσεις]  [Ρυθμίσεις
Συστήματος]  [Ρυθμίσεις]  [Δίκτυο]
 [Ρύθμιση δικτύου].
2
Ρύθμιση διεύθυνσης IP/Διακομιστής
μεσολάβησης:
– αυτόματη ρύθμιση:
[Εγκατάσταση σύνδεσης δικτύου] 
[Απλή]
– χειροκίνητη ρύθμιση:
[Εγκατάσταση σύνδεσης δικτύου]  [Για
προχωρημένους]  [Ενσύρματη ρύθμιση]
ή [Ρύθμιση Wi-Fi]
Ρύθμιση διεύθυνσης IP/Διακομιστής
μεσολάβησης:
– αυτόματη ρύθμιση:
[Εγκατάσταση σύνδεσης δικτύου] 
[Απλή]
– χειροκίνητη ρύθμιση:
[Εγκατάσταση σύνδεσης δικτύου]  [Για
προχωρημένους]  [Ενσύρματη ρύθμιση]
ή [Ρύθμιση Wi-Fi]
Επιλέξτε [Σάρωση], στη συνέχεια
επιλέξτε ένα δίκτυο από τη λίστα με τα
σαρωμένα ασύρματα δίκτυα.
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη
ρύθμισης.
3
Επιλέξτε [Σάρωση], στη συνέχεια
επιλέξτε ένα δίκτυο από τη λίστα με τα
σαρωμένα ασύρματα δίκτυα.
4
4
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη
ρύθμισης.
• Δεν είναι απαραίτητο ένα κλειδί ασφαλείας (κλειδί
WEP ή WPA) καθώς δεν είναι απαραίτητο να
επιλέξετε μια μέθοδο ασφαλείας στην εν λόγω
διαδικασία.
• Για χρήση του δικτύου με IPv6, επιλέξτε [Ρυθμίσεις]
 [Ρυθμίσεις Συστήματος]  [Ρυθμίσεις] 
[Δίκτυο] 
[Προτεραιότητα IPv6/IPv4]  [IPv6], στη συνέχεια
επιλέξτε [Απλή] στην [Εγκατάσταση σύνδεσης
δικτύου].
• Μετά την επιλογή του IPv6 δεν είναι δυνατή η
ρύθμιση του διακομιστή μεσολάβησης HTTP.
Σημείωση
• Για χρήση του δικτύου με IPv6, επιλέξτε [Ρυθμίσεις]
 [Ρυθμίσεις Συστήματος]  [Ρυθμίσεις] 
[Δίκτυο] 
[Προτεραιότητα IPv6/IPv4]  [IPv6], στη συνέχεια
επιλέξτε [Απλή] στην [Εγκατάσταση σύνδεσης
δικτύου].
• Μετά την επιλογή του IPv6 δεν είναι δυνατή η
ρύθμιση του διακομιστή μεσολάβησης HTTP.
• Παρακαλείστε να βεβαιωθείτε ότι το περιβάλλον
τμήμα σας είναι ασφαλές όταν καταχωρίζετε τον
κωδικό πρόσβασής σας.
Σημείωση
15GR
GR
Σύνδεση τηλεόρασης στο Internet
3
Τύπος 4: Ρύθμιση ενσύρματου δικτύου
Εισάγετε τις αντίστοιχες αλφαριθμητικές
τιμές για τον δρομολογητή σας εάν κρίνεται
απαραίτητο. Τα προς ρύθμιση στοιχεία (πχ.
διεύθυνση IP, Subnet Mask, DHCP) μπορεί να
διαφέρουν ανάλογα με τον παροχέα
υπηρεσιών Internet ή τον δρομολογητή. Για
λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
οδηγιών που παρέχεται από τον παροχέα
υπηρεσιών Internet, ή σε εκείνα που
παρέχονται μαζί με τον δρομολογητή.
1
2
Τηλεόραση
Internet
ή
Πατήστε HOME, στη συνέχεια επιλέξτε
[Ρυθμίσεις]  [Ρυθμίσεις Συστήματος]
 [Ρυθμίσεις]  [Δίκτυο]  [Ρύθμιση
δικτύου].
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη
ρύθμισης.
Είναι δυνατή η [Ρύθμιση δικτύου] από το
μενού [Αυτόματη Έναρξη].
Modem
(Διαποδιαμ
ορφωτής)
Internet
Σημείωση
• Για τις συνδέσεις LAN, χρησιμοποιήστε καλώδιο
LAN κατηγορίας 7 (δεν παρέχεται).
Προβολή κατάστασης δικτύου
Μπορείτε να επιβεβαιώσετε την κατάσταση
του δικτύου σας.
1
Πατήστε HOME, , στη συνέχεια
επιλέξτε [Ρυθμίσεις]  [Ρυθμίσεις
Συστήματος]  [Ρυθμίσεις]  [Δίκτυο]
 [Ρύθμιση δικτύου].
2
Επιλέξτε [Προβολή ρύθμισης και
κατάστασης Δικτύου].
Σημείωση
• Επιτρέπει την αυτόματη διαμόρφωση του
ενσύρματου/ασύρματου δικτύου.
Όταν συνδεθεί με καλώδιο LAN: Ενσύρματη
Όταν συνδεθεί με ενσωματωμένο ασύρματο LAN:
Ασύρματη
Όταν συνδεθεί με δύο από τα καλώδια:
Ενσύρματη
• Η ρύθμιση σε [Απλή], ρυθμίζει αυτόματα τη
διεύθυνση IP. Δεν χρησιμοποιείται στην περίπτωση
διακομιστή μεσολάβησης.
• Για χρήση του δικτύου με IPv6, επιλέξτε [Ρυθμίσεις]
 [Ρυθμίσεις Συστήματος]  [Ρυθμίσεις] 
[Δίκτυο] 
[Προτεραιότητα IPv6/IPv4]  [IPv6], στη συνέχεια
επιλέξτε [Απλή] στην [Εγκατάσταση σύνδεσης
δικτύου].
• Μετά την επιλογή του IPv6 δεν είναι δυνατή η
ρύθμιση του διακομιστή μεσολάβησης HTTP.
16GR
Modem
(Διαποδιαμορ
φωτής) με
λειτουργίες
δρομολογητή
Δρομολογητής
Ρύθμιση διεύθυνσης IP/Διακομιστής
μεσολάβησης:
– αυτόματη ρύθμιση:
[Εγκατάσταση σύνδεσης δικτύου] 
[Απλή]
– χειροκίνητη ρύθμιση:
[Εγκατάσταση σύνδεσης δικτύου]  [Για
προχωρημένους]  [Ενσύρματη ρύθμιση]
ή [Ρύθμιση Wi-Fi]
3
Προετοιμασία ενσύρματου δικτύου
Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε
στο Internet
Πολιτική Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων
Χρησιμοποιήστε τη διάγνωση για έλεγχο των
πιθανών αιτίων των βλαβών σύνδεσης
δικτύου, καθώς και των ρυθμίσεων.
Όταν χρησιμοποιείτε τις ακόλουθες
λειτουργίες για να συνδεθείτε στο Internet,
ορισμένες πληροφορίες οι οποίες
χαρακτηρίζονται προσωπικού χαρακτήρα θα
αποσταλούν στους παγκόσμιους διακομιστές
της Sony Corporation.
1
Πατήστε HOME, , στη συνέχεια
επιλέξτε [Ρυθμίσεις]  [Ρυθμίσεις
Συστήματος]  [Ρυθμίσεις]  [Δίκτυο]
 [Ρύθμιση δικτύου].
2
Επιλέξτε [Προβολή ρύθμισης και
κατάστασης Δικτύου].
3
Επιλέξτε [Ελέγξτε τη σύνδεση].
Κάτι τέτοιο μπορεί να διαρκέσει μερικά
λεπτά. Δεν μπορείτε να ακυρώσετε τη
διάγνωση αφότου έχετε επιλέξει [Ελέγξτε
τη σύνδεση].
Απαιτείται η συγκατάθεσή σας ώστε να
συλλεχθούν και να χρησιμοποιηθούν.
• Ενημερώσεις λογισμικού συστήματος μέσω
σύνδεσης στους παγκόσμιους διακομιστές
της Sony Corporation στο Internet.
• Περιεχόμενο Internet ή άλλες υπηρεσίες
Internet από παροχείς υπηρεσιών όπως το
YouTube.
17GR
GR
Σύνδεση τηλεόρασης στο Internet
Η εν λόγω τηλεόραση έχει τις οθόνες ρύθμισης
στην Αυτόματη Έναρξη ή το Μενού Ρύθμισης
προκειμένου να επιβεβαιώσετε τη σχετική
συγκατάθεσή σας αφότου διαβάσετε τις
λεπτομέρειες της Πολιτικής Απορρήτου. Αν
θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις εν λόγω
λειτουργίες, παρακαλούμε να τσεκάρετε
[Συμφωνώ] σε καθεμία οθόνη ρύθμισης. Αν
έχετε τσεκάρει [Διαφωνώ], οι παραπάνω δύο
λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες.
Μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση
πιέζοντας HOME, και, στη συνέχεια, επιλέξτε
[Ρυθμίσεις]  [Ρυθμίσεις Συστήματος] 
[Ρυθμίσεις]  [Πολιτική Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων].
Παρακολουθώντας τηλεόραση
1
Πιέστε το  στην τηλεόραση ή το
τηλεχειριστήριο, για να
ενεργοποιήσετε την τηλεόραση.
2
Πιέστε το DIGITAL/ANALOG για
εναλλαγή ανάμεσα στις ψηφιακές και
τις αναλογικές εισόδους.
3
Πιέστε τα αριθμητικά κουμπιά ή τα
PROG +/– για να επιλέξερτε ένα
τηλεοπτικό κανάλι.
4
Πιέστε τα  +/– για να ρυθμίσετε την
ένταση ήχου.
Αλλαγή του τρόπου προβολής
Αλλαγή του φορμά οθόνης
1
Πιέστε επανειλημμένα το
για να
επιλέξετε το φορμά οθόνης.
[Ευρύ ζουμ]*
[Κανονικό]
[Πλήρες]
[Ζουμ]*
[14:9]*
Στην ψηφιακή λειτουργία
Εμφανίζονται για λίγο ενδείξεις
πληροφοριών. Τα παρακάτω εικονίδια
ίσως να εμφανίζονται επάνω σε αυτές τις
ενδείξεις.
Υπηρεσία παροχής δεδομένων
:
(εφαρμογή μετάδοσης)
: Υπηρεσία ραδιοφώνου
:
:
Κωδικοποιημένη/Συνδρομητική
υπηρεσία
Υπάρχουν πολλές διαθέσιμες
γλώσσες ήχου
* Τμήματα του επάνω και κάτω μέρους της
εικόνας ενδέχεται να αποκοπούν.
Σημείωση
• Δεν μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις [14:9]
για τις εικόνες που προέρχονται από πηγή
υψηλής ευκρίνειας.
Για είσοδο PC HDMI (χρονισμός
υπολογιστή)
[Κανονικό]
[Πλήρες 1]
: Διατίθενται υπότιτλοι
Διαθέσιμοι υπότιτλοι ή/και ήχος για
: όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα
ακοής
[Πλήρες 2]
Ελάχιστη συνιστώμενη ηλικία για το
: τρέχον πρόγραμμα (από 3 έως 18
ετών)
: Κλείδωμα για Παιδιά
: Κλείδωμα ψηφιακού προγράμματος
:
Διατίθεται ήχος για άτομα με
προβλήματα όρασης
Διατίθεται ήχος εκφώνησης
:
υποτίτλων
: Διατίθεται πολυκάναλος ήχος
18GR
Για HDMI DCI 4K (4096 × 2160p)
[Κανονικό]
[Πλήρες 1]
[Πλήρες 2]
Ρύθμιση της Επιλογής σκηνικού
1
2
Πιέστε το OPTIONS.
Πιέστε τα / και, στη συνέχεια, το
για να επιλέξετε [Επιλογή Σκηνικού].
Όταν επιλέξετε το σκηνικό που επιθυμείτε,
θα ρυθμιστούν αυτόματα η βέλτιστη
ποιότητα εικόνας και ήχου για το
επιλεγμένο σκηνικό. Οι επιλογές που
μπορείτε να κάνετε ενδέχεται να
διαφέρουν. Οι επιλογές που δεν είναι
διαθέσιμες εμφανίζονται με γκρι χρώμα.
GR
Παρακολουθώντας τηλεόραση
19GR
Για να χρησιμοποιήσετε το NETFLIX
Περιήγηση στο μενού Home
Το κουμπί HOME σάς δίνει τη δυνατότητα να
αποκτήσετε πρόσβαση σε διάφπρες
ρυθμίσεις και λειτουργίες της τηλεόρασης.
Πατήστε το κουμπί NETFLIX στο
τηλεχειριστήριο για να εκκινήσετε το μενού.
Σημείωση
• Είναι πιθανό να μην είναι δυνατή η χρήση του
Netflix μέσω ενός διακομιστή μεσολάβησης.
Photo Sharing Plus
Όλες οι εφαρμογές
Το περιεχόμενο Internet προσφέρει ποικιλία
διασκέδασης κατά παραγγελία απευθείας
στην τηλεόρασή σας. Μπορείτε να
απολαύσετε τα αγαπημένα σας περιεχόμενα
στο Internet, το Photo Sharing Plus, και τη
λειτουργία Κορνίζας Φωτογραφιών.
Σημείωση
• Βεβαιωθείτε ότι συνδέσατε την τηλεόρασή σας στο
Internet και ολοκληρώστε τη διαδικασία [Ρύθμιση
δικτύου] (σελίδα 31).
Για να χρησιμοποιήσετε το
περιεχόμενο Internet
1
Πατήστε HOME, στη συνέχεια επιλέξτε
[Όλες οι εφαρμογές].
2
Πιέστε /// για να επιλέξετε την
υπηρεσία Internet που επιθυμείτε στη
λίστα υπηρεσιών.
3
Πιέστε το
για να εκκινήσετε το
επιθυμητό περιεχόμενο Internet.
4
Πιέστε το κόκκινο/πράσινο/κίτρινο/
μπλε κουμπί για να φιλτράρετε την
κατηγορία εφαρμογών ανά
Φωτογραφία/Μουσική/Βίντεο/Όλα.
Συνδέστε τις συσκευές σας με την τηλεόραση
(π.χ. smartphone ή ταμπλέτες), προβάλετε και
αποθηκεύστε τις αγαπημένες σας
φωτογραφίες.
HOME  [Όλες οι εφαρμογές]  [Photo
Sharing Plus]
Σημείωση
• Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη, για να
συνδέσετε τη συσκευή σας στην τηλεόραση.
• Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης web στη
συσκευή αφού έχετε πραγματοποιήσει όλες τις
συνδέσεις και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις
οδηγίες στην οθόνη για να αποκτήσετε πρόσβαση
στη διεύθυνση URL.
Για να προβάλετε μια φωτογραφία
στην τηλεόραση
1
Πατήστε στη συσκευή σας για να
ξεκινήσετε.
2
Επιλέξτε μια φωτογραφία.
Η επιλεγμένη φωτογραφία θα
προβληθεί στην τηλεόραση αυτόματα.
Για να αποθηκεύσετε μια φωτογραφία
που εμφανίζεται στην τηλεόραση
1
Πατήστε τη μικρογραφία στη συσκευή
σας και, στη συνέχεια, κρατήστε το
δάχτυλό σας πάνω στη φωτογραφία,
για να ανοίξετε το μενού
περιβάλλοντος.
2
Επιλέξτε [OK].
Για να εξέλθετε από το περιεχόμενο
Internet
Πιέστε το HOME.
Σημείωση
• Αν αντιμετωπίζετε δυσκολίες με αυτή τη λειτουργία
βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση της σύνδεσης Internet
έχει πραγματοποιηθεί σωστά.
• Η διεπαφή στο περιεχόμενο Internet εξαρτάται από
τους παροχείς περιεχομένου Internet.
• Για να ενημερώσετε το περιεχόμενο Internet,
πατήστε HOME, στη συνέχεια επιλέξτε [Ρυθμίσεις]
 [Ρυθμίσεις Συστήματος]  [Ρυθμίσεις] 
[Δίκτυο]  [Ανανέωση περιεχόμενου Internet].
20GR
Σημείωση
• Συνδέστε μια μονάδα flash USB για να
αποθηκεύσετε έως και 50 φωτογραφίες.
• Μπορείτε να συνδέσετε ταυτόχρονα έως και 10
smartphone ή tablet στην τηλεόραση.
• Το μέγιστο μέγεθος αρχείου κάθε φωτογραφίας
είναι 20 MB.
• Μπορείτε επίσης να έχετε και μουσική φόντου
μέγιστου μεγέθους αρχείου 30 MB.
• Υποστηρίζεται το προεπιλεγμένο πρόγραμμα
περιήγησης web για Android 2.3 ή νεότερο.
• Υποστηρίζεται το προεπιλεγμένο πρόγραμμα
περιήγησης web για iOS, ωστόσο κάποιες
λειτουργίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν
ανάλογα με την έκδοση του iOS σας.
Χρήση της τηλεόρασης με τη
Λειτουργία Κορνίζας Φωτογραφιών
Η Λειτουργία Κορνίζας Φωτογραφιών
εμφανίζει το ρολόι και το ημερολόγιο ενώ
προβάλλεται μια φωτογραφία, και ακούτε
μουσική.
HOME  [Όλες οι εφαρμογές]  [Λειτ.
Κορνίζας φωτογρ.]
Για να εκκινήσετε τη Λειτουργία
Κορνίζας Φωτογραφιών ενώ εκτελείται
αναπαραγωγή των πολυμέσων USB
Πατήστε OPTIONS κατά την
αναπαραγωγή ενός αρχείου
φωτογραφίας ή μουσικής.
2
Πιέστε τα / και, στη συνέχεια, το
για να επιλέξετε [Λειτ. Κορνίζας
φωτογρ.] και να εκκινήσετε τη
λειτουργία Κορνίζας φωτογραφιών.
Διάρκεια
Η τηλεόραση πραγματοποιεί συνεχόμενη
αναπαραγωγή στη Λειτουργία κορνίζας
φωτογραφιών για έως και 24 ώρες προτού
απενεργοποιηθεί αυτόματα για εξοικονόμηση
ενέργειας. Μετά την αυτόματη
απενεργοποίηση, μη χρησιμοποιείτε τη
Λειτουργία κορνίζας φωτογραφιών για
τουλάχιστον μία ώρα, για να αποφύγετε τη
φθορά της φθορίζουσας επιφάνειας της
οθόνης.
Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση της
λειτουργίας [Διάρκεια] από τις [Ρυθμίσεις
κορνίζας] (σελίδα 32).
Για να αποφευχθεί το "κάψιμο" της οθόνης, η
θέση της φωτογραφίας, του ρολογιού και του
ημερολογίου αλλάζει αυτόματα κάθε μία
ώρα.
GR
Λίστα προγραμμάτων
1 Πιέστε το HOME στην ψηφιακή
λειτουργία.
2
Πιέστε τα / και, στη συνέχεια, το
για να επιλέξετε [Λίστα
προγραμμάτων].
3
Πιέστε τα /// και, στη συνέχεια,
το
για να επιλέξετε ένα πρόγραμμα.
Για να επιλέξετε τη Λειτουργία
προβολής
Μπορείτε να αλλάξετε την προβολή της
Λειτουργίας Κορνίζας Φωτογραφιών
επιλέγοντας τη [Λειτουργία εμφάνισης] στις
[Ρυθμίσεις κορνίζας] (σελίδα 32).
Για να επιλέξετε τη λειτουργία
Εμφάνισης ρολογιού
Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε τρεις
λειτουργίες εμφάνισης ρολογιού επιλέγοντας
την αλλάξετε την προβολή της κορνίζας
φωτογραφιών επιλέγοντας την [Εμφάνιση
ρολογιού] στις [Ρυθμίσεις κορνίζας] (σελίδα
32).
21GR
Περιήγηση στο μενού Home
1
Σημείωση
• Αυτή η τηλεόραση δεν διαθέτει εφεδρική
τροφοδοσία του ρολογιού από την μπαταρία. Σε
περίπτωση διακοπής ρεύματος ή αν αποσυνδέσετε
το καλώδιο τροφοδοσίας, η τρέχουσα ημερομηνία
και ώρα θα μηδενιστούν αυτόματα.
Για να χρησιμοποιήσετε τη λίστα
Αγαπημένων
Η λειτουργία Αγαπημένα σάς παρέχει τη
δυνατότητα να ορίσετε μέχρι και τέσσερις
λίστες με τα αγαπημένα σας προγράμματα.
Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πιέστε το
για να δημιουργήσετε ή να εμφανίσετε μια
λίστα Αγαπημένων.
Συμβουλή
• Πιέστε το μπλε κουμπί για να επεξεργαστείτε τη
λίστα Αγαπημένων. Ακολουθήστε τους οδηγούς στο
κάτω μέρος της οθόνης.
Ψηφιακός EPG
1 Πιέστε το
GUIDE στην ψηφιακή
Πολυμέσα
Αναπαραγωγή φωτογραφιών/
μουσικής